Skip to main content

Full text of "Ahle sunnat urdu magazines,urdu islamic book,"

See other formats


M%3iafiJ?aS M<ifWS VQQQ& ^,j5aig^ . -^^^yfiir^/^^t ^j 


tf^r-j; Sfffe^fi^ 

^i/^ij^ i^ #(i_ u jtJ^;^ J^i^^i? jf'U^ 
11: ii: L v__ J *^| 


TT ^tf i: t^^^S^ ^i^i^^t^xt^ 
K}i//t,t/ 


1 


5 
i^ht 


2 


5 . 


^\^i^\:f^i/},jjf^i!f 


cj/^^L^f^\j!' 


3 


6 


jj^i-ii-iifc 


^Js^w 


4 


9 


ii,>i?ii^/i: 


JLi^nii^lf!^ 


5 


12 


iJUyiJ/(,.jj^ 


fifeilji-^ii 


6 


15 


li^-u^^^l^ 


^\^.i^u^/;i\ih^ 


7 


17 


t?./^^ 


^Jv^jAfji-^ 


6 


1ft 


i/i/i 


•ftij 


9 


27 


4(^'|^/(^)J;^ 


//t3l?ypj;f?iii:iri'U^l 


10 


29 


l/L^ 
11 


30 


ij^^/ij 


iYi;Cl> 


12 


31 


VtJfjM^ 


i'C'^ 


13 


32 


A^f^SJU 


itiibf 


14 ^ 2009 SM 
ycy^ 


^'f^ « p? 


M-" 


^la 


J'' 


^J.^ 


^^M 


ijf • 
'*<• 
yp-ft ^ 


L 


^-£1 
■vKo-^ 


^ ■-■v^ Vv-' ■■--■,■■ V"y 
i 

I t' w w 'J i$S^^^0^^^., 
^1 

J/i'^'c'V-.T^ 
^jiJtA ^['J^ 


C'lTii'T^ 


?v'ri^j 


J^.l^i-^^i^J^^ i:f ^1% J> 


Ju>*iJ!7V 
Jl^^^^iV ^CL 


•S'f>^ 


>ir^ 


i^i^^j^J jITj.^1 


^}S^^ 


^14- 


. Xs^Vt"'' J-i^*'' 


^J 


J*^, 


r^-?:gl;*i*i^iili •"-■■-.-■I .-r 
Coftt«et^3OO^234498/032 t-83344a«n»349-^a9903M>32i -2229MI3 

Ema El >m u 8lafalnews@gm a il ,com/mustaf6 1 ne ws@y ma [l ,oom 
Website: -www.mustafiai .gojti -3.- "»^-H.- V"^ °'»-'*T" 
It, ( ^>Z^>^4 jrMQ,>/;.4;^;j!i;i^.>cc>-!jj jfe^^ja ^ I'^^i^'I^fJ^ 
In ^H^M^H^^^B^^^B^^ \/i^^ J^-r&!mii^,^^3_J^J^^ <s 4 
J^rikM J^J ip^Q^j^^j^ 
,-^ J '± J^ j;-' ^^ J^^ji4>/1 '^ ^^^^ 
lit ^^'"h ^> ^-P^L ^ *^ it<: 

^ J Tp ^ Jl 4^ ll^*'^ ^ - ^^ <^ |jF™r -:^ -■*' 

^ jt; ^ J.. J" j^.^-^ i^^j,/ J^P 
^ /I jji J- ii J^^^hA vu !-.ir cj^i" t V Jrjijjl^fO^ II 
D ^jS J^ jj 1 ji ui4^^ o ' j^ L>i*i* u ' j^ J_ br F^^ i^.^ J_ /^^^^^ Jj^i^^&- y^ p^^J>^^ /i^: ^t- if^^LV^T .A. ^ w^Jl 

