Skip to main content

Full text of "Drone"

See other formats


Vslic unanimous ^ccfara 6fnff? of c Xmcric u a ."SjUuJI ju S a ut ^auJb JaJlj ..Jj>*}b J*Jl ..3LueJb j*?! UJ*$ i JuiuLi fi$2» 
1 liu> jfll^fiVl a 1^1 ^*mtl 4 jj£sJ$ i ui^Itlj ul^bull jc^WI JjAj UuUc j£»lj" 

"/jUZ i mJI # WY1 jjjj t ^s^mYI J^ZuiVI jMfil i^pj J* JM.UA4 
^9«aijf«5 

IjLJa Ui aljJUaJL 4*%*kl %A| tiljliJI bbu* <«A ^L^t j LbLall Wis y * 
\&LuiSb J jLJb li itfjul uiljJLb Ifliiitt AjiUi 4j^> iijli 4 A »- * «i* Hi 
ij»>LU JiXJj yi J-j} V1 104 Ufid J*uiJ yaki i^i ^da l id VI jlWI j*" Jflfc™ w ja JjJall J*» i/^jJw bjo*. JjLbl ijjVl >>lu 3J>lj /uiJjIa ^Ua 
m * El *"*n 1 
." jLLuiSb i:LuJ 12^> jjlxi /J}|j <ba}b i aa23 <yJI jUL l%4 Jji£ Lou QukJ Lulj^> i^uSjj^U <UuuJb ii ifi lA lulu jaj 
(cjwbuJ b Jlu 2bS>wYI \titiall uulc ^illuSb J>j) 
15 Ji ft>j fat Ay { 111 r i-jS-iyii QljjLb I $ i i A 4j^> Sjlj M' 

.iumi 4jj^ in iii 

.IdjuJI i^xl UjJAJ jijJLb 
^ ijj-jjil > lrt> Jj»»ljJ;Lb JJJU <L£jj4VI CiljJLDI i)l" 

jJI <LdL£l l J* ; ^ t *; uUjVI Jbjd ujJ>l yiji- jjillj <|>»*)l 
, a}LulU JjjJ ijjL> ylt cJjU- -{jUj-S JijJ <J;fl> ml Jjj itSj^si ijJLla |>4 j_>9_|Lu3 yi mat £>>i BjLuu ijjisjjtj" 
ijlj} ^4 ojL^ji ylc Jjmi; |^l £^>j JJUi J^ ^ic jL£ til Uc .-, * * ***. yitlll Jhd^l *l^> Uj^xu jc LfeLJL itJlc 2Li*J <lLala 


^ulih dix«> 


^^^^^' J 


J^lj ^Lt 4it> 


^ I 


i>lj aL fi > i ili 


3 ''.If 


uLaJ^lt^ 


i * 1 


iajjplti^ 


r 1 


1 inijabs jttlp 


r i 


jUlx t ^uLu 
^Uliitbli 


i 


i flinij^UU (LLtf 


i 


^fiii V) jULt (IjJ 


i 


^jiHjjUll^ 


■ 


^ifti r loJsij 


— _i 


pl^il irtii iii 


Ml 


,fll J£l ^JJ 
l&t^cl IjjoU 
al^J V wJlj 
i»lj£K tLwJji 
^Ijil ^ rijq m 
pljxi ^ jljil 
UlclljULo 
Ultlfl^ 


i 


ukiri^ii I . > ^ V 


.Lb^aJI V^ijjUJtotff jyjjJ! jiijJUI iii> in ;j>£ juJj -(jljJic ^ jLII .u£ )< : ' u ulLUI ^ i ■» m II KILLING" 
REMOTE" 1 "* 2li>L^ -<bS>i*i 2ikilJj'iLdii.. jj4btL bJL* 
jl^ftj Jlill <jUa }b ul^lDI Uj>. :uQS 

uUa* gJCJ ^) ijeutbj < jCuiSL <^j LSL)>ai 
ul^JlDI jl iJJbj iSbSb^l jUaib uIjjILJI 
U. JlSuj^ill *IJL»Jlj Jui^l! u>& jL> Mj 

/Jjl&JI lijult jjllbl .iJUjIi Jji»J OLuJI 


.'*! JeVI lit Jlso jUla ill uljjlDl' jl>!*J Ljl JLi» jt jiuSm KILLING BY 


'•Ijlk&jji. iLUlU UjISj »}LuiVI J! Lcta Cii^s 

* * 

It ' : J-^l jJx LiL, fiJ^9 IjiaJ. JiuikS jLb j$ju ul^LbJI 


..jSBU 

.uljjlkJI a J> 3jjla> qa ujll>_3 .l£U j j« Ij-L'Lij u Jul Ujj Jj 3-Jbtiil (wVI 71 


..yjjiO- L ij^ull ^uj^4j Urfl= 2d£li u>l^ iJili Jju '\ r** /* -mt 

ijlj^lilb jj>«JI -uc An.UI iacli irpJI L iy»J1 jiLiu 5j*«'VI Sjfila ..ijj4».-,JI iujjJI iSUll 

<itlun< ^lU> (JJ£li 

.jibyb aJU- ^aJll Sjili ijfijc jjcli iLJJLkll o-icla "^J Sacli ' 
■ AysJI 4_>JlaJI Sjili ..uljUVl 
.(iuiuill) JjjmII jjjaJI idclS ..^ks 

.lij^i. JjJ>.\ Jiljij fl^Ll i. 2nin\) ijili .. jlIuiiUM |4£L£ j£, |«40 Jf j4 £>5! jj2Litt jjjjSj^wVi kjCS Jtf^»} JJLuSjjJ JjM y3 £li Jtl uUIji >1 JU JJUJJU >UJ 
.-l£u JiVVI uljuc 

j^aj <lBlf*j VI U/l Jstlul j^j£j>4VI AJJauuui V 2bw>UI ul>illa)l aiij 

i'iiuuaJI uUjSJJI 

Sjl jV dclji Jjji ^L |4^jL>V f»lS[*JI j^ju J^^jj jjkiuaj liltf 

"Jlilil Jtl JSM21I ^ uuudij ulAjVl jiljj fbjjVI JI23 ^Ul iZriplU I *IkA u Jfu jji\ dOj ,-iuaaJI ja ajyiul,\ Jj2N (J\&) yoU "AhiaAJA "2uao ul -Ui> u&J 
.lUiUiajjaJluljlitl 

.5jj«Li* |*1 - JJ -Us Wl Ju<aAl- jLaiVl yi>j i ij^UiHl j» jLla j$ Jj ul^ilLJI ^CS jf 
jiu ^ |4^m £gd£st» OS j[j y!l> !|tLi J12j jilS £p Udic £jij ji jSUj V j» 

0**1 fLJJI j* |4{4iaM Uljjifi IfLLtl^ £lj 2kltlS Sj>il hj%*}3 ?' J C^*^ I3j»*ii " 

lliil^cl (44 . JlikVlj 

SdJi^jiLtfJuS 

ji IJu> <Ld |«bu i^IUI ui^JI yi <LljuJI jlxUlj !»$£*) I j<> jjbtu ji UJ JjJj>j JuSj 

.jLiftJ Laal^fii l^cb ij_j> *VJ^ ...Jikul! uU$Jjtll i^l^j VI Ipljlc juJ V 

.j^ji jwvijiLDyej iiijVijUii^jiisj^i^jbuj 

jaijlSJI j* jSUiu ftl jjj ' w '"*.' V fJulS u^lj*.L4l * '' '" j* J.' ' J;~"""i^ w ""' ji '- 1 diilUldJlU