Skip to main content

Full text of "Books about Maghreb and Andalus"

See other formats

llCpTl Q 
1> CsJ AruH- tvctiv 
noUim? bctticfh^c &o>ri^o 
fc- (npc 
Icfc 
c5 tTMil ' 
<*«ptm mcnf 1 ^h 
cl wjicnovmc 

im$ C<* 
4*ih>c Qe<*ft**r ^ i -Sc^ il*% 

*€ i-ap <ft >c^ i*x/t*m fr«n 


ft e<* J-8 «. ft;i * .tea %a C mfi ^Wltt. 

dr 
> few** ^ tWlW *K ! <*H< 
C*1 am 
J mwn- fai> *»«■£ 
k ^ &*' * ; - >r 

& 

1 r 
2 7 
3 P^ 
Toe* 
<*w*- 
fiton fefr 1 ^ V'KC^Mre Cot «*v t-Mr to won* ctt/ ^ftfCfl x> <ftx 

<5r<mtf >vc -ft**/ ^Wtrua * 
«t**t «tn* 

c &0 
WfflJSC 
it' dp*'. 
me ru*tlfc- 

pn 
9otWK> xrcml cfViMr c a tic Ufc ^icAVw jWtumt-fr- *$** 

ti<t 


4 P^ Wlite <4^<**vc e-»vtve cw 1* y *eM& t- {fcttf**^ i4*-&c0 bpixy^ft'ttt^tf &* / a^ A**V t> , l\*CVt' &V& <%f j^<Ltwcnir*vwet' 


it*** c*-ef flicorctficWt- 3<* 

C*tl/ &c6 <vnjrta CWfl Coa& g^ritx 4onr^ G ^ 


tiem ■ ■ C2Q/ c** rm*M4t- SE* <r*>4* .<**$« / 

euqfitiTfto wa , v .»[ct- 


1 'xcw* <^&<i <Jf*ec£> wow* 


*M*;i>VU*; ^VimjO *Ot** J*f|W C)C 5 r cfYU ■•ni*nj ■aur M-vU <t <| vie ft* flj^wn <*# \)*n&*w t<? vtsrdrc 1>VM W% f* <* <1 t 1>C ^\)t9<t SmitG He* *^U%THK!lfc6 


t«HC*Vh dekft^tt^ 1 © 

Sc P^*'-¥ H?-ci*% 
ttm<Tii9<* tvttf 
fee Vm", 


<*7C 


itcu-a •m <*t i c*w*v* <* 
<»&*& I 6 ^ 
%knt" *<% c 
omrc* rtm«v c. 
«ia 
b*t <% gncic 


rl> u LcG » 
c*^ / i *vcn \m<£> 
«a:*t<* St IT t-CT! ie<* .*M<* 
O dft^oHH t0t*G,&o oprtvn^c^ 


V%TCC 
i?Vt- ip<Et*"Mfl0 

$0 tJ©tV a 
**4uc 


U w VY^IC 
C <t >3ch J ^" tf\!/ <arcm^ 
i£t^m€6 % fikw*>nw<#*2 r <tOU3 <*HC$t*>t m'tmvtrt- *%c 
7 

odont- 
r 


7 ^ 
8 [7 
9 P^ 


<*$, nmvra^ ijpwttf S c 1} t* *i im <% ' 
i^*n^ <* 
id fiit- bcina£<tuA -ovc&at- f 
»W U§> 
wapcw 

m £ til «mn* pciUo 43>v<m .-» ^^>ntr<^*fe^ -m^iGtwtcv} 
{TCI* 
<Wi &«. 441 ic 2* 

Hmtnt- ^jC?"^^ 

wcnre 

tfro 
mt# a » cteett" cm 
cto^c t^*?? *tt m«mr*%TCe. <%, 2X 4fr>utv> 
*n»*<- et* y * !frc / 

10 ^ 


m c n 
WW 
ttiG n 
tr^ «m*>cv<* 
a." c fWl ntf txcwaf now 


' ycvtA; H&0 


UCMt-0,4* 

*r tvw 
^JC-Ui? <te*X^ i-tetn^mrt*^ fo^cvct 
i$<*/ ^A*C &*-Mt*M*/a / >M*<%itT*H f ' ; 


tv z 
MM* 

11 ^ 
12 [7 


<* 
to 


<% 
co £ftt- *U oma 


*m?r>u*i* It* 

Ht<*\jt-*vt* <*•«>** to tf 

! 

- 
> 

J 
^ 
vSy 0' 4% o^i* v**$ <fc • -tets-ittA, $£ *m 
,<* <ah| tTsmrtf c t-ovf 

tc 
ex Bcl 
:4\\2? ctxns 


w&~& em - ttf 
line*% 
13 P^ 
14 P^ 
iic <%ti0 9 c u°l 
1«%**H 

4v3t •> A" (Q«V»^> '-'<*" 
c 
tbl 
CtMD ^tr*&a o *c>*vae ti » 
fl llatnrft^a 
it At) ©W c r * 


Cotri #* fiilMiiooivcri illi §¥*^ 


' 

i&btG tcce lio?. 54 ?*' Vtm* <&* ttn^c' {£/cvc*v*% rt^tx Ore • 
T~7 


I 15 ^ 
16 [7 * 

■0 &0+Q en I 
t*% t-u\ Lx &z ecn r 
:tX»Mr !$3o**%A. 
C-*H 
mic 


rzv 


^ «*t t*tf* t-G~«m 
** • # J 


(jR*ot6 vciltvio 
-mo ^^H^ i\%&lfy&V <x a& 
m*j «*&H tAd<t c4 
titt^m*- | Cj4fA»*M.'ft»*d'<v tn m* 


14^*? Ae 

Ct> <|V*«.4*tft flEo ■ •* 


17 p^ p 144 tic *}TM*9 OJ S <£ ^^t*14T*tl3 

fie ^fflr^t^AS c ^ <£o7 'H fr14C Ht4 <K mifl <v -»^,\* • <ti4i£/ «• ClC'«fc»t hco/ ttsnsm/ etf 4 twite 


0**r ovqptffcr^H c<%' «*t r*WA <*-'<%t*t4cfl-=*. 

