Skip to main content

Full text of "Hübner's geometra [electronic resource]"

See other formats


QJL- 

K 3 6. W. CLASSEY, P.R.E.B, 

ENTOMOLOGIOAL BOOKSELLER) 
IT LANE, 

FELTHAM, MIDDLESEX. eKnaoTntera. , PT '6>ex>m&t<rcC' , S. QyTmf>Ltfatrru&,A. 


h 
X : . -' ''>*, C^ _/. QSrrLaraM-o area . 2. Lu.t~AtJ,a.ria . 3. iVa/^/a^ac . 4. Jz-raJ cnarca, . J- enafecq-tva. • 4-^5<*v^i^» *a£*-s-s ^?* -^ ^r <r>. 7rH ## s- V. 

/i^ v fff . ^^y yip? ??> . ^e&teo&tera. , V (/eoTnetrce- , J. / Tm/.u//>ltma :,Ji. 
.. L-..,y'\, V 

& Ji/u/pc/wnafut.. ?. icrnaria. 3. itSu^/sur-ana . y. C ic/'h'iwm . JO- &i(ataria . ^u . Y irit/arra ■ 


eR- ^TTZ. 


c^f 
7=^- Ss+ z=*Zsefaiao&6era. , V. (leo/netrie. , J. C / Tm0/</<itmcZ , C 


J-2. -Qyenfizrtk . J3. c^^arwa^'tana J4 . J=J?e<nna.rHa . J5. Csirte/earia . J&.^Tonorai~ia. 

3. 

■crv 


/^•v -f&. 7" <&?r^P?, 


c& 


'/-J. 


J.e/?i<)o/?fi?ra , J r ueomcir-a,, J. CyZ4Ti^/<Mi77lC& l C. 
J s- 
4. ~r. <R 


gV-S" ??■ '-■?■ ^L^/jiJovterii . K Cre<>7ne-tr<x, , ^f. 
\ 
Ifo- J - 
5: ^ 

. ^^r-^r/aXC^cjx-r/ '^iZ^f/^-y '^Ji6,<r^(T//t:^/ <*>eK2&!*zs-ac<r/* a\ <i?s<f> /-cSet>r/ e*> e^- 


c? 

CSejf*?1 .0 3 f* ^. CSS**- 

Q^w ? fi- zz- s- ■?- 


<*Z-c./>a5opt4Lr<i , V -tfcomc ten, , I ^ 7 T/ry?//fe i mcc, £. 
'v^ 2S c/zm/uazria*. 2jj. c/uri/vzaria, . 3o. .Scctinaruz. 3i.(ti>onymaritz. 3a. c'ratce.aaria 

ff. ,/f/- , irsss/fs<'j'/!irrs0 1 ^&P&naJ < &. ^ ./^V^^se^y - £'Sf0'7*? 3 0' A 


^J( /^/vSgz ? 0^** ■-? &L '*/?*?- Vfir 22 & t S> *"-/-- /A l->. vz^ry*- ^c»(<)fl7ff6erci . v . & <.tr£& ,-Z. r^T/rcp itoci i ma. 
' 

>m- M § V ^y ' \ ..^' ¥ . -J3i7taruz< - 34. Sz)e/umaricu. 3$. ^ttuJiru,r-uc. W. 3f- cfiteuiarub.. 


<^ /?. ?-" 


/? ~ S— */ 
S3. '- '*■ <?*L-c/? i~<) ofc ft r*a , V. i£r<&,f, t ~Cm/j/i/Jt?ru£. , G. 

§ 41. 

i<9. Caruna . Aq. £di/cc-ta.riLO 4o. &2*vtca.r-ia. . 4J . Cordkaria. . 42. kDo/atrarU. 


?**£) fgr. *^~*s f>#. 


<~sr&jrt. a %• <*> 


/f. /. * <^LeA>iJo/jfer<z , V {M>07net / rcey,JT. 
' • ' ^ * dS. 


do. 43. 44. J£a.ra/e/6iria. . 45. iTZctvenwitc ■ 46. >LSUrtafi7iarz/i . df. zJlptdarzetr. <//"/A & X- <£&4zse*7j*^'/* iTt ^£"/Zf/''s&iar'//r o? /Af.sss/sx?~S£* « / '- .^W^S'. •— ?- iTr J>s, 


XX- -£.ey£>t'JoAtera , V. (f&trmetriz ■-, J. *- r t7nhl(2!ftm<& jr. 


JO. 


"^sS^Xj^,? 1 ^-^,: ^ J't/yatx <&.** e^C y Y : c^ j£f\ 1 K tf$i1) 


^Z^pi^oTofcra , £T O^ome^nc/ , ^T. cyLm.x> £ij3im£e<, JC. v\\' ^ y 53. cyt^tktaria. 54-. _^2fe 55. WatttLrui. 5(r. lSCivl i. 5Z£)e. 'cn&rar'Lcv . 5S. isX&zararid, . ^s*. 


^><*- 


^/wj:. 


So/ ' /&£ 


c* 


?/?. /-— ?. <#V///»//"«?' 2f o- 


~S <?k> to opte,7"<z , V (/yeJom&tra'', .F. <^ 7 TrriKrzMiffi<Z>, JL. 
<V 4 s s . 


5j.cs 'fLn^aria . 60. Oriica/aria. ■ 6j.j£ofaarza. te.c^urco^z* . £3. cs&rvraria ■ 


&J4 roc? . 


J& r&es'*?/ •4?jrs. P* ■'A? J- JL 


<=~Lev?o offeree. , V. 
Gjio7nc{rai _Z. 

C^Tnpu.j3irrue/,Zj. X 
? ' ' \ />:■;. 23. Tt'.trf. 

<^. 


?&,.*. 


~L<?/nioo»fercL, fT O^om^trce^, C^tm^u/3tma,, M. 
7o. Orn<z.£a,ri^ . Zz . Q)e.cor-ar-£^ . 72-73. cJ2u.£cc/ar-£a . 7J-. ^/3ici •pa. Jd. &J**, 


<^?^vsi*al?& 7 ^fr 


ybS SOU 


i^J „ 


<f? 


/I. f_* 

-L-^yozJojefera. , fT Tpeo 77ze.tr ce. , J~. CSZ77y7&/3z7ncc> , JV. 
ft 

5 «. \ O* ^ 


^> 
££ (L-'ttdjdtafii . ■?<?. ' tStt&ct/Ha/u.- . 7Z jZirrfitALria . PV. Cnzr/lorduzria . Z9. zJTaviirut, . So. tykaraawrza. *2a^7f^skJ/2#/ ^*~, 'er/Gf. v^crlOH J. <$?>/ *■<> 

. S" I OH *ys*e*?£>££/>s6* ■-/*<!"/. 


