Skip to main content

Full text of "Bible Interpretation Seminar Textbook, Tagalog version"

See other formats


TALAAN NG MGA NILALAMAN 

Ginamit sa mga daglat na ito at ang mga aklat-aralin Commentaries 5 

Mula sa Ang Word Author: Isang maikling Buod ng Ang Interpretive Paraan 7 

I. PANIMULA 

Ang Word Tungkol sa Uso sa Biblical Interpretation sa Specializations 10 

II. Ang Author's Karanasan sa Pagtuturo-aaral ukol sa diyos 16 

III. Ang Issue ng Authority 18 

IV. Ang mga Kailangan para sa mga Non-teknikal Hermeneutical Pamamaraan 20 

A. Apathy Among Believers 

B. Dogmatismo Among Believers 

V. Basic Presuppositions Tungkol sa Bibliya 22 

VI. Pangkalahatang mga pahayag Tungkol sa contextual Paraan 24 

VII. Ang ilang mga General Komento sa Reader 25 

ANG BIBLIYA 

I. Ang Canon 26 

II. Claims ng Inspiration 28 

III. Ang Bibliya ay Layunin 29 

A. Hindi isang Rule Book 

B. Hindi isang Science Book 

C. Hindi isang Magic Book 

IV. Ng may-akda Presuppositions Tungkol sa Bibliya 31 

V. Katibayan para sa isang kahima-himala, Pero, at Authoritative Bibliya 32 

A. Mahuhulain panghuhula 

B. Archaeological Discoveries 

C. Consistency ng Mensahe 

D. Permanenteng Binago People 

VI. Mga kaugnay na mga problema sa aming Interpretation ng Bibliya 34 

VII. Ang Major tekstuwal Sources ng aming Modern Bibliya 34 

A. LumangTipan 

B. BagongTipan 

C. Maikling paliwanag ng mga Theories ng tekstuwal pintas 

D. Ang Basic Tenets ng tekstuwal pamimintas 

E. Ang ilang mga halimbawa ng mga Problema ng Hand-kinopya Manuscripts 

F. Ang Problema ng Pagsasalin Mula sa Isang Wika sa Ibang 

G. Ang Problema ng Human Languages na naglalarawan sa Diyos 

BIBLICAL KAPANGYARIHAN 

I. Ng may-akda Presuppositional Definition 44 

II. Ang mga Kailangan para sa napapatunayan Interpretation 45 

III. Mga halimbawa ng mga nagpapaliwanag Abuse 46 

ANG INTERPRETER 

I. Presuppositional conditioning 48 

II. Ang ilang mga halimbawa ng mga miyembro ng Protestanteng denominasyon conditioning 50 

III. Ano ang Maaari Maging Tapos na? 54 

IV. Ang responsibilidad ng mga Interpreter 55 

ANG CONTEXTUAL PARAAN NG BIBLICAL INTERPRETATION 

I. Ang Kasaysayan at Pag-unlad 56 

A. Jewish Interpretation 

B. Ang Alexandrian School 

C. Ang Antiochian School 

D. Ang Antiochian Paaralan ng Basic Tenets 

II. Interpretive Tanong 61 

A. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda say? 

B. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda mean? 

C. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda sabihin sa ibang lugar sa parehong paksa? 

D. Ano ang ginawa ng iba pang mga may-akda ng Bibliya sabihin sa parehong paksa? 

E. Paano nakarating ang mga orihinal na hearers maunawaan ang mga mensahe at tumugon sa 
mga ito? 

F. Paano ito katotohanan mag-aplay para sa aking araw? 

G. Paano ito katotohanan mag-aplay para sa aking buhay? 
H. Ang Interpreter's responsibilidad 

I. Hang Mga Libro 

ILANG POSIBLENG INTERPRETIVE PITFALLS 

I. Ang parehong mga pangangailangan para sa isang lohikal na Proseso at ang isang tekstuwal 
Tumutoksa Interpretation 81 

A. Ang Literary Konteksto 

B. Ang Historical Context 

C. Ang Literary Genre 

D. Ang Gramatika / syntax 

E. Ang Orihinal na Word kahulugan at Connotations 

F. Gamitin ang mga nararapat na ng kahilera Passages 

II. Halimbawa ng Pang-aabuso ng Unang Limang Interpretive Tanong 82 

PRAKTIKAL PAMAMARAAN SA INTERPRETATION 

I. Ang espirituwal na aspeto 90 

A. Manalangin para sa Espiritu ng tulong 

B. Manalangin para sa mga personal na hugas 

C. Magdasal para sa isang mas mataas na kaalaman at pag-ibig ng Diyos para sa 

D. Mag-apply ng bagong katotohanan sa iyong personal na buhay kaagad 

II. Logical Proseso 91 

A. Basahin ang mga ito sa ilang mga pagsasalin 

B. Basahin ang buong libro o pampanitikan unit sa isang pulong 

C. Isulat ang inyong mga obserbasyon 

1. pangunahing layunin ng daan 

2. genre ng daan 

D. Suriin ang Biblia na pag-aaral ng iba pang mga gamit-yaman sa mga puntong ito E. Re-basahin ang buong libro o pampanitikan yunit at outline ang pangunahing yunit ng 
pampanitikan (ibig sabihin, truths) at hitsura para sa mga makasaysayang isyu (ibig sabihin, 
may-akda, petsa, tatanggap, pagkakataon) 

F. Suriin ang Biblia na pag-aaral ng iba pang mga gamit-yaman na 

G. Suriin ang mga makabuluhang kahilera passages 

H. Eastern mga tao sa kasalukuyan katotohanan igting-filled na pares 

I. Sistematikong Teolohiya 

J. Paggamit ng mga kahilera passages 

III. Iminungkahing Order para sa Paggamit ng Research Tools 99 

HALIMBAWANG KATEGORYA PARASATANDAAN BABAE LAMANG 

I. Pagbabasa ng mga cycles 100 

II. Exegetical Pamamaraan 102 

III. Pangunahing Pamamaraan para sa isang NT Academic Word Study 103 

IV. Maikling Buod ng Hermeneutical Prinsipyo 104 

ANG MGA NAPILING LISTAHAN NG INIREREKUMENDANG RESEARCH 
TOOLS NG KATEGORYA 

I. Ang Bibliya 106 

II. Kung paanogumawa ng Research 106 

III. Aaral ukol sa diyos 106 

IV. Basic Introductions sa Biblical Libro 107 

V. Bibliya Encyclopedias at Dictionaries 107 
VI.KuroSets 108 
VII. Word Studies 108 
VIM. Cultural Setting 109 

IX. Theologies 109 

X. Apologetics 110 

XI. Bibliya paghihirap 110 
Xll.Tekstuwal pintas 111 

XIII. Lexicons 111 

XIV. Mga web site sa Bilhin bawas Books 112 

ISANG GABAY SA GOOD BIBLE READING: ISANG PERSONAL SEARCH 

PARA SA NAPAPATU N AYAN TRUTH 113 
NG MAIKLING KAHULUGAN NG HEBREW PANDIWANG FORMS NA 

EPEKTO NG PAG-INTINDI NG TEKSTO 

I. Maikling Historical Development ng Hebreo 125 

II. Aspeto ng katotohanan 126 
A. VERBS 

B. STEMS 

C. MOODS (mode) 

D. Waw 

E. INFINITIVES F. INTERROGATIVES 

G. Negatibo 

H. Kondisyonal pangungusap 

KAHULUGAN NG GRIYEGO PAMBALARILA FORMS NA EPEKTO NG 
PAG-INTINDINGTEKSTO 

I. Tense 133 

II. Voice 135 

III. MOODS (mode) 136 

IV. Griyego Research Tools 137 

V. PANGNGALAN 138 

VI. MGATAGAPAG-UGNAYATTAGAPAGDUGTONG 139 

VII. Kondisyonal pangungusap 141 

VI I I . MG A P AG BABAWAL 143 
IX.ANGPANTUKOY 143 
X. Paraan ng Showing diin 144 

HALIMBAWA NANG TANDAAN-BABAE LAMANG 

I. Sample ng isang Literary Unit - Roma 1-3 149 

II. Sample ng isang NT Book -Titus 154 

III. Sample ng mga Detalyadong Paalala-pagkuha mula sa Dr. Utley's Commentaries 

A. Efeso 2 161 

B. Roma 5 186 

C. Roma 6 206 

APPENDICES 

Appendix One, OT Bilang Kasaysayan 221 
Appendix Dalawang, OT Historiography inihambing sa kontemporaryo Malapit Eastern Cultures 

226 

Appendix Tatlong, OT salaysayin 228 

Appendix Apat, OT panghuhula 231 

Appendix Lima, NT panghuhula 237 

Appendix Anim, Hebreo Poetry 241 

Appendix Pitong, Hebreo karunungan Literatura 244 

Appendix walong, Apocalyptic 249 

Appendix Siyam Na, Interpreting Parables 251 

Appendix Sampung, Talasalitaan ng mga Tuntunin Ginamit sa 255 
Appendix labing-isa aaral ukol sa diyos, Bibliography ng Sited at Inirerekumendang Books 

267 

Appendix alas-dose, dogmatiko Pahayag ng 270 

tula ng mga-aaral ukol sa diyos (sa pamamagitan ng isang dating mag-aaral) 272 DAGLAT GAM IT SA ITO KURO 

AB ANCHOR BIBLE COMMENTARIES, ED. WILLIAM FOXWELL ALBRIGHT AT DAVID NOEL 
FREEDMAN 

ABD ANCHOR BIBLE DICTIONARY (6 VOLS.), ED. DAVID NOEL FREEDMAN AKOT ANALYTICAL 
KEY SA LUMANG TIPAN Nl JOHN JOSEPH OWENS 

ANET ANCIENT NEAR EASTERN TEXTS, JAMES B. PRITCHARD BDB ISANG HEBREW AT INGLES 
LEKSIKON NG LUMANG TIPAN SA PAMAMAGITAN NG F. BROWN, SR DRIVER AT CA 
BRIGGS 

BHS BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA, GBS, 1997 

IDB ANG INTERPRETER'S DICTIONARY NG BIBLIYA (4 VOLS.), ED. SI GEORGE A. BUTTRICK 

ISBE INTERNATIONAL STANDARD BIBLE ENCYCLOPEDIA (5 VOLS.), ED. JAMES ORR 

JB JERUSALEM BIBLE 

JPSOA ANG BANAL NA KASULATAN AYON SA MASORETIC TEXT: ISANG BAGONG 
TRANSLATION (ANG JEWISH PUBLICATION SOCIETY OF AMERICA) 

KB ANG HEBREW AT ARAMEIK LEKSIKON NG LUMANG TIPAN SA PAMAMAGITAN NG 
LUDWIG KOEHLER AT WALTER BAUMGARTNER 

LAM ANG BANAL NA BIBLIYA MULA LAONG EASTERN MANUSCRIPTS (ANG PESHITTA) SA 
PAMAMAGITAN NG GEORGE M. LAMSA 

LXX SEPTUAGINT (GRIYEGO-INGLES) SA PAMAMAGITAN NG ZONDERVAN, 1970 

MOF ISANG BAGONG TRANSLATION NG BIBLIYA SA PAMAMAGITAN NG JAMES MOFFATT 

MT MASORETIC HEBREW TEXT 

NAB NEW AMERICAN BIBLE TEXT 

NASB NEW AMERICAN STANDARD BIBLE 

NEB NEW ENGLISH BIBLE 

NET NET BIBLE: NEW ENGLISH TRANSLATION, SECOND BETA EDITION 
NIDOTTE NEW INTERNATIONAL DICTIONARY NG LUMANG TIPAN THEOLOGY AT PAG- 

INTINDI NG TEKSTO (5 VOLS.), ED. WILLEM P. VANGEMEREN NRSV NEW REVISED STANDARD BIBLE 

NIV NEW INTERNATIONAL VERSION 

NJB NEW JERUSALEM BIBLE 

OTPG LUMANG TIPAN PARSE GABAY SA PAMAMAGITAN NG TODD S. BEALL, 

WILLIAM P. BANGKO AT COLIN SMITH 

REB REVISED ENGLISH BIBLE 

RSV REVISED STANDARD VERSION 

SEPT ANG SEPTUAGINT (GRIYEGO-INGLES) SA PAMAMAGITAN NG ZONDERVAN, 

1970 

TEV TODAY'S ENGLISH VERSION MULA SA UNITED BIBLIYA PANUPUNAN 

YLT YOUNG'S LITERAL TRANSLATION NG BANAL NA BIBLIYA SA PAMAMAGITAN NG 

ROBERT YOUNG 

ZPBE ZONDERVAN KUWENTONG BIBLE ENCYCLOPEDIA (5 VOLS.), ED. MERRILL C. 

TENNEY ISANG SALITA MULA SA AUTHOR: 
ISANG MAIKUNG BUOD NG ITO INTERPRETIVE PARAAN 

Ang pagpakahulugan sa Bibliya ay isang rasyunal at ispiritwal na pamamaraang 
nagtatangkang maunawaan ang isang sinaunang manunulat na pinagkalooban ng inspirasyon sa 
pamamagitan ng isang paraang ang mensahe mula sa Diyos ay maaaring maintindihan at 
maisabuhay sa ating panahon. 

Ang pamamaraang ispiritwal ay napakamahalaga ngunit mahirap bigyan-kahulugan. 
Kinasasangkutan ito ng pagpapahinuhod at pagiging bukas sa Panginoon. Narapat na 
magkaroon ng pagkauhaw (1) para sa Kanya, (2) para kilalanin Siya, at (2) para pagsilbihan Siya. 
Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng panalangin, pangungumpisal, at kagustuhang 
magbago sa uri ng pamumuhay. Ang Ispiritu ay napakamahalaga sa pamamaraang 
pagpakahulugan, ngunit kung bakit magkakaiba ang pagkakaintindi ng mga Kristyanong 
matapat, maka-Diyos ay isang misteryo. 

Ang pamamaraang makatwiran ay mas madaling ilarawan. Dapat tayong hindi pabagu-bago at 
maging makatarungan sa teksto at hindi dapat naiimpluwensyahan ng ating mga personal o 
panggrupong pagkiling. Lahat tayo ay hinuhubog ng kasaysayan. Walang nabibilang sa ating 
tapapagpakahulugang obhektibo, walang-kinikilingan. Ang komentaryong ito ay naghaharap ng 
isang maingat na pamamaraang makatwiran na naglalaman ng tatlong mga prinsipyo ng 
pagpakahulugan na ibinalangkas upang makatulong sa ating malampasan ang ating mga 
pagkiling. 

Unang Prinsipyo 

Ang unang prinsipyo ay ang pagbigay-pansin sa tagpuang pangkasaysayan na pinagsulatan ng 
aklat pambibliya at ang tiyak na kaganapang pangkasaysayan ng pagkasulat nito. Ang orihinal 
na may-akda ay mayroong layon, isang mensaheng nais ibahagi. Ang teksto ay hindi maaring 
maging makahulugan sa atin nang hindi ito ang ipinakakahulugan ng may-akda na orihinal, 
sinauna, pinagkalooban ng inspirasyon. Ang kanyang intensyon ang pinakasusi - hindi ang ating 
pangangailangang pangkasaysayan, pandamdamin, pangkultura, pansarili, o panggrupo. Ang 
pagsasabuhay ay isang napakahalagang katambal ng pagpapakahulugan, ngunit ang maayos na 
pagpapakahulugan ay dapat na laging mauna sa pagsasabuhay. Narapat idiing muli na ang 
bawat tekstong pambibliya ay may isa at nag-iisang pakahulugan lamang. Ang kahulugang ito 
ang siyang intensyon ng orihinal na may-akdang pambibliya na nais ipahayag sa kanyang 
panahon sa pamamagitan ng pamumuno nang Ispiritu. Itong nag-iisang kahulugang ito ay 
mayroong maraming posibleng pagsasabuhay sa iba't-ibang kultura at mga sitwasyon. Ang mga 
pagsasabuhay na ito ay dapat iugnay sa pangunahing katotohanan ng orihinal na may-akda. Sa 
dahilang ito, ang komentaryong ito sa gabay ng pag-aaral ay idinisenyo upang magkaloob ng 
isang panimula sa bawat aklat ng Bibliya. Pangalawang Prinsipyo 

Ang pangalawang prinsipyo ay ang pagkilala sa mga pampanitikang yunit. Ang bawat 
aklat pambibliya ay isang pinag-isang dokumento. Ang mga tagapagpakahulugan ay walang 
karapatang ihiwalay ang isang aspeto ng katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagsama sa iba. 
Kung sa gayon, dapat nating pagsumikapang intindihin ang layon ng buong aklat pambibliya 
bago natin ipakahulugan ang bawat pampanitikang mga yunit. Ang bawat bahagi— mga 
kapitulo, talata, o berso- ay hindi maipapakahulugan kung hindi iyon ang ibig sabihin ng 
kabuuang yunit . Ang pagpakahulugan ay dapat magmula sa pangkabuuang pagdulog o 
deductive approach patungo sa pantiyakang pagdulog o inductive approach. Kaya, itong 
komentaryo sa gabay ng pag-aaral ay idinisenyo upang makatulong sa mga mag-aaral na suriin 
ang pagkakabalangkas ng bawat pampanitikang yunit sa pamamagitan ng mga talata. Ang mga 
dibisyon ng talata at kapitulo ay hindi inspirado, ngunit ang mga ito ay makakatulong sa atin 
upang kilalanin ang mga yunit ng kaisipan. 

Ang pagsalin sa lebel ng talata— hindi sa lebel ng pangungusap, sugnay, parirala, o 
salita— ay ang susi upang masundan ang hinangad na kahulugan ng may-akdang pambibliya. 
Ang mga talata ay nakabatay sa pinag-isang paksa, kalimitang tinatawag na tema o paksang 
pangungusap. Ang bawat salita, parirala, sugnay, at pangungusap sa isang talata ay umuugnay 
kahit na papano sa pinag-isang temang ito. Nililimita nila ito, pinalalawak ito, pinaliliwanag ito, 
at/o pinagtatanungan ito. Ang tunay na susi sa maayos na pagpakahulugan ay ang pagsunod sa 
kaisipan ng orihinal na may-akda sa pamamagitan ng batayang talata-sa-talata na pumaparaan 
sa bawat mga pampanitikang yunit na bumubuo ng aklat pambibliya. Ang komentaryong ito sa 
gabay ng pag-aaral ay idinisenyo upang makatulong sa mag-aaral na gawin iyon sa 
pamamagitan ng paghahambing ng mga makabagong mga pagsalin sa Ingles. Ang mga 
pagsasaling ito ay pinili dahil sa ang mga ito ay gumagamit ng iba't-ibang teorya sa pagsalin: 

1. Ang tekstong Griyego ng United Bible Society ay ang nirebisang ikaapat na edisyon 
(UBS4). Ang tekstong ito ay iisinatalata ng mga makabagong pan tekstong iskolar. 

2. Ang New King James Version (NKJV) ay isang pagsasaling literal na salita-sa-salita 
batay sa tradisyon ng manuskritong Griyego na kilala bilang Textus Receptus. Ang 
pagkakahati ng mga talata nito ay mas mahaba kaysa ibang mga pagsasalin. Ang 
mahahabang yunit nito ay nakakatulong sa mag-aaral na mahanap ang pinag-isang 
mga paksa. 

3. Ang New Revised Standard Version (NRSV) ay isang binagong pagsasaling salita-sa- 
salita. Ito ay nagiging panggitna sa sumusunod na dalawang makabagong bersyon. 
Ang pagkakahati ng mga talata nito ay nakakatulong sa pagkilala ng mga paksa. 

4. Ang Today's English Version (TEV) ay isang magilas na katumbas na pagsasaling 
inilathala ng United Bible Society. Hinahangad nitong isalin ang Bibliya sa isang 
paraang ang isang makabagong mambabasa o tagapagsalita sa Ingles ay maiintindihan ang kahulugan ng tekstong Griyego. Kadalasan, lalo na sa mga 
Ebanghelyo, hinahati nito ang mga talata ayon sa nagsasalita kaysa ayon sa paksa, 
katulad ng NIV. Para sa mga llayon ng tagapagpakahulugan, hindi ito nakakatulong. 
Kapansin-pansing ang parehong UBS4 at TEV ay inilathala nang parehong grupo, 
gayon pa man ang kanilang pagsasatalata ay magkakaiba. 

5. Ang New Jerusalem Bible (NJB) ay isang magilas na katumbas na pagsasaling 
nakabatay sa pagsasaling Pranses na Katoliko. Ito ay higit na nakakatulong upang 
maihambing ang pagsasatalata mula sa pananaw ng taga-Europa. 

6. Ang nakaimprentang teksto ay ang 1995 Updated New American Standard Bible 
(NASB), na isang pagsasaling salita-sa-salita. Ang berso sa bersong mga komentaryo 
ay sumusunod sa ganitong pagsasatalata. 

Pangatlong Prinsipyo 

Ang pangatlong prinsipyo ay ang pagbabasa ng Bibliya sa iba't-ibang pagsasalin upang 
magagap ang pinakamalawak na maaaring saklawin ng kahulugan (semantikong larangan) na 
mayroon ang mga pambibliyang salita o parirala. Kalimitan ang isang parirala o salitang Griyego 
ay maaaring maunawaan sa ilang paraan. 

Ang mga itong ibat'-ibang pagsasalin ay naghaharap nitong mga mapagpipilian at makatutulong 
upang makilala at maipaliwanag ang mga pagkakaiba ng mga manuskritong Griyego. Hindi 
nakakaapekto ang mga ito sa doktrina, ngunit nakakatulong ang mga ito sa atin upang 
subukang makapanumbalik sa orihinal na tekstong sinulat ng isang inspiradong sinaunang 
manunulat. 

Pang-apat na Prinsipyo 

Ang pang-apat na prinsipyo ay ang pagpansin sa anyong pampanitikan. Ang orihinal na 
mga inspiradong may-akda ay piniling itala ang kanilang mga mensahe sa iba't-ibang anyo (hal. 
pangkasaysayang salaysay, pangkasaysayang drama, tula, paghula, Ebanghelyo [parabula], 
liham, apokaliptiko). Itong mga iba't-ibang anyo ay may espesyal na mga susi sa 
pagpapakahulugan (tingnan ang Gordon Fee and Doug Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth o Robert Stein, Playing by the Rules). 

Ang mga prinsipyong ito ay nakatulong sa akin upang madaig ang marami sa aking 
nakapamihasnan sa kasaysayan nang sapilitan kong pagsumikapan ang sinaunang teksto. 
Hinahangad ko na sana ay magsilbi rin itong isang pagpapala sa inyo. 

Bob Utley 

East Texas Baptist University 

Hunyo 27, 1996 PANIMULA 

I. ANG WORD TUNGKOL SA USO SA BIBLICAL INTERPRETATION 
SA SPECIALIZATIONS SA-AARAL UKOL SA DIYOS. 

Ko matandaan, bilang isang bagong naniniwala, paano nabigla ako ay tungkol sa unawa ang 
higit pa tungkol sa Cristo, ang mga Kristiyano sa buhay, at ang Bibliya. Ako ay nagsabi na ito ay 
ang kaligayahan at trabaho ng bawat naniniwala sa pag-aaral sa Bibliya. Ko matandaan kung 
paano nakakabigo ito kapag ako ay nagsimula sa pagbabasa ng Biblia. Ano Akala ko ay magiging 
isang nakapupukaw pakikipagsapalaran naporma sa isang nakalilito bangungot. 

"Ang mga isipan ng mga personal na pag-aaral sa Bibliya frightens karamihan sa mga Kristiyano. 
Ito tila sa maaari kaya mahirap nang walang anumang pormal na pagsasanay. Pa Awit 119 
persistently beckons bawat Kristiyano upang feed sa espirituwal na pagkain ng mga Banal na 
Kasulatan "(Mayhue 1986, 45). 

Ngunit may pag-asa. Ako ay sasabihan na relihiyon ng pagsasanay ay nagbibigay ng mga 
kasangkapan at pamamaraan na kinakailangan upang maunawaan ang Bibliya para sa aking 
sarili, ngunit ito nabuksan out na ng kalahating katotohanan. Ito ay tunay na relihiyon ng 
pagsasanay binuksan ang Bibliya sa akin sa maraming mga magagandang paraan. Subalit, 
mabilis na ito ay maliwanag sa akin na higit na edukasyon at pagdadalubhasa ay kinakailangan 
sa tunay na maunawaan ang Bibliya. 

Bigla ko natanto na ang taon ng lingguwistika, semantiko, exegetical, hermeneutical, at 
teolohiko kadalubhasaan ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang Bibliya. Sa 
pamamagitan ng oras na ito, ang aking mga antas ng pag-aaral ay tulad na nakilala ko na ang 
mga espesiyalista na may training sa akin ay hindi kahulugan ang Biblia na may pagkakapareho 
alinman (Silva 1987, 2-3). Sila ang bawat inaangkin na pang-edukasyon acumen sa kanilang 
partikular na larangan ay mahalaga sa Bibliya tamang interpretasyon at pa sila ay patuloy na 
hindi sumasang-ayon sa kung paano ang tiyak na kahulugan mahirap passages. 

Ang mga puna ay hindi sinadya upang maging malakas kritikal ng mga Kristiyano na edukasyon, 
ngunit ang isang pagkilala na ito ay hindi naghahatid ng lahat ng ito ipinangako. Sa anuman, 
saanman, gayunman, may nagkaroon na ng higit pa sa edukasyon. 

"Ang Bibliya ay pagayon simple na ang kahit na edukado ay maaaring maunawaan ang kanyang 
mga pangunahing mensahe at pa kaya malalim na ang pinakamahusay na nag-aaral ay maaaring 
hindi tambutso nito ang buong kahulugan" (Schultz at pulgada 1976, 9). 

Sa paanuman na namin nabuksan ang interpretasyon ng Bibliya sa eksklusibong domain ng 
akademikong mga espesyalista. Kami ay kinuha sa Bibliya, na kung saan ay isinulat para sa mga 
karaniwang tao, at ibinigay ito sa privileged, highly-hasa expert. Wycliffe wrote: "Kristo at ng Kanyang mga apostoles tinuturuan ang mga tao sa wika pinakamahusay na kilala sa kanila. Ito 
ay tiyak na ang katotohanan ng Kristiyanong pananampalataya ay nagiging mas malinaw ang 
mas pananampalataya mismo ay kilala. Kaya, ang doktrina ay hindi dapat lamang sa Latin, 
ngunit sa mga karaniwang tao at wika, tulad ng pananampalataya ng iglesia ay nakalagay sa 
Banal na Kasulatan, ang mga ito ay mas kilala sa isang tunay na kahulugan ng mas mahusay. Ang 
mga karaniwang tao na maunawaan ang mga bagay ng pananampalataya, at bilang doctrines ng 
aming pananampalataya ay nasa Kasulatan, believers ay dapat na magkaroon ng Kasulatan sa 
isang wika kung saan sila lubos na maunawaan "(Mayhue 1986, 106). 

Ano kami sa mga prinsipyo ng interpretasyon parallels kung ano ang (1) ang mga Hudyo ay may 
kani-kanilang mga legal na eksperto, ang mga scribes; (2) ang mga Gnostics did sa kanilang 
intelektuwal diin at lihim na kaalaman, na kung saan lamang sila dispensed; at (3) ang mga 
Romano Katoliko Iglesia ng Middle Ages nakarating sa pastor kumpara sa mga karaniwang tao 
paghihiwalay sa dalawang bahagi, na magpapatuloy hanggang sa araw na ito. Kami ay kinuha 
muli ang Bibliya mula sa pagdakma ng karaniwang tao lamang na gumawa nito truths na 
makukuha ng espesyalista. Kami ay tapos na sa Bibliya interpretasyon kung ano ang gamot na 
ito ay tapos na sa physicians: isang espesyalista para sa lahat ng sistema ng katawan ng tao, 
mga espesyalista sa madalas pa ang mga ito ay hindi sumasang-ayon sa diyagnosis at paggamot. 
Ang parehong gawi ay nangyari sa halos lahat ng lugar ng mga modernong buhay, kabilang ang 
mga akademiko disciplines ng Kristiyano sa kolehiyo at seminaryo. 

Sa pagdagsa ng impormasyon na makukuha sa araw na ito, ang mga espesyalista ay hindi kahit 
na panatilihin up sa kanilang sariling mga patlang. Kaya, paano ang mga average na Kristiyano 
ay inaasahan na panatilihin up sa Bibliya scholarship kapag kahit na "ang mga eksperto" ay hindi 
maaaring gawin? Gordon Fee, sa isang libro na may karapatan Interpreting ng Salita ng Diyos, 
na ginawa ang pahayag na ito: "Ang mga mungkahi sa papel na ito ay maaaring mukhang kaya 
pagsuray sa mga karaniwang tao, sa kung sino ang Bibliya ay orihinal direksiyon, na 
interpretasyon ay nagiging isang palasintahan lamang ng mga eksperto . Sa kabutihang palad, 
ang Espiritu, gaya ng hangin, 'bloweth kung saan ito listeth' (Juan 3:8), at sa ganitong 
pagkakataon, Siya ay may kahanga-hanga na paraan ng marikit bypassing ang expert at 
addressing amin direkta "(Schultz at pulgada 1976, 126). 

Sa tingin ko kami ay sumang-ayon na sa lugar na ito ng mga-aaral ukol sa diyos (ang mga 
prinsipyo ng Bibliya interpretasyon) at pag-intindi ng teksto (ang pagsasanay ng interpretasyon) 
kami ay inadvertently kinuha ang Bibliya mula sa mga tunay na kanino ito ay ibinigay. Daniel 
Webster komento sa lugar na ito. "Ako ay naniniwala na ang Bibliya ay naiintindihan at 
natanggap sa payak, malinaw na ibig sabihin ng kanyang passages, dahil hindi ko mapahinuhod 
ang aking sarili na ang isang libro na inilaan para sa kaligtasan at conversion ng buong mundo ay 
dapat na takip nito kahulugan sa anumang naturang misteryo at agam-agam na wala ngunit 
critics at philosophers matuklasan ito "(Mayhue 1986, 60). 

Ito tila na ang paggigiit sa mga advanced na pag-aaral bilang isang pangangailangan sa 
kahulugan ng Biblia ay dapat tiyak na maging mali sa pamamagitan ng ang katunayan na ang 
mga tunay karamihan ng mundo ay hindi kailanman ay mayroon, at hindi maaaring magkaroon, ang antas ng teolohiko pagsasanay masaya sa pamamagitan ng Europa at Amerika since ang 
mga paliwanag. "Karamihan sa mga tao baka isipin na ang reference na libro, tulad ng 
commentaries at Bibliya dictionaries, ay kinakailangang mga kasangkapan para sa pag-aaral sa 
Bibliya. Walang agam-agam sila ay helpful, para silang magbigay sa amin ng pananaw ng Biblia 
iskolar. Ngunit maraming mga Kristiyano, lalo na sa mga nasa poorer pangyayari, ay hindi 
maaaring magkaroon ng mga tumutulong. Sila ay dapat na maghintay sa pag-aaral sa Bibliya 
hanggang sila ay makakakuha ng mga ito? Kung gayon, maraming ay maghintay 
magpakailanman "(Sterrett 1973, 33)." Ang isa ay naniniwala na ang sariling wika ay pinaka- 
kahulugan ng mga bagay na kailangan para sa panggramatika-unawa Biblical pagsulat. Kung ito 
ay hindi totoo, sa karamihan ng mga bansang Kristyano ay hindi karapat-dapat para sa Bibliya 
na pag-aaral, at ang Bibliya ay mapupuntahan lamang ng ilang privileged ilang "(Traina 1985, 
81). 

Ang iglesia ay dapat bumalik sa isang balanseng posisyon sa pagitan ng (1) edukasyon at (2) 
sobrenatural giftedness. Maraming mga kadahilanan na kasangkot sa isang tamang-unawa sa 
Bibliya ang mensahe, hindi ang kahit na kung saan ay ang espirituwal na pagganyak, pangako, at 
giftedness ng interpreter. Obviously, ang isang sinanay na tao ay mas adept sa ilang aspeto ng 
gawain, ngunit hindi kinakailangan ang mga mahalaga sa buhay. "Ang presensya ng Banal na 
Espiritu at ang kakayahan ng wika upang makipag-usap katotohanan pagsamahin para bigyan 
ang lahat ng iyong kailangan sa pag-aaral at ang kahulugan ng Bibliya para sa iyong sarili 
"(Henricksen 1973, 37). 

Puwede ito ay na ang Bibliya interpretasyon ay isang espirituwal na regalo, pati na ang isang 
natutunan disiplina? Ito ay hindi upang magpahiwatig na ang lahat ng mga Kristiyano ay hindi 
ay may karapatan at responsibilidad sa mga kahulugan ang mga Kasulatan para sa kanilang 
sarili, ngunit maaaring ito ay may na kung saan ay lampas sa edukasyon? Ang isang mabuting 
pagkakatulad ito ay maaaring maging regalo ng magbahagi ng Ebanghelyo. Sa witnessing 
sitwasyon na ito ay malinaw na kapag ito ay regalo kasalukuyan. Ang kanyang pagiging epektibo 
at pagkamabunga ay mistulang. Subalit, tiyak na ito ay hindi alisin o bawasan ang Bibliya ng 
responsibilidad para sa witnessing sa isang piliin, likas na matalino ilang. Lahat ng believers ay 
matuto na gumawa ng isang mas mahusay, mas epektibo ang trabaho ng pagbabahagi ng aming 
pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasanay at mga personal na karanasan. Ako ay 
naniniwalang ito ay tunay na interpretasyon ng Bibliya din. Kami ay dapat pagsamahin ang 
aming pagtitiwala sa Espiritu (Silva 1987, 24-25) sa mga pananaw mula sa pag-aaral at ang mga 
pakinabang ng mga praktikal na karanasan. "Ito ay maaaring mukhang hanggang sa puntong ito 
na ako ay advocating ang isang hindi pang-intelektwal diskarte sa Bibliya interpretasyon. Ito ay 
tiyak na hindi ito ang kaso. Spurgeon warns sa amin ng mga ito kapag siya ay nagsabi, 'Mukhang 
gansal na ang ilang mga tao na makipag-usap kaya marami ng kung ano ang Banal na Espiritu ay 
nagpapakita sa mga ito ay dapat na sa tingin ko kaunti ng kung ano Siya nagsiwalat sa iba' 
"(Henricksen 1973, 41). 

Ito ay nagdadala sa amin na ang mga tanong ng kung paano namin na balanse ang mga ito ng 
dalawang halata truths: Diyos ng kakayahan na makipag-usap sa pamamagitan ng Kanyang 
Salita na ang mga hindi nag-aral at kung paano ang pag-aaral ay maaaring mapadali ang proseso. Una, Gusto kong magpahayag na ang aming mga pagkakataon para sa edukasyon ng 
tiyak na dapat ay dadalhin sa pagsasaalang-alang. Para kanino marami ay ibinigay, marami ay 
kinakailangan (Lucas 12:48). Maraming mga Kristiyano kakulangan ng pagganyak para sa 
pagpapabuti, hindi ang mga pagkakataon. Para sa mga hindi lamang ang mga stewards namin 
ng aming mga pagkakataon, ngunit sa aming mga saloobin at pagganyak rin. "Ang Diyos ay ang 
Kanyang sariling interpreter, ngunit ang mga mag-aaral ng Banal na Kasulatan ay dapat magdala 
sa kanyang mga gawain ng isang disiplinado isip gaya ng isang mainit-init puso. 
Pananampalataya ay nagbibigay ng walang shortcut sa isang responsable sa pagbabasa ng 
Biblia. Hindi rin ang maaari naming iwan ang gawain ng Bibliya interpretasyon sa ilang mga 
eksperto. Wala sa amin ay maaaring maiwasan ang gawain ng interpretasyon. Sa bawat 
panahon na namin makinig sa isang taong nagsasalita, o kailanman naming basahin kung ano 
ang isang tao ay may nakasulat na, kami kung ano ang kahulugan ay said. Ito ay walang ibang 
kapag kami bukas sa Bibliya. Ang tanong ay hindi kung kailangan naming kahulugan, ngunit 
kung gaano kahusay o masama kung paano namin ito "(Jansen 1968, 17). 

Ang isa pang posibleng solusyon ay ang konsepto ng iba't ibang mga degree o antas ng 
interpretasyon. Mukhang halata sa akin na hindi pinag-aralan mag-ipon ng mga tao ay hindi 
magkakaroon ng lalim ng pananaw na ang isang sinanay na maaaring magkaroon ng interpreter. 
Gayunman, ito ay hindi nito ipinapahiwatig na hindi kumpletong kaalaman ay may mga 
kapintasan kaalaman. "Kasabihan na namin maintindihan ang Salita ng Diyos ay hindi 
nangangahulugan na maaari naming maunawaan ang lahat ng bagay sa mga ito, na malutas ang 
lahat ng problema ng interpretasyon at kumuha ng mga kasagutan sa lahat ng aming mga 
katanungan. Ang mga tiyak na kahulugan ng ilang bagay na tila dapat pa ring lihim na "(Sterrett 
1973, 16). Kung gayon, ang lahat ng tao na karunungan ay sa parehong kategorya. Ang Espiritu 
ang gawain ng mga nangungunang mga anak ng Diyos sa katotohanan (Juan 14:26; 16:13-14; I 
Juan 2:20-21) ay isa lamang sa pamamagitan ng pinalawak na ang aming mga intelektuwal na 
kasanayan. Ang mga pangunahing kaalaman sa pananampalataya ng mga Kristiyano ay 
maaaring kilala ng sinuman sa pamamagitan ng isang simpleng pagbabasa ng Biblia sa isang 
translation siya nauunawaan. Ito ay sa lugar ng mga takdang panahon ng pagbabayad at 
balanse na Kristiyano edukasyon ay nagiging isang napakahalaga aid. Maaari naming asahan ng 
Espiritu sa lugar ng interpretasyon. Tiyak na doon ay misinterpretations at teolohiko problema, 
ngunit ang mga ito ay absent mula sa iskolar? 

Ang mahalaga na kailangan para sa mga modernong iglesia ay na namin magsimula sa 
paguluhin ang lahat ng believers sa makabuluhan, personal, pang araw-araw na pag-aaral sa 
Bibliya para sa kanilang sarili. Ito ay nagsasangkot ng iglesia ang mga ito sa pagsasanay 
interpretive pamamaraan na kung saan sila ay maaaring maunawaan at ipatupad. "Ang hamon 
sa iglesia ay ang stress mga indibidwal na pag-aaral ng Bibliya sa gitna ng mga taong naniniwala 
sa Bibliya" (Osborne at Woodward 1979, 13). Ito ay karagdagang stressed : "Sa malalim na pag- 
aaral sa Bibliya, tulad ng nakita natin, ay sinadya para sa bawat naniniwala, kung ang isang mag- 
ipon ng mga mag-aaral ng Salita o isang propesyonal na Kristiyano manggagawa. Kami ay dapat 
na tandaan na ang Diyos ay hindi nangangailangan ng sa amin na maging napakatalino, ngunit 
Siya ay nangangailangan ng sa amin na maging tapat. Paggastos ng isang malawak na halaga ng 
oras sa detalyadong pag-aaral ng Banal na Kasulatan ay hindi kumuha ng isang henyo, ngunit ito ay tumagal ng sinupil naniniwala. Katapatan at disiplina ay dalawang panig ng parehong barya 
"(Osborne at Woodward 1979, 82). 

Ang hermeneutical pamamaraan ay dapat bawasan sa sentido komun konsepto, para sa mga 
tunay na sila ay dapat kapalooban wala ng higit pa sa normal na aplikasyon ng mga tao na 
kadahilanan at mga kasanayan sa wika (Fee 1982, 16; ginoon 1980, 51). Diyos na gustong 
makipag-usap sa amin na masama bilang believers nais mong maunawaan ang Kanyang 
mensahe. Ang pamamaraan na kailangang balanse ang mga indibidwal sariling analytical 
habang ang proseso ng pagbibigay ng mabuti, maaasahang reference material sa lalong 
madaling panahon sa proseso. Ito ay totoo lalo na ng mga makasaysayang at kultural na 
background na materyales. Gordon Fee helpful ang mga ito ay nag-aalok ng mga mungkahi. 

"Pabayaan ang nonexpert hindi kawalan ng pag-asa; ngunit ipaalam sa kanya din ang maging 
handa sa pag-aaral, hindi lamang sa devotionalize. Upang pag-aaral siya ay dapat na gamitin 
ang mga pangunahing mga kasangkapan: (a) Higit sa isang magandang kontemporaryo 
translation. Ito ay dapat ituro sa mga oras na kung saan ang ilan sa mga problema ng 
kasinungalingan. Siya ay dapat na siguraduhin na gamitin ang mga pagsasalin na kilalanin ang 
mga pagkakaiba sa pagitan ng prosa at tula at kamalayan ng mga talata. (b) Hindi bababa sa 
isang magandang kuro, lalo na ang isa na tumatagal sa account ng hermeneutical prinsipyo sa 
papel na ito (hal., CK Barrett, sa I cor.; FF Bruce, sa Hebreo; Rd Brown sa John). Muli, 
pagkonsulta ilan ay karaniwang apprise isa sa iba't-ibang mga opsyon. (c) sa Kanyang sariling- 
kumon. Banal na kasulatan na ito ay hindi na puno na may nakatagong kahulugan na utong ng 
miners sa maitim caves. Subukan upang matuklasan kung ano ang malinaw inilaan ng Bibliya 
may-akda. Ang layunin ay karaniwang lies na malapit sa ibabaw at nangangailangan lamang ng 
isang maliit na pananaw sa balarila o history na maging makikita. Very madalas ito lies 
karapatan sa ibabaw at ang mga expert misses ito dahil siya ay masyadong nakalupasay sa 
unang maghukay at hanapin mamaya. Sa puntong ito ang nonexpert ay marami magturo sa 
mga expert (Gordon Fee sa Interpreting ng Salita ng Diyos, "quoted sa Schultz at pulgada 1976, 
127). 

ANG WORD SA MGA KARANIWANG TAO 

Para sa maraming laypersons may lumalaking apathy at pagwawalang-bahala sa mga personal 
na pag-aaral sa Bibliya. Marami na para sa ibang tao sa kahulugan sa Bibliya para sa mga ito. 
Umaagos na ito sa harap ng Bibliya ang mga prinsipyo ng "ang mga pari ng mga naniniwala," 
kung saan ay kaya enthusiastically reinforced ng reporma. Kami ay lahat ng responsable sa kung 
ang Diyos sa pamamagitan ni Cristo at upang maunawaan ang ating sarili para sa Kanyang ay 
para sa aming mga buhay (ibig sabihin, kaluluwa kagalingan). Kami maglakas-loob hindi 
delegado na ito awesome responsibilidad sa iba, kahit na kung magkano ang aming paggalang 
na tao. Namin ang lahat ng bigyan ng isang account sa Diyos para sa aming mga-unawa sa 
Bibliya at kung paano kami ay nanirahan ito (cf. II cor. 5:10). Bakit ang pagkalat papunta sa pre- 
digested Bibliya na pag-aaral (sermons, commentaries) upang maliwanag sa araw na ito? Una, 
tingin ko ang malaking bilang ng pagpapakahulugan upang madali makukuha sa kanluranin kultura ay may magandang dulot ng pagkalito. Mukhang na walang sumang-ayon tungkol sa 
Bibliya. Ito ay tiyak na hindi ito ang kaso. 

Gayunman, ang isa ay dapat mabukod sa pagitan ng malaking, ang naitalang Kristiyano truths at 
paligid isyu. Ang mga pangunahing pillars ng Kristiyano pananampalataya ay shared ng lahat ng 
Kristiyano denominations. Ito sa pamamagitan ng I mean ang doctrines na may kaugnayan sa 
mga tao at mga gawain ni Kristo, ng Diyos pagnanais na i-save, at ang central lugar ng Bibliya at 
ng iba pang mga katulad na truths na pangkaraniwan sa lahat ng mga Kristiyano. Laypeople ay 
dapat sanay na makilala sa pagitan ng mga trigo at ang ipa. Lamang dahil may mga kaya 
maraming mga pagpapakahulugan ay hindi magpahupa sa amin ng mga responsibilidad ng 
pagpili ng mga pinaka na sa linya na may inspirasyon Bibliya ng may-akda layunin na ipinahayag 
sa isang Bibliya konteksto. 

Hindi lamang ay ang iba-ibang uri ng pagpapakahulugan ng isang barrier, kundi pati na rin ang 
mga interpreter ng isang pananampalataya tradisyon. Kadalasan, laypeople sa tingin nila kung 
ano ang Bibliya ay nangangahulugan na bago sila ng pag-aaral na ito o kahit na basahin ito para 
sa kanilang sarili. Kadalasan, hindi namin kaya maging komportable sa isang teolohiko sistema 
na kami kalimutan ang mga problema ang mga ginawa ng tao ay may sistema na dulot sa buong 
kasaysayan ng Iglesia. Gayundin, kung paano namin kalimutan ang maraming iba't-ibang, 
madalas na tila baga na magkakontrahan, system na may mga Kristiyano sa komunidad. Kami 
maglakas-loob na hindi na limitasyon sa ating sarili na kung saan tayo ay pamilyar na! Kami ay 
dapat na puwersa sa sarili na alisin ang mga salamin sa mata ng isang pananampalataya at 
cultural tradisyon at tingnan ang Bibliya sa dahilan ng kanyang sariling araw. Ng isang 
pananampalataya at cultural tradisyon ay maaaring helpful, ngunit sila ay dapat na palaging 
magiging paksa sa Biblia, hindi vice versa. Ito ay masakit sa reexamine kung ano ang aming ay 
nai-sinasabi, ngunit ito ay mahalaga na gawin ito, isa-isa, bukod sa mga magulang, pastor, guro, 
asawa, o mga kaibigan. Kami ay dapat na tantuin na namin ang lahat ng naging apektado, hindi 
lamang sa pamamagitan ng aming mga magulang, ang aming lugar ng kapanganakan, ang aming 
mga oras ng kapanganakan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng aming mga personal na 
karanasan at pagkatao uri. Ang mga ito ang lahat ng malaki impluwensiya kung paano namin 
kahulugan ng Bibliya. Kami ay hindi maaaring baguhin o puksain ang mga kadahilanang ito, 
ngunit hindi namin maaaring makilala ang kanilang presence, na kung saan ay makakatulong sa 
amin na hindi na masyado naiimpluwensyahan ng mga ito. Kami ay ang lahat ng kasaysayan 
nakakondisyon. 

Nagkaroon ng isang oras sa Amerika kapag ang mga karaniwang tao knew sa Bibliya pati na rin 
ang preachers, ngunit sa aming araw ng pagdadalubhasa at ang dahan-dahan ng mass media sa 
ating panahon, kami ay napili para sa mga eksperto. Gayunpaman, sa Bibliya interpretasyon 
namin ay dapat gawin ito para sa ating sarili. Ay hindi ito nangangahulugan na hindi namin 
konsultahin ang mga likas na matalino, na tinatawag na, at sinanay na Kristiyano lider, ngunit 
hindi namin ay hindi dapat pahintulutan ang kanilang interpretasyon na maging atin nang 
walang paladasal, personal, Bibliya pagtatasa. Kami ay apektado ang lahat sa pamamagitan ng 
kasalanan, kahit na matapos kami ay na-save. Ito ang nakakaapekto sa bawat aspeto ng aming 
unawa tungkol sa Diyos at Kanyang mga layunin. Kami ay dapat na kilalanin ang mga pangunahing katotohanan na ang aming unawa ng Diyos ay hindi kailanman unawa. Kami ay 
dapat na kumapit sa mga pangunahing pillars ng Kristiyanismo, ngunit pinapayagan ang 
pinakamataas na pagpapahayag ng mga dalumat at pagsasanay sa paligid o mga di-esensyal na 
mga lugar. Kami ay dapat na ang bawat isa kung saan ang mga hangganan ay matatagpuan at 
mabuhay nang naaangkop, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pag-ibig, 
sa mga ilaw na namin mula sa Banal na Kasulatan. 

Sa kabuuan, tila ang sa akin na ang iglesia ay dapat ilaan more enerhiya sa pakikipag-usap ang 
mga prinsipyo para sa sapat-unawa sa Bibliya ng sinaunang, pinukaw ng may-akda layunin. 
Kami bilang mga mambabasa ng Bibliya ay dapat ding mabawasan ang aming experiential, 
parokya, isang pananampalataya, tradisyon-nakagapos presuppositions upang maghanap ng 
tunay na mensahe ng Bibliya pinukaw writers, kahit na kapag ang mga ito ay maaring lumabag 
sa aming mga personal biases o ng isang pananampalataya tradisyon. Kami ay dapat umalis sa 
aming mga patok na "patunay texting" pamamaraan para sa isang tunay na contextual 
interpretasyon ng Bibliya ang orihinal na may-akda. Ang tanging inspirasyon tao sa Bibliya 
interpretasyon ay ang orihinal na may-akda (s). Believers ay dapat reexamine kanilang mga 
layunin at motives sa dahilan ng Eph. 4:11-16. May Diyos na makakatulong sa amin na ilipat sa 
kapunuan ng Kanyang Salita sa isipan at gawa. 

II. ANG AUTHOR'S KARANASAN SA PAGTUTURO-AARAL UKOL SA 
DIYOS SA MGA LOKAL NA SIMBAHAN, CLASSROOMS, AT SEMINAR 

Bilang isang pari para sa labing-limang taon, ang isang unibersidad propesor para sa labing- 
anim, ako ay may marami pagkakataon na obserbahan at hermeneutical talakayin ang mga isyu 
na may mga Kristiyano mula sa ilang mga grupo ng isang pananampalataya. Ako ay may 
pastored sa Southern Baptist simbahan at tinuturuan sa tatlong Southern Baptist paaralan 
(Wayland Baptist University extension, Lubbock, Texas; Ang Hispanic School of Theology, 
Lubbock, Texas; at East Texas Baptist University, Marshall, Texas), at isang charismatic junior 
college antas ng Bibliya paaralan (Trinity Bible Institute, Lubbock, Texas). Dahil ang mga 
retirement ko ay may mga kurso para sa mga tinuturuan ng ilang taon sa OMS Emmaus 
seminaryo sa Cap taga-Haiti, Haiti, ang Baptist Armenian seminaryo sa Yerevan, Armenia, at ang 
interdenominational seminaryo sa Novi damuhan, Serbia. Din, ako ay maiugnay sa isang 
miyembro ng United metodista Iglesia at ang mga Presbiteryano Church of America. Ako did 
aking trabaho ng doktor sa isang interdenominational seminaryo, Trinity Ebandyeliko-diyos 
School sa Chicago lugar. Ito ay pinahihintulutan sa akin na maglingkod sa kabila ng isang 
pananampalataya na linya para sa ilang mga taon. Isang karaniwang tema ay bumuo ng mga 
talakayan sa mga ito at na ang mga halatang kakulangan ng pagsasanay sa hermeneutical na 
concepts at mga pamamaraan. Karamihan sa mga Kristiyano, sa-interpret ang Biblia, umaasa sa 

1. proof-texting 

2. literalizing 

3. allegory / moralizing 

4. ng isang pananampalataya ng doktrina 

5. mga personal na karanasan 6. cultural conditioning 

Mayroong isang desperado na kailangan para sa isang pare-pareho, napapatunayan, textually- 
oriented hermeneutical diskarte sa Bibliya interpretasyon. Ito ay mahalaga na ang mga 
prinsipyo hermeneutical iharap sa (1) nontechnical wika; (2) lang sinabi prinsipyo; at (3) mga 
prinsipyo na maaaring nagpakita sa ilang mga kaugnay na Bibliya halimbawa. Laypersons madali 
tumugon sa isang pinagaan na hermeneutical diskarte na maaaring nagpakita upang magbigay 
ng isang mas pare-pareho, napapatunayan na pamamaraan para sa personal na-interpret ang 
mga Kasulatan. Karamihan sa laypersons kahulugan ang kapamanggitan ng marami ng Bibliya sa 
pag-aaral kung saan sila ay itinanghal, mula sa mga lokal na simbahan, Kristiyano at panitikan 
din mula sa broadcast media (radyo at telebisyon). Ako ay may tinuturuan-aaral ukol sa diyos sa 
iba't ibang mga setting. 

1. citywide seminar 

2. mga lokal na iglesia seminar 

3. Linggo ng Paaralan ng klase 

4. junior college classrooms 

5. unibersidad classrooms 

Sa bawat isa ng mga setting na ito ay nahanap ko laypersons na bukas at sabik na tumugon sa 
isang pare-pareho, napapatunayan diskarte sa pag-aaral sa Bibliya. Diyan ay isang tunay na 
pagkagutom upang maunawaan ang Bibliya at manirahan sa liwanag ng kanyang teachings. 
Mayroon ding isang tunay na pagkabigo dahil sa 

1. Ang maraming iba't ibang klase ng pagpapakahulugan 

2. Ang kapamanggitan ng pagpapakahulugan 

3. Ng isang pananampalataya pagmamataas konektado sa mga tiyak na pagpapakahulugan 

4. Sa kakulangan ng kakayahan upang patunayan kung ano ang mga ito ay nai-Sinabi ng 
Diyos sa pangalan ng 

Ang aklat na ito ay hindi ginawa upang maging isang teknikal, lubusan, akademiko pagtatanghal 
ng mga-aaral ukol sa diyos, ngunit ang isang pagpapakilala sa average naniniwala sa contextual 
/tekstuwal diskarte ng textually-oriented paaralan ng interpretasyon (ibig sabihin, Antioch ng 
Syria) at ang mga personal na aplikasyon ng mga prinsipyong ito sa pang-araw-araw na pag- 
aaral at buhay. Ang Panimula ay tumutok sa limang mga tiyak na lugar. 

1. ang kailangan para sa hermeneutical pagsasanay 

2. ang contextual / tekstuwal prinsipyo ng Bibliya-aaral ukol sa diyos 

3. ang ilang mga pangunahing pitfalls sa kapanahon-aaral ukol sa diyos 

4. ang ilang mga giya methodological pamamaraan, at 

5. sa Bibliya na pag-aaral kung saan ang mga resources ay makukuha sa mga modernong 
nagsasalita ng Ingles layperson 

Aklat-aralin na ito ay dinisenyo upang taasan ang interes at pagnanais ng mga Kristiyano sa mga 
kahulugan ang mga Kasulatan para sa kanilang sarili. Ito ay admittedly lamang ang Simula ng 
isang hakbang, ngunit ang mahalaga hakbang gayunman. Ang Bibliography ay nagbibigay ng 
maraming mga karagdagang mga pinagkukunan para sa karagdagang pag-aaral sa Bibliya pamamaraan ng pag-aaral. Ang pagkilala na mayroong isang problema sa aming kasalukuyang 
mga popular na paraan ng Bibliya at interpretasyon na mayroong isang mas pare-pareho, 
napapatunayan diskarte na magagamit sa laypersons ay ang mga pangunahing layunin ng mga 
aklat-aralin na ito. Dahil ang paglalakbay ng isang libong milya ay nagsisimula sa isang hakbang, 
sana ito ay magsisimula laypersons Panimula sa kanang landas ng nakagugulat at fulfilling 
gawain ng pamumuhay, pang-araw-araw, ang personal na pag-aaral sa Bibliya. 

III. ANG ISSUE NG AUTHORITY 

Ang tanong ng kung o hindi may ang Diyos ay hindi tunay na isang isyu para sa akin ng personal. 
Ako, sumusunod na ang Bibliya writers, may assumed ang pagkakaroon ng Diyos. Ako may hindi 
nadama ang pangangailangan para sa isang pilosopiko argument para sa magbolster ang aking 
pananampalataya at sa puntong ito. Thomas Aquinas' limang proofs para sa Diyos ay helpful sa 
mga taong humingi ng katibayan mula sa rasyonalismo. Gayunman, kahit na ang pilosopiko 
pangangailangan arguments hindi tunay na patunayan ang pagkakaroon ng Diyos ng Biblia, ang 
Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pinakamagandang sila ipagpalagay isang lohikal na 
pangangailangan, ang isang hindi magalaw puwersang, o isang kalakasan sanhi. 

Gayundin, ang mga tanong tungkol sa kung maaari naming malaman ng Diyos (Griyego 
pilosopiya) ay hindi kailanman naging isang malaking pag-aalala para sa akin. Ako ay may 
assumed na ang Diyos ay nagsisikap upang makipag-usap sa amin. Ito ay hindi lamang totoo sa 
natural na paghahayag: (1) ng Diyos saksi sa paglikha (Ps. 19:1-6; ROM. 1:19-20) at (2) lahat ng 
tao sa loob ng moral saksi (Rom. 2:14-15) , ngunit natatangi sa nakasulat na paghahayag ng 
Diyos (II Tim. 3:15-17). Ang Diyos ay ginagamit sa amin sa pamamagitan ng mga kaganapan, 
mga batas, at mga propeta (cf. Matt. 5:17-19). Siya ay ginagamit supremely sa Kanyang Anak 
(Juan 1:1-14; Heb. 1:1-3; Matt. 5:21-48). Ang malaking katanungan para sa akin ay revolved sa 
paligid ng kung ano ang Diyos ay kasabihan. Ang pag-aalala na binuo masyadong maaga sa 
aking mga Kristiyano buhay. Desiring na malaman ang Bibliya ko ay appalled sa lahat ng mga 
iba't-ibang pagpapakahulugan ng Banal na Kasulatan. It seemed na ang lahat ay nagkaroon ng 
kanyang sariling opinyon tungkol sa Bibliya, madalas na batay sa mga indibidwal na pagkatao 
uri, isang pananampalataya background, mga personal na karanasan, o magulang pagsasanay. 

Sila ay ang lahat ng kaya kumbinsido at paniwala. Ako nagsimulang magtaka kung ang isa ay 
talagang kung, sa anumang antas ng katiyakan, kung ano ang Diyos ay kasabihan. Sa seminaryo 
ako ay sa wakas nagpasimula sa konsepto ng "Bibliya ng kapangyarihan." Ito ang naging 
malinaw na sa akin na ang Bibliya ay ang tanging batayan para sa pananampalataya at 
kaugalian. Ito ay hindi lamang isang klisey upang ipagtanggol ang mga tradisyunal na 
methodologies at theologies. Ito ay talagang isang tiyak na kasagutan sa mga isyu ng 
kapangyarihan. Kahit pagkatapos tanggapin ang kapangyarihan ng Bibliya bilang ng maayos 
interpreted, doon pa rin ay mananatiling mahirap ang isyu na kung saan hermeneutical na 
sistema ay pinakamahusay. Ang parehong bewilderment na aking nadama sa katarantahan ng 
pagpapakahulugan ko nahanap na sa lugar ng-aaral ukol sa diyos. Bilang isang bagay ng 
katotohanan, ang pagkakaiba-iba ng ipinahayag o unexpressed, malay o walang malay, mga prinsipyo ng-aaral ukol sa diyos ay maaaring imaging tunay ang dahilan para sa maraming iba't 
ibang klase ng pagpapakahulugan. Hermeneutical prinsipyo ay lubhang mahirap na aralin ang 
kanilang mga sarili dahil ang mga ito ay hindi pinukaw, ngunit ay binuo sa loob ng differing 
teolohiko tradisyon at sa pamamagitan ng makasaysayang crises. May mga relihiyoso interprete 
sa lahat ng iba't-ibang mga sistema. 

Paano gumagana ang isa na magdesisyon kung aling system na gamitin? Ang pangunahing isyu 
para sa akin ang dumating sa "verifiability" at "pagbabago." Ako ay ang nananagot atipan ng 
pawid ito ay dahil ako ay nakatira sa isang araw na kung saan ay dominado sa pamamagitan ng 
siyentipikong paraan. Subalit, may ilang mga hangganan ay dapat na nakalagay sa 
interpretasyon. Ambivalence ay umiiral sa loob ng-aaral ukol sa diyos dahil ito ay pareho ang 
regalo (art) at isang set ng mga makatuwirang patnubay para sa unawa pantao wika (science). 
Anuman ang isa sa mga prinsipyo ng interpretasyon, sila ay dapat na balanse ang mga ito ng 
dalawang perspectives. Ang Antiochian (Siryan) paaralan ng interpretasyon na inalay ang 
pinakamahusay na magagamit na balanse. Nito contextual / tekstuwal pokus ay nagbibigay- 
daan sa hindi bababa sa ilang mga sukatan ng verifiability. Diyan ay hindi ganap na 
pagkakasundo, ngunit hindi bababa sa ito stressed ang kahalagahan ng interpret sa Kasulatan sa 
kanilang halata, normal na kahulugan. 

Ito ay dapat na admitido na ang diskarte ay karaniwang isang makasaysayang reaksyon sa 
allegorical paaralan ng Alexandria (Ehipto). Ito ay isang oversimplification (Silva 1987, 52-53), 
ngunit ito ay pa rin sa iyo na gamitin ang mga ito sa pagtatasa ng dalawang pangunahing na 
paglalapit ng iglesia sa Bibliya interpretasyon. Ang Antiochian paaralan, sa kanyang Aristoteliko 
pamamaraan, ay nagbibigay ng isang sapat na makatwirang paliwanag para sa mga reporma / 
muling interpretasyon, na itakda ang yugto para sa aming mga modernong pang-agham 
orientation. Ang contextual / tekstuwal diskarte sa interpretasyon ng Bibliya ay nagbibigay-daan 
upang makipag-usap sa kanyang mga unang araw (isa kahulugan) at pagkatapos ay sa aming 
mga araw (maraming mga aplikasyon). Ito Bridges ang puwang ng oras at kultura sa isang 
pamamaraan-tanggap sa mga intelektuwal na komunidad ng aming mga araw. Nilang tanggapin 
ito dahil ito ay karaniwang ang parehong pamamaraan na ginagamit upang kahulugan ang lahat 
ng sinaunang panitikan at ito akma ang uri ng aming isipan modernong akademikong mindset. 

Bilang-aaral ukol sa diyos ay naging isang malaking pag-aalala ng aking ministeryo, ako ay 
nagsimulang aralan pangangaral, pagtuturo, at relihiyon pagsulat mas mabuti. Ito ay kakila- 
kilabot upang makita ang mga pang-aabuso na nagaganap sa Diyos pangalan. Ang iglesia 
seemed na pagpuri sa Bibliya at pagkatapos ay perverting kanyang mensahe. Ito ay hindi 
lamang ang tunay na ng layperson, kundi pati na rin ang simbahan sa pamumuno. Ito ay hindi 
isang isyu ng paggalang sa mga magulang, ngunit ang tunay na kamangmangan ng mga 
batayang prinsipyo ng interpretasyon. Ang saya ko matatagpuan sa alam ng Bibliya sa 
pamamagitan ng orihinal na may-akda ng hangarin (layunin) ay lamang ng isang di-nilalang sa 
mga kahanga-hanga, pangako, mapagmahal believers. Ako ay nagpasya na bumuo ng isang 
aklat upang ipakilala laypersons sa mga pangunahing mga prinsipyo ng Antiochian, contextual / 
textually-pokus na paraan. Sa panahon na (1977) diyan ay hindi masyadong maraming mga 
libro na magagamit sa-aaral ukol sa diyos. Ito ay totoo lalo na para sa mga karaniwang tao. Ako tried upang gumawa ng mga interes ng mga paliwanag sa aming may mga kapintasan 
pagpapakahulugan pati na rin ang aming mga malay biases. Ito ay pinagsama sa isang maikling 
paliwanag ng contextual / tekstuwal paraan at isang listahan ng mga karaniwang teolohiko 
nakatagpo ng error sa interpretasyon. Sa wakas, ang isang pamamaraan order ay iminungkahi 
upang makatulong sa isang tao sa pamamagitan ng paglalakad sa iba't ibang hermeneutical 
gawain at ang angkop na panahon upang kumunsulta research tools. 

IV. ANG MGA KAILANGAN PARA SA MGA NON-TEKNIKAL 
HERMENEUTICAL PAMAMARAAN 

A. APATHY AMONG BELIEVERS 

Ang problemang ito ay na sa aking puso bilang isang pastor at propesor para sa ilang mga taon. 
Ako ay nagawa painfully malaman ang tanggihan sa pangkalahatang Bibliya kaalaman sa mga 
believers sa aming araw. Ang kawalan ng kaalaman na ito ay ang sanhi ng maraming mga root 
ng mga problema sa kontemporaryo simbahan. Ko malalaman na ang modernong believers 
pag-ibig ng Diyos ng mas maraming bilang nakaraang henerasyon ay may mga mahal sa Kanya 
at sa Kanyang Salita, kaya kung ano ang sanhi ng pagkabulok sa aming unawa, hindi lamang sa 
mga nilalaman ng Banal na Kasulatan, ngunit kung ano ang ibig sabihin nito at kung paano ito ay 
naaangkop sa araw na ito? Sa aking opinyon ng isang katinuan pagkabigo ay sanhi ng karamihan 
ng mga Kristiyano na maging walang halaga at walang malasakit tungkol sa pag-aaral at 
interpret sa Bibliya. Apathy na ito ay nakikilala sa iba't ibang lugar ng modernong buhay. Isa sa 
mga pangunahing problema ay ang aming kultura attitude ng consumerism. Kami bilang isang 
tao ay bihasa sa mga instant kasiyahan ng aming bawat kailangan. Ang aming kultura ay 
nabuksan ang "fast food" sa industriya ng kuru-kuro sa isang cultural pamantayan. Kami ay 
bihasa sa pagiging maluwag sa loob ng isang produkto na makukuha at instantaneously 
consumed. Kristiyano kapanahunan batay sa Bibliya kaalaman at pang-araw araw na 
pamumuhay ay hindi na ito ang kultura-asa. Bibliya kaalaman ay magagamit lamang sa 
pamamagitan ng pagbabayad ng isang personal na presyo ng mga panalangin, pagtitiyaga, 
pagsasanay, ang mga regular na pag-aaral, at personal na aplikasyon. Sa katotohanan, ang 
karamihan sa modernong mga believers ay ang mabilis na subaybayan ng dalawampu't-unang 
siglo, materyalistik Amerika at hindi pumapayag na magbayad ng tulad ng isang personal na 
presyo. 

Gayundin, ang mga di-Bibliya paghihiwalay sa dalawang bahagi sa pagitan ng mga pari at mga 
karaniwang tao ay accentuated ang problema. Ito halos tila na ang aming "upahan gun" 
kaisipan ay hinalinhan karamihan ng mga taong mag-ipon ng mga kahulugan ng mga kailangan 
sa pag-aaral at maunawaan ang Bibliya ng personal. "Pabayaan ang mangangaral gawin ito" ay 
maging aming isip set. Ang problema sa kaisipan na ito ay, "Paano kung ang pastor 
misinterprets?" O "Ano kung baguhin pastors?" Ang walang malasakit attitude circumvents 
Bibliya ang katotohanan at ang mga reporma reemphasis (Luther ) ng doktrina ng "kaluluwa 
liksi" (I Alagang Hayop. 2:5,9; Rev. 1:6). Ito reinforces aming "ganado lipunan" ugali. Ito ay mag- 
focus tends espirituwal na responsibilidad ang layo mula sa ating sarili at sa iba. Lider ng Simbahan na imaging tagapamagitan o gurus sa halip ng "player coaches" (Eph. 4:11- 
12). Hindi lamang namin ay may bilang isang kultura na hinati sa buhay sa walang kaugnayan sa 
relihiyon at ang mga sagradong, ngunit kami ay may delegated ang sagradong sa surrogates. 
Ang isa pang major na dahilan para sa apathy kabilang sa mga karamihan ng mga modernong 
believers sa lugar ng pag-aaral ng Biblia ay ang aming lumalaking modernong takbo papunta sa 
pagdadalubhasa. Bible pag-aaral ay maging ang mga teknikal na domain ng mga sinanay na 
espesiyalista. Ang mga prinsipyo at pamamaraan sa gayon ay kumplikado at kasangkot na ang 
nararamdaman ng isang taong walang kakayahan maliban kung siya ay may ilang mga PhD. 
degrees: palawikaan, Greek, Hebrew,-aaral ukol sa diyos, at teolohiya. Ito introduces ang 
panganib ng mga "modernong nostisismo," espirituwal na katotohanan na kung saan ay 
magagamit lamang mula sa isang intelektwal pili. Syempre, kahit na ang mga piling tao ay hindi 
sumasang-ayon. Mukhang na kahit na ang mga teknikal na kasanayan hindi dalhin ang 
pinagkasunduan. 

Ito ay nagdadala sa amin sa susunod na dahilan para sa apathy, na kung saan ay ang takot na 
dami ng pagpapakahulugan. Hindi lamang ay isa confronted na may pagkakaiba ng isang 
pananampalataya, ngunit kahit sa loob ng denominations ay may pagkakaiba-iba ng opinyon. 
Ito ay hindi nakakagulat na ang karamihan ng mga believers ay nalilito sa harap ng mga hindi 
pagkakasundo, na kung saan ay karaniwang itinatanghal sa tulad ng isang malakas, dogmatiko 
fashion. 

B. DOGMATISM AMONG BELIEVERS 

Ito anumang magtaka na may pagkalito at atubili na maging kasangkot sa interpretive proseso? 
Bukod sa mga naunang nabanggit panlabas na kadahilanan, may mga ilang mga panloob na 
iyan. Kung may apathy ang tungkol sa pagkuha ng kasangkot sa pag-aaral sa Bibliya, ito halos 
tila isang beses na ang desisyon ay ginawa sa pagtagumpayan na apathy, agarang polariseysyon 
at exclusivism resulta. Ang antas ng dogmatismo sa mga modernong kanluranin Bibliya mga 
mag-aaral ay masyadong mataas. 

Ito tila sa isasangkot ang ilang mga kadahilanan. Ang una ay madalas na may kaugnayan sa mga 
espirituwal na tradisyon na kung saan ang isa ay itataas. Madalas dogmatismo ay isang 
natutunan tugon mula sa aming mga magulang o mga guro sa iglesia. Ito ay maaaring alinman 
sa isang kumpletong pagkilala sa kanilang mga kurokuro at gawi o ang kumpletong pagtanggi ng 
kani-kanilang mga posisyon. Ang pagsasalin, paglagom, o mga negatibong reaksiyon ay 
karaniwang hindi kaugnay sa mga personal na pag-aaral sa Bibliya. Madalas ang aming mga 
biases, presuppositions, at isang priories ay lumampas na sa pamamagitan ng mga pamilya. 

Kung ang mga magulang ay hindi na bakas sa amin sa kanilang espirituwal na pagtanaw, at 
pagkatapos ay ang aming pinaka-assuredly sekta ay. Marami na ang naniniwala kami na ito ay 
hindi isang resulta ng mga personal na pag-aaral sa Bibliya, ngunit ng isang pananampalataya ng 
doktrina. Ngayon tunay ilang simbahan systematically turuan kung ano ang kanilang paniniwala at kung bakit. Ang problemang ito ay apektado hindi lamang sa pamamagitan ng 
denominationalism, ngunit sa pamamagitan ng ang pang-heograpikong lokasyon ng isang 
pananampalataya simbahan. Bilang na ito ay malinaw na ang edad (post-kamakabaguhan) sa 
kung saan tayo nakatira nakakaapekto ang aming paniniwala na sistema, kaya rin, ang aming 
mga heograpikal na lokasyon. Parokyalismo ay bilang makabuluhang bilang magulang o ng isang 
pananampalataya tradisyon. Para sa mahigit tatlumpung taon na ako ay kasangkot sa 
Partnership at magbahagi ng Ebanghelyo ay gumawa ng mga miyembro ng simbahan at mga 
mag-aaral sa misyon ng paglalakbay sa aking pangalan ng simbahan sa mga banyagang bansa. 
Ako ay amazed kung paano naiiba simbahan mula sa parehong isang pananampalataya 
tradisyon praktis ang kanilang pananampalataya! Ang tunay na binuksan ang aking mata sa 
isang pananampalataya, parokya ng doktrina (hindi Bible pagbasa) na apektado ang lahat ng sa 
amin. Ang ikalawang pangunahing sanhi ng dogmatismo sa mga believers ay may kinalaman sa 
personal na mga kadahilanan. Habang kami ay apektado ng oras, lugar, at mga magulang, kaya 
rin, ang kami ay pantay impacted sa pamamagitan ng aming sariling personhood. Ang konsepto 
ay binuo sa ilang mga detalye mamaya sa isang seksyon ng mga aklat-aralin na ito, ngunit ito ay 
kailangang nabanggit sa Simula kung magkano ang aming pagkatao uri, mga personal na 
karanasan, at mga espirituwal na kaloob makakaapekto sa aming pagpapakahulugan. Madalas 
ang aming mga dogmatismo ay maaaring ipinahayag sa pamamagitan ng "kung ito ang nangyari 
sa akin ito dapat mangyari sa iyo" at "kung ito ay hindi nangyari sa akin, ito ay hindi dapat 
mangyari sa iyo sa alinman." Kapwa ay hindi totoo! 

V. BASIC PRESUPPOSITIONS TUNGKOL SA BIBLIYA 

Sa puntong ito kailangan ko na maging tulad ng mga transparent na posible at subukan na ang 
mga oras ng paggawa ng aking sariling mga operating pagpapalagay. Kung kami ay kaya 
apektado ng mga di-Bibliya kadahilanan, kung bakit ang aklat na ito ay hindi lamang isa pa sa 
serye? Hindi ako sa pagtatangka upang makakuha ng sa iyo upang sumang-ayon sa akin, ngunit 
upang magbigay ng isang mas pare-pareho, napapatunayan pamamaraan para sa personal at 
di-teknikal na pag-aaral sa Bibliya. Ang pamamaraan na ito ay hindi pinukaw, ngunit ito ay binuo 
ng isang sinaunang Kristiyano modelo. Aking mga pangunahing presuppositions ay 

A. Ang Biblia, parehong Old at New Testaments, ay mula sa isa at lamang Creator, 
tagapagligtas Diyos. Siya nagbigay ito sa amin sa pamamagitan ng tao sa tulong 
ng sa gayon kami ay maaaring malaman at maintindihan Kanya at sa Kanyang ay 
para sa aming mga buhay (cf. II Tim. 3:15-17). Ito ay ganap na walang 
authoritative. 

B. Ang Bibliya, tulad ng-aaral ukol sa diyos, ay hindi isang dulo sa kanyang sarili, 
ngunit ang ibig sabihin nito ay sa isang personal na nakakaharap sa Diyos (Grant 
at Tracy 1984, 177; Carson 1984, 11; Silva 1987, vi). Ang Diyos ay malinaw na 
ginagamit sa amin sa Bibliya at mas malinaw na sa Kanyang Anak, si Hesus Kristo 
(Heb. 1:1-3). Si Cristo ay ang focus ng lahat ng Banal na Kasulatan. Siya ang 
katuparan nito pagpaparangal at layunin. Siya ay Panginoon ng mga Banal na 
Kasulatan. Sa Kanya paghahayag ay kumpleto at pinal (Juan 1:1-18; ko cor. 8:6; 
Col. 1:13-20). C. Ang Bibliya ay nakasulat sa normal, hindi pang-teknikal pantao wika. Focus nito 
ay ang malinaw, normal na kahulugan ng salita, clauses, pangungusap (Silva 
1987, 42). Ang Banal na Espiritu gave simpleng pahayag ng katotohanan. Ito ay 
hindi masasabi na ang Biblia ay hindi malabo, na ito ay hindi naglalaman ng 
cultural idioms, o na ito ay hindi naglalaman ng mahirap passages at, sa puntong 
ito sa panahon, scribal error. Gayunman, ito ay hindi na may nakatagong 
kahulugan o mga lihim. Ito ay hindi nagkakasalungatan (pagkakatulad ng 
pananampalataya) bagaman ito ay naglalaman ng makabalighuan o dyalektiko 
igting sa pagitan ng truths. 

D. Ang mensahe ng Bibliya ay una redemptive at ito ay sinadya para sa lahat ng tao 
(Ezek. 18:23,32; Juan 4:42; ko Tim. 2:4; 4:10; II Alagang Hayop. 3:9). Ito ay para 
sa mundo, hindi lamang para sa Israel (Gen. 3:15; 12:3; Exod. 19:5-6). Ito ay para 
sa mga "nawalang" (bumagsak) mundo, hindi lamang para sa simbahan. Ito ay 
para sa mga karaniwang, ang mga karaniwang tao, hindi lamang para sa mga 
spiritually o intellectually likas na matalino. 

E. Ang Banal na Espiritu ay kailangang-kailangan ng isang gabay sa tamang-unawa. 
1. May ay dapat na ang isang balanse sa pagitan ng tao pagsisikap at paggalang 
sa mga magulang (II Tim. 2:15) at ang nangungunang ng Espiritu (Juan 14:26; 
16:13-14; I Juan 2:20-21,27). 2. Biblical interpretasyon ay marahil sa isang 
espirituwal na kaloob (tulad magbahagi ng Ebanghelyo, pagbibigay, o 
panalangin), ngunit ito rin ay ang gawain ng bawat naniniwala. Kahit na ito ay 
isang regalo, sa pamamagitan ng pag-aaral ng likas na matalino, ang lahat sa atin 
ay maaaring gumawa ng mabuting trabaho. 3. Mayroong espirituwal na sukat na 
lampas tao intelektwal maabot. Ang orihinal na may-akda ng higit sa madalas na 
naitala nila naiintindihan (hinaharap na mga pangyayari, mga aspeto ng 
progresibong paghahayag, at ang maramihang mga katuparan panghuhula). Ang 
orihinal na hearers madalas ay hindi maintindihan ang inspirasyon na mensahe 
at mga epekto nito. Ang Espiritu illumines sa amin upang maunawaan ang 
pangunahing mensahe ng Bibliya writers. Kami ay hindi maaaring maunawaan 
ang bawat detalye, ngunit pagkatapos, na ang ginagawa? Ang Espiritu ay ang 
tunay na may-akda ng lahat ng Banal na Kasulatan. 

F. Ang Bibliya ay hindi nagsasalita ng direkta sa bawat modernong tanong (tulis 
1980, 82-82). Ito ay hindi siguradong kayarian sa maraming lugar. Ang ilan sa 
mga ito ay naka-lock sa mga orihinal na makasaysayang setting (hal., ako cor. 
15:29) at iba pang bahagi ay nakatago sa likod ng mga "hindi pa" ng kasaysayan 
(halimbawa, Dan. 12:4). Ito ay dapat na remembered na ang Bibliya ay analogous 
katotohanan, hindi lubusan katotohanan. Ito ay sapat na para sa mga 
pananampalataya at buhay. Hindi namin alam ang lahat, alinman ang tungkol sa 
Diyos o sa isang tiyak na doktrina ng Banal na Kasulatan, ngunit maaari naming 
malaman kung ano ay napakahalaga (Silva 1987, 80). VI. PANGKALAHATANG MGA PAHAYAG TUNGKOL SA CONTEXTUAL / 
TEKSTUWAL PARAAN 

Aklat-aralin na ito ay karaniwang isang pagpapakilala sa contextual / tekstuwal o Literal paraan 
ng interpret sa Bibliya. Ang pamamaraang ito ay binuo sa ikatlong siglo AD sa Antioch, Syria, sa 
reaksyon sa Allegorical paraan, na kung saan ay dati nang binuo sa Alexandria, Ehipto. Ang 
kasaysayan ng pag-unlad at pagpapaliwanag ng sinaunang pamamaraan na ito ay binuo sa 
susunod na sesyon. Sa pambungad na sesyon na ito hayaan mo akong gumawa ng ilang mga 
pangkalahatang pahayag tungkol sa mga Antiochian paraan. 

A. Ito ang tanging pamamaraan na magagamit na nagbibigay ng mga kontrol sa 
interpretasyon na kung saan ang iba ay nagbibigay-daan upang ma-verify, mula 
sa teksto, isang binigay na interpretasyon. Ito ay nagbibigay ng isang sukatan ng 
consistency at kasiguruhan na ang isa ay may interpreted ng daanan ng maayos 
sa mga ilaw ng orihinal na inspirasyon ng may-akda layunin. Bilang Gordon Fee 
nagsasabing, "Ang Bibliya na maaaring nangangahulugan na kahit ano, ibig 
sabihin nito ay wala." 

B. Ito ay hindi isang paraan para sa mga iskolar iglesia o mga pinuno lamang, ngunit 
ang paraan ng pagkuha ng bumalik sa orihinal na hearers. Ang mga orihinal na 
hearers ay naiintindihan ang mensahe sa kanilang sariling existential context at 
cultural kapaligiran. Dahil sa oras, wika, kultura at ang gawain ng unawa ng mga 
orihinal na setting at mensahe ay nagiging Padalas nang padalas mahirap (Virkler 
1981, 19-20). Na kung saan ay madali mistulang ay madalas na mawawala sa 
kasaysayan, kultura, o wika. Samakatuwid, ang kaalaman sa kasaysayan at 
kultura ay magiging mahalaga. Kaalaman tungkol sa orihinal na wika, ang mga 
istraktura, at ang mga idioms ay nagiging tunay sa iyo. Dahil sa kultura at 
lingguwistika gep namin maging mananaliksik, o hindi bababa sa, mga 
mambabasa ng mga mananaliksik. 

C. Ang una at huling gawain sa interpretasyon ay upang maunawaan bilang 
malinaw na posible kung ano ang Bibliya ay sinasabi ng mga may-akda sa 
kanilang mga araw, kung ano ang orihinal na hearers ay nauunawaan, at kung 
paano ang mga ito truths ay applicable sa ating kultura at sa aming mga personal 
na buhay. Bukod sa mga criteria na ito ay walang kabuluhan interpretasyon! Sa 
puntong ito ipaalam sa akin ang ilang mga oras ng paggawa konteksto at 
nilalaman na mga katanungan na ang isa ay kailangang hilingin sa bawat Bibliya 
text. 1. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda say? (tekstuwal pagpula) 2. Ano 
ang ginawa ng orihinal na may-akda mean? (pag-intindi ng teksto) 3. Ano ang 
ginawa ng orihinal na may-akda sabihin sa ibang lugar sa parehong paksa? 
(kahilera passages) 4. Ano ang ginawa ng ibang mga may-akda ng Bibliya sabihin 
sa parehong paksa? (kahilera passages) 5. Paano nakarating ang mga orihinal na 
hearers maunawaan ang mga mensahe at tumugon sa mga ito? (orihinal na 
application) 6. Paano gumagana ang orihinal na mensahe mag-aplay para sa 
aking araw? (modernong aplikasyon) 7. Paano gumagana ang orihinal na 
mensahe mag-aplay para sa aking buhay? (personal na application) VII. ANG ILANG MGA GENERAL KOMENTO SA READER 

A. Kasalanan sa lahat ng interpretasyon (kahit na matapos kaligtasan), edukasyon, panalangin, 
at systematization. Kilala ko ito nakakaapekto sa minahan, ngunit hindi ko laging naiintindihan 
kung saan at kung paano. Samakatuwid, ang bawat isa sa atin ay dapat na filter ang aming pag- 
aaral ang mga naninirahan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hanapin sa aking halimbawa, 
pag-isipan ang aking lohika, payagan ako sa banatin ang iyong concepts. 

B. Mangyaring huwag hukom o gumanti sa mga aklat-aralin na ito na base lamang sa kung ano 
ang palagi naririnig o believed. Payagan mo ako ng pagkakataon na hindi bababa sa hamon ng 
iyong tradisyonal unawaaan. Ako madalas sabihin ng aking mga klase, "Just dahil sinasabi ko 
ang isang bagay kayong hindi marinig ay hindi awtomatikong ibig sabihin ako ay weird!" 18 

C. Ang mga halimbawa ko bang gamitin ay pinagtatalunan. Sila ay sinadya upang gumawa ng sa 
tingin mo at ng iyong mga personal na reexamine teolohiya at Bibliya pamamaraan ng pag- 
aaral. Mangyaring huwag upang maging kasangkot sa illustrations ng mga hermeneutical 
prinsipyo o exegetical mga pamamaraan na hindi maintindihan ang pamamaraan ako ay trying 
sa kasalukuyan. Ang mga halimbawa ay sinadya upang 

1. Ipakita ang alternatibong pagpapakahulugan 

2. Ipakita inappropriateness ng pagpapakahulugan 

3. Ilarawan hermeneutical prinsipyo 

4. Makuha at mapanatili ang iyong atensiyon 

D. Mangyaring tandaan na hindi ako sinusubukan mong ipabatid sa inyo ang aking mga personal 
na teolohiya, ngunit kitang ipakilala sa isang sinaunang Kristiyano hermeneutical pamamaraan 
at ang kanyang application. Hindi ako naghahanap ng inyong pagsang-ayon, ngunit am 
sinusubukan upang tutulan interpretive ka sa pagpapatupad ng mga pamamaraan na maaaring 
hindi laging sagot na lahat ng aming mga katanungan, ngunit kung saan ay makakatulong sa 
recognizing kapag ang isa ay trying sa sabihin ng masyadong marami o masyadong maliit na 
tungkol sa isang dagat ng mga Banal na Kasulatan. 

E. Ang aklat na ito ay hindi pangunahing dinisenyo para sa mga bagong Kristiyano. Ito ay para sa 
mga believers na struggling na may takdang panahon ng pagbabayad at ang mga ito ay 
naghahanap upang ipahayag ang kanilang pananampalataya sa Bibliya na kategorya. 
Kapanahunan ay isang pag-igting-filled na proseso ng pagsusuri ng sarili at pamumuhay 
pananampalataya. Ito ay isang paglalakbay sa banal na lugar na hindi kailanman ceases. ANG BIBLIYA I. ANG CANON Dahil ang aklat na ito ay karaniwang isang pagpapakilala sa contextual at tekstuwal prinsipyo 
para sa mga interpret sa Bibliya, tila malinaw na kailangan naming unang tumingin sa Bibliya 
mismo. Para sa layunin ng pag-aaral na ito kami ay pagpunta sa akala ng Espiritu ng guidance sa 
kanonisasyon (ang pinakamalaking palagay). 

A. Ang Author's General Presuppositions 

1. Ang Diyos ay umiiral at Siya Gusto sa amin upang malaman Kanya. 

2. Siya ay nagsiwalat ng kanyang sarili sa amin. 

a. Siya acted sa kasaysayan (paghahayag) 

b. Siya ang pumili ng mga tiyak na mga tao para i-record at ipaliwanag ang Kanyang gawaing 
(inspirasyon) 

c. Kanyang Espiritu ay tumutulong sa mga mambabasa (tagapakinig) ng mga nakasulat na 
paghahayag na ito na maunawaan ang kanyang pangunahing truths (liwanag) 

3. Ang Biblia ay ang tanging mapagkakatiwalaan pinagmulan ng katotohanan tungkol sa Diyos 
(kong malaman tungkol sa Jesus' buhay at teachings lamang sa pamamagitan ng Bibliya). Ito ay 
kolektibong aming source lamang para sa mga pananampalataya at kaugalian. OT at NT mga 
libro na isinulat sa mga tiyak na okasyon at oras ngayon ay pinukaw gabay para sa lahat ng 
okasyon at edad. Gayunman, ang kanilang gawin na maglaman ng ilang cultural truths na hindi 
malampasan ang kanilang sariling oras at kultura (ie, poligamya, banal na digmaan, pang- 
aalipin, buhay na walang asawa, lugar ng mga babae, may suot veils, banal na halik, atbp.) 

B. mapagtanto ko na ang mga proseso ng kanonisasyon ay isang makasaysayang proseso na 
may ilang mga kapus-palad pangyayari at mga kaganapan, ngunit ito ay ang aking palagay na 
ang Diyos na humantong sa kanyang pag-unlad. Ang unang bahagi ng iglesia na tinanggap ang 
mga aklat na kinikilala ng OT na tinatanggap sa loob ng Hudaismo. Mula sa kasaysayan ng 
pananaliksik tila na ang mga unang bahagi ng simbahan, hindi ang mga unang bahagi ng 
konseho ng mag-isa, nagpasya ang Bagong Tipan canon. Tila ang mga sumusunod na criteria ay 
kasangkot, alinman sinasadya o subconsciously. 

1. Ang mga Protestante Canon ay naglalaman ng lahat ng mga inspirasyon libro; ang canon ay 
sarado! (ibig sabihin, "ang pananampalataya," Gawa 6:7; 13:8; 14:22; Gal. 1:23; 6:10; Jude vv. 
3,20) 

a. tinanggap mula sa mga Hudyo OT 

b. dalawampu't-pitong mga libro sa NT (isang progresibong kasaysayang proseso) 

2. Bagong Tipan ay konektado sa mga may-akda si Jesus o isang Apostle (isang progresibong 
kasaysayang proseso) 

a. James at Jude na si Hesus (kalahati ng kanyang kapatid na lalaki) 

b. Markahan sa Peter (ginawang kanyang sermons sa Roma sa isang Ebanghelyo) 

c. Lucas sa Paul (misyonero partner) 

d. Hebreo ayon sa kaugalian sa Paul 20 3. Theological pagkakaisa sa apostoliko pagsasanay (mamaya na tinatawag na "alituntunin ng 
pananampalataya"). Ang Gospels ay isinulat pagkatapos ng halos lahat ng iba pang NT libro. 

a. dahil sa mga mag-alsa ng mga hidwang (ibig sabihin, adoptionism, nostisismo, Marcionism, at 
Montanism) 

b. dahil sa mga maantala Second Coming 

c. dahil sa ang kamatayan ng labindalawang apostoles 

4. Ang permanente at sa kagandahang-asal ay nagbago buhay ng hearers kung saan ang mga 
librong ito ay basahin at tinanggap 

5. Ang pangkalahatang mga pinagkasunduan ng mga unang bahagi ng simbahan at mamaya 
konseho iglesia ay makikita sa unang bahagi ng listahan ng mga libro makanoniko 

a. Origen (AD 185-254) asserts na may mga apat na Gospels at ang Epistles ng mga apostoles sa 
sirkulasyon sa pagitan ng mga simbahan. 

b. ang Muratorian kapi petsa sa pagitan ng AD 180-200 mula sa Roma (ang tanging kopya 
magagamit na ngayon ay isang nasira, huli Latin text). Ito ang parehong listahan ng 27 na libro 
na ang mga Protestante NT (ngunit nagdadagdag Apocalypse ng Pedro at Shepherd ng Hermas). 

c. Eusebius ng Caesarea (AD 265-340) nagpasimula ng isang pinagtatlo pagtatanda (bilang did 
Origen) upang ilarawan ang Kristiyano sulatin: 

(1) "natanggap" at sa gayon tinanggap; 

(2) "disputed" at sa gayon kahulugan ng ilang simbahan, ngunit hindi lahat, tinanggap ang mga 
ito; at 

(3) "totoo" at sa gayon unaccepted sa karamihan ng mga simbahan at hindi mabasa. Ang mga 
sa disputed kategorya na kung saan ay sa wakas tinanggap ay: James, Jude, II Pedro, at II at III 
John. 

d. ang Cheltenham listahan (sa Latin) mula sa North Africa (AD 360) ay may parehong 27 mga 
libro (maliban para sa mga Hebreo, James, at Jude [Hebreo ay hindi tiyak na nabanggit, ngunit 
maaaring maging kasama sa Paul's titik]), bilang Protestante NT, ngunit sa isang di- 
pangkaraniwang order. 

e. Athanasius' Easter Letter ng AD 367 ay ang unang sa listahan eksakto ang parehong 27 mga 
libro (wala pa, hindi mas mababa) bilang Protestante NT. 

f. Ang konsepto at mga nilalaman ng isang authoritative listahan ng mga natatanging mga libro 
ay isang makasaysayang teolohiko at pag-unlad. 

6. Iminungkahing pagbabasa 

a. Ang Canon sa Bagong Tipan sa pamamagitan ng Bruce Metzger, inilathala ng Oxford Pindutin 
ang 

b. Articles sa canon sa Zondervan kuwentong Bible Encyclopedia, Vol. 1, pp. 709-745 

c. Panimula sa Bibliya sa pamamagitan ng William E. sirena at Norman Geisler, inilathala ng 
Moody Press, 1968 (esp. ang tsart sa p. 22) 

d. Banal na mga sulatin - sagradong Text: Ang Canon sa Maagang Kristiyanismo ni John Barton, 
inilathala ng Westminster John Knox Press. 

7. Ang Lumang at New Testaments ay ang tanging pampanitikan Produksyong ng Laong Malapit 
East na na-"canonized" bilang lalo na nagmumula sa mga nagsisiwalat at banal na layunin. 
Walang mga listahan ng ibang mga relihiyon na iba-iba sa pagitan makanoniko (ibig sabihin, 
authoritative) kumpara sa 21 non-makanoniko relihiyosong mga sulatin. Kung paano, kung 
bakit, at kapag nangyari ito makasaysayang proseso mangyari? A. Ito ay sa pamamagitan ng mga desisyon ng iglesia konseho ng ikatlo at ika-apat na siglo AD? 

B. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga Kristiyano writers ng ikalawang siglo? 

C. Ito ay sa pamamagitan ng simbahan ng huli sa pamamagitan ng unang ika-apat na siglo? 

II. CLAIMS NG INSPIRATION 

Sa aming mga araw ng magkakontrahan claims at mga pahayag tungkol sa Bibliya, Bibliya 
awtoridad, at ang pakahulugan, ito ay magiging lubhang mahalaga na kami-focus sa kung ano 
ang Bibliya claims para sa kanyang sarili. Theological at pilosopiko talakayan at ang kanilang 
mga claims ay kagiliw-giliw na, ngunit hindi pinukaw. Human kategorya at formulations palagi 
na may kasalanan ng labis na pangungusap. Ito ay mahalaga na hindi namin pinapayagan ang sa 
Bibliya na magsalita para sa kanyang sarili. Dahil si Hesus ay ang pokus ng aming 
pananampalataya at doktrina, kung kami ay maaaring makahanap ng Kanya pagsasalita sa 
paksa na ito ay tunay nakapagtuturo. Siya did ito sa Matt. 5:17-19 sa pagbubukas ng isang 
seksyon ng tinatawag na "sermon sa Mount" (Mateo 5-7). Siya spells out malinaw Kanyang 
tingnan ng katawan ng mga sagradong panitikan kung saan namin tumawag sa Lumang Tipan. 
Paunawa Kanyang diin sa kanyang eternality at kabuluhan para sa buhay at pananampalataya 
ng mga believers. Din paunawa Kanyang central lugar sa kanyang layunin at mga kaganapan. 
Ang daan hindi sumusuporta lamang ng isang divinely pinukaw Lumang Tipan, ngunit ang isang 
pinakamataas na tumututok ng paghahayag na sa kanyang sarili (Christocentric tipolohiya). 
Gayunman, ito rin ay raka halata na sa vv. 21-26, 27-31, 33-37, at 38-40 na Siya ganap reorients 
ang mga tradisyonal na interpretasyon ng Lumang Tipan sa mga rabbinical Hudaismo ng 
Kanyang araw. 

Ang Banal na Kasulatan mismo ay pinukaw, walang hanggan, at Christocentric, ngunit ang 
aming mga tao na pagpapakahulugan ay hindi. Ito ay isang lubhang mahalagang foundational 
katotohanan. Ang Biblia, hindi sa aming-unawa sa mga ito, ay kung ano ang walang hanggan at 
inspirasyon. Hesus intensified ang mga tradisyunal na, tuntunin-pokus na aplikasyon ngTora at 
itataas ito sa imposible na antas ng saloobin, pagganyak, at layunin. Klasiko Ang pahayag ng 
Bibliya ay inspirasyon mula sa mga Apostle sa Gentiles, Saul ng Tarsus. Sa II Timothy 3:15-16 
Paul partikular na estado ang "Diyos-givenness" (literal, Diyos-breathed) ng Banal na Kasulatan. 
Sa puntong ito textually na ito ay hindi sigurado kung siya ay kasama ang lahat ng mga Bagong 
Tipan na mga sulatin namin sa kung ang pahayag na ito. Gayunman, sa pamamagitan ng 
pahiwatig, ang mga ito ay tiyak na kasama. Gayundin, Alagang Hayop. 3:15-16 nagsasama Paul's 
sulatin sa kategorya ng "Banal na Kasulatan." Ang isa pang sumusuporta sa Banal na Kasulatan- 
dagat mula sa Paul tungkol sa inspirasyon ay matatagpuan sa ako Thess. 2:13. Dito, tulad ng 
dati, ang pokus ay sa Diyos bilang ang tunay na pinagmulan ng mga Apostle's salita. Ang 
parehong katotohanan ay echoed ng Apostle Pedro sa II Alagang Hayop. 1:20-21. Hindi lamang 
ang mga Kasulatan itinanghal bilang banal sa pinagmulan, kundi pati na rin sa mga layunin. Ang 
lahat ng Banal na Kasulatan ay ibinibigay sa believers para sa kanilang pananampalataya at 
buhay (Rom. 4:23-24; 15:4; ko cor. 10:6, 11; ko Alagang Hayop. 1:10-12). III. ANG BIBLIYA SA LAYUNIN 

A. Hindi isang Rule Book Karamihan sa aming mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa Banal na 
Kasulatan ay nagsisimula sa aming nagkakamali notions tungkol sa kanyang mga layunin. Isang 
paraan upang maitaguyod kung ano ang isang bagay ay ang kung ano ang estado na ito ay hindi. 
Ang nakabagsak tao papunta sa ugali legalism, kaya maliwanag sa pagitan ng mga Pharisees, ay 
buhay at maayos ang buhay at sa iyong tahanan simbahan. Ang ugali ay lumiliko sa Bibliya sa 
isang malawak na hanay ng mga patakaran. Modern believers ay may halos naporma ang 
Kasulatan sa isang legalistic tuntunin ng libro, isang uri ng "Kristiyano Talmud." Ito ay dapat na 
nakasaad papuwersa na ang Kasulatan 'pangunahing pokus ay redemptive. Ito ay sinadya upang 
harapin, mapapaniwala, at turn namamali sangkatauhan bumalik sa Diyos (McQuilkin 183, 49). 
Ang pangunahing pokus ay ang kaligtasan (II Tim. 3:15), na mga isyu sa Christlikeness (II Tim. 
3:17). Ito Christlikeness din ay isang pangunahing layunin (Roma 8:28-29; II cor. 3:18; Gal. 4:19; 
Eph. 1:4; ko Thess. 3:13; 4:3; ko Alagang Hayop. 1: 15), ngunit ito ay isang resulta ng unang 
layunin. Hindi bababa sa isang posibilidad para sa mga istraktura at mga katangian ng Bibliya ay 
redemptive kanyang layunin at hindi isang systematized tuntunin ng libro o doktrina ng libro 
(ibig sabihin, hindi isang Kristiyano Talmud). Ang Bibliya ay hindi address lahat ng aming mga 
intelektuwal na katanungan. Maraming mga isyu ang mga direksiyon sa mga hindi siguradong 
kayarian o hindi kumpleto paraan. 

Ang Bibliya ay hindi idinisenyo una bilang isang sistematikong teolohiya ng libro, ngunit bilang 
isang pumipili kasaysayan ng pakikitungo ng Diyos sa Kanyang suwail paglikha. Kanyang layunin 
ay hindi lamang ang mga alituntunin, ngunit ang relasyon. Ito dahon mga lugar na walang takip 
sa gayon kami ay sapilitang sa paglalakad sa pag-ibig (I Corinthians 13), hindi ang mga patakaran 
(Col. 2:16-23). Kami ay dapat makita ang mga priority ng mga tao na ginawa sa Kanyang larawan 
(cf. Gen. 1:26-27), hindi ang mga patakaran. Ito ay hindi isang hanay ng mga patakaran, ngunit 
isang bagong character, isang bagong pagtutuunan ng pansin, ang isang bagong buhay na 
iniharap. Ito ay hindi upang magpahiwatig na ang Biblia ay hindi naglalaman ng mga patakaran, 
dahil sa ito ay, ngunit hindi nila na takip sa bawat lugar. Madalas patakaran maging hadlang sa 
halip ng Bridges sa sangkatauhan sa paghahanap para sa Diyos. Ang Bibliya ay nagbibigay sa 
amin ng sapat na impormasyon upang mabuhay ng isang Diyos-kasiya-buhay; ito ay nagbibigay 
din ng sa amin ang ilang mga alituntunin o mga hangganan. Ang kanyang pangunahing regalo, 
gayunpaman, ay ang "Guide", hindi ang mga alituntunin. Alam at sumusunod na ang Guide 
hanggang hindi mo na maging katulad ng sa Kanya ay ang ikalawang layunin ng mga Banal na 
Kasulatan. 

B. Hindi isang Science Book Isa pang halimbawa ng modernong sangkatauhan ng pagtatangka 
na magtanong ng mga Banal na Kasulatan na kung saan ito ay hindi ginawa upang sagot ay sa 
larangan ng modernong siyensiya pagtatanong. Maraming nais na puwersa ng Kasulatan 
papunta sa pilosopiko parilya ng likas na batas, lalo na nauukol sa "pang-agham na paraan" ng 
mga pangangatwirang pasaklaw. Ang Bibliya ay hindi isang banal na aklat-aralin sa natural na 
batas. Ito ay hindi anti-agham; ito ay pre-agham! Ang kanyang pangunahing layunin ay hindi sa 
lugar na ito. Kahit na ang Bibliya ay hindi nagsasalita ng direkta sa mga tanong na ito ito ay makipag-usap tungkol sa pisikal na katotohanan, gayunman, ito ay para sa wika ng 
paglalarawan (ibig sabihin, phenomenological wika), hindi science. Ito ay naglalarawan ng 
katotohanan sa mga tuntunin ng kanyang sariling araw. Ito ay nagtatanghal ng isang "mundo 
tingnan ang" higit sa isang "mundo ng larawan." Ito ay nangangahulugan na ito ay nakatutok 
more on "ang mga taong" kaysa sa "ang kung paano." Bagay ay inilarawan bilang kung paano 
sila lumitaw (ibig sabihin, sa limang pandama) sa karaniwang tao. Ang ilang mga halimbawa ay 

1. Gawin ang mga patay na talagang nakatira sa lupa? Ang Hebreo kultura, tulad ng aming mga 
sarili, buries ang kanilang mga patay. Samakatuwid, sa wika ng paglalarawan, sila ay sa daigdig 
(Sheol o impyerno). 

2. Ba sa lupa talagang lumutang sa tubig? Ito ay madalas na konektado sa tatlong palapag 
universe modelo. Mga tao ng antigong mundo knew na tubig ay naroroon sa ilalim ng lupa (ie, 
oasis). Ang kanilang mga palagay ay ipinahayag sa patula wika. 

3. Kahit na kami, sa aming mga araw, makipag-usap sa mga kategoryang ito. 

a. "Ang sun rises" 23 

b. "Hamog talon" Ang ilang mga libro na kung saan ay may tunay tumulong ako sa lugar na ito 
ay 

1) Relihiyon at ang umahon / bumangon ng Modern Science sa pamamagitan ng R. Hooykaas 

2) Ang siyentipikong Enterprise at ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng Pananampalataya 
Malcolm P. Jeeves 

3) Ang mga Kristiyano View ng Agham at sa pamamagitan ng Banal na Kasulatan Bernard Ramm 

4) Agham at-aaral ukol sa diyos sa pamamagitan ng Vern S. Poythress 

5) darwinismo sa Pagsubok ng Phillip Johnson 

6) Maraming mga libro sa pamamagitan ng mabuting Hugh Ross, Pensacola Bibliya Iglesia, 
Pensacola, FL 

7) Agham at Pananampalataya: Ang isang miyembro ng Protestanteng denominasyon ng 
diyalogo sa pamamagitan ng Henry Poe at puwersahin Davis 

8) Ang Battle ng Beginnings ng Del Ratzsch 

9) Coming sa Kapayapaan sa Agham ng Daniel Falk 

10) Mere Christianity: Agham at intelihente Design by William Demoski 

C. Hindi isang Magic Book Hindi lamang ang Bibliya ay hindi isang tuntunin ng libro o sa isang 
science ng libro, ngunit ito ay hindi isang salamangka libro alinman. Ang aming pag-ibig para sa 
Bibliya ay may dulot sa amin upang hawakan ito sa ilang mga napaka-kakaibang paraan. Naisip 
mo na kailanman na hinahangad ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagdarasal at pagkatapos ay i- 
paalam sa inyong Bibliya mahulog bukas sa isang pahina at pagkatapos ay ilagay ang iyong mga 
daliri sa isang tula? Ang karaniwang pagsasanay treats sa Bibliya bilang kung ito ay isang kristal 
na bola o banal "Ouija board." Ang Bibliya ay isang mensahe, hindi ng isang modernong Urim at 
Thummim (Exod. 28:30). Ang halaga nito ay sa kanyang mensahe, hindi sa kanyang pisikal na 
presensiya. Bilang mga Kristiyano, kami ay kumuha ng aming mga Bibliya sa ospital sa amin, 
hindi namin maaaring basahin ito, dahil tayo ay masyadong maysakit. Naming gawin ito dahil 
ito ay kumakatawan sa presensiya ng Diyos sa amin. Para sa maraming makabagong mga 
Kristiyano sa Bibliya ay naging isang pisikal na diyus-diyusan. Ang kanyang pisikal na presensiya 
ay hindi ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mensahe tungkol sa Diyos kay Cristo. 
Paglalagay ng iyong Biblia sa iyong kirurhiko tistis ay hindi makakatulong sa pagalingin ito ng 
mas mabilis. Hindi namin lamang na kailangan ang Bibliya sa tabi ng aming kama; kailangan namin ng kanyang mensahe sa aming mga puso. Kahit na ako ay may narinig ang mga tao na 
makuha mapataob kung may isang patak ng Bibliya o kung ang isang tao ay magsusulat sa loob 
nito. Ang Bibliya ay wala ng higit pa sa balat ng baka (kung kayo ay may isang mahal ang isa), 
puno ng masa, at tinta. Ito ay banal na lamang sa kanyang koneksyon sa Diyos. Ang Bibliya ay 
walang silbi maliban kung ito ay basahin at sinundan. Ang aming kultura ay papunta sa 
magalang sa Bibliya at mapaghimagsik patungo sa Diyos. Mas maaga sa aming sistema ng 
hukuman ang isa ay upang nanunumpa sa katotohanan ang kanyang mga kamay habang 
humahawak sa Bibliya. Kung ang isa ay naniniwala siya ay hindi kasinungalingan anyway. Kung 
ang isa ay pagmumura sa isang sinaunang libro na kung saan siya ay hindi naniniwala na ang 
mga nilalaman at siya ay hindi alam, kung ano ang tingin sa amin na siya ay hindi 
kasinungalingan? Ang Bibliya ay hindi isang kaakit-akit-akit. Ito ay hindi isang detalyadong, 
kumpleto, walang bawas aklat-aralin sa natural phenomena at ito ay hindi "Hoyle's" tuntunin ng 
libro sa laro ng buhay sa mga detalyadong tagubilin sa bawat lugar. Ito ay isang mensahe mula 
sa Diyos na nag-gawang tao sa loob ng kasaysayan. Ito points papunta sa Kanyang Anak at ito 
ang puntos ng kanyang daliri sa aming paghihimagsik. 

IV. NG MAY-AKDA PRESUPPOSITIONS TUNGKOL SA BIBLIYA 

Kahit na ang Bibliya ay inabuso ng sangkatauhan ang mga inaasahan at usages, ito pa rin ang 
aming mga gabay lamang para sa mga pananampalataya at kaugalian. Gusto ko sa estado ng 
aking presuppositions tungkol sa Bibliya. Ako naniniwala sa Bibliya, parehong Old at New 
Testaments, ang tanging malinaw self-paghahayag ng Diyos. Ang Bagong Tipan ay ang 
perpektong pagsasagawa at interpreter ng Lumang Tipan (namin ay dapat na tingnan ang mga 
OT sa pamamagitan ng mga bagong revelations ni Hesus at ang NT, na radically universalize ang 
pangako sa Israel). Ako ay naniniwala na ang isa lamang at walang hanggan, Creator, 
tagapagligtas ng Diyos na sinimulan ang pagsusulat ng aming makanoniko Kasulatan sa 
pamamagitan ng nakasisigla ilang mga napiling mga tao para i-record at ipaliwanag ang kanyang 
mga gawang nasasalungat sa buhay ng mga indibidwal at mga bansa. Ang Bibliya ay ang aming 
lamang ng malinaw na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Diyos at Kanyang mga 
layunin (kong malaman tungkol sa Hesus lamang mula sa mga pahina ng NT). Natural 
paghahayag (cf. Job 38-39; PS. 19:1-6; ROM. 1:19-20; 2:14-15) ay may-bisa, pero hindi 
kumpleto. Jesu-Cristo ay ang capstone ng paghahayag ng Diyos ang tungkol sa kanyang sarili (cf. 
Juan 1:18; Col. 1:14-16; Heb. 1:2-3). Ang Bibliya ay dapat iluminado sa pamamagitan ng Banal 
na Espiritu (cf. Juan 14:23; 16:20-21; ko cor. 2:6-16) upang maging maayos naiintindihan (sa 
kanyang espirituwal na laki). Ang kanyang mensahe ay authoritative, sapat na, walang hanggan, 
walang pagkakamali, at mapagkakatiwalaan sa lahat ng believers. Ang eksaktong paraan ng 
kanyang inspirasyon ay hindi na nagsiwalat sa amin, ngunit ito ay malinaw sa mga believers na 
ang Bibliya ay isang sobrenatural libro, na isinulat ng mga natural na mga tao sa ilalim ng mga 
espesyal na pamumuno. Ako naniniwala sa Bibliya, parehong Old at New Testaments, ang 
tanging malinaw self-paghahayag ng Diyos. Ang Bagong Tipan ay ang perpektong pagsasagawa 
at interpreter ng Lumang Tipan (namin ay dapat na tingnan ang mga OT sa pamamagitan ng 
mga bagong revelations ni Hesus at ang NT, na radically universalize ang pangako sa Israel). Ako 
ay naniniwala na ang isa lamang at walang hanggan, Creator, tagapagligtas ng Diyos na sinimulan ang pagsusulat ng aming makanoniko Kasulatan sa pamamagitan ng nakasisigla ilang 
mga napiling mga tao para i-record at ipaliwanag ang kanyang mga gawang nasasalungat sa 
buhay ng mga indibidwal at mga bansa. Ang Bibliya ay ang aming lamang ng malinaw na 
mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa Diyos at Kanyang mga layunin (kong malaman 
tungkol sa Hesus lamang mula sa mga pahina ng NT). Natural paghahayag (cf. Job 38-39; PS. 
19:1-6; ROM. 1:19-20; 2:14-15) ay may-bisa, pero hindi kumpleto. Jesu-Cristo ay ang capstone 
ng paghahayag ng Diyos ang tungkol sa kanyang sarili (cf. Juan 1:18; Col. 1:14-16; Heb. 1:2-3). 
Ang Bibliya ay dapat iluminado sa pamamagitan ng Banal na Espiritu (cf. Juan 14:23; 16:20-21; 
ko cor. 2:6-16) upang maging maayos naiintindihan (sa kanyang espirituwal na laki). Ang 
kanyang mensahe ay authoritative, sapat na, walang hanggan, walang pagkakamali, at 
mapagkakatiwalaan sa lahat ng believers. Ang eksaktong paraan ng kanyang inspirasyon ay 
hindi na nagsiwalat sa amin, ngunit ito ay malinaw sa mga believers na ang Bibliya ay isang 
sobrenatural libro, na isinulat ng mga natural na mga tao sa ilalim ng mga espesyal na 
pamumuno. 

