Skip to main content

Full text of "INTELLIGENTSIA and the X Group"

See other formats


m^^iM I _ J- ' m A. ^. 


■ r 

roi ■Qscor 

lot BI2 ^tb Jidj VO 

to la^EniL*. 

I hum Ht nifpzHWtatlnj «r ttu Z €BaaE> [oom HbJUJ, Th£« n. 

i- U} .ItU , [min 

• H« laportad ttet be Ittd 
bMD deWllBd ta ae^^bIa* voric idtt ■*, tat th&t ha h&d not ^vt oMAltud » 
iiVfL* MtrWti. I (!■■■ to mh. wftttakKt with 111* kb^vt 4b* iroric iitid pAlirttd 

nportod tlia fniaiavtqf ( 

1« mriifll*! tpMifti [tJ lUl art aaJa a gnftt iMprmmtLim ban, Tba 
f»H bu ttkH it ^AnvPimbaj, li fl««ld«n t\m.x tli« 
fli17l1*a-l«l.ltfl [lQaaUHK]Cn] »r« ^*u tt«lr UMMT HjOlir 

«te Btitijii tfantih nmaob i^tu] ud wnsm [vmj |u> bib * 

vnassaptaUa* IlUlilX'* tjawih [ 1^ w^t D0t cb^ sb a4l±tljaii« 
a iiuim: t« tbi AiDa&ei-BBILIB& but £U«o]Cli] 1b4 «wUJii* of 
« paditlafcl iiint,!^^ A* mI^^u 'F«r ChzlMtluitj* 1* 

MImUmT to «W of til* mtmtM**4im,m Iq BOOSETXLT'f dBOlUKtiOb OQ 

tlu rnidM «tf ■^U<lim, wUl mlM« ^ni« HUIB^ ISUCO ud 
tto Ftop* uA lu« aa. urtl-fkHi«t •4s* [to lt][ b] • mUJG- 
BITSU MwldAn tli^t thmn i* u iJitl-BiliaLfll-DEILS riovd In 
tb* UBj ud tbt kHia«a«* [tf tiii^[b] lA u mtiflQK ttat th* 
Coiiamtlva P^iigr iM sftsld of rlxUng **Tfc^"c ■bout p«*Q** 
tli^r al^t «tut tkUst tf bltBln nn to mffar ««• ■•rlonj 

teftet or tiw uraifii-iaiLsa rtkit «cr*fttiT* inuas* 
isnaanu* oasUsHi to ittor tb* bUa ngim or tb* ii*r 1a tb* 
UOS&ffl-nBAUBS* ^j«*, tat b* iat«adJ [oj bat !■ Btipportiiis 
(BUmnUlC^v cmv ■» u to «ln tti* *ati*MlAlCl-IBi£E& ■0°^ 
DO 4taBH itftaanlaplne Into * aonunt tf tii* li<<fe« :?^ 
l/twt/tl1 [xj sad aas (xi] «■» rfowt fiM taw 
*t a pullu«atu7 {c^ Hont huI^ o^ 
tfa* fDHtlK of tta* mmm «^ t^ 4cftet la lUm 4« MlDUtn 

fi^ taw [qC linlipiiatj of ik« ■■atwnlffl 
^00 lUQl tzllj * ■ ■ M I ■ ■iitm o* Ij ntrtalrtj onrwUr naownd ui flB^s «« y^htfil— SapiMbv 1940, ud UMM*** >M, 695 «tf 1fi& l«ewt 1^^, 
9S7 itf ««i Stpt^bir I9b0, 1071 of ££t]i antirta 1%d, 
1099 of aad OvWbw i»0 u« ItBft tf iBtk Ortrtu l9M)i. 

t9M), 1<»9 «r &A Ooftvbv 1$%d, 1149 of ll«h Oaitabw 1 W 
ud 11^5 tf tnb CM«««r i9M>< 

It] HUI^'a ipMBtai t« «M iS[<^eEt« m 19tt J4r 1 W*- 

"^[rij sirakes-miBBt t^ e«r«u«. 

^ [lU] ndd£Mtoi Rat i^rtUlad* 
^ [vlll] mURVt ttr Hnu* WI£OV, Qdaf lifediiatHal MMtUmF to 

latter and fJITUBi 
Clxl ■m.TW Tt. BptMbi tiv ^£l 9t EiUHl't i(p«Hh af SZad Jvij 

[^ DflMBmf fw^fl nAtCDa, CUcf aif ilw H^vrlAl Ctswnl 
StiifT* ■' 1 *- 3i^ 


a/ppux/tii la 19^ «at Ij - I 3^