?//*<■/, , #i*<*«- IT 9 * ->f- -S/s**. U e&ioopfcra , V. om^rcc-,2. rfmnu/dtTriaz. , O. 
HU^' c?^*. 
Sf-s'<£"a? f ac> 
-7^ /of. 


^e *■ /£>■?/. 


J? 


*/?. f. 
?&</''• <~J.y>iXyjfrra . Tf p'eometns. , I. Cs€mp>&fiima>s, J 3 . 


88- 
8Z m 
So. 
i ms s>2. 


87. ±/uf<zruz . fiS. c/frtaria. . <?<?. c ltrru>r t iria . .Po f^ami/uxria . 3t. 0em£raria>, .92.il ermu&ztarii. 

J7. 

£e±J± 

?/. y-st. ?■? ?. ^ &S\C i 


t ?*' l °i 

~-/- e*>iJ OTp-fe ra , V. metro,, T. Z-STmjp&fiiTTha-/, & 97- </3. Onoruirui. ■ )jte , 97 ■ <^'r//i>c/traria . ?$. cJtrwaria, . 40. J~?aAdarta . ?S. .. Tr motor u ^ <^£. 

£e>-0 \trO t&S) I 0\ - 


^Q KO\. -^es**-^eJeif&tJ^L Sal to/f. 


-S-yuJof>tera , K -~&>ome trc?. , _f. t-ma.' , O. *^g« 
m^ 


jy. ^i^/oxretz . Joo. Q/)uec&ircc[, . 101 ■ Cancuaaftii.joa. (3/%earia. Jo3. ~La&ariz. .zod. I '■frwa/ark 

J J? 
C i/j f *, 


cP 


1 ^Lepidoptura , V metro, ■■ , -l. C^rmjvu/Jzina., Jt. 


,-/. m -lop. ': ry aoS. Gntyiar^ . 106. t&cvuui* ■ J»Z c'^na™. JoA Aim*^ . *oj. dlrpXtrnMo. ^ejtec&tfJ, '# •A/ soft cSy //?o. /«U 

fol I OU . 70* J/ ^6 ' ^T&*ex&ars*j3/£- ~ra V S^^^^T^j^^"^' 7 ^' ^V^Ajr^a^^ o^f/oS. SM \oi. <g^> &# Ws^/a/ <=£ejoio ov-fiera. , V7 t/t'omefrii: , X. '^irnft /i'/d imiv S. w 


-ZZ2 
I) 


, ^Uc^ruuzria. . -U2, . &lns-a.ri<z . Ji3 . SLetraruz ■ jj4 . ^^Trcn^zccarut. . jiS.^fLarimirvz. £/a~. got 3 ^-/vs»- „ ^ 


s y^/*/-/ a) <?. wv/S'^/> i «^'/. s£ytSS /gi ./Qye^/f- Vf. *S. 


?& s. <?. -J^S; 


jA/0it)of>ter<iL , V peomttrai , T. (ZyLmpitfozTnccs, JL 
%^ 

-U-9 
ji6 ' . <L/z>ar tariarza ■ 
^ ■^"S far. c& 


?X s— * '■*■' ' / e/naopfcra , V &<u?mctra' , _T, C^'tmrr/c^/i ' imxc , U. 
^uu J21 . i/uictarza- . J 22 . -Z23 . ±£- r-umiria. . +24. JBt* urn&rztz . -22,5 . <%&*& 25- i=5r 


<^ 


IV 1 


1>?- 7- f- 


y 
■ i> 
IT' -Z*ftdovtara/,V. ^toTn&tray , J '. Cslmp/iJ?fima.,V. ->-, -24. 


C^ '££L *-s*<Pt 


°SfSr ??. << ' sr- 


rj/sZrt. iHS^h/'SS ? p ^,/S/J. Ss<*£ ^ fg< 


-J-e^idojy-tera,!^ (fcome,tr<&, I. TTrip/tpfrmce, V. 
uii. 
j-is. lii.Ulcircuria,.-i3a. CbtArar^.j3Z.tymiTwrarui.ji4.< / HMraiaria..jA5. c . naca/aria. ,. i36.tSitc. marui, ■ £^. 


£*L ^^C^Z^r as& , iyS^,rtr/'£*77i J*/}?: ^3 /*r r*~ "$^,t*^&y^^"'^ - ^ . 


^J?* . so?* a*. , y /^S^df s?>. J a. J. »- 


Z5 ?_* ?£ #- & 


'<rx>zJt>pA'ra , 77 \i&0me6r<B , JT. (STmpei/frcmiz , Wi 


*it 


i JA . \ IP 
J.3? . <-?£r(MarwL . j3#. Con/ntr/arra. ■ 33/?. (ramuac&arta ■ j4o.tAJs/giartiL. i4j ,~£wiaaria. 

26 ^ 
&3 />f 
~7/*t CSS ^&SjU+X-~ 
'iff 


aSy'tv/ t)6ts*/ '& cs\ 


&* 
V4. s 6. 

JyuJo/jfrra , V 1r tteomc'trti: , J~. cytmp^tm/X', -X. 
<^>, J42. OJjfacar^. l45.£)i&ctArzx. Jt4d. frurvar^ 

37. J48, J£u//aru2 . Jdff. Ot/curari 


?sj? .? ^ dZ^*7i*/S J^rySt f#- /^/'s/'Sj' f StS^ZS * fsr- f & d? 


7J~ 1 ->. 


; r^> u Jojd A '-ray, V (^eormfrcz , J~. Tmry///Jim<z, JC. 
MS *\ r: mm 
ipfe . -afe 

-i4^.^/cro Anuria. j4$. zsfuiauiaria,, j4q. C xamaariiz . 7 fie. u/auc(na7-/a . jfii. ^ar&jruirza. %r&?£irza*-/'aM ytfa^/ a& /&? £rr. f? tZreyvt fP- OS. 


r/'t* r ■ cf-s*^/' F" //s<y,t- fv?_ 


7^- *-*• 


^/,vv,r -&om&i5ra,, 7. *_ i'mn/ufirm* , Y. i A •■.. >? Wt& ;£ JN£* -ife. Con^oOrinobria,. jS3. <Jh>r-taria . -i54 .<J{Aom6ou/aria. . J55. c/ocikrzk . -i5o. c/acundariai. Yf. >-f. ^. '^JOTXJOTDI - &&OTmtr<Zs , jf. ^€7, t-~~tmi ' ii/sii m • <" ■„Y. m -:"> mm 
W&33& 
,3 A 


s p. /5> 
,v ./ eK>z<70jpte-rrf , V. £/<!ome£r<.¥., Jl C^^cmKfiifoirrwt , Y. Wf% 'i-V- .4- ' J 
J62. 
jo3. f&i 


J&5. j/». J02. 0/adrtzruz . j63. C AUcnizria, . 1<>4 . ~LccAt nar-za , -io"S, f u6ozn'a . .J6V. Ctne&ir*uzP . 