^■V VJJ ^^ ''Ji^ J^Ai ■'^i J^-^JJ^-t -^ le I lOi^L>;:H-Jf Jjj j'^^^V^-'i^tdii -L jj J^r.i^ ^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M I t. «jiJt M ^^J3J} 
4^1 iy\i^oftAAj3(oy\/- hy^{oP^jj>\j r/- iik^ Kliv J J ji((jjf (/■ *ib/i i^ji^v jiJl^j?^- ■Aifc/i s^rjiVL> 

h$ /u»< ^:^L. ft^t^j/\ /^j i^ Ji^ Jy^ J )* J<ii Jfyu^ Jt uUUii?^ f^i-^/jij^- 1 

i- Zi*? / j^ [^<C d'^j'-i^i- 1 li^ I^htIj j'^^ ;ijTiXu w Jit- J^Ofi/^i<j;U)a^d >^ ij^ Jl?t;f $,f;»^ ijJlM 

^j / Dl / *^ yr -^ J** ^/ 

i„> / lltP i, J* f^ Ji ;j> ^iT^^'^Bj^" s # 


^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M J. >£^Vif*L^-5) >lililllllT llujitilillill !\i-lVjk 
jtP^^C^'L^j^^l^ f- Jj\^f^^l- lA/^L t/L j Ilit/ jijH cJ*iir 


iSi- 


c/^ j^ ^ji J'i i^j *Li> ^^ lA/f J^t^jfi 

^ ^ijj^/ Jr lyji Lf 1/4^^'/ '^^^^ iJ-'^ '^t' 
jiii X Jjj ^^ J^ L^f/jjiijn i^ JJjf 

C J^^t\}/r tL X i. l>K^tJ itr t/i-'L ^ tf>TX 
t £_ ±fi j^ 41, i_ 4}*^ jKf e^ i-j'HL 1^1 Uf^ 

- ^ Jj; J_ Itii t/j >!^JJ I r J^^ '\/j^\^l^jt 

(^ Jf (Hj J ,£_ iT^/'fUO^^ f>*jj' »t^ '<^ M i_ Tg^ f/. tf- cf Jftl\J l^i/K cJ T/,£^ ^ {/l 

tJ Ta ^ b-^ f-^ ii ' tTi/f i^/i'j' tsC lit/ 
litL. i^f- ti^M^^jjC tf, r/iAA'o'i^Jtf- PL 

i_L< tfd i:) f/jj I UK :? Is e- ^AjJ i/i-y^ ^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM (iAcri^''ft£'j 

ji\ iji i^f f^4i Aii e_ 41 j£ jif^k \S^ ji\ ^ C^J 4'o f[yf\?j i_ t-j it^ " ^iT^^'^Bj^" W 
^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M ^UlS>it^JC:>cru^04r^ ^t,j//,>^^J.r4r^.tD^f/^' ^^j'/J'JJ^j:;^J'^.^i:,rji 
.a/^^iJWurtLA^^bA.^ .fC.^"l./^iV^A.^^r^.^.- ^^^^>..^2!^r:L.^^^,.,LVl yV^^...M/,*^f^^^^f.>4^ /AiifjV^/jL.^n*U.C^J/JX" ^^uC..y^i-lij^^.l-I.^.U.Lf^ 
^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM ^ i/£>t^ Ji/'V lJ(/»' iCf^tOv^f^ If -^<;^" 1^" 


-:C.fet>-/A 
^iT^^'^Bj^" 3 L J ii (Xk (^6.1^ I j^5^i^ i^/^ >l^ J/ i^il- lZ ^:; j^bj(\/V 

CAuhi^v^)jxt>ipip 

(i*JU!^^r)-ir^l/<^j?^^U..J'g^U 
^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM il. jr ^ij ;^ 1*^1 flijS *ijk^^uu'*JUi ^ji" 

/j^i J^O J/t- (^ ttl^^^tJf */5^ 

iTj. t)t£ ^1^/ ^yojj i/ii. j jT i^i;^ I i-iJ ^^y^ JJU ^ jdLj |«WI ^UJaii 
y^tij/^irjrl. ^iii/iJL i_i ;</! -J_ iO 

