Skip to main content

Full text of "Federal land records [microform]"

See other formats


pThrfif^n , J^hn •Yi.ld^aO Rolley , Jams II. L. Book Va.l4»43 Page 345 •D -■ ■• f i -r- ~ - Pollln*! lohntort Pii^e Hll Rollins, JaaCB Wm. 17615 Page 4® ^ \ Roily, John fa. 17383 Page 480 ROHcr.Joha H.L.Book !•; 14538 Pag* 338 Rom Ine, Jeremiah la. 18633 Page 544 Romlne. Samuel V.L.pook V f«.329e Page 96 Roney,llical Page 16 Ronkrlte. Andrew Wa. 4860 
Ro&de,A3aBa Ha. 10661 Pupw 210 Rook, John 0, K.L.Baak Va.MlO Page. 66 P')-'"»r STnt^^rp Hoot,3f njwnln p^e* l^*^ Root .Rorao* a.l.Book «a. 14028 Page 331 Root^Phllo l!.L.Bask Page 427 Roquei^John U.l.Sook la. 17086 'ige 481 ^oae, AbrahRT Wa. 11042 Page 144 U.L.Book la. 4943 »■«• 34« RoM,BenjaBlB fa. 17630 'age 467 RoM,Cta*atn(« heirs of lfa.6574 

A. Rom) H.L .Book r»g( 337 Rose, 111 zabeth(1f 111 bw 

!■ devlsfe o]^ saauel ROBe) Pige 561 Roee.JaaeB M.L.Soolc WB.10S8S Pag* 633 P.OBe.John -U.l.BooJt ifc.isTn Pa«e 6SS Ron, pet ar M.L.Book la. 6378 Page 393 °';r^,T>'3rntOT! Pap-p ."<12 RoaebeTTr,Jahn Wa. 15788 

M-L.Boolc rage 412 ^'^flp Adan P, • Pape ??*3 .K'» PoeF.Araml \ :\ Pap;e 163 "0E3,Ar."»lll r«. ?7?s T-ee r3e 1 "oM.Danlal fa.U3B4 f»ge 369 Ro«g,DaTld H.L.Boek fa. use Page 340 u.L.'Toy W>. 10660 P^» ?15 P'Oos, John II. L. Book ta. 17466 i'age 476 Prr-G,-*"^" >.. p?pp ?e:? ROEB Jothan Wa.6667 Page 70 ""its.S'-.'iS^l Ross.Tboaas I. Page 16 

i ="-^'-'3,vMl"— ■ 


1- 


-T.!?*'? 


:■.!..?"•< 


. 1- 


PH.-f ?e5 
' 


• 


■,^' 


1 
■ / 


. ) ^ 1 p p , Z ^^. '^ *i*- ih P'^fre rse ^.oew»^T.l,TliomaB «a.68 Pothlck.Adia Wa.6428 Paf*»>18 p ouT^ e Cyre-nufl W>. 11671 Pafn leo Hnundtree.'iioeei _^, Wa,l*C45 ^r7un(1y,J':hn(HPlr of 
^-'In^ Rnnniv) J?, n;?7 D-,pp 040 R(>urlc,J«a«i II. L. Book fa. 14568 tag* 344 Rou»e Alvln U.L.Book Wa.lT«7 Page MS Row,EphralB SI. L. Book Wa,924S Page 93 ^ Row ,iia thaw L. ws.ieeoa FB(e 431 Howe, Caleb »». 3360 Page 49 P^wp PphTr-ls' «a. 1463 . p»pf rS6 R owe, Le land P«e 477 Rowe,Peuben(Father A 

hPir at Iftw of Uoiiefl nhme) X ■«. 18386 Page S69 Rowland jGeorce 


Wa.7 


U.L.oc-ik 


Psfre 110 


— 
"* 


« Rowland, Meiadlth la. 14697 H.L.Boole Pace 353 Rowland "iTi 01-88/ fa. 13884- ' : P«s» 596 ) Rowell.miali M.L.Book wa.Mn Page see / Rowlett, Francis Wa.2375 U. I. Book Page 42 Rowley, Sajauel . fa. 800 Pa^e 572 Rowlex^hoams 
JI.L.Book fa. 14671 Pkg* 346 Roy, 0011(4 the other Wa.1468.3 

helTF it lav of Cbarlea Roy dec.) Page 5S7 Royter.Dedrlck lU.I^.Book Page a »4pT- ^f»fli Rubell .James Wa. 12038 P«^ Ruak*r,IlM]r M.L.Book fa.l400S face 338 Rualc*T , Zkohart H.L.Book Wa. 13641 Page 34T Rudd.Dsrld Va.lSTse Page 403 Hudder -Robert Page 513 4ud(frV rbw Koble W.T^.DT-ilr "-* Wa.lW*! fl^r ?15 c Rudulpb.Oeorge Wa. 16210 Page 438 Rudulph, Titan H. Wa.TZSO Page 190 Ruasc7,Dtnlel A» Wa.l439S K. I. Bo ok ?a«« 324 RuiiTlle,A«»hel B. W«.11«0I HJL.Book Page 4B9 Rumell ,KbPnP3«r Wa.l97Sa Page 599 =,..-,-r-ln,CV- 


.■aila 


Wa.l?E73 
• 


^ 
\ 
\ . ■ 


p, -„ Ji^c 

- 


J 

Runnlon,Hes«klak *a. 13S88 H.L.Eook Page 539 Runyan, Thonas I «a. 7389 / I Face 4«8 Rueh Andrew M.L.Poolt Wa. 16985 'an 533 Ptge Zfi Ru(h,s.(t bclra of 
B.HaaBOnd) W>.1SS49 U.L.Book Pag* 3Se ?Tuse,MurT)hy WB.9«gi Page 144 Ru8ler,John ^ i^ W ».37gQ M.L.Book . Page 582 Wa. 19568 Page 574 •11 jP-STp-e W. la. 10490 


'uflsell, Jar-.es .L.F-f'-t Ha.8998 Peprf ,?52 <tua^«ll,Joel fa. 13133 .Page SOO ''•irsf ''■'.. c'->^-. Ru«>ell,John W». 17473 Page 47e ^UBP*1'' .John »i.7340 Page ?53 Puseell.John A- Tsl. 13495 Psge 300 =-i?ppl1.Jop^ph t?[ia »(i.t?(193 PiE-r r74 "uFsrll PenV-en -pH-ge r5S Rueeel.Rotft _^^ Wa.l730 M.L.Booit Page 146 Rui»eH,WllllB» W».1651« M.L.Book Page 413 Hu*Mll,fllUaB_ »fc.l«iW H.L.Book FaC* 33B Ri(»la,Pit» M.X.B 00k Wa.UTSa ?•«• 328 P.uat,B%nJinjln .^ la. 11679 Pa« 180 ??utan .John D. W_a.?459 Ruth, John 
Wa.'731 


H. I. Book 


/ 


Page 76 

I Ruth.ThMU ifi »».14T7T H.L.Book ff 336 Rutter.john W«.563e ! I 

f — I ^ , page «0 Rutherford .John fa. 10723 U.L.Bosk Page 480 Huth<»r*'oTd S9"iu^l Ryan.OeoTge H.L.Book fa. 514 Page 3fi6 Pyan,John M.L.nook W«.6« TT Ryan.awB Page S3 Ry?n, tiTirsie Ryan William Piffe 151 Ryan,Zacharlach '.'L PTllt Pape 11? Rytn^John H.L.Book ■•.TH ]>a«* 3«8 Ryer, James fa. 19976 pgf^e 606 
tljn»»k,J»a»» Wa. 13938 M.L.BOok Pace 338 Ryneck .Talentln* Wa. 17307 Page 466 Ryneh art, Henry Wa.4€e? -H 
Page 50 Ryno.WllllBm _ 


Wa. 17178 


* 


Page 503 


■ 1 
* 
» 


J Rrona.fllllw H. I. Book Ia.lOSS3 ?mf 363 Saokttt.AlMren M.L.Book Pag* 334 / V 1 Saokstt.Iltttaa M.I,. Book fa. 604 tmf 334 Saorse, Thomas Ia.^U2, Pa«e 393 Sadler Saauftl Wa. 18679 Pnge 434 J Saddler, mchaol Wa.5497 Page 93 3affan.''uuel 


fa.lSOM 
II.L.BO 

- -, 


ok ' 


Page 


373 


/, ;L.ff0T:'.?:illlan ■i< . gage, JneWua U-L-Book Wa. 18008 Page 469 Sae«r,AnbroB« L. ll.L.Sook Page 477 Sallada Jonathan Ia.730T Page 339 9nl»,Ch-'.rle? S. 5flHy,Soliiinon Pnp-^ 163 SalBbury , Rich ard ««.823 Page 117 S-'ltr^irf'., \aTon_ T-.SISI Simnlp gaaniel Pape ?13 SirTTntn, AhrahOTi 3a-3p--.-, ':'•::--? Spnpe'^'i .Levi Saaufl, Charles \ . I. =1-111 Page 633 SiTborn.DBvH ___ la. 11 *'.!.. Bt?V: -ir^^ -irr , Jo^.n' Wa.?***? Sanborn , Parker fa. 16446 ?a<re 437 3 anbo m . Robert ^age 467 aanborne, John la. 3967 Page 94 aanbouTn,l.(Belr of 
P.SmnbouTn) •ft. 14096 U.L.Book Pag* 382 Sanburn, Jotaji^ W«.lS3es Pu;e 515 Banderf.I.O. fa. 7800 H.L.Book jlS«e 379 7 ^Sandera.John f«.48S7 U.L.Boole Page 23 Sanders. T^tlllari D. W a. 5070 8and«rMa,I.(H*li of 
C.aanderaon) la. 10179 rag* 386 3anderBon,0eorge w>.8«« e Page b73 Sanderson ,Jo*«pii Wa. 4824 

U.L.Poak •' . ' He* SB under aon , JOMph. ta.l4W3 

'I H.L.Book Pag* 343 Sandarton.Jouph '«.UThl 
Pag* 38S STn'irrmr ?yotban ?a?e 279 S8nde1r««ft-) P«ter t.mnok Kgc S3« gandlfep Rotert «a.U7B6 U.L.Boolc Page 535 5^5 Senrtueco Vlncpnto Hn. 19539 U.l.Boolt Pac» 583 SanfordjD'^mlnlcte Sflnford Perez ra.54E3, PV" sn 
Bant ford, John II. U.l.Book W«. 7567 fttge 433 


f ft. 9974.. 8ardo,Joi«p>i ?ag« 75 Sargent, ^oa W».1T*T6 li.L.Pook faire 476 Serpent , Theodore Wa. 19961 Page -562 Ttl-.Sll ir».«07 8atter,John Wa.3005 Pag* 85 SatterlVjjoaeph __^ t« . 19488 ll.L.Poolc '&(» 5?B Saunders, Egbert la. 4816 V.L.eook Page 25 S^UTl'^^TC .C'^'T'^E 


Wa.lSSd 
M.L.=c::iC t' 


Pare ?&? 

Saun^ATtfJohn U.I'.Book Wb. 17404 Page 471 Saunders, Reuben lAsess M.L.Book Page 400 3iiv<»pe^ETl J9h Snvag«,JOBhua la.ZlS Pie* 88 9"4vi lie, John P. P3«e 115 8awy»r,AnOB(J'athfr i na.l4718 

only heir «it law of Henry Sawyer) P-.ire 831 Sawyer, Charles K.L.Book Page SM 3aw7<r,Ill fa. 5925 Paga S20 Sa>rer,Illjah K.L.Book Fage 484 S'fwyer.Her-nan Page 216 g»:'yer,Ter.ac C. trtf-e ?17 sawyer, Rlchart^ Wa. 19176 P.ge 660 Sawyer, Sanford 


•'• 


W«.1607? 
U.L.Book ' 


> 


Page W 


i 8aaref,Thoma« la. 2520 Pige 483 Siy-l'^r, j'-'hn gc'TndTlnr, J-"^' 


¥a. 16718 
- 

Scanlon.JeTmlah _Wft^915e U.L.Book . Page 54 [^ 

c antPr, J'5P^ll ^n,l?«?9 8chaap,Pet«T •a.l4M8 r««« 344 3chell,Ua]oi 

othftr helrc U. I. Hook at law of John B.Schell dtc.) PaB' 831 ScheTTiPT^orn fa, 13332 ' gchl llenBky , John Wa.?048S K.L.Book ' Pa|gr 636 Schlnlcue. Jacob Wa. 11738 Page 101 3ch' 


'isp^r 


, Trwl B 


W5.14S1J . 


■ \' 


Bmk SchlOBBer LcitIb n,l,hQ yc Schoaff, Daniel fa. 15615 Page 399 S~h3f i^^-<i, Arr 5a. 1671 Schollenbe 


■"•E, 


.Wnnuel 


¥s.i540 
IM.^-lOK 


Page ?4S 
- ' 


»" / 

fjchoolcrnft. 


, Lawrence 

/ 


Wa.llU 

i -1 
1 


Pag* 549 

j achroy.MSTtln »a.lO?S7 P«(te 105 Schulte. Harmon , la. 9824 
Page 63 Rchxmahorn, Cornelius lf^tf4T9 P9pe 178 SchutE, Jacob ' fa. 16051 U.l.Boak/ page 400 / . • J Page ?rr ofli-l(! jQsfph Scollard.Hlra la. 8108 ?age 395 Soott , Abrahaa Wa. 15964 Page 393 3n?t t, ?'"irp-e Wa, 15761 Scott, Ollei U.L.Book la. 17185 fset 468 Scott, I.e. la. 13183 Page 408 Scott .Jamee if.L.B09k WB.1S699 Paf^a 552 .-■M»-t.Jn.-:;?f rr^.6R94 Scott, JCM* H.L. .Book Ia.UeT8 Ht» 331 r" Scott. John T la, 10U6 Pag* SB Scott , John U.L.Book p-jge 35 Scott, Mathew U.L.Book fa. 18145 Pa^ 493 'Ott ^Ichnrd Vs. 17440 P-cp .-'^E 9cott,3olnnion Page 125 ?•(-«• zie Scott, Wlllla fa. 1197 Page 45 ^ -r- 9799 Scott .Kyatt H. li.L.Book Page 590 SCOTlll WllllM Pi re 196 SarlbneT,fllim 

H.L.BOOlL w*.uni tmgt 351 8crlggln>,Ralpi> )l.''.Bonlc Pag* S3T .-^cri^er opn^iiln 80TlTer,Jalka H.L.Eook la.U7B6 Pa«« 389 gottdAtr, Aaron la. 8988 Pag* 333 ScuHjrr Thonca l:.i.poo>c Search, I. H.L.Book wa.sin PaC* 364 8«al8, John- Wit. 11083 Page 103 3e«ly, Joseph W«.122S1 U.L.Book Pafte 130 SeBfflnn, Janeo Wa.4190 fvx ?1S Seammona,!. (Heir of 

r.Seamaona] wa.sseo Page 407 3eirl,John D. Pa^e ?13 3earle,3w^etlftnd Wli.8641 U.l.Soolt Pag* 531 sears, ar««n ll.L.Book ■m.68U Pmg* 336 Senrp IfOFCfl .L.B-.olc Pspi- 229 Seaton,Ro««lll fa, 9494 Page 74 aebrea.Iltjah M.L.Book f>.5830 p«e* sn Sec or, Andrew Pipe ?45 3f<tel?y,Sobert ira.iouo Papi- POl Bt»llJ,l»»f H.L.Book la. 139M Pag* 343 9'elrf .•^llM WB.43S0 Pape 213 Seenor, Jacob ll.Ii-Book ia.inu Page Ul aegellcen, Herman la. 10039 Page 54 8«g«xtaolji,CbaTlaa Wa. 13878 K.L.Book Pag* 328 3elcnlPT-,.Tohn Page 232 Srlah, Janea W«. lOM . Pace 440 seU.Ill U.L.Book Pag* 463 aril, John Pigf 130 SelleTi.Katthn la. 706 H.L.Book Pag* 353 Scllln,Jw*s M.L.Book fa. saw Mge seal Jennett t>i!miel y.,L.Boi,t Santer.OllTtT H.L.Book ■|».1MSS tf 334 sergeant, 0eorg*(8on A 
only heir at law of Jaa VtL. 19310 
sergeant altaa Sar^nnt) U.L.pook ^- i'age 570 S^rlre Qotert Peee 237 S«rTln,Inkt*l H.L.Book PaC* 36S seTear.JaneB U.L.eook V&.34TS 30Tertuice,Ja ta.68S4 H.L.Boak Page 19 SeTent^John U.L.Ronk w%.uaBO Fate* 484 severe Francle ira. 16835 Page 535 Wa. 11551 Sewfird Levprell ffa.52?l._ 8ewATd,u^son PtgB 567 Pip-'- ?tl 8ewteT,8anuel la. 3794 Page 409 Sexton, Itattiew Page 43 Seymour, Frederick l(> Wa. 7600 Page 73 peyraour.Wlllluf P^ge 107 S^ar^ley =vfue Sbadwlck.Janei A. Wa. 10Z23 U.L.BoolE Page 487 Shaffer, Benjmln f«.1804e Page 498 Shaffer, John F.A. Wa.l9097 P8(je 548 Shanlr.Soloaon Wa. 18316 Page 508 ShanlcUn, 


Joslah 


««.3301 


/ 


U.L.Bpolc 
Page 619 


/ 
/ 

/ shannon, Char leg fa. 15637 P««e\400 shannon John Ws.eose Pure 95 3)--ir.:":;, 'i-'tonle gh"r" A*".' Psf* ?S0 Sharp, Isaac .. • Wa.203 

M.L.Book ' Pae« 20 Sharp, John Ii.J9Q5t_ Page 591 8h*xp,Jahii H 
M.l.Book ' «a.u«n r««e 347 sharp, Th<m,» , ■ fa.683_ U.l.Boolc Psljr 594 Shaxtoan, Baxter It. I. Bosk «».U4U Page 465 iihaTpleai.lTlllla la. 20168 PfiKf Pie Sbu-Teri.I.P. (H«lr* of Wb.8006_ 