31. ______*__ 

--^- s si. /•.. ** 
c^crtr,.. £>S. 


^evzaoptem, V r C ^unpu/Jzmce , Y. 

*# -Z#?r 


-9* jb^.tort/carut.jto. tin/erfa-raz,. jfy. Cfcotararia . l?o . <J?/<om6<nJzri* . j/J.d/umrtx. 

32. 
s^T 
*Sy '//■■?. ATP 


S/^t-?/ ' St /v'o 


p^ 


c^' 
78. *■'■ 


??■ /-* 

/_<f/sii)ot>fer-ii , V. 'Ueom&trcz,, JT. C^T£jZCLt.iroC4&,A.. 

m* 
z?!i.j£?roJr07na.r£a,. jf3.*58ctaAria,. _l?4 . (3npzn*r<zrU. jty5. Cttir&t,, £<?-7 


^i: *-?&?-/* /£** 
^l 
<e 


7 V- /—* 


<2/f'. S^-fr 
7f. A_Z_ 


' i -/Sejoidopt&ra. , V. -&eo77ia€r<Zs, JZ. C^Hte&Ait voaz , A- . 


-V7-- 

*Z9- Jfo.&c/o/raruz.. j /7 . tyg/pu/arza,. -i/S. tsfyiruu-M ■ -*??■ ^nar^- *8*- S^omoruzr-it . 3d. ,<72S*SA<*s'" ^^t^S&Z^etfy&^/seafr'a. ) Jf^o-?****-/ <* jK ^w f/\ *yb* 


<#SfH*f f<f- ?S. f. //. ^Slf ^.c^_ V?. s-S 7 


2*/. /-S 


7y. *-&■ 


-J yuAytsra , V. &eome£nz. , JT. 
jSj. ''ccoMtvocce. , S. 
Jc?2. 
jS3. 
JcU 
-y>. -iSj. cJrwriazria. jS2. ±^)i'/o&ar/a. jtfS.JzPrvycmmaraz ■ jSJ-. e (uranttaruz. JgS. e^Tccraruz ■ 

35. 


'ysv. If. /■ zkX fir. ^ f*. ^f/-> ^> j?? ■20- *■ ? «,' 4?. r ^ / ?£2 ? y- 


*£r~. 


/<:&(<> on A- ra , J'. & C ccaut-isoexe, , S. 
jSS. 1 

,-^ 'j££_l SZ£t?sf&. /££io\. ,?^ yr >: 


_Z*mw op~ie.ro. , V. (/<'orm£ro~ , 7f- C Socaiuvot •or , J3. </s> 37. Z^->3 I PC ***?. ^7 5>- /V j£e//*s^->l*7 C * 
*^ t^ ^-^Atr 

'~ *->. __l<?tnooz>&'ra., V teo m^tra' , Jf. Q^owuu/o ca. , Ji. <** 196: 
JgS. J S>9- 
' 38. 


^/'^&c/*7%y/^jA?zs l ^? *T Y&s/?SJV*<r-' ^O&sr/rs-/"^ J^^sts-/*^ ^&^*r S0J. ^T 

?0- ?■?■ 


<//S3*/. £"> 


Zep^ttra,, K -^ntctrCE, , Jl. *^fey M i>occe,, C. 
/f- i. -% r f • k 

ii 
■2o3 
2o5. 2off. 7Z &. 2s ■&&£>? y ^^a ■^ J 7^iaSfS'. V A- ^Sfp <^f>zdof>€era , V p'eomc^ra;,, JT. C^Zeatuvocce, 2). 


w 

■ is ' %f> 
><£ 
Vo/. ty%rfaria . 2oS. -^a^/ccaria ■ . 2op. tlrwu/aria . I SZio. SUi. £7Sia6zSas . 2i2.tltr< 


^_ y7^ '&L^a^t &J-{- ^v^w/ - / '/&) oZ**l qj. /2s/,2ffZ ^J^k£j&&& <P i#si:„ 10 J. 


'*** —Lex>woft£r<z, TC tsiometr/x-, JT. C^sTeatui'ocoe., J£. 
~i-' X ail-. M 1 2Jf. 
2J3. S^Occ^Jaruc . ajd . Jz$<uL//Ztzrui. ■ 2Ll5. t tuii^aru. . 52 \j 'O- iyri/JariiV . 21/. c^riwaria' ■ 42. %?s*^&?i?c/ ' S^AOL^/.gOF^e <i&s*^6?£ So//*/? 


Sr/jeaaaJ« > ^L 

^ 

-/.ePiJepfera,, V. t/^ometr^ , JT. eatiii 
2*7. 


;%: c^ 2j8. *=Cutn/>j2y/a.?a . 2ig. Coarcfa&z. 22o. j2?/aaia6i ■ 22J ■ J^?Mum6ata. . 222. 6%tu>i£jprdria. ■tfaLf/et/aj (ystZ&ss//* rs '/*) r 


t^jt r^rtrs- 0/rs't* /tO c/ 1 . <^d/-^. J/9 £ ^Z&wojptara. , V. -ue07ne£nz, H. CyteauivociXs . J^. <3. dZnpUtat* . 224. <%**& ■ **. Olfyuat* ■ 236 \ ffirtati ■ ap-.^&W* ■ ^"////sss'/t*?** J?s;J I o\ 


} /x^/<* p .^ / ^^^^ // j^^^^ i ^ ) 


<£ysi * ' f? a/**, \oq. (3 


CcpuiL>f.>fer;z , V. ?nclrai, ff. C^T&auwocai, G. 

22<7 22tf ', cJcza/aAi . 93jj. tZf cad rata . 2.%'. firafyrtu - 2^-! ■ r Jy/v<z£z. . 93a . *Jtazzyttfem-&t 
___ 4 * ^2^\o\. /2£l <£?sJ Iff. /^r^ZZr/it^e Uy/^/^t/a) ^ d£u 


~^-. 


_^%*W, V. pL-om^tra*, If. Csfyiw-oca,, If 
^fP 
"': 

a/r~ I at . a> ■253. •JvJum.JrMta, . 23d. SiCwma^Uii 33$. &&c6i.i4u/<zAi . 256. • ''xcc<?/!,tur/\zf<i . -25% c %ma&i&i 

^AA/.^/.y~ zz£ j**^y sea. ^^v^V-^y 


_/c'/woz>fL'nz , J^ (f/etv/wf/tz' , JT. C^-TeatU'ijpciz, Jf. 
ass. A 2.Sg. ■'£>? ass. : ty&ctzte . 23a. d&trema&v. 24<?. (^tto^rooAz, . <2*z. <l ^#/&s<z*z. . 3d*. -JZnarizta. *6 

^/ej^cs^** J\^^'<^ ' 'Si-Mil. * -///;- /&cH %0\. js£~ \o? Je r tX T fr-r<z,V -^fiometnz, H. C^cy^oax , H. 


