Skip to main content

Full text of "المجموع الأوّل من رسائل الشيخ البابي بهاء الله Al-Majmu'u'l-Awwal min Rasa'il ash-Shaykh al-Babi Baha'u'llah"

See other formats


l ) iJ+A*" » JL *~u ^ J* LcrfS* p^ «yj ^J* ^u^ J^ v 1 ^ J J*o uj^« 
«!UI^ ^ <JjJ fi^ils-^j ^ JJ W, ^J* ^ m?I jyll , 

o^Lj* ^ «i j*> u^i x-sr o^j- ^cw«* f -3Vt*S! 

ib^M Jc J£~ (a. 2')^ jij, ^LLU ^^ jj U 4ii\\ 
W> U ,1* ^ ,,' «?> L^ C Y> )^>li dJ Xj c*M£ I) fen cjoba ecu curok-L 3> Sic = l r i /0 U 

1 e B«pij 0TpMan,u, A pjLhii.niptt*TCiin,,*ii4i»i)CT«4fc. -* ,3 

«0* TflKCXT.. ** J oUi JL j>, ^ u^ *t J» C ^ f> -U» u£» 

ui i>^ ^ y> %&*<*** i&4 &J\ ^f 

5 l of **n J UI J* 1 ' ^ r^ ^ >)l ^*> ^ 
XL bJL,u 5^ -^ r^ ^ ^ ° Ji>-s; ^[ ^ 

r Of**. 

S3- 

«*« JLJ' -».*« / 

* aU (i. 3") cX* *fr ^W vj -ml J' fLM > W i>¥» J 1 
O^l ^ ,j> 4UT *s- ^ oU 4Hl -U -_A ^1 


20 4 -ui' |pi# U*l* pi k o~*) oi^J J* <l* U* if uJW 

^jilj 4uf J_ j (.Jiii-Fj pi \p J~ ^ IjJmL f L, J| 
io £. #J L a ^ ^i ^jM ^ jiL. j^^u. t U ^ ^JUI jjj 

•^ OyJ'Jij f<*t J OA^ ^ u-W 0^ jsJJJ crC^' 

(iflwd I*-* J !*> ul J ^>ll &% C*Zfy Jpil ^* ^J 
Jl ly^U fu i ^ ^ Uj *±iU^ ^>j ^i Lj pj JL* j 

<■<& JmI &*J\* f^jl C^ijj ^ »>* «il~jj «0i' u'ri/ 
je>J! fit Jji L, JX ,Lfy| fi. U, ^j J«- j ^U ^ > 4* »> *ui > ^ o!> £*A ^ ^ cH 
4,* i/y V •* * ^ Ul ^ * ^ «^ J ^ 

j* j\ oJ jv% *M <*■* •* (£aJ- J c^** r^ 1 

j III, ,# W ^ J,~ i ^ ^ c^ ^ «"' J* u «-* J n ^ v j 
rj^4iii £i* ijii / A e* ^M ^' fi* A* o** 16 3. ^ JUJ pill jij-JJ ^ . 

fjU, «l ^ <*"*>' f 1 - 1 U^ j^ JI J 1 ^ 0* ^ l> *° 

j> u .uiy ■> ^i ju i* o» cu v ^' r^ J rw' ^ 

«ii v*j pi If J* U/ ^ aA Jl C*yr JJ c^ 1 j ^ I. e .AT I.I I' t .11 i !_-» M -.1 J &u ZMj* ^j -^jj ajui i oW 

Jpjfi X, ^> ^ 4 ^ f I jjj Jl j* j^j ^ ^ jjirf ^ 

j^ yl^ 4 ^ j ^ ^f^j i^j ^, ^ ^ (jJwJ . 
j>Ju cjb- jji 41/I J*>- j J^li ]^ jm jiu y ij*t 

J^ V, m) r U j ^ y,^!, ^ * ul /LI UsL 

« jpfe vutfr j * jj* ^JJf j ^ v jf ^ci u^ ^ 

■A-j* j* -3, jjrdis je «uil Jj; ^fl ^ j Jib 

kj* Z/i fil Li, je iU Jl ,>U| 5j j- Hk t*iJJ ,* J «. 

4 oui *. i of i^j (jrt 4,,, ^ ^ ^C4 uJji # 

» g J. Al ga ,| UJ ^ ^ , j, ^ ^l ^ ^ ^ ojJ ,>• oM f J *=~^ (j- «') jU f>r **« I* r ^i 

j»i i,ujj ji ^ ia«Lii ,Ui £>j fii, /^« ^ji *x j ^i 5 

o- Jk ,iJ ^ *U* vdA c^ 1 ^ k J *^*y '^* 

Jo ^ *:U, <uJ o^ U*J jC ^ iHis o^ cr^ W* J*l 

U^' L ^^ ^J ^»U ^ •*(„ yji U* tfj* 1^ ^tjf ^ H 

JJ*" *jj» «_»«** «** ^*i ,jl J»J <J*t»f /J L*J" ^*) O-iJUb 

L Jo jalilj t^il i*JiL J^ ^,i(, J j^ J^ J?U ^ Oj* 
>^Ju/^ Jt, <-•■ 6 b ) *±JUS J Ijja. 07^ 4-* ^ 1B 

il*u ^ J*; Ce JU S ^ j^l Jr J* Jill, >tx Lj^ 

lj**.jo f Lu JI d^l ^JJ ^J p jt>1 ^ -fcj ^ ^ «Vt, i* 

•j-^-i o* ^^ -A ^M ^ J ^ W ,J ol ^L AU 
LT fLiJIj jU\ j. ^1 j 1^ ^ ^L ^j, Y, -Jo 10 js~» j#uj jf ^j, u y.ji ^i ^ ^jiii*i ^jjf j-Ji ipj,u 

»5 ")^>u-Wf ^1 ^i oiiJJi ,• 

U-Ji 0^1 frUj i^J- jLil ^Jc Qil yyijJl Hjj «> (J. 7 b ) 

jA ,*./ v> «* L J' c*s^!* *■' Jj» J' c^ 1 -Ai» ^*- 

S*^j Ji-^ 1 JfJ- 1 ' ^M <J|P ,Li ^ Jli ^J« ,ldl Jj* ^JlJI 

jjall JJI 4jjJ rf-Jyt. _^l jjil CJ JI ^ «?J Ji j: ^1 Jr 
^>JJ ^1 ulU-JI >• * Jl ? -II j^ii j*J i o' ^1 ?o I l« Jy U Jj ^ 4J/L ^) if ^U oLVf ^ |Jc | f y 

^ Jf JU, Jj.3li ^ V>57 J, SAi jfc :i| I ^ ^ j w 
V ^i jjf 4il| J j_ j J\ .sLr o!, tfJ UF ^ ^ 

««/^ ^ C* ot£j «-> -UiJ ^- ^ &*, ^Ul U (j. 8 b ) 

c^lK ^ cr>VV U ' V^*U A ^ j*JJ j#l 4 
«lll *1^ jJIV, -UiL \yJ ^jll ^ J^| ,£1111 ^ j ^C J*t *- [^ J-^UjJJ 4uf ^jJ ^ £Ll C,Jji ^j oil £1; 
r, Ji U j -ml V UT Jj f^fcl ^ L ^^ > j -uii Ji ^ 

(■j** i (*■ «■) <Jur J^l ^ ^Jjj Jjjj ^ <uf olL jjjfc 
J L. jli <«f jl ijj.li r / L Ji C; JLi| ^ I^G ^ 4Jjf oil 

L Ij*, l>^ y* If * l^l-if 4 ,*!« j*> j* jj js U* 

is J u,rk» j**** ^ W >' ^ C/M^' c/ J^ ur^l c»w 
)>U ^l> I ^0 Jyi ^JUU /yl^jJl jp; LT^j 
<**' jtf*f Jf Jc «iU^ ^a ml ii> 07 C ^ ^| y» ^l 

J, ,^yf j jj^JJ ^IL* J «Ujl ^ ^J jtf 4* tj,je\ j^ 

^ jJ-,> J*>* jJJI 4,1*11 JJJI l> j .SU Jft ^ (j. 9 1 ) 
^lii ^ UJ _^j ^| i^. j ^ L jjlL>j lit u 
^i JUi -ml t Ci ^ i^ ^^ ^jjj ^u iu^ ,.,^1 0- 

r ^JI JLJI jjjJl j» 

> fji l jj j* ja j i ii in, iik j. >? *j* v u u > 

^JUI j^\tpAr fa* r^ *■*" °' J ^ fo * ^ 

|> ^ Xiil !,•» 1, ^ fin 41)1 wUT lyjj ^ 4ii) if l/l* 

iyl ifa^ri oUrf J J>^ r^ 1 ^ r°* ^ fi** 1 J ^ JI 

a^l ^ *> j- r yj - "^ > sJwi/i^i j*i jf 
j£ > r^ 1 °^ ^ ^ ^ *F Jil * ^ J,lf ^ ljJ ^ 20 

jn 4mI J UU- fA* ^j 0° '>»> ^ J & i JcU J* 8 
sk j oW o>i r^ 1 6^ ^i r» ^i J <'• 10,,) 4UI OL.J j^J*^ lJ*^' T*" U"^ i/'j J 4 '!/^^'^ 
^ J^ i*JI C-# j* J> j^.Ul j* r «l ,1 *U j- *>., 

mil l^j > <ul i>* UX, mil ^ ^ 1^1 Qi ^>UJ ^r 
o-JJ ^J U j bCl L <uii j* % jtijAlj jt4\ v^l 

n^tkjib ^ «uil ^ u' 5l ^ifi L,, Osf^ j*l Jl M' 

CjU^ J-yli (j. 1 1*} Jtj ) ^J J*^ jJ^il yd «l, «Uf U/ 

« ^ J 6 ^ r^ 1 J* ^ eA r^ 11 ^ ^ f 1 

?- 

^o^^^^O^^a^./^ 1 ■j 1 **-" 1 **' L(ji 

20 „U l^ 1 (J ilCJ k_*^ j^j j »&J *iiJJj £»*_> «->-* 


2!5 ^jJJ ^41 j» 4l «ll 1 ^l> iSLii J j*il o' o^» Jtf ** ^ i* yJJi j-h trill ji^fi u, c ysi ^ v u jr j ,ui J.„ 

^^"ilij tlfl^-Jl J»l ^jjJ A^iiyC J>Jj C-iL L, J.J ilj^>J aILI f» 

jUt^ trt*^ *!**; ,>!* j-**-! o^l .1 Q Mil' a*^ *"*^ j»l o' J' 

♦jj IjW ^ 4Jjl jc JyU pi L Ji ai jljll Jc 4jJ ^ i ja 

j* J *;J Ji j^M' ^ J^C 1 «uil l,»l jX^J >jj^ l-*^^ li) 
■ J -LI) jsUf jLJl j*J oil j tf LLi tj-f^jtu uW h-«* jit J*' 

J^ J* W t^J 1 *W Wi i Jf O* '^> J ^' i*M' 

4' ^ ^c ,b i^ ^ jr j u, ^m J ^VJ u^s <uil 

^J ^ Lr Lj-t ^jr- f£- <ji*>* J j ^*-> c J>*-# j* 1 * U^* J4»J 
JU- ljjf~ U js /i^jJJ jl—jl Li«i*) lilJ^ Lie J», kill L*.. ,J Li* 
-UjJ j^ *«j-«> i^jJ JU '> 41)^ J» ^Ul yo lyl^ ^^ 41)1 au 

4ijl iJjUi <u~* ^ j^ij Ji ^Jil) JU j) J» ^~UJl LJJ IJj» 

jij jmt ^* ,j# S, ijLQ j ^.Ul 3* c;J ^ ^UJ jlLL 
^^JTj j.11 L>| «^i£ ol b*jl L til <uU Ji |Lr JC M Lil f ^> iw i^ji % a^ mJ \ r a j mil 0jJ ^ ^ r ,jui % ^u ^Ll ^ „ji | Ju iLi |Jj |^ j ^j |^ J^ ^jj |^j 

Jiji ^1 o' ilCI, r ±c jf J* «J „,*, 1,J ^Jj, ^ ^ J, 

w U^uJ U V UKJ 5u L J* ^j-UJJ ^ ^1 | jii| ^ j,| 

j- jiL di JajiUII ^) 4fJ o' Ji ^Ul j*LJJ JJi 4uJ ^ji 

^jdf Jt >adJ ^UJJ „l ^ ^jj ^ jjtfj ,^ ^ ill. ,U* 

Ul ft A 1 ml ,» JL iSl^ jfcJi, ,£La j j^-Li J. L I 

v^j' u^' *** «>j 5^k ji 41)1 jL l> r y L Ji ^JJ j, jjf 

•^ cr ^. ^ ^M yi ft Ji „ L JJ ^^ r yJ j^j i, 

» k, 4vl Jy.1 pi L Ji J,*^ -Ji jr, ^ ,1,1 ^ ^ rfi, 

A utJJJ ^ 4Jlf cU t^Ji % a^ ^i r L. J l„ Jj^U ^1 

iXi! Jr iJi ^ j^j -,) ji^c ^jj^i ^j ^^ a^j Jr ui 
25 u ^ jy u u^ jt&jl}^ r i jL j ^ ji (jr ^ ji) j« .oil uU 1,*- l*, 41)1 JU U*i l* >L^f *Ue > «C*, 

4ii ^ .iur^ ^ Jf J fh? 4^ J ^^ <* 

>J\ JlJUl ^ *(, JLi* fll ^JJ J-*, w-t •<* L I* 13 "> r ' 

,^1 oUt j ^ ^Jl Si p?U ^ .W« «ui' s^* 
Jb JUt cr 4Bf _^ ■*■* c«&» ^ 4= cA -J- 

l> J* (toM* &i^ » 5'> «*■' iw^ * ^ ^ ^ J 1 

ajjj f Q/l •> J o^* J . 4Uf ,*» Ij-J ^JJl o* ifi "*' 

^U ^ ,y-jJJj *5UH «>j 41ll .J;- ^C |tfflJ **k- «5-^ f ^ 2 ' 

irJff 0^ jj- 11 ^ Ul r- 11 ^ ** ,J * *• eU ^ 

tj Sic. UllTBft tJPj./k*i* XO- palJ JUJI JJ! »>lf ^\ ,* 
J u-WJ -fo ^ ^ jujJI ^ j»WI JW1I 41LI oil i£Us 

j ^ jjjJI iljUl a -»iJJ f> j> .ml *U ^ L f,*— l ^Ui 

jJL %j ll* illy I jalj, a^l «^i W ., -Lil If jJ^I ^1, u^ 
10 ^Ul ^ *l^ (.1. 1 4') ^-j5 A»L Jl rli j«, 4Ul wlfLj (- 4jJ 

4JJJ Jl J^l j» ^ ^' ,*Jffl JUI jJ» Hill Sjr-i j* 
J-iill J/ v^--» Mr* £* f^" J' Si/" J £k* "'r* k <^'j» 

^^1 c-i- dJjf _,_,«— >_^> 4 j 4juJ jr-if iM £,Ji ji~ c/= 

I Vfj 3j Jj| s&Jl «> cy>J >L-^I ^ d^ j^J 6 Le ^1 

Mi-Ji ^ Jv J - -*•"■ ,jJj -&* *~ ^ u ^' ^ ^ J ^ 

^ U, LyJI jijJJ *2UII «UJJ Oil l^iO % 41) lyH fJ i L, 
41)1 Jl ^j CU v»" ^ * i>0* J c LT °^' W J* f ^'^ 
J* ij*i* w^ <J^ 4" ('• 15 *) U^i LT^' o^ Ol? -^ 

j^f jjji oL^i j^ q*A* **& ^Wfj ^ r^ ' f^ ^ 2CJ £j\ jUk ^fy 4ui jf jXU- j*i ^ J j^i J* (£Q 
^ \iji Jjiji i>, u ^ j £ bj ^ jr^k *J jj^ 1 

,Cj^ Jc Jjil£ ^juoj! J rfjll O/J? ^jJI ^ J-J-*' 11. 

uy^ji «*" JC l>J V, j ^'r^ 1 J Cr* J r J **"* <J jJj ^^ ,ft 

^^, r ^Jl J; >J! f ft JI V ^ JJL- L jU* jfcll J ^Vj ^ 
jibJl ,^Jli]| yj, <liu ^c^^oJI *irj <>tj3lj <Jjfj*JI vU-y vM 
J~- J ^ ^ ^j J,>" J £l Ji *^J\ jjjJI 
% fu i jIm otffl jl» I^Jjc V j^Vl *% i Ji oA- uMl ir. 
,j^ iil^ l*-*^ w^l u' J* Oji^ ^' u' e cr jj*^ '•-o** 
-.c C-H jli JjJ u* M j Oj^^J f***' u' <u' ^J"*> »1*4mI l»*i 

0^" U ^It «ttil o^- l«j> uj**" -^ O' ^-j *-L~' -^ *J etU ' 

l^ ^ oi J >J * ^JJI >i Ji *^8j» J^J J** cr ^ ->* J 

411 L [,>f ^jf l* ur'^j "Ul' °^ ^*>*i f*V^j OjJ^" 
jSf> i L J; ^ * 4Jjl > ^JJI r » ^1> Jf^i Ji' J 
4Jul oJ J^ uj^ In ^1 cP O^l ^j jX\ g\J- p \*J- 
u& *jc ,J,JI ,i A* L f>, ^--il J ok^' O^M if.^ U*k 2r ' iii ^jl. Jju, ^^ E£ ..IJI jjjJl 4juI c^U ^ XL jJb lif l,j-. 
^ pCjjs L*u, b**j ii/u, ^ J"U^ LjL liUji' ij^J* m+j 

oJ ^ pitJl, C .,A ^i j^/ <ui <u^ ifi* j r \*,% is. 

lilJU j.^ 1 ol iJCl >* ^ f U Jl iJLi,), jUJI > ^ 

i,. » . 7 Irl - M . I II -_ I • I "j.Ij .1 ^ 1 1 *. II J •**' if tA^ ^' wr° u^°' if* J* ujJ* 1 ^ o' *«jf c^ 

^IfJ, CJ^JI (J. 1 7 ) lUf Jl Jt l>, JL J J^ijJL ft J J r, 

cr^ cK Jj Of* j?* J^ ej <il' ,*-l **» £W ijjll ^ ^ IjJv 
Oj^ ^ u' J*' J»? -"I ^ ^ jj ^ ^J| JjS, J JijfCj 

dt ^j •«** «ufi v'J* jCsU If *UiJl % I JXa- IjJj* lil I* 

^ 4-Cf j 4Jjl M* *->lr" °% L f,^i*U j ^j*. „, X^f 

,i 0r u ^ f l jr^ tfiiui j ^ jr jej ^ ^> <uji 6' 

13. 

■>*■ I jt y^ **ui Jl -»*!" l* "-^«4J J*' ,J c i3*^ j j»^* (.r^ «n 

^•u <jLI O/Lj <tul i^c ^l> j lijj# o^ Jji fJ u/£ v ,:1J 
j ^JJI ;aS»l *u ^rJ J-k*JL j^» ^t j (j^.: u;| ^i Sjw iiJ| 
[frj&iU, U:;_, ^^ff ^^ Jj ^^ J^ 0j ;^, ^,"5/1 j 


* r * -LL ^ m,! v ur ; >; ^jji ji, i^g j ^ ^ ^ ^ 

cr/ fir-* ^G 0>»«» ^J 0' la. I8')j,,tfl tf) d* v v Lii jt U, 

io L JT ^ «u, £ U JO u- ^ ^, > Jf J Uj, 
IV*- L5J j ' ^ <uf cU ^ L pOf ^ f U ir9 J« Jl 
£**£ u\ ^ u' J^ J ,jJJI j« 4U, ^ L, ^ ^ j 
iliJl j^U j« Qr>» J^s* JJ ^ ok L £J JJJ j yjj ai.iT 

"^ i ill i+* Jc ^LU r i, r ,*Jj ^il ^ jjj a . jj 

^ jJ (>, i ^ jil j jXjl L 4Ji ^ ^ij ^ ^f, V L 
^JJl >, y-Ul ^ A ^r c ^ *J& Jc Ojjmu lifilJjr 

o* v>l #1* JUJJ^ U, of u ^ ^ ydt, j-JJ ^ ^ 

fail, tyttt .st-ti ti ^^di l ^rj J 41,1 Jc fe ^ c ^r: 
lyi*!, <ui mU oj a jj,r (... irj^adj ^,1/ ^i i,> ac JbMOJ diii ^! *.L - r-i u . «"--Uvi r i* . s utj-^ ^1 o f lM ij* g, IX jJL *,*\ jkjt Sijf Jj JjLk: 

v ,Jl^>Jj dl^ J^i ^U U*0 j ^JjU Ca o> ^ ^1 liEf, 
^ -i. ^jJi p|j] |> jJLJl jj, lip u Jt 4|| jfij j 

Jc, ^ «** 4 „;j J ^M |> f y L jj ^j* JBf J 4J|J oU is 

> cijdi j>i ^j.n ^ii ii_,jf i j, yt <^\ -^ ^ 
^ ^ ji JW j= (-1. i in ~V ^;' (j^-u^ -uji £** ^jl} ^ 

j- *■* J ,••■* ^k ^ u^j*; ^ «Jl £J U JJ ^jJJ is 
Jyk" ^j, *IL,; Ijj <ul u Ue ^ J) r lc ^ ,Uc ,, ot*N 

Jj r ^Jl «, ^ U Cut H 0' i«Jl ihjai- oi ^M X- Ji 

JO Hi 1^, J -ml oU ^ l]> Cj/ ^1 pflJJ j-jJI <u/l 
* /^y 'ftj^jp hot jL, ji <ul o^ Ijja* ^^1 \S^ e iji !/!** !■?**• CM' //* j*V Ji_r' a r* «^Jj j—jUaJI lilii 

il* ^Jll^xJl ^jtU ^J ^-j^LiUl Jijj j l«~^« Al>j jijfi Jl 4J-.UI 

ILs- ^Ul Jc Jtf ^jj| J-ai ^ |J*, XJi\ jft *l,*m&i\ 
H> ^J i-L JI ^jinii-Il £>»,, 4*|l S*Ue wl> u - ^J»jlf <J-i> 

J ^JJI r lill l> j LU> ^JJI « _^l 1& Q pi L Ji UL 
Lj^y'i ^^ U*L J| - ; *"J| J I^L- Ujt^ Ui«^ jJ Jl Lu *i^ 

eujr, ij^ r Ci j ur^ujr, juui j c oUi v i y i u&ij 

JIJJI ci-ii, XVJ <u» o' J' k*> <>Uf>JI> j^iljOi 

w jUil ^b il Lw- ^Ul ^;l <u /.Uf U ^jJJ o^iJf IJj» ^j. UJr^ 

^UUI pVj* j* f.l. 20) liLlc ^ Cc dljjal bac^l J ^J 

^■» <UJ lJ* c *!-;-*> I Ij^»j 3j jk»V o"*"^ O - r J l/***" *J* ^*J 
iiLu* ^J j|i»i-J <jL G UJI y> ^ tjjLtiJ ju> J*> <v oj»B j^jJ! 

'.Ill ^[y* /(£ O-Jj ,»»jl» 4-""* WuCJJ J ,_J ^/6 ji ^=» ijUi ^jlj 

OJ* 1 X> ^* w * * j^ ^ c «UJl u"j'j ^Mj^^j J ^*^* *s Oj^*" 

lj-b .*U 4jjL ^ ^JLlJ die ]j>i t ^L; ^ dlJc »<, G vU %j-j*y u u*M. ^ jr, ui ^i jii ^ t 
v« i> dJi* ae ^ jmi J ^11 ^ ^jj, r^ |^ ^ Lit 

i 3iL cJj; Jil ifity ^ ^ ^ fo ^ J.. JTj J, i|j| B 
* (.i. 20") M) ^JJi U iSiar b,, > JL. ^ ^Ild ^ 

r ,JU J* £J ^dli j, jj| U^l ^SJJ^o-J xo 

ok* j ^j* 'A jrf-iij a uWf oy=i ^jji j> ^ die 

^>> fc> V> Sh jc fj^ j. ^ ur ^ ^ ,j ;> 

O c r^» ; «jj jl J*t fwitf* o^J£, ,<fj^ cy"J~_, -iJLJ 

4> <*# a* oLii jj > w, l^ *it jr j dfcy „ 

JA-; o^ cr* ^ C^j-^j ^AJJj ^ ^ jl*J 
*l-i« L .jJJl ^ V LCJJ j ^| U JTl^j }^ u v, ( lT . 21") e <.. jXil J>^ ,JI <^i£ LI £11^ W ^jjl £y:i ^ L.j u^. 
^jj ^Lc LI l^ ^ jr ^jj ^ ^l ^jj/ ^jtjf 

r. cJ* w *Jt I ^^J ^ ^ jij*] ^J ^ Jju 1 *1jCL j <uV U^ 

^l, fa. Sf l^ljj L pi IL*- dJUs ji ^ ptj s ^u 

-JJf ^ uA^^ 1 ijJjf ttoJ~f jlfr 21") yjJJJ fU. Jl iJiiJI 

in J» JJf ^ ^iu aJf ^ ^ j_^j ^ |^u ^yJ) J* 
*J,Lf ^ yj| Jyj *> ^uJI SL L J^t, J^U ILa* ^jj| 
L ^\ I Jil ^ ^ ^ ^ ^L^ fa* fat 

|>j' ii ^(l jrt^U Ij^l U«? »3)» ^ .jj^t ^ L, p> J-iJ 

ifi ^ r HslJ Jfi uJi L JL Jil 4Jp JylT L^ ^ ^ o/ «HJ^ 

.j« ^ ^^.i. L, <*LUJf j **LlU ^L Jl !^>. ^u= w^k" ^1 L 
^JJI ilj^ j+.j ^ Jj L ^ Jl y; ^* dliUlj £lj^ ^ 

JJ *lj* j* lJ ii ii ^ U ^J\ S}Llj dUi (. t . 22') fc ,J\ 

^jji .a^L ^i l SiL.\ f \ J7 i^ y» j ^^ui ^ o/j 

2S ^1 U Jjj d*jy&t *^s *kj\i iS^lj jjjJ^ ujJ-' i--te •»- l_AJFj ^l*~U j^Mi} t_.j; IwJjIj fj\jM»i\ jJUl l^jA.j ^l— »J.f_, 

)J8 ^i^jlJ S^JwlJ Kjy^r U~r*" J* //* ^^ c ^j *• *?* J*^tf P^' 

>* »j o* 5* r u J* cfi* ^ S* J ^ *M fc/y " 
£ yi i^u, jsjsJi juj^jJ/ fJ J/^f jj. j j^ l (j. 22") 

e > ^Us ^ y*9 ji^^l u* r 1 ^ J f^ j '> -/» o- <"' 

^ tjl fj» ^ J* ^jl*" ^* |^l O' Hhf^ Vr^V'' 0-^ ^"^ w^' H 

^jX.i j, aj Ijj'U J>j ^. 4jyL ji*\ Cji^jtf ^Ui Cj\j&1 oJk Ijityi 
j^J-L £y* UJ jiL ^ ^1 c-J! ^ I Ji ,j*j*UI j* 

^' ct r# Jf J ^ -^ L-'j f^' ^_^i c^. 11 <wi w,^ 

uM J L ^J U£ j~- v 1 ^ ^j ^ 0>» cr* Jj**J£ JyjW si 

ij^JI ^ -j^J) 1^* i^Jji «u^» ^ ^*JJ l,> JjJoJ ^J u^Je^l 
aJj, IjyjjJ ^ ^ U ^jJ) j^jJJ jUJLH tiUil 4JJ) JJ v> Ml '> ^ 'j>* 4 «UI< u^ 'j^ 1 j ^ '>•£ X» 4lll a* IjiU ^ 

vbc _^vi -c^u pjj pLjj ji j^r, ^£ii r ^ai mi ^ 

^ j ^" J»J L. j t>-/*' ir f*~*> £* J" gk ftJ* y**j ^* 
*>M "^ dJr" J> U J> J^ ^ > *J» J* J*J LT 

Jt d£; ^ ^jrf jl ^* Jil J| c-dl, ,ujj ^^[j JJj jiJ is '( wUO ^«j^ -ul^ ^t«iJ i« s J*»j ^itj j^u* 4jj! Jpf ji «J \J* ^di jsjji ^i ^ c y/ jj* *j £fl ^ ^ ^ ^ui 

