Skip to main content

Full text of "Encyclopedie anarchiste tome 4"

See other formats


IS© - FAR MHALLUB adj. ot urbaL m. >u 1 (du pr*T para, 

a C*«% ot d'atMJoa, r-ua r«uti«}. Gfrnifiurc : On apptilc J [■■'I I m rail* * <li** d mi- ff* *itufrs dam un m/mo plait a inil no pom-out , 
icDCDnurrr. 4i qurlqun ilfeiaiicp qu on laa prolong* 13* 
mime, on fiMimi* plan* * paralltlw - deux pjitiii «*!+ 
mrnt dmqnla laa d o 1'autrc ilniu iMu ti* u llf flaiun n. 

{jiotaMlK : II to *to du doja ivolr taniuoV, £oaai- 
Inrfr) quo pour Jtidiqu+t U situation uVun poont. ft la. 
Mirfart d* la r*ri#* on * ifntffln* dUNrr*nt* <ordo* Mir 
It p>In>. j;mi d*UX lo^Ualour, fall lo tour do In low 
ft fjcale ilutruie* d« deux polo a D'^ilro, qui |*i aont 
i*rix -odiciilalraa coupeiii la ipK/r* io>ro*ir* on deux 
partes, en paraim par ios poivg. c* anni !o» nilridlon* 
(TOir « tiHiK NiHia apjicllti-oiM <xrc!i* pamUpIr* !oiai 
eoroi* ifui ktu ddtcimin* par un plan parallelA a 

I o^ulc-tir el prrp^lkuUlir * Fait lie 1(1 fat OOCIK 

mo pour lea uiortdlom, nttl* pouvotw mrner UD« tnfl- 
nfl* do parallolo* A l n ferra ; par cll4t|Uf prilil du globe. 

00 povl mvnrr un panitlolo ot un roerldion d*t*rnunfa , 
Sculonjont. pour oblonlr plu* do pjoci*ion. -oo o. im«- 
Bino do divisor un utlrfldhon * pjuiir do I'oViuitcur ot 
d* |uri oi iTaulro do oclui*ct m 90 parties ogalos ou 
ft+gfJA. nuiu^rolo* a t'equ*ti*ur el HO aux polo* SI 
pur fhacun do* poinU do dlvbtoo. »ou* town. puM i 
U Mtvl* ptl.-pendteulafre a In Ngno do» ftolo*. ca -cordc 
rktcimln*ra un parallel* aIIMJ du trtfjna nuttoro quo 
le point tie fUtldoa oormp(inilftjii du iiiJriitftu. CMa> 
oit rintfmille entrc o>uj: pimtuiM ain>i *uMin *cwm 
irvp larjB pour flwr wc pr6cl*lo<i Ja position dun 
pouii, on a 4 noiiTtau UkvM cc» uit*r*nlte» r d jnlJinru 

01 co» minuto* «4i »ocoi>d*« i^ priiicipaw paralitica 
tonl l-t-s co?Klos polnlr^a arcl^ui* *t n,ik1^ic(ri]U4 »tlii^* 

lt>ap rl. J4 :t ;vl- ^>7' ,!m j»o:.- h , ., - .1.;^ ir-.i,. ... * p ctffij 

du Canc*r *u nunt oV k'l^|iMtriar H crlui du Capri 
corno au aud ; loos douv ftont djilarit* do 23* 1?7 iN 
TEquatour- to* inipo^rtaafB p«mtlM«a renfrrrnotil oi 

limitfllt Ii'W /oTin J*- Irmpt-riiturc do U Torro> La KOH* 

mrrfde Hi wmptl^ oblro !r» dlrmx irop^uo* ; la nwc 
mQrifia rtord *nirc l« n^p^uo du Cnncor *■! l« cord* 
polfrire boreal, la wn<* iiwipfci** Su-d «nlro lo troi>U|uo 
ciu capricomo el Ic r*rc!« polalra luilral onfln !e- 
ivi;ta slnciato aofflt aiiueo rnire Ira circle* poklm. ci 

. Cco^ooanu'iitt. — Do icemo, pour oblonlr la po^ttlon 
precise dl'un utro «ur tn voUk* colovtc, on a trnu£(Do, 
en 4uLronon\'o T do» tueridkouo *< dot. puruUoirn ' <>h 
courrtofino>s col&toft, qui portoul ]o nom B d'oa<«w4on 
droit* ■ ti da * otteliuison » f Kim, eommo lo* coordon- 

DM t*rrwir»s t rappo»U'« k. In ligna Jo« polo* *i 4 

J i ■ , j l: ■ ii r 

Xwa apptiUrora - d*Vlbh*i«>n ,. ^* wn our* ipwk™- 
qui'. ] iiiiBl* qufl tall U nqW Vta#Uk l<»Uorv4toui Je 
vmUm arte k plan d* I>qua4>ur Kl nana uwn mrr^na 
* aactraieri dn>«e « J aiiglt? q«r Tail mjr l'4qwLlcur If 
pun c^iiicnam Tdtoak avec un point flit, aim*- tgajft- 
n*n| »ur r^uaKmr (polnl oNutm^ij. Airtii. done on a 
ir*c* Mi«4if«u n i vii U Bpbt-rc crf|r«ff aca ctnckti da 
latUud« paraliotfr. a r*qu*t«ur *( d« «-n;^ de IvijK^ 
(udo- pjui*4nt par ton pom. Comm* » ur Urro, ^ ij.ii 
ludo* ftonl compile* A panir uV 1 ot|iu)t«ur oft nou» -Otlo* 
Ikttkf nlor* Ia ■ «loclifiai»tti - dun utre 

Aiu*i <)ii« P «*r t#n-o P noua avow** pour d^ruNnrr la 
looaitudo d'un poJul. CbaW on m^ridlon Initio) *on»i- 
ddro oomnio m^jnilon oiiKino.. il m fnllu vholair njr Ja 
voole rticsU un point imiquo Men iMormlnd pour lr»- 
«r It Oi^ridic^n d'origlno* Iji lr«jocCoJr« op^arr-jit «Iu 
So4dI »+ confOa»<J datti Oflpaco av*ec la crtLc* du plun 
auivaill JeqUfl la t*tf-o CoUnio autouf Jo l'a»tr«- du Joor 
Commr par suite do rmrtmnlaofi d« noLrt gloN*, r&ua- 
triir falcate CI k noli* no? coincident pas. av« la plan 
tte I orbite* le iftlcM wnM« done dana aa niLrtlie MllllCllC. a« dtyfettr aolon un «rclo oricnU obliaiio- 
Paaoi p*T rappan a la nrfattno quoUdii-nn* Ju <id quk 
a-vlTvctun parallel ctnrm k J'tfqiiaaaur. Aiu 0^1(50x0* 
■vuimifuf, Ir iOiell rvt Jual* a 1 Jnicnwtion dm o>v»r 
neans qui 00 coupont ^ m icapoco (point Tcraal) L Far 
U poitn <i intonwtiooi o0 J<- W kil at UOuvo ft 1 cqulnoit 
du print^mpo (poitix jdKimo),, p^^ i e mirida^nj MiUal 
& partir d^url. dujus to has du rnowonKnl dlurnf, 
Mt oontpios In autr« n^ridtrrn oa 00 «maj an 
|>Tu-» do doKrfs do longriludo, mab d'liouro* d'aocomlon 
CnlU. L *cari rniro I* nWridkrn m m«iuiro on aairono- 
mi*, r.0Ti put p«r do*W*. main p^f J« tomp* qm I C 
aMaM 01 oJU'Ofl M«rmiiae A laid* d'uoo horloav hioo~ 
naif r^lw>e dfl l#li» r&c*fc quo lo« alguitlo-d *ff«iuont la 
lour couple* du r ad ran «accoio*ni dans to Lompo oju« 
Ift Irrw ^ffeclur unc rMaikMi eomplMt. (>i IwurrfH »icW + 
raltai imt cUtunr m>c ral«ur iin^aUur dp 15 daplL 
«rioi|ite niiuuttt ram Jo mlnuio dart, ot chamif aeeontli 
ii HoooKlta Ian, 

J,a fh.^iiiun appaionte d^una aHolla fat dAUrroin«* on 
ojcomion -irviit il-ongUiMlc) par l h 6rart du lanipa qui la 
aopar* du >n4iioitoii iniMal ai aa d#cHnaiKkn ou JaLKuda 
par m JiMunco ao^utnir- au iwnl uw au »ud dc lean*. 
lo«r Co* naoaura. so pronnoM 4 |*«Mc dc la luiiirUe 
m«rtdlonn«. Iunctto Intiurlabl^mont or|ooMc »tllY*m it 
plan verUcal du mortdion ot no pouvatit po4n^c qy'ta 
liuutour On y ortro^lMro If*. pa«Mgoa awce»Jf» do* 

..-.T-.-v ;,h-ti"irunr „tU)i .£<■ l':^-.-.. i , n drolto] i dM Dmlt| 

jnaduu donl cilo o«| muniir. indlquoni qu'uno f^con 
J>n*CU4 I'inclinoivoo du pririKaye (dtetlnalaon), AJ^u- 
loiu. pour Atro eaiaplot. qw co« ooordunnooa c^iotdos 
n« »oul pas invnrUM^. lo mouvomont do rotation do 
la term no tomem pat uno diweHiiwi ImmuriL!^ «Un* 
1 etpacc. 

LrmtiuTiiaK 5 FaraUolo, tout ocrlt ou discoun mot* 
tant en evidence |«a dUAotnMancao ou rcaoemblanooa 
oiijiant ontro deua penonoaa, tkux oHroo *ou oVux cno- 
Sftft A'appcUc auaai par&ii^lo. — Ch t AULXAwnr. 

PAHLCMFHT. PAHL.CMCN7AHISWC P^RLIHIH* 

TAIRE l>ana 3'aricionno Friinca, lv» |Ktr|oiixcntn <t*iifiii 
uoa Iribuuaux, 1U Jouoroat un ro>1o polltiquo luiponant. 
van* parvcifalr a moUfp un trrin it lab^oluUntno roval 
C* Qui loo ooncarno roaanfo wulout U juMi<o r tuui 
ireDpaTlorona<riouapaa dnnvcrtanlolo^ Auttomi actud. 

let parltmtnli wnt d« iUavmbliioa poliliqu^ qui ii^Lion^ 

nont Is pouvolr d*» fair* loa lol* ■ oolui "-do Franc* ot 
nVAiiftleicnr comprend doux Qiambrw ; it n'oa rom- 
prr^d oju'urfrf dans certains pnya fjimnt an parlmrnj- 
t^ritmu c"trt un ayjlftnrc dc f.ouvcrwiTicni quJ fmpln|u« 
la pr^pondf ranee gin pvuYoIr IfgiMaUf aor le pou\oir 
oxoouiif, ot conttrniiif i<* ininiirfnra a dtnuaalon nrr lora- 
qii'lla n*om olua la roniajutcr dra f^n'ltf^TS cu dfpul^rt, 
M. nornbr^riuoa monarcMro aont paricoionta.inpa ; pJu- 
aieun* nepublJque* no lo »ona pa*. Aux Ktat»Unls t par 
cuomplo. W* mtnlftlroti dOpondoai tJu tout proatdoat do la 
rVpaibliojur ; dcpuU^ 01 *4nat«>ujra no pcovonl rU^n contro 
o-ua. Lo Utro dc parUmCHttiir* ou do mpmbro du pn-rl-*^ 
n»ont, inos ro^pocio cKox nous aulrvfob, n <in lupovo plu* 
A p^rwtiac : maioia h6(*a du l-Uttcantouig ot du I J alat» 
ItnuiUm aOQt uop tnanHattament d« ^mpulouj- aialfai^ 
l^urs, UOn le nioycn i«e. TAngtoiarrv posUda tin pari*- 
mm politique ; c'm chei rile que put naiMasre la 
nitfali Darlfmrntaire, A%ant tla dr>niwr uji naaajaeur 
it Jar^picf ll t ^Kawo par wj auj^ia, Ir pari email ort* 
innniqu^ r6dig* Ul o-n timber |$Sr ( unc Do^lamilOU dra 
Droila qui llmUaU lo pouv-oir ro^al ot pr^oiaall aea 
propnea pr^ro^alivo^ Guillanmo III ot aa foinmo Wari« 
(to Juront pr^clarikoa rol ot rriiLO qu annfra avoir promia 
d« la rcupoclor !!■ tlnront parotv *t p MUia jr #iro ol^tlgoa, 
cnoUiront qaolquofola leura mixiLsino* dana La ma.jot1u5 
dd Parlcment. La rvlno Anna, qui outciJa 4 Cull* 
laum« Ml. Mllvit «l ok^tnplo. A aa inori f on 1714. un 

m PAR - i*»- luunrti l"M.T(iPiPWal (kit ir6«e d* U dytuutl* do llanuvr*. 
dnnt Ice dcutx prriiiirni »ouvtrmiivj. Gorget I* «l G*>f* 
F « II Jurcnt prv*|i» d*4 rtmn^nl l*OUr Iwir* huJCs. 
utavji d'rtfferjnlr I* rraiiiid pftrleuitiiialnr. titorgt* 1" 
a'tnivrsii quotldietinumom el vivau mice dc wjrillea 
faiorllru iLtiiltK rt npactt. Coining II lit atmprrnAti pni 
I'ftDflaii rt que m inliilalres fie <omprtJultttl ptt 
) i llrjiiand. j1 laitou rjlciaftt «f» demtere iroyv*rnrr »ou* 
1* WUl r^!|lrO*c de» Cburrabit*. t_i**r£« ll t d'eafirU 
pr**iu*t uiuai borne auo *ou p*r». <oirjpro wUi I'mu^Iau 
mai* r>« I* jhirlall put ; II d**crliL liu »i*f*i lo coiiAtfd 
■dni mliii«lrc*\ Fvnato-mria, en vcrlu J* ts Uftdrttofi. 1* 
rot no du* apprtcr «U pourotr uw aM JiuiiiinM »pP*r~ 
ttnaral fcu purti *ful «v*M I* tnajoiiU tlnn* I* parierjiciil- 
jU uUiMtoniiirtil l*ur» fitfrtlion* lor*qiJA CCLIll lllajOIil* 
Itur rvltoU ** OOnflftnM. GgO-Ut vii IImWio. to Ulinll- 
ir*« *Ui#r.t dtrig** en fall par lun d'tfiin- mi qu'on 
4I>I*U la Prmitr at qui fut awuriiL la taller du parti 
au nouvolr. Tons eUleiit *oLldmrcK c'erA-Mlro rwpflii- 
*ttjiftjilt*aew^dij (hotm*. A cc Uc «j*«pi*. lep*ri*n>ciu 
IrtlafltttyUI iw rtprtot'M'H d'oilkura *pi* r«ri*uj™elc 
JflSlftkK, wilW la cUaftc dt* grand* prepri eUiirc* 
MrrtfJHi LM rctonnc* tl* lftfi T pufa dc 1WT t* d* 1885 
^tefldimii le droll dc voU & un noinbrt de plus *» plu* 
*on*id*r*bte tie <ltoy«i*. kur fuisai*! cn>l»e (.nib 
4talrr.it i|u*lqiM chow dun* ]*Et*i, atom que- poUlfcl*«* 
<t capitalists to ifiuixBiivroicnl cotmirt d** pAiillwt. 
ii'Ancleforra, U p»ilcidrpU ri*r** damll, au eOUr* ilea 
xix- a xk* »i**to. pnafrrr d^n* d* twmlftMi pityi. Jtn 
Tru.ti<« F il (»Ji iiwtmur* jur la mo*iurchle do 1830 s ; plus 
KA^d it dUparul. ii-uil* jioar rt-venLr liiul-puMiuil mm* 
In ti iti !■:!■ t^puMiiiiii' J- ^ 1 --^|^^^' naUoaul-;, ^i'- »:'> 
Jfrricr ISn. puur condurv U p#U *v#* t* Piu»m. 
comirialt plim d< «0 iHpu«+ royaiute* ti neuwncnt 
i*9J U^puttin rtpuWtealnii. Malft lc» mona rclil»t« M 
■VvtolMl ** U^iilmUl^ «l *n iort*ani*l«, to pr* 
BUn twiUni pour K»* te comW d« ChAmlwrd. p-tttutj* 
idr Cbarle* X, U» iOCOdd* l«i pr^f*rani lo corol# do 
1'vrbi, pellMUt *l*- l-oi»U Pb*l ippe- N'MynnL pti MM* 
*m lrt- Bourfjofi^ iUM^»»bl£« ftnil r*4r a«f[Kcr lift 
npubtku* «" iftiavirr lHTi. s* iih* v«i* iIj ruajfint*, 
<1ti A« ^rfi |laj UriA OMIiUltlOll ftfMTUlill Mil tcir|« Uni- 
que mula iw!* lol* en linrrni lieu ; *H« pcinffiirnL mir 
Jorjflitliarton dti jKiurMii jiarMif*, wir lof*tmiirti»« 
4iu IfiaL iur ifi wppoitt rf« poufrifi pnW'«, i»i-fi*>- 
U«i «l toic dc c« lirtft rtwpllixfil w«ti*e w<^ Klto 
<^nn*ir-nl 1c poin-alr J*gi»l»»r * <"'«» Oi«ml.r« »l i* 
uC^vftlr f.B>t-iiUf ft un |>i*»id«tit Lrne*pcJni«iW^ irml» qui 
guuwmnil fwf rtAUmAdhfelrv <te iBlnflitWi rr»t>.tnrtii* 
Wcs iltvnvii 1« |>arl*tnrniL 

.UU IMTOlr IWBh»f . **<3.w Ift W d*i « revrtcr. 
titiiKL- t*ur atVjt »i**fl*b»**ii :■* ( * mi l>m ito il p it i 
cl It &*****' L-i ClwniiUs* dc* dfpiu** oil twmnw*> pnr 
U ftuflmd^ aiLUwrv^U <Un» d** <ondiuon« d*t*T¥n1n*p« 
pa.r U 3ol «t*doralp. Mi ootnprwl llo>n t ^ n»oite d>* Afriril- 
n&llcRti «l I** «lrtb*itW»n» du S*i^«* wronl reffl** p-nf uft* 

•X— L« *f**ldcnl dc lu lUp*lb»qiW *«l #lll 4 jl 

Cliuutrc d#< ilfjiutfr fiSurilii rn nMcrnbler n*Ui»rnilc. II 
«il KuorM p^iJf wirt aiu. II fdl t^ltflltl^. 

. £ „ ...ClMciiii ito ncto rlu Prf9i*ltni de in iwp-"- 
btioutf iloil rtrt ^ntrt^igiie par W lainlMt*-.. 

> Ek — Lfl rrf»lihlri ^ l fl H^publi<|u* peut. «ur I »»(• 
«l*fon«* du S*oat. dif-ondre l« Chnmbi* d« 0*(miI^ 
pul )>»pumion l/tjal* d* to* jnundaf. Rn « cam. I** 
<o1U(fl* *WlA*a.u* »ofil tfoiivftqutoi pour do nouvcllc* 
«l*ctliMtM J»u* !*• d*i*» dt ir*b moift* 

* ^ — Lr* nUnl*tr«* Xinl «o1idillr«fn4liL MI|wn»blM 
dcvul W* ChmiiUM a« u boliel<i«* *#n*rni* dil K^mi^ 
^m«thcnttd LnJlvlduelleiiMt rt* fcumacics pcr*«niirlJ 
J* Pri*td«m d* l« WpubUqU* n'wl irSipoii*al-ir qui* 
dui le ^afc do linuie tmTil*nn, - AprtB le voir drj loitf 
owtuvl*lvc» i*e«*lrw »u fuiwlloiinn&cut dii wgY ,w 
^gtmf, rAMfmble* imxiwiak « rt^re EM* nt puce a drum CniuibiV^ I* S*Mt rlU l< » (an-vlrh l§16 rl U 
Cbnnibvo dt* dipuUi ^luff M » tonler il* Ife mrtni 
ann^- Mar bi eulle, dr* modllVrmtiom furtnt apportol 
11 !a CoiuUtutioci : ta pttrliruU^n on decidm qui) iVy 
uUrult plUA dr sAnntrur? inutintv iblci ; lotf devntrnt 
ttrc «ofl par to ddpan<rjmn* il to c«ionir* L*ins*i- 
tutl'jn d'un iW^*t p W^^r? dr» d^puiun EiKiiunrMAira qui 
fomptfil^nt Mir lui pvux Jouer un riMf cwi«ndi<«r # 

fut -cottiL'uitur/ pnr lr» npabii^ii)iB Mul» liiwilciuffii ii* 

t'i^tomodcrcnt tr** betn iBr I'cxUtoice d'une grt«W l 
htiulr. IL* dfvnknt,, c| l aj|leur»* v'vcCtHmiHtd^r d'un *> 
grand nombrc diiiMiiulioiis ri dr procidA- rojr«]bl«« 

qu« la. Prancr r^publlColno i*s»*iji|jI^ l*Cuu^Up> d^ t\0» 

four*, It un m>* moimrcliUIr A^lu^llemenl. 1« Sdnal 
est tompoar d*en*hroa SO) nieinbr«, -iit^ d'tu moans 
40 iftnv #t itomnirii pour 9 *n« ; I! cat rrtmnvrkbtr pit 
iliira. Iouh b* "J him Son modr <Il* rtcrtllrUX ht »n«iirv III 
prtpoudtiruicc dc Iil c«uip«itiK *" r U vilk, dc la ctaft 
rtcM c»ur la ctaw paiivrr. I.ilcrtiMi de? Wn^loi^n 
**\ lah© p*r un ojllcg^ rt*t rrtm Mijupo^ d« d*pul4« da 
d4p«irtttnritt, dr* ci>nvLl]«r« gfn^-niux el d**ri*indi»e- 
m*cit r d«M dfl^gur* choiftie* p*r lr* con»-fltUr» cnwilci- 
uttx, »uiv*Bt auc pi-^|n*rllorh t|ui fitv« ri*tf Airmail Wi"<" nvrn: 
Im prtiloti oxwnuwx. L& Chn infcro dra <Wpuic* wl clue 
l»i>u r un«f dur6c dt 4 an*. *»i »ulln»ge uni\tiwl ■)•• JoU 
>|M>ciak'* > t>cwi n^VWfJ |Hfcr U {Toi**4!tuiion, r^«l r*> I 0Oh 
mfe d^IfKlUkn. fiiuiiik unltiamiiwl ott KrnitLn il'anon- 
dliMnwnil.icrtitiBdfilirt^ttvec prime A In itiujorit*, Ncni- 
tln -de lUt* u\ec wprtsejiUiUuJi pr^iiorttunnvllc onl do 
purlli&m ijul flo dwpalent et tuttvnt pour fall* IhofH* 
pbet le mode d* i.oUtioii q.utU preftrciit. in c3cfttoiri 
oilbllenl ni*fl a«n« prcfimWr -Jc n'flccorder A pr-rwi- 
IM le droit ilf to vpprlnwT iWput^ «i Mimicum « ntf- 
\rnl IvriEtnKlll ; A litre d* Itidvnmst^ p*rleiDfcnUirc, lift 
refpivrfii dp growls tmrnrocv. <nw parfcr dr* poU-nV vfn 
iiui payent l*ur» complabancri A Icm-nrd dr» nna#njit& 
d« la bartc|ur* du couwherve nu <l^ liradtntri^. IVitdAtit la 
diiiV« (to Moslonm* il J»«t ra*wnllrii*nt dt TAi^efMMM 
d*Mit liji wit mrnibre* pour qu'od |iui»^ 1*& pKViMUKT* 
drvant Us Uibunaux ; nr. Onl^S iU l«iaH*-*hl il# lirrtH- 
tmimfcilii^ iudtHalrr, poiip* miN to a^teft e»nutkU diM 
r-excrtic* do lciif mrnodat I»»h de irfttiil ^rleux. nail 
d# longt bovanlaKc* A- 1« I nUuue. puur Inlrr rndi** m« 
*i«:«ir» qu'oi* lie to miMIe !*«*< vWU l a ocni|Hi1i«n 
rMrnticHc dc^]*ar^Jn^lit*1■r^ Un inJiHtiWi d*tem*un* 
d a po-nvoir «f\ulil, fonntnt I* e**>i"*i »"■ l» dl«c^ 
Uoa dull pr^MdfPf d*a ^ti**iL IU tJ>nt m>mmp* par le 
p remit* nT tl D la rcpub-Hquo, rnau cc dcr»i»r doll d4*i- 
|ntr dw bornmc* «yanl la <4inrtfl«cc ilu ptrflBMOIL 
i»0put<4 ol »rn«t«ur» peuvcnl lri»r p<«<r dt* uintaUon* 
*-r( j ti*n au or*l^» ri Ion intcrp^lWr i dant- i* c** d luWr- 
MlliiUon. um votoBuit, Impli<pi4i)i i»nprot*tk*rt VtUd^Ap- 
p rotation du rxtuvtmcnwnt U dMnpprobaHiMl ufc'ij-* 
Ii- cftfcdn*! • rem«llr« *4. d*trfcltwi<Ht cullevlive ftU ptol* 
dtiilde la iv-pub!ii|ur. Ton* let inmbircs cMiuii iMHat- 
r*^ un n«le lioMlfe centre Tun ffed* enlralnc la (MU 
d« aulre* Hi In qurrtbwi ile ctxillanc* a 4t4 prtSe a« 
prMaUe. Qu'll s'Mtoe du pouwir cxe^4(ir ou d« is 
COOfCCllon dps MOp Ifi p<U|rfe p"lnU*««»l do«C J»mat» 
tfireebtment ; n »e b->m<- ft c«i>*di<r au I'nlab* Ikiurtwra 
dn al^rcfln* qui It ln>in|Kii! el *c gau«eril de »o c rcdn- 
1114. L*nft p-olpie> dlntrlfiant* gMVcme en r^^tn^ P****- 

profrurur ItuUrlnu, t»t d*orio:luearl*lf>crrtHqije*l b6Uf- 
»obo rt und a U tfr&iUon *«n* i>lWar<hle pAr!*mrfft* 
uiirc. 11 M-mblerftlt qur In n^pJMIquf. Umm d'Klni Oft 
Ik fttTuvumlfirU HattfMinle devron etrr rtaliar* plua 
rfilwment ^iio dmn« lut aul«« npprllrrmt l«*glojuemrnt 
loll dr* in-liluUtini dt drtnocriiUe dlrrvt», anal, towt au 
innini, le rtfflm-i rcpreacniiiiil H pn^idcnUel w^n* 
nufi. f>r fall, ll nj * nclUdllwuem *&«■* lo n^nde 
it'UCUlK r+]>nl*!ii|at mimI eiclu*lv*rn*iil parE««iMlitair« 
<iue In. trilt*" Dan* i*iu!*-» U« :tutr^s f 'iu birn It rfrglrni 
imitriTwinmrr t*t f**mplacf> |Hir un rc^iakt prtaktentltl 
(oituMatt Kcaia-Uni*i ow un r*fiiD»> dlrtct^rtd ravM — OT1 _ m Sufe** w blew 1« jrfgl™ p»n>in*iMa1r«. rat combin* 

awe I* rmr-r-THluhi populate iTvlito^lwaMuir, hirii-irt 
Alltnund, Puum, Eubonir. Ui*o«U). 1^ r0 i™ da 
tintl*ra »lriF(*!itttt pArlemeniauo dc 1» Fwput>U s ue 
mown w iroav* donj It* iiadiUou* du parti r*pu. 
frlicaiu quJ n rst pa* dtinacrule. matt C04iv«nllMnt| tt u 
«<»» d# la OictaiLirc June AMitibbe fa>pmt<ninlto 
union*. - Hftiirfon, itotit rtkutoritt ru uranAe en itmU4i* 

dr droll cotl«it«tl»nt|«|, n '* p«4 JlCtt> Idee*, CCl* ** Mini 

dir* ; nut* M t*n»M« <iy{ it rirgimr; parlnuctitalit ML 
par naiurt. feu pau d*nweraL^we, II ajotllf, lirtioe. : 
» Ce*t UQe <iim:kid dn molr *i La dcmormii* fraB- 
C**»*, A rceauni <m*H* r*m son education poliltal*. « 
GOlllamtera d> c* pariMittaitoriMie C*>ir**a «B*f -mri 
■hhi tantouM* p*» molus uu rtghn* ©*i S ;ir*l,l Ta c. at *i 
HI H««tra £i* un* Evolution v*m Jm Infrlittiitofm 
« jpimrniwiii illwi qui puiM«M Jul hi™ coniw- 
p&ld*- » Proldrm qui no nurali nou* r*Uair, le r*/*-< 
rtruiMm itujirblre et«m, airniw !* nt*l«, A I* Mrti tt* 
gM— wm du jouinortaro* t* dc la pouuqu* tth m 
vngii* H <fa-ui du sv alecte, Ic nsrt*iiw?ii.mui.i Ai s uM 
an rccu) m.tiMc duns to anata, mil owlrriit ia 
«arav da If U»tm Ualft re f tft pour ** ralMBB que 
nana a* pafiajc«aa*i pa*. : on toulaii un pouYrir ai«- 
cuuf fori, d*i.air:i*sr dp lout contrtle fttoaqj : 14 fn ^| v 
Malt okin au* diet at um. A riav«r*e r ikiuh nmnytm 
'autorll* totajtmr* U»p tortr, tiuji «|,|um*Jiv ■ *l B | 
14 regime parlcfiipiitnlr*- n* nous fcatJ*fj»it «n Agcunc 
WpMI. r«l i|ue till nu^i tVrmge ^ «l^| t «|^ lyrUBl- 
a*r J» iritlix tdwic Jftmal* tut gfelvrfrnmut no n^i» 
HOHf :m laiii]# i c-^mi a ruln*^ I'iul^riU. ix*f, ,\ 1* 
HfUr, quo IMIU1 tiiunilkim. A ll WhreajnU n *>iw 
Tttitoia sutotuuer I"lii1#r*t M*n eimprii, nnteuv «^i>r* 

I tiart«rm*ii« rr«tcroltt_ Corair* limpuLMnnr* e: la cop^ 
ropuou Hhi r^tinn parleuwiitulrf *?n a bcniifQup ^crtl ' 
euUiiu ata wnl coi.iiim 40 lw& . U d^piil^ Mime 
aa» m»lii«um lnltfiiiottfl T tfevil YfrlQl, uiSLMc immlf- 
Mt ft la tfontoiloi* tk loli (mil tiurttai, nnl pr(L4 

i*Wt«iiwa> ** diwiitfril aoavant ddvaiii dm l>AiMiuetim 
vfdec Qurl^i«s domain** df d^-ui-f* \oirot pot*r liOO 
«U«fu»,. AU ewilrttr*. 1^ iAukk* 06 II pr»| *iro 
qiimuoii dun Kvitfnlt rrKorgcnt U'lLwIIictira Lea 
■liana tit rim do eouloir*. ehA»li#iii }p k nmjms <|^ ren- 
verier l* gnu^cnieiiwuji ; oh cwiapiro. on combm* Jam 
^w fcliiw^lrfre plu* imi itMiiii* vicWi- qui 4**ur* |^ 
l-rn^™ ^cjim -. VtrJiH, nnrirti mdiral dtWH aacfiv 
i*ln. n'«taai ti'j.iii^^ |,^ A compter fNiniil 1^ bmvec 
■mik Ha i** ci-uiquc* nc o>oiYcnt rwi aadrr»cr nua 
aaul* dfpuim Jr Jrot:^ Dan» dm j^ivniij* plfim t| c 
aavpur. hudaa dlp«U A, Job«rt noaia lacoutr ITiJa- 
toini hu.ivAM-. :ni au|<< d u votr par pro«unatu»r> : 
« J'auiAtaJ L tar premberv Wum-m du ^i<>uj^ aociullnle 
pttrUjitfottalre. aalto rir | B Oiiatn^me COMnmUaaon.^ iV 
■a di 9 p6»tton C^-ytraj.lit.jac n^mo d** plate* ©coupon. 

II Mall Uctle ile *oir que ti. cotrvi»hr dam Umj* Us auue« 
iu^itiinnwji. im cattw. karml^ rii^lalejiL Alon <iim !m 
Wiior» ornipaieni In :nhla il» an miller I** aulr<*. 
to liiOftlniblw. k4 d^lwntM '» trnnkni Uln -I i 
me II, to lonx U«i rnuiK. dium trs Mieolcnore^ t>t dnna 
t" •■n^r«iipw dffl frririrei i: v .^.n! ji^ i:r-, ;l ^ ,i - 
f»r M Erfr« w«« «| c*aa: de rfrtirttvif lone, Df suite Id 
it^mtouA (S^mbat. Kcrtai»i«i t virni W| i:«miptn\ |> c - 
lury. *tc.) P paimit la dirrrlitxi du gn>ti|K' el £!at»urt* 
r«nl 90a r^ict*ti^»t L-ji firciultre bstnlll^ *« llvra a.\| 
m|ri dc* TC4««J ati Pairlciiwiil. Rcfiaudc-I pr^wnlni. 
ffBJj.* * , w** •*. P«tr ** Ulre. doinaiKl* que fu**Pi»t 
(WMtftW* IfolA «I>l*icti^4 Ju group*-. cK*rjj.-i d« ta foiM* 
lion dl laillkw. r>«Ml4lr# nyaot «cuU Ic uouvnJr dr 
mflitrr dam lurnf, lora d« acinrtiai, lm IK) bulUdn. 
aociallAfV. En iwnm« # r mjt la ronUfrrtll*.n 4 t»r lf> 
troujw de rcabomlnaM* prntli|ii4 ilu to* par ptow*^ 
tu>f», dii wt <k^i fttvanis avec low w* uipolouiJt4«e* 
c.AiMiidai t ^ -a-rau prvnUi a nw> niiurail4ii n> la FhN- 
rattivti d iu>ofd, uuk tfomuitt citMi.Ua Vie. >i )>;*!■ tlU, PAB J* 


f^frnU mon droit dt ganlfj |> A r W* a .^ l tf ao£ 

SS:* r *■"? - ^- «'* d »*>«« « 3 ft* 

£^ ^L7 S???g^ ,vtff ■» d6cl*riation *o«. 
*o* dapiiu* <r^ dn>ii* f iiu ™i lr * «%,• pnrt|| 

i pour <i»p*r W cieci*utx ^dwl, marirrt In 
injure^* Mitntg^ en pul-Ur, «iHn-ii P nnrnt.it. I ,jr. ( r« 
rexard- i«d.arrrt. , d>^ll, flf c* rrlallom*. Cart. *SS 
toil. If Ciu pwr TarJI-u. llerrUd *| mum. qui mi.in.i 
IT clianiMtfM 4e »mpacnW apra. jf«u» copleUNt- 
mam tfiipuMt A la tnbu»« da Pulni, umbo* vm 
iidroltr illaiinclim tuin la vU puMlmie d U vi# frr ir 

J* ftdml ^ J«r »» ■ocumnto ranvu pur im w *ii^ 
e«s asourn h MfWime c« odl«um rraudiw ^\ rt 

!^a7TT Jf ? tf * fwnwiKler mm jiuin-p. j^ m 
****** Mn d*. lol*, w.b vamriiKui. ion* jft par- 
i? . rt *«f»^ po«a caounuvr «fr riitbtrr fim-^ 

AJouWm qii* l«i rtiolx d«ft pairtarotunLinr,! !«.(; | fi M rt 
d-n v^niftbU «>niin« re « 4 |> fl ioftj, lll((Sfl avanl r -|* _ 
«0B. Ip i*arch4 aux c» n dlu*t«i»™ ^uvr. ; politic 
rupiuv*, jMiirtiuJ^W, Wmix font prniv« dun 
*LW del->rifiinV, p» r | ft d*rl«ni le c«htre 
uxlwlvimrt vindj-Ur* wrvaxxinirrul l»e 1 
ill**, aux qium miim do ^iy Hi rf« oen 
eana c*\we t ir^crivaina um toJom. 0« itM** t**\u » 
i* province itnvra rrnvo^r. munln dv fl>«UmbWk par- 
<\ t'aclincur on *»rvini mi* altwidiftfc 
", ^il tfinorc Loin dc » ciromacrifilUiii : 
furttifiiit, ik» mbhsaiEtn if n psiyt if Phai-^ 

Sarom df l^ fnire odopter pg,r In ln«li|(tlM. OftfcuUc. 

incnt Mcrr mndld.t p*r un ooutiK- ioc^f, |J n'»Ura 
HOI qu.t pny*r ^ Ix^rr, «rr^r dm n.Jhcn. ^ roft ||- 
nalUa- lout lr ii*ondo. Et It fare* a*ni *en*iblem*ni Ja 
me*ii«> »»| h 'Afrit d'un autocMonp quj, n fotw de ha* 

-Hv .t ,!. tlf ^ 171 , ii.uv.-in. . .. M .i. r tn , uimu.r, ,:* 

»w oonciLo}-niL A In r*-l* ^^ m la u ul ^.i ua c l« 
nla. aalfiil dm «reji luimoml™. 1^ p^rierocn- 
*n ntieunf hcoit, - L. RihaAnt.itK aetl* 

!>Ut!f4|M) oil 
»*roiii f\i ■*. docuniertt 
dCS «-fec(C talrr* rrirhnp|)#Jtl i PAATAQEJX Comma It dfl luira^K la . Wcllv^ 
iialro lr*i»tf»e », ftr twM* oil iUfjrni/, D--U utitf , m w ( flU 
iiiwi(qu#mer.i |« M H >er»onnc c|tii mlanif 1^ paKaiM 
gtfnarni de*Urn«f.| u cmniBuriaiit^ <tr lom ka Uieiift 
^Ffofeu «t un« cMaajpilM du liWf f-irrtagrvr 

Oamiait par oe term.., duN in iHer to liAtnmo lm- 
r»u» iiiijftc* »o<iulm «t coux. q^ui ten P"** i ina|«| \t* 
PiHtoam at to propa^ndiWao : lm pbu petHa P m. 
firf^liilr^*. caux qui vmleak pf-ittluiinrta dc leur l->pin 
*So l^rre. dtMll^oA, en iwrjiteitt dcpmJdta mi ii-* par- 

II fill un temp* ou c<r pnuvre rtrgiiiueul avail prUe 
■or I caprfi toami <l* c*rt«ii^ pavMna. On »*ppUou*)t 
a iriinrformdr fc acaii dm omU pouf caiomnier ir« plu* 
unlaiita apAlraa d* JuMicc *l tTBnllU s->clale*. lea plua 
plufOTida p^Jivun Jwil *>,i M pouw.U J|»euier ai* 
OMiU^diw to ayjdtifwift dairtArfiK e*p»i^» + 

Kviilaunmeui. liroiiio ftcHe wail prit^ »ur lm IgMv 
raiitn incapahlr^ dc r^iwnntr ft cnj-^nani Uiuitatn 
fa *> ,h teur rtviasa If Iflidriiiain cr qulla avalMt ctlffl- 
cH^-roent ac^u>*< la vc*U*\ J5i aiuptdr que wilt la cnloiri* 
QK) ( tl en reane t.>u|oun- ik»ca |hiur «*fc*ntlr*r Ju halac 
uu ahjgmenur to mapria, K?u\ « fU i jnHSMMalcni b«U' 
oiup crulgnaicuL fori re*^un*lou de*. Ide«a da pvrtue 
iVquKatle de* Certm *-t it* avaleni t*«it MuUUi n ritoilrt 

Jc Icur CO*it- |#* tiiJtLlivure?u£ (H>wir»*-*nrTi d'une pawrv 

larr* arid* utrovie do la auour du oiumgruv payaan 
i qui la cuhlvftU* L* but a ulUlndm *-ur*. au-rtout e-n 
p^rlotfe el^lomlv, «le dU)ua,Ufler uai caaidldm au prolU 
dun autio. Koua avoiuditquc ca li-rti>e tlutl pcu umU ; 
ll l>at lie umum en molna el lea iwinlls^-h. ,Ulm 1-iir- 
dkaoura tie pf^pagandc* ^tecturale. h* mml plu* lra»t i PAH — i°7? — o> jt*Ma0*vj. par« <iifon tail bl*n 411* I* awiAllanat 
el lei ecwle* qui b*t raltactont. an point ilr tut pro- 
prtf-14 011 rtfpHititton dw* rich*****, nu prfrcoriirtiit pa* 
k parlnj;r, tiiiii.t fioctaitfiil lr ttinlralrc, c'catartlrc I* 
rota en TOPUKiiiL 

G'cat (*r ct iiwt : pfrfuytitr qu'un put en rift *r ji*> 
quer fort dm uiopftta (In m* aiecl* ifUl ikHiraieut 
I application d un« |uatr rfpamUan dca i IcJitaara MKia- 

t*a el d* cciix qui vuul-aieul I j mib* <fi COinmun d« 
tern* «€ il* IfllH !<-* ttoittt 

Ceitc « lultn ti- ia*a oartairtci 11c ut pu porter ft runt I pre- 
judice- aux kites d*» (Htu»rur» &ocuvux nl a- ieur* *rttfr 
nu* d« ivnotnliom ou- it* rcAiduiion. Lea pa.rtifta.ii* Ok 
iii pr&prMU, le* avocata d'une »i niauvalte c*\i>e {con* 

*arr*e> pur In. R*voliitUin frai»cui**K d£{cmiairftl comnbG- 

fl* pouvaienl I* Proprwldriiwie,. JefliM* ±©olW*rtl qutt 

fond* aur h PrapriW el d*eoUla1il d* Mm printip*. 

Oh n* pent. *ertc* t pmt dire qu* I* uy*.!£mti capita 1 
lut*. l« rwiiMi* regime de rttploilaltan do I'hoiimw par 
ritoiam^ i;r fciil pa* niissi eciiU du part-age dm rfc Ika- 
w» diicn au inn'iiU. Mala t'enl un parttuj* qui »c fait 
■ rencontre tic tout Ikki atiui ct dc l«u1c -cquiU* p"L»<pw 
Cfiu qui prudttltcDt Hwl nt pM*4rat H#«, »lor> <pe 

f^UX tiUi lit l*fV^'liK m * fteni pofc*e«irnt tout.. O* de*« 

II It 1? |ifv v * n * peF»*cr <rue lout est nour I* mknu dan* 

fo tncilknir tie* tixtiuta* II i>OU» appirlbeaU, W. *• 

tDhnonlr*r que la Iodine* *'l IVquble" en *oni atawnlfa ot 
Hue- ktIoji la |u»le\ Ire* juat* eaprewrtan d* ProuiliOB ; 
* La Pntprtft*. e'eal Jr vol a On ne peut pa« Mr* p*rti- 
friiti il* la Proprtlrf Ai l*on o 1« nx>*ii*lne inj^d du pwill- 
c ipe i'i«n1it* *t le jwnndr* s^iitimeiil dv jlMIC4, (Voir 

Prtprtttf). 

1^ inol n Ji tlxgruM ^iippliquit uiih iluuEu ailtfi* «*irx 
jUiictnettt, — <*n ifriiw dt nWjvrti m*rllO — ■ certain* 
run ApGtro qai iMntiCfv t*nt la Prupritt* juMio'au )«ir 
oA ilr CD purtnl jouir n Itur lour par unt fKca?i ( :», 
Mt-tttf malph>prr ct par cwi4qu«bt digna d* tcjm 

CuOYiCllQlU^ — f.crtrgr* YviW. 

PARTI (fOLififltt). I« pnrtl* puiltlqun aont dw 
o-r^BiiBWiUonji <|ul w? dounwit aimiw l»ut dc falrt iriona* 
plw=r 1*11 r opinion dans Lt paj». Cert* vp«pl^n ^t «xpo^ 
»*c dmi5 un ^resrawwr ^« K p«rti propone « ocux 
dont II frmiUKh- |-arth^kiti. Kit Fnuw, do droit* 4 

Kaitchc. 0OT9 ft. von* : to n>y»)U**« (ArtiOit Fr^MC**"**}! 

1< p*r1l n»tion»l t I* ptu^lw 4l>n»oLTiMiqUi-\ Ic pcirll r»di' 
cflL l« parti r^puMicain M>ciftUrU t l« nutti »xUlUt< 
franc*K- »• P*rti »ociall»U &P.1.0.. !*• porti d'uniU 
iiroUtarUnno. 3o pnrU coivmunUU S.P-I.C^ e^. -tW* 
D'ordlaairff. fc* mii d'un ob|«* «rt A d**Irfti*r I "ot-JM. 
malfi, en poliiUru*. I» r^ril* e*l U irtotndf* moucL (Ml- 
MilavelV Auwl I** notftft dcR pariiK »n«nl autnnt i 
i-^-Ut K-f .|iL .1-1 w I'-r.t mi'u T, tuigp rafmallrt.'. \iit*l, 
liv AtfUfJi^ 4/mo€ritM(iir n«H ni Jk gauche nl **iiwcra- 
f ii^u^ KIIp *i4z*> i'i U llliiitnbre du r+nlrr droil, v-f- m: 
r*l la ronwnalion aodalf. irtfmc la rnftCttal ; rc*-n»*e 
italic la ffrmndo bOUllEeolMT, clh D't n*n d< d>n>oora- 
t tin ic Le irorU rtulKttl, i Kff a-rifftn**, voulail r^atl^r 

t u|.i.;:m.l..-r, l *-t J t l < : "eM ^ -» «o jimp"* In i M»ne, l« prORrnTil^ 

HH cjf la grande IW*olu.t1o« (Robwplvrre) : |ftici»atio*i 
int^tfiato. «unpra^ion d«- l'ilnMUgt. IftatrutMn gratuHe 
a to«» i™ 4**t*k ltl*rt* pol^^iiia. r«Ul*nce tvi ria* 
jards, Invalida*. e*»f*nU : impW progrc*aif *or U 
rovtiti flc- O proinTimnie e« *m pattle rMlu^ t 1A&U 
<U!^ tine u^Mir* Ire, fflibU : la Itttett* iH an train. dC 
Urv *nillite. 1" r.Ugton tlotnirtr ft ncuv*a« patioul ; 
rinalmdion uraiulte a lou* Un d*«r*» n*«f pa* r**- 
IUec f I* tlb*rlrf po!iliqup e^l trt* relative. En r*aUM t k 
harti radtral wrt 1« parti del petila bourficota ct dt» 
pavBan* at^ c*t*l im parti da t*ft>gnatioti r ii n r»i 
lluMrnttfni rff<lfe«l. I* parll eiociftlWe n'«at pn»- davan- 
iilgi? WXlahHe. &C»U b«t «»t '* «ippr***^n <le la wcijl* 
capiU-lUrtc tt r^nbli«wmenl du coUectivwmc. Ere r*a- 
\M, Ic col»CClM>m* est >a derolcrt preoexupftlLon.* Osl. en frtit, iin [i^rli d« itfonuea *ocitte H qui n.'a 
rlon de nib** rail 1 . 

l-o» gkafha. d'ofdliialrv^. &orrt ainr^r» ati nvom«nt d* 
Ictir foiMlation ; iiiiljs il-i auarm en v^lllrjaanA, *ur* 
(gill Ifrnxpi'ib jpmtiiiitiiii It parlcnKalaitacnc ct wnl 
pf>ttCa an pttuvulr. I.r parll mtcJ^llata ingUI^ porW au 
po)U**tfr» n"a pa* trari^^rm^ la aocrtlt« ct iwti clwf t 
Mac iHmnld, Ti lo fih, ft pr*f*rf/ ( fkOt^r il|*r Mffl pay» 4ti 
difncul 1^4 eVonooilinjea. valltar aox <o»Aervateur3v l*e 
pjntl 8ociftli*le Alleni»iid r vf«i|le et Lourde maelitne. 
marrho \*.\r %n viti^fAe aeqiils* ; luh, in»n plus, oe trartv 
foniw |»a-* la nuclei*. Ik a toutva lea peine* du n>onde a 
entp«^lier ip |e>uti# ft ti<ttf parti hitliricu de prendre ]e 
pom voir 

1^ paMi laJUal. 4 «* dAhMti (milieu du «aa* a!4* 
clr). rcnfcrmalt d« hoinmeH d*vuui>%. IU allainU m 
prison poHir fcurl id*» ( beaiiruiip p»ntai©nl an« tltua- 
[Hu hfillafiio et prM^talrnt «6o>t*T daiu unt* pr«fo 
Rlon da inirir^ iprufo»*ur» iihrra), pluiil que dc reDotv 
cer A Itur ideal. Cf*t poiir ccla qu'on a dit qu^ ^ 
tfgtuMkqilc ftall ML« Win VBmpIr* 1<* «aelali»m« a 

■conny. tut a«Ml, «^rw l»ik *poT*° : *«■»*«! vsnor 
t Cvnyt*Wr*n*, K»*IMarx. Ce*homme»TJvaient poiarlcurn 
iiie«S tcura cQiMlilhtei* walerielle* «1akitt preVatr** j 
\n i'iiMm t 3>all v la mJ*e>r* 6:ai<»1 leur lot. Mai* deft 
qu'un parti appro<it« du petmolr, I) eat corrompti lx 
mini lire fto>cta1t"te qui append la nhr^rence pour *# 
pre**nter aWfinl «nf* Maj*a<* ft oultlie lea ouvrler* ^ui 
1'oitl port* la out II e*i 

I*a» pit** <pi*e lea itiquetlea, Ie« programme?* ne dl*enl 
la v*rtt*. Au»ai ftont-ita iou* acceptalileft 4 Ja l«!ur*. 
I-c pir* parii Je rfae1io>n n f »WW» Jatliai* q«^ *on 
i*lri»l *#t r*ri5toc-rall*AiiAn dun* pelita tnlnorlU rt 
IVxpJoltaiiM d# laut le r«le, A r«til«ndr«. II TOit, nu 
coedrair*, U hotllietir du DfJUpb. U pfriU'Ilil inCUlt C\lt 
U «Wl A I* vouUnir Mnc»r#inrat. l-a reactioin lie fla^ufl 
telle quo dana la frtntae a> la vlclolrr : PT*ff»»<:rr du 
peupl^ *n >uin 18*8 el ca inai 1*71 V*** ri*re»»« <iu 
Utmiplic* rarMoCTatff IrtBe I* J^^ple da vlto eanaille 
Uiiifir a Iravallltr cl a ciwr- «•■* d*» qu* lw eri^e* 
«*V»t irdrvcnu^ li^nnftle« t e-Uo |if«*r* cacher ■■ - MOtt- 
anrnl*Wi-itabl« el aflklier unc btertveillaivee la»A<i<-uae, 

L< fiUfCiamc; noni«aB part* i*mi dc la iruerre^ nt 
K'avoue f»ft* "on plus r*actfa»maf re. On y irauve rtu 

«¥avik*>»*"t*t « rt *"**** L "Pf ttrf,nco ^ mc » cm " < l ur ; 
. „!*>*. iiov .i.u-r^-r^ -i. > .r.l . .1 *it p^r E<* nkafl .j.-i 
uuvailleat, centre k» atrocata banarda du porlemenl 
En fail* il eat p-our I'Mg^monU du graf»d paltonai it 

Ce*i an Imh. n<»int p.Mr le pfoar** twfliil qua |*p 
«x»r>nr ne vcutllo I'lval*? p*aelUimialrf et que ia drotle 
tirnme A ^appe^r ffnuvU. Ola pmiivo la initrciie dea 
w^iWea «ra la dlmwralie. uinrcbe il«!lnltiv« 4 du maim 
il faut r9*p*r#r — Doctoreao* PaaaCtAPL 

PJaftTieifATION r f (du latUi : wan, parlhf. rtfarrt, 
prtftdPr). C* "wl* flu I impliqiw ridta de prrwrlrr pffft 
(laitwr ^irl. mi d tin tiwiijc Uia rrfujurnl* tinirc **• 
multiple* appliC*illon* IWiUn *Jl rtL»*«dwTO trol» : par* 
licipnltoni auR inotivamcni* d^™»L«nrie pftrticlpatioit 
ail (Ttiuvernemcnt. pnHklpMian an* benefices 

Oriei, 11 nu prut rvcotnpter qw nial-ve»Hnnce el per- 
atcution*. celal oui lutte «ntro l«f* *utortt6a K 0,Mme 
aHBlAlt^ rclig*«aea, naWtalrea, * le .. ceLut qui ai 

dpCWH' fA^PiW l» tfodalll* d'flrpcnt ei I«a liwit- pu i**anjl* 

r9J* de l*or, Et t pftmti ce?ua doiU it \oudralt r>ri*er le* 
ct^atne^ be*au»oaup o* i* comprendront poa Injrrah- 
iud* t caloramfe*. vtHU 1c aalaire don* on I* payera !f*- 
4iiiein>iiHiiit. N* aoyon* po» wrpria que lea "rriVtSWa 
■ uloimtfit rapidenwnt ^n« M «»^ |>alurAff» 0> la 
politique. Po^rtant 11 na nU d'artm. doml la vie oul 
cntiere est un* inaicfhillqiie: IfCOfl. Ja *on«a ft Srtbastlcn 
P*ur* ; et eerlaifto* de ws |ihraK«i Jaimib im *oHin>Pt Srf _ 1073 — I -AH de m* memoir* ; * £ aJ-J« muoiiirt ti arnW iiur mil 
rout* -if «a g*a* €|ui om march* «ir taur conackivw cl 
Jour mur ; k« una, pour auiufulrv four cilptdlt* ; Irs* 
autre* pour ft**ou-vlr Icura AmbUions, leu/r vftnlU, It fir 
arrtvwn* ! Jr im lt> ervnc rui* Mt m* nolci I'hotiunf fe 
plua neuron* ilu moode* Je u* jouffr* q-uo dr la dou* 
kor (pii nfaroUant c< d<a Injuailces ei inOffnhtfa qui 
toe nWoltenl M*k k ptictii* uvev cott> aouffrance, par 
la Cuntttcn<c it»e jat do fair* iout cr que j* put* tfafrr* 
jv*ur nup*rim*r iftjusllc™, liwgnHUt, **r*lt-ud« *t mi- 
*0n?S >. t> In lift tiff*:, man titer SUfcuLien lAiura-. <omrn* 
lelcoomi>r*mt! ! Quincf i/ai wnti lit inort m* friter d# 
ion ftfclc glacial*, ct fut pour iraoi unc joie lnUn&« «te 
wnger A cc quo j avals fail clr riu vk. cfuno vl* quo 
Leaucogp rrptiu*«raiui; «w lemur pourtarrt. SI toui 
orua; qui wit tntrcYtt la Juraltr* k si torn ccax que In 

Mrvttudt* r*vilt-f <-»t»trit i.tirnl i lfruvr+ i|f rfdCFH-p- 

lion humatne crue nmw pounu Ucuus, uolnp lerre dr- 
vUndrflii vttt un tucn bmi super irur n Celul oCi r d'aprr* 
U liible, Dieu placa no* pmnkr* parent*. Sfni* IU *om 
Itgjuu* It* oroura laches J« volont** Ann? 4fL*nKJc ; 
irea peu .wnt ttianifeatcr ilea opinion* qui leor van- 
drAl+fjl la Jiii ino des* pui»uut*. Pluxicur* ne mcVUcnt 
pal *oj »pnvhw ; II* (^ni.>l J cT>^nl, o. ^occaMon, d'un 
alta-outmoni ainttre pour It-urn Ldcca ; « T iU se- fainrnl. 
c'«i qu'jii rej .nanpfi; 11 intra wiwiw de propagnndlirte*. 
N* in cumlak nuiin point ; fnkom lour n>fnarqite-r, toil- 
ur. i» r .]ii !h vr- iliirvfjtt rf* ftOUtf^llir. il:i t I ; hmh. 
ik k^n u»c«vcrj, e-nu qui r^pMindrnt unr dinririno ilont 
la diffBj»^n Vm^re ullrf. I'mir iw? n«i f«nrrfrtitm5 r»f 
nr*t«ni p&* igoorof» tin pti^iif, t\ ffiut i|>uc d«i orataun. 
dVi jotirnkliMt^ des^rlvalm ucrefitcnL df |Qf fXPWri 
L* fre»c, t|ui otivr* larp^munt t«« col on n« a aa-i poll- 
Uclfjj* de to4iT ncaUit. n'rtt (nn- A^ruHlLinie pour hii*ih ; 
In *ditrurt uoutt 4o oR4]ut««uil «>*M«iiuitiquemen L Ih*» 
cHtt-qt>*» et d*i lounMljbl*^ m*oot ^voa4 cpTlU nvaicnl 
rt^u. dc« wmoncrt en ro«l« pour avoir pnrU <k moh 
w-fcJVr> 4vk H^nvcailnntf Aocutio ^cole fH n»cun« lH- 
bUI n« !WU* 4«*^l*nt Kins *rri*r*^p«n%frr, fTitM 
r#trkUiT«mri)t trk(Mh<hTli|Uf qui foil crolr* i\ l>ruuroiip 
qut If mnuwjiiriii Dt*r!airn est roort oil du mo In* *>n 
*W dr dbparitioiL Cunnol no»t» tl^lrlrmmnon- it kur 
pnnHti" le Mntnirf f Clio*? facile, si t hit-run aocrp* 
Mil dt fnirr qtiolquc sacrtftftp en ravciir dc »s I**! 
L^t wltllsltx m>ii| lr*-* Melius OiKklM <Hltlt**Ml\ u>ulc ■j r r. Ha vfwni danfl le |ilre -cky:l*ir«* ii»r)« «( a'embQUfttnt 
de la potltiqw, 

1'ftrtrtipatifjn «u g<iu rrrn^m rn J. — l^v pntlitfmf* do 
It parlicimut>r nu gwwfncmrnl qui «llf nl fort Its 
9. V- I. 0., ^vitH'lft a\cc tfvidrntr qau lr». tntjpA lh*rt>l- 

qu*i du »ocUh*inr *on«i rf^X»lw, qu'll n*C« pill* qtfttU 

pnnl bl^n *aue ( aui oxdr*s dc cm Mipr^mffft rei>f*-^Ji- 
Unl» du cnpitalHme <pi# fjynt le» pr#4idonla <$t nOpu> 
bli<|ue -ou l«a rotm. S k i1 elnli fld6lc A «a (bKMrln« et A k* 
tradition*, it M^uliMiv n« dcvrall cortfttitucr, «n r*gi* 
m* cjpilnliatr. i|u* *ii-*i H(*jipc« pnrlrmcfitalrrv d'oppo- 
titiofi vkitrnle el continue. C**«i mui un bc-u)oT«niemfnl 

av:::il h sur ut>.- tvVi'lnH'n ^u^ r' L iL]itnUni !e» ;mci?TiA 

mancllleJ qui p3eo5Hl«ai#nl la tulle do cla«9«* ; lh 
uVAknl horreiir i\t* ato±\uvmU&t\* ^iHivll^ oVh r^4i>r- 
mr* do df-UilI i|ui [^anlaiwit |:i vklolm tin prutoartni: 
lb touloknt rMpropnnlioii bniinlf tka capalTi]mlrn. 
dttrritfurA ilea IraUumento tie proditrtlon. Ilib. lorar* 
BunrMcuo » UiA^rtni iRyp&fiilvr par rndiun clr no- 
T*io #t cr^rPni ^ue J« rh^Iutiun «kI«1f n (iccximplirail 
d>llc-iii*me, v^nn r«^ourw A la violence, d^s ou'lln d^* 
Utndral«nt Im p*>rt#f*nll]<-« minlfit^riaU ct la innforlU 
dans Jes ftv^mMrHM paTlen^jtlalnr*. E< Tori aboutit aux 
lonotvrs com blna lM>ns> qui infirjiiim prr*»^nTwll^* <]ii» 
nbnittwm atijnurd Jiui le aocuiim* au niveau <lc« par- 
IU l«iurKeirtv Dett 3<viula»lr» sojjI <l^vc-nn» ml ni^ir-**.*. en 
Al]*maRnP 4 *n AnfflclfrW, ilan* l»^fr oVarilr** |Mt)n) J 
Tun dfut hit rtitanv prfoidani 4e h EttpuMlqu* Ailr^ IrjUBde. M'ai*. null* |fcart, la pri«e du pOQTOlf par toa 
[iOCUIIite* TW ful mirk dfi La A>l-M)ii#e« oV ta prcprW^ 
P«r lo prol*:arUl, Iji dMMIon d* Mm Domalti. en An. 
(MVR*, ll'fc «r qm 111 e*>ns-*cf nl Ion « n Jroil d'uivc 
Miunlion rtt fait qitl oxUmii dtpui* hnigtMnf*. U*h*u 
W Hfthiirtrca uavailUMn at m^-tmi a uVpoajMar 
lo* gnw- propriiunrefl - proicfirr it: p«upk couirr ctn 

tain* ex-^d 4| tt CapMalUlf", Wl fat |r ETtkXlinuin il« UUf 

Mlon en ffnmar dto nvrkni. Kn Allt-nuiKnc f Ic* MC till- 
d#mocfatea prnti*pKrtl U pOl«h|llf dt ootltkn I II* *C 
pcrKtcail aua ItavgiH^ d'Hind^ntnir^ rl o> ltni.n|ji|f f don! 
ka deVrtln trup*p«rit daremeni In cloaso lanori^w. I^t^ 
p^UIJOAaf <l< *onticn fut de ntfme pra*iq;ue> <Iwi niMis, 
en 1W4, a r#|H>qQe du Cartel Mali «y*nx 4|i»l T lei |^ul< 
Bttoxir. ac Mm&lent nfi* poiir lea grand* rWea el v-nia- 
juant davcnlr mliilntre*. boa Hre mul *rc. om recUm* 
HaVaiilaffe : d'notord wve?c leura iblltc4. I«fl radi«aux. tla 
VtMiaftl+M la paHklfAlkin de* *ociu.lUl« nu ff*iuv*me- 
AHSl. tontine |irnd«i)1 1a ?:u#rfe. a Vepoquc rVme d< 

lulllon garn<# + Iteflnlidri n^*il ( «Co«i|ier^.:Mon>l. Iluvv 

*nn, MamniH : Monl/wnon, AlH-lol. Ikdmice, tU. t aoni lea 
d^frnMiHH ailitrta dc c»ue kmlanw Juh(ii A p*<4*nt 
Ita cm ijcit* MnriHlliiM Ofit rrfuwA do Inx ttiivre : mnli on 
a iaf»r rnirndrt qu« df* circofiMtaiKr* M«rpiMmii«ll«ii 
pnurmiriit romlulrr a modllh?r eelta iVeeiUon. Okom- 
tewrire* qvr Ton s'ttf nbM^nu di prtciwr. romme do )umc\ 
ffiflii tfiM lc» irtrlr* iTOirtit FniiMks ouvrrto* am fruc- 
iwuse^ caiablrtui9c»»« L^. c l, v f A NiVftkfH. Irion nvniil 
aon dtfpnrl, ^ite le palriota Pnul-FU>n<mr n**1»lt p-luil 
socialise - II leur rrpu^naiE i-oufefuln qof Ea niplurv 
d^i-lnl pubttqur rf deVlnltlve> j. aurune co4ice??lQn lit 
lenr **mH»ii exeevUv* pour jumvcjtnrcW l*unit# appa- 
renle du |>artt, nailleura. I«* i|e>fena«un duti «orla- 
li^me ^dulcor^. d'ume pu-ltllque dVntot-ile a^er lc# ri»di- 
cauR. Font trea nomlire)ux narml lea parkmenlatrea 
'S. P, I. 0. - JWiirac. ecrUall Won IMiwn. *n l*a> ( 
<|Uund le?a radlcaiu Miniconlent a rv|>n*nHrr k pouvoir. 
quo nrirtt deV*>h* itsvurrr dfo A pr^irnt If* futur nonvir- 
netii#nl «k> conovHtrnUon rHiBJml^. mm piw. ceiif-i. dn 
WHiilon quAni-rufitm^tuel u> iftTI. nr*n pan mi*m* do eol 

appul dlMrm quo nxiui avloiis donin* a Clinufftiiipft *t 
qui iiYtiit nulll A k Comoro melt rr, ttiqu rk noinr aXinno 
¥OlonW, df moiio ftynigKiihta. dr nO«rc prtjugc faiTOra" 
bk t do not re dO«ir tte le voir vkvrv <1 ^lurff » l ^ven* crU] 

Wrt* rO>)1at)f*riLlio>ii pouvcrncmrritatr, le »ociuU*iitO 

TrancnJH «uil r«*xefnj>lc dc la w*cinl-<l^nK*criit le alle- 

triiitjil*- e* du Iravntllivmo unjoin i» 

Part ictpaUon airj Mntfittt. — A r*pontie- oil Ik aorio- 
JitwCf non tDcort fmojcuRi ftiitKiU IrtmWfr k pfttr^- 

ML $ff ^tFP^ p'Aoon(^{| de* r£fomn« ijiii itoqnal^nt 

uti 3*in!r!ntit dr witiNfiu'tjoti A I'tiuvrier, mth amuta- 
drir ta tiMite i>uL'4Jince du capilnU^tibe. tj% poMic&pallKin 

aux N-Pt/-Mcvi* fut *fu nombre ; ntaa*. prat^i uemr-nt . cllc 
*fo«kCti04ilia dO-nv trio D*-U ilriilrrtiikvi Kn t Ur* ir|i* done, 

loik domandnrt 1| u'amijn »aUrie ne ful occupy dan» u ne 
inniwu --■' i Oire n*iur^ *Tnvolr |Mirl an\ l^ot'lfcoe* 
Durm *e* o>ndiliiMia, Touvrkr dc* H e3iail un tfollu*foom- 
teur init^reaaA a \u bonne mart-he de l^tunlj-vtrikienl ; 
II rlail un ouiocle^ jvour te patron, uon ptu« un ikrfvrr- 
luir*. ^xiuime* il r^'axwuit uniqucment d "illiiKlonner la 
elnuo Intrtfiitiit*. mi rliufil>iiikl ( on lull, dt* w* utnos 
ih rt^dro*. t\ i\ cv\i\\it M-uIi*m#jj: tlont un mall toll- 
tfiiotntnt AproiM k tfiTYillMiie Iwidor M A ui» nin5i mm- 
prisw. lit |mrt> ip.it ion ii'ohcni pun rn>utiiiimonl *k tom 
Itt d^kfwiim ilu nipiml. » OU y i*nl do* liOiiolkvH ♦ 

fcrivall racnd-taalelwi fajpWi lA p|«|aaf| dn ttltl Vf«m» 

|n<lii9trlol le» n"en fonl iku^ Kites font vivre Jcura. ouvn}c/nv 
4l leur pniroot, retul-el un pern mloui *|ue omuMa. ; *t 
WOonV U)UL Xlles. « Jclgneiit 1^9 deiix boul*. Vnlla IVial 
normal de la plupnrt den cntrephtaev. >e imrtc da ceHV* 
uul ne font piis likiljtle-. >* J*e» hOnOft^^ca cVtatil nut*, le* 
hnnllieurriic pa|vopj n'nvnkni riVm a daatribuer u leu nt 
ViftplOy-ta* cela va n^n*. dirr H La. manierr fod* ptnu.ail - 


PA* xm^ boaiicotip mint* A IVitMnial* de* efrpltnlftUf ; c'aiiait 
un PiiriM' A lour* jeu* da Uire la nvvlndr* Mneek*i*:>n 
nut nalarWa. n E'Jtciuw «ec «u, dirt w cliarlntan d* 
GuaUvtf id Hon.. nmiti** to ton! qwliiua*. rlftion bnitr 
ffortn dftmi rcupeir d'allf nilrir ctm f|u lis annfiilnrrnl 
fonmic k^m futum laituiumr^ rat (lime paiivrr jaw- 
*koloa>r, T*»ii»* cat IAcJk-s ct trti horitcuira faiUr.%**» 

tuito* n# romnorlant d autre allernntivo <]iin vnlirtro 
on prrlr. P»ed$#r n*fv«arait p«a lit dcfaJla *l en-ftm- 
drerait. outre ?■ ruiiio H lo honto dan* k praaont «t k 
mrfprU ilc 1*0* nU <l«n« lavcMr Kien ue ami rail danr 

d<* fonfimirr A jnjivjupr *a pcur soti* il'hyporntr* dU- 

OMir* phllnn(lin>fiUpJr* auxquel* no- rWe nt plun, til caw* 
qui fte* dtfUtelYl. vii c+ufc qui let riiU>j)<knt * On n'ein- 
prr**a d*auMJ#r I* coinMio n> In p.iriicip:ill*n aux 
M>nMca\ qui no pati* *trc qu'un invnpr^opll on 
rrjtirnf capitalisitr I* pursuit ijme, qui amiUle u %ivr* 
«1ti travail d # nulnif. sr rencontre ttfJA c\\tt la* aril* 
matix s Ic frrton ftiTIr lo- mlirl Hie* uhrillea. Ir foupou 
pond *ra «out* dan» lo uld drt autre* oiaeautt, rfr Main, 
dan* I'-atrAc* tititnalnv, 11 ncqtiie-rt tin* pulvtanre rt un 
tt£vt-l<i|>pem*nl cxl nitmhuaf rra - ttna multitude din-li- 
vidua iwvt ilu utwiir <**•* autrca, *oiw Hon kur don* 
ner on ^hanpe. C>*l Ir on* dc rontlera, rtV pro>pr*o- 
tadra* d'tulaa* <ou d* tYrinaa, d* eocnmercants umom- 
brntil«i : tou* ft^nw n_ni ** clos^ctit flo-nntirnt dan* rWilo 
d* In MelM «t <1U« 1*4 UktiMfttl prwt^pE^nfi. Ikt»i» l«* *y*- 

Uffifl CtVfep^TlLtif MMll^llWtlt, In [HiPtiCipAtiVin AlIX kVn*- 

flr« w«w rfl'&lM an lium pwif 4l#i?i*i\lr un* rtlllU ! 
oik reqiilort la illnpnrltkin du para*itt-tni# cunmp con- 
dlllon wtonticll*. « L L!ih>Mn:iit:. 

PARVENU [C]. art), « Olal. rrtlr qm a (nil fnrtmic. 
qui u fiia?^ 4c la pauvfetf h l^LlMn^*, a lik richer^*, ^ 

Mo A ("talosion d#** parv^fiurt auo rellf dun grand bou- 

tovorwineut #orlal : ffwofr* «hi lrft'oliallon. Oprndnnl 

II y m *it de lout letups* <!** |^l>rrni3 r ti'immon htUdlott, 

fut^rino* |wr l*ii r audac*. p*r i*»r mniiquo 1 lotsi d* 
tcrii|Hii>-flct |*iir lc« circonttaibC^t, M. JmintiiUi v^iidail 
ilu Jrnp ; te-lfc famillo brtunrmi** dolt mi -fortun** 4 
TaivcM ic irjifiqttntii *IV*«*!hw* ;t«llc nttlw 4 raoqti^rcur 
il# fcknn MihflfiJiiH, M\e mutt* w»n an fournfcwpnr 
il«> miit^rtol «k giioin*. \jy parvonu m n^M^airi^tii'Til 
tripo*** avec In i«*ur mi 1« unjc du p«U|>I«. Comnwr^ 
ennt, inriu*lr!*l ou pn* prtkphHatrr loncKT, II a ci|)loli£ 
iuitnil «titanl t|u 11 a pni< UuailcI II rftl •iirjtvc a la 
flChf*VO. K*K JnM*J*noj* un iiIim £ot itiu t\e Iimllo. Kl c*ln 
■'r&pUcao ; vMlA uri tuxi jine f n£ iIjti* 1c prol^UirUil ou 
iltin* la p#tiio li<Hii|{^ol»lo r auqufl r*bondiuvc« *t l« 
liixr do la flat*' riclic- oti oiii LotiL^yum iitip^tt^. t«|l«*111* 
prill, avldr dr |»M*^d*r. d'*tro *nflii: hn nuu*i _ (->-ir 
quo! pan T — it n tf*7* - Itriirnu v -!o In lerrc nl nc o»tt* 
(i>Jl pn» <l , a,Kn' wrtr rte bonho^ir). un Jour, *ou» nnr 
do an mulklptoh fiuiursi, k (n«y*n d'uovjuAtir U forluuv 
*e iif^wiktr h lux, fUn« «liiiilo 4 pour tt pr*-iHloi- paJI, II 

faut trmfw <i-*»i^ ii»^ ftflnir^ louche jpwwr tur 1«« 
^marAilML. Kur uu Mrv. oil sur ilo» mdnvros. miiiIp 
qu inipjuk ! J/ulIiitu tait He I ii^itntlim Imnmlno irt**!- 

II \t»% t\v |Kinrnir ? 1:1 Ic pctmirr p.*ric ftiil lo n'nif 
vitnl puraunrruiV Voiln noire Jwniime richc. Mwip^ca 
lea -rraintra M l-«* *n((ntwM Ju dvt>ui. C^ qu'il p^^-NJ*-. 
II IC *Hl — ll «* tftt ptnwvl* — 4 «a vakMr pertoo- 

IKllfi *■*!! *l | *^i* t »t*'" <l"ftq" ron ont vniiL.iuinl onaity^ p hli 

a ri'ijtJi ITn f»irini-lnbl« o>ncu^l1 vVnipaic do wl por- 
s*iniii' II ii r) irl u& do> cIamc, Ht un dc «p* prHnkra 
tK'-hotnx o*t <1* anchor *** onjriiitfs^ M. Journliiln wul 
itre mi parfa.it KentHivommr ; II dn\ lent tnnmitiitaw^ / 
II jirhftta n*i |>^]tc un litre Jo itoblc*** ; il u un ohAtaau, 
utio ovtirie- Jo cfaevftux oV court-r*, 4«* nj>cWr*« ! II 
pou*** A otitrftTtcA I** nuinirm *u usm£« iliini * V* 
btatuI innnde *.«**» inanlr* nlmi d'un paitnll ridi- 
cule. « Un tot parvenu wt oorrviK »ur u»« momiagnff, 
(toft tnut tr tiicifio> lui paralt p«lll t commc II parall p«tlt ft 1*hi* l# ni4>n4o - fSWL). Opojidaul loo* k* pnr- 
v-r*m» n* m lataa+nt pvlnt ftoitctnont gii«or par Ur 
terlUn*. (VHniti*. - U* plu«i rcdoutulito^ — coaacinJn 
14 Imp ftilY# (l ¥ iii#ruf p*nuH toulh. **- tviournrnt a^»c 
inomuo vera IfLin i-iuupfi^nmiu tie la \e-\U el ftovftn* 
nrni pour «ui irimnftavahk* rnii«mii. H wniblp qu'un 
tir^oiii \t% pnuur a rarlLCtrr Imr ^rijjm* r|ai» recrn*f- 
mrn( dfs pamiTH fftu'ilj out renkx. C*i*t rhUtotr* da 
f.- I'* [--i'.mi- r/mT/n Minwlini r t un ntodflr 
d*> co n*>i>ro, Ije pnrnit *tt done uti ftr« "an* f^*' 
o|rrieo t toujour* da>ng*rcux * *t Ir- prol^Cairc rr*trrn 
frsilornrl, »w*»ita ra Mr, liumaln. prr^t nui; t»*rtflji>r* ^mnn- 

cipnlrlor* do 1 ttcrtviin Unl <|u"l| a'ojipo** j ( iiut ffk^irr^ 

innl^Lina den iiarvrnu*, or Cnnil <pi*II pr;iViq\tfra poux 
lui tn*n»o coHto* %ertu itocoftftalro*. dfrnnh par Atbrrt 
TMorry. t\ <|ui a nom \ ]t reta» do p&rvc-tlr — Ck ft^ P-nlilf. PASSiriTi (cm jiitin p«fi f r^iiffrlr fndu* 
rer). Siapporttr wn« Action aann ftiorchrr 4 »"y souv 
trnlrt. ne pat ajp>„ c*ent oire pa**lf. Re le terror pan- 
aivil* d«*ifn* -c* mod* A> ctirnporttmotit Rn j>rallqu« 
lit totil rimmrn^ niAiio^it^ coux <nii ron*titeomt A luftor 
pnr otii:-tn^nne&, ;W ty»ulolr par pux*m^f* Coil a l'A<*. 
di^mle, A I'EjrHfc.. *u }*>nmnl qiriU drmo .tdrtit r* qu'lt 
faut crolra ; oc p*wr ajtlr lla all^nflent vi mol d'ordr* 

clo* C^iorft de 11 Ic on >"!o*p nut^riloM. I^ott*- moVktalltf »*r- 

vlla n*nn*l *ui pAlliickm ol an* <u^aJIMe« <io i« 
fypl^iUp mm danaTop : Ml* fall f*«i\**-nt tn iMrf*pft!r 
d' qui vft«/1ra.ll ralfranfhlaarnuiiiL dw maw** p/inu- 
I id rot. Mult pnurquol rndlro t# qiir d*nutr»* ont do|a 
dii lint da f-oit T Cmaiorin plulM on pirtTund-ni r la pp«* 
Worn* phtlmnpMqtbn ft nigral da la fforrtiM. Paul II 
ftflr mi rwter Intrte. §atl»falns noa flMra ou Men la 

Ntlpftrjin^r * \[ i. ■ /.■ I /.:i^ l- l j.i ]v- -ir- ii- - ■ -t-'i l r- r. i- roll 

cordont dan* Irur* rrfpantv^ Lo* ilifTrrotilM aooteti do 
rinde recommattdaHt d*oMlnftlr* I'fnartlAn. Klk #«t 
ropr/imfer romtno l 4 ltl^*l J* la msjcv*v liumiitno par 
lo SankhTa da l"alftnd)*ll ; al le Nynvar* prwtame 
•jiirt I'a^iivitr efii nil* *t* In :.- ■ f ■ Lo> l^tuddhlame, r^for- 
nif reliirlauno du fftrahroftnl*m«. a'intptro rlra vloltW 

riuVanrrt 1- 1 h ■ ■ 1 ■ t i ■ - P-ur Ii:!. In \U* r. ■■*<( ^u il li(»:iVsi 

at wullraTwa : oV r«ttfr4lenr# UAH l# de*tr *1 k dWr 
en*]tfidro In doiilaur ; ilai *i:iUvni!on Uiluratt umit at tan- 
u>ut. qui wrout plalim il< triattaw *ffa!orn*nt, *i noun 
no pnrvonom k tucr toirl (Vatr par u» rrnottWHwnt 
comptrt Cam qol an rout cpuW UHita vrtwitA rtn vivr« 
tnrrrront dnm l< afrnfnia ; ccux qui tic Vaun»it sap- 
prlmcc otie pnrLklknwnt rvnnilrttnt *©»*» it** forntr** 
mt>lns ra;ik k rirl!efi <tnl W rnppro^h^ront -Lj hul final. A 
riravrrftc du lalnbme, aorti lui auaal du Rrarimani«me 
nt qui prteho la crtiaiii^ *nvon tna-tiW-mr, U llmid* 
dhEtmo radnlt la port da raac^tlam-o ol rtvomm^mle 
nurloni k ranc*nr*ment inornl e* ia aliarb^ Snr la vraie 
nature dit rtirrAna. on a bo>aueo«p Jtaruf* : pour aar* 
IMnt il c>ontWo jAnft ranraniNwrvoM iMal ot antn> 
f.|ai. mnU d'atilnH Mnla*ithtf*tft intorpT Million, 8«ho- 
p^nhniwr s*a*t Inrpir-f ilai dortrin« bowddhides. Otru 
lo m^iwk, uiut tfuf. wlon lui. nr tout fn*( atTori. ddtirt 
mlvrc ot .lirii I'm roroirr^ incon*rientc ei nvriiclc, mala 
utiiYrmtllt, IridPrtnictiWc at nfrcteMira, *a d*vHoppe 
tlans la malkTe inorv^V 1 '* <l - np, '* P 1 ^" vc^atat *t 
animal, puM -rrlvo a pjondro etalr^mont conaalance 
ll>l}o>-n>fmi> daJnl l« cervoau htimaln. Crtto >n:*»n?o ir» 
porxtnnoik donmo a1tr*l nabvanca au* InJlvtdu* qu» e?n 
snnt dc* dW^rmlnnti^nt aartiavMran. PMe n^ *ama.iT 
l^iir ; mala la vfrlont^ indhitlualta, <'a»i-A^llro iVffort 
qui conttitua noir* ^hk, \trai di^p*rntlre pint^d'ollo 
ml *oum!af au lemp* ol A r«paoo. Ota^lln u> noil* dMl 
tlone * h nppHiquer a f»irO Wotlr & l1flCOl*ielaKl fl »U 
nfrr4n4. Cjw vouiotf <* e'art d&ifffp ai fnUrf effOin : 
a"e*t done ewantlolIflni*m afiufTnr, -ri comma vivw c + f?t 
wmilQiir. toiila vJ* ait par oMance Ooukur, Plw 1'Mrc 
a*t flrvr. plw il aouflrc. Va|« lo rra«nu^ dc edit hi*- 
loirc naUircUo do 1a dwikur : vouWr wf* n^i!*, *««■ — 1*7& IMP J'nin wnarTrir. toujour* luttcr. pui* mourir, H tlruri da 
»nli* (hm lea artel** d*» *i*v3r«. juwpi'A c* que roofer* 
piuiieio ft'fraJil* *n pUc#* et e*i itwcea ux *> fo»inrne I** 
IxmiJcItiUtr*). Scboptnkauar r*f*)mm*rnif\ non to *xil< 
Hde, imaU U pltl** pour n-ntnit rl ta rfenlriiHkin 4* 
I'JgVfrw. I.* voloutf ladivUJu>L1« d*il Ji»(VA^*Ifr* 
# Alarm M prndull l'Mlftnnfffiif d* la volonlr Ha Mo.il* 
tuife <lnn> la mon) ; M 6tiU A* parfaile tndiff-flraiiea, 
oij uj)**i p#ii«i?n k olijei piMit* di»par« i w« tit. mi u n'v 
4 phis lit votuntf\ ni inprfernUtiott. ni roo:idr » Parrf 
rju'ii tii micm adapts A la mcrviiliu* offldeniai*. in 
clirMiAii form* wnttillf r-tff-wl *t riK-ioa. K#ai«ao|n#- 

f>*J |l pnKuref 4m tmi>itt*iitfi df 1'lii*: lodtl* dull* In 

r**ivit4 que tend tot •** pratique* u> -l^voUon, GtA« 
Ui i>i;i*[Gtin my-r*l4qu<r. I ran hi, oiit+licux dc »m ins- 
lincU ft dtKi d-**ir», tprouvt un* dattnta rv»otncnt*> 
nrft. 03i rxmnatl JVpl*o-fr de rKvanfftt* oft 5l*rtrV t nut 
i l, .rr iv,*ai t aux Mitrra du mJniiir*. *e plultit A J£anta que 
mi wur Marl* n* Taitlf pju ei !*i I *»*•*• *-r%ir ^nV. 
Kit* v'atlirv ottl* niWrW report** ; ■ Utile n cholni la 
iiirJEriirc* purl, tfll* n* Jul *em *>iL» *51/« ■•. Ati dire -J* 
lam It* eomrfrMtUUurt cAihahqutft if+tU phrriM *ignl- 
fl* ffue la. rfc jq*rcula(ivf eit super-ieum i I* vii» irrUvi. 
[fcctrtrj* cofimfjte par rEaiiwi. flu raoim rn iMoni*. 
r»rcf qq'tl fauait prcdormiicr U* auvrcn *ur l-r* vcr* 
iuo pMotveA. lOiH/rirtiititffrer. un mnuvmifM propafcV 
nut KutrrVntt par If Pfcre i*o« H«hrr n rartiifva- 
qiK Ireland, fut iwJmianC' |-r J, pun SMI* en l*tf)> 
Oihind Jl oppow I i*t»a clinHtfi) A ridtal do pMalvll* 
dc« -urlentaux* Henri Mas^u intMitrr *r>n Icn4>ran^p *ti 
nutUro Ac lhO->)oteit. Mali II «l fnrlublUM* qu'«n pr*- 
liqttc k-* ill^aHolrr^ ccclc*U*tiqu<* jn^ttr^nX rii^unn*- 
rirhc rn du|1«r* A rjiomrne pourvu nrul*jiwnt. die dirt- 
n« lirn^hcilorifi. L-» rnwtucu^* in:iii*uca J<» hit4r*** 
nrnl l-f-aufnup plun i|tie 1>y* d/'volcn tn^diLal Icru. (jirAfr 
a 0| m+mllUijt* co)IWii>» *k- Mi|ihwi)4« «4 «J* iW 
rrww «niradki«r», lous mw-mW* l]ji ftrtcVM la p**ii- 

Simion au jwuple el iititvcnL In <upidlt# du arwuu 
Du-t mfprlwrn la dupltca* Qn prflrtw ; r»ou» oe pou- 
rftiiA ftrftmurc Itit^l drr- orkruliiux. Sana doula l| mt 
n.-diPIKniuiMf A riwmm** d< conn*Hre jicmKl-quciirtnl 
k rcUchcmcnt tt )<l paii t *urimn ifirs^mr I'AlJurr rk 
i>*i*u*ic* -t*t trvf» Rpl4«, It-j pnbUiDCA & rrMiuttt 
Irwp comjili*)!!^ Slflm* «prf« |a t*fOC?f-t 4'uhC |vur* 
*j#e *irdirfcnUr, un r/|>U %' in^povc ; la nature v prurvoit 
pair 1* tofnmcll *i+ U nult. 1/lKniuoij ji inv^nW d'autr** 
iHxmU*r\*. *l qui M>nt -jarFob dangcrtux, contra lc* 
tkiimI* i*t ie# tr*fn* ■ |*iiw p «Kcll*nts, iv*rxoti<|i>«. *tc. 
ll*iKa\ potir iw»us + 1** hdir** <J« repa* n« wturnknt rtrr 
qu'un* ounilLttori. im pWlttde «lo rnHtait pottllive ; fllri 
eOfiHltvtnt MuteniFiu nn-i phni^ prrpnmtMre. tin 
iiKiv-wi. noa use fin «n 10L c*»c la |ii«iiif utl« de r«ds- 

ipnf* Individ 1 1^1 1#, 1p Ul*r* d#vi'lrt|^it' : d*H uiih.i- 

lltrls du niol <i«o nous vouloiu \ iuuii 4otilo f ctitirun dull 
tcnlr mmptr dr. in prVwnr* d'aul ir> liommn, wn Nrts, 
nnia il n'u pin d ■*nb&orb*r dan» ur» lout linprrfuiiinri. 
Ni»u* Hnnifii^ iv*ur rii^sio"", (Hktitrf* la po^jvito v «ln 
ithiIii* tiint kiiTII **i utile de r^notlr eL de li>it*r. A noire 
*wU t ] + ftf lirth «*t U auile n«turol1* flu rov* * Dnn* k 

n^neebt t\\\\ l>* ^exI-^rJoriMt pu*. il \ A cit|«*]«iue clKiM 
d'inarh^W. d'lnonnplet. N*»i*% *lir.M^ riTOlre <pj* nx«» 

Nve* ne srronl po« toujour.* iito|»»[uea : *t tti *upr*iiH 
%r\mwW pmir uii* volonul tort*, cV*l d*»«AM«r ft t*nr 
t^nlliuUlon. ■ (P#r* ri'nflrr ui I M#!. 0-P t^b|« B ^ <|»»e 1'titf- 
hviU h'*b<yutEt «|u B *u pr^ne* nU/dh^ue IfKApAble 6t 
notu pfo«fui*r If t>4iih+iir : <fl Ti>n a]4HiU <\\*t- r**v* |wr** 
iitti#rt pjii* gaii qu* tioiu. *-|t3 f llft lu viva.li*iu nl mftlnt 
bUn ( nt tn-uiiiTj !im(ritiii|K*. r|itc lo> in]u*iir#A it« »otit 
pu dCTftiur* moliu noratirtu*« 4 Ira rvpporta doriuiii 

rf*ici1ttt IK H jMirt nfipljiiin**. :u4i* <|*ir- 1m paiU^nr* 
rffj lie firo r-rH^C"< n ^ PC W"* ptn^v^nno; t\ un? 
atidacc qui lv» Ml <i*Ji!Hiirtt comi«« d # |i|coi|i*»i*bi*» 

ii^rle*** 1^'htviiHiLe n brrf«otifinri<V »*?■* mitrliinen mi point 

da modifier compl-*t»mcnl W* eiHidkllom* *Vorfcorn*il«**i ; mnlhenii-vuKemt-nt 1e pn>(rr** n*or*il n*R pa* i»rt k Sr^nd 
r-rqubt pour •* mndrer 1^ l*imU»-»r» du prtifrrta MMNv 
q»r T Nfius l-'ndmriLon* : !6ut*fo^ nivvw nvoaa l>*p£. 
rivii!*. laeertltwd^nie^rievpw d«iiran*rflrms!tMii i 1 ^- 
r-tuml diini rimlre rn«nL *<i Tea n* d^anraipt P-" 
«ui qui n>ITorP^»1 (F^ li* (irirtwiu-fr I-» frnti rtit ir*- 
vail iloll Hr-r rrptni nvrr rnultA ; c>*4 & acrrollre It 
Mciv-Hra ile <otis. non ft tavortnar If luw »V qotlvaM 
ImtrntJ.t*. (pill ffttit rm[l^vrr Iff prn:^Lri neuvoau> 
dc linduMrif, fin diapfrvMfil dactftmn p#nlMe>, 1c 
[i^i^liir^ikjpe po^if f f n It norr^^tifj il** riMture cinrtittarA- 
nieiil In dure^> du Irnvull auothlic-i* Au lieu d* inulllplter 
lo* *ngint it* m»rt, la 4d«nco pArvlnndrft h illm1nv*r 
1a jtomnnft <Icm mnux qui aioua AftiLg** F ]*.„ quntul rli** ir 

vrittitrti. (>imrrv f C«pltO,H*Ta»» Kttit »OlVt d «rtltl«1*ll** 

iriht_itut»riji» humiiinrn : Citla* *.*fr***rrwt cTArr-Aatr I** 
peupl**, ilh f|ii.e ffr* d*rplaia rofutierorit d 4 -obrfr Mrvfl*- 
m*nL l^e trumiph* *1ak nallNa Ml fMt d« 1*1 lutiistti 
di-'i uarluvan. TenHr« la j«ue nan-li*.. hi Tmi vmiji fmtpf 
»up la )<«w tlrolla, cc»nm« li wh«illi§ 1'KvanjrlU. o'«l 
aUlinurr au profit dra Tiolriiis. c>*1 contonrira U -tM- 
:iw ftvfC la honUV fjindhi n ioiipci>im# It* tumour* tmt 
rccomm pArfuif In noft.T|oi*n« n J0 rm1i 4 tn virii*. 
a-H1 -kril, *i«-r 6*11 fallal* ataoJuuicrkt fqJra un clKrI\ 
**(t*B 1* lorbfi-4 *f I* v|*rtfK*, 1^ <e>m^fllirala la tIo- 
lonrp* 3Jui» je- rroit ijnr La ii*>^ vloijencn r-U Itifln1m*n| 
xuperlfar* A la violfnij«» : panfonnvrr c*t plu* wlrtl *ru* 
(HUilr. L* psrdixi *>»l 1* parurr du Aolctat W»l* *'hI*** 
Unlr n"**( ]>jiriJonnt>r qn« nil y k pev&lbllite dc punlr ; 
l'*t>slriitlon n J a nticun *Afi» *J *^lt* provlem d* I'lin- 
pufKfcArtcc. 4>n n# p«ul **J*re dire qu* U raourt* p*r- 
doiLita au cUmi lor*quV11e *f» lata* croqutr pur lui .» 
\o" ih »iim^1loiv<> mini peine que, cbe> (*nntlH ti <-he*; 
nonbr# da s r « pArtiunft, U non vIoJaom nV*H p*» U 
{Ackiftr>. Caluj qui rrfute tl'ob#kr, au rtaqn» rJ*4Mn> e<m- 
dtmnt^ par to iribunaux fit uti brave* Ce iTM pas un 
«rc pn^ir rt *utu individuality, c'Ml un hornnii rn«f_- 
glqufi rl fort Hn U11I rjuVlIe inipliqiif <lrtfiln*I*jLftnr^ nth 
upjre* Uca aul-orttfa tuiUnntqum i'appmuvr dome la 
irWtlMMto <|e non^ooprraMan. M«l», p^ur lo rrflle, tlJi- 
vi« m*cnlr>oti-4U*mt> nujU rr^til I'.lji etr# 4~»^ijJfii ric pvft 
ralt-fl, i-i* prutttjue, adopter *inr atitr* n<t1emir ( U ni#Ti- 
taIHe d** hliKltMia ^tant. c<irrontpuo par do* croyuic*** 
rrliifwuftcs trA* nrrm-*A* 4 qu&i qu**n dl»*nt 1*>* admara* 
I«uri de rOriffit. N"ft-t-fcl pa*. dfcUrt quJl pretfemll \m 
torn* violent* do *irin»f«)'unmc ft ceiie pa**ivltf» rt*l- 

j^nAf pTjie prcWnto. Jirtr exei^pfe^ !n non rVk isl un re rii 

|H4lI df ToUti>). II ft rtiitton it< placer I* droll am1r**ii* 
da ItK farva ; il lut du motn* prM*e U HnUiftno* au 
mil. Main p«iirutioL qQaltRer riol^iuf. *i dftn* I* inati* 
vab arru du mol. 1b fait «l* n<»iiter piv U ■f»fT# A un 
InjuMc acnuwur ? Quuriiciit oxttmnr coupatiTt Mill 
rjui rrli*v iW *•> hiv^r ttirr Mtcment par un polkkr 
gg un inilltftlrt ? Ha Wr ng vinballr pai la rtr> dn rtlui 
qui l-KUque, u.u nt>m d 'autorild* lymnnlquar f aondlit 
lie parvlemt pa* |\ fbrantor, par <1« anr4 n »1^» rftllOB* 

«*th, 1c droit d-f t^iritifike i|#feiM*. qui pefiiwl A. eliaVUfi 

d* -4i>ppnwr. rtieviw- pftr In fore*, ftux vntr«pri4*a d'un 
ftjuufivlii. I*iia pl«i!< qur 1a nnlura* pvu plu* qn* !■ 
wififr-*, la, for** *l*e«, pn elloiuftma. 11I mor*i1«, til Inv 

tl>oral* ; nu j-ervlor 4 + unc nuiuvntui r^imcr o)U 4*vler«t 

C4mdarimaVf< ; ell* **t bonnn 1 »l on I'utillae, mu 14*er 
t**# il^otU d« i[uk L A , n- a jit4 t pour r£All*«r un McaI rt*i»*- 
r*iu. MnU. p^*r-:e qu*H n'a riffi nnt4 ft>ft crfn'aiiffg 
il> n«s r**r«. P«i« nw*l> IWt rr«*r un h t-nn hlndmi ■ 
du jiiniii ilf ui# roliffbfiix. If MliIiAUiui ne parvtont pHi 
a fonnnEff una Uoclrlna nppllail^a tinra dr m m^Jori 
Ujitotivlf il'ftvolr pul tiQin iw ml {Mnlritaj* ah riv«il dt 
nmlfi ; rcc-Miaoiatona qua ta ucbts +11 il dure ft qu'ii 
dcvnii compter area dant*qvaf *t pui*»aai4 pr-S)t**;-*i ; 
" ItV pr^noik^ wit idf** ni pour I* demtar irw»L d* la 

^ik^-nne, III pour L'MpreHsion dftrliihlv«i di* ridrol hunn. 

