Skip to main content

Full text of "Dr.Asif Ashraf Jalali naqshbandi,urdu,islamic book,"

See other formats


www.SirateMustaqeem.net 
flBft 

ft 
ft 

ft ^j^"S"S^@^^ , @#^"^^C^^&^&@^SE^&jS^^ V.' ft ft 

K .** 

ft 
ft 
ft 

ft ft 
ft »^Tf ft 
ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7 » \C-\ Of. Jj/ij^u* JV ^}£Z?^jLJ. 


I ■■ -^ 

ft 
ft 

ft 

* * © ® 

ft 
ft 

ft ft 

ft 

ft ft 
ft 
ft 

ftftftftftftftftftftftftftft'3 
ft 
ft 
ft 

ft 
ft 

ft 
ft 

ft 

ft 

ft 
ft 

ft 

&@ft; Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 

i i J 


i 1 
e*i 
* :Ji'J* 


Ctivtt' >j r f&fejfjtfb-i r Jl/W^li £=,,/ 

1 * * 


|*Vl (jijW^>d T /J>^^3 f >^ 


:J^ * 

r ^^\J\jyJ\ji\jt Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 2 
y r ifh&t 
■■^r 
*J T > io> 

:^uK 


£'/^L 

i f 
f 
i 
! I 

i i 


$ 

Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


3 _ V ^ 

5 f ! P * J Jl | w- J J««»ll r V J "<S i r I 
i/^/u^lA^C 
ly i(Jj) of six billion f ! Population |J^L(^yL J^^ C/ ^"u^L5"vb(/>4;bTj'jJiJ : 

•J /SfA}j\$i-\U\£ J;lT^i> r i_JJk<j^iqqa Policy i 


} Family Planning w£l> J* (^-J United Nations 

v ^ ^r 
i nar> C*C«I 
Ai 


^l^6iAy^/L^J^C\s^\ji^^{f^\fi^ St*.tl 9 v\,fifik(V££?j*d 
J£.d£fz<~tiAMt\*x W^wk^Jl^' 


I 

! 


(S) , cA l 
r 


-J Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


i 

4 4 r™ 1 ! Jjl i 

: 
* ♦ i 

f 

i 

t 

t Lt» 


^(w^y 


i 


jTJiy. 

i 

! ! ^ J^ J 1^3 U~^ J* rt^> ^1 *Mj '>Ai1 ^L-Jl U^L. ^ s s v .> S 


: 

! /_ - i (i^O-ustiSjbJx^sraiJi , ^jr- j oi-f^j^jf ^ i L-ij'iA *»• ! jyjjj^'^i^b' 


r ^'j^jl^f^^ r ij>—j 


:UfZ-/ { ki ! 


i'j> 
JiXii^/e^iV^ /^^/^i/ij^i'J^ 
u :*£ 7 / ! 


L ( rra rr^ J i£ju J i/') Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 

5 r\ •d^Jy^- d&JA&V \ 

si's* * * A ■i^jj^j^j? 
i ; 
55iSliijjj»^j 


! (lA* 
? f /iJ').©l! 


! 
I L-A o lP -^JlPJ.L^t//: 


/ 
».*?.'. £- *'.r» -K' iUfijj»;^-jtt^;£j i ( r / 


I ^ij^fe 
^ 

,U^ i) , U'Jk 
^ 
ctf (/i ! s 


'J*I*Z l/^fHf U >'L«w 
• • 
r I I 


> y 

i 
i 


i 

' "tt-vftM*£$sjy&' % 

% 
t 

f L„ i yi'pjj 
Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
6 i (rr/^<) 


J y 

^lilv!^ 
it^f ^ 


I 

: 

; 

t 

! 

