Skip to main content

Full text of "A videki halozatok beturendes tavbeszelo nevsora 1943"

See other formats


fl m. kir. pastaszemelyzGl jili ipflvpi Me UTMUTATd M (A VIDEKI TAVBESZELO NEVSOR HIRDETtSI MELLEKLETE) £ 

■:.'.■■•■ 1- 
O ■ - Ass, Vimulaioba nemos; ossses, ^anem csaR fa 
axoUal a l&vbessselo elofi&eloKei vettiiteM 
fel, ateik a megffllapitoit ffifftxetes melleli 3 
felv€ieiukel U€rt€K. & . ■- ' ■ 3 

A szovegben egyes nevek e!6ff £116 ielek magyardzata: J 

gydr vagy Uzem 
■ n kereskedd 
■ nagykereskedd 
A bizom&nyos 
A UgynSk. dSSZEALLiTOTTA: 
A M. KIR. POSTASZEMJELYZET J6LETI ALAPfTVANYANAK 

HSRDETO IRODAjA 

BUDAPEST, IV., VAROSHAZ-U. 18. II. 3- F6POSTA EPULET. Vezeto: 181-850 es 181-857 

Megrendelesek felvetele: 

181-850 es 185-654 lyiegrehdelesi dijak nyilvan- 
tartasa es konyveles: 

181-859 es 181-857 Szaknevsorszerkesztes : 

181-858 
Penztar: 181-859 Poslatakar6kp6nztdri csekkszdmlaszdm: 30.655 "Toledo acel rt. V.VISE6R&DI-U.47/A 

BEjABATi WAHRMAHN-U. 1». tel.. 29-24-01 es 29-21-64 tavhmt, TOLEDON BUDAPEST K ITO nOenJs SOKOLDALUAN 
F EL S Z E R E if S VE 0. WtW E T 
ES MAGYAR KOLONLEGESSEGI 
N EM E SAC EL SZAKOZLET el s 6 ran go 
beszerzesl for r as m i n d e n 
acelfajtAban MINDEN ANYAGUNKAT PONTOS 
HOSSZRA LEVAGVA, LEGKISEBB 
MENNYISEGBEN IS SZALLITJUK 
To LEDO A MiN6StGI ACfLOK HAZA BETOSOROS KIMUTATASUNK: 

Acelhuzal 

Acellemez (Martin, elektro, tegely) 

Ac6lszalag (edzett es edzetlen) kek, s a>ga, feher 

Aut6rttg6acei sima es bordas 

Aut6rtig6acel edzve, valamint' I v e I v e Is 

Automataanyag minden szelvenyben 

Bessemeracel minden szelvenyben 

Belyegzdacel 

Beleledxestt szerkezeti acel ' 

Baggeracel 

BurkoI6lemes 

Chrom-Manganacel 

Chromnlckelacel. betet-, legedzesre es feljavftva 

Csapszegacel 

Csavaracel, fenyes es fekete kivitelben 

Csillekerek suliyesztekbe kovacsolva 

Damaskus acellemez es ktspengeacel 

DcVpperacel 

Drehllngek-edzett betetkesek es kestartok hozzS 

EZH szerszamacel standard minosegunk 

tkacel fenyesre huzva - 

EzQslacel Wolfram-Vanadium es Chrom- Vanadium 

otvozettel 
ExQstacel, otvozetlen 
Fejez6acel 9 otvozott is 
Feljavltott szerkezeti acel 
Fenyesre vont (buzott) acel 
Fenyes acellemez 
Fekszalagacei 
Gepacel minden szelvenyben 
Qolydscsapagyacei« chromotvozve 
Gyotsacel minden celra, minden otvozetben 
Hidegen hengerelft szalagac&l 
Innerbergi acel 

Kespengeacel, lapos es konikus szelvenyben 
Kocslrftg6 acel, sima es bordas . 
Kovacsolt Riar6tarcsak es kromnikkeltarcsak 
K6far6ac6l 8-szegIetes szelvenyben 
KSrcslsxell acel minden fajtabol 
L6geds6sli szerkezeti acel 
Lukasztdactl, otvozve is 
Martinacel minden szelvenyben , 

Magnesacel minden otvozetben 
Marolarcsakt kovacsolva 
Melegsajlold-acei 
Mertegac&l minden szelvenyben 
Manganacei 14°/ -os 
Nikkelacel minden osszetetelben 
OUdkesacel 
Orsdacei fenyesre huzva 
Paplrvagekesacei 
Pneumatlkus szerszamacel 
Poffaacei (Backenstahl) huzva 
Rapldacel Wolfram - Vanadium - Mojybden- 

Chrom - Cobalt otvozettel 
Redenyregctssalagacel 
Rozsdaalloacel 
Rttg6acei 
Rovafkoioacel 
Savalloacel 

Siemens-Martin acei minden szelvenyben 
SaJtol6acei (stanzni) viz, olaj- es legedzesre 
SOUyesztek-acel 

Szelepacel valamint Iceszeri matricalt szelepek 
Ttgelyonftfittacel 
Tengelyac6l 9 fenyesre huzva is 
Oreges k6fur6acel 
Vagdacel carbon -chromoty. es legedzesre 
Zongorahur, stb. stb. Kozonseses jevelben penzt kuldeni tilOS 6S KOCkflzatOS. Allando birdsdgi szakertok ELIWEST-PRITEG egyeslilt magyar maganteflefon 
6s elektromos ipar r.-t. - 

Budapest, V., Ttikttr-u. 3 , Telefont ^125-233 akkumulAtorok, szArazelemek ^^ Ac6l. Budapest ,4ceilceresKe<f elmi 

k.f.t. Bpest,VI. Andrassy- 
Ut 23. 424-920 Duray Nandor acelszala- 
gok aceldrutok Bpest, VI. 
O-u^lU.- ..-■ 113-564 Kalmau es Tars a, Buda- 
pest, Ulldl-ut 34. 
SandvtRen sv6d acel- 
gyar kepvlselete. Rakta- 
ronnem tar tank, csak a 
gyarbol szailltmtk mind. 
s6gl ac£lokat, mlnden 
kultinleges celnak a Jeg- 
jobban megtelelo mind, 
seget! • 140-622 Cicstifer Jdnos, 
spirit I rugHlc gytir- 

fcfSCT-Budapest, ThGk 
Endre-u. 14. 134-555 Magyar acelHru- 

0Vtf r T-~t. Budapest, 
SlII.Vaci.at95. ' 

■■■.«■ *2fl>2-JI7 Magyar Waggon 6s Gepgyar 
R.-t. Kbzp. igazgatosaga 
„Ajax« acel, szerszam es 
c&avarraktai-ak. Budapest, 
VI. Andrassy-iit 12. *125-210 9Ian<ll Odon nemesac6l 
raktara. Budapest, Szovet- 
seg-u. 36/a * 425-970 V0QELVI.VACIUT69 >f: 

ACELSZEK^* Kolozsvar 

Sail in Jond a Vas es acel 
r..t. irodaja, Kolozsvar. 
Kert utca 64. . 31-03 Miskolc Delebsel A. sodronygyar 
r.-t. JtcGlHrAt dr6tktl° 
tel mlndennemtt drot- 
Arnk, Miskolc, Besenyol- 
Ut 18. 13-21 ntG&gy&ri m. ktr. va*. 

es acelgyar, Dlosgydrvas- 
gyar, Telelon : Mlxkolc 

#12-80 Nagyvarad 

Friedman Aruiln, ac&aru- 
flzlet nagybau, Nagyvarad. 
Ezredevi emlek-ter 20. 27-48 

Salgptarjait Acelgyar— Rfmamurany— 

Salg6tarjanl vasmu r.-t. 

Salgdtarjan. l-n, 1-92, 

1-89 

' Igazgatft: 8 Aceton. Budapest 

sgy. vail. 
;te MIR vej 
Aggtefekl-u. 4. 143-2S7 Budapest, Acsmesterek- 

GyongySs BOROSI J0ZSEF, aes- 
mester, Gyttngytts, Zalar- 
u. 81. 5-16 

Miskolc BaHa Mihaly. acsmester, Miskolc, 
. Tizes houv£d-n. 11. 69-17 

Szeged D:ies<5 Arnold, Szeged, Tisza L.-krt 

19-08 

ZIrc 

Szirbek Mihaly, acsmester. 
Zirc. 78 Ad6ilgyHrodak, 

Kolozsvar Scliiessel Richard ad£ £s kSnyvsnak- 
erto^ Kolozsvar, Kiraly-n. 10. 28-98 Agyagipar. Esztergom 2>u<fds CdsxlH vitez, 

okl. merntfk, Esztergom, 
Slmor Janos-U. 16. 2-48 Agytoll. Clj&sd tollkersskedqk aTatt is.) 

Debrecen Debreceni Agytollgyar, Fdgel 
Aridor, Debrecen, Szepessegi- 
u. 10 25-86 

Kntfpfler Frigyes, tolIkeresketfB, 
Pebrecen, Pasti-u. 6, " . 25-46 

Nagyvarad IMotzcn Sainael agytoll- 
keresk Nagyvarad, Matyas 
kirdty lit 3. 16-03 PUspokladany Had* MHcsa, agytoii- 

kereskedo, Pttsptfkladany. 
43 

Szabadka Hollander r.-i. sza- 

badka, Kovacs-u. 6. 

3-01, 4-44 Koi>n /mre, toil-, b©> es 

Eapjukeresk. Szabadka, 
echenyl-ter 85. 

_ Telelon: 1-61 

Weitzenfeld Kalman, toll-, 
nyerebfir 6s gyapjukeresked6 
Szabadka, Lehel-u. 7. 5-94 
Lakaa: Hitler-t6r 2 8-98 Szeged 

Tollkeroskedelmi valialat, ctfgt. 
^ekete Karoly, Szeged, Ma- 
ros-u. 42. 19-43 

Bocskai-u telep: 17-59 

Sxolnok Spitzer Karoly, tollkereskedO. SzoL- 
nok, Horthy Mjkloa-Ti. 14. 1-12 Ajour, pliss6, 
gouvree. 

Budapest F0LT>EAK Elem^r PLISSE . '8ABL0N 
KE82ITO, muhimzO ^s ajouTOz6 ? 
Budapeat, VII. Klanzal-n. 31. 426-853 Ajtbk. 

(L^sd kerit^sek, kapuk, ajt6k alatt.) 

Alt6csuk6k, 

Budapest Hoppecke Akkumulato- 
rokat £loallito k.f.t. 

BudapeBt, VIII. Prater-u.86. 
137-697 Magyar Olasz Akkuuiulator 

k.f.t. „SJBt/S"Budapest, 

VIII. Vlg-u. s t . 144-2S1 

134-502 Nife akkumUlatorgyar 
6s Tlllamossagl r.-t. 
Budapest, IX. Vaskapu- 
u. 20. 340*968 342-986 SZIKLAI £S TARSA Akkummatorok ja- 
vftasa. mttse is eladasa. PERTRIX 
szarazelemek. VARTA akkumulAtorok. 
Bpest., VII. P6terfyS.-u.9 T TlldOr akkumulatorgyar rt, 

Budapest, XIII. Vaci-iit 137/139.- 

#292.309 Szabadka ZENITH Onmukodfi ajtocsukd 
e9 abtakszelldztetd Uzem tul : 
Gyuriko 1st van. Budapest, And- 
rassy-tit 46. 122-894 Ajt6v6d6k. 
Budapest Redd i, _. 

Budapest, VIII. Sarkany- 
U.5. 184-490 140-278 Pestsze nter z sebet Adtinla J. Jena.. 

Gyarta/*6lJ6<Id2ce/es 

mlndennemif celluloid, 
arakat Alapltasl ev: 1923. 
Pestszenterzsebet, Tttrok 
Florls-u. 207. S47-94S Akkumulatorok. 

(liiad villamosipar alatt is.) . 

Budapest ALTENBACB FERENC 

VARTA H AZ 

accumulator tis vlllamos- ipar . 
Bpest, 0-n. U. 81 7.195, 118-011 BoscjO Robert kit. . 

Aut6tefepek es javltas, 
t01t^s,Iemezek.Budapest, 
V.Vacl ut22S4 »299-180 Er^on egyetemes vUlamos- 
slgl vail. Bpest, VIII. 
Rtfkk Szllard-u. 82. 

137-O10 Jupiter elemgyHr, 

Szabadka, Zomborl-ut4l. 

S-$8 Werstrofr Jdinos, 

elektromechanlkusi Villa- 
mos muszerek, Szabadka, 
Rudlcs-u. 1. 6-97 Aktiv sz^n. Budapest [parterra6k 6n6kesft6 r. t. Qyart]a\az^ 
b'ssaee aktivszeneket viztisztitAstibz" 
(dekJ6ro2as), benzol esotd6azervisz- 
szanyer6shez. cukorgyartashoz, olaj, 
vegyianyagok azfirfesehez, ^Jbor- ; 6s 
szeazkezel6shez, ' gyigyaszati celra. 3 
Q. 

ID 

3 

a 

Ot 

■«■ 

0: 

N 

VI 

r% 

X 

z 
o j X Gergely-u 47. Allandd blrdsagi siak6rt6k. 

(A. szakfertOkei lasd" az «8» betun61.) 

Budapest - ■' 

S Maday 1st ran dr marosi egyefemi 
mapantanir a M Iiidividualpszicho- 
ldgiai Egyesulet eln8ke, torv^ny 
sz^ki elmeeaak^rtO Bp IV PetSfi 
8andor-u 11 189-688 

Matty6k Aladar okl. m^r- 
nok, epiWmester, trvszki h 
szakertd, aport-, ftlrdG-, gaz- 
daaagi Spitkezesek. Bp. XII 
Krisztina-krt 10 167-761 

Debrecen des Combes Henrik, Debrecen. 
30-16 

MatayImr8,okl.g6p^sHm^rn0k, tvszk. ■ 

hites saaktrtO, Debrecen, D6czi-u. 8. 

26-36 

Kecskemet Rusz Brvin okl. epiteszmernok. 
epitomester, &lland6 bir6sagi 
Gpltesi szakertO, Kecskemet/ 
J6kai-u. 3/a.; 4-12 

Nagyvarad BeBthy Konrad dr. Kdrbonctani k6r- 
ezfivettani k6rvegyi laboratorinmi ' 
fooTVoe kir. tbrvseeki orvos Horthy 
M n 1 24-10 38* Allateg4sz$&jugy HI rdessen a tauheszfilfiB&rsorohliaB, AHateg6szs6gUgy» Budapest PUylAxia Sz6rumter- 
melo p.-t. Budapest, X. 
Szallas-utca 3. * 148-585 
149-180 Aiiati termekok. 

Muraszombat ,„„_ Istvun, nyersbdp-, 
gubacs 6s allatiterm6kek 
nagykeresked6se, Mnpa- 
szombat, Lendva-n.21. 75 Kaposvar 

f£6nai Oszkar vitez, allat- 
nagykereskedtf, exportGr, 
Kaposvar, Kontrassy-u, 2/a. 
8-33 

Rudvig Tamils tenyesz, 
haszon es vftg6allat£eres- 
kedd. exp'ort6r. Kaposvar, 
Korona-u. 5. 1-36 

Valics Sandor, marliakereskedG 
lakasa, Kaposvar, Kontrasay- 
u. 8. 1-58 

Kecskemet Kolozsvar Allatkeresiceddk. (Lasd niarhaliereskedelem 6s sertes- 
. ' . kereskedelem alatt is.) 

Bataszek 

MJb.lt Gaspar, allatkeres- 
kedo 6s borttgyndk, Bata- 

sz6k. ** 

Budapest Erdelyi gazdak allaterte: 
kesitd szovetkezete, Kolozs- 
var, Majalis-u. 10. 34-88 

lajosmizse &iszi>aUeny6sxef 

allat- 6s madarkereske- 
des,- kalltkak, akvariu* 
mok, diszhalak 6s min- 
d en tele eleseg. Budapest, 
IV. Varoshaz-u. 14. 

3S7-Q95 £«Ser/<§kesitfo Sx&- 
vetlcexei up. Auiicb 

u.-8." *1 19-604 

IstallOja: Teny6szaUat- 
vasap, X. Llgettelkl 
dnlo 73Q9. hrsZ. 14&-Q13 K0rtv61yesl Sandor 61dal- 
latkere&kedd, export op 
Kecskem6t Bethlen- 
krt 37 6-74 Sz£kelyhid Veszprfem Fogelsperger Istvan, 

aUatkeresked6, Szekelyhid. 12 

Szigetva> MOZSG-AI j6zSEF,allatkereskedfi. 
Szigetvar. ; ', . 

Szombathely reskedd* nagyvagd, 
Szombathely, AgghaP- 
cos-u. 2. Telefon : H~45 UJverbasz Kisjuhasz Karoly, allat- 
kereskedO, Lajosraizse. 42 

Herdkovesd Nyeste Albert, allntkereskedfi, Mez6- 
kHvesd, Br. EStviSs J.-u. 16. 1-1)9 

Nagykanlzsa Cxapdry Janos, 6id- 

allatkereskedd, Nagyka- 
nizsa. Edtvtts-t6p 14. 6-50 JtutO Kdtroly, ailat- 
JceresJtedo^ujver- 

basz, Wagnep-u. 110. 

Telefon s 2 Sc&aaat Gydrqy,6\ti. 

allatkereskedd, VfvGT' 
2>«f 52, Vasut-u .15. 84 Hayas Jozsef m kir ffiallatorvos, ■ 
Veszprtm : . 1-95 Zenta Biliczky Ferenc dr. varosi allatorvos, 
Zenta, G^za-u. 12. -■ 7« Allatpreparatorolt. Budapest Szikla 63 Szilagyi. Alapitva: 
1899. Budapest, Damjanica- 
u. 25/b. 420-814 Aluminium. Budapest Zombor Szilagyi Kapoly 1IJ. gabona 
6s fillatblzomanyos, Zom- 
bor Bepcs6nyl-u. 5. 1-44 AHatorvosok. Beszterce Sehee-1 Andras dr. m. kir. allatorvos, 
Beszterce, Vasut-u. 46. 2-17 Cegted NagykSrSs Modra JAzseE hentes, m6sza- 
ros 6s allatkereskedd, 
NagykdFds, Uosvaf-u. lO. 

Nagyvarad Bzakter J6aBef dr. allatorvos, €egl£d 
2-54 

HercegszSIIgs Baratky B61a, allatkereskedfi, Nagy- 
varad, GyS,r-u. 43. 27-60 Philomela dlszbal 6s madar 
keresked6s, Bp. II. Mapgit- 
krt 15. 867-6S6 

. Wllhelm l 

luVEGHAZI DISZHALTEMYeSZETI 

I ViZINOVltNY KULTURA 1 

I Bpest.XIII. Vaci-iit 96. 299-233. I 
I— Export Impopt— J 

Dunafoldvar Killner G6za, elfiallatberesk. 
Nagyv^rad, Gr. Andrassy- 
Gyula-u. 11. 23-20 Elter Karoly *f. kdrallatorvos, Her- 
cegszOUOs, Hortky Miklos-n. 271. i 

Kassa 

Saakall Gyula dr. Kassa Rlmanoczy 
u 10 20-64 

Komarom Scluiltlicrt Adiim, allat^ 
kereskedO, Dunafoidvar,K6ri- 
n. 71. 1-59 

Eger - ■ 

FEJERERPfO haralyi, 

okl. -guzda, teny6sz- . 6s ha- 
szlomillatkerGskedo mez6gaz- 
dasagi szakirbdaja, Eger, 
Arany Janos-u. 18. 5*4? 

A€HASZ,SANI>OK, 616allat- 

keresked'6, Eger, Ujsor-u. 35. 

5-26 

GaVAnta WEISZ M<>RIC szarvas- 

inarha juli eg serteskereske- 

dea Tavirat: Salloco Nagy- 

varad Szilagyi Dezs6 u. 4 

16-94 

Oroshaza BenJco Sdndor, 

allatkepeskedd. Oposh&za.. 
NagyatAdl Szabd-n. 50. 81 

papa Beck Kalman, teriy6szallat 
kepeskedll, Papa. 10-21 

Dunantull Apu 6s Allatke- 
peskedelml P.-t. Papa. 

12-77, 12-78 

Pecs ,HaXfSSaf 4 MezOgazdasa- 

gi Szovetkezet, Galanta. 

42. 69 Hajdunanas 

T^/l> CafOS, ailatkepes- 
kedd, Hajdunanas, Bocs- 
kal-u. 21. 1-06 

Hatvan 

Hulinay Defs'6, 
marhakeresk. Hatvan, Hor- 
vath M.-u. 54. 300/6 

4 £6Grt6kesit& Ssi&- 

K>e?Ice:re/klpendelts6> DEUTSCH JEN& »18 

Bp. VI. Vtfptfsmapty-u. 36 

Aluminium Gs Fre- 

C?dl lemez, szalag, pad* 
cstf, hnzal ppo£ll szegecs 
stb 128-845 FJJVGEH6S F/^> Bpest, 
VI. Haj6s-n. 41. ACU" 
MINIU/XtoFllEnAC 

lemez, cstf; hnzal, riid, 
stb. ;*121.610 Globlts Istvan p6z- 6s 16m- 
mfives. AlnmlnlnmkesziU- 
16kek, UstOk, taptalyok. 
Budapest, VIII. Magdolna- 
u. 21. 330-744 TO/© Ferenc iff- f<em* 

aluminium t* Uo- 

Jcilla &nt$ae, ftp* 

XIII. B^fce-Ier 9. 

291-572 D'Elia Ferenc dr. varosi allategfeszs. 

"tanac&oa Komarom, Ko3sutliTte"r 608 

1-96 

Harosvasarhely Benedek Laszl6 dr. m. kir. allatorvos, 
Marosvasarhely, Geese D.-n. 82. 

Szilagyi B61a,varosikSzig. allatorvos, 
Mvasarhely, Ferenc Jozsef-iit 2. 6-55 

M6r 

Kplemen Marton dr. ny nii Wr. 
Allatorvos M6r. 

Mosowmagyardwar. V Horvath Endre Lasal6 dr. yarosi 
allatorvos, Mosonmagyar6var. Szabadka Sopron L6derep Gy«pgy, 61**allatke- 
peskedd, Sopron, Ppohasz- 
ka O.-u. 52. 9-90 

Szabadka Feher Ferine, 61«allatnagy» 
kepeskedd, Szabadka, Me- 
gyepl-u, 7. 8-69 

Magyar Mez6gazdak allaterte- 
kesitO.r.-t. kirendeltsege, 
Szabadka, Hitler-ter 2. 2-31 Damjanov Milenko dr. allatorvos, 
Szabadka, Batthyanyrn. 7. 8« 

Seipeti Saador dr. allatorvos, Sza- 
badka, Kazinczy-u. I8 f 8E 

Triscliler Fereuo, varosi allatorvos, 
Szabadka, Zentai-xit 16. 61 

Szeged . Nemes Mikaa Szeged, Petfifi sagar- 
dt 25 Vi . '.- .13-67 

SzB8agysomly6 Reszegh Fereoc vitez, m. kir. allat- 
orvos, Szilagysomlyd, Rak6czi- 

ti. 24'.. I ■; 

UJverbdsx Rohrig FiilOp dr. kBzs^gi allatorvos, 
Ujverbasz. ■ . Telefon: 40 

Ujvldek Segesdi 'Sandor, varosi (LUatbrvos, Uj- 
vid^k, Zrinyi-n. 33. 30-45 Pestszenterzsebet Pestszenterzsebet, AttUa-ntoa 37. 
Telelon; 147-231 Ujvldek Ljvldekt Kabelgyar R.-T. 
rudak, cs«v6k, prolllok 
6s huzalok olumlnlum- 
b61 6s P6zb01. tJivld6k 

Kramer S-n 2/4 

21-21 6s 24-G5 Angora. 

Budapest Angora tenyesztfi feldolgoztf 
es ertekeBlt6. SzOvetkezet, ' 
angOr aszor vetele, Buda- 
pest, VI. Szondy-u. 42/c. 

113-683 

„ Aug© rates'* Angopa lond 6» 
klk6szltd kJt. IX. Papay 
Istvan u. 12 tel 13S-060 
Angopagyapjnt mlnden 
mennyls6gben a legmaga- 
sabb napl arakon k6sz- 
p6nz6rt beTalt, vagy an- 
gopalonalpa atoserel Ssepvdlgyl 

Angorafeny6szet 

Alapitva habopu elfttt. 

Tenyeszaltatok, 1200 darabos allOn 
inanybil szelektalva. Budapest, III., 
Sz«pvfflgyl-ut 182. sz. (29-es auttf busz.) 
Tel.; 151-817 ZlIOlIGCriangoranyul 

MINTATENYESZET 

XII. Budakeszi-ut 7U - 364il»Q Hirdeteseii fetal a | kir, postaszemelyzet jjjgj alapitvanyanak hirdetfl irodaja Budapestsn. Arawyoztik: Beregszasz Klein Mdrltz, angdranyul- 
teny6sztb% Beregszasz, 
BarOss Gahor-u. 18. <2-56 Kolozsvar 6becse . 
Bacs-BOdrogvarmegyel 

Koz]«i6ti dngoranyul 

teny6sztd» feldolgozd 6s 6r- 
tekeslto' vallalat, Obecse, 
Than M6r-u. 7. 27 

Sxabadka Allami Apol6n6 6s V6d6n&- 
k6pz<5 Intezet id. kir. Kolozs- 
var, MuBsolim-ut 74/76. 20-57 Aramfejleszta- 
telepek. 

(Lasd villa mo Sipar alatt is.) 

Csikszereda VarfuTvy Cafos iff. 

sert6shlzlal6 6s angora- 
£ajteny6szet, Szabadka, 
Sz6ehenyl.t6r 16. 4-40 AfiHinfesiekek. 

Budapest Fischer 8. 6s Fla vegyl- 
clkkek, — anHlntestekek 
I. R. GEIG Y A. G. Basel 
k6pvlselete. Bpest, IV. 
Ferene. Jozsef-rkp. 25. 
184-64.% 381-593 Artar A f M A 
ok'l. m6m8k *»»%iW«*«b 

Aziende Golori Nneionnli Affini 
Milano vez6rk6pviselete 6s lerakata 
Budapest, IV., Molnar-u. 5.380-399 Schallt Erno, Getoruder 

Seitz Frankfurt a M. Atiilin 
f,est6keinek k6pviselete 6s 
lerakata, Budapest VI. Csen- 
gery-u 55 115-990 

Vfeltz Albert anilin f eetekek raktara. 

. Budapest, IV. Varmeg-ye-u. 17. Antiquagiumok, 

(Lasd bOnyv- 6s papiroskereakedflk 
alatt is.> 

Budapest 

Acz61 testv6rek Bp. IV. 
IHuzeum-krt 9. 885-157 

FiSC$er San dor, Buda- 
pest, V. VUmos csaszar 
at 58. 120-105 M agy ar Jentf kbny vkeresk. 
6s antl quart uma V6tel- 
eladas. Bp •Muzeaiu- 
krt 31 188-864 Stemmer Odon R6gi 

konyvek tudomanyos f oly< 
, lratok, metszetek V6tel- eladasBp. Gr Tlszal.u. 14 
180-588 

Pecs 

Szukits kOnyvesbolt 6s tudo- 
manyos antiquarium. Pecs 
Kiraly-u; 81. 

Szeged 

Szukits kOnyvesbolt Szeged 
Kttlcsey u. 1. 11-74 

Apolgk 
65 gpoidngk. 

Budapest - 

Apol6 apo!6n6 6b masseurok 
egyestilete, Budapest, VHT. 
J6zsef-krt 26. 142-824 

£jjeli telefon : 152-208 

. Magyar Izr, NGegyletek orszfir 
gos sz0vets6ge «Etelka» ott- 
hona 6s apolfortket elhelyezfl 
irodaja, Budapest, Ar6na- 
lit 108: 111-667 Csikszereda varos villamos- 
mfl ve, Ganz ttzemvezetCseg, 
Csikszereda, Kossuth Laios- 
u.28. 13/a 

Gyar : Petki I>ii,. 1. 13/b 

B6s Sxentbenea'elci 
EleUtromos-HG- 

ueJfe r.-t. D6s, Fladasl 
osztaly : Banlly-u. 11, 41 

Igazgat6saga : 
Kossuth JLajos-u. 20. 67 
VillamOssagt erfttelep ; 
Szentbenedek, 38 Esztergom Hungarla Vlllamossagl 
r6szv6nytarsasag Uzem- 
fo~ntfks6ge, Esztergom, 
Kossuth Lajos-u. 2/b. * 

Gy6> OHSZflOOS ViLLnMDSMflVEK R.f. Budapest! vez6rlgaz- 
gatosfig 121-420 

Gyorl tizemlgazgatds&g 

7.-58' 

Kassal. tizemlgazgatosag 

80-18 

Komaroml telep 81, 131 

MagyariSvfirl telep 1»21 Hajduboszormeny Ganz 6s Tarsa Villamos- sagl, G6p- Waggon- 6s 
Hajdgyar r.-t. Hajdubr 
szorm6nyl Elektromos [ajdgyai* 

zorm6ny 

MflUzenrrezetgsgge. 25 Huszt-Xycrb 

Karpati villamosmuvek r. t. 
Ungvar huszti kertlleti felti- 
gyel6s6ge, Iroda: Eakdczi- 
tt 82. . ■■ ; ■■ S3 

Transformator allomas 
Huszt, Vbrosmarty-u. 67. 5 

Ipolysag 

Camy Kdroly viiianyte. 

lepe Ipolysag- 

Kecskemet U13 vniainosmli, Kecs- 
Jcem6/, vin. Kossuth 

t6r 4. 1-21 Klskunfelegyhaza ElektromosaramszoI?altat6 r.-t. Bzem- 
vezet6s6ee, Kiskniif61egyhfiza, 
Horthy Mikl6s-tir 1. BO 

Telepe: Brass6-n. i-36 

Kolozsvar Kolozsvari Villamos Muvek H.-T. Kolozsvar. 

. KOzponti irodak: 

Hegedus Sdndor-n. 1. 27-62. 27-B vnianytelep,Kom&ram. 
31 6s 131 

K6r6smezci-HcHHa Kdrpdtalfai Villa* 
mosmtivel£, KorOs- 

mezO. SO 

K6szeg K6szeg szab.klr. varos elefc 
tromos miive. KOszeg, 
Kert-u. 18. 14 

Leva VdiTOSl Tlllamostelep, 
L6va» Kazlnezy-n. 2. 1-50 Hiskok Villamos Uxennelc ; 

Miskolc, Vzletvezetds6g : 

Harass Gabor-u. 24. 
X14-00 

Muszakl osztaly : 15-21 
Vasutt osztaly 15 6raig 
• fentl szam alatt, azontul 

Varosl lroda : Patak-u. 

12-48 
Estl 6s 6jjell ugyelet: 
Hnnyadl-u. 2. tilvhato 18 
6rat01 7 6ralg s I5-M 

Mosonmagyardvar Vttlanyfelep, Moson- 

naagyarAvar, Vasuti-u. 6. 

23 

Nagybanya Ganz vllIantosmfL uzemve- 
zettfs6ge, N.banya, Kos- 
suth-a.-21. 1-48 

Ganz vlllanytelep ,.Grdf 
Teleky Pal-u. 28. 1-47 

Nagykaroiy Magylcaroly varos 

Tlllamostlzenie, Nagyka* 
roly, Kaplony-u. 20. 6 Nagyvarad villamosmilTe Nagyva- 
rad, Saae u 82. 11-05; 11-06, 
6s 11-07 NySregyhaza Villamossiigl r.-t. 

Nytregyhfiza; Iroda: 
Horthy IUlkl6s-t6r 9. 

20-23 

Wllanytelep 21-44 6becse KoxsGgt vtllanytG- 
lep, 6becse, Iroda : . 
Horthy Mlklos-ut 2. 84 
G6phazt 21 Szabadka VillanzGsvasui «5s 
viltigitdsi r.~/.szabad- 

ka t Szegedl-ut 22. Telefon : 
1.08 

Szeksiard - Hungarla villamossagl r.-t. 
ttzemfdnttks6ge, aramszol- 

8altat6 vallalat, Szekszard 
Iezer6dj-u. 9. ' 21-88 Szigetvar 

DravavOlgyi Villamos Aram*. 
szoIgaltat6 r.-t. Szigetvar. 
51 6s 91 
Szilagysomly.6 Mumalom 6s villanytelop r. t. . 
■ szilagysonilyoi, Szilagy- . 
somly6. Rakoezi-u. 30. 14 

Ssplnok Hungarla VUlamos- 
sagi r.-t. szoinoki Grot Szapary-u. 26. 2-5' 
2-58 Ufvldek Uj[vld6kl vlUamosmn az 
Orszagos Villamosmuvek 
r-t kezel6s6ben, UJvldek, 
Vak Bottyanl-u. 1. 22-69 
29-07, 30-85 
Ugyeletes szereldk: Ra- 
koczi-ut 50. 22-16 Ungvar JC<f rpdli vtllamosmtivf k 
r.-t. tlzemel a m. kir. 
Klncstdr hasznalataban, 
Ungvar, Megyehaz°t6r 2. 
Telelon: 2-34,3-34, 75 09 
0) Veszprem Veszpr6m mi.-' varos Villany- M 
telepe, Veszpr6m. 91 9m Zenta Zental Iparvallalat r»-t.. 
Vlllanytelep, Zenta, Ar- 
p&d-u. 14 

Villany telep lroda i 
Bartha M.-u. 2. 70 Arany- 
6s ^rcverdek, 

Budapest BartI pal utOda, 
Bob-u. 30. Bp. VII. 
423-307 s Arany* 
es ezUstmti vesek. Budapest Szigeti Dfandor es Fia 

Ezttstarufe Bp II OJasz- 
faaor 35. 153-271 Arayiyoz6k. Budapest Fazekas Alajos Bp V Tatra 
u 27/a 490-182 Hoffmann Ferenc 

aranyozO, Budapest, IV. 
Gerl66zy-u. 5. 189-305 

189-495 
Detail ttzlett Budapest. 
IV. Karoly klraly-ut 28. 

169-289 Arniaturdk fl nto elott fillfi o]el ftgarat w$y ttzeiiiet jclcnt. Karcag Armaturak, Budapest Auslander Salainori, inagas- 
nyoriiasuBzelepek, tolattyuk; 
csapok. Budapest, VI. Iza- 
bella-u. 48. 420-854 IGALY ES TSA 

uzab. ,,Gestra«« gSztechiiikai 

keszrtUSkek. 
Bp.vn. Voitisriiarty-u. 9. 220-239 Kdzeptlszal armentesitd 
tarsulat klrendeltsege, 
Karcag, Bledgyesl-u. 14. 
95 
Kttzeptlszal armentesltd 
tar sulat tervezest Irodaja, 
Karcag, Medgyesl-u. 2. 

1-49 

Miskolc Riedel Alajos, magasnyoinasu 
armatilrak. Bpest, V. Legrady 
Karoly u. 12. 298-f~~ Sc&lesmger Alajos. 

Budapest, V. Vacl-ut 32. 
#290-929 UlriCl) B. J. badog- es 

dlom&rugyar, Budapest, 

VI. Vllmos csaszar lit 31. 

X127-26Q Zombor D&lborsodi Tiszai ArmentesitO es Bel- 
vizszaba!yoz6 TftTsulat, Miskolc, 
Ltivay J<5zeef-n. 3. 18V00 

Mohacs Kolked-l>arazsi ArmeDteei- 
t6 es BelvJzlevezet6 Tarsulat, 
Satorhelypuszta, u. p. 
Mohacs. 2-41 

Margittaszigeti ArmentesitO 
Tarsulat, Mohacs, Szent MI- 
halyrter 7. 4 

Munkacs Koloisvar 

Ferine t a Femarugyar 
R. T. Kolozsvar, Szeptember- 
tizenegy-u. 14. 10-11 

,,Ravag" Femlparl r.-t. 
viz-, g&z- es gdzarniatura- 
gyar, Kolozsvar, Allomas- 
u. 19. 23-84 

Kula Szernyei Vizrendez6 Armente- 
sit6 es Beivizszabalyozo Tar- 

; sulat, Munkacs, Szent Istvan- 
u. 16. 12-57 

Nagyvarad Siolx HenriK fern- 
onlode £s armatu- 
ragydr, Kula. 35 Armentesita 
tdrsulatok. Apatin 

Apatln-szondl armentesita 
tarsulat, armentesltes es" 
belvlzszabalyozas.Apatln, 
Arpad-u. Telelon: 6 Monostorsxeg- 

ajyatint Armentesltd 
es Relvlzszabalyozd Tar- 
sulat. Apatin, IHussollnl- 

u. 67 ■"•' 21 Berettyd vizszabalyoz6 es ar- 
meDtesitOtarsulat, Nagyvarad 
Rito6k Zs u 30. 27-78 

Feketekorosi armentesitfl, viz- 
rende26 6s ontozo" tarsulat, 
Nagyvarad, Gerliczy-u. 6.. 
10-95 

SebeskOrBs. vizseabalyoz6 eY araen- 
tesitO taxsulaf, Nagyvara.d, Sza- 
nJszl<5-u.' 16. v ' 14-18 Nyiregyhaza FelsosxaboJcsl TK 

SXOi ArmentesitO Tarsu< 
lat, Nyiregyhaza, Horthy 
Mlklds-ter 7. 24-20 

Nyfrvtzszabalyozd tarsulat, 
Nyiregyhaza, Szeehenyt- 
ut 1. 20-38 

6becse Baes-Banaa ^rmente- 

sit& Tarsulat, dbeese, 
Szent Laszld-u. 12. 

Telefon: 47 Zomborviaeici Xe- 
csopold Ttirsulat. 

Zombor, Berzsenyl D.- 
n, 4. 1-71 Aruhazak. UJvldek I>ari$iNagy jfru&tix. 

Ujvldek, Bftler-u. 14. 