Dltair*\ Ante »*» Iniouthnbta*, »* parU*, »oii pe^-m^ 
ili*t oa^m, i'lnde ive Huurtiit **ivir d^ nioiMlf #in>t peu- *AS — IV76 — pto, *oinm* v<Midxal»nt U ftilre eroire de* rerWafcn* 
pourunt bUn inkntuinne* — L lUiutMrni. 

PAI8I0H. n 1 Mil Intin j»aft, wuffrir, endure r>_ Sui 
1* smk du Rt 41 jMJwlon. t*-a psycliologxie* oat dt*ctit# 
mfWttOL It d'ftlgiitraU la witibilLM *n general. 
MJon certain* ; Itaortr*. in pnrlirulieF. lappUquait 
A iH tffaU que nous uppHnn* AujutinTauii {molten*, 
mln, iiKllnalioiiA. D'nutros l« rewrvem am e'lfwti&fl* 
vtektilciquitrotiMkni profondtfmeril le rnjpaei !'«t*rit 

MM Mtn qur la p**5Jffn M| ( |rr dJMiMUfte ■ d« 

itiautton d'ume part « rte ;* jo| lc H l nutre wort : car 
ril* M aituta «itr« \tn <kux, A, mMrcmin *. U pla» 
P4.rt mttnciKiil mnifitrnant I* p*M Aq ttW icnrtaiKMi 
*Jle cw»UMtrn1t dans une Inclination eiolt^ qui dojniDf 
et unlft* lout* U vi« p^cnologKpit. O nVat ma un 
pwwfiani naniMti ; e'eat un p+jittam anterior <l+v*. 
JoppfrOlllft^ DMUnl. Flllr nppArnlt. quand une lendane* 
J™ I# * w 6ur *** *»*?*». I« nbaoebe & sen pr*m o* 
hit miwf£r i*u<e* l« enenriea rer* m f m pan** 

'ft*; U 1 * **«*«■ ttftl^uC. d*tn«siir«ti»Mil gro»*. « in . 
put 14 conackno* du pnujonn« j it pti (*»**« A'Mmt 
m ceriirajiaee (am «nMre wir un seul nbj+t j Mn inirl- 
iveim, mi pr«ic A tin* Writable obMWori n> teii*.* 
■|u au ful <feirn uu aui movntt ffy parvenfr ; inert* 
pour Mf lr role. Mn acllvtlr. devout floYrciMo d*M que 
la paaaim aat an J*u Esclwhc f i jalouaf. linchnmhm 
«iui pui-vl*nt * rtpner atnaf en *>uveruin* iMlt-KIHfC. lie 
pwiMI p at a..i autre* da a* diwh^ptr. BIM a ral 

qo« I id^> na« nt daw loirdw latctk«lu«t S r <<*f> JC nil 
lieu Od [In* awn* H rnbjkl qu'JI poimuit T r«Ri|,|g W - 
lytirrr^nt* j^r un continue! et vfol«m t**oln de *•*!>. 
OT «u-df uui d*H autram vari«ra M . piwM^ 5«i tan- 
frtririwiu cnlr«m auut « n Mg^ d„ co^p^ , u ^^ 
•l rt |)rutAl UftCNint 4ff W^y^na Hifr*r*ala. M 4fcs «u c Ua 
W W OOmifftnl ramcuK a u «„ „W«r coninMt. 

S'J f™!?? 1 » II V P0M ■" P»*«*i*U"C fc*p«tl«hla 

™*>t- • ^ w ^rurh* (Tana ] r [,i dw ^^ rt S* ^ £L^ 

una i«rr bl f malaJic ., dfclaiall N aP ul#«D. f D shSSi 
4 ia rois^ d„ poq^i r qul ,^ ai| rm|iai ^ Ejr |uj t 

a «* amis i i j ftiri*rmi B mjeux ftlrft ^ prrmt€r d , , 

«m«Mpu J* 4*c ftn <i a ftc*™ B . no* SlnWfM et im 

7™ ,aw n«vcu«nt pi UB d« d^m dc crt fifflra 
™ , i |" r 1 ™ Ufctfrktir. bwticouip «tim*til ccprn.ktni 

^1- (out 1,m-a mii«ir lib «tOfQl dlclatc^rp Ch« l« 

En^JIC^i^a. cb« ^*ux qui at peuwni aapirer «g*ft On 
WUU6U IM|-«ikiM-« t la pasalnti *aiiach* a dr* objet* 
ite mlnlrne imporliuiw ; *n# fc '^| n i ^i^ ly ran n ta«. 
nl moiiM vntaliisumn. U nkuI d'oliUnir d« pmmo^ 
ttom et (In niMiiKTM occup* tout* la r\ c «|# c^iUiIhh 
fQUctittinajm : arrvilu ikvnnl Irnra <?h*f*, (1. t<rro- 
imb 4vcc (Hlkfs friir* lubordonnAi ; «|^s ii-u'it* iX>Mi- 
F*"t -in degri *uperkur iUm la hWr«rehl* t l« conatn 
(Jhkr n«4t pour rox *ju" U o itnillffer. Cransi 1» |>Iu« 
hurablrt miUtux. on rwcontrf d<tt i(kdivld U a unL pour 
mo«t«r. a«*pimt ka p i ra bwognf^ » font ttUTU. 
saiu <i dfrtalnira. poi^n*rik-nT d-ans B<> do^ 
leun 4i»la, Et r«mfcui*n o^«*t |km rafllqua r 
priiduUe dca pftrts dc c^t ordr*. Vo&*% t dronaatuma, 
roMAncl«r» no*j* oivi ainp1<*m*nt ren*eifcn^ ■«>! 1« mill* 
aBfw^l* .;iirf» rttmour r«^W L'nvuro a'natbl^ IvUm^me 
pOttP n« Wflpr ^ii r i adci arg*fli Eo t*c* d« Par, II 
eprcuvr U»ii! Ml #tl4til»* c-ompnrabte A <ell* dr |T«a- 
C#!t conUmplant aon dl*U. Furtat a renronW unr 
rtmn^ qui couvniii dor la aurtJca ik u table, puli 
rtffaK dc loniEiifti bcum k tr conxJd^rer Sup !^ point 
«*p^rtr en apmlri un* nuira dcclaiftil : * I* voitilrau 
Mr* rondrt 1oulc mil (ortiinr fl TavilrT nvani dr niou- 
rir .. piiiiat qu^ fi>ntamcr leur rti#j imnol, dca avurr* 
p*rb»*m de faim K do fr^>t<l t »c privrnt dra ttinf'dVi 
qui l*or ptrmraraleiH de ^pie.rir. La paseton du |cu 
etait »l grand* dua l*Anci*no« Chin* q*ii dcra'it pflwion qui qil'A aawtrp *hww, c«rUtlr»ii Elvm^ut jtfl c^igtff lit kvn 
maina comm* enj«ti % s^epptant qit'on I^j wujf ttt U for 
tun* n*- k« famrlaiih jpos. Un it^Unni reJfttqut. rap* 

pari** l>**curH. Br I«iua inonrar dltmhifton il j-:i*if 

nmfrUennemttlt. Men qiw mjilad'e. aa ration oV botiil- 
Icin ou de vlu. le noinbre *« grand d« crux «j\ii a« aut- 
■ : !. -,- r !,] r*« ^etre rubill | Monv i.-rl.. un k„i ,kj. 
4Jl*a Va qtiilquvM* la panlon daa coJ I«ctlMiikconK 
MAZarthi, *n uxiumnA, tt|[ret4att r*t mM^iux iiuianl 
que lo panvalr, ra»qw, J^krUn on, vwln rrndra l« 
drrnl*riwupJrd4in Imp bifcliuilj^w, Un coliift+l. connu 
pour ia pauiou ■>!» uiMaillM. ful pri* A* ^cumonlf 
cl a« iroiivaK depuW pluikun heuru 4nn* uk, *tal 
coiTHitcux h J« repeal dpvitfii lul u jJusieura fou *1 
irr% haut, fcilt DcfcuM, qui) y nurtii ppwliiinwiwm 
wnc %vntc de mrfdailJea m;iK»itiqi*ri t l* rofronvl articul* 
vugttemrnt l* m<M infidajllc, pu^ rretitivrc pru ib ptu 
Id cftn^PkiK' cl gaMt f- HaiEi, <|uek|u» ann*p» plus 
iftrd r k vol dn urar dc m coUcctioo faillit lui Htt 
fnt*i : «e uoc a*uk eftpwiatwn mc ro«a, Uiaait tl : Ira 
linl^cilrci n*Oiil pria que led metlailica «i ^j- ; un procc 
pBua ba*, c'eCftK It* grands brom*a r lea jarr» J* ffau- 
rat» paa aur\*Acu a leur pert* ^ Menie 1 haAitud* df #r 
naeUne en o>l*r* pcut df-i^i^jrr e-n baaoin, en pafulftti. 
* I'M tamu t affirm* I* naturalise Vlr*y f den \wmmc* 
efcea qui litAM^blliU tftn.it devenue uu ii^oin Ila ch«r- 
chnlciil qurre>IU a tout le mondt, principaTement d kurs 
■flUft, ear 11* Mtigtftknt plua d'atl-rrrt^rwi de l«r p*rt 
qw* da tout Mllr*. Ha 4Ulen< Ire* ^wpi^int** lora- 
qiion r*rtmit «1e tfonteikr avp< aux ; et fc*aia dome*- 
thjue* nMffiW»rMent pu qu'lb seraJeg»t bruwjue'ti davon- 
ti.-v Kils tea priEuii ri! prui iin |*g*r *i. r ( t#nt pour ltdn 
'»K*>Dier la mauvalw humeuT hnWluo!k d* Unn mat- 
ir« v. Chrcun dr noun a d'ailkun taneuhtri drf **» 
romt-iirnn ionuppoitablr^ da <*& irMHarda luujoum 
gfinthcui -qui dftiratfnt conainmmtm. rt mivenf mm 
mocif, p^rcc qtilla feprouvfnt dn piftiirr i rher eaoim* 
d-autrr* m *pro(weni n re^rc leur cntpura^fe 1iau.reuii 
o» exemplea aufjlaent 4 ivaup relaJrer ; Il aeralt farile 
d m clter un plu. granrtJ nombre, C «r 1« niuMiann 5 'a>e 
r«i t mil Up4ea H div^mea. replant qae rex tgr ration 4m 
ienria[i<y» t rltra »onC *u»J nomfir«u^a qii*- r V a Jernit- 
rm ; e-t Po4i pe*Jt law appliquer la cUiwinralioit ullll- 
fte^e poor lr* bc»oins phyalqwea et nicnlauj L** utm 
*aftt e^iKiM-H el «oncerne?nt aoit la t-orpa. aoit P^anrll \ 
d'&utrat Son! fg^altr ulster ou purtnavnt alirulstea : 
d*autr*a enfln ont un oolel lmper»>i)iie]» edit* qui « 
I r«pportcnt uu vrai tit) brow, ad Uu. D'dn point de voe 
ilttl^ refill H d'aprea U rich**** tit Irur oonienu pav 
Chol^lTlqiW^ |«n dblin^le i!*a ^aaiona Jn/rViVvrej. h- 
frrnifdiairifj, tupMnrrr Dun* 1*4 pacaiafm ItiFeri«ii- 
r*%. Ia rexlwrcha du plnitlp phj^aque Mt !*■ furt-mr wwn* 
Uel : lnt*Illjr*nrt ei iinaglniiTJon |ouenl an rAk trei 
nfdult ; ov t* bornr *. r^pei^f IndMnlnMiH dt* gw&n 
idem^u«* iTrogTitrkj ft roiirniandlje rcntrtnt 4Ui» 
ce«* cni«fon« ; je vin pmi repenitonl cere un* wunrr 
,de? conaoJatlon tt Tart culiaaire fc'naere anacrpllbk 
de- r4mn*nuenu dcllcaita,, i> be»im dMcilania. d'al- 
coola t d'Ckpluivi. do morphine, d* 1 ^>^"lne- <tC.» Ffff T ittl 
pnrfnin d aapiratlon^ tnielle^tuelleft, ^e 1 nl cnontr^ dans 
Vrr* r/n^^rij^Ne ; el tlH lora It cat impoMtMe de m* 
;exinnahr« Ivi^n^m ^ih^iiqur s|u*n cuntirnL A I'orf- 
Igine daa paaalona Interm^di ai-<*. I'amaur par ecemple. 
<*n trfaire encore la aenanti<»n ; malt -ellca auppoMAi, rn 
otilP* un Uavttll pijcKitl^iqup profantt. line Iran^gu. 
ration da lobjet fcOJJiie. grAcc a rinuaa r lna.llo>n qui 
ajoutr. rrtraDCbo, hdMbe. Sar-t c«*e iufuoureux 4ta>u- 
tw o> nouveaur eliarmng daiti la ptnioa&e de> » bkai- 
annre ; paifi^U m+ma il pftv* d htfpotwn* M d^ *iwriin>e ? 
Jinn d'etre plui dlffiia de cell* qu'il 4, elioird« Fjctrtnc* 
jnmt rk't*s au pouit dr vwo p»vcbolO|nquc t in pawioni 
eu|^ri*ure* dojvern peg ft fa mnu^iion, beaucoup k 
vitiMHg*nc*. pip| ne ^mpofi<al plus la rfpeutfun — 1977 -, PAS aMcHEnult Ae ffe*le* nn*t<ijni«. mats un* prodfgieuMt 
*«!#!* 4 f taMtl6N ct d'efforf*. <Una parler de* C n,i« 

CjUl JWOdmwni d*a ffUYfeA bell** &uft*i it*1Uret!ein*if1 

tju'un Arbrr u cauvre de fruiNr* +1 d> fl^ijw. 1* *lropl* 
«tilvitaj)f« n'eprouvm dc joii nfhriiqnt que all rrfali, 
au irtfint tlim urw certain* mrauro. Iff Iravail ifu crra- 
tcar. La ponton du vrai* relic tin blrn ^vrillcni aiml 
If* pitotairoea dc I'imc ; Ira grramlfi rrforntwilriir* f urrnl 
transform** p$r |*ur* rives* in granda invratauro flrriu 
pr*uv* d'un* Uigenloaitr ft *M< pntftiKt admlrablea, 
P»r fontrr. to fanjittsjar. aotl in»lti!que t^\\ rcllffifUX* 
eneeiidr* I 6lrolte»c deaprit rt le xleair d* porafeuler 
ceux ifiii prorexsent oVa opinion*. oW* rente*. Ella e*t 
deplorable, la mrntailltf da ^i..it qui mautlpltc le* aiffitea 
de rroi*. en rnarnvoLUnt o>s> onalaoita Si rarie* que 
&oknt leur nature et leur ob-jet, leu paaaloR* on! p*»ur 
en>t fonirnuri de transformer la *le ^vciM^^p. |.» 
c*nlreiVUp*nonnt]|t*fli4iyr* rt un* orientation coo>- 
nan* t*t imprfmta A tociot l<* fatutU*. Intap-ftM* de- 
ar flier alltain, I'aiiniiion «t rri*ntif< mr u rtn iMur- 
nalvi* par le paraiann*. Applftnprfa a un o<liJet unique. 

>'[.*: *'.>■ :(K-E}Enli' AC|M|< ft [I 1. <tr fiim- ; :in r.ltfj.u* 

■argtaxe/ii nombreusr* r* penuaafY** ; aarn peine oil 
rieTOtrvre In Chilton dex plus dlftVlie* profrltfttt?. MaI* 
beurruaemenl. rexpril devferit la dupe rii* ^-fllflJlf-nl, 
car. tree diflfrente Or la aoylqur ordinaire* T U log»que de 
la paaxion adapte *e* fufiantnta & une o»iclu*ion posec 
d'&vance. Simple iTkMrurneni it*? In *e nMfcil it£ # l'tnlr-itU 
fc gmc* m bom* k iroiiwr fa* uricutmrnu qui IfffUkm«nt 
Iff IdianUDIII d* rtnUrtl oil U* r»pifirrti»<^< du c**»r- 
D'Ava.n^« le pr*lw adrrut I** tafrmes impo^i par non 
Efflfw : *«l apr^ ««u1»rw»l ^fa'il «b*nUe A ^ .P-mon, 
ttti a lai'inaiM ou a dtmofitrer auc ikutrM qu« *m 
cn>ymfci3i* *ont pas cofitrwhtp* pn.r I'mpMtMt a la 
r*l>^B. An elwwi dn wn enfmiL rnnlnclr. [a m#n\ pour 
•e con\ain<re <fu 11 ffuiriri- notiftc t|Hl"U CM Jfunc. qu'll 
m poJjiarte, -pe dAutr^ altcfnta olt iraiibms aerohbi- 
bl« ac aont r*t*Wh grAc* aux aoin> ^*t|jj docttur hntllc. 
E> m^it^iti. mi rontrnif^, n* s* prononro *»r In ara- 
rtl* du rnal i|ii'jij»r*^ avoir oba«rvA tou.» l*i ayftipfAnan.. 
I** d£fo\ocabW lion ro^int -qiw c*m qui )nl»a«nt d** 
l"t«polr. On mH coiiib«t fncitcn^ni In umouretix ■'tl- 
lu*ii>:<nf jiI »ttr I'objM d* ]*ur aff«<rtUin. I nm*nt ^ aoa- 
IH^ qui r/eitit*rtl t Mtas ! que dnn^ kur imagination. 
La ptuiai: m A"f.mt»Arr**** Ru*rp du priritflp* di» r^- 
tndtciloci. file aorumulo lw Irt^** do tMall, aansi ri")a- 
ttMja lo^iquca tntrc *ll«g, nuu qui itndvm tout** a la 
mfmr o>nrlmton. Elk prDcM? anasl par ffrudatk)n P 
co^imc c« orn-tfiirs qul 4 potjr ccwYalncr* lr»r midl- 
t^rti «pponcnl do argnBifnifl bwjoiin plu* torts, cu 
f^nrd, non U In rataon, mabt mi tf tnp^ranwnl ff fiU 
pf*jo«*» d* «ax <jui r6cot>tcnt T IV DatDDC ^u« riBlaHl- 
g:mcr. InftivM/ w tri>xiv#» nnfTi!^ ven* «n htit uni^u* f 
d'ou la puiaaaac* oxtracirdirinlr* qti>tl<* acqtjl^rl pnr- 
fcJa. On cociftall qu+^u^i ona c^kbrea, 11 an rxtrt* tl*ra 
d"rtwir#*. *■ Quand on v^uf donn^r <\et estinplt-t d^ 
g;rand-t pdvlnnn^ *crtt Itibot. om I** prmd t4Hijour». 
Jans riilMrtir* |»oIiliqil# CU r^ll^l*ll*#. dltrm Ira rxpadi* 
Hoik .giiwrl^Fw ou murtllntfa. oti pil* Jm nrtiil« «u 
dn Invcrt^urft tfnlvrrn o> lcur vorjillon II U tfuui bt#n. 
parte qtK cmi»U wills tout comma. II* out tals** un 
nom i- jf rr quits «nl ngl «ur Icur mihru : l#ur pnuMin 
a *u un* r+p«r<uw1W fort* ai tlumbfe llir IVUtl l«m- 
hUb44«. Mala d*s mtllkra d'ttnrnmM onl vfctf, pOft^* 
di>> iW- paaalnn* auaal Int^n^fl, i]ul Di pont formn* que 
d*i*<i inlnrr rntounkre^ paace <iu'I1h n'oru pa **#1rv^r 
fautc J'ftppul ln1ctl«ctuH -ou parcr que Nrur paaaJon 
(rofj>rrn> r*ll* Art amourruxj rut hr»U4c A dfux tndU 
vidiisdonl la d«iin^c e»t indl^r^nt^ an rwrt« dca horn- 

m**, \l4ltr^ lotlf. crll* pativioai qiu n'n d^fr-avi^ qot* *lfi4 

«»nv#rwitkiris !«*!#> oo *1m K»irl(r< iffnor*ra. n Vm * 
pau «* niotadre wmm^ pulutnp^ Jcff&rt rl condeii- 
wiUon d* In vl* alf#ellva?> ■ R*fontinis»*na t tout^faii- 
que rhumankU abonde. non nn grntidrx paction*, mala 
en poafflona naMiocru qui manquenl aoJt dc force Mil ■M 

! br»iMn»»ant une d* dur^c, Parfoia *II*a app&rtd^wnt brutqucn>«nt, pac- 
foia cllrs a* dA*dopptit Irntamrnt, d*urir fa^on pr«v 
fimalvc. I^r oonp de foudnr. fr--v ir-i.t d-an* lea rcclts 

(HiicijMjr*-*. *■>- :.l;- .!.«[ - .:l xl- t.IIh f-!' I r - > J - - - "! *,*>—.■ 

d T dll* pre^i:iatrtic«^ ilu acn* boutldhlque ou »prmrerir*n 
dU m«t t n>*t pM dii l^ul ^Mwlre pour JVxpliqvtr. 
QuaiiiI un esprit i*H4 dornrf un Ideal *i qu« t*t nlfal 
II l« 4lrTOuvrit p bnnquGmcnl rMM dins tin Mi<* qui 
»>al trrwi> ^iraoni chimin, alom lainour *clau dHh 
prernifne irumncrc. Un travail *ou terrain *"pjyt produli 
tiiiii* I'lnrwiftKltac ; aa mbe au lour aoudafne crplaquc 
!e caracitr* d* bru^u^hc ^Ul acconipaatlt ton iCTJp- 
--■■*■* rfam lo champ dc la c>aKl4l>c^ clnirc TtttlCc pojr 
alon rxkpr un# p*riodr d^ncuballon prfalabtf , yn ffllUV 
triaiL'ni cto looigurur vartftbk ; HI* ifa*< Jamal* uo« cren- 
t i-Bi #x nlfkiJo. L'^v^tirtrmt ttxttrfriir. dana la coup de 
foudr<\ jouf l« rote do Vetiocflle qui toflnnim« la pou- 
drp Ail pr^lablt- etilasMc-. Conatituit^n morale ft pby* 
»lquo f hVreVIlt^ prfdi-tpoarnl, d'aliimr*. mu diff^n-ntr^ 
paxaloiva ; uiio >*miHlit* Mvr. iino tRiaffirh*!juTj ^nJ'TiV 
onC una ImporiAncr eaaentlell^ Surtoat ritnoainnuoo 
qui, »e cdnfomvont au d^xir, rrnbellk l'ojjjri dc noiro 
nmour. nnlaidll rahjet de MtT« rfpaUlon - C* qii'dft 
alni* oti ce qti'oti .hail pawtonnatyLnt. cVrit U*llnand, 
ca A'ast pa* rflre on lobjpt ntal. maia ilua imaR« de lul 
qu on a* Torge «il*nrfrae. I> ^#rilabJ* objet dt ramour, 
« n'tai- pfls la prnonne vroslt, maJ* la p*r»unne idtoil* 
cnHt par notrf ImajclivAtiuir De memc dun* la hutn^ 
«dAna iouic-<i« piunions. II y a toujwia cntatiun d'ua 
fa r* 16 trie t lnt«r|ioae tntrc In realite c-t r^oapa, * T'Anni Illtt 
iin-in, pluAleura tn'Ofit avoue qu'avani notrc p»nfontrc 
lla m« s-'uintu Liiutam. t*-l un dlrm d« VOlyropr, ou 
mrme wrt*c coUr*> Lfl ton d> cn«e ecritt 
tt lanir aurpriae fut grottd* lomqulb 
me cofinurrnt pour <lo bon. Milieu ao<ia\l 4 L^ducaUon. 
clirovat. nournture *x*rtertl au»l una Influence fnd-6- 
niuM* Dinu te fTord, on eat e>n general pliu gour- 
n\nnd a Ulli le Midi moin-i IrnvniMeur. I.en mceurs qui, 
«**l«n StmdhAl. * ChanjTcAl ■* J»eu prea toai* left rinquanto 
an» ii t i ri.jH-i.|r*nt dec pulsion* *p^inlwi, Cli« «rtftin§. 
rhcmowiunJlttf <at aujouril 4 hut um &ITalr« de modo 
jrfua que dc temperament ; dang queiquM mJliMii lit- 
tcrnirw ou rnoiMlalna. Von m fait un point d'booneur 
doiiltllrr lea Ifinniett pour \t% rphtbra, Partfola, elk 
n**u»e de ha monoaeayAli^ du nilll*UL * Diril t« com* 
pa|ftilex de discipline, qui tftixlrnt ^iitiihh^ tie cofictanv 
ne» mUltftlrr* axtroiikta i ne /«iaaaf* aoit&r du quartier 
■fondant toute la dure> de Icur aervice, ^crlt le Doe^eui 
C Sftlnt I'aul, 1* horn o«ex vial ite> t enaatx de la aevualiU 
normal^ tititit extramement rApxndtic_ C'enl 1A que Von 
toyaft Vunlon botuoaexuelle ftjEurer -tn rrpbque iVrt^l* 
Jr lunii>ri nrxuellt ; Turn d«» conjoints eUnl I'hemme, 
le jnftlf, le fort dc L*AAaocintiou, prAt A prtiitoer. 4 *« 
depm^e-r A JtaqUer, ft M fuife Junir pour I'uulrr, la 
fi"fimif. NvqtieMr. ndu^ t cAprlrietua MUVfnl el p&a- 
wini -u aoti parlJifr cvjrv^en et cliurffea Imp lourdes*, A 
rorcanicm. xrenra dc jalwisic. rtxra. tat al lit*, coups df 
routruu »i^n " runiimi en mtriira tt dam la r^cle, lr pas- 
nif drmftinr oh dmtM la. prole du vainqufur ». La> 
&cnce ilr fcpintfa ^nv«rc In niagn d'Mre ok ct campur- 
wtnent, MftH die* de* hom«nr* llb-rea, l"h«tiio4cAit«lfM 
pHnat rAjiilter aoit d'nn de/gtul dc con form at ton dan.* 
le» orvunea aexuela, tolt d*anonaalie»dar«*lo» »ecr*tieni*» 
ftnomallM xo rAlLac tiant a dex ilk^pcMllionA nna<om(j|ue9 

,ei>cxir« fndecv tables pur I** a&vttnt. Prodigirua est. 0"uu- 
U« part ± Bltifluence de r^duwAtion «ur la «**>*** et *e 
d^vetoppement dn pa^Mona ; bea-ucoup de crlmineli 
»orii*eill, 4 1«W droil. livra parrrilx, le BLUltU 6U lb 
ont gr.iindK la ww?l/te t d'etre rMponanMej iF« a/tei 
r/prrlienftlbl» qti'llH tvnl c^nifiu. 1) urrivv qua la t^» 

. kMii prvnno nn pur ^itul^imqil (tt par anliruv , tilt pt-m 
una*! w iramtformar : nulrteurcuarineni II n'eat paa 
rarf quelle nil pour icrmc la. fn||« -ou la marl. [I'nai 
riiftrft frf-<|ufrijn»rn:l »uieniif , l qju-rlU nt A Itmrgic PAT -IM i£j * , v* r m ****** *• *<"* ^ r «««« 

p*A-Aviquc ci «,«• l^ diininuc ^n M riii ffl *„*,. 
:ii '- ,t P*>"r k Men. Nuaaaiift, *n parti* ctittrr Pouncr wttn^W, par Kwilr*, , 

llOPJ 5*nt atf.l+mrnl liUTc ct Nm * HI In, ,,ou. Ll- 

ifrr.l runnu la bouwde lo ..wrin, *i n»u» iwliuu-r.i 

rr< nut} lim dairwu rtndt* i M atari. „ rtai« i.U,,- 

UllMflV Ift i|l»i|i-*||fl ^ni^tion awhile prfciKlinaa 

POT Four*;, I* pusiitmi lw p!u» H.v. r^ mt*lmi *.*.,- 
pWt wlwfflrtiffn. Kn rtalittf, II tii»(d j« i^i.™ 
****£ tarn pcrur rindlvMu m* poirr «■« qui iw 
tourcni, ct fii^j ^e, pflW i oni cqmMm (1 imiihir d r«to- 
«*» P«* 4* noWrw tt dmteruiif tan im( nn>M He 
mMfe* cr.***, pour jp bt^Jidir miunc pour I* nialhuur 
i T* l * B » w *"*«. *»™*, *r> fftRtral, tfti prt^i.n- 
*£ + C CM 4 „*** rotftt poutralt i el f^ c^wguWirrr 
oh*cn.ab!c* q u un j UB c i W pomaI «mve A »* pr ,-„ ...^r, 
Raxotinalaaorj*, inijlcfoip. que la. pa&aion pl'tllt limuir 
J Miour *xc*x*if <ju br rtU ou liu vraJ p^,. « onip ^ „,„>„ 
(h,w un fcri<.i» d£»fc)uil>bro mental. Quani an* P0*< 
Horn, iitlaau^ nfeia txin-rrKift* a !c* r)t»nincr en 4«i!mi» 

niil 1 UlVtH].;!, 4 jtS «\, }V U qui Irs ntUi^.1 rl en l* Uf 

reriMitl I If* a JinJI»ta«M&iift d>VUo* rfcfamant. |1 V « tant, 
la nwrsK-. cIcvcaHf Q*jtfri|iwnrAJ* el phrtiolpciqtie dim. 
P"' n » ?1 i'tfi«i«iii niiKiUm S| b ,.,!;. j o«i maU 
MM Lm ftroumrtc* ifratilet. «nc+rn* lit I'inflgemv 
*** prodian- r^ r . Trt p^ (^ ff | om | e% ei(il»?Iinva tur Ifl 

tavacirr* ct ) v mnpontwwn dm liidiviiius t pmuwiti 
^ti if ne i AtfM pom, IA 4c rut* f him^huim _ U ]un. PAST*Uirt9ATipW F^ pftltwiilpollWl Ml un |U0f*tt wt cfiaunnjr* qui r« <fr 05 ik 7S dopr*rt 
okfauc- ml lneoinpl««r. enr cc«tuiriA 

i <*ttQ U-lOOcPAlurv. I* « •( in f*l rinlvi 
anitPHittvik lainat 

ij-uifH-rfllurv. P*r ccwlh). rHv tlCikAturc tiwlm 
In Ii^uiiffA <|^l un# M^rillattlion d>Mt|a4 par tif.f | f .|» 
imlVn dl 100 frU liOilcCrte ft* cn>p^c f^p^i nm er>( 
ct jiiwrtilr |Miar k tn.ll. Ca -kmUr C«( aUr» ctuuiAA » 
IHSp puis uii I* nfKiidit t^u«iiow#m. *t\ n d h Mtai 
B» tcmfitraiuroi InttrniMiafrtft ik 3) A *>. mil Mn t par. 
ttcuH4r*tiKiii hivomblm u Pa grrmlniliafl a^ ^»^. 
' 1 >' lt!l " l" ; t^tiaji|rn it : 4jl r r „„ || 4 u , [.tiiuf IjH ... ;iiilr 
lick scyi^tA^ janitrc* oitt Mmunt rrc»Him ^ cc pwinuk« 

U lalt ru^curt^ pauvoat M CWlKTVCr p^JMlwit dfl» 

r"- «»r *»*p q»> * un dutfrc imrindro ciua H Mi 
JriiritlBC. I* (alt jK^ictirlac |«rvd una part|e d'* Jt* iiiiii 

jii . r *** 11 " 11 '^ ° ft ** 11 I* >««|^ csdufif «1n l a |( jt^. 
Hlha cmduLt au m-cli it)nin« c< -a la m»L 
lorw|a*on nt compear pau U <f*a*njctl 
f»r»- pur d^* ftlUucnla frait. 0>n pRipkkkr a 

n<i|t.|iN (mm I.-. \ir v iiN N -l. |, . 

fflilllKt f>rl*Iitvmrpl, Paatcur a reiulti un i 

>■ ■■ ■' ' numajiiw rn alliram T^i^m^,, >„, I'.nonoc 
rWc Jtwi^ par Irfl litlhtmi^flls pclil*. lit aoiat cau*a ditq 

iiiaiiiTR prcMl ijcJ-cu i lie mnrjidM (H«lr tfir^Wj> ct ron 
fluti pirndrc coram rui tif w-iieuwi prteimiUiM Nca™. 
BalDa* la fuuitt ijo mlctolwt n* <lou |ub patn|u«i* « 
Jauirc* txccA liaD^rc'W. Drpula p4ialcar, la. inaitrriiit! 
* fmi ur (vaPdit progr^ ; T tk a, en p*«irulicr 4 mid en 
rvHlanr*- la rt!« ilc* vil M |Ti»n^ atlMlUHtttlt l|(Ocuiirc:t 

ri:t 4^flDppe4Mat dc 1-orpntaM rl <| Ml ,,», ^mlift, 

^/ lfKR J^»>P*rnturca tflevam. l-a cuI-uor fi*:^ ■ -j 
iDlna aUnaafitl unc mniiM^ pmtic da raatr valanr ; it, 
^4»*ti pnf Icala do luct Icji mtcrobca. II nc frut |*aa a*ali»- 
IfJiir. p*r ^rmopc, ilc tout co qui est cm, Oti iM| 
'FWC n*W.r B M1j^ <|iJi* 4 stir ccrljicj* point* <ic ^randn 
W\t*n?n j'^cniVni dc plu» en plua dc» 
id*t* cUrti. n. Paalrur. Ca qui tv«n- 
l^« rt«i an iirfrlta tlu cftcbrr chlmisla t ra&U d^monira 
<iiK nut nral irifaillitik cl -itit? ta wiwiet a poiir wndU *i|ic fir lttir[i>w 

k*« Jc^ \ i:;*nn- 

'^m-i- ci a|« I« 

r + t iHipOlIfllJAt, |0H Il6fl pHmordUr^ non I'hf^utaio A I'temi ^t^t n f An d . t (du Jiitir* jwrrfo, «|« ^fcr, p^ K ], f* llM PATRIff n 

i- V -2 *™' Wywolnffi^aamatii, il d-S.itfar 1c p«v f ^ 

LaTtirjIi fTTTSiff °* *"" * *«■***■• "« 

!l - ,l ' l ^ A ] " t;iL " ' '^>W»af I*-* va-tao i.nti^- l^j- 

■i-ito , arriwwi a dfeffner la i^ ^ lft p«£ 
.mnftlii* rejoSfffiam Mnlnrflalaanila f Kn voWI »cfii|. 
itmcnt iMpJk-atloii. doling pat a. Hanion i 
P L'kI**" ifa p*lHa pt^^pom la hoUhUdic r union 

IJI»rM::i«i ^i:rc hi-lin.li,* L M ;, d r p,-rtr In ,.H-m, 

I H^r t!r roliriTifvW : fn (-del, noia iia miw *TO 
tQW t( iKAtt nr pti*Hu ptu qut nuflira'tin fciiiw 
eoawvoff | A jtmrif ^0,^ A un lDrilrHh|i u ^ !|U . 

** -lone un afaiemue j-Mrtfc Ullf rtaujlitiila ibim 1m 
ooinpnaaniM uuil «W mdiviilui Pour aiw r« Itidludiu 
*^ c^upo^nt a«lrc bus * ^oiYi^t ^i MT1 Cf ft la rtPTil 
ijinlc -jiairfa, it fn.u| de« cara^*rc« romaiun^ UJIt - r ^| A - 
irort tfc nature quclcon^uc uniananl, inorum <v»i (r>d^ 
vmus antrc en*, Noua nr pouvotu cftticivvofr d<» * f r^f 
j«im cojiunana rar»ci*rt» v-'affrVwumt tr*lr* « ttN ■» 
^ •hifMttiint pour «ri«cntilrcr unc asaocuillon^ uaa eollac* 
Ufll4\ Ulitt r^uHnii^c-pn*Hc, (>* pre^ntrm cara<l*-rc?4 

i-iinimuna fuivnt t*n*mtftuni u iku d<- nai»m^ ^ 

i : !>4 '- f " : J l '^ir.rr *( .,j mill.0, ,f., r , lt | 1 ,' M ., r „ ,. ,, 

ill [*t di:\a]t>|i|iitii. U prwnl^w palrlc fwi In h™,!* l a 
trim, la clan. U tla en eammun dirai^pivc u»« oom- 
rutiFiaut^ — *rcruo encort par las lim» du un& _ n> 
ii»auni v da «o4iininH4> d< lunpif. dt wninMln.0^ da vn t|. 
nanu < r n c^ihJ aolfarajr^ | W tmmalii* Ina una tVa 
'■ J,J '" il *'■'" : " riip«itin * -i i-f tufint nvpi iiftrneal 
d liatflvUttK AuaA -iftfia la hahdc, t a tr |t« 4 lc dan, I1> 
s*. uwiv-n: w.M.laiM laa u m d*, , U lrc» nclallVitmanfi 
aux irJhua yomuih*. j[* *-_* *cnt«nt dir7*rcnl*. prc^itic de 
Rdlurti aiutrt. viranl Hatgitfo, n^ynnt d« coaiiaici nurr 
|w>Tlh; Fm .JiapuU, In F'i-»rp Monir*. (ouiun>^ lun^tc^ 
S^tiUmctiU tl t^nsaiion* *oni dbacaiMaMcs. FJIra #onf 
mrafijHr, l>naamL U palrU M la l»r«U Iq irlLu, I*- 
clnn $m\v 

■ PtU ft ptu. at'av 3c lcr«p». VUmma puwtl .(< l^vJ 
d* OUSMUr * Ttlnl 4c jkvalcur ^t dc cwlnl-ci A l'clai 
dJiirririiltaur, Ift eft* w forma. AW* In pa|rie f ji c^i* 
cilf. L'ACniA^jr, r>nnptnL f"< *#lm qui n'^ail p«, | a 
clW. Lc iwratir* da jrcru jianklpuit 4c cArAcUm enm 
«'iha =**«! accru ; la solldnrtW s # #itnd »ur tnu> afrt 
piu* grn^4f, rnaLj awfri tnlrn»J|f a dlnrinu*. ^ap dt« 
ciOMt* ci <■« cAMf? ac mint acparce* *Ur\* In f it#. U 
paUrta #>hiai« plu* gr»ndc ( pl«* ample, nubs |t wnliiHcni 
|Kvirioil«|ua on mo^inn pulwinii, cmr vn (i molna M^O 
datrc aaildaira. I»c Ja civrll^ntlom viai^-fil m'p itw 
dc nouvenu!! bcaolna ; m»«l, lc oomnt^rcc w ilcveVii^r ; 
ct, par aaUa P ^a imilEipltrnl 1m coniJictv cnlre ci«* 
vijiinc*. On »# connalt mictix. on ac haft tnolm^ tncinc 
6H « v aUnc T^» ftiftcrcnclullona da maun a*aictntirnf ; 
lc* Kr^aca *<• ptntclcvnt jniifoalltneni ; Ic# inlf refit vr 
anltrlartwiil *-l\ (iiictauc* occ^iaana ; 1'allliaiaw ptala 

rnidon w fall 

• Li* pMH KW **l tic ; bn« fibuvoll^ patrlc en rc*ulu. 
i ■■" prund*' «^ t^ rtit'UM, p'n-. '..mi... i: - ,r:,. ,.„ , . 
Pana. rtJ Mat. Iw invun, lu <0iiliim^. I** lampuaa, 
In >rniiniriHK (nrntfni ft a*uniflar, 4 d<vanlr iemUikMc« 
-■ ' > lirH ) *'rmnw .^j Pud. a rj-,»t r«iwwit -1 tOn^sl hi 
*ni |da| r if tiJmlnwr il' tntf utile, J)c r«trn»mi *l*a 
cMT'^m^nefa hiimtiinr% du wmcncicfi il« 1 Industrie 
nahatni de nonypaiH K*Pi«1 qui ClllriJlHIil I dca 
V6>«g«a\ & den rapport* fr#qu-;ntt aT-W r<lr«lffrr r Pel 
ipucrrta rrfaulKnl dcs> roma^cU pmre patipla^ cnncnilff, 
drs clicraucticvff on d«» ic^ivTir 6trnnvcrc«>. Cca mujj1v» 
»c pfnMrafii tfiimtflLciiKni* landcm a »c dincreciclff -lffl~ TAT d* moiM en raoi*,*, l>4b* allianc**i el rtr* umrvna *r font. 

Krnrvl* t'M t'aeoompltt. of »wi par ronxpiMf-a. 

« I ":ii i Ji-'iivrl!* [iiitrio «l ix**^ Kite- *•»! plan grtuid* 

UjperftcleltemQnl nu* tonte* Um prv*>*>l*iii*« ; flic 
o>nii f ni plu* (imdivhhu quo tout** )** preWdentca. 
Lu atilid-i Hi •' imbr**** 1 Uil pJUs jcmml *"-i^'n d'tlies** 
m>U elte Ml malm trvl*nar. Tou* It* hiwnmet il* «rt# 
l«i !ri** n'nwitu juu tip r&ppoHH qiititi- limit *m'iv #hii. 
n* vlva.nt pa* en to m*wio llm. n« *m? cnnnnWiu poEnl, 
iM- »* aeiiltiit point ciacttinem wmblablo* *n:rv ru*. 
Mm que to rtlflftrntfallflM w *n.rul niiMlttfraMrmriit 
alttnu£c». Lc lien dr* nttdnriti': mule, niabii cinbnrr 

■ Noil] qi *4cnn>t* uctu^lfeairwni A <p f1*4ft ^C I'tv©- 

lolfttn, ft d4f ik ** dvwMtie vt^nurfUMiii^pl |*p pr*Ktf4nu* 

qui coed u Ira Ihutnnni-t* A riniernatltmalft* 4 <>ti union 
de* nation* tt. tfiaijlt* v*r* im *ut htudatit »iu e-eaae 

A PuttiCix rni.tr r-titrr Itnta le» hurtmim lclftj<*ltv*i***fLt . <m 

H04 irmndea pitlrip*. tout tend A I'ijitemAftoftfalU*. 
c'r** -^ dire k la aolJdnHM *adr* Ii>h itnrion*. a I'aurMW 
dt*t lioanmea, qu.fl*. que Kilant Icur li*u d* iiniiunc^. 
If Lin iwtir*. a 

I'h «m! c©mpt#tn*n* fc e*n Hgiwa : i* rhiiure praH*»nT»\ 
It Militant ll»n dr MihiiArttt awiaia ifanlti* pan tain 
lc m ]r^ liptimirv d'nn* n»*5me » pntrlr a. Lc prnkutre 
tomcieni mc If* pauitn. II ne at *fnl aolldnlrc t|u« dr 
h-j frtrna dc rui»ere r iur Ir plan mlrriumorul Ngii;i 
. ftmtaa c*I» plus loin, 

Li rim* bwm t'wtj^iiHt — P*Mir lu iwjdWA atiiMin^. 
U pairlf «l«tt »n lout inurft, un* rtm\\t& irivant' 1 . ti«m 
d> laqurirf il n'y nvait put civ bonheur |i*»niiilf » (lit 
linuiit in pninc jiarcc qu'on *n mrn^it let dl«itx prt>- 
tKtmr? P parrr qur ch« »Uc on IrouiaH un prytut*^, 
vm ft« 4M-H, *•» Wn d« pri*tw. *lfo *iyriii*» t <*t 

pn rrc O""^, Itort dVI|< i>J» n avail |t'u* da dioux m tie 

culto - F La fnritillr oH^lituuM la ha*r *l* *rl I* oOriAU : 

In famMlf A\rc M»n nutH pour Ir* viv.infi. son LOnitKika 

£ur W tific^Lm* Je chump qu'Hto [»a^*^bii ct f*Vo«* 
It, ac* (flctlX *WH«£l<|ue» + J-a Unn!l* ontiqur *t,i jt 

* un* ^»4Ki^ti->tJ r«lij;jpii«o qilu« n*rOMf qu'une ■MOCib- 
(ktn 4e n»liir» *. 

1^ moi po/H< ; Ttrsa putrid r^uniaiL luiil c*lfi- 

• U (ikl/l* d* chft*|W* homnu #UH Ift pan do *»1 411* 
in religion doiii««tk|ftif ou nammalf avail unctifltt\ 
la (#rr» arfi #lnifnt d^ptf*e* l« owmniiM dc »p« unr*- 
1 Ur% ri <iur Iron Ames occupalriit lA'pctlle patrLc tiliiit 
I'mcliw tic la faniitrp, *!« wn immbnhu tt son ffljrr. 
Ia jcranil* [?fiLrlr ttnti In citf, nvrc »mi prj h t**nrffl el so 
li£ro9 t o\irv" v>u ^ivc^intr *»cr«r* cl »:»» ((■jrltoirr nmr- 
qu4 p*r U religion* ** Terrv **cri* do l<* potrl« ■, 
dlnnlwl lr% C.ji*c*» O n^Uit pan un \«ln jvkK. O sol 
41* lit WriUHfincnl «ici* p»ok*f J'honiirM. rnr II iMu.il 
haME^ par hi dicur. Rmt. C*l*. Patrk. <cs moi* 
al'MaJm p^* w»* abstrnrtion. oommo rri« !« modcr- 
j\fi ; iU rrpiWnluicnl rnll-r trout loot un ^u^tnulf <\t 
dlVMtJl locaLM aVW HI CUHd lU ^h[kirtl# |o»r tt ilM 
froynnctF pulutim^ stitr TAme. - {Fu%i*l «V CMilnnsn) 

LhOanMl^ prlMftnl«r df U fmnilln, [trlwinltr de *« 
iliciiv. dan* lc droit uJititjLtt, lit? cruyalt pas U wt* dlgnc 
d'flr» s*cu* pn <l*liun d* la pairio. riitong mrorr le 
m^nai amnir jM>ur nrunlrcr p^nnPKHt VhiiUvidu •: Tj «^ 
crrclmlne ;- T-ufllM<]uonwmn*iWMP4l avoif ac |ii»« 
CtKr fC CPnC^dg^ ft%rc la pntrlr. Kit olt* t il trunvo |t 
fovf |>icn t vh f^ciirii^ aoit dnrit t «u fi>1 t »»mi (IpHI, K» la 
j" fjijii*. u |k-i .inii lovti II Wall prcJ^qu*- lmp<iwtbk qu* 
IJm^rt* privt fill en iJftaacco-nl «ivc< ritit^r^t piwsr. 
P!at»jn <lit ) ■ C'c*t lu I'airlr qui nonu infante, qui fiou* 
lto4jrrlL qui iioux *li^- a J5t Sopliocl* : •* CY*t U palrlr 
qui iiou* ton*«rvc a, 

Um Ml* patrl* n r cal pas »>u^l»^M pmt Vhwnm* 

un <IV>H}lr-tl<' Qutl <l.(lUtr e« MllM** UlUrAill^, l|(l"ll 

fninrlilm# !m limit*! »ari4m du t#Prttolrr i il no trttuve 
pirn iNHirlul 11I iMtffiiui. nl lien Kictol 4*ftucnmc nptrfi I'ntiofii AH3rnr«. mt dtin^ j*a pniric« *1 *vt *«n >1eboT> dtf 
In «3« r^pil^f* *t Ou droll, fnftrtoiri ullt^ura It ««t w.n» 
iliru ft rn d^hdr* it»r la vie nwrnSr, l.ft 9*utf n>rnl >' »i 

am difcu^t -M.iMi.mc- <t KS devoirs 11 nr p«Ut fir* 

hommv que la* 

I.;* palrir Heitl lliomme uU*tcttt pur un lien »a* rr. 
JI hint Calmer column ftn *lme uim rrllKion, l«i -oWlr 
cuiiiroc an ot*5il & Diru : * II fmil ae ttntmtr 4 Hie- lout 
enli^r, m«tirc tout «ia all«. lu| vowr l^uil - H II Imui 
('uititrr ytoriruiL^ «»u ot«furo + profjagt <ua malbMjt«uM 
11 fjiiii Ijlii ii*' r dim*. ^> tiiettfiaita tt 1'uim^r tnrorr d«Da 

trt rigWUH. S^rulO MAaUmiU p*f *l|* anil* rnia*h 

ite doii pu mnliu ralmrr. II ftut r*tm*f «tnn* 
Abrshnm olnttM i'«i ili#ii. jufqu:i Inl «rHH#r mm It!* 
11 foul mvnir maiirir pour nil*. l-» <;nc cm I* Remain 
m tiiauri Riif>re pur (Uvoutiiwut it un hottirru? oli par 
pttjiai il'Ii^nnrur, mnl* A la pairi* II doit » rk. Car. 
vi lu j-^ri* cM minutier. c rrf ra reli^n qn'un atta* 
flue, 11 {^rn^fii i4riuMftiif;jit pour jkh *yUiU, pcur »n 
naJfOf, pr© «rt|- W foeJf ; ear, a( |> riftm! lampnrc df 
?*« villi*, 9*3 iiulel* Mcront rrnverW^^ iwa ft>y*[» «j(#inu, 
H-* tf rnh^n .x profftitf*s ^<ta dirux dr-'mita, ain eultp 
*fTar*. Lamonir dn la patrio, c>at lei pW*> ilea anrl^na * 
him ilvtonnant* Jtj*r^» c*ln, qtac 1'exil aoflt Ut plua l*r- 
ribU d** punit *ms m t^v anciena I'np-jiolalertt **n rn*rf 
mie pcluo raplUlo. Ik n iiu^itml*nl pa* d* ehfltiiitrdt 
1^114 enirl. 4 L'axilo, vn lalaMnl a* pnlHc derriarc hit, 
IbihMit Au»i *^» dicux, II np vuvnji plus null* pail dr 
fflJHinn i)i|l |rtt I0 extnioler H. te proUtf«r ; il ri# iemuil 
plus do piDvidaiiiw qui veHUl mr lui : Ib fconliMir dp 
ptlrr !ul tlall AltV Toul r* qui pouvait utl«fatre 1*k 
IkCMiin* tie win J^nw ttall #Iiiliri>* ik lui Or l» rtlfflon 
rMoll la «outV« clou di^nxiilulrtil UK dralU etvlli il 
poiiiiojuc* L*fsH4 ptrdfiii dfjiw Itfut trla ai innlam 
laj religion dr la pntrin Iv\clu dig ^yl(a fJt Ift CI 1 ** II *•* 
voyalt talaWtt do mtome eoup ©on culla diwuaii^ua at 
il livwll tU'iridm aort Uvytr. It n*a»*it: plug 1* fltuit (!•"■ 
propri^t6 ; aa tteire et toua urn tittna iHaiant <otifl»ciiiAa 
itn pmfic d*^ dieu* *t*i d# IMvtat N'avnoi prfua da *eg:i*. 
ti n'.iauit pjLia dv fataiiHe ', I* *<*aaaitt d'ftra tpnaii rt 
pt>i*. Sefl flit nVtnUnt plua en -ji ptiliMtiee : vl fointr*^ 

n'/ljil n!ua aa friiifwi, «vt cll<* pouvaii lii,rntdliilf rr + rnt 

prrfidn* Ulb uular *>p-»u*. « |l fqvil ajr»iil*i* que l«a drialU 
a rMtilflfri dliparAiMikktht AiiKaM, Pip inVrit done, tu 
mnlm aiiimtl qua par divulr. Itioinma Mb\X nb!ifi« dr 
pL'ici/r In (Mint au-d*uiii tf« ia vio nrfma 

lit putn. I;h li*rrc lourrta.^ II en fut alors ft qu'il 
en 11 toujour* *l* r f* qijE a>l^)iUlt linmuiwMei»#nl ll\»* 
H4 ** tr-ouvaat **lre qu'un filament de- l^volullciL IM 
rii:iiix«nifiit» wxlam et poliitquos -anwi^rtni dc rnu- 
xc\\€* niaul^m dr pin*rr. Ix» milioiur'i cn>yuiKc.> 
(Cnkfil lafrtiiiCfN ; Ir pairiotbinc clianjcta d( ikiilhu, 
Ln didn puMonl au<wvnml plan, on nlim la patric 
m miiunem pour aft lttUi puoir *<n Iti9tiititjuiu t yvui 
trj draft* f! lib fr4CWl!# qtfCltC a^orqn.4 4 ««■ tn«nv 
hax« »- Ceit# caaanre ciilre U |>ligtoli el la pal/t« enilcva 
A I'jui liifiio u tjMHjr Je la puirw c* qu*ll avalt it** rig tit 
et- 'li* dur. Vn* j)-hiiiveMloj{ lc aamblabla Ji ■eertuin*? qu€ 
ridiusi 90inaws accul utiira ile Mibir i\v 1*0* join* *Ut 
etMiia atorv, an 1cm entemilH dr* pfcr*>liw romme <e|la> 
t\ur Ttmftiti<fo met Auun \u boucde de P^riHe*. etp? 
annl- quVHc* a6ill lea rfltWlfc* <JUi fiWt fl truer A 1 1*11 W - 
€'e*t i|u> cdtl# V*U* * veut »iur tuii3 soktil ^faui dmuiti 
In kit h : <!'fsi . qu'elk *»iin# aut Wnmex la !il"eft*> 
et ouvrp i loui U volo des riMineuia 1 : ce?^t iv'flte 
rtMiiillent I'ofdrr ptiltlic^ aaaur*J »ui iiui4»L»trfil* Vauto- 
It!*, tinrieuc Ira ruil»kn» d«i«t * loui dca *M%1a%C|«a fl 
dr» ttirft qui HJitt TMucatlon dc rain* c. w loiaif.tr 
'-■tiiilTlt en diaulll ; f V«lh |k?q»iuo1 po* giitrriors. ao*it 
Rom hfir**qiw«n«»l pi**i«t <pw d*- » Utaaar ra«r «itc 
ftiilri* ; vojH poqr^uoi c«>UK i|"l ^vrviven: aofit "mt 
p»*ta A furtiffrir pi ii w d*vou*r |«wr elte, i* 

[Jill, IntliltlliOlU, IlliOrWp Iwin^r.,,, aft*>ir9 d'aapr* FAT 

elation dt diacim. lorroju* la religion n>et n|.i» *«** 
pumnw pour ccMirbor rhonrme sous utn iouff. Aural r 
"On n*aifni *a PalrJe ipi'auiaiii qu on Mm nit (** rtgimc 
politlijiw ojul y prtVftlaU momemA^meot j crlui quk en 
ctouiafi tea ion mauralm n'avait pit* Hen < |U | | a tia- 
chat a tile. ■ Jl arriva » qui imva *ux ^pa™. h* 
liber rwii"r< in ill**- i: ;i r< |i:itj jm» . i/.. T ,,,:.*, ( j* ^ ltt 
q™ ty-imiw lui ful pttu *n<ni« <nj* mi oalrt*, ft i« 
tnomphc ^ e w» faction lui dcrint Ivaucwip Muit ciur 

q*e U fran-tewr ou In glolrc tf* *ft citf, CtUKIffl en 

vini n ptfferer A «i -.ill* M tnl*, a"t1 n -y tiuuvall p^ 
Jar irwuutiwft m-a ninratt, telle autre vtUc vb II 
vopall «* inriElitiian* en vlguoar On comoi*tiA.Q ajorj 

?T** r pl< * S vo * 0f,l *^ r * I on redouta .inoins l>rH, 
Ou"lnipwt*it-U d'-ftr* erctu ilu prytaaoe el «l>tre privt 
de leau Imtrtle^On n* pentad pl u . R iucre nux t | llfl , x 
pft-feelrura. *l r«l iaccoutuutnlt fnelleraont A s* po»- 

»r u> U patriK D* In i ft'armcr contr© * lie-, il nfy avail 
pav lre» Imln. * 

Iran* la socioi*. np|iamlfuit In notion ^« chare. *i 

r*;Cr r.:tt >n, pin* jutfe. r.r ftutatiluaii pen A pen * Mile 

«* I* palri*. ArtolocraUe cc dtfmocrall* — pouflrinnlt ft 

pict* _ net*? rt pauwrra — division natitrvtk do* 

nommcr Unt •)** w « Ja pojj rf >al<Wr 1'anRITllle ! 

» On no dtelingMuit ajya, j^ur tr>lltc rilftlit ft pour 

IftQla la Groc*. que deux group** d'h&auar* ; dun* 

pnrt t un* tl»w rrtrtocrutlque- ; o> I'sluI rr t im parti 

pooulnirc. » Sana do>ul^ la cpjfslfon »ocioJ«- n« m pomil! 

|ww >vec In aitaic fiHt*t^ que d> no« Jm*m, ftniu do^it« 

W* pro!#ta-|rea * nl]«ipnt chvpi«i maUn »ntiier I«> Hchf« 

H lfu.r dtrniuiaVr la viourrlturc du jour ■-, r^nr do<iv 

lU *>htimni^nl irop ^ouvent saibtfnlui avec - «1u j^nn 

H Je «r<|go » ; nuiift la lull* d*v# rleton d do* p*nv m 

H w vil f«iB nwln» clan* irmtrt. l*» dtM *l, to In1#r*l* 

*« plu* imntr4li,\to «unt nfwwiWmrtil opfuWi, on 

iiutiltii « que fut U oninv i r#poqu« o(i la vi«lll« rvll- 

•fi-n iin-.'irii-hti: l«« IndiTidui. 

Pub vim to clirlttianl«m<. .Mot n BnyBuine iTeit pan 

lie c* noaiSe -, _ « Akltx fri jn^rulMC f-pni !« pw 

^Ur «, dluiki Jf»u«, Ltf chriMlnnlHiM- ■ prf*Kfltai ft 

r*ttor*Uoa de tour lor hrwtmoft un I>iru ani^uA, vn 

Hm u qui itftll A !-"uh. aiii tT^valt pnr *1*- ni>upl«: chtyimi. 

ft qui nr dlrtinffurU nl )a« racos, ni to famrllo*, n| 

to KutB ». C'flall iumift do la r«co hum-iin* pH«fi* 

Uc i lour, d c*«ta>ll U n^jc&Moii m4m* J« la prtrie 

Irrr^lrr i ">n , -'.ut lirn lr r™nU<|x^ n-Ti- ■!. dt* !■. p.itri- . 
d> »ll* qui " «fftt-iH ^li^qurfmn lotln ten urniiincnis 

nalMffli -. Kile \\h\i arw^mpll *on eHtWr* ■^voIuImi. 
Avne MiUMton d*» ftaiLan>« t elle dUpfiruL Uiut •! 1b\U 

La ]i- v.i -i\. & pc i '»'f_K hk i"«rniv — 1^ moinl< v«^cul T 
dtimi^t tottt l# moy*n Ag« k ranr n>rme connnllro I* moj 
d> |>alji*. II n'aurftli oorrr»po4i<lu Alora (L uu<im b«fioftL 
L* Kr«ncr ronwine. f^<«iatr. royalc, l'ignt>rn. * L'Ku- 
rop*, diu»» I* nromrni oO ulle comrn^nco do >>Uuuf)i«r p 
n# fonnut qti* dt>s <ju«r«lto do flAilBi » (PauJ K«- 
troatj liriirandjigw relgn^iriuirx. MfUMAiM roynux, 
eonrtilr dfcnl*r*U *mr* Urn iMilsuinti da ThfrUM. v<MIJ\ 
tout* rtiMolrv df C« iprnpaJu, R^kw il« la forw tni- 
lalf, r»rr?urr nid*^ njallro* qui tie iVnibcirrauAl^fil [tar; 
*f ff>phl*ma pour vftltor l^ir» rjfftviiib de nplrw et <le 
tfvfrHdrlion. « Jji gutrrc d< Ctnt niu ? Ointlll rnln* Ui 
irtaitfrn drt V^lote ft la nMlwn u^'^ Plajiln«enct»* 

Jranini' d'Arr * L'ne >mi^n« riUtUpi^ ^o^f f\ ^on 

**i>pifTur, uuf piox#ctr1c^ dts pu^aano, sor frrrer, 
rf^pouU!** par Ira Ixind** ravngriirfH 'I* 1 ™ Anf^luir ri 
dor If-i'-rKuUcnotiFt. Autnit6t lor Aiiglnin bouto* liorr du 
palrtmoinr royal. U batallle r*prr-n<l. oti Franco nVine. 
rntrf pjiLiifair. I*a Gascogr>e t nnglnistr ilurrnt ir.ii* 
o*n*r anr, **d!orc* d* lo r*»Ur, ot Bortfe&us n^cv«rll* 
Tnlfc<ft par cto acclojaataort^ n (Keboux.l Se*inne nVm- 
plo>a lamiti- It mat <d« paiHe d^vunl »*» Jita-'s. Kile 
(ir.it ■ pnv» AiitU, ravrtiturKr-f qu I ^vali ilrvcnlr 
rlnq virclra plus tard ■ la Sa_inl« df la Patrl+ » lie «ui 
jamab pour (jurll* veritable ratoon etl# a'4Ml taltur. r-^- C *« aprb qu*ori Ic luL flt dire MnU qur n« inii^ pai 
tfir* ai« mwita ? Lew dociltl* permet df l?f arccHainio 
.i^r a loatct i»aiK«. kii fait, pfffrir ptoaa dam It lu- 

«tir *rai. C *l»e |.r |* rt r*al d« hijmailisliyi df la RruaJB 
^ '- " l ^ H«'»l »^« «*< p*rmir ,ic hire miiuitutr 
dr <|ti«l |>oid* va pwr d^ronnub nu r ^ nocittt* 
^wodrmw fon^e ramiqve aoci^*-. IVndnnt dimir^ arr^r 
ni*r on va r'appnijucr 4 copier to «ncl«n* F a pon«r 
C04nra* mix en route* €ljo«-» t A partaRrr k«"r* ^irei*^ 
ei ;mni«rinea. Bt. *™«>f le dlt Cartel d> cobUi^ 

« luno Ito pi lift ffrftrtd« difflculiA* qui ^.v^^rtil i In 
raiChC df Itt SMfM n««lrrt« «t rhr4>iiyclc qii'ollt » 

prlM- d avoir toujour* rutb| U jic grooqu* el io«iaiti ft 
dfvaot In ynii a. En ** ipil nwu inWretwo. In netane 
ld« dc patrlc va a'apfraantir *ur 1m. wnNtut « iri 
l«.it.t quff, 4f< , rai j ourep oi, vn rfirou^^ t)aim mMnt 

dorpritr tour to errcincnta de IVpotpu oil jignalf*ol 
ea niallrA*, dnnr l^ foyen, lea «feui donrni^u^ 

lUta Ouintr* -tf^Jcoiiquo, nourrf tie Intln, irouvn door 

e moi dtt patM n §Q Wavonanc* «t LntrodaJtn |« d6«- 

lotfiamc p«r la p*Ha d*roW*. *. CV*t ^vlo>mmeni tin 

mot d* rtirniaUon ifttante t c+rt-A-dto DOC i ^u^, 

ui populnli*. On It- elMTflimit vWn+nvrit dana Iw 

monumenta outhcnli<|uci oV j^tw laiurw au nniy^n 

figr, anna i«% tliaiironji d* h«Mm par tunaalt -. (Ai>. 

]iar<L) A qnrl TP^rqcni ct inoi pafut il Jinn la lanjfoe? f 

iur* a pr^lendo tffS fvt prviHMCt 1U1 ElaU G« oft ram 

[de 1483. L'cwncn attenilf du (ouraaj dc MaMe^ii 

prouve ou*on ne ]* trouvc nuMe pnrt dana cc <t^cti* 

■ inonl-, * 5t*)najc* di( quf purritf n'^tnlt par u&rtO du 

■t#n>jj^ do llenrl IE, vo <jue flharlrr Fontaine )e ropro- 

,ch* comrne un MoOlOBram a Du Bellnr- : . Qui a »ju B| 

b'ft qn^ Into do pairle... - ; io now do p*tri* eat obit- 

qu^rriOAl enlr* ol vena *n Prance nouvcllemont ei les 

autr^acori'dpiWt* jlaliquor. « <Im;»/iI llorari-rn. p, i^ . 

D«n uUlw r6M*\ on a dlt que patrie ^Uult de Pro.n- 

C**i» I". FrniKoit 1^ mix un i-ot vrainienl national J 

c'«l aoua »on rtffn^ r*«l au xn» allele qn# If not 

patrte fill Iramportr dr lu lutigm I it in e darn la ftnlp* 

A- d> Saint l*rlffH 4 t" Gutin ; fl^ur de*i Or ur IfouaVi. 

I* HM»rv IS5U -fMltrt). U nwt patrlf nc panit do*ic qur 

daii» la pre-mKre inaitfce 1 du nvi" nle^lf, On It troOTe ; 

§ " En 1539. du.nr In Sonff rf^ Srlpfoit t irndult nouvelle- 

mont du Intin tn fruiKoi" : «n IAS*, davui U trnductinn 

^do* Ueur itlnl<i|ruos rto PUton. par Rttaui* Dotoi ; mn 

ir>s:> h door Sulci : en IMS. dnnr RnbelnEr ■ (Aulard). 

'Ualr lc mot nr d^pa^alt par un ccrelo mlroint da 

l^tlr^T*. II ive fit so4i ■rli^rii in <pie dau A pou et B diizu In 

**cmA* nooltlf du XVl* rl^ctc renlomoot, 11 «Wlm d'un 
rj»5ft> eotiranl. eoivurivmEmcnl ft P&9*- II be reproren* 
nil c-rppriilanL riJin tb prarla. On n'#titr>adait par la nl 
■i Fraiie* « untn^i ■ _ «* qui Ml tin vain. m« _ nl 
1 accepfjit ion taclte par to4ji Im Kntncalt df vlvn* tnn* 
lc mfimt prtnet — c<- it»l n'a Jamah ti* t — lx» lutto 
Jntcrfciart* jilaicnt imtctmnt it * pntrto r telle qifftn 
so plait a |a cojK*^«lr de no* Joura. - TanUt» cVat la 

noMe^aA cat~ho|lqoo nui fnlt .inp^l mix tlrpnffimtr, p|«'hf*- 

|llew af/lriitt l»n RikIiaII^ Tutama mnrche- nur Pnrtr n 

J a tete d'une arrnw d avrnturi*n*, O^nd*. va L o«|iieiir 
Jc Rocroy, df vaM* to province* du Nord - CRrfcou^v 
J,ri |>«trie r'incaimnil danr le ml, t.ul neul etalt tout 'i 
lu fnU. C 4 eUU le bcntlrneiit <\* &amiet qui dUait <pte 
In patffe * erl !a prince^ pulrqw totit VKtat *>»i en In 
perM>nne dil PHiiCe -» t Hiiir la muttiluJe mUaretix ne 

COttlj^.^r [|. ,!l. ,r^lM|..l^ t Lh< H\,il! ^n *il]l'j >!« -.■ 

pal numrir tie HlBL II faut arrivcr A In rUWoltitfutt 
pour t|ut riikc o\* path* prfnctrr dnnn lc p*t)pl« oi pour 
que fclut'Ci. tnui vitrutit itc naif cnthotiilajmo, la faav 
atrlllf-r an nrmamcni dw rirmellra duprrtea. Avoc la 
force d'utie MUMfllB nouvellc, fid^e d# pairi* vn, on 
Aflot T d*un vigouj«ur rlan, coirqit^rlr lc nvondc. 

Li Pathit, CRtiTHw K u RiHwuTCa«- ^_ La Hitolutian 
df l?S9„ oomntf toutu renintlr r*vo)utton f n'a #t* qu# -4861 - TftAautUttftwi)* d'un* length e.voJutloi». L'ancten *<o.l 
W thoeej n* e*rrespotfdant plum <uax beaoim iwuvmw 
H* U lOeWflf un* 6r#«iL**lfron aouvelb tWvnii aiirtpo- 
*r, D*c«nalmncfit Quell, allaH *W ceci* owinUu.- 
Hon 7 Sur <iuell^v Luwh MJvj*£iq tt** aJUit-elle *W 
purer: r«M\ait-oti mrtover fMEernem * tort^it* riwnv i 
*><«, pris don* It lourfcillon Mcfal, est d***m.pare, il w 
loom* ver , |« p^^ p^u,- r C hcrcl»r du rfcoauori it 
*Jea cxempica. TliucyiUdr, fei&am parlcr PtfricBta iwis 
pj«* h*uU r jt'avalt-H p*& Utflaandfl qilc a MHI| JOlt'lt 
e^aux devem la lo>l T f - en*.). La dU antique ful la 
vietH* f*« ^ prtslda * la nnbwance de la mk^|( nVU< 
Telle. D*Jft, de* le xvii- aJecle, lea nota tie htarta et 
d>a*!H4 avaJettl, auprta den cqun Juste* et wii0|l>4r<, 
ana umr particui^rement agreabte ; el ceux auf aouf* 
rtaienl JWdfcon* et ile- mlaere Em cltfrirenl plu* que 
lout El ptiLiquoei partalt d* p»lrie, on aatJsta 4 I'M*. 
•100 de eelte tdte qu'15 - n y a o> paid* que IA. ou at v 
a ut«rt« «. cm r*poi|(ie oft \jl Bruyere M p*r«nei 
d wnn ^, sani grand dinger. «r J'auiarii* H*mbUii 
tfiafoie mir le roc _ : « II ny a pome de pm r |* dap 
|p ™« , p?t*W!K ; il'inura chow* y aupplfem ; riiiWict, 
la prloire, Je aervLef du prinw *, hi fwore : n Que iirf 
aervirait, ...amine a ( 0V i ie pcupfc, que If prince fd4 
imuf«w et conbu 4* gioire, par tul-Ritaic pi p«r lr* 
•lens, que ma pntne fat ptiiuanip et formidable, ri T 
tn*e et tnqiiiet, J*y vlvaia dan* IVippnwMon M dnjlf 
rimlijrtroe. <Du Soutvruln ou dp u K*-ptiM i^|uc . cha* 
pllw X.i ]*»!« vinrwni trt phllowph^. U* encyrlor*- ! 