J ffrfc. > /i£(tist-p*J* i 
k 
i'.^Z-xfikjbJ 
h 
k ja ifS^jfJt i I 4 +* « « "-* '&J, \ ■% 
j i t-K/jyt^^y^^i^U/i^wji i 
i iv£ jlJZ* ju- ' 9 i - 's ^ / a^ciii iiri j^J \^y^^X m pSj01^\ j^^\il *S i 


I i 
! » -U'l ! I 
ry u •ffr£;»/*/^J*.iJ .-i'J^i-c^ Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 7 §~JL fijtJti ifyflii »lfj?Uk Jl^jfJ^} Jt\* ' l«6 

m 
TP ¥ T *• | *■ I , ****** # •<*» \f*Q &3 ' (//JJ jfjf \t 9M* 

>, &&%'£y Ztf&i-'i* > j, 

1 ^ J* SS* O 

>iv jt'/rjii 

J 

* >|V 
■^ lfo/b E>" 

f^V^^'^^^^^^'t^'J^^ f_t*ui*fcfd£ ji 
^J^y^^f^^^i^H^J:^^^^,! ill/, v * s* * Z 'A J sty ft*& &<$&&* #$1 #&\fc t $*•'& 5 #? ft (if 5* % \&k frfr tig &k 
Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 8 
*U\ ^LJ £ $%£$)&*£ $ $iCS $& U^jLi il ovj 

I 
£,*;% 0} 


I 1^. y 8 W / v * 4 «^ <r\£*du$/»}<r$$' 
S *?/A 
H^/drc- uu£ f^h 
\;^/fJ 


JtJji (jj>ljy-jj)f'£tfjj!l(£s{ff: ^^h^/Mj1f^\^^\jXid^^0£jLXi $o u * s^y 3j^yi 


(rWi 
o> ^tl/^^ 


_na/a:^Yiu^).u£i 

1 *• * • v a > -*" -fi 

iijJ4=-^ 

Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


L 9 ! f'M 


I u 

J u 
tyd^jti/L^tlrflfA^^M 


Sterilization [JA{J^ 

JV -Ul<~- (Vasectomy) 


UU u* 
r? 
it Jd>L c-i$£\>L- tJ'ftfijfi^ J 

Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
10 x~J*^Mu££'i>^&kJ't/?^\ji/f [Jh~2 Si-xiiu^jiifdJdh^^zjcz-d&sjti^i^ij^z - I . v J }-4 * 

■$ -Ji C J\S> L-* f f W *Z V 4 ** 

lm^^i^ 

jt^A£.'^uy: *• t 


r Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
11 
— CVt jt (fij (j, i 
c/ T/ [SA~ y^ (3 w £ liSj^Mpiji 
y ujVi. ^ 


J^' ?*£ * »y £ £j*i^A \AJ*d£ xfj\J?-<L- JJJ5 tjljf 


i 


-k^ 
u #4 * 
I (irr/OL*^3>\£2 ifc ^b"v ( r ) J L„„ 


[ittfj; 
^ Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


12 (!&)-&>& ^%y$j&& 


I 
\ ~Ju? 
f-J,; 
J>lJ (^r:j^,rr*/i:^i^),uikj£j^jjLrfVier jiw^kJ i 

L,'W £~ \t<-> 


jui; 

iTj 


-/JWJ -uff. Ut, i is yfe. 

M, Jj4 j^i jfjVi ^ iyJ «uj SJJi *[j I 


Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 13 '1 <fit/&f*)4; ijllfhil U*j< 
Ij) J) 

uti 
bt-f 
I ^yilfj^^Xt^ 


* i "* ^ & 
1^5 ^^U^iJ^j'ut-Wlx^^^^^c/fjiU^fj/^^ f f flUU.Jtfjiw'k* 
f^^i'J^fJ^^jW'L^L/^^'^w/^ 


U* 

^♦* f JL A, i« (rrrn^Ji L> 
tfjr**s,l/* ^ J" J ;. A>;j I „ c &JbJ3p 


^ Ji^/fj^Jl^^^^O^Sd^d JJ 

> — 
>J Mj. tfOhij Jfts c£ ) 
&f^&{ffj:?'i s m} t jZfji *M$S^/$\\Jtj\XJ&£~\Si-\*%sf£/ Of 
u Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
14 y^ r jV^yJ/ l y£r:^J-^Mjy,j^J^\ fiU fi^\J^ 

'jy jt <l^ j L Zl J£ Vsjs^ i* 
?~SjS% ! >jl iK/iCi &jZ>\£\$Jiii\$>^\ji7£jM -J?6^ % 