V. KATIBAYAN PARA SA ISANG SUPERNATURALLY PERO AT 
AUTHORITATIVE BIBLIYA 

Kahit na ang mga pahayag sa itaas ay presuppositional, tulad ng lahat ng tao ay kaalaman, hindi 
ito nangangahulugan na walang paniwala supportive ebidensiya. Sa puntong ito ipaalam sa 
amin suriin ang ilan sa ito ang katibayan. 

A. Ang Bibliya ay naglalaman ng napakakaunting mga tiyak na mga paghuhula (makasaysayang, 
hindi typological [Hosea 11:1] o apocalyptic [Zacarias 9]) tungkol sa mga hinaharap na mga 
pangyayari, hindi sa hindi maliwanag formulations, pero sa mga tiyak na at madalas na kakila- 
kilabot preciseness. Dalawang mabuting halimbawa sundin. 

1. Ang lugar ni Hesus' ministri ay hinulaang na Galilee, Isa. 9:1. Ito was tunay sa pamamagitan 
ng di-inaasahang Judean Jewry dahil Galilee ay hindi itinuturing na lubos na tama dahil sa 
kanyang pisikal na distansya mula sa Templo. Ngunit, ang karamihan ng mga Hesus' ministri ay 
ginugugol sa mga heograpikal na lugar. 

2. Ang lugar ng Hesus' kapanganakan ay partikular na maitatala sa micah 5:2. Bethlehem ay 
isang maliit na baranggay na ang mga lamang-angkin sa katanyagan ay na ang mga pamilya ng 
mga Jesse nanirahan doon. Pa, 750 taon bago ang kapanganakan ni Hesus sa Bibliya mismo 
pinpoints ito bilang ang lugar ng kapanganakan ng Mesiyas. Kahit na ang rabbinical iskolar ng 
Herod's hukuman knew na ito (Matt. 2:4-6). Ang ilan ay maaaring ipag-agam-agam sa 8th siglo 
BC petsa para sa parehong mga Isaya at micah, gayunman, dahil sa mga Septuagint (na kung 
saan ay ang Greek translation ng Hebreo Banal na Kasulatan, na kung saan ay nagsimula ang 
tungkol sa 250-200 BC), kahit sa pinakadulo pinakamababang mga prophecies ay ginawa higit sa 
200 taon bago ang kanilang pagganap. B. Ibang katibayan ay may kinalaman sa mga modernong 
pang-agham disiplina ng arkeolohiya. Ang huling ilang dekada nakita ang isang katakut-takot na 
dami ng archaeological pagkatuklas. Sa aking kaalaman diyan ay hindi pa nai-anumang na may 
repudiated sa Bibliya ng makasaysayang accuracies (Nelson Glueck, Rivers sa Desert, p. 31, 
"Walang archaeological diskobre ay kailanman ginawa na contradicts o controverts kasaysayan 
ng mga pahayag ng Banal na Kasulatan"), ang lubos na laban. Arkeolohiya ay facilitated confidence sa historicity ng Bibliya nang paulit-ulit ulit. 1. Ang isang halimbawa ay ang paggamit 
ng mga pangalan ng Mesopotamian sa Nuzi at Mari tableta ng ikalawang sanlibong taon BC, na 
kung saan din ang nangyari sa Simula. Ngayon, ang mga ito ay hindi ang parehong mga tao, 
ngunit ang parehong pangalan. Mga pangalan ng mga katangian ng isang partikular na oras at 
lugar. Ang mga pangalan "Terah" at "Nahor" ay karaniwan sa mga rekord ng Bibliya at sa mga 
sinaunang tableta. 

2. Ang pagkakaroon ng isang Hittite kabihasnan sa Asia Minor ay isa pang halimbawa. Para sa 
maraming taon (19th siglo) seglar kasaysayan ay walang sanggunian sa kwadra, mataas na 
binuo kultura kilala na ito sa pamamagitan ng pangalan (Archer 1982, 96-98, 210). Gayunman, 
Simula 10 at ang kasaysayan ng mga libro ng Bibliya banggitin ang mga ito nang maraming beses 
(II Kings 7:6,7; II Chr. 1:17). Arkeolohiya ay nakumpirma since, hindi lamang ang kanilang mga 
buhay, ngunit ang kanilang mahabang buhay at kapangyarihan (ibig sabihin, 1950 archeologists 
natagpuan ang hari ng library ng 2,000 patatsulok tableta na kung saan ang bansa ay tinatawag 
na parehong Anatolia at Hittite). 

3. Ang pagkakaroon ng Belshazzar, ang huling Babylonian haring (Daniel 5), ay madalas na 
tinanggihan. May sampung mga listahan ng mga Babylonian hari sa seglar kasaysayan kinuha 
mula sa Babylonian dokumento, ngunit wala Belshazzar naglalaman ng pangalan. Sa 
pamamagitan ng karagdagang archaeological na ito ay naging malinaw na ang Belshazzar ay co- 
rehente at ang opisyal na sa bayad sa panahon na ang panahon. Kanyang ama, Nabonidus, na 
ang ina ay ang mataas na priestess ng diyosa ng buwan, Zin, nagkaroon kaya maging kasangkot 
sa pagsamba ng Zin (Nana) na siya ay inilipat sa Tema (Arabia), ang kanyang mga banal na 
lungsod, habang sa isang sampung-taon militar na kampanya laban sa Ehipto. Siya ay umalis sa 
kanyang anak na lalaki, Belshazzar, upang manaig sa lungsod ng Babylon sa kanyang pagliban. 

C. Ang mga karagdagang katibayan para sa isang sobrenatural Bibliya ay ang kabuuan ng 
kanyang mensahe. Ito ay hindi masasabi na ang Biblia ay hindi naglalaman ng ilang mga 
makabalighuan materyal, ngunit ito ay hindi rin barahin mismo. Ito ay amazing kapag ang isang 
Isinasaalang-alang na ito ay isinulat 1600/1400 sa loob ng isang taon (depende sa petsa ng 
Exodo, ie , 1495, 1290 BC) sa pamamagitan ng mga may-akda ng iba't-ibang radically edukasyon 
at kultura pinagmulan mula sa Mesopotamya sa Ehipto. Ito ay binubuo ng iba't-ibang 
pampanitikan genres at ito ay nakasulat sa tatlong mga hiwalay na mga wika (Hebreo, Arameik, 
at Koine Greek). Ngunit, kahit na kasama ang lahat ng iba't-ibang ito, pinag-isa ng isang 
mensahe (ibig sabihin, kapirasong linya) ay iniharap. 

D. Panghuli, ang isa sa mga pinaka-kahanga-hangang evidences para sa Bibliya ng natatanging 
inspirasyon ay ang permanente sa kagandahang-asal ay nabago ang buhay ng mga kalalakihan 
at kababaihan mula sa iba't ibang kultura, iba't-ibang mga antas ng pang-edukasyon, at iba't- 
ibang antas ng Socio-pang-ekonomiya sa pamamagitan ng kasaysayan. Kung saan ang Bibliya ay 
may lamang na basahin, radikal, permanenteng pamumuhay pagbabago ay nangyari. Ang 
Bibliya ay kanyang sa riling pinakamagaling na tagapagtanggol. VI. MGA KAUGNAY NA MGA PROBLEMA SA AMING INTERPRETATION 
NG BIBLIYA 

Ang nasa itaas ay hindi nangangahulugan na magpahiwatig na ito ay madaling maunawaan o na 
may ilang mga problema ay hindi konektado sa Bibliya. Dahil sa katangian ng tao na wika, 
kamay na kinopya manuscripts pinagsama sa mga problema ng pagsasalin, ang aming mga 
modernong Bibles ay dapat interpreted sa isang analytical fashion. Ang unang problema upang 
harapin ang mga modernong Bibliya na mambabasa ay ang manuskrito mga pagkakaiba-iba na 
umiiral. Ito ay hindi lamang ang tunay na ng Hebreo Lumang Tipan, kundi pati na rin ang mga 
Griyego ng Bagong Tipan. Ang paksa ay tinalakay sa isang mas praktikal na paraan sa susunod 
na kabanata, ngunit sa ngayon ipaalam sa amin ang pagtingin sa problema. Ito ay madalas na 
tinatawag na tekstuwal pamimintas. Ito ay karaniwang sumusubok sa magpasya ang orihinal na 
salita ng Bibliya. Ang ilang mga mabuting mga libro tungkol sa problemang ito ay ang mga: 

A. Biblical pintas: Historical, Literary at tekstuwal sa pamamagitan ng BK Walke, D. Guthrie, 
Gordon Fee, at RH Harrison 

B. Ang Teksto ng Bagong Tipan: Its Pagkakahawa, katiwalian at pagpapanumbalik ng M. Bruce 
Metzger 

C. Panimula sa Bagong Tipan tekstuwal pintas at Scribes, Scrolls, at Kasulatan, sa pamamagitan 
ng JH Greenlee 

D. Ang mga libro at ang Parchments sa pamamagitan ng FF Bruce 

E. Ang Maagang Bersyon ng Bagong Tipan sa pamamagitan ng Bruce Metzger 

F. Ang Bagong Tipan na Dokumento: Mayroon silang maaasahan? sa pamamagitan ng FF Bruce 

G. Ang King James Version argumento: Isang panawagan para sa realismo sa pamamagitan ng 
DA Carson 

H. Sinaunang Orient at Lumang Tipan sa pamamagitan ng KA kusina 

I. Ang Ortodoksia katiwalian ng Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng Bart D. Ehrman 

J. Rethinking Bagong Tipan tekstuwal pintas edit ni David Alan Beach 

VII. ANG MAJOR TEKSTUWAL SOURCES NG AMING MODERN BIBLE 

Ang modernong teksto ng Lumang Tipan sa Hebreo ay tinatawag na Masoretic Text (pigil 
hininga ang mga text na itinakda ng rabi Aquiba sa AD 100). Ito ay maaaring mangyari ang 
teksto na ginamit ng mga Pharisees ni Hesus' araw, na ang lamang ng relihiyosong grupo na 
survived ang pagkawasak ng Jerusalem sa pamamagitan ng Titus sa AD 70. Ang pangalan nito ay 
nanggaling sa isang grupo ng mga Hudyo iskolar na ilagay patinig puntos, mga punctuation 
marks, at ilang mga tekstuwal comments sa sinaunang, mapurol (walang vowels) Hebrew text 
(tapos na sa ika-9 na siglo AD). Mga sumusunod ay isang maikling outline ng OT at NT 
pinagkukunan. 
A. Lumang Tipan 

1. Masoretic Text (MT) - Ang Hebreo pigil hininga tekstuwal form ay naka-set sa pamamagitan 
ng rabi Aquiba sa AD 100. Ang pagdagdag ng mga patinig puntos, punto, nasa gilid mga tala, 
bantas, at kasangkapan tala ay tapos na sa ika-9 na siglo AD sa pamamagitan ng Masoretic iskolar. Ito tekstuwal form ay quoted sa Mishnah, Talmud, Targums (Arameik pagsasalin), 
Peshitta (Syriac pagsasalin), at Vulgate (Latin translation). 

2. Septuagint (LXX) - tradisyon says ito ay nagawa sa pamamagitan ng 70 Jewish iskolar sa 70 na 
araw para sa mga aklatan ng Alexandria, Ehipto. Ito ay parang hiniling sa pamamagitan ng isang 
Jewish lider ng King Ptolemy II nakatira sa Alexandria (285-246 BC). Ang Ptolemy rulers ng 
Ehipto boasted ng pinakamalaking library sa buong mundo. Tradisyon na ito ay mula sa "Letter 
ng Aristeas." Ang LXX ay nagbibigay ng isang differing Hebreo tekstuwal tradisyon mula sa 
teksto ng mga rabi Aquiba (MT). Parehong tradisyon ay kinakatawan sa Dead Sea Scrolls. Ang 
problema ay kapag ang mga ito ng dalawang mga teksto ay hindi sumasang-ayon. At, sa mga 
libro na gusto Jeremiah at Hosea, sila ay radically naiiba. Dahil ang paghanap ng Dead Sea 
Scrolls sa 1947, ito ay magiging malinaw na ang parehong mga Masoretic Text at ang Septuagint 
ay may sinaunang manuskrito patotoo. Karaniwan ang Masoretic Text ay tinanggap na ang basic 
na teksto para sa Lumang Tipan at ang Septuagint ay pinahihintulutan para madagdagan ang 
mga ito sa mahirap passages o masama na readings. 

a. Ang LXX ay nakatulong sa-unawa sa mga MT (isang halimbawa): 

(1) ang LXX ng Isa. 52:14, "bilang maraming ay amazed sa kanya" 

(2) ang MT ng Isa. 52:14, "tulad ng maraming mga astonished sa iyo" 

b. Ang DSS may tumulong sa-unawa sa mga MT (isang halimbawa): 

(1) ang DSS (iQ Isaya) ng Isa. 21:8 - "pagkatapos ay ang mga propeta cried, sa isang bantayan ko 
tumayo. . . " 

(2) ang MT ng Isa. 21:8 - "at ako cried isang leon! Ang aking Panginoon, ako palaging tumayo sa 
tore ng bantay sa pamamagitan ng araw. . . " 

C. Pareho ang LXX at DSS may helped aming unawa ng Isa. 53:11 

(1) LXX at DSS - "matapos ang paghihirap ng kanyang kaluluwa siya ay makita ang liwanag, siya 
ay nasiyahan" 

(2) MT - "siya ay dapat makita ng mga paghihirap ng kanyang kaluluwa. Siya ay nasiyahan "(Ang 
MT lambal ang verb, ngunit iniwan ang unang OBJECT). Hindi namin ay may autographs o 
orihinal manuscripts ng alinman sa mga orihinal na may-akda ng Bibliya, tanging ang mga kopya 
ng mga kopya ng mga kopya. 

3. Dead Sea Scrolls (DSS) - Written sa Romano BC panahon, malapit sa Bagong Tipan na beses sa 
pamamagitan ng isang pangkat ng mga Hudyo separatista (sila kaliwa templo pagsamba 
sapagkat ang kasalukuyang punong pari ay hindi sa mga linya ng aseton), na tinatawag na 
"Essenes." Ang Hebrew manuscripts (MSS) ay matatagpuan sa 1947 sa ilang gumuho sites sa 
paligid ng Dead Sea. Sila ay naglalaman ng mga Hebreo tekstuwal pamilya sa likod ng parehong 
MT at ang LXX. Isa pang problema sa lugar na ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga 
Masoretic Text at ang Lumang Tipan quotes sa Bagong Tipan. Isang magandang halimbawa ay 
ang isang paghahambing ng Num. 25:9 at ako cor. 10:8. Ang OT reference estado na 24,000 
namatay, habang Paul estado na 23,000 namatay. Dito tayo ay nahaharap sa mga problema ng 
isang sinaunang text na kung saan ay nakopya sa pamamagitan ng kamay. Ito ay maaaring isang 
scribal error sa pagsalin o ito ay maaaring isang quotation mula sa memorya ni Paul o isang 
rabbinical tradisyon. Alam kong ito ay masakit sa amin (dahil sa aming mga presuppositions 
tungkol sa inspirasyon) para hanapin ang mga pagkakaiba sa tulad ng mga ito, ngunit ang 
katotohanan ng bagay na ito ay na ang aming mga makabagong mga pagsasalin ng Bibliya ay 
may ilang mga menor de edad problema ng mga ganitong uri. Ang isang katulad na problema ay matatagpuan sa Matt. 27:9, na kung saan ang isang OT quote ay tinutukoy sa Jeremiah, kapag 
tila na dumating mula sa Zacarias. Upang ipakita sa iyo kung magkano ang hindi pagkakaayos na 
ito ay dulot hayaan mo akong bigyan ka ng ilan sa mga pakunwari mga dahilan para sa mga 
pagkakaiba na ito. 

1. Ang 5th siglo Syriac bersyon tinatawag ang Peshitta lang Tinatanggal ang pangalan na 
"Jeremiah." 

2. Augustine, Luther, at Keil magpahayag ng isang error sa Mateo ng teksto. 

3. Origen at Eusebius magpahayag ng isang error sa pamamagitan ng isang mangongopya. 

4. Jerome at Ewald magsaysay na ito ay isang sipi mula sa isang trabaho apocryphal maiugnay 
sa Jeremiah na kung saan ay nawala at na ito ay hindi isang quote mula sa Zacarias sa lahat. 

5. Mede asserts na Jeremiah wrote Zacarias 9-11. 

6. Lightfoot asserts na Jeremiah ay nakalista bilang ang unang ng mga propeta; sa ngalan ng 
lahat ng iba pang mga propeta ay ipinahiwatig. 

7. Hengstenberg asserts na Zacarias quoted Jeremiah. 

8. Calvin asserts na ang isang error ay crept sa text sa isang di-kilalang paraan. Sa gayon 
maraming theories mula sa natutunan, relihiyoso mga tao na ito ay malinaw na kami lang hindi 
mo alam. Upang tanggihan ang problema (# 1) ay hindi isang sagot alinman. Upang itago sa 
likod ng cliches o presuppositions ay hindi rin malutas ang problema. Ang aming mga 
modernong pagsasalin ng Bibliya ay may ilang mga problema kung saan tayo ay dapat mag-uri- 
uriin out. Para sa layperson ito ay maaari madalas na ginagawa sa pamamagitan ng 
paghahambing ng modernong pagsasalin. Ang isang simpleng praktikal na mungkahi ay, kung sa 
margin ng iyong modernong pag-aaral sa Bibliya ito says, "hindi sa pinakaluma at 
pinakamahusay na Greek manuscripts," hindi lamang bumuo ng isang doktrina na ito sa teksto. 
Hanapin ang kahilera passages kung saan ang mga doktrina ay malinaw na itinuturo. 

B. Ang Bagong Tipan Higit sa 5,300 manuscripts (buo o papiraso) ng Griyego ng Bagong Tipan ay 
sa buhay ngayon. Tungkol sa 85 ng mga ito ay nakasulat sa papyri. May mga 268 (ansialo) 
manuscripts na nakasulat sa lahat ng kapital na titik. Mamaya, ang tungkol sa ikasiyam na siglo 
AD, ang isang script na tumatakbo (minuskula) ay binuo. Ang Greek manuscripts na nakasulat sa 
form na ito ang tungkol sa numero 2700. Kami rin ay may tungkol sa 2100 mga kopya ng mga 
listahan ng mga Banal na Kasulatan teksto na ginagamit sa pagsamba na tinatawag na 
lectionaries. Ang mga sumusunod ay isang maikling outline ng NT pinagkukunan. 

1. Ang Papyri - Lahat ng Tungkol sa 85 Greek manuscripts na naglalaman ng mga bahagi ng 
Bagong Tipan ay nabubuhay pa, nakasulat sa papirus, dating mula sa ikalawang siglo AD, ngunit 
karamihan ay mula sa ikatlo at ika-apat na siglo AD Wala sa mga ito ang manuscripts 
naglalaman ng mga buong Bagong Tipan. Ang ilan ay ginawa ng mga propesyonal scribes, 
ngunit marami sa kanila ay nagdudumali na kinopya sa pamamagitan ng hindi gaanong mahirap 
copyists. Lamang na gulang ay hindi, sa at ng kanyang sarili, gawin itong mas tumpak. 

2. Codex Sinaiticus - ay kilala ng mga Hebreo ang "A" (aleph),!, O (01). Ito ay matatagpuan sa 
San Catherine's monasteryo sa Mt. Sinai sa pamamagitan ng Tischendorf. Mula sa petsa na ito 
ang ika-apat na siglo AD Ito ay nagtataglay ng parehong Old at New Testaments. Ito ay ng 
"Alexandrian Text ang" type, bilang ay Codex B. 

3. Codes Alexandrinus - ay kilala bilang ang "A" (alpha) o (02). Ito ay isang ikalimang siglo AD 
manuskrito kung saan ay matatagpuan sa Alexandria, Ehipto. Tanging ang mga Gospels ng "ang 
Alexandrian text" type. 4. Codex Vaticanus - ay kilala bilang "B" o (03), ay matatagpuan sa aklatan ng Vatican sa Roma 
at petsa mula sa kalagitnaan ng ika-apat na siglo AD Ito ay nagtataglay ng parehong Old at New 
Testaments. Ito ay ng "Ang Alexandrian Text" uri, bilang ay Codex!. Kanyang roots bumalik sa 
ikalawang siglo mula sa P75. 

5. Codex Ephraemi - ay kilala bilang "C" o (04), ay isang ikalimang siglo AD manuskrito kung saan 
ay bahagyang nawasak. Kanyang roots bumalik sa ikatlong siglo P45. Codex W, mula sa 
ikalimang siglo ay din ng mga ito tekstuwal pamilya. 

6. Codex Bezae - ay kilala bilang "D" o (05), ay isang ikalimang o-anim na siglo AD manuskrito. 
Roots nito, ayon sa mga Eldon Jay Epp, bumalik sa ikalawang siglo, batay sa Lumang Latin at 
Lumang Syriac pagsalin, pati na rin ang maraming mga papyri fragments. Gayunman, Kurt at 
Barbara uri ng usa sa Aprika ay hindi listahan ng anumang papyri konektado sa mga ito 
tekstuwal pamilya at sila ay ilagay ito sa ika-apat na siglo at hindi mas maaga, ngunit ang 
kanilang gawin listahan ng ilang mga tagapagpauna papyri (ibig sabihin, P38, P48, P69). 

Ito ay ang naging chief kinatawan ng kung ano ang tinatawag na "Ang Western Text." Ito ay 
naglalaman ng maraming mga karagdagan at mga Griyego ay ang pangunahing saksi sa likod ng 
mga ikatlong edisyon ng Erasmus' Griyego ng Bagong Tipan, na kung saan ay ang Greek para sa 
mga testigo King James translation. Ang NT manuscripts ay maaaring grupo sa tatlo, apat na 
marahil, pamilya ng mga manuscripts na ibahagi ang ilang mga katangian. 

1. Alexandrian "lokal" na teksto, na kung saan kabilang ang 

a. P75, P66 (mga 200 AD) ang Gospels 

b. P46 (tungkol sa AD 225) Paul's titik 

c. P72 (tungkol sa AD 225-250) Pedro at Jude 

d. Codex B, na tinatawag na Vaticanus (mga 325 AD), kung saan kabilang ang buong OT at NT 

e. quoted ng Origen 

f. iba pang mga manuscripts na ipakita ang text na ito ay i-type!, L, W, 33 

2. Western text mula sa North Africa kung saan kabilang 

a. mga panipi mula sa North Africa: Tertullian, Sipryan, at ang Lumang Latin 

b. mga panipi mula sa Irenaeus 

c. mga panipi mula sa Tatian at Lumang Syriac 

d. Codex D "Bezae" 

3. Byzantine text 

a. reflected sa mahigit 80% ng 5,300 manuscripts (karamihan minuscules) 

b. quoted ng mga lider mula sa Antioch ng Syria: Cappadoceans, Chrysostom, at Therdoret 

c. Codex A sa Gospels lamang 

d. Codex E (ikawalo siglo) para sa buong NT 

4. ang ika-apat na uri ng mga posibleng ay "Caesarean" 

a. una sa lahat ng nakikita sa Markahan 

b. ang ilang mga saksi sa mga ito ay mga P45, W, H 

C. Maikling pagpapaliwanag ng mga problema at theories ng "mas mababa kritika," tinatawag 

din na "tekstuwal pintas." 

1. Paano nakarating ang mga variants nangyari? 

A. hindi sinasadya o aksidenteng (Ginagamit ng karamihan ng mga Bahagi) 

(1) mali sa mata (a) sa kamay ng pagkopya, na kung saan mababasa ang pangalawang pagkakataon ng dalawa sa 
mga katulad na mga salita at, sa gayon, omits ang lahat ng mga salita sa pagitan ng 
(homoioteleuton) 

(b) sa omitting isang double sulat na salita o pari ra la (haplography) 

(c) sa kamay ng pagkopya, isang mental error sa paulit-ulit ng isang parirala o sa linya ng isang 
Greek text (dittography) 

(2) mali sa tainga sa mga kamay sa pamamagitan ng pagkopya ng pagdidikta sa bibig, na kung 
saan ang isang maling baybay nangyayari (itacism) sa mga katulad na importante salita. 
Kadalasan ang mga maling baybay nagpapahiwatig o spells ibang Griyego salita 

(3) ang earliest Greek teksto ay walang kabanata o tula divisions, kaunti o walang bantas, at 
walang mga dibisyon sa pagitan ng mga salita. Ito ay posible na hatiin titik sa iba't-ibang mga 
salita 

b. sadya 

(1) mga pagbabago ang ginawa sa pambalarila pagbutihin ang uri ng ang teksto na kinopya 

(2) mga pagbabago ang ginawa sa dalhin ang teksto sa pag-alinsunod sa iba pang mga Bibliya 
teksto (aarmonya ng parallels) 

(3) mga pagbabago ang ginawa sa pamamagitan ng Kombinasyon ng dalawa o higit pang iba 
readings sa isang matagal na pinagsama text (conflation) 

(4) mga pagbabago ang ginawa sa tamang perceived ng isang problema sa text (cf. BART 
Ehrman, Ang Ortodoksia katiwalian ng Banal na Kasulatan, pp. 146-50, tungkol sa Heb. 2:9) 

(5) pagbabago ang ginawa sa gumawa ang text more doctrinally kinikilala (cf. I Juan 5:7-8) 

(6) ng ilang mga karagdagang impormasyon sa mga setting ng makasaysayang o tamang 
interpretasyon ng teksto ay ilalagay sa margin ng isang manunulat, ngunit ang nakalagay sa text 
sa pamamagitan ng isang pangalawang tagasulat (cf. Juan 5:4) 

D. Ang basic tenets ng tekstuwal pamimintas (transcriptional probabilities) 

1. ang pinaka-awkward o sa pamamagitan ng Balarila ng di-pangkaraniwang teksto ay marahil 
ang orihinal dahil ang scribes tended upang gawin ang mga text smoother 

2. ang shortest teksto ay marahil ang orihinal na dahil scribes tended upang magdagdag ng 
karagdagang impormasyon o parirala mula sa kahilera passages (ito ay kamakailan-lamang ay 
hinamon sa pamamagitan ng pag-aaral ng comparative papirus) 

3. ang mga mas lumang mga teksto ay ibinigay mas timbang dahil sa ang naitalang kalapitan sa 
orihinal na, lahat ng bagay sino pa ang paririto ay pantay-pantay 

4. manuscripts na geographically magkakaibang ay karaniwang may ang orihinal readings 

5. pagtatangka na ipaliwanag kung paano variants ay may nangyari. Ito ay itinuturing na ang 
pinaka-importanteng aral sa pamamagitan ng karamihan ng iskolar. 

6. pagsusuri ng isang naibigay na Bibliya ng may-akda pampanitikan estilo, bokabularyo, at 
teolohiya ayginagamit upang magpasya probable orihinal na mga salita. 

7. doctrinally weaker teksto, lalo na ang mga may kinalaman sa mga pangunahing teolohiko 
talakayan sa loob ng panahon ng manuskrito pagbabago, tulad ng Trinity sa I Juan 5:7-8, ay 
ginustong. Sa puntong ito Gusto kong quote mula sa J. Harold Greenlee ng libro, Panimula sa 
Bagong Tipan tekstuwal pintas. "Walang Kristiyano doktrina hangs sa isang tiyak na teksto, at 
ang mag-aaral ng Bagong Tipan ay kailangang mag-ingat ng kinukulang ng kanyang teksto upang 
mas kinikilala o doctrinally mas malakas kaysa sa inspirasyon ay ang orihinal na "(p. 68). 8. WA Criswell Sinabi Greg Garrison ng ANG Birmingham NEWS na siya (Criswell) ay hindi 
naniniwala ang bawat salita sa Bibliya ay inspirasyon, "hindi bababa sa hindi bawat salita na ito 
ay ibinigay sa modernong publiko sa pamamagitan ng siglo ng tagasalin." Criswell karagdagang 
sinabi, "I am a very much naniniwala sa tekstuwal pintas. Nang ganoon, tingin ko sa huling 
kalahati ng 16th kabanata ng Mark ay hidwang: ito ay hindi pinukaw, ito lang ang concocted. . . 
kapag ikaw ay ihambing ang mga manuscripts paraan bumalik doon, diyan ay hindi ganoong 
bagay bilang na ang pagtatapos ng ang Book ng Markahan. Isang tao na idinagdag ito. 
Ang apo ng SBC inerrantists din inaangkin na "agaw" ay maliwanag sa Juan 5:4, ang account ni 
Hesus sa pool ng Bethesda. At siya discusses ang dalawang magkaibang mga account ng 
pagpapakamatay ng Dyudas (cf. Matt. 27 at Gawa 1), "It's just isang iba't ibang mga pagtingin 
ng pagpapatiwakal," Criswell said. "Kung ito ay sa Bibliya, may mga paliwanag para sa mga ito. 
At ang dalawang mga account ng pagpapakamatay ng Dyudas ay sa Bibliya. "Criswell 
idinagdag," tekstuwal pamimintas ay isang kahanga-hanga science sa kanyang sarili. Ito ay hindi 
panandalian, hindi malayo sa paksa. It's dynamic at central. . . "May mga karagdagang problema 
sa aming mga makabagong Ingles kopya ng Bibliya na mula sa panahon ng mga orihinal na may- 
akda hanggang sa imbento ng limbagan, ang Bibliya ay nakopya sa pamamagitan ng kamay. 
Kadalasan ang mga ito copyists idinagdag ng kanilang sariling mga saloobin o" naitama "ang 
sinulat ng kamay sila ay pagkopya. Ito ay sanhi ng ilang mga di-orihinal na pandagdag sa Bagong 
Tipan. 

E. Ang ilang mga halimbawa ng mga problema ng mga hand-kinopya manuscripts sa Griyego ng 
Bagong Tipan. 

1. Markahan 16:9 ff - Sa Greek manuscripts ng Markahan ang may apat na iba't ibang endings. 
Ang longest nagtatapos ng alas-dose verses matatagpuan sa King James ay kulang sa 
manuscripts! at B. 

Ang Griyego teksto na ginagamit ng mahabagin ng Alexandria, Origen, Eusebius, at Jerome din 
ang kakulangan na ito matagal na nagtatapos. Ang haba ay nagtatapos sa manuscripts A, C, D, 
K, U, at! C. Ang earliest saksi sa mga ito ng matagal na nagtatapos sa Fathers ay Irenaeus 
(ministered mula AD 177 - 190) at ang Diatessaron (AD 180). Ang dagat ay walang alinlangan na 
hindi pang-Markan (ibig sabihin, walang diwa). Ang mga ito verses naglalaman ng mga kataga at 
teolohiya hindi matatagpuan sa ibang lugarsa Markahan. Sila kahit na naglalaman ng hidwang 
(ibig sabihin, pag-inom ng lason at paghawak snakes). 

2. Juan 5:4 - Ang mga taludtod na ito ay hindi sa P66, P75, pati na ang ansialo manuscripts!, B, 
C, o D. Gayunman, ito ay matatagpuan sa P. Ito ay malinaw naman idinagdag sa pamamagitan 
ng isang manunulat na ipaliwanag ang makasaysayang setting. Ito ay likey Jewish alamat 
sumasagot sa tanong na kung bakit may mga kaya maraming mga sakit na ito sa mga tao sa 
paligid ng pool. Ang Diyos ay hindi gumaling sa pamamagitan ng mga anghel labog sa unang 
upang ipasok ang pagiging gantimpala sa mga pisikal na healing. 

3. Juan 7:53-8:11 - Ito-dagat ay hindi lilitaw sa alinman sa mga sinaunang Griyego manuscripts o 
maagang iglesia Fathers hanggang sa ikaanim na siglo AD sa manuskrito "D" na tinatawag na 
Bezae. Walang Griyego iglesia Ama, hanggang sa ang twelveth siglo AD, mga puna sa dagat na 
ito. Ang account ay matatagpuan sa maraming iba pang mga lugar sa Greek manuscripts ng 
John, pagkatapos ng 7:36, pagkatapos ng 7:44, at pagkatapos ng 21:25. Ito rin ay lilitaw sa Lucas 
ng Ebanghelyo matapos Lucas 21:38. Ito ay walang alinlangan na hindi pang-Johannine (ibig 
sabihin, walang diwa). Ito ay marahil sa bibig ng isang tradisyon mula sa buhay ni Hesus. It sounds so much like Kanya, ngunit ito ay hindi mula sa panulat ng isang inspirasyon Apostle, 
samakatuwid, ako tanggihan ito bilang Banal na Kasulatan. 

4. Mateo 6:13 - Ang mga taludtod na ito ay hindi matatagpuan sa manuscripts!, B, o D. Ito ay sa 
manuscripts K, L, at W, ngunit may mga pagkakaiba-iba. Ito rin ay absent mula sa maagang 
bahagi ng iglesia Ama ng komento sa Panginoon sa Panalangin (ibig sabihin, Tertullian [AD 150- 
230], Origen [AD182-251], at Sipryan [AD ministered 248-258]). Ito ay matatagpuan sa King 
James pagsasalin na ito sapagkat ito ay kasama sa Erasmus' pangatlong edisyon Greek text. 

5. Lucas 22:43-44 - Ang mga verses ay matatagpuan sa mga sinaunang Griyego ansialo 
manuscripts! *,! 2, D, K, L, X, at Delta. Sila ay matatagpuan din sa mga quotations ng Justin 
martir, Irenaeus, Hippolytus, Eusebius, at Jerome. Gayunman, ang mga ito ay tinanggal na sa 
MSS P69 [maaaring], 75,! C, A, N, T, at W, pati na rin ang manuscripts na ginagamit ng 
mahabagin ng Alexandria at Origen. Ang UBS4 ranks kanilang pagkasama bilang "tiyak" (A ). 
Bart D. Ehrman, Ang Ortodoksia katiwalian ng Banal na Kasulatan, pp. 187-194, assumes mga 
verses ay isang unang bahagi ng ikalawang siglo karagdagan sa magpasinungaling docetic 
(agnostiko) Christologists na tinanggihan Kristo at paghihirap ng sangkatauhan. Ang iglesia ay 
conflict sa Christological heresies ay ang pinagkukunan ng marami sa mga unang bahagi ng 
manuskrito pagbabago. Ang NASB at NRSV patungang mga verses, habang NKJV, TEV, at NIV ay 
may footnote na nagsasabing, "ang ilang mga sinaunang manuscripts lundagan verses 43 at 44." 
Na ito impormasyon ay natatangi sa Lucas ng Ebanghelyo. 

6. I Juan 5:7-8 - Ang mga verses ay hindi matatagpuan sa manuscripts!, A, o B o anumang iba 
pang mga Griyego manuskrito maliban sa apat na dating mula sa twelveth siglo AD Ang 
tekstong ito ay hindi nabanggit sa pamamagitan ng alinman sa mga Griyego Fathers, kahit na sa 
kanilang depensa ang konsepto ng diyos ni Kristo o ang Trinity. Sila ay absent mula sa lahat ng 
sinaunang pagsalin sa kabilang Jerome's Vulgate. Sila ay tila idinagdag mamaya sa pamamagitan 
ng mabuting pag-kahulugan copyists upang magbolster ang doktrina ng Trinity. Sila ay 
matatagpuan sa King James translation dahil sa kanilang pagsama sa Erasmus' pangatlong 
edisyon (at ito lamang ang edisyon) ng Griyego ng Bagong Tipan. Aming mga makabagong mga 
pagsasalin ng Bibliya mayroon kang ilang mga tekstuwal problema. Gayunman, ang mga ito ay 
hindi makaka-apekto sa isang pangunahing doktrina. Maaari naming asahan ang mga 
makabagong mga pagsasalin ng Bibliya para sa lahat ng iyon ay kinakailangan para sa mga 
pananampalataya at kaugalian. Ang isa sa mga tagasalin ng RSV, FC Grant, said, "Walang 
doktrina ng Kristiyanong pananampalataya ay apektado ng pagbabago, para sa mga simpleng 
dahilan na, sa labas ng libo-libong mga iba readings sa manuscripts, none ay gagawing up kaya 
malayo na ay nangangailangan ng isang pagbabago ng mga Kristiyano na doktrina." "Ito ay 
pansin na para sa pinaka-iskolar mahigit 90% ng lahat ng variants ng NT teksto ay 
masolusyonan, dahil sa karamihan ng mga pagkakataon ang iba na ang pinakamahusay na 
nagpapaliwanag ng mga pinanggalingan ng iba ay suportado ng earliest at pinakamahusay na 
saksi" (Gordon Fee, Ang Expositor ng Bibliya kuro, Vol. 1, p. 430). ako ay may cited mga 
halimbawa upang ipakita sa iyo na kami ay dapat na-aralan ang aming English translations (Fee 
at Stuart 1982, 30-34). Ng kanilang gawin tekstuwal ay may problema. Hindi ako kumportable 
sa pakiramdam ang mga ito tekstuwal variants, ngunit ito ay isang katotohanan. Ito ay 
reassuring upang mapagtanto ang mga ito ay bukod-tangi at hindi makakaapekto sa anumang 
malaking Kristiyano doktrina. Gayundin, sa paghahambing sa iba pang mga sinaunang panitikan, 
ang Bibliya ay napaka ilang mga pagkakaiba-iba. F. Ang problema ng mga pagsasalin mula sa isang wika papunta sa isa pa. Bukod sa problema ng mga sinulat ng kamay, may mga 
pagkakaiba-iba ay ang idinagdag problema sa pagsasalin ng isang wika sa anther. Sa 
katotohanan ang lahat ng mga pagsasalin ay maigsi commentaries. Marahil ng pagsasalin teorya 
ay (1) sa amin upang himukin ang paggamit ng higit pa sa isang pagsasalin sa aming pag-aaral at 
(2) tumulong sa amin kung saan ang iba't ibang mga pagsasalin upang ihambing kumpara sa. 
May tatlong pangunahing mga pamamaraan na magagamit sa mga tagasalin. 

1. Ang literal na diskarte sumusubok na gumamit ng isang salita para sa mga-salita-uusap. 

2. Ang idyoma-para sa-idyoma diskarte sumusubok na gamitin clauses o parirala, hindi salita, 
bilang batayan upang makipag-usap sa mga sinaunang teksto. 

3. A-iisip-isipan para sa diskarte sumusubok na gamitin sa halip ng mga aktwal na konsepto ng 
mga kataga at mga parirala ng mga orihinal. Kami ay maaaring makita ang mga ito mas malinaw sa sumusunod na graph. 

KJV NIV Amplified Bible 

ASV NAB Phillips Translation 

NASB TEV LB 

RSV JB 

NEB 

Williams Translation Literal idyoma-para-idyoma- ideya-ideya para sa 

Word-para-salita Clause-para sa sugnay Libreng Nire- 

renderang pormal na mga liham na Dynamic na pagpapakahulugan sa ibang Katumbas 

Ang isang mabuting discussion ng pagsasalin teorya ay matatagpuan sa Gordon Fee at Douglas 
Stuart's Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth , pp. 34-41. Gayundin, ang laki ng 
tulong sa mga bagay na ito ay matatagpuan sa United Bible Panlipunan 'pahayagan sa 
pamamagitan ng Eugene A. Nida sa pagsalin teorya at pagsasanay. 

G. Ang problema ng mga tao na mga wika sa naglalarawan ng Diyos. Hindi lamang namin na 
mukha ng isang hindi tiyak na teksto sa ilang mga lugar, ngunit din, kung tayo ay hindi matatas 
sa sinaunang Hebrew at Koine Greek, kami ng iba't ibang mukha ng Ingles pagsasalin. 
Complicating ang problema pa ay ang aming sariling mga tao finitude at sinfulness. Human wika 
mismo ang nagtatakda ng mga limitasyon at mga kategorya at saklaw ng banal na paghahayag. 
Ang Diyos ay ginagamit sa amin sa analogies. Human wika ay sapat na upang makipag-usap 
tungkol sa Diyos, ngunit ito ay hindi lubusan o panghuli. Maaari naming malaman ang Diyos, 
ngunit sa ilang mga limitasyon. Isang magandang halimbawa ng mga limitasyon na ito ay 
anthropomorphism, iyon ay, pagsasalita tungkol sa Diyos sa tao, pisikal, o sikolohikal na 
termino. Kami ay wala pa ang gamitin. Kami magpahayag na ang Diyos ay isang tao at ang lahat 
ng namin malaman tungkol sa personhood ay nasa tao na kategorya. Ang ilang mga halimbawa 
ng ganitong kahirapan sundin. 1. anthropomorphism (Diyos na inilarawan sa tao terms) 

a. Ng Diyos sa katawan ng tao 

(1) paglakad - Gen. 3:8; 18:33; Lev. 26:12; Deut. 23:14 

(2) mga mata - Gen. 6:8; Exod. 33:17 (3) ng tao sa isang trono - Isa. 6:1; Dan. 7: 9 

b. Diyos bilang babae 

(1) Gen. 1:2 (Espiritu bilang babaeng ibon) 

(2) Deut. 32:18 (Diyos bilang ina) 

(3) Exod. 19:4 (Diyos bilang ina agila) 

(4) Isa. 49:14-15; 66:9-13 (Diyos bilang nursing ina at din marahil Hos. 11:4) 

c. Diyos bilang advocating nakahiga (cf. I Kgs 22:19-23) 

d. NT mga halimbawa ng mga "kanang kamay ng Diyos" (cf. Lucas 22:69; Gawa 7:55-56; ROM. 
8:34; Eph. 1:20; Col. 3:1; Heb. 13:1; 8:1 ; 10:12; 12:2; ko Alagang Hayop. 3:22) 

2. Human pamagat na ginamit upang ilarawan ang Diyos 

a. Shepherd (cf. Awit 23) 

b. Ama (cf. Isaya 63:16; Awit 103:13) 

c. Go'el - kamag-anak tagapagligtas (cf. Exod. 6:6) 

d. Lover - asawa (cf. Hosea 1-3) 

e. Magulang, ama, at ina (cf. Hos. 11:3-4) 

3. Pisikal na mga bagay na ginagamit upang ilarawan ang Diyos 

a. Rock (cf. Awit 18) 

b. Tanggulan at kuta (cf. Awit 18) 

c. Shield (cf. Gen. 15:1; Awit 18) 

d. Sungay ng kaligtasan (cf. Awit 18) 

e. Tree (cf. Hos. 14:8) 

4. Wika ay bahagi ng mga imahe ng Diyos sa sangkatauhan, ngunit ang kasalanan ay apektado 
ang lahat ng aspeto ng aming buhay, kasama ang wika. 

5. Ang Diyos ay tapat at communicates sa amin sapat, kung hindi exhaustively, kaalaman 
tungkol sa kanyang sarili. Ito ay karaniwan ay sa anyo ng pagkakaila, pagkakatulad, o metapora. 

Ang pinakamalaking problema namin sa mukha-interpret ang Biblia, na kasama ng iba 
nabanggit, ay ang aming sinfulness. Kami-iba ng kahulugan lahat ng bagay, kasama na ang 
Bibliya, upang umangkop at naabutan ang aming gusto. Hindi namin ay may isang layunin, 
natural tingnan ng Diyos, ang aming mundo, o ang ating sarili. Ngunit, kahit na sa lahat ng mga 
ito handicaps, ang Diyos ay tapat. Maaari naming malaman ang Diyos at ang Kanyang Salita 
dahil gusto niya sa amin na gawin ito (Silva 1987, 118). Siya ay ibinigay na ang lahat na 
kailangan naming sa pamamagitan ng liwanag ng Banal na Espiritu (Calvin). Oo, may mga 
problema, ngunit mayroon ding mga masagana probisyon. Ang mga problema ay dapat na 
limitasyon ng aming dogmatismo at dagdagan ang aming pagpapasalamat sa pamamagitan 
madasalin, masipag mag-aral Bibliya. Ang mga daan ay hindi madali, ngunit Siya kalagayan sa amin. Ang layunin ay Christlikeness, hindi lamang ng isang tamang interpretasyon. 
Interpretation ay isang paraan sa mga layunin ng alam, serving, at pagpuri sa Kanya na 
tinatawag sa amin sa labas ng kadiliman sa pamamagitan ng Kanyang Anak (Col. 1:13). BIBLICAL KAPANGYARIHAN 

I. NG MAY-AKDA PRESUPPOSITIONAL DEFINITION 

Maraming mga Kristiyano ay sumang-ayon na ang Biblia ay ang tanging source para sa mga 
pananampalataya at kaugalian. Kung ito ay ganoon, kung bakit may kaya maraming iba't-ibang 
pagpapakahulugan? Kaya maraming mga nagsasalita sa wari magkakontrahan 
pagpapakahulugan sa Diyos pangalan. Paano namin malalaman na ay believed? Mga tanong na 
ito na mai-reflect ang pagkalito ng mga modernong Cristiano komunidad at ang mga ito ay isang 
kritikal na isyu. Paano karaniwang believers suriin kung ano ang kanilang marinig na o read- 
lahat ng na-angkin sa katotohanan ng Diyos? Para sa akin, ang sagot ay may lumapit sa aking 
presuppositional kung ano ang kahulugan ng "Bibliya ng kapangyarihan" ay nagsasangkot. 
Mapagtanto ko na ako ay reacting sa aking sariling mga existential pangyayari, pa ako ay wala 
ng iba pang mga pagpipilian. Ito ay maaaring makaabala sa iyo na ako nagsasalita ng 
"presuppositions." Ngunit, karamihan, kung hindi lahat, ng mga makabuluhang mga tanong ng 
buhay ay dealt sa sa paraan na ito dahil sa mga tunay kalikasan ng tao ang aming kalagayan. 
Total kinikilingan ay imposible. Isa inaasahan namin ay hindi uncritically assimilated aming 
cultural "givens." Sa isang pagtatangka na limitasyon, hindi lamang ng aking sariling "givens," 
kundi pati na rin sa mga iba, ako may tried na ilagay ang ilang mga hangganan ukol sa 
interpretasyon ng Bibliya. Mapagtanto ko na ito ay maaaring nangangahulugan na ako ay hindi 
maaaring tumanggap ng ilang mga katotohanan, ngunit sa tingin ko ito ay maprotektahan mula 
sa akin sa kultura, isang pananampalataya, at experiential misinterpretations. Sa katotohanan, 
ang contextual / tekstuwal paraan ay lakas sa amin na sabihin na mas mababa pa ang tungkol sa 
Biblia, ngunit dapat na makakatulong sa amin na maging mas sa mga pangunahing pillars ng 
Kristiyano pananampalataya. Para sa akin, "Bibliya ng kapangyarihan" ay karaniwang tinukoy 
bilang ang paniniwala sa Diyos -givenness ng Biblia, at sa gayon, ang kanyang kapangyarihan. 
Para sa akin ito rin ay unawa kung ano ang sinasabi ng Bibliya ay may-akda sa kanyang araw at 
pagkatapos ay nag-apply na ang katotohanan sa aking araw. 

Ito ay nangangahulugan na ako ay dapat subukin sa ilagay ang aking sarili sa kanyang mga araw, 
ang kanyang mga paliwanagan, at ang kanyang mga layunin (s). Ako ay dapat subukan na 
marinig bilang ang orihinal na hearers naririnig. Ako ay dapat na laban sa mga "pagkatapos" ng 
Bibliya may-akda, libro, kaganapan, parabula, at iba pa ako dapat maaari able sa ipakita sa iba, 
mula sa mga teksto ng Bibliya mismo, sa kung paano, bakit, at kung saan ng aking 
interpretasyon. Ako ay hindi libre upang ipagbigay ito, o gumawa ng ito, sabihin kung ano ang 
gusto ko ito sa sabihin (Liefeld 1984, 6). Ito ay dapat maging malaya na makipag-usap; ko ay 
dapat na handa na marinig at pumasa na ito sa katotohanan na ang mga tao ng aking mga araw. 
Lamang kung ako ay may naiintindihan ang mga orihinal na may-akda at lamang kung ako ay 
may mailipat ang walang hanggan katotohanan para sa aking araw at sa aking buhay ay may 
ako lumahok sa true "Bibliya ng kapangyarihan." May mga tiyak na maging ang ilang mga di- 
pagkakasundo sa "pagkatapos ay" at ang "ngayon" aspeto ng interpretasyon, ngunit hindi namin ay dapat na limitasyon ng aming pagpapakahulugan sa Bibliya at patunayan ang aming- 
unawa mula sa kanyang mga pahina. 

II. KAILANGAN PARASA NAPAPATUNAYAN PAGPAPAKAHULUGAN 

Isa sa mga plagues ng repormasyon Protestante ay ang takot na dami ng pagpapakahulugan 
(nagreresulta sa modernong denominationalism), na nagresulta mula sa kanyang mga "back to 
the Bible" kilusan. Ako ay walang tunay na pag-asa ng buong pagkakaisa na ito sa bahagi ng 
langit, ngunit hindi namin ay kailangang bumalik sa Kasulatan, at patuloy na verifiably 
interpreted. Namin ang lahat ng kailangang lakarin sa aming sariling mga ilaw, ngunit inaasahan 
namin na kami ay ma-ipagtanggol ang aming mga doktrina (pananampalataya) at pagsasanay 
(buhay) mula sa Kasulatan. Ang Kasulatan ay dapat pinapayagan na makipag-usap; makipag- 
usap sa mga ilaw ng kanilang kamulatan, pambalarila, at kasaysayan ng konteksto. Kami ay 
dapat na ipagtanggol ang aming mga pagpapakahulugan sa ilaw ng 

A. ang normal na paggamit ng wika ng tao 

B. ang orihinal na layunin ng may-akda sa pagdaan 

C. ang balanse ng lahat ng Banal na Kasulatan 

D. Christlikeness 

Ang kontemporaryo sumpa ng mga proof-texting at spiritualizing ay devastated ang simbahan. 
Ang cults ay may natutunan ang aming mga pamamaraan at kung paano gamitin ang mga ito na 
may dakilang bisa (ginoon, 1980, Banal na Kasulatan Twisting; Carson 1984, Exegetical Fallacies; 
Silva 1983, Biblical Words at mga kanilang ibig sabihin). Ang pag-asa ng mga aklat-aralin na ito 
ay hindi lamang upang magbigay ng isang pamamaraan para sa interpretasyon, ngunit din na 
magbigay sa iyo ng kakayahan na suriin ang ibang pagpapakahulugan. Kami ay dapat na 
ipagtanggol ang aming sariling pagpapakahulugan at ma-aralan ang iba pang mga 
pagpapakahulugan. Dito ay kung paano namin ito. 

A. Ang mga writers ng Banal na Kasulatan na ginamit normal na tao wika at inaasahang na 
maintindihan. 

B. Modernong mga interprete maghanap ng orihinal na may-akda ng layunin sa pamamagitan 
ng documenting ang ilang mga uri ng impormasyon. 

1. makasaysayang at cultural setting ng kani-kanilang mga araw na 

2. pampanitikan konteksto (buong libro, pampanitikan yunit, talata) 

3. genre (kasaysayan ng pagsasalaysay, panghuhula, batas, mga tula, parabula, apocalyptic) 

4. tekstuwal disenyo (halimbawa, John 3 - G. Relihiyoso at John 4 - Ms. walang relihiyon) 

5. syntax (pambalarila relasyon at mga form) 6. orihinal na salita kahulugan 

a. LumangTipan 

(1) magkaugnay wika (Semitiko wika) 

(2) Dead Sea Scrolls 

(3) Samaritan Pentatyuk 

(4) rabbinical mga sulatin 

b. BagongTipan 

(1) ang Septuagint (ang NT writers ay Hebreo thinkers pagsusulat sa kalye Griyego) (2) papyri nakakahanap mula sa Ehipto 

(3) Griyego panitikan 

C. Ang balanse ng lahat ng Banal na Kasulatan (kahilera passages) dahil ito ay isang banal na 
may-akda (ang Espiritu). 

D. Christlikeness (si Hesus ay ang katuparan ng mga layunin at mga Banal na Kasulatan. Siya ay 
pareho ang perpektong paghahayag ng mga diyos at ang perpektong halimbawa ng tunay na 
ang sangkatauhan). Ito ay isang basic palagay na ang bawat text ay may isa at isa lamang sa 
tamang interpretasyon at na ang mga orihinal na layunin ng may-akda . Ito authorial ibig sabihin 
ay nagkaroon ng isang orihinal na application. Ang application na ito (kabuluhan) ay maaaring 
multiplied sa iba't-ibang mga sitwasyon, ngunit ang bawat isa ay dapat na inseparably naka-link 
sa orihinal na layunin (cf. Ang Aims ng Interpretation ng Ed Hirsch). 

III. MGA HALIMBAWA NG MGA NAGPAPALIWANAG ABUSE 

Upang ilarawan ang aking punto tungkol sa pervasiveness ng wastong-aaral ukol sa diyos (kahit 
na sa mga evangelicals), isaalang-alang ang mga sumusunod na mga napiling mga halimbawa. 

A. Deuteronomio 23:18 ay ginamit upang patunayan na ang believers ay hindi dapat "ibenta" 
ang kanilang aso. Dogs sa Deuteronomio ay male prostitutes ng Canaan pagkamayabong kulto. 

B. II Samuel 9 ay ginagamit bilang isang metapora ng grasya takip sa aming mga kasalanan 
bilang Mephibosheth ang mga paa ay baldado allegorized bilang "ang aming mga kasalanan" at 
si David ang talahanayan ay allegorized bilang Diyos pagpapala takip mga ito mula sa oras na 
makita (sinaunang mga tao ay hindi umupo sa kanilang mga paa sa ilalim ng lamesa). 

C. Juan 11:44 ay ginamit upang makipag-usap ng mga "mga bagay-bagay na panagutin ang" 
upang sumangguni sa hindi nararapat na gawi, motives, at ang mga aksyon. 

D. I Corinthians 13:8 ay ginagamit upang mapatunayan na ang unang wika ay huminto at ng 
kanilang mga sarili, kapag sa konteksto, ngunit ang anumang pag-ibig ay huminto. 

E. Colossians 2:21 ay ginamit upang patunayan ang kabuuang pangilin, kapag ito ay isang sipi 
mula sa mga huwad na mga guro! 

F. Paghahayag 3:20 ay ginamit bilang isang evangelistic daan, kapag ito ay direksiyon ng isa sa 
pitong simbahan. Ang salot ng mga proof-texting at spiritualizing abounds. 

A. "Ang mga pagsasanay ng mga isolating pangungusap, mga saloobin at ideya mula sa kanilang 
kagyat na konteksto ay halos palaging ikinamamatay kapag inilalapat sa Paul. 'Nag-iisa proof- 
text,' sabi ni Propesor HAA Kennedy, 'may pundidong more kaguluhan sa teolohiya kaysa sa 
lahat ng mga heresies,' "A Man kay Cristo sa pamamagitan ng James mayordomo, p. 15. 

B. "Ang mga proof-text na paraan ng interpret Paul's titik, na pagtingin sa kanila bilang 
direktang revelations ng higit sa karaniwan ay sa Diyos conveying sa lalaki walang hanggan, 
walang tiyak na oras truths na kailangan lamang na maging systematized upang makabuo ng 
isang kumpletong teolohiya, malinaw naman ipinagwawalang-bahala ang ibig sabihin nito ay 
kung saan ang Diyos ay ay nalulugod na ibigay sa lalaki ang kanyang mga Salita, "GE Ladd, 
Teolohiya ng NT, p. 379. So, kung ano ang maaaring gawin? Kami ay dapat reexamine ang lahat ng aming mga 
nagtatrabaho kahulugan ng Bibliya kapangyarihan. Kung ang aming interpretasyon ay 
mamangha ang mga orihinal na may-akda o hearers, ito marahil surprises Diyos. 

Kung kami nagsasalita sa Kanyang pangalan, tiyak na kami ay dapat na magkaroon ng mga 
bayad na ang presyo ng mga personal na pag-amin, panalangin, at masigasig na pag-aaral. Hindi 
namin ang lahat ng kailangang iskolar, ngunit hindi namin magawa ang kailangang malubha, ang 
mga regular na, kaya mag-aaral ng Biblia (ibig sabihin, mabuti Bibliya mambabasa, tingnan ang 
Table of Contents, "Isang Guide para Good Bible Reading"). Kababaang-loob, teachableness, at 
ang isang pang araw-araw na paglalakad ng pananampalataya ay maprotektahan mula sa amin 
ng maraming isang patibong. Tandaan, ang bawat talata ay isang pangunahing katotohanan 
(mga salita ay may kahulugan lamang sa pangungusap; pangungusap ay may kahulugan lamang 
sa mga talata; talata ay dapat na may kaugnayan sa isang tiyak na yunit ng pampanitikan) . 
Mag-ingat ng overconfidence sa-interpret ang mga detalye (ang Espiritu ay makakatulong 
believers hanapin ang pangunahing truths ng talata)! ANG INTERPRETER I. PRESUPPOSITIONAL CONDITIONING 

Kami ay ang lahat ng kasaysayan nakakondisyon. Total kinikilingan na ito ay hindi posible 
(Carson, Biblical Interpretation at ang mga Iglesia 1984, 12). Subalit, kung maaari naming 
makilala ang aming mga biases, o hindi bababa sa mga lugar na kung saan sila ay maaaring 
natagpuan, tayo ay mas mahusay na makapag-control ang kanilang impluwensiya. May ay isang 
mahusay na pagtalakay sa aming mga pre-unawa sa Duncan Ferguson's Biblical-aaral ukol sa 
diyos, pp. 6-22. "Dahil kami ay may lahat ng aming mga prejudices at misconceptions na ito ay 
ang lahat ng masyadong madaling makita sa Banal na Kasulatan lamang kung ano ang gusto 
naming makita, at hindi maintindihan ang mga bago at edifying paghahayag ng fuller 
katotohanan na kung saan ay layunin ng Diyos para sa amin. . . Ito ay ang lahat ng masyadong 
madaling basahin ang aming sariling mga ideya sa Banal na Kasulatan sa halip ng getting sa 
labas ng Banal na Kasulatan kung ano ito nagtuturo, na maaaring ganap marahil ibagsak ang 
aming mga ideya (Stibbs 1950, 10-11). 

Maraming mga lugar na kung saan ang aming presuppositions ay maaaring nanggaling . 

A. Isang malaking kadahilanan ay ang aming pagkatao uri. Ito ay nagiging sanhi ng maraming 
confusions at mga di-pagkakasundo sa mga believers. Inaasahan namin na lahat ng mag-isip at 
analisahin bilang namin. Ang isang tunay na mahalaga libro sa lugar na ito ay Bakit Kristiyano 
Fight Sa paglipas ng Bibliya sa pamamagitan ng John Newport at William Cannon. Hang believers 
ay lohikal at balangkas na sa kanilang isipan na proseso, habang ang iba ay marami pa 
emosyonal at mas mababa nakalupasay sa mga detalye at mga sistema. Ngunit ang lahat ng 
believers ay responsable sa kahulugan ng Biblia at manirahan sa liwanag ng kanyang truths. 

B. Sa iba pang kadahilanan ay ang ating mga personal na pandama ng ating mundo at ang 
aming karanasan ng mga ito. Hindi lamang gawin pagkatao kadahilanan makakaapekto sa amin, 
kundi pati na rin ang aming maleness at femaleness. Kami ay pag-aaral mula sa pag-aaral ng 
utak function kung paano naiiba mga kalalakihan at kababaihan maramdaman ang kanilang 
mga mundo. Na ito ay makakaapekto sa kung paano namin kahulugan sa Bibliya. Din, ang aming 
mga personal na karanasan, o ang mga karanasan ng mga malapit sa amin, ay maaaring 
makaapekto sa aming pagpapakahulugan. Kung ang isang natatanging espirituwal na karanasan 
ay ang nangyari sa amin, kami ay tiyak hitsura para sa mga ito sa mga pahina ng Bibliya at sa 
buhay ng iba. 

C. may malapit na kaugnayan sa pagkatao pagkakaiba ay espirituwal giftedness (I Corinthians 
12-14; ROM. 12:3-8; Eph. 4:7,11-12). Madalas ang aming mga giftedness ay direktang may 
kinalaman sa aming personalidad anyo (Ps. 139:13-16). Giftedness lumapit sa kaligtasan (I cor. 
12:4,7,11), hindi ang pisikal na kapanganakan. Gayunman, sila ay maaaring kaugnay. Espirituwal 
na giftedness ay sinadya upang maging mapagmahal serbisyo (I cor. 12:7) sa aming mga kapwa believers, ngunit ito ay kadalasang nagiging sa conflict (I cor. 12:12-30), lalo na sa larangan ng 
Bibliya interpretasyon. Ang aming pagkatao uri rin nakakaapekto sa kung paano namin diskarte 
sa Kasulatan. Hang mga diskarte sa Kasulatan naghahanap ng sistematikong kategorya, habang 
ang iba diskarte ito sa isang mas existential, madasalin fashion. Ang aming mga dahilan para sa 
mga darating na ang Bibliya ay madalas nakakaapekto ang aming unawa. May pagkakaiba sa 
pagitan ng pagtuturo ng isang Linggo School class para sa limang taon gulang at ang 
paghahanda ng isang lecture series para sa isang unibersidad. Gayunman, ang proseso ng 
interpretasyon ay da pat na pareho. 

D. Ang isa pang makabuluhang kadahilanan ay ang aming lugar ng kapanganakan. May mga 
kaya maraming mga cultural at teolohiko pagkakaiba kahit na sa loob ng Estados Unidos at ito 
ay multiplied sa pamamagitan ng iba pang mga kultura at nasyonalidad. Madalas naming 
malaman strong biases mula sa aming kultura, hindi ang Bibliya. Dalawang mabuting 
kontemporaryo halimbawa ng mga ito ay American-kanya at kapitalismo. 

E. Dahil ang lugar ng aming kapanganakan nakakaapekto sa amin, kaya rin, ang oras ng ating 
kapanganakan. Kultura ay isang sunud-sunuran kadahilanan. Kahit na ang mga mula sa 
parehong kultura at lugar ay maaaring maapektuhan ng "ang generation puwang." Kung ang isa 
multiplies ito salinlahi puwang sa siglo at kultura sa Bibliya na araw, ang mga potensyal na para 
sa mga error ay magiging makabuluhan. Kami ay apektado ng dalawampu't-unang siglo mindset 
pang-agham at sa aming societal form at norms. Tuwing edad ay "lasa" ang lahat ng mga sarili. 
Subalit, kapag kami dumating sa Bibliya, kami ay dapat na maunawaan ang kanyang kultura na 
setting para sa layunin ng interpretasyon. 

F. Ito ay hindi lamang geograpiya, oras, at kultura na kung saan makaka-apekto sa amin, kundi 
pati na rin ang aming mga magulang na pagsasanay. Kaya ang mga magulang ay mga 
makapangyarihan at kung minsan ito ay nasa isang negatibong kahulugan. Ang kanilang mga 
biases ay madalas na nakapasa sa sa kanilang mga anak o ibang tao na ang mga bata ganap na 
tanggihan ang teachings at pamumuhay ng mga magulang. Kapag ang isang nagdadagdag ng 
isang pananampalataya sa mga kadahilanan na ito timpla, ito ay malinaw kung paano 
presuppositional namin ay maaaring maging. Ang malungkot dibisyon ng mga bansang 
Kristyano sa patpat na grupo, ang bawat isa sa pagtubos ng kapangyarihan at preeminence sa 
lahat ng iba, ay nagdulot ng malaki problema sa interpret sa Bibliya. Maraming alam kung ano 
ang kanilang paniniwala sa Bibliya says bago sila kailanman basahin o personal na pag-aaral na 
ito, dahil sila ay na-indoctrinated sa pamamagitan ng isang partikular na perspektibo. Tradisyon 
ay maging mabuti o masama. Ito ay walang kinikilingan at maaaring very helpful. Gayunman, 
ang bawat henerasyon ng mga believers ay dapat pinapayagan na aralan ang mga ito sa liwanag 
ng Bibliya; tradisyon ay maaaring maprotektahan ang amin o magbigkis sa amin (ang pelikula 
"Fiddler sabubong"). 

G. Bawat isa sa amin ay, at patuloy na, apektado ng kasalanan at paghihimagsik, parehong nang 
pantao at inadvertently, kusa at unknowingly. Ang aming mga pagpapakahulugan ay palaging 
impacted sa pamamagitan ng aming mga espirituwal na takdang panahon ng pagbabayad o 
mga kakulangan ng mga iyon. Kahit na ang pinaka-Christlike believers ay apektado ng kasalanan at ang pinaka-mahalay believers ay may ilaw ng mga naninirahan na Espiritu. Lahat ng sa amin, 
inaasahan namin na ang pagpunta sa patuloy na lumalaki sa aming relasyon sa Diyos sa 
pamamagitan ni Cristo sa pamamagitan ng Espiritu. Kami ay dapat na lakad sa mga ilaw na 
namin, laging bukas sa mas maraming mga ilaw mula sa mga Kasulatan sa pamamagitan ng 
Espiritu. Ang aming mga pagpapakahulugan ay tiyak palitan at baguhin ang mga na kami 
nakatira, ang mas maraming mga contact na namin sa mga tao ng Diyos at ang Diyos sa sarili. 
Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng isang bagong-iisip tungkol sa Diyos sa ilang taon, ikaw ay "utak 
patay"! 

II. ANG ILANG MGA HALIMBAWA NG MGA MIYEMBRO NG 
PROTESTANTENG DENOMINASYON CONDITIONING 

Sa puntong ito Gusto kong magbigay ng ilang mga halimbawa ng mga kongkreto kapamanggitan 
na mga resulta mula sa mga bagay na nabanggit sa itaas. 

A. Mixed swimming (babae at lalaki swimming magkasama) ay isang tunay na isyu sa ilang mga 
simbahan, karaniwang sa mga geographically tinanggal mula sa mga lugar kung saan tayo ay 
maaaring tumagal ng lugar madali. 

B. Ang paggamit ng tabako ay isang tunay na isyu sa ilang mga simbahan (lalo na South 
America), karaniwan ay sa mga heograpikal na lugar kung saan ito ay hindi isang malaking cash 
crop (believers, madalas pisikal sa labas ng hugis ng kanilang sarili, gumamit ng tabako bilang ng 
dahilan upang tuligsain iba ng pagyurak sa kanilang katawan). 

C. Paggamit ng alkohol sa Amerika ay isang mahalagang isyu sa maraming grupo ng simbahan, 
habang sa bahagi ng Europa at South America na ito ay hindi isang isyu. Amerika ay mas 
apektado ng ang 1920's-aalalay kilusan kaysa sa pamamagitan ng Biblia. Hesus tiyak drank 
fermented alak. Ay sa iyo ng mas maraming "espirituwal" na si Jesus? 

Ang mga sumusunod ay isang espesyal na paksa kinuha mula sa Dr. Utley's commentaries. 
Maaari mong tingnan at i-download ang lahat ng mga ito libre sa 
www.freebiblecommentary.org. 

ESPESYAL PAKSA: BIBLICAL ATTITUDES PAPUNTA SA ALAK 
(PAGBUBURO) AT ALKOHOUSMO (ADDICTION) 

I. Biblical Tuntunin 

A. LumangTipan 

1. Yayin - Ito ay ang pangkalahatang kataga para sa alak, na kung saan ay ginamit sa 141 beses. Ang pinagmulan ng salita ay hindi tiyak na ito sapagkat ito ay hindi mula sa isang Hebreo root. 
Ito ay nangangahulugan na lagi fermented katas ng prutas, kadalasan ubas. Ang ilang 
karaniwang passages ay Gen. 9:21; Exod. 29:40; Num. 15:5,10. 

2. Tirosh - Ito ay muli alak .- Dahil sa klimatiko kondisyon ng Malapit Silangan, pagbuburo na 
nagsimula sa oras na anim na oras matapos extracting ng juice. Ang katagang ito ay tumutukoy 
sa alak sa proseso ng fermenting. Para sa ilang mga karaniwang passages, tingnan ang Deut. 
12:17; 18:4; Isa. 62:8-9; Hos. 4:11. 

3. Asis - Ito ay malinaw naman alkohol Inumin (Joel 1:5; Isa. 49:26). 

4. Sekar - Ito ay ang mga kataga ng Astrong uminom ng .- Ang Hebreo ugat ay ginagamit ang 
kataga sa Adrunk-o Adrunkard .- Ito ay isang bagay na idadagdag sa mga ito upang gawin itong 
mas nakalalasing. Ito ay magkahilera sa yayin (cf. Prov. 20:1; 31:6; Isa. 28:7). 

B. Ang BagongTipan 

1. Oinos - Greek ang katumbas ng yayin 

2. Neos oinos (bagong alak) - ang Griyego katumbas ng tirosh (cf. Mark 2:22). 

3. Gleuchos vinos (matamis na alak) - alak sa maagang yugto ng pagbuburo (cf. Gawa 2:13). 
II. Biblical Paggamit 

A. LumangTipan 

1. Wine ay regalo ng Diyos (Gen. 27:28; PS. 104:14-15; Eccl. 9:7; Hos. 2:8-9; Joel 2:19,24; Amos 
9:13; Zech. 10:7). 

2. Ng alak ay isang bahagi ng isang nag-aalay ng sakripisiyo (Exod. 29:40; Lev. 23:13; Num. 
15:7,10; 28:14; Deut. 14:26; Judg. 9:13). 

3. Alak ay ginagamit bilang gamot (II Sam. 16:2; Prov. 31:6-7). 

4. Alak ay maaaring maging isang tunay na problema (Noe-Gen. 9:21; Lot-Gen. 19:33,35; taong 
malakas-Judg. 16:19; Nabal-ko Sam. 25:36; Uriah-ll Sam. 11:13 ; Ammon-ll Sam. 13:28; Elah- 
kamag-anak ko. 16:9; Benhadad-kamag-anak ko. 20:12; Rulers-Amos 6:6; at Babae-Amos 4). 

5. Alak ay inabuso (Prov. 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Isa. 5:11,22; 19:14; 28:7-8; Hosea 4:11). 

6. Ng alak ay ipinagbabawal sa mga tiyak na mga grupo ng (mga pari sa duty, Lev. 10:9; Ezek. 
44:21; Nazarites, Num. 

7; at Rulers, Prov. 31:4-5; Isa. 56:11-12; Hosea 7 : 5). 

8. Alak ay ginagamit sa isang eschatological setting (Amos 9:13; Joel 3:18; Zech. 9:17). 

B. Interbiblical 

1. Alak sa moderation ay tunay helpful (Ecclesiasticus 31:27-30). 

2. Ang rabbis say, AWine ay ang pinakamalakas sa lahat ng mga gamot, kung saan ang alak ay 
kulang, at pagkatapos ay ang mga gamot na kailangan .- (BB 58b). 

C. BagongTipan 

1. Si Jesus ay nagbago isang malaking dami ng tubig sa alak (Juan 2:1-11). 

2. Hesus drank wine (Matt. 11:18-19; Lucas 7:33-34; 22:17 ff). 

3. Peter ay akusado ng pagkalango sa muli-alak at Pentekost (Gawa 2:13). 

4. Alak ay maaaring gamitin bilang gamot (Mark 15:23; Lucas 10:34; ko Tim. 5:23). 5. Lider ay hindi dapat abusers. Ito ay hindi nangangahulugan na kabuuang abstainers (I Tim. 
3:3,8; Titus 1:7; 2:3; ko Alagang Hayop. 4:3). 

6. Alak na ginagamit sa mga setting ng eschatological (Matt. 22:1 ff; Rev. 19:9). 

7. Pagkalango ay deplored (Matt. 24:49; Lucas 11:45; 21:34; ko cor. 5:11-13; 6:10; Gal. 5:21; ko 
Alagang Hayop. 4:3; ROM. 13:13 -14). 

III. Theological pananaw 

A. Dyalektiko pag-igting 

1. Wine ay regalo mula sa Diyos. 

2. Pagkalango ay isang malaking problema. 

3. Believers sa ilang kultura ay dapat na limitasyon ng kanilang kalayaan para sa kapakanan ng 
Ebanghelyo (Matt. 15:1-20; Markahan 7:1-23; ko cor. 8-10; ROM. 14:1-15:13). 

B. Pagkahilig sa lumagpaw given hangganan 

1. Ang Diyos ay ang pinanggalingan ng lahat ng mga mabuting mga bagay-bagay (paglikha ay 
Avery mabuti, - Gen. 1:31). 

2. Bagsak lahat ng sangkatauhan ay inabuso ng Diyos = s regalo sa pamamagitan ng pagkuha 
ang mga ito sa kabila ng Diyos-binigyan hangganan. 

C. Pang-aabuso ay sa amin, hindi sa mga bagay-bagay. Diyan ay wala sa masama ang pisikal na 
paglikha (cf. Mark 7:18-23; ROM. 14:14,20; ko cor. 10:25-26; ko Tim. 4:4; Titus 1:15). 

IV. Unang Century Jewish Kultura at pagbuburo 

A. Pagbuburo nagsisimula lalong madaling panahon, humigit-kumulang sa 6 na oras matapos 
ang ubas ay durog, lalo na sa hot climates sa mga di-malinis na kondisyon. 

B. Jewish tradisyon sinasabi na kapag ang isang bahagyang kapa lumitaw sa ibabaw (mag-sign 
ng pagbuburo), ito ay mananagot sa alak-ikasampung bahagi (Ma aseroth 1:7). Ito ay tinatawag 
na muli-alak o Asweet alak .- 

C. Ang pangunahing marahas pagbuburo ay kumpleto pagkatapos nang isang linggo. 

D. Ang pangalawang pagbuburo kinuha ang tungkol sa 40 araw. Sa ganitong estado na ito ay 
isinasaalang-alang Aaged-alak at maaaring iniaalay sa altar (Edhuyyoth 6:1). 

E. Wine na nagkaroon nagpahinga sa kanyang Lees (lumang alak) ay itinuturing na mabuti, 
ngunit ito ay pilit na maging mabuti bago gamitin. 

F. Alak ay itinuturing na ng maayos na may edad na karaniwan ay matapos ang isang taon ng 
pagbuburo. Tatlong taon ay ang longest panahon na alak ay maaaring ligtas na naka-imbak. Ito 
ay tinatawag na Aold-alak at nagkaroon na diluted na may tubig. 

G. Lamang sa huling 100 taon na may payat na kapaligiran at kimikal additives ay pagbuburo na 
Blogroll. Ang sinaunang mundo ay hindi hihinto ang natural na proseso ng pagbuburo. 

V. Isinasara pahayag 

A. Siguraduhin na ang inyong karanasan, teolohiya, at ang Bibliya interpretasyon hindi mamura 
ni Hesus at unang siglo Jewish at / o mga Kristiyano kultura! Sila ay hindi malinaw naman 
kabuuang abstainers. 

B. Hindi ako advocating ang paggamit ng alkohol panlipunan. Gayunman, maraming may 
overstated ang Bibliya = s posisyon sa paksa na ito at ngayon claim superyor katuwiran batay sa 
isang kultura / bias ng isang pananampalataya. C. Para sa akin, Roma 14:1-15:13 at ako Corinthians 8-10 ibinigay pananaw at alituntunin sa 
batay sa pag-ibig at paggalang sa kapwa believers at ang pagkalat ng Ebanghelyo sa bawat 
kultura, hindi personal na kalayaan o judgmental pintas. Kung ang Bibliya ay ang tanging source 
para sa mga pananampalataya at pagsasanay, at pagkatapos ay marahil kami ay dapat na ang 
lahat ng umisip na muli ang isyu na ito. 

D. Kung namin itulak pangilin kabuuang bilang Diyos' ay, ano ang gagawin namin magpahiwatig 
tungkol sa Jesus, pati na rin ang mga modernong kultura na madalas gamitin na alak (hal. 
Europa, Israel, Argentina)? D. Tithing ay madalas proclaimed bilang (1) ng isang paraan upang personal na yaman, ngunit 
lamang sa kultura na kung saan ang kayamanan ay posible o (2) ng isang paraan upang 
maiwasan ang paghatol ng Diyos. Ang mga sumusunod ay isang espesyal na paksa kinuha mula 
sa Dr. Utley's commentaries. 

ESPESYAL PAKSA: TITHING 

Mateo 23:23 at Lucas 11:42 ay ang tanging NT talahulugan sa tithing. Hindi ako naniniwala sa 
NT nagtuturo tithing dahil ang buong setting ay laban sa "kuyumad-pagpili ng" Jewish legalism 
at self-katuwiran. Ako naniniwala sa NT na patnubay para sa regular na pagbibigay (kung may 
anumang) ay matatagpuan sa II cor. 8 at 9, na pumunta sa malayong lampas tithing! Kung ang 
isang Hudyo lamang ang mga impormasyon ng OT ay commanded na magbigay ng sampung 
porsiyento sa tatlumpung (may dalawang, marahil tatlong, kinakailangan tithes sa OT), 
pagkatapos ay mga Kristiyano ay dapat na magbigay ng malayo sa kabila at hindi kahit na 
tumagal ng oras upang talakayin ang ikasampung bahagi! NT believers ay dapat na maging 
maingat sa pagpalit ng Kristiyanismo sa isang legal na pagganap-oriented code (Kristiyano 
Talmud). Ang kanilang pagnanais na maging kawili-wili sa Diyos nagiging sanhi ng mga ito upang 
subukan upang mahanap ang mga alituntunin para sa bawat lugar ng buhay. Gayunman, 
theologically ito ay mapanganib sa pull lumang tipan mga tuntunin na hindi reaffirmed sa NT 
(cf. Gawa 15) at gawin ang mga ito pandoktrina criteria, lalo na kapag sila ay inaangkin (sa 
pamamagitan ng modernong preachers) na maging sanhi ng kapahamakan o pangako ng 
kaunlaran ( Cf. Malachi 3). 

Ito ay isang magandang quote mula sa Frank Stagg, Bagong Tipan Theology, pp. 292-293: "Ang 
Bagong Tipan ay hindi isang beses kitang ipakilala tithing sa grasya ng nagbibigay. Tithes ay 
nabanggit lamang nang tatlong beses sa Bagong Tipan: (1) sa sensor ang Pharisees para sa 
kapabayaan ng katarungan, habag, at pananampalataya habang nagbibigay maselang pag- 
aalaga sa tithing ng gumawa ng kahit na hardin (Matt. 23:23; Lucas 11:42) ; (2) sa exposure ng 
maipagmamalaki pariseo na 'prayed sa kanyang sarili,' bansag na siya fasted dalawang beses 
bawat linggo at tithed lahat ng kanyang mga ari-arian (Lucas 18:12), at (3) sa arguing para sa 
higit na kahusayan ng Melchizedek, at kaya ni Kristo, sa Levi (Heb. 7:6 - 9). Ito ay malinaw na si Hesus na inaprubahan ng tithing bilang isang bahagi ng Templo ng sistema, 
tulad sa mga prinsipyo at pagsasanay siya suportado ng pangkalahatang gawi ng Templo at ang 
synagogues. Ngunit walang indikasyon na siya ipataw ang anumang bahagi ng Templo cultus sa 
kanyang mga tagasunod. Tithes ay gumawa ng higit sa lahat, ang dating tiyan sa banal na lugar 
sa pamamagitan ng isa tithing at mamaya tiyan sa pamamagitan ng mga pari. Tithing na ilagay 
sa Lumang Tipan ay isasagawa lamang sa isang relihiyosong sistema binuo sa paligid ng isang 
sistema ng mga hayop pagpapakasakit. 

Maraming mga Kristiyano hanapin ang ikasampung bahagi sa isang makatarungan at 
maisasagawa piano para sa mga nagbibigay. Hangga't ito ay hindi ginawa upang maging isang 
pumipilit o legalistic sistema, ito ay maaring patunayan na maging isang masaya piano. 
Gayunman, ang isa ay maaaring hindi validly claim na tithing ay tinuturuan sa Bagong Tipan. Ito 
ay kinikilala bilang tamang para sa Jewish pagtalima (Matt. 23:23; Lucas 11:42), ngunit ito ay 
hindi ipataw sa mga Kristiyano. Sa katunayan, ito ngayon ay imposible para sa mga Hudyo o 
Kristiyano sa ikasampung bahagi sa Lumang Tipan kahulugan. Tithing ngayon lamang mahina 
resembles ng sinaunang ritwal na pagsasanay-aari ng sakripisiyo sa sistema ng mga Judio. Paul 
Stagg ay summed ito: "Habang ang marami ay maaaring sinabi adopting ang ikasampung bahagi 
para sa mga kusang-loob bilang isang pamantayan para sa isa ay nagbibigay ng walang rigidly 
maringal ito sa iba bilang isang Kristiyano kinakailangan, ito ay malinaw sa adopting tulad ng 
isang pagsasanay na ang isa ay hindi nagdadala sa Lumang Tipan pagsasanay. Sa karamihan ng 
isa ay paggawa ng isang bagay lamang malayo analogous sa tithing pagsasanay ng Lumang 
Tipan, na kung saan ay isang buwis na sumusuporta sa Templo at ang makapari system, 
panlipunan at relihiyosong sistema na wala na. 

Tithes ay sapilitan sa Hudaismo bilang isang buwis hanggang sa pagkawasak ng Templo sa 70 
AD, ngunit sila ay hindi kaya umiiral sa mga Kristiyano. "Ito ay hindi sa kasiraan ng tithing, 
ngunit ito ay upang linawin ang kanyang relasyon sa Bagong Tipan. Ito ay upang tanggihan na 
ang Bagong Tipan ay sumusuporta sa coerciveness, legalism, tubo motibo, at ang bargaining na 
kaya madalas na makilala ang tithing apila ngayon. Bilang isang kusang-loob na sistema, tithing 
ay nag-aalok ng marami; ngunit ito ay dapat maging ligtas sa pamamagitan ng grasya kung ito 
ay upang maging Kristiyano. Upang manawagan na 'gumagawa' ay lamang sa magpatibay ng 
praktiko pagsusulit ng mundo. Karamihan 'gumagana' na ito ay hindi Kristiyano. Tithing, kung 
ito ay upang maging kawili-wili sa Bagong Tipan teolohiya, ay dapat na mga ugat sa grasya at 
pag-ibig ng Diyos. " 

III. Ano ang Maaari Maging Tapos? 

Ang listahan sa itaas ay maaaring pumunta sa at sa. Obviously, ito ay kailangang nakasaad na 
ang mga personalidad na kadahilanan ay karaniwang makakaapekto lamang sa paligid na lugar. 
Ito ay makakatulong para sa bawat isa sa amin na-aralan kung ano ang aming paniniwala na ang 
mga hindi na mababawasan minimums ng Kristiyanong pananampalataya. Ano ang mga 
pangunahing pillars ng iglesia sa lahat ng edad at anumang kultura? Ito ay hindi isang madaling tanong, ngunit tingin ko ito ay kinakailangan ng isa. Kami ay dapat na ang mga mahahalagang 
kaibuturan ng kasaysayan ng Kristiyanismo, ngunit-usapan sa pag-ibig ating kultura at mga 
indibidwal na mga pagkakaiba sa mga lugar na hindi mahalaga (cf. ROM. 14:1-15:13; ko 
Corinthians 8-10). Ang mas Naiintindihan ko ang aking sarili at ang Bibliya, ang mga mas maliit 
na aking hindi na mababawasan core ay naging. Una sa lahat, para sa akin, ito ay ang mga tao at 
mga gawain ng may tatlong Diyos at kung paano dumating ang isa sa mga relasyon sa Kanya. 
Lahat ng iba pa ay nagiging mas kaunti ang mahalaga sa ilaw ng mga pangunahing isyu. Ganap 
na gulang ay malamang na gumawa ng mas mababa sa amin ukol sa doktrina at judgmental! 

Lahat sa atin ay may presuppositions, ngunit ang ilan sa atin ay may kailanman natukoy, 
analyzed o nakategorya kanila. Gayunman, kami ay dapat na kilalanin ang kanilang presence. 
Namin ang lahat ng salamin sa mata o magsuot ng mga filter ng isang uri o iba. Ang mga libro na 
ito ay nakatulong sa akin na iba-iba sa pagitan ng walang hanggan at cultural aspeto naitala sa 
Banal na Kasulatan ay Gordon Fee at Doug Stuart, Paano Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng Its 
Worth, lalo na chapters 4 at 5. Ang Bibliya talaan ng ilang mga bagay-bagay na ito ay hindi 
tagataguyod! 

IV. ANG RESPONSIBILIDAD NG INTERPRETER 

Sa ilaw ng mga diskusyon sa itaas, ano ang ating responsibilidad bilang isang interpreter? Ito ay 
ang mga sumusunod. 

1. Mga Kristiyano ay mga personal na responsable sa kahulugan sa Bibliya para sa kanilang 
sarili. Ito ay madalas na tinatawag na ang mga pari ng mga naniniwala (kaluluwa kagalingan). 
Ang parirala ay hindi kailanman lumalabas sa ang Bibliya sa isahan, ngunit laging maramihan (cf. 
Exod. 19:5; ko Alagang Hayop. 2:5,9; Rev. 1:6). Interpretation ay isang komunidad ng 
pananampalataya ng gawain. Mag-ingat ng isang higit diin sa kanluranin kanya. Kami maglakas- 
loob na hindi na ito itapon sa ibang bansa responsibilidad sa ibang tao (I cor. 12:7). 

2. Ang Bibliya ay isang libro na demands interpretasyon (ibig sabihin, Matt. 5:29-30). Ito ay hindi 
maaaring basahin bilang kung ito ay ang mga pahayagan ng umaga. Nito sa katotohanan ay 
kasaysayan nakakondisyon, tulad namin. Kami ay dapat na tulay ang puwang sa pagitan ng 
"pagkatapos ay ang" at "sa ngayon." 

3. Kahit na matapos kami ay tapos na ang pinakamahusay na namin ang aming mga 
pagpapakahulugan ay maaari pa rin maaaring magkamali sa ilang mga lawak. Kami ay dapat na 
lakad sa mga ilaw na namin. Kami ay dapat na pagmamahal at paggalang ng iba pang mga 
believers na magkaroon ng iba't-ibang-unawa (ibig sabihin, ROM. 14:1-15:13; ko Corinthians 8 - 
10). 

4. "Practice makes perfect." Ito ay totoo sa lugar ng interpretasyon. Panalangin at pagsasanay 
ay mapabuti ang mga kakayahan na kahulugan. 

5. Aaral ukol sa diyos ay hindi maaaring sabihin sa bawat isa kung ano mismo ang ibig sabihin ng 
teksto, ngunit ito ay nagpapakita kung ano ito ay hindi ibig sabihin! ANG CONTEXTUAL PARAAN NG BIBLICAL 

INTERPRETATION 

I. ANG KASAYSAYAN AT PAG - UN LAD 

A. Jewish Interpretation Ang pinaka-pare-pareho ang paggamit ng paraan ng pag-aaral sa 
Bibliya na kilala bilang Historical-pambalarila-leksiko Paraan (sa aklat na ito na tinatawag na ang 
contextual / tekstuwal method) ay nagsimula sa Antioch, Syria, sa ikatlong siglo AD sa reaksyon 
sa Allegorical Paraan, na binuo ng ilang daang taon na mas maaga sa Alexandria, Ehipto. Ang 
Alexandrian Method ay isang adaptation ng ang paraan ng Philo, isang Jewish interpreter na 
nanirahan mula sa 20 BC sa AD 55. Philo din nanirahan sa Alexandria. Siya, na ang isang Hudyo 
ng Diaspora, ay hindi lubhang makapangyarihan sa pagitan ng mga rabbis, ngunit nagkaroon ng 
magandang epekto sa mga Hellenistic intellectuals ng Alexandria, na kung saan ay ang mga 
upuan ng mga pag-aaral sa araw na iyon. Philo sumang-ayon sa rabbis na ang Lumang Tipan ay 
ibinigay ng Diyos. Siya believed Diyos natatanging pumigil sa pamamagitan ng Banal na 
Kasulatan Hebreo at Griyego ang mga philosophers, lalo na Plato. Samakatuwid, ang bawat 
aspeto ng teksto ay may kahulugan na-bawat pangungusap, sugnay, salita, sulat, at kahit ang 
Pinakamaliit na pagpaganda o katangi-tanging ugali ng mga text. 

Ang rabbis' interpretasyon ay sa pamamagitan ng isang pagtutok sa "paano", lalo na sa mga 
nauukol sa Batas ng mga akda ng mga batas. Philo, bagama't ang ilan sa mga gumagamit ng 
parehong idiosyncrasies ng balarila at pagbabaybay, natagpuan ang nakatagong kahulugan sa 
text na ito na may kaugnayan sa Platonism. Ang rabbis ay interesado sa mga nag-aaplay ang 
mosaik Law sa araw-araw na buhay, habang Philo gustong reinterrpet ang kasaysayan ng Israel 
sa dahilan ng kanyang mababaw mundo view. Para gawin ito upang siya ay ganap na tanggalin 
ang mula sa Lumang Tipan ang naitalang konteksto. "Sa kanyang isip ang marami sa mga 
pananaw ng Hudaismo, naiintindihan ng maayos, hindi nag-iiba mula sa ang pinakamataas na 
pananaw ng mga Griyego pilosopiya. Ang Diyos ay nagpapakita sa kanyang sarili ang pinili ng 
mga tao ng Israel ngunit Siya nagsiwalat ng kanyang sarili sa walang radically iba't-ibang mga 
paraan mula sa mga paraan na kung saan Siya ay nagpapakita sa kanyang sarili ang Griyego 
"(Grant at Tracy 1984, 53-54). 

Kanyang mga pangunahing diskarte ay allegorize ang text kung: 

1. ang teksto ng rayos ng gulong na kung saan seemed na hindi karapat-dapat ng Diyos 
(physicalness ng Diyos) 

2. ang teksto na naglalaman ng anumang mga perceived inconsistencies 

3. ang teksto na naglalaman ng anumang mga perceived naitalang problema 4. ang text ay maaaring iniangkop (allegorized) sa kanyang pilosopiko mundo tingnan (Grant at 
Tracy 1984, 53) 

B. ANG ALEXANDRIAN SCHOOL 

Ang mga pangunahing kaalaman ng Philo's diskarte sa interpretasyon ay patuloy sa mga 
Kristiyano School of Interpretation, na binuo sa loob na parehong lungsod. Isa sa mga unang 
lider ay mainam ng Alexandria (AD 150-215). Siya believed na ang Biblia na naglalaman ng iba't 
ibang mga antas ng kahulugan upang gawin ang mga Kasulatan na may kaugnayan sa iba't ibang 
mga uri ng mga tao, kultura, at mga panahon ng oras. Ang mga antas ay 

1. ang kasaysayan ng, literal na kahulugan 

2. ang dogmatiko bait 

3. ang prophetic o typological bait 

4. ang pilosopiko kahulugan 

5. ang mystical o allegorical kahulugan (Grant at Tracy 1984, 55-56) 

Ang mga pangunahing diskarte ay patuloy sa pamamagitan ng Origen (AD 185-254), na 
malamang ay ang pinakamalaking isip ng mga sinaunang iglesia (Silva 1987, 36-37). Siya ay ang 
unang tekstuwal manunuri, tagapagtanggol, komentarista, at sistematikong teologo. Ang isang 
magandang halimbawa ng kanyang mga diskarte ay maaaring matagpuan sa kanyang 
interpretasyon ng Pro. 22:20-21. Siya isinasama ito sa akoThess. 5:23. Sa ganitong paraan ang 
bawat daan sa Biblia ay may tatlong antas ng interpretasyon. 

1. ng isang "katawan" o literal na kahulugan 

2. ng isang "soulish" o moral-unawa 

3. ng isang "espirituwal o allegorical / mystical" kahulugan (Grant at Tracy 1984, 59) 
Ang-aaral ukol sa diyos ng Alexandria gaganapin makapangyari karamihan ng Simbahan sa lugar 
ng interpretasyon hanggang sa panahon ng Protestante reporma. Ito ay maaaring characterized 
sa kanyang binuo sa pamamagitan ng form na Augustine (AD 354-430) sa kanyang apat na mga 
antas ng interpretasyon. 

1. ang mga literal na-nagtuturo sa kasaysayan ng mga kaganapan 

2. ang allegorical-nagtuturo kung ano ang dapat mong naniniwala 

3. ang moral-nagtuturo kung ano ang dapat mong gawin 

4. ang mystical-nagtuturo kung ano ang dapat mong pag-asa 

Para sa iglesia bilang isang kabuuan, ang mga di-literal (# 2,3,4) na naglalaman ng mga purista 
espirituwal na pananaw. Subalit, ang mga pang-aabuso ng mga di-makasaysayang, di- 
pambalarila paraan ang humantong sa pagbabalangkas ng ibang paaralan ng interpretasyon. 
Ang Historical-pambalarila tekstuwal-pokus na paaralan ng Antioch ng Syria (ikatlong siglo) 
akusado ang allegorist ng 

1. import ng kahulugan sa text 

2. pagpwersa isang nakatagong kahulugan sa bawat text 

3. patong-alam imahinatibo at mula sa imahinasyon interpretasyon 4. hindi na nagbibigay-daan sa mga salita at pangungusap upang madala ang kanilang halata, 
normal na kahulugan (ginoon 1980, 107) 

5. na nagpapahintulot sa tao sariling isip na dominahin ang payak na mensahe ng orihinal na 
may-akda 

Allegory, kapag tapos na sa pamamagitan ng isang bihasa, relihiyoso interpreter, ay maaaring 
magkaroon ng mahusay na halaga. Ito ay malinaw na si Hesus (Matt. 13:18-23) at Paul (I cor. 
9:9-10; 10:1-4; Gal. 4:21-31) parehong set ng Bibliya alinsunuran para sa diskarte. Subalit, kapag 
ginamit bilang isang kasangkapan upang patunayan ng isang alagang hayop teolohiko doktrina o 
upang ipagtanggol ang isang hindi naaangkop na aksyon, ito ay nagiging isang magaling na 
hadlang. Ang mga pangunahing problema ay na walang ibig sabihin nito ay upang patibayan ang 
kahulugan ng teksto mula sa kanyang sarili (Silva 1987, 74). Ang sinfulness ng sangkatauhan ay 
yari sa paraan na ito (at lahat ng mga paraan upang ang ilang mga lawak) sa isang ay 
nangangahulugan na patunayan ang halos anumang bagay at pagkatapos ay sa mga tawag na 
ito Bibliya. 

"May ay palaging ang panganib ng eisegesis, pagbabasa sa Bibliya ang mga ideya na aming 
natanggap mula sa sa ibang lugar at pagkatapos ay tumatanggap ng mga ito ang bawat isa ay 
may kapangyarihan na kung saan kami ay dumating sa palibutan ang libro "(World Konseho ng 
Simbahan panayam sa Biblical Authority para Ngayon, Oxford, 1949)." Origen, at marami pang 
iba ang kasama sa kanya, may seized ang okasyon torturing ng Banal na Kasulatan, sa lahat ng 
posibleng paraan, ang layo mula sa tunay na kahulugan. Sila concluded na ang literal na 
kahulugan ay masyadong mean at mahihirap, at na, sa ilalim ng mga panlabas na likod ng sulat, 
may lurks mas malalim mysteries, na kung saan ay hindi maaaring nakuha ngunit sa 
pamamagitan ng beating out allegories. At ito na sila ay nagkaroon ng hindi nahihirapan sa 
accomplishing; para sa mga haka-haka na kung saan lumitaw na maging mapanlikha palagi na 
ginustong, at laging magiging mga ginustong, sa mundo na puro doktrina. . . may approbation 
ang walang sistema unti-unti attained tulad na isang taas, na siya na handled Banal na 
Kasulatan para sa kanyang sariling dibersiyon hindi lamang ay suffered to pass walang parusa, 
pero kahit attained ang pinakamataas na applause. Para sa maraming siglo walang tao ay 
itinuturing na mahusay, na hindi nagkaroon ng mga kasanayan at takot na kailangan para sa 
pagbabago ng sa isang iba't ibang mga babae hugis ng sagradong salita ng Diyos. Ito ay tiyak a 
pagkakagawa ng Satanas sa parupukin ang kapangyarihan ng Banal na Kasulatan, at upang 
kunin ang layo mula sa pagbabasa ng mga ito ang tunay kalamangan. Diyos ang bumisita sa 
pahinang ito sa pamamagitan ng isang kapusungan lamang paghuhusga, kapag siya ang 
suffered purong kahulugan ng Banal na Kasulatan upang maging buried sa ilalim ng maling 
pagpapakahulugan. Banal na Kasulatan, sila say, ay mataba, at ang gumagawa ng iba-ibang 
kahulugan. Ako kilalanin na ang Banal na Kasulatan ay isang pinaka-mayaman at walang 
fountain ng lahat ng mga kaalaman; ngunit ako tanggihan na ang kanyang pagkamayabong 
binubuo ng iba't-ibang kahulugan na anumang mga tao, sa kanyang kasiyahan, ay maaaring 
magtalaga ng. Ipagbigay-alam sa amin at pagkatapos, na ang tunay na kahulugan ng Banal na 
Kasulatan ay likas at malinaw na kahulugan; at ipaalam sa amin yakap at papayag na sumunod 
sa resolutely ito. Ipaalam kami hindi lamang bilang kapabayaan duda, ngunit matapang magtabi 
bilang nakamamatay corruptions, ang mga nagkunwari expositions, na humahantong sa amin 
ang layo mula sa likas na ibig sabihin ay "(Juan Newport disertasyon, nd, 16-17). C. ANG ANTIOCHIAN SCHOOL 

Ito ay malinaw na ang mga Alexandrian paaralan ay bukas para sa justifiably ang singil nito na 
ang pagpapakahulugan relied more sa kabihasnan ng interpreter kaysa sa mga layunin ng 
inspirasyon ang mga orihinal na may-akda. Ang isa ay, at maaaring, magpahayag ng anumang 
interpretasyon at "patunayan" ito mula sa Bibliya sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong 
paraan. Ang Antiochian paraan ay nakatutok sa payak, malinaw na ibig sabihin ng teksto ng 
Banal na Kasulatan (Cole 1964, 87). Kanyang mga pangunahing pokus ay-unawa ng mga 
mensahe ng orihinal na may-akda. Ito ay kung bakit ito ay tumawag sa Historical-pambalarila 
diskarte ng-aaral ukol sa diyos. Antioch insisted sa parehong isang makasaysayang konteksto at 
ang normal na paggamit ng mga tao na wika. Ito ay hindi puksain ang mga numero ng 
pagsasalita, panghuhula, o simbolo, ngunit sapilitang sa kanila na ma-link sa mga layunin, 
kasaysayan ng setting, at estilo ng orihinal na may-akda, kasama ang mga orihinal na may-akda 
ng pagpili ng genre. 

"Ang mga paaralan ng Antioch insisted sa kasaysayan ng katotohanan ng Bibliya paghahayag. 
Sila ay ayaw sa mawala ito sa isang mundo ng mga simbolo at Shadow. Sila ay higit pa kaysa sa 
Aristoteliko Platonist "(Grant at Tracy 1984, 66). Ang ilan sa unang bahagi ng mga pinuno ng 
paaralan ng interpretasyon ay: Lucian, Diodorus ng Tarsus, Theodore ng Mopsuestia, at John 
Chrysostom. Ang paaralan ay naging kasangkot sa isang overemphasis sa sangkatauhan ni 
Hesus. Ito ay may label na ang Nestorian hidwang (si Hesus ay may dalawang natures, isang 
banal na tao at ang isa) at ito ay isang maling (cf. I Juan 4:1-3). Sa dahilang ito ang paaralan 
nawala ang kanyang impluwensiya at marami ng kanyang mga tagasunod. Nito sa punong- 
himpilan ng inilipat mula sa Syria sa Persiya upang maging sa kabila ng disiplina ng Iglesia 
Romano. 

D. ANG ANTIOCHIAN PAARALAN NG BASIC TENETS 

Kahit na ang basic tenets ng Antiochian School ay patuloy na sa ilang mga lugar, ito sumambulat 
tumubo muli sa buong bloom sa Martin Luther at John Calvin, tulad ng ito ay sa hinog na dati sa 
Nicholas ng lira. Ito ay karaniwang ito kasaysayan at textually-pokus na diskarte sa-aaral ukol sa 
diyos na ito ay aklat-aralin sa pagtatangka upang ipakilala. Kasama ang mga dagdag na diin sa 
mga application, kung saan ay ang isa sa mga lakas ng Origen, ang Antiochian diskarte malinaw 
na sikat sa pagitan ng pag-intindi ng teksto at mga application (Silva 1987, 101). Dahil ang aklat 
na ito ay una para sa mga di-theologically batak believers, ang pamamaraan ay focus sa paligid 
ng mga teksto ng Banal na Kasulatan sa pagsalin sa halip na sa orihinal na wika. Tumutulong sa 
pag-aaral ay nagpasimula at inirerekomenda, ngunit ang ibig sabihin ng malinaw ang mga 
orihinal na may-akda ay maaaring, sa karamihan ng mga kaso, maging ascertained nang 
malawak sa labas ng tulong. Ang gawain ng mga relihiyoso, masipag iskolar ay makakatulong sa 
amin sa mga lugar ng background materyal, mahirap passages, at nakikita ang big picture, 
ngunit unang kami ay dapat na laban sa mga payak na kahulugan ng Kasulatan ang ating sarili. Ito ay ang aming mga pribilehiyo, ang aming responsibilidad, at ang aming proteksyon. Ang 
Bibliya, ang Espiritu, at ikaw ay priority! Pananaw sa kung paano mag-aralan ang wika ng tao sa 
isang nontechnical antas, na kasama ng kapangyarihan ng pagtira Banal na Espiritu, ay ang mga 
kambal pillars ng contextual / tekstuwal diskarte. Ang iyong kakayahan na maging tila malaya 
na kahulugan sa Bibliya para sa iyong sarili ay ang mga pangunahing layunin ng mga aklat-aralin 
na ito. James W. nuno sa kanyang Banal na Kasulatan ng libro Twisting gumagawa dalawang 
magandang puntos. 

"Ang liwanag lumapit sa isipan ng Diyos ang mga tao-hindi lamang sa mga piling tao spiritually. 
Walang gurong hindu klase sa Bibliya Kristiyanismo, walang illuminati, walang mga tao sa 
pamamagitan ng kung sino ang lahat ng tamang interpretasyon ay dapat lumapit. At, kaya, 
habang ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng espesyal na regalo ng karunungan, kaalaman, at 
espirituwal na pagkaalam, Siya ay hindi magtalaga ng mga likas na matalino mga Kristiyano na 
ang tanging authoritative interprete ng Kanyang Salita. Ito ay hanggang sa ang bawat isa sa 
Kanyang mga tao upang malaman, sa hukom at upang makilala sa pamamagitan ng reference sa 
Bibliya na kung saan ay bilang ng mga kapangyarihan sa kahit kanino ang Diyos ay nagbigay sa 
mga espesyal na kakayahan." 

"Upang lagumin, sa palagay ko ang paggawa sa buong buong libro na ang Biblia ay tunay na 
paghahayag ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan, na ito ay ang aming panghuli ng kapangyarihan 
sa lahat ng bagay na tungkol sa kung saan ito ang nagsasalita, na ito ay hindi isang buong 
misteryo ngunit maaaring maging sapat nauunawaan ng karaniwang mga tao sa bawat kultura 
"(pp. 17-18). 

Maglakas-loob namin na hindi naively tiwala ng anumang iba pang tao o taguri sa 
interpretasyon ng mga Banal na Kasulatan, na kung saan hindi lamang nakakaapekto sa buhay, 
kundi pati na rin ang buhay na dumating. Ang pangalawang layunin ng mga aklat-aralin na ito ay 
gaining ng kakayahan na suriin ang pagpapakahulugan ng iba. Ang aklat-aralin mga hinahangad 
na magbigay ng mga indibidwal na naniniwala na may isang paraan para sa mga personal na 
pag-aaral sa Bibliya at ng kalasag laban sa mga interpretasyon ng iba. Scholarly tumutulong ay 
inirerekomenda, ngunit ay hindi dapat na tinatanggap nang walang tamang analysis at 
tekstuwal babasahin. II. NAGPAPALIWANAG TANONG 

Aming diskusyon ng isang kasaysayan ng impormasyon at textually-pokus na pamamaraan ay 
umikot sa paligid ng pitong interpretive katanungan na kung saan ang isa ay dapat magtanong 
sa pag-aaral ng lahat ng banal na kasulatan konteksto. 

1. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda say? (tekstuwal pagpula) 

2. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda mean? (pag-intindi ng teksto) 

3. Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda sabihin sa ibang lugar sa parehong paksa? (kahilera 
passages) 

4. Ano ang ginagawa ng ibang mga may-akda ng Bibliya sabihin sa parehong paksa? (kahilera 
passages) 

5. Paano nakarating ang mga orihinal na hearers maunawaan ang mga mensahe at tumugon sa 
mga ito? (kasaysayan ng aplikasyon) 

6. Paano ito katotohanan mag-aplay para sa aking araw? (modernong aplikasyon) 

7. Paano ito katotohanan mag-aplay para sa aking buhay? (personal na application) 
A. Ang Unang Interpretive Question 

1. Ang kailangan mo na basahin ang Hebreo at Griyego-kahulugan sa Banal na Kasulatan. Ang 
unang hakbang ay bangon ang orihinal na teksto. Dito namin dumating harapan sa mga paksa 
ng mga orihinal na mga wika ng mga sinaunang Hebrew, Arameik, at Koine Greek. Kailangang 
malaman ng isa mga wika na ito, at lahat ng kanilang mga tekstuwal variants, bago ang isa ay 
maaaring sapat kahulugan Banal na Kasulatan? Hayaan ninyo akong ibahagi ang aking 
presuppositions tungkol sa Bibliya muli. 

A. Ng Diyos lahat ng tao ay nais na malaman Kanya (ang tunay layunin ng paglikha, Gen. 1:26- 
27). 

B. Siya ay nagbigay sa amin ng isang nakasulat na rekord ng Kanyang kalikasan, layunin, at mga 
kilos. 

C. Siya ay ipinadala sa amin ng paghahayag ng Kanyang kataas-taasan, ang Kanyang Anak, si 
Hesus ng Nazareth. Ang Bagong Tipan ay naglalaman ng Kanyang buhay at teachings pati na rin 
ang kanilang pagpapakahulugan. 

D. Ang Diyos ang nagsasalita sa mga karaniwang tao. Siya Gusto lahat ng mga tao na ma-save 
(Ezek. 18:23,32; Juan 3:16; ko Tim. 2:4; II Alagang Hayop. 3:9). 

E. Ginagamit ng karamihan ng mundo ay hindi alam ng Diyos maliban sa paghahayag ng 
pagsasalin (Sterrett 1973, 28). 

F. Kami ay hindi dapat makita ang mga iskolar na impalible interprete. Kahit na iskolar ay dapat 
umaasa sa iba pang mga iskolar. Kahit na iskolar sa loob ng parehas na patlang ay hindi palaging 
sumasang-ayon (Triana 1985, 9). 

G. Iskolar ay makakatulong sa amin. Kristiyano iskolar ay regalo ng Diyos na ibinigay sa iglesia (I 
cor. 12:28; Eph 4:11). Ngunit, kahit na walang tulong ng kanilang mga believers mong malaman 
ang plain, simpleng mga katotohanan ng Kasulatan. Sila ay hindi kumpleto o lubos na kaalaman. 
Sila ay hindi mo makita ang yaman ng mga detalye ng Bibliya na ang isang estudyante ay maaaring maramdaman, ngunit believers mong malaman sapat para sa mga pananampalataya 
at kaugalian. 

2. Paggamit ng mga makabagong mga pagsasalin 

Modern translations ay resulta ng pananaliksik-aral. Sila ay gumagamit ng differing philosophies 
in translation. Ang ilan ay libre sa pagsasalin concepts (paraphrasing) sa halip ng mga salita 
(berbatim) o clauses (dynamic na katumbas). Dahil sa yaman na ito ng pananaliksik at pag- 
sisikap, believers, sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagsasalin, ay may iba't-ibang 
mga teknikal na impormasyon na makukuha sa mga ito, kahit na believers ay hindi maunawaan 
ang mga teknikal na proseso o theories sa likod ng mga ito. Sa pamamagitan ng paghahambing 
ng modernong pagsalin sa mga ito ay may kakayahan upang mas lubos na maunawaan ang 
mensahe ng orihinal na may-akda. Ito ay hindi sinadya upang magpahiwatig na may mga hindi 
dangers. 

