Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


- XVII Klvanalos > nosy azaldnzetllk az eief irfe MS ni§f@ii° 

itfest a M P6'tl.ls w -bfil a iatireniginifs§ FSayii @ssiiiii 

If reuses nevsor lezar 
beiSteft vARozAsoltrdl. cftok, uMit i MMT kOzfil 9 i klfftkezOk: i 

!. bekapcsolt uj &l!omasok, | 2. mas nfcvre atirt ^liom^sok. ABA 

&«s»ti UxstA6 dr. ktfrarvos 4 
TuzoiftAparancsnoksag IS 

abAdszalGk 

.Ab&dszaldki ®mtikr&m 6s ' 
ABAUJSZANT6 

Teiegdl Istvan mm- f>? likfirke- : 

szitO flseme 66 ABONY 
rsel^wyi Jozsel plebuuos 28 

]i«rvuth Janos vU6z, y;il»oiia-, 

^^^ 27: 

.Nyerges Er»4S Apolt<5 4m ti:?s AdAno 

Csend©rseg 13.6 

Satzger Geza balviisyosi fuldblr- 

tokos (iastely) 13 

frazdasagi irodrija 2 

Waisz Geza r.'-m. iat kantor- 

tsfiit-' . 15 AKALI 

Csendorse.g 

AKXASUGATAG :. ACS Cs6il mv&nn* Sffiasjis; cwruf Sf& 

elienyi Istv&B» gy6gyszertuta 17 
Laezky Ferene rim. fcat. 
p!o!«aii'-i3 r - 16 <Helder Pal heutes- e:> iiui.^.ros- ADA 

I Kissinger Antal illsmr- es 

,\?emepekt>refikeilu IS 

llortf Pal eertfiskereskuao 58 
Kods David HerfckereskvdO 40 

Kopeczy Samdor eyccrys/eri^z 

■ Megraltd gyGgyszerturr. ••■ 3 

Meszaros Isttvnn WCs- es divai- 
ira Jtereskedise - 41 

Sasal6ezyiHenyhe.rt kfosi'gl fO- 
jegyzfl laid? a 35 

Szmftyaiiszky Dus&n Vulkan .. 

i»tk6sMok- 63 ttm&ragydr ttil. 

:akaga 38 

Tdtb Antal b6rkore«fcedfi 48 ALAG 

■Magyar Lovaregylet Xii'L s*. 

trftiningtelep 23 

S«is Istvam testiievelesi tauir, t-a- 

nnlminvl feVIgy,, Kossuth L.-n. ii»\ ALBERTMRSA 

Bobek Pal *fj. bentc? cs me. -:/;', ro.= 

I Mil 11 lit 1 il 11111 ■ 111 9 
Valeuesik Jdzsei" hen 1*3 £s nst- 

s??.rn? ; jogositott Sia-tk^^k 4 

ALCSUT 

Kom'aromy Istvan kijelSU tojas- 
is >.>aro;nfikere-k. 8 ALGYO 

.'■■:■■:■■■■■■■■,. ..■.■-}■:.:■■■■:■-■ \:-/:-r"..' ■-' .. ALSOBAGOD 

Caendbrseg, rel^ilinjrod 5 

ALSOCSERNATON 

Ftilifp Gahor fSldhirtofco? ] 

ALSODABAS 

Domtitbr Karoly dr. ti gyved 48 
Hoffmann Ferene dr. tn kir. 

ALSODOMBORt 
Csenddrse^ 

ALSOfULD ALSOGOD 

Bdukt L&szld dr. m. kir. kite 
eliatasi ||||p| |§f| 1,1 ■ 19. 

Oebreczeni B2:'irto:-i niiiv. ffi- 
intvzo. XVI f-u 1.1. 84 Gats Tlbor u\. kjr. ifihadnagy 

XVII-:,. <;. 3£ 

Martosfify Es»IJ {*> Kerry itlrla. 

xiv.-'a, 19. 29 Wclgnnd Hihaly {MUPtcP. ALSOPETENY 
Almasylmre grdl upn<tR!in: ALSOREPA 

KcrScgyzdseg, FeJsflrcpa 1 

Rnsz <&s Kenderessy jaiiiiSkek. ALSOSZINEVEK 

Erd«ihSvatal, m. k!r., I-V:,5- 

SZlflf '.-'!' 4 ft 

ALSOVALKO 

Uivafalos or ah: 

Vasurr.:i;- ♦'■- 
iinnepiiuw 
8-12-ig, -S — it-is:. 

1-a— 18-igr. 14-15-ig. 

Csak elofee'.Sk risztre: 'J.'-:?'-:?. 
t'seaddrseg 'i 

Encsy Andras n; k:r. : n-=ra- 

mcster 8 

Korjegyzoseg 1 

ALSOVERECKE 

Dobos l«tvan dr. kOrorvoi fs a 

p6.#v list, i)M. ii* ^| ssi 26 
Serege.lyes 3!ar-ion esendflr- 

ti-7.ti.ol.vvU-.?. IS 47 ALSOLENDVA X'sendOrseg 2 

lTame<SK 6s Menos tertDeny- 

46 Magyar.?«en:ef Asvanyolaj ALSOZSUK 

Alhtmf. siifva^ystemestttl- 
telep, m. kir. T 

ANDOCS 
:Csend6rs«jS • 8 

APAKIDA - 

Kaal P6ier tfj. primor, dalnoki, 
fOldbirtokos, Kiskal j aruvLmtanyag 

APATIN 

; Bass *s 8panc3 textilkeresk,, 

Horfcliy Mikl6a-iSt, 70. ', 70 APC 
Stamfrertti Ivun kfiw^i iGjesryzo 

ARANYGSMEGGYES ■ ; 

Assghi tl^aseS dr. ktirorvos. posta 
B.B.I, orrosa, O.T.I. kQrzeti kezelo- 
orros 9 

■■;..'■. ArpAdkOzpont- 

■■•..' Lakafos .Martbtt -kereskedu 10 
Szilagyt J i\nos kern?ke<16 8 

ARPASTO 

■-.■.' \}&si .Rf'tt'e«rJ ; 

ARTAND 

; &6r«dy Gyala ref. lelktez 3 SO 
BACSFEKETEHEGY 

Bud a 3 J5nos sertdpkereskedo 11 ;. bAcsfOldvak; 

Allaml ngpfskola, m. kir. Q 
LeTCMteolthosi 4 

: BACSGYULAFALVA 
Ears Emir dr.. kiksesri orvos 5 

BACSKERTES 
MoiMar Elek dr. kfosesi orvo?, 8, 
Tury P&l..feeres.ked6 > 9 

BACSORDAS , 

Kifassegl . rendorsgg.'.. 1 

BACSSZENTIVAN . 

MtiHer Fereae erdgkiizifee •? 
ugyvezeiS-.irondnokfv '67 ASZALC B&eskay K&lkiaBnw; n 
mester poftix- ASZOD 

Kdzc^^ eii$l£&r6's&g <•'? ■ ' : - : ■■ ' .' 
Bal'&KS "«?6zsfcf dr. kur.-nvos, 
K4risg-y5rk 550 

Lsdos 6s Call's 6peitf8anya£r- 
: .:■" ksreskedfik 3 

Lovay Fereac riUz. m. kir. 
6rnagy. 74 

AVASFELSOFALU 

'ifaros!^ Gy&rgy all, <?k. ianito, 

leventecsapV, pit. tiisoltoparancs- 

• nok . 9 

Ssebelley Fereac mi -kir. posta- 
raester . 13 : ; AVASUJVAROS 

P©'reez'li'a|®s-Pntnra blzmnanvos, 

Mdbir&kos '15; 

Pnii Pw,v &aa:a ref. '?k. i<y. 14 -.;."■ BABOesA. 

€^»dtfrs6#; ,' X7 

BAGS' 

: KSIblS Ig»ae kender eerebeneza 

.10 

Siller J&iaoas fCjsgyafi lakasa 18 

©ssasz Gyala dr. raaioraial vi . po.-ta 
B.B I. . ottos, kOrorvos, O.T/B. A. 
ellenGrzCorvos. O.T.I. orvos 25 

Vp&Moh Istv^a dr. mafran- 
©rvos 24 

BACSALMASI 

szOllok • Kanjl-Jdacaref-borl ;omauyos £s 
8-11 

Verga Gy8rgy mdv. allomasfel- 
n^j-Aisd 3-13 ; ■'. BAeSBOKOD: 

Papp Ettdre m. kir. XVIil — BALASSAGYARMAT 

:.Varbs2 Mvatalok 6s azemek: 
Tkzoltfezertar dvohelve, T6-;i. Ir 
2-47 

BAKOCA 

BAKOKYTAMASI 

^Y-Rieth G&za fcojas-, baromfi-. 
,rv<u 8 1 s- t- a< ker k. 5 B AL ATONSZARSZ 

rse»d#rs6g § 

BALATONSZEMES 

C'sexiddrs6g g 

Xagy tore prdfim6rn'«k, f»- as 

ei>it6?i anyagr ^reskfd-s }§ BADACSONYTOMAJ 

€sesid«frs6g 

Kovaos "Balint szolobinoko?. 
borkere?k. g?:. k<;zr<>Hto, ' 23. BAJA 

Cse»dors6g :'■'■" 

Orsparanesnoksag 1 . Erzsebet kirilv- 
n6-u, 8^/a . 82 

Farkas A.hdornS''Uxv., : Szent 
Istvan-ter *.- / 5-92 

Fehgr 'TlbornS dr.»]a<* oct. 
Dre'aer sorlerakat es mu]eg{jvar, 
Hajnaia-n. ;-;s. ; 1-13 

Gsehoser Rdberi fa- 6s ss6n- 

kci'esk., Attila-u. i.^.. 2-55 

H-toterszer JanoswS vendeglSje, 
Szeiit Istvan-ter 7. 5-89 

KaiKeaberger Feremo . vas- 

" kereSk., Araiiy. 'Ja.uo?-n.-'2. 5-55 

Kem^uy Gaibor'' evatig-. e?peres. 

Bzecbeuj-i-a. 1«. . 2-87 

Lakatos .Jenoa6 «kv., Szent 
fstvati-fcer 3. . 1-70 

MIIkA Matyasae ■ ozv., Szent 
Autal-u. IS. 15 

Pap'LajosnS tizv. fWdbirtokos. 

VOrbsmarty Mikaly-u. 8. 

(ilzembon: X/l~III/-;l.) , 2-73 
Pit6 Mffealy '■ Szcmbaromsag / 

gy6gyp!!er6ara,- Deal: F.-u. 1. 1-86 

Prager' Sajadorn<6 ss. Var <?a 

Erzscbet rukakeresk., VOrlisttsartv 

Mikaly-n. 1, ..,..■ 2-64 

Sauerborn Karolyn6 dr.-ne 
«zv., HaynaW-u. 88. 1-98 . BAJMOK 

Bafmokl „KaMgya""-fogyasz«' 
tasil 6s 6rt6kesl4o sztf'vet-' 

kezet :■'; 30 

Mederkolczer Mihalv toja?- 

t'S baronu'Ikereskedd.. - 43 • . BAKSA-,. 

Csciid«'?rs6g 

BALATONAKARATTYA 

Csenddrs6g (tizemben: V[/i_ : : 

IX/30-iff} ... 1 

Mvrv.&th Sfasidor vtntle?!3s 12 

BALATONALIGA- 

€send«rs6g «;zemben: VI tf> - 

,. BALATONBERENY . 
Ceend«rs6g 2 

• BALATONBOGLAR 

0seiidors6g 4 

Paaekas Alajos dr. iigyved . 

-/• ee/b 

.Vermes If e^sif dr. agryved 15 BALATONFENYVpS ; : 

^CseM-dSrsdg.ftlzembeTi: V/l— 
X,'8i-igr) 17 BALATONFdKAJAR 

Koest Lajos f«ldber!6 { 

BALATONFOLDVAR 

Csemdt>rs6g 3 

Julias^ Lajos ^araee tit', es vfz- 
vezet6kszerclo ', ..."-., 14 

BALATONFDRED-' BALATON- 
. .SZENTGY^RGY .■: - 

loda ds .«Jtterem \ 

BALATONVILAGOS . 

Kiss B6nes: kageiDdberlS 7 : 

Kubovlts Istvais fflSBer-.oderoeg-e- 

keresk. ■• - : ■■.'■' g 

BALATONZAMAEDI 
C's^ndorfeivi 2C 

BALMAZUJVABOS 

Csaszy Elek-'vittf, kfeseg-i .-n'^ : 
isk. ■ -igazar.-tanitd ■• .40' 

rs.!las>/-k.tat6 
41 Filep. Sa'isdor re?, 

lelk^-sz €seaid#rs6g 
Esterkazy szwlld 4 
2-26 

Gas Is'tvan B;H.R.T. con'structios. 

iroda irodavezeloje 92 

Kagy t,aszl6 ay. kadbiztos vezer- 

firnagy 12 

P6ter?«y E6Ia atykai, neraes. 
^ kir. ezredes i-J BALATONKENESE 

Ciseiidors6g • 

BALATONLELLE 
Bolla •Janos borlig-yiiiik 5 

Csei»dors6g (iizemben; Y<i— x/ai-igr) 47 Vass Penslo, ttil. Va ?3 Vitmos' 
vend^g-lds : 45 BALVANYGS 

Siangya szis-vetkezet '■''.'. §, 

BANFFYHUNYAD 
Ailami kdrb&ai Igazga^ja 88 
€sendtfr.dirs, m , kSr. Z8 T 8stt ' 7 . 
Slar6tlaki varzne&yel k?>. ' 

banya, Mardtlaka 54 

SzHAgyiLajpaiiy^sbarksreBk. 79 ; ■ 
Taratas Mlbialy dr. kororro?'.: V 

qryerme.kszakorvos ' ■ 74 

Tfook Ferejjc J'akeresi. . 76 ; ' 
Varoel afldhfvatal 88 BANOKSZENTGYURGY 

CseEsdors^g : 
Banokszent-g-yfirg-yi Srs . : g 

Bazakerettyei brs 8 ■■":.; BAEAND ..".'.' 

Gyeuge' l>al«s rnaif>rT.b<?rt// - ' ' g.- 

"bAnrEve' 

iPal-Milialy tav. voaah'elTi^vaiK!: 

24 BAJSA 

Kleman fetvan If h Hao ? y, boU-| BALATONSZABADI 
Szakal Andras kereskedS 8! Hozer Inire Wraat6fuvaro E 6 7 BARCS 
Csendorseg % 

l>6Ivid6kJ Gabona 6s ter- " 
m6jvykereskedeiml r.-t. 
belcsapii.sztai iparteiepe, B^lCKa- 
puszfa '31 

Heller G6zan6 «zv M " S^cbeEvi- 
» 25. 39 

Krasznal Emll dr. m. kir. jarasi 

allatprv-os.Hor.tkyMiklos-u. *9. 2& 

Kremzlr Karoly .SBess-, sResEfj- 
aomit(5-, mm- «5s IikSrgy&?, B*6- 
ckenyi-u. 19. 25 

Nagy J6zscf kerzeti iskola felfl^-., ; ' ■ 

Sz^ckpayj-u. i,; 45 

Uglya! Fafjiar r.-t. s ■■DriVaparV- 

1-OS ' - XIX — ■ baeOt ; 

AliamI poigari itu- eft Ie£ay- 
iskola igazgatdsaga, m. 
klr. 28 

Enroll Termelo-, Ertekeslto 
cs Fogyasztasl Szovet- 
keset 25 

Bogdan Aatal uagykeresk. 27 

Ltfriaez Entire fiiszer-, va-s-. 
tiveg- 6a poreellankeresk. 26 

Slkd L&sasl6'dr. jar. m. klr.. 

ftllatorvos .20 

, SelcSj Earoly bor-. sitosasykcr / 
rest. 24 BARSFOSS „ 

Bakay Beta La-cute kfirzet- ; 
■t'ftraaosnok ; • BATA 

:.. Ktm&e* Istvasi ailatkOzvetito 8 
■Pozsgal Irore vas-, fuszer-es 
v.ea-yeskeresk; ; ■ 9. ■.bAtapA'ti '■:.'' 

Deokmaxut' Radd*'kerosk.'. BATASZEK 

; Botz Jdzgef -pl'ebatios . 31 

! Cseisdttrseg: 

Batsszeki firs . • 9 

■■_.. PbrbWyiSrs 1-23 

Koirsds Istv&n kisbir'tokos' 1-13 

' iftSayer Nandor es Yarsa 

l)81yi b6rgazdasag . 1-22 

Sloalgl Jdzse? lakasa. Pdrbolv 

1-24 

: P8rfo«3yl etemt nepSskola 

■1-25 

Rott Fere'iao tejgyHjtotelep, Pcir- 

: l>Sly ■.,.■■*./■;... '1-21 

SarpIUsI kosseghaza 1-11 

;':. Sar pills! postatigyjtokseg 

1-16 
Slmoa'istvan ref . lelkesz 1-12 

Stolcenbaoh JozseS vegyes- 
- keresk. ; v, ' 1-lg 

Szdke Pat Jejsz&vetkeseti etnok 
1-14 ,BEK£S/ :BATE : 

KassSes EAroly dr. folitbirtoko?, 
ngyvSd, Rakopn?zta' 1 ' BATTONYA 

Ko'rm&nyos Pal epitkes^si val- 

; iaik<»6. a- 13/i) 

Xozsegi vagfthld l*' a vBaxtyAnd ;. 

KSzsegf ©Kttjardsag, R6naf6 2 

BATYA 

Ratyal kntollkus k«r 14 BATYU 

kdnyay Gfibor gr6f gazdasaga 
27 

BEDEGKER 

Evangellktis leanyefyhfiz- Jl£arai3>as Gyiirgy pr^post-esperes, 
;pl6bati03 - 1-29 

Bozzal Gyula gimn. tanat 1-11 

Kreszasi Istv&n rum- daiikGr- 
ffJ'fira-- 1-07 BE&ESCSABA 

Bekesmegyei Arttforgalmf 

es Spari r.-t. Szik-vizgyj&m, 
II, Andrassy-ti. fco. ; 7-41 

Bellesay tfdzsek viragitziete, II. 
Bz.ent ■: Istran-t6r 9. 7-39 

Felczisii Mikria ftiszer-, csemegc- 
6s vegyeskeresk.. It. AMi-assy- ■. 
ut27. 7-36 

Gajdacs.-'P&l' b6rrutt6s, VI. Arpad- 
sor/34. 7-42 

■Kovacs Aitdras berautos. VI. 
Grdf .Klebelsberg-u. 17. 7-35 

Kovarl Eraii va'rosj vjllamosmu 
sisztviselo, V[. Tliurzu-u. IS. 7-25 

KJSzkorkaz gazdasagS Mva- 
; tal, VI. KStliy-u. 3. : . 7-34 

Laezd Mihaly he-ntes es meszfia-os 
. lakasa, IT. Haan-u. il 7-37 

Laszl© es I^mkd bor^ sor- 6s 
?zeszar«nagykoresk.. II. g/.ig'- - 
ligel-u. 2. . 7-Q6 

Mlchnay.'illoiia' -post adij not, II. 
Hortby Miklos-u. 45. ' 4-04 

Sarkasty Loriind dr. ny, all. 
. . grimn. ig-azpato. if. Szent Istvani- 
:«r 9. 6-25 

Szoii' Jauos Hangya cii^vezetS, ki- 
riendeltseg'vezetfi. II. Bzent Istvan- 
ter 9. 7-40 

T«54h 3LaszI» 'szonyeerarug-vara,. 
II. Weskdenyi-ti. 27. 03-47 

Ukrln Klfara all. tanit6nfl F IV. 
Zsiros-u. 2-L 2-66 

Vas-ga Jol&it aeneszerzS, If f . 
.Grof Ti.-za [sfvan-tit.G.: 8~£ Kraicz- Karoly dr. t6rv.- 

:': rn. kir. aUateg^szjegfig-yi tanacsos, : 
Arpad-u. 3. 2-90 

Konez IstvaB eeetgvaro?. Pet6fi- 
«. o. '■■ 2-26 

Poleky Istvan kir. koz]egyz& 

lakasa, Kazinczy-u. 19. 1-58 

:Viir«skeresst" Hadikdrlsaz : 
• paraMessioksftf/, m. kir., B£B£KBt»SZORM£NY ' 

Hassgy a Fogyaszt&sf es Er te- 

kesit» Szovetkezet ,7 

;Magyar-N6aaet Asv&nyola;- 
miiwh k.».i«, lierekW Koniip- BIHARFELEGYHAZA 

Bulla Arpdd" b.; -ppstamester ' .7." . 

, BIHAftPOSPdKl 

Farkas Pal „Er6dboutas" oki. 
tn^rntffc 12 

BIKSZADFORDO 

liegediss Saador to>/-e/'i.- 8 
J&ovats S&Ddbr sis., lev. kurz.pk 
10 
Sim<»tt.' f^aszld fakeresk. ' 7. . nyi (izcme 


8 


BEREMEND . 
Csendarseg : 

Beremendi Urs 
Petai'dai 6r« . 


5 

18 BELAPATFALVA 
'Iviszely Siiisdar dr, orvo< 11 

;. BELATIN'C . 

Cse»dtsrseg • BELLYE /■ 
Csend^rseg, Kopacs.',' 5 

•BELSOBOCS 

Kozsiaa Lajos kisgazda 

Szaba L&szldlfj. vitez. terra^ny- 
keresk-erlo g 

BEREGKOVESB ;' 

Kabj&r Jasi«H .Mrtna.lom .2 

: BEREGSZASZ. 

Arva'y GyOrgy jjyujrysz..'r^?. 
Jakasa, Pen-nyi-u. . :i«. 1-03 

BaromUkelteio kozpont, 

. Arpad-u. ,39. ;. 2-86 

Benda K&lman igazp:. tfimentolv, 

giirA. tfikuiacsos, felsCbazitasr, . 
Attila--u.; 9. ■ ;l-90 

Jaszay Sandor nagyg-6re?i bor- 
4s' gyiirablesnagykereskedo, Sz;<&- 
cbenyi-u. 9. ' 2-91 

CseBtd«rezarayparancsnols:«. 
sfeg, m. kir., Be'tTiIen-a. 3. 

1-72 Walter J6zseraHatkr ; resk. 23 BERETTYOUJFALU 

'Po8taigazgat;>feftg, as. kir. 

Debreceis. 

V. Epitesi osztaly anyagraktara 
57 BERHIDA 

Je^us Istewl Szlverdl neve* 
. xett Karmelita Nwverek 

12 
Kin tStizsef fiigzer-. csemego- es 
: ■'■Ye*ye?kfcresk. 10 

iSelx'ik .lazfsef'beHg'.'rmaima' 8 • EEEKESB 
Sseokolay Is'tvan dr. kfjroi-vos 8 

BERZENCE 
Cs'cndorseg' .. 4 

• BESENYOTELEK 
'Legoltaimf parane^nok»ag. 7 

BESZTERCE 

CsendortJrs, m. kir. Jlagv- 

demeier 2-55 

Kosived munkavezet'i torzs, 

paring, as. klr. l-5§ 

BETHLEN 

BalJizs Fereao gy<5gyszertar» 21 
.Hawgya*' sziivetkezet 16 

BIA 

Szobaaya Arpad WfegyzS 21 BIHARDICSZEG ■ 

Bodit&r Siittdor orsz. g-ylll. 
k^pviselo ■..'... .:■' 18 

Erdei Isivam baromf ikeresk. 16 

Grill atari Antal tigyve'd : 20: 

Gyorffy Jdzsef fakeresk. 17 

Talsial Bela okl. m^rnUk. ^pttesi 
• kfura^i vi'tHalata 19 ;' /V^BpDAJK'.. 

iOrszagos F<jld!iite!!ntezet 
Intezosege 17 BODROGKERESZTL;R 

Lowe Ilcnrik poxoelan in di*?^ 
miulru nagykereskedfi ; 18 BODVASZILAS 

Bokor- J&nos ref. lelkesz, Kom- 

Wi ■ : 15/b 

Fay Barna alispan, Komjati 

ICassay Karoiy r. kat. tanltc. 
Komjati ; ; . .15; £. BOLMANY 

SJiwey Vendel vit^'m. kir. a v.. 
horned 5rmester, vitezi teleweaetij, 
Szcglak Q - bonyhAb ■.':..: ■■;'■.■: 

B«rKS«ityl gazdasag, Boiivbad 

kiilteriUet S-00 8. 

Cseridfirseg 25 

Gatty^klgn&cne dr^ae fev. r 
Perucl Dez.?S-u. 4.. 1-94 

SCozsegi bird, Ladomany 3-00/4 ' 

KoKsegi eioI|ar6s^g, Majos 
(uyilvanop) ' g-00 S 

Kraasz. M<5zes nverstermenv 
keresk., VcJrbsmarty-t^r 7. 1-96 

MUller Heurtk, Majos 8-00/5 BORGOPRUND 

Cseiiddrtlrs^ Tihnca. '4% 

Szixln 1 * 'Saridor m. klr. posta- ' ■ • 
; rnester lakasa..', 38 BORSA / 

Fischer 'Hcurlk fatermelo 19 

Mateosz szaIlittriai:yozasi Iroda 28 

;Vereb : Erdoipar fflrSszuzem 6s . 
tiizel6ftnvagk:f,s.. borsftj kireiidclt- 
sege ' . ' 24 BOTA 

.Czegledy lj&sxl6 1 

. tanitti kftt.'kantor- 
' 12 : '.B0HDKYE ; : : Csenddrseg : 1 7 ■:. 

fi'x&nWt Awial cipesz^BcipSkeresk. 
33 - XX — . B&LCSKE 

< Rendors6g 10 ' CSUSZENTLASZLO 
Csendors6g 13 

-budajenO - 

Eieil Mihfily r<'m.kat;. p!t'b;"ui05/5 

■.. ,;■: buda&alAsz ; : ■ ■'■:. 

3Sat6 -J6zsef Mateosz fuvavozo es 

■ :budakeszi - 

Uudakeszl Magangyrtgyinte 

zest, Brdd-u. 8. ' 18 

L6pes Istvan dr. vit6z, m. kir. 

honv. ornagy, Brd6-u. f»7- 19 BUZSAK 

.lankovleh B6s«n TElem6r' 

".• grdf enl<5Ttivai;aIa. Erfls.Pal erclo- 
n.K?lor . 5 BUDSZENTMIHALY 

bengyel Sandor vegySszinemOk 

43 

Wylrl Sandor terrn6nykere?kedo' 

es <laraI6malom 34 CIGAND 

Sattes Gyula k«zs^ari ' lesry^ti 1 

CI&O 

Welszenbiirger .-.IrtzseS rom. 

kat p16banos " 4 

;.csakAnydoeoszlo 

D6nes Istvaii gabo.na- e= tor- 
Enenykeresk .7 

csAktoknya 

€seaid©rs«g: 

Csaktornyai ors. -Rafcorzi-'.U (U. 32 

Miks&vari Crs ■ 16 

Muragarrtonyi $rs 84 

Kariith Joaeliim 1-43 

;.... .CSAKYLIGET 

„Erd61y Filmszlnfiaz'% tuK: 
vit6z GySry Hxsot, Riirtavszkv- 
u. t. 5 

.CSANTAVER 

i\'6ineth IstvaJft Futara bizojri. 6 
Tlkvicky Mihaly 'vendues. 17 CSESZTBEG 

Csaszar JenS g6zma'.mn 4s 

furesztel.epe . 

Csend~6rs6g.... CSOBANKA 

Trebuss Paln6 ©zv. zen<?i\v;*k. 
'tamir .ozvesrye '. . .{ ) CSlKSZEREDA liatonaf 6». 6s liat«sagok : 

Hoi Mi ill parsdsr 14 M, 8£ CSOKGNYAVXSONTA 

Csendors6g '8 

.Tomesanyi Erno eyns-yszeresz 

18 

CSONGRAD 

Forgo Gyula g-afooua- 6s tiizelo- 
auyagkereskedo : . 5 

Kovaes SDajos PaM«ty-ieIe temet- 

kez6si vallalata 1-59 

Kromer J©zseSn6 polg. isk.. 
tapanm ". 1-61 

- es fiiszer- 
1-32 

Varosf hivatalok 6s Int6z* 
m6nyek: Ordiig Gyorgy 
ksreskedo BBKKOSD 

i sendore«5g 2 

BOKKSZENTKERESZT 

G£oekner Karoly m. kir. D0??a- 
rocsttr ■ 14 

'.'ECE 

Ssaszy Paula m. kir. fio^amester 
■ 25 CEGLED 

Aliaiiil poly' Iri leanyiskola 
6s kbzs. noi kereskedelml 

szaktanfoly., Hunyadi-u. 3-50 
Baiiarsi szolgalat, evangel iktt: 

bazar g-53 

Cegl6d megyei varos 

G-abona- 6s sert6snyilvantart<V 

hivatala, 8zegfii-u. 3. 2-25 

Fekete Gabor tnzelOanyag- 

keresk., Tel-n. 5. 3-46 

Gyory Laszlo bSrautofnvarow. 

.Kfez-u, i/a. 2-6 

KIraly Istvann6 ozv. temc-t- 
• kezesi vail., Bzolnoki-u. 10. 68 
Megyery Karoly ail.. polg. kany- 

isk. igazgato, Osz-u. 7. 3-48 

Szallter Istvan venders. 

Kossutli Ferenc-u.i. . 3-51 

. Utassy .I< r >zseS hentes 6s me- 

.saaros, ■•8ajt6-tt. 1. 3-40 

Zador L,aszld Vitfe, m. kir. 

slezreaes. K8ffi3i-u. 23. ■' 3-48 CEGLEDBERCEL 

Sugar Mihaly -nwlor-ibi'rlft 

; GIBAKHAZA ^ 

li'e-kete La jos" aentes"- ea meszaros 

19 

Egeszs6ghaz ...... -.22. 

; Kabaf Istvan Margit nialora 21 
-Vagy Boldlzsar kereskedJ 18 CSAP 

Kiraiy Zoltan ref . lelkesz . 42: 

Sandor Zoltan dr. OTI es ma- 

^aaorvos 44 CSANY Mos6czy Janosn6 «zv. g>ii- 
mOlcs- 6s frtjldsegkeresk. (nyari 
•altomas) Q CSARODA R6senfeld Andrasdr. kurorvos 
2. CSEFFA 

W©I* Jdzsef If j. bftroi riikeresk. 
11 CSEMO 
:Szab6- Sandor Wldh-rtoko? \ CSENGER : Medgyeasy JozseSf f liszer-, rbv id- 
aru, oul^r- 6s pefcrotettmnagy- 
kcresked.'S 6 

Medgyessy J6zsef ---a?-, liveg 
porcellankevp^kedG 15 CSEPA 
Gtfnezi Pal dr. UgyvMl 

CSERNEFALVA 

.'(lasd'Kapolnokfnoriostorl 

CSERVENKA 
Grenliiig gyAgyszertar JaTadatmi In vat a 1-67 CSONOFLYA 

KOth P6ter dr. 'posta bet. bizt. 
int. es kUzsegi orvos 11 CSOFAK 

Sciion Erwtf ny. honved vezdr-- 
6rnagy (Uzernbt-n: V/'t-X/Si-ig) 19 CSORNA 

Horvath frlihaly fifmsziuhazi 
igazgato 1-39 

R6ra. kat. eleml leany- 
fskola 19 

Utmester, t«rv6nyhatosagl 

118 

csOkmo 

Fekete J6zs6J vas-es fuszer- 
kere.-ksnfi. korlatlan italm^rO 7 CSOKdLY 

Zrtka Fcrene serteHbizom Q CSOSZ 

SoiMOgyl Jstvan lelkipasztor, 

.€Hangya».gazdak5i elnfik 2: -CSURGd 
CseMdors6g 20 

Caencz B61a borgy;lro3 sis b5r- 
ketesk. . 1-16 

Eesy 4Pd«a Istvan dr. ™\tm\. 
tanar . 1-14 

Ftitht Istvan dr. orvo?. fogorvos 

•' 1-11 

Gyiiviy B6Ia lientss es meszavos 

1-10 

Lcngyelfy Jozsof m. kir. posta- 

me'ster.' .. . . ' nn ■'■".. CSURQG.... 

FilstSs Mihaly fakereskedfi 17 
Schmidt J6zseS kenyr-.. papir- . 
•s kot?zov5ttanx keresk. ;18: CSUZA 

Kidasl Gywla vitia, illartereei .''■"': 

4 

DALYOK 

€seitdors6g % OARDA 

Cseiidorseg ••■ g 

Mikl«5iB Jfesel dr. vh^e, ny. tb. 
ioi-rzolerabiro, vit6»i telepreeetC, 
Ll'egyerisy-teiep 55 

Somtogyl Laszl«5 th. rttbizto? 58 

DEBRECEN; , 

Allamvasatak Slzletvezeto- 
s6ge : Madardsz J<5»9ef mav. le$- 
iigyelQ lakastt, Karoly Fereno J6- 
zsef-ut 7/a. ■ ..- • 18-88 

Boczk6 Lajosdr. m. kir. rertdOr- ; 

tanacsos, Huiiyadi-n..i7. 21-52 
Boldog Istvan m. &llatorT03, Ke»- 

malom-u. 17. 18-05 

Csanak JAzscC okl. 6pit6si§ m6r- 
nok tb. niibzaki tanacsos, Ispotaly- 
u. 5. 31-75 

Gsendorseg, m. kir. : 22-24. 