■245. 


24S. 
2d?. OW— ... . --' 243. IZtcco/orafo . 244. f/erw/ata . 245. (on/Z}7iu£<z ■ 24 & . 24 ?. ?~. 


±z/sz/pizra.£a- ■ « vr. vt- v£ ft. J?. 'SL cP 


_/<•/'/."'< ijO&FIZ , V ■ -(jeomefrtr , M. C ^tecw/t'orcE , 1. 3 ' r Cl • "■■■ 

- 

<2dS- W~y a 24?. H J as 2<5fc. </?~. c° 2=^. t Hontanata. 


•fyvceddctoL . 25a. Oa//a*x. 
c~~/.em<)o/i>A',r<i , T. ~tfeo?7i&£ rc& , JT. C 'Xeo/mfoaz^, J. 253. s J/rSr//r/i7. . 
/Set \OV . cP SSA. r^rfia&z,. 255. ^tcr^aiz. . 25o. c^&£z- . 
^ . 


^^^J^^^isJ t /?**? 16 V. J7zts?ZZ7^J f <S/jf<f ^ ^> \of. 


v-\ .^aowozrt&ra. ■ V. ^fseo7n&friiZ' / JJ- C Treaacvoaz/, J . 10 35?. 
^ ?~. tftDu So. \-& s&D ^io«. 

^ 

Z-q&zoop&eras/ VI v6rc&, If. <^i&yu£i/oc<z. , JC. 


ass. 

2o2. Lyiizccazta, . 2o3. ittucct/iz . 2o4. &£>(/( /leaf a, ■ 2JS. J^/udifiz&z, . 2,dS. Lcrt'ina.ta^Z> <^ y-S ~ \2>£sz4r«4tf<'_g M. 


5v7i \o\. /^£/^^^.^^f//'y^^ysf ^/^^'^kT^- 1 /&Di" &T* -*- &^2 i «•• -£. 

_/<;iu?<->T>ferj , V (tfiametrd? , If. Q^^teyzet voc<z ■, -A 

26S- 
f4^i c£ 16~- —£&£rzi ■tfJa^.^S.^jiU- Sfy f£ti«t* - VO.^M* ■ *?*.&—»*>■ 5'2. 


^> ,'?, 


^3.-.. "WA&Z 
Zy^opfrrtz,!^ -p&>7nL'fr,z-, ZT. C^zw^, JC. 4P# 
^>: 2/a. Z^^ak . ^-J. >y*/uiaAz- ■ 2/4. ^ry>^raAz. . S/S. £^i'aia, . Ufa. &i'pu/w£zi!a , V~. 


&<■} \o\ '&//'/'&"?•/''* \/ssj£n/&c^f't>s5i /2£ii*>%.. l^Lr \OZ. /%/7W/f!Cj4t> V f ..d/?/S<r*'<''y$*:S-S A^ <**_ 


ji<? / or<><yr>/t'r , a , T . 'jeomeSra? , ^/T. C Teat//ti>az /JC. swV 
>-. 


<&. 

^t^piJoicA'ra , V '/eo7ndrtz- , JT. .z. 
2S2. 4> 

^^ 2S3. 
aSd. aSS. 
28$. V". 282. ^/{pa/fra&i,. aS3. &rna6v. SlS4. Qaz^ijfafteafo. aSS. ^errz^oA 

SS, . 2 SO. AAropiwrnzio. jpayn M< A 09. ^^/-/y^^/'/^/^'^^^^^/^y. S&1*?. A &X* 


ST^rf/ /UlAo! A ijc.j^S. 


Ji^jfzJoin/era , W C^omztrtz^ , JT. Cls ■^reau-ecocce , -L. 2Sg. 
2SS. 
■i- 
2go. 
cS^> X 28f.3?erUr<zta. - af«)'.C^&. ity . jS>fi**lm, . 2jo. t%Ju/<ite ■ apt. £3<u£at* 


5o. ^ Y^zs^&fe'-d^^S&'Z^Jz ■ St2\oi. jfod/ts&C&J <£> tog. si 


Zef>it)of>tera , V -tfeomefrw , /T. C ~Ti\/iuzioan>,I,. 1__3 

41 

■205. \ 
r»>*- 
2.42, ^fluUa. . Sp3. I'izroztiL . 2<j4. <J*wn/Mra£<z . 2g5. c^Xupttzfa . 3<;& (%t/ifcafii . 2gy. ^u/vtzta . ST. ■ f&sszrsts^ ^^•^ ; ^ / ^^^y^^'^^ l s^ / ^k^ c9 

s?^:/ ■/?■ 
/^K^opYera , V- -pco7?2cfr<z , If. <2-sfeaaizsoc<&, M. r -- , 3az. Sag. ^S.tJCenuzte. W'^ au 7 W4&t£a - Zm-^T"^- 84U.*s4dMtu*a».9aa.ty*&*L. 

/53 \o9. 


<? 


*f£ «**. 
\ ' J -/cynlifA'r,? ,K -pi<?metra&,If. QS&auu 
3o5. So. (yZ^&^tt^&i^ /$7) \Q9. Si>\ 

<On <&)\03. 


^le/pioozit-er-a, K ^G^om-e/rce -, JT. C^Teaiupoca, M. f^m 
M &<*•- 

^ 6~o. 


/£) \of >< <?%,&< f?. cff A? ^ ^sf 


__/W> ft '(>?>/<■ fcT T/7 '???e//"ce , _Z~. ^mti/f/dzs/toe , JC. tic 

..-ft 
m 


&> 
3,7. 


— - 
<£>■ 


J0p** ■**"'*''* J? _ 
/&&,-~ 
<? 
• 
^f ^SS 0-*17* **-<* 


srs-. 

— / <;f>cJofyfer-a , If ■&eome£roe- / -T. & JT. <Zs{mjcr6sfi:m£>e , K d. a, 7>lS. Cir-i'tiKzta. . 3jtf. C?y<z.n.ata> . 3a,o.t^'CY'e/fi~<zli(Z . 5<zz.Ccml-eg/izrt'<z . Trail. Ctzsuxtfar-ia 


i/£~ \o?. 


?&f / ,<T„*i^'c*ya ^y^/^^-^y^ /* 


Jf/Zr;^ ?f?. ^ /? ■? <± C? 9e./- *■,»./*./.. ,Aj/vA>*»ziw^ , Tf~ £&u?/rm£r>te , _/~&_Z?~. <^tmp>6/3aru& , j? ~cko . 


mm 3z5. 


'I"— - 
fc*]_ z£ 3a3. SmvizriU . 3a4. -/fyiedzfe. . 3x5. <iA62rr^ . V^a£i 3a/. <^^ur/2ria . 3-aS. <&ynp>a*a>. 