"Ang mga taong nagbabasa ng Bibliya lamang sa Ingles ay sa awa ng translator (s), at mga 
tagasalin na may madalas na nagkaroon na gumawa ng mga pagpipilian sa pag-ano sa 
katunayan ang mga orihinal na Hebreo o Griyego talagang inilaan upang sabihin" (Fee at Stuart 
1982, 29). "Ang mga mag-aaral ay maaaring Bibliya pagtagumpayan ito kapansanan (hindi alam 
at ang pagkakaroon ng mga orihinal na gamitin ang mga pagsasalin) sa pamamagitan ng isang 
aralan ang paggamit ng mas mahusay na commentaries. Higit sa lahat, lahat ay dapat malaman 
ang dangers. Ang mga mag-aaral ay dapat na ihambing ang pagsasalin bilang siya ang pag-aaral 
ang mga daan, at dapat na kumuha ng wala sa mga ito para sa granted "(Osborne at Woodward 
1979, 53). Ako umasa ka may been hinihikayat sa itaas sa pamamagitan ng diskusyon tungkol sa 
adequacy ng pagsalin sa Ingles. Gusto iminumungkahi na para sa mga layunin ng Biblia na pag- 
aaral na gumamit ka ng hindi bababa sa dalawang magkaibang mga pagsasalin na nag-iiba-iba 
sa pagsasalin teorya. Una sa lahat ikaw ay nais mong gamitin ang isa na ay napaka-literal (ibig 
sabihin, para sa mga salita na salita) at ihambing ito sa isang pansalitain translation (dynamic na 
katumbas). Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga dalawang uri ng mga pagsasalin, 
karamihan ng mga problema sa mga salita na ibig sabihin, sa pangungusap na istraktura, at 
tekstuwal variants maging malinaw. Kapag malaking pagkakaiba nangyari, sumangguni sa 
teknikal na commentaries at mga research tools. 

3. Hebrew at Greek manuskrito variants 

Isa pang mahirap na problema na dealt sa sa lugar ng "kung ano did ang mga orihinal na may- 
akda say?" Pag-aalala tungkol sa orihinal na manuscripts. Hindi namin ay may anumang ng 
orihinal na mga sulatin ng may-akda ng Bibliya (autographs). Bilang isang bagay ng 
katotohanan, kami ay tinanggal na sa pamamagitan ng daan-daang taon mula sa mga orihinal 
(autographs). Hanggang sa ang pagkatuklas ng Dead Sea Scrolls sa 1947, ang aming mga 
pinakalumang Lumang Tipan manuskrito ay mula sa ikasiyam na siglo AD, na tinatawag na ang 
Masoretic Text. Ang Masoretes ay isang grupo ng mga Hudyo iskolar na mailagay ang vowels 
(patinig points) sa isang pigil hininga, Hebrew text. Ang proyektong ito ay hindi natapos 
hanggang sa ikasiyam na siglo AD The Dead Sea Scrolls payagan sa amin upang mapatunayan ito 
Hebrew text back sa BC panahon. Sila ay nakumpirma na ang kawastuhan ng aming Lumang 
Tipan base sa MT. Ito ay nagbibigay-daan sa iskolar na ihambing Hebrew manuscripts sa kanilang Griyego pagsalin: ang Septuagint, at mga Aquila, Symmachus, at Theodotian. Ang 
punto ng lahat ng ito ay na may maraming mga pagkakaiba sa pagitan ng lahat ng mga kopya. 
Ang Bagong Tipan ay kasangkot sa parehong nahihirapan. Hindi namin ay may mga sulatin ng 
mga apostoles, sa katotohanan, ang aming mga kopya ay ilang daang taon na tinanggal mula sa 
mga ito. Ang pinakalumang manuscripts magagamit ng Griyego ng Bagong Tipan ay mga 
fragments ng tiyak na mga libro na isinulat sa papyri. Ang mga ito mula sa petsa ng ikalawang at 
ikatlong siglo AD at none ay may kumpletong Bagong Tipan. Ang susunod na grupo ng mga 
pinakalumang Greek manuscripts ay mula sa ika-apat na siglo sa pamamagitan ng anim. Sila ay 
nakasulat sa lahat ng kapital na titik na walang mga bantas o talata divisions. Matapos na ito ay 
mula sa libo-libong mga manuscripts mamaya siglo, karamihan ng mga 12-16 (na nakasulat sa 
maliit na mga titik). Wala sa mga ito ang lubos na sumasang-ayon. Gayunman, ito ay kailangang 
Matindi emphasized na wala ng variants makaka-apekto sa mga pangunahing Christian 
doctrines (Bruce 1969, 19-20). Ito ay kung saan ang science ng tekstuwal pintas lumapit 
papunta sa pinangyarihan. Iskolar sa lugar na ito ay may analyzed at iba't-ibang uri-uri ang mga 
teksto sa "pamilya," kung saan ay characterized sa pamamagitan ng ilang mga karaniwang 
pagkakamali o pandagdag. Kung iyong nais karagdagang impormasyon tungkol sa paksa na ito 
basahin 

a. Ang mga libro at ang Parchments sa pamamagitan ng FF Bruce 

b. "Texts at Manuscripts ng Lumang Tipan," Zondervan ang kuwentong Encyclopedia ng Bibliya, 
Vol. 5, pp. 683ff 

c. "Texts Manuscripts at sa Bagong Tipan," Zondervan ang kuwentong Encyclopedia ng Bibliya, 
Vol. 5, pp. 697ff 

d. Panimula sa Bagong Tipan tekstuwal pagpintas ng JH Greenlee 

Ang problema ng tekstuwal pintas na ito ay hindi lutasin, ngunit ang mga trabaho kaya malayo 
ay tiyak na makakatulong sa malinaw na marami ng kaguluhan sa lugar na ito. 

"Bihirang ay isa ulitin ang labors ng tekstuwal critics, maliban kung ang isang kahaliling 
pagbabasa ay binanggit bilang isang talababa sa salin gamitin" (Liefeld 1984, 41). Ako ay may 
natagpuan na ang mga manuskrito problema ay maaaring raka nahanap sa pamamagitan ng 
pagpansin sa mga nasa gilid tala sa aming modernong Ingles Study Bibles. Ang Binago Standard 
Version at Ingles Ang Bagong Biblia ay nagbibigay ng maraming mga kagiliw-giliw na alternatibo 
pagsasalin. Lahat ng modernong pagsalin magbigay ng alternatibong readings sa ilang mga 
lawak. Ng ibang mga mapagkukunan sa puntong ito ay ang bagong Twenty-Six Translations ng 
Bibliya-edit sa pamamagitan ng Curtis Vaughn, inilathala ng AMG Publishers. Ang dami ng 
tatlong set na nagbibigay ng King James Version sa bold print at tatlo sa limang mga 
alternatibong mga pagsasalin mula sa isang pool ng dalawampu't-anim na pagsasalin. Ang tool 
na ito mabilis na nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba ng tekstuwal. Mga kaibhan na ito ay 
maaring sapat explored sa commentaries at iba pang mga research tools. 

4. Ang limitasyon ng tao wika pa rin sa iba pang kadahilanan na kasangkot sa tanong na, "kung 
ano did ang mga orihinal na may-akda say?" Nagsasangkot sa ambiguities ng mga tao na wika. 
Kapag tao na wika, na kung saan ay karaniwang isang set ng analogous relasyon sa pagitan ng 
mga salita at konsepto, ay sapilitang upang ilarawan ang Diyos at espirituwal na mga bagay- bagay, mga pangunahing problema arise. Ang aming finitude, ang aming sinfulness, ang aming 
corporality, at ang aming karanasan ng oras (nakaraan, kasalukuyan, hinaharap) makakaapekto 
sa lahat ng aming mga wika bilang aming pagtatangka upang ilarawan ang mga sobrenatural. 
Kami ay sapilitang upang ipahayag ang mga ito sa konsepto ng tao kategorya (Ferguson 1937, 
100). Isang uri ng mga ito metaporiko kategorya ay anthropomorphisms (lalaki-form). Ang mga 
kategorya ay isang dahilan kung bakit ang rabbis, Philo at Origen (Silva 1987, 61), nagsimula na 
gamitin ang allegory. Sa katotohanan, ang aming mga paglalarawan at pang-unawa ng Diyos at 
ang higit sa karaniwan ay analogous lamang (ibig sabihin, ayaw, pagkakatulad, at metapora). Ito 
ay hindi kumpleto o ganap. Ito ay presuppositional, ngunit sa pamamagitan ng 
pananampalataya Kristiyano ay naniniwala na ito ay sapat na. 

Ang problemang ito ng mga tao na wika ay mas kumplikado kapag ilagay sa isang nakasulat na 
form. Kaya madalas ang mga pagbabago ng tono ng boses o ilang katawan pagkumpas 
tumutulong sa atin na maunawaan ang mga subtleties ng mga tao sa komunikasyon, ngunit ang 
mga ito ay hindi matatagpuan sa isang nakasulat na teksto. Ngunit, kahit na may mga malinaw 
na limitasyon, kami ay pa rin magagawang, para sa karamihan ng bahagi, upang maunawaan 
ang bawat isa. Ang aming pag-aaral ng Biblia na ito ay limitado lamang sa pamamagitan ng mga 
ambiguities, pati na rin ang karagdagang problema sa pagsasalin ng tatlong mga hiwalay na mga 
wika (Hebreo, Arameik, at Koine Greek). Kami ay hindi maaaring ma-alam para sa mga tiyak na 
ang kumpletong kahulugan ng bawat daanan. Ang isang magandang libra sa lugar na ito ay 
Salita ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Wika Eugene Nida. Sa tulong ng Banal na Espiritu 
namin ay magagawang maintindihan ang plain-unawa ng karamihan sa Banal na Kasulatan. 
Siguro ang mga ambiguities ay may mababang-loob sa amin at maging sanhi ng sa amin na 
maging nakasalalay sa Diyos ng habag. 

B. Ang Ikalawang Interpretive Tanong (para sa isang sheet sa exegetical pamamaraan, tingnan 
ang pp. 96 at 97) 

1. Iguhit ang pampanitikan yunit Isang paraan, marahil ang pinakamahusay na paraan, upang 
maunawaan ng isang nakasulat na dokumento ay upang makilala ang mga may-akda ng layunin 
at mga pangunahing divisions (ibig sabihin, pampanitikan yunit) sa kanyang mga pagtatanghal. 
Kami isulat sa isang layunin at mga layunin sa isip. Kaya rin, ay ang mga may-akda ng Bibliya. 
Ang aming kakayahan na makilala ang overarching layunin at sa mga pangunahing divisions ay 
lubhang mapadali ang aming unawa sa mga mas maliit na bahagi (talata at mga salita). Ang susi 
sa ito deduksyon diskarte (Osborne at Woodward 1979, 21) ay outlining (Tenney 1950, 52). 
Bago isa sumusubok sa kahulugan ng isang talata sa loob ng isang Bibliya libra, siya ang 
pangangailangan na malaman ang layunin ng pampanitikan ng mga yunit na ito ay isang bahagi 
sa ilaw ng kalapit passages at ang istruktura ng buong libra. Kilala ko na ang proseso tila 
napakalaki sa una, makasapit ilagay ito sa pagsasanay, ngunit ito ay napakahalaga makasapit 
interpretasyon ay nag-aalala. "Mula sa mga pananaw ng Biblia o sa panitikan, ang 
pinakamadaling error ng pagbabasa ay ang kabiguan upang isaalang-alang ang mga kagyat na 
konteksto ng mga tula o daan sa tanong na" (ginoon 1980, 52). 

"Ang mga prinsipyo ng contextual interpretasyon ay, hindi bababa sa teorya, ang isa sa mga 
ilang universally accepted hermeneutical alituntunin, kahit na pare-pareho ang mga aplikasyon 
ng prinsipyo ay isang notoriously mahirap enterprise" (Silva 1983, 138). "Ang konteksto ay hindi 
lamang makakatulong sa amin na maintindihan ang ibig sabihin-ito halos gumagawa kahulugan" (Silva 1983, 139). "Paano ang mga daanan Tama ang sukat sa loob ng na-kung ano ito 
contributes sa buong daloy ng na libro at kung ano ang istraktura ng mga libro na contributes sa 
mga ito ay bumubuo ng isang-mahalaga sa lahat interes ng pampanitikan context hakbang sa 
pag-intindi ng teksto" (Stuart 1980, 54). Ang gawain ay sa sa isang simpleng paraan. Ang isa ay 
maaaring gawin ng ilang mga hakbang ng interpretasyon sa isang oras. Ito ay malinaw na kung 
ang isang nagnanais na kahulugan ng isang daan sa ilaw ng mga orihinal na layunin ng may- 
akda, ang mga ito kailangan mong basahin at maging pamilyar sa mga may-akda ng buong 
mensahe (sa libro). Bilang isa sa mga nagbabasa ng Bibliya ng libro ng ilang beses upang 
makakuha ng kaalaman sa mga nilalaman nito, siya ay dapat na kumuha ng mga tala ng kanyang 
mga obserbasyon. Sa unang pagbasa hanapin ang pangunahing layunin ng libro at ang kanyang 
genre. Sa ikalawang pagbasa tandaan ang mga malalaking bloke ng mga kaugnay na mga 
materyales, na kung saan namin tawag pampanitikan units. Isang halimbawa mula sa mga libro 
ng Roma nagpapakita pangunahing tema. 

a. Maikling pagpapakilala at tema (1:1-17) 

b. Ang lostness ng lahat ng mga lalaki (1:18-3:21) 

c. Katarungan ay regalo (4:1-5:21) 

d. Katarungan ang nakakaapekto ang aming pamumuhay (6:1-8:39) 

e. Ang mga Hudyo 'relasyon sa katarungan (9:1-11:36) 

f. Praktikal na bahagi ng buhay ang katarungan sa isang pang-araw-araw na batayan (12:1- 
15:37) 

g. Pagbati, farewells, at mga babala (16:1-27) 

"Subukan upang bumuo ng isang outline na genuinely kumakatawan sa pangunahing yunit ng 
impormasyon. Sa ibang salita, ang mga guhit-larawan ay dapat na isang likas na, hindi artipisyal, 
pagtubo ng ang daan. Tandaan na kung saan bahagi ang kasama sa loob ng bawat topic (dami) 
at din ang latang o kahulugan ng mga sangkap (husay). Hayaan ang daan makipag-usap para sa 
kanyang sarili. Kapag nakita mo ang isang bagong paksa, paksa, isyu, konsepto, o ang gusto mo, 
ikaw ay dapat na magsimula ng isang bagong paksa para sa iyong outline. Pagkatapos outlining 
ang major divisions ng trabaho sa mga menor de edad more divisions tulad ng mga 
pangungusap, clauses at parirala. Ang banghay ay dapat na tulad ng mga detalyadong na maaari 
mong gawin ito nang walang tila sapilitang o artipisyal "(Stuart 1980, 32-33). 

Outlining sa talata level (at sa hinaharap) ay isang susi sa nagpapahintulot sa mga orihinal na 
may-akda na magsalita. Ito ay patuloy na sa amin mula sa majoring sa mga menor de edad o 
pagpunta off sa tangents. Tapos na ang iyong outline maaaring ngayon ay inihambing sa isang 
Study Bibliya, tulad ng NIV Study Bibliya o NASB Study Bibliya, ang Bibliya encyclopedia, o isang 
kuro, ngunit lamang pagkatapos ninyong basahin ang mga libro ng ilang mga oras at bumuo ng 
iyong sariling pansamantala outline. "Ito ay ang mahalaga gawain sa pag-intindi ng teksto, at sa 
kabutihang-palad na ito ay isang bagay na maaaring gawin ng mabuti nang walang 
kinakailangang konsultahin ang pagkakaroon ng 'eksperto'" (Fee at Stuart 1980, 24). Kapag ang 
mga malalaking pampanitikan mga bloke ay na-ilang, at pagkatapos ay ang mga mas maliliit na 
yunit ay maaaring kinilala at summarized. Ang mga mas maliit na yunit ng pag-iisip ay maaaring 
ilang talata o kahit isang kabanata o higit pa. Sa karamihan ng pampanitikan genres ang talata 
ay isang susi (Liefeld 1984, 90) sa interpretasyon. Ang isa ay hindi dapat pagtatangka na kahulugan ng hindi bababa sa isang talata. Bilang isang pangungusap forms ang konteksto para 
sa mga salita, talata form na ang konteksto para sa mga pangungusap. Ang pangunahing yunit 
ng mapakay pagsulat ay ang mga talata. Sa mataas na paaralan na kami ay tinuturuan kung 
paano ihiwalay ang paksa sa pangungusap ng isang talata. Parehong prinsipyo na ito ay 
makakatulong sa amin na tremendously interpretasyon sa Bibliya. Ang bawat talata ay isa sa 
mga pangunahing layunin ng mga may-akda ng pangkalahatang mga pagtatanghal ng mga 
katotohanan. Kung kami ay maaaring ibukod ang hangarin na ito at ipahayag sa ilang 
katotohanan nito sa isang simpleng, paturol na pangungusap, maaari naming makumpleto ang 
aming outline ng mga may-akda ng istraktura. Kung ang aming interpretasyon ay dayuhan na 
ang layunin o tulak ng orihinal na may-akda, kami ay abusing ang Bibliya at walang Bibliya ng 
kapangyarihan! "Huwag asahan ang mga kabanata at berso divisions. Sila ay hindi orihinal at 
madalas ay lubos na mali "(Stuart 1980, 23). "Paragraphing mga desisyon tungkol sa kung 
minsan ay subjective, at makikita mo na ang iba't-ibang mga editor ng 'groupings ng nilalaman 
ay hindi palaging sumasang-ayon. Ngunit kung kayo ay magpasiya na simulan ang iyong daan 
kung saan walang mga editor ay sinimulan ng isang talata o sa dulo ng isang talata na kung saan 
ang editor ay hindi natapos ng isang talata, at pagkatapos nito ay ang iyong responsibilidad na 
ipaliwanag ganap para sa iyong mga desisyon "(Stuart 1980, 45). 

2. Tandaan ang mga makasaysayang at cultural setting 

Ang nakaraang diskusyon ng pampanitikan mga yunit ay mahalaga, hindi lamang para sa unang 
tanong, "ano did ang mga orihinal na may-akda say" (tekstuwal pagpula), ngunit din para sa 
pangalawa, "kung ano did ang mga orihinal na may-akda mean?" (pag-intindi ng teksto). Mga 
tanong na ito ay kaugnay na, ngunit naiiba. Ang unang nakatutok sa mga salita ng orihinal na 
may-akda (tekstuwal pamimintas). Ang ikalawang nakatutok sa tatlong napaka makabuluhang 
mga aspeto ng interpretasyon na may kaugnayan sa kahulugan. 

a. ang kasaysayan ng background ng mga may-akda at / o sa mga kaganapan ng libro 

b. ang uri ng pampanitikan form (genre) na kung saan ang mensahe ay ibinigay 

c. ang pangunahing panggramatika at lingguwistika aspeto ng text 

Isa sa mga katangian ng allegory na ito ay ganap na separates ang interpretasyon ng isang text 
mula sa kanyang makasaysayang setting. Ito ay isang pangunahing doktrina ng contextual / 
tekstuwal o Antiochian Paraan na ang isa itatag ang makasaysayang konteksto. Ang prinsipyo ay 
reemphasized ni Martin Luther. Ang diin sa background materyal sa interpretasyon ay may 
dumating na tinatawag, sa isang malawak na kahulugan, "mas mataas na pintas"; samantalang 
ang mga impormasyon tungkol sa mga orihinal na teksto ay may dumating na tinatawag na 
"mas mababa pintas." Sa mas mataas na pagpula ng isa sumusubok sa tumyak mula sa 
parehong mga panloob (ang Bibliya libro mismo) at ang panlabas na (seglar kasaysayan, 
arkeolohiya, etc) ang mga sumusunod na mga item. 

a. impormasyon tungkol sa may-akda 

b. impormasyon tungkol sa petsa ng pagsulat 

c. impormasyon tungkol sa mga tatanggap ng sulat 

d. impormasyon tungkol sa mga pagkakataon ng pagsusulat 

e. impormasyon tungkol sa pagsusulat sa sarili 
(1) paulit-ulit o natatanging terms (2) paulit-ulit o natatanging concepts 

(3) pangunahing daloy ng mensahe 

(4) ang form na kung saan ang mensahe ay lalabas (genre) 

"World tingnan pagkalito. . . ay nangyayari kapag ang isang mambabasa ng Banal na Kasulatan 
hindi-kahulugan sa Bibliya sa loob ng mga intelektwal at cultural framework ng Bibliya mismo, 
ngunit sa halip ay gumagamit ng isang dayuhang frame ng reference. Ang karaniwang paraan 
kung paano ito lilitaw ay para sa mga pahayag ng banal na kasulatan, mga kuwento, mga utos o 
simbolo na ang isang partikular na kahulugan o mga set ng mga kaugnay na kahulugan ng 
Bibliya sa loob ng frame ng reference na lifted out at inilalagay sa loob ng isa pang frame ng 
reference. Ang resulta ay na ang mga orihinal na inilaan kahulugan ay nawala o pangit, at ang 
isang bago at lubos iba't ibang kahulugan ay substituted "(ginoon 1980, 128). 

Ang ganitong uri ng impormasyon ay madalas na (ngunit hindi palagi) helpful sa interpret ang 
pagsusulat. Ang kasaysayan ng aspeto ng interpretasyon, tulad ng outlining, ay maaaring tapos 
na sa ilang mga lawak nang walang tulong ng mga "eksperto." Bilang ka basahin ang Bibliya 
libro, isulat ang kasaysayan ng background ng impormasyon mula sa Bibliya mismo at ito ay 
amaze sa iyo ang halaga ng impormasyon ikaw ay may gleaned. Bilang isang bagay ng 
katotohanan, ang karamihan ng mga impormasyon na ito ay magagamit lamang mula sa Bibliya 
ng libro mismo (karaniwan ay ang mga unang ilang verses). Magkakaroon madalas na maraming 
theories sa ipinapahiwatig sa commentaries kung saan ay talagang presuppositions sa maliit 
Bibliya o kasaysayan ng ebidensiya. Kapag ikaw ay may natipon ang lahat ng mga impormasyon 
na ito ay malinaw na sa iyo mula sa Bibliya ng libro, ito ay panahon na upang mapalawak ang 
iyong pananaw sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa mga sumusunod na mga uri ng 
pananaliksik ay tumutulong sa: 

a. pambungad na libro ay karaniwang nahahati sa hiwalay na mga libro sa Old at New 
Testaments 

b. mga artikulo sa Bibliya encyclopedias, dictionaries, o handbooks, karaniwan ay sa ilalim ng 
pangalan ng Bibliya libro 

c. ang introductions matatagpuan sa commentaries d. ang introductions matatagpuan sa Study 
Bibles 

Ang mga uri ng pananaliksik tools ay sinadya upang bigyan ka ng makasaysayang setting sa 
isang maikling halaga ng pag-aaral oras. Mas madalas ang mga materyales na ito ay relatibong 
maikling namin dahil lang wala kang maraming impormasyon tungkol sa maraming aspeto ng 
sinaunang kasaysayan. Dagdag dito, ang ganitong uri ng materyales ay karaniwang dapat na 
nakasulat sa mga di-teknikal na wika. Muli, ay malinaw na sa iyo, ang aking mga pangunahing 
diskarte sa interpretasyon ay upang makita ang malaking larawan una at pagkatapos ay sa- 
aralan ang mga bahagi sa detalye. 

3. Ang uri ng panitikan (genre) Ang susunod na lugar ng interpretasyon na may kaugnayan sa 
kahulugan ng orihinal na may-akda ay may kaugnayan sa pampanitikan genre. Ito ay isang 
Pranses kataga na nangangahulugan ng isang espesyal na kategorya ng panitikan characterized 
ng style, form, o nilalaman. Ito ay dahil ang mga makabuluhang estilo na piliin ang isa sa 
sumulat nakakaapekto sa kung paano kami ay upang maintindihan ito. Madalas nakakatawa 
pagpapakahulugan ng panghuhula o mga tula ay na-propounded sa kung ano ang isang tawag 
na "ang literal na" paraan ng interpretasyon. Gayunman, ang "literal" na pamamaraan mula sa Antioch ay nangangahulugan na ang aming kahulugan pantao na wika sa kanyang normal na 
kahulugan. Kung ito ay apocalyptic panitikan, ito ay hindi sinadya upang maging interpreted 
literal. Ito ay totoo rin ng mga tula, idioms, at numero ng pagsasalita. 

Ang pangunahing yunit ng pag-iisip, na sa karaniwan ay karaniwang ang mga talata, ay nabago 
sa pamamagitan ng mga kategorya. Ang ilang mga halimbawa ng mga ito ng makabuluhang 
kadahilanan sa pagkilala ng mga capsuled yunit ng pag-iisip para sa mga layunin ng 
interpretasyon sundin. 

a. Para sa mga tula ang pangunahing yunit ay ang stropa o mga taludtod, na kung saan ay 
tinukoy bilang isang serye ng mga linya arranged magkasama bilang isang patterned yunit ng 
(tingnan ang Appendix Six). 

b. Para sa isang salawikain ang pangunahing yunit ay ang central o buod ng tema ng tula sa 
kanyang kamag-anak sa parehong tema na matatagpuan sa loob ng parehas na libro, ang isa 
pang libro sa pamamagitan ng parehas na may-akda, o iba pang kaalaman panitikan. Dito, ang 
pampakay paksa, higit sa ilang salawikain, ay ang susi sa interpretasyon. Hindi lamang 
magkasingkahulugan tema (ang parehong), ngunit din antithetical tema (opposites) o gawa ng 
tao pag-unlad (karagdagang impormasyon) ng parehong tema ay mahalaga sa isang tamang 
interpretasyon ng Hebreo karunungan panitikan (tingnan ang Appendix Pitong). 

c. Para sa paghula ng mga pangunahing yunit ay dapat na ang buong orakulo. Ito ay maaaring 
mag-iba-iba mula sa isang talata, isang kabanata, ilang chapters, sa isang buong libro. Muli, ang 
pangunahing tema at estilo ay ihiwalay ang prophetic yunit ng (tingnan ang Appendices Apat at 
Five). 

d. Para sa Ebanghelyo parallels ang pangunahing yunit ay may kaugnayan sa ang uri ng 
panitikan kasangkot. Karaniwan, ang yunit ay kaugnay sa isang kaganapan, sa isang session ng 
pagtuturo, ang isang paksa, atbp Ito ay magdawit ng isang kaganapan o isang serye ng mga 
pangyayari, parabula o isang serye ng mga parables, isang paghula o isang serye ng mga 
prophecies, ngunit lahat ay nagbibigay-diin sa isang pangunahing tema. Ito ay karaniwang mas 
mahusay na hitsura sa pampanitikan daloy ng bawat Ebanghelyo sa halip ng pagpunta sa 
kahilera passages sa ibang Gospels. 

e. Para sa mga titik at makasaysayang narratives ang pangunahing yunit ay karaniwang ang mga 
talata. Gayunman, ang ilang mga talata na form ay karaniwang mas malaki pampanitikan units. 
Ang mga ito ay dapat na kinilala at characterized bilang isang kabuuan pampanitikan unit bago 
ang mas maliit na bahagi ay maaaring maayos interpreted. Ang ilang mga halimbawa ng mga 
mas malalaking yunit pampanitikan sundin. 

(1) Mateo 5-7 (sermon sa Mount) 

(2) Roma 9-11 (kung ano ang tungkol sa mga hindi naniniwala Israel) 

(3) I Corinthians 12-14 (espirituwal na mga regalo) [o ako Corinthians 11-14 na patnubay para sa 
mga pampublikong pagsamba] 

(4) paghahayag 2-3 (titik sa simbahan) o 4-5 (langit) 

Pagtatasa ng pampanitikan mga uri ay mahalaga sa kani-kanilang mga tamang interpretasyon 
(Fee at Stuart 1982, 105). 

Tulad ng sa outlining, at sa ilang mga lawak, ang kasaysayan ng background, ito ay maaaring 
gawin sa pamamagitan ng average na mambabasa sa tulong ng isang pagsasalin na 
nagpapakilala sa mga tula at talata (Fee at Stuart 1982, 24). Ang dahilan na ang pag-uuri ng 
pampanitikan genre ay kaya mahalaga na bukod sa mga pangkalahatang patnubay para sa mga interpretasyon, may mga espesyal na mga pangangailangan ng bawat uri ng pampanitikan. Ito 
ay lamang lohikal. Kung ang bawat uri ay kumakatawan sa isang tao ng iba't ibang paraan ng 
komunikasyon, at pagkatapos na ito ay malinaw na may mga pangangailangan upang maging 
espesyal na paggamot upang makarating sa may-akda ng layunin. Ito ay tulad condemning 
upang idagdag sa Bibliya ang mga may-akda ng layunin na ito ay upang magpapasama ito. 
4. Espesyal na interpretive pamamaraan kaugnay sa genre Hayaan akong magbuod ng ilan sa 
mga tiyak na patnubay na kasangkot sa mga espesyal na genres. 

a. Mga tula 

(1) Istraktura ay mahalaga. Sinaunang Hebreo binuo nito patula istraktura o pattern sa buong 
isipan (na ipinahayag sa beats sa bawat linya), hindi tula. 

(a) magkasingkahulugan (ang parehong-iisip) 

(b) antithetical (isang kabaligtaran iisip) 

(c) gawa ng tao (ang pag-unlad ng pag-iisip) 

(2) Poetry ay kadalasang matalinghaga, hindi literal. Ito pagtatangka upang makipag-usap sa 
ating mga karaniwang tao na hinahangad at karanasan. Subukan upang makilala ang mga 
numero ng pagsasalita (Sterrett 1973, 93-100) at nauunawaan ang kanilang function o layunin. 

(3) Subukan upang makakuha ng isang kabuuang mga impression ng pampanitikan unit at hindi 
na itulak ang mga detalye o mga numero ng mga pananalita sa doktrina formulations. 

b. Proverbs 

(1) Dahil ang mga ito na pakikitungo sa mga pang-araw araw na buhay, hanapin ang mga 
praktikal na aplikasyon. 

(2) kahilera passages ay marami pa helpful dito kaysa sa konteksto o makasaysayang setting. 
Subukan na magtala ng listahan ng mga proverbs sa parehong mga praktikal na application, pati 
na rin ang iba pang mga passages na maaaring baguhin o nagkakaroon ng ganitong parehong, 
kabaligtaran, o binuo ng katotohanan. 

(3) Subukan na ihiwalay ang mga numero ng pagsasalita at kilalanin ang mga hangarin ng mga 
ito sa mga kasabihan. 

(4) Siguraduhin na hindi ka-kahulugan ang mga proverbs sa isang partikular na paraan, ngunit sa 
kahulugan ng isang pangkalahatang katotohanan. 

c. Panghuhula 

(1) Ang ganitong uri ng genre ay dapat munang makikita sa dahilan ng kanyang sariling 
kasaysayan ng setting. Ito ay una na may kaugnayan sa kanyang sariling mga araw at ang kagyat 
na kasaysayan ng araw na iyon. Ang kasaysayan ng setting ay mahalaga sa ganitong genre. 

(2) Isang dapat hanapin ang central katotohanan. Mag-focus sa loob ng ilang mga detalye na 
kung saan maaaring magkasya ang aming mga araw o ang huling araw at huwag pansinin ang 
kabuuang mensahe ng orakulo ay isang pangkaraniwang pagkakamali. 

(3) Kadalasan propeta gawin makipag-usap ng mga hinaharap na mga setting, marahil ilang. 
Dahil sa pang-aabuso ng mga hula sa tingin ko ito ay pinakamahusay na sa limit ang 
interpretasyon ng Lumang Tipan paghula sa mga tiyak na mga account na naitala sa Bagong 
Tipan. Bagong Tipan panghuhula ay dapat interpreted sa dahilan ng 

(a) ang kanyang OT paggamit allusions o 

(b) ang teachings ni Hesus 

(c) ng iba pang mga NT kahilera passages 

(d) ng kanyang sariling contextual setting (4) Tandaan na ang pinaka-Bibliya panghuhula, lalo na Lumang Tipan mesyanik hula, ay may 
dalawang nakatutok: ang pagkakatawang-tao at ang Second Coming (Silva 1987, 104-108). 

d. Ang Apat na Gospels 

(1) Kahit na kami ay may apat na Gospels at namin na ihambing ang mga ito, ito ay hindi 
palaging ang pinakamahusay na paraan sa sinusubukang hanapin ang layunin o kahulugan ng 
isang partikular na Ebanghelyo manunulat. Kami ay dapat na tingnan ang paraan siya ay 
gumagamit ng mga materyales, hindi ang iba pang mga Ebanghelyo writers kung paano gamitin 
ito o gumawa ng mga ito. Paghahambing ay helpful, ngunit lamang matapos na ikaw ay 
tinutukoy ang kahulugan ng isang partikular na manunulat. 

(2) Ang kasaysayang pampanitikan o konteksto ay napakahalaga sa interpret ang Gospels. 
Subukan na makilala ang mga limitasyon ng pampanitikan ng pangkalahatang paksa ay tinalakay 
at hindi nito sa ilang bahagi. Subukan na makita sa paksang ito sa dahilan ng unang siglo 
Palestino Hudaismo. 

(3) Mahalagang tandaan na ang mga Gospels talaan ng mga salita at kilos ni Hesus, pero ito na 
ang Epistles na kahulugan ang mga ito sa mga tiyak na setting ng iglesia. Suriin ang mga 
parallels sa Epistles. 

(4) ni Hesus sinabi ng ilang mga hindi siguradong kayarian at mahirap na mga bagay-bagay, ang 
ilan sa kung saan tayo ay maaaring hindi ganap na maunawaan hangga't hindi pa namin makita 
ang mga Kanya. Siya rin ang nagsabi na marami na plain at halatang-simulan doon. Batas sa 
kung ano ang gagawin kung at madalas ang mga natitirang ay gagawin malinaw na sa iyo. Kung 
hindi, ang mensahe ay marahil hindi para sa amin, para sa aming mga araw (Dan. 12:4). 

(5) Sa mga may kaugnayan sa parables 

(a) Maging tiyak sa konteksto. Paunawa 

(1) na si Hesus ang direksiyon parabula sa; 

(2) ni Hesus' para sa mga layunin na nagsasabi sa mga parabula at 

(3) kung gaano karaming mga parables ay sinasabi sa isang serye. Basahin ang karagdagang 
upang makita kung Siya interprets ito. 

(b) Huwag itulak ang mga detalye. Major sa Kanyang mga pangunahing point (s). Karaniwan ay 
may lamang ng isang central katotohanan sa bawat parabula o pangunahing karakter. 

(c) Huwag na bumuo ng mga pangunahing doctrines sa parables. Doktrina ang dapat na 
pinagbabatayan ng palugit sa malinaw na pagtuturo passages. 

e. Ang mga titik at Historical Narratives 

(1) kung ihahambing sa iba pang mga uri ng pampanitikan genres ang mga ito ay ang 
pinakamadaling sa kahulugan. 

(2) Ang contextual setting ay ang susi, parehong makasaysayang at pampanitikan. 

(3) Ang mga yunit ng sanaysay at ang mga talata ay ang susi pampanitikan unit. Ang mga 
espesyal na-aaral ukol sa diyos na naka-link sa pampanitikan mga uri ng mga tinalakay sa mga 
detalye sa mga sumusunod na mahusay na mga libro. 

1. Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth ni Gordon Fee at Douglas Stuart 

2. Protestante Biblical Interpretation ng Bernard Ramm 3. Palawikaan at Bible Interpretation sa pamamagitan ng Peter Cotterell at Max Turner 

4. Literary na paglalapit sa Biblical Interpretation ng Tremper Longman III 

5. Exegetical Fallacies sa pamamagitan ng DA Carson 

6. Plowshares at Pruning Hooks sa pamamagitan ng D. Brent Sandy 

7. Isang Guide para Basic Interpreting sa Bibliya sa pamamagitan ng Robert H. Stein 

(6). Syntax at pambalarila katangian ng Ibang aspeto sa pagkuha ng mga may-akda ng mga 
orihinal na layunin o ibig sabihin ay tinatawag na syntax o pambalarila istraktura. Ito ay madalas 
na mahirap dahil sa mga pansalitain at estruktural pagkakaiba sa pagitan ng Bibliya na wika at 
ang aming ina sariling wika. Gayunman, ito ay isang kapaki-pakinabang na lugar sa 
interpretasyon at mga pangangailangan upang maging dealt sa sa ilang mga detalye. Karaniwan 
ng isang paghahambing ng makabagong mga pagsasalin at isang pangunahing kaalaman sa 
balarila ay makakatulong tremendously. 

"Gramatika ay maaaring hindi palaging ipakita sa amin ang tunay na ibig sabihin, ngunit ito ay 
magpapakita sa amin ng mga posibleng kahulugan. Kami ay hindi tumatanggap ng anumang ibig 
sabihin na ang karahasan sa mga ito. Ang balarila ay mahalaga sa pag-unawa sa Bibliya. Ito ay 
hindi nababago. Mahalagang ito ay nangangahulugan na hindi namin maintindihan ang Biblia 
ayon sa mga normal na mga batas ng tao na wika "(Sterrett 1973, 63). Gramatika ay isang bagay 
na ang mga karaniwang tao na may alam sa paggamit, ngunit hindi sa teknikal na kahulugan. 
Kami malaman balarila kapag malaman namin na makipag-usap. Gramatika ay pagbabalangkas 
pangungusap upang makipag-usap ideya. Hindi namin kailangan na maging eksperto sa 
panggramatika relasyon upang kahulugan sa Bibliya, subalit, kami ay kailangang subukan na 
maintindihan kung bakit ang mga orihinal na may-akda sinabi ito ang paraan ng siya did. 
Kadalasan ang istraktura ng mga pangungusap ay maipapakita sa amin kung ano ang may-akda 
ay emphasizing. Ito ay maaaring ascertained sa ilang mga paraan. 

a. Bilang ka basahin ang mga daan sa ilang Ingles na pagsalin sa paunawa ang salita order. Ang 
isang magandang halimbawa ng mga ito ay sa Heb. 1:1. Sa King James Version ang paksa ng 
pangungusap, "Diyos," ay lilitaw unang, ngunit sa Binago Standard Version ng naglalarawang 
parirala, "sa marami at iba't-ibang mga paraan," unang lilitaw. Ito ay makabuluhan na ito 
sapagkat ito ay sumasalamin sa mga tunay na layunin ng mga may-akda. Ay ang mga 
pangunahing tulak ng tekstong ito na ang Diyos ay ginagamit (paghahayag) o kung paano ito ay 
ang Diyos ay ginagamit (inspirasyon)? 

Ang huli ay totoo dahil ang Binago Standard Version sumasalamin sa Koine Greek word order 
(gumamit ng interlinear). Gayundin, ang isang teknikal na puna ay makakatulong sa mga salita- 
order at pambalarila isyu. 

b. Bilang ka basahin ang mga daan sa ilang English translations tandaan ang pagsasalin ng 
VERBS. VERBS ay lubhang mahalaga sa interpretasyon. Ang isang magandang halimbawa ay ang 
I John 3:6,9. Kapag ang isang ang King James Version sa modernong mga pagsasalin ang 
pagkakaiba ay malinaw. Ito ay isang pangkasalukuyan verb. Ang mga ito ay hindi verses 
pagtuturo "sinlessness," pero "sinning mas mababa." At sa pagtatapos ng aklat na ito ng isang 
maikling kahulugan ng Hebreo at Griyego pambalarila termino ay kasama (tingnan ang Table of 
Contents). c. Bilang ka basahin ang mga daan sa ilang English translations tandaan ang mga isipan 
connectives. Kadalasan ang mga ito ng tulong sa amin kung ang layunin ng isang sugnay o kung 
paano ang mga pangungusap at mga kaugnay na konteksto. Paunawa ang mga sumusunod na 
connectives (Traina 1985, 42-43). 

(1) pilipisan o magkakasunod connectives 

(a) pagkatapos (Rev. 11:11) 

(b) bilang (Gawa 16:16) 

(c) bago (Juan 8:58) 

(d) na ngayon (Lucas 16:25) 
(e ) at pagkatapos (I cor. 15:6) 
(f) hanggang (Mark 14:25) 
(g)kapag (Juan 11:31) 

(h) habang(Gawin 14:43) 

(2) o ng lokal na mga heograpikal na connectives (kung saan, Heb. 6:20) 

(3) lohikal connectives 

(a) ang dahilan dahil (Rom. 1:25) para sa (Rom. 1:11) dahil (Rom. 1:28) 

(b) ng resulta kaya (Rom. 9:16 ) pagkatapos (Gal. 2:21) samakatuwid (I cor. 10:12) kaya (I cor. 
8:12) 

(c) layunin sa order na (Rom. 4:16) kaya na (Rom. 5:21) 

(d) kaibahan bagama't (Rom. 1:21) ngunit (Rom. 2:8) marami pa (Rom. 5:15) gayon pa man (I 
cor. 10:5) sa kabilang banda (I cor. 14:16) pa (ROM . 5:14) 

(e) paghahambing din (II cor. 1:11) bilang (Rom. 9:25) bilang - kaya't (Rom. 5:18) tulad - kaya't 
(Rom. 11:30-31) gayon din naman (Rom. 1:27) kaya din (Rom. 4:6) 

(f) serye ng mga katotohanan at (Rom. 2:19) Una sa lahat (I Tim. 2:1) ng lahat ng mga huling (I 
cor. 15: 8)o (II cor. 6:15) 

(g) kondisyon (halimbawa, "kung," ROM. 2:9) 

(4) mariin connectives 

(a) sa katunayan (Rom. 9:25) 

(b) lamang (ko cor. 8:9) 

Ang mga illustrations ng pag-iisip connectives ay kinuha mula sa Bibliya nasa sistema ng Pag- 
aaral sa pamamagitan ng Robert A. Traina, pp. 42-43. Kahit na ang kanyang illustrations ay 
karamihan mula sa mga sulatin ng Paul at predominately mula sa libro ng Roma, ng kanilang 
gawin magsilbing magandang halimbawa ng kung paano namin ng istraktura ng aming mga 
saloobin sa mga isipan connectives. Sa pamamagitan ng paghahambing ng makabagong mga 
pagsasalin ng parehong Old at New Testaments ipinahiwatig ang mga ito at ipinahayag relasyon 
maging malinaw. Traina din ay may isang mahusay na buod tungkol sa pambalarila istraktura sa 
pp. 63-68. Maging maingat na Bibliya na mambabasa! 

d. Bilang ka basahin ang mga daan sa ilang Ingles pagsalin, mapapansin ang pag-uulit ng mga 
salita at parirala. Ito ay isa pang paraan upang tumyak ang mga orihinal na may-akda ng 
istraktura para sa layunin ng pakikipag-usap sa kanyang inilaan kahulugan. Ang ilang mga 
halimbawa ay ang: 

(1) Ang paulit-ulit na phrase sa Simula, "ang mga ito ay ang mga henerasyon ng. . ., "(2:1, 5:1, 
6:9, 10:1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1,9; 37:2). Ang parirala ay nagpapakita sa amin kung paano 
ang mga may-akda sarili na hinati sa libro. (2) Ang paulit-ulit na paggamit ng "ginhawa" sa Hebreo 3-4. Ang kataga ay ginagamit na may 
tatlong natatanging kahulugan. 

(a) ng Sabbath bilang pahinga sa Simula 1-2 

(b) ang ipinangako lupain ng Exodo sa pamamagitan Joshua 

(c) langit Kung isa misses structure na ito at pagkatapos ay siya ay marahil hindi maintindihan 
ang layunin ng may-akda at maaaring isipin na ang lahat ng mga tao na namatay sa kagubatan 
ay spiritually mawawala. 

6. Idioms salita at pag-aaral Basahin ang daan sa ilang pagsalin sa Ingles, lalo na ng isang salita 
para sa mga-salita-isa, tulad ng New American Standard Version, sa pamamagitan ng dynamic 
na katumbas ng isa, tulad ng New International Version. Sa ganitong paraan ang isa ay may 
kakayahan upang makilala idioms. Ang bawat wika ay may sariling quirks o expression. Para sa 
isa sa mga kahulugan ng idyoma literal ay ang ganap na hindi maintindihan ang point. Isang 
magandang halimbawa ay ang Hebrew salitang "suklam." Kung kami na paunawa nito Bagong 
Tipan na paggamit, lalo na ROM. 9:13; Lucas 14:26; oJuan 12:25, isa nakikita na ito idyoma ay 
maaaring gusot. Ngunit kung ang kanyang Hebreo na background at paggamit sa Gen. 29:31,33 
o Deut. 21:15 ay kinilala, at pagkatapos na ito ay malinaw na ito ay hindi nangangahulugan na 
"hate" sa aming mga Ingles-unawa sa mga salita, ngunit ito ay isang kawikaan ng 
paghahambing. Technical commentaries ay ng tunay na tulong sa mga bagay-bagay. Dalawang 
magandang halimbawa ng ganitong uri ng puna ay (1) Ang Tyndale kuro Series at (2) Ang 
Bagong International kuro Series. 

Ang huling bahagi ng ikalawang tanong na ito, "Ano ang ginawa ng orihinal na may-akda 
mean?" Ay salita na pag-aaral. Ako napili sa pakikitungo sa mga ito dahil ang huling salita na 
pag-aaral na ito ay upang inabuso! Madalas etimolohiya na ito ay ang tanging aspeto ng ibig 
sabihin na ang isa ay gumagamit sa kahulugan ng isang daan. Ang mga sulatin ng James Barr, 
Ang semantika ng Biblical Wika; DA Carson, Exegetical Falacies; kasama Moises Silva's Biblical 
salita at kanilang Ibig sabihin, may mga modernong mga interprete upang reevaluate ang 
kanilang mga salita ng pag-aaral pamamaraan. Mga interprete Bibliya bilang isang grupo na ito 
ay may kasalanan ng maraming lingguwistika fallacies. "Marahil na ang punong-guro dahilan 
kung bakit ang pag-aaral ng salita ay bumubuo ng isang partikular na rich source para sa 
exegetical fallacies ay ang maraming preachers at mga guro ng Bibliya kung Griyego lamang ng 
mabuti sapat na upang gamitin ang concordances, o marahil ng kaunti pa. May maliit na 
pakiramdam para sa Griyego bilang isang wika, at iba pa diyan ay ang udyok upang ipakita kung 
ano ang na ito ay natutunan sa pag-aaral "(Carson 1984, 66). Ito ay dapat na nakasaad mariin na 
konteksto, hindi etimolohiya, kung ibig sabihin! "Ang root kamalian presupposes na ang bawat 
salita ay may kahulugan na iniugnay sa kanyang hugis o mga bahagi nito. Sa sa pagtingin na ito 
ibig sabihin ay natukoy sa pamamagitan ng etimolohiya "(Carson 1984, 26). 
"Kami ay dapat sumang-ayon sa halatang katotohanan na ang mga nagsasalita ng isang wika na 
lang kung wala sa tabi ng tungkol sa kanyang pag-unlad; at ito ay tiyak na ang kaso sa mga 
writers at kagyat na mga mambabasa ng Banal na Kasulatan. . . ang aming tunay na interes ay 
ang kabuluhan ng mga Griyego o Hebreo sa kamalayan ng Bibliya writers; upang ilagay ito 
matapang, ang naitalang considerations ay hindi kaugnay sa imbestigasyon ng estado ng Koine, 
sa panahon ni Kristo "(Silva 1983, 38). "Dahil sa paggamit ay pagayon mahalaga, ang isang ligtas 
na tuntunin para sa mga interpreter ay umalis sa etimolohiya sa kamay ng mga dalubhasa at 
mag-apply sa sarili diligently sa konteksto at paggamit" (Mickelsen 1963, 121-122). Kami ay dapat na humingi ng out orihinal na paggamit, o ilagay ito sa ibang paraan-ang ibig sabihin 
naiintindihan at hinahangad ng mga orihinal na may-akda at magaan na nauunawaan ng mga 
orihinal na hearers. Biblical terms kang magkaroon ng ilang iba't-ibang usages (semantical 
patlang). DA Carson's Exegetical Fallacies, pp. 25-66, ay very helpful sa puntong ito-damdamin, 
ngunit sa iyo. Upang ilarawan, paunawa kung paano baguhin ang Ingles kahulugan sa paglipas 
ng panahon. 

a. Sa ako Thess. 4:15, ang King James Version ay "ay hindi maiwasan ang mga ito na kung saan 
ay tulog." Sa American Standard Version ang kataga ay isinalin sa "magpauna." Notice kung 
paano ang kahulugan ng "maiwasan ang" ay nabago na. 

b. Sa Eph. 4:22 ng King James version ay "ipagpaliban ang dating pag-uusap tungkol sa mga 
lumang tao. . . "Sa American Standard Version ang kataga ay isinalin sa" paraan ng buhay. 
"Notice kung paano ang kahulugan ng" pag-uusap "ay nabago na. 

c. Sa ako cor. 11:29 ng King James ay "para siya na eateth at drinketh unworthily, eateth at 
drinketh pagsumpa sa sarili." Sa American Standard bersyon ang salitang "sumpa" ay isinalin 
bilang "paghuhusga." Abiso na ang mga kataga ay nagbago. Karamihan sa atin ay madaling 
kapitan ng sakit upang tukuyin ang mga kataga sa Bibliya ilaw ng aming-unawa ng mga kataga 
na iyon sa sa aming sekta o teolohiko sistema. Ang mga problema sa ito ay may dalawang 
bahagi. 

a. Kami ay dapat na maging maingat na tayo ay gumagamit ng kahulugan mula sa orihinal na 
layunin ng may-akda at hindi ang aming demoninational o cultural background. 

b. Kami ay dapat na maging maingat sa hindi na puwersa ng isang salita sa mga teknikal na ibig 
sabihin ng aming relihiyon kahulugan sa bawat konteksto kung saan ito ay lilitaw. Kadalasan ang 
parehong mga may-akda ay gumagamit ng parehong kataga sa iba't-ibang mga pandama. 

c. Ang ilang mga halimbawa ng mga ito sundin. 

(1) John's paggamit ng "mundo" 

(a) ng pisikal na planeta (Juan 3:16; ko John 4:1,14) 

(b) tao lipunan organisado at gumagana ng hiwalay mula sa Diyos (I Juan 2:15; 3:1; 5:4-5) 

(2) Paul's paggamit ng "katawan" 

(a) ng pisikal na katawan (Rom. 1:3) 

(b) kasalanan kalikasan (Rom. 8:3-4) 

(3) Paul's paggamit ng mga "templo" 

(a) ang simbahan bilang isang kabuuan (I cor. 3:16 -17) 65 

(b) ang mga indibidwal na naniniwala (I cor. 6:19) 

(4) James' ang paggamit ng salitang "i-save" 

(a) espirituwal na kaligtasan (James 1:21; 2:14) 

(b) pisikal na paglaya (James 5:15,20) Ang paraan upang magpatuloy sa pagtukoy sa kahulugan 
ng isang salita ay upang i-tsek ang ilang mga pagsasalin at tandaan ang mga pagkakaiba. 
Hanapin ang salita sa isang napakahirap kasunduan tulad ng Analytical kasunduan sa Bibliya sa 
pamamagitan ng Robert Young o lubusan Ang kasunduan ng Bibliya sa pamamagitan ng James 
malakas. Tingnan ang lahat ng iba pang mga usages sa parehong Bibliya libro mo ay pag-aaral; 
maghanap ng lahat ng mga gumagamit sa pamamagitan ng parehas na may-akda. Subukan sa 
sample sa iba pang mga gumagamit sa parehong Tipan. Walter Henricksen, sa isang karaniwang 
tao's Guide para Interpreting sa Bibliya, 1973, pp. 54-56, ay nagbibigay sa mga hakbang na ito: 
a. Ang kataga ng gamitin ng mga manunulat. b. Ang kataga ay may kinalaman sa kanyang kagyat na konteksto. 

c. Ang kataga ng sinaunang gamitin sa panahon ng pagsulat. 

d. Ang kataga ng root kahulugan. 

Subukan na patunayan ang pangunahing kahulugan mula sa iba pang mga Tipan (tandaan na 
ang NT writers ay Hebreo thinkers pagsulat Koine Greek). Pagkatapos, ito ay oras na para 
pumunta sa isang teolohiko salita libro, Bible encyclopedia, dictionary, o kuro upang suriin ang 
iyong mga kahulugan (tingnan ang listahan ng VII sa p. 103). Ako ay may nakasulat na isang 
sample akademikong gabay sa NT salita pag-aaral sa p. 98 upang ilarawan kung magkano ang 
pagsisikap ay dapat gamitin upang tumyak kahulugan ng isang salita sa isang tiyak na konteksto. 

C.-D. Ang Third at Ikaapat Interpretive Questions 

Ang susunod na katanungan na kung saan ang mga interpreter sumusubok na sagot ay "ano pa 
ay ang parehong mga may-akda sabihin sa parehong paksa?" Ito ay may malapit na kaugnayan 
sa ang ika-apat na pangunahing mga katanungan, "kung ano ang ginawa ng iba pang mga may- 
akda pinukaw sabihin sa parehong paksa? "Ang mga ito ng dalawang mga tanong ay maaaring 
sa pamamagitan ng pinagsama ang mapaglarawang konsepto ng konsentriko circles ng kahilera 
passages. Karaniwang kami ay pakikipag-usap tungkol sa kung paano ang mga salita o teolohiko 
konsepto ay ginagamit sa ibang lugar sa pamamagitan ng inspirasyon ng isang may-akda. Ang 
prinsipyo ng interpretasyon na ito ay tinatawag na "ang mga pagkakatulad ng mga Banal na 
Kasulatan." 

"Ang mga tiyak na batas ng interpretasyon ng mga Banal na Kasulatan ay ang Banal na 
Kasulatan sa sarili, at kung gayon, kapag may katanungan tungkol sa totoo at buong kahulugan 
ng anumang Banal na Kasulatan (na kung saan ay hindi sari-sari, ngunit ang isa) na ito ay 
maaaring umabot at kilala sa pamamagitan ng iba pang mga lugar na nagsasalita mas malinaw 
na "(Westminister kumpisal, putok. 9). 

Ito ay batay sa tatlong suppositions. 

♦ na ang lahat ng Banal na Kasulatan ay inspirasyon ng Diyos (I Tim. 3:15-17, ihambing Fee 
at Stuart 1982, 209) 

♦♦♦ na ang Banal na Kasulatan ay hindi barahin mismo 

♦♦♦ na ang pinakamahusay na tagapagsalin ng Banal na Kasulatan ay Banal na Kasulatan 
(Silva 1987, 68,93, 94) 

Kung ang mga ito ay totoo, at pagkatapos ay ang pinakamahusay na paraan upang maintindihan 
ang isang daan ay ang contextual konsentriko circles inspirasyon ng mga sulatin. 

1. ang katulad na paksa o kataga sa parehong agarang konteksto (talata o pampanitikan yunit) 

2. ang parehong paksa o mga kataga sa Bibliya ang parehong libro 

3. ang katulad na paksa o termino sa pamamagitan ng parehas na may-akda 

4. ang parehong paksa o mga kataga sa parehong panahon, genre, o Tipan 

5. ang parehong paksa o mga kataga sa Bibliya bilang isang buo Ang higit na malayo namin na lumipat mula sa mga tiyak na daan na kami ay sinusubukan ang 
kahulugan, ang mga mas pangkalahatang at, sa ilang mga lawak, pansamantala ang pagiging 
epektibo ng mga kahilera nagiging. "Kahulugan ayon sa makitid context bago ang mas malawak 
na. Ito ay karaniwang sumang-ayon na ang Banal na Kasulatan ay dapat na kahulugan ang Banal 
na Kasulatan. Gayunman, ito ay kailangang maunawaan na ang isang salita o dagat ay dapat 
interpreted unang sa kanyang kagyat na konteksto bago ito aral sa dahilan ng kanyang mas 
malawak na aplikasyon sa Bibliya bilang isang kabuuan "(Osborne at Woodward 1979, 154). Ang 
lugar na ito ng interpretasyon ay maaaring maging very helpful makita kung paano ang aming 
mga daanan ay may kinalaman sa buong ng paghahayag (McQuilkin 1983, 43; Silva 1987, 83; 
Sterrett 1973, 86). Karaniwang namin ay ang paglipat mula sa 

1. pag-intindi ng teksto (bilang 1 sa itaas) sa 

2. Bibliya teolohiya (mga numero ng 2, 3, at 4 sa itaas) sa 

3. sistematikong doktrina (5 numero sa itaas) Kami ay lumilipat mula sa magnifying glass sa 
teleskopyo. Kami ay dapat munang ma-relatibong sigurado ng kahulugan ng aming focal dagat 
bago tayo lumipat sa systematized doktrina. Ito ay isa, kahit na hindi ang lamang, layunin ng 
sistematikong teolohiya libro "makita ang listahan ng IX Theologies p. 105). Ang paglipat ay 
kinakailangan, ngunit mapanganib. Ang aming pinagmulan, prejudices, at ng isang 
pananampalataya indoctrinations ay laging handa at makapag-pakialaman. Kung ginagamit 
namin kahilera passages (at kami ay dapat) namin ay dapat na tiyak na sila ay tunay na parallels, 
hindi lamang ang parehong salita o parirala. 

Ito ay madalas na tunay na kahilera passages magdala ng isang kabuuang balanse sa aming 
interpretasyon. Ito ay ang aking karanasan sa interpret na ang Bibliya ay madalas na nakasulat 
sa makabalighuan o dyalektiko pares (silangang mindset). Ang isa ay dapat na kilalanin ang 
Bibliya igting sa pagitan ng mga paksa na walang-aalis na ito para sa layunin ng paggawa ng 
simplistic pahayag, sa pagtatangka upang bigyan ng katotohanan, o pinag-tangi teolohiko 
posisyon. Isang inspirasyon text ay hindi maaaring gamitin upang kontrahin o bumaba ang 
halaga ng isa pang pinukaw text! Narito ang ilang halimbawa ng mga pag-igting sa pagitan ng 
Bibliya truths. 

1. katalagahan laban pantao ay libre 

2. seguridad ng naniniwala laban ang kailangan para sa tiyaga 

3. orihinal na kasalanan laban pakusa kasalanan 

4. Si Hesus bilang Diyos laban si Hesus bilang tao 

5. Si Hesus bilang pantay-pantay ang Ama sa laban si Hesus bilang sunud-sunuran sa Ama 

6. Bibliya bilang Salita ng Diyos laban sa tao authorship 

7. sinlessness laban sinning mas mababa 

8. unang kawatasan katarungan at pagpapakabanal laban sa progresibong pagbabanal 

9. katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya (Roma 4) laban sa katarungan-confirm sa 
pamamagitan ng mga gawa (cf. James 2:14-26) 

10. Kristiyano kalayaan (cf. ROM. 14:1-23; ko cor. 8:1-13; 10:23-33) laban sa Kristiyano 
responsibilidad (cf. Gal. 5:16-21; Eph. 4:1) 

11. Ng Diyos transendensiya laban sa Kanyang katangian 

12. Diyos bilang huli unknowable laban nalalaman sa Banal na Kasulatan at Kristo 

13. Paul's maraming metaphors para sa kaligtasan 
a. ampon b. pagpapakabanal 

c. katarungan 
d. pagtubos 

e. pagkaluwalhati 

f. katalagahan 

g. pagkakasundo 

14. ang kaharian ng Diyos bilang kasalukuyang laban ng mga hinaharap na katuparan 

15. pagsisisi bilang isang regalo ng Diyos laban sa pagsisisi mendeitid bilang isang tugon para sa 
kaligtasan 

16. ang OT ay permanenteng laban ang OT ay lumampas na sa malayo at pawalang-bisa (cf. 
Matt. 3:17-19 kumpara 5:21-48; Roma 7 kumpara sa Galacia 3) 

17. believers ay servants / alipin o mga bata / heirs Moises Silva ay very helpful sa mga listahan 
ng tensions na umiiral sa ating unawa Banal na Kasulatan. 

1. Ang Bibliya ay banal, ngunit ito ay darating sa amin sa mga tao na form. 

2. Ang mga utos ng Diyos ay hindi mapag-aalinlanganan, pa ang kasaysayan ng context ng mga 
sulatin ay lilitaw na relativize ang tiyak na mga sangkap. 

3. Ang banal na mensahe ay dapat na malinaw, pa maraming passages tila hindi siguradong 
kayarian. 

4. Kami ay umaasa lamang sa Espiritu para sa pagtuturo, pa iskolarsip ay tiyak na kinakailangan. 

5. Ang Kasulatan ay mukhang magsapantaha isang literal at kasaysayan ng pagbabasa, kami ay 
pa rin confronted ng simbolismo at nonhistorical (hal., ang mga parables). 

6. Tamang interpretasyon ay nangangailangan ng interpreter ang mga personal na kalayaan, pa 
ang ilang mga antas ng mga panlabas na, corporate awtoridad ay lilitaw makapangyarihan. 

7. Ang kinikilingan ng Bibliya mensahe ay napakahalaga, pa ang aming presuppositions 
mukhang magpaturok ng isang antas ng sariling isip sa interpretive proseso (Silva 1987, 36-38). 
Aling tabi ng mga ito paradoxes ay totoo? Sa lahat ng mga ito Gusto sagot "oo," sapagkat ang 
mga ito ay ang lahat ng totoo. Magkabilang panig ay Bibliya. Ang aming mga gawain bilang isang 
interpreter ay upang makita ang malaking larawan at pagsamahin ang lahat ng mga bahagi nito, 
hindi lamang sa aming mga paboritong, o sa pinaka-kilala, iyan. Ang mga sagot sa mga 
problema ng interpretasyon ay hindi matatagpuan sa-aalis ng pag-igting upang affirm lamang 
ng isang bahagi ng dialectic (Silva 1987, 38). Ang balanse ay maaaring makuha mula sa tamang 
paggamit ng isang kasunduan o sistematiko teolohiya mula sa mga libro. Maging maingat sa 
hindi sumangguni lamang sistematikong theologies mula sa isang pananampalataya 
perspektibo mula sa kung saan ka nanggaling o kung saan ikaw ay sumang-ayon. Hayaan ang 
Bibliya hamon sa iyo, dumagundong sa iyo-hindi lamang ungot. Ito ay tigatigin iyong itinatangi 
notions. 

Ito ay totoo na ang pagtatangka na ayusin doktrina, o may kaugnayan sa wari pasalangsang 
Bibliya materyal, ay presuppositional at karaniwang conforms sa isang dogmatiko posisyon. Ito 
ay dapat na mas kaunti ang tunay na para sa Bibliya teolohiya na kung saan ay una 
naglalarawan. Ang pamamaraang ito ay (Bibliya teolohiya) ng pag-aaral ay tumatagal ng isang 
maliit na paghiwa-hiwain ng Bibliya na materyales. Ito limitasyon ang sarili sa isang may-akda, 
ang isang panahon, o ang isang genre. Ito sumusubok na gumuhit sa kanyang teolohiko 
kategorya lamang mula sa isang restricted Bibliya frame ng reference. Madalas, sa mga gawa ng 
mga takda ng Bibliya materyal, kami ay pinilit na kunin seriously mahirap ang pahayag ng Banal na Kasulatan na nagpapaliwanag ng walang malayo ang kanilang mga kahulugan sa 
pamamagitan ng parunggit sa ibang verses. Ito pwersa sa amin upang kunin seriously kung ano 
ang isang may-akda said. Ito ay hindi hinahanap para sa isang balanse, ngunit para sa mga 
buhay na buhay, malinaw na pahayag ng Bibliya may-akda. Ito ay isang damdamin na laban sa 
affirm parehong poles ng Bibliya paradoxes. Naming kumunsulta sa lahat ng tatlong ng mga ito 
konsentriko circles ng kahilera passages. Isa inaasahan upang ilipat sa pamamagitan ng bawat 
yugto sa bawat konteksto. 

1. Ano ang ginawa ng may-akda say at mean? (pag-intindi ng teksto) 

2. Ano did siya sabihin sa ibang lugar sa parehong paksa? Ano ang ginawa ng iba sa parehong 
panahon say? (Bibliya teolohiya) 

3. Ano ang ginagawa sa Bibliya bilang isang buo sabihin sa mga ito at mga kaugnay na paksa? 
(sistematikong doktrina) Isa pang mga potensyal na problema sa paggamit ng mga kahilera 
passages ay tinatawag na "ang mga kamalian ng collapsing konteksto." "Kapag ang dalawa o 
higit pang mga hindi kaugnay na mga teksto ay itinuturing bilang kung sila belonged 
magkasama, tayo ay may kamalian ng collapsing konteksto. Ang pagbabasa ng error ay 
maaaring maging mahirap lalo na ito sapagkat ito ay ang katiwalian ng isang ganap na mabuting 
prinsipyo ng pagbabasa: upang ihambing kumpara sa Banal na Kasulatan sa Banal na Kasulatan. 
Kami ay responsable bilang mabuting mga mambabasa ng Bibliya na gumawa ng paggamit ng 
bawat text na nadadala sa mga paksa na aming nais mong maunawaan "(ginoon 1980, 140). 
"Ano ang mga interprete ay nagbibigay ng karapatan na mag-link ng ilang mga verses sama- 
sama at hindi ang iba? Ang punto ay na ang lahat ng ganoong mga nagli-link sa huli gumagawa 
ng isang parilya na ang mga epekto ng interpretasyon ng ibang teksto "(Carson 1984, 140). Ang 
isang magandang halimbawa ng mga problemang ito ay alluded sa aklat na ito-Origen ay nagli- 
link ng isang daan sa Proverbs sa isang walang-text sa mga libro ko ng Thessalonians. 

E. Paano nakarating ang mga orihinal na hearers maunawaan ang mga mensahe at tumugon sa 
mga ito? Ito ay ang ika-apat na nagpapaliwanag katanungan. Ito ay may kinalaman lamang sa 
tiyak na mga uri ng genres (ibig sabihin, ang naitalang narratives, Gospels, at ang mga libro ng 
mga Gawa). Ito ay napaka-helpful kung ang impormasyon ay magagamit dahil ito ay ang aming 
layunin bilang isang interpreter, "marinig na ito ay naririnig." 

F.-G Ang ikalimang at Sixth Interpretive Questions 
1. Application 

Hanggang sa puntong ito namin na ito ay ang pagtingin sa nagpapaliwanag katanungan na may 
kaugnayan sa orihinal na layunin ng may-akda. Ngayon kami ay dapat mag-umpisa ng mga 
makabuluhang pantay-focus tungkol sa kahulugan nito para sa aking araw at sa aking buhay. 
Walang interpretasyon ay kumpleto maliban kung ito yugto ay umabot at sapat inkorporada. 
Ang layunin ng Biblia na pag-aaral na ito ay hindi na kaalaman mag-isa, ngunit ang pang-araw- 
araw Christlikeness. Ang layunin ng ang Bibliya ay isang mas malalim at mas malapit na 
pakikipag-ugnayan sa may tatlong Diyos. Teolohiya ay dapat maging praktikal. "Ayon sa 
Kierkegaard ang pambalarila, leksiko, at kasaysayan ng pag-aaral ng Biblia ay kinakailangan 
ngunit panimula sa ang tunay na pagbabasa ng Biblia. 'Upang basahin ang Bibliya bilang salita 
ng Diyos ang isa mong basahin ito sa kanyang puso sa kanyang bibig, sa tip-daliri sa paa, na may 
mga sabik-asa, sa pag-uusap na may Diyos. Upang basahin ang Bibliya thoughtlessly o daskol o academically o propesyonal na ito ay hindi na basahin ang Biblia bilang Salita ng Diyos. Bilang 
isa mababasa ito bilang isang pag-ibig na sulat ay basahin, at pagkatapos ay nagbabasa ito 
bilang ng Salita ng Diyos' "(mula sa Protestante Biblical Interpretation ng Ramm, p. 75). 
Application na ito ay hindi isang opsyon (Osborne at Woodward 1979, 150). Gayunman, ang 
aplikasyon ay mas mababa kaysa sa balangkas na interpretasyon (ito ay kung saan ang 
pagkamalikhain at mga karanasan sa buhay ng interpreter at proclaimer dumating sa focus). Sa 
isip ngunit ang isa ay may orihinal na layunin sa Banal na Kasulatan. Ito ay maaaring pinalawak 
na sa dalawang (maramihang paghula pagtupad o extended parables). Kadalasan ang mga 
orihinal na layunin ng may-akda ay totoo, ngunit hindi lubusan ng Espiritu ng layunin. 
Application ay madalas na tinutukoy sa pamamagitan ng isang personal na 

a. kailangan 

b. sitwasyon 

c. antas ng pagkahinog 

d. pagnanais na malaman at sundin ang Diyos 

e. kultura at tradisyon ng isang pananampalataya 

f. kasaysayan ng kasalukuyang sitwasyon 

Ito ay malinaw na ang tumalon mula sa "pagkatapos" sa "ngayon" ay hindi siguradong kayarian. 
Maraming mga kadahilanan na kung saan ay hindi maaaring makilala o kontrolado. Isang 
dahilan para sa pag-unlad ng allegorical paraan ay ang pagnanais na mag-aplay sa Bibliya sa 
kasalukuyang pangangailangan. Ang ilan ay sinasabi na allegory ay kinakailangan para sa 
application (Silva 1987, 63,65), ngunit Gusto tanggihan ito. Ang Espiritu ay sapilitan ang aming 
gabay sa aplikasyon bilang Siya ay sa interpretasyon. Aplikasyon ay dapat na may kaugnayan sa 
integrally ang kahulugan ng inspirasyon ang mga orihinal na may-akda! 

2. Mga Alituntunin ng ilang 

a. Siguraduhing mag-apply ang mga pangunahing layunin ng mga may-akda ng Bibliya, hindi 
lamang ang maliliit na mga detalye ng pag-daan. 

b. Huwag tumingin sa bawat aspeto ng aming kasalukuyang sitwasyon na direksiyon sa mga 
detalye. Madalas Bibliya "prinsipyo" ay ang aming mga gabay lamang. Subalit, ang aming 
pagbabalangkas ng mga ito ay isa pa sa antas ng tinanggal mula sa inspirasyon. Gayundin, ang 
kanilang mga aplikasyon ay madalas tunay presuppositional. Ang ilang mga interprete mahanap 
Bibliya prinsipyo sa bawat text. Ito ay mas ligtas na sa limitasyon ng mga prinsipyo sa extended 
pagtuturo passages o ibang mga prinsipyo ay maaaring maging proof-teksto. 

c. Hindi lahat ng katotohanan ay sinadya para sa mga kagyat o mga personal na aplikasyon. Ang 
Bibliya madalas talaan na kung saan ito ay hindi tagapagtaguyod. Gayundin, hindi lahat ng 
Bibliya katotohanan ay applicable sa lahat ng edad, bawat sitwasyon, at ang bawat naniniwala. 

d. Application ay hindi dapat mukhang laban sa iba pang malinaw na Bible passages. 

e. Application ay hindi dapat mukhang laban sa Christlike-uugali. Extremes sa aplikasyon ay ang 
mga mapanganib na sila sa interpretasyon. 

f. Ilang mga pangunahing mga katanungan upang hilingin sa aplikasyon ng bawat Bibliya dagat 
na ito ay sa pamamagitan ng iminungkahing Richard Mayhue sa Paano-kahulugan sa Bibliya 
para sa mga Yourself, 1986, p. 64 

(1) Mayroon bang mga halimbawa upang sundin? 

(2) Mayroon bang mga command sumunod? (3) Mayroon bang mga error para maiwasan? 

(4) Mayroon bang mga kasalanan sa pabayaan? 

(5) Mayroon bang pangako sa claim? 

(6) Mayroon bang mga bagong mga saloobin tungkol sa Diyos? 

(7) Mayroon bang mga prinsipyo sa pamamagitan ng kung saan nakatira? 

H. Ang Interpreter's responsibilidad Sa puntong ito ay makakatulong upang talakayin ang mga 
indibidwal interpreter ang responsibilidad na nauukol sa mga angkop na aplikasyon ng Bibliya 
ng walang hanggan, kaugnay truths. Ito ay sinabi na ang proseso na ito ay hindi siguradong 
kayarian at na ang Banal na Espiritu ay dapat na aming gabay. Para sa akin ang susi sahog sa ang 
lugar na ito ay ang aming layunin at saloobin. Kami ay dapat na lakad sa mga ilaw na namin. Ako 
ay hindi mananagot para sa iyong paglalakad ng pananampalataya, at hindi rin sa iyo para sa 
mine. Maaari naming ibahagi ang aming mga perspektibo sa pag-ibig at sana mula sa aming 
mga-unawa ng mga tiyak na passages ng Banal na Kasulatan. Namin ang lahat ay dapat na 
payag na humingi ng mga bagong ilaw mula sa Banal na Kasulatan, ngunit hindi namin ay 
tanging responsable para sa kung ano ang aming ginagawa maintindihan. Kung ang lakad namin 
sa pananampalataya sa liwanag na mayroon tayo, mas ilaw ay bibigyan (Rom. 1:17). Kami ay 
dapat ding magkaroon ng kamalayan sa puntong ito na tandaan na ang aming-unawa ay hindi 
palaging superyor sa unawa ng iba. 

Roma 14:1-15:13 ay mahalaga para sa mga bagay na ito, ngunit ako ay palaging mabigla na 
karaniwan ay sa tingin namin ang aming grupo ay ang mga mas malakas na kapatid na lalaki at 
lahat ng mga taong hindi sumasang-ayon sa amin ay isang kasapi ng weaker grupo at 
nangangailangan ng aming tulong. Namin ang lahat ng kailangan mo ng tulong. Namin ang lahat 
ng may mga lugar ng mga lakas at kahinaan ng mga lugar sa aming unawa at aplikasyon ng 
espirituwal na katotohanan. Ako ay may narinig ito sinabi na ang Bibliya comforts ang hindi 
komportable at discomforts ang kumportable. Kami ay dapat lakarin ang pag-igting-filled na 
kalye ng espirituwal na paglago. Kami ay apektado ang lahat ng kasalanan at kami ay hindi 
dumating sa takdang panahon ng pagbabayad kumpletong bandang ito ng langit. Maglakad sa 
ikaw ay may-ilaw sa loob ng mga ilaw ng Bibliya. "Maglakad sa ilaw na Siya ay nasa ilaw" (I Juan 
1:7). Panatilihin sa paglakad. 

I. Narito ang ilang mga libro 

1. Ang paglalapat ng Bibliya sa pamamagitan ng Jack Kuhatschek 

2. Unawa at paglalapat ng Bibliya sa pamamagitan ngJ. Robertson McQuilkin 

3. Buhay Ng ang Book ng Howard G. Hendricks 

4. Bakit Kristiyano Fight paglipas ng Bibliya sa pamamagitan ngJohn Newport ILANG POSIBLENG INTERPRETIVE PITFALLS 

I. KAILANGAN PARA SA PAREHONG ISANG LOHIKAL PROSESO AT ANG 
ISANG TEKSTUWALTUMUTOK SA INTERPRETATION 

Ito ay malinaw na ang mga prinsipyo ng interpretasyon ay inabuso, para sa mga-aaral ukol sa 
diyos na ito ay hindi isang purong science. Ito ay mahalaga na kami ng estado ang ilan sa mga 
halatang pitfalls kasangkot sa hindi nararapat na gamitin o hindi ang paggamit ng konteksto / 
textually-pokus na mga prinsipyo na dati na itinatanghal sa aklat na ito. Ang contextual / 
tekstuwal paraan ay tila tulad ng pang-agham na pamamaraan. Ang kanyang mga resulta ay 
sinadya upang maging corroborated at paulit-ulit ng iba. May mga pangangailangan upang 
maging isang malinaw na tumugaygay sa aming pamamaraan paraan, points ng interpretasyon 
at lohika. Ang mga piraso ng ebidensiya ay nanggaling mula sa ilang contextual at textually- 
pokus na mga lugar. 

A. Ang pampanitikan context ng daan 

1. Agarang (talata) 

2. Ilang kaugnay na mga talata 

3. Mas malaki pampanitikan yunit (isipan block) 

4. Buong Bibliya libro (layunin ng mga may-akda) 

B. Ang makasaysayang context ng daan 

1. background at setting sa mga may-akda 

2. background at mga setting ng tagapakinig o mambabasa 

3. background at mga setting ng kanilang kultura 

4. background at mga setting ng anumang mga problema sa direksiyon sa daan 

C. Ang pampanitikan genre (uri ng panitikan) 

D. Ang balarila / syntax (na kaugnayan ng mga bahagi ng pangungusap sa bawat isa at kalapit 
pangungusap) 

E. Ang orihinal na salita at kahulugan connotations (kahulugan ng mga makabuluhang terms) 

1. semantiko patlang 

2. may-akda ang paggamit ng 

3. iba pang mga may-akda ng parehong panahon 

4. iba pang mga may-akda ng Bibliya 

F. Nararapat na paggamit ng mga kahilera passages (konsentriko circles ng kabuluhan) 

1. parehong pampanitikan unit 

2. parehong libro 

3. parehong may-akda 4. parehong panahon 

5. parehong Tipan 

6. ang Bibliya bilang isang buo 

Ang isa ay maaaring analisahan iba interpretasyon batay sa kung paano nila gamitin ang mga 
bahagi na mga bahagi. Magkakaroon pa rin hindi pagkakaintindihan, ngunit hindi bababa sa ito 
ay mula sa text mismo. Naming marinig at basahin kaya maraming iba't-ibang 
pagpapakahulugan ng Salita ng Diyos na ito ay magiging mahalaga na kami critically suriin ang 
mga ito, batay sa posibilidad ng pagpapatunay at tamang pamamaraan, hindi lamang kung ang 
aming personal na sumasang-ayon sa mga ito. Dahil sa lahat ng tao na wika ng komunikasyon 
(sa salita at nakasulat na ), doon ay ang mga potensyal na para sa mga hindi pagkakaunawaan. 
Dahil-aaral ukol sa diyos ay ang mga prinsipyo para sa mga sinaunang interpret panitikan, ito ay 
malinaw na ang kanilang mga pang-aabuso ay maaari. Para sa lahat ng mga batayang prinsipyo 
ng interpretasyon diyan ay ang posibilidad ng sadya o hindi sinasadya na pang-aabuso. Kung 
kami ay ihiwalay ang mga potensyal na lugar ng aming sariling presuppositions, ito ay 
makatutulong sa amin na magkaroon ng kamalayan sa mga ito kapag kami sa aming mga 
personal na pagpapakahulugan. 

II. MGA HALIMBAWA NG MGA PANG-AABUSO NG UNANG LIMANG 
NAGPAPAUWANAG TANONG 

A. Ang aming presuppositions - madalas ang aming pagkatao, ang aming karanasan, aming 
sekta, o sa aming kultura sanhi sa amin na kahulugan ng Bibliya sa pamamagitan ng salamin sa 
mata o filter. Kami lamang ang papayagan ito sabihin kung ano ang gusto naming ito sa say. Ito 
existential bias nakakaapekto sa lahat ng sa amin, ngunit kung tayo ay alam namin na ito ay 
maaaring ibayad para sa mga ito sa pamamagitan ng pagtatangka upang payagan ang Bibliya at 
ang kanyang mga araw upang makipag-usap bago namin pagtatangka na mag-aplay ang mga 
mensahe sa ating sarili at ating kultura. Ang ilang mga halimbawa ng patibong na ito ay makikita 
sa 

1. William Barclay's interpretasyon ng Matt. 15:37-39, kung saan ang mga kahanga-hanga 
pagpaparami ng pagkain sa pamamagitan ni Hesus ay naging tao lamang ang sharing sa bawat 
isa kung ano ang kanilang nagdala. Barclay's pilosopiko filter ng lohikal na positibismo radically 
alters halata ang layunin ng Mateo. Tandaan na may mga pitong basket na puno ng mga piraso 
ng tinapay sa kaliwa (Matt. 16:37). 

2. Mga account ng mga kababaihan sa ministeryo ay makikita sa Exod. 15:20; Jdgs. 4:4 ff; II Kgs. 
22:14; II Chr. 2:22; Isa. 8:3; Lucas 2:36; Gawa 21:9; ROM. 16:1; II cor. 11:5; at ako Tim. 3:11. 
Modern evangelicals na nababagabag tungkol sa mga ito, alinman sapagkat ng preconceived 
views o ang malakas na pahayag ng ko cor. 14:34 at I Tim. 2:11-15, ay hindi dapat baguhin ang 
maayos at malinaw na interpretasyon ng mga ito ng iba pang mga passages. 

Kasunod ay isang espesyal na paksa mula sa aking mga commentaries sa paksa. ESPESYAL PAKSA: WOMEN SA BIBLIYA 

I. Ang LumangTipan 

A. Culturally babae ay itinuturing na mga ari-arian 

1. Kasama sa listahan ng mga ari-arian (Exodo 20:17) 

2. Paggamot ng alipin kababaihan (Exodo 21:7-11) 

3. Kababaihan ng vows annullable ng lipunan responsable lalaki (Numbers 30) 

4. Kababaihan bilang spoils ng digmaan (Deut. 20:10-14; 21:10-14) 

B. Halos may tulungan 

1. Lalaki at babae na ginawa sa imahe ng Diyos (Gen. 1:26-27) 

2. Parangalan sa ama at ina (Exod. 20:12 [Deut. 5:16]) 

3. Pagpapakundangan ina at ama (Lev. 19:3; 20:9) 

4. Mga kalalakihan at kababaihan ay maaaring Nazarites (Num. 6:1-2) 74 

5. Anak na babae ay may karapatan ng mana (Num. 27:1-11) 

6. Bahagi ng kasunduan ng mga tao (Deut. 29:10-12) 

7. Sumunod sa pagtuturo ng mga ama at ina (Prov. 1:8; 6:20) 

8. Sons at anak na babae ng Heman (Levite pamilya) na humantong musika sa Templo (ako 
Chronicles 25:5-6) 

9. Anak na lalaki at mga anak na babae ay manghula sa bagong edad (Joel 2:28-29) 

C. Babaeng ay sa pamumuno ginagampanan 

1. Akda ng mga batas' kapatid na babae, Miriam, na tinatawag na isang prophetess (Exod. 
15:20-21 din tandaan micah 6:4) 

2. mga kababaihan sa pamamagitan ng likas na matalino Diyos sa habi ng materyal para sa 
tabernakulo (Exod. 35:25-26) 

3. isang babae, Deborah, ding prophetess (cf. Jdgs. 4:4), na humantong ang lahat ng mga tribes 
(Jdgs. 4:4-5; 5:7) 

4. Huldah ay isang prophetess kanino Haring Josiah hingin sa iyo na basahin at kahulugan ang 
mga newlyfound "Book ng Law" (II Kings 22:14; II Chr. 34:22-27) 

5. Queen Esther, isang banal babae, na-save na Hudyo sa Persiya 

II. Ang Bagong Tipan 

A. Culturally kababaihan sa parehong Hudaismo at ang mga Greco-Romano mundo ay 
pangalawang klase ng mga mamamayan na may ilang mga karapatan o pribilehiyo (ang 
exception ay Macedonia) 

B. Mga kababaihan sa pamumuno ginagampanan 

1. Elizabeth at Maria, relihiyoso kababaihan na makukuha sa Diyos (Lucas 1-2) 

2. Anna, relihiyoso babae serving sa Templo (Lucas 2:36) 

3. Lydia, naniniwala at lider ng isang bahay iglesia (Gawa 16:14,40) 4. Philip's apat na anak na babae ay birhen prophetesses (Gawa 21:8-9) 

5. Pibi, dyakonisa ng iglesia sa Cenchrea (Rom. 16:1) 

6. Prisca (Priscilla), Paul's kapwa-manggagawa at mga guro ng Apollos (Gawa 18:26; ROM. 16:3) 

7. Mary, Tryphaena, Tryphosa, Persis, Julia, Nereus' kapatid na babae, ang ilang mga 
kababaihan co-manggagawa ng Paul (Rom. 16:6-16) 

8. Junia (KJV), marahil ay isang babae apostle (Rom. 16:7) 

9. Euodia at Syntyche, co-manggagawa sa Paul (Phil. 4:2-3) 

III. Paano gumagana ang isang modernong naniniwala na balanse ang mga magkakaiba Bibliya 
halimbawa? 

A. Paano gumagana ang isang makasaysayang matukoy o cultural truths, na lamang mag-aplay 
sa orihinal na konteksto, mula sa walang hanggan truths valid para sa lahat ng simbahan, ang 
lahat ng believers ng lahat ng edad? 

1. Kami ay dapat kunin ang layunin ng inspirasyon ang mga orihinal na may-akda Seryoso. Ang 
Bibliya ay ang Salita ng Diyos at ang tanging source para sa mga pananampalataya at kaugalian. 

2. Kami ay dapat na pakikitungo sa mga walang alinlangan kasaysayan-nakakondisyon pinukaw 
teksto. 

a. ang cultus (ibig sabihin, ritwal at liturhiya) ng Israel (cf. Gawa 15; Gal. 3) 

b. unang siglo Hudaismo 

c. Paul's walang alinlangan kasaysayan-nakakondisyon pahayag sa Corinthians ko 

(1) ang mga legal na sistema ng mga pagano Roma (I Corinthians 6) 

(2) natitirang mga alipin (I cor. 7:20-24) 

(3) buhay na walang asawa (I cor. 7:1 -35) 

(4) virgins (I cor. 7:36-38) 

(5) pagkain sacrificed sa isang diyus-diyusan (I cor. 8; 10:23-33) 

(6) hindi karapat-dapat na aksyon sa Huling Hapunan (I Corinthians 11) 

3. Diyos na ganap at malinaw na nagsiwalat ng kanyang sarili sa isang partikular na kultura, ang 
isang partikular na araw. Kami ay dapat na kumuha ng mataimtim ang paghahayag, ngunit hindi 
ang lahat ng aspeto ng kanyang makasaysayang accomodation. Ang Salita ng Diyos ay nakasulat 
sa pantao salita, direksiyon sa isang partikular na kultura sa isang partikular na panahon. 

B. Biblical interpretasyon ay dapat na humingi ng orihinal na layunin ng may-akda. Ano ang 
sinasabi niya sa kanyang mga araw? Ito ay foundational at mahalaga para sa tamang 
interpretasyon. Ngunit pagkatapos namin ay dapat na mag-aplay na ito sa aming sariling mga 
araw. Ngayon, dito ay ang mga problema sa mga kababaihan sa pamumuno (ang tunay na 
interpretive problema ay maaaring pagtukoy sa term. Ay dating may mas ministro kaysa pastors 
na ay makikita bilang pamumuno? Ay dating deaconesses o prophetesses makikita bilang lider?) 
Ito ay lubos na malinaw na Paul, sa I cor. 14:34-35 at ako Tim. 2:9-15, ay asserting na ang mga 
kababaihan ay hindi dapat kunin ang hahantong sa mga pampublikong pagsamba! Ngunit 
paano ko mag-apply na ang araw na ito? Hindi ko gusto Paul's kultura o ang aking kultura sa 
katahimikan ng Diyos at ang Salita. Marahil Paul's araw ay masyadong takda, kundi pati na rin ang aking mga araw ay maaaring 
masyadong bukas. Sa tingin ko kaya hindi komportable kasabihan na Paul's teachings mga salita 
at mga kondisyon, unang siglo, lokal na situational truths. Sino ako na ako ay dapat na ipaalam 
sa aking isip o aking kultura kontrahin ang isang may-akda pinukaw?! Subalit, ano ang gagawin 
ko kapag may mga Bibliya mga halimbawa ng mga lider ng mga babae (kahit na sa Paul's sulatin, 
Cf. Roma 16)? Ang isang magandang halimbawa ng mga ito ay Paul's discussion ng 
pampublikong pagsamba sa I cor. 11-14. Sa 11:5 siya tila upang payagan ang mga kababaihan 
ng pangangaral at pagdarasal sa mga pampublikong pagsamba sa kanilang mga ulo sakop, pa sa 
14:34-35 siya demands nila manatiling tahimik! 

May mga deaconesses (cf. ROM. 16:1) at prophetesses (cf. Gawa 21:9). Ito ay ang pagkakaiba- 
iba na ito ay nagbibigay-daan sa akin ang kalayaan upang makilala ang Paul's comments (bilang 
may kaugnayan sa paghihigpit sa mga kababaihan) bilang limitado sa unang siglo Corinth at 
Ephesus. Sa parehong mga simbahan, may mga problema sa mga kababaihan exercising 
kanilang bagong-found kalayaan (cf. Bruce Winter, Corinth Pagkatapos Paul Kaliwa), na kung 
saan ay may dulot kahirapan para sa mga iglesia sa abot ng kanilang lipunan para sa Kristo. Ang 
kanilang mga kalayaan ay magiging limitado sa mga kaya na ang Ebanghelyo ay maaaring 
maging mas epektibo. Aking mga araw ay lamang ang kabaligtaran ng Paul's. Sa aking araw ng 
Ebanghelyo ay ang mga maaaring limitado kung nakapagsasalita, sinanay na mga kababaihan ay 
hindi pinahihintulutan upang ibahagi ang Ebanghelyo, na hindi pinapayagan sa mga lead! Ano 
ang pangwakas na layunin ng pampublikong pagsamba? Ito ba ay hindi discipleship at 
magbahagi ng Ebanghelyo? Ay maaaring ang Diyos ay kinikilala at masiyahan sa mga 
kababaihang lider? Ang Bibliya bilang isang kabuuan tila sa sabihin ng "oo"! Gusto kong 
bigyang-daan sa Paul; aking teolohiya ay una Pauline. Hindi ko gusto mong maging labis na 
naiimpluwensyahan o manipulahin ng mga modernong peminismo! Subalit, sa tingin ko ang 
simbahan na ito ay mabagal na sumagot sa halata Bibliya truths, tulad ng inappropriateness ng 
pang-aalipin, kapootang panlahi, pagkapanatiko, at sexism. Ipinapayo rin na ito mabagal 
sumagot angkop sa pang-aabuso ng mga kababaihan sa modernong mundo. Ng Diyos kay Cristo 
alpasan ang alipin at ang mga babae. Ako maglakas-loob na hindi ipaalam sa isang culturebound 
teksto reshackle kanila. 

Isa pang punto: bilang isang interpreter ko malalaman na ang Corinth ay isang napaka-disrupted 
simbahan. Ang charismatic regalo ay prized at flaunted. Kababaihan ay maaaring nahuli sa ito. 
Ako ay naniniwala na ang Ephesus ay na-aapektuhan sa pamamagitan ng huwad na mga guro 
na ang pagkuha bentahe ng mga kababaihan at ang paggamit ng mga ito bilang kahalili 
nagsasalita sa bahay ng simbahan ng Ephesus. 

C. Mga mungkahi para sa karagdagang pagbasa Paano Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng Its 
Worth ni Gordon Fee at Doug Stuart (pp. 61-77) Ebanghelyo at Espiritu: Isyu sa Bagong Tipan- 
aaral ukol sa diyos sa pamamagitan ng Gordon Fee Hard kasabihan ng Bibliya sa pamamagitan 
ng Walter C. Kaiser, Pedro H. Davids, FF Bruce at Manfred T. Branch (pp. 613-616, 665-667) 

3. Katolisismo Romano, sa pagnanais na suporta ng isang sistema ng ukol sa mga ubispo 
kaayusan, ay gumagamit ng mga teksto ng Juan 21:15-17. Mula sa mga teksto ng kanyang sarili 
na ito ay hindi nararapat na gamitin ang mga katagang "kordero" at "tupa" kaugnay sa bishops at mga pari at ang kanilang mga gawain na itinalaga ng ministri. B. Ang aming mga pang-aabuso 
ng konteksto - ito ay tumutukoy kapwa sa kasaysayan ng konteksto at ang pampanitikan 
konteksto ng daan. Ito ay maaaring ang pinaka-karaniwang pang-aabuso ng mga Banal na 
Kasulatan sa aming araw. Sa pamamagitan ng pagtatanggal ng isang daan mula sa may-akda ng 
araw at ang mga may-akda ng hinahangad na layunin, ang isa ay maaaring gumawa ng anumang 
bagay na sinasabi sa Bibliya. Kung ito ay hindi pangkaraniwan at mahigpit, ang mga halimbawa 
ng patibong na ito ay magiging katawa-tawa. 

1. Ang isang mangangaral ng mga araw na nakalipas preached laban sa mga nagbebenta ng mga 
aso batay sa Deut. 23:18. Ang kasaysayan ng pampanitikan at mga setting ay hindi pinansin. 
Ang salitang "aso" ay inilipat mula sa mga lalaki, cultic prostitusyon (Deuteronomio) sa isang 
hayop (ngayon). 

2. Kapag ang mga modernong legalist ay gumagamit ng Col. 2:21 na labag sa batas ang tiyak na 
mga gawain na walang kahit realizing na ang tula ay Paul's quote ng huwad na mga guro 'na 
mensahe, ang problema ay nagiging maliwanag. 

3. Ang modernong gamitin sa pamamagitan ng kaluluwa winners ng Rev. 3:20 bilang ang 
pagsasara ng apila ng mga "ang piano ng kaligtasan," hindi kahit realizing na ito ay sa konteksto 
ng Kristiyano simbahan (paghahayag 2-3). Ang text na ito ay hindi addressing unang kaligtasan, 
ngunit ang recommitment ng isang simbahan, na nagsisimula sa mga indibidwal na 
kongregasyon. 

4. Ang mga makabagong uri ng pagsamba ng Mormonism quotes ko cor. 15:29 bilang patunay 
para sa "binyag para sa mga patay." Walang mga kahilera passages para sa mga ito ng tula. Ang 
agarang konteksto ay ang katotohanan ng muling ng tula at ito ay isa sa maraming mga 
halimbawa na ginamit upang kumpirmahin ito katotohanan. 

5. CI Scofield ng quote ng II Tim. 2:15, "makatwiran naghahati ng Salita ng katotohanan," ay 
ginagamit bilang ng banal na kasulatan na suporta para sa naghahati sa Bibliya sa pitong 
hiwalay covenants. 

6. Gumamit ng Juan 6:52 ff ng Romano Katolisismo upang suportahan ang mga doktrina ng 
transubstantiation (na ang mga elemento ng Eukaristiya talagang maging ang katawan at dugo 
ni Cristo) ay isa pang halimbawa ng patibong na ito. John ay hindi nagtatala ng Huling Hapunan 
sa sarili, ngunit lamang ang mga dialogue ng itaas na kuwarto karanasan (Juan 13-17). Ang daan 
ay sa konteksto ng pagpapakain ng limang libo, hindi ang Eukaristiya. 

7. Pangangaral sa pagpapakabanal mula sa Gal. 2:20, hindi realizing na ang mga pokus ng 
konteksto ay ang kumpletong bisa ng katarungan. 

C. Ang aming mga pang-aabuso ng pampanitikan genre - ito ay ang hindi pagkakaunawaan ng 
orihinal na may-akda ng mensahe dahil sa aming mga kabiguan upang makilala ang 
pampanitikan form na kung saan siya rayos ng gulong. Ang bawat pampanitikan na form ay may 
ilang mga natatanging elemento ng interpretasyon. Ang ilang mga halimbawa ng mga ito na 
pang-aabuso sundin. 

1. Ang ilang mga literalists pagtatangka upang buksan ang mga tula ng PS. 114:3-6 sa 
makasaysayang salaysayin-madalas judging ng iba sa pamamagitan ng kanilang literalistic 
interpretasyon. 

2. Ang ilang mag-kahulugan ang mga apocalyptic seksyon ng paghahayag 12 at 13 bilang literal 
na tao at mga hayop. 3. Hang subukan upang ilarawan ang "hell" mula sa talinghaga ng Lucas 16:19-31. Ito ang 
ikalima sa isang serye ng mga limang parables, na may kaugnayan sa isang sentral na layunin ni 
Hesus sa addressing ang pinuno ng relihiyon (Pharisees) sa Lucas 15:1-2. Gayundin, ang salitang 
ginamit ay impyerno at hindi Gehenna. 

D. Ang aming mga pang-aabuso ng mga numero sa pananalita o sa kultura idioms ay isa pang 
pakana. Namin ang lahat ng makipag-usap sa sinasagisag wika. Ngunit, dahil sa mga taong 
marinig kami nakatira sa parehong kultura, sila na maunawaan ang aming pansalitain parirala. 
Paano kakaiba ang aming mga idioms at mga numero ng pagsasalita ay dapat sa mga mula sa 
iba pang mga kultura. Sumariwa sa alaala ko ang isang Indian ministro na sinasabi sa akin na 
siya kaya sorry na "ako ay tickled sa kamatayan." Ito ay mabuti para sa amin na sumasalamin sa 
aming sariling buhay na buhay na parirala, tulad ng "na awfully magandang"; "ako ay ang lahat 
ng mga tainga" ; "na lang ako ng kills"; o "cross ang aking puso at pag-asa sa mamatay." 

1. Ang Bibliya ay idioms din. 

a. Ang salitang "hate" sa Lucas 14:26; Juan 12:25; ROM. 9:13, at Mai. 1:2-3 ay isang Hebreo 
idyoma ng mga paghahambing, bilang ay makikita sa Gen. 29:31,33 at Deut. 21:15, ngunit kung 
hindi namin ito kung ito ay maaaring maging sanhi ng maraming hindi pagkakaunawaan. 

b. Ang mga parirala, "putulin ang iyong limbs" at "kumalbit sa inyong mga mata," sa Matt. 5:29- 
30 ay Oriental overstatements, hindi literal na command. 

c. Ang Banal na Espiritu ay sa anyo ng isang kalapati sa Mark 1:10, gayunman, ang sinasabi ng 
Kasulatan, "tulad ng isang kalapati" o "bilang isang kalapati," Cf. Lucas 3:22. 

E. Ang aming mga pang-aabuso sa pamamagitan ng oversimplification. Naming sabihin na ang 
Ebanghelyo ay simple at sa pamamagitan ng namin ito nangangahulugan na ito ay madaling 
maunawaan, gayunman, maraming mga simpleng mga buod ng Ebanghelyo ay may mga 
kapintasan sapagkat ang mga ito ay hindi kumpleto. 

1. Ang Diyos ay pag-ibig, ngunit ito omits ng konsepto ng galit ng Diyos (Rom. 1:18-2:16). 

2. Kami ay na-save na sa pamamagitan ng grasya nag-iisa, ngunit ito omits ang konsepto na ang 
tao ay dapat na magsisi at naniniwala (Mark 1:15; Gawa 20:21). 

3. Kaligtasan ay libre (Eph. 2:8-9), ngunit ang lubos na omits sa ideya na ito demands ng 
pamumuhay baguhin (Eph. 2:10). 

4. Si Hesus ay Diyos, ngunit ito omits ang konsepto na Siya ay tunay na tao (I Juan 4:2). 

F. Ang aming pang-aabuso sa pamamagitan ng selectivity - ito ay katulad ng sa higit sa 
pagpapagaan at proof-texting. Madalas naming piliin o pagsamahin lamang sa mga Kasulatan 
na kung saan ang aming suporta sa teolohiya. 

1. Isang halimbawa ay makikita sa Juan 14:13-14; 15:7,16; 16:23, sa pariralang "ang anumang 
hilingin ninyo sa panalangin, ikaw ay makakatanggap." Para sa tamang balanse ng isa ay 
kailangang magpahayag sa ibang mga Bibliya na pamantayan tungkol sa paksang ito. 

(a) "panatilihin sa humihingi, naghahanap, kumakatok," Matt. 7:7-8 

(b) "ayon sa Diyos ay," I Juan 5:14-15, na kung saan ay talagang kung ano ang "in Jesus' name" 
nagpapahiwatig 

(c) "walang-agam-agam," James 1:6 (d) " walang makasarili layunin, "James 4:1-3 

2. Paggamit ng mga teksto ng ko cor. 11:6 sa mga kalalakihan na batikusin magsuot ng 
mahabang buhok na walang pagpuna Num. 6:5; Lev. 19:27, at ang kultura ng mga Hesus' araw, 
ay hindi nararapat. 

3. Disallowing mga babae na makipag-usap o magturo sa iglesia na batay sa ako cor. 14:34 nang 
walang pagsasaalang-alang ng mga ko cor. 11:5, na kung saan ay sa parehong pampanitikan 
yunit, ay isang labis na pangungusap. 

4. Disallowing o depreciating wika, madalas na naka-base sa I cor. 13:8 (I Corinthians 13 asserts 
na ang lahat ngunit ang pag-ibig ay yumao), nang walang pagpuna sa pagtuturo ng ko cor. 
14:5,18,39, ay hindi nararapat. 

5. Emphasizing ang mga batas kaugnay ng pagkain ng Levitico 11 na walang pagpuna Matt. 
15:11 at, sa isang patagilid paraan, Gawa 10:10-16, ay hindi nararapat. 

G. Ang aming pag-abuso sa mga menor de edad ng majoring - madalas na miss namin ang 
orihinal na layunin ng may-akda dahil kami makakuha ng kasangkot sa isang kagiliw-giliw na, 
ngunit hindi central, isyu. Ito ay makikita sa sumusunod. 

1. Kanino did Kain-asawa? Gen. 4:17 

2. Marami ay nababahala tungkol sa mga tatanggap ng pangangaral ni Hesus habang Siya ay sa 
impyerno. I Pedro 3:19 

3. Ibang tanong na pag-aalala tungkol sa kung paano ang Diyos ay pagpunta sa pagsira sa lupa. II 
Pedro 3:10 

H. Ang aming mga pang-aabuso ng Bibliya bilang kasaysayan - ang Bibliya madalas kung ano ang 
mga rekord na ito ay hindi tagapagtaguyod (Fee at Stuart 1982, 85). Kami ay dapat na-focus sa 
malinaw na pagtuturo passages, hindi lamang ang kasaysayan ng account, para sa aming mga 
teolohiya at etika. 

I. Ang aming mga pang-aabuso ng mga relasyon sa pagitan ng mga Lumang at Bagong Tipan, 
Israel at ang Iglesia, Law at Grace. Presuppositionally, Kristo ay Panginoon ng mga Banal na 
Kasulatan (Grant at Tracy 1984, 95). Ang lahat ng Banal na Kasulatan ay dapat na ganap na 
punto sa Kanya. Siya ay ang pagsasagawa ng piano ng Diyos para sa sangkatauhan (Col. 1:15- 
23). Ang ibig sabihin nito na kahit na ang Lumang Tipan ay dapat na tumayo sa sariling mga paa, 
ito papunta sa mga puntos na Kristo (Sterrett 1973, 157-171). Sa tingin ko kami ay dapat na 
kahulugan ang mga OT sa pamamagitan ng mga bagong paghahayag ng NT. Lumang Tipan 
emphases may nabago at na-universalized. 

Ang Bagong Tipan ay superceded ang mosaik Tipan (cf. ang libro ng mga Hebreo at Galacia 3) 
Ang mga halimbawa ng bawat isa sa mga pitfalls ay lubhang marami. Gayunman, dahil ang ilan 
lamang overinterpret at sa ilalim ng ilang-kahulugan at ilang pasinungaling-kahulugan, ay hindi 
nangangahulugang wala na interpretasyon. Kung namin manatili sa orihinal na may-akda sa 
mga pangunahing layunin na ipinahayag sa isang konteksto at kung kami dumating sa Bibliya 
prayerfully at buong kababaang-loob namin ay maaaring maiwasan ang Ginagamit ng 
karamihan ng mga pitfalls. "Bakit ito na ang mga tao upang mahanap ang madalas na mga 
bagay-bagay sa Bibliya narratives, na hindi tunay na may-basahin sa Bibliya ang kanilang sariling mga notions sa halip na basahin sa labas ng Bibliya kung ano ang nais ng Diyos sa kanila upang 
malaman? 

1. sila ay wala nang pag-asa, wala nang pag-asa para sa impormasyon na ilalapat sa kanilang 
sariling sitwasyon 

2. sila ay walang tiyaga; nila gusto ang kanilang mga sagot ngayon, mula sa librong ito, mula sa 
mga ito kabanata 

3. sila ay hindi wasto inaasahan na ang lahat ng bagay sa Bibliya ay nag-aaply ng direkta bilang 
ng pagtuturo para sa kanilang sariling mga indibidwal na mga buhay "(Fee at Stuart 1980, 84). PRAKTIKAL PAMAMARAAN SA 
INTERPRETATION 

I. Ang espirituwal na mga aspeto ng pag- 

Aaral Bibliya ay isang kumbinasyon ng mga pagtitiwala sa Banal na Espiritu at ang lagis ng iyong 
Godgiven kakayahan ng mga dahilan at mga pagtatasa. Ang espirituwal na aspeto ng pag-aaral 
sa Bibliya ay mahirap na pag-usapan dahil sa mga malawak na array ng differing 
pagpapakahulugan affirmed sa pamamagitan ng maka-diyos, aralan, taos-puso believers. Ito ay 
isang misteryo kung bakit diyan ay gayon hindi pagkakasundo, kahit poot, bukod sa believers, 
ang lahat ng aninaw at affirm Banal na Kasulatan. Ang Espiritu ay mahalaga, ngunit ang lahat ng 
believers ay may Espiritu. Ang mga sumusunod ay lamang ang aking mga pagtatangka upang 
harapin ang kailangan espirituwal na saloobin ng bawat interpreter. 

A. Ang panalangin ay dapat na "priority isa" sa interpretasyon at aplikasyon. Ang panalangin ay 
hindi isang automatic na-link sa mga tunay na pagpapaliwanag, ni sa kalidad nito o ang dami, 
ngunit ito ay ang unang hakbang na kailangang-kailangan. Para pumunta sa Biblia na walang 
pag-aaral ng mga Espiritu ay katulad ng pagpunta paglangoy nang walang tubig. Muli, ay hindi 
ito nangangahulugan na magpahiwatig na panalangin ay direktang kaugnay sa ang kalidad ng 
aming pag-intindi ng teksto-na tinutukoy sa pamamagitan ng mga karagdagang kadahilanan. 
Ngunit isang bagay ay para sa mga tiyak na-isang taong nag-iisa sa pamamagitan ng Diyos ay 
hindi maaaring malaman espirituwal na katotohanan (Calvin). Ang panalangin ay hindi 
overcoming pagbabantulot sa ilang bahagi ng Diyos na buksan ang kanyang mga libro sa amin, 
ngunit ito ay isang pagkilala ng ating pagtitiwala sa Kanya. Ang Espiritu ay ibinibigay sa mga 
makakatulong sa amin na maintindihan ang Salita ng Diyos (Juan 14:26; 16:13-14; ko cor. 2:10- 
16). 

B. Personal hugas din ay makabuluhan. Kilalang, unconfessed kasalanan hinaharangan ang 
aming relasyon sa Diyos. Siya ay hindi nangangailangan ng sinlessness upang maunawaan ang 
Biblia, ngunit ang Bibliya ay espirituwal na katotohanan at ang kasalanan ay isang barrier sa 
espirituwal na mga bagay-bagay. Kailangan naming ikumpisal kilala kasalanan (I Juan 1:9). Na 
kailangan namin upang buksan ang ating sarili sa Panginoon para sa inspeksyon (Ps. 139:1,23- 
24). Maraming ng Kanyang mga pangako ang mga kondisyon sa aming pananampalataya sagot, 
kaya masyadong, ang aming kakayahan na maunawaan ang Bibliya. 

C. Kailangan namin na bumuo ng isang pagnanais na malaman ang Diyos at ang Kanyang Salita 
(Ps. 9:7-14; 42:1 ff; 119:1 ff). Kapag kami bumigat sa Diyos, siya ay able sa lumapit sa amin at 
ang Kanyang ay bukas para sa aming mga buhay (Zech. 1:3-4; James 4:8). 

D. Tayo mangilangan sa agad-agad na mag-aplay ang katotohanan gleaned Bibliya mula sa 
aming pag-aaral (gawin kung ano ang aming paniniwala na true) sa aming buhay. Marami sa amin na kung marami pa Bibliya katotohanan kaysa sa kami ay naninirahan (I Juan 1:7). Ang 
mga pamantayan para sa mga karagdagang katotohanan ay lakad na kami sa katotohanan kami 
ay mayroon na. Application na ito ay hindi opsyonal, ngunit ito ay pang-araw-araw. Maglakad sa 
ilaw at ikaw ay may mas maraming ilaw ay bibigyan (Rom. 1:17). 

"Ito perceives na hindi basta-basta intelektwal-unawa sa Bibliya, subalit makumpleto, ay 
makamtan ang lahat ng mga treasures. Ito ay hindi na alimurahin tulad understanding, para sa 
mga ito ay napakahalaga sa isang kumpletong-unawa. Ngunit ito ay dapat na humantong sa 
isang espirituwal na unawa sa mga espirituwal na treasures ng libro na ito kung ito ay kumpleto 
na. At para sa espirituwal na unawa ng isang bagay na higit sa intelektwal alertness ay 
kinakailangan. Espirituwal na mga bagay-bagay ay spiritually discerned, at ang mga 
pangangailangan ng isang mag-aaral Bibliya attitude kahandaang tumanggap ng espirituwal na, 
isang pagkasabik upang makahanap ng Diyos na siya ay maaaring ani kanyang sarili sa Kanya, 
kung siya ay lampas na ipasa ang kanyang pang-agham na pag-aaral sa mas mayamang pamana 
ng pinakamalakas ng lahat ng mga libro " Ang Kaugnayan ng Bibliya, HH Rowley (p. 19). 

II. ANG LOHIKAL NA PROSESO BASAHIN ANG BIBLIA! 

Ang isa ay hindi malaman kung ano ang ibig sabihin nito kung siya ay hindi alam kung ano ito 
says. Analytical pagbabasa at outlining ay ang susi sa pagkakaunawaan. Sa hakbang na ito ng 
ilang mga cycles (apat) ng pagbabasa ng Bibliya sa buong libro sa isa setting ay kasangkot. 

A. Basahin ang sa ilang mga pagsasalin. Ito ay inaasam na ikaw ay basahin ang mga pagsasalin 
na gumamit ng iba't ibang theories ng pagsasalin. 