22-25, 22-26, 22-27 

(a esendors<5g ktizpontja 6jjeli id3- 
ben nines iizeinben ezen idfi slat*. 
20 (3rat61 radsnap 8 <5raigr : 
«; a keriileti-, osztaly-, szaray- 6s 

orsparancsnoksag, valamint a» 

osztaly es t&rzsgazdftBagi hivaia: 
... es esendfiriigy^gz a 22-24 

b) a nyoraozo alosetalr 6s hirado- 

Ors a 22-26 

o) a vasutifirs.- 6s rezetfiorvoa a 

22-27 

d) Szilady Gjnla ezredes keriiletS 

parane?noki maganlakasa a 

22-25 

■ hivoszamon hiyhatdk, 

(Nappali idOben (6 6rdt6l 20 6raig). 
a felsorolt luvoszamok barmelyiketi 
jtdontkczO IuY6f6lnek»k6rtoseiid- 
firsegi -alakulatot {szeraSyt/i a ' ■■ : 
csendorsegi k«zponii tavbeae6!5 
tigyeletes kapcsolja). 

Debrecenl szovo.Soel«5, fel- 
dolgozd vallatat^ Vag^id- 
»•!• ;..'- 2B-25 

Debrecenl Varosl K«zj616tl 
Sztfvetkezet gazdas&gr». P»e- 
pespuszta 3/io. 22-22 

EesedUanosi.o. vfzd, Monostor- 
palyi-dt M-53 belyett 2 89-06 

jjErtra** Mechanlkal o!p«. 
gyar, ozv. dr. Erd^lyl 
Trajamn6, CsapiS-n. 68. 26-47 

Galamb Fereno sOmagykeres- 
kido, K'ubfttiyai Polgarl sBrgyar 
fOlerakata, .Halvan-u. 60. 21-55 

Gyulal Gd«n m. kir. csendOral- 
e.-redes. Baltazar .Deasfi-u. 12. 

29-21 

■Harsanyl Gabor 'firnagy, 

Hadluizi-u. 3i. ■ 26-68 

Moikm;mui Istvan dr>. tanUgyi 
tsnacsos, Simonyi-dt 22. 25-10 

Koncaei Gyiila m. kir. CRendflr 
szd?., Rakosi Jeno-n. 2. 29-28 

Madarasz Jozsef -mav; ielfigyelfl 
lasd: Anainvasutak t^TS, . ; " • 

Nsigy Gyula k6zisz8v6gyarfl7eme,^ 
Vagihid-a. i. sz. .25-18, 

Magy MI haly ■korcsmaros.Rakcozi- 
u.- 26. 32 -i7 helyett: 39-86 fcemzeti Mnnkakbzpont 
Debreeeni Szervezete, tu- 

kar Margitay Lajos Pal, Arany Ja- 
nos-u.2/ .:.. 32-42: 

NeumaKii Tlbor szikvizirzeiue, 
. Hatvan-n.,69. ■ '. 21-34 

Ormos Bela m. kir ga 
tanar, Rak<5ezi-u. 61. 38-02 

Polgary Erzs6bet ay. postames- 

!ern6. Edtvfe-a. 63. 38-71 

PrehoKer Jentf gyo>yszeresz 
*Booskay gyogyszertar.*, Oegled- 
u. 22, 29-14 

Kassd VSimos dr.'orvos, Fen no 
_ -.Idasef-it 10. 2S~*d 

Sopronfalvy Jeno ezredes, 
Arany Jaaos-u. 2. ,.-■■/. 19-55 

Szendrel GytiSa i. o. \-Cz6, Har- 

«inyi Q--usztay-u.il. 

39-05 helyett: 14-58 
feSfcenttnarjay libor in. kir. 

taz6rnadnagy ■eazdasasra, Hevesi- 
... 18. 23-45 

Szintay Kaixnan 6s Tsa. Tisza- 
nd6kl T6gztaarugyar 6s fcoldseg- 
szarito, Ferene .J6zsef-i.it '36. 

27-15 

Tarsi Sandor szobal'estfi, nazoto 

4s batorf6nyez5mester, Csapfi-u. 33.. 

32-15 helyett : 13-07 

VarosI levente paranesnok- 

sag, Peter£ia-u. 45. 13-77 

V arosi t&vbeszel o allom&. 
sok : 

Hazi 6s 'gyampehzlar (1. emclet IS 
sz.) 11-49 helyett: 19-48 

Kozigazgatdsagi hat.o'sag (I. foku), 
Kossutk-u. 20. 16-15 

FCnBki osztaty (itfidsstint 27. sz.) 

: KbzegSsjadgllgyi osztalya 6s 

Kttztisztasagi hivata! ('3.' einetet 02. 

- 92/b68 92/c sz.) 19-85 

ipariigyi. osztalya <:a. smelet 94.6s 

£»D. S2> 21-00 

Ailateg63zs6g«gyi 6s mczSrc-nde- 
szefci osztalya {marhaleveC kezelfl- 
86g, aattiaa^i bizonvitvanv kiadas 
is) (Mldszint 40., 4L. es 46. sz.) 

23-58 
Kfaigazsratasi tigveiei. 
V arosi m. kir.-ailatorvos es 
varosi aelyhat6?a£ri tillatorvosok 
:iWd3zint .%'., 37/ 6s 42.) 31-81. 

"A ktfzigazgatasi iigyelet hivliato: 
h6tk«Btiapokou 14 6ra 6s 19 ora 
ktfzt, vasarnap 6s Unnepnapokon 
3 oratdl 19 draig. 
Kihagasi osztalya (3. emelet 
105. sa.) 17-62 

lBtlsEtitdtelep.Belle'frel587o-. 
24-01 DECS 

Cseudorseg 

. DENCSHAZA 

Oendo>seg DEKECSKE 

«dneay Sandor k«zs6gi allatorvos 

46 

Hoesary Bela gaadasasja, Morg6 

puszta 5 

Szekely Gesa dr.' k»zs6e-i orvos 

47 - XXI - BESAKNA 

„Hangya*< szbvetkezei : 8 

BESZK 

Bagi imre =ii^cI6je '.' 18 

, . BEVEGSER 

<Rueile$ Istvan jAras I m. kir. 
gazd. feliigy. 16 

DIOSBEBENY 

Bujdeso Tfbor rim. kai .\6mi- 
: "liistrator- 3 

DIOSVISZLO . 
CKendorseg 2 BOLKA 

Foid'essy Viktorfa-iu. kir. posta- 

mester 1 BOMBRAD 

Porzsolt Ferene ref. lelkipasz- 

«oi- 17 

Urvdlgyi Janos v;t6z. eeet- 

.. kouzerveyura ig DOMBOVAR 

Bankidi Imren£ fostadiiimk. 

;Batlicr!-u, 15. 2-43 

Csendorseg; 

SzarnyparaiiesnotcHHg 6s or.? H 

Vasutj firs . 50 

Fein Jeasei lenn6uy- 6s jsyers- 

term6i!ylc<..resk.. Sat. La?.zlo-t6r 25. 

36 

Iparaa'oxg*, Kossutb Lajosru. «7. 

2-48 

Somogyl Kaador post-aliszt, 

Erdo*or-n. G. 2-44 

SzeraSIa Arpad hentos-6.s m6- 

szurosnif^r-r. Erzs6'net:-u..23 2-47 ; ; ■ DEAGOMERFALVA, ! . : DUNAPATAJ 

Giilyas Pa! ktfzsegi jegyz6 55 Simon Brntf lelkipdsElor 

Melssner Ferene fatermc-ld 17 . . : . Papp-Koiuan Simon .kOzst-. 

di jnok 14 

S^entgrdtl Pal v&rva. irodr, seged- 

tiszt 16 drAvafok ; 

Csend«rseg . 6. 

i>UNAB0K£NY . Horner Peter kenderljerasarlo 1 3 

Pants Jozsef Fntura 6s Hombat 
bizomanyos 8 

Pl'eSi'er Jozsel keiulerkeresk-ido 
6s k(it61gyarr6 9 

Starapier es Pfnhl motorrnaLom 
10 i'sikl Vidor dr. jara'si es'varosi 
m. kir. allatorvos, Kalvin-t6r 2. 
2-26 

Slav, desl vasuti h!depit6sS 
Irod&ja, Palyaudvar 2-44 

Nemibeteggostdoscd Snt6zet, 
m. kir., JSovaos 8,-rt, 6. 1-50 

Steolnok— Dofeoka vm. allat« 
tenyeezto egyestilete, Var- 

raegyebiBa %2-43 DOMONY Herkely Tibor dr. mU 

.fCottk isztuJv- DOROG 

Esztergomi Kereskedelnat 6s 
Iparbank dorogi fI6kja 12 

Palatlnns 6pitdvallalat dorogi 

irodaja 2 dUbuQkoz 

Szemes Lajos sert6skeresk. 13 
SzSii Istvan gabonakeresk., Hom- 
' ir'alblzom 15 B'6mS'0D 

Krlzsa Lft.'os korcsmaros'«s bor- 
keresk., ttirv. bej. c6g 18 

T6th Jozeef vlllsnv. radio, ker'dk- 
par azaktiele? 17 DdVENY 

(Ia>«:l Fels'SnyarAdf 

0RAGAV1LMA 

:•■ Oasd.Nagyilonda) BUNACSEB 

Hiuig Janos gyAgyszerisfc 7 DUNAEGYHAZA .. 

Baranyn6 M6szaros Etelka 

all, tanitinfi 8 

Baranszky Inure rr,. kir. posta- 
kezbesitS 9 

Orsi Sandor -kercykede 10 DUNAFOLDVAR 

Csendorsegs 

Duaafbidvari ttrs ' 20 

Kbzlekedesi brp 1-20 

Kan Ferene bornagykeresk., 

JSIosz-allasi-nt • 1-38/b 

Moesy Ijaszlo ny. sefCv. eleini 

isk. ie . PePteTei-iU S3. 76 OUNAPENTELE 

FiiSdvary Xaszlo dr^ ny.,.m:-n. 

ton. v-cz6rig., Janicsari-pusVta 17 DUNASZEKCSft 

Csendorseg g 

.nffkiile'cz Jdzsef cFatnra» «■■■-' 

'■-. ■ . Houibar* albizom. 15 DUNAGARDONY 

Feidmiveiestigyi mlnlszte- 
riain in. kir. telepites ve- 
zetos^ge, mb. Dana i Janos mer- 
nSk 2 

'K&zs^gS Lego vezeto (F6ie£rvz8) 
' 3 DUNAHARASZTI 

Agytollkereskedelmi k.S.t.. 

jlatbe Pal ttgyv.-Jg. 68 

Besensasky Imre rdrn. kat. 
hitoktati 2-09 

■Gy»ngy«s.f?alaszf • Takaeb 

Gvra vzm'jv. fe-fe. feldery 41 ' DUNASZEBDAHELY 

C.serhe Janos dr. tb. k6rbasi 
laorvos. k0zs6gi orvos, Ttleki- 
n. 1S8. l»2S 

Lajiai ddzsel vit6z, 6pfilet- 6s 
tiizen , >anyagkeresk.,Vasut-sor 5. 40 

Penziigydrl biztosi kerttlei 

vezetoje, m. klr. t Yas;irt6r 866. 

46 

DUNAVECSE 

A dunavecsel grdf Telekl 
«Kdzseg egyesitett relorma. 
tus polgarl Sin- es leany- 
iNkola igazgatdsaga 29 EDELSNY 

Szendl Lajos vend6gl6s 44 

Takacs PaJ 'ftlwerkertskedfl 48 ■ EGER 1 

E>\\ lelk^szj Mvatal, >'br5»- 
marty-u. 13. 4-35 

Tarkanyl Adam Keresk. r.-t. 

ISgyv.-ig., noranszky-u. 2. 6-26 DUNAKESZI 

Batary Imr£n6 vegreskeresfc.. 
Hortby .Miklds-u. 10. 10 

Cser «S6zse£ r6m. kat. -telk6sz, 
Dunakeszi-rauhely ■ 67 

KoIMr istvanga6 vegyeskeresk., 
Szent Ist-vau-ttt 68. 98 

Sipos Janos Ifj. lakatos- 63 viz- 
■ - vezetek-szerelfimester, ErB86bet 

kira]yn6-dt 21. ..'...< 

.Varga Paln6 f(l?eer- 6s-Tegy e p- 
kere3k., Bzent Istvan-n. 48. 11' EGERAG 
C-seadors^g 8 

EGYHAZASRAD6C 

Dory Testyerek bergassda- 
siiga 6 

ELEK . 

Bikari istvan m. kir. hr. ft- 
. torzsmester 55 

Kozsegl elfiljarosagt 

Hegoltnlmi figye!5«rs 58 

L6go 1 talmi kCzpont 5S 

Magyarorszagi N6metek 
Szovets^ge, tiseai kertiletvgae- 

tos6g .ose 

Sekrlffert Ferene cipiszmestey 
48 

Volksbnnd dcr Deatseljen 
in Ungarn, Kreisleitung Theiss 

■"' . 56 : ELESD 

Bedlnszfey £>aszld m.'kir. h. 

postamestcr 50 

Feketeerdo! tiveggyar r .-t., 

Elesd, Nagyallomas 8 

Koesiss Dezsd ?Rem6ryi gy6ery- ' 
■—-■'-■ ' 4g 

K«rjegyzfccs6g ? SzaszlalTa A9 s^g, SzaszlalTa 
Szep. gander . dr. rit6s, mtnl- 
gab!r6 32- — XXII - ENDREFALVA, 

- Varszegi Laszlo ■..Harisya" . 

;ttEletvezet<i ' 2 ENDKQI> 
Egeszsegvedelmt k«r 21 ENYING • 

Csendorseg ■■.,■... 8; 

Er'tt Testverek- fQtdbirtokos, 

J6rem6ny-puszta ". 9< 

Ferenczy Zoltan tb'rr. hat. d*- 

biztos 88 

Festeilcs S$ndor grof uradalmi 

int6z6s6ge,: Agoston-puszta 33 
. Koczo Laszlo dr. orvos 87 
Szohtagh Antal Pal fbldbirto- 

kos, Na^ykustyan-puszta .90/3 ERD 

Tdvbeszelo kozpontok: 

3rd i. ™{l-~iO0 MvoFzamok) 

c ) '7 s (a k — ) rri/c ■Srd 3. (300-S5O 
fWtt. (400- 

Hivatalos c 

7 -21-ig 

A2 erdi egyseges hdlozathoz 
tartozik mig: Srdliget. 

Abraham Antal A-egyeskeri'Sk. 
4-17 
Bod* Erno azelefarmosi, ny. al- 
earedes, Tnscutanum 

GO helyett: 4-06 

Dereeskey Lajos ke-resk,, r>y. 
Bszkrt fciszty., Kossntii-u. 95. 

«1 helyett: 4-05 

Eisfi Hazal Kvarchomok 

tisztito vallalat, tarnoki 

.'■ • ttirem, Tarnok 4-01 

.'.', Jungmayer ,Lajos tiizif a- £3 
; S7.6nkeresk.. Allomas 

80 helyett: 4-08 

Kiaar Lajos vegyeskeresk, Tus- 
culanum-telep 44 helyett : 4-04 

i£o vacs Sander heiites *6s m6sza- 
: rt>3, Febervari-iit 101. .4-16 

MezCs Ldrlne vend6gl6s, Krd- 
NagyaUoroaa 4-15 

Nadasdy Kalman mav. seg6d- 
fciszt, Saent Irnre ligetvaros, 
il.-n. e/8. • 4-14 

3*emeth Laszlo neroes, mav. allo- 
mas*5n»k, Kagyallornas 

40 helyett: 4-10 

Pokorny Lajos, a Pokorny Tea t- 
r6rek satfid6i6nek tarstnlajdonosa, 
ejtelep 63 helyett : 4-07 

ProsMb Andras lakatdsmester, 

FeMrvari-Tit 4-13 

Slma Karoly vttS*, -Blsfi itrdi 
aengermftinalom, / 'UjteIep 

28 helyett : ERDOSMECSKE 

Relics IHtl.&tt' allatkeresk, 

ERKOKTVELYES 

UJJ Pal dr. kBrorvtt^ 

ERMIHALYFALVA 
Dravetzky Jdzsefttie fbidbir- 

t6k09 67 

Gefger Viktor, r.-'- 5 ,Fatura" bizo- 
mauyosa ■• 8 

I^agy VJnee 36nagykeresk. ^ - . 52 
Szilagyi Sandor ecetgyaros. 66 
Tynkody Karoly v.as- 6= r'tiszer- 
keresfc. ' 68 'EBSEKUJVAB 

tlkta olptfgy artasf -es keresk. 

r.°t. 22-89 

Csomgar Andor i*j. tiszfcv., a 

Varnsi Dalegylet tigyv. einoke, Kor- 

haz-u. 6. 46-72 

Kovaeslcs Lajos, Olvcdy Laszl6- 

u. 6. 46-48 

KQlkereskedelmi 'Hlvatai, 

olyedy Laszl6-u. 8. 26-48 

IlnkanBelane dr.-n6 oW.-all.' 

pblg. fsk. igazgat6, 8zabadsa.<?- 
t6r 8. 26-57 

Lenehter Mano eS Tarsa roftis 
es divafckereskedO. Kossnth -la fas- 
ter 10. 28-77 Nepmiivelesi Mzottsag titkari 

Mvatala, Baross G.-ter 3. 46-83 

Pottyondy CJeasa m. kir. szazados. 
&7.?n$ Imre-ti. i. ; 20-42 

Hadlkorhaz parancsnoksag, 

Gauczor-t6r 36. 22-40 

Supala Gynla trafikos, Hortby 

MikI63-u. 22-96 

Szaky Jen6 dr. v., kir.:.tOrv£nv- 

sKekitanaoselnBk.Vitez-u.i. 46-23 

Varl KaImaM.'--bankipa?!grat6 > 
Posta-n. 2s;. 21-71 4-02 Saab 6 Ferenene ifzv. korcsraa- 
' ros, Feaervari-xU 72. 

39 helyett .♦ 4-09 Szegedf Janos If J. 

mestor, Djtelep 4-12 ERSEKVADKERT 

KovatR Lajos ; '-f8ldWrl5 

ESZTERGOM 

Frater Taimas nemes ippi 6s i^r- 
keaertli, m. kir. paac6l03 szazados, 
Simor J.-n. 33. 3-05 

Juraesek Ferencne »zv.radi6- 
6s YiUatno3saKiszakii!!lete, Eak6cj;i- 
teri. 1-82 

Katoitat eptlletek 6s hato- 
sagokt 

Hour. pinc6l0£f hadosztaly g6pko- 
osisi<5 vonatosKtaly parsa?, in. kir. 
KoasTith-u. 38. 2-2£ 

Koltnr moaigo, Raki5czi-t6r 5. 

3-06 
Pal Jossef dr. kir. jarasbir^sagri 

eln0klak43a,8a6chertyi-t6rl2. 1-73 Ssegedi Karoly vegyeskeresk., 
Ujtelep 34 helyett : 4-03 

€a«ke Arpad BpeetsizfSv Gaz- 
raflvei MUgy., ^rt-TascuIamira, 
Mtinkaosy-a. 723. 

u5 helyett: 4-11 erdOd 

Morvath Zolt&n drl m. kir. 

tlsKtiorvoa 18 

Sr,eiitlvaiiyS Axtdras dr. kir. 
k#zjegyz5 4 Gy(>z« m. kir. hadnagy, 
Kossutk L.-ii. 38. . 3-04 

;T6th Jaitos .„Putura ,i -;albizom., 
sz6ua-6s szaltnakeresk., dartakavios 
ipar3Kerltelada3,HortbyM.-«.9. 48 

Yttrttskereszt hadtkdrhaz 
parancsnoksaga f m. kir.. 

222. szamn, CaernokJanos-a. 2-99 fAbiansebestyen 

KockalstvanallatkereskedC 12 

Lenart Lajos hentes 6s ra6sz;iros 
15 

Varl Satafoo Mlhalyne gazddl-: 

kod6 13 

: yraBwLa"»zl*vsgye?kereskpflfl 1 1 FADD 

€seitddrseg 4 

FAJSZ 

Kanesar Geza gabona- e3 ter- 
■m6nykeresked6. a ' Futura albizo- 
manyosa 11 

'.' : FARKASASZO 

Kor|egyz«seg .". 1 

■•■ FEGYVERNEK ; 

Ahtall Jaitos igazgato-tanit6 

> ■ ■'■■':■ "^. ■."■';■ 3-08 

Cseesei -'Tdhias fiiszerkeregked(> 

56 

Farkas Karoly .Mdbirtokos 

,,Hombar" biaprnanyos 3-05 

Hernadi Saaidor vcnd^glflg 3-10 

Kernats Janos ibidbir tokos 3-03 

Oltvai Ferencne Wagner Mag- 

dolna • 55 

Orsz^gos F«Idhitellnt6zet 

fegyvernekl Gazdasaga es 
JosKagifeiagyelosege 2-06 
Slpos Lajos tiraar 6s ssf&csmesfcer 
52 
Szaparfalu kOzseg 3-07 

Sz&ke Blatyas feidbirtokos 3-06 
Taray Jenon6 foldbirtokos 8-04 

Varszeghy Mar ton fUszerkeres- 
ked6 3-09 

Vardczy Imre f«Wbirtokos 3-02 FEHERGYARMAT 

Sz^ke Sandor dr. 6s G-abor 
Jozsef dr. iigyv6dek 4 - FE.HERVARCSURG0 

Fehervarcsnrg61 ,,Mangya«« 
Fogyasztasl es Ertekesitii 
Szevetkezet 9 FEKETEERDOl 

DveggTAr 

(tasd l^lesd) • FELED Madarassy Kalman dr. mia. 
o?ztalytan£c3os, fOIdblrtokos 26 FELSOBANYA Barna Andor okl 

fatermelO erdCra6m8k ) 

Fclstfbanya varos legvedel- 
mi kdzpontja 26 FELSOBOGATPUSZTA 

(tasd Felsfisegesd) 

FELS5GALLA 
Leg6 parancsnoksag 62 
„Megvalt6"gydgyszertar 84 

FELSOGOD 

Fttrstner Tivadarne tautigyi 
t6tan. azregye, : Vilmos osdezar- 
iiX 12. (nyari allomas) 85 

Tttrok Tlhorne dr.-ne, Erzs6- 

bet-it. 37. ft6li ariomas) '83 FELSOKABOL 
KolaroT Omer kereakeds 16 

FELSC5MOCSOLAD 
€sendors'6g . 2 

FELSONYAHAjD 

Bolvary Andome 8srv., D0v6av 

'■',.-' .■■. -1-04 : 

Bblyary. gazdasaga, B8v6nv 

1-03 

Mangya fogyasztas2 ©s erte. 

kesito sz8vetkese4, Dfireay '. 

1-05 

Kohar Antal ffisaer- -U regyes- 

-kereskedes . 8 

Steian : Balazs gKftt6o« 6« korcs- 
: irtaro?". ..iak'falva 1.-02 FELSOORS 

Justh Istvan dr. pr6po?« gas da-'" FELSOSEGESD 

Csendorseg' 10 

Felsdbogatpnsztal Bergaz- 
dasag, Fels5boga«pnsHta 26 

Gy«rk«fs Jozsef vegyeskereak. 

27 
Seres Istvan nngyb6r!5' 16 FELSOSZELI 

Felsoszell Gazdasas 8 

Int^TOsege DOgOsmajor 3 

FELSOSZENTIYAN ) 

Varga Jozsei terra6nykereskeda, 
tfombar bizomanyos . 21 FELSOVISO 
Bek^sf Arpad nvfisaer^* 62 
Martely! 1st van dr. m. kir 

csendOrszdzadoa 48 

Peter Gynla m. kir. #»rdiwetl *. 
irorfati=!?!t 59 FONYOD 
CsendOrseg 3 

FONY0D-Ft}R!>OTELEP 
Bnzna Pal dr. nemesjaoai, tSgy- 

T« 15/b 

FORRASKOT 

Racz Lajos hentes *8m6ss'4ro8 2 

FOHERCEGLAK 
CsendOrseg ' 1 

FUEiJPSZALUiS 

Vortfs Sandor 6pit6si 6e Wsel4- 
anyag kereskedfi SO FtZESGYARMAT 

Pazmanypusatal naesegas. 
dasagl k.f.t. XX III — FUZFOGYARTELEP 

"Brd&lyt Dezstf, Hazal Papirgyar 
r.-t felagyelO lakasa 4 . GACS 

Aliamvasniak, m. kir. alio- 

. 'masfSnttkseg'- ' 2 

GADOROS 

lisrHs Janos allatkereskeao 25 

GALANTA 

Bugar Bertalan magantiszt* 
riJelfl 27 

ttnkentes TuzoHotestiilet 
Szeriara 92 GALG0 

K#rjegyztfs6g, Szamossdsmez'o; ! Godollol Hitelszovetkezet, 

! mint az 0. K. H. tagja 27 

Kallos Zoltan sUtode, Gizella- 
■dt «.-. 76 

Storcz B6Ia IHatyas iH.'tir. . 
dobanynagyarus, ir6?zer- ea papir- 
rtagykeresk., Baross Bz3vets6g 
elniike, auszarfobadnagy, Lovarcta- 
u. 9. 2-21 

Hirlapbizomanyos, papir- €s cse- 
rnegetole'te, Allomas-u i. 1-70 GALOSFA 
C..'sendd-rs6g 

; GAL-TANYA 

(Uad' Varadiesi 

GAMAS 

i'Xfeeindorseg <-/-'. GOmSRFOGE 

(la^cl Torrtalja'i GONYt) 

Radios Gyula me^zaros 4s Rentes 

;,;■•';," ,1.7- 
gUrgeteg 

PandM Mlbaly m&v. mourns- 
veze-tfi 21 GYEKENYES 

Ftfldes IStvAu \-ead£glos ds gaz- 
dalkod* ::..' 2-07 

lAirirn* 6s Imre gazda!kod6 65 
Pandiir Mlbaly ma v. allomas- 

\G7MH, 11 

Tury Janos vegyeskereskedSse 

- ■ ,:.: ' . 54/1 GYERGYOHODOS 

Leeea Valer ktfrorvos. posta bet. Balogb Istvan keresk. . 19 

Matasz Mlbaly dr. dabasi, lold- 

birtokos 18 GYdNGYttS • 

Antal Jozsei be.ntes es mesz-aros, 
Petufi-ti. 13. 5-83 

Ilalia Jenfe i u/.ii a-. raen- 6s epiilef- 

anyagkeresk., Pet6fi-it. 10.0. 5-75 

Balogb J&nos bor iigyntfk, ZiJId- 

hid-u. 3, 5-68 

B6res k&szlo dr. " 0. T. i. tisryv.y 

Szmrecsanyi-krt 8. ' 5-63 

Cstba Ferene kerekparkeresk., 
J6kaS-u. 11. .5-74 

Borl Gyula ' dr. bornagykeresk., 
Huszar-u. 7. . 95 

EgrI 6s visoatal Berpinc6- 

szetek R.-T., XL Kobary-krt &;. 

65 

Hablicsek SMrla korc3rua.ro a, 
Petdfi-u. 98. ., 5-71 

Hegyi Danlelne'fnszer- "eV ve- 

gyenkeresk., Pesti-iit 3. 5-28 

Horvath Janos bortermelo 6s 
- borkeresk., Erzsebetkiratyne-dt i*. 
■ 5-72 bizt. int. orvos 8. Eiugal P6ter dr., „„ ....... .... 

kir. jarasbirosag alelnoke, Kal- 
varia-u. 8. 5-65 

Jakbbovlts Rozsl kezirminka ... 

es ruTidarukeresk., Kiraly-u. 10. 
5-73 
Kales Ar Ferene vitcz. gazdal- 

kod6, PapMelcbisedek-ii.'io. 5-76 

>e, Visontai hatar . 5-48 GARDONY : Ga&i Jozsei Mar,. :ff>tisz-t; alio- GELENCE 
Cseh Istvan fdldbirtokos 
Totb Bela keresk. 

GELSE 

(send&rseg 

GESZTETE 
J?ivafa?05 draft; 
Hetktenttap; -8— iw§f 

14-r-iWgT Vasarnap 6s 
iinnepriap: 
8-U-ig 
14— 16-ig €sftk elSfinetok ressere: 80~8l-igr, 
Berta Istvan vend6gl63 2 

Hangya fogyasatesl szovetkeset 3 
Kati J6zsel malomMrlfl 7 

icerlegyz«s6g 1 

Patakl Lftszlo nagryberld '6 
R6ra. Kath. pl6banta hivatal 4 

GOD 
tialovita «J©n6 cukrassaiester, iertvatoa, T8Igyfa-u. 10 Papp Fereno term^ny-, fflsaer- 6e 
vegyeskeresk, Kertvaros. Allomas- 
a. .43. 16 

Mni Katalln-vegyeskeresk., Kert- 

^aroa, Allomas-a. 88. 19 GODOLLO 

Uzltromyl Laszl'd dr. orrossza- 

eaaos, L%szesB-u. 6. 1-93 

E>obay Gabor aQ. Jegyz5 ; Szent 

Imr« aereegr-tt. 2. -. 1-24 GYERGYO- 

SZENTMIKLOS 

Fereno Sabdor ail. el. isk. 
•igassg., Deak Ferenc-u. 2. 1-43 

GyarfAs SAndor cukraaz, Deak 
Ferenc-u. 1. / 1-14 

Laszld Ignae ffiesp. pl^b., felsS- 
Mzi tag, Fogaras3y-u. 9. 30 

Petres Kalman tanit^k§pz5 
igazg., Fogarassy-a. M. 54 

Sz6kely liar© ecetgyaro.?, Deak" 
Fereno-n. 9. 1-27 

Szitii Ferene 3«esznasrykeresk., 
G-abor Aroa-u. 8 53 GYERJVIELY 
iHartmans Ede dr. kBrorv-os 

GYERTYANLIGET Erddblvatal, m. Mr., 

bilova vadasiskasteiy 
Popltnik vaciaazkastdly Scser- 
15 
16 Rarcz Antal 63 yeje, bornagj-- 
■k'ereskedftk. I,, Huazar-u. 7. 
95 helyett5-95 

Laub Ferene azOllobirtdkos la- 
kasa, II. Haauk K.-ter 3. 5-84 

m&tra nyomda, l. Hanisz-Wr 5. 
5-79 

Nagy Sandor ipitSraester, KA- 
roly kir.-krS 21. : 5-64 

Oiab Jjinos vil^z. boraagy-ke- 
resk., Dr. Puky Arpad-«t 11. 5-67 
Lakasa: kossntb-u. 41. 4-77 

Snarit<Jtelepe:' Regi rillanytelep 
4-38 

Rom. kat. egyhi\zkoar;»6gek 
frodaja, Szeat Bertalaa-u. 3. 

5-66 

Szoclalls Testv6rek Tarsa- 
saga, Meiihaz-a. 43. 5-69 

Tarlezky Laszld bentes 6s mb 
szaro=s, Je'rnzsalehi-u. 17. 5-62 GYdNK 

Aliaxnvasutak aIIom^s1f&> 
niikseg, -m. kir. : Eeszfibideg- 
kat-ayo'rtk 1-05 

B«jt«8 Ferene vit^ss, ecetgyaros 

10 

Csenddrseg 

BombI Imre cakrase fiokuzlete 
16 Czlrner 0d6nne8zv.,Bisingesf- 
";aay 20. 17-10 

Diamant- Robert, a Koesilin L 
es Tarsal r.-t. igazgatojaaak la- 
kasa, Arpad-ut i2. 3-81 

Dobanynagyaruda, c^gtal. Kai- .' 
mi'm Sari, Kazinozy-a. 12. 14-82 

Duma Jeno bookmaker fi6kiro- 
daja, Baross-u. ■ 36. ■ 9-78 

BmodI Sandor ^r. orvos, ICid- 
birtoko?, Szent IstT4n-at 4-3; 6-88 

Gybr sz. klr.'VAros: Varasuars 

15-79, 15-80 
Gyorl elelsnlszerlparl r.-t., 

Danaszer 10. 14-17 

Gyor— Moson- I'ozsony k.e.e. 
varmegy6k kozellatasi hi. 

vataia, ■ . VanuegyeMza . ' 6-76 

Kalman SArt kis6ci is .■aseni- 
andrasi, Baross-u. 27. _.. 16-74 ' 

Matrai Janos ia. kir. gazd. is- ' 
kola igazgi Bare Jdsika-u. 6. 15-88 : 

„Mavag" gyori telep, Ipartelepek, 

Belteriilet . 16-98^ 

Igazgatosag (este 7 oratoi Cser- 
halmi Gydrgy lakasa) 16-05 

flforoez MMlhaly dr. m. kir. 
pea^ugyi tan. Megyebaz-u. 31. . 
14-27 
R«z«a Balint dr. oxtos, Haayadi- 

«. 7/c. . ■.,■ 13-40 

Simay Antal pULsaamT. tani- 
csos, Rakdczi-ttt 45. : 13-10 

Szepesvarl B61a tb, rarosi fd- 

merno'k, okl. banva ra 6rn8k, Buda- . 
u.20. 17-29 

Toldy Gyula dr. kir. 16ligy6sB, 
Arpad-H. 8. 17-83 

Vldonyl Sandor dr. kir. jttl*- 
tablai bir6, Daranyi rakpart 13. 
6-90 GYIMESB0KK 

Bocskor Denes lakeresk. 16 

Dalyay Jakab ?Mz ; birtokos 63 

keresk. 17 

Beaky Adolf fakeresk. 19 

Deaky Lajos fakeresk. 18 

Beaky Sandor fakereak. 3 

Demetroponlos Janos fake- 
resk. 15 

Nagy G. G6za keresk. 14 

Nagy Istvan gflzfuresBaeeme 13 

Nagy Karoly fakeresk. 6s 

latermelo 11 

Ugron Bela fakeresk. 20 

ZakarIasZ.Gyorgy keresk. 12 kedd, Aadr4ssy-dt 16. °16-51 GYOR 1. 

