Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats2 

Mmm&mmmm 

4hf$ams tmimmk ado es KONYVSZAKERTOK. 

Vagyonkezeles; iiiieiek, vallalatok vezetessnek iranyltasa, ellen orzese. 
Videki v&ilalatok Budapest I kospontjdnak megszeryez£ss- 
iii§§ BUDAPEST SZEKESFOvAROSi 

KOZSEGI TAKAREKPENZTAR 

ftiSZYi^YfAHSASAG I: 

KOZPONT: BUDAPEST, V., DOROTTYA-U. 4 

AL4PTOKE: 20,000.000'- PEMGO. - TELEFON: *181-870 
ALAPI.TASA: BUDAPEST SZ£KESFOVAROSI 

Alop(trc?on : ALLATVASAR PENZFORGALMI RESZVENYTARSASAG SOrgSnycfm; 

:184Mam £rdekkor6ben : PARKVAROS RESZVENYTARSASAG F£takar*k 

BUDAPEST! F ! O K O K: 

i. Krlszttnd-krt 133. IV. ApponyRer 3. VII. MaoVfch Imre-ter 4. IX. V6mh6z-krt 1. 

II, Morgir-krh 4; - U t Kdroly kiroiy-or 30. VII. Erzs6beh«krf- 5& IX. SoroksarUuf 68> 
I F<5-ufco 111 . V, Izlli teiilil 22, VIL Baross-ter 23, ll GubacsJ-tt I 

III. F<5-ter 2, V. Szabads6g-ter 1. VIII. Rdkoczi-uMI. IX. Ferenc-lrrt 9/11. 

BSTETEK a TAfCAREK- . J . kimprvin .. . IDEGENFORGALMI 

■ .PfiOTAW ES BANKdZLETEK * MENETJcGYIRODA * c$EKKEIC BEVALTASA 


j Budapest, XI. Budafoki-ut 60. 

F®lf @n @s 

es sodronyScof ©Sgyer reszvenytdrsasag Sa?s5nyclm: rslafen GUIUEAUMS Budapest 

Telefon: *258-880: _ 1 


: KSiircleSii ffent s - - §fe ^iwi : @ss II I ! .• [wi §i#i?B@l€ iagf lilia 
^^^^^^^^^^^^^^^M ■lit 

fjjjplf .- n 

■ :: ' :;j:: ' — ^^x^,- „- r 
■' : «S?£:;li^|pft ; 


IIIlilllllllllsK 


■M: 
A VARDS (kdzseg) NEVE 


Mentok 


illetoleg 

Gsendorseg 


Tiizoitosacj 


Gazmii Viilamosnui Vizmu 

—,- ! — __ 
pg}|^^ 


II -II 


7-09 


88 


5-05 ; HI 5*97, 5-98. 5-S9 
:■ ;V:/.-.;Ef gW#: ■;. ;;f :il;l:I;:lB li?£S6 

: J2 . 


42 


1 §||| !§§|§|f|§|| 


-._. ' 


... 
Hg^ 


..37,. ■'! -20 


BeaJSrsiief ; 13 


37, 1-20 


1 |||i||i|i||| 


49 


- . 
II Kajriuhoszormeny 


_.. 


22, 18 


2 


. 
.... 


1! 


Hajdunanas 
CseneJiirseg : 6 


"49 


.._ 


45 


.. .. 
Hajcknzoiioszlo 


■ 


21 


\ '.3 


; lllliBlllS 
Hatvan 


41,16,10 


SenS&seg: 14, 8 
Cstndfesigt 8 


41 


..... 


.... 


filllilElllli : 
HoLlmezovasarheiy 


74 


Readwseg : 28 
Gs&r>d<8r-so§ : U 


74 


— 


9 


■ 
r |J^||||^^||lSHKIJ6 
timffir&iq-. 88 

8sendSfse.es ; 3i 


80 


.. 


33,5 


: f:| ^IS^iSdlllllJ |g^l|: :VV: 


... 


7 


... 


. 


13 


^Htii^ 


-■ 


17 


_ 


. 


71 


. . 
:|i^|ajp!i^ 


H 


33 


I-OI 


lillllllillll? 
Kaiscsa 


7 


JteiMlfe#§; MO 

CstesdiJfseg : S3 
. 


