Skip to main content

Full text of "Ahle sunnat urdu magazines,urdu islamic book,"

See other formats


(^(3Uj5U^m Hub 
i&LKX^Xi^-»i 
,j Ui "in I j *\_lli] I 111 
jw -e i-li | ifci^.i i '!!!U| &J*M/fit*fr Mrtili fe^M/1 &A/i Jtffe- ^260** i)^i-i/20^i 


tf^J 


Monthly Mustafa! News Karach #iaU3& ZSjAjL^ 03j^aU 2010 juj 
41 01 &*&&>/ 

03 tf /W 

04 M&l^j fjUM^I^At^f 

05 fcrfiP jfiuf 

14 ijijr ti^XtfftfifcjAJlJjlJul-*' 

16 vW LA^-ftdcftiJSjJt** 

17 frifyfifr t^yrlrl^iKJir 
1» tfttfA^J U#Jl*£\Ml£ 
20 uliP *(fdH 

21 *W ^^JMx* 

28 R/bl *J*hfiLJ l 2-xVijdl{*Ji(/ 

31 2x»/lj >%f'/ 

32 i*tV JTfotf il , kid Ji -41 l-M* ■ P V P w C0A1KI : U?1tH44H •D3NtHU.il " HII1-99H932 ' flUHISHH < D3tf-2tt9flU 

Email :HTiu3tafalntfws@gmaJLrcx^ 

Web&ile:www.rnysta(iai-Com 
740000 t^\> uHjh-^ {^^Lfr/l^fr^lJwW^f^j j^^Z^/^ ^^.■4>;r300> u .^ij;j£d6iSii>C i t-;jj J^j3 S) 
J4 [f Jt J' - £L L /$ H 


W^L & + iL .£. &§■ f f *$ 
.(*HM ),*(s^> A-JJ J^cA ^v: s \\ / >> ■</ ^^ 5 ^ Monthly Mustaf ai News Karachi 03] Jan -201. *o i^ 
(?# t^£ j L £ i_U-> (Ql* *|m& 2_(y£ f jkfy i u p U>c uff T_^ i^^ Jl^jj-U ItfXff i-/Lb jt J?(^ <j ^ V^< ^- T 

a£!//ik /Ji^tf j^'c^ 1 JjIjaL tfjiuj^i* "i if. tw j j j-i. (c'(J(^S f A/*-/ ^j% * y lijO'^^'i- » wa- i ^ A- i^ * Lr^ 
J j i^ if J/i/i- oC jpr/i*y*^£Y Ife- *L i/(/ r ^ ^* Lj-i^v^iif- ^/l*» «f v 'c^< '^'-^4 •^^H'f kf^^ lW**j ^^SSs? 
Monthly Mustaf ai News Karachi 
.19 ,ji &x *& /,1 9 1 9^ lit^j jWr/ 1 5.*i1 4 
t j- br (g v>i3tvj tf jJi/l BjfH 4dWi 
tfflffyr^ &&£■ r1 9 1 9 a^il 5 J*" L 

/ * 1 946^ 1 1 JtPi *f*V*X ifr£ ufV 
fArti Lfr i;ift tfcJfc/1 jf& rfL * 1 94B- br 

4^ 1 1 * c ^ if^i/ F.t^as ■=. j u j (T£ if 

*Jl / 1 4 J*U iflJ^cA . uw fc.\J(J\f*2 1 D 
fll&r D 1 ' (&*/? 1 1 * l>i tf*^* ft <*» -* ■«« 

4B/iC^I^L;^Juflr^T^^^M^ Jan -201. 

»Otfj l?i »t^ JJf *^4r " ^^^ Jfcv> J* 1 947 
f i/"- i_ jtt& .^kU i^y lii Jr (ji ^. wj ^ 

* I/ gf^yjr l? ^l^i j*^ ^ /|t- /, 1 947 a*fi 
Ja. (/ *-S/l Si 1 iffjife * i/l « rb* jtJ..<tf*ER g Monthly Mustaf ai News Karachi 05] Jan -201. 
/SlS'/a&'AA^d.*'' di^^jQ^'^SiikU^U^'^UPC^Ufj^f.J^/ L"i/^ ifi- Off-re./ 

^ c [/JJ ^j) c^jj \\&i 


HTanthhr Mustaf ai News Karachi $\ ^0 b(? ^lU <dt j\y S U&f J^ J*$ *■>/* 


rtf J 1 * 'fr Cj/Wt* 1$ d^f '■ ^At 


^^Jt>^^id^/J^^^^x2oioLf^^ J*ifiJ^i(3r PW/<iX/pF'<£ t&i^ J'W" *i I 50 >j' |£ A>jIh ^ / 50 /tJuWtf r *C> 

ifttl>£ iJwW ti ^rtPtfiii+j* t t \lffr l 

. t^c.^il ii/CV^L jp'i'lL- i^-, r (jffl i^ C^f C^6 Ifrr J. A>^ <JC 4 \f^fi Jlfrf »>^ 

