Skip to main content

Full text of "Hübner's geometra [electronic resource]"

See other formats


QJL- 

K 3 



6. W. CLASSEY, P.R.E.B, 

ENTOMOLOGIOAL BOOKSELLER) 
IT LANE, 

FELTHAM, MIDDLESEX. 



eKnaoTntera. , PT '6>ex>m&t<rcC' , S. QyTmf>Ltfatrru&,A. 






h 




X : . -' 



''>*, 



C^ 



_/. QSrrLaraM-o area . 2. Lu.t~AtJ,a.ria . 3. iVa/^/a^ac . 4. Jz-raJ cnarca, . J- enafecq-tva. • 



4-^5<*v^i^» *a£*-s-s 



^?* 



-^ 



^r <r>. 



7rH 



## s- V. 









/i^ v fff . 



^^y yip? ??> . 



^e&teo&tera. , V 



(/eoTnetrce- , J. 



/ Tm/.u//>ltma :,Ji. 




.. L-..,y'\, 



V 





& Ji/u/pc/wnafut.. ?. icrnaria. 3. itSu^/sur-ana . y. C ic/'h'iwm . JO- &i(ataria . ^u . Y irit/arra ■ 






eR- 



^TTZ. 






c^f 












7=^- 



Ss+ 



z=*Zsefaiao&6era. , V. 



(leo/netrie. , J. 



C / Tm0/</<itmcZ , C 










J-2. -Qyenfizrtk . J3. c^^arwa^'tana J4 . J=J?e<nna.rHa . J5. Csirte/earia . J&.^Tonorai~ia. 

3. 









■crv 






/^•v -f&. 



7" 



<&?r^P?, 






c& 






'/-J. 






J.e/?i<)o/?fi?ra , J r 



ueomcir-a,, J. 



CyZ4Ti^/<Mi77lC& l C. 








J s- 




4. 















~r. 



<R 






gV-S" 



??■ '-■?■ 



^L^/jiJovterii . K 



Cre<>7ne-tr<x, , ^f. 




\ 
Ifo- J - 








5: ^ 

. ^^r-^r/aXC^cjx-r/ '^iZ^f/^-y '^Ji6,<r^(T//t:^/ <*>eK2&!*zs-ac<r/* a\ <i?s<f> /-cSet>r/ e*> e^- 






c? 









CSejf*?1 .0 3 















f* 



^. 



CSS**- 

Q^w ? fi- 



zz- s- ■?- 






<*Z-c./>a5opt4Lr<i , V -tfcomc ten, , I 



^ 7 T/ry?//fe i mcc, £. 




'v^ 



2S c/zm/uazria*. 2jj. c/uri/vzaria, . 3o. .Scctinaruz. 3i.(ti>onymaritz. 3a. c'ratce.aaria 

ff. 



,/f/- 



, irsss/fs<'j'/!irrs0 1 



^&P&naJ < 



&. 



^ 



./^V^^se^y - 



£'Sf0'7*? 3 0' 



A 






^J( /^/vSgz ? 0^** ■-? 



&L 



'*/?*?- Vfir 



22 & t 



S> 



*"-/-- 



/A l->. 



vz^ry*- 



^c»(<)fl7ff6erci . v . 



& 



<.tr£& ,-Z. 



r^T/rcp itoci i ma. 












' 





>m- 



M 



§ 



V 



^y 



' \ 



..^' ¥ 



. -J3i7taruz< - 34. Sz)e/umaricu. 



3$. ^ttuJiru,r-uc. W. 3f- cfiteuiarub.. 






<^ 



/?. ?-" 






/? ~ S— */ 












S3. '- '*■ 



<?*L-c/? i~<) ofc ft r*a , V. 



i£r<&,f, t ~Cm/j/i/Jt?ru£. , G. 





§ 



41. 





i<9. Caruna . Aq. £di/cc-ta.riLO 4o. &2*vtca.r-ia. . 4J . Cordkaria. . 42. kDo/atrarU. 






?**£) fgr. 



*^~*s f>#. 






<~sr&jrt. a %• 



<*> 






/f. /. * 



<^LeA>iJo/jfer<z , V {M>07net / rcey,JT. 




' • ' ^ * dS. 






do. 







43. 44. J£a.ra/e/6iria. . 45. iTZctvenwitc ■ 46. >LSUrtafi7iarz/i . df. zJlptdarzetr. 



<//"/A & X- 



<£&4zse*7j*^'/* iTt ^£"/Zf/''s&iar'//r o? /Af.sss/sx?~S£* « / '- 



.^W^S'. 



•— ?- 



iTr 



J>s, 






XX- 



-£.ey£>t'JoAtera , V. (f&trmetriz ■-, J. *- r t7nhl(2!ftm<& 



jr. 






JO. 






"^sS^Xj^,? 1 ^-^,: ^ 



J't/yatx 



<&.** 



e^C y Y : 



c^ 



j£f\ 1 K tf$i1) 






^Z^pi^oTofcra , £T O^ome^nc/ , ^T. 



cyLm.x> £ij3im£e<, JC. 



v\\' 



^ y 











53. cyt^tktaria. 54-. _^2fe 



55. WatttLrui. 5(r. lSCivl 



i. 5Z£)e. 



'cn&rar'Lcv 



. 5S. isX&zararid, . 



^s*. 






^><*- 






^/wj:. 






So/ ' /&£ 






c* 






?/?. /-— ?. 



<#V///»//"«?' 2f o- 






~S <?k> to opte,7"<z , V 



(/yeJom&tra'', .F. 



<^ 7 TrriKrzMiffi<Z>, JL. 




<V 4 



s s . 






5j.cs 



'fLn^aria . 60. Oriica/aria. ■ 6j.j£ofaarza. te.c^urco^z* . £3. cs&rvraria ■ 






&J4 roc? . 






J& 



r&es'*?/ •4?jrs. 



P* 



■'A? J- 



JL 






<=~Lev?o offeree. , V. 




Gjio7nc{rai _Z. 





C^Tnpu.j3irrue/,Zj. 



X 




? ' ' \ 



/>:■;. 



23. 















Tt'.trf. 









<^. 






?&,.*. 






~L<?/nioo»fercL, fT 



O^om^trce^, 



C^tm^u/3tma,, M. 








7o. Orn<z.£a,ri^ . Zz . Q)e.cor-ar-£^ . 72-73. cJ2u.£cc/ar-£a . 7J-. ^/3ici 



•pa. 



Jd. 



&J**, 


<^?^vsi*al?& 7 ^fr 






ybS SOU 


i^J „ 


<f? 


/I. f_* 





















-L-^yozJojefera. , fT 



Tpeo 77ze.tr ce. , J~. 



CSZ77y7&/3z7ncc> , JV. 




ft 

5 «. \ 



O* ^ 






^> 




££ (L-'ttdjdtafii . ■?<?. ' tStt&ct/Ha/u.- . 7Z jZirrfitALria . PV. Cnzr/lorduzria . Z9. zJTaviirut, . So. tykaraawrza. 



*2a^7f^skJ/2#/ 



^*~, 



'er/Gf. v^crlOH 



J. <$?>/ *■<> 

. S" I OH 



*ys*e*?£>££/>s6* 



■-/*<!"/. 






?//*<■/, 



, #i*<*«- 



IT 9 * ->f- -S/s**. 