I.BharTera) U.l.Book Page 410 3hat tuck, Henry fa.S471 Psge *K 8hattuck,John ffs.ieis4 Psge 435 ^tzel.o^nJa-Bln Wn.R83Z Page K04 Rh•^w,A^r'^h«B Da. 12506 fige 189 Shaw, Charles Paee loe ah-F rujuh Pn;'? ?41 Shu.lwao Pag< 346 Shaw, John M. I. Book Wa. 7065 Page 450 y.L.Book Page 618 3hi»f,JiPfh E. Pppe 247 Shw.mrtln ?%gf 2T9 8baw,Math«w I la. ISIU II.L.B>ok rag* 36S 3hBW OllTpr Va.l99S3 Page eOl 9h aw, Robert K.l.BoolE Ia.lS004 Fae« 586 3b aw, Robert Wa,109CE^ ?af 88 abav^Sanuel R. (Brother Wa-183T9 

t, the other heir* at law of gpcneer 9bar) U.L.Book Page bit Shaw , Tboaaa Ia.l03T6 H.L.Book Pa«« MS Shftw Thonae page 186 Shawni.vlchJlai ill a. 6 784 U.L.Book fag* 76 BbaTiCtaarl** ta.39SI rtLf 354 Shaya.Thonaa Wa.935S y.L.Book Page 20 Shearaan, Benjamin .L.Book Page 19 Stae(l,zacbaTl>b(rather 1 heir '•>a.l9146 
at law of Ablel Shed) Page 554 9heeler,0«orge M.l.f-iolc Wr. 20514 Pkpv BSO Sheete James Pa^e 130 Shfff^r H*»nry P'lfe 'Pd ebefflald.jonpli >a.U33T M.L.BOok P*«« 331 9behorn,Joeepb(allaB Joftehorn) Wa. 16694 PmK 563 she Id on, Caleb Page 600 8beldaii,Jotan H.L.Boak f«.8430 rmf S68 Sheldon , John P. Wa. insB Page 518 abeldoii,Istbanlel la. TIM M.I.Bdo k Pag* 381 8b«ldon,RuaMll Ia.38il M.L.BoOk Page 371 Shell, Jacob Wa. 17601 P»ge 460 shelly, Edmund V.L.Eoolc fa. 4367 Page 423 Shelly, Swuuel K.t.Book >•««« 505 T^^l* "' 1 "*• 'o*"^ Shepard,Hue;h Wa. 13036 heicT'^ TKr-.Tp Shepha^d,Oha^le« fa.USeS Page 77 Shepbud.Illaa «a.lT380 Page 461 8b«pb«id,Jolm II. L. Book fa.aes Page 331 Vip-^v-pj.^ ijothin rrn.issea pHf^e r47 ahepherd Willi a Wa,4a3S Pdge 214 Sbeppard ,1. M.L.Baok Wa. 1SS31 'ag* 383 S>ieppir:i,Jo«fph(Brother t Ha. 19652 

heir at law of Tbonas Sheppard) Fafte 599 8h«pp<Td,jokn(B«lr ^ 
0*81i«pp€rd} ■C.l.Boak rage 341 Shepm an. Jacob r Wa. 3958 Page 590 Shanian.OaTld H. I. Bo ok iK.8oei f»e* 338 Sherman, Xl U.L.Book IA.U253_ 'Fa«« 90 Sberaan.Illllta ■•.144M Pafli 384 ^.'pr''"', Si-'u We. 6523 Pup-f "f Sh^TTBt^ J«kn »a.l?317 Pagf 1B7 IBhenood.BenJaaln , fa.UlM iH.L.Book Page 397 herry,7il lTi»w 8hew , Jftnhtha U.l.ioolL Wa. 18642 Psgt 571 Bblaldi Bernard Wa.l33es U.L .Book Page 377 8talaU«,naethT ' f>.T43 M.L.Book Page 348 , ah'.llln«bur(^,Se')rfe Wa.?0S41 U.'-.Boilt Page 637 3hlnn,John P. U. I. Book Page 406 Shipley, Peter ShlpBan.Luaan Wa. 18162 Page 499 Shlppon,Saiauel S. f ft. 1854 fain 76 ?".l cler piul atilTCTB ThomaB I Pap* 196 ^h-Tf itinr t)»»vld ehoe3aitfr,H«nrjr wa.ssse V.!'.9ook PsB» 593 Ishok^jJ.-'cob Sholes.lll A. U.L.Book 

r t«.B064 Page US 8tiaop,llartln M.L.Book I«.8U0 Fag* 365 Shorey, Henry fa. U009 r Page 598 short , Joba H.l.Book •■.raw Hge 378 81lOTt,KlltreTc(Wtd(» Wa.3*a8_ 

anl belt of Illllu Short) H.l.Boolt Page 366 ahart,Pettr f . U.L.Book^ fa.. 6333 Page 408 short .WllllM «a. 18604 Page 623 Shioti'lloeirtre Ha.l47Sl PifJ-P "e? 8^at*,jaha Ia.lMOe II. L. Book . Page 33S - 


9^ -.-lit 


7,V. 


f»>-1 


ne 


^".It'es! 


1 

■■ 1 


ok 


Pa-e 302 

1 c,r.T-<'*er .Jnh shroud Robert H. Ia.84e4 U.L.Eoolt Fa^e 99 Shulti.DaTld 
' 'l«. 19461 , 
i 


V.L.Book 
Page b73 | 


A 


i Bbuaan,Pat«T • Wa.l4M4 

II.L.Book P>e* MS 8hurt let t, John _ ;Ws.l27S7 Pag* 200 8but«,B«njmmla > fa. 3393 Pae* 32S Jhntp, J-)reph i SloltfSaauel Wa. 16341 P>g« 431 atclcle.ttlllaa ifs.ai5S U.L.Book Page 20 BlaklM.mohMl 


Ia.UtTS 


V.t.Boek 


rue* a» 


■■ .;-.^ . Siililan Thoaaa fa. 18028 r«g« 498 Z'.f'.ry,;zr.r-!^. 
Ts-^OM 


■^.•^.'--.j':. 
Pir' ^i'' 


•;f 81 gnor , Stephen i fa. 8088 

H.L.Book r>«* 363 \ Sllley, Simon v. L. Book •■.6839 Page B3S 81lTer,Benjaiiln Wa.3123 U.L.Eook Page SS2 ■^llv^r Ednond Wa. 11696 Page 181 "llTer.J-hi .L.Soolc 
i PT» ?30 \ SllTlp. Richard ?i(re ISl Slnfl,Oeorge Wa.e410 Paire 71Z Ws.lBTSB Sims, Washington fa. 86 13 M.L.Eoolt , ftige 5S4 3l-.iTr, I,p.7irjp /a. 5496 Simmons, Ellat . U.'-.Book Pige 43 SlBmons, Jacob la. 5157 U.L.Book Page 20 Slmmont, Joel Wa. 17140 'age 458 81'"'^on«,!Ialachl_ w«.Mas3 U.L.oool! : Page 567 

>-■■ 
ijl: — -~T.p Plchpri Slnunone.Thonaa fa..l85 M.L.Pook Page 86 -^ Slninonds, Peter D. fa.?14e l(.L.Book F«ga 43 SlnonSfPalkner Va.. 10910 Page 453 Slfflondp Peter yl U.l.Book Wa.486S Psge 22 SlraondRiSaauel Page 615 ainona,|beneceT(rKtbsT Wa. 15644 

& hetr tt law of Clan Blnons) t.l.. Boole Page 541 A.-.-Sl-^-.") Slaona.Jiunea Jta.i86ri„ ''age S65 Simons, Jirlsh Slmoneon, John Page 206 81 -nnton, Henry Sl'npklne,v'''.'r<»8 "fa.-7996 Pari- ?S1 r'Pon.Ar-M'rrld Page ?38 81mpeon,Benj«aln W«.1004 Page 10* Siapson^DaTld K.L.Book ■■.IMBl Page 410 SlmpBon.OuBtftTut Va.4800 Page 78 Slmpson^oh! a.l.ooolt Wa.l449 Page 1C9 Blnpeon.Jnhti 5a.l326B_ SlmpBop^, Joseph Page, 195 Sl'jnopin, Peter 81^>fOn, Robert It.L-Book la. 7830 Pig* 406 Simpson, Thoaaa U.L.Book Wa. 10067 P^g« 54 91 -nrmn Thomflfl Pipe 231 Slnart, Benjamin .^ Wa«5 847 Page 604 Rlr?l ilr .;••*'. rs P*pe ?69 Slnolatr.Jeha. ta.63aa Page 356 Sinclair Robert la. 4170 Tage 120 Slng«T*,I,a«t«(t the othitT Wa>tM 

helri at law of llljah Singera) M.l.Book Page 496 3!--l'-t-jr,Ph.ll' »a.?e54 Pi'f P9? einlkln.llllla U. I. Book Ib.4000 fag* 378 Slnnott,Illll*a la. 16489 Page 416 J 1»».«759 PT<re "45 8iaieii,Joibtt« fa.llMT tmf 367 Slt<«r,o«eT(« ■a.«»T4 II. L. Book P«S« 339 Skates, Jacob Page ?04 Slcelly,Jobn Wa.l5e6S Page 393 8lcldaar*,L]raui M. I. Book W*.1«M '■«• 3M Sklllaan.Wtlllu Wa. 1S03T U.l.Boolc Pag« «8 giclnneT j=*"'^-r-lTi^_ alclnnar .Jacob U.L.Soolc Wa.lTH6 Page 501 S'l^'pr^P'^rj^ll BklnneT.WlUlasen l*.iaU4 U.L.Boek Page 390 3>ltt let horp^ Isaac gkslfteld.tllllB fa.U383 K.L.Book Page 433 Pa,-e ??6 Sladden, John K.'-.Soolt Wa.99U Page S39 dlat«,HarT*r 1».U763 

V.L.BoolE Page 378 SlataT.lehealah ■•.sao H.L.Boek Fa«« 335 alatlttea, Jacob Wa. 4603 Page 82 Slsughter, Jacob Wa.MT* Pag* 576 slaughter, Jonathan fa.lOSBS K. I. Book Pag* 440 3Tswpon,Jepse H.IPSM Page 204 -i 'iiplZ.J-r^.ui pq ire T 5 sitter, Tltu« V. Pac* lis Sloan, Daniel U.L.BooIc W>.743 rage 561 Sloan, D?!-!^ Wl.'BSS Pire -\i Sloan, winia I>. 11596 
Pag* 96 
- t ' 


' 81ooua,?«ltg 
■a. 8064 


M.L.Boek 


N 


race 33S 3liter,Lff''lB .T>.D-.-. »a.46B Siale,John Wa. 11694 P<itlt 19J 3mil Herry Sosll.AnOB ■ ' t». MITT Page 560 Small, Benjamin M.L.S05k page 182 mil Frr.ncle .lOliS P-'C^ r45 aaall, Isaac U.L.Book Va.lOUS Fag« 3S9 Snail. John D. fa. 13076 Fa?e 193 gra^n. Lemuel Pi(re 163 3mallfy,0harl«i Wa.73e fage 96 .art H ^V.flT zf y«.1 418S Smedley ,OeoTge M. It. Book Va. 16465 Pn^e 508 SmprfrPjBenj-i.'Pln Pige 627 anlley.Wlllla jl.L.Bbok 1». UiB6 tuge 4S0 ::a.9?45 r.'^j'p nmlth.Abner Pufe 217 SKlth Afcrihar Wi.9417 Tage ?19 Smith, Allen _ Wa. 17188 Fags 494 aalth.Aao* In K.L.Book ■s.nu h(* 363 Bmltb,Ali>lieua H.L.Book Wa.8T|7 PM* 350 Smith, Aah^T Wa.99se STnlth.fienjMiln Page ro9 Smith, B^J win ■a.l?084 Pape 194 S""! t^ ^V-Tr^PB Wn.9903 Smith, Oh arles ■la. 11578 Page 5?7 SBlth.Chrlatopher Wa.e433 Page 130 Balth.Dulal 
H.L.Book 
Ia.6894 1 
»M« 


37» 
- -Cj' 
.t;— • 
. 'ill . Saltb, Daniel Wa.3Sll v. L. Book Page 27 Saltli.DaTld M. I. Book ■a. 8 TO* Pagt 357 Smlth.DaTld Wa.95e4 Page 113 Smith, DaTld R. la.SSOO U.L.Book I'ag* 3 Sr'lth Eben*»zer P-ife 239 S-l*;h ,Fbpnft7er ■»l.l?955 Pnee ?31 BBlth,(col*sten fa. 9533 ftgt 390 galth.IdwaTd H. W».X48»S M.L.Book P«C* 333 Snlth.lllsha II. L. Book Wa. 17461 Page 476 p -^ ! * ^ ^ 1 1 "" *1*1 / Smith, Funlrtflnther % p.l<;.502_ 

heir ot liw If Phln'M 33lt>- tl«. ) ''are PPS Smith Fredericlc lA. 10789 Page 216 ;>-1t!i,5i>"re 


"•i.^?}S 


".' ."n-i}; 


fir' "•'l o-.lth,'5^'>r[Te SpI th Oeorp^ Pap-e PIS anltb.aeorge M.L- Boole fa.ueST Page 420 Snlth, oilman 
X.L.Book Wa. 14061 nige 408 Smith, Honry U. L. Book Page 46 P-r-p 280 Bmlth, Henry U.L.Book ■a. 1291 P««* «8 Smith, Senry Ia.212 Page 19 ''ml th, Henry Wi.IBSM Page 506 Smlth,I.(SelT of 
E.SBtth) "^ 


ia.uea8 


H.l.Book 


Pas* 380 


- 


.' Smith, laaac W». 173«_ Page 510 Wa.'O'S Smlt h, Isaac C. Ha.m Fag* 42 S-lth,J"— i": 


— - 


— - 


3a. 1198 


•:.L.=-^!-. ,. 


Piri- ■"54 

1 1 
■1 ] with, Jacob W«.T34S 

H.L.Book F«C* 336 Smith, Jacob Wa.10,000 IC.L.Book Fa^e 14 smith, Jacob 0, Wil.lr658 Pap-e 205 ftilth Jaaa* Wa.2O06 Page 4U >-. SalthjJaaes «a. 1S310 Pagr 521 Smith Jaoep U.L.Book Ws. 19S46 fiure 587 smith, Janes la. 1956 Page 69 oriilth. Jamcf ?-»« 2pe If «. 1590! Vtr-e 7f\ 3mlt^. jjnmes A. 


Wii.9317 


— _ 


L'.l.El-'lr 


Pafre 1«? 
1 


,1 

spilth t'Tnee P. Puge 215 3ralthjJ'»me8 C. W».5?55 Pige 151 Smith, JamCB W. W%.3770 Pige 567 SBlth.Jeia* H.L.Book «a.l46M Pigt 335 Smith, Jesse M.L.Book fa. 1581 ?iipe 473 s-U'-,,'-hr. 


7:3.'r497 

•.■.1.. = ^-'^ 


P<ir» ?9B 


> Sal th, John M.L.Book Ia.90T3 Pkgt 331 aalth,Joha In. If. Book la. 4401 J'age 374 Smith, John .L.Book Wa. 16304 Page 446 on 1th .John PHfre 613 smith, John wa.seii Papre 514 anlth.john Wa;.'7213 PiBe 543 Sralth John Pa^ 594 smith, John 
Wl.6936 


U.L. Boole 


Page 19 


1^ Smith, John M.L.Rook Wa.6831 Page 43 U.L.Sook Psge 72 Wa. 1914 Page 115 8nJth,Jihn Pige 182 9n'th J->hr. »!>.. 17S7 ?-\Ff ??3 V /^ rf-^lth John Pirf ?80 smth. John =. figt 115 \ ST^lth John H. P»re rie a-ilth.John I. (Br6;h»r Wa. 7993 

i other hPlre at i^ of Jtunea P.9Blth) Page 578 Smith, John 8. W«. 17980 Page 514 Smith Jonathan Wa. 7060 M. I. Book Page 48 Salthf Joseph ■•.11B14 Pa^ 73 S-^lt^), J-^pff^h Va.l36Sl ?tF' 3S5 I Smith, joieph W«.41S7 tmtst 468 Smith, Joseph T. !■. 16870 Page 516 Smith, Joshua Page 98 Smith, Lawrence M.L.BosIc wa.issoa Page 433 g-nlth, Leonard Page "14 Smith, )Jargar«t(Wldow t W».17?76 

heir of Robert Salth dec.] Pag« 4se . ynlth.KTTtlr. Wit.6499 amlth.HaTtln la. 18054 rag« 497 SBlth.Uerlt fa. U484 Page 3S0 S-i'.t?. ■:l-r.-fl np.wesa Snlth.latlian Wa. 10097 H.L.Book Face 387 311 th, Sat!- an ira.P59e _ PnZ* 157 th ■:-i*V;-"i»l 8ml th, Nathaniel Ws.6479 !!.L.900it Pain 106 Smith, latlianlel ■a. 2794 pag« 394 aalth.letamlah J I*.1S100 H.L.Book Page 369 J-ilth.Slcholae P»ir» ?V .142 aalth.Orln M.L.Book A WB..S9U ?«e 3S9 Bmltb.Paxiona f *. 14S35 Page 357 »».759? STlt>i,PetfT- I. Smlth.ppuben Wa. 11453 P^g» 621 emlth, Robert Wa.l!369 P»p« ??S aaltb.Robart Bt I». 13810 M.L.Book tace 343 ami th, Richard U.L.Bqok ¥a. 10631 tag' 12* Sialth,8.(» helT* of 
I. P. Smith) 


I>.164M 


U.L.Baok 


Page 414 
( I Bntth,3r-ruel(H''lr cf 8mlt^ ,3ft,iiuel Wa.STSe Pa?» 2?0 Smith Sanuel M.L.Book Page Z 9"^. th Tboirne W«.l?401 Smith .Thitiae Pftp-e ?15 smith .Thomaa Wa. 18821 Pn(» 543 :ta. 13566 on<t?i,:;n.M».n S«. 10084 3r*th,'.nlllP.T Tfi.?882 3mlth,Wllllaa la.4507 Pige 139 3mith,irillll> Page S37 aBitb.fiiuw V.L.Eoolc Wa. 15948 Page 433 Salth.fllUaa M.L.Book Wa.aM tag* 348 3-<.t^..-'.\li'-rr. P.li-P 315 Srlth/jmiam Pare 304 Smlth.Wllllu H. Ia.91S4 U.l.Boak Page 20 ?ilth,".'illlTO P. Psfe ?30 8atttai,0«org« M.L.Book fa.l48ST Pag* 344 V smoot , I Baac Is. 13061 Page 86 Smyth, lllllan t».»364_ Page 167 Snale^Robert Wa, 736 U.L.Book Page 43 SnMd.Bcnjaaln K.L.Book I».1MM tmf 3Se 3nell,A4ta U.l.Book fa. 17882 Page 546 9n^ll,8apm^l Wa. 17859 Jage 5S.^ S'^i^, iVnoqa Pa^r P62 gnov franclii Pa^p "^18 Snov.lathan D. U.L.Book Page 19 ^ *now.Wllllsiii «a.U843 Page 578 Snyder, John Pap-e 140 sarin, joMpk H. I. Book wa.i3ee» rag* SM Snyder, P^ter Page 137 Soliby.Suniel M.L.Book ta.UTOT fag* 334 8ole,stutson M.l.BooIt IS. 16467 tnge S24 Solklne^DaTld Wt. 19758 Page 633 soraerB^BenJa a.L.5ooit PngP "27 Boper,Janea Wa.2934 tf.L.Book Page 427 l3or*^r, Daniel Wa.96? Page P.SS i SoulP.Ctalen Pacp 208 Soule^Lacharlah fa. 18690 Page SSe South, ThOB»t( rather 4 Wft.l980B 

hPlr at 1a« of Alexander south) page 603 th-Ti..;imiMi ^ ••■ 


SmitberlMiS.JUm WK.ioeTi M.L.Book fe» 370 Southeni.flUla _ia.Uffi_ U.L.Book Page 64 ^outhwl -:-: Frnni^lp Wp . 1944 Sovere.John U.l.sook fa. 11883 'ag* 488 Spafford.Olean Va.9S20 U.L.Book Page 20 SparkegmaiipJereHlah M.t. Boole Wa.U9BT 4_-.: Pag* 578 so9uldlne,3eore-e W. Wi.8000 p»re ?25 8Pwlldliig,L«Tl M.L.Book Wa.7344 Page 336 Spefilc, J9hn M.I,. Book ws.roaT Pa;* 833 Soear.John H. Page 214 spear, William WII.B391 Pa«« 65 7*»arlr J-jhi )ra. 13684 F^e< 393 8peuln,*llllm Wk.lTUT U. I. Boole Page 470 3p>'T8,John(4 the othfr Wa.?0067 


helrn qt law of Kbeneser Dill 

* 

- 1 

M.L.Biolt Pagf =11 

r 

speck, Adan U.L.Book ■t Page 94 Spf'c!^, J'lhn Ua.l27S3 Speer, Robert 1.3678 Plge 217 Spegler, Jacob Wa.U692_ Page 79 8p«na*T,AMt ■>.1MM Pma spencer, Daniel Pafre 140 ap«ncer,DaTld M.l'.Boelc Wa. 18836 figt S60 8p«no«T,r.(Helr at 
Andraw gpcnosr) Wa.US1« M.L.Book Fkga 348 gp«nc*T,I.i.(« helT* 
of Joseift 8p«nc«r) Xa. 1*197 M. I •Book rag* 384 spencer, Joel U.L.Book Wa. 19048_ Page 599 5 
SPtujT.john 


Wa.7341 


i. 