/^iflf^j^ J^ 201 Q^nf^Jfi^ *.&t 

J/ &r /i> / 
Jan -201. ^i^f II- 2 20 ^ ^L JPl^ tf I* (/ ^L c4 

£. i/^_ ^v (/3c yif jy: t_i ZAit-j i*£ 

Jl y; ^_ k;i_i-t^ &*¥'\JL Kj> IJ -=- 20 0i* I 
Jf t^Il^l ^e A*_ 1^1^ K" Jjf A i> L Z, i_ j; 

ri/L^/^j^^^v^ 

i/'irj^^fa^U-b^/^iyjt ji£ ^ 

^liii/d 1 '^ (*f dC l«i ji jA c^^u c^/ 
£ JfaJfiJ*? I tff i/t i -i A Ir "(A j: 

JjCj) J^ 1932 -QL JjCc. d$*£jJ3tf 
Chjtt Q^L- <-;« iil?^-^ ^ 1 930 

i i J. L. 4 U ~-j- oh i -7 ui l*£j£. t, '" 

</<& tXz*ij£ itjrj^lfjhji bJ A2 fc'i- Jf «■ 

•tf^- ^ < ute -tf v* lA «V ^* *«- "AJ* 
if^j-i/\j: J^jTJi J_ ij i_ ta_ 1^ j-jyf jiia, 

-tw^^L-tf »4I? 1 JPfU I jl^^y i/bC/T Monthly Mustaf ai News Karachi 07] Jan -201. 


IN uifi i_ ^ ^ (;* j i**-0 ^'/ 


A L Lu tfVV Jtp£ j-V j5*_ wl^Zl ^ui^t/jGr J U <j*)UI Ly f\J&*\}<=- A/; 2 5 jj'cJUS Ifi. jw^j "7l^i_ 

J^JiXJ^ fc ^ titatA i/l/ j '^- tCf^i_ 

<ft crUv 11 J^t IV * Jtt^i ;U' t4f^0 c JTf ' 

* l£«fJUv t if^iju# s iS M i , i» t i^ jw Ft j^ 4. j>Z^ j WS> j: 1/1)* i-£- l/l^lrP 1 C^ 1 

^^p^ Manthlv Mustaf ai News Karachi os Jan -201. 


l\ fij>*ifj*i C£^iL- v^j^i^y ^ l^ £. * 


J*- i/i^-L jr>/rj<u ^ 30./ ^drf jt 

Jti^jl ji£i ^ J*- f- «>l ji_ ^ (jt ^yv 
ij?£b i/U/ije jyw* \£ift?**i\ L if\} 
vfif- 3 W JkJe- &WL. VIA -+. ^y> 'iri r ^eJ%>>lJ|*i^;jcji*J>-^c,L 


^ji* c££ tvc^L j*^ *t*/ j^*i iaX 

jj^f L^';/i^l *=^U *^^f llji ^-S- l*^J> lie Us^*^j uut/ii^Ji^^i. uu^izl^ii^ JwS/c^ 

J: ^U ^ Spjfe^ HjfiD?i£*l £ ^lOi J*fr*>> yKt flj 


<z- j» t$jt $ J^iX ft 40 lTn^L erf V (M a 3 ' il? 'i-^ Jt/^n^^wjf i/^> JdLtfJi* *i$s$*JJ4 i*ifl~U* ^'O^W\Sn 4 uJ4 * Fi>^ it^ yuii yZl>Stt^*^JtrJ 
HTanthhr Mustaf ai News Karachi 09] Jan -201. 
rf" |^ J'# n? *>^ 0*i£ c*l* J^c ji f T -t3j 

^_ i_ b* ^ s- ^ r ■ ' ; ' 4 /_.; Z_ r ,r ■_ .-'>.• : 

l&f £|j .*. L- (jJ O^n Jbi_ *<> ^tV^ 
i-u i_*-A: l{/>£. ^u£. Ju-£ j£/L 

C^jj L _^J £. b- K A«i Jifj fcf *L J*^c ^ 

^ iS(f ft* tf^Vd'w L J^ ^tf>k: --^ U£^ 
i 7 J UST Jy t- ^J <=- A + f^fi- jjf JU1 Jf — ^-> Uf Jj'i. ^;j/*>* ' iTj^J J LTl J"*l£ ^ y f J^ t if *»cC;£ iAJ&£ jijfij i£ jur ' tti*|>fec|tft4i^ ■-. -&} /Ate 1 ^j^lti^^'b- t. ■_■ /; fc J .^ 