^ M J ^Jj jUf ,^1 jjU Jj «j,l ^ ^ U Jfc 
^.Jl jS ur^ ^ L l„ ^>J ^U 1^ ^J ^^Jl 

j^ gj ^ r -' o' .nr j^/ r cyi Jr; j; _^ jJ ^ j 
jX\i uai jii, ^jjf ,, uui, ^j u uu ^ air ■,(, 

•UJ' «*V ^JJJ t L, . ^ ^ _^ ^tL JL,^ JU ^ 

-U J U^tLJ Ji, J^ ^ ^XJ JL; ^.JjT ^ > JUJ ^ ^ 
C,Uf % U utj-fJl j* J.& ^ «SM jUI j tf r 

J^ ^ j*3fl l> ^ r ^r / ^ i/f jj\ ^ ^j | ^ ir 
i-i ^ * r^ fc d. 2 i ■•) ^ ^jjj ^ f ^/ ju ^j 

^ ^ /-t' j ^ ■ u Jr ^ r rj ^ f> o(j ^ij ^ j,, XT. 'toi jk jj ^ si j) i *>{, s^i j J.-J \ 4$ ji l ljf 1-1 ail S^jj j j^l J ,Ui ^ L I j- j«H jjall cJUJI j.) 
u-^J, ol^-JI jJi j c ^j, jUi ^1 *i.« ji j» 4 Jl V 
Jl }l Jl <*b^ j ^Uj-Ji ^j L ) ^LJI Jj| ,J Jl, 

* «jf ££/^ <jiJ £w>JJ j»l Jlj s>U; «j/ jJb (1/ ^Jf il^ Jiy» Si 
V ,U ji y» Si Jl V JL Jj- J J*ili t^il (J. 2«V) ^ l 
JJ Jbi tj' J- V^' *>J^'j CjI^-JI ^c^jSM jl», ,j,L iJJI 

JH 4jii f JL ^Lli j ^U e U! <U~ L u' _*-JJ j** --ii 

>-U j*' •** *> \r- **^ ^ M* ltJ» *yi ti A I* 'J*p ^L 
,,Jfa ^ j l;^ CL ^ ^ ^J dWl j ^ jf J* ^^ 

^ l>j oUil Jr ^ ^l| LL J^J, ^ ^ p ^ j^i I, 

j»" ^ ijj* ^ ^ lJf V* ^ -f*l > ly>U lit ^J| J J t 

J r 1 ^ 1 ^ : J W ^ r M& 1 ') J* 1 ' ^ J-I *J ^ L 
" <s^ &rf c^^ q- ^1 of JJ ,>• *~l jA L ^JJJ f U 

JU jAj j,^m £*j 4iii 44-a ,,!>» jxyi j j 3 vi 

JU ^ ^JJi' y-jjriN jjil 4JJ) JUu j, ffl jC» j ^^Vl r*V ^ ^ •«' j» 'yU Uj V- 1, Ji ^ ^l ^U| 
L. UJ ,Lij V, ^Jc j^ jU ^IJjl. j^ V &J| j ^ ^j 

(.i. so*) ^yn *> j; ^ ijB u jji v br j ^ ^j 
U mil r irj j*, i^ ^i jUi c ^i ^ [#s ^ ^ 

^ «uj' /Ji o- „ydJ *>W j mil Jl Uj ^U Cr ai, 
^ j^* ,Ljji U fj Pj ^y Uj <uf ol*^ »sULi* _,tU A ^ v , 

*i ^-j wl^JI j ^ J- ,^ c? cr J*' J J--*. J, ^J 
^1 j -* o^l* ^ mil ^J j titojJCsl ^ L Ji r L 5 >» » 

•V U^C >!, rfl(J C^^ uU* ^ e Li, ^ ^ ^ 

J* £> ^ 4I|1 0^ J r Jl ^ f> U C U) J, t y| ^dj 

^ >l* u,>jill r ^ If ul ^ ^^ JUL oO i,W LT - f \JT jf~ vr m~ *.««,., *m«"j U<V*' ^- Sj^J 

oj) ^ aX Jp, i*L» j U jc jC, ^kJJ jjj 4fli ^J + 

*UJl J J *#^J Or^i tfj^' tfr*' lP *^*" «j J-^% JiJ 6 

ui^' cr J* lj*- 27 ")o^^' ^ ^ jJ ^ '> 6'* -^ J j£ 
u«jVl }L Lj; ^Lyil j ^l $ ^ s dJUj, «;U, «4'j *^krfj 

• J (Uc i^/c) -~i --AMI -^» _lif ^j\ dllLi* d^LjJTJ J^f J-* 41)1 

•.c Xwiijf^^ ^L£J) oUb/** li^ jjl Ji ^^Jll J{jw Jlmlll 
-jJliLJJ *j9 /yj*-* *j ^*^ LubJ ij_f if -t* LL-J* 1 VLr* u*JJ fcp^?"** 


7"l •A so 4 J ' ■■» 1 

"^ ~* -, '.? *- 

*^ * v* * J _1 -T^TT 'J "* 


_l ^ ^ ** _b :>i 
■^ ?^l V° b 


-J 


ft 

Vi 
J S^V* Vi-1 l^K o^;j V*^ 

-? J? i-j !■ b J ^ J j ,i -3 3 J 55 3 1 rl . 


3 p p* vl b-o -3-1 voa ■? > i -^ ;= =; -T\ is ^ 4 

' - o 

-Mi 
$ •£ i -ft** 
a -5 

-as 1 ! 

V i 

tm i 

3 O ?4 M 1 

5 i - 

r* — *J 1 J 1 j * ■x ? 9 *; -: t i * % "fed 3 A-S14 — * "a — * 


J -ft — s 

-a "^ 

^ ■-D 4 -* 3" ^ * " 1 


_5 ; $ _! 4 ?5 ■>4 "3 k 1^ 
J ^3 J- I 3 ^>*) ^ 3 J 1 " ^ ,] ^ ^ ^ 
j. -3 Jq^3 Ki 


?i C4 S 'l J J .! - 

-91 ^J V ^ o 3 4 L " E £ £ 

^ ji \^1H.4 1*, v-» o* ^.! * * *i l^} il fit* i*li*i £5)11*1 

J 1 i/S-j- 4 S -" <3 -J. =j A J 3 4 , o _, = J» r * _?-^ ■•> 
T-j I 1 ? "T^ - ■=? 4 K •> i ; i. 3 3 A -»■ "» - 3 = ^ ° • 9 1 

^ , ^ \\ * t ^.4 %^ 1 * . * 3 t -9 ° ^ A Tji MPM! w* v^ ^ & j*y b Ji^J V tiliw j oWJ'., 4* 

10. 

jjjall jjall .JUJI >>If olLLJI <^V 

v b3i j ^ Jf j>i^ ^i ^> yi * -3*U" c/ *•< 
irt j>l *^Jl j^jJI JLJI ^JJ j J £\, ojLJJL j**. X» «£* v> 

jj^j jj^j. ^j ^Ij cliJi ^ J ^' j^ ^ ls>^ j y 

f Lij tjX Jde m djLLL^ 4*if ^1 j.»f ^jw ^ ^^^jJi ,^^1 ^* *' J- W pi If Jl o.X ol « i~ 1^ ^| j. 0j ^ ,, 

rU i* ia f .^i Ji j ,.> ji ^ .^c 4,1 ^t., 
e,. Us », v urji j ,p ta uu , ^ ^, r - r » Jp £m*j\ ^ 4|jl Jfc» lyuiili t-fe*xJ| JfjJI 4Jjl I 6 Mv^ji j*^*i^> 

^ j^ ^ U l,U ^1 o' fd J» o>^ ^' «3 J t^oaJ' J~ 

r * "i** 1 ? (jn? f" Oy**t »j~*t J^ "^ Cr*^ ^ij« J ^* ,***» 0<J^ 

"A U Jf^=j yijlfljOJj, Jl J ^ Jf ^ J^J ^1 J» O^**^ 

OjJi> |pl u' 5^ l»W *"* 3^' Jr- '> J* Uji^ j' Ur^' 
o' v' ij* J*' ^"V v ^ O^y '■a' IJuLu Jil ij»Oiiij (jl 
^ lylj iU! IjJli , ^1 jc ipt ^1 \/^ V, or-y 

J-iJl j»tL, ji <yU Jy.J ^;L u/L., Ojh>**- j^-s* <^l* f» Jc* 
JUL JLUf Jl* dJjf c*> ^L J^p.p j-3ff a - jc 

,: ' Jr J a* U^' *&?* ^ J &J *i*% *>^' J ^Lr* U* 
jJj -LUl ,> J XI Ub^ s-^f JijA\ jjlill 4Jjl Si 

Lf UIj .^:JI jj^lJ ^LLI^JI s v JI mil '111 yAf »j/ jj j^jj 

l ijstf 6 V-Ji j ^-^JJI 4U-f jr ^lJ jr j ^i, -, S'l , u i 

) JJ yjjdl lyw,, ^J, ol^Jl J ^ JT Jc 3iL mil 

^Ur i^ij ^/jJi j Lsj Lk, ^r jjjJi^i J^ j ijb 

2. 1 ! i*lljT ^ J-r i^ o' <uJ ctil l^i^ ^» <uJ ^cIj I^UI Uj jrf^ii j 

frl . I i I 1 I .1 I i ... .It .J St s- v J y l *j ^ (.1. aa"j o^»^ v^' J ^j ^j$f_t*u* jj*, 
#»> v-«? O^L ^L jyj, ^ ^«1| jUl jjjj) in 

a-* *M> U* o*.A* U^ ^i j*J ji^J *»- o'j^ Jf" j 

j&i jj kS^" lS*" J-* ^-j urV *«if O^ *^U^ f'jJ> «^J Jj*j 

L Ij»j *:- djjj^ Oy*-i uk Oj'*-e f»?j 4li' j* jt* J*"^ &JJ 
^^' ^ J c tf -ifi j* j V* j ^SJj ^Lc jr j 4ul ^ 0r Ji, 

-J' J-i o J ^' r^ J 1 ^ ^'J L. J/ j^J ^ i> v _^ 

J 6 ^J U^ J^jc l-J^ 41)1 4U !pi) >1»m_, J^«J dJf 

* I* V* *r'j O^J* 1 ^' u' «UJl o_4»» jpjL tJ * jli rtiif ,.aL jTan *t/~ cr *-V*= J kjj^ **v <J* w -r~ -?— _/**-r ~r->- — ■•gap-* jj-^ 
V-> J?** J c^iUl ^l^ jaLj 4j^Jf J,y£ JL, <tfLl J 

r> ^jJI fj+ cf^ ^ j r^J* r^' 'j^*^ ^ v^*^' t/-J*Jl ^LjJJ 
d»J j^ JJ*, <yf «.L -LJ/I l,jlf jyfU ^u;J .LJ lc !^ 

jUlf ^ ^jJl 4 (1. 34-) 0*>l L« jU L Jl f csi 

Jl>- tiJule l55*-I If frjH^ cLLoi J±IJ j»| JI ti^ll J, pLLJ ^X 

ifr ij^tl *» ^f^« ^J^i) J^pj rj_/^ fw^* "^ l-T^° - ^Xli jj ij-j^t 
ujJ* O* Ojo** ^^ *** j*>* ftf //* )J*j "*■ «^ji* u^l ^L/-' 

^ J o*ii r 11 * '> o^ u' *W ^ je i^*j^ J ^i, 

^ j^** -/*' ^* [>j f **l y Vj^ c/* ,ta ** ^'jjv v***»^l ly^Jr i^Aj^"' 
<ul jiL FjriJ ^i^l^Lri) [ f j| lteJ ykL3 B ^^ ^^uJl jJILJ 

JuJJ ^pjsil *wl_^l ^ ^ j> U* i^J^I ^^' ^r» Ijjit' f* 
^•1 3?Jh ^ ^JJJ>iJJ J> o* M r^f ^ ^ U r ^J! jA,», -^ j ^ Jr iLj ^jjj jj ^ ^ j^ 
* jJl ^U ^, ^ ;j, ^ ^ J. . ^ 

>i yi ciu ,; ,ui ^ jj ^ ^ J^, u 

J*-' *a. u> Jc of r U ^ ^jj| ^ 4.U j^; 

±» vW ^ mil jo ju. £> ^jj ^ ^ (j>r ^ 

a*W»» 4|l J ft ^ U ^jJl ill |> j. ^, . 
^ oU> j d out ^ ^j o(j . ^ ^ ;sJ) u 

t S^ * ^ Lj ° U& J ^ cA w* * * 

% J* -^ *JJf *, 4,1 oli j y^ i ^ jr J ^ B 

f± «** li(, 0,^ 3f r *, «,| j. 0a ^ ^ ^ 
... . - r,:V in j i.*t« :. r .. . r *- r J « ^ v >" .»/ ji^ol dbjjtf JJ ^ ^L.1 j* ^ j 

m\ d*> o^ yijW ,u ^ ^.i «i \ j, ^-^1 
'» * ^ U^ ^ j^ tf ^ ^ ^ jj ^ ^ ^ 


i, T. ,- , r^ *-^^ «^" w ' c^* 'r^ *» ^r 1 * 

^' fV r ^' Jf j ijjrito irif, ju Ji (j* r »^i ^ii 
^ ^' ^ i^js, ^u 0j i^, o^- ^ Jr j vr I C ~ i^w ^ % ^j i oUf d lL ^ # Uji ^ ifi 4ii) ^ ao.') 

s )ioF J— tT J-*tJf « 

^ ^J •|* J Jl ij^l *> .,. tf Jjj i^j ^y Q 

r^ rC-i u W-a r > *ii «* Ji ^ (^ < ^w/Vui 

I J A =, !>». >,, 0w A W-|Wt „ ss p>K y>| 

2) .>™ ■■»■».. J r MU ,« , n „„,„,, 11V „ M;i|( f J „„-„„„.,.. 10 ir; L, *Xj j 4ul jfj, ^js LlpnjTL ^ < ^ ^ 

r, ^ J^J (J l»Je ^^-iJl *UJ Cc jX3 ^ l> 0^ i>^ J - * «-/*' 

^^MJJc (,* J Ji iSU* ^ ii* j ,*£ V u 
^ r jkjJ J> j. ^ 4Di Ji **, u*>k js^r ♦ r^L 

^il ji Ji ^ui ^ r^xj 1j pji <4jJ J* V*> & o* 

m ^wl jjjJI 4jyl «** ^4^ *J^[^ J*J' ^ jJoi, ijy) y— i 
^JUI *% M ^ ciUi-lj ,U)) vis j ,Ui ^ ^ ji J* 
ul ^l J g » JT 4U JaJ, oL^J cik j, ^1 ^U <)ji, 
liJ jX%Mj^ L, J ^ ^Jlf j~ aJI ^ U ^ ' ^Jlj 

ib £ ljJI Jc B )J> U* o_^.l ,£1*3, 41l! JI ^> J? j^L J ^ 
U JG $ ^ J* U. *7') f & ^ lit 0' jl M> u-^ 

eu i A.IU L <Jjl jXiJjt ^y UU-J UUj l**J ^ O" ^> W 

JI *o* J J-*Jl **Lr- HA !>J*!* ^j^I i/* i^' u' ^ if 

^ ^ ^^i *#$!) jc fe ^ Ul «** a l .afc u^ y-i •w | 

^ ^ l|j r Lj^J L. ^Ij 4iil ^* 5.lj*JI ^U Jh j^^l 

UzJl kj, \ r y liJ ^JSLJI J iUJ Ji!> Jo ^ Jl ^> 
1) A Ji i, uriiipciiuciiiioi! rh jj iili i) B ^ S m - 

-.^ *. — li r ^ A I - " 10 '>^~ V*- *JJ~ J «UlJ U>T jj| O^J „ ^ JblXJ^JJ 

^ ^u. Jjy l..ji j yi, jl ^,(3 1^, (J 38a) . 

J ^ til' ^b ~W» Jf ^ Jjjj ^JiL U 38') ^ ^ 20 Ol TJ > /» ss %s + j (Jab Jll «Ui ^ ^ -,«, id* j tiU-, ^* «uiJ J4 • jj> 

4^1 j 4jui ji. 1^ ui- 4 fXJ^i -^ r J OITJI o,^ 

Jl Oi (I. 39') OJ, ^/ i JU ^J\ <u jki L j*^. U &*J\ 

» 0^ U| a- Crt4 ^H Ufc^ -? ^> l* ,J r U)J ^ Jit j £ r >^l C L>1 ^ .,| if ^ ^Xl\ ^ Jjal , ^ ^ 
e Jj * ^ G cJic, iL^ ^ ^jj j^j J ^l ydi 

UJry%, d^U. ^ jLCj ^ . ^u ^ oA 

J& «B f cr- ^ W *~~ li J^JU ^C, *-i «)j «uj| 0L1 JJ .- » » <■ »'- 4) U *. 7 fc . 7 > u 

a) b J»i w ft .i* UljJ l^i], ijblU y3Lp lya«v , a-.Ul ^ ^J ul i^M 
_^tJ JjJU ,jJJl jj, J^ ,, aJ tL ^ ^jUJj i^ ^l ^ 

« jMt V^i r k. ^l ji mil of ' ^J jflttl ys jXdij. 

j»UJ JLil JJI 4u/ £ ^ ^i ^ ^tp t ^ 
£(, JjJU lfifj.| ^ Lb^ j^r f T j- Jri j Gc Ijbu V, 

^ c^" 4 >' ir ^ Xr (*- io h ) *MJ U *UJ _A 3^ 

j *** uJJJ us- jf i ^ < ^^ji ^ j.j jyi ^ s )j ^ 
' jW cr mA ^ -> cJ &i oiUJ! .% \Ji, Ml 

»^j **IU> Ul, •*>* 4JUI ,/X U Si L^l Vj^JJi 
^lv V" 4lll J*> ^ Jf £i!f 1^ —5- ^ '> u!> ^>j <Uf cr wfca flr& lyv{, ,£*! j -tuJ JjJ j^s c^ ^J u*^ 

J m!* jAUI c^ r' ol ,jOto G ^J j* i>^ ^^i 

*^^Jij j*4i jjije ^OU) J~ J um\ J <JUJ ^ <J- 41') 

fi W* r^ r tei ryk, ^ tf y* ,1*^^ j^j 

jij&ll jj} 4$ j*\ J fit tf u* L pSn ^ wf^Jl J/ 
(-*>*' J fltffc f^'j j~- J^ ^CJp (,»j, ^JJ) j^ aSU,J Jo 

^l 3 ^ jo ^Jti )> £,(, ^t tU <ui J^i apis, 

^ ^JJJ 1^ L ^f ^ jfl ^U, ^ -^ ^r 
^ jil j r Ci^= U ^jJJ ^ p, ^ j ^ ^j^ ^ 

^ ^i Jr ^i-sL, ^ jL ^jgC a- jr ^ j*, uT 

l> 4ly 1^>I L, rsicj r a>Lj ^Ji j« L^>| f ^ ^ 

JyJ L Jo 4JJ) c& J>J}\ J ,A yJt J ^1 ^ ^UJ 

j. -j^ui ^ r^b, Li ^ jo ^cj ^ yut jj^ii 10 15 21 B x. 1C> Jl H- . frl* J B ) U ^> J jL*JI J OtyjS ^f uys %$ f fin* ^ > U 

Cl iW> JfjJl 4Uf Jc Jf,a jJ j. ■ J* % JJI J- «U .M 

10 Ji '^ V UT V, 7 >Ujl ^ i^J u>^ ^ ^Jt f*iW je ^t-^ 

^ l»j ,jjC, Jijl j j^J /US, L (j. 42*) C ^JI ''i* I <aU 
Or^i 51 ^jff UiJjJ ») a « 5< ^*_ / ^ ^, ^JJ oU j^. L 

wy'^j o 1 ^' j wtyf\ioi<Mj*H j> 6w j^ ^ 

20 <U|f ,>! ^jJl J* «*Ui o^? %j£ j^UJI ^ Oj3"lr *M 

-j"U| <U' Jyy J-* ^Jc JjJ ^jJj tJtt. ^^li v^L/ ,J .iLc aId 

fig SS> j. =UJf U^j, r ^i ,U* l^ UJU ^1 j:Ui ^ 

i) b jji^ 4> b hrj; 7) B x. w, 

2> B * H". 5} A Li^ 6) B ^ Uj :,;/;, o. 42^) *, ),.lLd £l| ft* jb J^ ^JL h £t 

<^f ^>JI ^1 AUi <i JIUI ^ jsl l^ 1^ r , 

4 tw?J J U^ ^, ^jjJ fy;J i^ilf % I <)j\ * ^Jp jj^ U ic 

Ot U sljl U J» j^ L, o ft ^Lil I* -eL ft JJi L, 
& plj- »jly J «aJ ^U ^ ^ ^^ ^j ^i ^ ^ ^uj 

U, *)C^\ \f tfl J^ V, ^^-1 ^J} J^ {.^43*)jT*Je *ar 

cr^ a./* u^Jj y%/Sl j U/ d jj^J *l^ ^ i^jii j 
4S> Ijif Lr ^1 >Jl ") ^ ^ ^ L£ ijj, ^ iX oLK J Vlf&\ uk J {* J\ fi\ J I^IL ') U J fi uVf 

J^JL fi £- :; »3Ujf diil jmj "$) Ojjfc V, d£ili,« jS-JI, 
%** ^ C** 11 0« ■ l V*A ^!r-JJ j- V Jl d ^ ^% 

1) B *. H b - 8) A lab). II) A xnnm „j&. 

8 ) B 0^' ?) B j. I*». 18) A ^jij. 

3) A L^, gj B J^m,, is) B L. 

*)^\-- S)B/m b . U)AjiJi\. j. <iir ms (.,. 44-) i„a. dW^jj*^ i,£|lio* r* eUUJ 

lj>> Jj, ' 'j^t ,jl j£ ifl, ^jUij Of^-Jl v«* ^ *<_r- 
U u-sjr ^ J Wl J jfM ^ J* |A n> ^ J^K J, 

j i^ 4jc i r ii «u, ^u rj* <4.44 fc ) ioji) -^ §r iL, 6 ujr, in 

^ (j*. ^j^ 4J#f JjjLI^ «yl^ ,3^1 yaj, ^Js o'JI ,,4-tfl 

% L JjJuU £^W tf Jm*»j M > o^ tf-UI * ^/ 1) B CJIITiirt: -JaSjJC. Fi| A *,Udl. !») B J. 17»- 

aj B A lO*. <H II. 4. li) 11 . W) B Oslji.,. B.I It cJj^liaUU^^eJie^afiUil lj»4lly \^»*H VJ <# «*** ^ ^ 

^^ilj *»Jl* ^jJUJl ^illji'j **yi*. 3l jj^ -J^UjI sj^^_r"-J^'j 
**Ui ^ j,jJ JL gjl Jf j-Jl jUil^ t UUJ Jl ^Uif, 4^ 

& JLJl -UP IJjJ *Uj *,*« ,^-i^l ^^» L/ *)*-»« ,^-J' 'J» ^j^ 

'^jXIJ Jj) jjall <ul "jijli^ *«ui je j-*l| # Li *U |>j ' JJJ 

f till J> j itiif liujf ,yJJ (j. M<) jj^l ^ ^ ^1 p Jl, 

f£* L* JG f^V a" m>^j «Uil J^ J ^1 0*-^ ']&»* 
j* -j £h ^ J. 4uf v> Jb, ^JJ >1M r UiJ J J. Jl y-d 

Jl ^JJl J *UJ &lj Jf fcjj| jUik J ^LU ^ ^f 

1 i^WJi o* i^ uW 1 '> j u*^ 1 " M J 1 ^ J- J 4 i 

16 jc «UjJI jf* J Jl «l*Jl ymj -U* -j« ^J **» Jil ^ 411^ 
uLi <ulj aJc ^oi IX UJc ,r«i# ^|L 4Jjl Jiuii^ //?"*■' J& 

4Ul 4* *-«*» cs^l J* O"^' £■!*; *^ o* ^ ^ fi-f 

)jfSj ojU Jjjif Lji „J« <U|I C***j ( ^**?l ^"iUl Jc **Utf _/#lij 

20 C/lf V 1 ^' J JJ* 4$ il J* J~(, jjC ^ J 4 s (A d5 ^ el 1) llponyiti,. dt. A. 5) ri|ioiiyin. \fh A. S) A ,»*». 

2) B j. 17 b . 6) A Jjhe*. 10) fl I, IS*. fa & *soj*tt flu j o^j yfjjt j. l^ s 4\ 

aitj cr ^ u ^ /<4 & fail j fa\ Styi% 

«"' ^ ofl r 1 of J* J** cr U> >)L, OJj, ^jjf ^ ^ 1S 
*W *to, yV UJ- u Jr ill ^j^ Jcrjj ^ ^ ■n u . mil U*j** ?} Bi, A iiyonjiii. Y 5 tf- f>Jj\ «UjI ^fij J ^JiJJ j 4J/J ijy- I.JB J^ij \J»j 4JUl J|T Jyit 
J~, fan; Ujf, ^jj| J ^ L. ^UJI Ji, ' ^J ^lU) 

J,i (i. 40") ^J O^U I*?/ L J « ^1 ^ J3| J 5 UJ| 
IL*Jb Jt *"' 1,Ukel Ce •[> <*Lu j,^ ^^L^Jw^ 
Oj&J ^5UJ, J-iJf J*- i£LJ*;_, iiJi <Ujf JJ ^fJiy *)*^» J* 

io ^Ijj ft* jf jtJ\ Sfyl q* £^U < ^1 ^ ^ <jjj !y!J ^ 
* 0^ J cr if j W J*t *** J fj*> f 4j*j ok* 

oUe "Ml o u o-> * o* -3 s1 '*> ol * ., ^J-JJ j iiL.^ 

„ r r^u 4 jfir ^ ^vj r Lj ^ * oi *3 o^ 1 o- 

^ ^ jj| J«? V, (j. 47*) l ^JJI ^-1,4*1 J° ^*ti" ^ ^ 

J «UlJ O^l^ o^ r ^ U^^ L**' *^ *** £* \ <"' f 1 ^' 
' ^k« ti» J ^ ^ ^ Jul Jl V, iJU^/l ^ £.L J .^1 

U JT ^e ^ ')y if Ut J2^ ^j J <uJ o^^ 6^ ^^Jf 

') A ^*- 2) A *iJ, 9) B *. 20*. ^ VW £ jJ ^ *J ^U! e V^ (&n -*f Vlts 
±* ^*Jl id ^li ^ -J> 3/ Jl ^ L 4,% J^| l0 

^ jp » J»S Ji- ^i ^ Mi a* JLs j,^ ol^Jj 
• a r cr JG a;Uj ~ V 1 * <s^ •!*** *^j v 1 / ^jJ J> J' j^J 

JIj 4 ^1 ^ ^ £» jj S, ^ uj u r, fj 

O** >J & "J J ft**; ft* tU, *m„ J ^ Uj^ i^jjj 

1) n,> mjf ,.v »n. A. ft) J) ^[4. 9) JJ J J*. 

2) A 411. 0) B * 23*. , ) UroojiK, »,. A. 
WB-.M*. 7)B^J. l|)B».29*. 10 ijl Jr Jc i^Jf jlU yU-4 ^ W >Ul Jc ^ v L-k 

u K^iJc jji, ajciJ ^ur^y ^ .iii jr ^*Ljj jc yuy jj 

')J.U Jl A&.J (i. 4S 1 ') JjJl ^ Jl r Uill JU ^ 4Jfa 

j <jjj JL <±UJ ^,» J^ ^"Lu Jc fyCLjj i^Uf ^ I^Liw 

G £ > J ^1 j r UI JL^! O^Jl *J#J 0^ U J«U giySl 

4UJ J «jU gi/f Jc^J oliJl l> ^ ^ *ILjft, sM 

2 „ j«* u 4uf o^ 4iii j?* j'y' *J* ^c-At %Jj$ v" *«* ^^ y 

J j.1, 4jjl «J«» Q, ' ^J» v^ J J> L, l>j i:r Ji ^ j*$ 

ljS»U|. 4) » Jl. 23* 7)»*- 24». 