■- -.- - 29-87 Aruhitelirodak 
£s Aruhitelszerve- zetek. Kassa „K.assai TaIcar6Icos- 

Sdg" bevasarlasl nltel- 
sztivetkezet m. sz. Kassa, 
Fd-u. 44. 26-84 Asbestaruk, Budapest Kelemen KornejL es Tsa Bp^ 
Bard Aczel u 8. 114-463 Asvanyolajtjyarak 
es f inomitbk, 

(liasdbenziii.olajespetroleiiinalattisO 

Budapest Rdckeye ERDtlYl MAGYAR OLASZ 

ASVANYOLA WAR R.-T. 

Budapest, IV. Krlstdf-ter 3. 

184-606, 888-130 

Kdtozsvari iroda: Sttpfamlar I lW 12-74 
D6si gyartelep : 81 

Marosvaaarhelyi gyartelep : 6-27 Beregsxass 

Bereg varmegyei Vizsza- 
balyoz6 es Armentesit6 Tar- 
Bulat, Beregszasz, Arpad- 
u. 34^ 1-33 

Csongrad 

Cson^rad— sOv^nyhAzl armentesita 6s 
tielvizszabalyoz6 tarsblat, Csonptid. 

. .- ■ 7 

Debrecen 

Als6nyirvizszabalyoz6 tarsulat, 
Debrecen, :Kossuth-u. 3. Csepelsaigeti ArmentesitO Tarsulat, 
RACKEVE. 22 Szatmar n6 me ti Als6 szabolcsi, tiszai armen- 

tesitO 6s belvizszabalyozd 

tarsulat. Hivatalos 6rak: 

. 8-14-ig. Debrecen, Szeche- 

nyi-u, 46. 23-38 

fersehujvar 

Vagbalparti artnentesitS ,6s bel- 
vizszab$lyoz(J taraulat.^lrsek- 
ujvar, Szabadsag-t6r 1. 

46-85 

6 Ecsedi lap lecsapold szamos- 
balparti armentesitd es bel- 
vizszabalybz6 tarsulat Szat- 
marnemeii, Kak6czi-u 29; 49 

Tisza-Szamoskozi Armentesitd 

es belvizszabalyoz6 tarsulat, 

Szatinarnemeti, Arpad-u. 14. 

1-39 

Szeged 

FelsOXorontali armente8it5 es 
belvizezabaiypzd tarsulat, 
Szeged, Boldogasszony sugar- 
tit 17/a. 34-99 CAKBOCINE, olal-, zslra- 
dek es vegylgyar rt. Bpest, 
XIV. Kerepesl-dt 152. 

#297-225. 
Gepkenttolajok, autdola- 
Jok, traktorolajok, lurd- 
ola], transf ormatorola], 
f eberolajok, padldolaj, lit- 
portal anftoola J, Lardoll- 
ne-, Farmerol- es Arzudo' 
motor- es egyeb special* 
olajok stb. Szegedl Armentesitd es 
Be I vl zszabalyozd Tarsulat 
Szeged Kazlnczy-u 7 12-39 Zenta 

Btf csf-Tf S3 of irmen- 
tesito Ttirsulat.-zen. 

ta, vltez Hajnal-u. 6. 87 FANTO 

EgyesOlt Magyar Asvanyolatoyarak Rt. 
Bp. V. Grdl Tlsza Istv^n- 
u. 8. #182-959 

Lerakatok azorszag minden reszeben. Asvanyolaj- 
kereskedak, 

(Lasd bettain, olaj es petroleum 
aiatt is.) 

Baja ; 

Fiedler Jdzsef llj. Magyar- 
orszagi Vacuum olajuze- 
mek Magyar ktr. klncstar 
basznalataban, bajai lera- 
kata, Baja, Vortismarty- 
u. 5. 3-13 

Balassagyarmat Filler Lajos, Shell KdolaJ 
r.-t. blzom., benzlnkut, 

garage, Balassagyarmat, 
takdczl fejedelem-ut 88. 
2-07 

Beregszass Popovlts Pal As van y olaj es 
mezdgazdasdgl elkkek, 
Beregszasz,RdkdezI-ter 2. 
2*46 „ If gar" asvanyola J es 
mezdgazdas&gl szakkeres- 
kedes, Beregszasz. 1-86 

Budapest Gudenus G£za bard 

mlndennemd olajtermek 
mdszakl es mezdgazda- 
sagl elkkek Bpest V Klo- 
tUd-u 10 B. 118-225 Debrecen Pried 6fi Tarsa,. asvanyolaj- 6s roft- 

' azaki kereskedO, Debreceni Rakoai 

JenC-n. 2. Telafoli:. 28-86 

Szab6 Zsigmond, Cordatic ser- 
vice Vacuum lerakat, Debr 
Ferenc J6zsef ut 10. 10-40 

Punaszerdahely 

Benes Gyorgy okl.- gazda, mtl- 
tragya es Vacuum Oil Comp. 
kepviselete, Dunaszerdahely, 
P6^u. 28. 82 

fersekujvar ,Faut6"kepvlselet,Baratb 
Imre, Iroda : £rsekdjvar, 
Klapka-u. 2. 22-28 

Telep: Felszabadulds 
utja. - ■--"- Galanta Kisalfdldl Kerciszt^ny keres- 
keddk arubeszerzo es el- 
osztd Sztiv. Galdnta. 79 

G»5r 

Blau es Sternfeld Ola J es 
zslrad^k nagy keresk. 
Gyor, Arpad-ut 42. 8-28 

Bdhm Gusztav, asvanyola j- 
nagykereskedd, Gydr* Bl- 
slnger setany 24. 7*87 

Ipolysag Mawar Petroleum-Ipar Rt 

Bpest, VI. Andrtssy-ut 53. 

#425-155 Benzi'n, petroleum, 
g-azolaj, g^polajuk,. paraffin. Kassa EQ-ER.VABI SANDOR «s TAR8AI lege- 
nyeals6mihalyi aavanyolajfinomitd 
6s kocsikenfics^yar, Kassa, Qt6l 
Teleki Pal-n. 16. 23-89 

Munkacs Delkarpatl kdolalllnomlto 
es- keresk. r.t. Munkacs, 
Iroda : Arpad v>u. 11 

■ ■■ ■■ 20-58 

Uzem: Eszterhazy u. 140. Kovdtcs Jtinos, 

Steaua blzdmdnyos,lpoly- 
sag. 77 Kaposvar IvOnfl J6x&ef dsvany- 
olajnagykereskedtf. Fantd 
rt. lerakata. Kaposvar, 
Telekl-u. «- 7-48 

Kassa Delkarpati Wolajfinomltfi 6a keres- 
keaelm'i r.-t. lerakata. Kassa, Eper- 
3©a-u. 11. 22-11 

-Iroda: Luther-n. 6. 22-12 

„Petrdlia'* asvanyolajnagyke- 
reskedes, . Kassa, Szathmary 
Gyorgy-u. 15. 28-73 

Torzs Ax mand *s Fia, 
Kbzpont: Kassa, Dobo-u. 12. 
21-26 
F^iaktar: Budapest #114-670 AncyeloHalluDJelhcreshedolJelenl Asztalosok ifH™l«vl im Lim 1 Krl " "1*1 bUK Nay Ferenc vegyi flzeme. V, Ujpesti rakpart 7. 1 1 1 "I aJSF * Kisujszaiias 

Sarkady Pal asvanyolaj, 
gumi 6s termenynagykeres- 
ked<5, Kisnjszallas, Deak 
Ferenc-u. 18. 1-37. 

Kolozsvar 

„Aqmla" Kereskedelmi ea Ipari 

r.-t. Kolozsvar, Honv6d-u. 55. 

26-37 

Waldberg Entire, & a . 

vanyolaj termekek 6s 
vegyi pari cfkkek nagy- 
keresk. az Erdelyl Magyar 
Olasz Asvanyolajlpart 
R.-T. b| zomanyosa. Kolozs- 
var, Honv6d»u. 55. 12-74 

Komarom 

FUSSY It 4CM AN, ko- 

marom, Baross-u. 6. 2-67 

Uva ; 

T6tb Mikl&s. Fant6 r.-t. asvanyolaj- 
gyarak bizomaiiyosa, Leva, Kossuth 
Li-tgr. 3-12 

Marosvasarhely 

Hiss Miklos a aSteauao Ma- 
gyar Koolaj rt. marosvasar- 
helyiiigyn6ks6g, Mvasarhely, 
Szanto-u.l. 0-91 

Miskolc 

Berzy Joasef a Magy Petrolenmipar 
rt bizomanyosa Miskolc Lichtenstein- 
u 5. 21-71 

Kalman ddon, Miskolc. 
Zsolcal kapu. 9. 

Pnsztay J6zsef a6vanyolajkeresked6, 
Vat-mini Oil romp, r.-t. lerakata, 
Miskolc, Vny-6t U>. 28- lb- 

Tar ol6 telep : 69-02 

Nagysxollos- Szabadka Nagy Ferenc, Szigetvar, Ferenc 
J6zsef u. 27. 56 

Szolnok ,MlneraIIa" Bohn Karoly, 
asvanyolajokker eskede- 
se, Nagyszbllds. 64 Nagyvarad 

Moldovanyi Ferenc 6a Taa, 
asvanyolaj-, vegyiterm6kek, 
zsiradekkeresk. Nagyvarad, 
Torna-u. 2. 31-76 

Nemes Endre, „llineralia" 

o Asvanyolajlerakat 6s fest6k- 
aruk. Nagyvarad. Mussolini 
t6r 10. 22 "" 

Vacuum Oil Company 

r.-t. Pankollcs Karoly, 
Nagyvarad, Arpad vez6r< 
n; 1. 15-62 

Hylregyhjjta Deutsch Santa, Nyfregy- 
haza, Egybaz-u. 22. 28-14 Parkany 

Vtxi FlOTiOn, asvany 
olajnagykereskedO. Par- 
kany. 72 

Pecs 

jegrady 

nagykeresk. a Pant6 r.-t. pGcBl 
felepenek megbiaottja .Peos, BegflS- 
n. 4. 13-40 

Sarvar 

Lukacs Endre vitez, 

«Shell» koolaj r.-t. bizoma- 
nyi lerakata, Sarvar. 1-17 Eisler Antal asvanyolaj 6s 
vegyiterm6kek i keresk. Sza- 
badka, Lakatos-u. 1. 7-07 

Szeged KOPASZ Fereno Daniel asvanyolaj- 

najrykereskedfl, FANTO lerakatos. 

8ZEGED. Jroda: Gyertyamosl ti. 4. 

29-1-1 

Telep: Tisza p. a. 11-80 

Szekesfehervar Marosvary Fereno, Vacuum ' 
Oil Company rt. bizonh Sze 
kesfeh6rvar y Var-krt 14. 8-45 

Szigetvar Kiss miklos, Vacnnm Oil 
Company r.-t. szolnoki lera- 
kata, Szolnok, Gr6f Szapary 
u. 2. 2-43 

Ujvldek Gausz Pal, Steaua magyar 
koolaj r.-t. ujvfd6kl lera- 
kata, asvanyola]term€- 
kek 6s vegylpart clkkek 
arusltasa, Ujvid6k, Plro 
Sl-ut 82. 31-19 

SheU Koolaj r.-t. Iroda Pa- 
danyl Guly as Geza mernttk. 
Ujvldek. Deak Ferenc- 
ter 5 23-91 

Telepe : Jozsef-n 28. 21-68 Splller Lorfnc, asvany olaj- 
.termekek nagykereske- 
dese, Ujvldek, Delvldek- 
u. 12, 37-08 

Lakas: Iskola-a. 1. 37-09 Ungvar Delkarpatt koola JHnomlto 
es kereskedelmi: r.-t. 
Uugvar, Muokaesy-u. 8. 
4-09 S$ell K&olttf r.-t. 

Ungvarl telepe, Mezogaz- 
dasagi asvanyola jraktar, 
Ungvar, Dardcl-u. 26 Vajda Emll mliszakl Iroda, 
„8hell" kOolaj r.-t. lera- 
kat, Ungvar, Vajda passage 

Vac 

Matolcsy Kalman dr. Vacuum 
Oil Company rt. lerakata, 
Vac, Csaky Karoly-u. 30/a . 74 Jang Matyas, Shell Koolaj 
r.-t. blzomanyosa Zom- 
bor, Rak6czt-ut 54. 1-68 Laszl6 Istvan, asvanyolaj 
raktara, Zombor, Vdrtfs- 
marty-o. 76. 1-93 

Iroda eslakas: 
Nagytemplom-n. 5. 1-19 M£rey Antal, a magyar- 
orszagi Vacnnm ttzemek 
a m. klr. ktncstar baszna- 
lataban zomborl kifrzet 
kepvlseldje. Zombor, Com- 
bos Gynla-n. 8. 2-99 

9f ero Laszlo, asvanyplaj- 
kereaked6, Zombor, Felafi- 
varoa 11. Telefon: 6 Asvany6rietek, Budapest Adler es Kitter. Gyartma^ 
nyok: iazapolt ki;6ta, dara- 
bbs 68 poritott, 6rolt kr6ta, 
hegyikr6ta, kittkr6ta, sz6n- 
savaa takarmanymesz, iaza- 
polt dolomit, m6szpat, foly- 
pai, fdldpat, kaolin, talkum, 
kvarcliazt, kristalykvarc- 
homob, lenzin, palaliszt, hor- 
zaakfiliazt, kovafold — infu- 
sorifca fold atb.,aavanyi anya- 
gok b6r6rleae. Budapest, X. 
Szallaa-u. 7. 148-263 Nyiregyhaza P6cslk Gynla Nyhaza, Bencs 
Laszld-ter 14. 25-52 Asydnyviz. Komarom Sehmldthauer Lajos 
Igmandl keserllvlz valla- 
lata, Komarom. 4-51 Murazzombat Pejfdnci gyiigy 6s 

norvMX Idraktara, 
Muraszombat, Lendva- 
n. 2/a Telefon: 68. Magyvarad 

Appan Kalman, a paptamasi 
„I4tb.iuui ec &av&oy vizfor- 
ras varosi irodaja.Nagy varad, 
Sal Ferenc-u. 27. 27-08 

Nasz6d Pdlyl £dlSXl6. Parval 
Karpatla' gyogyvlz for- 
ras. Vese, ^gyomor, mAj 
es bdlyag bantalmak- el- 
len.Forgalomba hozza 
Palyl Laszlo forrfiskeze- 
ldsege. Naszod. 

Tavbeszelff 27 Asxfaltgyarak 
6s aszfaltAruk. 

Budapest Posnanslcy €s Stre- 

Htx r.-t. Bpest, V. Zslt- 
vay Leo-n. IS. Tel.: 
-122-829 128-285.115-350 
Gyar : Pestszenterzsebet. 

- ■ 847-550 Kassa AfenaeTK. C 

aszlalt- 6s katranygyar, 
> VAgdhid-u. 8. 29-4 Szdreg Aszfalt 6s Katranylpar 
R.-T. Taresazza eldszSr 
Szeged 28-SO, 28-81, vagy 
28-8 7 azatan k6r je, 
Szbreg. ,-•-■■ 10 Aszfafltoz6k 6s aszffaltburko!6 
vdllalatok. Budapest Csatd Pal aszlaltbnrkolo val- 
lalata. Budapest, XH. Bors- 
u. 18. 167-179 

Kassa Asplialtipari is fit^piifi r.-t. (The 
Nenohatel Asphalt Co. Ltd ) Bpda- 
pest, kaseai iroda, Ja, Foly<5-ii. 4. 

31-24 

Kolozsvar Gergely Dezso Fia, aszfalt- 
6s beton vail, irodaja, Kolozs- 
var, Egyetem-u. 1. 27-66 

Szabadka Prlmttrius aszfait-,szi- 

geteld- 6s fedeuemez- 
ttzem, Szabadka, Parhn- 
zamos-ut 82. 5-18 C9 Asztalosdru- 
gyarak, 

Budapest Bednay Testv. mnasztalos 

karpltosUzem. Bntorter- 

mek Bpest, Istvan-at 20 

424-285 "PalinUas Casxl6, - 

asztalosarngyaranak Iro- 
daja. Budapest,IV, Petdll 
Sandor-u. 2. -383-518 0: 

ar 

N 

M Gger PaulOVitS Lajos atoda, 

Panlovlts M. asztalosdru- 

gyar, Eger, Maklarl-n. 5. 

3-97 Szeged Ralner Karoly, 6s Fla^ 
6pblet 6s butorasztalos- 
arngyar, Szeged, Fodbr- 
u. 3. 13-34 ■ 

i Asztalosok, 

Baja 

Kirdly Mildly, asztaios 

ttzeme, Baja, Tlgrls-n. 14. 
5-63 

Beszterce Else Asztaios Sztfvetkezet, Halasz 661a g6pesitett asz- 
taloauzem, Beszterce, Bu- 
daki-iit 6. 2-S7 Debrecen Abel Laszlo 6pflletea mu- 
butorasztalos, Debrecen, 
Hpmok-u. 62. 33-63 Baliot Jfasef asetalos mfihelye 4>a bu- 
torraktara. Debrecen, Csap6-u. 67. 
a kanyarban. 11-76 As&talosdk JO eredmfennyel Mrtfetliet n tdOBcszfelg ntosoroKton, SZILANK- Mil T4%i iUB £S C X E C kovacs janos bpest 

MENTES HUlVUMCllCllEJ VI. SZABOLCS-U. 18/B. *298-933 Debrecen 

Horvath Kalroan, asztalosmester, 
Debrecen, Szechenyi-n. 6. 27-17 

Kovacs Istvan es Gyula, mu- 
asztalasmesterek, Debrecen, 
Szappanos-u. 9. . 10-78 

Miskolczi Gyula, asztalos 6s fakoporsfi 
ttaeme, Debr. OlahKaroly-n. 8,13-98 

Szab6 lmre, asztalosmester, 

Debrecen, Karoly Ferene J6zsef- 
ttt 10- 16-41 

Peg 

Ss^KeJy n&nes, eptiiet- 

esbutorasztaIos,Des,Deak- 
u. 38. Telelon: 2-32 

StindOT S&fit, asztalos- 
mester, geperore beren- 
dezett tlzeme, Eger, Ka- 
szlno-u. Tel : 7 

Gyongyos 

Dunai .lozscf, epiilet-, butor- 
es portal-asztalosmester, 
GySngyOs, Hbrthy Miklbs- 
,iit 27. 4-74 

Gy€r 

Farnady Itnre, asztalosiizem, 
Gyor. Czuczor G.-u. 11. 2-75 Marcali Domsa Istvan asztalos bog- 
n firmest Marcali. 1-01 

Ma r osvasa rh ely Csath Karoly nmbutor asz- 
talos iizeme, Marosvasarhely, 
Sbrhaz-u. 13. 5-93 

Mateszalka Papay Bela, asztalostlzem, 
Gyor, Schwarzenberg- 
u. 6. 8-18 Papay Gyorgy' felpeczl, asz- 
tnilosmester tlzeme, Gyor, 
Bastya-u. 61. 8-38 

Kassa DUDINSZKY VIKTOR asztalos uzeme. 

Kassa, Barcni-ut. 38. 46-87 

M0RENT ES FIAI asztalosiizeme, 

Kassa, Pazniaiiy-u . 21. 3: 

Szepessy Jozsef epiilet 
6s muaszt-alos Kassa, . 
Bethlen-krt 1. 21-25 

Kecskemet Szecsl Janos vltez gep- 
erore berendezett aszta- 
losuzeme Kecskemet Ka- 
szap u 13 6-30 Tata 

DuJcdSS J&SlSef, aszta- 
los aril Uzeme, Tata. . ■ . ' 5 

UJvldeK Cengyel P6*er 6s fia, 

asztalosaru uzern, Mate- 
szalka. 1-17 

Miskoac fCarbiner T. Gs Fia, 

asztalos, tul. Karblner 
Andras, Ujvldek, PetoH 
Sandor-u. 8(6. 26-61 

Varga K.orn€l, asataios- 

Uzeme, tjjvfd^ :, Lbvesz- 
u. 38. Telefon: 3t>-4<2 

Veszprem Andrdczky Janos £s Bodnar Gabor, 
aszlalosuzeme, Miskolc, Almos-u! 2 

29-57 
Blumberger lgnac,Hiskolc, J6kai-u. 39. 

22 T 17 

Gaspar Lajos if j eptilet es mfl 

butorasztalos inester nagy 

teljesitmenyii g6pekkel beren 

dezve Miskolo Tarkanyi u 9 

55-21 

Nagyvarad Merhala Baudot, asztalosmester, g6p- 

er8re berendeeett fizeme. Veszprtm. 

4-54 

Pilcsik Istvan asztalosmester 
geperbre berendezett ipar- 
telepe Veszprem. 3-04 

Rohonezy Janos asztalosmester, Vesz- 
prem,- Horthy M.-ut 31. -T.' 4-62 

Zombor Bittenbinder J6asef, asztalos, Nagy- 
varad, Zarda-u. 18. 32-^06 

Novak A minis, asztalos- 
mester, Nagyvarad, Szoll^s- 
u. 1. . 23-16 

t»Opp Jlndr&S, fameg- 

. mnnkaM ttzem, eptilet es 
butorasztalos, Nagyvarad, 
Hitler AdolE-u r 54. 30-26 

Papa fCunt J<5^$ef f .gepereju 
asztalos tizem, Papa. 10-72 

Peca Boda Jozsef mubntor es 

epttletasztalosmester^ gep- 

crore berendezett asztalos 

Uzeme, Pecs, Tettye-u. 15. 

10-64 

Szatmarnemetl Kolegsvaf 

Balla Arpad, ai 

ter, Kolozffvar, TbhOtom- 
. u. 10. 28-37 

BBNKO BELA, muasztalos, Kolozsvar 
Erkel-a. 11. 23^42 

BERKT SASB0R fisztiilosmester, 
Kolozsvar, Petflfi-u. 60. , J6-71 

KALLAY ISTVAN, niliasiilal03, Kolpzs- 
Tar,. Szentharomsagrcer 4. 34-79 

Holcsar Istv&n mtiasztalos, 
Kolozsvar, ^blimom-u, 10. 
31-40 

Kolozsi T*ftl, asztalos, Kolozs- 
var„- Arpad-iit 53. 30-53 

Kun Mildly £s Fia, 

asztalosok, Kolozsvar, 
Petftll Sandor-u .5 4. 23.64 liitcczliy Erno, 6pfllet es 
butorasztalos, Szatmarn^meti, 
Wessel^'nyi.u. 20. 1-25 

Szfics ifj. is "Karaaran, gep- 
erdre berendezett asztalos 
iizeme. Szatinarn6meti, Vajda 
Janos-u. 4. ■ ■ 2--0S 

Szeged 

Hegedtis" Istvan ifj. mnbutor- 
aszta los, irodaberendez^ Sze- 
ged Somogyi u. 15. 22 T 54 Szekelyhidy IstvaD , aszta- 
losmester. Kolozsvar, 
Pet67i-u. 9. 42-71 Budapest GUg Gyula, mechanl- 
kal berendezessel blrO, 
asztalosmiihely, Zombor, 
Cslhas Beno-u. 18. 2-58 Sogenfiirst Gyorgy, 

karossz^rlagyar. Keszlt 
mlndenlajta karosszerla- 
kat. Ducdrendszeru specl- 
alls Senyezes. Budapest^ 
VIII. Fecske-u. 19. 340-38O Sc&mi&t Fulop, mu- 
bntor-, eptilet- es tlzlet- 
berendezesl asztalos 
tfzeme, vlllanyertfre be- 

. rendezve.ZOmbor,Barat- 
u. 4. 1-39 fl«tog^nhegeszt6s 
6s v3g3s, 

(Lasd elektromos bege'sztOk alatt is.) 

Budapest Csillag$ 6s Wolf 
„Elektrolieseszt6-Ipar*' 
speclalls elektromos es 
autOgen hegesztesek. Bu- 
dapest, XIII. Huba-u. 5/a. 
s 490-317 ISSter ElektroVorrasztd es 

muszakl betetl tdrsasag. 

Budapest, XIII. Drava-u. 5. 

es Teve-u. 14. 291-036 

292-657 291-756 

Isaer Eiektrbhegesztd 
IMuvek, Bpest,MII. Revesz- 
u.4/a. 298-473 Korda Laszl6 Szeged, Bzent 
Mikl6s-u. 11. 32-f 

Szecskd Laszl6, geperejtt 
asztalos tlzeme. Szeged, 
Dellbab-n. 14. 19-11 

Wiesneriparmflvesz Szeged Klauaa)- 
ter 1 ' 24-20 

Szekesfehervar Tyioran J Anos asztalosara es 
famegmunkalb nzem, Kolozs-. 
var, POldesz-u. 32. 25-62 

8 Fekete Vjimos' mfibutorasataloa bu- 
torraktara. Szekesfehervar, Nador- 
U. 22. 4-42 

Korrisee 6s Steiner .asztalofiok, Sze- 
kesfehervar, Tbbak-u. 6., . T : 4-47 Szolnok 

Buday Bela, villanyeriBre be- 
rendezett epulet es butor- 
asztalosttzeme, Szolnok, Ko- 
lozsvari-u. 20. 5-59 LakosesSz6kely, gepgyar, 

Budapest Xin.Beke-ter3. 

291-405 291-406 291-410 I^azar Peter autogea es 
erektromos begeszt6sek. 
Budapest, VII. Szovets6g- 
u. 27. T: 423-995 Varga Jdnos speciaiis 

muszertlzeme. Autogenbe- 
geszto es vag6 berendeze- 
sek, Sestekszdrdkesztlle- 
kek. Dzemt Budapest, m. 
Arpad fejedelem-utja 47. 
-*" 356-579 

Debrecen Piros BSla antog^n &s elektromos 
hegeszt^s 6s vagas Debrecen, P6- 
terfia n 32. 26-5S 

Szombathely 

Feher Jozsef, Szombathely, 

Gr6f Apponvi Albert-u. 28. 

Teiefon: 3-47 aut6. (L4sd motorkerekparok alatt is.) 1. Aut6 v AUTOnCNTO 

6jiel-nappali szoTgalat. . 

Service. Budapest, 

VI.; Bulcsft-a. 13. - 490-721 Ddn Ldszio »".!J; 

karosszeridk, autorugdk 6s spiralrugok 

gyartasa is javitasa. 
Bpest, V. Vag-g. 5. Tel. : 49-11-21 Lang Antal aut6f>iito' 

iixeine, Bpest, vi. t«- 

portar-n. 14 b. 293-361 Mlklos Lajos, autdkaros- 
szerla es potkocslgyar, 
Bp. A. Vaspalya-u. 4. 

149-093 Moln&r Jtixsef, aut6- 
Icaross&Grla iixeme 

Budapest V. Wahrmann- 
u. 23. . 293-885 Orenstein ! es Koppel ma- 
gyar r.-t. Karosszerlak, 
autopotkocslk. Legen- 
gorgo lovaskocsik. Buda- 
pest, VI. Vilmos csaszar- 
ut 31. *127-354 Bydateteny Candt&aller Ta- 
sxil6, aulOmenlo, 

autAservlce, benzint«lt<*- 
ailomas. Szolgalat ejjel- 
nappal. Budateteny, U|- 
balatonl mtiut, Budapest 
batara. 469-9Q5 Kassa HREHA JANOS &nt6kari)sszena Uzeme ■ 
Kassa, Honv6dek-titia 23. 30-34* Munkacs SchOnfeld Geza, Munkaes, Ea- 
kbezi ut 1. 21-91 2. Aut6- alkatr6szek, 
Budapest Autoprkf.t. Amerlkal 
alkatresz 
behozatal 

VI. J6kai-utca26. Hasznalt 

alkatresz 

ttzem 

V. Ipoly-utca 15. 'Budapest. 
Telefon i »12Q-486 Automobll es alkatresz 
keresk. k.f.t. Mlhden tl- 

Susu hasznalt alkatresz. 
pest, V. Zapblya-u. 32. 
■ 291-7S4 hirdetesefi felyeszi a m. kir. postaszentelyzst jdletl alapitv^nyanak hirdatd ifedaja Budapesien Aut6garageok Budapest Autdmotor keresk. vail. 
Budapest, VIIL Kalvaria- 
ter 13. 137-902 

Alkatreszek az Csszes 
tipusu Fiat autfkhoz. Bosc^ Uoberiwt. 

elektrom'os berendezfs 
alkatresz,javitus,MarelIl 
servic e, MA bo es Siemens 
vezerkepvlselet. Buda- 
pest, V. Vacl lit 22 24. 
-. - ■ ' . - , X299-180 RGv&SSZ CtiSStlO antO- 
technikai es lancszakttz* 
Jet, Budapest, VJ. Jdkal- 
u. 1. 118-854, 126-464 

Ruder £ Sandor dugattyuk, 
dgyurilk, desapok, szele- 
pek Bp Jdkai-ter O 118-026 

Ruttkay Ferenc, mffszakf 
kepvlseletek. Dallas 
karburatorok, benzinszi- 
vdk. II. £E. I/, kiilbnleges 
repttldgeptttmldk es ke- 
szttlekek. Budapest, IX. 
TUzdltd-u. 5. 140-910 Csonka Janos Gepgyara auto- 
mobil es traktorhengerek es 
' f6teugelyek koszbrUIese, du- 
gattyuk, csapszegek gyar- 
tasa, edz6sek, uj motorok 
gjartaea Bp. Fehervari 
lit 50. *258-858 JDEUTSCH JENOton. 

aluminium-, fredal-le- 
mez, szegelylec, profilok, 
; szegecs, bronzrudak es 
perselyek huzott es ttn- 
ttttt kivitelben, Buda- 
pest, VI. Vtirtfsntai-ty- 
u. S«. 128-314 Duray Nsmdor Patzer 
Defi'ies kocsieinelok, Bpest, 
■VI. 6-u. 13. . 113-564 *— -t— * Raidekker Sandor r.-t;.—— — - 

Ho lane ok 

Budapest, Andrassy-ut 21 .#297-977 ffl«***»B*w* Budapest 
Autdhutok, Hiitdjavitasok 

XTTI. Orszagbiro-u. 26-b; 292-907 Jaritz Istvan, Budapest* 
VI. Jdkalru;2o.OpeI .Chev- 
rolet, ttulck, Cadillac, 
Chrsy le r,4TE,J URI ft, 
MAHCE, TECACE- 
MTT t alkatreszek. 

U9-Q33, 114-965 Kluger 6s WirK- 
jnojon/eredeti "Pra- 
ga es Graf& Slift 

alkatreszek raktarrdl 
Budapest, VI. Jokal-u. 3. 
118-SGO, 118-224 LICSAJER JaNOS 

hudapestl aulArdgdgyartd 

es javJtA ilze-me, Budapest, 

VIIl.. Thek Entlre-utca 14. 

■ 134-555 Magyar acel&ru- 

gyar r.-t. Budapest, 
XIII. Vacl-ut 95. 

- X292-317 MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T, 

SREDETB 

MAVAGV 

MERCEDES-BENS 
alkatreszek 

Budapest, XIII. Csata-a. 29 
Tel.: ^290-890 SCHCESIMGEU B. 

u j es hasznalt autdalkat- 
reszek. Budapest, V. Csa- 
ky-u. 70. 291-296 SZARKA Ferenc hasz 
nalt auto es alkatreszek. 
Bpest, V. Csaky-u. 54. 

291-771 Szedonya Kalman 

Autoalkatrfcirt felszerelesu goly6sciBpi»ak. 
Bpest, V. Vaci-nt -40/42. £92-703 Sziiarti B6la 

: auWfelszerel&s, pneu, 
Bp.,VI.Nagymez6-ii. 15. #125-336 
Zenith karburatorok, 
Alusil tconnytttemduqattyuk. TorcEai autdklep 

Hasanalt aut6k, alkatresz3k, 
Bpest.V. Csanady-u. 12. 491-140 Wlttenberger Istvan alkat- 
reszek Fordhoz es Ford- 
sbnhoz Bp. Nagymezd-u 66 
115-459 

Kaposvar MetaI16 Autokellek Ke- 
rcskcdelini kM.~0pel 

service Kaposvar Kossuth 
L-u 11. 6-64 

Kassa ,,/lulamobilia" vitez 
Egervary Sandor Garage, 
ol~ajok,benzln,kls-esnagy> 
kereskedes. Kassa Szt. 
Istvan krt 26. 21-78 

Antomobil szakfijjlet tnl : 0rd6dy 
Gyorery musaaki kereskedS, Kassa, 
FG-u. 13. 27-55 

Liptak LAszl6 raernOk aut6- 
szakiizlete. ittepcedes 9l 
Coi-aatic es Vacuuin 

korzetk£pviseiet, KasBa, Gr. 
Apponyi A.-u. 4. 29-79 

Lnkacs Istvan ant6alkati;6az 63 szer- 
szamgyartti iiaeine, Kassa Boeskay 
krt lb'.' 31-B8 

Spira Autoservice, Kassa, Taz^r- 
11. 5/7. • 27-09 TatQ CafdS, auto- trait - 
torhtttogyart6 es httto- 
javfltasok, ECassa, Dobd- Kesafthery Ear ago Ecrenc autd- 

szakuzlete, Keszthely, 
Kossuth Lajos-ii. 43. 73 Kolozsvar Meromilsszeriizem? 
Kilomcterjelzuk. Bp. VI 
Lehel-u. lO/b. 292-135 

Nemes G6za 6s tsa auto es 
ltiotoralkaTresz, olaj, paeu Bp. 
VI Szinyei M.-u 17. .325-775 Nesznik Karoly, auto es 
karosszerfa alkatreszek 
felszerelesek keresk. 
Budapest, VIII. Roma. 
nelll-u. IS. 342-952 M&tfy€ Et€la gepkocsi- 
alkatreszek, muszakt 
elkkek es szerszamaruk. 

. Cordatlc magyar guml- 
ab rones r.-t. korzetkep- 
vlselOje. Kolozsvar, Deak 
Ferene-u. 35. 15-78 

Marosvasarhely 

VarnaiGyozojAutdszaktlzlet 
Maiosvasa.rbely, Szechenyi- 
ter 70. • T. 5-70 Munkacs Ecsedy Antal^ Munkacs, Ra- 
k6ezi-ut 5. 23-53 

Nagywar aci AiidrlsEta K&lm&m, aut6- 
szafeiizlet, Nagyvdrad, Alapi- 
lit 2. Telefon: SO-S4 

Sieged AlfCldi g^pker vail Bzeged^Feketpsas 
u 22 . _ . 24-28 Szombathely DOXUStQ MlklOS, auto, 
motor, traktor, alkatre- 
szek, Szombatbely, Szell 
Kalinan-u. 4. 4-45 

Ujwldek Den$c& n€la, ante es 

mezfigazdasagl gepek 
keresk. t;jvidek, Szabad- 
kaf-u. 1. 26-76 Fttld varf Belanc mezogazda- 

sagl gep es autoalkatresz 

tizlet, Ujvldek,Buza-ter 18. 

41-72 

Kutalek Anguszt, Auto- 
Unlon es Flat kepvlselet es 
service, UJvldek, II. Rako- 
czl Ferenc-ut 64. 31-08 3. Aut6garageok. 

Budapest AUTQTAX1R.T. 

BUDAPEST, 
X., KEREPESI-tlT 15. 

Sziirketaxik 
Turaaufok 
Autobusiok 

mlnden alkalotnra a leg- 
olesobban rendelhetdk 

M.: ZZZ-ZZZ Budapest garage k.f.t: Budapest, II 
Qanz-utca 8/14. 152-440 

Bacsalmas Piukovics Janos, aato- 
garazs, Bacsalmas- 45 

Debrecen Tapoleay, Paan6nia garage, EmelCkkel 

, felszerelt service, Debrecen, Ferenc 

J6zse£-at 42. 20-99 

E«gtergom Homor Lajos, autdkaros- 
szerla es kocslgyart6, 

• aut6garage, Bsztergom, 
Batthyany LajoS-u. 3. 1*55 

Gyula Szent Kristdf garage, 

Gyula, Varoshaz-ii. 19. 1-10 

H6dme»6vasarhe!y 

DezsG J6zaef, vas, muszaki 
ker. autogarage. iBinvhely, 
Andr^say-ttsarok. ■ 59 

Koncz Bela, Hmvasarhely, 
ZboMos-u. 11/13. 68 

Kassa MOTOR garage, Kass'a, J6kai-n. 4. 
32-18 
Spira Grand Garage, Kassa,.Tiiz6r- 
. u. 5/7. 27-03 

Stollmann Testv^rek, Kassa, J'6kai 
u. 4. , 32-16 Kolozsvar Garage C.A.G. autdgarage es 
javit6muhely, Kolozsvar, 
Egyetem-u. 10. . 19-63. 

„Unirea« r.-t autogarage es 
benziuknt; Kolozsvdr, Hon- 
ved-u. 3. 27-55 

Marossfasarhely Standard BlocJk ga- 
rage. Marosvasarhely, 
Sbrhaz-u. 1. 3-37 

Vitalis es Simon Opel es Bosch 
service, Autdgarage. Maros- 
vasarhely, Kossuth Lajos-u. 
45. T. 2-70 

Aut6busz vMlalat: Kalvin- 
ter 2. 8-70 

Miskolc Fiirpasz J62jsef garage, autdszerelfi <■ 
es javitd iizem Miskolo Csengey Gt ^~- 
u 1 27-63 57-63 Q* Wagyvarad Andriska garage es aut6- 
javit6 muhely, Nagyvarad, 
Rito6k Zsigmond-u. 15. 

22-09 

Salgdtarjan Ol<&f>G&xa g berautos es 
garagetulajdonos, Salgo- 
tarjan, Fdter 4. 2-26 

Szabadka- „Aut®mot>ilia'' tui. 