75 Kaposvar 


20 


Rendorseg: 8-60 

C8efidgfs« B ;3-48 


20 


... 


5-*6Q 


1-14, !-16 


H|| 


gci^^ 


15 


If 


2? 


Iljlllllli||i| 


42 


Kareag 


74 


Renddrseg: S 


74 


ISllllllll 
Kassa 


04, 33-33 


23-33-tol 
23-36-ig 


05, 33-32 


22-92, 22-93 
Kecskemet 


61 


1-08 


61 


lillllllillll 


1-21,1 "n 


'•■..KjBsxihely .-;,:■.. ■'"■;■ ||| | ; 


51 


CsendorsSg : 

40, 60 


m 


Illllilii 


32, 33 


_ 


11 


Ifllfflll^^ 


..... 


Rending : ! 
Csendfirseg: 4y 
lllllillll 


. 25 


. 
||||l| 


23 


10 


lillllllillll 


lllilllllil 


r-od 


_ "~" 
[Ciskeros 


- 


II 


54 


|||||ia|||||| 


79 


. . 
Kiskurif elegy haza 


ft 


Csstidfirceg : 12 


1-13 


lillllllillll 


50 5 )35 


Kiskunhaias 


20 


RendSrsSg: >S 
Cs«fid:6rs4s : 30 


20 


llllliiilllli 


38 


_ 
KisujGzallas 


II — 


RendifrsSg: |4 
CsendSfsSg: .1 


1-42 


... 


.._ 


^ .. 


, 


p:|||pffe 


74 


RendSseg: 97 
CsendcfreSg : 38 


71 Ql^li^^ 


04. 22-22 


RendflFfiSg; 13-61 
3send(ii-seg:24-35 


05 ? 10-10 


'■: 30-72 ■:' 


^27-62 


^25-80 ' 
Komarom I. (Okomarom) 


7 


R«d8«6giJ:g 

Cseiidgtseg; 5*39 


7 


| 1-1-7 ' ' 


i-31, 31 


25 
Korttarom 4 (Ujkomarom) 


4-89 


4-74 


''■■'4-69 


— 


iii 


■ 
Konriend 


_. 


10 


88 
24 


Korosmezd — 8cnna 


-- 


RencUJrsgg: n 
CietidSrsfig: *, 


■ 


- 


30 


— 
:--K8szeg.. ill |||| ■-;' '■";.■.; 


59 


6 


59 . 


— 


14 


— ■ 
<M& : v./.-r :: :-^ : /:-\.:. ■■:-■:■:■ y 
ftenddrsfeg: 81 
C 3 end6psig: 15 


..... 


._. 


4| 


Lajosmizse 


— 


s 


— 


llillliill! ' 


25 

11; 


Leva 


_. 


Rendtoseg: 82 
Csendfttffti to 


bo 
1-50 

Gephr.z: 1-61 


■ • 
Loscnc 


2-00 


RendorsSg* IT;* 
Cs«nd8rs6s: 31 


2-00 
iv-agyarkanizsa . 
R'e»<i6r&6g: 3 
CsenddrsSg: tl 


5 


lillllllillll ; 


37 Oaks 


40 


RendorsSg: - 
Csendfirs^g . ., 


ill ■ 
34 


WS^^SSSISMM 
fvlaramarossxiget 


3? 


endSrs69;&?,H)& 
C»end«rs«g: 24 


37 


lillllllillll! 


5, 124 


iareaii 


84 


Rendfrseji ; 1 

Csendoreslg : 3 


84 


lilllliiiillliil ! 


Iroda . ^'; 
Tetep: 66 


llarosfisviz 


— 


Csendors^g: 14 


■ 


1 . 
IlllllfiftlillS ill 
ftfarosvasarliefy 


2. 1-06 


^endb'rsfig : 

-' ■ 5-41,5*2 

1«57, t-SS 


2 


|| ■'. §§P| ',. : 


7-20.7-21 
iateszalka j 


■- ■ 


Dsendorseg : 2! 