Jnft/I^ "^ f- ^ -^ -f t!/(^y(<?^Jl/»jjJ if 

-?i; re i/jc \fjriS^ I v*i^ ^id^Ji^ rjf 

?i^ JU*it £^!A*& If^ gt i- 1; i/C* /it/i m "Lj?fi^/:£l Cinrr^W >/'^g^^i J*tl?^ 

ij> l^c^lMljJ,^ C 4 1 jj I lA^^ J L^: jti Jf iJ^i 
Jt It^L J iJV ^Z*- j'^^'^jL *?/| i- JJTiit ^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M ^. /ijyt£^jfiy^ii t^ \Ji >JJ iX^V -f^'L^'X 

f-i iii M i- ii w^ '^^5 ^^ t'jf^ *i J^4^ ) 

j^ fife .s^tt/j-jk i/j i; Jfi *_^' ' 

b^ /; #^ j/^ iji: l/^ h? t ifji^ii 
/ij/ift,/t£. ft ^b jV//* '^ ^ f ire Jwf^ jlf t^i^ <rw/^ I ^^ ai i- tt^j^tQ /^ 

l/"-^ j^ tfi/l^e, 1/ ^/^ *^Uli H^^*^ 

it/ 

yC* »&^f il?4 yC* c^P il? 
yii j^J fic 41^^ tf^"^ »ii*^' ij''^ 

uC^ i^i JP iJ i_b / & 

lyT'ijfLji^ i^sff.^ /0^4 J 
da) £^. -f U Ijf iS' d* I?/ J't^jrlJjt ^ f L. ^A% 

w ^^i^jj \ji/'!-^ ^ -^>=^ I? Jt* lO'' if<^ r 

iT/tf tl/lf i;J^^r^ j J* „^^ ^(^ |/</i ,jc<^ 
(^ v^ <f_ IK up ^ ^j(/ l>C t)u 

-*^i J>ie \/'f\fih tju u^ ic f i/i 

yjfiiu 7^ £L ^ (/u./i. j^i;vijl>^i^ J U/ ^iT^^'^Bj^" 
10] 
yS?^' is^ ^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM _L. ^' 


i^lA^r^t^-^ilJ^rtti-i^l^^ -i^l#jjf4uC:"'>!J?JujS^j' ^iJ^jJiS/i/^Vir^Cff-r/ 

L^yL j^i/f jA^ S&i v*£- tl« 1^ ir/^<(?y ty ^1 i III i ll I ^ ^1 ilM 1 11 111 I \ i' %¥M tj\> I j> J^L/f jcii J(_tir J(^ iijt JiPii^t 
"1^1 fci-ii j*g ^ jiL J j-i_^. T/L-i y ' 
ij"^l^O/UJJ* i_ \Jy^i -^/L (Jj^/ 1:£ I J JjLp _ \Ji/^/\f- 

^' iJM f > TiL^ iT^l ^t^ f'j^i^ U i^ 

(ii life, (it : u? ir£ f* t^flP^i > if^t^r- 
Dili- 1;^:^^ jr£.f*t£ fJJ^U.-'^^ t^ M jlJ ^\\> Jlj jj(?^ 

ij If t If ^6L. LTL f E L*;jjrij^ 1^1 (ji 
Ji i i^jt J ji my ^/(^/y li'jJ "i. L^4 1 
-l/l- Tc-U-^l^^jCt/VLj^f t 
^ Jf^iif 1^ tTf ("s^-*" lif »*' i*^ lAy^'^--^ 

J ji 6r ^'f (» y£_ V l*Cf t^'' lO J^JyUcjt 
,U(;&fft^%4^i_J(;i7^^^ ^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM f JP ^ J J' *i/^ j^Z!^ ^iV iLi- ui *Ott,z^Jii\J. 'O^^^J^^\J^A^" J J- J J^ J r^>- J ^>' 'i*-* I*' Jk*^ ii^ ^" 

Mriw£^ («£ f Id ^ ;ltet^T ^^^\^^j: :kL*^y'0: J\i^JLM(<^ tM*i^ Jbt^ Jlf i-^^j'i^ jicHii^jf^ji) >lllllllll^ ^IllWfjlhjII \|-H'M 
-r 


-fi 


tHt^'iV-^ 


-1 


d^t/-/ 


n^ 


^u^^y 


-A 


J/uC^ 


-1 


;i/uf^ 


-1* 


y\:p> 


-II 


*^!i/^'^ 

*/'i;''^^ 


-ir 

-ir 


JLk-ui^ 


-\r 


Is/- *j|i c^j^^C^^F ;, af 1 rPn :(/i i^^^i) 