Boroslch Valdemar, autd- 
garazs es service. Szabad- 
ka, Szegedl-ut 26. tizlet: 
Wesselenyl-u. 4. 1-51 

Szatmarnemetl jFord'* garazs tul ZingerMi- 
Mly, Szneinetf, Batthyany- 
u. 22. 4-75 VataUy Cdssclo, aa to- 
garazs Opel Service 

es gep javitd muhely 
Vaacuum OH Co. lerakat 
Sznemetl, Karolyl-kOz 5., N 

; 

M 

fi> 

3 

H 

M 

X 

z 
o s 

VI Sz^kesfehervar Otthon-garates is javitdmiihely, . 
Bzekesfehervar, 06z-u. 9/13. ' 4-63 

Ujverbasz Stinta Gyorgy g ep - 

raktar-, javltomlihely es 
autdgarftzs, Ujverbasz, 
florthy mUclds-ut 58. 52 Uj¥ldek Kalenits Mita, autd. 

garage es autdkarosse- 
rla muhely, CJjvIdek, II. 
Rakdczl F.-u, 182. 27-79 Veszprem £<ang Rudolf autogarage 

es gepjavitd muhely, Vesz- 
prem, Palotai-ut 5. 1-28 

Zombor Union Gardsss, Keiper 

P6te^, Zombor, Thoktily- 
ut 4. Telefon : 2*54 Autdffitmik w 0^ # lir G rwi- kG |._.A 1 »^ir Autoservice. Motor-, alvaz- es karosBzfiria javltAs. Hidr. emel6; magasnyomtea zsirafta 

r^ ErWIS 1 t?»t VCI Cli n _ , _ ^ , Ty ^m. -service. Budapest, VLJ6kai-iitca 34. 

— ^^^■— ■ Jr aCKaril"lll ag»H Telefon: 129-672 eg 125-580 4, Aut6gumik, 

Bekestsaba 

Marik Laszl6, gumi tizeme, 
BSkescsaba, II. Szent Istvan- 
ter 3. 6-26 

Smer Geza gumi javito, Bcsaba, 
Haan-u. 1. 5-47 

Budapest CONTINENTAL 

gumlaru kereskedelmi kft. 
Bpe^V.Szechenyi-rkp.lfl. 122-042 PAOR IMEE, kSrvulkanizalo fiaem,. 
Budapest, II Fo-U 45/47. 352-151 

PCEirSSlca J&nOS, aut6- 
gumljavlt6 6s gumlara- 
keszf totlzem. UJ 6s baaznalt 
tfumlk, Budapest, V. Watar- 
mann-u. 10. 292-471 H£.HEI autegumiszak- 
uzletBudapes?,V],Mozsar 
a. 7. GUMIJAMT/tS 
vetel-eladas. #*/ £S 

hastnAct gumik 

124-604 FORD autfik 30 evig {1910- 
1940) volt autorizalt 
kepviselete. Aut6k 
eladasa ea javitasa. HAHH ARTHUR KTfiBOi 

BgBt, VI. faidrtoT-at 10. T.: #113-019 ncsscrfinhft. 

Audi-, florch-, Wanderer- 

szemely- 6s Framo gyorsteherauttk 
kepv. Bp., I. Meszaroa-tt. 15: 

^iso-ooo 

Mintaterem: IV. Maria Yal6ria- 
d. 1 181-259 Magyar Waggon 4& 
gGftgyar r.-t. Kozp. 

Igazgatoiaf. Eladasl osz> 
taly. Rabaautti- es iraktor- 
mlntaterem. „.£/ax:*'acei, 
szerszam es csarar raktar, 
Bpest, Vl.Andrassy-utl2. 

#i25-2io Riiba ser- 
vice. Autoallcatressi 
raUtar. Budapest, XIV. 
Erzsebet kiralyne-ut. 114. 

#297-274 Sgaimarneiweti Kaposvar 

Prait Imre guinlvulkanizal6 
tizeme, Kaposvar, F6-u. 23. 18 

Marosvaiarhely 

Metrics Santlor gumi 

vulkanlzaie es Mateosz 
teberluvarozo Mnros- 
vasarhely Szecnenyl 
ter 25 4-93 

Veszprem 

Horvath Istvan berantofavarozfi es 
gumijavitifizeme, Veseprem Sat 
Imre ter 16 3-8< 

5, Autbgyarak, 

gyari k6pvise!6k 

6s kereskedGk. Mofiezer Ferene if j. OPEL 
kepviselete, Baja, Budapesti- 
ut 50. -2'-r~ 

Bekescsaba 

Szedoglavicta Alajos, 
DKW, BMW kepviselet. 
Vacuum oil Service alkatresz 
raktar," garage. Bcsaba, -Fe- 
rene ,!6z"sef-ter 2. A hazban 
javitomiihely. 5-55 

Budapest 111 

Magyar 

Wilt. Budapest, 
XIII.Arena-ut6L 
Telefon: #298-820 

Automobilok 6a alkatreszek ktiard- 
lagos gyari lerakhta. A torinoi Flat 
eyar sajat egyetlen autorizalt. Ja- 
vftomtihelye es service' alio- 
masa Budapeeten. Varosl wintate- 
rem : V.. Dor ottya-u 2. Bp. ; 182-4 28 

10 MAM 

szemefy- es teher- 

autok vezerkeDvlse* 

. lete. BUDAPEST* 

brit 6 Ullll T. ''224^248/224-472 
Service : Arena-ut t2B. T, : 292-641 © MERCEDES-BENZ 
AUTOMOBIL R.-T. 

a Mercedes-Benz szem61y-.es teber- 

antomobiloknak, a MAVAG-Merce- 

des-Benz teherautomobiloknak 6s 

a LANG jajmfi-dieselmotoroknak 

eladasl osztalya: 

Budapest, XIII. Csata-utoa 29. 

Tel.: *:290-890 

Varosi tizlet : 

Maria Val6rla-u. 10. Tel.: 182-732 Muzcum Gorasc 

Opel Service 

Javftd-mahely 

Bp.vm.Miiaeam-n.9. 1 34-0,22 Koloxsvar AutH-Motor" hasznalt 

gepkocslk 6s alkatreszek, 
lolozsvar. Hoaved-u. 13. 

2S-27 
Maroswasarhely Vitalis, ea Simon Opel aat6k 

es Bosch kepviselet, Maros- 

vasarhely, Szeehenyi-ter 76. 

T. 2-69 

P4pa Legeny Ferene, Opel Ser- 
vice, Cordatlc kepviselet 
Papa. 12-54 Paulfny Geza aut6Javlt6, al- 
katresz keszlttf Bpest IX. 
Thaly Kalman-u lO. 131-293 

Ceglad Ratio Scruice 

Magyar Waggon es Cepgyar R.-T. 

Bp. XIV. Erzsebet #701-711 
kiralyn6-6tja 114. TeJ.: Lji fcJJ .-.-» ve^rkipviselet. alkat- 
l|'J||] r^szek, service 6s javkd 

UNITAS RT. 

Bpest.V Zapolya-a.13. ^292-385 Gytfr Magyar Wa(gon eai Gep> 
gyar R.-T. gydrl auto? 
mobflgyara. TeherautAk, 
Autobuszok. Potkocslk. 
es Traktorok* Gytfr, 
2-OJ, 17-Q1, 17-02, 17.03 Zinger Mihaly „Ford" kep- 
viselet, Sz-nemeti, Karoly 
kOz 5. 65 

Ujvldek Grtinfeld Rezsc*, Cegled, 
Kossuth-ter 4. 1-72 

Csaktornya Kutalek Auguszt, Auto- Uni- 
on es Flat kepviselet es 
service, Ujvldek, II. Ra- 
koczl Ferenc-ut 04. 31-06 

Va»gpr6m HollUnder Antal, Steyr Pooh aut6 es 
motorkarekpdr kepviselet, Vesz- 
prtm. 4-07 

Zombor SxabO I&tvttn, aut6- 

kereskedd, Zombor, J6- 
kal-ter 2. 1-21 S, Aut6javit6- mOhelyek. Baja Noficzer Ferene if j. aut6 es 
motorszerel6,Ba ja, Budapesti- 
ut 50. 2-08 

Balatiagyarmat Kecslces Gyula, aut6 

6s gep|avltA mffhelye, 
Opel 6s Vacuum Service, 
S. K.F. Golyoscsapagy 
gyari lerakat. Beramt6- 
fuvarozas. Balas'sagyar- 
niat, Rakoczi fefedelem- 
utOO. 1-64 Fenervfiry is Lendvay 

aat^javfto mfibely 1C1 11 1, 
■ Bpeat, II. Kacsa-p.19. JOi" Jiff Af erced ea Atenx 

Automobll r.-t. Budapest 
XIII. Csata-u. 29. #290*890 Orosz L.aszl6, autojavito 
muhely, Budapest, VIII. 
Or5mvoIgy-u. 14. 131-609 HunyadI aut6javltd garage- 
Iskola- es service, Csak- 
tornya, «I6kal-u. 62 

Debrecen Nagy Zoltan, aut<5- ^s motorjavltfi, . 
Debreeen, Mikl6s-u. 49. 21-36 

Pusztai es pasztor, aut6javito 
Iizem, Debrecen, Nyil-u. 15. 
16-76 
DoHibovar Gser Jbzsef aut6javit6 es g6p- 
iakatos mester. Autogen- 
hegesztes es vagas Dvar 2-20 Dubovanszky DezsO, aut6 
service. Elektromos es 
autogentaegesztd, 
Vacuum service, Dombd- 
var. "■ 1-92 fersekOJvar Batasxek Varga Lajos, Bataszek. 69 Bekescsaba Tomka es Vamosi, aut6javit6 es 
service, Bekescsaba, Teleki- 
u. 6. 5-54 

Beszterce Dahnis Richard, auto es 
gepjavitdmuhely, GyiingyOs, 
J6kai-n. .57.- 4-27 

TOHMA C/MJOS auto- 
es gepjavltAtizem. Gytfn- 
gyOs, Pestl-ut 2. 3-67 

Verlk Gyula, Opel es 

AfoAiloil Service, 

autA- es gepjavite, Gyttn- CuawigG TestvGrelc 

es ATeclcelp auto, mezd- 
gazdasagl stb. gepek ja- 
vlt6mtthelye. Beszterce, 
Calvln-u. 42. 43 Budapest DEDICS TESTVfiREK 

gepkocsi-.traktopalkatresz-esgepgyar 
Borsos Szabd Wzsef okl. gepesmernfik 
szakBiwfl robbandmotor-Iavftis, pre- 
cfzios alkatreazgjrartis. — Budapest, 
V1U. f hek Endre-a. 15. 130-845 Csanyi Cafos, aute es 

gepjavlto mtiheJy, £rsek- 

ul var, Betblen Gabor-n. 7 2 

21-99 

Vlgf> Janos, Oppei k«r- 

zet kepviselet, Oppel, Va- 
cuum es Bosch service, 
. Ersekujvar, Baross Gabor- 

ter o. Tel. 2&OS Gyongy^s >-28 H6dme»gvasarhely HQese Karoly, aute 

es gepjavlte Ozeme sze- 
mejy es Mateosz fuvaro- 
z£sl veil. Hmvasarbely, 
Lazar-u. 3. 84 Huszl Xycri. Krajnlk Istv6n ante es g6p- 
javtto Opel service Buszt, 
Szechenyl-u. 108. 1-29 Palko Mtyaly 

Javfte mtthelye. Buszt, 
Knrtyak-ter 18. 52 vagy a kDltismiseKihn^l. vagy a gostatakarekpfeaztar ntjan lortenHetnelL Autoszemebyfuvarottds Kaposvar 

Kdssa es Sxenes&y, 

antoservlce Kaposvar, 
Irenyl Danlel-u 2. 3-94 

K6mive& Lajos, antO es 
gepjavlto, DKW-BMW 
kepvlselet 6s service, ke- 
rekpar esyarrogepraktar 
Kaposvar, Berzsehyl-u. 1. 
6-84 

Kreisler J6zsef autd 6s 
traktor javltAUzem. Mez#- 

Sazdasagl gepek javltasa, 
egesztese. Antdtraktor 
alkatr£sz raktar. Ford 
kepvlselet Shell service^ 
Kaposvar, Berzsenyl-n. 15. 
8-75 

Lucz G6za, aut6karossz6ria 
uzem, KapoBvar, Vasvari 
Pal-u. 1. 7-67 

Karcag 

Halasz Inire, okl. g6peszmernbk, 
Karcag, Szechenyi-sngarut 21: 18 

Kassa 

BUGHNRR BELA, fiutxijavitd, Kaasa, 
Szt. Istvan-krt 2G. 21-79 

FEHER Kahnan, KaSsa, Saeg^nyhaz- 
U. 16. 29-34 

Juhasz Automechanika, fern- 
6s g6pipari Uzem, Kassa, 
Bubics Zs-u. 48. 46-79 

CACKNE.H Emll, anto- 
elektromosjarmitvek 
Javlt6szakttzem BOSCH 
szolgalat Kassa, BOcskay- 
krt 16. 34-07 Marozvasarhely C&4M1 f mre # speeiaiiB 
antOjavlto es garage, 
Marosvasarhely, Jokal M.- 
n. 32. 6*89 

Haucsar Aladar, autd 6s 

g6pjavit6 muoely, Marosva- 

sarhely, Sahdor Janos-u. 24. 

3-56 

Olasz B61a 6a Kiss Laszlo, 
aut6- kazan 6s g6pjavito, 
Marosvasarhely, Csokonai 
/Vit6z M.-u. 3. 7-84 

Miskolc Szeged 

Csurgd Zoltan auto 6s g6p- 
javit6 iizeme, Szeged;- *Kos- 
suth Lajos-sngariit 68. 18-98 

Szekelyudvarhaly Farkag Elektron villamoBsagi vail. 

Misk. ' SB-96 

Kurpasz J6zeef antdsaerelfl es Javitd 

fizeme, Miskolc, Csengey G*-u. 1. 

27-63 -67-63 

Holleschak GynJa aiitfiducozo 6s bocsi- 

f6nyezd, Miskolc, Kazinczy-n. 17. 

_- " 23-63 

Kulcsar Jozsef auto 6s g6p- 
javit6 mfihely, Miskolc Gr6f 
Apponyi Albert-u, 24. 57-65 

Simk6 Laszld autojavito- 6s. karban- 
tart6 fizeme. Special^s «Qpel» mu- 
hely, Miskolc, Szemere n. 15. 57-72 

SZILA'GYI 6s DISKANT Opel-Bosch- 
Shell szolgalat Miskolc *ll-33 

Hosonmggyardvar Karacsony Ferenc auto- 
javito es berautOs, Moson. 
magyarovar. 1-40 

Wagykaniisa POLRDKIAK KAROLY gepgyar, Kassa, 
Szent Istv&n-krt 40. 21-57 

Bpira Autoservice, Kassa, Tfizer- 
u. 5/7. " 27-09 

Stollmann Testv6rek, Kassa, J6kai- 
u. 4. 32-16 

Kecskemet 

Reiszmann Jozsef auto 
gumijavit6 „0pel" Service. 
Kecskem6t, Arpadvaros 19. 
S-34 

Keszthely 

Fliszar J6zsef aut6javit6 6s 
f uvaroz6 Keszthely, Kossuth 
L.-u. 47. 1-05 

Mayer Testv6rek aut6'avit6k 
6s Mobil Oil service Keszt- 
hely, Rakoczi-t6r 20 ,82 

Urania garage 6s javito- 
mulielyKovaos6sSzab6.0pel 
service Keszthely, Aodrassy 
t6r 3. 2-00 

Kolozsvar 

Bajcsuk, Bftla auT6 6s g6p- 
javit6uiuhely, Kolozsvar, 
Hiinyadi-t6r 5. 11-95 

Magyari SrfiMfor, Nagy 

Albert es Tarsal gepjavitO 
mtthely, Kolozsvar, Hon- 
ved-u. 122. 20-49 

J>app Stintfor auto, 

motorker^kpar, ntltd- €s 
rogO javltdmfihely, Kolozs- 
yar.Petoll-n.40/44. 34-30 

Szap6 es Kopcnetzr .t. g6p- 
kocsi 6s motorjavit6(izeui 
Kolozsvar, Honved-u. 71; 

10-37 

Komarom 

KoVacs Ferenc garazs es 
autOszerelOmflhely, Koma- 
rom, Rakdczl F-n. 24. 2-88 

LOIOBC 

Szabd, Csonka es Tarsa, 
antdjavlto Uzem, Losone, 
Pettf »-n. 4. 1-15 javlto mtthely. Nagykanl 
zsa, Zrlnyl-u. 13. 4-17 

Nagyvarad &<Hint Imre autd 6s trak- 
tor jaTltdmttbely . aatO- 

garage, hegeszttf tizem, 
zhely, Zanatl ut is Vepl- 
ut sarok. 7-23 

Tanai Laszlo, Central ga- 
rage, automobll jaTliA es 
fnvarozO vallalat, Szom- 
bathely, Szell Kalman-n. 4. 
3r37 

Ulvidek Retcg JOzsef lUatyas, 
auto es gepjavlt6mtfbely, 
antdservlce es garage. 
Nagyvarad, Kocsah Janos- 
n.S. 25-13 

Szabo Milialy, g6p, motor, 
aut6szerel6 6s jayit6, N^gy- 
yaradj Szeptember 6. 7 u. 24, Nyiregyhaza 

Szilagyi Sandor, aut6, traktor 

6s motorker6kpar javit6iizeui, 

Nyiregyhaza, Debreceniu. 19. 

25-08 

dbecse Ruxogtiny Sttndor, 

g£plakatos- 'es antojavlto 
mtthely, Obecse, Hortby 
MIklOs-ut 11. 1-09 

Oroshaza Dimak «T6zsef, aut6 6s g6p- 
javit6 ttzem, Oroshaza, Er- 
zs6bet kiralyn6-tit 19. 2-25 

Nagy Istvan Piai aut6 6sg6p- 
javitdmohelyVacuamservice 
Oroshaza, Vasut-u. 43. . 42 

P6e$ Saranyal gazdak rt. 

aatO its traktor jjavltas 
- Pecs, Benyovszky a. 10. 
22-08 Belvdrosl Gtwage, 

Automobll Czem- Service, 
Javltas, alkatresz. Cegt» 
Mestrits Jenfi, Pecs, Man- 
kacsyn. 85. 26-72, 87-52 Konlinann B61aaut6 6s mo- 
torszereld flzethe, P6cs, Als6- 
marom-n. 12/1. 10-31 

Af filler Lajos anio-, trak- 
tor 6s gepszereld Uzem 
Mercedes service^ Pecs, 
JranylQanlel-ter 11. 11-64 Bart6k Testv6rek, aut6 6s gep]avito- 
mflhely. AutoalKatreszek. 8z6kely- 
udiyarhely, Horthy Miklos-(it5. T. 29 

Szekszard Rendas Garage, auto 6s o^otor 
javit6 mlhely Opel Service 
Szekszdrd, Varkbz 5. 21-42 Szolnok Kocsiscsik Mihaly; aato.mento gfipmii- 
hely, Mateosz fuvarozo, Szolnok, 
Horthy Mikl6s-iit 26. 5-16 

Betby Mihaly garage. D. K. 
W-B. M.W kbrzet kepv. es 
service, Szolnok, Ovoda- 
n. 3. 2-00 

V£gf} i&tv&n, /aut6- 

ServlCe, ant6JavltO, 
SzoInok,Baross-n.6S. ^-27 

Szombafhely Krobn Janos. ,«Antomobl- 
11a", Ujvldek, II. Rak6czl 
Ferenc- tit 122. 2Q-83 Stern RGla, anto 6s gep- 

{avltO mtthely, Ujvldek, II. 
takOczl Ferenc-at 55. 

28-33 

Ungvar Grosz Istvan, geplakatos 6s 
aatO$zereld f Ungvar, Ka- 
pos-n. 23. 2-99 KascQl G usxtikv aut6- 

JavltO mtthelye *f Bosch 
service. Ungvar, Man- 
kacsy Mlhaly-n. 2. - 2-55 Hakansz Gynla „Opel" Ser- 
vice autOJayltO Uzem, Ung- 
var, Szamovolszky-a. 4. 7. Aut6karos- 
sz^rldk. 

. (Liad karosezerlik alatt.) Aut6siem^ly» 
fuvarozds. Abony PlvonyCtlsxl<i,b6rtmt<*- 

fuvarozasl vail. Abony. 

■". ■ . 1-05 1-02 

flpatln Sxauier Ferenc, auto- 

taxi vallalata. Apatln, 
Mnssollnl-u. 2030. 

■Telefon: 31 
Balasaagyarmat B6rant6 Fny arvallalo Iroda, Kantor Ferenc, £ 

gyarntat, Rakdczl lejede- 
lem-iit 32. Batazz^k Karacsony Istvan» b6r-^ 
autdf avaroz6, Batasz6k. 53 Kbhler Ignae, 6zikvizgj r dros 6s 
autdfuvaroz6, B&tasz6k. 64 

Megyeri Jozsef, b6raut6s. 
Batasz6k. 85 

Beregszazz 

Bory D6nes, b6raut6fuvaro7iasi 
vallalata, Beregszasz, Tinodi- 
u. 14. 2-77 1-44 

Bonyhad Toth J.Tlbor, berantotuvar 

vail. Opel service, Bony- 

: had,PerczelMdr-n.36. 90 Budapest AUTOTAXIR.T. 

BUDAPEST, 
X. KEREPESI-tlT 16. 

Szllrketaxik 
Turaautok 
Autpbuszok 

mlnden alkalomra a leg- 
olcsObban rendelbetdk 

M: 22Z-Z2Z ELITE b^rautduzem 

Bpest, VIII. J6zsef-n. 41. 

Maginjellegft &raThvonalaa 

BENZ-MERCEDES 4>s 

ADLEK-TRLMPF 

Juxusautok, bel- 6s ktilfbldte, 
alkalmakra. Egys6ges- tipus6 
autopark. 
■ ■ ^144-558 Kriaszter aat6fav vail Bp Margit 
^kp 41 361^566 BERAUT6 5raJ)6rbe 

[Mlpil ,i ^ kre ' 8ska,,iJrB ' ,en, efOlK 

UNIT AS RT- 

Bpest, V. Zapolya-u. 13. 292-385 Cegled 

Xaborszky istvan, b6raut6 
vallalataCegled, Temet6-u . 29. 
2-72 
Debrecen CD 
0> 

M 

M 
A 

X 
X 

o 


Peh^r Gyoia, Debrecen," RAkosi Jenfi- 
u. 3. \ 28-95 ; 

Rosenthal J6zsef , berautdf uva- 
roz6, DebreceD, Vorosmarty- 
u. 18, ' . 27-95 

Szab6 Mihaly tieV, b6raut6fuvaroz<5,Deb- 
' recen, Eo'tvOs-ii. 61. 13-91 

Ungar Istvan dr. b6raut6fuvarozaB, 
Debrecen, Hatyan-a. 1. 39-97 

Eger 

BObff A» BEI.A mtipala 6s 
oser6ptet6fedii5mester, b6r- 
aut6fuvaroz6 vallalat, Eger, 
Mekcsey-u. 9. 5-55 

Gy4ir.fi JenQ, autobnsz 

vallalkoz6, Eger, Szesz- 
ldzde-n. 2. 75 

Veres Gusztav antdbtisz es 
b6raut6 vail. Bge^Vasatu. 1. fermlhalyfalva Friedmann Hermann b6rant6fnvaroz6 
vailalat, Brmihalyfalva. 31 

Gyoma aut6fuvaroz6 Gyoma. lO 
11 Autosz^metyfuvarozds A nercUHl gild Aid ftlzomantjosijciciH. GyongySs 

Gy an Sd-ncforv b^rtmt^ 

lavaroztt, gyors, pontos 6s 
niegblzhafo, Gyttngytts, .. 
Kossuth-u. 82. 4-86 

Kiss Laszl6, b6raut6Suva- 
roz6,Gy0ngy«s»Pestt-ut 12. 
3-13 

MaticseK Inure b6r- 

aut6fuvaroz6, Gytfngytts, 
Dr. Poky Arpad-u. 9 4-36 

Pataki Janosrie, berauto- 
fuvaroz6,\Gybngy6s, J6kai- 
u. 23. ' Tel: 3-38 

Stt.SS Gyula, b6rautAIuva- 
rozasl vallalat, Gyttngytts, 
Kovacg-u. 14. 4-22 

Hatvan 

C^ere J&nos, aut6fuva> 

rozo, Hatvan, Var-ia. 2. 2-08 

Farkas Istvan, vendeglos, 

beraut6fuvaroz6, Hatvan, 

Horvath M.-u. 42. 1-01 

Koiozsvar 

Balogh B41a, autotaxi saem&yfava- 
roz6,helybeH $s vid^kre^jjel-nappal 
Koiozsvar, Doiiath-n. 138. 24-81 

BogadnKtiroly auto- 

. bnsz vallalata; Koiozsvar, 
Mussollnt-u. 44. - I3-2CP Pecs 

Fothi Viktor, autobusz vallal- 
kozo. Iroda: P6cs, Rak6czi- 
ut 67. 14-33 

Telep: Nyomja, Teh 

Szederkeny 2 

GttttHhger Istvan szemely- 

6s teherauto T uvarozd Hely- 
ben- vfd6kre. Eijel-nappal, 

- Pees, Gr. Beny o vszky-u. 41. 
24-77 

Gy&rfi PUT, b6ranto- 
fuvarozd. P6es, Szlgetl- 
ut 85. , 28-76 

Ist6kovlts Jozsef, aut6 6s 
aut6busz vail. P6cs, Grof 
Benybvszky»n. 12. 18-88 9, AuS6teher- 
fjrvarozds. 

(Lasd fuvarozaa alait Is.) 

ftpatln Notter J6zsef , szem61y- 
6s teherfuvar vail. P6es, 
Kalv&rla-u. 1/1. 14-07 SI6ffok ftalrf as Tes/v^relc, 

szem61yautAfuvaroz6k, 816- 
fok. l-OO 

Borbely Jaaos, berautds. 
SiOfok. 1-87 

Szeged J6z'sef J6zsef, ezem§!yaut6 ■ 
fuvarozO, Koiozsvar, 
Liliom-u. 4. 31-42 Kolozsvari SzemGlyazallito Tarsasgep- 

■ ko'csi Tulajdonosok Ttirsasaga, Ko- 

loasvar, Honved-u. 167. . 30-29 

Losonc 

RdCS £<iSS5l&,b6rnut6, 
Kuvarozo, Losonc, JOkaS- 
a. 22. 2-70 

Marcali 

Pallfy Janos KJ b6raut6- 
fuvarozO Marcali. .84 

Mezotftr 

Taxitillomds, Tulajdo- 
nos ; Lakatos Istvan, Mezfr 
trfr. 1-62 

Garazsi 1-20 

Miskolc 

Leuffvel Ferenc l)£raTit6fnvarozd, 
Miskolc, Doboai Milialy- u. 8. 2i5-32 

Siposs Endve aut6taxi 6a b6raut6 fuva- 
T»zi«i vallalat Miskolc Matyas kir. 
U..24. '■...' 15-50 

Mosonmagyardvar 

Gurdon Janos, b6raut6JEuva- 
roz6, Mosonmagyardvar. 
1-26 

Karacsony Ferenc, auto . 
javltd 6s b6raut6s, JMoson 
magyar6var. 1-40 

Tcrth Kalman, Korona azalloda 6s b£r- 
auto, Mosoiimagyar6var. 1-25 

Nagyslollos — 

Haai*-CeBjieBM'b Tarnokl Ferenc, berautd 
vallalat 6s benzlntttltcf 
allomas Szeged, Horthy 
Allkl6s-a. 1-a/a. 11-11 Sxekesfehervas 1 BanvfisH ifiiiios b6raut6fuvaros6z6kes- 
feh.6rvar, Lovblde-u. 15. 12-82 Szakonyi Fereuc b6raut6 6s 
aut6taxi fuvaroz6 Szfeh6r- 
var, Porg6-u. 24. 12-71 Sxenfes flygr Wdsatt-Xycyb. Wellenrelter Janos 
f^HEateosz** teberaatdfn- 
varoz6. Apatln, Horthy 
Mlkl6s-ut 64. 43 Balaggagyarmat KTlStGf JtinOS, teher< 
aa to- 6s ber an t6Euvarozasl 
vallalat, Balassagyarmat, 
Dvaros-t6r 18. 1»61 

Beszterce Baum M. Hermann, aut6fuva- 
roz6 Beszterce, Var-u. 40. 96 £&ng Frigyes 6s 

Gu&Xt&V, ant6szalll- 
tasl vallalat, Beszterce, 
Matyas klraly-u. 45. 58 
Garage 6s javltdmuhely : 
kovaes gat-u. 3. Mateosz beszteicei kirendelt- 
seg, Beszterce, £etat6r-u. 2. Berettyoujfalw Lnkacs J6zsef teheraat6fn< 
varozAsl vallalata Berety< 
ty6ajfala,Matyas-ul6. 1-34 

Budafok MoJmir 2>eme/er b6r- 

autofuvaroz6. Szentes, 
Tors Kalman-n. 25. 2-84 

Szolnok Szlnhaz garage, tnl : Kiss 
Mihaly, b6rant6fuvaroz0, 
Szolnok, Filrdd-a. 7-72 

Taxidllomds, K6z6r 

Ferencn6, Szolnok, Vasut* 
allomas. 5 

Tapoka -BAL0GH J028EF, b6raut6fuvaroz6. 
Tapolca, Halast6i-ilt 2. l-^4i YiszafUrecl favarozd vallalata, Tlsza- 
Etlred. 91 

Tolna b6rg6pkocsl tulajdonos, 
Nagyszmios, 99 Nagyvarad 

Leel-03sy Gydrgy, beraut6 
tulajdonos, Nagyvarad, 
Vorosmarty M.-n. 133. 23-21 

T6th Elem£r, b^rautofuvnrozo valla- 
lat, Nagyvarad, Kitp6k 2sigmond- 
n. 15. TCelefon: 19-63 

Papa 

Kanszt Zoltah, Papa. 11-25 
10-46 

12 Egressy Ist^an, b6raut6- 
favarozd, Tolna, Ferene- 
J.-u. 101. 49 

Ujvidek jMutobusx-Uxem 
(Vdtrosi K&xUxe- 

me&; Ujvld6k, Plrosl- 
ut. 30-76 PHszter Ferene autobusz 
vallalat, Ujvld6k, II. Ra- 
kAczl Ferenc-ut 85. 

29-83 Veszprem Horvath- Istvact b6rant6fnvaroz6 6s 
pruinijavit6tizeme Veszpr6m Szt. 
Irare tdr 16 3-86 

Zlrc 

Oremus Joaaef, 'b6rftut6B, Ziro. Abraham J6zsef Mateosz 
tetaerautOluvarozO Buda- 
fok, Apponyl-u. 40. 469-963 Zlml>er \4goston. 

teherfuvarozti. Budafok, 
Kaplsztran-u. 80. 269-613 Budapest ,Mateosz** gyOrl tag|alnak 
szallltnianyozasfi Iro- 
d&Ja, Gy«r Zechmelster- 
n. 7. 3-97 Wpteosx ssd-IU/md- 
nyozttsi Irodcs es 

klrendelts6g. Huszt, 
Kossuth LajOS-u. 1. 2 Jazzbereny Mateosx tagoK 
f&s&ber&nyi tnvar- 
vallalo Irodaja, Jasz- 
ber6ny, Bercs6ny i-u. 52. 8 Kassa Bzab6 (Fecsu) Qynla autoazallltasl 
vallalat, Kassa, Bercs6nyi-u. 2. - 
20-14 

Kiskuwffelesywaga 

Mateosz fuvarvallal6 iroda, 
Kiskunfelegyhaza, AndraBsy- 
u. 3 2-50 

Kotozsvar Barcsay Lajos 15v£tei 
Mateosz teherfuvarozd 
Koiozsvar Honved u 24 
36-76 Gergely Lajos autoteher- 
fuvaroz6, Koiozsvar, Pecske- 
u. 5. 12-48 

Gergely M6zes aut6teher-' 
fuvarozd, Kolozsvar,Krizbay- 
u. 69. 30-76 

Kallay Nagy J6zsef, teher- 
autofnvaroz6 t Koiozsvar, 
Cukorgyar-u; 3. 29-53 

SUtii TIbor, teheraut6tnl. 
Mateosz tag, Koiozsvar 
Csabavez6r-u. 56. 42-72 Cximbal J. teherauto- 
Suvarozfis 6s butorszalll- 
tast vallalat. fijjel-nappal 
szolgalat. Mateosz tag. 
Budapest, HI. Lajos-u. 66. 
163-265 
Csaktornya Klrc^/eVd* Karoly j 

„Mateosz'* fuvarozd j 

Csaktornya Matyas kl- i 

raly-u. 3. - 78 1 Pea 

, jMATEOSZ« s desi fnvar- 
vallalo irodaja, D6s, 

Kalvin-ter 4. 1-66 

Gyoma Kollman JOzsel, Mateosz 
luVarozas, Gyoma. 19 

Gyongyds ERDOSCJlJOS, Mateosz 
I uvaroz6, Gyongyos, Zalar- 
u. 26. 4-13 

Oyiirjau Arpad, aut6teher- 
fuvarozo, Gyftngyos, Szt. 
Istvan-u. 3. 2>49 Szass Janos tehergepkocsi 
fuvarozO, Koiozsvar, Mp- 
nostori-ut 16. 27-83 Uni© Alt. Szallitasi E.-.T. 
szallitmanyq.zas es vamolas, . 
Koiozsvar, Czemi' iroda : 
Gyufagyar-u.3. 12-47,27-58 

Vad Andras teherautd- 
f uvaroz6, Koiozsvar, Honved- 
u. 135. -37-30 

Komarom Hetes Janos, Mateosz fuva- 
rozd, Komarom, Gazda- 
u. 22. 2-01 

Losonc Jankovits Jenfi, Mateosz teher-6s sae- 
m61yauc6 favarozasi vallalat, ijo- ' 
sonc, Hunyadi Janos-a. « v - . . 2-08 

Marosvasarheiy CsiAti Jmre, Mateosz tag 
6s tefaeraut6fuvar vajlal- 
kozO, Marosvasarheiy, 
J6kal M.-u. 32. G^S9 

Huszar Bela, tenerautd fuva- 
roz6, Marosvasarheiy, Horthy 
M.-u. 60. .. 8-80 „MateOSX" Magyar Te- 
berautd fuvarozdk Orsz. 
Kozp. Szov. Mvasarhely, 
Sz6chenyl-t6r 89 
KIrendeltseg: 1-14 

Szallitmanyozasl Iroda: 
94 A iicv CI61I alio a jcl flggnfthOt jelent. Bakteriologia Marosvasarhely 

Szentpetery AntalnG, a'ut6teher- 
fuvaroz6, Marosvasarhely, 
Sorhaz-u; 2. 8-52 

Zilaliy Jozsef, Mateosz te- 
■ herf uvarozo, Marosvasarhely, 
Bercsenyi Miklos-u. 24. 3.-78 

Mezokdvesd ; 

Ti I'app Jozsef, aut6fuva- 
roz6, .mint a Mateosz tagja 
6b bornag.ykereskedd, MezO- 
k8vesd,'Kossuth L-u 6. 1-01 

Miskolc 

Magyar Teheraiito-Puvftroz6k OrszA- 

. pos KBzpohti Szovetkezete, Mis.kolc 

8z6clienyi-u. 92. 21-42 

Nagykanizsa 
Tasnadi JFerenc, 

„MateoS&* szallitO, te- 
herf uvarozo. ,N agykanf zsa, 
S6-u. 4. 3-86 

Magysxollos — 
Ha4 r bceBJieBini» Satorafiaujhely Bodnar J. La&zlO „Mateosz% 
teheraut6IuvarozO S. ul- 
hely, Kossuth-u. 63. 42-10 

Si6fok SzeUey Bel a, autoteher- 
iuvarozasl van. N-sz61I6s, 
Arany Janos-u. 70. 1-03 Nagyvarad Biro Mihaly, teherautdfu- 
varoz6, Nagyvarad, Facan- 
u. 34. 14-75 mateosz fuvarva-Ual6, iroda 
tul: Pinter L&szlo, Bala- 
tonujbely, Andrassy-ut 2. 

1-65 

Szabadka tMATEOSTZ* Magyar 
teher aut6f u varozo k 
orszagos kbzpontl 
sz&vetkezete, szabadkai 
ki r end eltsege, 
S&afradKa, Megyeri- 
u. 7. Telefon: 3-84 Szaszregen ,Ma/eOSS" szallltma. 
nyozasl iroda, SstiSS- 

r£gen, vasut-u. 55. 

1-46 Szatmarnentefi Berkovits Andor, aut6taxi, 
teherfuvarozas, cement mesz 

,' es epitkezesi anyagok. Sz- 
nemeti, Betblen-u. 6. 2-20 „MateoSS" szallltma. 
nyozasl trod a, Sz-nemetl, 
Kttlcseyn. 2. 2-S3 Kelemen "BGla, 
« MATEOSTL* autdi eher. 
1 uvarozd, Nagyvarad, 
Feszty Arpad-u. 33. 13-28 

Nagy Janos, 
„MATEOSZ." szallfto. 
Nagyvarad, Grof Csaky 1st- 
van.u. 10. 12-64 

Serf OXO Gabor, Mateosz 
aut6nivarozo, Nagyvarad, 
Beke-u. 3. 33-33 

Sxabd D6nes, 

„MATEOSZ" fuvarozo, 
Nagyvarad, Grof Andrassy 
Gyula-u. 31. 18-40 

6bec$e Szeged Sze kely udvarhef y „Mat eo&X" szailltmanyo- 

zasi aroda, Szekelyua- 

var&ely, Kossuth Lajos- 
u. 34. 13 

SzekesfehervAr Ant al '.Jeno. j t MJ2TE- 
OSZ" teheraut6fuva- 
roz6j Obecse, Peak Fe- 
renc-u. 100. Tel : 69 TolO Istvdn iff. 