VtbfinU d* Mn|uaUc« »oclaW. — notUTfi* -4 Autro part 
Il» Mmn ri* rMlbjiliU, — lb rfvaWni un ordrc 
•MUi 00, <fun« la libtrtt H <Una r*gaHW 4 r^jritoriiU 
la ■ ifttu h parmi Tl>i bonim«s. Uur hl^ «UU1 qu6 
■ rnl«rn« dune patri* diK J i* Jr ce mxm Mippiuo d*w 
lOui, U lOierir, r«lwfill»ii du dnpoihm* ■> Mulard}. 118 
e>mpaf*rarn dDnc du mm pmlrif. It liixn!rrrit an pina- 
^ f< 11 tyiim^isi tuwlcn It lira tfitfituv* ajplrt* | 
lions ; «jkt4* oiik, I« pfiupj« Tactopla <rrratr*xi*lfc*m.; # 
OMoniMiH la patrk v*v»H dkiw !«• «Por» <omme Dtf« 
vrl dmih r*:m don cr-iyuiiW c;vm MnMc^iitfu ^ui 
*crlt : * C* *ju* > + appel1c la v*rtu darit la R^pub1kpi# | 
eat r*n>our ct* la palri«. c>»t Aairr lamiMir d« 3>jrn- ■ 
liU ■ (Eap-rlt du Loi»>. £*c*i Voltalra qui diL : « On a i 
Uflff pAtrw #OuA Ufl L<Wj roi ; on n*«n a point sous mi 
IralchMt * (Dkl phlll Kt H»i M .<au : - Lit putm i^ 
ptiM «M«t«r fans In lilwm, m U tl£*rt£ *aiia I-. , 
vfriu, ni la «nu unx lo» ciloyanm : vorjn mnw^t Ume 
il voui fonn^i d« ciEoyoni ; josim cHa voi« iraurez 
que ov mfcntnli OKlain, 4 commcnccr par \t% clwt» 
df rfttot » (Artkt^ £«-n-www fvfi«fl«r ri.iui rfiMiCte- 

A-j far H a ror*ure ojue a« d+ r^H^I |« « vfneoMUt 
r * vol u normal m r let ■ p«trioUa -, cvuimr on diwat, 
C'aM'a.-dire Ut majeure parttn d«« Pranca>l« <jul arairnl 
iHii.'fici* do d«ani|t4vn«t)L de r««iioe - crurcnt rtrllt- 
onwit qu« a'ilaboraft l*Afl* d**>T. I^a^ troiw onSnr* * c«» 
(rob nation*, oni aouwni txpriir.c at txprlmrnt aoo- 
Vth! Ie *-entiti>*iil qn'iU foni partli* il*un« o*v!e el miroo 
nation. iJtTUttoh, la pa\Irk, voM laurnwid^ mlll^mrnt 
!« pJua frlqu#nt i (Allhrd). (R^rtaNlU#r en poaaant la. 
lynonyml* dci in qui : p-tltl*. ruition. Voir e* drmnr 
mot.) Prf>|u< leu* *tafont p*riuad*s da In ptvcbaliif 
dtopariifcuj d» cUaan socialrt. I,a Mbort^ \'Y#ti\W. 
tvJU U palrie nfl«wll* I L<4 aoWwi itfl Tairoine, par 
* ^ i -"l c. f^m '!<■ t< n pull j--: im .■_ I :.r ,i' iui 
l«ura caMem -^ «inc4»m#nt o^u nom ; mala qn*eal-ce 
que ctla Ipur codtnk f — nu'ila aom « cloven* &vmnt 
dftre noblfa -- l> clerg* autal. dans aor* cahie-r au 
baillia^ -i ■ Sen^ jtru^^tr do smi * i>l« p&trotk|*i* *- 
Li Tier* 4M produjeur da imA palrU qv*U Identifta avrc 
Ruyauinc, Pnnct, Kmpirc. Kmplrt rran^nlA, — - rar^ 
m«it f^Vi I> n>"l « )U 5 Iriompli* -ral NaUon. (AolarJ.) 
Dei eYtatmtnu wmiw In nutt du 4 aout eoiilribiiirent 
A afTe-rni ir cell* ld*# c^u^ tout ]« Francau. n'afut PAT ^ un "** rtl cammuD. nllnkfit vivre ^n trim. FA M 
appainait poor 3a prfm*rf tok%. la nuti«tj di- riatirU 
^r«vra3 f j« pulwar wpbianw qal vn a^lr uuii da 
pri**Mir [f»«jn«*t ^ * tt ttff ta biaoc In piun »4rkujie 
^ «ii opparriK*. _ du aenilment patn^^uc. U BOUT* 
tfeoiai*. *lan» son triumph. ^ A »>„ ^.nir Wtt maUnaiS- 
tl loniietempa la claaae ouvrk« M liiwn t-rr^ r i«f 
crtla- nN« i^n»ongere quaiu-detou. do aon miorfr ^* 
L .'"^ '■ >■ ■• 1Jf < >"t< c 1 : -.i't-n.- ..:„! ,:.,- ] :| ,.,:; . \ 
;<-fiSlI»» U y a-vaU wrlrna.-mrr.it ptn» de naive bonut 

roi que d» llUjllirllr. .. ciTOire crb. An t«, po UVtt it priHalr 

DJ Napoleon, ni l« ftOcUloa anonyw*. nl I'tam du 
W™ "wdemft AUMI P on oV. pn-mleni c^oru 4* 
la Rrvoltition fnt-ll d + * umnel- .. U palne Tou B lea 
iftftlactf* qui >oppui*renl a tela fur^nt bHaaa. « La 
P*™» api* dn vlclultudcA *t o>* cofitrariaH v 
Jorwr* aat>» | c roi, conM Ie roi. en RtegMtaaa. i 
Ce*t 1 *poo,ue dr* r«t«s dca FMemtlona des dk^nMrt 

J^irt* d*Waa. « Vivona wmwc fnHe», j fxr3c M. de 

f-^ i « tr d JL Sa ' mI ^ H ' * U M'ralton dt 
IAube P Ie i* nnat 1790.,. Penaoiw aana ce«a< nu< M 

aonitnra ^itoyena ot ficrw. cnranl* ct *ofdu.u d* 

pa»^ PlVKth rn tin mot. - Crr1«e\ <*(aU aan* rtr* 

apat taujaa dc Saioi Food dfMil a mm lovr : * La hoai* 

\#IIe dlViak-n du royaume •« *Wpnrt«oeni* f»n di» P a^ 

Jftllr* WS limits feodalea o^i awibljdent annor-^r 

aiUMril tfi peuploft dlffgrenlc qu# de provmce* : elk * 

mr bttl de i-mirurf r « I-^ih Im m* ff »«^ lot*. !« meone 

ware de clicur*. \m nrtmos inevurt., et d# nods nSunlr 4 

|aroaift per te n>*mc amour de In %mrU «. Kt c* fcra\« 

^niTtrtiidani de la gard*- oaUotute do (IrwoWe, K LV6S 

Ie V mat tTM, _ W , Dtfia* _ croU l«ni«mill Qlif 

- cert **rtv« . j ,« Ainh rt caoaradtt. dlt-ll, c>*l 

■Aahhtenaait o.ue noun jenton* 4 vex dclkca CAmbleD 11 

**i <io«> pour d^a dtoyem ipii u^m ai mcr u pair»« 

de ao rountr dc loutea lea parika de 1'Kmpirc p^j rw 

former qw'uno aeuJe et me^e famllle 4^ar Ibeuretiae 

iidlitonce de coile *ttehl4, donl noua re^aentone d^lai lea 

liL^nfjijts. ir-iifc !e» ^partemenu du royaume cofiirae- 

Ui\i I tinfoil lu jjIlu tondre. toua le*" clu>y*iu* de^^en* 

li^lit d« frcr+4. et toaj* lea bona Framcitii, pWm^lr^a dea 

maanta wnlitiienta de putrioluRHt. n*aunmt bienttV 

qtfun muI dfeir : celui do cli#rtr a Jamaia leur* Join el 

lean rob ». C'eai I enibraawid* ffenerate : e^eat La Mb 

perprinelle tfilre Ie» rcnurd* ei les cogn, e'etl l« loup 

devenu mou-ton i e'est In rtoltAiiion ■nticl r #e d* la 

ron^e ole Paul F©rt ; • .,Si loua lev fA> du inofide Ttu- 

laient ae donner la. main.,. - 

A Pll4lAklo (Aljuicff)! on vli lm micaieatlquro catli» 
iH|tie» *-i pn-*te*^nli ft'euajrawcr cm public ; a Hnmecy, 
ie ?7 mai irw ■ i*»c?oH*r« fmierMllo rat n\iw ei rtii- 
due dans l(>u* lea nanga ■, ^faip tt frQUfflrTt fuL. ftfllifi 
contredit, Ja Pete de Ja Federation au fjhninp dC Maiff 
A PArts : Toil* lea depul^a e'ewbeoaaeirejit a leeithe. On 
cria ; Vive Ie Roi I Vive l'A*Hiriblf> NaLionale J Vive 
la Ration * « La koyctte Tut ennbraa&e : lea una lui oai- 
aerenl Ie viuxe. lea aulnft lea mains ; d'a'utres. r habit 
Ce ne fut qu'nvec beaveoup de peine qu*ll porrim a 
remoriler i thtvkl Alora l-m1 rut b<aU4 ; eea eulaaea* aea 
bottt^ it% harnal* du clitval *t le cfaeval hd-rooiw - 
(Dana - fxt ff'rofMfiMf de J*&r\t : . La ralaen f La 
Payette venait df prher aerraont muf lauiel de !a 
Palri* I 

I.IMuj.li>n de la literl* ct dc L'Agjdiift ; niUufom dc 
l-a i!»i'M'-:riUc but le auffraffe noivf rff| : |~j||u>-l9fl d'Utl 
inter^t eornmu-n uniaaant dea hoaiune* ojuo !c hn.*ard a 
fait naltre eai un endrolt delimits par ce ou'on apptlle 
ilr*. • fTwiltiroa », qu*«D oae quelquvfvka ^uaJlAer de 
« nal^irellea • ; lea fmmagc* perltxltiiuen |»<wir aimlta* 
mc^ le tout, et volta la. l*atrto I (Tea* I'hcrliage do la 
neVolUtlOiK D^Eno^ralie ? Clfona erkc^r* Rol>eap«erre : 
m Qu'eat^a que la Fiitrl* — S* « ^eat ]e paye oa I'oo eat 
rildyen et menibre du wJuverain f P&r ulna eAAae^uenoe PAT _ 

du .meW principe. dan* le» Ku:i urhtocr kittque* 1*- mo4 
palltC At *l£nliU quelquc <Uk i|ue pti«j r lea hiiillkft 
pelrttumnei qui -oat *«m*I U Bouveiwi&ot*. 31 n*«t 

1u* I* d&im'ralie oil 1 KU1 «t WltlfclSMH la Pulno 
e toui It* indftldin qui la eutiipoucfit, a ]kui compter 
MUlmit <J* deforueur* interra**. a *a «iu>w qu "II ren- 
Itnnt ds tiUfCflia. r (Rapport dt IB plutkou An 31]. 

WfciiKuri mttrt*t» T Aiilunl n 'Imiic pa* m ccrlrs : 
- i,mi peal 4lr« aw nl^gucrra <IN7(>) a ntlme la fiulmi 
de* Ftwfoift, luujtf mettle tit la franco, ogituc.c la 

pftlfle hM telle, U jialrlo 1*11+ q W Ju iifciiHuUflll J'u 

full*, Ont « le ttiiilmeni quo la rtaeiit* guerre raoudiule 

A Ctintint* U jtiiuuiji cetta pjtlr ip *» 

tih bUn ! (wn, le dogme do in paine est loorloUotucnC 

UWU; 

1* niftou toule. puiuente rn tomiamu-fl tltftusi Jong* 
Itonja ; et I'on .ptsil aflirmer, *;j coiitnurc ^ui* la <Im 
nttrt gticrfe, par lex i-^flr*h**e iju'ell* a «m>c*, p*r 
Im r+volulloru quelle a sutMin**, pur Its cHtaee^uen- 
cti cccniHtiiquM quell* a anipiidreH, & dlttuM tw+ 
d* paint; en exaccrluint 1« lnMrtt* aiitatfuuL&iea qtiji 
oppcwnl toujour* It* dru* ela»wi KuataJo* : teilt do* 
l^wMaUn tt CfJlf Ui* BrolttelH*, 

IE. — QiToke u I'lTiin T-_ i) /,* poi'iif *> rue cfli- 
titk *- En cm I nop* d mil-ruction ljtit| u# #t ooligatoir*) 
11 n ni (u» dlfflcili de lavulr cc qu'eat It Putrid It vuf*- 
flf d'euvrir tin qudconqut Jnautiel » d'jn Jurat (ion rin< 
fU« ri nwrciff * & J usage de* pftrruquel* fit iw» 6atl« 
primal**. Yu:ci pur etompl* c* ipi* <ILf Ulk dff CO* «HI- 
ctaMne* : 4i Noire paUl* t cV*t U icrr« «« «*>rit n*>« uim 
p*rf-ntm. c*«l Le MlUfje q-u» noua hwl>jtO»« T Cm* li 
fr&iK« onii«« *v*c **» ^iudiUi* vtllta «* Ivtirn iiMktiU* 
iMtiU, clirf^J osuvrr Ju if^nUi MilioiinL Noir« pairto 
•bi i-i ■ ■ ■■ nuir«i cUm ; c"t»t unc grand« lamitla tor* 
n.^r* d« cjtojcifc* 3U>n» t *>-i*T.t U wotoaU d« vlvro ptiMtn- 

l>at4mbl« dfl lOlia im* C]llJ |tvl1otiC to tunii *1# FratifuiA 

«t qaiiall Lft 66:nintifiAUl*i d* Un|W, d^ r^AU» t d«- loll 
It dt wnlJrtMtiu ; c'wt I'MUMre dii |>aj* iivu lot gloi^ 
rra •; §»* r*vtn. sot luitnuiuvni •ucc*>««ivt*» #i I* w*n* 
ftnir d« w* grflrda hornrnm, n «:itt par oa. iiQUAni) 
■^fccidou nrftriMUqunneni tt >»yoj» M la puLriv cat 
6m ft to*it ce quun (kou nHt drum riktrtll <l^aiiiM st 
tan* ^uuituf Hlnulrtn du \n(mt (pure. 1Si>\u- *nn.>tr9tip 
d« &'oi»«4trc fciiaiiRt dts tl«lthilk(»» Jwti^f*. 

feif fa tent ou aouj lununri it**r. — 311 en ftftl 
ftin.«. noirt patrie oe Hmlir * IiUii pru do clio« : un 

vilUifi:. unc vlttr, ijiwli|uc* Jirprnta Jc terrain Blk n* 
pfut p<u ftre a U mu- Paris rt Miir*c»K 1»« tom»tn» 

gr.m d« I* Hnutr.S:ivii. el Ifl. lft»c|« l.rrl^miO. CrtV* t 

I hottimr ft*:*> fldMc nu petit coin de U*r*« qui ft vn *-fk 
prentkn p**> mal« cet ftmour ^lu vLLkurv it&ul n*«a- 

i liquet jfttn«I)i ramMr dmti «Mp p*yn ruk uproU 
l*'*rt tt <jni lui rtftteront qofiqifcrfol* toujour* i^fvor4# 

CVii {4 Iff* ¥'* *ji^(«# t — L*ft ftncGtffAp qui Mi" 
Ci » vkn ot ib l«ut dr»i« •"■■ Vt-rclti^soriM oti -I-m 
Hocnftiuv, *Je^ Frftncm, ck* Ar*J*». d«t lUpagTwl*, deft 
AutilchU^*, oU, t . F ElaiC&MLt «tK*)ll*|u«i t prutefttattlft, 
tijD^nirltra^ Jacques, clwuan*, r#voluiU>r*rn*ir#* T l^s 
aiL^dtraa t J. hlclwpifi «t »anft doutc d*n» U Vfftl, qix\ 
itlt ] 

O* n'**i. ai* ik p*TV*nn*» ot Ht &1> d« rWiifl 

Qh nil en ■***!»& fc-mfct<* n««l* d*n» I'onir* 

Tin &AJlti p»uT ftfllnftrr d<*n niftberte* daiu 1ft genre dft 
^Ilemwcl : *» . + .l-e» ttTlglnew du l>*uplf nl**^l«n Xrtil tfel- 
tlaufts.*- Lt» A*rnifcM(* rrcWrvlhee ttccu»eiii 70 % d'Al- 
ftftctoM brtlDft, c*wt-JkJire f>lte^. cotitre 93 % d'AUii* 
<Uoi blondft, Ccxi-fr-dlw 1 f'.ermnin*. » L« fu« ! C* mot 
Jl'a Mft de tens. Un «- t|ul concern* In KrtftM. nou* 
lii^nft cwl iUns ]'KncycloftMW f *i U pVUp* tlngtUfC^ 

SueUunAti wunfi nuieomprwd I** F»in<atft du WW 
:■*. Lfttju^iwlaniCAUUm. \r* KtpnriuibX 1** wnu- fi«ls*;«^RO. I*-* lUtlrhv t*s Roinuittclies OU Ij»tllU et 

l«n ttoumaint, u'olfro aucune unLU *ie typv pfavUmi^ 
■Kin Eieulpment dan» won eiuwfivble. mui» tiieane «Un* 
clmcuri d«4 aepl jrroupr* ^^jndeir^s que noa* venona 
tlVnurnercr Aiiul, puirtiU Wh »- l^i ngu^liKieiw-tiiU' 
ltuu - tin coaiaiftLe l& ^pretence do irotft nsccw nu rootiut : 
D^idenlul« ou ^VefiAJ^ ipt< dwnliie uir I* Mateft-u Cen- 
Ctul i*n Krtli« : litlOriiic ou ftMudlo-iatcBil^rftn^nne, 
pr^lonnnnnt* rit MreVfltir* rt *n flAUlu^ne ; IWro- 
■luurairt <|u* ]un truuvt diuift rAiwtim«b cOitimc en 
CilitogUft, rtc, i 

u« llent pa* II y n d« KrailfnU ijui ne u^rltnt pus 
n :r:.:*i- Al^uxiw, Ruioti^ I'i *■,.-.., ,:m. Iliw^ue*. 
Cones, etc,,.). |J» SuiKtM Dfkl IrtHi tatiftan. Le* Am4- 
ncalriB dra Htiib-rnls paiiSQi anglait 4.1 nft porUnt p*i 
toujour IVigfktcrrc rn Inur ouur ; dc nWune l*t Irlui^ 
<J*i*. Voir u^»l l« RtfpuHtqutt Arguriitic ct llilpai::^. 

le IU6M1 M It lAiHugpl, et<„.| 

(Tr»l Oniflwtrr d un ;rrrtrf*f# finriM par tftj /ron- 
l«r«. — VuctiLce qu'uue (ronWie * Un* lire* de 
poteau* ne liinli« r |«i, J* IU1M1 Mlilt Itt JJCUpla ptuift 
lii'«i iu> leftftepare. po in4ut Icmt autre flftirr. DC mtfrue: 
la inor l>c imsme- «n* chain* ^ i*i«>eilftijG»ca. KwjHfiHj^, 
jh ■..*. iujiti-fli*, T. S F*, et Ton pnrlg ff^alrtre* I FlVU* 
litres varlftUee i^v**: [a forttu** iie< amteg oti 4 In ffuil* 
da nmrchnn<la|t:cs (liu4iMii*tl(iue*. uul font u*i Alftarlen 
ALleiiuind ou Pmncats ; sin Wlonmlft, Rusae ou. Allft- 
Inalid ; utl *Autrlchlen p V<Kig(*-Slftre f T«M«0*t»lovftttti« M 
H,., rUitia-pulrJe ! Kat-ce Ift frontier qui -em|>eVtie que 
(iiwmiftey <VU J*raey ftftlenl ffni^olse* h U Co*** Un- 
linn*!' f 

(^i*W H«rf #or/^ J^ Cf>mmuiiJoii .m.j-'-f. 4e rcnfuocJila, 

I — €6ainhunion d'ldei* entra lo« ■t^IUqUiiuc* «t U» pro- 
t^KUAU ? MJirtc* i^eiiUinenU les clerkaux H left lifcrt- 
peliutini 1 L*« nLtloiUilUtea r\ Un CMmmunUlcft ? Mime* 

1 foAts U tutcrtt* de laic ct M** Cur* • Momea RMfurs, 
jnhy*iui» tlctudtnx. rellttl^UM* et prwlituee*, capitnlin 
tm el ouvricn ! Ah ! piuWt a£i»«s id«e», in#itiis ieo* 
tiiiitriiCft, lupines |^0tx m^mes menu*. <ithi>liqun>i du 
miHidr riiUff rt pnH«ftl*iirift. cl aniiriiuiilttlo, *t geiif- 
mun. ct prMtilu^o, etc...* On h'fthno >4\m ^u'aa^c grnn 
de 0011 milieu, yui ae reaeembte a'ttju«jraU& 

f "n f unr <trjo»atf<m d'Aomnicr /**rmrj ftrl&n ki m/+ 
; ntfi rfaac 4filu<aJnrt) _ D'tiburd, II y a uiic rtifk 

dtlT^rMite pvur la rUUm (Ijc^cr, collfgvAi m*M , iK^ ! '"' , -"^» 
■uprncttr) «l puur iw piurrtu {ctt«i^ticmcat prnaajic>. 
II y u enrfMiilo ntoence de mglet- pour ctvx qui nam rtft> 
s ■-; j|]i-:t it-- Lnftn. curl uoe aoit Ic- iuimSc d h educatloii. 
II v fttir* tMijourft dosi d>lbf«Lft 01 tie* aiulle*. 

Cut on jrvti^tf iTVCf« du wi^jnc lyr^ np<c dd/flHf-* 
ft rttMffl fHi If* *Mei*Jtrtn4. — M FtwscaI* fcKo^ 
litif, n'-*t-ii' po* f I. Angiitis coirim errant ; 1 A jLenmrKl 
prfttli|-ue* ritftlivn fourtie — a moln* ^u« ca no aolt 1* 
conLrnirfr. ToniL celn eat bkti convent lounel Voila un 
I mode de peneer en fterl* qui ill*t>fn*e de pe-n*#r H*t- 
C€ <\\\c + J*artufe n'eat pan de ton* Irft [*>\yy * JEl Harpft* 
gon t i.t M J-iir-L :n. et fieejUHirochct * 

C-ftil i'i'M^iie* Jiir^r^iire, jcienfl/uiftf-. arllirifa' Wawe 
iptir not ornrrde homrru*. — Ool. U Franco de Moo* 
t«i|niie d de PaacaI, -d« Volttaire^ Ac Hugo, de Poftteur. 
Ssir ci-nl Prnnc-fti*. quntre-vliWdU n+ *o aonl ft*»lgneB 
dun* Lft vie que I« pi»>fl<t, et *i- moquenl de todl c^lft, 
CV^I un JiArlWgrt <|u'kU liiiiutiit ft d'aJtTe* — n dlB 
. etrai^rn - tu>uv«ni ; — el pMi% t U genie de Monti! - 
yev, d# I'Oienl. de VulUire. de Hujp), IKCi.ii dft iirfiuc 
iltift ceiud d*Hwn*>re\ dc Socralc, do Slukrspeftpei d« 
Wagner, d« Tuditoi, de Marconi, etc .. iiMpi^rllent-ll 
1 put A ton* lei temp* n « lulls ir» pays ? n i;univcr> e*A 
In Mt/tn dull Kr ftl1 '^ ndnme ~ t -di&tiH t*al>W ftavriaL 
!■!'■■► fQ-rtp tl i:cii»U a>ucu(tt alEnllitude dc pernee — \m _ PAT •air*, uii k™«*i « uo Pmilhvtip iui Jmjih de Mclalrr 
ot un Hufn, par exemple . i) on caMc-, au rcmiraua, 

AUir* BomuM fFr«DfAU>) ct le jiapf (llallffl) J illlr* 
I'tOtidhrtUi (Prmiif*)*) *t XropoUtUlt (Itu**-^ |/h*r1- 

lag* liiutair*. nrtlAtlque. pd«attftqw, h*#At ni Fm»- 
*■:#, ni AlUmoJid, ni Aiigtulc ; II r*1 wnfivrr**)* 11 *&l 
aiunoJn. 

C**i rfeuftfrc rf* p*jj f jm** /« §!<*ir£t <| tfj rfrcrj, 
— LWitiioiro orn<iH!r cms drnitc. J.* belle Mff<i|rt aut 
»:***« MrjgiAnUcs. Tbbloln <le* crhnrt ytiol. la aoJ|. 
d*riU doji* I*- meurtrt ■ 1^ Orrie rf* Cdtnmniikr nvee 
dw kMAiipjiw dliparua ! Ah f ftiH r?»t iMprti «*r.»* qui 
04 ftpudle ee» - gtalra - et co* m rfww - * CMr«ala« 
vlauiit* J* DfturliM, <Te lUrl#nftn. tie Hoeroy, tTAn»- 
NNtt di U H*hv : <H rove*, to deUitcn d'Altala, 
da Watt-No, do Sedan t Altom tone ! Eu-*« due *m 
Mntaunu ant Ja i rai* Influx * ur It mm de llr..1ividd 
31U n'l oummr toutf tartua* que *m deut bra* A Imh 
ftu HfTlv d-iutnil. uutrcrnrnt rjir»n In priunt partoU 
4a rwaf* <■• *** bMB • Gloirr. !e fcfcn-ftre et la vie : 
JJJJ i* «»«i¥r*ftf* ri in riivrt ; rt c*c*l i*mji QiijuiI J* 
I'ldiLolf* tMiubf*, eelle <|iii a optfrtt |(njl 1.11 li>IIJt dr* 
Utvl** Iw mhr* rt tcs p^utroN ; cetle ^iij ** ptmr- 
■alt Uto J«* Jours dani Jn lull* den flaw*, e|lc ^ 
U nec>tlfjn nvhno fir la paUlr. 

■C'ri* iiar ajJocteho* *ffndirJd>u 4111 timjiien! Mr*, 
mcni Jo m/hk forme 4c ftfm<rMttH£fil jmur Warier 

4c Hwn^ r^jo. _ | M fuiL* mm «i camrotiictton 0a- 
jr4m* *v*c ««* jimnn tt -|iM* tfn rr«inttaJ( I.i ritiftr 
doa P hil»>phe# « d«9i rev»l«|iontia| m ,tr IT-' On 

Mffil l>[nbra_is*d# <|ui vwul. SI tout 10 fTMft^^ tlCCCptOJl 

U mJmr fourK dp gou vrrn^tnenit la. tpieatioa AOCUlc 
i^rkR relotur. Ou^nl auk lltxrtJ*, on *aH ce qu'lL fftut 
cM^ddr* ptr U : c*1U-i qui UifcMtit U wict* aomtn* lo 
piiUfr6 llfi^ft « d^ »:iti»c1tfr fwiun 1*» ponTt ow *l* vol^r 
o*U jS&lfi -. 11 n'y a jAinnU vu d**c^^pl*tion unaiMfiie du 
ft^lttit. If JF 4t U*U)ourt. **ii IthpoAlli^n au plu* jfr^n^ 
notobrt de lolv fnitw imr un* mlBoriU H 4u i>fO(li d« 
f*tl# miDOriM* 

Oil ytfrioiif ->i ro« «ri fc-v«. _ l« vftinp nw 

ri^mf [Mt Ulk. ; m «A <)u4J lUu nt-un bWn • Hn qugl 

iim n'wl^o paitfioliddjiiwj Mitk* <ta»i>« irftVAil? 0A 

Mflt «bUlt|u*tlci> ?- I'M *rnr jbl fwlrlii ■. Apharli^ 

mo >n"f i' il<- 1 n.i:.;i.i: " . ct xophiimo. f.u patna 

d** K*pAgnah Ji«biUiit BortlciiUK. par cirmpto, n'*m 
p^j rEspa^nt ptiiMpic U inMiv I06 11 cbaaafa dc Icur 
J*y* j *lk n*wt |ku U Prance tannin'Mi n*y pi *tivrm 
flu* vivre. Devicnt-^Ne U K^publlf|-uv Ar^entinr ou JfHi 

Kltl!*-t'nift lorMiu'lli v crnigrriit * AUlAnL vintd ntkl 

«d<in4iiiE«T 00 r*t In patrk du I11S* crraaL 

d<* mUrU* eoRiawu, #™r IftMtfTM *^f »irt/ dr* fltffrff ; 
ia palrt« cr*t n^lr? mere* — II n'jr * jmlj 4 lfti4j^ 
cofljimutv diuv* Itt socl«U ucluell*'. II y « lutte. 11 y it 
I** * ; rf'>j[jii , » it j i\ cottcurrcnce. II y u iri^Aldl«. Sianu^ 
h«r* fainllU — ou piulAl familte normule* on *fT«t ^ 
u6 Von mi qucreEU* oA l + on m* jnloua*. ou 1'on <l«>3irv 

niil*ntm*n| I* »1(^jiiini.ton d>i pru^Knia pn»T J<*uir dc **i 

furtuov ; uo Ton «cilve nutant que pi>A*ILIe l» utort du 
fonmrrafil duns uti* lull* uu &yut««u. Sin^iiJi-»r«> famllU 
oil Us uu *ont F«aift<U^ 01 ou 1« «unw oni fnim ; uft 
Im ujih tniviiilluijt ct iiont nen, ct uu lai Aiitrpt n.t 
font rim rt onl kmiU C. IfcJUffle dil c«p(»niliuil : • C'wl d* 
l'*n»ofiiitiii!i ijm: 1 iiidiYiilu refill, non P» wuUmirnt 
>v |^»iti du f^rp^ jimi» It puiii dtt rAiitt- Rn <t kju iivtrv 
uMrto e«l blen nntrr n>cri> jipintiMllf ». ffipnye^}, I'liur 
f« gialn dm eorj»». uuu» ^otmnrd fit!**, Ouaul nu * t»ai=i 
tie IA.rot «, coaibltn pcu y goui<-iit ? Ki pour c«ti« ci *• 
• julii * est 1* trf^or uinkvcn*! I^u* pur rh-unianlti 
tout emlfrt. G. flflr\> ecrlvftU na>(pi+re : - I^s putrle*. 
Jh mere* ! Alloti* done, de* jnurAtr^i cnielk* iju* tous 
^llr» ftl» d^Mrit^« onl U droll el I« *Uwlr JWertiv - 
K6IU 4jdQt*rvrt» ilen|iUiiWSit ccd : SI touUl 1&> Wut*5 in^m #i4»i^nt cwmiiiM li pntho. II y ftunit hn^Um.pa 
quo It genre humuin auntl dliparrj de 1a ptnirfi^ 

b) Oil Jo** «* '*r ^nir^ f — l*ul*p» im»u» n l *v«i* 
PU lmuv«r Ullfr d^flnlllon ^ili^j.i^nU d« la palite, 
pubque — com dig pour uteu — nous uvau pUWH «l 
ijurllr n'rjfci |ni_t iju^ c« gu>ll* on, eauiyonft da ■■ .m- 
clicr ce que CttClie cc rnol ponir Ju nia^urv partw uW 
bMMfHi 

Ytflluiiv dit ; « Pa Jylf a-t*H uric iiolrie T-,, && patilt 
c^telto leruMil^m T II n out dir« VUUfDHiH 11U ILUtJC' 
ff>Jd Hits nncAtrf«. queU. ^u^U fu-wtfiil, ont h*bJu c* (v 
ruin pt«rrcux ol «ltrilo ci bojd«J d'uu detvri ul^unnu 
ble, ct <|u* ies turc> v.-jit nabluc* Aiijourdhul dt c* 
p<*tlL |>uys doni lbi tit mkrrat pre^ue ri»n* J«ruMl<€ii 
n'Crt [Hj> ftu cuilrie, II nVn a. point ; 11 Dtt ua* »ur Is* 
lo*r6 un pied CArr* qui lut upj>«rti«iMie.» 

KuAin tiouiotifl aunt! dan» l< I>icn^ift<urr |*A»Cv'*^JU- 
out ; * Li» nioiiit-* oceT&luit-iL dire gu lU ma unn 
pulric ? CIJo **t, diftcikl jI^. (Uiu U ckJ i j la> Uuan« 
noU^o £ itiAirt flan* on nnwi Ja t je no leur en o^nnaui k*n. <■ 

Dang ce UHindo. ia ptiru d#> junlnivs «t do* «u*4*, 
Cut LouidM. e'wi Lls^ui, eM How«, e'e*l le dtiu*r 
du cullc,. c**»i If twwln dp iloniiiuunu, c4it I'arjtst. 

Ou tat It puinc du cuiuiiivrfajil T « Lti JUuUa, I Ar- 
nrtjUtii 4ui pu-wtftit lour via m courir duns Lout I'QHaBL 
ti a rain It nwiln de courtier, pauvim-IU dira, rat 
chtro |»alH« ff jim* cl>*r» palrff T lb n'tu tint d an If* qur 
Jcur Umijvo <t lour livre d« eo.np^ > (Vrtlfcim.) f l.t 

1 ' : - ■"v*»n» ^ 1- ■■ J>*i* - t .mil h|*- pro*J 1H1 Mil Mtf 

evite urreti^anl cuux d« »*» tialrl« ii« ■ 1 L ■ . . - 

null a dc* gcim dc nienic fMctrle i|uc tui. tion ir*i*jU 
»vul le euidc. Sa iMtUle. c fc c*i ton tnuML - (llAnnoxn.^ 

Ou «! la paLric du toJdAL T Oil* du r^r^iMtrv T 
■ I'^riij: no* iiflthwj*- d Kuruu* ^uui ee» ineurtflern Otf 
loufiil leurs «r\icc* f et iiui vendeM leur mii^ nu pre- 
mier roi qui vcut te« payer, out-il* urif palric F 1U ri^ 
wit moliu quun «J«ca.u dp pnra« t ^ui r*vi+ui hhjs it* 
W»lw ifuu 3c <mui du RKtttr ou ba lu^rp At «on md * 
(VolUlrc). Oil thi In t»lri« dc* wMife de la U^iOOi 
klniigirt ? C«LI« dm IB|A4^ 9 cl d<j» reiiffn«4ii ? Kll* 
M dura Ba B0ltt« : clle ^*t <\\rt* \h prl^fi, ell* mi d*fifc 
Itur lnU>v#U d l/nuiet#r tt la auldaL qui dAvuUrrjnt Idihr 
iimirllcr d hlvrr. »i un Ir* lalMV ftlr* P onMlt un aniuur 
Ittffii ifiid-r* |*mir lt:-» jmyvaiia qu'lla nuitrat T Ou AUill in 
ptLlrltt -Uu dug da tiul^u Jr lml*fi^ » hur ,-c a Saiwy,, 4 
Pairt, 4 Uftdrldi u Kwitt 7 tfLirtir p^tcrl« arkTi-VMSi 
cnrdlnavi ^« L* MltM, Dyprai, LorralfM, HaMrln f 
OQ fut Lk oai rt* d'AttilA et *u* cent b*roa dc c4 sru*c» 
^ui* eu courAiit toujour*, n'^tnletti J*rti*la horc dc lour 
cbcmin T Jo voudrAlft Ucn qu'on mo dil cjutlle dUbit 1a 
pclrlc d'Abr*li4>m f ■ (Voliaire)* 

Ou net In pntrlrr dc riiuluafriH f - II aitiptola dc* 
oavrier* vtr&n^ent piucc ou'ilr* r.xiB^nl un *nl«lrn n^oln' 
dro i II agit confo-rrncrne ni A t&n inierH ct null 4 <lca 
Individucd^mciikp pidrlc. »u pA.trte f e'ect con Imtrci. n 
(irnmonV Ou **l U palrie du r«n«jW Jcr f"or#rg c (>« 
hon^tnr-s *■ Torment une r^ndftllid nl |Mii)UhAnic r cl rami* 
fit*, *L clCndUc. que led Hole fcixlAuii dc Fajiejcn IcmJ* 
ii*» lut »ont on atieurio fecon e-ofKpitiablH. l^a KlAt* 
tont leur clioat ; le moati* mitWr le-ur prolp t Sfngnatl 
du Hi tlt-Foum^au. Miffniiii do Cli^iUmniiK*** M** 
fliuts ilts timn(lr% Ijrtjjpngnirs dr Tntfnpoit. Mn^intu 
de lu Biiiujiir : voiia Bcs houmtra qui r^irutni qurll* 
qiW puiAArni t\rr Irs Ipntiti gimvrriiMiieiHalrp qu-e Ir? 
f*a|>Ie« »^ donnenl. * (million) N**Uonc p«i« purler 
patrflfT A ccui ciul cnmpoAcint * rinieriiAtioatAlc EiAnKlAtito 
dm arninnienti ». (W #>l 1* |>airle da frnanctar *■ ojul 
cpccule a\ toaloe lc# Baurcec, q\U Agmie ciur lou* tea 
f^iculs, prejudkir* cfiii u> cu pttiic lenportu rbnblenacnl. 
enr pour l«l la pnlrtc c»l »or» IntcrJt pereonnel* * 
(llAmoiiK Ou «t U pAlrip dc ccua qui foial woycjcr Tof 
dv cnpiUlc ni ^upitale. pur avi^n, ikftn ile mieux ftpc- 
<ulc/ mii^ It* mnnn&lra national* ? UUf p&lrla f l-'^i I'AT *ur inU-rte, W Ml U putm d* I'agricutuw - qui fait 
■WOW ">« prwlult* flrunyrn. null au* indMdu* dc 
*a pairf*. ear il lea 5blig« ou /i « pr tar d* to*- produtta 
w A tn rWuhrc ruaavj*. Pour Ml. Ju pun* «l m intf, 
rtl jwneiiiKL - fiinmtm). Coal I'liutr** d* I'uHoul- 

t'">T jM fill I<i puliMqur r!f Li vir Cltrip. jjtij )Mn**« 1* 

p»y» d* tarriirca ri(niaiii*r« f qui aeui* la. mttfrc frirml 
if* poU-tajr**. «i tat la pairw de nnvpm<mr V\iui 
md* Idmiujtr son larni^M utU* OU lircfiaaira 4 ]* 
Htan national*. i* M |« iifcftYMiu ^ te Irrfnic pau,^ 
que JuL 11 & p<mr p*tri« «>a wu i hawrti. ,. ;j|iui m rt. fife 
wl U pairic du po»iilkl«i ? - Olui qui ferul* rf f I'ui^ 

J" i h* P* lrit ' ** n ri'almo <iue lui m#n>#. „ (V*fl. 
II n **t pa* dc plu« ardonl patriot allamajul qu* 

ramjDTUr autrtchf**, nukr. oa «u 4'uim r«w, K *n*- 

raJ*. la palri* du po«idani dc telul qui, * dira^ur. 
ftdmlniftlnilctir, wU&funairc d'uuc aocicto Indu*trdcUc 
■romroproiai* *u flnatwUr*. vcod Jos cadmm, d«a cnl- 
rauAk du obll*. das poadr**. qui prJi c do ("argent 4 

«a Ii.itn* B plnintf-rrii. rj^.i j ., , f; l .. : -- : . ;N . h rlirii , .,. 
fnalvidu aovrtfux dc *on mil iirttrot J 8a Batrl* £M 
»on int-erfi. - (Haraoo) 

Et maimenant, ou rot, Ja patric d« cam qui n'ont ri*n 
«** »u* que nui (nW-rtl nc pauitst u sraliflttr derrirro 
« pnwfnt ? Nona pou*on» nfftrrDtr Out cctu? pnlrit 

n ^isif piv* NY^k avon», BA -dewaua. In*ru dU plua CTRl- 

^u« flea poLittrirn* C^^«""*»coau) : ^ Apr*-* (oy^ ]^j 
^nnrchlst^ cwi< raison ; 1c* Muvr«* n"ooi §>ab 4« patrU. 
Jii/o^ I? louver IOT) -. J* Fatri*. *cj*t G. n«H«h 

- J - |s *o» H*r» ; La Mir France, a.Uj<iu ril'liul tL 

f^l*H ! dlpul« 61 lorg4*mp» ( _ ( a J^tH*, c>« la 
■*mm* des privittg** &bn\ iotiUswnl 1» rkJ*»nU dun 
p*y^ J.P8 h*>ureui ^ut tiwirttpolitttit la fortune oat !-? 

pttnr Qu«nd on i>ur du qu'H hm A.(nvr lu p*uk, 
c"«l ramroe «i cu leur di«n i]tru f«ut umar lw pm#- 
rpff*^>« <Jc kurs opprrnMut^ ; qunml on hur dil qu*il 
r*at ii*rf«dre j a pairk P c"e*4 cwnzne si oci Itur disalt 
qiru fwi d#f*ndrf |« apoiu^n rtf rrui qui Ic» itrn- 

DCtil KWJA !«p Joug r C-«t iir* J arai nbJ-CCU. C'Cttl Ull* 

c?n^<lir ilnivitry. * 

K4 L* Mo€he-l*>V*y*r <JltuiJL dtp, «n I6W, o^iw. Fa 
palrie * tail ■ UBA erreur u(H«t «i une trocnp«rEe nte« 
I4ir« jHMir Uir« »ub»^t«r )c* empires ou Loute tort* 
<T»uir** domliiaulorw, > Pwr I^h toule*, c-jptndanl. Ic 
rool rt la cho*« wWfnlf, -Iimi r .,* ,. v\, ool : La noui** 
LQX mill- t*l*« grlm*cantM. a crW c«tt« d4iU : La 
Pftlrit ; rt kl foul*s m proEt^mcnt «kvant eUV /rif/ 1 
rn>jrper A la Hatrto ciMiimo fll*s croyaUn a Ju|>itrr t A 
rdbmb, ft. HoIqcI^. Mtt* iion d« u. la patrie «t iak. 
ptlc^Mr * it rtJrfti qtic la Pitrw n'fst point une- dni- 
•loii admlnblratlic n qu'll y a. dam oe qui la comfl- 
tua, »n H^m^m dhln* ijus ^chftppr A no« prlaeo c* dejour 
n-» <a!cul» ,- (lUnA mi^ii}. VotU TftTru, Ctrt auml 
lo ■enUnwvkl d« C, Dougl*, |ni ^rl| ; « La superiority 
do Vamour «V 1a [Kttrir c»-t ij^'j! *flt * Irraka^lul4 ■ 
(Brkinrli^re). Le put rn Hi*m<j sxrait L« mcklleur i>x«n>|>l« 
d* c*» * <royancr« n qui notti n^ccssnirrR an p^upt<i s&na 
q<jVU«a tKwnl dtfmohlraMe^ II rt nitwait dans la <»!*- 
gori« d«* lriK!in<iH »-u^liiTits r ijui if^pnuTji tl domin<nt 
tinMlig^nro. !5p c* point d*- %u* P cbercUcr pourquol 
ru>U4 tl«V0«* alliwr )a> palria, »outu«itra c* a«niw<fia 
au raU«in*nwiit, ce M-rait p^uMN unc -uuvre valn« ^ 
aocrllftiff. *» April e*ta 4 II n« rvou» rest* plum; 4 iwu*. 
nuarchistf* qui nton* loni lf>i ilitux ge nous Ritusaosm 
d>» pirouctw«i*el«uni thurtftrairea, qu*i lirer I'fabaUfl 
tt a fhanwr av« r*rcJienwi : 

.. P*tri#-rt Kmuillo f Da* timL- 
tju oni uif«at£a U«. ^coi-t*^ t 
Qq* nam ont dca^u W Vipkiktr* 
Kt iAfcl M tat f>|»rip- If* tot*. 

f {f<** briaturt d'un^j^i) HI. ^ n ^¥ Af«* Paiwl _. Drpuii qn il y a des 
ho^ime* qui pnafwu. \* f9liwit rM Jllfi ^_ AuW( |i0Ui 

iiihia ^^titoim, pour UjHiiofr, d* *7i^ r qyttque^ ftBrtM 
rrtwuiaot^ A. cm su^l. Ic ■rnUmrM des -^prila UMltetQ* 
dar*l» do Iouh l« toinps ct dc (<wip* 1m pava. 

La M«tbe^«- V*yer €crtv**L : a j\n«xap,r< o^txaH | t 
cirl dii bo«t dil dot^t. qutod o»n tul dtrcunidait ou 6Uil 
Wi pntrt*r, Diogtiu rOpoiullt qviil teJI ownopolM <m 
f Itoyeu da monj*. -CrJitf, | c Tbcb«hi, ou i«> Cyniiiu* « 
BQqUa d Al»andra qui l«| prlaK ATn-bWlr « Mlrto. 

JUI dl«Ilt qilUO autr« A3vKAndw quo lui ]* pcurrail 

vcnir dtMruiro pour la Hwifid* fol*. Et la mnxime d'Ada* 
uppr, auasl bi*n que de Hidodora, etaii oju'un laouiin« 
*"«^ m dcy*it jamau htuatd#r w via pour Ju. faoti 
*<»"■ <9 naauvali pf*Wr«e dc moainr pour am par*. ** 

Nou» hsang^iM M-QHUljIlC (fMUlA lit. HI r!mp IX) 

* no™ pmo qu 9 sociaic r dil, utau puree quo. m 
wn , tt » c '** 1 "»° ""i""™. ct a rnvenLurv. non mm 
'i 1 '^'!-!' ■'■'■.. ; T - 'i.Tia- [.-4- :. . j i ■_- 1 « = r .. -^ • -v , ;vI(J j ,, Jt t . 
te* <t -embra«ae un l^oKwuiH eomoie urn Ki unc^ip. * l^lH 1 * 
lou IttUirfaaa n 'litotrt paa -a |««Uiocr que . clrt<^n 
(iott inlinicnaait plua au genrr huinui*i. qui rai u grand* 
j>*trie, qu'a la palr^ p*rttcut»*r* da«3 Iktrudlc tl cat 
fl* a* Liocr^il* ^ ^!«aj«^)_ E t UiuVrot : m Vaut II mi*«x 
avolF4eia*rt 1« ff cnrc huutaln qui d-ujem Uujoun« ( que 
d avoir ou tob *# ou bieii ordonn^ utM um« «ioi doit 
litfr T - (Clam/# fl ««■), Uiaarti.^ n.irtu i^piro 
duns ** Jlurjruaiiia d* ta pdii <m* 4aiw ae« -actcm pan- 
iKjuc*. m'tcriiut i 

I' <-^yii^H *»i U. bvuiw oat aauU ano j.i *.*.<■ 

KL Tolalpa ; . Quaod Jf wriJW ^ WllJ Icg |MlJ1 ^^ ..^ 
vti* al que ) au *oulTcrts ( provwiaut dtt taam^a nationa- 
ls >a m« <3it qua tout cHa rtpows »ur u» grower nwn- 
ppqupi ; I amour d« la I'-^ir ie *_ 

Ab f dfitoaiooa c« nol th piLlrlg | Mtu\t quand II aetn- 

Ha paitir dun boo aanllfihjii, tilftona noufl : tJrrn^ffl 

Jttl * « y <^ toujour. l*«pHi rvlijricm: qui nommciHc* 

- P»tii* dr3 TnivatllKurs . riiari.t N ? cTiinuinUtri cil 

o*rtnrit d* ITJ, ft S. S + Ne a«i>toji.voua noj rhvdif 

rtaiailre dan* c« ^oak|U«:i moU t - TaKric lliuniiln« - ! 

procJnmem o> bona eamar&dcu. Chil. c«rtca\ m«la pan 

•TUI «ju* toil K jti&mU aboilo cell© iiaonairu^ii* koc(*i c 

(au a:*>cle oiu la iMciiW pu aum^ptibttf dc litem rsu- 

divjJu) S r*i:pWuUon da I'liojumc par rhowiDc n 

rn oonclunoii, nous n* paovoiu m*cux Mr< « uu dc 

reprodulra la Ucllo pa«e dc Chwlfe AlLrri, toujoura 

d avnalm : ■■ Quand If* tiouroMla, ivo# Malta* o*tucl*. 

wwrnfomm du pouvoir, %\ y % piui d'un aikl« t iU 

m* ami irtr* torn que la rtifflon* c'tal^dlra la fnna- 

t^me, tat un eacellcfit nio^an d« tfouvcinor \tu hon- 

it«. Aoaal ^inprcw.critllji dc rfmplaccr lr fanaUs- 

mo Dku ^u-iis aivciient cux-tafam 4 fwu prr^ ruinft par 

J? ranatlam* Ptirta, Vuand nous agjnoica ffwort lout 

j«tiu. o-n iwua luc-Iqu* a^cc b*»u^in ^ Mim rajnofjj 

m« la. paunc- Mta on a blcn aoln que- & fiiOl i» cojrra- 

potitfe -a nen d« prdciav quil *oit pour no>ua mieiqup 

■cli<i»e diwLd^ormW rt do vagiiax CVac Kidole ur^iMa 

•I nyiUrlcuac- a laqudle on noua ordonn* d« toirt mmiI. 

fl*r, daM M« acua pulaaloria oaEnproiutre pourquo4. A 

tffav! retifort »S* tirade* cuai^inui^ea, out noua rend 

escla^fa d tin iivo*.. d T uii mot vide do una. On pourra 

■IMU taint dire a oe root ImiL « <iu* l a on vaudr« # abri- 

icr d it litre tnl tout co qu'on aura tiasoln d'y abrlloF. 

i>a u'aum plua qa'A la pnx&oiWfr pour noui «ivdui« 

A loutcit bra n Yrnturfa, pour rniui faire iiti&oudr* lou» 

*w crlirKA i^ c'aat ce qui cac arrh* t 

• Au mnyan du niot patrl* 04i noua bernft a on aou* 
Ki«iCi\ od nous aajtrvii «t on nous abrulil, on noiu mil* 
rn*iic ct on jh)us afTomc, d« ptre tin flta. dfpuii plus 
■J ua iicclc. |1 n*> a paa d'mfa mu- ou dv crtiaata. d h af- 
fairfl v^rcuac, dc programiDC rocnU:gr. diiuSiluUon — use. — PAT appreaaivo qui u'alt *u co mol pour devlae. V.'ral p«mi 
U pairio qu'ooi wioua rnf*rm*. pendant Irwin in*, tlmii 
uno voritbblc priewci ; la cawruo. qfautkl oft fie horiii. fftlt 
pa* cfoW tl'Jiu«]aU0A iur nil flump Ac mttimuTTd ou 
miutulfterrutr tin ehampde: kvataille. CftSI potir In putrid 
que lotift leu aiffwdn* avldn* d«? nolr* arirriit prttol 
ilmi Mm* I'rxtonpLtr ; pour la parfrie qtf twi nutu eombi ♦ 
d« dome el quatorrr lirurp* ituranli Mir un lain- a r i;- 
Wim en fchanfttr riiin aaJaire ilr lam inr, HI dr* rlctir 
mkoL n9U> ppvuyot qwr d»u» Utvwjft eicrnciitiDfeiii 
tr+'rr pauvios M dr* foitu vcul*onl jiou» domordror 
cult fimc nous retririior A deincuri<r foibles, c'wt tou- 
jour* rtinttrei dc la paisW- qu'iU fcthvo-iurnt. *S***t <r pa- 
k mot en vedette Mir Jo* nftHia oA do* candldnt» ik>u;i 
pToaWtent lea ineiaea refonnes i[u* teuri pere* procnei 
ij!'"' dtyk ^ no« porn*. Icuf* ffmnd* ^n>» a m*»» 
fr-md* j- l. - .' S >»l « pu> 1* mot qui nwifl* dans Uhi* 
tej |p>ninwnu mi Ion ft li poUUm a*- HOI UQkttm 

mbbu ipi-j. r-M-- mm pnuui*^^. --.i.h,. j.-; .■*., 
neli Vfclncus, If* eternelt *acri1l*a T Kl, Justiu'lfi, Irtuiu I 
oi mot tut toujour* j/aUou. liaison *1e noire ton sen*, 
rAJMTn dfl nixie boraJLott* II lrioni|nlia tt trJoniplit- 
ronunc par encliantoinc-Jtt tic no* nfipugnancra rt do no> 
K'u j*u*cv y»>rii|M>Mi i-UriKI 4 nous uu nojiu de [4 lll^i 
te, do la iuijico, an n<wn d* ima int^r&t* itttniediut* oi 
40 no» bCMtina I.** plue proafrtiut^ uouft p>.irtKma tontr* 
Ink un fonria do m-^flarkCr, Mnla noitt ^uix<tni> >nii9» ovpli 
ralKW, au b»>»il liim itHjnil*. |« premier ft^tiiiliijicr vfnu.. 
#*il 4*lt tm Mt\lr clu iibot TOflglifur Tant q\it <*tto toi\- 
gioa lonb^cile oV la pairk cojitintictn i iio«jh rn iinpowt^ 
cVfi^i^ir^ taitl quo no^i* n'«un>n» pa* \u cUIr <!*n* lr 
l<-u dt ik» ju/iLrc^. t]ou» iftvrtMia «kow ilea i.^ins*. ^ 
Voilik AAA«. J* hi*ii«*rtiW, <rftb*^rJ»-h et 4o 4ilipfft- 
q«0M. II e*i tempi dim finir n^co cute rtHiiedic Mnlxtre. 
Am ynjfiii qui vjt'iment mm* tlire A loul propo* : « la 
putrJc * iljif, l-rpayi rrclnnic i, 11 tat trmpxlr fnnur In 
bouctic une foil pour louita Ui paint c'r^t iiou^ 
iiiftnta 4 mi bl<n ce n*tat rten «lu lout On |rrm>unr i*= 

iirML ui'>ir micux cixir twu^'iir/iiirf- vc <in H il rtiviiii fa 1 *!, - 

PATBI-E. — L'Ulte fit p»lric tM rtlAllvf-mrnt jruiur 
dfti* 1'h.Mulir dc VlniiHiinhft I^ta C-lrirew tlr IVp^im 1 

I ■ 'it ■ r ,- | .V. r I I | - 1. -HI- ..-,-,1.1. ■■ i JL ill!, ill |...-~ 

au-^tcIA du clan l»rmh»l iiul pouvuil comporlrr c**ni 
prfrohiic* pt plu». On Irouve lid** d* patn« dan§ l*-wi- 

.i. it* ,;j >■■■ i- 1 ■ ■■ ..i i'ih- i Sinr Xt\ .. H-.ti + i\ II fin', t, tij.it 
*fWr c|UP ccK dt6s «"llt pdiJi^rs »wr I'r^liLV^r. L* 

tttoycu. >n-V«iw p»tiTrt P ne trmvafcll* po>. il c*H vntrai^nu 
lant bi-Mi qu* mal pur la cit£ ; ■*ul** 1 £» «o<la^v^ lutvuil- 
lUL Au«»i U<lt*>y*Jn, iiWii-^ pWt^W-ii. 1l»nt-ll A H |bAtl-t^ 
*'#*! ridJe <]«'ll ti» lodi etbteuee ; II frt iFont -ilispuj-4 
ii In d^ntlnp. Miui t***1 nurtout 1"jiri»l«cral« -i^i »H 
patriot*. Home*: mi un jMtrleicn. Aoul I* lie-il HofiCF 
sjcrififntit voktnlitni la vw dt» »s vnfunlj pnur quo 
Ronifl t» mi\\ piii aujette d^lltf. t>t Rome jwnl nn pm*- 
ioiicCi lui oitziK- ires: plui riciL 

l.n KrodnlUt n^ cntitimll pivi la. paUif ftu arn* quo 
H4UV lul 4gnnoiL^ Lc atlgafur pipuvente hmi donuimr 
ft ii nf « inn *uc«n vriptif -<* ?omi^iirt ]« rirt. la 

*a*Ml. It -frtrf. M)nt Iks hofium* <Cu sciffneur ; imn> 

di>ut« bU rnlnwnt «n qucl4|(i« Di«nWrc. Il« Ir auivecil a l« 
puctfr ; on L^riAnj£r t it* «ti r«^oiwni re qui **t in'i*i- 
•air* A lour sub*t*1ance* 

i;*prt Ia Itovotutltw rfrnti£flL*c *1»* d^m»»ri*4tl>* li-;<«- 
d« |mirlr. PJIc *ou» ofitond uii ot»t*mble 4 in ttiiu tians 
rt n> ti;u uiprHHir» A. c^lliv* da mt* du moftiJu H qtil 
remltfit la rjuallle dv frioaiit onviaM*-. La p«tH« *'&p- 
pnwau roi r loul au Ttialn# nu M a^*i>lu. On wut tl^r#n- 
drr en elle lee couqufteit nke-utex de la revolution qii9 
M tnanqurrall t»a* <1i deCmint unc nation monartliiftte. 
vtcWrt<cu»: dc la Fmncc rtpulrlKamc ilann utif guerrt- 
Muii. tm JiA^wium lo p*upi<t « r«l*t dfl patrtt, I* tour- 
c*ofc*io Ic lro<i>i>c + 0*t. oil* qui, on tin i}(± co/nipiV^ l^lW- ficl« A** coMkiofilwi Ac I* He^ltil«OA ; HWlt* do p*ftHo*-. 
fjraUU rinvatit In tol. ac^MUri du nton nobla aui 
omjiloii tliriaeanu. le p«uple u*- pmtiti' «u*ie du itouwl 
Ofdrt d€ oho*en, L* wiupl quottillen d#" in riOAirTiturn H 
de lufl lofemeut. le travail Irmj el TatliEanl ne lul 
p*rjiirUviil giaa dfi pnKitrr dr la Jilrfrlf. d* pnu«T. Stall 
iitgnoruKtf, k» omdMuiKf. mi Ultguc nc iui ptnnttHiM 
par 4* pcawr, II ne pe«» sur f#p+i*r la |>c»?+* dr* 
autrtfi. Oujint A ]"^ij*lit^ dovoni In lul r o»*l» iidil plut> i»o 
vo«l pa» tfire grund VI woe. S'll "volo, il o»t tOrd *ll#r on 
priftoti. ot in lot no lul *i-r*i [us patoro«ll*. i-eprtfctfsfil 
Ir fM*upk de lu R^olUAlOU fruiiCJiiM fl'em'ltailc pout 
rid6o do pfltric. tfoni qu'l) croit quo 1« riouv«l ordra do 
cfiooev apporlora ufte anielwrutloii a »Ofi «*>rt. 13 aorM 
vlUt d4^u. voyuid d'jiuir^ji hotnmc* rvtuplitcfr los uiicMfi* 
dara» Um BiluuliolB privil**ii« a ki iritUr* Niltt l-k 
hieiiu", 11 list a lit diirrre eofitnilhl par Is rimrnpl'oii 
uu pi#uw par la fafmi, inals ll Laiwni H^etablir I'Eio* 
;i.;i prr.uik-r ■! wrofid t C03ivaincii qua cc> c hi an^f niece* 
de regime aout it* aflturm <1(t Gnincb. qui u-- k cutj- 
crriient pna, 

LtV^oli' jkrtmuiro, do noa (oun, a reurwi a. iiiip-lmiirr 
l":-r !■♦■ dc p«irle au ccvur du pcu.ple Molr» pror4imloni«nt 
q j' il dv jKii lift. Sit 31* y avuit i»^» lu cruinic du ffrii- 
UhMi da coaaell de icuorre el du poleau dexecutlon. 
bloit p«u *\i Prai^aU oLolrairnt a I'ordrc d# inut»ikiui- 
llon. 1^ patHoU^me j*c marufonte mii lunt par *on «ote 
>*%rr±*ii . L*ouvrivr fran^aiii detest* I'otivrlor oif*nger 
qtii Vkoiil Je fjoticiirrontor Mir to rikarolio du Ir-iiv-all. San» 
retlielilr, it Injuilfr auwl ]* bourfea4» «iul parte une 
luiurue qu II ne co-mprend .pas. maU 4]ul, U loutJi^, 
ftpport* too argttiL La patrl# w*ip. aa fund, la tliote 
dOH cln*iea diJigeooteiL CI i**l i tile* que luu |^iicl< 
lomciii'Mi dll *|u* la rraiiru atniichlL qu'tllt a de» 
iritdrf a l> dftiw telle colotiie, dam tel pays ctraiiger I^ts 
minwd» qui, en t* niotiKin, rtmpltiacnl Ice caw de 

Tii Ikknaur- dr Frnnco, n'oiupAr tio3i1 pn* ro^vrfor 4'4irf 

^*t^ jt Th rarj tfuuto d'a^oir pu p*yer ion propn^i*urc 

L 'id**, de fpalric e*ponda.m connaSt, en c< inomeot, *a 
perlode do il4cWu. La dorut^rv iptcrrv, lea mvugr* qu*ollo 
ot raits, losironf* ttmvtn&* ou ebratuea. le bolche-dnne. 
■ ■ui fait rwfisichir une- partlc da tla**ra dlrigrnntoa «t 
cella-cl ao drmanJe ■), au lieu d'^puoaer l«s patriea lea 
uhM aux aulrps. il jt« vanJr*U pa* ndaua; lea fexl^ree, 
afln d Warier la guerre qui evl ua eriwe, uuiia qui est 
aiiMout un criiDe qui «* pure am*. 

tjuol nerrn le n>le <li la SociOte dm Valium ? On ne 
Muraii le pr^ilirc* *>rte»_ il y a. dt« voli»iiten de |mh* 
iianai Ina claaafa ttiiijceajitrn dhuropc Mais il y a 
aua«i blon Jt* ram** da arurrra, on :j ^|i ttAXt raiMHi 
qu*<io a oupprlme oiio Alnaco-I^rmin^ pour en fain 
vfajtt autre*. I^op o> doa vniAquvura a Uoj>eM dan* la 
eurtr -i Kisi v. ewice-ibaiit io» pruploa d*#tre ratlocM* 
]u uu II no> Icur plaCt paa + Gri*e» do lour YKloir*. lift wnt 
votitu ftiulor le ^aincu, Ihuiidllor satia Vi>ulo»ir leflecliir 
qu T uuc grande nntitui n« reelc pas liHleJuilmcnt u>un Ja 
fc-ott*. 

I^s parlii davanl K*Ahl-r «nt combalto t a^ec rafaoii. 
I* palriotiaaW II B'y A pas de quo! «r» flcr d*et« Fran- 
Cala pUKfri quMltemnnd on Tun, ptiU^Uo cVM I'cflct 
dun liaaanl iiui. nuut rmiuiiii iialtr* n ffciia, *ur*Jt 
pu hihih Jflfinrr le Jt»ur i tftrlin mi a Constant I fiOipl*. 
gunni ;• aiicr ru-t;ucr do a< falre tucr et turr l«a auiiv* 
pour ijn* (tuiiinunic «?u un i{UGlconi|ue prritdcnt nlcnt 
la ^rctoiro*, c*eat tint *iup!diit, 

LVIitn du p^iplo oo-inprend caln, ftiuta <Jnni^ Kfli igiio- 
ratite- olle etd f^irilem^ni aatt^aaiHit#. On t'a bien va en 

l&l-i, l^a ni^iiXH hum intra qui awufuE crle^ : - A ^OA ta 

gucrr* f i» cruiioni t ii xtt mo|s diniorvalle : h A Bar* 
liii f - 

) Ln« . .- imiu mriii 4 i] r,' \ n\ui1 |m> gu> d-o f . K ^n- 

rtBCa, II y aVAit 4e la paur Puree -iu# to proletariat 
n'a |>aa tomprJi qui) eat la forvo H qu*. s'il I* voulajt 
sdrieuacuWii, aueune gtiefro tj« se feralt. _ l>-xt^ir>Au 
I 'ct.u.ii tr; L i» PAT -l«6 Mai> P^TRIOIISME, PATRIOTC I. U I-iuiiumw. — 
<V qu m a tit. <- Ut ( I1M0 ta *l*iiiMt : J'niiHiurf ita la 
paint mb ca iLttMi. Lc tMivttjic ; v-rrtti da patriate, 
*i*aer arfrni j t tu pwirk i el il !)«% ciuuii >L- I. 

Collet : m J.e ptaUtatimroc c*l connive la fa I, il aid* A 

moanr ii. D*pr-e» ce- que xiou» i«uiiu iWJA u* la palifr, 
r*ou» t|j>oii» : U- pulrloqujma e*t in rrlLgion lie La putnc 

— cmnioc l« cEbti*t -taurine; e*L lu rciigioik tin l,JnaM. 

I>e rnenie qua tfuLque QKQWAl ni>u» i>i«**nto *a leligion 

OJtuluu la seulv tonne, lit *«*ule riLUurellc. la >*ulr [)•€**< 

fcaiM, U fieulc digii« cVt-tre *iiUira**M do weine l~OU 
Bom mo Mr* it paliioltime- LMfurttt tut wMiituiM i«v 
fund de 141ti* hut-itum ft cotnme k (ucteur mduptiihii. 
Reu I'opanouvliaiciiiC'it u/UI d* I inditidiL « L aiiiuUH d* 
Ja> palm nous parull a la fuL* natural el iivicauir*. du 

ti. HuUKI 1 ' /■Vii'rfrJrq./rJii'., N lUt li ijur; | t i»* Jplltl JUlla 1JIC 

ituu* utvMic citcurf piu» qufiE iwus maligna ■ fiaiHrgt, 
k jKitrwLtMu^iickpvrult^uauliuilM^cidpftUitfpdrttit 
*uf*j - jirtvrrtit -, KftlUrtl, Ic pulrMleUK 4UOIL rt 
eaclu»U Uea (jn?ci et Je* Romata*-, lorwi^ lo, iwtri^i ^ 

reduLtail i |«« l«rr< de* p-ere* -. Mui * *urxuuaJit kiTB* 

que 1c dwgine <!■> U pairl* rVoxUle pa* dun* lhnu«iiia- 
tiuu da* i>oiiktu«_ IfioxibUiJiL |xmjuni cuuit lo inoycn 
ag« ; loexialanL aujou rd~uui iIjiu Le* pay* iwo encore 
lo>ucl>e* par Ic viru* ; mala oaL**ai*i, mud h* develop* 
pani iu fur el 4. inetur* qu'iun Itnsai-ue dun* J** caium ; 
toujour* artirkiel* - |> patrJotimic <Y*a* j*^* mi iiuliuci, 
inula mi fc^Irtliutftl f^cUoo, JJOJllChO, qU'frh rii>et^i^ 
qu'un citiu daiis In cacriu* gui en AUent dijwmu*. 
que riioinmc n^uppdite 'uull^mitiu *lv« luU cuicinc oq 
ueuit le dim, inuis doiit U c*i iiienciHuuR^nrjit jndftpmu 
cu iiaumiiH, >■ (J'i^fcc Scii^. If Cffnard EtirAifjjjr, ma . 
IWL) 41 11 y a )iuuu>lA -cu dc paLrMlatu^ bpKJIItiurincm 
^►'n-'i, cuiigttlttifl, aii^giUau, ftuudaibilb} lapoD. ClC.. 
tl f^AM «U^ nivi*Mrut*4lv ; un |m4nuti»mtj Unit- 
f»U dc la |^rt d'Aigfritw, tf< S*j«fal«i», dc U«rUni- 

<1U*£», dc M«t^cbt> t pjuvio dMttf« <|VJ Bf di«uu OllB- 

cb6«u la a roftr* palric p, Mniail j' «, iuiiaauiI, l« paiiio* 
tiariwc iniiuchknot*, paj rxoiuj»l#. un jnUtatUtiK nicA 
qux bourc«A pur<» *-l qui ■* tctouiric contrv j'unir -*, < ♦ ; . 1 
dc no* maUrca. I* ben. Kl »olcJ ritvcti iii^^via qum Tatt 

r^cciutiiraa St .U*Jit+ VU»lka* ; " l> + auiru pari, I in*- 

(rucUon «juu >tt>"ua usuin liirnit* u>U£ ;rijn« A»naanilc^i 

a *U iVauraup lw»p ^Apldff U # pour tail dire. tMM 
LL^Ludioii« r Nouti Uur jivjihb iinpmdeuniwnL iii^uEt^ Ia 
AoUon dttlftpatflo — tu'lb jgimrn^Mi iivanl ivou^ \ou» 
leur uvons vantf lu glolre dc Jeanm d'A/« iiui Injur! 
L'dnjclaii Ih)is Ju fr'miire. ]h unl |[niii<*dim#MBrul potisu 
quit tfriili lk<rwit|uii cl niwit^irr dr clk***€f 1'fluvAjhiv 
Kur — Ic prmnciLia — livtv tie 1 lujwluni: i, (f,f mtf 

Krancau nc f«raU uiu inul * uinlitdttilL* ** — ou p>lu- 
16< irop a*l roil* ? EM-nre <|u* tio» *<ol^* f UL<iuea «t nuirc» r 
ii'tnculau«raiwit i>ii"* * iitLprudnwitnttil la iiot.nn <io 
la pmlrte - f U*\-<* <iue <h«i|u« tiaLion lie proc*"ler*ll 
piti ttU KtuufVAft d*» cjA n*-* InCfimlf pour *li»»*i ten 
jrutii-* ri|iriti dan* « Tamout iinJoti: de 1ft pdtrie » * 

Main, *i le palrl<Mijt(no n>M pai nature), (wutfiip 
f-M-i I a^f*»jiiJr< ? Hi >ci tu»ui dfmnndf r04ttt : a qtiJ jk ut- 
U ft rv ii«c«bUilve T Nrtta- ivom vu ^n* la patrJc ii'rnl 
rUn pogi U ma>M ilta pm&rlairra £ti cojitfrlttAiWe. J* 
polrWtUin* i>« petil HH neC****If* fl«*ft U «laU« po«*- 
dafil« - *iiij y Ltoiive un inU'rtl lie pr«itii*r -wrdw, uii 
InltrJ* vJUbl -. id. Herat.) J-<> grand mrnwifijct? tie la 
j.: ( 'n/ d Hlirit# deirt+re rauntnc u> I »i1*r#l «4n*ral **t 

d unt uulllft irapiricusc pim r 1« capUAllsnK. • Lc poirlo- 
tlntnc ma^iui*, m chft^ue oution, fuu'tt^niiXiK di- 
claiW, MJ prtHll dc l« Cluwt tflr!JI*nme t par IA ll pro- 
t^itTC at tftClUlf H ^ttniina1l04i. » (G. Ilrr*# } >Vc^J*frc 
pMTCrtf * rilluriondc )a loliilnrn^ national*, pour utilr 
t** pMjtrrt mux rich**, — dan* rintAr4i I'scUi^if >->• 
ceaL'Ct, — Jc patni>liftine <*st la b**(* de collo ■ tt»lon 
aacr4* * qui **e4at»lit au n»om*nt «ui H n'acil, pour Ir 
pn>leiaire, ■! i*er<p:rr 1« plua (vrdblcs eacrtlWea, Com- pirnrx<u*u* iuuti! I ijiiiiieiiso duptho qui ft coclie d.M- 
ilcre cm Hgtics 4l* C Hougl* : - Laiuour de la pfttrte 
bcinbk *tic iiu)ourd hui In mil* chaw cspoUo dc 
jFdulnr *u bllciicc. quonil (L Ic fuiU. ta puMloitu let 
plus vlol«ntc« a winnit <el!e» ^jl Uvltffl iC* l^afril^lll* 
dun n^finc pnyi* fn partly polltiquwa* Kul autre- ftn|l< 
ment n'eHi pliu d<- taibk a tui lealr l*le, Lul mo! not 
i-j iile, ■.■ i:-t J. j-,t:h- i >■. tn donxaei ■!■■ bdparei li 
Ilia d* la n^er# f lepuux de I'epoutie. el *k imcttre r«pe« 
& la main de «cux liifuic qui ant jurv dtt «* pua tucr + 

!■ ' ,■ ', i.; t v ]■ -. pltlS pit svinI- , | i ii-, . j i-i*i poui bU-1 -l 

eonacrvalfoit «J« luuUc faiAlllate eu roLacrvalfton de 

| ,. ,-,,tr, l-',^ mim. J. , ■*. :ii .mi*. ,1*. -k-^-L, .-,!%.;. l,i 

ItttrU, §UpPeIiiliil.' rf,it.AiiLi*H Ut^I oilr lupim-on qw par 
Iw insUlulibJis pufcliqurfi. .Vu patflothiri^ oil refoiwhai- 
Ira Ic droit de nana, domaiidtr Lc ^ucillW atevoiu Jt 
■win* pemufinati1>f ; ct au>u» devfona la *»crill#r Jo^eu* 
aemtiiu « fUaurir pour lu putric ml Ic suit f« jdta 
tomi e. 

|V|r«ffff(rf| If pitrivlufiie JuM crtcxirr cji oe bniis iju'iI 
* arrt il*- preieift* a latdnrtita ik fiwaddabtta arm^r* 
peiinaiieriltfr. qui aotil I* »ouUcn materiel, lo dernlvr 
rampart Ja* rta*s*a pHvil^Uva. L* prCt«xia T Ic »eul lut 
aWuuUc *l avoue de l/armco, ceal de dcftjidie la patrt* 
contrv 3'*irafijjfT ; ium f i aue fuU iw^iu d# la livree d« 
U paU*«. qiund le dr*a*ag(> de la ciuveno a tue tn lul 
to«t<i ItiteUIgeucc, tome don«cionce d* m Inlerel*, 
I nr»nin«c da pvtipLd iifttl plui qu*un gv-nJariav an ter~ 
wee de »** *\ploit*ur* Willi* *W^ frewa de miser* ■, 
IC HerrtO 

AVcfcfOirff f It palrloil&tnc ]'e*i toujaurt i>ux lndu»- 
irirla, A la lUut* ItafiquQ, nux rjipne-M tniienialUimux 
r*r Jea c^i-nin armr-a gull >a*M:Ue (guerre* cdnuncn* 
Ulu ftti tf^atid^r* oolonUui). tl f*it vivre eel our* 
iii'lde de <Iiaut fnlOie cl de ptoUUi ; k cnpniUiunc, C< 
*om ic* pivdmta <|ui v ^lujetitp kit - affairei - qui 
QiarchenL Kcr, pclrok*, c^rcali 1 *, produlftf fliimmu^*, 
■..i-m -ii* cl inuiiitioi» s^e™ lent wl'.'ii un rytluna ace-** 
ItTi, Ce ftont tea proloUiiro, ce* 4umucI» ■i**vwn*ntft 1 
qui aacci>tnl>^vit dans la mOie« 4 uiou'toiu dfxorg^* aous 
Iv cimiteau du boucnar, r»ubt« proftl pour lc« berff*n* 
a Pour 1** cta***j» *tirigritnt« p quelle- mine d'or que Ir 
pAlrlolbme, main uutt-i qoel aHrape-niKauil pour 1<* 
ftciipleS f «* (U. UMV/.J 

l^e patriot lune n'Munl tii iinlurel, Hi n^cv-air* i tout 
It maiide, p-iur mtffiit lo Talro nc^nplor. mi mm* Ic i»on< 
ire aii«l som ion cote myrtiqu*. Noui iif ciltHMi* q«M 
litre donimeriiiiire te point de vue d? c« ihGicura -i 
waletn du p*>uA!>lri »'lli torn cvmplicef — it-jyrt. ^14 
ftMll alrrCtrca* " Le* lln* %w m |»tiv«na nous picpo- 
tttr 901^ fl***ilant plus liuute* qu'elttv pari kip* 1 ! ;l 
davantage de l*6l«rn#l *, dlt Gotitroua t el BougU 
d'adapter cette fonmile nu pJMri-otLuue et d« parkir dt 
« d*TOuemfnt ofveaH* », dc la - ml«»o*i •* dea patries. 
« t/une *e vantera d'etre la terre <1a»tque dc* 1»-j»u>* 
art*, rant rr du commerce, de \u llbrc cntreprl**', ilu j* 1 / 
goremntenf ; <rlle-ol de la pcriafe cliir* ; eelK- 1A dt U 
ptntcV brofotide. Bl eKacun* doduira do In frnne deter 
mine* du Men. ou tfu tew fl« # -ril* Ml elmrR^* ** wpr*. 
wiifer. de* raiiofl* *p*clste» dV-lro alme* nt pr*f*re> 

Aln«l t del niw^wmrnt?. ruirrnnl dc re prtrerlpr que 
lei wi tel Ideal ort wjrfiie'ur *»< *uw«, )u>tiflcront 
■ion pii!i Bculemenl lr paUMoiiK en K#ft*ral. m*^ W 
putnotinmf en purtkultcr, 

0» raisoiiueaicnU TWlfrnM nafurellennent avee let 
nation* ; et, *ulvani U nature de TIdf*l qu*elle* aurfint 
chofol. It leur *era plu* ou moin* Jacile do <*>neUter lo* 
aeatlmcnl* «u"ellc* veulenl intptltr **« lr* pr**erip* 
Lion* de la morale uaiverteJI* Je* temp^ tnodarne* : 
AW Ira exifrf-ncea o> rindividiMiliM ct de I'h-uniaulta. 
Pour ncm*, Prarj^ttuK 11 aemMo bien qjue In Cohi'ilinli^ii 
aolt aUee. *l noui n<Hi* AtlaehOfi* uvi irnditlorw <ju1, 
dt l*avau *e toil* lr>* p*ti|i!e** foetl nrrtre fflojie. 1*1 
nobSertft d< nttfffl HeTOluUOn nou* oMIf*: i Will dcrnrw \m PAT ctri 1m reprf-woinnta ot COfHtreft le* ganjlann ilu ratio 

Allium*, h K<*lr* patriotisms bo comfortd nvec la rawwin 
-de* tempt iDocUmop. - (l.irvUeo.) Naii* ua pourona n*4- 
Lra n*»lre glalta * mbjuniu-r uu A- eapSoiter liw people*. 

Ml* MUtotWAt 4 1*4 Jtfc4f*r. ■ La France eat U nilrt* 

tiu droit. •* — * La Franca c*t In patrla da 1 «*paraiict> » 
— ■ Twit honniw a dauj palriu*, ta aienna at U Fran- 
«_ n — tx* rormulra qua !<# peiaplca ont rtpelee* tiofr 

ten r.uu* rujn*hr que roilginahta dc uotra mi**ji>Ji 

(ua-ienqur «w I'uiihtrulM nrtiint il* no* idcr* Purer 
<|w note* pairi* a prolam* p*r ta lEHHlde la Itttrt* d« 
in*littidui* rt [il (ratum ile Hfi p*ii|)!e-* ( rain-our i1$ imUh* 

pttrte *»t ui4 doute <elu* qui a accord* 1* mlcux av*< 
It re»cft;i dc la ptraonnc cd le «ulto u> 1 hurnanUd. I^c* 
M*c* ration* Hale*, individtiiiliiit-H el Jmman.ii*j]^, vjhU 
lime d* la piirrtu frni>c*la«. CI e*<4* a>u cult* do C*a 
i^rti que Qoufc dev^ns vet Iter, avrc un aoin Jaloait. *i 
Atta* voulon* oonwnw h notru nation *a tradition, ta 
fWw, aa ja*v>n d'lMre. a 

0<* da im>U * t)*ie d H ld£ea oonvettitionn*!!** 1 Quelle 
atcumulatlou da tnennongo* tt d'AuerW I Qua de 
aopfalaiiw* pnur Wit*uv dnj>«r l« indlvidua ' Quel la c*l 

* «tta rnd-rufe UDtvenwll* do* letup* ntod^M », e*tt* 
de PJa XI. nu Mile rW pnvllleiii* A* U J*rniera • On 
aont lei ■ gj>nll^n* du rational! airta . j lot WriiSera 

■ oViijuaranie rub ipji. im millonns llrtitf In Krui«n ( 
uu Men tea piirtaani de ■ la dichitirrn du proletariat **, 
ou en^rt )S. roiiicarA T Qumh « 4 nubji^uor ou A 
wpJ«t*r i*-* |^upic» % 11 m Avlilrjil nut U Franco rtpii* 
dw o?i iMinituM* piv^uft I K\ i;Ulrv*u» m ju*tc» 
iiirni *ia fuii rxmr in piuH irr«^< " hfcfirt* dw tAdM< 
<ius »i 0>»onl>oriA ^ul f)r«Mcia lr d^tfr dcrrtfrv IcquH 
*nifit*at ts* FfftuU Kournraux at 1c (xtff tp Fort ! R* 
qufll* trt>tni*rrU pour qj»»*- Ii4 foulra. »wc«ptrni ( Mtna 
praU^Utivtu jii murmur**, J«n Miosfantfl holocau»le« ! 
m Le pftlfMlmne t dU*Et t. frirltn. n'ert pa» MulemsDl 

■ I* r -i:r r t- ! 'i>-i- 1 1*- - . ■ .]! i i v L - ., ' ui — . ■ ■ i j,-:j 4 !■- 

Llo/A|<>\ jur p*TttiDTiHiii: i-ill\^%ia. — A la »uW* d« 
J>ipLr*l4in rvvotulUitiruiir* d« ITWf, akim ifu« l*or*Jr* 
oovttau « liiMU*AU *nr In •ttbri* -u> Van<ipn regime 
Oft Vliaaciiui qu'iiu* *>r« dc lllrtrl* H cl« ih^iil^ur Dnl 
^ff»*l ftllalt i^UVrir. 0*1 la .. pmrie i. qui jiyntb*tl*« 
toulot 1e« iSplTnlldni. ^^rcun«*. 4* Vipa-jue ; *l on 
bulftlf* u F^lnslon du patrJ6tUhi« franc*!*, a *an 
Wfdi ^JtitntilKManicikl, A ta flaralwn trwrnplinl*. O'^il 
I iilmrd rAMimUfjl Coiwliiunnl* qui «lotiM« hi fonniil* 
IMlrkiUojue : la Saltan, la lol |p Rot Hult lee civ^n*- 
mmt * *^ pr^-ripittnt i lab«uliiUvtif royal *>mhrt btcc 

la R&stnW t l« grand*"! pro^riuU? nifliillll* fi*rt Cl MClf. 
•UrtHju^ *ont aboli« ( 3ea WIS* OTt'tf, Uillta, SODt 

■ uupn[it4r« T lr* pr|vil*p;» d ispikrutru^-nL. 

Apro> la nuif du i *0Cl r « la paUloUMiK fllt-Ctnw Vow- 
to* k» aai» - (Bar*!*, *inna ion Journ^^ /,<■ »im du 
^WjA L*» proUtntrt* n'A\vi*m pas ea lc ttjnu de 
» aporcovolr qu* le plug dair *U* con^uclea Jo 1a r+vo- 
liuioa ulUit puwr mi Ucucllc* da ta bours^olal« 4 

IU n« «'at lac lia irul qu'aux nppArcne** ; mab COtntnr 
f IIm ^(akfit fcclli* ! U MnhlaJt qti L on oortalt d'un# Joo- 
£4* null t!«j bouflrujico*! rt d'ho^n-ur ct tiu« l*«urara fa 
taint .ania, pMtoi fl pWMr^ < ■♦ .u* \ i. ] „nr.. lr 1 r f. . 
rnirlco, MU ^u'oei I'tvalt i*nimu* *ti rfvc_ plt« belta 
firtroc. »i [miiJM*, pulaqu>llo apporlalt nv»c"elf« la 
Wlrrtv. TtffMk, la fralrniho I Jajaaiii \m hommw 
namlciK Mbrr^ uV laid d'wpffnncp : jamais J'aveolr 
jm ftcuii Riomlr* d plctn dp l«ft([nini|\i^ pronwflfte* I 
Kl ymcI qu* ooudoii^ l*-» force* du §»>**£ f*y red f Wi*? nl F 
riv*fac antes. |^-( Tirtp ** coali^cnt coutra la r*voJuiHm. 
Vn-lH fallolr r*rtone*r nux iuperl>v» raoiAsonii antrc- 
rues T Vn-t-il ftilMr rvprcrtilrv lr* antique* ^I.unfn d" 
*<tv»ro $ Jamais I rtpornl Jon|uca Borihummw. Kl c'«»l 

* lit Patrbi ra DaiiKer * t 

IUl ■«» hFur«« de n« inunoo. > patrtntthtnr v» •* manlfe»tcr uiu* tniLIe formes fltvtrorsv 11 taudrait w 
gar<i«r dir crolra c^p^ndaat 4 ta tpo&laneltc. On la cul- 
tiva jtiM]ue- dan» !cs couch^ ic« pint dteh^ritoet de la 
payoarBnorle. On crra U pfiychccM -lo patriotUma ; san* 
n5ua»r pariout pour c*lu flVudM. Kl Jl ait plipiant 
u> eiHitiatar coiAm^iit I'unr^riti^ T+MginH <par la hu- 
jftm pariic d« ton derg.?) aida tn rell^tori Tuwtllt h 
faJra an premier* pa4 ! ■ X«mbmu, dit Aulard, furmt. 
dana Id vtllajt^ Its curfa p.itriotPJs qui pr^e^rriii In 
patrlr n^uvrltc-. la pain** rOvottilioniiaire. On m 
dr-taandf quctTjJtf-?!* par Qu |*f»pr|t OU MM* Jpritflni 
daria rim* f#-m»«o al <tfiKurt dca payfniu Iffrmnmtn 
la predication chwtUnfbc nr«pn^a \ t $rnn4 lonim- 
merit phJlckfjtrir<»pt-nue -juc Iw ]itiilo*oph?a ^v-aicnl f«r 
mul*, prapara la drroocratie. <;*» rm.^ «cl»lr#?«. *•■*.*»■ 
rent l*t» pa.yuri» jjatrloto*. » I,e p*lrU*U»riw aol irf A 
rombra de* cocrtsttc^ El n j^raiidl av«c vnpldlta. Il # I 
dVvtnu U foi noovallc. la to chhuranta qui parfol* 
<huuv I'ahtlqua M t eomme le- thrUtitrdtmr* arait rem 
plac^ dan* Its coMir* paf«na |en dlaut domtvht* ; titait 
*qud« pOffela, U o>ttipIele. la ccitd-.i*. IViay^ liana un* 
BUM fjEiipliolM. 

nehefart. II a «a fnrmo rah tfipuw *i*>n »p* prrmkrei 
r-i.H,irr*'.(atwnn i iiaH * On iInm (tn ibh M di la pilaii 
dUI lomlrt l« villra, dana Win tat vatlogaa IXKOfrtiaU, 
I] v a dcuH mlife : Jr rulte du la j^trit el la cultt 

" ^J,| fw- 1 J' r -:" '■■■Ji- inn v il afjub i ran . ■ * i d'oN 

P^lnt a r^fFjM qui- w ^rrM« fantti, <>* »ur una pia.« 
de villtf mi iiiiin uita prairir *. f>op<ndan^ a'U pjaui, i») 
>a i« rayflUa. fit Tiiui^toncn tot tout a fait eiifaiif* - „ || 
pa rut a touu lAwmbl^ poantuii. AuUrd r que ta di*i- 
uite lavait ot>litffe*. autr U< uuuvat* Lemp*. a ae foni)*r 
daaa i^on i*-mple- pour y reunir aou auicl .i colul de U 
p*tfie t et y rendr* encore plu« »acr« Ja aeroaent q_ut 
allaltf4 pVtHi4*i»r«r *, (^'eal Uen L'uidon : Ch nMtlanume- 
]*jLtri6llsru^ qui a'opare Mariago do raimni. Cotmaa au 
tmnpa DO Runic flLtalt uive pluoo d'botmaur sua dicur 
dliingna qu'ixi lui preMniMI. le <ltnuilUni»ia« k pn^ir 
n« paa njca»iiiE«r acc«pte le paringn tlm Aiibca. . Cm 
duw aulel» ne aonl paa rniiriiil*, at tea deux ipI^I'xu. 
Ij nwvcllrctraiiekniir, ^ardiint r rut run«> aon Miuencfr 
«ii»nncie ^]« m |f ttrur comme duua la rcnlltn, t'olfrenl 

&u put-iic *n ^rtf utitiud* da cooemde. « (Anhrd^ a:i 

c'aat vrauoant touchnnl rell* ccUr>/ati«n ilu fu^C mMJ* 
Teau par tout* la clique en*oui*ne> \*&ut une paitle 
■=■) rati tit emerge) ; A Purls, la Daaaaaj c*i cWbree »ur 
tontot de ta patrfe A SalnHW*. l*aW|M. hi da Oiau- 
auont. partlcipe h a la cerfuwnk dii ^jrmeiif m M 
chante luinienve uu Te /Veu^t. a Sainte-f-'oy ((itroinlc), 
un malna rfealtat t^ric i ■ Auiourd'hul, d*un bout tla 
IKniplr* A I'Mitra. Tunion, U palx. I'umoiir d# la 
palrin, r*1j|nenil parmi I** PnMCaift a, «^.,. 

Mala unci In niunrrv. Cliffn* aafnfa *|«^ cwiiifiiaiwl* le 
iiiiru rtcu^tau : Fntrio. * Ln |ialrff eat an danger ■, 
formulo UtiarxJqiM qui *ra niuayar .i In nwrf a nnt Jfir 
arcane Anfcirtf at Vigmirauar ^<r*mmc h'rtr tine r?iU rnpir 
do r^poquf. El FKraali dc Stfcliclltt ilMar^- A r-^win 
We* : h KnArt, MemMra, i| fduj K p*n*irtr d'Uiit 
•Vikxion d*cl*-ha_ 0**iC ciuo la guarrc que r*<"w a^yoti* 
cnliepnv ne rc**flml»l*> en rlan a c*a guerre* rofnmu- 
■ic* *|ui otit taait dc- folx d^aivle ct drVtalr*} le jflobe : c>at 
la Kucrro d*r lu liberte, da rtfgallte. de la Con slilui lum, 
coiitrr line coalition de jnnt-*ni.of« d'nutanl plii* nehar- 
■>.< . . ;ji. Mfivv T i G uUtDttin f'r-1 ■».-,-" 1 1 dlaa raaVM 
trni cliex ellrs f Vhiltlt&^emcni dc norfit? plillna^phia et 
lr?* lumirra* d-e nos pi(nclpc?* + Prtt* faarr(* nt itrmf Jn 
ufrriiii/f *■> lowfri rt/rf ^rr/* ef naw... ■ La dnpnlire 
dtft euarraa f IMjA ! Rt la llioti a trtiijajtin airtf... 