Ci^/r^^ri 


J;H*f ^^ f't u/r/j?/^^ J JlT 
'i jf t/Cf f^i/ti l/^*/^ ^^^/j/jil^ JiJ 


c^V J^>-x Jlf »>^ IT* t»^i£ i^jTc^ o^^^- c^\ f^i-uCf/iL Jt5iJt- jy^j>? riTuV^jji J^yjyy-c-l't jijO^i-Ji-i^V^jO^ t;^ 7jji 
ifVi^dth:^-/ -I 
d'/r^'J^A^^^ jVi/; J 1 jV Jr<J/^.2/dl^j Contact:0321-9241196 021-2214212 Offset, Paiiatlex Printing 
& General Order Supplier 

A $ R A@ 

PRINTERS 
( 2, Riff it Maniif NearAJ-Mamin Ptaza Sums Road \ 

KafUCtii. 

Ptl:Q21263H31 C«/r: 0321-9269245 


^^tr**^^M 
14 ;^^Si _t Ji>ij^j(^i>jt jjVlJju iTiijiJ lit*- j; 
( jjf U ji: J Ui^^ jj^ < JyWj'ljf ^^'i'^i-' 
^tf**^^M W Aj^ i&< lOj^ S*^^ JWl^ ' ^jf i-^C/ 

S'j I ji^-c/^r Ji_ 4- tf- V '^^ >=' to* J_'j iL ^liit^i-:; i/j'ui.li'Liy ju*^i-j|j*_ (/* 

-^ *5^^, /* 2 osj^j/j 1 5 - L > ^r/^i''>J^ *;*> 

J ii^*Hw4/^ V ^} '^^* iXJ i*^< -''^' 

i^\^ji 4iW. JlTl/Jw B^L>-'-'j'.-^>?-'-'I^Lij ^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M 

A« 
^iT^^'^Bj^" M £1 (/J i/Vr L^f i/*^ <^^J li^ iti'uw^'ur 

L 1^ jC^/- Jf?^ - ■*, jit Jl ^^ .y-fO^ V t?^ 

If £-^ J? Jw i^j <i: ;^< :^ J liM' 

L/J)f L ij; £- Jj?' Jrt i^t Jl cJ f/ijjr ;6 T 

L. I tj^}^ ^1 Jf'*I^J ctf ^ t £1 2 09 Ju- 

If c/^Jjw-^i .*: jJ J^i- f^:^ /^li^ t^^-Jtf 
Jj£ Jit /U*ylf li/i i \}6*J»\f ly>-^ t 

J/Vi if^l 1/ Jl J J^/-L <3 UJ^fOTJ) lp ,s^^ 

Uic^i. ^ii'tf^ p^ if/ If Jjt^*< f J^i' 
J*-^ lft/ii< *Jfi.4^ Jt- t/nii #e^f/L6 i. ^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM -^ r t/X ^ V i*V^ >^f- L>'i^ jP^Si^i 
* 1 994j^j/ 2^ 4/ifv^- Ly^J^Ji*^! A/i/itf 

(' l/_lJ J) J j^ y.^ J L^rj^jT t/4_ jj ;%D/ 

i> [f^ij. jiJi bill l^^s/lT^ V ' ^ '^■^^ '^ 
j/f}}^/jf U-<i- *fi . jlljjPj,! j! C.J*'!/ 

sjC J.^ /Z J^ J J. yi^J^ uff^KIL 14^^1/1.^' 

i/ oyt/>\A ^^^^^' 4'-' i^j/j* J— '^^ 
M ^^ly^Ji^j^ 
JL^^ J I ji_ jf Ui t^U^ ^^^ L-^^:^ 1_ lif t/l Zl (^ j^ ^j j*g A^y ^ j^ lc_ f*j(f j4 'il"J^j'cl c/l f- liJ^r' V^ 