A Ha ml vas, aeel 6s gep> 
gyarak, m. kfr. gy6ri telepe 

16-98 

Bacs! tlozsef m. kir. zaszl6s ; 

Rak6czi-u. 45. 13-10 

Balogb .T6zseSrn. kir. ffibadnagy, 
J6kai-n. 6,'a. 14-88 

Brenner Kajetan gyaros, Ba- 
ross-n. 27. 67 

Bronner Jdzsel bo/nagykeres- GYORSZEJVIERE 
Hunyady Imre kCrAUatorvcts 8 ; 

gyOrszentmarton 

Haromy LAszlo m. kir. oYnagy 
44 gyOrtelek 

HoHmann Ferene ny. kerjegyBd, 

i0iclbirtoko3 7 GYULAHAZA 

Veresvary Laszlo m, kir. atw- 

redes _ 4 GYULA 

Guba Gy«rgyn6 «zv. readegife.- 
Erd^lyi Sandor-u. 28. 2-85 

Hal&sz Kazm6r m. kir. gazda- 
sagi felJlgy'eW, Baro Wencfcheiia 
Beia-a. 29. 2-24 GYURO 

Nagy Lajos erang. Ielk6sa 7-24 

GYtfKE" 

Orszagos FSldbltelfnteaet 
nagyvarsanyl tntezdseg® 3 

HAGYIVIASLAPOS 

Satan Viktor kdaseffi alJeiT^ & — XXIV - HAIIAT Htefeh Jeratf attfrorvo- ; FIAJASD 

MMgyar«Oroszfatermelo, ta- 
kereskedelml es gazdasagi 
«z8v. Viiresztizeme 14 HAJDUBAGOS 

&»rdos fj»|o»-"..-ref..leIk«9».'" hiva- 

; >i* ■■•■.-;■'■ - 3 

HAJDUNANAS 

iaorvassy Jamos ft>ldbirtokos> 
..-:... Percel-u. 21. 10 

:. fc'agy Kal*naxm<£> tizr. fbtdbir- 
tok'ds, Bocsksy-U; 25. 85 

vsrost Szeszf&zde 128% ; HAJDUSZOBOSZLO 

(*app Jea« ds*. flSrdCorvos (titiem- 

bcn IV/l-X/81-ig) 76 

Voroskeresztitdtil&parancs* 

noksdg (all, polgari iskola), 
;. Knssebet-ter i 1-20 

HAJDUSZOVAT 

Ats Nagy La|6s..:?y-6gryszcr*SB 

HAJMASKERTABOR 

Pestetlcs Besrad gr<&f , ssasados 
■.'■ ■ 21 

Taborf tfizercsztaly 

parancsnofesftg 19 HERCEGSZANTO 

Friedmahn Mayer deszka-, . 
epitSanvag- es pabonabi'zomanvn? 
'ii»eniben'-yri.-'i— Xri'Sl-iff)".;- " 7 HERCEGSZOLLOS : 
Csenddrseg. 6 

. HETES 

Csendbrseg 2 

Polgar Istvan -azdalkoda. Ma- 

sryarpsres v- 7'13 

HEVESVEZEKENY HOMOK 
Enyedi fstvan korcsmax')' 6 

HOMOKMEGY 

Ferenezy Istvam ktfzs. fCjcgyxo, 

legd vezelC 6s tfeoltd'paranesnok 

9 

HOMORGDSZENTPAL 

Bede Em II unjtarias lelke?? 5 Hamgya fogyasztdsi e<= 
•safivetkezpt . 2 HEVIZSZENTAND.R AS 

Csenddrseg l 

HevIzgyogylHirdtf fgazgato- 
: saga (flzembeit: \7t~-X..'3t-ig:),.: 
HoTizfiirdotelep 70 ttetktt»ja»p; HALMI 

Szatmarnemeti varos koV 

iieemeinek H&bmi-i alallomasa 27 

Venczel Istvaaa Eombar bizorna- 

nyos 28 

/sfgmorady Be7a r.-t. mdlyepitS 

■.vaHalaf 3/^ 

HARGITAFORDO 

Mivaialos ordk: 

Vasarnsp 6s' 
tiimepnap.- 
8— iS-ig, 8— ll-ig, 

14— 18-ig. 14— 15-ifr 

Osak eSSfizetdk ressere: 20-21-ig. 

Kaional ep. es batosagek : 

M. kir. ti.wifld«id t h ark any- 

Oeradflrseg. Dravaesabole* { 

HATVAN 

*5ulAzs I^aszle keresk., Varkonyi 

8.-U.-.89. 2-25 

KLttg es Tarsa ;a- 6s 6pi«siaij yag- 

.■■keresked6s.-H0TvatnM.-a 4 29 

HEGYESKALOM 

i'ozaoayj Gyala, roav. tiset'.. 
rillamvaBnti vamkBsv. 58 

HEGYKtlZKOVACSI 
Ktfzsegl elGIjarosag 1 

HEGYKdZ- 

SZENTMIKLOS 

Otab Adel flindbirtokos 2 

HENCIDA 

Bakbvlnszky' Janasne ttzv. 
hengerronlma 7 Maleosz fuvarvallald iroda. 
Stnre, IV- Acdrassy-a. 27 HID ALMAS 

Koesfs Gynla dr. m. kir. Jarasi 
allatorvo3 16 

KoraeB Lajos malomtn)aj<lortos 
17 

HIDAS 

Csendorseg ' . ■ 2 

^HIDASNEMETI 

Hangya fogyasBtasi &? erte- 

kesittf' ^B«retkewt 1 

HODMEZOVASARHELY 

Bass Imre dr. orvo=. r F I . Paliv- 
n. 59. 2-18 

Berger Vilmos viUanvszerotO, 

Szent Antal-u. 1. 5-07 

Katonasag: 25S. ??.. viiroskcrcsz.t 
badjkorbaz. Szent Istvaa-t6r 3. 

S-ll 

IWarkovteh TIbor HravTicIy ihj. 

varo?i Kozjol6ti sjiovetkezet ijyaz- 

g;at6ja, I. H6di Pal-a. i/a. 1-09 

Bod<5 

24 

Moliaar EracS ftlsRernasrykeres-- 
kedO. Pcrenc J6zs<jf-.-nearut 18. 

5H36 

Olasw 5>ajo8 mains?. 6s" paprika- 

keraskedese. I. Kakosi Jen6-a. 12. 

26 

Feezely Attlla' dr. Otba kar- 

zeti elIon5Tz<5orvos, Szear A.ntal- 

u. 3. 5-57 

Vajsjai Mlbaly «Ibnsa» gyors- 

ara gytljtt' k6pvise!et, Gell6rt- 

n. 16. 4«37 

VarosI blvataEok es Intez- 

menyek: K«5?6!elmcB6si hivatal, 

Matyas-n. 52. 5-84 

Termenybcjelent5 hivatal. 

Wtassicli-u M- 5-84 HODSAG 

Aiapitvanyl a^naet polgarl 
iskola 74 

Kiiesalmasi Aibln fcir. i. bir. 

v^grehajt6 75 

ESsemiinn Antal g6pmf!helye76 
Heitz Peter szaiiodaja es bor- 

nagykeresked6se 29 

M. kir. V/10. liadiiizemi sze- 

meiyzeti parasjesnok 65 
-Folgari fla- es leanylskola 

tga«gat<>sAga,in.klr.alIaml 

73 

Schancz' Gytirgy dobinykisarns 

22 HORGOS 

fieuyeres Ferenc .yendeglos 15 
Szalaia Andras fuszer- is \-c- 

gyeskeTeskedO 31 

Vass Andor borkereskedfi, bor 6s 

gyiimOIcsszesKfOzde vallalkoa^ 30 
ZadorS F. Asatal ^lelmiszer- 

kcrcskedo ' ; . HORTHY-LIGET 

MAndy Beian6 diYatarabasa 5 

HOSSZBEV 

fJisd Na^ilonda) 

HOSSZUV0LGY 
€se»d<E*rse« 3 

HOGYESZ 

Csendorseg ' 3 

Benyovszky ?^ortene groicne 

erd6szeti luvatala, Bsallas 32 

Gajasy Saaidor polg. isk. tanar, 

lev. fftoktato 61 

Gylmesy Laszl«» hittan&r 62 
CJIrich Andrils ve-ndt>i3r1S3 37 

euszT 

Allaiuvasatak, j»„ kir. Koznt: 

gepkocsi tizem , Mavaut lorgalmi 
irodaja QQ 

KSbliJs JozseJ asvanyolaj naery- 
kereskedO Delkarpati kOolajfi'no- 
mitogyar haszti elada<*i belye, Ra- 
k<5czi-n. 24. 1-61 

rana£ott Gwsztar m. kir. 5r- IFOLYSAG 

Baiyko vszky Gasztav m. kir 

honv. rdhadnagy Laktanya-n. 2. 

52/b. 

FtfszolgabSrrfl hivatal. Horthv 

Mik'o-f.T i- 75- IPOLYSZAKAJLLOS 

Csernyanszky Jenii m. kir 

. postamestei- P IPOLYVISK Jankovleb gazdasag, T*b* } las* 

a vaiiiostnikol'ai elofjzet5kk5»yit iREGSZEMCSE 

Csendorseg 14 

Orszagos Foldisltellffltezet 
:■■ Iregszemesel Gazalausagar . 

AvaspnsBta t 5. 

B)Tnonmajor 12" IRINY 
Hivatalos drdk: 
H'etkifanap; Vasarnapc- 
fiaaepnap; 
«— 11-ig. : 
U— 16-ig. 

5fjaet5k r6sBerei 8— 12rig,: 

14-t- 18-ig. Csak e!5f issetSk r6sserei 20—3i-ir. 
BotliJBger Istyammalomtniaj. 4 
Irlnyi Istvanae ©zv. dr. 'Mnvj 
toldbirtokos « 2 

Klelia Amtal ieieskertdsfc 5 

Korjegyzoseg, Krdengeleg • 1 
JWoreMt Ernii vegyeskeresk. 6 " 
Veres Fereue kOzsegi bird 7 
Veress Kalnsiln ref. lelkSs* 3 IVAN 

Kf»si J a|ostextil-6s vegy«9k«res*;- 
■-■> korcsmaros U nagy" Badap^stj-tit 25 1-57 IGAL 'Ceend'6rseg IHAROSBERENY 

Beak .Idzsef ftfldbirtokos. Bo- 
14/9 Csendorseg 4 

SoitaogyesSesd k»zseg T 

8omogycsks6 14/7 

Szolar Lajos vegyeskeresk. 14'S ILONCA 

f ,Matella" Banyaszatl es Ke- 
reskedelm! k.f.t. iloncai Ljg- 
nit banya 2 INARCSKAKUCS 

cseikessiW- Danes Jan«s kefe-, 
iniibely INKE :Csend«rs.e.g IZASZACSAX 

ia«!yas Imre m. kir. ttwemiti •»»;,'■ 
iizeravezetO 6 

Magyar-Olasz Asvamyolaj- 
Iparl r.-t.m61yfarasifes«mYeBet&- 

s^g-e ■ ft 1ZSAK 

KallalGaborineszaroamestet 47 

PartVezal £». iat6da Eovac* 

Gyuia kereskedS 22 JANKOVICHTEJLEP 
■I'oth Pereno epit^si vallalk©«v6 18 

JANOSHALMA 

ftagy Imre vend6g]5s 62 

jakfajlva: 

*asd Felsflnyarad/ 

jAnoshAza 

Saranyl Kalman Ifj. gab&ssj-, 
termeny- es tojasnaeykereak- 26 jAszapati 

Jaszapatl es VIde&e Ip^r» 

testuiot.. en ■■"■'. JASZBERENY 

Sa tonal epiiJetek es haiosd- 

gok : Levente pa'raECsnoksag 28 
. .'.aszber6ayi-M6ntelep kSrzeti 
paranosnoksAga 1-82 

: Seki Ervln <r.Szent-Harornsa?.» 
^yfcysaeitara, Apponyi-t6r 22, gg 
Rom. kat/kb>.pon« tVep- 
Iskola, Appor.yi-ter «.- 1-96 

JASZFENYSZARU 
;'• Markus Pal raalonitulajdonos 5 
ttagy^LaJo* dlvatarukeresk.. ; 39 

JASZKARAJENO 

fiiaimay -Lor&nt sztfr. !cazgat6> 
ImoTnaayos . ". 31 

JASZLADANY 

."JMa.tray Arpaci dr. orvos 40 
ftagy Lajios divatArukeresk. 39 

JASZTELEK 

Kfbosa Hezso Igrargratd-tan It6- 7 

JOLSVA 

Sallovfch Mlklos m. kir. szA- 

eados 14 

Hangya fogyasztAsi 6s 6rt6kesit5 

»e8Yetkeeet 44 

JOREMENYPUSZTA 

(7i?d Enytnsr) 

KACKO 

Aliamvasutak allotu&» elol. 
fSrdsaga 7 

KACSFALU 

«;send8rseg 

Farkas Gytfrgy Hizoltoalparane?- 

nok, -kelmafestfimester (5) 

Horvath Mihaly vit6s, vit6zi 
telepfelftgy. (10) 

Ktfmilves Gytfrgy dr. vife, 
ktfrorros KADARKCT 

Acs Fereno rendeglS?, hcntes 6s 

xnSsa&ros ' 56 

Ceendorseg 12 

Csapo JozsoS Futnra bizom., 

Kenose 45/9 

:■ Horvaih EIek 6pit6sianyag 6s 

gabonakeresk. 51 

Pap Jozsef saab6raester 54 

gztefeer Snare berautd fnvaroz6 

.53 

TtrorocBy Sandor korcsmaTOs KAJASZOSZENTPETER 

w Haragya*» Fogyasztasl es 
firtekesito Szbvetkezet ( ) KALOCSA 

GoBoaltk Sfilmto dr. kanonok, 

*5esperes 2-01 

587, sz. hadlkorhaz, Szent 

Istvaa-u. 14. 2-16 

Kinder Jozsef Mr. tt!aolt6; Arzt- 

rik-u. 14. 2-20 

Sandor ILazar tli. dtmester, Aszt- 

rik'-ri. 8. 2-17 

"Fnkfces Jozset dr. gimn. tanir, 

Asztrik-u. 12. 2-19 

Url Kaszamtf. Kstorm I stvan-u. 28. 

2-18 KAlXOSEMJEN 

Orszi'igos Ftfljlhltelintezet 
kallosem^en! Intezdsege, 

Peterhalomtaiiya ■ 4 

kAntorjAnosi ":.'■':'.. 

Peter GusztAv VFutura» bizo- 
"mainyos . 4 — XXV kapolcs: 

Csehdorseg 2 

kapolnAsnyek 

Berta Pal p!6banos ( ) 

Magyar Amerlka! Olajlpar KAPOLNOKMONOSTOR 

Farfelikl Gynla jara?i m. kir. 
'allatorvos ... 13 

Hangya Konznnt Szovetke- 
zet t>9. .sss. «iszerfi6kja 14 

Husv6th Jozsentombar, Putura 
bizormuiyos,; termi'Tiykrrfipk. 15 

KOrlegyzdsegek : 
Csernefalva" ' .9 

Ktmts' 10 

Roz'fapatak .12 

KozsegJT elotjarosAg^ KovAs- 
kapolnok 11 KAPOSVAR 

CsendorsGg: 

Osztaly-, Szaruy-, H>z!eked6si <irs- 
parancsnoksag es eazdasagi hiva- 
tal 3-48 

Kapoamiroi 0/s 4-43/b 

Toponari tirs 9-22 

Zyelickisfaludi Srs 9-32 

Fekete Komel m. kir: -a dasagi 
feUigy.,E3zternazy-w. 24. 7-38 

Fekete Kornel m. kir. ?azda- 
sasri felti»ry„ k8rzetl novenytermr- 
16ai elSado, Ffi-ntca 10. 1-78 

Horvath Gyula vitez. textil- ^s 
divataiu keresk.-Beak-.terl. 7-35 

Hrabovszky DezsS, a bcrlini 
Viktoria alt bisst. r.-t, veze*l5je, 
Eszterbazy-a. G. 7-37 

Karsay Sandorn6 kbrcsmaros, 
Berzsenyi-ii. 4-9. 5-76 

Rimai Karoly m. kir. postatiszt, 

l>r. Kovics Bebesttny Gyula-n. ». 

8-92 

Somo^yvArmegyel Allat- 
tessyesztt* Egyesiilet bizlalasi 
6s 16tenydsz«3i osztalya, FO-n. 10. 
6-91 

Tcleky JAtios nri divr»tszab6 e3 
szSvetraktar, FC-utca 12. 8-94 ' KARA© 

Csendors^g is 

Meszer Janos ffiszer-, cip6- 6? 
Tepyeskeresk. ; 20 

KARASZ 

Kar&szi Hitelsziivetkezet, 

mJnt-fta 0. K. H. ta^ja, Fnttira 6s 

Hombar albizom. 6 

Sziinder B61a v-end6gl5-> . 7 KARCAG 

Amdork6 B&lane m. k. posta- 

kezelono, Szab6 -Jozsef-u. 8. 1-18 
Barath Mihaly if|. 5pl«sl t&I- 
lalkoz6, ktfmivesmester, Vasut- 
ti. 47. 1-65 

Katona Sandor szerszamf a, t!izl - 
anyȣ is 6pltkez6si anyag- kereske- 
Aii, Baross-n. 9. tWrnbeT! IX. 1.— 
n..28.-iR 1-45 KASSA 1. Bajzfith KorneIn6 m. kir. p. s.- 

tisztnS, Tkaly Kalhmn-n. 11. 35-97 

Bark&ny Haj*6 okl. 6pit6gzra6r- 

nok es epstSmcster, Matyas kir.- 

krt;5. 34-97 

Boci&n Erntf magantisztviselS, 

TjitzsSnszky Pal-u. \ 21-87 

Burger TlS>or, FeEvideki Szappan: 

<■> Marsrarmtizera beltag-ia, Szerit 

fnran-krt 2.5. 46-70 

Burtovszky Vilmos prazg-yari m 

tisz-e, Tbaly Kalman-ii. 22, 45-97 

Fay Baraa ftlispan, Deak Ferenc- 
. krt e. 23-18 

Fried Hug6 6s Fia gGzIftrSsz- 
telep, parkettgyar es fanagrkeres- 
ked^s, Thokoly-n. 24. 36-76 

Gazsi Pal 6fti«sz6pl^siVdilalat», 

Szlovak-u. 7. ' ... 36-68 

Gerkard Kalman rarosi kfomii- 

vek f6m6ni6ke, Salovak-a. 9. 

46-68 
Grtfh Istvan Sakaa. Hortliy Mik- 

los-ter G. 27-87 

Groszwirtl Saador dr. ti£rvv6d, 

Kisdy Benedek-a. 4. 32-95 

Italmerdk r»-t„ dRvanyviznagy- 

keresked4s, BelWea G-.-krt 6'. '" 

35-37 

Kassa szab. kir. varos tisztt- 

Jobrvosi Ttiratala, M<5szaro3-TJ. 31. 

~ 30-39 

Kiss Lafosne dr. m. kir. posta- 

s.-ell., Hitlers. 22. 36-22 

Kovncs Janos tbztviselfi, 

Thoktily-u. 12. 36-00 

MezCssy Maria ir^, .Tin6dy S.- 

u. 7. ;•.■:. 31-98 

N6gyesi Zoltasi kOn'yv- is papir- 

kereskedO, paplTfeldoI^ozd, Kossutk 

L.-u. 26. 21-98 

IVylry Denes dr. vm. aljeg-vzS 

lakasa, Matyas kiraly-krt 3, 81 -38 
Osztl^n Kalman all. leanvgim- 

narftimi ig., I)e<Ak F.-krt 40. 46-00 
l*uskiis Jeno liirlapir6, F6-u. 

81-12 
Sekell kdolaj r.-t.esMag>ar« 

orszagi Vacuum Olaj Oze- 

mek, a m. kir. Kincstar fcasena- 

!at;iban, kiizUs telepa. HonTidek- 

Atja 118. 28-94 

Schmledt Istvan fanagykeres- 

ked8 tel.epe, 8zepsi~krt 3. 33-67 
Vend6gISs?ik es ItalmerOk 

szakipartarsulata, Szent Istvan- 

krt n. 36-70 

Wlko graHkal mttlntezet, 

Szeley Jizsef is Tarsa kfi- 6s kOnyv- 

nyomda, dobozgyar, Ltitker-n. 19. 
21-92. 21-98 KEGEL 

Borbenyl Janos bom&gykeres- 

kedfi 50 

Helvedy Antal Janos vit^z, 

bornagykereskedS 51 

Kisa J^zsef vend^glfls 6s bornagy- 
kert-skedft 13 

Lelidczky Karoly bornagykeres- 

kedo 6s bortlgynOk 55 

Nagy Silndorno borligyr.Sk 52 

Szlgethy J&nos borblzoinanyos 

/ 54 KECSED 

ilasd Nagyikliclf 

KECSKEMET 

Alm^issy f^ajosn^ utoda Fre- 
nch Gyula gj-iimOIcskerepkedS, 
VII. Szegedi-a. 20. 8-10 

Aszodl 1estv6rek textil- 6s 
divatarnkereriiedok, c^gtml. Aszidi 
.Samuel 6s Aszddi Lasel6 8-44 

Astra Blz4osIt4 r.-t.,- III. Ko- 
hariMi 2. 8-82 Beneslk IstvAn ftlszerkeregkedu. 
II. Xagymagyarorszag-n. «. 8-74 

Bende Mihaly gyumolcs-, zflld- 
scg-..6s pulp, nagykeresk.,. III. 
Kolcsey-u. 1. 9.93 

Ctta'tt. Gy«rgy ttrai. tol dbir tokos- 
Kinizsi-u. 2. 8-11 

Cserei Pechany dr. kirbazi lj? 

fSoTvos, III..8z(5cbeayi-fa«of 9. 

8-16 
Bidszeghy Jeno Mateosz : .teker- 

aut'6fuvaroz6, 1. Honv6d-u. 20. 8-88 
DIdszeghy Mlhalyne »zv., .1 

lfonv6d-u. 20. 8-89 

Fischer Bela gyumolcs-, baroraM- 

£s vadnagykcreskedo, III. Klapks- 
n 10. (iizemben: VI/1— XI/30-ig) 
8-13 
Flelshmann Samu es Fla 

ecfetgyar, borkeresked6s, IV. Nagv- 
: korosi-ut 10. 8-35 

GadI . Tlbor g i rnu, tartar, I Y. 6a»- 
badsag-tor 7. . .- 8-83' 

GabrlsEIekpostaforgalmi dijiiok 
II. Szent -MikWs-n-. 28. . 8-32 

Glnder Karoly sziicsmester, m 
8zabadsag-t6r 1 5-73 

Guoth ErntS raezfigazd. ksmarai 
f6titkar, V Klapka-a. 6. . 8-12 

Gyenes liaszl^nentdda Frag- 
iter. Gezane. II. Nagymagyar- 
orszag-M6. 8-75 

Horvdth es Lfpdczy dh atke- 
resk., IV. Nagykorbsi-dt 10. 8-84 

Horvatfc Lajos gjiimeicskerepk., 

VI. Csongrddi-u. 9/11. 9-89 

Iczkovlcs Mdr bor- 6s SHcsske- 
resk., V. Bem-u. 8. 8-95 

Iskolak: 

Kereskedelmi leanykSzipiskoIa, lv 
6zabad?ag-tiir 7. 8-92 

Katona Zoltan dr. varosi ta- 

nacpnok, IV.Nagj46rSsi-u.46. 3-4] 
Kecskemet thj. varos : 

Autdgarasre, VI. 'Katona Jossel- 
t6rl0 9_9l 

Mv- es osa'adgondoz6 bivatal, VJ 
Katoua J6zsef-u. 5. 8-07 

Kozjol6ti szcivetkezet, VI. Katona 
J6zsef-u. 5. 8-08 

Kiss Barnabas dr. jogakad6min: 
t.anar, Gf6f Teleki Laszl6-a. 10. 
8-14 

Kdrhazak? 
UjkOrltaz, tbj Varosi, 1. Arpad- 
varos 15. 5-36 

Kozma Fndre, fakereskedelrai 
iroda, IV. NagykSresi-a. 13. 8-78 

Kdrdsl Gyula textilkere3kedo, 

VII. Kossutk-t6r 6. 8-71 
t,azar Jdzsef Wldbirtokos, V. 

Fecske-n. 3. '8-20 

Letanoezky Lajos postafotlszt, 

II. Cedalahaz-u. 6. 8-38 

Miklds tare zblds6g- 6a gytimblcs- 
feldolg. telepe, II-Gsanyi-n. 4.'16 

Nadas Zoltan Elsfi Magyar Alt. 

Bizt. tig>-n. vezetflje. V. Fecske- 

a. 9/a : 8-94 

Papp Zolts&n dr. m.kir. atlator- 

yos, III. Kapolna-a. 6. 8-28 

Schonberger Ignac es Fla 

gvapju- 6s term6nykeresk., V. 

Fecske-n.^. 8-21 

Szabo Ivan dr. telsfibasi tag, 

bankig., VII. Batthyany-u. 8. 8-88 
Szab6 Zoltan dr. oryos, VII. 

Battkyany-a. 6. 8-38 

Szalay Andr&s IIj. ficsmester. 

VI. Bank-Ban-n. 8. 7-58 

Szand Janos If J. karpltos, III. 

Szabadsag-ter e, 8-45 

Tassy Jiums dr. borr.agykeres- 

kcdo, lit. Kspolna-u. 8. 8-22 

Terray Gyula bookmaker fi6k- 

iroda, IV. Kokdry-u: 2. 8-83 

Waigner VSlmos kereskedelmi 

tlgvn»ks6ge.. IV NagykSrCsi-a. 19. 
8-78 

Zilahy Fereno postafdtlsst, III. 
Szilady lvaroly-u. 4. ' 9-89 XXVI KEHIDA 
Cs©ndo>s6g ^:■:]■.;;■■■.-V;iOTAL^£v : :V.■; 

6JK«zsegi elfttj!ax*ds&£ ' ■ KiKES 

&5rjegyzo'seg,llagyarboreas6/a 
Mdricz AKos kiJrjegyzS, Magyar- 

boizas-Ketel 6/b 

«zaoo 'Jenti :' SBat6.cs. tenn6tiy- 6s 

U3ztkeresk.; 10 

KEMECSE 

Szties Karoly dr. Jaraai m. kir 
.. allatorYOP - 16 

KEMENCE : 

Bartos Jozsef vendeglfo 

KEMENESMAGASI 
„ Hangya« Sztfvetkezet 3 KENDEREL 

Ho U en bach Gottfried bar6 

dr. Yit6z ■-•■ 

*8/a, 49/3 helyett : 1-02, 1-03 

: ' PatakSalvy Lajosne «zv. 

49/4 helyett: 1-04 

Szttos Gyala 49/5 beiyett: 1 -05 

KENEZLD 

SSezossy Laszlo ny. ffiispan, 

Zalkod 12 

Walter Istvan .«BeifOWi Bnrgo- 

ayakeTeskedelmi Egyesfilcsn tagja 

KERENY 

g.alman Geza gy6gysaar63s 10 
Sohlachter Adam kendergyar 7 

Lakasa 8 KEREPES 

Bal&zsovleh Dezso dr. bor- 

nagykeresk. ( ) KISALAG 

Kernes Kezso", Yez6r-ti. 64 10 

• ; EISBARAPATI ; ; v 

Hangya Sogyasztasl es erte". 
. kesiid . szttyetkezet ■£ 

KISB&R 

AllamI menes katonal pa- 
ranesnoksag, m. kir. 2 

Parvy*AdollIvan aiezredes,. 

. ".raSn-esparancsnok. 37 

KISDOBSZA 

Uobor Jozsef jFuftira ■: ?abona- 
raktar; ■ ;; v 2 

KXSKALYAN 

(lasd ApaWda) 

KISKOLCS 
K»rjegyz«seg 1 

KISKOMAROM 

Csenddrseg 10 

Moesz Mlksa gy6gyszer63s 16 
Nemeth Jdzse? takarmany- 6s 

term^nykeresk., Komaryaros 8 
Nemeth JdzseJ harangoz6. bor- 

kfosvrtitfi, 36 Gavlik Kalznan textitnagykeres- 

■.kedfi 2-07 

GyarmatI Janosne.. dr. szill. 

dr . KtSf alvy Anna orrosnd 

1-03. 
Hazal Gyula .szBvet- 6s MIesaru 

lerakata. ; 2-05 

Honved 4/l.harckoesi zasz!6- 

alf gazdasagi bivatala : 2-10 
Kovaes Laszlo Sander dr. 
2-11 Kozma Dezso dr. hegykozs6gi 

bird 1-93 

Olah Balazsne rde'sz- 6s. ttlzelfl- 

anyagkeresk. . 2-04 

Saramo Lajos szabdsaga 2-06 

Szeriihe Janos tUzelSanyagiiagy- 

kerc'«k. .. ■•. 2-03 KISKUNMAJSA 

Jardanhazy J6zse? dr. ■; tlgy-' 
id ■ 25 .■•■: KISTELEK 

Bekany Maty as Tloor seny- 

k6p6szmester ; 63 KOLOZSVAR 

Adorjan Ttfcor azobafesW, ma- 
zo!6 63 lakasfevtdtlenitfi yallftla; 

'. Hortliy-iil 24. 

23-61 beiyetts 40-61 

Alexy Pal, Deak F.-u. 36. 42-29 

Andorka Viktorhe hirlapbi*©-. 
manyos, Matyas kiraly-t6r 10. 

48-84 

Andras ; Endre roftbutorasztalos, 
Baromvasarter 7. ' - o Ann KISK6R0S 

Benedek Janos dr. (flszolgabiro 

78 

Deesi Mlklds bornagykeresked5 

6s borkezvetittS ... 4 

Llbor L.aszl«5 Horabar biaom&riyos 

1-27 

Mur&nyl Gytfrgy dr. eYang6» 

likas lelk6sz 1-00 Ktosegi ©101jar6sag» S/asz- 

sncntjftkab 4 KESZTHELY 

Bdbm LaszM okl. n>6ra»k, R6gi 

allor&As-a. 3. ( ) 

Csend&rseg : 

Ssanayparanosnoksag 00 

Ots 40 KETEL- 
MAGYARBORZAS 

(lasd K6kes) 

k£zdiszentl£lek . 

< Olab Jsikab Igazg.-taBiti 15 

k^zdivAsArhely 

Kezdlvasarbelyl m, blr. 
erdSfelilgyeWsegi klrend. 

Vargha B«a dr., Koseath L.- 

a 13. 5/b Grasztav rfi'fda, divat- 
6s cipoarullzletie 67 

Stimegl Erai$ dr. kiizs. orvos 88 
VIgh Istvaw tollkereskedS . . 27. KISTERENYE 

Hungarla villamossag! r -t. 

szerel636ge . 26 kisujszAllAs 

Fiscber Bela barom f 1-, t o Jtis- , v ad- 
6s gyilmttlcs-export c6g. Pillaag6- 
n. 11. 1-11 KISVARDA 

Gajott6 Karoly Fel36tiszai g5z- 

iur6sz laaragyar, Liptay B6la-u. 17. 

1-22 

Harmatby ILajosne vaskeres- 
kedese Major Tstvan titida. Bzent 
Laszl6-n. 8 72 KISK5SZEG 

Csendorseg 3 

KISKUNDOROZSMA 

EgeszsegvedelmS ktf r 36 

Szabd Nandor raarbakereskedfl 

35 

KISKUNFfiLEGYHAZA 

Hies Jdzkel' Izsakl-atl henger- 

malma 2-86 

Kallo Sandor dr. jarasi m. kir. 

tisztiorvos, -Hltler-n. 1. 2-46 

Kereszteasy Istvanne 6zt. 

Tead6gl5s, Holl6 Lajos-u. 2. 2-32 
Hlsktinsagl K0zl»ny azerkesz- 

t5s6gc, Hitler-n. 2. 2-51 

KISKUNHALAS 

Arvay Kalman postaellenOr 

2-01 
Barnal Jtizsef kUnyv-, papir- 

tlzlet, k»lcs0nk8nytar 2-02 

Baross Szttvetseg kisktmaalsRi 

fi6kja 18 

Erdely Arpad dr. t. egy. tan&r- 

seg6d, belgy<5gyusz 2-08 

Fischer Jdzsef kereskedS 
Farkas Dezs« kbnyr-. papir- 6s 

6s diszmuarTTkeresk. 2-09 KISZACS . 