1. pormal na sulat (word-pa ra-salita) tulad ng 

a. ang King James Version 

b. sa American Standard Version 

c. ang New American Standard Bible 

d. Binago ang Standard Version 

2. dynamic na pagpareho translations tulad ng 

a. ang New International Version 

b. ang New American Bible 

c. Mabuting Balita para sa mga Modern Man (Today's English Version) 

d. ang Jerusalem Bible 

e. ang Bagong Tagalog Bible 

f. Williams translation 

3. konsepto para sa mga konsepto translations tulad ng 

a. ang Amplified Bible 

b. Phillips translation 

c. ang Living Bible Ang iyong personal na pag-aaral sa Bibliya ay dapat kategorya mula sa (1) o 
(2). Gayundin, ang isang kahilera Bibliya na kung saan ay gumagamit ng ilang mga pagsasalin sa 
parehong pahina ay tunay sa iyo. 

B. Basahin ang buong libro o pampanitikan unit sa isang pulong 1. Kapag iyong basahin, payagan ang iyong sarili ng isang prolonged panahon ng pag-aaral ng 
panahon, ang isang naka-iskedyul o regular na oras at makahanap ng isang tahimik na lugar. 
Ang pagbabasa ay isang pagtatangka upang maunawaan ang ibang tao ng mga saloobin. Ikaw ay 
hindi isip ng pagbabasa ng isang personal na sulat sa seksyon. Subukan na basahin ang buong 
libro ng Biblia sa isa upo. 

2. Isang susi sa ito di-teknikal, textually-pokus na pamamaraan ay nagbabasa at muling 
pagbabasa. Ito ay amaze sa iyo kung paano unawa ay na may kaugnayan sa kapangahasan. Ang 
aklat-aralin ng mga praktikal na paraan ay pokus sa mga pamamaraan. 

a. pitong interpretive katanungan b. apat na yugto ng pagbabasa sa mga asignatura c. paggamit 
ng mga kasangkapan sa pananaliksik sa mga angkop na lugar 

C. Isulat ang inyong mga obserbasyon tekstuwal (ibig sabihin, mabuti tandaan pagkuha) 
Sumakay ng mga tala ang iyong binabasa. Mayroong ilang mga hakbang sa seksyon na ito. Sila 
ay hindi sinadya upang maging mabigat, ngunit hindi namin dapat control ang aming pagnanais 
para sa agarang Bibliya sa pamamagitan ng kaalaman depende masyadong mabigat sa 
pagpapakahulugan ng iba. Personal na pag-aaral sa Bibliya ay tumatagal ng panalangin, oras, 
pagsasanay, at pagtitiyaga. Ito ay hindi isang madaling kalye, ngunit ang mga benepisyo ang 
mga natitirang. 

1. Basahin ang mga libro na nais mong pag-aaral ng isang oras sa pamamagitan ng. Ako 
pinapayo na kayo pumili ng isang mas maikling Bagong Tipan unang libro. Ang pag-aaral ng 
isang buong libro ay pinakamahusay. Ito ay mas mahusay na stewardship ng iyong oras at ito ay 
mas madali na panatilihin background impormasyon at konteksto sa pagitan ng pag-aaral ng 
panahon. Book pag-aaral, higit sa loob ng isang panahon, ay magbibigay sa iyo ng Bibliya na 
balanse. Ito ay lakas ka sa pakikitungo sa mga mahirap, hindi kilala, at makabalighuan truths. 
Subukan na ilagay sa iyong sariling mga salita, sa isang maigsi, tiyak na pangungusap, ano ang 
mga may-akda ng overarching layunin ay para sa pagsulat ng mga libro. Gayundin, subukan na 
ihiwalay ang sentral na tema sa isang susi ng tula, talata, o kabanata. Tandaan na ang layunin ay 
madalas na ipinahayag sa pamamagitan ng uri ng pampanitikan genre na ginagamit. Kung ang 
mga libro ay binubuo ng mga ibang genres kaysa sa kasaysayan ng pagsasalaysay, kumunsulta 
sa espesyal na hermeneutical pamamaraan seksyon tungkol sa pampanitikan genre (Tingnan 
ang Paano Basahin Ang Bibliya Para sa Lahat ng Its Worth sa pamamagitan ng Bayad at Stuart). 

2. Basahin ito muli sa parehong translation. Ito ang oras na abiso ang mga malalaking divisions 
(pampanitikan yunit) ng may-akda ng mga saloobin. Ang mga ito ay kinilala sa pamamagitan ng 
pagbabago sa paksa, oras, paksa, tono, lugar, estilo, atbp Sa puntong ito ay hindi mag-outline 
ang istruktura ng libro, lamang ng kanyang malinaw na paksa ng mga pagbabago. Huwag base 
iyong divisions sa kabanata at mga taludtod ng iyong Ingles Bibliya. Ang mga ito ay hindi orihinal 
at ang mga ito ay madalas na hindi totoo at hindi tama. Lagumin ang bawat isa sa iyong mga 
divisions sa pamamagitan ng paggamit ng short, naglalarawang mga pangungusap na makilala 
ang subject o topic ng seksyon. Kapag kayo ay may ilang mga seksyon, tingnan kung maaari 
mong i-link ang mga ito nang sama-sama sa mga kaugnay na paksa, contrasts, paghahambing, 
tao, pangyayari, atbp Ang hakbang na ito ay isang pagtatangka na ihiwalay at kaugnay ng mga 
malalaking bloke ng mga mukha na walang materyal, na sa katotohanan, ang mga akda ng mga 
yunit ng may-akda overarching istraktura. Ang mga yunit ng pampanitikan ipakita sa amin ang 
daloy ng mga saloobin ng mga orihinal na may-akda at point sa amin papunta sa kanyang 
orihinal na layunin. D. Sa puntong ito na ito ay makakatulong upang suriin ang iyong outline at overarching layunin 
sa iba pang believers. "Kapag ang iyong mga pribadong interpretasyon leads sa iyo sa isang 
pagtatapos mula sa iba't-ibang mga kasaysayan ng kahulugan sa tao ng Diyos ay may ibinigay sa 
dagat, ang isang ambar ilaw ng pag-iingat ay dapat flash sa iyong isip "(Henricksen 1973, 38). 

"In-order ng para sa pag-intindi ng teksto na ang iyong trabaho at hindi basta-basta ang isang 
makina kompendyum ng iba ng pagtingin, ito ay may nalalaman na gawin ang iyong sariling-iisip 
at upang makarating sa iyong sariling pagpapalagay ng mas maraming bilang ng posibleng bago 
ang hakbang na ito" (Stuart 1980, 39) . "patuloy na cross-suri ang aming dakutin ng Banal na 
Kasulatan sa: 

1. ang aming mga pari 

2. ang aming mga kapwa Kristiyano 

3. ang makasaysayang-unawa sa Banal na Kasulatan sa pamamagitan ng kinikilala Kristiyano 
"(ginoon 1980, 15) 

Kadalasan ang iyong Study Bibliya ay magkakaroon ng isang outline sa Simula ng bawat libro. 
Kung hindi, ang karamihan ay may paksa ng bawat kabanata sa itaas ng pahina o sa anuman 
positioned sa text. Huwag tumingin sa kanila hanggang sa ikaw ay may nakasulat na ang iyong 
sarili. Ikaw ay maaaring magkaroon ng para baguhin iyo, ngunit ang mga shortcut sa hakbang na 
ito ay lumpuhin ang iyong kakayahan na suriin ang pampanitikan mga yunit para sa iyong sarili. 
Hindi lamang gawin ng Pag-aaral Bibles naglalaman binabalangkas ng Bibliya libro, ngunit din 

1. commentaries 

2. libro ng pagpapakilala sa Lumang o Bagong Tipan 

3. Bibliya encyclopedias dictionaries o sa ilalim ng pangalan ng Bibliya libro 

E. Re-basahin ang buong libro at ang Bibliya 

1. sa isang hiwalay na sheet ng papel, isulat ang talata divisions ng iyong Biblia sa ilalim ng mga 
yunit ng pampanitikan (iba't-ibang paksa) na ikaw ay may ilang at binalangkas. Balangkasin ay 
wala ng higit pa sa recognizing ang mga orihinal na may-akda ng mga saloobin at ang kanilang 
relasyon sa bawat isa. Talata ay magiging ang susunod na lohikal na dibisyon sa ilalim ng 
pampanitikan units. Tulad ng sa iyo na makilala ang mga talata sa ilalim ng bawat yunit ng 
pampanitikan, makilala ang mga nilalaman sa isang pangungusap na kayo ay mas maaga sa mas 
malaking dibisyon ng mga libro. Ang mga simpleng outlining pamaraan ay makakatulong sa 
panatilihin sa iyo mula sa majoring sa mga menor de edad. Hanggang sa puntong ito ikaw ay 
may nagtrabaho mula sa isa lamang translation. Ngayon, ihambing kumpara sa iyong divisions 
sa iba pang mga pagsasalin. 

a. ang mga mas malalaking yunit ng 

b. ang talata divisions 

Gumawa ng notasyon sa mga lugar ng mga pagkakaiba-iba. 

a. paksa divisions 

b. talata divisions 

c. salita pagpili 

d. sentence structure na e. nasa gilid mga tala (Ito ay karaniwang binubuo manuskrito pagkakaiba. Para sa mga teknikal 
na impormasyon na ito kumunsulta commentaries) 

2. Sa puntong ito hitsura para sa mga verses sa Bibliya teksto na sagot na mga tanong na ito 
(ang makasaysayang setting). 

a. na ang daan wrote 

b. kanino ay ang daan sa direksiyon 

c. kung bakit ay ang daan sa nakasulat sa mga ito 

d. kapag ang daan nakasulat 

e. ano ang kasaysayan ng mga pangyayari ay kasangkot Ang ganitong uri ng materyales ay 
maaaring gleaned mula sa libro mismo. Madalas na ang lahat ng malaman namin ang tungkol sa 
kasaysayan ng pagtatakda ng Bibliya ng mga libro ay matatagpuan sa loob ng libro mismo 
(panloob na ebidensiya) o sa loob ng kahilera Bibliya passages. Tiyak na ito ay mas mabilis na 
kumunsulta sa isang "professional" komentarista sa puntong ito, ngunit labanan kagagawan ito. 
Maaari mong gawin ito para sa iyong sarili. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaligayahan, dagdagan 
ang iyong confidence, at makatulong sa iyo na manatili independiyenteng ng "mga eksperto" 
(Osborne at Woodward 1979, 139; Jensen 1963, 20). Isulat ang mga tanong sa tingin mo ay 
maaaring helpful tulad ng: Mayroon bang paulit-ulit na mga salita o parirala? Mayroon bang 
halata istraktura? Mayroon bang isang serye ng mga kahilera passages mula sa isa iba pang 
tiyak na Bibliya libro? Sa pamamagitan ng inyong mga katanungan bago ka, muling basahin ang 
buong libro. Kapag nahanap mo ang isang item sa text na may kaugnayan sa anuman sa mga 
tanong na ito, itong isulat sa ilalim na bahagi. Sa pamamagitan ng pagsasanay at maingat na 
pagbabasa ng ito ay amaze ka kung magkano ang maaari mong malaman ang teksto mula sa 
kanyang sarili. 

F. Suriin ang iyong mga obserbasyon 

Ngayon ay panahon na upang suriin ang iyong mga obserbasyon ng Bibliya na may mga libro ng 
Diyos ng likas na matalino mga kalalakihan at kababaihan ng ang ang nakaraan at kasalukuyan. 
"Interpretation ay isang panlipunang proseso. Ang pinakamahusay na mga resulta ay nakakamit 
lamang sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga isipan. Ang mga resulta ng mga iskolar sa isang 
edad ay ang mga likas at ayos namana ng mga trabaho sa parehong patlang sa succeeding edad, 
at dapat na magagamit ng mga ito. Walang interpreter sa Bagong Tipan ay maaaring wisely 
huwag pansinin ang mga resulta pinanday ng mga nakaraang henerasyon at mag-alis para sa 
ganap na malaya at orihinal na pagpapalagay sa lahat ng mga puntos. Siya ay dapat maging 
pamilyar pakapilitin sa kung ano ito ay dati pa sa. . . Ang mga commentaries na inilathala ng 
scholarship sa mga nakalipas na bumuo ng isang tunay mahahalagang bahagi ng mga 
materyales para sa mga interpretasyon "(Dana 1946, 237)." Charles H. Spurgeon. . '. Mukhang 
gansal na ang ilang mga tao na makipag-usap kaya marami ng kung ano ang Banal na Espiritu ay 
nagpapakita sa mga ito ay dapat na sa tingin ko kaunti ng kung ano Siya nagsiwalat sa iba' 
"(Henricksen 1973, 41). 

"Ang stress sa pagkapangunahin ng firsthand pag-aaral hindi nito ipinapahiwatig na ang 
pagsiyasat ng mga commentaries ay hindi inirerekomenda. Sa laban, kapag tapos na sa tamang 
lugar, ito ay kinikilala bilang isang indipensable hakbang sa isang masistema diskarte. Spurgeon wasto ay nagpapahiwatig na ang 'dalawang kabaligtaran error beset ang mag-aaral ng Banal na 
Kasulatan: ang ugali sa kumuha lahat ng bagay pangalawang kamay mula sa iba, at ang 
pagtanggi na gumawa ng kahit ano mula sa iba' "(Traina 1985, 9). Para sa mga taong walang 
commentaries o research tools na magagamit sa kanilang wika, ito ay posible na matupad ang 
hakbang na ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa parehong Bibliya ng libro sa ibang matanda na 
Kristiyano sa iyong lugar at paghahambing ng mga tala. Siguraduhin na pag-aaral sa mga tao 
mula sa iba't ibang perspectives. Mag-ingat sa mga paunawa ang komentarista ng theories 
tungkol sa kasaysayan ng pagtatakda ng laban sa kanilang mga babasahin ng mga 
makasaysayang pangyayari, ang alinman sa mula sa Bibliya mismo o kasaysayan ng mga 
pinagkukunan. Kung ang isa ay hindi maingat ang presuppositions tungkol sa mga may-akda ng 
layunin at mga setting ng mga makakaapekto sa kanyang interpretasyon. Ang isang magandang 
halimbawa ng mga ito ay ang pakunwari background ng libro ng mga Hebreo. Chapters anim at 
sampung ay mahirap. Kadalasan, ang isang interpretasyon ay batay lamang sa mga 
iminungkahing pakunwari makasaysayang pangyayari o isang pananampalataya tradisyon. 

G. Suriin ang mga makabuluhang kahilera Passages 

Paunawa ang mga konsentriko circles (kahilera passages) ng interpretive kabuluhan. Ang isa sa 
mga dakilang dangers sa interpretasyon ay nagpapahintulot sa ibang bahagi ng Bibliya upang 
matukoy kung ano ang isang partikular na texto ay nangangahulugan, kundi pati na rin, sa 
parehong panahon, ito ay isa sa aming mga pinakadakilang helps. Ito ay isang bagay ng 
tiyempo. Sa point kung ano ang gagawin mo sa mas malawak na saklaw ng Bibliya 
katotohanan? Diyan ay hindi pagkakaunawaan at sa puntong ito (Ferguson 1937, 101), ngunit 
para sa akin ang mga punto ng focus ay dapat munang maging ang mga orihinal na may-akda at 
ang mga libro contextual ikaw ay pag-aaral. Inspirasyon ng Diyos ang Bibliya sa mga sinasabi ng 
mga may-akda ng isang bagay sa kanilang mga araw. Kami ay dapat munang maunawaan ang 
mensaheng ito ganap bago namin may kaugnayan ito sa iba pang mga Bible passages namin 
malaman. Kung hindi, magsisimula kami sa pagbabasa ng aming mga paboritong, pamilyar at ng 
isang pananampalataya views sa bawat daan. Pinapahintulutan namin ang aming mga personal 
na sistematikong teolohiya o sekta biases sa crush at palitan teksto inspirasyon! Texts may 
priority! Ang mga ito konsentriko circles, tulad ko na tawag sa kanila, lumipat mula sa isang 
tiyak na daan sa buong Bibliya, ngunit lamang sa graded, minarkahan na hakbang. 

1. Maingat na obserbahan ang mga lohikal na sanaysay at posisyon ng iyong daan sa loob ng 
Bibliya na libro. Pag-aaral ng isang buong Bibliya libro ay mahalaga. Kami ay dapat makita ang 
buong bago ang kahulugan ng mga bahagi ay malinaw. Kami ay dapat na ipaalam sa may-akda 
ang nagsasalita sa kanyang setting at para sa kanyang mga layunin. Huwag magpunta sa kabila 
ng mga partikular na daan at sa kanyang kagyat na konteksto hanggang sa ikaw ay 
pinahihintulutan na ito na makipag-usap sa kanyang sariling lakas. Kaya ang madalas na gusto 
naming malutas ang lahat ng mga problema bago namin kunin seriously ay kung ano ang sinabi 
sa pamamagitan ng isang partikular na inspirasyon Bibliya may-akda. Madalas naming subukan 
upang protektahan ang aming mga teolohiko bias! 

2. Kapag aming pakiramdam na kami ay wrestled sa mga teksto ng sapat na sapat na upang 
maunawaan ang mga pangunahing mga mensahe, at pagkatapos naming lumipat sa susunod na 
lohikal na hakbang, kung saan ay ang parehong mga may-akda sa kanyang iba pang mga sulatin. Ito ay very helpful sa mga sulatin kambal, tulad ng Ezra at Nehemiah; Mark at ako at II Pedro; 
Lucas at Gawa; John at ako John; Colossians at Efeso; Galacia at Roma. 

3. Ang susunod na konsentriko bilog sa pag-aalala tungkol sa iba't-ibang mga writers, ngunit ang 
mga taong wrote sa parehong makasaysayang setting, tulad ng Amos at Hosea o Isaya at micah, 
o Haggai at Zacarias. Ito konsentriko bilog ay may kaugnayan din sa parehong uri ng 
pampanitikan genre sa parehong paksa. Isang halimbawa ay nagli-link Mateo 24, Mark 13, at 
Lucas 21 may Daniel, Zacarias, at ang mga libro ng paghahayag. Lahat ng mga ito, kahit na 
nakasulat sa pamamagitan ng iba't-ibang mga may-akda, may kaugnayan sa dulo-time at ang 
mga nakasulat sa isang apocalyptic genre. Bilog na ito ay madalas na nakikilala bilang "Bibliya 
teolohiya." Ito ay isang pagtatangka upang payagan ang mga tiyak na mga seksyon ng Banal na 
Kasulatan na may kaugnayan sa isa't-isa sa isang kinokontrol na batayan. Kung ang pag-intindi 
ng teksto ay isang kagat ng mga pie, Bibliya teolohiya ay isang ihiwa. Kung ang pag-intindi ng 
teksto ay nag-iisa, at pagkatapos ay Bibliya teolohiya ay isang grupo. Kami ay naghahanap ng 
mga uso, mga tema, motifs, katangian salita, parirala, o structures ng isang naibigay na 
panahon, pampanitikan genre, asignatura, o may-akda. 

4. Dahil ang lahat ng Bibliya ay inspirasyon (II Tim. 3:16) at mula sa aming mga pangunahing 
pagpapalagay na ito ay hindi na barahin mismo (pagkakatulad ng Banal na Kasulatan), at 
pagkatapos namin ay dapat na pahintulutan ang Bibliya upang ganap na ipaliwanag ang sarili sa 
isang paksa. Kung ang pag-intindi ng teksto ay isang kagat at Bibliya teolohiya ay isang gayatin, 
at pagkatapos ay sistematikong doktrina ay ang buong pie. Kung ang pag-intindi ng teksto ay 
nag-iisa at Bibliya teolohiya ay isang grupo, at pagkatapos ay sistematikong doktrina ay ang 
buong choir. Mag-ingat, subukan na hindi kailanman sabihin, "ang Bible says. . . "Hanggang sa 
ikaw ay maingat na mga advanced na sa pamamagitan ng bawat konsentriko bilog ng 
interpretasyon. 

H. Eastern mga tao sa kasalukuyan katotohanan igting-filled na pares 

Ang Bibliya madalas nagtatanghal ng katotohanan sa dyalektiko pairs. Kung namin miss ang 
balancing katotohanan (kabalintunaan) kami ay makasalanan ang overarching Bibliya mensahe. 
Sira-sira ang isip pagtatanghal ng katotohanan ay kung ano ang characterizes modernong 
denominations. Kami ay dapat na pahintulutan ang mga may-akda Bibliya na magsalita, ngunit 
din sa Bibliya bilang isang kabuuan (inspirasyon ng iba pang mga may-akda). Sa stage na ito ng 
interpretasyon ng mga kaugnay na kahilera daan, alinman kinukumpirma, pagbabago, o tila 
baga contradicting, ay balisang-helpful. Ito ay dapat na mariin sinabi na ito ay bilang damaging 
na idagdag sa Bibliya ang mensahe na ito ay upang alisan ito. Bibliya katotohanan ay itinanghal 
sa malinaw, simpleng pahayag, ngunit ang relasyon sa pagitan ng mga malinaw na pahayag ay 
madalas na lubos na kasangkot. Ang pagpaparangal kaluwalhatian ng interpretasyon ay ang 
malaking larawan, ang balanseng katotohanan. 

I. Sistematikong Teolohiya Paano gumagana ang isang naroroon ang isang doktrina 
systematically? Ito ay katulad ng sa Bibliya sa teolohiya na namin pinapayagan ang mga 
concept, mga tema, at ang salita na gabay sa amin na 

1. iba pang mga kaugnay na passages (pro at con) 

2. depinitibo ang daan sa pagtuturo na paksa 3. iba pang mga elemento ng parehong katotohanan 

4. ang pagpapalitan ng dalawang Testaments 

Ang Bibliya ang nagsasalita ng tunay, ngunit hindi palaging ganap sa isang binigay na konteksto 
sa isang paksa. Kami ay dapat na hanapin ang clearest Bibliya pagtatanghal ng isang naibigay na 
katotohanan. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga tiyak na research tools. 
Muli, na dapat mong subukan na gumawa ng kahit interpretive tumutulong sa unang. Kumpleto 
kasunduan ng Bibliya ay maaaring maging very helpful. Ito ay makakatulong sa iyo na 
makahanap ng salita parallels. Kadalasan ito ay ang lahat na kailangan namin upang matuklasan 
ang isipan o konsepto parallels. Ang kasunduan ay magpapakita sa amin ang iba't-ibang mga 
Bibliya na termino na isinalin sa Ingles. Concordances ngayon ay magagamit para sa King James 
Version, ang New American Standard Bible, at ang New International Version. Kailangan naming 
siguraduhin na kami ay hindi nakalilito ang mga salitang Ingles sa Hebreo o Griyego 
kasingkahulugan. Ang isang mabuting kasunduan ay listahan ng iba't-ibang mga orihinal na mga 
salita at ang mga lugar ng kani-kanilang mga pangyayari. Ang konsentriko circles (kahilera 
passages) dumating sa kaugnayan muli dito. Ang order ng priority ay 

1. ang agarang context ng pampanitikan unit 

2. ang mas malaking konteksto ng buong libro 

3. ang parehong mga may-akda 

4. sa parehong panahon, pampanitikan genre, o Tipan 

5. ang buong Bibliya 

Sistematikong teolohiya libro pagtatangkang hatiin Kristiyano katotohanan sa mga kategorya at 
pagkatapos hanapin ang lahat ng mga sanggunian sa paksa. Madalas na-link sila ng magkasama 
ang mga ito sa tunay na paraan ng isang pananampalataya. Sistematikong theologies ay ang 
pinaka-kampi ng lahat ng mga sanggunian libro. Huwag kumunsulta lamang isa. Palaging 
gamitin ang mga iyon mula sa iba pang mga teolohiko perspectives sa lakas umisip na muli ang 
iyong sarili sa kung ano sa tingin mo, bakit sa tingin mo na ito, at kung saan ay maaari mong 
patunayan ito mula sa Banal na Kasulatan. 

J. Paggamit ng mga kahilera Passages Kung may lamang ng ilang mga sanggunian para sa mga 
salita na ikaw ay pag-aaral, basahin ang lahat ng mga ito at din ang buong talata sa kung saan 
sila mangyari. Kung may napakaraming mga sanggunian, sumangguni sa konsentriko circles muli 
sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga sanggunian na nangyari sa agarang context ng 
pampanitikan yunit at ng mas malaking konteksto ng buong libro at piliin ang ilan sa mga 
nabasa sa mga libro ng iba pang mga Bibliya sa pamamagitan ng parehas na may-akda, o sa 
parehong panahon, pampanitikan genre, Tipan, o ang buong Bibliya. Maging maingat dahil 
madalas ang parehong salita ay ginagamit sa isang iba't ibang mga sarili sa iba't-ibang 
konteksto. Maging sigurado na panatilihin ang Bibliya teksto hiwalay. Huwag payagan ang isang 
timpla ng mga teksto mula sa lahat ng genres sa Bibliya na walang maingat na pagtingin sa mga 
konteksto ng bawat isa! Sa halip subukan upang mahanap kahilera truths (pro at con). Ang ilang 
mga halimbawa ng mga ito sundin. 

1. Ang paggamit ng salitang "heavenlies" sa loob ng mga libro ng Efeso. Sa una tila ang 
kahulugan ng "langit kapag namatay," ngunit kapag ang lahat ay gumagamit ng limang ay 
inihambing, ito ay nangangahulugan na "ang mga espirituwal na kaharian coexisting sa amin 
ngayon" (Eph. 1:3,20, 2:6; 3:10; 6 : 12). 2. Ang pariralang "sa pamamagitan ng pagpuno ng Espiritu" ay ginagamit sa Eph. 5:18. Ito ay 
ang pokus ng mga dakilang kontrobersiya. Ang mga libro ng Colossians ay tumutulong sa amin 
ng isang eksaktong pagpaparis. Ang Colossian kahilera ay "pabayaan ang isip ni Kristo malaki 
tumira sa iyo" (Col. 3:16). Ang susunod na mapagkukunan ng tulong sa mahanap ang mga uri ng 
mga makabuluhan parallels ay isang magandang reference Study Bibliya. Tulad ng lahat ng 
mabuting bagay, practice makes perfect. Tulad nang pagsasanay ng mga pamamaraan na sila ay 
magiging mas madali. Ito ay totoo rin ng pananaliksik tools. Sa stage na ito Gusto kong ibahagi 
sa iyo ng isang praktikal na paraan upang gamitin ang isang uri ng pananaliksik tool na pinaka- 
believers ay hindi kailanman gamitin-sistematiko teolohiya libro. Mga libro na ito ay karaniwang 
malawakan-index sa pamamagitan ng parehong text at paksa. Suriin ang mga index para sa 
iyong teksto. Isulat ang mga pahina ng mga numero. Notice kung ano ang "teolohiko kategorya" 
sila ay naroroon Hanapin sa pahina at mahanap ang iyong teksto. Basahin ang talata, kung ito 
ay helpful at isipan makapupukaw basahin ang mga pahina (ang buong seksyon). 
Suriin ang mga index para sa iyong teksto. Isulat ang mga pahina ng mga numero. Notice kung 
ano ang "teolohiko kategorya" sila ay naroroon Hanapin sa pahina at mahanap ang iyong 
teksto. Basahin ang mga talata kung ito ay helpful at isipan-kagalit-galit, basahin ang mga 
pahina (ang buong seksyon). Alamin kung paano ang iyong context akma sa buong teolohiya ng 
mga Kristiyano. Ito ay maaaring ang tanging teksto sa paksang ito o sa isa sa ilang. Ito ay 
maaaring ang dyalektiko kabalintunaan sa ibang doktrina. Mga libro na ito ay maaaring maging 
isang malaking tulong sa nakikita ang mga larawan ng malaki kung ang mga ito ay ginagamit 
critically at sa konsiyerto sa ilang mga may-akda, denominations, sistematiko theologies! Ang 
isang kumpletong listahan ng mga mas mahusay na mga ito ay matatagpuan sa pagtatapos ng 
aklat na ito (IX p. 105). Mga libro na ito ay hindi para sa mga ilaw, madasalin pagbabasa, ngunit 
sila ay kaya helpful in-check ang iyong pagbabalangkas ng malaking larawan. Isang tanda ng 
pag-iingat ay dapat na ibinigay dito. Mga libro na ito ay tunay interpretive. Tuwing namin ilagay 
ang aming teolohiya sa isang istrakturang ito ay nagiging makiling at presuppositional. Ito ay 
hindi maiiwasan. Samakatuwid, hindi lamang kumunsulta sa isang may-akda, ngunit ang ilan (na 
ito ay totoo rin ng commentaries). Basahin ang sistematikong theologies mula sa may-akda sa 
kanino hindi kayo sang-ayon o na mula sa ibang mga pinagmulan ng isang pananampalataya. 
Hanapin sa kanilang mga katibayan at pag-isipan ang kanilang lohika. Paglago lumapit kumuha 
magpumiglas. Na puwersa ang mga ito na maipakita sa iyo mula sa Bibliya kung ano ang 
sinasabi ng mga ito ay: 

1. konteksto (kagyat at mas malaki) 

2. syntax (pambalarila istraktura) 

3. etimolohiya at kasalukuyang paggamit (salita ng pag-aaral) 

4. kahilera passages (konsentriko circles) 

5. kasaysayan at kultura ng orihinal na pagtatakda 

Ng Diyos ay magsalita sa pamamagitan ng Israel, si Jesus, at ang mga apostoles, at sa isang mas 
maliit na paraan, Siya ay patuloy na tumanglaw ang simbahan upang maunawaan ang mga 
Kasulatan (Silva 1987, 21). Ang believing komunidad ay isang-ingat laban sa wild, radikal 
pagpapakahulugan. Basahin ang mga likas na matalino mga kalalakihan at kababaihan ng ang 
ang nakaraan at kasalukuyan. Huwag maniwala sa lahat ng kanilang magsulat, ngunit makinig sa 
kanila sa pamamagitan ng iyong sariling Espiritu-na humantong filter. Kami ay ang lahat ng 
kasaysayan nakakondisyon. III. IMINUNGKAHING ORDER PARA SA PAGGAMIT NG RESEARCH 
TOOLS 

Sa buong aklat na ito ikaw ay hinihikayat na gawin ang iyong sariling pagtatasa, ngunit may 
dumating na lampas sa isang punto kung saan wala sa amin ay maaaring pumunta ng personal. 
Kami ay hindi maaaring scholarly espesiyalista sa lahat ng lugar. Kami ay dapat na mahanap 
kaya, relihiyoso, likas na matalino mga mananaliksik upang makatulong sa amin. Ito ay hindi 
nangangahulugan na magpahiwatig na hindi namin pintas sa kanila at ang kanilang mga 
natuklasan. May mga kaya maraming mga research tools na magagamit sa araw na ito sa 
wikang Ingles na ang yaman ng mga kasangkapan na ito ay napakalaki. Dito ay isang 
iminungkahing order. Pagkatapos kayo ay tapos na ang lahat ng mga paunang obserbasyon ng 
daan ang iyong sarili at pagkatapos ay madagdagan ang inyong impormasyon sa mga 
sumusunod na (gumamit ng iba't-ibang kulay ng tinta para sa iyong mga tala at para sa mga 
iyon mula sa mga tumutulong sa bawat lugar). 

A. Magsimula sa ang kasaysayan ng background 

1. Bibliya introductions 

2. mga artikulo sa Bibliya encyclopedias, handbooks, o dictionaries 

3. pagbukas ng chapters ng commentaries 

B. Gamitin ang maraming uri ng mga commentaries 

1. maikling commentaries 

2. teknikal commentaries 

3. madasalin commentaries 

C. Gumamit ng karagdagan nagdadalubhasang reference materyales 

1. salita ng pag-aaral na libro 

2. cultural background libro 

3. geographically oriented libro 

4. arkeolohiya libro 

5. apologetic libro 

D. Panghuli, subukan upang makakuha ng malaking larawan Tandaan na matanggap namin ang 
katotohanan sa dinadagdagan; hindi kumuha ng mga shortcut sa iyong mga pag-aaral-hindi 
inaasahan kawatasan resulta-manatili sa programa. Asahan igting at hindi pagkakaintindihan sa 
interpretasyon. Tandaan na interpretasyon ay isang Espiritu-na humantong gawain pati na din 
ang isang lohikal na proseso. Basahin ang Bibliya analytically at research tools critically. Practice 
makes perfect. Simulan na ngayon. Gumawa ng isang pangako ng hindi bababa sa tatlumpung 
minuto sa isang araw, makahanap ng isang tahimik na lugar at magtabi ng isang oras, pumili ng 
isang maliit na Bagong Tipan unang libro, ipon ng maraming Bibliya pagsasalin at Study Bibles, 
kumuha ng papel at lapis, magdasal, simulan. HALIMBAWANG KATEGORYA PARASATANDAAN BABAE LAMANG 

Ang unang mungkahi ay ang paggamit ng isang nakasulat na trabaho sheet o form. Ito ay 
makakatulong sa iyo para i-record ang ilang mga uri ng impormasyon na inyong nabasa sa 
pamamagitan ng Bibliya na libro. Kung ikaw ay kumuha ng iyong mga personal na pagmamasid 
tala sa isang kulay ng tinta, at pagkatapos ay gumamit ng ibang mga kulay para sa pananaw 
mula sa iba't ibang mga research tools. Ang mga sumusunod na worksheet ay pansamantala, 
ngunit ito ay isa na kung saan ay makakatulong sa akin. Baka gusto mong bumuo ng iyong 
sariling mga order at headings. Ang mga sumusunod na worksheet ay lamang ng isang listahan 
ng mga kategorya ng mga impormasyon na maaaring tumulong sa interpretasyon. Kailangan 
ninyong mag-iwan ng dagdag na espasyo sa pagitan ng mga bagay sa iyong worksheet. Ang mga 
kalakip sample form ay una para sa mga paksa at ang kanilang mga kamag-anak sa apat na mga 
kurso ng mga readings. Kasama sa dulo ng aklat na ito ay isang sample ng libro ng Roma., 
Chapters 1-3 (pampanitikan yunit) at sa mga libro ng Titus (libro buod). 

TANDAAN BABAE LAMANG 

I. PAGBABASA NG MGA CYCLES 

A. Unang pagbasa 

1. Ang overarching tema o layunin ng buong libro ay: (maikling paglalarawan) 

2. Ang tema ay exemplified sa (pumili ng isa) 

a. Verse 

b. Talata 

c. Chapter 

3. Ang uri ng pampanitikan genre ay 

B. Ikalawang pagbasa 

1. Ang mga pangunahing pampanitikan yunit o mga nilalaman ng divisions ay abc atbp 

2. Lagumin ang paksa (sa isang paturol na pangungusap) ng bawat malaking dibisyon at tandaan 
ang kanilang relasyon sa bawat isa (sunud-sunod, lohikal, teolohiko, etc) 

3. Listahan ng mga lugar-tsek mo ang iyong outline 

C. Ikatlong pagbabasa 

1. Panloob na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng pagtatakda (bigyan kabanata at berso) 

a. May-akda ng libro (1) (2) (3) 

b. Petsa ng kanyang pagsusulat o petsa ng kaganapan (1) (2) (3) 

c. Tatanggap ng libro (1) (2) (3) 

d. Pagkakataon ang pagsusulat 

2. Punan ang iyong trabaho na nilalaman outline sa pamamagitan ng pagdadagdag ng talata 
divisions. Paghambingin ang mga pagsasalin mula sa iba't-ibang teorya translation grupo, lalo 
na mula sa literal at pansalitain (dynamic na katumbas). Pagkatapos ay isulat ang iyong sariling 
outline. 3. Lagumin ang bawat talata sa isang paturol na pangungusap. 

4. Listahan ng mga posibleng aplikasyon puntos sa bawat malaking dibisyon at / o mga talata. 

D. Ika-apat na pagbabasa 

1. Gumawa ng tala ng mga makabuluhang kahilera passages (parehong positibo at negatibong). 
Pagmasdan ang mga ito konsentriko circles ng kabuluhan. 

A. Kapareho ng libro o pampanitikan yunit 

b. Parehong may-akda 

c. Parehong panahon, paksa o pampanitikan genre 

d. Kapareho Tipan 

e. Buong Biblia 

2. Suriin ang sistematikong teolohiya libro. 

3. Paunlarin nagdadalubhasang listahan upang mabatid istraktura. 

a. Listahan ng mga majorat minor characters. 

b. Listahan ng susi terms (teolohiko, paulit-ulit o di-pangkaraniwang terms). 

c. Listahan ng mga pangunahing kaganapan. 

d. Listahan ng mga heograpikal na kilusan. 

4. Gumawa ng tala ng mga mahirap passages. 

a. Tekstuwal problema 

(1) mula sa margin ng iyong Ingles Bibliya 

(2) mula sa paghahambing ng Ingles na pagsalin sa 

b. Kasaysayan ng mga problema at uniqueness 

c. Theological problema ng uniqueness 

d. Mga verses na naging sanhi ng pagkalito sa iyo 

E. Application truths 

1. Isulat ang inyong mga detalyadong outline sa kaliwang bahagi ng isang sheet. 

2. Sa kanang bahagi isulat (sa lapis) posibleng aplikasyon truths para sa mga pangunahing 
pampanitikan mga yunit at / o ang mga talata. 

F. Paggamit ng mga Research Tools 

1. Basahin ang pananaliksik sa mga angkop na kasangkapan order. Kunin ang mga tala sa isang 
"trabaho sheet." Hanapin 

a. puntos ng kasunduan 

b. ang puntos ng mga hindi pagkakaunawaan 

c. bagong mga saloobin o mga application 

d. rekord ng mga posibleng pagpapakahulugan sa mahirap passages 

2. Analyze pananaw na mula sa mga pananaliksik kasangkapan at bumuo ng isang pangwakas 
na detalyadong outline sa aplikasyon puntos. Master outline na ito ay dapat makatulong sa iyo 
na makilala ang mga orihinal na may-akda ng istraktura at layunin. 

a. Huwag sa mga malalaking bata. 

b. Huwag kalimutan ang konteksto. 

c. Huwag read sa text ng higit pa sa, o mas mababa, ang orihinal na may-akda inilaan. 

d. Application na puntos ay dapat gawin sa tatlong antas: (1) tema ng buong libro-unang pagbabasa 

(2) malalaking pampanitikan mga yunit-ikalawang pagbasa 

(3) mga talata-ikatlong pagbasa 

e. Payagan kahilera passages upang kumpirmahin at linawin ang iyong interpretasyon na ang 
huling hakbang. Ito ay nagbibigay-daan sa Bibliya na kahulugan mismo. Gayunman, ang 
paggawa nito huling pananggalang sa amin na nagpapahintulot sa aming pangkalahatang 
sistematikong teolohiko-unawa sa Bibliya mula sa silencing, hindi papansin, o skewing mahirap 
passages. 

G. Theological pananaw 

1. Gamitin ang sistematikong teolohiya libro upang matagpuan kung paano ang iyong mga text 
na may kaugnayan sa mga pangunahing truths ng Bibliya. 

2. Ilarawan ang mga salita sa iyong sariling mga pangunahing katotohanan (s) ng iyong mga 
daan. Ang iyong mga sermon o pagtuturo aralin ay dapat sumasalamin sa katotohanan! 

II. EXEGETICAL PAMAMARAAN 

A. Ang Text (minimum na isang talata sa Ingles) 

1. Magtatag ang orihinal na teksto (tandaan ang anumang manuskrito variants) 

2. Mga opsyon sa 

a. Salita para sa mga salita (KJV, ASV, NASB, RSV, NRSV) 

b. Dynamic na katumbas (NIV, tuka, Jerusalem Bible, Williams, TEV) 

c. Iba pang mga sinaunang pagsasalin (LXX, Vulgate, Peshitta, atbp) 

d. Walang mga pagpapakahulugan sa ibang mga pagsasalin (ibig sabihin, commentaries) at this 
stage 

3. Suriin ang anumang makabuluhang mga variable sa pagsasalin at bakit 

a. Griyego manuskrito problema (s) 

b. Mahirap ang salita (s) 

c. Natatanging konstruksiyon (s) 

d. Theological katotohanan (s) 

B. Exegetical mga bagay na checked 

1. Tandaan agarang contextual yunit (kung paano ang iyong mga talata na may kaugnayan sa 
yunit pampanitikan at paano ito na may kaugnayan sa kalapit talata) 

2. Tandaan na posible estruktural elemento 

a. Kahilera structures 

b. Quotes/ Allusions 

c. Mga numero ng pagsasalita 

d. Illustrations e. Tula / awit / Song 

3. Paalala naaalinsunod sa Balarila sangkap (syntax) 

a. VERBS o VERBALS (Tense, voice, timpla ng damdamin, NUMBER, kasarian) 

b. Espesyal na konstruksiyon (kondisyonal pangungusap, prohibitions, atbp) 

c. Salita o sugnay order 4. Tandaan susi salita 

a. Bigyan ng buong semantical patlang 

b. Kung saan ibig sabihin ng (mga) magkasya sa context pinakamahusay na 

c. Mag-ingat ng set teolohiko kahulugan 

5. Tandaan makabuluhang Bibliya parallels ng mga salita, mga paksa o quotes 

a. Parehong konteksto 

b. Kapareho ng libro 

c. Parehong may-akda 

d. Parehong genre 

e. Parehong panahon 

f. Buong Bibliya 

C. Kasaysayan ng Buod 

1. Paano ang mga partikular na pagkakataon ang pagsusulat epekto ang katotohanan na 
pahayag. 

2. Kung paano ang cultural kapaligiran epekto ang katotohanan na pahayag. 

3. Paano tatanggap epekto ang katotohanan na pahayag. 

D. Theological Buod 

1. Theological truths 

a. Malinaw na ang Estado ng may-akda teolohiko assertion: 

(1) Mga espesyal na terminolohiya 

(2) makabuluhang sugnay o parirala 

(3) Central katotohanan ng mga sentence (s) o parapo (s) 

b. Paano ito nauugnay sa paksa o katotohanan ng pampanitikan unit? 

c. Paano ito nauugnay sa paksa o katotohanan ng buong libro? 

d. Paano ito nauugnay sa paksa o katotohanan na nagsiwalat sa Banal na Kasulatan? 

2. Espesyal na mga puntos ng interes 

3. Personal na pananaw 

4. Pananaw na mula sa commentaries 

E. Application Truths 

1. Application katotohanan ng pampanitikan unit 

2. Application katotohanan (s) ng talataan (s) level 

3. Application katotohanan ng teolohiko elemento sa loob ng teksto 

III. PANGUNAHING PAMAMARAAN PARA SA ISANG ACADEMIC NT 
WORD STUDY 

A. Itatag ang pangunahing kahulugan at semantiko patlang Gamitin A Greek-English leksikon ng 
Bauer, Arndt, Gingrich, Danker 

B. Itatag ang kontemporaryo paggamit (Koine Greek) 1. Gamitin ang bokabularyo ng Griyego Tipan sa pamamagitan ng Moulton, Milligan para sa 
Egyptian papyri 

2. Gamitin ang Septuagint at Redpath ng kasunduan ng LXX para sa mga Palestino Hudaismo 

C. Itatag ang semantiko domain Gamitin Griyego-lngles leksikon ng Bagong Tipan sa 
pamamagitan ng Louw, Nida o Expoistory Dictionary ng Bagong Tipan salita sa pamamagitan ng 
puno ng ubas 

D. Itatag ang Hebreo background Gamitin malakas ang kasunduan sa kanyang numero na naka- 
link sa Hebrew at Ingles leksikon ng Lumang Tipan sa pamamagitan ng Brown, Driver, Briggs; 
New International Dictionary ng Lumang Tipan Theology at pag-intindi ng teksto, i-edit sa 
pamamagitan ng Van Gemneren (5 vols.) O Singkahulugan ng ang Lumang Tipan sa 
pamamagitan ng Girdlestone 

E. itatag ang pambalarila form ng mga salita sa context Gumamit ng isang interlinear Griyego- 
lngles Bagong Tipan at isang analytical leksikon o Analytical Greek Bagong Tipan sa 
pamamagitan ng Timothy at Barbara Friberg 

F. Suriin ang dalas ng paggamit ng genre, may-akda, pamagat, atbp Gumamit ng isang 
kasunduan 

G. Suriin ang iyong mga pag 

-aaral na may 

- isang ensiklopedya Bibliya 

- gamitin ang Zondervan's kuwentong Bible Encyclopedia (5 vols) o Ang International Bible 
Encyclopedia (5 vols) 

- isang Bible Dictionary 

- gamitin ang anchor Bible Dictionary o Interpreter's Bible Dictionary 

- isang teolohiko salita libro 

- gamitin ang The New International Diksyunaryo ng Bagong Tipan Theology (3 vols) edit ni Colin 
Brown, o Theological Dictionary ng Bagong Tipan (pinaikli) sa pamamagitan ng Bromiley 

- isang sistematikong teolohiko libro 

- gamitin ang sistematikong Teolohiya ng Berkhof; A Theology sa Bagong Tipan sa pamamagitan 
ng Ladd; Bagong Tipan Theology sa pamamagitan ng Stagg; o isang numero ng iba 

H. Isulat ang buod ng makabuluhang interpretive natuklasan 

IV. ANG ISANG MAIKUNG BUOD NG HERMENEUTICAL PRINSIPYO 

A. Laging magdasal muna. Ang Espiritu ay napakahalaga. Gusto ng Diyos sa iyo upang 
maunawaan. B. Itatag ang Orihinal Text 

1. Suriin ang mga tala sa margin ng iyong Study Bibliya para sa mga Griyego manuskrito 
variants. 

2. Huwag bumuo ng isang doktrina sa isang disputed text, maghanap para sa isang malinaw na 
kahilera daan. 

C.-unawa ngTeksto 

1. Basahin ang buong konteksto (pampanitikan konteksto ay napakahalaga). Suriin ang mga 
outline sa isang Study Bibliya o kuro upang matukoy ang pampanitikan unit. 

2. Huwag subukan na kahulugan ng hindi bababa sa isang talata. Subukan na outline ang 
pangunahing truths ng mga talata sa pampanitikan unit. Ang paraan namin ay maaaring sundin 
ang mga orihinal na may-akda ng mga saloobin at ang kanilang pag-unlad. 

3. Red ang mga talata sa ilang pagsasalin na gumamit ng iba't-ibang translation theories. 

4. Kumonsulta magandang commentaries at iba pang mga pag-aaral sa Bibliya aid lamang 
matapos na ikaw ay may-aral ang text unang (tandaan ang Bibliya, ang Espiritu, at ikaw ay 
prayoridad sa Bibliya interpretasyon). 

D. Unawa ng mga salita 

1. Ang NT writers ay Hebreo thinkers, pagsulat sa Koine (kalye) Griyego. 

2. Kami ay dapat na hanapin ang kahulugan at kontemporaryo connotations, hindi modernong 
Ingles kahulugan (tingnan ang Septuagint at Egyptian papyri). 

3. Mga salita ay may kahulugan lamang sa pangungusap. Mga pangungusap ay may kahulugan 
lamang sa mga talata. Talata ay may kahulugan lamang sa pampanitikan units. Suriin ang 
semantiko larangan (ie, iba't-ibang kahulugan ng mga salita). 

E. Gamitin ang kahilera Passages 

1. Ang Bibliya ay ang pinakamahusay na tagapagsalin ng Bibliya. Ito ay lamang ng isang may- 
akda, ang Banal na Espiritu. 

2. Hanapin ang clearest pagtuturo teksto sa katotohanan ng iyong mga talata (reference Bibliya 
o kasunduan). 

3. Hanapin ang makabalighuan truths (igting-filled na pares ng silanganan panitikan). 

F. Application 

1. Ikaw ay hindi maaaring mag-aplay sa Bibliya na ang iyong araw hangga't hindi mo 
naiintindihan kung ano ang inspirasyon may-akda ay kasabihan sa kanyang araw 
(makasaysayang konteksto ay napakahalaga). 

2. Mag-ingat ng mga personal biases, teolohiko sistema, o agendas. Hayaan ang Bibliya 
nagsasalita para sa sarili! 

3. Mag-ingat ng principlizing bawat taludtod. Hindi lahat ng teksto sa buong daigdig ay may 
kaugnayan. Hindi lahat ng teksto-apply sa mga modernong indibidwal. 

4. Agad-agad na tumugon sa mga bagong katotohanan o pananaw. Bibliya kaalaman ay sinadya 
upang gumawa ng pang-araw-araw Christlikeness at kaharian serbisyo. ANG MGA NAPIUNG LISTAHAN NG 
INIREREKUMENDANG RESEARCH TOOLS NG KATEGORYA 

I. ANG BIBLIYA 

A. Unawa sa proseso ng pagsasalin. 

1. J. Beekman at J. kalyo, Pagsasalin ng Salita ng Diyos 

2. Eugene Nida, Salita ng Diyos sa Man's Language (William Carey, nd) 

3. Sakae Kubo at Walter Specht, Kaya Maraming Bersyon (Zondervan, 1983) 

4. FF Bruce, Ang Book at ang Parchments (Revell, 1963) 

B. Kasaysayan ng Ingles Bibliya 

1. FF Bruce Ang Ingles Bible: Isang Kasaysayan ng Translations Mula sa Earliest Bersyon sa New 
English Bible (Oxford, 1970) 

2. Ira Maurice Presyo, Ang Ancestry ng aming Ingles Bibliya (Harper, 1956) 

II. KUNG PAANO GUMAWA NG RESEARCH 

A. Walter J. Clark, Paano Gamitin Bagong Tipan Griyego Study aid (Loizeaux Brothers, 1983) 

B. FW Danker, na layunin Kasangkapan sa Pag-aaral para sa Bibliya (Concordia, 1970) 

C. RT France, Isang Guide Bibliographic sa Bagong Tipan Research (JSOT Press, 1979) 

D. DW Scholer , A Basic Bibliographic Guide para sa Bagong Tipan pag-intindi ng teksto 
(Eerdmans, 1973). 

III. AARALUKOLSA DIYOS 

A.James Braga, Paano Pag-aaral sa Bibliya (Multnomah, 1982) 

B. Gordon Fee at Douglas Stuart, Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth 
(Zondervan, 1982) 

C. Richard Mayhue, Paano kahulugan sa Bibliya para sa mga Yourself (Moody, 1986) 

D. J Robertson McQuilkin, unawa at paglalapat sa Bibliya (Moody, 1983) 

E. A Berkeley Mickelsen, Interpreting sa Bibliya (Eerdmans, 1963) 

F. John MacArthur, Jr, Rediscovering nagpapaliwanag pangangaral (Word, 1992) G. Bruce Corley, Steve Lemke, at Grant Lovejoy, Biblical-aaral ukol sa diyos (Broadman & 
Holman, 1996) 

H. Robert Stein, A Basic Guide sa Interpreting sa Bibliya 

IV. BASIC INTRODUCTIONS SA BIBLICAL BOOKS 

A. LumangTipan 

1. RK Harrison, Panimula sa LumangTipan (Eerdmans, 1969) 

2. William Sanford LaSor, si David Allen Hubbard at Frederic WM. Bush, Lumang Tipan Survey 
(Eerdmans, 1982) 

3. Edward J. Young, An Introduction sa Lumang Tipan (Eerdmans, 1949) 

4. T. Arnold at Bryan E. Beyer, Encountering ang Lumang Tipan (Baker, 1998) 

5. Peter C. Craigie, Ang Lumang Tipan: Its Background, paglago at Konteksto (Abingdon, 1990) 

B. Ang Bagong Tipan 

1. Donald Guthrie, Bagong Tipan Panimula (IVP, 1970) 

2. Bruce Metzger M., Ang Bagong Tipan: Its Background, paglago at Nilalaman (Abingdon, 1965) 

3. DA Carson, Douglas J. moo, at Leon Morris, An Introduction sa Bagong Tipan (Zondervan 
1992) 

4. Walter P. Elwell at Robert W. Yarbrough, Encountering sa Bagong Tipan (Baker 1998) 

5. Robert H. Gundry, Isang Survey ng Bagong Tipan (Zondervan, 1994) 

V. BIBLIYA ENCYCLOPEDIAS AT DICTIONARIES (MULTI-DAMI) 

A. M Tenney, ed., Ang Zondervan kuwentong Bible Encyclopedia, 5 vols. (Zondervan, 1976) 

B. GA Buttrick, ed., Ang Interpreter's Dictionary ng Bibliya at madagdagan, 5 vols. (Abingdon, 
1962-1977) 

C. Geoffrey W. Bromiley, ed., Ang International Standard Bible Encyclopedia, 5 vols., Rev. ed. 
(Eerdmans, 1979-1987) 

D. Joel B. Green, Eskoses McKnight at J. Howard Marshall editor, Dictionary ni Hesus at ang mga 
Gospels (IVP, 1992) 

E. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin at Daniel G. Reid editor, Dictionary ng Paul at ang 
Kanyang mga titik (IVP, 1993) 

F. David Noel Freedman, ed., Ang anchor Bible Dictionary, 6 vols. (Doubleday, 1992) VI.KUROSETS 

A. LumangTipan 

1. DJ Wiseman, ed., Ang Tyndale Lumang Tipan Commentaries (InterVarsity, 1970) 

2. Isang Gabay sa Pag-aaral ng kuro Series (Zondervan, 1977) 

3. RK Harrison, ed., Ang Bagong International kuro (Eerdmans, 1976) 

4. Frank E. Gaebelein, ed., Ang Expositor ng Bibliya ng kuro (Zondervan, 1958) 

5. Bob Utley, www.freebiblecommentary.org 

B. Bagong Tipan 

1. RVG Tasker, ed., Ang Tyndale Bagong Tipan Commentaries (Eerdmans, 1959) 

2. Isang Gabay sa Pag-aaral ng kuro Series (Zondervan, 1977) 

3. Frank E. Gaebelein, Ang Expositor ng Bibliya ng kuro (Zondervan, 1958) 

4. Ang Bagong International kuro (Eerdmans, 1976) 

5. Bob Utley, www.freebiblecommentary.org 

VII. WORD STUDIES 

A. LumangTipan 

1. Robert B. Girdlestone, Singkahulugan ng LumangTipan (Eerdmans, 1897) 

2. Pumili ng aseton, Dictionary ng Lumang Tipan Words (Kregel, 1977) 

3. R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr at Bruce K. Waltke, Theological talasalitaan ng Lumang 
Tipan (Moody, 1980) 

4. William P. Van Gemeren, editor, Dictionary ng Lumang Tipan Theology at pag-intindi ng 
teksto, 5 vols. (Zondervan, 1997) 

B. Ang Bagong Tipan 

1. AT Robertson, Word Pictures sa Bagong Tipan (Broadman, 1930) 

2. MR Vincent, Word Studies sa Bagong Tipan (MacDonald, 1888) 

3. TAYO baging, ang puno ng ubas nagpapaliwanag Dictionary ng Bagong Tipan Words (Revell, 
1968) 

4. William Barclay, Ang Bagong Tipan talasalitaan, (SCM, 1955) 
5. , Higit pang mga Bagong Tipan Words (Harper, 1958) 

6. C. Brown, et. al., Ang Bagong Diksyunaryo ng Bagong Tipan Theology, 5 vols. (Zondervan, 
1975-1979) 

C. Theological 

1. Alan Richardson, ed., A Theological Word Book ng Bibliya (MacMillan, 1950) 

2. Everett F. Harrison, ed., Baker's Dictionary ng Theology (Baker, 1975) VIM. CULTURAL SETTING 

A. Customs 

1. Adolf Deissman, Banayad Mula sa Laong East (Baker, 1978) 

2. Roland de Vaux, Laong Israel, 2 vols. (McGraw-Hill, 1961) 

3. James M. Freeman, kaugalian at Customs ng Bibliya (Logos, 1972) 

4. Fred H. Wright, kaugalian at Customs ng Bibliya Lands (Moody, 1953) 

5. Jack Finegan, Banayad Mula sa Laong Past, 2 vols. (Princeton University Press, 1974) 

6. Victor H. Matthews, kaugalian at Customs sa Bibliya (Hendrickson, 1988) 

B. Histories 

1. John Bright, Ang Kasaysayan ng Israel (Westminster, 1981) 

2. DJ Wiseman, ed., Mga tao sa Lumang Tipan Times (Oxford, 1973) 

3. PR Ackroyd at Cf Evans, ed., Ang Cambridge History ng Bibliya, Vol. 1 (sa Cambridge, 1970) 

C. Bagong Tipan 

1. Adolf Deissmann, Banayad Mula sa Laong East (Baker, 1978) 

2. FF Bruce, Bagong Tipan Kasaysayan (Doubleday, 1969) 

3. Edwin M. Yamauchi, Harper's World ng Bagong Tipan (Harper at Hilera, 1981) 

4. Alfred Edersheim, Ang Buhay at Times ni Hesus ang Mesiyas (Eerdmans, 1971) 

5. ISANG Sherwin-White, Romano Lipunan at Romano Batas sa Bagong Tipan (Oxford, 1963) 

6. JW Shepard, Ang Kristo ng mga Gospels (Eerdmans, 1939) 

D. Arkeolohiya 

1. Jack Finegan, Banayad Mula sa Laong Past, 2 vols. (Princeton University Press, 1946) 

2. HT Vos, arkeolohiya ng Biblia Lands (Moody, 1977) 

3. Edwin M. Yamauchi, Ang mga bato at ang mga Kasulatan (Holman, 1972) 

4. KA kusina, Laong Orient at ang Lumang Tipan (InterVarsity Press, 1966) 

5. John H. Walton, Laong Israelite Literatura sa Its Cultural Konteksto (Zondervan, 1989) 

E. Heograpiya 

1. Cf Pfeiffer at HF Vos, Ang Wycliffe Historical Heograpiya ng Bibliya Lands (Moody, 1967) 

2. Barry J. Beitzel, Ang Moody Atlas ng Bibliya Lands (Moody, 1985) 

3. Thomas V. Brisco ed., Holman Bibliya Atlas (Broadman at Holman, 1998) 

IX. THEOLOGIES 

A. Lumang Tipan 

1. AB Davidson, Ang Teolohiya ng Lumang Tipan (Clark, 1904) 

2. Edmond Jacob, Teolohiya ng Lumang Tipan (Harper & Hilera, 1958) 

3. Walter C. Kaiser, sa isang Lumang Tipan Theology (Zondervan, 1978) 

4. Paul R. House, Lumang Tipan Theology (IVP, 1998) B. BagongTipan 

1. Donald Guthrie, Bagong Tipan Theology (InterVarsity, 1981) 

2. George Eldon Ladd, A Theology sa Bagong Tipan (Eerdmans, 1974) 

3. Frank Stagg, Bagong Tipan Theology (Broadman, 1962) 

4. Donald G. Bloesch, mahahalaga ng Ebandyeliko Theology, Vol. 2 (Harper & Hilera, 1978) 

C. Buong Bibliya 

1. Geerhardus Vos, Biblical Theology (Eerdmans, 1948) 

2. L. Berkhof, sistematikongTeolohiya (Eerdmans, 1939) 

3. H. Orton Wiley, Christian Theology (Beacon Hill Press, 1940) 

4. Millard J. Erickson, Christian Theology, 2nd ed. (Baker, 1998) 

D. Doktrina-kasaysayan binuo 

1. L. Berkhof, Ang Kasaysayan ng mga Kristiyano Doctrines (Baker, 1975) 

2. Justo L. Gonzales, Ang Kasaysayan ng mga Kristiyano inisip, Vol. 1 (Abingdon, 1970) 

X. APOLOGETICS 

A. Norman Geisler, Christian Apologetics (Baker, 1976) 

B. Bernard Ramm, Varieties ng Christian Apologetics (Baker, 1962) 

C. JB Phillips, Ang iyong Diyos Ay Masyadong Maliit (MacMillan, 1953) 

D. CS Lewis, Mere Christianity (MacMillan, 1978) 

E. Colin Brown, ed., History, kritika at Pananampalataya (InterVarsity, 1976) 

F. FF Bruce, Sagot sa Tanong (Zondervan, 1972) 

G. Walter C. Kaiser Jr, Peter H. Davids, FF Bruce at Manfred T. Brauch, Hard kasabihan ng Bibliya 
(IVP, 1996) 

XI. BIBLIYA PAGHIHIRAP 

A. FF Bruce, Tanong at Sagot 

B. Gleason L. Archer, Encyclopedia ng Bibliya problema (Zondervan, 1982) 

C. Norman Geisler at Thomas Howe, Kapag Critics Itanong (Victor, 1992) 

D. Walter C, Kaiser, Jr, Peter H. Davids, FF Bruce at Manfred F. Baruch, Hard kasabihan ng 
Bibliya (IVP, 1996) at Hard Higit pang mga kasabihan ng Bibliya XII.TEKSTUWALPINTAS 

A. Bruce Metzger M., Ang Teksto ng Bagong Tipan, Its Pagkakahawa, katiwalian at 
pagpapanumbalik (Oxford, 1964) 

B. J Harold Greenlee, Panimula sa Bagong Tipan tekstuwal pamimintas (Eerdmans, 1964) 

C. Bruce M. Metzger, A tekstuwal kuro sa Griyego ng Bagong Tipan, (United Bible Panlipunan.) 

XIII. LEXICONS 

A. Lumang Tipan (Hebreo) 

1. Francis Brown, SR Driver, at Charles A. Briggs, Hebrew at Ingles leksikon, (Clarendon Press, 
1951) 

2. Bruce Einspahr, Index sa Brown, Driver at Briggs Hebreo leksikon 

3. Benjamin Davidson, Analytical Hebrew at Chaldee leksikon (MacDonald) 

4. Ludwig Koehler at Walter Baumgartner, Ang Hebrew at Arameik leksikon ng Lumang Tipan, 2 
vols. 

B. Bagong Tipan (Griyego) 

1. Walter Bauer, William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich at Frederick W. Danker, A Greek-English 
leksikon (University of Chicago Press, 1979) 

2. Johannes P. Louw at Eugene A. Nida, eds., Griyego-lngles leksikon, 2 vols. (United Bible 
Panlipunan, 1989) 

3. James Hope Moulton at George Milligan, Ang bokabularyo ng Griyego Tipan (Eerdmans, 
1974) 

4. William D. Mounce, Ang Analytical leksikon sa Griyego ng Bagong Tipan (Zondervan, 1993) XIV. MAGAGAMIT NA MGA WEB SITE PARA BUMILI SA LABAS NG 
PRINT, GAMITIN, AT BAWAS LIBRO 

A. www.Christianbooks.com 

B. www.Half.com 

C. www.Overstock.com 

D. www.Alibris.com 

E. www.Amazon.com 

F. www.BakerBooksRetain.com 

G. www.ChristianUsedBooks.net ISANG GABAY SA MABUTING PAGBASA NG BIBLIYA: 

ISANG PERSONAL NA PAGHAHANAP PARA SA 

MASISIYASAT NA KATOTOHANAN 

Maaari ba nating mapag-alaman ang katotohanan? Saan ito matatagpuan? Maaari ba 
natin itong mapatotohanan sa pamamagitan nang pangangatwiran? Mayroon bang 
pinakapangunahing awtoridad? Mayroon bang ganap na katotohanang maaaring gumabay sa 
ating buhay, sa ating mundo? Mayroon bang kahulugan ang buhay? Bakit tayo naririto? Saan 
tayo patutungo? Mga tanong na ito— mga tanong na pinagninilayan ng lahat ng 
mapagkatwirang tao— ay palaging naglulumagi sa kanilang katalinuhan mula pa sa Simula ng 
panahon (Eccl. 1:13-18; 3:9-11). Natatandaan ko pa ang aking panariling paghahanap para sa 
isang makapagbubuong lunduyan ng aking buhay. Ako ay naging isang tagapaniwala ni Kristo sa 
pagkabata, batay sa aking nasaksihan sa ibang kamag-anak na malapit sa akin. Habang ako ay 
tumatanda, ang mga katanungan sa aking sarili at sa aking mundo ay dumami rin. Ang mga 
payak na kapalasakang pangkultura at panrelihiyoso ay hindi na naging makahulugan sa mga 
karanasang aking nabasa o nakaharap. lyon ay panahon nang pagkalito, paghahanap, 
pananabik, at madalas na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa harap ng napakamanhid, 
napakahirap na mundo na aking ginagalawan. 

Maraming nagsasabing may sagot sila sa mga pinakapangunahing katanungang ito, ngunit 
pagkatapos ng pananaliksik at pagninilay-nilay ay aking natuklasan na ang kanilang mga 
kasagutan ay batay sa (1) mga panariling pilosopiya, (2) mga sinaunang alamat, (3) mga 
panariling karanasan, o (4) mga sikolohikal na proteksiyon. Nangailangan ako nang ilang antas 
ng pagpapatotoo, ilang katibayan, ilang pangatngatwiran na pagbabatayan ko ng aking 
pananaw sa mundo, ang aking makapagbubuong lunduyan, ang aking dahilan upang mabuhay. 

Natuklasan ko ang mga ito sa aking pag-aaral ng Bibliya. Nagsimula ako sa paghahanap 
ng katibayan ng pagiging mapagkakatiwalaan nito, na aking nakita sa (1) kasaysayang 
pinanghahawakan ng Bibliya na pinatotoo ng arkilohiya, (2) ang kawastuan ng mga paghula sa 
Lumang Tipan, (3) ang kaisahan ng mga mensahe sa Bibliya sa loob ng nakaraang labing-anim na 
raang taong produksyon nito, at (4) mga sariling testimonya ng mga taong ang kanilang buhay 
ay tuluyang binago matapos mapag-alaman ang Bibliya. Ang Kristiyanismo, bilang isang 
nagbubuklod na sistema ng pananampalataya at paniniwala, ay may kakayanang matugunan 
ang mga masalimuot na mga katanungan sa buhay ng tao. Hindi lamang ito nakapagkaloob ng 
isang makatwirang balangkas, kundi ng aspetong pangkaranasan ng pananampalatayang 
pambibliya na nagdulot sa akin ng walang-hanggang kaligayahan at kapanatagan. 

Inakala ko na natagpuan ko na ang mapagbuong lunduyan ng aking buhay— si Kristo, na mapag- 
uunawaan sa pamamagitan ng mga Banal na Kasulatan. lyon ay naging mapagbigay-diwang 
karanasan, isang pagpapalaya ng nararamdaman. Ngunit, natandaan ko pa ang pagkabigla at 
sakit noong aking simulang matanto kung gaano karami ang iba't-ibang pagpakahulugan nitong 
libro ang tinatangkilik, minsan sa loob ng parehong simbahan at samahan ng pag-iisip o school of thought. Ang pagpapatibay ng inspirasyon at pagkamapagkatiwalaan ng Bibliya ay hindi ang 
katapusan, kundi Simula lamang. Paano ko patotohanan o tatanggihan ang nagkakaiba at 
nagkakasalungatang mga pagpakahulugan ng maraming mahihirap na pahayag sa Banal na 
Kasulatan ng mga nagsasabing sa kanila ang paniniwalaan at pagkakatiwalaan? 

Ang gawaing ito ay naging layon ng aking buhay at paglalakbay sa pananampalataya. 
Alam kong ang aking pananampalataya kay Kristo ay (1) nakapagbigay sa akin ng labis na 
kapayapaan at kaligayahan. Ang aking isipan ay nangulila sa paghahanap ng ilang ganap na 
katotohanan sa gitna ng aking walang katiyakang kultura (pagkatapos ng modernidad o post- 
modernity); (2) ang pagiging makitid sa paniniwala nang mga nagtatalong sistemang 
panrelihiyon (mga relihiyon ng mundo); at (3) pagka-arogante ng kinabibilangang sekta. Sa 
aking paghahanap ng mga maaaring pagdulog sa pagpakahulugan ng sinaunang literatura, 
nagulat ako nang mapag-alaman ang aking mga pagkiling sa sariling kasaysayan, kultura, sekta 
at karanasan. Madalas kong binasa ang Bibliya upang pagtibayin lang ang aking panariling mga 
pananaw. Ginamit ko itong batis ng dogma para atakihin ang iba habang iginigiit muli ang aking 
sariling mga pagkabuway at pagkukulang. Napakasakit nitong tanggapin ang katotohanan sa 
sarili! 

Bagamat hinding-hindi ako maaring ganap na maging obhektibo , maari akong maging 
mas mabuting mambabasa ng Bibliya. Maari kong ilimita ang aking mga pagkiling sa 
pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap na nariyan ang mga ito. Hindi pa ako malaya sa mga 
ito, ngunit naharap ko na ang aking mga sariling kahinaan. Ang tagapagpakahulugan ay malimit 
na pinakamatinding kalaban ng mabuting pagbasa ng Bibliya! 

Hayaan ninyong ilista ko ang ilang mga pagpapalagay na aking inihaharap sa aking pag- 
aaral ng Bibliya upang ikaw, ang mambabasa, ay maaaring suriin ito nang kasama ko: 

I. MGA PAGPAPALAGAY 

A. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay ang kaisa-isang inspiradong pagpahayag ng sarili 
ng nag-iisang totoong Panginoon. Kung sa gayon, ito ay dapat ipakahulugan batay sa 
hinahangad ng orihinal na banal na may-akda (ang Espiritu) sa pamamagitan nang 
isang taong manunulat sa isang natatanging tagpuang pangkasaysayan. 

B. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay sinulat para sa karaniwang tao-para sa lahat ng 
tao! Ang Panginoon ay pinagbigyan ang Kanyang Sarili upang magsalita nang 
malinaw sa atin sa loob ng isang kontekstong pangkasaysayan at pangkultura. Ang 
Panginoon ay hindi nagtatago ng katotohanan-Siya ay nagnanais na maunawaan 
natin! Kaya, ito ay dapat isalin ayon sa kanyang panahon, hindi nang sa atin. Ang 
Bibliya ay hindi dapat mangangahulugan sa atin kung hindi ito naging ganoon ang 
kahulugan sa mga unang nagbasa o nakarinig dito. Ito ay maiintindihan ng 
karaniwang isip ng tao at gumagamit ng normal na mga uring pangkomunikasyon at 
pamamaraan ng tao. C. Ako ay naniniwalang ang Bibliya ay may pinag-isang mensahe at layon. Hindi nito 
sinasalungat ang sarili, kahit na ito ay naglalaman ng mahirap at balintunang mga 
sulatin. Kaya, ang pinakamagaling na tagapagpakahulugan ng Bibliya ay ang Bibliya 
mismo. 

D. Ako ay naniniwalang ang bawat sinulat (hindi kasama ang mga paghuhula) ay may isa 

at nag-iisang kahulugan lamang batay sa hangarin ng orihinal, inspiradong may-akda. 
Gayong wala tayong ganap na katiyakan na alam natin ang hangarin ng orihinal na 
may-akda, maraming panandang nagpapakita ngganoong tunguhin: 

1. ang anyo (uring pampanitikan) na napili sa pagpahayag ng mensahe 

2. ang tagpuang pangkasaysayan at/o tiyak na okasyon na nag-udyok ng 
pagsusulat 

3. ang kontekstong pampanitikan ng kabuuang aklat pati na ang bawat yunit na 
pampanitikan 

4. ang disenyo ng teksto (balangkas) ng mga yunit na pampanitikan habang ang 
mga ito ay umuugnay sa kabuuang mensahe 

5. ang mga tiyak na katangiang panggramatika na ginamit sa pagpapaabot ng 
mensahe 

6. ang mga salitang pinili upang maiharap ang mensahe 

7. mga kaagapay na pahayag/pasahe Ang pag-aaral sa bawat bahaging ito ay nagiging paksa ng ating pag-aaral ng isang 
sulatin. Bago ko ipaliwanag ang aking metodolohiya para sa mabuting pagbasa ng Bibliya, 
hayaan ninyo akong maglahad ng pagkakaiba ng ilang hindi naaayong pamaraang ginagamit 
ngayon na naging dahilan ng labis na pagkakaiba sa pagpakahulugan, at kung sa gayon ay dapat 
iwasan: 

II. MGA HINDI NAAAYONG PAMARAAN 

A. Ang pagbabalewala sa kontekstong pampanitikan ng mga laklat ng Bibliya at paggamit 
sa bawat pangungusap, sugnay, o maging ng bawat salita bilang mga pagpapahayag ng 
katotohanang walang kaugnayan sa hangarin ng may-akda o sa mas malawak na 
konteksto. B. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat sa pamamagitan ng 
pagpapalit ng karapat-dapat na tagpuang pangkasaysayan na kaunti o walang suporta 
mula sa teksto mismo. C. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat at pagbabasa nito katulad 
ng pang-umagang lokal na diyaryo na pangunahing isinulat para sa mga makabagong 
indibidwal na Kristiyano. 

D. Ang pagbabalewala sa tagpuang pangkasaysayan ng mga aklat sa pamamagitan ng pag- 
aalegorya ng teksto sa isang mensaheng pampilosopiya/teolohikal na walang ganap na 
kaugnayan sa mga unang nakarinig at hangarin ng orihinal na may-akda. 

E. Ang pagbabalewala sa mensaheng orihinal sa pamamagitan ng pagpalit ng sariling 

sistemang teolohiya, paboritong doktrina, o isyung pangkasalukuyan na walang 
kaugnayan sa orihinal na hangarin ng may-akda at ng nakasaad na mensahe. Ang 
penomenong ito ay kalimitang kasunod ng paunang pagbasa ng Bibliya bilang isang 
paraan ng pagpatibay sa awtoridad ng tagapagsalita. Ito ay kadalasang tinatawag bilang 
"tugon ng mambabasa" o reader response (pagpakahulugang "ano-ang-pakiwari-ko-sa- 
teksto"). Mayroong di bababa sa tatlong magkakaugnay na sangkap ang makikita sa lahat ng 
nakasulat na komunikasyon ng tao: 

Ang 

Mga Orihinal Na Tagatanggap 

Ang Nasusulat Na Teksto 

Ang Orihinal Na Hangarin Ng Manunulat 

Sa nakaraan, ang iba't-ibang pamamaraan ng pagbasa ay nakasentro lamang sa isa sa mga 
tatlong sangkap. Ngunit upang tunay na maipagtibay ang natatanging inspirasyon ng Bibliya, 

Mga Pagkakaiba sa Manuskrito 

Ang Banal Na Ispiritu 

Mga Kahuli-hulihang Mananampalataya Ang Nasusulat Na Teksto 

Ang Orihinal Na Hangarin Ng Manunulat 

Ang Mga Orihinal Na Tagatanggap 

Sa katotohanan, ang lahat ng tatlong sangkap ay dapat sinasama sa proseso ng 
pagpakahulugan. Para sa layong pagpapatotoo, ang aking pagpapakahulugan ay nakasentro sa 
palaging pag-tsek sa ating mga motibo, pagkiling, pamamaraan, at pagsasabuhay. Ngunit paano 
natin tse-tsekin ang mga ito kung walang hangganan sa mga pagpapakahulugan, walang 
limitasyon, walang sukatan? Sa ganito nakapagbibigay sa akin ang hangarin ng may-akda at 
istrukturang panteksto ng ilang sukatan para sa paglilimita ng sakop ng mga posibleng 
pagpapakahulugan na balido. Sa gitna nitong mga hindi umaayong pamamaraan ng pagbasa, ano ang ilang posibleng 
pagdulog para sa mabuting pagbasa ng Bibliya at pagpakahulugan na makapaghaharap nang 
malapit sa pagpapatotoo at hindi pabagu-bago? 

III. MGA POSIBLENG PAGDULOG PARA SA MABUTING PAGBASA NG 
BIBLIYA 

Sa puntong ito ay hindi ko tinatalakay ang mga bukod-tanging pamamamaraan ng 
pagpakahulugan ng mga tiyak na anyo ngunit sa panlahatang mga prinsipyong hermeniyutiko 
na may pinagsaligan para sa lahat ng uri ng tekstong pambibliya. Ang magandang libro para sa 
tiyak-sa-anyong mga pagdulog ay ang How To Read The Bible For All Its Worth, nina Gordon Fee 
and Douglas Stuart, inilathala ng Zondervan. 

Ang aking pamaraan ay tumutukoy sa umpisa sa mambabasa na makapagbibigay-daan 
sa Banal na Espiritu na bigyang-liwanag ang Bibliya sa pamamagitan ng apat na personal na 
siklo ng pagbasa. Ito ay ginagawang pangunahin ang Espiritu, ang teksto at ang mambabasa , 
hindi pumapangalawa lamang. Ito ay magpoprotekta rin sa mambabasang maimpluwensyahan 
ng mga taga-komentaryo. Narinig ko na ang pagkasabing: "Ang Bibliya ay puspos na 
nakapagbibigay-liwanag sa mga komentaryo." Hindi ito nangangahulugang isang punang 
nakapagpapababa tungkol sa mga pantulong sa pag-aaral, kundi sa halip ay isang panawagan 
para sa napapanahong kaangkupan ng kanilang paggamit. 

Narapat na maaari nating suportahan ang ating mga pagpapakahulugan mula sa teksto 
mismo. Ang limang panukatan na makapaghaharap ng di bababa sa limitadong pagpapatotoo: 

1. angorihinal na may-akda 

a. tagpuang pangkasaysayan 

b. kontekstong pampanitikan 

2. ang orihinal na pinili ng may-akda sa 

a. mga istrukturang panggramatika (sintaks/palaugnayan) 

b. pangkasalukuyang gamit sa paggawa 

c. anyo 

3. ang ating pag-intindi sa naaayong 

a. kaugnay na magkahanay na mga pahayag/pasahe 

Kailangan nating makapagbigay ng mga dahilan at katwiran sa likod ng ating mga 
pagpapakahulugan. Ang Bibliya ay ang ating kaisa-isang batis para sa pananampalataya at 
pagsasakilos. Ang nakakalungkot, ang mga Kristiyano ay kalimitang hindi nagkakasundo kung 
ano ang ituturo o papagtibayin. Nakapanlulumo ang pag-aangkin ng inspirasyon sa Bibliya at 
pagkatapos ay ang mga mananampalataya ay hindi nagkakasundo sa kung ano ang itinuturo 
nito at kinakailangan! 

Ang apat na siklo sa pagbasa ay dinisenyo upang makapagbigay ng sumusunod na mga 
kabatiran sa pagpakahulugan: 

A. Ang unang siklo ng pa gbasa 1. Basahin ang libro sa isang upuan. Basahin ito muli sa ibang pagsasalin, sana mula sa 
isang naiibang teorya ng pagsasalin 

a. salita-sa-salita (NKJV, NASB, NRSV) 

b. dinamikong katumbas (TEV, JB) 

c. pagpapahawig(paraphrase )(Living Bible, Amplified Bible) 

2. Hanapin ang punong layon ng buong sulatin. Kilalanin ang tema nito. 

3. Ihiwalay (kung posible) ang isang yunit na pampanitikan, isang kapitulo, isang talata o 

isang pangungusap na malinaw na nagpapahayag nitong punong layon o tema. 

4. Kilalanin ang nangingibabaw na anyong pampanitikan 

a. LumangTipan 

(1) salaysay na Hebreo 

(2) panulaang Hebreo (panitikan ng karunungan, salmo) 

(3) paghuhulang Hebreo (prosa, panulaan) 

(4) Mga pambatas na koda 

b. BagongTipan 

(1) Mga salaysay (mga Ebanghelyo, mga Gawa) 

(2) Mga parabula (mga Ebanghelyo) 

(3) Mga liham/epistulo 

(4) panitikang Apokaliptiko 

D. Ang pangalawang siklo ng pagbasa 

1. Basahin ang buong libro muli, naghahanap upang kilalanin ang mga pangunahing 
paksa. 

2. Balangkasin ang mga pangunahing paksa at ihayag nang maikli ang nilalaman ng 
mga ito sa isang payak na pahayag. 

3. Suriin ang iyong pahayag sa layon at masaklaw na balangkas kabilang ang mga 
gabay sa pag-aaral. 

C. Ang pangatlong siklo pagbasa 

1. Basahin ang buong aklat muli, naghahanap upang makilala ang tagpuang 
pangkasaysayan at tiyak na okasyon para sa pagsusulat ng aklat ng Bibliya mismo. 

2. Ilista ang mga pangkasaysayang bagay na binanggit sa aklat Bibliya a. ang may-akda 

b. ang petsa 

c. ang mga tagatanggap 

d. ang tiyak na kadahilanan ng pagsulat 

e. mga aspeto ng tagpuang pangkultura na kaugnay sa layon ng pagsulat 

f. mga sanggunian sa mga taong pangkasaysayan at kaganapan 

4. Lawakan ang iyong balangkas sa lebel na patalata para sa bahagi ng 
pambibliyang aklat na iyong ipinapakahulugan. Laging kilalanin at ibalangkas ang pampanitikang yunit. Ito ay maaaring ilang 
kapitulo o talata. Ito ay makakatulong sa iyo upang masundan ang pangangatwiran 
ng orihinal na may-akda at ang disenyo ng teksto. 
4. Tsekin ang iyong tagpuang pangkasaysayang sa pamamagitan ng paggamit ng mga 

pantulong sa pag-aaral. 

D. Ang pang-apat na siklo ng pagbasa 

1. Basahing muli ang tiyak na pampanitikang yunit sa iba't-ibang pagsasalin 

a. salita-sa-salita (NKJV, NASB, NRSV) 

b. dinamikong katumbas (TEV, JB) 

c. paghahawig) (Living Bible, Amplified Bible) 

2. Hanapin ang mga istrukturang pampanitikan o panggramatika 

a. mga inuulit na parirala, Eph. 1:6,12,13 

b. mga inuulilt na istrukturang panggramatika, Rom. 8:31 

c. magkakatambis na mga konsepto 

3. Ilista ang mga sumusunod na bagay 

a. mga mahahalagang salita 

b. mga di-karaniwang salita 

c. mga mahahalagang istrukturang panggramatika 

d. mga tukoy na mahihirap na salita, sugnay, at pangungusap 

4. Hanapin ang mga kaugnay na pasaheng magkahanay 

a. hanapin ang pinakamalinaw na pasaheng pampagtuturo sa iyong sabdyek 

gamit ang 

(1) mga aklat ng "sistematikong teolohiya" 

(2) mga sangguniang Bibliya 

(3) mga pagkakatugma 

b. Hanapin ang isang pares na balintuna sa loob ng iyong sabdyek. Maraming 
pambibliyang katotohanan ay inihaharap sa diyalektikong pares; maraming tunggalian ng mga sekta ay nagmumula sa pag-proof-text ng kalahati ng 
isang pambibliyang tensiyon. Ang kalahatan ng Bibliya ay inspirado, at 
kailangan nating hanapin ang kumpletong mensahe nito para makapagbigay 
ng balanseng Banal na Kasulatan sa ating pagpapakahulugan. 
c. Hanapin ang mga magkakahanay sa loob ng parehong aklat, parehong may- 
akda o parehong anyo; ang Bibliya ay siya ring pinakamagaling na 
tagapagpakahulugan nito sapagkat iisa lang ang may-akda nito, ang Espiritu. 

5. Gumamit ng pantulong sa pag-aaral upang ma-tsek ang iyong mga obserbasyon 
sa mga tagpuang pangkasaysayan at okasyon 

a. mga pag-aaral ng Bibliya 

b. mga ensayklopidya ng Bibliya, handbuk at diksiyonaryo 

c. mga paunang salita ng Bibliya 

d. mga komentaryong Bibliya (sa puntong ito ng iyong pag-aaral, hayaan ang 
naniniwalang komunidad, sa nakaraan at kasalukuyan, na tumulong at 
maiwasto ang iyong sariling pag-aaral.) 

IV. PAGSASABUHAY NG PAGPAPAKAHULUGANG BIBLIYA 

Sa puntong ito ay tutungo tayo sa pagsasabuhay. Nakapag-ukol ka na ng panahon 
upang maunawaan ang teksto sa tagpuang orihinal nito; ngayon ay kailangang maisabuhay mo 
ito, sa iyong kultura. Ipinapakahulugan ko ang pambibliyang awtoridad bilang "pag-unawa kung 
ano ang sinasabi ng orihinal na may-akda ng bibliya sa kanyang panahon at pagsasabuhay ng 
katotohanang ito sa ating panahon." 

Ang pagsasabuhay ay dapat sumunod sa pagpakahulugan ng hangarin ng orihinal na 
may-akda pareho sa panahon at pangangatwiran. Hindi natin maaaring isabuhay ang isang 
pasaheng Bibliya sa ating sariling panahon hangga't di natin napag-aalaman kung ano ang 
sinasabi nito sa kanyang panahon! Ang pasaheng Bibliya ay hindi dapat maipakahulugan sa 
hindi nito nais sabihin! 

Ang iyong detalyadong balangkas, sa lebel na patalata (siklo ng pagbabasa #3), ang iyong 
magiging gabay. Ang pagsasabuhay ay dapat gawin sa lebel ng talata, hindi sa lebel ng salita. 
Ang mga salita ay may kahulugan lamang sa konteksto; ang mga sugna ayy may kahulugan 
lamang sa konteksto; ang mga pangungusap ay may kahulugan lamang sa konteksto. Ang kaisa- 
isang tao na inspirado na kasangkot sa proseso ng pagpakahulugan ay ang orihinal na may- 
akda. Sinusunod lamang natin ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng kaliwanagan ng 
Banal na Ispiritu. Ngunit ang kaliwanagan ay hindi inspirasyon. Sa pagsabi, kung gayon, ng 
"kaya winika ng Diyos," ay dapat tayong sumunod sa hangarin ng orihinal na may-akda. Ang 
pagsasabuhay ay dapat na may tiyak na kaugnayan sa pangkalahatang hangarin ng kabuuang 
pagsulat, ang tiyak na pampanitikang yunit at pagpapaunlad ng kaisipan sa lebel ng talata. Huwag hayaang ang mga isyu ng ating panahon ang magpapakahulugan sa Bibliya; 
hayaang ang Bibliya ang makapagsalita! Ito ay maaaring mangailangan ng ating paghugot ng 
mga prinsipyo mula sa teksto. Ito ay balido kung ang teksto ay sumusuporta sa isang prinsipyo. 
Sa kasamaang palad, maraming beses ang ating mga prinsipyo ay ganoon na lamang, "ating" 
mga prinsipyo— hindi ang mga prinsipyo ng teksto. 

Sa pagsasabuhay ng Bibliya, napakahalagang tandaan na (maliban sa paghuhula) isa at 
iisang kahulugan lamang ang balido para sa isang tiyak na tekstong Bibliya. Ang kahulugang ito 
ay kaugnay sa hangarin ng orihinal na may-akda habang siya ay tumutugon sa isang krisis o 
pangangailangan sa kanyang panahon. Ang maraming posibleng pagsasabuhay ay maaaring 
manggaling mula sa isang pakahulugang ito. Ang pagsasabuhay ay ibabatay sa mga 
pangangailangan ng mga tagatanggap ngunit dapat kaugnay sa kahulugan ng orihinal na may- 
akda. 

V. ANG ESPIRITUWAL NA ASPETO NG PAGPAPAKAHULUGAN 

Sa ngayon ay aking natalakay ang mga prosesong pangkatwiran at tekstwal na 
nasasangkot sa pagpapakahulugan at pagsasabuhay. Ngayon ay aking tatalakayin nang maikli 
ang aspetong espiritwal ng pagpakahulugan. Ang sumusunod na tseklist ay nakatulong sa 
akin: 

A. Manalangin para sa tulong ng Espiritu(cf. I Cor. 1:26-2:16). 

B. Manalangin para sa sariling pagpapatawad at paglilinis mula sa kilalang mga 
kasalanan (cf. I John 1:9). 

C. Manalangin para sa mas higit na pagnanais na makilala ang Panginoon (cf. Ps. 19:7- 

14; 42:lff.; 119:lff). 

D. Isabuhay kaagad ang ano mang bagong kabatiran sa iyong sariling buhay. 

E. Manatiling mapagkumbaba at handang matuto. 

Napakahirap panatilihin ang balanse sa pagitan ng proseso ng pangatwiran at ng 
pamumunong espiritwal ng Banal na Espiritu. Ang mga sumusunod na mga sipi ay nakatulong 
sa aking balansehin ang dalawa: 

A. Mula sa James W. Sire, Scripture Twisting, pp. 17-18: 

"Ang kaliwanagan ay dumarating sa mga isipan ng mga tao ng Diyos— hindi lamang 
sa ang mga elitistang espiritwal. Walang kauriang guru sa pambibliyang Kristiyano, 
walang iluminati, walang mga tao na pagmumulan ng lahat ng tamang 
pagpapakahulugan Kaya, habang ang Banal na Espiritu ay nakapagbibigay ng mga 
natatanging handog ng karunungan, kaalaman at pag-unawang espiritwal, hindi Niya 
itinalaga itong mga piling Kristiyano lamang bilang awtoridad lamang sa 
pagpapakahulugan ng Kanyang Salita. Nasa sa bawat isang tao Niya ang pagkatuto, 
paghatol at pag-unawa sa pamamagitan ng pagsangguni sa Bibliya na siyang 
tumatayong awtoridad kahit sa mga taong pinagkalooban ng Diyos ng natatanging 
kakayanan. Bilang pagbubuod, ang pagpapalagay na aking ginagawa sa buong aklat 
ay ang Bibliya ang siyang totoong pagpapahayag ng Diyos sa buong sangkatauhan, na ito ay ang pinakapangunahing awtoridad sa lahat ng usaping naipahahayag, na ito 
ay hindi isang ganap na misteryo kundi mauunawaan nang sapat ng karaniwang tao 
sa bawat kultura." 

B. Mula sa Kierkegaard, na makikita sa Bernard Ramm, Protestant Biblical 
Interpretation, p. 75: Ayon kay Kierkegaard ang pag-aaral na panggramatika, leksikal 
at pangkasaysayan ng Bibliya ay kinakailangan ngunit panimula sa totoong pagbasa 
ng Bibliya. "Ang pagbabasa ng Bibliya bilang salita ng Diyos ay dapat basahin nang 
naisasa-puso sa kanyang bibig, sa lakaran, na tigib ng pag-asam, na nakikipag-usap sa 
Diyos. Ang pagbabasa ng Bibliyang nang wala sa isip o walang-ingat o pang- 
akademiko o pampropesyunal ay hindi pagbabasa ng Bibliya bilang Salita ng Diyos. 
Kung ang nagbabasa nito ay parang nagbabasa ng isang liham ng pagmamahal, kung 
sa gayon ay binabasa ito bilang Salita ng Diyos." 

C. H. H. Rowley sa The Relevance of the Bible, p. 19: "Hindi lamang ang isang pag- 
unawang intelektwal ng Bibliya, kahit ganap, ang maaaring makapag-angkin ng lahat 
nitong kayamanan. Hindi ito paghamak sa ganitong pag-unawa, dahil ito ay 
mahalaga sa isang ganap na pag-unawa. Ngunit dapat ito ay pumaraan sa isang 
espiritwal na pag-intindi ng mga ispiritwal na kayamanan ng aklat na ito kung ito ay 
nais na maging ganap. At para sa ganitong espiritwal na pag-intindi ay may isang 
bagay na kailangan na hihigit pa kaysa sa kahandaang intelektwal. Ang mga 
ispiritwal na bagay ay inuunawa nang espiritwal, at ang mag-aaral ng Bibliya ay 
mangangailangan ng mapagtanggap ng saloobing ispiritwal, isang pananabik na 
makita ang Diyos upang ialay ang sarili sa Kanya, kung siya ay makalalampas pa sa 
kanyang siyentipikong pag-aaral patungo sa mas mayamang pamana nitong 
pinakadakila sa lahat ng mga aklat." 

VI. ANG PAMARAAN NITONG KOMENTARYO 

A. Ang Komentaryo sa Gabay ng Pag-aaral ay nakadisenyo upang makatulong sa iyong 
mga pamamaraan sa pagpakahulugan sa sumusunod na mga paraan: 

Isang maikling balangkas-pangkasaysayan ang nagpapakilala sa bawat aklat. 
Pagkatapos mong magawa ang "siklo ng pagbasa #3" ay tsekin itong impormasyon. 

B. Ang mga pangkonteksto pag-unawa ay makikita sa Simula ng bawat kapitulo. Ito ay 
makakatulong sa iyong upang makita kung paano binubuo ang pampanitikang yunit. 

C. Sa Simula ng bawat kapitulo o pangunahing yunit ang mga pantalatang pagkakahati 
at ang kanilang mga nakalarawang paliwanag ay ibinibigay nang buhat sa ilang 
makabagong pagsasalin: 

1. The United Bible Society Greek text, fourth edition revised(UBS4) 2. The New American Standard Bible, 1995 Update (NASB) 

3. The New King James Version (NKJV) 

4. The New Revised Standard Version (NRSV) 

5. Today's English Version (TEV) 

6. The Jerusalem Bible (JB) 

Ang patalatang pagkakahati ay hindi inspirado. Dapat tiyaking nasasa-konteksto ang 
mga ito. Sa pamamagitan ng paghambing ng ilang makabagong pagsasalin mula sa 
magkakaibang mga teorya at pananaw na panteolohiya, maaari nating masuri ang dapat 
na istruktura ng pag-iisip ng isang orihinal na may-akda. Ang bawat talata ay mayroong 
isang pangunahing katotohanan. Ito ay tinawag na "ang paksang pangungusap" o "ang 
pangunahing ideya ng teksto." Ang mapag-isang kaisipang ito ang susi sa maayos na 
pagpakahulugang pangkasaysayan, panggramatika. Ang isa ay hindi dapat 
nagpapakahulugan, nangangaral o nagtuturo nang kinakapos sa isang talata! Isa pa, 
tandaang ang bawat talata ay kaugnay sa kasudlong na mga talata nito. Kung kaya ang 
lebel ng balangkas na patalata ng isang buong aklat ay napakahalaga. Dapat nating 
masundan ang takbo ng pangangatwiran ng sabdyek na ipinararating ng orihinal na 
may-akdang inspirado. 

D. Ang mga pagtatala ni Bob ay sumusunod sa berso-sa-bersong pagdulog sa 
pagpakahulugan. Ito ay nag-uudyok sa ating sundan ang pag-iisip ng orihinal na may- 
akda. Ang mga pagtatala ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ilang sukatan: 1. pampanitikang konteksto 

2. mga pag-unawang pangkasaysayan, pangkultura 3. impormasyong panggramatika 

4. mga pag-aaral ng salita 

5. mga kaugnay na pasaheng magkakahanay 

E. Sa ilang punto ng komentaryo, ang nakaimprentang teksto ng New American 
Standard Version (1995 update) ay dadagdagan ng mga pagsasalin ng ilang ibang 
makabagong bersyon: 

1. Ang New King James Version (NKJV), na sumusunod sa tekstong manuskrito 

ng "Textus Receptus." 

2. Ang New Revised Standard Version (NRSV), na isang salita-sa-salitang 
rebisyon mula sa National Council of Churches ng Revised Standard 
Version. 3. Ang Today's English Version (TEV), na isang dinamikong katumbas na 
pagsasalin mula sa American Bible Society. 
4. Ang Jerusalem Bible (JB), na isang pagsasaling Ingles batay sa isang Katolikong 
Pranses na dinamikong katumbas na pagsasalin. 

Para sa mga hindi nakapagbabasa ng Griyego, ang paghahambing sa mga pagsasaling 
Ingles ay maaaring makatulong sa pagkilala ng mga problema sa teksto: 

1. pagkakaiba-iba sa mga manuskrito 

2. mga pamalit na kahulugan ng salita 

3. mga mahirap na teksto at istruktura sa gramatika 

4. mga tekstong iba't iba ang pakahulugan 

Gayong ang mga pagsasaling Ingles ay hindi makakalutas sa mga problemang ito, 
tinutukoy nila itong mga lunan para sa mas malalim at mas malawak pang pag-aaral. 

G. Sa pagtatapos ng bawat kapitulo kaugnay sa mga talakayan ay may mga tanong na 
iniharap na nagtatangkang tukuyin ang mga pangunahing isyu sa pagpakahulugan ng 
kapitulong iyon. NG MAIKUNG KAHULUGAN NG HEBREW PANDIWANG 
FORMS NA EPEKTO NG PAG-INTINDI NG TEKSTO 

I. Maikling Historical Development ng Hebrew 

Hebrew ay bahagi ng Shemitic (Semitiko) pamilya ng timog-kanluran Asian wika. Ang mga 
pangalan (na ibinigay sa pamamagitan ng modernong iskolar) ay mula Noe's anak na lalaki, 
Shem (cf. Gen. 5:32; 6:10). Shem's descendants ay nakalista sa Gen. 10:21-31 bilang Arabs, 
Hebreo, Syrians, Arameans, at Assyrians. Sa katunayan ang ilang mga Semitiko wika ay 
ginagamit ng mga bansa na nakalista sa hamon ng linya (cf. Gen. 10:6-14), Canaan, Phoenicia, at 
Ethiopia. Hebreo ay bahagi ng mga grupo mula sa hilagang-kanluran ng mga Semitiko wika. 
Modernong iskolar na ito ay may mga halimbawa ng mga grupo mula sa sinaunang wika: 

A. Amorite (Mari tableta mula sa 18th siglo BC sa Akkadian) 

B. Canaan (Ras Shamra tableta mula sa ika-15 siglo sa Ugaritic) 

C. Canaan (Amarna mga titik mula sa ika-14 siglo sa Canaan Akkadian) 

D. Poeniko (Hebreo ay gumagamit ng Poeniko alpabeto) 

E. Moabite (Mesha bato, 840 BC) 

F. Arameik (opisyal na wika ng Persian Empire na ginagamit sa Gen. 31:47 [2 salita]; Jer. 10:11; 
Dan. 2:4-6; 7:28; Ezra 4:8-6:18; 7 :12-26 at magsalita ng mga Hudyo sa unang siglo sa Palestine) 

Ang wika ng Hebreo ay tinatawag na "ang mga salita ng Canaan" sa Isa. 19:18. Ito ay unang 
tinatawag na "Hebreo" sa prologo ng Ecclesiasticus (karunungan ng Ben Sirah) tungkol sa 180 
BC (at ng ilang mga iba pang mga unang bahagi ng mga lugar, Cf. Anchor Bible Dictionary, Vol. 4, 
pp. 205ff). Ito ay pinaka-may malapit na kaugnayan sa Moabite at ang wikang ginagamit sa 
Ugarit. Mga halimbawa ng mga sinaunang Hebreo na natagpuan sa labas ng Bibliya ay: 

1. ang Gezer kalendaryo, 925 BC (isang paaralan boy's pagsulat) 

2. ang Siloam inskripsyon, 705 BC (tunel mga sulatin) 

3. Samaritan Ostraca, 770 BC (buwis sa mga talaan sa mga nasira palayukan) 

4. Lachish titik, 587 BC (digmaan komunikasyon) 

5. Maccabean barya at seals 

6. ilang Dead Sea Mag-scroll teksto 

7. maraming inscriptions (cf. "Languages [Hebreo]," ABD 4:203 ff) 

Ito, tulad ng lahat ng Semitiko wika, ay sa pamamagitan ng mga salita na binubuo ng tatlong 
consonants (triconsonantal root). Ito ay isang inflexed wika. Ang tatlong-root consonants dalhin 
ang pangunahing salita na ibig sabihin, habang prefixed, suffixed, o panloob na mga karagdagan 
ipakita ang syntactical function (mamaya vowels, Cf. Sue Green, lingguwistika Pagtatasa ng 
Biblical Hebreo, pp. 46-49). Hebreo bokabularyo ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng 
prosa at tula. Salita kahulugan ay konektado sa katutubong etymologies (hindi lingguwistika 
pinanggalingan). Word plays at sound plays ay napaka-pangkaraniwan (paronomeysiya). II. Aspeto ng katotohanan 

A. VERBS 

Ang normal na inaasahang salita order ay pandiwa, panghalip, SUBJECT (na may modifiers), 
OBJECT (na may modifiers). Ang pangunahing mga di-flag verb ay ang Qal, ganap, panlalaki, 
singular form. Ito ay kung paano ang Hebrew at Arameik lexicons ay arranged. VERBS ay 
inflected upang ipakita ang 

1. numero-isahan, maramihan, kambal 

2. kasarian-panlalaki at pambabae (walang pambalaki) 

3. Timpla ng damdamin-pinagkakilanlan, pasakali, pautos (kaugnay ng action sa katotohanan) 

4. Tense (aspeto) 

a. Perfect, na nagsasaad na pagkumpleto, sa kahulugan ng sa Simula, ang patuloy na, at 
concluding ng isang aksyon. Karaniwan, ang form na ito ay ginamit ng mga nakaraang aksyon, 
ang mga bagay ang nangyari. J. Hugasan Watts, A Survey ng syntax sa Hebreo Lumang Tipan, ay 
nagsabi "Ang mga solong buong inilarawan sa pamamagitan ng isang perpektong ay itinuturing 
na tulad ng mga tiyak na. Hindi lubos na pagsisisi ay maaaring isang larawan ng isang estado na 
posible o nais o inaasahan, ngunit ang isang perpektong nakikita ito bilang tunay, tunay, at 
sigurado "(p. 36). 

SR Driver, A Treatise sa Paggamit ng Tenses sa Hebrew, naglalarawan ito bilang, "ang 
perpektong ay nagtatrabaho upang ipahiwatig ang mga aksyon ng accom-plishment ng lies na 
sa katunayan sa hinaharap, ngunit ito ay regarded bilang dependyente sa ganitong hindi 
mababago pagpapasiya ng ay na ito ay maaaring magsalita ng tulad ng pagkakaroon ng tunay 
na kinuha lugar: kaya isang resolution, pangako , o atas, lalo na ng mga Banal na ang isa, ay 
madalas na inihayag sa perpektong panahunan "(p. 17, halimbawa, ang prophetic perfect). 
Robert B. Chisholm, Jr Mula sa pag-intindi ng teksto sa pagsasaysay, tumutukoy ito sa salita 
form bilang "pagtingin sa isang sitwasyon mula sa labas, bilang isang buo. Bilang tulad ito 
expresses isang simpleng katotohanan, kung ito man ay isang aksyon o estado (kasama ang 
estado ng pagiging o isip). Kapag ginamit ng mga aksyon, ito madalas views ang action bilang 
kumpleto mula sa retorika kinaroroonan ng nagsasalita o tagapagsalaysay (o kung ito ay na ito 
ay hindi kumpleto sa katotohanan o ang katotohanan ay hindi ang point). Ang perpektong ay 
maaaring tumukoy sa isang action / estado sa nakaraan, kasalukuyan o sa hinaharap. Tulad ng 
nakasaad sa itaas, time frame, na impluwensya ng isa kung paano isasalin ang perpektong sa 
isang umigting-oriented na wika tulad ng Ingles, ay dapat na tinukoy mula sa context "(p. 86). 

b. Hindi lubos na pagsisisi, na nagsasaad ng isang aksyon sa progreso (hindi kumpleto, paulit- 
ulit, paulit-ulit, o grupo), madalas na pagkilos tungo sa isang layunin. Karaniwan, ang form na ito 
ay ginamit ng mga Present at Future action. 

J. Hugasan Watts, A Survey ng syntax sa Hebreo Lumang Tipan, says: "Lahat ng IMPERFECTS 
kumakatawan hindi kumpleto estado. Sila ay paulit-ulit o ang alinman sa pag-unlad o pangkat. 
Sa ibang salita, o bahagyang binuo, o bahagyang assured. Sa lahat ng kaso na sila ay pumapanig 
sa ilang kahulugan, ibig sabihin, hindi kumpleto "(p. 55). Robert B. Chisholm, Jr Mula sa pag- intindi ng teksto sa pagsasaysay, says:" Ito ay mahirap na mabawasan ang kakanyahan ng 
kulang sa isang solong konsepto, para sa mga ito encompasses parehong aspeto at kalooban. 
Minsan ang mga depekto ay ginagamit sa isang pinagkakilanlan paraan at gumagawa ng isang 
layunin na pahayag. Sa iba pang mga oras na ito views ng isang aksyon more subjectively, bilang 
hypothetical, natitiyak, posible, at iba pa "(p. 89). 

c. Ang dagdag na waw, na-link ng mga verb sa aksyon ng nakaraang verb (s). D. 
Makapangyarihan, na kung saan ay batay sa kagustuhan ng nagsasalita at mga potensyal na 
aksyon sa pamamagitan ng mga tagapakinig. E. Sa sinaunang Hebreo lamang ng mas malaking 
konteksto ay maaaring matukoy ang authorial-inilaan oras orientations. B. Ang pitong major 
inflected form (STEMS) at ang kanilang mga batayang kahulugan. Sa katotohanan ang mga form 
ng trabaho kasabay ng bawat isa sa isang konteksto at dapat hindi ilang. 

1. Qal (Kal), ang pinaka-karaniwan at basic ng lahat ng mga forms. Ito ay nagsasaad simpleng 
aksyon o ng isang estado ng pagiging. Walang pagsasagawa o ipinahiwatig na mga detalye. 

2. Niphal, ang pangalawang pinaka-karaniwang anyo. Ito ay karaniwang Passive, ngunit ang 
form na ito din ang mga function bilang kapalit at pasarili. Ito rin ay walang pagsasagawa o 
ipinahiwatig na mga detalye. 

3. Piel, ang form na ito ay aktibo at expresses ang tungkol sa pagdadala ng isang aksyon sa isang 
estado ng pagiging. Ang pangunahing kahulugan ng Qal tangkay ay binuo o ng palugit sa isang 
estado ng pagiging. 

4. Pual, ito ay ang Passive kapilas sa Piel. Ito ay madalas na ipinahayag sa pamamagitan ng isang 
pandiwari. 

5. Hithpael, na kung saan ay ang pasarili o gantihan stem. Ito expresses umuulit o durative 
action sa Piel stem. Ang mga bihirang Passive form ay tinatawag na Hothpael. 

6. Hiphil, ang mga aktibong form ng kausatiba sumalunga sa kaibahan sa Piel. Ito ay maaaring 
magkaroon ng isang mapagpahintulot aspeto, ngunit kadalasan ay tumutukoy sa sanhi ng isang 
kaganapan. Ernst Jenni, isang Aleman Hebreo gramaryan, believed na ang Piel denote ng isang 
bagay na dumarating sa isang estado na, habang Hiphil nagpakita kung paano ito nangyari. 

7. Hophal, ang Passive kapilas sa Hiphil. Itong mga nakaraang dalawang stems ay ang kahit na 
ginamit ng pitong stems. Karamihan ng impormasyon na ito ay nanggaling sa isang Panimula sa 
Biblical Hebreo syntax, sa pamamagitan ng Bruce K. Walke at M. O'Connor, pp. 343-452. 

Ahensiya at pagsasagawa chart. Isang susi sa pag-unawa ng Hebrew verb sistema ay upang 
makita ang mga ito bilang isang pattern ng boses relasyon. Ang ilang mga stems sa mga 
kaibahan sa ibang mga stems (ibig sabihin, Qal - Niphal; Piel - Hiphil) 

Ang mga tsart sa ibaba sumusubok upang maisalarawan ang basic function ng verb stems bilang 
sa pagsasagawa. Voice o Paksa 


Walang Secondary 
Agency 


An Aktibong 
Secondary Agency 


Isang Passive 
Secondary Agency 


Aktibong 


Qal 


Hiphil 


Piel 


Gitnang Passive 


Niphal 


Hophal 


Pual pasarili/tugunan Niphal Hiphil Hithpae Ang tsart ay kinuha mula sa mahusay na pagtalakay ng pandiwang sistema sa ilaw ng mga 
bagong Akkadian pananaliksik (cf. Bruce K. Waltke, M. O'Conner, Isang Panimula sa Biblical 
Hebreo syntax, pp. 354-359. 

RH Kennett, Isang Maikling Account ng Hebreo Tenses, ay nagbigay ng isang kailangan babala: 
"ako ay may karaniwang matatagpuan sa pagtuturo, na ang isang mag-aaral chief nahihirapan 
sa Hebreo verbs ay upang dakutin ang kahulugan na sila conveyed sa isipan ng mga Hebreo ang 
kanilang sarili; na sabihin, diyan ay a ugali sa italaga bilang katumbas sa bawat isa sa mga 
Hebreo Tenses ng isang tiyak na bilang ng mga Latin o Ingles sa pamamagitan ng mga form na 
kung saan na ang partikular na Tense May karaniwang isasalin. Ang resulta ay ang isang 
kabiguan-unawa sa mga ito ang maraming mga multa shades ng kahulugan, na bigyan ng 
ganoong buhay at sigla sa wika ng Lumang Tipan. 

"Ang mga nahihirapan sa paggamit ng Hebreo verbs lies lamang sa punto ng view, upang ganap 
na walang iba mula sa aming mga sarili, na kung saan ang mga Hebreo regarded ng isang 
aksyon; ang oras, na sa amin ay ang unang na pagsasaalang-alang, na ang tunay na salita, ' 
panahunan 'nagpapakita, na sa kanila ang isang bagay ng pangalawang kahalagahan. Ito ay, 
samakatuwid, kailangan-kailangan na ang isang mag-aaral ay dapat na malinaw na dakutin, 
hindi kaya marami sa Latin o Ingles form na kung saan ay maaaring gamitin sa pagsasalin sa 
bawat isa sa mga Hebreo Tenses, ngunit sa halip ng mga aspeto ng bawat aksyon, dahil ito ay 
iniharap ang sarili sa isang Hebreo sa isip. "Ang pangalan 'tenses' bilang inilalapat sa Hebreo 
verbs ay nakakalito. Ang tinatawag na Hebreo 'tenses' hindi ipahayag ang oras ngunit lamang ng 
estado ng isang aksyon. Sa katunayan, ito ay hindi para sa mga kaguluhan na would arise sa 
pamamagitan ng aplikasyon ng mga katagang 'estado' sa parehong nouns at verbs, 'estado' ay 
maaaring maging mas mabuti kaysa sa pagtatanda 'tenses'. Ito ay dapat na laging maging 
makitid ang isip sa isip na ito ay hindi na isalin ang isang Hebreo pandiwa sa Ingles na walang 
employing isang limitasyon, kung saan ay nasa absent sa Hebreo. Ang sinaunang Hebreo ay 
hindi kailanman-iisip ng isang action tulad ng nakaraan, kasalukuyan o sa hinaharap, ngunit 
lamang bilang ganap, ibig sabihin, kumpleto, o kulang, ibig sabihin, tulad ng sa kurso ng pag- 
unlad. Kapag kami sabihin na ang isang tiyak na Hebreo pangkasalukuyan ay tumutugma sa 
isang Perfect, Pluperfect, o Hinaharap sa Ingles, hindi namin ibig sabihin na ang mga Hebreo- 
iisip ng mga ito bilang Perfect, Pluperfect, o Kinabukasan, pero basta-basta na ito ay dapat na 
kaya isinalin sa Ingles. Ang panahon ng isang aksyon sa Hebreo ay hindi pagtatangka upang 
ipahayag sa pamamagitan ng anumang mga pandiwang form "(lagyan ng paunang salita at p. 1). 
Para sa isang pangalawang magandang babala, Sue sota, lingguwistika Pagtatasa ng Biblical 
Hebrew, reminds amin," Walang paraan ng pag-alam kung modernong iskolar 'pagbabagong- 
tatag ng mga patlang at semantiko-unawa relasyon sa isang sinaunang patay na wika ay lamang 
ng pagmuni-muni sa kanilang mga sariling intuwisyon, o ng kanilang sariling mga katutubong 
wika, o kung ang mga patlang na umiiral sa Hebreo klasiko "(p. 128). C. MOODS (mode) 

1. Ito ang nangyari, ang nangyayari (pinagkakilanlan), ay karaniwang gumagamit ng Perfect 
pangkasalukuyan o PARTICIPLES (lahat ng PARTICIPLES ay pinagkakilanlan). 