Aft- U^i-^ i/*^ i> F/i! -f- ^Xl/i C 
A ijC ^ ^£1 ^t t^lt Jij i_/^t A" bH?^ ^T/J u*-K Jrf j u*^>4 1/ 

C< ec^ CJfe b*ZZ ^J ^'/^ #l/* l/V 
j t> i(T*y eicA Zl^> b Jr/^C iJ; iJL >4/ 'j jS j . 0^1$ : ^ ^y « £ Ji j! jl/» S»t ^ *T4*tfjJ** 


HTanthhr Mustaf ai News Karachi Jan -201 

^-UIj^jL^L /j& i\fi£L fifjt\ J&nf^ 1 jUljnJl2u£u^tTt^ 


^y70c£j^vJ^7i^L<£tAi_/ 

r 7<i- wl . 1 $£L £ u4* U^ij«L AJ(^ r -^ j^i Ji. w 1 .2i*it; &- *4 J/^'4; 1 9f0' (^t 4^L^>^^^' £ tHO* Jr C^y^ ^ju-') L^'/ 

A Z: J_ K£ ^ u>!Z pJiJril ^i/^X^^ 

_L/ef UuC Jfoi£r L^^Vt i!k i- Lf*i 

"/l^ 1 Ifi f/ 1/^ I? c^^ ^- r U ; r J j» t 't'L J-iK 

Uy/-g.b /^/.i_ ifi- t/tfjfc T ^JyLr Manthhr Mustaf ai News Karachi 11. Jan -201. 
< J^ J l^^>o[T Jj^ J> cJL^ ij ^>^j< i^f L Jlj J ^Q ^^ 20 1 0jy J^fJ>j^' tJU ^jjU^^CJ" 
iT^rfiW 


Monthly Mustaf ai News Karachi 12] Jan -201 

l>L'taik ii T II jnd l h u in \t\ In *l ;iih d in I l* lh h. j | u-si ;i M n h :i in ni :i il Mil *l Villi*.* Liaq.il All JaBili Sh^iLj! All JjraaJi Mnii ihjhppd Chomkt S-Dcmir hnohji bfeljjch Rimd hi-lafl I In ..Mm Kk'^Ii feUh»id lihtq Jimili Villi jt Im did Khan V ill j|j< tfh ak'i.-ir Khjr» Village Habib K« BC 5-amtji ^"■■"■■■rii S-impji KhjufuT M*hrjl> Pur Sim cj i S-im f 1 1 5-amtji Khjn Fur ii. .-ii ]«Bir r i Niaac- Aaaalafl. B-lfcl Mmlim flcaM^C* SbamPiMpr MviJim LM*Ipht jMuilim IPtoih L r Mnlim lPp*lhcr Muilim Lfioihtf Huillm 3=imhl> ■^■1 j --I ini I annl> H c! :i K ii l»fll l nly w wl ii Ihii rvma "P1ji.-j-.iji II*m" Hni Abnj 0g AJwan. Prf PH pacnwl 

Tuttfwwi ii QM rrariD Uwli'n &unaf" MUM Am Oti Ahlar- PJF FB MCaMfl 

Wh mI vi Eha rvnf "Minim fkribfr" Hn Ahni £>n JUmn P* P"H racniad 

S«.j D TiAuwol ^ « ft«rt TWirtfcmftaiW khMW Mm Od Aluar pJF FB PafianKl 

am E Tii-m ^ m ffa rwa TJinlm fadhg J lAn Mm 6d Atar. Irf FB rvcanad 

Tuc**ai *\ V+ **no "Muiftm f*W MufM Mm &o Ahaa* hJF FB w.am 

Tifai af mi EThai rwm "Muilm fjanrjf bhn Abra Qo AMn Prf FB kvh3 

JI1M Tiftaml *i th« rama "1^ £i«star KhjfT LHvu Afcm ^rj AJ^pr I* P-PJ r*-patd ^■wl ^^" SNfej&pf Manthhr Mustaf ai News Karachi 133 Jan -201. 
jtJ..<tf*ER g Monthly Mustaf ai News Karachi 143 Jan -201. 
Mm&> 
*T^jJ-a to/ 1 9 9 9tfif (£?fi IYJj^I 


Monthly Mustaf ai News Karachi 153 Jan -201. 