50 


liiiiiiiiiiii 
1 
i 


■ 


lllllltlilll III 

ms 
A VAROS (kozseg) NEVE fteobersny ffeokovesd Iszotur ftllskolc Mohacs fvleniok Rendorseg, 
illetoleg 10 6 1-13 0-04 Rendorseg: 6 
Csendorseg : 7 14 8! Rendorseg : 56 
Csendorseg : 7 Tiizoltosag 13 Toronyor 78 89 05 13 Gazmti 15-45 V&Samosmu 35 15 15-11 29, 30 Vizmii 23-41 


lyjosonmagyarovar 74: •V 74 23 Munkacs 20 00 ftend5i*saij: 21.-12 
CsendSrseg: 20-68 20-00 20-29 23-51 Muraszombat 3 54 Madudvar 7 19 12 Nagybanya Rendorseg; 1-56 
Csendorseg: ,1-28 1-5! 1-48 Kayykanizsa 3 Rendorseg : 3.9 
Csendorseg: 1-39 3 2-94 Kagykaroly Rendorseg: 7. 9 :■ . .2 6 Kaj 13 Rendorseg: 43 
Csendorseg : 27 13 39 ifcgyszaionta : 17 29 58 PJagysz6llds--HaAb-Ce3jie8m-b Csendorseg : 73 1-20 21 Nagyvarad 04 Rendorseg; 24-71. 
24-72 ? 24-73 05 N-05,M-06. 
M-07 Naszl WyirepyhAza Csendiiseg: 16 47 se 004, 24-89 23-23, 23-24 005,21-46 20-23,21-44 ~ Orosha 41 84, 21 1-73 44 i-73 64 10 [-00 26 25 3oj19Boe Rendorseg; 12 
Csendorseg: 8 


i dKb Csendorseg ; 20 14, 66 33 75 49 75 31. 34 2-42, 3-24 
nappal3-Mis 16-70 
16-71 
0-04,0-05. 
12-30 I2-C0 0-04,0-05 
12-30 11-24 Varost; 04 
Varmegyei: 24-1 i Pecsi rendorseg ; 

29-07. 29-08 
<£sf« 8-ttl reg-' 
gel 8-ig : 29-08) 
P6csbanyateiepi 
rendorseg : 20-94 05.21-69 25-95-tdf 25-97-ig 11-98 dak a ■ Tor*- Csendorseg; 7 2-81 tnok . spokiadany 
17 37 >at 40, 7 23 


myo 10 RendcSt'seg: 

18. M8 
Csendorseg: 2 33 1-89 51 30 2* 42, 50 8ai0farjan s irospatak 17,34,1-27 50 75 13 : ;. ,.9/.: : 72 Satoraljaujhely 22-20 20-47 20-38 21-37 Sepsiszentgyorgy Rendorseg: 

23. 1-16 
Csendorseg: 1-12 20 30 SHdos 30 Rendorseg: 2 
Csendorseg : 19 2 69, 79 Siofok 4 Si-jioki csendor- 

ops : 6 

B.afaicntijhelyi 

csendo.-d.-s : 28_ \:4 : 10 2-23 Sopron 4 .. -nappai: 74 ■$ 

eriet: .12. . . .... . V- .. 39 , 75 . Sumeg 2, 18 Ce.^yrsey : i- - , i ! 33, 45 J - 
__ ■ :■■ ::-■■■■ - IV -; A VABOS (kozseg) : 'NEVE V" 


ientok 


RendSrseg, 

illsioleg 
csendorseg 


TGzoIiosag 


Gazmu 


ViSlamosmti 


Vizmii 
Szabadka 


4 


Renuorseg : 
24,2-26. 3-26 
Csendcrs'ig ; 
8-53, 8-54 


5 


18 


1-08 


- 
Szamosujvar 


— 


Renddrseq : 15 
Csendorseg : 24 


5 


— 


6 


,— ■ 
Szarvas 


,50 


52 


50 .:■' 


;, : . -:__. 


74 


— 
. Szaszregen. 
Rendiirseg : 66. 
Cser.do'rseg: 7, 29 


- 


— 


53 . 


- 


; 


Szatmaniemeti 


64 


Rendorseg : 

5-75,5-76 


84 


.... 


2-38 


- 
Szeged 


, Vsrosi ; 04 
Varmegyei : ii-/. 