<*ct4 i^m- <*m ,<v&« £j ^j-hox^i Gfe tfecte £^ '&* '«%£tnc*tJ &C.C"mO?V 


4?fctG rl**ti^iwt e»vr cvcvv hot- ejifrwit^-mc^irt- &** 


Ar Q*M 0™, h0»;» 18 ^ 
19 17 fxid^i I frn i U\: A? t^Crt 
{ 
L> 


f^n-wi rr>>nc>vr«^-/ fl&* '^m£^/c <%^icUi* ll rent t-i^Tic«*» • <PPiv-«««r/ c <?w*i tcU*^ «*.fc 

rcS^wi/SetottfCitf <%k*\*Q Avcv -o0-f- 5W ^4ret^<%-l^j\^Bct>ii> £fi%t**r4, ^ *£• +©*lC«i tv a<ih* ^Ki-t* c£ O cm en nac apt / «-tTA^'clnc^p«r«sd^H€*w atvw <*4 \t*t*^^ 9 

vurtwG ow ^e no / 
oma*ipc\*/ 

\ .ccu_ ^3 tic Ac 
<L «i t>i 

20 P" 
■ 
&\irt\' Q^-t*ltrvtr <A.t tXTVCVX &l<\ €*h f jjrai* V> trttn^o. * |\h jpavtv T> 
men -mi? in? dtw\ 
Jc<& fltr tttov*^ jt £epo 


<3txtn>. ** «*. Co W^l 
i r y wtox* axe 

±&nu\4 cvrt. .event*' >"* e ap La<ifl a 


* ftKHrirfctt (H^m*** remt tf v^UmV <iWUvWii& <q&>3 «. 
tc WcJ 
«# f$€*x>Gei& -m^&Ja&efl <Jott~e <*»*l0£V/ 
^uc mittctt ^ J<*v **? I c 
21 P^ *>£»& 
-ft-tO &■ tc *~&n 


tit tit fee &£ 'fl&V *% * qp c\v fremr covicc- «& 

wt « 


<iA<w> ittoic*- %ti 
tnc 

4o «&e^* 


t-ow ^•ft^t^Qry' <ilLcwJw* <Yn<4»mt e & 
<*• 

i 
• 


i <v mcv*- <*n 

'Lc <%«* ' t-xsetf 
<*W* &**& «* 
-ceti! !/c \K.ti 1iO 


(W<t4 e 
*v C <tHit 
%\\UA*A*% i<*&* 
* 


22 P^ 
orfccn -mtMc*- OW 4*/ f \\ icxi/ C*i<V ccJu&t ttKhSt 


?j®e 
% % 
HfT- *-reec CO>tl 


cPG^vF^ t c^» t ti u cAt*. " (ta ma \<n> -*>« c* 

c *«cm 


apu* &c 

bie *>u0 

rt MDil C 
Cnu 
*&st*trf Q£ -<^oi- ctv^t f$ir «h5 
cw» 6-cf iw ^nwcti'-H / cm<Vn 
STtiirla -no rot 
}*<y 

&*> v&ei+tnt; fliycciif/^ 0-\idL \£k 
&*9 


v£ 
ote c **5 


23 P^ <i<? iJcrt\ rt«3 6iivA* 

*U'<%apc, <\t 


&&0 & *Mt>> & A" 
0K, } ATI!' 


1x0 t-ccfl 
•mm*tf **> 4nt>\\a>kv*%\ 11 h^3 6^i3i£nsce' ^H| 

h 

*nc *a3*$~ic* en •»> 
4cw ky^<*hn*ttfe wo&^e^c*)^/ • i 
****«***' 

- 


tbtf, 

^n*$ nc^icc :mj oxufc r\u* <v£tv t* 9<i£ <j[>owf 
mtvw^M- e, en *r B ****' * 
24 P^ 

fob* 5V <7&\V%G\ C 

C 
fid t^CWXUM? 
&x T o v^ynKc^ TmvA > I? <i-fiwr« mcfl & <3 ^ <* -v 'Wwt b. nb ^ wtf & c ciJt -m<ve> C 


~£TCfti. (^a^n^A* Cxc 
u 0- ItIZ 
S**tr <bo\>z r*f < 6$ ^ 

tt«V 


ft Ot Yy 
*■ 


«*w. S c nc^^ *'^*^ t *t- 
*>*mipf£ 


(>w»fc 

-tsc<3 ^vu\ tc 

2 

iu*vcit -aptd-rw? e ctm t-ied tito^ r3p hc C 2J% f"b'*\''»'*%rvY«*i>»^o t * p **- £tc 
O 
1' 4 ltd 8-cei^> ** f V^Y** 4 * $ ^ tft-^ "V'»TievA "sp^^'f*] ccWvt'^Ai <i|^c*tctirb.<Jl*t« t^^T tnMr 


25 P^ 
^w 

*-cr»*» c*t V^tfni 'mo 
C-»m?i fit!? C*<V S<l"4P CC VW rno >HO 
vm* 


c*mt 
r©wx<v &-&».»- 

tlAn.pl 
ti HmSSromru lmt5 
t^**- cqpev mur- <ync <%i-t*. -HO ten- rt>( 
mi 
tfi&Htt^T"' &<J& 


4^ti'mrcA fofc -ap^xtnexcfl spacfc****' ^ imt 
C**'*** *j^*<<r~fri3mrfc£ 
6 «%ne^ 
-V^vMTMr- focJ km-6 t-©enc*mr c *M 
iV^AliC &o«<Ub.« 4 
(90H01A/ Sot* 

tot- fla -wMnv £^t-m<*/cn 
ft,t*wc9 n<\ 
vL*£o 
<*Vt ***) *MT tvo 
apor** H*-nt~4*tc c 
t (0«C2e£~ i cti c 26 [7 "Jfc 51A 
a.cG~~ cO (ee£\> 

Qx4%Xp Itt I I 
nntVljSfe via r 
t 
<Htrt£'--cklr ^c^ a^ odb Xktloy*' <i <* \u$<* <m-u%M £c &%*• 
1x1- ua cei- 1 r 

ctu- At' lirtit 1 CtVHW *** C* &tr ^?^^uyx 2WH- 'CoG'Vlfc 
ci-*^* *ft4 


* ■ ^j'V'l * fek%*ie<*4t£ c£C '(%Xn\** n cv fie Si^^r^^ctmi 

t *4* fe v (it cur 
1' CH 2^jrrn* & 


^ 

% 

* 


27 r 
28 [7 


YrVO 6- C *a a HO 
4fHtt%^* co^n v l4nt- &£ <M<fL Ch Q &rQ. cngpHr \kr$me$ Lawm <& rt V, 
T 
*mijiptx rtmv m*?tH 0*44 •' 

4LW0 t*t«M^ <U tTSA' ^tw^jpfrtrkw t *v -ap<rcn£ 
&u}vi 
& t-ev <L cz*. <A c>t jw^t^ ^flft-M^A* **^<**' *%£ CeO ^c*^t WW Wf C=PCC' «|t**M*> ^ I^WKJt \U\ dl\V£X. 