„Mateosz« teher autofu- 
yarozO, Obecse. 57, 53 Parkany Geyer Emit/ Mateosz 
teher S uvarozasl vallalat, 
Park any. 43 Rimaszombat 

MATEOSZ fuvarval- 

la!6 iroda, RimasKom 

bat, Horthy MikI6s-ter 23 

1-29 

Rozsny6 

Svujko Ferenc teherauto> 
fuvarozG R6zsuy6 Matyas ki 
raiy-iit 8. ". 1-29 

Salgdlarjan 

. Dombovarl Ferenc teher es 

szemelyautoEuvarozO vail. 

S. tarjah K^smarkL ut 6 

1-55 Rod6 Antal. Mateosz 
teher autdfuvarozo, Sze- 
ged, Hetvezer-u. 42. : 

14-79 Mamusief) Iwnre, 

Mateosz teherantotulajdo- 
nos, Szekesfehervar, Kl- 
ralykiit-u. 27. 5-27 

NYAKA8 LasK,l6 Mateosz te7ieraut6- 
fuvaroKo; Bzfeliervarj Csoiika-n. 13. 
-. ■" . 12-16 

Szombathely N€meti> Cafos, 

, t !Mateosz" teher£uVarOzO 
Szombathely, Szt. Mar ton 
u. 12. 2-63 

Tafia ■■...'' 

Szendrey Laszl6, „Mateosz r 

teheraut6Euvaroz6. Tata. 

1-50 

UjvBdek Keki Terez, szallitm&riyozd 

vail. Ujvidek, Goethe-a. 1 

Telefon: 27-07 

Veszprem Bevf 6x6 fstviin Mateosz fuvarozd 
Yeszpr6m . 2-14 Zenta Barna Vlnce, f ,M[ateOS% 44 
fiivarozasl vallalat, Zenta, 
J6kai-u. 7. Tel : 1-29 te. Aitt6viB6ggtas 
6s aninditas, 

Budapest ALTENBACH FERENC 

vartahAz 

accumulator 6$ villamos ipar . 
Bpest, 0-tl.U. 317-195, 118-011 iiiTJiiiiiipjio^arsr. 

latorok, radio. Bpest, VII. Peterdy- 
utca 6. 228-086 Bosc^ K62>er/K?t.ai- 

katresz, la vitas. Buda- 
pest, Y. Vacl-ut 22/24. 

^299-180 NIfe akkumulatorgy&r es 
vlllamossagl r.-t. Buda- 
pest, IX. Vaskapu-u. 20. 
340-966, 342-986 TllCIOr akkumutetorgyfir pt. 

Budapest, Xlir. Vaci-dt 137/139. 
#292-809 Debrecen Parti Ferenc, elektr6teehnikai 
miiszeresz, Debrecen, Ferenc 
J6zsef-tit 60. 17-70 

Kotozsvar Alexy Lajos .,Boscl»" szoL 

galat, Kolozsvar, PetOfi-u 56. 

■. 22-03 

KovacB- Sandor „Varta ce 
akkutnulator service, aut6 
villamogedgi javit6 mtihely, 
Kolozsvar, Honv6d-u. 18. 

29-77 JLorincz Sandor elektrd- 
mechadikus. Aut6vil]amos- 
s4gi javit6muliely. Delco- 

- Remy service. Alapitva: 
1919. Kolozsvar, Hon vM- 
u. 54. 42-27 Nylregyhaza Peller Karoly, elekfrdtech- 
nlkal cs miiszakl vail. 
Ny.-haza, Vay Adam-u. 26. 
24-81 B B6ciog6fyk, 

Budapest Bartos Laszl6 femjemeziiru- 
gyar Sajtolt tomegaruh. 
Bpest XIV Egressy ut 94. 
__ ^297-363 

Obermann Testv. femAruipar- 
teJep. Csokolade" formak^ehaz- 
■tartasi fernarucikkek, Bpest; 
IX. Bokreta-u. 19/ 134-853 tfsterretcher Arpad, rege- 
"nalt kanna, tartaly, hor- 
d6, Bp. Vacl-ut 69. 

291-764 Muraszombat Dlttrlch Gusztav, fem es lak- 
kozott badogarugyara, 
Muraszombat, Borthy M.- 
n. 31. Teleton: 63 

Szabadka Euxy Vilmos, badogaru 
6s szabadalntazott „Ter- 

. ma" hofokozduzeme, Sza- 
badka, Baross-u. 5. ' 8-21 Badogosok, Budapest Juhasz J6zsef, Qkl. g6p6szm6mok, 
Budapest, VU1. J6e'sef-krt 25. Debrecen Auspitz Sitnon^ Debrecen, 
Eak6czi-u. 1. 19-71 

Gyergy6szentmlkl6s 

Novak B61a es Pia .f6maru 

tlzem, badogos^ vizvezet6k. 

szereiO Gyergyoszentmikl6s. 

,'■•-■ ■ : 75' 

H6dmez5vasarhely 

Mtlller Vilmos es Kratochwill 
Janos badogos es vizyezetekr 
szerel6k. H6dmez6va8arhely, 
Horthy ■ Mikl6s-tit . 18. .2-93 CD 
<h 

■l 
0: 
3 
B. 
0: 
X 

ar 

0! 

Abraham M6r badogos- N 
mester-, Alapitva 1903 Kolozs- 

.var, Arpad-iit 2. 20-92 Vfe 

Ball6 Bel a badogosrqester, (f\ 

Kolozsvar, Pata-u. 57. 19-^4 ■» 

Miskolc mm Kolozsvar Karpati Lajos jjadogos 6s vizvezet6k ■■■ 

szerelesi vail. Miskolc, Hunyadi- ^t 

ii. 32. 29-84 ^J 

Papa ' ■■».■ Horvatb Pal, Papa, Horthy ■' ■ mu 
Miklds-u. 4. 10^62 I 

Pecs ^) 

Frick Janos, Pecs, Ret- ^t 

u. 27. 28-67 JJ^ 

QyulayJ6zEer, 'bfidpgos 6evizvezet§k w» 

szerel6, Pecs, MakAr-u. 61. 13-22 jgM 

MiDlcer Bela es Jeno, '..ba-f ^^ 
dogosok 6s vizvezetekszere- . Jp* 
. 16k ( Pees,'Boltivkb>2. 17-30 

Spitzer MihAly badogos fisvizvezietek- 

szerelo' Pecs Zsolnay Vilmos-n. 29. 

14-76- 

Szeged Balogli Janos, Saeged, Parisl-krt 17. 
31-20 

Szombathely Presint? Ferenc, Szombat- 
hely, Kiskar-u. 16. Telefon : 
6-25 
Ujvidek Morberger Ixs6, 

badogos es fUrdSkalyha- 
henger keszlto, Ujvidek, 
Csenel-u. 14. 24-69 Bahteriologia. 

Budapest Pliylaxia szerumter- 

melo r.-t. -Budapest, X. 

. Szallas-utca 3. *148-585 

149-180 13 Rnllonkabdtoh ft m. kir. postaszemeiyzet jol eti alapitvanya hirdeto irodajanak Bonyhdd Baiionkabatok, 

Budapest Bolin Alajos es<5- es ballon- 
kabatok Bpest IV Varos- 
hazu 4 felein. .381-567 Molnar Gyula, ballonkaba- 
tok, Budapest, VH. Karoly 

klr aly-iit . 3/e. 427 -57 5 Bankok es takar€k- penztarak. 

Apatin 

Apatini Bank es Taka 
rekpenztar r.-t. Apatin, 
Horttiy M.-u. 1180. Telefon : 8 

Bacsalmas 

Bacsalniasi HitelszOvetkezet, 
mint az 0. K.H. tagja, Bacs- 
almas. 25 

Baja 

Bajaf kereskedelmi es ipar- 
Dank, Baja, T6th Kalman- 
ter iS 22 

Vezerigazgat6 : :. V 1-18 

Balassagyarmat Nemxeti ffi/e!in/£- 

Stet T.-t- balassagyar- 
mati H6kja. Balassagyar- 
mat, Telekf-u. 2. 54 Bares 

Baros idravavicleki- fcikarekp^nztai-, 
teglngyar es epitesi anyag iial'et"' 
Bares, Szeehenyi-u. 23. 3 

Bataszek B<iiasxei£-S<irlc6xi , 

takar*k6s bitelbank 
r.-t. Bataszek. 3 Bekescsaba sxovelhiexet mint az 
O.K. H. tagja. Bcsaba, 
Ferenc Jozsel-ter 1 6-44 Bekescsaba! leszamltold es 
i pen xviilto bank rt ; Bekes- 
csaba, Ferenc Jdzsef ter 2, 
13 
Bekesmegyel kereskedelmi 
bank r,-t. Bekescsaba II. 
Szentlstvan-terS. 43es82 Pec si Takarekpenztar 
fldklntezete, Bony had, 
Horthy M.-ter 9. 33 Budapest Magyar banlc es ke- 
reskedelmi r.-t. bekes- 
csaba! fldk, Bekescsaba, 
II. Andr assy-iit 12. 2-02 itlagyar-Olasz Bank Rt. 

b6k6scsabai fi6kja, II. 
Andrassy-iit 14.. Tel : 2-68 Beszterce Kosponti Ipar es 
KereskecIeZmi 

bank r. t. beszterce! 
Hokja. Beszterce, Hitler 
a 38. 1-15 Mardsvasarhelyi' Takarekpenz- 
tar r.-t. fiokiutezete, ' Besz- 
terce, Horthy Miklos-ter 33. 
18 Belvarosi TakarekpenztarR.T. 

kozpontja : Bp. IV. Petoti Sandor-u.2. 
#188-833 ■ Nagyszeberil- Altalanos Ta- 
karekpenztar besztercel 
foflokja, Beszterce, 
Horthy Miklds-ter 30. 54 

H Budapest Szekfislovarosi 
Kozsegi Takarekpenztar Rt. 

-■:'; N KOZPONTJA: . 

Budapest,V.Dorottya-u:4. 

TELEFON: 
:£181-87Q 
181-621 
382-132 CRE 8ITA NSTALT - BANK V EREI H 

Magyarorszagi. (idktelepe Budapest. 
V., Nador-u. 4. ^184-966 Hazai Bank R.-T. Budapest, V. Barinlnead-u. 
6. Kozponti vonalai 
u videkf forgalomban 

380-520 

szam alatt hfvhatAk 

380-520 X180-800 

386-528 180-807 

Itlussolf nl-teVl flok : 

VI. Mussollni-ter 1. 

11Q-4Q3 „HERWES k r Magyar AllaiaiiosViHtiuzletB:-T. Budapest,. IV.' Petfifl 6aodor-utca 5 
Kozponti vonalai: Jfet89^S20(sorozat) : Kozponti valttfttzlet r.-t. 
kozpontia, Budapest, IV. 
Apponyftter 1. ^186-840 
Szabidsag-terl EI6k, Bp. 
V. Szabadsag-ter 3. 

113-943 Magyar Altalanos Hitelbank 

kozpontja: 

Budapest, 

V.. J6zsef nador-ter. 2/4. 

Telefon: * 186-830,* 1 86-850 MAGYAR 
LESZlHITQLt- 
ft PENZUALTO- 
B A H K 

Kozpont; Budapest, 
V. DorOtlya-u. 6. 
Telefon: *1 83-880 Magyar.nemzetf gazdasagl 
bank r.-t. Budapest, IV, 
Karoly klraly-ut 10. 

#188-950 JHagyar-Olasz Bank Bl. 

kozpontja Bp. V. Nador- 
u. 16. *115-280 Magyar Orszagos Koz- 
ponti Takarekpenztar 

„MOKTAR" Kozpont: Bu- 
dapest, IV. Deak Ferene-u. 7. 

*182-!)80 ,0^:382-518 Noriizeti Takarekpenztar B.-T 

Budapest, IV. Karoly kiraly- 
lit 20. . ' X189-930 OESTERREICHISCHE 

EREOITANSIALT-WlEliER BAHHVEREIM 

lasd Creditanstalt-Bankverefn 
m agyarorstagi f i okt ei ep e. Csongrad 

Bgyesfllt esoii^radi takarek- 
penztar r.-t. CsongrM. 10 

TISTAVmt.K.1 TAK.A- 

Csongrad. 18 

Debrecen . Orszagos Foldhitelintezet, Bu- 
dapest, V. Gr6f Teleki Pa^ 
n. 7. '■'.-' . *186-976 

Birtokpolitikai fdosztalya 

*185-815 
Onnepnapokon es d u. 2 
6rat61. 8 draig hivand6 

386-143 Orsx&goslparbanls. 

R.-T. Budapest, V. Bank- 
utca 7. #129-414 PESTI HAZAI EL SO 
T A K A U K K 1* K N /• 
T A R - E G Y E S C li E T 

KOzpontja, Budapest, IV. 
Dcak Kerenc-u. 5." 

#181-890 

Fi6kok; 
I. Alagut-u. 3. 153-619 
II. F6-u. 10. 353-364 
IV. Egyetem-u. 2. 185-007 

V. Berlini-ier 6. 118-560 

VI. Andraasy-ilt 1. 227-604 
VI. Terez-krt 1/a. 424-102 

VII. BaroBS-ter 20. 425-539 
VIL. Erzsebet-krt 1/3. 

225-690, 225-899 

VI II. Muzeum-krt 18. 

134-632 
VIII. Qll6i-ut66/b. 339^121 
XI. Horthy Miklds-korter 9. 
458-393 Pesli maauar 
hereskedeimi 

hjlllk kozpontja, Bpest,V. 
WQIIII Ferenc Jozsef-ter 3 

Telefon: *184-888 
FIOKOK: Gyor: 8-53, Sopron: 1-32, 
Kagyvarad: 10-31. Ujvidek : 22-22. 

Szeged : 10-98 Wiener BonKuereln 

lasd: 
CREDiTANSTALT.BftNKVERelN alatt. Cegled Ce^Jedi varosi takarekpenztar, 
Mav. Menetjegyiroda fiok, 
Cegled. 41 

Tapioszelei fi6k fel : 18 

Csaktornya Csaktornyal Murakttzl 
Takarekpenztar r. t. 

.. Csaktornya, Szt. Laszld 
ter 15. 9, 1-31 Csikszereda Marosvasarhelyi Takar6kpenz- 
tar r.-t. fi6kja t Csikszereda, 
Apaffy Mihaly-u.-8. 1-50 Transsylvania 

BanlC T.-il Ildklnte- 
zete, Csikszereda, ApalH- 
u. 13, T. 47 lii Takarekpenztar 

,Fepenc Wisef-Jit 16 #19-7© 
loazga<fefig : 22-32 Belvarosi takarekpenztar r.-t., 

debreceni fi6kja, . Debrecen, 

Ferene J6zsef-at 53. 19-52 

28-40 Bebreceui elso taka- 
rekpenztar r.-t. Debrecen, 
Ferene J6zsef-ut 22/24 . 
*31-02 31-03 Debreceni koIcsOnos segelyzd- 

egy let, Debreean.Kossuth-u. 8. 

11-63 

Igazgat6: P1AGYAR ALT/HAfVOS 

lUTELBANN debreceni 
fldkja. Ferene Jdzsef-ikt 
45/47. 14-96,23-70. 23-71 
Fioklgazgatd Iakasa: 

28-Q7 Magyar Bank es Keres- 
kedelmi r.-t. fidkja, Deb- 
recen, Ferenc J6zsef-ut 65. 
20-03 Magyar Leszamitol6- 
es Penzvalto-Bank 

. l>ebreceni fl6kja 
FerenJ J6zsef-ut 10. 17-63 Magyar Orszagos Kozponti 
Takarekpenztar, Debrecen, 
Ferenc J6zsef-ut 36. 20-21 Vfiradegyhazmegyei Ta- 
karekpenztar r.-t. Deb- 
recen, Ferenc J6zsef- 
ut 43. 25-48 VdroslTakor£K6$ 
nitelinttzef B.-T. 

DEBRECEN, CSAP6-U. 4, 
TELEFON: 11-94, ^11-96 

Zaloghaia; Tel.: 11-95 Vasarp^nztat regzv.-tarK. Debrecen, 
Vagihid-u. 4r *31-45 

Iroda: Vagrihid elfltti rinerlee:ha.E!. 

■ 24-92 

Des Gaszdastigi+Ipari && 
: K.eresl£Gaeltni 

&anK r.-t. Des, Banff y- 
u. 9. 33 MCoio9St)<$riTakar&lc- 
p&nxttir es ffi/el- 

bank r .-t. desl flokja. 
2>6«, Horthy Miklos-ter 2% 
9 SzamosvOlgyi . Roman Bank 

r.-t. Des, Horthy M.-ter 18. 

98 postatakar^kpenztari csekKszamia siama: 30,655. Bmikok Deveeseri Takarekpenz- 
tar r.-t. Devecser. 14 

IparbamV Mezogazdasagi Ke- 
reskedelml Devecser. 7 

Dombdvar Domb6vart takarekpenz- 
tar r.-t. Dombdvar, Esz- 
terhazy-n. 21. _ Tel.: 7 Dunafoldvar Dunafoldvari Nepbank, 
DunafCldvar, Kossuth La- 
jos-u. 7^ 2 Egyeslilt dunafoldvari taka- 
r6kpenzt&r es hitelbank r t 
Dunafoldvar Kossuth u 18. 1 Punaszerdahely 

Eraekujvari Takarekpenztar 
dunaszerdahelyi fi6kja, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank leanyintezete. 5 

Eger 

Eger es videke takarek es hi- 

telszdvetkezet,mintaz O.K.H. 

tagja, Eger, Szechenyi-u. 13^ 

2-06 Egyhfizmegyei takarek- 
penztar r.-t. Eger, Sze- 
chenyl-u. 2. 1-75 Hevesmesyei takarekpenztar, 
Eger, Szechenyi-u. 6. 54 MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK egrl uekja, 
Ersek-n. 1. sz. 47. 1.72 Ermihalyfalva 

Biharmegyei Takarekp6nz1ar, 
Ermihalyfalva, , Bankosz- 
taly: 2T 

Kozraktar: . < 

Sebreceili Else Taka- 
rekpenztar fidkia. Erml < 
halyfalva. 53 

Ersekujvar Barsmegyel aepbank r.-t. 
Erseknjvar, Szechenyl- 
a. 2. 22-62 Ersekujvar! IparOsokes Ke> 
reskedok HltelsZovetke- 
zete T mint az O. K. H. tagja, 
Ersekujvar, Kisf aludy-u. 9. Ersekufvdiri TaRa- 

r£Kp£nxt<ir, Ersek- 
ujvar, Kossuth Lajos 
ter 1. 22-06 MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK ersekn]- 
vfirl f 16k ja, KomArom- 
. a. 2. 22-53 Nemzett Hitellntezet r.-t. 

Ibusz, M AV hi vatalos me- 

netjegylroda, Ersekuj- 

v&r,Kossuth Lajos-ier 11. 

22-55 Esztergom Esztergoml Hltelszovetke- 
zet mint az O. K. H. tagja 
Esztergom Kossuth L 
a. 73. 2-19 Esztergoml Kereskedelml 
es Iparbank, Esztergom, 
Szechenyl-ter 26. T : 24 Galanta GaldniaiHUelbanR 
T.-i. Galanta. 2 Galantal ^arasl HltelszS- 
vetkezet, mint az O. K. H. 
tagja, Galanta. 45 vetRexet, mint az 

O.K.H. tagja,Gdf <f Il/O. 
39 GodSlId GodoUdi Hltelszovetkezet, 
mint az O. K. H. tagja, Go- 
dollo, Horthy M-ut 8. 

...... Tel. 27 GttdoHol larasl hitelbank 
r.-t. Gtfdolld, Horthy Mlk 
16s-ut 14. 71 

Gyergy6s»entmiki6» Gyergydl Elsd Takarek- 
penztar r.-t. Gyergyo- 
szentmiklds. 20 Marosvasarnelyi Takarek- 
penztar, Gyergy6szent- 
mtkldsi fi6feja. 8! Gyongyos Egy&tixmegyei taka- 
rekpenztar r.-t. fiokja, 
Gyongyos, Hanlsz-ter 15, 
Telefon : 2-30 

Gyor MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK gyftri ildk- 
ja« Baross-u. 36. 

- . • 3-33, 6-67, 3-89 Magyar "RaaR 6s Ke 
resfcedelmi R- T. 

gyori liokja. Gyor, Ba- 
ross-ut 35. 7-15 Magyar Lesz&mitold- 
6s Penzvalt6-Bank 

Gyrtrl fiAkJa 
Baross-fil 26. 8-g6, 8-94 : Gyori fl6kja: 
Gyo>, Baross-ut 14 

T E LEFON: 8-63, 8-54 Gyula 

Bekesmegyel Taksrekpenz- 
tari Egyesiilet anyatnte- 
zete, Gyula, Megyehaz-u. 
11. 7 

NE.MZ.ETl niTECMN- 
T£ZEt liokja, Gyala, 
Pet oil- a. 6. 96 Hajduboszormfeny Hajdubfiszilrmenyl varosl 
takarekpenztar, Hajdu- 
bosztirmeny. 42 Hatvan Hatvan Vfiros! Hltelszovet- 
kezet, mint az O. K. H. tag- 
ja, Hatran. 55 Magyar-Olasz Bank Rt. 

hatvani fiokja, Kossnth- 
ter 13. Tel: 32 H6dmeg6vasarhely H6amexov£i$<ir 
£>elyl nGpbanlc 

Hmvhely Andrassy-u. 9. Huszt-XyCTh HitelssziivetRexef, 

Husztl Jaras mint az O. 
K. H. tagja Huszt. 79 ICtirpatalfat nanU 
r.-t. PodRarpats- 

Kif&anR Akcloner- 
noje Tovarlsztvo Fll. 
Huszt, RAkOczl-n. 115. 19 Ipolysag Karsmegyei p£p- 
baiilc r.-r. nekja, 

tpOlystig. Teleton: i JAnoshalma Janoshalmai takarek es hitel- 
szOvetkezet, mint aa O.K.H. 
tagja, Janoshaluia. 7 

Kalocsa KaloCSai egyhazme- 

grel takarekpenztar, 
alocsa. Kaposvar AlsodunAntull kjirzetlmezo- 
gazdasagl hltelszovetke- 
zet Kaposvar, l>eak-ter 1 
2-84 nunantult bank 6s 
taHar€Kp&n*ttir 
r.~£. Kaposvar, Fo-a. 13. 
^1-33 3-52 K.aposvdri BanR r.<t. 

Kaposvar, Fo-n. 8. 1-67 

Kaposvarl kereskedefk es 
iparosok takarekpenztar a 
r.-t. Kaposvar, Kontrassy- 
u. 2/a. 1-G4 

Kaposv&rl Takarekpenztar 
Reszvenytarsasag Kapos- 
var, Gr.Tlsza lstvln-n. 1. 38 MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK kaposvarl 
II6kja,FdTU. 17. 

4-93, 4-26 Kapuvar Bopronmefyei elsfl takar*kp6nztAr. 
KAPUVAR. Kassa Felvta€Ki kereske- 
delml bank r-t.Kassa.Fd- 
n. 12. 22-33 

igazgatdt 82-32 Kassai Ipari Hitelszovetkeze , 
mint az O.K'H. tagja, Kassa, 
F6-u. 23. 24-77 

KASSAl' Jarasi Hitelszovetke- 
zet mint az 0. K. H. tagja, 
P6-u. 22. 32-36 

Kassai Kereskedelml Hitelsztjyetkezet, 
mint az O.K.H. tagja, Kassa, Szflnt 
Istvdn-kTt 10.. . 22-16 Magyar Lesz&mitol6- 
6s Penzvaltd-Bank 

Kassai fiokja, Fif-u. 53. 
30-69, 30-61 Kecskemet Kecslcem^if fCeres- 
JcecfeJmi Ipar- 
£i/ellii*6;xe*esAtep- 
banJc. Kecskemet, 

. AranyJanos-u.2.31,4-80 Kecskemeti leszamitol6 es 
penzvjWtdbank r.-t. Kecske- 
met, Eak6czi-tit 4.. 1-07 Kecskemetl Magyar Ke- 
reskedelml Bank R.-T. 
Kecskemet, V. RakOczl- 
ut 20. 3-16 Kecskem£ij talta- 
rGlcpGnxtdtr egrye* 

Stilet, Kecskemet, Sza- 
badsag-terl. kozpont: 25 
Vezerlgazgatd : 95 MAGYAR ALTALANOS 

niTELDANK kecske- 

metl I lokja, IV. Szabad- 
sag-ter S. 1 Ketxthely Keszthelyi Ipari- es Gazdasagi 
HitelszOvetkezet, mint O.K. 
H. tagja, Keszthely, Geor- 
gicon-u. 3. 1-12 

k^gdivasarhcly Braesdl Altal&nos Takarek- 
penztar fi6kja. Kezdivasar- 
hely, K6-ter 34. , T. 3 Kezdivaf-arhelyi Takar6k-J 
penzt&r, K6zdivasarhely, 
Kossuth Lajos-u. 12. T. 5 Klskunhalas Halasl Gazdasagi Bank 
Reszvenytarsasag, KIs- 
konhalas. is Halasl TatearGU- 

pGnxtOT, Klskunhalas. 
; Telelom 19 Kispest MAOYAft ALTALANOS 
HITCLOANK kispesti 

Iiekja, dllol-ut 142. KIsQjsiallas Magykunsdgi Takarek 
penztar,k:K.a. Klsajszallas Nemzetl Hitellntezet r.-t. 
klsnjszallast 116k, Klsaj- 
szallas, Horthy-ter 4 1-22 Klsvarda Egyhazmegyet Takarek- 
penztar r.-t. Eger, kls- 
varddl floklntezete 
Fonok; Bayer Jozsef , 
Klsvarda, Apponyl-ter 2. Kisvardal hitelbank r.-t. 

■ K6Ics»nos segeiyzo 
egylei, mint szovetkezet. 
Klsvarda, Szent Laszlo- 
a. 42. 90 fCl&vdrdai Talca- 

r£l£p6nxt<ir, Kls- 
varda, Szent Laszlo-n. 17. 
3 
Igazgat6: 47 

15 09* 
III 

X 1 o 

N 

¥* 
ft ■ . Bankok A hird eto Iroda h ttltiszt viselft i Kolozsvar K6szeg Agrar Bank r.4. Kolozs- 
var Uni6-u. 22. 15-21 
sag: . '" 32-13 ,Alblna" takarek es 
hltellntezet Hokja, Ko- 
lozsvar, Maty as klraly- 
t6r 23.- 15-24, 15-25 Kula ,,EcononmI" bank-takar6k 
es hitelintezet r.-t. Kolozsvar, 
Wesselenyi-u. 31.; 24-30 Erdeiyi KanK r. t. 

Kolozsvar, Maty as kl- 
raly-ter 83. #16-65 16-86 Erdeiyl Kereskedelml 
Bank R.-T. Kolozsvar, 
Matyas kiraly-ter 33 

16-65, 16-66 Erdeiyl Leszamttold es 
P6nzvalt6 Bank R.-T. 
Kolozsvar, Maty as kl- 
raly-ter30. 22-16,22-17 tliescn Bank r.-t. Kolozs- 
var, Deak Perenc-u. 42. 21-61 Kereskedelml Hltelbank 
R.-T. Kolozsvar, Matyas 
klraly-ter 33. 20-50 Kolozsvarl Takarekpenz- 
tar es Hltelbank r.-t. 
Bankosztaly: Kolozsvar, 
Matyas kiraly-ter 7. 

26-33 
Jogtlgyl osztalys 26-22 
Vezerlgazgat 6 : 26-11 Koszegl takarekpenztar, 
Koszeg, Varktfr 2. 

TeleSon ! 7 Kulai HUelbanR 
r.-t. Kula. 32 Leva Bdrsmegyei n&p- 
banKr.t. Leva, Mus- 
solini-u. 7-"- s Ersekujjvarl Takarek- 
penztar fl6kja, Leva, 
ECtvtts-u. 1. C€vai TaKar&K- 
pGnxtar, Leva, Kos* 
suit) Cafos-ter 7. 

. 16 Losonc Egyesillt Felsdmagyar- 
orszagl Hltelbank 6s Ta- 
karekpenztar Reszveny- 
tarsasag losoncl fiokja, 

Losonc. ___, ' 58 Ersekujvarl Takarekpenz- 
tar fiokja, Losonc, 
Kublnyl-ter 9. SI KOSpOntl Iparl es Keres- 
kedelnif Bank r.-t. Kolozs- 
var, Deak Ferenc-u. 1. 

11-33 11-341 Magyar Alfalanos Hit elbanK 

kolozsvarl fiokja, 

Halvas kiraly-ter 29. 17 -28 Mag y ar-Olasz BankR.-t. 

-. kolozsvar! fi6kja, Szent- 
egyhaz-u. i: 20-03, 20-04 Mezcfgazdasagl Bank es 
Takarekpenztar R.-T. 
Kolozsvar, Wesselenyl 
Miklds-n. 8. 11-62 11-63 
(lO meliekallomassal) SzIovdU Gaxdasagl 
Ranlc r.-t. losoncl 

fldkja, Losonc, Rakoezl- 
ut 40. I-IO Marosvasarhelyi Leszamitolti- 
bfmk R.-T. Marosvasarhely, 
Szechonyi-ter 11. 

, 1-82,' 4-86 

Marosi><isrfr£eIy f Ta 
KarGKnGnstiir r. t. 

Marosvasarhely, Szeche- 
nyl ter 2/4. 12, 72, 2-53 

Flckok: Beszterce, Cslk 
szereda. Gyergydszent 
mlklos, Mezoband, Nya 
radszereda. : 
Aruraktar 2-32 

Nagyszebenl Altalanos 
Takarekpenztar maros- 
vasarhelyi fiokja, Maros- 
vasarhely Kalvln-ter 1. 

3-33 Romaneasca Bank r.-t. 
fiokja, Marosvasarhely, 
Sz6ehenyl-ter 26. 99 SzekelyfOidi Kereskedelnii 
Bank r.t. Marosvasarhely 
Sz6chenyi-ter 21. 65, 1-37 Mezobereny Mezdberenyl Bltelszttvetke- 
zet, mint az O.K.H. tagja. 
Mezobereny. .49 

Miskolc Belvarosi Takar6kpenztar E.T. 
fi6kja, Miskolc, Szechenyi- 
u. 109. . 21-40 Mak6 Makol Gazdasagl Hltelszo- 
vetkezet, mint az O. K. H. 
tagja, Mak6. 42 

Makoi nepbank rt a Pestl 
magy ar keresk bank leany- 
fntezete Mako Szechenyl 
ter 10 64 MaKoi talcar6K- 
pGnxtar r.-t. Mako, 
Szechenyf-ter 23. 1 Maramarossziget Nagyszebenl Altalanos Ta- 
karekpenztar K16kja bank- 
Uzlet, Kolozsvar, Matyas 
kiraly-ter 32. . 27-44 

Orszzdgos FQltiQiteU 

I T ?6xet flOkja, Kolozs- 

v^fj Matyas kiraly-ter 21. 

26-57 Romaneasca Bank r.-t. Kolozs- 
var, Wesselenyl-u 17. , 

22-56, 22-60 Transsylvanla Bank r.rt. Ro- 

lozsvar, Deak Ferenc-u. 36. 

18-06 

Vezferlgazga t6 s 28-95 

Komarom Barsmegyet Nepbank r.-t. 
Komarom, Szent Istvan^ 
at 31. 1-20 Hltelszovetkezet Komaroml 
mint az OKH tagja. uei< 
Komarom, Horthy,Mikl6s. 
ut 7 4-20 Komaroml Elsd Takar6k- 

Etenztar, Komarom, Szent 
stvan kiraly-ut 39. (az- 
eldtt Nador-n.) 21 es 94 Szatmarvarmegyel Taka- 
rekpenztar r. t. mara- 
marosszlgetl Hokja, M- 
szlget, Llceym-u. 15. 1-28 Narcali Httelbanlc U. T. a fu- 

tura fifbfzomanyosa, 
Marcall. 9 Marcali Taliarekpenz- 
tar R. T. Marcall. 7 Marosvasarhely Albina Takar6k 6? Hitelinte- 
zet fiokja, Marosvasarhely, 
Ugron Gabor-ter 1. T. 5-55 

Detre es Tarsa bankilzlet Ma- 
rosvasarhely 3-01 

Erdeiyl Leszamitold- es 
FenzvaltO Bank r.-t.Maros 
vasarbelyl Fiokja Sz6che 
nyi-ter 20. 95, 2-95 

Kolozsvari Takarekpenztar es 
Hitelbanfe r.-t. marosvasar- 
helyi fi6kja, Szechenyi-ter 29. 
2-41 
Sttrgonyeim: CreditcaHsa. 

Marosvasarhelyi Kozhasznu 
Takarekpenztar r.-t. Maros 
vasarhely, Horthy Mikl6s 
lit 18. T. 2-93 Borsodmegyel Takarek- . 
penztar, Miskolc, Sze- 
chenyl-u. 58. 23-82 BoTsoil-Miskolczi Hltelbank 

Szechenyi-u^ 15/17. 

■ " ^12-28 MAGYAR ALTALANOS 
MTE1DANK miskoid 

116kj|a, Szechenyl-u. 29. 
Bankosztaly t 24-06 

Fdn«k: 24*05 

Raktarhazak Bessenydi- 
u. 4a. 2Q-30 Magy ar-OlaszBank R.-T. 

niiskolci f i6k ja, Szecheny^- 
li. 105.. Tel: 21-00 Murasxombaf tiitelbanlcr.-t.. mora- 

■ szombat, Lendva-n. 1> 

■:■ ■ Telelon: 25 Mnraszombat es VIdeke 
Bltelszttvetkezet, mint az 
O. K. B. tagja, Mnraszom- 
bat, Szechenyl-u. 5. 62 Muraszombuti 

TaKar£ltp&nxtdr 

r.-t. Mnraszombat, Horthy 
Mlkl6s-u. 18. Teiefon: 19 Nagykaitizsa Kfagybanizsai bankegye- 
sulet es delzalai takarek- 
penztar r. t. Nagykanizsa. 
F6.tit 8. 43, 48 Nagykanlzsal takarek- 
penztar r.-t. Nagykanizsa, 
Csengeryat 1/3. 31, 2-61 Zalamegyel gazdasagl . 
takarekpenztar r.-t. Nagy- 
kanizsa, Fo-nt 1. 25 

Wagyftaroly 

Biharmegyei Takarekpenztar, 
Nagykaroly, Bank- 
osztaly : lO 
KBzraktar: 1-63 Sxaim&rmegyel 
GaxdasHgl Mania 

r.-t. fiokja, Nagykaroly, 
Deak-ter 6, 2-98 Wagykoros MisHolcl TaUar&U- 
pGnxtar, Miskolc, Sze> 

cbenyl-u. 26. 14-43 

Flokok : DlOsgyor, Mez6- 
kftvesd, SzlkszO. 

^erazeti Hitelintezetr.-t. fi6kja, 
Miskolc.Kazinczy-u.2. 19-04 

TiSzajobbparti kbrzeti mezOgazdasapi 
hltelszovetkezet, Miskolc, Horthy 
Mikl6s-t6r 11. . 19-6v5 

Mohacs Hagykordsl kdzgazaasagi 

BanKR.-T. 26 Nagrykflroa megyei varos tulajdona. 
Alapitva: 1860. _^ Nagykorosi nepbank, 

a Pesti Magy. Ker.Bank 
leanyintezete. - 23 Mohacsl Iparl es gazda- 
sagl hltelszovetkezet, 
Mohacs, Kossuth L.-u. 46. 
1-01 M6r _ 

Morvidekl takarekpenztar, 
M6r. 7 

Mosowmagy ardva r - Mosonmagyar6varl Taka- 
rekpenztar R.-T. 82 
KOzpontja : Mosonmagyar- 
6var, Szt Istvan-iit 51. 32 
f 16k ja : .63 

Munkacs Karpataljafl Bank Resz* 
venytarsasag munkacsl 
116kja. Munkacs, Arpad 
v.-n. 28. 20-75 Munkacsl j&rasl hltelszo- 
vetkezet mint az O.K.H. 
tagja, Munka'cs, Szent 
I$fvan-u. 9. 20-69 Wagywarad Sanaa Romaneasca 

R.-1. I16kja, Nagyvarad, 
Grdi Telekl Pal-u. 2. 13-61 

Banea Victoria r-t. nagy-" 
varadi fidkja^ Nagyvarad, 
Mezey Mihaly-u. 2. 22-10 

Biharmegyei Takarekpenztar, 
Nagyvarad, Bremer-ter *. 
Igazgat6sag S4-89 

Penztar . 20-58 

EgyesiiU Bank R.-t. f. a. 

Nagyvarad, Bemer-t6r 4. 

24-43 
Brdelyi Bank r.rt. fi6kintezete, 
Kagyvarad, Meszaros n. 6. 

10-33 Erdeiyl Leszamitold- es 
penzvalto Bank r.-t. 
nagyvaradl I16kja, Nagy- 
varad, Hlatky Endre-u. 2. 
24-95 MAGYAR ALTALANOS 
HITILBANK nagyvaradl 
fldkja, Rakdczl-ut 2. 

15-46, 15-47, 15-48 Magyar-Olasz Bank R.-t. 

nagy varadi f 16kja, Raktfezi- 
ut 4. Tel. : 13-77, 13-78 16 meMelfo aMtelekor pSnzt titqehetneK. Bankok Nagyvarad lgazgato: 20-44 
Hltel 6s Ievelez6sl 

osztaly: 15-43 

P6nztar terem: 12-17 a Nagyvaradi fiokja 
Bemer-ter 

TELEFON : 10-31, 10-82 Wyltrbator 

Nytrbator 6s vldeke hitel- 
szovetkezet, mint az O . K .H . 
tagja, Nylrbator, Gr. Ap- 
ponyt-u. 0. 93 

Nylregyhaza MAGYAR ALTALANOS 

HITELDANK nyiregy- 

hazai fiokja, 

Zfflnyi Hona-n. 7. 80-75 Roz»ny6 Egyesuit Felsomagyarorszagi 
Hitelbank 6s Kassai Takarek- 

penitAr Ht WkJMM. -MUaHfc& Satoraljaujhely MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK satoralfa- 
njhelyl I16kja, Massolinl- 
ter 1. ' 20-95 

FlOkigazgatds 21-49 Magyar-OlaszBankK.-t. 

satoraljatijhelyi fiokja, 
Kazinczy-u. 3 , Tel : 2Ch-99 Nagyszebeni A ltal&nos Taka- 
rekpenztar szaszregeni fiokja, 
Szaazregen, Horthy Miklds- 
ter 39. 19 Takarekpenztar r.-t. Szaszre- 

gen, Gr6f Teleki Pal u. 2. 