K.L.Book 


Pas* 338 

Spenoer.Jsnatbfn J»._18M«_ Viee 487 8penoaT,8>(t halTi of 
Thos.Spenoer) Wa.lSOTT U.L.Book .^w 369 Spenocr , Stephen W».17184_ Page 475 8p*no«r,fllll«a «a.U088 H. I. Book P«S* 334 Sperry.John ^^_ Page 43 Splcer , PerregTia la. 8788 U.L.^ook Page 67 S^l^^:r^ll .'.Ichird Wa. 13465 Spl«*,Ju>ob M.L.Book Wa.344B Pi«a 364 Splee, John «a.e8M rage 526 Spinney, lathan , ■•.SS48 U.L.Book rage 39T spii-fy.milsi la. 13223 Page 272 SplnOKal.IllIlaa a. W;.1194 K.L.Book Ps«a 43 3plaun cornellui Wa. 19348 '><<• 614 S'D'^r.of le,Spnuel w*.?7e Paee 301 Spoor, Abrahu legltlaate heir of Ia.91S7 
John SDoor dec. U.L.Book Page 1 9 gpough, Jacob 

ti.L.soolt wa.eieo Pag* 83 8PTague,CToa>ell IK.7S71 U.L.Book Pa«e » gpraaTie^lllai il.L.Book W«,U«TS Page eoo 8pragu«,JeiM «a.lS4S9 Page 389 8prague,John Page 190 Sprague J Joseph i«.nio Page 30 Sprsguc,latban (rathar and be It at la^TlflS 
law of Illakla spragua Page 20 8PTstt,Henr7 w«.iaoe» Page 506 3Tirltrcp,Tlll«h 11. L. Book W<.134M Fnge ga 9-rln(-,J-hr K. »». 15571 Pi-- 315 Sprlncer, Benjamin V.L.PoiV p^p(I ^AZ , 3rrl",r*r ,Jobn ir«.m3 gprlr.p-PT ThOTnes P'C' 303 dprlncfleld.John Wb. 19*99 U.L.Sook Page 618 sprfncctfi-l.Jjhn (-".cLelspTlTi.-TE tetn »a.942B Psr' ?39 sprout fjaaei y.L.Book f».a«04 Page 413 SiTunr, Abrqha'fl Pspe ?31 apuTgeon.Wllltaa W«.19800_ K.L.Book Page 606 Smrr.John Wr, 5076 pa*^e 235 SqulreB.Anaon K.L.B-oolt 1«. 19888 Page 568 Squlrei, Jeremiah j JVft.19902 Fage 616 8qulr«B,TlB0tliy fa. 10*43 K.L.Book r*f 362 3rlbner,Jo»lah Wa.l6107 Pn«e 540 PtTlcpole go-nuel W^.13?08 Pipf 3?7 £t?cy, Jihr 9tacy ,"?'"l: P-f^p S''! Stflf forfl^Jiunes Page 632 gtsge.Illaha Ia.69W Pag* 379 StacRiAbrahaji Wa. 10611 Page 124 St-ir^'fTf ,Josc-)Yl St^lev, J-ioti Va. 14675 stall, John 0. W a. 9315 Page 232 Stsmn, Jacob Wa. 19351 Page 568 Standase.Wllllam H. «a.839. Page 490 standi eh, Sllag ira,110T9_ Pug* 91 .HSi* P'fC ?90 gt'!'-.'--.«>^rt .J^-rcp 
51.5565 
. .O-^K 


\ 


p, -^ 307 

S!tfilcp,,-e'1'cll»>.(!'sth»T t h'tr) Wa.?«97 8tulay,Aial H.L.Boofc Ws.IMt 'age 356 Stanley, Luth«r W».106M Pag« 6T Stanley, Royal f . W». 19277 M.L.Book Page S64 Stanley, WtlllM (■.4104 il.L.BO')!! Pafte SS3 3tpnt5n,SenJojnln Wa.578? Page 220 3tcmton,Jajie8 la. 6663 ?ag« 455 Stanton Jon? thon t«,S««L Page 130 8t>nt on, Ttacodoznji ••.WMS H.L.Book tf 366 "*-)':■' J'^w^nh wa.isse T--rt 309 Stanral.Jobn ••.lU Pag* 335 staple, John la. 7836 Page 19 St'inVp.Ci'.p.rlew l-.L-Bt)-)!; P»r« 253 staples .Ebenef er fa. 5838 PV» 138 Stapl«a.Jabn It. L. Book W».»»«T Page SZZ atapleE,Il!ithanlel(Helr of W»,,3490 

O.Stupl'd) Page 198 St-rlfr ,?.lchnrd :ra.l593 ataoleg.Saauel X Wa.l34?0 ?^f ?28 Starbird.John fa. use? Page 436 3taTklne,Jobn U.LaBoo^ Wa«47eO Fast 99 Stnrk8,All'*n Pare 254 Starn^lfOTTe ?58 StBTtton.J^n U.L.Book Ik. 17353 Page 461 states, Theua U.L.9ook Wa.l7Ul Page 479 Stattlcut.Jouph fa. 13135 M.Ii.Book Page 380 StaultRr^John fa.4781 U.L.Book Page 22 Btayton.HPnry la, 11837 Pare 106 St.Cl&lr,lloMi_ Wa.US81 PsgeieS 3teaTne»,Ira»tu» ■«. IIU k.L.Book Page 409 M- atearna.Btllr' U.l.Eook W«.17 80B fiLge 463 jofi wa. iew»B 
f P»?e ?fi5 


— 


* 

Stetiblna, J^than ■a.l39M Pap 813 BtedBan.Abel U.L.Book ■».164l» Pag* 411 St'dnsn.Perl* fa. 1ZT81 Pust 116 gteen,John U.L.BOOk ta. 19336 Pag« S7B f Stf^el J5el 33.S3S0 ■t steel, John k.L.Book Wa. 11161 Page 440 et««l,SaBu*l fa.SSSS fmgc 357 ateel.fllllaa Wa.3107 II. L. Book ?iLgt 1 Stellpr.TfUll^in 
fa. 4601 


I'.L.goilt 
1 
^ Stephen, Henry '_ wa.ioooe._ Page 112 Stephen! ^Aeorge W r f*.U2sr pac* Me ■5*^ oh PIP , If h^i^od m Stephana, Jaaaa fa.l41M face 334 tJtephrns.John P^g« 21? Stephen*, John W«.?27 L- P««e 42 St^-ohe-ip V-thr-^t^l Wa. 12?14 St ephpne, Nathaniel M.l.'ook p^ee 13? Stephena.Roniell II. I. Book '•ge «0T 

■■ < . . Stephens, Saimiel W«.T6a7 Page 145 / Stephens, Sylvester Page ?6 Ipt^ih^PBon, A^ner Wa. 16457 fagt 253 8tephenion,Benj'aBln Wm.428>_ M.L.toek Ps«e 461 Stephennon^Hu^ Page 13B 3teph«neon,J0hn_ «a.l22SS Page 186 Stcpheneon.LsebtTlali Wa.TpO ttft 500 atephenson oilnh P^re ?4? sterling, JeTealah Wa.TaB U.L.BOolc Page 5T0 3terT\6, Jchn Pige ?•»$ sterns, Vlllla U.I'. Book Ik. 351 Fag* 6IB Sterry^S'*--u'"l »».698e fttZ' ?4' StcTvlle.idsB W*. 1978* P»g« 599 pti-vfnB.Bfnl^mln ■a. 11320 fBLfft 167 Stevens, Ill«ha _. Wa.10238 M.I'.Book Page 51 3teTen»^81ram_ la, lfiia7_ . Pag» 546 8teTeni,JaB0fl f ft. 4136 Page 468 SterenSjJohn M. I. Bosk Ia.lT7U Page 501 Stevens, John 8. Page 188 SterenB, Joshua Wa. 16153 Page 498 Stevene, Michael Wa.8S38 p»pf ?oe BtcTtni ,lathanl*l fa.l40M H.L.Book Ptge 383 8teTenaon,8>R. U.L.Book ■•.6SU r*gt 407 8t«TMa,>llUu «a.lW10 fmf S36 Stevenson, John la.l8S14 Fag* 676 Staward Charlei J^»anBTj_. ff 9* Stewart , Alexander Ia.6B29 Page 46 3tewart,3enjaBln_ >a.«TO K.I. Boole Page 178 Stewart, OalTln W«. 118» Pae* 4M Stewart , Char lea 
*l.U!91 
• 


)L.l.°ook 
Psje 232 
■^ 

8t(«art,aushliig fluUMI M.L.BOOk ?•«■ 378 3teiii»rt .Dudley LM-Omk (■.84SS Page 61S Stewart, Oeorge J«.»M6i. Page 626 Stewart ,R.(H*lr tt 
C.«.8te>ut) W ».8W1 M.L.Book Page 396 gtpwr^r* HPT*:' Wa.4545 Stewart, laaao H. I. Book PM< **8 Stewart ,J«rM« W «. 1T810 / Page 480 Stewart, Janes la. 18836 Page 536 atnr art, John U. I. Book l»«t7TT>_ Page 470 Stewart, John M.L.Book ta.lO*M tf» 3ST gtPT-^ rt ^ Jo^.p rT9,gl3l atewsrt,John fa. 6435 11. L. Book Fag« 95 3tewart JOBhu^ W«.?0230 Pa(r» 631 9tew»,Tt ,M«Tr (H»lT If 
John gtenart) )ia.3479 fart 217 Stewart .Robert Page 235 Stmut.saautl fa.3TSB tig* 331 Stewart .ffllllaa fa.llOM W.L.Book r*g« 4S7 Stewart .Wlllla Wa.a464 Pa<r« 120 Stewart .Vllllam ffa.6348 pag^fl 65 3tCTisLrt,irHllM_ «a.ll4BT U.L.Book 
J Page 623 9tewart,irilllaB «a.l3S6 Page 594 8tmk*Tt,l.(ft lwt»» tt 
I.atcutxrt Jr.) W«.100t» K.L.Book rag* 34S r;t^yn^r simu^l wa. 16788 P^ge 264 \ ?rlc>r.ry jOaniPl ir«.904O Pi.fP ?70 Stl-lrrr Jn-~^ ■?tpr W5 Stlle>,Izra Ia.9T4S U.L.Book Page 20 Stlle«,Beub«l Wa.eS34 Pitge 586 Stllicy,Oeorg»(Brothfr * Vs. UZll 

othfr helr» at Iw of Hfnry stllky) P^^ 611 "tlllwagon, Jacob W«.lTt7» U.L.Sook Pmge 484 stiTiwuijThMae '^.L.=T^lt Pijr 289 Stllwali.johB H.L.Book ■•.UU P>S* 36B atlmpeon.Wllllun Wa.l?003 Sttiaitts.rruk M.L.Book ■•.14TM rat* M* Stlnson.Sanuel *a.44es tnft 128 Stlnaon.Wllllva, Wa.8195 Page 14B St ItBOn, Robert (son 

l th« othar hclri of Robert stltnn) Page 591 ,r- BtlT«i,ld II.L.Book ■•.uool 


StlTeri.IUher Wa. 1366 U.l.Book Page 42 Stl'7»r-,J'>hr. «a.lS83 ph'-' 'oe stock, John Ia.U4M Pag* 444 3t^-'"'r,Jfccf T>».4C6 Page ?:4 -i-' !i?dpu« wa.*3ei 3toclchouBe,lBT»el »a. 19589 'J.l.?oolc Page 579 8tooktoii,C>C« K.L.Book ^l!-«M ft* 341 9toc)cwfl,g*^rg e 11. •a. 13448 f'peXIS Stockwell, Luther Page 81 Stoddard ,DaTld la.S9U. U.L.Book Kge 20 Stoddard, Het«klali(rath» Va.UUfL 

t only hrlr of Joahus gtoddard) U.L.Book Pag« 503 Stoddard, loyd fa. 3400 U.L.Book Pag* 377 Stoddard, Obedlih W«. e4W Page 443 StoKdftn.Jobn W».17T4»i_ Pafre 484 stoker, HI Uarr II. L. Book W«.161T9 Page 411 Stokei.Zaaac ta.lTWT Page 519 3ton«,rT«ai:li(t the 

other hetro at law of Saauel ■a. 19080 
atone} Page 471 0tone,J"jnea Va.?046a, j Page 636 stone, John Va. 4539 Page 62 atone, Jonathdn (H»lr of 


!ta.368e 


Thoni53 StoneJ 
U.l.poolt 


Pa ge 2l¥ 


• stone. Rlch&rd U.L.Sook JIa.lSW* Faga 4U stone, "llllK la.UlBS Pai^ 552 8ton«breaicer^PeteT ^ Wa«6Bt4 II. L. Book Page 444 Stoncr ':icholia Tr«. 12892 P-ifP 272 8tool Petpr Wa.S«S?_ P«?e 196 8torf«.WHllM(Broth«r » Wj.jbsO? 

the otb^r helre of Samuel Btores dec.) y-T.-'Sook Page eil 8tora,Chaxmcey &• U.L.Book Page 20 story, Ino oh M.L.Book IkSSH 


-■- 
. . .*' 


Pace 4>« 
- , . _. 


story, Pllney W«.1M» Page lU story, 8tc Chen u. I. Book Wa. 17064 Page SOI Stouf^tonburg.J^hn ••.aees l>a«* 4U va.ueee Par' 344 stover, Christopher Jr. Wa.B16 g i P^fre 206 StorfT.Iflrafl Wa. 1M33 Storer, Timothy wa.eges Ptgt 158 Stoirert,Jea«e M.L.Book i«.i9Mr Hs« 3M Strahftn John H.L.Pook . fa.l7Sll Page «03 atrfinge, Willi JUB W«.59B3_ U. I. Book Pace 152 Strape.Oeorg* ■a. 16804 U.L.Eiook rage 468 T(i.I35rS P,>-» 313 St^r- nicer, Lovlt Wa.6968 P-rr '44 street ,Rlch!ird B. Wb. 15127 Pil'» ?*4 Stre«tBUi,j3ha Wa.lB9S2^. Pas* 481 gtiMti.Jaju* H.L.Book ■« .»Wt | tagt XI stretch, John Wa. 18 375 Page sie Strlcmpnd.Halaejr va.issei Tage 575 3trllcfr,;tllllM Pa;;f 289 3t!-lnB-flfl!i,WllllMl R. W». 13638 [ Page S0» StTOnp-jBeiJ. fiC' ?*e strong, Orang* U.L.Book iB.gSTS p4< ft* ^ strong, Roser H.L.Book Jk. 17398^ ^Vag* 486 r 3" ropes, John B. Wa.««9« Page 206 atroud.JwMi 


\ «a.iaen 


M.L.BOOk 


tut* 368 
- 


i 1 


• 


• I- 
■ roup ,y--T^»ret (Heir. oL. '«a.l5''S'' iporre "trou? dec.) .l.'>'")lc p-i^e 250 Strout.John U.L.SOOk Page 619 8trout,8aa*«l M.l.Boak Mg* UT atrowa .jah r. Wa.9«09 1 Psce ?57 Studley, Freeman W*.10U U,L.°oalc Page SS5 stuff .John fa.bUS U.L.Book Page 20 Stull John X.L.BOOk («.lTS8a Pag* 4«0 <?tunt3n,T>io?SB8 WA.50B1 . PA?e 219 Sturpl «, Hath«nlel_j Wa. l8U4 'nee SST SturtvTant . Solomon Va.UTW Page 182 St-.r:!-,-,-.*,^!!!!) :la. X458 gtu^tl^^^.t cornel tu 8 !fa.59yo gturrtlTant ,gil%« aturttTant ,Tho«M W».6967 U.L.Book ?ag. 64 I 

- / 4-. 8tutBaan,0anlal Ia.U444 H.L.Book Page 366 I- 8tut«on, Robert Wa.l31U page 13S ^rp "*< IM.'m ITa.? ST p^ne Subt)ett,W!lll!im 1^.1 3066 Pajre 197 j Sj-l^.cthjLfni? 


Ia< 


.fsie 


"..l.^:'::>i: 


J".- 

1 

1 


•c 299 

r Sudley, Jemep W1.1ST28 Pajp 252 i-:- auff(>rd,A<laii U. I. Book ii.uaei ?ig» 597 Sugden^John la. 5984 U. I, Book Pa«« 133 8ugg»,Pebecca(U0ther Wa.ie9« 

i only hUr nt Iw of Sathailel 8UEg*) U.L.BOQk Page SBT iJ'iU.tUUsn wa.i^we ?%gr ?ei aullenger.OllTer wa.soei Pj^e 235 

• ■ -h 

-(-■■- Sullivan. i?9"*^l 3"lll»an,John Wa.78a p»ee eoe SulllTMi.Ttaoaa* w».isges K. I. Book ?i«a 396 SulllTan.fllUlB Wa.2883 Page 78 


3ultr,Wlllli3i Wa.lSSUi Pire PSi Suaner Samiel M.l.oiok W.193M Page S6? Suaerlcki.Joieph "a. 16938 Pag* 441 Sunwera , Patrlok la. aaoo page 13S SuamPri.Wllllwa la. 10799 rage 491 Pir» ^^Ol Suter.oeorge Wa.289 Page 107 Suttleigjohn H. I. Book Pa«e 81 Litton toarath WB.4959 Sutton, John K.l.Book Ia.STM PaC* 267 8utt0B,8^^el - fa.J<nT Pag* 496 Button, ZachsTlah fa.4S90 11.!.. Book Pag* 4S1 Tn?c{'>rot>'j-T_t_ f^.ll'Hli , !-.er hrlTp of ifcrahia S^el-J-J P=.cf 319 8>aln,3lBaan W*.4M1 r«ge 431 SwaTi.RecetlsJi K. I. Book ^ la. Me . >>«8C Ml -^^r ot 3 r J ?^.r. Swan.latbanlel 


la.lTUO 


.11.1. Book 
Page 486 


■^ 


^.- 


'* 
— ^ 


1 swan, Warren Wa. 1661 Page 194 swart z.oeopge Wa. l312« Page 287 3warey,SajmiPl Wa. 1?12T Tae* 186 *«««M]r,Ba(h(H«U of l a. 13900 Idwud g>MMx) K.L.Boek ff SM 8>*«ner,Tbe«ta H.Ii.Book Wa.l4M» '•«• 346 Sweener.W- (Helia of 
I.gveenejr) Wa. 16 069 K.L.Book Page 401 Sweany, Daniel H.l.Boolc Wa.U4S3 Page 519 -)- sweeny , John V.L.Poolr- Wa. 18514 Page e09 S#ekt, Conrad l(.I<.E6ak fa. €83 P>S« *> Sw-tt,"llphi'?^t 8a*«t,8aaa*l K.L.Bosk ■a. 4004 tf ■|i- gre^t "cnten Pnpe ?58 9we*tB!an,JaffleB fa.iaois Pa^^ 184 ■an.Ju** 


tB.Ta8i 
-J. 


ook 


■ -J; 
-4— ■ 
:""". Swctland,Jehtt Wa.U4IT rage 485 8wrtt,Sanu«l > wa.ises Pae* 210 8«lft ,rranolB M.l.Book Mm.Vttm i— Page 461 Ift.JudaJi 
Ua. 15570 
L.E'icilr 
Pari" r67 


— 
/ 


' 


- swift , Samel II. L. Book fa.U8S7 P>g« 503 Swindle, Samuel U.L.Book «all410 Page 107 Swlnk.Klchaal U.L.Boalc w«.iae«o Pag« 606 I?'" If 3r , J"h" ifa.?949 ! gworda.John Tboaaa 1». 1 8186 M.l.Bonk Page 488 Bjimt»,».ia*ix of 
O.^Tdcra d«o) Pace 340 1 1 Sykei, Nathaniel ffa.M(MS II. L. Book Page S44 8ylT<at«T,0corg« Wa. IBUa U.L.Book Page 536 SylTn»t CT.jawph Pit" 250 Synmere,Ko"> I«-^<>?_ Page 246 Syaonds.Danltl Wa>MS0 H.L.Book Pas* 371 lE.Tirilar »a.l411S Pac' 313 3ynrell,wtlllaa_ 8ymond8,HBrbert «&. 13001 Page 184 
TPber,Oef*Tp*(Helr of 
Henry Taber) I&.1841- Pnge y4 TitfTj Joeeph fa. 1*780 Plfrf ?42 TKbour.CliuTah ■•.310B ?•«• 394 
T»ft,Cliancfy 


W«.19T40 
U.t, Book 


Page 599 


-. - 


■'* Taft, Joseph -fft.ic!m txee 106 Taggsrt , John X.L.Book Page 546 Ta^^rt^Sanuel M.L.EioaIr Wa.204ir Page 634 T»lbMt,Iphr«lB Wa. 13024- P^e 156 T-.lbot,H«lty va. 14S8e P»e» R65 •*#* T«ll*T,Jotaa ll.l.Boek VklUM tf MT 
T aller, Rlohcrdaott 


*a.l6a8i 
•...1 . M.l.Book rage 476 
Till>Mdge,jQhn 4 the other helrt of Ws.8533 
Rlobu'd Talla«lg« II. L. Book Pb8* 81 Tally, ■noeh M.l.Book ••.IMM fag* 431 TuuMr ,111 ■a.lMM Pag* 347 


T»nreT "irtlTi Yd. 15484 Tuin*r,8aa>*l Wa.3e5a ra«* an Tanner, Thoaas ■a. 810* Page 403 -.nprji'llllan Ta.STSS Pflge ?e7_ Tapp.ATmstcd K.'.Book .not Pag* 378 Taxbsll.flUm. ■a.UlM Page 365 ,,s»^;="*' nr.insi Tartioi Jothta H.L.Book la. 17669 f»g» 481 Tarlton.Iathanld l«.irM7 M.l.Book Page 463 Ir^rr,*lUlaa_ P^p-e ?eB Talker, Jlac«(rKtli*T t f&.B9el 

heir at law of Jonathan Tuker dae.) Page 4S2 T-^slc^tt ,.'<i.TPP Tate, John Wa.USTS Page 574 Tatt.guutl H.L.Boek W».1MTS rmct 3S4 Taunt, Thoaae Jr. «a.84T Pige 802 Tausley, Reuben Wa.5039 U.L.Book Page SI tnylDT ,/moM C. Wa.36e ^ge 563 Taylor,B«njanin U.L.Book Ps«e 37 Tayljr^Eerry fa. 5874 t're 312 Taylor, Char lea «.l.?OQlC Va.UflSS Page 614 Taylor^D-^nlel Va.ie^I Piee 259 Ta]rlar,DaTtd ■m.l44M PM* '3* Taylor.Drury ffa.lU9e Page 478 Taxlor, M.L.BOok ■•.MM Kc* 343 TaTlor,IlMMr fla.l4fW '•ft 3M Tii7lar,aaart* 
Va..491 


U.L.Book 

/ 


^ 


Pag« 94 
. 