^zif c If JiA; u 4^;^ Jtnj^' 1 985Li ^ I 

(.V JC 1 9S6&^L jrj(^ xi_ JVju t 
jj^f ti. r^^ijcC:, U J^'^</*£ i. i^ .^T 

jit j^ tJf /fir ^i^if,b£ ^^ji«^< Jy J J i^ hl? i^ ,=^f ^L^ jw£. J tf --y ' JVjiS i*',<3ir % 

i- w r j! "^/wyl "^ 1 972 Jjf j?-i_K i/u 

. 1 973 j/ l>i jJj/li' Uj f^^lt j> * F^ 41 

ijiU'Zi;jciA*iif.s^ij^*i9ai 

J^ CiA f" K^ I Ji/Ji5 lr,i J L j^ctIjAj'*/ 
tI II il t 111 f ^1 II S I Ji I Ji I ^1 -vr.t Bit t/ L^j X JyJ^^jt\ (^T-U X/i^ jj > tJilJ J-5 IT o^ ^ ^^M (/tA^,i=_ //>^£. t^uOV*»^^j'tf tiA 

/i_i_£. j/cA ^^1 ^ L- Jy Lr iJLi j_ ^ Ti*jJjjj£l f^J^l ^(i^2 04ij^j' - i/f LVr.=:^ A/ i:J&''l *i^.=^ \S^/ \S-^^ 

(^^.^!)u£L^L/^t-£,iLA/Ji:^ii'/ ^4-jMj^^Lf'i?^ii'i/L^i^/L/^>'/'ti^' 4/\£lj^>4C^i.Lfei^'(^'*J!W'^£?irT'^ 

^\ L ^G J / v? ^>AJ t^J; -J^tJiTwrO U 2_/i>^ ^j^J"^} tri/^i/t- \^^Js: i f^^£. 2,/t t. ji/fj^i^Jt^^^ \jiil-fjf^ 

i^-S^ -A- * L t u 1^^ I wf Xl i*iJj 5c: Ji> Jj-j .-sA^ wT^ji - 1 9 8 5. iJii «_ i_ fijC ,=-- Lh^ ^ j 4^ j ^^_. ^_____ ,.„. ^_____ JW^^^^'^ 


Ulunitil^' .>lu!hijkijkt At^wjv 
lilt l#j ^\ (' Lr ^J^/ifL. ui j/"- i^^/ iL 


^bi5 (^^tt^/^JlJMii-l/^C^' \},^iSi'^jhM%' w [j^^ j^i^J^^lp l/Jcf [j?(:^4 '^l^^S/jA/^ ^ Jc^O^ 

^> wk-r../ iTl/^; i;/<^ tu^ jh^^ Jy 

tK-/2 10-201 iJVr j!i^-£ j'iV u^i't/V J I j'i--ti (i/Ll i*i- /Cl J^MJ^ 2 CI 00 M ^*r-*^ejLft" 
itiiitiililv .^luhiiiii^i 3^-1%'^ Ci^A^Ch/. 
4 b: ^ i^<i_ Uj> \»-<J^^}i^/^^ ^j\^jt^Si fS6> 6 6 J Mj^^ i^' t u^ 
■^ ^^ _a_„ ^i^H w j>:sy jv Ai J^ u.iZ;L (J yii-^L/j; ^h^J^t^j>jk ujtfi^ >wj i?>^u u^^ ^ ^>> iil l^l/Oifc'^ ij(^>i_ j/lT-^ ^tyju,^ ''^''.rj'/ w^ ".DCi^ 
. J^j^ ^rt C.> J^ ji i£^ >i A cJt'* c^ w ^^P5 ,*r..^Bji* a ^liliillll^ .lflii:i.;t]il]ii !\i^^'(i PfSf"? 
M^s=jy^ i;; Jj>ii ir%,i//^ L^i i^i. Fit Jjuii^i/Jt ^Vl^Jt^<i--^Jfe^fejl^a^tJ^l^*Ci?^-^^^J»^i:^^^t^^ 