2] A jLr^l. B) A ^1. 81 B ^J^-a. cP^r' %j- .-j ~uj ,uhj tf Any; H\ iiljJj u ^j-i* ^ j mfji 

C*J ' ^/Ul ^ «UJI O^ *^ Lft&j yW Hww JJ^MM 

J, ^HJJ ^ jJ *^* J»^ u^f > I- fc 49*) 4ULJ, 
Uks, 4*L <)LL s )lll, ^JcU ^UJJ «Vy» ^ Lie ^, U 9 )dL>i 

j« ^Ji J* ' js-W) j- ^ 4*1 V-* ^l * ^' i^ 
^ Oj; ,ui iUi u*. Ida cJ a* J" J ^ L ^' 

,Lfll jc '|Jjj U V, *X, <jjJ 5. Li ^ U, * ^uUl 
^> i ^ > ^ J« Y L W l>> Up !y.j U, « ^W J, 

i*b,^ jc L^if ^j 4 ^ J-frt Jyl U Je «UJJ j£ >f Jc IB 

y-* ^J^ ^ \ s jjiLi *uj UJ* J^ ji •)*.* ^ i^u 

; LJ) ;jL j by,^ ')o J JI Ls^Jf ^g^tf-1 J J »&,*. J( jl L 

U/^ ^j ^ L>Ll ijj O^l O^ -^ ^ ■jkk t j * ^ ^ 

j tff j3J L.J ^L J, ^UIJ ^ 1^ U*, si ^ 1*1*1 
Ij*^ 4 J-^ (i jAUJ J *>W ^ ^ J •% w*tJl 

1) Hponym- bl A. 4) B *JU!» r 7) A J^J. 

21 B dujiIS. JLJ - W A.LL. H\ B i. 2B fc . ^ ^ ^Ul ^ cJfjdl ^fyJU ?, lie uy^i «J» J^L 
UJc *)i/ij^l iilJ jTj~JI_,,U n )^JL. Jij, ^J U* j,Ji\ JJJ 

■ <iJj| J-* j* -V» ^ Jf p* &■>* iM & Vj/* -* •?■ 

jjj **L>. ji ^ ^ o^ ,*£ cf ^ Uj ^i ^ > 

Li l^ljl L Jf \^( ^ i!M £> * *ftJa» ^sU 3-LJ J-* 
£,- ^W J cM J, -Lai 1 ! £t* !>—? V/ rf ' ^ * 

u 4uiy SniT^iT » ^ ,L ^ (j. no-) bk LJr jpfc L •JUI^. U * 
^Icl fjM q\ Jul J* J/« *)j* l ^ ^ <A f H» ^ 

^» U ^-», UJc ^ U Jr j 4Ul jXSj, ' J-/U1 ^ ,•. ^ 

(jLtt^+ft -0*' *J;i **"!* •J-'*' **H?" "^ *"^V - -* U*^-> 

^*i j ^L>* jc m i* oi^V^f '-^^' jfj^i ^ *^'> 

2) B *■ ^" « .» ^Ul 

SHIop-t^jJ. 9)BJ»U. 

i) B i,, uu P «6. .,* H0C.1t LJr. »<0 " y-^- 

6,».li/iJ. IDBpp^-^-J. 21) O^c bJc cX ^±\\ r Lu J) L>! ^ (ji. 50") ■ ^>^l ol« 

i,j Cc Jiel LJc ^j ) aljlj 4Ul tli (j' J* J* »3*«) X» J**" 

^ tfpIL J- 411) ^ J«4 ^ ^ J j^'j J^ *W* 
jj,, i*li,*l 5 ) u A« i *>U J«U lil ^MJl v* ^ Jltw, *£ io 

jr^ 1 ^!>^W ^'jdiD^^JJI r L. JI «i^ *Jjl U C-i ?> in 

^ ^jui ^: iii- ? , ^ ^uu ^h tin j ^iji ^ 

O^ jil L, ^.1 «j£ ^fl, of,*Jl J j- J^ jl* -SL jJJ 2.. 

U»C^ul ^*4f% ^ U^ ,^1 Cp«I ljUtai ' 4- pi- <j/ 

1) B .1. 2T h , »1 B *• 28» 9) A jj 

„,. *| 10) ITponvm. hi. A. J* ul ^J Crj^ 1 J 1 ' 4% J4r 'yJl^ *>J «^J ftth *M» 
B JCII *,b" J 4**» Je 41|l jj] L. Ijp, fin* ^jJl yi-J ^ 

fa if "^ (^ U J^r J>j uMcr y ^ JJ Or^ j 
» J%i </ ^ 1/ ^ ^l J^ litij ^ L j« l>i 

^) y jj «> J 3 ^Ulf Jc *S(ll ^ jul f U 0J Jli (j. 52') 


10 <^[> l ^ iI *' o* iA^ ^ -* i*^ > j^v* if Oft* ^j filjb 
*^J*U _, oliJ) ^ >l l*u c^UU VJI J^ ^,^1 £i>; ^J 

4t»J^ «_^ J* .yJUiJ, (a. 52") iU jy _^UIf ^ ')di) , 3) Jlfrtiayn, ftl A. ^.i -J o- ^ ^' * c ^~> J ' W* ^ ^ *V ■* 

*^-* cr» OM I* J^*? j dWJ ")£&J J*' *->ll J^ ,J (•"• 53") 

^Jj >, v UOl jC ^JU C^lj «*j ij*Hji CJ^> » ljiJ ^ 

j** o' J AX} j ^^ ^ J ,0 ua j *4U J. Jt* ib 

dslj, ^J^l U dU jy ^ cjI jO j, * ^ *£ Jlj 4J «uiJ 

m i'i 4b. pjr &U J J M ^>-> ji 4U* _, iSLm ^ 

^ (Ji «j 4j L ^jJi v^ J JUUl ^> ^MJ i- c>> 

£«, J^ ^1 ^ ^^L ^il-U lij * ^^1 3*^11 JW (J. 53 1 ") 

2) B £S\f S) B Jajj 10) B J/*, > V* iCai tfl c»T j jj; L yyU 111 U>j _, LJI 
«JUl, Jjl~ J ^i r r/ji j .mi j| ^j ft '^^j % i 
U fa b^UI liJ _, « ^jlj ^ r^£ ^ ^jlCII Aj\ n 

flu r \ yu Lr^> 4 v oJ ^ *# <y) -juL 
^"1 u-^j ^i ^jjj ^ J> o' Ji* a* ^ ^ c^W 

-Lj^ *iLT , *(, *luT ^ Jl bl U j ^Jsp oUv !J» <u)y 
*% uA „ {* 04"i rf ...It .Ji.jUjV^j tfC^ 
¥1 Jl if ^L j^u j ^L ^j*,^ u , ^ ft J| y .mi j. ]r> 

o^J ^J i.« MO. Jf jd, ^Jl ^Ji ^Ui ^uj 8>u ,, 

ft*' o* o/'j i^vi*' 10 Wi «** '> u^ o(, »^ ml 
•Ul' J' cui '\JJ ^UJ ^ ^0 V/^ u i^UU j.i r 

^^J* 1 ^ i j*>flr* ^ v A J ^ r U j ^r, 
^ ^ f* A L >' J ^ p ">dU <3 ^ J o' iS© i) ji j. ns» 5 ) a c±* p,, m*. 

2)Bj^iU 6)B*.38> ]Q)B JJ Jt.U [^U. IL jj j^ j^ ijjjjj 1^,) „, ^ k JJ, ^t j» 

s t=U u' J' ,^- _^= ,^j*I -4» ££ ^^f-^Jj ^ j^jJSjJ 1*1*1 

_^l ^ ^J u^j -U J* V-« 0' * (Jail L* J ^JJf fiZ 

/ hAJ s *> 4X) \,*\ L. y Aj j JiUL ^LJf j|,j jiL 
to ^iJd! ^ '"silL,^ j ^^Jl U UL f l*\,r JJ")* ^ L 

jg <^ ")L, ^-^ U ^ ^ U JCI ^ oU^ If j,' ^ 

^ V 1 ' J ^-^ Ljil ^ ^ **W lP j ^ J* -*f 
"jj^i jy, Oil, ^Ji J.1 ]e ^JJj J> C-AI ^J U «J if » 4. 34". 


7)A^J 


13) A ^ 


2} B J*^ 


8) II|uhi;iu. tri> A. 


U) & .TCI 
IK] ft m. KK 


3) B 3jtf 


9) H x. 35" 


*)Ajf 


10) A iiUJj 


m B ^Jil aici 


5J A.W 


)1) A U. 


171 ft J u '*»■> ** o* «*** J" Mr- 1 j '^j &** is-W <W (50-) JI 
vW J' c >- ' ^jJI jai*j «Df ,* Jf , jJ \><±L> i 

v'^l o*^ irt» JA J*> J" ^ ufc» J*jl -JJ1 v jj L 
dLj,!, JJ/ j c J^u l J u i^ J [^ j* j (^i (8jc) ^^ 10 

I^il ,*■**» jrfJJ JjJl C U 1^ ^ j^i ^Ikl^,; 
jit ^ jl Jfcjjj £~Lu L (JU>) | .^ ^1 ^ Jc » 

^Ll. ,jL I^Ll; ^^^ ^ ^f j ^jA\ ji| oC jjj jj an 
JA ,f|*wOi , ^^a; ^ ^ yj| ^j) ^ ^j ^j, 

lA J!r "U JAU fP' ^ J '^jJ u>JV ^UL ^l|Jf , 
uT j- Ji/ J yi V ^J U ^J, j/i ^ ^ Jfj^L i) A L;l 4) II x M b . 7) B 4. 37». Ol ~U m Q^i u- u| i>* ip j* J is^ r^ } lJ * cf r mo -*■ r^~ J 

Jjji ^jL Jjui} wU./ j <j*0*jJ phj) ^c X*^f ^«^i *^JJf _, ^Jf 

O&j, a LUf ^ pH, j-UJL ,X^ ,£* ^1 >ll>^l 
<Uc J^l lit (5C) jay jl ^ J.\ f^t Jj ')^XiiLi- *l~J 

^u ■■--■■ l*j J LoL*, JjUttil ^Aittkij i^Uv >«*? j OjJr" 

m ur^'ir"^' UjI?^.^ kl/'Jojk*-* bj^^'jU^GisL-ill 

ij ^k * Jf &tf ,£. pJi ja dw& i>i*c»u -^ 

(A j JJ| X I,*jJ, r ^;3 1,-1; }_, JJI l/J ^alJ ^ill *JJi ^ 

«;ljjl jI^Ij l_,jt;^ jjJW v' J ^ o* "^ r^' ^* W^v 1^*? 
H53J cUC L u' i^bi*j jJl <f k J* i^JJJ cr tfj^'j 
ajar & lykb ^ jkM -ill* OCII ,£> ^ ^f a-*,, 

ULij /J u ^l l! jaJi «J*# ■^ j»lt*. uk^j *!li>B> 4Ijl *^ o* 

JS\ A$\ (50'') »)br, ^VJ j* £-\j iili ^ *^*i j «j>' I) U j. 37 11 . 4) Hpoiiym. «ni A. 7) Ilpoirym. p> A- 

mil «l I n 11 . nan Q\ le v nn'' A .11 10 ir^ir* *^' ^ ^ "^ <ir ^ ^ J 6 *£^ %Jit _^"j 

(jlj iJ^V 4iJ' *J"» C ' !"• U*>* J J /"JLt' wU«! Lw,Hll) UJ^C Ji^» 

O* ^-> -r** ->*» f>» L ^ ( ^ V W K >Cr,M^^'/)<0l 
^ ^ yj ^L, ^Uf j*ly J! Py^ *^ JJ| (57*) r, 

^h - J r ^J ^J' ^ J W * i, >"«w Ju if jyJi 

"nor jllUI 4-j JJ jUI^ ^^UJ ^ L ^ r %JJ , 20 1) A tojj G) ft 1. 33". 9) B /^c 

2) R j^ijWj 0) B O^ 10) II jr. Sll b . 

3) iifKHiym. ir,. a. ') Knonjiii, ht. I) , ,) | [ira|IH n^rm. nr- 1^. ai. 

^LUl ^J ^ /4 JJ Y *% jtfU | >pU Jf > i*' ^ ii 

^ £ ^ui ^ *^r ji bi 4 Ji id bi j^^Jf j 

f .^aii j din ^ j i> f «^i ^jc*^ 

Jc^l **. >l ^ (a. 57*) M ^ >| cAd Ui^L, 1L*. 

4*t i- jh -M J **■ **u J {**** J I*** 1 r*-> JI r 1 

10 <ui jUjj JJ js l^w.- j& ii- j ^i J* c£ 3^ ■*»' r 1 * 

> ^ -a , ^' ^ ^a^> ^i>w^Ji j 

J* ^J£ J\ oil gill, JjjJ) uU iSUs- *±Ujr C,ji j*j j 
J6 ^JJI ,LJ! I J* uJi« jfa ■*"* J -^ l V «* lUJ 

*!• ^cr V f >i * <» b J* £' J* ^lA* ^ J' 

lis*. u-^i ^ is j& & ^ i>A ^M *- r* ^ 

so r ^JJ J > 4> ^ J J* cr «*«V L = il -»*• tK^ ^ rf 

4J3 jc <ui j£ tAiUj *M j c^ Jr > y t** 1 *M 

o^ or* 4 < J - 5*0 ^ <W U» J u^ ij^l WJ '*> 

I. II I - ,_!..■. I *M| . -•It' -U< ll I t- . . • . -i. . f'.'-.ll J* <±U jjf, ,1*11,, c Jl U, jJL o^ cpJJf uW J> J 

Jt j #J * Ijdj j jIcj |jj <ul ^clj I^UJ ^jJf Jc, i*L.L; 

ss. 

Li^'j J 11 U^ \$J& O*^' '** l/" 4U ' fJ ^ «"*-' ^ **' l - ^' 

C-:f vSl^Jj Uy? ^JLJl Jcj-^l ^LLLJ J^ J^i Dc ^[^ yi 

(Jl. 58") JU, uJuSl J <U)J JtJ l> jl JLI -UJ^ J^ UjJ' 

Jl ^L>^ £1JL ja, JSC; wLf ^ ijUe ^ ^U^f J^ 3, r. 
i,oJl Je, i5LJc ^yjf, Iky* *fr, <Ue J j,& »5L,I J i^iff l*F* U}&* {ji?* fr* 0*V <J~ j*p V J*^' V ^J 1 dy^ **-f J, *ULU l^ ^UJJ ^5 ^ L*j5 \>* J U* *>*> ? * 
,J^\ J L-* ,*Uc Jf *^j ^J -4JU' J* J& •>' J* Oi^- 

Cj„ J^ij ik ^jJI Oj>j ^j" ,•#' Oj-^' u^' ^ ^ 

n («. fi9") Xlc J*., 41)1 *^W> ^X°U ^jJ^ l/jW p* t J» 

^JJ! o) U^~^f J<= ^« ; L **U ^ **U jr, J? ^ 4Jj> 

.Ujl i^o \jjf «*ky J~J J J Jo Jc J> L, <U]L. 1^1 Lt 

u>), ^lvi ^lj c^> sijf %j* u**>. u*>&. y p* 1 ' «V 

bfi, ^ <ul^J »>LjJ * Lib U ^LJJ ULyl ji, \U$ii\ 

1r * i^' J 6 ^ j**^ *^° ^'-* -^'-* c^ ^* ****•' JJ, - r " J* 

34. 

a „ fy ajUIj «ujL Jyul ^jJi Jl pdl ^.^l 4ju! oLV i*lb 

J;JD ^jJ ^* yUl j J_^ U Oil ft f?*'! ff t.j J^l Use 
Ijj^U; ^ u^ j^* 5j »K» J^ v 1 ^ ^ l3 J*J j ^ ^ J j *r^ 4'JJ^V^^| J 411^ j> J» Jj ^ fc|J 

rJ ^ir ^,11 411/ ^j ^ jj ^ jj; dUjr ij^r ^jJi Si 4 

- r ' tf o-ifl J* cr J c <«' *W «4* «rf C* J» A-* » 
['■ «o') r ,^jJi ^li, fo „ j-jj l. ^ ^ ^ oU 

U J jXI, 4u*d L u, ^ ^ j.1 j^ V L jild |^ „ 

jfiU. ^; JfJ jj^ rJ -,|j a ^| ^| -^ j^ ^ ^^ U| 
,X^I **l*l* ^UjJf J& jCl J^ > Mj j ^ L jc ^| 
h^ij*W»Jp f >L 8 i>lifc £ i - i; r aUj jail/. 

J! jl 411/ J/ U ^^ > o^ii ^ 4-1 ly l> ^ j^ ^Ul i^ ^ui jj jig uc~> ^JJ wU ^ .su* jl dJjr 

D U jU-I «$L>, ^i Jr jk dUi,, s£U, r >JI vW ^ | 

iZ-*iJ» (*jfc*rj J^_>*Jf j^Ja*!! 4&J rtJlj o^*c /j* ^4 **** /r* f""*i *• 
Ctf* iK J c/i^ O^ ^"^ J £— ^ *j^' J*' ^r CA 1 ^' ^' 

10 jjj jjuw CjJ j[y-*V 0' J"M jJi*J ^^fil frl^ij l£j*' ***» «J' 

i ^1 jijJI ^L ol^l j>U J^Jl illj^L „J ^UlU 

jj ^ Ajl iJi i^i ^ ji 4^ Jft «uii ft >! J' ^ 

«Uj' f^* J* Ji fl- J* J c uAv ^P ^-*^ J Jl^ ^ J J Uj^" 

<u f l5^ j c^ ^-' ^^ r»^ J " 1 cr^ »5> ^ *^ ^ "^l* 

v* 3 "' C/!> d V> *Ul' Jj^ v^-*' ci d ? *^/ - ' U jkwlj v^ cr- Li 
Of fjLJ f ijlj~f, v'li SSJj J+ij^ ai*»j^ ^ j^U'J o' i tSU,l wUUI <j 4JJI «lLI L> {jfjylj j+Jg 4JJI »j* L. ^yisf 

^1 I *Ul J» ^ J„ ^J *J* 4* J r bu l> oU 

iA U/* »M u < J * {i, '> 4/S* D- J|S J ' '> 0* i!» ^ 
£U; j iljji-: jJ ilkJ JJJ or-^ 1 y- utt <£U LbJ Id r, 

f 5 «^ L jsf ^c ^flC fj.Uil ^.^mJJI jJ Or*/** *Jl«* j c !*■■ JO 

I* tK c/ 3 ^' ^' r^ J '^ o* 4^* «i p-^ °^ ijJ *" 

r u. ji ^i> u *su iA* r^ Jf o-* lJ «' ^ cr» j-^' ^ 

«JI J^> ^ iLJl Jfi d^U* ^j Jj-^jJI jc <L*u ^jJ/ A^tf jr 
•jr' o'jj' ^^ ljM» l^ uj*^ -vj -UJ' J 6 tP *t"j oi-' -» 

^J u» J*h* -*v f»* **.* o* *-"b tHj 4*« ^ f^i sy* 

^^cl jii **Ic ^cf ^jMj ^jljf Jii ^lil j# QjJ*^ y 4l)f *^lf L 
^ULl, y&M ^1^1 ^ <^ ^1 ^1 <|jf lLr= ^ 

_/*kf »rt^ tS^U Vj«" J?J*^ J-^' J*^ ^' Jw «i J* 
Lc «U|I d«»i -p* y»j *jjj» kjU dJLJ •»• 4J|! ^j*' 5jWU 

_|1iJJ| i^Silj g««IJ» -V w^i ^ f**J-fiij* d^Ak ^Jc -i«ii^ uV 411 1 

i &«*■!' ^;*^' JjJ*" 4il' ^^ ^ wtrt^' *** oyJyt f&J*! 

*^lj l4»J*M f*^*^ I^J «4lll ^'j*- ^JJ' ^J ^M° ^ 

m ^¥1 U^>' dJaT ^i ,Li ^ tfl ^1 JU jc LLr^l jif 

lj!/fct a^*? ^Jc -#sy <jIj 41)1 JS-J j (RiC) Oj^"^ (^- GF) j-iil ul 
l*Jl ^ •^*" ^M^ *L*>iJ J>*j ^ r^l^»j I* Cii £ja*# jj^s ^rLJL e Liu L ^ ,p f I J| S J| ^f, <fl! C L |U ^ ^ d ;| ^ 

AlUTtl^J, JU ^ hjU^ ^t, «uj| i» cCi (*u, p»df i ^ l ll 
J *JUJ jt l^rU) ^Jj| _,j;U J^ L 0' (J«- <>3 k ) O^Sb (T J In 

aj f\ U 4,1 U.i jj, ^ ^| ^f ^ ^jjj v br o^ 
^ o> oL*Jj Jtsfpirfir c£ oLYl J- Js ^ if. 

^' J* ^ V, ^iif j e \y.J fji L 6r ^ ^ ^ jy | 

jCL/i 4*^. .J»^.id| ^, iJJ dill .Ucf» R4»"l .1. '_ » I i .r I up?** Mr**J o)tr^ J *r e l3j up"" <J'j*> w %j f" y j *"• 

r» JiJl l> ^e < _ r jiJI J~ 4JjJ ^^1 «SUj/ Oj*** 5 f^ M 1 |^V 

jJUj, U>JI jl ^jbI U -ail ,U L ^ ^11 ^ oyiy ^ } 

in ©e. 

o«Vl ^M ^ 

J (Jl, (» i') di,L j »U,lf i^jje J -Oil jjk J^ Jfik J* k U ] i 

>» ^ j «Ji d jL, *W ~A J ^ J^ < UI ^ I 

^ilj 4i|l *Jf.l *il J» ^ J* rljpJlj J*_/F u-^* oi^" w*t, 4ill 

_,£ ijju £,1 ji ^i j ^u^ U? J *j*W M* «*Jl «4w" ** 

,j *•) j* ^iui j, ^ 4i)i a -^ >«^ j- j oW 
» tf-j ji^i J; f j 4UI j ^ ri L lK o° e* f ^ ^ -* 

It slijPJ C«>; l+U iJw 4JjL" J* ^!«ll ^ J^l *-^' J^Lr* 
j£L .u . Jill c *i. L.U ^ln /ilkL* -^JJ ^jU, ? J» .jliVJ ^^ v lji ^ ^jsJ| ^U ^ wji j» 4ul (i. 65') iicU L^r 

<jj(lf v^ ^ *Jt Jjj ^ Jp {UJ ^ ^UJI ^J 

J > ^ w-J 4* Jl jjl J^jJl 4||! Jl w>J/ ^ ^ 

^i 4 1 „>, ^ ^jj oWI , Jw ^ l Hi ^j i> ,-, 
r 1 «j' ^S J -v j *^'j J^ cr <uf ^ >£ ^1 ^f ^ jj| 
jl ^i j,l ^- Jp tLi J-l ^ 4ll)' JA J J* criWl ^ 

,J ^ c^ wi *• J*' Jk J J** i4 ^sj uJl ji^Jj 
f >a»tr** Jj -oil Jt ^ e > jii <*li U Jt j Jij, i.. 

jUf^^^JI-j^ Uj ^i>U t»t Qi J*, j^sJ kSJJi 
> C*H A^J j^ «u/J 4U jy J ^ j y.oi •l, # tl i , 

uWf \jlSi J'j, ^.Jl JUJJ JvJ u;ll 4||| 'jLl j* i^Jj ^L ji ir. 

L ji ^Ul ^ ^j j jUVJ Ji" ^ (j,. r,5") «,_, jjj(, 
J^M> fjjiilt 4ul jU fjj^ ^| p^jj ^ jy jjj 

<jL ft 4JJJ Jji -^ J jj ^j ^ J ^ JSjJJj^JI 

f-*ij i^l oUM j_^ 3 ^UJl ^ ^ u jf ^ „Lil ^L *, 

Ol Hllli Ji Jo L jl ^11 pjftjj*\ U j- ikill >i e 4UJ 
^Jl ^^Jl ^jjll J^| jyj [ >a -Jl, ^ ^ ^J, 

OoJ ^ u^l J J^ ^ Jjl ^1 J| ^^ ^jiJ| ^Ul ^ W r U lj*a 3 r; 3 L^ ^^Jl ^* ^,£ S, r y I *orJ f^J 

Jj^ IjL^ <jL ^£uj| ijy°j' J* ^*^^ O* #^ u' Jr» l/* f***' 
J^il jJilill U* L (1. \W) flic 'Jv*lji jU^Jl r *f Ijliii L* 

v Ur, ^u f Up *«, ^iL jc f A> j„|| ^UL ^jCSU uJW ^ 

cr"* ,^r cs^' O^L^' OjG^I ***° 'j*^ l J ' f*^ «|jp /#*** 
J^l** l,c Jj^I o^Uaj ly**i (jh ft***** tjf Oxj""'""*! *J" ^ J* 

Jl li>L CI Js fe>u £J J| Jjf J wodl J* J ^ J**l 

lo^* oLCU ^L JeJ <u> ; L jf ^c, C^liJlj & U^I JJy= 
:;<> ^Ujff <ljf jLt^j jfr*Io UJjr, .ji*j LiC^ rt^ ^lu j l**i lii) 10 

I *U> liJ Jfil ji,J J^J £^ -1^ ^ w/ lS^ 1 °^' 
Jf i^iM Jy» ,J Uj*-, [pmm U *JJ J-Im ^1 L*jP j |Hf^* J 

j lyL ^ j v^ jiu ^Vf jr «auc ^ ^^' jW 

| Jt *i U ,Jt L* ^ wj, JLw ^ <H' ^ oJ * ^ 
**i ^»JI UL/lj y*j)i u*l«U .ftJc 1 >L» Ul L^^J ~J 

jji| U™Jw Ujjj tiUi Jli^j Ijy.** wj* **^- «J' tjUj*jil *^-~ta 

^jJJ JJ jrffjpj ^Rji rt ?P' jj'>; J^ L-r*" u~»» JW ^ J< 

dJjrVi j* sJjJ) ^ J*i j ^u*, Uj i>jj-*> iv-3 -* &> s JJ ■* ^ r^ u ( '' (ir> *^! « i^ 
L& Jjl ii- J r UJ ^ <J ^ 1 >° J r 1 * 8 • J * 

^ ol W, -* lj* * h* * ^ lc >*> *° •** ^ 

r, ^ j ^ CU Ifclt- .Ul ^ J - J> 'j* *J| 
^ Ul <>/ ^ L.A*, jfcA u>J* J^ ,*J» «* 4jul 
^Jlf -^if l> iM* ^ J ^ el' J !*- ^ ^ 

.un oA h> - ^ r 111 !> > JwJJI ** * 

t» > w I^MslJ ly U*» ^ ir lUl ^ J ^ ~'* 
, A ^ U* -,£ Jt j-*H f!W ^ £& W u^ /U 

Jt j 4ii ,U* ^ J*' *' > r^ ^ <* ^ ^ li i* 
u J^^, ^ j «» '>- ui ^ ^ V-^ r ^' ^ 
j 4ii »**« c/i 'A V~ <*■* *** ^ Lj ^-^ ^ 
&W, ^ ^ >->' s> >•* jy ' >*' IJ# J" ^ ' 

f ui f > j u^i J»« >i ?* ***\ -> J 41' »*A o J 

.,„ .iU ^ iiur V,> yJUl Jc iJOl o'r^ ^ J- 4 * 1 ■> J 
j^l ^ 4Jjl ^1 f ^ k J5 Lit- ^^ V 11 ^ ^ ^] 

*^ ... id. I allllf. -h •_■ S^jfj ij^J^j CAy**l\ J*J Ic til* j aLLj <u[*j*j fiL^X^ ©>> 

I^U* ^L gJJ] IJ» J C ^1 ,U ^ J V <** 68") ^Vf <j^ 
«J^ ^^*j u^ J*l ^j J* ^jV* *$ j*U J&^ v^ (>* O^ " p 

j^^ o^ t$^' /a^' 'j* J ***^ *-UJ*j Ayw, -tLj^ dj'L)^ 4uL 

*i w^°" u— ** J^" ^"f. u'j kj#£* t^rJ* C/^ ^L» CJ^j 

cr J* «*U» -M* jA #j jj j U^ C-'l J 6 Wl -uil- 

©7- in 

_^jf ^Lfe *;* ^JV i«M* J*Jb u-^ ^r* j^ J> d 'j (•'• fifl ') 

l^tO 4 jSlji lj*«J ^j^J % L J* U^« yrj^sJl ^ ^j jlf :■» 

e ^ Jf ^L. J^ ;i*\[s JJJJ JL ^Ij. r)L» ^jj-l, uojl 4«r |y I .^. J - e t/* o* ^k* 4 ' ^ tK ^ f^' r" ^" -^ *v J' **r* ur^' 

ju ji r & i^ ^jJi 4 ^Jf, oi^Ji j ^ Jr i* 

j*L J_>; ^JJI ^IJI JJw ^1 ^ liUj* w>^ II aJlj L^> 
j e Jj; l^ JW l> j LJb JJ; U lU lil J» Lie Jd ,U ^ 

■* _rf if* uT 

cM J* J* J> If ^ <tfl' Jry **** J* J-^ k* u" 1 ^ j ltt 

^Lr* ^ " k)j -»1- ^J ^ j^ 3/jp U*U j^p-^ Oil ^j* J^ 

u^c u, ijjjc < ^jl. ^j JL> ilr ill j* i^*** j-Vf jp ^ «uii 

^ Ulii CU LC ^>i. ^ jft\ ^ii, ji^J) *L ^ jCu .>( 
**U li/il ^Ujj; L« olLL* vM' l^G *^' I***) c^ 1 

^t uj, Lul yy» I Ij5> jL ^CiJl j ^1 oU I U*Lf Ji 
i»A*l l^ijj cLui -j* s\ i#^c *_^i /j'j L-*»»» tyi J*j <ul O^t **>* 

^L ^ ^ ^ U> il, ^j j J> L SJt ULjl ^J, 
Jp Je ajLIj *LJ^j ^'Vj^ 4ll' *** O^ ^ u*j^' > olj**Jl ©8. 

