Skip to main content

Full text of "Cantorion sheet music collection (part 2)"

6 Variations 

on Mio caro Adone from Lafiera di Venezia by Salieri 
K. 18 0/1 73c MENUETTO 

TEMA 

Andante 


f^r ' 


2 1^ 


I'D- • 3-^ ? »-^ 3 


v//2v,/rriv J*^ 


4 


\^ ^rTj* ^ — ^ — 


" # 


f 


) , fitf f <J^"^ 


' ^' 1 a 1 5" 


^^ 


l=^=i^ 


r r r ^ 


LM 


VAR.III 

ik 2^ — ^ 


\^ 


^ 
f^^ 


^r""^ ^^ ^- ^^ 
^, . . 


*f= 


.^^fP» 


X_ 1 ^~J 


rf - r 4£^ 


^-^' r ^ 
dolce 


^ P 


rr 


^ 


rr-^r 


irfr*rrr#rfr 
^*p 


: i 


=i 


bt^ 


yi:£i=L 


-li^s^sLgisb^iaid- 


^U^^d^^ 
VAR.IV 


8 


*l^^r^« 


* f ^ r^ 


t l2 


1^ ^ »j 


F^i^ 


.■r- V r- f J y^ 
^/U-^uj; 


Orr^ " 


)| 1 


r>if 


^i fg^jV — ^ — 
M — J 


T'j T ] n> 


;^ r r Cri 


^^gjv 


^' ^ 


' -^--l,^ r J i 


Lf — ' r-^ 7' .. s_^ ,^ , 


■^f¥SSaT>r-' 


o<^Sa*2 


~Ti7>.i 


2, . 
fcS^i^ 
^EEi^ 


lj ^ -1— ^ 


Ir ' f 


* 

r 


^ 

■'¥^r»* 


rff 


-f ♦•ri- 


ffff 


^>!c:;^.i^ i 


(3li ^^^ 


'r^f^ 


-4-^ 


*^ 


pm 


n rrfir 


p 1 1 1 r-^i 

^1 1 i7n 


^i'nriirrrrrrr 
^M= 


^ 


w^^^ 


^^i=i^ 


K^-F^' 


P V J^ v5)' 


^[rr 


^ 
r- 


^' -LJ 


UJ 


Utifff ffi 


Tr^h^hMj^ ''^^ "pp=ft=' 


1 -■ r r^ ^"p f- f"~r^ 


( 


^/ ^ ' S 


B^^^a^tD^ 


llji^^ ViiJJ 


;. .r r afc^ 
F #^i.« # 


t — ^ 


( 


s>^jj=^^r ^ > 


^ 
[ii rri 1 IT rrf rrrr[LD 1 1 n- 
^^ 2^ y 
l-,-8 J fl.-;r^ 


:--^=77?^ 


^i-if^^^ffffjfpft] 


■• L f^7f7~~^ 
^^U' r p r 1 1 r = 
^m^ 


PrffH 
J i 


P- 
'! r r 


-\ 5 

rflpfTTI 


^ 


ff^^ 


isr.,,2 2, 


3^ 


^\ -^ ' 


ElF-#^ 


si 
y ^ 
'- ? 


^. . 


rM 


■jJiyj LUqa 


L^ 


* 


Tir 


^ 
■tar 


- 


S 2 


■W 1^ 


£^^^£= 
s 
'■>^ ^ i i 


r f r ^j 


jJJJJjJJ- 


JJJ^JJJ 


J U^ Jl^ 


^ — ^ 


4 


-a^ 


-•■ 


' ^ " 


— _^_- — ^ 
VAR.VI 
Allegretto 


''?i^r 


r->i^'^^7^ 


-T-~^, 


'r-if> 


frf ff 


\i.h 1 


1 T r r r 


^^EE 


-£f-trf:& 


I'r r nir 


f^^±= 


T,i— r 
-^=4 


=M^ 


r - 


[T__^^_J J 


^i^^^ 


^#1