2. Ito ang mangyayari, ay mangyayari (pasakali) 

a. ay gumagamit ng isang hindi ganap na minarkahan panahunan 

(1) COHORTATIVE (idinagdag h), UNANG TAO diperensya form na normal expresses ng naisin, 
ang isang kahilingan, o self-encouragement (ibig sabihin, mga aksyon sa pamamagitan ng 
kalooban ang nagsasalita) 

(2) batas (mga panloob na pagbabago), IBA PANG TAO depekto (maaaring pangalawang tao sa 
negated pangungusap) na kung saan karaniwang expresses ng isang kahilingan, ang pahintulot, 
ang isang admonition, o payo 

b. ay gumagamit ng isang perpektong panahunan sa lu constructions o lule Ang mga ito ay 
katulad sa segunda klase kondisyon pangungusap sa Koine Greek. Isang maling pahayag 
(protasis) mga resulta sa isang maling palagay (apodosis). 

c. gumagamit ng isang hindi ganap pangkasalukuyan at lu Konteksto at lu, gaya ng isang 
hinaharap orientation, markahan ito pasakali paggamit. Ang ilang mga halimbawa mula sa J. 
Hugasan Watts, A Survey ng syntax sa Hebreo Lumang Tipan ay Gen. 13:16; Deut. 1:12; ko Kgs. 
13:8; PS. 24:3; Isa. 1:18 (cf. pp. 76-77). 

D. Waw - Conversive / magkakasunod / kamag-anak. Ang natatanging Hebrew (Canaan) 
syntactical tampok na ito ay magaling na dulot ng pagkalito sa pamamagitan ng taon. Ito ay 
ginamit sa isang iba't ibang mga paraan madalas batay sa genre. Ang dahilan ng pagkalito ay 
ang unang bahagi ng iskolar ay Europa at tried sa-kahulugan sa liwanag ng kanilang sariling mga 
katutubong wika. Kapag ito proved mahirap blamed nila ang problema sa Hebreo ay isang 
"pakunwari" sinaunang, lipas na wika. European wika ay Tense (oras) batay VERBS. Ang ilan sa 
mga iba't-ibang panggramatika at mga epekto ay tinukoy sa pamamagitan ng sulat waw na 
idinagdag sa ang perpektong o kulang verb stems. Ito ang paraan ng altered ang action ay 
tiningnan. 

1. Sa kasaysayan ng salaysay sa VERBS ay na-link na magkasama sa isang kadena na may isang 
standard na pattern. 

2. Ang waw prefix ay nagpakita ng isang tiyak na kaugnayan sa mga nakaraang verb (s). 

3. Ang mas malaking konteksto ay palaging ang susi sa-unawa ng mga verb kadena. Semitiko 
VERBS ay hindi maaaring analyzed sa pagbubukod. 

J. Hugasan Watts, A Survey ng syntax sa Hebreo Lumang Tipan, mga tala ng mga natatanging ng 
Hebreo sa kanyang paggamit ng waw bago PERFECTS at IMPERFECTS (pp. 52-53). Bilang ang 
pangunahing ideya ng Perfect ang nakalipas, ang pagdagdag ng mga waw madalas proyektong 
ito sa isang hinaharap na panahon na aspeto. Ito ay totoo rin sa mga hindi lubos na ang 
pangunahing ideya ay kasalukuyan o sa hinaharap, ang pagdagdag ng mga waw lugar na ito sa 
ang ang nakaraan. Ito ay ang di-pangkaraniwang oras maglipat ng kung aling mga 
nagpapaliwanag sa waw ng karagdagan, hindi ng isang pagbabago sa ang pangunahing 
kahulugan ng panahunan mismo. Ang waw PERFECTS gumagana ng maayos sa panghuhula, 
habang ang waw IMPERFECTS gumagana ng maayos na may narratives (pp. 54, 68). Watts patuloy kanyang kahulugan "Bilang isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng waw 
kondyangktibo at waw magkakasunod, ang mga sumusunod na pagpapakahulugan ay 
ibinibigay: 

1. Waw kondyangktibo ay lilitaw palaging upang ipahiwatig ang isang kahilera. 

2. Waw magkakasunod na laging lilitaw upang ipahiwatig ang isang pagkakasunod-sunod. Ito ay 
ang tanging paraan ng waw na ginagamit sa mga magkakasunod na imperfects. Ang ugnayan sa 
pagitan ng mga imperfects-link sa pamamagitan ng ito ay maaaring pilipisan pagkakasunod- 
sunod, lohikal na resulta, lohikal na dahilan, o lohikal kaibahan. Sa lahat ng kaso may sequence 
"(p. 103). 

E. INFINITIVES - May dalawang uri ng INFINITIVES 

1. Pawatas ABSOLUTES, na kung saan ang mga "strong, independiyenteng, nagwewelga mga 
expression na ginagamit para sa madula epekto. . . bilang isang paksa, ito ay madalas na ito ay 
walang nakasulat na verb, ang verb 'na' na naiintindihan, siyempre, ngunit ang salita patindig 
dramatically nag-iisa "J. Hugasan Watts, A Survey ng syntax sa Hebreo Lumang Tipan" (p. 92 ). 

2. Pawatas yumari, na kung saan ang mga "na may kaugnayan sa pamamagitan ng Balarila ng 
pangungusap sa pamamagitan ng prepositions, paari pronouns, at ang mga bumuo ng relasyon" 
(p. 91). J. Weingreen, isang praktikal na para sa Gramatika klasiko Hebrew, na naglalarawan ng 
tayuan ng estado bilang: "Kapag ang dalawa (o higit pa) ng salita ay para malapit nagkaisa na 
magkasama sila ay bumubuo ng isa tambalan ideya, ang mga umaasa salita (o salita) ay (mga) 
Sinabi na sa ang ipagtayo ng estado "(p. 44). 

F. INTERROGATES 

1. Sila ay laging lilitaw sa unang pangungusap. 

2. Interpretive kabuluhan a. ha - ay hindi inaasahan ng sagot b. sinag sa ulo '- ang mga may- 
akda expects ng "oo" sagot 

G. Negatibo 

1. Sila ay laging lilitaw sa harap ng mga salita nila kontrahin. 

2. Karamihan sa mga karaniwang kabaligtaran ay lo '. 

3. Ang katagang 'al ay may kahulugan at inaasahan ay ginamit sa COHORTATIVES at JUSSIVES. 

4. Ang katagang lebhilit, ibig sabihin ay "sa order na. . . hindi, "ay ginagamit sa INFINITIVES. 

5. Ang katagang 'en ay ginagamit sa PARTICIPLES. 

H. Kondisyon Pangungusap 

1. May apat na uri ng mga kondisyon na kung saan karaniwang pangungusap ay paralleled sa 
Koine Greek. 

a. isang bagay na assumed na nangyayari o isipan ng bilang matutupad (first class sa Griyego) 

b. isang bagay na labag sa katotohanan na ang katuparan ay imposible (segunda klase) 

c. isang bagay na kung saan ay maaari o kailanman probable (THIRD Class) d. isang bagay na kung saan ay mas malamang, samakatuwid, ang kaganapan ay kahina-hinala 

(Ikaapat Class) 

2. Pambalarila MARKERS 

a. ang assumed-to-be-true o real kondisyon palaging gumagamit ng isang pinagkakilanlan 
Perfect o pangkasalukuyan at karaniwang ang protasis ay ipinakilala sa pamamagitan ng: 
(l)'im 

(2) Ki (o' asher) 

(3) Hin o hinneh 

b. ang laban sa katotohanan kondisyon palaging ay gumagamit ng isang perpektong aspeto verb 
o isang pandiwari sa pambungad pandiwari lu o lule 

c. ang mas malamang kondisyon laging ginagamit hindi lubos verb o PARTICIPLES sa protasis, 
kadalasan 'im o Ki ay ginagamit bilang pambungad PARTICLES 

d. mas mababa ang probable kalagayan ay gumagamit ng hindi lubos SUBJUNCTIVES sa protasis 
at laging ay gumagamit ng 'im bilang isang pambungad na butil KAHULUGAN NG GRIYEGO PAMBALARILA FORMS NA 

EPEKTO INTERPRETATION 

Ang Griyegong Koine, madalas na tinatawag na Griyegong Helinistiko, ay ang karaniwang 
wika ng mundong Mediteranyo Simula sa panahon ng pananakop ni Alexander the Great (336- 
323 B.C.) at tumagal ng mga walong daang taon (300 B.C.-A.D. 500). Hindi lamang itong 
ginawang simple, na klasikong Griyego, subalit sa maraming mga paraan ito ay isang mas 
bagong uri ng wikang Griyego na naging pangalawang wika ng sinaunang daigdig na malapit sa 
silangan at Mediteranyo. 

Ang Griyego ng Bagong Tipan ay naiiba dahil sa ang mga gumagamit nito, maliban kay 
Luke at ang may-akda ng Hebreo, ay maaaring gumamit ng Aramic bilang pangunahing wika 
nila. Kung sa gayon, ang mga panulat nila ay naimpluwensyahan ng Aramaic ang mga idyoma at 
mga porma ng istruktura. Dagdag pa, binasa nila at nagsipi sa Septuagint (saling Griyego ng OT) 
na sinulat rin ng Griyegong Koine. Subalit ang mga Septuagint ay sinulat din ng mga iskolar ng 
Hudyo na ang unang wika ay hindi Griyego. 

Naging tagapagpaalala ito na hindi natin maaaring ipilit ang Bagong Tipan sa isang 
wikang mahigpit ang istruktura ng gramatika. Naiiba ito ngunit may maraming pagkakapareho 
sa (1) Septuagint; (2) mga manunalat na Hudyo tulad ng kay Josephus; at (3) ang papyri fan ay 
natagpuan sa Ehipto. Paano natin ngayon gagawin ang pagsusuri sa gramatika ng Bagong 
Tipan? 

Ang mga katangiang gramatika ng Griyegong Koine at ang Bagong Tipan na Griyegong 
Koine ay mahusay. Sa maraming paraan isa itong pagpapasimple ng gramatika. Magiging 
pangunahing gabay natin ang nilalaman. Bibigyan lamang kahulugan ang mga salita sa mas 
malawak na konteksto. Kung gayon, maaari lamang maunawaan ang gramatikang istruktura sa 
liwanag ng (1) sa sariling estilo ng may-akda; at (2) isang particular na konteksto. Maaaring 
walang katiyakan ang mga kahulugan ng mga pormang Griyego. Ang Griyegong Koine ay 
pangunahing pasalitang wika. Kadalasan ang susi sa interpretasyon ay ang uri at porma ng mga berbal o mga salitang batay sa pandiwa. Ang mga pangunahing pandiwa ay kadalasan makikita 
sa unahan, na inilalabas ang kahalagahan nito. Sa pagsusuri ng pandiwa ng Griyego, tatlong 
pirasong impormasyon ang dapat pansinin: (1) ang pagbibigay ng pangunahing diin sa 
panahunan/tense, panauhan/voice at panagano/mood (ang paglabas ng mga salita o 
morpolohiya); (2) ang payak na kahulugan ng tiyak na pandiwa (leksikograpiya); at (3) ang daloy 
ng konteksto o kahulugan (sintaks). 

I. PANAHUNAN/TENSE 

A. Ang Panahunan o aspekto ay nagsasaad ng ugnayan ng mga pandiwa sa nakumpleto nang 
mga kilos o hindi pa nakumpletong kilos. Tinatawag ito kadalasan na "nagawa na" at "di pa 
nagagawa." 

1. Ang pokus ng mga panahunang perpektibo ay ang pangyayari ng kilos. Wala nang dagdag 
pang impormasyon ang ibinibigay maliban sa may nangyari! Ang Simula nito, pagpapatuloy o 
katapusan ay hindi tinutugunan. 

2. Ang pokus ng mga panahunang di-perpektibo ay ang proseso ng pagpapatuloy ng kilos. 
Maaari itong ilarawan sa pamamagitan ng mga termino ng diretsong kilos o aksyon, 
nagpapatuloy na kilos, atbp. 

B. Mauuri ang mga panahunan ayon sa kung paano nagpapatuloy ang kilos ayon sa pagtingin ng 
may-akda. 

1. Nangyari na = AORIST 

2. Nangyari na at ang tumutugo ang resulta = PERPEKTO 

3. Nagyari ito sa nakaraan at ang mga resulta ay tumutugon, subalit hindi ngayon = 

PLUPERPEKTO 

4. Nangyayari ito = PANGKASALUKUYAN 

5. Nangyayari ito = DI PA PERPEKTO 

6. Mangyayari ito = PANGHINAHARAP 

Isang konkretong halimbawa kung paaano ang mga panahunang ito ay makakatulong sa 
interpretasyon ay ang terminong "ligtas." Ginamit ito sa ilang magkakaibang panahunan upang 
maipakita ang kapwa proseso nito at kabuuan: I 1. AORIST - "naligtas" (cf. Rom. 8:24) 

2. PERPEKTO - "nailigtas ka at nagpatuloy ang resulta" (cf. Eph. 2:5,8) 

3. PANGKASALUKUYAN - "inililigtas" (cf. I Cor. 1:18; 15:2) 

4. PANGHINAHARAP - "maililigtas" (cf. Rom. 5:9, 10; 10:9) 

C. Sa pagbibigay tuon sa panahunan ng pandiwa, ang mga taga-interpret ay tinitingnan ang 
dahilan ng orihinal na may-akda na maipahayag ang sarili sa ilang panahunan. Ang karaniwan 
"walang palamuti" na panahunan ay ang AORIST. Ito ang regular na "hindi tiyak", "walang 
marka," o "walang pangalan" na pandiwa. Maaari itong gamitin sa maraming mapagpipiliang 
mga paraan na dapat natukoy ang konteksto. Ito ay simpleng pagpapahayag lamang ng 
pangyayari ng isang bagay. Ang nakaraang aspekto ay para lamang sa MOOD NA INDIKATIBO. 
Kung may iba pang panahunang ginamit, may iang mas tiyak na binibigyang-diin. Subalit ano? 

1. PANAHUNANG PERPEKTO. Nagsasaad ito ng kumpletong kilos na may sumusunod 
na pangyayari. Ilang pagkakataon isa itong kombinasyon ng AORIST at mga 
PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN. Kadalasan ay nakatuon ito sa sumusunod na 
resulta o pagkukumpleto ng isang kilos (halimbawa: Eph. 2:5 & 8, "nailigtas ka at 
patuloy na naililigtas"). 

2. PANAHUNANG PLUPERFECT. Kagaya ito ng PERPEKTO maliban sa ang pagsunod sa 
resulta ay nawala. Halimbawa: John 18:16 "Nakatayo sa Pedro sa labas ng pinto." 

3. PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN. Nagsasaad ito ng di kumpleto o imperpektong 
kilos. Ang diin ay kadalasan sa pagpapatuloy ng pangyayari. Halimbawa: I John 3:6 & 9, "Lahat 
na sumusunod sa Kanya ay hindi patuloy na nagkakasala." "Lahat ng inangkin ng Diyos ay hindi 
na gumagawa ng kasalanan." 

4. PANAHUNANG DI PERPEKTO. Sa panahunang ito ang kaugnaya nito sa 

PANAHUNANG PANGKASALUKUYAN ay kahawig sa kelasyon sa pagitan ng 
PERPEKTO at ang PLUPERPEKTO. Ang DI PERPEKTO ay nagsasaad ng di- kumpletong 

kilos na nangyari subalit hindi na nagpatuloy o ang Simula ng kilos ay sa nakaraan. 

Halimbawa: Matt. 3:5, "hanggang ang buong Herusalem ay nagpatuloy na pumunta sa 

kanya" o pagkatapos lahat ng Herusalem ay nagsimulang pumunta sa kanya." 5. PANAHUNANG PANGHINAHARAP. Nagsasaad ito ng kilos na kadalasan ay binalak 

para sa darating na panahon. Nakapokus ito sa maaaring mangyari kaysa kasalukuiyang 
pangyayari. Madias nagsasabi ito ng katiyakan ng pangyayari. Halimbawa: Matt. 5:4-9, 
"Mapalad ang...sila ay magiging...." 

Il.TINIG/VOICE 

A. Ang tinig ay nagpapaliwanag sa ugnayan sa pagitan ng kilos ng pandiwa at simuno nito. 

B. TINIG NA TAHASAN/ACTIVE VOICE ay ang karaniwan, inaasahan, di-binibigyan- diin na 
paraan sa pagpapahayag na ang simuno ang siyang nagsasagawa ng kilos ng pandiwa. 

C. Ang TINIG NA KABALI KAN/PASSIVE VOICE ay nangangahulugan na ang simuno ang 
tumatanggap ng kilos ng pandiwa na isinagawa ng ahente sa labas. Ang tagalabas na 

ahenteng ito na siyang gumagawa ng kilos ay ipinapahiwatig sa sa Griyegong NT ng 
sumusunod na mga pangatnig at mga sitwasyon: 

1. isang personal na tuwirang ahente ng hupo ng may ABLATIVE CASE (cf. Matt. 1:22; 

Acts 22:30). 

2. isang personal na ahenteng tagapamagitan sa dia ng may ABLATIVE CASE (cf. Matt. 

1:22). 

3. isang di-personal na ahente na karaniwan may en ng may INSTRUMENTAL CASE. 

4. minsan maaaaring personal o di-personal na ahnete ng INSTRUMENTAL CASE 
lamang. 

D. Ang GITNANG TINIG/MIDDLE VOICE ay nangangahulugan na ang simuno ang 
nagsasagawa ng kilos ng pandiwa at tuwiran ding kasama sa kilos ng pandiwa. Kadalasan 
ay tinatawag itong tinig ng mataas na personal na interes. Ang pagbubuo nito ay hindi 
matatagpuan sa Ingles. May malawak itong pakahulugan at pagsasasalin sa griyego. 

Hang halimbawa ng uring ito ay ang mga: 

1. REPLEKSIBO/REFLEXIVE - ang tuwirang aksyon ng simuno. Halimbawa: Matt. 
27:5 "nagpatiwakal sa sarili." 2. MASIDHI/INTENSIVE - ang simuno ang nagsasagawa ng kilos para sa sarili. 
Halimbawa: II Cor. 11:14 "Si Satanas ay nagpapanggap ng kanyang sarili bilang anghel 
ng liwanag." 

3. TUMBASAN/RECIPROCAL- ang paglalaro ng dalawang simuno. Halimbawa:: Matt. 
26:4 "nagbigayan sila ng payo sa isa't isa." 

III.PANAGANO/MOOD (o "MODE") 

A. Mayroong apat na mood sa Griyegong Koin. Ipinpakita ng mga ito ang ugnayan ng 
pandiwa sa realidad, Kahit sa loob ng isipan ng may-akda. Ang mga mood ay nahahati sa 
dalawa malalawak na kategorya: iyong nasasaad ng katotohanan (INDICATIVE) at ang 
nagsasaad ng potensyal o maaari pang mangyari (SUBJUNCTIVE, IMPERATIVE at 
OPTATIVE). 

B. Ang MOOD NA INDIKATIBO ay ang karaniwang mood na nagsasaad ng kilos na 
nangyari ni kasalukuiyang nangyayari, kahit sa isipan lamang ng may-akda. Sa mood 
lamang ng Griyego naipapahayag ang tiyak na panahon, at kahit ditto ang aspektong ito 
ay pangalawa lamang. 

C. Ang MOOD NA SUBHETIBO ay nagpapahayag ng maaaring mangyari sa hinaharap. 
Hindi pa nangyayari ang isang bagay subalit may tsansa na mangyayari ito. Halos 
kapareho nito ang INDIKATIBO SA HINAHARAP. Ang pagkakaiba nito ay nagpapahayag 

ang SUBHETIBO ng bahgyang pag-aalinlangan. Sa Inglesh kadalasan ay ipinapapahayag ito sa 
pamamagitan ng mga terminong "maaaring magawa," "maaaring gawin," "maaari," o "baka." 

D. Ang MOOD na OPTATIVE ay nagpapahayag ng hangarin na maaaring mangyari sa 
isipan. Ipinapalagay itong isang hakbang na mas malayo sa katotohanan kaysa 
SUHETIBO. Ang ay nagpapahayag ng posibil;idad na mangyari ayon sa ilang 
kondisyon. Ang OPTATIVE ay madalang matagpuan sa Bagong Tipan. Ang madalas na 
gamit nito ay sa kilalang parirala ni San Pablo, "Sana hindi ito mangyari," (KJV, "God 
forbid"), na ginamit ng labinlimang beses (cf. Rom. 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 
11:1, 11; I Cor. 6:15; Gal. 2:17; 3:21; 6:14). Ang ibang mga halimbawa ay matatagpuan 
sa Luke 1:38, 20:16, Acts 8:20, at I Thess. 3:11. E. Ang MOOD NA IMPERATIBO ay nagbibigay-diin ng pautos na maaaring mangyari, 
subalit ang diin ay sa hangarin ng nagsasalita. Ipinipilit lamang ito sa sariling pagkukusa 
na posibilidad at nakakondisyon sa mga pagpili ng ibang tao. Mayroong mga espesyal na 
pagagamit ng IMPERATIBO sa mga dasal at pangatlong panauhang pakiusap. Ang mga 
pag-uutos na ito ay matatagpuan lamang sa PANGKASALUKUYAN at AORIST na mga 
panahunan sa NT. 

F. Hang gramatika ang nasa kategorya ng mga PARTICIPLES bilang isang uri ng mood. 
Pangkaraniwan ang mga ito sa sa Griyegong NT, na kadalasan ay pinapakahulugan 
bilang mga verbal adjectives. Isinasalin ang mga ito na pandugtong sa pangunahing 
pandiwa kun g saan ito kaugnay. Malawak na mapagpipilian ang possible sa pagsasalin 
ng mga pandiwiwari. Mahalagang kumunsulta sa olang mga pagsasalin sa Ingles. Ang 
Bible in Twenty Six Translations na inlathala ni Baker ay makakatulong ng malaki dito. 
Ang AORIST NA AKTIBONG INDIKATIBO ay ang karaniwan o "walang tanda" na paraan 

sa pagrekord ng pangyayari. Ang anumang panahunan, voice o mood ay may ilang tiyak na 
kahalagahan sa pagpapakahulugan na nais ipaabot ng orihinal na may- akda. 

IV. Sa taong hindi pamilyar sa Griyego ang sumusunod na mga 
pantulong sa pag-aaral ay makakapagbigay ng impormasyon: 

A. Friberg, Barbara at Timothy. Analytical Greek New Testament. Grand Rapids: Baker, 
1988. 

B. Marshall, Alfred. Interlinear Greek-English New Testament. Grand Rapids: 
Zondervan, 1976. 

C. Mounce, William D. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand 
Rapids: Zondervan, 1993. 

D. Summers, Ray. Essentials of New Testament Greek. Nashville: Broadman, 1950. 

E. Mga pang-akademikong may akreditasyon na Griyegong Koine na mga kurso sa 
korespondensya na matatagpuan sa Moody Bible Institute saChicago, IL. V. PANGNGALAN 

A. Ayon sa sintaks, ang mga panggalan ay nauuri sa kaso. Ang kaso ay ang uri ng 
porma ng panggalan na nagpapakita ng relasyon nito sa pandiwa at iba poabng bahagi 

ng mga pang-ukol. Dahil sa ang porma ng kaso ay maaaring matukoy sa ilang iba't ibang 
relasyon nito, ang mga pang-ukol ay nagawa upang makapgbigay ng mas malinaw na 
paghihiwalay sa posibleng mga gamit nito. 

B. Ang mga kasong Griyego ay nauuri sa walong sumusunod na paraan: 

1. Ang KASONG NOMINATIBO ay ginamit sa pagpangalan at kalimitan ay siyang simuno 
ng pangungusap o sugnay. Ginamit din ito sa mga panaguring panggalan at pang- uri na may 
pandugtong na pandiw na "to be" o "become." 

2. Ang KASONG GENITIBO ay ginagmit sa paglalarawan at kalimitan ay itinatalaga 
bilang katangian o kalidad ng salita kung saan ito ay may kaugnayan. Sinasagot nito ang 
tanong, " "Anong uri?" Kalimitan ay ipinapahayag ito sa Inglis na pang-ukol "ng". 

3. Ang KASONG ABLATIBO ay ginagamit sa parehong porma ng inpleksyon o 
pagbabago ng tono. Ang KASONG ABLATIBO ay ginagamit sa parehong kaso ng porma 

ng inpleksyon gaya ng GENITIBO, subalit ito ay ginagamit sa pagllarawan ng 
paghihbiwalay. Kalimitan ay nagpapahayag din ito ng paghihiwalay ayon sap unto ng 
oras, espasyo, pinaggalingan, pinagmulan o degri. Madalas ay ipinapahayag ito sa 
paggamit ng preposisyong Inglis na "mula." 

4. Ang KASONG DATIVE ay naglalarawan ng interes na personal. Maari itong 
magpahayag ng positibo o negatibong aspekto. Madalas ay isa itong di-tuwirang layon. 
Madalas itong ipahayag sa pang-ukol na I Inglis na "sa." 

5. Ang KASONG LOKATIBO ay kaparehong pormang inpleksyon gaya ng DATIVE, subalit 
inilalalrawan nito ang posisyon o lokasyon sa espasyo, oras o mga lohikal na mga paglilimita. 
Kalimitan ay ipinapahayag ito sa pang-ukol na Inglis na "sa, sa karamihan, sa panahon, ng, 
sa pagdating, at katabi." 6. Ang KASONG INSTRUMENTAL ay kaparehong porma ng inpleksyon ng DATIVE at 
LOKATBONG mga kaso. Ipinapahayag ito sa pamamaraan o asosasyon. Kalimitan ay 

ipinapahayag ito sa Inglis na pang-ukol na "ni" o "kasama ang." 

7. Ang KASONG ACCUSATIVE ay ginamit sa paglalarawan ng pagtatapos ng kilos o 
aksyon. Nagpapahayag ito ng limitasyon. Ang pangnahing gamit nito ay bilang tuwirang 
layon.Sinagot nito ang tanong na "Gaano kalayo?" o "Hanggang saan?" 

8. Ang KASONG VOCATIVE ay ginamit para sa mga tuwirang pag-adres. 

VI. MGA TAGAPAG-UGNAY AT TAGAPAGDUGTONG 

A. Ang Griyego ay isang ganap o tumpak na wika dahil mayroon itong maraming 
tagapagdugtong. Pinagdudugtong nila ang mga pag-iisip (mga sugnay, mga 
pangungusap, at mga talata). Masyadong itong karaniwan na ang kawalaqn ng mga ito 
(asyndeton) ay madalas mahalaga sa pagpapaliwanag. Kung tutuusin, ang mga tagapag- 
ugnay at mga taqgapagdugtong na ito ay nagpapakita sa direksyon ng isipan ng may- 
akda. Kalimitan ay mahalaga ang mga ito sa pagtukoy kung an gang tiyak na nais na 
ipaalam niya. 

B. Narito listahan ng ilang mga tagapag-ugnay at tagapagdugtong at ang kanilang mga 
kahulugan (ang impormasyong ito ay karamihang makikita mula sa H. E. Dana at Julius 
K. Mantey's A Manual Grammar of the Greek New Testament). 

7. Mga pamanahong tagapagdugtong 

e. epei, epeid , hopote, h s, bote, hotan (subj.) - "kailan" 

f.hes- "habang" 

g. hotan, epan (subj.) - "kapag" 

h. he s, achri, mechri (subj.) - "hanggang" 

i. priv (infin.) - "bago" 

d. hos - "since," "when," "as" 8. Lohikal na mga pandugtong 

a. Layon 

(1) hina (subj.), hopos (subj.), hos - "upang"," "nang" 

(2) hoste (articular accusative infinitive) - "iyan" 

(3) pros (articular accusative infinitive) or eis (articular accusative infinitive) - "na" 

b. Resulta (may malapit na ugnayan sa pagitan ng mga pormang gramatika ng layon at 
resulta) 

(1) hoste (infinitive, this is the most common) - "upang", kung gayon" 

(2) hiva (subj.) - "upang" 

(3) ara - "upang" 

c. Sanhi o dahilan 

(1) gar (dahilan/epekto o dahilan/konklusyon) - "para sa," "dahil sa" 

(2) dioti, hotiy - "because" 

(3) epei, epeide, hos - "since" 

(4) dia (with accusative) and (with articular infin.) - "because" 

d. Paghinuha o Inperensyal 

(1) ara, poinun, hoste - "therefore" 

(2) dio (strongest inferential conjunction) - "para saan" ,"kung sa gayon" "kung gayon" 

(3) oun - "kung gayon," "kaya," "pagkatapos," "kaya" 

(4) toinoun - "nang alinsunod sa" 

e. Pagsalungat o pangkontra 

(1) alia (strong adversative) - "subalit," "maliban sa" 

(2) de - "but," "however," "yet," "on the other hand" 

(3) kai - "but" 

(4) mentoi, oun - "however" 

(5) plen - "never-the-less" (mostly in Luke) 

(6) oun - "however" f. Paghahambing 

(1) hos, kathos (pagsisimula ng mga sugnay na naghahambing) 

(2) kata (sa mga tambalan, katho, kathoti, kathosper, kathaper) 

(3) hosos (sa Henreo) 

(4) e - "kaysa" 

g. Pagpapatuloy o serye 

(1) de - "at," "ngayon" 

(2) kai - "at" 
(3)tei-"at" 

(4) hina, oun - "iyan" 

(5) oun - "pagkatapos" (sa John) 

9. Mga gamit na pandiin 

a. alia - "tiyak," "oo," "ang katotohanan" 

b. ara - "sa katunayan," "may katiyakan," "talaga" 

c. gar - "subalit ang totoo," "tiyak," "sa katunayan" 

d. de - "sa katunayan" 

e. ean - "kahit na" 

f. kai - "kahit na," "sa katunayan," "talaga" 

g. mentoi - "sa katunayan" 

h. oun - "totoo," "sa lahat ng paraan" 

VII. MGA PANGUNGUSAP NA MAY PASUBALI O KONDISYONAL 

A. Ang PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay nalalaman ng isa o higit pang mga sungnay na 
kondisyonal. Nakakatulong ang istrukturang gramatika na ito sa pagpapakahulugan dahil 
sa nagbibigay ito ng mga kondisyon, mga dahilan o mga sanhi kung bakit ang isang kilos 
o aksyon ng pangunahing pandiwa ay nangyayari o hindi nangyayari. Mayroong apat na 
uri ng mga pangungusap na kondisyonal. Gumagalaw ito mula sa ipinapalagay na totoo mula sa pananaw ng may-akda o para sa kanyang layon kung saan ito ay hangarin 
lamang. 

B. Ang UNANG URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay ipinapahayag sa kilos o 
pangyayari na ipinapalagay na totoo mula sa pananaw ng may-akda o para sa kanyang 
mga layon kahit na ipinahayag ito ng may "kung" (cf. Matt. 4:3; Rom. 8:31). Gayunman, 
hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga UNANG URI ay tooto sa katotohanan. 
Madias ginagamit ito upang magbigay diin ng punto sa isang pagtatalo o magbigay ng 
diin sa kamalian (cf. Matt. 12:27). 

C. Ang PANGALAWANG URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL ay madalas na 
tinatawag na "salungat sa katotohanan." Nagsasaad ito ng hindi nangyayari sa 
katotohanan sa pagbigay ng punto. Halimbawa: 

1. "Kung Siya talaga ay propeta na sa katotohanan ay hindi naman Siya, malalaman 
Niya kung sino at anong pag-uugali ng babae ang kakapit sa Kanya, sibalit hindi 
naman Siya " (Luke 7:39) 

2. "Kung naniniwala ka talaga kay Moises, na hindi ka naman naniniwala, maniniwala 
ka sa akin, na hindi ka naman naniniwala " (John 5:46) 

3. "Kung nagsisikap pa rin akong maging kaaya-aya sa tao, na hindi naman, hindi ako 
magiging alipin ng Kristo, na hindi naman ako " (Gal. 1:10) 

D. Ang PANGATLONG URI ay nagsasaad ng posibleng aksyon sa hinaharap. Nagsasaad ito 
kadalasan ng di inaasahan. Ang aksyon ng ng pangunahing pandiwa ay inaasahan sa 
kasyon sa pariralang "kung". Mga halimbawa mula sa I John: 1:6-10; 
2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16. 

E. Ang PANG-APAT URI ang siyang pinakamalayo mula sa posibilidad. Madalang ito sa NT. 
Sa totoo, walang kumpletong PANG-APAT NA URI NG PANGUNGUSAP NA KONDISYONAL 
kung saan ang parehong bahagi ng kondisyon ay tumutugma sa kahulugan. Ang isang halimbawa ng PANG-APAT NA URI ay ang panimulang sugnay sa I Pet. 3:14. Ang isang 
halimbawa ng bahagyang PANG-APAT NA URI sa pagtatapos na sugnay ay ang Acts 8:31. 

VIM. MGA PAGBABAWAL 

A. Ang PANGKASALUKUYANG IMPRERATIBO na may AKONG KATAGA kadalasan (subalit 
hindi eksklusibo) ay may pagbibigay-diin sa paghinto sa kilos na nasimulan na. Hang 
halimbawa: "ihinto ang pag-iipon ng yaman sa mundo... " (Matt. 6:19); "huminto sa 
pag-alala tungkol sa iyong buhay. . ." (Matt. 6:25); "huminto sa pagbibigay sa 
kasalanan ang mga bahagi ng inyong mga katawan bilang instrument ng mga 
kamalian. . ." (Rom. 6:13); "dapat huminto ka sa paggawa ng masama sa Banal 
na Espiritu ng Diyos. . ." (Eph. 4:30); at "huminto sa pag-inom ng alak. . ." (5:18). 

B. Ang AORIST NA SUHETIBO na may AKONG KATAGA ay nagbibigay-diin sa "huwag 
magsisimula o simulan ang isang kilos." Hang mga halimbawa: "Huwag magsisimula 
na ipalagay na. . ." (Matt. 5:17); "huwag kailanman magsisimulang pag-alala . . ." 
(Matt. 6:31); "dapat hindi ka mahihiya. . ." (II Tim. 1:8). 

C. Ang DOBLENG NEGATIBO na may SUHETIBONG MOOD ay isang pagdidiin na 
pagtanggi. "Hindi, hindi kailanman" o "hindi sa kahit sa anumang pagkakataon." Hang 
halimbawa: hindi siya kailanman makakaranas ng pagkamatay" (John 8:51); "Hindi ako 
kailanman, hindi, hindi kailanman . . ." (I Cor. 8:13). 

IX.ANGPANTUKOY 

A. Ang Griyegong Koine ang tiyak ng pantukoy na "ang" ay pareho ang gamit sa Inglis. 
Ang pangunahin nitong gamit ay ang pagiging "tagaturo," isang paraan upang mabigyan 
ng tuon o atensyon ang salita, pangalan o parirala. Nag-iiba ang gamit sa bawat may- 
akda sa BagongTipan. Ang tiyak na pantukoy ay ginagamit din 

1. bilang paraan ng paghahambing gaya ng mga panghalip na pamatlig; 2. bilang palatandaan upang tukuyin ang dati nang naipakilala na paksa o tao; 

3.isang paraan upang matukoy ang paksa sa pangungusap na may pandiwang 

tagapag-ugnay. Mga halimbawa: "Ang Diyos ay Espiritu" (John 4:24); 

"Ang Diyos ay siyang ilaw" 

(I John 1:5); "Ang Diyos ay pag-ibig" (4:8,16). 

B. Ang Griyegong Koine ay walang di-tiyak na pantukoy gaya ng Inglis na "a" o 
"an. "Ang pagkawala ng tiyak na pantukoy ay mangangahulugan ng 

l.ang pagtuon o pokus sa isang katangian o kalidad ng isang bagay: 
2. ang pagtuon o pokus sa uri ng isang bagay. 

C. Ang mga may-akda ng NT ay nag-iiba-iba kung paano gagamitin ang pantuntukoy. 

X. MGA PARAAN NG PAGPAPAKITA NG PAGBIBIGAY-DIIN SA 

GRIYEGONG BAGONG TIPAN 

A. Ang mga paraan ng pagpapakita ng pagbibigay-diin ay nag-iiba sa bawat may-akda ng 
sa Bagong Tipan. Ang hindi nagbabago at pormal na mga manunulat ay sina Luke at ang 
may-akda ng mga Hebreo. 

B. Nasabi na naming na ang AORIST ACTIVE INDICATIVE ay istandard at walang 
pananda sa pagbibigay-diin, subalit ang iba pang tense, voice o mood ay 
magkahalagahan sa pagbibigay kahulugan o interpretasyon. Hindi ibig sabihin na ang 
AORIST ACTIVE INDICATIVE ay hindi madalas gamitin sa isang mahalagang 
gramatikong pakahulugan. (Halibawa: Rom. 6:10 [dalawang beses]). 

C. Pagkakaayos ng mga salita sa Griyegong Koine 

1. Ang Griyegong Koine ay isang wikang inflected na hindi nakadepende sa pagkakaayos 

ng mga salita. Kung sa gayon, ang may-akda ay maaaring baguhin ang karaniwang 

pagkaka-ayos ng mga salita upang maipakita 

a. ano ang nais na bigyan-diin ng may-akda para sa mambabasa; 

b.kung ano ang iniisip ng may-akda na makakagulat sa mambabasa; 

c.ano ang matinding nararamdaman ng may-akda. 2. Ang karaniwang ayos ng mga salitang Griyego ay patuloy pa ring di-mapagkasunduan. 
Gayunman, ang dapat na ayos ng mga salita ay: 

a. para sa mga pandiwang pandugtong 

(1) pandiwa 

(2) simuno 

(3) komplemento 

b. para sa mga pandiwang palipat/transitib 

(1) pandiwa 

(2) simuno 

(3) layon 

(4) di-tuwirang layon 

(5) pariralang pang-ukol 

c. para sa mga pariralang pangngalan 

(1) panggalan 

(2) tagapagturing 

(3) pariralang pang-ukol 

3. Ang kaayusan ng mga salita ang napakahalagang puntong sa pagpapaliwanag. Mga 
halimbawa: 

a. "binigay nila ang kanang kamay sa akin at sa Barnabas ang pakikipagsamahan 
o fellowship." Ang pariralang "kanang kamay pakikipagsamahan" ay 
magkahiwalay at naipapakita ang kahalagahan (Gal. 2:9). 

b. "kay Kristo" ay iniunan. Pangunahin ang kanyang pagkamatay (Gal. 2:20). 

c. "Paunti-unti ito at sa maraming magkaka-ibang paraan (Heb. 1:1) ang unang 
inilagay. Ipinapakita rito ang kaibhan kung paano ipinakita ng Diyos ang 
Kanyang sarili, hindi ang pagkakabunyag. was placed first. 

D. Kadalasan ang may ilang antas ng pagbibigay-diin ang ipinakita 

1. Ang pag-uulit ng panghalip ay naipakita na sa inflected form ng pandiwa. 
Halimbawa: "Ako, ako mismo, ay tiyak na makakasama sa iyo. . ." (Matt. 28:20). 2. Ang pagkawala ng inaasahang pangdugtong, o iba pang paraan ng 
pagdudugtong sa pagitan ng mga salita, parirala, sugnay o mga pangungusap. 
Tinatawag itong asyndeton ("hindi nakadugtong"). Ang paraang tagapag-ugnay 
ay inaasahan kung kaya ang pagkawala nito ay nakakakuha ng atensyon. Mga 
halimbawa: 

a. Ang Beatitudes, Matt. 5:3ff (ang binigyang diin na listahan) 

b. John 14:1 (bagong paksa) 

c. Romans 9:1 (bagong seksyon) 

d. II Cor. 12:20 (binigyang diin na listahan) 

3. Ang pag-uulit ng mga salita o parirala ay makikita sa ibang kontyeksto Mga 
halimbawa: "ang pagsamba sa Kanyang kadakilaan " (Eph. 1:6, 12 &14). Ang pariralang 
ito ay ginamit upang maipakita ang gawain ng bawat tao san g Santisima Trinidad o 
Trinity. 

4. Ang paggamit ng idyoma o salita (tunog) sa pahitan ng mga termino 

a. euphemisms - pamalit na mga salita para sa mga salitang bawal, gaya ng 
"pagtulog" para sa pagkamatay (John 11:11-14) o "mga paa" para sa ari ng lalaki 
(Ruth 3:7-8; I Sam. 24:3). 

b. circumlocutions - mga pamalit na salita sa pangalan ng Diyos, gaya ng, "Sa 
Kaharian ng langit" ( Matt. 3:21) o "boses mula sa langit" (Matt. 3:17). 

c. mga bahagi ng pananalita 

(1) mga di makatotohanang pagmamalabis (Matt. 3:9; 5:29-30; 19:24) 

(2) mga pagsasaad na bahagya lamang (Matt. 3:5; Acts 2:36) 

(3) pagbibigay katauhan (I Cor. 15:55) 

(4) pang-uuyam (Gal. 5:12) 

(5) mga tulang passages (Phil. 2:6-11) 

(6) mga paglkalaro ng tunog sa pagitan ng mga salita 

(a) "simbahan" 
(i)"simbahan" (Eph. 3:21) 
(ii) "pagtawag" (Eph. 4:1,4) (iii) "tinawag" (Eph. 4:1,4) 

(b) "malaya" 

(i) "babaeng malaya" (Gal. 4:31) 

(ii) "kalayaan" (Gal. 5:1) 

(iii) "malaya" (Gal. 5:1) 
d. wikang idyomatiko - wika na kadalasan ay batay sa kultura at wikang tiyak: 

(1) piguratibong gamit ng "pagkain." (John 4:31-34) 

(2) piguratibong gamit ng "Templo." (John 2:19; Matt. 26:61) 

(3) idyoma ng damdamin ng Hebreo, "galit." (Gen. 29:31; Deut. 21:15; 
Luke 14:36; John 12:25; Rom. 9:13) 

(4) "Lahat" kontra "marami." Ikumpara ang Isa. 53:6 ("all") sa 53:11 & 12 ("marami.") 
Ang mga terminong magkasingkahulugan gaya ng sa Rom. 5:18 at 19 ay nakikita. 

5. Ang gamit ng kabuuang pariralang lingguwistiko sa halip na isang salita. Halimbawa: 
"Ang Panginoong Hesuskristo." 

6. Ang espesyal na gamit ng autos 

a. kapag may kasamang pantukoy (na nasa attributive position) ito ay isinalin na it was 
translated "pareho." 

b. kapag walang pantukoy (na nasa predicate position) ay isinalin ito na panghali na 
intensive reflexive — "kanya,""kanya" or "nito." 

E. Ang isang mag-aaral ng hindi Griyegong nagbabasa ng Bibliya ay matutukoy ang pagbibigay- 
diin sa ilang mga paraan: 

1. Ang paggamit sa pagsusuring lexicon at interlinear na tekstong Griyego/lngles. 

2. Ang paghahambing sa mga pagsasaling Inglis, partikular na mula sa iba't ibang mga 
teyorya ng pagsasalin. Halimbawa: pagkukumpara ng "salita sa bawat salita" (KJV, 
NKJV, ASV, NASB, RSV, NRSV) na may "dinamikong katumbas" (Williams, NIV, NEB, 

REB, JB, NJB, TEV). Magandang makatulong dito ang The Bible in Twenty-Six Translations 

na inilathala ni Baker. 

3. Ang paggagamit sa The Emphasized Bible ni Joseph Bryant Rotherham (Kregel, 1994). 

4. Ang paggamit sa napaka-literal na pagsasalin a. Ang American Standard Version ng 1901 

b. Ang Young's Literal Translation of the Bible ni Robert Young (Guardian Press, 1976). 
Ang pag-aaral ng gramatika ay isang matagal at nakakapagod subalit kailangan para sa tamang 
interpretasyon. Ang maiikling kahulugan, mga komento at mga halimbawa ay upang mahikayat 
at maibahagi sa mga di-Griyego mga mambabasa ang gamitin ang mga notes sa gramatika na 
kasama sa volume na ito. Tiyak na ang mga kahulugan dito ay pinadali. Dapat hin di ito gamatin 
sa isang paraang dogmatic at naibabagay, subalit bilang paunang paraan sa may makabubuting 
pag-unawa sa kahulugan o sintaktika ng Bagong Tipan. Inaasahan na ang mga kahulugang ito ay 
makakatulong sa mga mambababsa na maunawaan ang mga komentaryo ng iba pang mga 
pantulong sa pag-aaral gaya ng teknikal na mga komentaryo sa Bagong Tipan. Kailangan din 
nating alamin kung an gating mga interpretasyon ay nakabase sa mga aytem ng impormasyon 
namatatagpuan sa mga tekto ng Bibliya. Ang gramatika ay isa sa mga nakakatulong sa mga 
aytem na ito; ang iba pang mga aytem ay kabilang ang tagpuang pangkasaysayan, konteksto ng 
panitikan, pangkasalukuyang gamit ng mga salita, at kaparehong mga passages. HAUMBAWANG SHEET TRABAHO SA ROMA 1-3 

I. Unang Reading 

A. Ang overarching layunin: Paano ang karapatan ng tao sa Diyos, kapwa sa una at patuloy na? 

B. Ang mga pangunahing tema: 1:16-17 

C. Ang pampanitikan genre: sulat 

II. Ikalawang pagbasa 

A. Ang pangunahing yunit ng pampanitikan 1. 1:1-17 2. 1:18-3:21 3. 4:1-5:21 4. 6:1-8:39 5. 9:1- 
11:36 6. 12:1-15:37 7. 16:1-27 

B. Buod ng mga pangunahing pampanitikan yunit 

1. Panimula at tema, 1:1-17 

2. Ang lostness ng lahat ng mga lalaki, 1:18-3:21 

3. Katarungan ay regalo, 4:1-5:21 

4. Katarungan ay isang pamumuhay, 6:1-8:39 

5. Ang mga Hudyo 'relasyon sa katarungan, 9:1-11:36 

6. Paano tumira katwiran sa pang araw-araw na buhay, 12:1-15:37 

7. Isinasara Pagbati at babala, 16:1-27 

III. Third Reading 

A. Panloob na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng pagtatakda ng 

1. May-akda 

a. Paul, 1:1 

b. Bond lingkod ni Cristo Jesus, 1:1 

c. An Apostle, 1:1, 5 

d. Upang Gentiles, 1:5, 14 

2. Petsa 

a. Pagkatapos Paul's conversion at tawag, 1:1. 

b. Matapos ang oras ng magsimula ng iglesia sa Roma at ang kanyang impluwensiya sa paglaki, 
1:8. 

3.Tatanggap 

a. Mga santo, 1:7 

b. Sa Roma, 1:7 
4. Pagkakataon 

a. Ang kanilang mga pananampalataya ay lubos na kilala, 1:8. 

b. Paul prays madalas para sa mga ito, 1:9-10. c. Paul nagnanais na ang personal na matugunan ang mga ito, 1:11. 

d. Paul nagnanais na ihayag espirituwal na kaloob sa kanila, 1:11, 15. 

e. Ang kanilang mga pulong ay hinihikayat na pareho ng mga ito, 1:12 

f. Paul naghadlang mula sa pagdating, 1:13. 
5. Historical set 

a. Nakasulat na ang iglesia sa kabisera ng Roman Empire. 

b. Tila Paul ay hindi pa diyan, 1:1-13. 

c. Tila ang Roman Empire, at lalo na Roma mismo, ay napaka-imoral at idolatrous, 1:11 ff. 

(1) Idols, 1:21-23 

(2) Homosexuality, 1:26-27 

(3) napakabuktot isip, 1:28 - 31 

d. Tila may isang malaking Jewish populasyon sa Roma, 2:17-2:31; 9-11 (marahil isan£ 
lumalagong pag-igting sa pagitan ng believing Hudyo at believing Gentiles.) 

B. Ang iba't ibang mga talata Divisions ASV 


Jerusalem Bible 


(literal) 


(pansalitain) 


1st unit, 1:1-17 


1st unit, 1:1-17 


1:1-7 


1:1-2 


1:8-15 


1:3-7 


1:16-17 


1:8-15 
2nd unit, 1:16-3:31 


2nd unit, 1:18-3:31 


1:16-17 


1:18-23 


1:18-25 


1:24-25 
1:26-27 


1:26-27 


1:28-32 


1:28-32 


2:1-16 


2:1-11 


2:17-29 


2:12-16 


3:1-8 


2:17-24 


3:9-18 


2:25-29 


3:19-20 


3:1-8 


3:21-30 


3:9-18 


3:31 


3:19-20 
3:21-26 
3:27-31 Williams 
(pansalitain) 
1st unit, 1:1-17 

1:1-7 
1:8-15 

2nd unit 

1:16-23 

3rd unit 

1:24-32 

4th unit 

2:1-16 
2:1-11 
2:12-26 

5th unit 

2:17-29 

2:17-24 

2:25-29 

6th unit 

3:1-18 

3:1-8 

3:9-18 

7th unit 

3:19-31 

3:19-20 3:21-26 
3:27-31 

C. Content Outline sa Buod 

1. Panimula at tema, 1:1-17 

a. Pagpapakilala ng may-akda, 1:1-2 

b. Introduksiyon ng mga tatanggap, 1:3-7 

c. Pambungad panalangin, 1:8-15 

d. Angtema, 1:16-17 

2. Ang lostness ng lahat ng mga lalaki, 1:18-3:21 

a. Lostness ng pagans nakita sa kanilang mga kilos, 1:18-32 

b. Lostness ng mga Hudyo na makikita sa kanilang mga kilos, 2:1-11 

c. Kani-kanilang mga pambansang pag-asa, 2:12-3:8 

(1) Ang Batas ay hindi naghahatid ng mga ito, 2:12-24 

(2) Ang kanilang pagtutuli ay hindi naghahatid ng mga ito, 2:25-29 

(3) Ang kanilang pamana ay hindi naghahatid ng mga ito , 3:1-8 

d. Ang lostness ng lahat ng mga lalaki, 3:9-20 

e. Ang pag-asa ng lahat ng mga lalaki, 3:21-31 

IV. Ika-apat na Pagbabasa (sample, 1:1-3:21, focal teksto lamang) 

A. Specialized listahan 

1. (Bagaman ang mga halimbawang ito ay limitado sa 1:1-3:21 isang magandang halimbawa ng 
mga espesyal na listahan ay matatagpuan sa salitang "samakatuwid," 2:1, 5:1, 8:1, 12:1, na 
kung saan ay ginamit bilang isang paraan ng buod ng daloy ng Paul's isipan.) 

2. Paggamit ng mga "Ebanghelyo" 

a. 1:1, ilaan para sa Ebanghelyo ng Diyos 

b. 2:9, ang Ebanghelyo ng Kanyang Anak 

c. 1:15, upang pangaralan sa Ebanghelyo 

d. 1:16, hindi ako napapahiya ng Ebanghelyo 

e. 2:16, ayon sa aking Ebanghelyo [Mula sa listahan na ito at konteksto marami tungkol sa 
Ebanghelyo mismo ay maaaring ascertained.] 

3. Mga sanggunian sa Diyos ng galit at paghuhusga 

a. 1:18, galit ng Diyos 

b. 1:24, 26, 28, Diyos ibinigay sa kanila sa 

c. 2:1, ang hatol ng Diyos ay bumaba sa ibabaw ng mga pagsasanay tulad ng bagay 

d. 2:3, ang hatol ng Diyos 

e. 2:5-6, (parehong verses) 

f. 2:12, ay mamatay 

g. 2:16, ang mga araw. . . Ang Diyos ay hukom ang lihim ng mga tao 
h. 3:6, ang Diyos hukom sa mundo ng B. Key Words o Parirala 
1. 1:1, apostle 

2. 1:1, Ebanghelyo ng Diyos 

3. 1:4, Anak ng Diyos 

4. 1:5, pagpapala. . . pananampalataya 

5. 1:6, ang tinatawag na 

6. 1:7, santo 

7. 1:11, espirituwal na kaloob. . . ilang prutas (v. 13) 

8. 1:16, ang kaligtasan 

9. 1:17, katuwiran 

10. 1:18, galit ng Diyos. . . paghuhusga ng Diyos (2:2) 

11. 2:4, pagsisisi 

12. 2:7, kawalang-kamatayan, buhay na walang hanggan 

13. 2:12, ang Law 

14. 2:15, budhi 

15. 3:4, katwiran 

16. 3:24, pagtubos 

17. 3:25, pagsusuyo 

C. Mahirap Passages 

1. Tekstuwal o translational - 1:4, "Espiritu ng kabanalan" o "espiritu ng kabanalan" 

2. Ay ang maayos na pagsasalin ng Hab. 2:4 matatagpuan sa ROM. 1:1-7? 

3. Historical - 2:21-23, ang "ikaw na pangaralan na. . . "(Kung kailan, kung paano at saan ang 
mga Hudyo gawin ang mga bagay-bagay?) 

4. Theological 

a. 1:4, ". . . na ipinahayag na may kapangyarihan na ang Anak ng Diyos. . . "(O ni Hesus ay 
isinilang banal?) 

b. 2:14-15 (2:27), "Gentiles na hindi magkakaroon ng batas na gawin katutubo ang mga bagay- 
bagay ng kautusan, ay isang kautusan sa kanilang sarili. . . "(Ano ang tungkol sa mga taong hindi 
naririnig sa batas kundi gawin ang ilang sa mga ito?) 

c. 3:1, "Ano ang bentahe ay ang Hudyo?" 

D. Makabuluhang Parallels 

1. Kapareho ng libro - 1:18-3:21 ay isa pampanitikan yunit 

2. Parehong may-akda - Ang mga libro ng Galacia expounds ang parehong dogmatiko truths. 

3. Parehong panahon - walang direktang parallels. 

4. Kapareho Tipan - walang direktang parallels. 

5. Buong Bibliya - Paul ay gumagamit ng Hab. 1:4. (Siya ay pangunahing sa Lumang Tipan na 
karakter sa kabanata 4.) 

E. Theological Uniqueness 
1. Natural na paghahayag 

a. Sa paglikha, 1:18-23 

b. Sa loob moral isip, 2:14-16 2. Ang lahat ng sangkatauhan ay nawala V. Application (sample 1:1-3:21) Detalyadong Content Outline 


Application Points 


A. Panimula at tema (1:1-17) 

1. Pagpapakilala ng may-akda, 1:1-2 

2. Introduksiyon ng mga tatanggap, 1:3-7 

3. Pambungad panalangin, 1:8-15 

4. Ang tema, 1:16-17 


A. Ng Diyos sa pamamagitan ng libreng 
pagpapala Kristo ay ang pagtawag sa parehong 
Paul at ang Roma may believed at natanggap. 
Ang handog na ito ay bukas para sa lahat. 


B . Ang lostness ng lahat ng mga lalaki, 1:18- 
3:21 

1. lostness ng pagans nakita sa kanilang mga 
kilos, 1:18-3:21 

2. lostness ng mga Hudyo na makikita sa 
kanilang mga kilos, 2:1-11 

3. Kani-kanilang mga pambansang pag-asa, 
2:12-3:8 

a. ng kanilang Batas ay hindi naghahatid ng 
mga ito, 2:12-24 

b. kanilang pagtutuli ay hindi naghahatid ng 
mga ito, 2:25-29 

c. ang kanilang mga pamana ay hindi 
naghahatid ng mga ito, 3:1-8 

4. ang lostness ng lahat ng mga lalaki, 3:9-20 

5. ang pag-asa ng lahat ng mga lalaki, 3:21-31 


B. Ang lahat ng mga tao anuman ang kanilang 
mga palabas relihiyosong buhay, o mga 
kakulangan ng mga ito, na-save na sa 
pamamagitan ng pagtitiwala kay Cristo ng 
tapos ng trabaho, hindi sa kanilang sarili. 

Ang susi buod daanan ng 1:18-3:31 ay 3:21-30. HAUMBAWANG SHEET TRABAHO SA TITUS (ISANG BUONG LIBRO) 

I. Unang pagbabasa 

A. Ang overarching layunin ng Bibliya ng libro na ito ay: Habang nasa proseso ng pagtataguyod 
ng mga lokal na simbahan sa kanilang mga elders, ang patuloy na kailangan para sa pagsang- 
ayon sa kaugalian at orthopraxy ay emphasized. 

B. Ang mga pangunahing tema 

1. Itinataguyod ang mga lokal na simbahan at elders, 1:5. 

2. Emphasizing ang kailangan para sa: 

a. pagsang-ayon sa kaugalian - 1:9-11, 14; 2:1 

b. orthopraxy- 1:16; 3:8 

C. Ang pampanitikan genre: sulat 

1. Pagbukas 1:1-4 

2. Isinasara 3:12-15 

II. Ikalawang pagbasa 

A. Ang mga pangunahing pampanitikan yunit o mga divisions nilalaman: 
1.1:14 5. 2:10 b-15 

2.1:5-9 6.3:1-11 

3.1:10-16 7.3:12-15 

4. 2:l-10a 

B. Buod ng tema ng mga pangunahing pampanitikan yunit o mga nilalaman ng divisions. 
l.Tradisyonal na Kristiyano pagpapakilala sa sulat, 1:1-4 

2. Patnubay para sa mga elders, 1:5-9. 

3. Patnubay para sa pagtukoy ng mga maling teachings, 1:10-16 

4. Patnubay para sa mga believers sa pangkalahatan, 2:l-10a. 

5. Theological batayan para sa mga alituntunin, 2:10 b-15 

6. Patnubay para sa mga taong maaaring maging sanhi ng mga problema, 3:1-11 

7. Tradisyonal na Kristiyano na malapit sa sulat, 3:12-15 

III. Ikatlong Pagbabasa 

A. Panloob na impormasyon tungkol sa kasaysayan ng setting ng libro 

1. May-akda 

a. Paul, 1:1 

b. Bond-tagapaglingkod ng Diyos, 1:1 

c. Apostle ni Hesus Kristo, 1:1 

2. Petsa a. Nakasulat sa Titus, 1:4 

(1) Siya ay hindi nabanggit sa Gawa sa lahat 

(2) Siya ay tila convert at recruited sa isa sa Paul's misyonero journeys, Gal. 2:1. 

(3) Siya ay isang uncircumcised hentil, Gal. 2:3. 

(4) Siya ay naging problema sa Paul's tagabaril, II cor. 2:13; II Tim. 4:10; Titus 1:4. 

b. Paul kaliwa kanya sa Crete, 1:5 

(1) Dahil ang mga travel itineraryo ng pastoral Epistles ay hindi kasya sa-sunod ng mga Gawa, 
ito ay marahil Paul's ikaapat misyonero na paglalakbay. 

(2) Ito ay assumed na Paul ay inilabas mula sa bilangguan matapos ang close ng libro ng mga 
Gawa. Gayunman, siya ay rearrested at pumatay sa ilalim ng Nero na namatay sa AD 68. 

3. Tatanggap: Paul's tapat co-manggagawa, Titus, ngunit din na basahin sa mga lokal na 
congregations. 

4. Pagkakataon: Patuloy ang ministeryo ng pagtataguyod ng mga lokal na simbahan sa Isla ng 
Crete. 

a. Appointing elders, 1:5 

b. Refuting maling guro, 1:9-11, 14-16; 3:9-11 

c. Na naghihikayat sa mga mananampalataya B. Iba't-ibang mga talata divisions 
l.Talata divisions 

Literal 
Dynamic 


Katumbas na 


NASB 


NRSV 


Jer. Bibliya * 


NIV* 


Williams* 


1st Unit 


1st Unit 


1st Unit 


1st Unit 


1st Unit 


1:1-4 


1:1-3 
1:4 


1:1-4 


1:1-4 
1:5-9 
1:10-16 


1:1-4 


2nd Unit 


2nd Unit 


2nd Unit 


2nd Unit 
1:5-9 


1:5-9 


1:5-9 


1:5-9 
1:10-16 


1:10-16 


3rd Unit 
1 :10-14 
1:15-16 


1:10-16 
3rd Unit 


3rd Unit 


4th Unit 


3rd Unit 


2nd Unit 


2:1-14 


2:1-2 


2:1-10 


2:1-2 


2:1-10 


2:15 


2:3-5 
2:3-5 


2:11-14 
2:6-8 
2:6-8 


2:15 
2:9-10 


5th Unit 


2:9-10 


2:11-14 


2:11-14 


2:11-14 


2:15 


2:15 


2:15 
4th Unit 


4th Unit 


6th Unit 


4th Unit 


3rd Unit 


3:1-11 


3:1-11 


3:1-3 


3:1-2 


3:1-2 


3:4-8a 


3:3-8 


3:3-7 


7th Unit 


3:9-11 


3:8-11 


3:8b-ll 


5th Unit 


3:12 

3:12-14 


3:13-14 


8th Unit 


3:15 


3:15 


3:12-14 


3:12-14 


3:12-14 


3:15 


3:15 


3:15 2. Iba't-ibang nilalaman na pagsalin sa mga buod. 

a. Jerusalem Bibliya 

(1) 1st Unit, "address," 1:1-4 

(2) 2nd Unit, "ang appointment ng mga elders," 1:5-9 

(3) 3rd Unit, "tutol maling guro," 1:10 -14, 15, 16 

(4) 4th Unit, "ang ilang tiyak na mga tagubilin moral," 2:1-10 

(5) 5th Unit, "ang batayan ng mga Kristiyano moral buhay," 2:11-14 

(6) 6th Unit , "pangkalahatang tagubilin para sa mga believers," 3:1-3, 4-8a 

(7) 7th Unit, "personal na payo sa Titus," 3:8 b-11 

(8) 8th Unit, "praktikal na mga mungkahi, farewells at mabuting pagbati, "3:12-14, 15 

b. New International Version 

(1) 1st Unit, pagbibigay-galang, 1:1-4 

(2) 2nd Unit, "Titus' gawain sa Crete," 1:5-9, 10-16 

(3) 3rd Unit, "kung ano ang dapat tinuturuan sa iba't-ibang grupo, "2:1-2, 3-5, 6-8, 91-0, 11-14, 
15 

(4) 4th Unit," paggawa ng kung ano ang mabuti, "3:1-2, 3-8 , 9-11 

(5) 5th Unit, "pangwakas na remarks," 3:12-14, 15 

c. Williams Translation 

(1) 1st Unit, "ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng marangal na aksyon," 1:1-4, 5-9, 10-16 

(2) 2nd Unit, "ng Diyos ang mga tao na tinatawag na katuwiran," 2:1-10, 11 -14, 15 

(3) 3rd Unit, "believers ay gawin ang mabuti," 3:1-2, 3-7, 8-11, 12, 13-14, 15 
C. Buod ng talata divisions 

1. Tradisyonal na Kristiyano pagpapakilala sa sulat, 1:1-4 

a. Mula sa kanino, 1:1 ng isang 

(1) Paul 

(2) Ang isang alipin ng Diyos 

(3) Ang isang apostle ni Hesus Kristo 

b. Bakit, 1:1 b-3 

(1) Upang pasiglahin pananampalataya 

(2) Upang humantong ang mga ito sa buong kaalaman 

(a) Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos 

(b) Sa tamang panahon na ginawa ng Diyos na kilala 

(c) Sa pamamagitan ng mga mensahe entrusted sa Paul sa pamamagitan ng utos ng Diyos 

c. Para kanino, 1:4 ng isang 

(1) Upang Titus 

(2) Ang aking tunay na anak sa pananampalataya karaniwang 

d. Panalangin, 1:4 b 

(1) espirituwal grasya 

(2) Peace (3) Mula sa 

(a) ng Diyos ang aming Ama 

(b) Kristo Hesus aming Tagapagligtas 

2. Guide para sa mga elders, 1:5-9 

a. Sa itaas ng sisi, 1:6, 7 

b. Isang asawa 

c. Believing bata 

d. Hindi akusado ng gahasa nakatira 

e. Hindi akusado ng hindi pagsunod 

f. Hindi mahigpit 

g. Hindi magagalitin 

h. Hindi gumon sa malakas uminom ng 

I. Hindi palaaway 

j. Hindi gumon sa hindi tapat makakuha 

k. Magiliw sa 

I. Lover ng kabutihan 

m. Kapansin-pansin 

n. Patindig 

0. Purong buhay 
p. Self-kinokontrol 

q. Magpatuloy sa kumapit sa mga mapagkakatiwalaan na mensahe 
r. Kakayahan upang hikayatin ang iba sa pakinabang pagtuturo 
s. Mapatunayang may mga taong kumalaban sa kanya (2:15) 

3. Patnubay para sa pagtukoy ng mga maling pagtuturo, 1:10-16 

a. Matigas ang ulo 

b. Mere talkers sa wala sasabihin 

c. Deceivers ng kanilang sariling mga isipan 

d. Jewish sangkap 

(1) pagtutuli, 1:10 

(2) Jewish myths, 1:14 

(3) Pedigrees, 3:9 

(4) Wrangles tungkol sa batas, 3:9 

e. Mapataob buong pamilya 'pagtuturo kung ano ang kanilang dapat hindi 

f. Para sa kapakanan ng mga hindi tapat makakuha ng 

g. Ang kanilang isipan at consciences ay malinis 
h. Ang kanilang mga aksyon disowns Kanya 

1. Kasuklam-suklam 
j. Matigas ang ulo 

k. Walang saysay para sa anumang mabuting 

4. Patnubay para sa mga believers, 2:l-10a, 12 
a. Para sa mga matatandang lalaki, 2:2 

(1) mapagtimpi 

(2) malubhang 

(3) matino (4) Healthy sa pananampalataya 

(5) Healthy sa pag-ibig 

(6) timtiman 

b. Para sa mga mas lumang mga kababaihan, 2:3 

(1) magalang sa tikas 

(2) Hindi slanderers 

(3) Hindi alipin sa paglalasing 

(4) mga guro ng kung ano ang tama 

(5) Trainers ng mga mas bata kababaihan 

c. Mas bata para sa mga kababaihan, 2:4-5 

(1) Maging affectionate wives 

(2) Maging affectionate ina 

(3) malubhang 

(4) purong 

(5) Homekeepers 

(6) Kind 

(7) pasakop sa kani-kanilang mga husbands 

d. Para sa mga batang lalaki, 2:6-8 

(1) matino 

(2) l-set ng isang karapat-dapat na halimbawa ng paggawa ng mabuti 

(3) tapat 

(4) malubhang sa inyong pagtuturo 

(5) sa katawan mensahe 

(6) walang pakli 

e. Believing alipin, 2:9-10 

(1) Practice perpektong pagpapasakopsa kanilang Masters 

(2) Ihinto resisting ito 

(3) Itigil pagnanakaw mula sa mga ito 

5. Theological batayan para sa mga alituntunin, 2:10 b-15; 3:4-7 

a. Upang adorn, sa lahat ng kanilang gawin, ang pagtuturo ng Diyos na ating Tagapagligtas, 
2:10b. 

b. Ang grasya ng Diyos ay lumitaw sa lahat ng sangkatauhan, 2:11. 

c. Naghihintay para sa mga pinagpala pag-asa (sa ikalawang pagdating), 2:13 

d. Ni Hesus na binili ng isang tao upang ilahad Diyos, 2:14 

e. Loving-kabutihan at kabaitan ng Diyos ay nagsiwalat, 3:4 

f. Diyos na-save na sa amin na hindi base sa aming mga gawa, 3:5. 

g. Na-save na sa amin ng Diyos batay sa Kanyang kaawaan, 3:5. 

(1) Sa pamamagitan ng isang paligo ng pagbabagong-buhay 

(2) pagpapanibago ng Banal na Espiritu 

(3) Ang parehong ibinigay sa pamamagitan ni Cristo 

(4) Kami ay nakatayo sa kanan ng Diyos 

(5) Kami ay heirs ng buhay na walang hanggan 

6. Patnubay para sa mga taong maaaring maging sanhi ng mga problema, 3:1-11 
a. Ay napapailalim sa mga nasa kapangyarihan, 3:1-2. (1) Maghanda para sa anumang mabuting enterprise 

(2) Ihinto abusing sinuman 

(3) Maging mapanahimik 

(4) Ipinakikita ang perpektong kahimanan sa lahat ng tao 

b. Maging magalang papunta sa lahat ng sangkatauhan dahil, 3:3-8 
(1) Believers ay minsan: 

(a) Kung walang unawa 

(b) suwain 

(c) Misled 

(d) pangkaugalian alipin sa lahat ng uri ng pagsinta 

(e) Paggasta ng aming mga buhay sa masamang hangarin 

(f) Paggasta ng aming mga buhay sa inggit 

c. Mag-ingat ng, 3:9-11 

(1) hunghang controversies 

(2) Pedigrees 
(3) bangayan 

(4) Wrangles tungkol sa batas 

(5) Ang isang tao ay grupong maliit na 

(a) baluktot 

(b) makasalanan 

(c) sa sarili nahatulan 

7. Tradisyonal na Kristiyano pagsasara sa sulat, 3:12-15 

a. Titus' kapalit ay darating, 3:12 

(1) Artemas (o) 

(2) Tychicus 

b. Titus darating at matugunan sa akin sa Nicopolis, 3:12 

c. Hikayatin ang mga believers sa tulong, 3:13-14 

(1) Zenos (at) 

(2) Apollos 

d. Huling Pagbati at isara, 3:15 

D. Listahan ng mga nalalapat na application na mga puntos: Sa pamamagitan ito detalyadong 
outline sa malayong kaliwa ng isang pahina (s) isulat sa posibleng truths aplikasyon para sa 
bawat major pampanitikan yunit at bawat talata division. Estado ng application katotohanan sa 
isang maikling paturol na pangungusap. Outline na ito ay magiging ang mga puntos sa iyong 
mga pangaral. 

IV. Ika-apat na Reading 

A. Makabuluhang parallels (iba pang mga pastoral Epistles) 
1. 1 Timothy (esp. kabanata 3:1-13) 
2. II Timothy B. Specialized listahan 

1. Gumamit ng mga pamagat na "Tagapagligtas" 

a. Diyos na aming Tagapagligtas, 1:3; 2:10; 3:4 

b. Kristo ating Tagapagligtas, 1:4; 2:13; 3:6 

2. Dogmatiko truths ng Ebanghelyo ginamit bilang batayan para sa aming Kristo-tulad ng 
pamumuhay: (cf. III., C.5.) 

a. 2:10 b-14 

b. 3:4-7 

3. Listahan ng mga kwalipikasyon para sa mga elders, 1:7-9 (cf. III., C.2. lhambing ko Timothy 3:1 
ff) 

4. Listahan ng mga katangian ng huwad na mga guro: (cf. IV., C.3.) 

a. 1:10-16 

b. 3:9-11 

c. Mahirap passages 

1. Tekstuwal - ba ang phrase sa 1:6 b sumangguni sa matanda o ang kanyang mga anak? 
a.Elder-NASBatNRSV 

b. Mga bata ng mga nakatatanda - NIV at Williams 

2. Historical - Mayroon bang anumang Bibliya o kasaysayan ng katibayan para sa isang ika-apat 
na misyonero na paglalakbay? 

a. Bibliya 

(1) Paul gustong pumunta sa Espanya, ROM. 15:24, 28 

(2) Paul's travel itineraryo sa pastoral Epistles ay hindi magkasya ang kanyang travel itineraryo 
ng libro ng mga Gawa. 

b. Kasaysayan ng 

(1) Eusebius sa kanyang mga libro, mga pari o obispo History, 2:22:2-3 nagpapahiwatig na Paul 
ay inilabas mula sa bilangguan matapos ang close ng Gawa. 

(2) Iba pang mga unang bahagi ng iglesia tradisyon na Paul kinuha sa Ebanghelyo sa malayong 
kanluran ng Mediterranean Sea 

(a) maawain ng Roma 

(b) Muratorian kapi 

3. Theological - ay ang doktrina ng baptismal suportado mula sa pagbabagong-buhay 3:5? 

4. Verses na naging sanhi ng pagkalito - elders hindi kabuuang abstainers, ngunit "hindi gumon 
sa maraming alak," 1:7. Ang parehong mga bagay na ipinahayag para sa mga matatandang 
kababaihan, 2:3. I I ISO 2 PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Mula sa 
Kamatayan sa Life 


By Grace sa 
pamamagitan ng 
pananampalataya 


si Cristo ang mga 
benepisyo 


Mula sa 
Kamatayan sa 
Life, Kaligtasan 
kay Cristo 


ang isang Libreng 
Regalo 


2:1-10 


2:1-10 


2:1-10 


2:1-3 


2:1-6 
2:4-10 


2:7-10 


Isa sa Kristo 


nadala Malapit sa 
pamamagitan ng 
Kanyang dugo 
isa kay Cristo 


pagkakasundo ng 
mga Hudyo at ang 
mga Pagans na 
may iba at sa 
Diyos 


2:11-13 


2:11-13 


2:11-22 


2:11-12 


2:11-18 
si Cristo ng aming 
Peace 
2:13-18 
2:14-22 


2:14-22 
2:19-22 


2:19-22 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANGAD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

CONTEXTUAL PANANAW SA 2:1-22 

A. Ang nostik at Jewish diin sa mga tao na gumagana-oriented depreciated kaligtasan ay sa 
pamamagitan ng Paul's diin sa (1) ng Diyos halalan sa kabanata 1; (2) ng Diyos pagpapasimula 
pagpapala sa 2:1-10; at (3) ang misteryo ng Diyos redemptive piano nakatagong mula sa edad 
(ibig sabihin, Hudyo at mga hentil na ngayon ay isa sa Kristo) sa 2:11-3:13. Paul emphasizes ang 
tatlong bagay na kung saan ang tao ay walang bahagi! Kaligtasan ay para sa lahat ng Diyos (cf. 
1:3-14; 2:4-7), ngunit ang mga tao ay dapat na ang personal na sumagot (cf. 2:8-9) at nakatira 
sa ilaw ng BagongTipan (2:10). 144 

B. May tatlong mga enemies ng bumagsak ang sangkatauhan delineated sa vv. 2-3 (cf. James 
4:1,4,7): (1) ang bumagsak mundo system, v. 2; (2) ang angelic adversary, Satanas, v. 2; at (3) ng 
sangkatauhan pagkalugmok kalikasan (Adamic kalikasan), v. 3. Verses 1-3 ay nagpapakita ng 
kawalan ng pag-asa at helplessness ng pagkalugmok bukod sa sangkatauhan at sa 
paghihimagsik sa Diyos (cf. ROM. 1:18-2:16). 

C. Bilang verses 1-3 ilarawan ang kalunus-lunos estado ng sangkatauhan, verses 4-6 kaibahan ng 
kayamanan ng Diyos ang pag-ibig at pagpapala para sa pagkalugmok sangkatauhan. Human 
kasalanan ay masama, ngunit ang Diyos ay pag-ibig at kaawaan ay mas malaki (cf. ROM. 5:20)! 
Kung ano ang Diyos ay para sa Kristo (cf. 1:20), si Cristo ay ngayon gawin para sa mga believers 
(cf. 2:5 - 6). 

D. May tunay na pag-igting sa Bagong Tipan sa pagitan ng mga libreng grasya ng Diyos at tao 
pagsisikap. Ang pag-igting ay ipinahayag sa makabalighuan pares: pinagkakilanlan (isang 
pahayag) at pautos (isang command); pagpapala / pananampalataya layunin (ang nilalaman ng 
Ebanghelyo) at subjective (isa sa karanasan ng Ebanghelyo); won ang lahi (sa Kristo) at 
patakbuhin ang lahi (para sa mga Kristo). Ang pag-igting ay malinaw na makikita sa 2:8-9, na 
emphasizes grasiya, habang 2:10 emphasizes mabuting gumagana. Ito ay hindi isang alinman / 
o ngunit isang parehong / at teolohiko panukala. Gayunman, ang pagpapala lagi ang mauna at 
ito ay ang pagtatatag ng isang Christlike lifestyle. Verses 8-10 ay isang klasiko buod ng mga 
kabalintunaan ng Kristiyano Ebanghelyo-free, ngunit ito ang lahat ng gastos! Pananampalataya 
at mga gawa (cf. James 2:14-26)! 

E. Ang bagong paksa ay nagpasimula sa 2:11-3:13. Ito ay ang misteryo, nakatago mula sa 
Simula, ang Diyos na ang mga hinahangad ang pagtubos sa kasalanan ng lahat ng sangkatauhan, 
Hudyo (cf. Ezek. 18:23,32) at hentil (cf. I Tim. 2:4; II Alagang Hayop. 3:9) , sa pamamagitan ng 
personal na pananampalataya sa substitutionary atonement ng Mesiyas. Ang unibersal na alok 
ng kaligtasan ay hinulaang sa Gen. 3:15 at 12:3. Ito radically libreng kapatawaran (cf. ROM. 
5:12-21) shocked ang mga Hudyo at ang lahat ng relihiyon elitists (nostik maling guro, Judaizers) 
at ang lahat ng mga modernong "gumagana-katuwiran" proponents. ANG PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA 
NASB (ISINAPANAHON) TEKSTO: 2:1-10 

1 At patungkol sa inyo, kayo ay dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga 
kasalanan. 2 Sa mga ito dati kayong namuhay ayon sa takbuhin ng sanlibutang ito, ayon sa 
pinuno ng kapamahalaan ng hangin, ang espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng 
pagsuway. 3 Tayo noon ay nag-asal na kasama nila ayon sa mga nasa ng ating laman. Ginagawa 
natin ang nasa ng laman at ng mga kaisipan. Tayo rin ay likas na mga anak na kinapopootan 
tulad ng iba. 4 Ngunit, ang Diyos ay sagana sa kahabagan. Sa pamamagitan ng kaniyang dakilang 
pag-ibig, tayo ay inibig niya. 5 Kahit noong tayo ay patay sa ating mga pagsalangsang ay binuhay 
niya tayong kasama ni Cristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas. 6 Tayo ay kasamang 
binuhay at kasamang pinaupo sa kalangitan kay Cristo Jesus. 7 lto ay upang maipakita niya sa 
darating na mga kapanahunan ang nakakahigit na yaman ng kaniyang biyaya, sa kaniyang 
kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 8 lto ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa 
pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. 9 lto ay 
hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. 10 lto ay sapagkat tayo ay kaniyang 
mga likha na nilikha ng Diyos kay Cristo Jesus para sa mga mabuting gawa, na inihanda ng Diyos 
noong una na dapat nating ipamuhay. 

2:1 Alinman sa verses 1-7 o 1-10 form ng isang pangungusap sa Griyego, na ang pangunahing 
verb sa v. 5. Ito ay isa matagal argument. Paul's pagtatanghal na kasama ang (1) ang kawalan ng 
pag-asa, helplessness, at espirituwal na lostness ng lahat ng sangkatauhan, vv. 1-3; (2) ang hindi 
tampat grasya ng Diyos, vv. 4-7; at (3) ang mga kinakailangang pantao tugon, pananampalataya 
at buhay, vv. 8-10. 145 

* "ikaw" Sa Colossians at Efeso ito Plural panghalip palaging tumutukoy sa believing Gentiles (cf. 
1:13; 2:12). 

* "Ay patay" Ito ay isang Present Aktibong pandiwari kahulugan "ay patay." Ito ay tumutukoy sa 
espirituwal na kamatayan (cf. v. 5; ROM. 5:12-21; Col. 2:13). Ang Bibliya ang nagsasalita ng 
tatlong yugto ng kamatayan: (1) espirituwal na kamatayan (cf. Gen. 2:17; 3; Isa. 59:2; ROM. 
7:10-11; James 1:15); (2) pisikal na kamatayan (cf. Gen. 5); at (3) walang hanggan kamatayan, 
na tinatawag na "ang ikalawang kamatayan" (cf. Rev. 2:11; 20:6,14; 21:8). 

* "Trespasses" Ang salitang Griyego (paraptCma) ay nangangahulugan ng "nahulog sa isang 
tabi" (cf. 1:7). Lahat ng mga salitang Griyego para sa "mga kasalanan" ay may kaugnayan sa 
Hebreo konsepto ng paglihis mula sa pamantayan ng katuwiran ng Diyos. Ang mga salitang 
"karapatan," "lamang", at ang kanilang mga derivatives sa Hebreo ay mula sa isang 
konstruksiyon metapora para sa isang pagsukat tambo. Ang Diyos ay ang mga pamantayan. 
Lahat ng mga tao na mag-iba mula sa standard (cf. PS. 14:1-3; 5:9; 10:7; 36:1; 53:1 - 4; 140:3; 
Isa. 53:6; 59:7-8 ; ROM. 3:9-23; ko Alagang Hayop. 2:25). * "kasalanan" Ang salitang Griyego (hamartia) ay nangangahulugan ng "kulang ng markahan" 
(cf. 4:26). Ang dalawang kataga para sa kasalanan sa taludtod 1 ay ginagamit bilang 
kasingkahulugan upang ilarawan sangkatauhan ay bumagsak, hiwalay kondisyon (cf. ROM. 
3:9,19,23; 11:32; Gal. 3:22). 

2:2 "na kung saan kayo ang dating walked "" Walk "ay isang metapora Bibliya para sa 
pamumuhay (cf. 2:1,10; 4:1,17; 5:2,8,15). 

* NASB, NKJV "ayon sa mga kurso ng mundo na ito" 

NRSV "ang mga sumusunod na kurso ng mundo na ito" 

TEV "kasunod sa mundo masamang paraan" 

NJB "sa pamamagitan ng pamumuhay na ito ang mga prinsipyo ng mundo" 

Ang kasalukuyang pagkalugmok mundo sistema (ie, edad) ay personified bilang isang kaaway 

(cf. Gal. 1:4). Ito ay nakabagsak sangkatauhan sa pagtatangka upang matugunan ang lahat ng 

mga pangangailangan bukod sa Diyos. Sa John's sulat na ito ay tinatawag na "ang mundo" (cf. I 

Juan 2:2,15-17; 3:1,13,17; 4:1-17; 5:4,5,19) o "Babylon" ( Cf. Rev. 14:8; 16:19; 17:5; 18:2,10,21). 

Sa ating makabagong terminolohiya na ito ay tinatawag na "atheistic humanism." Tingnan 

Espesyal Topic: Paul's Gumamit ng Kosmos at Col. 1:6. 

* NASB, NKJV "ayon sa mga prinsipe ng mga kapangyarihan ng hangin" 

NRSV "sumusunod sa mga patakaran ng mga kapangyarihan ng hangin" 

TEV "ikaw obeyed ang pinuno ng mga espirituwal na kapangyarihan sa space" 

NJB "obeying ang pinuno na governs ng hangin " 

Ito ay ang ikalawang kaaway ng pagkalugmok sangkatauhan, Satanas, ang mga accuser. 
Sangkatauhan ay subjected sa isang personal na angelic demonyo (cf. Gen. 3, Job. 1-2, Zech. 3). 
Siya ay tinatawag na ang mga pinuno o ng mga diyos na ito mundo (cf. Juan 12:31; 14:30; 16:11; 
II cor. 4:4; I Juan 5:19). Sa NT ang hangin ay ang kaharian ng ng diyablo. Ang mas mababang 
hangin (a'r) ay makikita sa pamamagitan ng Greeks na maging malinis at samakatuwid ang 
domain ng masamang espiritu. Hang makita ang mga ito ang paggamit ng "hangin" bilang 
tumutukoy sa espirituwal ang kalikasan ng espirituwal na kaharian. Ang konsepto ng "ang 
malabis na ng iglesia" ay mula sa Latin pagsasalin ng ko Thess. 4:17, "nahuli up." Kristiyano ay 
upang matugunan ang Panginoon sa gitna ng Satanas ang kaharian, "ang hangin," upang ipakita 
ang kanyang sa kapangyarihan! Tingnan ang mga espesyal na paksa sa ibaba. ESPESYAL PAKSA: PERSONAL MASAMA 

Ito ay isang mahirap paksa para sa ilang mga kadahilanan 

1. Ang OT ay hindi ilahad ng isang kaaway sa mabuti, ngunit ang isang lingkod ng YHWH na nag- 
aalok ng sangkatauhan isang alternatibo at accuses sangkatauhan ng kawalan ng katarungan. 

2. Ang konsepto ng isang personal na kaaway ng Diyos na binuo sa maki-Bibliya (non- 
makanoniko) panitikan sa ilalim ng impluwensiya ng relihiyon Persian (Zoroastrianism). Na ito, 
in turn, malaki naiimpluwensyahan rabbinical Judaism. 3. Ang NT develops ang OTtema sa kahanga-hanga naninigas, ngunit pumipili, kategorya. Kung 
isa na paglalapit ang pag-aaral ng mga kasalanan mula sa perspektibo ng Bibliya teolohiya 
(bawat libro o sa may-akda o genre aral at binalangkas hiwalay), pagkatapos ay ibang-iba na 
pagtingin sa masama ay nagsiwalat. Kung, gayunpaman, ang isa na paglalapit ang pag-aaral ng 
mga kasalanan mula sa isang walang-Bibliya o sobrang-Bibliya diskarte ng mundo relihiyon o 
silangang relihiyon, at pagkatapos ay marami ng NT pag-unlad ay foreshadowed sa Persian 
dualism at Greco-Romano espiritismo. Kung ang isa ay presuppositionally sa ang banal na 
kapangyarihan ng Banal na Kasulatan, at pagkatapos ay ang pag-unlad NT ay dapat makikita 
bilang progresibong paghahayag. Ingat laban sa mga Kristiyano ay dapat na nagbibigay-daan sa 
Jewish katutubong tradisyonal na kaalaman o kanluranin panitikan (ibig sabihin, Dante, Milton) 
upang tukuyin ang Bibliya konsepto. Diyan ay tiyak misteryo at ambiguity sa lugar na ito ng 
paghahayag. Ang Diyos ay may napili na hindi ilahad ang lahat ng aspeto ng masama, ang 
kanyang pinagmulan, ang kanyang layunin, ngunit Siya ay nagsiwalat ng kanyang pagkatalo! 

Sa OT ang kataga Satanas o accuser parang may kaugnayan sa tatlong mga hiwalay na mga 
grupo ng 

1. pantao accusers (ko Sam. 29:4; II Sam. 19:22; ko Kgs. 11:14,23,25; PS. 109:6) 

2. angelic accusers (Num. 22:22-23; Zech. 3:1) 

3. ng diyablo accusers (I Chr. 21:1; ko Kgs. 22:21; Zech. 13:2) Tanging mamaya sa 
intertestamental na panahon ay ang mga taong taksil ng Gen. 3 na kinilala sa Satanas (cf. Book 
ng karunungan 2:23-24 ; II Enok 31:3), at hindi hanggang mamaya kahit na ito ay maging isang 
rabbinical option (cf. maglalasing 9b at Sanh. 29a). Ang "sons ng Diyos" sa Simula 6 maging 
anghel sa ako Enok 54:6. Ako banggitin ito, hindi upang magpahayag ng kanyang teolohiko 
kawastuhan, kundi upang ipakita ang kanyang pag-unlad. Sa NT OT mga gawain ay maiugnay sa 
angelic, personified masama (ie, Satanas) sa II cor. 11:3; Rev. 12:9. Ang pinagmulan ng 
personified masama ay mahirap o imposibleng (depende sa iyong punto ng view) upang 
matukoy mula sa OT. Isang dahilan para sa mga ito ay Israel's strong isang diyos (cf. I Kgs. 22:20- 
22; Eccl. 7:14; Isa. 45:7; Amos 3:6). Lahat ng pananahilan ay maiugnay sa YHWH upang ipakita 
ang Kanyang uniqueness at pagkapangunahin (cf. Isa. 43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22). 

Mga pinagkukunan ng impormasyon na posibleng focus sa (1) Job 1-2 kung saan Satanas ay isa 
sa mga "sons ng Diyos" (ie, anghel) o (2) Isa. 14; Ezek. 28 kung saan prideful malapit sa 
silangang hari (Babylon at goma) ay ginagamit upang ilarawan ang kapurihan ng Satanas (cf. I 
Tim. 3:6). Ako ay may sama-sama damdamin tungkol sa mga pamamaraan na ito. Ezekiel ay 
gumagamit ng Hardin ng Eden metaphors hindi lamang para sa mga hari ng gulong bilang 
Satanas (cf. Ezek. 28:12-16), ngunit din para sa mga hari ng Ehipto bilang Tree ng Kaalaman ng 
Good at masama (Ezek. 31). Gayunman, ang Isa. 14, lalo na vv. 12-14, tila upang ilarawan ang 
isang angelic-aalsa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sarili. Kung nais ng Diyos upang ilahad 
sa amin ang mismong kalikasan at pinagmulan ng Satanas na ito ay isang napaka-hiwid paraan 
at lugar upang gawin ito. Kami ay dapat na-ingat laban sa mga kalakaran ng sistematikong 
teolohiya ng pagkuha maliit, hindi siguradong kayarian nang iba't-ibang bahagi ng testaments, 
mga may-akda, mga libro, at genres at Kombinasyon ng mga ito bilang mga piraso ng banal na 
isa-isip nang malalim. Alfred Edersheim (The Life and Times ni Hesus ang Mesiyas, Vol. 2, appendices XIII [pp. 748- 
763] at XVI [pp. 770-776]) ay nagsabi na ang Rabbinical Hudaismo na ito ay labis na 
naiimpluwensyahan ng Persian dualism mahiwaga at haka-haka. Ang rabbis ay hindi isang 
magandang source para sa mga katotohanan sa mga bagay na ito. Hesus radically diverges mula 
sa teachings ng sinagog. Sa tingin ko na ang rabbinical konsepto ng angelic pamamagitan at 
pagsalungat sa pagbibigay ng kautusan sa mga akda ng mga batas sa Mt. Sinai binuksan ang 
pinto sa ang konsepto ng isang archangelic kaaway ng YHWH pati na rin ang sangkatauhan. May 
dalawang mataas na gods ng Iranian (Zoroastrian) dualism, Ahkiman at Ormaza, mabuti at 
masama. Ito dualism binuo sa isang Judaic limitado dualism ng YHWH at Satanas. May tiyak 
progresibong paghahayag sa NT bilang sa pagbuo ng mga kasalanan, ngunit hindi bilang 
painamin bilang rabbis iproklama. Ang isang magandang halimbawa ng pagkakaiba ay ang 
"digmaan sa langit." Ang paglagas ng Satanas ay isang lohikal na pangangailangan, ngunit ang 
specifics ay hindi ibinigay. Kahit na kung ano ang binigay ay veiled sa apocalyptic genre (cf. Rev. 
12:4,7,12-13). Kahit Satanas ay bagsak at desterado sa lupa, siya pa rin function bilang isang 
lingkod ng YHWH (cf. Matt. 4:1; Lucas 22:31-32; ko cor. 5:5; ko Tim. 1:20). 

Kami ay dapat na sugpuin ang aming pagkamausisa sa mga bagay na ito. Diyan ay isang 
personal na puwersa ng mga tukso at kasalanan, ngunit mayroon pa rin ang isa lamang Diyos at 
sangkatauhan pa rin ang may pananagutan para sa kanyang mga pagpipilian. Mayroong 
espirituwal na larangan, parehong bago at pagkatapos ng kaligtasan. Tagumpay ay maaari 
lamang dumating at manatili sa at sa pamamagitan ng may tatlong Diyos. Masama na ito ay 
talunan at ito ay tatanggalin! 

* NASB, NKJV "sa sons ng hindi pagsunod" NRSV "bukod sa mga taong matigas ang ulo" TEV 
"ang mga tao na lumabag sa Diyos" NJB "sa suwail" Ito ay isang Hebreo idyoma para sa 
paghihimagsik at husay na character (cf. 5:6). 

2:3 "namin masyadong lahat ng dating nakatira" Sa Efeso "namin" ay tumutukoy sa mga Jewish 
believers, sa kasong ito, Paul at ang kanyang mga ministro team. Ang pagtatapos ng pariralang 
"kahit na ang pahinga," posible na parirala na ito ay tumutukoy sa lahat ng mga OT na pinili ng 
mga tao, ang mga Judio. Ang pandiwa ay isang AORIST Passive nagpapakilala. Ang tinig 
pakuwento ay bigyang-diin na ang sangkatauhan ay bumagsak na manipulahin ng mga labas ng 
masamang espirituwal na pwersa, tulad ng Satanas o ang diyablo, na nabanggit sa v. 2 at 3:10; 
6:12. 

* NASB, NKJV "sa lusts ng aming laman" 
NRSV "sa hilig ng laman ang aming" 

TEV "ayon sa ating likas na hinahangad" 

NJB "animal buhay" 

Ito ay ang ikatlong kaaway ng pagkalugmok tao. Kahit na ito ay hindi nakalista sa pamamagitan 

ng Balarila kahilera istraktura ( "ayon sa ...") sa dalawang enemies sa v. 2, ito ay isang teolohiko 

pagpaparis. Sangkatauhan ay bumagsak, mayabang sarili (cf. Gen. 3) ay ang kanyang pinakamasama kaaway (cf. Gal. 5:19-21). Ito twists at manipulates lahat at ang lahat sa isang 
sariling sariling interes (cf. ROM. 7:14-25). Paul ay gumagamit ng mga salitang "laman" sa 
dalawang natatanging paraan. Tanging ang konteksto ay maaaring matukoy ang pagkilala. Sa 
2:11,14; 5:29,31; 6:5 at 12 na ito ay nangangahulugan na "ang mga tao tao," hindi "ang 
pagkalugmok kasalanan ng kalikasan" bilang dito. 

* NASB "indulging ang mga hinahangad ng laman at ng isip" 
NKJV "fulfilling ang mga hinahangad ng laman at ng isip" 

NRSV "ang mga sumusunod na hinahangad ng mga laman at pandama" 

TEV "at kahit na ano did ugma ang kagustuhan ng aming mga sariling katawan at 

isipan" 

NJB "pinasiyahan buo sa pamamagitan ng aming sariling mga pisikal na mga 

hinahangad at ang aming sariling mga ideya " 

Ito ay isang Present Aktibong pandiwari na emphasizes patuloy, on-going, pangkaugalian 

aksyon. Ang katawan ng tao at ang isip ay hindi masama sa at ng kanilang mga sarili, ngunit ang 

mga ito ay ang battleground ng tukso at kasalanan (cf. 4:17-19; Roma 6 at 7). 

Ito ay makabuluhan na ang mga taludtod sa grasya ng Diyos ay naglalaman ng isang 
pandiwaring pangkasalukuyan at isang AORIST Aktibong nagpapakilala. Ng Diyos ang mga mahal 
sa amin sa ang ang nakaraan at patuloy na pag-ibig sa amin (cf. I Juan 4:10)! 

2:5 "kahit na kapag tayo ay namatay na sa aming transgressions," Ang parirala ay magkahilera 
sa v. la. Paul ay nagbalik sa kanyang orihinal na isipan pagkatapos ng kanyang nakakahinto 
isipan (cf. vv. 1-3) tungkol sa mga lostness ng sangkatauhan. Sa gitna ng aming kailangan, acted 
sa pag-ibig ng Diyos (cf. ROM. 5:6,8). 

* "Na ginawa sa amin ng buhay kasama si Cristo" Ito Ingles parirala sumasalamin isa Griyego 
salita (suzCpoieC). Ito ay ang mga pangunahing verb ng pangungusap (AORIST Aktibong 
pinagkakilanlan) na kung saan ay nagsisimula sa v. 1. Ito ay ang unang ng tatlong tambalan 
VERBS sa Griyego-ukol, syn, na sinadya "pinagsamang pakikilahok sa." Ni Hesus ay nagtaas mula 
sa patay sa 1:20 at believers ay na-quickened sa espirituwal na buhay sa pamamagitan ng Kanya 
(cf. Col. 2: 13). Believers ngayon ay tunay na buhay kay Kristo. 

* 2:5,8 "sa pamamagitan ng grasya mo ay nai-save na" Ito ay isang perpektong Passive paikot- 
ikot na salita pandiwari, paulit-ulit sa v. 8 para sa diin. Ito meant na believers ay nai-save na sa 
nakalipas, sa pamamagitan ng isang panlabas na agent, may masunurin sa mga resulta; "sila ay 
naging at patuloy na ma-save sa pamamagitan ng Diyos." Ang parehong konstruksiyon ay paulit- 
ulit sa v. 8 para sa diin. Tingnan ang mga espesyal na paksa sa Eph. 1:7. 

Ito ay isa sa mga Bibliya passages na form ang batayan para sa doktrina ng seguridad sa mga 
naniniwala (cf. Juan 6:37, 39; 10:28; 17:2, 24; 18:9; ROM. 8:31 -- 39). Tulad ng lahat ng Bibliya 
doctrines, ito ay dapat na balanse (gaganapin sa pag-igting) sa iba pang mga truths at teksto. 

2:6 "itataas sa amin sa Kanya" Ito ay ang ikalawang ng AORIST compounds sa syn. Believers ay 
may na-itataas sa Kristo. Believers ay buried sa Kanya sa binyag (cf. Col. 2:12; ROM. 6:3-11) at itataas sa Kanya sa pamamagitan ng Ama (cf. Col. 2:13; ROM. 6:4-5) na itataas si Hesus (itataas 
sa pamamagitan ng Espiritu sa ROM. 8:11). Ang mga ito ay mga espesyal na redemptive 
analogies. Believers spiritually lumahok sa mga pangunahing kaganapan ni Hesus' ng karanasan: 
krus, kamatayan, libing, muling, at paglagay sa trono! Believers ibahagi ang Kanyang buhay at 
paghihirap; sila ay din ibahagi ang Kanyang kaluwalhatian (cf. ROM. 8:17)! 

* NASB, NRSV "malala sa amin sa Kanya" 

NKJV "na ginawa sa amin ng umupo magkasama" 

TEV "sa mga tuntunin sa kanya" 

NJB "nagbigay sa amin ng isang lugar na may kanya" 

Ito ay ang ikatlong ng AORIST compounds sa syn. Ang aming posisyon sa Kanya ay isa sa 

kasalukuyan, pati na rin ang hinaharap, tagumpay (cf. ROM. 8:37)! Ang konsepto ng upo down 

sa Kanya meant reigning sa Kanya. Hesus ang Hari ng Kings-upo sa trono ng Diyos ang Ama at 

believers ay kahit ngayon co-reigning sa Kanya (cf. Matt. 19:28; ROM. 5:17 ; Col. 3:1; II Tim. 

2:12; Rev. 22:5). Tingnan ang mga espesyal na paksa sa ibaba. ESPESYAL PAKSA: REIGNING SA KAHARIAN NG DIYOS 

Ang konsepto ng reigning kay Kristo ay bahagi ng mas malaking teolohiko kategorya na 
tinatawag na "ang Kaharian ng Diyos." Ito ay isang carry-over mula sa OT konsepto ng Diyos 
bilang ang tunay na hari ng Israel (Cf . ko Sam. 8:7). Siya symbolically reigned (ko Sam. 8:7; 
10:17-19) sa pamamagitan ng isang inanak mula sa angkan ng Dyuda (cf. Gen. 49:10) at sa mga 
pamilya ng mga Jesse (cf. II Sam. 7). Hesus ay ang ipinangako pagtupad ng OT hula tungkol sa 
Mesiyas. Siya inaugurated ang Kaharian ng Diyos sa Kanyang pagkakatawang-tao sa Bethlehem. 
Ang Kaharian ng Diyos ay naging central paste ni Hesus' pangangaral. Ang Kaharian ay may 
ganap na lumapit sa Kanya (cf. Matt: 10:7; 11:12; 12:28; Markahan 1:15; Lucas 10:9,11; 11:20; 
16:16; 17:20-21) . Subalit, ang Kaharian ay din hinaharap (eschatological). Ito ay kasalukuyan 
ngunit hindi consummated (cf. Matt. 6:10; 8:11; 16:28; 22:1-14; 26:29; Lucas 9:27; 11:2; 13:29; 
14:10 - 24; 22:16,18). Si Jesus ay dumating sa unang pagkakataon bilang isang paghihirap 
katulong (cf. Isa. 52:13-53:12); bilang magpakumbaba (cf. Zech. 9:9) ngunit Siya ay babalik 
bilang Hari ng Kings (cf. Matt. 2:2 ; 21:5; 27:11-14). Ang konsepto ng "reigning" ay tiyak na isang 
bahagi ng mga ito "kaharian" teolohiya. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaharian sa Jesus' mga 
(tingnan sa Lucas 12:32). 
Ang konsepto ng reigning kay Kristo ay may ilang mga aspeto at mga katanungan: 

1. Gawin ang mga passages na magpahayag na ang Diyos ay nagbigay sa believers "ang 
kaharian" sa pamamagitan ni Cristo sumangguni sa "reigning" (cf. Matt. 5:3,10; Lucas 12:32)? 

2. Mayroon ba si Jesus' na salita sa orihinal na mga alagad sa unang siglo Jewish context 
sumangguni sa lahat ng believers (cf. Matt. 19:28; Lucas 22:28-30)? 

3. Ba ang Paul's diin sa reigning sa buhay ngayon kaibahan o pamuno sa itaas teksto (cf. ROM. 
5:17; ko cor. 4:8)? 

4. Paano ang mga paghihirap at mga kaugnay na reigning (cf. ROM. 8:17; II Tim. 2:11-12; ko 
Alagang Hayop. 4:13; Rev. 1:9)? 5. Ang paulit-ulit na tema ng paghahayag ay sharing ang glorified Kristo ang maghari, ngunit ito 

a. makamundo, 5:10 

b. ng sanlibong taon, 20:5,6 

c. walang hanggan, 2:26; 3:21; 22:5 at Dan. 7:14,18,27? * NASB, NKJV, NRSV "sa mga lugar sa langit" 
TEV "sa langit mundo" 

NJB "sa langit" 

Ito kalaanant (ng globo) pambalaki maramihan na pang-uri, "sa mga lugar sa langit," ay na 
ginagamit lamang sa Efeso (cf. 1:20; 2:6; 3:10; 6:12). Mula sa context ng lahat ng kanyang 
usages, ito ay dapat na ang ibig sabihin ng espirituwal na kaharian na believers nakatira dito at 
ngayon, hindi sa langit. 

2:7 "sa edad na dumating" Ang mga Hudyo believed sa dalawang taong gulang, ang 
kasalukuyang masamang edad (Gal. 1:4) at ang mga darating na banal gulang (tingnan ang mga 
espesyal na paksa at 1:21). Ang Bagong Edad ng katuwiran ay inaugurated sa pamamagitan ng 
pagdating ng Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa 1:20 "edad" ay singular, dito na ito ay 
Plural (cf. ko cor 2:7; Heb. 1:2; 11:3). Ito ay nagpapahiwatig na ang (1) ay may hindi bababa sa 
dalawang taong gulang o (2) ng maramihan ay ginagamit upang accentuate at magpalaki sa 
pagdating ng edad-isang rabbinical idyoma na tinatawag na isang "plural ng kamahalan." Ang 
paggamit ng maramihan sa isang makahulugan kahulugan ay maaaring nakita sa passages na 
sumangguni sa nakaraang "edad" (cf. ROM. 10:25; ko cor. 10:11; II Tim. 1:9; Titus 1:2). Ang ilang 
mga iskolar ay naniniwala na ito ay lamang ng isang metapora para sa kawalang-hanggan dahil 
sa mga paraan ng paggawa ng mga parirala ay ginamit sa seglar Koine Greek at sa ilang lugar sa 
NT (cf. Lucas 1:33, 55; Juan 12:34; ROM. 9:5; Gal. 1:5; ko Tim. 1:17). 

* "Siya ay maaaring magpakita ng" Ito ay isang AORIST Gitnang pasakali. Diyos malinaw 
manifested Kanyang sariling mga character (cf. 1:5-7). Ang katagang ito ay nangangahulugan ng 
"upang ipakita sa publiko" (cf. ROM. 9:17,22). Awa ng Diyos at layunin sa Kristo ay malinaw 
manifested sa mga anghel sa pamamagitan ng Kanyang paggamot ng pagkalugmok 
sangkatauhan (cf. 3:10; ko cor. 4:9; ko Alagang Hayop. 1:12). 

* "Taka" HuperballC. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Paul's Gumamit ng Huper Compounds 
at 1:19. 

2:8 "Para sa pamamagitan ng grasya" Kaligtasan ay sa pamamagitan ng "grasya" ng Diyos (cf. 
Eph. 1:3-14). Ang mga karakter ng Diyos ay nagsiwalat sa pamamagitan ng Kanyang pagpapala 
(cf. vv. 4-6). Believers ay ang mga trophies ng Kanyang pag-ibig. Grace ay pinakamahusay na 
tinukoy bilang ang hindi tampat, hindi tampat ng pag-ibig ng Diyos. Ito na daloy mula sa 
kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo at ito ay hindi isinasaalang-alang ng nagkakahalaga 
o merito ng isang minamahal. * "Mo ay nai-save na" Ito ay isang perpektong Passive pandiwari paikot-ikot na salita na kung 
saan ay magkahilera sa v. 5. Nito ay malakas na tulak na "believers ay naging at patuloy na" na- 
save na sa pamamagitan ng Diyos. Sa OT ang salitang "i-save ang" rayos ng gulong ng mga 
"pisikal na paglaya" (cf. James 5:15). Sa NT na ito ibig sabihin ay kinuha sa isang espirituwal na 
sukat. Believers naghahatid ng Diyos mula sa mga resulta ng kasalanan at ang mga ito ay 
nagbibigay ng buhay na walang hanggan. 

* "Sa pamamagitan ng pananampalataya" Faith na natatanggap ng mga libreng regalo ng Diyos 
kay Cristo (cf. ROM. 3:22,25; 4:5; 9:30; Gal. 2:16; ko Alagang Hayop. 1:5). Sangkatauhan ay 
dapat na tumugon sa Diyos ay nag-aalok ng mga pagpapala at kapatawaran sa Kristo (cf. Juan 
1:12; 3:16 - 17,36; 6:40; 11:25-26; ROM. 10:9-13). Diyos na trato sa pagkalugmok sangkatauhan 
sa pamamagitan ng isang kasunduan. Siya ay laging tumatagal ang mga inisyatiba (cf. Juan 6:44, 
65) at ang set-uusapan at ang mga hangganan (cf. Mark 1:51; Gawa 3:16,19; 20:21). Siya ay 
nagbibigay-daan sa pagkalugmok sangkatauhan na lumahok sa kanilang sariling kaligtasan sa 
pamamagitan ng pagsagot sa Kanyang tipan ay nag-aalok. Ang mendeitid sagot ay unang at 
patuloy na pananampalataya, pagsisisi, pagkamasunurin, serbisyo, pagsamba, at tiyaga. Ang 
salitang "pananampalataya" sa OT ay isang metaporiko extension ng isang matatag tindig. Ito ay 
nagmula sa mangahulugan na kung saan ay sigurado, mapagkakatiwalaan, maaasahan at tapat. 
Wala sa mga ito ang naglalarawan sa kahit matubos pagkalugmok sangkatauhan. Ito ay hindi 
sangkatauhan ang trustworthiness, o katapatan o pagkamaaasahan, ngunit ng Diyos. Kami 
nagtitiwala sa mapagkakatiwalaan ang Kanyang mga pangako, hindi ang aming trustworthiness! 
Tipan pagkamasunurin na daloy mula sa utang na loob! Ang pokus ay palaging sa Kanyang 
katapatan, hindi ang believers' pananampalataya! Pananampalataya ay hindi maaaring i-save 
ang sinuman. Tanging ang pagpapala makakatipid, ngunit ito ay natanggap sa pamamagitan ng 
pananampalataya. Ang pokus ay hindi sa dami ng pananampalataya (cf. Matt. 17:20), ngunit sa 
kanyang object (Hesus). 

* "At na" Ito ay ang Griyego pamatlig panghalip (touto), na kung saan ay pambalaki sa kasarian. 
Ang pinakamalapit na NOUNS, "grasya" at "pananampalataya," ay pambabae sa parehong 
kasarian. Samakatuwid, ito ay dapat sumangguni sa buong proseso ng ating kaligtasan sa 
natapos na gawain ng Kristo. May isa pang posibilidad batay sa isang katulad na pambalarila 
konstruksiyon sa Phil. 1:28. Kung ito ang kaso pagkatapos ng parirala-abay na ito ay tungkol sa 
pananampalataya, na kung saan ay regalo ng Diyos ng grasya! Dito ay ang misteryo ng Diyos at 
kataas-taasang pantao ay libre. 

* "Hindi sa inyong sarili" Ito ay ang unang tatlong mga parirala na malinaw na nagpapakita na 
ang kaligtasan ay hindi batay sa pagganap ng tao: (1) "hindi sa inyong sarili," v. 8 ( 2) "regalo ng 
Diyos" v. 8 at (3) "hindi bilang resulta ng mga gawa," v. 9. 