Lajos ssBOvCmester " 7 

Moek6 Janos dr. kOzsegi 

aUatoryos 5 KO.eS.V 

Hajdn Bela b6raat6fitvaroz6 12 

kOka 

Bandy Isnre matomb6rt5 1 

KOLOZS 
Ineze Istvan keresk. 9 

Kapolnal Jeno keresk. 8 

„Kossntb mozg6'*, tal.: Bodrog 
Ferenc 7 

VasvfirS Sandor dr. k&ron-oe Q 

KOLOZSBORSA 

fiazok Gyiirgy dr. kOrorros 
posta b. b. int. orvos 8 

KOLOZSNAGYIDA 

{la3d Teke) Andras Janos inftbd'torasatalos, 
Deak F.-u. 4. 48-87 

Aagustieh Ferenc lakasa, Do- 
Iiany-iv.l/a,2e^2Qbeiyett: 40-52 

Baoarezy Tlbor b4r6, a Mapya 
Alt. Hitelbank koloasvari fl6kja- 
nak foaSkbelyetteae, Majalis-a. 85.- 
43-89 

Bafeos Laszlo dohinytfisade, Deak 
Kcrene-u. 27. 16-56 

Bajtal Dezsti rate, ffitiszt, 
Ijcvente-u. 13. : ; 41-25 

Baiases Endre dr., Majalis-n. S3. 
27-93 beiyett : 42-1 ] 

Balogb Gytirgy iHssbrkei^sk., 

Magyar-u. 60. 40-87 

Balogb Laszl6 girtsl, JE.M.G.F. 
kozponti ieliigyelfi, Araay J.-u. 8. ■ 
20-21 beiyett : 40-35 
Ban Jdzsel 6pltkez63i anyag 
keresk., Hony6d-u. 43. 

I0-90' beiyetts 40-50 

Baratb Bela dr. kanonok-pl6ba- 
nos, Matyas kiraly-t6r 16. 41-20 

Barla Gizella Yend6g > fogad6, 
Elastrom-u. «. 41-58 

Benedek Andras gyergydszenv " 
mikl6si, lakasa Radak-n. 3. 

■ 26-24 beiyett ; 40-24 

Benedek Mikl6s dff . agyrtd; 
Szentegyhaz-u. 11. 10-92 

Benkl Bela m. kir. postafeltigyelfl. 
Karpat-u. 5. 41-82 

Benktf Bela vit6z, ves&rfirnagy, 

vit6zi tdrzskapitany, Msjalis-n. .14." 

48-74 

Berenyl -Gy«rgy lakasa, QziM- . 

ii. '33/43. 041-62 

BlrO Peter keresk., Apor-a. 26. 

41-39 
BirO Vencel dr. egyetemi 

tanar, Egyetem-u. 7." 

20-87 beiyett": 40-88 
Blahunka Lajos badogosmester, 

p ^— ". 1. 41-80 

Bignessy Agoston Yit6n, Yend6g- 

15s, 0serttir5-u. 2. 43-10 

Boesanezl Mikrton in gaflanf org. 

6s keresk. iroda, Unio-a. 10. 26-58 

Bogdan Jend dr. kir. «rr6ny- 

sz6ki ■ tanacselnOfc, BarthaM.-a. U 

48-17 

Bor 6s Szeszesltalok Kere«- 
kedelml ReszTemytarsa> 
sag, Horthy-iit 2. 48-06 

Boros Ballnt gy6gysBer6sz, 
J6sika-u. 19. 

20-84 helyett: 42-84 

Botb Gyala riz- 6s villamossagi 
. vail., Fellegvari-Tit 1. 48-67 

B&rlparl Mnnkasoli Szak. 

szervezete, Apor-a. 7. 

33-19 beiyett: 42-19 

Brassay Sandor gyapJuf6stU6-. 
fond-, szabo* 6s ipari vattakSszitd Ueera, Kajant6i-ut */6. 86-99 Brauneeker Lamoral bar6, 
m. kir. szizados, Szentegylas- 
u. 33. 41-42 

Brugovitzky Jdzsef Ugyr6d 
Kiraly-u. 29. 

17-60 helyett: 40-60 
Bona Janos dr. m. kir. p.6ne- 
Ugyi «taa„ Szent rsfvan-Tit 29. 
41-41 
BtlSS Dezsfi Wrkeresk., Beak 
Fcrene-B. 49, 

13-86 helyett: 43-80 

Csakanyovszky Karoly nyom- 
davdU., Beak -Perenc-tu 43. 42-30 

Csato Pal ra6ni»k, Fejedelera- 
a. 8 41-18 XXVII CsergdiiyLaszlo keresk. ftgynfik- 

a6g, Horthy-nt 35 40-03 

'. C-aiky Mlklos fts-varos. szaHito, 
: Sorrty-iit 96. ■ ■ , 31-76 

Dsoban Zoltan venders, Dedk 
Parene-n. 39. 43-30 

•€s*$gor Lajos dr.fogorvos.egyet. 

>anarseg6d, Berde M.-u. 2. 41-16 

■Czegledy Janes National re g-isz- 

.,:'■ tral6p6nztarak K.f.t. organization 

s.aaktana.csad6, Teleki-u. 2. 

19-75 helyett: 42-75 
DamasIKfitafin mav. fSfel- 
.... ttgyeifl, III. oszt. fonSk, Baross-ter 
MAv.- allomas 28-38 

1>avld Saran vegyidzem tul.. 
Horthy-ut 58. r 43-28 

«eak Ferene rBvidaru nagy- . 
.keresk,, Wessel6nyi-u. 23. 40-84 

3>eme»y Marion hentes < 
... ■' mtat&ros, Hortky-tit 71. -42-90. 

aemeter Janos dr. bgyved, Ki- 
raly-u.29. 17-60 helyett: 40-60 

Penes Ferene fuvaros, Taltos- 
«, ?,. 13-77 helyett. : 43-77 

Uds'sy Biemer fiiszer-6s csemege- 
keresk., Deak Ferene-u. 48. 

28-28 helyett : 40*36 

: X>ranlk Ferene keresk., Nagy- 
. boldogasszony-u. 30. 

30-73 helyett : 40-46 

Sgyed Balazs tn. kir. szazados, 
Uni6-u. 1. 41-37 

\ehrllnger Jdzseldr. egyet. : 
;'•. kbzgazd, tud. kari adjnnktus, 

£gy etem-u. 11. 41-88 

EUanErzsebet.dr. orvosilabo- 
r&t6rium, Horfchy-n. 2. 010-26 

..Elektrlka" radi<5- 6s villamos- 

.'. sagi szakiizlet, Kossuth Lajos-u, 2. 

12-10 helyett: 42-60 

Snyed Lajos 6pit6s2, 6pic5mester/ 

B y & "*' 34-14 helyett : 40-04 

:'■■:■ Br del Zslgmond m6sza?03, Nagy- 

boldogasszony-u, 19. 41-46 

Erdelyl Gazdak Allaterte- 
keslttf Szttvetkezete, mint 
a 'xSzOvets6go kbzponfc tag>, 
Majalis-n. 10. 35-88 

Erdelyl Magyar Dalossziivet- 
seg, Farkas-u. 8. 

31-61 helyett : 43-01 

{Erszenyes dr.es Adorjant dr. 

tlgyv6dek, Kiraly-u. 19. 

86-89 lielyett: 42-87 

Parkas Gyula m. kir. gbr. kat. 

tab. f61eik6sz, B6lyai-u. 7. 41-04 

s»ejervary Jentf teidbirtakos, • 
Hortby-u. 1. 

ie-87 helyett: 42-67 

..Feszek 4 ' Bar, Horvath Istvan, 
Deak Fereno-u. 53. 026-25 

kir. erdfitana- 
42-76 Fogarasl Bela m 

esos, Madach-n. 3. 
Fogarassy Elek, Rak6ozl-dt 130. 
41-99 
Fogarassy Istvan azeszesital 
tlgynbksSg, Matyas kirdly-ter 21. 
41-59 
FUldp Geza ftiszernagykeresk., 
liszt- 6a oukorelosztd, Szecltenyi- 
t6r 19. 16-28 

Gaal Jozsef o6g- 6s oiraf est5, 
Matyas kiraly-t6r 11. . 

36-77 helyett: 43-97 

-Gaal Karoly viz- 6s villanysze- 
relflva.ll., Alkony-u. 55. 

37-70 helyett : 43-76 

Gafdaf sy Bela p. prelatus, teo- 
I6giai tanar, Kiraly-u. 33. 41-"" 

Gaspar Zslgmond kOnyv- 6s 
papirkeresk., Hortky-iit 5. 41-93 

" Gelel Jozsef dr. egyet. nyily. 
r. tonar, Donat-ut IS. 

19-68 helyett : 40-56 

GyOrfy La Jos gy6gyszer6sz flzera 

lg., ^gryetem-n. 1. 40-95 

Hainer Iren Mrkeresk. lakasa, 

Majalls-ti. 80. 43-11 

Sajdn (JTdzsefsie divatarnkaza, 

We8iel6nyt-B. 83. 41-70 Havas Laszio keresk.,-' Vagdkid- 

ter a. 551-19 helyett : 40-23 

Hegyv&ri Sandor pugkam&ves, 

fegyver-'6s ISszerkeresk., Eorthy- 
ut.66. 43-62 

Henter Margit dr. bSrklmikai 

•■ tanarsee-Sd, O.T.L h. fOorvon, ' 
Mik6--ii."28. 21-76 

Homm Vlimos radii- es villa-' 
' -ino3sagi va!L. Postakert-n. 16. 

43-94 

„Honl xiru" dr. Orvillgyl es 
: Tiirsa porcellan- 6s iivegna.sry- 
' keres;:., R6zsa-u. 2. 0553-08 

Horvath Istvaa <rF6szeko: Bar. 
Deak Ferenc-u. 63. 26-25 

Horvath Jen6 korC3tnaro3, 
ffBacskai horoz&'i, Magyftr-u. 54. 
41-87 
Illyes Gy»rgy fordit6, masol.6 6s 
sokszorositd iroda, B61yai-u. 2, 

41-00 
Iparsnuzeum Konyvtara, 
M. kir. I. -perenc J6zsef, MaTom- 
1..25. 28-99 

IzsakJie dr. Stern Flroska- 

togorvogaS, Pap-u. 35. 

18-81 helyett: 40-81 
Jancslka Mlhaly iirl sp:-ab6. 

ilussolini-ut 11. 43-85 

Jeszejiszfcy JdzseS csoko!ad6 
6s -o'styaiizem, Malom-u. 12. 42-44 

Jeszeuszky JTdz'seS'neraez- 
k6szit6, Szigligeti-ii. 38. 41-71 

Jlkeil Artar m. kir. alezredes, 

Vorosmarty-u. 7. 20-24 

Kallay Istvaa nvftasztalos, Szent- 

'haroT!isag-t6r *, 

U -79 helyett : 42-79 

Kalld Lajos «Takarekossag-> r.-t. 
v.-ig.; Csertoro-u. 4-. 

29-10 helyett : 42^10 
Kalmar Mlhaly keresk., Cser- 
tOr'6-n. 56. 

..22-61 helyett: 40-61 

Karly Gywla dr. ra. kir. alezre- 
'des, Tompa-ii. 1. 43-83 

Kasper AlSred Mav, miiszaki tan. 

Tiirr-u. 10. 43-20 

Katonal epttletek es hatd- 
sagok: 

Hoiivedelmi n6i 0nk6ate». munka- 
szervezetkerttletimimkabizfttt?;aga, 
Matyas kiraly-ter 27. 36-21 

Kereskedelml es Iparka- 

tnara, Kosstitk La jos-a.58. 13-70 

Keresztes taszM Ifiazer- 6s 

" Postakert-n. 22. 
42-94 
Kertesz Istvan gy6gy3zer6az, 
Tttrr-u. 2. 29-02 helyett i 42-20 

Kiss Istvan, az erd61yi viteai ki- 
rendelts6g feleld3 megbizottja, 
Bdesa-n. .2. 34-72 

Kiss Martonne dr. keresk. ttgy- 
JiUks., Unio-n. 8. 

84-16 helyett: 40-15 

KIspal Laszlo gk. vezetS. Grban 
B.-u. 27. 23-10 

Kolozsvar varosi kozj6ietl 
sztfvetkezet Magyar Boitj a, 
Kossuth L.-u. 5. 36-20 

Kolozsvarl kevente Egye- 
stilet, titkar lakasa, BodP.-n.ll. 
O21-20 

Kolozsvarl Osztelosztok 
K^zpontf trodaja, Deak P - 
u. 20. 26-47 

Komaroml Ballat egyenruha 
es uriszabdsaga, Deak Pereuc- 
u. 35. 43-29 

Komary Zoltan mav. int'6z5, 
Hortky-tit76. 42-05 

Kovacs J6zseK tttzifakiskeresk. 

6s favag6geptulaj., Teleki M.-u. 2 
43-75 
Kovacs Karoly aeztalos, Musso- 

lini-ut 28. 43-25 

Kovacs IWlhaly polgari, katonai 
6s* papi szabdsag, Deik Peren.e- 
n. 20. 41-19 

Kovaltslk Bela H&llit&si vdlla-.. 
iat, Matyas kiraly-t6r 27. Sl-65 Kovalszky Karoly f 6nyk6peszeti 

mfttertne, Matyas kjraly-t6r 13. fr 

43-14 

Kttkenyesy Pal roiniszteri s.-V 
titkar, Uni6-u. 17. 41-49 

Kriimer Ernft' dra- 63 6kszer- ''..:." 
nagykeresk., Horthy-tU 79. 43-46 

Krlstaiy.'Jands gyujtdsfakeresk., 
Vas-u. 1. 41-37 

Kan Arpad 6s Nexsies San- 
dor karpitos. Batliory-u, 3. 43-95 

Kan Jdzsef fa-, fnrnir-'"6s" aszta- 
!os arucikkek, butorkeresk.^ Mxisso- 
lini-ut 62. 40-98 

luadaiiyi Xaszlo iigyvt-d, miuika- 
karnarai Ujjy6'sz, ,lokai-u. 4. 

. 14-66 helyett : 40-66 

i;aszl6 Gabor okl. vegy6pzra6rni>k, 
cheraiai laboratorinraa, Batliory- 
u. 3. 3i-75 helyett : 42-95 

Lefoovlts Gyela lakasa, Hortliy- 
. lit :si. 21 -t6 helyett ; 42-46 

Lorinezy Zoltan. unit, egyhaz 

e!6ad6-szamv., Keu^nr Zs-it. 7. - 
43-56 

Luckhanb Gyula clr. egyet. 

nyilvV'r. tanar, Rak6czi-ut 26. 

■■■■13-64 helyett : 43-54 
Lakacsy J6zsef dr. flgvv6d, 

Donat-nt 22. 41-56 

Mangesias Ott6 A. KSbanyai 
■ Polgari s'tirraktara es miij6g-t'!zem, 
Kandd K.-u. 7. '37-44 

Malah Mlhaly dr. egyeterrti . 

tauar, Majalis-a. 12. 

; 19 78 helyett: 42-80 

Marlafalvl Zoltaia gv6?vpedag.6- 

giai tauar, Tompa-n. 1. 42-83 

Mlhaly! Gyula fakeresk., Vas- 
sryar-nt- 1. 

17,37 helyett: 40-37 

Miaerva Irodalnrl es Nyom- 

dal SliilMtezet r.-t., Brassal- 
«. 7. 18-80 

Mahoray Emll alezredes, Barcsay- 
17. 40-21 

i^agy Ernii dr. egyet. s.-fogal- 
max-6. Aaonymus-u. 13. 43-50 

\ T agy «eza ref. koll. tanar, Kiraly- 
n. 33. 43-91 

Nagy Gyula ortltopedia, orvosi 

miiszerek. Matyas kiraly-t6r 4. 

41-07 

Nagy janos m. kir. Srnasry, . 

Hortby-ut 22. 41-51 

Nagy Laszlo m. kir. erdStan.,' 
erdfifeiiigyelO, Mortky-dt 65. 41-67 

Kagy Testverek Utoda, tul. 

Nagy Sandor foual- 6s kStettaru- 
nagykeresk., Csaky-uM. 43-68 

Narclsz" vlragUzlet, -tul. 
" : K6vari Gaborn6, Jdkai-u. 2. 41-66 

Nemesok Zsuzsanna es 

Varga Magdolaa gyors- 6b 
g6pird iskolaja, Deak Ferenc-u 18. 

40-19 
Nemzeti hlrlaplroda, tul. 
Andorka Viktor.n6, Matyas kiraly- 
t6r 10. 043-64 

Mszel Matyas, Kornis-u. 11. 

26-08 helyett : 40-58 

Mil Onkentes honvedelml 

munkaszervezet keriileti 
TOUnkabizottsaga, Matyas kiraly- 
t6r 27. 036-21 

Nyerges Janos m6rleg- 6s vas- 
butork6szitd ) Hortby-ut 32. 41-14 

Olasz-N^met ftisztlblzottsag 

«s9zek0t0tisatje, Rak6czi-dt 41. 

34-63 

Orban Gy«rgy raCszerdszmester, 
ellen6rz5 p6nztargepek, iri5g6p 
szakiizlet, Szeutegyhaz-u, 6. 40-05 Falffy Laszlo primor, 
ig., Hortby-ut 35. r.-t. vez. 
41-03 Pampu Eleonora tlgyv§dn8,De&k 
F.-u. 49. 42-86 

Papp Istvan Haas Fultfp 6s Piai 
«... r.-t. kolozsvari fidkjanak o6g- 
veeetSJe, Liszt F.-n. 6. 41-76 

PeredlJanos lev. egy.-i titkar, 
Bod P.-n. 11. 01 -on 21-20 Pfater'lsrtr&n dr. oU."kfeg**<u ■ 

kiinyvel6si irodaja, Ptirdd-u. 25. ■ 

025-20 

PostaM vatal, m. klr.,Koloss 

var 8. sz., Hetvez6r-t6r 22. ": 
34-15 
Postalgazgatosag, in. kir. ' 

„K" csoport, atb.8cbiitzJ.-B. 17 ata. ■ 
Vezetfi: Erd6lyi '-Jenfl postam6rn«k K15ad6: Kazatsav B61a postalel- 

figyeW 10-84 

Piiscln Vladimir Mussolini- : , 

lit 38. . 33-94 helyett : 42-25 
Pusztay Drogerla, tul. Pusztav 

.I'anos, Wessel6ayi-u. 2. 48-42 

Pntnoky Gyula dr. egyst. 

"v. rk. tanar, Kert-u. 50. 

14-10 

Hefntann Arpad kfr 6s mftip&rt ■ 
vail., Mussolini-dt 53. 

23-03 helyett: 40-33 

Roth Gy«rgy ra6rnbk v Bartka M.- 

. ■ u. 15. 20-22 helyett 43-02 

Rottmann Kdbert keresk. : 

Hgyntfks.,. Szigiigeti-u. 24. 

20-71 helyett: 40-71 
R6zsa M6r drognis.ta, takasa, 
Fiirdd-u. 25. 10-33 

Riiszler GySz« dr. ttjsagir6, 
Kiraly-u. 33 ; 

.24-91 helyett 42-91 

Rusz Gyttrgy Vegyittzem, Cser- 
tteO-u. 59. .41-61 

Rusz Kornel mngzak'i ffltan., 
Arany _ Janos-u. ~&. 41-36 

Saghy Imre Arpad 6p. vdli., 
DObtentei-u. 7.. ; 40-13 

Sarkany Mlklos rit6z, bankig. 
belyefctes, Kolozsvar varos vit6ai ' 
kadnagya, 8z0li8-n. 83/43. 41-62 

Sebtik Istvan cnkrasz, Szent- 
egybaz-u. i. 22-82 

Slmor Ferene dr. egyet. m 
tanar, all. tanit6k6pzs5int. tanar. 
Taltos-u. 7. 42-77 

Skolak Eriao vez6rig., Apaeai 
Cseri J.-u, 26. 40-73 

Sonnenwlrth Nandorae dr. 

orvos, Deak; Ferene-u 9. 19-24. 

Sorompd Dezsfi egyensapka 6a 
gyermekrnbak6szit6, Kossuth L.- 
u. 2. 43-60 

Sovenyhazy Ferene dr. egye 

temi tanar, Radak-u. 3. 41-24 

Spltzer Jozsef dr. flgyv6d.. 
Malo'm-u. 18. 

19-40 helyett: 48-44 

Styop Lajos kelme, lonalfestfi e» 
tisztit6i Pap-u. 37. 41-81 

Sylveszter Sandor cegjegye*. 
Apor-u. 36. 

19-89 helyett : 40-39 

Szabados Bela m. kir. alezredea, 
Majilis-tt. 12. 43-80 

Szabo Bela SBikvisfiBeme, Lazar- 

43-19 
Szabo Imre favagdg6ptula jd., 

8zentharomsag-t6r 2. 48-79 

Szab6 Janos ndi saab6, Maty&a 

kiraly-t6r 11. ... . 42-97 

Szabo Mar ton egyenruha 6s 
uri3zab6saga, Szentegyhaz-u.' 8. 

41-05 
Szab6 Zoltan dr. (csiksaent- 
raartoni) kir. t8rY6nysz6ki bir<5. 
J6sika-u. 6. 

61-63 helyett: 42-32 

Szakaes JozseS furair, aszta- 
losipari kell6kek, Horthy-ut 30. 

... 40-14 
Szalat Lajos m. kir. postafel- 
ugyelG lakasa, AnonymuB-u. 13. 

42-50 
Szalay Mlklos, a Magyar Alt. ■ 
Hitelbank kolozsvari fidkjanak 
ffinSke, Betblen-u. 20. 40-18 

Szamosujvarl Iparl Szesz- 

gyar rt. Dr, 8emly6n Hng5 ( 
Maty&s kiraly-t6r 20. 

27-69 helyett t 40-59 

Szekely Janos oukorka- 6a gyfi- 
mfilcsazlese, Deak Perano-u. 48. 

41-36 : J xx vm -- ■ Szlezjak Arpad femnyomo 6s 
gatvanizalo, Deak- F.-u. 2-i. 43-47 

Szociulls Testverek Tarsa- 

; Saga, Rak6czi-ut 30. . 33-89 

Szubanyi Rezso korcsmaros ; 
italkereskedS, Matyas -kiraly-tSr 3. 
40-07 

Tamis Lajos dr. egyet, nyilv. , 
' r. tana'r. az Erd6lyi Tucl. frit, igaz- 
e-atoja. Kuttn G-.-u. 2. 

29-06 belyett : 40-72 

Tarjan Ferene dr. ro. kir. 

"\ pbsta 8.-titkar. Ferene J6zSef 
puspSk-ii. i. '■■'■■ 40-78 

„TechnIka*', Koth G-yorgy 
m6rn8k.Bartbal.L-it. 15. 
23-22 ' belyett 43-02 

Tfbanyt Pal in. kir. badnagy, 
3artlia M.-T!. 15. 42-02 

Tolokan Tlhor vaskeresk., 
Bz6che n vi-t6r 22/23. 
... 28-bi ".-...-. belyett: 42-81 

Tompa Sandor szinmuvesz, 
•: C?aky-u. Si. \'.,- 42-68 

Totb Istvan, Majalis-n. 3. 43-40 

'loth Katalln nfii dlvatiMet, 
Unio-n. 2. . 41-15 

: TtfrbkBela m. kir. allateg6sz- 
c/. ? ygvi tanacsos. KmUy-ii. 4. 

15-40 helyett: 41-40 

TiirOk Kalman m. kir. posta- 
■m&szaki s. ell., a Radio-hiv. mii- 
«*aki res-, h., .Emese-u. 10. 20-66 

Trlgarszky Rezso dr. nem- 
zetk. szallitm. 63 alt. keresk. vail, 
Ku\m G6za-u. J-. 41-72 

1 uray Istvan in. kir. .bonv'ert ffi- 
, tiadnagy, Attila-n. 4. 40-17 

Turf Elemer lakasa, Cserk6sz- 

-.1.2. 29-90 belyett : 40-76 
r rvolgyl es Tarsa porcellan- 6s 

r»v-egnajrykeresk., Rozsa-u. 2. "' 
33-08 
\aida R6nes sz-Sretkezetiig., 

■Kossuth 'L.-ti. S. Q37-09 

Vaina Lajos primor. Mussolini- 

:it .54; 29-81 belyett: 41-33 
VtVrady B61u mfcasz-talosdru 4s 

rnehkaptar-gyar, Szekely- 

-adosztaly-n. 13. 34-83 

Varga Bela fiiszer- es esemege- 

keresk.. Pap-u,. 28. 40-28 

Varga Lajos gyogyszertari 6s .. 

illatszertari felszerelesi cikkek 

keresk., Kiraly-n. 21. 40-40 

Varga Oszkar '-femipari tr/em, 
\Vessel6nyi-n.-22. 41-86 

Vass Andras "clcskavas es fem- 

..... keresk., Kriza-u. 18. 41-23 

Vegb tFasios textil-, paplati-, k«- 
:8tt- f rBvidartikeresk., Wesselenyi* 
*. 27.' 41-84 

Velker Lajos liiszer- es 'cseme- 
eekere.sk;, Hortliy-ttt 32. 27-67 

Vereezkey Ervin alezredes, 
Kiraly-n. 32. 41-22 

V eress Istvan mm- es likftrsryar. 

Konved-n. 55. 42-82 

V eress Ferene dr. borgvogyasz 
^akorvos, klitiiksi I. tanar?eg6d, 
tfnssolini-ut 13. 42-85 

v eress La*os primor, dalnoki 
altdbornagy Ftlrtlfi-u. 27. 21-45 

vioss&K RudolS dr. iigyv6d, 
iroda, Kolozsvdri "Villamosmuvek 
rt 027-62 

Lakas, Rakooui-ut 9. 42-54 

v tfriiskereszt badlkorbaz, 

ra. kir. 316. szamu), Hutiyadi- 
*r *. 36-16 

7.&gonl Aladar m. kir. pos'ta- 
f5feliigyel6., Tbri>kvdgasi-ut 4. 

4.1-57 

Xtegler Istvan festSk, vcgyi 4s 
'iaztarta«I cikkek keresk., 
Szeckenyi-t4r 22/23. 43-81 

Ztlaby Audras motorkerekpar 
javito raechanikai mUkelye, Hou- 
vM-u. 43. 41-50 

^sojnbori Laissld figyvSd, ; . 
m'.mkakamarai ligyesz laka«a, 
il?nostori-ut 10. 40-38 KOMAROBi- Barath Gyula m. kir. posta- 

eUeDor, Thaly Kalman-u. li. 1-03 
CjEdgas Lajos m^szaros ss lient??.' 
• / Baross : u. 3. 37 

Dnnabalpartl m. kir. penz- 
iigyorl biztosl kertilet, 

Kiapka Gyorgy-u. 50. 5-45 

Horvatb Sandor : kir. niiiszaki 
tandcsos, m. kir. folyaminerniiki 
hiratal f6noke, U>u 21. 3-66 

KomArom VArmegyel Koz- 
J616tl Szdvetkezet, Varfold- 
'pusztai G'azdagaga" 64 

Kobaiiyal Polgarl Seriiixii e? 

■'.Szent Istrdn Tapszermftvek R:-T. 
fioktelepe, Uri-u. 9. 5-39 

liresebka J6zseSi c«kor- v fiiszer-, 

gyarmafarrt-6s lisztna^vkereskedO, 
Kdnya Kalman-t6r 1. " 3-86 

Mibola Gyula dr. ligw^d iroda. 
Szt, Istvan kiraly-dt 35. 3-97 
Lakas, E.6tv8s-u. ]'.U. 2-01 

ReudorkapltaMysag, m. kir. 

' vezetfije. ■ - 4-31 

Vezet5j6ni>k lakasa, Zichv-11. 32. 

4-02 
'. VezetO /helyetteae '6s kihagasi osz- 
. . tdlya, ■ '.Mussolini-ii. 30. . 4-74 

■Biinttgyi oszfcilya 6s detpkiiv cso~ 
fiortja. Mnssolini-ii. 30. '-.- 4-92 
• 6rsz'einelyze'ii opztalya es Jokai- 
u. 17. sz.-drszobaja 1-49 

■Vasnti p.Uyaudvari orszobaja (d6Ii 

:. palyai.idyar) , .4-10 

Szabadbegy Istv&n neme.«? 
csaUokoz. mt?gycrcsi m. kir. Srnagy. 
t'rigyes Kherceg; laktaiiya 5-48 

Szenczy MSbaly lie-ngermalom is 
Hszinagykereskcda. Mussolini- 
iH so. " 5-43. 

L'ndesser Jossef ne, m. kir. . 
Tiostaeller.oriiO; Zamory-it. 3. 3-81. 

kOMLO 
Csentdorstfg 4 

KOTAJ 
Galgoezy J6aEset'fotdn.:rtoko'<> 2 KOPANCS 

Orszagos ont»zesi blvatal 

t6dmez6Tasarhelyi gazdaga?a, m. 
kir. ;y KOTOR 
'05eririd>seg B 

KOVACSR£T 

Bar oss Sz^vetseg tagjainak 
Sal pari sstivetkezete iizem- 
vezetosege 13? 14 

KOVAS 

[iasdlvapolnokmonostor; 

KOVASKAPOLNOK 

(l&sd Kapolnoknionostor) . 

.KOVASZNA. 

Allainvasntak, ta. kir . alioinas- 
fdniiks^ge .45 

:Barabas' GerS ■ «ttpiW 6s k<5- 
banyr.kiterrael(j vallalata 43 

'Bartba B. Emll il!.at?zortara 46 

KOZMAS 

Borsos Janos r6m. kat. plebatios 

"...■.'■ 6 

Qsvatb IstvSii tart.; foladnagy, 

ny. k. jegyzfi 5 ■':■■ KOHIDGYARMAT 

Esztergoml szekesfokap« 
talan gazd. inttfzosege 4 KULCSE 
Csendorors, mi kir. 2 

KtfLESD 
Csendorseg 14 

K&ROSLADANY 

t?aszlesek . MMyas gazdiiikodo 
:e? serteskcrcskedu : ■ 27 

kOrOsmezo 

Cikta cip5 6s baristiya etarusito 
hely 47; 

FoVamhlvatal, m. kir. 20 

,Tfsza" fllmszinbaz. tui. 
Horvatu Laj'03 46 

:ir. fShadnagv 
29 Kubinyf Tfhor re KOSZEG 

III. JKmsz. -zlj. parancsnok. 
sag • 11 KdTCSE 

Hangya sztfvetke^et 8 

KOTELEK 

1,'sosz J<6zseS ISj. keresked'6.'" 9 

,Hangya«« Fogyasztas! 6s 
£rt€kesfttf SzWvetkez^t 7 

KOVAGO^RS 
CsendOrseg 3 

KOVARGARA 

K«rjegyz«eeg 1 

SzlMgyl Sandor" Rgyr6d ■ 24 

.' KOZfiPAPSA- 

Snepp ?Hklds ellangj'at 'flKlet- 
vweii} 7 KUNBAJA' 

Ginal JozseE bornagykereskedft. 

' .10 

Szefler Gy?frgy Tegyeskerenked^ 

16 KUNHEGYES 

Potior Pal dr. flgyrdd 05 

KUNSZENTMIKLOS 

Balmay Etus hdisiipari, raffia- es 
p-v6k6uvsznv('ifl6ift 4.T Hangya sziivetkezet, mint a. 

■;Kiitura bizoradnyosa 72 

Horvath K&voly dr. kir. iaras- 
bh-6 . 88 

Lakos Jozselne kefeiizeme 83 

Major Istvan eryi^yszer^SB lakasa 
64 

Mikes Jozsefm. kir. t61i g-aeda- 
sagiiskola 63 me^gflzdasagfi seak- 
tanacsado allornas igazgatdja 17 

Szoke Zs^fla 14 KURD 

Cseitdors^g 6 

KURTAKESZI 

ScSioltz Arturue m. kjr. postft- 
mcster 11 KUTAS 

€senddrseg 8 

Fajegyzo 24 

Geleneser Gy«rgy hontes 6s 
m^Pzdros, Nagykorpad •■ 12/8 

kutfOpuszta 

dasd SKiilok) KOLLOD ifernbrotb Istvan es Tarsal 
■kendergy'ar 8 LABOD 
1 sendorseg KKASZNAB£LTEK 

Csendorseg ' 2 

K«zs6gl elSIjarosag 1 KRASZNATEREBES : 

i'AItSater MShalyne «zv. fBszer- 

keresk. 4 

K«zs6gl eloljarosagr 1 

KnncsE MShaly T<5m. kat. p!6banos, 

liitoktatf5 3 KULA LAJOSKOMAROM 

Mosberger Pal Fntnra >iaom. 11 
,PuskovS4s Inire cipOkereak, 9 

LAJOSMIZSE '. 

I Alter^ay GySrgy n ernes alto;;a., 
' loldl)irtoko3. in. kir. bas^aresredes, 
Gert'by-tanya 51 ' II©H6 JozseS gnrniarn-, kerekpar- 

6s mechairikai szakuzlete 98 

:Legoltalm2 parasiesnoksag 

. 94 
Plnt6r' Jfesef basfeldolg076 .. 

librae ?: .-96 j LASKO 

Vlgb Ferenc ffihadnagv- 'lakasa i 

82 Csend«r?,eg LAKOCSA 
Csenddrseg 4 

LASKAFALU 

Simon Laszlo mir. f5«szt, illo- . 
ma ffin»k 8 XXIX - xAzArl 

■ i'azekas B61a dr.'kProrvo.-: 4 

KtfrSegyzds6g 1 

: Ko>J©gys6s6g,' Szarazbei-e>: 5 LEGRAD 

is«nd«rMg 4 

LEH 
Eivaialos ordk: 

HStkCznap: imne pnap: 

S— 12-ig, K~-.U-ig, 

14-lS-ig. ii-lfi- i<c. 