&2L *-f*rz£^Set* S", 


^ 

-J.tyifXy>te™ , K ^ome&w, JT. t -6nf?lg2zm&, X. <£e . 3<2Q. 

33z. 

3-2p- i~e^izrai. 33o. 0&?<!/>/-artiz . 33-/. i/ieju/dzr/a . 33s. &loJeitrfzrztz . 333. c. H/A'/mzr/a. 334.<j3rdtiiznz. d? >r J?s**S^?. 
J 


Z2f>£)0p#!ra. ■, V. -£eo7n0&&s>. jr. limcc, _2T die ' -f^p? 
3A-. #5. _________—-_-, P 


? / ^/y^ •% m ~ys 'Ss'' /? / 


-JfydopAn*, V. (feome&Ye<, _/. C^6n^^d6ruz, (?, &r if 

S4j. v *" / S> V 34-2. 

343. 1-& 345. yjfc -.—-J 34S. g* 14-j . ■6*Zzt>e<?£zria> . 34a.drc&zf^i, ■ 343. £/nxna&iria. . 344. Canon* ■ 345.<-rnmu&6z . 34&v 1(zeja£z/a . 


gtT, 
_/ L <7)i'J<Y>A.'rw , V- ^ev7nj.'^d' , ^, ~t?n^/fc3zmjz> Y'. <£c . 0P 3d-, 


3d&: % 'si f '■-■"- m 34 < M Si 3A?- SAjr.L&pwate. 3dS. ^mra^a . ?>40.,^/jfafc . &5o.(%zfy£ea&. . 35t.J£atg&tfr 

Jyvll'/'Aru , i: -^eome&<a>, J~ . C^^^, _S. < & c . 
Ate. 
35 d . M? 
556. 355. 

352 ■ Cdprtzritz 


. 353. CSZ&U&Z15& ■ 


2>5d . £%^uxkc&/a. 
6S. 


. 355. <z'ororu?£&. 


356. Cenfamznantf. 
■£^T 
_f^ 

— ^w^wfew^, ?T --&someerass, _Z. <st/n/?i&£/&?zaz, .J^<£c. & 9 . &c 
e. 


\ -^epDovfera , V. vee&te/s J"- C^t&yzfa&e'/naz; ^&c. 

3^.5. 7°- 

27 ?£*-* /? r. *~*? * * f &£■ r fc&^/m 


^£±5 \o\_ &f* or. fff. 


f> 
~ 5: _J^nu)oK>t<:7~<7 , J ■ ueometrae , JT. C, c/nphs/imce- , J\- - <fcc . 

9~* {?^? . Sfflj. — 3>Sg . tit/or** /S2^&*4-r /pit. </"/. /f. f^^tf^" ^»V' 5zz. ' K-cilugrinata. - 


, _. j2jp£op&m, ~K f^vnetrce , J. C^n^/tm^, X d*>. 3/5. Z?3. 

3 7 z. 

^¥lJ Sj?2 . 3/3 . C<?yo/haT^ 7 %. 3/5- c- fLzinda.37 . ^ 
p. 


2/£~*. 
X ~y£?£~f^Sy #/'?_ 
\%\> -/.Cfdopfe,^*, K ^eOTnetrai^ _ZZ. Cs{e<pu{uocce„ IT , 
3?s. 


&$-. s. 


^fc, tLfU. ■??**£- 


1 ^j!if>i\)i>/>frr<? , V. ~tiea7mtr<z , JT. d-^e^uuwca^,, ^F 1 . 

<to 


&£-. 6 <s> 3SJ ■ — S35- <?^" 5zrt ^ ' 
—3pu)optera, K ^evmetra , J. C^^/n^^j im,^ Jf <&o. 


3S<fy 

3So. ^mx^ztAzZa. . 3S/. <-Jamz£a. . 38,3. ^rerJaria. . 3#£ . -&um£Za£a. 3j?c. OltMana. ^r 


• 


<p 

^ijptfojp&r-iz, V! {feometra' , _F. rru&, O <&x>. 
01 . <*S^ *e>?. £> 

Lepiooipfera. , J^. i^eo/nefr-a -fmp^fzmre., _7T &c . 


%T- 

•?%?• C° 3y&- ■^UdCiZT'ia^ . 3q7* K^rrcffi^ata. . Sq^- cJparfo-ria . Sqo. ' 9n,i f ^ata ■ J-eo. ^7tA f zfnnafa ;*>/?***&<*) '^Ys^&t.p^Ti*. # X^Zr \Ol, .tZ-ZUL ^^ J_ ^/?7S. Jfy&or*™, K geoTnstra?, jT. istmp^&n*,, S. &&. 
§ 

7*- 7". 
So/ to/f. 


1 
yv^c sfyif,ee<ts7a<*aZ~Z . 
Z". 


.. , 
, 
1 

—AaHtro/pferO; V. meirat , -T. <Sc?np-6/j Imte , _B. &v 

h 
4 07. 
4-off. £7te/jpe7faria. -. 4-Oj ~. <y&rt!*r-iU . doS. ^tcAa^uzJ^ . 4oo. M^*t« ■ dio. ^fyua&- 

Z9- 
■■ — - — 


^. 


- 


<& 
<P$4t£t&*4&* 


r SeftZdopfera,. T" (£comc/r<z> , Z. ^faipZfy/dvncz , _Z> . <&c . Oi Jji . 4 j -2 . Oiu. So. 


<? ■4jS. tl3)ruma£z ^'""7^ •{/''r'-sy.&S} toi /freeway* ^^yy/f/. ft. w yfff. £7. *■ •~-/v JVS SAfS'^vS'' - ^> ^'cr;'2>opfer^, V. y } e£>m.e&"(E., _Z! t^sfrnph'/Szmaz, "FT 
djfr. <^txiri£zruz 4j 7 , — j-a o. tSPZicmghznui / _:iyv',\y'/ivu , T 7 ? Qcx>r/Li://\r . JT. (^{mye^^ma: ,(). dc&. ^2J. r^1£eaOi . 422 '*". Sz . - " <^ <? 


S toat- ?f. cC '''.• v. v- — / '\yuA7v&ru , l r feamc/rce , J '. ' -&np&J/z?na>, G-. <£b. 
J27. 


J2_p. 
^ 42ts. — J2$. <Ci ccnu/n^ifta S3. 43o . C?f6> '><? . C/fir'mtz/'ui , &, 

^2 V'/^T/^y s* <f, 
SSsib \o\. Z?rf-j> <r-"- 


_// 7 v;V^, K ^nefr**, Z, c^^W, Z . 
432 X 
<b 

43j.. ,SCca/u,-i: t . J&Sl . JPrnvaA. , 433. ■ . / ,,\ ^l,/ „■■., . i J tgyrata . J : 

6' 4- . ^»; J>gauvrZ£ <p A.; X-^/c «& -JZytt 

-V2^a 

-Z'h.'.-'Jo/Ji'iifa , T. C/, epic>0io£& tyaome-£ra^,7. QAmp /ifi 'isncz , JD £ HP: 


<£* 8s. 