I -s 

.:. -L^C-Jt^J 

*T^jJ-a Monthly Mustaf ai News Karachi 16] Jan -201. 

jjf \fk\ f^ti \&i E^c&fcSli &)*b** 

JiL J U^/l^/j/f J Jl J Ipi-^l^/J^ 1 J ft 

Monthly Mustaf ai News Karachi /£ 


_■ f. Ck>4 jfa*/ lf^^ fj&fcr \jite L- 

£ ^ Ji^ij wi/^& V t£ ^jiij i_if 4 u^V 

JV *Srt d$ |/lJW ftt £ Jl*¥ i (*(? (jf^ 17] Jan -201. 
n: ^ £& 


*/'**$ C*&± iJ L ^if=^ wtfvc^ f/&*x£ 

Ji ^ fffy&lL £/**&£ £ cC^ 
£L £ ± &r^^ (i frf i jP'£S*- & 

tiffin i-ntfrf^LomC^htiff 
r^ J f If Ac- ^rif^tSCn, f^'fyj'llr-g ij^ 

\>ijf\£ j f i/l^ JJ^/f Jf'-*" J<» *=- t-!/ o^ ^£. jji^j £^_ jjJ- (f£ifi^Vu tirJ-if 

u i/d^fte t: ^ v^t-tf-j^tiJij if v r_4^ 
£. £. ±-4~&£ &di 2: i_/ jZ ^ */ 

i^T Z,lf i, ff$?Afh£g Jle- *^ <^ij^ J 
a- C^ urf'j tyrttfV itL£$ ij i iC^;i/ <T^rfJ|h»a g ^^^~^^^^j^^ Monthly Mustaf ai News Karachi 18] -£&?-£ J\r\f£-\?£ tfijiffai}^ &fagfl/il££Jb(fl» tijdtXare- <s**LJf 

fyZJif^J^ ttfolff lai^Z- &x*L- * L^fc£l2-ka4fc£ JvA^ *iC=-*f ^ 
&J& ^mAt j^> l£SL ^^ jJVt^J!flj^^ff^£i ifoAfe /W/ kfiAJtt 

0j t p ^/jftft*. tiff jS^&n/uf/L'L Wf- -^fl* V*f- £_ D^ if if )?£jRf( JtffitLj/j 
flfi£\JZ 2Lfj&Uh&ifx*g)fJi{}t7+. i% \fyo*\* jJJ*^ L-.-* -Atfp. (/-fi^jk/tf 

*-■*-*■■*£■* Mr 
Jan -201. U^UlOZI J- f Z- If ^^4^^ it > *^/ 
j 7 ^ utf^tfij^"^ ^ Ji't/tjl P^ba Jl5 Jri. Aj 

^ ^ u^ 41 j! ;jf , Jff HTanthhr Mustaf ai News Karachi ff'lxj* tfm-* *- rf to*'/*- Jl £-<J& 
LkJ.S^ -•>'■ > ' l £- 2- > : U, j* r- - • £- 

trL^ ft ft <2f i* <-#4- *4. \}£<=- lit/ 

-^ Ju iytf s Jk_ rutut rite ki- 
f ^-u? ^ i?*- .=?= iL *_>&)(/ i, i></r 

J lj ?l?Jfe >*«£ i^fs* f^^li -fca * L/^/c 

i/*V i *L ^ jin j; i/i/^-af J «- '^ ^ t - 

S ■ T 

itfllptf stolid. JtftlfC kr> (jii^ *_ j h<- 1" 
„( 1 9> 1 9** L I tf/JJljr-} 19] Jan -201. 
eiC/.^/ij ib/fri 4/(17-19: i, L ",-, lj lj| i ?^ >_"tf 

jfe il b( F^ J, 13^ Ji, f^ L. 1/Jifri £ i )S 

J7 Z„ffrjJlA \$1* Jl l( l)fc£ ^>i i^y 'j:' ' 
£ i* j j i^ff I_yO ^i^C (JfVS^i 2£l j j/>^l 

C1 a^JK^cji/jf ^n^pC^jj/u^^ 

£jtfffi^\#t\£ ^tfjitrfl. fJttfW 

-e- Jfc t- rjf jli. n/Jji^ *ifj&f$\J\£ *> 

*&L- onr*A ! f^^i/ ufttikA '0*^h 
Ff£ \*f& t Ifi(4-. tjp^ j-tfju- h/js; 
z. 1 1 iL, i iti/lt*"?"^ fL ^ Lj ¥-£/ 1?- v j L^t/ 1 ^ & T ^ !^t^- If U*^^^ lT/'I^ 
^Jy ^r If ifi/^ U*r tj^ XbJfojf&jftf- ' 
t^l^i-lt^^^r/^Tal 