S 4 ll falil Hti cn>irc Juurta. da rrrtlabli-a accca da rail- 
glontd Vrrripaa^rnl dn circa, t\ suitmit defl iidftki- 
crntactdw ffmirw*. On fit toiti daillt.ua pfni.r o&unlr 
€f rf aiUlat. Lar> dra efirolciiiefilff ctvbque<i 1 ivn nc n4cll- 
■jea rlaai pour f rapper lea I mmganallon* : couipa da «eanon, 

r.i|ii>^ts ifxiti* lc» -iiiEtrtfrr^, cof!*tfefl UVeC enaelfom *t 1-AT 

«««»»• (UifM -« liwrtpilnn. mlwi rn iMlM 
11*11™!... .«i*SU.ttlrM »"« bODtf*m!l« '"«■'»«» 
M mHOH d* «fc*w. P»*«* d* canon, mutfqw. tit... 
Tu J*nn««> «■« *W lrl*e * Un elfk.tr q* I™"** 
» . Jo'l^nU *• li Kdto" *■ (Umir.-rtaWPl ' • ***" 
. Si- i* n'wiit ^onwJM *» >« "PP*""^ * U1,lr *! 

imm ■ ill rftow«l ("»' *r»<«<* ** p-exotum^ - (J*«- 

« dc khAUHW •innn.Uoo. T 11 n «l v» - ■£*•■*■ 
?™ M« »u «w Vu...o l -di.AlU UUlH WPO- 
EVSt : >a -iv.n'«-a« S-SSja^lS off 

K^n»«M. « « rorgcui ftm *£"»l££ 
tOf** »i e»ta » (omprtiKl i nop ton*".!* '" 

SS mi tw, o--" =->"p- ^ «* ' a "°;' i,,s ^' 

c"m. I« peril. ,— ■!»>■". 4 l-Mf onoe wurng.. M*«-, 
oS i» p»trl. q- *rt | tt Rr«nrie 5m l« P-«» ** u 

"Twrlob^o. 4.1 itui ■«« I*"' *"*** ''T" 1 *": 

mcol pr**iw du wall tk l*Blttc «4 r--v»n »PP«*!»'' 
ST to eftiiw. Kl. pour i-com * «• *-™\"J^ 

fSSlto^H d-.m kW 4»- -"«= to. *«*»*- "■'**" Wl Off - f-J*nod* (.AtrMifUM hI^*»ti«i.»m •*. a'" 
CVtx'UM* tawiK*^ !«• c »^ un co-) p«rdi4 sua- un <a»oii. 

tlft, a.rt*rf» <ie U lil«rt*, *>» fconoeU pVSryKtera», ^ J^ **«* 

IV . .Mi^rru.^.ha ■. I'uiWUl J*-i iM^r j S n: -.:,m -u 
IZtaMl nartuui 1* fltffal ! U tUt^ ^ WMJ 

4 y< F^AfAi<* : i^U ftwwil : I* We DMft/«r 1% 
•Ji^^j iwtis to** tommr frtrti ITdft U r*prudu«MQ» 

aiOMib / II y *ul tk* encnoit p*w*«ii<|Wf. ^wi do 
OLinallo Drwiu»ulli» p»rtuit ; Cwrrf i-f 'ff'-"- **" 

11 y eul rnflm* «l« cnKiwww f»*w po«' ?ior.nor i» M 
uC I'3ic-jr*. ■ VlPC *« Ub**it t - LmU*irucJ:*o*i • jmi«1*> • 
p« reiutoit is.Ip*M« pour 1** Am** -UttpM >^<« d*» 
Its plu-i InfiiO* d*tnil» d* I* vit Jc-ui-nu:i*re< Toui le 
monik, po^rtftftl. n* 1 »AcritlAU |mu> iusqu'*vu i»lir« ou 
MiobUitMi d« jour St cdACun prol-Mluli. c» <^*™*JJ* 
»i>tj palri^ism*. i. y m\\ tWu certain* - -d« knltf^M 
in<(ui*t» -. quon m«MgeaIl. Un «od» prttlqvcs BU 
clio r&ocft n* •ccoropaijDera-Hi puj toujour* Ddn Qui- 
tfiwlt© rj iw s^umieul p-Ji dmw *l* vag:u-» ftii#**. 11 
y cut uV» patriot lam* » - tXwilf^a -*- L*> Tier* ti#> M*r*-*-ilt* 
«criv*U f p*r .mmpWs r - Wous *avon* iGVftttUtf* <L *Lr» 
FraricAU M H»r*rt.Ui«. I>40Cil>». 1'inlirtt g«*n«*iai dc 
U KM lot i <?w.t* ndtr* 1*1*, Mfttvillais. \'\n\M\ dc lu 
l J ntri<- iiui R* P*at ittre sfrpaiu tie cflui du cvniincrcc, 
r^ciAhU bw» nelliciiuih* -. (Kfiuinlfr. Cciii-rt 4« U 
S^N4/Ji«iWM<f« ^ Jtf iirieillr. p 3K.) U* uvocaU iliuitenl 
auwi an 'lis. a>i«i«nt « Franca.*) Mnrf«iU.^tn AvdcaU -. 
IM nwlirf* pcrruqiuicrB ; * Ki>-» Wl^ffiW Fran^U, now 
Bi-nittlOl Mlil«#li»us iwuf MWIIM* pfrruipak*T» : i^ila 
lea ru|i(>ori8 qui U«U1 Iwn^ * 1****»* •• Autr*m*mt dlt ; 
Ltt psin^UftHic, g'trt. Mi boonw ! 

Kt 11 fUl un ttttMit niiiUfC rt In - P-itrw tit «Uns;#r - 
H allwiK phi* Kr*oil chotf *W fonle*, p»r«.' *|u*- 
I'kvirsQK lir ptUt Jwrtr tAujoura. C**H*ia T «|W*» wc 46ttm- 
iiucti*ciii *!« prtmi*»» u-mw •* r * tour * u ^^ wm * cC 
a Ilk nnjQTi iSoufl llwns dAii» Iffixforii 1 ^ *r* /,a Rant* 
tw OcUave Gsabfin s - La vlll* amlt iWJA foiimi d«A 
v«t<»tit«ttf«s. «i 179I rt ouvdfrt aiv* aoiUKrtpnom en leur 
fAv<-ur 1^ Cijrp* municipal, ptu* pn*->ccui>o d# plnit« 
«tix hmbltants cjuc. d* irinp>Hr i« Jcwlri <nuo liu linixv- 
knicnl L« dangera <»e in palrk. nvalt -Sl« ^B^ay-J Jtl 
iftc^ntt-^m-nl '!«> soiilmlt -«*tc nou^ll* dmai»Ui3 

ilCfti>iajiU*t li*sll».LacI**llWf In lOi 1.0 POJUJC0 UlCTS- 

frnm i1«l troaipo. ewitTtbriat nwl s wlfonllr 1 cniht)u- 
•Iasitm* d« piMhton tempt la majinopiliw reet> 
vnU <-1,*.iuo jAiir a> notivPlW pluinica *ur le *nrcr^>U 
d P diaiife«« <|u* l*s logfmontA uiilliiiiia fvl-wnit **&* 
im bdnUlW - «'* 3U3I5J I^W : - U -wyvclle M» 
nMwtlcsn ewtya J* <h«"«r utic iinpola*oii pins *t«i 
ivi rnrflVflnCllU s. (P. 31ft) » cn5n : - 13** •»«■ * 

ikS qilf Iff Mf?t« •> ^ r-^e «Mtt tut Hotanaur <J 
.pic lw ntu* Jii.n** dc«aml «^ ^^^V'^ r J^ 
rfVlt'tiM C*l honour Atalt a«*i.te «mmi W P*' 
£S^ H rt)s4P P*r to Plu. gr^nd «o.rtUr* con- 

hwn IM I01-IIMM. rttlit* I"* du-wm la P r*«. 
urn din mah wuholKp*. * "" »"" ulmon i"." * pr *« avofcr accoocbe de acq* enfant*, o* Ml ■Vf Tlery*. 0*1 que Je*u» iv* a* dL«lmuI* pa* l««t CTJtt*T dari un* rin^m d* eali^. n* rfauw-wua pna MttUM 
ll mouioriki qui voti» monl* all n« F Wat* *f rin ; 1 
mmilauti calul qu.». au U*u d'Mtt M tux-OMlftM du 
-l^ri, uOfAlt vtt 1* Jour dan* to* nmniajtnrs d Lot***, 
«t •*rWl-«n» «thoii*|ue *L vein awLe* full vw premier* 
tit dans M glfclnw du *■«* Amour T 1* «>*<np lfc * 
Miui i lamaii Umnu patriae CflluL qui p-aurait do » 
«i* tntendu pari" de- I* P«tnr. rci^gn-m^i p.trn> 
limit wmmcnct dana I* famUla n*cmc : * ■* bambin 
Hit A peine mohair •pi'aii lul donne pour aev «wi«» 
df? «W»1* f"» plumb, de* eniiona, dea fort* en carton, 
un \ftmtour. un cUMr-on. un fuall. un aabr* p\xt* tTatwi 
one Iul. Quuful t** moy*M le p*rn>ell*-tit, on I affiiHa 
dull c*>*tum* <1e huwj»rd, d> dragon, wit un beau <a*V 
que uitr Utlt crlniewe -. («. IkrVeJ AuJOllrf hill* M 
mndi ma«*i"* v«fid>nl d** nutram*u*e* <l*« tar**. 
ft WW tnlx : poiim ! X I rob alls, U «w drM dv» Iwwn- 

m« par U penac*. El I^P*. aaMIall. gnUHl^nf SOU- 

riem Wah a****** **mro* II *eotit* t« rfcita *lu imp* 
,i.> ewrre oQ ron eHoqm — non paint laid *,<« cei* ■« 
b«je. If* paui, la mride\ la wniflnuc« rt tn raon ; 
Cut irlmt« *l aalt, C« — m»ui k* ***"* f ** 1 * a * rm "- 
la u* *n « llochk * k Irn rlcokilffl ^ |-*v*fiuiw P m* fof. 
■mofC mrnfttlfUi* L« * VmUux mxr*d <oui oite, 
Mtivmt «k lan^cn Mala ^^ «rv**u «^>»t d* mi* «du- 
„n lin UmlliaU un< ln*ffa<*Wo «m|ir«!iitt«- Avant rmfm« 
d*4ir« alM fc r**ol*. 1^ m«rr^Li a tl^JA iliuw 1^ Miijt l» 

Mb4c. r»rfo«:«wi nyslitiiiv de la pntrio. « (Her\-*,> 

p*b* a »lx aft*. II va a Tfrcole. 11 »ail lira (at 1*00 
¥«itt t II a qiuitre, ffn<| INlaa, at, famil <ci»^l. !'"•-* 
Mrr rfr Fwinr*, la crimiiwll* Hi»t»im tfe Fr*Mi». aill 

It* - etWnrtl* GauMa <iu-i a* batltflt CWnfflf dH pflll* 

Ktuvugr* - ; *t la, Ht-ftl i IV, eftflllll, U!1P frU|U« ft 1ft 

n»uin, - gai ct balailliiir a. Pariout c>*t la Fraof#" qui 
laih-e 1* Uctmlalf* pauachR ■ mr Ic cTiemin tJc I nm- 
iteur *t d* ia vlcioirt ■ ; p«rlOTrt auwl c*« la iii»«v*« 
bl d« • *nn*mlji k Ia Franw nisu« n*-i * oi * «• «»• 
pamll^ m nwin toujour* Ic patfl^tiantr «"* »** ™mrtu 
la wuvc du df«iuirc. 

On v.i tfur pavrvr a« Bute 

KaUulu. mtaplao. tirt-ttro... 

Chant* un aoldat d* Napol*->iu El Wb# inil llajt 
d'towttr — ovec qu*ll* ar<ir«r ! — U r*cll pattwi 
T4, p*ndar»t la y^cr^attm, a* battre Jul auWi *< wmni*- 
afi p*iii *a<iva« -. II *-fTa\ V#rvin^#(orl*, II awa U»t yard 
_ ««| p ht-ift. aa GftHjllarw ! — «■ Bonaiiarte a ArrMr, 
«t I* * pollu " ! Nftua ovor« roanu un aawc qui vhatt 
M ; T1 Pr f tOm#ni T- ilrnrni* aju'il 1 randtaait un CQWWM 
Autrefwa n» w lKi«a H-*n p*u a la haciif t CW ■ Btw 
d« rttitf *aonsM I Ki pub, rr ii>m i^is *l r*pr*K*tiM-- 
lib qae ctla rtf |ou*r a ■* rp^rre. i>ujcu«aclin n **i-il 
W» MWH U« * 4* " p*^° *|ii>nlft.oi H flan quail d*» 
p*f*f«l a «* <*fn»rndr» el auittR du combat !«• habt*a 
ihtblrtf fi te "** «mk1i*i»i 1" D* <ii**l droit 1* imm« 
t*>«tlralt-il uattrUltv *n r*<xfiallw co <l»il cat flloiifi* 
en cl«4tr * D"»ill**ii». I> tilde t*prrnd. L *ti«Mr« * »iq- 
r*lr - eat la poot toain^nlt daw* li> droit Ph^mtn I* 
pcmipoatd-bommo qui ptnimill iVgnwr. mwrir envift 
| Q Patnc ♦ ^ f:*lul qui frnlm« pm 1ft Hitrfr. atiMlu* 
n M ut. tvwdlaMM. w rfra Jamalf que 31 nwinr rt un 
| llrt I|M ■■ U-r.jf, H ^u^^Ni-wr^r rutflwr. pin \ >■'■ 
ffrirtl? ptvr« du HUlir*). p. « • On toil 4 «fc patrie, fe 
MUto d* a* vlt-. El n'r a pw dc B M^ ^ M " f * 
0«ll* dtU cUoyfli qi» liwiltl |r«ir awn pay*. ■-• ctet-olr a 
*>liUl art df Mcniln PPR >lr»p«*ii fiiaqu** la mort, « 
tiA marnlf mUc d- '« porte rf« cafnaCa. par O. Iwiw, 
& 141 ptf. h etc). Mai* !•*!>* dianlv ttuwl. Nr loinrli*^t-«n 
i'toiu lea aria, n Teeole dltn ■ primal rt - t La f*ul* 

lira — It _ PAT 

mile qu'tl OQU VfiuliwmM»M*aa«t « »lnUtuJu.lt Lr Set* 

Ou t'*« Tii-la, mshIiI d*? Friow). 

i. it ^vii- ; ■*** 1IJ ^-'^i^ 
Pl^ia H* »ura«f rt <l a npfraHDB 
OH I'cai rmatiu^ prtil **Hif r«* ***, 

On la bralUaU ctiw>ro i^ceinnient dan* UIV* #»l* 
d'*jne aran-J* v>llc. 
Vtil tie cocmall &ua*> ^e cUiir<»a. d* Wr*lll*d€ f 

L'air ott pur, la rout* o*t l*rp* 

U(lnm(i«.iiitf U rharK*,.. 

Kt la *fa«*ifJdiJ€ : 

Abour mkt^ do la P»trl* ... 

El rffyaiM, dt lltig^ awomroodi a iiombra d*aira 
martuiux ; 

< t «ir 4 ai pwaawftMit Mint moru poar to Palric. r- C titi (i wit que iwu* a^prlt mure pr«nl*r maflne (Rt lant ilauir«a f 

M ]l c«t pj*qu«Til v terlvalt, lujgucre. G. Htn^, daii* 
U*j ffflrttf. dc ffln»Ut*r qu'en lows paj^ l* ration 
IHiiiiiiiitLuit »l InlrwlurtC d»n# |«a cer^aau* et dana 
Ita rnrfa- par It* r«fin« piroM-ea que !#• rTllffl*ina pro- 
pfTlttCftl dl*?*- V*in* coinme Tuutre prend I'rnfant de» 
\* |«jun* Age, avajil que aon eapril critique bV&H cool- 
oienc^ a ae r<irmor ; lea ehatiaoaa patxtoOqa** rempU- 
cent laa canUquaa ; lea cnanaeta dhhtoire et d'inatruo 
tli>ti rivuiue reinplaccnt la. r-lble el le cnl^eUlame' : au 
hfii d« cliuaublea eMo*jlfBainte(i dVf H. de picrrcrie* du 
ptecra, ce aout leH cxistumw CTlard*, tn|xageur« deu act- 
data ct ilea. fttcl<« P un melang* earfiiVuleiqu* d*. bhtt, 
d< roiW^ d* Vffrt. dcilar*. dff ptuinpailt coq, dp pluiw* 
d"Aiilnich#- : I*b cliap*IeU pi lo» autie* mtaiwri« caUio* 
liquet ^ -rt t- iupliietf<a par Im #a«irlc«a d« chlvna nvnnLi 

tl* la eawrne, d>Min*!i tux auaU * r-louffrr toutc Inl-* 
tlatlvei #1 tout* rtfl*nittci ; ce n*nt plu» la muslqun tr^u- 
Manlr dc 1'ihTguc. Cat l< frmlt tmi-v#n| de* mmi<»un\ 
da inmpctlw. ^I« miw>quea gnerHere* ; on gul*e 
d"J tT\*Cf HlW*! df* "vue-^ d*-a tpiiraflef<, uV* all^nrmcnt » 
\kr+A nu curdea-u, dP» denies a jirnnd orchvii rt. 06 l*on 
v^ut riAOn iu.iniui!i'*v ( ^ iLiitniiitiea le^^r la pa«e en. 
cad«nr« au corrmi*iHletueiit. Huh anc fete pubttque*. nl 
en Allewagiive. nl en "Kianec, qui tie noil aer<irnpaKTiee 
d'unc eahllaiUin a.i!enh«ll« de v>td»ta aotia lea »rine». 
Chaque 14 juillet, en Tboaneur ilea icrandv aitritm 
<pu onl prU U Ma.aiJI*. Taroiee frt»li S \kUo Mt IXhlbf« 
»ur laa pla™» publiqbeu de lOUtea l^a Vlllea d* Rilfni*4)!l 
|3e* eaniiiliicn de millim dt> cltiyytn* a# l^rnt de ton 
inaifa. pour aller voir jtTillvr awu le *olelli, en enfltum* 
farriavalraque; Ic ffnig^ol jiatioftal t-t la« loUi, tit 
p*ms*tfnl dts bravoa MnMUiw quand LM v«ftrt #**»* 
l#r. au tnilicu df nuaffrn d* pOAistM+FCi <ie» n^pie* Inter- 
inilial»lfs» iJ'liommca t uk Ch^-fttn. u> oaoom, une rnaaae 
formidable de viand* *tc boucherle el dlnscrumenia 
ilalultoir Kt quand paaae de-vant eux P *u bout dl'tm 
udt»n. l*> Biorrcau <l'*toHe qui cat leuvM*>i»e aa^r^ d* U 
patriot, un frt*»on t^llgie-ux courl dniia leura nerr* rt ll» 
ve de^OOU^rent d*voaerne3it dcvnnL lSw>n*>, ctmune leur* 
ptrea ae il*couvratent de-vonl 1* Saint SajunUalftJ. Altiv* 
u c* J*Rr* d* JelurtnAlUft ltl1eUevltirl1#. It paCrlole r«l 
Utt A luer : 11 e»t a point pwi-r Patiaiiolr. • 

If'Otffaiu: a prim tli Aurrfc >c* « pia*nMiugea «■. Ie?a 
*w^*fie» d> tx»j»-ac*u< ou da- prtparatiiMi militalro qui 
** sunt diaput* aon ail-deaconce, la ca*crue le prend A 
vlnft a*)*, Vienna l» guerre, il n'a qu'iin *rl : * A Ber- 
lin 1 - Id* rautw cAU ilu II Mn = * Kacri l>ftri» ! -) Oil 
bt«SL H •*«■ va aauver lm France *n £rtYaiil «ir QM 
urre Mnialtia. II f*ut Wei* |»rt#r U *ivlti*aUo*i atil 
nolr* ou aux Jauue* tn Im ei^milnant. Cur I Iwiirr 
dea Mierifwan ainifila.nU a wnnt. Ij* rnlrioUJUPc d<* 
mitide innintrnant llinmol«tKin df irn fldtl-o- 1-c pf*» T'vr — ira- *r* rnn'a-nt *r Mumr vcn» s« [taint*- p*'"* r*« doruan- 
dcr cinimge cl rc«»iil«rt- II revolt J**nne d'Arc - la 
IwniK lifrirvl"* % c"«*t*a-*dtr« rAllomanil* r»r 4 cell* 
tpoquo la Jxirratuu otal* «l* •vaaaaUlo nllomftnil*, (Pan*!- 

Jj,ViLiV CVaL l'Anjr.0. *"**< l'i. t ■]"' tui l*t*frtMW#. f'«l 
aa iMML.. Toiltaa |*» foutai*** t Portota, pauiluit!, 
v>U* r«nap|rc uV la buuffiaitrr l«* jcu* *r- ifoaailloiil. 

le VOUa lotnt-e Trop lani ! II a'y & plus qu'un-e atule 
then* i[ul pouaa* vnrort* collo loqiio A ohclr la pour 
aUia T<- .llfti Earouth* Ml ft aui l» giuitc, el. an moln- 
dr+ laowrtiwnt ilc r£b#llioB. « |*H* Mir mi proir ilou- 
rir pour la patrif ! AU ! flwniro llorffHte *d a a1t|MiiiL 
Iuiii«> riiorrcur ! l.a page vairt U petit* qu'on Ix r*i*nv 
dutee tel s 

- Nor» F c'crt affM-UY, la taurine tic devralL paa |o«#r 
ca... 

- l/Uo»mue »*-f4 ffffonJr* an ta*, rcUnu a.u poleita 
par i*a poinfr* 1U ( -* Lt- nuiucboir, mi uaiailoau, lUl fftll 
comme um Murutuw. IJ% idr, 1'a.ilWorikr -tit Ull* pri*rr. 
In yetu frriuou |wur no phi* voir. JjmiaMt, iirifrie j-u*. 

ILr** U#mn*, on n 'a tenli la ilort prtafnt# comma no- 
Mirtfhal. On la dwirie, on la llaire. comma un chlrii 
qui va liurler. Ccwt tin suUUt, cc las bleu T 11 doil (Ire 
tticuio cIiuimL 

■ Oh ! Blrt Ofallfti ilv voir c*. e* nardcr pour toujour*. 
iUii* sa inoiuulro, mm <ri tt* frCln, cc cri ulioct <rii I'wi 
Knull Is pttir,. niermt, I* p-rtfera, to"}* *t <i«* f* ul 

[llll^l'j Uli !:■ H;*l:ii- ClU- I * til Ul U^ T IV*TI ( S-ll tli fl u'lr! Li_ 

uVvant luL La Hurt : un pitu da boia «t hull hornm«9 
M^inr^ I ariiM .nu p4eil. O Ii«»fj cri a*4tt #flfor*c* d«n» 
in>lr* «rur u l4Ain t oumtiK un cI*ou. Kt «o«]dain f <Urm cc 
rate uftrvu*. qu^c^utaJl loui un r^ieUimit horrilkt, on 
a romprls -*l*a hkiU. ur*- iuppllcaik>n ilag<^tlr : 4 1>* 
lii'tK.' iianlou (Kjur toot,.. kK^iiiiuidev pnrdoib au coJo* 
ML, ^ II »*«* jcU par **rre, pour mvurlr inoiiift vli*. 
rL on 1'n irjilnc au pntrati par lr» bra«, inrrtc. Iturianl. 
jLlKqUJLU tWlli 11 a I'Hr. On «'nV j rji3;Ut ! <i Mm pflils 
fiifiiMt*^ Miiti fotoijfl... &. 804i ftiinploi il6rhlriaK r* 
ulerKt 1 d ^pouvanto et l^s MolilJits treiiililunu n^ui'uknl 
pduk qumw Mc : * Oh I vile + . vlu... que ^» Hni«w + 
fju'tfiit tirr* qucin tic rentcntfe pln*,„ w m 

■ U cnw|ucmrm LraKiqufl d unc ftttlvr. Un autre mup 
" ilv ffu, Etfut ?ful, Ir r^up Uf grft-cr, i :vtnit fitil.i« II a 

JaUn driller ojevant »*>ri tadmrt. »pn>. La. rowlqvtf 
i*4W* ln*M * h>«?r tfourir pour \* patrie, *t !?■ oom- 
pujrnio* dffbo>ltalrnt run* npr*-* lauCrr r 1* pas inou. 
Derthler aerrall Un il^nU pour oju'on ne «•!* poa aa 
niArhoiif trruibl*r. Qua ltd U la coitimand^ ; - En 
a\:uil ! *, Vi^ubW. ojui plfurwli. iV k^ai^ a rmipn d^ pot 
trlii*. cotnrn# un frneur, a quills If** rmun * n ji'i a»t » m »i 
ftiill. pull 11 r«l lomUf. pri§ d'un* crlao d« nor!* En 
paiAJint dfvant 1c potrati. on dMourtialt tn IM* + Nous 
n'o*Joti» pa» in* in* Mil rrtr«vJrr Puh VahU^, Wafarvta, 
Its ytnii: mm, romnio •> noui venton* do falro nn 
iriiiuvnlt coup. VoilA la porctwrle oAhla paW an d*r- 
iiifn* null. mI Iiilw qu'il im poavmtt a*y icnir c|u"i\ 
trmoux II a di) mirndrc iur la route If pafl cadfJK4 
ifm fttmpagii-ittt ikT»r*rid4n( A la prlar d'arntr* JNujra- 
HI oornprlfi •" <: c*t dtvnnt la tallr d* t«l du Co'* *lr In 
po»l« <|u"on la Jtigr hi*r aolr, II y avail «ncoro !«* 
t>iaiirliCB rlo Mkpln d** n-otr* demkr coitofrt. I*a k 11 * 1 "* 
lntidrx 1riook»n*a •?« poplcr ci, *«r I*faua4r, la f;rand« 
paiKarl^ |M*inlc par If* minicow : « Nc pft* aVh fair* 
et laUurr dlr* ». Un o*ttt rapdral. nftmrti^ d'otflc*, I'n 
oyfeiidhj. kM. \A\mx. Tout wuL aur c*ll* M-rFi+ ( 1** 
t-m* fctalUrit*, on A-ur^iit ill! ^il f H Atlftll a #n chAlll#r 
iknr- *. ft I* 6omhvl**i1f* 4ti ffftiivf'rfitirwril a ri -*l* r?W*r* 
44 roaln ffnnt*i, 

■ _ Tit aals *'** i|u'll avail fall ? 

p — Lauira nulL aprfta Tfttta^iw, on l*a d4ai|(ri£ *\* 
pattximilU. Cwiime II avail H«l.\ «t»ircU ta Will*. U a 
r*f*ia*, Vokla.^ 

# — 1*u It *nJ.riatMAl* ? ■ — Oul, curtail wn fan* d* Co)ttovll^ II avail d«u* 

ffoaa** 

v |>rux goav^ grand* Cfvnvinc JKin p«H*a '... ■■ 

Mtiia rlen Wy faii * f«i plutOi* I^iuLuliuu »I fll*- 
n-fiit kfiiu quf )c |ikLitihiUantrr a twiJoOTD la fii^^Mr *■*■* 

h*Ul«V, C^ltt tient tt dcWS C*UM» prlmMpai* 4 : I- La aol- 

tUn : 2* Tnclion »U^* nrrfirrs, 

rjuadin? da la twllW, a-tpimi <|ti>lL« ««l iii-imeaw. Soti* 
la choc rt*t nttii-fc cxp^rl^ncea on |x>*ifToH rroiro par- 
foia que r'en wi fall iWn crrcmenlA du poa*« ; nuii» non. 
]"bOfamf> a an« <#r^vllt u> motfctnrt- S* aoicl<*nt>i1 qu'oai 
1< totid parUHjiqutuicnt el tall^il qae 1c i ,; . t'i attrn-d 
Oju'il aoU bsw> irrua pour r^ie*ar|rar f *■ Kl< I IV* h-aiiv 
pnaa ItMitnla dw ««prrlvncca f 11a Mint fai^t tomm* l« 
oiuruui, qui i« UiK^m toujour* prtrtdrv daju 1«* m*- 
rata niou imi Ton a iP>ja prts cant nilla n aaui de lour 
■ i|*fc^ II n*y a pvrauana qui n>ntr« lo.it noui dan* 
la via, at to aoiiWa des p*r^» win penlu«a pour les 
rnfaat*. ■■ (Fontrtidlc, Fhatogh* dfi morn) t>i-of qua, 
coiiime avattt la dernkre jruTrrt, dvud ik umivinj poa 
Up v ma^ia^ da- )ounfa pan* *nrAKa ao*j» |aa 0ra-pf4^x 
da nation all una ? l-St-ce quo zuAjoc ct'anokriB co>m!bal- 
lanta n-a aont paa ^roupva -dan* d«a aaaoclairtoa l»i«n 
j^naaaLca^ prcta u ■• rciuottre c» ", >*il 1* '■ ot * El pa»nm 
l«a liiru«a dltaa a paginates ■ oombi^n «ii raMt qui n**n- 
vorroDt pa\a laura ndh*.r*aiia a In froflttrrr, loinqtia la 
priirit< sctji c<Eicor« vn dunjc«r ? Eii baK il y a dc va^u^a 
a^plfnUoru A la pats, snaia 11 y a aurtout la resigtm- 
tion du Irotipeau : 

T-ut aii ( la »oW*i T «at atort poar U Franr-a 1 

Ta pauTT* aUnp ^n dwil rlamai ma iHrtiitfra.icv, 

P\iur)Uim (ioftf- la*baa, I'ont-ila abatta $.*> 

Matv tu dtt pourtana, to* inallmjrv ux p^ra,., 
Qu'il litjt idra anldALa. |n>ur fair*™ la |j&*tr«, 
A-titBi 1 <Uf r aTA* Jaan, pour^iaoi to plaiai-tu * 

(P, Moair#t, Croa /ra-a poutquvi U ptaint^u ?) 

Ah \*\ I tj naviiit In coriUiiiJ* gua. auivaal la (irarwjt 
lol di r^vodutlon. la jnii hot i mni* rat nppt!4 A rejoin* 
rJro tlarji la inort I« vicllka rcU^mis diaparaea, at 
l"ooBelialtBeulfmenta , ui flpporFnceajWunWtn aurtona- 

i,.m> dc i alaO< <s do di " -i^-r *r I 

Maia vuua, Im miaum, wo* lot faaamfa, 
Coi marta, voa p«arntu taa>aim*a f 
Vooa Ira am UmMt moeirir. 
Voai ka »t*i lai^aa partir, 

Vaai rMtttK-* d*W W^o, la P»lrH»i ! 

a*cV(t*i Marcel Mnrtttict n.vac aon grand cffur <l^ poAti* 
deaafuf^. El r«pandani d* cl. <!e Ik. El OM d*a act** qui 
aioua ini^-rdU^ni Ir dteotira-gfrnmiL II y a cu 1** ftuV 
3nca ttnllannra% aa«u*ra # qui a<* ioiil ^OilCboM aur 1<M 
jalU pour rAijJeli^r I* dfpart d#- l*ura mfnata : i\ y a 
lobjavtaur ilfl conacimc* qui so rofua* A loir. 

Quuiit aut pr«rt». Hi aoiit li*fflcin. rrwniiata & Tar- 
(oTiU Ha poutillrnt rn trni|» dc paU pour Ira tfriirra* 
items nottvcllra qui liinoscnl* cl rn trm|« dr inicrrt 
pour Ifa K^nrRtlhina mcrtAcYa qui mcurrut. >Cvrtt*, il 
ifff parnt| tux dc* hoiiiiiu--* vtma foi — *l^o* <*« taiapl 
— aui pachrnl aouvrnt par omlaalon. Un fnMilutaur 
noun oloclarair r^cpmnaoitl : * J'ai hontr chaqiw fois 
<pi* J* parW de la patrk ■- Kt cornbl«n giartiki »o* col' 
Ifgui.-* »av^nt walar objectify aulvanr. d'atll^ura, ati 
■cola, la <*on*alt d* lour grand nvaltr* J. Parry : - Voua 
aie tomcherot iamaln av*o trop dc ivrupdlp a c^tl^ cl*AM 
uVlicaW at aacroe qui 0*4 la cMWtW-iW* lU r«afftll! a 
Mai*. au»i connUcn Jo ronWdiam n'avona-itouK pas 
^itout. diipuu I« chaiwoniiiior pnpulaipf Juaqifau Prfr 
alol«Dt ^U la IWpubliqtia ! Citom deui it* co» tnlrlltons. 
p<ujr nxoir uiw WN^ de leur Krur*. Jvoua alli>tia tfOUC 
iwum aliaiaarr Jasiu'a Dowel ; 11 rat It malm lnco«- 
trail* (It la Chanson rfUfrraat lu |Wm rraKha et 
joycuM: Pomr quim ]«uplv w ao>» awil* jusqua admi- — 1WI — rvi ret **s production* fTj il taut <pfii sott dpscendu Men 
ba* Prenon* dans I* ia* (tvM de« pincette*). >C*«*L 
ifviitlir * fhanv>n A In gtotrp de la te-rribt* patitp bnIon> 
o+aa rrarxalee ■ dit I* touMltre- : rX <!-a in IF " n t"' ■ !•■* bi*** ■ Voraa * tarn I 

A(>r*at«» onraf* n>d» iilton». 

Buron* Joac I 

rx mam, dm U pCNM tfimf ; 
QuhihI el]' cLanl-a * w M*ni«n ; 

T* ta U. la U 14,.. U » 1*, t . Ia_. lera 

Ahr que sea refrtin nnwLiiUa! 

Ja VkpytW t± Glarrata. 

Mi \>'t\\' Hunt* mi p"tuV Muni, nut DniiniH* u». 

Etuta!» me fail fee ibva* yruv 

Miii c"*»l *H P 4-w i'ainV k »*f»u* ! 

Qnand la* Dorbc*. 

Kow appnxtopat. 

Ap*** UC. f-.'!l H fllrlll.in*^' .., 

Noma com nu>fK*ua I" i laaAi t y •», 
ContW ofn movlKfti 
Jc voui ro*acfce 

Tvuh In nUtt* tie kRitm . 

I-a a** dana tot »U eta Jet 

(hi mm ejiatr* f*rt on 1'iir f 

l*iird«n- ArrWiHis-noui ocvur e*it*r La imuW*. rt pan- 
tons »u u^ttre sublime av*c rineflablc f«u Pnul Deacha* 
Ml, CcluE-ch opvinlt A Ia Chftmbr* On a r*wni **s dla- 
contra Jans ura opuscule Inlitul* ■ f.t-* roinrndaiaV^icrif* 
dV la PafWr, Hi vatcl quplqu** peHe* ; 

-— * Jain uln la France- lie fui nlus rrandF T larnal* 
rhumtrriU np rnonta r»Uh» liaut •*. 

— ■ **,taljvka femura. vcrMM «-u* blrcaurra irur 
landi***** intra *4tfq«c» ; enfant*. AMifrlinrt*, martyr* 

dc dP*ou*n-ent , et loul C* c-ruidr linraaLiibtf* aCiia* In 

lemppi*, briHnnt J* la. menu* M : vli o«i jninala rt> 
iXiacu-Ti ti:[jip«. ([* flucmi r*ii\» f littia nta v ni t V| Ui k Celadon 

-^ i j\\\ ! c>sl ciur -i Kratirff tn* ifliifrrxt pa^ ivtilrri>^nt 

a* terre, m» foyor». l«a taiab*aux A* *p» aileiu r In wu- 
vroira Aucr^a, lf« oru^rra id^ntra dm Tart rl dp Ia fol, rl 
lout c« que aoai friiiio r*j<iiitl de £rar*. «!♦■ juaMc* el «k 

iralt^ a 

— • Rt void que rAnpU»tparr» wiaia iu e-d>ur, afTronti> 

Im i,...^.^r- - r ■■■ i^i:*-. CM HB dCtUUi rl, .n ( - \r l^unij j t 

^AujBinalio r< lea Indr*, )>oiin»uil 4 noa co4^4, ilftn* lo plua 
Vfta(e Jrime dp riiia^oin** na ^' 1 ' r * fllla ^ itiiAaion rivili* 
«1ri<e t ■ {S^nor du » dfc«nai-c 191.1). 

— * Ctiuctiii if* sea aoJil»tA t devtim Ita Tila dp- (or wi n- 
(*tnnta F rr^lil te si*ot d« J*ATin« : * Voiia pouve* m'pji- 
* cbaiiiker. voilh n'flcicLalnerpE pan \n futtune d* Ia 
» rii[jrf m. J!t du Jiwul lip* In irftn<hrf* Pnn^e-iiae, il toil' 
cbe le Montinel dr l» i^rtnidcur tititi^tiitte. ■ 

_ ■ II »rrnlt fit/l^rnt d'Aticr pnr «u# (KiroJf. p^r i*n 

ffrstp, Ia ■■ic»iri«Jr>r |tiirortto *Ip rfoi & . #-n\ <[;n ar botlrnl 

avp< ua l-nvinrlble eimriif* .. f!Wft-ne* du & m>6t ISISk 

liana un dhuvnir* A J'tvialKul, LI <llaaU oum!, (*?Socto- 

er* 1«6 : 

— » Lea h^roa ijul afljoritnit la irn^tt &a*ent H|u'aanni 
dp a'Hrlndr^! Irur via, liatnnic brAw, rta alluine ur>e 
autre, Miim^>tle)l*. * 

■h a Cui. <*Vr atibLlnvp |piinc*»o vo a Ia mort coctune 
u Tjoe vir pluM hauie. » 

1,1 \ -cotf dc c» pitK3 tk r«Atuile ou de la tribune, 
■que d'aui-t* w^p^^^^ *:hi**iniiti! r.>pinti>ti <\*n* |u prea«e- veian1a # Journrll^tn^fit. a\*p< uiap tfontfnnce d*A«< 
tnir»t |*1 it* tiu"- J r >' J*"'- r i*i * vont iii"ii*ux r*lrilHi/a ! Ouc 
n'e*» n t-oFk Iu tlpa. phravp* duns l«* Rpnro de *vil^-^i : 

a Lb> jpane^ao mtjI ob*rtLreriK*m qai'Hle v^ifa da g'Ati- 
drt chwcM, que de jrr*mlGH choAea »e feroat par elln, 
Rl son opliiniima pntrlollque. art ci^nAa»r-p v pile J'o 
l^po?e> A tout. 4W titic fotce InviiuiUe. Hien pliaa k ailr 
Jk r^agi mr «eiif-lA meiru qiiaVall nMultt. jadlt. I'allci- 
Bimi htimfiitltnire Avoir r*ttann# 4 sea ilniM 1* tew o>> 
rfiili^t frincn.l*r»». e*«l i*p qu'ian pourrait Appelfr U 
jntraclf dff U ]e«nc!iM. * (H. M«v*tA a1 j\ t d* Xardt*, 
IU Md'in, a>*ATte If 13) 

Ou crtcu-ic ; 

# \.tMI* ft* pwivi^n* j^a^irr >oa»a Imi ^puk immolilfrt 
d» Wile eh*r# flpjFr iwu*tlp et voilte {la. ttatuc de SUn»^ 
tioiirff, plat* de In Cc»acorde) t tuns rewMIr tu f-aivd 
ilr nmn^m^mei un* ttcrfcie huntlhaliooi de notr-e iMfaiU 
ei commc un reincirifts pcrtlttanl de no(re inacttorL a 
(Firiinairt, 17 novtmbR 1T»15) + 

Malt IcI, rlen n* no-at etomnp d* ThoFmna gul te- com* 
plait . dtft* la i<AU syei^lrie fran^alaa de *** tombp* 
tlarit le rM'-**! de c* uyt tl longUmp* nnpr'an^ . 
{31 mui 1915), 

Oft le cyultmo il(*« pretrei vetnle- dAM «t ^u'il a. de 
p>lus abject, c'ftii loiwi|ii*lla tUUHment Bt« fWijilt- au *ef- 
** ji-- de Irur reliVon Kt nver qual art Hi oplrtnt ! 
l>*«Ultfuns piiA dr itonicur : Us tout tl tagrt F In illipa* 
m ! 4 ||» nc r*<lftmcm rten, p^a infmr It ft !<ur# quon 
leur octroie ai ft4n4rew«mcnt Pw un wul ne se plaint. 
llaappTOuvptit et ■rtiwtionnflnllnvariaWcflarnt, purleur 
ad]piic« Jorce t la cau« rn£ni* rtc Ifgr lltSif'JQllfln 4>rr 
uit* unanlnilte humI nb^ntaic qua <otnprAhen«.ibl«. A«w»i 
II faui a^olt eointna- oei um pt abiuip 0> Ir«r n»tU*me 
P<ur DtffT faiir dlrp p| rr*Ji rr cp ipuan fM, a (l*Va). 

Out nt frr«lnit-i3fi p&d, quo qc diraimi>iU pat. en 
eflp*. «p uwrfA si hrurcu*. ti arrvlaUrs. tl lnUnwe» 
au aojt d«a vlvania t C« wrrait a npovrlr 0C rln ft ^« 
n*eialt a-J b*te, Vove/ pIuiGi : 

a a^lnutM nue d«s pnyfondrurt dp rifnnu»iinlrt>e 
ecu* qm. Jndt^ otit triompr»6 ft. Tttlblae. a fiouvlnest; ft 
R*th>1. « DriifiltL >\ Valmy, dr notf* perp^tiiel eiineml 
c*ua in*n»ca qui, darifl Ice teiDp^ plut unclvnai, il Mara- 
thon, au\ TliPrrijopylrt, n $*tafnmf ( « Pltt^ea, Oflt 
lult^ ausal pour la liltrrtr^ et Ia civilisation contra- la 
l<Mirde et lyraikiiioue 3tarbnrlP, Irltpot a pleinpa inailfM 
d« Lauriara »ur ]pa bir^s ijul ont combattu am ri\-#a 
d* la Murna comma *ur eaux qui, av«e un* *nJu»ni« 
et wnp rt^pfnUon tubiimrs^ ont d^andu Verdun. * 
(DlACvum A \+ iVUrlbialWrrdrt prlx du. coMipa de Vitry* 
l^Pini»e>oift t I!} jiiillet WW. Jovy). 

Kl Dr«cUanpl ; 

— a Matt Bi»n 1 Ia France itou^llern pint, elte rv* 
prui pttti nublirr ; ft rappf-I ti^roriiua?, tea mortn to wnrt 
\wH. tfa (mm detent, ila In regnrdent, a 

Kl c-'ert le eulte- ae la etaAn^pne : » r&rtoul, dH Lu», 
l*»s » vivurta tclorlcua »* isoat *xfH>»e« ct ballad^a trl<tm- 
prkcilacntnt dan* M naea tur un clmr rniliUlra pavoM 
dr drapi'ativ, avec un gn01 dont U grouL*r«l« h'pxelul 
pm l»> rUhouln. on inaujrure tii letir honneur det moru- 
imntx hidt'iiK* KL Ut crn>rnont«i mncabm, ay&nl Ut 
doiileur vaiilleuta d*a famlll#-i caniauej rompHf*, la 
Caiilotlt^ dn Utdnudt comma corttftt, »anrtl (IrJit. aOQi 
la prcskJcnce uci a>»»jbB ^lu<icb v tc gr*nd criuir dc 
l* «wrrf <* proclarnent. erj p>*>n*e temp?. 1% (riotre <H> 
la rktliikp ;ivih- ^v-JIr dea bouTraaux. > 

l/Are dit Tnnmphe ru tlevenu lr ffrnnd Temple dii 
patriot Ume , I a Kasbu ch^prle-rins. «^;omm*» tier n eta is 
pat asorfi oil a mrfl^ k \pertofl« i « M Fivnmt if>i 
Sc/ttttnir v a k eji allum^ pour rvtiKinorcr ctcrncllf-inffit 
|e> »rlomph« du crhiw »jnl A It Awtt*f. ■ f/*pr*t tffe I'.M mo't-t « a Tetentl ironiuueinent *i valnemnnt dam le 
grand alienee du iM^iii. Auctan n*a jcpoitdu : Preterit I - 
(Lax}. 

Mai* lift out pari*. ■?** myrts, jK*r In v<« (1* leur 

jn>^tr 4 M.if-* de Ij«rr«*giiv d* t:ivri4ux r mil leu A- sillfc'l* 

* dan* 1« d«ux nirvana tie leur *upr£m* po*» t - et 
wki c* qu'lia di**nt : 

Tait**>**a>.._ Pfpnn r*ruV i mk.„ Lmmrlet w«ri\ 

ItlllUta lL*&ft li'UM ttiiltl <|C UTHl'.. . 

(hi bicn crufitw*. tttixart que fa M«rU nc iwui hanlr-nt 
D Ultaitanl* rtfaanla tt d* folk 4pvtiv&nt* a 
Si ivui loutta a kurt liaw&li ! 

(Id ntwt a> Maf)- 

Cnfio. on pout con>i<Wrcr •eiKcrt co-mine pretrci d* 
ta pilrfr to** «y\ qui tiilrclitiuitnl c*ltc itr*nluJilc 

Collective qui p<Hli*e le* Imllvldita ver* (e irftiipftata din- 
dnttBl : chefs dr purl is ou. dc ffroupef r Maine* du 

Kattonaliunt oil du Socialising INcmia- «\on» vu ***<■ 
quelle chaleur Mauri-* parltUt d«* f*mine* f»nlr»ot*> it* 
irsl E( aiou* vwnmoa towl 4 ra.ll do tavl* de Co*0*r*er 
qui eVrivall, avanL %a come-mion tu bolchevlain* ; a En. 
MMTtfianl aux je-uTiea- homines & ae dlvclpliiwer feux: 
re^Ie* d'ut* Parii *ocU1|*i* qui w'onbliait pa* d'etre 
frah^ai*, J*an Jaures f*ii-iait lu mdm# be*Ojcn* que FVr- 
dtnaml KfUiwlliw #n Itur unutisnant da ttilvn* tai 
dun«* J if c v 3 ■ ^ il nt-Vmiiifi* c!« in hleiarvhjqij* rifll** el 
quf M-jmric* Dartres #n lev IiiciUlui & la gymtusliqui* 
racrairdu twai piirtutr A Hume du <l. ; ik r "t, le* ajipa- 
mi(« ruinous **oiibiirnt. ]«i finUtaitr* indiV* ft'eva* 
iwu«*a*nl, null* e*e «|u| mtt CtiC* 11*1* idmtttpie, C'ftt 
I IiaLitud* de- la di*ci|>l*rt#, lo n>9VVftn)CAt Dlt^ftnKlUC 
du tASMViirnt «f du rar^rmrnt pour »n+ mcXton ^vllcf- 
Ui 4 * ; c*«»t Tanibh do In o>mdertce> Individuell^ lo V?V- 
T€f>lf tl*» |gt*len iiui font tnnrcTi^r en ordre pour i>l»eir 
d la loL ■ (A no«f J/-hjt ( Palrfr). 

Coml»i*n dtt pro(etaim otibiient *|u* - II n**M put d« 
«MUVtiir :-i[Tv[m .. Dri^u Ljw tlucheUe- pro<Umfl : « Jo 
h* r^fMwdrni A im^iinr nHib^lii^iiior*, nl Celle des i>i(rtfs_ 
M ulU *lM partift o VoiU I'Jtuniiiir t^l qu*!) <U)lt Hrc. 

tout* ctatte, II r*imdi#»rA toatrs Ion religion*. «1 parmi 
ftlloci. In p?ui ^ii£uliialn> de loutas k I'hnre prt- 
•totc lie iMtrialhiTK. 

11- — Patrkitil — Kvrttittm du KtJ>r. — Pnirlote^ dti 
Cr«C piilrio^*. qui vmilnlt dit^ : companion ; nti wnx . 
primkHf II ^slgnaH d*K»c : culul q;ul **l Uu meow pay«% 
L r ^|uiva|en( MrAit. *ujourd'hul. itftfi* !e t«np(*ffe f.imi- 
JUr : pav.*. pftyAe. » L« BrelMi (Ilvine). hoAim« ortf. 
1Unt, Inthguni. »u milku -rfe ion wk d+ w* nnvU^ 4* 

H'li^iii! . Lcitti' A Cuy. 2 noOt 17MJ. 1*1*1* ll mot *ipnt 
Ac : crlui qui ttline mi putrie. ujui so dtiouc A m« coin^ 
p-Atrtair*. ii Vnnltnn.p*, cc M}ni*Uf grnuri lianiiw pour 
t^ui If due dc Saint Simvi>, ecl Ikpjc crtiAtur, inventa 
el ft t»1 3^51* tltw, Jf iwrt d* palrtrtft - Itaudtf. M*t 

ottiwt/r, p. l r Pnrlft 19CX - l-m;-'. r rtinncr il VlintX 

iVaubam). il *v*lt o(* touta *a vi* tOiaclW d* In ml*er^ 
du p<up!« «t d* touted Lcs %exuitlotis cpfil «ouflrAlL ■ 
(Salnl Siioon). L*A*ad£m>e tie d.onne cp mot pour I* 
premier* Tolii qw# <Um wmi Milloai d* 3?iSJ. {IJllr4}. 

Av« 1* hfvaltxlton. uti sena rt(mvea.u e»l cli*nnr A <^ 
mot : E*t p«iiHo4c cctlul qui v#ut or.|anl»«r In p.;ln- 
pir U liN'rt.v Patrtolt rlevi*iil ft^iuinymr d* r^vi>lo- 
llonnaire ; il % pouf nionynw t ftrlstoerain. « U litre 
dl patriot* & nppllqur u tolui qui rat Venn-mi df§ dis* 
tintlioiw d# c»ht*-i et rtr prmltjc** " ll^ CI»JMrO. On 
comprvnd n\i\%i In pnroM du Pnncc de I jgnc : ■■ Pntrio* 
tc» root horwrab^ quic^miiwiKCi deventr^i*^ -{i f ^i- 
It 4 Joseph l|> Le pntnote mAiC rxiur ennemm, A telle 
tfpjiitw, 1*9 i>ct>leB t I* etcr^e r 1*9 clMtuiir^. Fiilfloic* 
*Uient le* soMut* d* In R4pul>lU|itt , « Le« pfttrLote* Wri» 4e Pftffift ^ta'lb *^t dfboM^» t iiu"il& np p^iunl 
t*r*ir M« aqx fww9 d* pufiti«-nif«lutl€fi rt de (an*- 
liHK • (JaurrH). Wu* par Im ule>* dp* rncydop*i3ii- 
ltf»* ll» ■ ^wil dc Tillage el < viltwcr* npfiiMfr la prnart de- 
le Jt^volution A la propuftiufr cIcrK^lc. - f:cla ik « 
full pafl r*rw fir urtfr ft lt>nN|u*ll y a muiMcr* *lc patprto- 
U « UmUiilHUv, 3c 10 rirt^ 1?*)^ I* jrttn Mntt le 
CttriKPJJf, r*|*e *»«n# ninir» 
du inuW^ (tAinavmlk-t- lx» In rrc»ix d* 
palrialo h* dUlr*. P>Utnpo 

wu;-en1 zmM 
par Jea armra, Iftntot par la f*rio*itara t Vn* *utrw 
«tOmf I iepr/*ento i*f d^fl'f^aj'ur pntri*>ir m L* 

pAlrlote. debout devuftl uu tr*uil aerre d« p4o«IMir» 
tour* d* vi* uu f*r^lr* qui, do ffrut qa 4 ll avtiit. drvftnt 
innlgve k IVxlr^nw. Deux autre* preir** f|ul vienneni 
uV subir le d*Hf*iftM«*. *- T «l \Wht f urt UnllAel fttiUriR 
la -k^i ftld« inAintitfttLfM dtfVaiit 111 »i:u*hiiM tin eetU" 
^ia-rfique grajt a Urd. un p^u effr*yi> du »Fl -|ui I'tt- 
i«u! Ln M'gendo port* ; ■ Patirnr*. monneigiwiir, vnrr# 
ici»r vltftidra. « Dpi palflolm do c«tlt twiu* *ura>nL, 
iiue-lqut'ft winiitfra fiuptarnvonli aritll lr fngflL. IWrMr? 
si««ftl crux qui »c umnirnt aux frofitirrrf^t ctHtlrt K? 
6mlgrrAi ft Jeun allien PalrMc* -ccux de rinMrkwr q?i 
org4i^uL*fit la fe^ n ohi1lo|) rt dont lr* pha* ardotitm 
^Enleiit RcJie^pierr* H Marnt* I'airiole^ ton* 1*» « exlre> 
mUlcB " d'nlom, a^ciirv* If«>er1 . <|ui *Xnu.it -aui Jar^ldfis, 
lr ?1 jwillel 170? : « Sll Taut on ■ucr«wur A Mnrat, 
**il fnuC une arcondc viclin*e, elle e»l t<>iite piet** rt bksi 
re«l(nc« ; C'«t rool ! Ponrvu que JVntpon* axi lonir^a^i 
lq Cff Ulude d'«voir uiuW- ma pnirie^ |** uii* Intft li«u- 
reux ! Mais plu» do jboUIcs ! pim- «U eioltle* t le* uol>lrt 
noii» A*uu*in<-nt *, 

Rt le too! continue *an evolution. Sou* UiuIvPhiltpp*, 

Mi r*]MlbUeflln» 9>4iH W »li**nt iMlri6lea> ; ftwis. bietiilol. 

au fur 4t 4 m*-*uro que » devY-l^p^ M ^rjiniilt Ia. Unir 
w*uvjKle. b^iupuriiHlch. W^jtindslwi, lEenreitilant* d 4 Ani* 
Src» on pcut^IUfl de * *4flfr-e%iliMtoi * t tout l« inwde 
ikiirnt *> palriotr -rtti iw donnc pliu n ce mot lc seiu 
ik roinpatri9ttf, on oulili* oti aynuiiyiitle aitc rfroly- 
ticnaniiT ; on lui iKtrotf ha nmiwIlfT ^K^HIrntlori : 
ilrvfcl lie Ja Putric* U>* tojlc q^'wi iMiMc nil renvrrw- 
mm% d^* r^fti : If* 4+fanMun- *w prliKlpc* dc J730 Itf 
rte da»tit plua> ojur bien molI^m*ut « palriotea » ; l*» 
revolutioniiAir«9 ion I ilevenuti netteiitcni aiitipQ-tnotc^ 
<d*J laolns «ci paroles), rt I«a plus rurou«h*a pa.lnSoi*a 
■c re^lumenl JuKtcment it** idee* « dr* forme* de sou* 
vtm<?rn*nl que> la nevotutlon a co-rnbanum 1 

l*our ROOSp r**umtfcnl tout C* 4|u« imhih averts dlt |ua^ 

Sle-U, n.^i* definition «*ra : In Pnirie pm U tlivinEU ; 
r patHocUnve r-U la re-lij^ioM <le 1m I'iEri* : !e- paltiole 
esl 1* fiddle du patrlotUn^ 

Lv ^eotibt, ^_ CflWmeRt d*.»il w ■ronporlcr It Ivn 
pulrlol* * Que- d«it-il ponnrr * "*ie di>lu|) J^hre ' AuUnt 
de njurotlofifl iiiMklubles m le pairiute-ljrp* ifavaiL *te 
etabli depui* lc* origin**, gurnirit *ur Iequ«I cttft-ciia *c 
mikl^lerA ; de mem* qu'il exi«te — idculcmcnt — le 
p^rr&ll ctircttrn. I* parfali musuliiMii. le parfalv rxMd- 
diil*tc, rlc. t potir croynnl* de* autre* reLlgHiu*. I^e %ul* 
gair*. ayanl U perfe-clloo «r>v-aat Be* yviii;, f era <orom* 
le tfrM ; II lAch*r* d'eRAler ifr pa« 

Hi* Prance. o4i |WoL coiWiileiVf CoflWill* comfll* U 
^reateiif d> feiile de ee rrwnirtr* type qu'on ruimine : 
ie pA!ri4le. Cor&eill*, nourrt d'ut Iqullik (1'AnHiqulJe. 
lduJ*>urB !). plarianl Jang Im tpherri cUi+rtai -de i'lrmc- 
c#Mtbtr a en matirrr dc pi>'i:hfrfiifcir, n ct^i dr* iwrwwi- 
ti*gcs doBiinfft |«ir I'libeirMiKKi : Vcttin Pour etui d* 
/'Dfymrlft Weo ncul compic * pour c^yx , l7i^»'# r *i 
C'«at la ratrlr. Cr> lypcft MM dltt * r>iti#h*iai *. Le 
pntrivte Kra dK»r>c 0<>ffn4li«ti w c 4 eft-6*dira qu'il n**ura 
d humalti qu* *a fonr*e eMieH*ure. ITn ei«irl ^nmen 
d" Horace noua dufinera le* fr-nit* euentleb da bon 
patrlole. On connalt te ^ujel d< U irajeedle : Albc el 
Borne *oni trt guerre. Rom* conne *on aort a ll&r&te ei _ 1K« — PAT im frtrew : *t Alb* ft Curfa** et im *r*r*a. Mai* StttM. 
nfiinir Curtace eftt fcinmo d'Ffora>ce. ; ot Camilla, fcfcuT 
dM-orac* **l Ift ftnncfe oV ^urUce, 1^ vi^il IWa* 1 * v* 
d+*i*irr -c*t Itnbrotfllo. car it «l lr KirdWn ** U flftm- 
iiw. T*ua. aauf Cam-ill*. *l huiAAln^ *i tetidf*, »l Mil- 
m«. *i « nmjpftlrt*t* * -- nrnlgr* w»* firing** — lOul 
d« f&iu(H|tiM d* i« iwirte. 
Ki ftoufc vayom <jae : 

l- 11 eft (clort#ox iU mourlr p*u»r ««i flfl 
d+tlcnt prevque un p!ftl*ir r.-L Qlloi, 1X41 ** p*ttm«, IDOl™"*" P*«» <™- FT* ' 

tour an orur *>**€«* ** trrfpa- ■ d« *h*sme*. 
U frtr* qii k Mil •* "orf™ P*** *• *«"*• t 

Eft j* I* nriTiii « b^KiiuaM mo* ™i. 

& Knm»*t tflul TKmi pord*i*M maini A ou mart, £11-1<) 

Ountid on itpprniil fi CiiTlacv qu'll «l t1f*l«n* pour 
m Mirv v vtirpiu. H tin : 

J* n f **tb»«i* troc* |*« (aaur sn huaiaour *i ut^nd . (II--. I 

fcl IfQMJtff d*Hjirv * soti lour : 

Uourir pair In i»y« out ua m *hiciKT »n. 
Qa'aa toutumil *n fouto «m w brlk mort, 

*- m ..mi ' pwir lm i-tu \k\ c*"«wft rinriworftftkHeV 

A ?ni ami* nonrUnt panwrtica dc to tiaivalrv i 
Dint in «i Imu trfpiv ill *=*! In aciiU A aMmt*? » 
La floit* *n cat poar tow, cl U pert* pw v»* i 
Jl rani fill Hnnnriftl. tlktH i«*ia<".r<iii*. <IM^ 

J- L* patriot* Joil *Wlf M'tUBlfintiir 

Mo race ; 

CV*1h 4ni <l<w ** *uit qjno won payi rn*c Diploic. 
J ftwy^i* ir*6e*»aaat <alto ajotro t«c )<*k\ (H-a.) 

4* i^ro'|i» lu d«f«n*e #U I* |Mlrl« IV^Iff^ il n'y <■ i* 1 ^ 
;o pBrenl«. ni aniour. r*i amltiA qui cumptt. 

Curt fttt : 

Du-lal qftV tamili^. L'tllUm* ot r*uumt 

Nf< p««rniQl cmpfchcT que Iri- ttwft Curitrvf 

N« »rnii( Iter p«r« «nU« te* trow IfiFrM«* iM-3.) 

KorAcc ; 

Aw dm ftlHerrw* auwi t>Ww t* mm&ns 
Qm j^jxiuwnu In wat. > coinhftttni k (ffrt , 
Eft, your ttiftChrr f«fin «• diftfttura bnp^tiu*, 
Alb* toii* * DBRtiaA K »t Ton* ^>nta*ifc» plu«. (N-.1? 

I^mlc5 r^commrifNlatiorn ava wcur Umilk ITofoc* 
lh : 

&it fat tu4 par ton fulur braiti'lr^re i 

St lo nv-'iva pniaL m nmmrm -d'uii fi*ft. 
_ Bi fii too s 

No mo n*|ir(*cb** botmt Ut n»c*it do votrv tftBMlL 

Onmr coruoUUon : 

Oi**r«lto* ri#J *» t#rr». »-t ntkn4i>>p<s k' Mrt. (IJ-* > 

Voili. c>« ftimpli # 

Ki f;uiificr ur. pi cud pax dc jfiinit* pour dvipner Ca- 

nullt : 

Ami -qu* d'etre 1 »wi» fc jft *ui* I nmn. pats. (Il-Tij 

I-a vfitrto4c SabJtic tog^ssatit ion mutt ct *Hin lr*r» A 
sVniwiQcr. envitapMitt i*n rtCftil — trnp*n»ilil« — tilt - 

Si c« matimr Dluflro AfiMiil Tgn ^ ¥*»*(■, 

J* 1^ JtfkdiooprAit Di>ur fr*r« uu p>ur ^pat^ 4 l>fin p j* **** wiqn f»i« mn#io» l^ilinw*. (HA) 

(;« qui «a #*lilfininrnt lifr> grirtU, 
Au ln>l*«imr nxlf. ell* aitciul rin*v«aM* •<« Ul ^ 
lia^iuillil** ^c hllwrw veav* joyeua* ! 

U iftorl qui loi monan* nil uno iDOTt »i t»lta. 

QuMl <* (ftut wm« 0*J«r ftt»ndr* '* r^uTrito (I1M«) 

Knfln, prnir qu'oii iw l'lg;nore p«A- Horac*. aprc* »viylr 
lu^ *a »9iir k rt|>*io U fomtul« du pft*r*0lb*r>»> (rioti^ 
I^iqiiL ; 

Q*l fn»*lH ton nafu nraonc* ft *• faJ»)U#. <lV-«.) 

l/jim«ur »u-J-«*ufl tlis In Palrle, qjueHo h*r**Jr ! 
IloiraM. oWA»lft d< iftri bwiu-rrtf*.. rrproclw ft. wt wur 
4lv penwr ^ncor# 4 Curinct) » 

I* md *^t 4*n» U fc™t» -*t l f uft6ur dftftft tJift war ! 

IV-M 

El, pour 3a punlir. \\ Ia !i»- 1.m» patno>l« Bonl gro* 
curloux qui m» pmrffia qu'omour*. Ixinneur. devoir, mo*.i 
I* ^rtro* rv. kur ftiipt^nw roaOUTC* 

Ij* plu» lildcux fwrsonnaito e«i c^rlftLTMmivM 1ft tWlJ 

^ii-illurdj tr,ip l-r^jiU p.Mir paV^f "l 1 ' > b «f i lt "' 

«onn« — qui (oid bvn mnivh^ Jp 1ft penu ri« nutrva : 
d) 1] pouftM m nil au combat : 

N* pr«w« qu^-ui Ae-»ofcT« que "• p*y» dffioft»ftV«l. (H-8*) 

M 11 m«nncc : 

fli ft* *«*!-]« itMXlMM. il- ItotJftrt *«w!i*n Ik Tilt**) 

Si Mf ImfciU tcrtu m rdil nipiftdiAi. 

lift iiiiiin UmM iur om mXLt tmco hft^trmpnt 

Da I afrant qjw m^t firt tm ftftol ro**inttni«il. fllH,) 

II «nt trvuvi> ftk»r* asapx <l^ f*r»:< pour ll»*r *c» rfll* ; 
qaant A a* Iiotir* lu^ii^me coralro fte* enn#tnl% ^o*>* 
nr to voiulHtz: pftt T 

cj J) e*ft Iter ot b«ur«w dp la inort ^ ft^» dcus *LU *t 
r*ttfcilr Mulpment qw* If troli«>tDr *»it r^Unppe* 

O &'*>n tntto <omlat. «d«»t vrKiVMnl fun*»t* ! 
EUnw «t ■■Ht* d'AlW 1 oft, pj«r l'«n R»r*Mir. 

II BMft p«* *»pUtA j«tq* r » dwiiwr "*o^' 1 (III-6.1 

rim imo^ il 4w <«^» i 

Dm joiuucitt dun wrt rfont Ivor p*w «n Jatotn. 

11 n* t«nalt an A lul. c*rtt* do le> *uJvw ; tt»U II 
pr*f^n; vlvrr. Cr rt*^«4 dftilleur* pftft !* cbngrih ^kil I* 
tutirn Sams unf lamw. fcl ft* coiwole «« dhuml ! 

U ich»r> ik htf inert «"•'» 1*7*.^ *« r P*™ ""^^ 
«t) n x-uhaiio U mort rt* « lrol«ttmo flfc l»r»qu"U it 
fig:ur« qu'il »>ftl *r»ful : 

Ft n« «.W*t. U»hi» « l'aal polsl ack**^ ! <1IM) 

H c>»I LA tiu'il dll k railing ; 

Qu'il moBiilt f 

« Cc trail 4v pJu* gr»tid aubllmt* ■ (Voltftir*.) 
Svt*ttm^ ^omrae *tt*i. tl^*Urn] B wans douU, mn\* qui 
r*A*le unc jnoiitalit* abjectc. 

«) II devtendrn rriminri ; 

II mk J- l«t -on iftftft compUliin * «- p*trU | 

Cha^ae ip*o-nit* *p*rtnt* 1 u ct>u* dMrii i 
C-haqiiK ihftl&nt iln ta via, •aiai «* Ucaa Uiuv. 
3htt di-utant plus u fcont- iwr la iftttu* aa >oiir. 
J>n rompni ba>n l« coun< T . <lll<6) 

Kt encore : 

nr **■ »■!■"% «• pn>pn?# m»i« 

J^itvont >dfen« mn **"f la ho*U> d«** Romaitxt, I'AT [4U . /) Sao pins gnirid honttritr «t !onv|uil apprtfid niif 
wn fill a lii* son itrmtre ; 

Ki jc mt tiPiH Jtji irap pftyiV.. 

Ihi h«mw dun fii* t H du. uiesdin iVuv iiitm* (IV-1) 

^) || *_** iiiuflc. «ou|&t : A wi HUe qtlt vftfitl d« M*JN 

wni tairW. II no trouvo ;'i tllrr, cu tunic pnrolra it* 
cxiruotation, rju* i'vi mot* : 

En U mort d" u» *m«ftt taut no prnl** qa'vii bomnv 
ftkfit U pf#i*> *»t •»»*** ■ nrfaCtr ditM Itofto*. {lV-i-U 

Ir) II #*l <UiiMiir4 : l>mqiL* Claniiltr, nprt* nvuir inft.ii" 
dil norm, iufcamba? uum 1*h ruups *J* win frftr*. I* view Jo i» pULnt |wnt r«i1W v *1W r««t criatinftllr. cV.-U 
3* II crt irritnitwl fLuimrr Irs crmetnir?. 

Atttor na*t rtiwuih am* itlutit n* t 

Fv nijse en !rw trrpa* nmudir* 1~a ithlri*. 

&«Uitfi k I'Ktal tin rualUur i»£ni, 

Ainu N^Mw un tliltiitwnt u-udain 
Quiratqur o»o pVurnr itn fiirumi roxnaia I 

C* 11 fM Uiviiwairt d<* gtoriflcr Irs tiiarti 

Lf vlrll Harare ; 

II* wl iih.K», imii p«ur AiU». 4*1 t'fti Lwmwtit bour.^ 

(Vst) 

Kt on t,.- il1*iJ" |i;i* \*i ;i['iiirf ; 
1 loracc : 

Rome n**n wut poiftl *«tr <c!o pU*ur*) T aprKdr t*lit*xp-kdU 
Kl nut d«<U\ frt**-* Abort* ifcint Ir mathvur dc* imm 
Sool trap pjv» do uh£ jwur ox^r <W lorm*** 
QuaiwJ To. u^rto <4| *on4c#v. nn n'« pie* twn )W-lii (1Y-&) 

."■ I .- it^i lit, jMfri'ttr 1^1 ■ iu^ ■ j.i'.m, n 

l.< Vlffl FlOrmc* : 

Vn jour, un jour tirtidr* qw par tMLr* la term 
ftonuo m fpra ciaindrv A P*c*l d« tonwm (UE*4J 

liQ voli de la nntwn. On U<n ftiu ft du catur pari* 
pur ;r ^r«l Inirlttiiifiil Ul* Citmllr Ah ! cuijiinr uinw 

Pouvquoi iiii^-ie Rnoiaiiio* Qm t\nm n **lu RatntiiiV (Vl.) 

FA\c ++l )a r#\x>tltV i|»ni DhUdlt 

„.w» rrucb tjun* 
Vu'wn wirp iujunrvi »«i« itonr pour parent > |IUVI r ) 

HUr r*l la r£vurlrr ifuv I* f*Jir p*fttrtuti4|iir- it "iiVintf!* 
. PU ! 

S* l>lBiBdr<t v\t uw h.*l* t #1 ^mjiin-r i«ii trim* = 
l^*ur Itrn^jkr nrlM tout ^uuh n*sUttni* Uu^ui. 
Kl t ti l"c*ti ■»'*«! Ku''jff. <rti n"r»l poiwi ^rWrcuV €l^4^> 

Ki!c fit la rtriillfu ijiu jw^ImUo Li rteMrurtiMii di* 
Rww* fiiMvanl iM«f mciil 4o la palric, lu JUi tin lUriiltir 
patriot* ; 

\"oir Jp 4tmi4>r Kuauin k «an drtnior k^upir, 

)Im vutr rn Mrr rsunr ri inotihr d« pUuir. 1IV0 1 

N>>ii* ftiiiAl. mmi ^.iil*»fi* Lancitn livm-tn^nt dfl ^ »;.f* 
IrVe : U l^irir. Nnufc B.u**i rrnlon« I* irtufiHtruoux 
pATrlollamr. gowilc w#oliltp« d* »anj N<*li* jhh*i mh« 
'-kVioTi* lc palrioi*- (MioHiw un lurbiir. irautanl plu* 

-~r*ux g;u'il init iiiHin faifp pnrE«k^r Mt p»Mloll f 

tiDvi* lmp<urr B* lol ■ II **i trlatt que wu\oiH t poiLT 
Mft* iHin |Kalrialr. an »>lt iVtinrmi du grnr* Knm«ln ■■. TfrtvniU Voltaire. Pour *tr* L'umi du gror* r>t>foafii f 
pwir »iKikrtr »n tauuidHU4Q t9fM«* H *««*. •« *&*■* 

CflWr **'C<"» p»trtotp ; tl fftiut iJltx v«r« ]Jd«al llbt-r- 
(«it*, ver« la tin dc» Et*l» « ^k» I'oirw*. v»r» rinlrr- 
iiAlionnlc. -^> ObfLrlov Iku i »9L\0T T 

rtifti.iOf'A^me. — Ituul dt CoulinffH ■ /.* Hi^ ffA 
gij.r* — A, llamoii : P&lti* tt Inlei'iuitiimitlUnV, — 
P011I R^U»U« : l,i»t dfQp*/itt*. — A Aulartt : ^ pOrMo- 
ri*i«f /ninfurj dr M /icnrrifidJtre d Iff flrfrofmiffiii * 
C A t raiunt : /.a fraroNifif «^rw, — G. Ktrrt : 
f.r«* jHtirrC. — R, Raxla i ffufMww IfW'ffJ'w <J J <«i«- 
W» — Ytflllliir i Wf^fr»ifrt*rf ^f>«ojopA^i»r t m j 

K-n : f" /*Hf J d 'a Hfci"* — G- D^rien : La '■»''" Frtiker. 
^- Clu Albert ; Patrif, gtirrre ti c«U#mr — A. KiLquct 1 
f//r«twtawifr rf la Palrte. — J. Jaureit 1 IIUtMvt <o*1t* 
irjf** dT^ la ftr'rcdiifrO'ji F'u«<a#if. — A. 0»1otoct : * ito*B 
.i-H J/h pufrtr. i» GiLUban : T4foio4rr c?r fa *V'C/^ 

— I'arafJnvnl : la Uf*mlt 4HtwtiTt . H, lkjrg«lea : 
t^# »-.»djj rfr hoU. — I* DrfpcKtuicB ^ !*'* <i*mnftifh4*- 
Mtmli rf* 1^ "fiM^ « Krmeno*ivill# : Pour poir fair. 

lovy : fjurJtfUij uwii/s dr Joi dans \c puirit. — Mftrc 

il* Ijirrvsuv n> Ovh^iuc : La mojir <J^ *i*ijr. l-in : 
Lfj morfi ulofifuj _ Dnru La Rorrirlh* ; f,L'"f*;rf 
rcMtlrr *rj firJrirf. -, &L Mnrtlnet : ftfi Truir- 1 muwiift, 

- * TlL OAjcI : Cli4iJi*rrii/ df fru'fltViC/ fl fa rkfoJrt* — 

C?T1lf4^ f S WjMW, r1C. r ClC. 

PATRONAQC. « m\ iT-olc^lun VifrCr^ ]kftT Ul» 

|>*iroii, *1it I* i.*to*§tt m maiis autre tforam*mlair< nur 
frit* MignilUation* 

l*out-4lrt-, tftfl* f'...r. 1 !»■ ji^M^r ■■* \^ -i*< ''l^- nu^mps 

du ■";ompti|;nf>iuiiipr |.»r»qur t« |Mtmn m 1* m*t1rt\ * , <ti- 
g ijigi ti fflami'Utntriit A diri^cr un apprcnti *Ijkh In 
lEMllkurc vote pour nUn u^rontlr^ Mil m4eirr B €tl le 
btirvrtlUnt. *ii u coiiftcillnnt «>ii *ti lo foifcftjiiil 4 un ben 
^ompn^iiofi. Ce itrfire do p&iroFULgt t m ft«rct ^ncorr 
i'h*T c#ruiin* Artimn^ <Un< crrtoilnjrs corporal ion», 
Chtz un palton. travaillanl lul-intmf AVfc (|Ufl€[uu 
non|>AxTion« ri pouMnt alnnl Conner, pris dc lul, de 
Iahia Quvrlcrm. Maia c* syalimo tend « -4ivphnil1rt du 
r&it it**rvM^rfffl«R fOpnM^Mit d<? rindttrtric <|iii n pur 
rcxiriviw division tin IiayalL). rwnduiT A une Bp^cUlJ^A- 
llut) d< p!us 411 piu* frxclumlvi*, ts* prodatl*uf qui ten- 
valLIc fir noii )i>uni dans line- u*bte, atoli^r, nuinulo^- 
bin MB Otalltttri nppnrtniant A une MktfUU lnduiirlrlli', 

tgr»arr tti^tlr j .: nt > tiomlrro. U quulitC:, Id. ultUfttlon 

»ocUlo *d Ju9<|u a a-u nom *i k \n rr«W*n« d>s nc^on- 
r.r\irrt di>nl hi c-u lo ulBrftA. Ms lort. qjupII^ retfllluji. 
fnlw w iravallleur «t bus pftlruns snonym** T Par lit 
MHiKUriltiatuin du LraTaik. par ]*i|)pNo:atlon rigourtow 
U11 B>Klrtiw Taylor, par la ioIaq pi- pratliiuv tlu Irav^il 
a In clialnr. un arlvt a prtHJijirc cji quaiult4 ail 1 > ' r 
mriii dr la qmliiiV L'fruvrlfr. dc plua en plua assort* A 
i>ui|iHrrH tnr^^nlauc, divnt II n'rvt iii.i* <in*iin.muiL^r 
tn c^ialr ct en o*» so d<*r*i ntrn?h^ t«tal«fiiij*rit d* U ]>*»0- 

C'#«t aou* I* pAlronn-ff* 1 a> cea criminals »aln>t*ur^ de 

lu pro*la<1i'>ii" *jHi! Html left Inii^fctri^'*. tpiVnt illftpumr 

la «in:*eicner dr Touvrlar qtialJ0^ t uyant rumour de 
■on hiriftfr. I/o«vH*r & Mt pla<« an mfui<cuvr« t k 
rhi>imnr-*oikii). A tVmpIoilA drgr»Ai^ t Imv^illanr, itr*6r- 
nmiMK Mrtfife Uh# *-rii(r rl rna>IUu»tfUftf torft! PrAttlt 
ft a^luant ohjim hHhvul df tiirfraft, horn du &-yndl£a> 
Ikw. 

\n\Mt ce <\\\tm prill dire du Vatronayc dam Ir vox 
dc- prutccllon de I'ouvrkr par 1c polroit 

J'tiUvtmy-r nun n»trr fran ^ikoiv. It aitfliiflr Jf p^rmn- 
naiKr iriflijcnt »u* la lUrtxllon ou nw lfti prol«cti«i dt 
qui fop t»* admi* dam un AMlf, o« *»>TO- »P i^«t 
ou uu iiuiii *luqu*'l un KiutA Ir&vnH. un l^wgtuux ** 
pr^Mitte lip* hUJiit^rn-rni aur un Chan-tiar <>u dans un 

Ulrli^r. (K»licJInnl lu gr-Ac* 41'f" Ctfr largrj|>riiL rjpSoit*. 
S«>4i^ lo roLjvcrl it*- \& chxirltrr prlv^r, pr^*qur tOUjOvVl 

drft ^tal>l{vu>rtH*nl* r^lEtfiauv pr^irndrnt porter »«*our» r\J auk jiialfoumut W«nl *f**l A l«"" IWrunap*. A ce 
woaos, U F-«rou«* .lit, - l*atT*ui|r* * Xom donne I 
<t*» tn6«ibfiuii« d* bi#nfaL*aue*> qui oni poor objci dc 
vinlf *n aid*- a liotlivMii pauvn\ abandoitnf oil frnpp* 
dun* cmdarJinallon. dc tut dnmw un itppm 81 «lr mi 
eoiuttauer cement unr nouvcuV faiatilr *. Mnb un ft* 
dlt pa* quallr* fanmliltfa doit rtnipflr. *«.*?** carti* 
cais do* l mufiiror, qitrllci artm** dt aaarotoaan, «"a 
|iiett. If faotlivur«UL MlllfHW doit pruduSra a.voe *oa» 
tlinfr * taptftFrt, »™ »wt d<? marla^c. ate., pour 
eire adaua. Knfui, era pulroiMKe*. <*ont le* IttaUtuHon* 
rha-nUuMe* aeruieail admirable* *l dies a'inapiraienl dn 
Ur liable antour du prochatn, d<- i*e»pril evanjcellojuo, 
nc *ont Iron aouvonl Hirn autre que de* ^xpiaitniion* 
hypocrite* du dauvWi On y aWU dw prxi£e*7ik*nrt*li 
de la raendictta, de* haftdlue* utlfea el reslajna*, dotf- 
let ct plcux prtto a (*Ui*S lr* bTOjine*. upi** n loillei 
It* c^i/ULtM pour m£rJUr Irur ^joui itn m aiiles *! 
y t«tfr la plu** de* inaUirunPUH iai» rawoiarctt m 
ntumii .!ii:Vi?m. sj.jr.irit »!>' prison nu d'tifrplial. mal 
vetui. iiiiiilamj. UiiinJrt, Pourtnnt, Ion Jtfliriye P» 11 ' 1 
oil moin» rual. duramt un Inpn flc (cms** plu* o« main* 
cmA dc* viME«tomta» tto itimaikiii* ^innd, a vu>* 
d'tnJi* Gil ha JW4 art** * de* cortte-. rubles tfl rtpu- 
(flMMrt**, ■irih«Alr*ia«il wan* autre uilntre aue in 
ptlanor iniuffturiie el mAllo***. e-t fl p*u Noorilor 
l*nt<* tin? ci"* p**»ngeni pref^renf £k c*» plrtix l*#l*erg^ 
merits, la tnt**r* pi la liberie*, *ur U hmii* ( ilvm le tuuiuc 
tfu art'riarmc, at*** If* tftuinipa, <t du mmiAird di*Ti» 
la vflka oil Ktnt toiijoiir* tm<|u£* Ion ml^rrux ny^nt 
encore uwt d'fludacf H d? IkrW pour m ^ufHrr* It^ffl 
In loit dc proicHiMi *->riaU H left pflfrovtii^i d'hypfv- 
criw vliarlU. U* gneui pr^f*loril *nwr* A ws parffov 
iwj.< d'A^JWiaUun* do bicnfaUanctf Un jwtw do ftoli- 
duritf. dw p^wux 4 rtnir'aM* corariir ellc %c pmlkiur 
dnm <«rtalnM cwporHllottf, oA In ayinpuUilv |>our n 
(rimardrun nt <le tmdlllnn, IjC grand air faM aimer 
rindtprtHUnrr ft JiUrf Ic gu^uv^ amnnt dc U Litf rtc. 