T. 13 Szatmarnemeti Banca Jtomane- 

flSCO, Szatmarn6metK 
Horthy Mlklos-t6r 19. 

Telefon: 2-37 Sepsizzenlgyffrgy HUromsxeici Talca 

Sepslszentgyorgy, Gr«Sf 
Teleki Pal-u. 4. 74 

Sopron Magyar Bank 6s Kereske- 
delml R.-T. fiokja, Nylr- 
egyhaza, Luthfer-u. 4. 

21-83 Nemzeti Hitelintezet r..t, 

fi6kja, Nyiregyhaza, Horthy 
MikI6s ter 9. 22-08 Szabolcsi kftzpontl taka 

rekpenztar r.-t. Moktar 

le&nylnt6zete, Nylregy- 

baza, Zrlnyl Ilona-n. 2. 

21-42 6becse ntics-TIsxamelieKi 
NGpbanlc r..t. 

Obecse, Horthy Mlk- 
los-ut 12. 17 6s 25 Szerb FtfldmOvelok Tci- 

r.-t. Obecse, Kossuth La< 
jos-u. 15. 87 Oroshdza 

Oroshazl takar6kp6nztar, 
Oroshaza, II. Kossutk- 
t6r 3. 71 es 13 

Papa Dunnntull LeszamltolO 
Bank R.-T. papal fiokja: 
Papa. t»40 Papal hitelszovetkezet, 
mint az Orszagos KOzpontl 
Hitelszovetkezet tagja, 
Papa. 16-08 

Parkany Barsmegyei ;V6*>- 

bailU flOkja, Parkany. 7 Pecs MAGYAR AltALANO; 

HITELBANK P 6c.iildk: 

ja, Kiraly-a: 13. 
20-93.28-63 P6es 6s Vldeke Hitelszo- 
vetkezet, P6cs, Irgalma- 
sok-u. 18. Telejon : 23-67 Rimaszombai Rlmaszombatl Takar6k- 
p6nztar, Rlmaszombat, 
Horthy Mlklos-t6r 1. 26 MAGYAR ALTALANOS 
HITELBANK soproni fiokja, 
Varkcrttlet 64. 18 

Flokfonok; 3-62 Pesti Magyar 
KereshedeimiDiinif 

Soproni Kok 

SOPROV, Varkefulet 117. 
Tel- 92. 1-32 Soproni takarekpenztar, 
Sopron, Sz6chenyl-t6r 
19i 23 Szabadka Kaloesai egyhazmegyei ta- 
karekpenztar r.-t. Papi ott- 
hou. Mikes-u. 7. Tel. : 78 

Kozponti bank mint Szb- 
vetkozet, Szabadka, Rudics- 
u. 1. Telefon: 4-35 Erdelyi Leszamitol6- es Penz- 
valt6-Bank R.-T. szatmar- 
' nemeti fi6feja, Hitler u. 6. 
2-59 Sauls 6s Talcareic- 

P 6nxiHr i iokja a Ma- 
gyar Bank 6s Kereske- 
delml r. t. Bnest leany 
Int6zete. Szatmar- 
n6metl, Horthy MlkTos- 
t6r2S. 43 Szatmarvarmegyei Gazda- 
sagl Bank r.-t. Szatmar- 
n6meti, Horthy Miklos 
t6r 6. 5.35 Sxalnuirviirxnegyei 
Takar6K;p6nxt€ir 

Tt. Sz-n6metl, Horthy 
MIkl6s-t6r 12. 1 6s 2 8B6kesfs]i6rv&ri 63 Pej6rraegyei Ta^ 
kar6kp6nztdr. SzSkesfehfervar, M- 
dor-U; 17. 43 &8 19 

Adonyi fi6k :'■ Adpny 3 

BarbDg'irdi fidfc: Sarbogard 28 
Varpalotai U6k ': 3 Sz6kesleh6rvarl HltelszB- 
vefkezet, mint az O.K.H. 
tagja, SSE6kesfeb6rvar, 

" " " ' " '" " i. 1. 

7-51 Szekszard Szekszardl takar6kpenz* 
tar , Szekszar d» Bezer6d j« 
¥• 2. 21-50 

Igazgafosaga ; 22-19 Szenfes Szatmarvarmegyei Ter- 
th6ny 6s Aru6rt6keslt6 
Sztfvetkezet, takarmany- 
magvak 6s hnvelyesek 
v6tele-eladasa. Horthy 
Mikl6s-t6r 20. 5-29 Szeged Magyar Altalanos 

Hitelbankszabadkal 

I16kja, Szent Istvan-t6r 2 
50, 51 Szabadkai hitelszovetkezet 
mint az O.K.H. tagja, Sza 
badka, Mussolini-t^r 12. . 

Tel.: 6-54 Sxabadlcai laka- 
r£ltp6nxt(ir r.-t. 

Szabadka, EStvos-u. 3. 
8-44 Vtlrosi Tafear£k- 

pGnXltir, Szabadka, 
Varoshaza 6pttlet. 

Telefon t 4-00 

Szarvas Sxarvast f>Uelbanlc, 

Szarvas, Deak Ferenc- 
u. 18. 9 

Szarvasl hUelszovetkezet. 
mint az O.K.H. tagja. 
Szarvas, Deak F.-u; 14. 60 Szarvasf takar6kp6nztar 

r. t. Szarvas, Kossuth La- 
, jos u. 52. 5 Szaszregen Marosvasarhelyi Leszamitold . 
Bank rt szaszregeni fi6kja, 
Szaszregen, Horthy Mikl6a- 
ter 3. 67 

' Tavirati cira : Coloniale 
Muresiana Bank. r.-t. Szasz- 
regen, Horthy Kikl6s-ter 48 
T, 55 Blagy ar-Olasz BankR.-t. 

szegedi fi6kja, Karasz-u. 2. 
22-99 Nemxeti Oitellntexet 

T~-t. . szegedi liokja, , 
Szeged, Sz6chenyl-t6r 3. 
25-08 Pesli Magyar KorBskedelmi Bank Szegedi fldk: 
SZEGED, VOBOSMAKTY-l). T 

' (T8rvenysz6kkei azemben) 
TELEF ON : 1004, 1O-08 Szeged-Csongradi Takarekp6nz- 

tar, Szeged, Tiikarektar-u. 5. 

33-00 

vitez Tar Antal vezerigaz- 

gat6: 33-03 

Szekelyudwarhely Iparbank T.-t. fi6kintezete, 
Szekelyudvarhely, Kossuth 
u. 30. 44 

Szeke.sfehervar MAOYAB ALTALANOS 

niTELDANK S z6kesle. 
h6rvarl tl6kja, 
vVarkapu-v. 1. i-T3 

F16kf0nok t 5-76 Mezdgazdasagl Iparl 6s ke- 
reskedelml Bank, mint 
Szovetkezet, Sz6kesfeh6r- var, JVagy SAndor-n. 8/a >84 Sz6kesteh6rvarl Egyhaz- 
megyei Takar6kp6nztar 
r.t. Sz6kesfeh6rvar, Szo- 
gy6ny Marlch-n. 1. 6-24 MAOYAR ALIAlANOSl 
HITCLDANH >zente.l 
fiokja, I 

Kossuth-a. 8. 1-02 1 m ~- 

^_ » W Nemzeti hitelintezet r. t. szen- 
tesi fi6kja, Szentes. 36 

Szentesi Takarekp€nz- 

*Ar j. Szentes. 45 

Szentgogthard 2 
O Szentgotthardi takar^k- 
-^p^nztarr.-t Szentgotthird. 8 

Szepllgef Hitelbank R.-T. SzepligetV 

Szerencs Hegyalja-madl takar6k- 
penztar, a Magyar Nem- 
zeti Bank meU6khelye, Szigehrar Szlgetvari hitelszovetkezet, 
mint az o. K. H. tagja. 
Szigetvar. 1.50 SxigetvUri Tukarek- 
p6nztar, Szigetvar, Zri- 
nyi-t6r 2. Tel : 21 


3 

(0 

fti 
in Szllaflysomly6 G16ria Hitelszovetkezet fil* 

mint a Szdvets6g Gazda- 3 
sagl 6s Hitelsziivetkezetek ^ 
kOzp. tagja Szllagysomlyo, ^ 
CsorgO u. 3^ 54 

SxiltigysomlyOl 
TaKar£Kp6nsi<ir 

- r*~t- SzIIagysomlyd, Szent 
Istvan-n. 6. 32 

Szolitok Kill so szolnokmegyel 6s 
Mezogazdasagl EgyesttH 
Takar6kp6nztarak R.-T. 
Szolnok, Go* ove-u.5. 6, 59 Szolnokl hitelbank r.-t. Szol. 

nok, Gr6f Szapary-a. 4/6. 

1-01 3-33 

Szolnokl Hitelszovetkezet, 
mint az O. K. H. tagja, 
Szolnok, Gbrove-n. 4. 4-87 Sxolnolci Magyar 
Sank r.-t. szolnok, 

Gorove-u. 23. 2*02 TisxavIdGki §Itel- 

MntGxet 6s takar6k^ 
p6nztar r.-t. Szolnok, 
Gorove-u.- 29. 9, 10 17 Bankok Hlrtessenatavbeszflft ncwsorokhan. I teoiebathaly Dunantall CeSSUtml- 
talo BOIlIC R.-T.Szom- 1 
bathely, SzentbaromsAg- 
t6r le, ; 2-24, 5-85 UngvAr r .;.maii 

fiLTllAHOS |ITEt|HR 

szombatbelyl Hdkja - 

Karoly klraly-a. 10. 4^41, 4-74 Sxombathelyl e^y^rfX- 
JgMCffy el takarekpenz. 
tar B.-T. Szombatbely 
Sally Janos n. 42. 8-88 Siofflbathalii Takarekpenitat r.-l Sztfmbathely, Szenthironragw ig Egyesttlt Felsdmagyi 

^Izagl Hltelbank es L_ 

Takarekpenztar r.-t. 

dngvarl Uekja. Ungvar, 

Szent Istvan-w. 4. .,- 

18. 1-18, 4-87 fCOrpatalfal BcrnJc 

reszvenytarsasag, ling- Tfszabatt magyar bank 
r.-t. Ungvar,Szurmay- 
ter 5. 4-60 4-01 Itesmegyei mesa 
aaxaasdgt talca 
re&p€nsrtar r.-*- 

Szombathely, Erzsebet 
klralyne-at 26. 1-23, 1-28 Vic Tgpolca 

Tapplcai tal&rekpSaztar r.t. 
Tapolca, Dealt Ferenc-n.7. 52 

Tatabanya vaciegy^Hlatmegyet 
*aJfcar61c-penztarr.-t. 

Vae^ Konstantln-ter 18. 
Igazgat6; *-20 MAGYAR ALT ALANOS 
HITELB ANK tatabanyai 
kirendeltsege. 11 TgrBkssentnUktes 

TJfrokszentmlklosl bltelszO' 
<vetkezet, Tifrokszentmlfc 
16s, varoshaza epttlet. 28 

Ujktcske 

Keeskei nitelintezet 6s takarek 

penztar r. t Ujk&sske. S 

Beeskemetl takarekpenz- 

- tar egyesttlet dfcecskel 

Hdkja, Ujkecske. 2< 

»|verba»i Mtes&gaxaasdgi 
Banlc K--T. l//uer 
Tele/on; 49 Vngvarl Keres- 
ftetfelmf Banlc r.-t 

Ungvar, Szecnenyl- 
ter I.\ l-OO g-OO Banyavallalatok. Stern Berncf/, banya- 

vaUalata, Beregszasz, ■ 
Damjanleh-a. 24. 2-11 

Budapest Gerley Gabor S«dkO* 

lyof an<Ie;sl*lc#&d- 

nycil, Budapest, ix._ 
Mester-u. 34. Tel: 133-404 Ztfcl IpdTf esgazdasagl 

mint az O.K.H. tagja,_ 
Vac, Althan-n. 2. 21 »urJcb, Frdllch 6s 
Klupf el, aknamelyf tfr 
vnB. Budapest, V. Maria 
Valeria-is. 15- ISO-625 Kovafaldnifivek r.-t. Ko^afttld- 
bAnyaja 6s Andezit kBbanyAJa 
Sanrdokpuapoki, Bndapest, VI. 
Terte-krt 19. 126-881 V&cl taJcareicpenx- 

ffir, a Magyar Nemzetl 
Bank melleknelye. Vac, 
Konstantln-ter IS. 68 Venprem Veszpreml Takarekpenz- 
tar, Yeszorem. SO Zalaegerszeg Adnyov Budapest. IX. 
Mester-n. 84. 138-4Q4 Nyilasi Simon, tojas, baromfi 
6s vadkeresk. Baja, Tinodi- 
a. 11. " L 2-10 

Budapest HetaUa Banyaszatl es Ke- 
reskedeiml K.f.* «««**- 
O. Szasz Karoly 85S-146 BaromfHteres- 

kedSk 6~ 

bizomanyosok. WAGLER fcASZLONE 

vad- 4s baromfi kereakedtt _. 
Bp. IV. Fflvam-tir «. 187-692 
UMsa:XI.Bndafoki-tit34/a. 458-892 PinteT Antal, Karoly, baromfi, 
vad, tojas bizom. Bp. IX. 
Nagyvasartelep, 138-034 Debrecen Penally -Mm tttzelesteck- 
nlkal e« banyaszatl kit. 
mmdennemu banya es 
tazaUd termekek, Bpest, 
Andrassy-at 26. 126-899 ,Haugya" Bz»vetkezeti 6rte- 
kesito telepe, Debrecen, Dio 
szeghy ut 9 10-96 

H6dmez6vasarhely Cendemcilk Saghegyi bazaltbanya rt. 

Posto CeMOmOlk. 16 

Miskolc Baratb Mlbaly vltez es Slban 
baroma es tojas ker. Hm- 
vasarbely, Matyas-u. 7. 

2-49 

SXOJUOI RdjESf baromU 

es tojaskereskedd, Hmv- 

bely, Gomba-u. 8. 1-S8 

Janoshalma Zalaegerszegl kttzp. taka» 
rekpenztar r.-t. &eger- 
szeg, Var-k«r-l. 1® 

Zeitfa Borsodvid^ti Banyaipari 6sFaforgalml 
r-t kirendsitsege Miskolc, Zrinyi- 
a i 23-44 

Lndnavftlgyi Kfisz6nbanya Vallalat 
' .f.t. Miskolc, 8a6cUenyi-u. 13. 

17-S8 

Wagyorossl Zd0rdX>I Kereskedelmi 
^s IparbanK r.-t. nj- 
vldekl H6k]anak zental kl< 
- lts>f- "— *~ rendelts>ge, Zenta, 
Szt Istvan-ter 4 11 Nagy Ferenc, baromfi 6b to- 
iaskeresked6. Janoshalma. 
1-11 
Jaszbereny Wenckbetm Jdzsel firdl 
nradalml kobanyaja, 
Nagyoroszl. Telelon: 6 Ujyldek 

DelmagyarorszagI nemet 
szBvetkezetek kttxpoatja, 
UlTldek, Goethe-n. 7. Httel- 
osztaly: 25-24 Jogtigyl fes 
ellenorzesl osztaly: 28-89 Kereskedelmi eslparbank 
R. T. a Festi Magyar 
Kereskedelmi Bank 
leanyintezete, €jTld^k, 
Hitler Adol&u. 15. 

20-71, 21-45, 24-15 Nemxetl HMeIIn*6- 
xet R--T. rajvidekt n«k- 
ja, tijTldek, Hltler-ut 21. toti Ifamer KwrifcalelmtBant , Djvid^ki fifikja : 

Ujvidik, mz&&tei\b-ttr 3. 

Tele f on: 22-22. Zental agrHr talca- 
T&£p6nkt4r r.-t. 

Zenta, Szent lstvan- 
ter 5. - 1-28 NagysxoUgs — 

Hajb-CeBjieBnn» Zental takarekpeaztarmlat 
a Kitzgazdasagl Bank R.-T, 
Szabadka, JCIAkja. Zenta, 
Sztt. Istvan-ter 9. 56 

Zllah Magyar Nemxeti 

&anlC zllahi klrendelt- 
sege Zllab Tuhutnm-u 5. Sx&vetKexeti 
GastAasAgt Bonlc 
K.-T. FiAklntezet. 
VJvldek, HItler-a* 18. 

Telelon: 21-74 Meztfgazdasagl Bank es 
Takarekpenztar zllahi 
II6kla (Fljlntezet Kolozs- ftf rosf TakartK- 
pGairtar, ujvidek, 

is ter 11* 11 Feketehegyl m. klr. ailaml 
kdbanya es kozazdtelep, 
Magyszanfts. 2 Hangya baromHtelep, Jasz- 
bereny, Bercsenyl-a. 27. 92 

Kaposvar Hangya Szttvetkezetl £r- 
tekesltd Telepe, Kaposvar, 
pecsl-u. 67. «-8? 

Kaposvarl Tojas es BaromU 
£rtekeslt6 Szovetkezet : 
Kaposvar, 44-es ezred-nll. 

Kecskemfet Nagyvarad 

Kissebesi Granitbanya, 
' Komjathy Ferenc, KOzponti 
irodaja, Nagyvarad, Eima- 
noczy-u. 3. 17-28 

Rozsny6 Sal^6tarjan Kereskedelmi Iparbank 
r.-t. zagrab, zomborl 
fftdfcja, Zombor, Szent 
Gyorgy-ter 4. 

Telelon: 1-45 Zomborl, taKar€U- 

pGBSrtdr a ktfzgazda- 
sagl bank r.-t. Szabadka, 
zomborl Intezete H6kja, 
Zombor, Kossuth Lajos- 
n. 5. , JO M. Kir. Allarai fercbanyaszat 

cgoami binyanieme Ismsmb. Bannyi- 1,os Kiskunfelegyhaxa ^c6Igydi-Rlmam*u- 
rtfny-Salgttfar/diii 
vasmfi rrJL K«szen- 

banyaja, Salgobanya, 
Salgdtarjao. 13 Winjbardt Istvan 

gS Tsal Bazalt, tra- 
ehftkjtbanya es sz^n- 
banya ttzeme. Kitzpontl 
Iroda: Salgdtarlan, F«f 
n. 58. - ■ ■ t-81 Uiiflvar Vngvari K.&banya 

r.-t. Ungvar 9 Szt.Istvan- 

U.4. 4r" Hangya szSvetkezeti 
ertekeslto telepe es httto- 
hiza Kecskemet baromU 
tojas es gyttmtflcsexport. 
Kecskemet, Hnnyadl- 
▼aros lQ..3-66,6&,3-87 Simala Janos baromtllel- 
do!goz6 telep es Iroda 
Keeskemet, Tromblta- 
n. 8. 4-44 Csltarl Imrene baromU, 
tolas es grUmUlcskeres- 
kedoKkfbaza Csongradl- 
ut6 1-4* Varga llles baromfi, gyfimblcs 
es tojisnagykereskedO Ki3- 
kfhaza, Tumpa-u. 9. 1-26 

Kiskunhalas Honcya Sztfvetkezet erte- 
keslto telepe es bttt« 
baza, baromll, tojas, gytt 
mOles es vadklvltel, Kls- 
kanhalas. #21 es i»is Mak6 

Nagy Ferencne, baromffe 
tojas export-keresk. Mafco, 
Justh Gyala-n. 37. 1-82 Hlrdetfiseit feWeszt a ra. kir. postaszemetyzet jtileti alapittaTiyanak hirdata irodaja Budapestaa. Mezdtur 

NAG-Y GJLbOKnA 8zv. baromfi. toj/Ss 
eg vadkercskedfl. MezGtur. 46 

Magyszalonta 

Kem6ny TestvGrelc; 

baromfi., tojas 6s vadex- 
port, huskonzervgyar, 
Nszalonta, Rak6czl-u. 65. 
7,47 

Nylregyhata 

Bodnar Lajos, baromfikeres- 
kedo\ Nyiregyhaza, Selyein- 
u. 23. — " 6becse Elelmiszer 6s term6nykl- 
vltell vail. Bernardelll 
Lajos, Oroshaza,. fldkte- 
lepe, dbecse, Borthy m.- 
ttt 59. 84 „Hangya" baromfi 
€& tofdstelepe, O- 

becse, II, Rakoezl Fe- 
renc-Ut 90. Telefon : 55 
Tfszaaru klvltell r.-t. ha- 
romiJU, Tad-, tojas 6s loll- 
klvltel, Obee&e, Boldog 
Marglt-n. 15. 44 

Ejjell hlvas Jahn Pal Igaz« 
gat 6 lakasa Mtissollnl- 
w. 16. SO 

Oroshaia 

Magyar, Mezttgazdak AUat- 

6rt6kesttd Rt. baromHblz- 

Ial6 6s klvltell k.f.t. Oros- 

baza, Hoithy MikJds-ut 3i. 

2-13 

Pecs 

F6thi Viktor, tenaeny, tojas, 
baromfi, nagy 6s kiskeres- 
ked6, lroda: Pecs, Kakoezi- 
lit 67. 14-33 

Telep: Nyomja, Tel. 

SzederkGny 2 

Sdrydr Kovdcs £s Sviteltot&% 

baromfi 6s vad export, 
exoortenr. Sarvar. IP Szabadka vacxy Istvdin vitese 

D61vld6kl klvltell valla- 
lalata, Szabadka, Odor- 
u. 9. 3-58 Szarvas 

Arnoczky Paine, baromfi 

es tojaskereskedes, Szarvas. 

89 

Sgeged 

Hangya-, termeld-, 6rt6- 
keslid-, fogyasztasl sztf- 
vetkezet. Baromfltelepe 
6shtlt6haza: Szeged, Ho- 
na-n. 16/20. 12-29 

Szentes , 

Annus Ferencne baromfike- 
reskedO. Szentes, Lord Rot- 
hemere-u. 65* 2-89 

Bene Janosne Ozv. barom- 
fi, tojases vadkereskedfi. Szen 
tea, Sarkadi Nagy Antal- 
u. 31. 56 

FISCHER JAN08. Szentes, Rothermere- 
11. 55. - 79 

Flsc&er JtinosnG ba» 

romfl 6s toj&sker Szentes, 
Rothemere-u. 55, 79 Kiss Sdncfor, &w. 6s 

vagott baromfi ker. Szen- 
tes, PeUKl-n. 6. 3-16 Ujverbasz ,/MvtS** meztigazdasagl 
kereskedelml szOvetke- 
zet korlatolt feleloseg- 
gel. Ujverbasz. Telefon: 8 Zlrc 

BAUMEL SAMUELN& Ozy. baromfi- 
kereskedS, ZIRC. 9 BaromflkeltetS 6s tenyesztesl clkkek. Budapest SxdbG K<froly # Kelte- 

tdg6p 6S f6mtomegclkk 
gyartasa. B6rkeltet6s. 
Naposcslbe 6s keltettf- 
tojas eladas. Bpest. VIII. 
Lnther-n. 4. 849-615 Be- es kiviteli 
vAHalatok, 

Budapest 

K6tai Ferenc Export, Import, 

Budapest, VI. Haj6e-n. H. 

121-342 

Magyar behozatafti es lei 
vilelir.-t. Bp.IVlPetofJSan 
dor-!i. 10. 188-545 189-286 

Koiozsva> „Generala" Kereskedelmi, 
b8bozatali es szallitaBi r.-t, 
Kolozsvar, Wesselenyi Mik- 
16s-u. 37. 15-89 

bbecse Elelmlszer 6s termeny- 
klvltell vail. Bernardelll 
Lajos, Oroshaza, f 16k- 
telepe. Obecse, Horthy 
M.-at 59. .84 Sopron Export-Import kereske- 
delml vallalat, P6hm 
Gyula* Sopron, Csengery- 
U. 69. 7-82 

Siabadka BarOSS Sz«Tets6gl ta- 
gok export 6s arnlor- 
galml szOvetkezet HAk- 
telepe 6s konzervgyara, 
Szabadka, Szemere- 
a. 49/51. 8-51 Simala Jtinos, 

gytimttlcs-, z«lds6g-, ba romfl-, tojas-, vad export 
6s konzervlparl feldol- 
goz6 telep 6s htittfhaz. Szabadka, Zart-n. 6/8. 

2-18 
Ktfzpontl lroda : Kecske- 
m6t, Kada Elek-n. 13. 38 VufeviCf) Beno nemes 6s 

Doroxsmai sandor a 
„Metesz^ ftfblzomanyosal, 
Szabadka H Sz6ehenyl-/ 
t6r 11. fi-45 

Sieged auto-, motor-, olaj-, mtf- 
szakl-, radld 6s Import 
vallalat, Szeged, Tlsza 
Lajos-krt 31. 3&-S3 

UWldek Hadolln Rndoll ,,SUdos- 
tropa tc export-import, 
Ujvld6k, Gtfrlng-a. 25, Magyar Oskereszteny IMal< 
mok Szovetsege, llsztkl- 
vltell osztalya, Ujvld6k, 
Bcethoven-a. 7. Belbetegs^gek. 

(Lisd oryosot alatt.) Mlfedruk. Budapest Gyorgy szttvet, 

b616sara 6s szab6kell6k, 

Bp. TV Deak Ferene-n. 19 

181-264 Vac . 

Neantann 6s ZImmermann. 
b616sszifvtigyar, VAc, Dam- 
Janleb-t6r7 r 1-80 

Zombor GQrtner Matytis, b6> 

16saru szdvdde, Zombor, 
Dob -a. 27. 

Telefon z 3-27 tCronits Veter, szita. 

vAszon 6segy6b b616sszd- 
vftde, Zombor, V«r«s- 
marty-n. 3. Telefon: 8-48 Be1keresked6k, 

nagyketesked6k 

es tisztltbk. 

Beszterce B6lyegkeresked6k. Budapest Abonyl Jenfl, » aTCRULs b^lyegalbtt- 
inok kiadi5ja, Sp. IV: Vdci-u. «. 

886-336 

Gsepregby lajos bdlyeg-. 
kereskedd, Bpesl; IV. EskU- 
ter 8. : 189-309 Doskor Ferenc 

bdlyegiroda. Budapest, 
IV. Refiltanoda-u. 9. 188-351 Foglitr neia b6iyeg. 

kereskedd, Bpest, TV. 
Varoshaz-n. 9. 18 7-894 JASMI belyegttzlet 

R6gis6gek, Wopsagok jk iiigyen. Budapest, FV\ 

Esktt-iit 6. \ 182-694 !lllirilllS£5Bj£t 

TSmegrarnk 6s gyfi jtemfinyek v^tele, 
Bp„ V. Ceaky-a. 14. 113-804 KISS CAJOS, belyeg- 
exporter, Budapest, IV. 
Klraly P&l-n.9.S84'50S VepHk Ferenc, belkereskedo" 
es tisztit6, Beszterce, Besse^ 
nydi-iit 6. 59 Budapest Vtraun €s t<trsa b6i- 

Iparl r.-t. Huslparl g6pek 
es szerszamok, Bpest, IX. 
Ranolder-n. 27/a. Tel. : 

130-697 Bl/OCZ JE»E, Buda- 
pest, IX. Vaskapa-a. 7. 
131-480 D6vai 6e Wrsa B6U par. Budapest, VIII. 
Saigetvari-u. 8. 133-549 ftliskey B61a b61feldolgoz6 
Uzeme, Budapest, IX. Sorok- 
sari-ut 90. 132-761 

S°rtesvag6hid 349-768 Stelner 6s Flelschman b61- 
kereskedtfk, Bpest, IX. 
Marton-a. 12.TeF: 132-867 Kolexsvar nioc£ £asxl6 Er- 
<f 6Jyl b&ltnar, Koiozs. 
var, Sz6kely M.-u. 14. 

22-48 

Naqyvarad Frigerul bdlkereskedes.nagy- 
"' ban 6$ kicsinyben, Nagy- 
varad, Grdf 1?iaza Istvan- 
1L 9. .. 27-38 

Husiparosok SzSvets^ge, nyeraauyag- 
besaerafi kozpont, Nagyvarad, 
Vagohid-u. tf. IMarwigohia. 18-31 

Halz Lajos, b^liparbs, Nagy- 

varad, Szacsvay-u. 60. 27-83 KreitQ n&la ar&f 

b61yegUzlete,Bp.V Ferenc 
JAzsef-t6r 5. ~*^ "— Llebtmann Imre b61yegke- 
resk. V6tel, eladas. Bpest, 
IV. ApponyM6r 5. 184471 

Markstelo 6s Gabor Buda- 
pest, IV Karoly-krt 22. 

180-860 

MilllerB61a, v^tel, eladas, csere, Bu- 
dapest, VIII. J6zsef-kri 75. 144-740 

Szekely Sandor^ Budapest, 
VI. Terez-krt 1/b. . 434-8^1 

Kolozsvar Herczeg Langberg Ernfin^, 
belyegkereekedO, belyegfel- 
ezerelesi cikkek azakazlete, 
Kolozsvar, David F-n, 12. 
10-69 

UJvIdek EUST MIHACV, b6- 

lyegkereskedff, Ujvldek, 
Horthy Miklds- sugar- 
ut 17. 37-04 B6lyegz6k, 

(Liad y6sn<Jk6k alatt is.) 

Budapest . Elstfmagyar b61yegztfgy&r 
Klassonn A. lOO 6ves 
kereszt6ny c6g.Bndapest, 
V. TukOr-u. 2. 315-180 RIEHEllfiMf 

Keresztdny bdlyegzO Uzeme 
bpest. IV. Karo Jy-kfr. g4. 389-1 27 a 

3 

XX 
to 0: 

M 

M a s 

3 Attleehner K. Bp-. IV, R6g!posta-n. 11. 
386-369 |be£r sAkdorI 

IB^VJtoe^nido^M^S^aoJ 39* 19 Bilyeg&fik An^elottall6olelftvaratPfl$vazcmc8jelen{. Budapest Geduldlger bMwegxti- 

6y&r, vesp.dk, zomanctab] 
pest, VI. Vilmos es&sz& Bpest, 
ut 17: 122-895 Szeged B6rkocslk. Miskolc KovrfCS CafOS belyeg- 
ztfk mestere. Fern, zomane 
tablak 6s ielvenyek. Lada 
es zsah sablonok. Uteatab- 
lak. Bp. VII. Karoly krt 7. 
423-327 

Debrecen 

Paulo Istvan belyegzSgyar 6s 

veso" intezet. Debrecen, 
. Batthyany-u. 1. 13-65 

Kassa 

Gotterer «Stampo» Kassa, F6-a. 70' 
: 35-84 

Kolozsvar 

Dentscb.I. Stein Miksa b61yeffe6r 
keszito . «8tampilieri» Kolozsvar, 
Hortby-ilt 32. Hiv<5sz3.m: 87-67 

£llJcdCS Ignae, Els6 Ke- 
reszteny BelyegzO Gyara, 
Kolozsvar, Farkas u. 7. 

12-81 

MSskolc 

Berger tiyomda, belyegzcV keszitfi. 
Misk. 21-95 

Pecs 

Fr&f>l let) Janos, vesnflk es 
belyegz«keszit«, Pecs, 
J6kai-ter 7. 17-10 Benzin. 

(Lasd asvanyolaj, olaj es petroleum^, 
alatt is.) ' Kiss B. Imre, 2 loyas berkooBifnva- 
roz6, Miskolc, Arpad-n. 12. 29-16 Betegapoldcikkek. fr"»»M"y'aiv* Singer Ahtal esFla, billiard- 
gyara, Szeged, Kossuth L. 
sugar at 34. 18-03 Blzotn&nyosok. Budapest Budapest, VI. Vilmos 
csaszar-ut 21. 12Qt070 Betegs6gi biztosiid Budapest FANTO 

EgyesQlt Magyar Asvsnyolajgyarak Rt. 
Bp. V. Gr6! Tisza Istvan- 
u. 8. ^182-959 

Lerakatokazorszag mindeii reszeben. intezetek, 

(Lied biztoeitaa alatt is.) - 

Budapest _ Magyar Kbztisztviselfik Szanatoriuin 

Egyesulete Bpest, VI. Benczur-u. 5. 

V v 220 050 Betegszallita 
vallalatok. Budapest Miiszaki Berendezeseket 
ForgalombabozA k.'f.t., 
Benzintolto-aUomasokat 

&plta vtillalat. 

Bpest, vm. Vojda Hu- 
nyad-u. 17. 138-255 llMEGTEK £$ VAROSOK 

ORSZAGOS MEHTOEDYESllLErtHEK 

KIREHOELTStGEI: 

L. akijnyv I-III. oldala-nak „MenWk*' 

rovataban. Kbzp.: Budapest. 

155-Q21, 155-031 Jas»bereny Pelrci Laszl6, Magyar- 
orszagi Vacuum olai 
tlzemek a Magy. klr. 
klnostar Rasznalatabaii 

s J&szberenyl lerakata, 
J&szbereny, Hortby Mik- 
16s-ttt 1. 1-02 Kecskemet Gclger €s Kunnle, 

a futura JobizomanyOsal, 
£rmlhalyZalva. » 

Sz6kelyhld Fogelsperger Istv&n, horn- 

barbizomanyos, Szekelyhid, 

42 

Kovessi J6zsef dr. „Futura' 

bizomaiiyosa, Szekelybid. 37 

Szolnok Jeuey Fereno If j. „GIO* 
bus" Kereskedelml es 
mezo"g.\r.-t. blzomanyosa., 
Szolnok, Baross-u. 24. 3-66 Blztositas, (Lasd betegsegbi?tosit6 iatezetek 
alatt is.) Beszterce Berlioi Viktoria Altalanos 
Biztosito r.t. vezerttgynOk- 
s6ge, Beszterce, ^Seta-ter 1. 
2-37 Daaubia Altalanos Biztositd, 
r.-t. besztercei vezeriigynok- 
sege, Beszterce, Mussolini- 
u. 6. 93 Else Magyar .;, ^ 
Biztosito Jarsasag 
Kozpontja Budapest, IV. Vigodp-*er 1. 

X 181-856 

F«€GVNi)KS£GEk : 

Baja: Sat. Istvan-t6r 6. ' 2-03 
B6k6scsabas Ferenc J6Bsef-t6i 6. 

2-62 
bebreosn : Ferenc Jdasef -tit 59. 

30-52 
Eger : J6kal M<5r-u. 5. 1-27 

Gyoogyos, H. Banisz-tSr 2. 2-1© 
Gyfip; 8 eeiit Lasal6 kiraly-utca 8. 

Kapoavar: F6-u. 8. „^Si 

Kassa: Ffl-n. 4. , ,. 33-07 

Kecskemet : Rak<5cai-lit 4, 4-02 

Kolozsvar: EgyeCem-u. 1. 14-22 

KomArom:> T ador-u : 31, 22 

Uva: Kossutb L.-t6r 7. ' 2 
Marosvasarhely : Sz6ebenyi-t6r 44. 

MisVolo: Bz6chenyi-atca 10. 19-35 
Nagykaniisa: Csengery-at 2. 21 
Nagyyarad : Szent Laszl6-t§r 2. 

Nyiregyhaza: 6sseebenyi-u. 2. 21-17 
Papa: Fo-fit 2. . 12-OS 

P6cs: Kiraly-utca 16.- 20-44 

Satopaljaujhely : KazincBy-utca S3. 
21-31 
Sopron : ErasSbet-ntca 3. N 2-10 
Szabadka; Szabadsag-tSr S. 8-34 
Szatmam^meti : Hortby MikI6s-ter 

12/a. 5-04 

Szeged : Tisea Lajos-kxt 5i. 10-23 
Szekesfehfirvar : Gizelia kiralyn^-iit, 

2. ©<* 

Szekszard : Beaeredj-u. 2. 20-O2 
Szolnok: Gorove-utpa 3. 48 

Szombaihely : Saell Kalraan-ntca 3 

Ujvidetc : Hortby MikWs-sugaiiit 17. 

Ungvar : Kossuth Lajos-tfir 1. 1-65 
Veszpr^m: Rak6ci5J-tfer 20. , 22 Beton. 

(Lasd cement alatt is.) 

Budapest Orensteln es Koppel ma- 
gyar r.-t. Utigepek, ut- 
portalanft6k, bitumen- 
sz6r6k es betonkevero- 
gepek. Budapest, VI. Vil- 
mos cs6szar-ut 31. 

*:l£7-354 Stem Emll epftogepek, 
le!von6k, betonkevertik, 
Bp. V. Csaky u. 43. 290-648 

KoSozsvar Budapest flLlATBIITOSifO 

Tarsasag mint szovetkezet, Maqyar 
Kolcsonos. Bp. IY. Vigado-ter 1- 181-667 ITolti Islvan. , Kecskemet, 
Betblen-varoa m^t; Tin 

aroa 1. I J I Leva 

T6tb Mikl6s. Fanto r.t. aevanyolaj- 
- gyarak bizomanyosa, Leva, Kpssntb. 
L.-ter. ,1-12 

Miskolc 

■JKalm&n Odfin, Miskolc,, ZsoIchI- 
itapu 9. 20-66 Beraktarozas, 

Budapest 

Ring wald Adolf e's Htnrik nemeet- 
k8zi butorszalHt6 es beraktaroa6 
Bpest, VI Ter6z-krt 1/a.. . . 
. Alapitva 1892. 225-007 Gergely Dezso Fia, asz- 
f alt- 6s betou vail, irodaja, 
Kolozsvar, Egyetera-u. 1. 