S&Zprc^* 

^/Ssjoiooprisra. , V. ^/eorncfrtz,, 7f Gstcaicihoca*., JZ. <£c. 

<£5 J? J^j . -442. lysssto&t/iz . U3. U4. ^tm/Jznc6'<z6& ■ 445. ^tuJ/a£z. 8ff. P^^^T^^st^v^ c< y^^k^9^^>^«^?ei^^ s/*f ^vy«£ <^*W. i*»?. <2^- I 7 . 


*L ^ yi7''''V r ' T ' i; ' ^-" Ueometrcc, _iT <-/&nz>liJ/fh>z£r, , ^4. <Jto 

^4&. 4J-/. &ei<l czxzr't& . c/f" 


4ffo. ct&vl-zZz&i. 


jS^^LZ^ S**s~ 2f?. *„J ^- «*=>,„. 
^tfi^ojpftwz., ~P7 Gt ie/rcc^ , J . ^yt7n^j Yi/5 'imm. , F. dtiy . *&$ 452 . 
45 J 
%€ 454. 
4$j. ^Sasuzr-ia.. 452. SS. — -^— — cSsrs,*^' ~Jv£XeA'&e<*'*cHf» t \&^^2 i *~z!^ i S*. <? 


/?■ '—•* ^/szj£e7*7*% t &g I O f ■ 

^7*^ /0>. 


— —/-<y?t<)c/3SorcL, V. , H . steaiu-hacaz-, Jf. 
'S~ 4SS. GoJtipata.. 45/. &uJterate 4&<i*. C/lcinotrata. 45y . C/iiccentun'ata . 4?o. ^-ar/~u.^ata S ^a^^/kf. C.eaidoptercc. J. Zveom etrce , If. Cecjit/tooca' JT. 

J.6j. , '/n/ur/'Uta . -U'l . C Jk>6i£*6z. . 4&. C fS. oJZltzratz . J-S4. &oa£« ■ dSS. oToSr^tz / r 


cf 
^ l-zi/Jo/'fi'ra , V (/<- t >//n', / ra- J. Cs^bnfCUlzrwz-, T. &&. 


jffS. 4po. 's~. e no. &Jel&ct&*. # ,%&^. ^ l ,,V. ^h'„,/>r:'c/*> m. ^o. &&. j/jz/p/z4<^£7^*J f^ /?*-, \OV- <r<zt!s''f>*&>v&/-/ &Jg <LZ*- 

Z: y ,/Ay,f-cra,i: ^w/«-//« ■. I. oAWt^n^.T; t 
■4/2,. 


r 

4y4. 

4//. £fyn'6c>/a&z . JfJ> . -£f3.^?/2z'cu/ar -J. _ 4~S. &a/t a ^ A". 


J%^rS«~&^ 


p 


^ ,' J^piZopfi-ra . V geometry . I. ^Liplufirrice,. B. c ; 
MM 


7 VW $m 
JSz. 

f*. J3a n <rf~ -i-o — 4S2. C'croTiil/tzriiz. 

7 ^7 '/TyVSi/ysr 


^{y,A V ^^z . V. ^jeomctra, , I. *A™&/&&ue.. Y d\ 


xm\ 
JSS. <2>i*nas-icL . 4S4. ^-t/pera/~i<z . 4S$. 4Sff. Memtidate. . J-S/. MuJriUuiri^. £/>T 


/fix-i*^ 6*^****' ■ 


y jo,. 3 /£*. 
&JS) \o\. -£ep>u)0p£era V y e ^np/i/JYmw Q. &c . 
488. <9i/wm6euh. d8i?, 4-qd. 'Jertata. £<]J . JiDuplieata . 4q2. zjilaafaria.. 

S S. j ^ / y' sf/- />o 
1 


/e^4 \CrO. 


^ Y'f"~r"' /"S. 
' 


- ^epi&op&s'tt V. xyevmctrcz 1 ' . <^4rrnp>ZiY¥imce. C Sec, 
4j£. 


*ST- 

dpS - -4-$6: Opa ^C.^A^i-2 d 2 S 6. jA?/. 4$S. tyQ&rtdttOi . yit-ilZLa.- JirttJpn* {J au<-~/^ ~ &?* ~*r«'< * Tr ;|,« — -ZlepzJofttem. . T7 ^eome£ne,, / ^V^W, (?. dtc 
**39 ■ 

i =^cg- (-cratjj&w &. <e J2L >ih 5oj. •Jur/'nj.i 

5>r- ~o2. <„Jiei)uzj-ia. . 5o$ . (J'&uxzdu.r 


\$\\ Jz^epiaoptero^, T. f/eome.£ra!,J. Uj-lcTTZtgs, J 3 . 


Stfy- 
oS. c/ir^r^ . So/- 5oS. tpeXuZa*™ '*//". 


-/Syr- ■*- 


c/f? 


??. 1.4- 
: \ - 


Ivfu _^ e.p Copter a, . V7 •tfeometrae. , II . C *T:eyuz0oc<z£, , JL. J3 . Sop. Sop . fflru^atu.. Sm. £Oefol^L«. . Sjj. 9Ca7u^u* . 5JZ. SfcupiaiprarU . SjS . ^€tp£n*rM . Si+. ^6xr <7*SS J rtS*S«_£ . r \<¥^6'6*«/o ±S~cr,,r~-/ «£ 

^/yay/ayy' CkJ y I .*g&£* 


/?,y,/ fit- //?. /.^T &//** 

-Z\y.>; -Kytcya. . y. Li&omefr-ae , J~. Q^bnz> ^ d ima& , V, (&c . 
SjS . ff-i/'m^c/a- Sjo. $27. Quinyu 5jS. ojff ■ aneorda e, 


^^■_ ■^«/j?r- \%\^ - Vovu- JaUu?raj!L •*£?e&i^ottt-. TT <fjeo7n£jfra£ . _Z. GsTmoZae,, J~. 

52,o . S2J . ^^ZmjSa 522. 523. *i£urL&as-uL . 5z4. 525. ^Ama&t-r Sv*, 
R 


7. *S. 
\^1 J^AO/P^W T7 ^ie^rneir-ae . J ■ (ZytJnv&ze . J* 1 , tfe 
S2f. 


52a. 

5a $. 5a./. _C^A>!ruzna, . 


52,£ — SSJ . M)^aISoiu. -* t S's*Z_ 's 


-'.•''.< ^OT-'ter-a . T . U&£>7?Z&£nZ& , _f. <-^ / ib?7-piics,T. Jc&. 
V -2 p 

I ; ? y 
?32. 535'. &ra4f0?7ruz&K . SS4.SSS. giZ- 5S-&. o3r QUrzJzna. s^ 
//* s//'s* /*%. ^A: 
^ 


■■Mi 


// 
& 


— 
' 
\%1& 

2^ cy.ii7 > or>6zr<z , J' ^eo?ne&~ize., _Z~. Cs&y"^- J. 
$33. 
SJs. Ch/AzAz . 