... ■ . : 10- ■• ' 
e.;enda'rs£g: 11415 


05 


34-00 


14-76 
Szeghaiorn 


'-"'■■■'.—> : .' 


13 


SO 


— 


47 


- 
Szgkelyudvarhely 


^_- 


Csendorseg :. 25 


31 y 


-'.. -■'■■■■- 


47 


_ 
Szekesfehervar 


Vsrosi : 23 
Vepmegyei: 6,1-85 


3-5S 


23 


28 


1-26,3-3! 


3-31 
Szekszard 


004 5 20-04 


Rendorseg: 20-4: 
Csendorseg: 

22- i 20-97 


005,20-42 


- 


22-16 


22-89 
Szentendre 


~ . 


Rendfirseg: 1-5'i 
CsefcdSrseg:2-48 


05 


— 


1-95 


... . — 
Szentes 


23 


Rendorseg : 8 
Csendorsecj : 70 


1-18 


■ __ 


28 


- 
Szerencs 


12 


2 


12 


_ 


SS 


- 
Szigetvar 


— 


Csendo'psSg: 19 


1-06 


— 


5i ? 91 


95 
Szikszo 


66 


Q 


;■ ■— 


— 


— 


— 
$2i!agysomIy6 


1-13 


Rendorseg: 25 
CssndcirsSg: 27 


-41 V 


_ 


14 


— 
Szob 


— ' 


esend6'rse"g : 3 


_ 


— 


_ 


— 
Szolnok 


1-29 


8 


1-29 


— : 


2-53,2-54 


51 
Szoiyva — CsajiHBa 


; — 


Rendorseg : 24 
Csendorseg: 7 


— 


— 


_ 


__ 
Szornbathely 


68 


2-09 


68 


2-77 


87 


1-70 
Tapolca 


14 


Csendorseg: 5 


6S 


. . — . ■ 


I 


M6,l-!7 
Tata 


1 


48 


l-N 


— 


39, 43 


— 
Teesd — THieB-b 


— 


13 


: 1-00 


— 


___ 


— : 
TiszafdldvaY 


— 


8 


__ 


...:L..;. V 


25 


— 
Tiszaftired 


3 


9 


52, 56 


— 


— 


Titel 


___ 


10 


33 


--■■,'■';" 


21 


: . ;: ;::'' ;; :?^1 ; ^ 
Tolna 


— 


Csendorseg; 10 


43 


— 


— 


— 
Topolya 


68 


i! 


68 


— 


4 


— - 
T6tkomios 


— 


13 


28 


_ 


_ 


— 
Torokszentmiklos 


— 


Rendorseg: 87 
Csendiirseg: 8 


— 


— 


- 


—;' 
Turkeve 


— ■ 


6 


39 


,_ • 


20 


__ 
Ujkecske 


— 


3 


_ 


— 


49 


- 
Ujverbasz 


76 


27 


76 


_ 


— 


^!&SS- 
Ujvidek 


33-22 


RendflrsSg: 

28-29,29-95 
Csend5rs$g: 

21-80 


33 22 


25-42 


22-69 


UngvaY 


14 : 


Rendorseg : 2-29 
Csenddpseg : 42 


14 


— 


Viiianytelep : 75 
troda : 2-34 


(5 
Vac 


58 


Rendorseg: 2 
Csendorseg : 1-69 


.'58 


— 


23 


94 


';.:'■ 


Veszprem 


■■ 4/. 


35, 44 


■4 : 


— 


91 


23 
Voldc — BojiOBetvb 


,._■_■'."■■ 


Rendorseg: 7 
Csendorseg : 1 


. __ 


— 


— 


- 
Zalaegerszeg 


2-21 


Rendorseg: 1-10 
Csendorseg : 35 


13 


— .. 


1-65 


— 
Zenta 


■ 5 


Rendors6 3 : 2, 

53. 84. 1-03 

Csenderse'g : 80 


5 


— 


14, 70 


™ 
Ziiah 


__ 


Rendorseg: 4,1-72 
CsendSrseg: 20 


: 2 


. __: 


v 25 


— 
Zombor 


5 


Rendorseg : 3-26 
Csendorseg: 76 


5 


— 


63, 64 


_ 
; : ' .' ' ■ ■ : : ■:'■." '' ' " 


: 


: .