* "ang kaloob ng Diyos" Ito ay ang kakanyahan ng grasya-ibig na walang string ng mga nakalakip 
na (cf. ROM . 3:24; 6:23). Ang kabalintunaan ng kaligtasan parehong bilang ng isang libreng 
regalo at isang mendeitid tipan sagot ay mahirap na pagdakma. Pa ang pareho ay totoo! 
Kaligtasan ay tunay libre, gastos pa ang lahat. Karamihan sa Bibliya doctrines ay itinanghal 
bilang pag-igting-filled na pares ng truths (kumpara sa seguridad tiyaga, pananampalataya kumpara ang gumagana, ang Diyos ng kataas-taasang kumpara pantao ay libre, katalagahan 
kumpara sa tao at mga sagot transendensiya kumpara sa katangian). 

ESPESYAL PAKSA: BAGONG TIPAN NA KATIBAYAN PARA SA ISANG'S 
KALIGTASAN 

1. Ito ay batay sa mga karakter ng Ama (cf. Juan 3:16), ang trabaho ng Anak (cf. II cor. 5:21), at 
ang ministeryo ng Espiritu (cf. ROM. 8:14-16 ), hindi sa mga tao pagganap, hindi angkop na 
sahod para sa pagsunod, hindi lamang ng isang pananampalataya. 

2. Ito ay regalo (cf. ROM. 3:24; 6:23; Eph. 2:5,8-9). 

3. Ito ay isang bagong buhay, isang bagong mundo-view (cf. James at ako John). 

4. Ito ay kaalaman (sa Ebanghelyo), pagsasama (sa pananampalataya at sa Hesus), at ng isang 
bagong pamumuhay (Spiritled Christlikeness) ang lahat ng tatlong, hindi lamang ang anumang 
isa sa pamamagitan ng kanyang sarili. 

2:9 "hindi bilang resulta ng mga gawa," Kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng grasya (cf. ROM. 
3:20, 27-28; 9:11, 16; Gal. 2:16; Phil 3:9; II Tim. 1:9; Titus 3:5). Ito ay sa direktang kaibahan sa 
mga huwad na guro. 

* "Kaya na walang maaaring magmalaki" Kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, 
hindi tao pagsisikap, sa gayon ay walang lugar para sa tao glorying (cf. ROM. 3:27; 4:2) . Kung 
believers magyabang, ipaalam sa kanila magyabang sa Kristo (cf. ko cor. 1:31, na kung saan ay 
isang quote mula sa Jer. 9:23-24). 

ESPESYAL PAKSA: BANSAGAN 

Ng mga Griyego na termino kauchaomai, kauch'ma, at kauch'sis ay ginagamit tungkol sa 
tatlumpung-limang beses sa pamamagitan ng Paul at dalawang beses lamang sa mga natitirang 
ang NT (pareho sa James). Nito mamayani gamitin ay nasa ko at II Corinthians. 
May dalawang pangunahing truths konektado sa bansag. 

1. walang laman ay kaluwalhatian / magyabang bago Diyos (cf. I cor. 1:29; Eph. 2:9) 

2. believers ay dapat na kaluwalhatian sa Panginoon (cf. ko cor. 1:31; II cor. 10:17, na kung saan 
ay isang parunggit sa Jer. 9:23-24) 

Kung gayon, diyan ay hindi nararapat na naaangkop at bansag / glorying (ibig sabihin, 
pagmamalaki ). 

1. nararapat na 

a. sa pag-asa ng kaluwalhatian (cf. ROM. 4:2) 

b. sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus (cf. ROM. 5:11) 

c. sa krus ng Panginoon Jesu-Cristo (ibig sabihin, Paul's pangunahing tema, Cf. I cor. 1:17-18; 
Gal. 6:14) 

d. Paul boasts sa (1) ang kanyang mga ministro walang suweldo (cf. ko cor. 9:15,16; II cor. 10:12) 

(2) ang kanyang kapangyarihan mula sa Kristo (cf. II cor. 10:8,12) 

(3 ) ang kanyang hindi bansag sa ibang lalaki ng trabaho (bilang ng ilang sa Corinth ay, Cf. II cor. 
10:15) 

(4) ang kanyang pamana ng lahi (gaya ng ginagawa ng iba sa Corinth, Cf. II cor. 11:17; 12:1 , 5,6) 

(5) ang kanyang mga simbahan 

(a) Corinth (II cor. 7:4,14; 8:24; 9:2; 11:10) 

(b) Thessalonika (cf. II Thess. 1:4) 

(6) sa kanyang pagtitiwala sa Diyos ng kaginhawaan at paglaya (cf. II cor. 1:12) 

2. hindi nararapat na 

a. kaugnay sa Jewish namana (cf. ROM. 2:17,23; 3:27; Gal. 6:13) 

b. ilang sa Korinpano iglesia ay bansag (1) sa mga lalaki (cf. ko cor. 3:21) (2) sa karunungan (cf. 
ko cor. 4:7 (3) sa kalayaan (cf. ko cor. 5:6 ) 

c. maling guro tried sa paghahambog sa iglesia sa Corinth (cf. II cor. 11:12) 

2:10 "tayo ay Kanyang paggawa," Ang Ingles salitang "tula" ay mula sa salitang Griyego na ito 
(poi'ma). Ang salita ay ginagamit lamang ng dalawang beses sa NT, dito at ROM. 1:20. Ito ay ang 
mga believers' na posisyon sa grasya. Sila ay paradoxically Kanyang tapos na produkto na kung 
saan ay pa rin sa proseso! 

* "nilikha kay Cristo Jesus" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari. Ang Espiritu forms believers 
sa pamamagitan ng ministeryo ni Cristo sa pamamagitan ng kalooban ng Ama (cf. 1:3-14). Ang 
pagkilos ng isang bagong espirituwal na paglikha ay inilarawan sa mga katulad na mga kataga na 
ginamit ng mga unang titik sa Simula ng paglikha (cf. 3:9; Col. 1:16). 

* "Para sa mga mabuting gumagana" Believers' lifestyles pagkatapos nilang matugunan Kristo 
ay isang ebidensiya ng kanilang kaligtasan (cf. James at ako John). Sila ay na-save na sa 
pamamagitan ng grasya sa pamamagitan ng pananampalataya unto gumagana! Sila ay na-save 
upang maglingkod! Pananampalataya na walang mga gawa ay patay na, tulad ng mga 
gumagawa ng walang pananampalataya (cf. Matt. 7:21-23 at James 2:14-26). Ang layunin ng 
Ama ang pagpipilian na believers maging "banal at walang kasalanan" (cf. 1:4). Paul ay madalas 
attacked para sa kanyang radically libreng Ebanghelyo na ito sapagkat ito seemed upang 
himukin ang buhay na walang diyos. Ang Ebanghelyo kaya tila baga walang kinalaman sa moral 
na pagganap ay dapat na humantong sa pang-aabuso. Paul's Ebanghelyo ay libre sa grasya ng 
Diyos, ngunit ito rin demanded isang angkop na sagot, hindi lamang sa unang pagsisisi, ngunit 
sa patuloy na pagsisisi. Banal na naninirahan ang mga resulta, hindi kawalan ng batas. Good ay 
hindi gumagana ang mga mekanismo ng kaligtasan, ngunit ang mga resulta. Ang kabalintunaan 
ng isang libre at kaligtasan ng isang cost-lahat ng sagot ay mahirap na makipag-usap, ngunit ang 
dalawang dapat gaganapin sa isang pag-igting-filled na balanse. American-kanya ay may pangit 
sa Ebanghelyo. Mga tao ay hindi nai-save dahil Diyos Loves ang mga ito upang marami isa-isa, 
pero dahil ang Diyos Loves pagkalugmok sangkatauhan, sangkatauhan na ginawa sa Kanyang 
imahe. Siya makakatipid at ang mga pagbabago sa mga indibidwal na maabot ang mas maraming mga tao. Ang panghuli pokus ng pag-ibig ay una corporate (cf. Juan 3:16), ngunit ito 
ay natanggap na isa-isa (cf. Juan 1:12; ROM. 10:9-13; ko cor. 15:1). 

* "Kung saan ang Diyos na inihanda muna" Ang malakas na kataga (pro + hetoimos, "ihanda 
bago") ay may kinalaman sa teolohiko konsepto ng katalagahan (cf. 1:4-5,11) at ito ay ginagamit 
lamang dito at sa ROM. 9:23. Diyos na pumili ng isang tao upang sumalamin sa Kanyang 
karakter. Sa pamamagitan ni Cristo, ang Ama ay naibalik sa Kanyang imahe sa pagkalugmok 
sangkatauhan (cf. Gen. 1:26-27). 

NASB (ISINAPANAHON) TEKSTO: 2:11-22 

n Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo ay dating mga Gentil sa laman. Mga tinawag na hindi nasa 
pagtutuli niyaong mga nasa pagtutuli sa laman na gawa ng kamay. 12 Sa panahong iyon, kayo ay 
hiwalay kay Cristo, mga ihiniwalay sa pagkamamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan 
ng pangako. Wala kayong pag-asa at wala kayong Diyos sa sanlibutan. 13 Sa ngayon, kay Cristo 
Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Cristo. 14 lto ay sapagkat siya ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa. Kaniyang giniba ang 
gitnang dinding na humahati. 15 Sa pamamagitan ng kaniyang katawan, pinawalang-bisa niya 
ang pag-aalitan, ang batas ng kautusan na nasa mga utos. Ginawa niya ito upang magawa niya 
sa kaniyang sarili na ang dalawa ay maging isang bagong tao, sa gayon siya ay gumawa ng 
kapayapaan. 16 At upang kaniyang pagkasunduin ang dalawa sa iisang katawan sa Diyos sa 
pamamagitan ng krus, na dito ang pag-aalitan ay pinatay niya. 17 Sa kaniyang pagdating, inihayag 
niya ang ebanghelyo ng kapayapaan sa inyo na malayo at sa kanila na malapit. 18 Sapagkat sa 
pamamagitan niya tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. 19 Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit mga mamamayang kasama ng 
mga banal at ng sambahayan ng Diyos. 20 Kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga 
propeta. Si Jesucristo ang siya mismong batong-panulok. 21 Sa kaniya ang lahat ng bahagi ng 
gusali na sama-samang pinaghugpong ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. 22 Sa 
kaniya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng 
Espiritu. 

2:11 "Kaya" Ito ay maaaring sumangguni sa (1) vv. 1-10, o (2) 1:3-2:10. Paul madalas na ito ay 
gumagamit ng salita upang magsimula ng isang bagong pampanitikan yunit sa pamamagitan ng 
gusali sa pinagsama truths ng mga nakaraang mga yunit (cf. ROM. 5:1, 8:1, 12:1). Ito ay ang 
ikatlong pangunahing katotohanan ng Paul's dogmatiko seksyon (chapters 1-3). Ang una ay ang 
Diyos ng walang hanggan pinili batay sa Kanyang mapagmahal na karakter, ang ikalawa ay ang 
kawalan ng pag-asa ng sangkatauhan pagkalugmok, na-save na sa pamamagitan ng Diyos sa 
pamamagitan ni Cristo gawang diyos na dapat matanggap at nanirahan sa pamamagitan ng 
pananampalataya. Ngayon ang ikatlong, ng Diyos ay ay palaging ang kaligtasan ng lahat ng tao (cf. Gen. 3:15), parehong mga Hudyo at mga hentil (cf. 2:11-3:13). Walang tao iisip (ibig sabihin, 
Gnostics) naiintindihan ang mga ito nagsiwalat truths. 

* "tandaan" Ito ay isang Present Aktibong makapangyarihan. Ang mga ito Gentiles ay 
commanded sa patuloy na matandaan ang kanilang nakaraang alienation mula sa Diyos, vv. 11- 
12. 

* "Na ang dating mo, ang Gentiles sa laman" Ito ay literal "mga bansa" (ethnos). Ito ay 
tumutukoy sa lahat ng mga tao na hindi ng mga linya ng Jacob. Sa OT ang salitang "mga bansa" 
(go'im) ay nakasisira ng isang paraan ng mga sumasangguning sa lahat ng mga di-Judio. 

* "Na tinatawag na Uncircumcision" Kahit na sa OT, ito rito ay isang palabas ng mga mag-sign sa 
loob ng pananampalataya (cf. Lev. 26:41-42; Deut. 10:16; Jer. 4:4). Ang "Judaizers" ng Galacia 
inaangkin na ito ay pa rin ng Diyos ay at ay kailangang-kailangan para sa kaligtasan (cf. Gawa 
15:1 ff; Gal. 2:11-12). Maging maingat sa hindi pagkamalian ang simbolo sa pamamagitan ng 
espirituwal na katotohanan na kung saan ito ay (cf. Gawa 2:38 para sa isa pang halimbawa). 

2:12 NASB "hiwalay na mula kay Cristo" 

NKJV, NRSV "na walang Kristo" 

TEV "bukod sa Kristo" 

NJB "ikaw ay walang Kristo" 

Ito ay literal "sa hiwalay na komunidad." Ang mga susunod na mga parirala (ibig sabihin, v. 12), 

tulad ng vv. 1-3, ipakita ang helplessness at kawalan ng pag-asa ng Gentiles na walang Kristo. 

* NASB, NJB "ibinukod" 
NKJV, NRSV "na mga dayuhan" 
TEV "dayuhan" 

Ito ay isang perpektong Passive pandiwari kahulugan "ay naging at patuloy na hindi kasama." Sa 
OT ito kataga-refer sa mga residente ang mga di-mamamayan na may limitadong karapatan 
(dayuhan). Ang Gentiles ay naging at patuloy na separated, alienated mula sa Tipan ng YHWH. 

* "Ang komonwelt ng Israel" Ito ay literal "pagkamamamayan" (politeia). Ang salita ay nagmula 
sa Ingles bilang "pulitika." Ito ay tumutukoy sa mga napiling descendants ng Abraham. Ang 
kanilang mga benepisyo ay enumerated sa Roma 9:4-5. 

* "Sa covenants ng mga pangako," Ang NT ay maaaring sumangguni sa OT bilang isang 
kasunduan o bilang ng ilang mga covenants. Ang teolohiko igting maaring makita bilang isa 
pananampalataya tipan na ipinahayag sa differing kinakailangan. Diyos confronted OT mga tao 
sa iba't-ibang paraan. Ang kanyang mga salita upang Adam ay tungkol sa mga bagay-bagay sa 
hardin ng Eden, upang Noe tungkol sa kaban, upang Abraham tungkol sa isang anak na lalaki at 
ang isang lugar para sa live, sa mga akda ng mga batas tungkol sa mga nangungunang ang mga 
tao, at iba pa Ngunit sa lahat ng ito ay pagsunod sa salita ng Diyos ! Ang ilang mga grupo 
(dispensationalists) focus sa differentness. Iba pang mga grupo (Calvinists) focus sa unifying 
pananampalataya aspeto. Paul na nakatutok sa mga tipan ng Abraham (cf. Roma 4) tulad ng pagtatakda ng pattern para sa lahat ng pananampalataya relasyon. Ang Bagong Tipan ay tulad 
ng sa mga lumang covenants sa kanilang mga pangangailangan para sa pagkamasunurin at 
personal na pananampalataya sa Diyos ng paghahayag. Ito ay naiiba sa nilalaman (cf. Jer. 31:31- 
34). Ang mosaik tipan na nakatutok sa tao pagkamasunurin at pagganap, habang ang NT ay 
nakatutok sa pagkamasunurin at pagganap ng Kristo. Ang bagong tipan ng Diyos ay paraan ng 
uniting Hudyo at Gentiles sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (cf. 2:11-3:13). Ang 
Bagong Tipan, tulad ng old, ay parehong ganap (ng Diyos ang pangako) at kondisyon (pantao 
sagot). Ito ay sumasalamin pareho ang kapangyarihan ng Diyos (kapalaran) at sa malayang 
pagpili ng sangkatauhan (pananampalataya, pagsisisi, pagkamasunurin, tiyaga). 

ESPESYAL PAKSA: TIPAN 

Ang OT kataga berith, kasunduan, ay hindi madaling tukuyin. Walang katugmang mga verb sa 
Hebreo. Lahat ng mga pagtatangka upang magkamit ng isang etymological o magkaugnay 
kahulugan ay may proved hilako. Gayunman, ang mga halatang centrality ng konsepto ay 
sapilitang iskolar upang suriin ang salita ng paggamit upang matukoy ang kanyang pagganap 
kahulugan. Tipan ay ang ibig sabihin nito ay sa pamamagitan ng kung saan ang isang tunay na 
Diyos na trato sa Kanyang mga tao sa paggawa. Ang konsepto ng kasunduan, kasunduan, o 
kasunduan ay mahalaga sa pag-unawa ng Bibliya paghahayag. Ang pag-igting sa pagitan ng 
Diyos at kataas-taasang pantao libreng-ay ay malinaw na makikita sa konsepto ng kasunduan. 
Ang ilang mga covenants ay batay sa ganap na ng Diyos na karakter, aksyon, at mga layunin. 

1. sa paggawa ng kanyang sarili (cf. Simula 1-2) 

2. ang tawag ng Abraham (cf. Simula 12) 

3. ang mga kasunduan na may Abraham (cf. Simula 15) 

4. ang pangangalaga at pangako sa Noe (cf. Simula 6-9) 
Gayunman, ang katangian ng tipan demands ng sagot 

1. Adam sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat na sumunod sa Diyos at hindi kinakain 
ng mga puno sa gitna ng Eden (cf. Simula 2) 

2. Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya ay dapat na umalis sa kanyang pamilya, 
sundin ang Diyos, at naniniwala sa hinaharap descendants (cf. Simula 12,15) 

3. sa pamamagitan ng pananampalataya Noe ay dapat bumuo ng isang malaking bangka malayo 
mula sa tubig at magtipon ng mga hayop (cf. Simula 6-9) 

4. sa pamamagitan ng pananampalataya-akda ng mga batas na dinala ang Israelites sa labas ng 
Ehipto at natanggap na mga tiyak na mga alituntunin para sa relihiyon at sosyal na buhay sa 
pangako ng bendisyon at cursings (cf. Deuteronomio 27-28) Ang parehong may kinalaman sa 
pag-igting ng relasyon ng Diyos sa sangkatauhan ay direksiyon sa "bagong kasunduan." Ang 
pag-igting ay malinaw na makikita sa paghahambing Ezek. 18 sa Ezek. 36:27-37. Ay ang 
kasunduan batay sa Diyos mapagmahal aksyon o mendeitid pantao sagot? Ito ay ang suliraning 
sa pagitan ng Lumang Tipan at ang Bagong. Ang layunin ng kapwa ay pareho: (1) ang muling 
pagbabalik ng pagsasama mawawala sa Simula 3 at (2) ang pagtatatag ng isang tumpak na 
sumasalamin sa mga tao ng Diyos na character. 

Ang bagong tipan ng Jer. 31:31-34 solves ang pag-igting sa pamamagitan ng pagtatanggal ng tao 
pagganap bilang paraan ng attaining pagtanggap. Batas ng Diyos ay naging isang panloob na pagnanais sa halip ng isang panlabas na pagganap. Ang layunin ng isang banal, banal ang mga 
tao ay nananatiling ang parehong, ngunit ang pamamaraan na pagbabago. Pagkalugmok 
sangkatauhan proved kapos ang kanilang sarili na Diyos reflected imahe (cf. ROM. 3:9-18). 
Ang problema ay hindi ang mga tipan, ngunit ang tao sinfulness at kahinaan (cf. Roma 7; Galacia 
3). Ang parehong pag-igting sa pagitan ng OT walang pasubali at kondisyon covenants ay 
nananatiling sa NT. Kaligtasan ay ganap na walang bayad sa mga natapos na trabaho ni Hesus 
Kristo, ngunit ito ay nangangailangan ng pagsisisi at pananampalataya (at patuloy na pareho sa 
una). Ito ay pareho sa isang legal na pagpapahayag at isang tawag sa Christlikeness, isang 
palatandaan na pahayag ng pagtanggap at isang pautos sa kabanalan! Believers ay hindi na- 
save na sa pamamagitan ng kanilang pagganap, ngunit unto pagkamasunurin (cf. Eph. 2:8-10). 
Banal na pamumuhay ay nagiging katibayan ng kaligtasan, hindi ang paraan ng kaligtasan. Ang 
pag-igting ay malinaw na nakikita sa mga libro ng NT James at ako John. 

* "Walang pag-asa at walang Diyos sa mundo" Kung may tunay na gumawa ng isang Diyos at 
Kanyang Israel ay pinili ng mga tao, ang Gentiles ay lagutin nang walang anumang pag-asa, 
nawala sa idolatrya at paganismo (cf. ko Thess. 4:13 at ROM. 1:18-2:16). 

2:13 "Ngunit ngayon" May kaibahan sa pagitan ng mga nakaraang pag-asa ng Gentiles, vv. 11- 
12, at sa kanilang magandang pag-asa sa Ebanghelyo, vv. 13-22. * "Mo na dati ay kalayuan na 
ito ay nagdala ng malapit sa" Ang parehong konsepto ay paulit-ulit sa v. 17, na kung saan ang 
Isa. 57:14-19 ay quoted. Sa Isaya ang text na ito na ini-refer sa Jewish exiles, ngunit dito sa 
Efeso ito ay tumutukoy sa mga Gentiles. Ito ay isang halimbawa ng Paul's typological paggamit 
ng OT passages. Ang mga apostoles ay may NT universalized ng OT pag-asa. Bilang ng mga 
desterado Hudyo ay hiwalay mula sa Diyos, kaya masyadong, ang Gentiles ay alienated mula sa 
Diyos. 

* "Sa pamamagitan ng dugo ni Cristo" Ito refer sa alang-alang sa iba, substitutionary atonement 
ni Kristo (cf. 1:7; ROM. 3:25; 5:6-10; II cor. 5:21; Col. 1:20; Heb. 9:14,28; ko Alagang Hayop. 
1:19; Rev. 1:5). Ng pamilya ng Diyos ay hindi na pambansa, ngunit espirituwal (cf. ROM. 2:28- 
29; 4:16-25). Ang dugo ni Kristo ay isang sakripisiyo metapora (cf. Levitico 1-2) para sa 
pagkamatay ng Mesiyas ( Cf. TEV). John the Baptist sinabi ni Jesus, "tingnan mo, ang kordero ng 
Diyos na tumatagal sa malayo ang mga kasalanan ng mundo" (cf. Juan 1:29). Si Jesus ay 
dumating sa mamatay (cf. Gen. 3:15; Isa. 53; Markahan 15:53; 10:45). 

2:14 Ang tula ay may tatlong VERBALS. Ang una ay isang Present nagpapakilala. Si Hesus ay 
patuloy na at upang magbigay ng ating kapayapaan. Ang ikalawang at ikatlong ay AORIST 
Aktibong PARTICIPLES; ang lahat na ito ay kinakailangan na ito ay upang magkaisa sa Hudyo at 
Gentiles sa isang bagong nilalang (ang iglesia). Kapayapaan sa pagitan ng Hudyo at mga hentil 
ay ang pokus ng mga yunit na ito pampanitikan 2:11-3:13. Ito ay ang misteryo ng Ebanghelyo 
nakatago sa edad nakalipas. Ang salitang "kapayapaan" ay tumutukoy sa (1) kapayapaan sa 
pagitan ng Diyos at sangkatauhan (cf. Juan 14:27; 16:33; ROM. 5:1-11; Phil. 4:7,9) at (2) 
kapayapaan sa pagitan ng Hudyo at hentil, vv. 14, 15, 17 (cf. Gal. 3:28; Col. 3:11). * "Siya kanyang sarili ay ang ating kapayapaan" "Siya ang kanyang sarili" (Autos) ay emphasized. 
Ang salitang "kapayapaan" ay nangangahulugan sa "ibalik na kung saan ay nasira" (muling). Si 
Hesus ang Mesiyas ay tinatawag na Prince of Peace (cf. Isa. 9:6 at Zech. 6:12-13). Kapayapaan 
ng Diyos kay Cristo ay may ilang mga aspeto. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Kapayapaan 
at Ang mga Kristiyano at Kapayapaan at Col. 1:20. 

* NASB "na ginawa ang parehong mga grupo sa isa" 
NKJV "na may ginawa ang parehong isa" 

NRSV "siya ay may ginawa ang parehong mga grupo sa isa" 

TEV "sa pamamagitan ng paggawa ng Hudyo at Gentiles isa sa mga tao" 

NJB " ay ginawa sa isa sa dalawang " 

Believers ay hindi na Hudyo o hentil, ngunit Kristiyano (cf. 1:15; 2:15; 4:4; Gal. 3:28; Col. 3:11 ). 

Ito ay ang misteryo ng Diyos bilang nagsiwalat sa Efeso. Ito ay palaging piano ng Diyos (Gen. 

3:15). Abraham pinili ng Diyos ang pumili ng isang tao, na pumili ng isang mundo (Gen. 12:3; 

Exod. 19:5-6). Ito ay ang unifying tema ng Old at New Covenants (Testaments). 

* NASB "ang barrier ng naghahati sa dingding" 
NKJV "sa gitna ng pader ng dibisyon" 
NRSV "ang naghahati sa dingding" 

TEV "sa pader na separated" 

NJB "ang barrier na ginagamit upang panatilihin ang mga ito bukod " 

Ito ay literal" ang gitna ng pader ng partition. "Ito ay isang bihirang term. Sa konteksto ito 

malinaw naman ay tumutukoy sa mosaik batas (cf. v. 15). Ang ilang mga commentators ay may 

asserted na ito ay isang parunggit sa pader sa Herod's Templo sa pagitan ng mga hukuman ng 

Gentiles at ang hukuman ng kaibigang Babae, na separated Hudyo at mga hentil worshipers. 

Ang parehong sagisag ng pagtanggal ng mga hadlang ay makikita sa belo ng Templo upa mula sa 

itaas at sa ilalim ni Hesus' kamatayan (cf. Matt. 27:51). Unity ngayon ay posible. Unity ngayon 

ay ang ay ng Diyos (cf. Eph. 4:1-10). Sa nostisismo ito kataga refer sa isang barrier sa pagitan ng 

langit at lupa, na kung saan ay maaaring alluded sa Eph. 4:8-10. 

2:15 NASB "abolishing" 

NKJV "pagkakaroon abolished" 

NRSV "ay abolished" 

TEV "abolished" 

NJB "pagyurak" 

Ang salitang "abolish" ay isang paborito ng Paul's (cf. ROM. 3:31; 6:6; col . 2:14). Ito ay 

nangangahulugan na literal "upang pawalang-bisa" o "na magdala sa walang epekto." Ito ay 

isang AORIST Aktibong pandiwari. Si Jesus ay ganap na eliminated ang kamatayan pangungusap 

ng OT Law (cf. v. 16; Col. 2:14; Heb. 8:13). Ito ay hindi nangangahulugan na magpahiwatig na 

ang OT ay hindi inspirasyon at mahalagang paghahayag para sa NT naniniwala (cf. Matt. 5:17- 

19). Ito ay nangangahulugan na ang kautusan ay hindi ang paraan ng kaligtasan (cf. Gawa 15; 

Roma 4; Galacia 3; Hebreo). Ang Bagong Tipan (Jer. 31:31-34; Ezek. 36:22-36) ay batay sa isang 

bagong puso at bagong espiritu, at hindi tao na pagganap ng isang legal na code. Believing Hudyo at believing Gentiles ngayon ay may pare-parehong nakatayo sa harap ng Diyos-ang 
imputed katuwiran ni Kristo. 

ESPESYAL PAKSA: PAWALANG-BISA (KATARGEO) 

Na ito (katargeo) ay isa sa Paul's paboritong salita. Siya na ginagamit ito ng hindi bababa sa 
dalawampu't-limang beses, ngunit ito ay may masyadong malawak na semantiko saklaw. 

A. Ito ay pangunahing etymological root ay mula sa Argos na meant 

1. hindi aktibo 

2. walangginagawa 

3. hindi nagagamit 

4. walang kaukulan 

5. walang bisa 

B. Ang tambalan sa kata ay ginamit upang ipahayag ang 

1. hindi aktibo 

2. uselessness 

3. na kung saan ay kinansela 

4. na kung saan ay tapos na sa malayo na may 

5. na kung saan ay ganap na walang bisa 

C. Ito ay ginagamit ng isang beses sa Lucas upang ilarawan ang isang walang bunga, 
samakatuwid walang kabuluhan, puno (cf. Lucas 13:7). 

D. Paul ay gumagamit ng mga ito sa isang simbolismo ng kahulugan sa dalawang pangunahing 
mga paraan. 

1. Ng Diyos ang paggawa ng mga bagay-bagay na walang bisa laban sa sangkatauhan 

a. sangkatauhan ang kasalanan ng kalikasan - ROM. 6:6 

b. ang mosaik batas na nauukol sa Diyos ang pangako ng "ang mga buto" - ROM. 4:14; Gal. 3:17; 
5:4,11; Eph. 2:15 

c. espirituwal na pwersa - 1 cor. 15:24 

d. ang "kawalan ng batas ng tao" - II Thess. 2:8 

e. pisikal na kamatayan - 1 cor. 15:26; II Tim. 1:16 (Heb. 2:14) 

2. Diyos palitan ang lumang (tipan, edad) para sa mga bagong 

a. mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mosaik Law - ROM. 3:3,31; 4:14; II cor. 3:7,11,13,14 

b. pagkakatulad ng kasal na ginagamit ng Batas - ROM. 7:2,6 

c. ang mga bagay-bagay sa edad na ito - ako cor. 13:8,10,11 

d. katawan na ito - ako cor. 6:13 

e. lider ng edad na ito - ako cor. 1:28; 2:6 

Ang salita ay isinalin na kaya maraming mga iba't-ibang paraan kundi ang kanyang pangunahing 
kahulugan ay upang gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan, walang halaga at walang 
bisa, walang bisa, walang magawa, ngunit hindi palaging wala, nawasak, o annihilated. NASB, NKJV "sa Kanyang laman" 

NRSV(2:14) "laman" 

TEV (2:14) "sa kanyang sariling katawan" 

NJB (2:14) "sa kanyang sariling mga tao" 

Ito emphasizes Hesus' sangkatauhan (cf. col . 1:22) pati na rin ang Kanyang ministeryo 

Incarnational (cf. Eph. 4:8 - 10). Ang mga huwad na mga guro ay tinanggihan pareho dahil sa 

kanilang ontological dualism sa pagitan ng espiritu, na kung saan sila ay nakakita ng magandang 

bilang, at mga bagay na ito, na kung saan sila ay nakakita ng bilang ng sama (cf. Gal. 4:4; Col. 

1:22). 

* "Ang poot" Ang balanse ng istraktura equates "ang poot" (cf. v. 16) na may "ng Batas ng mga 
utos na nakapaloob sa ordinances." Ang OT sinabi "gawin at mabuhay," ngunit bumagsak 
sangkatauhan ay hindi upang maisagawa ang mosaik Law. Kapag nasira, ang mga batas OT ay 
naging isang sumpa (cf. Gal. 3:10); "ang kaluluwa na tiyak na mga kasalanan ay mamatay" (cf. 
Ezek. 18:4,20). Ang Bagong Tipan tatanggalin ang poot sa pamamagitan ng pagbigay sa mga tao 
ng isang bagong puso at espiritu (cf. Jer. 31:31-34; Ezek. 36:26-27). Pagganap ay nagiging 
resulta, hindi ang mga layunin. Kaligtasan ay regalo, hindi isang gantimpala para sa mga trabaho 
sa. 

NASB "ng Batas ng commandments nakapaloob sa ordinances" 

NKJV "ang kautusan ng commandments patuloy sa ordinances" 

NRSV "ang batas sa kanyang commandments at ordinances" 

TEV "ang Jewish Batas, kasama ang kanyang mga commandments at mga tuntunin" 

NJB "sa mga patakaran at decrees ng Law " 

Ang tinutukoy na ang paraan ng kaligtasan na kung saan ay na-iisip na matatagpuan lamang sa 

pamamagitan ng pagganap ng Batas ng mga akda ng mga batas (cf. ROM. 9:30-32; Gal. 2:15- 

21). 

ESPESYAL PAKSA: ANG MOSAIK BATAS AT ANG CHRISTIAN 

A. Ang Batas ay pinukaw Banal na Kasulatan at ito ay walang hanggan (cf. Matt. 5:17-19). 

B. Ang Batas bilang isang paraan ng kaligtasan ay walang laman at ay palaging, ngunit 
sangkatauhan ay upang makita na ang kanyang sariling pagsisikap ay walang saysay (cf. Matt. 
5:20, 48; ROM. 7:7-12; Gal. 3: Iff; James 2:10). 

C. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay ang tanging paraan sa Diyos (cf. Juan 14:6; ROM. 3:21; Gal. 2:15- 
21; Heb. 8:12). 

D. Ang Lumang Tipan ay helpful pa rin sa mga believers bilang ng Diyos ay para sa mga tao sa 
lipunan, ngunit hindi bilang paraan ng kaligtasan. Ang cultus ng Israel (sakripisiyo system, banal 
na araw, sibiko at relihiyoso batas) ay lumampas na sa malayo ngunit ang Diyos pa rin ang nagsasalita sa pamamagitan ng mga OT. Ang takda na nabanggit sa Gawa 15:20 sumangguni 
lamang sa mga isyu sa relasyon, hindi sa kaligtasan. 

* "Sa kanyang sarili na siya ay maaaring gumawa ng" Ang panghalip "sarili" ay mariin. Ng Diyos 
walang hanggan layunin ng uniting lahat ng tao sa kaligtasan (cf. Gen. 3:15) at sa pagsasama ay 
eksklusibo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga tao ng Mesiyas, hindi ang mosaik Law. 

* "Ng isang bagong tao," Ang salitang Griyego ay nangangahulugang " bagong "sa uri, hindi ang 
panahon. Ang mga tao ng Diyos ay hindi Hudyo, hindi Gentiles, ngunit ang mga Kristiyano! Ang 
Iglesia ay isang bagong nilalang, sa at sa pamamagitan ng at para sa Kristo (cf. ROM. 11:36; Col. 
1:16; Heb. 2:10). 

* "Pagtataguyod ng kapayapaan" Ito ay isang paboritong kataga para sa Paul. Ito ay ginamit 
labing beses sa Roma at pitong beses sa Efeso (cf. 1:2; 2:14,15,17; 4:3; 6:15,23). Siya ay 
gumagamit ng mga ito sa tatlong paraan. 1. kapayapaan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan, 
Col. 1:20 2. subjective kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo, Juan 14:27, 16:33; Phil. 
4:27 3. kapayapaan sa pagitan ng mga tao, Eph. 2:11-3:13. Ito ay isang Present Passive 
pandiwari. Kristo ay patuloy na gumawa ng kapayapaan para sa mga bagsak ng mga bata na si 
Adam ay tumugon sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Kristo ng kapayapaan ay 
hindi awtomatikong (AORIST pasakali ng v. 16), ngunit ito ay magagamit sa lahat (cf. ROM. 5:12- 
21). 

2:16 "maaaring mapagkasundo" Ang mga salitang Griyego ay nangangahulugan na ilipat ang 
isang tao mula sa isang estado ng pagiging sa iba. Ito ay nagpapahiwatig ng isang exchange ng 
contrasting posisyon (cf. ROM. 5:10-11; Col. 1:20,22; II cor . 5:18,21). Sa isang katinuan 
pagkakasundo ay ang pagtanggal ng pagsumpa ng Simula 3. Diyos at sangkatauhan ay ibinalik sa 
matatalik relasyon kahit sa buhay, sa ganitong pagkalugmok mundo sistema. Ang pagkakasundo 
sa Diyos expresses mismo sa isang bagong relasyon sa ibang tao at sa huli sa kalikasan (Isa. 
11:6-9; 65:25; ROM. 8:18-23; Rev. 22:3). Ang reuniting ng mga Hudyo at Gentiles ay isa sa 
magagandang halimbawa ng Diyos unifying trabaho sa ating mundo. 

* "Sa isang katawan" Ang talinghaga ng pagkakaisa ay ginagamit sa maraming iba't-ibang mga 
paraan sa Paul's sulatin: (1) ang pisikal na katawan ni Kristo (cf. col . 1:22) o sa katawan ni 
Kristo, ang mga iglesia (cf. Col. 1:23; 4:12; 5:23,30); (2) ang mga bagong sangkatauhan ng 
parehong mga Hudyo at mga hentil (cf. 2:16 ); o (3) isang paraan ng mga sumasangguning sa 
pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng espirituwal na mga regalo (cf. ko cor. 12:12-13,27). Sa isang 
panlahat na mga ito ay ang lahat ng mga kaugnay na # 1. 

* "Sa pamamagitan ng cross" Ang Jewish lider meant Kristo sa krus ay isang sumpa (cf. Deut. 
21:23). Diyos na ginagamit ito bilang isang paraan ng pagtubos (cf. Isa. 53). Si Jesus ay naging 
"ang sumpa" para sa amin (cf. Gal. 3:13)! Ito ang naging Kanyang tagumpay kalesa (cf. Col. 2:14- 
15), pagbibigay ng believers tagumpay sa (1) ang OT sumpa; (2) ang masamang kapangyarihan; 
at (3) ang mga awayan sa pagitan ng Hudyo at mga hentil. * NASB "sa pamamagitan ng ito may pumatay ang poot " 
NKJV " ganyang paglalagay sa kamatayan ang poot " 

NRSV " kaya patong sa kamatayan sa pamamagitan ng paglaban na ito " 

TEV " Kristo nawasak ang poot " 

NJB " sa kanyang sariling mga tao na siya ang pumatay ng poot " 

Ang Ingles pagsalin ipakita parirala na ito ay maaaring maunawaan sa dalawang paraan. Ito ay 

dahil ang isahan panghalip ay maaaring maging isang datibo panlalaki (TEV, NJB) o datibo 

pambalaki (NASB, NRSV). Sa konteksto ng alinman ay posible. Ang empasis ng mas malaking 

konteksto ay sa Kristo ay natapos redemptive trabaho. 

2:17 Ito ay isang parunggit sa Isa. 57:19 o marahil 52:7. Ang rabbis, balik sa Isa. 56:6, ginamit na 
ito na parirala na mag-refer sa mga hentil proselytes. 

2:18 Ang gawain ng Trinity ay malinaw na nakasaad sa librong ito (cf. 1:3-14,17; 2:18; 4:4-6). 
Bagaman ang salitang "trinidad" ay hindi isang Bibliya salita, ang konsepto ay tiyak (cf. Matt. 
3:16-17; 28:19; Juan 14:26; Gawa 2:33-34,38-39; ROM. 1 :4-5; 5:1,5; 8:9-10; ko cor. 12:4-6; II 
cor. 1:21-22; 13:14; Gal. 4:4-6; Eph. 1 :3-14; 2:18; 3:14-17; 4:4-6; ko Thess. 1:2-5; II Thess. 2:13; 
Titus 3:4-6; ko Alagang Hayop. 1:2 ; Jude 20-21). Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1:3. 

* "Namin ang aming mga kapwa ay may access" Ito ay isang Present Aktibong pinagkakilanlan 
ibig sabihin ay "kami ay patuloy na magkakaroon ng access." Ito ay ang konsepto ng personal si 
Hesus nagdadala believers sa presensiya ng Diyos at nagbibigay sa kanila ng isang personal na 
pagpapakilala (cf. ROM. 5:2; ito ay ginagamit din sa kahulugan ng confidence sa Heb. 4:16; 
10:19,35). 

* "Sa isang Espiritu" Ito rin emphasized sa Efeso 4:4. Ang mga huwad na mga guro ay magdulot 
ng kawalan ng pagkakaisa, ngunit ang Espiritu ang nagdala ng pagkakaisa (hindi 
pagkakapareho)! 

2:19 Ang Gentiles na may hiwalay (vv. 11-12) ngayon ay ganap na kasama. Ito ay malinaw na 
nakasaad sa pamamagitan ng paggamit ng apat na pangkaraniwang Bibliya metaphors: (1) 
kapwa mamamayan (lungsod); (2) mga santo (banal bansa ilaan para sa Diyos); (3) ng Diyos 
sambahayan (mga miyembro ng pamilya), at (4) ng isang espirituwal na gusali (templo, vv. 20- 
22a). 

* "santo" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa Col. 1:2. 

2:20 "ay binuo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari. Ang 
pundasyon ng ating pananampalataya na ito ay ganap na, sa wakas, at ganap na inilatag ng may 
tatlong Diyos. Ng Diyos ang mabuting balita ay proclaimed ng mga apostoles at mga propeta (cf. 
3:5). * "Ang pundasyon ng mga apostoles at mga propeta" Hesus inilatag ang pundasyon ng 
Ebanghelyo (cf. ko cor. 3:11). Ang OT prophesied mga darating na Kaharian ng Diyos, si Jesus' na 
Espiritu-na humantong buhay, kamatayan, at muling sa ito, at ang mga apostoles preached nito 
sa katotohanan. Ang tanging tanong ay, para kanino ang mga salitang "propeta" sumangguni? 
Sila OT propeta o NT propeta (cf. 3:5; 4:1)? Ang pagkakasunud-sunod ng mga kataga ay 
nagpapahiwatig NT propeta (cf. vv. 3:5; 4:11), ngunit ang mga OT mesyanik parunggit sa 
"pundasyon" nagpapahiwatig OT panghuhula. Ang dahilan para sa mga pagkakaiba sa pagitan 
ng OT at NT propeta ay ang isyu ng paghahayag. OT propeta wrote Banal na Kasulatan. Sila ay 
Diyos instrumento ng inspirasyon self-pagsisiwalat. Gayunman, ang hula ay isang patuloy na 
regalo sa NT (I cor. 12:28; Eph. 4:11). Ba ang Banal na Kasulatan pagsulat magpatuloy? May ay 
dapat na diwa ng isang pagkakaiba sa pagitan ng inspirasyon (mga apostoles at mga propeta 
OT) at ang liwanag at espirituwal giftedness (NT likas na matalino believers). 

* "Ang pundasyon" Ito ay isang OT mesyanik metapora (cf. Isa. 28:16; PS. 118:22; ko Alagang 
Hayop. 2:4-8). Sa OT Diyos tatag, lakas, at tiyaga ay madalas visualized sa "Rock" bilang isang 
pamagat (cf. Deut. 32:4, 15, 18, 30; PS. 18:2, 31, 46; 28:1; 33 : 3; 42:9; 71:3; 78:15). Ang 
talinghaga ng si Hesus bilang isang bato 1. isang tinanggihan bato - PS. 118:22 2. isang gusali ng 
bato - PS. 118:22; Isa. 28:16 3. isang-bato sa mabara - Isa. 8:14-15 4. isang overcoming at 
mapanakop bato (kaharian) - Dan. 2:45 5. Hesus passages na ginagamit ang mga ito upang 
ilarawan ang kanyang sarili (cf. Matt. 21:40; Mark 12:10; Lucas 20:17) Siya ay ang susi 
konstruksiyon ng item na ay binalewala sa OT ritualism at legalism (cf. Isa. 8:14). 

ESPESYAL PAKSA: PUNDASYON 

I. OT Usages 

A. Ang konsepto ng isang bato bilang isang hard matibay item na ginawa ng isang magandang 
pundasyon ay ginamit upang ilarawan ang YHWH (cf. PS. 18:1). 

B. Ito pagkatapos ay binuo sa isang mesyanik pamagat (cf. Gen. 49:24; PS. 118:22; Isa. 28:16). 

C. Ito ay nagmula sa kumakatawan sa isang hatol mula sa YHWH ng Mesiyas (cf. Isa. 8:14; Dan. 
2:34-35,44-45). 

D. Ito ay binuo sa isang gusali ng talinghaga. 

1. pundasyon bato, ang unang inilagay, na kung saan ay ligtas at itakda ang angles para sa ang 
magpahinga ng ang gusali, na tinatawag na "ang pundasyon" 

2. ito rin ay maaaring sumangguni sa huling bato ilagay sa lugar, na humahawak ng pader 
magkasama (cf. Zech. 4:7; Eph. 2:20,21), na tinatawag na "ang capstone" mula sa Hebreo dalos 
(ibig sabihin, ulo) 

3 . ito ay maaaring sumangguni sa "Keystone," na kung saan ay sa gitna ng pintuan arch at 
humahawak ng bigat ng buong dingding II. NT Usages 

A. Hesus quoted Awit 118 ilang ulit sa mga sanggunian sa kanyang sarili (cf. Matt. 21:41-46; 
Mark 12:10-11; Lucas 20:17) 

B. Paul ay gumagamit ng Awit 118 na may kaugnayan sa YHWH ang pagtanggi ng mga walang 
pananampalataya, suwail Israel (cf. ROM. 9:33) 

C. Paul ay gumagamit ng konsepto ng isang "capstone" sa Eph. 2:20-22 sa sanggunian sa Kristo 

D. Pedro na ito ay gumagamit ng konsepto ng Hesus sa Alagang Hayop ko. 2:1-10. Si Hesus ay 
ang pundasyon at believers ang mga buhay na bato (ibig sabihin, believers bilang Templo, Cf. I 
cor. 6:19), na binuo sa Kanya (ibig sabihin, si Jesus ay ang bagong Templo, Cf. Markahan 14:58; 
Matt. 12: 6; Juan 2:19-20). Ang mga Hudyo tinanggihan ang pundasyon ng kanilang pag-asa 
kapag sila ay tinanggihan ni Hesus bilang Mesiyas. 

III. Theological pahayag 

A. YHWH pinapayagan David / Solomon na bumuo ng isang templo. Siya na sinasabi sa kanila na 
kung sila ay malinis ang tipan Siya ay basbasan ang mga ito at dapat ay sa kanila (cf. II Sam. 7), 
ngunit kung ang mga ito ay hindi ang simbahan ay sa mga lugar ng pagkasira (cf. I Kgs. 9:1-9)! 

B. Rabbinical Hudaismo nakatutok sa form at ritwal at napapabayaan ang mga personal na 
aspeto ng pananampalataya (na ito ay hindi isang kumot pahayag; doon ay banal rabbis). Diyos 
na naghahanap ng isang pang-araw-araw, personal, relihiyoso relasyon sa mga nilikha sa 
Kanyang larawan (cf. Gen. 1:26-27). Lucas 20:17-18 ay naglalaman ng nakakatakot salita ng 
paghuhusga. 

C. Ni Hesus na ginagamit ang konsepto ng isang templo na kumakatawan sa Kanyang pisikal na 
katawan (cf. Juan 2:19-22). Ang patuloy at expands ang konsepto ng mga personal na 
pananampalataya sa Hesus bilang Mesiyas bilang susi sa isang relasyon na may YHWH. 

D. Kaligtasan ay sinadya upang ibalik ang mga imahe ng Diyos sa Human Beings upang ang mga 
relasyon sa Diyos ay posible. Ang layunin ng Kristiyanismo ay Christlikeness ngayon. Believers ay 
maging buhay na bato (ibig sabihin, kaunti Templo binuo sa / patterned matapos Kristo). 

E. Hesus ay ang pundasyon ng ating pananampalataya at ang capstone ng aming 
pananampalataya (ibig sabihin, ang Alpha at Omega); pa rin ang bato ng stumbling at ang mga 
bato ng mga kasalanan. Upang miss Kanya ay upang hindi tamaan ang lahat. May ay maaaring 
hindi gitna lupa dito! 

2:21-22 Ang sama-sama o korporasyon na ideya ng Diyos sa mga tao na makikita sa v. 19 
(dalawang beses), 21 at 22 ay ipinahayag sa Plural "santo." Para ma-save ay bahagi ng isang pamilya, isang gusali, isang katawan, ang isang templo. Ang konsepto ng iglesia bilang isang 
templo ay ipinahayag sa I cor. 3:16-17. Ito ay isang diin sa corporate kalikasan ng iglesia. Ang 
mga indibidwal na aspeto ay ipinahayag sa I cor. 6:16. Pareho ay totoo! Ang VERBS sa vv. 21-22 
ay mayroon ding isang corporate focus. Sila ay may tambalan syn, na nangangahulugan 
"pinagsamang pakikilahok sa." Sila ay parehong Present passive. Ang Diyos ay patuloy na 
bumuo / idagdag sa Kanyang simbahan. 

Mayroong isang Griyego manuskrito problema konektado sa pariralang "ang buong gusali." Ang 
mga sinaunang ansialo manuscripts! *, B, D, F at G ay walang Artikulo, habang! C, A, C, at P 
gawin. Ang tanong ay, Paul ay tumutukoy sa isang malaking gusali (NASB, NKJV, NRSV, NIV, TEV, 
REB) o sa ilang mga mas maliit na mga gusali (ASV, NJB, Phillips) sama-sama sa ilang mga 
paraan? Ang United Bible Society's 4th Edition Griyego teksto ay nagbibigay ng isang "B" rating 
sa ANARTHROUS konstruksiyon, na nagpapahiwatig na sila ay "halos tiyak" na ito ay tumutukoy 
sa isang gusali. Ang isang gusali na ito ay hindi natapos. Ito ay sa proseso ng lumalagong. Ang 
gusali ng metapora alluded sa espirituwal na templo (ang mga tao ng Diyos). 

ESPESYAL PAKSA: ANG KATAGANG 

Ito ay magpakita ng magandang halimbawa oikodome£ at ang iba pang mga form ay ginagamit 
madalas sa pamamagitan ng Paul. Literal ang ibig sabihin nito "upang magtayo ng bahay" (cf. 
Matt. 7:24), ngunit ito ay dumating na gagamitin metaphorically para sa: 

1. Kristo sa katawan, ang iglesia, I cor. 3:9; Eph. 2:21; 4:16; 

2. gusali up 

a. mahina kapatid, ROM. 15:1 

b. kapit-bahay, ROM. 15:2 

c. sa isa't-isa, Eph. 4:29; ko Thess. 5:11 

d. ang santo para sa ministri, Eph. 4:11 

3. namin build up o magbigay ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng 

a. pag-ibig, I cor. 8:1; Eph. 4:16 

b. takda sa personal na kalayaan, I cor. 10:23-24 

c. pag-iwas sa speculations, akoTim. 1:4 

d. takda sa mga nagsasalita sa pagsamba serbisyo (Singers, guro, propeta, wika nagsasalita, at 
mga interprete), I cor. 14:3-4,12 

4. lahat ng bagay ay dapat magpakita ng magandang halimbawa a. Paul's awtoridad, II cor. 10:8; 
12:19; 13:10 b. buod ng mga pahayag sa ROM. 14:19 at ako cor. 14:26 MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong makapag- 
isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging mapagpukaw 
ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Lahat ng tao ay tunay na hiwalay mula sa Diyos? 

2. Gawin ang mga tao ay may isang makabuluhang bahagi sa kanilang sariling kaligtasan? 

3. Bakit ang mga unyon ng mga Hudyo at mga hentil upang makabuluhang? 

4. Paano nakarating ang Hesus gumawa ng mga Batas "pawalang-bisa"? 

5. Ay ang Batas ng Diyos na walang hanggan? Paano mga Kristiyano ay magkaugnay sa pag- 
mosaik Law at ang buong Lumang Tipan? 

6. Bakit ang Paul bigyang-diin ang gusali metapora sa vv. 19-23? 

ROMA 5 


PAGKAKAHATI NG MGA TALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Mga resulta ng 
katarungan 


Pananampalataya 
Triumphs sa 
Trouble 


Kahihinatnan ng 
katarungan 


Karapatan Sa 
Diyos 


Pananampalataya 

garantiya 

Kaligtasan 5:1-11 


5:1-5 


5:1-5 


5:1-5 


5:1-11 
Kristo sa aming 
pook 


5:6-11 


5:6-11 


5:6-11 
Adam at si Cristo 


Kamatayan sa 
Adam, Life sa 
Kristo 


Adam at Kristo; 
pagkakatulad at 
Contrast 


Adam at si Cristo 


Adam at si Jesu- 
Kristo 


5:12-14 


5:12-21 


5:12-14 


5:12-14b 


5:12-14 
5:14c-17 
5:15-21 
5:15-17 
5:15-21 


5:18-21 


5:18-19 


5:20-21 

PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANGAD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTONG KAALAMAN 

A. Verses 1-11 ay isang pangungusap sa Griyego. Sila ay bumuo ng Paul's pibotal konsepto ng 
"katwiran sa pamamagitan ng Pananampalataya" (cf. 3:21-4:25). B. Posibleng binabalangkas ng vv. 1-11: Verses 1-5 


Verses 6-8 


Verses 9-11 


Ang mga benepisyo ng 
Kaligtasan 


Ang mga batayan para sa 
Kaligtasan 


Ang Hinaharap katiyakan ng 
Kaligtasan 


Subjective Karanasan ng 
katarungan 


Layunin Katotohanan ng 
katarungan 


Hinaharap katiyakan ng 
katarungan 


Katarungan 


Progresibong pagbabanal 


Pagkaluwalhati 


Anthropology 


Theology 


Eschatology C. Verses 12-21 ay isang discussion ni Hesus bilang ikalawang Adam (cf. ko cor. 15:21-22, 45-49; 
Phil. 2:6-8). Ito ay nagbibigay diin sa teolohiko konsepto ng dalawang indibidwal na kasalanan at 
corporate kasalanan. Paul's pag-unlad ng sangkatauhan's (at paglikha's) mapasama sa Adam ay 
kaya't natatangi at naiiba mula sa mga rabbis, habang ang kanyang mga pagtingin sa corporality 
ay very much sa linya na may rabbinical pagtuturo. Ito nagpakita ng Paul's kakayahan sa ilalim 
ng inspirasyon na gamitin, o madagdagan, ang truths siya ay tinuturuan sa panahon ng kanyang 
pagsasanay sa Jerusalem sa ilalim ng Gamaliel (cf. Gawa 22:3). Ang nabago Ebandyeliko 
doktrina ng orihinal na kasalanan mula sa Gen. 3 ay binuo ng Augustine at Calvin . Ito ay 
karaniwang asserts na ang mga tao ay ipinanganak na makasalanan (total kasalaulaan). Madalas 
Awit 51:5; 58:3; at Job 15:14; 25:4 ay ginagamit bilang patunay-OT teksto. Ang kahaliling 
teolohiko posisyon na ang tao ay progressively sa kagandahang-asal at spiritually responsable 
para sa kanilang sariling mga pagpipilian at tadhana ay binuo ng Pelagius at Arminius. 
Mayroong ilang mga katibayan para sa kanilang tingnan sa Deut. 1:39; Isa. 7:15; at mga taong 
nagdadala ng masamang palad 4:11; Juan 9:41; 15:22,24; Gawa 17:30; ROM. 4:15. Ang malakas 
na tulak ng teolohiko posisyon na ito ay ang mga bata ay walang masama hanggang sa isang 
edad ng moral responsibilidad (para sa mga rabbis ito ay 13 taong gulang para sa mga lalake at 
12 na taong gulang para sa mga batang babae). 

May mediating posisyon na kung saan pareho ng isang likas masamang hilig at isang edad ng 
moral na responsibilidad ay parehong tunay na! Masama na ito ay hindi lamang korporasyon, 
ngunit ang isang pag-unlad ng sama ng mga indibidwal na sarili sa kasalanan (buhay 
progressively more at marami pang iba-iba mula sa Diyos). Ang kasamaan ng sangkatauhan ay 
hindi ang isyu (cf. Gen. 6:5,11-12,13; ROM. 3:9-18,23), ngunit ang kailan, at kapanganakan o 
mamaya sa buhay? D. Nagkaroon ng maraming theories tungkol sa mga epekto ng v. 12 1. lahat ng mga tao ang 
namamatay dahil sa lahat ng mga tao na pumili sa mga kasalanan (Pelagius) 2. Adam's 
kasalanan apektado ang buong paglikha at, sa gayon, ang lahat ng mamatay (vv. 18-19, 
Augustine) 3. sa katotohanan na ito ay marahil ng isang kumbinasyon ng mga orihinal na 
kasalanan at pakusa kasalanan E. Paul's paghahambing "lamang bilang" nagsimula sa v. 12 ay hindi pa tapos hanggang v. 18. 
Verses 13-17 form ng parenthesis na kung saan ay kaya katangian ng Paul's sulatin. 

F. Tandaan Paul's pagtatanghal ng Ebanghelyo, 1:18-8:39 ay isa matagal argument. Ang buong 
ay kailangang makikita upang maayos na kahulugan at pinasasalamatan ang mga bahagi. 

G. Martin Luther ay sinabi ng kabanata 5, "Sa buong Bibliya diyan ay bahagya ibang kabanata na 
maaaring katumbas ito mapanagumpay text." 

ANG PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA 
NASB (ISINAPANAHON) TEKSTO: 5:1-5 

x Kaya nga, yamang tayo ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon 
tayong kapa-yapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Sa pamamagitan 
din niya tayo ay nagkaroon ng daan patungo sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. 
Sa biyayang ito tayo ay naninindigan at nagmamalaki sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. 
3 Hindi lang ito, kundi sa paghihirap ay nagmamalaki rin tayo dahil alam nating ang paghihirap ay 
nagbubunga ng pagtitiis. 4 Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang 
ugali ay nagbubunga ng pag-asa. 5 Hindi tayo pinapahiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng 
Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob sa 
atin. 

5:1 "kaya" Ang salitang madalas signaled (1) ang mga buod ng mga teolohiko argument 
hanggang sa puntong ito, (2) ang pagpapalagay na ito base sa teolohiko pagtatanghal; at (3) ang 
pagtatanghal ng mga bagong katotohanan (cf. 5:1 ; 8:1; 12:1). 

a "pagiging makatarungan" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari; Diyos ay may katwiran 
believers. Ito ay inilagay muna sa Griyego na pangungusap (vv. 1-2) para sa diin. May parang 
isang oras na pagkakasunod-sunod sa vv. 1-11: (1) vv. 1-5, ang aming kasalukuyang karanasan 
ng grasya; (2) vv. 6-8, Si Cristo ay natapos na trabaho sa ating mga ngalan; at (3) vv. 9-11, ang 
aming mga hinaharap na pag-asa at kasiguruhan ng kaligtasan. Tingnan ang outline, B. sa 
contextual pananaw. Ang OT background ng salitang "katwiran" (dikaioo) ay isang "tuwid gilid" 
o "pagsukat tambo." Ito ang dumating na gagamitin metaphorically ng Diyos sa sarili. Tingnan 
ang mga espesyal na paksa: katuwiran at 1:17. Ng Diyos na karakter, kabanalan, ay ang tanging 
pamantayan ng kahusayan sa paghatol (cf. LXX ng Lev. 24:22; at theologically sa Matt. 5:48). 
Dahil ni Hesus' ng sakripisiyo, substitutionary kamatayan, believers magkaroon ng isang legal na 
(forensic) posisyonal nakatayo sa harap ng Diyos (tingnan ang tala sa 5:2). Ang hindi nito 
ipinapahiwatig ang naniniwala sa kakulangan ng kasalanan, ngunit sa halip ng isang bagay tulad 
ng amnesty. May ibang tao ay may bayad na ang parusa (cf. II cor. 5:21). Believers na ito ay 
ipinahayag forgiven (cf. vv. 9,10). 

a "sa pamamagitan ng pananampalataya" Pananampalataya ay ang kamay na tinanggap ang 
mga regalo ng Diyos (cf. v. 2; ROM. 4:1 ff). Pananampalataya ay hindi focus sa degree o kalalaan 
ng naniniwala ng commitment o malutas (cf. Matt. 17:20), ngunit sa mga karakter at mga 
pangako ng Diyos (cf. Eph. 2:8-9). Ang OT salita para sa "pananampalataya" na orihinal na 
isinangguni sa isa sa isang matatag patindig pustura. Ito ay nagmula sa gagamitin 
metaphorically para sa isang taong ay tapat, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Pananampalataya ay hindi focus sa aming katapatan o trustworthiness, kundi sa Diyos. Tingnan 
ang mga espesyal na paksa: Pananampalataya sa 4:5. 

a "kami ay kapayapaan" May Griyego manuskrito iba dito. Ang verb ay alinman sa isang Present 
Aktibong pasakali (echomen) o sa isang Present Aktibong pinagkakilanlan (echomen). Ang 
parehong pambalarila ambiguity ay matatagpuan sa vv. 1, 2 & 3. Ang sinaunang Greek 
manuscripts mukhang sinusuportahan ang pasakali (cf. MSS K *, A, B *, C, D). Kung ito ay ang 
pasakali ito ay isinalin na "ipaalam sa amin magpatuloy enjoying kapayapaan" o "panatilihin sa 
enjoying kapayapaan." Kung ito ay ang mga palatandaan at pagkatapos ito ay isinalin na "kami 
ay ang kapayapaan." Ang konteksto ng vv. 1-11 na ito ay hindi pangaral, ngunit ang deklarasyon 
ng kung ano na ang mga believers at sa pamamagitan ni Cristo. 

Samakatuwid, ang verb ay marahil Present Aktibong pinagkakilanlan, "kami ay ang 
kapayapaan." Ang USB4 ang opsyon na ito ay nagbibigay ng "A" rating (tiyak). Marami sa ating 
mga sinaunang Greek manuscripts ay nagawa sa pamamagitan ng isang tao sa pagbabasa ng 
isang text at maraming iba pa ang paggawa ng mga kopya. Mga salita na na-tiyak magkamukha 
ay madalas na nalilito. Dito ay kung saan ang konteksto at kung minsan ang pagsusulat estilo at 
karaniwang bokabularyo ng mga may-akda tumutulong gumawa ng pagsasalin desisyon mas 
madali. 

s "kapayapaan" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa ibaba 

ESPESYAL PAKSA: KAPAYAPAAN 

Ang salitang Griyego orihinal meant "umiiral na magkasama na kung saan ay nasira" (cf. Juan 
14:27; 16:33; Phil. 4:7). May tatlong paraan ng NT ang nagsasalita ng kapayapaan: 1. tulad ng 
layunin aspeto ng aming kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Cristo (cf. Col. 1:20) 2. bilang 
subjective aspeto ng aming pagiging karapatan sa Diyos (cf. Juan 14:27; 16:33; Phil. 4:7) 3. na 
ang Diyos ay pinagsama sa isang bagong katawan, sa pamamagitan ni Cristo, parehong 
believing Hudyo at mga hentil (cf. Eph. 2:14-17; Col. 3:15). Kapag kami ay may kapayapaan sa 
Diyos, ito ay dapat na isyu sa kapayapaan sa iba! Ang vertical dapat maging ang horizontal. 
Newman at Nida, A Translator's Handbook sa Paul's Letter sa Roma, p. 92, ay isang mahusay na 
puna tungkol sa "kapayapaan." 

"Parehong sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ang mga kataga ng kapayapaan ay may 
malawak na hanay ng mga kahulugan. Karaniwang ito ay naglalarawan ng kabuuang kagalingan 
ng buhay ng isang tao, kahit na ito ay pinagtibay sa pagitan ng mga Hudyo bilang isang formula 
ng pagbati. Ang katagang ito ay nagkaroon ng malalim na ibig sabihin din ang mga ito ay 
ginagamit ng mga Judio bilang isang paglalarawan ng mesyanik kaligtasan. Dahil sa ang 
katotohanang ito, may mga oras na kapag ito ay ginamit na halos synonymously gamit ang nai- 
render na kataga 'na isang karapatan na may kinalaman sa Diyos.' Narito ang kataga ay lilitaw 
upang maging ginamit bilang isang paglalarawan ng maayos na itinatag ugnayan sa pagitan ng 
tao at ang Diyos sa mga batayan ng Diyos sa pagkakaroon ng maglagay ng karapatan ng tao sa 
kanyang sarili "(p. 92). a" sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo "ni Hesus ay ang ahensiya na 
nagdadala kapayapaan sa Diyos. Si Jesus ay ang tanging paraan upang ang kapayapaan sa Diyos 
(cf. Juan 10:7-8; 14:6; Gawa 4:12; ko Tim. 2:5). Para sa mga tuntunin sa pamagat Hesukristo 
tingnan ang mga tala sa 1:4. 

5:2 "na namin makuha ang aming pagpapakilala" Ito ay Perfect Aktibong pinagkakilanlan; ito 
nagsasalita ng isang nakalipas na kumilos na kung saan ay na-consummated at ngayon ang mga 
resulta sa isang estado ng pagiging. Ang terminong "pagpapakilala" literal meant "access" o 
"pagpasok" (prosagoge, Cf. Eph. 2:18; 3:12). Ito ay nagmula sa gagamitin metaphorically para sa 
(1) ay nagpasimula ng personal sa pagkahari o (2) na nagdala sa isang ligtas na mag-adya. Ang 
parirala ay naglalaman ng isang Griyego manuskrito iba. Ang ilang mga sinaunang manuscripts 
idinagdag "sa pamamagitan ng pananampalataya" (cf. K *, 2, C, pati na rin ang ilang mga 
lumang Latin, Vulgate, Syriac, at Koptiko bersyon). Iba pang mga manuscripts magdagdag ng 
isang ukol sa "sa pamamagitan ng pananampalataya" (cf. K 1, A, at ang ilan Vulgate bersyon). 
Gayunman, ang ansialo manuscripts B, D, F, at G ligtaan ito lahatan. Mukhang na scribes lang 
napuno ang paralelismo ng 5:1 at 4:16 (dalawang beses), 19, at 20. "Sa pamamagitan ng 
pananampalataya" ay Paul's paulit-ulit na tema! 

a "na ito sa grasya" Ang katagang ito (charis) sinadya ng Diyos hindi tampat, walang-string- 
kalakip, hindi tampat ng pag-ibig (cf. Eph. 2:4-9). Ito ay malinaw na makikita sa Kristo ang 
kamatayan sa ngalan ng makasalanan sangkatauhan (cf. v. 8). 

a "sa kung saan namin tumayo" Ito ay isa pang Perfect Aktibong pinagkakilanlan; literal "namin 
tumayo at magpatuloy upang tumayo." Ito ay sumasalamin believers' teolohiko posisyon sa 
Kristo at ang kanilang mga pangako sa manatili sa pananampalataya na pinagsasama ang 
teolohiko kabalintunaan ng kataas-taasang Diyos (Cf . I cor. 15:1) at ang tao ay libre ay (cf. Eph. 
6:11, 13,14). 

ESPESYAL PAKSA: STAND (HISTEMI) 

Ito ay karaniwang salita na ginagamit sa ilang mga teolohiko pandama sa Bagong Tipan 

1. upang magtatag ng a. ang OT Law, ROM. 3:31 

b. isang sariling katuwiran, ROM. 10:3 

c. ang bagong tipan, Heb. 10:9 

d. ang isang bayad, II cor. 13:1 

e. Diyos ng katotohanan, II Tim. 2:19 

2. sa paglaban spiritually 

a. ang satanas, Eph. 6:11 

b. ang araw ng paghuhusga, Rev. 6:17 

3. sa paglaban sa pamamagitan ng pagtayo ng lupa a. militar metapora, Eph. 6:14 b. sibil 
metapora, ROM. 14:4 

4. ng isang posisyon sa katotohanan, Juan 8:44 

5. ng isang posisyon sa grasya a. ROM. 5:2 


b. 1 cor. 15:1 


c. Ako Alagang Hayop. 5:12 


6. ng isang posisyon sa pananampalataya 


a. ROM. 11:20 


b. 1 cor. 7:37 


c. 1 cor. 15:1 


d. II cor. 1:24 


7. ng isang posisyon ng pagmamataas, ako cor. 10:12 Ang katagang ito ay expresses pareho ang 


covenantal grasya at pagpapala ng isang may kapangyarihan ng Diyos at ang katunayan na ang 


believers kailangan mong tumugon sa ito at kumapit sa mga ito sa pamamagitan ng 


pananampalataya! Pareho ay Bibliya truths. Sila ay dapat na hawak ng magkasama! a "namin magpakasaya" Ito pambalarila form ay maaaring maunawaan bilang (1) isang Present 
Gitnang (deponent) pinagkakilanlan, "namin magpakasaya" o (2) ng isang Present Gitnang 
(deponent) pasakali, "ipaalam sa amin magpakasaya. "iskolar ay nahati sa mga opsyon na ito. 
Kung isa tumatagal "na namin" sa v. 1 bilang isang tanda at pagkatapos ay ang pagsasalin ay 
dapat na kasang-ayon sa pamamagitan ng v. 3. Ang mga ugat ng mga salitang "magpakasaya" ay 
"bansag" (NRSV, JB). Tingnan ang mga espesyal na paksa at 2:17. Believers hindi magpakasaya 
sa kanilang sarili (cf. 3:27), ngunit sa kung ano ang Panginoon ay ginawa para sa kanila (cf. Jer. 
9:23-24). Ang parehong Greek root ay paulit-ulit sa vv. 3 at 11. 

a "sa pag-asa ng" Paul madalas na ginagamit na ito ng ilang mga kataga sa iba't-ibang mga 
kaugnay na ngunit pandama. Tingnan ang mga tanda at 4:18. Kadalasan ito ay iniuugnay sa 
katuparan ng mga naniniwala sa pananampalataya. Ito ay maaaring ipinahayag bilang 
kaluwalhatian, buhay na walang hanggan, panghuli kaligtasan, Second Coming, atbp Ang mga 
kaganapan ay tiyak na, ngunit ang oras na sangkap ay hinaharap at hindi kilala. Ito ay madalas 
na iniuugnay sa "pananampalataya" at "love" (cf. ko cor. 13:13; Gal. 5:5-6; Eph. 4:2-5; ko Thess. 
1:3; 5:8). Ang mga bahagi ng listahan ng ilan sa Paul's ay gumagamit ng mga sumusunod. 

1. Ang Ikalawang Coming, Gal. 5:5; Eph. 1:18; Titus 2:13 

2. Si Hesus ay ang aming pag-asa, I Tim 1:1 

3. Ang naniniwala na iharap sa Diyos, Col. 1:22-23; ko Thess. 2:19 

4. Hope mahiga sa langit, Col. 1:5 

5. Ultimate kaligtasan, ako Thess. 4:13 

6. Ang kaluwalhatian ng Diyos, ROM. 5:2; II cor. 3:12; Col. 1:27 

7. Assurance ng kaligtasan, ako Thess. 5:8-9 

8. Buhay na walang hanggan, Titus 1:2; 3:7 

9. Mga resulta ng Kristiyano kapanahunan, ROM. 5:2-5 

10. Pagtubos sa kasalanan ng lahat ng paglikha, ROM. 8:20-22 

11. Ang isang pamagat para sa Diyos, ROM. 15:13 

12. Ampon ng katuparan, ROM. 8:23-25 

13. OT bilang gabay para sa NT believers, ROM. 15:4 s "kaluwalhatian ng Diyos" Ang parirala ay isang OT idyoma para sa personal na presensiya ng 
Diyos. Ang tinutukoy sa naniniwala ang nakatayo sa harap ng Diyos sa pananampalataya- 
katuwiran na ibinigay ng Hesus sa Muling Araw (cf. II cor. 5:21). Ito ay madalas na tinatawag ng 
teolohiko salitang "pagkaluwalhati" (cf. vv. 9-10; 8:30). Believers ay ibahagi ang katulad ni 
Hesus (cf. I Juan 3:2; II Alagang Hayop. 1:4). Tingnan ang mga espesyal na paksa: kaluwalhatian 
at 3:23. 

5:3 NASB "at hindi lamang ito, ngunit" 

NKJV "at hindi lamang na, ngunit ang" 

NRSV "at hindi lamang na, ngunit ang" 

TEV- ligtaan- 

NJB "hindi lamang na" 

Paul na ito ay gumagamit ng kumbinasyon ng mga salita ng ilang beses (cf. 5:3,11; 8:23; 9:10, at 

II cor. 8:19). 

a NASB "din namin magpakasaya sa aming tribulations" 

NKJV "din namin kaluwalhatian sa tribulations" 

NRSV "din namin magyabang sa aming paghihingalo" 

TEV "din namin magyabang sa aming troubles" 

NJB "ipaalam sa amin magpakasaya, masyadong, sa aming mga hardships" 

Kung ang mundo kinasusuklaman si Hesus, ito ay Kanyang mga hate (cf. Matt. 10:22; 24:9; Juan 

15:18-21). Si Jesus ay matured, makatao pagsasalita, sa pamamagitan ng mga bagay-bagay Siya 

suffered (cf. Heb. 5:8). Kahirapan gumagawa katuwiran, na kung saan ay ang piano ng Diyos 

para sa bawat naniniwala (cf. 8:17-19; Gawa 14:22; James 1:2-4; ko Alagang Hayop. 4:12-19). 

a "alam" Ito ay isang perpektong pandiwari, ng "oida." Ito ay Perfect sa form, ngunit ito 
function bilang isang pangkasalukuyan. Believers'-unawa sa mga truths ng Ebanghelyo na may 
kaugnayan sa kahirapan ay nagbibigay-daan sa kanila na mukha ng buhay na may isang 
kaligayahan at confidence na kung saan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari, kahit na sa 
panahon ng uusig (cf. Phil. 4:4; ko Thess. 5:16, 18). 

5:3 "pagtitiis" Tingnan ang mga sumusunod na mga espesyal na paksa. ESPESYAL PAKSA: PAGTITIIS 

May mga pangangailangan upang maging isang teolohiko pagkakaiba sa pagitan ng Paul's 

paggamit ng mga kataga na ito (thlipsis) at ni John: 

I. Paul's paggamit (na sumasalamin Hesus' paggamit) 

A. mga problema, paghihingalo, masama na kasangkot sa isang bumagsak mundo 

1. Matt. 13:21 

2. ROM. 5:3 3. 1 cor. 7:28 

4. II cor. 7:4 

5. Eph. 3:13 

B. mga problema, paghihingalo, masamang dulot ng unbelievers 

1. ROM. 5:3; 8:35; 12:12 

2. II cor. 1:4,8; 6:4; 7:4; 8:2,13 

3. Eph. 3:13 

4. Phil. 4:14 

5. AkoThess. 1:6 

6. IIThess. 1:4 

C. mga problema, paghihingalo, ng sama ng end-oras 

1. Matt. 24:21,29 

2. Markahan 13:19,24 

3. IIThess. 1:6-9 

II. John's paggamit 

A. John ay gumagawa ng isang partikular na pagkakaiba sa pagitan ng thlipsis at Orge o thumos 
(galit) sa paghahayag. Thlipsis ay kung ano ang unbelievers gawin upang believers at Orge ay 
kung ano ang ginagawa ng Diyos sa unbelievers 

1. thlipsis - Rev. 1:9; 2:9-10,22; 7:14 

2. Orge - Rev. 6:16-17; 11:18; 16:19; 19:15 

3. thumos - Rev. 12:12; 14:8,10,19; 15:2,7; 16:1; 18:3 

B. Juan din ay gumagamit ng mga salita sa kanyang Ebanghelyo na sumasalamin sa mga 
problema believers mukha sa bawat edad -Juan 16:33. 

5:3,4 "tiyaga" Ang katagang ito ay sinadya "kusang-loob," "aktibo," "matibay," "pagbabata." Ito 
ay isang salita na may kaugnayan sa parehong pasensya sa mga tao, pati na rin sa mga 
pangyayari. Tingnan ang mga espesyal na paksa at 8:25. 

5:4 NASB "napatunayan character" NKJV, NRSV "character" TEV "Diyos approval" NJB 
"nasubukan na karakter" 

Sa LXX ng Gen. 23:16; ko Kgs. 10:18; ko Chr. 28:18 term na ito ay ginamit ng mga pagsubok ng 
mga metal para sa kalinisan at katapatan (cf. II cor. 2:9; 8:2; 9:13; 13:3; Phil. 2:22; II Tim. 2:15; 
James 1:12). Ng Diyos para sa mga pagsusulit ay palaging pagpapalakas (cf. Heb. 12:10-11)! 
Tingnan ang mga espesyal na paksa: Pagsubok at 2:18. 

5:5 "sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay poured out sa loob ng aming mga puso" Ito ay isang 
perpektong Passive pinagkakilanlan; literal, "pag-ibig ng Diyos ay naging at patuloy na poured 
out." Na ito verb ay kadalasang ginagamit ng Banal na Espiritu (cf. Gawa 2:17,18,33; 10:45 at 
Titus 3:6), na maaaring magpakita ng Joel 2:28-29. Ang dyenitibo parirala, "ang pag-ibig ng 
Diyos" sa pamamagitan ng Balarila ay maaaring sumangguni sa (1) pag-ibig para sa aming Diyos; 
o (2) pag-ibig ng Diyos para sa atin (cf. II cor. 5:14). Dalawang numero ay ang tanging contextual 
opsyon. a "ang Banal na Espiritu ay ibinigay sa atin" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari. Ang tinig 
pakuwento ay kadalasang ginagamit upang ipahayag ang Diyos ahensiya. Ito ay nagpapahiwatig 
na ang believers ay hindi kailangan higit pa ng mga Espiritu. Ang alinman sa mga ito ay may 
Espiritu o sila ay hindi mga Kristiyano (cf. 8:9). Ang pagbibigay ng Espiritu ay ang tanda ng 
Bagong Edad (cf. Joel 2:28-29), ang Bagong Tipan (cf. Jer. 31:31-34; Ezek. 36:22-32). 

a Notice ng pagkakaroon ng tatlong tao na ang Trinity sa talata na ito. 1. Diyos, vv. 1,2,5,8,10 2. 
Jesus, vv. 1,6,8,9,10 3. ng Espiritu, v, 5 Tingnan Espesyal Topic: Ang Trinity at 8:11. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:6-11 

6 lto ay sapagkat nang tayo ay mahina pa si Jesus ay namatay sa takdang panahon para sa mga hindi 
kumikilala sa Diyos. 7 Hindi pangkaraniwan na ang isang tao ay mamatay para sa isang matuwid na tao. 
Maaaring alang-alang sa isang mabuting tao, ang isang tao ang maglakas-loob na mamatay. 8 Ngunit 
ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay 
para sa atin. 9 Higit pa riyan, tayo ngayon ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng kaniyang dugo. Kaya nga, tayo ay 
maliligtas sa poot sa pamamagitan niya. 10 lto ay sapagkat nang tayo ay kaaway ng Diyos, ipinagkasundo 
tayo sa kaniya sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang anak. Higit pa riyan, ngayong tayo ay 
ipinagkasundo, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng buhay ng kaniyang anak. "Hindi lang gayon, kundi 
tayo ay nagagalak sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamamagitan niya, 
tayo ay nagtamo ng pakikipagkasundo. 

5:6 NASB "para sa habang kami ay pa rin magawa" 

NKJV "para sa kapag kami ay pa rin walang lakas" 

NRSV "para sa habang kami ay mahina pa rin" 

TEV "para sa kapag kami ay pa rin magawa" 

NJB "kapag tayo ay mahina pa rin" 

Ang pandiwa ay isang pandiwaring pangkasalukuyan. Ang tinutukoy sa sangkatauhan ang 

pagkalugmok Adamic kalikasan. Ang tao ay walang kapangyarihan laban sa kasalanan. Ang 

panghalip "namin" paliwanag at parallels ang naglalarawan sa pangngalan v. 6b "makasalanan," 

v. 8 "makasalanan," at v. 10 "enemies." Verses 6 at 8 ay theologically at structurally kahilera. 

a NASB, NRSV "sa ang tamang oras" 

NKJV "sa angkop na panahon" 

TEV "sa oras na pinili ng Diyos" 

JB "sa kanyang mga hinirang sandali" 

Ito ay maaaring sumangguni sa kasaysayan (1) ang mga Romano ang kapayapaan na nagbibigay- 

daan sa mga libreng travel; (2) ang mga Griyego na wika na nagpapahintulot sa cross cultural 

komunikasyon; at (3) ang mga ari-arian ng mga Griyego at Roman gods paggawa ng isang 

naghinhintay, spiritually magutom mundo (cf. Markahan 1 : 15; Gal. 4:4; Eph. 1:10; Titus 1:3). 

Theologically ang pagkakatawang-tao ay isang binalak, banal na kaganapan (cf. Lucas 22:22; 

Gawa 2:23; 3:18; 4:28; Eph. 1:11). 5:6,8,10 "namatay para sa mga makasalanan" Ito ay isang AORIST Aktibong nagpapakilala. Ito 
ay tiningnan ni Hesus' ng buhay at kamatayan bilang isang pinag-isa kaganapan. "Hesus 
binabayaran ng utang Siya ay hindi may utang na loob at kami utang ng utang namin na hindi 
namin ma magbayad" (cf. Gal. 3:13; I Juan 4:10). Ang kamatayan ni Kristo ay isang paulit-ulit na 
tema sa Paul's sulatin. Siya na ginamit ng ilang iba't-ibang mga kataga at mga parirala na mag- 
refer sa Jesus' substitutionary kamatayan: 

1. "Dugo" (cf. 3:25; 5:9; ko cor. 11:25,27; Eph. 1:7; 2:13; Col. 1:20) 

2. "Gave up ng kanyang sarili" (cf. Eph. 5:2,25) 

3. "Inihatid up" (cf. ROM. 4:25; 8:32) 

4. "Hayin"(cf. kocor. 5:7) 

5. "Namatay" (cf. ROM. 5:6; 8:34; 14:9,15; ko cor. 8:11; 15:3; II cor. 5:15; Gal. 5:21; ko Thess. 4 : 
14; 5:10) 

6. "Cross" (cf. ko cor. 1:17-18; Gal. 5:11; 6:12-14; Eph. 2:16; Phil. 2:8; Col. 1:20; 2:14) 

7 . "Sa krus" (cf. ko cor. 1:23; 2:2; II cor. 13:4; Gal. 3:1) ba sa huper ukol sa ganitong konteksto 
ibig sabihin ng 

1. representasyon, "sa ngalan ng aiming" 

2. paghalili, "sa aming lugar" 

Karaniwan ang pangunahing kahulugan ng huper sa dyenitibo ay "sa ngalan ng" (Louw at Nida). 
Ito ang ilang mga expresses bentahe na natatanggap sa tao (Ang Bagong International 
diksiyunaryo ng Bagong Tipan Theology, Vol. 3, p. 1196). Gayunman, huper ay may-unawa ng 
mga anti, na nagsasaad "sa lugar ng" ganyang theologically anak-alang-alang sa iba 
substitutionary atonement (cf. Mark 10:45; Juan 11:50; 18:14; II cor. 5:14; I Tim. 2:6). MJ Harris 
(NIDOTTE, Vol. 3, p. 1197) nagsasabing, "ngunit kung bakit ang Paul hindi sinasabi na si Cristo ay 
namatay anti hemon (I Tim. 2:6 ay ang pinakamalapit na siya lumapit-antilutron huper panton)? 
Marahil dahil sa prep, huper, iba anti, maaaring sabay-sabay na ipahayag ang representasyon at 
paghalili. "MR Vincent, Word Studies, Vol. 2, nagsasabing "Ito ay marami disputed kung huper, 
sa ngalan ng, na katumbas ng laban, sa halip ng. Ang klasiko writers pagkalooban mga 
pagkakataon na kung saan ang kahulugan tila sa maaari interchanged. . . Ang ibig sabihin ng 
daan na ito, gayunpaman, ay hindi tiyak na ito ay hindi maaaring maging pantay sa cited 
ebidensiya. Ang ukol ay maaaring magkaroon ng isang lokal na ibig sabihin, sa loob ng mga 
patay. Wala sa mga ito passages ay maaaring regarded bilang pangwakas. Ang pinaka-na 
maaaring ay sinabi na huper hanggahan sa kahulugan ng mga anti. Sa halip ng urged ay higit sa 
lahat sa pandoktrina paligid. Sa karamihan ng mga passages malaki ang kahulugan ay malinaw 
na para sa kapakanan ng, sa ngalan ng. Ang tunay na paliwanag parang na, sa passages lalung- 
lalo na sa mga tanong, ang mga, namely, na may kaugnayan sa Kristo ang kamatayan, bilang 
dito, Gal. 3:13; ROM. 14:15; ko Alagang Hayop. 3:18, huper characterizes mas marami ang 
walang taning at pangkalahatang panukala-Kristo ay namatay sa ngalan ng-iiwan ng katangi- 
tangi ang kahulugan ng sa ngalan ng hindi tiyak, at upang ma-ayos sa pamamagitan ng iba pang 
mga passages. Ang ibig sabihin ay sa halip na maaaring kasama sa mga ito, ngunit lamang 
inferentially "(p. 692). 5:7 Ang tula ay nagpapakita ng tao pag-ibig habang 8 ng tula ay 
nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos! 

a NASB, NKJV, TEV "para sa isang banal na tao "NRSV" para sa isang banal na tao" JB "para sa isang mabuting tao" 

Ang katagang ito ay ginagamit sa parehong kahulugan bilang Noe at Job ay tapat o dapat 

managot sa tao. Sila ay sinundan ng relihiyon na kinakailangan ng kanilang mga araw. Ito ay 

hindi na mangailangan sinlessness. Tingnan ang mga espesyal na paksa at 1:17. 

5:8 "Ang Diyos ay nagpakita ng kanyang sariling love" Ito ay isang Present Aktibong 

pinagkakilanlan (cf. 3:5). Ang Ama na ipinadala sa Anak (cf. 8:3,32; II cor. 5:19). Pag-ibig ng 

Diyos ay hindi sa damdamin, ngunit action-oriented (cf. Juan 3:16; I Juan 4:10) at palagian. 

5:9 "marami pa" Ito ay isa sa Paul's paboritong expression (cf. vv. 10,15,17). Kung ang Diyos 
minamahal believers gayon habang sila ay makasalanan pa, paano marami pa ang pag-ibig niya 
sa kanila ngayon na sila ay Kanyang mga anak (cf. 5:10; 8:22). 

® "pagkakaroon ng ngayon ay katwiran" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari , na kung saan 
emphasized katarungan bilang isang nakumpletong pagkilos sa pamamagitan ng Diyos. Paul ay 
paulit-ulit ang katotohanan ng v. 1. Din tandaan ang mga paralelismo sa pagitan ng mga kataga 
"katwiran" (v. 9) at "magkasundo" (vv. 10-11). 

a "sa pamamagitan ng Kanyang dugo" Ito ay isang reference sa Kristo ng sakripisiyo kamatayan 
"(cf. 3:5; Markahan 10:45; II cor. 5:21). Ang konsepto ng pagpapakasakit, ang isang taong 
walang malay sa buhay na ibinigay sa lugar ng isang may sala buhay, napupunta sa Lev. 1-7 at 
marahil Exod. 12 (ang Paskuwa tupa), at noon ay theologically inilalapat sa Hesus sa Isa. 53:4-6. 
Ito ay binuo sa isang Christological-unawa sa mga libro ng mga Hebreo. Hebreo sa epekto ang 
Lumang at Bagong Tipan sa isang bilang ng mga puntos. 

a "namin ay dapat na na-save na" Ito ay Future Passive pinagkakilanlan (cf. v. 10). Ito na 
isinangguni sa aming panghuli kaligtasan, na kung saan ay tinatawag na "pagkaluwalhati" (cf. v. 
2; 8:30, 1 Juan 3:2). Ang NT naglalarawan ng kaligtasan sa lahat ng verb tenses: 

1. isang nakumpletong pagkilos (AORIST), Gawa 15:11; ROM. 8:24; II Tim. 1:9; Titus 3:5 

2. nakalipas na kumilos na nagreresulta sa isang kasalukuyang estado (Perfect), Eph. 2:5,8 

3. progresibong proseso (Present), I cor. 1:18; 15:2; II cor. 2:15; ko Thess. 4:14; ko Alagang 
Hayop. 3:21 

4. hinaharap katuparan (Kinabukasan), ROM. 5:9,10; 10:9. Tingnan ang mga espesyal na paksa 
sa 10:13. Kaligtasan ay nagsisimula sa unang desisyon ngunit ay sa isang relasyon na isang araw 
ay consummated. Ang konsepto ay madalas na inilalarawan sa pamamagitan ng tatlong 
teolohiko terms: katarungan, na nangangahulugan "ay hango mula sa parusa ng kasalanan"; 
pagpapakabanal, na nangangahulugan "ay hango mula sa kapangyarihan ng kasalanan"; at 
pagkaluwalhati, na nangangahulugan "ay hango mula sa presensya ng kasalanan. "Ito ay 
nagkakahalaga ng pagpuna na katarungan at pagpapakabanal ay parehong mabait kilos ng 
Diyos, na ibinigay sa naniniwala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo. Subalit ang NT 
din nagsasalita ng pagpapakabanal bilang isang patuloy na proseso ng Christlikeness. Para sa 
mga kadahilanang ito theologians nagsasalita ng "posisyonal pagpapakabanal" at "progresibo 
pagpapakabanal." Ito ay ang misteryo ng isang libreng kaligtasan linked sa isang banal na 
buhay! a "mula sa galit ng Diyos" Ito ay isang eschatological konteksto. Ang Biblia ay nagsasabi ng Diyos 
malaki, hindi tampat, hindi tampat pag-ibig, ngunit malinaw na nagsasabi rin ng Diyos ang 
husay pagsalungat sa kasalanan at paghihimagsik. Ang Diyos ay nagbigay ng isang paraan ng 
kaligtasan at kapatawaran sa pamamagitan ni Cristo ngunit ang mga taong tanggihan Kanya ay 
sa ilalim ng init (cf. 1:18-3:20). Ito ay isang anthropomorphic parirala, ngunit ito expresses isang 
katotohanan. Ito ay isang kahila-hilakbot na bagay na bumabagsak sa mga kamay ng isang galit 
ng Diyos (Heb. 10:31). 

5:10 "kung" Ito ay isang first class kondisyon na pangungusap na kung saan ay assumed totoo 
mula sa mga manunulat ng perspektibo o para sa kanyang sanaysay na layunin. Sangkatauhan, 
panghuli ng paglikha ng Diyos, naging enemies! Man (cf. Gen. 3:5) at Satanas (cf. Isa. 14:14; 
Ezek. 28:2,12-17) nagkaroon ng parehong problema, isang pagnanais para sa pagsasarili, isang 
pagnanais para sa control, ang isang pagnanais na maging gods. 

a "kami ay magkasundo sa Diyos. . . pagiging magkasundo "Ito ay pareho sa isang AORIST 
Passive pinagkakilanlan at isang AORIST Passive pandiwari. Ang verb "magkasundo" orihinal 
meant "sa exchange." Diyos ay palitan ang aming mga kasalanan para sa Jesus' katuwiran (cf. 
Isa. 53:4-6). Kapayapaan ay ibalik (cf. v. 1)! 

a "sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak na lalaki" Ang Ebanghelyo ng kapatawaran 
ay pinagbabatayan sa (1) ang pag-ibig ng Diyos; (2) ang gawain ni Kristo; (3) ang ligaw ng 
Espiritu, at (4) ang pananampalataya / nagsisisi tugon ng isang indibidwal. Walang ibang paraan 
upang maging may karapatan sa Diyos (cf. Juan 14:6). Assurance ng kaligtasan ay nakabatay sa 
karakter ng may tatlong Diyos, hindi tao ang pagganap! Ang kabalintunaan ay ang mga tao 
matapos na pagganap ng kaligtasan ay isang ebidensiya ng isang libreng kaligtasan (cf. James at 
akoJohn). 

a "namin ay dapat na na-save na" Ang NT ang nagsasalita ng kaligtasan tulad ng nakaraan, 
kasalukuyan, at hinaharap. Narito ang mga hinaharap na isinangguni sa aming panghuli, 
kumpletong kaligtasan sa Second Coming. Tingnan ang tanda sa v. 9 at mga espesyal na paksa 
sa 10:13. 

a "sa pamamagitan ng Kanyang buhay" Ang salitang Griyego para sa buhay ay zoa. Ang 
katagang ito sa John's sulatin palaging refer sa muling buhay, buhay na walang hanggan, o 
kaharian buhay. Paul ginagamit din ito sa teolohiko kahulugan. Ang malakas na tulak ng 
ganitong konteksto ay binayaran na mula sa Diyos tulad ng isang mataas na presyo para sa mga 
believers' kapatawaran Siya ay tiyak na magpapatuloy ang kanyang pagiging epektibo. "Life" ay 
maaaring sumangguni sa alinman sa (1) Hesus' muling (cf. 8:34; ko cor. 15) ; (2) ni Hesus' 
kumakalinga trabaho (cf. 8:34; Heb. 7:25; I Juan 2:1), o (3) ng Espiritu pagbabalangkas Kristo sa 
atin (cf. ROM. 8:29; Gal. 4 : 19). Paul asserted na si Hesus' makamundo buhay pati na rin ang 
kanyang marangal na buhay ay ang batayan ng aming pagkakasundo. 

5:11 "At hindi lamang ito, ngunit ang" Tingnan ang mga nota sa tula 3. ® "din namin magpakasaya" Tingnan ang mga nota sa 5:2. Ito ay ang ikatlong paggamit ng 
"magpakasaya" (magyabang) sa ganitong konteksto. 1. magpakasaya sa pag-asa ng 
kaluwalhatian, v. 2 2. magalak sa pagtitiis, v. 3 3. magpakasaya sa pagkakasundo, v. 11 
Negatibong bansag ay makikita sa 2:17 at 23! 

a "na namin ngayon ang natanggap ng pagkakasundo" Ito ay isang AORIST Aktibong 
pinagkakilanlan, isang nakumpletong pagkilos. Believers' pagkakasundo ay tinalakay sa v. 10 at 
II cor. 5:18-21; Eph. 2:16-22; Col. 1:19-23. Sa ganitong konteksto "pagkakasundo" ay ang 
teolohiko synonym ng "katwiran." 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:12-14 

12 Sa kadahilanang ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. 
Dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao 
sapagkat nagkasala ang lahat. 13 lto ay sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan na bago pa 
ibinigay ang kautusan. Ngunit nang wala pa ang kautusan ang kasalanan ay hindi ibinibilang. 
14 Subalit ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Ito ay naghari maging 
sa kanila na ang kasalanan ay hindi tulad ng pagsalangsang ni Adan na siyang larawan ng 
paparating na. 

5:12 "Kaya" Roma ay may ilang mga strategically nakalagay "therefores" (cf. 5:1; 8:1; 12:1). Ang 
interpretive tanong ay magkaugnay sa kung ano sila. Sila ay maaaring isang paraan ng mga 
sumasangguning sa Paul's buong argument. Para sa isa na ito ay may kinalaman sa Simula at, 
kunggayon, maaaring bumaliksa ROM. 1:18-32. 

a "bilang isang tao sa pamamagitan ng kasalanan ipinasok sa mundo" Lahat ng tatlong verbs sa 
v. 12 ay AORIST Tense. Adam's fall nagdala ng kamatayan (cf. ko cor. 15:22). Ang Bibliya ay hindi 
mangatwiran sa pinagmulan ng kasalanan. Kasalanan din ang naganap sa angelic kaharian (cf. 
Gen. 3 at Rev. 12:7-9). Paano at kailan ay hindi maaasahan (cf. Isa. 14:12-27; Ezek. 28:12-19; Job 
4:18; Matt. 25:41; Lucas 10:18; Juan 12:31; Rev. 12:7 -9). Adam ang kasalanan kasangkot 
dalawang aspeto (1) hindi pagsunod sa isang tiyak na utos (cf. Gen. 2:16-17), at (2) self-oriented 
pagmamalaki (cf. Gen. 3:5-6). Ito ay patuloy ang parunggit sa Gen. 3 sinimulan sa ROM. 1:18-32. 
Ito ay ang teolohiya ng kasalanan na kaya malinaw separates Paul mula sa rabbinical isipan. Ang 
rabbis hindi focus sa Gen. 3; sila asserted sa halip, na may mga dalawang "intents" (yetzers) sa 
bawat tao. Ang kanilang mga sikat na rabbinical kasabihan "Sa bawat puso ng tao ay isang itim 
at isang puting aso. Ang isa sa inyo ang pinaka-feed ay nagiging pinakamalaking. " Paul nakakita 
kasalanan bilang isang malaking barrier sa pagitan ng banal na Diyos at ang Kanyang paglikha. 
Paul ay hindi isang sistematikong teologo (cf. James tagapamahala ng isang tao kay Cristo). Siya 
nagbigay ng ilang mga pinanggalingan ng kasalanan (1) Adam's mahulog, (2) demonyo tukso, at 
(3) patuloy na tao paghihimagsik. Sa teolohiko contrasts at parallels sa pagitan ng Adam at si 
Hesus dalawang posibleng epekto ay naroroon. 1. Adam ay isang tunay na kasaysayan ng tao. 2. 
Si Jesus ay isang tunay na tao. Pareho ng mga ito truths affirm ang Bibliya sa harap ng maling 
pagtuturo. Paunawa ang mga paulit-ulit na paggamit ng "isang tao" o "ang isa." Ang dalawang 
paraan ng tumutukoy sa Adam at si Hesus ay ginagamit labing beses sa konteksto. ® "kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan" Ang Bibliya ay nagpapakita ng tatlong yugto ng 
kamatayan (1) espirituwal na kamatayan (cf. Gen. 2:17; 3:1-7; Eph. 2:1); (2) pisikal na 
kamatayan (cf. Gen. 5); at (3) walang hanggan kamatayan (cf. Rev. 2:11; 20:6,14; 21:8). Ang isa 
sinasalita ng mga ito sa daan ay ang espirituwal na kamatayan ng Adam (cf. Gen. 3:14-19) na 
nagbunga sa pisikal na kamatayan ng sangkatauhan (cf. Simula 5). 

a "kamatayan kumalat sa lahat ng tao" Ang mga malalaking tulak ng mga talata na ito ay ang 
universality ng kasalanan (cf. vv. 16-19; ko cor. 15:22; Gal. 1:10) at kamatayan. 

a "dahil ang lahat sinned" Lahat ng tao kasalanan sa Adam corporately (ibig sabihin, minana ng 
isang makasalanan estado at ang isang makasalanan hilig.) Dahil ito ng bawat tao upang piliin 
ang personal na kasalanan at paulit-ulit. Ang Bibliya ay malinaw na ang lahat ng tao ay 
makasalanan parehong corporately at isa-isa (cf. I Kgs. 8:46; II Chr. 6:36; PS. 14:1-2; 130:3; 
143:2; Prov. 20: 9; Eccl. 7:20; Isa. 9:17; 53:6; ROM. 3:9-18,23; 5:18; 11:32; Gal. 3:22; ko John 
1:8-10) . Ngunit ito ay dapat na sinabi na ang contextual diin (cf. vv. 15-19) ay kumilos na ang isa 
na sanhi ng pagkamatay (Adam) at isang pagkilos na dulot ng buhay (Hesus). Subalit, ang Diyos 
ay may kaya ang balangkas ng Kanyang relasyon sa sangkatauhan na tao tugon ay isang 
makabuluhang bahagi ng "lostness" at ang "katwiran." Mga tao ay volitionally kasangkot sa 
kanilang hinaharap destinies! Sila ay patuloy na pumili ng kasalanan o sila pumili Kristo. Sila ay 
hindi makaka-apekto ang mga ito ng dalawang mga pagpipilian, ngunit ang kanilang gawin 
volitionally ipakita na kung saan sila-aari! 

Ang translation "sapagkat" ay karaniwan, ngunit ibig sabihin nito ay madalas disputed. Paul 
ginamit eph 'ho sa II cor. 5:4; Phil. 3:12; 4:10 at sa kahulugan ng "dahil." Kaya bawat isa at 
bawat tao piliin upang personal na lumahok sa mga kasalanan at paghihimagsik laban sa Diyos. 
Ang ilan sa pamamagitan ng mga espesyal na tanggihan ang paghahayag, ngunit ang lahat ng 
likas na tanggihan ang paghahayag (cf. 1:18-3:20). 

5:13-14 Ang parehong katotohanan ay tinuturuan sa ROM. 4:15 at Gawa 17:30. Ang Diyos ay 
makatarungan. Ang tao ay tanging responsable para sa kung ano ang makukuha sa kanila. Ang 
tula ay nagsasalita lamang ng mga espesyal na paghahayag (OT, Jesus, NT), hindi likas na 
paghahayag (Awit 19; ROM. 1:18-23; 2:11-16). Abiso na ang mga NKJV nakikita ang 
paghahambing ng v. 12 bilang pinaghihiwalay ng isang mahabang parenthesis (cf. vv. 13-17) 
mula sa kanyang pagtatapos sa vv. 18-21. 

5:14 NASB, NKJV, JB "kamatayan reigned" 

NRSV "kamatayan exercised dominyo" 

TEV "kamatayan pinasiyahan" 

Kamatayan reigned bilang Hari (cf. vv. 17 at 21). Ang pagsasatao ng kamatayan at kasalanan 

bilang tyrants ay matagal na ito sa buong kabanata at kabanata 6. Ang unibersal na karanasan 

ng kamatayan Kinukumpirma ang unibersal na kasalanan ng sangkatauhan. Sa verses 17 at 21, 

pagpapala ay personified. Grace reigns! Ang tao ay may isang pagpipilian (ang dalawang paraan 

OT): kamatayan o buhay. Sino reigns sa iyong buhay? a "kahit na sa mga taong hindi nagkaroon sinned sa anyo ng mga pagkakasala ng mga Adam" 
Adam lumabag sa utos ng isang sinabi ng Diyos, kahit na Eba ay hindi kasalanan sa parehong 
paraan. Siya narinig mula sa Adam tungkol sa mga puno, hindi mula sa Diyos ng direkta. Tao 
mula sa Adam hanggang-akda ng mga batas ay apektado ng Adam's paghihimagsik! Sila ay hindi 
lumalabag sa isang partikular na utos mula sa Diyos, ngunit 1:18-32, na kung saan ay tiyak na 
bahagi ng ito teolohiko konteksto, expresses ang katotohanan na sila ay lumabag sa mga ilaw 
na sila ay mula sa paglikha at sa gayon ay may pananagutan sa Diyos para sa paghihimagsik / 
kasalanan . Adam's makasalanan hilig kumalat sa lahat ng kanyang mga anak. 

a NASB, NKJV, NRSV "na isang uri ng Kanya na dumalo" 

TEV "Adam ay isang pigura ng isa na dumalo" 

JB "Adam prefigured ang isa sa mga darating" 

Ito expresses sa isang tiyak na paraan ng Adam -Kristo tipolohiya (cf. ko cor. 15:21-22,45-49; 

Phil. 2:6-8). Pareho ng mga ito ay makikita bilang ang unang sa isang serye, ang pinagmulan ng 

isang lahi (cf. ko cor. 15:45-49). Adam ay ang tanging tao na mula sa mga partikular na OT na 

tinatawag na isang "uri" ng NT. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Form (Tupos) sa 6:17. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:15-17 

15 Subalit ang kaloob ay hindi tulad ng pagsalangsang sapagkat kung sa pagsalangsang ng isa, 
marami ang namatay, lalong higit ang biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng isang tao, si 
Jesucristo, ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya ay sumagana sa marami. 16 Ang kaloob ay 
hindi tulad ng isang nagkasala sapagkat sa kasalanan ng isa, ang hatol ay nagdala ng 
kaparusahan. Ngunit sa kabila ng maraming pagsalangsang, ang walang bayad na kaloob ay 
nagbunga ng pagpapaging-matuwid. 17 lto ay sapagkat sa pagsalangsang ng isang tao, naghari 
ang kamatayan sa pamamagitan ng taong iyon. At lalong higit sa kanila na tumanggap ng 
kasaganaan ng biyaya at ng kaloob ng katuwiran. Maghahari sila sa buhay sa pamamagitan ng 
isang iyon, si Jesucristo. 

5:15-19 Ito ay isang matagal argument gamit kahilera parirala. Ang NASB, NRSV, at TEV hatiin 
ang mga talata sa taludtod 18. Subalit UBS4, NKJV, at JB translate ito bilang isang unit. Tandaan 
ang mga susi sa interpretasyon ng mga orihinal na layunin ng may-akda ay isa sa mga 
pangunahing katotohanan sa bawat talata. Abiso na ang mga salitang "mga," vv. 15 & 19, ay 
magkasingkahulugan sa "lahat" sa vv. 12 at 18. Ito ay totoo rin sa Isa. 53:11-12 at v. 6. Walang 
teolohiko distinctions (Calvin's hinirang laban sa di-hinirang) ay dapat gawin batay sa mga 
salitang ito! 

5:15 "ang libreng regalo" May dalawang magkaibang Greek na salita para sa "gift" na ginagamit 
sa ganitong konteksto-charisma, vv. 15,16 (6:23) at dorea / dorama, vv. 15, 16, 17 (tingnan ang 
mga tanda at 3:24)-pero ang mga ito ay magkasingkahulugan. Ito ay talagang ang Mabuting 
Balita tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang libreng regalo mula sa Diyos sa pamamagitan ni Hesus 
Kristo (cf. 3:24; 6:23; Eph. 2:8,9) sa lahat na naniniwala sa Kristo. a "kung" Ito ay isang first class kondisyon na pangungusap na kung saan ay assumed ay tunay 
na mula sa may-akda ng perspektibo o para sa kanyang sanaysay na layunin. Adam's kasalanan 
nagdala ng kamatayan sa lahat ng mga tao. Ito ay paralleled sa v. 17. 

a "abound" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 15:13. 

5:16 "paghatol. . . katarungan "Pareho ng mga ito ay forensic, legal na termino. Kadalasan ang 
OT iniharap ang propeta ng mensahe bilang isang hukuman pinangyarihan. Paul ay gumagamit 
ng form na ito (cf. ROM. 8:1, 31-34). 5:17 "kung" Ito ay isa pang first class kondisyonal 
pangungusap na kung saan ay assumed na totoo mula sa may-akda ng perspektibo o para sa 
kanyang sanaysay na layunin. Ang paglabag sa batas ng Adam ay magreresulta sa kamatayan ng 
lahat ng mga tao. 

a "marami pa ang mga tumanggap ng" Verses 18-19 ay hindi eksakto theologically balanse. Ang 
parirala ay hindi maaaring tanggalin mula sa konteksto ng Roma 1-8 at ginamit bilang patunay- 
text para sa universalism (na ang lahat ay isi-save sa huli). Mga tao ay dapat tumanggap ng (v. 
17b) ng Diyos ay nag-aalok sa Kristo. Kaligtasan ay magagamit sa lahat, ngunit dapat na 
tinanggap ang isa-isa (cf. Juan 1:12; 3:16; ROM. 10:9-13). Adam ng isang pagkilos ng 
paghihimagsik na inisyu sa kabuuang paghihimagsik ng lahat ng mga tao. Ang isang 
makasalanan ay kumilos magnified! Ngunit sa Kristo ng isa makatarungan pagpapakasakit ay 
magnified upang masakop ang mga indibidwal na kasalanan pati na rin ang corporate 
makakaapekto ng kasalanan. Ang "marami pa" ni Kristo ang kumilos ay emphasized (cf. vv. 
9,10,15,17). Grace abounds! 

5:17,18 "ang kaloob ng katuwiran ay maghari sa buhay. . . katarungan ng buhay "ni Hesus ay 
Diyos na regalo at mga probisyon para sa lahat ng sangkatauhan pagkalugmok ng espirituwal na 
mga pangangailangan (cf. ko cor. 1:30). Ang mga ito ay maaaring nangangahulugan na kahilera 
parirala (1) makasalanan sangkatauhan ay nakatayo sa kanan ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo 
ay tapos na sa trabaho kung saan ang mga resulta sa isang "maka-diyos buhay" o (2) na ito 
parirala ay magkasingkahulugan sa "buhay na walang hanggan." Ang konteksto ay sumusuporta 
ang unang opsiyon. Para sa isang salita na pag-aaral sa katuwiran makita ang mga espesyal na 
paksa at 1:17. 

ESPESYAL PAKSA: REIGNING SA KAHARIAN NG DIYOS 

Ang konsepto ng reigning kay Kristo ay bahagi ng mas malaking teolohiko kategorya na 
tinatawag na "ang Kaharian ng Diyos." Ito ay isang carry-over mula sa OT konsepto ng Diyos 
bilang ang tunay na hari ng Israel (cf. ko Sam. 8:7). Siya symbolically reigned (ko Sam. 8:7; 
10:17-19) sa pamamagitan ng isang inanak mula sa angkan ng Dyuda (cf. Gen. 49:10) at sa mga 
pamilya ng mga Jesse (cf. II Sam. 7). 

Ipinangako ni Hesus ay ang katuparan ng OT hula tungkol sa Mesiyas. Siya inaugurated ang 
Kaharian ng Diyos sa Kanyang pagkakatawang-tao sa Bethlehem. Ang Kaharian ng Diyos ay naging central paste ni Hesus' pangangaral. Ang Kaharian ay may ganap na lumapit sa Kanya (cf. 
Matt: 10:7; 11:12; 12:28; Markahan 1:15; Lucas 10:9,11; 11:20; 16:16; 17:20-21) . Subalit, ang 
Kaharian ay din hinaharap (eschatological). Ito ay kasalukuyan ngunit hindi consummated (cf. 
Matt. 6:10; 8:11; 16:28; 22:1-14; 26:29; Lucas 9:27; 11:2; 13:29; 14:10 -- 24; 22:16,18). Si Jesus 
ay dumating sa unang pagkakataon bilang isang paghihirap katulong (cf. Isa. 52:13-53:12); 
bilang magpakumbaba (cf. Zech. 9:9) ngunit Siya ay babalik bilang Hari ng Kings (cf. Matt. 2:2 ; 
21:5; 27:11-14). Ang konsepto ng "reigning" ay tiyak na isang bahagi ng mga ito "kaharian" 
teolohiya. Ang Diyos ay nagbigay ng mga kaharian sa Jesus' mga (tingnan sa Lucas 12:32). Ang 
konsepto ng reigning kay Kristo ay may ilang mga aspeto at mga katanungan: 

1. Gawin ang mga passages na magpahayag na ang Diyos ay nagbigay sa believers "ang 
kaharian" sa pamamagitan ni Cristo sumangguni sa "reigning" (cf. Matt. 5:3,10; Lucas 12:32)? 

2. Mayroon ba si Jesus' na salita sa orihinal na mga alagad sa unang siglo Jewish context 
sumangguni sa lahat ng believers (cf. Matt. 19:28; Lucas 22:28-30)? 