T»ylor,8«org» K. I. Book Wa.UUl Page 488 I TaTlor,l.(t hair 
.Taylor) ta.U63T M.L.Book Use am Tnylnr Isaac 3, Pair* TaTlor,j(iBe»_ II. L. Boole Wa.W«» rs.. P«e 457 Taylor, John Page 112 Taylor, John I>. 7066 Page 138 Taylor, John la. EOS tnge ISe ".ylor.jDhr 


Wa. 12053 


i:.L- ^ ^'^■ •"-■■T-T,J^h- 71.5812 Taylor, John H.L.Book ^ fa.9T60 Pace aeo Taylor, John «a.l743S Page 537 ?-ylOT.J-»Mthsn 


wa.ses? 


.l.S-^k 


1 
- TsylaT,LT(Sla(«lilow fa.9966 

» heir Kt law of Illllaa Tajrlar deo.) Pag* 478 TeyloT , Hornet _Wa.l2«i8_ Pipe 196 Taylor.Hst^""^'^ ««, 17879 jl,lj.pook Pag* 530 TayliTjOlney P-i^e ?41 TayloT,Fetaz t m.tmaa Pag* 62 Taylor, Robert Page 490 TairloT.Baiiuel M.L.Book la.3SS8 rags BS Taylor^ahftrp H. fa.SMT raise ?17 Tnylo'iT^oi^ Ia.lMU Hge 448 T»ylor,Tni»«n K. I. Book Ia.iaOM Page 191 TaTlor,W«loo«« ta.irstt K.L.Book Page 473 T*rlOT,flUla ll.I-.Baok ia.usa ?*t» 3M Taylor, WH11« w«.i«a« Pug* U8 Tsylor.WlUls U.L.Baok Page 25 Taylor.Wllllaa 1. W«.4«6» Pajte 204 Tawn,8ylTanus U.L.Boolt Page 865 T^lt , JoTfB Ts.sBoa figt ?54 Ttboo.fllll* ll.I<.Book Wa.UWl 't» 3re T«e, Daniel U. I. Book JB.1313 P«ga 43 Teemi, Robert U.t.ioak Wa.ia8U f&f^ssi Teller Janee »s. 1322 P»Cf ?09 TemothA .Elkanah la.SSSS fsft 220 • ,-,-1, ClMflt 
W«.?JOT 


'j.r..o-1-K 


Vv 


Pir» -0 


4 T>aplC(,Dlx^ II. L. Book 1«.T8»6 Page 394 TPnnlf ton.T hOTna e iii.?49: P-!iri- ?P7 Tencer WllllMi . W».?4T1- PaCf 318 Teimy^Hugh w>.ua Page 631 Terrenee, Robert Wa>UU4 U.l.Fook rage sse Terry, OatharSne(H»lr Of fa-lMIt. 

Pbeneht&a Terry) 


Par' 209 Terry, Henry U.L.Book W«.llT3i Pige 43 Wa.lSTM P-.Te 311 T«TrT,Rlohaxd Wa. 16839 M.L.Book fmf 378 Thamp.Sathan lla,tlX9^ _ Page 107 


(HelT of 


We. 


153T6 


c.) 
r— 1— 
par? 


?58 

J 

1 Thatchar, samel ta.iaOta Page SS4 Thax'T, Denial la.USTS P««e 389 Thiypr, J*mpe Thayer, 1J«tt(81»»«' Iat?S88 

i other h»lr« at law of idward Thayer) Page 582 Th^vPT ,?!Phenlith TliiTn,8«au«l K.L.Book Ia.UT^ Hg« 343 Th-yer.WllllamCFather * [ s». 20613 

heir nt Iv of WHll-ja Thiyer) U.T..9r>olt Pnpre P30 ■ Thaxton.Cyru* U. L.Book Page 411 Thoaav.Aabrose M.L.Book f >. 121SI Pag* 40e Tboaas, Benjamin Wa. 367_ Page 57 Thomai.Clurlst fbSiee Page 21 Thoaaa, Edward H.L.MXOK Fage 485 ThOBaiilaulel U.L.Book wa:7Ul Page 440 Thomas, aeoTge , Pa«e 53 V Thoasa.Iaau M.L.Book «a.I34Te tmf 336 ThOBSB, Isaac 8. H.L.Boole Wa. 17488 Page 483 Thoicap. Janes Wa. 19733 Page 601 Tboaaa.JueB U.l.Book -Jfeiaen Page 430 Thonaa, Jamee Pafre ?U Thoaaa^John U.L. Boole <1 Wa.lB341 Page 540 Tbosaa^Jobn M.L.Book I«.14TT« ?•«• S« Thomas. John U.L.Book Page 21 ThoaKi , JoBBthui ■a.MU M.L.Boek Pl«* 33? ThomBB,Jo8etA(* the Va.lfl76fi 

othPT helTB *t law of Illsa thomag) M.L.Book Page 6 IS Thomat, Lemuel K.L Book Va.UaOB Page 431 Thomti*,UaM 
Wa. 11668 
lI.L.Sook 
Pugf 180 


/ 


/ 

Tl>OBM,0ta«lt«ll M.L.Book i».«m fmt» SS ■^honne, Oliver ho-.Tqs.Si'-uel W5.U702 P-ff r*e "'■hom-^c, Soeni^er W»». 14108 > Thasaa.Tarleton I>.144M K.L.Book Page 490 Tho«ai,WllllMi « the other ia.l72a . 

belTi at law of SaMiel Thoaaa dec. ) U.L.Boole Page 447 Tbomb,B.(ratb«T « 
heir of I.Thomb) 1».1561« Page 399 ThompB'^r' , At rah. ^m Thonp3on,Alex. Wl.MSS fngt fVf ThoKpion, Archibald W««BTOI U.L.Book Page 403 Thompsor.Bartlett Wa.aOOT|_ U.L.Book P^g» 82? Thoapson^BenJajBln wi.ioeoe Pa^e 124 Thoapson^OuTtlt fa. 17463 Pa(« me Thonpaoii,D«nnil_ wm.usoe Page 91 ThonpsonjFeetui Wa.643a Paga 513 Tl.oapson, peorge 
k>.Baak Pag* 43 f».959r- Thoap*en,ailb«rt ■•.li4U K.L.Book Vac* SIT Thorppon-Hira-n r _jr4.94i5_ Pagf 219 ThonDBon j Huf hey Page ?31 Thoapson,JaiM«(Brother 4 Ta. 18097^ 

helre at lav of John Thoapaon} Fafie 616 ThoapsoB,JaiBa9 f»a7STX_ M.L.Book Page 462 TliaBpaen,Jaa*i H.L.Book la. 4 Pace 341 TliOBpion,JwMa K.L.Book w«.w» Pag* 335 ThompRon. Janes Page 147 Til onpnon, John |||.T,.B00k Page as 'Thoap«eB,JaliB .s. «a.U»l M.L.Book P>g* 349 T^^.-:^::3^,J^hn 


ir». ?754 


'_:.!..?"->:< 


P-~e 311 

] 


• 


» 


■ 

Th'^'anpin John Thor!'-)?'5n,J"'>in Tn'om'^'-on John 7a.6349 ThOT^ppinj John *a.l59W- Thonpeon, John P>»«e ?23 ThoapBon,John V.I .9oote PBge ?07 Thompson, John Wa. 4041 page 90 ThCBpson,John R._ fa. 7807 Pa«e 91 ! •. ''5.4S41 P- -<■ Jl' T)iaBpton,IIOTdloa It.lTOf K.L.esok 'age Ml Yhomf aon^X&thanlel Wa«20lf M.t.Book Page 630 ■^ho-npson.Rotert Page ?3? ThompBon, Robert D« _ Wa.7533_ Page 122 Thonpp^n.SnTiurl ?-.Ze 249 Tbimneon 9»nuPl la.nss P-ire ?78 Thoapaon^Thoaai Wa. 1038T_ page 452 Thn-^pFon.ThomcE Wa,?l4 ThoapBon ^ Thooaa_ ft, 11995 ThoapBOn.Thona* .Wa. 11152 H. I. Book Pag* 6T ThOBPion,ThOBaa wi.Tae U.L.Book Page 56 Thompson, Tl»othy_ Ws. 19875 Pai?e 602 ThoapBOn, Timothy «a. 16686 M.l.Poolc Pag* 578 Tho«p»on,Wlllla« W«. IO> Page 96a. Thompeon.^llllwi 


Wa.616 


M.l.ooole 


Page 2?4 
} Thoapion.Winia M.l.Book fa.91M fag* 360 Tboapaon,! tills H.L.Book ffa.UOM Pe«* 380 Thoapaan.Wlllm la.6886 Paire 578 Thornell.Hllllain •a. 6548 Pnfe 218 ThoTKlngiton.flUlMi «a.l73M_ p-^v soe Thornton, I. R.O. W>. 19 063 *age 847 Thornton, John A^ __ 119^1999 Page 90 Thornton,Vlch8el WK.U6P1 Page U9 Thornton, Reuben f«.19S03 Paira 604 Thornton, William, Wa.9e04 Pi;^ 357 Thorp, DaTid .3376 Pag« 61 Tharp, Isaac la. 11406 page 96 ^hT»*ph^r , gimon ta.SSSS Page 278 Throgmorton,Thoma« W».64fl H.L.Book Psgc 667 Tbru*tln,Dmml«l WK.62n k.L.Bsok Page 404 ThimdnTbuah.WlUliiB la.8*?9 U. I. Book Page 478 Ttaurnll.Saaitl ta.U3H K. I. Book Paf^e 37« TH>b»ts,Kphriil«(rath«T 1 ¥«. 1 6564 

heir «t law of luac Tlbbetg) lI.L.Booic Pagf 547 Ttbb«ti,Jobn Wa.lSMr Ptga 4M Tlbtltp, Salomon Tlbbatti,0«org*_ ■■.llWl fas* 338 Tie*. Janes Wa.eiST Page SOS Tlchen«l,»llU«B 


Ia.«eT8 
J 


M.L.Bonk 


Page 573 


Z""' 


' _.. ^. 


-.- 


-■' Tickler, Ohrl«tl»n(alla»)Dlt«l«r_ W». 18788 fig* 649 -? Tlffsny^John Wa.e391 Ttlbott.tlUla U.L.Boak Ia.U0T8 ra«« we Tll«iton.HaT T«7 la.lOeiB H.L.Book P*«* 92 Tlllot80n,Lycei»ter 


ira. 1!>334 1 


;;.'.. "^ik 


Pturr ?J1 
( 


• . . . Tilly, Jobn Ta. 13330 Page 226 TtBb«rlake,John, . f «. 0TM 

U.L.Book Page 21 Tlaberman,P. K. I. Book *a. 16531 f»gt 4ia TliiiBijAbrfihaii fa. 18543 Page 562 T IBS ,«1 Ills U.L.Boi r fk.lTOSB Pag* 4^8 Tine, John - .I..oool[ Wa. 18331 Page Se4 TlnaT,JehB M.L.Book ' Wa.lSSOa 'age ses Ti-yrr CliTt i;.L. = iok Wa. S908 Pagf 256 ■^lijcura.Ephr-ln Wa.921 PflfTP ?45 Tlniley,Thooai_ M.L.Pook la. 18307 Page S99 Tlppett,Jaa«a U.L.Book wa.iieu Page 79 Tltooab.Joha Uk.TSSB Vage SSO Tittle, John H.L.Book Wa. 17«7T r«ge 476 * tupjOeirge Tt* Pirr 380 TltuB, John fa. 6180 Page 191 Tltua.Vllllaa Wm.SWj P»ge 27 TobtM,8awi*l fa. urea fmf 327 ■'nblnP.trlck Tndd, Janes Wa.61?l rage 1B9 fa. 12969 ToM,Jalm K.L.Book wa.esii ff 333 Tolaadfjohn K.L.Baok Wb.3396 Fac* 368 Tolln,Dera»rcui M.I'.Be-ik Page 603 Tollard.Hobert Wa.lM4B 'age 571 Tolaan.T^^fflBB Wa.l04a^ Page 196 ToBlUon.Illjah ta.U>l« II.L.Book Pm«* Xt Toapk Ina ^ Obadlah Wa.93Tf Page SS4 Tomllnci^Jolm U. I. Book Wk.iseee Page 591 Teii*,aiiTl«tepk*r Wa^Ut ll.L.Book ft* Ml Tones, John W>.lNli Fag» 865 Tool, Bernard H.L.Book ■•.ISU Page am Torrey.Abnor fa.STSS U.L.Book Pag* 21 Torry,JOReph ll.t.Booit Ta.iiaes Pag* S49 Tottr- -lo-h «;. 13640 JToura.L. iHalTi of 

Ih.B. Tower) U.L.Book la. 16078 Page 401 TaurtlUott.JobB W».800t Pag« 438 Tous«,Jnhn fa. 12M9 Pi<fe 188 Towfrorilnulr. T. ¥!l, '737 To«l«, Israel K.L.Boofc Ia.l48U Page 366 T'-'it:, Jp''r"^lnh ?:— -,7(llllTn la.. 140Se Page 302 T-'wner joiilnh Pt-p "40 TowBc, Anthony _ Ia.l04«8 Page 95 Towneend,Aluirt)ia Wa.lSSiib Page 538 To* send John Pa^e 63 T^'^r""^ TtT'if^.y fa.use Tire ;06 Towson.Wllllan M. I. Bonk •a.Uim Pag* SOS Towzer^Ttaoaaa M. I. Book ■«.1?WB Psge 510 ToT^r^aeoTpe M. pqpe 163 ^r'-.cey J Jopfph •a.84S Pagt 797 TT>oex,<llllui li.L.Book ffa.lOSU trnf M3 Tracy, Lyndaa M.L.Boolc W«.g84T Ffiee 4BT Trugoe, Henry W».103n Page 113 Trahune.Kartln W».1418 Pagr ?63 Train, John la. 18381 ■ -4^ 


Pag* 51« "" 

• __ 


- 


- — 


Tial&tr.Jamu M. I. Book _1»»1»14 I*ne 


1 


1- 


485 — ■ Trpf>i,C'i''vln Wa.S490 ?iurr 2HS Traeh, Daniel Page 156 Tr«(b,Johii H.L.BOok Wa.l73at Pa«t« 447 TrMli,lloM«(rKtliaz A 

heir at law or Illai Traab) Wa.U9»0 K.l.Book Pa«« 4B0 Tr'>Bk,R. (» other 

helTc 5f Gardner Traek) »^.'.?3e8 ■^e Trask.Jobn Wa. 4390 Page Z6 
I Tra«k,)«aTy(81nt»r * th« W«.?02T6 
other heirs &t law ctf" Jamee Johnson) Pat* 633 Tr*T«r,Jolm K.L.Book Wm.iMim P«C« 336 Travre.S^orc* 9a. 793 Pacr Tie Tr^ivlc.John B, Wa. 17421 T-rr Kl Treader, James . _ _ Ia.5119 t:.L.Eook Page 21 Treat Jnhn Wa. 1968 Fz^e ?49 --. -^.^ Trenor.EtJward «a.4448 U.L.Book Page 27 TTexall.Jaoob U.L.Book la. 17644 ''age 473 Trlble, Edward W».«T81 Page 70 ^ of T.TTlokar) Wa.«9«L H.l.Boek Pae* s» Trim»h,oeorg» • bllSM II. L. Book Fage 75 Trlatilt.JAhii K.L.Book >>*«« Ma Trlplett.Wllllaa 


la. 10459 
U.I'. Book 


fage 80 
2 
1 


■ _:. 