: , 0?ak eiGfizstSk resxere 20- 21-itr. 

ilangya fogyasztasi sjiivetkezet 2 
Hegyi Zsigmond, reidbirtoko? 1 

lendvavAsArmely. Osend5rs6g 

Mrsss Laszlo f&ldtortok.o.* LOVASBER&NY 

iSehlakker K&roiy ifljeiryzo. 5 

LOZSARD 

(Uir,d Nag-yiki^d? 

LOKOSHAZA 

Barna <San©s keresked-5 es korcs- 

LVDAS 

X.udasi „Ha5igya" Saiivetkc- 
zet; vinimra;. biEOmanyossag 8 

LYU2A 

Heikl Itare dr. loh-<m •>-• 6 

MADARA3 : 

Hangya Sogyasztasl 6s erie- 
keslto sziSvetkezet 7 MAGYARNEMEGYE 

€sendorors, Zdgra : ( 

MAGYAR0 

&o.rjegyzcs6g, Felsurepa '{las.cl 
Als6r6paaalj .■:•'- 

:S?«sz es Kenderessy memo- : 
kiik <iasd Alsoiepfmul) 

MAGYARPALATKA 

(lasd Vajt'lakaniaras) 

MAGYARSZARVAS- 
\ KEND ■;■■ 

(land. Nasryjktodj MAGYAEZSOMBOR 

■ j-ltangya- Fogyasztasi Sz<ivet» 
; kezet 3 LENGYELTOTi 
ts«nd6r86g 10 

LENT! 
t'4enddYs6g I 

LEPSENY 

C9*ndors6g 

LETENYE 

l »enddrs6g . • LfiVA : 

Feja IXbor all. nepisk. ig., Un'.f 

TiattjBWatffat 5, 2-82 

if ajdu Sandor -'fenykepesz, foto- 
Hakttelet, Deak F.-u. a. 2-64 

Korojathy Lajos evaiig. lelkesz, 

Szent Istvan-u. 12. 2-51 

: " R«x©r Pal raezS- c-s kertgazdasagi 

' --erm&ayek es rafitnlgyakeresk, imi- 

iragyagyarak kiirKeti kepriselete. 

':Martontfy-u. i. 01-91 

Sehlager Karoly edesipari fcer- 
mSkek gyara, Horfeliy M.-u. 60. 30 

Sehveller Szttts Dexso fttld- 
birtokos f 19 

Szenessy Gvnla „Kispipa-' ven- 
UglQ, Horthy M.-u. 81.. 2-63 

Vojnarovszky Dezso" dr., An- 

ts! Gyula-n. 9. 2-81 LEVELEK 

«y«|ay-Jarmy dr. ^ite/,, srazda- 

sagyiVasutalloTnas Levelek-Magy 9 

Romal kat. p!6b6nla hlva- LILIOMOS 

Ik-oka Janos ; kereskcd<5 ..- LOSONC 

ftlandokf JSnoa hihturdiisem, 
Kossnttt L.-a. 9. 63, ■.;■'.. MA&O 

Sehopper Antal dr. e-weres-- 
»leb.ano3 "2 Kozseglpolgarileanyiskola, 

Szegedi-u. 4. r 2-84 

Slensenszk! Gyula dr. orvos, 

Megyehaz-u. 3tf/l>. 18 

Varosl arvasz6k 6s tiszUk*u- 
. orvosl hlvatal 3-72 

Yoroskereszt hadlkorhaz, 

:•:(>'■:-. szamn 3-95 . MAGOCS '.'■ 

€sendors6g 8 

Patdek 'Gyula kerni'-iyseiiro- 

' moster 43 MAGYARBANHEGYES 

Keller Gywla kbrzeti a=miny- 
oln tiizifa --zenraktara 38 MAGYARBERKESZ 

(lasd NagysomsiH) .-' MAGYARBOLY 

X/Send0rs6g 5 

Kapp Lorlne aliatkereflk. 22 MAGYARBORZAS^ 
• KETEL 

: (tasd ESkes) 

MAGYARKANIZSA 

CseszkO JozseS radi6-,;csil!ur~ 
tizlet, viUanyszetelo 6s radio- 
keszitt , ■ 51 

Szafoo Istvan vas, fiiszier es 
.gyarmat;'(Tnkercskc>cl5 52 

MAGYARKECEL 
Elvatalos ordk: 
Hetkoznap: Vasarnap es 

iiaucpnap: 

' 8~iWg,..- 8-il-i>, 

l-i-18-ig. 14— 15-ig. 

G?ak elofizetSk re?zere: 20-2i-ig. 

K«rjegyz(*s6g 1 MAGYARMECSKE 

Esterkazy Hercegl Hitfelzo- 
maKycsobokal Int6zt>s6ge, 

'Csobokapnszta 7 MANBOK 

■FeJ6r Terez dr. "otto* 45 

MARAMAROSSZIGET 

Aghy Zoltan ra. kir. csendfir- 
alezredes, y«r($3raarty-u. -89. 2-56 

Centner Janos m. kir. liadnagy 

Gr6f Csaky-a. 16. 2-5f 

Friiekter Benedek ugrnak, 

Thok81y-a. 22. 

i-4ihelyett: 1-41 /a 
Gaval6r Sandor keresk., Tk»- 

UXy-w, 130. ;3 helyett : 8/a, 

Hegediis B6Ia-bornagykeresk., 
:■■■ Hollosi Simou-ti. 23.' ■- 92 

J<»na SaJttdor.''gy6gys7,ereaz.ta- 
kasa, Arauy Janos-u. 7. 2-55 

Keserii Janos dr. f5?zolgabird 
lakasa.. Jdkai-a. -12. '2-65 

Kovaes Gy«rgy eoetgyaros', Thu- 
kuly-u. G6. 3/b 

K«hner Ferene 6pitesi vallal- 
kozo lakasa, Szent Istvan-u. 16. 
2-88 

IWolnay Karoly m. kir. ornasrv, 
A'sztalos Sandor-u. 31.. 1-61 

Petrisor -Laszld antovallalkozo, 

Gr6l TelekL Pai-u. 31.. 1-41/fo 
I*ostaMvalal : 

■Hivatalveaeto ; 2-38 

KeSormatus lelk6szl hlva- 
tal, Liceiim-ii, 29. 97 

Szila^yl Lfisslo dr. kir. k<«- 
jegyz5, UorBiy Miklos-ter G 2-81 MARGALI 

Csendorseg: 

6zafnypara!ic.«npk?ag es firs .'.MARGITTA .■■;. ■■ 

Bod 6 Karoly tfMargits ssalI6 $*■ 
elterern .53 ; MARIABESNY5 

Kapnuinus Reiidbaz, K??j- . 

:': »e)y. ■ ■."■- 1-9 ..: MAKIAKEMEND 
€"sendd"rs6g y 

MARIETTAPUSZTA 

(lasd Szulok) : - '"■, 

MAROSHEVIZ 
Csekme Ferene gcizifiresz io 

MAROSVASARHELY 

Agoston B61a dr. yegyeszeti 
«zeiu,'-Szeckenyi-ter 12. '■ 4-84 

Albert Istv&n 6raberes tdvirda- 
mnnkas, Rak<5ozi-«. 56. 7-39 

Banyal Marlon 'eWallatkeresk..-' 
Kossuth Lajos'U.. 7.6. 3-57 

Baross SzUvets6g marosvasar- 
helyi 6s vidske iidkja. .Horttiv 
..\IikI6s-u. 2. 8-57 

-Borsa Albert cipfi- 6s bCrkeresk.. 
Horthy Mikl6s-u. 2. 2-42 

Eper Jesy GySrgy h&nko6g jegyzi 
Gr6i Csaky I.-u. u. 6-72 

Fovamhlvatal, r.s.kir.klren- 
delts6g, Nydvadtfi 5-25 

Jancso Zoltan ele].misze'r», c?e- 
mege-, turo-, ; sajtoatrykeresk. e? 
italjnerss, : Sit.echenyi-ter- IS. 1-69 

Katonal 6p. 6s hatosagok: 

. >-Bat7iori Jstvan» horyediaktanva . 

8-14 

Kiss P6ter vitcz, lofo, csikszertde- 

mokosi bornagykeresk., .Szechenvi-' 

ter 28... 5-57 

Kocsis Elem6r markosfah-i, ke- 
. resk. iigynokseg, Szent h.-u. 5. 

3-79 
„Murt" Magyar L't6plt6 r.-t. 

maroSTasarlielyi gpitkezese, Bena- 

t6r .i- 6-36 

Nyarady Domokos totdaSagi m. 

kir, alezredes, Bolyai-u. 6. 20 
Nyarady Janos ■ tttsilftkeresk./ 

Iranyi D.~a. 4. 6-64 

Sehell Ist\-an baro mm- {-s likfir- 
gyara, Hortky M.-u. 24-. 8-14 

Schmidt Karoly villaiiy- es er6- 
atviteli berendez^sek szerelepe, 
Bard Apor K.-n. 20. 10 

Sz6p Akos fflszer-vegveskeresk . 

Qeese D.-U...45. • * 6-3" 

Szllagyl Ernon6 Jizv. kezimuu- 

kakerosk., Horthy M.-u. 1. 6-84 

Varmegyehaza : T6rvfinyhat6- 
sagi allatorros 7-05 

Zalantay Janos m. kir. esendor- 
czredes, Fgron G-.-t^r 5, 4-40 MATESZALKA 

Homoky Ferene r6m. kat. 
plebauos, Egyhaz-t^r 2. 80 

Iparos sz6khaz,Hurkese Sandoc 
vend6gl6s, Kazinczy-u. 1. 67 

Kereszthy B61a vitte,in. kir. al- 
ezredes. Horthy MikWs-n. S3. 1-62 MEDGYESEGYHAZA Bafearczy Janos 

"- l-MWszakiizlet i.^keresked* 
85 Gyneha Lajos es Tarsa tss- 

kereskertese 44 

Mikesl Karoly Sscsr. i»t^z3 17 - XXX - MEKfiNYES 

Laure. Heitrik Horn bar: atbizom. 
-.. $8 fliszerkeresk. : 3 

gchaltelsz .lakab Mas?.. megbi- 
sctt.es.. •• - MERNYE 

€senddrs6g: 8 

' -. mesztegnyo ::. 

€Jsead8?86g 2 

mezQberEny 

Njltvni esRadntiti fakereskeddk 

SeprenyS Istv&m geprnaaeiy 94 

Weidner Zoltan cip5keresked5 

90 

MEZOCSAT 

Ballsy Gyala rn. kir. kuzeilatasi 
plienor 10 : MEZOKASZONY 

Rdin. kat. pl6fo%Rla hlva-' 

I -tal 6 MEZOKOMAROM , 

esendtfrs6g 3 

MEZQKOVACSHAZA 

Fetn JdzseS cirokkereskedo 67 

Eullga I/drlno sertv-kereskedQ 
.66 

MEZOKtJVESD 

Bern li&szidtte' Budapest! Pamu.t- 
tpari r.-t. mesCkCvesdi teiepenek 
vezetSje 62 

Papp. JF&aos- T. bar-, Bbrnasyke- 
reskedfl, kassaf sSrler&kat, Blikkta- 
k««-2 1-23 MEZOLADANY 

.. ®lnfca J&nos ..Hombar" bizoma- 
• nroa •. . 3 MEZO&RS 
KelemejiSftndorrk. pUbanos 8 

MEZOFETERD 
: SeJbrtffert -Istvan 6s Mlltaly 

R-6BllftS^a ; : 2 

MEZOSZILAS 
-€:&end.3rs6g 5 

: ©rszagas Ftfldhftelinteze* 

»tsdbag&rdi grf^dnsrse-n 12 

mezOtelegd/V 

AUamvasntak, m. kir. ,Vl!o- 
■masKtadkaeg-.y..' .2-01 

Bajayay JLaszld Mav.f6ti.szt, al- 
lomasfSnBfc- ■ ;"" ■ 2-02 

Bihar! Vegyi 6s Asvanylpar 
irodaja : is feelyett: 2-08 Cfaesalmerkor vegyipar es-k,e-\ 
reskedehni t.-t. 2-06 

Ffflop Mlhaly bankaltiszi 5 

La Roche Falpap r..t. 

4heiyett: 2-04 
Sdlyosu Leake m. kir. posta- 

mestcr 2-07 

Tesz&ry LafOH mabucorasztalos 
22 
ZIfesak Andr&s kocsikenflcs- 

gyaro* 2-05 MEZdTUB 

Bodaar L&szld' nemes lesrenyei, 
ra. kir. a'ezredes " 1-92 

Dlcritaesi Gtzella termfriykeresk.. 

Kamza Kfilmfcafcentes'es m^a- 
ros 1-89 

Hoke Yf linos cukraaz SI 

Le&nyXSeeam, ra. k2r. slllamS 
■Teleky -Blaxtka iaternatus 

1-91 
Slezatar raegyei- vilros: Lfor- 

oltalmi Kuzpont; 1-68 

Vorllskeresztes badSkdrli&z. 
287. sz. 1-90 MILITICS 

FelterJ6EseSkenderkeresked5 25 
PrestlssI Romaao „Sa! vator" 
" gytfgyszertara - 29 MINDSZENT ;. 

'Rdzsavttlgyl Janos.vas-, fiiszer- 
kere"k?d6 ' 88 MISKOLC 1. 

Bernfitb Istvan kir. tigjfes. 
alelniik, k'arkas -Jenii-u. 1. 25-85 

Borso'dvidekl -Banyalpari 6s 

FaSorgalnil -R.-t. kir endel.tr 
sege, Zriayl-a. i. 28-80 

Csorlba L&szlo ref. lelke.sz. Pap- 
ssicr-n. 14. 18-81 

„Chin«2n''*' gytfgyszer 6s vo:?yft- 
- szeti termekek gyara r.-t. I)i6s- . 
.gyflri telepe ■ .68-26 

Czlnk Ignac dr. ny. mav. ttgyesz, 
Deak Ferenc-u. 16. ,. 55-28 

Darvas 6s Tarsa vasszeparator- 
tizem, Diosgyfiri vasgyar 63-26 

♦.Eiektra** kotode. eeert. I<*ttle- 
mile oozsef, GySrikapti 12. 59-88 

Gerzanles Mihalyn6 ifiszcr- 
kere.skedo, Szentpeterikapn 49/a. 
27-37 

Gula 'Sfandoy acsmesler, \ r or<is- 
marlry-u. lpi. 58-80 

'Hal&szi Tlvadar kotott-, S'/Ovott- 
ar«-, kendo-, felieraema- es rovid- 
aru naarykereskcdOj Licbtenstein- 
u. 6. ^ 21-82 

Massstk Arpiid el. isk. i^azg 1 ., 
■DidsgySr, Kossutk-u. 12. 81-80 

•Izr. polgari leiittyiskola 6s 

tanJt6k6pzo ig., 'Dery'nd-a.'.l. 

29-86 

jablanczy Ervln alezr., SolWsz 
N. K.-u. 2. 20-83 

Kovaes Elem6r dr. 'ugyvfel, 
S'zemere-w; 8. 23-38 

Kuthfk GIzella Hars^a tollbizo-. 
'manyos, Deak-u. 14. 25-28 

L6rftnth «J6zseS, D6ryne-a. 1. 

59-86 
Qla\gy&r . (Magyar >rez6Gfazdak 
Szovetkezete), Bessei3V<5t-ut It!. 

15-94 

Palcsik AladAr . eukrasz, Buza- 

ter 9. 17-88 

Papp Gynla nai ; ^s f^rfirtthak; 
B^cbenyi-n. 30. 28-56 Sfihiin Ago&ton pekflztet, Gyfiri- 
kapu 6, 29-88 

So6s KferoJy dr. nadbird-szaaa- 
dos, Farkas 'Jenfl-n. 1. . 55-85 

Stern B61a okl. mernSk, terTezo 
irodaja, Szeekeuyi-u. 50. 16-07 

Terhes- Barna dr. m&r.. ffitan.. 

Drak-«. itf. .,.;;■■ 59-87 

f 6th Sandor kada rmester, Szent- 

p^tcrikapn .3? \. 57-37 . MOHACS '..;■•■■ 

Cseaddrs6g: 
Szarnyparanesaoksag: 6s Ors, 
Tompa M.-u. 78. -7 

. Margittaszigeti firs. Piisp^kpuszta 
(fasd a davodi el< ffzetflk kSzotfc). MOHOL 

BiisE Via'ee. rnotormatom 20 

GiSdlillel LhskI^ k»nyv-. papir-, 
■ iivee- 63 yorce'lanaa^vkeresk. 

19, 29 

Siorviith Peter vegveskercsk'/dfi 

■ 28 

L6;vai Mihaly v« : pdegl6s 22 

Mazsiaf P6ter ferfi 6s : n6i di- 
vatarukereskedQ 27 

^>reg 'AstdrS'B berkocsis 28 

Tarttai J&Kios m.. kir. 'postaTne?- 
ter takasa 30 MONOR- iBeretv^s B61a vitez. ioldbirto- 

kos &s berbl iMiirlrari-najor 37 „yadaszkfirt* ( vead^glo, NAGYATAD 

Cs©nd0rs6g 4 

D61vld6kl Gafooaa 6a Ter. 
m6aykereskedel3Qi! r.-t. 

liagyatadi.kireiidelts^ge '17 : 

Y€gh Jozsef fuvftroz6 . va!]»!ko?<5 NAGYBAJQM ;, " : 

Cseudors6g . & 

Mtseta f.ajo.s keresk, .g/b- 

NAGYBANYA : 

Bajtarsl.SKoIgftlat, Jdkai-n/si. ' 

, •• 2-54 
Kbrc&ma IstvAn fakeTeak., Jokai- 

h..i.- 1-58 

VArosI tavbesz6IS .&Iioma- 

s«k: 

Legoltalirsi kfepont, Pelsdbanyai- 

11. 1. ■ 2-24 nagybArkAny 

: qpd Tar) 

NAGYBATONY 

Nagyb&tony.-lljlakl Egyestiii- 

• Ipariuvivek r.«4. Bdny&igagg.n- 

tdsajra oyokelye : ■ 2210 

Kositsek Istv^n kdnyasp^setai 
bArgazrla^aq' intdsOje 221 : 

' NAGYBEREZNA MOCSfiKY 

€:sesidors6g, Szaika 3/b 

5>6AVld6kl Ga&outa es Ter- . ' 

9»6nykereiskedelml M6sz« 

T6»ytarsas^g,naeyatad.i kir'en- 

' delts^ge .:■■-." ' 17 

Gatt.fan L 'Adfittsn6'.»zv. ■■ 

korcsmaros 2 ,.;■ mukkAcs "';. : 

8emfe4i 'Mlhftly "hcn^errnalma, : 

Kszterhazy-u. 102. 14-16 E?4.»6 fivu^a eip'Skeresk - 15 T at; ki 
Tibor-u. 7. • 21-15 

Katonai 6p4iletek 6s fcatd- 
sagok: 
r\,!U>md?parancsnoksa£r • 

21-B2 lieljet.lt 23-11 
Gsapatk6rbaz par&ncsnoksacr 

23-12 
Margittal Gsisor okl. meriiC-k, 
: Tompa Mihaly-n.' 39. 

21-49 Isely ett: 24-35 

'Lwkftcs B6?a dr.. orvos. : Pataky 

.'Tibor-n.-6/a, 22-23 

I16thelvi i?«zsek" dr. varosi ot- 

vos, Pataky Tibor-a. 11. 20-3 h 

Satlsy (Stadler) Istvattny. sza- 
zados takasa, BetkleiiTa , Vi. 24-40 

Szafod Karoly.m. kir* posta- 
t'i'szt,: Bethleu-a. 28. . 14-40 

Tenke Ferea« dr. f auagykeres- 
kedS, Nedeczey-u. 10. 

24-25 Helyett t 22-27 

■L-rbfiBitl Endre m. kir. s^azados, 
Tompa M.-a. 44. : 14-25 MURACSANY 
Cse«ddrs6g , J 

• MURASZERDAHELY 

■Csend«rs6jj 5 NAGYBERKI 

;*f 6th Sandor _6«rfr6djepy»«"-' 1 1 ! 
Kol.taa -Jenff ;tftnif6, tCerc?etig8i . NAGYBfiGANY 

;Barany J^nos- dr. .-kSroryos- 2 NAGYBORG'SNYO 

:Csemd<5rs6g t m. kir., Maksa 10 
Mar. a21ontiTis£{>]B»kse|g 12 

Kef. Ielk6szl Mvatal . : 18 

NAGYDOBSZA 

€sen.dors6g g: 

NAGYDOROG 
.Cseisd«>rs6g >. i^ 

NAGYHALASZ 

G«r. katolikas le!k6sxS 
".hlTatal 88 

. NAGYIKLOD 

B-albakVit J6zsei, SsamosJeaO • 
7-b 
K«riegyzos6« : 

Kecsed 6 

Lozsard ', ■ 7 a 

Magyarszarvaskend 8 

Papp Fereae gaed. .inW&5 2. 

NAGYILONDA 

K«rjegyzds6gf: 

Dragavilma 15 

■Hosszurev- 16 

• gpmp?nye 127b XXXI — NAGYKALNA 

Hra'sks Sfalm&n ktSz-ponti ven- 

■ ^!6 .;;:■...., v--' r e' NAGYKANIZSA 

; 1-3 Csenddrseg ? 

Nagykaaizsai Prs 
Somogyszentrallddsi ors 5-01 NAGYMADABASZ 

Hivatalos 6rdk: 
HStktfznap 8~~12-ig v 
i4-~lS-ig. Vasarnap 6s 
tinnepnap: 

•S-U.-ig, "•• 
1.4— 15-ig. SSaor * ifcsemek a m. kir. kincs- 
.t&r kassn&lataban, Din da J&nos okl. 
mdrnttk, Dr. Papp Siraon-n. C. 7-24 

3£ar-tfn««ss..6s tfllaky ftiszer- 6s 
gysrmatdru asgyLsreskecbSs. 
&r&ly-n. 9. 2-89 

Vig espresso, c6gt N6roetb lea, 
/■'HtathyHML-tft 2. 7-26 

NAGYKAROLY 

Fehervarf Fererae gdziiiresz- 
teleptulajd., Atiila-a. lb. 1-08 

©azdSg Gyals fCbadnagy, Majt6- 
nyi-a. 83. 1-18 

Gross 'Mor,- Kossutb Liajos-u. 17. 
58 
Srosz Zoltan r&vidaranijgyke- 
: resk,, Beak~t6r 12. 59 

Leakey lifiszlri dr. Iigw6d, 

Kolo3ey~a. 12. " 81 

Hagyk&rolj; 6s VIdeke ter-. 
me!6-, 6s SrtlkesitS Bzbvetkezet va i- 
eydra, Grof Karolyi Istran-n. 8. 
2-74 

NeaieB'Fereno itj. berautdiu- 
raroad, Vwrbocay-xi. i. 1-00 

IfarSsta rendnaz, Kfilesey-u.' 2. 
53 
©©lireler Aron rnecbanikus 6s 
villanysBerelft, Dedk-ter 5. 56 

.Srdth' Mt&aly ®d#n dr. r&fosi 
sljegrysa, Hortay Miklds-n. 4, 66 

■ TttrSfc Imrekeresk., Szentharom- 

«^«:.«; ■■■;,;■:■■■ 60 

.-''VferoSi tavbeszelG allomfi- 

eek? ■■■'■'■.' 

KSEellitdsi Mrntal 1-20 

, Vari&sS t&&©I*<6paranesnct>k, 
Wry Antal, Mik^ith K.-n. 9. 77 

Y . : nagykAi?a ; 

^.ajrfe;a».L&ssBld-bip3keresk.- ( ) 

atatehe^Erdddi.ftlfkldsne' 

gr4fa6 • astir. Kegleyicb Gabri- 

ellaaradatmiintSzdsSge.Egreskata 

3 

IsS&erszky : Laszldne dr.»a6 
r. k. %ftntt6n<5 14 Csak siSfizetdk rdsz6re : . 20— 2l-rg. 

Hartman Ferene rom. kat. 

pl6bano3 2 

Kiss es Tarsa maloaitulajdonosbk 

Ktfzsegi eldljarosag 1 

SsTJSzer Istvaw ftl szerkerep.k.- 3 

N AG YM A JLAtH. ;'■."' 

Zttldl Xstvan malomiiTlajdonos, HorabarbizoTnanyps 

nagyMnya "■;: 

Varga X&szlo Sseendy.-Latos gydgyszeresz- 
cilar La .». gyoaysaertar, Horthy Mik- 
16S-M. s. 1-37 

SzentgyiSrgyS . Laszld m. kir. 
teli gazdasagi'Isk. igazgato, 
Booskay-n. 45. I-34 

'SzolISsi Ferene in. kir. posts-- 
szallito, DoM-n. 68. 81 

Tdtfrlstvanng maiombdrld, gdz- 
mrdd,,Istran ninmalom 6sipartelep. 
Hitlcr-ft.' .46. ; . . 1-33: 

Lakasa; To!di-t6r 17. .,■■■ 1-82 

Toils Laszld keresk., Vasarhelyl- 
n. 23. 1-81 

.TdtkXaszld' varosi peaztdmok. 

; . Baross-ter 3. 1-80 

Wajmotzky Gaspar siitCddJe a 

' "Vadd.szkiirt.b?jzi, Gdmb63 Gyala- 
"•*•■"..■.. 1-44 nagymAnyok 

Csoraddrseg ' .'■,■■:'.' 2 

nagymaros 

Betrgersneisie? ddzsetee ozv, 
.dptlletfa 6s cementartikeresk. fa- 
telepe ' ; 22 

^Lakasa 21 

nagyrakoc ■;'; 

SsKtelmaeHov-ies AwtaS dr. 

: kUrorros '-... 3 

NAGYSOMKUT NAGYKONYI 

Jdsselia6 m. kir. • 
r ' 

NAGYK5RUS POUm Jdsselia6: 
master kir. posta- 
12 F^aatoly. Istvait gy6gy8zer$sz. 

S.» SzolnokJ-u. 18. §5 

- .^teiat&ass&jry Isare rite:?, mliesz- 

Csrgalyos 6b pipaq-yar, IV.. Aranv- 

■■Jdaoa-a. 10. 9;-R.H NAGY- 
KUSTYANPUSZTA 

(l&ni: Baying) 

NAGYLENGYEL 

; Ctead«p»6g- V % 

:vr : :V> ; ''NAGYJ^TAV ; -';^-; 

CSsapd Istvan .^pitoi 4s tBBe}^ 
KayagrkereskedO 4 venddfflos 
37 
Ktf r Jejgyz&s^, Magryarbeikesz 

.'•"-,. 39 

-Rfipoltf Nagy Jead Id.. dr. kir. 

kOZjegyzd lakasft 38 

Sparing-Sandor. 20 

NAGYSARG 

OrszAgos F<$ldhltelint£zet 

nagysaroi gazdasaga 

'. :..,- NAGYSEALONTA 

Arz Karoiyn^ «Araayj>Vecetgvar, 
Toldi-ier 2. 1-19 

JSerecBki Sasador daramalina, 
cseplogep vallalata/HitlGr-u. 25. 
1-41 

5lorib<&ly Aiital Mdo»o.<?:'.6s Visr- 
vezetokszerelo mester, Massolijii- 
U- 13. I-39 

Battala Maria ligVTed, Hnnyadi- 
a - i- ' 1-38 

HadJiazy KaSswam dr. ttgyvdd, 
Sefrchenyi-a. 16. - 1-40 

Iparas 6skereskedo ta»one« 
IskoIaIgazgat<isaga, Mas- 
solini-u. 11. 84 

KasalssiS, Kossuth Lajos-n. le. 82 

Kohary'Bdla dr. gimnazinrai 
tanar, Rdzsa-n. 9. 80 

.ixxyassy' Lajds kelroef estfi,; vegv 
tisztitfj, Toldi-ter 20. 1-43 

Nagysaalontta 6s Vid6feo 
Ipartestiilet, Rdkdczi-u. 2. ; 83 

Patoes Ferene szobafestd 6a . 
rnazoloinester, Kole<j6r-a. 14. 1-82 

R6'thy. Zoltan k«zs6gi jegrvzS, 
Madarasa *l-83 

Szafhsnary Imre se8v6Uzerae, 

Dobo-n. IS. - 1-42 

-Szem.es Peter dr. Tdrod tiszti- 

f>TT<\*. 'B:'tki5ezl-a.-;l7, : 57 NAGYSZfiKELY 
Csemddrseg 3 

Mamar Istvau serteskereak. IS 

NAGYSZOKOLY 

Galyas Laszld Horn bar alb fWm., 
gabonakeresk. 9 

.'.'NAGYSZQKO'ND 

K«zsegS el«13ar6sag 1 

NAGYTETfiNY 

Allaml sstepiskola Igasgato- 
s^jja, BaToss &abor-telep,Appom-i- 
n - ee. ■■.'■■' . 89 

Bleyer Erisdne fft-.isasSnkeresk., 
0-n, 27. ■ 23 

; NAG YV ARAB 

AHaai! Tiiddbeteggondozd 

iKtezef, '--ai. kir., Buavitai- 
^liget. 14--G1 bdlyctt : 31-52 

Allamvasatak, m. kir.: 
aiahelyi szextarf6nt»ks'6g, Csobaao- 
u - *- 2.9-27 

„ Aurora'* aetergyar 63Tea-yii»ar 
r.-t.,:Kg1agyar-T3. 16. 25-52 

Baliiss <$6%s®l gepkoesijaritd 6s 
.; szerelu. TOrtik Ignao-u. 73. 31-09 
Beisedek Istvan tig\T6d, 8za- 
..niszld-n. .7. ' Q32-85 

B^nyel Emil, a "«F.atura* . : nagy- 
niraai kirendeltsegeuek vexetojs, 
Szent Jdaos-a.; 82.' . 021-83 Berber „^_,»^-.. Ultt 
lakasa, Kiss Errid-x;. 1. . 

30-10 iselyett: 1 2-08 

Bokor Sajidor ref. lelkiaasztor, 
vallastanar, Sztaroveszkv-n 12. 
"28-37 

Bornemslsza .Jstva-n fsstek- 
keresk., Massol.iai-ter 14. 28-78 

Csak Laszl^ ny. fogbazfeliigvcld 
kunyrelosi irodajs. Hverd Jarios- 
"•■'■*• 28-05 

Csatd Fereae cKrokodils bdr- 63 
bCrdiszraiikeresk., Kossntb Lajo?- 
n -.- 9 - 12-84 

Csoma Saiidor ra. kir. szam- 
eTleafir, Eirnandczy-iu l. 30-80 

Dutkay Kalm-aan ay. eeredes, 
■Gt 61 Csaky Is.h'aa-a. 10. 25-63 

Egrl Rezso ay. postaf5feliigvel5 
Bartba ; Karoly-Ti,.lp., '.: ■ '29-19 

Enyedy Bela aliamp6nziari tana- 
esos lakasa, Rakoczi-n. 10. 29-38 

Erzsebet sportpalya, Kara- 
esoayi piispdk-a. 1. ',' 22-77 

Fekete J6ssef eipdkeresk., Szent 

: Laszld-t6x 4. 29-24 

Frledmiunn Eerraaa 6k?zer4sz 

es drag, Bcmer-t6r 3. 29-26 

Galamfo. Gywlane- mezfitelcgdi 
«Hungaria» mozgd (izeravpzetoje, 
Ua!asz-n. 23. 29-29 Hajbdk Lajosnd ay. postaeliea- 
6m6 lakasa 

28-05 belyetts S5-10 
HajdnsAgl-tesztattKesn, M. 