On n* prul parkr *l« mot Patronage ?an* arrtv«-r A 
U ftlftiklllcfrttcin cflcf IJv* f|v*r Jut <wit €)otin4e le« cWricuux 
potar donilitcT, (Mr la <i>tLqu/ | lr dr rrnfmice rt dr Vado* 
lwc*nc*. dniw lew c-Ubaea pa-uvre>\ la ParMlle. U- CilA. 
1a Vlile *l le> VLILag-e, jkj1* f U Nation. C't*i d'une lac^ 
tiaur l^aWtt, ex#r«*A* p-»r d^d -m^noru-vriera AdtoLU. dfin* 
un but unlaw. II y a 1r*s l«inirVrt|H. ^«^ 1« Ptfffoaflj^J 
exislrnl en PrnlW*. I^# M» d^» Iftldl* n Vini |Hl le» fttMll. 
drf ou Irui portr-r pn^udic* <n» dun* c*rinlm ccntrM 
i&dualriel", ad lim inmnkipiihi^i dolnrrnt rn imijoril^ 
mocUtiUM An point 69 vn# Mc t C>M wulriiKJil deptila 
im + que furrtil r r*H r pur dw p^nMHinaiUM dc la tlbrr- 
penw 1 * on apparlrnanl ft dr* groupcnvcnl* poliMqpitt 
tfnJ*>s nvoirrtfj, den jMfriman** Wf#- 44I Itomtlrfiri 
*i f * jntfroftiryer el^riraiur, f^iielqiiv* pe-rporine^ die 3xwin« 
mlntil* #fi<nximR^r^nt r^t *tftHt eOfilr* reravahfo**»weT*i 
de IVreffKOir p*r le P'jtn>n<i*r r scolalre. Dea subx^n- 
tiora munlelpaleft at demtl re iWHivfinr-nt, Mfcfc* I'tmn^nvi 

v'-i.-.i iHjtiT :iv i*r I" * -' L -i'-h J i i- L in-in-l^a UN RdU 

don* le« ^gliws pAn>lVii:tlr« r t£itl-te« <l»m le< reunions 
rmitidnlne*, p»rml lr* c<m^tii« de lu rUadiOti. df* r^v^ I if 

Ct* pltw Alcvec* H de* tntWntt* ptllft tm** <HK- tV«l 

pouvn-leiit e»p*rer 1« ttd»*r4A-lri?* de* eUfK de* AVe.fU« 
H «le fAiKA l« mo-n^iniMiw- anne^ fwoire. plu>i fi^rt* 1 tpi* 
JaifubfUpufci la Grand* Guem Kit' *"iir«it ( vieiortfii 
S4. Mir la rraiK-e cliaiivitir. A'apprttant a loutca k*s 
horrmm MrtjrUnini oju« pimotiurrtint dans lr mjortd*, 
lant qtiVU^i txiacmmi. «a d*o n*r»lfa rnlllfn ; Mm 
« Palrtr, 

Vnt fvitgrfifa'rori. let frt refi d* Sa w-v-mceprt-dM*ntt i, 
»>*• nwniture hpfc inlement en vu* d^ e*» o>^ix*m mm- 
writ**, ojvuciaitotia rell«l*«w i t* (f ui- ***«* 1e n«nn de jrttra* 

nagrt HtAQirt* fur*nl cleit «ocUie« nV prei^flduo pro- lenlon pour In J*nirt» fcTiw (h» d«« "*** tenant de» 
dcolw primairr>_ rriRiitivcumt, rfMl «*« »*a«»w. i« 
irl^rirain (irnit rmtr* que knr >wi *»*»i «»n»p3rtncm dr 
a nulvrfi ka tUm aprt* i«-»l*- *iin •*> p^rt^cifcorwm. 
dan> <f« COVf* ?t d<n conf^r^nceai. teurn *lu«J*a *pr±» 
leur K»rti* ou du moiri* dent rr ten ir lo tiiotUsile Kavoir 
qu il3 out aopiia i% l>colc ; d* !*■■ ftldcr A irouvtr des 
MluAitnfk« #t vurtout Itwr procurer de» »m«**menla 
■aliin : r*u»ktn*. pronMmadea. rep fi*«« il«l lon» Uiea(rA- 
|*«. «VBTiMu*mntr. adoHb *. Son* «ucune:aWnt V^oloir !» 
vaiit*r. I'ou p**H dkre qw'iU w iolfct Atlachfil 4 CPtlt 
U*l>* m« rtle el pflrt^^rftnen, A La graiuta *am 
fnrtion d^i p4it»fii» #a«^ir>en^a qut navaleitt jtiti* diu 
il«l«udfl a \MMr rvnfant ahmnt du foyer fjunlUl. W 
tncnant a fabric joycux, rontonl de »• rrrmjcr, dc « 
tliilrairo avrc its cAtiMrndra et ftvee U. rAliM. s* *i*"^ 
dr tims )ri iraffl^N toun.nt a**c ntt, tous left »olf» T totite 
la iouracf <**■ J^urffc *t du diuwnicbn, rnlro tw Otticea 
rtllfivux. II y avail v «n plu» t de« aecoar* por»onn«li 
mux tamMW tnte*r*^int™. PoOTrll qv« l« pntentu »y 
pnftrnt. U y uvAJt de« relaifcona -po^iWr*, aYaiitaiceusr* 
nvec let* pvn* d'^llte. La peUt gar^o>a el la. pelilc fille, 
tU'vi'tiiitent e< <|%i*<ki le* CalAAh au ^(/owm'. Iiy(-^rl- 
lea el pJeus. I-** conforeiDcei. *tai*hl awlaUmtAt rail- 
ff^iwea ri pnvfaitctiivtil coinldn^M p<%ar Sitre du Mf?i* 

MinjE« hi \-' r^ 1 i -1 p4 Wlhlii^C ipl: 1" p"t.;*. :t.r. *i I * OWll 

inih ilr> la IlniMn etaimt 1m ^rals Ami* du I'MipI*. 
e'caU dlw. du VraL Aw Bltn, du Btau I 

Gnicfl mix eticouragcmenta (touvtrnemmtauXi apr** 
If tnagmftipir accord dc la gent d*rtcal* ^vac la 
toiirltf politlclrtina pmir l'igiw*l« Brtiwaere |u*qu\au 
IntUI {|-»!41in6> «1 pour Iff pr*cbaln t Be* d#rte*uK c^l U 

brjdti *Uf If COM *t no- ** g^nemi plvt* i*n rirn. !.» Patro- 

tiftjr-i 4|< |eun««. gena aonl rte» »-eaiib«le» de la Salnle- 
Ca^nve. lis »om ranthchajnbre die VKcole du Oime. 
Sou* runlfortn* dra iloy^cnmt^, ie* on/ant* An t'eupee, 
eeux qui d*»lv*nt olonn^r lexir J*f»g pour la Patrle. mmiI 
*:i*irulrfc^v, phvMi[u^roriil oomii* niomtemttnt* n la Cu*r* 
re Fratche *t Joveu**. agrenMe A Safoolli, au Dle^i d«4 
Ai i .*■- V«li;i **flufl I<m rd^r^ftrjji-j .,.i snnc . Unrul -1 i 
mol, font *« tmlfl di? Ta*ffp : 1111 tmvaH aclvani* P itica* 
»nU pu>ur pawfiilr a IntnitiicMrneiil complcl dn I'mplr. 
11a fuv#n1 commenerr par 1c commencriiwnt : par I'm- 
faux, Ivndant f* (rmps, daiia lea IfOgm^ ilana lf« Gmu- 
j»ta iir UbravPlcaio% cm parte d # *i«tiMi ■« ron <ti»rtjie 
*tir ; r v Jl*^'M n ^ r ' J W^'o". I*e»p*iii* aboeadea I'atro^ 
li^JC^i **■*! ,w di»r«l*iil paav , . Ha agla*e?nt ; 1I» hatm> 
lent i aK forntviil dea »oldat« de rOrdrv, de* aolilaia dr 
l>ieu t dea d*fen*eur» de rKgll&e, de* protccteura du 
rnjuiii!. ■!«* electeurfi <1 tfe* Ireleiki* d* tout ce qu) c«t 
caicot, react hJtrn aire ; lea- profli^ur* de ff«erre\ le* b*n* 
vA>eLe5 et 1« gaerrkra !•*« plu» si upid c* oad d** Wau* 
joura an perapeWlve ! U* PafrO'i^ifei Mir pr^palPnt 
de* admiirAteur* H Jen tfclinv-ft. 
Que fatt« Aw PfllroMg* ! Valrt : 

Jjl elr aw l^riiltMiagr - A'aiajffa -. — Oclobre ramven* 
la vie qui rafronaj'- ■>*"" *"»»■" le* ia^rrf**, le4 1«* 
aue* vnean<e* u*iH»te>a v*lia ftHft^e da pluiea •! d*Orft- 
tcr*. Us oimUom da Kavateth aetfoairmt u\ Uro daile 

■j.s , t ,uitv *v-3iw <ir Kmiiiv -r fi.ui raieniir A I DtiitM 
la enur de lr u r lirtiynn I ruiiiagp* lf«tiuintft*lc pi uWI, *i 
voua Maa Incrddutta. aui kiealairr^ d™ uaiwulilni wi* 

i1m% : 

|> trudi ©«fro**rc lut vrahncnl la preraiti* |omrnee 
dc pftiruDQK* rfrieWi ,A mntin^c » eeoute vite : meaa* 
d n ft hMTta A I'llviivrr, paJa *l*parl den c*iel'tit*mf"i pour 
In mess« du StiiiiMfruril A U |jnrols*r. l/aprea>BxidC le» 
pt-rli»s du i^fltuwiA^r- *i'04ivretit a uTie houre. 

<!hnptto 4u l#fH — tl»A«pia *otr, ft C limrrfc, wutri. 
pa*Jl aux p>oU <l*- la fi*fcnte Virraje. Nmi* fMklTOJ^ te 
|7flupe de fWlelrs. ^11* i«xi* lew «n*anb. de Nacarr-lli 
prennent «iv tnoins ith re«d<;>Taw p»r annialnie. ^ne d* 
I>rac4« U* obtiendroiil paur eu*. Ieur» famllU^ el lfor 
tKuvre par eetle- pmliqua \ PAT - \m - Catffalfon Aimatrllr — PJtC *at n*#f ft 10 Iran*?. 
IfroiKOup dVc ohfrs *c wnl dtjit acipiitifa, nu debut dt? 
tanner, o> co modcM tribuL Avi-» aim nUftklafal I 

FaWraic d'iwnnrttr. — Out amen* das nouvrau* uu 
pulPMiagff 0an» If W«*aTil d^cloora : Jean Harilori. 
I'aul Che-vnot, Maurice OUin, Daniel rUgal, Uatirttc 

Bfiffhaul. lUnti Cmrbofrer*, Aildr* Invalid. Guj" M-mi- 

lian. Rotiril I3upre\ Hen* gaijjnckuiiro. 

PeUf cAfcrniinar 1 dp 6 ans |jfj 4 8 an* : ctiafpie 
foi*di» ole ft tl -4S a 10 h. S) >u patronage 

lihuqun Jeudi, dc 9 h t 45 & 10 h. 30 >u natroting* 
Mease obligatoln* nit patronage la Jeudi et la dlmart* 
chc a A hauircfi [Roinn lu. — I** tfaacV t JUpf.fifim* au 
patronage*. 7. rt>* Rlomol. Ic mercredt 11 It h. 3) tl 1* 
Jeudi a 10 heutnrm. JicViMioai A. I* flafolftar. ©*. nw !'*]■ 
»*uie». I* ]*itdi A 8 It. 30. 

Mow olftjofotrr? nu puiJOTiRr. 7, mi lllotuot. Ic 
dintiinrto ft 8 ft. nwln* 10. — 2* rninr* • nYjit:(iriercj au 
Ixit itinagc-, 7, rue lltamcl. k lundj A LA 1l 30 et la> rtlHfl 
h H h, M JtfrUafffrfi U In* parrfjir, f* ( rnr Fnlffiil+r*, J* 
■nardl ft 1* h, 20 el Jo jeudl A 9 hu 45. Mle&aa oMigatotr* 
au patnoaag*, 7 f nw Bloairt, lo Jeudi et Ir dlmniHhr * 
V Ik. mo-in* EO. 

frircVfnaw^ J* frfr^rrfrrtirf*. — Reunion au patro 

nnqc To Jcud I, k 1 i U l!i U«« *.*Wiy*iitfir^ au> patronage 
le Jrudi el I* diuianche Uh. rooina I ft 

M. B aM^ Mas*l*'T. chJirsC dm cat£chi*nw-». rw^vru !*■* 
parent* le*hittdf el niercrr>di d* 1 6 Bi*MK* ft 38 taUPra... 

Aprt* cela, on *e renJ oom(»*e -le» resUlUla a c^rcr 
d'iin* toll* wnwnc*. ^ G. WKitir. 

PATftONAT «, m T PiMir conmiltrc I\>mk»i' et l'*v.» 
luUt>Ei du pti!n>nat daiV* le n>6Hd« «eM«llil, II fftUt 
r*fn6nU-r A la famlll*- pnirinrfAlr. Kn priiifij^ . - liru 
fjitiiilff ^liil un ffrxjupt *!* |^r«Hiii«A auftijuvUM In 
rpligfcnn prmi#ltakl it'lnvocju^r \t hh v .mi^ tfoytr pi itoVTrir 
lc repo* furrtbre mn ntPinra ancClrr* * fFusM tk Con- 
Hryjt»i) f A Roma : h Ia Uinlllf 11 fwur cb)«t twecitirl 
U ptrjitluilt du eulte bor^MalK. Mna 1ft ptnrtt der 

A^Cff^fv riinmm*! wnl fiptn ii ( nuiurwltrf In vie, C*t 

aus#i tt^ul apt* -j lrnit*mp|1 r* lo tul t*. La famillr »« 
compose <1<uw <ixclu*l"r*ti>rni d-r* p*r*onnf* afant rt^u 

dll liiVn** 1 sitirrlrc. '!'■ toAlC Ml in/il-*. to n '-r .'- Mng -■" I- 

n**r p*ar Tr |^ffr t le pater families, ritu-Uri* ab«uiti il« 
fr«n« »t do fct^iw... * (G. ni»chj. 

La fnnailtV *-*t mw nnit^ 4coaotTH(£iif- pourvo^anl A 
w* proph>« bwwn*, e\\Q *^1 huwM un« unitt pol1tii|tt«. 
Hltr* pmnfl alora la fonar dn ynj, « Nom mmnaH 
cofidaita ft rfconnalln* tlaim lu grm la faniill?. imhi 
pai la fanaUk K drVnfniurnnt mcruamtnrni ft Ia mart 
tit son chrfj mala la fumllfo maintenani aoai uniit^ dc 
jftii+mitoa en gfrifninqfi ■ (Ci, W«h). -C^ramunauM 
<fc Mtriff r^rlto ou JloLiv* T * C>»t un fait connu <ru«, 
tlnux lea dIiia vklll*a <ivilliMitlaaa. I«a Mens ftocbaux 
*^n I ti>Djour* t+t\*4* *ir* d>« lien* dv parcntl, da conaan* 
guinH4. p {<r. B.) 

Otpeiidaat Id fatfiiMe * iniif-xc tftra #l^mrnbi tk4t^n> 
£«n*a. l-a ifurno da trilm ftroupc vl# families} a iriMi. 
de <i(^ a eiW, procure de* ^aclave^ i4pariln rnLr«» W 
Jrflfr*. II ftLllhlt. all «Ur» dW? ^r4n»onk deiaifcl lr 
f-iv#r H ifitroclkilrr \* nottval arrt\arit di^ra Ilk fAUlllo 
Celiil-pi a -MraitfEur Ii valll*. wraU d^HOnnata un mem- 
Ufp da lu fniiall* r>t rii muinlt Ili rfliffion v. ucptiulaiLi. 
aaiia |K)tjixiir en accamplir l» rflra * Muia, par ccU 
jitfmc que k avrrKcur nf^u6rn.lt 1c cuh* el 3e droll ile 
pfkn II ptnUU h UKrt*. La rdi^vn 4ta.it uirt ctiulac 
qui l* r*U-iiait. 11 Malt n1t«ch« ft |« fimillk ptMiT lOtttt 
»a vie) ft! inline pour la letup* ™uL auIvaii la mort > 

l>ai» cea lompa rccuWa, n 6tn.il dtfArlle) n I'homm* 
de Mvrr i#n[t< nu itulii'u dc groupci -orgatilveft. Ceux qur 
Ir* vlc^Kude* do l*axisl«nce avaieni nVduiH u Pivi^- 
a*rut pans l*n fnirr tomber dona h^ca^lnvn^ cfrcrehaflrnl it fto jolndrf A uiic riitntlk orfctuiln^a* Hi Miknt &dm^ 
u in auCir Ut frrmiiliira aaal^uca ft «lk* ^f *W>* 
a*«» iiKiili^linc« (K-ur hrf o*cUvo* ; ooanme ceuK-ei, 
iLa tkvnlrtit irmvalllor pour la co«nmanau14 aaas avmr 
lien eu propre. Are< loft daaceadanu d eaelara atfruri- 
cilia, iU rnrmrnl nu r*in do ehaqur farnllle ■:-■ -qu« ■■ t H oa 
a^ipello dea cd£rafa # *Tun vteux mat qua MgnuV obrir -, 
POaU tou» c« et*m*nt* aniMuaa a U famiit< J ]o <h*t 
n e«l pfts tin u*re». e'eal un patron. La cllral dali a la 
j?»"F( j <|iti l'a acou'illJip ^eal-A-dirc nu patron ijui fu r*;m< 
l«Up tout* aa faree de intmil. tout lo ptodnit a> «on 
Iabe>ur En rt>vuaeh« f Jl n *a mbsUlancG awtirO et la 
pioco^tina II cil mombns dp la coinniunaut* par l'afop* 
Uuii. i» IX 1 i tin Ucmi 4lroi( ot unc roclprocilc dc dn^oir*. 
eiiirr !r pniron el 3c chml Komlc* la vtelllc Kit rt- 
iti unv ; - SI lo paJron 4 frit ^»r| ii wm efceTil, qu'U wit 
innudhl, Ma*tr **jf» L un h il meuire ••. Connld^rfs- au point 
da vua aconrtmSqifte, a. I*awro*o da la civllUatiob ocd- 
deiulato^ ^f-rtniVec, nllraiichla t clients, avuient un>o altun- 
llim aeusibleroant c%|Uiivalenta : al>*e»c« <omp^et4 da 
IllierUS. obElitnilon du travail, garantfo d> rextoiea<«* 
Avrr |e progren de la cbviliaatJon. l>Me:n»lon do In. 
ett*. la -foi-tuiili-.'iL do* on^itira*. In ffnnnkil* patrlkrcaJe, 

.■ i ■ . .| 'i". rstuti \r tTirn r <r .--i-.V.;i r r - 4 ■,.■ 1 1 j. \$ y | - ii h* 

daaagre^er. l-ea nwmbret* dp la famfclln can%a nitulne, 
\t\ul en consonant flea lien* dc ■o>udnrit^, >iveM d'Un^ 
vto Inil^jiefidMila. Lea cliehla, S^loitlalr^ oil «ji.r^M- 
tout la conifnliilc d» In miaoto. ia Iranafonnonl oil 
pnrnritoa vlvanl. dons rohivtle, ift« :nini6no* du rklit. 
rappuyxnt de t^un snlTrnfcj mii )oori d^lcdiun. Lrk 
dncondunta daftnnctim ami d^gaKt^) do? toue ll^nv 
fttrc \t palroo ui In IroWttni gtnfratiooi* Avcc ta miUK- 
AottnAte den *ini^rr*-i 1 InlnxSuilv fi^^tce n lit inultiplara- 
li«n d<« ralatlonn com nip re I ale*, tl* foumlaaent le coo- 
llnflmt d*» nrtiKaii*«l truvv&llcun lilire-*. Que vaut ceile' 
Ht>erl4 p^ur lo plus ^rand nontbre- P pour coux qui ei*r- 
orfit iEn m^t»rr mtiniurl ti'pxigrimt paa de Sal-rial parti' 
culicr ? 

Lea guerre* de cOf>*|urie font offlucr entre le* tnakas 
du vnihi|unur *nf multlludt* d L a*cln>cei, * An cite telle 
emmpikjene mUtUlr* A U *uita d* ln^uelU 15A.0O0 *tre* 
huniain* tonibrrcnt en servitude* |K» ptu* t une v^ritn- 
ble fratta aevi«aiiit da-ft*. I& Me>di1fpr»nTUe- Orl^nUlC 
It yr:ifiii nt.iroho dr* <-.i*lavo* rtait 1 Sir da Drlctt. oO. 
a*rltiin» Joura, daprti Slratoa piu» *« IftWO maEheu* 
iHia rtftlnit mla it rcntfin. n (TotitainJ 

C« 4wIiivm ttlietrSi cxunnw luftro/hftndiM, en (trnnd 
niunbro cno/ l« njcliM nmprleuiria^ a'tfCaJrnt pLm 
coaunc judb liicoi^porra a la lamlllf. l-ep moiiifl flpVcia* 
lla^a cultUaifiil If dixnalite du patron ; )c* avtm 
rltii<?til hm*a wtiiiiw- Quvrlcnt 4 dw fnirtyrtDtuira ; lit 

pfrffv^|9^f d^f vl*fe* ou louctiAjent un unldlro mminic 

II y avalt alias! daa ataltera ot dea cba.nller* d'eacUvos 
en Grdoo T nu V* siedo aw. J.<<;. - l-a pero n> Sopliocle 
pn**>tlaic un alclirr d'enclaTra for^roika • le pore -do 
Clew, un atelier d>«cla%cs tasmrur*. to n+ra dVI»oe-nrte, 
an ntelier d'escsove* luthiler* 4 las faitrtquuv li'amiM de 
Tysiaii et dii pere df D^moatheno occupaleni utw nnnhn- 
dVriivrt servile. >* V H*»mr : *• Mnlgr4 1«s frai* que po>U' 
valaat eblralner la n«UTHlura rl rcMrellen flea ea^lft- 
VM k In. lualn-tropuvrv arrvilo m rorutnfrianduit ptr wn 
b&n murcJrf. rJle 110 lit pan dr*purnltrr comjil+umrnt \t 
IrjivjUA UIipo ; II y aut encore, mix demkr* ilrclai aV 
la Rcptilillqur, fits Juurnalkcra fliricolfo c\ tka fermlrn 
A pari de* fniita ; nun nur la ptupart «le> dftmaiRC* -1' 
qucl^is* 4Mviid ue, ]%*xplt>it-HttoiL du aol 4fai1 conH** it dc* 
esc)Avr4 ■ |Toulnln}- 

Qiarl Halt le frorl du trnvnlllear litjr ctKicurrrtK^ par 
k iiuda -dntu-vrc wr\1lt tl mn-rtil <owm»n<H |^r u" 
^rtntfeuwiltre «u i^ffiiw^ir evlavc "? La vie de» ouvjkrs 
libn-s «*t irei dura. « l^a snlairaa balsaeut ; las ahAma< 
ge-* som rrecjufrni*. Lea qucrallc* antre ouvrlera et 
puiriins »e muHiplk'nlt l^» um font grove ; le* autre* 
e^saBcnt. von* tie* preicite* plus, ou tnoln* apfrtfou*. de — WW — l-AT rtf pp* vfrwr le* uluires prorata - (Toulnin). « Oil 
cornprend qi*e lanl do travnille^ira tilent <|titii6 teur 
pair to ** chaos^ Icon ouOIa pomr de* armca* ft I* pers- 
pective de* L*]1*s *o!de* oftterte* par lea roi* tlflr** 

Pedal de In VltltlaaUon Ue)l£nJaiU)u« ** diaalittulcii! 

d LiujomiraWea mWw. * <G. Glo4y.) Nou* »twninej tflia- 
Joura eai face de la tu^me opposition ; afWltttda €H 
rchang* de la pliant* AMure* ; ]tf>*rtfl av*f nilftdr* 

Cttrilamittrnl mtrm-tailia. 

Dan* I* bft-ut nwY^n Ag*. I'ecwiuraic eat £re*qu* *Kda- 
aiv-enitat rural* II y a * snfrine u raurnrr* de TtpoqiM 
fetwlale... imc daw* do pajraam lifcnw el ihhi nobles. 
Toutrfoi*. ilium la pratique, fo tlLain ar rapprorhc itu 
u?rf beauoMip ptua que nr prrnblcraU Ic prrnirUrr? rr 
critrrlum. m npparraee trte tnuithr, : U lifrrrtr*., I.e 

:"!< Ml a- irr-v. -.[.:,-,.»:,- .. !u ti-i re. I- vihiii* peut I a 
■| .j±.!t»*r 1 ear il u!c driiil du J£*nrrinlr fc *uiviml Je lenrte 

rxniMicnr... Seulenieat In dfcfiVrrntfe «rM plui tliAohque 
i|ur r*41l* r plus Juridlquw *|ue pratique, attmdti m le 
itlnin ne d6^u*rpl1 paa- l*a attnaiian du travail leur 

afflCttte tat ion aeul gagnc-paan. II rr*te done li^Ml^ 

aamnaetit aaar 1ft letiue el win exl*te,ncc reaaeiiiMe 
e!l<»nnatttn*eat A cette <lu wri 1 qun»i litre qui 4-illtit»* I* 1 
lot d'a-coU * ih CaJrartl*)). U amiAHiMi da l' T nrtMn a 
*loim*vlii|U-> du cbateltln, n.v*t gu*re different*. I«m mi* 
*i l#* antra 4'alltaire ont dr*it & un minimum d* 
Ruyem d'eUtfancc/ rt a qutUiu* protection. 

Ce nWt que daius In ville* qui om aiitMaHf. irta il*v- 
ehiirt. d'alllf ura dtf Irur pr**|i*rtl* dr I'^p^ttK rttfii4in* t 
tru'il mti une ccrtninc UbcrV. &ans la partic m*'**tt9- 

-dam Jfmvillfff* utj pea il'inilu.»trir t u ti |^<ij rt< comitirn'**. 

*ih peu a> Ul*rU . . » (Rantbaiuil), l^ea prlvttoglrA qui 
#n trf-ii*-tki«»l (k^wteront nafn &i*c* a la ln^rpc*>ibie 

Otlt bourgeoisie rMin^aette fail pieuva il'un v^rit«M« 
ICttnte orfinniAa1*rur (nu air *-i am* *i*rl*' ntftOVtl *laris 
mn iaUrCt lr#* *pol*lr d'aJlleum. Kile lire **■ rea*ouj* 
<ta si IftitnLft fr** d« U c&inpa^ne entironsiantc. L'efhan* 
gc c«t rtirrrt entrr pntducteur* el cc«iL*cn^mat«urs btit 
1* march* locail fiuLtk. « D** tlchlX (Klr1l« *ft pfJ*r>nw 
an marchct, U pjivtu^t^ur ttf la oainpiiCTic ** (* MnRom- 
»iat#ur d*> la vllle, fe?ul*e» Mill esi |iha en emnaliMra* 
%tim. ]/lnterdlt!llon deS iiuitiupiOFi: ft de< aoc*p;ireini"iit-*. 
la publicll^ dca tmimuctiuFft, la BUpprmalciii lira ititr r- 
niiHl.JHri v > nn inrnt quaulant ilr inu-yru* ttr %mstn\\r Min 
apfm i^onraemetii lnJlyi*l««l *tokim lea c^n^icimitt Its 
3klui favoraMejk » (l^rerknr-). L*p travel Ittur p>raj O <lfi>A 
■malirts ; 3'uji lul Impoae dert cor^'^r* nur aon domn-ine^ 

1'Aiitrf le itr]>*>alBEr W plu* pos3ib> ilu ft nil tV« «on trm- 

\ailt. libre en apparfni^e. II pale trtn chcr sou* cclle 
daubU cgoUalnla Jft |taranU« tf'uite «Ml»looC« fametl- 
^ue et la |>ro(e^tion q«ie lui AHiiretit. en can dv datig^r* 
le*. iiuiniille* dt U title et do ckAttfuu* 

A ! mi vr.f nr Mr ] ,l cilA : h J^- mx" liit Hi iir municipal a 

tfi'jv*" dang ron^auidiLtioii ilei petals m^iltrv mi tonne 
U pin* Mttipl*f* F -et r<tu.vr« -qu II a rMIM* daaa e* 
■doooaJDa dull 4m eoAaMiUre^ comma un crX-d'oPuvra du 
Moyea Aff* T a (Klranuol. a 1^ fcleei tommun de la b^ur 
jp^iair »l t ici t commc «i malitfu d^allmmintmn 
uridine. It but uaprinw ik att#indr«. Procurer k la 
pOf'Ulal^n den pr>duit.t U-c qunlilt v irrrprodiablf trl au 

Clear *n*rra* r^MiWf, vl t*i robJtctU oratiiL 
i tea produ>cteujii elnnt auK-iiktcnfa 4fa BlCfDltriB dt 
la bourgeon!*, tl fa,ul t de flun, adopter den mtaorr* i|u) 
l*ar wrmetlent de vlvre da r«ur lntYii.il >.U faoi>it t-n\H 
liable. Aluil. Ie ti4i**i>ifirna1tur ne ] »i-ii t ^ire jtrif* »ej| en 
cotm-li-mlnm. 11 imp«rt« mi«^l de »*ivcii|ier do 1'arLl- 
*an Un* double i^glemenUllon ae datvloppa. ■ ffijf, 

Nonibr* <)«* aiehrrv qutdfie ei quatitit* -!•*:, produita, 
tout cela e*t Byvt^mallse*- pou r ajugtcr ^ producUon aux 
beaoin^ Dan* lo-ut ati^ler. i\ y n un rraltr* dVeUvr*, 
6>b uit-ur-doniLei Hinillant jkvi 4 p<u &ui details ct A 
la prattfiue Im^re-aMe dii tiv*il#i ■ to a«ni lea ewiiupu* 
4Iiion», trnfin d«» apprmli*. I**m<lfl!i1 la Mle pirloda d* rtDVlltaitlan, tou* pauvem anplror a la maltrtaax H*b 
le« runttre*^ e« notnbve reutreiiil. ronctionniAivea du ewrpe 
ntuinciua1 4 pouvent facilemenC a'cnletnlrc pour * T /%v*u< 
rer le mna^pole de 1» mallrlttO. A. Te^ard de leur per- 

tunnel > r - -1 vietiiirnl •!■- |'!'(fi^i lln j« iirroietil .i l-'ir 

#ak<<-Utanre ( aotiveuc A Itnr foyer itt^mt. Mai* qu'ils 
Its rumrrivwnl el tea lojreirt ou qu'lU letir lafnaMit wn 
ttfmlrtiint it> lit*<*rt*'. la aerviuide est aeiuibi^ment la 
mf'iue. 1^ compainan ne <l-oii ae Uvrtr a aucan iraraU 
prraonnal pour dr* pnrtlcullcr* : i\ doll, h heme Aifi 
a»^ir rrgagnfr km dotnlcU« ; II 4©ll M*M+r **** a* ear* 
PQfflttV«p *U»: o-litee- reilgteua„- 

IhM palMinii tKmrgcoifi arnvont lejiltrirrnt a a'enri 
chir grrtCT A leur la'Jitrk ft «-«Jt privation* ^il» imixK 
tent A !*ura nuxilinlrer p Imbovaible de doouer dc 1 »* 
tension a leur induaJrte |>our doaklner un march* kla- 

rie« r <* : roit enient nVgtevnent e, Uala, t~\ in altle e*l hi/ un 

in r = i'l Je eijinmviMcatlonp on petit travalller eti ^«r dea 
marche* S(»&ritalav La crtntUm d + atrllen ptu« liujut 
ta/ils. ex|H»rtun* leurn prudults. eririeliit la ciW ftant 
jtrrjudioe pou r taittan&t local, Ll'aulrc pari, (e* com* 
tiver^Ania tt\rifUn pnr le iraflc dea proMlults du &hvn. 
iT-'-n. i ■itir6^inp|M»Taui rwtr^tkmalnealea, deanunu* 
failure* duna Eei campagnevL Das puysaro abandon* 
nanc un wil lug rat, tint population 1toli*nt« dv d^ruci- 
ii» * f-iniT iivirnt In ntinn-cl'gruvrr, r>lk-ci rat hbrr. «n* 
Hen ill- dependant* a*« le patron ikhiimu KCArr t malN 
*.-!■- la prolectkitk qiac lul a*dU7nit etieo>re Tart Unit 

I- nir-'-HJM On l< litre dani I'en rQodefM j U aaltl U 
prend ]a forme rit]i]taUftte ; II expMl* la IrftVailWar anil 

direclement* aoit par rinlern^dlalre d un artifain a. 
foeon. ilanA toita lea caa» *an* atoir a aa eharffe la 
ti> oin ilre oNtfnttiofi human iiulre. 

La travail n'eal plua une otli^ation. It iVest plu* 
lmp<»/ par corttrnlnte dtreete. ce-Iul qui IVverce peut 
rlianirrr de Ueu. elianger de metier. Vlaan e« cjtsa r«t ptre, 
Je trnvnlloat deaenu tine (nnrchandtae. aatw fairrVobJei 
dp tu I raSte comioc ilsrm In temp« antique*. || p*( •■l-!i>^- 
df>a*ofJnf lul-mtfrpieaur l*nujeh*< A.vaiii Ijuwiile. Tur- 
^al avail £noric4 la lot dalrain d*t aalnlrra, a i^ aim- 
pie otivrluT qui ti'a que **& brna i*t wn industrle n'a rtem 
*]u'inii -iiit qtril pnrvknt A \eiidie ft d mitrr* m\ peinr.. 
1*5 outrien wint done oWtp^a ale bauurr Ic prlt i 
ranwj i« un* de* autje*. Km ii>vl gtnrc lie iravalt, it 
doil arrixer el il arrive t +ti iffet, oun lr »»t^ire tie i'o*i- 
trler ae borne a ce -jui lul ettl neceaaaln? pour a«aurer 
bai Mibfiiatance. » (Formatton el dinlrihutlon de* riehea- 
sea. Cltft pnr H, Haitwr>. II urrite me}n>e *qu* Texplol- 
kit ion cosairirnre des Tenftnc* at qvr t'Apreta- de» patrfxia 
rApllnlUlea *oll capable de In poutoer au polnl de cojii- 
promellre |VKL*drnee et In r*pr<>duci.lon du 4rAVdt|leur r 
l*a l't>u\Olra puMi^l do>iV*rrit Uiterveuir eiitiitne ll «*t 
arrive all milieu du alette deTnl*f\ &prva Temiuele VD- 
lemi^ ; I1& roeoiareni eaieore da i»b Jotira A dea mentirea 
do proteetlniL prenant d leur rompie uiie pa me 6e% oMi- 
ftitium ijur t»c rfcoitniuswit le patron dr Jadla. Ih ont 
ciiOn Cfliiccdt Ic droll de -fOnlUton que la bouncrob**' 
av^il 1vu]v>ura refuse) mi fait ct qu'tlla avail kgnlemenL 
aboli atia (out* 4« *->n (rl^inpb^ 

l/elTet dc cr* lol* tuKrlairra il«vali tire piijMijEer. car 
rinllueuci* eaerv^o pur le eapilalUma *ur u-* gL»*n*r*~ 
nam* allalt en comproaiiaitre rapplfrcaii'xi l^e dmlt 
de coaiilion luE- tiMtuti* e«C ml* en aehec par ui ■ puironul 

'li nt :♦-■. lufinli* > uM yUi.* Mm f,i j l i;,^ ^.. j, t -..„ i,.,^ .j r i 

uco.trtta qua n'eai ont laa tflAment* tiinomtna Moj el *Unu- 
til* da la maaac o*xivriere. 

Kaannvolna. lea grave* apporUnl du troulila dan* 3» 
efitreprlAea, rlsquent de eaMinpromellra de fruclueAiaea 
*pe>ulnttorta PijU le rupJlufixtne redouie toitjoiira diej 
n-vnements de Teipliilon qui BjMrtalri !e depoultler de 
K*tn liA «£ moii 1 1* diiiv* H^.tl. Au*al a>t-il tendonee au[our- 
d hul u revondiijuef le r«fa ji4fprnatiil# rju'll a ajaumt 
at louveiit* 

Jjta potetiliita tlr la Krund* lndu*Ihe mulllplten-i lea MU ~ \m - <r„rrri JatfftkJ I aulfflUfftS famtllaJea Cl «**»*• 
,-o-iu* '-ftfAlliLn, wri'Kt* d'nirincii*Tr*.via«ewwt, tree*** 
rl ffAideriM d'anlftnU. rrtraiica. allocMiwiJ i |»ur _««ta- 
(l 1M Oi*pcn«irw. laptnwnl*. wi*t*- ^iwiwi •* 
Uf dbtncllMk * l<* W»l* Ort pa*** *n alt*!. 0O, m 
Tela k OAlftltt puVt> 'f p*"™ elaii <puUe aiwera «w 
otvrtrr. Aciwuemetrt, r*mpioy*w a tu* id* ptu* i»«« 
f I pltit lW-V<* do «-» davoir pn>r***lowv*L II odfr* *■* 
i*nM>nn* aui iravallk thtr lul d« avaatatfw que, i***- 
bcintnl. tr tnwalllauc no ^aynr p^u par ae* UiVur ; 

<iufc t*nt ™nt*aU» 4 k porfikm •ocwto * •*"*"£ 5 
non pa- a son lrav»U conaidir* «l lal.raJ«. » (Ml«* 

L* °but*r*ai ? Cortquaiir d** Awm, il nbord j > EU 
bicQ 4(4 cas; !» tf.W!wt d WucalJon ct do fflairwciKHi 
M wnt ptf ftmngtrea k celtc »rl* do coaqMa d* 
lAitM- : (lit* awiMim*nt un lieu itnwWe, MM W""* 
LWll* «linw% *mxr I*- Iravuillrur tt KPO pairon. - Fair* 
nuMi *clwe a faction ii* rKW. ■ I* pai«»'»» » «" 
klt*fr4(i srwon**" ***! * inian»itWr ValTort wmnwaw : 
■ u rftadnat et *n ci>mpJotani U* rvwau tUr-avr t* aaaj*. 
Itf, il aor-a ea droll d« ceprfmdr* aux pr*tuiot*iir* d** 
dacirlua* cialialaa : - Vojrax c* qua i'ai fait 1 ■ Enftft. 
un bm mavotl* ; iliaaocirr U oI***c ouvriero. avoir 4 
*a dWr^ion un* p-rigirf# do privile*!*- el, g*lc« *. lour 
amcmini *gobt«.. dominor un* maw defcr.dea dC ma- 
iki. U v^ i*IeW* *» nWjf* d* lliuifiiiiill*. 

II f*ui wiuhailct qu# la date* ouviura no ran™ pa* 
dora**?^**^*"*, r*i*iaM rl ritpipui Jt'TKIot, ct run* 
.„■-,. r Jn patrnnal. *I1* ■* dwin* tl!c-m**iw lt» fmutn- 
Uon WK Ulrffnnt I" tra«HImr dc tciiU tulrilc a«^«- 
tfciii*. kut A«urcrOfil la digiiti* t; 3^ rf*«nu ^ u*t- 
IMCfe — 0. GOTWK. 

PAUPtPI*W« n "v t (du Intin patffvr. pauvm)* 
L'4U tfttOinei of > ' p *n»wn. 0* lac«r» prriiiaiirntf, 
un* purtt^ plu* o« niolnr* con^rtfraW* dc U»- popuia- 
|lon 4 roll* <* qo'on ^nl/n*l r»r FaMr*r*" TO<l {yn * v ^ ln * 
A ptu* c!c dtux mtllMnl^ lr nvi^ dt* lwminw* qui 
^Sv*nt atrt»icllen>fnt »ir h <^"« ; cp T 11 *^ nc ^^ 
HCUIU nvorriVIM- 4>f|Vlm n IS h*Mt»nU ip«r ktmmMr« 
nirt, population vtpfttlic »lr mant*rr tr** inutile. *n 
joi»o.n dpfi rrn^urc«i pin* *«» molrw aliAiidulc* *L d« 
ro«iditU*na d>Nt«l^tie* (Uu* oti rooltw favoraW" i^i* 
<ontr*p» aur tr* rt*»*ra pulniji du iclob* Stir « ft^lr^Mv 
<otnW*n d'lndWdiia fnMtenl d'Mrt »pp*l#* ln*1ljf*lil» r 
On **l In^pnM* d* dortmr ut» chitf* *n#nv lipptail^ 
mutif En **M. *<S wrri pinwra ft I'urU q«il aw ft" »rnii 
«, j anf i «f, -vtllJkB* K 1 ^ 11 <•* u Bmairw. qui srrott 
pfM ni« H*ti# rt«wi un mii i» nil* d'Afrique mi d'«mc t 
(►nip* Milt* ftiaiislUpic n'rtl iiowlMe il«i^ Ira pftv^ m»» 
dulIhaK Eliun. »olt «) Koropc, soil «i AnrfMqti*. I'm 
rtoil m con^itter tea cWHro danirt* ?ar m ->tgaDi**- 
IKwa rhftritiUM o»c»»«* <»« prKrr*. chinr^. qup 

kur oridinc- rend mi*p*<i» « * ™.t*ri.,nt «« m«t»i 

kJ MUimi f*r*"rua. Atinal n^t^n inmala fait d «i - 
au^tr V'rtr'i*' ^t c*rt*rak* ™r lo pjnip^n*ioo «ww#rt 
If 1-Mi«nib1f a^ iwlre planMc, II rxbM** «al««^rit 
d„ 4Mdltf r€»trriiiM «■ OJiW l«|«UyiU W^ 
dnol^iM, r^allvm. ft- trl prwpl* <W A MM Conine-. M 

chm* f *i«o« rind* 1« paur^H,™^ fnii, *h*nue imfc 

n>« mlllWfV <■' vUlfclflrt ; ^b Aftffl*(orf^ M* rillillf* 

iurrtil rrtmW p*f»dmnL l«ttl I# *IV «C|J. »^«2f 

1irri . ,-.., r, r .r,v* in plut rich* du '>-•■ i l-'. ■!'■ t- 1 ' 1 

minEUf* miMi»rtai« *^ i*» "f^rl* 
u>i\i «i luic il ¥ a wn* conlrfrpiiTin?, Ilya i«=nii> now*. 
IwfW^lieum^ en <]*ptt <k ^^^J^^'^^' 
uS iTun mUtlOfi Ur pan*0twi« 1«* ch*rcfr*iu dan. in 
CllHEll^ MlchPfl"^* 1 * A * VKl * 1 Ul1 ™ u ff* COBtW III 

fUl^ rt U y *»»*** mllUoitt d-Mtr** qol Mil »nn 

niivir ^ pomoir r*ia*l»r ft quelquc **U-miU impr*- 
™, r^tnmi U mature ou la. vMUM'- P«r rwmpl* -- (oaiteuir du tn»1 t <»Ja i* aann dir* Ko Fraiwo. dk» 
l>*ii»ocrftU» pf«fL«aojani *n« la R*j>-oMi<iue » ^* , »* 01 ™ 
inateFtidk pour lea dMirrM*. - L» lot du 14 j4KU«l 
|!>0f>. nin.rmait 5o a*f»atour lK*l|««<k aoua I* IrfAU Hire 
Inacffit pw«r la prtmitaf fol* dniui Utlf tol rrjiii<;;iuc 
. >it\ii^ public do >olWUrll6 *«ial« ". aaaum I«jiii> 
*y«« ,i f»af Frt»(du pn"^ d* ftttouws, lpcftpaUf 
<!<■ .ubvruir p" ion 1f»r«ll anx n*)M»IU fc * d* I catt- 
le not *1 ' «»t ig* d* pin* il' M *«*^ » lrt ^"'^l duiK 
i, ii , in* ..-i I \:it TiiHliiilM hrOmW »>■ r ' 1 "' "■*? 
ixiul' lv» iftiitticipaJiWa ft lo OJ^«» S *a*raux P 1 »«.«- 
Uui« dc\icnt Ii^iUcnieiit i*»gatali* ei la dtpma* pe»i 
(ire imports aux crti«*iviu» d-u domi-rii* d« f*coum.. 
N-.>ti acaUnrnl 1** UaitanU Inflraoea <i incunaMi* 
d,vna*» d« r*»«Mirce» el ajui on: un domicile de ftof^ur* 
Wn^ncknt de It* lol, m*ala aa**l otuk qui nonl p«iol aV 
illicit* d-; fKC-«*r»- Kl l'a\«4*l«n:e ne *c tr*d»H paa 
lalkcatlmi *»« pc»f*a»a «V -l*MOff » dO:i jtoul-fiiftcnt par do4«Ut-^. mall «i*care par ri^pltuHutlon a r«ard 
Ac* bi«#tlc^irc* iWpoun-ua J* loUl doflLMla dn w- 
«aan » Kn pfi.iique, les rtwilUla w furcm p« 
IvillanU quo Mpicb Utait Hippo** ;aiprc5 U «*IJ 
aloti du frma* wmoul. II a* r*rta atis vlcillaN* ^l * cult 


Iwrjur.T* ijue inMtMr ^ 
bon vr.ti *|U liu- 
lol Wir ir» 

voulojr do* 

ch*i nou» 
n+Anmoiinm mfriirir d* fulra. »>*ila n*a*alrm d'atf 
I*, wnmts ocituye par lea autorti**, 
jaurd'hu.) jics polltkkna 
rfiimitts oaviiti«t 

Pour dca raiwiu iiitMpfiidaiite* d| * 
oupiialiatca, le pauptriaii^ "* r 
a«c tttitaiii Uo rigvmir qy*«'* Aagutatw 
1ft* ii>iirraw lrfc]U*^ir»>nl noaa appjc^aai qa« 
liialtievr^ttx meurarit do f*btt ou do MM 

Sur roriffWt 4-i P aup*rt*nvr. aa^in do«t* paa-IU» 
II praYlClll ij'ane- dowW* <*«»* : **■>» »"!«*" rtp»»*i' 
ll<Jii dt^ ricr™^* c* un «xc««lf acc»o*»<meni do la 
P>P'ulati«a. Caal a la pr*mWtro cau»o q»o loa doil Wh 
Utcr l« in*i*>riW dr* ao^tTrai»t:« o«d«r^c» aetttoIJ^ 
mat i^r k« dcUntto M*i*s daaa an a^eiiir fHih 
rtiaia 'la aa^iHia ra«ac rwnpwtrta en Upponaiica pro* 
babVramu Un* choquafil* lafgaTIl*. liaWluil ftauiut 
do 3a claim aa Ja PhWIU, qua nl If Irava^l nL la 
tuktrt ive iadUUflt, fWull li ffrtl* namblt 4 IfcPJJ 
Vfrt* tt«WWl r«iUainM * 4«dqUX»-UIIN Au l^nqa*-* 
do 13 V* !« CWIVU« WDl lan-a, 1« wrv^ura M^lon 
aim pramitf* lea toaa moi«a«*p *« 
nriklft. nmifrr wiftirr d«« <™«» l 
piix d auc cludiwi d*yn 

r*p*rUr K<jmis 14?* .1 <X*>ttfifll1*ltaa di> 
pflVl^iaa. Lo hemm. Si imvi*.. 
colbirn IVoia I* ftorwiiuda 

K mud n*nat>re P fci»Uauroa ou p*ro»l d** 

L«h«awa- *u prorau* du iravai- ♦* d«* 

paitticlMli d*pl< fa«*a * daa fclana *»™»»™ 
I*- pioporlama dUpavattrail. Ua5* paifit d In- 
icnnod*alro* paraialea. p«lnl 
vtftl utic Inrac part aar 
au pnyaan I'thUATdl p£lullHt chjLO»$fi 
pMiur t (*"*»» da 

Iraviul d**drU\r*l qui pr*fc- 

daairul :firoavri#r 
ion IfuVur Dan& 1c 
dowiiatt tWaaoaiiVW. h mnHer nW doU VpartcniT i 
an iMfniMkia ikuillbre. conclllitcur dra poaa^uTWa 
ilc 1a lirMlutition avtc 1* dioM ideiUisQc qya cfr»a«"i 
,1* ulltfalf* ■« d^air. Ir«llimra, M*mt rtpartio- am 
HiUtlO, Ira icwrmvcfi du «***• dGY.oodrolout ii^.tfl 
aftTilrt Hi 1« papataHW a'accrolaaart latteflnliaicoi. La 
ICtR avail GW ml»Kww d'habitanla oik WW ; alia otj a 
phta ik- dC«« mlUfcarda u|aurd*1wl ; lau*tr*i«^tlaa 
m dW« »anido f roalgr* lae noaua qui fonl perir laa 
liommca par c*wtaii»o da mill* cl ii-tuw pa>r llll JIaaa 
<"*ai sur tux auo d* bonu*« imoa eaaipUtM pour dftar 
¥ »M*r ncrfna plamatc <U un <*c*d#tl! da populallon, 
Tct ra* do mor^f. ranaanjutfd-oa. lei lrWlltt*m©nL 0> 
Urra awl lu*, *a ufio null, Cont ail 6M% wnl nulla p«r* 
a/iwnoa ; en IW, la Pkiiva-IailftO it«la<a »po Hi brua^ 
iittcituivl. « »ul couU la vM aT S mlrnone rt^ Cnlnols I 
daiu nutk. oO rivtaaeni d« fr*flii*n<fa taniliMt, ^»J» 
ctHiiptt 1» aaBliOi-a dr t»0fl» par la Vaifil. df 1*W A iWO — m — FED fr^qiifiito* *l RBin meurtrtfrrt prn:i*"itront to\jJnim 
d'tfmpMjrr It wrpopulullonL Ccat pour In -ffiivoyea 1 *tu 
camair* que lea nrtrw flewalcnt ftvcc Uni de Mini 
Ifum ffarcftp* J N-oun c^prtrvfia, pour wire part, que 
J« {pierm diaparultiwit d« la wrffrc* All ffi***. Toue 
In eamairo p^Wfc n'ont ti'mll^vtr* mi nrrater l'a*> 
<-r- n^**'.-iirt<t ile In population ; makcrf dr frtejurniea 
rutina civile* el international**, cette <krr*irtrr. a plu* 
que double .hi coun du xix* aatrk : et lev. 9iorrtbl*a 
bfralomb** de 1914 el de» annjea suLvo»nt*a> n'ont 
rcUnh' mi progrc^Uin <\ur pour tr*Vs pcv d-r i*rnp». 
Sail* do-tit* de Wait** e*pfteV B »Ml -lftCi>f* intlillaa H 
lea progrej de Ja twhniqu* agrkota pt-rmHtront de 
tlrer un hm?HIput parti du v wui w>l puroaetan. I-* nam. 
Ire tics habitant* que petit iwurrtr notra ploneMa tat 
pauriant Jltnkl4 ; dfi aiianta ofliclclft e*limfl.k n:, a\a»t 
gutm, qiTll fit detail pa* txc*dcr tnri* au quatrt nui 
Ltmrdf. Qu'an k veulllc uu on, Ic probfriDe d* la aur- 
population x'trnpofwrn A rnttenxJ^A dn t^uf 4414 on 
arena- pnocli«ln. Pour nous. la qu+aljoei bc poar dun* 
fn;o-i dlfferenle. None e»llmon« In ^iuIU* preferable 
ft la apian 11! *V -A noire avis* Ton doll apportcr nnUtnt d* 
•otn ft la procreation dan* noire efcjic* que r&cVr-Ji* 
en apporte pour obirnir dw pouiainx do boutu- race, 
que 3'hortlcutU-ur on tl-fp«n« ]*ynr avoir dee U»ffunv*a 
*u-x ule ul b< LVugtaLwti* pcrraMLra Jc voir nattre de* 

W*^flUoT** ftWlna trlle41*a, fcouklk* ttUef ei floueea e!e 

qunliWa morale* trap rare* ehax no* cMiemj}oraiftfr. 
Quant au iMtj|*riani-\ II diiparaltr* »!*■ quA I av*ir 
file ftooiHliU do riiuund Ion tutatituerft u»o pr«V 
>o^*ik* Nflvcliic Lunniit coaiifilc d-» rr»onuicr> Ac-rmo* 
rniqutt cxi^iiuiKi rSi^iu piirlfm^ d'un mmirte rnljn 
UWoS dt la VrflTUii? dct c-ftpKutlvtts <t dta ^tau- 
mntdni ; air aubiHiril'lml 11 tmpoMe bxirtoat do ■* 
il«l>iirr&a«dr drs parnsilcs ciul viv^tit gnu»i»ment mix 
d«prni diX* Irmvnlllrura. Malt n*litotU»o« p*» 4 Iv dir* p 

CVUX qui prop^C^ikt 1 cugi-ihtniue ■*>!)! *1<-* blcnfiiU^wr* 

dn ijrnr* humain — L B*bm**.ttx 

PAUVRETt n, f. Oni **fln1t ordinal r#iivm la pan* 
vrvt^ : I't-tat dk rtltii qui r»i d^pounra ou tnal pourvu 
du TiiV«?u-Air«- Mai* <o at-Titi eai loin d'tir* (Ulnxli p»r 

lou* tjTijriiitiriiii'til, IIlliu, un f*owrrf rff JfO'tfJc Ojui cut 

*on Iviim <J> kvl^l rii^ + Jul--* Im>ii: ■itnt:-and- que Ion 
draimffiw HOi"rnpiu^in«nt In mu*w 44 Ia fuuvrfU. 
HJLprtft Jul. la rnirtm r?l tin* -ruilftdic *Je U v^lnnU : 
file coDiUiut un rttour a tmai dr wlI****, d« partntax 
d imprpvoyanc* d« IhonniiM* primiuf. * Dlccniraff^ U 
Ifueai rtfaxo dt cominurr pour sn pan la 1uu# humaine 
•* II rrnotic*/ aux gritidt? conqwAtt* d*: )n cm?pf(4U(rn 
•oUdalr*. 11 wit dan* U r^glip^CT dW VJOiJW dtl COrpH ; 
U dfilcni. pour tous un danf^ nami quo I|vf{ ^v^ 
mijI* ^-uUir> grtt**ler*- -. Payot, l»aut lon<«loxiti air? 
blen no-jrri, tMen nipp^. rt'ttJitl *>a!* trn.lrf f on I* -roll, 
puur k rfiuJfhii»r*iix toanU* au dt*m^r d^gra do denua- 
n*ettL It en fait ui^iii« un p«ro»Lt^ anim acruputaa t vi*iuit 
aax dopenM d« U awUU. dans lac tail** de null at !*• 
IjA^iLhux. 1'ar conlre. ce inorallat^ ^f iiir*^nK ut r«-iri- 
Ul* pur l'Mat, li* lAHmll pa> d'Uoga* i Tegaud de 
U pauvreM : - Oil* coAdltKn, «10J Unpo*r LV0orl p*r- 
5*x>rnnt, la pr^voiyano*, la rtaiBtarw* aui pawlCTfti, 
LiWe imacte Is tant4 ; elk aigulf-r I'ttilelJUentci- ; elk 
UajDAe la- vulcirilc. Bile unit la fuiutlk daim unv 3oIt- 
•Jarilfc conitfiitic. Arrc lin-tUUcthnk pri-aaire jti^iultc 
el obt^uToir f, \% jf«pOv dc lUjnol cr**a tl-'ftrt riatV : 
• La pauvrete n^nui-* in |»^u»rrt* ( iif I«l-Cfl qur pcir 
rim(Ki^4i!»<ilj|£ ou an iroxivv I* paiivre dr donner a«cur^ 

•Olte d V<t-JCntiort o*j dindu«lH< a *«*a tufajilm *, b'lffno* 

ratv^, cplti- fwrviludc «uis rt-jP-tr.. t^jh^ autrefois aux 
oi^aiUx AHJta r. + ***ouic#t. a eta vam-ur. . Pnyci ** born* 
a *li«, en Ittngo^* lake, <*■ qur pr*l r** vi -notara expri* 
ntcnt «n i^rKMt. reLljtktix. La cie>l disparalt pour fair* 

pinto ii r-i«ol#- a c'«t tout. Jamais lea v&p*k c*» rirh« 
fxilra 1m ricKaa. donl ha robe* M ka bijoui: valer.t ' eux Mrule, dr» toUti-icn |trluMnta» Jamaiii ha faMtteaa 
prvlaia qui vUinl iliuu Ic lu*«- rt IViaivct-c, ir«vW*-rnt 
dc Jain un tfilliynina^yx vb*^ d* 3a pnuwr-te\ Am 
ouatlt^a 11^ rnpucllrttt que JMua n*a va.it pna urn* jiterie 
p<iur atponer aa t*te, ajoutunl o^u* pour gagncr la paru- 
illa Ton doit fatrr dca (argr^iic*. a ce» tne»>eurs du 
clench, rarriile 1 dupHctt«5 fut fa*i|uente <1k* \tm roora* 
1 1 air* official* dv t<*uu*a i*» ^poquffa : 4k Itojnr, le philo- 
t«phc a^nique c-rrivil, dilon, l'-clog* de In pauvnrt* 
•mr un (luplire d'ar. Ko*» ioW* t*ont Lien dlflfreatoa ; 
nmm condUumiunn la puuvrcU. Tout 4u pitta adii'iM- 
Lonsunut qu'olla null ijuiin^. vn c^rmmji caa ft do fncofi 
truiiattoire, a tit re da moyen uour aboutir a uae via 
plua ItutiCr oti ft la aTJaliMCion d'tina tike Mala ion na 
fBQiull cotnpremdre epic £c truvail normal dim hoctuoe 
ne KaraiitiauiMis l*qpiMrtaa»itoManr** SI le nK*mla 

cm Xt\mO pf*»pte t qu'tHi HliHtx- lea iiiilujiiu^ ; nl In r^p.ir- 

tit ion d3n lifrm aaccmuplU a« n% #quil4 t tpi'on la 
chnnfie. Km re nk In pauvr*t4 deal una Ic <oroItair* da 
lu rkl^nac dca itutrcu e>*t li pine aolutioci ; r-extrema 
uput«r>oa s'av^ra contie nature au.laail qve rexlrftna 
tutv^re. I.'lit-iiitiii' ti'u drvi( i|u'^ cp lUtnt il peut uaer ; 
accnp^ra?r d'iuut.lra iiMAeri» d>xlM«nce devtent uo 
aiitr-utnt con! ft le- Imii he-ur d'autrui ; vonlolr Tor pour 
lui<ih#ni^ ttuu f-uUr -k» ju'.I,.^. «al uit« crimiA^U* 
jvrver*iJo» du deair. 1/ar^r^t. itrnpU liuAninH&ft 
d echujigt. ii ii d'aulra Ulre U dfinrurer tal daa HUu 
qtie rarjuilagn df*i fain^iiiiU roitl**. fr^t ailarulant qua 
la juMict pf-nrit ne an xetaiiche, queb moytna a'offrenl 
d* ae UWirr T ttfairflndr* iao* btaoiria. Ifmilcr noa 
cti&rgva, ijiioucirtix drs prijugf-i ; ou prvdulrr una 
ISfft, -Aim rvl*rhe» » liauarvrowr eQ L-M-e dt wmn»c. 
Axoepte qui vi>udia In sef^ndc notu(|oir f tfl B'ffft Ml 
e*H« du aaay. Un travail, mwlirt, ralaoainablle. acra 
toujour-- tiecvuair* #i *4tn ; dan« uoe aoeleta moina 
cfiaoti^ue, il oevfrndruK obi igntatrc pour t<tua ; Vtlgm 
au la mnladte fc*iik *n diapenacraknt, 58a£x rfournir un 
labour de forest |»ur 'ju ilii p-iniiif.- rrpu dalfne xoua 
qualifter de Lou citoy^n, exlu jaiiiak Atder »e* l*rerea 
dans fa p*in£, mi! : unfreUTtlr dc* bvufa jran a I'^ta- 
btt. mm. Fn|covi4 pIutAi utie !arg* fvlaeir au irftllitHml. 
k la pentfe, nu nfve. on tflimtaanL tm facftwa a nil- 
rami plaUJm do iiiirwd. «ju utbjtc. dune fuUJufi rai- 
ftiir* ou d'tiiic nil**- atrcntrlqtia Une la.Wi> hygi*ail<iu« 
<4 =i»ippv ( jx.'ur ta buui^f oumme pwir ret-lornac. na 
vnudr-uie^-lir yus nMa«ii f -f| j C (* W*-:iiteiit- ndkulea. 
rnbrit*u4v j(*ar no» grunik nMturtri*, *onl-U* d^flC ll 
beaux * blctf-ance et conforl n*ont rien & voir avert tiu 
lux«> inaolant ; d*n* Tot bn>xaTa d*ajktiuunillea noa affd-* 
tlaux cocnpkkroikt bfrntot dt» collectloraa groteatauM ; 
un "visaicr wui* d-^fnut tan paa b^aotn d« fard e>t, tore- 
qu*<*n c»L faitgu^ un Hi de boLi vaul un IK d'oiv Cer- 
tea. il f*l dca jour* on Ton svu-flne ele n r eure paa riche, 
en xoyanl atltour de ftoi tan! de raLaerea qp'tt faiadrrdi 
amda-jar. unt d'iauvraa qtfli faudraJl «oui«nlr. L f na 
tiLqii^tv men^e dunn U Srm*iir t par Barba. >ur l'uli- 
litr qnr rnrgent jw»ul avoir pour tin mlhtaiat d'aranl- 
fink. o. Iitfi Ucn mis rn [umi«f« certains ;t*jwcU du 

pruUfcm*. Mnla »- nr Jul rictie-ut durciL La orut el 

N» convmpt. aauf ciies qiiflqura hotiiiiati d'tUlt, ctwnioe 

rite rhautio hfttUwcUcoitltt dlllia npi»IUU(m kf^Jilc fttltC 

au |»T*^)udicc d*autrui t elk ne fait point r^*jfi d4 l*va 
convof'teaK — L Dou A PCDAOOQIB n, L La je v dMo*n> a«t nout arflrraunt 
U iHtjpajt dra dicUanritilrrs t I'a/f d'lnaUiilrv «i d a 6Irv«r 
lea eufaJila, U'aprfei CffWM fllltCUTf tHIt Mnali la 
tcittic* dc raducntlOD. . 

l"oua 3>i«'u cdiDprefldnc ^ctte oppoMtloi^ dC'»:nn)Jier 
laquvlte d« ce« dertntllo»> eat la vrale, ou *l fl|fp fc 
aoDt 1'une *l lauim dam nne -reataJne tneaure, il fnut 
i*irr appe-l ti I'Niataire. t£l r.hiato4re noua rapondra 
*jaie U* aHa vnl tou|oura precede lea acleneea mata 
atiMl au* k protff* ft <!-„ seicn-ea n *U coaataat. i|uc i-kD 

fc P lua en «Iih *« nft» l^nt appri aua Kkm pour 
cUtermhi+r I« bills tpi'il tout attrfndrc el lea nwycn* 
dy i»rvdiiiF. La pidarala a done «U tout aiMf« 

an Oft Aft nlrii r!Ti|HrUpiv rl Men *mp«rUit f ruw r»u* 
nUWYnm nf-n «uici»*n< «hl* *<«" ******<*- ««■ 
mcotc ch« Ita aniawui ■* fow«oo •****« ■** P* 111 * 4 
It chaHW, l.« canard appr*™! p™ * p*u a na**r nux 
ttnftMi. La I^« <hutoo dann* d« lec«n* » •« <J"- 
.on, le puniManl <<l I* recompanaant Miivaiil qii n nan 
pretwc -de bonne *«> 3* mauwftlw volant* ft reLudV 1>J 
fourmb «rt teur* l*<on* Jo gycnnaaHque et d* *On.i- 
inKtion.. OrtUi education animal* bad** «uf ■*«"!« 
vi ritnUatlon «t un* preparation A la We Jtar UU ap< 

[rrlttataft |f*J I ' 

Now »* »»von* ffl* eomrnent no» unc*lr*a pranla- 
tnrlqu** elevaLcnd leura #nfaftU, mate HOUS potttOlU CD 
avoir quetque »d** PW 1* WnifcHliwJinc* J* 1* phlajcocle 
d« pninil.i*. c*«lMLPi d>t »uri*C* acliiCbV «*» 
U* P lu» deaWriUfc denim eux. rMucalfoii M pour 
ijul dif* Sn«il*tiintc, mal» r »»aii*-n>f »* dure trea 
longt*m|« : iron ana oil plus* Clif* ■**» peupi** «»ii» 
nrritrt* on ptul rtmmr tro*» degr** «i»n» i*daca- 
tUin, Au prtmfrcr d^rt «'*** rfducation domieaii-qu*, 
librc <1r i'mfttut q«* N p*« on la m*r* — wilvnirt 1*» 
nriipladf* — o«t decide de coiMerver. car II e*i dat 
entfanl* crua Ton tor, aolt paro* qu'on le* J tiff* trcp 
■abnk* — «t c* »orit aurto-ut 1(4 KUlw. oiol» ulil*» P ^Ul 
*ont *upprim*<* — wMt pour tart* fculre cfcU«. 

A **tt* premier* p4riod« fp«**k-utlur»> succW* -rrl!e 

ijn ararxoii. A J"inlH«tU.n **ru*lle niw*flo 1'lnlUiiiion 
-toda>. r^lJ*- ■oi*ft«iiMinent |v«r I* irndilton rt oo 
la mnffie ti*nl lift* iBTgft pla^fi. I-« pnfanl* toitt lllW» 
souinU A rf#* ApFfttvwi (tntauagrt, dent* urracti^rtf, 
vvutilalidnft, inlllallMi k d*» »ocrtt> mnjctqurai •»] 
itcoii>(»affn*<* do dwnw rt dc* duiMe rli^die^ On * 
MMVt ri« clvihwr cm priialUK »e* exp*ri*nc(« notii 
doixnt *ue -rt« mu^ra rt*^i»ot* : Ie» adolu* ne «>«t 
us mminiiLHc* i If* ftduci.tcur* oni *W I* piw w*u- 
VCIil dc» in»«*°"rnilr*s c*Hhohcjur* ou protc»tani*. irai 
not |4a* noc»*;4 ft 4v»r»s*H«*r qu'* ifcduquer -rfriUibl*- 
mfnt* Vno v*rilat»le education 4» cc» p*oplu<lc* doll 
Hr* loul d nbord profwviofin^H*- el adapU* **i n»li»-U- 
1) fa*it leoir commie 4e» i*nd»nc«* h^nSdrlAlr**. - f-h4* 
U*ubrland 4 «Uns 1e &*** <t* CkriiliMhm*,. AH m 

r&mi>»r <1« U patrU fat uh U«tlW«rtt ^Ul 1 #14 piftM 

da-ns. 1e «oup de ritomma par Di«u lui-Tirfmc ; a cIU 
dM *auvap« venui d«i endroltt ta pliw *lotjrnfti rt 
tninnpUnM daw det pay* diriltaea. a r*rin p^r fuun- 
plr (id 11k ino(iralf in ri'rnnui ; i! en Goodut que raiiwvr 
do ta i>atrir c»t uh Mftiiiiimt Inirt ft divio. 11 oi'fii cm 
p(u moil : II *oul vinr diiis c«ri ftuwvr <*u oniieu ou io 
aa'JVll^ * ^* *l*w* r l« fmlt dune lon^ue »«l*ptall«R 
4f to race cui Call ptc&dtr* a lorgfanl«^* At* UikIaii- 
oe» tell** ojo"1l ne peut bl*n rlvre qu* dans c* wxil 
mllir-u - fSUivft). Qui a bi*n i^mprls ceci admettra aani 
pe-inu <|ii« lea patriotb^iMA iwnl *ti ^ailaikllt^ant *u 
voiU dt Tint era* liana. I tame. * L'enqia^te »«r Teifuca- 
lion de» prlmUlfp. *cril *ft6flf* Shiyn* IWJfitTe *JU* pen- 
itent on nomUe c^lktkl^mbiM 4c Kftcfrft. I^vodutiati d«* 
r^l*»ti6« sum rr-volalien »ociil« «llivmriii« ; If milieu 
Mi.^ur.i-, itrrcdite nx^. ii*« cttjyutLt** cn^MiUm »<»i 
triinBmii«t p«r dc» milUtioriB ; 1 infant imJtc lei part-nt* 
#l n'adaptn ainni an niUitu *ocl»i. f 

Ia Grtcc anilqur a, vy »*opp<^cr dew* *y*i±m«w d^eiiu- 
cation ; rMucaiion du (cv**"Wr a sjmcIc el du <iloy«i 
k AiW-IW* Sr»** *■»*. p*^<l*iit dl» »!6cle», utt hara* 
ImtlkfUn ; tic pouvaknt k huiht Ira kndividua ni:il 
conr<knne« mi qui avai*J>l 6t4 iad>es a la gu*rre ; 3™ 
nuuveaux*iv4a fatbka. cMtifs, tarfr ctalent l«te» <teaa 
uihe foffdrierc. A partir *i« «pt ana. (** rnfunU eolfvea 
a la tarn ilia #iaJeml ^ndtircU p!iy»ki«*ment et marale- 
ni^nt. ha>bltula a la doulrur, a.ux j^u£ \it>!Piits P ei^N r+f 4 d comi*C t au *aat f a la. nagc. Celt* eiBucatioa 

bf rfldcv, don! I* aombre alia d*aillcur» en dimimiant tt 
qui nnirtni par *t*a jotjv^rn** pur dea fc(nrac», Lort* 
que Von parU de l^uention ft AU^naa. il na fftUt p&a 
uuMivr qa* ^elte eduratimi. qui a.vu.il paiir ^llt d* f-or* 
m#r dfa tJloven*, na I appliq^ait QU'AIIX ei:fanlS dǤ 
cLtoy«»a ei tiu'il y a^ail. * Atli*n« |ilua de din *oim 
plna d'r*e1aveii rl de a#ff* qil* in»*milM!« llbre« + 

La but de rWuealiWl. A Alhaflf*. flfill i»r fmmt Wr 
citoven MltK«» f^rt, aaln, alinaiit k bun *l le Uail 
U tfivlliiajlwi fcrllla alora A AUi*-»« lout prvidnnl quo 
aft* habitant* na *e laiwerent po* luraillir pur la 

rtcbPtl^ la imiiaaiice el lo volaliMV<- fe du Iww orictitaL 
Komi Imiu alum k ayatcma d^qcaiicai d* u waca 
wua c*i«ndairt l^galtr. Parml lw cafa««raa pajt^u 
lkn» de I'filucalrMi romnlne, U faut en not.r qwebqwi 
HTi» qui ?!* 1 Inline |»rofoj*deiiKUl *t pendant Itwijcifitip.' 
but r«moU*aa fran^alaa, D*«tn>rd I* droit du pew d« 
taiuiU* <1e n^yeT ou d**taufTer la aeaveai*n« diltormo at 
d'uaer dc rtverea punHlona corparvllaa ; eiuuitc I'ia* 
vrntion de Ia> gramma I re\ de la rhMoriquc ; L'eLud.* dM 
hu!DU>ll4a* e"isat-ft*d*ra cell* du gre*. a Vaide de VBf* 
*ao;ia, de theiu«a, etc 
Pute la ci^ill»ation rWAaSfj* lonilfa »■» lw Inva* 

»loiaa bartarea. 

iviwlanl If nioym as« # PMucatlon ful avunl l*ui 
fftlrtthfffn L'tiudf wi faiaiu daprte l« lialta ; V*- 
sarvaifon *Uiit i**glifi*> ; ren*fairiifiiw«i porttrt *»' 
ito nwita, dc* d^flniilonr^ >dta ratatfiiiKtiKnti appiiqwai 
ft do princi|rfa <iuo ran ceinidfraM caroa** tndtoc«ta« 
bka p*^ qa'fcl* appart^nwleni no do^tita ou avaieirt 
W fannuMa par Arutoie. He ful le r*«n< de la *co- 
luaimue et ran. vil dta 1l*eaa» rfe doctoral qui na p<u* 
^*n1 <|ue nuiaa fai-rt aoueir* au|ouTd + hul. par exerople ; 
» A-clam el K\e a^aletil U* un rtombrii t ». - fl«and un 
pay~*an ^a au nnaren4 f raenanl un cachari an bout A un* 
corde. tai-t* le payaan qui Moduli le «MbOO iMI Hi 0* 
la rorde * - Nat/a padaOagt+ * *wlu^ dopula, MM* on 
y r«l«au«« CBt«o la lr«w dira tnllu*ncea yreoju*" tt 
r4Mta+ oonun* iiuial du vertinlume du moyen A(r. 

U y a cepcndanl *Biio la p±dag<*ifle du prtmiilir it 
6*11* du rrojaiil uno dlft^renc*. <1 la wcofidc raaniufi 
un rtfl p^oirtt La prcmiOrc c« empirlqur, rllt « 
mfllt a clltKiuOme rt rat condutu ad pcttt tonlKur ; 
It aeoondc rcchcrclwo dra prlnclpni dirt<tcwr»» Ct» pnn«" 
cipe*. rllf lea <mprunic a. unc pJiiltwphi* meu|>fcj»L^ 
am- tt dopiiatiqiie, L' enfant, de pfir la. Tnule d^tfatn 
et tj'l%vr eal an Ht* imparfait qu*Ll fimt 4x»rhger A 
Talde da punlllcaia «u da v^companaaa ; ce petit d'hom- 
mc *"t nus^-i un petit Iwninic «4 on 1<* tralte- cATiitnc 
lei ; on me conceit, pa* qu il puine cxiH*r elirr l**m- 
(nnl dea Lrndanc** ayani vulement an« valeait faac- 
tlonnella. c*eal-&-dire uniqucnaeui pmprt* - anMirer 
aon dAveioppemunl. 

* SfaU la phlluaophi« a -c-Tolue. elle > B «U tBwM<* «t 
aVfToTce ancxira dt davenir una »cl«n«c poklllve : >eUe 

• 'appule *or la >tyeh6!oitWe -qui, d* dAgiualiqu*! <IU ello 
eUil eh ***# defcuU, tend at Avenip wlt}tV\ft<\*ie n eipe* 
rimomalr, on pmnnnL nppui A wn tour »ur lo lirakvi* 
tt U soclolORle 

La ackucc tit l^ducatlon se canaiittif pcu a. pen, 
tnnia cllfl n'fiai <ncoie quctaucntv* S'occiipant d*un 
Wrt vivarat qui o^oittc dun un mllku aoclal, la peda- 
Mglf sclenUljifue ne prut c*l»1*r i|ua »l la bialoffie et 
la ftO-:tolofpo r-ormettt d«a aclencca poaltivoa. Actuelle- 
nunt, la pfclaKOftlc e*i encore un art qui £*c(!f»rce di 
devt-ii ir un* vience. Mala faut-il encore parlor de pMa- 
ffoffif, alata que c* mal a un conn tin hkii a-utre quie 
retui *|u'»l await ll y a molna dun affccle f « Nona n'avona 
p*a. dlt A. N)-n». canvert^ 1* Vi#lW B164 do pedafO^e 
parce que celU VbeniCe Wl r«slle« trap fll deaSOQI d* 
iua ^nnpdou tnwltrnes. puree quelle a d« ittaohas 
tmp fortai ave^ la m*laphyai(ii«» rt ^ pHHaWplil — 9O01 — I'M ipiritonllH*. uluia ipidk iltvniit #trc mir taainrlic 
dn aclanmi luiltirtllft 

Ftom avon* lane* I* (tod d* l*M>Wlint> part* iju a 
UIW oMW*p(k«ii tMUViMI^ Jp I oiiuralluj), II laul un fiwi 
muvhu - Daiilm mois ^faUnrwnl (Mdiaiii*; aw.) 
nit ft* cr*t* ; r&nriMint latriiLgogh" *"r-*t tnoaHftfr, tliti* 
ant ; leu autcun i*r rr* divl»imi» iif tuna pata* d'ulllfur*. 
toujoui»d'»cwnl ; rn parikullrr li n itr tr'nitfiitfriit (su< 
tur <f qo«rt qvj itoU Cue la * pediWKk ejijtfaimetv 
lilt " "Cc KJffE 1ft *JW OT|Ht^fii>f qui l r nt*io***nt Mirtoiit 

.** * pJoa !l» to* 

3liih It n'ttl pan bf*»lu ilVirr Apfflallalc pour a in* 
irrwar a la ptfigogk fl dm fomiul5Mmccc« WJ*Ml* 
HW plus* t-!rti4«i» afnfcfnt «An« * UW Iw -^wii- 
wnr» crest uti tort, pour If* purtiiU, il* rroire 4|ii^ 

lurrmur <l<* IturB enfant* e*l -nfrinnrH |HMir Ifnir falir 

Irnavtr fcnlult*v«inptit CO *L»ril cc*hvkiil rlr fair*' uti 
de u* pa» fair* l wi H,ii i e*t Evident pour lavt e* qui a 
unit A In vfc* |4* y* jqi*e — ooiiibl*ii. iMVrtfant* aunt v(<* 
tmi#* dn afcaladjeaae* aliment a lr*s tm liVtffrrnl*iuoH uV 
1our*v («mil« t — no IVm pan moiiv* <•» re qui cohottiao 
la vl* mullet utile a! muro.lp OH tin tori ]miir let 
Mumtrur* il* prof*f«foii ik no lift* r\ lew pralic|ti^ In 
pfniatuf ilevitni vlla ruuiiue h uVuilkur*. pi*ii it., 
vijulw. *•!!#" iitfc«Mit« iif* ilttfnoemonijt i|iw r»ii tfli 
.ilih-tf* rr dm rrrcur* ipic I on rflt fcvlltea pir retwlr 
d* t* prtiirotfif Kihii TH.HMMoriS pft* Mir cf flU-frl* il 

•vafflra fi Hiw irrtrur* df «* rrp*"»r1*r A «q it *1t| *i*-?t- 1 1 1> r * d*e* 

-+tad« pfdftf(cif;it|UO» ijiiv ik»o» uvofia domnfr* #n cci 
^i-rraift-. par »x*mpl« awx ntol* - ^ducad^n - •! « im>* 
r«|p «. p>ur »i* mid -i* cvinpti* de ruUUl^ »(*■* *t^i<1^* 
p*dHgoc*qww^ 

No« Muknvnt k» nWHionlo t\t la p^U^»(rl# f r*»* 
Jtofb4atk*it*s out ^Vi>lu* - \ mni* rnrofp lm IhiU i|tiVU« «rf 

|ifijj>»* J AtrriJidrr out »u|il qurltmrv rliii ii^nnniv II 

MWlitf *|uc L«ti a plu* q»»* |ndl« ir mhwI d^ rmprcirr 
t4 prjKBtinnht* d* chfioun ; I «-ijLicuik*ii innl A ne |dut^ 
#lr* *in dr«w^ inAlft ^ ravttrtaer r^panoti|vaMn«nt 

dea t*f)Jnnrr'* ul*lr* dr chn^Mr icniividt* ; I'bvlnjcti^ti 

r4il j.l*C* MM p^*rCUv» liWiwiJM*. Ptatl* IvIWl fi «f* 
*ur TTictur*. p>HA.-dlr* a. In in^urf de ^Iiacuil JUi 
rntnrh*. il ***! rvrijiiti qinj la coneurr^nc*, r*m»httoii 
qui triiiiicnl une M Inrfl* planr dim* rnMletint p*-d*- 
fOjcie rtdeni pcu ft. ]iru ilu ktmin drvitul itn'rujiir 
ct la Tcopftniumi Ku i^ynn b , Ui pftla^offif trinl a>ciurl 
Imiciit wtrr rUidividuollMirt rt Tcnlr aiil*» c"etrfi*<lir* 

jKrupotkin.*, par rKenipIc) out rttiimt 4 cc 111M — J. PrtlAWT. PEDANTIftME Lu 30TIM ml plcinr J. 
P^ihuta i|\ii 4k'KUlh*nl kur Imputeaaiirt twuc* <le Ki^t"U 
nln» autitrr* - rtpWttilatiti dt rautorll^ adnunii- 
'titqn « foii«twotnilr*ft nutlcviK|ue* ( 44Jf|pito ile «k!*- 

tte r^i'oni:tje« fliii nnin ^1 "u: tli lA inilll+iur, toil^ *r OOfl*- 

pMtnt un \baff- *4Wr«. «n rappart nwc l«uw ml»- 
tiot)« pin* *>ti onolnn »*i;r#t*» ct Irun tfon<tioftji p\w> on 
iixiirw irnyit»qu«a. lit pfnt^ut nouA <o impOMr ov« 
Uur iit^itKlc comp-bu^e Ha nau* font «upr nvvr Irurs 
jn^f^Ore*. Toot chr£ ciu prf lIj<J|^_ Rlfr> n« vie nl troU' 
hl#r iMjr ^ri l nil^. L#ur vtMkR* r*i un ki^nfttnit aimi* 
l^iifl. fc'nhni« la, dluimtiTallon, L"a«l*rit* HA ba^ 
■ur en g«:w rm'^ir»ii|iit* rt co« ptiy»loimmM r*Mr- 
UiUm II fauL bicn, pour juuid^r I ulirite du n»iii*j 
f]u lb cxrrrrni, (jirilt #mt)*trnt leu £tui. Ih ui»i tymn- 
i»Hu« 1 1 oiBv^Hkuxi croknt tout Mvtfr ct w crritnl 
toul Mrmbif nr »*wiHrvrii pn* iui'ism W>tir rafl< il||i| tk 
tgaJ r mat* Imijuuirt qlinrriirur d *uo>4-rL(*ur. l^- mat 
ajua f©nt c*» imb*cil+* *•! dr^parab4e. lb no ftimicn 
nent laiikab de- Ifun i-rreiii^ i>» kpu* mit ** croinit 
tfuelquc chow p»rcc- qu'lt« porloiti mni* 1* hraa uiir 
VinlilU Ufurr^r d« papkn font pi tie*. Jc tm mpprUe. 
lb *ont raAr» pour It pn»f»s^K<i:. (jui cil^r di^ dij»Io- tnrfc rt unc mine mifru^^r Wcidrnient 13 > u tin 
tti\h qui fttint r-aitn pour icnlr ccrlaln» empkito et rem- 
pllr «nnLiir« forrciior»« ; ih aunt trim a lr:ur ptacr* 

l/triwll (te Wit 411-wfffiMtiMiil. CPU 1# pdilaiiltnii#. 
A hiu In ptrifinta Z L" prdanu acini unr rnc# InMifv 
l*«>rtAb1e. Quand on let* rtnc«nrtre» on a unvle dc foif 

u VU ^locitri r** T 11k tmf 11 nr othrijr *ihVifilr. |f^*if lou 
aulorituirp titair <| a-th jii>prti i l>ri uc-ir- (rnit Ct fairai 
(IVi u4kllou *1 (I* ^nmtU pi--U*- h II ri y q aim A-r«- CW*p 
Ift % k phI urn* fltuttF nn>Jlr + II* i»r* mil f.nl nit iiuVmih *iui_' 
UAtift tnnpji'V" . |l*'f*in* il<* le*t qui^tf iom^r i>» Hoil *ri>f|i- 

Ifr l»fl- >**ix ^crrin^*. la \V<riii> <]u i toml*<* dp k»ir* I4>vrt9. 
• J*al dlt *., 4ti|>piCnie ii"un *^*u1 ci»up toutc* lea obj«c- 
UoiiA. P«i» d# <li»<uvtihiii pii->iblp nvp«* rn tyraim. (x- 
aoAl la* rucliilra d# l f «ik%cl|n*«itt«fiL \vpv o* |>**Jaikt*. 
on rthijjii* ilr Ia v/rltr. ifh a>li>l2iir d* 1a v-la. Oh *i** 
[♦cn&f pan. on enrottv On n'a.vmM*a paa, on plfttln** La 
x^irncc u'vil pki* i]iMjn muudr d«\ % iiliirt rl llfpr, qu'mi 
fipullllfl inexirirnliff dr f<»nriiilt>. ia( itc prtirMrr uk iiir, 
lid lumltrc ; qu'uur fuiudiurriiati auvd il^plaliiaiitr* 
qii'imo prlanti om unr fittHrab Iwur avtrurt ii'cal cju'um 
p«ii<1ivMlenc un« pori^V cl aaria lut^rfl. 

Av«- »%v* p*d*inis. t*»-ut csi irtrkl, amolndn, dialrY. 
l/otatturitft Ip-ur ttpnt Ikai do ptVfM 4l l "'. tt» UC Volcnt 
iiuc le* deialta r ah dgliiineiit do l>*i*rinbl*. 1^ nvn- 
!lb^** rpur PVtinpp^. IT* n* **i*)ft*rht jiucuih unata\ II- 

\*-'t-.t ii£--nt jiu milarti <lr rmir», ilc fVrlum, (I* tloruJiwiitM 
donl II* no fRTtVM p*L* UltT fuKL Nullc lupur Uar*» c*H 

caw ^fiifvor-ut. Tout uvpi* pui drvinil ittfjmt . Jr lit* put* 
vHilfHr l#*i a:cri« i|uj oid ilra vitioitc* a.ni + * Ip fcvrka 
(1url»kru ftu l»arlKacidpv). J k ni )i«v»rri*ur *ln ay»|: * pi -f 
HIT. I-* p^»laa**tir Mr* ia* Ml i'ttftl d : um /i»*llc, 
Cea* tin aqwlatu : ilea* iff- plu& L*> p'^'^^ur, r'M Ip- 
contjnlrr de l':iriHti>. il ha it par deaMii lout rorifiina- 
lit* tt In alnctfltc. he pMc*wir n*liitiov« pu*. n'lii* 
\tuit pii-» It ar hornc it rtfiirtlljr 1c fmll do iravait 
oVa aiitim nul diKfir ri tpOl d^funiif II n*a j)Q* d'em 
vcrjronc. pafl -tlimaglntttioiL I'm dr Kfp>t<^ lar^r^ Tirol 
p*l petit. tApniaap, iDCiquin I'Uc.a lc iltiuul nnl <r*n^ 
lion orlfinale. t-r proft-u<ur rip covitiirntiil plu* : 11 n'a 
vu rptlm nulle p«it. L>t4>vo x|ui a full on |k>» dpvolr aat 
puni : j*uppctk tri«n o>vo4r f*-Io| <|iil r*i |H>r>4»ioipL l->t 
ikwi dt<vvlr h pour lo prvfr^avur, orlvl ipj i tip rcnfrnii* 
aacunp idi 4 *, mniival« mini qtn ntte*>l(A un* ppr*i>ti>ta* 

t^liT-A* pjii U pKhfcftWLkf HE iln'nt pa*t diHLHlr d'AtOlr 
line Id^e mibv^rslvr ■ U nwtmlrc IHI oQ M wiw uii** 
lutur d IntrtlljrPiiee *M nultmaiva i-iur le p^^wwur. 
U piofpurur rrp*le chatiuf jcitir cr qu'il a dil la fallla, 
jar It inflnut ton caimpai*^ tt vtoilhrt* U fplurlif. II c^r 
rlaTt* Twit tie (aulca tvnlrc la graiutaiairr, comtrt II 
ftylf, Qtmn 1* ndMoo : Or* le proft*«ur Wiwn Ja 
tfr-ummalrc, *^cril tttal cl taiuuic tn trndillon. pf OtfH 
dnoit nppionoMI tL\i\ autroa roiHiograoliO, Lo profa* 
,«iir rM 1p l}Pc du pafdanL *V>oir !<■ mot Pf»/p-ui*urj. _ 

»; r ,r,3 .It I ii m |f: IHIIUH. 

•>CI«TURE n t., <du UUn M"*^'. ni'me a*n»>. — 
IvraonerrKiv — . Oti paur, <lunr fft^on |Cpr<^ra1c t ile*i* 
Hri*r par la mo* paintora toot crnptol d'una matatre 
coloranta am our Mirfnor mi aiir mi imodelf, dans uu 

l*Ut i1* riffO frallon *iyi»lM>li4|ue ua ilr simple at urutritt*- 

tlofi. fk'intf fnc«n pl^ **f*ile. *4 l*-hi»* *U i*l*rV* a 
la rfiprvAtjniu Hon, par la ftJiiUur, da* objfi*; uV* lum- 
gfs dp In vie, el, [wr crlte rtpii>ftaidiillijii ou a«i» slmii- 
lurrv. ji l'tipmakm t\r* ftenilinfiitf, dn pjou-lon*. tto 
ci^u|wrtrinrnla IrIMAhU im cualled Ifa o> Mroitimr, cl 
4*ftlr0pl d? cr/lui qui v'fxpHiJK, iarti^t. I<ta pfitrhUa 
nAa»h|u«* t^ |^uiv«nt i*«nc pv «««r it-acin cctlc dffl- 
jiilhiti. A la »uitp d# itr^mccupailona rl d** F^^lfr^llf 1 
tit<rK*ltP>* pni ilrn jtYifetUoiiiiriTitDla uu d*?» rrcoli do 
La t'tctuiltgix 1 , !a r*prt*a*iitatntii exprtaaiv* ct Ayinltoti- 
qu-c da* iina^rs ay p«. iUim rerlalnon irlrconalance*. Caiw 
jtlfic^ plua ou iiiultiH i?oiiipUt«tiaPiit an Mrnplr j*n d>*>a 

U I* Vh\ — 

ju|>|H rt i* dv cuulvwr el m Ifiir prr-lltfe »iip tv* «o« ; I* 
tnn a cad* dt»**nl It inoyati. 