543. frnar**. 
9^ 
■r 
.. ft ^v»»/£w *• ■ 
&a&*-*i<zS Y'< ■< wne&tzc . J^. C,4m F 6zs-,l. A\ 

^fs 

^ a-^/^? 

646. fPu™tu£»™ ■ o4d.64y-. Gzlab-ane. 
Ji>6- 54 S. 54c. &cr&07Z4ZrLa' . 
\%\9> j£'eFU>ciptera , VT XZeomefrac , HI. ^^t&cuuuffaze- , 23. <&£. 55 o. 55 J. ^a^cn^a^ ^yg^y^c^ ^ c5^^^ 


556. 
552 - 355. ^Puxaria- 
Jl>5 
555. SPritnaria . 
.j&S st^*-. '/*** 2£ezru)cptBra., /T ^Seenmtreie,!. < ^ihnp&fetmcLe. , VT 5 S3. 
65S. 
SSZ. 
5S7. S5S. ^zryj iZar-ia- ?&a?&)07v£era- , V^ x£&0m&£r-a& , -I '■ <~7T77ZZr&fe^77UZ£., JE . dec . 5ffd 
555. 
6#<7. 
55S. 

$04 _ $&<$. ^A^atA^™*-^"*' ■ 50?. 53$. *-AmZu^&z>~Ki ■ ^C^c*-~-^ \%\% - \*\1 V^^o^era-V yiecmetra&,ll. t_s4mvlaj!, _Z7 £&>. 
S/J Wf|> 
5r 3. 

J0£) 

y?ep£)ovtcra<, V "-&&orrz&tra&, M. ^^4c^vu^oca^, M. &c 


fy5. 570- S/f. 


SSo. 
5/7. 
57S. 
575.67ff. £DonM>Uri^- S/7. 5 f S. SdufOntAtl*™- $?<?• &W>*»~^ 5So.&*& 7 &&&?'cer t z£Z'- 


Jfepidofrtera. . K 'gtometrtie.. T- KS&npZ^i^a*. C. ^&. 5Sj. 


SS5. 
5SJ. ■ GUC^in^^""^- 582. SSS. Jfaea*-<^<- 
ill ■ 5S4. 5<$5. C^aiaz^c&aA^- h~h- ' . ^ *g"' 
^4 ^ 


g 


#5 frzz, #x OS*4/&^t''&4' r , 
-csp-ti^oi e^&^^&^ f f Q/<S^& -?*. £2*L-4_J%k>- , ^3 22/ 
Z7S 5"# z&\ 

3v- 


Si- 8 \ 


ss 


?#^ ! 


..6 


?>Zs> , 


/*7 


5^ i 


S0Z 


$'£<?. 


9? 


5' ?/>. 


?' 


^77\ 


y^c^? &^?i i~7Ts£s4l,*/'tl -£.' 7' 


^77\ 


^#- 


?<&. 


sg 


yfs 


sA 


2 sy 


ry 


z*i> 


P 


?& 


** 


77 


7S 


9*f 


// 


S7 


*, 


&/?A 


9; 


2 St. 


z*r 


S22 : 


w 


2/Z> \ 


ty 


SL*£, 


27, 


\/*3 £0* 
£/. 


e~?5i?i[ 


6? m 


w^^ 
4 


ZU>8 f 
f' 


2A '& ■ 


— ' 


pf. 


4?/. ' 
//a. 


*?k\ 
7 


2 J 
7o 


22? 


- 


74 


S>7/ 
fr 


■&J12. 
ZJ 


/ay 
/%. 


725 


^ 


85 


77t- 


37, 

7 

<7 /g$. 

5a f. 
25y "0, 575, 
£0 ?//■ 

/$■ 77- 

jS- set. '7 


#*- 


p2~ 


774. 


7? 


*y 


77. 


2Vj #■ \2*. 3e 7*3 

2/ ^ 7~& A* CS&tSt- £k A^s^t-Jc gT^tH'Ct-^* 7>-t.& 

~*%s*4*~fr7" ds?^c-& e^A rfi 7>4 

7 

77 797 ??■ fto. 7f \2%7 *J> t/ft>. 76 #M 

/a \?&. 

/?. Zgs. 
2- 4*. 

z/. /*# 
*77a. J Ttt^e 


7? 

*>2 
7*2 

?8- *S&&fi. ■&7t*k7 <*~^£ . , - •%& -5«^i*-7^ <}L^7**C^ zyz\ 

2ft, 
772. 

Zt/. 7* v. 74>v, 


cZZ. r svt^V €< S*- A -C -Cc - ' • ' 


Ss. 


VZy 


f 


?<f. 


V+Q. 


17 


s/z. 


^W^A^" .... 


77. 


??? 


27 


/O'. 


t^T-L^CZ -T^j OL^Cr ,, , 


Ty. 


??/ 


7£. 


zj- 


s*7- 


77 


#/ 


ezSfr&O-Tt^ 6- ?3 1%. 7 1 ^-<* '*-' 


so/. 


7<sy 


w 


2/S. 


7 


77- 


*>77. 


7y, 
*^r- 


S7.\ 


Z?7- 


// 


ss. 


. 


44- 


2?Z. 


&7a*< -T- r*^Li& 


7?. 


Z7&. 


*? 


?*7 


*7ajv/a£<LZa "■ • -- 


7? 


?2t, 


P? 


/7A 


aZdtZoV'Ti 4s^/^ ^ 


77 


*%,&> 


?-i 


/>?. 
5£ 


S#S 


39. 


///. 


stfi e -C4. C4t^> itst. ■r^-C+s 


07. 


7j7 


?J- 


ssrS- 


72. 


Z70 


?S- 


4Jp. 


77 


Z?t 


4> 


s?. 


<i*2ic-^l 4U7^C-^L'& , , 


7/. 


2-7JZ. 


O 


St. 


*C^*^-CO-^" ft-'ir<-*^*& 


„ 


74, 


St 


?*2 
Z7. 

97 

77 
to. 


277, 


J&c^t* <r cU3*-€^&/ . , , 


fs. 


?/■?. 


J*. 


?2/ 


J^C 77 1/V4S7^-C^ 


/#/ 


7&2, 


&<? 


/<?? 


t$2^-^^<&~&i ■ • i . 


7a- 


?72. 


Ja 


/'2. 


o^CCsZ* A^tt . . , , 


->• 


S*3. 


J?f 


7**7 *> > \ acZt<-'£c £Ur<-<-^& . , , , 


Z? 


/£;. 


? a 


* s ; odiu/ox a x,^* , , . 