M « UK 

p Af 29 P^ 

(,-Ctc- 
■H*\*rt?i*tvi^e*viT ci44r £o *>iWitc hi£x<* ■ c foe §*/ *&MpVl$ 
<u> -3PC^ « 


^)tf%%s^c4*wtH? ne» wwftmTcT wvofct- 9-c.GL' vjr £/ 
<Arn- Co Vvm* \>c <**SOt 
«rM* fcc^wfmc-m- <s*' n ^ C"c<9 vtto£f 


A'/ 


ot r 

c j8*C4*-h i*'<L •me 
teen 
•t-wvt-0 S-c.<liie lotf ^*k*** 


«mnc*% <*6 1 
144* 144** <*£te \ 
cl^l^a 
>*r nAX* ftwi- ^'1^ 
f <.<*% 4nc4*ice* i ' e4*v rt**4j 30 P^ XVI 

c/M-g-wc vc>i' tnco oJL. vmtt- 
*.-&< 
i£ &*- <?ic fifr-^%£<j-t 1 i4,6c£rn 


icue ^ <\i CIS 9-c£ t V OMl 
&a£t? * <vtt<* 
moi'tcio CVM49 
rc>l< 
ia CO 
\\Q <i*icrti 
S-oftreeC H** 

<-o-t vA ttr^it 
e 


*»2A ■v EP 
^ ' -to ci *u*£'to Svt- &<zy> f C c x ciw<\* ana or*c& **$r c^vwjxfr - fife k& 

e 

1<A *U, 


<3l*W jX ' 11C CO 
c -m*t;tJ k> HfccJ ^o^vt ^•o &v ttro <^©-mip-tc' ItwU <i^i *Cbi? *{)c? •n cyvi* 
<% *4^^4 <^*ir/**i vvur^etst rc# no Necv n*vc 
qpCt rt r^C <rrz ■&<* 

fTJ *Vl1 t C 1 1 cc%/ « 


/ 

31 ^ 

^-m C*t 


<l-f, 

A k C **WC «*<| / -VWM Ctt4c U<VtlCt\ 
cWw 1*t4> 

^O^yca^^p^r <**!? -Wl4>Ctl2^\) 01** / \jCMTTV^ <\i<X &. c*yc ie<vw *i£ 

^»^oni3f 3P t*U rWt Gff^ ^ 
WL4h cn, f 
<Mrci 

c*r=*3rcir~ ^po* fi>tf £*weQ ^\scW<^cc|YWg <Je£C^~ fbte c C-|4>0 


$Wtn 1 
<fc&&A Loksjy* <.w 


io-0 "V>c e©vMr%#t' <U5 ttJ*r% pif* ^ vk~€ Cyof- cvt 


32 ^ 
C&-A* 

***£&* 


«J:^ -&*. 


cm t^'tir- 


ten 

Tki tt{T&wt-nui'*tr' (c. r«H*4i><Kcvc ^X, 1 4^ *C *J& 
<*Wrfi *£6r" 1-- tnnjcwf* 


*%*t 


AOWt u**4?*u* ©oii^€b# 
*l»nCW e* ic 


tnnt- 
A-wm cn^n4f nt>tw^ Nwr, 
Tv^mia -«. J f A-tiiHe r 


_^__ * It -# 
*m^ietr Uȣ* ^^|^k 

-**M*1*# 

.LA-I* *- 
33 P^ 

I 
*} HC C-V! -me* 9*%' 4\A &«&-& 

a »VM> 14 1 «** t f C <% 


e if 
rrvb **S <*■ 
s* t 

%)*} &<*. 6*t-nflfc w 
rc*fe* 


7 % «*4tf <1^HIH% 
d-cfbd e^ea 
^i^wprt #)«.** tCVfr^ 


<%\y*&*JJ0 
34 ^ not 
cmn *1<KW» rofr ct> 94»wr tc 

^'e Mty&w^o 

c **c?ecKcct'9fe* L' 3 

<.x*W 
««/ 
"5 fiten'/ «, en •ir u rc*v f <**K 
* £»&**** ** 
^VwtS^ 1C f>H 
C«TP niM^^li!. 


35 *<& *m*0 


^<%& fr%t3 -H - 4*4 tlC 

C/U0 
L&Ui J* we ^4* *%*♦ . fCWC*^ 
<%W fl»*3 fte*- *\?*#ni- 

» 

a 

fiwrtJTfcl §<*t?rc% <* '** ♦it** 
&*^ t!C*i ***V 

*-0 'mCtcxse w*- 

itci* c; am/ Awteg *w? 
o 
36 ^ / 
<7>VUV ^PV YWCC X<*p^iO oU*4-+tt* I 

' frrw* fWu'|<n?<u -m<*^ct^ 
£v<C> 

cjfe A<%rV4%Y»fl 
F 

1 
I HCjJpm' 
rttlCX't"" 

37 P^ 

( 
<v\n com 
cKra- (VmriWa 7 o fovea - 3rc -ftr& 01/ 
4%-ntCttt- 
«.*U%"*M- e%f «e-\> 
on^<\ 
c-n 
%un%r SV <^» <%*t***ftvui. ' |^H-€fi-YU%-a ro W £)<ntf £*< %<>0~ -*<^ *?* 
$t%tap& 
fTVrv 4it4rA. at , 
v^-t &e Ji (W r&t 


XWi4*%J <*£><to*\\$ sdpttc-^ tUHi 
*)#3 38 ^ 
\ A - 

fro $*T 4^^A&4r e*'&*teiefl*- &<tV*~*t it- c^m 
cti 
nmw <*/■ 'to^m 


ot-> 

i<* <ji ' rsH *n? -vvwin* CW***** 
ec>*v0 

tv*#4T y\%C <****&** 


&<*X0 Go* ■£+w0 i* i ' 
c-irtio 

G&ft<% W4W rd H t*v jWh> 39 r 
At' 

iH|4-t*\; 
!tv*\> «*e0 ci£' <3t?i* cc CDTM* «*** <w«:S* ^.^t 


<H0tt« <m 
OV -<* * 


t~tt**rm*# ctmrtsrt c ■nsr** <i£W 
C<wc 
t vwii.Vi.rt vH Ac -<%w -tec**! 


^v%c o\%\* 
l^ilr rt»MVA>\A' <*£«%> 
<!£> «**V '*£>«&% 
«jt-*W£nA A******** £*& <*£*tJ* wo 
^114 

40 P^ 
<. e* %-w*cwt~ r&%% v4 


* <***-3 2jcttJ-c**«fc *i**h n*. fHe** tic ^-vt'ouat 

wih-m- 
-co-*** * i ^^ttt £\ Cot cjr* V 
*VU*f** in* &c 8cU> 
iMtfTCM 1X>CXS «A^V1 <j£e ^tl •**vu 
1 
*mrc» &c&8 <W*:*%/ 
c\ 
»'<a«i i4M*vu4~"* > c 41 P^ 
42 [7 %tl<* Sto^Vi* 
i AJ <rt% 

<$ vt- ^>v 

rtw*^ 4V ft>*-0 

mc^if- 
WU*H4* IP £5t ere****** f^v 4\> C<\ ^Yt^W* 
-fX ©*> ^t^t A *>t fta *Y Cr «** l ' < * ri '' % ^2^1 &c <>§ ! fc * fcrf) * ^ 

* t^ti*t*r- W* 
***o 
c« ■-" *U*£G ^ K ci^t 

C. 't'O 

&c& freG (|^«*-£icv tW r 43 r 
44 [7 
45 [7 
-n%< fro* c -m ffcfTMf$Ho <m Hi vt 

■<%1 'mtfVTvCIC** -HCV Jp*v^tn9 *Ol*>C**W « wa -ice A Aiwlc^i <m e «*£tvctf W -$Hk? VI > t 1 0<t c-n€> etc 

k *ncc£ n9iH? 