M ?^^ >^:m^ ^liiiiiJilv .l^ltiMCiiiiii \i-i%'q^ 

mmm^M 


^U J"J^ A^ ^^6Ut"j -s^^j' i^ V "^ '■ '^^ lfiu/i(jiU(t;iij>^Lr»a'i«' jL^ty,^t V C Dt^' (i^ J f ^/ 1 U^'iiV U i^jj/r ti)^ - £_ ^^bi* ly i/^Xs- l^J ATf 'vC feJ>r£^c, \/ 


t^bA^t^^L/S'^4i:lii:f{^'^^^^ -^ i^ stji^tfi/L Off*- L. If iJ ji'i JLSJdC 


yS'/fC Jj^iak Ji^>4i/ 

jj^C c^fifj^lyL ^y/j^* j?-t/ ;i>il 4/ M ^it-'^ejU p>a^'>^ !lll>ilillll .>]ll!^|ji{jlL >1^1l!^ 
^ tJ j(<^ i_t J_tf \jkL ^<' 1^ ^iJ'hi iS i/>wiAJ LVI J? J-^^ Jifc^r ^(^ ijJf ^ j^jitjC^dJf t^^V^ij^-i^i^^ j^ 0jf jji(;x (Jtti*J J^ij ^^^^A\S"^t^^l tiA^i^'^^J'^^^^'^ Luf^/^ IL-M/U^ L/'ijf%Ajt]}£,i}(J&A^ 2 _ ^ tfw j/i!!/pLi Jit/ ^ j^ ^J^J^ iS^/£- \^^\i 7c{'4i-' ^/O^ It 

^"//Jii. Ij'iji-i- Vii) U* I l^«s« l/J'j_/>jji^L 
Z^: d-fns\ fr/L J'u 4/ l/i i:) tA *l^ JJ«^ 

^lf^( jt-j ^/lm lTl- ijJ t'l^i ' J>' J 'lT-J J*' Jtft £ (jrW «^«&^ i;fti^lO ^)i;fCli 

J*^>li^ J'^e- <// 1 Ju^j i;ij^il CJ P- J i<^ 
ju5 J Jf tfa^ji ^ i/y p Jlj5=, i:jP'u£ i/^,ix 

dtJ "^ -(C J* i^l/*'c^<i v^ * 20 2 Oyu!?/t/l >liinililv .iliiKtjiiiii .\t^\iA h^^' ^J ^c^jjfefe^i^C^^ ^ li^^^ .(^ ^ij^Jt ^ \,jj<[S\r^^j^"^y^\i^iS'^^ 
/i^ytfv2iL//ir /ii jj^L. i:jfr4 ,11* .iJ^ jLf/^ 
0j^i6^J^^6j^iijJ^U^^^{^^ijMlSii^UfiJ'^iJ^^ 


? If'X JJI \:^J 3\7^^ Jif ^ f)^{S\^\Mj^Jfi f^j/.A/> J'f iiJi; Wy (f* II ^sh/* J*! a^L£;j n\k^ SL 6fi^ 


M ?^?i?s .r-j-rJ^ ^si£^> Illibllrillll Jllllf^ijLlJii .Vi^%¥% 
Uv^lfl' ^JtJ^ tj.j^-^f^ iSj^ L>^ J L^' J^iS^jy ttC>C*>^'' O^^^- 


/Di/i/iJ'fiK^Tj^fi^ 


iJ' UC^i^ cJjLhZI Ji^yrU 3^Ki^ js^ tJCi^l 
^>^iu ci-T^t^. iSj^^ o^-^i^Ji^^Jj^ th/l/L j; 2_/^ ItJ i_ J JcTi; Li/ jU J^ 


joy^t^,(>j^^L^tr,'(/,u.i4r</i/. Jm^i^C 4'/tr.i{Pi if*uacJ'-p t/t^ 

^IlliliJllv .^ItiMCiiliii \i-Wit 

t Jt^i iiilr ^> T j^^i Jf\i^\f'A}/^ * /il. 

