Skip to main content

Full text of "Akbar, The Emperor Of India"

"i*« M

4 i ^ ^
J',^ .) ^

^ «$* "V? b

%J^4N

i^4'^v

3 H i

b ^ ^-^

'3 S.'^vl

•-5* sŁ? *4;   "4

t\§-v| xjj-

^ ^ « 4

?. ^T.   Jf     O

o'^l *

s •& 3 i

x$ >vi *

^ 4V-^