27-66 

Leva 

Hochberger Sandor, «Aholit» 
b6szigetel6Leniez es cement- 
arftgyar, Leva, Hortby Mik- 
lds-at 83. l-2i 

Szatmarnemeti Reiter M6r utodai bet'onaragyar 
aayag kereskedts,' Sz-nemeti, Cea- 
torna-u. 6. 6£ Biliard. Budapest Rex Automata-Billiard ▼«■ 
lalat, Budapest, VII. Butyra 
Ferenc-u. 11. 424-357 Astra bi*tosU6 r. t. 

Kttzpontja : Budapest V. 
JOzseK nador-ter 8. 

#188-910 
FdttgynOksegek : 
Debreeen,Szechenyir«. *• 

14^37 
Gydr, Arpfid-u. 51. 55 
Kaposvar, Fo-u. 19. 6-32 
Kassa, FS-u. 23. 38-35 
Kolozsvar, Hatyasklr&ly- 
ter 33. 20-50 

Maro8vaisarbely,Mailath. 
pUsp&k-u. 1. 6-26 

Miskolc, Szechenyt-u. 5. 

14-90 
Nagykanizsa, 7-01 

TSIauyvarad, Kfikdczi-ut 
4. 18-85 

Pecs, R&k6czl-rit 39/ b. 

28-29 
Szabadka, Radlcs-u. 2. 

. 8-29 

Szeged, K&rasz-u. 8. 

16-40 
Szekeslehervar, Vilmos 
csAnzar-ter 23. 8-25 

Szolnok, KalTln-u. 8. 

5-74 
Szombathely, Erzsebet- 
kiralyne.ut 7. 2-54 

IJjlTld6k, Hitler Adolf-ter 
16. 88-65 

Vac, gr. Csaky-n. 15. 2-92 Elemi 
Altalanos Blztosltd r.t. 

magyarorszagi igazgat6saga, 
Bpest, V. Gr6f Teleki Pal-a. 8. 
^188-973 

Vez^rugynKksegek es kepvisel3tek 

b(v6szarajai varosonkent a beti- 

tendes nevsorban tnlalhat6k. fonciere Allolanos 
DtztosffO Iniezel. 

Kozpontja : Budapest, V. Sas-u. 10/12. 
4127-288. Portas : 128-892 Ga/dali Biztosito Szoret- 
kezete. Kozpontja: 
Budapest, IX. Clloi-ut I. 

y *187-870 
Videki vez^rk^pviselosegei : 
Balassagj^armat, Rdkoczi 
. fejedelem-iit 22 1-25 

Debreeen, Kerenc J6zsef- 
ut 10, 19-05 

Ersekiiivar. Szechenyi-u. 46. 

20-80 
, Gy6r, Arpad-utea 24. 1-18 
Kaposvar, F6-u. 4 1-50 
Kassa, F6-u. 22. 30-32 

Kecskemet, Rak6czi-iit 1 7/19. 
3-92 
Kolozsvar, Hortby Miklos- 
ut 6.' 36-85 

Marosvasarhely, Sz6chenyi- 
ter 39. 6-68 

Miskolc, Sz6cb.enyi-u. 31. 

21-08 
Nagyvarad, Riman6czi-u. 5. 

15-30 
Pecs, Rakoczl-tit 11. 10-73 
S/.atmarn6meti, Horthy 
Mikl6s-t6r 18.. 3-04 

' Szeged, Kossuth Lajos-sugar- 
tlt8. ' 17-24 

SzeUesfehervar, Szent- 
korona-u. 7. 2-17 

Szekszard, Szechenyi u. 20. 

22-71 
Szcrlnok, Gr, Apponyi Albert- 
u. 6. v 1-57 

Szoinbatbely, Szell Kalinan- 
a. 9. '? 2-39. 

Ujvid6k, Andrassy-u. 2. 23-47 
Ungvar,SzehtIstvan-u,9.1-06 
Zombor.Kossuth Lajos-u.1.28 20 AngfclQll alio pjel Kcrcshcdoiiclcnt Blztositds Hazai AltaUnos Biztosito LI. 

is lishirlokosok 

Biztosfto Intezefe R.-T. 

Bp. IV. Vigad6-ter 1. 
381-542, 181-652, 381-550 Ujpest-Rakospalotai ,' 

o. fMgynoksege, Ojpest, Arpad- 

ftt 132. 294-073 

,/ Foflgynifksegel: 

Bekesesaba, n. Ferenc Jdzsei- 

ter-i. 06 

Debrecen, Ferenc J63sef-at 73: 

24-05 

Eger, Jokai-n. 5. 2-OS 

Gydr, Andrds.sy-u. 23. 3-61 

Kaposvar, Ffi-n. 12. 6-78 

Kecskemet, AranyJanos-u. 2. 

5-10 

Kolozsvar, Egyetem-n. 1. 31-19 

Miskolc, Sz6clienyi-u.,e4. 22-73 

Nylregybaza, Vay Adanj-u. 5. 

23-06 

PecSjr Kiraly-u. $. 13-68 

Szeged»Tisza Lajos-krt 54.15-68 

Szekesfebervar, 

Ferenc J6zsef-t6r 3. 2-54 

Szolnok, Maria-n. 53. 1-66 

Szombatbely, See 11 Kalman- 

u. 3. 2-89 KISS GABOR okl.gazda, 
karbecsld. Az osszes bizto- 
sit6 tarsas&gokre8z6re, min- 
den agazatban dolgozd fUg- 
getlen iparengeddlyezett 
biztositasi figynokseg. 
Bp. V* Csaky-u. 31/a. 

493-119 493-125 
Siirgpnycim ; Jtiztonsag Procidentia 
Biztosfifd r. ft. 

K6ZP0NTI IGAZGAT6SAG: 

Bp 3 IVEgyelem-n.l. Tel:#I81-980 

Taviratofia: iPR OVERT 

Vezer- ea.FfifigynOksegek: 

Baja, Prohaszka-n. 2. 
Baiassagyarmat, Rakflczi feje- 

delam-Tu 35. 1-90 

Bekesesaba, II. AnirSsiyu. 2. 1-33 
Bebrecen>Fer*ntJoE;eHt45/ti 19-23 
Eger, Ersek-u. 1. -2-88 

Gytfngytts, Hfcuak-ter 4. 25 

Gyor, Baross at 36. 7-18 

Rddmezovasarbely, 

Andrassy-tit 16/a. 95 

Kaposvar, FO-a. 16. 7-55 

Kassa, Fo-u. 36. 28-88 

Klraly belmee,Hbnved-n. 23.33 
Kolozsvar, Kossuth Lajos-n.Zfi. 33-02 
Komarom, Ferem JdMf-tkj. 15. l-©7 
Loionc, Erzsebet-u. i. . 2-74 
Marosvasarhely, (Marosvasar- 

helyi takarekpenztar rt.) Bz6che- 

nyi-ter4. 7-56 

Miskolc, Szechehyi-iu 29. 26-39 
MuraszombatyLerente-u. 5. 78 
Nagykanizsa, F6-at 1. 2-35 
Nagyvarad, (Interexim Keres- 

kedelmi Resavinytarsasag) Musso- 

lini-ter 12. ; 17-28 

Nyiregyhaza, Magy. Alt. Hitel 

bk. Zrlnyj llona-u. 7. 21-12 

Oroshaza,l.Kossuth-ter3 71,16 
Pecs, D.eak-u. 12. 17-20 

Sarospatak, (Forgilmi Bank ri.) 47 
Sopron, Varkerulet BL 18 

Szabadka, E8fcv8s-n. 20. G-93 
Szatmarnemetf , (Szatmar var- 

megyei ^ takar6kpehztar r.-t.) 

Harthy Miklos-ter 12. 1 

Szeged, Karasz-u. 4. 11-16 
Szekeslehervar, Hadar-a. IS 4-95 
Szolnok, 8zabadsag-te> 8. 32 
Szombafhely, Kiroly KirSHH. 20 
Ujpest, Arpad-rit 44. 495-357 
Cjvldek, Tkokely Imre-ot 16. 

■ " 28-28 

UngvAr, SzSobenyi ter e. 6-67 
*"- — *-- r , Fecske-u. 17. Royal Exchange 

ILtXtO&JUtO, Buda- 
pest, v. Jdzsel nador- 
ter 5, 182-275, 388-532 Fonclere altalanos bl ztosltd 
Intezet egri I dtigynoksege 
Eger, Szechenyl-u. 20. 92 

Ersekujvar Adrlal Biztositd Tarsnlat 
erseka jvarl I dttgyndksege, 
Szechenyl-n. 34. 20-95 

Fonciere Altalanos Biztositd 
Intezet drsekujvari vezer- 
figyriOksege, Tdrdkszalasztd- 
u. 35. Cikta-haz. 22-36 

Gyfir Fonclere Altalanos Biztositd 
Intezet Hdkja, Gydr, Ba< 
rdss-nt 27. 2-41 

Kassa Adriai Bixtosit6 tarsnlat, kaasai ve- 
BertigynOks6ge, Kassa, Bercs^nyi- 
It. V. Tele f on:. 26-41 

Astra Bizt0Bit6 R.-T. felvideki 
vez6rk6pviselete, Kassa, FO- 
IL 23. 33-3E 

Fonoifere Altalanos Biztpait6 Tnt^aet 
Kassai veeerfigynak36ge, Kassa, 
Kossuth Lajos-a. 27. -. 32-98 

Magyar HollancliBiztosIt6 R,-T 
f6Ji?yn6ks^ge, Kassa, , F6- 
u. 88. 24-74 Kdloiswar Adriai Biztosito Tarsnlat, ve- 
z6riigyn5ks6ge, Kolozsvdr, 
Uni6-u. 10. 28-70 <tAb Ankers Altalanos Bietositd In- 
tezet Erd^lyreszi vezerligynoks^gBt 
Kolozsvar, Hitler-tir 1. 37-42 

Dannbia 6s Wien varosi alt. 

, biztosit6 int6Zetek, Kolozs- 

var r florthy-utl. 26-06 

„l)una" Concordia Alta- 
lanos BIztoslt6 R.-T. vezer< 
tlgyntfksege, Kolozsv&r, . 
Beak Ferencrn. 42. 21-70 

Eleml Altalanos BfztosIt6 
H.-T. Tezerttgynoksege, 
Kolozsvar, Wesselenyt 
IHIklos-u. 6. M-62 

ElsQ Magyar Altalanos biz- 
tosito tarsasag Idttgynok- 
sege, Kolozsvar » Egyetem- 
a. 1. 14-22 

Tnrul' Magyar Orszagos Biztosftfi In- 
tezet r-t. Erdelyreszi vezferiigynok- 
s6ge, Kolozsvar, Hitler-ter 1. 37-42 

L4va 

Dana Concordia Alt. Bizto- 
sito r.-t. longynoksege, 
Leva, Felszabadnlas-ttt 11 
v_ \_ 2-38 

Elsii Magyar Alfalfa 

nos Biztosito Tarsasag 
follgynoksege, Leva» Kos- 

Marosvasarhely Adriai Biztositd T&rsnlat Sz^- 
kelyfiJldi vez^rfeltlgyel6s6gG, 
Marosvasarhely, Szechenyi- 
.■ ter 7. ^ T. 4-76 

Berlini Viotoria Alt. Bizt. E.-.T. 
es Victoria Tfizbizt. R.-T. 
vezeriigyn.^ Marosvasarhely, 
SzechenyLter 47. 4-39 panubla es Wien varosi 

. alt. bizt. intezetek, Marosv&r 
sarhelyi Kalvin-ter 1. 3-64 

Dnna-Concordia alt. bizt. 
r.-t. f6ugyri6ksege, Marosva- 
sarhely, Szechenyi-ter 11/a. 
,'"■ , "8-63 

Els6 Magyar Altalanos ' BiztO; 
.sltbv Tarsasag, Marosvasar- 
hely, Szechenyi-ter 44. 1-00' 

Provldentla Blztosft6 r.-t. 
Mvasarbely: Szechenyl ter 
2/4. Marosvasarhelyl Taka- 
rek blztosltasl OsztAlya. 

7-56 

Nlskolc Adriai biztositd tarsolat mlskolol ve- 
z6rfigynBks6ge, Miskolo, Szeohenyi- 
u. 93. - i 9 lo2 Hunkacs FonctGre Ait. Bizt. i«- 

tlgyntfksege, Mnnkacs, 
Nedeczey-a. 1. 20-36 Magyar HollanOi Bizto- 
sitd Ri T. szabadkai . foV 
Ugyn8ks6ge Szabadka,' 
Kossuth-u. 6. 2-27 

Szatmarnemetl dOrial btxtositd /dr- 

SUlaf vezertlgynoksege, 
Szatmarnemetl, Karolyl- n. 1. 5-07 ,Danabfa" es Wien varosi 
ktflcsitntfs Janus alt. biz- 
tosito r.-t. szatmarmegyel 
vezerflgyn. Horthy Mlklos- 
ter 5. 1-38 Elso Magyar Alt Biztositd 
Tars Ktugynoks6ge Sz 
nemetl, Horthy Mlkl6s 
ter 12 a 5-04 General! iriesti tilt. 
biatosttH raugynok- 
seg, Mnnkacs, Rakoczl- 
W. 9. 23-44 Nagykanlzsa ADRTAI BIZTOSITO TAR8ULAT nagy 

kanizsai vez6ragynok.s6ge, Nagy- 

" kanizsaj'Erzs^bet t^r 18, Wagyvafad Astra Biztosit6 R.-T. fdtlgy- 

nOksege, Magyar (Xasz Bank 

r.-t. Nagy varad, Rakoczi-iit 4. 

18-85 

Berlini Victoria Alt. Biztositd 
r.-t. Nagyvarad, Hlatky 
Bndre-u. 1. -. . 20-34 

Duna-Concordia Altalanos . Biz- 
tositd . r.-t. nagyvaradi f6- 
tigynOksege, Nagyvarad, 
Szent L&szlb-ter 8. 17-35 

Elsfl Magyar Altalanos Biatositfi Tar- 
sasag ffifigynciks^ge, Nagyvarad, 
Szent Lag3l6-t6r 2. _-' 16-68 

F0N0JERE altalanos biatoeit* intezet 
veH6rfigyaeksege, Nagyvarad, ■ 
Telekl-u. 2. 14-35 

Temesv6rl Seg&lyxii 

Egye$Ulet, Nagyvarad, 
Alapl Janos-u. 7. 16-68 

Wien Varosi es KblcsOnb's Janus Alt. 
K(Jlcsb*i]6s Biat: Intezet es Danabia 
Alt. Bizt. R. T. Nagyvarad, M6szai 
ros n. 2. 27-40 Nylregyhaia Elstt niagyar altalanos 1 biz- 
tositd tarsasag, Nylregy- 
haza,Szechenyl-nt2. 21-17 SopfQW Fonclere Altalanos Biztosito 
Int. sopronlflokia.Soprbn, 
Varkerttlet 88. 8-89 Szabadka Astra blztoslt6 r.-t. szabad- 
kai ffokja, Szabadka, Ru- 
dics-n. 2. . 8-29 Dana Concordia alt. biz- 
tosito r.-t. szabadkai ©. 
fdtfgynoksege, Szabadka, 
£otvos-u. 18. 4-78 wFojaci^re** Altalanos 
Biztositd vezdrttgynUkseg, 
Szatmdrnemetl, Uorthy 
Mlklds-tdr 19. 48 

Szeged Berlini Victoria &it. Q| 

biztositd r.-t. Szeged, Rn- ^ 
dolf-ter 13. ^7-72 ~ 

Fdhok rvltdz Banydsz QT 

Gynla. Lakasa: Kalvarla- *" 
u. 2. 24-60 Qi 

Fonciere alt. biztositd intezet •• 
vezerligyn. Szeged, Kelemen-. A 
U. 7. 12-35 _ Siekelyydvarhely GazdAk Biztositd Szovetkezetd- W 
nek udvarheiyvarmegyei fd- M 
kdpviselete, Szdkelyiidvar- _^ 
hely, Kossuth u. 13. 76 VI 

Szekesfehervdr V ADRIAI biztositdtarsulat; Szekesfeher- vai, Nadotru 7. ; l-5t , Fonciere Altalanos Biztositd Intezet JP4 

szekesfeiervari vee6rugyn0ks6ge. ^0 

Seekesfehervdr, Bazilita-ter 1/3. 'mm 

..1-65 m^ 

Hazai altalanoff biztositd r-t fofigynok- JF* 

sege Szfvarj Ferenc J6zsef-te> 3. m 

2-54 i_ 

SzeEnok M Astra biztositd r.-t. Golteln -.9^ 
Siegfried vezdrtltkar, 9Jft 

Szolnok, Kalvln-u; 8. 5-74 ^5 

UJvldete & ,dsSra." bixtosltd 
r.-t. vezerttgynUksege, 
Cjvldek, Bltler-n. 16. 

88-65 ,Ax JpnHer" altalanos 
biztositd vezerttgyndk- 
sege» U|vldek, Posta-n. 9. 
■ ■>.-. 82-47 DunaConcordta ait* 
nistosita r.-t. cr ivt- 

dek, Goethe.u. 7. 23-52 Bleml Altalanos biztositd 
r.-t. vezertigyniSksege, 
Ujvlddk, Horthy Mlklds- 
siigarut 9. 30-20 Gaasdozlc biztositd szo- 
vetkezete, ddlvlddkl kl- 
rendeltsege, Ujvfdek, 
Andr&ssy-ut 2. 23-47 Provideistia biztositd r.-t. 
jdelmagyarorszagl vezdrflgy- 
nOksdge, . Ujviddk, Thftkoly 
Imre-u. 16. 21 Biztositas J6 ercdm^nnvel hlrdethct n tfiubesz618 n6qsorohban. |\liCSK3 MihQly sSS^il-tm. Zar'iSi* f ,SZ6LOSKERT" 

BORfeRTfeKESITd feS FOGYASZTASI SZdVETKEZET 

a Han*ya ta^szovetkezete. Buffet, vend^glo te etterraek. VI., Berlini-ter % szemben a nyugati palya- 
udvarral. Hallo Buffet V1L, Erzsebet-krt 53. Meleg etelek mmden idoben, hideg etelkiilonlegessegek, 
friss siJrok, fajborok. Budapest kozismert «& 4 O fi.sA.fi A AC 19fta AfiQ 
nevezetessege. Telefon: Kozpopti iroda: IaO'TVV MS9 lA*%* TWuW 

T6ty Jdnos, gyongyUs- 
vldekl kistermelak bor- 
nagykereskedese, gytl- 
moles 6s zoldsegklvltele 
b.t. Gyongyds, Kossuba Do- 
mokos-nv 3. 4-24 

Trilboli Antal, bbrbizo- 

manyos, Gy tt ngytf &, Ha win g- 
ter 2. ©6 Ujvldjk 

Szlavia biztosit6 bank, Beregszasz m- videki kepvjselete, Ujvidek v 
TWMly Imre-u, 16. 28-28 
Trlestl alt; blzt* tars, del- 
vldekl vezertigyndkseg/ 
ttjvldek, II. Rakoezl Ft 
rene-iit 1. 21-82 TUTUl Magyar Orszagos 
BIztQsltd Intezet R.-T. 
vezerjugyn. UJvldek, 
Posta-u. 9. 22-47 Ungvar 

- Adriaijbiztositd tarsiilat vezer- 
ugynttksege, Ungvar, Megye- 
haz-ter 10. 2-02 nesxKidnixtositm 
H6sxvGnyttiT&a- 

Sda. Ungvar, Kossiith- 
teTS. 19,47 Scf}onborn~ 
Bucf>£>elm gr6f 
uradalma Bulc&u, 

Posta Beregszasz. 85 

Borplnceszete, Cst gazuff Eger - 

Jtgrt &s vtsontal bor' 
pincesxefelc r.-t. Eger, Dobo-u. 38. 

Telefon : 8-78 Budapest K&ndnyai Borpin- 
cGsxet r.-tf- Bpest, x. 

Elod-u. 8. %:148-462 JEIso" Magyar Alia- 

IdnOS BlztosIt6 Tarsa. 
sag fdtlgynoksege, Ung- 
var, Kossuth Lajos-ler 1. Mezdgyani pezBgdgyar; Buda- 
pest, VII. Almassy-u. 3, Cegled Borb6fy 6s fodra- sxati cikkek. 

Budapest 

Heksch 6don, hajszarito bur4k 
6s daner gepek keBzitese es 
javitasa, Budapest, E 
seffy-u. 18.^ 119-890 

Pecs '■ ■._."-> • 

PANC^L (EicMorn) GtiZA, fodrasss £s 
fodraszati cikkek ktregked^se, 
P6os, Rak6ozi-tLt 40/1. 3 Borsxakma. Biro Janes borkereskedoY 
Cegled, KorOsi u 17. 5 Sir 6 Kdroly oorke- 

reskedd 6s szdlloblrto- 
kos. Iroda es place Ceg- 
led, Kdrosl-n. 6. 92 
Szollotelep Nyarsapat Gedeon Mi&dly dr. 

neme§, bornagykeres- 
kedd borplnceszete es 
szeszesttalok kttzvetltd 
Irodaja, Eger, Csiky SAn- 
dor-u. 12. 5-18 feracfcujvar Klsmagyaralldldl Ilkor 
szeszieldolgozd es szlkviz 
ttzem kit bor es sttrnagy- 
ker Ersekolvar, Sze- 
ehenyl-n. 71. 21-18 

Kovacs Ferenc, ftfszer es 
bornagykeresk. Ersek&l 
var, Gugl-n- 27. 22-65 

Szab6 Jdzsei bor es sSrnagy- 
kereskedes, Ersekujvar, 
Szeohenyl-u. 95. 22-81 

Esxtergom Esztergomt Boraszatl Egy- 
let R.-T. Esztergom, _/ 
Csaraok-w. 4. ¥-29, 1-74 Gyftngyos Prcch Hl&rton bprkereaked6- 
kozvetitO. Alland6 v6tel-el- 
adas. Beraiit6. Cegled. 

Tel: 3-18 

Ciongrad Gutpinter Lajos bornagyker 6a 
borbi/.omauyos. Csongrad, 
Szt Haromsag-ter 18. 1-43 

KA8ZANITZKY Gyulft bornagykeree- 
kedfirum 6e likfirgyar, CeoLgrad. 3« 

►ebrecen (Lasd sbr ajatt is.) 

Bacsalntas G16nor J&nos, bprnagykeresk. 
Debrecen, Cegled-u, 5. 33^88 

Habina bornagykeresk. Debre- 
cen, Ferenc Jdzsef-nt 5(5. Brandt Istvan, bor- 

kereskedtt es borblzoma- 
nyo». Bacsalmas. . 46 Honig Oyorgy, bprtermelfi 
■bornagykereskedd es. borbi- 
zomanyos. BAeealmas,- 63 

Mate Istvan. bornagykeres- 
ked6, szeszesitalkozvftitfi 6's 
gytlmJilcskereskedO. BaiisaJ- 
mas, ■..;.■■•' 1-37 

Balassagyarmat 

T6E0ky .Janos, bor, palinkanag-yke- 
reakedO, viszonteladiknak klosiny- 
beni elarnsitasa, Balassagyarmat 

22 Juhasz...rstvan, bojnagykeres- 
ked6, Debrecen, Arany_«J&- 
uos.u. 60. Pes 

Marczian Jen6, bor es sOrnagy- 
keresk. Szesz egetett 6s ede- 
sitett italok kozvetiteBe,Des. 
Kossuth Lajos-u. 70. 2-06 

Dunaszerdahely Banhutl Karoly, bor 

-■ " «gy. 
5-95 Qygr Gaal Istvan boi irnagykei 
LlsIaTndy- kedtt, Gyor, KlsIaTndy- 

O- 44. - 6-19 

Lakas r lO-lO 

Gy&rilc Karoly bor- 

nagykeresked&, Gydr. Or- 

szag-n. 8. Ia * "*** 12-79 Illemszky Sandor, bor- 
nagykereskedfi, Gy5r, 
Arpad-u. 76. 15-31 blzomanyos es bornagy- 
kereskedd, GyOogyos, 
Gyalogl-u. 28. Bor-, szeszesital- es gyUmOlcs- 
forgalmr r.-t. GyougyOs, 
Iroda: Cakor-u. 2/4/6. 16 
Szttreteldtelep 1-50 

Egrl es Vlsontal Borplnce- 
szetek R.-t. Gyongytfs, Ko- 
hary-krt 4. 65 

Foldinives ^fflzdakori sz5vet- 
kezet bor-, gyUtnolrs es ter- 
m^nyertekesitese, GyoogyOs, 
Hanlsz-ter 8. y 1-59 

GERE GABOR, borUgyn5k, 
Gyo'ngybs, Kossuth Iia- 
jos-u. as. Telefon: 5-18 

„Hangya'* kSzpont borpioce- 
szete es szeszf6zd6je, Gyon- 
gyOs, Pel6fi-u 156. Tel : 4-12 

„Industria** Sz6l6teruael6k 
Ipari Eesz veny tarsasaga, 
Gyangy6s, Karacsondi- 
u 4260; 2-55 Nemetta Gynla, bornagyke* 
reskedd, Gyttr, Opltz F.- 
u. 2. 3-62 

Opltz Rudolf bortfagyker, 
Ilktfr es rnmgyar, Gydr, 
plnceszet ' ' - 3-89 

Lakas : 8-24 

Rlsko Sandor, bor nagyke- 
resk. es termeld. Gyor, 
Telekl-n. 49. 16-98 

Solymar Brttnner 6s Tsa, 
bornagykereskedokf Gyttr, 
Baross-ut 85. 5-78 

18 dratol Solymar Laszlo, 
lakasa: 15-97 

SXUCS Elemer dr. vltez, 
bornagykereskedes es. 
eeetgyar, Gyor, Rnnyadl- 
n. ST 8-86 

Zllahl Szabd Lajos, bor 
nagykereskedO, Gyor, 
Szent Istvan-at 85. 16-12 Lovas Istvdni bor, s«r es 
palfnka nagykereskedd, 
Pnnaszerdahely. 29 J u&dsx Antal, bor- 

termeld es bornagyke- 
«s,Zalar- 
3-Q1 reskedtt,GyUngy«s 
n. 9. Telefon Matravidekl iTukereske- 
delml k.f.t. Bornagykereske- 
des es szllceteWtelep, GyOn- 
gyOs, 69 Qyufa 

Bor, sttr- es szesznagykeres- 
ked6 rt. Gyula. 72 

H6dmexgvasarh«ly Hafdu Ed3Xl6, szesz es 
pallnkaffizde, Hmvaso*- 
hely, Szeremlel-ut 15. 
Szeszlozde, Klflesey-u. 46. 

Patzaner Aladar, bor es 
szeszhagykereskedo, Hm- 
▼bely, Szt.Istvan-ter 9. 5-55 kereskedd es szlkvlzgyi 
ros flmvhely, Hortby M 
nt 70 2-50 Janoshalma Csincsaik Antal, bor- 
nagykeresbedoj JAnos- 
halma. 1-10 

Hnszti Jozsef, 'bornagy- 
kereskedd, borttgynok, 6s 
bortermeW, Janoshalma. 36 htrdetBSBit foifeazj a a. kir. psstaszemelizef |6ieti alapityasyapak hirdeti tr&daja Badapeaten Borszakma Janoshalnta 

Kazlriezy V; Ferenc, bor- 

tiagykereskedfl, JanosbaK 
ma. 

fiste: --'-* 65 Hakd Kelemen es tlt6z N6atetb 
Ukorgyar6s~ 
;. Mali KfSS Srffidor, boraagy- 
kereskedd, JkutkOS- Haled, M< 

Polgari sorkereskedelmi vdll. 
Ratky 6s tarsa, rum, likor- 
gyaiv bornagykereskedes. 
Makd, Teleki-u. 2. 53 

Maramarotszlget Kassa Morvaf B£ld, borter- 
mel6 6s boraagykereske- 
do, Kassa, F«-u. 9. 26*14 Kecskemet BAKSA ISTVAN 

"borngynekaSge, 'w 
Kecskem6t f Vak Bottyan-u. 6. 

4-52 GUsptir Imre, bbr- 

nagykereskedo, Kecske- 
m6t,I.Klsfatady-B.15. 5-89 Kecskemeti Mintapinceszet 6b 

< Kereskedelmi Ki.t. Keeske- 

m6t, BelsG Szechenyi-u. 2. 

2-26 Pnlay Istvan bortigynok, 

Kecskemet, III. Hosszu-u. 3. 

3-44 KIskdrBs Balogh Gy Geza, borter- 
melfi hornagykeresketfO, 
csemegebor pinC6szete 6s 
1 mustsfirito" telepe. Kiskftros. Filland Istyan. szeszes- 

italok, bor 6s sbrhagykeres- 
kedes. M sziget; Gr6f Teleki 
Pal-u. 38. ..„. '27 Marosvasarhely 

Fazakas Zsigmond JtalMra£r6s, 
Marosvasarhely, Sz6chenyi- 
ter 29. 8-48 

Miskolc Bakos Kalman. bornagykereskedfi, 
Miskolo, Horthy Miklfis-tfr 7. ' 11-97 
Pinee: SzentpSteri kapn 9/b. . 57-*l 

16ib J6szet borkereskedfea es pezsgfi- 
pinegsHet, Miskolc, Kieavas 12. 

18-68 Reich Miksa szOICMrtokos 16s borblzo- 
raanyos, Uor.. 

Mosonraagyar6var ,, Csereklyi 1 Laszld, bor- 
nagykereskedo, Mewn- 
magyarevar. 1-67 KIskuntelegyhaza 

Ffilop Imre bornagykeres- 
ked6 6s vend6gl6s, Kiskun- 
f61egyhaza, Kossuth-u.15. 11 

Pinee: Molnar telep 178 

Kolozsvar 

Ady Zoltan bor siir es szeszes- 
italok nagykeresk. Kolozs- 
var, Kossuth LajoB u 46.24-14 

„Fenyves s,s . borkereekedelmi 

r.-t. Kolozsvar, Kiraly-u, 18. 

18-22 

9 ,Mega** Magyar hegy- 
vldekl bortermelok 6rte- 
kesltff szttvetkezete,allami 
ellentirzes alatt, Kolozs- 
var, Gy alagy ar-a. 1 1 . 25-91 Szittya Erd61yi Magyar 
Kereskedelmi ,Rt. Kolozs- 
var; Horthy-ut 33. 20-72 Htiry Jtinos, bomagy. 

ker. Nagykaalzsa, Erzse- 
bet-terST 6 -» 2 

Pop Ferenc, bomagy- 

kereskedb 6s borblzomfl. 
nybs. Nagykaalzsa, Csea- 
gery-at 28. 7-10 

Nagykaroly t>Q«p6kiat.any 

Kofi JGas&f, hor essor- 
nagykereskedff, Pttspok- 
laaany. 8 

Backeve Staged alapitvftnyi oradalom algetcsdpi 
szfillfigaadasiga, Backeve. Riwanonibaf Gabon<is es T6£f>* 

bor- 6s sbrnagykeres- 
kedes, Rlmaszombat, 
Tompa*t€r 1. .1- 

Roxsny6 Varga Gyorgy, bor 6#&zeszes- 
italoknagykereiak. Rozsayd, 
Gr6f Andrassy D-a. 36. 57 Qirgyan Janosn* tenneW Sladas 
nagybanes Jtiflsinyben.SzHrrtzfaain 
8*«eed. " ; 2?-i7 

&rdog Antal, boraagy- 
kere«ked^ Szeged, Kal- 
■sor 8. 
Telefon.- 29-3S 

Saador B61a bor 6s sseszea- 
ltalk«reskedtf .Nagybaa 6s 
kicslayben, Szeged, Kele* 
mea-at 11. 3 Szeknird 

Pozsgay Gynla, borbizomanyoa 
6b kif6zes. Szeks2ardj Sz6- 
cbenyi-n. 59. 46-36 Salg6tarjan Forg<lcf> gr6f borpiac6- 

szef kft. Salg6tarjaa, V6- 
n. 252. _«--_ a-" 

Sdllff lC Feh6r Alajos, b 
6s sbraagykeresk. Dreber 
sHrfbrakMr, Salgdtarjam, 
Ftt-D. 114. 92 

Sep»l»zantgySrgy Allami pincegazdas&g m. kir. 
borainak eldrusitdja: Kutass 
Geza, SepsiszentgyOrgy, 
Kossuth U-u. 3. "..- 58 

Blekes Gyfirgy dr. bornagyke- 
resk. Sepsiszentgyorgy, 
Csiki-U. 15- 1-63 

Soltvadkert B0szbrm6nyi Ferene, bor, Bor. 
asvanyvlznagykeresk. 6s 
elesztfielosztd^ Nagykdroly, 
Voroamarty-u. 2. 2-63 

Nagysxalonta 

Negyeri 6s Zsirka, bor 6s 

sornasrykeresk. Nagyszalonta, 
Toldi Mikl6s-t6r 5. 5 

Nyiregyhaza £isJainy Cdsxl6, bor- 

nagykereskedb, Nylregy- 
baza, IV. sz. kozraktSr, 
SAsi6begy. 22-61 6becse Kula 

vtt€x Klrdly «5s Ko 

VGCS, bor-. ram-, llkdr 6s paliakaaagykereske- 

d6s,KuIa.TeIe/on.*SO 
Kunszentmartow 

Tlszazngl bortenaelbk 
place sztfvetkezete, Kaa- 
szeatmartoa. 11 

Lajosmlzso 

Bngyi Arpad, borttgynok 6s 
bizomanyos, JLajosmlzse. 

18 Nagy Cafos, bomagy. 

ker eskedb, ram 6s Ukdr- 
gyar, Obeese, Kossutb 
Lajos-a. 70. 12 Papa Szalay Istvan vit6z, bor T sfir 
6s szesznagykeresk, mm 6s 
lik6rgyar, Papa. 12-74 

Pica Benko M Ifa&ly, szfllobir- 
tokos, Pecsj Rak6czi-6t 72 Ktefer Adam, boruagykeres- 
ked6, P6os, E9tvos-u. 5, 

Telefoni 10-04 

Klrst Kamlya6 
kereskedo, P6cs, 
brszagat 24. Depre B&liat, bortermeld 
. es kereske46, Soltvadkert; S^eJCSSdTCf borvld6kl 
bortermelbk plaeesztf- 
vetkezete t kbzpoat:Szek- 
szard. 21^5 21-61 Sxentes BallntXajosn6 dr^ne 6zv. mm 

bor sor es , szeszesitainagy* JJ 

keresk. Szeutes, Bar6. Ha- g 8 

rneker-u. 11. 80 2 

Szllagysomly6 • Csengeri Mihaly, bor 6s p41inka ™J-' 

keresk. Szilagysoraly6, Nagy W 

Imre-t6r8. 35 g 

SzcHnok ft Klam Imre, borttgynok, 
Soltvadkert. 10 

Klein Adam ifj. borke- 
reskedd es borngynflk^ 
Soltvadkert. 72 

Koracs Janos, borttgynok, 
Soltvadkert. 34 

Kartl GosztftT, bortermelfi 
6s bomagykere8kea6,8oJlvad- 
kert. 2 

N6metk Iajos ifj. boraagy- 
kereskedd, idOs N6metk 
Iiajos, bdrtermel6 borpin- 
oeezete, Soltvadkert. 

TeL: 46 „Hung<trla"MtntupiAee, *_, 
bor- es gyaatitlesszesz- . aT_ 
I ozde, Szolaok, Baross- Ma 
a. S6. 53 JJ 1 

Szoriibathely 

£asU6* Ml&ny, bor- §-* 
nagykereskedese, Szom- |^ 
batbely, Sxelestey » 

£daa:ltf-D. 24. ■ . ami 

Teleloa: 9-07 «P 
Nagy I. Saador, bor 6s deaat- sJB 
taralt szeszaagykeres- ^bv . 
kedfi, Szombatbely, Bren- flS 
ner Janos-a. 8. 6-34 ^EL > 

Taia mm 

Esteraazy szaUoda b6rl0ie g 
NOII MUCI6S, Tata. 35 «2J 

Szattelberger Jaaos, bor 6s r^* 
sitraagykereskedo, Tata. 
2-l« Scbnautlgl J6zsef bor- 
nagykereskedO 6s borftgy- 
DOk. Soltvadkert. 23 Vegyolka Ferenc, bor- 
termeld 6s borllgyiioki 
Soltvadkert. 10 

Soprow ■faadler Todor, bomagy* 
keresk. es daraloatalom, 
— .. 6-88 Szabadka Vass Teaiv^relc 

' . borgosf borpSac6szet6- 
v nek lldkja, bor- s»r 6s 
paUnkaaagykeresked6fi^ 
raat 6s llkorgyara. Sza- 
badka, Damjaaleb-a. 23* 
Teieloo s 90 Ssatmarnemeti Spiegel Jdssef 6b Bfela, hord6keresk. 
6s bieomany, Bznemeti, Perinyl- 
B. 13. 77 Tiszafftlrfvar ^. 6 files Janos, bornagykeres- \^ . 
ked6, Tisxaffildvar. 87 m ^\- 

Tdr5kizentmikl6s SuOlk Kdroly, T8» 
rJUcsseiiAnllcYdss. Ujkecske Kiraly Janos, borbizoma- 

nyos es bevaaarW, Ujkecske. 

76 

Takaes B61a, Okecske,. borbi- 
zomanyos es borkereskedo, 
Djkeeske. 85; 

Zamborl Jdzsef ifj. bor- es 
s0rkeresked<5 borbizomanyos, 
Ujkeeske. 68 

UJvarbasz Weiss jr<fnos # likfir- 

6s ramgyar, bor es sze- 
^sltalok a gyamttli 
teae, Uli nagykereske- IJrerl 

Czlett 56 
" " * i 7> 23 Borszokma UJvldek AMmovlcb Sdntfoiy 

Eruskagoral sz» lldgaz- 
dasag.Postnlldk 59. v. 