cm yd &** »woiia' «W^^1r«*W***Y »vH>U _ 4 

/HI V r tty*vt*e4* TU Mr'Xc ^i^^n *a c-'''lrL^ &*<§ <*>/ 


r t 46 ^ 
47 [7 \ ^owndcii s£,c*+t*u\ <£icv-m.c *Q<M*LJ> <%n<Jt «*m«W x v4^Ce- 


^H trnrtl Ottt*»i*^- qp^ 


m c-^-g CM ^l*** £*C«-t<A. t**L Str * ttx Ot+IP +*^»1 


>1^VM, nV |*t . • trtrt&fncc ic*v -*%Ajrf%* Ij * 


/ m 


>t0 »£>£ 4*1 M" 


-tvcd / * * ^^^^^^^^^H ^B^H h%itr oi** •vtc >vtipctJ<a9-02^ 


CO-M ■m.' ft ap <^n 4*£^ i*? 1 


<%t~ 4ft£t*mf CH 48 P^ t^co &t€# b^Jiv t"*><*vt-t to wc*m*i . ap «A*r ft) t- -«* n< >£r ()) <m*nc, &q£& ott' n<yc€<0 <«L*V* <© <& fWv 


v f 1 6 VHC 

<^4*^ 1 v C- 


CViVtr^ft ^ita' ca, csrmt-c tfl«,*Gk O «M2&<H*dL J o**t i**o->t tU? 


4iV 


^oftflk 


JJGl$ Gf»V <**^Ct~ 


$ e -rmj >vf~ fYo 2£ 49 P^ 
50 17 * m ' ? 
i 
XX'M 

e*r & o ^y^S^J 51 /^ 

rt^<m^ <%.-apc #*M- 
g'tt** \ 
ctrr*v -c* 
tvc^v ■ -ftn/ ottrvc^'ll o *t <ntttt^ H-**/ 


&0^t€% H 
v*t* 
ort* Q_?<%xliJd iX^} «*T? n c C * Cin rcit- en <5f 


e -M*i*t ttf\*c fjftiac flGd -^t-0 ***v 
<1<W Ccfe «* A~*4 Wtctf ^«%ncCc^ >mi* 


52 P^ 
53 17 
*MvHr££ 
C0 «MrUJr&«M~ 

r J 


€c0<*&-ceO lc ^pc*>t- <y«* *ceP 
ftfc <&!>*^£W w«*jyn# ^^*f^^W^ 


^ t-e*i»'»*r 

■ *^ '**'*. * 


4 


ftMlflliv *A 

M 1 


\ 
f <$MBrtr^ < \n<t*v\i%4L' &J£q *&ff * 

**vu*% *SWlfV 
^'4di*i5r aV>«*m/94T ^>tvt*n$<*- CW'tferoA- / 4*%o^-t*w^fi<£k «j*a*^9*d fVn* *b ^ticaw^- 

54 P^ 


v u ! l <M? 8cW (Q C%rCyV 
<m - A^p tfWJ? <*/&<% 6t*1* M< 
«*# U(* 
<*\- rut* 
trttrt-M't'K t- £h> 
*-mx roMt vow- 7 

Ccfe 


ruJr <*fi*> 
/ / 
*£jvert|b1 *i<% 


twiKXL 1 ' C n 
1 irtfe^cn r&cT&x ti4? 
Nc«rvt- 
y fncrcv *6 ^C*v <y-*wcv « <% -ap **->** 10 «*-&>>*«% 
m«^r -cm** 
^ « ^d*^ ' 1 > 

55 p^ 
a 1 **9<v 9-«*ck m&CBg-^ ffkap-^rm***/ (sy<r*4+t9 • W********- CH/ dpc 
t**^o *e 6<a4*UJWy<V 
co^vt-oi^ 
*VdC> 
«.— . ^bflf 
vnv 
*vt 


r^«% %5«%>i«£c Q-k&rcW 
C(Wki- 
***d~ £Ul 
«*£-**vc+W" <**&* 
Wtnwv / 
0>cV " 


56 ^ d t* S w ^1|«t^ pzn ' V en^w%tv -en t^X* *><%** fit ***<» H*w irk, 
mvttr 
Vr*fefc ' \lfi**-& *v c <%€ cffi^« cOte fi> tv^j ufc 
<Jt ^ CH r £<* WXAUIIJ/ t <&eo* 


&€%&&& it*™ * 
<#*&n \&~f\ ^tfTKhr 

^»H9rt 57 ^ V e jU itcn <|>>mtc*4'<C H> <f^wrt *^ 
£0 *0 <£>»*« $n 

<Mr£<*C 
<W> &mk' t&f+C 

**w*ncf5w f-c-ni 

&#^«*t> 


1CV5\5A figs**** -*k»hcK m w *rc ^£** 6v rcrvfc- <& ■& *© w* ttWtei <*-rti*< *eQc -& <% «cft-^v>«iVtW WW twvA. AW <*V -A 


«*? «*X?tv0 


tto &<* 

*vc t^te. i & 


c £ &et<m* txi^^ru/ <i£\&*< H4J *m<**t**3A 
\ 
I wv tiA' C "fTSW 4t« 


58 ^ <*' 
c tt> t * t 


Jo imf /y 
Wo 10 gg c Hkt ;H *lPe^W43t'^> aran^tro 
<nu% <|H€ €%VU* 

icoJ^o &c\> 
Serftw«M"~ 


* 4- c cli*^^^^*^ ©<£i*f cncv : iinct* e 
a 

> 


«V0 #0 


**! A. ' f *0 -fro-n^y 
30 59 r S<.<& > r, 
«*- j Vf*?- i*4h£&f 
i 

4W CL^fTt^t 
<\ 
d <a 


j 
<v<V fc <x\sn&xptvG-4 r ^oiriy &S^ <p& -A 
<L&«%f- {J^jHSi 
• 


J 
1 

t4F%ae*W?& /w^Aifr MfW* 


I 
(I I 


J I * 
Wc-n^m*>U^«^<*<n4>^"£ Cbtf"^ 60 [7 


XI . 

*&**><*%&*' ^MO fc«£ 
C«Arz*8c{>" C <■!*' 

<**!*¥ &* 
-c/vmtc' -VM* 

■fro qp<ifr«e3 


it*.' mo%<\?\ i%v Q £*m* w ?PoQ&V 
. # i 


T&v.frruK ■Wl^Kt* 


61 17 
jryvw crv<* T*M» €r 
i 'c*v«*f -C «HT*c, cn^ «*<*£ Vitt 

**t**mt*M- <L 


4^,<L -Ht+el. Ac& «*•**• «pGu\* 
^%% CcilM ' 
tree *«1 
Mt4^%VW*i- 


i^C &O0 4^00 
is\*%*v$ 
"Xc. T«m o*w*>« - t^ J&o^m^ Qu 


tx><4 
G- e*e 

& -£kUifvm£ 

<*fy 
<v*%ti$o SifriCL 1 Ac mono*- Bo ^ir &£&"?*> '2-e-3r n 
<%£/ 

$ AfiBrr* 

two*- f 


62 ^ 
* 
-4J w&a <h4\ tic At*- 9 w inco **-* x>Cat*MWn\' A*nce* <^G«& «Jt> C 
i o 6 J©*w^4*i*rJ(r<fc :ap <. (Sot tfl <%yjrw/ 


wutt-e f£k <JLO^v-«%.^^tCe 


^MC ff ^ ^epeoug 
otv VI** r« WW? 4**>Y14\ rM^xi &£**0 &o^ O WMJtt- * W<W5t - W Op^t\5C iJCVpUK- C n nca *t*A#r- m4*vt~ 