£-i»<if UJt/JF f fe/i r l'-*. /fas i/(JpU 

J**'l \Jrjjt\J\ c'L/^ 1 ir^Jjt* 1 1 i j U cfl 

^l/'V'* Ui - 1? t'/J< |*m<:'4 Jfa±M 
,£ =Sj>e-Jhf-Cl£ $/*#&> AffhjW 

JJi/z^^^l^'fikir't/jfi/j/l?^ J^t 

-f- J% 0^w< ^/^j»ci "/(^C Jh»if- J 1 Monthly Mustafai News Karachi 20] Jan -201. 
/G^iU'J* 

-4_th jfj^ fyK Jul* ji^y?| i J^ t&t/O?* 


JTfowJ /£*jit- Ji^B^^t it*^;l?>^ i jb 4n/"t Vf i* V*£ ^ J* J-LljtfC £*,* /^iijUUj/Vij^LL 
-<^I*l V. 


Wc bill ewwwmuiljTJl.com ElftfU :mM>mH m« l4ftpn»ll.COfll DJO0.*7J44M«321-a?:M4SS :, ■ > Manthlv Mustaf ai News Karachi 21 Jan -201. i£ Jj (£' /tf «£ J ( J' >l*0 Ji . i_ Cjt^X^ ^ 


-lri£W#l 


j^£tf jfy ji|j> o*4 ^M < i&J^tf Jib 4^ *L 

vpf '7' i**/'*r J$ j l - ^ ^' J^ *>*i j£ \^* ifteo- L^if' l!T f^ j * j &/l^ t/'U^^ 

jIS i^j J^y*u(?l ilf.^. J^* J iff Ucf J^ 
-^j jy^L J^j/* JJ|fe.yJH lic^i/'^/ JhJ*- ,!.■ Monttilv Mustaf ai News Karachi C Ik *\ L.W^^£ £ \J&$ '/•*-&- r 
. £_ U k$tf i }I\*£a?%JL 7 

^ ^j V* (A — Ih'jw*£~ * Ft" £*-<* 

£ lit ~>^' (!/t w* A £ l£ J u,t ' Jy - ■» 

-l£ (r* if**/ 

^ - ^ l j 4l/ A* *v ^ 'l£ A* »- J" 

* */ ifut w v ' "' ^ ^ ^^ ^ ^ 

-t^tfbGt** 

l> L »C/ if/* ^Vt f^ j/u J* L- £ 

i tjA* >_j£ f *v j * ^ a i ,/t jin 

# ^ J^- MJbifi 'i[JbJ£. v£ u£.n 
*(iir*j ti\f'\lf±( $\£^.v£ #' ^ j*y / 

jfe-lf If £ lA_^ £ \J\e- T Ijj/'j^ j7;i^ 

i/^rfi i£ V l/J^ ' t^L y. r/i, U y5 ifj',« 

^t^/i f^tfi^ v'-'Vk |f '^' JI|| - n ^22] 

■ £- j£ if u 1 ^-; ^ J^t- (/(Sa le Whole) 

>ihA( wfa >»ZLC- Li/C &\fl- ffi 
Z- ji/Sjjfrf, ^y y i^t j jji l^ L y |f f *>l j 

j fjuji^jj! -si* So*' fa'4- 'Ail ff x% ) &&£ 
ijr-ifjfstl t ^i/» ly^^/^t-yl*** 

£ (f*\ fiA{ jfofc i \j£n \s£ ^il-rt F 

«f i J u- r /£ orf j> w *M tii iififfi 
j»j tf fttff^f& i/ 1 * £-i? Jlifti ifi? iT^;^,' Jan -201. yW/jJ^u ^ J;^^^ y^_ jy jiX&, 

it Jt tr"^^ ^^f ijt |^li>£ (^l/cAf £ 

6A/*zJ*J F -*-fM^^Z- &&fl*£ cf "if 
Pun (s J^ j^i^JiH^ L/f^/u Af u f f^ 

^ JiJj» ii >ifc'4'i£ cOdrt£ (jl^i^ tXt^r** 

£&£■ £o£ ut d j^'ii^'f^Cft i//^/ 5 

J-/f fjv£ af&t*s,»tj*4fj%?ii £ 

£*J hiijfii j»"/*M;t* rf y Aj(r4jrftJt £ 

J..y J\rJ\^£l-/^/\fj9JfiL£^iiif 
*j**cjc^ ji?« * i»u £ t/y i^ & *d?-\Jif 
~k Jy 'c^ <-r^£ iJ'^'i J^A *vf 4- L*" 
o k * */' t^i »'tf- J^f ^ iCl/^^ *^ 

if JiP-j 5£ */*>-r£ \jiJ&£ (Pjiiir* ^^S^_i HTanthhr Mustaf ai News Karachi 23] Jan -201 ft 
tK ^i_ ± I j/v Jk* »/^ v T 