.^ ijfe e) f t i_ jf^ l/ I i jf i/i J c J L?^ I c_ lT i/^ 


£1 J^-iJS *]^r<U5 JjJtj) Jtf'J' c/vj|A*^!j:^Ul^*Lrc^jjCftff-M^ crfr^e^i/^ *=^L^ JiUJyjf f Jt-. tj;^i| Jif ^(jj^^y»^ iTc/y/^u^ <^^ . C^i^^Vj* JtJif I ir> ()|f jJf Jb/*/^*-*^ Jf Jif wi*! J-^ fiv»* ( ^ J J^ >.X II 

M t/5^ ^t- ,^ j.tf £ j^ () ;« J i*J— Jti c^ jfl^ 
tfL i/i'C^dr- 1;^ ir<_/^ c^l^'/C^S^It' 

^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M . 2 DOS- i-V>>if^»jL;^ ^'i/i/l ;;Jt^t jii'^^M^'A^i^^^ yM Ifif'of^trtj^-fli/r^tf'^^^i^r^jf^ 

J/k (/> 1^/^ J ujdiJ J/u^ *. L J1 .^i. <^ M ^f>1JV0>Jr^ Startegic Depth ^/'Cit/ 
,^Ljj*t If Concept 

^ It/5-15 ^jfyiS .^ isWb^j'Lc £ ti)'/i»tjJt^L 

J5 tit lTi&jI** (jfi ii! >^ l^ip^^f- ^ /i\>^i^ 
£, V t= i^if g'^fju. jHjjjfi. jTi/^jjr 

Pj^ fSJ^\^<J^ l3^^ i)J*i-*f ^tjC^f 26, 

N e -CO n sy lixCH i ndu t va))^A JV t* 
iJ ^I*5j ' c^l?A i^Zi Ort idtsu»<^ 1?' iJjJSi />' 

jjp^ t\/^/^t Hi J*^irf t^^ -i^ *i^ ' L? ^' 

iti, tfLi J)^ jTi/lTj^ f J?-'j'i- (^ J V t^iTj^lf JJ 
i>^ti .s,;i; 1 1/^ J t j/Z^rju. ,£/ ji ^ / ^Illllllll^ *lllM(lllill \l-lVN Federationof c^J4f\So^^\^^./'*^^ 
iCt^jyj J American Scientists 

i. tfj^ tfi f£l f^i/«:U/Uj*ijr^ ^ ji£jcJi^' 
J^<S% Jt-JJj J> J/ Iv^l/ DaiitS|juj> 
c^lT Strategic Dept Concept 4-/^ 

^J i4?V-i^ ^ J "-'JA^ 4^L"''^ i-Zj^lp (^ i^ 41 vy <r£,l/f J^y c^tJtil 

Strategic /L ^^ l^^/'i*/c^ Lj U^ 
^ //j *-.!> IThL c5(t i^t jjJ ^ i, jf Pa rtn er 

^V*"^ J^UJ^ lf'j>*^"J'i j^^/fi^ L-f £/> Jf L^ L IT^ /L/ Strategic Depth 

i/t^iv-jCii'Lo/Zl L/ffi- I'l^iC uCy u!*jy / 

Jylfr-jjl Jlij/i:_ i/jj/itf cJt'l 

/V^ J jt JU 4^.^ c/i-} J ji iff uKij^ ^ J^ 

i^t*«li: u>i/f w^i^p nA*i^fc^j/V!^/ = ZAIM ZA]VI ESTATE REAL ESTATE CONSULTANTS 
SALE, PURCHASE, RENT Zufu jiarii Estcitif i^iiahlL^ nain<f hi pre^pcrty i/ir^i/iiig can:/ /nvc^.\'ffir\s 
repix^sc^nUitn'c^s of a// lypc^ of i/ie pn>perh'ej!i suah as Resh/e/t/ia/, 
Com mere fa/ and hidusfriaf ai'eas ofKarac/ii fPa/cisfi//ij, specia/i^ed 
//J Defenc-e, C/iJifoir CJan/en East, RE.CN.S., am/ Sfiara/t—e—Eaisa/ 
a i .^ o /D It /7a/, A Jm a n and Ah a O /t a b i 

Plots * Bun^cilows • Touf n Houses • Af^rtrnents 

Offices * Show Rooms - IVcire Houses I-* J [MRAN KOTHARI /T. :iy|_uhammad §jddique^ t^^ 