Tripp, Jacob la.6e?9 Page 70 Tripp, Thomai U.L.Eook VB.1850Z •"age ser TrObTldge.John 


WS.1HU 


— 


ll.L.BOOk 


Page 448 

Trowbridge, Luther Wa.396_ fage 537 Truaz, Ralph II. I. Book fa.lUM, Page «T1 "^^ifrB^r-lfl jEllphf !ra.583 Truesdall, Jacob _ Page 184 TruBan, Robert _ _: Wa.66n fage 5fi9 TruBtoull.Heieft «a. 18010 Pag* 489 Try on, Clf ford U.L.Book Pag« 56 Tubbn.SBnmel 


Ws.R.STB 
'l.l.Baok 


P«se 179 

1 


X 


< 


• Tuck^AndoTBon ■a.6340 Pag* 398 Tucker, Benjamin Wa. 17662 Page 4»6 Tucker, Chrlet, ^_ W«.18StT U.l.Sook ftge 98 Tucker, Beorg* ^ • l»« Ta^ H.l.Book rtc **s TucSter.-john rii.2iP0 Tuck«r, Lemuel Wa. izise f'\n 151 Tu!?'<fr,Prlly (H»lr of 
\-:<M'.-<~. T'iJk»T) 7a.4?M V'.^r ?91 Ttic!tPT,?lrhird Pag* 2U Tucker, Ullllaa M.L.oMk «&. 19329 Page 564 TuckBT««n,John T. (* the W«.17S?» 
othar helTa at law of Wllllan TuckaraaB dae. ) U. I. Book ra«a 463 TufftB.John Pi\ge 182 Tufte, rjpmuel P-f-e ??5 TuU.Ourtla U.L.Book Wa.3911 Page 401 T-xnee-Dn^lel Wa. 11157 Tupper ,Peleg la. 17734 Page 510 TuTbOTl 11» , I. (H«l»^ of_ 
A.Turberlllt) Ia.U8W v. L. Book Pag* 4 t Turlclnton,0«org« ■«.6ea^ 11. L. Book Page SOB Tut lea, Philip Wa.l''194 PKft 150 TttXBan.Cdwls ■.L.Book ■a. lieu fmft 364 Turman, Robert 0. Wa.l5>38 Pn« ?43 Turnbull,OhrtstapheT fa.E400 li.L.Book . Page Z7 • C Turner, AST on Ra. 17850 4- Page bis f- Turner, Artenut J«58938_ H.L.Boole Page 134 Turner , Clarkson WM.17T. M.L.Book ■t^g» 484 Turner .gbenege r fs.iiestf V.l.Book ?afe 180 Turner, Henry U.l.Book ■ , ••.lT«t 'age 463 Turner Jaoob f. jbtieftJ V. I. Book Page 43 Turner, John H.L.Book Page 23 Turner John U.L.eook ta.l704» Page 506 Turner, John R, Page 1S4 

- r-jT'-^'r , J-rhiii 


fa. 3341 1 


- 


p^r" Ml 


■ Turner, Richard Wa.ll4 U.L.Book Page 5«4 Turner, Tbo«a»" U.L.Book Pap-e ?7 Turner ,Wllllaa la. 17800 Page 484 Turner, Willi".'?) Page nS Tuiaejr.dlllHi. Wa.l774p Psge S04 Tustell.Jsnen K.L.Book «a.36«S Page 548 Tuttle.Aaa U.L.Book W».U0«4 Pig* 567 Tuttle, label Va.mSBi PV '32 Tuttle,John M.L.Boolc «a. lien Page M9 Tuttlc.LetmloB 


1 Wa-lEZSr 


!I.I'.»iolc 


P»«« 546 


/ Tuttl?,3P-riPl W^.e3« Pir' rsi TrlBB,Peter(iielr of 

39iDuel Twlta} Wa.6STS page 21B ■i- T'omble",JohTi W^.3307 Tylar,T>i3Eae U. I. Book Page 198 Tyler, Colbum W>.«>8« Page 7VI Tyler, Jacob fa.9S82 U.L.Book Page £7 Trl«T,Jei. M.L.Boek tf 366 T7l*r,judtea V.L.Soak ■•.UTM Pas* 318 Tyler, irethia M.L.Sook Wa. 1S483 Page 1S9 TTl«T,8ua«l 
fa.U(»4 


J3 

M.L.Book 


» 


Pag* 360 

Tylor , Samel Wm.78ia U.L.Book Page 21 i Uban, Jossph U. I. Book Wa.UMt Page 559 Ule«ry John wa.sesi p»g« eis Unberfleld, Albert Wa,5293 Ps^e lis Dnderbud,M««r<(ratlMT t fa. 16162 

heir of xdward Underhand dec.) M.L.Book Page 450 I'nderhlll.Motn Page S84 Underwood, Illjuli l«.3aM U.L.Book Page S5S nndaTWoad,Jeieph Va.9910 Ptge MS Underwood, Lawr«no« i W><t48T r U.L.BOOK rug* 906 UndaTwood.wllllu ■•.S8B6 K.L.BsolE Psge bS5 OpIiu.DanKl B< 


W».9TT1 


H.L.Book 


Tag* 58 
— ^— 
■ ,. - ■ -T~" Upton,He«klah f«. 11990 ff 183 Ure,71«alng U.L.Book JjjMMS rttge 575 UrlOjZao haralh [• UT 
- 


r"^ 


- 


. — Usher, Sdwarf) la. 7308 fie* 3*9 Uehftr^Jnm^B W 1. 7638 I<^e ?U VtXtTjlniy M.L.Boek UZjAfUttUB 

I 

Wa.6545 
■- 1 
• 


p»B» rl8 
/ 


■—^ 


— ■ . — vo£;alln«, John Vail, Joseph K.L.Book I«.1MV4 Page ei5 Vall.V.D. U.L.BoolE Wa.ll76 ''age 46 Valent Ins , Abrataui ■«.6M1 H.L.Book Pace 44 ValsntiM.DaTld M.Ii.nook Wa.UlM_ »•«• 1* 4W 


4t- Valentine, Jobn V.L.Book Jla.61 Ms* fej Valentine, Samfl L. Ta.lSSIp Page ?39 v~lrnt<"C,l(llltM 


»».?»« 


:•.!,. '=-'-)i-. 


>«« 


281 


- ■ — 
.*. — Vallaly, Robert V.L.Book ■•.MOT rage 500 — ny.f i i Tsn.Sdw&rd fk.73T0 f^-%. r»et 482 ^ Vnnalst ]rne , Saauel li.L.Book Wk.TS P«g« 444 '■—^- Van Allln.John sr. va.izses Page 583 Tanankln.Rilllp t«.lg»«0| U.L.Book Hg» UT Tan B»theu*OB,Cpkma Ia.9T14i K.L.Book Hf 346 TanBockel,A>T. ■•.8873 
Pig* 81 
- ' - , ■■■- 


I:^,.. 


■- ... 


—--~ ' 


1 ' 


-■- ■■ ' Van BuBlclrle,J»cob 


fa. 786 


U. I. Book ■ ' - 


Page 608 


~^ 


■ •^ 


•■ 


■-' Tsn Caap,IllM Ia.lMM '■C* 48S Van CiKPiIlchol&B fa. 70031 Paga 609 Tanoe.Jobn N.L.Book _Wi,lMML Ptg* 466 '.'anclcp John Wa. 13X31 Vandawater. Jacob W».44»4 Page J.7 Vaadtgrlf t .Thoaaa W».lT ae« v. L. Book 'a«e 465 TaiMleTenteT,jKm*s Ia.MM9 II.I..l3ok Page 398 Vf-nrtewcTt .Willis Wk.6131 P»(re ?*» Vanderbeck .John l!.L.Poak Page loe Tu)d«xb«lt,«llllaa i«.i4aM H.L.Beok »•«• i» VflpderpTif f jJorRth!in_ T>».3326 Pace 2f4 
Tanderhoof ,jaB«B B* fet ^ U.L.Book P««* 44 Vanderoot ^sul f>.3S5 M.L.Book ■., ^ FBB« IX yaaizoof ^Mab(B*lr tt 


la.lM4» 


ibrahu Tudroof ) 


■ 
i' -i. 


M.L.Book 


f*gt 3S4 


- 1 


.• 
- -" 


* 

'f 
\ 

Van Ducen,Lelah ffa,45S7 M.L.Book Fag* 24 Van Itt*,BanjMln(» ths other W «. 18837 
helTt at law ot Jaaaa Tanatter allaa Taa 
Ktte dec.) I U.L.Boolc Paga 617 Yfnf 3ecen,J''hn Wa. 13660 Page 3X0 


• >.. 

Vange««en 


Ryneer 


Va.lTOO 
i 
' 


:. 
il.L.saok 


...1-^ 


fige BBI 


) 
1, ' 
-■ - - 


^ 

Van OeldeT.Sttimiel Wa.SSBB P«ge 260 VU HIM. I. M.L.Book ■>.166y rafi «• Tan Horne.iiKlrew 


la. 4871 


^ 


^.■^ 


M.t.Boolt ~ 


PaC* 4Sa 


' ■ 


-) 


^ Tan Horns, Thoaaa M.Ii.Boak ■>.1S36 rmf 4U 


^ 


: > 


-.- Tan Hootm.Jeha W*.1T3M M.L.BOOk ZTT-TZZ***"*" IT^ Vaiiliouten,Ja*( 


••.sse 1 
[ ' " 


M.l.Book 


Pf 44 


-i-v 
T 


1 Vuiliouton,{}arret Ia.33S U. I. Book Pag* 22 VanhoTenWirg.Jolui W«.lTe9 M.L.Book -. --•_ 


— 


r»g» 44« 

- ' -" 

Van.HuyBlnjHarmann ¥«. 13386 P«ee 143 ?MTPn, Oliver ta.4n« Pitf 292 Van KPurcn.A^rflhan IIR.13263 T O-oV vin Satta, Isaac fa. 15336 fufT' ?*5 VanneaBjJohn L. W«.4905 y.!;.Book P«g« 105 Vaimof , Aliner t«.18«W Pagr 60S 7an"TT-»n,W111lflrB «a.T?38 Pace.?** Vnn Pelt rrancli «ii. 19948 H.I-.Soelt Pag* ea? Vanranaalalr.Rilllp A> Wa.SSlS Page 317, •■■ ^iH^ Van Riper, U. v. L. Bask Wa.l8aM rmge 434 --S!~ Van Schaaclc.SaBUel la.T«8B Page laO "a-. 9!;f,Slnon r" Wa. 138 iO --•«y^ Van 81yk*,John M.L.Book 1«.1»6U ■-±- 'bv tn Van TilBell,Th«iJlm» f».11840_ H.L.Boilc Piure 198 '-'-X-—~ Vantfts*«ll, U.L.Book ibrahw 


f«.3«40 


Pa«« 66 


- -r- > 


-^.. Van Tlne.Oorrellue Va. IISI Pag* 20ff VanT lo , liamrenofl 


wa.isasa 


/ 
■-a — r^^" 


U.L.Book 


»M« *** 


/ 


\ '■ 


35:.. 
■ 
• 

Vnr. I'leet.Pfter -. L. Eick Ta.SS98 PBe30« "" ^'^-; Vqn '.Yirjoner jArchft W8.13ST9 Piff 313 


-■ 


'-, J«- 


~"^ - ▼•a fort.Tha II.L.Beek wa.ur« Hf str .■^■3L^ H'f-h Varner. Edward ff*.18T46 Pag« SS4 VcTTify jQvmiel Ta.36fi9 Pare SV_ 
■'[SL 1 Vnrr-in',Nathnil«!l 


«a.4ieo 


l'.!..P"ik 


rage »U 


1 
1 Tase ley , B&rnalaa U.L.Book Wa.6863 
Tag* 4« rnUEhor, Ell jibeth (Heir of Wa.4800 ' 


;;uiii-; viuehir.) 


',.,.( 


L.L.^oolt PiC' ?4e 
. ■ '- 


t^ ■ 


; ^ j 

-lU^^han. J*uaeB fa.8?oe P-ifC 281 Vnughn^Calato H.L.Book n.964S Fkge 49S \W- Vaughn, Ja Wa.*993 P«ge 104 ^^^tV ^pup-n.Lejmiel 


fa. 1521* 
1-- 


* 
\!.L.-3ClC 


P<ig« ?53 
, / ' 


// 
•. - ^ 


•.fif:;:^'^ 
■.«^'.. ^"iwrter ,^\.\\ 


lar:(K»lr of 


ira.seeo 


HPTTar Vawt 


") 


1 


/. 


'^ ' .^ 


■" " PapT 310 
■ T- ■ 


-- rf--—^ , Tabaini , Jobn H.L.Book.' |*«.6U tafl* MO Teltah.John M. I. Book Jla.xni Fag* M 


— ■■' "~, 


••: 


*~r* 


' ~ ' 1 


:r4^ T"-o,Jn-:»« Paee 31B Vfr.t^v Pfter Wa.l?413 Pace ?94 Tenu«, Philip ffa.isoes Page 


150 
. Tenul«,a.C.(B«lr of 
f«.U801 


A.Teraule) 


/ 


1 : 
1 


II. L. Book 


« 


P>S« «10 


1 ■ .. .-. Ternor.Oeorge 
la. 7310 
1 


/ 


U.L.Book 
— '- 


. \ 


— - — Yerrlth.ChaTl«» M.L.Book t».149^ Hft 136 


Tlek«r)r,ilb«rt K.l.Beok wa.uns '•f*WI vlckery^irathftTilel Ia.«UT U.L. 'koolc Page a08 victory, Thomae »a.T631 1 Page T*yi -JX--. Tldato.John fa.J»4 U.L.Book Page 27 Vlnal.lllilM 0.(*>" W«.1M34 

^ th» other h*lr» «t liiw of o«org« !.♦' U>L*Book Pae« 611 Vlncpnt,Jamefl_ Wa. 1 8038 r«ea 633 Vlnchane.John Wa.5120 Page 21 Vlnea,JOMPh Wa.460 I a. t.. Book f»f 54S rinlci.HlrarB TTb.SJO Page 278 TlntoD.Ourl D. 


■a. 3494 


Pus* 76 


1 ; -^ - 


II. l. Book 


--^-ri-- 
-r "lntr»»,Jwob W». 1713B •1^- Vlrfln.H^riry Pic ?95 virtue, Oeorp^ WS.161S5 Page 26? f. VI ttun, Jonathan _WaxU164 Page bl9 ^ TlTTett.Juea i*.as6 Pftge 4e7 Voo-lp Ch!*rli»e W».1?4S ti^e 238 VOOfft.I.A.^ M.L.Baok ■a.U7U 


Vooahler JsMf M.L.Boak ) 
Wa.se83 
■><«• 81 


■ ■ , •* 


- . 


■■;*- ; 


— — - 


— . 


.-*-■■ 


. ". ToTblei laaaa 1«.»TT4 H.L.Book Pag* 3 1-'=?- To»burgl»,».».|» htlri at W».U8M 

R.ToibuTgh) M.l.Book Pag* 


Ul 
— 


'■ 1 VotftT.John H. I, .Book W*.848S J '•«• 4B4 Vottum.Illllsn 
Va.l8S66 


H.L.Pcclt 


-'- 


fag* 866 

Vamll.Jehn «a.U»T3 rag* 600 Tr«d»buTgh,ibr*l>Mi 


■a.«TOO 


V.L.Book ^ _^ " 


'•«• 


485 


_^ 

VredenburphjJ^hn^ ffquldSST ragt 189 Trooaan. Jacob Wa. U310 Pa«« 187 "H^-r 7uls«n«ltt,Jo»»ph W«.TM1 Pag* 535 Waa«,CliTlatl«B U.l.BiMik ¥».U4Tf P««e MS naddle.Dwld W«.1S88 i Page SM wade,JaDea W«.t01. ?«g« laa t«.10 '•«• Mfl Wade, Joshua Wa.5039 

k.L.Book Paga 17 iCada.MelTln K.L.Sook la. 17990 fag* 493 fade, parks H.L.Book fa. 15638 fV 400 Tfnde SsBuel Wb$we. 'age 106 IffnillclnR.Dwl^ f s. 18WB Pape ?60 "a<ll«lgh,0«Tl(l^ W«.13?8« K.l.Boiic f^ga SB* .Ji^lelph,Theophllue 


lla.2388 


;:.:.. "-'Ok 


- ■' ' 


. Pigf ?74 
■-' -■ 


— -.-- 


--•- 

WadiwaTth.HlrM i. Pag* 1S8 I fager.aeorga T. ll<I..B00l[ W«.3851 F»g* 439' ■aggeiMT, Henry M.L.Beok i».eTrr tf X7 :±. WftC2^Tier,Wllll' \n 


•■.IJST 
1 


1 31? 
3* _>■ ■; 


/ 


-:.- 


[ 


1 1 facner .Jacob 


ia.uast 


• -''A' 
■.I. Book , % 


tV* 431 [ 
1 


■ "X~^- 


. ..T. V . 


- ■ ,v' 4- 


' 
• ' -\ ' 


I 1 •tnlt.Abnfr «&. 15986 ?!te* 3B0 falt.Jenk •a.»M II. I. Book pas* U Wilt.Mamaduk* Wa-TSM Page 202 I Walte.John H.L.BOolc ' fa. 11983 Pape 1S3 s^ir -ri'letcof.t 


*4± 


•.11»« 
la. 1591S 


:;.et^^5t 


P5r. 


* oth»r helre i 


f Joclah 


""Istcopt 


81 


1?" Wri 


=tcoit) 
".'.L-OM-Jk 


-_^ -"— 


Puff 303 IT «>k«ft*ld,JaMs . Wa.l4nT^ 

K.L.Book _ . >•■■ MS Wakefteld.WaltcZ- M.trBook I«.US74_ ^ .i:f^___ 1 


p««« 


«* Ualibrldp-^ Porter r»e* !<ss — — r* '--- ■■ \^. 

^Ir'^-'honac W!i.4iei f^pv ?ii Waldran,John(Bon A In, 17977 

other helri of Peter Weldran dco.) — *-< Page 458 ulrlTfr rilllsa 1e..l39Zf P»;-» SOI faWo.OilTln P. W«.^T Pwt* 4B faldren.AteH W«.«»T II.L.Boek tf SM ^.4- 


«al«t,Lak« M.l.Book Wa. 13109 rag* 433 1nlltfr,Ab»l V>.SS38 P ire ?78 'iE.llcpr,Al!ten Ia.83T4 r^ge Z37 Walker, Arthur 


«a.e«S3 


M.L.Book _ 


. . rng* 


lae 


- - — -. - 


-- _ 


-i— - ■ 
■ 


, -, 
' 

Valkcr.Idward 


Ia.4» 


H.l.BOOlC / . '^'_ ■ ■; 


rag* 5U 


i 


- ' ■ - ' ■ ■ '■ ;■ -:-■■ 4- W«llc«r,(Unb«th(lletlMr _ It. 1T084 ./, i b*lr ay 10 of John tilkor) fate 497 tl>llC»T.0« OTg« ^-^ W». 11981 Page 183 Iker.Georre Vft.4e3e Pafp 390 Walkar.Kugh W«. 105T8 T.IaUu. ) H.L.Book »U it + walker, John 11,1.890k «I.74M Page 139 V&lker.John U.L.BOOk Fage eU Walker, John w«.9aeg Pafte 127 l«alkar,Jeba _. Wa.lia84 

K.L.Book Page 303 Wsllcar,Joba K.L.Book fla.SOM 430 


--. 


: 


1 -iH-nr .*->*• Wtt. 13636; ■>U*r,JohB D. M.l.BOOlc Wa.6661 r^tt see tailed'* HahuB wa.eess Page ?59 Walker, Seal U.L.Pook «a.U986 Page 51 t Walkar.Rlcbum U.L.Baok ta.U01l Page 401 Walker, Row land' U-L-Book Wa. 19453 Page S03 Walker. 3a»ugl . Wa.! P<^e 564 HBlkrT.seth H. I. Book ffB* 30000 Pag« e06 Hilkfr, Timothy Wa.BTM Page 131 «aU«T,Illllaa 
■a. 19864 


u.l.Book 


' .. 


Page 404 

.1 "■. l"\-_ 
- ■■ 1^. WMlkfr.Wllllmi T. Wn.lSSU raft 245 -•-lT.Th3-.nc «a. 14069 fallae*,All«> M.L.Book •a.l6Ua P«S« 380 'Ya'l''5C'',navl'1 l!.L. Poole Pa,-e 248 
- — ■■ 

*all>g«,^torc« K.l.Book «a.lS5U '>(• 3« Wallace, PoTtar JU-IPUS P*g« 197 Wallaoa.Siuauel Wt.USSS U.L.Sook ?B«e 58S aTlac^.Rilamon Pa-e 'OS ;-t -i— ■'lilac?, T>ica:a8 '!.!.. ?-c'5 ». 14008 P^i'f 316 fallaoe.fllUaB 


Wa.l8UI 


i _ 
, .j'-^: , - 
,'.%- 


11. L. Book 


Page 554 


1 Wallaae.WllUaB IC.l.Book fa. uses ^ ., 


— — 


tf 5U 


T<'" 


^^_: 


,^_ * Wallagar , Thoaai, Jteilpe w - ?•«• 53 i falling, Jsuph 1a.9Ur M.t.Boak Page 473 ««llt*,B.(* halt of 
Jonathan ahaBdlar) la.UMl M.L.Beok tmf iit Walrod, Jacob M.UBOok f>*38S> P«f« 90 ..'ul5h 'fslte Ws.lUT P3r» fs^. W&lson,John Wa.TM Page 502 (alton.Abrahu M. L.Book Wa.U78S Mg* «U Walton, Cuitt* H.t.Boolc W«.1T«84 Page 4T0 lalton.jMiva .UMT r«g* 43S laltsri.JiBea , M.L.BOOk Psgr 48S Tc 3i*^ip1 la. 12036 ;7andall , Thomag |w W a . 3441 Pa^ ?17 Kard.AlTah 


fS 


i*.uue 1 


li.L.Book 


l*ge 4 


«0 fard.Btrnn H.L.Boek fa.lMU tf us Vard, Daniel U.L.Book ■a.UlOS Page sse ^VftTd.Ebantfter y. I. Bonk la.USri '-ib~- Pag« 570 fmrd.lllplutlat H.l.Book ta. IMOi Piff* 345 *axil,3F0rge U. I. Book Wa.ie31T 

■ "K .. 