U e&ioopfcra , V. 



om^rcc-,2. 



rfmnu/dtTriaz. , O. 




HU^' 







c?^*. 




Sf-s'<£"a? f ac> 




-7^ /of. 


^e *■ /£>■?/. 


J? 






*/?. f. 




?&</''• 















<~J.y>iXyjfrra . Tf p'eometns. , I. Cs€mp>&fiima>s, J 3 . 






88- 




8Z 



m 




So. 




i ms s>2. 






87. ±/uf<zruz . fiS. c/frtaria. . <?<?. c ltrru>r t iria . .Po f^ami/uxria . 3t. 0em£raria>, .92.il ermu&ztarii. 

J7. 

£e±J± 









?/. y-st. 



?■? ?. ^ 



&S\C i 






t ?*' l °i 









~-/- e*>iJ OTp-fe ra , V. 



metro,, T. Z-STmjp&fiiTTha-/, & 











97- 



</3. Onoruirui. ■ )jte , 97 ■ <^'r//i>c/traria . ?$. cJtrwaria, . 40. J~?aAdarta . ?S. .. Tr motor u 



^ 



<^£. 









£e>-0 \trO 



t&S) I 0\ - 






^Q KO\. 



-^es**-^eJeif&tJ^L 



Sal to/f. 






-S-yuJof>tera , K -~&>ome trc?. , _f. 



t-ma.' , O. 



*^g« 




m^ 






jy. ^i^/oxretz . Joo. Q/)uec&ircc[, . 101 ■ Cancuaaftii.joa. (3/%earia. Jo3. ~La&ariz. .zod. I '■frwa/ark 









J J? 








C i/j f *, 














cP 


























1 



^Lepidoptura , V 



metro, ■■ , -l. 



C^rmjvu/Jzina., Jt. 






,-/. m 



-lop. 



': ry 



aoS. Gntyiar^ . 106. t&cvuui* ■ J»Z c'^na™. JoA Aim*^ . *oj. dlrpXtrnMo. ^ejtec&tfJ, '# 



•A/ soft 



cSy //?o. /«U 

fol I OU . 



70* J/ ^6 



' ^T&*ex&ars*j3/£- ~ra 



V 



S^^^^T^j^^"^' 7 ^' ^V^Ajr^a^^ 



o^f/oS. 



SM \oi. 



<g^> &# Ws^/a/ 



<=£ejoio ov-fiera. , V7 



t/t'omefrii: , X. 



'^irnft /i'/d imiv S. 



w 






-ZZ2 




I) 






, ^Uc^ruuzria. . -U2, . &lns-a.ri<z . Ji3 . SLetraruz ■ jj4 . ^^Trcn^zccarut. . jiS.^fLarimirvz. 



£/a~. 



got 



3 ^-/vs»- „ 



^ 






s y^/*/-/ a) <?. wv/S'^/> i «^'/. 



s£ytSS /gi ./Qye^/f- 



Vf. 



*S. 






?& s. <?. 



-J^S; 






jA/0it)of>ter<iL , V peomttrai , T. 



(ZyLmpitfozTnccs, JL 




%^ 





-U-9 




ji6 ' . <L/z>ar tariarza ■ 




^ 



■^"S far. 



c& 






?X s— 



* '■*■' ' 



/ e/naopfcra , V 



&<u?mctra' , _T, C^'tmrr/c^/i ' imxc , U. 








^uu 



J21 . i/uictarza- . J 22 . -Z23 . ±£- r-umiria. 



. +24. JBt* 



urn&rztz . -22,5 . 



<%&*& 



25- 



i=5r 










<^ 


IV 1 






1>?- 7- f- 


y 




■ i> 




IT' 



-Z*ftdovtara/,V. ^toTn&tray , J '. Cslmp/iJ?fima.,V. 







->-, 



-24. 






C^ 



'££L 



*-s*<Pt 






°SfSr 



??. << ' sr- 






rj/sZrt. iHS^h/'SS ? p 



^,/S/J. Ss<*£ 



^ fg< 






-J-e^idojy-tera,!^ (fcome,tr<&, I. 



TTrip/tpfrmce, V. 




uii. 








j-is. 



lii.Ulcircuria,.-i3a. CbtArar^.j3Z.tymiTwrarui.ji4.< / HMraiaria..jA5. c . naca/aria. ,. i36.tSitc. 



marui, ■ 



£^. 






£*L 



^^C^Z^r as& , iyS^,rtr/'£*77i 



J*/}?: 



^3 /*r 



r*~ "$^,t*^&y^^"'^ - ^ . 






^J?* . so?* 



a*. 



, y /^S^df s?>. 



J a. J. »- 






Z5 ?_* 



?£ #- & 






'<rx>zJt>pA'ra , 77 



\i&0me6r<B , JT. 



(STmpei/frcmiz , Wi 






*it 






i 



JA 



. \ 



IP 




J.3? . <-?£r(MarwL . j3#. Con/ntr/arra. ■ 33/?. (ramuac&arta ■ j4o.tAJs/giartiL. i4j ,~£wiaaria. 

26 



^ 




&3 />f 




~7/*t CSS ^&SjU+X-~ 
'iff 


aSy'tv/ t)6ts*/ '& cs\ 


&* 




V4. s 6. 





















JyuJo/jfrra , V 



1r 



tteomc'trti: , J~. 



cytmp^tm/X', -X. 




<^>, 



J42. OJjfacar^. l45.£)i&ctArzx. Jt4d. frurvar^ 

37. 



J48, J£u//aru2 . Jdff. Ot/curari 






?sj? .? ^ 



dZ^*7i*/S 



J^rySt f#- 



/^/'s/'Sj' f StS^ZS * 



fsr- f & 



d? 






7J~ 1 ->. 






; r^> u Jojd A '-ray, V 



(^eormfrcz , J~. 



Tmry///Jim<z, JC. 




MS 







*\ r: 



mm 
ipfe . 



-afe 





-i4^.^/cro Anuria. j4$. zsfuiauiaria,, j4q. C xamaariiz . 7 fie. u/auc(na7-/a . jfii. ^ar&jruirza. 



%r&?£irza*-/'aM ytfa^/ a& /&? 



£rr. f? 



tZreyvt fP- 



OS. 






r/'t* r ■ 



cf-s*^/' F" 



//s<y,t- fv?_ 






7^- *-*• 






^/,vv,r -&om&i5ra,, 7. *_ i'mn/ufirm* , Y. 



i A •■.. >? 



Wt& 











;£ 



JN£* 







-ife. Con^oOrinobria,. jS3. <Jh>r-taria . -i54 .<J{Aom6ou/aria. . J55. c/ocikrzk . -i5o. c/acundariai. 















Yf. >-f. ^. 



'^JOTXJOTDI 



- &&OTmtr<Zs , jf. 



^€7, 



t-~~tmi ' ii/sii m • <" 



■„Y. 



m -:"> 



mm 




W&33& 
















,3 



A 






s 



p. 



/5> 












,v 



./ eK>z<70jpte-rrf , V. 



£/<!ome£r<.¥., Jl 



C^^cmKfiifoirrwt , Y. 



Wf% 



'i-V- .4- ' J 
J62. 




jo3. 



f&i 






J&5. 







j/». 