Fekete Sandorne, Pebdeha«i-P4vid- 
u - i- 29-20 

Herman Elza Erzsebet v e gy ,: 
.ipar, Beo'thy OdSn-u. 12. 28-76 

Hottya ..Idzseln6' benteamester- 
neje, \ r ariii-ii. l, 28-13 

Illyes '.Gyuia eiikraszda, 6?pressc, 
■Rnk.6QZi-n. U, 25-20 

Kadar Gyaila asztalosdEern, Gyii- 
lai Pal-u. 26. 29-10 

KaratsonLajosm. kir. iiadaagy,. .; 
Ezred6vi Eml6k-t6/ 30. 18-27 

Katonai epiiletek es hktd-' 
sagok: 

Hoar6d hadikdrhaz par&ncsaoks&o' 
Bocskay Istvan-u. 4. 18-67 

Varlaktaaya 22-89 

Kiss Eitdre dr. tigyv^d V8r8«- 
marty Mihaly-n. 33. 28-22 

Kiss Eajos dllami tanar. Ssaaiszld-' 
u. 34. • 28-S2 

Kiss Lajos m, kir. posta s.-ellenor, 
Madrid-u.4. 28-98 

Kleer Janos korcsmS.w.% Dam- 
jani«b-u. 40. 29-09 

Kdriaazak: 

Honred- hadikdrkaz, Booskay Istr 

vaa-u. 4. 15-80. 18-67 

Lasekek A. Frigyea blstoslt&oi 

tiastv., Bethlea Gabor-n. 26. 29-31 

I-engyel Agoston m . kir. posta 
s.-titkar, Teglavetfi-a. 4S. 34-10 

LnlE&ts.'Oddn zsak-, zsiaeg- i* 
textilarnkeresk., Hlatky Sadre- 
«•"• 29-2^ 

Major dead m. kir. postafel- 
xigyeld, a 3. az. kiy. yeo. lakasa, 
Kacsoh Pongrac-a. 22. 19-85 

■Makranezy Karoly^ cip6sBiaes- • 
ter, Pal-u. 13. 28-88 

Rlekis JAnos kir. fomeraSk, 
Horthy Miklds-u.. 32. 28-11 

.ftlolnav Istvaa m. kir. posts- 
eiienfir, Grot -Anflrassy Gyala-u e. 
30-46 

aiolnar damos preldtms-kaaonok. 

hitoktetasi felugyeld, Pasrnany 

P>a. 21. 26-98 ;; 

-Aldzes IstvaK radii-' 63 tauseaki 

tizlet, IRatky Endre-u.. 15. 29-SS 
Nagy MiklOs bdlOnyi lak^a, 

Gr, -Csaky Istvfin-n. 45. 29-21 

KagyvSrad thJX. t'aros: 

Kozpoati teinctogondisok, Ruli- 
kovszky-u. 29-30 

Nemes Gyuia es Tsa iakefeck.. 
Vitez-11. 1. 2^-00 ' 

Orsolya-Zstrda szfillS, KSrOsc- 
. oidai 34. 18-75 taelyett: 83-82 

Orszagos EgeszsegredeUsil 
Szovets.es Tarosf tiSkszHxets&ge f 
Bnnyitay-iiget if*. 80-52 

Osyat Heme dr. orvos, bfirgvd- 
gydgyasz, nyaraW, Als6k3rds- ' 
0,<ial 1S - 82-32 

Ossl-telepI dllaml elemi 8b» 
kola, Kcazthelyi Zoltaa-n. 29-28- 

„PannonIa" fitterem 6s kdvehan, 
B6mer-t6r 6. 1907 

PatakI Jdzsef ilr. m. kir. folmd 
nagy, badaprod isk. tanar, 
Gr. Andra-ssy Gyula-a. 24. 29-08- 

Pavlovlcs Iods^l6 8iit6d(5j3, 
Bzent Istvan-ter: 21. - 31-48 

Postahivatalok : -Nagyrarad - 2. 
Postaallomas in. .kir, kirendcltse- 
g6aek istalldja, Bibari-u. 29-34 

PuskAsIlonavarosi-tisstYisel'Cnft. 
eeaeakaddmiai n«vei>dek, Alapi 
Janos-u. 1. 29-10 kelyett: 28-72 

PitepSk gyogyftirdd Igazga^ 
tdsaga, Pfisp.Bkflirdfi '; 26-64 

BoseKswelg L. Mpdt-k8r8sparti 
divatliaz, Eakdczi-tit 6. 23-86 

Saly ddzsef May. muszaki taad- 

cso?, almuhely f6a«k lak&sa, : -■- ■ 
Hortliy : Mik I'fe-a . *s; 28-53 XXXI I — Semsey Geza oipcKizem, Gr.Csaky 
Estvaa-u. 27. 29-13 

Sznbw Gytirgy IV. ker. k6m6uy- 
seprtf-mester. Bern J6saef-u. 19. 

29-22 

&zab« istvan gyaros, Bzeat . 
Laszl6-ter 8. 30-10 

SzabO JozseS 11. o. postatis'/.t. 
radi6 all. vezetoj6nek lakasa 
3s6eheayi-ter 1 17-45 

SzabO Jozse* kocsmaros es sz-ik- 
vizilssem tulajd. Gerli.ezy-ii. 14. 

29-38 

^ „ Szent'- Liaszl6'>''glnmazlum, 

m. Mr. allami, Iranyl (Miin- 
u. 9. 29-37 

Sztgetby JozeSne sz. Nemes 

Irma viraguzlet, Mezfey Milialy- 
u.a. 28-73 

Szllassv Kalmasme iehcrneimt- 
kSszitQ, Utatky Enclre-u. 1. 29-35 

Szblosanyi Janos dr. ktizkor- 
bazi fflorvos, B.B.I, szakorvos. 
VorSsmarw M.-u. 20. 18-46 

Szoges Janos oki. epiteszmurnok. 
epitdmester, Reptilott-r 6pitkeze.se 

Szoke Janos syiutiolcs- 6s fozel£k- 
keresk., MussoUai-t»r 4. 28-15 

«zoper Lajos j^porore berencle- 
siettinfibutorasztalos, Cseng-cri-u. 8. Takaes Istvan siitSd£je. Hlatky 
£adre-u. 12. 29-28 

Tax Ferene raftszeresz, niecliani- 
kai tlzeme, Tdriik ignac-n. 57. 

30-09 
Toperezer If borne »zv. fOicl- 

■btrtokos. Pftpp-Vary Elemdrne- 
.>. io. 28-16 

T6tb Istvan tfj. dis«iti>, szoba- 
festomester, Szaniszlo-u. 4. 33-05 

Zslgmond Lajossie bfirkeresk., 

Kossuth Lajos-;i ft. 29-00 Vaol ptispttkl nradalom 
erdoMvatala nogradkOvesd ••• 

Bareza Gyorgyne 8 

Welsz Istvan keresk "'■ " ■"■■■V-4 

NOGEAdMEGYER ' Majztk La'os foldbsrtokos, gyogy- 
szer^z .2 NAK . 
Dsendorseg, GBil'e-. 

NASZOD 

Borsy Hugo fot6, sportcikkekis 

fot61aboratoriam, Set. Istvan-ter 25. 

48 

Htdzsa Imre aUamp6nziari I o. 
Uszt, Szent "Istran-tor 2H. 49 

; NASZVAD 
Bird Elemer dr. kiirorvos 8 

Welsz Ferene dr. r. k. pl£baoos 
6 

NEMESKOSUT 

Abrahamfly Jdzefne «zv. dr. 

szolsrabir6 tfevegye 4 

NEMESMILITICS 

Horvatn Jentf ftfldbirtokos 14 

NEMESVID " 

Cseaaddrseg 5 

N£METB0LY 
Csemdorseg 6 : N0GKAD ':.. NOVA ^, 
Csendorseg 2 

^ 7 ¥ARADSZEKEDA 

David GyJIrgy dr. ref. felkfe-z 

42 

Nyaradszeredai kaszliio 41 

SI kiddy 'S'andor '. vaskereskedS 

40 

NYIRACSAB 

Orszagos Fmdhttellntezet 
intezosege 7 

NYIRAD 

Csendtfrseg 2 

NYIRBATOR 

Orszagos Feldbltellntezet 
joszagfeliigyelosege 17 

ZambO Ernb 'jopzasrfelilgjteiS 
lakasa 48 

NYIREGYHAZA - 

Csendorseg, in. kir.: 

: Cseadfiroszt&ly gaedasag-i .UKaiala.- 
a kfr. csen'dftrkiizlekedesl ors., 
Besaewf fy-t6r 4. 24-98 

Havas K aim an ra: kir. szazado?, 
Lather-Ma 22-49 

MarfUldy Jozsefdr. kir. ugy6sz, 

Yirag-a. i6- 23-96 

Nagy Istvan hi. kir. csendfir- 
alezredes, Szent Isfrvan-u. 15. 

22-89 
Fosta allom&sat, m. kir.: 

Tavbeszeld osztaly 28-43 

VendAsrszbba 26-43 "[■■■ 6FUTAK. 

Kozsegt el«ltar6sagr 

Begecs 3 

■tTjfutak ■' .:'2 

Stranbbaar Antal kereskedS, 
KutiiTa-bizomanyos. Tjuitak IS NYIRKARASZ 
fcfoner Jeni* dr. kiirorva- : . 

NYIRMADA 

Obetk<> Desisting «zv. dr. 

szarittf lizems ' 3 

NYIRTfiT 
Bodzay Istvan foldbirtoko? 

^YtJVED 
Hivatalos ordk: 

, : , Vas&rnap 6s NEMETLAD Csendtfrs6g 8 MatanesI G6aa veg:yes- 6s ter- m^nykeresk OBECSE 

Ambrus Andras viragiklci, 
HorUiy >K-H. 1. 1-67 

Szoaomar LaKZl», az dbecsei 
jaras \-Ltezi Ixatlnag-ya, Thar M6r- 
K- i' . 1-64 

OCSA 

Bagy Inszky Kalman gazdasa <?a. 
.Ujerdo 4iV 

■Slexfs Sandor t'aipari Uzeme 35 

Komjathy Arpad feidbtrt-okos, 
Ujerdo Sclionberger-'tanrft'" 41/5 

Kozsegl el«ljar«5sag LSpA. 
Ieveateottlion 50 OGYALLA . 

Dtkasz laire lieatus 6s rneszaros 
86 

- -Ok£r ' ; 

LeiboJd GyiJrgy keuder^yaros 

lakasa : 18 

OKLAND 

€senddrs6g, m. kir., Szekely- 

z-jombor 16 OLAHLAPOS 

Hivatalos ordk: 

UetkOzuap Vasarnap 

6s iiunepnap: 

S—12-igr, . S-ll^ior, 

ti-'-lS-lg. . li— 15-ig. 

Csak eldfizetOk r^azere: 20-21-ig. 

Bako Zoltan dr. orvos 3 

Csend«rs6g 2 

Kiss Janos ffildbirtoko? 4 

f«r£sztetepe 5 

Ktfzs^gl elttljarosag 1 OMBOD 
Osendors^g 
Ktfrjegyztfi hlvatal 8— 12-isr,- 
14— 18-igr. 8-ll-ig-,. 
14— 15-is:. Gsak elCiizetfik reszere: 20-21-ig- 

Galbory Samuel dr." OTI. f64 

orvos '•- 2 25 K«zsegl eltfljardsag 1 ORADNA 
Allomftsl6nokst*g,!Wav. 28/b« 

ORGdVANY 

Balogh Gyorgy ref. IeikesK 17 

Gyrtgyszertar az Isteni Gond- 

vlseleshez, Heczler Emi'I gyvgy- 
szeresz .. 16 

: Rovacs.es Fla liengennalom 15 

Papp KMman borbizomany os 1 8 OROSHAZA 

B6nes Antal ftiszer- G3 Tegves- 
:kere?k., Horthy-u. 4.-. 8-08 

Fejes P6ter rauasztalosmester, -fa- 
mesrmuakalo t'tzeme, Uxiba-ti. 12. 
3-01 
Gabris Karolync eltS- es vagott- 
-'■'baromfikeresk., Szentosi-dt 21. • 
5-10 
Gazdasagi Iskola, lasd Toli 
^azdasagi iskola es mezt'5g:azrla«asri: 
szaktanaosado allomas. ra. kir. ■ GazsS Sand or Izveeres, i*pK.ere- 
lezd, tablaltvegr raktar 3-02 

GySrI Pal termSnykeresk.. Xcsguta- 
t^4. 2-48 

H6dy Karoly koe-3igyart<5. 1.vajar: . -. 
bc!yi-a. 21. 8-04 

Marsehal Ferdinand vas- • 

keresk.- - . : S-88 

OrosbAzf : gazdatfjak egre- 

siilete, IV. Kl8d-u.. i. 8-98 

TelkesI I5ela Jenci bor-, :<**•• 
na'grykeresk., kcrlatlan Ilalraerfe, 
Set-lit Istvan-xit 36. ■" ". 3-07 

Vces^rltlozsef rfif5s- ^3 dlratdru- 
kerosk.. OySTy.Vihnos-t^rS: 8-00 OROSZTONY 
Csendorseg OZD. 1, ; 

■Fazekas Mlltaly boi-, sseea- aa 
sz-eszesitalok n^vkeTeskedbsd, 
Mecskei L-«. 21. ';• ..6-02.. 

Forray Kalman rimai «elme- 
zesi tJztetl'CzeW, F5-n. 8. 38 

Peterl Jeai6 rimamnranyl 61elm?- 

zesi/ii-zietkezeie, Vasv.ari-n: 5. 68 OZORA 

€se»d«rseg 7 

OCSfiNY 
CseadOrseg 2 

OKORMEZO 

JH. kir. allaml polgarl Iskola 
IgazgatOsaga 24 dRKfiNY 

„<>rangyal" gydgysiertar, 

-Eri'iiyi Istvan 11 ORKfiNY-TABOR 

Balntner I.aszlo tlt^e, m kir. 
alezredea 1-21 

Kanta Antal m. kir. eerades 1-15 

Pongraez Geza bard rlt^z, m, 

kir.- huazarCrnagy 1-23 ORSZALLAS 

Bozmanltz Marton kereskedd 

:■'■ ^ 6 

. PACSA 
Csend«rseg 2 

^ v paka . ; 

Cseadtfrseg 2 

PAKS 

CJsendorseg 20 : palAnka ': Bobaesek Janos 
Eisenhnt Ferencn* SJzv. 98 
94 Fiseber Ferene siit6n»ster is---. : 

kereskedd 27 

.Tegyzol lakas, Djpalattka 80 
Jerkov es Massing kereskeda . 
.14 - xxxtii- - ; Kaiser - Ferene kerjeskedd 95 
tfareh Ferene R©ff6r 1-07 
Koesis Janos kenderfottoda 88 

: : Loch Mar toss bSrkeregkedfl 

.1-06, 1-09 

Uiveszegyestilet, patankai 

jarasi 85 

■ Merknr taskagyiir ; 1-20 

Polgarl Hn- es leanyfskola, 

m. klr. aflami 1-19 

."if nek Janos kereskedft .1-08 
■ Reszely Nandor tak&sa ' 07 

Sehweisz Anna costs tiset- 

viselfinS 90 

vtteztelej> 26 Franz-Xajd-sne tev.-, a -Magyar 
Kemseti 8 ink ay iszl Lly 0n»kei , k 
(fcyegye 39 

Geltl Paine 8zv. gyogyszertar 

tulajdoaos 45 

Somlyal F. Karolyne textil- 

keresk. ■ 43 

Szendeity ttzllurd ttiszer- 

keresk. 42 PALICSFURDO 

: Bertron Ferene nSm. kat.-lel- 

keSS 1 PANYOLA 

- Panyolnf ,,Haitgya**Fogyasz- 
ta&l es firtekesittf Szovet- 
fcezet 1 

PAPA 

Aes Istvan bor-, s8r, szeaz aagy- 

ei kiskereskedo, Boldogassrony- 

titja 5. 10-29 

- An GnAztav okl <r<?.pesamern8k, 

Bakonyer-dt 5. 16-61 

■■- Baksa Geza cipSlizera, .Vitwa-dt 5 

17-65 

Bod&nsxlcy Zotta'n fakereske- 

delmi ttgvntfk (teraben.* IV/1S— 
X/16-ig) Kis-ter 4. 17-68 

■ Falndy GyfeS m. kir. honved- 

szazados.Torfik Balint-u.23. 13-6E 
Gcnies'' Joxsel'- textilkereakedfi 
lakasa: Kossuth-u. 14. ■ 17-59 

Hermann Laj«s fn.-technikai 

laboratoriuroa, Jokai-dtiS. 17-60 
Hoffmann Adolf fla vaskeres- 

kedo."Kis-ter 2. : '16-68 

Mgeti K&roly posta mfiRzaki 
". ' segedtiszt, Ferry Oszkar-fcer 2. ; •; 

17-67 
Ole S&ndor papai ref. egyhde 
■ lelkipasiwranak lakasa; Hdrtb'y , 

Miklos Ffidt s. 13-53 

Papa v&ros tiszilorvosl hf- 

vatala, J6kai-«. 9. 17-37 

Soi vinos Antal m. kir. fChad- 

nagy, Pwsonyi-n. 10. 17-64 

Tsohohey JenO Vaennm lerakat, 

vasntallomap 10-25 

PARIPAS 

■ Bartl Bela Bzenb-Lelek ?y6gy- 
saertir 14 PECS 

Arnold -Nandoriae- nyug. realisk. 
tanar iter., ifeim Pa!~u. 1. 39-71 

Bors6 Jozsef fuszerkereskedS, 
Kiumei-u. 31. 18-72 

BorsosAnr^l.m.kir. ■'fflharlnapy, 
NagysEebeu-a. 3- 29-91 

Csendorseg : 

Kerfilet, osztaly, Hzarny, -".nyomozd-- 
aloiztaly 6s hiradoSrsparsncsnok- 

TOrzs 6a osB:-aly gazdapagi hivafri! 
20-i9> 20-20, 20-69 
Kflva«rdsz8IW>si firs 21-92 

Meosekszabolcsi firs 16-49 

Pellerdi firs 10-97 

Csdngor Janos m. kir. szazados. 

8zigetl-u. 39. - 16-09. 

Csont&k -.'Ferene magan iszt- 

viselfi, Anna-u 3 ■ ' 24-£ 24-32 

Darvas Xlvadar mav. tSitn^zfi 
wftldjei 4s laiEasa: Csoronika-diilS 5. 
25-09 
Dorslcs Gyorgy dr. m. kir. ■ 
orvogbadnag'y, Mimkacsy M.-u. 2. . 
14-73 
Gacs Ferene dr. nvugr. varm. 
teugydsz, Ispitaalja-u. 12. 39-69 
Horvath Janos m. kir. posta- 
saaraellen6r, ,'.Vas Gerebcn-u. 15. 
15-65 
Hoke .istvan mav. titkar, Grdf 
Apponyi Albert-u. 4. JS9-7 PARK ANY 

Hazai Malomlpar r.-t. 83 
: KOzsegf elSljar^sag; 

', Eozellatasj bivata'.a 4 

Kernes Sundor dr. m kir. 

allatorvos 46 

VI-u.&or - Helm • vas-, szerszam-, 

mezoga d er^pek-, edsuy- ^b ISszer- 

keresk. 70 

/ahovay Geza vill. 6s vlBreBet#k- 

S7ierel63i v&H. 30 PASZTO 

Zeman Dezs6 dr. ffiorvoB 12 

PfiCEL 

Dnllskovleh Arnold faceiepe 
39 helyett? 40 

Farkas Jozsei dr. : taaarseer^a, 
: " , a'!JU.W«z-nfiprvo3. 44 Talos Imre vas-. epBlet-, butor-, 
szerszam-, eazd ^pek- haztart. 
oiukek kereaked^se, Gi6f Be- : 

■ ' ayovszky-u. 19. 33-00 

TanEeldgyeloseg, m. klr. t 

Kardos Kaltaan-u. 5. 11-70 

Vajda Frlda ponziigr'yi irod'a- 

■ segedtiszf;. fe.ia-ei-i orszagut 29. 

34-68 

Vary Istvfin. m. kir p^mriisryi tit- 

kar, BercsSnyi-u. 4. 11-03 

Wlgan Karolyne^ a6i 6s f^rfi- 

fefivrnenrfcvarr6n6. '■ : Vi'ragr-a. 6. 

39-72 Barath EndreneSzy. posta- 

•:; mester .•'. 2 

1 ■76 

Kass 'Jozsei. m. kir. csfead6res . 
des, Perezel-u. 13. 23-72 

Katonal ep. es hatdsagok : 

■'•-*'• ■;, R6t-u. 31-82 

Kesz Jdzsfl trvkr.;<xri tisztv., 

Xav6r-u. 26 34-49 

Klsmanyokl Agost m. kir. ez- 
' -redes,; : Egryetem-.it.- 4. 23-47 

Klein Bela mftasztalos,es bntnr- 

keresk: lakasa, Bnzassy Abel-a: 13. 

30-26 

Kdbor Denes varosi peaztari 
tiazt, 6temefc6-u. 2«. 34-72 

Knnery Gabor ra. kir. ezredes, 
Arpad-n es Nevtelea-u - sarkon Iev6 
villa 31-00 

Malinger -'--'Janos hombarbi^oma- 

. nyoH, Szalanta. ■ ' 27-58 

Mttller Jozsei villanyszcrelS- 
roester mfiszaki vallalata, Xavor- 
u. 14. 39-39 

Nagy ■ GyiSzl> : m. kir. pdnziipyieriiz- 
-; pat6kelj'ette5 Anaa-utca 20; 25-47 

Neriieth Gergely t(iszerkeresk. ! 

Bzipeti-u. %Vl. - ^8-66 

Neomiiveiesi Bixottsag hiva- 

taia, Kardos Katmau-a. 6. 11-07 
Palos Bernardin taukeriileti 

kir. mg., 8z6ehenyi-ter 11. 80-41 
Plllvan Mlhaly dr. fflisknlai 

taaar vicerektor, Papn6velde-n. t. 

21-83 

Ratky:Henrlk m. kir, ezredes, 

Mai osva3arbely-u. 5. 34-69 

Rtshter Tlbor lakd?a, -Papn8- 

velde-vt. 8/b . 14-94 

Szekely Istvan takptarJ i.sr., 

dr. Varady Antal-u . ' 2. 23-95 
Szentimrey Bela m kir. ezre- 
"des'.Rakdczi-ar 38:.; ,'■"..'. 14-00 

Szentknthy J&nos vitez. m. kir. 
■ -esredes, Perczel-n. it: .31-02 

Szokoly Ferene Mav femsryelS.- 

■"-i'im Pal-u. 1. - 34-71 Sztoikovles Antal lokeresk.. ' 
azigeti. orszapdf 31 39-68 PECSVARAD 

Sok'las Slih.aly k'Jr]e?yz3 6( 

'. PELBARTHIDA 
Hiva talos orcik: 

S-t2-iff, 8—11-isr, 

; 14— 18-ig. : : 14-15-isr. ...• 

Csak eldfizetdk reszere: 20-21-ig. 

3aratli Endre 

■ raester ]. . : 

KorjegyzOseg PfiLMONOSTOR 
tsendtfrseg 6 

^ohanynagyarada^ m. kir. 

35 
Tlsztl etkezde 36 

Wlttmayer GyBrgy ke/esk. 39 

PELSOC 

Honved tiidiibeteg badikor. 

haz pelsdci parancsnoksAga, m. 
kir. 26 PERECSENY 

Ban«in-5<6Ie vegylgyarak 
r.-t. 38. 39, 40 FFRED 

illeszaros Istvan szeh- es tfizi- 

' ' ' - 11 PILISVORtJSVAR 

ApathI Gyula Mav. inWzft (.„} 

PINCEHELY 

Csendiirseg 31 

Uptay I>a|os dr. leisdhasi u* 

vezerig. ; 4 

POCSAJ 

Olenes La|os allatkereaked4 12 

POCSMEGYER- 

LEANYFALU 
Dorner Dezsd dr. tOorvoa 2-22 
Pekar . Gyulane flzv. (ay&yi 

allomas) 1-41 

Pekar Imrene dr..ne 9*9- 
■■ Leanytalu fnyari altomis; , 2^74 

POLGAR 

KiJzs^gi eiaifaros&g: 

Kozelelmez^si hivatal 45 

Legullalinl paraucsnoksa;; 

.. .44 ■- 
Postahivatal, m. kir. 60 

POMAZ 

Hunyetz Karolyne fftldbirtot©^ 

fioronka Gabor dr. orvos 2-96 
t omazl . ."RttelszOv'et kezet, - 
mint :\z O.K.H. i^i& ' 

2-88 imlytitt : l-9a : ' : PUSZTAF^LDVAR 

Berke' Ferene Fatura biBoiiii- 
nyos 1Q 

Csiamadia'.LaJlos iffitaloaitulal- ' 
doaos -; 8/a 

Mnrval janos mozitulajdono*. 
kpvacamester, tercs6p!6 3 fa (inkentes TUzolt6 TestHlet 

15 

Sey Laszl6 dr. ko'rorvos. a posta 

bet. bizt. int. orvoaa 14 PERLAK 
Csendorseg 7 

Viragh Bela k8zse ? i f6jegyz<5 20 

PESTSZENTIMRE 

Bareza Sandor dr. orvb3. bel- 
-yigryasa,- Ida-u..2. 40 

Toppler l.afos venders, JenO- 
a. 87. 41 

PETERI 

lilenllz Karoly aagyber!6 . 1 PILIS 

Kentenezei Sandor gazdasaga. 

I^pos 26 

Toldl Ferene vegveszeti ttzem, 

-{Psi!fa:?hes-r, Szatmari-xlt 3S. t?h 
163 til) lifikja: Pilis. Orszaguv 7 ! bahoratorittma: Vatyai-fit 22. -27 PUSZTASZER 

Jega Szabd Janos fftsser- «* 

baromr'ikereskedO Q 

PUTNOK 

Borsodi Szenbanyak R.-T. 
velezdi .ybanyasssata'j iizeroreeetdaif PUSPUKHATVAN 

Babinszky PAI vsgyeskeresk.. 
Homl ar albiaora. 5 

PtJSPdKLADANY 

Postalgazgatosag, m. kir., 
.Debrecenr.il. fipitesi osztilv 
artyagraktara 95 

4»rdasi Jozsei kcrcsmaros 77 

ZeUld Janos jarasi m. Wr. ras- 
dasagi relugyelO 78 

RACKEVE 

P6cs Istvan kfirzeti . VisiieloRBto 

..Futnra" bissom. ; 41 RAKOSCSABA 

Bako Jozsei es Tarsal caerep- 

kalylia es keramia iizem 64 ■ 

Bal.ogh Sstvan iuszer- e? vegves- 

kerfe3.it. - '82 

Baron Mlbaly epitOanya gkeresk. VI - XXXIV - Bod 6 LaszI6 m kir. postatissst 60 
Csafkas Lasztone »zv. «»r- j 

nagrykeresk .62 

Cfe&ayt Isi^an bip&mmesr,at T kji- 

JelWt keresk 84 

L v arnoizy L,aszJ6 tfigzer- . veiryes- 

4a vasfceresk. 66 

Dezsy Fereno iifisarnliwme 71 

Gaily Gyozo ra kir iiostafeinsry. 

IS 

Galyas Sandor b&dogos- *s sze- 

relOiuester 57 

G&rdonyt Jozsel dr. Mjidmuv. 

min-ba "beocztott rn kir Mak*!^- 

tasi i?. 45 

GyKrky jozse* m. kit. postatiiszi, 

'epitesvezettf 51 

tforvath Alajos kereskedelmi 

Kallay Nagy Laszlo fefaeHa a='i 

kirend vesetfi, birtokos 80 

Kenessey Arpad elektr. orvosi 

mfw.eresz 11' 

&. Kotucs Andras nadiliv-c_in- 

rolRjdouos 86 

frlaforos Laszl6 snikviznaem, 

„Harn5St"-viBesss5eusavta'a.lvat 83 
BUkalass Dezs«, az allarai srin- 

baEak ffifcuiiyrvej'-etSj*- 81 

Nagy Kornelref.lelki pastor 48 
Qberth Margft tanltdnfi 63 

FapKalmanny.pofitefSfeifigy. 56 
Fataky Fereno okl. lparmf. vesx, 

mfiaszialoa 5S 

tcakssessafcai „f?angya** HS- 

ttelrt 43 

4. r«. ti6k £9 

Rfrirly Istran all. tan., ie's«6mil v6s7, 

Sehabl ny. hnBz&rsrazados 41 
Szabolcst Ferencne 67 

Szekelyl Karolyszerszamki-ssziifi 

ttzeme <» 

ileiiafiii Zaltftn «Bv osztaly- 

ftrfklflp- La.fos I«|| G-Mia-syar. 

:i?7.tv 7 > 

8zlfcs-fiavn6 ttw. T»r»k Ui7el1» 

kuzsepi 6v6a8 65 

Kz6hyl J»Rl#pfl!ettaua?ykerosk. 47 
Takats Bela asztalosmester, £n'p- 

Pi&reberendezettaszUlosiizemG 42 
Thury Janosne 411. tanit^nS 61 
%'aaarkelvl Be-la ny- postal an. 

Vasarhelyl Janosne ?KftV 

polp. isfc. tanarnO 46 

VIragiizlet Tdth Maria 40 

Wagner JozBe? eplteRl vctk 72 
Kamardl Janos 68 RAkOCIFALVA 

Horrath Istvan pabona e- 
ffissserkereskedd, sFotura* bizo-j RETSAG 

Farkas Robert rn kir ^av.a.l.^ 

fe'omfcoss CSabor vit&s. m kir* 

alezredeg 13 

Kosenbaeh Jozsefnc ttzv. 

m- kir postMrjaster §0 RETTEG 

Clemens Albert Bela sryi'gy- 

'"'''Ssieif^ 

Korjegyzoseg, Arpastd 14 

Rlnnkacsy Lat"os mav alloma-- 
uviiik 12 

Zaballk Sandor 17 

Buday Jdnos henj»firmalm;i 2 
Bomenkos DezstS veyoskerop- 

K»zs6gf e|&|pr6s|g 1 

Kovae.K ttertalan ref ielk£?e 6 REV 

Tii'£ Alfred ker&mis 6s ceerep- SARBOGARD 

Backer Gyiirgyne ozv., Tompa 

M.-ll. 2n 63 

liovaes Laszlo bente* *« n>6sz4- 
vos Nyil-n. * ' 79 SAREGRES 

Bazsa Sandor ref 'elk-Is? eg:y- 
hazmepyei ffijejryrf JJ 

SAROSD 

Jvoviits Gabor dr. rnaJaJ, ?»»- 
rtasa^a. JakalmaDa--- 80 14 
Knbal 1st Van malomtulaidonop 7 

RAKOSKERESZTUR 

ffevay B61dne borkeresfc. $s 
borbizomanyos. a salg6tnrjani bor- 
? lDC^wet k.ft tltryv. Ma'om-ti. 24. 

RAKOSLIGET 
fladerspaeb Ferene (ryigysae- 
r«9». ui-u. 12. 67 |C- ,: ".EEFdRMAUUS-'*"' . 
KOVACSHAZA 

Fapp Testverek ir5zmahna 4 Gazdasegely szovetkezet IS 
G6ber Janos brreskedfl 21 

Jang Antal dr. orvos 17 

Jnng Jozsel iriotormalmos 20 

Selserer Ulatyas dr.. ktijM^l 
nrvo5 19 RIMASIMONYI 

Bnday Janos hensrermalnia 2 
Oonionkos Uezsa vecyesken'*- 

keslt% . 6 
Ezsak Elemerne klsdobronyi 

pazd3sap3,.PetPesi)ti«!!ta 7 

Kovaes Bertalan ref. letk^sz 5 

Kiizsegl eloljarusag 1 RIMASZECS 

Halaszl Istvan efipnifihely £' 
va«;{intiSde 4 RIIVIASZOMBAT 

Allnml Korhaz. Hunvadi-n. 2-* 
2-35 

Timary La|os szamvevCsepi 

ta-n&OBoa. qros-laok, Amlrassy-u. S 

s-oo ROZSAPATAK 

(1 K4poinokmonos or) 

RUM 

Itftzmani) ,\ndras vasktresk 2 

SAJOSZENTANDRAS 

(Iftsd Bornker^k) 

SAJOSZENTPETER 

BegedM® Aiadras Ur- &n cipfi* 
kereskedfi 68 

SAJOUDVARHELY 

riAsd Bomkertk) 

SALGOTARJAN 

Juhasz-f,aezlk Lafos O.T.I 
szamv. ian., liiqret-u- 1 4] 

Fapp Laszlo f5«?.et- *s vfepyes- 
kert-.sk... Karancs-u. 25/d. 2-54 

Salg6tar \&n megye! varos : 
Varosbaza, FS-u. 40. 2-51 

Tanay Bela vitt-?., m. kir. csend.">r- 
hadnatcy, Bz6kely-u. t>. 2-55 

rjhazy Jozsel nirlapbizom. 
ujf&tj-, kJJBy?- 6« papirboltja, 
lo-u 15 1-5S 

SAP 

Sftpl ..Ban^ya" Fogyasatasl 
es Br t^kesitS SzOvetkezet 7 SARKADKERESZTUR 

angya Fogyasztasl 6s forte- 

kesfto S5sli¥etkezef 4- SARKDZUJLAK 

K0vart Tlbor'dr. k(ir«rro« 8 

' SARMELLEK 
Csendorseg 2 

SARSZENTMIKLOS 

Legeza Geza tacftd. Lep<5parsnc«t- 
nok, B/eut lst-4n.:1t 9* 13 

SARVAR 

Szabrt Jeno ^lflanatkerert 1 -86 SASD 

Biro Aladar dr.. Oey^d 59 
Csendorseg 31 

Halml Arpad poigrari g-eplro 42 
Fapp Lorlnc rendeglC? 60 

Schramm Gydrgy cip6krr^k. 

m 

SELL YE 

CsendOrseg 4 

Varga Jozsef ref. Ie!k6g». Drava- 
ivanvi 42/6 

SEMESNYE 

-lasd Nsrryflonflat 

sepsikUrOspatak 

Szekelyfoldl allamS men- 
teiepkillonltmeny parsd^, 
m. kir. 5 

Zabolal Valparl r.-t. 9 SEPSISZENTGYDRGY 

.BogdanKajcsAndras dohany- 

nag-yants. G-rdf Teiekl PAl-u. 1. 
1-65 
Csnlak Stone! dr.. Kikes 
Kuk-iricii-n. a. 17 

Gytim?Jlestermel»k harem- 
ssseki tagegye»tllete, gr6f 
Teleki P.-n. 10. 1-1 1 

Imreh Aran £p1ilet 6« m:;butor- 
n-7.U",1os. liiijos kinUy-i: 15. 24 

Peter Gyorgv c;p5», divat- fp 

ruTiflarufeeresk., Csiki-a. S. 22 SIKLOS 
Caenddrseg l* SIMONTORNYA 

Csendors^g fr 

Fay Endre bOrgryari tisttv. 41 

Fried Bern 6s Flal b5ripar} 
6b keresk. r.-t. 
Sehrailer Bewd ter. Mkkw* : B2- 

siOagArd 

Malinger Janos dr. kOrorro* g 

SIOFOK 

Iruetaer- Al^|m«f Mraniftfutn 
ro«J 1-1 & 

Csenddrseg 

BWfoki ttre ^ 6 

Vliil firs 1-83 

Balatomijheiyi fire 28 

idridktiPiDitm^iiy fVlf/1- 

vrir/si-ig-i 1-69 SOLT 

parancsnok 46 SOLTVADKERT 

Gell6n Janos da*. k(J58. orrw 76 SOMBEREK 


Blill 


Folgar? olvasoktlr 


•7' 


SOIVIKERfiK 
pi 


■ & SOMOGYCSICSO ' 

(14ad Ibarosber^nyi 

SOMOGYFAJSZ 
CsendOrseg R- 

SOMOGYSARD 

Somogysardl B6rgazdasai{ 

lrodifa TO 

SOMOGYSZOB 

€sendors6g 4 

SOMOGYVAR 
Ceendorseg % SOMOBJA 

FtSIde* Gynlm d^„ rills, futet-i, 

fi§ryT#d ^kass 72 

Blltskel J-iiz^el ken. el. isk. ttinfM 

6^ 

Sady flllkKSs m ktr. sslsfedob 

48 

NyaraWJa, Kereaztnri-tSt 8. 12-38 SOPONYA XXXV - SOPRON ■ : .«; Sagossy/Bela postatiszt, 
: f-aszld kiraly-n. 2. 12-21 i Pal.varosi fdmernSk, 
Lakner-n. «. 12-18 

«oros Xstvah dr. kir. KgyesJs, 
" Mandorffer-ti. 13. 12-26 

7' : Braekner.'Lajos.dr. szaksz. • 
iM., Kepezde-u. 12. 12-29 

: Delmel Frigyes epitesi es vuzeld- 
anyagkereskede, Gy6r-dt 1. 12-32 
' files Endre ay. jarasbir6sagi 
eluBk, DBbrentei-sor 2. 12-19 

'<Sal<«ieao gyerpydalfvi.Varm. Ktfzj. 
Szdv. igaagatd, Vndasz-tt. 40. 