'age 469 
, •V •Vsri, Isaac Wa.llSBO Pac» 292 ■1^-' ■.'^ird.Ja'reB 


»a. 15171 


a.I..ooilt 


Pace 239 


w4--. Ward, Jane. ' ■«.I41T | ' H.L.Boak Page 44. "ard.John U.L.Book •a.U30a 'age 5S1 7fird,John_ la.eoeT Pace 166 "lard, John II. L. Book ■K.iTser Pa(t 487 ffi!.H399 P«p» 30f Waril,t.ucy(H«lr of 
S»H Ward) 

B.L.Book 


Wa.B4S3 


1 


Page 


1 


X9S 


— Wurd, Reuben fa. 1843 P«ce S3 faT(l,st«pti«ii M.L.BOok Wa. 13050 Pa«c 408 halT at law of Jaaa* Ward dao.) K. I. Book Pagt H8 garden, Alpheua f 1.13694 V Pag« 40e (Kr(l*n,Jo««ph(ratb«r * 
heirs at I01 of John Wardan) ■a. 18948 +- M.L.Bonk Pag* SSI Wardwell.Lewli _^ Wa.5781 U.L.Book Page 40T .'tre^E^PTisx^r B« *a.l2??4 Pve ?3' WBre.neorM sr(ouardl(in ra.£2£4_ 

for thf mimr children of Seorire Tiir») ?Rfre ?78 ?ir' 282 »are,lIark(HHr of 

Wn.Wore) ta.l327e P«g« 309 Waring, laned .. Wa.6871 

y.L.Book - Page ♦* ■am*r,». M«L.Bo<ifc fH* Ml Warner, Daniel U.l.Book Page 133 )iariWT,0«erg* M.L.Book W>.9Mt tmf Mi (amer JiuMi !*«• 

If? 
'?\ 


- 
- 


-L. Warner, John W«.6«M Pan^UT f^ Varner^Hosei M. I. Book w».iiaw ff 95a. WaTnaT,8lB«on H.L.Boak ■a. 5911 rmf SOS ifarnlck.Patrlok W&.e8M Page 584 Wsrrell, Richard Page 144 Warran.Anaon U.L.Book Wa*170aB Pag« 479 "KTran/Charlca 0. fk.6S1t H.L.Book tf S*» ^a^rrn, David Wa.25I7 pq,^ 199 WureB.ldwiTd M.L.Book i>.9ia9 P«g« 380 Warren, I «aac Ia.U388 Page 80? narTPMjJohn Pa^e 235 Vmrrvn.Johtt H.L.Book tm.UMf Pa«« Ml «axr«n,Joalah ta.l4T0e Page 357 W4rrln«r,0oi«T«rM W«.g9«8 Page 88 -irwlclr.^Jlll'an P^-i" 301 (athburn.lbleiar 11.7343 H.L.Book Pag* 17 fMhtourn.I.D. M.L.Boek ».lMil HW 3U «ubln?teB,J«a#( ta.lM39 M. I. Book 'Kge sae fat«Tfl*ld,I.(« h*lr« of fa.uaT4 H.L.Boek rt» stf' V WaterhouaCyJohn 


ta.UB84 


M.l.Book 


Page 


436 


._ 


'• ■■ ■■ ■\ ■ Wateraan.Zra W>.83«4 '•«• 478 WBteraan,Juittt« fa. 710 U.L.Book Page 63 Watera.BcnJanln Wa.TSOS Pl«« 91 2^- tpr: ETvgnt 


page ?e3 ".t-rp.Chn.r^ff W».?9e7 ' P»r« 283 Water*, Cbarle* fa.e711 U.L.Book ?»e» **i > *at*T«,BenTr «a. 13988 

i ■■■ "• 


"/ 


Page 48? ' 
- Watart,IiTMl M.t.Book Ia.UMt FM* MT Wat er«, Peter WH.10IM P^« 21* .:*!thcn,L — rPTCf Vs. 1963 Pno* ;17 Watklns.AM T. U.L.Book W».300 Page 45 Wstklna.aiUard Fage 139 \ TRtrowa'WllllMT va.seea Ps«e 2ia Wat«on,lao(_ M.L.Book i*.iiaa6 ?»«• 400 


, 

Wat flon , tben«f eT_ tk. 13070 U.L.BOOk Page 193 


W^tp'^n, Joel Wb. 16967 I W«t«on,Jeit« Wa. 13381 Page e 187 
V'* 


- 

W^t son, John Wa.4462 Paee 214 Imtcos.Joha i Pace 480 Watson, Joseph fa. 17130 Page S4l *«t«on, Peter W«.5 040 U.L.Book Pag* 81 Xataon ''Vllllam Wb. 19809 fige 596 «ation,«tllliin i«.9eT» U. I. Book Page 118 fatt, Robert Wa.l8aM ff fittingly, Lml« i«.ior3 H.L.Baak Pag* 59 ;iatte, Henry U.I'.Siolt f».TOT Pa^ 608 r.'ouEb.JeT-PE W»T,J»n«(Hela of 
John Wny) Pag* 181 Waybom,John Paff* 187 :(ayiiouth,D»ld W«.80t» Page BS f ajme.KlohMl W». 11650 

M.L.Eoolc ,■ ^1 Pig* 136 (••T(,Jeiiatliu fa.5TW M.l.Book hff* 386 of T.iMth«i«r) K.L.Book Kft W A.IraT«r) M. I. Bo ok i 'SeaTeTjOeorge W*.TT8S Paf« 213 D avrcT , Jaxrett - M.t.Boolt JhuISaaiL- P<tga 831 Weaver, John M.L.Eook Ik.»S06 Pag* 44 vr^ver jlllllwi fa.lOSST Paft« 2R9 Wetob^CuTtle la. SMS Pace ?19 ilebb.Cllaha I>.442S K.L.Book Page 17 f abb, John H.L.Book nu609T - — — -^ Pas* 40(1 ■abb John M.l.Baak I*, uses page 408 We. 558 .PsgeSOfl Ka.ee 92 Psce P6? * Webb, John H.L.Boek «a.68M ?«S* 4B »». 1?954 p-ir' -■" -i^t "pfcb ,T^i''"»s f».l«80 Pa?-e ?67 Webb .Walter Page 45 ««bb,willln jr.(rmtlwr Wa. iaail 

i h«lr at U> of 811m M.fabb) li.L.BQOk Pag« 8S0 5r?f »llllan(Prother 1 Wa. 16788 •>thfr hflr at law at Laabej^ I*%U M.l.R'iOk P»|rf 361 
lebber,l^eanr 
M. I. Book 
Wa.U4Sl I 


/ 


Mg* 3 


!» . 


■ ;' 


^im-' 
. --.T 

«ebbeT,PhU y.L.Boolt »».116TS c« 1 


80 


'■' 


■i^^ 
^„ 1 


; 
■■"^;;..? 1 
* .vebstf T, Ch'^rlea We.?173 P^«e 278 Iebat»,Birr7 B^ ■•.U9U_ SI. L. Book / r»g» S83 S ..etptpr,Hernisn(Helr of W». 15170 Pifre R43 


W»b«t«r.Jo«l«h 


Wa.lOTSO 
M.L.Book 


PatK 150 


■ - 1 


'<-•'■ 
• - . 7. 


-^r- 
. ■ 


. "^ 
/ Wrb«teT,ICaTtha(31>teT VS.19S89 

i the other helre »t law of Peuben OliiTXiB) Page ess meddle, John wa. isoes Ttge 198 


Wedge, lathan W«.MSeO_ U. I. Book '•ge 48e Vcdgffrood , ThOMM H.L.Book Wa.Ma6 ?l«* 


»4 


■ 
, ' t 


— - ^ped^SenJajBln f ■.S5T0 Par' ?18 -i.-- «e«l,Joa«ph(rath«>r 1 la.lSSei. 

hfir at law of Daniel teed) l>.L. Book rage W2 ffeeden iBa&c «a.533T Pare ?21 Weeden,3&Tah(HelT of^ 
Geo, young) ' wa. uses Page 121 Weeki^Cole U.L.Book la. 17478 Page 4lt WeekB, Daniel W«. 1 1978 Page 163 weeks, John !I.L.«oolc V t«.44 »l Page 1S4 feeki.gaauel t. Wa.BUS U.L.Book Pag* 18 ff^e-rp/'-^rtln , P3f< 2B2 ^*^~^ Welbllng.flllla Wa.6255 the* 86 M ^: - -• «elfhtwn,*llUa W».,6T» M.L.Book tf U Weloh.Dia 
«a.T7B4 


l<.l..Boak 


-— •- 


?te* u 


.- 


■ 1 ■ -^ 
i,v__ , Walch.Idward H.L.BOok 9m.nm tmf 400 im<:h,H»T'ry(Helr of _s«,waB_ Page Z?e -:--!-- I'-lch, 


,j5meB 
ws.ieTM 
U. I. Book 


^ -- 


_ ■_ rapt ?59 


r-^ -- 


— - -.-■- 
■, 
- J_ _ _ . Welch, Ju«s H. U. I. Book fa. 713 Page 531 '•Ich.Jahn K.L.Boek Ia.]MU rage 447 :^i£- -t^ 7- Welch, John fS.BlU K.L.Book Pag* U ,Vcl=^,:.'lcllaCl :;.i.Booic ««.esi9 Pnge »9 Rflch.Horrl* 
IS.S9B1 
M.L.Boolt 


- -^■- 


»«e« 137 


• 
1 •-■ 


. - ,'..^. 
, . ^--.■„ 


:--. — 


-:-^-i— -^ 
- 1 


t- --. — 


^^_.. 
\ 


^ 


nf 


'^' 1'^ '. 
J (elch, Samel li.L.Boak I>.399 rage 618 ^eloh .Walter H.L.Boak *«.U848 Pag* S84 taleb.flUla H.L.Book tm.uam tmgt 3M f*twll,l.AaB(* 0«fc«T 
Balra of fndolak W*l«aU) ta.se4f M.L.Boek He* 341 


Sel4on,J»cob 
fa. 6931 
1 


M.l.oook - " 


- .«. 


P»g» 646 


i^ . 


. - - 


. „ 


- - ■.- .._ .-i. 


^ 

:'•l^-.-,l.•:lt>•.rT *»-lM4g •P»e» ?83 .^.^,. Wel(lron,Etra /• vc.iuss Page 167 '.fellipRn^Jahn 


W«.«?« 
. 


V.L.So'ik 


, "■ ?■■ : pifv ?e» 
' '-■ ....-L-—.:.- 
;— ,, .-• . 
v felllM.Walter II.L.Baok fa.i7ea Pag* 473 Welth.John 11. l. Book W «.W6 ?ag« 50 Dfi.Bh.Klcholas 


»•. 14995 


!!.!,. Book 


PB?e P3i 


■■_,." — 


- ■ v ;•,— 


— - 


• ■ r' 
~ :p','")b-rt A. (HflT of Wn. 13143 ?ipf ?8? 4fllih. Walter Wa.imi ?*g* »B Vslli.lltiandtr Wa. 16980 H.l.Book P«g« 433 lelli.BTltten II. L. Book la. 4081 P«g« 481 Wella.ntaha la. 4878 Paga 4S Weill, Horace K.L.Book „1».18T«|_ rage S34 wells, JBU* H.l.Book ta.B4r3 p«« iir *elT»,J»»M 


■a.«SU 
■ , • , ^_ ^ ■ _^ 


H-L.-^ook 


Trt" ?««• «H 
'-*■■■ " ." "f 


" r Jelle.John Wa.lrSTl U.l.S ok ■ • - pjg, 307 Wells, Jonathan 


la. 8883 


H.L.Book ^ 


?a«« in 


-^— — — 


— — ■'■'*»■- - talla.Url la.BSn M.L.BOOk Pag* > 


«sIl(,lloholaa U. I. Book Ia.2SSI 
^-,.1 
z" 


Page 536 


"F" - 


— 


»-^ 


■ 1 

felli.TbOBu- M.L.Book W*.U3Mf fme* *»'' ••lla.ftatlj i».nn H.I,. Beak ■Wfi ■/ WelpjPeter_ f>.S553 Psee 


?20 


• 
- Y^ : 


■ , 


--^■■^— T- ftllicm.Jaoeb w«.9ew H.l.Book :-• ^'-^^ !>««• 400 w«ntworth,Oal»b _ Wa.8 T»l 11. L. Book Page 17 ':-im Wentworth.I.H. 


*a.lOS94 


U.l.Soolc 
-. 


Page 103 
.^■r. 


' 


''- 
---' 


,' -^ 

WentwoTth , lohabod B.L.Book Page 70 -T#- -/-il*^ Wentworth , Joha H. I. Book f«.UTW Hge 436 Wentworth,John_ W».ga68 Piuw 246 ;. I ' Wentworth , niln«a ■ a. 4063 U.L.Baok Pag* 99 Went ? , rrMlerl ck Wa. 38M U.L.Poolc _ Pa*r« 131 feianer,T1i(nM U. I. Book fa. 6031 r*ftir «a*«eB,Bardr ■«.» T 00 M.L.Bsek ' ,': ■ "T >««• *S1 Weet.Abner fa.SOlM ,,-.:.i. , Paga 611 W«»t,B*imet Ia.3M 


U.L.Book ,, ^ 


Pmg* IM 


■•""H 


■-—fr'^ , 
,.A .1. lf«at,OhiLTl*« In. I. Book fa. 9833 P«ee MS 


f*it,lnkl*l 

K.L.Book 


■a.u«n 


?^« 3M 
. .J^ J..,\^ 
-.:-T-|--- feat rraderlok X.L.Book Wa.lTMS P»ge *n «eBt,Oeorge U.L.Boole «a. 19M2 Pag* MB . ..^. ''e»t,I'M«c^ Ja.UaB_ K. L.Book Tte' 12X _ 


•J 


■ T^ 


i^ , *:■> Weit^JamM W». 10160 Pae* 84 'ffeet , John f ». 13371 P«ge 228 - -. -H r f<at,gtut«on «a.usrT H.l.Book / ■Ht* *X We BtbTOolc, Junes U.L. Soolt Pugs 236 ifeetcoat.Otelon Wa.SSTl- Pag* 110 Weatcott ABOS wa.seoa Piiee 221 (ettlake.Joilah W«.a?2T Pag* 6S W»»tllng,W«rT»» I»il<>«»_ K.L.Rook fKgt US ire«t»rfl»W,Ptt«r Wa.ia860_ U.L.Sook Fag* 53S John M,0»l*M|Mi K.L.Beek ta.lU« tmf SU "''^rtcn John Wa. 13130 S Page 267 Wefton.W.A. V.L.Boole Wa.MSS rage 135 "H- 7etherby,9PrM41 I<l. U37S fte' 270 ^ I fethsTapoon, Robert f>. 13030_ K.L.Book page 409 Weymouth, D«Tm 


0. 


fK^54T9 


L'.t.Bonlt 
P«?e Ml 
- <i, •"''. ■'•[' 


^ 


^•T 
~ " — . ' •.Vev^outh , Robert Wa.l5!59 Pag* y>9 


!'/pyphnn,3*nu^l- fg. 16968 ffftf '63 t-^-^ 
Wbnler.Abel «>.9281 Pane 1S4 Wtaaley,John V Wa.4aM * M.L.Book '■«• W •hallTit:,,'o>-.n 


Ifa. 164*5 
— 


• — ■-- 


Pigt ?62 
"-■ ' ■ 
i ■. ■ 

HhjTtcn,j!)i!^ph_ f 8.6485 ^ -^^Poe* ?98 ■!::■- TThcarfon . Luther wa.nso t^f 630 Wheat ,Jan«a II.L.nook Wa.U3iS 

-n 


>ag« 880 "heatley,JOB«ph(ft heirs 


of 


TC.isass 


Jann vJheatley) 


■— 


-_-■ 


- f 


f..L.?oolt ■ - -. ' VL 1 


?»g« 


S71 


, ■ • 
/ 


■ --^ 


■' 


.*t: 
; ' '■. 


-~' 

fhmtltj.lM^^ M.l.Bsek ■*.MOW MT Whemton,0«orfe Vk. 13084 U. I. Book P«(* 180 TTheiton.UoefB *a.9914 'arf 290 fliMton.Ialttr >>»MW^ M. I. Book flM«Un,Ttaa«Ma «».Hir 


M.l.Boak 


Ma* sas 


• 

f heeler, Anthonx 


Wa.99SI 


U.L.Book J^_ ^ 


Pa«« 60 ' 


■ ■ ~~ 


- ,-j •■ 


-_. ^.-^ 


■■■•"-:.. 


,\ ■ ' /"' 

ffhefler^Bargl llfc 1>. 11639 1 


Page 


1flR 


1 


:%Vv.i. . 1 


,]:^? 1 Wheeler , Benedict f*.sas rag* 93 .■;hfflfr,!;orr.Pllti« 
■»a.l2SS5 


U.'..9->clt 
Pir» 314 
. ■ . .w 


- 


] 


■ .-_-■ Wbceler.Illlah 


ta.e604 


-r- 


.-- 
'. 


. ■ & 


K.L.Bsak 


r^» sir 
_,: 


- 
■s- , , 
"\ ^ 
-"" 

fta««ler,ITutiii U. I. Book W«.lTa4 r*g* 473 ■.7heel^T,Cieorr-e »a.«?20 Pspf ?99 
■ "■;'■ 


i*.: 


"■' ^r 1 
^ Wheeler, Jacob ■_ _ ' _ Wa.4T6T Page 141 j/hPpl^T JnTi"^ «a. leo p«e» zes the* lar .John Wa.l8Ul .:^ race 495 VhecltT.John K.l.Eook Wa.l«TaB ]>■«• 404 Wheel«,Jo»enh 


I«.101U 


IM.Sooit 


Paxt 201 


. 