J02. 0/adrtzruz . j63. C AUcnizria, . 1<>4 . ~LccAt nar-za , -io"S, f u6ozn'a . .J6V. Ctne&ir*uzP . 

31. ______*__ 

--^- s si. /•.. ** 












c^crtr,.. £>S. 






^evzaoptem, V 



r 



C ^unpu/Jzmce , Y. 













*# 



-Z#?r 










-9* 



jb^.tort/carut.jto. tin/erfa-raz,. jfy. Cfcotararia . l?o . <J?/<om6<nJzri* . j/J.d/umrtx. 









32. 








s^T 








*Sy '//■■?. ATP 


S/^t-?/ ' St /v'o 


p^ 


c^' 




78. *■'■ 


??■ /-* 





















/_<f/sii)ot>fer-ii , V. 



'Ueom&trcz,, JT. 



C^T£jZCLt.iroC4&,A.. 





m* 




z?!i.j£?roJr07na.r£a,. jf3.*58ctaAria,. _l?4 . (3npzn*r<zrU. jty5. Cttir&t,, 



£<?-7 






^i: *-?&?-/* /£** 
^l 




<e 


7 V- /—* 


<2/f'. S^-fr 




7f. A_Z_ 










' i 



-/Sejoidopt&ra. , V. -&eo77ia€r<Zs, JZ. 



C^Hte&Ait voaz , A- . 






-V7-- 





*Z9- 



Jfo.&c/o/raruz.. j /7 . tyg/pu/arza,. -i/S. tsfyiruu-M ■ -*??■ ^nar^- *8*- S^omoruzr-it . 



3d. 



,<72S*SA<*s'" ^^t^S&Z^etfy&^/seafr'a. ) Jf^o-?****-/ <* jK 



^w f/\ 



*yb* 






<#SfH*f f<f- 



?S. f. //. 



^Slf 



^.c^_ 



V?. s-S 7 






2*/. /-S 






7y. *-&■ 






-J yuAytsra , V. &eome£nz. , JT. 




jSj. 



''ccoMtvocce. , S. 




Jc?2. 




jS3. 




JcU 




-y>. 



-iSj. cJrwriazria. jS2. ±^)i'/o&ar/a. jtfS.JzPrvycmmaraz ■ jSJ-. e (uranttaruz. JgS. e^Tccraruz ■ 

35. 






'ysv. 



If. /■ 



zkX fir. 



^ f*. 



^f/-> 



^> j?? 



■20- *■ ? 



«,' 



4?. r 



^ / 



?£2 ? y- 






*£r~. 






/<:&(<> on A- ra , J'. 



& 



C ccaut-isoexe, , S. 




jSS. 



1 









,-^ 



'j££_l 



SZ£t?sf&. 



/££io\. ,?^ yr 



>: 






_Z*mw op~ie.ro. , V. 



(/<'orm£ro~ , 7f- 



C Socaiuvot •or , J3. 







</s> 



37. 



Z^->3 I PC ***?. 



^7 5>- /V 



j£e//*s^->l*7 C * 












*^ 



t^ ^-^Atr 









'~ *->. 



__l<?tnooz>&'ra., V 



teo m^tra' , Jf. 



Q^owuu/o ca. , Ji. 



<** 



196: 








JgS. 



J S>9- 




' 



38. 






^/'^&c/*7%y/^jA?zs l ^? *T Y&s/?SJV*<r-' ^O&sr/rs-/"^ J^^sts-/*^ 



^&^*r S0J. 



^T 









?0- ?■?■ 






<//S3*/. £"> 






Zep^ttra,, K -^ntctrCE, , Jl. *^fey M i>occe,, C. 




/f- 



i. -% 



r f • k 

ii 




■2o3 




2o5. 



2off. 



7Z 



&. 



2s ■&&£>? y ^^a 



■^ 



J 7^iaSfS'. 



V A- 



^Sfp 















<^f>zdof>€era , V p'eomc^ra;,, JT. 



C^Zeatuvocce, 2). 






w 

■ is ' 



%f> 




><£ 




Vo/. ty%rfaria . 2oS. -^a^/ccaria ■ . 2op. tlrwu/aria . I SZio. SUi. £7Sia6zSas . 2i2.tltr< 






^_ 



y7^ '&L^a^t &J-{- ^v^w/ - / '/&) 



oZ**l qj. 



/2s/,2ffZ 



^J^k£j&&& 



<P 



i#si:„ 10 J. 






'*** 



—Lex>woft£r<z, TC 



tsiometr/x-, JT. 



C^sTeatui'ocoe., J£. 




~i-' 



X 



ail-. 



M 



1 



2Jf. 




2J3. S^Occ^Jaruc . ajd . Jz$<uL//Ztzrui. ■ 2Ll5. t tuii^aru. . 52 \j 'O- iyri/JariiV . 21/. c^riwaria' ■ 



42. 



%?s*^&?i?c/ ' S^AOL^/.gOF^e <i&s*^6?£ 



So//*/? 






Sr/jeaaaJ« > 



^L 









^ 









-/.ePiJepfera,, V. t/^ometr^ , JT. 



eatiii 




2*7. 






;%: 



c^ 



2j8. *=Cutn/>j2y/a.?a . 2ig. Coarcfa&z. 22o. j2?/aaia6i ■ 22J ■ J^?Mum6ata. . 222. 6%tu>i£jprdria. 



■tfaLf/et/aj 



(ystZ&ss//* rs '/*) 



r 






t^jt 



r^rtrs- 0/rs't* 



/tO c/ 1 . 



<^d/-^. J/9 £ 



^Z&wojptara. , V. 



-ue07ne£nz, H. 



CyteauivociXs . J^. 















<3. dZnpUtat* . 224. <%**& ■ **. Olfyuat* ■ 236 \ ffirtati ■ ap-.^&W* ■ 



^"////sss'/t*?** 



J?s;J I o\ 






} /x^/<* p .^ / ^^^^ // j^^^^ i ^ ) 






<£ysi * ' f? 



a/**, \oq. 



(3 






CcpuiL>f.>fer;z , V. 



?nclrai, ff. 



C^T&auwocai, G. 





22<7 







22tf ', cJcza/aAi . 93jj. tZf cad rata . 2.%'. firafyrtu - 2^-! ■ r Jy/v<z£z. . 93a . *Jtazzyttfem-&t 
___ 4 * 



^2^\o\. 



/2£l 



<£?sJ Iff. 



/^r^ZZr/it^e Uy/^/^t/a) ^ 



d£u 






~^-. 






_^%*W, V. pL-om^tra*, If. Csfyiw-oca,, If 




^fP 




"': 





a/r~ I at . 



a> 



■253. •JvJum.JrMta, . 23d. SiCwma^Uii 33$. &&c6i.i4u/<zAi . 256. • ''xcc<?/!,tur/\zf<i . -25% c %ma&i&i 









^AA/.^/.y~ 



zz£ j**^y sea. ^^v^V-^y 






_/c'/woz>fL'nz , J^ 



(f/etv/wf/tz' , JT. C^-TeatU'ijpciz, Jf. 




ass. 



A 



2.Sg. 



■'£>? 



ass. 



: ty&ctzte . 23a. d&trema&v. 24<?. (^tto^rooAz, . <2*z. <l ^#/&s<z*z. . 3d*. -JZnarizta. 