7 


22. 
fgLsi^r^r.. .. 


V 


2.f7. 


j?7. 


$*-*• 1 oZsttsTt-Osr-c^* . . . 


ft- 


#7a 


?'■ 


<*SS. 


<^a 


* s> 
*f- 


*■?/ 


x^ 


f/t. 


77 


fjz> 


S> 


?/7 


& 


?2S- 


? 


s 


27 


/?£, 


&y. 


/?7 


4V- 


2-2 f.\ 


te. 


-tzv: 


6> 

77 
s? 


/>. 


ifg. 


2S2 7 V 6f. 

/y. 77. 

72, <&>• 

7? y#2 
/> 


???. 


£s 


*v#j 


?i 


i . / 
X;v5<^ 7%~o eRT/aTiit/ . i a. • e*. &s-s<-<^t. a* 23 


1 
727 


X? 


/:'7 


#6 


7 00, 


,77 


277 


3 7 


73a 


77 


7j?e 


7& 


7/ 


X-3 


& 


7&- 


ziy 


f 


/ 


37 


/83. 


33 


772 


JZ-3 


7S3, 


77 


286 


*y 


VO*. 


g* 


732. 


-7/>7. 


757 


7f 


■286. 


sy 


77. 


sy 


*s 


x> 


77 


27 


7/7. 


<32 


?y7 


9 ? 


27>? 


7?> 


£•>) 


-Z- 


7<f 


77 


osy 


yv 


■srA 


77 


?8y 


707 


£47 


/ep 


?79. 


\fS 


2Z*. 


ye 


?". ^7 ^/ 1 -cZ &A -ir a^t^^a. 
pS-i^fo ctn-4 a~Z&. ' u ,, « ' ^-ts??/? £-7-< &<r 77Z4* 

r^A e--r^7r-i7 tyr<- « 

/ 
i J £-€*^o 7*-££ 7r-^^7a. i , ' 

? 7*c~7x* &*<4?7^Ls?nc^G^ , 

&7*t77i' 7a-2& 

c stv^Tz^a^y^ ... 

yi^ty? 7**-7&. <■ 

^yi**4ja-7Z 

j7-i « ,7$ oS77 .... 

^7l*l/7>*- ' 7*^~2- a ' • - - - 
c '4. -cc-7-r^, 8«»«^<^ ?' 


i>7/ 


■yc 


& 7j. 


7^ 


308. 


;# 


?*■ 


-jo. 


?7/ 


rs 


ZVf. 


7*. 


OS/ 


73. 


V72, 


77. 


Qp3 


7j 


9e7. 


?7- 


?8$- 


J7 


3*} 


7 p 


377 


7? 


?0p 


/fC 


77p 


77 


<?0-e 


St 


277 


22 


7J70 


y7. 


/ft. 


??■ 


/74 


6?. 


232. 


7/. 


/*/ 


7/. 


//7 


?7 


7?2. 


4% 


Z,Z2. 


¥4 


$47 


ts. 


7£t> 


S-7. 


2 9<> 


77- 


2?r\ 


op 


207 


76. 


lf/7 


pry. 


ft/- 


?? 


7/7. J. £j &/?-rv -&rt f? tkS7 

o^/ <*, ,-^A^f.t^ S &J/T&. 

5,-' /? ff-C**n^l/£&- tfoptu 


•fy- 


- — 


£?> 


273 
£l> 


3/0 


y^A. . 


37 


; J 0-0. 
/// 


7St. 

/y 


7<tp 
707. 


S J 7fi 
7S 


to, 


7T .. 


72 


2 74 
W. 


22 p 


A ■&#' 


: /9 


77, e^«-^ <r^7n GL^.1^4, ■£?4.?9vu7 &2<k 

^777o>7^ ol^TZ c7j^7^p as?-*^ 
Jy.7y~-7^~ ■ dTm^t^^^p^ 6 '^ yA 


77p 


z-<?\ 


797, 


*A 


77/. 


%/■ 


773, 


47. 


2Z2. 


7*. 


/<"/. 


7/ 


J?/3, 


/8 


pr. 


76 


287. 


*$ 


t>0 3. 


77 


-W5r 


9* 


■Z77, 


7 


2p 


4/ 


[23/ / /. 
l-C*&T<-< CtCl^/S^*^ 
?6 1 


?;>*. 


rs> 


?2a. 


£7. 


2? 2. 


2. ' 


V 


9* 


zz*. 


^3 


Z&J. 


<fs 


2S3, 


S*. 


^?. 


V 


/<? 9. 


3/ 


7SS 


S6 


&* 


2 


'/■ 


V9- 


2? 4. 


y#- 


?J?. 


?z. 


40Z, 


So 


VZJ /• ss. 
& JS C^t^T^-'C' -C^4L-C. ' &??d 


#» 


9/3 


zr. 


o26. 


/*£ 


Ffy 


2^, 


727 


' 7fiv 


fyz 


j?9 


989, 


S# 


2j# 


<r*> 


*SS £ jt-y & €t &. ■&* ,, ' - 
7<L^*~ r ^-c*<^&^£a~ _ (*. hU> \ &L~^~~t» /If/. 
?9 97J PSa^^t' c/rn-zi . . 1 Cai<ri^-& ,' #0 


%*»■ 


*' 


9y/ 


//#■ 


£7?, 


&Z 


4>2£ 


#f 


9?c- 


s> Z - 


779 


/? 


■>yy 


*4. 


ZVJ 


7 


2;. 


?y 


S'JQ, 


7s* 


f7f. 


f» 


??9> 


yy 


1>?6. c^*^$£uJZ&& 

£s& . 7^r 

VST. J?%?7?t 7/0. fZf. t^^t^b ■&*/ as^c*A 


ff j 2? 3. 

76 9 1'92. 
7j 9*7 

9f. £?/. 

ff. 9?7. 

<3 </- /#/■ 
■39. S?Z 

I Syr. ??7. 
■ #-? 223, , 
7? 


9t \z#t¥ \ S^iZu^nUS 


77* \£7/. <z>-^*^(>'?eL7<r 7//. 
447 y& 


<?J3 


77 
?7 


v?y. 


S? 


<229. 


J%- 


&£2- 


707 


J22, 


f9. 


2ty 


py. 


Sa£. 


VJ. 


?/7. 


ss. 


$9/_ 


yf. 


?8y. 


yg 


9*/ 


\J2. 


?£,S 


\Ss 


?z£ 


# 


.2. 


?y 


z-yf. 


ys- 


z>?*. 


#9. 


?0e. 


&C 


/'# 


7S 


2 29. 


Sf 


?-*s. V, 
6? \£>S7, 


\$3 0. 

cfff/ 

We 
-)--£*-& ' csri^£^c<, <(Ksr-t^& 


■ T'Lii,!* ...-<■'. **. * i :^*-**V : -iiA