LC« nliwi« de revolution de In pthdlira Oacilltnt, 
fie* genriralement. entra d*«x *>nJrea do pa^iccupht iM** 
uu d* tetidai»caa : l>*pre**ia>ii el la d4ci>naltftti # pliH ml 
•note dbutncua o.t mAtta* *ot«n It* LMataBM («M< 
»u dune m<*. fun ep«*i*ie. -hj If* tradunet*. parti- 

caMfe*. d« artadaa ; l«* un** *l U* ""I"* *la» l *n 
«rti* dwrmirita pu I*** rendition* gfrtrnlcft jU la 
vi4 ettMniliiut el social* <t d* !• vfct uplrlnitllt fl 
iitnrnJe, mil* loul auUnt pur In nature, I* potriM*" 
d'adupiiuti #t la coeuiatoiinn* irwajt* <■« materiam 
qui afrrcni A 1 p d«tonilm ** r<rM*ra d'an\ aaai-A- 

dirf IHir Ir? condition* de In ! <vl.nJo.ue, Kl K* g-umfc* 

tfHMlur? «rvU l *» Krandr* t *>ali»*iii*n* dc 1 an *ant 
<Jtk* ■*■ tc* ilen* lendiuvee* ae fondant **nt* -flu 'il **>t 
poaaltilc do I** dialirujuer* cur- a vral dire, le MKl de 
l>aptv**iun n'etd »en*lbl* qa*u prk d'un* rerfaurt 
dtfnillaae* da la ta*li*i»iu* *t le* rtclicndiM xlr I* 
mtiuiqu* nc drvkiWnl nppar*nU< ipfftll prll fl UW 
errtaW defuMUnce dp rilUpimtion. 

AuTonr <ir ee* pilaceMpalions mall raw?* ho d/v#l*V|V- 

M|L pJu* «u moling le* pnWcupalioW d* llpi*. d* 
MiK-ur, *« modal* c*i wluuie* A+ UlIliJ*W L'l d C*pliC» 
to Mil lea mthrtlMi ■"** niMwrti. u> ow div*n** 
■,n^eeupa,llniw i|iil pcrmelkiil do ilin-rnriicte r If* WM 
at lf*MU«. 1"ii rtvl* it*#ti pa* «itre clicaa qu* ruii- 
lisalUiri d'un* matitar am bcwliw. *u* Icnflanc^, &"* 
Id^t fl ail BOftL d'uuc i^lorip U uirt 4|^pi*, dune 
wirK-M *iu -dun avthir, cwnplf terM* <■•* ioi» p«nira* 
3RrM A la mi»» ^>t^>*> -x«* -t--«^ .k* <lfcouvrir 
tfi» lQb v <lt |wi»a*r U d^»ur<tt< mi delii de^ ^nilfn 

t^iulto ■ II ■■■". J .^ 'Ml — iHi-1 nilihtc -iui fiiul. HI «MJ 

tiu< tiiaurffc. pftr eurlclilMttncnl on |>at ninipliftca'tli^ 
iun.nw- la U&ldm d* wu *rt ft *nt«W. dan- un 

«rt«in »*■**♦ l'rfvi»lwlwn «* ■»< »»l *P r *» |rd '^ N6lu 
| li)UV Ma* r»4in* rfii* Ti*- 1 iti!li**'l^^ dun iLriiMf se 

■!««« hka plu* r^» ■♦« n««l*»Uw» V> u W^ 
-Mea 4 In c.^c*j.!*oi. tM-l.ni«|u« il# wii iirtller qw par 

Jen *Kic*piio<k#, ld*^^t|"J»* •■«»* HPinMiiit wiwijfjifr 

*<» inUri^rMHitlotis *1* tn *i*v Mal» pour qui nail Jrtwr 

nluft loin qu« raniarrJift. r f« diim »o u»^rfH*ia»in»i» 

lechntqup* tpw pntl w lire Ic nileii^ ^^» «M«piten de 

CflUr IMWlllQli r«la1i^ d** H*m*ot* ronsHMollf* de 
r<CHVrr Jail c* l» |*r*dotiil«*iice nccord-}* A la realr 
■ftbm t«clnih|u« ■«* !<• - *«Jd - iimwh» 4Wp I'wii d*» - 
llnfU* A iort 1e load »t tu f^nne, rmvcnlloQ el I'^xpre** 
•to. Ha m ^oofoiidmit. oi II n'j » P«J d'wd H*JJ ^ 
contuiao d'iuvtn^irwi. t^inmie Vont dlt U» plda AWlHU 
iiticr*, aucrtno rlifl» n r e»l«o lo>ni q-jV'He t» n pAK W* 
Lt^nn>f> !-• -T^ullsftHcn «ifin1l4Ufr ***»! CC "lUl (loiiw 
un noiu i rinve-nikit, c* <iul 1'nppdlc a r»Jtalcnc*. 

C*Uo |w*ili*iii *1p vup nermet dG ccmprfndrt <iac, 
p^i^UM caul d* »l*clrt* un tfl cootidc in ftfinture al* 
pu iivre autour dun iwmlirc irts ifdctimt el m«*nn>- 
nvni rvpM dc niollfnv Bile «pllqujc *|**e m>u» piU- 
dkms. coiuiicrcr ctat Iiiteipr«iii1imf* * P* 1 * P 1 ** M * n " 
ttmi ^ M S * fonJ ' tftJ, * c !»**«* anomtttt. ""•* 
•4'i '^«t rnlanW pantculitrt d« la d*tt*lu^ d« la r*«U- 
tnnce, d> la aiftii*)iie 0*i de* ^i»ta.!lon* »te 1* Iotmm* tl 
de ta couleur. un mdi partkuller da U tumltr* el de 
lt*puc* *«fftiwnt a dlfl^rriu'irr U jmv^i- -*-it^:-i «1> 
denii tacbea. U juaU^KC uu la nouveaule d*un rikp^ft. 
noui» Mini dw- tamoign*#*» pl«* probaiitb lie TauHifH- 
ikUa d*un pelntfa qua del rafliffflwa €Q d« ttDUfl- 
ii.-Ti^ <|-Ji fi ont 4 (lAtifKr jjuc po«r m*molr* dun* I'bb- 
ioM da la fffritut*. 

Mali la qua hi* dp U niaUirc nr Miffll po» (Uvaniago 
el ftMile & OHidllKinra*r TiruYTt dui^ !**■* raaifctatwn* 
tcrtiniajuea i. a .ai|iliqiMJil pftf «ac<aaai«ia*ai la rkhtaae 
dr ta BltUtlt 1>U Ifl d4v*1opp*tiianC da* procadea itidua* 
Irklfc C*ft#lt»*» *poajuae, carialnta M>cl*tafl. ire* rW»ea 
Irtt d#«-t^>pp*« iiidu»iri*Hen>ani, n'oat produit qwe pad dipuvrw il'aK rw ilan tfiivm itittrituiwi, P*r 
«nlra ( anj iiMftiues eptwiu<* d'aulrrs prapler t o« ht 
meintft peup!« i dauiro ^pcM|iico wU *i» « f*»*" 
Uoiw cfOlrt"iihlM« d*ra^r*M'*T «^^ dan inairmnemn 
drffrcTiicuA, r+alW <!*- oruvr^ d an puH»lt«*. I* p*» 
tcct-i'/K de I* prlnltm »*♦*! dome ralalKe ni ■« suj*i 
«xd t id « U will* n««*re i **le *** l - »dapl*«0)n relallvi 
d« m*rt*-n» dVipraaalan » li* rlnn* caprtnne*' 

lii- <c polm dp tuf rtUiif. riiiaWri ik U pdatiiia 
il^it laal r c»»:n[rtf : 1* de la tiA iur» et de- lampliM d** wr- 
torn w da* otjet* nur le«|«cU la pa4nt**l* a *l* lipplU 
qua« ; J* dif 1ft nalura r* ^1* l f afllploi drt «tUlf HW el Q« 
pnididth «an|tk>T» (H-iiir Iw ^on-iMiiar i 3 f d# U »nl /:; 
ft de ft'cnipM d* IlibiiruiiMiit *f dp ratla|daftjn dc l.i 
mavii. Car la polniuri «t d*abord ©imaga dourtlej ; 
et riimloirc * la pelntuit ik prui fire c*irti*l*^ ind^ 
pandammpnt dc rtitstoirr gpnfwlo dtt iravftiu Uwimin. 

T^vtcroift "H iw pout renvlaagrr IndepemlAttunml gm 
ciMidlUom de- la via aplrltutlle dc* cltilianl^ini, C«Wf 
ii* jqu» la dOuMt up«1 df revolution ou d» la «ta- 
gnalion dfft iriallluticw ft de rapan*«l»am*i>t aa da 
rftonnciiifiit d*» IndKidua. l^ea avtnenwnlfl politique*,. 
:■ rip.»i.n* v- - i irai*jrf -* 1, ■ "■" ■[ - 1 - 1 ^ lh ' ' ' '"" , I 1 ***" 
fomauiana svclaka, n'onrt qiK p«»i d-UaportaiK* pour 
revolution *r la pelnlura l>«t» Av*nemenia dordre 
priv^ en <*nt wHiwnl il*vuiita|c«. Dana tea p*n«>o>*fc >l^ 
K ouve rneinent panoonel, me mort. Uft daplaoKn^Rl, 

to ciiangrmvnt de Hflflt. d'idaea fnoffalu Ott rflijfi etlAfa 

de la paraoiinalil^ diri*c**ljte> pewi-At a-rolr. danfi utrt» 
conllmille poliii^u*- parfali^ pl«* dimporianci pour 
la lib At VArt qu'une RftvuitiUuo. Oau* 1p* p*rwrte» 
de ^•iivernomant itpoblkraln. iful oncilteiil iwia|»n»» 
pidre rnlifiarclik ili«ixralh|ii« ou llaaacltre el ioe lo- 
cratlc (dlte dCmocmlkiw), A n»iii» qw* 11 ** ■»• **» h*™- 
bincal profttoblrtiwiu. «*<*t. »"y^ condRioiw aeonoi^qTirt 
qv'ap-parUCDl L 'influenct delarminoJita. 

Oci J--**', *-t tiwlea rt**ivr* fnltc* *nr Tuit^rpN-ta* 

tlou de ceriainpt forinr* de la paliiture qui •♦ |«W-M-iil«irt 
A tiaus an vanlip?* bolca. naup aHoiu. |>*»aer fii revu^ 
leu grand** manifestation do lu pelntitie e™id**ee 
rytmnia iwoiy#n ^aiprawlon *H d'om<ti»eiil tk U IwlUi 
l^mnw. et de li*ur eoncapLioii cftnvcl^li^lii^ll* dtlU 
. fdnitdle ** iimv^mislle. lo)rU|«#', liArmotiiniae, rtrt- 
L4lll aitMllqup, d'urrangtmem dn -*l"*n»iil-* qui Ira 
tnUiureni. Noun no chenrhom paa * douutr un fip h* 
liUtoriqet wn* lacunefc Ca qu'll iwm Import* de ikn**- 
f»r. of D*«l pft* la *crtr fonipliia des tc^w, miiin **u- 
Icmtnt If» pJi*W9 d« Ift (Will""*"** aHitriiqur fuaeepb- 
W« dc f>nlrH»u.cr m -uu* conciftiiaanea po»ttlve d> 
1'lrfBfi.me, ownnne allea a til contrthu-1 an dejveloupamaat 
de raapaea par la perfect Ion irnncnt d#a MMn. 

I. U pHUisitDiiuv — A) Earope. — H c*i hnjioatililf, 
dun rAal pr^vnt do cuntiii h v* tin or s»i ilr drrwer un 
tnltUau. nrftot apprvxiiMlif* **** dp**q«** volalnaa da 
rors^ltic de Tart et de ddtermliMr quel a*t ealui daa 
itrtij ptaillquea dant Tusag^ crt lr -plu* on^^n. 1^* 
dee^uvertaa faiian en ec domttrie nc eoiMtitaani anetira 
iiu'une item tttiblr collection A* document*, qutr noua 
dfvonkt nu>ua content er dVura^i^trer, aanv eoncnire. 
Oocuincnt* relaliN : lea una aux maWnaw employed, 
laa autrt.^ aux eoneaptlon* g4n«nLletf de* ftrlWe* prinU- 
llfa, d'autrea enfln h lefcir *tyl# I-« ■pfamtfPn #n tla!^ 
de cea doeum«nta acmbltnl #tr« left pmcps dp niali*re» 
N^UiFanlrt IretrveM. atji Roelt#a (lndro) r A la pruU* df* 
Kp» iVifima) #t aui tottei ;Viennc) P daiw dra ifp^i^ 
dc llndarfrfe aariimrtaint {I" pertodf archt^^ 1 - 
<iur}. cDaipTrnnnl ; ^atigutlnfi Icrrta ioug« at Ik *• 
^-ln, grra Icrru^ucm. o<re» roup «* J***"*, pvrola^ite 
Cl QKVdC iff rimni*nn*«c. On connalt, d« la tnflm* Und^uK 
trie, dc* detain* en eomlaur repreaentfLnt d«a anlmiitu ; 
bovldea* chpvra*, bouquetlna. clwvuu*. es4culaA «vrr 
one auretd de Irait el una Juitaaae d'obaftrratKin di)a 
reiriftrquaUle t alnfd que de nombaeitiea jepresentatiotm 
de innm* humafnta, an Uane, lur fond no4r ou rooge. in: i Lm dtoAiavarir* rt> eelte period* Mint, jiiuiu'ii rjrj Jour. 
U-nlMtt *r* Ktpu-viie rl iliuu I* SHMlfCtl «fr *t 
r>tfW- 

,\pr*a nn* lohicme l*«iii# pendant IVfiO-u-f JOlai' 
fr-eVitiit, rail cl* rj-eundre renal! awr-r rinduifrif may* 
&*Mmfmn* t V *t dernlrr <!«■» Age* arclrf-jllihiqu-r* C* 
•©ill lew cnowc* rf-rkHi* : Rtpagnc et SuoKiural d« U 
France qui mm* onl Uvfc k* tlofuirwrita Ira plan Ml- 
Mvgrni^ Lturs printum *oju It? plv* toilet 4* toiitr 
la Pr^hiMoirc el certaines d'tffltai +\U* comptent parmi 
1«* plus forl*m*ttt eaprvsiive* rl Irs plua uraridL-use* d** 
tow* Ww temps. <k s*>nt. en mafortl*. dp» repre** Hla- 

tloo*- lining If a ; ViHeumositlj*, hisDn*, liiMia. limps *-X 

rertarda. rhinoceros, our*. *»n»fl^i*, -crstvaua;, cerfa. 
elana* ant (topes, bouquatin* et ch-rar-ruiU rl le resin-e. 
*-:iriiwt. doot celte period* cdnallfW I ullilrtf liabltflt 
dan* n-** r-rtctan*. iliu*trer-l Iw psrwU dm -rsAtrnoa 1 
Aluir-lra, l&> V'ieja, la Manila tl* la Valla (Kipafliie) : 
h LortM (HnuMPviMsVa). an Miu-il'AtU (Arlfc«a), 
am Obmrtf- (Lot), -niu notubrrux a-frrti df" la Itordo* 
pat : Laugerle v < /tmt*n*lh**, KiHit ik fiaucn* t It* Kyitep, 
u iladclcuvc. It Moutfltr. tt -h U-nmwuwi (1,-ni-at-Ga-* 
r<*T!f**)i ft * 1 * v Iron von* sussl des repr**«ritfti.U*ona fie 

pbnntte* rl *dn ptniMons. I^e* inottfo tir£* de* ^ef^PLuiut 

uu de* irieme*. gfranftrltpftt* »«n ran**, e* -qui tend 4 
pr-oirrer -flue i*lm*filiiMi decorative -et-l poMtorienir* * 
ffiprcn3sQn symbol l<iu<*- Knini II 'nut noter que I** 
rvpre-tetitatlona hutiiaitias, -Vailleur* rti rvt», -satit in*aki* 
droit^s, li*rsl ismes, prcuiu*lrif L >mie*i, onus que I'rrxpres- 

tktti *!«■ lypes snlmaux. de leur» mrsicl^rr* el Je? Irbr* 

mottveiii+riiti iUrw>i« un aii tUpuiA touffiimp* s*>ni d#* 
I + j 'r-ij*.. iii.^riH t.nu.nj^- .in/.- . un j 1 .-!..' -!-w -i.^ ^n 
etDlulion. Lo r*ftlbtWi jnilwani n ivnihtihriir clcs 
irtbtn nmKdiileiilcrjis. qui rHIinilir l» -ileMaib irtuhlrn, 
leur comprtrttiiMirn ^'*- iSftni^ iiialnkiniA (Uit» rimr- 
manic clc TttiMinM* rl 1ft fwrtt> siriifLvrt dc ltiir» l\jru- 
rillotiv nr pcvvvDl *t^c It fail 4'WH liVsMfiM^ <*f*U*- 

k*nenl nr/ler^c r Ij^» arlijitp*. ti^i^ttnt^iitens rimis npif^i 

rnuMni, «u conirslre, <yimn*e l«s d#iente^tin* »l»i»* 
■a vnrtte mAttrl^e . <> ri-niii \ prVlniUnl* »iv p«hiim* Ju<* 
qoes de Moncan^ les csllnwnl mle>ux itioeft qiM lea pew- 
pif* : I'ffjptlTii*. chaldeVm. peut^lre m^mrr ijne lo<i 
RplUnes> doni nous avwih rec« |e» princiiprs nle Vmf. 
dans 1l pJrlwli* hUtonqUA Quol <iu'si «n Mi. I > 1 . 1 
i» »lylt quf ticnis toiUtMotftt alon entw I*»h muvio^ 
dtk divrr»« rtfttmnip. noun ponnel dc -conclur* A uiw 
ctFUtni* comm miaul* do cltiUwiMon mire d^s ffimipos 
grcjTsphlqtKtnrtil nwrc rlol^nH, rl par consrVrurm u 
de# *xti4n<«* « «j une irfnrtrattOTi rfcipr^w. plui 
#ip1icsble pur ilea relnlUktui pocifkcpif-* it no par to« 
g*erres d* e:tans aUX^Utflk* iiu^uvre on Ws ntiribiiait, 
^untid 1. ■]'■» ■'i-inldcToti*. nu f-ontrolre. V Alleriuuic^ 
-entre <l*a pe>rlode» d'miivtte urtUiUfue et den pelriodes 
df d«c«dei>cr« nous pouvmis eoneture que leu pjemkrrcPi 
-Qitt Me d<« p^riodea de puix rets live en ire* des pop it lit- 
(Jons eivllt!i*i'* # taixlis qtis le* iM^condes om #W Ic* 
leEMlns de flUlrfeA «H d I ft Virions tartar** tt{ uouu 
^.iijffi^iii tcptiquer niiiHl Vlr»[iortaiil« U«un# qui #*du« 
Trt, II la tin du <iuiiurnolr^ ( >t^ la diapurlilon dea 
<*ntnrt [naU^s]pniejia, pour no w r*fr>rmth ^iffiprevi <l* 
jwnbrcux rnlllfiialrra, aivrjG l*app«ijtlcn dnn» no* 
re^iorift 4t I *n-luairk Cvtolltbiqii-r, nppnrlntMi ilr btau- 
<«up post^rieuire n.»x prfmt^peff OHnUrtl-aliuai CKtll^ 
ikjii^N pn*li>-hlsii>rit|ues r de rKp^pte, de l^m tt **^ 
burner. C'efcl en Orient. de4t>misU r et pour an (re>* 
lofsjr lemp» qu** ni>U4 devn>n« el»ercllffr des te-n>ol^Ajtc<i 

■f'e j'ftetlvtU AflbtUluC. 

Wsii iw>u> ilrvon*, JtupsmiBikl. now* dernnntler coisk- 
■nont el pot ir quells* rtUsans prorondrs I'lKmirne. itUT^* 
reridi p*ut->tre par ee3a m#nie d« suires nnlmaux, 
•s trtnuW les loU d< flfurnllon. d'expression. <j Uarnm 
lite qui wriMUllffnt. i JVI.>(ireirtenl purler. Ttui. Sam 
nout aiiarder u *ipca«r lout** I+, ihtorife e;ni^* A r^ 
N|K. noaa e^arkrort* «aif« qui tendtnt A printer riiivini'1'ii 1I1? Tin: ciiimnt* uyuinl ru p<Nir tail rinno 
inpfit i*e* ravvrurs el laitrtiiiiml ilc» p^iuilitiiot^ qui y 
rniplu>ulciit lra> M^Jra dc kura hnip hivers pnlnlrw, 
II fnui nrmnntuer rn tfirl t\w la pfui^n *u** ^inwrw, 
vi In p]u* Lmp>i-iunlP* t s« intuverit ^t^n*. \t*» p^rlirs 
l«a plu* itviiS^c* <leH cavernes t et fpTelles tie sont vlri- 
bles el n"»fif. par omH^m*»it uu ftr* cs^<tit*^B cu'i la> 
lumflere. arlilictelle. Kt cs qus» rwtts eonibii ls*-m* du 
liMmlmiirtf prlfiiitif ne Iais*e pas supptwr ij«>||r» uictii 
pu *lr* <Vhire>s dan* Icar ensemble, poor it pis t sir 
ifr* rUnsssiirs. D*autro ]>arl, divers »igitr*. cocniise les 
ln*lM hUnuiAos, le« bdlAbi W Iriiil* 4UI eWVHffll le* 
frrtpreMhltttloftii aiilmales. #4 la nlmulUn^iU d> l^utit- 
Ufjttl Hvmlioliqsif-fi, vraratiiU!al4MnvnI aUraTw. naws 
ninOnent A him* prmc?r|iit4rn d# ! mviMilion ile* urls qui 
n"f3l pas ccllc ilr rajcrrinfiit rl de la rerrreitiufL Lta 
frlihnnall^iiA ipil iffd ftf (aitr^ t\ir Jr* pniptrp nniKO 
rrriHra flu,\ at-idtfi* priii lit if ^ ti lr* dtKiinrtirr^ ccrilv *k- 

premier** rivlllsa lii»it*. prkiitl liv-es^ i«ikih ppuu^llesil iU- 

fdnimfer celtc propiwHioii _ Vari esl d'csveiice r*ll- 
gbeu^se el sosi prvmler umijcs e*l une ntfpla. M*k*^ 
syinftaJlj Iquc d'stui* |iiift. i|ii^ |>ar la fepnfsertU'.liott d"«i* 
4t so, a pour bul POsI ile s"c« mennger lr* fasenrs. Mdt 

du »^et» iisMttm- hi p"*<^i*»ij»ini : lulciLiLtJii* il nut r* pnrt, 

e*<*i-A iHte, adoj4loei par 1111 clan d'urse, n»rre # imiu- 
j<-l!r mi Hiiitnule. *jui M*rni| *on aiir^re el, h Is fuls, 
sis pAlrdnft*. et tfiorst Ifa imaire*s a* rHrvmvenl nit le»* 
aruiM, dam tea UtouiujM i>l dim* Ie« hetu ^iiuAirf;!. 
Cwi airiHi qitr s>xphqu« |p fait de la liuumlton uclu- 
shr, dniia criTutiw* jrmdn. tir rprinlnri rtpnrta anl- 
malfh. iudrpt ■ndjitniiiejn tlrs rondiiiofi) rrVlka d'liabi- 
ULt u>a tapfcerav Ihr rr tute-iiiUuir pjlmlilf en \riiii 
darjuel Ihonaitii? s'amJniil** fi Is dlvinit* snimnl« *J^ 
tuqueile il -- cfolt l«*u . derUr-nt i^utes ie* Maiaaisaiioa I 
aniutalet* clea masqttea. des v^letiM-nla di* *^rvlera rt 
ilr* parure* efvlr*iii»iJ<|ne* Ix* dieux a»t&tnauK de* 

Rgyptlerts, t*« tnon^tir* ti tf-tr hiimni ne sur mi envps 

astlmal cut A c^w^ unheal sur uti rorpa humalri. kite* 
mtiltlnu. niliiolein rew f oeiilnuaes, dc, +1 lea myth** d* 
la. IhsHrbifbaycth-^i- n'ostl paa d'AUCre online || a fsllu 
Jit raiwm gr*w|ii* pogr que !* ^ill*- iUa dfoiax antnro- 
pomurj^iw MJi.iilar*" tvliii dt>9 di^tit tooiiwtrplieai *-l dea 
Toiciu miturellfa. Aiii«i Tarl, avtc ua vtllirloii. vst par- 
vrnu A rNunmnfMisf niiqurl il r*t cncoiT, Wnflratlr* 
jncni. fidtftr. 

31 iiqu* ri"U* frtMiiinra ailiinm un pen lungufiirrtil ;« 
c-tl^ toiiitnlitie npnarlttitik de fa ft ■fajFlf 1 rhUlllflrtUi Oft* 
mi<lvf f e^rst i|tie l*s prt>ltleii>ea iiu'-etle rumc ft lea i>h*4*r- 
valktna qu'HBe Micelle ont une |Ktrfe> t«lk «|ti»le ne 
sVst pan riwrore rpul>e^ + 1/srt vlt tt hi Jours, tonnroey 
rhumnnLW eile-inta*. Mir les llien>ea lies plus ancienn ; 
i-t les arti*!*?! Ie« plim gruttfls sonl ceti* t\vl f darts 1% 
represvrdat lo-i la plus litimble. oot mis non seulctnent 
leur i-l re*, avee lout ce oju'll salt *i inui oe* qu'i) peut r 
h*Ala I* lr^*"f efiUer des rxn^ririicvs hunioiiK^. des p!m 
obacurea. den phi* iriami^lOfdos. Ju*qu*u e-rJIrt qui. p-*rj 
A pcu. rl sang quit nit A renter aiictifi baHiutsriDfM d«a 
niitr}(m f Tclivent aiu*dr»m dta ctDyancea -at. par la 
ralM>n iju'fcl rn praid*. Ir ItWrctiL 

B) Orf-rHf Fttmitif. — Nous awna dU quelle laeuiM- 
a'oui-na ftoudAin dam no* paya. a ta fin d« f*mps ijiii- 
trrnalrra M ]sh *tf»r- nie^TUthlquea. nl Ip ii«omiilqu> 
ne? now oni (akuri lex tram d'wic culUine *rti«tqijo, 
W ptriirl-ufit reo prriirdrn Itfrnolgncnt d'ma IndriibMe 
prvyjrtr aiKluatrlrl. la drrnlf-re mtme toll nallrt toir^ 
le* perfactl»iine>fiven1s dr la vtf SiKlnle OU f^linftll, 
de*pnts« riiumnnitr, 

Kn orfrrht, a \i cx»riirnirc ( U dtci>rothin par Ir ilesnin 
rt la eoulesir oV-iK*te nn >jt- r-atlin*. Mau il stmWf? que 
te-luleJ aolt le fall d'uiie dvllisntlpn Import**. L' In- 
dustrie de* mrfusiiK y anparult contemporalne OVm 
temor^nagr*s propretnenl n-kihtnk|U««. eoficurr«msncni 
at-e*- 1'emploi des matifres- prerieu»es r de* pAi-rs eoJo- 
rrea ct dea erriAUK doJrt la pi-eseiK« aitpsvi*, a d-rfaul PKI ~s«a^- A4CUVIC* Ml-lr|K*nl:*llU*. it *ei« J« U Wu!#« t *l d*l 

ibeaaiii q"i fc»nt a In Imh de Tart de |i*hwlre* C*«l A 
In tifnamtaue i|ue titwa d*vwin aniprunter ih>* d*fU<- 

J« molifi d* d^^rutioiL ptupieinrzit ittfoLllliiiiim : 

liriikti bri*^ft» \*\ It/, in 1 * griinielmjiiii Lilian^- carrr\ 

<»*»?>. ipirnle, rtc> writ ;i|ipllqute mi uwjrcn d'unt? 

iiictilon. rfmplit (I* Wane. L« Sttoiena primiiifv y 

ajoiiUnt Uitt irtyHwktion ln([tnlaq»e df* forme* nitiina* 

Im « rtg*la1»i f»» ■ "'ri* ,l r " lloir : t ttlls '* >l > ,r 
fj^oltta V*f» (« r»aturatfc*nie. f->i Egypt*, la t+elmlqui* e*l 

p9u* pn>mvment fhirlurale ; le* motifs, tiioiichetures , 

pfilraU*. ravnm. iImun ^ivaux, barque funeintr*. 

**>nt a le plus bouvent, pcrtf* A fruld. nu muyen de cim- 

leur*. 3iroy£ea, tl*** par in* e*orp* cr»* <»u utll*^*lf. 1^* 

lit* ira^iterran^etmes *iiijtli>icnt tea deux lcchrjk|U+S, 

;i«ia(iiiue et egiypiietinr. mul* inlr*>dui**nt dftliA In 

daWatiMi u*> k*>uI ti^ |*rwti>i+l d an* ruit«rpr£ia • 

Iton MtdraUito* 3W* *|u'upparulL *ii Kumpt oeeldtn- 

tn.lt, Vftv 1c debut du pitriiltff mUla-naur, un art aal- 

limbic noin It vrtvnn* marque irinflurnm*. divcra™. 

a la. foli ttptcntrLotiatert (ft mik doiitr dttWn p*i b» 

dr roiiml Sllrtrlfat) ft niHIltcrnitifrtiitta. 

IL PtolofMtt •ftciuiotv*. — A) Emtfe. .. 1. *|«PM*V 
flou fcchefata LtAratiqoe: f>nidull* par lurl {gypfltfti 
proprancnt dtl «l lout* dllltiiriiltT tic c*llr que trmia 
ikinitrni If* prrmlttr* maiiifMatluiu de? ret ait„ anx 
temp* pnipharaoiiiqurft II arintilt 1 quiine noiurHr «tt* 
•oil lei iiitfn'fi'iwv tfuv* quit hi »il, m>uet dtYorj* 
ntner que Tart tffyptfrtn qui "■>*» eM parweuu e*t tin 
ait toner-afire, l**s KinpUfn*. aw dtra «T> Dlutlofe. ttiriftl-* 

If jn torwtWAUi *<iiN cuimnc <lr* ilcmeurc* durable*^ 

fi'Ut ^i(>!mxir li? Iusp dc* »|>pK£lv J#^ 1i>ml*t» et que 

neu» >" ayotia inw*** *-uml**» p«r I'arl, nin*i qwe d«ns 
1** InnpUrfc. le* **p<<t* de I* vie et ten docun^Mn tfc* 
I'hlstofre- 

La f*inturvi -^ypii*iini i (ui^J&ltv f*tl full* ilf Lihib 
pills, fmiA €t vriiM, mtl* iiuaiM, nan* nrtlilcan de 
luriuflri' el d'omtre. ^rriM par un detain r in i irnn 
Rk est. parU, vinlneiiiiiinit il^mr&ilVF. 3«a loi* pn^ 
r*lfs* wiii In iiirinra que cflttj dn fcaj-relivf ; *l now 
&f ilnxHU piu vtibthr que k» UB-rtlftfe fxyptkii*, et 

(a, f^n]pUif #n lorjilf !.n>*r *-Ue u»eiv)e a ^Uiirnt vttluilii- 

wf* de oauUurv. !•&. palmare »« ^uue doi»r ju'un rtl* 
**Ci>iii1dlV4 <!"n- llntinn*l*l^ tiTiitr dc I'nrt *«vp1i*n- 
Klk h'en t*t pu* moiiu jmjKirtuiitf pour noun, fl p*« 
^»"H ijuullies d*cvr*t|\c* ei pur I* alM>n*lii»ic^ 4c4 do^n-* 
tnrtiti ■]!] > i:*- ihiu* Dppoite nur Itt »ie #KyjMienrif. 

Ab*1rodti>ii d* rillimfoit opttqu* et ilV In (>^ r * \*-ct i \c . 
•OwH de cc qui b*A *\ nt»n de? ce «|u i »* Voftl, «f i irtJm£ 
l<-mf>* rwli*wh# il* IVuftrtHiido. pieeltion *cl*niiikitiii 

du -ii-tull. ^tiAli iir ^# t|iii #nt efcviiti^L U'U mtm! I#h 
Cftn*cWr« qal mil Ult *f tift taypt»tn un nicMl+lt dc 
Wc, dc vcill* d dc slyle* ,\u po" 11 *** perffctlon «& 
HD4IB «oyon« ( rtf* If IJuiMrMK* ■nlllfnulrr, li imdu dr 
U form* ft 1b nnipltttc dr U mmin, nwu ne poi»vw» 
a<liiK»f« t|uc dt& BrtMft i^ur qui nul rtntwlt 4c 
iimtierr, nulle di^flcull^ d*cxpre*»i*m u**xUtall t alvitt 
ijenor* la pvrspfcilve. on J* raeeourcl, om k Jeu dta 
eoutrur* (ak>r* qu'll* otiL cri4 de *l chuLAyn»l* MJauxj 
ki*H ptuiftt qu'lh let* of it JugfM t nil 1 1 lif* pi par lainemc 
lr* onl f^iniiftf*. I.r* nrlll^ceft qu'il*. ohi admlti c( qin 
cocnpo«ent If carpus de leura convfmiivnt eMMiiqup*. 
** derendfiil pauv dr-* rai^vfji- d* vlritt fwriiA + in^r t t^, dff 
iTt*ndfHir daiu If myl$ « dp ntefwilfS ftynibotii|». Lart 
•'MVptitfii e*-l If lriotnplrf d'uno volonlfr i*iu^fnf-i>, p^in 
il* KPininifntuliHiiif, ftfif lR*t:ifut impnMiUp, main, tu 
mfmc ttmp* - n en potliculbcr diuL* la prtinurv — 
vi p»»jrr pur Ifi apitiCuahu. Irffl vutirtnliwi* li^raiiqutrr 

fC 1ft COfiCfplloiL arcliitfCturntc cjuI pr^*ldrnt li In Pf |f(- 

lurt* ^uv|i(t<nn* n'^n ^iit pus «\clu la var^tf « l« vlf. 
Noil* ii'tn r voulon» pour tfrnolii*. atxr !■** t»riralU t noti 
*f^u1einent iudfvJduHs. i»ui» coLlfKtiftt. portrait* de race* «|ui accutnpcf^itfnl niainUtf Kei^ C*Miim4lllb|»Uvi<B CKI 
fariiil^rf^ I*** i^rfMrtUUIooi imimiilf** fl l^rwinon- 

I/arl tiirMiitrn. qui ■ rtfaliitS w> ikiavM fWfidiWI^ 
t\*h* la pfniidf ciiinprlftr ffilrc la qiiiUritnw rt la rifm- 
slfrnw dynaatle (VnW u llO0| iu, par la t*«Uf. qw pc» 
<^1iK>* II ramie tit ccp«udttiil df ^m>«ifr hiu v*-ntnhtr 

Offjlf* coufrtA t^o|\|tl^d t fUHi* le r^pi* ir.r*nrrn<ii>hi* ft' 

;ta^i -ISCfj #1 ilo r-oi» fceitdr* H uicceMetjr r<iMf*riU*- 
^wioff. PAfullel^fitriil A unc tcntiUivc frligk«J*c p»ur 
■cniplfKer lou* Ir» dleux e^typlifin par li* cuNf luima* 
1*1 lei ilu dleu *ntrthf >• Aleii ■, unr re^tcnnitiwi artMti- 
fpi* Inlmduutl. nvec I'ecol* d'FI -imfl™« ( la nfKXila* 
neiie, U fialrltfvu le cbmnme-. on metric (emp* ^u'rlle 
ulittgnil un# ariiiU liKunnu« dans rfij>r**atoti p*y- 
cbitlitKlfpio Mart la rtffimuf ifllglF-uif iVIumu, el. av«r 
If pwiviiir (lea pr#fro*, Tait 4(7>p^>m wU\ ,uh duiw lr> 

rornfiilton* ifturllM. 
J.c* buJ^s ifjuita |Mir la pciidurr? ^yplicime coii^l- 

d..].[ li r-r n- i : ! •■ L l.i.i *- n r |,..l i! i i l.n ■■.:■.■ 'i'-. -it[ [ft Vlf 

dr ccKl* l<iniru« civ jlifmlion 4*1 d* rdlu* qui I'ont ent<-i- 
r*> : lea <ll«ux:» l*u r cuhe ei lourj Iffretidff^ lea caavaaj* 
C6ft funuriilf r!i ft la \ U* d«* vivniilfs la mai*oti. le* jar* 
dins, lf« cliantps, la rh&sav ft la pAche, If* camiifcerc* at 
!■* travail dr* 1 utZw.w*. \t% jtux it lea plai»ir«, In vie puMI- 
qua, lea KUffTfaat lea cVnlea 4e ivuples. ParlaurTarKe 
|Mrtl<ipatioci mix pr^ttmipjmcxia dc la vie populaire. 

!.- nTlislr^i *.:•,■< 1 t - * f I— i'i*.-iMMix p el lia^U « l i 

\H **ul* t i a^mtfi aux i-Uun*r.U rfHgifux ih» ivpr^iii* 
t/rtiTiltlrf uti -r?lfiitt<nl aorial. 

S) Aaie- (Iwiflaltraj*. — Kn dobora <le la c^ramlque 
decor«V dom la production ceane tr*a lijl, r>uua Ib'ftVOCM 

4in«:uKif ceuvic- pcinfe |>r*>prririerii dlto dc* linulc* ■ juj 

qu« da l f A*l* OtfoLdfnUl^ II enl pnttaMa *|Uf lu pein* 
turv. ^ui lluU uiili^a. o-iihup fit Hnrptf, »uv le* *1uc« 
de FavflifiMiit iIpa pftlaH ft de*. Mnplea. aiilrji revolu- 
tion drn aulm lit**, que Turn pcul rraumrr atiul : Sur 
un fund coimuuii aaaatlqiif, appaialMuint d*n Ic detail 
du 3* iiiilUuaire rt dwil la tformr U ptua liautr at preh- 
*>cn^ |m gnmtr, f«tre le ar t* If Jur iKch* t cimqiav 
rteton de )*Asie (3celd*n1ale n nispoit* *e*i vavfa^te* 

l^rli^-iilierrw ; !e-* j»rt nl*-* vie o\}tuitiuti<jib s^iui(»que. 1 

|>artir du v\ix* ni«cle t Mini mnrqutat* pa.rlc^il par nn 
appniivrLtaement tie l"lnvfnfU>n ft unf lendanca & la 
styha&lioiv Cet art. junqu'u. In pertf}(raH^n tiell^ii <ju<, 
au ill* sticie, fM exeJualvi lufnt rfllgieux. Le* rnra? 
peanlure* murale* a*«yrlrnnea re^emmeni tlrcouverlef 
iif d«maaKffil paa l4« ca.ractdm« ^iieraui d* rtylUtitui 
ltif*riLtii|Ur>ft do for« P ravflfapar In. *ni] puira ri !■» btt$* 
ifUft* On peul raimdifr ;\ ct-t an >* itrandet cVtoora* 
liuiu rn hiiqiif f>mniUro d«r U I'eraf Aclirntaimliv 
i..l pcinnuri\ en Aale Orfldcntalf, re*<c drVoratlvc A la 
foU |tai »a coiK*|rtfcH< ft Hit wti fDBBlaL vutoliir du 
litvean>enl aculpiurul el trlbulalrt de laMn-iteciure-, 

* .1 ./M.vi- Kgftij J CW*, rayprr t .Vyf^nfi — La eivl- 
Ibatlon #>jj*aniif. qui. du d^biil du lntUi*inf nu rtf>but 
Uu parcijirr mm*nairc, cvmvtll l« itt?g ft lei liiioraiu 
rmviwrn ft ailatlquf de ce quoa appcla pluji tard 
Monte, upportc, dan* let rorvnu.te tf cjya twys CtfftlllL* 
-*<vn» par I fr^vpte tt VAaif, una nouveautf Mn(pilw)r*, 
ou peutftre un iknguhcr venxiuvelle^naiil. \a?* deVou* 
•*vi\<\ rte 3/yf/4<j ( d« TuWm/Ai^ de Ca^if-or. ofit inU 4 
Jour, non seulement dr* vnse* dujw oraeti *enU tk»n 
touta ptrtlcutlera, mala de graude* pelnture* laurala* 
d r uft Irtfs r^el in I e ret- Sur la aot ou vfrvidra, p-lun tard T 
Kiminll^r la raff Ilfllrnii)Uf, nou*- \x»y<m* •* rnanlfeh- 
Lfr un MtiintMl naaveaii. tan do huluraHaint. el q«d 
wmb\t it* plug Hen devoir a riiiKpiratlon raltiEleuM. 
Lf» atdmaui. ttv \W«atii. !f* lifurft humainf* qut 
^fuplcui df lour n^ttnem<-fit Ifs nmnifr^utiwi* df Ci( 
nn nVbfiJUKiit plui a nwuiif rtflf de granmulrr 
**crce ; leur ordQniiuJK^ lit MMDlt plltt dflttmilnff pill 
u aouci du iot*mUino o*p df la niagif , mail par rim* 
mant et la Wrtte. — JD05 — pa NMM* FfXvniWliaHHi* fl^ot Can**, H n'art |hi» ulaW© que nimlliKiicc ^optituiir 
ou cell* d* Sumer pulaaffrt j* imiuriiiirr ilnii* Irn ptwi- 
tawa. la «*rualqiw om la fiannt. crttoto* «i chy- 
prl'ite. dc la jrtrlcak inutocTitic RTOi "» i** * v - JVwt 
mala c*«i UM inniwiKe tran*p»**. I/«ri de ia »aar 
Kgrr iVr I) <«Mirtil<J* p** moIm* un mocnd* *» pati. <"»- 
K'nlklllf. Cl Vartiare, fomllier,. rxpressfer, roodama. C*t 
.r- < L » *<tiifcle |*t* »*olr Irtapir* dtre*1Miiam. lea pre* 
mUrea nunirartalloiia du |<*»i1* K ree. Halt »1 Ton eon* 

li.Wr <|U*Bt*m I« ptl*fltol*tta, lea M8*la;at*«H* fatal* 

octl colon*** 1c tuiulu orifiUttl *l tenlml de la MedU 
terianee. on c-tmprejidra. que. de* k VIM* ftlcfk. d» 
lorn** d'ari, «ppar*iit*e» enlra *ll#» pftr uue 4liM«igtII ti^ 
ftwuntme, d'tw naiornlifcm* dpur*. ateiit |mi miiix|i«r. 
A* Vital* du Sud & riMite aalaletpi*. la imlnuiiia? clr 
rfahBMsnt. 

HI. Avngvirt <*A?**iuLTi. — M Lm fi>*>r rt TJJ#IW- 
■ frwc — La grand? revolution accc-tnpHe |>*t I* Reltl* 
f ih- peut etre dUihnlr d l u» nwl : L'liUAUDUIIie. *> IHUl 
am-lra* & ton tea lea tlMtydW, A tfnraleriaer l*» tendan- 
ce* a U liberie d* In run*** d a rtpftiHMiiMMnnrnt tit*. 
indiUiluiB. *Hmi l a imJra <le riunnonlt rt k tulle da la 
beaute, O* full, 1e (*rac. invcnlfur dea imnii#ui»lii|»Kii, 
codHlcttniir dc» amitatoaniice* wlliiwm a lui d« ( ^ 
I'apparrll cln*aineaieur qui amaiituc, ■* ppipreineiii 
parler, Ia ScktKc, * taw** nuaai >» raU*m d*. ■Art rt 
K* nicclrc el but t<*ne |« TerJ*. ttve* ell* roup r it de tiieaurc < le culte * l*inl^UfcWDCC lui A doi mfi pwi r H* |o«ifj 
un cttAiu ^tnnee ii ii'.- 
■MjOUKd'IdiL 

Lm KrAtiilc i^ciulur* ^nvo|U«. Qui tue t«* lfcir*M«iiir 
el don I N« nul*ur* dff rnittUgullr houj otn Uis^ de?- 
ito^rlptlixtn cl d*** clog« mlhouaio*!**. i*f nou« *^l 

b^ Atfit p*mu nom <|tie d*?s immft N^us lit |xaiu«iu 
jiiff#rd* l& «i»iu»|jii"« ir^irfrMlo. d^ ia mtiipt^vjtit>ti. <lu 
detain, ilu 4Hitim«rit de U axilvur vi d# la afcljn *f 1 ^ 
d*i polntn-€ urecs. qu« d"»pi*» k» coploi ou Ira rtpli- 
H^jf^ akxaiMlrlnc^ plihiicicnncA, pmiip^hennCtf rt 
mRMliws, II «1 jwwitlr, iTttprt* c^l|eMl« d> r^lrutivfr 
ICt I'llB Kt!**!'^!^* *** c,t nr? '*^* ifcfliilinri* niui d«<o- 
nMU Iff miiTallW Hui«it cmfcut^v« *olt A la fr<*#ijuc, 
toil & l>nc-ftU*laiu^ T ***#*i-;iHlirp n» moven dr couifrulM 
\\4t* 4 In dif tlttudr Ditik* In p^LiiMl« arvli^H|ur p itilt- 
qui pnk^la Vh4nriiH>itl« d*Ail*n«*, la |K»*i»ture jfw- 
<|ut garil^ lc* cam«l^t» l*-cli itlqor* «la U irrlniurr 
^evptiritiie. 31 la damin IojI pUw llbr«, to* cwtttur 

dvnwurn jiljitr ct nan* rfti-1*, dvtic (Hirrni^nl drtruia- 

live. <> i>* ful i|U T A |»*r!lr dd |\* riU^l* -1U# l« J*u* d* 
I«h1*w at d'oml^i. It vfrN* du mudffU, du iiwuvfriMil 
ft ik I'Mpiue. iiilrodulairttit dam la puiniMrr Ift via rt 
l>lpia*»mri. 1^ iDttiirnc. crprtidiuit, itMa la irglc itr 
ecl ari. Iji gatnme do ruulcum *i4iii ut& limllrt l*ttly- 
fOOtlfi «"i mllif il ihl IV* HMlf i llVti irik>|ilt>>dH 411? i|lll- 
irc ; it MoiiCt lr noir, 1c v?v$< ef 1« jmittt* 

Pe*iiii* l"-fll»f"'« Ue* H»fflll*flW •WthfoUonjfl tf* *"- 
|r»i>dc iwiiUiur. niHii i]*voti!i fblir unr |>3acc a purt 

m; 1 j'l.:*— r.ii 11 .^ -Ip>> ^ «>** |-iui>, .;m. <<<-^ lr i:-l .1' 
dti M 4 t: t -rl*. aL*mKilitmnC lr style ({roiiirl ri<|iii . nttn* 

appurlfnl »ur l& t le Irtlkaifqua lu plua abondania doc«- 

(IMIflUtlofi J^-f ui5W A lljpfUtefc It-M tr*- dtl *l* ti^chf, ft'lli 

k A^jrr» nui^K*« sur Tond noir et u n^uri-* j-iUclirM* 

111** Mil fOlld Uftl« dr« V* ^t It*, r^.urlit t» MIhM-c. Mh 

leiuiibiUU. un nold#vwi pf ^n dmritiv I*- n^n* 1 !!!*.^ Hr 
Ia tcnlpiiira fninltirrr do Tjiniujrn H dp ^Urm.i louir 
; hiO in l^ftfndAin*. \t* mylfi*^. It*, cnuiiiioa. ipa 
OCtljpalltMia ft Ir» pljdnlm dr lu vie rrvhant dati* l«ur». 
Iii(upriie^n». IMr elloi now wiitiPCf ainpkiiirfit mwal*- 

g»M PU j« j^ux dc rr priipJc ?pori|f ; v t C*W ^iHlff 
le culte dr« itnKivrH»fiits du cuvpa HttrT t en ple^Ui .m. 

qui HbPia donntilvfjiHiii Tart $w+c &v la coiitmthie dea 
Iwii t|'^»iuili|^ri> et de> »vii«rlrie qti'M Militt, A f*r* il*-*ait*_ 
(out cummn I &tt den l^vjtU*'!^ fl dea Anlathpi«a. 

Lu dlfJuskifi da lu culture (telle 11 iqii*, k U\ AUite* 

d*Ar^urn!*i\ riform Vnrl de 1 ► -1 1 -- l<^ [itivii m i^nHni f/r^vpU, 1* ayrte r rAala Mtn^ure. la r4ew>potnmia « 
la IVt»a f rl le« nlcp|>«* d* la Kmjikitiie, awai bi*n *i«* 
|« ranvparla moniagn-u^ d* TAfgafilrtan rt Hainc. 

«(«n-v *--iii '* < 1 "ii ■ rt lran»fon»*r*iit. mIoci ttur g*ni-e 

nn>pr* t In aeiiien** tiell^liiquv. II cat viriFi* *»MJ*'>Wf' 
dhul <|iK I'm* <l« rind* **l 1^ O Mltl- IflllUI-llf-a LPI 
l^lnturr* ln>-uddtiHTlVl <lUt- fllMIA IfUUVOIW dfllU It ptlllll* 

•miIv mtaie, pui*»Aif loul I* |ioun*mF du ikAi #/l 1I01H U 
difldiSriit. en ««■ nffflotia, rutr* la ^riialr ^InitchK 
« Iri iiti'iHlPr* i^clra d* tiuirr imvm-Ajce (lir-nrii 
coTncIdrni avee ctJk du laiudtllii-tnc. •"«* yiphmftav 
ttkiiKlit 4 roriKlnt dc I* pciiMr^ cliliwiw. 

MaW ra.it grw rayatim |rf»* I^Mcment *fte«re> dam 
lr bavin dc la M*dlt*fan*« f portd par lc& florfie* 
il'AlMiW* Ju«|ti*«ii neiia «>»- n-i*<nenno* colt>nla» |i»v+tti 
cieimr* ; et llmiw, eit lutpoviul «a foicei miliualf« el 
mti vrf uikUntHtn udiniiil*tra1i*e U U (lr*« eH*-»»ftnae 
tt aux pity* hHr*fii**#, aaprll de -«iiX-cl «l porln aU 
in ..tkil-r **cl<ienUl une fonttul* d*ait qui e*l Mnr ploflll 
cation pomp^uaf de rhelletaUme. 

L< que ln>tt* <\*lh»***™s. d'o**J\iT* pailile^, #lli LfiVp!*'. 

{Fortran*)* «» PWnlfla (hanquw toinlwla») t rt) Italic 
tlu S«d. 5»ar r-ifMipl*. ihiui intiiiiru I'arl hrlli-niijur h 
adapts aiix irailftiiHm rtiei*>3ialf>. ajviiluaiil pen a atu 
vpra rien furmutr* docit In forluitt MMi>fli|ut iter* ill' 
vinM. U6» Tn dcrulera blfrlf© ik icrt AiiUquf. wwai 
poiiviNia aalAtr left rMrnirnta ik f-uniialkn* d*» dn» 
SraJMb c^Ufaiitsi-iiul dale-nnln*n>iii uik )w«r Tart dea 
l^mpM imidrrirt'^ trt «|u'll twiun np|Kirtdi F MB |>cw artl* 
flcirlltfiiittiti »nrgt de In aeiwdaaaiice. 1* cournnt Halo* 
imnaln qtil a* protonje* dan* I'art ^lirdtlni de» prvuitfrA 
tite4?le« e« A roriRiite du r*-»br»** nii'lirten^Hlrmiii 

|i k K t<jut*iif*t> «>t ajui ti»iiti|u^tti M ffui-1ehue<ni lc*n er«Ie^* 

lii-i- id-?Piliil>e* (!* qvte noua vovoiia, aU ffftntfalrvt. lanl 
*« Kft>*pt> qu'en Mhfnlcte »>il a I'almyu- ;v***ate i\\s?l 
qui* Iritijis de* IVntM. SAfcjaVtldO-}. curt >'ii r^imir aux 
Mid&fWM profundeB tip rOn>nt r ifiuie pan i-1yli«i* 
I ion Hum li|tur«^ d'uulie pan. rtcli«icbi*> dv In** ifrrM* 
rtllt Sous If fvmimlairc cl rappaTalt rhunuuiUitK 
giec v Yulk. winn tourtrftd^ Uif fnridlrff ; ct m^i> v»y»!i> 
dan* Im totitaflri«M»lr* quil a uit Hi«la*il *h'il|*ta«i 
pour )«|}«1«II1J1< yriifl^r*, (ni4nrtr* la |Mmipe v I'arlifhca, 
tl la K ri *" , K , ^r * uu l du ntvle- da Bjs^w*". t> *t vie* rofta- 
t*err» loih^tnitpa. <lan* le» exs»Tea du Moy«rt-.\|t^ all Jeu- 

Ittiiue «ccMe-n|Al« coitwrrniil le*. farln dincjpliiicH tie* 

liAilklloikv lectin ii|iwa* el l#a iMiiauaanl. imhi Minn l»n- 
tieiit, >u) rftclwaaaa d'iiivrniitin den MtlUce^ d'Kur«:p«*. 

H) i.**trt cnir/rim dw tfuyrir.i^r. — On peul aill«l 

dinliit^uer trolt courant* Iwm du firtid wmmiiin de 
c-lvlllMt iaii lining p>ar l» jfeiiie fri3f t Nihu latueroiia dr 
eitf k>i rornica Maib|u«a qui deitiaiukr«tent una i^nidr 
-;n':'t.jli' pour nmia ntuolier lurliculLerrnkrlil a celi>% 
ojul iiil#n-Me?nl Vrtvn>pa. 

Ix muraul occtilaitUil t <|iil »r mnfwid h lim^nic 
#HTC 1'n.rt ik U linnw iiaitiiiw 1 *e cnnlhiar hi in clian- 
^jii^t Jv**l«V»prt*-Char|eriiA a irt- T t \ p*rt certain* mo. 
llfm ( t lr*n dm mytheft de la religion Dii|ssBitie t les tpre* 
iiileir« gwluLure* chre>ilenvi«« rw ac diMiri^urrit m p«t 
le >tvte ni par le»» pmcr-tkn de ce que itoun vovou*. 
(t«r exemjih^ t* /•<*w|»i 1 * r La *e*il< dlatittell-uii de eel art 

rV*it!e* dan* lew motif* qu'il i>vlte : la repreaeutatloei 

tie U ddvitiiti- ju-tuu'au x* aJecle^ et cell* de hi nudlte 1 
donl l*Lnl«rdicll(in *a pmlona^rA Ju*<|mj*fi.ti xiit 4 . Ix 1 * 
(ttf4ifa de d#conali«fi vej^ehife el florule ne aonl p*t* 
p^rUciilior* an rhrUtlAmarn*. La phi* <<%nniii de tatia, 
ivlul ijtil m^te te putupre. I >|n ft la e*4wiib^ k# ran* 
rofiirr drjii daita liroaioirmpln> dw- rulM dyoniaJa- 
(]urn dr la n^icinti ayro plkiHckiuic. II uVai pii» juv 
qu nux Ajcurta ayiihliolaiiifa, Itltoqve lr* uitaEfti enfant* 
uu I'liuie, qui nc Krttfit )« rrpliqu* dr* nnxiura <»u ilea 
grille* fuikfn^rev nilfe rt d* la joclativ^k|ut l**ycW. 
La acule Asure niMiveNe anportee par I'lctuKia rjphlo 
rhreH>>nnc. «Ile du Bon I>a94eur v »e r*\ele Jtucun +■ u 
1 1mrul nouveau. PE1 

hit orient. Twl ttyiartln w«Wc rano»l« aw* tm.- 

*TMirin rtf UffUjcuifr Hrtoriijue* *l de *<"«*■ dc* ACheift* 
Ptlilffl CI ik 1 CAWri*, M*iw unlformitc rituelle dc* 
li£iinv«. *l -le* oltinwle*. in*m* tewUncc ilu tfrtomejl, 
■Hfm# Attwice <l* vie i*l»; »i*|U** el d l *mo4i«>a- CeUc UD 
ikntii nMnmiini* <* IMi!M*<*. A I* ClierAora*. pMtailit 
en Riwic ft U auilc Ac*. inU*i**i»»irc*, matoMU* flMJ» 

d« l« chulp ile CoMl*ntSoit|ib. dim* *** fwwjtiou <lu 
upon! AHuK (»ltribu6w a 1'ftiMliviaa) dun* I** P*»*»' 

I ^ .tii Sum. pi ilnm lo* kimn ita aimrUiairea n**- 

»*». Until nnlHieiic* ilv Itwanee riivonnr »n*d «U" 
IWrideitL Mb y rroiuvrr birntOl k ftwrml ittl*- 
runi&in rt «* morlr an ffiiQl taitoire. Nm* wtfleiiwent 
I Italic, doiiiititc p*r >** (loth*, rcvrii ■*• !<v™ * Tu - r1 
ties picttltfc* tytihiit n», el i*a H[ifltquD d&iu w** (ft» 
j.-, jii«i)ii ^ U HcouiwiiK* du Xlir »»xlo ; mnW b'Ku- 
rope oocjdurilu Ir ellcnienw i-iiUil niifluen** ilc IIvwiC*. 

cii intone triiif» tpu'cllc voll jtuffcnulr le* pre miens* 

i , , mt» barharct, K1 plui lurd. <|ii«nd mix YMI" el IX 1 
Frtrkt, les emporium tco««»cla*i»* forwent I** Arlllt** 
it r/eapatlt'ler, cV*i Mir l'JIeriifenL grille iHl'll* Nfllltlll: 
il, y dcL-erniincfit ro qU f 0l1i ft BJHP*** **- n-ll*itt*ftnoe 

CiiroLltigitmie. Mil in JIlliMll* 1» **!« 'l#»rftltl Origin*! 

4» lin rtai-r* H lm #4aull* P pt *wi Mprii, » >» ' o1 * 
irflhit* a fanlaUitl*. mi w r#lruuw I* fc*il<* A* nnc*« 

m* il* t'fttri Uii-tor. ittOtf, daw* rKiiiwnc LirfridrMi4*#i 
«riniiiMttirr» ayrl*ni"BB* nnlitic, a ttmciv ii'i npp«rcii 
IfrTmiigiir nvut+ir* ftp-Hi* dt* By**i*w, ■** im^nnoji* 

IV. IX* RHPH ^1*i«hm:v * Cfl ifUi ruiacUrlw let 
«|mm|uca IWMlinwi ilr I'hMoirc *lf l» pthitvrv. 4«nm 
lottloi 1t6 aulreo HMDHfMtatiHifl Ofi l*«»pi'H IwhrMh* 
**«! la instill* d^vHirtmi >Jw fom»"l«*» >" (*■"» ecait* 
dJLTil I ft tnin»tonniiU A «fc «■** Kiylc*, t« tliv«n«a^ il** eciv* 
l<« I> K-nlm. *-m iitfiiip let«|^ t|u* 1<* rap|Ji>ith il'autilivtle 
«tilm de» tnaBtn^ ^l-tlffnA*. la profusion <Je» nplllwlcw 
cl (1*5 ftfiiit* (iniuculk-r». A (Mirilr du am* «Kte t ^riii^ 
ojpalrmciti. ha vl* arliV»q»K rc^>« hivp iliffuviiHi M\e- 
i}ti>ii Kix *l*cU«. U pclri*. rltr imjuh tt]iparj|tt plu* vWH 
(I InvontUM^ r-i «lc iccIh'i-cU^x "iiic ti«U* I'lLiiliiiuite. Kt 
c«i>«t»dflrii t tlti/Aiit *w«* i^ruHk-. aurnn* fcolt w pi*- 
iiiito w rnnirt*r* d'otMiiiMa i*w»l, tl*«prt»k«i 
N^UIr Uiiulil^ i.|ui* ikii» i»fltpfil r^prM|ii« %y)itirnitr on 
l # itpm|iif grmiiif. U? BKMWiiWiH iir» cfitlMraln, d« 
XII* iiu W" ***rlc, r*\ Its will »tu|Uii mi nlutf* « ^a 
ili^ttrtMmi itnll-oriftltf iwlerr'H w*»c coft*'»f unl-rtt**- 
Lite* lx^ ftMl.r^ M^nnurnU kkil a'u*cllUitii>ti court? 
HI <l*ftJfQ locftti"**- <^ ■put il<^ *iKnjv«rwni» pavttcu- 
]*or*» ; *L Ift K* lli * ^"^ tttdlvMu* j? n |»lun ilr (»uit ^|u* 
Ivn fortiiulr* lnwliili«iiielie* «u I<* diH-ipIli*n* nhiptlf*. 
Cert dun* lu |**rtixlc *liU « l-t IUitQJM(km-L* ■ Tqai, < <* 
Ituliff, e*niincnc« ^*cr» 1JJA) <i»ic la i^lnimv >* Ji«*n»n- 
clc n««teitienl «W ft»t»*^ »ri« wi <in<\i\}*i:u\\ittv ; ell# 

rcUppt |*u A pru nil Ullifiwiil* & lVirfiH#rtUr* 1 f-M« 

v>, r i <le Miti miir *t \Ufit ftii dOV^nt du fipMUtCUr. TOOtfi 
mivr^ ile o* qu>IU fjivpii- »'ii vitu[i**v €t in ^imiliim. 
tilt lift *alt |Mtf CO iUOlle |n'id 

A* XW*» rt X/V - J«*V. A TauniiT iKi Xlfr nietlr. 
rarliAvmwiii d'un icntud BOttbn ilWldkw da»ii» 1c nvu- 
vrnu style itcrhlfJiml, ajtp-dfi Itiiprvj^rciiictit iM^T 11 ■ 
Ittrilll inir iitwIilWalKMi ptvf«lt4f *** r* decoration dp* 
ilfUKVi L". M^v^^'ttift d« taml»rr, *-ti rutllbuiit & «Ie« 
lin* my*tUjur?ft rl <kcorali\e» P In tro|v ctand*? ImnUrr 
pi>»Let** pur lr> l>*ta« lmrn«r»«r*, «lontic nal^saiK^ & 
uti nit nMivenu do»t. pur In flulle. rinfluetic* nr 1^ 
pelnlure »*ra ron*JtWr»ti!*-. Itam toole L'Kuropv <wvl» 
(Ipui/i*^. ir vitrn 11 **r«* n"VPr I Vnluminurt?! loujotire pra- 
iHiuep rt it* plu^ #ii phi* ji***hi|»Uc. Ia plus rfchc imini* 
f*>^utli>n de Ik otHilaur. W* deux pnj^#d*§B ciprinienl 
forMiunt Im lypw *l li* frtnuuliK l«ui, iln fantl* 
(Mffidi'iitai Knln VMi ct l3ft) H k> rnlumiiMrurs part* 
«pui 4 In* veiritn* do Mojron, d€ Beauvnls, dc SaIM.* tt»G- - DrnU, de K^re-Dann* el dc 3n 5minie*CI««|^Uc a <l« R-?iTO 
4k Chnrtrei* e>t uVAmUnt repr^w-dtipnt 1« plii» Milt paial 
d* l»rt dc pciiwl^ lb cnm.pbt«i1 l» r^uwit* Jes itulp. 
\&tn D*Alll««ir*. do ir^ii** *M*A I'Afwquft nuiuiw, ll* 
llu-'ibc« rtt in Kiilptur*. pliu tfll in plu* piofiMiitfiwnl 
(vohiH *ftl vMbli <l4ns r«uvre lira premium prin- 
ira. ox'tfiilcntftux. I-W- fiwq««i ric tfAftlm«ririon t de 
Crton, df CltMMont'Ffrvafrt. iwrp^tnctil, ili'ii k *J«- 
iiior quart lu jiii* ai^lfi ift Iratliti^i r'»n>nr»r. EU« 
tritiUllfnl k Ifcio^pv-rro-irt ^n # hiMtiUC* dim* Ir Si*d*E»l 
dc 1u Fmnrr, dnn« few prvmt^rt-h annee* du XIV. I* 
Imp*'** do l« ciwir papak A Avlfjnon 0**)- L« LW* 
At(.*nrnl it\*»r *"* d» rr**|iil»-l*^i uletmol-* qui lortne- 
hm.1 in premier* ecofe pvovcitCAlf. 

C*e»l u I'l"alk. *n w*ITrt, qM'rtppnHlrnU J* I* ft" 4\1 

Xiir fc.eck lii^iu'cfi ll»> In mnllrW IniNM&Mto de It 

| WmEU rp iv n - lin'i'ri iiri*'-* ^ifl.t -^- iU'«. ' "^ 

v . m >ft on po**c«»«i iL*#UVrrJ HoWfllllttS tl "ilrTiftOl- 

m« fjui w dJipiKwHii ftl^r* de I WkMim dw iiK»*ni*l« 
rt dei* enAilleuw byianlln^ i|iil nont paa «w> iW tor 
iin, rn ltilif. dftt «»¥«, Lft IfpHMlr d'un dc c«tt-«l, 
Omflbur 4111 flurpilt K6 I* « pmnlcr p^inCrt - ftf 
une* jolir p«ice d'flfillifrtiwfc. II c/rt cennlii hv^ *i«* i»rtl»- 
tn lUlirirt ft"inrihTidUi*lir*crtiit iH- fe xiir- >Jecir el <crt 
a Slfliw i|U« IWi" lrt»U*9TO t* preauien? frcofe, Owfjfr 
t^VUr* 7) *rmble d\olr r Ic pr*Hil*r P itefrd^ dea fee- 
ituile* bv£-iiiljfi«!« *t iw*» Uiurirte* U cooc*ptioii da 
tabltiiu. kur te wnt.nienl dc U oMHpiwitioi*. I>an»- 
ortte pnmt.crrt ecole do Sierme, it>»>^ c't*?iw*f- encora 
Nfnioiyp A/afri«-, <iul vlnt h A*rlgnon en lSli'i- el y mouruL 

m 1U4. *I.rr* «V«I» foiMl* t'«COtt * U*IU*1U 6A dftlt Uft 

fre«iii« du ftiW* -*« J 1 *^ (l«ftl*l^ rt wllftft da 
tilF-rn' V iv MjiU d** la st>nAr«lititi suktinU. r*:* d* 
Si*nn-f w drtsWif. m rfUnuUe pour luitineiap* ton* 
l"illu»lniiiitfi iJIftfiiriULi-v l^ft T.QvtnittK ccp*nd4iit. Ift 
ltisin1lMiimi< qufflqt^ KiiiJ*. IxK pmcrtlrn IfClHiriui* 
ite« Sieiuuib llmiitflit titcort il« la mhilnltii r ; InKfccur 
i*C fAlorftlMl, aUftTltt, p^**', n*y exclu«ii| p» U p*i>- 
itrtt dc u«iiie*t^ e* tivilcu *kini triwftfbftfool hi elo- 

A Fkwritrr, I endn ^caiMi Mre !»ce *i* ivn*eig»eii»ii* 
trun frtwiulMr raimiih 1'lHrc* r^mflmf, Inutciir dea 
TreMueti du Tffti*Me*4>r* ; rt W ji«i!try Ir plu* lll^iwtre. 
fi Mn aihw\ lut Ciollo di ftou^ouir ( I Stt» • - 1 SKf. f> fol 

ijn iiulwant ttukumiilrur d + ct»nfml"tcft- Sun *H, niritU 

I'-iturAl el Kulptural eocor* t e»l aiiime d*u« mmiMo 
novivottH ; U vfe ^ jntn-lun iIumih U pelnltift p* r '» 
rccltrrclie da nuxlede ^*pre**lf A liar* A»*drr* Qttagiu* 
iiS«.13B» el TuMn, WrfJI (l!EB-IS)ft. I** $uee«$- 
»i<r> de HlMlo fuwit en ffrtieinl d« Imitate um ; J 
I«>iir uti quart d« Ai*Cle r Halle >.'ii|i|iiiUTni. 

I /i'-*l u ce tiiomeiit qu'apparuiAVnl , ei^ KUHtptf OTCl- 

•tariiLk. Ie» rinuliiilttdi? r&tlmiHftLle pou^Wqu* li f*lB» 

lurr \ rrPiil lie? Ift MuiptW* Pi dU YJlMLlI II MnMt Wtfl 

il'itllfeam iinoSMiiula, ou nomaliw, rt ftKrtlo lul^irfflw 
•Ohflt lril*u(aln^» <lo. Uiuagirn franc*^ ilit «r >rt<k 
lutiMHivt >t du xnr el que U vote dc dlffuck^ df« 
nr1iciclir> qui ftitnKlulHnl a dnm U p-:lnt«et. ?" ^*i 
Mihl III ixiulr ilf* p*kriilft(m» K11 Ff^l^ti eomn* en 
Half 4% l*» «^iil|»lfur» prPcM*i^hl Br» ptintn^. 3-«* 
r.Vnird. d"Orle«iiH T Urn J«« ft«i«if*.f, lie HrUfr* (fc t«0>. 
Jtraunp«v4i cl /d^uemiirL *■* IlrsiSln. Ie« vulteni M i W 
UmU-tMiient, !>• iL^eila<wL.ii> *"ta** SWer t w^i»p<p, «n 
I5» ct I5n&, 1* pvrtuil d< CbniuiMitol, |*r*v«Unt left pon- 
Ire* lUiiuttidn dc tt"uiti"i;uc - feau Mutouti (v. lKtt, 
tfror^Wirm, <^ l« minUluri^lev 1 P^ <te UnAftlira el 

eea fien* 

fl^ tmiridiEe de PMlippe 4le Uourui^iie h%h: Jexnne 
d*. PltAdiift, *n 13°V ftift A »i>ciit U «Hir de iiocrc* 
^r«e ex y iilttrt 1 U* jirtiMc* llamand*. I Tin* eiapc t4 cre~e 
entfr? ia riindrc rt riiallr. HcurgT» <n irnleirf ■»»■ 
autre. Vera cm tlfw* villr*. i]ttl f-»nl Hgare dc eap«i*l«, 
affluent nu»l left app-vrtfl rtnJnm*. Dan* le» Wmpe 
UviulM dc Ift Gttfrr* <1fl f>«i una, <le \«te* *Vhai»^e» — 8M7 — im;! nrtlHll*iu«i m luweni, »ur uiie llgirt qu vn l* ul tnwar, 
BH HniflBd VtomKC. WWr ** Wl" 1 ' ^.^ 
et d Avlinon. Mm* 10 rknirgwsoc w «* enamHr* «n- 

irale dr/«a dcrw*ig:c*- Ji> XV* ilMf. — 

fk In pluft gntidt 

mi jyjrm :it Dte lom U p*imur* m iLrvriupi* 

rapUlit* at » a liuiiMHiM d« ply* n> 

„ il^uul* cltefl-nitiiM* nc wr*t piu* 

iI1iL«ru.uu» myallqgc rt Mc«niM-v* **■ tiafc irittaftt Irlll 
l'*a fcV*- 

1114k rea lit 
Jl«Wrf ("«> 
Toarooi, J*i - Tl*H 
IMtfnteuliiiliuiiil do * lechul' 

hUncloeill 

i**:*e\ **t I'a'aivr* 
frtrr* Van K>ck, 

US* environ, lorl t annoi-Jlariiaiid damtti*. 

IdhwA celt* Ac «» nctras da l.nuU*un iv * nm rriijEwui. mala d'abort dci Wiwvx »* 
ilia*, dc plus m plu*. « HMf'^T *-* p**f*cu 
den MCCaJ'f* cl IViuptiM |>lu» adroit dc la pcil 
IbUitCp proc-kl* ccmnu d*a l« X 
de* fiamnd* rt. en particular 
D* 1*00 A 

cell* b«uc*tip plo* -tort* d« 

jf H Uni {ttfu + lM) *i /«mi 113*1 iwil. 

IV«d* rf« KlniMlra* »l du Valriicli mi «- 

(!:!?!•+ Hit J), malt re tlr rtoolc dt 

miJjim. in? .ir hp <lii IhK Uc Urn) "i 

nrC dp li mimniiirr i\ crtir |rfr*vi* ( 

iiuiiiitcllca town C» iiflimra pcuvcuV ft™*' collator*, *-nl 

deHlfi Apr** IWt rii«iii*»ii»t** d*acd* Bon-fp^ - '* H 

lc MM dc Tni-yfti »Urt**tt TO native** aafatxawifftfJ 

u** fffutm irtMH«^ ****** "**** ; Dlion 
*in»l t|iic Ik'WI^, *'« " Gw"Jp * Taumai 
ft Ilnaxelka qtae Irav-aMletil d'acti 

mtlMr? ap|H>rierit nil sail i^urt Ipt la Krjn dr »1»*tttllrf u* n 

d«* U generation 

Laa «n*w 1*30 

4r I hi*U»irc ile In Vmi Rr*k« 
*rwk»n»'*"iH< 
|»lu* Krultd* 

flu tQ* tlttl- 

flnm I'tooto 
IWo fin Ut 
rowriid inn K} -fk «1 

.:■ i L i|, l it* !='"►■ 

airlift*, l-curt 

, a Alx ou vW-nt 

i fUnf. 4en I***.™ qui IflMtttoWH 

4 lift *tMit pafWi U« PTIM f*M»*» 
poiMurt. Lt granU r*UMf d<- l fc A*I<i* 

mWi d« l a Af;n«ftii ..W* Vftfft Kvrk, iiiflwi^ hi li^. W- 
nt* wul«nMfii poiir Jan dv« riandrc*. uuln pour i»u\v 
rKitnwe uOfMniiato la l»me *mln€n*f d« D<Kiv f n« 
dir«iu>n* Mai*. Iw <K«i tr#r« »ul m»l It* p«miei« 
im if mud* nohmlibt^i IH^onimla a i « ^-"po^iwn* 
nllirtruits s'iijiiwnii Ir> iruvr-.» -i" 1 »raHtnt I* ngur* 
hiltualtlf, WfrtoL, *< d'ftUord coram* food. If pay***«j 
^it On do*l ft^onrr an r*0*« de Cainpin <el«i 
dn plus tfiarwl *lc ^ rifvr* : Rt>$rr V«* Hff to'rydem 
(HOOftMIt* AW itelinoe »<iurff#ol* -lot 
iCojrfr njoiilr u»^ "*>1r ryfU|H^. tin *n| 

c«il.-.m*«4 i»* u«t* l*» le*« l/mll-ufiW* 

1W*. «JlV*ra«fiw»1 e*>n¥btn*> P W MfflWlY 

d'Aik : Lr *tt*fffM rf^ r^mio«frtitoi (V. 

!,!, ,,w dUMi di»i»fi tVruvre iLu SwlMf 

(n* v*r» L4100]. 

L*lt«Ut, feniliiHt cr fCUIpr, *WII'I'I»1. dan* UU UoHh 
mrnt rrlalifi wi *kWM**ue R*«oi»niw^ L"*coi© ilnm- 
lirif. format p««l-Mrt |«f ■** S»*»»**". ^ rnwatho 
tf^wrt u coiH^l! -dan* r«e*ivr» <i«*r«ii»iiLc *t ik-uri* do 
QtuHW do Ftxbrit*+ (IM* li») Tran^poit* i Venn«^ 
im ffiwi^mtntui ctunhio* «\-f< CPhil d<* lacouo fH^IH 
li-iltiww **»»» *SouU' la tcranJ pciiklrc. Kf»vour *l «ulp- 
l«or PiwnWI© <1*W t- life ?)» *lrT#- d fc AI*JrAi**t«i, ^l*Sli 'i* 
Ir* fw*n*i*w» inahrea tU* l"l*>oU vi*iiili«»rt* du tv^nli- 

Mala <=V*< « riomi« *utt*i« que l liuitwfilutlmi d» 
U printing ^ i>vi^l** H ^lnl«*»ina. Fru Cloi'ninil da 
PlttOflp, rJafliilico (l»? + 1415). c»nMii|iorAiri ilu pic- 
(bib* rnnrtttcatn en riprlma In tatituto srntiinizn- 

■:Cr inn uiii- niiutiull r'iiliHliinil''iltlVtT. fill ^ '-^«"<- 

HUr. il fiuiiic Ii % jw*™** frtlre (MMn ffi ¥«««to- 

OliiHt ml un iMllK. •ii*^bw* 1 "* Van 

r»K»(ti> pur l*i>rlf*ntRlloib iiouwllr *|i»*i1 a 

T»rl i*< |n*»iidro + 11 ful vralm4«il le pn*mh«r i»all*m 

qui raprium riKitnrnr tiiocIci we ituri^ w»n ranrn»c r*a- 

lit*. fiv#o lira wit* du incwlcl* vivnni rt iltj camH«r« 

pri»ftfSiH *jLii iw l< cUa pa* a M icl i«-l Aug* lui-tn*«v- 
Bn ra#n>e trinpv qiM *la«* Ir* «iciil]4iiT«a il* f)6aA^I^, 
Uui I'nH flvi^nUn dti *t* *i^li? |t<i(W ab wum* ilitn* 
W* fr^^w da -a irtH jrima Iwmm*- i llrti^ !*»). Si n.ulnu*- trace iio riitta««rln trAiiK*1*co <• retrOliW 
cncoie lonfflcnifis daM t"<c«\'ro litg^nua rl K*rtqu« d« 

ffraosio Gotsold l1t!u-l*W). An«r!ico lu.^,- -^ ^ 

ccHiUinporftln- AndWa dfl l'ilWN4 ft ^ allte *■"»- 
pajajtn genial, OviWIonl I'MoU ttamnliBW v«fi ku ro- 
dMTVkt de* form** 1ia«ialll« *l Ull «+rtJilll "*^*™ 
ttln»«alu A - n»mtnit& VmiHtW M4ou**m tl fiftl-fP 

jjm* » partfcgem rinflucncc «ir Miiwccto, *;«p*h4«m 

|ajrittirn>lH SilfrtU, ^Vrorrau, Afnfr^ di G ***««■, r~ 
wiM-ilnit Ji l**cart In. imaKTrlw. iK^t^«v« .tt» t»ai- 
tm (Hi Xli". 

!>• 14i0 A t*7tf- U r*ii#iii1K»h iifc<: dm.* lc |>mi»i«* 
iiiia-rt tin «4t<lc nrrivt u la B«twU« ; « »«« *» 1 *" 
UNift. ttUMi Ul«i rn Mollc Vfn Flandr*. * «i« ItotJJ- 
lOii inntfiinr|tte* fiw ^^'^ Fwir«ek-i HW* iw^ 
Utmif nuf^ Naiatth), •« «^ pr^uracur. Lr. actrri inml 
n«uve<au il'innui^liule i™ ff lque ajoulct ik 1 iitwaiaM dt> 
•on arailJimml de Vaapaw. Mate nulla emotion ne p*ir*- 
C*Lt« not»lr**r. }** ituittna tU* aux envtmiw dr |W» 
1140 wxil ioum*tiiia« v|BiUemanl p uu ro-nlTair*. par la 
ofjaajou .!<. t'lioaniw « tftquclle- IU ^rllMrt Ulic M|>r»« 

ital^u*. ApfcMia IWaia«f0 (ICT + IW) rtftfl! • 

i .1 iUr lc ^-u II*- du ltL fnrea rt Iw; ifclicrrlio du iiHiUcfr 

[I49U I9B), iiwptnA par It cullf dr In (traiidcur un- 
title ini'il njfiMivila a*n» en rlre iHi***i, avim I iidti**- 
t«nr truti j?iand <**or Jra t*\>lra du iranl d« minlii- e-: 
d« MUl tic Vcnlw. VrrrvfAlo (IW*!* 8 ^^ puwaaiit 
afutpttur *t ncintro, 0*t to mnllrv ilu imvihIo/ d« 
ir| d i»flf Aitmln u«lv<iraftl*, l^onu.rd 4% Viiwl ; Mfl uM* 
,fn f^nli (li3&tl**Wj »>l tMt* SignorrHl (1441 -f Ktfa^ 
rtartni^hl In ^raiid* le<on de l*Air nnalim Warn en 
riulrrimiliont en riititiwiiiuuil SifiimrclTI <<urtt(iit <*t un 
tfcaiid ciaawur <le fcnm« libnra et da moti%*roeiiI»> 

AaJ'AHelfa rf* Ve-jWa-t (14»*tl7l) IfltWdtlPUOr TTOl- 

»«tiibl*bla A Vaciiae de U taehhiqua ptftleclUinirfp de 
I'liulh, a*| tiniKrH^AltlJiLa|jnrffl!Ml- Knlln fl^lfirtlli. Sun- 
Jro Pili|ja|»|»I4ltU4< 151(1) tradull dniia la pflutrtonnantr 
^rAl^^aow. «m lc plus #>iwiavan1 pmlljrr. la mrfme 
i"niuL*!iiilr liumalK In mtVur tni^rii inWnaiiTft *» 
t«rnnlcjiir ijur sei oDiiLntiptmiln*. Ma*' 1 ca*t *urtout 
vers la liRH* rtprrMivo cl It inodfV tangible ^we c« 
inaltrw pitrttm Ituir *ff^rt T 4>ux qui crhapnaot A Uur 
J 'tfUVltt *lUl w ' ,ra W f11 ' iomI Im^n^ dn aunvHe. n'evari* 
|n*irt p«* plti« i|uViix <*f>eriduiil In M traiin«ille *W* 

.s.ih.nv on *>» Klnarnliiw rf»i xrv*. Ort VuiMtaw 

reibutaannt »t»l ilrcule? aver U doiiccui <le lWuMWfiherr 
(Joi>* r<nuvre de ftrJra IV^^cJ, «lii I* /^naaui 
(ti*6*ISJ5) el de fWne*?ie*> Tr^nri*! (145ft + IMS). 

l^e Uanlegna cl de* tirtiini Tart d»» veniUfi* |>n i H< 
.i.,. nv*c la aMnlti paTentie, la -cknf* *t le fiofll d«i 
i-Hirs LthitM i— IViit.;:!, ,..". i.* v.-^lrur .s- I . eiW 
eirbdritayir dal|yaniK« »*n*iM*ch« l« frcm Yi^mliH. 
1 1* \huniju. »in1-MA p*vur qii-e-l«iui? <rli«a dun* Ta* il^lar- 
mlitalfMU. *l |>aitlcullcrc« do cot urt. GtntiU «Wfi«( 
(14^7-4- IWJ) csl niltutittt^wF d« fnaiaa di VanlK- ; Hiiw* 
viiiinl Arflfnl lllW^lSlft). hon frtrt, f»t un itfniai 
*tTbte. foil COinplt^f, d^ll-J I'lirtialW p«rft»«rt tmitea Ir* 
rlanea, dttnno mi auW twiiw \** inflMe»c«. r*i>t*» (W- 
rrUi 000 k 1*14). ani^te- »l« pJut ori||liiMx t pdml dam 
UIW utatrfirt- prtC-*«w de» fornix maffnin^ira 11 r-ut 
ratiarh«r a Uantejcna et it I'art tetidu <lea IKinritMn*- I- > 
o^uvnra Cun K-and *rtUte uuMere. Caaiata f«r<a, de JVr- 
rure (I*»i* I4fft), rniLliro d« tirtite VM -e^le- qui canp- 
Lena den i/eini r*» icprJ-*c*itati f» coinm* fitcoW rff nV 

6erli (I4SA* 11*. 

Cea &rtioi«», pour la phipurl *W Info haul rang, ont 
loiu mtirqua. it fa<on ou d k autTC r ravoliltidn <** I'art 
*prt« eyv. et |duai«un d** v*sl« tfenliv du XVI* lltclf 
n# /*nt, r-D »orarae. <|tl f -a|klnWlr, ddt*l^ppcF cl SJbtW 
en l^puiaAnl. io nw»v#nwtil nKu de Iriir* pnittow- 
setim. apt** y »v»lr linprinia Ifiir nunrn* de i:r*inrh 

I n Klmtdrr. li^ ^nirnh rUvea drs* Van Ryrti rl nTtjf* 
FBI 

cliH-llilfs, Fun Uvin-iW, rft'<"J tf* ,eW (l*W T 147!» f 

J'fJ/Hf t'titi^t^f ; CfUjX <■* HolMrit C::niiliiri t c«-iittiw Jl*- 

1«r» JMrrf *l ■!-* Rojgcr V»ti *K?r WtpdOBj mtj*h»«*iii 

•li* ktir* U'Uin** 3*N. •'ylk*-** <-I lr* deiihrurn I*** pTi*- 
m.*>r» m*lfr-r* alfcf nan-Jit rest* til jii**|iiVti IW* ft. k nhu 

■It* la forte pinptcitilc rtoll*te, a> M*U r* rfr AaJMftf Mi o 
»*-<*.**- (Hl»)- X*Va*k:jii J^cAnrr flfttt? K&]>. tni PUiAtwi' 

arirr/ J-tW- HKj frvtil tfinror* dt?m pftlilinllVtriira pill* i|Uf 
tli-a p#imrf**_ UftU. ell Fiaticr, unr £c*ftt iidlsvvlta, 1*MJ# 

rial wiir***. flMntialva, mil wn 14M Mmor JfarnfOfl 
•Jl"?* * I4W1) y r#*ti» ilitcipli* ill- Van ICytV Maim Min 
fiMifnrl (14]5-i*85J ct PmM Ck muttrc ik Mtiiillna), 
am it rir ifrundfl nrtlftLn prmiiutcls rl sun* FutfQtfW. <i 
la Tub k dmikr ti 1c fduft grand ile* jnUiiauirUira rl 
I Uil *Jw i-of^mh l*i o* 1*4 pi it* \lYuiil», «^t uu iiuvAtetir 
«Juit» la r*mjipuailk-ii* !***» Flauiar.dft, cu <* t*cnp*, *"Hn- 

Diaiiwiil : %'an tfrr G©i*» .143(1* |4K?I- t in twut lr»niv r 
tmv *vFi(tȣw ilea iku% Iciulaiifftt 1*1111 * rotitvra d'tan 
rUhaii. il**«iu I* multir «Jr llnijfw, Mnmt ArVmj*ftMtf 

<I13J + IW r ujni alliu In aaatfttaB ilun K*nlf 1IHW1I 
ou^ »a*v*iileu ajttiulaiUm** Jc riZcole. Son Jivtipl*. 
£r^it*f Ifcfli-jJ (I4SU + IMS! erf *»4 W*it hupr**^ iTUa- 

liatiiMifrt. 

tor* k tuHUu du *lcvl<\ "1* (iFlhlre da ItourffiWie. 
i.^kvrrii^d C*Ji4rr«»rifw (ii« \rr* 141U). a'lualJilli* I 
AvtignOtfi vt v ftvule un alHirr. II i»um» hi \i«e am 
CtWlMWJvrc dun priiilix n-gMimil. lYkafaj Frvwttil 
{IWHftKtK Du tfuultlr fourunt d~iiittiKiKt9 t bout/flui' 
Kup*uitf el llalifiiiu-, rM uiiIiik* rwutrt la pi«fl <M*w^- 
trl*IV 1< ""UU* ^ |n-iri\ui-£ fruncakif no 5CV* »i^'^ T lu 

* I'iflti m d'AvigfiflM II4T0;. 

tlfffl VCrt V»* >*'i»>| 1 *' ■!**** I'^inriL^tM^nu'til. ilr Van tier 

%>vdm |»*ri*tr* f»i All^iuu^iic Jl iivuiril It* |*n4»** 
<lkii» dr riCroJi* dff 04»gni ft !<• c»m-rr» pa«li«ti^u«> 
«Kh iiwStr*» d* U - Pi* Jr .Wap(\ •* iyer* 1(50) tie In 

• PmJoji rf< |Mfiw*f.iJi {v I4WJ <** la Sflteff P*r*H4t 

*v Itf-i; 4-t Mirtmil 1'nulrur <uii^iii(li|ur dr- - f^'^iffrt 

Jr gmtml JiirrihM**!/ « ff. IIHk M»U .l*iA ■'luteivovc 

|*ii*tivr* tj'un ^rmtJ |h*lnirr, |n>*j-ru<*'ur il'un g^nio *rii- 

ilin*. gravfur d'ait*- A&fi««Mion ptiWMilrflK J/ilrli« 
5/Jj^ityAtJ'f |l(T/i« UUI). Kit Atitrich^. ui*# eft>1« iMIuji^ 
cw pur l**» umlir^*. df 1'u.daue vi ik la p»ntl«lre wine 
iriitlttriiie octnlirf |wii l« umbrlcii*, 3i'^|>nttotiit «vtr 
JfkArtrf frtrftcr (!**>+ 14»J rl ItmMJrJt. 