*6 









^/ej^cs^** J\^^'<^ ' 



'Si-Mil. * 



-///;- 



/&cH %0\. 



js£~ \o? 



Je r tX T fr-r<z,V -^fiometnz, H. C^cy^oax , H. 






■245. 






24S. 




2d?. 



OW— ... . --' 



243. IZtcco/orafo . 244. f/erw/ata . 245. (on/Z}7iu£<z ■ 24 & . 24 ?. 



?~. 






±z/sz/pizra.£a- ■ 



« vr. 



vt- 



v£ ft. 



J?. 'SL 



cP 






_/<•/'/."'< ijO&FIZ , V ■ 



-(jeomefrtr , M. 



C ^tecw/t'orcE , 1. 



3 



' r Cl • "■■■ 

- 

<2dS- 



W~y a 



24?. 



H 



J 



as 



2<5fc. 



</?~. 



c° 



2=^. t Hontanata. 






•fyvceddctoL . 25a. Oa//a*x. 












c~~/.em<)o/i>A',r<i , T. ~tfeo?7i&£ rc& , JT. 



C 'Xeo/mfoaz^, J. 







253. s J/rSr//r/i7. . 
/Set \OV . 



cP 



SSA. r^rfia&z,. 255. ^tcr^aiz. . 25o. c^&£z- . 
^ . 






^^^J^^^isJ 



t 



/?**? 16 V. 



J7zts?ZZ7^J f <S/jf<f 



^ 



^> \of. 






v-\ 



.^aowozrt&ra. ■ V. 



^fseo7n&friiZ' / JJ- 



C Treaacvoaz/, J . 



10 



35?. 








^ 



?~. 



tftDu 



So. 



\-& 



s&D 



^io«. 









^ 









Z-q&zoop&eras/ VI 



v6rc&, If. 



<^i&yu£i/oc<z. , JC. 






ass. 





2o2. Lyiizccazta, . 2o3. ittucct/iz . 2o4. &£>(/( /leaf a, ■ 2JS. J^/udifiz&z, . 2,dS. Lcrt'ina.ta^Z> 



<^ y-S ~ \2>£sz4r«4tf<'_g 



M. 






5v7i \o\. 



/^£/^^^.^^f//'y^^ysf ^/^^'^kT^- 1 



/&Di" 



&T* 



-*- 



&^2 i «•• 



-£. 









_/<;iu?<->T>ferj , V 



(tfiametrd? , If. Q^^teyzet voc<z ■, -A 









26S- 




f4^i 



c£ 



16~- —£&£rzi 



■tfJa^.^S.^jiU- Sfy f£ti«t* - VO.^M* ■ *?*.&—»*>■ 



5'2. 






^> 



,'?, 






^3.-.. 



"WA&Z 












Zy^opfrrtz,!^ -p&>7nL'fr,z-, ZT. C^zw^, JC. 







4P# 




^>: 



2/a. Z^^ak . ^-J. >y*/uiaAz- ■ 2/4. ^ry>^raAz. . S/S. £^i'aia, . Ufa. &i'pu/w£zi!a , 



V~. 






&<■} \o\ 



'&//'/'&"?•/''* \/ssj£n/&c^f't>s5i 



/2£ii*>%.. 



l^Lr \OZ. 



/%/7W/f!Cj4t> V f ..d/?/S<r*'<''y$*:S-S A^ <**_ 






ji<? / or<><yr>/t'r , a , T . 



'jeomeSra? , ^/T. 



C Teat//ti>az /JC. 



swV 












>-. 






<&. 









^t^piJoicA'ra , V 



'/eo7ndrtz- , JT. 



.z. 




2S2. 



4> 

^^ 2S3. 




aSd. 



aSS. 




28$. 



V". 



282. ^/{pa/fra&i,. aS3. &rna6v. SlS4. Qaz^ijfafteafo. aSS. ^errz^oA 

SS, 



. 2 SO. AAropiwrnzio. 



jpayn 



M< 



A 



09. 



^^/-/y^^/'/^/^'^^^^^/^y. 



S&1*?. 



A 



&X* 






ST^rf/ /UlAo! 



A 



ijc.j^S. 






Ji^jfzJoin/era , W C^omztrtz^ , JT. 



Cls 



■^reau-ecocce , -L. 







2Sg. 




2SS. 




■i- 
2go. 




cS^> 



X 



28f.3?erUr<zta. - af«)'.C^&. ity . jS>fi**lm, . 2jo. t%Ju/<ite ■ apt. £3<u£at* 






5o. 



^ 



Y^zs^&fe'-d^^S&'Z^Jz ■ 



St2\oi. 



jfod/ts&C&J 



<£> 



tog. 



si 






Zef>it)of>tera , V -tfeomefrw , /T. 



C ~Ti\/iuzioan>,I,. 







1__3 

41 

■205. 



\ 




r»>*- 




2.42, ^fluUa. . Sp3. I'izroztiL . 2<j4. <J*wn/Mra£<z . 2g5. c^Xupttzfa . 3<;& (%t/ifcafii . 2gy. ^u/vtzta . 



ST. 



■ f&sszrsts^ ^^•^ ; ^ / ^^^y^^'^^ l s^ / ^k^ 



c9 









s?^:/ 



■/?■ 




/^K^opYera , V- -pco7?2cfr<z , If. <2-sfeaaizsoc<&, M. 











r -- , 



3az. 



Sag. 



^S.tJCenuzte. W'^ au 7 W4&t£a - Zm-^T"^- 84U.*s4dMtu*a».9aa.ty*&*L. 













/53 \o9. 


<? 


*f£ «**. 




















\ ' J 



-/cynlifA'r,? ,K -pi<?metra&,If. QS&auu 




3o5. 







So. 



(yZ^&^tt^&i^ 



/$7) \Q9. 



Si>\ 









<On 



<&)\03. 






^le/pioozit-er-a, K 



^G^om-e/rce -, JT. 



C^Teaiupoca, M. 



f^m 
M 



&<*•- 





^ 







6~o. 






/£) \of >< 



<?%,&< f?. 



cff 



A? 



^ 



^sf 






__/W> ft '(>?>/<■ fcT T/7 



'???e//"ce , _Z~. 



^mti/f/dzs/toe , JC. tic 





..-ft 








m 


&> 




3,7. 


— - 








<£>■ 


J0p** ■**"'*''* J? _ 




/&&,-~ 








<? 












• 




^f ^SS 0-*17* **-<* 


srs-. 









— / <;f>cJofyfer-a , If ■&eome£roe- / -T. & JT. <Zs{mjcr6sfi:m£>e , K d. a, 







7>lS. Cir-i'tiKzta. . 3jtf. C?y<z.n.ata> . 3a,o.t^'CY'e/fi~<zli(Z . 5<zz.Ccml-eg/izrt'<z . Trail. Ctzsuxtfar-ia 






i/£~ \o?. 






?&f / ,<T„*i^'c*ya ^y^/^^-^y^ /* 






Jf/Zr;^ ?f?. ^ /? ■? 



<± 



C? 



9e./- *■,»./*./.. 



,Aj/vA>*»ziw^ , Tf~ £&u?/rm£r>te , _/~&_Z?~. <^tmp>6/3aru& , j? ~cko . 






mm 



3z5. 