• fh««l«r,Joahu K.L.Boek Wa.UST( tf UT Wli«aler,P«(ohalf. U.L.Boek ■*.mT8 Page 4SS ff heeler, nflub«n K.UMM Page 189 Wheeler, Bpb^rt U.L'Book ta.S320 Page 830 ;fh?eler, Stephen »a. 11572 Pfce 248 Hhefl»r,Wllll«in wa.iesso Page 833 KhKeler.Wtllla la. 13089 Page 


185 


■f-i- 
' -^' 
p. t _ 


■ 


<', • }' Whflellng^John K.L.Boak •a.lSUl rage 513 /t • : . - - -y- Wheelwright .Robert t, $»,?esy _ Pa^e 159 fh*lpl«y,0*TlA H. I. Book ■a.lMTO hff* MT -n i" ;Thctf-ord^ger-Je?iln_ -**- 5hlcher,John(allai WhltUlr) W«. U. I. Boole ?ag« sea Wbld(l«D,8oloaos(ratb*r 


t>.M47 


i heir at la« 


af CaUk I) 


ilil4«n) 


ll.L.Eook 


i ■ 

Page sot 

.. -■■."r'pj. 
iv:-^ 
A. Wlitddcn , eolOMi«<F«th«» t balr at law of TlaetMr fliM4*B) »>-—«• U.L.Boek Page 503 -.^>re,Of~.Tri; 
»a. 13*20 


, 


U.I..Soo> 


-,- -- 


FlE' 316 
" . .'^^ 


- .._- _; -J 
- -..-^" ^- 


^ 


-14;-'— 


^i^. 
,..„ ^ 


:-'' «hlpple,(attian Va.SSU Page 316 Whipple, ThoBai Ia.l9404 Pag* 580 ^-'^^- iThitaker.Hoata.^ H.L.Baok ^«-«TOQ Pace 1S8 fhltb*ok,B«iiT7 M.L.Boek ta.uoeT Pig* 3M Vhltcoab, 


\ 
,£11 
«a.92ge 


. 
°- 
'.•.l.=iok 
- ■'- - 


P->fre P74 
- 


■ . 
■ 
-J- 


-.-4-- WhltcQBb.Ia f«.ison Fac* US P fhltoaato,ltufui H.l.Book V ■•.uaM fmf 3W Whlt«^(Haix of- 
TbOM* fftatta) K.l.Beek •a. 14096 tf sa •t ■blta.Abiwr Wa.UOU Psgt SU White, iw« ffa.UMS U.L.Book Hfl 378 I'.ltf Arch* 1'. I. Book hclus 
5s. 138 
.-.-.:'. 
^ P»e* S83 


* - " • 
,. •■-,:-;ii~ 


< ; , 


1 . ' 


-— -■ 


.-.-_ -■ ■,'hlte^?i»n]anln •J.L.Jnok Wa. 13479 SMte.OhaTln ta.TKU ?3-e 320 fhltt.Ohuln K.L.Boek Wa.l4aM fkg* S« nhlte,OhrlBtoph»r It. 15140 Pag* 238 fhltt.ColMun M.L.Beek ia.u«n '•f *" fblte.DaTld _jr_«-t8ML_ , H.L.Book Pig* 2S •hltf ,D>ivid(f«ther of 
Cornri.iuB Shite) Wa.SSeT f^rr S8B 
fMte,Ibeni«r la. SOU II. L. Book fme» IT fhlte.MwaTd M.L.BOok wa.wai Faxe 889 Vbttp.S'orge Wa.MJOe Pag* 317 White, oeor^ II.L.3ook Wa.MT3' r«c« 4« fhlt«,H*nrr ta.S3U M.L.Book Pic* 3 fhlta.JaBts U. I. Bosk ••.ran rac* B8S White ,Jiui«a Wa.?063S pag« ess fblte.John la.ams U.L.Baok Pige IT White, John ••.ezoB U.L.Book J ,_■ tae* 1B4 •Vhite^John ffa.Ull Pae* 2S4 (bite, Joseph Wa.gSM 11. L. Book Page 17 fblt*,Uaas(« tiM ethw l«.iaiX 

halri at Iw of MnM Ihltt fr.) M.l.Book ._^ fac* «ee A\ I 'j^ i i Wbtt* .Matthew. H.L.Book «>.UM1 »>«t an l»hlt«,X»th«nlel{Helr of W«.8S99 

I.L.«hlt») ttgt IX White, Peter fm.1380 ,r»fe ZIO Jfhlte.Plchari W«.1'»9T Pag« 306 w **r- i«hlt»,'fo»)«"t'. <. Wa.Z184 Page 27S ^ White, Sumiel 

Ws.lOHS 


7 


Page 191 


-■ - 


i * ■ . ■ ' "i" White, Sviuel 1K.7T66 Pb«* 589 


iIMt»,Th»odolla(Helr of Ws.33M_ 

I P»rTln) rag* v» ' -1 JMtf ,111H-n fl.l3«SS fhlte.Wllll* t«.lUU Pag* 1» . Thltecoab.JoBerh Wa.RlI4 Psrre 282 lfltlt«h*ad,J«hn ■•.UO M. I. Book Mc* 336 
VhltthettM.Johm 


f«.U4M 


■.l.Boek I 


/ 
■.■ . ?^?t 
,.' i 


----- — ~ 


■ ' ■ '"^■' Whlteloelt,0«rr«t W»-i;fl8p a— *»«• M» ?hl temnn .B enj «Bln Pape 278 -#-- r4itt- fhlteun.Jehn *a.i891 

H.L.Book Pac* 8? I ^ ">lt«aa: th» athR ,Su.Wu;.,(4 b»lT, Inr i-irhi *•«»•) B.l, Book f< *«• sso 'Mtloolc Jamea Sitisyi •t'SOOit — :. fae* sas »Wtlock,»iohol„ >a. 1638 U.L.Book '•«• 48 IMtlock.flUlaa la. 1638 K. I. Book Pag* 1 ■.Yhlt-aar.jS'i-linel .:.l,.2'>oy. »a. 138M Pare 316 whltmor«,Joelah Wa. 19631 Page 583 »hltniiy,Abn«r( Abn«r(rath<T t 

Leonard W«.3 00M 

TMtney dec.) PaC 811 ■hltn«r,DaTld_ H.l.Book W*.1TST4 Page 441 Whltn«)r,I«thei I, (Heir of W «. 13383 

E.KUtnejr) 

!• 


P»ig« 803 


,.,„ ,_-- Wbltn«T,Juiea 
M.'L.Book wa.eflee Page 17 Whltn*7,Jatu W.L.Sook fa. 5981 fag* S9S «hltn«y,JeMph W«.T8M / Ps«« SM fhlta«r,l*tkan ■a.lWlT raca 346 fhltMr.aqolr* 
««.8a66 
/ . 
■.L.BOOk 


i 


Hf 4M a? — ^ WhitMl.jaha Ia.U481 ■■» : .» Paf* 584 VhltMn.JiMa M.L.Beok W».I PaC* 3« f hltaten, luM<BxMlMr 


Wa.lTM« 


« th« oth«i hclri at 


\m vt 


•MMl fkltatoM) 


"*- 


K.l.Boek 
PH« Ml 


:■-*"- 


'^tS 


' "" 


— ;. 


1 fbtttaa.Dmaial I«.1«T4 H.lMBoek Me* S«0 -^#t Wh ltt«n.Bfni «alll Wa.BBgO 

P«ee 349 iThltten.BtnjBiln 


Ia.B79S 
?■«• U9 


U.T.Boolt' t ■ 


. - -^ -'-' 


'^ ^; 

fhltt«n,a€erg« 
«a.T5M 
K.L.Book 


- — 


Me* 3»T 
"V 

irMttM0T*,IIU7(«l«tar « W a.lT8M 

only h*lT at law of 0«t14 lazttn dM.) rag* 480 Whl ttenore , lattaui 1 b1 Wa. 18014 K.l.Boek Pag* 184 M*.te:..jre,P»ter_ iftt.issie P"<r» 316 WMttey.WllUi W«.i001 U.L.Baok r»f 39 fhltftald.DaTld . 1 ».T8TT H.L.BOOk ?>g* BOO Wbltttngton,Out«T Wi.7031 U.l.Book Puga T4 WMttle(«r,ParktT fa.232a. K.L.Book r«e* 44 Whlttan,g«sual h«lr sf 
■enrjr fhltton «*.*8TI H.L.Book Pa«» TO fhltton,*imm f«.l»*5L. rae« se5 rMtW(JO(!j 


bltllCT 
«a.8453 


l!.L.5ooit 


1- .. ,. 


-. 


■-:-■, 


f, 


ik-l! ?49 


_ . 


_ . 


• 


-._; — 


- 


--' 


^ 


.. __- Wtddcn.DmTliI fa. 10170 / flaldi.Btainta W».1«M_. M.L.Beek he* UB fi«T.;oh« M.L.Boek f.moi Ftfl 3M «lo*,Abra&«i K.l.Boek Wa.lTMS tf 4M flekhaa.gtiphra Wa.UTM H.L.Beek rage 411 Wlokua.AndrOT H.L.nook W«.M » PSC* }» wtKlB.akaM M.L.Soek Ik. MM Ml* Ml :ricglni,joalat ¥■,1783 U.L.B33X Pag« 238 -f f lgglni,8un>tl_ U.L.Book fa,28U Page Kl Wlgb«B,ja>at^ H.L.Book t*.UMr ttgt 401 «llbar,Rob«Tt If. L. Book f>.e94 Pag* 514 Illbttr,I.(* kalT* af 
T.Illbur) w«.mu M.L.Boek Ike* »1 Illoox,0>Tld fa.8175 H.L.Book Pag* 29 TllcoT.Mlphali 


•t 


Wa. ■?071 


'J.t.Sar>t! 


-.— 

- 


■ » 
----- 


— 


-f^- ■ 
."••f"' 

fllcox,Jah& bUM.. II. L. Book Pag* 60 711cox,J-^!:Jah(» helr8_ Wa.USTS »>«:» ^9^ 711COI.7I11I1M »«. "OBS Page S?3 !#- •*^ Wlleoxen,W»hlngton fa.lM tmf S6 


illd.saauel H.L.Book »».159M tf 438 ^LiJ^ #- wilder, Robert M.L.Bolk Wa.l9S0S 'age 659 I tlt^ep.Jncot na'.sass Pa«e389 — -— — — — rir-— ' 
'^-^ 

,,Jii ..'lldep/'osea p»ge see Wlldey.Jotech W«.XQ faga 139 Wlld«an,Jo««ph(yather f 4, 19138 

Jr hrlr at lev of Ob«d Wlldiian.) M.L.Book 

p»g. 


548 
.... 


. .' ■ 
-- 


— - - ftUi>ff,D«al«l_ H. I. Book Wa,14»L. ft* **> KlWe.John w». isois PaC« 184 ■— TT Wll*«,JaMp)k(aUu)IlUa« f 11.18707 

rstbar i lulT at law of Abrahaa Wll«a(allaa) 
Wiidaa 4eo.) K.L.Book pag* 63a Wiley, Caleb fa.MST Page 563 •I I lejr , I «»ao V.l.Book fa, 194M Pag* 633 Vlley, Janes U-l-'rok fa. 2046 r^e* w wtl«y.Tho< m W«. 1808 »««• I« (ll*r,>llUai Ia.UTU Wllhelfi, Peter 


WK.S038 
• ' ^— — 
M.L.BOok 


]>*«• 334 


/ 


-■ "-■ 
- -v-^--. 
\-: 

*llkerion,Mnrr Wa.89«8 M.l.took iP" "^. 'ag* .,-JW- Wllk*«,John 
Wa.lT»4S 


---.-- - -- ■ 


M.l.Book 


—- 


P»g6 569 
_^^ 


-- . ^ 
_. . 


— f '~ 


■ "ll^ed.ThoMo 
Wu.seTO 


S.L.'!l"lt . ■ 
Pige 260 


■ — , 


~ 
- .- ,11M.,«11""' M.t.Boolc 1».»ML PX* ♦« HUM ,UM*S^*' U.l.Boen !*«• Ml TiUlne. Frederick 
W^.?946 


v.:,.po-)k ~ ' 


• ■ 


Pflge ?£? 
'* 


'^.i 


. . . — ■"■«'-*^ Wllklns.JohB 
*a.lM38 


U.L.Book 


-— ■ 


fee U9 jrUKlns.JsSjL- Wa .16977 5^ ^ Illlclns, Pater It. L, Book .M».S^S^ r»€* ««- wiuin«,wiiii«« wt.ieaT v. L. Book PagA 609 IklT'ecn ,ld!BUTid^_ 1lllkln>!>r,Jaaei Wa. 18114 Pa«« S4S Wilkinson, John wa.eess Page 148 
■ H 


i' 


4 


1 
?• . Wllklnien.John 0. Wa.m 11.1. Book Page 465 WlUln<on,RlohaT« 


WaU238 


ll.L.Book 


Pag* M 
X irilkln*on,Tlioaa« 


t*.UlTT 


H.l.Baolc 


Page »« 
~f 


— f lUlnaon.Tkaaa* WB.i3tn |I.L.Boek Hf MT WlHttnuon.irUllam 
W». 14275 


lM,.»'3'll! 


— 


- 


_ • P«ye 853 
— 


-■■ 


. .^. L- , 
-V_ 


' 


- »lUtn»9n,«llllui jra.l87Ba_ U. I. Book Page 535 »lllclnyDn,AlTln_ W».3304 P-<Cr 15S WllUTd.AuOB 


■•.rsM 


11. 1. Book V_ 


Ac* 4W 


. ■./ — 
... ri-. — 


_ .'■■ _ V 


' : 


i ' ^'_- . mUanJ.Ira 
V*.5794 


K.L.Boolr 


,- 


Page 199 
- 


^ 'lll-Td,t,eTl W». IBTTl Page ?64 ""loox.Benjuia "•'•.Book '»«• S70 viilty,i:il *a.T544 Pajr^ "94 Wllley.John K.L.Book Ia.«6S Pag« 4T3 I flll*T, Jonathan fa. 16676 H.L.Baok Pag* 436 tlU«7,Ileb«r« V.L.Boak ■■.MT tmf au «llley,WlUl»if W>. 19874 U.L.Boolc Pag* 581 "llltan.^Xndrw M-L-Boot f'V 183 WlllluK.Aihal II. I. Book Wk.S943 r*«* 445 ■.Vllll.Tiie.'^enonl Wa.lMl? Page ?41 inillaas,Oh*rl*i ■■.7909 »»f» M . ■ „ 

ifllllaai.Chrlitlne ffa. 1»M r»f 188 ■*--#- WllUn*,tU . H. MMO K.L.Sook 

»•(?• 


♦79 


- — 


't^' 


:: 


'^. 

Wllllua,rialillng Wa.WSS tf 70 «iiiiu«.a«0Tc« _ ««.41T6 M.L.Boofc 3M Wllllane. Harvey Wa.6e72 Page 209 


Willi na.Jaoob n.sosos M. I. Book __, tatt 834 ^ %#- Illllua.JaM* Wa.lS«31 Pag* 4U -2^: Xllllaaa, Janet WftalMOT Pago see Wlllluia Jaafii 'l(.l.?oolt W*. 18401 Pag« S31 ■^'^^ irilllajne^Jfimee 
f 


«a. 14603 


M.L.Boo*: 


Paf* 311 
■- 


-■' 
1 


, •' ~ Kllllaas,Jaian_ M.l.Book Wa.49eT -^t-— 
'»g. 


S4S Wtlllama,JaT*Btali fl*.10BIT rac« 84 WlUUu.JUM 


Wa.a«l 
Hs* 3M 


H.l.BO<>k '. ^ ■ „^ , 


• ' ¥ -'^ ■ •• 


■ ^■.^k.•.■^ 


.. i.- ..^ -v 
„ - _ *'V'.iv. . •*.- 


y ._ _ _ 

vUlH-Ei.Johi ■nn.iraas .-^_ papf ;17 Illllu«,Jobn Ia.U0S4 Mfl* M8 Willi «••, John H.l.Boolc' W>.U063 ra«* 4M WlUlaaa.John 


WB.uao 


K.L.BOok 


2- •*«• s" 
-- 


y 

Willi ana, John 
M.l.Book 


Wa.89aT 


-W--.. 

Pagr S06 


■:^^ 


—^ 


',' 
^. ■ 


^': «llllwi,John Ia.eo«4 tmgt IIT »llll3n«,J0hn li.L.Bjrft *a.T811 Page 229 •itnia-'TP^John Wa.6«0 Pure 298 tllltau.John M. i«.n* M.L.Book nm *«• Wllllut,jDiuth>n M. «K.Sa6T II. L. Book Pas* 64 «llllui,Jouph 


•a. 10654 


U.L.BOOk 


r 


-- 


Pic* 86 
-^ 
--. 111111B*,M>1S, 1a.M«a Hf 380 fllUMU.X<(B*lr of 
T.?alUoa) la. urn H.L.Bosk tf 368 ■ llll!im>,!l«Ty(hflT 9f Wa.rOBi frrr f«l I 1Tllll3Q8,^lncy wa.iets 12. l. Book Page 199 ■..llllajiii:, Richard 


*a. 13148 


U.L.5oc« 


Page 227 


.... '-- _ 


, . • -_, WlUlaai.RloluTd 1«.1M«> K.L.Book r^f 434 WllllwBB, Robert Wa,IT88* H. I. Bosk P«B» 593 Vllllaat.sanuel 


fs. 11164 


U.l.Book 


U^t u« 


^ ■ ■,• —, -^ 


w—-^- (lUlau.Squlit fa. 721 ?age 49 WllIlanB Solonnn wa.na Page Zt4 ^tlll«!n«!,Thooa» Wa.SSTZ Pajc zei Wllll«m»,Th(«M t».813 3 Psg« 576 • lUlus.Tha M.L.Book W«.Ut44 nv 344 WlUlui.Tbmu «. w*.8ssa Vas* 4W OlUlua.g Wa. 10858 Paga Se WllltaBi.Wllllw 
«*.iei3 


M.L.Boolt '~ 
Pag* 148 


- ^ 


—J - 


'_! - ., 
- 
: — ,' 


■ - . 


' - f lllliM.WllUaB _ W«.10TT» K.L.BBOk Mft Ml fllUua.fllUai fa.ll3<r H.L.Boek vkf* m JlUlMH.WllllMl I. Wa. 13998 K.l.Snolt Pag* 233 )tnHanlB(>n.HlllirT(miT tf Ia.^12143 

D.WllllaBBOn) Page 14! Wllllaa«on,John(BTOtheT fa,167?6 

i the oth«T helTt at law of Iwwc Illllaaion) P>g« 641 .f il15p'r.s?'',yi"ie8 P^fr-e 314 WllllaBaon.Sanuel 


Wa.84T 


" 
U.L.Booic 


,_ 


_ 


Page S94 


T--- 

-^. 


_ — 
_-: Wllllaaion,Ttaeophjl«et Ia.9e 

k.Ii.Boolt rae* ** Winiaaian.fllllui WiL.UTSS H.l.Boolc raga 490 .1996^ :, 111 ln.rS , k-nT->h3.r~ , Part 361 1lllUar4,P»»l U.V-Boolc ,a.»«B ?ag« SIT jlXllgvM,*!*-" M.L.BOOi (khJBOM p»«« 4S8 V . '^ YIlUlS^""^ U.L.EoOf- «a.3S3e tue' 246 ■.-ft—-- Willi*, Oh«rle«_ . W».10 6S3 TB^e ?2B iClllla,Jedr(llali fa.lZOBT Page 185 .IBM* .nuio.^iiii^' fn. 13511 2S6 «Hll«on,Jo«lih Wa.UB5T M. I. Book tigt *se 'jmirtor..HlrM Va.84et Pn.-f 313 fllltaton.lathuii*! ttthn and heir at *^*S 
law of DaTld. t.Illllaton U.L.BOQk Page 3 Klllobr.OaTld II. L. Book fa.TM4 f««e M9 (tll*,John H.l.Book Ia,lSS9„ Pact 73 Wllliey.aeoTg* Wa. 7138 H.t.?oo!t Pae* M ril^poniOsnlel 
»«.'9S9 


T- 


l:.t,.''"3lt 


f%ee 370 , 
■ 


' 

Wtll«0B,H«IT7 U.L.EooJc Wa.UeM .P>ge 4BT llllMn,jMe)t IB.1>«4 II.L.B»»k --^: 't* M* .'limit, lenae l..l..Po->lc Wa. ?4S2 Pii!;e 334 ;711non,A^reh«^a i:.L.S:-.olt Par»rr71 Wllaon.AlczaailtT wa.esse »■«• SIT <Cllien,*nilr«w U.L.Book fa. 18738 Page 530 »llion,Bei!jMfiiL. 'ae* 582 «llion,BenjulB K.L.Book Ia.30U fas* ur L irilian.Cliirles U.L.Bcok Wa.SOUS Atg* els Wllaon, David Wk.MTT H.L.Book Page 34 -.-4-- ftl«oa,E.(HalT of 
I.Soott) ■a. 13157 H.L.Book tmga 4U »n§on,IllMbeth(H«lr of ira,e0X2_ 

Janee Vllson) If. I. Book r*et soa Wllion,o«org« K.L.f»gk fa. TUT {• 71 

--• Hi- ;11^r. HsTTey 7a. 11562 -t f-^e 715 *llaon,Ia«ao U.L.Boek WK.368B Kigt U» Wllsen4Jan«p_ H.L.Boak W«.M» .tf 4U Wllion.JaBM M. I. Book W.IMH , tttl 4S Vllaon.jHMi V.L.Book IhUtM Paga 9T i<llaoB,Juei 


V«.9814 


!>.l.»oolt 


Pag* 23S 


-■-■V 
- "T— ^ ■ 
— 


* fllB9ii,J«r« ll.l.Beok Wa.l3»?t '•C* 8M Wilson, John 
*a.imu 
M.l.Boolt 


V. f. ' ^ 


»<«• 55» 


— 


. ■ - \-." 