2.wf/^j£ h >*-zi^jiC2.ii M B^jh/ BBS! '^<S^L J^^w'X t-/Ui$£. *_ Ll tfi/itfc-*, j^^jj/J^ ^ifV^sv^ Jjt U j *ji/^i-i^L "*>^s v Wl/£L (/LtF -f-ttilf ^'^^ 
&VtW'j 


L^r^^ijit/t/^fV^^U^^W^^ ^iJl^L^f^^^^^^^Jl?'^^ ^s&m? MDnthty Mustaf ai News Karachi 24 Jan -201. w '*} LI* J»L A, A% \f*>4 ferjty <£ t^JV ' 
T T L ^ K ■ J 

V T - ^ Yf' J * w j -^ J '^r ^ J ^- J ^ 

flH ^f|/l/> f\J\-*- »K k J?t* B £^U Jujf if us i* j /V uj^ J^r; f ^u^ ^ ^ ^'^ 

J/* J ?M ^ P" J^ fc nv^ ifr J*V Ji^" 


■y j^aii ^LQ^ * ^ i i i i ui aS J»l 


j^jMa^u^^M tf i- J* i» jw J J £ •£ jiv*^^ ^ *r-- 

-I? (*W l/^^^hJ/'*! UL> j£ cT'f' fc JiL crulf i^Cf ut fSAj$f r V*/ 4^*iiJ t/L/4> 

^LTw, ttt' *» \f*jyJj/ X£_/t^U l#=* Ht'Zl i/^/j" T 'c^<^ 


tfifr^Lt *>" 


HTDnthhr Mustaf ai News Karachi \jjt j]/>t \/ t it,} \f £-4! &^ >£-/* **f<**/\ 25 


hV. 
^*£ (/fJi *j**tf ^ Jif t- *J/I j* Jan -201. lit JV£ A- £ +#< lM JJtf c^tf ! 
illMiiU' 


LiHJ J'^ rt* f<pfe£t * >j< ^ i i- ^-^'^ j '■'-* ^ ^ 

^irZ. ^L ^tf Jlf^J jVi/ [A \£iJ>f <**/*. 
iT^rfjW 


Monthly Mustafai News Karachi 26] Jan -201. 


^ *\ s v ^ u v j j_ &j/faA * i »j *.■> " wlURH ■^ 
.^srsk t *vmm . - . Mi«* - 

■ ■-fa — Jfrtv*>l' A'ul.tabfjl »L;^»ul J (/ oTw 

1* 
l£*^ls/ jig-Aft *_ J/t jstLdrirfhCjiuj? yif ji_ 
^ !? i^f i^; V'- ^ i- &jffo/iji*+. c/ 

f$/**LJi 4- * ^f **t <C *_* JlJl Af 
Jfti- c^U JiSf^ ^-- dO^C A-tfAj'iJ^ 
^^p^ HTDnthhr Mustaf ai News Karachi [27] •c£a. d^i> K^jtui i£ I^M^'SQ^ 


Jan -201. JjjtrjTJjr (J^_4jj J /JL(A£li/ijiji?'*ti J rT , B £P 
£1 ^ ttJjf*,* J^-jtf l/*1 9 9 9 v»r * 1 9 B 6 

^^^g? Monthly Mustaf ai News Karachi .28] lin-201. £*\£bfilJ—bLrjf\?3j{j£j&frylff /iV^'itj^ 

„^^vJjfiri/* 

* 1^1^^ jAj-fl- 

i$/Jj\stfi£&hiz 

vfi*\*Sy;)y^i>iT 

^fr^^jflft: 