'I"— - 




fc*]_ z£ 



3a3. SmvizriU . 3a4. -/fyiedzfe. . 3x5. <iA62rr^ . V^a£i 3a/. <^^ur/2ria . 3-aS. <&ynp>a*a>. 

&2L 



*-f*rz£^Set* 



S", 






^ 









-J.tyifXy>te™ , K ^ome&w, JT. t -6nf?lg2zm&, X. <£e . 







3<2Q. 





33z. 





3-2p- i~e^izrai. 33o. 0&?<!/>/-artiz . 33-/. i/ieju/dzr/a . 33s. &loJeitrfzrztz . 333. c. H/A'/mzr/a. 334.<j3rdtiiznz. 



d? 



>r 



J?s**S^?. 












J 






Z2f>£)0p#!ra. ■, V. -£eo7n0&&s>. 



jr. 



limcc, _2T die 



' -f^p? 




3A-. 







#5. _________—-_-, 



P 






? / ^/y^ 



•% m ~ys 'Ss'' 



/? / 






-JfydopAn*, V. (feome&Ye<, _/. C^6n^^d6ruz, (?, &r 



if 

S4j. v *" / 



S> 



V 



34-2. 





343. 



1-& 



345. 



yjfc 



-.—-J 



34S. 



g* 



14-j . ■6*Zzt>e<?£zria> . 34a.drc&zf^i, ■ 343. £/nxna&iria. . 344. Canon* ■ 345.<-rnmu&6z . 34&v 1(zeja£z/a . 






gtT, 












_/ L <7)i'J<Y>A.'rw , V- ^ev7nj.'^d' , ^, 



~t?n^/fc3zmjz> Y'. <£c . 



0P 3d-, 






3d&: 



% 



'si 



f '■-■"- 



m 



34 < 



M 



Si 



3A?- 



SAjr.L&pwate. 3dS. ^mra^a . ?>40.,^/jfafc . &5o.(%zfy£ea&. . 35t.J£atg&tfr 









Jyvll'/'Aru , i: -^eome&<a>, J~ . C^^^, _S. < & c . 




Ate. 




35 d . 



M? 




556. 



355. 





352 ■ Cdprtzritz 


. 353. CSZ&U&Z15& ■ 


2>5d . £%^uxkc&/a. 
6S. 


. 355. <z'ororu?£&. 


356. Cenfamznantf. 




■£^T 












_f^ 





























— ^w^wfew^, ?T --&someerass, _Z. 



<st/n/?i&£/&?zaz, .J^<£c. 







& 9 . 



&c 












e. 






















\ 



-^epDovfera , V. 



vee&te/s J"- 



C^t&yzfa&e'/naz; ^&c. 









3^.5. 



7°- 

27 ?£*-* /? r. 



*~*? * * f &£■ r fc&^/m 






^£±5 \o\_ 



&f* or. fff. 






f> 












~ 



5: 



_J^nu)oK>t<:7~<7 , J ■ 



ueometrae , JT. 



C, c/nphs/imce- , J\- - <fcc . 









9~* 



{?^? . 



Sfflj. — 3>Sg . tit/or** 



/S2^&*4-r /pit. 



</"/. /f. f^^tf^" ^»V' 



5zz. ' K-cilugrinata. - 






, _. 



j2jp£op&m, ~K f^vnetrce , J. C^n^/tm^, X d*>. 



3/5. 



Z?3. 





3 7 z. 





^¥lJ 



Sj?2 . 3/3 . C<?yo/haT^ 



7 %. 



3/5- c- fLzinda.37 . 



^ 








p. 






2/£~*. 




X ~y£?£~f^Sy #/'?_ 




\%\> 



-/.Cfdopfe,^*, K ^eOTnetrai^ _ZZ. Cs{e<pu{uocce„ IT , 




3?s. 






&$-. 



s. 






^fc, 



tLfU. 



■??**£- 






1 



^j!if>i\)i>/>frr<? , V. 



~tiea7mtr<z , JT. 



d-^e^uuwca^,, ^F 1 . 





<to 






&£-. 



6 



<s> 



3SJ ■ — S35- <?^" 5zrt ^ ' 




—3pu)optera, K ^evmetra , J. C^^/n^^j im,^ Jf <&o. 






3S<fy 





3So. ^mx^ztAzZa. . 3S/. <-Jamz£a. . 38,3. ^rerJaria. . 3#£ . -&um£Za£a. 3j?c. OltMana. 



^r 










• 


<p 

























^ijptfojp&r-iz, V! 



{feometra' , _F. 



rru&, O <&x>. 
















01 . 



<*S^ *e>?. 



£> 









Lepiooipfera. , J^. 



i^eo/nefr-a 



-fmp^fzmre., _7T &c . 






%T- 





•?%?• 



C° 



3y&- ■^UdCiZT'ia^ . 3q7* K^rrcffi^ata. . Sq^- cJparfo-ria . Sqo. ' 9n,i f ^ata ■ J-eo. ^7tA f zfnnafa 



;*>/?***&<*) '^Ys^&t.p^Ti*. # 



X^Zr \Ol, 



.tZ-ZUL 



^^ 



J_ ^/?7S. 



Jfy&or*™, K geoTnstra?, jT. istmp^&n*,, S. &&. 




§ 









7*- 



7". 




So/ to/f. 


1 




yv^c sfyif,ee<ts7a<*aZ~Z . 




Z". 


.. , 








, 




1 













—AaHtro/pferO; V. 



meirat , -T. <Sc?np-6/j Imte , _B. &v 





h 




4 07. 




4-off. £7te/jpe7faria. -. 4-Oj 



~. <y&rt!*r-iU . doS. ^tcAa^uzJ^ . 4oo. M^*t« ■ dio. ^fyua&- 









Z9- 




■■ — - — 


^. 






- 






<& 




<P$4t£t&*4&* 


r 



















SeftZdopfera,. T" (£comc/r<z> , Z. ^faipZfy/dvncz , _Z> . <&c . 







Oi 



Jji . 4 j -2 . Oiu. 



So. 






<? 



■4jS. tl3)ruma£z 



^'""7^ •{/''r'-sy.&S} toi 



/freeway* ^^yy/f/. ft. w 



yfff. 



£7. *■ 



•~-/v JVS 



SAfS'^vS'' - 



^> 



^'cr;'2>opfer^, V. 



y 



} e£>m.e&"(E., _Z! 



t^sfrnph'/Szmaz, "FT 








djfr. <^txiri£zruz 



4j 7 , — j-a o. tSPZicmghznui 



/ _:iyv',\y'/ivu , T 7 ? Qcx>r/Li://\r . JT. (^{mye^^ma: ,(). dc&. 







^2J. r^1£eaOi . 422 



'*". 



Sz . - " 



<^ <? 






S toat- ?f. 



cC 



'''.• v. v- 



— / '\yuA7v&ru , l r 



feamc/rce , J '. 



' -&np&J/z?na>, G-. <£b. 




J27. 






J2_p. 




^ 



42ts. — J2$. <Ci 



ccnu/n^ifta 



S3. 



43o . C?f6> 



'><? . C/fir'mtz/'ui , 



&, 









^2 V'/^T/^y s* <f, 
SSsib \o\. 



Z?rf-j> 



<r-"- 






_// 7 v;V^, K ^nefr**, Z, c^^W, Z . 