*T* Jf* •?rJljj*Jt& j* Lt^ JC Jf 4 
-I Js 1L# ^ j. Jt ^ *y, ^ j/ ^ , ( ,. 70 ^ 

^ ^' J» CM Ji \M J* ^ 4,1 Jf j^Lij| ■ jjj vi 

*> >J at u:^ c j ^ ixx\, m ,u' j* ^ j^ . B 

> J <A JO, J- Jot JO, Jf^b -*• a* JG £* (#fc. 

^J- J Ci. 71-1 „LJf oj, U U/i ^ U- C(, Q* J-^ 
JJl lfc-> C/ILL Jj] ^ ^L <jjJ J^j jU Je j> tf JJI j.r jc «*r ^ ^j, j-i «> ^ *^ u^ j*j ity— ^ w » 

j *^fr ^Jl jl,J j Ixi, ^>; oJ Ji/ ut, ly> uW *-** 

r. 5LJI jM f aj Jjc, ^jJl j«-i) l> o^ iJ>^ Lir— J*^l I *^ 

J c-*^. ^jJf jjj** jjoSr j.> jkj tflL»* *W^ J^ ju^j 

OU Jc 4Ul ^J ^ <*. 7V') Uc Hji ^i Jf & jM Jf 

v^li) ±>\ 4JjLi J» L^* .4^*1 .i 6 **"*/? ij* '-'It *** *-i>r* vi^ 

Ja cA WJ -^* J* a* «^M' o^ ^jii .iU <uJ ^ 

JbVJ JjJ J J* jJ* f UII l> J JVi uL ?l -LI jJ ^ 

j* <A*' j** lM ^r **ni J«j jr J«*J j** «JI *M ^** '^ 

j^ u""* I* '■*& ^i *k j* ^ t>A ^ly*^ J j* J^ ^ 
J~ J, Il^Jf l> ^c Jj, *i J ^L uy jk jjfl— J 

,J) jLr-^l «> ^ 5iU»)f L 4^U l^ll, U C^j u'j b* J~ 

^ V, >JJ SuU L^-li Klj (J. 73") \syim jAl ^ j *lJ^ 

JjiJ^- u" 4 ^^ J c !*% f^' ^ oU»«JI ly^ 1 ji^J *$Ji cr* 
^J^MI^^ &* Cf Ji 1^ «* ^1 J* !■ **Hj [ '-' U L> w ^- <** u* J »*V o^JJl J* <*U, 4^ j* 

a©. 

^ J- J- J> I* «L !r-T ^ L js u^ ^jui ^ 
^' J l>> V, <uJ J. (^ UpS L, I*. Jlfc jjL ^ 

JJI W ifb» «Ul ^1 Ml 1*4 .> J <u» ,U 

^ ./^ t/«- o' i> ly> <UJ ^pL jjf Jy l (^ 79 .) Je ^jfc 10 

^ JU Ji JOi ^ oW , ;j, ^ ^ ^ ^ 

W j« j- J< u|JJr ^Ji i > a ^ ,ll yjdi _^) Jjf> 
*-») car W Qc r i ^u ^ >(J, ^l m ^b U » 

^ -V j, w^«Ji f U j* 4ui ^L, ^ .ui ^ 3iL 

3f, <JJ J^U pell M fid to LJ\ %l l%j X^ll 

Uw! i of s i,iU l^ v lc ^ ^jjj ^ iUJL . . u 

■ .ftfW J JI 4UJ Jj-j ^> J* JJ; U 3 4uLU yu SO (I). 

JyLJI ,j*jjl d^J 

la!, JJjJJ yrf J ^^ d^if £* (f~* o' ^Jm l o r (•'- ''I 
l^ll o) V** 1 ' J' J» J^ JU4M J' £* *4j £* J^ <J*' 

h *_j^1J Jf IjiiL «lJj JiiJ C^il liL <U/ftJj ^J**! ©J*L J fljf 

Ja^l, Jj^J )J\ ji ^Ul V> J l> sZyJ\ J*L IsLL, 

jj y u^i\ j>i ,\ ^ [a. 2') j^r Xo ^ ^ ^ 

&** l/"^ 0&¥j ,j* £**j £>^ "t* O./ 1 lS-^ ^ ij 

t UVl <iUU 4jjl J^ j "JJJi ^if d, JA 3 &)) ^ >* P- ,il 

i* ^ ^jJJ jit. ^ SlJj, ^ ub^l g3 dUL dllJ-T 

^dl dJ j*i U o>=' p ^i .&* £, -b» jjil l> oJ u J /^' 

* S " <u c*u L dJ jji, dLJ,* dC^ ^jj*} Ji Jb j,Ji j jc^i 
dij ^ i.i, 2 h ) JUJ$\ , J iU j Jj U jlj-Sl ^ J* juii ^ w^lf 

I'll j*i«l> /»■%* -w^iJi" **« ^ f* - *^ tj^y - 0^^ 3 v ^*t* cLimir 4iJ 
j^i ji <|)J S^lfi *il^i3u J,l dJc CJl U ^Jc v JL i^U^I 3* j|j 4__—«»- j* <v o^i**J w^*l jp iig*** &J+* Qjj& j* oyLt \ljjj£ 
J^d) lj#j LjJ *5lLil ^ jj^t^A ^UtJ ^yLii ^U> *1-»j* J LT^IL 

{fit J *>*fs ^ o? iJ <^% A ^^ £* >j*i jW 

ijiji H^*" J-»-iH *? ^*c -^jli tl ^ y w _>-il* VL/^» ^jj; /j*J II" 

«y ^tf (i. a 1 ) *J jyL j^, 1*1d ^^ 4,1 ^Ldl J^ y *f p* tr, 

^jj) j-i S^yjl jm-Jj ^il ^J, L Ji-ij^i c^i» vA^- ^-*l» <^ / *i* 

\j£»\ JLC i^tL -Q! J% >* ^^-i; ^a ,>v JfJ- -y-** ^?'j j-^ 
>li*^J ^i ti^ ,/** ^ ^j^ y »j^' <~***» j**? ^^^j 

sy^^L ^G L;) ^1 j^ jijj~* f+* \jj\ jX, J*, ^1 iiJLj 3 r ^i jj ji ^i JVf ♦> ^ ^ ^JJ jXJ! jj-j, j^ 

y* <tl> IJ* jL»j. «liic t-J^o, £y, <J«-JI JiJj tl-JI' J* 3 w**' 

£J*» JjJ^V ob- Jj-Jf ^ CU <l)l Jj-y -f |X If u^i fJ 

IR .U „Jl df A^L-* -jLt* 4**» J&l ^t jf -»Vl lj# n^JiJ pJl wilJ^ 

n*jT> UJ* <3y* Crj* I j" «^*-' Jj*-" 1 JjJ* jv~» ub' _>?"***? ^J c * 
t ^i v/^ ir^fci' j^Ij j» iA*-°' './» Jbf ^ Jjf |J .?' « Li * ii j 

e^i. a,P, 1*% aJ^CLl J* j4U* jj jUel Jf j> *f <l^.l O^ -^ ] 
30 i^yjU j^ J' j' J^l Qil ix ^'** *^ "V ^**' c^ f^' -^ a -* 

JjiJl ^> ^jL Jjy- ^lL jl > lajlj ^^ > f lU jl ^-^ 

«jSll 7j1 *& ['■ *") c^ ^ "^cp^ •jj* *^ /• j' ^? v ^ U» 

2fj _/» D^«j jjLi* j*l Ji« *** J»' JiUL i^A* ^-*=j A&'j j*LjI jl if <U. jJji. jjlk jL^I *L** ^1 J^ ^* l>U* ^JwOc JjJl 

JjSfju il^bc ^Li>L jjj^f cjj-i» JUp jjl jlj Jidjf jiff* *** 

jLi f Ml liJL S.j lup * ^f r l*^ oytJI y (*W ^* 

*}JlI| J,L ^lr jfi «1J\ CiLI y^J aji. ijl, ^T^ {AjPJ'l 

iSLL-J, ^1 J^ u^ j^* ./•' j* rW <w' Jm ^ V vrtA 

Jl wL-Vl «*, ->* ^1 If d*W ^Jl ^.[» *&*> yi? ^ 
vEJi ^ w=JI ^ *H 4JJI ^ f^ Lf W ** *k^ o^ 

[sic] >«J| , UL ^lui ^ jIU Lf ^%\ J «uil Jry u^l J£- ,; 

JjJ r ^Pl U** J"* Ji, J^JI f U j J' ^ VA J^ 

;!, jia^ f ^l tf ^» j#Ui js «r ^U ^>v *^Ly J^y * 
^ail, il** ^ j«- jj j,^. U L/j-ir 3 *' o'^ o'r- ^* jjbu Jrv*' 
^^^ jjjjj pji^ Jr i- jf v oj+-j O^V cU^ •>> j 3 *~v* j+> ^? *jurr"* ++^ ^^ ^ "" w — r^ r ^/r JJJ f> UT jJf ^ J^, i^jll Jl (-T. C")^! ^j ^^ uj *>*. &» 
n ^ Jj> (*ijj>j {&** IpV (J'j*' !r JM ^ f 8 *^' !*-»• - Mu,, '^' ** 

^i*. %»L *^)l ciJy-j iiLLj »y»ll ^vW** jiaj o^/ U>* J-^ 
pk* cA Jj" 1 ^ £*'-< *-*/* -^ u*S* f^*^ £J*J u^j -*v* 

JU ^Jlif ^Lil £*, j>j*£}+ $ A< jJle £> «^v> ^ .P 

10 jjT 4«i *£>L_,Iif v^L^* *L» Ijy <U3l «j Cpl J( L. JiJ 3j _jJ>\ 
}/ <MZ»U fcj£jl jJ J«* 1/'4m<* t^ j^ *jJli* «^ jf^ tAl' J 3 

ir. i u^s. l o^j oj 1 ^ u oM *»j *? % «^ J f u 
pj cJ j-ji jL-y u^i ^1 ^1 r^k-i, 411U ly-T ^Ji 

JjJ C— *, *iji aLJf -^j <1j ^*l lr Jjpm* *U*f|j ^1^- J^ ^ a 

r JL. jji s ^i-Ul ^ J j ^! o' J« o-> J«* O* ^' f^ 

,> v 1 -* J cr u ' cA JiSi U* i^kar, di J-Li^ > £*, J* j« &ij* J* jlU & tiki, f £*lt Oj^Oj-1 
cJ J jLiC <;) <u dLl?, J* .aj (j\ i*U 4j i«i jf Ijp Pu i ^ 

j^ dU, ^ U 40^ <*ke Jo, V Jl Jii; j] £Zl ^ull ^ 

^f j <*L iUJ jiif 4.L»»Ujr sljj J* jj£j L/iJUJ **U; 
^Yf J* ZJ\ of ^^ ^^jCII .^1 jiill ^Ui iiL» 

^J ^J !>, ^JUj c«P, o! ' jtjMl &M* & ^\ \i\ 
til « g\\ J$\ \J» L»jLj jj ^ U^T^I ^jt Uu c^ , u 

-Jt 'j&jkJujJwJjJi* & y£i ^jji jp, ^ c yj 

i 1 ■ J f II -#. I a ■ 4* g* u»J) J-** u' j> *£->; *--' gd'j ■ »/ 4JU [^16 i^ j£uy 
^ ^-U, cJ oL* -» a |^y o? J" ^ */!> U^ 

*«*> £*rf Ji i,^' _?* ol>' JUi ^~ I Jy>** u*-"* o-** 

A y «j*U>. ^U-,* ;J ^ /) r Ja ( J - 9 ") r 1 -* J**** ^ 

jjy ^iU J/f J~ iJjJ <ftL »ti,l ^jljf JW v *j «■*• 

io J tlU, cJ >t- y J C v^ j!> j J° J* 5 £*> C J 11 w"^ 

J* I* •** V* J^ U'j ^ ^ *r *V V J** -^ »*!J le j' f> 
«^>> jU, _jxi gijij* j/j* *-j .lit c^U uj? $ M>^ 

u i^i oH l J»lr j' ^ p*** *^* ->!* fjJ* * = 4)» J 1 *^cA J 1 ' 
Jar ^ j» CyJ>l itfl ^ ^ iU ^J. ^ fji «iUL 

^ *1CJ ^irf j^ ^3j» J>- jJi*- j 3 *^y -rf Svl* lsU^^ y 

jl^j &> wirt * : -' vy* jW *^^ ix' J° ^' °W 

^jU j-iL. ij ***. i^^j»» ^jL^ oyi* j^j? j^ u-i* 

i 1 iS> W*i u^ J CS iUl) J uWfc jSft i*A u^' ^J* 
lib, ^UU UUv 40- ^i-, iSUj J !M* u^ ^ ^ , 

,^J cl^i ^1 ^ iliiJJ ^ ,J J Vj c5 ( 4» ^' <&&* M 

a " -'-*' \JT ^* - "*- ' — ™ — ' "^— - ^ ji mrnw* ~ww« jAAWl jWW^ j1»i»J>ff 

4^ If JjJJ ^Lyja ^ ^Ji r Jl ^Jf i^| i*y C«U 

4-lc oUJ ^y/ ^UIJJI ^£U «jd^ vilUi y ,, 
^U* J*Li JJ ^ £,*.» >J *, ,jjd t If O-*^ 

o^ '&)l j^> *j*« cjj u _, juti &j L;u, ij| 

If tf l 4iil *U;J j,UC, Qi ^ >u ^ ^ ilJ - fc ^ ^ 

3S (3). ^JJJ j^jCil cj-lf A»a4 a0 u *v >^J fP *J* j ^Ul ^ CI ^1) (jr. 1 1*) 

^u. .i^jf, *.yj jAh, jsJf ji» ^b. j j,jj i^, cjbi, jjjf 

9<#/ ^ l« ^JJ ,jjj5 J SjfalJ tlJ&j ^ji*ll *I*«m l#*>j t>fjlj <***' 

jf di jfl] l*ji j.li j* ^.UM d; Jjfy fer^ ^LU i^o. jjj* 
J U^l J J^ <! Jl O* ^ ^- ' *"■>' «3 f^J ^^ £*** 

f,^ X, i^) ^U) y; i^ ^ Ji I* A vjJ 1 a* ">* 

is I \jj~Jj Jj v (.1. 11*) lif lyiil ii-i^l ,XiLu Jbj^I 
Jf&Jj 1^1 O' cU« jj^ J"* **j. c^j i-k J^ J» O' ^^ 

id ^jlJJ, jjXJJ, jJlJJ ^ ^l-JJ d, ^ U I^Clr, J-UjJIj 

J j^ji yj, ^ *u yj.^,4 y J » u-J »uij 

20 M_ Jjll J, U* ^JJI J J,J/ jjui C* J J* J-P 1 *>- 
JjJI Jjs» 'jWf oJ *U*^I ^ j^s* J^j c/* jJi !*-•*" •* 

jJUJ, ^iil J J^ ^ (■«. 12") o!>* cr 4 ^ ri u *»' ^ 
25 Vj 4.i ol c^UI r > ^- 0^ ^ 4A ^ ,J ^^ i^ 1 J ^ U* iW J«!>U u^'j *^-*u j*P JifcJ J aj» ^il 0' o»U 

ty l, ^ 31V1 1> ^ ii^ji ^ 4.L i*Ujr ^Oi ^ 

^ >¥ U> tff ^Cl j |,U U, y-LJl >li ^.l jLUl 
_^il ^1 $}± \hj L, *;LLL, «U* 4^ 41I ;£• J _^kJ 5 

u' j^ <j/*;> U £•, _^il ^1 jj SZj oi ***(, ^ ^ 
Ui> {*. 12*) o^Jjf L j^ jUll f J y j Jill ^JJI >, 
^'^ ^ i^' ^^^rj^ «L«J!, uyWJ >*L 

4* ji 3* »> o£> d* & J^ ^ Jk% w&ii jM 

<A" f KfJ J* Jji **> *^iJ V il 4-Jill i^J j/i t/ 

A ^ h^f j~ v f ui iji, b» gar jf ji ^ui Cj 

Jillllp J^UJf ^J ^ SJjJj ^ ir op Jf 1* ^Jf 
Ulj iclili {j. 13*) <UJI i^ ^- <UU ji .^JL-llj, jJ^UI J 

f 1 r^ 1 t* 1 ' ^ &L o' J> 0^ Wj- L * jW 4 c/ao ^1 jd i V or« V ^ fs f^ t> W* (■■■ » 3 fc ) ^WjsJ 

6 O?^ 1 Uj^' *^r- u^ 1 «^' •> ^1* O 1 * ^ &i <W> *** C7* 

^ aju ,jcii >s ^ ^ a ^ •»* r I**" ^ 
>. l,4-^ wUr^ Ji <j* Jfc, ^iui j^u ^jGf -M '> 

10 Ifi'jti.! J, v L-^ll ^ ^ Uiljijjlt cil^ ^», O^lj £*Q 
iL»J jjj, JjStfl «J J*£J lr pJJ jLu q\ $) i^l 5jU 

Jc L^s b^. ^1 Ji) t5-rf> g*N ^ p^' a 1 * cr c^ 1 
If ^ ^1 jb-l ^ JS-P ^U| jy ^1 r ?| ^ j-l o) .-, ff —^ ^^T^ <w»r J'jr"' ^fT V t/*-"<\^ *— *? W KT" kJ w "" 

ApiffijQl jfl& W S> dll ? JL UJ L>^! U>f si, U% 
j^JJ b\ S) dll ^J ill jLq, ,U^I j ^LJI ,0 cu* oW «wM 

s^ji ui ji^ij vjj vjL ^ oyi Ol J ; JaJj 

JI^Sl UJ~ <UJf a&jUr v^JL Jy, iiliUI, iilkUL ^ r . 
C U u » Jjj U jL; ~ IjfllJ j ^jil j UU£ ^l iXlb 4,(^.1 

UiJJ, LLJI hj j\\ J^L L .Sty ^Ul y^lHJiX^ ~ 
J*l (jyf ^-tU y, gOlf ^Jl SHjf j^j *i\lLj «U|L (jr. 15*) 

-£1J f JUI ^^iii! rjJ' .pWj .^Uf ,• djl ^jj jUIi jLJ 

^JJj j>, JjuI «L£ ^* U^fl Ijjif ^i\ -Lj ^m«JI ( j*«> ,>i 
Slj &Z& S.\jf W£| Ijjii, L^U IjJhj *JCJ.J ^Ll 1^1 
i^JVJ *XU ^JlL. lyK^ «Uifl ^ fJ Ul f,jil ,LjaJ(, ^jJl ho 
^UU JUL (a in") j^jU^^Ul^ iaCJf^l^UUj «U9-» L 

ft oLJJ, iXll ~U h^ j J 0* pill »Ji fjlll ^ »SCj 6' 
i. > cjSl ju 4Sb j ^ oM' > J^ J*** ^ &* a* 

r , J^UI «'lj iwcj Je 4i* J»„ JjiJJ lj» Jil ^ ^U)J ^ ^Jl 
12J jJ y-LJI ^ v> ^Is o^" ^L* *iUi J jji-J, Jj^'j 

^ j«j, r *^J) JjLJ dLJ Jii, r ulf J> J ^U (J. 16*) jOi 

^jji 'pi; ^jl ju ^ ^ r iii fpx p >*, Li f yi 
u to.^11 o) J* v^ 1 Jtjfl "ft ^T ^uU f twii 

ii^JI jLT ^ J* ^11 Uy, ol ^1 >* ^ tfj 5' 
JtLLl Ijrfj ^li IX ^K -^1 Ll>- j~, *ilU-, -ujL j^f, 

„, j> ^u ^iijr ^ij v l% ._>!, jQj *j c ojU of Ji 
l# iC^Jr jL JI ii-JiJJ j J.JJ f>^ .>! L. ^^i ^i 

^ !j;l ill ^1 j (j. iff) J> j, J, l*j* ^Ull JUl, 

^jjGl u. ^1^1 ^U il ferf* jli till fite^&JI j» L, pill 
an l#j|j iJUJL u«ll iijiull ^e^ax^l 4a#JJ) It Mi 1^5 JJ/ y ^-j' 

,/s U ^-ji „ux: pJi ju ^ t^f uW '> j'u^-^ 
v ^ j ^ui r^ jij j,l ^ o' -rui j^ fj* *J 

Jc ^j j/jll il>J IJ^ 0*f^l u*^ 11 u^ 1 <**> or- 
w. *j«>. Q»^ L, c£ u JL a^lf ajU, «tuU 5*1^, 8 j« «Xi! ^-/ J*WI ^*IjI* ^*w ^ ,jii| ayiill JJ? I> j (ji. 17") »*U 
^jJl wl»L" Ccf-Ai J* S>^J J^jJ' "Yj /H*_^' ' J* ,J >^"f 

^ ^-Jl ^ U,j Jty. ft \*JL •i U jc JS(Li wLT^ 

i yjui ,/J, ^ ^ oi £Ufi oi^iJi jr ^ j>ji, 

oUUI, ^M v-L* ^ ur^ Ul J* ^JJI y*, Cr,*^ 
Jcl ^jl ji, tj± ^ jx) "i U pUf, ^aJj ^ «u*y^^ , 
JLJJ >JJ ^ 41-UL. a JU L fjj I JI**!, ^iil jl^ 

JI X, JXl ^1 vj L jLs I Jj Jy J* ^ ^ i^ /| 

^■-rU, O^ W «* Jfe ^1 4-6 ^ ^ ^Ul ^ 4^ 

jU jH ;yjj ^iUi ^i t^kJ, Jit ^3, J.L. (j,. 17") Jr , 

r JJ ^jjJJ ,£1] ^JJI <L;I djl JU I JI iXlU f juC=| J» 

^jii j sj,jrif ^ ajji jt-v ^i ^ ^ai ^ Ji 

f* f > 15^ ^ J-jJJ y*M jjill ^UJ) y. ft J| V if ^ 

; ^ii >j\\ u iff Jf n *ir ^ui j jta j ft ojjr ^ ii 20 

If b-f ^ r Lsil J J. j^f o J .b/i Co U< oij L JIJJ J» S 
U, prff ^ US> U Ul ^^l JO ,yUJj .^ ^ ttf 

,1X11, cUJl obL _/jj of U»J lir^l ^ ^^ U LflLl i> j iUJi oU ^j, ^ *>, -mi ^ ?i ji 2 ^j c uar 

U-* *>vi J^J 'tji jJCil pUl ^ lyCi l^, l^iu 

r, oW l,>t*lU. JL JLJ, LL> J* J0 , JUS «.L Jd, 

l,:U Jfl, 1^ J; JJLl ,L lif &JL i&j 4X11 0-y ')LW Ul 

^ £,' J-i, jAi dJU/ U^=i c-Xj, i^u c-4, 

J>J Jfj «jl*ll ^ Isupl ji^jiW jjsM JJt jiUl ^J 
^^ ^ O^A ol^Jl *Jc ILI djj ol jjiJ I*, jjt, 

is *u^ 4jji _^i i.u li^ju o^ ^ j;jr y 4ii ^ 

^ ^' *U£iJ J^ Ct ^AU\ jc J^lf ^LLL, 4i0^ >), 

<U ^IlL. 4u! ^^JJl ,1X1/ ^U J^i i^jfc J JUL 
jll jy*% a U\ ^L >J r O* |^i| j ^Ul ^ ^ui 

» aXli 5L y >u J: o» ^ j-i j^u Jr ^ u 

1^ ^JUl ojJ tiil g> CJC ^1 iJ-JP y^ ^1 «, o^ *juj ^^ y w^ ij-^ w***~. ^ -*- ^-— ^- - wj— (— 

> ^dl ^J wliJl Lfc ^U Js j dJr ^ ill? JIA 

>U jJ* jw > ^ f Ul ,J * f^ ^ w ^ ^ J 

^U~ ji j^ j-> oJ cr oMt *XU >* J3l oM 
lil aXU jy A- f ^ *M? «a&J u^' 1 ^ ^ (*■ Iy "> 
[/Is, itajJL Jjjj. ^yJ-* 0^ 4 ^1 er a ^ ^ €* 
14.11*, ■Hj- ^ Uiu dUI ^ vj »ji ^ a* ^-^ )0 

^ s, iuu ^ ^ujj *l- y^J JL J* 4*' J J? f 

^ -4 1***! *!A* J £ L-<f cA u ♦^^ >' o* o^' 

< -pf j*il >>JJ ^1 *J Jl ^ *l±# mA ^ « 

38 (4). 

Jl jif^UiJ 1^1 ^Q, ^vU- ^1/ ^^ .ab ^/J^ rtbi. 
jil .J-i ^ 4jul ok^ *Jj' ^M* j* Jf *£ £■•*» (*■ 20 ") •*** aC 

«^ur 4eUi oU' 4 £u c^i ^jft **U o^ cJ* y» 

«, ^ 4O; ^Jj* jJ ^ji ^iLjj l^L lj f li* jit _/s, jjLi* 
ji jSli ^iUJ) ^Jj^. &JL*, wLl /L „ ^.1 Ji~> o^j*! 4!$ r« <_) ->>• o*i> Lh' jf* ir*V Jil ^ *- J *" ^y* J* 1 * ■jjr M ** 

j* df'La. Jil <uif j5U ^Jic jji-* *j*U of 'jSjli jl jLuu d»j jij 

jl j^ *T JL, ji. jSU jLjf ^UL JO, %> jj oJ^- lM jL-cl 
Lf J^o. (a. 20') J& ^j* jiU >jjrf d-uif j** jL»lj jUI 

J.^5 ^j-J&a, _^U» Ij O^Ms V Jj^* U^J C+u £ij\ **" 5U* 

_^Li jjj j^* i*LZ* 4ii»u ^1^ dT^LT, ^J-»U jl ^! ji» **, 

id a> ^u? j* j»u* ^^.^ ^ u je Jdi ^ oL «ujJ J^ 

JJiiui, «J*tJ JbU *iUi >« j»/Lu fr *P C? <JiJ* ^"ij jl>jJ^* 

JL* j» aji ^j*V < J ' 2, "^ f ^ ^^ ^^ *U WjW 
Sj-c x _f>*ij j^-f, •>>? ijy Sj^c iLe jJ ^^ agjl J) J-i- ^1 

to o'-v u ^0 ^f > ^-^ j*'* c/*^ f^-^ j' H^ j ******** 

\j jf ^* oJ^^i- fci'a^y ^liL- jf J6 tr -^ O*?** l» **** 

J\ -,\ iy^. j j~y ,J+. iL~\ ^ jJk J J Jj-«, j\f j-SLs 

- K >lk „ ill ...; ^ JL ± P.Lil -^m. 3 -i Am.L .-JLl* vl . — u £LL» dUJ j^y j^j j^b ^ ^ s J;7 *; jj^ ^jj jf y^Ji*, 

^1 v Ll, jTi, ^ J^i ^ ^ j, _,l j>l lj,J ^ly, ^J, 

„j jt 6/ iXu, jjJi v l ^Ji jc ur "jr ^ ~^ tfJ j 

of i^Uc JU» ^ l> «ui J^L ^^ -^1 j>\ ji JjJ ^ij| juJJ 10 

^ ^L cLK j;] diif jiG ^| ^^ JeJ L. ^l^ ^j 

JLU. y\ (j ^ of «?1«^ CJjU, juU (■. 22*) ^l' ^L^i 
^ji\ cUU-lj ^LbiJ jl ^u *&{, ^ vu ^jj j* 
>l ^ jjJ ,ji; jjy f Lu ^L ^ j ^ J j^ 1-, 
J j) obl^ ^ 4J| j,U £UJ 4i^| j I^L;^ ^Ijj ^^ 
y j* \Sj-f «^>j £"«j J-* jvJ-»* jl £•# ^ U» ^>l ji i^ij Bjir 
^W-M, *:W j ^ il ^ i>U[, ^J ^J U r «u« UN 

i^J *J^ aJ^ ui> jL» ^>v C*U o,^«. <£lJU «!-, _^J ^ a» 

oT^i ^1 oU f^t W* {A <tfi ^ j> JLf 4 j^ jj *r 

(jJ> Wjl^ ^*^' dA^Lj W-Jjk^W! dJ^U <tJ> VL \ y/ « f*-^ iu» 

j^ *ni .i ii i i\j. .- i- i. k. . ii J*J^j ,*j* ^y~£ &■ J*' jl 3^ j5li fU* ^b ^ J* >J t/ 5 

jsu ^j^l i*Ui £• «v uM# J** i* ^^ r 11 * £*- -^ ^ 
n «j jju of ok>*» «ujI ^?L ^»it ji, j±\ **,* cM? %s^ ur 

oUL ii-,1 t^Jj ^ ^1 JJ ^f J«= £* ^--Ijl ir o^» 
^1 JlU ji, .uj? 4iJ/ JUI J «*(, r ^kJl JJI iSCj, JUI 
3jt ^. j, JUIj JUI jO, ^U ^-ui J.^! *; jjU oTy> ^' 

L. jfc j/J* 5- J* J *J, JUI ^1 iJ Jr \ J JlyV! 

«yjl *lijl a.j ? J»'j A j »V "^ -*/*-** *^^ J^ -^ " : i fc J-^ i f^ u* 

j^ L, j-l j^ ^^ jl f&l jl -^T^ (jt. 2a^ *; > e L jT^i 

ju^, > f Li of ^ ^ i^ j*j/ J^i= ^i »y ^i^- ^i ^y r 

n r. ,.lr ^ ril .^ii .» tfl J) V -Jl *1j ..- «1* *!f «>Pjl .-J «uil 0*j*l p ji ji^Ul iU Jl cJLsf U JU U; Ji jjL^ 
Cr~' ,Jy fttj w Jr , ^1 ^ ^J 4,6 ^ _^ «SU jU 

aMiir, jX^ ^ ^ ^ ^ u ^ jj *u *r^i 

^J v y^t, _^ j^ jp^ ^ <^L jU j ji £jj ^ 

^^^ 84 (5). 