C//videk, Zrinyl 
Mlona-u* 5. 33-06 „FrusUag6ra" B. T„ 
Moxer Bruno pezs- 

g« 6s borplnc6je, szeszes- 
italok 6s gyttm»lessz»r- 
pok gyart&sa. U]vld6k, 
Alkotmany-u. 1. 22-85 Harsagl Lftrino, bor-, 
pallnka-, ram- 6s Ilkftr 
nagykereskedd, Ujvfd6k, 
Mussolini.iit 7. 44-88. bortmd 6s bb'rdfszmuaru 
keI16k nagykereskedff. 

Budapest, VII. Dob-u. 31. 428-487 Reiner Istvdn, bts- 

rBnd-bdrdlszmft kelI6- 
kek. Budapest, VII. Ka- 
roly kiraly-nt 9. 428-371 Felmery fndre, borond 

6s dlszmtiaru k6szlt6, Ko- 
lozsvar, Deak Ferenc-u. 3. 
19-64 
Sxanlsxl6 J&scsef, 

Mirandas 6s bordf szmttves, 
KoIozsvar,t)zem: pap-u. 49. 
16-33 
tfzlet: Wessel6nyl-u. 9, 

13-IO 
Marosvdadrhety Ttirzgttk Bela, borkerefc 
ked6, vendeglGs. Vac, 
Kossuth-ter 5. . 1-41 

ZalaegerSzeg 

Bdc? ey Gyula, bor 6ssor- 
nagyker. Zalaegerszeg, 
Kossuth L..-U. 32. 8-78 

Zenta B6rdndds5kj6s 
b6rdfszm0aruk. 

Budapest Kesselting Ern&, 

bor 6s szeszarunagyke- 
resk. Zenta, JOkal-u. 13. Vass Tesfoerelc, bor, 

s»r es pallnka nagyke- 
resk. Rum es IlkOrgyar. 
Tul. Vass Nandor, Zenta, 
Szt. Istvan-t6r 18. 9fi Bdrttnd 6s bordlszmuaru- 

gyar Welnsteln 6s Nadas 

kft. Bpest, Rozsa-utea 25 

I : . . 428-782 HOFFMANN 

bdrondSs mester 

Bpest, IV. Mrblykrt 4. 187-122 tC&SZEGI FEUENC, 

bffrttndtis, Budapest, XIV, 
GlzeUa-ut 53/55. 297-685, Campl bordlszmtt aruk 
gyartasa nagy ban. Bpest, 
VII. Karoly-krt 9. 226-759 Mayer 6s Singer Bpest, V. 
Hollan-u; It. 123-859 Botok. 

Eszftergom 

Olttfsy Ferene, megyfaterme- 

16s es botgyarj cegtul. Oltosy 

Rezs6, EBztergom, Templom- 

. -. ter 10. ',.'"' 2-58 B&r- 6s nemiba jok 

(Lfisd orvosok^alatt.) 

B6rbutprok. 

(htei butorok alatt is.) 

Budapest 

Kendl A. Bpest, IV. Semmel- 
wefs-u. 7* ^ 189-231 

B6rdfszmG5ruk. 

(Lasd borondflsSk alatt.) 

ggrgndgs 6s 

b6rdftszwittaru- 

keilgkek- 

Budapest 

Blau Karoiy, bfirbndos kellekek, 
Budapest, IV. Karbly kiraly- 
lit 22. 383-454 Afi/ayl Jc Lajos 6s \Jlu~ 
QUSXt Istvann6 bordlsz- 
muaru szalon, Budapest. 
IV. Kossuth Lajos u. 1. 

189-135 

SGr&s t». Bela,a 

„aERB>"' aktataska 6s 
bdraru k6szltttje, Buda- 
pest, VIII. Klsfaludy-u. 8. 

330-986 SZ.ANT& HER- 

TACA.N bffrondtts 6s 
bordlszmttves, 

Utastasi ciftlceft. 

Bp.IV.Vacl-Ti. 9. 187-530 Koncz Arpad, Marosvaaar- 

hely, &zlet:Szechenyi-t<5r 53. 

2-71 

Lakasa 6s tizeme : Arany J.- 

u. 13. 8-46 

Pecs 

Krausz Testv6rek, b& rdisz- 
mftaru ttzem. Bftrdndttk, 
Iskolataskak nagyban. 
P6cs» Kalvarla-u. 3. 11-48 

Rakospalota Varga K.&szl&n6, b6r 6s bur- 
hulladekpk nagyban 6s ki- 
esinyben: Mindennemu b6r- . 
hulladek v^tele ea eladasa 
Budapest, VI. Paulay Ede- 
u. 33. '■.-■ 434-933 Kife Kirscbner Ferene, Foto- 
bOrbndos, Rakospalota, 
Szentmihalyi-ut 52 495-303 

Sxatmarnemett Szekely Laszl6, bOrdiszinfi- 
arutizem. Szatmamemeti, 
Kisfaludy-u. 24. ^ 1-07 

Ulwidek SOTOS E<iS*l6/ bbrdlsz- 
muves, U]Tld6k, Jdkal Mdr- 

u. 24. Tele f on: 31-38 Bdrszakma. (Lasd g6pszij, nyersbftr 6s timarok 
alattls.) Beszterce ZBIlner 6s Holba arany- 

koszorns borttndttsmes- 

terek»Bpest,Feeske-u.9. 

140-585 Debrecen Feuermann Bernat, bfirOndos 
es bOrdJBzmtives-niester, 
Debrecen, Piae-u. 55, 29-20 

T6tlifalussy Geza. bdrOndOs 6s 
diszintli&ru szaknzlet, Debrer 
een, Piac-u. 40 26-52 

tzem : Cegled-u. 7. 31-48 

qydr Jellnek Rudolf, bdritnd 6s 
blfrdlszmttaru kell6kek. 
'gyarl k6p^*selete 6s le- 
rakata Bpest, VII. 
KazlnezyU. 52. 227-877 Bartalos Laszld eztist- 
koszorus mester, flnom 
bdrdiszmaara iizem, 
Gydr, Arpad-at 87, 15-48 Hddmezdvasarhery Hegedtis Ferency btfrtfnd 6s 
bdrdlszmttarugyar, 
HmvAsArhely, Templom 
bazar 15. 3-12 

Kolozsvar „Etna" bOr«nd 6s bordlsz- 

bttiarugyar r.-t. Kolozsvar, 

Fe}edelem-u. 25. 36-43 

Lerakat t WesseI6nyI-u. 3. 

23-18 

Felm6rl Jdzsef bordlszmii- 
arukeszltd, Kolozsvar^ 
Hatyas klrfily-t6r 15. 17-55 ,Ebregd" besztercel sztj 
6s btfrtparl szOvetkezet, 
Beszterce, HItler-u. 18. 

1-31 
Borgyar : Gyarl-u. 9. 1-38 Horger" Karoly/ boriizem, 
Beszterce, Halasz-u. 24. 2-18 

Roth E. 6s Tarsa, b6rkereak. 
fi6kja, Beszterce, Mussolini- 
n. 13. 1-43 

Budapest CAU&OCINE olaj-, zslra- 
dek 6s vegylgyar rt. Bpest, 
XIV. Kerepesl-ut 152. 

^297-225 
B«r 6s szdrmelparl seg6d< 
anyagok. Suit, pataolaj, 
sulf . halolal, zslralkohol 
sulfonatok, degras, tttrttk 
vorosola J stb. Majzik, Cxtyl JGdsef 
es ttirsa,o&v 6s b«r- 
hullad6knagykeresk. Bp. 
VI. Paulay Ede-u. 46. 

424^544 IHautiliner testverek 6s 
tArsai r. t. Eladasi KOz- 
pont: Bpest, VI. Haj6a u 1. 
425-926 425-928 
Gyar 6s KGzponti iroda: 
Ujpest, Vaci;ut 40. 

#294-904 294-457 

Sehwanfelder 6s Staf lenber- 
ger, Budapest, IV. Kamer- 
mayer Karoly-u. 1. 189-304 Sxabersld Zsig-. 

mond bdrkultfnleges- 
s6gek raktara,Budapest f 
VJB. Karoly krt 9. 428-340 Ssegit 22f linos bor 6s 

g6pszljgyara varosi Iroda 
6s lerakat, Budapest* VI. 
Paulay Ede-u. 40. 426-507 
426-174 
Gyar Pestszenterzsehet* 
Batar-ut 61/65. 347-603 Vadbortiru Jceres- 
Ice&elmi £s Ipari 

K..f.t. Bpest, iroda : VI. 
Paulay- Ede-u. 7/9i rak- 
tara : VII. Bob-u. 10. 

420-549 Weiss jlrpddminden- 
nemti dtszmff bdrkUISn- 
legessegek, Moire. Buda- 
pest, VI. Kazar-u. 5. 

227-201 426-752 WOLFNER GYULA 
£S T ARS A R.-T. 

Budapest, Varosi Iroda: IV. KArol7 
kiraly-it 20. sz&m. #169-920 
Gyar: Ujpest 1 VAoi-fttl7.#294-89Q Csaktornya MA 7 An 5 bGr,cip63zkel!6kek, 
UlU£Ca O. uveg 6s poreellait. 
Csaktornya. Petofl-u. to. Tei.:4Q Debrecen Fazekas P6ter b6ripari Telepe, 

, Debrecen, Vigkedvu Mihaly- 

u. 38. 19-66 

Katona Ignac tfiripari telepe, Debre- 
cen, Vigkedvd M.ihaly-ii. 65. . 38-07 

Keiner Mikl6s, bfirkeTeskedO, 
Debrecen, Hunyadi-u. 14. 

11-64 Kiss testvdrek bOrgyara r.-t. 
Debrecen, Vag6hid-u. 3. 

29-27 KOVACS LiflZL6 timarmester, Deb- 
recen, Teleki-u. 57. 33-06 

Magyar B6ripari Nyersanyag- 
beszerzd 6s elosztd r.-t. 
Debrecen, Iroda: Mester- 
u. 36: 15-27 

Raktar: Pesti-u. 2. 13-10 

Suvoltos S&ndor, bdripari 

telep, Debrecen, Teleki-u. 50. 

33-45 

Szilagyi iBtvan bOrgyara, Deb- 
recen,. Teleki-u. 36. 24-98 

SzilAgyi Hajos • timfittelepe, Debre- 
cen, llmar-u. 43- B7-97 

Vincsze J6x$ef t b&ripari ' 
Telepe, Del»receii f 

Teleki-u. 70. 38-S& 

Bes 

Etedy 6s Basa, bftrkeresk. D6s, 
Horthy Mikl6s-ter 2. 2-00 

Eger 

CZIBUIiA PETER, bor- 
4pari Uzeme, Eger, Sas-ut32. 
* 3-07 

Lakas : AJatyaa kiraly-ut.84. 
5-6» ' 

KiSS SdXKlorr bfirkeres- 

kedtf, Eger, KaszlnO-u. 6. 

tele f on: 6-09 24 vagy a y Itisz Wijlin^l jaqy y oslala Wp^zlar cljio tifleplielni fpsekujvdr Burgonya „Cfkta« clpdgyartasl 6s 
kereskedelmi R. T. olpft 
6sborgyar, tirseknjvar, 
Felszabadulas-u.3. 22-25 
22-60 
Fldkttzlet: Sz6chenyl- 
u. II. 20-76 Cyo> 

; BORVA'T.HLAJOS.bOrkereskedC, Gy6iy 
Arany Janos-u. 34. 4-JH 

Hajdubosiormeiw 

Loska Sandor, Hajduvar- 
megyei tor v. hat. bGreloszto 
nagy 6s kiskereskedd, Hajdu- 

' " ■- * 37 H6dme«5va»arhely 

Mandl 6s Patzauer Hmvhely, 
Szt, Antal u. II. -1-73 

Karcag 

Abonyl J6xsef, b«r- 

kereskedoYKarcag, Sz6- 
ehenyl-sngar-ut 3. 1-68 
Molnar Ferencney bttr 6s . . 
etpokell6kkereskedo~,Kar- 
cag, Rorvath Ferene-u. 1. 

Kassa 

HECZKO GTOLA, bBrkereskedfi, Kassa* 

Booskai-krt 3. 37-51 

. Pelkp J6zsef , b8r 6s oip6Szkeli6k . 

kereskedoy Kassa, Baathmury Gy- 

u. 8. 29-24 

Kezdivasarhely 

Bajka P6ter, f flszer 6s bflrkeres- 
kedfi, K6zdivasarhely, Petfifi- 
u. 1. 46 

Koloasvar Lbspnc Lnkacs I.asulo, bOrkeres- 
kedo" 6a cip<5f*e]a6r6szk6szito\ 
Losonc, Kiekarsa^ti. 2/a. 

2-76 

Maramarossxiget B&trin MibI6s, ny ersbo>- 
bizomanyos, Maramarosszi- 
get, liak6ozi-u. 48.J 2-13 

Marosw&sarhely noriparielep r.-t. 

Marosvasarhely, Meztf- 
u. 17. T. 88 6s 1-08 Etey Andras, b6rOndOa 6s 
bdrarukeazitO tizeme, irodaja 
6a Jakaaa, Nyiregyhaza, 
Bethlen-u. 14. 28-44 Ikstsy MC&roly, bori 

kereskedo, Nylregyhaza, 
Lather-n. 7. 22-45 Papa SZalay Karoly, btfrkeres- 
kedd, Papa, F16rlan-u. lOi 
13-19 

Pecs Dobo3 Karoly, bflrkereskedese, 
Marosvasarhely, Ugron .' 
Gabor-t6r 24. .. , 8-43 

Hegedfla Sandor, talp,' bOr 6s 

_ cip6szkell6kek keresk. M 
roavaaarhely, Sz6chenyi- 
t6pll. 8-( 

Novdlc £<tasl6 mfnt 

Magyar Borlparl Nyers- 
anyagbeszerzo 6s elosztd 
R.-T. Maros-Torda vm. 
bizom. Marosvasarhely, 
KoBsatbL.-u.10S. 4$ 

Meztitur . kereskedo, Kolozsvu., 
Sz6ehenyl-t6r 29. 19-28 ^ Jena Gytirgy, bdr- 

-"" ~ ' " ssvar, Buss DezaO, b'6r-6a cipdaru- 
haz, Kolozsvar, Beak 
Ferenc-n. 49, 13-86 „CoIabor« Kttzkereaetl Tar- 

- t aasag B6r- cip6 6a Cip6sz- 

kell6kek Rak'tara Kolozavar, 

Sz6chenyirt6r 81. , . 16-57. 

Hafner Ir&n, borkeres- 

ked6s* Kolozsvar, Wesse- 
' 16nyl-u. 24/26. 85-42 

KQZJtK ISTVAN, bor- 
kereskedft, KolozsVar, 
Sz6cbenyl»t6r 31. 

Telelon: 36-14 Hoznianu Zoltan bdr- 
kereskedP, KolozBvar, 
Horthy ut 2 87-10 Miess TestvGfek r.-rf. 

bornagykeresked6s, Ko- 
. lozsvar,DeakFerenc-n.23. 
23-57 
P0S3?er Laszlo dr. 
hatOsagi talpelosztA, bdr- 
nagykereskedO. Kolozs- 
var» Horthy Mlkl6s-ut 5. 
-' ' ^ 25-23 ,j«end.or'vB6rgyar r.-t. 
Kolozavar, SzamoskOzi- 
u. 59/61 22-E Steinhibel Janoa, k6szb6r 6b 
b6rhullad6k keresk. Kolozs- 
vfir, Kiraly^u: 24. 18-75 

Kula „ET£ltN/l« borgy&r 
r6sxv£nyt<trsa- 

sag.ttuca. 

Tele four 20. Beltin j£lrfal, nyersbttr- 
kereskedft. Meztftur. 55 

NiskoBe Blajzler Andor, bdrkeres- 
ked«, MMkole, Sz6chenyi- 
n. 78. 21-94 

Szabo Janbs bifr-es olpokei: 
16kek keresk. Mlskole, 
Zsolcal-kapa 28. ^ 24-58 
' . ■ . ■■ ' : \ 

Mohacs Alt Gy ula borgy&r es ke- 
reskedelmi r.-t, Mohacs. 

Timar-u. 2; 32 

Nagybanya £Is6' p£cst borgydr 

I*--/- P6cs» Irodaja 6s 

gyartelepe : SIkl6sI- 

"• 52. 1 1-62, 11-63 Pdpa ie&tv&reU, b«r 

6s borarngyar. Vae, G«r- 
gey-a. 15. 95 

Zalaegersieq HofbauGT AnGrds, 

bor- 6s clp6szkel!6k- 
keresked**, P6os, Szlgetl- 
»t28. . 12-90 

PitspSkladany Balassi Istvdn, b or 6s 

clptfkereskedd, PUsptfkla- 

Srabadka Sergei' Frlgyes, e i. 

oszto btfrkereskedtf , Sza< 
badka, Damjanich-a. 11. 

7-53 
Kaufmann Herman, bdr- 

keresked6j Szabadka. ,.... 
tklet : Sat Istvan-t6r 12. 

2-73 
Lakas : Hortby M-tit 22. 2-72 

Szaszr6ge» M ara Dezso', bdrgyar, 

Szaazrdgenj Oldal-u. 23. 

1-12 Holczer Jeno, b6r 6s cipo- 

ke]16knagykeresked6, var- 
megyei talpelosztd, Za- 

laegerszeg, Maria-u. 2. 3-83 

atilah """'■■' 

Tarianyas Antal, nyersb6r ke- 
resked6, a magy. bdripari 
nyersanyag beszer?6 6s el- 
oszt6 r.-t. Szilagy v. m. bi- 
zomauyosa, Zilah, Rak6czi- 
u. 32. . 2-32 J 

Zombor Szekeres Adorjan, bOr- 
nagyeloszt6. Zombor, Zrinyif 
u. 4. 1-35 

Burgonya, 

Bonyhad ,_ PoIIak 6s Olattstein, 
Bonyhacl. 8 

Eitzel Adam, burgonya 6s ga- 
bona keresk. BonyhadJI. Ea- 
k6ezi> P.-11. 105. 61 

Budapest Viragh Gafoor,b6Tkeresked6, 
Nagybanya, Kosauth-u. 8. 75 

Nagywarad Szatmarn&mefl Berger barker esked6s 6s 
alt. keresk. ttgyn»ks6g 
jSz-n6metl, Banyal-at 27. 
4-87 Jahasz Gyifrgy, bOrkereske- 
dO, Nagyrarad, HIatky 
Endre-u. 5. \ 10*45 

KATZ Izsak bOrkereskedfi, Nagyv&rad, 
Galamb-n. "1. (Vit6z-n. ssvrok) 23-7d 

Ko r uaos Test verek borker 
reskedCk Nagyvarad Kossuth 
L u, 20. ; 14-60 MAJESTIC bor gyar, 

^Motzen Samuel, Nagy- 
varad, Lpvas-u. 6. 18-83 Bteiner Gyfirgy^Rekords bflr- 6s 
cip6keU6k raktftr. Kagyvarad, 
Aulioh Lajos-u. 13. 15-36 

SZabd Sandor, „Slgma* 
borgyara, Nagyvarad, 
Sandorlfy Jdzsef-n. 19. 

10-24 
L,akasa t Kalvln-a. 10. 

26-SO 
SxabG Sdin&or, b&rke- 

resk. Nagyvarad, Kossuth 
JLaJos-u. 11. 22-tX 

Udvary Andras dr. bdrkereak. 
Nagyvarad, Fabian La joa- 
u. 2. Nylregyhaia Barts B61a, bornagykeresk. 
nyersbtfrblzomaityos, 
Nylregyhaza. 31-41 Brener 6s -Kiss Nylregy- 
hAza Kossmth-t6r 4 28-75 Viragh- Gabor, timarkorzeti 
borkereskedG, Szatmarn6- 
meti, Kmcsey-u. 2. 2-95 Szeged Hollander Pal. b6r nagyke- 
ilcsey. 
12-44 resked6s f Szeged,' Ktflesej ,Orlon« bfirgyar r6szv.- 
tars., Szeged, Hald-n. 8. 
10-49 D R6ka Gy nla, Szeged, Koaatith 
Lajds a. u.t 1. " 26-76 

Siekesfehervar Sudapesti nurgo- 
nyanagyUeresJke- 
dd'lc Egyesiiiese, 

Budapest, V. VlgadA-n. 5. 

6s V. Deak Ferenc-ii. 6. 

184-428 Me&ogaxdastigl 
Termel&lc £gye- 
sUU Sx8vetkexete, 

mint az O.K.H. tajja, Bn- 
dapest, V. pejttk*ei n. 6. #185-990 »189-960 0. 

I 

n 

M 

3 


§ 

a 

N 

M 
1\ ,Metesz" bizomanyi 
iroda, Lieber 6b T^ohohey, 
Gy6r-Ivanteiep; : 11-87 

Klsvarda MeztfgazdaSagl Termeldk 
£gyesfilt Sz.ovetkezete 
(Metesz) f&bfzomaayosa 
Borb61y A lad a r, Klsvar- 
da, Deak Per ene-u 8. 26 I 

2 O Vondra Alajoa 6s fia Sz6kes- 
febdrvar, J6kai-u. • 4. Gyar : 
Varalja apr. ' 4-09 Weisa es-.TuU b6rgyarak : 
Szfeh6rvar. 

Iroda: Palotai-u. 25. 53 
Telepek: Tobak-u; 53 Szombathely FUIdes Ferenc, borkereske- 
dd (mttszakl btfrOk keresk) 
Szombathely, Ktskar-n. 
11. ■", ■■ 10-50 

LakAsa:B61-n. 18. 11-13 

Pallos Karoly ;> varmegyef el- 
oszto^ bor 6s clp6szkell6- 
kek nagykereskedese. 
ath( " — SzOmbal 

18, tely, K« szegl-a. 
9.35 Szombathelyl Btfrgyar 
R6szv6ny tarsasag. Szom- 
bathely, Aggbarcos>n. 
10/12. Telelon: 1-08 Provlncla term6ny 6s aru- 
kereskedelml r.-t. Kls- 
varda, Szent Laszl6'n. 30. 
22, 24 

Leva Mlsslk Antal, „Fntnra 6s 
Hombar" fKblzomahyos, 
L6va, Hltler-n. 3. 1-82 Marosvasarhely Gazda Istvanj burgonya lera- 
kata, Marosvasarhely, Sz6- 
chenyi-ter 52. 8-92 

Nagyvarad Fratar LaszW dr. iqyng. alispan >a. 
belf. burgonya keresk. egyesiilGs 
6s a Metesz biharvarmegyei 6s 
nagyvira4i elad6 bizomaiiyosa, 
Bzent L&szld t6r. 5. . 26-59 -- 

Wyiregyhaaa ■ ' ' Mex&gaxdasdgi 
Termel&k Egyestiit 

Sztlvetkezete (Metesz) 
nylregyhazl Irodafa. 

31-24 25 Burgdnya An£vei6lfail<> lei btzomanoosllelcirt. Sepslsienlgyorgy 

MezogazdaeaglTermelokEgye- 
sttlt Sziivetkezete. Bzekely r 
foldi kirend. , Sepsiszent- 
gyflrgy, Olfru. 82: .37 

Sxabadba 

Pti#ei>IC|> Bend nemes 6s 
HOTOSCSmat Sandor a 
„HIetesz<< fbbizomanyosal, 
Szabadka, Sz6chenyl- 
t«r,M; 8-45 

Ssolnok 

Budai Maria, Szolnok, Gr. Sza- 
pary-u. 8. 4-15 Burkol6anyagok» 

Budapest BrtUlLakas6s 
inOT>/WUTOR,Bpezt, 

VII. Klauzal-u. 26. 

Tel: 423-724 ButOFSXab6, szaklpa- 

ros. Irodabatorpk, Igaz- 

tfatdt szobak raktfiwn. 

Budapest, IV. Iranyl;u. 12. 

Telelon t 181-530 Elbert 6s Balazs, sodrony 
agybet6tek 6s csbbotor 
gyar, Bp. vn. Hernad- 
u. 41..- 221-684 3 Pasztor 6s Tarsa „8tab1I« 
Hajlltbtt Butorgyar, Buda- 
pest, X. ILozma-u. IS. 
■ 148-047 

RdDO Zslgmond, antlk es 
stllbutbrok. Budapest, IV. 
Szervtta-t6r 10. 181-559 Kaposvar Strelcher,ROM£ BC' 
TOR, Budapest, vm. 
Barbss-u. 84. B6szletre 
la. 186-870 Karpelesz Laszld butoraagy- 
raktar es karpitosttzem Ka- 
posvar, Gr. Tisza I. u 1/a. 
3-98, 

Steiaer es Frank, Kaposvar, 
F6-u. 12, 4-96 

Kassa Eternit uiuvek, Hatschek 
Lajosasbeatcement-burkol6 
lemezek, Budapest, V. Ber- 
lini-ter 5. 

*115-363 121-292 
Bemutat6 helyiaeg: VII> 
Erzsebet-krt 28, 222-203 £pedci Uxetn egybe- 

font ac61rug6zas lO &vl 
16tailassal. Matracokba 
agyak rekanaierek ole- 
sek tamlak autdk sza- 
mnra Bp Molnar-u 85 

1 84-642 MlsJcOlcalesT«apala- 

Sar. w TerroIuiK"pori- 
1, Kal- 6s butorborkolb 
lenylemez Bpest, V. . 
Alkotmany-n.4. 129-045 
fey art PIszke 4 Ernst Bela: modern es 
styl butorok, 
lakberendeaesek, / 

Bpest,VIII. BarOBS-u.47. Tel.: 342-948 STROHMAYER TESTVE- 
REK mubotorgy a*. Ter- 
vezfl iroda 6a mintatermek: 
Bp. IV.Vacvu 1 1/a. 187-596 
Gyar : XIV. Huogaria-krt 79. 
496-583 

Cl«. es Haflltbtt Butorlparl 
6s kereskedelml r. t. Buda- 
pest, X Kozma-u. IS. 
r * 848-021 

VAKOK EGYES^LT mC- 
HELYE fonott kerti es 
hallbutorok. Bpest. Er- 
zsebet-krt 27. 422-165 mm lam, 

asztalos- is hufdrkereskedll, 

Budapest. IX. 0l|gl-flt21. 185-404 Gybrlly Imre bdtorkeresk. 
karpltosmester. Buda- 
pest, IV.; IrAnyl-u. 15. o( 184-209 Debrecen HAIDEKKER 

BUDAPEST, 
Andrfesy-ut 21 . *297-977 Valentin Angeto Bi-taraaao mukO 6s 
ceinentiru vallalat, Kassa, B&rcai^ 
n. es. 28-74 Burkol6v6»alatok> Hagyvarad 

Nagyvaradi Melocco Muvek r.-ti 
burkolo esep. vail. Nagy- 
varad, SzOlNSs u. 22. 23-64 

Butorok. 

(Lfisd bOrtratorbk, hajlftott butorok 
... 6s sz6fce.lt alatt is.). ■ 

Bala 

Pollak J6zsefn6 ozv. bntprgyar 
liiiuta raktara, Baja, Kossuth 
Lajos-u. 28."- 1-84 Havas but orgy ar, Budapest, 
VIII. Kisfaludy-u. 9. -■-. 

Telefon: 137-914 
Mintatereiii TV. Kecakem^ti- 
u. 6. Telefon: 189-371 

Teljes Iaka8berendez68ek 
kuWuleges feetett szines 
butorok. ZJmmermann Ala- 

<I<fr,Iln6mebedlok— ba.- 
16k— url szobak. Buda- 
pe 9tf vp. Akaclag. 8J7. Breznlczky Bertalan mu- 
butorasztalos lizeme es bu-. 
torttzlete. Kassa, Kossuth 
Lajos-u. 5. , 28-76 Butorcsarnok, till. Rutka 
Andor,Kas8a,F6-u 92. 21-07 Elka lakberendeztt, C3so 
Kassa Fb^u 78 

Kolozsvdr npp S. 
2£75 Zlmonyl.Laios, Bpest, V. - 
Bathory-u. 4. 122-247 Mestitz Mihaly es Fiai butor- 
aruhaz, Kolozsvar, DeAk 
Ferene-u. 30. Maramaro«»»lgat Elstf Maramarosl Hajlltott 
Bator es FaarugyAr r.-t. 
Maramarosszlget,KIsgyar- Harosvasarhely Bazal butorlparl kereske- 
delml vallalat, ffalto- 
ro&r Istvdn, Bpest, 

Vm. Baross-u.46. 188-568 Batint J6esef asBtalosmfihelye is bn- 
tonakt&ra, Debrecen, Caap6-n. 67. 
a kanyarban.- 11-76 

Debrecen! Uallltott Bator- 
gyar es Fakereskedelml 
R.-T. Debrecen, Varoslba- 
torUzletei Fereno Jdzsel 
dt 84. 2»-« 

Debreeeni vas 6a rtzbutorgryAi' r.-t. 
Debrecen, I spotAly-n. 5. . 26-46 

Killer Ede, asjstalos iskirpitosfiBeme, 
Debrecen, Ferenc J6a8ef-nt 68. 20-12 

Pea 
Sx6HeIyn€**es, eptiiet 

es bbtorasztalos, Des, 
Deak-n.88. Telelon * %-32 

Domb6var Berekmery es Gsath, '> b^tor- 
llzlet, Maros7asar!iely, Kos- 
suth Laj03-n. 19. 4^-63 SCopsteln Ltpot, butor- 
kereskedb. B6k6sesaba, n. 
Andrassy-ut 25. 82 

Budapest Anders Ottd, nyugagy es 
fonott butor nagyban es 
kicBinybenj olcsd arak, 
Nagyvalasztek. Budapest, 
VII. Eottenbiller-u. 15. 

426-205 Himmler Jakab muasz- 
talos festettbutor ktilSiile- 
gess6gek Bpest, VI. Gr6f 
Zichy Jen6-u. 32. 116-368 Blek Janos butorgyara, Mar 
rosvasarhely, Zrinyi Mik- 
168-ter 4. ■'■ ~ T. 2-89 Fodor TestVerek, butor- 
kereskedese, Marosvasarbely 
Szeehenyi-ter 39^ Korzo- 
koz 1. ■■' T..2-33 

Her^zeg Gy^rgy, asztaios, 
uj- es hasznalt buforkeres^ 
kedes, Mvasarhely, B61yai- 
F.-u. 9. 5-39 Hirsch Feretie butorkereskedS, 
D6ojb6var. 1-07 

*rseku|wA£ Laszl6B61a, „TrlamI**bator- 
telep, En " * * **"- 
roml-u. Bednay Testr. IMuasztalos 

karpitosUzem. Butorter- 

mek Bpest, Istvan-at 20 

424-285 Kendt A. Bpest, IV. Semmel- 
wels-u. 7. 189-281 

Keresxteriy Mflassr- 
lalosolc Kutorcsar- 

tlOlaa. Szdke gs Xak&cs. 
Budapest, IX. UlWi- 
Ht 19-. 188-828 

Mahnnka Imre r.t. Ilnom 
ma butor ok Uzeme, mlnta. 
termek. Bp. -Nemet-u. 49. 
182-522 

Nagy Antal, arany- 
koszoras mester bntor- 
tfyara* Budapest, Vffl. Vlg- 
uf 82. 148-864 180-471 •sekajvar, KomA- 

Esztergem FelsSgalla Fri sob mann. Mark Mdrton, Arany 
Kakas bntorhie. FelsOgalla. 

Gy5r NAGY SAN DOR 

aodern 6s styl bntotok, ft J 6s 

haBanalt. Teljee lakberendez6Bek, 

irqdat bereadezeaek.. _ 

Bpest, IV.Iltarolvlcrt 26. 189-798 Blau. S. Bp. V. C8aky-u. 5. 
Nyugatinal. 125-591 

Bodonyi Jend, butorkeszitO, 
asztaios es ezllBtkoszorus i 
kirpitosmester, Bpest, ClWl- 
ut 12. , 132^776 

26 Nagy Zsigmond mo- 
dem, antlk es styl lak. 
berendezesek Irouabato- roK Bp VI Lazar u 8 
Egesz nazban 121-822 Hirsch I. (Preszburger utd 
da), Esztergom, Kossutl 
Lajfos-u. 18. 1-41 SxGUely 6s K6«Erd6iy- 
r6szl butorgyat- r.t. Iroda t 
Deak Ferenc-t6r 28: 4-94 
Pan6iuzeme: Gyar u 85. 

4-U9 
MUbntorok, Irodabatorok, 
butorlapok 

Miskolc kereskedelml ri. 

Gyfif, Te1estkyu*ca 7^91, 2-19 Lbwy Jenb bntorttzlete. 
Gybr. Gr6I Tlsza Istvan- 
t6r 5. 4-1 

Hedmesgwasarheiy MarosTasarhelyl klslpa- 
rosok butorcsarnoka, 
Marosvasarbely, Sz6cne- 
nyl-ter 65. Kultur-palota. 
6-47 Pick butorhaz cgt. Pick E!ek, 
Miskolc, Szechenyi-u. 28. 

17-46 
REINER karpitoa 6s bntoros, MiBkolc,. 
■Sz6cbenyi-n.'72. 21-10 

MQiely: Bapyadi-a. *». 

Nunkacs WEY REZSO BUTORCsB- 
.XETE vetel-eladas osszes 
j i akberendezesi cikkekbeii Bp. 
V Honv6d u3 110-676 SZ0LGA GVDLA, mttbutpfpy ar, B6dm- 
vhely, Beraseuyj-ii. 5. 4-73 

SZ0LGA SYULA IFJ. lakberendezfl, 
butorkereskedO, batorraktara, H6d- 
mezOvasarbely, Lenel-u. 1. 6-46 

Husst — Xycrb SpracQa Istvtiii, 

butorkereskedb. Bnszt, 
Hortby Mlklds-t6r82. 75 Blum J6zaef butorgyar, Mun- 
kacs, Arpad vezer-ut 251 

20^42 

Giga Testv6rek, butorttzem es 
jBZonyegkereskedes, Munkacs, 
Kossutli Lajos-u. 24. 13-80 
Ozlefr: Rak6czi-u. 10. 

aStandardi) hajlitott butor- es 
-szekgyar, Munkacs, Tatra 
ut30. 23-04 

Nagyvarad Standard vasbutor, J6gaBekr6ny- 6s 
gyormekkocsigyAr, Nagyvirad, 
Mussolini-t6r 9. !*-« Anew elfllt a»6 Aid OgqnOiuHteiciit Celluloid Mylregyhaga 

Glfiok Jenfl, bntorhaz, Ny.haua, Vay- 
a. 8. 22-34 

PApa 

MCopsteMn bntorttziet, 
Papa, Szent Imre hg.-Iif- 
ter 14. * n.39 

Korcsmdros ^/dssef 

butorttzeme. Ozem Papa 
Batthyany.il. 28. Butorrak- 
, tar Szechenyl u 5 

J.' Telefon 10-64 

Pecs >"-■_■, 

Frankfurter Ignaene 8zv. Pecs, 
Felsomalom-u. 9. (atjaroMz) 
Bekeffy Remig^u. 3. 21-42 

Sir 6b J&X&ef, mubutor- 
asztalosmester. Pecs, Kli- 
mft-u. 81 Salg6tar|an 

Patay Istvanne »zv. butor- 
kereskedo, Salgotar]an, 
Fo-u. 57. ■" .1-95 

Sopron Sxombathely 

Braun ZBigmond, karpitos es 
diszitd, butoraruMza, Szom- 
bathely, Erzsebet- kiralyne- 
a.17. 7-05 6fr 6-02 

Fiscbbof Adolf, butor ke~ 
reskedo, Szombathely, Er- 

. zs6bet kiralyhe-u. 1. Tolefon ; 
8-33 

Gdrdos Scfncfor, mu- 

asztalos es batorkereske- 
do, Szombathely, IVagy- 
kar-u. 7. Telefon: 4-OS LaszI6 Ignac, batorkeres- 
kedtt es karpitos, Szom- 
bathely, Erzsebet klr.- 
ut 28. Telefon a lakasban. 
1-91 UJverbasr Konstetn£ip6thiitoT- 

hazak Sopron, Varker U- 
■ let 62 3-39 Wagner Hermann, butor 
es bdrkereskedtf, Sop- 
ron, Varserttlet 18. I-IO Sxabadka 

Eder Hal man, muasztalos 
6s butoikereskedG, Szabadka, 
v Damjanich-u. 40. 

Telefon: 6-82 

Fiszter Gnsztav* b.utortiz- 
lete, Szabadka, Kossuthu. 6 
4-21 

Asztalos muhelye: Bethlen- 
u. 38. 4-20 

Sxatmarnemetl 

" Herrmann J end, butorke- 
reskedif. Szatmarnemetf* 
Batthyany-u. U. 2.61 

Szegeci 

Asztalosmesterefc botorcsarnoka 
Szeged. „ 19-52 

Doczy Imre vitea karpitos ea disziffi 

lajlitoU tmtor es faarngyara, Doezy 

fotelagy, Szeged, Kallay Albert-u. 1. 

' 28-90 

Kertesz Laszlo mfiasztalos, lakberen- 
dezfi, Szeged, Klauzal-ter 6. 20-70 

Kerte8z Sandor, mfiipari butor- 
esarnoka, Szeged, Karasz- 
u. 11 17-32 

Lakasa es butorraktara 
Attila-u. 16. 24rr27 

Eeng-ey Bela, Asztalogaruk , gyara. 
Irodai, iskolai bereDdezfsek 4s fel- 
szerelesek. Pinom faipaii ttfmeg- 
cikkek gyartaaa. Baeged, Zakany- 
n. 44. . 22-27 

R6t& HaJUtott Fabutor- 

Ef&r, Szeged, Cserzy Mi- 
aly-u. 10. 16-5C $SCGge&1 Bntorlpar esKe- 
reskedelml R.-T. Szeg< "' 
Kelemen-n. 8. 21- Wfesner Iparmuvesz, Sze- 
ged, Klauzal-ter 1. a VI- 
ragh eukraszda mellett. Szolnok 

Poltak Sandor, butorkereskedfi. Szol- 
nok, G/orove-u. ie. 6-2fl 

Szolyva-CBajiJiBa Kristofori Sandor vasarafe 
6s mubutorok allandoan 
raktaron. Szolyva,. 