432 



X 




<b 





43j.. ,SCca/u,-i: t . J&Sl . JPrnvaA. , 433. ■ . / ,,\ ^l,/ „■■., . i J tgyrata . J : 

6' 4- . 



^»; J>gauvrZ£ 



<p 



A.; X-^/c 



«& 



-JZytt 









-V2^a 









-Z'h.'.-'Jo/Ji'iifa , T. C/, 



epic>0io£& 



tyaome-£ra^,7. QAmp /ifi 'isncz , JD £ 







HP: 






<£* 



8s. 






S&Zprc^* 









^/Ssjoiooprisra. , V. 



^/eorncfrtz,, 7f 



Gstcaicihoca*., JZ. <£c. 









<£5 



J? 



J^j . -442. lysssto&t/iz . 



U3. U4. ^tm/Jznc6'<z6& ■ 



445. ^tuJ/a£z. 



8ff. 



P^^^T^^st^v^ c< y^^k^9^^>^«^?ei^^ s/*f ^vy«£ 



<^*W. i*»?. 



<2^- I 7 . 






*L 



^ 



yi7''''V r ' T ' i; ' ^-" 



Ueometrcc, _iT 



<-/&nz>liJ/fh>z£r, , ^4. <Jto 





^4&. 4J-/. &ei<l czxzr't& . 



c/f" 






4ffo. ct&vl-zZz&i. 






jS^^LZ^ 



S**s~ 2f?. 



*„J ^- «*=>,„. 












^tfi^ojpftwz., ~P7 Gt 



ie/rcc^ , J . 



^yt7n^j Yi/5 'imm. , F. dtiy . 



*&$ 



452 . 




45 J 




%€ 



454. 




4$j. ^Sasuzr-ia.. 452. 



SS. — -^— — 



cSsrs,*^' ~Jv£XeA'&e<*'*cHf» t \&^^2 i *~z!^ i 



S*. 



<? 






/?■ '—•* 



^/szj£e7*7*% 



t &g I O f ■ 









^7*^ 



/0>. 






— 



—/-<y?t<)c/3SorcL, V. 



, H . 



steaiu-hacaz-, Jf. 








'S~ 



4SS. GoJtipata.. 45/. &uJterate 4&<i*. C/lcinotrata. 45y . C/iiccentun'ata . 4?o. ^-ar/~u.^ata 















S 



^a^^/kf. 



C.eaidoptercc. J. Zveom etrce , If. 



Cecjit/tooca' JT. 









J.6j. , '/n/ur/'Uta . -U'l . C Jk>6i£*6z. . 4&. C 



fS. oJZltzratz . J-S4. &oa£« ■ dSS. oToSr^tz 



/ r 






cf 












^ l-zi/Jo/'fi'ra , V (/<- t >//n', / ra- J. Cs^bnfCUlzrwz-, T. &&. 






jffS. 







4po. 



's~. 



e 



no. &Jel&ct&*. # ,%&^. ^ l 



,,V. ^h'„,/>r:'c/*> 



m. ^o. &&. 



j/jz/p/z4<^£7^*J f^ 



/?*-, \OV- 



<r<zt!s''f>*&>v&/-/ &Jg 



<LZ*- 









Z: y ,/Ay,f-cra,i: ^w/«-//« ■. I. oAWt^n^.T; t 




■4/2,. 






r 

4y4. 





4//. £fyn'6c>/a&z . JfJ> . -£f3.^?/2z'cu/ar 



-J. _ 4~S. &a/t a 



^ A". 






J%^rS«~&^ 


p 






^ ,' 



J^piZopfi-ra . V geometry . I. ^Liplufirrice,. B. 



c ; 




MM 










7 VW 



$m 




JSz. 









f*. 



J3a n <rf~ 



-i-o — 4S2. C'croTiil/tzriiz. 

7 



^7 '/TyVSi/ysr 






^{y,A V ^^z . V. ^jeomctra, , I. *A™&/&&ue.. Y d\ 






xm\ 




JSS. <2>i*nas-icL . 4S4. ^-t/pera/~i<z . 4S$. 4Sff. Memtidate. . J-S/. MuJriUuiri^. 



£/>T 






/fix-i*^ 6*^****' ■ 


y jo,. 3 /£*. 
&JS) \o\. 























-£ep>u)0p£era V 



y e 



^np/i/JYmw Q. &c . 








488. <9i/wm6euh. 



d8i?, 4-qd. 'Jertata. £<]J . JiDuplieata . 4q2. zjilaafaria.. 

S S. 



j ^ / y' sf/- />o 




1 


/e^4 \CrO. 


^ Y'f"~r"' /"S. 








' 






- 



^epi&op&s'tt V. 



xyevmctrcz 1 ' . 



<^4rrnp>ZiY¥imce. C Sec, 




4j£. 






*ST- 





dpS - -4-$6: Opa 



^C.^A^i-2 



d 2 



S 6. 



jA?/. 4$S. tyQ&rtdttOi . 



yit-ilZLa.- JirttJpn* 



{J au<-~/^ ~ &?* ~*r«'< * 



Tr ;|,« — 



-ZlepzJofttem. . T7 ^eome£ne,, / 



^V^W, (?. dtc 




**39 ■ 





i 



=^cg- (-cratjj&w 



&. 



<e 



J2L 



>ih 



5oj. •Jur/'nj.i 

5>r- 



~o2. <„Jiei)uzj-ia. . 5o$ . (J'&uxzdu.r 






\$\\ 



Jz^epiaoptero^, T. f/eome.£ra!,J. 



Uj-lcTTZtgs, J 3 . 






Stfy- 




oS. 



c/ir^r^ . So/- 5oS. tpeXuZa*™ 



'*//". 






-/Syr- ■*- 






c/f? 






??. 1.4- 












: \ - 


Ivfu 



_^ e.p Copter a, . V7 



•tfeometrae. , II . 



C *T:eyuz0oc<z£, , JL. J3 . 



Sop. 











Sop . fflru^atu.. Sm. £Oefol^L«. . Sjj. 9Ca7u^u* . 5JZ. SfcupiaiprarU . SjS . ^€tp£n*rM . Si+. ^6xr 



<7*SS J rtS*S«_£ . r \<¥^6'6*«/o ±S~cr,,r~-/ «£ 









^/yay/ayy' CkJ y 



I 



.*g&£* 






/?,y,/ fit- 



//?. /.^T 



&//** 









-Z\y.>; -Kytcya. . y. Li&omefr-ae , J~. Q^bnz> ^ d ima& , V, (&c . 








SjS . ff-i/'m^c/a- 



Sjo. $27. Quinyu 



5jS. ojff ■ 



aneorda 



e, 






^^■_ 



■^«/j?r- 



\%\^ - Vovu- 



JaUu?raj!L •*£?e&i^ottt-. TT 



<fjeo7n£jfra£ . _Z. 



GsTmoZae,, J~. 









52,o . S2J . ^^ZmjSa 



522. 523. *i£urL&as-uL . 5z4. 525. ^Ama&t-r 



Sv*, 








R 






7. *S. 








\^1 



J^AO/P^W T7 



^ie^rneir-ae . J ■ 



(ZytJnv&ze . J* 1 , tfe 




S2f. 






52a. 