3. Ba ang Paul's diin sa reigning sa buhay ngayon kaibahan o pamuno sa itaas teksto (cf. ROM. 
5:17; ko cor. 4:8)? 

4. Paano ang mga paghihirap at mga kaugnay na reigning (cf. ROM. 8:17; II Tim. 2:11-12; ko 
Alagang Hayop. 4:13; Rev. 1:9)? 

5. Ang paulit-ulit na tema ng paghahayag ay sharing ang glorified Kristo ang papaghariin a. 
makamundo, 5:10 b. ng sanlibong taon, 20:5,6 c. walang hanggan, 2:26; 3:21; 22:5 at Dan. 
7:14,18,27 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 5:18-21 

18 Kaya nga, sa pagsalangsang ng isang tao, napasalahat ng tao ang kaparusahan. Sa gayunding paraan, 
sa gawa ng katuwiran ng isang tao, napasalahat ng tao ang pagpapaging-matuwid ng buhay. 19 lto ay 
sapagkat sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging mga makasalanan. Sa gayunding paraan, sa 
pagsunod ng isang tao, marami ang magagawang matuwid. 20 Upang dumami ang pagsalangsang, nagkaroon ng kautusan, ngunit sa pagdami ng kasalanan lalong 
sumagana ang biyaya. 21 Kaya kung papaano ngang naghahari ang kasalanan patungo sa kamatayan, 
gayundin ang biyaya ay maghahari sa pamamagitan ng katuwiran patungo sa buhay na walang hanggan. 
Ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo, ang ating Panginoon. 

5:18 NASB "kahit na sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran may katwiran nagdulot ng 

buhay sa lahat ng mga lalaki" 

NKJV "kahit na sa pamamagitan ng isa Man's makatarungan kumilos ang libreng regalo ang 

dumating sa lahat ng tao" 

NRSV "kaya ang isang tao ay gawa ng katuwiran leads sa katarungan at buhay para sa lahat 

ng" 

TEV "sa parehong paraan na ang isang banal kumilos itakda lahat ng tao libre at nagbibigay 

sa kanila ng buhay" 

JB " kaya ang magandang pagkilos ng isang tao nagdadala everyone buhay at gumagawa ng 

mga ito makatarungan" Ito ay hindi sinasabi na ang lahat ay na-save na ( universalism). Mga taludtod na ito ay hindi 
maaaring tanggalin mula sa interpreted ang mensahe ng libro ng Roma at ang mga kagyat na 
konteksto. Ito ay tumutukoy sa mga potensyal na ang kaligtasan ng lahat ng tao sa 
pamamagitan ni Hesus' buhay / kamatayan / muling. Sangkatauhan ay dapat na tumugon sa 
mga nag-aalok ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya (cf. Mark 1:15; 
Gawa 3:16,19; 20:21). Ang Diyos ay laging tumatagal ang mga inisyatiba (cf. Juan 6:44,65), 
ngunit Siya ay napili na ang bawat indibidwal ay dapat na tumugon personal (cf. Mark 1:15; 
Juan 1:12; at ROM. 10:9-13). Kanyang alok ay unibersal (cf. I Tim. 2:4,6; II Alagang Hayop. 3:9; I 
Juan 2:2), ngunit ang misteryo ng katampalasanan ay ang maraming say "no." 
Ang "gawa ng katuwiran" ay alinman sa (1) Hesus' buong buhay ng pagkamasunurin at 
paghahayag ng Ama o (2) ang partikular Kanyang kamatayan sa makasalanan sangkatauhan sa 
ngalan. Bilang isang tao ang buhay apektado lahat (Jewish corporality, Cf. Magbiro. 7), kaya 
masyadong, isang taong walang malay sa buhay apektado ang lahat. Ang dalawang kilos ay 
magkahilera, ngunit hindi pantay-pantay. Lahat ay apektado ng Adam ng kasalanan, ngunit ang 
lahat ay tanging mga potensyal na apektado si Hesus sa pamamagitan ng 'buhay; lamang 
believers na matanggap ang mga regalo ng katarungan. Jesus' gawa rin nakakaapekto sa lahat 
ng tao kasalanan, para sa mga taong naniniwala at tumanggap, nakaraan, kasalukuyan, at 
hinaharap! 

5:18-19 "paghatol sa lahat ng mga lalaki. . . katarungan ng buhay sa lahat ng mga lalaki. . . ang 
maraming ginawa makasalanan. . . ang marami ay gagawin banal "Ang mga ito ay kahilera na 
parirala na nagpapakita na ang salitang" mga "ay hindi mahigpit ngunit kasama. Ang parehong 
paralelismo ay matatagpuan sa Isa. 53:6 "lahat" at 53:11,12 "marami." Ang katagang "marami" 
ay hindi maaaring gamitin sa isang mahigpit-unawa sa mga limitasyon ng Diyos ay nag-aalok ng 
kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan (Calvin's hinirang laban sa di-hinirang). Paunawa ang tinig 
pakuwento ng dalawang VERBS. Sila ay sumangguni sa aktibidad ng Diyos. Tao kasalanan sa 
relasyon sa Diyos na character at sila ay makatwiran sa kaugnay sa kanyang pagkatao. 

5:19 "isang tao sa hindi pagsunod. . . ang pagkamasunurin ng isang "Paul ay ang paggamit ng 
teolohiko konsepto ng Lumang Tipan corporality. Isang tao ang gawang apektado ang buong 
komunidad (cf. Achan sa magbiro. 7). Adam at Eba ng pagsuway nagdala tungkol sa paghuhusga 
ng Diyos sa lahat ng paglikha (cf. Gen. 3). Lahat ng paglikha ay apektado ng mga kahihinatnan 
ng Adam's paghihimagsik (cf. 8:18-25). Ang mundo ay hindi pareho. Mga tao ay hindi pareho. 
Kamatayan ang naging katapusan ng lahat ng mga kasaysayan ng buhay (cf. Gen. 5). Hindi ito 
ang mundo na inilaan ng Diyos na ito na! Sa parehong corporate-unawa ni Hesus' ng isang gawa 
ng pagsunod, Calvary, nagresulta sa (1) ng isang bagong edad, (2) ng isang bagong mga tao, at 
(3) ng isang bagong kasunduan. Kinatawan ng teolohiya na ito ay tinatawag na "ang Adam- 
Kristo tipolohiya" (cf. Phil. 2:6). Si Jesus ay ang ikalawang Adam. Siya ay ang bagong Simula para 
sa pagkalugmok sangkatauhan. 

a "ginawa banal" Tingnan ang mga espesyal na paksa at 1:17. 

5:20 NASB "At ang kautusan ay dumating na ang mga paglabag sa batas ay maaaring dagdagan 

ang" 

NKJV "Bukod sa batas ipinasok na ang kasalanan ay maaaring abound " 

NRSV " Ngunit dumating sa batas, na ang resulta at ang mga paglabag sa batas multiplied " 

TEV "Law ay nagpasimula upang madagdagan ang kasalanan" 

JB "Kapag dumating batas, ito ay sa multiply ang mga oportunidad ng mga bumabagsak na" 

Ang layunin ng Batas ay hindi upang i-save ang sangkatauhan ngunit upang ipakita ang 

pagkalugmok sangkatauhan's kailangan at helplessness (cf. Eph. 2 :l-3) at sa gayon dalhin ang 

mga ito sa Kristo (cf. 3:20; 4:15; 7:5; Gal. 3:19, 23-26). Ang Batas ay mabuti, ngunit ang 

sangkatauhan ay makasalanan! 

® "grasya abounded ang lahat ng mga karagdagang" Ito ay Paul's pangunahing tulak sa section 
na ito. Kasalanan ay kasuklam-suklam at malaganap, ngunit pagpapala abounds at lumampas sa 
kanyang mahigpit na impluwensya! Ito ay isang paraan upang himukin ang unang siglo inakay 
simbahan. Sila ay overcomers sa Kristo (cf. 5:9-11; 8:31-39; I Juan 5:4). Ito ay hindi isang 
lisensiya sa kasalanan pa! Tingnan ang mga espesyal na paksa: Paul's Gumamit ng Huper 
Compounds at 1:30. 

5:21 Parehong "kasalanan" at "grasya" ay personified bilang hari. Reigned kasalanan sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng unibersal na kamatayan (vv. 14, 17). Grace reigns sa 
pamamagitan ng kapangyarihan ng imputed katuwiran sa pamamagitan ng mga natapos na 
trabaho ni Hesus Kristo at believers' personal na pananampalataya at nagsisisi tugon sa 
Ebanghelyo. 

Tulad ng Diyos ang mga bagong tao, na si Cristo ang katawan, mga Kristiyano rin manaig kay 
Kristo (cf. 5:17; II Tim. 2:12; Rev. 22:5). Ito ay makikita bilang isang makamundo o maghan ng 
sanlibong taon (cf. Rev. 5:9-10, 20). Ang Bibliya din ang nagsasalita ng parehong katotohanan sa 
pamamagitan ng asserting na ang Kaharian ay binigay sa mga santo (cf. Matt. 5:3,10; Lucas 
12:32; Eph. 2:5-6). Tingnan ang mga espesyal na paksa: Reigning sa Kaharian ng Diyos at 5:17. MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may 
tungkulin para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa 
liwanag na mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. 
Hindi mo dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong 
makapag-isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging 
mapagpukaw ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Tukuyin ang Diyos "katuwiran." 2. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng teolohiko "posisyonal pagpapakabanal" at "progresibo 
aari"? 

3. Ay na-save na namin sa pamamagitan ng grasya o pananampalataya (cf. Eph. 2:8-9)? 

4. Bakit ang mga Kristiyano magtiis? 

5. Ay na-save na namin ini-o-save o ay isi-save? 

6. Ang kami ay makasalanan dahil aming kasalanan, o ang gagawin namin kasalanan dahil tayo 
ay makasalanan? 

7. Paano ang mga kayarian na "katwiran," "na-save na" at "magkasundo" na may kaugnayan sa 
kabanata na ito? 

8. Bakit ang Diyos hold ako na responsable para sa ibang tao ang kasalanan na buhay ng mga 
libo-libong taon na ang nakalilipas (vv. 12-21)? 

9. Bakit lahat mamatay sa pagitan Adam at mga akda ng mga batas kung ang kasalanan ay hindi 
nabibilang sa panahon na ito (vv. 13-14)? 

10. Ang mga kayarian na "lahat" at "maraming" magkasingkahulugan (vv. 18-19, ba. 53:6, 11- 
12)? ROMA 6 PAGKAKAHATI NG MGATALATA SA MAKABAGONG MGA PAGSASALIN* 


UBS 4 


NKJV 


NRSV 


TEV 


JB 


Patay sa 

kasalanan Ngunit 
buhay sa Kristo 


Patay sa 

kasalanan, buhay 
sa Diyos 


Nag-aagaw-buhay 
at Rising Sa Kristo 


Patay sa 

kasalanan Ngunit 
buhay sa Kristo 


Binyag 


6:1-11 


6:1-14 


6:1-4 


6:1-4 


6:1-7 


6:5-11 


6:5-11 

6:8-11 


Kabanalan, Hindi 
kasalanan na 
maging Master 


6:12-14 
6:12-14 


6:12-14 


6:12-14 


Alipin ng 
katuwiran 


Mula sa mga 
alipin ng 

kasalanan sa mga 
alipin ng Diyos 


Ang Dalawang 
Slaveries 


Alipin ng 
katuwiran 


Ang mga 
Kristiyano ay 
napalaya Mula sa 
Slavery ng 
kasalanan 


6:15-23 


6:15-23 


6:15-19 


6:15-19 


6:15-19 


Ang Gantimpala 
ng kasalanan at 
ang kabanalan ng 
Gantimpala 


6:20-23 


6:20-23 


6:20-23 PAGBASA SA SIKLO TATLO (pagbasa p. vi pagbasa sa Panimulang mga Tala) 
BILANG PAGSUNOD SA ORIHINAL NA HANGAD NG MAY-AKDA SA ANTAS NG TALATA 

Isa itong komentaryo sa gabay ng pag-aaral, na nagangahulugan na responsible ka sa sarili 
mong intepretasyon ng Bibliya. Bawat isa sa atin ay dapat na sundan ang ilaw natin. Ikaw, ang 
Bibliya, at ang Banal na Espiritu ang pinahahalagahan sa pagsasalin. Hindi mo dapat ito 
ipaubaya sa taga-komentaryo. 

Basahin ang kapitulo sa isang upuan. Tukuyin ang mga paksa. Paghambingin ang mga 
pagkakahati ng mga paksa na may limang pagsasalin sa iataas. Ang pagtatalata is walang 
inspirasyon, subalit ito ang susi upang masundan ang nais ng orihinal na may-akda, na isang 
interpretasyong mula sa puso. Bawat talata ay may isa at isa lamang na paksa. 

1. Unang talata 

2. Pangalawang talata 

3. Pangatlong talata 

4. Atbp. 

MGA KONTEKSTUWAL NA PAGPAPALAGAY A. Chapters 6:1-8:39 form ng isang yunit ng pag-iisip (pampanitikan yunit) na ang trato sa mga 
Kristiyano relasyon sa kasalanan. Ito ay isang napaka-importanteng isyu dahil sa Ebanghelyo ay nakabatay sa libreng hindi tampat grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo (3:21-5:21) upang 
sa gayon, ang kasalanan kung paano makakaapekto ang naniniwala? Kabanata 6 ay batay sa 
dalawang pakunwari katanungan, vv. 1 at 15. Verse 1 may kaugnayan sa 5:20, habang v. 15 may 
kaugnayan sa 6:14. Ang una ay may kinalaman sa kasalanan bilang isang pamumuhay 
(pangkasalukuyan), ang pangalawa sa mga indibidwal na kilos ng kasalanan (AORIST Tense). Ito 
ay malinaw na din na vv. 1-14 na pakikitungo sa mga believers' kalayaan mula sa kasalanan ng 
dominasyon, habang vv. 15-23 na pakikitungo sa mga believers kalayaan upang maglingkod sa 
Diyos habang ang mga ito na dating nagsilbi kasalanan-ganap, buo at buong-puso. 

B. Pagpapakabanal ay pareho: 

1. isang posisyon (imputed tulad ng katarungan at kaligtasan, 3:21-5:21) 

2. isang progressing Christlikeness 

a. 6:1-8:39 ipahayag ang katotohanan na ito theologically 

b. 12:1-15:13 ipahayag ito totoo (Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 6:4) 

C. Kadalasan commentators ay dapat theologically nahati ang paksa ng katarungan at 
posisyonal pagpapakabanal upang makatulong sa hawakang mahigpit ang kanilang mga Bibliya 
kahulugan. Sa katotohanan na sila ay sabay-sabay gawang ng grasya (posisyonal, ako cor. 1:30; 
6:11). Ang mekanismo para sa pare hong ay pareho-Diyos ng grasya nagpakita si Hesus sa 'buhay 
na kung saan ay natanggap sa pamamagitan ng pananampalataya (cf. Eph. 2:8-9). 

D. Ito ang nagtuturo sa mga potensyal na kabanata buong panahon ng pagbabayad (sinlessness, 
Cf. I John 3:6,9; 5:18) ng Diyos ang mga bata sa Kristo. Kabanata 7 at I Juan 1:8-2:1 nagpapakita 
ng katotohanan ng mga believers' magpatuloy sinfulness. Karamihan sa conflict sa Paul's view 
ng kapatawaran ay may kinalaman sa isyu ng moralidad. Ang mga Hudyo gustong siguruhin 
banal na pamumuhay sa pamamagitan ng demanding na ang mga bagong convert 
sumasangayon sa mosaik batas. Ito ay dapat na admitido na ang ilang mga did at gamitin ang 
Paul's views bilang isang lisensiya sa kasalanan (cf. vv. 1,15; II Alagang Hayop. 3:15-16). Paul 
believed na ang mga naninirahan na Espiritu, hindi sa isang panlabas na code, ay gumawa ng 
mga relihiyoso Christlike. Sa katotohanan na ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng Lumang Tipan 
(cf. Deut. 27-28) at ang Bagong Tipan (cf. Jer. 31:31-34; Ezek. 36:26-27). 

E. binyag ay lamang ng isang pisikal na pagpapakita ng halimbawa ng espirituwal na 
katotohanan ng katarungan / pagpapakabanal. Sa Roma ang twin doctrines ng posisyonal 
pagpapakabanal (katarungan) at experiential pagpapakabanal (Christlikeness) ay parehong 
stressed. Ang pagiging buried sa Kanya (v. 4) ay magkahilera sa "ay crucified sa Kanya" (v. 6). 

F. Ang susi sa overcoming tukso at kasalanan sa mga Kristiyano ang buhay ay ang mga: 

1. Alam na ikaw ay nasa Kristo. Alamin kung ano ang Kanyang ginawa para sa iyo. Ikaw ay 
walang kasalanan! Ikaw ay patay sa kasalanan! 

2. Magtuos / bilangin ang iyong posisyon sa Kristo sa iyong pang-araw-araw na sitwasyon sa 
buhay. 

3. Kami ay hindi ang aming mga sarili! Kami ay dapat na maglingkod / sundin ang aming Master. 
Kami maglingkod / sumunod sa labas ng utang na loob at pag-ibig sa isang taong mahal sa amin! 4. Ang buhay Kristiyano ay isang sobrenatural na buhay. Ito, tulad ng kaligtasan, ay isang regalo 
mula sa Diyos kay Cristo. Siya initiates na ito at nagbibigay ng kanyang kapangyarihan. Kami ay 
dapat na tumugon sa pagsisisi at pananampalataya, at patuloy na pareho sa una. 

5. Huwag i-play sa paligid na may kasalanan. Label na ito para sa kung ano ito ay. Lumiko mula 
sa mga ito; lumayo mula sa mga ito. Huwag ilagay ang iyong sarili sa lugar ng tukso. 

6. Kasalanan ay isang addiction na maaaring nasira, ngunit ito ay tumatagal ng panahon, 
pagsisikap, at kalooban. 

PAG-AARAL NG SALITA AT PARIRALA 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:1-7 

*Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay 
sumagana. 2 Huwag nawang mangyari. Papaano nga na tayong mga namatay sa kasalanan ay 
patuloy na mamumuhay pa roon? 3 Hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabawtismuhan 
kay Cristo Jesus ay nabawtismuhan sa kaniyang kamatayan? 4 Kaya nga, tayo ay inilibing na 
kasama niya sa pamamagitan ng bawtismo sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng 
Ama, si Cristo ay ibinangon mula sa mga patay. Sa gayunding paraan dapat tayong lumakad sa 
panibagong buhay. 5 lto ay sapagkat yamang tayo ay nakasama sa wangis ng kaniyang kamatayan, magiging 
gayundin tayo sa kaniyang pagkabuhay muli. 6 Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay 
kasama niyang napako sa krus upang mapawalang-bisa ang katawan ng kasalanan. Dahil diyan 
hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. 7 lto ay sapagkat siya na namatay ay pinalaya na 
mula sa kasalanan. 

6:1 NASB "Mayroon namin upang magpatuloy sa kasalanan na grasya maaaring dagdagan 

ang" 

NKJV "tayong magpatuloy sa kasalanan na grasya ay maaaring abound" 

NRSV "Dapat namin magpatuloy sa kasalanan sa order na grasya ay maaaring abound" 

TEV "lyon namin ay dapat na patuloy na mabuhay sa kasalanan upang ang grasya ng 

Diyos ay dagdagan ang" 

JB "ba sundin na kami ay dapat manatili sa kasalanan upang ipaalam sa grasya ay 

may mas malaking saklaw" 

Ito ay isang Present Aktibong pasakali. Ito literal humihingi ng tanong, ang mga Kristiyano 

"upang sumunod sa" o "sa akapin" kasalanan? Tanong na ito asta bumalik sa 5:20. Paul na 

ginagamit ng isang hypothetical objector (tuligsa) sa pakikitungo sa mga potensyal na maling 

paggamit ng grasya (cf. I Juan 3:6,9; 5:18). Grasya ng Diyos at kaawaan ay hindi sinadya upang 

magbigay ng isang lisensya para sa mga suwail pamumuhay. Paul's Ebanghelyo ng isang libreng 

kaligtasan bilang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya Kristo (cf. 3:24; 5:15,17; 6:23) 

itataas maraming mga katanungan tungkol sa buhay estilo ng katuwiran. Paano gumagana ang 

isang libreng regalo nagbigibay moral kabanalan? Katarungan at pagpapakabanal ay hindi dapat na separated (cf. Matt. 7:24-27; Lucas 8:21; 11:28; Juan 13:17; ROM. 2:13; Jamesl :22-25; 2:14- 
26). 

Sa puntong ito ipaalam sa akin ang quote FF Bruce sa Paul: Apostle ng puso Itakda Free, "ang 
binyag ng mga Kristiyano constituted ang hangganan sa pagitan ng kanilang mga lumang 
unregenerate buhay at ang kanilang mga bagong buhay kay Cristo: ito minarkahan ng kanilang 
kamatayan sa lumang kautusan, sa gayon ay para sa mga isang baptized Kristiyano upang 
pumunta sa kasalanan ay bilang kabaliwan na ito ay para sa isang emancipated alipin na 
mananatili sa pagkaalipin sa kanyang dating may-ari (cf. ROM. 6:1-4, 15-23) o para sa isang balo 
na mananatiling napapailalim sa 'sa batas ng kanyang asawa,' "pp. 281-82 (cf. ROM. 7:1-6). Sa 
James S. Stewart 's libro, ang isang tao kay Cristo, siya ang magsusulat: "Ang locus classicus na 
ito para sa lahat ng bahagi ng mga apostoles' iisip ay matatagpuan sa ROM. 6. May Paul, na may 
napakarikit lakas at pagsisikap, nag-mamaneho sa bahay sa puso at budhi ang mga aralin na 
dapat na may buo ni Hesus sa Kanyang kamatayan ay nangangahulugan para sa mga naniniwala 
ng isang kumpleto at marahas break na may kasalanan, "pp. 187-88. 

6:2 "ito ay maaaring hindi" Ito ay isang bihirang optatibo form na kung saan ay isang 
panggramatika paturol o mode na ginagamit ng isang naisin o panalangin. Ito ay Paul's 
pangkakanyahan paraan ng sumasagot ang isang hypothetical objector. Ito ay ipinahayag Paul's 
pagkabigla at horror at alinlangan sangkatauhan ang hindi pagkakaunawaan at pang-aabuso ng 
grasya (cf. 3:4,6). 

a "namin na namatay sa kasalanan" Ito ay isang AORIST Aktibong nagpapakilala, ibig sabihin ay 
"kami ay namatay." Ang isahan "kasalanan" ay ginagamit kaya madalas sa buong kabanata na 
ito. Ito tila sa sumangguni sa aming "kasalanan kalikasan" minana mula sa Adam (cf. ROM. 5:12- 
21; ko cor. 15:21-22). Paul madalas ay gumagamit ng konsepto ng kamatayan bilang isang 
metapora upang ipakita ang naniniwala sa bagong relasyon sa Hesus. Sila ay hindi na saklaw ng 
kasalanan ng karunungan. 

s "pa rin manirahan sa ito" Ito ay literal "lakad." Ang metapora ay ginagamit upang stress ang 
alinman sa aming pamumuhay pananampalataya (cf. Eph. 4:1; 5:2,15) o pamumuhay kasalanan 
(cf. v. 4). Believers hindi magiging masaya sa kasalanan! 

6:3-4 "ay na-baptized. . . may been buried "Ang mga ito ay parehong AORIST Passive 
INDICATIVES. Ito pambalarila form emphasized isang nakumpletong pagkilos sa pamamagitan 
ng isang panlabas na agent, dito ang Espiritu. Sila ay magkahilera sa ganitong konteksto. 

ESPESYAL PAKSA: BINYAG 

Curtis Vaughan, Gawa, ay isang nakawiwiling footnote sa p. 28. "Ang salitang Griyego para sa 
'baptized' ay isang ikatlong tao pautos; ang salita para sa 'nagsisi,' isang pangalawang taong 
makapangyarihan. Ang pagbabagong ito mula sa mga mas direktang ikalawang utos sa mga tao 
na mas mababa ang direktang ikatlong tao ng 'baptized' ay nagpapahiwatig na ang Peter's 
basikong pangunahing demand ay para sa pagsisisi. "Ang mga sumusunod ang pangangaral diin ng John the Baptist (cf. Matt. 3:2) at si Hesus (cf. Matt. 4:17). Pagsisisi parang isang espirituwal 
na susi at binyag ay isang palabas na expression na ito ng espirituwal na baguhin. Ang Bagong 
Tipan knew wala ng mga hindi binyagan believers! Sa binyag ng mga unang iglesia ay ang 
pampublikong propesyon ng pananampalataya. Ito ay ang mga pagkakataon para sa mga 
pampublikong pagtatapat ng pananampalataya kay Cristo, hindi ang mga mekanismo para sa 
kaligtasan! Ito ay kailangang remembered na binyag na ito ay hindi nabanggit sa pangalawang 
sermon ni Pedro, kahit na pagsisisi ay (cf. 3:19; Lucas 24:17). Binyag ay isang halimbawa na 
itinakda ng Hesus (cf. Matt. 3:13-18). Binyag ay commanded ni Hesus (cf. Matt. 28:19). Ang 
modernong tanong ng mga pangangailangan ng mga binyag para sa kaligtasan ay hindi 
direksiyon sa Bagong Tipan; lahat ng believers ay inaasahang maging baptized. Gayunman, ang 
isa ay dapat ding-ingat laban sa isang sacramental mechanicalism! Kaligtasan ay isang 
pananampalataya isyu, hindi isang right-lugar, karapatang-salita, mag-right ritwal kumilos isyu! 

a "sa Kristo Hesus" Ang paggamit ng mga eis (sa) parallels ang Great Commission ng Matt. 
28:19, kung saan ang mga bagong believers ay baptized eis (sa) ang pangalan ng Ama at sa Anak 
at ang Banal na Espiritu. Ang ukol din ay ginagamit upang ilarawan ang mga believers na 
baptized sa pamamagitan ng Espiritu sa katawan ni Kristo sa I cor. 12:13. Eis sa ganitong 
konteksto ay magkasingkahulugan sa en (sa Kristo) sa v. 11, na kung saan ay Paul's paboritong 
paraan upang mangahulugan believers. Ito ay isang kalaanant NG globo. Believers nakatira at 
ilipat at ang kanilang pagiging sa Kristo. Ang mga ito PREPOSITIONS ipahayag ito matatalik 
unyon, ang katayuan ng relasyon, ang puno ng ubas at sangay relasyon. Believers makilala at 
sumali sa kay Kristo sa Kanyang kamatayan (cf. v. 6; 8:17), sa Kanyang muling pagkabuhay (cf. v. 
5), sa Kanyang masunurin serbisyo sa Diyos, at sa Kanyang Kaharian! 

a "sa Kanyang kamatayan . . . kami ay na-buried sa Kanya "binyag sa pamamagitan ng 
paglulubog ay naglalarawan kamatayan at libing (cf. v. 5 at Col. 2:12). Ni Hesus na ginagamit 
binyag bilang isang metapora para sa kanyang sariling kamatayan (cf. Mark 10:38-39; Lucas 
12:50). Ang empasis dito ay hindi isang doktrina ng binyag, ngunit sa mga Kristiyano ang bago, 
matatalik na relasyon sa Kristo ng kamatayan at libing. Believers makilala kay Kristo sa binyag, 
sa Kanyang karakter, kasama ng kanyang pagpapakasakit, sa kanyang misyon. Kasalanan ay 
walang kapangyarihan sa ibabaw believers! 

6:4 "namin ay na-buried sa Kanya sa pamamagitan ng binyag sa kamatayan" Sa kabanata na ito, 
tulad ng ito ay katangian ng lahat ng Paul's pagsulat, siya ay gumagamit ng maraming Linggo 
(kasama) compounds (hal. Eph. 2:5-6). 

1. Linggo + thapto = co-buried, v. 4; Col. 2:12; din tandaan v. 8 

2. Linggo + stauroo = co-nakatanim, v. 5 

3. Linggo + azo = co-exist, v. 8; II Tim. 2:11 (din ay co-namatay at co-paghahara) 

a "kaya namin masyadong maaaring lakarin sa kabaguhan ng buhay" Ito ay isang AORIST 
Aktibong pasakali. Ang mga inaasahang resulta ng kaligtasan ay pagpapakabanal. Dahil 
believers kung grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo, ang kanilang mga buhay ay dapat 
naiiba. Ang aming mga bagong buhay ay hindi magdadala sa amin ng kaligtasan, ngunit ito ay ang resulta ng kaligtasan (cf. vv. 16, 19; at Eph. 2:8-9,10; James 2:14-26). Ito ay hindi isang 
alinman / o mga katanungan, pananampalataya o ang gumagana, ngunit may isang 
nanggagalaing order. 

s "Si Cristo ay itataas" Sa ganitong konteksto ang Ama ng pagtanggap at approval ng Anak ang 
mga salita at mga gawa ay ipinahayag sa dalawang magaling na mga kaganapan. 1. Jesus' na 
muli mula sa mga patay 2. Jesus' Ascension sa Ama ng kanang kamay 

® "sa kaluwalhatian ng Ama" Para "kaluwalhatian" tingnan ang mga espesyal na paksa at 3:23. 
Para sa mga "Ama" tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1:7. 6:5 "kung" Ito ay isang first class 
kondisyon na pangungusap, na kung saan ay assumed na totoo mula sa mga manunulat ng 
perspektibo o para sa kanyang sanaysay na layunin. Paul assumed kanyang mga mambabasa ay 
believers. 

a "kami ay maging sama-sama sa Kanya" Ito ay isang perpektong Aktibong paturol na kung saan 
ay maaaring isinalin, "ay naging at patuloy na sumali magkasama, ang" o "ay na-o patuloy na 
nakatanim kasama. "Ang katotohanan ay theologically analogous sa" masunurin "sa Juan 15. 
Kung believers ay na kinilala ni Hesus na may 'kamatayan (cf. Gal. 2:19-20; Col. 2:20; 3:3-5), 
theologically sila ay dapat na kinilala sa Kanyang muling buhay (cf. v. 10). 
Ito metaporiko aspeto ng binyag bilang kamatayan ay sinadya upang ipakita (1) kami ay 
namatay sa gulang na buhay, ang lumang tipan, (2) tayo ay buhay sa Espiritu, ang bagong 
kasunduan. Kristiyano binyag ay, samakatuwid, hindi katulad ng sa binyag ng John the Baptist, 
na OT ay ang huling propeta. Binyag ay ang unang bahagi ng iglesia ng pagkakataon para sa mga 
bagong naniniwala sa pampublikong propesyon ng pananampalataya. Ang earliest baptismal 
formula, na paulit-ulit ng mga kandidato, ay "ako naniniwala si Hesus ay Panginoon" (cf. ROM. 
10:9-13). Ang pampublikong deklarasyon ay isang pormal na, ritwal gawa ng kung ano ang 
nangyari nagkaroon na dati sa karanasan. Binyag ay hindi ang mga mekanismo ng kapatawaran, 
kaligtasan o ang pagdating ng Espiritu, ngunit ang mga pagkakataon para sa kanilang 
pampublikong propesyon at kumpisal (cf. Gawa 2:38). Gayunman, ito rin ay hindi sapilitan. 
Jesus commanded ito (cf. Matt. 28:19-20), at exemplified ito, (cf. Matt. 3; Markahan 1; Lucas 3) 
at ito ay naging bahagi ng apostoliko sermons at pamamaraan ng Gawa. 

6:6 NASB "alam na ito, na ang aming lumang sarili ay crucified sa Kanya" 

NKJV "alam na ito, na ang aming lumang tao ay crucified sa kanya" 

NRSV "Alam namin na ang aming lumang sarili ay crucified sa kanya" 

TEV "At alam namin na ito : ang aming mga gulang na ito ay ilagay sa kamatayan kay 

Kristo sa kanyang cross " 

JB " Kami ay dapat mapagtanto na ang aming dating selves na na-crucified sa kanya 

Ito ay isang AORIST Passive pinagkakilanlan ibig sabihin ay" ang aming lumang sarili na ito ay 
isang beses para sa lahat ng crucified sa pamamagitan ng Espiritu . "Ang katotohanan ay 
mahalaga sa mapagtagumpay Kristiyano pamumuhay. Believers ay dapat mapagtanto ang 
kanilang bagong relasyon sa kasalanan (cf. Gal. 2:20; 6:14). Sangkatauhan ng lumang bumagsak 
sa sarili (Adamic kalikasan) ay may namatay kay Kristo (cf. v. 7; Eph. 4:22 at Col. 3:9). Bilang believers namin ngayon ay mayroon ng isang pagpili tungkol sa kasalanan bilang Adam orihinal 
did. NASB, NKJV "Na ang aming mga katawan ng kasalanan ay maaaring tapos na ang layo sa" 

NRSV "upang ang katawan ng kasalanan ay ang mga maaaring nawasak" 

TEV "sa order na ang kapangyarihan ng ang makasalanan sa sarili ay maaaring maging 

nawasak " 

JB "upang sirain ang ang makasalanan katawan " 

Paul ay gumagamit ng mga salitang "katawan" (soma) na may ilang dyenitibo parirala. 

1. katawan ng (ang) kasalanan, ROM. 6:6 

2. katawan ng kamatayan, ROM. 7:24 

3. katawan ng laman, Col. 2:11 

Paul ay nagsasalita ng pisikal na buhay ng mga ito na edad ng kasalanan at paghihimagsik. Jesus' 
bagong muling katawan ay ang katawan ng bagong edad ng katuwiran (cf. II cor. 5:17). 
Physicalness na ito ay hindi ang problema (Griyego pilosopiya), ngunit ang kasalanan at 
paghihimagsik. Ang katawan ay hindi masama. Kristiyanismo affirms ang paniniwala sa isang 
pisikal na katawan sa kawalang-hanggan (cf. ko cor. 15). Gayunman, ang pisikal na katawan ay 
ang gera sa lupa ng tukso, kasalanan, at sa sarili. Ito ay isang AORIST Passive pasakali. Ang 
pariralang "tapos na ang layo sa" meant "na ginawa walang bisa," "na ginawa walang magawa," 
o "na ginawa walang bunga," hindi "nawasak." Ito ay isang paboritong salita na may Paul, 
ginamit na sa loob ng dalawampu't-limang beses. Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 3:3. 
Ang aming mga pisikal na katawan ay halos walang kinikilingan, ngunit ito rin ay ang 
battleground para sa patuloy na espirituwal na salungatan (cf. vv. 12-13; 5:12-21; 12:1-2). 

6:7 "siya na namatay ay napalaya mula sa kasalanan" Ito ay isang AORIST Aktibong pandiwari at 
isang perpektong Passive nagpapakilala, ibig sabihin ay "siya na may namatay na ito ay at 
patuloy na libre mula sa mga kasalanan." Dahil believers ay bagong creations sa Kristo na sila ay 
na at patuloy na magtakda ng libre mula sa pang-aalipin ng kasalanan at sariling minana mula sa 
Adam's taglagas (cf. 7:1-6). Ang Griyego kataga isinalin dito bilang "napalaya" ay ang mga 
kataga ng isinalin sa ibang lugar sa ang pagbubukas chapters bilang "katwiran "(ASV). Sa 
ganitong konteksto "napalaya" gumagawa ng marami mas makatuturan (katulad ng sa kanyang 
gamitin sa Gawa 13:39). Tandaan, ang konteksto nagtatakda salita ibig sabihin, hindi isang 
diksyunaryo o mga preset na teknikal na kahulugan. Salita lamang magkaroon ng kahulugan sa 
mga pangungusap at pangungusap lamang magkaroon ng kahulugan sa mga talata. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:8-11 

8 Kaya nga, yamang tayo ay kasamang namatay ni Cristo, tayo ay sumasampalatayang mabubuhay na 
kasama niya. 9 Alam nating sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay ay hindi na siya mamamatay. 
Ang kamatayan ay hindi na maghahari sa kaniya. 10 lto ay sapagkat sa kaniyang kamatayan namatay siya 
sa kasalanan nang minsan lang. At sa kaniyang pagkabuhay, nabuhay siya sa Diyos. "ituring din nga ninyo ang inyong mga sarili na patay sa kasalanan ngunit buhay sa Diyos sa 
pamamagitan ni Cristo na ating Panginoon. 

6:8 "Kung" Ito ay isang first class kondisyon na pangungusap na kung saan ay assumed na totoo 
mula sa mga manunulat ng perspektibo o para sa kanyang sanaysay na layunin. Naniniwala's 
binyag visually exemplifies ng kamatayan kay Kristo. 

a "namin ay dapat din nakatira sa Kanya" Ito context demands isang "dito at ngayon" 
orientation (cf. I Juan 1:7), hindi lamang ng isang hinaharap na setting. Verse 5 nagsasalita ng 
aming sharing Kristo ang kamatayan, habang ang mga taludtod 8 nagsasalita ng aming 
pagbabahagi ng Kanyang buhay. Ito ay ang parehong pag-igting likas sa Bibliya konsepto ng 
Kaharian ng Diyos. Ito ay pareho dito at ngayon, pa hinaharap. Libreng pagpapala ay dapat 
gumawa ng self-control, hindi lisensiya. 

6:9 "pagiging itataas mula sa mga patay" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari (tingnan ang 
6:4, AORIST Passive pinagkakilanlan). Ang NT affirms na ang lahat ng tatlong tao ng Trinity ay 
aktibo sa Jesus' muling: (1) ng Espiritu (cf. ROM. 8:11); (2) ang Anak (cf. Juan 2:19-22; 10:17-18); 
at pinaka-madalas na (3) ang mga Ama (cf. Gawa 2:24,32; 3:15,26; 4:10; 5:30; 10:40; 
13:30,33,34,37; 17:31; ROM. 6:4,9 ). Ang Ama ng mga aksyon ay confirmation ng Kanyang 
pagtanggap ni Hesus' buhay, kamatayan, at teachings. Ito ay isang pangunahing aspeto ng 
unang bahagi ng pangangaral ng mga apostoles. Tingnan ang mga espesyal na paksa: Ang 
Kerygma sa 1:2. 

a NASB "kamatayan ay hindi na master sa Kanya" 

NKJV, NRSV "Kamatayan hindi na ay may kapangyarihan higit sa Kanya" 

TEV "kamatayan ay hindi na tuntunin sa kanya" 

NJB "Kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya anymore" 

Ang verb kurieuo ay mula sa mga kataga kurios, na ibig sabihin nito ay "may-ari," "master," 

"asawa," o "panginoon," si Jesus ay ngayon panginoon sa kamatayan (cf. Rev. 1:18). Si Hesus ay 

ang unang sa basagin ang kapangyarihan ng kamatayan (cf. ko cor. 15)! 

6:10 "para sa kamatayan na Siya ay namatay, namatay siya sa kasalanan" ni Hesus ay nanirahan 
sa isang makasalanan mundo at kahit na siya ay hindi kailanman sinned, ang makasalanan 
mundo crucified Kanya (cf. Heb. 10:10). Jesus' substitutionary kamatayan sa lahat ng tao sa 
ngalan kinansela ang Batas sa mga kinakailangan at kahihinatnan sa kanila (cf. Gal. 3:13; col 
2:13-14). 

a "isang beses para sa lahat ng" Sa ganitong konteksto Paul ay emphasizing ang krus ni Hesus. 
Ang kanyang isang-oras na kamatayan para sa kasalanan ay apektado ng kanyang mga 
'kamatayan sa kasalanan. Ang mga aklat ng Hebreo din emphasizes ang ultimacy ni Hesus' isang 
beses-na ibinigay ng sakripisiyo kamatayan. Ito ng isang beses tapos na-kaligtasan at 
kapatawaran ay magpakailanman sa (cf. "minsan" [ephapax], 7:27; 9:12; 10:10 at "isang beses para sa lahat ng" [hapax], 6:4; 9:7,26 , 27,28; 10:2; 12:26,27). Ito ay ang paulit-ulit sa sakripisiyo 
affirmation. 

a "ngunit ang buhay na buhay niya, Siya ay nabubuhay sa Diyos" Ang dalawang AORISTS ng v. 
10a ay contrasted na may dalawang Kasalukuyang Aktibo INDICATIVES sa v. 10b. Believers 
namatay kay Kristo; believers mabuhay sa Diyos, sa pamamagitan ni Cristo. Ang layunin ng 
Ebanghelyo ay hindi kapatawaran lamang (katarungan) ngunit serbisyo sa Diyos 
(pagpapakabanal). Believers ay sini-save upang maglingkod. 

6:11 "Kahit upang isaalang-alang ang inyong sarili na patay sa kasalanan," Ito ay isang Present 
Gitnang (deponent) pautos. Ito ay isang patuloy, kinaugalian na utos para sa mga believers. 
Kristiyano 'kaalaman ni Kristo ang kanilang mga trabaho sa ngalan ay napakahalaga para sa 
pang araw-araw na buhay. Ang terminong "isaalang-alang" (cf. 4:4,9), ay isang accounting term 
na meant "maingat na idagdag ito up" at pagkatapos ay kumilos sa na kaalaman. Verses 1-11 
acknowledged ang posisyon sa Kristo (posisyonal pagpapakabanal) habang 12-13 emphasized 
paglakad sa Kanya (progresibong pagbabanal). Tingnan ang mga espesyal na paksa sa v. 4. 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:12-14 

12 Huwag nga ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang 
sundin ito sa kaniyang mga pagnanasa. 13 Kahit ang mga bahagi ng inyong katawan ay huwag 
ninyong ipaubayang maging kagamitan ng kalikuan sa kasalanan. Sa halip, ipaubaya ninyo ang 
inyong mga sarili sa Diyos tulad ng mga nabuhay mula sa mga patay. Ang bahagi ng inyong 
katawan ay ipaubaya sa Diyos bilang mga kagamitan ng katuwiran. 14 Ang kasalanan ay hindi 
dapat maghari sa inyo dahil hindi kayo nasa ilalim ng kautusan. Kayo ay nasa ilalim ng biyaya. 

6:12 "Kaya hindi ipaalam sa kasalanan maghari sa iyong mortal katawan" Ito ay isang Present 
Aktibong makapangyarihan sa negatibong tinga, na kadalasan ay sinadya upang ihinto ang isang 
gawa na sa proseso. Ang terminong "paghahara" ay may kinalaman sa 5:17-21 at 6:23. Paul 
personifies ilang teolohiko concepts: (1) pagkamatay reigned bilang hari (cf. 5:14,17; 6:23); (2) 
pagpapala reigned bilang hari (cf. 5:21); at (3) kasalanan reigned bilang hari (cf. 6:12,14). Ang 
tunay na tanong ay kung sino ang reigning sa iyong buhay? Ang mga naniniwala ay may 
kapangyarihan sa Kristo na pumili! Ang trahedya para sa mga indibidwal, ang mga lokal na 
simbahan, at ang Kaharian ng Diyos ay kapag believers pumili sa sarili at ang kasalanan, kahit na 
habang pagtubos nggrasya! 

6:13 "hindi pumunta sa harap ng mga kasapi ng iyong katawan sa kasalanan" Ito ay isang 
Kasalukuyang Aktibo hindi maiwasan na may mga negatibong kapurit na karaniwang sinadya 
upang itigil ng isang gawa na sa proseso. Ito ay nagpapakita ng mga potensyal na para sa mga 
kasalanan sa buhay ng believers (cf. 7:1 ff; I Juan 1:8-2:1). Ngunit ang mga pangangailangan ng 
kasalanan ay eliminated sa naniniwala relasyon kay Kristo, vv. 1-11. a "bilang instrumentong" Ang katagang ito ay isinangguni sa "isang kawal ng mga armas." Ng 
aming pisikal na katawan ay ang battleground para sa tukso (cf. vv. 12-13; 12:1-2; ko cor. 6:20; 
Phil . 1:20). Ang aming mga buhay-display sa publiko sa Ebanghelyo. 

a "ngunit kasalukuyang inyong sarili sa Diyos" Ito ay isang AORIST Active na kung saan ay 
kinakailangan ng isang tawag para sa isang tiyak kumilos (cf. 12:1). Believers gawin ito sa 
kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ngunit ang mga ito ay dapat magpatuloy na 
gawin ito sa kabuuan ng kanilang buhay. Paunawa ang paralelismo ng mga taludtod na ito. 1. 
parehong verb at sa parehong IMPERATIVES 2. panlabang metaphors a. armas ng kawalan ng 
katarungan b. armas ng katuwiran 3. believers ay maaaring magharap ng kanilang katawan o sa 
kasalanan ng kanilang sarili sa Diyos Tandaan, ang mga taludtod na ito ay tumutukoy sa 
believers-patuloy ang pinili, ang gera ay patuloy! 

6:14 "Para sa mga kasalanan ay hindi dapat master sa iyo" Ito ay isang Future Aktibong 
pinagkakilanlan (cf. PS. 19:13) gumagana bilang isang makapangyarihan, "kasalanan ay hindi 
dapat na master sa iyo!" kasalanan ay hindi master higit believers na ito sapagkat ito ay hindi 
master higit Kristo, (cf. v. 9; Juan 16:33). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:15-19 

15 Ano na ngayon? Tayo ba ay magpapatuloy sa kasalanan dahil hindi tayo nasa ilalim ng 
kautusan kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. 16 Hindi ba ninyo alam na kung 
kanino ninyo ipinaubaya ang inyong sarili bilang alipin, kayo ay mga alipin niya na inyong 
sinusunod? Ito man ay sa kasalanan patungong kamatayan o sa pagsunod patungong 
katuwiran. 17 Kayo ay mga dating alipin ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, dahil mula sa 
puso ay sinunod ninyo ang katuruang ibinigay sa inyo. 18 Sa inyong paglaya mula sa kasalanan 
kayo ay naging mga alipin ng katuwiran. 19 Dahil sa kahinaan ng inyong katawan ako ay nagsasalita bilang tao sapagkat ipinaubaya ninyo 
ang mga bahagi ng inyong mga katawan na mapaalipin sa karumihan at walang pagkakilala sa 
kautusan patungo sa walang pagkakilala sa kautusan ng Diyos. Sa gayunding paraan ipaubaya 
ninyo ngayon ang mga bahagi ng inyong katawan na mga alipin ng katuwiran patungo sa 
kabanalan. 

6:15 Ang ikalawang pakunwari tanong (tuligsa) ay marami tulad 6:1. Parehong sagot ng iba't 
ibang mga katanungan tungkol sa mga Kristiyano ay may kinalaman sa kasalanan. Verse 1 trato 
sa grasya hindi ginagamit bilang isang lisensiya sa kasalanan habang v. 15 na trato sa mga 
Kristiyano ay kailangang makipag-away, o lumaban, mga indibidwal na kilos ng mga kasalanan. 
Gayundin, sa parehong oras ang mga naniniwala ay dapat na maglingkod sa Diyos na ngayon na 
may parehong sigasig na kung saan siya dati served kasalanan (cf. 6:14). 

a NASB, NKJV, TEV "tayong kasalanan" NRSV "Dapat namin kasalanan" 

JB "na kami ay libre sa kasalanan" 

Ang Williams at Phillips pagsalin sa parehong isalin ito AORIST Aktibong pasakali bilang isang 

Present Aktibong pasakali katulad sa v. 1. Ito ay hindi ang tamang focus. Paunawa ang mga 

alternatibong mga pagsasalin (1) KJV, ASV, NIV - "ay dapat namin kasalanan?"; (2) Ang 

sentenaryo Translation - "tayong magsaulo ng isang gawa ng kasalanan?"; (3) RSV - "kami sa 

kasalanan?" tanong na ito ay malinaw sa Griyego at inaasahan ng "oo" na sagot. Ito ay Paul's 

tuligsa paraan ng pakikipag-usap katotohanan. Ang mga taludtod expresses maling teolohiya! 

Paul sagot na ito ng kanyang mga katangian "May ito hindi." Paul's Ebanghelyo ng radikal 

libreng grasya ng Diyos ay gusot at inabuso sa pamamagitan ng maraming mga huwad na guro. 

6:16 Ang tanong expects ng "oo" tugon. Maglingkod sa mga tao ng isang bagay o isang tao. Sino 
reigns sa iyong buhay, kasalanan o ang Diyos? Sino ang mga tao sumunod nagpapakita na sila 
maglingkod (cf. Gal. 6:7-8). 6:17 "Ngunit salamat sa Diyos ay" Paul madalas break out sa 
pagpupuri sa Diyos. Ang kanyang mga sulatin dumaloy mula sa kanyang mga panalangin at ang 
kanyang mga panalangin mula sa kanyang kaalaman sa Ebanghelyo. Tingnan ang mga espesyal 
na paksa: Paul's Prayer, Purihin, at Thanksgiving sa Diyos at 7:25. 

a "kayo. . . kayo ay naging "Ito ay ang hindi lubos panahunan ng pandiwa," na, "kung saan 
inilarawan ang kanilang estado ng pagiging sa nakalipas (alipin ng kasalanan) sinundan ng isang 
AORIST Tense na asserts na ang kanilang estado ng paghihimagsik ay ceased. 

a" Ikaw naging masunurin mula sa iyong puso na form ng pagtuturo "Sa konteksto, ito ay 
tumutukoy sa kanilang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, na kung saan ay dapat 
na humantong sa pang-araw-araw Christlikeness. Ang terminong "pagtuturo" refer sa 
apostoliko pagtuturo o sa Ebanghelyo. 

a "puso" Tingnan ang Espesyal Topic: Puso at 1:24. 

ESPESYAL PAKSA: FORM (TUPOS) 

Ang problema ay ang salita tupos, na kung saan ay may iba't-ibang mga gumagamit ng. 

1. Moulton at Milligan, Ang bokabularyo ng Griyego ng Bagong Tipan, p. 645 

a. pattern 

b. piano 

c. form o sa paraan ng pagsulat ng 

d. utos o kautusan 

e. pangungusap o desisyon 

f. modelo ng katawan ng tao bilang ipinanata offerings sa healing diyos 

g. verb na ginagamit sa mga kahulugan ng mga enforcing ang precepts ng batas 

2. Louw at Nida, Griyego-lngles leksikon, Vol. 2, p. 249 

a. peklat(cf. Juan 20:25) 

b. imahe (cf. Gawa 7:43) c. modelo (cf. Heb. 8:5) 

d. halimbawa (cf. ko cor. 10:6; Phil. 3:17) 

e. archetype (cf. ROM. 5:14) 

f. uri (cf. Gawa 23:25) 

g. nilalaman (cf. Gawa 23:25) 

3. Harold K. Moulton, Ang Analytical Greek leksikon Binago, p. 411 

a. isang suntok, isang impression, ang isang markahan (cf. Juan 20:25) 

b. guhit-balangkas ng isang 

c. isang imahe (cf. Gawa 7:43) 

d. isang formula, pamamaraan (cf. ROM. 6:17) 

e. form, ang ibig sabihin (cf. Gawa 23:25) 

f. isang pigura, kapilas (cf. ko cor. 10:6) 

g. isang anticipative tayahin, uri (cf. ROM. 5:14; ko cor. 10:11) 
H. isang modelo pattern (cf. Gawa 7:44; Heb. 8:5) 

I. isang moral pattern (cf. Phil. 3:17; ko Thess. 1:7; II Thess. 3:9; ko Tim. 4:12; ko Alagang Hayop. 

5:3) 

Sa ganitong konteksto # ko sa itaas tila pinakamahusay. Ang Ebanghelyo ay may parehong 

epekto ng pamumuhay at doktrina. Ang libreng regalo ng kaligtasan kay Cristo din demands ng 

isang buhay tulad Kristo! 

6:18 "pagkakaroon ay napalaya mula sa kasalanan" Ito ay isang AORIST Passive pandiwari. Ang 
Ebanghelyo ay napalaya believers ng ahensiya ng Espiritu sa pamamagitan ng gawain ni Kristo. 
Believers ay na-parehong napalaya mula sa parusa ng kasalanan (katarungan) at ang paniniil ng 
kasalanan (pagpapakabanal, Cf. Vv. 7 at 22). 

a "kayo ay naging mga alipin ng katuwiran" Ito ay isang AORIST Passive pinagkakilanlan, ang 
"ikaw ay naging enslaved sa katuwiran. "Tingnan ang mga espesyal na paksa at 1:17. Believers 
ay napalaya mula sa kasalanan upang maglingkod sa Diyos (cf. vv. 14,19,22; 7:4; 8:2)! Ang 
layunin ng libreng pagpapala ay isang banal na buhay. Katarungan ay kapwa isang legal na 
pagpapahayag at isang pampasigla para sa personal na katuwiran. Diyos na gustong i-save sa 
amin at palitan sa amin upang maabot ang iba! Grace ay hindi hihinto sa amin! 

6:19 "Ako ay nagsasalita sa mga tao dahil sa mga tuntunin ng kahinaan ng iyong mga laman" 
Paul ay addressing ang mga believers sa Roma. Ay siya addressing ng isang lokal na problema 
siya ay naririnig ang tungkol sa (pagseselos sa mga Jewish believers at hentil believers) o siya ay 
asserting ng katotohanan tungkol sa lahat ng believers? Paul parirala na ginagamit ito nang mas 
maaga sa ROM. 3:5, na siya ay sa Gal. 3:15. Verse 19 ay magkahilera sa v. 16. Paul repeats 
kanyang teolohiko ng points para sa diin. Ang ilan ay sabihin na ito ay nangangahulugan na 
parirala Paul ay apologizing sa paggamit ng isang alipin metapora. Gayunman, "dahil sa mga 
kahinaan ng iyong mga laman" ay hindi magkasya ito interpretasyon. Pang-aalipin ay hindi na 
tiningnan bilang isang kasalanan sa pamamagitan ng unang siglo lipunan, lalo na sa Roma. Ito ay 
lamang ng kultura ng kanyang araw. a "laman" Tingnan ang mga espesyal na paksa sa 1:3. 

a "na nagreresulta sa pagpapakabanal" Ito ang layunin ng katarungan (cf. v. 22). Ang NTginamit 
na kataga na ito sa loob ng dalawang teolohiko pandama na may kaugnayan sa kaligtasan (1) 
posisyonal pagpapakabanal, na kung saan ay ang kaloob ng Diyos (layunin aspeto) ibinibigay sa 
kaligtasan kasama ang katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (cf. Gawa 
26:18; ko cor. 1 : 2; 6:11; Eph. 5:26-27; ko Thess. 5:23; II Thess. 2:13; Heb. 10:10; 13:12; ko 
Alagang Hayop. 1:2) at (2) progresibong pagpapakabanal na kung saan ay din ang gawain ng 
Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung saan ang naniniwala ang buhay ay transformed 
sa imahe at kapanahunan ni Kristo (subjective aspeto, Cf. II cor. 7:1; ko Thess. 4:3,7; ko Tim . 
2:15; II Tim. 2:21; Heb. 12:10,14). Tingnan ang mga espesyal na paksa: pagpapakabanal at 6:4. 
Ito ay ang parehong regalo at isang command! Ito ay isang posisyon (layunin) at isang aktibidad 
(subjective)! Ito ay isang palatandaan (isang pahayag) at ng isang makapangyarihan (isang 
command)! Pagdating sa Simula, ngunit hindi dumating sa takdang panahon hanggang sa 
katapusan (cf. Phil. 1:6; 2:12-13). 

NASB (BINAGO) TEKSTO: 6:20-23 

20 Nang kayo ay mga alipin pa ng kasalanan, malaya kayo sa katuwiran. 21 Anong bunga nga ang 
nakuha ninyo sa mga bagay na ikinakahiya ninyo ngayon? Ito ay sapagkat ang wakas ng mga 
bagay na iyon ay kamatayan. 22 Ngunit ngayong nakalaya na kayo mula sa kasalanan at naging 
mga alipin ng Diyos, nagkabunga kayo na patungo sa kabanalan. Ang wakas nito ay walang 
hanggang buhay. 23 lto ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang 
walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating 
Panginoon. 

6:20-21 Ito ay lamang na nagsasabi ng kabaligtaran ng vv. 18 at 19. Believers ay maaari lamang 
maglingkod sa isang master (cf. Lucas 16:13). 

6:22-23 Ang mga verses form ng isang lohikal na paglala ng sahod binabayaran ng kung sino ang 
isa naglilingkod. Salamat sa Diyos na ito diskusyon ng kasalanan at ang mga naniniwala 
magwawakas sa isang pagpapala-focus! Una ay ang regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng 
aming pakikipagtulungan, at pagkatapos ay ang mga regalo ng mga Kristiyano buhay, din sa 
pamamagitan ng aming pakikipagtulungan. Pareho ay regalo na natanggap sa pamamagitan ng 
pananampalataya at pagsisisi. 

6:22 "kunin mo ang iyong mga benepisyo, na nagreresulta sa pagpapakabanal, at ang 
kinalabasan, buhay na walang hanggan" Ang salitang "benepisyo," literal "bunga" ay ginagamit 
sa v. 21 na magsalita ng kahihinatnan ng kasalanan, ngunit sa v. 22 ito ang nagsasalita ng 
kahihinatnan ng serving Diyos. Ang kagyat na benepisyo ay ang naniniwala sa Christlikeness. 
Ang pangwakas na benepisyo ay sa Kanya at sa Kanya tulad parati (cf. I Juan 3:2). Kung walang 
agarang resulta (nagbago buhay, Cf. James 2) ang panghuli resulta ay maaaring legitimately 
questioned (buhay na walang hanggan, Cf. Matt. 7). "Walang bunga, walang root!" 6:23 Ito ang buod ng buong kabanata. Paul ipininta ang mga pagpipilian sa itim at puti. Ang 
pagpili ay atin-kasalanan at kamatayan o libreng parangalan sa pamamagitan ni Cristo at ang 
buhay na walang hanggan. Ito ay tunay na katulad ng "dalawang paraan" ng OT karunungan 
panitikan (Awit 1; Prov. 4; 10-19; Matt. 7:13-14). 

a "ang kabayaran ng kasalanan" kasalanan ay personified bilang (1) ng isang may-ari ng alipin, 
(2) ng isang pangkalahatang militar, o (3) ng isang hari na nagbabayad ng sahod (cf. 3:9; 5:21; 
6:9,14,17). 

a "ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan" Ang salita, isinalin "free gift" 
(charisma) ay mula sa root para sa grasya (charis, Cf. 3:24; 5:15, 16, 17; Eph. 2:8-9). Tingnan ang 
mga tanda at 3:24. 

MGA TANONG SA TALAKAYAN 

Ito ay isang gabay ng pag-aaral na komentaryo, na ang kahulugan ikaw ay may tungkulin 
para sa iyong sariling pagsalin ng Bibliya. Ang bawat isa sa atin ay dapat lumakad sa liwanag na 
mayroon tayo. Ikaw, ang Bibliya, at ang Banal na Espiritu ay pangunahin sa pagsalin. Hindi mo 
dapat ipaubaya ito sa isang tagapagsalita. 

Ang mga pag-uusapang tanong na ito ay binibigay upang makatulong sa iyong 
makapag-isip sa mga pangunahing isyu nitong bahagi ng aklat. Sila ay binabalak na maging 
mapagpukaw ng isipan, hindi katiyakan. 

1. Paano gumagana ang mga mahusay na may kaugnayan sa kaligtasan (cf. Eph. 2:8-9,10)? 

2. Paano ay patuloy na kasalanan sa buhay ng mga naniniwala na may kinalaman sa kaligtasan 
(cf. I John 3:6,9)? 

3. Ba sa kabanata magturo "walang kasalanan kasakdalan?" 

4. Paano ang kabanata 6 na may kaugnayan sa chapters 5 at 7? 

5. Bakit binyag usapan dito? 

6. Mayroon mga Kristiyano panatilihin ang kanilang mga lumang kalikasan? Bakit? 

7. Ano ang implikasyon ng pangkasalukuyan verbals dominating v. 1-14 at AORIST Tense 
VERBALS sa 15-23? APPENDIX ISANG 
Lumang Tipan AS Kasaysayan 

I. Kristiyanismo at Hudaismo ay makasaysayang faiths. Sila ay base sa kanilang 
pananampalataya sa kasaysayan ng mga kaganapan (sinamahan ng kanilang 
pagpapakahulugan). Ang problema ay dumating sa sinusubukan upang tukuyin o ilarawan kung 
ano ang "history" o "kasaysayan ng pag-aaral." Karamihan sa mga problema sa modernong teolohiko interpretasyon rests sa modernong pampanitikan o makasaysayang pagpapalagay 
inaasahang likod papunta sa sinaunang Malapit Eastern Bibliya panitikan. Hindi lamang diyan ay 
hindi isang wastong appreciation ng sentido at cultural pagkakaiba, ngunit din ng pampanitikan 
pagkakaiba. Bilang modernong kanluranin mga tao lamang na hindi namin maintindihan ang 
genres at pampanitikan pamamaraan ng mga sinaunang Malapit Eastern sulatin, sa gayon 
aming interpreted mga ito sa dahilan ng kanluranin literal genres. Ang ikalabinsiyam siglo ang 
diskarte sa pag-aaral ng Bibliya atomized at depreciated ang mga libro ng Lumang Tipan bilang 
makasaysayang, pinag-isa mga dokumento. Ang kasaysayan ng pag-aalinlangan ay apektado- 
aaral ukol sa diyos at makasaysayang imbestigasyon ng Lumang Tipan. Ang kasalukuyang takbo 
papunta sa "makanoniko-aaral ukol sa diyos" (Brevard Childs) ay may helped pokus sa 
kasalukuyang form ng Lumang Tipan text. Ito, sa aking opinyon, ay isang helpful tulay sa ibabaw 
ng abyss ng mas mataas na Aleman pintas ng ikalabinsiyam siglo. 

Kami ay dapat na pakikitungo sa mga makanoniko teksto na ito ay ibinigay sa amin sa 
pamamagitan ng isang hindi kilalang makasaysayang proseso na ang inspirasyon ay assumed. 
Maraming mga iskolar ay bumabalik na sa palagay ng historicity ng OT. Ito ay tiyak na hindi 
sinadya upang tanggihan ang mga halatang-edit at i-update ng OT sa pamamagitan ng mamaya 
Jewish scribes, ngunit ito ay isang basic bumalik sa OT bilang isang may-bisang kasaysayan at 
ang mga babasahin ng tunay na kaganapan (sa kanilang mga teolohiko pagpapakahulugan). Ang 
isang quote mula sa R. K Harrison sa Ang Expositor sa Bibliya ng kuro, Vol. 1, sa artikulo, 
"Historical at literatura ng Lumang Tipan" ay helpful. "Comparative historiographic pag-aaral ay 
pinapakita na, kasama ng Hittites, ang sinaunang Hebreo ay ang pinaka-tumpak, layunin, at mga 
pananagutan ng mga recorders Malapit Eastern kasaysayan. . Form-kritikal na pag-aaral ng mga 
libro tulad ng Simula at Deuteronomio, batay sa mga tiyak na mga uri ng tableta mababawi 
mula sa mga sites na kasama ang Mari, Nuzu, at Boghazkoy, ay pinapakita na ang makanoniko 
materyal ay may mga tiyak na nonliterary counterparts sa kultura ng ilang Malapit Eastern tao. 
Bilang isang resulta, ito ay posible upang tingnan gamit ang isang bagong antas ng kumpyansa 
at paggalang sa mga unang bahagi ng mga tradisyon ng Hebreo na ang ibig sabihin ay 
historiographic sa kalikasan "(p. 232). 

Ako lalo na apresyatibo ng RK Harrison ng trabaho dahil siya ay isang priority sa mga kahulugan 
ang Lumang Tipan sa dahilan ng kontemporaryo mga kaganapan, kultura at genres. 

II. Sa aking sariling mga klase sa unang bahagi ng Jewish panitikan (simula - Deuteronomio at 
Joshua), subukan ko na magtatag ng isang-paniwala na link sa iba pang mga sinaunang Malapit 
Eastern panitikan at artifacts. 

A. Simula pampanitikan parallels mula sa sinaunang Malapit East 

1. Earliest kilala pampanitikan kahilera ng cultural setting ng Simula 1-11 ay ang Ebla cuniform 
tableta mula sa hilagang Syria dating tungkol sa 2500 BC, na nakasulat sa Akkadian. 

2. Creation 

a. Ang pinakamalapit na Mesopotamian account pakikitungo sa paglikha, Enuma Elish, mula sa 
dating tungkol sa 1900-1700 BC, ay matatagpuan sa Ashurbanipal's library sa Nineveh at maraming iba pang mga lugar. May mga pitong cuniform tableta na nakasulat sa Akkadian na 
naglalarawan sa paglikha ng Marduk. 

1) ang mga gods, Apsu (tubig-tabang-lalaki) at Tiamat (asin ng tubig-female) ay hindi mapipigil, 
maingay na bata. Ang dalawang gods tried sa katahimikan ang mga mas bata gods. 

2) ng isa sa mga diyos ng mga bata, Marduk, helped pagkatalo Tiamat. Siya binuo sa lupa mula 
sa kanyang katawan. 

3) Marduk binuo ang sangkatauhan mula sa iba pang bagsak ng diyos, Kingu, na ang lalaki 
konsorte ng Tiamat matapos ang kamatayan ng Apsu. Sangkatauhan ay nagmula sa Kingu ng 
dugo. 

4) Marduk ay ginawa chief ng Babylonian panteon. 

b. "Ang paggawa ng selyo" ay isang cuniform tablet na kung saan ay isang larawan ng isang 
payak na tao at babae sa tabi ng isang punong prutas na may isang ahas balot sa paligid ng 
puno ng puno ng kahoy at positioned sa ibabaw ng babae sa balikat bilang kung ang pakikipag- 
usap sa kanya. 

3. Creation at baha - The Atrahasis mahaba ang paghihimagsik ng mas maliit gods dahil sa labis 
na trabaho at ang pagbuo ng pitong tao couples upang maisagawa ang mga tungkulin ng mga 
ito mas maliit gods. Dahil sa (1) sa populasyon at (2) ingay, Human Beings ay nabawasan sa 
bilang ng isang mameste, dalawang famines at sa wakas ng isang baha, binalak ng Enlil. Ang 
mga pangunahing kaganapan ay makikita sa parehong pagkakasunud-sunod sa Gen. 1-8. Ito 
cuniform komposisyon mula sa petsa ng tungkol sa parehong beses bilang Enuma Elish at ang 
Gilgamesh mahabang tula, tungkol sa 1900-1700 BC Ang lahat ay sa Akkadian. 

4. Noe ang baha 

a. Isang Summerian tablet mula sa Nippur, na tinatawag na Eridu Simula, dating mula sa abut 
1600 BC, nagsasabi tungkol sa Zivsudra at darating na baha. 

1) Enka, ang tubig sa diyos, Warned ng isang pagdating baha 

2) Zivsudra, isang king-pa ri, na-save sa isang mala king bangka 

3) Ang baha lasted pitong araw 

4) Zivsudra binuksan sa isang window sa bangka at pinakawalan ng ilang ibon upang makita 
kung tuyo ang lupa ay lumitaw 

5) Siya rin ang inaalok ng isang pagpapakasakit ng kapong baka at tupa kapag siya ang nag-iwan 
ng bangka 

b. Isang composite Babylonian baha account mula sa apat na Summerian tales, na kilala bilang 
ang Gilgamesh mahaba, orihinal mula sa dating tungkol sa 2500-2400 BC, bagaman ang 
nakasulat na form ay composite cuniform Akkadian, ay marami mamaya. Ito ay nagsasabi 
tungkol sa isang baha survivor, Utnapishtim, na nagsasabi Gilgamesh, ang hari ng mga Uruk 
paano siya survived malaki ang baha at noon ay ipinagkaloob sa buhay na walang hanggan. 

1) Ea, ang tubig sa diyos, warns ng pagdating baha at nagsasabi Utnapishtim (Babylonian porma 
ng Zivsudra ) upang bumuo ng isang bangka 

2) Utnapishtim at sa kanyang pamilya, kasama ang mga napiling healing halaman, survived ang 
baha 

3) Ang baha lasted pitong araw 4) Ang mga bangka ay dumating sa pamamahinga sa hilagang-silangan Persiya, sa Mt. Nisir 

5) Siya na ipinadala sa labas ng tatlong iba't-ibang mga ibon upang makita kung ang tuyong lupa 
nagkaroon pa lumitaw 

5. Ang Mesopotamian literatura na naglalarawan ng isang sinaunang baha draws mula sa 
parehong source. Ang mga pangalan ay madalas mag-iba-iba, ngunit ang balangkas ay ang 
parehong. Isang halimbawa ay ang Zivsudra, Atrahasis, at Utnapishtim ang lahat ng mga 
parehong tao king. 

6. Ang kasaysayan ng parallels sa maagang Simula ng mga kaganapan ay maaaring ipinaliwanag 
sa ilaw ng tao sa predispersion (simula 10-11) kaalaman at karanasan ng Diyos. Ang mga tunay 
na kasaysayan ng pangunahing mga alaala ay na-elaborated at mythologicalized sa 
kasalukuyang baha account karaniwan sa buong mundo. Ang parehong ay maaari ding sinabi 
ng: paglikha (simula 1-2) at pantao at angelic unyon (simula 6). 

7. Apo's Day (Gitnang tanso) 

a. Mari tableta - cuniform legal (Ammonite kultura) at ang mga personal na mga teksto na 
isinulat sa Akkadian mula tungkol sa 1700 BC 

b. Nuzi tableta - cuniform archives ng ilang mga pamilya (Horite o Hurrian kultura) na nakasulat 
sa Akkadian mula sa 100 na milya SE ng Nineveh tungkol 1500-1300 BC silang rekord ng pamilya 
at negosyo pamamaraan. Para sa karagdagang mga tiyak na mga halimbawa, tingnan ang 
Walton, pp. 52-58. 

c. Alalak tableta - cuniform mga teksto mula sa Northern Syria mula 2000 tungkol sa BC 

d. Ang ilan sa mga pangalan na matatagpuan sa Simula ay pinangalanan bilang pangalan nang 
lugar sa Mari tableta: Serug, Peleg, Terah, Nahor. Iba pang mga pangalan ng Bibliya ay din 
pangkaraniwan: Abraham, Isaac, Jacob, La ban, at Joseph. 

8. "Comparative historiographic pag-aaral ay pinapakita na, kasama ng Hittites, ang sinaunang 
Hebreo ay ang pinaka-tumpak, layunin at responsable recorders Malapit ng Eastern 
kasaysayan," R. K Harrison sa Biblical kritika, p. 5. 

9. Arkeolohiya ay napatunayan na kaya helpful sa pagtataguyod ng historicity ng Bibliya. 
Gayunman, ang isang salita ng pag-iingat ay kinakailangan. Arkeolohiya ay hindi isang ganap na 
walang gabay na mapagkakatiwalaan dahil sa 

a. mga mahihirap na pamamaraan sa maagang excavations, 

b. iba't-ibang, very subjective pagpapakahulugan ng mga artifacts na natuklasan, 

c. hindi sumang-ayon-sa-sunod ng mga Laong Malapit East (kahit na ang isa ay binuo mula sa 
puno rings) 

B. Egyptian sa paggawa ng account ay maaaring matagpuan sa John W. Walton 's, Laong 

Israelite Literatura sa Its Cultural Konteksto. Grand Rapids, Ml: Zondervan, 1990. pp. 23-34, 32- 

34. 

1. Sa Egyptian panitikan creation ay nagsimula sa isang unstructured, may gulo, una tubig. 

Creation ay makikita bilang pag-unlad ng istraktura na puno ng tubig sa labas ng malaking gulo. 2. Sa Egyptian panitikan mula sa Memphis, ang naganap sa pamamagitan ng paglikha ng mga 
salita na ginagamit ng mga Ptah. 

C. Joshua pampanitikan parallels mula sa sinaunang Malapit East 

1. Arkeolohiya ay ipinapakita na ang karamihan ng mga malalaking napapaderan lungsod ng 
Canaan ay nawasak at mabilis na itinayong muli ang tungkol sa 1250 BC 

a. Hazor 

b. Lachish 

c. Bethel 

d. Debir (dating tinatawag na Kerioth Sepher, 15:15) 

2. Arkeolohiya ay hindi pa makakapag-kumpirmahin o tanggihan ang Bibliya account ng 
paglagas ng Jericho (cf. Joshua 6). Ito ay dahil ang site ay sa mga mahihirap na kalagayan: a. 
panahon / lokasyon b. mamaya rebuildings sa lumang site na gumagamit ng mga mas lumang 
mga materyales c. aalinlangan na sa petsa ng mga layers 

3. Arkeolohiya ay natagpuan ng isang altar sa Mt. Ebal na maaaring konektado sa Joshua 8:30- 
31 (Deuteronomy. 27:2-9). Ito ay tunay katulad sa isang paglalarawan matatagpuan sa Mishnah 
(Talmud). 

4. Ang Ras Shamra teksto matatagpuan sa Ugarit ipakita Canaan buhay at relihiyon ng 1400's 
BC: a. polytheistic kalikasan pagsamba (pagkamayabong kulto) b. El ay chief diyos 

c. El's konsorte ay Asherah (mamaya siya ay sumama sa Ba'al) na noon ay worshiped sa anyo ng 
isang kinatay istaka o live na puno, na kung saan symbolized "ang puno ng buhay" 

d. ang kanilang mga anak na lalaki ay Ba'al (Haddad), ang bagyo diyos 

e. Ba'al ay naging ng "mataas na diyos" ng Canaan panteon. Anat ay ang kanyang asawa 

f. seremonya katulad sa Isis at Osairis ng Ehipto 

g. Ba'al pagsamba ay nakatutok sa mga lokal na "mataas na lugar" o bato platform (ritwal 
prostitusyon) 

h. Ba'al ay symbolized sa pamamagitan ng isang itataas bato poste (phallic symbol) 

5. Ang tumpak na listahan ng mga pangalan ng mga sinaunang lungsod akma ang isang 
kapanahon may-akda, hindi mamaya editor (s): 

a. Jerusalem tinawag Jebus, 15:8; 18:16,28 (15:28 sinabi ng Jebusites pa rin naiiwan sa bahagi 
ng Jerusalem) 

b. Hebron tinatawag Kiriath-arba, 14:15; 15:13,54; 20:7; 21:11 

c. Kiriath-jearim ay tinatawag na Baalah, 15:9,10 

d. Sidon ay isinangguni sa bilang ng mga pangunahing Poeniko lungsod, hindi gulong, 11:8; 13:6; 
19:28, na kung saan mamaya ay naging chief lungsod APPENDIX DALAWANG 

OT HISTORIOGRAPHY INIHAMBING MAY 

KONTEMPORARYO MALAPIT EASTERN KULTURA 

I. Mesopotamian pinagkukunan 

A. Tulad ng karamihan sa sinaunang panitikan ang paksa ay karaniwang ang hari o ilang 
pambansang bayani. 

B. Ang mga kaganapan ay madalas embellished propaganda para sa mga layunin. 

C. Karaniwan ay walang negatibong ay maitatala. D. Ang layunin ay upang suportahan ang kasalukuyang kalagayan quo institusyon o ipaliwanag 
ang mga mag-alsa ng mga bagong regimes. 

E. Ang makasaysayang distortions magdawit 

1. embellished-angkin ng mga dakilang victories 

2. mas maaga ang mga nagawa itinanghal bilang kasalukuyang mga nagawa 

3. lamang ng positibong aspeto naitala 

F. Ang panitikan served hindi lamang isang propagandistic function, ngunit din ay isang 
didaktiko function 

II. Egyptian pinagkukunan 

A. Sila ng suporta sa isang tunay static tingnan ng buhay, na kung saan ay hindi apektado ng 
oras. 

B. Ang mga hari at sa kanyang pamilya ay ang layon ng marami ng panitikan. 

C. Ito, tulad ng Mesopotamian panitikan, ay tunay propagandistic. 

1. walang negatibong aspeto 

2. embellished aspeto 

III. Rabbinical pinagkukunan (mamaya) 

A. Pagtatangka na gumawa ng Banal na Kasulatan na may kaugnayan sa pamamagitan ng 
midras, na kung saan ay lilipat mula sa pananampalataya ng interpreter sa text at hindi focus sa 
authorial layunin ni makasaysayang setting ng teksto 

1. Halakha trato sa truths o mga patakaran para sa mga buhay 

2. Haggada trato sa aplikasyon at encouragement para sa mga buhay 

B. Pesher - mamaya pag-unlad na makikita sa Dead Sea Scrolls. Ito ay ginagamit ng isang 
typological diskarte para makita ang mga prophetic pagtupad ng mga nakaraang kaganapan sa 
kasalukuyang setting. Ang kasalukuyang mga setting ay ang prophesied eschaton (darating na 
bagong edad). 

IV. Ito ay malinaw na sinaunang Malapit Eastern genres at mamaya Jewish panitikan ay naiiba 
mula sa Lumang Tipan Banal na Kasulatan. Sa maraming mga paraan ang mga genres ng 
Lumang Tipan, bagaman madalas na pagbabahagi ng mga katangian ng kontemporaryo 
panitikan, ay ang mga natatanging, lalo na sa kanilang paglalarawan ng kasaysayan ng mga 
kaganapan. Ang pinakamalapit na sa Hebreo historiography ay ang Hittite panitikan. 

Ito ay dapat na acknowledged kung paano ang iba't-ibang mga sinaunang historiography ay 
mula sa modernong, kanluranin historiography. Dito lies ang problema para sa interpretasyon. Modern historiography pagtatangka na layunin (non-propaganda, kung ito ay posible) at sa mga 
dokumento at rekord sa pagkakasunod-sunod sunud-sunod kung ano ang "tunay na nangyari!" 
Ito na susubok na dokumento "sanhi at epekto" ng mga kasaysayan ng mga kaganapan. Ito ay 
sa pamamagitan ng mga detalye! Dahil lamang Malapit Eastern histories ay hindi tulad ng 
modernong histories ay hindi gumawa ng mga ito mali, mababa, o hindi karapat-dapat. 
Kanluranin makabago histories sumasalamin sa biases (presuppositions) ng kanilang mga 
writers. Biblical history ay sa pamamagitan ng kanyang mga tunay kalikasan (inspirasyon) 
naiiba. May-unawa sa Bibliya na history ay makikita sa pamamagitan ng mga mata ng 
pananampalataya ng inspirasyon at mga may-akda para sa mga layunin ng teolohiya, ngunit ito 
ay pa rin ng isang wastong makasaysayang account. Ito historicity ng Lumang Tipan ay 
mahalaga sa akin bilang isang paraan ng advocating aking pananampalataya sa iba. Kung ang 
Bibliya ay nagpakita na ang naitalang pagkatapos nito pananampalataya claims ay may mas 
malakas na apila sa nonbelievers. Aking pananampalataya ay hindi magpahinga sa ang 
kasaysayan ng kumpirmasyon ng arkeolohiya at anthropology, ngunit ang mga ito ng tulong 
para ipakilala ang mensahe ng Bibliya, at upang bigyan ito ng isang katotohanan na ito sa 
kabilang banda ay hindi. Upang sabihin sa maikling panahon na iyon, historicity ay hindi 
umaandar sa lugar ng inspirasyon, pero sa lugar ng apologetics at magbahagi ng Ebanghelyo. APPENDIX TATLONG 
HEBREW MAKASAYSAYANG SALAYSAYIN 

I. Pagbukas pahayag 

A. Ang relasyon sa pagitan ng mga OT at iba pang mga paraan ng chronicling ng mga kaganapan 
1. Iba pang mga sinaunang Malapit Eastern panitikan ay mitolohiko 

a. polytheistic (karaniwan ay mga humanistic gods sumasalamin sa kapangyarihan ng kalikasan 
ngunit ang paggamit ng interpersonal conflict motifs) 

b. batay sa mga kurso ng kalikasan (naghihingalo at pagbangon gods) 2. Greco-Romano ay para sa entertainment at encouragement sa halip na sa pagtatala ng 
kasaysayan ng mga kaganapan per se (Homer sa maraming paraan ay sumasalamin 
Mesopotamian motifs) 

B. Marahil ay ang paggamit ng tatlong Aleman na termino ay naglalarawan ang pagkakaiba sa 
uri o depinisyon ng kasaysayan 

1. "Historie," ang pagtatala ng mga kaganapan (hubad katotohanan) 

2. "Geschichte," ang interpretasyon ng mga pangyayari na nagpapakita ng kanilang mga 
kahulugan sa sangkatauhan 

3. "Heilsgeschichte" ay tumutukoy sa natatanging Diyos redemptive piano at aktibidad sa loob 
ng makasaysayang proseso 

C. Ang OT at NT narratives ay "Geschichte" na humahantong sa isang unawa ng Heilgeschichte 
Sila ay pinili theologically oriented makasaysayang kaganapan 

1. pumili ng mga kaganapan lamang 

2. sunod ng hindi bilang makabuluhang bilang teolohiya 

3. mga kaganapan sa shared bunyagan katotohanan 

D. salaysayin ay ang pinaka-karaniwang genre sa OT. Ito ay tinatayang na 40% ng OT ay 
nagkukuwento. Samakatuwid, ang genre na ito ay kapaki-pakinabang sa Espiritu sa pakikipag- 
usap ng Diyos na mensahe at mga karakter sa pagkalugmok sangkatauhan. Ngunit, ito ay tapos 
na, hindi propositionally (tulad ng NT Epistles), ngunit sa pamamagitan ng pahiwatig, pagbubuo 
o piniling dialog / monologo. Ang isa ay dapat na patuloy na magtanong kung bakit ito ay 
maitatala. Ano ito upang bigyang-diin ang sinusubukan? Ano ang kanyang teolohiko layunin? Ito 
ay sa walang paraan ay sinadya upang bumaba ang halaga ng kasaysayan. Ngunit, ito ay ang 
kasaysayan ng bilang ng mga katulong at mga channel ng paghahayag. 

II. Biblical Narratives 

A. Ang Diyos ay aktibo sa kanyang mundo. Pero may-akda ng Bibliya pinili ang tiyak na mga 
kaganapan sa bunyagan Diyos. Ang Diyos ay ang mga pangunahing katangian ng OT. 

B. Tuwing nagkukuwento function sa ilang paraan: 

1. sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya sa Kanyang mundo 

2. sangkatauhan ay nagsiwalat ng Diyos sa pamamagitan ng pakikitungo sa mga indibidwal at 
pambansang entidad 

3. bilang isang halimbawa na tiyak na paunawa Joshua's militar tagumpay na naka-link sa 
pagganap ng tipan (cf. 1:7-8; 8:30-35). 

C. Kadalasan narratives ay langkin magkasama upang makagawa ng isang mas malaking 
pampanitikan yunit na kung saan ay nagpapakita ng isang solong teolohiko katotohanan. 

III. Interpretive prinsipyo ng OT narratives A. Ang pinakamahusay na diskusyon ko nakita tungkol sa interpret OT narratives ay sa 
pamamagitan ng Douglas Stuart sa Paano Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng Its Worth, pp. 83- 
84 

1. Ang OT salaysayin ay karaniwang hindi direkta magturo sa isang doktrina. 

2. Ang OT salaysayin ay karaniwang naglalarawan ng isang doktrina o doctrines tinuturuan 
propositionally sa ibang dako. 

3. Narratives record ng kung ano ang nangyari-hindi naman kung ano ang dapat na nangyari o 
kung ano ang dapat mangyari sa bawat oras. Samakatuwid, hindi lahat ng kuwento ay isang 
indibidwal na makikilalang moral ng kuwento. 

4. Ano ang gagawin ng mga tao sa narratives ay hindi isang magandang halimbawa para sa 
amin. Madalas, ito ay ang kabaligtaran. 

5. Karamihan sa mga karakter sa OT narratives ay malayo sa ganap, at ang kanilang mga aksyon 
din 

6. Kami ay hindi laging sinasabi sa dulo ng isang salaysay kung ano ang nangyari noon ay mabuti 
o masama. Kami ay inaasahan na ma-hukom na sa ang batayan ng kung ano ang Diyos ay 
tinuturuan sa amin nang direkta at katiyakan sa ibang lugar sa mga Banal na Kasulatan. 

7. Lahat ng narratives ay pumipili at hindi kumpleto. Hindi lahat ng mga kaugnay na mga detalye 
ay palaging ibinigay (cf. Juan 21:25). Ano ang lalabas sa salaysay ay ang lahat na ang mga may- 
akda inspirasyon-iisip mahalaga para sa amin na malaman. 

8. Narratives ay hindi nakasulat sa sagot na sa lahat ng aming mga teolohiko katanungan. Sila ay 
may partikular na, tiyak, limitadong layunin at pakikitungo sa ilang mga isyu, umalis ang iba 
para maging dealt sa ibang lugar, sa ibang paraan. 

9. Narratives ay maaaring magturo ng alinman malinaw (sa pamamagitan ng malinaw na 
nagsasabi ng isang bagay) o lamang (sa pamamagitan ng malinaw na implying na nagsasabi ng 
isang bagay na walang tunay na ito). 

10. Sa huling pagsusuri, ang Diyos ay ang bayani ng lahat ng Bibliya narratives. 

B. Isa pang magandang diskusyon sa interpret narratives ay nasa Walter Kaiser's sa Exegetical 
Theology: 

"Ang mga kakaibang aspeto ng salaysay mga bahagi ng Banal na Kasulatan ay na ang mga 
manunulat ay karaniwang nagbibigay-kakayahan sa mga salita at kilos ng mga tao sa kanyang 
pagsasalaysay na ihatid ang pangunahing tulak ng kanyang mensahe. Kaya, sa halip ng 
addressing sa amin sa pamamagitan ng direktang pahayag, tulad ay matatagpuan sa doktrina o 
pagtuturo sa mga bahagi ng Banal na Kasulatan, ang mga manunulat tends upang manatili sa 
halip tila sa background bilang malayo bilang direktang pagtuturo o mapaghusga na pahayag ay 
nababahala. Samakatuwid, ito ay nagiging critically mahalaga upang makilala ang mas malaking 
konteksto na ang mga salaysayin akma at upang magtanong kung bakit ang mga manunulat na 
ginagamit sa mga tiyak na pinili ng mga kaganapan sa mga tiyak na pagkakasunod-sunod na 
kung saan siya ilagay ang mga ito. Ang kambal clues sa kahulugan ngayon ay aayos ng mga 
episodes at pagpili ng mga detalye mula sa isang galawin ng marahas ng posibleng speeches, 
tao, o episodes. Dagdag dito, ang banal na reaksyon sa at pagtantya ng mga ito sa mga tao at 
mga kaganapan ay dapat madalas na tinukoy mula sa mga paraan na ang mga may-akda ay 
nagbibigay-daan sa isang tao o isang grupo ng mga tao na tumugon sa rurok ng napiling pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari; na, kung siya ay hindi interrupted ang salaysay na 
magbigay ng kanyang sarili (sa pagkakataon na ito, ng Diyos) pagtatantya ng kung ano ang lugar 
na "(p. 205). 

C. Sa narratives ang katotohanan ay matatagpuan sa buong pampanitikan unit at hindi ang mga 
detalye. Mag-ingat sa mga prooftexting o gumagamit ng OT narratives bilang isang alinsunuran 
para sa iyong buhay. IV. Ng dalawang mga antas ng interpretasyon P. YHWH's redemptive, 
revelatory gawang para sa Abraham's binhi B. YHWH's ay para sa bawat naniniwala ang buhay 
(sa lahat ng edad) C. Ang unang nakatutok sa "alam ng Diyos (kaligtasan); ang ikalawang serving 
sa Kanya (ang Kristiyano buhay ng pananampalataya, Cf. ROM. 15:4; ko cor. 10:6,11) APPENDIX APAT HEBREW PANGHUHULA 

I. Panimula 

A. Pagbukas pahayag 

1. Ang believing komunidad ay hindi sumasang-ayon sa kung paano kahulugan panghuhula. Iba 
pang mga truths na ito ay itinatag bilang sa isang posisyon na kinikilala sa buong siglo, ngunit 
hindi ito isa. 

2. Mayroong ilang mga mahusay na tinukoy yugto ng OT panghuhula a. premonarchial (bago King Saul) 

(1) mga indibidwal na tinatawag na propeta 

(a) Abraham -Gen. 20:7 

(b) akda ng mga batas - Num. 12:6-8; Deut. 18:15; 34:10 

(c) aseton - Exod. 7:1 (tagapagsalita para sa mga akda ng mga batas) 

(d) Miriam - Exod. 15:20 

(e) Eldad at Medad - Num. 11:24-30 

(f) Deborah -Jdgs. 4:4 

(g) hindi nasabi -Jdgs. 6:7-10 
(h) Samuel - ko Sam. 3:20 

(2) ng mga propeta bilang isang grupo - Deut. 13:1-5; 18:20-22 

(3) prophetic grupo o guilds - ko Sam. 10:5-13; 19:20; ko Kgs. 20:35,41; 22:6,10-13; II Kgs. 2:3,7; 
4:1,38; 5:22; 6:1, atbp 

(4) Mesiyas na tinatawag na propeta - Deut. 18:15-18 

b. di-sulat monarchial propeta (sila-address ang hari) 

(1) maglimayon - ko Sam. 7:2; 12:25; II Sam. 24:11; ko Chron. 29:29 

(2) Nathan - II Sam. 7:2; 12:25; ko Kgs. 1:22 

(3) Ahijah - 1 Kgs. 11:29 

(4) Jehu -ko Kgs. 16:1,7,12 

(5) hindi nasabi - ko Kgs. 18:4,13; 20:13,22 

(6) Elijah-I Kgs. 18; II Kgs. 2 

(7) Milcaiah - 1 Kgs. 22 

(8) Elisha - II Kgs. 2:8,13 

c. klasiko pagsulat propeta (sila-address ang bansa pati na rin ang haring): Isaya-Malachi 
(maliban Daniel) 

B. Biblical Tuntunin 

1. ro'eh = propeta, ako Sam. 9:9. Reference na ito ay nagpapakita ng mga transition sa mga 
kataga ng Nabi, na nangangahulugan "propeta" at lumapit mula sa root, "na tumawag." Ro'eh 
ay mula sa pangkalahatang Hebreo salitang "upang makita." Ang taong ito na nauunawaan ng 
Diyos paraan at piano at ay kinunsulta sa tumyak ng Diyos ay sa isang bagay na ito. 

2. hozeh = propeta, II Sam. 24:11. Ito ay karaniwang isang synonym ng ro'eh. Ito ay mula sa 
isang rarer Hebreo salitang "upang makita ang sa paningin." Ang mga pandiwari form ay 
ginagamit pinaka-madalas na mag-refer sa mga propeta. 

3. nabi '= propeta, magkaugnay ng Akkadian verb nabu = "tumawag" at Arabic naba'a = "upang 
ipahayag." Ito ay ang pinaka-karaniwang OT kataga upang maitalaga ang isang propeta. Ito ay 
ginamit sa 300 beses. Ang eksaktong pinagmulan ng salita ay hindi sigurado, ngunit "sa tawag 
na" sa kasalukuyan tila ang pinakamahusay na opsyon. Marahil ang pinakamahusay na unawa lumapit form YHWH ang paglalarawan ng mga akda ng 
mga batas' relasyon sa paro sa pamamagitan ng aseton (cf. Exod. 4:10-16; 7:1; Deut. 5:5). Ang 
isang propeta ay isang tao na nagsasalita para sa Diyos sa Kanyang mga tao (cf. Amos 3:8; Jer. 
1:7,17; Ezek. 3:4). 

4. Lahat ng tatlong termino ay ginagamit ng mga propeta's office sa Chron ko. 29:29; Samuel - 
Ro'eh; Nathan - Nabi '; at maglimayon - Hozeh. 

5. Ang mga pariralang 'ish ha -' elohim, "tao ng Diyos," ay isang pangalan para sa isang mas 
malawak na nagsasalita para sa Diyos. Ito ay ginagamit ng ilang 76 beses sa OT sa kahulugan ng 
"propeta." 

6. Ang salitang "propeta" ay Griyego sa pinanggalingan. Ito ay nanggaling mula sa (1) pro = 
"bago" o "para sa"; (2) phemi = "na magsalita." 

II. Kahulugan ng paghula 

A. Ang salitang "hula" ay may isang mas malawak na semantiko patlang sa Hebreo kaysa sa 
Ingles. Ang mga Judio na may label na ang kasaysayan ng mga libro sa pamamagitan ng Joshua 
Kings (maliban Ruth) "ang dating propeta." Parehong Abraham (Gen. 20:7; PS. 105:5) at mga 
akda ng mga batas (Deut. 18:18) ay itinalaga bilang mga propeta (din Miriam, Exod. 15:20). 
Kaya, mag-ingat ng isang assumed Ingles kahulugan! 

B. "Propheticism ay maaaring legitimately ay tinukoy bilang na-unawa sa kasaysayan na 
tinanggap ang ibig sabihin lamang sa mga tuntunin ng banal na pag-aalala, banal na layunin, 
banal na pakikilahok" (Interpreter's Dictionary ng Bibliya, Vol. 3, p. 896). 

C. "Ang mga propeta ay hindi isang pilosopo o ng isang sistematikong teologo, ngunit ang 
tagapamagitan ng isang tipan na naghahatid ng mga salita ng Diyos sa Kanyang mga tao upang 
hugis ng kanilang mga hinaharap sa pamamagitan ng kanilang mga reforming naroroon" ( 
"propeta at panghuhula," Encyclopedia Judaica, Vol. 13, p. 1152). III. Layunin ng paghula 

A. Hula ay isang paraan para sa Diyos na makipag-usap sa Kanyang mga tao, na nagbibigay ng 
guidance sa kanilang mga kasalukuyang setting at umaasa sa kanyang kontrol ng kanilang buhay 
at mundo kaganapan. Ang kanilang mga mensahe ay karaniwang corporate. Ito ay sinadya 
upang suwat, hinihikayat, magbunga pananampalataya at pagsisisi, at alam ng Diyos ang mga 
tao tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga piano. Kadalasan ito ay ginagamit upang 
malinaw na ibunyag ng Diyos pagpili ng isang tagapagsalita (Deut. 13:1-3; 18:20-22). Ito, kinuha 
sa huli, ay sumangguni sa Mesiyas. B. Kadalasan, ang mga propeta ay naganap ang isang makasaysayang o teolohiko krisis ng 
kanyang araw at inaasahang ito sa isang eschatological setting. Ang end-oras na pagtanaw sa 
kasaysayan (teleolohiyakal) ay natatangi sa Israel at ang kanyang kahulugan ng banal na halalan 
attipan pangako. 

C. Ang opisina ng mga propeta parang balanse (Jer. 18:18) at palitan ang tungkulin ng High 
Priest bilang isang paraan ng pag-alam ng Diyos ay. Ang Urim at Thummim malampasan sa isang 
mensahe mula sa salita ng Diyos tagapagsalita. Ang opisina ng mga propeta parang din ang 
lumipas malayo sa Israel matapos Malachi (o ang pagsusulat ng Chronicles). Ito ay hindi lumitaw 
hanggang 400 mga taon mamaya sa John the Baptist. Ito ay hindi sigurado kung paano ang 
Bagong Tipan na regalo ng mga "hula" ay tungkol sa OT. Bagong Tipang propeta (Gawa 11:27- 
28; 13:1; 14:29,32,37; 15:32; ko cor. 12:10,28-29; Eph. 4:11) ay hindi revealers ng mga bagong 
paghahayag , ngunit alam-tellers at unahan tellers ng Diyos ay sa paulit-ulit na sitwasyon. 

D. Panghuhula ay hindi eksklusibo o pangunahing mahuhulain sa kalikasan. Hula ay isang 
paraan upang kumpirmahin ang kanyang tungkulin at ang kanyang mensahe, ngunit ito ay 
dapat na kilala ". . . kulang sa 2% ng OT panghuhula ay mesyanik. Mas mababa sa 5% na 
partikular na naglalarawan sa Bagong Tipan Edad. Mas mababa sa 1% pag-aalala tungkol sa mga 
kaganapan pa sa darating "(Fee & Stuart, Paano Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng Its Worth, 
p. 166). 

E. propeta kumakatawan sa Diyos sa mga tao, habang ang mga pari ay kumakatawan sa mga 
tao sa Diyos. Ito ay isang pangkalahatang pahayag. May mga eksepsiyon tulad Habakkuk, na 
address katanungan sa Diyos. 

F. Isang dahilan ito ay mahirap na maunawaan ang mga propeta ay dahil hindi namin alam kung 
paano ang kanilang mga libro ay balangkas. Sila ay hindi sunud-sunod. Sila tila sa maaari 
pampakay, ngunit hindi palaging ang paraan ng isa would asahan. Kadalasan ay walang malinaw 
na kasaysayan ng setting, time-frame, o malinaw na dibisyon sa pagitan ng oracles, ito ay 
mahirap (1) na basahin ang mga libro sa pamamagitan ng sa isang pulong; (2) upang 
balangkasin ang mga ito ayon sa paksa; at (3) sa tumyak ang central katotohanan o authorial 
layunin sa bawat orakulo. IV. Mga katangian ng paghula 

A. Sa Lumang Tipan, may parang isang pag-unlad ng konsepto ng "propeta" at "panghuhula." Sa 
unang bahagi ng Israel doon binuo ng isang samahan ng mga propeta, na humantong sa 
pamamagitan ng isang malakas na charismatic lider tulad ng Elijah o Elisha. Minsan ang 
pariralang "ang sons ng propeta" ay ginamit upang maitalaga ang grupong ito (II Kgs. 2). Ang 
mga propeta sa mga oras ay characterized sa pamamagitan ng paraan ng lubos na kaligayahan 
(koSam. 10:10-13; 19:18-24). B. Gayunman, ang panahong ito sa mabilis na lumipas ang oras ng mga indibidwal na propeta. 
May mga mga propeta (parehong totoo at hindi totoo) na kinilala sa Hari, at nanirahan sa 
palasyo (maglimayon, Nathan). Gayundin, doon ay mga taong ay nagsasarili, kung minsan ay 
ganap na walang kinalaman sa mga katayuan ng quo ng Israelite lipunan (Amos). Sila ay 
parehong mga lalaki at babae (II Kgs. 22:14). 203 

C. Ang mga propeta ay madalas isang revealer ng hinaharap, nakakondisyon sa isang tao o ng 
isang tao ng agarang tugon. Kadalasan ang mga propeta ng gawain ay ang magladlad ng Diyos 
unibersal na magplano para sa Kanyang paglikha na kung saan ay hindi apektado ng tao sagot. 
Ang unibersal na eschatological piano ay natatangi sa pagitan ng mga propeta ng Israel sa 
sinaunang Malapit Silangan. Hula Tipan at ang katumpakan ay kambal foci ng prophetic 
mensahe (cf. Fee at Stuart, p. 150). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga propeta ay pangunahing 
korporasyon sa focus. Sila ay karaniwang, ngunit hindi lamang, i-address ang bansa ng Israel. 

D. Karamihan prophetic materyal ay itinanghal sa paraang binibigkas. Ito ay pinagsama mamaya 
sa pamamagitan ng tema o-sunod, o iba pang mga pattern ng mga Malapit Eastern panitikan, 
na kung saan ay nawala sa amin. Dahil ito ay sa bibig, ito ay hindi bilang balangkas bilang 
nakasulat sa prosa. Ito ay gumagawa ng mga libro na mahirap na basahin sa pamamagitan ng 
matapat at mahirap maunawaan na walang tiyak na makasaysayang setting. 

E. Ang mga propeta ay gumagamit ng ilang mga pattern sa magdala ng kanilang mga mensahe 

1. Hukuman pinangyarihan - tumatagal ng Diyos ang Kanyang mga tao sa hukuman; madalas ito 
ay isang kaso kung saan ang diborsiyo YHWH rejects kanyang asawa (Israel) para sa kanyang 
mga unfaithfulness (Hosea 4; micah 6). 

2. Libing punebre - ang espesyal na metro ng ganitong uri ng mensahe at ang kanyang mga 
katangian "aba" set-tanggalin ito bilang isang espesyal na form (Isaya 5; Habakkuk 2). 

3. Tipan grasya pagpoproklama - ang kondisyon kalikasan ng Tipan ay emphasized at ang 
kahihinatnan, ang parehong positibo at negatibong, ay nabaybay out para sa hinaharap 
(Deuteronomio 27-29). 

V. Biblical Qualifications para sa Pagpapatunay ng isang tunay na propeta 

A. Deuteronomio 13:1-5 (paghuhula / palatandaan ay na-link sa isang diyos pagkamalinis) 

B. Deuteronomio 18:9-22 (maling propeta / tunay na propeta) 

C. Ang parehong mga kalalakihan at kababaihan ay tinatawag at itinalaga bilang propeta o 
prophetesses 

1. Miriam - Exodo 15 

2. Deborah - hukom 4:4-6 

3. Huldah - II Kings 22:14-20; II Chronicles 34:22-28 

D. Sa kalapit kultura propeta ay napatunayan sa pamamagitan ng paghula. Sa Israel sila ay 
napatunayan na ng 1. isang teolohiko pagsubok - ang paggamit ng pangalan ng YHWH 

2. isang makasaysayang pagsubok - tumpak paghuhula 

VI. Nakatutulong na mga patnubay para sa Interpreting panghuhula 

A. Hanapin ang mga layunin ng orihinal na propeta (editor) sa pamamagitan ng pagpuna ang 
makasaysayang setting at ang mga pampanitikan konteksto ng bawat orakulo. Kadalasan ito ay 
kabilang Israel paglabag sa mosaikTipan sa ilang mga paraan. 

B. Basahin at kahulugan ang mga buong orakulo, hindi lamang ang isang bahagi; outline ito 
bilang sa mga nilalaman. Tingnan kung paano ito ay may kinalaman sa kalapit oracles. Subukan 
na outline ang buong libra (sa pamamagitan ng pampanitikan at mga yunit sa antas na talata). 

C. ipalagay ang isang literal na interpretasyon ng dagat hanggang sa isang bagay sa teksto 
mismo points ka sa matalinghaga paggamit; pagkatapos ay tangkain na ilagay ang simbolismo 
ng wika sa prosa. 

D. Analyze sinasagisag action sa dahilan ng makasaysayang setting at kahilera passages. 
Siguraduhin na tandaan na ito ay sinaunang Malapit Eastern panitikan, hindi kanluranin o 
modernong panitikan. 

E. Matrato ang paghuhula sa pag-aalaga 

1. Sila ng eksklusibo para sa mga may-akda ng araw? 

2. Sila ay sa dakong huli matutupad sa Israel's history? 

3. Sila pa na mga hinaharap na mga pangyayari? 

4. Gawin nila ang isang kapanahon katuparan at pa sa isang hinaharap na katuparan? 

5. Payagan ang mga may-akda ng Biblia, hindi sa modernong mga may-akda, sa gabay na ang 
iyong mga sagot. 

F. Mga espesyal na pag-aalala tungkol sa 

1. Ang hula ng mga kwalipikadong kondisyon sagot? 

2. Ito ay tiyak na kung sino ang mga hula ay direksiyon (at bakit)? 

3. Mayroon bang posibilidad parehong biblically at / o kasaysayan para sa maramihang mga 
fulfillments? 

4. Ang mga may-akda NT sa ilalim ng inspirasyon ay able sa makita ang Mesiyas sa maraming 
lugar sa OT na hindi halata sa amin. Sila tila sa gumamit tipolohiya o salita maglaro. Dahil kami 
ay hindi pinukaw, aming pinakamahusay na umalis na ito sa kanila. 

VII. Helpful Books 

1. Isang Guide para Biblical paghula ng Carl E. Armerding at W. Ward Gasque 

2. Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth ni Gordon Fee at Douglas Stuart 

3. Aking Servants mga propeta sa pamamagitan ng Edward J. Young 4. Plowshares at Pruning Hooks: Rethinking ang Wika ng Biblical panghuhula at Apocalyptic sa 
pamamagitan ng D. Brent Sandy 

5. Cracking ang Lumang Tipan Code, D. Brent Sandy at Ronald L. Giese, Jr APPENDIX LIMANG 
BAGONG TIPAN PANGHUHULA 

I. NT panghuhula ay hindi katulad ng OT panghuhula (BDB 611), na kung saan ay may rabbinical 
kahulugan ng inspirasyon revelations mula sa YHWH (cf. Gawa 3:18,21; ROM. 16:26). Tanging 
mga propeta ay maaaring sumulat ng Banal na Kasulatan. 

A. Akda ng mga batas ay tinatawag na isang propeta (cf. Deut. 18:15-21). B. Kasaysayan ng mga libro (Joshua - Kings [maliban Ruth]) ay tinatawag na "dating propeta" (cf. 
Gawa 3:24). 

C. Propeta kamkamin ang lugar ng High Priest bilang ang pinagkukunan ng impormasyon mula 
sa Diyos (cf. Isaya - Malachi) 

D. Ang ikalawang division ng Hebreo canon ay "mga propeta" (cf. Matt. 5:17; 22:40; Lucas 
16:16; 24:25,27; ROM. 3:21). 

II. Sa NT ang konsepto ay ginagamit sa maraming iba't-ibang paraan. 

A. referring sa OT propeta at ang kanilang mga inspirasyon mensahe (cf. Matt. 2:23; 5:12; 
11:13; 13:14; ROM. 1:2) 

B. tumutukoy sa isang mensahe para sa isang indibidwal na sa halip na isang corporate grupo 
(ibig sabihin, OT propeta pigilan una sa Israel) 

C. referring sa parehong John the Baptist (cf. Matt. 11:9; 14:5; 21:26; Lucas 1:76) at si Hesus 
bilang proclaimers ng Kaharian ng Diyos (cf. Matt. 13:57; 21: 11,46; Lucas 4:24; 7:16; 13:33; 
24:19). inaangkin din si Hesus upang maging mas malaki kaysa sa mga propeta (cf. Matt. 11:9; 
12:41; Lucas 7:26). 

D. iba pang mga propeta sa NT 

1. maagang bahagi ng buhay ni Hesus na naitala sa Lucas ng Ebanghelyo (ibig sabihin, si Mary's 
alaala) 

a. Elizabeth (cf. Lucas 1:41-42) 

b. Zacharias (cf. Lucas 1:67-79) 

c. Simeon (cf. Lucas 2:25-35) 

d. Anna (cf. Lucas 2:36) 

2. tumbalik paghuhula (cf. Caiaphas, Juan 11:51) 

E. referring sa isa na proclaims sa Ebanghelyo (ang mga listahan ng mga regalo sa proclaiming 
ko cor. 12:28-29; Eph. 4:11) 

F. tumutukoy sa isang patuloy na regalo sa iglesia (cf. Matt. 23:34; Gawa 13:1; 15:32; ROM. 
12:6; ko cor. 12:10,28-29; 13:2; Eph. 4 : 11). Minsan ito ay maaaring sumangguni sa mga 
kababaihan (cf. Lucas 2:36; Gawa 2:17; 21:9; ko cor. 11:4-5). 

G. referring sa apocalyptic libro ng paghahayag (cf. Rev. 1:3; 22:7,10,18,19) 

III. NT propeta A. Hindi sila magbigay ng inspirasyon paghahayag sa parehong kahulugan bilang did ang OT 
propeta (ibig sabihin, Banal na Kasulatan). Pahayag na ito ay posible dahil sa paggamit ng 
pariralang "sa pananampalataya" (ibig sabihin, ang isang kahulugan ng isang nakumpletong 
Ebanghelyo) na ginagamit sa Gawa 6 : 7; 13:8; 14:22; Gal. 1:23; 3:23; 6:10; Phil. 1:27; Jude 3,20. 
Ito ay malinaw na konsepto mula sa buong parirala na ginagamit sa Jude 3, "ang 
pananampalataya minsan at para sa lahat ng kamay pababa sa mga santo." Ang "isang beses 
para sa lahat ng" pananampalataya ay tumutukoy sa mga truths, doctrines, concepts, mundo- 
view teachings ng Kristiyanismo. Ang isang beses na ibinigay-diin ay ang Bibliya para sa mga 
batayan theologically takda sa inspirasyon sa mga sulatin ng NT at hindi nagpapahintulot 
mamaya o iba pang mga sulatin na itinuturing revelatory. Mayroong maraming mga hindi 
siguradong kayarian, hindi sigurado, at kulay-abo na lugar sa NT, ngunit believers affirm sa 
pamamagitan ng pananampalataya na ang lahat ng bagay na ito ay "kinakailangan" para sa 
pananampalataya at pagsasanay ay kasama na may sapat na liwanag sa NT. Ang konsepto ay 
delineated sa kung ano ang tinatawag na "ang revelatory tatsulok" 

1. Ang Diyos ay nagsiwalat ng kanyang sarili sa time-space kasaysayan (paghahayag) 

2. Siya ay pinili ng ilang mga tao writers sa dokumento at ipaliwanag ang Kanyang gawaing 
(Inspiration) 

3. Siya ay binigyan ng Kanyang Espiritu upang buksan ang isipan at mga puso ng mga tao na 
maunawaan ang mga sulatin, hindi definitively, ngunit sapat para sa kaligtasan at isang 
mabisang Kristiyano buhay (liwanag). Ang punto ng mga ito ay na inspirasyon na ito ay limitado 
sa mga writers ng Banal na Kasulatan. Walang mga karagdagang authoritative sulatin, visions, o 
revelations. Ang mga alituntunin ay sarado. Namin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan 
namin upang tumugon naaangkop sa Diyos. Ang katotohanan ay pinakamahusay na nakita sa 
kasunduan ng Bibliya writers laban sa hindi pagkakaintindihan ng taos-puso, relihiyoso 
believers. Walang mga modernong manunulat o nagsasalita ay ang antas ng banal na 
pamumuno na ang mga writers ng Banal na Kasulatan did. B. Sa ilang mga paraan NT propeta ay katulad sa OT propeta. 