«*>%#0 ^ <L*V m^Yi 
63 17 ovcrtvc** %• *& -&<c £c0)<m -%*%4nc*Q <HC Y^&xxseGT' 
^vi-oic*- <*%:c ^e*vn*v ^ w ; ^^^ 

*fc-M*- c 


<*<• 


«*v efl&<*d < ' gs *4k£W c 

.Wo**' 

«**- cxtf . 64 P^ 
65 [7 


t*0 Cj<**i**nr &l*fl $-<.f(\<t& $B& yiGttwv&v^Q^fe*^***? &* x <\j<^ 

<x*A> CUJVtt* ' <\M€H 
o <zx>j0 <&e *\H<* yxorwku* f j rtcptcvjcn « irot^t* * vet* w 1 **• I >W -cvot 


'cn< <LVo**t Ac \ e^te ^ 


/ <-'♦*' ^*vmj tndU~ 
-JVC 42^ 
9xfo I ^V 


<^*t- <|£</ « c^t 4>-**V 


* Qt»1rlcC%0 <? •m-fVH, 144* ir LcVVH- CH' 

<C vi t- W«anav<%* iHi44/ 


Vltf 6t^ 
<a «-WRn t*ur*flc 
^b^i 


y\ re*> ' c (C* > * J> ox/ <c ««u*-c 


66 

t- 

<*t~#c« 

*4L> C*V 
v -% ytfh xmcAJ +Y%4yyeJt Sfa mofi he<* ^ta' ' -ap<«icri^ d-iw fA**/ to 


o-ii^ <t 
wr- *& ***%«/ i*v <*&*>* **J&*fk *m # 
^^^^^H ^^^^^^& a^^^t *t« A ^^tHcm^^-er^ p^T l^t*^*^ <£ 6* wg> 
w&vrvz I'rtyV/ '*H**a4-" «< <*t* / \m 3Pci&*t- 1WO 
^^rUVcC • -tfe'V V Q& & 
]f*» &o$a&%ir t 1}£*GFC*U\? 


67 17 


**' Se 


&w*hfc "^Sfe*^ ^^ <\m*& cH-etcn 


diA'Oufi' 


TOO &* C -H4% 

*C0 


Q?«S*£*i 


<fc"H+*M~ e <** «*/*§ ma*> 

€o<%p Qfr* 4W&-P1 e 6-ft *'0<*%rc-*y>* ♦<lt*c£: ta- zxl tb x ♦ *£ **0 ' <*->i*\ . I **«*/ ** 

<*3pC 4_ » I 
c n cn-ti^n* - 
68 P^ 


\ J0y*Mto4A 

oi(h oti> -c t-ec^i*** t<*4*e ($<*+%*jt 


^*/ 1444 


<££<**- *lte<XY>™xrlriJ 


1444V tc* i^vinc*"**' tV <vy UflB^ct <jp^* en*/ r\Jrt-Vt8 44.4? c*v 3r«. C t%**444J|fto4£S<% <J44^/| 


69 r 
+*« <Q 
\&XJ V><%TSC 
t*M* Iriir' tvui^ *\?c# 

trc« c-rt «A*t4*¥ljfit 
a& -m-wvi-cc Ctzcw-* <*n* cm «% 


4 Crtiivi*!: 

^om /*;<**• ^Vn'- <*-^C f*VO 

fi<*& c£« I . 

t 
<J^o^f»r-c $-c<4^ # 
\t% *? 4* HtftV: t^t-3c **> c*% "wane*? «- &4I>/ 

~fc 
C 2X.<*-n<*. 
*%4*-i^ic 


C€l *€** I 
r**> x 70 F 

V 


{• 


■ 


» 7 ■ ' 

I 
I cftf^ 9 fr^K i^vt 
it *+$$ &^& ^Pep fl $**. ^%***u*w<i<*J <* c 
o 
%^n »■ / 
<J|J*.fl&L f 


I* I 
I 


71 ^ 
at « 
<% 
<\~:<sUYcOV nA 

i--fia?a-9^4N<w»«»*t9'''' <*J&od ro q£ <WI£**n$<J i*m 
c<.tv !aiii^ ' <*A^flP<% QsU>s 

/ 

\ 

£0 ^>cwtnair 
**K4**>xs<* * C ty«. 

Z5* 
airmaM'Mi* 
C*rHv _^ ^W 4pC&Yif 
ivv qp<rc/ <o /»m' c*tft' rw>&? ft* 4, Asc **t0 foe £W 1 » 
-c^s**' -ap-e<**vtc «fr^H e » 
& Sir hj*t*ai£f^<>&*tr typ 
€i- etL& ^^■^___ T & 

<KK0k.A\ ZX5~&> 


72 ^ 
73 * $£**&*& <L<*^i4\n i*tfa%~&*$)0 
cmt 
* rotux mo <^ ^twtar C ertt "fl*V»*fc6 1*10 

fe- If ^i? -c^rorv 
■d-tf V <rf <i^<**1C 
V* 1\C 
<v>c?— ^L <Jfll*-G Ol-*rC 
t^rtHf S*C tX-H' <*V<%1t «t? WC* Q£> 
cv 
or-t^ro ^ t-v** 
ni*> <*ip&aar 
4«? ' *tO ik-GtV Qte* 


n*?l 
74 r <%' <■© 


&-C fl£?'W»30% ***Wr*& <*tirc -AW-C \jp anftruv aw **%/ 0)«t4ti<*? 

i*- AA- t-Wj &* 

4 #>ffii \^ 4* 


^yWl' CrtV .d^fti* ^it^**jp° -WC ^It^^m-Av^ crc-tt **/ f <* <*VtC C*> 4 ^TM> 


*M- <l>1' fCVi dA^tticA' '«*•£ <l 1<**A// <uvfc/'V"n' <Ju>J*h«- ^^c6C<**- ~$) w 75 r 


tt!-WtOt,f "WAiS 
£0 ?&*&%*wGr<s 

<*w© ^ ' 'Xc-d-n <* ^v w&ur &c -ap<*w: 
c. 

tnv<* e i 

Htta ft-^**!^***- '-14 1 cn't—^ ttYC? *ve 


1t OJtM? <\-f\%# 
^VtnM^ 

Q^"m«ns|r <^' <*4| 14*! A** 
CZCttMrtt*- <An* ie^w^t CTI 
76 
1^*C &- CO'lM"**** r Qo4 
4*£<wcn<t- ynwi 