5a $. 5a./. _C^A>!ruzna, . 






52,£ — SSJ . M)^aISoiu. 



-* t S's*Z_ 



's 






-'.•''.< ^OT-'ter-a . T . 



U&£>7?Z&£nZ& , _f. 



<-^ / ib?7-piics,T. Jc&. 




V 



-2 p 





I ; ? y 




?32. 535'. &ra4f0?7ruz&K . SS4.SSS. giZ- 



5S-&. o3r QUrzJzna. 



s^ 




//* s//'s* /*%. ^A: 




^ 


■■Mi 


// 




& 


— 




' 




















\%1& 





2^ cy.ii7 > or>6zr<z , J' 



^eo?ne&~ize., _Z~. 



Cs&y"^- J. 








$33. 




SJs. Ch/AzAz . 


543. frnar**. 




9^ 












■r 




.. ft ^v»»/£w *• ■ 




&a&*-*i<zS 















Y'< ■< wne&tzc . J^. 



C,4m F 6zs-,l. A\ 





^fs 

^ a-^/^? 









646. fPu™tu£»™ ■ o4d.64y-. Gzlab-ane. 
Ji>6- 



54 S. 54c. &cr&07Z4ZrLa' . 












\%\9> 



j£'eFU>ciptera , VT XZeomefrac , HI. 



^^t&cuuuffaze- , 23. <&£. 







55 o. 55 J. ^a^cn^a^ 



^yg^y^c^ ^ 



c5^^^ 






556. 




552 - 355. ^Puxaria- 
Jl>5 




555. SPritnaria . 




.j&S st^*-. '/*** 



2£ezru)cptBra., /T ^Seenmtreie,!. 



< ^ihnp&fetmcLe. , VT 







5 S3. 




65S. 




SSZ. 




5S7. S5S. ^zryj iZar-ia- 















?&a?&)07v£era- , V^ x£&0m&£r-a& , -I '■ 



<~7T77ZZr&fe^77UZ£., JE . dec . 



5ffd 




555. 




6#<7. 




55S. 





$04 _ $&<$. ^A^atA^™*-^"*' ■ 



50?. 



53$. *-AmZu^&z>~Ki ■ 



^C^c*-~-^ 



\%\% - \*\1 



V^^o^era-V yiecmetra&,ll. 



t_s4mvlaj!, _Z7 £&>. 




S/J 



Wf|> 








5r 3. 





J0£) 









y?ep£)ovtcra<, V "-&&orrz&tra&, M. ^^4c^vu^oca^, M. &c 






fy5. 



570- 



S/f. 






SSo. 




5/7. 




57S. 




575.67ff. £DonM>Uri^- S/7. 



5 f S. SdufOntAtl*™- $?<?• &W>*»~^ 



5So.&*& 



7 &&&?'cer t z£Z'- 






Jfepidofrtera. . K 'gtometrtie.. T- KS&npZ^i^a*. C. ^&. 



5Sj. 






SS5. 




5SJ. ■ GUC^in^^""^- 



582. SSS. Jfaea*-<^<- 
ill ■ 



5S4. 5<$5. C^aiaz^c&aA^- 



h~h- 



' 



. ^ *g"' 




^4 ^ 


















g 






#5 frzz, 



#x 







OS*4/&^t''&4' r , 








-csp-ti^oi e^&^^&^ f f 



Q/<S^& -?*. £2*L-4_J%k>- , 



^3 



22/ 
Z7S 



5"# z&\ 





3v- 


Si- 8 \ 


ss 


?#^ ! 


..6 


?>Zs> , 


/*7 


5^ i 


S0Z 


$'£<?. 


9? 


5' ?/>. 


?' 


^77\ 






y^c^? 



&^?i 



i~7Ts£s4l,*/'tl 



-£.' 



7' 


^77\ 


^#- 


?<&. 


sg 


yfs 


sA 


2 sy 


ry 


z*i> 


P 


?& 


** 


77 


7S 


9*f 


// 


S7 


*, 


&/?A 


9; 


2 St. 


z*r 


S22 : 


w 


2/Z> \ 


ty 


SL*£, 


27, 


\/*3 



£0* 




£/. 


e~?5i?i[ 


6? m 


w^^ 












4 


ZU>8 f 




f' 


2A '& ■ 


— ' 


pf. 


4?/. ' 




//a. 


*?k\ 




7 


2 J 




7o 


22? 


- 


74 


S>7/ 




fr 


■&J12. 




ZJ 


/ay 




/%. 


725 


^ 


85 


77t- 






37, 

7 

<7 



/g$. 

5a f. 
25y 



"0, 575, 




£0 ?//■ 

/$■ 77- 

jS- set. 



'7 


#*- 


p2~ 


774. 


7? 


*y 


77. 


2Vj 



#■ \2*. 



3e 



7*3 

2/ 



^ 



7~& A* CS&tSt- £k A^s^t-Jc 



gT^tH'Ct-^* 7>-t.& 









~*%s*4*~fr7" ds?^c-& 



e^A rfi 



7>4 

7 

77 



797 



??■ fto. 



7f \2%7 



*J> 



t/ft>. 



76 #M 

/a \?&. 

/?. Zgs. 
2- 4*. 

z/. /*# 




*77a. J Ttt^e 






7? 

*>2 
7*2 

?8- 



*S&&fi. ■&7t*k7 <*~^£ . , - 



•%& 



-5«^i*-7^ <}L^7**C^ 



zyz\ 

2ft, 
772. 

Zt/. 



7* v. 74>v, 






cZZ. 



r svt^V €< S*- A -C -Cc - ' • ' 






Ss. 


VZy 


f 


?<f. 


V+Q. 


17 


s/z. 


^W^A^" .... 


77. 


??? 


27 


/O'. 


t^T-L^CZ -T^j OL^Cr ,, , 


Ty. 


??/ 


7£. 






zj- 


s*7- 


77 


#/ 


ezSfr&O-Tt^ 6- ?3 1%. 7 1 ^-<* '*-' 


so/. 


7<sy 


w 


2/S. 


7 


77- 


*>77. 


7y, 




*^r- 


S7.\ 


Z?7- 


// 


ss. 


. 






44- 


2?Z. 


&7a*< -T- r*^Li& 


7?. 


Z7&. 


*? 


?*7 


*7ajv/a£<LZa "■ • -- 


7? 


?2t, 


P? 


/7A 


aZdtZoV'Ti 4s^/^ ^ 


77 


*%,&> 


?-i 


/>?. 




5£ 


S#S 


39. 


///. 


stfi e -C4. C4t^> itst. ■r^-C+s 


07. 


7j7 


?J- 


ssrS- 














72. 


Z70 


?S- 


4Jp. 


77 


Z?t 


4> 


s?. 


<i*2ic-^l 4U7^C-^L'& , , 


7/. 


2-7JZ. 


O 


St. 


*C^*^-CO-^" ft-'ir<-*^*& 


„ 


74, 


St 


?*2 




Z7. 

97 

77 
to. 


277, 






J&c^t* <r cU3*-€^&/ . , , 


fs. 


?/■?. 


J*. 


?2/ 


J^C 77 1/V4S7^-C^ 


/#/ 


7&2, 


&<? 


/<?? 


t$2^-^^<&~&i ■ • i . 


7a- 


?72. 