1. hula ng mga pangyayari sa hinaharap (cf. Paul, Gawa 27:22; Agabus, Gawa 11:27-28; 21:10- 
11; hindi nasabi ng iba pang mga propeta, Gawa 20:23) 

2. iproklama paghuhusga (cf. Paul, Gawa 13:11; 28:25-28) 

3. makahulugan na gawang vividly ilarawan ang isang kaganapan (cf. Agabus, Gawa 21:11) 

C. Ng kanilang gawin iproklama ang truths ng Ebanghelyo kung minsan sa mahuhulain paraan 
(cf. Gawa 11:27-28; 20:23; 21:10-11), ngunit hindi ito ang pangunahing pokus. Prophesying sa I 
Corinthians ay karaniwang sa pakikipag-usap sa Ebanghelyo (cf. 14:24,39). 

D. Ang mga ito ay ang Espiritu ng kontemporaryo ay nangangahulugan ng nagsisiwalat ng 
kontemporaryo at praktikal na aplikasyon ng Diyos ang katotohanan sa bawat bagong 
sitwasyon, kultura, o tagal ng panahon (cf. ko cor. 14:3). 

E. Sila ay aktibo sa maagang Pauline simbahan (cf. ko cor. 11:4-5; 12:28,29; 13:29; 14:1,3,4,5,6, 
22,24,29,31, 32,37,39; Eph. 2:20; 3:5; 4:11; ko Thess. 5:20) at ang mga ito ay binanggit sa Didache (nakasulat sa huli unang siglo o sa ikalawang siglo, petsa alanganin) at sa Montanism 
ng ikalawang at ikatlong siglo sa hilagang Africa. 

IV. May NT regalo ceased? 

A. Tanong na ito ay mahirap na sagot. Ito ay tumutulong upang linawin ang isyu sa 
pamamagitan ng pagtukoy sa layunin ng mga regalo. Sila ay sinadya upang kumpirmahin ang 
unang pangangaral ng Ebanghelyo o sila ay patuloy na paraan para sa mga iglesia sa mga 
ministro sa kanyang sarili at isang nawala mundo? 

B. Ba ang isang pagtingin sa kasaysayan ng iglesia upang sagutin ang mga tanong o ang NT 
mismo? Walang indikasyon sa NT na ang espirituwal na mga regalo ay pansamantalang. Mga 
taong subukang gamitin ko cor. 13:8-13 sa address ang isyu na ito na pang-aabuso ang authorial 
layunin ng daan, na kung saan asserts na ang lahat ng bagay ngunit ang pag-ibig ay mamatay. 

C. I am tempted to say na dahil sa ang NT, hindi kasaysayan ng iglesia, ay ang kapangyarihan, 
believers ay dapat affirm na ang mga regalo magpatuloy. Gayunman, ako ay naniniwala na ang 
kultura nakakaapekto interpretasyon. Ang ilang mga napakalinaw teksto ay hindi na naaangkop 
na (ibig sabihin, ang banal na halik, babaeng may suot veils, simbahan pulong sa bahay, atbp). 
Kung kultura nakakaapekto sa teksto, at pagkatapos ay kung bakit hindi iglesia history? 

D. Ito ay lamang ng isang katanungan na hindi na definitively nasagot. Ilang believers ay 
tagapagtaguyod "hinto" at iba pa "di-paghinto." Sa lugar na ito, dahil sa maraming 
nagpapaliwanag isyu, ang mga puso ng naniniwala ay ang susi. Ang NT ay hindi siguradong 
kayarian at cultural. Ang kahirapan ay able sa magpasiya na teksto ay apektado ng kultura / 
kasaysayan at kung saan ay para sa lahat ng oras at sa lahat ng kultura (cf. Fee at Stuart's Paano 
Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth, pp. 14-19 at 69-77) . Dito ay kung saan ang mga 
talakayan ng kalayaan at pananagutan, na kung saan ay matatagpuan sa ROM. 14:1-15:13 at 
ako cor. 8-10, ay mahalaga. Paano namin sagutin ang tanong ay mahalaga sa dalawang paraan. 

1. Naniniwala ang bawat isa ay dapat na lakad sa pananampalataya sa ilaw nila. Diyos na tingin 
sa aming mga puso at motives. 

2. Naniniwala ang bawat isa ay dapat na payagan ang iba pang mga believers sa paglalakad sa 
kanilang pananampalataya-unawa. May ay dapat na pagpapaubaya sa loob ng Bibliya 
hangganan. Gusto ng Diyos sa amin na pag-ibig sa isa't-isa bilang Siya ay. 

E. Upang lagumin ang mga isyu, Kristiyanismo ay isang buhay ng pananampalataya at pag-ibig, 
hindi isang perpektong teolohiya. Ang relasyon sa Kanya na epekto sa aming relasyon sa iba ay 
mas mahalaga kaysa sa depinitibo impormasyon o creedal kasakdalan. APPENDIX ANIM 
NA HEBREO POETRY I. PAN I Mil LA A. Ang ganitong uri ng panitikan gumagawa up 1 / 3 ng Lumang Tipan. Ito ay lalo na karaniwan 
sa "propeta" (lahat ngunit Haggai at Malachi naglalaman ng mga tula) at "mga sulatin" seksyon 
ng Hebreo canon. B. Ito ay ibang-iba mula sa Ingles tula. Ingles tula ay binuo mula sa Griyego at Latin tula, na kung 
saan ay una tunog-based. Hebreo tula ay marami sa mga karaniwang may Canaan tula. Walang 
mga accented linya o tula sa Malapit East tula (ngunit may matalo). 

C. Ang archaeological diskobre hilaga ng Israel sa Ugarit (Ras Shamra) ay may mga iskolar na 
maunawaan OT tula. Ang mga tula mula sa ika-15 siglo BC ay halatang pampanitikan na 
koneksyon sa Bibliya tula. 

II. PANGKALAHATANG katangian ng mga tula 

A. Ito ay napaka-compact. 

B. Ito sumusubok upang ipahayag ang katotohanan, ang mga damdamin o mga karanasan sa 
mga imahe. 

C. Ito ay una nakasulat na hindi sa bibig. Ito ay mataas na balangkas. Ang istrakturang ito ay 
ipinahayag sa: 

1. balanseng linya (paralelismo) 

2. salita plays 

3. tunog plays 

III. ANG Structure RK Harrison, Panimula Upang Ang Lumang Tipan, pp. 965-975) 

A. Bishop Robert Lowth sa kanyang mga libro, lektura sa sagradong Poetry ng Hebreo (1753) ay 
ang unang upang makilala Bibliya tula bilang balanseng linya ng pag-iisip. Karamihan sa 
modernong mga Ingles na pagsalin sa mga format na upang ipakita ang mga linya ng mga tula. 

1. magkasingkahulugan - ang pagpapahayag ng mga linya ng parehong isipan sa iba't-ibang mga 
salita: 

a. Awit 3:1; 49:1; 83:14; 103:13 

b. Proverbs 19:5; 20:1 

c. Isaya 1:3,10 

d. Amos 5:24; 8:10 

2. antithetical - ang mga linya ipahayag ang kabaligtaran saloobin sa pamamagitan ng kaibahan 
o nagsasabi ng positibo at ang negatibong: 

a. Awit 1:6; 90:6 

b. Proverbs 1:29; 10:1,12; 15:1; 19:4 

3. gawa ng tao - ang mga susunod na dalawa o tatlong linya bumuo sa isipan - PS. 1:1-2; 19:7-9; 
29:1-2 4. chiasmic - isang pattern ng mga tula pagpapahayag ng mensahe sa isang Descending at 
Ascending order. Ang pangunahing punto ay matatagpuan sa gitna ng pattern. 

B. A Briggs sa kanyang mga libro, Pangkalahatang Pambungad sa Pag-aaral ng Banal na Banal na 
Kasulatan (1899) na binuo ang susunod na yugto ng pagsusuri ng Hebreo tula: 

1. tumutukoy - isa sugnay literal at ang pangalawang metaporiko, PS. 42:1; 103:3. 

2. klimatiko o baitang-katulad - ang clauses bunyagan katotohanan sa isang Ascending fashion, 
PS. 19:7-14; 29:1-2; 103:20-22. 

3. introverted - isang serye ng mga clauses, kadalasan ay hindi bababa sa apat na mga kaugnay 
na sa pamamagitan ng panloob na istraktura ng mga linya ng 1 hanggang 4 at ang 2 sa 3 - PS. 
30:8-10a 

C. GB Gray sa kanyang mga libro, Ang Forms ng Hebreo Poetry (1915) na binuo ng konsepto ng 
balanseng clauses sa pamamagitan ng: 

1. kumpleto na balanse - na kung saan ang bawat salita sa linya ng isa ay paulit-ulit o balanse ng 
isang salita sa dalawang linya - Awit 83:14 at Isaya 1:3 

2. hindi kumpleto balanse na kung saan ang clauses ay hindi ang parehong haba - PS. 59:16; 
75:6 

D. Ngayon ay may lumalaking pagkilala ng pampanitikan estruktural pattern sa Hebreo na 
tinatawag na isang chiasm, na nagsasaad ng isang gansal na bilang ng mga linya kahilera 
pagbabalangkas ng isang oras salamin hugis kung saan ang central line ay emphasized. 

E. Uri ng tunog pattern matatagpuan sa mga tula sa pangkalahatan, ngunit hindi madalas sa 
silangang tula 

1. maglaro sa alpabeto (acrostic. Cf. PS. 9,34,37,119; Prov. 31:10 ff; Lam. 1-4) 

2. maglaro sa consonants (alliteration, Cf. PS. 6:8; 27:7; 122:6; Isa. 1:18-26) 

3. maglaro sa vowels (assonance, Cf. Gen. 49:17; Exod. 14:14; Ezek. 27:27) 

4. maglaro sa pag-uulit ng mga katulad na tunog ng salita na may iba't-ibang kahulugan 
(paronomeysiya) 

5. paglalaro sa mga salita na kung saan, kapag maliwanag, tulad ng tunog ng mga bagay na 
kanilang pangalan (onomatopoeia) 

6. espesyal na pagbubukas at isara (kasama) 

F. Mayroong ilang mga uri ng mga tula sa Lumang Tipan. Ang ilan sa mga paksa na may 
kaugnayan at ang ilan ay mga kaugnay na form. 

1. dedikasyon song - Num. 21:17-18 

2. trabaho songs - (alluded to pero hindi maitatala sa Jdgs. 9:27); Isa. 16:10; Jer. 25:30; 48:33 

3. ballads - Num. 21:27-30; Isa. 23:16 

4. pag-inom songs - negatibo, Isa. 5:11-13; Amos 6:4-7 at positibo, Isa. 22:13 

5. love poems - Song ng Songs, kasal bugtong - Jdgs. 14:10-18, kasal song - PS. 45 

6. laments / punebre - (alluded to pero hindi maitatala sa II Sam. 1:17 at II Chr. 35:25) II Sam. 
3:33; PS. 27, 28; Jer. 9:17-22; Lam.; Ezek. 19:1-14; 26:17-18; Nah. 3:15-19 7. digmaan songs - Gen. 4:23-24; Exod. 15:1-18,20; Num. 10:35-36; 21:14-15; magbiro. 10:13; 
Jdgs. 5:1-31; 11:34; ko Sam. 18:6; II Sam. 1:18; Isa. 47:1-15; 37:21 

8. espesyal na benedictions o grasya ng mga lider - Gen. 49; Num. 6:24-26; Deut. 32; II Sam. 
23:1-7 

9. nakapagtataka teksto - Balaam, Num. 24:3-9 

10. sagradong poems - Psalms 

11. acrostic poems - PS. 9,34,37,119; Prov. 31:10 ff at pagpipighati 1-4 

12. curses -Num. 21:22-30 

13. pag-uyam poems - Isa. 14:1-22; 47:1-15; Ezek. 28:1-23 

14. isang libro ng digmaan poems (Jashar) - Num. 21:14-15; magbiro. 10:12-13; II Sam. 1:18 

IV. Guideline SA Interpreting HEBREW Poetry 

A. Hanapin ang sentral na katotohanan ng mga taludtod o stropa (ito ay katulad ng isang talata 
sa prosa.) Ang RSV ay ang unang modernong pagsasalin upang makilala ang mga tula sa 
pamamagitan ng stanzas, kumpara sa modernong pagsalin para sa mga pananaw. 

B. Kilalanin ang mga simbolismo ng wika at sabihin ang mga ito sa prosa. Tandaan ng ganitong 
uri ng panitikan ay tunay kasunduan, marami sa kaliwa ay para sa mga mambabasa upang 
punan in 

C. Siguraduhin na ang mga kaugnay na isyu oriented poems sa kanilang pampanitikan konteksto 
(madalas ang buong libro) at kasaysayan ng setting. 

D. Hukom 4 at 5 ay very helpful makita kung paano ang mga tula expresses kasaysayan. Hukom 
4 ay tuluyan at mga hukom 5 ay mga tula ng parehong pangyayari (din ihambing Exodo 14 & 
15). 

E. Pagtatangka upang makilala ang uri ng paralelismo kasangkot, kung magkasingkahulugan, 
antithetical, o gawa ng tao. Ito ay napakamahalaga. APPENDIX PITONG 
HEBREW KARUNUNGAN UTERATURA I. ANG Genre A. Karaniwang Literary uri sa sinaunang Malapit East ®. J. Williams, "karunungan sa Laong 
Malapit East," Interpreter Diksiyunaryo ng Bibliya, madagdagan) 1. Mesopotamya (I Kgs. 4:30-31; Isa. 47:10; Dan. 1:20; 2:2) 

a. Sumeria nagkaroon ng binuo karunungan tradisyon parehong kilalang-kilala at mahaba (mga 
teksto mula sa Nippur). 

b. Babylon's kilala karunungan ay konektado sa mga pari / mago. Ito ay hindi na nakatutok sa 
kagandahang-asal (WG Lambert, Babylonian karunungan Literature). Ito ay hindi isang binuo 
genre tulad ng sa Israel. 

c. Assyria din nagkaroon ng karunungan tradisyon; Ang isang halimbawa ay ang teachings ng 
Ahiqar. Siya ay isang taga-payo sa Sennacherib (704-681 BC). 

2. Ehipto (I Kgs. 4:30; Gen. 41:8; Isa. 19:11-12) 

a. "Ang Pagtuturo para sa Vizier Ptah-hotep," nakasulat tungkol sa 2450 BC Kanyang teachings 
ay sa talata, hindi kilala, form. Sila ay balangkas bilang isang ama sa kanyang anak na lalaki, kaya 
rin, "Ang Teachings para sa King Meri-ka-muli," tungkol sa mga 2200 BC (LaSor, Hubbard, Bush, 
Lumang Tipan Survey, p. 533). 

b. Ang karunungan ng Amen-em-opet, nakasulat tungkol sa mga 1200 BC, ay tunay katulad sa 
Prov. 22:17-24:12. 

3. Phoenicia (Ezek. 27:8-9; 28:3-5) 

a. Ang discoveries sa Ugarit ay ipinapakita ang mga malapit na koneksyon sa pagitan ng Poeniko 
at Hebreo kaalaman, lalo na ang mga metro. Marami sa mga di-pangkaraniwang forms at 
bihirang mga salita sa Bibliya karunungan Literatura ngayon ay maliwanag mula sa 
archaeological discoveries sa Ras Shamra (Ugarit). 

b. Song ng Songs ay very much tulad Poeniko kasal songs tinatawag wasps nakasulat tungkol sa 
600 BC 

4. Canaan (ibig sabihin, Edom, Cf. Jer. 49:7; Obad. 8) - Albright ay nagsiwalat ng mga 
pagkakatulad sa pagitan ng Hebrew at Canaan karunungan literatura lalo na ang Ras Shamra 
teksto mula sa Ugarit, nakasulat tungkol sa ika-15 siglo BC 

a. madalas na ang parehong mga salita ay lumilitaw bilang mga pares 

b. pagkakaroon ng mga kiasmus 

c. may superscriptions d. may musikal notations 

5. Biblical karunungan Literatura kasama ang mga sulatin ng ilang di-lsraelites: 

a. Trabaho mula sa Edom 

b. Agur mula sa Massa (isang Israelite kaharian sa Saudi Arabia (cf. 25:14 Simula at ako 
Chronicles 1:30) 

c. Lemuel mula sa Massa 

6. Mayroong dalawang mga Jewish non-makanoniko libro na ibahagi ito genre form. 

a. Ecclesiasticus (karunungan ng Ben Sirach) 

b. Karunungan ng Solomon (karunungan) 

B. Literary katangian 

1. Una sa lahat dalawang natatanging uri ng a. kilalang-kilala na patnubay para sa isang masaya, matagumpay na buhay (orihinal na salita, 
Cf. Prov. 1:8; 4:1) 

(1) maikli 

(2) madaling culturally naiintindihan (karaniwang karanasan) 

(3) isipan makapupukaw - aaresto pahayag ng katotohanan 

(4) ay karaniwang gumagamit ng kaibahan 

(5) sa pangkalahatan totoo ngunit hindi palaging partikular na naaangkop 

b. na bumuo ng mga espesyal na paksa, pampanitikan gumagana (karaniwan ay mga nakasulat) 
tulad ng Job, Ecclesiastes at taong nagdadala ng masamang palad .. 

(1) monologues 

(2) dialogues 
(3) sanaysay 

(4) na kanilang pakikitungo sa buhay ng mga pangunahing katanungan at mysteries 

(5) ang sages ay malugod na pumapayag sa tutulan ang teolohiko status quo! 

c. maliwanag na halimbawa ng kaalaman (laging babae). Ang kataga ng karunungan ay 
pambabae. 

(1) madalas sa Proverbs karunungan ay inilarawan bilang isang babae (cf. 1:8-9:18) 

(a) positibo ako 1:20-33 ii 4:6-9 iii 8:1 -- 36 iv 9:1-6 

(b) negatibong ako 7:1-27 ii 9:13-18 

(2) sa Proverbs 8:22-31 karunungan ay personified bilang ang unang ipinanganak sa 
pamamagitan ng paglikha ng Diyos na kung saan ginawa ang lahat ng ibang tao (3:19-20; PS. 
104:24; Jer. 10:12). Ito ay maaaring ang background ng John's paggamit ng mga logo sa Juan 1:1 
na sumangguni sa Hesus ang Mesiyas. 

(3) na ito ay maaari ring makita sa Ecclesiasticus 24. 

2. Ang panitikan ay naiiba mula sa mga kautusan at ang mga propeta (cf. Jer. 18:18) sa mga 
address na ito ang mga indibidwal na hindi ang bansa. Walang mga naitalang o cultic allusions. 
Una sa lahat ito ay nakatutok sa pang-araw-araw, matagumpay, masaya, moral na pamumuhay. 

3. Biblical karunungan panitikan ay katulad na ng kanyang mga kapitbahay sa kalapit nito 
istraktura ngunit hindi na nilalaman. Ang isang tunay na Diyos ay ang pundasyon sa Bibliya na 
kung saan ang lahat ng kaalaman ay batay (hal., Gen. 213 41:38-39; Job 12:13; 28:28; Prov. 1:7; 
9:10; Ps.lll: 10). Sa Babylon itoayApsu, Ea o Marduk. Sa Ehipto, itoayThoth. 

4. Hebreo ay tunay praktikal na kaalaman. Ito ay batay sa mga karanasan, hindi ang mga 
espesyal na paghahayag. Ito ang isang indibidwal na nakatutok sa pagiging matagumpay sa 
buhay (ang lahat ng buhay: sagradong at seglar). Ito ay banal na "kabayo-unawa." 5. Dahil ang kaalaman panitikan ginagamit pantao dahilan, karanasan at pagmamasid ito ay na- 
internasyonal, Transcultural. Ito ay ang isang diyos relihiyon mundo view na kung saan ay 
madalas na hindi sinabi, na ginawa ng Israel karunungan revelatory. 

II. Posibleng pinanggalingan 

A. Karunungan Literatura binuo sa Israel bilang kahalili o balanse sa iba pang mga paraan ng 
paghahayag. (Jer. 18:18; Ezek. 7:26) 

1. pari - batas - form (corporate) 

2. propeta - orakulo - nagpapagalaw (corporate) 

3. sambong - karunungan - praktikal, matagumpay na pang araw-araw na buhay (indibidwal) 

4. May mga babaeng propeta sa Israel (Miriam, Huldah) kaya, masyadong, may mga babaeng 
sages (cf. II Sam. 14:1-21; 20:14-22). 

B. Ang ganitong uri ng panitikan seemed na binuo ng: 

1. bilang katutubong kuwento sa paligid ng kampo ng apoy 

2. tulad ng mga tradisyon ng pamilya sa lumipas na ang mga batang lalaki 

3. isinulat at suportado ng Royal Palace: 

a. Si David ay konektado sa Psalms 

b. Solomon ay konektado sa Proverbs (I Kgs. 4:29-34; PS. 72 & 127; Prov. 1:1; 10:1; 25:1) 

c. Hezekiah ay konektado sa pag-edit karunungan panitikan (Prov. 25:1) 

III. LAYUNIN 

A. Ito ay karaniwang isang "paano sa" focus sa kaligayahan at tagumpay. Ito ay una sa lahat ng 
indibidwal sa kanyang focus. Ito ay batay sa 

1. ang karanasan ng mga nakaraang henerasyon 

2. sanhi at epekto relasyon sa buhay 

3. trusting sa Diyos ay Gantimpala (cf. Deut. 27-29) 

B. Ito ay lipunan ng paraan upang pumasa sa mga katotohanan at tren sa susunod na 
henerasyon ng mga liderat mga mamamayan. 

C. OT karunungan, bagaman hindi laging pagpapahayag na ito, nakikita ang Tipan ng Diyos sa 
likod ng lahat ng buhay. Para sa Hebreo walang matalim dibisyon sa pagitan ng mga kagalang- 
galang at walang kaugnayan sa relihiyon. Lahat ng buhay ay sagradong. 

D. Ito ay isang paraan upang tutulan at ang balanse ng mga tradisyonal na teolohiya. Ang sages 
ay libre thinkers hindi nakasalalay sa pamamagitan ng aklat-aralin truths. Sila dared magtanong, 
"Bakit," "Paano," "Paano kung?" 

IV. Susi sa Interpretation 

A. Maikling bantog na pahayag 1. maghanap para sa pangkaraniwang mga sangkap ng buhay na ginagamit upang ipahayag ang 
katotohanan. 

2. ipinahayag na ang sentral na katotohanan sa isang simpleng paturol na pangungusap. 

3. since konteksto ay hindi makakatulong sa hitsura para sa kahilera passages sa parehong 
paksa. 

B. Pampanitikan na piraso 

1. siguraduhin na ipahayag ang mga sentral na katotohanan ng buo. 

2. hindi tumagal verses out of context. 

3. suriin ang kasaysayan ng pagkakataon o dahilan ng pagsulat. 

C. Ang ilang karaniwang misinterpretations (Fee & Stuart, Paano Basahin ang Bibliya para sa 
Lahat ng Its Worth, p. 207) 

1. Ang mga tao ay hindi mabasa ang buong libro karunungan (tulad ng Job at Ecclesiastes) at 
hanapin ang kanyang central katotohanan ngunit pull bahagi ng libro sa labas ng konteksto nito 
at mag-apply ito literal na modernong buhay. 

2. Ang mga taong hindi maunawaan ang uniqueness ng pampanitikan genre. Ito ay isang 
mataas na kasunduan at matalinghaga Laong Malapit Eastern panitikan. 

3. Proverbs ay mga pahayag ng mga pangkalahatang katotohanan. Sila ay malawak sweeps ng 
panulat hindi partikular na totoo, sa bawat kaso, ang bawat oras, pahayag ng katotohanan. 

V. Biblical halimbawa 

A. LumangTipan 
l.Trabaho 

2. Awit 1, 19, 32, 34, 37 (acrostic), 49, 78, 104, 107, 110, 112-119 (acrostic), 127-128, 133, 147, 
148 

3. Proverbs 

4. Ecclesiastes 

5. Song ng Songs 

6. Pagpipighati (acrostic) 

7. Taong nagdadala ng masamang palad 

B. Extra makanoniko 
l.Tobit 

2. Karunungan ng Ben Sirach (Ecclesiasticus) 

3. Karunungan ng Solomon (Book ng karunungan) 

4. IV Maccabees 

C. BagongTipan 

1. Ang proverbs at parables ni Jesus 

2. Ang mga libro ng James APPENDIX WALONG 
APOCALYPTIC 

(Ang mga espesyal na paksa ay kinuha mula sa aking mga puna sa paghahayag.) 

I. Paghahayag ay isang natatanging Jewish pampanitikan genre, apocalyptic. Ito ay madalas na 
ginagamit sa pag-igting-filled na beses upang ipahayag ang matibay na paniniwala na ang Diyos ay na sa kontrol ng kasaysayan at magdala ng paglaya sa Kanyang mga tao. Ang ganitong uri ng 
panitikan ay sa pamamagitan ng 

A. isang malakas na kahulugan ng mga pandaigdig na kapangyarihan ng Diyos (isang diyos at 
determinismo) 

B. isang makipagsagupa sa pagitan ng mabuti at masama, ang edad at ang edad na dumating 
(dualism) 

C. paggamit ng mga lihim na code ng mga salita (karaniwang mula sa OT o intertestamental 
Jewish apocalyptic literature) 

D. paggamit ng mga kulay, numero, mga hayop, kung minsan ang mga hayop / tao 

E. paggamit ng mga angelic pamamagitan sa pamamagitan ng visions at dreams, ngunit 
kadalasan ay sa pamamagitan ng angelic pamamagitan 

F. una sa lahat ay nakatutok sa mga end-time (bagong edad) 

G. paggamit ng mga taning na set ng mga simbolo, hindi katotohanan, upang makipag-usap sa 
mga end-oras na mensahe 

H. Ang ilang mga halimbawa ng ganitong uri ng genre ay: 

1. LumangTipan 

a. Isaya 24-27, 56-66 

b. Ezekiel 37-48 

c. Daniel 7-12 

d. Joel 2:28-3:21 

e. Zacarias 1-6, 12-14 

2. Bagong Tipan 

a. Mateo 24, Mark 13, Lucas 21, at ako Corinthians 15 (sa ilang mga paraan) 

b. II Thessalonians 2 (sa karamihan ng mga paraan) 

c. Paghahayag (chapters 4-22) 

3. di-makanoniko (kinuha mula sa DS Russell, Ang Paraan at Mensahe ng Jewish Apocalyptic, 
pp. 37-38) 

a. I Enok, II Enok (ang Secrets ng Enok) 

b. Ang Book ng Jubilees 

c. Ang mga nanghuhula Oracles III, IV, V 

d. Ang Tipan ng alas-dose Patriarchs 

e. Ang Psalms ng Solomon 

f. Ang Assumption-akda ng mga batas ng 

g. Ang sakit ng Isaya h. Ang Apocalypse ng mga akda ng mga batas (Life ng Adam at Eba) 
I. Ang Apocalypse ng Abraham 
j. Ang Tipan ng Abraham 
k. II Esdras (IV Esdras) 
I. Baruchll, III 

I. Mayroon ng isang katinuan duality sa ganitong genre. Ito nakikita katotohanan bilang isang 
serye ng mga dualisms, contrasts, o tensions (kaya karaniwan sa John's sulatin) sa pagitan ng: 

1. langit - lupa 

2. masama edad (lalaki at masamang masama anghel) - bagong edad ng katuwiran (lalaki at 
mga relihiyoso relihiyoso anghel) 

3. kasalukuyang buhay - hinaharap iral 

J. Lahat ng mga ito ay lumilipat patungo sa isang katuparan nagdala tungkol sa pamamagitan ng 
Diyos. Ito ay hindi ang mundo Diyos hinahangad na ito upang maging, ngunit Siya ay patuloy na 
maglaro, trabaho, at ang Kanyang proyekto ay para sa isang pananauli ng barkada relasyon 
sinimulan sa Hardin ng Eden. Ang kaganapan na Kristo ay ang watershed ng piano ng Diyos, 
ngunit ang dalawang comings may nagdala ng tungkol sa mga kasalukuyang dualisms. APPENDIX SIYAM 
PARABLES I. PARABLES A. Ang Gospels ay isinulat ng maraming taon matapos Hesus' buhay. Ang Ebanghelyo writers (sa 
pamamagitan ng tulong ng Espiritu) ay culturally bihasa sa bibig tradisyon. Ang rabbis 
tinuturuan sa pamamagitan ng bibig pagtatanghal. Si Hesus mimicked na ito sa bibig diskarte sa 
pagtuturo. Upang ating kaalaman Siya hindi wrote down ng anuman sa Kanyang teachings o 
sermons. Upang aid sa memorya, pagtuturo sa mga pagtatanghal ay paulit-ulit, summarized at 
larawan. Ang Ebanghelyo writers mananatili ang mga memorya ng mga pantulong. Parables ay 
isa sa mga pamamaraan na ito. Parables ay mahirap na tukuyin ang: "Parables ay tinukoy bilang 
pinakamahusay na mga kuwento na may dalawang mga antas ng kahulugan; ang kwento antas 
ay nagbibigay ng isang mirror kung saan ang katotohanan ay perceived at naiintindihan." 
Kinuha mula sa Diksyunaryo ni Hesus at ang mga Gospels, p. 594 "Ang parabula ay isang 
pangungusap o kuwento na naghahanap upang himukin ang bahay ng isang point na ang mga 
nagsasalita nais bigyang-diin sa pamamagitan ng illustrating ito mula sa isang pamilyar na 
sitwasyon ng mga karaniwang buhay." Kinuha mula sa Ang Zondervan kuwentong Bible 
Encyclopedia, p. 590 

B. Ito ay mahirap na tukuyin kung ano mismo ang ay nauunawaan ng mga salitang "talinghaga" 
sa Jesus' araw 1. Ang ilang mga ito sinasabi sumasalamin sa Hebrew term mashal kung saan ay 
ang anumang uri ng mga bugtong (Mark 3:23), matalino kasabihan (Proverbs, Lucas 4:23), 
maikling kasabihan (Mark 7:15) o mahiwaga kasabihan ( "maitim kasabihan"). 2. Iba hold sa 
isang mas limitado ang kahulugan ng isang maikling kuwento. 

C. Depende sa kung paano ang isa tumutukoy ang kataga, higit sa isang-ikatlo ng Jesus' 
teachings ay naitala sa paparabola form. Ito ay isang pangunahing NT pampanitikan genre. 
Parables ay tiyak tunay kasabihan ni Hesus. Kung tumatanggap ng isa sa ikalawang kahulugan, 
may mga pa rin ng ilang iba't-ibang uri ng mga maikling kuwento 

1. simpleng mga kuwento (Lucas 13:6-9) 

2. kumplikadong istorya (Lucas 15:11-32) 

3. contrasting kuwento (Lucas 16:1-8; 18:1-8) 

4. typological / allegorical (Matt. 13:24-30, 47-50; Lucas 8:4-8, 11-15; 10:25-37; 14:16-24; 20:9 - 
19; John 10; 15: 1-8) 

D. Sa pakikitungo sa mga ito ng iba't-ibang paparabola materyal ay dapat isa-kahulugan ang 
mga kasabihan sa ilang mga antas. Ang unang antas ay pangkalahatang hermeneutic prinsipyo 
applicable sa lahat ng Bibliya genres. Ang ilan sa mga alituntunin ay 

1. kilalanin ang layunin ng buong libro o sa kahit na ang mga mas malalaking pampanitikan unit 

2. kilalanin ang mga orihinal na madia. Ito ay makabuluhan na madalas ay ang parehong 
parabula ay ibinibigay sa iba't-ibang grupo, halimbawa: 

a. nawalang tupa sa Lucas 15 itutungo sa makasalanan 

b. nawalang tupa sa Matt. 18 itutungo papunta sa mga alagad 

3. siguraduhin na tandaan ang mga kagyat na konteksto ng parabula. Madalas na si Jesus o ang 
Ebanghelyo manunulat nagsasabi sa pangunahing punto (karaniwan ay sa katapusan ng 
talinghaga o kaagad pagkatapos na ito). 4. ipinahayag na ang sentral na layunin (s) ng mga parabulia sa isa paturol na pangungusap. 
Parables madalas ay may dalawa o tatlong pangunahing karakter. Karaniwang may ipinahiwatig 
na katotohanan, layunin o point (kapirasong) sa bawat karakter. 

5. i-check ang kahilera passages sa iba pang mga Gospels, pagkatapos ng iba pang mga libro at 
NTOTIibro. 

E. Ang ikalawang antas ng interpretive prinsipyo ay ang mga partikular na may kaugnayan sa 
paparabola materyal 

1. Basahin (marinig kung maaari) ang parabula muli at muli. Ang mga ito ay ibinigay para sa mga 
epekto sa bibig, hindi nakasulat na pagtatasa. 

2. Karamihan sa parables magkaroon lamang ng isang central katotohanan na kung saan ay may 
kaugnayan sa kasaysayang pampanitikan at konteksto ng parehong Hesus at / o ang mga 
mangangaral ng Ebanghelyo. 

3. Mag-ingat ng interpret ang mga detalye. Kadalasan ito ay lamang ng bahagi ng mga setting 
ng kuwento. 

4. Tandaan parables ay hindi katotohanan. Sila ay mga buhay-tulad ng analogies, ngunit 
madalas na exaggerations, upang himukin ang bahay ng isang point (katotohanan). 

5. Kilalanin ang mga pangunahing puntos ng kuwento na ang isang unang siglo Jewish madia ay 
naiintindihan. Pagkatapos ay hanapin ang patabingiin o sorpresa. Kadalasan ito ay patungo sa 
dulo ng kuwento (cf. P. Berkeley Mickelsen, Interpreting sa Bibliya, pp. 221-224). 

6. Lahat ng parables ay ibinigay sa magtamo ng isang sagot. Na tugon ay karaniwang may 
kaugnayan sa konsepto ng "ang Kaharian ng Diyos." Ni Hesus ay ang inaugurator ng bagong 
mesyanik Kaharian (Matt. 21:31; Lucas 17:21). Ang mga naririnig sa Kanya ay dapat na tumugon 
sa Kanya ngayon! Ang Kaharian ay darating na panahon din (Matt. 25). Ang isang tao sa 
hinaharap ay nakasalalay sa kung paano siya tumugon sa Hesus sa panahon. Kaharian parables 
inilarawan ang bagong kaharian na si Jesus ay dumating sa. Sila ay inilarawan nito etikal at 
radikal demands para sa discipleship. Walang maaaring bilang na ito ay. Lahat ay radically 
bagong at nakatutok sa mga Hesus! 

7. Parables madalas hindi ipinahayag na ang punto o central katotohanan. Ang interpreter ay 
dapat na humingi ng contextual keys na ilahad ang orihinal na culturally halata central truths 
ngunit ngayon nakakubli sa amin. 

F. Ang ikatlong antas na ito ay madalas na pinagtatalunan na ng hiddenness ng paparabola 
katotohanan. Hesus madalas pumigil ng hiddenness ng parables (cf. Matt. 13:9-15; Markahan 
4:9-13; Lucas 8:8-10; Jn. 10:6; 16:25). Ito ay may kinalaman sa paghula sa Isa. 6:9-10. Ang puso 
ng tagapakinig nagtatakda ng antas ng unawa (cf. Matt. 11:15; 13:9,15,16,43; Markahan 
4:9,23,33-34; 7:16; 8:18; Lucas 8 : 8; 9:44; 14:35). 

Gayunman, ito ay dapat ding nakasaad na madalas ay ang kakapalan ng tao (Matt. 15:10, Mark 
7:14) at ang mga Pharisees (Matt. 21:45; Markahan 12:12; Lucas 20:19) naiintindihan kung ano 
ang sinasabi ngunit si Hesus ay tumanggi na tumugon sa mga angkop na ito sa pamamagitan ng 
pananampalataya at pagsisisi. Sa isang kahulugan na ito ay ang katotohanan ng parabula ng 
Soils (Matt. 13; Markahan 4; Lucas 8). Ang mga parables ay isang ay nangangahulugan na 
magtago o ilahad katotohanan (Matt. 13:16-17; 16:12; 17: 13; Lucas 8:10; 10:23-24). Grant 
Osborne, sa kanyang Hermeneutical paikid, p. 239, ay gumagawa ng mga puntos na "Parables ay isang 'nakakaharap mekanismo' at function naiiba depende sa madia. . . Ang bawat grupo 
(lider, maraming tao, mga alagad) ay nakatagpo ng iba sa pamamagitan ng parables. "Kadalasan 
kahit na ang mga alagad ay hindi maintindihan ang alinman sa kanyang mga parables o Kanyang 
teachings (cf. Matt. 15:16; Markahan 6:52; 8:17-18 , 21; 9:32; Lucas 9:45; 18:34; Juan 12:16). " 

G. Ang ika-apat na antas ay pinagtatalunan. Ito na trato sa mga sentral na katotohanan ng 
parables. Karamihan sa modernong mga interprete may reacted (justifiably kaya) sa allegorical 
interpretasyon ng parables. Allegory naporma ang mga detalye sa detalyado ng mga sistema ng 
katotohanan. Ang paraan ng interpretasyon ay hindi focus sa makasaysayang setting, 
pampanitikan setting o authorial layunin, ngunit iniharap ang isipan ng interpreter, hindi ang 
mga text. 

Gayunman, ito ay dapat na admitido na ang parables na si Jesu-interpreted ay lubhang malapit 
sa allegorical o hindi bababa sa typological. Ni Hesus na ginagamit ang mga detalye sa ihatid 
katotohanan (ang maghahasik, Matt. 13; Markahan 4; Lucas 8 at ang masama nangungupahan, 
Matt. 21; Markahan 12, Lucas 20). Ang ilan sa mga ibang parables din ng ilang mga pangunahing 
truths. Isang magandang halimbawa ay ang parabula ng alibugha Anak (Lucas 15:11-32). Ito ay 
hindi lamang ang pag-ibig ng Ama at pagkasuwail ng mga batang anak na lalaki ngunit ang mga 
saloobin ng mga mas lumang mga anak na lalaki na kinakailangan upang ang buong kahulugan 
ng parabula. Ang helpful quote mula sa Linguistics at Biblical Interpretation sa pamamagitan ng 
Peter Cotterell at Max Turner, "Ito ay Adulf Julicher higit pa sa anumang iba pang mga taong 
itutungo BagongTipan iskolarsip patungo sa isang pangwakas pagtatangka na maintindihan ang 
papel na ginagampanan ng parabula sa pagtuturo ni Hesus. Ang radikal allegorizing ng parables 
ay ang inabandunang at sinimulan ang paghahanap para sa isang susi na paganahin ang sa amin 
na suutin ang kanilang tunay na kahulugan. Ngunit gaya ng ginawa Jeremias malinaw, 'Kanyang 
pagsisikap na libre ang parables mula sa mga hindi kapani-paniwala at arbitrary 
pagpapakahulugan ng bawat detalye dulot kanya na mapunta sa isang mortal error'. Ang error 
ay hindi basta-basta na igiit na ang isang parabula ay dapat maunawaan bilang conveying isang 
ideya, ngunit ang ideya ay dapat bilang pangkalahatang bilang ng posibleng "(p. 308). 

Ibang mga quote mula sa Ang Hermeneutical paikid sa pamamagitan ng Grant Osborne, "Ngunit 
ako ay may maraming mga tanyag indications na ang parables ay sa katunayan allegories, albeit 
kontrolado ng may-akda ng intensyon. Blomberg (1990) sa katunayan argues na may mga 
bilang ng maraming points na may mga character sa parables at na sila ay sa katunayan 
allegories. Habang ito ay medyo overstated, ito ay malapit ang katotohanan kaysa sa 'isang 
punto' diskarte "(p. 240). 

H. Dapat parables gagamitin upang turuan ng doktrina truths o maipaliwanag dogmatiko 
truths? Karamihan sa mga interprete na ito ay naiimpluwensyahan ng mga pang-aabuso ng 
allegorical paraan ng interpret parables na kung saan pinapayagan ang mga ito na gagamitin 
para maitatag doctrines na ay walang koneksyon sa Jesus' at hindi na ang orihinal na layunin ng 
Ebanghelyo manunulat. Ibig sabihin ay dapat na naka-link sa authorial layunin. Si Hesus at ang 
Ebanghelyo writers ay sa ilalim ng inspirasyon, ngunit interprete ay hindi. Subalit masama ang parables na ito ay inabuso sila pa rin function tulad ng pagtuturo sa mga sasakyan ng 
katotohanan, dogmatiko katotohanan. Marinig Bernard Ramm sa puntong ito. 

"Parables gawin turuan ng doktrina at ang claim na sila ay hindi maaaring gamitin sa lahat ng 
doktrina sa pagsusulat ay hindi tama. . . kami ay kailangang i-tsek ang aming mga resulta sa 
plain, maliwanag pagtuturo ng ating Panginoon, at sa mga natitira sa Bagong Tipan. Parables sa 
tamang cautions ay maaaring gamitin upang ilarawan doktrina, mailawan Kristiyano karanasan 
at magturo sa mga praktikal na mga aralin. "Protestante Biblical Interpretation" (p. 285). 

II. Sa pagtatapos hayaan mo akong bigyan ng tatlong quotes na sumasalamin sa mga babala sa 
ating interpretasyon ng parables. 

A. Kinuha mula sa Paano Basahin ang Biblia Para sa Lahat ng Its Worth ni Gordon Fee at Doug 
Suart: "Ang parables may suffered isang destinasyon ng mga maling pagkaunawa sa iglesia 
ikalawang lamang sa paghahayag" (p. 135). 

B. Kinuha mula sa unawa at paglalapat ng Bibliya sa pamamagitan ng J. Robertson McQuilkin, 
"Parables na ito ay ang pinagkukunan ng katakut-takot sa nakapapaliwanag grasya ng Diyos sa 
mga tao tungkol sa espirituwal na katotohanan. At sa parehong oras, parables na ito ay ang 
pinagkukunan ng katakut-takot ng pagkalito sa parehong doktrina at pagsasanay sa mga iglesia 
"(p. 164). 

C. na Pinagkuhaan mula sa Ang Hermeneutical paikid sa pamamagitan ng Grant Osborne, 
"Parables na ito ay kabilang sa mga pinaka-nakasulat tungkol sa pa hermeneutically inabuso 
mga bahagi ng Banal na Kasulatan. . . ang pinaka-dynamic pa ang pinaka-mahirap unawain ng 
Bibliya genres. Ang mga potensyal na ngtalinghaga para sa komunikasyon ay napakabigat, dahil 
ito ay lumilikha ng isang paghahambing o kuwento batay sa araw-araw na karanasan. 
Gayunman, na ang istorya mismo ay kaya ng maraming mga kahulugan, at ang modernong 
mambabasa ay may bilang na nahihirapan interpret ito bilang did ang mga sinaunang hearers 
"(p. 235). APPENDIX SAMPUNG 

Talasalitaan ng mga salita kadalasang ginagamit SA Historical, 

tekstuwal, AT leksiko-aaral ng Adoptionism. Ito ang isa sa mga maagang pananaw ukol sa kaugnayan ni Hesus sa pagka-Diyos. 
Iginiit nito na si Hesus ay isa lamang na pangkaraniwang tao sa lahat ng bagay at inampon 
lamang siya ng Diyos Ama ng siya's bininyagan (cf. Mt. 3:17; Mc. 1:11) o nang Siya ay nabuhay 
muli (cf. Ro. 1:4). Dahil naging kapuri-puri ang buhay ni Hesus, inampon siya ng Diyos Ama 
bilang "anak" Niya (cf. R. 1:4; Fil. 2:9) sa isang bahagi ng kanyang buhay (kabinyagan, 
pagkabuhay muli). Ito ay menoryang pananaw ng isang batang simbahan at noong ika-walong 
siglo. Imbis na ang Diyos ang naging tao (ang Pagkakatawang-tao), binaligtad ito at ngayon ang 
tao ay naging Diyos! Napakahirap sabihin kung papaano si Hesus, na Diyos Anak, na bathala na 
bago pa man ipinanganak, ay ginantimpalaan o pinuring mabuti ng Diyos Ama dahil sa kanyang 
ulirang pamumuhay. Kung Siya ay Diyos na, papaano pa Siya gagantimpalaan? Kung Siya ay 
banal na bago pa man ipinanganak, paano pa daragdagan ang karangalan Niya? Kahit na 
mahirap natin maintindihan, kahit papaano ay pinarangalan ng Diyos Ama si Hesus sa isang di- 
pangkaraniwang paraan dahil sa Kanyang ganap na pagpapatupad ng kagustuhan ng Diyos Ama. 

Alejandria, Paaralan ng. Ang paraan na ito ng pagpapaliwanag ng Biblia ay umusbong at lumaki 
sa Alejandria, sa Egipto, sa ikalawang siglo A.D. Ginamit nito ang mga saligang alituntunin sa 
pagpapaliwanag ni Philo, na isang tagasunod ni Plato. Ito ay madalasang tinatawag na paraang 
pang-talinghaga o pang-alegorya (allegorical method). Namuno ang paraan na ito sa simbahan 
hanggang sa panahon ng Pagbabago o Repormasyon. Ang mga pinaka-may-kakayahang 
tagapagsulong nito ay sina Origen at Agustino. Tignan ang ginawa ni Moises Silva, "Has The 
Church Misread The Bible?" (Academic, 1987) 

Alejandrinus. Ang manuskrito na Griyego na ito na mula sa ika-limang siglo at nagmula sa 
Alejandria, sa Egipto, ay naglalaman ng Matandang Tipan, Apokripa, at halos lahat ng Bagong 
Tipan. Ito ay isa sa ating mga pangunahing saksi sa buong Bagong Tipan na nasa wikang Griyego 
(maliban sa ilang bahagi ng Mateo, Juan, at 2 Mga Taga-Corinto). Kapag ang manuskritong ito, 
na pinangalanan bilang "A", at ang manuskritong pinangalanan bilang "B" (Vaticanus) ay 
nagkasundo sa isang pagbasa, ito ay itinuturing na isang orihinal ng karamihan ng mga iskolar sa 
halos lahat ng pagkakataon. 

Alegorya o Talinghaga. Ito ay isang uri ng pagpapaliwanag ng Biblia na nagsimula sa Hudaismo 
ng Alejandria. Ito'y pinatanyag ni Philo ng Alejandria. Ang saligang tulak nito ay ang pagnanais 
na gawing makabuluhan ang Banal na Kasulatan sa sariling kultura o sistema ng pilosopiya sa 
pamamagitan ng pag-wawalang-bahala sa kasaysayang kinalalagyan ng Biblia at/o pati ang 
pampanitikang kahulugan nito. Laging hinahanapan nito ng nakatago o espiritwal na kahulugan 
ang bawat teksto sa Banal na Kasulatan. Kailangang aminin na si Hesus, sa Mateo 13, at si 
Pablo, sa 4 Mga Taga-Galacia, ay minsanang gumagamit ng alegorya o talinghaga upang 
magpahiwatig ng katotohanan. Kaya lang, ito ay nasa anyo ng typology, hindi limitado sa 
alegoria. 

Analytical lexicon. Ito'y isang uri ng kagamitang pananaliksik na tinutulungan sinuman na 
kilalanin ang bawat Griyegong anyo sa Bagong Tipan. Ito'y isang talaan ng mga anyo at saligang 
kahulugan na naka-ayos ayon sa baybayin na Griyego. Kapag sinamahan ng isang pagsasalin na interlinear (interlinear translation), pinapahintulutan ang mga nananampalatayang hindi 
nakapag-babasa ng Griyego na suriin ang mga anyong balarila at syntaktika na Griyego sa loob 
ng BagongTipan. 

Analogy of Scripture (Pagkatulad ng Banal na Kasulatan). Ito ang parirala na ginagamit upang 
isalarawan ang paningin na ang buong Biblia ay inspirasyon ng Diyos at, samakatwid, ay hindi 
salungat nguni't bumubuo pa. Ang mapagpalagay na panindigan na ito ang batayan para sa 
paggamit ng magkatulad na mga sipi sa pagpapaliwanag ng teksto sa Biblia. 

Ambiguity. Tumutukoy sa pagka-walang katiyakan na nanggagaling mula sa isang dokumento 
na maaaring may dalawa o higit pa sa dalawang kahulugan o bagay na tinutukoy ng sabay. 
Maaaring si Juan ay gumagamit ng ambiguity (double entendres). 

Anthropomorphic. Nangangahulugan na "mayroong mga katangian na may kinalaman sa mga 
tao." Ang katawagang ito ay ginagamit na panglarawan sa ating wikang pang-relihiyon ukol sa 
Diyos. Ito ay nanggaling sa katawagang Griyego para sa "sangkatauhan." Ang ibig sabihin nito ay 
nagsasalita tayo tungkol sa Diyos na para Siyang tao. Ang Diyos ay isinasalarawan sa 
pamamagitan ng mga katawagang may kinalaman sa pisikal, sosyolohikal, at sikolohikal na 
aspeto ng pagkatao (cf. Gen. 3:8; 1 Har. 22:19-23). Subalit ito ay pagkatulad (analogy) lamang. 
Gayon pa man, wala tayong mga ibang kategorya o katawagan na magagamit kung hindi iyong 
sa pang-tao. Samakatwid, ang ating kaalaman sa Diyos ay totoo, nguni't limitado. 

Antioch, Paaralan ng. Isang paraan ng pagpapaliwanag ng Biblia na umusbong at lumaki sa 
Antioch, sa Syria, ng ika-tatlong siglo A.D. bilang sagot sa pamamaraang talinghaga (allegorical 
method) ng Alejandria, sa Egipto. Ang saligang tulak nito ay ang pag-pokus sa makasaysayang 
kahulugan ng Biblia. Ipinapaliwanag nito ang Biblia bilang isang normal at gawang-tao na 
panitikan. Ang paaralan na ito ay nasama sa alitan sa pagitan ng dalawang paningin kay Kristo: 
kung Siya ba ay may dalawang pagkatao (Nestorianismo) o isa lamang (buong Diyos at buong 
tao). Tinawag ito na hidwang paniniwala ng Simbahang Katoliko Romano at lumipat sa Persia, 
nguni't ang paaralan na ito ay naging maliit lamang ang halaga. Ang saligang panuntunang 
hermenyutika na nito ay naging mga panuntunan sa pagpapaliwanag ng mga Classical 
Protestant Reformer (Luther at Calvin). 

Antithetical. Ito ang isa sa tatlong mapanlarawang katawagan na ginagamit upang ipakilala ang 
kaugnayan sa pagitan ng mga linya ng tulang Hebreo. May kinalaman ito sa mga linya ng tula na 
magkatumbalik ang ibig sabihin (cf. Kaw. 10:1, 15:1). Panitikang Apokaliptiko. Nananaig ito, at 
maaari ngang bukod-tangi ito, sa genre ng mga Hudyo. Ito ay isang uri ng panunulat na may 
nakatagong kahulugan na ginagamit sa mga panahon ng pagsalakay at pananakop sa mga 
Hudyo ng mga banyagang makapangyarihan. Ipinapalagay nito na isang pansarili at mapagligtas 
na Diyos ang gumawa at namamahala sa mga pandaigdigang pangyayari, at ang Israel ay may 
bukod-tanging halaga sa Kanya. Ipinapangako ng panitikang ito ang tagumpay dahil sa tanging 
tulong ng Diyos. Ito ay mapagsagisag at mapag-likhang-isip na maraming gamit na katawagan 
na may mga nakatagong kahulugan. Madalas nitong ipinapahiwatig ang katotohanan sa 
pamamagitan ng mga kulay, bilang, pangitain, panaginip, tulong ng mga anghel, mga lihim at naka-kodigong mga salita, at madalas na matalim na dualismo sa pagitan ng kabutihan at 
kasamaan. Ang ilan sa mga uri o genre nito ay (1) sa Matandang Tipan, Ezekiel (mga kabanata 
36-48), Daniel (mga kabanata 7-12), Zacaraias; at (2) sa Bagong Tipan, Mt. 24; Mc.13, II Tes. 2 at 
Pahayag. 

Apologist (Apologetics) / Mga Taga-Hingi ng Paumanhin. Galing ito sa salitang-ugat na Griyego 
para sa "pananggol na legal" ("legal defense"). Ito ay isang tiyak na disiplina sa loob ng 
teolohiya na naghahangad magbigay ng katibayan at mga makatwirang paliwanag para sa 
Kristyanong pananampalataya. 

A priori. Kasingkahulugan nito ang katawagang "pagpapalagay" o "palagay." Kinakabilangan 
ito ng pangangatwiran mula sa mga dating tinatanggap na kahulugan, alituntunin o panindigan 
na inakalang totoo. Ito ang mga bagay na tinanggap na wala man lamang pagsisiyasat o 
pagsusuri. 

Arianismo. Si Arius ay isang pari sa simbahan sa Alejandria, sa Egipto, na nabuhay mula sa ika- 
tatlo hanggang sa maagang bahagi ng ika-apat na siglo. Iginiit niyang si Hesus ay dati nang 
buhay bago pa man ipanganak, nguni't hindi siya banal (hindi kasingtulad ng diwa ng Diyos 
Ama), marahil bilang pagsunod sa Mga Kawikaan 8:22-31. Hinamon siya ng obispo ng 
Alejandria, na nagsimula (A.D. 318) ng isang alitan na nagtagal ng maraming taon. Ang 
Arianismo ang naging opisyal na pananampalataya ng Silangang Simbahan (Eastern Church). 
Tinuligsa ng Sanggunian ng Nicaea (Council of Nicaea) si Arius noong A.D. 325 at pinanindigan 
ang buong pagkakapantay at kabanalan ng Anak. 

Aristotle. Isa siya sa mga pilosopo ng Grecia noong unang panahon, isang mag-aaral ni Plato at 
guro ni Alexander the Great. Ang kanyang impluho , kahit na ngayon, ay nakakaabot sa lahat ng 
sulok ng mga makabagong pag-aaral. Ito ay dahilan sa kanyang pagbibigay-diin sa pagkakaroon 
ng karunungan sa pamamagitan ng pagmamasid at pagbubukod-bukod. Ito ang isa sa mga aral 
ng siyentipikong paraan. 

Autograp, Mga (Autographs). Ito ang pangalan na binigay sa mga orihinal na kasulatan ng 
Biblia. Nawala na ang lahat ng mga orihinal at sulat-kamay na manuskrito. Ang natira na 
lamang ay mga kopya. Ito ang pinagmulan ng marami sa mga pagkakaibang kasulatan ng mga 
manuskrito na Hebreo at Griyego at ng mga lumang salin. 

Bezae. Ito ang Griyego at Latin na manuskrito ng ika-anim na siglo A.D. Pinangalanan ito bilang 
"D." Nilalaman nito ang mga Ebanghelyo at ilan sa mga Pangkalahatang Epistola. Nakikilala ito 
sa dami ng mga idinagdag na sulat. Binubuo nito ang batayan para sa "Textus Receptus," ang 
pangunahing manuskrito na Griego na nasa likod ng King James Version. 

Bias. Ito ang katawagan na ginagamit upang isalarawan ang malakas na hantad tungo sa isang 
bagay o pananaw. Ito ang paningin na kung saan ang kawalang-pagkiling sa isang bagay o 
pananaw ay imposibleng gawin. Ito ay isang panindigan na di-matwid. Autoridad ng Biblia (Biblical Authority). Ang katawagang ito ay ginagamit sa isang natatanging 
pagpapakahulugan. Ipinapaliwanag ito bilang pagkakaintindi sa sinabi ng orihinal na manunulat 
sa kanyang panahon at ang paggamit ng katotohanang ito sa ating panahon. Ang Autoridad ng 
Biblia ay kadalasang pinapaliwanag bilang pagtingin sa Biblia bilang ating isa at natatanging 
gabay na dapat paniwalaan. Gayon pa man, dahil sa naglabasang mga hindi tamang paliwanag 
ngayon, nilimatahan ko ang kuro-kuro o konsepto sa Biblia sa paliwanag gamit ang mga aral ng 
paraang pang-kasaysayan at pang-gramatika (historical-grammatical method). 

Kanoniko (Canon). Ito ay isang katawagang ginagamit upang isalarawan ang mga kasulatan na 
pinaniniwalaang bukod-tanging binigyan-sigla. Ito ang ginagamit kapag tumutukoy sa mga Banal 
na Kasulatan mula sa mga Matanda at BagongTipan. 

Christocentric. Ito ay isang katawagan na ginagamit upang ilarawan ang kahalagahan ni 
Hesus. May kinalaman ang paggamit ko nito sa konsepto na si Hesus ang Diyos ng buong Biblia. 
Siya ang tinuturo ng Matandang Tipan at Siya ang katuparan at layunin nito (cf. Mt 5:17-48). 

Paliwanag /Komentaryo (Commentary). Ito ay isang madalubhasang uri ng aklat ng 
pananaliksik. Binibigay nito ang pangkalahatang kaalaman na nasa likod ng isang aklat ng Biblia. 
Pagkatapos, ipinapaliwanag ang kahulugan ng bawat seksyon ng aklat. Ang iba ay naka-pokus sa 
paggamit, habang ang iba ay mas teknikal ang paraan ng pakikitungo sa mga teksto. Ang mga 
aklat na ito ay nakakatulong, ngunit dapat gamitin lamang matapos mong gumawa ng iyong 
panimulang pag-aaral. Ang mga pagpapaliwanag ng komentarista ay hindi dapat tanggapin ng 
walang panunuri. Ang paghahambing ng ilang mga paliwanag/komentaryo mula sa mga iba- 
ibang teolohikang paningin ay kadalasang nakakatulong. 

Concordance. Ito ay isang uri ng kagamitang pananaliksik para sa pag-aaral ng Biblia. Itinala 
nito ang bawat paglitaw ng bawat salita sa mga Matanda at Bagong Tipan. Ito ay nakakatulong 
sa ilang paran: (1) pag-alam ng salitang Hebreo o Griyego na nasa ilalim ng kahit na anong 
tanging salita sa Ingles; (2) paghahambing ng mga sipi na kung saan ang parehong salita sa 
Hebreo o Griyego ay ginamit; (3) ipinapakita kung saan ang dalawang magkaibang katawagang 
Hebreo o Griyego ay isinalin sa parehong salitang Ingles; (4) pinapakita kung gaano kadalas 
ginamit ang ilang mga salita sa ilang mga aklat o ng ilang mga manunulat; (5) tinutulungan kang 
hanapin ang isang sipi sa Biblia (cf. Walter Clark's How to Use New Testament Greek Study Aids, 
p. 54-55). 

Mga Balumbon ng Papel mula sa Patay na Dagat (Dead Sea Scrolls). Tumutukoy ito sa isang 
serye ng mga lumang-lumang kasulatan sa Hebreo at Arameo na natagpuan malapit sa Patay na 
Dagat noong 1947. Sila ang mga aklatang pang-relihiyon ng isang sekta ng Hudaismo sa unang 
siglo. Dahil sa bigat ng pananakop ng Roma at mga digmaan ng mga zelotes noong mga 60 A.D., 
itinago nila ang mga balumbon ng papel sa loob ng mga bangang tinakpang mabuti at ipinasok 
ang mga banga sa mga kuweba o butas. Natulungan nila tayong intindihin ang makasaysayang 
kapaligiran ng Palestina noong unang siglo at pinatunayan na walang-kamali-mali ang Masoretic 
Text, hanggang sa maagang B.C. kapanahunan man lamang. Sila ay pinangalanan sa daglat na 
"DSS." Deductive. Ang paraang ito ng lohika ay kumikilos, sa pamamagitan ng katwiran, mula sa mga 
pangkalahatang alituntunin patungo sa mga tiyak na paggamit. Ito ang salungat ng inductive 
reasoning, na nilalarawan naman ang siyentipikong paraan, mula sa mga napagmasdan na 
bagay patungo sa mga kalahatang palagay o teyorya. 

Dialectical. Ito'y isang paraan ng pangangatwiran na kung saan ang magkasalungat o 
kabalintunaan ay magkaigting na hinawakan, habang naghahanap ng isang sagot na 
kinabibilangan ng dalawang bahagi ng kabalintunaan. Maraming doktrina sa Biblia ang may mga 
diyalektikong pares: kapalaran-malayang kalooban; kaligtasan— pagtitiyaga; 

pananampalataya— mga gawain; pasya— pagka-disipulo; kalayaang Kristyano— pananagutang 
Kristyano. 

Diaspora. Ito ang teknikal na katawagang Griyego na ginamit ng mga Hudyo sa Palestina upang 
ilarawan ang mga ibang Hudyo na nakatira at namumuhay sa labas ng heograpiyang 
handangan ng Ipinangakong Lupain. 

Dynamic equivalent. Ito ay pangalan ng isang teoriya sa pagsalin ng Biblia. Ang pagsalin ng 
Biblia ay maaaring tignan bilang isang "continuum" mula sa "salita sa salita" na pagkakaayon, na 
kung saan may ipinapalit na salitang Ingles sa bawat salitang Hebreo o Griyego, hanggang sa 
"pakahulugan sa ibang pangungusap" ("paraphrase") na kung saan ang kahulugan o ideya 
lamang ang isinalin na kaunti lang ang saalang-alang sa orihinal na pananalita o parirala. Sa 
pagitan ng dalawang teoriyang ito ay ang "dynamic equivalent" na sumusubok na mataimtim na 
turingin ang orihinal na teksto, nguni't nakasalin sa mga makabagong gramatikong anyo at 
idioma. Ang isang magandang pagtalakay na ginawa sa mga iba't-ibang teoriya ng pagsasalin ay 
matatagpuan sa mga gawa nina Fee at Stuart na pinamagatang, "How To Read the Bible For All 
It's Worth," sa p. 35, at gawa ni Robert Bratcher na pinamagatang "Introduction to the TEV." 

Eclectic. Ang katawagang ito ay ginagamit kapag may kaugnayan sa pagpuna sa teksto. 
Tumutukoy ito sa pagsasanay ng pagpipili ng mga pagbasa mula sa iba't-ibang manuskritong 
Griyego upang makarating sa isang teksto na ipinapalagay na malapit sa orihinal na autograph. 
Di nito tinatanggap ang paningin na mayroong iisang pamilya ng mga manuskritong Griyego na 
nakuha ang mga orihinal. 

Eisegesis. Ito ang salungat ng "exegesis." Kung ang "exegesis" ay ang "tulungang palabasin" ang 
layunin ng orihinal na manunulat, ang ipinapahiwatig naman ng katawagang ito ay ang 
"pagtulong paloob" ng isang banyagang ideya o pananaw. 

Etimolohiya (Etymology). Ito ay isang bahagi ng pag-aaral ng salita na sinusubukang matiyak 
ang orihinal na kahulugan ng isang salita. Mula sa kahulugang ugat na ito, ang mga 
magpakatanging gamit nila ay madaling kilalanin. Sa pagpapaliwanag, hindi etimolohiya ang 
pokus, kung hindi ang kasalukuyang kahulugan at gamit ng isang salita. Exegesis. Ito ang teknikal na katawagan para sa pagsasanay ng pagpapaliwanag ng isang 
particular na sipi. Ang ibig sabihin nito ay "tulungang palabasin" (mula sa teksto), 
nagpapahiwatig na ang ating layon ay intindihin ang layunin ng orihinal na manunulat na 
isinaalang-alang ang makasaysayang kapaligiran, kontekstong literary, palaugnayan, at 
kahulugan ng salita nang panahong iyon. 

Genre. Ito ay isang katawagang Pranses na nagpapakilala ng ilang uri ng panitikan. Ang layunin 
ng katawagang ito ay ang paghahati ng mga anyo ng panitikan sa mga kategorya na may mga 
parehong katangian: makasaysayang pagsasalaysay, tula, kawikaan, apokaliptiko, at 
pagbabatas. 

Gnosticism. Karamihan ng ating kaalaman sa hidwang paniniwalang ito ay nanggaling sa mga 
kasulatang gnostiko ng ikalawang siglo. Gayon pa man, ang mga nagsisimula pa lang na mga 
ideya ay nandoon na sa unang siglo (at maging bago pa doon). Ang ilang sa mga aralang 
inihatag ng mga Valentian at Cerithian Gnosticism ng ikalawang siglo ay: (1) ang bagay at 
espirito ay parehong walang-hanggan (isang dualismo na ontolohikal). Ang bagay ay masama, 
ang epsirito ay mabuti. Ang Diyos, bilang espirito, ay hindi dapat nag-huhulma ng masamang 
bagay; (2) may mga emanasyon (mga napakatagal na panahon o antas ng pagka-anghel) sa 
pagitan ng Diyo at bagay. Ang huli o ang pinakamababa ay si YHWH ng Matandang Tipan na 
gumawa sa sansinukob (kosmos); (3) si Hesus ay isang emanasyon tulad ni YHWH ngunit nasa 
mas mataas na antas, mas malapit sa tunay na Diyos. Ang iba ay nilagay Siya sa pinaka-itaas, 
nguni't mas mababa sa Diyos at tiyak na hindi Diyos na nagkatawang tao (cf. Jn 1:14). Kung ang 
bagay ay masama, hindi maaaring nagkaroon ng katawang tao si Hesus at nanatiling Banal. Siya 
ay espiritwal na multo (cf. 1 Jn 1:1-3; 4:1-6); at (4) ang pagkakaligtas ay nakamit sa 
pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus na may kasamang espesyal na kaalaman, na 
maaaring malaman lamang ng mga espesyal na tao. Ang kaalaman (mga hudyat) ay kailangan 
upang makadaan sa mga kalagayang pang-langit. Ang batas ng Hudyo ay kailangan din upang 
maabot ang Diyos. Ang mga mapandayang guro ng Gnostika ay may minungkahing dalawang 
magkasalungat na sistemang etikal: (1) para sa iba, ang pamumuhay ay walang kinalaman sa 
pagkaligtas. Para sa kanila, ang pagkaligtas at espiritwal ay ipinaloob sa mga lihim na kaalaman 
(mga hudyat) sa pamamagitan ng mga kalagayang pang-anghel (mga eon); o (2) para sa iba, ang 
pamumuhay ay mahalaga sa pagkaligtas. Binigyan-diin nila na ang pamumuhay asetiko o 
mapagpakasakit ay ebidensya ng totoong pagka-espiritwal. 

Hermeneutics. Ito ang teknikal na katawagan para sa mga alituntunin na gumagabay sa 
exegesis. Ang hermeneutic na pang-Biblia, o banal, ay kadalasang nahahati sa dalawang 
kategorya: mga kalahatang alituntunin at mga espesyal na alituntunin. Ang mga ito ay may 
kinalaman sa iba't-ibang uri ng panitikan na natatagpuan sa Biblia. Ang bawat uri (genre) ay 
may sarili at bukod-tanging mga gabay, nguni't may binabahaginan silang mga pangkaraniwang 
palagay at mga paraan ng pagpapaliwanag. Mataas na uri ng Pagpuna. Ito ang paraan ng 
pagpapaliwanag na pang-biblia na naka-pokus sa makasaysayang kapaligiran at literary 
structure ng isang particular na uri ng aklat pang-biblia. Idioma. Ito ang salitang ginagamit para sa mga parirala na natatagpuan sa iba't-ibang cultura 
na may mga espesyal na kahulugan na walang kinalaman s asa kadalasang kahulugan ng mga 
individual na katwagan. Ang ilan sa mga modernong halimbawa: "katakot-takot ang ganda 
noon" o "alam mo, papatayin mo ako sa (ginagawa)." Mayroon ping ganitong uri ng mga 
parirala ang Biblia. 

Tanglaw o Liwanag (Illumination). Ito ang pangalang binigay sa konsepto na ang Diyos ay 
nakipag-usap sa sangkatauhan. Ang kabuoang konsepto ay kadalasang inihahayag ng tatlong 
katawagan: (1) pahayag o rebelasyon— ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan ng tao; (2) nagbigay- 
sigla o inspirasyon— Siya ay nagbigay ng tamang paliwanag sa Kanyang mga kilos at sa kanilang 
kahulugan sa ilang piniling lalaki upang sulatin para sa sangkatauhan' at (3) tanglaw o liwanag— 
binigay niya ang Kanyang Kaluluwa upang tulungan ang sangkatauhan na mintindihan ang 
Kanyang sariling pagbubunyag o paghahayag. 

Inductive. Ito ay isang paraan ng lohika o pangangatwiran na nagsisimula muna sa mga 
partikular o maliliit na bagay papunta sa kabuoan. Ito ang paraang empirical ng bagong 
siyensya. Ito ang pamamaraan na ginamit ni Aristotle. 

Interlinear. Ito ay isang uri ng kagamitang pananaliksik na tumutulong sa mga taong hindi 
makabasa ng salitang pang-biblia na masuri ang kahulugan at balangkas nito.Kaagad na 
nilalagay ang Ingles na salin sa antas na salita sa salita sa ilalim ng orihinal na wikang biblia. 
Itong kagamitan na ito, kapag isinama sa "analytical lexicon," ang magbibigay ng mga anyo at 
saligang kahulugan sa Hebreo at Griyego. 

Nagbigay-sigla o Inspirasyon (Inspiration). Ito ang konsepto na ang Diyos ay nakipag-usap sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng pag-gabay sa mg manunulat ng biblia na isulat ng walang- 
kamalian ang Kanyang pahayag o rebelasyon. Ang kabuoang konsepto ay kadalasang inihahayag 
ng tatlong katawagan: (1) pahayag o rebelasyon— ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan ng tao; 
(2) nagbigay-sigla o inspirasyon— Siya ay nagbigay ng tamang paliwanag sa Kanyang mga kilos at 
sa kanilang kahulugan sa ilang piniling lalaki upang sulatin para sa sangkatauhan' at (3) tanglaw 
o liwanag— binigay niya ang Kanyang Kaluluwa upang tulungan ang sangkatauhan na 
mintindihan ang Kanyang sariling pagbubunyag o paghahayag. 

Interlinear. Ito ay pamamaraan ng pananaliksik para sa mga nagbabasa ng wikang biblikal 
upang mapag-aralan nila ang kahulugan at balangkas nito. Agad nitong nailalagay ang pagsalin 
ng bawat salita sa Ingles sa ilalim na orihinal na wikang biblikal. Ang pamamaraang ito, kasama 
ng analytical lexicon, ay maibibigay ang mga anyo at payak na mga kahulugan ng Hebreo at 
Griyego. 

Inspirasyon. Ito ay isang konsepto na ipinarating ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng 
pag-gabay sa mga biblikal na may-akda na eksakto at malinaw na maitala ang Kanyang 
rebelesyon. Ang kabuuang konsepto ay karaniwang nasasabi sa tatlong termino: (1) rebelesyon 
- ang Diyos ay kumilos sa kasaysayan sa tao; (2) inspirasyon - naibigay Niya sa mga piling tao 
ang tamang interpretasyon at kahulugan ng Kaniyang mga gawa upang maitala para sa 
sangkatauhan; at, (3) iluminasyon - ibinigay Niya ang Kanyang espiritu para tulungan ang sangkatauhan na maintindihan ang Kanyang pagsabi ng Wika ng deskripsiyon. Ito ay ginagamit 
sa koneksiyon ng mga wika kung saan ang Lumang Testamento ay nakasulat. Binabanggit nito 
an gating mundo sa mga terminong humaharap sa limang sentido. Ito ay hindi isang 
siyentipikong deskripsiyon at hindi rin itinakdang maging ganoon. 

Legalismo. Ang kilos na ito ay maiuuri sa sobrang pagdiin ng mga patakaran o ritwal. Ito ay 
karaniwang umaasa sa gawa ng mga tao at sa mga regulasyon bilang pagtanggap ng Diyos. 
Karaniwang nitong naibababa ang relasyon at itinataas ang paggawa na parehong 
mahahalagang aspeto sa relasyong tipan sa pagitan ng sagradong Diyos at makasalanang 
sangkatauhan. 

Literal. Ito ay isang pangalan para sa pamamaraan ng hermeneutics mula sa Antioch na 
textually-focused at makasaysayan. Ang ibig sabihin nito ay ang interpretasyon ay may 
kasamang normal at litaw na kahulugan ng wika ng tao, kahit na kinikilala pa rin nito ang 
pagkakaroon ng wikang matalinghaga. 

Literary Genre. Tinutukoy nito ang mga bukod-tanging anyo ng maaaring magawa ng 
komunikasyong pantao, gaya ng mga tula o makasaysayang pagkukuwento. Ang bawat klase ng 
literature ay mayroong sariling espesyal na pamamaraang hermeneutical, kasama sa mga 
karaniwang prinsipyo para sa lahat ng nakasulat nga literatura. 

Literary Unit. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing bahagi ng pag-iisip ng isang librong 
biblikal. Maaari itong maglaman ng kaunting mga berso, mga talata o mga kabanata. Ito ay 
isang bahaging luluan ang sarili na may isang pangunahing paksa. 
Mababang Kritisismo. Tingnan ang Kritisismong Tekstwal. 

Manuskripto. Ang terminong ito ay tumutukoy sa iba't ibang mga kopya ng Griyegong Bagong 
Testamento. Ito ay karaniwang nahahati sa iba't ibang mga uri sa pamamagitan ng (1) 
materyales kung saan sila nakasulat (papyrus, balat), o (2) ang mismong uri ng sulatin (lahat ay 
malalaking letra o running script). Ito ay naka-abbreviate ng "MS" (iisa) o "MSS" (higit sa isa). 
Masoretic Text. Ito ay tumutukoy sa mga Hebreong manuskripto ng Lumang Testamento na 
gawa ng mga Hudyong iskolar na naglalaman ng mga puntong katinig at iba pang talang 
tekstwal noong ika-siyam na siglo AD. Binubuo nito ang "basic" na teksto ng ating Ingles na 
Lumang Testamento. Ang teksto nito ay makasaysayang naikumpirma ng Hebreong MSS, lalo na 
si Isaiah, mula sa mga Dead Sea scrolls. Ito ay r\aka-abbreviate bilang "MT". 
Metonymy. Ito ay isang matalinhagang pagsasalita kung saan ang pangalan ng isang bagay ay 
ginagamit upang mailarawan ang isa pang bagay na may kinalaman dito. Halimbawa, ang ibig 
sabihin ng "Ang takuri ay kumukulo" ay "Ang tubig sa loob ng takuri ay kumukulo." 
Muratorian Fragments. Ito ay listahan ng mga librong kanonikal ng Bagong Testamento. Ito ay 
naisulat sa Roma bago ang 200 AD. Pareho nitong naibibigay sa ang dalawampu't pitong mga 
libro gaya ng Protestant NT. Malinaw nitong naipapakita na ang mga local na simbahan sa iba't 
ibang bahagi ng Kahariang Romano ay ang talagang naglapat ng kanon sa harap ng mga 
pangunahing lupon ng simbahan noong ika-apat na siglo. 

Natural na Rebelasyon. Ito ay isang kategoryal ng sariling pagsabi ng Diyos sa tao. Kasama nito 
ang natural na kaayusan (Rom 1:19-20) at ang kamalayang moral (Rom 2:14-15). Ito ay 
nababanggit sa Ps 19:1-6 at Rom 1-2. ito ay natatangi mula sa espesyal na rebelasyon na tiyak 
at supremong sariling pagsabi ng Diyos sa Bibliya sa Hesus ng Nazareth. Ang kategoryang 
theolohikal na ito ay muling idinidiin ng kilos lumang mundo sa mga Kristiyanong siyentipiko. 
(Halimbawa ang mga sulatin ni Hugh Ross). Ginagamit nila ang kategoryang ito upang masabing lahat ng katotohanan ya katotohanan ng Diyos. Ang kalikasan ay isang bukas na pinto papunta 

sa karunungan ukol sa Diyos; ito ay naiiba sa espesyal na rebelasyon (ang Bibliya). Pinapayagan 

nito ang modernong agham ang kalayaang manaliksik ukol sa likas na kaayusan. Sa aking 

palagay, ito ay isang mabuti at magandang opurtunidad para masaksihan ang moderno at 

siyentipikong kanlurang mundo. 

Nestorianism. Si Nestorius ay ang patriyarko ni Constantinople sa ika-limang siglo. Siya ay 

sinanay sa Antioch ng Syria at nagsabing si Hesus ay may dalawang pag-uuri, isang ganap na tao 

at isang ganap na dakila. Ang pananaw na ito ay lumayo sa karaniwang isang uring pananaw ng 

Alexandria. Ang pangunahing intindi ni Nestorius ay ang titulong "Ina ng Diyos", na bigay kay 

Maria. Si Nestorius ay nilabanan ni Cyril ng Alexandria at ng implikasyong kanyang pagsasanay 

sa Antiodrian. Ang Antioch ay ang punong lugar ng apat na bahagi (alegorya) paaaralan ng 

interpretasyon. Sa huli, si Nestorius tinanggal sa opisina at itinapon. 

Orihinal na May-akda. Ito ay tumutukoy sa mga tunay na may-akda o manunulat ng iskriptura. 

Papyri. Ito ay isang klaseng pangsulat na materyal mula sa Ehipto. Ito ay gawa sa mga tambo 

mula sa ilog. Ito ay ang kung saan nakasulat ang mga pinakalumang kopya ng Griyegong Bagong 

Testamento. 

Parehong mga Sipi (Parallel Passages). Ang mga ito ay kabilang sa konsepto na ang buong 

Bibliya ay bigay ng Diyos kaya ito ang pinakamabuting interpreter at taga-balanse ng mga 

katotohanang paradoxical. Ito rin ay nakakatulong kapag may isang nagtatangkang intindihin 

ang isang hindi malinaw na sipi. Tumutulong din silang hanapin ang pinkamalinaw na sipi sa 

isang nakatakdang paksa, pati na rin ang ibang mga aspetong iskriptural ng isang nakatakdang 

paksa. 

Parapreys. Ito ay isang pangalan ng teorya ng pagsalin ng Bibliya. Ang pagsalin ng Bibliya ay 

maaaring tanawin bilang isang pakikipag-ugnayan ng patuloy na salita-sa-bawat-salita, na kung 

saan ang isang salitang Ingles ay kailangang matustusan para sa bawat salitang Hebreo o 

Griyego; sa isang parapreys kung saan tanging ang kaisipan ay isinasalin na may kaunting 

pagpuna sa orihinal na mga salita o parirala. orihinal na teksto ngunit isinasalin ito sa 

modernong anyong bararila at wika. Ang isang magandang diskusyon ng mga teoryang ito ay 

matatagpuan sa Fee and Stuart's How to Read the Bible For All Its Worth (p. 35). 

Talata (Paragraph). Ito ay ang payak na bahagi ng lietraryong pagpapakahulugan sa pasulat. 

Naglalaman ito ng isang pangunahing kaisipan at ang pag-unlad nito. Kapag nanatili tayo sa 

kanyang pangunahing duldol, hindi natin pangungunahan ang mga wala pa sa tamang edad o 

palampasin ang kahulugan ng orihinal na may-akda. 

Parochialism. Ito ay tumutukoy sa mga pagkiling na nakakabit sa isang lokal o teyolohikal na 

tagpo. Hindi nito nakikilala ang anyong paglilipat pangkultura ng katotohanang biblikal o ng 

aplikasyon nito. 

Paradox. Ito ay tumutukoy sa mga katotohanang mukhang hindi nagkakasundo ngunit 
parehong totoo kahi na may tensiyon sa pagitan nila. Binabalangkas nito mula sa magkaibang 
mga panig. Karamihan ng katotohanang biblikal ay inilalahad nang dalawahan. Ang mga 
katotohanang biblikal ay hindi mga nag-iisang bituin kundi mga grup ng mga bituin na binubuo 
ng mga modelo ng mga tala. 

Plato. Siya ay isa sa mga pilosopo ng sinaunang Greece. Ang kaniyang pilosopiya ay malaki ang 
naimpluwensiya sa naunang simbahan sa pamamagitan ng mga iskolar ng Alexandria, Ehipto at sa kalaunan, Augustine. Kaniyang isinambit na na ang lahat ng bagay sa mundo ay ilusyon at 
kopya lamang ng espiritwal na orihinal na modelo. Nang maglaon, tinukoy ng mga theolohikal 
na esperitwal na mundo ang mga anyo o ideya ni Plato. 

Presupposition. Ito ay tumutukoy sa ating unang akalang pagkakaintindi sa mga bagay. 
Kadalasan tayong nakakabuo ng mga opinyon o palagay ukol sa mga isyu bago natin lapitan ang 
mga iskriptura. Ang predisposition na ito ay kilala rin bilang bias, isang kalagayang mahalaga, 
palagay o bago ang pag-unawa. 

Proof-texting. Ito ay ang pagsasanay ng pagsasalin ng isang iskriptura sa pamamagitan ng pag- 
uulit ng isang berso na walang pagkilala sa kanyang pangunahin o mas malaking konteksto sa 
kaniyang literary unit. Tinatanggal nito ang mga berso mula sa kahulugan ng orihinal na may- 
akda at karaniwang may kasamang pagsubok na patunayan ang isang personal na opinyon 
habang idinedeklara ang kapagngyarihang biblikal. 

Rabbinical Judaism. Ang parte ng buhay ng mga Hudyo ay nagsimula sa Babylonian Exile (586- 
538 BC). Sa pagtanggal ng impluwensiya ng mga Pari at sa Templo, ang pokus ng buhay Hudyo 
ay ang mga lokal na sinagoga. Ang mga lokal na sentro ng kulturang Hudyo, fellowship, 
pagsamba at pag-aaral ng Bibliya ang naging pokus ng nasyonal na buhay relihiyon. Noong 
panahon ni Hesus, ang relihiyon ng mga Eskriba ay kapareho ng mga pari. Sa paghulog ng 
Herusalem noong 70 AD, ang anyong eskribal ay pinangunahan ng mga Pariseo; ang nagtimpi sa 
direksyon ng buhay relihiyon ng mga Hudyo. Ito ay nakilala sa pamamagitan ng isang praktikal 
at legolistikong pagsalin ng Torah ayon sa pagsalaysay sa oral na tradisyon (Talmud). 
Rebelasyon. Ito ay ang pangalang bigay sa konsepto na nagsalita ang Diyos sa sangkatauhan. 
Ang kabuuang konsepto ay karaniwang nasasabi sa tatlong termino: (1) rebelasyon - ang Diyos 
ay kumilos sa kasaysayan ng tao; (2) inspirasyon - naibigay Niya sa piling mga tao ang tamang 
interpretasyon at kahulugan ng Kaniyang mga gawa upang maitala para sa sangkatauhan; at (3) 
iluminasyon - ibinigay Niya ang Kaniyang Espiritu para tulungan ang sangkatauhan na 
maintindihan ang Kaniyang pagsabi ng wika ng deskripsiyon. 

Semantic Field. Ito ay tumutukoy sa kabuuang hanay ng mga kahulugang may kinlaman sa isang 
salita. Ito ay ang iba't ibang kahulugan ng isang salita sa iba't ibang konteksto. 
Septuagint. Ito ang pangalang bigay sa Griyegong pagsalin ng Hebreong Lumang Testamento. 
Ayon sa tradisyon, ito ay nasulat sa loob ng pitumpung araw ng pitumpung iskolar na Hudyo 
para sa mga aklatan ng Alexandria, Ehipto. ang tradisyonal na petsa ay bandang 250 BC (sa 
totoo ay maaaring mahigit sa daang taon para makumpleto). Ang pagsalin ay makahulugan 
dahil (1) binibigyan tayo nito ng lumang teksto na maaaring ihambing sa tekstong Masoteric 
Hebrew; (2) ipinapakita nito ang anyong Hudyong pagsalin sa ikatlo at pangalawang siglo BC; at 
(3) binibigyan tayo nito ng pagintinding Jewish Messianic bago ang muling-pagkabuhay ni 
Hesus. Ang abbreviation nito ay LXX. 

Sinaiticus. Ito ay isang Griyegong manuskripto noong ika-apat na siglo AD. Ito ay itinatag ng 
Alemang iskolar na si Tischendorf sa monasteryo ng St. Catherine sa Jebel Musa, ang 
tradisyonal na lugar ng Mt. Sinai. Ang manuskriptong ito ay tinawag sa pamamagitan ng unang 
letra ng alpabetong Hebreo na aleph (W). Kasama nito ang parehong Luma at Bagong mga 
Testamento. Ito ay isa sa mga pinakalumang MSS. 

Spiritualism. Ang terminong ito ay katulad ng allegorizing sa kaunawaang tinatanggal nito ang 
historical at literal na konteksto ng isang sipi at sinasalin ito sa pamamagitan ng ibang criteria. Synonymous. Ito ay tumutukoy sa mga terminong may eksakto o magkalapit na mga kahulugan 
(pero sa totoo ay walang dalawang salita ang may kumpletong semantic overlap). Sila ay 
napaka-magkalapit ang relasyon na maaari silang humalilin sa isa't isa na hindi nawawala ang 
kahulugan. Ginagamit rin ito para kilalanin ang isa sa tatlong Hebrew poetic parallelism. Sa 
ganitong pananaw, ito ay tumutukoy sa dalawang linya ng tula na nagsasabi ng parehong 
katotohanan (cf. Ps 103:3). 

Syntax. Ito ay isang Griyegong termino na tumutukoy sa istraktura ng isang pangungusap. Ito ay 
tumtukoy sa mga paraan para makabuo ng isang pangungusap upang makagawa ng isang 
buong kaisipan. 

Nthetical. Ito ay isa sa tatlong termino na tumutukoy sa mga uri ng tulang Hebreo. Ang 
terminong ito ay tumutukoy sa mga linya ng tula na binubuo ang isa't isa sa paraang pataas ang 
pag-unlad; minsan tinatawag ring climactic (cf. Ps 19:7-9). 

Systematic Theology. Ito ay isang bahagi ng pagsalin ng sinusubukang isalaysay ang mga 
katotohanan ng Bibliya sa isang buo at rasyonal na pamamaraan. Ito ay isang lohikal, hindi lang 
historikal na presentasyon ng Kristiyanong theolohiya sa pamamagitan ng mga kategorya 
(Diyos, tao, kasalanan, kaligtasan, atbp.). 

Talmud. Ito ang pamagat ng kodipikasyon ng Jewish Oral Tradition. Naniniwala ang mga Hudyo 
na ito ay sinabi ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Sa totoo, lumalabas na ito ay 
pangkalahatang dunong ng mga gurong Hudyo sa paglipas ng mga taon. Mayroong dalawang 
magkaibang salin ng Talmud: ang Babylonian at ang mas maikli at hindi natapos na Palestinian. 
Tekstwal na Kritisismo. Ito ay ang pag-aaral ng mga manuskripto ng Bibliya. Ang testwal na 
kritisismo ay kailangan dahil wala nang mga nanatiling orihinal at ang mga kopya ay nagkakaiba 
sa isa't isa. Sinusubok nitong isalaysay ang mga pagkakaiba at dumating (sa pinakamalapit at 
posibleng) sa orihinal na pagsasalita ng utographs ng Luma at Bagong mga Testamento. 
Madalas itong tawagang mababang kritisismo. 

Textus Receptus. Ang titulong ito ay umunlad sa limbag ni Elzevir ng Griyegong Bagong 
Testamento noong 1633 AD. Ito ay isang uri ng Griyegong Bagong Testamento na ginawa mula 
sa ilang nahuling manuskriptong Griyego at mga salin sa Latin ni Erasmus (1510-1535), 
Stephanus (1546-1559) at Elzevir (1624-1678). Sa isang panimula sa textual criticism ng Bagong 
Testamento (p. 27), sabi ni AT. Robertson na "the Byzantine text is practically the Textus 
Receptus." Ang tekstong Byzantine ang pinaka hindi mahalaga sa tatlong pamilya ng mga 
naunang Griyegong manuskripto ( Western, Alexandrian, Byzantine). Nilalaman nito ang 
kabuuang mga pagkakamali ng pitong siglong tekstong kinopya sa pamamagitan ng kamay. 
Subalit sinabi rin ni AT. Robertson na "ang Textus Receptusay itinago para sa atin na tekstong 
wasto ang nilalaman (p. 21). Ang Griyegong tradisyon na ito (lalo na ang pangatlong limbag ni 
Erasmus) ang bumubuo sa basis ng King James version noong 1611 AD. 

Torah. Ito ang Hebreong termino para sa pagtuturo. Ito ay naging opisyal na titulo para sa mga 
kasulatan ni Moses (mula Genesis hanggang Deuteronomy). Para sa mga Hudyo, ito ang 
pinakamapangyarihang bahagi ng Hebrew canon. 

Typological. Ito ay isang espesyal na uri ng interpretasyon. Karaniwang kasama nito ang 
katotohanang Bagong Testamento na matatagpuan sa mga sipi ng Lumang Testamento sa 
pamamagitan ng mga simbolong analogical. Ang uri ng hermeneutics na ito ay naging 
pangunahing elemento ng pamamaraang Alexandrian. Dahil sa pag-abuso sa ganitong uri ng interpretasiyon, kailangang limitahan ang paggamit ng mga tiyak na halimbawang nakatala sa 
Bagong Testamento. 

Vaticanus. It ay ang Griyegong manuskripto ng ika- apat na siglo AD. Ito'y natagpuan sa aklatan 
ng Vatican. Noong una, kasama rito ang lahat ng Lumang Testamento, Apocrypha, at Bagong 
Testamento. Subalit, ilang bahagi ay nawala (Genesis, Psalms, Hebrews, Pastorals, Philemon at 
Revelation). Isa itong nakatulong na manuskripto sa pagkilala ng orihinal na pagsasalita ng mga 
autographs. Ito ay may titulong malaking titik B. 

Vulgate. It ay ang pangalan ng pagsalin sa Latin ng Bibliya ni Jerome. Ito ang naging basis o 
karaniwang pagsalin para sa Simbahang Roman Katoliko. Ito ay ginawa noong 380's AD. 
Wisdom Literature. Ito ay isang uri ng literature na naging karaniwan sa lumang silangan (at 
modernong mundo). Isa siyang pagsubok na makapagturo sa bagong henerasyion ng mga 
tuntunan para sa matagaumpay na pamumuhay sa pamamagitan ng tula, salawikain at 
sanaysay. Ito ay mas ipinarating sa indibiduwal kaysa sa lipunan. Hindi ito gumamit ng mga 
paghihiwatig sa kasaysayan kundi ito'y ibinase sa mga karanasan sa buhay at obserbasiyon. Sa 
Bibliya, ang Job at Song of Songs ay ipinalagay na ang pagkakaroon at pagsamba sa YHWH 
ngunit ang relihiyosong pananaw sa mundong ito ay hindi tiyak sa bawat karanasan ng tao sa 
lahat ng oras. Bilang genre, nagsabi ito ng mga karaniwang katotohanan. Subalit ang genre na 
ito ay hindi magagamit sa bawat tiyak na sitwasiyon. Ito ay karaniwang mga sabi na hindi laging 
nangyayari sa bawat indibiduwal na sitwasiyon. Ang mga paham na ito ay lakas-loob na 
nagtanong ng mga mahihirap na tanong ng buhay. Karaniwan nilang hinamon ang mga 
tradisiyonal na mga relihiyosong pananaw (Job at Ecclesiastes). Bumubuo sila ng ng balance at 
tensiyon para sa mga madadaling sagot ukol sa mga trahedya ng buhay. 

World picture at worldview. Ito ay mga magkasamang termino. Pareho silang mga konseptong 
pilosopikal at tumutukoy sa paglikha. Ang terminong world picture ay tumutukoy sa "paano" ng 
paglikha habang ang world view ay tumutukoy sa "Sino." Ang mga terminong ito ay tumutukoy 
sa interpretasiyon na ang Gen. 1-2 ay tumatalakay sa Sino, hindi paano, ng paglikha, YHWH. Ito 
ay ang pangalang tipan para sa Diyos sa Lumang Testamento. Ito ay ipinaliwanag sa Exod. 3:14. 
Ito ay ang anyong CAUSATIVE ng Hebreong terminong "to be." Takot ang mga Hudyong 
banggitin ang pangalan nab aka magamit nila ito sa kasalanan. Kaya hinalinlin nila ang 
terminong Hebreo Adonai na "Panginoon." Ganito isinalin sa Ingles ang pangalang tipan. APPENDIX LABING 
BIBLIOGRAPHY NG CITED AT INIREREKUMENDANG BOOKS Barr, James. Ang semantika ng Biblical Wika. Oxford: Oxford University Press, 1961 

Barton, John. Banal na mga sulatin - sagradong Text: Ang Canon sa Maagang Kristiyanismo. 

Richmond: John Knox Press, 1997 

Berkhof, Louis. SistematikongTeolohiya. Grand Rapids: Eerdmans, 1939. 

Prinsipyo ng Biblical Interpretation. Grand Rapids: Baker 1950 

Itim, si David A., ed. Rethinking Bagong Tipan tekstuwal pintas. Grand Rapids: Baker Academic, 

2002 

Braga, James. Paano mag-aaral sa Bibliya. Portland: Multnomah, 1982 

Bruce, FF Ang Books at ang Parchments. Lumang Tappan, NJ: Revell, 1963. 

Kasaysayan ng Bagong Tipan. Garden City: Doubleday, 1969. 

Ang Ingles Bible: Isang Kasaysayan ng Translations Mula sa Earliest Bersyon sa New English 

Bibliya. Oxford: Oxford University Press, 1970. 

Mga kasagutan sa mga katanungan. Grand Rapids: Zondervan, 1972, ed. 

Ang Bagong International puna sa Bagong Tipan. Grand Rapids: Eerdmans, 1955 

Carson, DA Ang King James Version argumento: Isang panawagan para sa realismo, 1979. 

Biblical Interpretation at ang Iglesia. Nashville: Thomas Nelson, 1984. 

Exegetical Fallacies. Grand Rapids: Baker, 1984 

Cole, Alan. Ang sulat ng mga Paul sa Galacia. Grand Rapids: Eerdmans, 1964 

Cotterell, Pedro at Max Turner. Palawikaan at Bible Interpretation, 1989 

Dana, Harvey Eugene. Naghahanap ng mga Kasulatan. Kansas City: Central seminaryo, 1946 

Danker, Frederick W. Tools na layunin para sa mga Bible Study. Concordia, 1970 

Dembski, William A., ed. Mere Creation. Downers Grove: InterVarsity Press, 1998 

Ehrman, BART D. Ang Ortodoksia katiwalian ng Banal na Kasulatan. Oxford: Oxford University 

Press, 1993 

Falk, Darrell R. Coming sa Kapayapaan Sa Science. Downers Grove: InterVarsity Press, 2004 

Fee, Gordon D. Ebanghelyo at Espiritu: Isyu sa Bagong Tipan-aaral ukol sa diyos. Peabody: 

Hendrickson, 1991 

Fee, Gordon D. at Douglas Stuart. Paano Basahin ang Bibliya para sa Lahat ng Its Worth. Grand 

Rapids: Zondervan, 1982. Upang Ano End pag-intindi ng teksto? Grand Rapids: Eerdmans, 2001 

Ferguson, Duncan S. Biblical-aaral ukol sa diyos. Atlanta: John Knox Press, 1937 

Froehlich, Karlfried. Biblical Interpretation sa Maagang Iglesia. Philadelphia: muog, 1984 

Gilbert, si George Holley. Interpretasyon ng Bibliya, isang Maikling Kasaysayan. New York: 

MacMillan, 1908 

Grant, Robert M. at David Tracy. Ang Maikling Kasaysayan ng Interpretation ng Bibliya. 

Philadelphia: muog, 1984 

Greenlee, J. Harold. Panimula sa Bagong Tipan tekstuwal pintas. Grand Rapids: Eerdmans, 1972 

Hayes, John H. at Carl R. Holladay. Biblical pag-intindi ng teksto. Atlanta: John Knox Press, 1934 

Hendricks, Howard G. Buhay Ni ang mga Libro, 1991 

Henricksen, Walter A. Isang lego's Guide para Interpreting sa Bibliya. Grand Rapids: Zondervan, 

1973 

Hirsch, Ed pagkatumpakSa Interpretation. New Haven: Yale University, 1967. 

Aims ng Interpretation. New Haven: Yale University, 1978 

Hooykaas, R. Relihiyon at ang umahon / bumangon ng Modern Science. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1972 Jansen, John Fredrick. Magsanay Interpreting sa Banal na Kasulatan. Philadelphia: Geneva 

Press, 1968 

Jeeves, Malcolm A. Ang siyentipikong Enterprise at ang Christian Faith. Downers Grove: 

InterVarsity, 1969 

Jensen, Irving L. Independent Bible Study: Paggamit ng Analytical Tsart at ang mga 

pangangatwirang Paraan. Chicago: Moody, 1963 

Johnson, Elliott E. nagpapaliwanag-aaral ukol sa diyos. Grand Rapids: Zondervan, 1990 

Johnson, Phillip E. darwinismo sa Pagsubok. Downers Grove: InterVarsity Press, 1993 

Kaiser, Otto at Werner G. Kummel. Exegetical Paraan. New York: Seabury, 1981 

Kaiser, Walter C, Jr papuntang An Exegetical Theology. Grand Rapids: Baker, 1981 

Kaiser, Walter C. JR., Peter H. Davis, FF Bruce, at Manfred T. Baruch. Hard kasabihan ng Bibliya. 

Downers Grove: InterVarsity Press, 1996 

Kusina, KA Laong Orient at ang Lumang Tipan. Downers Grove: InterVarsity, 1966 

Kubo, Sakae at Walter Specht. Kaya Maraming Bersyon. Grand Rapids: Zondervan, 1983 

Kuhatschek, Jack. Mag-apply sa Bibliya. Downers Grove: InterVarsity Press, 1990 

Ladd, si George Eldon. Ang Teolohiya ng Bagong Tipan. Grand Rapids: Eerdmans, 1974 

Liefeld, Walter L. Bagong Tipan pagsasaysay. Grand Rapids: Zondervan, 1984. 

Biblical pag-intindi ng teksto sa Panahon ng apostoliko. Grand Rapids: Eerdmans, 1999 

Longman, Tremper III. Literary na paglalapit sa Biblical Interpretation, Vol. 3, 1987 

Marie, Rene SJ Panimula sa-aaral ukol sa diyos. New York: Herder at Herder, 1967 

Marshall, I. Howard, ed. Bagong Tipan Interpretation. Grand Rapids: Eerdmans, 1977 

Mayhue, Richard. Paano kahulugan sa Bibliya para sa iyong sarili. Chicago: Moody, 1986 

McQuilkin, J. Robertson. Unawa at paglalapat ng Bibliya. Chicago: Moody, 1983 

Metzger, Bruce M. Ang Bagong Tipan: Its Pagkakahawa, katiwalian at muling pagbabalik. 

Oxford: Oxford University Press, 1964. 

Ang Bagong Tipan: Its Background, paglago at Content. New York: Abingdon, 1965. 

Isang tekstuwal kuro sa Griyego ng Bagong Tipan. New York: United Bible Panlipunan, 1971. 

Ang Maagang Bersyon ng Bagong Tipan, 1977 

Ang Canon sa Bagong Tipan. Oxford: Clarendon Press, 1997 

Mickelsen, P. Berkeley. Interpreting sa Bibliya. Grand Rapids: Eerdmans, 1963 

Newport, John P. at William Cannon. Bakit Kristiyano Fight Over sa Bibliya. Nashville: Thomas 

Nelson, 1974 

Nida, Eugene. Salita ng Diyos sa tao sa Wika. London: William Carey, 1952. 

Ang Hermeneutical paikid. Downers Grove: InterVarsity Press, 1991 

Osborn, Grant R. at Stephen B. Woodward. Handbook Para sa Bibliya ng Pag-aaral. Grand 

Rapids: Baker, 1979 

Patte, Daniel. Maagang Jewish-aaral ukol sa diyos sa Palestine. Missoula, MT: Lipunan ng 

Biblical Literatura at iskolar Press, 1975 

Poe, looban L. at puwersahin H. Davis. Agham at Pananampalataya. Nashville: Broadman, 2000 

Poythress, Vern S. Agham at-aaral ukol sa diyos. Grand Rapids: Academie, 1988 

Ramm, Bernard. Ang mga Kristiyano View ng Agham at Banal na Kasulatan. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1954. 

Protestante Biblical Interpretation. Grand Rapids: Baker, 1970 

Ratzsch, Del. Ang Battle ng Beginnings. Downers Grove: InterVarsity Press, 1996 Rowley, HH Ang Kaugnayan ng Bibliya, 1940 

Sandy, D. Brent at Ronald L. Giese, Jr Cracking Lumang Tipan Code. Nashville: Broadman, 1995. 

Plowshares at Pruning Hooks: Rethinking ang Wika ng Biblical panghuhula at Apocalyptic. 

Downers Grove: InterVarsity Press, 2002 

Scholer, DW Basic Bibliographic Isang Guide para sa Bagong Tipan pag-intindi ng teksto. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1973 

Schultz, Samuel J. at Morris P. pulgada, eds. Interpreting ng Salita ng Diyos. Chicago: Moody, 

1976 

Silva, Moises. Biblical Words at kanilang Ibig sabihin. Grand Rapids: Zondervan, 1983. 

Ay ang Iglesia hindi maunawaan ang Bibliya? Grand Rapids: Zondervan, 1987 

Silva, Moises, ed. Pundasyon ng kontemporaryo Interpretation. Grand Rapids: Zondervan, 1996 

ginoon, James W. Twisting Banal na Kasulatan. Downers Grove: InterVarsity Press, 1980 Stagg, 

Frank. Bagong Tipan Theology. Nashville: Broadman, 1962 

Stein, Robert H. Isang Guide para Basic Interpreting sa Bibliya: Paglalaro ng Batas. Grand Rapids: 

Baker, 2000 

Sterrett, J. Norton. Paano Upang Intindihin Ang iyong Bibliya. Downers Grove: InterVarsity, 

1973 

Stewart, Douglas. Lumang Tipan pag-intindi ng teksto. Philadelphia: Westminster, 1980 

Stewart, James S. Ang Man Sa Kristo. New York: Harper at Hilera, 1935 

Stibbs, Alan magsaayos. Unawa sa Salita ng Diyos. London: InterVarsity, 1950 

Stuart, Douglas. Lumang Tipan pag-intindi ng teksto. Philadelphia: Westminster, 1980 

Tenney, Merrill C. Galacia: Ang Charter ng Kristiyano Liberty. Grand Rapids: Eerdmans, 1950 

Terry, Milton. Biblical-aaral ukol sa diyos. Grand Rapids: Zondervan, 1974 

Thiselton, Anthony C. Ang Dalawang Horizons. Grand Rapids: Eerdmans, 1980 

Traina, Robert P. masistema Bible Study. Grand Rapids: Zondervan, 1985 

Vanhoozer, Kevin J. Ay May isang He sa Ang Teksto. Grand Rapids: Zondervan, 1998 

Vaughn, Curtis, ed. Twenty-Six Translations ng Bibliya. Chattanooga: AMG, 1985 puno ng ubas, 

TAYO baging's Dictionary nagpapaliwanag ng Bagong Tipan Words. Westwood, NJ: Revell, 1966 

Virkler, Henry P.-aaral ukol sa diyos. Grand Rapids: Baker, 1981 

Walke, BK, D. Guthrie, GD Fee at RK Harrison. Biblical pintas: Historical, Literary at tekstuwal, 

1997 APENDISE -ALAS-DOSE 
PAHAYAG NA PANG-DOKTRINA Hindi ko maunawaani ang mga sinasabi ng relihiyon o mga kredo. Mas pipiliin kong kilalanin ang 
Bibliya mismo. Subalit, napagtanto ko na ang pagsabi ng relihiyon ay magbibigay ng paraan para 
maintindihan at matasa ng mga taong hindi ako kilala ang aking pananaw sa doktrina. Sa 
panahon ngayon na maraming pagkakamali at panlolokong pang-doktrina, ang sumusunod ay 
maikling paglalahad ng aking aking teyolohiya. 

1. Ang Bibliya, kapareho ng Luma at Bagong Tipan, ay inspirado, di-matitinag, 
makapangyarihan, na laging Salita ng Diyos. Ito ay ang sariling rebelasyon ng Diyos na itinala ng 
mga tao sa ilalim ng isang makapangyarihang pangunguna. Ito lang ang ating tanging 
pinanggalingan ng malinaw na katotohanan tungkol sa Diyos at ang Kanyang mga hangarin. Ito 
rin ang tanging pinagmulan ng relihiyon at paggawa ng Kanyang simbahan. 

2. Mayroon lamang isang wlang kamatayang, tagapaglikha, tagapagligtas na Diyos. Siya ang 
lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Ipinakita niya ang Kanyang Sarili bilang 
mapagmahal at maasikaso ngunit Siya rin ay mabait at wasto. Ipinakita niya ang Kanyang Sarili 
sa tatlong tiyak na katauhan: Ama, Anak at Espiritu, tunay na magkahiwalay ngunit pareho sa 
esensiya. 

3. Aktibo sa pagkontrol ng Kanyang mundo ang Diyos. Mayroong planong walang katapusan 
para sa Kanyang likha na hindi mababago at isang nakapokus sa indibiuwal na pinapayagan ang 
malayang hangarin ng tao. Walang nangyayari kung wala ang katalinuhan at pahintulot ng 
Diyos, subalit hinahayaan niya ang indibidwal sa pagpili ng mga anghel at tao. Si Hesus ang 
nakatakdang Tao ng Ama at ang lahat ay posibleng matakda sa Kanya. Ang nauunang kaalaman 
ng Diyos sa mga pangyayari ay hindi binabalangkas ang mga tao sa isang nakasulat nang iskrip. 
Lahat tayo ay may pananagutan para sa ating mga pag-iisip at mga gawa. 

4. Ang sangkatauhan, kahit na nilikha sa imahe ng Diyos at malaya sa kasalanan, ay piniling 
magrebelde sa Diyos. Kahit na inakit ng isang ahenteng supernatural sina Adan at Eba ay may 
pananagutan sila sa kanilang gawaing makasarili. Ang kanilang rebelyon ay nakaapekto sa 
sangkatauhan at ang paglikha. Lahat tayo ay kailangan ang awa at grasya ng Diyos para sa ating 
kondisyong dulot ni Adan at ang ating indibidwal na rebelyon. 

5. Naglaan ang Diyos ng pamamaraan ng pagpapatawad at panunumbalik para sa 
makasalanang sangkatauhan. Si Hesukristo, ang katangi-tanging anak ng Diyos, ay naging tao, 
namuhay nang walang kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, ay binayaran ang 
parusa ng kasalanan ng sangkatauhan. Siya lamang ang tanging paraan para sa panunumbalik at 
pakikisama sa Diyos. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan liban sa paniniwala sa Kanyang 
natapos na gawa. 

6. Bawat isa sa atin ay kailangang matanggap ang alay ng Diyos na kapatawaran at 
panunumbalik kay Hesus. Ito ay makukumpleto sa paniniwala sa mga pangako ng Diyos sa 
pamamagitan ni Hesus at ang ating kagustuhang lumayo sa kasalanan. 7. Lahat tayo ay buong pinapatawad at nanunumbalik ayon sa ating pagtitiwala kay Kristo at 
ang ating pagsisisi sa kasalanan. Subalit, ang ebidensiya nito ay makikita sa bagong relasyon sa 
pamamagitan ng isang panibago at nagbabagong buhay. Ang layon ng Diyos para sa 
sangkatauhan ay hindi lamang ang langit kundi pati ang pagiging tulad ni Kristo ngayon. Ang 
mga tunay na nanunumbalik, kahit minsan ay nagkakasala, ay palaging tutuloy sa paniniwala at 
pagsisisi sa kanilang mga buhay. 

8. Ang Espiritu Santo ay ang "isa pang Hesus." Siya ay nananatili sa mundo para gabayan ang 
mga naliligaw kay Kristo at ipaunlad ang pagiging tulad ni Kristo sa mga nailigtas. Ang mga 
biyaya ng Espirito ay binibigay at pagliligtas. Sila ay ang buhay at ministro ni Hesus na 
nakabahagi sa Kanyang Katawan, ang Simbahan. Ang mga biyaya ay ang mga pag-uugali at 
hangarin ni Hesus ay kailangang maudyukan ng bunga ng Espirito. Ang Espirito ay aktibo sa 
ating panahon gaya ng sa sinaunang panahonng bibliya. 

9. Ibinuhay ng Ama si Hesukristo at ginawa siyang Hukom ng lahat ng bagay. Siya ay babalik sa 
mundo upang husgahan ang sangkatauhan. Ang mga nagtiwala kay Hesus at ang mga pangalan 
na masusulat sa libro ng buhay ng Tupa ay makakatanggap ng mga katawang 
panghabangbuhay na katuwalhatian s sa Kanyang pagbabalik. Sila ay makakasama Niya 
magpakailanman. Subalit ang mga umaayaw na sumagot sa katotohanan ng Diyos ay 
mahihiwalay magpakailanman sa mga katuwaan ng pagsasama sa Diyos. Sila ay makokondema 
kasama ng Diyablo at ang kanyang mga anghel. Hindi ito kumpleto o ganap ngunit umaasa 
akong bibigyan kayo nito ng aking panlasang teyolohikal ng aking puso. Gusto ko ang 
kasabihang ito: 

"Ang mga mahalaga—pagkakaisa;Sa karagdagan—kalayaan ,Sa lahat ng bagay— pag-ibig." Isang Tula Ito ay hindi ibig sabihin kung ano 

ito ay hindi kailanman sinadya ko na etched na sa aking utak. 

At kapag ako ay nag-pag-aaral sa Banal na Kasulatan ko echo na pigilin ang sarili. 

Ko na-aral-aaral ukol sa diyos at pag-intindi ng teksto masyadong, 

Kaya, bilang isang resulta ng mga ito tila ako ay nagbago ng aking tingnan. 

Natutunan ko na ang ilang mga katawagan masyadong mahahabang upang tukuyin 

tulad cultural kapamanggitan at tekstuwal disenyo. 

May gayon na gusto kong malaman, 

Paano maghalughog ang katotohanan. 

Umaasa ako na sa ibang araw ko na maging isang Bible-pagbabasa sekreta. 

Ang bagong paggalang ay kinuha sa akin, para sa Diyos ang sariling banal na salita 

nakasisigla ako na malaman ang katotohanan, 

upang marinig ang bilang na ito ay naririnig. 

Pero I know I dapat tandaan, ako stepped sa pamamagitan ng bukas na pinto, 

at hindi na maaaring bumalik uli sa kung saan ako ay bago. Pat Bergeron 
11/27/91