-- - Wilson, John ta.SlT9 H.L.Book Pag* U -.•''=^*- 

■.-.-^'i,-.- fllaoa.Jehn H.l.Boek WK..tns >>llsonjJohn ffft.lSOT» X 

'■w 


ua 
".'ih 


*■■ 


^' — 


*;. c laon, Joseph II. t. Book «a.lltM JNig* X81 

~- -^ r Wilton, Joaenh T« f>.4Ml Page 141 WH»on,L*Tl ■«.193»T Pag* 610 Wllaon,P*trlok D. ■■.3890 H.l.Book ?«gtl --"■*■ Wilson, Rib (Tt U.L.Eook W*.UU1 Pa(* 880 fllten.l. M.l.BMk Wa.lMa ncta H ;if . 1 . ^313 .-. iM -t «llian,8a)niel(H»lr at I«.33S1_ 

liw of Azarlah WtUon) U.L.Book P.i(« 679 I Wllaon^Thoaai Pag« 100 VllMn.Thoaas ■a.lTUT -TSrtrrr ,««:•*? tf 483 "la^jjj fllMn,«llUai M.L.iook ■•.UNO - • 
tf 3M 


. 'f?.'*. 


- 
- -*-.--^r ■ 
■■— 


'^ •IHion.WllllML W«. 1796* faga «U nilaon .willing 
A Wa. 14829 


M.L.'^ook 
P^IT S85 


— --— - 


-' : ' 


-■- 


• ■Illsol.TUlls f «. 169TS J>agr 36? 
-, 


..,.. 


-_- 


-:- wllnon.lTimOT A. 
ir»iTO 


'_'.!.. ?ook 


: ,- 


P«»t« 246 


- 


'- . F- 
^ ■* 

1\lpor., t11» .7188 Paf TT) It, Jacob 11.9389 P»g» ?19 «tno*tt,JO(«ph V.L.Eook Wt.lTMS '■(e 48T ■.'Ir.chell.^^uten Page 306 'indele "••» K.r.Bo '"ee ISO 'Inders.Thonua I'.L. wa.eeie Pipe ?41 itadMT.aterlM 


•■.6M4 


l(.L.Boek 


'■■•346 
-^.-. 

....^- 
■ -— - 


— - 


t ■ 
■ ': T ■ 
J*. '• 


'^~t~'' 

^'iTifrp-ZjOfoTEf 'J.L.?TOk «a.6518 Pag« 2S9 WlngMeld,john Page HO wiiic«t«,i.a. 
«a.ieos 
--- 
K.L.BMk 


r- .-: ' 


npiM 
-—.■ ■- 


—- 
■._-,_ 


•.■--^ Vlngste,Jobn t>.T893 Pagt 4S4 Winkler , Auguat la* 
■a.lIO0t 


H.L.Book 
Page tr 


— - 


-■:__- -S- 


• 

\ 


" f lnl*r,Jalw 1».UMT ;;■ 1*7 ft* 390 Wlnn.tBSKO Wa.4930 Page 141 7t. 15362 Pagr 2Se f lnn,K0Ma(t heir* of 
Aaron linn) Ia.l49M K.l.Beek " 


■ 


PM* 


S3( 
-4^- 
'■ Wlnn,Pet«r U.L.Eook Wa. 30464 Page «Ze Wlnn.Saaual Wt.9»19 'age 94 W Inner, Jerenlah Wa.e8S4 H.L.Sook Pag* 480 Wlnihlp,B«tty(Sau«ht» 1 Wa. 19189^ j, 
the other helra at law of Iphrala flnablp) U.L.BOok »»§• 


eoe 


- 


- (Inslow isa la. 475 Pag* IT «iln8low rllehB _»i!.lJ48T ff* 832 Wlnalow,a«org« A^ f*.lU10 II. L. Book ?f 76 *lMls>,Jsb H.L.Boek Ik .sm PO* 358 1tl-i.l;l.,B-ir;ufl «a. 13289 Pac* 272 ^Inelow willlnn P:^r^ 320 «lnaaT,»ilth(Broth*T 1^. 19100 

* the other heirs at la« of Charle* illiMor) M.l.Biok ^age 547 <llnteTa,HaTiian U. I. Book W*.4SU Page 570 winters, John U.l.BoDk Wk.U08S Paice MS winters, Stephen w«.im6 U.L.Pook Pag« 204 Wlnts,oeorge U.l.Book Wa. U096 Pbs» i: t- ItBioT,Jotaa K. I. Book Ia.llir4 Hfi 33T Wlrrlolc.Killlp WB.18r4T K.L.iSoak / Pug* 524 '.*( Ire, Conrad flM.tMMMX II.L.Beek ■tffWn Hfl* us f l»,Oaarg« *. w«.ua U.L.BOOk 83 ; — - C^l'l; flM.Jehn M. I. Book W». U»« hC« 69 IlB««n,«lUlaa 
«*.1TMS y-^ 


: 
r— ^-. 


M.l.BoolC 


. 


Pag* 6f 4 
-^ . 


'~- rj^- - 
""'■ 

Wltha»,Benj«»ln W«.TTga Page US 
Wltbui.John Wa.UtTl Pa«« 486 fltha,P«l«tlab 


■•.UM4 


M.L.Book 

r-» 


■ v,:^' 


J^ tf 488 


■■ ■ ■ ' ">]■- ; tth^n Sfll'1<8 la. 18988 Fif 2F1 M M 
utierel, Horace ¥».ifr)4 m v/lther»ll,A«eph_ ^a.lTlS Pape P'S 
Wltberall Theepht Xiu W*.U4M M.L.Book r»f «u f Itblngton.Jotan^ M.L.Book Wa.l4«» ^^^ Pag* 438 Wltt.8.(rat)MZ * tolT 


■a.lMtl ■ 


of ir« Witt ) 


• '^:: ^ 


k.l.Book ^ 


ff ♦«__ 
^ ';^'*: 
■ '-• ^ ■ 


- -- 


-;-*■ ' loesley, Samel . »«.»9Q M.l.Book Fage 28 Wolcott.Ttao i«.i3«a U.L.BSOk Pag* 39 "- ?r— i«oMoTf,l|«rtln(rather 4 irai8019J_ 

belr 9t Imi of John Woldorf d«c.} Page 6?8 folf,Pet*T t>.90> Pic* «5 *i^-' 

Volf«, Peter 0, Wa. 481)0 Pie* 38 Wolfroa^Adu a.L.I<oik Wa.SOOT Fae* 228 ^folverton^DTlah *L"_^^?-^ Pag* 131 Wood, Aaron wa.a4sr 

»•«• 


478 


- 


- - food, Bart l0)r l*.43eT P»c» ?<0 foed.C.T. M.L.Boek Wa.Ut ?■«• 3M :7co(l,rref'erlck W».ei87 P^jre 246 food,aorton Wa.U3M P>«« 4M Woodfjansa tl.L.Book la. 19030 »««• sn Wood, John fa. 5178 v. L. Book Paga 18 Vood^jobn U.L.Book' ia.ssaa. p«c* ** Wood, John 
U.L.Book 


^^ 


Wa.3M4 

r»t» 63 


■ 'fM'^" TTrcfl.J-hn Pap-e ?^0 1 fa.lS a«5 .l.Bo->lc T%et r27 wood, John U.L.aook Wa.579a P«ge ue Wood, John ■■.180 Page lis Woort, Joneph Wii.1933 Page 224 D(l, Joseph M.l.Book . Vn.lBSl PaiK 613 Wood.Lacharlab 


fa.T53I 
. 


k.L.Book 


?iet 87 T ~^ 


~ 


■~*~, '■'. — 
- .- jl: 


• 


• "'^il ' <- 
: ■ >■ Kood.Merlt H.l.Eook fa.UTM Page S2S Wood.Iathantel fa. 6113 U.L.Book Page 17 Woo*! p<t*r Wa. 10890 
Pag* Z15 Wood, Robert II.L.Bo«k •■.STM ?a«* 8« Weed.Saaacl ■. H.L.Boek w*.uni h«* S4T Wond,8tBe«><ratl>» * 1«.1WT0 

heir at law of aiBCon food) M.l.Boolt Paga eOS (ood.Thous 


wa.setf 


■if. -;...• 1 


M.L.Book • •« 


He* 4M 


— 


■ 6 Wo<xl,Walt»r Ift.t709 

U.L.Book Pag* 66 Ws.4837 Pii'e ?ei food.Wlllla Wa.saST Pag* B42 «ood,flll*tt IC.l.Book la. 718 Pae* 45 Wo'vi ^ Z^nng WB.WT32 Pif' ?65 Woodbury .Ilnthrop 


W«.ll«?8 


K.L.BooIr 


ra«e 1»0 


" ■ ■' , — 
: 


"--- WooHburv Hnthnnlel wb. 1450a Pas* 311 I Ho'^i^CicV. , John Va. 16566 Woo<looolt,P«t»r(r«th»r la.UTM^ 
* heir ft law of llohola* f oodcook) II.L.»aok Pag* 633 Voodbead.f 1111a «a. 18904 Fags 543 foodUad.fllltia •a.lM4S K.L.Book M(* SIT toodley, Ttioaaa U.l.Baok Ia.lU83 Pag* TB Woodnan.Jcrmlah Wa.eSBS ne* m «00daanBee,Jo9rpb Wa.496 .L.Book Pttge 103 Woodruff ,D>Tld 


«a.B8N 


----- 


-r ' 
M.t .Boo* 


'^ «••_, 


"^ 
-- — -■. . 

'Jo'i^njff .Ichsbcd 


tfa.lJS89 


!:.L.=-:Slt 7" 


Page 2S0 


- ■ ■ 
'■ ~ 


■I 

iroail«,DfiTld(PBt. to His fa.91 

Widow i Heir) U.L.Boalf P»g* 10» .V30dr,?!^p'".ff Tcr .L.^'^-'V ■^».B*0» ■ P>"» KO Vooda,Jona« M.L.Book w«.isaB6 ff 397 ■ ■■ .V^ ^ food«,Wllll»M 1».199M r«e 604 f a<>teud,Aaxoa(l«lr «f 

B.foodnrdJ Ia.lUM M.L.Beek ff SM 


f OOdwiTd AnMl Wa.UI Pag* 438 
•oo(»w«Td,H»iurjr 1«.1 »»1 H.L.Book ff 61S "Tfr- Woodward, JMM 


■ ffa.UlW 


K.l.B»ok 


Puge 474 
, ■ f. . 
-'■■---- ■ I Woodworth, John «B. 148S Page IM foo4«orth,l7i v. L. Book ta.>tn VM* Ml A'o'^dy, J-jlin^ -T- «a. 13401 Woodyardj 


SanfoTd 


fa.38n 


U.L.Soik 


•- 


„::_•_ 


^ 


Page 217 


_ 


' — '"" 


• — 'oelley, Anflr^w ir».i(i7*e Pan ^2 woolley,3 trah ( H^T of 
John 0'>fm) ya,4330 Pup-e 374 li'^olman^St e;^.rn_ ta.eo»e ?ag« 870 ■»- Woolion.Roamll WkSSlT II. I. Book rafl* SS8 Woolworth.lll ]«h M.L.BoPlt ft. 6 WO ?•«• 119 Woolly, Hunry T'. iyW ■ ra«« uo Woo«%«n,W.Dt i«.a»e4 U.L.Boak _^ . Pag* 64 .Tooten.John Wa.l0«81 Pa(?« 2TT 


fl'orde^n^Thoaai .W».3«43 ?ago 140 «ar<l*n,VarnuB U.L.Book ■•.3U1 Hft 4BZ - ^; . f_^;;i|ji fork.t**! U.l.aook JU.U040 Ptgt sea foTmll,lia«tkOT_ ll.fc.Baak Ia.1 ■ '■v .J. 'i i ;: Wort ibough, John Wa.M31 U.L.Book rag* no r WoTila)r,acorg« Wk.aro '■f* ST4 Worth, Jowph H. I. Book Ia.MT trngt 444 Worttilngtan.JtffTy Vs. 3684 tie* 91 
fray.Oharlfi K.L.Book w«.inoo Vb^« 622 fright, Danlal K. I. Book fH* ** «Tlgbt.Dv>lcl Xl W«.9»9» H.L.Book hC« 43B fright, 0« org* K.L.Sosk t».4aoi Fmg* SI Wright, Oeopge H. I. Book la, leose rage 548 ■rltht,0«0T|« R. ta.l4Mt K.l.Book 

ff 


tm 


^£„ 
■ 


— — 


• f Tight, Hrar? K.L.Book ft. 779B^ ff *n Wright, Jacob H.^Book ■a.4«l figt 45 ^ f Tight, J«M« M.L.iook ■•.184 'DC* 374 «rlgbt,J««M U.L.Book t>.UU5 Page 84 Wright, Job«« W«. 12080 tige 185 Wright, John 111.4663. Pag* UO -. -iHm WTlght,Jebn fa.SSM M.L.Boek 
Wrlgbt.John ll.l.Book W«.1«W9 

Pa^ 803 


— ■-•;? — ■' HrleSt.John M.t'.piolc fa. 19388 Page STO Wright, Jonathan t«.3500 U.L.Book 'age 539 fright , imnnot ia.aBn M.L.Book tt* 33B irTlKht.ulPlaa (Heir rf_ W a.807 7 

Wllllln Trlght) , / Page Bl Irlctat.maMa 
fa.l4MI 
:: 


-_- 
»H» »» 


M-UBook 
— ^ 


— 
~- 
:■ 


' ^■' 
■ 


■If' 


.^■' 


^ -jfca' 


X 1 trlrht .Reuben W<i.58e0 ftr' 312 TtTlfrtit, Roln U.L.?oolt Wa.9310 f Tight, Saauel S. - Ia.523S U.L.Book Paga 17 Wright, ThOBM H.l.Book Wbusir Page 467 bright ,Url»h Wa. 18153 Psgf 216 ^TtKht.WllllM . 


W«.TIi 


U.L.B90k 


'age 559 

a 
• - ' " ■: -J 


V 

■''■lE'it.Slre Page 26] only hclT at law of Jenathui L.Irllar) M.l.BMk rage SIO ■ > ■ . ' *. ■ ! •■ frtt.fiutMi M.L.Baok w«.imT 'tg« 499 I Wyatt^DlekwrBon Wa.931B Pag* 160 «yatt,Lntt a. L. Boot fa. 8381 p»e* 8» v : ^ ; [r>- -' iryatt,ealomon U. I. Book •a. torn Wyfrht.PotMr Va.SllS M.L.Boek Ktf Ul Hl^ (ynkooPiAbralia H.L.Boek 1«.196 rtf* i«o .i..*^ .. i)r;- > ; i -'- IXll7i,0.|t.I. ■_ 1a.l«4e7 M.L.Book tf 4U «yBan,Da«ii *a.9T5» u.L.Boek P«g« IT fim VyBan,lloMt_ U.L.Book f«.UTa Page 181 ■ ' ■ ■*■' ^^ ' Syman.Tlnothy la. 3783 U.L.Book Page 166 •yaani.JiBM K.L.Book ■a.niM ?•<• 388 W]mei,p«Tld 


'> 


/\f«.i80ie 


M.L.Book 


#-,. 


r^S^- ■ 
"--^■- 

Wriw.fllUia H.L.Boak fla.U3W H«e Sl'« Wtbb,*. (wit Of_ 
l.frim) Ta.a6t .**«*- K.ti.Book Ms* 420 fyre.Parlter H.L.Book Wa.l79M tngt 481 T«gar,ohrl,tiM Jj^Meoi l-'-.took '»«• 506 YWMTWfh.M'"^ f».MWl- Pag« 630 U.t-Boo' 
TkTtBgtod.AlTS fla.B4«0 MC* 420 Ycitffc Fr~Ticl9 Tft. 12358 YateB,Jaare H.l.Book J«,18»8 Page tat Yitee-S-fiueT Va.6165 Fafrr Zd$ . fc^--** — YBW.John Jr. Wa.4991 Pnge 276 i*^- T«al*r>H«azT H.l.Book «a.l4BM Hf 3U Team a, John M.t.soolc Wa.lS<90 ''age S4S TMat.Jobn M.L.Beek i*>lusie tt* M -^ T«»ton.?liHlE_ J«.n64 ^ Pa«< US 
TOOua.Mathlu M. I. Book Ia.l6T41 **«• *"*- Tsnt* John -.l.B'JSlr W«.9 a43 piff "51 : _ ■'\.-' York.J^hn ««;U3M PKvr ?R4 Ysrlt '"hn Va.l?SB8 Pnc» 353 — ^; Y-irk,N"thar.l»l Tuge re? Touaus.K* httra of fii.U4«« 

f.TOUBUl) M. I. Book r»f 360 Toung^BenJantn U.L.Book *a.9ee4 ^ Paga 458 Toun(,0*l«h<r>th*r « Wa.4S4T h*lr at law of Oharlaa Touag dae.) K.L.Book ra«« 4BS TouacDwld H.lxBook W».1«M ff 340 Hi^-^ Totmc^Xltaaor 4 b*lri of w^aim ' 

Thoi.Tmng / U.L.BTOk F*g« N :M,'. Toaa(,rT*d*Tl<!k M.L.Beok W».1M«T 

ff SS7 


'~'" 


■ : 


. • I 'r 1 r/ — Young, Z«aac H.l.Boek Wa.U74S PM* B*4 Toung,Juiai_ W».479» PM* 101 Toun^Ji M.L.Book fa. MOO -Cm* «m #^ Toung^John w«.e6 iC.l.Book , l..i^.^_i.. T*t* lOB Youn K.John fa.SUS face 236 TOUIIg,|OhB H.L.Book ta.lTSTt Page 468 Young, John(t tht ether w». U3t» 

helra at la» nt John Young) U.L.Book — 


,— 
p«g* 


6?e 
-V 


--- 


— 

Young, Joseph (rath«r_4 
heir of Joaeph Twng) Page U7 YOUtUt.JOMPh 


«a.UlW 


H. I. Book 2;"). ■ •__ 


rngc 6M 


, __ . - - 


- . .-- -■-■,,-,.^^— . 


-4-^~i-- 


--■^ Toulls,l.(telZ •( 
I«l>«i Touac) ■>.WTO M.L.Book rtft 33S »a. JSU ■ P-rr JIT young, Ifathanlel Wa. 13067 Page 193 Touac,Otl« M.l.Boak Ia.lWOt r»f 3M ^ Younp^Rlohar'! ^ »i. 107BX t--<-' 3C1 Young 
only 1 


.Robert 
belr at 


(Father « wi 
law of Caleb Toung) 


.17879 


. -. 


ll.l.B' 


30k 


Pag. 

> 


S63 TaungiStBiMl H.L.Book Wa.lO«S r»g» 343 Y-mng,B&eldon ll.l.Sook fa. 131 U Page 193 Young, 3t»ph en fa.SS23 PKga 101 Young, Thomai M. I. Book «a.96SS ?ie« 69 ToungfTlaothy 

, »•. 


ITITT 


/ 
*t 


t« 4S3 


-r- 


r 
iL » TouBe,»im« «>.4108 ff 713 Toungblood.Joifit W«.3e0 H.L.Boak Page 


144 


- 

A^ron Y-iungloTB) Par^ 240 Toungt.Htiajp M.l.Book w«.e«n PlC* BIT uit Ynunt , BolOBon M.L.Boak «a.U41T race MT Ita«r«ui,0«al*l wa.aon M.L.Beek Pag* SW zinei.JiiMi 


■a.9TBa 


M. I. Book 


P»g» 19» 
: 1 .. 
_ 


- 


; ...- V ^■:\.. """ -"'"-l 


■f ' 


-■ - 


4