Ja 


/'2. 


o^CCsZ* A^tt . . , , 


->• 


S*3. 


J?f 


7**7 *> > \ acZt<-'£c £Ur<-<-^& . , , , 


Z? 


/£;. 


? a 


* s ; odiu/ox a x,^* , , . 


7 


22. 




fgLsi^r^r.. .. 


V 


2.f7. 


j?7. 


$*-*• 1 oZsttsTt-Osr-c^* . . . 


ft- 


#7a 


?'■ 


<*SS. 






<^a 


* s> 








*f- 


*■?/ 










x^ 


f/t. 


77 


fjz> 


S> 


?/7 


& 


?2S- 


? 


s 


27 


/?£, 


&y. 


/?7 


4V- 


2-2 f.\ 


te. 


-tzv: 


6> 

77 




s? 


/>. 


ifg. 


2S2 



7 V 6f. 

/y. 77. 

72, <&>• 

7? y#2 




/> 


???. 


£s 


*v#j 


?i 


i . / 




X;v5<^ 



7%~o eRT/aTiit/ . i 







a. 



• e*. &s-s<-<^t. 



a* 



23 


1 
727 


X? 


/:'7 


#6 


7 00, 


,77 


277 


3 7 


73a 


77 


7j?e 


7& 


7/ 


X-3 


& 


7&- 


ziy 


f 


/ 


37 


/83. 


33 


772 


JZ-3 


7S3, 


77 


286 


*y 


VO*. 


g* 


732. 


-7/>7. 


757 


7f 


■286. 


sy 


77. 


sy 


*s 


x> 


77 


27 


7/7. 


<32 


?y7 


9 ? 


27>? 


7?> 


£•>) 


-Z- 


7<f 


77 


osy 


yv 


■srA 


77 


?8y 


707 


£47 


/ep 


?79. 


\fS 


2Z*. 


ye 


?". 



^7 ^/ 1 -cZ &A -ir a^t^^a. 
pS-i^fo ctn-4 a~Z&. ' u ,, 



« ' ^-ts??/? £-7-< &<r 



77Z4* 

r^A e--r^7r-i7 tyr<- « 

/ 
i J £-€*^o 7*-££ 7r-^^7a. i , ' 

? 7*c~7x* &*<4?7^Ls?nc^G^ , 

&7*t77i' 7a-2& 

c stv^Tz^a^y^ ... 

yi^ty? 7**-7&. <■ 

^yi**4ja-7Z 

j7-i « ,7$ oS77 .... 

^7l*l/7>*- ' 7*^~2- a ' • - - - 
c '4. -cc-7-r^, 8«»«^<^ 



?' 


i>7/ 


■yc 


& 7j. 


7^ 


308. 


;# 


?*■ 


-jo. 


?7/ 


rs 


ZVf. 


7*. 


OS/ 


73. 


V72, 


77. 


Qp3 


7j 


9e7. 


?7- 


?8$- 


J7 


3*} 


7 p 


377 


7? 


?0p 


/fC 


77p 


77 


<?0-e 


St 


277 


22 


7J70 


y7. 


/ft. 


??■ 


/74 


6?. 


232. 


7/. 


/*/ 


7/. 


//7 


?7 


7?2. 


4% 


Z,Z2. 


¥4 


$47 


ts. 


7£t> 


S-7. 


2 9<> 


77- 


2?r\ 


op 


207 


76. 


lf/7 


pry. 


ft/- 


?? 


7/7. 



J. 



£j &/?-rv -&rt f? tkS7 

o^/ <*, ,-^A^f.t^ S &J/T&. 

5,-' /? ff-C**n^l/£&- 











tfoptu 


•fy- 


- — 


£?> 


273 




£l> 


3/0 


y^A. . 


37 


; J 0-0. 




/// 


7St. 





/y 


7<tp 




707. 


S J 7fi 




7S 


to, 


7T .. 


72 


2 74 




W. 


22 p 


A ■&#' 


: /9 


77, 



e^«-^ <r^7n GL^.1^4, 



■£?4.?9vu7 &2<k 

^777o>7^ ol^TZ 



c7j^7^p as?-*^ 
Jy.7y~-7^~ ■ 



dTm^t^^^p^ 6 '^ 



yA 


77p 


z-<?\ 


797, 


*A 


77/. 


%/■ 


773, 


47. 


2Z2. 


7*. 


/<"/. 


7/ 


J?/3, 


/8 


pr. 


76 


287. 


*$ 


t>0 3. 


77 


-W5r 


9* 


■Z77, 


7 


2p 


4/ 


[23/ 



/ 



/. 




l-C*&T<-< CtCl^/S^*^ 




?6 1 


?;>*. 


rs> 


?2a. 


£7. 


2? 2. 


2. ' 


V 


9* 


zz*. 


^3 


Z&J. 


<fs 


2S3, 


S*. 


^?. 


V 


/<? 9. 


3/ 


7SS 


S6 


&* 


2 


'/■ 


V9- 


2? 4. 


y#- 


?J?. 


?z. 


40Z, 


So 


VZJ 



/• ss. 












& JS C^t^T^-'C' -C^4L-C. 







' &??d 






#» 


9/3 


zr. 


o26. 


/*£ 


Ffy 


2^, 


727 


' 7fiv 


fyz 


j?9 


989, 


S# 


2j# 


<r*> 


*SS 



£ jt-y & €t &. ■&* ,, ' - 




7<L^*~ 



r ^-c*<^&^£a~ _ 



(*. hU> \ &L~^~~t» 



/If/. 
?9 



97J 



PSa^^t' c/rn-zi . . 



1 Cai<ri^-& ,' 



#0 


%*»■ 


*' 


9y/ 


//#■ 


£7?, 


&Z 


4>2£ 


#f 


9?c- 


s> Z - 


779 


/? 


■>yy 


*4. 


ZVJ 


7 


2;. 


?y 


S'JQ, 


7s* 


f7f. 


f» 


??9> 


yy 


1>?6. 



c^*^$£uJZ&& 









£s& . 



7^r 

VST. 



J?%?7?t 



7/0. fZf. 



t^^t^b ■&*/ as^c*A 






ff j 2? 3. 

76 9 1'92. 
7j 9*7 

9f. £?/. 

ff. 9?7. 

<3 </- /#/■ 
■39. S?Z 

I Syr. ??7. 
■ #-? 223, , 




7? 






9t \z#t¥ \ S^iZu^nUS 






77* \£7/. 



<z>-^*^(>'?eL7<r 



7//. 
447 



y& 


<?J3 


77 




?7 


v?y. 


S? 


<229. 


J%- 


&£2- 


707 


J22, 


f9. 


2ty 


py. 


Sa£. 


VJ. 


?/7. 


ss. 


$9/_ 


yf. 


?8y. 


yg 


9*/ 


\J2. 


?£,S 


\Ss 


?z£ 


# 


.2. 


?y 


z-yf. 


ys- 


z>?*. 


#9. 


?0e. 


&C 


/'# 


7S 


2 29. 


Sf 


?-*s. 







V, 




6? \£>S7, 






\$3 0. 

cfff/ 

We 












-)--£*-& 



' csri^£^c<, <(Ksr-t^& 






■ T'Lii,!* 



...-<■'. 



**. * i 



:^*-**V : -iiA