.-* i 
*n&e*r 

w0 **C1CV 
#<£ ^j-r^vt^Mr* 
Tco-d^**." ***> to*"**' €^X)«t*r^ k-cffi^ 
teffo-i 


^i TM^h5^>9t<B^ 


i 


9**" fR-Gpto 'SkU'IVCO ^l M l tfl/Ww^fi'jt' 
|<Vn4 
<\u t^Mc^i- «s/ik & »vo4W 
' ( \><irJrHt- <*■ / -C -** line 

ten -4W < 


/ 


vt* *4W 
1 tv*» v^tf— ' meic*~ wc(\y^< wWObcc***- A c VcruA- C'H' ■■■ J^^to^^ A-^fc-^J .J. .-». ^ 


t* -c «* *«* v<* -gb /«, <|i<»*m^ S**J ^fcfc 
en <a *&fv%v%$ <%w: «n>tu% «ti 
vA^O C «Jitc£ ^Oej*, ip c\mt> <* *vc fit- tori'**** *4T" notf ffc&i&jK 
Civ L* -4iw4nV 

i ow 


Wf At ^ %0->m*%3d 
* »»%. 
> 


78 ^ 6U^T> ve0 rc -aa'Vt-ttvcn \XV iA^e(^ cCCa $r<\- qp ^fw*t A^ c£U8 


«rc* **vfr* flGc^oi^'VloCft *»4* c frc -» tscll ***- d*tcf<* vcvt&<y ;Hr ^P<M*C fte 


•**tf " <m*0 <*vi^W"%fU> ^fH^t"* tuU&cr? "c oiitf 1** •T** &&«**£ di'W'Hf 


«**« &*'"^a&* <^^^WBci2^^«*« &^ 


*4* t)«* ^. : P U\ en -etf ftvm ■tj«m>* fii*- IttfTj c*?* 


79 P^ 
80 [7 \ 
II »** f^^c^se 
t**ot:i~ ^<w -w 


5* 
*b«r 


<£lW<«t 4 * *%>«, <£ 


QftUa 4X 4*&a>*0&2$ * <&<*&*&* ^>/\>Cti^ e*t 


i 
\H1- 
<22>**tx, $* ^<^^n£j£ 1*tO ~*m«A '♦n* 
CK 
<3^4*#iew a «lVJ<»tit 


!<%£ CTM/^wtJ&a-A fl-f*vM* 
rv ids<ap»~ / it*£&» 

T> cti iP 
81 /7 


C_*V €jfH$K?**. 
w n 
t4C*X 
f ert 
rtt^VMk^ MrtT&ft il^&L 
e 
s*r 


i^w^clp 

5-cO0U(V%Mat%-& £t*t 
c 
<*#.>« r <**#' 

;*W«%f- 


w§"3£, £*<& »r 


- C|V $C <A& 
# Jr ' 

co «0 ^n 

<* F V 
82 ^ 


0^ 
Aea^e 
*& <m i 


/ 


^0-v« 
-£><*\sc-n^ 
ap<r*^ tc*<3|ttA 


-ret* 4n?t**t^ 

$ c ©*** m»* -e-vi wcl^ Gw<£ " 


* 
4% en 


cecf 
x<%tjtt*Mr &«&'«* +t* 
ffu^TL* 83 P^ £« 

W Q. <C.tV i-W 
& 
otv -T5 
S-e£#i 
C-*t 


W> ^n 
4t" 
C&*> Q?<S£ -fine ^WkctI, 

<£<* CTfctf -*U* <t-3p «^ < no &C1V A>W*CCri. I ***<%/ ' 'moot~ 

84 r 
85 [7 
86 [7 

VH\ *f ^^^^B^^^ ^^| V ^■■^■^ ^^^^BABBI ^^^^^K ^^^^^ ^^^^BBJ A^^^BB ^^| ^^^k <!**< (^<mvfc ^/ n/*rg*cfi! <* >Vt4^CJf c en tffcCWVC 


, 
>*' IWcu 6 tno«4- T2C 

£^t 
Ol ? vc HC4»t -C «T» 
>vc^ 
C-lteJis C^lc 


i 
i^vh^'H? <£• c^5 **<**&<*; && Q&c>» 
e%c--»»*c:* &<:^t^<*^ 

C> <%14< 

iy r«^vi/ 

■- * ifaQxcyx*- 
V¥\ 
<nl/^S A<Hi 


/ 


f^fv tfiiwc 


-J 


87 P" 
88 [7 
*& %s €T*W^ f 
<r< <*vw* V mw ^75^, -$<-**/><*-i*r <*£>/ 

2d iz****** £* Qo«,^ve <*•/ 


^t/ 
jT •t' 
s 
V% *v»v *jmt qp -c^ 


*, Uojm^v & ^44k»4rd) 

t-QCev <m^ *<> tfcictv^ Jur§, A*' m^rvtr C 470 <& -nc 4Tv£w»7 e< **<* * 

89 [7 
90 P^ •V*M>*v\r wcQfo/4, ^e 
j^m>«v 
*^C ^fo'lft^ 4 


**vo M-dF 
I r^M'V 


roTW/ if'V W 


wtr ■m^TP*^ e *75u*\$***<*^ <^gr (!q ^V\j ^^urc* 
&t £* ft****- U<***B&*> CU> 
^>V flr-ITM^C^tf 


i 


91 P^ 
92 P^ 

\\<\4 
C-K -tXH^V-i^C ft«*M. >l9*^ft<&.frc£ 
1rw4ri4 CXC <m/-f~ 
<*V) 
»*&XC tfT WA^ 
P. f $*C' a£ 
9 o>i,a -H^^^Tcer Gj 


■T 
n I 


** # 

/ 


v ji; 
fia^^r AUG fy<**r <$*&**# &A ' / &H0f< 
$b««l{foHC (V 


#*e «%tt» 
c 
*-**MJ*i*-l,C 


«.-*v 6*^ <£*♦«- iV<W> <J^ &$ 
03^***- 


*i*xcvw_<B*<^ t*©-x8 <*Se*ft' 
93 P 
<**t<t & &*+&&'* *#c 


-K^ i4t. ^Ve« / 
ov Q>W 
l"P^«4* ■fWI- <m 


f\Hcci*0 -TWO -n/ «-of-0 


%otf *m# 6»0H->> *vct<4/ 


^vc ^ 
■ 


94 ^ 
95 17 

0» irtMctavt- c-#; & wow <%* 

.* ' i 
i 


<y*v 
w&r€* <vftc(&L' ■Barttftv*& 2$ <*%%%& +**! ) & *}&&%*,* £4*<*fU*& » £o?Lv9<l 
# 0ct * «*v«^ 


<»C~ >W»r*v 


<%t*<V 
ic<* <%tv free****- $<. ♦* fif r& <*\4<l VM*#*W V 
<a *m A* C*v- W*e£'Q^'9«'H« vw*1r <M^ W**t£ Ct^C * 
$4 ^<a*t<%i?*!A "xawiM? &>wf~ 

