Skip to main content

Full text of "Cantorion sheet music collection (part 2)"

See other formats


^- Feria 1 Paschatos. 

^^ilnm dirtnii-st mriiir Srrlr nirbt in i^rr fljuilr lu5srn/ pia. Fori a 1 Paschatos. 

,^Ilmn 011 mirst mrim* Srrli' nirbt in liiT fl)ullr lussrn/" Adaj^io 
Soprano. iri-ii ^ J g' g' ^'>^''' 


h-n 


^ f^.NJ ^ 


=M^-T^f^ 


tr- 


W.'iu 


i...L«..^ 


((«J(, 


wa.,-e (odJ. 
p^^j - - — 


=i^t^-fi 


^=^ 


=f>-t^^7^ r r,^- 


^4^~f F. 


' 
? 


4-^ — r^*^~^ 


« 'a 
P,— ? =^j^. 0PfT-^-U^ 


H' — ^m==^^ 


=^^^=^=^ 


^: 


-M^ 


W- 


^■rr r»r- f|. rs 


- - \vij;l;eil, von 


K. 
^ 


=^^-^=^— r-^ 

- — 
■-. ,_-— " ■ ■ - 


"#p==*f 
- 1 
IL') ■ 


r .tf-^i^jT = 


F^#=P=P=*=H 


-Xf g' ^' '-^ 


U-;, 


^ a**^^ — 


1 11"' ' > 1 


-H^ 


.J Aul 


- .T. St.-_h 


.,. 
^^=^=^^e= 


'^=^ 


^^^^-== 


iS^ r 1 U= 
ff^ i V ^ 
'# r**^ 


k 


■ 


« 

^ 


, 
# • t ' tf 


W--^~jhf^^^^J-^ 


Jpf=^=^t^ti=^ 


-J ^J^afl'i££j' 


^fay^ifa bL4£r 


■^^ ivt.tetmi.h Hiis Sl.-r.h.-iis = 


>'()lh, uud hat mir dutch das 


(iiah dill Lf ~™' 


V^-^ ~ f 
\f r — ' 


Pp f-- j f^ 


=^f?^ 


^=M^=i 


^ 


P=t= 


j y ^, -y— ^^]r-V 


^^?^3 


^=(^ 


=ir 


=^4-^ 


rr 


n 


f-.d.n Le-b-usv 


■ej,' be . 


reit. 


'Wie koinit' es aud.'.'s s. 


in:' Eiii : 


p 


s<li dtr kanii 


..a. 


slcihcii, 


^^.^_t=^=d 


J ,.J |J ^ 


f . ^ .- 
R 
« "^ ^ 


i ip=&y^f=f#==p= 


7 V f" ;: 


:^^J T J^ i, I 


A ;> iJ'l>^- 


K)Glua.b.-,.t.bt, iL.i-. 


1 1 r 

dar; sliibl er uiiii 


als .•;.! Meuseh, >u kauii d.T 


Sarj,- ihii uicht v.'id.-i b.ii . vieJ . 


^^ — ^i — J — ■ 


7' ^: ""^ 771^^1 ^l..fj fjJ)}J^l 


J <r j^i>\ 


r- p r r P''=^ 


p' f^' y' f-' f' r-' ; *' ff'*''' 


''' mehrkommt _di.- Vw-wesuii- in G.-, - 


fahr. Ei' tier mir 


scbuii au Fl.-isi-h ist 


^i.'i<-li ;.'. 


west' 


, Vvollf tluiclidii 


IcMfii 


^•^ f=^T^ 


rr «^ "- 1 

^pssqs^JM^ f-'- "c- 


r * r C »^^ ^ ^r 


^ 


fe^ 


-7 ^ 


^-^— 


*nv!„„ ,. 


1' auch 


och Ullll . 


lich 
I.h 1, 


1. dmrh 


s..;.. bI . 


Srit.d 


s erst ;. 
.... 


fe^-=p=*f^ 


— g— 

J A = 


'U 
iJ 
^1- 


_-- 
|.., -, ii> i) H T ^ 


=f ^ r r r 


J ^ r p r 


liJ T ;> j^ y i- 


"*^ .la.mit meiu Leib, wie 


.P, Uicht ill d.T 


Eni; aichl i» der 


K,d' ver-bl..i-b.-t. 


'g' "J 


-■ 1.1 


* J r - 
? " iXQjnj lHi 


r ■ r r r>>rN^ 


J ^ ■ ^^ 
1 p«- 1 my ^;i— ^ 
J ^.H -T"^^^^ 


-J- i 
M f r r . r r 


f U fj 1'^ 


r ^' - = 


TTp- " 
k LTj^r C' rrrrf^ 


K 


r '■ ' ■ ' ' " 


Wei . eh.'t,Fiii'chl unci Schiv _ cki-ii, 


p 
1 ... , ^ 


'^i 'u ' ' ■ 


ti-LJ J. ^ - r.^ 


4 

t, 


^r- ^ — ^ 

_^ _ ,.._ 


k 
— 


•J 


l^T 


^tv 


« p.- / J r^=^ 


^^#=^f?^=^=f-^ 


1*^ f 


pj- •)*-. P t. *, 


i, 


= i Jf— 

ilfii Tod, unit iJfU 


— ^^— 

Tnd 


m Siff,- vcr- schluii^e 


.1, His .T 


ii=±= 


- ratj-^P \i' 


_j=_J_ — i 


^ 


^ ma.ht, ( 


■V si.- hat zuiu Licht j,^e . 


^1 ffr'^ 


^^^^^fiJ 


=i=4. 


— Ui_L^ — 


-^ 


^ a; 


^^^ ARIA. 

Allegro, ma nou prtsto. Soprano. 

Fi/ie ildtd prima pavd'. SECONDA PARTE. 
hiil. lisi'herHuiid,>v(j bli'ibet dni ?^Pr^ ^'^ P' r ^ >''^7J ^^^^ ^^ Ha-^Hl, du hoi . r Huud, wcr hat dir stopfil dcii reis _ . scud»?ii StWund, wet- hat dir o 
^ ii 
ihiiliiii(leitk.-iiiKie-.-l iu„h li '■t^ -ir librhrsTllor,ilurh Iviil ^^ 
I hi Cupu. 
Mo ^ J ^^^^^^ 


i^-inr.:.^-'jjj 


l^H^Nrf^^^ 


"= . 'baO- ^„, ,,,.,„ 
Vc ,:, 
-J '-^.