Telefon: 3 Gayer Jakab Gsftal 

butor gyar, Ujverbasz. 

Telefon: 23 Klepp David iff. 

miibntorasztalos es szlk- 

vlzgyar, UJverbasz. -jrk 

Teleton: 79 Gonda Mark, butbrszallltd 
es beraktarozd vail. Alapitva 
1895. Budapest, VIII J6zsef- 
krt 14. flE££ERTestv6rekbtttor- 
szaUltasl eg beraktarozasl 
vaUalat cegt : Uranyl Paine 
Bpest VII Klraly a 78 

' . 222-506 Maloesay Illes, butorszallitO 
es beraktarOzaai vallalat. 
Budapest, Il.Zsigmoud kir 
rajy-ntja 13. 155-868 UJvld^k Asztalosok Termeltf Szti* 
vetkezete, Szeesy Gytfrgy, 
Ujvldek, Baza.t6r 21. JBencse btttor, tni. 
Bencze Vllma^ Ujvldek, 
4okal IH6r-n. 20. 

Telefon; 28*20 Krausx Erie, tni: dr. 

Kraasz Richard, butor, 
szdnyeg, linoleum, Ujvl- 
d6k, Hltler-n. 24. 2Q-24 Uhgvar tte$un *SJfi>rfii, eptilet 
6s mttbutorasztalos, BJng- 
var, Butortizlet Szeehe- 
nyUterS. GyAr: Kapos-u. 
gg. 86 Kalocsay Istvdn, 

butorszallfto, zart koeslk- 
kal es autoval, Budapest, 
XI. Irlnyl Janos.u. 8. 

4G8-718 
Kartios A. 6s SxtintG, 

butorszalltto es berakta- 
roz6 vail. Bpest, Szent- 
kiralyl-u. 2. 130^50 

Lakass 187-220 

Mautlier JLaJos, Butor 
szalUto es beraktarozd. 
Budapest, VIII; Jdzsetkrt 
21. 180.107. Cacao. Wagyvarad N4GV FJEREMC, 

butor szAllltO, Budapest, 

IV. Sscartca-u. 7. 

383*563 Turan bijtorszallitAsi es teher- 
auto fuvarozdsi vail. Elvallal" 
mindennemu szallitast hely- 
ben es videkre. Budapest, 
Sandor-ter 1. 130-882 CegBfed SzabadI szallltd Cegled Ma- 
tyas klraly u. 37 84 

H6dmez6vasarhely Nagyvaradi MeloccoMfivekr.-t. 
iakadgyara, Nagyvarad, 
SzOllds-u. 22. 23-64 C6g 6s clmfest6k. 

(lAsd mazol6lr'6s rtnyezok, valamint 
sapbafestflk alatt is.) 

BudapQst Fazekas Alajos Bp V Tatra 
n 27/a 490-182 

Pekete f6mbettt gyari raktair 
Plasztikus f6mfelira,tok 
Bp. VI. Terez-krt 2. 22-56-75 

Imrei Aladir clmfeato Bp Saabadaag 
t. 1 111-184 

Imrei J. cimfestft in. cimerek, 
transparensek, f^mbettik, 39 
eves ceg Bp. Nagydiofa 
n **• 223-415 

Debrecen Ernyey Gydrgyoe dr.-ne 
-Hmvhely Kallay u. 6. 3-06 

Kassa Vac 

Kiss Lajos, butorttzem» Vac, 
Korut 28.> ■ l. "" 

Ve»apr6m Oeatsch ■lstvaii batorkeresfeedfl, 
Veszprtm, i so Zbmbor pfElegant" modern bu- 
tor csarnok, tni* Karbl- 
ner Tlbor, Zombor,Deak 
Ferene-n. 80/a. 2.59 Cangbein Jtknos, mn, 

butor es epfiletasztalos 
ttzem, Zombor, Arany Ja. 
nos-u. 42. 2.18 ButorsiAUHdk. 

ihasd szallitmAnyozas alatt is.> Budapest Antolayk Szallf tm G6p Bdr 
Butor Hazt61 Hazig 10 
tonnaig TorOk a 6 155-855 DfrdrainainesTsa 

Wtorazallitasi bis beraktarozasl vail. 

K61t«3zktfd6eelt garancia mellett. 
Autouailitasok. Budapest, IV. Rarls- 
bazar 1. Telt 388-108 Jy 

butorszalllto' Kassa, Kos 

suth La]os>u. 31. 21-75 

Gliick Ernd szallitd ceg Kassa 

F6 a. 85> 37-00 

BCoIotsvar Rtm6czl9I.szalUtaslee berak- 
tarozasl vAll. Kolozsvar, Allo- 
masi Jroda, Baross-Wr 2. 
33-69, 30- 

Szabadka Halbrohr MIkl6s szaEUM^ 
Iroda : Szabadka, Szegedl- 
ut 16 io Butorizdvetek. 
Budapest 

Adam JUiksa rt Bp. IV 

Perene J. rkp 6 * 185-965 
Vfl. ThOkoly-dt 16 428-170 Jer my Pal, Butorsze i vet- 
kUlbnlegess^gek. Bp. Fe- 
reuciek-tere 3. 183-766 Sxombalhely Haas Fttltfp es Flal-fele r.-t. 
SLokJa, Szombathely, Er- 
zsebet klr>u. 24. 5-90 

Zombor Szatbmary Andria, oimfestS, szoba- 
festfi, 6a niaeoldraeater, Debrecen,' 
Sz6ohenyi-o, 3. ' . 37-13 Yamai oiiiiek; reklam, beta stb. 
Kassa, F6-a. S5. . .46-15 09 
Oi Oh 

»■■ 


M 
M Kolozsvar Parkas MiklOs, cimfestd, Kb- 

lozsvar, Kossuth Lajos-u. 7. 

24-44 

Gratz Imre, eimfestd, szoba- 
fest6, mazol6, Kolozsvar, 
Bartha Mklos-u. 8. 35-70 Cellpphan> 

Budapest 2 
O 

S Hajdu es Bokor atlatszo 
bartyapaplrok €» zacs- 
kftk, Bpest, VII. Slp-u. 8. Celluloid. Budapest kallds Laszld Meteor festt 
es diszmfia r nk, Budapest. 
VII. Wesselenyt-u. 2, 

- 226-077 Red# I. eellnloldarugyar, 
Budapest, V5II. Sarkany- 
U.5. 184-490 140-273 SttJK: AjMrtdffk 

pr^munkak.Bp.V.Vaol.ut 18.119-807 Wagyvarad Grossberger Oduicf 

butorszttvetgyara, ~ 
bor, Hltler-krt It. 

Telefon: 2-04 sEraroB, gydit kUltSnfele optlkai es 
napvedd SBemfLvegkereteket, Nagy- 
Varad, Teglagyar-n. 2. .. 10-S9 . 

Nagyvaradi Haf~ 
dlsxmtk 6s F6sU- 

gydr Nagyvarad,Kolozs- 
varl-nt21. 16-19 

27 Cellufoid CYAN fl m.kir. postaszemelyzel ioleti alapitvanya hirdeto irodajanak gazipari 6s keroskedelmi R. T. azetftt ZYKTLgM B. T, Lakaa CfiANOZAs, 
malom MOLYTAIiANfTik^ termeny ZSISSIKTEIiEWfT^S. 

Budapest, V., Holl&n- H11M96 .Ctg<aMah-r<smit€<ah-CimcrcK >t5j* imrei I, eegtablaf estff eegtoi Budapest,. «* » « - * ~ 
VII., Nagydidfa-u. 10. Teleton* £feJ"3HJ Pestszenterzs6bet Ad&nia J. JenC 

Celluloldarugyar. 

mindenneniu celluloidaruk 

gyartasa. Alapit&si 6v4923. 

Pestszenterzsebet, Tor6k 

F16rie-u 207. 347-948 Cement, 

(Lasd betoo alatt is.) Bala Bafai cementaru- , 

gydr, Lonkayne Bely 
Eva, Baja,Vilagos-u.8/10. 
2-25 Batasiek Kesxthely Bujdosd Istv&n vltez 
cementfirugyara szen- 
keneg es mtttragya. 
Keszthely. 48 Des Nemeth latvan epitGuiester mtt- 
k<5 6s ceinentamuzetn, Keszt- 
hely, Ra>6ezi-u: 1 T 1-69 

Hez6fur Szoke latelep, Betonosttvefc, 
cement- es mozalklapok . 
gyartasa, Mezotur. 30 

Mohacs Trazer Istvan, cementaro- 
gyaros Bataszek. 54 Beregi Gyorgy cement 
am ti zeme, inesz es ce- 
mentkereskedes Mo- 
hacs, Szentharoinsag^u. 15. 
- 80 

Gasz Mihaiy, cemeutaru- 
keszito, mesz es cement- 
kef eskedO. Mohacs, Meszfcros- 
.U.--7. \ 2-40 

Wagyvarad Budapest gynmSlcs es zBldseg liereskedaTmr 
k. f. t. Tjementaru gyara. 
Kizpopti inula: Sp.tV.PetQfi Sanrfor-u-t 0. 1BM57 
Cyiri iroda: .TaszaroksssjUIas.. Tel. 7J FlLRORi! OyULA 

ceraentajugyar, betoncsQ, mozalk- 
lapok, , jardalapok, ■ muk6 6s buv- 

kol6muukak, nagy raktar, ' 
WAGON RENDEUESEKET 
PONT OS AIM TELJESfTttNK. 

BUDAPEST... 

Xlli. MADARASZ V1KT0R-U. 22/24. sz. 

Rendelesek : 295-107 

Gyar: 298-523 Walla Josisef iff- 

eement&irugyar r.-t. 
Budapest, X.Asztalos San- 
dor-ut 12. 131-003 185-815 ODURATEX. cement&rngy&r asafalt 
es k&tranyipar r.-t. NasyvSrad. 
Maty&s kiraly-u. 60. 20- 

Oroshaza Torfik Lajos es fia cementaru- 

gyara, Oroshdza, Huba-u. S 1. 

2-65 

frees 

Bar la B. Zsigmond, szob- 
raazmester, mtikO- <6s ce- 
mentdru tizem; Pecs, Szigeti- 
lit 143. 17-08 

Szabadka C€rna<« ..Becord" cernaipar. Noe 
Nandor Des, Bethlen 
Gabor-u. 18. ^ -> 42 Chamoffe druk. 

(LaBd tnzalliTchamotte arak alatt.) 

Chromozds. (Lasd galvaniaalti intezetek es Uikke- 
lezok alatt v is.) 

Budapest 

Adler Imre chronioz6esnik- 
kelez6, Bp. VI* Szinyei 
Merse-u. 27. . 119-566 U/isoiitti Jdnos : < nikkelezfi es 
\ chromozfi Ozem 
Budapest, VTiI.rK5rls-«foa 27. 
TV-lefon: 385-735 Pecs 

K oiler Jozsef ifj. ' nikke- 
lez<5, cnromoz6 6s cs6butor- 
tizem, P6ca, Munkacsy M- 
u. 12,. 27-56 

Szeged TAEACS, Kir. Tfirv; bej.cfig 

Ciinozs 

term^nyekef is 
FerfdfBenft, 
molylalanft. 

Bp., VI. Hnhyadt-ter 10. 
220-871 Debrecen Ceala ,,CiAnoz6 ¥allaIat e S 

Debrecen; Eak6czi-ut 9. . 
14^27 

CycSr Clanozas Gydrtf tt dr. Anyos 
V. Antal okl. merttttk, 
Gyiir, Megyehaz-n. 20. 1 8 Ctanoxo Else Gy«r i. 

Gyor, Domb-u. 7. 16-17 Kassa VeuetianerBfindor cCertan eianoad 6s 
f6regiit6 vAH.: Kassa; Horthy M- 
t6r g3. 34-66 

Kelozsvar "RaCSlcat eemeatarugyAp 
r.-t. Sxabadka, Markovics- 
a. 4. • 58 

Saatmarnemetl Kraebtasz Rezsff meciia- 
nlkas nlkkelezd es cbro> 
mozd tizeme, Szeged, B6r« 
vath Mlbaly-u. 8. 49-56 CiJlnozds. BerfZc O&iin okl. vegyesz- 
mernSk, clanozas, lakas- 
karbantartas, Kolozsvar, 
Bitle3--t6r i. 27-00 

Miskolc Des Erdelyt Trasz es Asvany- 
murek r.-t. Des, Banff y- 
n. 136. ^ 4 Pevecser 

Weisz M6r ts Fia cementarugydTa : 

Devet.ser. . U 

Hegediis GyOrgy cement- 
aru iizeme, Eger, Veceey- 
u. 22. Telefon: 5-48 

Wagner es T6t'h, ^ptiletfa, epi- 
. tfesianyagkereskedese, ce- 

meritaru es l^idakeszitese,. 

Eger, Deak Perenc-u. 67. 

5-50 
Kaposvar 

Kardos lmre cemeDtarn- 
gyar, Kapoavar s Nagyatadi 
Szabo lBtvari u. 1. 1-95 

Kassa ' : ' /; . 

Valentin Angelo Di terazao mftkfl 6s 

^ cemenUru vdllalat, Kassa, BArcai- 

u. 68. ,. 28-74 

28 Manfredl Testverek ee- 
mentarngyar es ktflaragd 
Uzem. Sz-nemetl, Teieky- 
u. 491 3-77 Sieged Aieoldi cement^rngyar R. 
(Bankegyesttlet) KpitC-si 
anyag, Tural-szigetelS es 
nentesvakolatgyar, Szr 
15/b. 12 ged, Merey-a, 
Szelnok Kevary JLaszId, epltoanyag- 
nagykereskedO, cement- ■ 
arngyar. Szplnok. 3-84 

Ujygdek Budapest A. /A. A, cidnossG vi- 

Cf^&eO is. T«rr. be]. 
1908-asaIapltas. Falczer, 
Budapest* VI. Szekely 
Bertalan-a. &6. 129-868 Bauer Testverek cement- 
arues mukdgyar, epitesi- 
any agker eskedes. U jvldek, 
Iroda : PetoH Sandoru. 105. 
23-16 
Telep : Gyfir-u. 8. 22-05 

Vac 

Fazekas Harolyestarsai, 

Vac, Kadi-ut. 1-07 

Zalaegerszeg Horvath Istvan cenientaru 
gyara Z-egerszeg, TttttOsy 
,Laszl6-u 2 1-09 ACCORD 

Cidnoz, takarlf 

tul: VfiOH LAJOS 

Badapest, IX., UllOi-iit 23. 

387-071 Belvarosi takaritaBi vail. 
24 eves ceg Budapest IV 
Semmelweia u 7 187-337 Fischer 6s Weiss 

okl. vegyeszm6rndk. La- 
kaselanozA vail. Budapest 
VII. Kiraly-u. 89. 228-430 fVuth ciAnoz zsi 

ZSJKET f«T, Bp. v. 

124-f Csakyru. 7. 124-455 GyitrK vegyeszmernok, 
tttzharcos, lakasclano- 
zas, zsizslklrtas videken 
Is. Budapest, XI.Fadrusz- 
u. 6. 268-622 Olt opal Sandor zsizslk- 
lrtas is, Bpest, XII Klraly 
bagd-u 5 a 150-484 KdROSSYci^noz, 
Zslzslktelenit. Felstimagyar- 
orszftg elsfi es legnagyobb vallaiata. 
Miskolc, Fazekas-u. 4. Tel.i 26-7 7 Magyvarad Varga fert6tlenit6 es cianozd 
vallalat, Nagyvarad, Bank6 
Pista-u. 6. . 27-56. 

Ssekesfehervdr Fischer es Tarsa lereglrtd 
clanoz6 es termenysterSli- 
z&ld vallalat. Szlvar. 5-96 Radles, M Cy«Sn*'i6regtele- 
nltd vallalat, tj]vld6k, II- 
Rak6czlFerenc-ut2. 83-57 Cimerffestdk. Budapest Fazekas Alajos Bp V Tatra 
u 27/a 490-182 

Heraldika nemesaegi iroda, 

' cimerfeateBt vallal, Budapest, 

IV. Gr6f Karelyi-u. u. 14. 

381-199 184-644 IMIZEIAEA'DAlt clme- 
rek festese lelras ntan Is 
Bp. Szabadsag ter 1. Az 
uj reformatus templom 
mellett 111-194 Kassa Varnai portal reklara tabla betll Kaasa, 
F9 36. 46-16 pDsfatakareko^azt^ri ngtewa Mima: 30,655. Cipfiszakma CimerktsfatSs* 

(Laad csala'lfafcntataB 6s nemesaeg'i 
irodak alatt.) Cimffesfdk. 

(LAsd ceg- 6s cimfe.stSk alatt.) Clmlrodak. Budapest 

Slarmat, Budapest, Do- 
Itany°u. 1 6. tj 6s inegbiz- 
hat6 cimek mezogazdasag, 
ipar,kereskedelem 6sertelmi- 
s6gek minden ag&bol. 

,. ' 223-SSO 

Kr6n Ede Hmmia alt. cfm- 
irodaraegbizhatb, pontos ciiii- 
anyag. Kdrlevelek arjegyz6- 
kek cfmz6se. Speeialista 
gyermekcimekben r6szletes 
orvosi cimanyag. VII. Pe- 
terdy-u. 5. * '' 425-032 Clmtablak, 

Budapest Bossanyl L.aszl6 dr. Bpest 1 
Attila krt 2. 153-610 

Fazckas Alajos Bp V Tafcra 
u 27/a '....' 490-182 

Fekete fetii FEEIRAT gyari 
RAKTARA Bp. VL-Tere* 
krt 2. 225-675 

Imrei Alad;ir cfmfestG Bp Szabadsug 
' 1 ... 111-194. 

Kassa Sonyhad petermann. es Glaser, cl- 
pftgyar, Bonylmd, Gr. Tl 
Sza Istvan-u. 6. - 14 Varnrti oj'iner portal reklam beta 
Kassa F5 35 . . 46-15 Cip6gzkegff6kek, Budapest Krausz Ede elpeszkeljek 
nagykereskedd. Budapest, 
VI. Dalszinhaz-u. 2. 

220-603 Cimk£k. Alag JANKOVICS 
FERENC, inarott, nyo- 
mott, sajtolt feincfmkek, 
reklftinclkkek, skalak, 
mtiszerek keszltsje. 

Ker/en afdnlatot! 
Alag, Sxent 
Gy&rgy-u. 8. Tel : 64 Budapest 

Bossanyl Laszl6 dr Bpest I 
Attila krt 2. 153-610 I>ekrcccni Textilinuvek 
R. T. (aze!6tt Zerkowito 
Textilmiiyek R. T.) Szalag- 
zfsinor-csipke-szo vottci ra ke. 
Bp. IV. Deak Kerene-u. 17. 
^#84-820 Ervin clmkeszovogyar Bn 
Egressy-ter 6 496-727 Gross Sandor, sztt . 

v«U cfmk6k vail. Buda- 
pest, Szlv-u. 47. 127-861 Ifalmos papir 6s karton- 
feklolgozo iizem. Papir- 
ciunkegyar, ..Budapest, 
VI. Aradi-n. t \ . 116-201 Herbst, els6 magyar f6mciin- 

k6k 6s reklamcikkek syara, 

Budapest, VIII. Bezetedj-u. 19. 

130-424 KOVACS LAJOS 

Budapest. Karoly-krt 7. 428-327 Zerkowitz lasd- Debreceni 
Textilintivek ET. 

UJwldek „Vfgnetta« clmke.es pa- 
P»raragyir, Ujvldek, Irl- 
nyf Janos-u. s. \ 21-72 Victoria Textilgyar Bp XIII 
Bzt; Laszl6-u. 4/a 292-903 
Sztirkefonal, finoin len- 
fonal 6s cipohuzo eyartasa. Vorsteher C. A. es Pal 

Capavo vGdjegyil cip6fiirok,isin6- 
rok, szalagok gyara. Kozponti iroda 
6s paktar: Bpest, Vt. Anker-kfiz 1/3. 
#426-166 Kolozsvar 

^Furnitura" cip6szkell6k 
keresk r-t. Kolozsvar, Deak 
Ferenc u 6. 21-15 

Szeged KiilKa Janos, iasa- 
rok es fa&rugyara, Sze- 
ged, Ktsttsza-u. 6.' 38-44 Tata Budapest 

Adam Illes Ang&l lo~ 

. vagl& cslxma burger 
sport cipO specialfsta Ver 
mezdnel Bp. I.ker. IV. Bela- 
a. 63/b 160-216 

Bretselmelder Vllmos 6s Ifa, 
cipogyar, Budapest, V. 
Csaky.a. 18. 117-070 

Farkas Janos IIJ. kUlSnleges 

pu&asxaru lovaglo 
es r disscmagyar esiz Danubla elp&ttzlet : Tomka- 
kazy Alice, Gyiir, Baross- 
ut 12. 14-a7 

Petermann es Gl&ser, clptf- 
gyar gyi*rl flokja, Gy«r, 
Baross-u. 25, 15-64 

Hatvan mak speclalis keszlt«»|e 

Bp X Hungdrla-krt 32 » 

Ferenc J lovassagl lakta nyanat. "134-883 

Gereben cipbgyar 

kSt, Budapest, XIV. Th«- 
kjily-ut 161. 297-801 . Horvatli Ferenc Zrzsthet cipOQzem 

Bpest, VIL Arena-tit tffi. 421-762 
Sandalctt 6s teveszfir hazicipok qyara Kelemeu FacipoK Bp. 
"—^■-uS. 114-453 Ce&ner Jox&e) c€g 

tul. Palll Janos orthoped 
cipeszmester, Bpest, VIII. 
Baross-n. t. 1 30^452 T6v4rosl fatelep es epttd- 
vallaiat r.-t. faszeggyara 
Tata. 4g UJvidek Berzsenyl Gyula, cipesz- 
kellek nagykeresk. UIvl- 
dek, II. Rak. - ut 25. 
Lakas: :6czl Ferenc^ 
39-44 
22-72 Clp6szakma. 

Apatlw ,$ac&s" Cip6sxelc 
Sxovetkexele, Apa- 

tin, Arpad-u. 1206. 
Telelon : 1-02 Beregszasz Clkta r.-t. clp«- es harlsnya- 
elarusltohely, Beregszasz, 
Verb«czy-ter 5. 45 

Berettydujfalu , 

Beret tyoujfalusi CipOter- 
meI6 Szovetkezet, Beretty6- 
ujfalu, Horthy Mikl6s-u. 7. 
1-27 Sirak J6zsef nianykoszoriis 
niGHter, Budapest, Sziget- 
vari-u, 25/a. 135-103 

Sportcipd kUIonlegess6gek 
ea sportaru (izeme.. Triznya Jozscf, cipesz, 

Bpest, IV. Vaci-utca 25. 

187-464 TURAW SPORTCIP0 

tJZJEM. ifj. Ternoczky. 
VI25MEM I'ES CIPOk 
LO V ICiLO ES SPORT- 

CSIZMAK Szakszeru .ja- 
vitas. Arauy6remmel kittln- 
tetve. Bp. Podmaniczky 
u 49 122-353 WOLFJNfR QYULA 
feSTARSA R.-T- 

Budapest. Virosi Iroda: IV. Karoly 
kirily-ftt 26. seam. ^189-920 
Gyar:U]pest,VacMt 17.^294-890 Eusznyak Tibor, hat6sagiiag 
kij. cip6ker. textil 6s kotott- 
.aruk nagy valaszt6kban. 
Hatvau, Br. Hatvany S.-u. iO. 

„ . - 1-82 

Husgt — XycTb Clkta r^-t. clp6 es harlsnya- 
elarusitdhely, Huszt, Ra- 
koczt-u. 86. 42 

Kassa Miday Ferenc', cipfikereskedeY, Kassa, 
P3-u. 83. r 33-03 

Ungvarszky Marten orthopadia . 6s 
eipiiiizeme, Kassa, Lathef-n. 8. 24-31 

KSsvarda Hatfalvi Emll, clpokeresk. 
Klsyarda, Szent XaszI6- 
Ui 26. 1.34 

Kofozsvar Carinen r.-t. cip6ftrubaz 
Kolozsvar, " Wessel6nyi- 
u. 22. H-05 Erika cipSUzlet, Kolozsvar, 
;Matyas klraJy t6r 14. 35-13 
Renner Frigyes iff. 

Clp&aruliaza, Kolozsvar. 
IMatyas Klraly-t4r 12. 37-77 

Miskolc Ttirttk Janos. elp^szmester, 
eipokereskedd, Mosonma- 
gyarovar, 2-07 

Muraszombat Pembovar Koml68 Lajos eip6 6s di vat- 
baza, Dombovar 1-76 

Eger ' 

GARABAS FEREJSC, eip6- 
kereskedese 6s mUhelye, 
Eger, Sz6cnenyi-u. 7. 6-32 

frsekujvar Gerf>ar<3t Jenci, mi s . 
koic, Sz<eclienyl-u.lO. 19-07 

Pigay Gyula, c i P « es 

norkereskedci, Miskolc, 
Szechenyi-u. 33. 27-26 

Mosonmagyar6var CD 
©> 

0: 

3 

a 

0: 

ar 

3" 
O: 

M 
M 

n 

X 
T 
O Cilcta 1%-tf. clptt es ha- 
rfsnyaelaruslto, Mura- 
szombat, Horthy Mlklds- 
u. 25. 63 Wagyyarad ,Clkta"c1p«fgyartasl es ke- 
reskedelml R. T. clpd 
es borgyar, Ersekujvar, 
Felszabadulas-u. 3. 

22-35, 22-60. 
Flokttzlet; Sz6chenyf. 
n. II. 20-76 Balla Istvan, eipOkeresk. Nagy- 
varad, Rak6ezi-iit 3. 15-39 

Baloglt Sandor, mechani- 
kai cipbgyar, Nagyvarad, 
Lahuer Gybrgy-B. 9. l^-7o 

Carmen cipogyar 

r.-jf. Magyvarad, Dam- 
janlch-u. 15.22*46 21-47 

Eterna Cuxus cipo- 
gyar, Nagyvarad,Varady 
Zsfgnibnd-u. 27. Tel.i 16-54 

Favorit «ipogyar 9 Nagy- 
« viirad, Szacsvay-u. 22. 23-08 2 
3 Galanta ,Clkta" clpd es harlsnya 
eiaruslt6hely, Galania. 25 Gygngyos BODROGI EAJOSNE ? eip6- 
kereskedfl, GyOngybs, Kos- 
suth-u. 6. Telefon: 5-10 Fe&ete JGxsef, eip©v 

tlzlete: Nagyvarad, 
Szent Laszlo-ter 4. Flok- 
tizlete: Hlatky Endre-u.8. 
Ctpogyara: Kapuclnus- 
w - ° 7 - 17-51 Juhasz Gytfrgy, elptfnagy- 
keresk. Nagy varad, Hlatky 
Endre-u. 1». 10-45 

Nagya-ri Testverek, ■ cipfigry^r, Nagy- 
varad, Kossuth Lajos-n. 5. 15 T 9« 

Rippner J6zsef, cip6keresk. 
Nagy varad, Hlatky Bndre- 
u. 3. 31-80 

Lakasa: - 31-90 

29 Ciptiszaftma 
Najgvftrad A hirdeto Iroda kttltisztviselfti Ssabo Arpad cipogyara, 
Nagyvarad, Gr. Tisza Ist- van-u. 2L 17-11 WE-EGO cip&gyar, 
Nagyv&rail, Batfaori- 

u. 12. Telelon t 1<M>2 Nylregyhaza „Gobe« elpffeyar 6s keres- 

- kedelmlT&fl. Nylregyhaza, 

Zrlnyl Ilona-u. 2. 25-71 

Szasz Laszlo es tarsa, clpfr 

keresked&k, Nylregyhaza, 

Kossnth-ter 1.. 80-76 

Papa 

Saalay Istvdn cip«- 

nagykereskedff, Papa. 

13-0 

P*CS Szegedi cipSszipari szov. cip6- 
gyar, Szeged, Kossuth Lajos- 
sugarutS*. 28-57 

Szegedi papucs 6snazicip6 ipar, 
tul. Javor Peter es Nagel 
1st van, Szeged; Kalvaria- 
u. 5, - 18-44 

Zsurk6 cipfigyara Szeged, Vadasz- 
n. 2/b. 23-04 

SzekesFehervar Beck Arpad clpo" bor rutaa 
textll ferfl es ntH kOttttt 
szSv»ttarn es ker. kepv. 
kifelolt elpoker. Pees, 
Rakflczl-iit 26. 13-69 Csapagyak 6s 
csapagytentek. 

Budapest Fenotex mtianyag csap- 
' agyak Budapest, VIII. Thek 
Endre-u. 14. 131-390 Hobos Vince, cipff- . 
kereskedti, Szekesfeher- 
Tfir, Nador-a. 28. 12-77 

Szolnok Beimel Kdrofy, clpesz- 
mester es clponagykeres- 
kedd, Pecs. Kossuth Lajos- 
u. 8. 38-21 Baross-Cip6haz cgt. Szab6 Lip6tn6, 
markaa fdrfi 6s gyermek bortalpn 
cipfik. Uri £s n6i divataruk nagy 
valssztgkban, Szolnok, Baross- 

u. as-. ; ] ' 2- 

Her6dy Gyula gydgycipesz 6s 
keszcip6k raktara, Szolnok, 
Baross-u. 77. 6^42 

Horvath Karoly, clpo- es 
dlTatarnkeresk. Szolnok, 
Gorove-a. 21. 7-49 

Szombafhely PGcsi CipGsxiparo- 
soKSxovetltexeie, 
mint ax I.O.K^st. 
fag fa. Pecs, «fr. 
IfeimPdljij. 11-38 UJvldek Sved Goly6scsapagy rt. 

Budapest, IX. kernlet, UH6i-iit B5. 
Telefon : #146-440 

SV6d golyoV 6s gi5rgdscsapagyak. Ame- 
rikai collm^retQ kupgorgdscsapagyak. 

, Speciaiis aatomobil- es Iraktortsapigyak. Kramer Te$tverek,v8od- 
rony-, sodronyaru- es. vas- 
arugyar, Ujvidek, Kratiier 
Sandor-u. 7. 23-17 23-18 

Uiviaetel Csavar- €s 
Vastirugyar R.-T. 

Ujvidek, Delvldek-u. 15. 
■ 21-63 

Csempe 
ffalburkolatok. 

Budapest Csatornaberen- 
dezdk es epitSk- 

Budapest T>6nya SUndor, eipo"- 

kereskedtf es clptftermelo, 
Szombathely, Kossuth La- 

jos-u, 5. Telefon: 9-37 
Ujvidek Tanako K.aroly, ci P «. 

kereskedd Pecs, KIraly-u, 
v es Majorossy Imre u. sarok 

Varnagy Viktor clptt, cser< 
kesz es sportfelszereles 
keresk. Pees, Deak-u. 8. 
12-08 

Vetek cipftescsizmaszafc- 
iizlet, Pecs, Kossuth-u. *. 
39-21 
Rozshyd 

>„Cikta« cipfiipari 6s kereske- 
delmi kft. Rozsny6, RaWezi- 
ter 11. 69 

Soltwadkert 

Farag6 Ferene cipOtizeme. 
-. Soltvadkert. 16 

Sopr on 

Horvatb Ferene, cipesOTiieat'er, bflr- 
kereskedo ^s katonai felszereleai 
.szaktizlete, Soproa, Klflkapu 7. 2-96 

Szabadka Tolvetf) Gu&Xt&V, BaUy 
clpoarnbaz, Ujvidek, Blt- 
ler-n. 7. Tel.: 35-71 

Ungvar ,ClUta" T.t. cip& es 
f>arisnya eiadasi 

hely, Ungv&r, Szurmay- 
t€r U 4-S9 Sc&tlUnger Vllmos 

Bp VI. Kiss Janos-u. 4. 
(Ezelotl ; Sxtv-u. 9.) Cserep. 

<Iiasd t6gla atatt is.) 

Szatmarnemetl C&alU "Pal csatorna es at< 
eplttf vallalat. Bpest, XII 
Bors-n. 18. 167-179 

Juhasz J6zsef, okl. gSp^simgmBk, 
Badapest,Vin.J6zsef-krt26. 13«-3e3 

Miskolc Hegedtia Mihaly, vizvezetek szerelfi- 
. mester, csatomanas 6s renders 
vallal ata Miskolc, 8zeqbenyi-n 89 
16-54 Csatornatfsztit6k. Zenta ' Cikta clpft es harlsnya el- 
arnslto r.-t, Zenta, 
Szt. Istvan-ter 2. 75 Zirc 

Kaafmann lEtvan, cipflkeresk. Zirc. ( 

Zombor Budapest Szatm&rl elsd cserep es 
teglagyar r.-t. Szaimar- 
' letl, Batlzl-at 39. 58 Cser^pkaiyhak- 

(I,asd kalyhak 6b takar^ktflzhelyek 
. alatt is.) 

Debrecen Krisch Karoly, cseT6pkalyliaraktara, 
Debrecen, Ispotaly-ter 1. lSi-18 Kolozsvai- Juhasz J6zsef, okl. g6p6szm6rn8k, 
Budapest, VUI. J 6zsef-krt 25. 18U-393 Csavar ok. Blazsi Iatvan kalyhasmester. 
Kolozsvar, Kossutti Lajos- 
u: 35 37-6Q Hagyvarad Budapest ,,Cikla-- eip6 es harisnya- 
elarueit6hely,tlzletvezet6 : Ott 
Ferene, Szabai1ka,Bcitthyany- 
u. 2. 5-90 Mohr Istviin, „PelCO" 
Cipo&tiX, Szabadka, 
VIII. Szent Istvan-ter 2. 
6-61. Cilcia K.-T. ci P « es 
barlsnya el&rusit6bely, 
Zombor, Kossuth Lajos 
a. 6. Telefon: 3-H Cirokszalma Oroshaza Tafltsi- J. ifes Vi 
. n. 13. Sarvar . Oroahiza, Tancsics Sxerec TestvGreH. 

clpffkeszlto Uzeme, Sza- 
badka, Bercsenyi-u. 21. 

7-6S 
Szeged 

Baross Cip& es n&r- 
■ ipari Sx&vefkexei, 

Szeged, Marglt-a. 19. 24-35 
Breda Kgnac cipOiizem, 

Szeged, Polgar^u. 17. 86-93 
Delmagy arorszagl Clpogyar 

R.-T. Szeged, Berllnl-krt 7. 
31-55 

KRISKA PBTER papncek^sBitOmester. 
Bzeged, PetMi S. s.-ilt S3. 28 : 61 

Nagy S£ndor, clpdOzeitt, 
Szeged, Boldogasszony sn- 
gar-ut 14. 30-57 

30 Schimmer lstvan, Sarvarl 
hazllpart es elrokfeldol- 
goz6 tizem. Sflrvar. 27 CsaladEakutatas- 

(Lasd nemese^gi es cimerkntato 
Ii-od&k alatt is.) * 

Budapest tsavar- t 

Brevilller & tsa 
es Urban A. es fflai rt. 

bpestifiikja XIII.Vaci-ut ) 68. * 2 90-8 82 

Ozemvezetdsfig 290-161 
RendeI6sek6sszaIlitasi Qgyek 490-161 
. ' Irdn-oszialy 290-671 D£>*K „HEItECO" 

dnmenetvago es leinez 
csavarok Bp VI dokal- 
ter 2 116-882 FREUD FRIGYES 

Bpest, VI. Terez-krt 19. 

Csavarok vas-. ac^l-, sargarezbfil 
withw. ps mlllfmiHer menettel rakta- 
ron. Minta- vagy rajzszertntl 
darabokat gyorsan k^szltUak 
Telelon 8 dfcllg-630 u. 8. .Tdzsef, kalyhas- 

Nagyvarad, P6ter- 

28-57 Szabo istvan es Baranyal 
Gy«rgy, cser6pk&lyba es 
agyagarugy ar, Nagyvarad , 
Bern Jozsel-n. 26. 1-4-&& 

Papa 

Krelzer J6zsef , cserepkaly- 
hameter, Papa, Szecbe- 
nyl-u. 19. U-40 

Szabadka Tak&cs Mihaly cserepkaly- 
has, Szabadka, Batthyany- 
ut8. 8-75 

Szeged Hegcdus Erno Budapest 

VI. J6kai-u. 29. *123^464 
111-162 Dar6d7iy Zoltau. m. kir. kormany- 
ffitanaosoa, Bpeat, IV. Vambaa- 
krt 12. 386 009 

HERALDIHA nemesseget, 
elGnevet, cimert, arjas'/ar- 
raazaat kutat6 iroda Buda- 
pest, IV. Gr. Karolyi-u. 14. 
381-199 Magyar Waggon es Gepgyar 
R.-t. Kozp. igazgatdsaga 6s 
dsavarraktara. Bpest, VI. 
Andrassy-ut 12. *125-210 

Rakospalota Lederer es T6szegl utoda 
Or nan Ferene 6s Blrtf 
Sandor, Szeged, Ktflcsey- 
,u. 5. 25-61 Cserk^sz- es 

levenfC" 
ffelszere!6sek. 

Budapest Varga tstvtin f emesavar 
es vasara ilzeme Rpalota, 
RAkos-at 69. 294-103 iar Gyula 
y-krt 3/c . VII. Ka- 
427-575 Debrecen Cserkess es levente bolt 

lerakat, Sport, uridivat, egyen- - 
ruhazat, Cgt. Feher Sandor, 
Debrecen, Csapo-u. 1* lO-T®