12-22 
.Jozsef Nador Mtiegyetem 

Menaa, RaWczi-u. 37. 12-27 

" 31areis'2i©na m.kir.postakezeldnG, 
Deak-ter 49. 12-31 

KaSt Pal m. klr. gazd teltigi eld, 
Rakdcei-u. 8; 12-30 

• Raneb. Lajos m&asztalos, Caen- 
fcery-u; m. 12-20 

SzilSgyl :Csaha ■ Vojta- m. ' kir. 
postafotiszt, Arany Janos-n. 25. 

. 12-23 

Sopron varos! kozjoletl sztt- 

■ vetkezet,, Varkeriilet 44. 12-24 

2ax M&tyas kentes £s meszaros- 

roester. Pdcsy-n. 6. 12-28 SGROKSAR 

•Hetesy Geza ostornyel-, ostorszi j-, 
bdrftlssd-, osap6- es varrdsssijkesBitd, 
Beak Ferenc-a. 2. 81 

fgudolf * ."Co. Zittaui oeg magyar- 

orssagi «6kja, GragsalkoYick-u. 187. 

84 SOSKXJT 
C»dkat letvan berld 1-29 

S0JT8R 

•t eendorseg 

SOMJENMIHALYFA 

^©sternaay Sandor eraijgr 
'.elkesa 4 

STRIDOVAR 

i sendSrseg 8 

SOMEG 

Apollo mozgd Uszkay AiadAr 

marital:- "•":. 47 

rsendorseg 34 

SZAEABKA 1. 
Andrasi Istvan l)6r- 6s eipflkel- Kollar JozseS i flsKerkeresk; . es 
Mateo^z te&erautdfuvarozd, Beta- 
len-u, 70. 7-92 

Eomor Er lakasa: Mikes-u. 3. 
8-95 

Korheez Gyula ingatlaii e* ti.ru- 
forg. r.-t. Szeged v. ig., Ka*ine?y- 
u. a. 2-07 

K&zpontl lovasorszoba, 
Petdfi-u. 25. 8-81 

Ravay Gyurla papirariiiizera, pa- 
pirftalt&dekbev'iiH-o'helv, Zemai- 
u. 12. 8-17 

Strelitzky Denesne dr. Lei- 
bach Iloiu* fO>dfiirtoiv ossa5.. Dam- 
janick-u. -22. 6-15 

Stiihmer Frlgyes r.-t. fi<5k- 
ttsslet, Szeut Iscvan-ter tf. 69 

Szabadka KertvArosf R. Kat. 

s ,Jeznsa ; Ma]»k;Ss"LeIkesz"> 
seg, Hetvezer-u. 3. 87 

§z£ke!y.<Veno dr. polgarmcrster- 
helyette s, Blr.ha-u. 2. ■.-..:. 4-89 

SzentirmaS Gyula, a Magyar 
All t- es Altatisermekek .i vital 
SzSvetkezet tisz'tviseldje, Damja- 
nick-u. 1/3. 6-58 

S«iiagyl:Nandor''dr. bor- 6s 
neraiszakorvos, Szabadka varo«i 
nemibeteggotidozd KSorvosa. Bein- 
n. 10. S-76 

Szeltfsgaasdak Begyktfzsege, 

. Szabadka 4-77 

Tlszolczy ".ftezso, Wesselc-nvir.'- 
6-78 
VarosI kozellatasl hfvatal. 

Kossntli-a. 2 8-16 SZABADSZALLAS 

B. Kovacs Pal malomigazgat-6 

42 

Mesterhazy Gabor m. kir. or- 

nagy (Ozv. Vida Ivanne) \ 43 

TagvergsboSSer Antal bor aae'v- 

kerenk. "jj 

SZABAD- 

SZENTKIRALY 
Cs«xidor8eg[ 2 

SZAKASZ 
KOzo6gi eieijardsag • l 

: SZAKCS 
Cseadttrseg 

SZALARD 

Zampfe Magda ny. ttsztrist'lfinS 
20 Wkkereskedfl, rbs-a. i - 63 elpokel- 
u 8. 5-78 : Serlekovloh VInce ktfayvter- 

JesusW TaUalata, Damjanick-u. 86. 

6-66 

Csafkas es Maesa! 6ras 6s 6k- 

8zerk6sBit6k, Batthyany-u. 7. 4-85 

'. Csik JanoB hen tea in m^searog, 
Paganiai-u. 35, 4-41 

DIeaes Oehm Tlvadar vitee* 

m. kir. aaszarszazados, Sealay 
Laazli-u. 12. 2«37 

Glogovcsan mslom, g«-os gya- 
Iogezred-atja 37. 8-23 

Hajnal Karoly ecet- e« konzerv. 
gyar, Blaha-u. 4/a. 6-70 

fatteal Gondvlseles gydgy- 

szertf&r, Th{tkO!y-ti 6 28. 2-49 

Jakobcslk Jeati Magjr. Alt III- el- 
bank fidkfinekhelyettes, Pdnhiny- 
■u. 22. 8-86 SZALK- 

szentmArton ; , 

Nagy Fespcnette «zv. ftiszer-, 
vas- 6s divatarukereskedese 8 

Rabeoay Sandor reformatti.s 

lelkesa H SZAMOSS0SMEZ0 

(lisd Qa\g6) 

SZAMOSUJVAR 

Galvaesy LaszlO flireszielep 

igazg. 64 

Hanek Jaaos bor- es syrnagy- 

. keresk. , ' 7& ; 

Keller Frlgyes sert6shizlaid 86 Kenxes Pal dr. allatorvos 72 

Pongraez Alad'ar mozgdk^v- 
szinhaz tulajd. 73 

Pongracz Simon dr. fCWbfr-- 

tOi.03 67 

Szewlk GyiJrgy geplakatos 25,'a 

SZAPLONCA 

Papp Jail« Jepaai erdfttnlajdo- 
nos es v;iHaIkoz6 4 

;.;: •SZARVAS; : : ■ 

Efuzavlr ag D8 vatazlet,. \ . Deak 
Ferenc-u. 47. 1-69 

Evangellkus Gozxdxiokf Hi- 
vatai, Kossuth Laios-u. 34. 1-68 

Koviies Fereae, a Szarvasl Taka- 
. -rekpenr.tar igaegatoja 1-70 

Kilzos Szfkviz TiiltStelep, 

.Beliczey-ut 14 ' 1-71 

,'• SZASZFALVA 

(lasd Elesd) SZASZLEKENCE 

Katouai 6p. 6s batosagok : 

.Honved leventekiirzet parsag 10 

SZASZRgGEN 

Csenddr ktlzlekedesf ors- 
parsag, m. klr., Rakdczi-u. S6. 
1-94 
Dohaaynagyaruda m. klr.j 

Henricli G-uszi'av/Gr. Teieki P.- 
; «- 33. . 1-92 

SCaaJes Janos timarnzerae, 8i5r- 
haa-u. 41/43. 1-93 

Szmolka Jdzsel ; textilkeresk., 
Horthy Miklds-ter 35. 1-91 SZASZSZENTJAKAB 

"'.'.- (lasd Keoi^s) 

SZASZVAR 

Cscaddrseg 2 SZATMARHEGY 

Aatal BezstS gy.6gyaaerdw-. 

SZATMARNfiMETI 

:AilaasI Pazmaiiy lateradtus, 

Vajay-ii. 10. 6-37 

Allanii Polgilri Flnlakola, 

Mn3soLiai-u. 5. .4-18 

Bernatb Jdzsel dr. orvoa, A ttila- 
u. 10'. 6-43 

Bezdek es Golya «iigy'Ura6les. 
iraport-export„irodaja,B6szi}rni6ttvi- 
u. 10. 6-57 

llodnfir Alajjos sKauto* asvany- 
olajgyurak kepviseleie, Kisfaludy- 
u. 12. 1-82 

»obay Fereae tarsasgepkassi 
(aatobusz) vaUalkoz6, Honved-a. 25. 
2-70 
Elso Erdelyl Dlszara 6s Ke- 
gyeletl Clkkek Gyara, 
PusKtay J6zae£, BOsztirmeayi-u. 25. 
: 02-55 
Elsd Szatmarl Cipogyar^ 
■Pet8fi-u. 1. ■" 7-41 

Fa- es Kdanyagkitermelo 
k.f.t., Magyar Erdolpar 
k.if.t., Hitler-u. 7. 07-42 

Fenyes Arpad dkh. g^pesz- 
mernok, bdrgyari igaagat'6, ■. ■•■ 
8z6ckenyi-n. 17/a 6-50 Gaal Zoltftn. dr. koppanyl, mQ»- 

■ sebesz, £ogs«ak6rvos, Attila-u. 26 
.. 6-44 
Gtfbel Istvan pa.axv.t6j»&cso8, 
Voroariiarty-u. 10. 2-90 

BorT'atb. Fereiri.ellj.es Magyar '. 

. Vflmcs festekkeresk., (Jr. Csakv- " 

■Istvan-u. 1. 6-51 

Mala es Cs'pler rrierleg fe 

.takatosiizem Honv^d-u. 7. 6-99 

Lejagyel AEajfos dr. figyired 6. 
loMbirtokos, Mussolini-u. 3. 5-17 

Magyar Erdoijjmr k.f.t., Sar- 

; kozajlak, Szatmaraemeti irodaja 
Hrller-u. 7. 07-42 

Kunkak&zvetltd Hivattif, 
m. kir. allamf ,: Bercseavi-u. 3. 
*5-S6 

^ T agy JozseS.posta vortalfelvigya- 
; zd, Nyar-u. 9. 66 

Kyirf S-Hsdor es Falop Bela 

tiniarttleye, ■ Kekettfye-a. 4. 7-33 

Pe»ziigyorI ek'mdd, m. klr., 

Boro? Balint-n. 3. 2-19 

S'eiky Laszld cukorka- es searaa- ' 
si's emenykeszitMsem, Pe 5ii-n. 20, 
6-42 

Prazslnszky Zoltan rarosi 

■ ■ irodatiszt, faigpini titkar. Jfeai- 

u. ■*. 6-38 

Pasztay Jdzsel Elsd Erdelyi : 

'Diszani es Kegyeleti oikkek gvara, 
. BOszormenyi-u. 25. 02-56 

Sam a Zslgaaond t. kadnagy, 
hadiiizemi parancsnok lakasa, 
Er.'sebet kiralyiie-n. 24. .5-51 

Staaga Gyala' m. kir. hadnagy, 
Bercsenyi-u. 4. 6-41 

Sternberg Ernd dr. u gyvM, 
Rakoczi-u... 39. . : .6-39' ' 

Szegedy itaine t -Berenezet 

■ Kovats Eva, Hitler-u. 7, 6-86 

Szekely Sandor denatnraltHzeaz- 
eloszto, Banyai-a. S«. 6-25' 

Tatovl&ia Istv&n ok\. r epiiesz- 
rnernSk, epitfimester, A/pdd-u. 2&. 
6-98 

Tdtb Iiare okl. men>0k, jadteaki 
irodaja, Hdayadl-a. 89. 6-84 

T6r«k Jozsef a SBamoaTldeki 
Erdoipar 6s Fdresaflzeni r.-t, «* 
tisztviseldje, J<5zaef f5keroeg-a. V*. 
6-35 

Tarterefoesi Gyorgy dr. tticy 

ved, a sssatmari ptispOkseg es kap- 
taian dgyesze, Petdfi-n. 20. 6-86 

^Tarnl 4 * nyomda, Szolga F»- 

reno, Kossutk L.-a. 8. 2-65 

VarosI Tavbeszelo Alloma- 

sok : Viz- es esatornaaifiyek* Pa» 

Geza-a. 23. .= ■■: 6-91 

Vazsonyi Adam klr. mdazski 
.- " tanacsos, Attila-u. 10. 6 i 94 

Vlktoria" kave&az es ette- 
rem, Sal. Yadnay Karoly, Hitler- 
a. 6. v:.. 8-54 

V«r«skeresztesHadlk6rbaz. 

paraitesnoksaga, Saeat Iasvan-ter B. 
8-58 SZATYMAZ 

Beak Peter sz&mhtdkw, b'tUt- : 
5 9. . .;;....;........ 3.. 

Franyd Janos keasea is 
ia6szaro3 21 

Kiss Gynla rites, pasal kapiia, 
plcbanos- • ->2 SZ£CSfiNY 

'It«ez'i&tvan 'neates « maazaros 

57 

SZEDERKENY 

froszt Pal borfrJ««ni. N'ybriiji* W — XXXV I SZEGED 

'■■'' Abraham Jozsef paprikaiiagy- 
kereski-45, <>6lya-u. 3.' 025-51 

: Aat6fnvaroz6 Kozma Istvan, Ka- 
polna-n. 5. . , 39-87 

: Bak'ay<.'Jozsel gy6keny, ko«kr- : 
aruk, haetartasi cikkek, term6ny- 
aagykeresked§s, Bocskay-n. 4. 

21-16 

: Bruckner Testv6rek Vaskere's 
. kedese, Tisza Lajos-krt 39. J 1-82 

Bureseh Jozsef sittOmeRter, Nyil- 

n. S3. 49-58 

'Cfeappon Antal fUszerkereskedfi, 

Fodor a 17. 40-64 

CsapO Margin- vaavari m.kir. . 

postaellenorno. Karolyi-u. 2/a. 

38-18 
Csipey 6s Vaezy nriszabok, 

Kigyo-n. 1. 24-03 

Csfszar Andor «Prdfeta» etterine 

6s sBrfefije,; KMcBey-u. 6-49-66 
CsonkaMiha aMM6je, Betlilen- 

u. 24, 38-39 

Cztr jak Laszlo dr. ra. kir'. posta- 
fogalma?,o, Parisi-kri 33/a 49-70 

Dletrl Fttlttp szMttfbirtoko?, 
Boldd?asszony-?Bgarut ltf. 

030-56 

: fibrey Axtdras gazdalkod*!-, Gyala, 

Sailadi major 34-63 

' Palkav LaSzlo a Magy. Semzeti 

Bank felttlvizsgaloja, Tisza Lajos- 

.,;■-. -krt. 22.. 49-68 

Feh6r Alfred ny. m. kir. posta" 

hiTatali igazgat6, Liliom-u. 14. 

32-91 
Galgocl Hour Ad m. kir. szaza- 
'. dos, Margit-n. 22/b. 39-65 

Gazso Mihaly. Tisza rjajos-krt.29- 
39-63 
Kttrog Andras viHamossagi valk,' 
(5tha!ora-ii. 16. 30-47 

Hoffmann Janos fcerm^nykeresk. 

lakasa, btigonies-tex 11. 39-39 
Rorvath Ferene UjszegediVi- 

gado Yendesriose, Hrzs6bet-tiget 

032-31 
Horvath Istvan kir. mtisz. tana- 

csoa, Dugonics-t6r 11. 49-39 

Karkos Glzella ra. kir, posm ?.- 

tisztnfl, Nemestakaos-n. 24. 49-50 

Ktspeter 'Pal paprikaroahna, Beli- 

bab-u. 17. 30-10 

L6goltalml paranesnoksag 

LU alkdrset, H6tYeB6r-nteai OYOda 

30-99 
,.LevenduIa" vlragosboli, 

o6gt. R. Keresstes lions, Karasz-- 
u. 1«. 39-66 

Lorant L&szlo dr. tigyved, 
Pallavioini-u. 3. 14-08 

Madacsy Lalszlo dr. all. ginm. 
tanar, egyet. lektor. Zerge-u. 26. 
39-90 
BfarssO Ldrlne vitrei, m. kir. 
osenddralezredes, Kigy6-u. 1. 

' 38-82 

Nagy Istvan dri- 6s bb'lgy'odrar-^ 
"Set. Pereao-a. 8. 48-38 

6cskavasgyttjtd Iroda, meg- 
diisott Benedek Lajos, Pariiii-krt 26 

39-70 
Olah Ferene dr. orvop. Vitez- 
u 18. 49-83 

Ortatay Anna m. kir. posta- 
dijnoknd. Dr. Boross J6zser'-a. 27. 
49-48 
Ott JOzseff mav. bazt6l-hazig 
SfiaUito, M6rey-u. 12. 48-26 

Papp Jozsef vit6z, m. kir. Wnddr- 
f6fel»gye!d. Bokor-n. 7. 39-69 

Pentz Gaspar dr. m kir. fdhad- 
nagy, SznkovatBy-ter 6. 39-83 

Radany Bezs» dr. ny. jt6KS- 
tablaibird, BoldogasswHiy-snsr.nt 10 
030-56 
R6th&tl Jozsei, Lazta-«; it. 

49-67 

«6tl B6Ia Magy. Brink <>s Kefesk. 

r 4 -t. Ftsegedi fiok tg., dzerv^iarom- 

s«r-n. 2^ . 38-67 Szacsvay Tlhor ro. kir. srazados. 
i-u.-86.-.. 49-90 

Szasz Gyula m.: kir, ; szajjadoF, 
Fodor-u. 6/a. 39-86 

Szasz Lajos lir'i 6s poidiva k^repk 
' takasa, Tisza Lsjos-krt27 v 49-63 

Szdllosf Saador maas^alosmep. 
ter. Pelsotiszapart 23. 31-59 

Sz5rln6 «zv. dr.-n6 sa. Boga 

Lnjza, J)tY()8-iparm«v§sz, Szent- 
haromsag-ti. 4/n. ■ 49-51 

Szori Jdzsef dr. jo. kir. tShad- 
nagy, Zerge-u. 9/b. 39-99 

Takd Jozsef dr. orvos, posta bet. 
bizt. int. belgyogyasz-szukorvos, 
Bi^csi-krt 23. 38-04 

Tasnadt ta^oskir. telekk8nw- 
vezet5, Dr. Boross J6zsef-n. 30. 

89-48 

Titely Janos vit6z, ra. kir. f(iliad- 
nagy, Osztrovszki-n. 11/a. .. 39-64 

Tornay Mlhaly vU6z : wtUs- 
hizlalotslepij, F.dkusj feketeiol- 
dek 80. 23-86 

Toth LaszM dr. 6s Tdth 
I.orant dr., Koss«tb-u. 13. 

49-86 

Tr^nyl Ferene viUany-, radi6- 6s 
hazitelefon szereI6si vail., :R6ka- 
u- «. 38-38 

Vargfea Istvann^ postaszallito, 
\ r idra-«. 2. 49-74 

Vargha Mlklds dr. ideg-,' elmc- 

klinikai orvos, Pozsonyi Iguac- 
u. 11. 

Varhelyi Ferene 

lakasa, Zerge-u. i/b. letter 
49-99 
Wentzel Agoston dr. pdiizugyi 

tan acsos, Kemes-u. C. 22-97 

Wolif P6ter ker^kparkeresk. 
takasa, Kallai-n. 6. 48-39 SZEGED- 
ALSOKdZPONT 

Felv<6g«, Istvan en er. v. allontas- 
k*wi. : 3-25 SZEGHALOM 

\fkl Janos dr. vezetd kir. ~ykTa.s- 

trkd 50 

KeXormatns lelk^szt hlvalul 
SZEKELYHID 

Sztkelyhf di p6nziigy6'ri biz- 
tosl kerttlei vezetft 38 

Tlsztlorvosl fcivatal, m. kir. 

39 

SZfiKELY- 
UDVARHELY 

Demeter Miklos antdbusz val- 
falata, Benedek E.-u. 3. 1-09 

ErdofeltigyelOs^g m. kir., 

Kossutb-u. 1. 64 

Lomasl Erddlpar r.-t. iizera 
yezetfisege, Betbleit-u. 7(>. ' 69 

Szakats Gywla filszer- is e.?emege 
keresk.. KOkereszt-ter 3. 1-11 SZEKESFEHERVAR 

Baeskay Sandor vitez, m. kir. 
ezrtdes, II. bdt. vezetG badbiztos, 
Budai-dt 7/9. 1-81 

Gal la Janos m6s'zaros 6s hentes. 
Xador-u. 31. 4-85 

GInszkey Oszkar vikv,-m. kir. 

e^redcs, i'Tohaf^ka-i!. 2. 

7-95 hclyett: 6-88 
Hartyanyl Jozsef Yaskere^k.. 

Nagy Handor-u. 7. 2-97 Knfonal.6piftatek "6s hato* 
sagok: . 

Houv; hadtestparancsnoksag, i 
kir.. Budai-iit 7/9. 1-81 

Keresztes Gynla vk. ezredes, 
' Yar-krt 35 1-78 

Kr6n kalyha> 6s tttzhely- 

» tizem, cegtni: Kovaea Jfmos la- 
- katosmester, Kossiub-u. 12. 4»8S 

teanyglmnazinm k»zs6gl, 

igftKeratoi irodaja, &t61 Klebelsberg- 
». 7. e-06 

IVIarH Istvann6 r ttiszpr-, rdfOs- 

es rovidarttkffTesk,, Var-krt 41. ■ 

6-88 helyett: 7-95 

Riihal GyOrgy dr. iigyv^d, Var- 
krt 17. 4-25 

„SzevIa" Sz6kesleb.6rvar 6s Vid6ke 

Aiwagrorgalmi k.tt., Siraor-xi. 19. 

1-11 2-16 

Varga Janosn6 Ozv. 6p Istvan 

. Ha temetkc it si <' s oraz. fialott- 
■szaliitd; vail. a«t6val, Bz&ah-mvi- 
n. 57/45., nappal (tizlet) 12-02 
Ejjel (lakas) , 12-03 SZE.KSZARD 

Csendors6g: 

Osztalyparane-sTioksag 6s gazdasfti 

/■.-.hiva-.al 22-10 

Szarnyparancsnoksag 21-92 

Mariln Jozsef dr. fttldbirtokos, 
Kadarka-n. 38. 46-60 SZENDRD 

Ilangya Fogyasstasl 6s 
firt6kesJto SzSvetkezot 7 SZENTENDRE 

Doszpoly Bczso dr. kir. k«z- 
jegyzo, Futo-u. i-. 2-11 

FarkasGabor <!r.,k«B6pisk. ig., 
R6mai-Ry.nc-n. 36. ( ) 

Gfnszky Katalln drog6riajs, 
Fo-ter *.. 4-3 

Katonal 6p&letek 6s hatO- 
sagok : Gtirgey Artar Iaktanya 
m. kir. ktiz«i-kez6si l)izottsaga, 
Budai-itt. 1-91 

Kovesy B61a m kir. detektiv, 
Kallay-u. 1. 2-52 

Lehotszky Janos ny. evang. lel- 
kesz, Feberviz-duW 2748/1 brsz. Stelczer Magda m. kir. 
dijaokn6, Barackos-n. 135. : posta" 
5-90 St©H Tifoor dr. Taradi, ny. pol- 
gcirrafster, Peter Pal-u.. 5. 5-36 SZENTES 

Farsahg Laszlo meszaros 6s ben- 

tesmester, PetSfi-a. 1. 8-25 

Kaldl Lajos dr. iigrv6d, Tdtb J. 

"• ■*• . 2-65^ 

Lovasy Istvan m. kir. readflr- 
; ftfjCeliigyeld l^troltalrai parancsnok- 

helyeiiys lakasa, Apponyi-t6r at. 
3-28 
Molnar Antaln6 ttzv. fest6k- 

Uzlet". KossBth-ntca 3. 2-94. 

K6nietli Lajos vitte bejei, m. kir. 

ale- rede's, Bartba Janos-a. 1. 3-21 

Patakf Lajos ttizolt'6 parancsnok, 
Uj-ntea i. 8-27 

R6tell Szaft6 Laszld tolikeres- 
kedd, Apponyi-ter (i. 1-56 

Sz6cs6nyl Nagy Laszl6 dr. 
belgydgyasz, kiizkorhazi idovvo* 

2-24 
Ha a szam nero jelcatke^ik, kerje 
a 142 «an»«rt». SZENTETORNYA 

BakI V!at«e l3kolaigazgat6 Mfp. 
elnOk 40 

Kostas Ferene iakola fgaze-atfr. 
iskola feltigye'6 gfi- SZENTFt)L0F 

Urlch J6zselkendergerebenee5 27 

SZENTGYO.RGY- 

VtfLGY 
Csend«rs6g ■■■>& 

-SZENTLASZLO 
Csend«rs6g 4 

SZENTLORINC 

Csend(frs6g 9 

Klr^lyegyhazl , ? Hangya s ' 

ssSvetkezet term6nyraktara 69 70 Mihaly vit6s f 6leszto- 

nagykeresk. 71 

Plros B6Sa cnkra semester 

V6j*h Jozseif ra. kir. postamept.?? 

Za&B Perewie mSszfiroa 6« bpnte? 

SZENTMATfi 

M ReIormJ&tn» .!»▼«*« D«p!skoi&-. 
ieanyottboD 4. 

SZENTMIKLOS 

Bokotej Gyrala all. iskoU iga«> 
ga*6 12f 

SZENTTAMAS 

Baranyl Pal Ipartestfiiett render ■''. : 

Ms 33 

Dnkay B61a dr. flgyv^d 28 

Itodaja 85- 

SZEPETK 

Ceenddrs6g ft. 

SZEPETNEK 
Csendors6g % 

SZfiPKENYERtJ- 

SZENTIVIARTON 

Hivatalos 6rdk: 

H6tk«znap: *£*£»* 

8-12-ig, 8-11-ig. ; 

14-18-ig. 14— 15-ig. 

Csak eldfizetfik r6sz6re: 20-21-ie 

Csend0rs6g, nau kir. 2. 

Harangozd Ferene 4. 

Korjegyzoseg 1 

Szasz Karoly kbr jc gyz6 lakasa .3: 
Vas Istvan ref. letkdss 6- SZEPSI 

,Xostra** alt. anikttzrakt&rak «^f 
keresk. r.-t. szepsi kSzraktafi ' 
ttzeme 16 ; b- XXXVI I - 
SZIGETCSEP ►t ^Hangya" 'Fogy. 

esltd SzOvetkezet 

3 SZIGET- 
8ZENTMIKL0S 

ttsabd M. JozseTbengermaloin 20 

SZIGETVAR 

Csesadorseg : 

SrirnyparancsnokRag in 8rs J 9 

lelemen Istvan drm. gazdai- 

"*lo. Sobol 1-18/8' 

SZIKSZO 

KotScb Istvan tasifa- es s*6n- 
kire«kedo\raktara 68 

SZILAGYBAGOS 

\ Bivatalos ■droit; 

".,.,-_„„ : Yasarnap 6? 

S-12-ig, ■.■'■.■:'■: 8-li-ig, ■: V. 

■.14— is-ifr. ■ i4-i5-ip. 

0*ak elotlEetSk tess^re: 20-21-ig. 
&©tbely Istvan fd. f«idbirtokos 2 
Ktfrjegyztfseg 1 

Nagy GyJfrgy fMdbfrtokos 8 

SZILAGYI 
sxurtdekf nsozgo 7 SZILAGY- 

PERECSEN 

Balogn Dezstf kantortAnii'6 7 
Bedo* Hour m. kir. postamesiter 6 
BSb© ILaJos ret. lelkeas 2 

KJ»rJegyz«geg 1 

Strata Vfrgil gBr kat. lelkew 8 

SZILAGYSOMLYO 

■':■■. Karsay Sandor Ifj. Yask^resk. 

♦Bbadogos.Wesaeleuyi-terS. 1-07 

P*at»» Brno* f6nykep£8z, Batbory- 

*«• 1-22 

SZILAGYZOVANY 
:' Vargna Kalman dr. kbrorros 2 szilasuget KJflilner;" JaMO»'WJr5nd8sme6teT... 
f ) EK 

AOB<61<Syala"dr.espcres-p!ibanos 
t. k. ptebania 22 

Bcbladt Karoly gyogyszeresz 14 
ttohmldt Alfred vegyeskeres-"- 
k*d6 23 

etabmfdt Ferenc TruSszkereskedo 
*• Sgcto 21 

szinervAralja 

»an Istvan dr. jarasi m. kir' 

fdillatorvog 40 

K avassy Sand or dr. kbzsegi es 
postasoryos 86 

Eorompny Valer dr. m. kir. 

lisztLoryos 39 

Stauder Gyula aentes 6s .mSsaa- SZOBRANC 

Ma.vim Jeno" dr. kir. kbXJegyKo 

43 

M. kir. Tlsztlorvosi bivatal 45 

Ungvarl ni. kir. allanieplte- 
szetl MvataU szobranet 
utblxtossagn 44 SZOLNOK 

Baijossy Ksiroly dtv varm.tiszti 

fotigy<$sz Czvegye VerbGczy-u. 12. 

3-92 

Boress Denes m. kir 6rnagy, 

■ Apponyirn. 1. 1-18 

Frank Janos dr. m. Mr. on%- 
ornagy, I'ogszakorvos. rend. d. li. 
•J-e-ig, Baross-n. 3. 2-91 

Kagy Imre erd6rnern8k bermunka 

ttzeme, Tdmory-u. 14; Nostra tarhav* 

7-47 

L. Molnar Lajos" fftszer-, festek-, 

. fcermeny-, gyarmatam-, ciikor- es 

rOYidarimagykercskedese Baross- 

u. 33. 3-48 

Tarjan Jeno dr., orvosSrnagy, 

^ borgyogyasz kozinetikai szakorvos, 

rend.; <1. u. 3— 5-ig. Baross-n. 22. 

2-77 

Tomanek Erzsebet : pbucb. n5i 
kabatok es egyenruMzati eik'kek, 
Baross-u. 21. 2-11 

Wanner Henrlk ok!. mern»k, 
S; abadsapr-ter 2 1-08 SZOLYVA 

Lueza Mlhaly liszt- es termeny. 

kereskedese 42 

Turul kttnyvnyomda* es 
papirkereskedes, cegtnl. 
Szo|dak Janos 61 SZOMBATHELY 

Bai&zs-Pirl Gynla vitez ezrcde?, 

csendor keriileti parancsnok, Ferv 

.'. Oszfcar-ter 3> 3-97 

Berber es Tarsa villamossagi 
vatla'at, Sz6II Kalmdn-u. M. 2-33 

OsendtSrseg, Fery Oszkar-ter 3. 
64, 1-89, 3-97, 
6-77 

Csenddr hSrado orsparanes- 

noksag,Fery03zkar-t^r3. 8-50 

Delhanyf Ern(Sne ozv., 

Huiiyady-ut (>'. 6-53 

Elelmeztf raktar husflzeme, 
m. kir. S. honved. VbrSs- 
marfcy-u. 0. 10-49 

Ha|dlnak Janos.< cskavas- 4s gep- 
kcresked^se, Saent Marton-n, 34. 
4-04 

Horvath Xajos, titzelo- 6s #itfi- 
anyagkeresk. Kiskar-ii. 6. 11-49 

Siss Istvfin rn. Hr. sKdzaflop, 
Marciu3'l5.-t6r 8. 8-08 

Kovacs MJkl6s n) taxivailalat, 
■Nadasdy-u. 18. '■• 6-16 

Kovacs Zsolt m. kir. {5badnagy, 
HoiiTM-iit?. 10-74 

Lakits Pal rn. kir. esredes, 6ze- 

lestey I>--n- 18- 9-96 

Kagy Sandor t kflmiTe3me9ter, 6pi- 
t^si vallalk. Frigyes fbg.-u. "25. 