F >-w* <* Al-A#o. t c C'm^WtM^X^^H^ ■ 96 P^ 
97 P^ 
98 17 


£a* id ev -fitness** t** 

*r c*t**3C-n CLCG 
C~ 4*fU*ttp4*~ - l«**Ui*' fC*+t*H ■ ^ttAll'ft 

;vUi<# 'TOLftf-CftttC <*£<*&cf^ &*e w *^ £&«**« ■*** J &c^w€**l' ctmfUf */ ta **- *«* 

a^S* <kw£& 
7\ 4> €^tM*»cAplfl4W^A>CCt^ fcxs<*n/ 
t**e «6 


.Ki\ 99 P^ *m<'nf &<. d<4*ttf"^c 
«v*o*m >ViO&-"^M^ 
cw 
CU^m^ 
*V 
I 3**«r Sfe 


-CIV / ' *H*e 

htA«n*** 


f «* fetf-rtfl* 
c-h & 

**e* 19, ttfHWVA9 <%$& / 
C^t«4i< 4ient^M? Jro 
4%yf i %Wr~> 
3 rx* Httf 


**$ -£A<> 


^r5 ^n^ *i**5£*~ a*mA**ens A I***- / 100 1/ 
IHAW* 1 <m€i*t"» citW rf&V 


fc I rtt'<*tf £<jun#Ur r<nJP €&'£krnnm' ^•S'ii^W'U -fo cft>^*»t Ajen w 0*v ' «£> *o ^W*J £t* 


• *£t4!a} ;*mV ^»V 


**/ * »n* 


4A i<V 


«fc* ^i%t^ic6. <*n* fofc t»*c »*■ 6****^i# dcttWcfc£0 <*«/m0 4 S*^ «0 qcm# 


•i c^cv^i ci *UC M47 ■■ »M*?Hf\w»fi *-L A^tr S&ufovrtmA; <%fl 


101 p^ 

n%v **w £W"' c*f ^ (hf CtMM tt-cw etc B <*tai£* ' 


4 Xrerwatbtrc^ en en #**nfe *< 

ttv*<%' {m£%»c/ <*' -VO> *►*<*»* ■win *w% ~»w 
en '«c</H' 
It -»1fWi«X ?ra>tt«i/ «*J- (Wifi<ci 
M 1> a? ew <hrt 
tfM*K*''fc*|g ti% 6 «»%n^^<t <** tw* I Befi**""* ^^H^* tie Ctx ^uevrc*/ y c <*JL» Of 
♦w? 
$*MT C ct o 
»«««n; & <an<%#/w *& c *ie 


1 &S%1&*?{ 

A 


«*H 


102 P^ +i4Cfi>t& ^H0 ***** nc«# 'f^t ^VMUMt* m*$Hi0 ft»Cft*6 lOH^ 


It*#m4 n>*s%< im ♦J|0 W 

WHCtt ♦UHif ^^H4»« 


Vrfr •«%«*-«** WH^ 


f\>€ftm-4*¥f^ ***f**C^ «n# 
/ 
<** £« '!&£*»**%- <l^tH $<W\* <***•** <€*%* <4"1*f*iA w#ftr /Unt-H^wj / a/ a* & *«i*r S^£^ <£ C-**£ * <t** ^«\c / 


103 [7 $«***€ 

& m* 
^rit Bf i L «■» ■ 
/ 
-=% ?tt<%A c 
i fcot^c rctt**** % c**r ' c n 
enr f- 
a' **t,f<i j ttntf f 1 rcmy e Ac 
mcvfX Wy **u? ^t; ^im^en^"*^ nit- Sen' e$W< £% 
cn'4^*CVif*t 
i Cit^ 
ie ^*t£«$*# tn*«? mtA+tt- <ttuu- 104 17 

t* t*4 W*% rw 
i tt€*tt f *£te<>e&>fi<u£ w»# 


Ctf'W 0><W 
*rfflW-/c «n 
£ a*-******* t£ 


<*ttft«#w* t*r & 
tUMtt* *%» ^♦t^HT t*«U? 
rcn « -w tat* 

t*Mr *■ <mc<M3C4> VV^<^*' ^** sinr & ^ttioiMtfv******* &■ 


n\ 
s- 

1M> 0© $« 
M# A tto c 
*^*# i^n cTc 

e**9*** ' <%£' W^evA Unr «t€l 105 ^ *t**3 H*tf 


Jg, <*lt< 
fWW«l^ ■cac^tn-etH 

t?A 


C*i 
***** Ad?*^ ** 
a?«t£ **-R- -e^q 


pW-' til 
a<^ *w % 
106 P^ 


<M~*t4%&wen w*v*i**frt* tut 


Hl ml wv 
4 p 4K*tS* M i-** <**+t?*u» t*Hf 
j> 
®* an* &* 4w*bi Mf***' <4*n*t t*rt*i? ,, ^*^ i ,%*&**f 
(k<& WftVmC 


££*V*Hfc 

<%*»VA t^etf tt 
ftt^fxittie 
i 


107 [7 <V ^f> <*. H' 4 *31CC *4flX t>tAniACK^ / HA TOT* ' <-1 * u* 


t^d c %. « «•<**♦***$ 0^W5&f% gps***e &<*¥<me# nk <V# [+#* Ate ' Ht40 ew 

MM, 
-»*tC^lfr# nc "*%* 


<rp»W **t f jWrdta tt ȣ*- 

vm && *'*? (UhTi WC& *$*C £tc \m*4' / V> «,<*«& <^ A £frtV*f 108 P^ 
109 (7 
110 [7 
Ill [7 
112 17 
yJfo^^lSJ^mf* 


113 (7 
114 P^ n#Wm«Wirt»ft 
fV*rt**tf* 


*t**jfcm tu? W? 
4***£&m& 


<** O.M^id 


ttt4<t SPVU L v 
v. iUO« 
ne ?•$ +e? * '»**** «#€ «H *%.'*** 


•»£ tt«&# 1 1 


115 ^ 

116 17 I> 
t **%'*- ■ylKS^fW ^ 
*»*t*#t« 


■■* - 
>6L 


£*# -HO C0 <=al5r<t^ <%v 
0V t'O t C 
£}p*i|Un€- fr- nir£t 
ne 'X*^Jfc*W Jm^Sj^A tot* cfe '»H< J »»MH*A> &e rt* A'fen f>* 
& ^ t»*«t6~"' (W <6 A' fH*# *•> *~ m^t&e *\> 
$j<*m«n£^ *#fc£Ec«*c<i1ft$<* 
t 1/ 1*f f «**?*. 