0321 "2 Si2 3(^76 
f>33.^-.^2467«2 
C; 2C], CORNICIIMl RE-SlDLNCii, OPP. iJILAWAL ] lOUSL, KHAYAiiAN U SAADl, 

EtI.fK K-2, <L [Jl ION, KARACHI - 75600 (I'AKISIAN) 
THL: (9221) 5W77WS1 - 5 (5 Lines) ni l^hX "I" (*>22 1 > 5»66S2 1 r/KK: (922 t ) 5»66542 
n M A 1 1.. : s I ckl iq Lie . >'.LiTi'i^E:iii'i<^^4y ^^^^^^ -^'^^ ■ '11 ^ y iiii sii fk sipucJ i u. a(?@|^inii i I . com 

URL.: w\vw.>^iim y.umti st iiHi. l:c>iti ^iT^^'^Bj^" W ^^lii; f\(^] j^^.' ^^s*. ^Illllllll^ *lllMlill^ll \i-ivM Ci^f^i^^i' V'^/J^ i4^(3'i ^^f\f^'<i^^ 
i^u L>' i/ J jVjti ^«( !/■ i^f j^ J^if (Jlr !^ UJl^ Jiif 4jUf j^^jU I iiJJ (f'i;-'> p'wt^^l/.r-^^uJlr -Jj^l^l" ff-rl2 

I /* 2006 J; ^'11 tl^ iTuil^U^ UJ^tfi uZ^ < 

LjiJs<^^cfj>/ e^jjSsU ^iT^^'^Bj^" M JtjjPjt f J^jfjf /^I_ jT^^i?- ^(£. i^^Z. 

J^j L L^ ^ J* /«^ ^l ^i-j* i^ l;a? a:, iji* -^ -Tliiiiilil^ ^liiKljihjii \i'n'N L? J^^C^ij^ 


Jlfjt\J UjcT'r Jtju^H l/I-ATL Jif|/V 

u^^fij I JuT^j/z^riii y^ic ju^ ^i^ i/t^yy 


0333-2602902 ttf JtVyVj Jj/Jvi 4L/^ii+ iO;//jij-i_/ 


^if.^f^gjU" M 


-TJ CI II I ll 1^ ^1 Ll.Si I II I II I ^ i '\W.H 

Jii*<Wi-l -r-^l 


iif/jfj \J-r'-^ HL-^c^Lk/ 


j^jfecj^ t/Cr!>:' Ji^^j^^ 
Kraml 

Ms Office -"aJ ^Graphics M/e/j Designing 

MS Word ^^p*. , Photoshop Flash \^ 

MS Excel Freehand 100 Dream\A/eaver 

MS Power Pornt Corel Draw web katib 

Internet - — Inpage "" Photoshop RGB 400/- Only 
[PER MONTH) BBonipcl ua; ; ^ > Da ru I > Kut u t» 1 H a nf i^ ^3rd^Floor^lHai^fialCI->oyy:K? N4 *5^CiT»*'\gjU" M ^=^v;Si i'.V^I '^'^} ^^ssa ^1 i il 1 1 ] 1 1 > -Tl II S I Jl I Jl I \v \¥M 
>>6tl^iJ^ 
di^Afj ^VJj 
l/sTc^i^j'Ju 


^Jt<J^'uj>l^:*^:::u d^kLM,^f^^^.^,^x.^ ^ ^ ISfPffJMJ ^^■Sh^^^ 

N# -n I •* M ii f- V 

Wfrl>3Jlo;www,inustafak,cofin EmiH:iinu3lafalnevrs@$imall.oomi 0JCM)-62344Sft'^321-ll2344S& /^c-'^ M ,*r-*veji* 
^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M 
|i6^-ii^r^^j^T: 


rjvF^rg 
1 . IJwAB 


pH^B^^^^^A'/ V^i^^^B 


Hj 


fe.-j'HJ^^' :^^H 

L^ jt>^^ji/^c^C^*^^^yi£l J^V'L^/i^yJUL?^^^ ui^ ^iT^^'^Bj^" n ^1 i III i ll I ^ T I ilM 1 11 111 I \ i' %¥M 


■ 


k '^^^J^ 1 CK 


1 ^tf**^^M ui^ jti jj^pl J JiJiiwij^ii^Tu n