Eji fin du *k?Ie, fit luii*. noiw iiwmtn* l*% diu:lp1»4 
doc giuikdi nitutn tie hi t!i'fivvuliun ik I43J- lonner li 
himKiHiMi iivrr lo iimnd* MtiMw nil* x*n* A FlnmiCf f 
fflrf/^Mv Mj»|»( (lHF7-r 10O4) prw^lc J^ IfiKluclli ; Ycr 
ivcVt^ 'vniif, fl*-« V4ikI« **K i«*M m cvn^W^ratkfr, 

fiottfi-iff^o ';Mttiriidtf/rt ;iUD t IV*4) H J^>frttx<f it* Ordl 

(1459^1^37) ; Mut^tr^no etGlovanui Ik-ltini. hiflu^vil, i 
Wrkbic. xur O'fMnto jlftti(>+ !•■«> ; dim* k nwd d« 
IMUilir. a VlMnta* t»ur Af*>*tM*jno (I4SO* 1W3J. u Vdron^ 

bur .1|/>roi¥^, J. i*r\'tt*' ; ttrlllikl nur -* + r(vj*r *\*t C&tirgiiQ&Q 
■ t Mil.itj, fartn^c par m»h Oon«liw<:J|t]c Vinernic* ^^/-^J. 

pI Jlluftlr^c pur ffMr«i4>^Mc#ii« r iiri* »o«i ^fj«L |nk*^^#t r 

IW-iiuim, nuii'r^ .1" r.^;-.,L^. 1 V H„^ |ft r 1^ OliibrkliA 

|vunt>i 1*^|tidU **? ^Utachr. wul QViinf 1 111 AJrafo dv FoN- 
jjiio, un«rlffne j *nn l<iur fjft^oriccAf<i, et runttlUi^ ;t 
rnrinri I'ldMil du Jruifcf Itflplwrl. l.'rnMt U>lt*ihil>*\ 
faiOfv par fiOTfiiiO CMfir. Iwu tie I'fcole ilc FcrrarTi 
fl rutlrblr pjir Fnnirirt, y CHitrdtur aiiaH, pnr le liti* 
clknncnl d'uii *Wvc ilvct-luKt, TimvT<Q r#f', f|ul. rfnH* 

ffrt- ih t *rl*i** rn U-*J t fut Ic- nmnlrr ituiUn' chi li>un*r 
Sbtjihi. I'ar C*» liuillivs irilriTiivtlJultcTi tu»u« MtJh'tis itr 

I n*c(IUrn*. d*- Ui Lcuhlcin 1lnA»lre k <\+ %%4tti9am, !>•*• 

TflrtrHT* p.rmB**, iin> i-ottktirff rlumii*^ ■ »tl Irf-(!*rc9* t utic 

JvfULiruM MtittUDlil^, vilIJi cr *iuili* ^p|>or^nl mi Kvr 

Unia IN fur*(j! Jcvartco* *( d^^tuHri pat n n initio 
Will pllln jKUbUrit f[Ul t 31AII 4>tilfrniiMt MlWl *ft 111! t«I- 

Im l«f ur^uisliuHiH ihM-rriiLiivH F »tui» »|ui pN^k 11 ^ ,lr 
lul-pifiikr. mr i»uffn chiApft. im* luml*ir liHMttir? : i,r«ftfi«4'> w*j tinfi (14j2>imo> p run «wi * 
rffpri(«u*ikUitir» - d* In plus hnulc huinftivil*. C*nk uni- 

v<irtrl. ** l« f<H» ptflttir* Pt fcCUlpl^ui, iitKvitinn- *< l«v«»- 

trur, fciVHnt *i pMlosopli« P l>vnutd. U prnoUr. roinprt 
uvrc tn t^chuUpi* pr^iJcntit *l i*prwlv^t tl*» [Wlrjl^c*- 

All X\ J »*lcl*- Afltt d*vilfr lu ^ls«MsW f ll'tltleilk 

riiltiwplitrt. lu IlillJUA d4M tivitw. Ic foiidll du IIKhVUS 
k ^l«Lr-o*»»vur, ik- f'*I*vffr <tk to. gMiiAilf fa* «oritiiur» 
A wll« <!« iilati*, *k wiforttJ I'npjvMiixi plaMiiiw 
I-ur Ia \lhrttmw ilr la vir iuteriturv. Vinci uu dr 
inovcrm coinplb|tin t rt »[»'■! *l*tt k piniuir it tss^vr. 
qui iMif Uk\ U frusilitr \\r ton «ttVTr. M n>» ■»&**■*«* 

P4IA IHtfillJ<r <»»■ «W» fltt* l*«i *» nl |»iV*tt«e» * p*« 

prf3 hlUiCl*:^, <»< L il"*!!! **J»*4Ur «rt fov1 t d uil «<m|hl>ie 
4+ickii rt swiplv »|ui veniMv In ftolutlou 4t* rtcb+Khtn 

dv Vrrnxlilo, t/On ituiltti'. i\* U*Mrt-U, rt di k .M:ihU^it;i« 

uu <hnnii«- qui dffKuftt k lftlftMt*All«r ilc iVnigiii ; ft 
pur-d^wtut c^ln qui *»i In coocluaJufi d H um vi^ck. ui« 

i«f|»iUh1* d* l'**fjnrr ( itne slflkliikk d* U COullWj unr 

utnUiuir^ <k vk **cr*ic, qui povctil la ipi^U-un p4r^ 
IWtUUi *vi^ foul j^nind iirtlirtr a|»pU"rt* ww Itii. (*l qui 
;>tivrant k Xvr 4 siMo. 

O XV J m tiM*. — Lib*r*e du c*riH» *U* Itfnir* rt de- 
li* tyriiiml* -I** mur^ In prlmurr \^:H rrvri*dif{urr 4 
d^w^waU* tin r^bp jiutuiiufiie d'lnc&m-ntloci »«nHirklk- 
Viii<i f T(»cu<i T ivpLiiitlii hot* *k la reflex flo^ritlinc. 
lnii dtdil 11 lilt naluut+ur. l"«l (i Milan, ofi a'taMil* 
uu« partk it* »* *l*. q« iiiw 0O*»I* lout "enikre »ult m 
HtAiilntf. Im ifraUij >i*ftfMti F IMIfm/10. Latin (Ki^lSSf). 
.:in*n»* do Ulont HvrovuJHlnJ. lualfi uivunt*. junriniiM-ni 
vi'tm le joll. k' chBimie rtu iimltrr iinmnuii Ittiai. dii le 
jM«niff (i%iH-iM?rj t tonic, j «i ttutic, h nmvtOi *k^^ <*• 

^klinu* MulSl ri'* n *'T! L ^t *k V4i>cl cM rtKorr »Fii*iW* t 

(u^iii 'A rkniRinUoii, ch^x d* iK»mt*r»tiSi |Hfinir«A da 
h jiI, <l 1p» Klninimtnli et llollniidnia lui divtv*iu #m 

iMitllf l«<ur> icrlirrrlirT* df* * fici* vl *lc la Vavnu if uM* 
nuillCrc. Klllln. IUpli«?l mt-0>l w sjoutf n-nx Ir^ons 

it nlurtMCH %lv Vrniicin. A In pFnt i^ut npfisM il*tiH t .hi*- 

lU-r d-r WniKlit. A Ui grandeur atitbi|u* pui»v« diet 
Mi<:lti.l*\iiKf k qiwlqae cliw# <lc ]du* »c<rc1 ijui vifstf de 
I^HiiiArd tk Vinci* 

>*j»i MriW^fou^^ jU7^1Cil7| cl. |iUU qtiC III!, MIL 

din ipk .1 iidF^it ilrl Sarto (It*^ lill) cuiiildDHsl ««!• 
lullupiicfl a>»c l«IM u»i«mnlf it< BUcwWAnp I** <Jn- 
nifm Marriitlni wiiu cmpuri^ \mt k grand mil <pi 
fond alun ka tcoJcu. A la fols vtm le nMtttr »knpk fl 
liltrt 1 do VeniW! cl vtffn IVinjIiaK thAAinik i\\%i «cli4- 

^•■tw tjiiifiiiiMcfLicut If* altcle. Al^i^vi #-im : J'oJiloruto rl 
|frvMS*JtM |rnirt>l iniiiriillKlr. i&ililK>nl pMfot* «1ii3t^ ir 

HhOidi>rI«jii«. Min> Tl^cuk fli>irul(ikT. cttirv ipiupj, &> 

ivtlill* »j .Hv I. . I- .!".■■ fp 1: ..■;■:.■ .li. r . i..- ■!.■ \!. h''l 

Aruw. 

JfpVA#l-.ln^ .UlliBHir^Ji. Btirfiiiiii (I4t"5+l£*« ( r»»* 

pill liMit Ic XVI* siVfl** Korm*> .* In |i*tnlurcr par ttikir- 

lamJnf» f - U Btulplufc* pthr UJt liixipU *U l^hAlfllo. 
il »'« p!u*. A pHttlf wl* 1* ftr»«, d'AUtf** m*ltr« ipja* 
k* at<ll«|u«M 4|ii'j| ititerprMf a an in«nii>r#. Seulfitmr 
uvtutl hint. nreliMvei« «*l poAlo. II no- det'knt prtnirc 
(|U* par rurrr. qu^iid Ip- pup* JuIm II lul irn[ni^. nn 
I \ ilr rli-i-iMvr k itlnkiml Cioja SiUtnc, !« fcagrnrr 
ir ri-ptir, m IXCij rl Iv /n$+w*nt d+wirr tvm* 
pl.+t* iv pliifrnil* MkliH-Aiui* vn*ftnl« la «irfaw p*ink 

(II Jiii*tdfff-t» a || ri*» Mnkrl d*nib«TUJl nrllArfl : rlnlr-nba* 

fur, ttuiiMMrpihcr. Iru ***** {Xiuhura. Avlvt dp* is^}ftn 
puu%r«» *?t wmiiif iih|niKjLi*i* ift*i- la mntlcr*, II ImjKHpr 

n In prinliir* utir c^tivtr cirfusAik qui vioknir lu |*in- 

hii* *< U 4j*|in-M-«. II r*fl*unlp, au-ifttlii du xtv tltk^o. 

it 1a culMTplinii id^*M»tr- dr I'trwr* d'aH. 4tJ |roint 

pili^nif ou II n'y a pkifi rirn *utr* VariiMe rl aa »rr*a- 
timi t|»io la pro^c<llo*n id/alir tlr In l^ntfinr. I^il dUpnru, 
U\ jwirduir* n>Hl pltrt, mii* Il»w ^;va;tjl-*» dff Mt mivvurv. 
uh'ujh* iti^plk di^frtxiuf. Uu *#-ul dp *** di** 1 ! p)p*. IhmUt 
jf*« ioFtrrtm (|5in*l*<%) ji'M pan lunijnuni itakiirui i 
*r» (rrrnrlh \tn k wbllinr. Qua nil MlrM*Aii^v i»«ur F PH It fcmkr peul-on aire, II convield de ftolcT ipj« r*«rfe 
tiWmc df KnpWJ ji. dapuk Mr.pl ai*. dl9p*lll 

Nixitt aWM **i Jt* iiwlk* influences fsirt foroie It 
miid erietlfcioe Aunl le nam n tonffleiupt p*»* poor 
U parupon. d* louie |i*iiitt>rv. Itt/iitit Mail, on 3** 
AtfMMKOJot MfcUrbto^ tnOmWe, II rfeifl & How 
m irw eL jutqiTA m nwrt. comb it d'tiWitii r, .ic gide* 
cl de plalMrs II nttwiiulc une ««vw inmieiue, tionx 
il *|rftii4vmift Irup mi*vit rtxrtMUoti fc de» *!***»■ Cti 
lllustmlcvr n<«i«l, <** luUputewr prodlglciix «* jieui* 
+tr» le plu» 3 mud - compositeur d*n» l"e*j»ace » qui 
ail eilri*. W»b k* »vui|tto«ii*i* -d* ilerjirience am g*r* 

mn* (bn* I'«t1 iL*lirti_ Ki»ijl»t»l Ir* |iu itr *1<<;i'i (i Itii : 

la vlituustt*\ 11 tw eermhie negligence. VI aimdUae- 
merit 4o Ja firm* et I* iiioirttwhlc tie I* *mikur. Lu 

foTffl if. I l("it.ni: *[ (Ill |||l>dtf*lc, III lllllltliTK «U) uViU* 

WMM, ^.H-ittlte* dttreniwrt par U* *ill»le* voluuuri* 
n* ctti m\ i4iml«ui ilatiH I a«r#n»fii de Tan fiKilc. 
dot mic fifimut* *lc Uin tun *|ui *?M In U>l dc nirudc- 
mlunt. J-e iiieillfur <il*v* dc Hatarl. i«l« Almoin 
(lltt-IMt), acbev* re nwii>o ilc a« miw* 

Amni da border l""Kf*il* de Vciilw, lju! rrwiifi* *1 
sunivr* wuk ii rucfid&nistiit, nuns drM>w» rtudtcr ua 
autre malir* Oonl riiiNiaritft CMilrfftejitkiiC/ii «llf «■* 
MltbtMitjw *l de Rafael AUcgrLj dil to Umw ( 14 **' 

WA pcililrr >lf !■■■' I e. I'"-' 1 '*' - l : '-■ ' ^ ^tt.*..-. 

uitrvduil tlft* 1 * i*nrt (i-niiei* l,n *'n i H f,f iiouv*tw ii^ »*■»♦ 
tvalllo il*rec(© *t tfliiirnwlk'. f«U iTvn clnir obscur 
CArr*w> <k' 1uhm*i^*, ik c-iukur* chtiwk*, ilr? tvrtl^c* 
en^eloppr^*. Hhim unt *il»H^pJi*i<- do Yliicl, ik» for- 

nirsi totktt -rt jj«ji^Atnt*^» qui hnnhfclil d'un Uichrl- 

Ar*c« l'tureuv, r^itlttnt In chair conrtOM «oU imirnl 
k iftlrt, p*r U wilte, lc« YAhHImm ci Hutcn* CoriVno 
ful «kfilolt^ pur k* jonuiM «! Itt cuiirv-r#rnrino. (in 
Miplnya miii »uvrr> m wi itianlti^ irtlivaiitfv par lear 
wr*«iHhk. ik ratilf (I* l>^1bc tk 1 Rinnv inl-j rn plni 
pal l» rlnielki« ilKitlt* ilu TW1 rl i|«l rnrnnil, nvcc 
son ana iixltirol *!r I u<la|iltillim. tlaiin unr burlrl^ 
pagtnliitea * w» «ui«t i^km^ ( l/fco'k i**vr d * C^ 
■tea GQOPK Mil JT^"! ■* |fCiXU)ifcl rf r'ntntofa .W^tllw. 

A VoriMi Otontnnl ItHIIni nrffe lc SV 1 nu lEVT- Mfl«* 

tiG^liiM^ (Lin-IMv»» win c1*tf, * qui <hi o «Mrtb«e 

t iiL^P'mii^ t i^jt iHnivni ft m to il UtMurttC#> lltflu i* 

pi«rt«nl U jwinlur* venltkiuw A <ka rrctifrclK* d*k> 
tt»uMta i^u^iricni |4rlur«Ifta : loythog m|>Ji-r *k U 
*|c cotilttiipnTiilnr. lumlhiftt^ fl cwl«ri*l» 9eri»uH f G»kir* 
Ui^n* n «l |iun ftuiu iriiun »ur l*«uvro ilr «* nicrr^ 
iMin fiimtio VerelLi. tr Tilt** (L(ftS*L&Mj. i«9U tf *roi»me 

CtaBfot+y ilf Glwthhi IWIkt*^ no CMU, fttl *■- * il* 

^,1 It^ifi^ rilitt^iHv. il iifvftr^vjKlir *j iio 1it/n*r aun 
grtii* |*mpr*_ S*>» «tm^ imnitftiiH' el *\t In plm ffnindt 
ljri*'!^. ilftiuiP pfii-TiiK ilnna I *l-muwic* f Iu-4iink ; mil in 
Ii iMtfrtrt' eai ant t\v% pltiK Ivlkft qui taiteiil. On <|ux- 
HM ik iiut^rt ci do 4xiulrui- (lUlinKucut nu»i Dim 
£mt otfiUinpHtni Itip flu Tiuen, f|ii< au givlrc ilc 4.m: |*^l? WIPKI 

f - T,r 

^faft> Pfifut4 f'^w^rit (lf»>-ISi5*J ^1 iltver&cRiiriiL havnuroux 
ix tit* n rai-it> iiinhrcfl njip[*i jii^^.<m ilMT), nrHsit^ dull'* i :i 

gtoeriklluti Jrt ^Uvm : rini<*r«L 11518-15**) H I'^i^u 

CtgluBrll. iilt k Vocwrif i i:»»tldh><). TUltuivt ft ijrimi.- 

Iw p«in1r«H de V'«ii^* cclul i|ul. par wi fi>rre, sa i^coi»- 
dltrf «ri hvrnlloh. mi Jin tdtr**o <*i ma ii oujveAu ic^. iap- 
pcllc k |*lu* Uictipl-Atigc. \ 1 cror»fc»* s'sn^iutik In |iW- 
nttUdr MtltlielUWi BiVK ^iM «l»aUI ijiii ***»l#k |t«M* 
^w# v*|mcimi1^ itui* i|uft «>»!. i tout prendre, qjup la 

■ . .i.::n *<::rr U;il||;i9iii- 1 h .*-* jn».K if -mum ii^ |':i]n' 

dn Niwit. It ncrt pu uiit libtfrtt iir lappnichir itr lul 
Ii* grand prttitrr i\t llifwia. ifwetfo fllftt-lKAi n son 
ckfr U* MtmHit |IM*-L r i4>f. Avtc Wnm^rr rl Thuortt, 

l>«nifnrlf» *( tKHi *(*\i* J*>r&p& jtoMaut* £I^|(VI5C*?^ |ifU- 

kiit^ciil ju»i|u*;t tn tin On *iWk k fciand Ape ik 1m p*ln* 
lure veultlrivMo. CbM »us inallm iIp Vwilae cl ik rilalie dn K^ril, 
que lei MerlJitidflt* rl lc» fluiimnih ilia *vr ritclc 
ileiflunOnHt Irur lnfi|iiralhin. £n y«infi» Jfifiy-fi C*H- 
vent, (1«ft-)6a>I 6«n1t pi>mi»ni unc p^UMl <*< re«lta«e 
nivvlique • Is Van ikr WfljdMU M*»* ''«" «"""" ^ 
tfah*g* (U:iMSil) f grftriil tctfhtiickn. Vm Orky (I9B- 
!!>33irKiltfirt ame dnm le portraH |p% liiVv latlota ilellta- 
Ji*nl*i"r. |WU Jr tr**' (14W-IMI ort |J«» p«rt-jin»l 
oi. dnitt wn cetivee do graven r. csittereineni *»rigiiwii t* 
grtadfcwi. 

ierome ftajrn {IWV15M pi e<» Rruiesqae*. Juafhii* 
d* J'tfiuitF (1**i-l!*?4) el plus encoi* t*irfrr bmtfhti 

(IWlMSflO S^ntri.l ta Irti^liCkoii tlutunid*. 1^* figure du 

<U-iiiht H*xit ui» eioniiiini utefu^ice dr fii»ikile Trustc *l 

Ji ^ruinkiir liiniiaiin Ji»* Van FUe* k Jrunr (ISIIU 

IV»l) 4 /reairrtni OMWMO) el HHHe-a K*v (ISIilattJ 
tuU-eiil. »u i»i*imlr». lie pre*. I>wi»ple a> Mubtit* el 
d* Van Ortcv AfiUimy Mor Ll&I^ISn) dun ti*» pre* 
mtei« rti»Hre» NoHafidatn. M f ii»ii« le nortfuit iitirtuul. 
*«>C tUE plus grnndiL 

I'ar ronlre. It ivr fcleclc cat, puur rrCThr aIIviimiiiik, 
iUi grande p^h-Jde ll'MMM. °* noiabreo* mtUtiw y 
aikpomifwcnt ; Bcm**4 srrtgrr (i«i>ise«} ernwo prt» 
dffit clU" M»l»cwr»i j£*i'*k"* T ln»pirt dc« »cul|JtPtjr* »i»r 
bvfr tie tji s«uiO*e t tttutt Fri€*t el »*• AitiKO* »wbw 
(IW^iIMk), iraffteiK le FifMf-p pot^aiknl ct Imird. 

TUII4 «» Nrtltr* tQIlt *!»«*» |xir un hwranie im <\""* He unnrr-i-l. All*rr^fkJ iWrw (U7l-I52H>, *le NOrum- 

be™ l>Oier t eomme le* Flui«fti«l* dc won tr-t>i|^. fu» 
iin|»rOgii# -J' inline nee Italian* ; iraU 4 lr»ver» le» 
iliihcriN c'c»t ranllquiie> el^meiiM i|u*3l vcul «lif-Ln- 
dre. Kn <* >*tid. il e*l k %nrtmtfr ^ poser el i re*»>adro 
k proWtinc ite rtiuni*nim»r ullcuiMiid, co^iilni* t** |«i»*ra 
ct le nfcntidm Gnllw. E" ilcUf* AV JJih ri»iiv|-^ ik ptdn 
Im\ hurer aeeurrtula lotit* in vie. iluim Ijl itraunv. tlen 
eUef^nl Vi'uvi^ d'une invmttiMi. duur beuuit* de birine 
el d'uiie #i*e-iHi^iv iucoii]|wirnMei l/liitlu*iice iV IWirr 
*ur In pclitiure alleiniiiwk rut iminrnw, nariiu: ajr aeo 
ranlntipitnaliu d«m plunfruni rurtni Uun rtel iirtrite. 
ririrti V«n Ki*fmD«rft (l4t4-ISe& ff* 1 * P^* ^^ t»illewrs 
dt tola fmticouitw ; 6>^!if(ff- i iw .;U»> l-u>j untiofKe 
tkia K' rtvle Uii-jur, Martin Sthaffntr (34WIS41) el 
BfJ|#*JV (|<jit?-1.\Hi.i MM |>JU9 iTallfttkMr^ Mub bleu j>lut> 

nLvrilfii-alifn smil 1'aknrlen /r"'iM* li^hlm^j Giirm JiNt- 

I^WM. Km n*l innllre do la Itirmc ft ceaveui dun Imut rt 
piu »i;te. tl k l«v»n«» ,*nw<-M .Xlliioittr (IW-WQ. 
t>^t* uuv icvr* griiitditxM-s, genial pay*^gl*le F ^to*i 
nant rotiuitiiiii|iif. ColorkHr mux offel* i**uf*. anl |>:*t* 
|«A tkiiiKtticA tir*co, Alid^rfrr e»l le p-lut |>ui***hl IliVrtl- 
leur flU^ Tart allenutiiil all eonna time Dtirvr rt 
JJ-ii'Jiiifl* r;*««/i»nJd (ciMirre enlie 1%M el 13ST.ii. Mill* 
el em im fftaiKl pQtihli*. > plus pelntie dr*. Allenwirid*, 
dim renlJuiiie H d*un unitlcfainr CKakmcnl aalsta- 
k.mjI -. el il"«tie itrrMJiiriiilik inU'iiM 1 daria k drviiu apic 
el lnigw|tit, Ltcmimni fkmuitid n-nl pwt <cpnridinit, trn 
AUciiiagtte, en?4ieiM*iil rjHi**** Joot Van Ctec^ tr Vieur 
jmort **"^t» IW<IJ tWlennine A Ia iCfliiiftTid* nouto Tecoie 
dr Coio^ii*, BrtiyiN (laWHiVi^ win dffteiple direct, *»l 
k deinkt mfiUt« nololde d« *c milieu. Kb WeMplntn-, 
k» frtfcei Heiti»k-h *i Viciar Wnittr^jtfr doi^TiU au**i 
be«iiC4Mip A cet eiiMigiitfsrocnL 

Mai* ni ikhum d* c«s *l#*ix COVfmU. fUtnwnd H H*- 
IdJcn, si Utti 'oiidu* dniM \r ^Jutid ItutiinriiMiic *1* 
Da«r ( f.nra* ^M*i-ira (1134-1559} iiiau^fure ur. art 
qu'oti pciil dhe propie A I* lUf^niie nlktmuide Ofcwr 
mUv ptoek- peiutre m^ fl ikmnnleur Mm umpleur. 
(jTinuch doiuie J eipnw»lon In phi* ivplifitr dc 1'ort 
[Kipjlalrv il tntdCLiiircs uiitniniik^. /Iiri IMhfin, It 
jruiw (I4!i7+IM3) rut im (ride uml dWrf-rcm. $*m 
auetiiiif iraif diiiTlucnrr dc Parti, JI tat, lul tauvei t 

'♦' f'lU- .|||- IhU'.r :.-V -, -1 fr.j.iUMl.; l'<m- ..-. -kl .* 

ciric* mile i In jioei^ie kitHl*vtu*lk dc Frarv^v ik 
Hnllatido rt ilAt*«l^krT^ lu auMliun de r«Clliaiicc ik 
l'ini< iin:ii|ii<- it >lu geiik aite»mnti«l ji* » |H»otr |n» TBI — 90 19 — J'frftrvlltrf* d'une aCUfU ppffHjuc uriiiiw. Holbein de- 
pine kwi ump* rtimiiK- 11 d4pAA*c *on pe*y» ** atieMnl 
n I" humanity univ*r*rlle* D*ns 

WiCC*M*l«r Ali*lii*r|^t (LAM-ltf!) Fart du portrait, wn 

n*tt> A iOii Influence 

celle vlatUe d#* Wniilfi* 

Apr** t*tt* getier.il ion, iW-m 1# mllUm du XVI' Iter!*, 
l'ftrt *U*mand a'Mriut. .ttWifrJi (laM-tUTS) ifm pin* 

I* tiv±Tiw I'ltari" frHii(»t». natfuire M vivace, w* 
r«rf<! a L* el i^aitwniiLw. mum elir tonne, en mCnic temps, 
sou eipjp»*loji ki i»Um rraiifalar dn»* rumit d* qwi- 
que* arlisVff, ritcriniMlah uy ilutkiw* L'tictito du Mjdi 
pit mortt «frtt la Grande 1'Wi, ?*«•->* d* CM|«i 
f|fiS4 I^W >' *pp ctrl * t l " iradblion n£o fla mamle . mnU 
r* I* ne*»iiaej|e pii*^ Perr+al prolong* )u*q\i>n 1516 
Fecdc du i>nl*e. Mat* k*% artiet*** iiianqnanta dil 
KVT *J*cl» unit le* Irufc* flou«l. J**n I. I* p*r* vfnu 
de* FUndreft *er* u**?. J***i II. 1** flU {J4&*~ 15461 «t 
t*rar»<ofc» (lM£ +!£?£>, Lr |du* icrtuid ilea troU **i 
Iran II, dewiInaL'cur el prUilrc *obn* *"! fin, d*uue purely 
fliu.4U|ii#. donl l*i |>:uinilft nfrisienL a ut plu* Imutin 
turn parti I ion* Sua tortltfiupurn tna. commo Htfff punt" , 
i-w wcowrun : 0ufj»**f *t f)iM0jijfifFj TiiiiiniiunnMii 
la tradition du portrait huilrihr on ffitrUfTii tik=t ptui 
<|ii>u% dan* *r* prtiu tub trout >i fuui.ln rt »i iiwitii > + 
Oiim-ilte, tk lallayt»dilC*niriJf*eif AjroMIHSt* 18*61. 

I/K^lf l l* Foniaiftelileiiiij fondle Mr le* ilaliuuft 

i^iii pi P'rimmtictf ran.*n** par Frai*{*li l"\ Tut *upc- 

ri#tir# en ■Tren'Jiil il renstchgrieriK-i.t auVlle rr<ui. Ce?1u.- 

c», Inpplit du poneif de MicUvUAnirv apporte en Krance 
t'erifturc #t !< goQt di^orttif du ftiyV b*roa|ij<\ Lit Con- 

t!*-lli':li'nn# <ini. ftprtA rtlnlle. va o>ti»ju^rlr U Franc*. 

• n«lnu(* d^lk <I*n* w>n art In lrtv<Uiic# thMtr^k h 
r^UK|i»*iirr tti nu fffiu. Jw« t\mtin [ ♦■ 1M0 e*l. A C* 

(.•up rpU^i-il. en *f!#t. A firtndrr, i lllalk ' l> inau 
I'fllf* Rwftl, la failfiir. I'MffilnniP ciwkjmi»m( In formal* 
iiffti]i*m::i]iir i]tti |ir*fm Mir toatr 1 Kumpt d« xvir >!*- 
qUm out dem wwlf> irtrru4fMii8 ( irauMnl phis jtloritrvi- 
M4( Jt 1 tjpafitit* n ik li lti>1Ufidc< Hrllr foinuUr qui 
parut MifeHnlre, uprtv rimrlattvci d^wriktirktie ^l« raaJ- 
in**, r«il <liie A l.t*utj ^amtth^ n$tft + \*pm) K l ** ** ,!B **' ,, * x 
namue, lurat/te CJftTH-ltitt) et Anntbol {t»O4-lGO0^ 
("wi <i* Etoiogti^, kur vlik i»ftLft]*i *i*>* p«riii 1« moi 
tt'ordre qui 4tall d'allkr ■ Ir iJ**aiu dc l"6coIr r^tmiitt^i 
te mouuinrnl *1 Bf» nwltrt* il« Wnttlen», I* b««u 
coli>ri« d* la Lotfiibnrdi*, 1<- *iyV it-rnl>t« «l* Michal- 
An^ t In WriU oi le n.iturpl J# TiUen. le poAi pur tl 
*^uipr» in dp iZ&TTtR* m. On v*ft ^* ^_u#-]U* cViritatUM* J'»ji- 
|>lfctaltoffi da *w ih«ortfH pouvall camlulrt d«» hofrbrn#« 
sum grnir 

Una rtartlon »I# r*-iiliwrM bouE^v^rsH. v«m U Mnr ilu 
aiwIi*'. pi* fonuulfilr* dw rfotltr*. de 3ft in4dlm*ril£. Ufi 
ltdcl*cor do pldlrr. AinerbshL flit If CoFamyi" (IjG) * 
160V) IMrahm tow l» tMrlniurc lee Hnurte d* U rue, 
S-^f* U-rt^t Oi* la vie rM rtiuhi rJIkncc ]mi lr ft^ns pm- 
ro&d dev f*>mi#« ri d V mo^vflaerit n VMttmW d« 
eddtf* Sii ntaniir*! ruct* «i xitnbrv, #»it »ur :<<ni#* |n 
|ieiiklurc, *n ltaJl« t cn t>|^n. pi «ti France, une 
iikfluciice durnJil* ju«qa*«u jcix* «bl^lc, l^>* #c1i*cliqurpi 
eux (ii^rnrti r*J<Hjttr*m A leur f«cuipU d* recede*. 

DJ tm^XVilC lifcfrr. - U iModsncfi rtf U nein^ 
aim mulunt, M I'^H p?«| &iii*f dire, du MirmriA(;e du 
xv *W<1e ©l du -Wiut du W, pA«» #g»1ftneffl »ijr ICUB 
h« psjn (lw* l<* pretniereH uiine«« du 
inTtti xvr*. les c«ruct£re* ^Mlrtui 
vmiM«fi( devHnt l« caractcrc* IndtvldueJ^ de* petnlre« 
Le* *\<eplUtis <](« mriiif* a In. d^v^drrive pxr M rale «ont 
IndUlduelleM el imrniuierit d'^ulnnt |>tuji fori en. 

l-e< *urccfcw-iir» lUllen^ de» Carr«che ffui out rrtnph 
il'talVrVi innmitlirtiMcH 1m fniiteN It 1^* eoll^clkhn 
luviKMilt^Kft, ajiuiii'iii ft riin|MH»ntiullU d« l««M mill- 
trw la fautae g?Ac* du «iyla |MiU9, aoii mAUBMbU- 
llnrkn myaiirti^roUiiiiw. W lanibiitoolage qui m «itlu i\ Xvir". I'liti #n<ore 
ile* ee<kles diup^. I'tfpoque k> qij»riflcaUr de Uruque. Atbin* l!!W+W»J) : 
le rfom.'ntfiiiii {IUU 1UI) { GuiSa fl^ni (Hi^ + ietn : 
fin^Am (150UWS0) »Mil det^oifjpoaiuwn hal»il« el 

IjM tendan<e:a dn MfcUiitua m*ICt* i llnllu-citft dc 
C*ra>^* writ inajitfcvu* dans Town: dm dficvrtticun- 
dc TEcoIe rutftiairir : t'itirr dt Cvtt&nc ci wn I4<"iw-uv 
fltv* tufa f<"ivrd««o. Lc- pivduil tfe *** i^«ifM»lo»* «l 
un *rl ff-rxtftitrw 1»piNiW r i *< ^^ «»»»cUnce. s<*i*aro/- 
R<i»tf IJ0I5-+ 1673J, d« rtail* de N^pl^, a cr#4 un genie 
dc pft^in^*- llieAtniU qui fut U»ngtrHip» laftU4 

Lc* "arliv!** le^ moln* *t r»*it*les •» rinllu^ivce bolonn^ 
»onL nAAiimoliUh de* mWeura ; le nwitleur de» romalrt* 

dr celle epOi|Ue ; S^Uofrrrato ;|6l6 . tf«K\ ^rnptimtr A 

la prrmt+r-e »»rii^r< «k hapliael* l«e» deux floretiUn* 
AJ/^o^re e'. FKiitHpk* AU^H. aotvt ll«« »^*l-*mlftlrv 
thai qui jrutaiiu Hi«orf) 1« tfoGl ft I* Hylo pi^rea ** 
leur rigiDB. Mali c* qui diMninr harntfii, & cdU df* aira 
d€ |iavatl« foralne di* d^corateurx ***& un alyle <!*£*• 
niir* « dnucrilrB dOfit l« Irop cr>l*t»r« Carlo Oolci »t 
I* r«iirl«tnl*iil* 

Al«6 ^ turvlvmm dc lKolt v^niiietitie now* km- 
GbOBl ll ll prfnkl^re earopHon dun* )u d^cndfTid: ^eti**- 
nile^ qui d^pAHM 4|u<lt|u«r |»«i le* hiullv id un llC4ft Uiou- 
Mi- f«, Ventae a «ch«ppe *i reclexlwne, parte que |»lu» 
oual]letim t Ve*|irit ptueti il« l*i Ren*liwnivee **r*l Intelgrej 
4 la vie dc tu cit^. Si In r>fortt>e # nl la coeitra^lorinc 
n*o«l «U pvlfar mii *!iV- l"n yutre? ei d< mAmc qu*e*i Hol- 
Inwide, U £4ule pltlueal, *\s>l»^ dc la rapnWiil ntlm 
mvthiqur ven^ le fialurnUftnae pUit* Virt#, tWUVc |irt*- 
ctnemcnL d*n» U nature ^He^meirt* l#* «ltl«ll l*f* A'eH>*C<*. 
dc lunilcix*. & coultur, t\ui i tv* item ta iwinturv. U 
r ii-t4rft* P i-t al^ <ii piciih mi. u . ir fWLit wtu kfl Mr 
■ouitesilt r*cole vtoiltlrnnr tin \\w ft sMir, cam*nc dc 
JeV-Dl* riollaridaiw 

Cm! ft cette whir InlliiK cl popuUirr *|"*? left dcu* 
liln dt Jftc^pg Bwaiuw. cl, aprrt r »x, j*iefro t<mjfikL 
Wjinrwc* (tmtlTiq. ritfiieffa tlCR?^ 1754) *»4v*..l 
ire reat«a- -de vrnift pe?lulr*>v C**i&*u* {\&n +■ 17ft7) el 
iMi^rili itoati de» ft;i\hUKiht^« e» p^Mfiftt, <le» inw*pr*-li*» 
etiiuft de lei tiimlfre el de l>ftpAec t de cltaroiant* tioln- 
.our» <Ju, detail pItlon**nMe-. BlaU le plu* jcrimd aitUt-B 

dr Verii*-" ;fc"i vwu' h <■*: /- im J^-i j. J - . 7". .■■■.'- I*. •■ 

ITTii: .]lj». i^yi l.i ^um-l^.r » I * U*\* i\- --L -tvU *« '.:i 
JiJirH* de a* iK-uIeiir. rftll* la n^niihMiffH'P an rotniuk ■ 
IbHH, id tl*ti qu'uiiapu I» dffliiilr If dernier d»ararul* 
MinlrvH aiifiuita -rt le pr«ni<ni dw kf^iid* ntntlr^mo. 
A Rom* r Pwlai, el smrliHil 1* icmnd sravcur PfrtntctL 
fondait aur riiicheolv^ir mi nil i|iiiiit«Pi«iniW li ■■ 
du ivnr iiirvk. 

Ku FlUUfGi iMS 'Hill f^li^mllf* 4l"unr £pOQU>e ptun- 

DCU1C Cl PiiU^r*"i *1p* ri*fth»tet* ( W+ Lr Vfl(n t d*tti»e part : 

Anirtne (1&«8^1<49) f -Loul* CW»*+'*W> H Walhlon 
(I0>7*-16TI) el tf-attot (IJM1 + H5JIJ : d nuln part. CMr- 
rfiM (1*N9+ ITftOl Actiappent u* I* Brandiloquenoe cl hj 
cretix par 1'rxpreu^oti nlmple <fc* lu vte #4 de l'l»orntiic* 
Kgnlemeiil. iiwdt dans uq autre Men*, <U jjrand* n»ul- 
irv» ile la JWnae et du iitikiwenieul. d«» pnltfOftftW dia 
aLyU -t* de I'e^ufclibic »Vl^*«« * >* luMl-wriU deH 
fcntnule* i I* pIlM ifaiul. WdVaii PonfriH {1&E-16£4 
eC, ft rauir^ bout de r**pw)Ufi. Ltmit rwr*rf. U premfcer^ 
fioli darn, sa iKiMrftfpF Inl-trtcurr* It arroml cliff d'*<uki 
Mincnnnl I'un d r autre, avtc iM nmyena diWrr.it>. 
la p-tlnluro 4 de* fin* ^lavtf*, A la piiret,. ,. u ♦ itiirott' 
nif ; celul-cit P«r Iil imp tun vcluUuik •»%« i-h mttvi** 
rlea du Xvni% pevmecvam r-#tf*o»lon adniirablv du 
\n- vi..-;i- ff r \iji L .n- Iri * n >»♦-( iii.-cn 'i'- puir. in- 
PAit^pf if* CatfieifMligne: ilI&X* » I6**>. ft-eruintewr au*. 
te^te du vlfta^e humain : *l tout daftL*rnulv mais iK>n 
tuoludrefi. cea pnuidtt poetc* de IWpace, CO inngtdefiH 
dc U lumLera : Ct-au4t CrlSe (!•>■> * HSWl lu plt>« liaUta 
*xpfw» a peuWlre-. aVec PHlttl, -le I'arl till I*flV*«€ 
jUM|U*-a lul t ct JittoiLU ir<ill'4Fj (i(A4 f!T*U. 

Lch a ulre* ftoril nurnue*. par 14|w|ii» i»l wcmi- 
diilrofi, j^iait* flulvnni Ira Cmrrmrhn fommc y(jBOH am PBl Vtotf {ISflfcl-lfttiii. L* Sartor (ttlMBfi) ; *pTUa lea 
ii<-p;tMCJii mtmr, son** 1m rflalrr oobwm pelirire*. 
nr une ampleiir dt Mvlr. ft mi *eri** in*nteWr de 
la iHWa,thwi v cammc tr J?*w* (iMMttoj m Jotire- 
nrj ;iW* KIT) ; vq *iu*it* tr-in*povt*«it leur *vk*ii«ue 
dan* le portrait., comme flijjiiuJ, Hem Jf iffurrd,. wi 
Larfiltitr*. auxquela pent s'npfrilqu er I* rritniue tie 
|*ou**lf» ft Tun d'eu* qu'il trouvaii frotd* *t funir>ft 
A e6*» dc cea xnaferes enn-uyeux. If Vatenttn, SJ-b**~ 

lien £&ur4on uratdent vlvartta el aaviftireui:. I- oUliri- 

ilfmrtit dee lrutiacU, qui, A 1ft- mort ile LoUi* XIV. 
wjccWr & 1\»ppr***Wn rvllgt«iw. ne nftv*- put la 
pelntur*. Jamnii awe d«s Biaira plt» Rlacep* m'ont #11* 
umwY ik (ilw* tOmuilPft partin. N"i Loiitrel, ut Palrr, 
nii'Mira wwiitl* do AVatM-tt, nl Boucher (IT(H+i770) t 
polritrt dun rococo *l aurtait, nxoia lam drcortlOyT, Jit 
In rowrU R* I'M i*M. L» fcflfeeitec, *y*un de oe* 
pciiiU« Rvlir dfr-ffU*"** **■«** m* ne »'*1*ve< f pa* ■» 
r A , PvTJ'' lo ' , i "ta^lcf" 1 ** do l*ane«:iii>le r p*r *oti faire, 
nudeuus *r uii Mitt itfFffriifrit Ce *oni tr» jxirlrurtirf** 
SaUt'r ^IGsViTfcTrt. mal^re *» *eci*rv**e ; TM* 
«ue (tffitVl??£|, -qut rVeal pa* **n* prorfurnlenr ; Ar*d 
(ITO? + 1^1 ; 1<* j***t*Hiiiles i ButdlU rU Tour JIM * 

lfr») «t rWrwte«* : ou MW4T4 lea pruwilitfiaux ! Crun<>«» 

S^Wcimr, ftuptViJir. qui font fi£uf* d* peirnW*. 
CrrW, lui-mrfiiie. *t*a fMiijHdltlfllM *l nlalwiien! 
fade*. M daiive par de* portrait* tendr** ou vigufurvux. 
MuiK pur d*Mti» ton*. ChlftfM, lr pin* eullinitnnie 
pctntfi 1 tin Xvni* hltclr. rftfiprllr ks Iioltisiitlnia |Nir hi 
benut^y ttr In iniiU£rr. 

A Ui hii ilu *ifrk *t i%*m David aiH|u«t Ti*.a I i^t^w , 
floitW FM*oiiOfil fine i l*W>) rat un vrni iwintro, 
parfuL* mi iziMul |irLTiUt. 4U mttiir *ou^r. Mw\\$ fir 
RabtM rl >iiiiiK*iicMc«r d« iw^tiM*l"*^ ■-** ™*n» 
\I'I/H^rrl /f<***-ri, <1f C ^- l>fnrl t AUvr, » irs^wrH M»n- 
" jtani, rt* J.orraln f murqittfr*! la ch»m*nt«* raiJ*!r**o dc 
Tatl dw i>Aiv^ifc{v r 1j*« d#cuTuir*ur« *t tat laplMkrv, 
Otrfry. I* PHfi«, r«}-o|£n«fit. par nfrpetl**, I* xvir *!> 

tlr, rt «'1n|>Vr*t an lux* tf*-* i t:t*'-ruu t* t \r* [wtili-* tiuifil^- 

H* ♦ II M-V : li' ' 1-1" ■ ■I 1 ■']' '■ l!< lt*|l*' M'*'| 1 1 

Dull* o F ^ idnil *i^* , If* 1 tii* *f uls i mu* ftvoffl* iii i>in?t' 

gtr ili-s ii:ii n i-.ki* iiKik«. et iikt^c a pari li Min Ivaivct 
d* Vrnlv*. ili*» taulta pctuvtiinL furtrikicnt en ract^rWM 

ti.*i4^n: fi *\'(n1iliv-n*i il »u audour*! i%c I'Europr 

|*mlc ^|^iiii>i4e i BU N-iFdOUWl. | f 4e0l« li^tlD.IHlaiM? 

rt la »>,tiiKi k ll« «?♦>!■! fUmatidf tt> qui nuitiv* l'*!rolu an* 
Slab*. 
9 net lift u ii 1 ' |Mir I* g^nlkl Isojj, par c*"l «ippu»Aii(. cM 

<;«uijjrc-r i|ur dMpk| »>n MlirlfHl d"'KI Grt^i t 1« moU- 

Vi-mciti dp In ptlntarp MipHgiiiMr w d#gngi?, UK In pn> 
mt^rw (inijr^i du xmv *tix\* t i*>» influmres nipolitaliir 
tt \*>iilMrnivr, l* iittto CThrolitcofitwiLi] IQ&O>10U} tat. 
m i"*oliti\ tin It mn nir du \\V altclr. II tran»fttrmr n 
ilf-t lin» n\ JirMi-f- lr rffiunl ffim^iirtiiciit df _*rf a:i*i- 
irr* vf v i>ltlftiv a <|Utf nulk nvlrv petihlvrt «c imit *1k 
o»i*ij*aiv* a tu ftl^nno. L* •lyll*atlon ri*» f«rnir« Iiuvnni> 
m*4. rrtttrtrwiion. 1a Torcr «l* In coultur y «ll«i^ririil 
ar»c acult* »*n* r^|*^, *h«Ik In^flUe. |*la* dlrw^niwnl 

lii^plr^ oVti [Ifllkim, Ct rn j^irliLiiltrr <lm CJirnvn^c. U* 

btrn I5KH 1C^?> qui Vital lunt |iLirtlv d* mi vtfl A N*i**>*. 

rfMf pnuilatnl folic Urniicvit rifMgiioL par son rA^iUvuir 

rl I'ApreW U* »*>n *iyle. A S^vill*. naftUUl *oS m> - 
ti*l»w*. chr^re ln«piffft *l* V&>h d*i M^ydfn. l«l qti^ UV*- 
mWi. Urrffrtr If Vitur in(rodull f t^rs 16S0. r&fifltiMu 1 ^ 
IUIii"inif. nuU II imniipdf^ a^n? un» vlffu*ur iifitutft- 
Jirtr mj «!MaiLl4<. Xvrhnmn [13*3 IftGI! oM un inullrv nuui 

ripreaMf r! lr>jiiHW**i o<*** P^w* pflnur, ^ionw Cuiv 
i»-'i 1-*. ini-ucit la iMJOlkfi H pritiMi Vim Ifll 
lW?i 0*n» un MMIIfiVf ^(rtliiKtitai, un pen (ntv*^te- 
t:iPiC , n*.»i» Li'iiiw* coulrin ndilubantc. L« amnd iviijin- 
a> I'EWIM du KVir ftl^cle *l Tun *l*^ plun gnut-l^ 

AilLUrfi do (mi* |m trfnpi wt ^fcji^u^: (IW-lffiD). 
n^iyivaTrin *lr la If Iirift4|iic p |« prcii>Wr <(U& ait fiitu-lu>c 

W f^m kur*. A I'hulti* direct rmtnt, l« pAtift mi\ ant Mn* dmiU dew W*h»W*»** ff t Jp p^ w tiabilr, v«inw|ti» e»i m 
ottjectir <!** j»*liitrf». Aver uiii 

4 -"II* 1 u>* llollwidals. Uii ' 
c*1ul dan fr*nd§ V^nltnn*. 
grandeur ■«> rtyli* el 
du X\~*.* I« tuajt^t^ ■! 

Apiv^ uim ^nllpt 

I mi l*« COIB- 

OLMIkkluO rfcbwff <ta mature ^^i* 
rns d» In ■euwleiu ^gal h 
ti r«Jo1iit la M)bri*l#. tft 
la vnrili niir dew graiul^ ]tall«n» 
un there IMI« Prali^Mthl. 
j*»x Somen*. Kaii **&&*& r«it, 
Jtt fin du xvii i* wieel*. ftfH un* *^rv# runou¥t*r« t d*n» 
aw™ d* C*jpd Q7IM8B)- *>l hiwniiwi proiltuitUK. 
d6»lh*Uur * (?rar*uir dun* ptuukm ariknl^ iwlntrr 
doilt In targwir « la Mfcwic rgarrul prr»|ur ctli« ' 
Wlaaquri, Qojt rut uiil- i nff iir>tict cociafeWraW*, 
nx* aJM*. Mir lea prlnliev (rai^ai* *v anjcl*^ P« 
eominr jmr Vflttvjur^, l'4cok ta|H*K'»ote <kpa«o 
dttUina tfunr dem iivtlonalc at 4 
uiihrnfii* . lM . 

Opcnd&ni. a-u nord *l* rKuvofke «**idem*Ip, I «oi« 
rlaniandf *xj*ijLl dr la couvauioi* ilaU«nno •!* m* boii- 
quel pr^alifii^ux d* rlinnme* ardr-nt** *t cliariwU**" 
fluDrNj fl57T-IW0-> qui a Hum* rr beam fru aort il« I'm.* 

MiO^nnnrnl ttM« oboCUi *1r Vmi iV««r| pL o^ftffo Vrlllii*. 
Makn il pulM i I*- **«rr< ln*n». a VWllSO, *l ao«l 

/■■!.!♦- r*-i «^n fort poor fMHttciVr. A iraver* k niHrir 
Jr L^n luaplrauat*, la irntui* tou naluraii«f d« 
prviiikm FlninQiid*. 8a IJeotiditO *vr*i»uonnr1lr dr nor* 
miciur. »*vti wi* *u muil«M vivoni ri ilea coiilem 
c\ppp^i\r*, ?;i fuumit- i:truni|mrnU« 1c rappntrlvftii * 
Ik Tola dc Verantsat cl dc Michel A^s' mm <i » «■* » 
un d?|(r# iinilquc t rtfidrc <» vibration »rra*u>*llp <i* J 
ttinlr tt It u^lirt ^-f^ de la nalure, S** ronlrmpor rraw l^wfr-a* (lATWWS^ 5r*fa**rj (ir>T»l657>. 'i 'H klAfl 

^tr 1'ewf (I5*^1ftjl). parlicipuiit div*r**i«cnl u »<*ii ci*- 
trnlnein«i»l. Pi«flrr Bit^rirJ. It j«un*. ci*llatx>rc b.y*< 

lul. Jtl ala Bolt diflulr l<» plu* pn>ch<. Jordittm {\ZtetHn*-' 

poti*He a rrrxtrerot-. »iiU4m-II, >-• forte Wf»* <•* *a* 
Ktmime, a, parfoU, avec ui** e*lal e*jal, plus 
d ^uilibre dona la ilctmile et plu* d# iiAlrdltf. V« fl**ffc 
(I.WI&U) r*l Uiul aulre IH«1|»I*^ dc flulerm dan* wei 
rtti maittfiiiij, rp pi*iiitrr> pletn tl^ dintinctKwi rrt ud do* 
mallm lea plun ttcmtla, l« pliu fgrfabta. rl 1« molna 
profonda. II plill am setillenirn de l l iiiKlrtfrir nafluKe 
ct toolc I'Ccirfa niigialae a"*M UMpJrtr de lul- Apr** era 
tnaStrca, fMirirf T^wirr* (l«i>iaOW la lfVn« «t piw» 
viKvra Adr**i» ^fr«f" (I6iJ&-l63B) doiveni aux H«l- 
I^tkIhU lo p>6l de* kmrrleuia M <1< la vie ijuxrt ^llmnr. 
L«» 6co***fr n> Hfitlafide, tear elle* fiirern auui laH&> 
t>reuj**fl itue ilana rCtalir du xv* »i^lrl , m tliflereifceionl . 
den la %\l\ *»ec tMta* dt Ltydr, S**A<w>r*l p\ I'qm 
iirmtkfrkr, rluu le courant ne^rlaiwlaiii- N4al* cV»l tu 
xvii*. ali.t* i|u* expire Vital!* arii?1W|\ie. ipi'llM grat»W 

poilVi^ .1.- ^'Vtf faii ilr !:» ffvllAtiiU I* BftVi; ll« |**n* 

Ire*. I -a RaManH ilul partaut ailkun prudull uuappnu- 
vJlaWnwnt tfttfllirH alM.*tilil,ini<x»filrairi'. par U **pi 
r«t1«i du prvvttivw iirfllfalnfltK, a un ^paiiouiaawnent 
dM verlun hiillnn.dai«*» t L'ait naluralUl* el U>uvcrolh 
dc* HaHatidaK tuurue vera leu #ati>factruna «|U*1*- 
i1]trine&. diffiMir de Unrt l«a.u1nrftarL?**v*tit Ui*, i/4iUan- 
dim dr* jrnifidf, rriij^ft eel o<>m|>cnf** p*r la ^ landnur 
df Jlvlc q\!C Y*^ ri 'rr.& •* Cftltr peliiiure In beauce d« In 
mtlltev *< l*» (Bpill* du ffraral ui*ller* A ca poini de 
vwi, attettM ^p-»*|»e ne peat #tre companre tu *vi«* alc- 
cle lioJlaiwI***, 

r>« fV'i'u J/'i 1 ' & ij'ifc.fn'mfi, uit ftlvcle enller s'^lrntl. 
auaal rtel^e, ttiihi vnric i|nn lira jfraiids alAclen de In 
ll*n atataricr ittillentie, |»r-u1tfiirux par le rtofiifcr* dr* 
nabjte« ei* meme *i ^on t-xc*ple pout- llni> illnlH iAlA 
vnUlnij?* le fcililair* W'"ih*ii"di. innrqur par u> lr#3 
irrandH iHivri*m M de aiiitfulien; yeiucm. Df» *i**>Bfa nnlx* 
M»nl t a Vlrtetit et A Delft. a*«: Wrrrrr.ll ft lfoaMur#tf 
A 111 Hare. arrT Kiulna Vnn ifr VMf m a Ainairnlajin. imt 

f."J**-K i I dP i\'UJrr. 

Fwttt tf**t* I^r1**- J >>, «'e llarLeui, enl urn mnltee do 
(O rmtl^if oompnniMe U \>lav|Ciex et mi uKirlrnitUtc 
qiil nc l*r c*de 4|uVa Reml»rariili 1 >n»i* trtl* Irfiiijriir vie. i-i r — 

V i^jntn rvalue rn Mi..i-lr.„r.t R Fattdbf (WW ftbOH 

tlr pux atuvrva de>»ulll*<* at forlea d*» dernier** all- 

net*, im *i*w do 11*1* l*ii dvivoui leur prodi^i** 

tr-tfmkiue : Oro*rrer t Jrfri« W» O'lAaY (1610*16(6), 
Ji-*n€- r™ fjjtadr- (l&'lWJ), Jff« -Slaw (lOA-WTO} acini 
plU* *\W de*> conlcuni |*1M«,» do von* el d« mmtvcmcNt 
alata let finftrntloitt auivunl** r*noiiccr«m at eel frit- 
i, n: f| jiti'h'l Dtj;i ]ca imftrlftun dt Mniril Daw 0613- 
L&?5> ft d« Tw fiortli (1017-1661) tf«( poinl d'auii? 
Mijrt f#tl que Ic Jta df* r+ppu-m* do coatair flam I* 

IfltllUr** De«« flraiid* rUftilrea, Pittfr if> ffottfA 1UL3G* 
|^77^ ivW VI /ron IVrmaVr. «J« Delfl (16UM6?a-) por- 

t*i»«t»t 4 la hauieur d*» plua gramles r*alt*nllon» d* 
t'art, a* par U unit-? inuL^i* -de In givliilur*. I* flhuple 
o*p*<l oVim Jm*rt*ur. 4'un p*y&ap[c ur1*ain. ilr figure* 
calrne* *l pjofloude*. l*e nca* de l*e=»pae*\ que le* gralidA 
Otafarletui wit dicrcuo da.i«t- Ic* perapecllw** Iftltilallltt. 
il* to Irouvcut #t rintroduitenL •«!* am* fejielr* dif- 
crai*, auiLmir d'uu* UM#. I-** luiuier* ml erlim l«un 
mairaa l^lttocni d*irtciinlul i4*tt du taMfaii. 

MaU it fuul rtfftb liaJltv U nnflucar* — iiul. p*«ir 
cefUIn* fm **ruauU — (In plu* ni-niid mojpcie n «l# U 
[rAinfttiv : IrwWaurff (iaiMGtfa >>nl |»inir* pcui-Hic 
ti'-Ml jiliifr cxMFiplet. II n'y a uuair luh nt gram nl toclml 
qiM paitkulitM, O qu'll ft petal, grave mi deavtiiit^ 
II la., pour anul dircrvcriE. II y u Ic MiHida de* nft|M- 
irnccf, tl tc Monde d< Rt«i*ir».iidi. Oiil e*» awl", ecinrn* 

il > U la liaici*?** d* ftciubruiuLt cl l^lrftn^ vibralLon 

tlr hg |Hiiti%irp + Sa iniilWr*, an d«bm bnlUatc ^l EafUM, 
#v«*4ue. cotiima cello d* Kr»u« Hulv. v*r» uri* Mlicrir, 
une MinpHcIt**, ^f«l«4 a collet ilo Vrlaw|«i«K. M*U il v 
itilntduil uii ff]^n»rtkl *\ue *c* gWiru* #>nuk*t» »>nl l«(nt>r^- 
H qui e»L la naan|ue |iartlcuU4rr dt- but scitloo P line 
luiiiitre hi^oHour**. unr HUihi*|>li«i o dVmitiv mydk- 
iiojite fcaigiviil iouI« w^ <#UW** ol iHlr aMUnMll tin* 
tmpriaf djtt# lo Irtftt 6*111 «> nk»gv* rvpr^wilU Hiuu |*«- 

(brilftoT. 

CtMii|iarfB ;« lul f m «ll«kl|ilrt dr 1'iVulr d Aiustrtdshb 
el ara cunlaii^pornlny nuus pami^ornt uu fmldn tiu i*uu- 
vrcfl Iswl^o df tin. ih irpmnirnt lour mn>r qui cm vnctfiv 
crtiii dfsrrlkni* ]jcmirr». rtfMi*i«#id IM (101^3^" 
fifrrtacrr fUncK (JSl«-|«U). tV^'-t W*^* »16^-I60J) ; t* 
phm vn^in* I'fTn rfrr HfUl (lW?*ltfTO} aonl i*pa malt?** 
tU* in iiEjurv lmin«in<. 

[r'tfSviFf il*r Hiitl..n r *I3u*IiV* rn pmikirr ImjU, j^r 

Fratis HaU, eat titrurr t'^vlo- do» ^triifnK payniLglsto?* : 
^fFomuv iruijiiiart (JG(MKl67i», tfr*nffji|i<* ( 182M975), 

U -'ONirrrtitiri \l*ij^ ItV^i rl i^i'r^ «mi>aJ*rf llft^MW. 

U' pfeniier, en llolUniio. dca c«ui|>oBitcura de |mrs4M 
Tun cUa ptua aaUisauHlk intctj>i^tOH t uvutil fjon^, *!** 
trnik!vp*rt»tc*a ik i'<^*a\c^. ApT*>*» #ut. Weolau tUrch+w. 
H*Trkry<ita t tul^irinotit I* pavwijfc *l lo rc»Jfi*l <W^*>- 
t«llf. Atn*t*rtlai» o»*l awwi it* U»n payansial«a I ^*ir- 
:■,-■.. im i'« J* r Hf«r P Phiupiw ei KtLtoiiuMi de K&- 
iiinrA. K«r«f l)n)*fifin <l k irntud aiiimaUti- lus*n« : 
f'fTifl r&ttr Lim*l(iCai). Main Ic arul jlval i)» Hu>Mlat l 1 4 
tricni<rc»lf. r*l iViHifrrf ttivLftrinm {1694-1*10) qui, »\n- 
Mbrrt i'n\ff il^Mttl), If plua grainl d» Aiuiiiialkn<, 

l*rifl*xwcrit auA al^r^ ti uu drt*ut <iu EVHT pW^ic, <* 
evand*- Iradlttiiii iJu i»nv**Hc^ tiolliimlal^ 

M.ii* t;i kli>ILi m!r n pnttluil citcufp *l '£ti*iij*nlH i*<»i*i- 

Uea dr la ui*r P 1«^l !*■«*• \jhI*. Ir* phi- >*«iM*»-*»tt* nv«m 
lc» n»*lom*ii» Lc prc<»ier cl It* |»lu» grii'Kl wina ttoutc r 

Jflj« Vaja CoyrN (I»*C-IG6T|. tie jja Qaya, cj4 U m nitre "It* 
cioli lTh>llllfr»- cl ilkv lriiiH|tarciK-e» iiui linir*. Apies lui. 

J-- deux GaAlalfJiu l**» ^ IVJitf^ I -*u <vV r-tj^'l^. I r *i« 
jf^f Jl#vr ( fUrkhiiymi #nfli*. IUuKfr«M cli\«r»^ii!^tit uri 
ipiir* spJ»fllli|ii«HKMil litilUitriniA. 

Oi" (xturrail «ni dirr «ulani ilr& iriiioiiitral>!**n }M-in- 
*re» ilp tialur*^itn*ri**, il<n»l I Ulil+ 1* »ioi£*ai>f* bhrfAla 
an vlnunuir; nuit pnimi l«ai|url« d^ vnlt tnukioi : 
linif, irn rrr*/nrriu. r« Ifitffjw onl iHia** ii*> o?"%rta 
Inrtaa ou chaniuiitr^ 

Mai* rrllr iiiimeiiCK cl an>»urTiiw to4c a'aiinl tl'Mii cf*u|i dfe in On du ivir iUda\ An xvup. ll " y « pi"" 

^Irti qti« i|iiak)uta dMlplr* gtiicta *' mktvrca dc G"i*m'iJ 
XJoir «t d* l'« Al^rif, piwijtfa dniia uu iiradfiiilMut di 
l*Ui gmm 6v tfotivanuttona gulantaa el U**lcgai»«* 
dc Mlyn. itui i4f ?c dltlliigue c» *k-'S «n»* P»* *• *«• ra» t r .J' '■ l w tit* in*ltrw frwi* Ueeae i»iu^ kwhIc. dc 

gila\ 

CM pourlni*! en paitbc A I* Holland*. m»iw ptu* 

fPC^rv & la Flavidrr el jnrtknUamnam a v»n Dvci 
iiue Tcoil* nhglialaa du xviir ala^lc dixil »a nakaa&Dfic 
ot won il(--*«Utf»|icii»(-ni. MaU « n'*a4 qu'avcc un volnrd 
<lc pa*» d*ofi »ltclr *iu-p ^o [iroduU <«tilc *cloaic«i. Ill 
Tart nnglnla apparall m»**-itAt forleiuoftl cArACUriW 
daro sm »ilr(oenL» d* («-rn>ir u.li«*iUfl» II dm p«Jl-*(F* 
de nayemrwr. » la flu du Jtvm* iWcle. ilir toul^a le» 
mitres 4zolt s, 

liogvwtk <t©7-i7W^ l* n-mnlcr de m* paJinlTrt, 
entiu^oua d*rt* *o» ailJfU nwfalhaU'tiPi ml pcwirlanl 
un b6h iMiiniH-, fmne rt eipLmwlt Wall cwt a-urMui A 
la ^n^nUuii uilvanta hup li 1 * influwuca mcJcca dca 
Flaiidrin. d»? Vwlarcl dKapagtie fwit purglr tosrtwU 
p(»rtrulii*lra nmadaiii^ ponnl lcaK|«tt* Bcg«aN* ()'?» 
L7irf> rt Galnafrvrgtfij-A (liSMM) «ci«w>t u»* pl«c 
piitUctlltcrf, frlUlCl plu* w*ii|>IM, plu» gonial ol Tun 
Urn prrin»cr» tualtrc* du payaa^a «« r««ol« anclaiw u> 

lilMin^UCra Api^» *l"i Rnebum. KtMti Jin if y t Huftpticr, 

Oj'tfc ; el Uamnca H7eo*LK») qui lea Wlo prc*que aft 
rfnom Ejq m»n»o irmpi l> paywiao. Mluralislc i U 
nuinierc |K>llat)d*iav niaia aVWC «<io originality aavoav 
rawas *c dovrii>ppe I la aullc d.a Galiiab«roi)g»i H de 
/ohn rromc (lME*lKH>. M*It **a plua bellea rea1l**tW>Ua 
ec aes illr«(ive» miagUiale^ cellea <|U| Je C*n*taU* K 
de Twriter vicftdrvitii ihflu^ncer lo romaiiUaiu* ffrajicaia. 
»pf.Arti«iitii<nt d*-ja uu xn f aieclf. 

,\7X* f^ofc — l-n grand* fonurnUtion dew cafirita 
uut [KeW4le U H*vi>luliofi franciiia* n l o [>aa **>n equi- 
vnlent dui» I'hiM^Sae de In pelnlure ; tm»U k»ii petidnh*, 
«■> retrouvo, Si I 'on v««l WrR r\j|ii|ini|tdn 4|W I'artJ. 
vro de la HvtiMlM fill IW*I»» r*fpl(*3iwi do pnailon* 
populairea 4|U"Un>P imllulluii <1* Juriitai *prift il'li#ruia 
mo A l'AHtli|ua # m m iniaiwiufra pu dc noLcr In. rta*~ 
lUm urfhe^lLiH»*|n^ »|ii* »• pMulall «i pcititurc. environ 
to milieu du jtvur *toc\t fi *do»t Kim, /.-P. !*'"«■ 
ffefit^iiiir Tryraii **, plv* que Wit, laarirf (II^ISKJ, 
furcni lea triKlKIUMlia «tt !*■ pOTfhaiea. C'eH un nouvrl 

■ ll r ;.. ,,;.; ,. t it. .i j t *Lis M-;.. i- de Li HinnUi nice, i <> 
AfJ nrr .]::♦ t- ifirnl i I m:^i;il. - ■n.ij.ti- ft J-, f,i-,..r; ft 
M'» it r*4.iii l*i* ( uri pjigani»mo ma* VMlupl-r* e*rebr*l* lino 

concept kin ilo «>»ii*li»lo». Oite enaction ccaitre lea polity 
9otinariea et lea n»anlere« dc la peititure do bo-udoir. 
cette teiKlanco iu gramdfcoae Oi'e^H w»ati^ que des ir%l- 
«rc* -oaniivea** 1 * ai D-** Id n'avrtil 414. j cAle d T Ufi llW*v- 

■ trirti uofaptfOA, uu arraiid peiiilr* aliuplo. Son elein[d^ 

IiliM-|ue»ca Ipcvo* raddliatrrJil i* \Tl peiniure k* (Wblfl 

AiiiMllcHt^ la putiaciwioe *t Ic ii'autxl clu t>naii tiiclirr 
On n aWftfilii P*"* lo '»'« fa«H<. nk la MIC. A cttte 
f^ni^ur rexoiv Iraiicaisc dirt dc >**lrvcr «u jtrand art 
qu>II# avail emrciu rt mamiu^ tm kvii* i uialtf- afe. ctflc 
fnlJi, Clbe y rtHiaalU '^'*1 i|Uf dr^ oJtiittM!* *Vvnc iecl»il< 
iiur h»fle << viVRirtc* 1«l %Jnrcm t » la tol*-, d*« cfcpi^noH, 
•j* venltJcju, ■!■-* rUhi^nda, Ae* tiullitndala el alea anfl-Uia 
ct quelle Mit Ion utlUfe-r nana a _v *>*»ervli\ C'aat aaiaai 
qu'elle re-iieoulrn dea lea picmioaf* annooa du ar** 
nurlquea pti iaMitia geiiie* au» lempeardeietit lie devitr 
J ,rW c|*liut» ilc eel A|(v t It 4 plu* grnnd> lo plu* vltant 

■li l l* poirituit rrftu^-alfU', lie tuaiKpiehl piiA aV WfiTll^ 

eio#i. If hrlllrra d'ailleura j*lut pai la profuai»B U>§ 
privJaa parlieullel* i|Ui* par Tmulc df l*lwlaDCfa\ Le 
rlikMielame i In rartmiru fa Dat'ld aat ddinltie- par i*a 
fort« rvallBallom. En rneinr* tempi ua roma»lfc«nic 
d a fn«piralloii, une inquiftudc acntinieiiule, pincitcul 
reoilc. ii la wiilt' dm llit^rolmm. Kn inar^c f.-P. T'H" 
«ThriM tlTSMKr-ft, qui n*<<hap|K pa» lc-»|<ia 
£i>rlc t e?l mi frfdniravi i;iil07rUae 1 infUimr^ Ijiftlivenieeil ma - . FBI ur tAtfiuexl ft ]iar C-urrrK*, Mais Gin-rfu. tlrwtt rt 
G trod ft aotit owe fade* I) avmbte rpir la *tvp uppirm- 
yttIp d<a ptlilft iiLflltrm du xviu**. i/caaair vuliieiitent, 
■vac nil nu grnn»d art, tfwii tlT71 IMS). au ronlrairc, 
Irampooc dan* i**fxalta1loim den litai* con^mpo^aUi* 
l# tefi ca*rig"n#mriit davidtm ; il y ijiniif In mil? dr 
lllrM-Aii«« « y apjwria uiw fciimw pnrtkulttris vt d* 
ttnicullri* iloiu dct notorial** CWt d* lui iju* It v#niHl 
K*t»rmlt (d?»l*IKfa> U«n1 sou iitoifcrntonir Willrtc rt 
w hanllm* Mnl* Ir* Angiitis. qiril cwuiiui rlin rux> 
rt ttQUn* i«imv«Kmii t< IIWr*r*»* *a ireimit|up t ot» 
d*»lt *lWt* -*CI WW- urn *it*mrm it it port mil do r«nri* 
cbLiari-ntiit 6rt la pclnlun? »u XDC" si*cl*, te p*rrfr*4to»* 
nriiKfli par Ira Atnglak* r< la diffu**uti tU raigiuiiclk. 

ifef«rau (ITUeiBBS). gtnto fnqutrt « a-iagntnvpjfr, 
*emM# Pln<&rnAUon <tu roni anO*m r. Main re* **r*iii 

irmu f AH'-nii ipiU I* dptinlr* Gar s| |**r l>*paJi*itXi M*mp- 

lueuar *|«'U lul ft iU»iiior, il irap«i»c» currtu la iwuu. 
nlr d# l k anll<|uv, I* *£imH du aiioyrti Ajc«, 40 l"*ttWrtl*nw 
OU dta modertao ilfja vivaxr* chat Gru* rt lirricault, il 
cetivirnt de nutar <|ur tin p-tlni <3c vtir do rhiv'culicjn m 
dea a****. 3i*«#. »n j[*WVl rival, li >#l pa* ittfiliui *ll 
appAillJoffi uvw lav nfitiqiw* ; ft que tl Ddnrrnlt, 
dttkitsaiil ParthMnitlr. r*fimuJ la uaiMIou mix V*<iu 
tioiw. IJ ]n rhnrcli* 1 plm limit. cJifi Ir* Flnrptit nit du 
JVa* chw Kapha*). Cttil cuurt* diarrowton doll Miftlir- 
i montrrr In mutt* drs aiiprlliillon* rt I intuf dance 
du t-hofx de* BMjels it 4Mingti-tx e»»i"> tua >*w pe*oUe» 

P*^ liupprt' Ir bwic il hr*r 4 ,Q ^ fnua ^ rr * h**ioiV|ii*f» 

auqud D«Ucn>ix fit »ou\rnt a.|>j»H. «0 DHacr^iv ft 

fj'i*^i <iur]<|Uf4 unw <!■■ * nlu» fort*** (m^?* (Ic nmt< u*' 

de l« wintur« f fKfl^vrorA-r, uvvc l<« tibhves ^l^-tiH-ulK 
n'u rkn prx>l»ilt qur dVtuiuyoUfv*. InuigrA 
C'eM d^ 1' influence ti^l^c <le D«l»«cro4x vl dr» Anpliiin 

rrko4Uoio> : P*ii»J //lift. Fiirbfy, /t^.-.-^n^ fl (|it» \uii~ 

C* d«Miiut«ar fiiwtigUui;, lmt*rpirW* Jm - v«l»ui« 
UdiltS - Hi»*i sftr fu* let Flfl«»ii1i.ri!L dti xv* Ml iiik 
iM-intrr w>r rt miK vibmiton. Sw partralU. wh nm 
^Lmpofopnt pourtant, \t% uin pur uni* cenain^ gmiwtour 
tf«xpre»uin rl dt cocnpo*Kh'<*« I» «HfH |ttr !»» wnl*t 
mill Irtfl utgu ds In vuluptt *t*t f^nrrr^. Itirn, nil f«n* 
\rmiii t n f wMiche A 1* rle rttrie 4c» Nax«rtcn> ttlk- 

i-i:imI* : C^rn^'»u# fl S'Mitorr, Oe^rfrfek n^ Hint qu<* *lf 

irlitv* tnl*fitioiiTitMtr9. 

L'E^ote d^lnirm p*.t <*n araudc pjirti^ r*nponwiM^ <l* 
racad&ntaiiio oriWlcl iiul p<«i sur tout le rnlltcit ct 1^ 
trotviiint <|uqri nlu xu" ftl^clr rt d/ori II no f n*11i 11 iirn 
inoltu qti* U «#nlf ilc CovrfeH d'tine part M Ui t^rohi- 
■ i-*r* 1:1 |'T- ^- 1- - «i 1 > 1 «' vl'mit r* pnrt. pour »auvtr |a p*in- 
tUM, PfawMll H .!/*.»*■;. |i!u% |»in!rr. •«■ muvnil par 
Itur di^tiiu el leur ^^mcirn^. tin rt&lltt, Offline au 
mf, en »nnL io* MMiqu% Gffirrr, Ol*frn/J. i)«r4una-y 
ou de Uux imianiu]urj» Arji Sfbtfftr, Cortttdrr el Aa«> 
dry qui r«iwn; I'MflAiMimciUMit dr la prtiiturr. 

Cn-tff^ri'acf ^laiihlSSC), t|u'on a yduIu preiHlre com* 
mt -an moy^D t^niif tiitr* lagrca tl Dtlacrolx, rat tn 
r*aJii*, tinmiiUrcp«r»onnH ( no«tq\rtl WltWnf^nififtfl, 
*n p*n1culit?r mv*w D^Ia^rolk. mui-» na KrnttthtlUr rt *™ 
charmv Ir- fcutt JiMinot *t reconnalMabliv 

l> d^bat Tt la pr-fnii#ie iiM>itl4 du *l*ck nnt in^fMinii 
dtux Ira* gruiwls nwiltrr* <jut t «n ilclo^ ■ t ■ ■ <-■ A* * - 1 
(k Im nwdc. -poutT-ghvirem. dlv*rw>m*nt. iinje vuviy 
tfrh* rPIn 1 i-m 11 it 6 ri il'ntiiour ; CotfOt «i l^auniicr. AN 
k w» alMf a inh u Imr plaw* r##lle. /.-W. r*«l (L7&6- 
1?7j). lon^riniw remklirt mui ton aral &>|wt d* 
pavuiffljir. f*i au«si tin p^fntrc d<» iigurtt d'uno simple 
rt AAouvwitc prttndrtir. Mara nul n*a mlfm <{Mt lut 
i'i|?rimf U douceur clinriKlIc cL comm-r intimr *l* li 
nmun)«t dc I'ntipoapji*^, ^mwrr (iminn, prlntr-*, 
^rjuBUP, o^i^ielltM* rt Liit.-.^r.iph^ <r« UD p^iNtant 
t#moiii drt ooeur* rt d^a -cavnci^r^s. On Pa campnrt a MvHcrw. iM»i" » II U'Ml |nia hiuIiib |ii^vti*J. il urt mulMa 
CMipUwiL ^n Jivollf 11 i-itiK^ lf» putatgui* *iv<v nt- ■ 

liTiLt ulnar tr*t|(iililr ijjli PfippctTf-lltr U 0<*y*. (Wlui-r'i 

Iwnlna an HW m Ioii»ih< -M puiau»t* Mr^Wfe. AprM 
1-ui. Pfrolc *ap*jtni>lr *^*m»1 it**«* *« ftiuHalMi^ I1MH 

Jv piut lui I Ian t i*t i.vrai, 

JL lU iftlltte ill** -*iiTii:i» t m: V].— i.t tru trial lit* (MJftAi 

^L%iti an^luu fOMiUttitr i'Im ifi-nwin «-t fr-xiniu^fuft. un 
a moil r puttunL dc lit nnlurr tiouIiva ri-ntli'.>uMiwunr rit 
)ifuvif& 4itHM^ Hrni^ iliir^ la torit ilc FoTkUiittl't^a» ( 
cti content av«c 1a tialur-r f TA*^**x*0'r flo ****■/*■■ (ISH^ 
l^SST). jMy*< ff «y (IHlMHrW, fairs n Yt'lor Itoitr*. Ota;, 
TVatrc**. rrntuticirrikl nu puvutfr coedikw^, rl»*rctrtr«U 
lu *lntptt? ifrAJMteur *l* l>*pn*»li>n ill-racic o4 lla 
^vfttciil 4A4. urn k H»v<»ir, prrofd^n pair *Jrj>r$fa tfifh't 
MilUr (I8LM875). 1*ur wWfl d* forfL. Icj< <*-tpttw par 
In fjfmiit^'iir i|ih*il Mill tUmtncr *u travail lttuni«an + O'ii'i 
1.^ p»y«a^'»^^ pArt» ni l>rl*fit. j. I * oniric do l>rift- 
trvlh *M <lf Dwatiipa, y ^IwKhii^nt fivaiuft I* pittor-m. 
i|Ui- ^u'uhp v-lhtA un pirn wurtc 1 . FrtimmKit *•!. miriii 
t|tj* lui. .VivrdAiv/, oxprlmrni ci'iio totidniH*- II mU 
MnariKr rt inaplicahlr gu qu tnnpo. prraquf fld la s^vr 
tit GoaiBlnl4r rl <lf rbniliiKtmi |ruruu m*ji iYuHa, «ij r«r- 
ii'f achtrvail ton grtivrt pinir PtttloulaKioent dct c*f*r 
mthin«MiiMi»tw, ^uic iji>^ f«nn«M*n d*ftrii»tr*fttngiai» 
m^ »oit; cl*Uln*fpm^j»i rrf*at** it line *MitbiiMr our rfx^vtiit 
rburope, ail luin^r lurir c*lu* win*. Lr* prr^mphJi^i- 

|«a : Mtl 'if. Itttrnr /oito, W«f> ( W*r<k>/ |*f*>wm. Mob* 

*Wfi tvacil M>rttA *lr f* vlt pur amour dn Itv* nl-rcle ; H 

at qucl<|U-ni*uiHs «nnrn* Mitlni** rl Wat* -tnt p-ird^ to 
trim ilr la |>eifituir. c*«at (|ilaoil {lis. out oublip lr-ur:- 

tlieorioa. Apr*» cnx, li'aff^j tTr-iu^ Kt'*' CWinrti-fly, 

ttttinpu f/n rtutnt d» illu-h-ili-ur^ 

Uft |*r«iiiUfr« moille du aUcIt vlt naltra ^11 FrAnCP <\<*f\ 
***<4pji *>ruvif>ci nlf^n : cpIIp <Ip Pnrt'pmCp. ava«c Cr^w^, 
*l*v* J.- C^af-daJM *l iti> DftVlA, *#U* ^*# I.V'An avm 
Rt/jbNt Gt&Tum At If* irufttfri il iDgrw, c*Mint-io flriW 

Mni-i vn ISVJ. line afltniJiiUvju pulaunlr inarqu-r unr 
niniv«tlc ilMrmiiMHioji ilf Id ptfnuir*. fiviirfcrr (Itflta- 
1K7D nvrt u I'KnccrTfinrni A Onui^ - rtaffli Ci in luu» 
\Vutrr Parad^miMtiL* cl c^nlre Td«l*-<1iM"ic* On nr p«i 
ff cnitti-iil^f d# vo|f of| Jul rfttP9VUtftOv' n1 ** r PV 11 ^ 
ii^jiltip* t tlul* (.10 Bonvri. Aux dcrnl^rva *rii^?9 dp Jtolo- 
croli II iipfxtri*? m fort*- prtttntton de t«ucc«*»our l*nL- 
tinn- (> tj^nir robtiHtP rl ItalUA, I'u-n de^ |>1iib pariuits 
ouvrifr* du la printure, a produl! unr crnvr# iki tn *+v* 
popmlfilre <lrcu*t avrc La *e*n**i*Utr la pUii hilnr. I^a 
halrtc btuiripitUe lul ftt p*ay*r. dr »i>ji v&vaul rl upr-H ao 
nwn. m rwrlK!ipaH flfk a la CofniniiiY*. 