JMwTt* 

iJ(i4vur* 

JP^Lfl.s.jl^Tfr 

l/>' 7 jfj'/* 

ji*Jl J"*- J^C-< J^ 

/PiJKi-ii!&- 

— yi^i^c^Hj^ 

jU Kl^jtHj* 

^V/^* 

J;^!^'.*^ 

j^vjjj, V\£. i^-ft- 

J&e-0+>/ir O^r^rvr) ^/2^ 

£i l/L^Ijo^V* 

*&d^/>Sv*ii 

„ J£ji&*>ifi£rt JV-& 

_. JfytiMf1fj&& 

*\tjfa&& 

jA/L- 1 ^ f \hf^itir 

tfV't*^]** 

jpAfrsyJ-fr 

l*>,snfc* 

axljiMjtywtr 

J,i*i Jrl^: ./-,$ ,it 

yi;l£^i (lC%AA 

T j/^i^^^S j* 

jL^ifijIJ* 

STj^tf* 

pJ^-fr 

jv^iVy^^ij* 

- /<&/** 

^(w-r/tX j'^ti ""* 

i>&\sjnL ^\.jt\JL 'tV i&jftr 

L/Ufy/fcA 

j JbMlj^ tlr^ld^WbU^ 

Jp u l(> JuSi^-jVc* j/l^V* 

y^gtt 

^* 

* JlPiUlA^aj^aBtf * 

_j*u£* 

— — j5?C* 
, «A3(»A 

%}\&\,f-k 

^U\2Ji\ jjJ$ \& u^V^lit-fc 

i-? ? _> j JLa 'lS^*?^/** l^Tfr 

{ J 7^ J*4* jLtf^ 

< jb/ O Wf^ & r* 

4t/2^ 
Monthly Mustaf ai News Karachi .29] Jan -201. tfA<rt&»«y6 

^^riUje^ir 

< L j jjU^e ^u£ J '/ - : -r 

nJl^r^r^cUj^ 

— , , ji/tf J*V& foG 
LMuMj^L/p S** 

^u^^lfjir 

„„l)i^'^l?ii ij, If j T^r 
Jfafiffrtt 

-— Ltffjk 

«s?*tjtf{^jyHfc 

Lf/tU^V^I^ 

fjAj&if&tS'A? & 

_. . . y^^J ifctfy I jMs, St* 

,„..jii»L'w.s,i»A' 

j^y^iiijfr 

jts&^ii/tz 

,/i/ji otfT^ *>y. i If ) * 

- w 

ji^Ut^*^ 

JlVrj-ty^ifjft 

Jj-'a ;'>,ij. . 

( j-"^ 1\fJiJtj: A^fV\ it 

J^L#<L^7- > U^ 

^U^j^ft 

ruJOtjPwfc i^jft&i&fcrt 

^J^st/fr 

___ _ _i_fei^ j^_ Jl £_ ■& j^i'JjijCi'jj^A 

*FjLA£*L*!fr 

^-feUvrjOjifii- 

„ j^^Vtoifofr 

..L j J// U Jy*j£>H>f.L l^L J^4"* 

J^'Ji^^lfjir 

£\F»tffeJbtt 

ii-Aj^A^J'/* 

jfitftf /*7fWi.tf j * 

-^ u j^i/y.'o. fo* 

^V^iifotfr 

jlgrtWi^"*!*** 

4fa£> i J<lfi, & * 

iSij'Jv^cf'A'L&i*!!* ;»;_ J ->uJj'Jv^.J.-V , . — /**£ A-'A£f £ * 

J, ft/j^i/V '/i* 

j|£.Jij££ utfu* 

j50«-^</^ 

„^llfe£ WiA4 * 

;£/£-& 

i^iJ^JSp-fr 

^i)JJj^jjLJ J ^/^ / 'l?^j> > /J'fir 

_ dfr^'&Ju* 

jj^j^tij^yflf 

J^ !>""&" 

L^/j^^/l^r^Z. LjrvMP ^ 

_ — Jx^ViJi* 

As jt* J Jtjijti-k 

jj^V- 1 ^"?' ' 