'A 


m 
t 


(il'liA^J^juW^lyJiVO-'t/ / lo^^^6M^^o^^^^^Mf^ ■ i 


It 

J ! ?6/ \ j Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


15 U tiki *J$SiJ\jii&?\)J-f: 

** * 
V y J* -(Jl^/(/J/4LJL^?iu?»^>jJ* 

/ 


(^/^l;fj j /Uj^j J »&»7c5j-/JJlfc»7» i 
ALbrfLtf 


2 A£ 
^ t£j/ (fcr/r^i c Xl/).^/;i>jZlJ/ (i/fjjftfU^Mo/i^^lJ.r4 j^ J Air' cTj-^U j^^/jU^ J l«* t^u? J^s-/^^ f^T. 11 

^•^'i^'^j^ijiJLi^ijji;^ i 

rr« i 


i 

Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 


16 f J£ — ■ J^j J S«&5 

ir/r:^)J^ 


■-* l/ 1 if* ' l > J u 
>; 'kjiu (/'^Jl/U^^l* 

f>6U f~ 4^Urf- **•/** ti-x^/^&rjsj: ^\p j\ * 


{ (^i/^itiUiJt:)-^jAjV^j \ >• > t^O'^J I 
</j.u a j J-* L 1 L? / ll &w >**jt 


\ * * 

f * 

■ r u 
s i/yrjiy'i^(ji;'iii(/yw 
«^i>* / »>//i;>t-V*j>i 


■I t r- * • > C^JbXiJ ! fa*--4<Jlfajs&\(>-&fi>V)i &&£!$$ 


Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
n - 

I 


X§ L«^J.j!j:2£tf^J-h^JSyy/j?^{Sf/; u 
d$b7 &/j£j£\}.{pi jJt-jrtfaju fa j <C-*ih> 
u/^^>i«(Jt)r>-^I-^J^(/fc^^»(ji^ <> ^ i •** *w * tUJ*i &y* i-*^ S^ ^ Sjj 'Kh^ ** l^ 
\ 

u d 
.J^Zl iL ii/Jiy^ fi Jl Wm^cTJJ ; t^U^lM/ltftUKSw 
i 
>. *i/£ UwA 


■ ■ * • ! 


- Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 18 H '>/*- i£S 


I rtf\ - ui o-^ oiSifie- 
J ;ii- 
l/tfZsiJrtjtutc/l/L 


(i) « (r) 

(r) jjUi fijwSt ^ &}•* J*f& 3jK^i^ift jfc>* J^itSij (r-i9/5^!),i2u>i ^ j^s *jtj £j^ 4j ££ I3j 
ii j 
us ! a ( 
i -k ilM M V^lf t^ i/V $c£fj£ \ 


J'^jLumii'Ll^&jt^,,^: j ■ * * 

j sju yk j -ui ^ j^ji ^Ui jUj j^ jji; 4>u^> ^ ^i-Ji j> 

J&Jt) IajPv1\ 9j5 pj iU*Ji jtW 13 j A^sT^ JJl/U jj j i 
1 Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 19 * * * J 


/l^>^?l f J^i,^i u c!c.^f^^ ,r *X^^J^ ; ■ /r (r^r/ry^i^) Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan 

www.SirateMustaqeem.net 


r — 20 U^^M *J^ 
6* 
\±>\$;i6\J s \f- 
JfJ) ^_&i } aaU- j> f y> Zfffc J^Ji ^ V gJw o* i^e'Si^J^ (ri^/i ! & 

* 
^ )Jd ) 3 b* 


U L»f, '/•/\f: 


3 
L) l^v-J t j i 
i " fafuztofol^dW^sfj^^^S'VA^ 


I * P 


* 
f/tjtfwc-tsb&elf 
4 a* 
if'^Aw Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 

21 t j. t 


u 
^ oi #* # 
-, 
j \ i ** 
f * * f 
£i?> r \?<L-jj>j'i&-4L/jkj:j't 

u 
J^ 
*<'>y, 
v, ^yMW>fc--^?%- 
JL/-f vtTs^J^ 
tu ^DArtsCAf- e 


Z-yO/^^'^yu^^i^a^^fevXi/^ f ^;?t^^fe f * 

- i uStiUA 
■Jtfatk 
w*> Ifi- A* ^ Jt &jfj? (\J\ » V- tf- If L/L/^lC- j^fe- uJ&sUl. cJX>>j JJ &^/y Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 22 i 