F V 
117 P^ r'BM 
$&& 
ft*-*/ 

CV<!^fWV A^P -tfjrHC 


ca *« Sa/MW H^*^ -#fo*M> ■ r 
; 3*2* 

»H44MI 


^4^1 
118 [7 
119 [7 
****** &*i*« £y* £<t& *r\i **n ip*&m a 
m«*tH> CH UW 
I 


t*r nn 
r ■TJwft v4i ■* "B ^VfK ^■r 1 ^^W* H r . 

nun 


c*mt 4. t^ftHIr [<4fc»/<2*l «£<«&« n* 


■?W 


- 1' 


**? n*o &»«*t* $u»t*«# A 1*^ m**0 t**C* 120 p^ 121 [7 
122 17 tw y s r 


■j^atVfcg *>3*&vi* *? i/ # i *» 

J- 
V 
^ ?v» A 
; «. #^ 

. 


hi 123 ^ 


/ *T- i 
- — ■ 


f&J~ 


fiS oJJai, ift >im t 


tfy'nu mu-t 
•\3fofir spvH'mkfr 


* / ■\/rtJtA if 3k JVvZft i r 


■£** 6\'*UU J y\JU T^y iH> 


s f-OA 


*s*\&£<® / cwvs r\ v&# #*V/fr o*~4-o n 


4wf 
Up/ p- "$-f *f\A/SA*f &*V>iAf /a4 \r& Pea \ jg i J 124 [7 ;ia jh^ <\\ \ <j-*j$i Index - Aquesta obra es stada treta de les cronicas de mestre Rodrigo Archabisbe de Toled 
quals es breument atrobat lo estament de Spanya, del comencament del mon tro al die 
quins e quals princeps la han posseida 

f . Ir I f . Iv I f . Ilr I f . IIv - Per quina forma Erchules subjuga asi Spanya 
f. Illr I f. IIIv I f. IVr I f. IVv - Com los romans conqueriren e possehyren Spanya lonch temps 

f. IVv I f. Vr I f. Vv I f. VIr I f. VIv I f. Vllr I f. VIIv I f. VHIr - De la nature dells Gots e com subiugaren asi Spanya 

f. VHIr I f. VIIIv I f. IXr I f. IXv I f. Xr - Com preseren los Gots la ley de Jhesuchrist 

f. Xr I f. Xv I f . XIr I f. XIv I f. Xllr I f. XIIv I f . XHIr compte Julia i los sarraynsl[ 48-250° Hg»j* *h Ck ^j^ jjg f. XHIr I f. XIIIv I f. XlVr I f. XIVv I f. XVr I f. XVv I f. XVIr I f. XVIv I f. XVIIr I f. 2 
XVIIIr I f. XVIIIv I f. XlXr I f . XIXv I f . XXr I f . XXv I f. XXIr I f. XXIv I f . XXIIr I f . 2 
XXIIIr I f. XXIIIv I f. XXIVr I f. XXIVv - Com Roger Cathalo entra en Cathalunya 

f. XXIVv I f. XXVr I f. XXVv I f. XXVIr I f. XXVIv - Com Carles Maynes entra en Spanya 

f. XXVIv I f. XXVIIr I f. XXVIIv I f. XXVIIIr I f. XXVIIIv I f. XXIXr I f. XXIXv I f. XX - De la neologia e neximent dels Reys de Castella 

f. XXXr I f . XXXv I f. XXXIr I f. XXXIv I f. XXXIIr I f. XXXIIv I f. XXXIIIr 125 - De la neologia dels reys de Navarra 

f. XXXIIIr I f. XXXIIIv I f. XXXIVr I f . XXXIVv I f . XXXVr I f. XXXVv - [De la neologia dels revs d' Aragol 

f. XXXV(b)r I f. XXXV(b)v I f. XXXVIr I f. XXXVIv I f. XXXVIIr I f. XXXVIIv I f. 
XLv I f. XLIr I f. XLIv I f . XLIIr I f. XLIIv I f . XLIIIr I f . XLIIIv I f . XLIVr I f . XLIVv I i 
f. XLVv I f. XLVIr I f. XLVIv I f. XLVIIr I f. XLVIIv I f. XLVIIIr I f. XLVIIIv I f. X 
XLIXv - TPetrarca, Familiarum rerum, XII, 2 o Lletra de reials costumsl 

f. Lr I fLv I f. LIr I f. LIv I f. Lllr I f . LIIv I f. LUIr I f. LIIIv I f. LIVr I f. LIVv I f . LVr I f . 
LVIr I f. LVIv I f. LVIIr I f. LVIIv I f. LVIIIr I f. LVIIIv I f. LIXr I f. LIXv I f . LXr I f . 
LXIr I f. LXIv I f. LXIIr I f. LXIIv f.: foli r: recto v: verso 
2U «Ui A \ CiULu Autor/a: 
Jimenez de Rada, Rodrigo (ca. 1 170-1247) 

Titol : 

Aquesta obra es stada treta de les cronicas de mestre Rodrigo, archabisbe de Toledo, en les quals es 

breument atrobat Lo estament de Spa[n]ya del comen^ament del mon tro al dia present quins e 

quals p[rin]ceps la ha[n] posseida [Manuscrit] 

Edicio: 
Ed. facsimil 

Publicacio: 

Alacant : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 

Nota: 

Reproduccio del manuscrit datat al segle XV. 
Localitzacio: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 6. 

Entrada secundaria: 

Biblioteca de Catalunya. Manuscrit 6 
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/ilv/05811736477937784332268/index.htm 126 

[7 • 4Jajia^Jl blfrl 4J^j ^^ (jj^\ A^ui j Autor: Jimenez de Rada, Rodrigo (ca. 1170-1247) 
Titulo: [Chronica Hispaniae [Manuscrito] / Rodrigo Jimenez de Rada] 

Publication: [S.I.] : [s.n.], [1201-1300?] 
Description fisica: 157 h. (2 col., 38 lin. en la primera parte, 37 en la obra final) : perg., il. ; 28 x 19 cm 

Notas: Copia digital: realizada por la Biblioteca de Andalucia 

Referencias: Creadores del libro, n. 139 
Cuadernos de 10 h., salvo el formado por las h. 1 10-112 y los dos liltimos cuadernos de 8 y 7 h.; pautado 

a lapiz; caja de escr.: 21 x 13 cm en la primera parte, 23 x 15 cm en la obra final; reclamos; signaturas 

alfanumericas; foliation moderna a lapiz, folia erroneamente h. 62bis y 63bis; 112r-v, 150v en bl. 

Iniciales policromadas con motivos fitomorficos y zoomorficos en h. 2r, 3r, 113r, 127v, 130r, 130v; 

iniciales vegetales rojas y azules con decoration fitomorfica 

Contiene: Chronica Hispaniae: Dedicatio; Historia Gothica; Historia romanorum; Historia hugonorum, 

vandalorum et suevorum, alanorum et silingorum; Historia ostrogothorum; Historia arabum Contiene 

ademas: Cronica omnium pontificum et imperatorum romanorum (h.l51v-157v) 

. Escr. gotica caligrafica Localization: Biblioteca Publica del Estado - Biblioteca Provincial de Cordoba Ms. 131. N° de registro: 1000614 

Olim: "Est. 5 Tab. 5 a Num. 21", "Tab. 2 N. 6" 

Enc. piel 
http://www.iuntadeandalucia.es/cultura 

cmd?operador05=AND&campo02=&campo05=&valor05=&operador06=AND&campo04=&val 
or04=&valor06=&operador01=AND&valor02=&buscar=Buscar&campo03=autor&valor03=rad 
a&operador04=AND&valorO 1=1 &operador03=AND&descripcion0 lb=Cat%E 1 logo+general&c 

ampoO 1 =seccion&campo06=&forma=f icha&posicion=3 127