..Ifcv^iflr 

AbLJoV^A- 

JUsT'lCW* 

, jAi^jJi^si* 

C^uc'^ jJj'Jf-jir ^ 

< tjliiJJ^Ji A ^J'/-flr 

i/*u*wffo ji/* 

J^jCfliASj* 

— - fWi* C utf j£ f£* 
„,„^j5i'**j^ 

i^bV&ifrdM- 

^<W^* 

fcJtftftir Monthly Mustaf ai News Karachi Jifr^ii J L tffrfi^iz 

— J'J'm*- j '^^ 

$£*sflt 

Jjfcfaj^li** 

J^X>r*4*^jS£* 

j^jfasArCt 

t£A^£ A/^E** 

„ jii^/ll^/** 

J*/&J'f«£F* 

'li^'n! a"lJU-^I»* 

JVuiryW^* 

Ji^A^Sj* 

jl/lffiilit* 

<j*J^** 

----jFVta'i/^lM* 

i^/"* 

J^* 

Jlj L»l ^li j*± A£c^* 

J^/^-lit* 

&v&jfii vtfrvt*.h& 

-J^j^f i-.* * 

----jiaiM/* Jan -201. _ 

Jjtflrjty^iit* 
/Pl^J^u* 

tfail VL jVi lit* 

jWlrf^i.*, lit* 

3fa*&A/V* 

„,£ jlhdvfi^.vd/L. &/& Ay* 
, JUi j/ 1 ^*^ Jit lit* 

/jttjO^* 

^*>Ce- jfifijtC {& * 

J, i^i;ui&-^<rtC«£ AJ * 

„™ -i/^u_ Jo H^/j«** 

j GJliJ?—*.* lit* 

C JikMfrXtfhXfV * 

^^/tkAW^. u-*^* 

,j£/ ■**wlt* Jfrs E ** 

^Ji/Fj^* 

^/gyi>a;/<^u$UAto* 
(fef 

JVi rAAjJj W** 

^ jiyy^ji^ LlATtJj^ *J*tV< * 
a^*&. fc;pjA* Jic^/ 

, ,„„ v^C jH^** '•=■ if** 

Qsb\z &$&i?qz Jtitit * 

&h Jpr^JtfKs, lit* 

iW'* 

tfa-TlUi"^".* l»* 

/^/Wl^ JiASi lit* 

ipl^Bt *V '* If** 

*--V^^^S|^'i^>J'*-Vms. i»* 

1 iffyA&jkL. \$>fo> * 

tfyJjtf/lAsJil** 

(^^^LX^di/U-^-lf** 

,&£}&*&& 

^-^ fc* , t r^ C-& .-ik-jw-Xf* 

liWaV*!** 

( j>)l,W/< Jit^li* 

yS/^WsfJit 

Jy/^U^5i* 

tf^^fe* 

Jp jjO'j/'J/i-IJj* 

i^jj^ijQ-o^tyVLi^'-^^* 

j^tflk-J&rtrJk 

?Jl*J>,=^* 

—--J £ %r^Xtf*fe* 
-CJtt-c/l^'V^Bi* 

( ?^JiT ) Jj^?JiT^iii* 

Lij; jfj i^if^./'i v^',.^"* 

?,efj>AB.(w* 

(tfril|&4? )J^^';iyj£J biiit* 

^a-l^J* 

-Jy*^j»Jr^Hi* 

(j#)*L>JV'*Gj* 

J^HjJkV^ftj* 

ti/'uC^Snlij* 

( rf^^lf ^^^U^^fii* 

^j'-ifc^lit* 

^MJU^f^* 

JtLrJ^/U,Gj* 

*????_- — ^j*i;>* 

^(^^ig^fe^f* 

-Ji^ij'* 

4: jjir^jj^* 

-_ — jf(ij*J|li>Vc-(j* 

_.-// J iJ<— >u 
HTanthhr Mustaf ai News Karachi 31 Jan -201. 
V&ZtJ' Jt^<=^ytS:J"&,iS ^/^ ; k>i/< /j fji itj»4' Jlm~ ^ lj 

£ tjfif\^<fi- u tfjs t iL £ ./ u^£ 
iM&»f-&A»CfiXcr | '" 1 f- fc/Wi-^t^i W-b-i^&iwdutf **?!&£ 1/1 i/ifc &■ *^ i. (/',bf jfc ^'-: iA/fft lC=_ JiVt- Jj^L jI^L &ȣrfrff'*l 

§g^£(&:&5 Monthly Mustaf ai News Karachi 32 Jan -201. 
i/b|76^i££_ l J r L c £- tif' til '<=- *^J^' 

eff. ^ * ^ -ft jc i l£ ji. "if-t-tJi d>£ <$ 
j* JV rV'if^JiL ■■ "l^ 

* tS'j^c- *£■!/* I j(^/l Jj* J*\2?j Jfy 
^-^^j^LL/lk* Jlajl^V'r "i^- ■ T" ^ ^J J J L Jjs -tf 

lC>jJr*i_(p/SrtA* 
ufJ/J/¥t^L/ < L^ f .t^ < >*- s ll^ 
i-;L- 1 Ji. ji j^3ti o*ic. rit/i-'^i^; %- ' (JSI^»| (Ml/i l?jli_ (JlPiii SiT* L £_t Lr^ 

^Jtf- b» ufcr, IfL^i JfiijC * tt 

ii> fruyArl/ ^ ^a "i. *&i £ v fc- '^ U 

*ji ^j*?^ # j L*jyij^j-ii«*i ? if l^!Z a! ^ 

XlfrfrfL. oil J In ^i v 'l i_ jL/'^/jC 
JtufjkfAj*i£ -tjflli/i/l- »fc l fjjflfi £ ^y^^j^feC ,S ^^j§L 


< J^^'Jl^:^ r^D f 1 J^Uk JL^Pi£*—jl<£ j^U^ *A$JkL {$*-. Monthly Mustafai News Karachi 
(20l0i£y^) ** < I— : j£#-» iQ<ColX-ft 
jU*)i Uf I IS J |al w 4ji!n1h m n jjys ]SM tfUnfiI^