9-14 

Rado Kalman szentinartoni, f old- 
birtokos, G^rdl Sz^cbenvl Istviln- 
u. m. y 4-20 

Vas- es Sopronvarniegyel 
Hegyk«zaegl Tanacs. :Erzs^ 

bet kirne-B, M. 1-51 

Vasvarmegye KcxjdJetJ 
""z-wvetkezet, Hollao Erno-n. 1. 
11-56 Viszkelety Atfolfne dr.-ne, a 

Magyar Petroleum Ipar"R.-t. bizoma- 
; . nyosa, asvanyolajnagykeresk., 
Brzsebet kirne-n; 4-1. 8-97 

hotter -Istvan, radii- es villamos- 
sa ? i valialat. Karoly kiralv-a. 6. 
8-34 
ZsoMay Karoly dr. Yasvar- 

mesre tiszti ffifig-yysse, iJRyr^d 
Hivatala, Hollan Bvnfi-«. i. 01-81 
Ijakasa, Er.zsebet kirn^-u 3. 

11-17 

SZOND 
Mendler Henrik all. (anito 12 
Rrlotormalom 15 

Rotk Anlal kojss. tiszstviseW 13 

ZIrbs Karoly ea l-Ia kender- 
gyar, iizHmrezetO Stark.JAasef 16 SZOVATA 

Forfs Ferenem. kir. postamester 
■■ 15 

SZdD 
Plros Gy»rgy f6jegry«o. . 14 

SZtSDLIGET 

Wenk Bela « Szeut Katalinn gyogy- 
se«rt;ira, Vcrb'8czy-n. 28. . 25 SZOREG 

Szabo Laszld tollkereskedo 83 SZULOK 

Csendorseg 

Brandmiiller Matyas feidrai- 
ves, Marietta poszta 24/5 

D6rl Gyozo m. kir. post.imester 
26 

Horvat Sandor .fSldraiv-es,. Mari- 
etta puszta • 24/4 

Hnber Janos gazual;>od<5 22 
Kutfopuszta 24/7 

Knoll Istvan t'iiidmjves, Marietta 
puszta 24/3 

SfrubllCB Istvan gazdatkod6 21 
■ kuttOpiisata 24/6 

Vekkel Viktor ?aicdaIkod6, Knt- 
iopuszta- ...'.■ 24/8 

Verkman Simon feidmires, 
Marietta puszta 24/2 

SZURDUK 

Zllaht Allamepltcszett hlva- 
tal, m. ktr.epiteszvezetOsege 
12 TAPIOGYURGYE 

Totb Janos keresk J 4 

TAPIOSAG 

Hangya Fogyasztasl-ea fine*. 
kesftd 8z«vetkezet 8 

Pi6k]» g 

TAPlOSt?LY 

Bnkovszky Janos ; henteB *» . '.! TAR' 

Csendorseg: 

Szarnytiarancsnoksag es Ctr R^ 

T6th Karoly dr. m. kir. allam- 
ptari tvhan.. m kir. adobivatai 
ffinlike-,--,' 80 " ;sef k. irodatiost 9 

Farkas Janos pekmester 22 

Hangya FogyasztasI-.esErte- . 

kes!to Szdvetkezet: FGtielei 

- 19-' - : 

Kovacs Antal hentes 6b mesBftros- 

TAPIOSZENTMARTON 

Fnrlakovlcs MJklos r.k h pleba- 
no« ■ 9 TAPOLCA 

Borssa Janos m. kir. hadnagy. 
Bzent Harom3dg-t6r 19. g; 

€send»rseg, Csobanon. 45. & TAR 

K«rjegy£«seg, Kagybdrk&By Q 

TARANY 

RA©* Antal keresk. 4 

TASNAD 

Magyar vor&skereszt tasaadi 

fidkjihftk bajtarsi szolgalata 68 
Szllagyl Traeger Karoly 

gyogyszeresB 62 TASS 

Tasst logyasztasl 6s erieke- 
sita sztfvetkezet n TATA 

Eszterbazy grof gBentgyfirgy- 
pnaztai gaadasaga 8* 

Szekelyfl Textllmfivek me»b6- 

nikai fond-, 8b8t6-, kOtfi- 6s ko»- 
fekc36gyar, Bets« Karoly kii-a!y> 

ih 21. 2-oe TATABANYA 

Vas X&BZ16 dr. belgyigyaso, ba- 
nyakdrbazi orvos 81 TABAJD 

Horvath Karoly ^Futura" 
bizora. 7-35 TAKCSANY 

Bagos'sy Easzlo nagyb6rlo 9 

TAMASI 
Csendorseg 8 TATAHAZA 

Kollar Rllbaly korcsrr.aroa 0- 
Vajda Marion £61dbirtoko> 8 

TAVANKUT 
Sztanflcs Gergely 6 TfiGSO 

Kiss AkOS dr. jarasi m. kir, a;- 
iatoryos 81 

Tecsd 1 es Taracvtilgyl j&rast 
HltelszOveikezet mint as OKR. 
tagja 2G ; 


— XXXV III - teglAs 

:feai>6 Jau&B deszka epit6si anya- 
*o*., kljelo t ri'ziia-6f sKUtelepe 8 

TEKE 

Kttrjegyaoaeg, KolMsnagyida 22 

TELCS 

-SsAlvavKIgyl Erdontratal 

z&rt rakt&r 7 " TISZASt'LY 

Mesz&ros Gabor iBldbirtoLo*. 
Piuag-I-tanya 25/8 

Sfgray Istv&H orszaggyiil. kepw 
Barczay-tariya 25/7 TEMER1N 

FttstUs Sfiudor kexekpar m ri- 

di6keresked(J 44 

-Kmetovlft J6zseS fakereskedft 
40 

KurczSna 1116s vendeglfa 45 

Pnsk&s Zoltftn vaskere3ked6je 

es Casino mozg6k6pflzinkaB& 43 

Stueblik Lajos f Hldbirtokos, 

orezaggyfilesi kepviaelC 46 

l)rl Janos yegyeskereskeda 42 TISZASZENTMAKTON 

Gyiire Lajos ref lelkew 2 

TISZASZOLLOS 

Hombi'ir bizomaiiyos, Totti Iswan 4 

T6th Sdndorsi^. Fmnra .b&oma-" 

nyos . 5 

TISZAUG 

Sxanto Aron Fntiira bizotnunyos 8 TENGEL1C 
•Cvenddrseg 

TENGOD 
ttangya Fogyasztasl Sstfvet. feezet TITEL 

Nagy L&szlo ffijegyzo ' 'j 

Mezftgazdasagi hitel 6s gaz« 

dasagi szSvetkezet- 40 

S&ponyai Gyozo dr. m. kir. pen?- 

tlgryi togralmaz6 * "• Ojk£r 

Tengeiies Istvan vendegJds 5 

UJSOVfi 

g-lmmersnantt An dr as dr. 

kttrorvos 8 CJVERBASZ 

Arnold Testv6rek lakalos- 6s 
badoijosmfiaelye ' : 20 

Lotas .'Frlgyes cementirukeres* 
kedtf / ■■ 1-16 

Milovanesev 6s Kurtz:, tigla- 
gyara 1-18 

Seidl Nandor 6s':Fia vasutafceai 
1-14 TEVEL-.. 

4eendors6g 7 

TIHAN2 

&al&szcsarda,tnl. Ber«k Aadrds- 

a4. Haiasztelep 21 & 

TIHUCA 

(lasd Borgdprnadj TISZAB0 

l»0T 

eangya Szttvetkezet 8 Sozso Alfeer* iFutaraj bUoraa- 
flyos 8 TISZACSEGE 

ssolnar Gyula dr. ktfzsegi arvoa. 
4s a posta bet. bizt. int. orvosa 19 TOLNA • 

Csendors6g Arpad-ti, 7. 10 

Lampeklstvanneozv. vesryes- 

:, keresk., Fetene .Tozsel-u. 120. 74 
Tolna 6s vfd6ke ipartestttlet 48 TOMPA,. 

JBelagyi Mlh&ly esperes-piebaiios 

Szfics Elek iskola i^azgato 19 TOP0LYA 

Hangya kOzpont ktrendelt. 

s6ge 85" 

Szokolai Gergely 21 TORNALJA 
Jarasl Ipartarswlat 74 TOTKOMLOS 

•Nagy; Sandor dr.. orvos 32 

T$Rt*KSZENTMIKLOS 

Kiilsoszolnokmegyel es 
Ittezttgazdas&'Jl Egfyesmt 
Takarekpenziarak r.-t. 
torokszentiniklosl ' Mokja, 

Kolsutk Lajos-u. 11G. 2 UJFEIIEETO 

Osvath Elek sarvari kOzs^i v« 
zetojesryzo 2-09 

Ujfeh6rtol (inkentes Tiizolto 
Testttlet 52 

Vasary Gabor srazdasaga 17 CJVIDEK 

Abrah&ni Janos kbnyv- is papir- 

kereskedo, Mussolini-fit 30, 28-27 
Ambrozy Zoltan Sij. ffiszer- ds 

cseme^ekereskedes. Horfty 'Miklda 

s.-uti4. 37-22 

An'gyal Alad^r e^peszm^ruOk . 

lakisa.Dr.Vill Vilmos-a. 3a. 27-11 
Apr6 Janos ■'Jftsaer---(Ss cseraege- 

keresk., Uorthy Mikl6s a.-ti* 13. 

25-49 
Bacsa Pefer kiltfiirdniester, LI. 

Eakoczi Ferenc-at 49. 24-76 

Baranyi .I*a5 Yend^glCs, HoriLy : 

Miktos s.-dt .li... : ., 24-91 

Balint Kalman 61eszt5 elosztd, 

Mrgyar-u, 21. - 24-98 

Beck Miklos Taiid4g-13s, Potofi 

Sandor-a. 107. 25-63 

Borbely Lajos kBnyvsz-akiirtS, 

kOnwritel atk6pz5, Magdolna-u, li. 

28-54 

€serfay Fereno csendflralezre- 

dea v Aadrassy-fit 14. 29-78 

Bietzgen Gabor lakisa, Qr.Csaky 

Intvau-u. e. 36-88 

Bietzgen Imr© Flai Yaskeres- 

kedes nag-yban gs kicsmyben, 

D.. Bardossy Lasal6-u..l. 35*06. 

Bohanynagyarnda vesets fev. 
Sckelb G-yalanfr, Ii; Rak6czi Fereiic- 
fit 78. 27-13 

Elcbardt JozseJE ay. -Ifiiepyzfi. 
Ptuuraer 8andor-u. 7. 28-86 

Efeerhardt Antal mflszaki kcres-; 
kedea, II. Rak6ezi Ferenc-ut «ii. - 

OQ^Qr TISZAFOLDVAR 

Uorsody AndrSs dr. szolgabirfr 

«yarmatl Fer.eno kentes is 
meszarcs 1-17 

Herbaly iizlethaz 1-07 

0OVodzak Laszl6 ittseer 6a 

vegyeskeresked^B 1-19 

a:azs6gi kOzeilatasI iroda 

1-22 
: Polacsek Jozsel kotcsmdros 

1-16 
8zab6 BaUnt fodTaszmeater 1-21 TISZAKALMAN- 

FALVA 
©ylmesl Janos dr. f(Jjegye6 3 TURA 
Harasztl Bergazdasag 17 

Pdk Aladar ,tanit6 .8 TCRKEVE 

Berentey J&vnii dr. a pos'ca bet.; 
bizt. int. orvosa is -'varosi tiszt;- 
orvoa 9 ',:; TtlNDMES . 

Katona Ferene dr. kSirotvos,. 
k6p. tisztiorvos, iskolaorros, eg , 6sz- 
86gtatitana.r 9- T€RJE 

Tttrje k«zs6g eloljarosaga 

mint ligr&ltaimi paraacsnokfusr 14 Flaman JoxseS kentes §s meszi- 
ros, Ti^za Kalman-u. 1. 33-63 

Frank Jozsel, as Urania nyomda 

fele!5? ^eaelftje, Komaromi-ut 13. 

26-74 
Fiiry Imre 6 r as is aranymiiyes, 

.II. Rtlkoezi Ferenc-lit 17. 31-61 
Gazgyar(varosik82Uzemek)Alf(ildi- 

u. 23. 25-41 

Havas Lajos If|. g^p- es kazan- 

kovaC3, Kamenicai-u. C7. 37-42 
Belter Samneln6 r£gte6g 63 mu- 

.kercskedes > .Verb6ci-tt. !>. 32-74 
Beltzmann Ferenen6 korhazt 

g-yogyszer&z, LSvesz-u. 2. 20-73 
Heumann Adam jo?os.Uo« al- 

latkereskedo, Szu Janos-t6r 12. 

38-60 
Horvath Janbs liiBzer- is esemo- 

'gekereskt'dfi Lo'v6sz-«. 2. 28-76 
Hrnbi&ny IBexso, a Magyar ISIet 

ParSjti keruietl titkara, Gvors^-vv 

virag-u. 12. 37-16 

Bnnyadi M&tyas allatkereskedo, 

Pet5fi Sartior-ii. t. 24-97 Jelenlcs JOzseX keszrahakeres- 
kcd6, Mussolni-iit 7. 25-50 

Kekli-s Bra.-»ika aBiljaua* ko»- 
metikai intfeet, Andrdssv-iit 2. 

28-32 . 

Rovaes Jdzsef ke?eskedfi, Dai- 
. noki Veress Lajos-a. 9. 27-12 

L6h Geza ' radi6- is Tiliarao3s4yt- 
szakitzlet, Orszagrzaszl(5-t6r *. 

25-93 

Leltbeim Feren'e sr&sgip i* sr^p- 
jarrau javitirafiheiy, Szabadkai- "■ 
iti. 25-72 

MoJnar B61a iri, a «Viktiria» 

irodaimi es raaTessraHalat telaj- 
■donosa. Horthv Mikl63 ?.-it 1. 

26-9 1_ 
'Mraz Peter kersskedelmi ata«6. 
Kapisztran Jdnos-u. 8. .25-00' - ; 

Memzetveti^lml Propaganda 
SlinSszter hlv.afala, m.kir. 

delvidt-ki v'Jflauija 1 enaa-n. 2. 

oo-o* 
Br»zugosTarsadaioiaiblzt'oBf»' ' 

t6lntezet t HortkyJaikI6ss..iitl8. 
KJizpoai 30-71 

Ogyvezeto 25-76 

FSorvos 30-72 

R sn lei 3 . A nix i 33y -il 30. 20-74 

Paek Marton f iszer- «g csem.- ■■■- 
kereskedo, Zrinyi-u. 45. 28-23 

Papp J&ms cukrdszmester, Kf6- 
■■mer.Sai»dor-u. .9. 30-07 

Palkii Istv^n te xtilafigrykerekedo 
Ii. Bakdcsi Ferenc-at 24. 29-59 : 

Papp Istvan r6ib*l..?-°kete™, 
It Kak6czi Fereac-dt 23/a. 29-76 

Petrov P6ter ; Ideil ?ulkaniBil6 

e's javltd. II. Rikiozi Ferenc-it 50; 
37-15 
P6ter Lajosn6 lizv, keresk. 

■isk. tanir, Duaapart 3. 25-61 

„PIevna" cnkorka, ssokolade, 
kekszj mez-?«tem., ostyalap 4s ; 
ve?yp?gytimelC3ls ttBem, Telep, ' 
^ Gizelta-a. 9. ' 25-30' 

Polgfirl Magyar Balosk«r a 
Dr. Vel't VUmos-u. -4S. , 25-60 . : 

Polga'r 1 e6Il»vesz ©gy estilet. 

Obirmiiller-a. 4. 26-2$ 

Ruttkay LaszM dr. felsorattkai. 

fkjyved, az Orszagos FOldilteliati- 
et-tttgyesze, GBring-a. 1. 25-82 

Schubert LaszM, Latker Marion 
15. 26-84 

Selinger Testverek Cart Geoiiri 

Illoolajok kdpYiseletc, Vasar-u. 24. 

35-32 

Sarkiizy Istvan {ttsser is osem 

keregked^B, Pctofi-3£ador-a. 27. 

30-77 

Szabd ','Andr'a» ''keates is mte*&r ■ 
v ros, Pirosi-ut b7. 24-47 

Szerneez Istvan kereskedelroi 
tlgynoksefir, Mada«b fmre-n; 11. 

37-23 
TSzharcos Ifiosoport BajtiisJ 

szolsralat, Vitez Horthy Istv&n- 
ter 2. 26-93 

Wagner Fereno ipitd vaUalat, 

" Or3z%za3zl6-t6r 8.. 28-1& 

Wahl Lajos 6ras is ifcsseresB, 
Dr. Bardossy L.-a. H. 31-80 

Walter Sandor Mateosa. aaW- 
favarozi, Nyitra-u. 13. 29-07 

WeJsz J&nos lakatog m Uca- 
nyomomttkhely, It. Sakdcai Fere&c . 
fit 47/49. r 26-70 UNGYAR 

Benedek Sandor dr. arroa w 
a posta bet. bizt. int. orvosa, 
Kapos-u. 24. 2-30 

Csaky-PaliavicInE f ,&szlo iir- 

grog prfizliir^sz, fa»"fe 3?.inkeree- 
kedes, 8«irmay-ttr 9. 6-88' 

LOwy Jena dr. orvos. Mnakfiosr 
Mikaly-u. ■«. 5-19 

Ung varmegye k«z j<W6tfi sz»- 

vetkezet, Teleki-u 2. 4-58 XXXIX — URSZENTIVAN 

Bngelmann Jakab Futnra bi- 
tn-uanyos 8 

VAC 

t-ablen Rezsft zip 6s viDamossdsri 
r&«., Grot Csdky K.-ct 13. 8-06 

Kiss Bene deb Janos 3-04 

Tragor Janos ny. all. honv. tan- 
mar-szdsjados, Bndapesti itfdt 4. 

3-05 

Vael gemUpar fcf.t. py&r- 
telepts, 0r« CSsftkyK&rbly-ii «i/68. VERESEGYHAZ 

Csepreghy B&Ian6 aryun ;:ssi. 
.,.^„.^„ SO helyett:'28. Fabian Lalosn£ filsKt-Tkeresk. 

at helyett: 30 
Pauiy Elarimann ny m kir. 
Ornagry • 33 

Tltelfa-, S5E6M. 6s «pffes! ' 
ahyagkeres&edS §9 a VdNtfCK 

Ertl Fercncn6 eiSUGsI Pfeitfor 
Maria fMdbinoko* 8 VAJBAKAMARAS 

Hivaialos ordk: 

«— 12-iq>, S-U-k:, 

Osak eHJfizetfik r#ssfere: S0~2i~ig\ 
FHr sohhorn Ar tkn rdr. orvos 4 
K0r]egyz#86g, iiagyarpalatka 1 
Kbza6gl elSljarosag 8 

Portlk Istvan kerenk 5 

VAJSZKA 

Pajzs Aar6In6 dr.-ne, ** 

Vesspe* Anna 18 

Sxendrtfd! Mlklos re kir . 

V'ALLAJ 

Dorner Antnl *plt4s; rdKa'.koz* 

. VAMFALU 
VARADLES 

»Ukrtc Viktor «ryi(rvfl0v6nylie 
▼4U6. G&Manya 1 

VARGEDE 

ttcafad LaszI6 flJ1dblrto ; ok % VAKi 

Henozgd! Ferenc lArniy-san. VASARHELY 
KUTAS 

t'oabal La]os hentes *s mtaziros 
Pla»I«sy Ivan Hangya telepvezetfi 

IlillllSIilil I lill li SSili 

f34dmeK6>&s&rIkelyft Talcs. 

r;'(SteMttzt&r Vas&rhelyku> 
taal kirendeltsege, (hivatalos 
6r4k: Bzerddn 6s szombaton) 25 

Karasz GyOrl 6s Szfics Futura 
&iaKraia.-*yosok 28 

V&sarhelykatas! tejsziivet- Moezar Pereno dr. fBldbirtokos 
6s nasrybtrlfl, Klskartalpii?z-ta 5 VESE 

Barab Insrs vendtplfo ZALAEGERSZEG 

C$e-itdtfrsgg J Qsrt&lyparnnosnok- 

sa.fr- ; 86 

Jdmltor Kalro&n *t$, ndi dtvat- 
keresk., Kossuth 1i.-h. «. 55 

Miss Desssft dr. kir. tervs*. elntfk, 
ErzsiJbet kiratyn^-dt 30. 25 

Varmegyel I,eveltar, Varme 
rryrdui™, £zi'i.*!i97iyi-f(5r 1 2-81 ZALASZENTGROT 

Varga Istvan Zrinyi Tenders. ZILAH 

Apostol gyogyszertar, tm. 

Cosiaa Kcwrrei, Kos?nfcIi-t&r 8. 60 ; 
B-alJa PAIn«- tanfiroG. Faseka-- 

«• i. " 63 

Pe&6r Joassef dr* vm. aijegyssfi; 

ffiispaai tltkar, Kcssntb-t&r 3, 

1.-45 
Sander ClWfeo- dr. m. kir. jtisati- ■ 

orvos, Kiraly-a. 39. 2-44 

Katoma Staitttan ^Mmesfce; 

4pit«sl Tfilalkogd Fcry Oszkar- 

n.7. . 1-48 

Retormatus N^piskola. Ber- 

ortnyi-n. 13. 2-89 ZALASZENTMIHALY 

K<Jr.f<?gyz<>s6g 12 

ZANKA 

-j ^ Ken Soman£ lizr. KrSIfibirtokos 
i H 5°Ef Fo - yas2tdsl SaBUvct -; Varga Candor ff *p^t-r,t«c JJ VESZPREM 

Csomay Gviirgy ffisrerkercskedS. 

Szent I?tvan-u. 60. 6-20 

Korosy «Jent> m kir honv. sza- 

'B£nl03. Bird M.-o. ff. 2-13 

Pintfer KovAts Zslgmond v. 

dr..orvo3, lirzsefaet-t6r. Is?.t3. 

Reptilottr 8-30 

rionr. borobazfi kikftpzfl repiilo o<?7- 
td'.vp&faQCSEOksfig,' m. kir. 0-31 

■Velkey B<*Is dr. vllg-, m.'klr. 

orv"os-ft1f2T£de«>. KTSfsdlMst-B 5. I: 4, 

5-64 VESZTO 

IIMkay B61a b6mut*s 28 

VILLANY 

.Wmet Eg^szs^giljfyl Inteze*. 

betegek apol&sa 57 

■Zei»gU EIc»s6r dr. 'm felr 

VOKAm* 

Barunyal Vlllamnwft^ K-T. ZABAR 

pl£bano» ZABOLA 

U|laky J;iro»rlr pUb&no«. 1v.HS-',. 
liazi pn.e S VASVAR 

J*rast Ipartestttlet 68 

VATTA 

Vattal Fogyaszta«! 6s feift6. 
kesJtft Szdvetkezet 3 

VEREBELY 

^ednyanszky 1st v An »abona- es 

m^sg-keresk. ■ . 17 

Pataky B6Ia 6b LaszK> r«m- 

s?yat, b«rjmgykere e; k. 25 - { ' zAgoN',-:' I 

Krlzbay Benedck malomtmla.ld. ; «• 

I XI : 

PrOkle Gusztar erdftbirtoko? 9 

:Tp-f>5nnovlch AUoaz fRternielB 

es tanasrykeresk. 8 .ZENTA 

BfrkaH Andras heraiiWfyvaroz-i, 

Sxeri ls;vaa-t<§? 2. j-gg 

Borbely .t:!iios bestes Bwnt 
Istvan-tAr 1. I-35 

Csonka Karoly' lisztkereskedS. 
Hombar bij-omanyns. bforthv Mikltia- 
Tit 2U. I-34 

PUrgeteg Janos dr. k6rhdzi 
Sfcb'jsgf0orvrt3. Yit$z Sayt»al-u. S. 

1-47 

des, Bero-enyi-n. 7 1-54 

ilanek Testv6rrk divatarntizle*. 
Hcrtliy llik!6s-at 4-. I-44 

Kfss tfonti i-uhrasz. G*»mi. 9. 

life? £-%r«»s?«? p(jst%t:set Maria- 
n. 2-;. 1-61 

Koaez K:V/Di6r z?ak-, eaiuee- 6s 

pyuyvakoresked^s.Jokai-u. 2. 1-36 

Ktisyves Kalman taual6- 
otthon, Berc!^«yi-n. 20. 1-31 

L6k6 Ed»» vaskere<-ked5 nortkv 
Miklos-ut 1 I-49 

Slegadja Tstvan, a Bacsi-Tiszai 
Arjnei:t';;--it'.' Tarsalat i;ai;gat6ia, 
Bercs^nyi-u. 11. I-53 

Olah JazKef ftszer/-??.. Bzeht Ist- 
van-Wr 1. 1-50 

OI ah Testv^rek 6ra- ^s 6kszer- 

iiar'ykerr^kedCik, VJiriiBinarty-a. ltf. 

1-53 

Pancz^l Istvan eipOiizeme, Hortby 
MiMfe-dfi a«. 1-5^ 

Poly a JTinosiiC dokauyB»sry- 

arndn, M6aziro=!-u. |i \ 1-40 

R:U«z Szab<> testv6rek vas- 
keresked^s, Jokai-n. 2. 1-39 

Rendffrknplt&nysag, m. kir. 

(JrsKemeiysie^ Hdld-a. 11. I-55 

Rudfas Stlhaly fBtdblrtohos, 

Eor.Ity MikI6s-Kt 18, 1-48 zagyvar£kAs 

*51r6 Gyalu mozitulaidouos 8' 

ZAHONY 

Kalm&n Anna gy6pysBortsB 14 Sik Ee'la dr» t^ryvid. J6kai-n is, 

SIndeles 6s Tiirsa radii- 6s vil- 

laro^sagi ?saktislet. Jtikai-n.'S. 

1-37 

Szegedl Rlihaly dr. orvos, 
Ovoda-u. 23. 1-45 

Tlsaa IVIozgd, tut. Pandfk Ferenc, 
J6i:ai-«. 18. 1-46 

Vnh> Konvvnyontda t^s 
K83iyvl£»t«szet. tnl. Bilwrh 

Esroiy #3 Albert, Hold-u. S. 1-42 

Zental Hltelsziivetkeznt. ZOMBOR 

e^snyak-lstiraa* a ^ombsrf I s * 
k*r§kp§ast4r fe. igraggatoja, Tk^ 
k6ly-dt «. 4-34 

Badapestl Epito SzUvetke- 

zef, reptlldllr 6pitk 8 g6s8 S-P ; 

Deak BelAn^ dr.-n«S ozr.4-83 

F»ldes Mibaly dr. orvos. Hitler- 
krt 29. 4-12 

Galantaf IU6s deiiaturaltszesz- 

«!0SBt5, Brss4beft-ter 1, 4-32 

SmaM&vitn G'<feza ; raaioratals ■ -..- 
aos, V. ThOkCiy-ut 13. 4-42 

Rarmelita readhaz, Horthv- 

■t*r 3. 4-28 

Kaszer Matyae mfiBzfJro. Ber- 

^^jfi^fei^^:^^ 4-1 7 

Kokas il:dli(Eii &rr. . siaSk fceiyst- 
tes, Deak P.-krt 8. 4-35 

Maly Kelemtu Cservenko cnkor- 

' gryarl lelfigyelC 4-24 

M.A.Sz. Bacs-Bodrog var- 

saegy© sertesshlKlalagait 
leboriyolitto iroda t Horthy* 

M. Kir. M6rt6kliftcleBltd HS» 

rmtB.% Visarfer 4. 8-7 1 

Ai. K8r. IMomlbefeggondozo 
Int^zet, Bardt-u. 1. 3-89 

M. Kir. Ttidobeteggondozo 
Int^zet, Barat^u. 1. 3-90 

\<6hl JOzsel sraldmi-, rir?li- $» 
hentesdruazeme, ZrinyJ-n. 5. 4-33 

Batktfeay &mn sle?.redes f Edn 
dor Bela-u. 1. 4-09 

^ebestytfen Tibor dr. ptoBfijr?) 
tstka? 8-0?. 

Szabd Pal dr. fogorvos, Kossuth 
La]os-n. 10. 4-37 

Szubbotloh Szvefozar dr. 

orvos, KSsyres Kalman-a. tf. 4-40 

Wallent J6zfeet Fla cip/ifJrem* 
tikijeUSlt cipokere*)«lfi 4-30 ZSABLYA 

Feb^r Sandor toll- *« nyersWr- 

kwpskfdfi 31 

Galos JenO m. kir. szArados 39 

KiszterPalmftBzakitisBtYi8eI6 88 

Kahn Lajos bor- «s paHnkanagy- 

kereskedfi,mm-6sUk6rgyaros 84 

Lax nyomda, kttnyvktfteszet, 

ktoyv- is p&pirkeresked^s 32 

Rotb Rdbert Fyipyszer^HB. lakis ZS£LY 

Banvay B6Ia HJ. ant6fuvaroi:6 en 
be.-ca*pi« 10 ZSIEO 

Bartha Gyola vonalfelvigydwS 46 
Gyorgy MShdly cipflkeresk. 44 -s LESiiiiiiLl- Is ftmMM-mm AlAKULT: 1869-BEN ' £Z£L6?r : MALVIEUX C 1 

FOlNT£ZET: ALAPITASI iV- 1829 BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 6. SZAM Surgonycim: Escornpte Budapest 


TELEFON: =£183-380 FlOROIC SUDAPESIEH;- illiiffeSAMt 383-595 Telefon Margif-koruti fiok : II., Margit-korut 3 ... 153-492 

Bebarosi fiot; IV.. Mtfeeum-kcrut f . .• 1 85-71 § 

B&rVmhimi fiok: V., Berimi-ler 5 ........ . . 124-534 

Berlim-teri "fiok Vdhcuzlete: V„ Panncma-utca 23 . 29Q-674 

Kozpo'nti Voltcuxlei: V M Dorottya-utca 6 .... 183880 

Nodor-utcci fi*k :" V., (Tczsdepalota) Nador-utca 25 . 124-064 

Tere»verosi.fi6k: VI, £r.drsssv-ut 30 .... . . . 122-257 

Erzsgbetvorosi fiolt:" VI!., Errsebet-koful 41 ... 422-3G5 

Kwoiy kirdfyutt fiok: VI!.. Mffity kirafy-ft 25 . 221-884 

KlauzaMeri fiok: VI!., Klsuzal-ter 16 . . . . 131-240 

Wxsefvdrosi fiok: VIII., Jozsef-koi tit 50 . 133-557 

Rakoczi-uti fiok: VIII, Rakc'czi-tit 75. . . 144-249 

Soroksari-ufi fiok: IX, Soroksari~tit 35 137-262 

Perenevarosi fiok: IX., Horthy !stvan-k6rut 15 . . . 385-182 

Horthy Mikl6s-ufi fiok: XI., Horthy Miklos-ut 51 .... 263-638 

VIDEKI FlbKOKr 

Gyor, Baross-ut 26 8-56 

Debrecen, Ferenc 'Jozser-ut 10 , . IlSlflli 

AZ INTEZET VIDERI HAL6ZA7A: 


Beled: Dunaniuli Leszamitolo- Bank r-t fioKja 

Penzvalto-Bank r.-L Bojoi-Bajai Kereskedeimi- es IprBalk 
Beled: Dunantuli Leszamito!6-Bank r-t. .... 

Bekescsebs: Bekescsabai Le$zamitoI6~ es i ., 

Gyong/Ss: Gycngyosf Tsksrekpenztar Egyaaiilet 
Kcrposvar: ' Kapcsvari Takarekpenatar Egyesulet 
Kecskemet: Kecskemeti Leszamitolo- es Penzvalto-Bank r.-t 
Kofezsvar: Erdelyi Leszamitci6- es Penzvalfo-Bank r.-t. " I 

Marosvasdrhely: Erdelyi Leszamitolo- es Pen2valto-Bank r.-t. fiokja 
Mafeszdka: Matesza'kai Takarekpenzlar r.-t. 
-Kez^kpyeeshdxo: Oroshazf Jakarekpenzfar fiokja . 

Miskolc: Borsodmegyei TakarekpenztSr r.-t 

Nagykamzsa:NagykanizsaiBankec ( yesu!etesDelza!ai Takarekpentar r.-t. 
Nagyk6ros: Nag-'korosi Kozgazcasagi Bank r.-t 
Magyvorod: Erdelyi Leszamitolo- es Penzvalto-Bank r.-t fiokja 
Nyfregyhaza : Blyiryideki Takarekpenztar r.-t 
Oroshazo: Oroshazf Takarekpenztar 
P6?Qi Duna.'»tuii Le$zamitolc--Bank ■ r.-t fiokja 
Soryar: Donanluil Leszamitoio-Barik r$k ficfcja 
Szonras: Sia'rivasl H!te=Q3fik r.-t 
Sxafmefrn4meti : Erdelyi Uszarnitoia- es Fenzv<Ht6-Bank r.-i fiokja 

iliSilSlilS 

Sxombotheiy : Dunantuli Leszamitoio-Banfc 111 

KOlF&LDI FIOK: fiume 

iNyJIvinos rakt&rhAzak: Budapest, Bares, QfSr Bizfosildsi osztdJy :.Cukorosztdly. ;