I ■ * T 1 


j 


■■ • i 
judi y;di\ >L. j&^ii j;# ^> g$$ j 

4*. "V * V *** 

# • 4 
sy <****' > > ^\m> 4 ^ ^ i ^ 


j^'iS^l^' cAtfiuS' SH (t^J* j ^ Ur/r^utif£V) Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan 
www.SirateMustaqeem.net 

23 
UfifeJ ' i -v J&CJM *>Js[<c- 1 )</»/<£<£ [?H>C_I 5c- 1* ! 

i Til LI V I jCfcCj/l Jfc* M^L^y^wfiii"' ! ^ i'w^-r .i.C^/ I -V U >t* wCi. ** i v ** ■«- 
l/k ^ J yf'J !?cr lA- ^ I 

£~\\XJj£fftd:S£\S> i s 

( i ^_ i/i'i )-4^Ji J\fi>M ^>aL' V j > ^<j? ^/it j/1 ^- Oil /y^. 

^ ** : 

i 

i .... 

T * I i j < AzijA i *i*J la **P j wJj^hJ IS' ii JL^Jl U^Jl *j] j* J U - wr^ )y%-t \ i 

i 

I J ii vV"V> M V-*^ J« J*^* J&»J. J^ 
»4JU 
=i j' o ^ I » tS'cJj jji CJj ^i J-*-* 1 ^ i*- 1 -**-' fr^-*J^ JUjc— )\ ;j^v ' 
J P J I ju&\ 3)£ -ivjj 1 y&^ jw« ^*j ^-^ 3>^-i ^ ) jj-^-j # 

i ^ ! 3JU3^Ji jiS^ij 1 
f 
I ^ J*j01pL^i aJLp v .> 
-rj 


Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 

24 - 1 i 
i j wXJ.LS' > X & ♦ j >i L^» J 
^ 
^ / (rir^_rirr/r:^),i,j!Vui^i)_jT^ i- + }ix>\J V\ 


^ 
> ^ 


* ( /LvV./j- , i:^^4 *fi)JOu,vt/ji 
>. u tfyU 
~t£-J f '*£jW\J. ijb! i i ybX -+fa WO J > >/ W C <4 ' ( 
^tyfc-/ ^. -^^(/l/^^'wr^lf -2/^ < * 4 i s 
Jir-i eta J/fVji- y if ^J^ JfSJti S" 

* * t\*££j\eL£\.j£i 


\jts£/f^ j SLJUUJI 5>^ ^» Ua-3 p*/|*t 
J K .K 
V ! 
/ 


r ty 
*i ! ■ * ******* 


u't ^;l^ ! fr *fc G ? ^ 
I 
Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net 
25 : *££ I ;^l£ 


b* » 
^£<lfo;W 
• l/tf. f</rf t^SL- 1LM&> f££~jf*>/C-J>i 


L 
l^l^L^J*>>dT/ Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan 

www.SirateMustaqeem.net 


26 
&\, ^^/ 9/;.flbb-he,r&li}?ijj\zJ£lrij:J { 'lL i Sj&\£ >/:■ sAb, i j2? injf- 6t?oY U T u C? 


J fiPoo j, *ter £? j. r ( ^ oC j^i _j, D<( ^ Jiif'M^ 

'/:■ 'X- J? 


)^Au elMI.J^.^-^^LLiJlC./ 
r>ii 
I 

i 


i ^u» L 5 
~M 


r _r ,o i z. A q i ! 


ir ir J 


Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan www.SirateMustaqeem.net T" 27 i c't^t-rfe-?^ * * A11 j^-f^V'-^'S -'<* o ( cA^I> ^ j, J;>f^ic/JiJiJfCiJ^ jffcilif ! 


*jtf ^.Jr^j i, ifi/jTi/ttoiAigjiiJdU 

&& && i Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan 


ia wAi dA^S w>fJV^ Ji 

? * r ./^\jh h hi^ ,^ J fJ^i _iq 


rr 9j?(WW/^J\/Sfih\SJ>~**fetrf&j£\JW ^rr rr 


1 

i www.SirateMustaqeem.net u£i£ir V CV r ^ \fjy/^f h&/^ ±\9>Lqjj»\ ^?c~ ji?£ J£ ii cK 


i LTw^^f^^^M^lf/fJ^^r^i^t/^^MJ/ 

Idara Sirat e Mustaqeem Pakistan