JdVI ^VJ ^^1 4JJJ ^j Ifl 

^ U C- oL« ^Ui 1 ^ jf, ^jf\ j>u jtif r ^ 

tfji jjU u^ j** ^j J-i j) -^ 4U J±\ LiU wU.j ui 
jl ^^fl dT ^.U ^ji Uj |o 4f ^ ^J K, ^^ j^. . 

&l* 4i»ii j^ j' ^r-*- ^ JJ' tJii a,U ^J j^U- «j»te* 15 

>j j-y oW v** ^ ./» -^ *» «Jji o^ J ^ . w 

J? ^ Sj ji * f au jo <£T jl j^ ^a ^ ju, 

j*y ^ ^c c^j ^L s^ ji j^ fo ^ v> 

-A Ji^f Jtj Jjry «ii-li* J> *^T Ji (JI. 2-t*) ^ j3 ^| jj 20 

^ jaLL ihysjrtjrfij*^ oT^U jl ^U JL 

-?W JJ a- -=^^ltf > AJ jr^- Jl Ji JS iT 4i^ l^ *J J\ pSt iiU JW, jy^- U^ J fcft* J 1 -» ^-' or^ w^ u^r** 

1, 4J1 t^it xi «r^ u* ^ ji *■=* ^ ^ .A .*■* 

5 a y 5^ -ir u ♦^ &A J-y £* -^ l *- >i ^ *-* &* 

jL y-b jl ^1 iU jj» ^t ^ jl J r M J-Jl 

j. 4jui j* u* ^ / > J Js* J 1 * vM" 1 ^ ^^ f* 25 "> 

jUTj d^r ^> -uji ,J, -j^ jfe j* 1 * j ^ u uM 1 J J > L 

"» jj^ # ' j" l- ^* ^ °^ ^ jLiJjJ V>J ^ ^ eU) ' 
jil .y (flik* *»*& > ^V ^ ^ C* "^ U) 
oL J.I J mjT jfc j^ c?>*-j V- WJ s*b j* ««* J* 1 * * r 

Jl wLL ^ jill, ilL s^j, j jj» ^U ^ ^ r^' 

U ^ *f obL U. u^ ^_/& u-^- *-A> ^ J" 
tr, f U^I jl i^L j-b-^C-J ^ r WT J»f J,« ^-1 jjO* 

4,, ^ .4 14. ^iu *r jfil ^a ^J o- Uf ^ * r 4 * **■** 

uiil, i^J w»-y ^U J 1 J J oLkJ J U J 1 ^^ 
£&« y* jl -T jU ji Ow*-lil Jf*i v5^ -^ ** d M 

^ J jLul ^l J, «ti ji ^jU Jj^> > j^ b oi 1 -»^ J**y 

^jl XI "Jsl dT ji.L jcli jjiif iJ «*J c^ -» 3 it " , * i * ^^ 

» jil jl c-\ sJAh *& wTrfU J 1 ^ hii!* ^ *t^ ^'j L» 6HL;T Wjt ^j ^ CJ j^ ^ ^ _ ^ ; ^ w 
^ ^jb U, cat* e U Jl ^^^1 -**-/' -f u¥- 

<r •** ^ Jj l *l» ^ *?^ ^u u\ij Q** t b 

j ^u ^j ^^ flji ^« ^ ti, -r ^, ^ 4y£ dijjg 

^jic U J^l, pj j |^ij ^ ^ L ^i >L JSL J^ 

Ol ^ «J* ,£.(, 6*- oUr £* ^ oj* ^ ^jJl (,. 2 ?V C-*s^ i««b AJ jJLi *l->b <jL> X. ^i» dV ft y j^|t ^jU ^if^cJ ^/CU 4*U» 
.pu A jJ-MJy^* JjVj J^^ A^*** uul j 4*1/ *&»! *x* *"U 

jl ^b (j. 27') 4^-u>. jl;* j* *£>{> oMl Sd/^ X, J-Jf 
10 ^*^ _^y /*^ J I 4lfl** %' , ^*/i^ i > *v**^** ty**^ y' i— ^"1 4jU*a© j J 

t^y^ _, **/ *J* jUfl 0> c-^* ^ ^ J'j- <0L (a, 28*) 
, ft ^J Ul ^1 J) 3^1 LI jL^jf J^^I^j^L^ of ^ > *c vr i y, jji eJ ^ ^u oL ^J .>>4 -^ i ^u ^i 

oUU ol yijr, «j^ ^L| JjJ , ^ ^ ^a, ^L J,i j\ 

j' l/Sj^Ji» u^ Jl*J> j> l U »JI ^ ^jl jiyL fr*^ ^JL 5 

V >W »^ *M ^U l*>i -uii ^ *r»i^) i^ ybj 
jii ^ 1/ aI. w i j* «f j,u j 5. ^jM ji .rc^j ^ 

u^/i ^Ui,!, 4jjl JiT jL^it fjcf ^ U Ji f ^ ^| &&] 
j*v >.U- o'r-i k» -g 3 - oU^i jl uW ci4j -y J^ 

«lfll .1* aJc Jj. v L> j^ * £j oW j* «^y^. *f W 
o>» f LI ^J ^ *T jiy j/j. -v ^ P uu f Q ^ j,^. 
yplji ^ ^U ^r jj| ^ OjLi, ^b Jji j^, U -^ jj 

* **f ^ -^ ^ i J,' li* (x. 20-) o,L JL-^ ^ lfi 
Uf J «^! j,^, ^^ ^ j> j^, jjf .jjj ^ ^ ^ 

o>* ^ *r>U; Jy <,jr Vfc ji b *U jl j^yu^J jtf 
•^ «Jf l» r ' okf «1»* ^ r 1 £js* o-y* uU Ujju oil 2B ij Jj* ^ *" ^O 4u) i-r 1 ^^ j^Jifl frtfk ijM*!* ^^tf &Wi 
r. ^1 jj dJl^ii j| cJ ^^e <j jr J*7 ^J jj ^J ^ mil j^t v J 

J* ^Jcl <^*» 0->l^ **, 6>y*ri aLLJ |j Jlc 4]Td^J»l CiLijiif 

jlU jf d^f ^* ^ lj <j%» y^ j^ aT ^jU^ (j. 3(T) 

en' £* .>!* JM L. ji* ^ ^djij yjjii ^jj ^^J 

15 ku- Sk* ^f, j JL ^y r UU fj a^JJ jj)^ £>^ ^ ^^C 

** 4^'jJ J^J j'^ j jj **** S#» J-* kjf **jT*fli+ J^ J^LJ 

^,L ObiU *Lte rf j(, (j. 30 b ) 6fc-i£r rf I ^£ j:l A ^ts £ UU 

I* J'V Uj^ 0*Ip *i^r O* *** O^ r^ ^' ^ iS*C^I JS- aJ^ 
J^ ^* J (** *^ 3 ^J^ J' j f'" « * ••J*'^* fc - , '*ytj i i*^ ^^ /* 0^ J* 211 CAM *f jli! ^Jy^ -M*i J*PS jJj Jt/ljf &J* S^^ ^J 

4;U ^ J^ ^^ ^ Ji- * Jf (a. 31") u'v >' J^- 

4_^j j 1 ** ****** j^--' ^Ijk? Jt"^*** j-* ^ j^iJ iL^K [>*£ /jL*J (,* 

*f J*Ja* liolf.i tK^**? ^ dJ^J* 4_^*(/* jV^J #*** jJ J* I Ali^f 

j) a*#Jf <u*Ll«U uUyi <u ,jj\ e^ii «^^* vJ^j-^*-* ot.^*'-^-* /Jy 

C_j*«iC J>(^- ^ij *J^jJ OU/C ^-> ^jl** j&jj aJ-^- fyf **j* 
tf lj ^L* ^^5 pjrtj .^U^L ^iJ ^J if d* „jjU ^/— <jL, 

J*J vjj' jr^ VK* />**' V"j f^j Cj* *' C-il^ ji*lji^ ALiljJ 15 

Lj jJUj *A^ *i ^Ije &&** Ij^i (jr. si h ) j-Li oT juiT nk*^U 
^1 w^f r L ^U^ I^L > ^1 X >' J *Jf 3l ju X, ^1 j> aL^^. XI) *£l ~ jJl o^ j^t qLJ (j. 32") ji J-i 
njte oCJ, j^lf ak^L* o^v* a£<*fc* i*xttf ^^; lj Jicl jj»k^l 

^CA* Aft* |T* ^ j^J * i —' -0 1 * 1 " *-^ J 5 9ji * -r * IT* 
jj j4Ui OjL* *iyj* jA(?)Ol jjUi, (1)kl-^ ^j^mJ j» 

^b (j.32 l ) ^>U p-y* ts>\-H *£ J^vj^v *f »^rj cr* 1 ^ iT 
^l*, j^ jf-j uj* okL, u^ J»' y **•** j^u^b"^ *>* 

Cflj> »j^» J* J*l jJ I ^T Jyfi tjAv lJ ^ii J— .1 fc^*^ k-^j 

*X oJ-^ _/^ «Jy? u** O' f^ **^ aS'^jsIj-* Oil^i ^iilj*. 

an ■J' wJ,L«* Jj.i j\ C-»Li w^ij w>i j*& ^1 ^»y ****! "*j" <J*» 

1..K piL J, I -ejus fc^JL j^ Ji\ «J-i^ ^w^** 0*?** t/' J** - ' -r ' 

•^J.UI ^ -j^ **>■ a^jLi> w^L*^ <^*^ *-o^» J*^ "4-/*' 

^ ** j* 1 ^ j£*j ^j ( J - 88 *) *«r >>j *^^ fj>*J V" 
v LjVI vj J-i» ^Ij* ^1 i^Lf J 4I)J pL^I ^j5 *l^? L Jc <uf 'J ji f ^i ;r J i> pi L Ji ^>li J-i L. ^U dJi ^ Jy &)\ 
l> ji) ^uU ^uj jc f^jU Jt J^ 1/ Jj^Ltl ^c *►, 

oLCJJ oj»i .^ (j. s-i") ,UVl jc ^jsl, «a* .Ulj 

jLU] ^ ajL cljjJl Oj^i a^U, «tr- J' jy >»ttJI ^» dj'L 

o^ ts^J c^"" "J *^^ u-" *j*^ ^L *j^jj ^J _/jJL ^j., 

.jjiVlj Jc^f Jk\\J Jf e ^^ ^Upft^* AJcy L Je jL»VL 25 :- .fi tjLJI jj I oj*zy Jacii _j»J\j «iiil _^J W 1I -r — j^j |»j»J' 
jjj| «jj) |> JU^ djL> jc oUI, *iU ^e j** ji (a. . : !4') 
^^| d-iJ^i p^A) M S.ij p£\\ O^fj .f£\ cJ&r- CJ,± «j 

r. JLdi ok^ j &&* 4»03 J»& vj ,jJ J^ ^ OW I O 1 
*U"i ^ ^ oU! JJJ^U |y> f ,Jl ^ pJJI ^JU 

iljji J[ Cj djiL jUI, 4.1 ^Wf *J> >, ^J Jf cJ> L. 
*U ^ L v*lJL ^ U U u. M-) J^l .$» cr o^ tit 

in jjLJl jic ^ (jUl *^/ j ^^^1 jijfJj ^j*^' V""j d[r" 

JU 61 jJj *l j-*I ,1*. j ^ ^ o>" /^ ] *» ^ J 
lil |/fl Jj ^ j o,^ J J ~Ji 4jJi, -^1 *fcL* 

till J^j jJj, ,.«';»<> —»» ljJ»l "J I <^*W M> >» i '*»'.' ^1 JV CJ*^ 
liJ cl|Jl ^>Jc /J*, >c i-,jJ (.1. 3&*J jjJI J j>J) jL fJsU u' J*, ^ / Ul C^ u^ ^1 .lutfj^ o^' J o* -*-*' 

dJiij Jitfiiw u'^ w^t** ^ ~J J^Jjl^ _^f ip _^u<u J)*J ka di_^M* cj»"*-'J 

■P*j »i*ij j**" ^^ js fir^j *£cf 0^*^i'j a 1 ^^ ,>*' Jj*k *^**>*fj Jrj 

_^Lti ^ 4? cjlX*\ (j\ jL 5 .^»U; cl^i ~.L j}j jy «-j JJ+ t «** 

\r-J* cjj^*° j^ J9r" iji^ J-* < —^^' \ c ' *^i^* J-f^i* a^I *> ^r^ tf 
j^i ^| ^Jic &fj±jL* ^^il m y ^U* ^j* A»^ J I ^Ui 

0^ C*J 1^ J^l pu <jW ^rf'j ^ J^^* #^^ Jf" ****** «^f* 

,j! /Cl Ji aju Jj II* jUI Jj* ^^J a^ Jyi U ^Jc di^ sri .jU* ^U»L j* wUl/fil j I J" ** \j*?f. *^^>. xj^^ U"V {j»l 

J^ Jf j' 'iJ ltj**^ «^' °V a ^J **■** ^^* (' , - 87 ">-> 
5 illjil iJc J5« U» O^*' cA^ ^j - "* j' ^M*.» «- ,i ' ''^^ C/*" J 

jL« «jJ.J ur'j* j j J L jj y it 1 J* {FT ^ fj> ^ 'V s 

io c~l w J j> will lM 4uj*i> *Mj u-^j J?"" O^ y 
^i^ J«i jt ^a* jyjj jL-i! ^Uw df *-j- aUJ J ^L* J I* 

_,i%.lJ f»lj f^ l>^ J-l Ji Slj o^ «*il* V 1 ^-' £ k-V' 

20 Oj> jj»t ^^r- *Jl» ji u^;^- ^ j^ji 9^- £-• jf o!^ 1 ' * J,i ^ 

ar> ^i,j v Lij j^ *T ^L-> aIu'JU v U ^t wbT j> .y | %^J J,L J.U «£Xj „^u JjAf- eJAL ^ ^. ^^ ^ j, 

•V uj-j u^,j o' ^CJ „ tLJ ^ ^ ^ ^i «, y i r, 

jJj f.*^-** M fc.r-i J^l v 1 *- ^ jl j~ toili ^ jfljA, 

mU f^ o' u»» -A, >rM -j»U. tff «^<^ jU* *^J «d 
ifcJ v^ ,jJJ PJwU jf ^i J j» ^oJ iTly 3/ ^^ 

^ A ^< j*u ,/a J. £ ^ju 4^ ^ ^ ^ ^ L H 

^ u -> £/*• j y^ w-L o- «y/ju JUWji ^ j> (, ^ y pt 

^ ^— , cr- r<3 J>*> «uiJ J* .^1 ^ r uu f i^J 
J^ ^ -CJ j, *t jji. jk jl Jjj M ^Li^ jy u Jt, e L„ U ,n 

*^d v^Ji c^ vJI (*. -10") r l Sljf, dj Uj _1L 4-.^ 
' 5 j*f O^ J< L» Jif OjC, t< > ^ *■« ^C J, <fl| 2C 0" v*jI-^**« «ij ^ £lli! ^1 (.1. Si)' 1 ) j t L^. A&y u< <^ J ^'j V-r- Fur r' 

J»I^JI <m JjUji**. C^.fcc j CjjJJ (J^J C^ l^J*l *^*»^5 ^^ 

oA --ry-^ j* 5 «JJ Jt* cr ^^y iA* -* ■*>' tKc* «jW* 

oUlii _,5i J J a^,L* ^\ ^l^etj J~~ JL, 9 iJ 3 ^1>! J I aJjJ 

:w ^U>1 J* ^ r C rt r ^, ^ ji^ <£±\ 9 V U£J| ic j^ ^ ^) 
^ ^-^ ^>V +?& j* ^ O' o^^n, >*J' x' r ij j' ^* 

^Pj' ^V>"U *^i>* JyW J»^ ^-"^J ft***^ ^*> ^C ^J JJj» jfh 
^ t^p* Jij^ i^-J >°l *f J J? lj^J fl J ^ C-*l (^^ ^^ J^ r - : ti ll 1 1 - 1 V . c« . uUJi U ? i ^iiJ J „ji ,^b J.L ^i jT fjj oil ^i, 

' ^ Jj*J ji- ut ^aJJ JJi JrE jj ^ (aic) (Jjjc JL, u 
-*-■> o^ ^ JiL aijj L- jj. Jt ^ ^Ji jl oli trJ jmtj 

*^- jdy ^ qL, 3 oU jjJ *» ^1 jl Jm jJU *t-^L JU 

J" J_* r J «£ ' kjLiL ^1 ;| j,^ fi f jl J-fc J-, *,U „ji <>Ltf 
V uj.> j* -uiL (j. 4 T) ^jj Jli #J ^j Jc ^ ,3* J jk, 15 

i.. v-i i -*- * r ™ _ 

•^ JL> ^ »v y»/l ^jj ^ 4^7 *J>L. uTjs, ^CU, ukjly* 

<#>V i-^ j> ^Jf ^J,* ^1 ^J, 4iiT ajjj JJBi | ^^ j Vf 
j) dibsr JL j,l jL s >jj j C-J ^U ^%J yjy I J3 S, rr 
£,L JL ^[^ c-3* jl ,>» jjU. uV U,j j/,u ^y"i U _^ 
A r *Jsf^SJ\j jL jj^ p*j| jS ^^j^iw ^^^ j^j^ 

b UjI w-I v^^L. vrtJai jIjju 4. *r ir i_ X. j^L ^^ 
Jfil, oU^il ^1 ^ j! |j ^ ^ ju ^/i j^ ^l ^f 2B 

•J '- *^LJ /j. <tt*( JL. / J J I ..I- it ■ .i j/J- ^T >> j, U _£; ^ /Ij, jUi 1 ! j>j*JI ^l hjlW X 
j* ,j>J jUll *J,J JUi «,j Jp ^ j 4SL-2 Jt > L ^j^ 

■ -jus wj 4jj *ii, ^ sji t? J* 4. *W u ^ in fr jaj jU ty# ^i,y j»Lt- ,>[^l jb jl <uif »l£ri J^i ts' 


I Sj^j *f" j:l»It ^lcj.1 »->. jjji ^j* «jL»il ^ u-'j _y [* 

&}■> p, ji\ *y LdJ <>*>. ji ^y-* ^ jUaJ -Clw ^ 
j:! *£i/ ^tf t/U? »jH c^' _* *Tj (J* ^ -^ W "^W^ 

_A V J"!»* o^? JL>i 4 ai * crrr J-rf r 1 Jjl ^ ^ U ^ u i - ^ u>i > jju <ij> J*,*, o^ ja s> <r ^l 

^' ^J pfl , j^ >- sx i, i^t ^ ^i ^ 

cr* cA ^ jOp jib j^ ^ iy. jr ^ ^U; w!, r | r, 
^ u* ^li -yi s;^ ^ JJft ^ |jj „, ^ (j ^ 

i i i r j j/ ^ ^ r? ^ ^ L <** ^ 

c'y jj>& c j^>j ^1 ^i iu ji ^u ^ ^j 

««/ .£ jAi *k jW ^f, ji (Ji 43 . } ^. ^ ^ ^ 

ftyjl. oM j^ J3j ^ ^ ^ ^ ^ u oLsl ^ 

±bJ- a\J- JjJj^ w,U- ^^ ^^^1^ ^ 

vlT ^^ j;l *~" ^ *" ^ °^ J * ] & * ^ « 

*Vi r *> Ujj J **" *?» j *:> f U ^ J-V so 

- J ^- OH uk' ^ & ^U Lf ^/ ^ 
jUI jl *j~ ^ ol;,J j ^ ^ bJ?1 tf>| ^^^ (fc wi> O) (J. 44") Cl^l#i JA aT J^fj* ^T|j jp J^Jyi* o^e ^^ tj-jiij 
JL Lyi j^J fejj* iSi\ jf fey 6j»lt |jbl/il jJ ** ji* J*lai jilj 

J* J J* (^-r-f t^ j* ^— -*, ^ J*L ^ ^^ J(,j^ cJ,j ^| 

ifi cj*i jl ^^ ^Ij^-*L1 _y i aT ^I^m- JyJ »** j* JJ» ^1 ^ j>ly> 

j*^ JjJf ji J^i X (4. 44*) ijAj JjU^J Jil^ ^^uii L ijiuiij 

an j*$[^ j^lf 4jyl Jl jl, \j ^Jc\ Ji *iU; j^yi> Jj>L/, *^>Uf .u 

O' J* 1 ' aLrfj ^j' r->oJ >^<^-^ oji ijv «^IL ^L*i j^#t -^f! ji 

jiji d^Lf ^L*f jT| 4^^^^ jil wLiL ^*i jy J^^j **jt 

Oi^ ^p-U ^ 4X*f J* Jl,} 3 (jWL J-y d*U JU^ ^Ij ^|^» 

an oW /^b j^ ^1 J**** JM) 4iil ilj^ y I #*y Jl jjL^ ft Dy-^ 
l^U ^s ^Cs, ,. JUlJ -f e/^ iiC, *il SL .-Li jjiU dU* , «i; J*w 4||l J^ij jiw jj-Jilj ^2' <lv^i vjt-* V **•'>* ^^l Jj" & 
_ #r »l ^j *bl -^jI <G <L«JJ ^-j^S ^^ ^Ja*JL <ul dJl lj**J^ £/! 

^*i «uUr *^iy j****** < &**&} t^ff *-kJ a* jJ /tliU JT j,jj> ir*L* 
j I oli,l ^1 ^ ^jU i^J ^Jli, jjjij, ^Lk a^jj jc j»l j| ]o 

li u^ c^ £ ^M i ^' V*** ^ Jy j*' j* ^^ sy?* c* j' m" J^£\ jp\k jjjl j> ^b 
,J *j J 4iiL; ^b y+ UJJ> oU & gto JW L £,) 
*Jj CJ, Ijel jjt jl ±pj> V f ^ T J y J - |J UI ^ "* u-* 

L j» L «uib etui 6 LL o' J' o^ 1 - j/™* f* J L -» ■**" >>r** ^ 

to y* i*Ui, Cii Jil Jo u 1 ^ j- O* '^ *^ of c '^ J| ^ J ^ 

jl, ^ ^1. j.1 *, ^in L, ^1 ^ j-SU 4^ (j. 4fi b ) ^ 

r » u^+t isUj' a*- j 5 *f*W" ^y *J*(*k *y -»' U"** ->• tJ'V? V"" 
sW, j^jL ^ j*/ jV u' li uW J jw>» L*j tl—f jy*-*« 

ajLl _, a,J. £*> jf lj fk* ^J, 0*»i **-~ o^i *^l »v*> A 
^* 4JUI »LLjI J$ nJ& £*>J *-r>i 0^*> v^*' *^ - ,i ' ^jV 
\j Jf {X. 47*) 4^liM Jiji. ajf, ijUl jji ^ ^*Jl SJL ^^ 1 

./I c -r-l II . t _ . * *.. ^, I . I ^ . frt ■ Jjr j' u^ ** J#J?* Col*i v_»Uf I iji 4f*u» ji jmu^« ti^ 
£»-> J ' Sf^ ^^ J* ^^ J-T J»fji >T U >T Jlj ,Jy jp 

kSj^ g? J)£ (j? J a tfjk JV- «J-»^ ^^ *^*' ^Mf 
^ILL «f -u ji jjQ* ***k*. cAjlf ^/ >u, j-i*? ,ji mj (j, 4:7 h ) 

3 J*J f** j*** ^^ *^L ctf' £* 0' C/tff^ O^ J*' j! *^J 

j 3 j *^k £>k oljUf i^J jl )j ^ ^jL ^ut^ jjj-, ^ 
«y a, J, > jL> **£, oLT ^Ij, ^ oUCll iU U £♦, Sli 

i/J ;' ^jjs «^UA *M ^jf* j' *?j <•*& sf>. oLT jf <? 

^L^.1 ^f ijot* ^0, *Xjf ^i jj juc ^| ,j^ ^.Ui (j. 4B fc ) 

*Jtf "^*>*' -Wr ^ 3 -**' /~* -rfj ^^ v^ *-M tM* A ^ iji' IB Lwj jJ5 u+JL Ji* j\ J&j C-zSt CjJJ 4|)Jj* i^L dt»>* *JLj £/l ji 

■^1 OuJ _^j J^l* J**L Jilc (j\ 4j*j J5 J3 ju>^ -^-iA ^j***** e^*** 
U*""*^ CT^ ■* j' *UJjjJ Oj-r"*' ^_/-J*JI u/W ,***' y ^-*I >"Jf ^f 

u*^ *J* V^ d *^^ ijJj*^ jp o'j^ ^ J** u*W* ^ J* 4 

jJU* «:>y kik. j_j^» Or^ jl L^jJ** «-^^ *i J^ l»II 4J/J oLi^* 
J]j ^ 4iT 4|j! j*(, jjL. tr ^tf j*jj V L^ ^y Jl* jj^l bL, 
I iljj, V dJf > j^ y. (.i. 49") sjl/ <U)l •UllJji^J J" (jS~ J 

^ **\ J* ># j*\& ^ JW^ j^Ji c^/ ., JLu JUT 

^J dil, 9h >Ic ^j- JjJ ^U^ ijX 4j*^t O^ 41 ^' J - ^' ^w^' ^jJ^J 

^*S/<> o^ *-**!* ^ u>^?^l JJ 5 " ^J s>^' fJ* i5^J jftf ji 'j iA *ji ^> -/' ^ * c - ] & ^ Ul c>* ^ ! 5 

V U- cUj jJ L, y vMT*ul JCbl y cjL JJ* {ft ^U> 

«i k*3L, *£! ^ jJ^j fjilj ^^.l *& jiiiJ j** ^ cXji* i<» 

« ^Ul 4»j <ui J**!> yiJMJt J f tA 

3V (8). 15 jUI ^ >JI ^ (J. f.0 m ) 
j,|, ;yi _,*\k a. Jju U <&£»£ ij*i- ^jil **j j— 3?»-y OUjl*J J* 

^ ,v* jb, wL ^mi ^ Mj r u-j -. u V W* ^ 20 

CjrU uT j» j*j ■>' » il | 3 ^ ^ J 1 ( J *^ .Ji 1 •*/ ^ V^ 
^^_, oL t^J! dTji. Ql >~i tfjl jji~ Jilfe Cvjjjj v** 

*y> dJLiXi j^» 4^ jj^ ^|H* j^ ^^ uJJ t/* **^ >' -*H^ 

j*. [i „ji Ju*)U jU t ^» tAt* ^L» a- ^Jjj jf J^j yjjm) JL U Jpj tfM jiUJP y 3) m i mi.iv <3^ *-^* ^ 
J^ fit j\ jMij (9, 50 b ) ^U yLf^u^;^ ^ 

^ i^ii, ^a, U jiiL £r— v J* -* 1 £■*■» V^ J^y' 
«T (, ** ^U* cs*, ^ r,i ,J V ^ J C* J ^ J -^ ^ 

S3 (9). 

io 1 >T J .SUA .^ c^^ir s -^- ^ -> ! J^ (i 
JUa ^ ^ $L J »)>T ^>T Ji 4JJT, „ v > jb J >T 

3£ ^ ^L j-» jf ^ l*U g* J* £\x J"* J: & «/* 

m ^ ^ o^> to ^ < j - *n lA ** dl J° if f^ 
jl, juiff > >i JU *, Jji r* -^ T ^ ^ J ^ L ^* ^ 

» ^y. jSU v > i£ ^f .* C-V j* v 1 *' ^ ^j!***' jA 


39 (in). .>!> J *^ J* _»^ JJj jUi» ^^U. jS Jj % ^ ^JU. jjUi 
uMr* ^» "^ p**** 4-^ "^trJL^ .*-* ^1 <ciT -ki- ^jy,* 

trr j' lj ^JjJ jjLi- ^U ^L* j^ ^jj ^ jyj j*]^ ajifc, 

irti c^> ,>** l* y» U> *W >* Vb M* j' b *-*l* jk j^ 
l/Mt" ^ j!> r- J>^- jJJt ^ Jf jap ^n^i oU? (i. 52') 

J*" -^ U 51 J* trJlW- £j#y jfc jX, ,Jy^ ^Uc JUL J^J *> 

^.Ij, jf k ^jS; jC, ^, ^.Ij, j3 I, ^[^ jU e L^ ^j, 
b uVj jU- v-rtf ,>*:-. ^(^1 5j.L* jl, ^^ JiU ^ji 
j»lt jL j-U mf Jit ■»£•£■* v^ b vi» £*«>"iAA ..r ..I *SjLf ^ jjLi ^,4* 'j !«*' j* -> ^ «^^ btt* 3 ^ • 

jull; ,jUJUi jl tr jj« jl»F jjI> *~JI w*iilj~* •-t^""* j^ Jj J j* 

>Ji jfo* xJ-J> £'j-f (J? $J>J ^ (* ***^ ^-* '-» O^ 1 

juLj,* JU^U ^jiJl *jj J-li f M «Uil j*! £l~ pjJl *£-^ j»j 

o>j w^ >' ^ f-^r^ ' ujl *^' °^ &* S* C^ ? 

10 ^jiUi aT <u ^^iJ ^-^U jLj tjJ» ^Ls j\j J\i pj* J 1 -^ 

<LO(ll). 

J Ji 'j Jk -^ A* 4>' ^^ vf*"-/ 1 «-*** Ch j 3 ^ "-5 lal 
W (sic) by > J, I *** U» jJ^.- _£ (i. r» 3 k ) ^Jm ^ I j wj L^j ^y» 

m 4jj! iJ^ ijUJ dil^;; jL C-*yC» ab CiyLio mj jjik? U J>j 
jm. ^^ o* S*^ 0*"** v^f M* Jf ip**** *V^^M* JL»U jAijTi a^Jj jm, jpL *L~,\ *.lj 41t' ^-*** J d *s* Jj' ^v 0^ 
«^)j jJj*- ^Ic U>*j J^J tj-j ^* u 1 ^ «^ u 1 ^ j* ^ 

tJ. 515") il-f r ?' ijlU- df ^ jT j> o^ J"'ts' «V-> ur*'-' 

.-.-.. i d i i i ^r^ ^y Jif ^^v df ji «j»li* of d* (< U)J jJl <l)l ^ 

■^ mJI _/l df jL* ^»l v^ 1 ? f^ J •**' »*^ fjt/ 1 ch -iJ fl V 

Ji>f J^U jUJ jw, Jiji J\ jyi, d^f, <^U ^ll Jc ^ s 
jLcf >**» *f *? Jy jJ*lj#* J^i* lj*l J^^f <>y ^1 £j*f j3, 

jl I; ^^ oty uLv ^-w o!j' iP j j j^-^ j*!*** ^ W J** £* 

(J, ft* 1 ) JU? £l j^» J>k <i||l *liJ <•,**• kliL-L jSfjj ^ U,ci m 
^ir- ; p* pit" J 1 ?^ Jj y*v 4-* ^^ O^r' J J* *f J 5 ^ 

Jp ^1 j^t ^J j* a^ <u Cw^Ip t^jJ cS^ f Sir* 1 .* £-*' 
j* j> ol#> jl ^ di*il| ^Jj jil *jj, m <Vjkf> J'j*j ^l**i Jp' 

d*iUj *^*j Jjf jf dfdf jyi^i pl»* c^y* ^1 j* J&j J^U 

pi-j fl^elU <J^ jl ^1 JUw «^i*~ dli^jf -jj jl^ *ji. 3jlji 4*LAi 

lS^W^ J^*j> jW^I -l^o^' liU'^J ^^ ^f J*Vj 
^Lu4 jc LI^j Jf JU li aIj! ^* j^-y^ jl^ *i^J •ijjI* jl an 

wliT jl j^-U li J-^ J*lc dl^ j'ililj A^^ (J. 54 b ) jUiJj 
jJ IJTJ*' I *-iyj ^-ir^ v*^ «-*i^ Clf u' c -^f C'*?*' o' jEW'j 

CJuitf b C^iuaJ _/^U^ g^L ^ti J^^o u,mii»i ^/«l j*r Pjjf jijr* 2r> 


41(12). J*5l .a .»J ^ /^* ^f>* HI/-* S-/** ***■* (sic) /=^ rl^*^, ,i,i 
•^ J JT C • C -^ t <-{.<-- .-» 

b j*s1j jC ^ ^ J~J~ ot*, fH > ^ L *>U-» 

o^j ^Ui j* o& / ^ A oL*> ^ * r r^ 1 oi ] * 

ir> C-_£ j* v/'-l* ^-i 1 ^ i,s > J»!> ^ : ** A * V*- J £^ 
jjU ^Ei* ^f £** cJ>J j« l^j ax *^*&j (k ^s^U* 

£/± ? J* 0' jl "^ wr> J^j *M X- 1 -A* *^ ^ 
4i JL £> jyl jl ^U£- j I a^' j *>• ^j ->" lt w^ °x 

-o j;i %.i. 50') &■ p* *i*U*- r ^j <*^ C/ f J* lK J 3 ^ V 
j3 ^ f ^ ^y 4j. II SjU a *U ;! ^ ^j^ *^ IW J*Jj* W-JjiJ alif 4^m *1jJ»J Je /ft*^ by JajJ Jlj»l f^» J- 1 ^3^ 
^i 4jj]c *mU 4jKj. iji^U dlL*# ^C ll>La^J **>■ dT Ijlji J*> 

^_flW ^J'lfcJj.A. d^Jk d 5ljl** ^Ll* *_^*UJ *^_y** qj*Mlfci **•** 

*iJ( (SIC) aHa** j^U j,^ 0jt £ O'X ft'J? Ojtf *-*J*t **" jJ C^^A^ 5 

J«W tlJjM «JL.JUC <uU*!*J 4j^i C^^Lo ^* dJT'Up 4>1 3ft|MI4| 

lA' i$-^ u* *•* ' -/*J *^ c^ ir^'-Ul J~**J*~ (t. 5 ft") ^^^* 

u^- wUi ^1 jl U\jl <J ^o\ j>j j-j JL j~i* ^L ,j;j-ii n> 

Otf? jl 4j^W J>U ^f ^L ^J jLIj ^J ^ y. £^ i^y£ 

Of O'Jt _}(j J-*Jy» J*y J*^ j^y ^U i>£j^ foU S^Jf 

3 ) J^" L^-*p *V »■-**+* 

49(13), 14 

lor 

u$jv j^ ' &tj j*' j«Jy lsU j ^ *p u*'jS *-V? Jj' jar' W 

(.1. 5fl U J jli l«y (J*j(> Ol^w OjG* jf -iLa i 1*1*1 j Ja JtjO 

u^»4-^ _/*"*** W^J 1 * A!"i-V , *- , ~ ^"^ -kllUA^^ *"f? JJ »^jU» jl U JUL 

-a'j ^J?V t/*^* U c^*" 1 -^* t/ 1 ^ J^ir *^-ii K *j° Cry*- *+* j'j 

3) FlfHjftrrAwiruni JCiiH'isit'TCjrcTimicn, ri Hn.cj»'l^jiniurriy3Kr i:n>nrs pejiawiprfHii 
iirjnnuaiJii, n.rjn|»n. lo^cf. i;dT»pnli im'iiiHonTtvf, irofiii.wiiiOMy, iinnoi! m^Jiiliiii-, jV' on j* j 4*^' -J*^ >fy ->^J uf <«^J* j) of LJ 

jjUJfj o^J^I* tljLUc j) L-J «*jj ju**^ ^J»L* j&UA 3j^* 7 ^*LL 

a ^ jil gjcU 4*-^** XI ^,UJL jjj jil 9 j± Jy«i^ DjA? <u*Lu 

^H^ (J. 57*) j^U Ok^ ^^ oUf jl jJ^i J^i* l^Uv" 
in jPj U_,* j\ ^> (sic) tjjj* ^\ tr j ^j^i ^Jc L[^» ^.jI oLyJ^^i 

^1,- oJ^Uf, ^L^Ujc^UJl ^U jjU dT^i i*UL j* J L£ 

JjUj -3^L~ o^jj ^1--,* ij™/ ***** /jr' ty***' .r "J tJ C/fr* 3, 

(i. 1)7'') *Sj U ^jJ) o'j-i^' '^* J y"l*Jj >Mj ^*j ,/-»f iJc m»*J 
20 i^t*Jij J-J'j ^Jj _^$'j pjj'j ^jVJ ^ J-! j-c aJc 

j>) ^J Jjs pil ^JJI pj J) Xy ^ UjJ ^ ^jJ] ^j* L 


4=3(14) 10 >, ^ ,u <* b ^ ^ f 5^*7 •*** \ 

^ l*±* -J rcP* ***>* "J^ \' » \ 

I .-Jl Ji ,jt" <-» u-* 1 /*> > ^>" 

Li J - J.U .T JJi* J L - J ' ^ 4H > *** ^ .r , 

^- C ,^ ^ -* > < U ^ ^ ? ^ y ^_ rr .. — j. r - ~~. *-* c bf>J j* v*»* ws 1 d** *!» u* 1 ^ di*^ JJ > ^^ 
crs* v-» ^ v> cj** 1 "* - J b ' * U ^' ^ -* ^ ^ 

r, JT A *o,J JJo jl|*^ J*- <j> V> ^ f J 1 V^J y 

&* ** *SX jiif J*jl > JU-* ^ * ** o-* ^ *?/' * 

*■*/- v-^Jt * tsj^i^r ,JB>I *^r ^ T" 

in uU u^ l r ^ <?^ ii-H- J * iP> *"-» fU ^ * 4i 

,1,1 oL* bU aT iJb-J M *i £,Li- j^Lis f UJ. wL^yj 

^ui Jr^^i J $ c*ji #Jb ^ $ *P* *** 

^ ^*> ^ fid ^A" ^ u^-A ^ ^> ^ 
e^j- yj jUf «-/ v^j -^ ***** *■*-* l£^-» 5 r- -A 

-) >t s jjji >r ji y ,w, ^ ^ ju ^% >i n 
tfji-j Jtv^ ^ y ^ J ^' ^ Ulj ° w ' jU,J 

25 tfj^l oUlj ^^ O^ 1 k ^ u ^ a i 4 cA* ^ ^ *j£j ***/# «y uj? ^-*[> *J*** ^J-'v ty**i ^* j' *_)**-* *^£ i^j^ 

il^^ <1>«J -jjI *i ajlj a_>j**> je -lif flj-L 5lL ^1 ^i jjj jfjJ 5 

j*J 0?™± ft*? 5, ci A* *■* w «J» tj^* cj' U^ 4 ^ fW Vj 
J lX^ C^fi O^u //**J 0»H j^u*™*) ^/^ *-k £/ ■ J' 

fLif pU J^Ll^ ^f y.ju, ill ajjaf O J^LI^ a >k > (i, filV) 

j> jl*1%j*± v ^r-* ►** < sic ) Vi^ lK -> f £~* vr* cs^* 1& 

oUj- jf ^ .y J»lj*y o-y ^jL v* 1 -)' i^' 0*^ 4** f* 

ijU*lj ijly |*>? j^j fr*- 1 ^ >*" v*^* w' m*^^* -^ *^*y»* 4 ^ w- - * W • ' — ~ " l" 10 & \j/±*v*ja\ c yi j irtfiuciJ ^ J4 Xji v^ -i^^ 

U li yiii ^-j xjijht kO,^* /j*-* fcJU.> J) ±j[+*J ^/-J* *UCp ^Lji^j 
j^ J*L> * j-; j^ tJ^i ^* c kl*jlic clf> JjIt jil (j. Ol 1 ') 

jjLL^U.1 &\ j^j j^lif ij ^L«/* *^?jt* ^-**j J-*— I— j i^^a^ ^U»Jj 

jjjsU JLrf o^w Ua J ^jUj jijL ^jLc j^m *U jl IjAyji 
ji JU> ^ ji- ij 3 Jpj > oW*< u' ^ o^ Wf J jS 

^ ^ cj ^i ji ^i >*. v!* J 1 ^ ^ ' -* <r r * J^ 1 

J^m **JLi ^*1 ^| ^2 ujwfj Jil *^Ui! dJjJ JjJ* Ja3 J^ ji 

jCi, 0JU / ^1 jli ^-J ^J ( ^v 4 -' ^U* Jc r *j jJ,ii^ 

1 ^"V ' ^\^v^' l«**"*^^ ^*^'^ L, j^b Jl. w«* j| j3 a^J, L^> jW jl lj CJ" jO ilyfj 

Ji' j5 ^_y/J j3 <lJ^y» A*J»' dJjLe Hftij /^*»J ^U*J ^/-"^ CJ* ,S -** \J-** 

dA*JI tw^u.1 ii_ijj* _^j (.1, 02 _) J^-Ua* tj*Lo Oj^ JL/* J^ Ji '■***■'■ 4—^ 
j^ {j j* J"*l*j *^— ' l/?j fkc' _/** ^- ^JU» ,_sy** ijhJ* cjj* 

jZ,; c ; Lc j5r J-tj juL <uj| c Uil ^ ,j^T jU Jrf <*k, jf ji 
•*5U Jl^ L*y«* (jl^oj j;jLi «f tl*iiJ tl-^^c *i,»j v^**\* *^»*^ ,0 

46 0VJ. 1 1 FyU Jj*Lfl%J u^LsJ^*- ^_^^-l Jjrl j J* I J^ ***** _JJ *tf \j *{JM Hf-sw t-iiii 

£/ £>k b *-r-'* ^ c^* w' »J>Jj* v* ^^ jV ^r J^* orv 
A ^* O^* ^^j . -^ u .?*-9 J "*' Mj? l/ ^ j^ ^-/'j ^r^ *^»*fj 

1) Hod ^TOJ^) C.10BV nepPIU'O MA Ctpft ^^i M flJOiiuKil upoO^T., ^ M KIIH'b, 

hr Toft *c ctjw>i:^, ciona )ji(DI *h»ij ^-w ^^l? ^1 eotdjimm ii npt wm- :i.i Jrf j9 C> arf y Jl> y jl yj ^/ ^ ^^ ^ ^ 
^jL -U 4^ j yj£, iSL^ L. *Ub jf J I j| „j^ t _ r ii 
nf »j js . (ji. ea^^ljtl ij* uLfl ^J^ oLk« J^ JU ciljf 

io ju^. h_jj*, ^i ^UL** Ut*"* wf't*! •*** >j *& tJ p '^j *-y ii^-j 

jjL hJ' cJ i^iLi*, L_l _,*LL. ^Iwjl obL. ^1 jf Ay*** *r 

j &*LL; AjJ 4Jjl eis-^ Li ll-".- O' Ijj^ *j'j W Olti Jl» J-S, 
4^1 j3 J& uSJ>^ 1 '^ 0° U^ A;l *^ i ^ <^*-» ^' J ^ 

wl fl , ^ jl ^ JU ^U 4^ f 1 ^ ilrL-J cjlr-L ^ dT ,_/C« 

)!JJI jf 4f ^1 j»L Jjji, ji j-lt ^^ aXjTL ji\ ,>jjl jj 

ar, jl _^| X;Ur ^Lli ** ,jjjj, oj^-i; 1^1 **i x jS j^ U Jjf 4i|Li *(JjJ f*i,cl * J./»i2J l^*# (UJ»I jc t£UL* jJ A^iiOy (Li^4 4*»*"J_f 4=& (17). j*« (-*- ti^*) uJ-^j t/w* j j*** +»** tl*-' uj?* 1 "* £jfJ £•" (jr 

I jjj» „JJ i^w <i/l Jj^. U kill ^jijk L» ^£x? -jlL ^^u njU-j 

ij-wjlif dlii JSli *£lil, >ylwi OiJp ^-**V *?#**• «^*J* ^Wi 
u« A ^y* J*~ J> J^** J* *JJ ^ J^~ J ^^ 3 jjj o-^ 10 

(Lfjt jQ wJ**" jj* cr^ J5**j u*^' -/*** -i!^ ^^ ^^ 'if* ^^^ 

^^ «U L <j^a*l«j <ul aj j-j u ^j**«j fljy* <|jf ^Ijl L* -^La* ifi 

jO? U ^J fi </ ^ «uii J^jJ *jt J**r> ^r*-> *V v,A* </ 
_^l«* <i^*-i o'^* *ny *?j ' Jfjp" >*j** * j*w tljK*" [**-> 
61/*** J^ J*' vr c^ ^^ f^ j ** ( J * 0B ^ ^tar 

^^-jii) J*tl ^ cJ£ ^Jl ^ ^ 0}*j»h Or*^'> ** i J*^ 

^*lt (jlyl Caljj^^T jl jj\*jp J^**iji-iij .^j*** J?^- j>-i* j* ■*?*■ 
/if 1^ JJj* _>5U £j**j JU> pl*l?j v^»l ji u™' /^' ^**' J*f «*-^ ^fcl o/s ^ ^ jf J, fUJ) > c <uiU Jiji ^ Jsf lj** Lftl 

Vj ^i' W fr ^ ^J V*- ^ *? f$* <J *"' -**' J ^*' £r 

!* C J J cA r^ r* > Ji ljLrljj ^ ^ jlftl *"' ^ 

^ j:! »*U «i^«j ^-iJ^ jiyf? IjV *^ v^ JM* *^'** 
is ~l <jljU ^j (jiyi jyt -*... jfay ej*>U- j-U-j viu Jj*ji 

jjj-ji Jc ^^ (j. 60") jit J-L4 4f fcUJ '#»J» H^i J^tf' 

J\ «CumXj C^mi ^T, J*jCi J±~ jTf J^J £* "^ *M 1 ' 

an jJs/ JE^u ^i>^ >' J 1 ^ -> : ^ 3 j'j» cr^*- Ji O^ £•' 

af .^J JL. o^ oi' j' ^f -H» f ^ ^^ o^L^ »^j^' 

j^t^, j,. i ^--^ ji Jji* --j i^J ay fM ^ ^ *»ji ^ a I • l,_ .1 I .- T K^P • ~ -^-T- w — v;-/-j p--^ ^jr wj- ^/""J ■""— ' P- *-r — "* -iV (18)- wfj* jyl.* <j*jj** f>J* _> c ^»l»f ^»^ Jj£- 5*yJ ^^j ^ <" 
JjU j*1jii ^le jl Jjj^. aCJL ^ji j^ Ji U*J,i JjU J^i X- jl 

,J-lu J-*l 1^ 4_jLi« i^lkL- V—iLjFj WJ^+S cL*~I tjj iaa j\ dS ^_lL| ^i 

jl| aT J Us* -i*5 Jji lIjLc JJO*Jj J*"*' ^^ //■ ** Jj^ «-r^ 
f*y*j i>^U c--^ Oj^ !**» O" ^ *»* c l*JLr t_F ft ' W^rt/** - * -/*^ ** J ^ 

Wr 4j tti, "' - A V" -^ A**4*J jji <_)^tJ ,1^ L^t* At*"* ./' **I6 ^ir*'* 

U J/ *^j! Bv ip ^* JUli ^i J»Iy. jl-vlj, Jj,U c_.)j* ^^f ^^ji 

J^ 1 ^' l;- ^ &:i ' iS^' J^' I J* cr J^ i^^' ^^' 20 

•^ \SJ?^ (^* F ' J - J* ^'-i ^ l/^ 1 *^' ^* J*' «tt> ^i> 
jljIJj j I IjJ fllili 4_^«"* «0> ^« 1 ' ti- 5 * 4 t/ 4 '^ u>* lAv 
V 15^'-/!^ U iL ^= ^ d r w»>l Bv^ f f y iSj/ Jft ^J-j ^^ JISm*, <J* \jtfj «/ Jjf/> J»Ui f' ^'-^ *^ 3 J U^j" , 

r, *U* ^.L *3l«ii j»j j^li oj^l-i-* u*j*'j *^V^' J tr J* j' 
jk *r iL v *ii/ jJU v tr^ y ^ Ji 4Ujl ^ ^ ijlj 

Cy=> ^L. ^U fJ j uUj UL «^F jj j* *T ji *t»% o^*f 
U~ 'j> J Mj £l A* J& -?*•' ^ J 1 UL£: tf J CT 

r r f .11 . . ii ii .-ii ui ITi Jf 


48(1!)), 
Af* JK U-i ui-!> &* J U > ^'^ L 0> CJ»' "^ 

j> ft o' 1 J s J M^- ^ ,Ji ^ r"^ ^ o r L Jl ^- jLo -' f^* 
^ji jjI oe'L* yij), oi^- jjl> jf *i^l j-^' j^t •-^' J* 

f ft J u- ^ u jv- ^^ -'i^ 1 ^ r 1 ^ 1 ° T ^^' j * Ul,j 

itr-^hl. .T.*-iM J-Lel .i- ^Jicl AjJiu. 4.J-J S^*jf ^»* jl •49(20).') 

J r ■■» ^' «-^ ^»* j^i C,j, it.1 ,-* . , , 
jy ..... , * ' *• (ji' /w «> j^ 

"7 J "~ ^ u ^ <A ft ««•> j* ^r ^ ^ 

ur JT „ 3C jj ^ ^ ^ Ul u ^ J 

> j. w. £ „ ^ ^ vl>f j(j c ■ 

I) ;>th jrnM.,„i(, „ f . m[iCrt n CTTIIIIT »,, Mnft ^ 
«P«m tovumuo, h*> mJSZT, ' * W - m ' "" C0J,Rfln 1*»" ^uU aJ ji, JL;I *»*U **iJ? jy* $ u^J i-^H^ ^k ^^U* 
Q\ y Jitf £ % Jr - ^ ^ £L J^ a^ Ji) ji ijjj q^ 

in ^ ^¥f Jj^ &\jf jUiU aU^U jjL cjLLjI jui. JL|I *t^l 
Jjk u' v'j^ 3 j? *J^ Jl-jl iM" *r^ >*J ,^* J** -^ u*^ -«*■ 

J** 0J 5 ** ^J* >»Ji 4>" ur^ _^ £jj* ***« tfy* 1 $J**> (j&j J^ 

j^ Jp« wjL^ o^ u*^ V Jr^ J^?** JUC jjLj jbi JL>b iJ£ i £r* J* 'j vM £>? w^vi U JliJ ailj <;LLj U J-y* 4u!j 

yfi ^ |j -^ Jc J*» j^j» i_,L», d-ijj Sj£ \jj^ <J^ JjLyj 

j/Ji(, ^iUill^ 0J J: j V U| jl^T^a, ^J,c! ^ ^ juS/jL 

•W!i ^A £■' ^U «4k «hjij j-J ^v -ji, ^ v u jji j 

Uff c/^ j** cMjWI ^ ^! o' i*C U, Jf L Jf i 

' C/^UJl ,J- J*J 4*/: U 10 

60 (21). 

i — ■ ■ » 

wjJl y» 

«r ^1 jk Ji. U Ji* ^L. ^j* ^T ib;f jj, ^ Jj-r#w 
**J? *J~ ^ J^ J*U ^_h» j»im j CJ jy« ^^ a^* ^i** 
,p Sjji* ,^l»^»; j/ jf ^y*«, Lia Af jC jl.r | ^j* JjP ^;| J1L Ol (23|. (.i. T3 W ) CljUl «* jf b Ijjl ^j*» ^JU >• tW J^ 1 * j 1 
U'k ijM* ^^ Li 1 j ; tr? c *^**^ *jjj u^ ***!■) ^L^- ^U* ^L 

<Ji*^U JitJ _^» ^i _p o^ks <LUr <u*Li o^pM* Jl» U ***i *f ^jSU 
uu-J* D*^ «^r 5 'A £>^ ^^ ^U ^U^j'j J I* 

jc £♦& »J^ ,^-J* J^fiJ ay p^I^I ^5^ t/JU uv*^ ^-^ J?' 
djjc*/ *tlK kl^/j. tiw»Ji* aJ»»*a1o J^J j^lj*^ uji» *^*v* O^ /f^-^ 

SHI Lj,jw jl Ui Jl^l l+Jc U, -lj-1 (.1.72') >l>j l»*i U, J /' 
wjjij :>JL J,,^!^* ^Uc ^(^1 ^U» di ji *»J^ •J^-o Oj t jj c-jllii 

Ofi^ Ji» *J *IjI ^! ji Cjjtj •*>? H^r ^ ci^* ij^^* 0^ *^-*« 


1 Ji^»^ ft^y Xjtj i^jUJU ^yU^ Jj-oi* oT^J ^UL ^ jJU iJljaJ ©9 (23), ^ift*j ^ I tii w^j^f jLiT J L* Jw^, j^ j| tyJjLttF, Aj Jjj cyr 10 

L ^ 4^ j *£* f ]^i\ i ^j j\ £11 «tfb ^i dL.% JJJ 

Jj\ ^ .t^i e v a- 'P' J<V i^ c^ U? &> 'j,** 

-*L*tf -*^ JL» cj>- jJ* w^Jj* ^ pJf >^* V^j J7H* J® J My 
jLttJ w** (.1. 73") p_/i £>) j^ jij jiji dj*V *** j* *f j\rij tj** 

^j t^u j^jj ^c j* j^ ujii ^jji^ i#Ai u, ^^pyJi ^y m * m j cr f* j*>9 (*v - v*» (j* w *tj ** utr** ^^r j j*-^ 

Cjrjfj* -^j'-^^r -- Ow U^ jl b life j**U JijJ' 4JJI 
v*' <A U* (J'T4*J Jc ^Jl, j^J> J JW U Ji, oU_fi £^ 

ftp* J» a£l ^^ -*>* ** -*#^ *J IjfiJfl i^Li *JU* U, c "iL# 

jt j*J* *-^W* jJ o - ^** -«Hp *jr f*'j lS^ ' j 4* ^ J**j* 

53 (24). 

jj£J JjL ^ If J ^j J; j»! >lj^ Jjil ji *T iljj. .LI ^ ^1 

J^iJ ^^5j JjJ** ^^y^ Jf^ j-> dj iC*, Jj] ^b As> j^J jjUil 
lfl ft^J ijLj w-Ji' *jJl 4I|I i^i ^ Jjfti J^JJ JS* ^i 3) y J 

(.1, 74*) Ij ^f jiy V^' *S^ £• Jf^j flrf * *J* J*ljh 

jlj ^^ ^y JyS *\sj j\^ ^L ^jl** %L*L j,) jil 4iiy <l*'I 
#> dvJiJLS J*UL *S*r, iJjL»* (j^j jy J*/^*, o^ *,^ ^ oli^ 


J»4 ^' f iJ) j^j«J) ^l'j ijji i~* j ^yi d^ c^X *$Ji 

4JJ' ^T JU iJI j^ Uj^^ ^| ^ J^o^^' ^io 
4J}\ oU ^ ^ J,; ^ jj <uy L^^^iKlc 

^ (j. 75") v LjJ) ^1 4UL i^ol^ U C* ^ ^ J ^ 

jWN ^U^i jji ^ ^ ^ujr si j± [^ 

54 (25). ts _^L x\ 4|j| j* 

^ <V yjj\ l*UJ ^ ^/j^ -Off jiE ^ ,y J^ ^j J^ 

ji V L?J j,L ^;l ,y f U>^ ^^Tf p Q ^J j, Vj Jj oU so 

jUij 4Uk JUjj JliL J^ii.* ^1 ^..jif jLjllI, j^l jl,r 

Tit - "- ■■*' r ' 

ul _P «^Ucl ^ij ^«-. J-Ji. ..u*Li J Jf . L-i: .s^r ^Ul _ I*, i. 5&(2G) 1 ). 
* «j? J-**> Jfk *=ljl u*ii j» ^A* -^* u~A <J^ £>* ^ 

J>jjjj* 4*1 O^ 6^ J 6 ' ^* ^ jl V °^ ^' ^ 

£>■*, ♦j** J-»lj / j> *u J--* Oj* j= j JrV -Uil ./•! 
*i,> ^.1 4*, 4JJI V ^' U '<*•* ^ u^ (J 3B *5 *V 

ki> j» j^jj ±J, oT y Hi Jl ^ .jjJl -UJljr 4-^ J 1 -^ a -»!> *F 

jv* *j*j kM" V ^b 1 V' ■>' ^' °^ ^ iUi ' r^ -* 

i j i_^^ (.1. 77*) /)|d ^1 jL _p a*' I j\ ,js>» ij'sjn* Ji *J-^ ijjle 

UV cri' >* JJ" ^-"~? (J** fy~ iiL^ j' Of& J*?*" »* ' D 
O^t {fJ j' *>■*** J*jU .i^ 4 ' 'v cr^ *jz JL* jj*\ fprjfj J^i 

' ^•JV-^J" **l <JjJ J' "> *jJ Jiljij Ujf Vj^-P O"* </ -^ W $** *i^' lT** ^ 4^ 
J#* LiU*" 3 C/^k j, JjLiJ ^j#^j Oj»^ ^rsji J£f lj ^»>j. <lJit 

^^LLc j^j, o^-^ V^** 1 ^ i/-'l» /P 1 j' ^.r*!^ :e > J*-* «J>L~j *!*-! 2U 
ijLxtf ijUiwi J^jLc -iL^j dJ^C fjCJi <LLiX cyy icJ*iU >u* j I 

k? Jifc./' j a ^' c^ -*r- ; i' *k' /* ^^ ->J IfOk/* kS^j 

]) Sui'ianiii iiTitt. m. urmfl jipKomtftif, Koropyw a (rfoairfcviw dynnftft \\ m 
UapiftiiTu cimcKa Urowopa (= B]il\ 7; tw. Cal.il oguc and TJoauription «c. 
p. 446—447) otfaiHa'ioiru dyicaoio JJ. 

IV U -m p .ln ^ iFiiAnvmOnH ni. If n -wXi jJ ^/^ jl^fi <iLi*i j*lj <L,uxajLj <_£/; ^x df -Ucl ^-j,*/* 
aJU^^* *^* > j J 1 ; oJ*^ 'J^jJ--** rj'OJ* j' J^*? 9^-^ A***° p-^ 

-jjCJj Mj^Ayf JU| y»Lb 4^iJ jUuilj Hl )jl j J f ^Jl tliJUj O^/* J"J ^ 

•Lyl VJ**-* y w ^ ir U^ Jt^i fju* **^ £jU*L tl?o^ *?+" J** 
!>H .i. rtlll- 2) 15 uiMJft JT. fi) ir ^yjj. 11 [riiimjiii, Ml. 1!. ft] B ^l^*. ■i -■» ■■ . ^ ,U 4 .^l ^ *£ j* &te uMfe 1 ^^ 1 oLij jul; 

tf &' J* u*J ji*J I* o"jj c^* JW <Ulb «j* j^g v^l ^-*i ^1 

Ljfj/ eJ LiJ _^£ ^ jli| *)J ^ „ J- lj JtfvPh _jJiti fjjl y.jj 

JLL ^LjSU ^1 ;,> (,. 79") ^ j^LL, «),y J4 ^U* 

*&tj~d ^ Ul O* r 1 <->' irf L * Jf L «£ 4 -t4l 
*r k Jf^ ^U Ur*-* u^j^ ^j^j j^j^ uk* «^*i-«-IjJ 
J*y ujL- 'JiJiU ^/l oU- _>J l^» J\ 3 ot ^ j ^u j^ 

oUtf *f y. ^ u 1 * ** -Oil jU ^ j^ *; jJjtj xt 5) H|if.iiync. in. M. R) II .1. Mi. 7J l||>n^ni. rJ. II. 8) II j«LLl|. 9) II j.. Mb, 

111) 11 4. Ma. 11) p. o^. La) n „y. is) u Ut jj, 14) n jjj^. 15) n j 3 o*"i> uWji* ^** **■* j 5 utff» ii**»lj J'|- k^ j* o - **^ * 

if* #J ("it* IT J"^ v' W_^*1»C .rlLa tS*!-^ t***? t_/*^f L- 'T* 1*^1 A-Jg 

Ji V J^ ' >-#" 4lU Aji I Jfl jii J ^J^jiT -P^ffj tUtJlj jijil 

j <uJ) *^?_, l^ij fi) _/*i»*l ^j*!' S*jftl '^ P ^ i*t***^'j JU*JLJ) 

!>[>*»' J 1 ? L*>' 4&Uj ^^i j** Ol^ Jf jf -*J j\ j\s 
Mjim J*u> *_^&lt i£f U <Jjl ll <l~af J (.1. S0 fc ) JuiLL^elt J^-i 

"V^f il** Ax? *f Jy^^fo U luf J»Ij ^ytli ^| ij0*J»j j£ sJj ^lp| 

^j^ *!*■ <^ O^ £"■■' ^' i^c^L^ <_<*^ JU* jf ^LJ jJ ^*L 

i) 11 iTimfiaiM, jl, 2) fe j, rail, a) it jjjif] i) rt a. caa, r>> u j^L. ■ r ^ — - -„ -T-' C w ■ i — ■* * r o r ^* j : Jk» ^>^ -?* oL 41 ji ofjUf ^ Lf 

n ),y ^jUjb JC^ jylj&J, J6l* jW (j. 8 1*) 41b *^J,a_* 

jL^I J57 iCr^. ajL ^ JJJj atjf fj ^b J^ ^L, 

«Ltf« J-^ ^ v ^> ^ ^ ^ j a j^, ^ ^ ^| 

«sUI oiJ J>t L // jii — i d k^u ^it _^ i^T ^ } rJ j| A r 
^Lfr Q* o li ^ *^« ^ <ul> jJf *iif ^ 4j»| ^lk 4^(, M 

M "1 l"H'«« ««. if 13) It 1. lioli. ;i) ir a ym, in, if. a) II Jul. a> ie ji^o ocJ.5 ^jij dljj) J*i^r J>JJ ^JiJ 1 * ^^'j ^Lcci*^ *t»jUjT J^ 

j^ aJ JU U Jilc >Lc -jj| j\ tl^J t^**P iJ^fU ftJ^U** jP\h j**** 
r. ^^ (.1.82*} J^^jf^ji-j ji J^^l ji jl^Mjc l ^^^O_^^J 

t_*UC 'iff* ^*'-*'^|* '-" : -— 3»» L*mAaj q^IuJ ilaU )^t^ '^_/ < *^f if*J*' P^J? 

"t «*■ * <■■■ 

^>e **L1* ^jlj^c j I »Ujf itliJc uL|3? v 3 »* ?•& **-^ J** ■**** 

^jko j^Ijj J.j£* ^I^ J-,*, ^sr? Ij '^^l iJwjij J^iS* J^ ? ) V^° 
jU| U ^j* OU-jJjI ^J f.i. All-') *-jJ wWj=> 0^> ^ 0™j> 

jl^L a! c3*-f |^j*~* «-^i™ jv^^j- Oj-J*^ *iv**' ^-* <jL/* J' y **j*^ 

Jcf aIs; Ujj ^ ^1 Jt > ^mUI j* ^1 o' f t*3l ^^ ^t 
ixJ a aI^L. ir ')£*w SaIL a*^ oUk ^iJtj ij*tj |jf ^^ ^«; ^ 

I ) llpoiryiiv iiti 1L 2) rijionyui in, l(. 3) U j. fi2h. 4) If u-***m* ^ rf i'^ 
iijiu, in. ft. i;) |t ^jLp. 7) IP i_>JLaj. PI K J- CiHh- !>J If jLo. 1<>) IJ|ifi- 
iiviji in* II. ill it urmnio ^'jILU. Vl\ It j. 1-1 1 h Ml It JT Hi It -.* ,3,r .JbU- a^U ^j*> J^i ')f5* J*j *Y jji J ~"? 'j <** «^-' Jf 
l ^mt fas jl f t^l ttf ^Xi ^JU (.1. Ml") Jj4 t ^ j3 d r j.| f, 

VJ 1 "?'' **->' **j l fU j' to j wlijj.. j/ iu Li! jl , u i ^i tf j^t 
Jj* r I *T *. Jijli %! ^,« JJtt t ^J ^l^sjl ,j4 ^k ^^ l 4 ;l o J 

V v /l U.L J yd (, JU Jl ^iJ) j^ j/ jsj yu, w 

fcjAVj Jjf •L.l,^ JjIWy^j "')jj »V fMui-K.^L-df^j-^ If. 
ff^'f J j*U I* u-^*«Ji J Pj' «-^ir" '» : -- ^* -1^ (.1. 83 h J "J^l *> A 

vj i** & r^ JI «>A °V JJ J cr i^ J^y fi& ^ 
u-jJJ £ >. Jl ^jl^LicJ yu '%? j»of Ji- vW 

jjb J-j| jL f pj| ^|j ^j J^ JjCj ^| ^ ^ j ^ 
4*> v^j «>* gr*^ *jj U i^^ „^| j U ^j ^| j\ .^ 

J^Jlf A»y C#. f l j£ J^jL ^jj? Ijy tfL^ Ojjij Jy,^ Cjfc,j 
JV fjyl r J I JJ J ^j "»)>. ■ .^ ^ ^ ^ ^^i tf Jjj ;i V 

IHI|>n.i 7 r.i. .... It. S ) |1 .MM,,, H)lrJU>. H ) ,j in .„ hn . ri) ,,,„,_ 

•ijM, .«. Jl. <!) [, .,, fHhl 7) „ [J- ,. ^JJ; H) „ _ Ti m , () 1( ^-J- 
10) Jliiouyjii. in, I!. nl 1! "J,. | 2 j || L ,| .; ln4 „ . PI . L ,„ ,. | V ^aJI .CJj 'jsjji ^ *J#I ojjs Oj-r* J* jUlll J Oj*J' j 
r. JuiLf V -™J' fjj4» ^* j 3 JW- *f f^'- 1 oLr-»** «-jU» (-*■ S' 1 ") J* 

J4 -J Ji- j£ <f iji-- «k»% JL. jj^ JiU jj s^u jl_, j 

m "It-*** oVi^ ^s' >' "MfV u' £*£/• c^* "J*- 1 " J} O? *-***•* 

k jj »:y L;)_/*j 1 ^ J 'j|^ : * ^"> Jt'jri jf'j J**** L-~*i» (j I *yV 

% j*^4 ftjh* fcSW J? -»*«** Ir, ))iij J^ ^* -*-' J= J > * ^ »-^- c j* 

a* j- ^ a 1 o-*^ M >,j* j»^ L ' ^ u *^ u^JJ D e ^ jy* ^ r* 
«iU (jb^cl ^*, -^j]] wl-i' ^<^» el- ^- ^5j* (j\j jtif •JL~Z', 

I) U UL^'L 2) II \y^lr. it) lljU*y. 4) U a. (Hln. Ji) B jji. 

r.) lljMjriyin, bi. If. 7) II ii|mrtnnjT. v\m ^p. P| H '.«Cl> U) IJ jJ^~». lrt) It 
t:,-;. in ii . .-■■ ia» is... r.Tn. isi » XlL. -Jti. in It JsZLr iZA*>. ^ l^lfc (J j>* JjU^ ifj.j Jl^^lj *)^ ^ c*l_t*» 
j^ Ly* j^yL. mU» j* ^iiYcT. so*) |y ^I^lI ^ 

%|i* x,U*U ji ^js i ^jj «juji q3 y »| 4j [ r ui ^L Utf 

JW^jLlit J* #J*tj ^ JL ft J «ujl; juj oi y r U £j 

£ yi j i;^ & jib jfe ol, ur ci j, .j. j^ «, y* oi 

u^' J a- i£j(t ^ I**' ti4iil 6U a;i ju* ^ ^ ^ 

%^ j> *r to ^iui ^j^r ji ^ x, w ^ .iUjLis 

•U, <^* OJ- ^ J* -f^ ^ V > jU ^lo^jl Jir pj| (. T .8,V) is 

Ob/, J^J ^LAJ, 0/- ^ ^ HjJ^ ^ ^ ^i."^ 

^ c j& o-j J 1 ^ -« >jl> oU >ljj j-> U, ^ 1W 
*,i« ,j.Lu r » ^ r » .^ Jj?r i*-> JSl, ££ jU, ^-^ ^J ^_,U ^^ j;f ^ j. j^ V tf' ^1 ft Jj-> 10) It HliHfiaiM. jl. II) |E j|. CO*. 121 It ,„ M ,rf.n,«^ o,.,. . .1 *V '-* f.tf *-*' *J/*!# *J^ J*" d **- »j* y *Ull i^y*: *j^ J* J*" 
Jjjji, *£L ^L** aL^L ^ ^i *ji j^if ^-j ^ IfiLi jj> ^f 

lo ^li^Vl ^1 j. *UJl ^ ^Jc ji*l -jij 4 )^J ^iJ 411U S )^L aJaJIj 
*3jjJ ljl*kj ^ 4jy| d>UJ £j|, ^^1 j ^ JsT *** i^Wj 

^* ^ ox* ^ Wi ^ R ) lLjt dtj ^ji o^»iiJwiC -uJJ-J (Jul* 

df c-' o' oU* j^if J*s i Jo -*ii ^^^ri ,, ) ( ^ r jt 1 ij tt j«s^ r k>U 
^ ^ ^ jfilj j^i L iHJj j IjJEs IU ,y J^ ] ")J^ ^U ^^ 

jj>J+ *** I J-« cr^ /if I j- 5 /;M* J**" ftt» jj>_^w /!*♦*.> j**/^L/^* 

jj /p^pl^ jl di*** tilwf <1—J ^J^ *>JI 4 j*' -^ -r? "^ o*'^ ^^ 
1) II a. 09 li. 2) 1? ji. 70iw «) It ,jU 4) B J J( r») R Llf, C| II j. 7ftb. 

7\ II I--I Ah It r... «M IlimPiu-ii* mi. n t(H EFnihilVMi u-i Tf 111 I) -m -7 1,. -r <*n ^r* vj ,>iui ^Uj xT j,L>- ^> ^U Jj^ ^ ^ Jj^j ^ v .^ 

'j^ j& jt ^ ji, j,jU ^ p ^ ^i ^ Uf _. j fjV B 

i^ *1J ^ 'j^U ^ ^ ^ ^ ^| ^| ij j^j^ ^ 

«UJf J»j j,>; ^ f li^ j-y je^^Uj ^b ^Lu ^U ^ 
^ «^r Jj( i-, oJ i. _,*ifc jJi ^U jj *r ju^Jf j.jji ^j 

*>L"U j-c ^Uc Jp Jjv i V L» ^r; jd^u: £rsi> (J . 87") 
,* J J> J' t>UJ Jk JUL- <nL ^ j^L ^ ^ ^ 

wU* ^L ^ ^ jUj ^ vU ^ jt -^ L ^ 

nrtcn. «t WIO |,HlrD ^^ ,,„ 8T , ^. I0) „ ^ ,_ |n|] „. llfl „ ^C^' oV - J** t^u^+L* 4Jjl ijj*. L ^jT jl 1^ ^^ii jjji j^lj 
Ijjji ^^i; (j. 88*} 4 ) vW^ J^ erf LJ ^Jlc a ) il^*e Jju, ^^ 
Jjl-i- -«l-o Jl*f u *ay jk J*K J^ i _^ *j» *) af 4» JjjL-. l^**** 

err ^ U * r V- J 5- lt" jOf H ) *iif ls^ ot? *-//' -^* 

Ijlif Iji *y C J»U* t^e^. Ijj(, 3,w J Li/ j^j*! ,^j» *T 3jb 

io j^L ^«** j> ^1 jf> j.1 .^U j^i 4**' J*+ J »V O^t 

v J*M* ■**< j^* J *i»*^ w-* £* ok' «*"*? *&C w )J^*j» 

•^iiJ* U^! U^*k t5J >'•"" **** J* J-> *^ JiJ*' j|/"l j' *-**■' |J?' 
./** I* JjJl* V*" ")t,JJ^ J^ u-? f»y *W J J 3 ' ^ f *j-r« Jjk 

15 5h,a| „y (J. 88 k ) C ^»U^ -aj^j JjL d*^, £J5 wlU 1 4j?I 

M > j*m^A» jj»5 u*' J° «^*j u^ «ui>-» ur* 5 ^" j' l»*>v ^^ 
jJ jk £*j *l— I g% &j&*J ^t* jUT ^ tJt ^L Off $> jliT 

ls' s*A c«i»W ^V J-^« c/y ^^ ^s'wU o'rv j'j o^A- 
v-ij Sjj- ^ ^^ ^ tj** JCCj j;/ D y (sEc) w ) Jc ji aT jjjrf 

1) B U|iii6aai. jlj^. 2) U^ftJ. 9J B ij^tc. 4) B oLs*^. 6) llpo- 
nyiit **> 3. B) Ilponyuv rt. It. Ancn 7$b xwnKWKH e> cjobs ^|-i-*. 7} B 
^i,Li. d) llponym. in. li. 0} 11 «j£i 4 10) B 4. 74ft. 1|) ilpoaji^ n S. I * ^1 a^i AjJ* oLL^ ,j*j ULm *f jijU £~*J <j*J j> O^/ 4 B 

^ jlyl ^ «m! fr&yf *U^» Ojffj ^ C^' ^^ ( ,# ^"*) t -* w ^ 

pi ^1 jU j! iT jUj ^j jfli «T ■>!, du*. r Cl jl ,>*, 

1, ) J l l ij jit** •!-£ *iJ o'^ *^uSUv- «j*L~ «&T JL, ^ 
j^PjT ^* 4>* IwJl, 4^ *^L*f ly ^ J*Vj w ) L-i ^ l W 

I) I! j. 1 Gji. 2) It j^Trtm. S> 8k flGt pf«. 4) « «£>L 0) H J. 75b. tij B 

ajmfapw. Jj|. 7) B x. 76 a. S)B *f m 0) B 4ilc. lfl> B ^j^j. ll)Uwt«fi 
it pKNce ^Uc. 12} ripitifut. irt. R. 19) fl ^-.-r^. U) 3 J, 76b. 15) U 
J#lv^». l6 ) J ' »liirtSim^ c j^J. 17) B Ij ^aUf. IB) Ilponyiit" m. B. VJ) li wrW* ^j* J M' of o^* ,3» vr* **** **-^ -&*j ^ J-^j 

^i^ifj J*Li «f ^Lv"r» U'j ,hU«- (Jl.00") jLri) wUtf jj«* jl 

,U iSlill j^ pj J, I iU *Tc.J^f oli j-U ,lrT c~\ y,^ 

*).y V^ -^ ^* )j ^JJi \J^ ^ *)rf \J? O"* -^^ 
Hi jjO- >J- tj-ir^ ijL-L «i ^1 — I £jj\ ,jl ijj»— - 4i JjJ e^v> i^* 

L?r^ ot^ '^ ^ W> ^ f Jj/* •>"-* J* |W ^V^ ^ ^y^- 

i& ^1^1^ ^J**-* *-j-^^ 0^ /h' Jr y lJ*^> j**^ ■"/*** f '■*' ** 
lj ^J; jju wjji SU»% Jw» B ^r u*U-* J q ^* <*- y ° h J 

?n m^ kl^-rJ Ljj. ^U *^\_jp u>U 0**^^ JfW^ jl^ Li ajJ*^» ^Umj 

I) B j. 77n. S) U ^^-, 3) D aT^Lc, 4) B ^j-Li, ti) HjiDTiyiucHo bti It. 
«) II a. 77b. 7) Iliratiriit b-Ip II. 3) Itpuujiii bip I). D) tt *.IJL. lOJNjwujia. 

in. It. II) lliHiiiviu. in. It. llfl It . -i-r 1 Ml Tl j. 7Aa_ L4^ U .«. 7flh_ 1B1 U Jj wtpjtL jC*j *}lUj* 'd-^fe , ),^U u J|j i L^, rtXliU, 

*Jw'>J 'U 1 J^j J^U uy^ *!*-» ^ 3 ) J^U j) «Ju.W- 
J*, (ji. or) <f jjJ e jjL. ^.^ Lj^ pj| 4jjb jfj* ^ yi- Jr r, 

iljjil e j^ ^ ^jL U, 3 J ^^ \j ^ yj{* |y.Lr ^jjw V i>r ji 10 

g^j wUjj liLI^ «f *, *) jx.yf **U^ j^U* Lkl gjj. Jt» B ) «^i« 

_y oj£ jit jl (1. 01*) J,m aT^^ Ij j«e ^1 ^k+jj t^L *fl* 

|J 'J cflj ^ v^i^i vt-vr 1 ' S*V •^ J *%/' * if: > Us "jaL 

>r ji. <r j^^ aJ V ^JUi j* jj 4 j^ ji. ^ 

•J^** S^T* ]l )u' Jj^ jf j ^-jj* «ill' L~L a^J^L ^lijj'-!" 

pJI dT -U ^i/ pji J Jy^ ^, jj > juJlj O^' jltfj 


Jf* ^U,i^L dJl <tT jul ^^ «j*li* Lf ji^f jjO* iJ^r* 

r> v!? /?r^' Si* *^_^^ ric*f 5 )^ <tX_Jul ^£» ta x*ii* J »^ jj| ^ 

«Ly UbU, (iUj «Uv UC Uwi> J fi t™ I J, 7 )J*'i *vj* J*OV O'j^J 

j 8 )«*bl3 dj * ^ iJL-e tfji Lji^ *IVj- ^^ U,U, *±i5jLi 

jSU «^ ./* ^t _/(, J*j*<b M tfj ^ f fJi cU j* Jjij± 

•wL' oUI V. L uU ^Vlj Ol^Jf 9 )^ ^kil* ^1 Ufc 

w^» fj. ^ {*, 92'j oyOJ JU ,Xi= _*W .UH ^-Uu ^ 
j j.1) $L J*l «u fjuU, £,1)1 J4* jc J; ^JJI cJjJ 

t U ^ ik^ ,^jA\ ,j,u- ^r ^iC c-ik'' f, ) ^l ,4 )_*i i> i^i 
r KJ lj„ J^JL U^t)^ jUl ^^c j ^Jl J*LJ l#£^ JJI 


o-L ^j r u \^^j\ jk-')j* ^ \ r j y oy> 

JEW J* ^ O^M J<* J^t &!» Jf J, ^ *V V ^1 

C- ^t > ^JJJ Jf J l> .uiU u u3f ^f^ j jA\ ^U ^ U 
r 'J ^ p «Li«*''j ^ j* {&* ^ mjC^ 1 *J* fy J-^ 1 

Jilj cL*Jfj 4_jb»3l •;** (jUuJJ 1c uai,)^ el^iJf iJauiJ «U.|j 

")4iif o/JLy ^ ^i «j,i cilti u JJr L; J.) ^OU' \f&\ 

i) tj ^ac. 2> p «. sab. .i) n ^j^l^i. 4) n x. ma. fp) n LftL;;L ....i <i Ci^-l I? j£JJ «^ VJ ^1 'J^JUJl <u ^ U iUy, .U J- Je 
jJ^CH ^ di» jl^L, {A. ill 1 ) ^JJI =)i£ULit ^ j\y) y Jc 

r. ') ^JLx? jlfcUj iL»!^ J^ llUkc ") Jj, J C jil tSU^UfcS 1 

jj^Li j «-_*, ^i -j^ *){/* d-*' <j*"*^ ur c ^"' ■* o^jud (jlJ»L.j 

jJ\ ^ ijig J>fcJ ^" p»J} {j*J\ S.^.\ ji* u'j*^' fcfJ*' ui' 
tA **U-ii #U ^Vje Jjil ^J (.1. 1)1* J ^^J 9J U* ^ J >J* Vj es' 

<£*}* J*t S *?-»*" Jl-iJl tSJri Orflj 3! )jJ" _^», jf*U j**j !_,-** 

,o ^ J) ii V jJ ^» ^iJ r j Vj^j*) r l ^ 5 ilLj'i ,s )^>l 1) It J. 841>. 2)11 £lf*j. :i) B *;JJ. 4J II ll|W0niu. J^^f. ^ I s illijj 41)1 v» /;= *il«** 'j^* Hj^c ^*«? lA J*' #» | ^«uis*l LiaLc 

olLJf ,,J «iiL ^i o 1 ^' Jk «y* UJl ^Jjy *^ ^j^j Q 

") i/J*¥ J c oA 4*1 *U ^J ^Uc jyjf y. IfjJbJ^ *JUJI 
t*]Jjr ^jJI j ; jJl y^il <iil J* *1^ »jv *W J LuU^ 

tiljj Jl^ JL* ^^,^"1 _r" ^c^^l j"*? *tj* i - ' "J J** £jpjJ*M* 

I) lit. II Pi|iwiy lit j. J) IE U. 5) ft -r Sftb. I) B jJLI. 6) F5 o/Tn Lh»r»a ..ji 


li) I. .1 ST-i. 7) It i- PTlr. f*l IFpiiiiyiu. HI- II. !>) ll|HMiyiii. ivr. II ^ ^JJI 4J)L ly-1 J ')^jJl a ) A ^W J>J?f & C^ UJI 
■' f>jd\ jjjJ' jJ-W j^' m*"^ -*'-> -*£ -**" Jr crt» J J -> 

10 vw* cr ^' J> lflLj ^i ^ ^ ^ °' «^*' ^H 1 
^jLu-ur** ^ ")«fG^ ciV «SUi JC»y u' £S* j« 
,ti, U fr Ji\> jttJ J -si) J-f * ^1 j- U 13 ) a, *U, Ji IAI 

'•^l- 3 jo, ^ Vb* J* * "W.f uft *>*> <" f <*"* 

Br (28). iy 11 ^SlLisJ. j) u .i. Rati, fij 11 ^jJl. *) I' f\y»** B * ,: !M,nc " f,; 
-.•U; mi 11 jiiif! mit.V. is) Hjr.Hdir. tin 11 .-,*. hi * jdl LI Si J I 2 ail t UJ/ 5*dl f> ^ ,1^1 Ji* ^ 

oik JJ ' ^ pW ,J * ^ Ul -^ «u* j* W i • ^JJJ 

i] nub lyj ^JJI * ^1 r ui| f> j JJH 9 Juj) $ „ 
J;;iJ d3l du.'i/ ^ r i * ^f fJ J| D ^,L ^1 j^ il ^L2L 

Ijl I^J*' ijl "^j*" WM*j a J^p At] c j£^iJ| jjkiil cJbj ul>Lf jjjBU ee (29) ]0 v Ltfl Jj^sfgs LSI " j& jji ^J liUl ^i ji 

i:LLu ^AL dLjl ^jJf ^Jl ^Li o^J Jf** J* UU^tl 

'ta J-/ C 

'-vj o^ ^r* ^*^J 'j- 1 - o^*J J^ i^-j-t^' i *'-*' *^" ^lJj^ 
^ I jj.i 1*1) ji, jj r ili jr j .ai ^i J jQi jfjJ) (30). 20 <jJ >-3 J^ <3L* jU, <wl *UL ,j>; JL IjjJ ^ y-. *^**r* C* J* «J* \Ju$ &d ^*> *t jfil u' W ->i-^' 
ul UJI ^bjSi ib^ 0» &$ &JI iT 11 l J** r^ 1 fa 

■-■ tjlkset jU, i^IjUT d^JI ,jjl j±» J3 Jcl J t-Jj**" f' c £*■' 
«/* O* -^ **' ^^ ^ J*^*' ^ S ->*^* J J0 ^ " **~^ ^ 

O^Vl ^«*i. 0»>I jJ i^J (J. 1)8") **U J «*til <j* Jf j*> 

jf jl«, ^rsi >ii ^t 4^ ^iJI ^jjJI ^JL s *y $\ j* 

jjU nT Jjyi, dLi Jle w^jf yJ^Jj ^/Oj JjJ"* jJ*i .» w^jLc a ? ji 

Jx ^- C«~,l j j a** I, L^ ^e^ jjij* u^l jiQJ y J JwJ? 

y Cl^-, •jjilj o> »^j v>t~ isj*{*- 08^^ 4JJ< ^J ^^ 

w C-**i, ij^ <jf>^ (j? v^- J^» 'cr ->C* 4: --**"> *V t/ 1 ^ 

ij^* iUl jjjU jL»j *i«i» jU^ji J>"^ ^"'^ ^ C-«^ _/jjj 25 P j^j ^ tfi lyii u, *Lji Si r>5is L, ^l,l iff iyg* u 

JtjZ* uyZ JjL. <tf jjIj _^ui jLjj 4*y dp' l» S^ff *}**?* 
Ic, t*Llc fU^I _*UI jJSH jj 4*1 Jia/" jtU Jcl ^L, ^ji 

,jjuji i»ri l o' _»^i *^J «uil< rt ^-Vi ! j^ i^u ^aJi 

^iif UJ VI Jf 1 dll /O >a^. Jjdj ^aJ ol U-/JI Jr 

jj, ji ^ yjj &i /ji u' ='jJ jm ^ &i ^ » 

^j^J C^> l#il J*w ^Wl Vj (Ujl Jt*^ <j ^t" 1 " iJJi, 0*>*^ 
,Jj| 4a*j (j^/C Ic L»»*w* iy^iil (J** •" Wj 6 '«^ W-*»-j 4^11 

dJiJ^L jjj^ ^- »*Ujj j«^ jjl-Vl jJ^J/jp ^Jc^ll ^yllj, »^l 
J jG*l iW UUlr jjjll r JJl (J. WJ") ,#J i!t, iSl 4-illl W 
f^' lS-* ^' -/^' ' J* l/*> <l/ i? u^ £r^' f^l I J - 

j^i jjj.ll jiUl .^Ui jS J ^ Si ,jUfll, AJiJI oU ^ 

j*»jUJl v^ 4uf ^J ^* LjJc P^Jij k>« l«rO; cA> V u?A 
j,jJl ^Ul )> a , ^»j ^6 J&, v UjJI j 4^1 4 lll jOi Gl 

kilUI M dl jt+yj jUJI j ^Uw .^L *wh I if ££' ^J^' 2° \'"t r. ► ~J-»i' tf A*L -jjlj iJi Jj itiifi (fl. 100*) _, tji^il J**f "><*»" 

<jLLj o^i/ 4 "^ *f ^r" c-^*'-' ♦J'CMj v^ 0** *— ~ J^K*/ jt^f 

■ pi**^ ^4-jia Ur:?'*^ Oj? C-ii= Ijfj* jj^l-* v 1 ^*' j' " u*"^-* 
^1^,1 »jy (lizu ^LIj ^iii* jl Ujly ^lj ji j&f j jlayi 

Jsyjil) i*Jt C~J ^U* #jt t j>\ hif *f1iJ*Jl J 3 J £ •"-A 

is Ob* _p U &.U >!/ UJf f lf (, jLcl, ^ f U UL ^ jJ JSLfa 

*lfj ^>' u : -j 5 -rfj W c*V" J ^~J jw d'**B O- 1 - *' 1- 1<1 ° ,J 

ilU j J lj jljw <^ Jj <jl f » ^IjIj u-l- ->y oj^ lj ^^ j'vjJ 
:l )jl> i*» J> J 1 Lj' *k J6l*J cri/G Jjl? J J a <_rf j' uV'j* UiUf* 

iSU> ^- s j* u^ *j ty "-^j tJ~~j± d^™' ls^** j' . *** • 

li JJ-^' -r 3 ?* jki* tf'*A dkf* l» JJ-^' V c5J'j' '^-^ 

1} :>TO UOCJIIIltfl [l]MI«6Mtl'llO III. .'lllT«l l |lft*tl|IMia|||Jlll(J R'J. I'JiMJ i'. l'll,tMl]l" "' , ' 

EiiinCtr). unimiiira ijiimht d^'jJJ <^>L*J 4X^1 j^dl «'rp. I 1 *— I- I, »> **to- jljtf J^j-,i j "^l wJ^- J^Vj J*^J4 jjJlj^j /^J j[>l ^if^*t 

j^Li^ j.«u~« JOij v' *j'^ tr^^ 1 fc "-" a £«*/* *i' jrt ^r- 
„f a> C~~jfc j^ j» u-Aj t5J^ *&$ ***¥ cAj V* J 3 *■*• ■ 

,£j jl ..£! j^lf j+*j ^jj lj> oly- *5L; U,i -J *^j»i *^*> -" 

jJ^ijj l_, ^j^'j 0^-' J'JJW »^<f u? ij'-L^ tr**^ tJ^v^ j' JO* 
C-| ^| jJU ^jj ^^ jJyjt u^JWf u^^tf uCj" j' l jJll Ij~ fi* jrfa jJj-j ^1 ** j»W> »y y/c/J j 1 
/ 1 J S^ J5 J » *j*_y " ^ ^ J * ^ oL * 0l ** Jl ^ 

J^M* •>' *\M0 J^* uta* ^-f ,ji J*^ 1^ ^ w J*k 

^m»j* jj* j*\f* "bfe/y «^ •*•* **> rf* J^ ^* ab 

Jjj J/*f to ^l* J*/ Lyiaf 0^-rt J ^ U b Uta*** 1 * 
tf U ')*^ya jbf jtfUjU JUJ ^ » ^-LiJj j!lv ^kp 

tj^j JjjU^. ojijtj ^b? Jj JjU >^ U£ tl-j* f>r»^ j'jJflf 

.,„ jj, ^jlt Sv?b- ^U-W ^ J-LiL* j 1 J 1 "-^"J* «-^ ,J *^-»Jfl ^*^W fc^sLJii ^L^ jl j -j^ ^ C*^a fl )j^Jj** c-J 

01 (82). j3 «C^liL.lj j*I j* y jl jl^l j-^ aGU*^ <5-y ijj-r zy*** ^*r 

^JLL J i*i*i*^ ^jJ*Aj v - ^ ^S^' a 4l«*lw j* a*^ ^^»lty Jl ^>j J 
4^ ih-u cfloicit 0-1ciHiJi.no iiiKTaiuilKvrJ. 11T/1T0 Pt'i. imj.1-, riAprr.n 11 iro oiihiflll'li j; ^;- ^L* <*Ld:> ji ^l» jl S-^ljU ^1 w*y ijb* ->' ** k -***i' 
^jjLj 4&k ^.^ w^U~ {■*■ 1 UJ'Jo^' 0^'j Jjc 5 * ^-•V* J^* 

jl^ i>jf £jtfJ J— " Jj-t* j 5 , r?t s? *J>!* <->?■ j 5 ** u Cri 1 ^ 

^ <>j jus u A jy ^ ki j^> ji* j'** --** 

ji»j iL-*\ J* *LiI JLL ^JoJ (j\ ^ijil jl ^au «uoj C iy c^ -**^ 

j}» L>L*,3, <-*•' wXs*f «CmU ^jlji j) ^ji »Z*J jjfjl jJ^->A 

lyi; -jjjJ! ^klj jjUl ■»», ^J* >Uil \j» y J& LI L^iTjSli 
15 4illj Ljj^^^I «J-Jj» -f^^- L*j f*v" *J-ly= ■*•**> kr u • 

j^U» oUK^I ji nf ,_^jUc ^ULji Jrl af o\jxi j S jl J 0?J> L 

i*LLp Jpjj j}U j*u* ij 3* »-*/•• v^ 1 ^V!* u*^ *-**' 

w ' ^iLJf «4i/ <uJ J' ^jl" f>i»jJ ^J" Jcj ^iu, ^JJJ ^Ll Jd, 

(33). 


!,J*i tfJl « V^ 1 ) JfJ-H 4UJ! 4i)l i^ ^Ji J£=, Jc^l 

jfl L>) til j^Jl j^jjl _^| ^ «£, if ,y u ji-, , 

j.liU)) ^ fj£\ piJl j£J ^, dik Jc <uf J^i ^ |j^ ^J^L 

J i} W <w' *!■* ^JIJ v t£Ji j d, ^.J U ^ 4, ,|j^ ^ 
u'j?* *•* **?"•' »j Jj^ u»" *1*A« &L- jl *^T a/ a* Jjl*>i* 

fJl= tfWo ^U (.1. 1 Oft*) j! CJ .Li, &** i _ r yi ^\jf j\ CJ II, 

OLLfcj j^U j*lji tyjf L^ jf *LJ| j^U J^ ^L ^ ^ <jj/ ^ 

^f J-» i!»J y>\ j*-J*i. jj <fj|l Jji C LJ j^U, jliL^lj 

> ' d» A«U.w J-»l- «w— J ^Jj Ajji -j,i <t.|J| SJ.C ^^J ^j,j j 
JjU A^J, JUfil^ 4^*a wlilj «iu« «el-aJ jj ttj Jj ^J avL XL%\ JO 

cK i' ctj J i" ^' '-» ^;' ^ 4*" <^-^J Ot^ 1 ^yi- J-U *j4. 

U j«1L j» jl ^«f i^jj ^j i^Lc ^iL jLj Jjy ^jLi ^,li 
jj^JJ ^Lail ^*J ajI jSiU Cj\s?> j*-j *^f cL- ji o'*;' ****(? ^tUJ ^i iu/ f,^i U j+l ;Jjj Jy <-^J* < ^ L ^ i J»>*«* O^lj 
^jj J *Ji ^m ijiij fa* JJ aJjj W 4ljl Jjo jj^ ^^Jf Jjf 

41)1 Jl i|»ji+ «t«jl ^ »_> J> aj| JJi ^^|1J 4||| L^UT^y < ^ r Jl 
^k-i- Jf ^1 (jJJ t«|l Jw, Vr ^l J; jJj *iii ^iJ Jf jjib, 

oikU, *of <j*l ill oWl JT ^ L^LJI asLLJ, V JJ oUi W 

t^J l>j' *M u' J 1 ^^' JmUi ,|J «jf ^u «u^ «^c ^ 

10 £~ll Jj>J| <uli* J d^UII jU 4f Jft L £~, <UjM <Ufc ^**j 

Lfr^' *M ill* J* u^l oUii ^l> ^^ < J ' IW Jl ) Jj c/ *'' 

1 ^Ij-j-JI JUr jjali jgll rf ^ oi ^i ji j^ G3 (34). is o***" upj^I OJ lM ^ u*j*U ^' J r* i ^' *J J* JO* ***** *-***! ^1 
4jJ 3 | ^xf ^iU jl i^^ 4x> of ^ Jj ^| j-i^^XiJ aJ ^l/:! ^ tiy 

j}\j*\ ^j^ow^Li- j^» ^-^ ^ff, *y* **iL jc JU jlj j:f aji, pyi* 
^i ^^i. ^» ut Jl JL>. iiT^uil -U j^ ^} a jj.cyS <uj*| ^^i 

^u fl jd jt d^i ji fu ^ ^^.^ A xijL ^j j± c^j .yj J.I «^ ^ Iff (*. 107 s )^*l 0*^j Jiff* «*■* UV 4 '* '-"r- 
H *T Li J*<A* ^ uu^* (#- Jrt- j' j^ ^v^ M 

**> J*» _>f J o^ o* *r* ■V ^ "^ ci^ 5 >' 
*'& J3 *s^j -*& «^j ** ^ t«A ^r" J o* # 

4l„U <JL j. ^f jjlr tiljl ^joJi J\j aaf £*lj j*fl ^t^f jr* 
Jiijji J jb£** &J& cijlc, JpLi jij* lil J-l^f j J ^ 'j 5'V 
•^U *> Ola *jj*ji hif»Wj ^e[^il 4^f J*kl»j V^«J *!**■* 

«^JJ wbv^ j* a j* j^j r- C 1 ** "^ «^^ ^ J f J ^ ^ 
.-.i if -i i. i.f : r . iAl- - j. V .* I. ^.i»l : * oli**U I: -n I ^ aJ> iiU^ljUf b,/ ■> Oi 0U0UUJ j) U 

^j aU, ^ j) ^y j (J- *^T LI, \j^p J pj* JL. i^-, 
o^jfj* -v- {fr* M *t^j ^ cr tf j^i *-^j ^^°j -A 

ljl JT j* S;jif wP^.1 {j. ion 1 ) J\ j> ja ySU oW» «•" J* 4 * 

«v °«> ^ ^ tw* 1 tr 1 ^ *^ ,*r jf-j*^* ( <j- y J 
$. j^t ^ c4 ^ — j yj- -^i c y i -»- * r > a| 

ilL. i>) L J^ LL-, A >» A *^* -** if M ^ 

Ll^c j I ji ji r U£ *Cuii ^» a^C Ijjjir, jrlt iJS- JU, 

<Ul Uf jl *£»^ j*, >jO- oUI, o^j *^ J* 1 j' ' U|1 ^> 

^1 j^irf j*C^* iJ> j 3 > jsO o" J*'- ->'j ^ ^ ^ i- 1 ^** 
^ j.lt 4 JJ? ^ ^ ^ J- ^Llu ^1 ol^ (j. 1 00) ^J 

{in ^j j* *j) *r ^ ji j>]^ j.?u a >j ^u ^ jui j^t *lj 
jl J 1 * ^ ^ cA v ^ib 'V ^ ^' Jr ^ J 1 ^'^ 

%*Jrfj* 41^1 -1^ ( ^ J^ «^ J^V J*^ ^"^ t/ 1 ^ J* <^k* j^illl ic ^r ^^-1^* 4>jC ^U~* jil Ijiji ^^1 j^J+«* 

>U1 <jr»&i ^ ui^ j J^* *^* J* ^l*^* ^i**-**i J?"^* pu# 

jTL jyijSU ^ j*fj»j oiyj oW Jpl *^ *?*t*' ^^ *^** 

*y oj^LLaj aji cJj" 5 j oV Sl^pj ***I Js jl **J* U JUL** ^ i in 
L 4^ J*li ** £j£jj JwU d^y jjU ^Tf ^tlf pji, ^t^j A>ti ^il 

*&UU £ifs u^ #** ^ ^jLiTJ f b f fi, no 1 ) j~, ** b jliI 

IfJ J J* I OU*J pj ^mm jl J^wj ^ ***!**> t^f U^Wj J M' 

15U ->!* y ^'^ tv 1 wUL- cJ ^li*i i* > u-^ tfifi 

^(L J411P lilj 4jU ^ djfi jjL^IJd j\ 9 ji c^l* ij^T j^ 
-... 1 - r I I - I I ...I - "- .r ...I T * -I -r ^ ^j >t cJi o~^> — i J* ^ jut 
ju, cjji ouVt ^ -riA -^ ~M *£> •* ^ 

r , J.; f t^l ^ ^ £ U* *** ^ J^ ^ -» Ul C^ 
jkt ft f *li J& J* > ■* < UI ' ^ ^ ^ a -^ 

olK (-t. Jin , j** *•* u-M M» '-*" oU ^ 
^r> „Jk ol*J >> y ^ ^V 1 * v^ U>' £^ ! 

^ j\ 4, jJ« o,« <J>I > S*-A Ur* 1 ^ °** *^ 

,„ ^ jc, dU .Ui, j^ui ^ ^ 4 **-» w >' oi cA- 


j. ^-11 u^«- -n- r' : (? J • ^ - -*-'* 

.1* J?*-" OHE^IATKH. ji 148 * 8 i * JUa^-Vr"*. * ■ A^d^of* (no [lemiKOMy «aroJory Jfe 247 j, eiue oAnoro 8K3enaJflpo nociftHis 
JIG 20, ruwt 34rJ&Biem ilylll ^^ Qfpa wpeflj aue B03KO«Bocn 
Gnpaiiy B. T- Poseny ycrauoBHTb, BoirpeKH HfliHiw HSBicraaro H3- 
cxftflOBaxwii eatfsraMa, E» G. Biwne'a, aewpcreo Eehiyuaxa 1 }. 
KajKeTCfT Hue^no 9M tiMojKn, bt» cbh3h ci BOsaRKiuero uoJeMBRQ^ 
BiiyuiEJft B, P. Mbicib axr ouoH^aTejbflaro BbiuciieFiin Bonpoca 
ir.iAarh Bccb pytfoiiRCiibifi cfSopuuKiv JS 229 *). Bt> KacTOJimemi E3- 
Aaiiio oin> gauBMaen. iiepsyw hcuihuthj KBRra (CTp. 1 — 84). 

PjKDHJlCE, 136 nOJFTa H Ofiptl EaCTCH Da HOCJUEUH Jft 29, TeKCTt IIIH 

cjaiiin Jfi 2Q Hasae-rcn ua ociWBaiciH cjHTOHifl oSinx-b pynonnceA 
(Jft 22/438 = Ji # 48/ 465 = B). 

Bo BTOjM>i noJOHDHi KHnrji (cip. 85 — 186) CapoR* B. F. 
Poaen-h AaBTb aocjaitla EehSyuaxa, HKOjurmincfl bt> pyKGUHCHosn, 
cQijpHHK t ero coCcTBeHHOft tioueKqin pyKoaiceft. 3tot% c<SopiuiKi Y 
aaTRpoMLHHwf 9 Ula'ftM [12]97 ro*a XvA»pu (t. e. 17 Ieoja 
1860 r.) 3 oGHBMaerb 34 iirHuamn, EtoTopua HonncaFThr, BiOTJEnie 
on> upej.uiecT&yiotuaro c6opiiRKa, HanojoaRiiy aa nepcflftcicou-b 
naEKicts. PyKouHCb ]je flatten* Mraaein, ko npRuajueauiocTb »ocja- 
iiLR Eelitiyjiaxy, uomhmo ctiuoro cojLepncaHiu, aacBirifexcJiiCTCODaiia 
ihuh'ikocti.w bii Koiiuf; pyxouircR xpmrrorpaMWM wo = l^, ceoe- 
BpeMemw paarnjiaEfKofi fioponoiiii. It. P. [YneHoirt, (cm, Collectioas 
Hci«iiLifiqnus, VI, erp. 147). 

r 'l,.tn iiocjauiH Torn n Apymr" tfopnnKR n^ tojuuuti 6apwi» B, I 1 . 
J'<»:jen& yj^pwana oura oOn^mc irynicpauui. Hywcpa wh cKitfuaxt 
!ii;viiiua?i ci» jiocjMMiifJ ,V: 30) yjcnribiiuiiorip impjijoini ikicuiilIi bto- 
porn etiopiiRna nil conrBtvTcrByroutirf pyttonircfi. U 3io»w.e E. 0. Jtrowne uorjaciLzca c:h ifprjiefmuiei fiapoaa ]1. P. Pd^uh, 
cm. .loin p. uf the llojal Asiatic SocMj, ISW, ctb* 269 n 27S a. 

2« Ch. Collection* Sieenliticjuea, VI, crp. 146. IIo jiepnomriftjLiiuHjr iuuy an 
JUW6 ACUWHD <rblJO iii>*BiiTUCJI Hfc Siuihciiiixi IJijotriHuru Ota^bbih Hugep. BoCTOIHblil. flablKOBTij OUTi BllfipBhlC fiilMKO 03HttK0»MCfl CTi DpO- 

n3Be4eniflMn 3ipoiif>Bt*inJKOB*i» aoBofl boctothoS pemrii, fiatfiniMa, 
Oua ftu\m no^poOFto ouircmm tfap-oiioMT, B. P. roaeHOwt bt. 1 rowfe 
Collections Scieutifiquea Je I'lustitut des Langues Orkntales 
(dp, 191 — 312), PyKOirncb suucjwraua Wb cefii cCopmiffk nocja- 
nifi, Kn apa6cK0Mi jrcuKt, neHwicTicara umopu no hwuhu XyceflHa, 
vro 30 HyBtepoBii, cpcM KOTOpbix-fc OKaaajcw, n(MP Jft 20, cBoe- 
o6pa3E|btft jOKywOTTii bt» -i-flppat oGpanjeniJi kt. qapnm,, cowpffiaB- 
mifi BaatHLiE h ncHS&icTiiisiH ao Toro BpeweHS JCaUHMO JUH BCTOpiH 
noiuirfcfiruaro r>ur>M3»a, JhiaDCifc aaxopa aocjanitt wh tiapona I), P. 
PoSfcitu ocraaajacb cuepna neBbiscHeiiHofi,. xcth eoDocraBiettie 
cSopmiKa Jft 229 trb jtpyroft 6a5HTCKO# pyKonJicwo V*effHaro 0t- 
A'kjtcrufl BocTOMHbixii flaFiiK-OBt (Jfc 228 no newrHouy raxajory), 
Bt K0Top6fl li. P. cpasv iipnaHajT, aKopawiB OaCrroBi,, 3HaifeH«- 
ibifi KOMHeiiTapifi Kilfia ria cypy lociwa 1 ), no3BOJi!Jci ciiy cjttjraTTi 
ton. njiCABapsriCJir.iiwfl bmwnuj, hto *cet auteur loatefois ac eatt- 
rait 9iicui]einent 4tre )e Hftb lui-mSme, pourvu que lc manuwrit 
pn5c6dent (to ecrh As 228) provieone r-SeJIemcnt de la plume du 
rcformatetir»+ ItacaTujamt uaariaTOuiji nocjaJiifi fiapoirh B. I 1 * P«i- 
3eiii» aaMJMaen (op, «t M crp. 192): «ce w»ut 6?Jdemmcnt de« 
lettres adrcssees k des disciples par un chef de eecte pour lea 
consoler et les fortifier dans la foi, ponr lea extorter i\ auiYre 

les pr&qitas de la v*rit€ r6v6l£e, etc. Le J6 20 

fait line exception: il s'adresse *aux rois» ct est une espfcee de 
plaidoycr piwr l'aatenr et see adhfirente et en mfeme temps uo 
acte rl'accusatiftu ttmtro. r.ca't^vitis ftrnrji annul row qui avflicnt itp- 
primfe les gecUtaires* 1 ). 

HaxoAKa cpeAH flojrfw rioaxnRxit iipioGpiTCHitf GirSjjioxeKir 1) Cp». ofn. stout, njion^fcftteBLii -urtnaKift E. G. Browne'a bt> Jonro. of tbr 
Royal Asiat. Society, 1892, dp. Sfil GJ« 

2) lit pjwj cii nocjtiHLWix Ac SOfiapoe-b Jl. I 3 , Po«ffii m Mpjro«> itcrt rr|H3AHapHTCI&nO OMiaKONflTI.Cfl CO BCEM* OTttOCHmWMPCH KT> HftCT"- 

jiinefi pa6orfe MirepiajaMH, KOTopbie moimft octotbch iiocrb Gapuua 
B. P. ToaeEia. Taw KaK-b a* coxpaimBiiieMCfl pyKonucnosrb opa- 
rmiaxl; rarjiaiuiaro jncia BCiiA^ ^ iiojuhmtp 3arjaBiewi> MAaaifl 
nuaqirrcflt «I. Tckctt.», to uat vtwo cjiayerb aaKJEoqirrb} no 
ojurmni wMaHieMTi TeKCTOBt jtf jo ue aojjkho 6mjo orp&imnTbCfi. 
Bo BTopofi locrn xpyaa upeAnwaraJOCB AflTb, no wrefl fiipoffr- 
inherit, pyccruN ncjicBOA'h apaOcKffxi. jiepcuACh'tfx'fc xeKCTOBti, co- 
oS^ciiiitiini bt, uepsoS qaciff, Kakcbo Cm hh 6mjo, BiipoqeMT*, 
c<»ACpHtfinie aroS propiMi tacrir, HFKawnxt nojtroTOBffrejtbHbiXb pa- 
fiorr. am ircir 6apom> B. P. Poacnt, iiOBMaKOftiy, OABaKO, ire ycn-Li* 

JlpD 3KR3ICH CAtjUlTh R BOOClUe IIHJSaKHXT* NaTepiaJOBl., 3» KCKJHWe- 
HlCM'b He^OJIblllOru HRCJft BCCtfia Kp&tttflXlb R OTphl30THbl*t 3&Mt- 

tokt, KapaiiAaritoKt, paaCpocaiitibixi* na tiepBbiii 20 cvnmuHnaxi. 
0T[[e^aTaMat3iii jhctobii ero catfcTBeHHaro 3K3eMnitfpa, B^ fiyira- 
raxT. jioKofaiaro rre nanwiga 1 ). ^to Kacaercfl c&fforo flMMifl, to, 
krk% Buncuuocb, tHnaBajoch coGCTaejiHO rooopji HauewraTb OAHy 
(190 -10) cTpamruy TCKcra, kotojhui tibua tmxe Hafipana tmfi irpa 
wnsnn E. P. itjuukc iLpocdUrrphro xm* bo BTOpOP tfOppeKTypi, ho 
iSnja nnorjrfcACT&irr paaftUpmui- Takhmi* oGpspomi, Kpoarf; h»Gik>- 
Xgjuji aa newiaiucn-E. yiioJtanyTO* uucjriyuiet ctpauHUW, name 
yiacxie rb aiacronmcfi paflorfc CBOAirrcn no aevfaojuiHocTH etc, no- 
wtnuiCMMMi> nfjko AanrrwMi, KacaTejwio pyKonncittut rcto^hrkobTi 

I13A8U3MMC fiaponoMtk B. L\ ToaeiEOMTi TGKGTbl BaiTMCTBOBauU 

cuiKoitawMTi ftwiAcMflKOMt f»t> ftsyr* pyKONEcei. Hst, »m OA«a, 
mieiino |iyKonnci> & 22/43H CHfijuireKJi Y'lcfiimro OrAt-ieui* Bo* 
CT04Hhixiv flauKOB^ (iro ne^arnoiiy Kaxajory — Jft 229), otfpanua 
11a ccOa jcoffoe Bfismame B. P. «m« bt, 1S77 r^ay, Borjia, aflHB- 


BMtCTO nPEflHCJIOBIfl. HacTOfloiee amnio nociaait ywepniaro bt» 1892 r. *t Akk* 
naBbi csmo« wini*™** hst, layx* ♦pwmlft coapeneHHaro <fa- 
finaiia, Eehayjuaxa, ftuo rrpeAnpmniTO aKweMHKOHT. faponoire 
BnKTopoit-fc PowaiioBineia Po3enou* at 1890 roiy, Henewetmo 
uocjt oboiwuim ami KnTMOinaauin CaGarcKiXT. pyKonaceft, fitt 
apaficKOM-k r iiepcMcwii aafcmfc, npnmuueiHiuHJH* 6H6iiotw* 
yieenaro Otflbeiiifl Boctotbmkt. Hsmkobt. ripn AaiaTCKOii* £e- 
napTOMCHrfe MnHircwpcTB* HuoctpaHaw^ Jtfctf. 1 ). Hoi»toe 110- 
imaHiO>it bt. 1891 raiy 1 ), oho <fcuo no™ saKOHiCHO k* motm* 
1 894 rojta (k* otomj Rpcwen« foiM oraeiaTann cTpttfinw 1 — 
184 TCKCTft), no 3»Tfon. cpiwy upepBiura EiR ircoiipwEjeiiiiMfi cpoin. 
H BCJltiCTBie ncoiKHnaiiHoJi KOii«iRicr,i 6apoira BaKTopa rcafiHOM™ 
vh aiiBip-b wKj-uiara row. ocriuocb iieoi«raieirabiiii, bt, iktoti. 

Ilpiroiw. na ceGu no tiopvieiiito Heropinto-<l»iiJwor«<recKaro 
OiA-BJenin HMiiepaTopcKoii AiaueMiii UayK* Tpy*b vaaffOTRTHi 
BUDycKou-b b* CBtiii nrwmifl, »iht eerecTBdinn awn nyauiMm. U « ¥ . Collection S«feii»ilin.ue* «le rinsiitnt des J*«go«i» Orientate ilu Mi- 
rflih* <««» Air«f»» Afuxbn*. 1 (1677), ctp. 179 - 212: 1» <I*»li ■»* 1 -"» 
VI (1891), crp.Ha -2*5. . ,-„,. ) ■'. ; HatienataHO no p*ciJDjii!»;eHiH) UnncrAiovcjcoft AKMe*" 1 H*r*i- lICpBhlH C6opHMH"b flocjiaHiki Ba6nAa Behay/maxa. 


C.-rierep6yprt. 

Tunorparjiin HwnepaTopCHOfl AK$flCMin HpyK»>.