A la fiuiln U*tiii vnyiig* i Fmncrnrt rt d» aon cxll 

drltllltlf ni SlUSlP. M^Mirtirt prtlt trtrr* COJtudrn> COflUlpr 

riniilairtir on Kurope Onirale ftlnon d"ut« <*roJ* P du 
tiitiLr^ d-f i|urlqufa priiilrra, Irt pliu vJvacra -ft In p4u» 

vntLi fxiM, Litb'tmQn sunt d'n f^rtrrtit.Mra ur peu 

in'-ii* (uni* d^lL^Ali, Hrtfn \iiji U*t "^* v innlBrp ful rr«n- 

dllo-^urncp, pM uii pflnlrr. LVcMe tuw r aarx lardlv^ 
prodult vera I* mtrnt t4ftmns r dcai ov*a-vr*a arcoaidalrra- 

£11 France, Ja Uberuttou tin r*r«iu1« ^ulnaugura 

^rmrWt fjf t\*\ pxif prrtflLi^, II rfymlrnt dc it&.rf d'ail- 

tours rinffurricr*' tiirnfai^Autc cu'nn nialtr^ dr ]**£ro)p _ 
h+ttrtq df It**ii baud ran cut *kH* «ur iouIp wnr fff^*- 
ration d*> jrunrt gcn-i 7 Panfin f^f^irr CIKI&iQOt)* 
AlphonM? J.'jfroj. 1« frnnd Atnirriraln U'ftri.*J»v FJintlti 
«t»t un prUdrp dc« plu* a^naiblps rt livn plus tin*' II 
•rnVbir quVii « moment d* I**®, I 'air rirrxilo pin* ;■ 
i"iiisii* dan* 1% p*inttm. I^» nvftiir« siviit *^rtii. kit mvi 
do la ItutaB voniHiiibiiip. Iw ftulr« da la for**. La 
piaml Fiainpk de Coral. mi*ib!te clan W|?*^. * calm de 
Otlacrolx inaplium i^aptct ft admiration, Mai* &U£ 
Itallma. aux (timtaud*. mil nngliii» r vokl rjiir. comtnr: 
fMtitanf Hrwi)Gfr B f>w«*d*«iv 1«» capaffi'^ tow aim. 
<.i-jM-i,itiJiit tin Jttriird (I >C?31 *C*2^ r baoltf *roto>itair*inr»C 
dnna 9*>» ctilia il*« niallr« T n donne *]Ufl<|u^iiit*B dc*. f'KI _ 5rti4 _ Iwtil™, j en moment. urtUcml ««*»•« *vai*t dv dUjwiral- 
ire. ] /engine i>r*>v*nc»l-r ra|*pn* h* ic 1 dr Kirm d ^it*j»-/U 
,i*G tvm, «.»Un lii«ompl*t. '»«>* *«*«*We tl unl. 
j<*«rf iifLti-tW) tat un p+tntre * tfranite race *t oc 

rtMitlirt, dt- TaeaaM* AJtat. d'uiiliw MM. 8 il «hm 
flM malt™ rtpfftata. c'«l * Vdi«nun rt A uoya. 
Mb iivw un aHiiiiDrnt *i prr»-»iiiirt, «<» -win * 
AiiUufiUqii"- q«* *'^tt Ia print wr *?«• lui a *** 
HMtll SI mil qu'M ippdlf £ .«j."»<™»»l" 
t'aui dn*nc* dan* -**r* rvci.*™h*» <-u P^'* 1 ' "• 
M HQt Ml P»lna ( p*ur har «o*ic«plioit k*ii+uU u> 
fart. *«* dimple*. W«w, eit in#»w ttiDp* <pj* lu*. J* 

autre uialtr* fpu, par *" po****a1*>n «1u imni^mrnUrs 

thrnea i'ltent* *u* grand*, mom pi « rfaViiMl. UH 
un* divmemenl, »ur l*a ip«*otr** qal l« ttiitfirwit ! 

ntf-M r*#** iiUMnfr Dm*. «• «l» ^"^ 

UMrtM, **«». "™ltr* aT*»Uu\l*ur. »ll*l OJW 

■N'«*t^ pa* Ufi p*u ft M*neL puti an*drU iH lui u 
r«r1i«t *l au* Mlnirw ii* friitnmcMeau qur W 
L ..;i., U ,^ du rui:i«u ,lii -"I., w.i- ili-lu II v. n,ui 
wn niaiwrnt ** br*r n'noimllrinrbl ? Ma* *™ vieUw* 
4w bolludiJiB y «< ""»* P™ r twe^p i^»**»i 
UMMttl) DPwMft *Kfti^«*rti1 d* Bmngkiti et 4c Juk« 
Ituprt. i««l rf#rrfto (ittMW * »« ««-W* rt«a*«wii 
AUK nuiUff^ #<lecll<p*<» fr»iK*i*. avec <hui tt cio41«, awn 
PlUP n't ft*> Sch^r.Soti t«*liMii« ^ t« rol» wmbr* 
tf IvrWpie, *on ha.Mttlf iiianuelk? ^l *« *ou|»U*»c dc 

a r«PKAMi l«U* -^ ItetiifeiwlL. Am^uc <l* lul M Iplfi 
tul, lo«frir« tf^rJ* J»co* rl Wllhffl, pL'Introii in- m^- 
Ittto rich*, *v«cali-iit» ite p*>"»g*H. pU»" AHI©W MM 
.: w^.^.i ; pori<n( iUn» I* pny«i0# In ni*io# «T« rl 1* 

L'icole Wg* pmcNie ^ImKin tlf» irmiim frtn^U» = 
Dt- L V«rf3 «*« mlcntueoi ir tavM, i .I'/"-* S»*»»t 
piniuutf p»r Courbci el Kuiun, ft c-w***""* **«"*■■ 
Vi'rt la nil tlu ftl*rlr pourlanl, 4<t* w*itrw moimirei . 
LaerimiiiJ. ffwclrfkcr rt»«*«*<»* . om*» *'** P° u » «*- 
Trt "H I*!* l^r* nn^*trc» du x%- ri**Ie tm dta Jtvir, 

XfUHlb que M«n*t rt l)*ffn» tiwiit <lr I* vein* rfnhric 
N ponitmponiiiw U m«tl*r« d^ I*ur 414*«i[aii pktoml*. 
un ^i-iii;il i«ol* : Puvim tXt Cftawnwi (IK4-1BSW) WJ" 
truil, »v« <Jp» raoy«»» ■"*"> inoiloriw*. **s Viftk*n* da 
rkiun»niie ««fwUr l>xivl» r»4*m k iffrfcf»l iW^raWir 
4l* 1** «cowl* p*rti* 4U CTP, ewiw Ucloxr«ix m crlui 
do la «r*iit»^. Sil *•* molitf pfinlr*. ino^na vitinuii 
ii»ii^ inv««llf. n a ifiivniiLii«e It' «niu dc lu aurf«Cff 4 
U-.vfvf. U in. UUi' t;n:t (1'Witrv ilcpuh ffi*i« j'.v 
qua.ujc »rt-nip*wlfl« 4tiiftoi« # «i iiiwuiiL p*r 'f* 
Vfimrtaii allri«tfiwf< •tpulrtrtni a rcflKKtwr r«ipnt 
dvs llalhHia U» W\* « »v* sitck** en ^s>til»nL UoiWr 
IfV in*ni*K- e* itym »ujei»,- F*i**fc* j »ttdni pat 4f* 
moycn^ modern** Wfc d<« *u)*U qui n< dolvcnt rkn 
4 Mf^ ft * nviwt myth>ol*jw ^«« *oH* dr rhunnanlt^ riu**. 
Le tnouvciiKill im^rf^looaurt*, qui *»i A propio- 
enem mrler le r^nlitroe applbqiM a ]>ipre**1on oe» 
rupporu de la Iwn»*re en fitla air, »t m«m» Uol* qo'il 

Iiku, T*"t*r (fftS-lSSl), vl»l^>n«aire (rfnlal iWa brufnrft 
rt du M>leil ff If b<»ikaiHUb foMMiu! (l^lft-lttl), lo hfavridH 
»<,H^m iiASi isst te i M n<U3ftU JiMriviii <i«s^irew* 

CAmiM «t bVmay. p*uvi*m. divffwitwm ct u dnciB 
tiMiiirtn* «e leur earrl^n?. *trr con»kl*rfo cemm* dtfl 
pi^cartrtJrt. Crii. Q* iloii ricn mlntr nu Jitfrltt de 
r*»»x qui codtlt^rtflt. U Ion p«iif rllrv Lr> rcckmnr*. ** 
Icur (lynt^rnii k«r |'^»* *«rt* ^\pr*»ton ; Ca«*tii« 

Wax(>nil<f»i '-*« (isM) «* ■««««* cr<m4* jt«i«i U*«- 
IW5), le plus **nHWc *t l« pit** habiU <l* cc« nvaitrcw 
4* Li lurDpitt, .4r/r^j rM6jf (Wi.iMi) ei wwjiji* (i»&i»5> Hill 

ij-JJ Dm«W [liLf I'lllipmUilfiliHlitli^ U 1 il«p:i^niL IHiwIr, 

[iui* Is puinancu dn hb viiion, Tjll^nwc dc »» n^ t 
nva^nt, nvee dci nioym» rfni>u>vcl*ii, ft l» g^n^p tiadi* 
tlun vtaJlirftJlf l^Sftluir ori plu> pwnlcuUer *n<«re. Lr 
iiiu^ jHintrp de* pclntrw « ^mu* «pm p«w«u i" 
(ivitiluii'i N^ll i>^ |ifc •!*** l**i m'a m r<^ndip In nbrftl«*n 
l«cMk »*^ mlunm «>lor**. Tout |K>i>r lui «l c»Mil*ur 
t-t le >iicm!p1* ae «>^pnnit par au<*ui« aialirp. reuitst par 
un lo*i op|w*J a un loo. «<anr»* <« rlatlUtevr dr \mh 
t*» lr» r^rlwn:lie» dp *yaUi**r. Av*^ V-au- Cn^K [1853^ 
!«*©>, lnilUndni* gonial tl brftU A »i»n proj>i* ku. 4W 
rv>uioiu*-l««f'<-<- (irtWIOOl), 4%nciUmr Jimp *po*iui>, 
*vec 04iUn RfJtm (ISI0-10IA) r^ur ftt MHitu*. 1« 
iMviiii ioipriwIfHinmM onwup iun T cnt « la fwon»» 
trutlLMdii Mtinilo. XevmMiw iuivent Ntf Mttfr M <*nMi. 
limusun* l« r«chcr-cl:t4 d un un |Jus tuckimm -■ i 
HJlquv. Paul GeuQntn (t?4A'l»W) rclrdurs * Tanltl un 
nmivcl ricoliwiic rl lr M»h ilr la iynllttK 4/tTl dc »»*i 

tic liCUIlTK ^\ t|f Vim <»ogh nvip prvc#d#l)t r a Itur* d*- 

r.,r' t tc* F'JUi-n . KriffJi V'1'iy...r,. h lf..v ; "■'. ♦: ir |iKi^ 

ortglnal, H*nr4 Maii*s< r dc pliu- en plus orltiM v*n- 
i-PA ftirmulr> lii>r« et lr* pJus r*w v*rilrf« d* lu con- 
tour. Vtotttard. ium (ir-% gtumiiPH Jondu*» c\ wur-K 

Roniidrrf. ITtC d«» lor» iMtCB^ft Ct <Jp« rappoUM altfu* ; 

f*i<*^ 4 IfotKMrf, f*uy. Oufvtnojf pvprltaent l'ah<»it1 ii^^rmrnl 
pi^c^uxd^crt Ase, Opeuddnl qu*' fliMlMClr, I* r«w<'*«i- 
«iri ct SVy» n ^K r- r„ [,t* u! t par lw Flatmni 1 ^ U*»Hoi- 
UivJaU. *Mi l«ur lentptrutiuul pn^re, nu ii^alUmi- uV 
c:ouTfc*t ftt ipio il'aulfis r*vl»nn«m m clandcttro par 
L'atiMUm 

D'aillmn lea iirdente* dlvWiHii qai mimrt en l«»" 
lc» • lautla » elf la prinluttt dana l« prrwMrr^a bhi^c* 
Uu xir atdclc. diapamuwiil pc« A |^n» *» <»*"»* t<tmp* 
que dlnparaif^m If* ri***tan«* dta loaanU de U 
Vk-lll* «*4*i»*a, l>*a hKuniiw* du * crt»trr - pouiralt*«» 
dlr*, ChmU* Ceiitt, Lucitn W^aorrf. Afh#r« «<■-»**< 
A«HP /^d paHicipPStt aui Di4m**- c»po»Llloi» qu* 1^* 
r'tfur-fj. Lr Sitktae FMlr V^offon rfut. avant l.i li-tti.-. 
ave< un aouci ncrr* »lr Ta fon»(« *t dpa vnlcura taclHra, 
un renovaltux du clawiclHti*. l-« Ihrfofiw itlrtOut Jk 
AfiEtirW fkn^J aidfirriil c* rtiouvfiufM. 

Lc mtwvemtfm tM*t+ Tut unc i«artlou vtotM(4 a la 
M* ctin.tr* 1m U-oJancea 44 toiilr* VMprlt d* Tlrapr» 
*iojmi*«»«- H d« tout« la |Miniure anOrleurf. JanialA nS 
hxitutlonplujiromplfViliin ifl*nll*mt plua obaolu ne fut 
tmtto eontre la naiurf- Kn olftplt dp» vari«*a d*a|itna<lr 
do rioriio, du tutrtu dr ffr4i«Mf. Ic ciitriamr n fc a rtitft* 
qu'a oricnlcr. dnin un &f(w» rKpimif pat m friinpJivit* 
mfmr. In d^iratioa moikrAt cl Tart df^ I* puMlcit* 

Utaonnais, il n> a \*u* t en pclmUire f d'ttolf* l*ca 
li« I'aria p>t lc crcuarf oik cun.vtrg<na « k fornix 
:..iiii^ki icndanm Stuir rHoia alkmaJi*;, ^ L -«. • 
travrn Cor»*IA F d« roi»aall<}aes r a Uti* rlUlkltf pro pre. 

hi it. \ inf turali 1 uui frapbl [M I»m< ties ui !i**t ( -^ »**[■■*<*-* 

aif» t IVch^ein, Nolde, Croat Lcs luadific** c*SJtc*»ion* 
nisi™ nr aoul pa» aan* influence *»r I** B*i(t« cont«n- 
porairtfr : Permtek oui Jrf^ii^rrrl. Hate la B>lgiquc^ l'An- 
glrurrc central*, la HoiianJ. ■■. k Japan memo viveel 
du o^nv foyrr lnt«raat loual et & IcUr taur 1'alllseHlchl. 
No«s a'avoAi ritn -ctK^ au vViiin de c£l 6ip0aA la^om* 
plrt, d** cMIim iiirtnwimrnifllM. l-tiir «amen, Ton 
■fifF*rmt -ik telle dm n.rtl*u>a d* montalii v «ump4rnnr 
vib^raU uiw preparation H ika pr^ambults qui nrf 
deruleril ccLU «wk Main ■« nut i»i*i mwifl 01U ** 
ilHmiiiH, dra aracKm j*fi*r»u^ « <iu t«c d> r«u* 
T« ij'art «mm* Wpr«^*>" <t*unr- r-uce ou d"un indl- 
>l*lu f'Appltqu* mi»i bl«n ft c«a form™ dart tpi'A 
rtllfa qui nous imhiI plus ha^lturltr*. iiui p irullkur*. 
■>nt subl *n maitilc* cpoqur*. 4<t rn particular a la fin 
du xviii*. pul* autour u> 1**0 4 l J iaaucac* dw A*4iii< 
■lii*-* ActupLlr^nrnt. il Taut motar aowl rutirndloffi «-»r- 
^c dur le* jittbL^* par l«a style* a*ffr«a *4 polyiMkirM. 
•tcradlort nwlna duv a un« p^Aellutl^ proffttute rl - m;, fitLtcmcJle ik cea mcw hp"A an wk-m™ de**uvr* et 
l»ftlllfM|Ul a . — Timuml 
PtHttfB fjn Actli»). — Mtti «|uVH« a*lt rMtfii « 

■(Hi lepiilaire. Jtt D4r]»rn.t|uii de* DralU de ritoinro* 

rri loin iU deflnlr rt un* tefiifi prwiie l« comLltioiu 
jl. L +,- h . - r ] i. ■ :.- ;:. itf :i ■ '-vi j * i ;i lit" "■■■ *ii" !iT I" ll 
i*4< A rtrUeli II* il «l ilh : * JJ» M* r oommuntralKri* 
de* permee* *: ilea opliiii^t* r*i uu d™ Mtiinn lea pl^ pr-' 
cMx d* Htonunr, tout cllpytn p^il duiic purler, e^rir*, 
tOeJirtrncr Ifrrtni«i1 t Wiuf ft i*pondre *le rabta* dc celte 
liberie "IftC^ le* eft* determine* par In lot* ■ 

{Jue> dot t -OH enleikdre par 11M11 ? Pl«» loll*. *U W«W»- 

brr ir» ♦ij^^UiotM fondtirraenlaJev tfaruiitlee per li 
CoeKMutkm, II 6*4 re>p*lo : - la ConeUtulion fMantlt 
pa n*il lenient coram* droit* aa.turels H civile : S* In 
W*rt-# 4 tout l*»mpie <I- parkr* d'scrlfe* dtniuritm-r 

rl poM-fcr »*% pen****** WU <i«M f#* eCTlla piLiWtlt 

Apt sotimb a aucurte ceft«r* ou irupertton fltMlit leur 
tniblmtfon..* - Ki, r*u apre* s ■ comm* 1b Uteri* m 
toeum* qti'ii pout-air full* lOUl C* qui lie null pa* am 
dm in d'auinit, »* g ta rttrt* pa«Je;ttf, la w p* ut 
•tattJr iVa peii« nmlre le* *cter> qui» *.uarf|u*uit Ui 
arruntr pulitlriur mi ive di-oifr d'auirul. w>mlenl nuin 
Uc« A It «(IW- • I*a < * ro »" 1 -dVwI-nil, luanrt 11 tnX 
HUl (Kit tonJOWti *t* fori mal pfcaervA* par la ]u» 
lice. par centre, i* *»a;ue d*** I*™**. ****(*■ pubimue- 
pocket*, n lai»£ 1« pnite ouveri-e 4 r*rbitn»lr*. qt*e r<»ri 
prtundall imnnlr ile n«s iimtitution*. 

C> n>tt paa w^ileincni, do ci? fait, la ■pw^'bilit* dVx- 
prc**frw dr (k prtis^tf qui fi nb« ^r* p^ril, rfiUlS I*. 
uturr mAmr. l^* pr^jug-^* »piri1il4lUtw a** I ^pftqiW 

4r^rv trop ni#coniui» ji tiolrt *poqu-». Alnxl, duni yn 
rl^Ml mlltlt} do Rr»vue. nooR 1i««a : " Soil till en pw' 
Mill, uiu paradox*, dniu u>ui« Im p»of«W*- *-ou* in» 
Ira i#k1iik4 pciliiiqurti la lilwM dt pcn-rf^ t rt^n* , 
iiDcatm 90c^W n*« ^fhtftWcment vMt 14 |tt*ru d^ con* 
<^iK«i ph*oocr*tu* purfH**nl InUrUur ; Hju» !«• r^it*- 
mM ** »o*it monirt» iol*r»nt».,. pftr<* qu'11* nc pou- 
iftUni f*lrr nufrcmtnC par l« ti*lurr d** chorMo. |/o«i 
D'a )atnAi» vioV <]ur In Liberia dc* mJtnU<«t&tloa9 r*l4* 
rkur«i : dbKOurH* crin, vlm-iaom**. |«>rt» d"emt»l*nt*». 
i.rrs. cort^iCM. OLlr llbcrto-1^ l-out«t W «ocU>t^« L'onl 
ik-l^c. toon l-M r^uinwa \h vi/.U-f.Nni. 1 

Co plirai** *xpnmmt unv ^rr»ur giw 1>miw» *•■ 
^n^tuwiji du fonrtlonrt*nwil ti« Iwipni dolt dlwipor 
Lii^rt* do ptitt** vi Illio-rtr^ Je manif-Mrfr M p«**p> 
wni in-bfpaniM«i. Truudlwn rmlt Irtnti aprnpi^ loro^ 
qu'it rrhvult ; « f/irf^tf, ai« «i roWf^nfii iwrff d' 
rfa<n*« rf rfoif n-cenir d r^W^ * p**«* <*' drfc**«i^ 
jtfkiir \'n#ent l . ^n~lralmnriU J» c* ou'enaelvii^ni Vox* 
IfuviL plillcofl>|)tik|U'ff rt k fcflrilualUtiH' r*llsi*ii3(. qui 
fi>f*t dt ri<l^t? Lin* r^v#liiiit>iii fratuil^. arrive* on tit tall 
tfomtmnt. tt doni Vtndartrle n'eat plu* ennulta qu'urar 
appltoilloTj. w 

Tout 4ir* \ivtttii «L un Iftlaceau de tendance. »* Sao* 
nrr^t, JfpuLa ^a nniidnnc** arant <tla irirap, dam* 1* 
th!v«lopf>ei-Aenl du gtrtn*. 3a v|* CoTi#Ut« en t+* InottV*- 
rwfiti *poritBiU* *t dirijgts, que la miliea *«t*rieur n* 
fail ou* UiifiulfP, qui nboirtlwenl ft te nwdl(V*r nutM 
A quelquc drgr-f. mniii touioura *c Mi-viuni Pun rautrr 
tn vtTtii de n^tfeflfllt^ inl-f riourtft i »r* p«ut Im nammrr 
iniifTcicm metit, tt apIwi Itt point* dc vu*, foncfivrifl, 
ln*iinct4 oh ^«i4AiL<t»i - (D, Pftrvdi,> Cu n<»tt» ftMiml- 
tint A retrt que noi» vovana vlvre *oui nin* \i*ls, noiM 
potivons dirp <|u<* Piifpcci fnleiieur <ju*ont pour I til C» 
ttxiuvenaeiiU ^ponrart^i rtponduint -awx *Mmulnlto-i* 
^vUtinuos t]Lii lllrtrr-nt ion energic proi»re. cat rtltV 

if** til priri£-.iritj»l. Is 3Mh«t«nr« <Ip mi peiini^e. Activity rt 

■>•«»#* nova W deux fncea oomjrfe'inciitajren du cooa^ 
p^Hemenl d* V4lre t In co-Tipo^jvuip* de ** vie* * L*ar- 
IMU de J'nprlt wmU%tf dant U vie de* Idto. ; lu 
Hid tool <le» t<tra Vjvant*. C~rlMl-dlr* qu>ll*?» n* 
a'epubeni nl dtat Unr npparition, oi meme dams Icun in niouve- 

dev i»ect»- 

eat itnagrini. I.WIion ^teftfttrf 
L'ltkf. I'i<l^' (lii*'U*^Mio vitf du inhrmlo>fmatk>fia Imlerle-Urta ;*HwagtwiH 
*ont etl^roeiiH* one nrtlori IXlMim 
wmt r (\*nc*va\r utw ktlic adrrWc u u 
de>)a «ja»u»en<«r A lot ecrire. r^alUer fp> 

**iro* |H>~ur fairc e-r <|ul 
r*^ Lit proUjnwifctii-ii ■!*- 

rjoban. - (L, iifuiifcehvkK > 

LXfvl duj stiwmSu*- niurltur est dc |ihi%itjiivr tatirn 
ttoti corrtlttiLve A la wr»*Hlion. Or. rftttmiiuii eM la 
prlw d'nm aillttud<« In juapctiiiori de luomciirrnt* ?n 
iirtirfti uno nvurtlU oncuiiitf^n ^c ** '*'*■ ♦* <*" "K** 11 ! 
rufl ivniivn dc cirli^n* [imu»cJm + .v ii™ nkouveunrni* 
prt?*ltff lirtprftveptiMcK, Vobwrvat-eur e«r<v reowitmU 

r^ve-il d'umt pena^e* 

On u. dll que W* leJidancea Je i'ilre vlvam ineSinJiiriti 
t .i,i-» ef*miement t f?o dtfrnffrr* aAaJnt. A coitqnierli 

L\ini\*-t7» p ■■ tjiu-tij'lirr *j» fonuulr ir* JiM<lm*U*\ ii imp<** 

mt an milieu ihhi prupr« rytljnie. <!'r»! »*na Joufe la 
I'aiipen exWrieur de la vie, Au dedamK 1 frrUviIe W 
Irnduif par U reclicrclie de I'^tlalilM HVM te millet*. 
ik|t<HirpUon el aMlmtUtlfw -quand la ehHwr e«il {iavltiK 
bariDOfLlHt ion ile* raiipoil^ duns le caa Ir plu» ^tueral. 
hiirfnoiin. 1 o>it»umm*iit ruritpiiiiin*\ fMUM-'ntiiiif M ifi:i 
bile, Mn* l> vie piychique, crla &r umhnt pur la pvr- 
Miiuion tl'iititnii. 1* prflpagntiflii dt eon id^« ou P«*et- 
milHtlnn di- la p^n^fi dee nalrt^ en »" «*o»i p* r 
rMuinice Ul>rt d<e p«i»*«w 

Toui-e hdfe. au»itM rongue, »e- mnnlfmce-l-elk par urn 
arte T C« ^ul caracteeU* W» #irc» lev p(uj» *kv*>* ei> 
■i^.'i.t ' i:i. Cwt ll hcvUU ' Ii dIHfM l*tHoc H 
frriuer le» mouvetne-tas invliiKllfe iwn ratiomnH» p«ur 
le* cttrrijter *n te'nanv ci>tiirjle de* I 1 experience paeWe. 
1/ Anergic actlvee pur rimpre*awm venue du delwre eal 
Untie *n rci*r%^ fcftewMk a dnnln** pour netre ItW- 
ree «|ifftti nummt k phis favornble :t le bmii» itutoinn- 
tiqii# tie »*a«wnplit pal. ^ Biejw|ii«fieeiit # I We* tie Vact" 
w a^pare? du innuvemeni orgnneque rt attlne lailrntUiti 
de l*«priL Au lien d'eMne um wmrct dimpuhmn vtr» 
le drhore* clre rtvitnl rn ^urlqur wrtc eur cHo-m"" 1 ** 
rt ilevifiit le poln\ d^ d£p«n *<e 1» rdflexioit. L*art§oo 
it LlQU*lta r^ r, dtt4 In *? nilwie*- e«t ulcira ucie actkrit InCel- 
lectmelk ; elle oonalate & eoordowner pae lapport oi 
l'id£e IniTtale d'e^trea Idem fprcor.itjii rea «iu i soul i'ii 
relntion nvec cite... L*lnte>rv*eit1lon d« la reflexion a 
ainai trannform-ft «t elnrftl te earncttr* de lu tendnn<e^ 
A rifles inMiate est suspend u* tiielncenunt «ine eerie de 
ii.^i'H"^ . jo »^^j^h (L It d^)i\ cile 

Atnsl. le freinagr dc Tact* mtpulaif. Jori^u^J 4 rt** 

loin d*#ue un reihinccnienl a Vnctirlte, en,, au enn* 
tralre. la preparation * imt acUiilr eitrricurr plan 
liiimw (tt plu> rfncace. Out* val'll advenir Bi Tarrfi 
vicnt dt In rcnconlrt d'line? f^r-c* rairrirure pirpf>ntle- 
rUie atMllahanC la tcndiuiue Individ utile ■ 

Ce qui r^aiiee) le inieux In. nuppr««Hion de I'aetlvlte^ 
dc I'homDi^ c'oet eon retrain* m+t it dil ftull+U eMiAl 
60 II vlt iwrmAlemenl \ la rMufloiv Or - rhomine n» 
petit ** sufnre k lui u^nve ea ptein f«j>k*nietu. Son Incel* 
lifineo eel Incapable de- ee deveiapper plc)nem*n( iL 
pnr lea Birawge* de la parole, d<? rtcriture, e:ie irrn- 
tretknt <orrf«ar>nila.nrc avee In tntelligmcee -conttn- 
pgraMwa tl prvclKe. .. ■% Cji <aa de rtolutton* ■ r-cip*- 
rtence 4 n»t»ntl* S u * C'fUh ^ irne Uw4nne rmauie eL 
■rue Ir** eiwulariih" n-H»t.ir:iirn; tiTtUM tm fc*omt>raieni 
iIaii« I* denteiKie ». }D* J>»lo«*r*> 

Wu* rindi%lt|t> e*4 JucuMe. plus la ^e>]uenl ration te> 
i10^j»i3*- t.l.f.i rhonxma ctvihae ( tn jfeate nymr>Ji^ni* p U- 
(jntf de%friplif v>nl I'ae^otnpaffnf* merit i^nlin^ire Je Iji 
parole- Chez le prlmitiJ. lU *nnt lV«rritIot du lnit^np;e ; 
tarn tBiiiTiiqu* pas de cunijir^hciuion reriprtMiu*, Ilkn 
plua^ le 1a»jm« tout #r»ll#j eni uive a^tuw dnwalle^iie 
OvoqueV par la vuix et k ifemte. tTeiant Vlnterloctiteur 
tin Baertlman e*i hirn aocurHU *i emtauthe #n qaa- 
J1U dr. p4trc pur un blanc qui rnviltr k maftralie. II _ soia — i-KN 

JSaSH rtd«i«i.^h»« mull-clad. ; M I.IHIK- 
™1 «H4« l» w««i"i I" W, Caption p«W«uf 

ft «tn« u^^Umh! MW"*. out* fcttto «« •" *■ 
t .rtt*<U i*>ur imdfor feur empire 

Won Jifti«5U M R »<~ « £«*<• [tort- P«-^» 
Ucft'fcfe «* toujour linpuftfrro ft IVUrtfwwrtrlU du 

ft22 MtitoiJr * JE ^t^'SStS 

v rw tooitater «b**r ik <ompr».(*r IMW iW-fl- 

Hilt ton itovattfc*. -*—»** A 

L'mccuiIph Jo m*n*uvr« Uftiulardii***, w «««* B™ 
niqun t«*ir conduit* It p*l»* tlM ™ W» ™E£ 

U rXcTW Ik ttfte IIUllM fill ta ■***£*"" 

l Z ft ON iWtticlltMIH-W au^tl «H etfr **.»■■*" 
■inn gtotMlm og-« <*«t »««**r pour im* U**r 
lHHl rafhfcMC™** 1 ! uii*llectu*l ot moral dc* c«n*w* 
rurairtfn*. i*«ti»d'*utf*iic*»i** : »dinim*ti»il«n, m**** 
titttur*. dea <*r*aionI«» mondainM a»» ddnnrtcmetit *U- 
i*Ayp*, W«»n*k« l*ur» wembrc* d* I'ttttfe H * OB 
*t*ribpp«ri*«i «Wi*l. tl -tt*l*»*lanl I* mfcm* Ml, 
moihM *Or*mci»t ceptndml. 

C* qui Mil da»8 I* l»im* ***»* »ur U p»p*iUlnfft 
C-uvri*re c'«1 la r*fi**i*li*dJttwi |rr«Wonn*H* *<" Vfl*u* 

milourol'ltfil. tn.U iiumgMrc* d*i VmIIPOOucHoo dw 

,ni<iiinhi^. lei ^co« *wii *oro«w «n prtwiife d une 

r^i^utfun ft«l<MnBl^u# d'«te» moimioiw* qiit »f i» 

.i^t w ^ p^*lr* toul in.i*N< pour qui l« n«om»U.t. 

!-« d*f*a*nir« d* la ralkinall*Alion pWnuku; >v 11 * 

iirf-cMmetit en autoaDallamc l 

v»Kii*r ft ion - 

n'rtl (|irtiii ftli— * 

CCRMU Ifcrtrcllll * Itf I™ 1 deliwu 

i<iMircmem ii*ini*r«w«p«. 

L*W« n>m nullm»*nl lnJ*|Xi»d»Tne dn Jeu dc U|» 

■ iHml rmiaculniro- KoU>«», on *ffel. «!**♦ ****» iw>lftbr* Jl# 

■ tihM»io(ogi»t^« contciDporaiitt udmcilvut <|U* |-^fl«fffl« 

Li>cu»* K tliuttnl dc toul p»)-cU*l»«, »«ftbcw auluitl 

d»w i* maclo qoc a«* I* iriMmt B*mui qub wait niv Errtur i U"»* -w<f* lie diviLhll tin 
won ntT€nti<vn d'm oc- vd«t n* itpi*»rwafe-i» P" * ( ^ 
(I k^rte qu« t# foncHoittifinei-i thi dvH |LMk M^llrff tA 

lout© T-i virl** 
it 

fiuie, df ia iirJiliqiif InJurt 

il* I'Klfll *I ik- »l MgttMl«m r*pr™ivr 

tioipiwroitt que l«» » 

htf 1*13 ft !fi fcuilfel !»*, 

*rn»tk»n r d*iHWC*# p»r 

apmll JW rtMO Ulii*l»" 

«U«i A udiml. i-ppiwim pour tt p^*. ?*2K 

Atnnrr n vi - "l '*^t«ir .iii*. tout ftU ittoiiiN p#fl con- 

SSPdK rfSBi« * - *;«-"-- * ^s 

i fc Mlliudf pnr iiueKti'iu qui A plw d' «» 
dc ju«ein*nl. ■»• »>«"^< * J *» c«uAiO#»« 
iu«i». !-• prup*F«ndw. A nMT* KVt 

(^i*(liit«iiietiL appHil"** « :p<VUf du 16 rmr* IK3. Itf d*w«n- 
MfiiMil U m»nifc-t«t*lkjh U p*0* 

d* U. p*t.W* : «ih- lu|^.<UI 

■in «ul lnUrlocU1#lll aai« *UU» 
le poid» «inl lai»*» " tap- ■IIH 

fie »*•*! p^* AfcV*X 

I'alpilition d< r*« U*U Juw|ii U?i F 

.>*, „* * n In *r* .hm. iWMlrOii tiil#tirak I intH W f»> 

« MM £t I* eenw ol r*^J»*™* rt r *8! 
d, u |^iw#. n pat&H unit M* £!*£ V* *i ^ 

pu, At«^ apitu 'fe ttiUl tcni|» : - »* **U>rd. I mm a 
K ItrtluS ft* l^wr rotwO^ »ppiMu^« ijrt - l#j rtom> i maiii» ii'nftl • i^nt-ciki*. 
tooqu««, lui d* regard^r 

domain* de- lo !**?■**** *< w»> lW ■ ■* iLir 


VUouini* teur l (OTjlK^ nut Fn««> 

dooi tatair* fiwiw 

igtik. iwti arttknwni i* 3c pr?("r*" <!*• u^t"«^"<* 

iihatl<tonn*r >*■ »ll"J*Ioi»* «* * «X^rcicer *U !■ pe^»*> EnA iTtllft^w 

run ft I 

llMfc 

Tout utonlrv que. 

<v.-r-^ de |i**fewii 

liiO*^ 1«i 9T>* *|U* 

dr-i Ut»ii den pe^ildA-pruWincii* 

t>r*nl «n*oiv d* l*ur pobdJ. im. 

pUawUL "Wii* Jti^u" la acici«t ,. Sc^e. H = p-«J 

, p^mlft 4 l^cmtt* Mhnhiuf t 

t££T£!F$£ * « «. 

VAlflU mani*^* du ntonde r**-l. d»n» 1< 
itcnwiM' * u Ubre et plclu 
Qi, B!<»ntkl t TO*r* 1U3I ) 

IX* iio* Jour*. r#cole pr»gmatli*i* 
primol de raxilon. Kile n**rri« W*^- 
^ Ofertenu p*r t->U* !** W»J*M. L WJlftUI «n1U*M 
Conlw c-tlc- iniLini«*oh* iwilr* wiirtpima li#riwc W 
l-nu4l*oo. * 1ft 'o** ^>W« «t id*ali*l# : pa» Hf pen- 
*^c <tul »'all *>n point d appiti dim l'«lloii l P» ^ 
tiort ant i» puitw irouver tt Jo»lltiration (Una lu p*i* 
*n aruvr§ <IHtnc p<na*e lojiq»« « <r**tri<* + Jta _^ 

Ct*l tfadteuw, ii*unpnwt«u»»-jmbtai4e^™«i*co«w 
!ftutc none r>imiaisa*tw* Wte pari A'ntw -v«'te"' » 
/ftC. pfKtpilvO fW *n«mliUt q»» n«« f^prtl ua^ie 
POW fWfrF^^l***"" nnAl*mriil rulftal. *r»ce a o™ nou- 
r^tl* #ynfft^ir ^litftor^*. 

Dttni le Chrt"iP dc la perreplloh. 1'objft *it »*k« C» 
trt. «n «!*««•, rt iWlre p*rt ch« tout hwiim*. rt 
■nun vMNiaaU cbei IVnfiuil. la per»ptk*n <-M Q«» 
iMKfnee dun dMr t d'une MUlUMHS tfUfl Hltw«*m**il 
ci^ l>^ft*- n *io« T i;**prli oV«mpow rot •iweiiOil*. ftdcou- 
vri d« ihniliiodtf* «»tre tei panici di*l»^ntws %u^* 
Lfeu qu v avi*r ta «14m#nu analOfUr* l»u» d'fca»l««* 
u*M*nt» II rtTOMiilw o*fi«, P«f -^ fW ^ n - 
il;H* f robjet pri-mltif, en acquirrt 1* «iR|Prf*f«i*«»^ BttUft 1* Mf- — auu — :■: \ £'l§Uu<Ur* rirvMrpore il *ji ppmmne mix (Ui* d'utttL- 
■Jiii*n, d iiiatnimtni dun acw «*i tmmMiaJ ou illlterr. 
fj. H)M*Eii|riaii0» qoi I'MliviW n'*ccMnpa«i*: p** 
aUiulit A I irrfaniiwaiieiit de I'elrr. Tuulei* l<fl .wiwir- 
rfor* ck nolrr esprli pe-uvtnt ** rcprttewW pur in wafcmm 
frrtilfllc. *>"■!*>*<* tf«pwi»Uin ( d* moiivnupnl *: irtiti d* 
OWlrnliitr, d'-iiuitobllitf. — C GW*o*. 

HNHUE AU iJWtK). II «fet«, Cb« lM>aiK«ap *** mili- 

Ui-1a 4>\lr#iw avont*g*r€lp, m* nortr de |ire±vrhi ioii 
c^nln la Libn? l*n»*e. Noli pa*, ctrt**, coatr* »->n 
14**1 ott w» concept ocm, main c*n1r* l# |>ittii|w-ii*nl 
en luiinrroe. Oik fontiiiefitt poUrtunl a rtp*rt?PVolr 
que PotKAltlMltHi *#t itcMHiiirv — *t prw-que iiHli^- 
p^!Wai»H» — . diiM iou* le* domain** u> racl.011. Son* 
orgifmalitHU M nt h\m dtlflcili <lr (wnfrmiirr k-» 
pfli»ru, dr Ira inleraifler. tfc «r*vanllcr u\cc mrtMfr* -*i 
dWteulr ilr© rtaultal.* durufclc* ft WW**' 1 i^wnjuoi 
rrtn«rJ.IUl piu tlr m+iiw pO«r ka Litre Penrfv, c*«t- 
6-dirc pGUT I'lKll™* anticlerical*, el anUivligucuw* F Si 
fc* prolific merit * fait U pre-uv* *de *g» utility *ur l*» 
terrain* ro^tfratlf.. myndlcal. politique, pourtpiol nr 
Wf*i1 II pu» a|)|ii<16 ft rrredw ftfaicmeriC de>* nervl<*4 
mix •ulvcmui re* «s**. KgUm * l-cur be*olq *l* n'***ort*r 
cfevrall 4<t>* au ojiHrair*, d'nutant p!u* vif, qu'llf oti! 
& coanbailre mi cidicrsairc 1 ire* puiwanl. Irta HCfcd M 
ftu rt i>i i i t rA» d i *c i pi iu£. 

LKlcliM rontnlrrt, <*•> p^rtkulirr, llr* IW trvtfa qunrt* 
dr f* torce de ton AffUllUkl UUintiilni el d* *A 
liitr&rrhlc i*V#W\ S#* liftR*"** pwriln **i *** h^HiW 
Brwi>r*n te »vai«nl ^ronM inputs longii-mp*. «i 
In ^fuytiiU i*l l»* piftfi** i L'ctiii' ;i: hiimi •-n.uiitiirtil 
tmbFtjriul*> II «*t iin p*ai nifnuiiii dinujijflitrr -ipar l*on 
pourm vtiiif ft bout (Tun (rl jiJyc n**utx mh? m pf"\ii>v' 

CrrttllDf 4 ll ron Y " " ' r ■*'*) |M" b«*snjiTi *1o» prCtrrv ! J*Jii 

pnlu Ik Fi>i. Je 3i^prowvc mil be«oln u> frfa|iirt»l*r l^* 
ctfHvpv Olu in* Miflll .\ <auol l>on ■ fa ire ilk U Libre 
I'cifcVf *» ? Jv la !-%■* It civyunl |ibr*« |>vilm^iif jv »ub 
n»4*D^nc U1>« d* nc pa* croirc* «, 11 *«»a w r^ppr- 

Icr cl<ux choAff* : I* Ni>m ih> pr^l^fiiiofi* mii1I**m«mc 

irfncr ou amoiadrir la liUrt* du croyaol Nou» vouloiu 
It CDoWiKrt. l h Ad&ircr ml iWn I* -vK>l*M#r : ?' lu Iib*rf4 

cU ft'Uc^^aitl (lr*» nlAtlV* 4U HU^IUjI !) r»ll«m |W- 

ralrr i<i m»nnc^e au»s-i Icm^tf nip* que In ftoi14l6 wra ce 
t|OU* »»t- 1« inrrajttiu tw dolvcni pn» oubltcr qvjc 
I#ur llln^rtr r>t jtuix ccu« limitcc tl conibaUuc. <iuc 
1 hells* cm inioltfrank par prlncipf n p*r nMnmttf, 
I'lttithnK rlrx ftitcir-Zt Ira aihrt-^ «i K*i pviixm* litrce 
r'nr t j1-i p«tt ^l# coaitvuihts do k plirr U^vunt <t** rt*y- 
iat-* rl iir« <rouiuii»i-» *iue l«ur oHawifetco *v«it r«ic(c» ? 
Rt puis, lon^uoo % eompri« qiM la kHk^oii t*t 
Juuh*!*, tjn* !<■ i nnntlfinc ctsi [iin:fiu>unt, coitkinviai tip |uu 
vpniuvcr l< tA**olxi *1c fair** d« pivifM'lytiHirx* rl ilc r*j «m* 
4r« I** vi>rl(** i|iw r*m a iV-cauv*rten ( tifin ■!<* i*** j>n> 

|>a|{FC pt cl'cn fjirr ln>nWi<ipr son *^rn^l;iU* * 

Ce unt «# coruiddfAtiiw* qui ant o*iwUiit Im HUr^t- 
panMtir* ft r'&ffmit^r. he* iimtiii^m u:icti*!4tf dt< tihr^ 
l'ens^« wil ^lv (iwidiioft. i<il K* »n*v, il y a uiip wjUnniiiinc 
(Tinn*** ff"i**t n In flu dii Swxind Ktiipim qti# 1o juuti. 
it m^ nl libra •ftcriwmr 41 jinUc^iiral *r iWvrt*i|ipui wririt- 
antmm ilipta Ja pitVK Ind6paul«titc tt plu» lartl pur 
l» Knrap«ine*"^l. «Q irmwil i»^ I* li^rw CftHocfA- 
li*Kk >comnriM>rjk i* i»r pliu rtre tmii u fa.li »in vain mitf. 
Jl cf moii»ral H»no»l t rllr^ i>lu knt ii^rcsAairc^, l-un ilr 
lnir% pr^mlon- *on<tK fill iTu&tmir In Hbnrt^ <lc« fumV 

p ii !■ * (MiMClMitiririf bnul^iitpnL par l» tin dc 18-C ) *l 

J orf^ai»l*rr. dmu «l#n condlllon* partfoin tnVn riilttcil*-*. 
U» premirr* eiixcrrfiikrritA civlls + I^« mvHvlalrcH 
(pmaUM A honncur <ra»fc*trr rn nociiWr auk Mtc^qtirsi 

de Ipun* c^itl^flTUr* Jpc<di*, r« : *iii<iiil *u& tiutnr*uvr6* dA 

pi.-wii^n. d iiitlmldMlui* *t qu#Upufi^W iiti'm^ J« vlfr* 
uiiw il ck |ier»mi1iiNL qu* !#• cl*ric;iui f^ercJiioriE *^if 
It* fHiallln, iinillriill^rriiipfil doll* Iw rAinptffBtfc I^a smiiw do lr^rfP«**« *n\ n«pU u i«c iu«»* 
fi*l*a nt, IU -ntit tniv&ill^ et pr*p«r* l<« c^priU. InH r,cll- 
wmeat, prn^lunt i*# (r^nitr M*rfia qui *>fit p\vrM* Ja 
gurrrr. C***l* data, unc i*r^* m^Aur*. «r*cp A l*vir *ctl- 
vil> t uup la *tuprr«ihtk)ii u p^rJu du tcrnkln^ c|a^ l^> 
3oU talquto ont pii *ir« voi^««, que In puiwanc* *Jc 

I Kgh*c fill ttwp l^g&nrmrnt. 3»^la* M ballui- «i tr^tlkt 

Jo nt WtiA pa» lncl«iu«r. <m parlaiit fttal, ^pic faction 
dr» BfttftMrB libroa-i-'iifteuM^ »ii lou^wm *■!* Uitp*KrA- 
len)««a admimhlf, <-i irr^prt^huUlc. CottiaiC *oua In 
■uirn grxiupcn»«-ntfl. inline lf» plu* rJ-viJuiivnua in *v In 
l.iLit* 3Vn*4o a giro! *ouwm d*» trrmplin ^l?ul«#al 
Kiwuhr* d 4 iirTivtM« Ymt t»ill»*» mvvi un nurrli«> 

pled ot s* *uni tfii|)re*U« tie 1'oiiMipi, mire <l" la 

iratilF, ota ^pii'ita <mrviu docroclrt la llmtitilr : l/un des 
plUA ltfurtrasririLiplr« ii tnviM}urr i*M crtui it M Mium 
ftfmigrT, CDlluj)ormtPur d.c VHcI-t 0»«rI«Minal *>** 

UHil 1 ? Il'l IV1*I'-K ? 4^ ^ JfajJoa rt <1< T^lclfOa, \i£ou/pUX 

i\ UiVptufux militant aiUlctrrical, dpvenu wi ■*•■* j*Mw 
cvnlcjucti c«uirl^DH» du Se«k*t t auocid tux traftqiiaiiu 
iJ^ lii Hauii Ifanauc rt nc^wiumv sua rtpr^ttrnlnntn (U 
la plr* r-f action^ 

AUint que iM>(rc ipprrtt* umi UrocJicr la <j|ko^ 4lan* 
utir pr^d<jtlr rt ftuWwuili'Ik 4tudt. I*» gwup« ilc 

Lilrrv l k 4-uWv n'ottt coniH*nti q^l« Irnfrtnrtkt* difficile* 

ciwnl. & se xuMfnUc-r dan* DM ifttttt tfldjratlon h&Uo- 
Aaje. Ob AG eo*Lt*m!*iil d* n'umr dan* U1» lM4lll6 t 4IU 
*Urm un iTinton, *t Toil iu ty^ard^ll ttui<r« |vlus Iomi. nl 
plus hJiuL Lf* rflunloiiji ttainil rmrc*. Ia pro|Nixniule 
nullt, I'n J»(li>c|ii«1 ilc trmp* a rtulrr, n ]>artlculim- 
mrnt )* vnidrtili dil aiiiu!. n Ku«« fa Uttximf pnlW 
Ullau ntritrr tin uitagi: inrpir. qu-rl*iuvh ^unrcrmco 
|iulriii|iKa».. Tr*» pcu Jc WbiMlt**iMc^ ir^^* |>^« *if J^o^ 
tiix*tn1^ frluaMUvv par Ia brochure. Ir li\n? c^i If 

It ItCt '"Li IrtLlt aUPl4iUl*B ■A"<J>*H^H*>. 

II f(kuV recoil i LoSiri* 4[\ir, drpuit la picrre. In l.tlire 
I'crisue ■ Mo»hn> cruris fjtc ( >n plaldi lieu i#u»c Ail I*ii- 
di-uiakii d\- Ijfcnuiaic*, rUe wlttU c*MrtpT" v li'in^iil <l^»rga* 

nlWr, <ti'**A£r4 l ga l *r. i>*Abord . (utrcc t^Uf* la pi nparl ^Icn 

milil4i'ilA.«viil«blM IKobilHst^Ou dt*pOf*>^ p&r Im *«nt- 
ncn>cnt*. Lm SocUU* anipnt cc*hc Jj» u riunlr *\ d? 
funciUinnvr •>. quand Jil ui«rt« eui pn» lin. il fut ir#« 
dillifllt? tie fftgrouptr It* Hriiii*nlfj. « +, |^u* Li ihf!*n*Il* 
fui d\iu:ini pliu yriiHli! que la l.U»re l>Qftp> av^tc i 
iiiUitr iMfiirc un prrj u^r irnACc M ituigvn ua. lai gurr i* 
avuU p*»£, iivrc iK>n - UnKm Sacrc^c ■. Ln qucrtllev 

r*llfiifu*rfr |>.« J mi%j-ii»*ri( |i* -r imn^* 1j vein Vlatt i* |'ap*l- 

sc-»»ciit ( u la cunconlr. NuL n* cviiM-nUiit •* rvveiller 1>S 
COW-Ufflt-*! *n <t*p4i dm avtftiutm*>it d« nbr«4 Clbrrs 
prn**uri» qui n'avalpnt rpaa cublli> !*■ I^an* d*- riiin- 
i , r-? 

I/Kgli** tranjulliii intauiaHpnicnL a. n^cociffU^rir ■»» 

priv.ilpJCrA. Kll* JHi)iiut*it I' cfim.'bj{ii«>tiiriit iivec W^* infrc* 
tc* * l>a-\id^c* ■». Kilo inlrfc^uait am ParL^mrnl ih>"»i !« 

tn>iL-app]Lciiti>>n dt» Ion l*^;uirt t en allciidunl leur -nliro* 
iinllviL 14 fi5lAMLw*viin Y ui d* rjiriiliu>«Aile ai: Vatican. 
1* vole de In lol liberticidc ccnir^ Iff* oi^multliimlffi*, 
Itf rcinur d*?* Cungr^iiiLoni (rtlonr IIMgal. »«aU com- 
pUiMUDixirnt loUrc |xir In gou^omcuiciiU rompllm). 
le inanition flu i Ok^ r<w cuiKonliiiairy n di l>iiw^nc- 
rtLfiit Cvmlv^l'/nnoJ ell AIm-v, AUtiini dr mic.i^ pimr U 
pollttni "-Alti'un*r*^ut* r liKjuclk ft'cvcrtuaiL, duultu 
pvrt, A l^urrcr lt» imwi |K>jnilui re* ct « doMirmer k« 
U' icifl in ir-» tiwlfcfttic** liTMit rile ptait Tfibjct, -i\ ^.« hmh U 
tomddlc dc Iu d^mocrntlP chrr-llenttv, <mi corHlamnjint 
r^cJicn /Muz***** *ii a'liriiuiiil son aniaur dc Ia l'al\. 
<I«* la Juslic* rt dc la IJbrrtc c* *n creo.nl la Jcuhchm 
Ouvrirrv Clir^licnna t-l Ich S>i»difiil» rWhol Iqi-r^- ! 

MalpnS toikl cpI». In pliijtiiil if** |*»l itlcipiih pirnu** 
tttletit A Ojter r*5\ide , n<^ *t fie rcfuulciil »t r«|>rci>tljp li» 
&alu1»in- rl iiii1J4fiPtiftMl*U rMiidmi c*mtic les rAftlm is 

ilt^ In rrvdukt^ L»4e3t !«■* pntfr-v-ilon*. dr fpjt «( Jr* i>nv 

Braiiuikra dps cuixlldjiU, ctle ann-f« citoorv, et vaus 
poujTDi "vimlntrr que I ^iiiicl^ii<ii]i*4n# [on 1» « d#frtM* 

u ■UN — BUI ~ Ijiigue, ftiuroit oil tilt auJWHuVh.ul, aim do molitv rilrtiyrr 
Jn LiiiKinta, viii» tkmtf) y iltnt furl p*u dc pUrt* I I-a 
plupari do Iwmnw* |>oii:i<iut^ qui lunnu ttvont In 
jcurnr, oY* itiPUnnia biuviiui> dc in l-it-re P*if« «>n 
foot a |trtami men* plu* partto. El Iff* jtuti<* d*bu- 
Lunipt »r c^r«l* r»U*ni hte_n «l'v vcnlr, cruignaiil de o>m- 
pro-iDctlrr I*ur carricfe. 

A. i|uel<|tit cliO** tnalJiemr cat ton ! Le «l«|>jrt dc* 
liahlto* *t de* *n>bilieu( & pernils it U Libra l»*na£p d* 
pv <0HMie**r ft unp «uvr© phis profunda — ct i>tu» 
facomle. Am letidcimiia tie la guerre, 1 irjuc/u /r*If*4ftKf 

4*1 Llkrt* PcW+litk &i h*TMt? f I del OfMlfJ [folld^ 

ffk IG0&1 ** p^orgunisiil u> wis maujujc, main tie paira- 
nait i irnuipcr que if* maiflnn MTccurt. 

Kit Wl t uou* ttvuint fondo, a Ljruti* una JK*df ration 
Nnlhrttalcftr Libre I Yiwe ftf tfAdlM Social* qui dcvjiil 
rnpjdrmmi aatcz fort*. Sam *irc UiUKkIvc « aucnn 
purti. cliapalk ttti *yt*tfino» «t*c FWnWn *rt*™«t 

*i u* li4 auftMlon r*tlgl*uiut cut »tt*-*pu rat lite dil probtauie 
wcial el q«0 1* Libra PfJttee dfcit Cr UVIW ft l**d Iflcatlon 

il'um tunnel* nL*iUrtir P pour In dlip*xttlon d«* pnvitfe* 
m at d<* cxplotUitait*. En 199St la fualon ae 111 r:>tr* 
rifnkin ftefrrallv* <«T noire r&deratWiri d 'Action Social* 

el lu iiotival oncuiiiniiic pril le Hum dc - F^tleratkm Na* 

lEonal* dac Libre* ]*on<*eura do Franco n de* Colo* 
nir* »„ adherent a I'lulemnHunalt tie la Libre I'm^r 
GfftOi A la fusion, lit Marc iVWe A t>fb Un dfVflof* 
peiuiw rapiile. Filr pon#dc aujourd "uul, wi Franc*, 
pttix il(* iOD aniuptj *n iilciiM -univll*- tt p*n«n" danv 
line tCkUiiiiUiinc dc dfpnjtomrnti Kile nublic nn |mir- 
rial, doni |« »u».*» k miii^ur drptiift la fuudulion, tmt- 
iiMlur drpuift iIitui« vii (If fm ioUmlr> ilAhord, IMn«- 

A4»ure tneni, il rtaie «ibconr en dehorn do }n F6dAra~ 
tlou Nationals, tin c*nnln imhtiIjm il* icroiipe* Autono- 
iniw. Ci n«- *t>nt paj. g;-cner«lt>m<iit leu plus ntftf*. innt 

» 4 *rlt fAllf. II MutalMr ^air-Hrnt mi* f«Je*iHion dlttfti- 
<Viit e. lit l^iLvr P*ttti^<* pn>leUiricrinr . i|^tit.pirntl<tt mtU 

UBWrt flMlWXrtlMfl*. 4fU1 r%UlO ilv MI#umjW«r la Wil*. 
ftiliwri NaUuTiak. #11 la. qualiUithl av^v Jc4j^h ilu Ubr* 

lui r*uliN' t Tic'.rf KMlrnttuin Nittwirmlr- nv v#ul Ofw 
ii>arrYkr A micun |miiiI, quel (E^ril Mil ht|r nodmunde 
A Wfr adhiniiti que d'ftttr iiiKCrinuciti r: <tulli9lllqiu> 
i.Mi.i iibrnn priivuffi, ^it i« nrilclpfr ii B-wcunr fi f 

RMUh "Tltfficut*, »uh prinr <|« rtulintKkn ImHrflllUtC rl 

d'ikniurrr Ic rp*pt<l do- hi ctHih'ni.n' -r- k»n>* i-iirJm-K, 

f|triH Jp tu LilHTc lVnvdr, choquc inlh^r^rtt |xn | librr- 

mitt purticiptr A In prtip«|c-«iHle> ilo vjiib cliu4x - eon- 

rutin i»U» 4U tAdk«te t socUtUfit vtl Ut*i-rl*ire t etc.* UtO. 

l*o yr mociiirvr qup iv>4ra FfkUr*Cli>n NnlKiuak ««1 

loin *lc ptiHsefJrf tine rix-0 itilit« v Wmryrouf, i| nne vtifflr* 
*!#» lOfit^Hlu) fv la ilrrlarulinii tie ■■rifi*. ijm^ ijut (t^im- en 

Ifte tlf hUS ituluu nnlt^hntu! ; 
l.r» iiirnibrr* dexUivnl acrrptrr Ifn |iriiu*i^t iwi. ^p r mi** jjf « vtiim : 

4kU iff Mff/rwir tf| oV Tierfaniger Jtun ^fo 

"/In rf^ ifottft^r UJi WoutTJ 4-I^m 4J la pj^iwjitf^d-^ ^tifcl 

itligjnuf, rroj) rirfiiur^* «lr|tfu fit yu**/f-'. Jf* flfirnmf 
<J r^p-rkr 9n r ^ j ( a- r p>/ m ^ a >,| jr^, ffM p,^ «j u >fi0 

Pi**v^«^ffr -menu do$mr ct fttVllr rlif ti4i ftMifrrifrf 4 
-i^TdQjrp<'f rAf; fi/tt* firj /iiymntrf (Viprii crdf-jnr rf 

j'uftifDH^ ffif filtrc rf*rn-:ft t /.« rttigtOH* mtait U pirr 

•tbjtatle ir ^rjnon^ptrrion dr fa pCH/^c, KUr* yrninry *>! 
Jiur CQWyUvn r«7idf et tMquJf d*» /*t off : Cllei ■Mfjt' 

In gfjtitudt- 

* Lfg Ubreg prnrruri r^df *'»«*nf «-c>A*r<* 1^* f|/roi|i|J«i 
qUM*l fttVlMd MrHU p #4wfr«- iow/ rr V -/ rij^ J -»^--- 

ttoitiMT osi -i -4iinfjin4nr J^iJ-v^fit. XVipWf ol« <««ff t 
I'itj9#fu ti^J otiptfj-ffcu* «/ fj-f pF6ro-ffl/(o«i ftjf»n«Uff- rrli^kiw, f.a liMrafion Juiiiuriic Mf ^f'c r-t*****' rf|>" 

(ttli fcf tfo*nq(4<i f>«sr|f r rflr-* n-ratm-'fif rftif'Jcr. Prtrf- 

u^j jK»tifi0u/i f afRAitionj eiipjf«iriifr# r <tfru^ ■'I cripm 
da -wililarrjoif <l *fr rirtip^rlrtriiific, tovtfg l*-i t^vjrj- 
«-j W fowl* j In btifttltfj rfwreui MlV co-4^ati>4<r p«u U 
M6r^ ^em^c. po**r que t<i ttteft* &* coru-rienc-i ««* 

*> fitJ/pcnJiiitfr air fo-u« fcr porta rf iff funic t f«« tea- 
danttr. U ti-fcw n ^ni^/ /«*f *p|wf <* Iwii /'f htmmt 
ii'*ii-i\n!-#>nAr Jffru rj^f prion. >'rj^jitrt(rmfnf unit 
pour Ifl luflf juifirfllrtiVujf, ajioxiiTiU trart rfforlx c«i- 
frr *'t fti}uftt ft Us iJotfHi* i, nmfjr rafCYjoIumr ghi 
dfamdt ti to mprntfiUon f ui aMif. iU aun/ni tiurfoiif 
ff» IU rff /fliJf dtf r M M U ltW ff 4f rfpa^ifre mjk no- 
role rorlwnriHfr, afnfraifrice ofe oomfcew^ .J-* 4tif«ii4f e[ 
if'- jmfrrf roftaJf. 

■' MA Lthr* i'rn£tc t barfc mr Jf tiht* pjojrftrn cf Jnr 
IVipriC jfrrn^/iiji.-. eil urtr ttfi mtthOdt* Ut ptu* tfli* 

odtifj 4< p^r/tfc^tonfifnifHl jadinidvfJ cf o> rf"ffOrali^n 
fr>cJalf, p«r f« rff AcjfJbe tt J'WuJ^. pur fa idJran*£ ti 
la fmt+mitJ. JiH^ j'-offffrrV J dryjurr Um r*ir't tto.uii- 

ii'i.^t" * Jf« Jiijl'ir* e| f.u 1 .i*»/l-J <d fit rOrtrcifrrtre ef 4 

la rdJWh 4«t AoMhlf-* t^tti 1 Verjfiifr i«ii iJ^il /Ifh-J. nbf* 

Ument Awrfmatiqu*. bait tur I >rfiJu^W>n ff iter Jf pw- 
jfil rufltifiu #df IJmm^iuf^. purir rintftrui^iMn «f u«f 
jon^W tttoe t juiu «pto*iirioiii itf l|rr«NHtfi d'awim* 
lortP. x 

<!V*t*- ■!■■ 'nr .rj .-, ■ b.^-li \ M^/At :; ip |r <h*mp 

-I'.u-t Urn t\v U L!.l*rc I'etiH 1 * «* illirnl|k> -K •(***? luiik*- l*rf 

fcAMeji volonioJi pfUVftftl y eoi|6b6tt-\ 

Iin l^nnln tnt r je dir«i deui mo4< df In *lliBBllen lnl*r- 
ii.-iUiiiial* Sur rv terrain. In iiminilftH onl #u |Miit* 
An |>lu» (taiiito cuoire quo mr l#> lirntn ntlluru] 
IMriPi Iw&uratip tk- i«iy>, Jccclon ilr in I .thru l^nnH*. 
i^nuoo cu Juatft «t *inporvibif ci mfm*; intorditt pnr 
l*t* I.Ois, Ihiw d'nuir™ pay-, la L^TC iytl»f?C C« ftneri* 
lie* aux prooccrjp-iiloih« politique*, m pyi*. | 4 rilvl- 
ftloot & fait aoii aeuvne miuivaLse, Ja cowni* a||kUI7. 

II v m d-un iriierriHlitnn^H. Oil-* dc Brunfllf* «| 
lni|uHle itout* ndli4n>n*, « r#*U d« Viennc (LI2»f« Pen. 
■k« prif4fftarlcnn«t 4 Main, a llrrlln. en Iflfll.. une> nou^ 

WJi orguninntioii a *ie fonilee. i # 6r *lr ia> fuHutt diiff 

I ln1e>rriallohnle *lr» FlruxclW et unc* trci impo^taiiie 
rmrlloit tlf if-Mi- Je Vieuiic^ «jui -*Vi*l d^acbtSc dc U 
LJbltt r-VJiAte pPor*1IWflilw |K»ttr m- juittKlrt a la r>6>tr-f. 
Niilra Intern nt ior:uil# it iitnti ffaffni d P crtB -rffccllh. on 
pjiritruller en AUcmnitw. o*a la Kibrt> V+t\*&* mmibv 
Jrtwicuri cfnrnfMfa dTr mt«Wj <fVjifn/rrafr 4 U prt»|. 
dom e*t loujours 3r ttockur Trrwngw. *U Rruwllr* 
inatH j n^ clu sccr-flaTUi e»l en Atkanagnr, 

ia vtfiiie Hghfio n-> Ttui pm mwijir. I*ooo«aii( dc 
foimtdaWf* rl-tli-eti**^ un* ^rflBlaatlofi wtffftic* avft 
oV* ranoirk^iiona multiple* d«ii» Iouh Je» pay, tri|uj- 
runt Je* -vrveaux dnn* a«» mai«oiis d>n»«t£Tiemen1 t 
iniriguiftnL itmi* te monde politUjao e» parl^nemlnlre, 
rloitiiiiiint la plupart dr» f^niT,-e> pur leur iDCOoiKknM 
f4 utj urttnd nnfitbrv d'-hommcA |iur t^ur ^caitfrlc* <lt* 
vem rtftayvr. nvec une inid^ee inoutf r dc iloittlner 1e 
iiKitidn ui -If rii^uiellr a at lol. C3* **ra la Mche cdail. 
niMf tie It Lihro Hcna^. dam If* mh^ cxul fW 
Jrom. <fc r*vrilkr I'nrtion imtleMncblc pout ocjowr 
r« run»te tics win ttwjiucoup [ilm |M3litk|ut* c;u> rfiy. 
KivuA rj gt ptwr «rn»er. cnHn, rfnfflnif. tT -I Att-dr/ 
LaawLor. 

PiHtioNMAT i, r „ Matron ^Mttcallon qui rcculi 

de. itiWriM ", dit 1^ I^r uU ..w, I»lt*a *MKtvm«ll : «t- 

Utw«iif<-m oft Ton d-Hiilt, A doves mesorf}^, iff ria»- 
trtx.*ilein. df rcnlucaibm e* du mnuvala rala. Hut mfr- 
ejiidilt* Je In pmrt <li« dlns*teurde rftublliueiiteiiL - Tajit 

dVl-evr* i'i '.,[.■ f|r (^■n.^i.j- .,,■: p.* r el^vr. .^1, t t ,u: 

CoiiKqunrcu : ^lifnrfter k nugmffitfr le notnbrc dc» — tm — PEA petuK«Lfiatri's tl\ pour crla, ranter In pension. *& icilua* 
(Wi [rafraphlqut-, son iipcraltion. I* qualitf* <l* I'm* 
Mfca* sural, la dirtpllnr « paitrm-ITc ■, I'atooltit UterM 
#f <onjrkiKf mi rrttKraltofi rtgmimi*? dra rirvilis 
«ii|[*rtix (prion i* Cllnttto frtqucnttc par rtmfclJiaK- 
rotnt), «Cc*. H6cUiii<? dan* lr* journauiY, *n\<»i df |>ro»* 
P*ttu* ; rt. pal* ta^ad? soirri*p : paxloir mix mum 
dtteorfo dc ■ Cr*.vatiE d'4lfVCft », d<* d tplAitif* *i mtdail* 
l«* Bair**u illrrdorliwl partem hiiurux* Rltia n'r** 
ft^lig 1 * <** ** qwl dim fair* bonn* im|>r*takm mtr left 
partftt* (Alnfll, pour ctfftalau rfjinifrant* doiit oil doll 
Mm m garriVr il'mll^f vUlW If* CUlilntft. »i IW YMl 
maune? »oft Appttlt). Car irop jkmivmh II y fc un 
laRMhMt niven <If it*-<ur - *[nL*n#g votttto tl naal 
Utfn. ptfKtoln* paani*. cour minu»f\it*. ikirtoir* ©u 
a'tTilawnl un trop gnmd nombiv de Ilia. IVtJifant ml 
Jt*t 14 (cram*, vie voikciivc, |».hMNl*fulh ; , prlfturi, un 
mm*** ou *a n *u hi* r*ri*i w intpOrlfimiiKiil r*lr, Ift 
jumJtit-. d* riirrpdiiMi <t u Hb*mv il <n <*i p^uriam 
<prt t'ftdaptrirt pnvju,. tu^itftt ; n bit* nlM , *oi»* Inir 
fnlfomiu iibaiiutllc m u r*ncii*n •*. tin j>rcnni*ni J'tillttr* 
d* Jruata format* r*-*jft»fo ^ uibir Irtir imq*, PotJV 

d**«lrr« : l«a tritclm*. I** ilclicau. In» Mic*Jbl»*, un* 

rabont*. — U vi> dV pension oil one mroce tmtur*. 
Tdttl F** ttiuquc |Hivfojicl*'n>riii lc rouiioirihent df 
tuiMdoc gr*«!fr*, ['AiiforM <fu - pwni -. parM* !e 
partljtrii dp p-rufrwwtint qui Ih oil! jn^J* i^r^vuw un 
piu i la l»(ttn H i|ul n« mv«li p^u HTMtr dU kur 
emuf : * Gl»rr In nmum il'tnfjtnt andtnfM, poMuon> 
o4rs, f wrlrwrs re tpi'on fi|)jir!tt la pnrrsw ti'M lc jilua 
w«*ft i i qti'un (f<*iwf-i»int rtv la jvi^il>illtr. mie impo#' 

••fltK >n*AtJilr ji jftUmpUf ii CfMilfctl* tltXMm HtW«|- 
()«. Ip rdvulUC tiulUtrl ^tr I'i^iIi^taI^i (HH > P- , L > VVU^nn4Ct 

tahannoalqu* qu'Od* l*«r donn*. CctN pnn-*** *^ut «r 

IpWVI *it d6|*oul« invlViOA^]<4 <Vl r *U H>j*itrairp t qu«'T' 

q«t/oi5 k tn pram d'tin* »i|hViorit* lnl*tlcctuHI* 4-1 I • 
COodairmoriun da malliv. ■ JO, Mfcrl^na,) Ceut-ci mi bis- 
•cttl, tr pliks toiiveni, W injniiflcnt Ion* m I** IjMmu<fe* 
dricmulv Kl cr gtttT* do ^Jo nUnmlt i rr^ci, _v4^i 1»9 
tHtijWvuLFionlA. Mill drt rv»igfi^K w^it id* i^wiup* u 
rinVMK %i* fiilrrtpiir*, mil suitti r3^ rvlViillA^ |vhii?^* 
I In vrngiaitrv *t au\ touvloiu. 

Q;if ihrr d*« l # ^ln«eion *t do riiis1mdlo*i nQn* 
ikn« l<* prnMauiiAlg. Hlnari qu»l^ Laiitklp«m du pJiid 

Eitfral dr Jrt?»%ii?r d* 1a JrtitwM* IB HH do ptifrttiiiT 
rtgiiop ? I*i\(U<IIjlih di»lt : « Cl "|uo lm !io«rir--i\)i» 
TWlen( pour k peuplc t c'-m t«ntt -linijrtnucni unc pir* 
*&r+ kniii^Mi au« ^'tinciilj uH^ ttmitntastmiTtt hurnai- 
mr^ I'fitf-i^fijrnrr rfr* 3i0nct t m^ BiHlK fit lUfTQlfnt 
de LapC^inr Int*t1*cttiet ; <coii«iMnnt iIaiia lit cyjunmni' 
CftliOA dp hi [Mrolp. it* rccifelur^. (!*-• luimbrr*. d« 
figurrt, pin* (|u*kju^fl For^mln *\<* rrllglon et ifo morale ; 

m re* iwiillWur* vi>u*3 n la po3ur, 1.^ r*flo« dk ]lm>#. 

La *li*n.iH* 4* In ranv^lpn^o, poair n'uvoir p«fl Irof* A 
Kllffif <ff rbdrti*tiilf n !f!<ipacitfi potM^n* Jt* rlwrs 
o»rrf/T«.i it Lrtoffe Mil «n* itnidwl*. r«MI«- m( in 
fut^miJ. Ocote *»l un ataltor, r*Vii!r 41*4 tin ivHtlair* 
lAUllcfturL l>colc tm 1111 vMiair* poutlqiii.*,,. •. ^fri- 
fact Allien Tliicrry (Yourrllfj dr Konr^j}. (Voir lo* 
Mil fitfnrauon, KnWr, Internal. Urpktiin^U elt,*) 

Ex prnntoniutt r£pi>ml Cfjunilmii ;■ itn* rincx n 
po<ir ka p4iriit*, quj mux *imi d<Jl«mi*M>» *f# l#nir 
pf«(taMufff». fray icflffiic J«if rt nt 7 J/«p*rtcnrc pre- 
<oc* Je la. v** N»ial« a**c f»uKtv tci turpitude Duiu 
l« rapportH <|uo1idi«ii» Jr inftitrm *| *I^v^ ct dVIfrvi-n 
4 eltvpjp II ftppTrnd o* i|i»* peumit *tre k travail 
4i»nuy«uK cl impw*. la p«Uene* p I* r«belllon, I'anilil^, 
J'hjpocrUi*. ett. cl Mirloul (-d*dl^ve« A *l*v**) J»* H«M 
Mviiabt^ i» I'dll* oil l» pulxrl^ Jo toumtrnlr. t/<inu* 

liiiiiic* la i^J/nkdie, |*> saftlifsnir sunt HK.titmlr cout- 

IUH« 1UA1I l«S p4Ml«n>inuk O. HJrb+au* diui« Sifcmfi^n 
ifocii nou«n month*™ qui u piuaaJii lVw«iod*s Pb«« WMdim A nuns d^h./. frlfrir. uiiv >r*fi*«<l>IUiii<v vu» 
fwr Cnti)rn^r # «n 19iW ( dtim ilik tfOftdll ilu Lvc*> Lrtdi 
I* Grand, #1 SyhvJn Bonmuriai^, darui Id taiuw Ow- 
*j/n*r. Tiinu il^rrit \** iiKPur« loibMuttt «u «m*Mit dft* 
flisvaui : « I.41 >Icp y imjhIilII rt *y pr^Jacuilt eunim« 
dana >oi| fuv-iumc •*♦ 

Bsl-cr A ilirr que l'tnbm ^KiicraU da^anUts^ 4 I* 
rlt tfeiirthwLr ' IMrricnit. |_n n>lutiOfli dc ravnnir n4 
mm* 49iitr «iwrt dmun lr pruiionnat. >rala <Uu\ im 
priiMohiiiii rifiOYt, Kl la, il famlia i^rtaiiKiiwiil i*Jn»* 
piirr h|*-> phncip** *|i» F, Ffrrrr, dp In HurAr a* giMf* 
tbi-n Fi*wn\ Hiuii do ciifi ciu*«J tW IV^prituiy mw, l^ 
bis, lr» » mnlu>iiA i>* f-nfAnU • iccarlllcul I^n ttifuht* 
*<ini l*fi parruu Mint occup** A IVux*re ixiuimuii* : 
mnK p^rfAi*, Tvnfaiit m4 la tn»tc *rletLm« de e«ll« 
tKpMiUCt. DtCaWp la mlhlaiitf. — iwhib conic GUdhov 
(P,* rim^iij] __ i«H Mi pfU1« NUiurka fondra * roinmit 
»m boogl* A. In flamrn* -, M C W! mw InloJ^nblo iloii- 
Imjt. u l/i'iiftLtit Hi' vlt |ul« j|ii^ i\+ Iaji hnit^met, IV11- 
fjnt mi imirrlt auul rto ii-rnln-Hw tiiai#rnftll#. I>nr*5t 
10 Tun* h w iIomcIm* vi ii* Muiffli* iltf la rn^ri 1 Uii «i 
rcfiw*, »t la »>4rr w If ri-rlrtuirc put tic son aaug. no 
i»i pa-rfunw pa? tvpnii lie ilctMHiodeur rt df tun ame. 
J/Mifmi trt un* «vur priviUiii^r*r. Xiourfta *Uit uno 
llrur urracIiiH' J la brancbr ft jrtfe vnp hi route, - 

ITiinporinnl *ralt JUftlfloeni dt nr pa> UTtlOhcr • lrj 
fl^**rp a la. hrancnc -, ct if pfttUounat rutur powrrati 
vln> In vn*u- aMiay^ dir Tli^Rme <ju» ium« rc^oiM. In 
C*t* nouvHl*?, iri% cr*ndi>, lumln4 + u»o. tf tt '*v iiUflii* 
d'arhrfft ft d i>1ft«fti»; oi>. d«m 4111 MiriiUai J^ (J^-rff. 
I'nifurit tnili. n'i. iin-illii- |a icntU*.^.' aial^mril* *l ti%. 
ilc-vrlop|Kr 1i>iilf» **•*» fiicult(H. Jji nrfrv dun f6tf 
qunnd rlU" mrrilvru It *i>n ii: »*■ do j> .*■#•■. — lf» jji^nl^ 
amU MUr«1<-»ir> dV lanlrr ; l^i.fant wire m, dniw 
wile fAinill* aifrrvndl^ t HtfaW ul-AillU l^wjour^, fittil 
hetiiiux. |innv qit» vivjuvl daiu. 11114- ntrmMphrt* d# 
coiiAaiicc «*t dimiour — Cli. BOUBUNOf. 

PlRfitGUTION n. f t rtfllou ili* jirnrfruUrr. Itnportti- 
nM* fOfilmm'llr. Iklin* iK* Ui prixfrullun (rfWvf il*» la 

All poUlt i%* *¥M«* I tiM^iKjUf, tan thIi'imI icttrfrp'cit^nil 

pc*r per«-'G*4JtMNi l#* iMirUMOitay prttMtf tifltiiM Iff, mnrlVTM 

M|bi»|>arl<« hOiQhm, LonfO*IDM id*p miuYflfc, «ili- 

v*-r*iv^ V(Mn|iiirr tl*^ f^tlc^ J»r*-H* VI lc w- prop*** rt 

devknl mono^^ntv |>oiir I on In* Hfttili. nm \ldllfn T"*- 
«*s due j»*»^ m rojili^rit cttiilrv dlo ; U |«ra4cutloii 

uall nuUmatiqartBirnt. « <JuoL i*t»t lr pi r-OcuT^ur t <: A o»t 
Villi dOht raryuvil IWet I* fatintivnif *n Uii*ur UH- 

tent le prtncp 011 Tw niajililfau wtniw dw homm** 
lnri(KoniK, qui JiVmL ilautrf crimf ipif i\* iT A ire |>sfl 
dc t«ar «Wji T m (Voluiii*J SVH y a fii |M>r*^u.tliui di* 
Clireticriri jmr \n% Itdtnnlm. ii y a rn, par In suits, p#r- 
«^cu;iwi ili?i 1.1 liMiit- j M r k*a ctircHrtM : nilin, Jl y a 
twjourr perricutivji >lr> inm rt^nfoniiintf^ jmr lm ortbda 
d<ix*«. Lc firoyiuit-. I« faitatUjue,. vuiulmil *rr*Ur 3'fvA- 
luiiort flu niond* nu innmcnt ou il *<*i jirrive lulinArji*. 
l/ninain dr U l-lbortc> ( au auitmlrt, rru^frna.nl lou- 
le» I— burrlcrf* cl 1ou« l« <t ^J"*">. vn htmtinwtit ilf 
I'fivAHt, MftH j.i' * Mint It* htdjvidu* qui f^mtprmh+M 
*\n* I'univprv est en pr np*l acllc «volalion ; plus T«*r*. 
cviiv i|Ui aldfnt ft e*»r ^^tut^n ; ntbombraVfM iont It*. 
IEiiior» qui. w flgur.AiLt ^ir« « If •*! dr U lerr* -^ prA- 
tfiiikui mtfjjivr la vcrii* tolaU Cm ftnlan Ma 
nrrii ^Uu^rr-ur toregu'll* w> piw««nt Jaiw riil^ d* 
voidoir fiiin- le bonhcur «li* com qui n# k» Ifur dr ihuii* 
dftn p«». stow Un faiprihoffitieni. ih tort-ur«ri. Lin IinV 
lent, *u •fcor»pHwfrn ifn » urttA do foi ». a Cclui qui 
*^f^w S| deavhiuhM, ■[■» |TfndaCT-«oi(f»jM«irilra. 
iviilll*", ft >cs Unagiuiil ktrt* pour ijffi p|MbAUfft T 1*4- 
uu fm>ati pr ravine <pn rioime d* ^rnndn ^p^iuf era ; 
j| puurra bkenot tu«?r pour I'mnour da Uieu ». {Vi>lUilrr.> 
- 1a r^Hcion _ rVtlvnlt-il inmr* dnnsi It 4\ct***tw\*in 

plillnvtpblqur iu tittA fount >*,*,* __ ilum |«u* \tm U-mjw ILK -20M- E*Uw 4U avoir ^ ^ wl ' p ptwlnilt Lrott ■» 
k fa r^aliU II y cttl. printout tr» trott prrintm **: . ~.vi a prn*cul« 1** grmud* tomiW* ■ W 0""*^ 

*, t pou™i rW-r TfcWoif* <l* millH **"* 
ro P po>It-k»n *-* I-*** *wi*nniilc« 't d*i jwr^ciiuw 

quVlU* twit mifhMU**, 

ijl mcW artww ciutiU *waui U wyrtlqw » 
ti.-.nc. I/I"(cl.« mrU1 paMtr U mi dr U nu*t ^m 
I* H* forme «4 l™ H^oliiUoil- U CupMaliwi* xoil vriilr 
>a fin wu* la ihhk» IrrWrtiWr <to Wr» ,****"*£ 
coUfiitmlxU* *i HbwUir?* El mujiwir* J ««"■?■ 
cMtamn*. rwprtioiiw. Wtlm |ki^c<j", "•"* *" ** 
p-ap:iUri* A. »on lour 

L 

S^ltoSSltmtt - r *• coinrtta el niwi P**-*** 
d e uiwuikHi rihctiw - : ■* dm* iiw# •«» ■ **£ 
el4i£tH9 w * l« mriurw He rr r n»wtt pn™ P»r l h,Bl 
*|rv furistil laMiln cl dCtoiuiiLr?-*, «i«ipnw**» mm per- 
Million* lihligto pit" If* r« »"E|Gbo «w «*£ 

If i*»ilmi *** p*r*pcuiiom. II ■* *;>i i*s c-w«. U» 

rftiimi **C-f»iKt, U«* Miivinmt* «te r* irmpa-U : S*Ul 

gtfrai (*" <lfi* H > > ir » w ' ljl ' hi; - t11 ll U >* I-^pcuLp A KOTHC . 

Paul (on iw |*ul <nln»*li-re la pcrvioiliOh d« PJtTW. 
pure ttedKle pontlUe-lt}. D»ltlW flO - WOUX il* *» 
pou^u. yrrh-it omt-r«i(* 41* nail c* qiTll lit ctxnpre- 
nuiti^P 11 ilt-viml Lr»iuiH ol rrutl rt *<• mlt ft prnwru 
uc lubtfAiUl vm. Ir» elUiyt-itt *L«i rttinttimt l» 
llUrt*, M ri«iciem qui prrrluiicni 1v *f™*J™J? 
Iil<t | 1 1 NaLurrlkmfial, h^ rlnilk'ia +ini#«i f«rt m«- 
BAtft Par tin jwireU nfclinc ; ttuh» *«* *'* ■ounnrwii 
m ne f-ut nolni *»6cl«l«Dwni 4 <««« «■« icor ivIUm 
II ll'rat pouil prwu^ ill* PImI«» Clrmcim fi IXmiihiII- 

Soil il ll*l* m rmiff '*" wirtym ^ r* r*sn* fWMPt 
rtOOh ■ A*«r Trfl-Jwi «*7) " »)' *<** •ucmie urtltni* 
amm »p^lalo ^nlw 191 chrtlifJ*. tTm*"" *t AnUnm 
nr mirStat i»* 1* ««i <ic pemicij^ur* (V*H«Mi. w 

llonine oxi 11 - a* W p^ f«lr« il* ^h*Mh« eOmft 
i« riir^irM - « *v*> - <!»"«■ «J rHw* * wwmuon. 
11 iw inui w«M)ir *U «n»n«i*lion nan> slgnMQR ■ 
b L*m vm*V *»» «• r*^*- 4I lR * iwurtrt«l», lunqii »* 
mii |nd«l«*riU fc ubaMirifi* to* ttttMmm « lr* wn- 
4Miifur U*r*iu*jl!i w»m cru^li 011 prrs^rt ji«r to ewp- 

UUow 4u P"iP»» P ftlm " Adrkj * WlfrW* rt Alllfl, ! ,n 
tr l»ipux ai* nrircii* aucmiv »w«ir« nouvoO* cm l« 

pu 4« ircmWcPWH * lcrr * < l '" ^«^« toft » *> 

pWmalruni *t> ^"-« i^i^ 1- P«*^J" •** 
^ Siuvnic, f\«™ c « Vie«m« rt ^-J"" srpiinw*Se***r« <iyi* 
aU, HWlt l« c*nv#mU»n» » chrlMlub«»o p naji c«« 
*iuk Ajiktrt »"** **■!'* <*« e rcHuLiU r>p fuivnl BQBK 
wniw* W^ln^U* 1* Thra« (33WW r* ^r*^iH» 

Ew PMIlHrt 1-Ar.to (ttW«1 PKitllw joml *l unij pau 
mUll J««iu fc i c* moiittDl-lfc, « I* r«il* "^ P 1 ^ 

U*«i> -- L4 nombn? *!*» martyr* tti* pru «^lmV i.« 
™1iim c1tr*l«B» • gOiulmt«*. Justin, MUltaill* AUSfr 
naiAit^ Aiwrfliiuili*, >HIIIoii t TcrtwUim, Wi«4i*«.. P 11 

W^hidvfc ii"j^flivj n iii^ rji^rran<"<f *■« ■■«ri| f r* ( . 

dolit iLHf vuh t tfr i^m.1 (i-»t l.Mi.i» . in i^« 

llvita Cl «Ulnil>i » IU w-va- 1 * 1 * 1 * Ul con»pc«*ii p«r «™ 

Wlt^Nlliir. • AW «« iu » (tt»«W «" »*«*<»;» Mitr l^i^ 

^culltfll |#ii*r»ilft <^ riii|w«*ti»r niiitvpnt »*<- tlrtRifcrr 
i tt MUgtai rfirttlwnc ; n M rMbfvehfr W c.MI«r rt 
VMM l»«vitir*indr* ii iibjuivj Icui loi P -t«»Uiu (SI- 

rci t^tiiww "^ ru*MUuJr^. Va^ricn flSS«0> tfttbcud 
iiwlul^t, prfl ci^uil* ^ mwirt» |*w CmHW 'IM 


«** l>mU;ct*>cur*. l^i |w mention ** nlcntit nv« Oat 
lien (W*)-2W) li A«rtli«i p7M80) f iuai* «ou» IWocHli*n 
{£«-«$) en aoa, et Mir k* iiwancc* 4v ttuWriti** ftit 
pmtiiiU*Jr »JFI ^i" 1 ! *1 aS otrJomnali iftc dpiiKrfir l<m p«H* 
m-* t ilo hmr <<t brdkr l<« livr** nacr**, ilVxtloro lc». 
cbK;ll«n» *<» oiflcc* public* IV ptiw, it ^Uiii inUtvlit 
d* Aff ranchlr lf» «cl«« prof«*«mi Ia re Iff tort <&t*- 
tlrnm*. I'iir u« ftrcoml ^lil t oi* rui |xiuv«»ii ilVntpriso*- 
u«r 1*t* M*e*iu<» tl il* l*> *oaiMipLlr* «»* tou rmttitlm. PAP 

l-j L: T I ll ' I'- ' I.- " 1 I '— ■ ' ♦ r« I* - Il 1»- " 

1.ii ppnc^uiKift futftlror**nOrl*iu. Kilo n'tipirgiia i|iic 

I* OMl*. *i r«* appflla I* n*fPt * MotMfm : l"*W &* 
martytt. MaH on nr r*^oul rlifii piJ Ijl fwer <t I-i- 
rni»uu>. qtuiitl I'M** ^'im\>ttt^ mix r»prlla ; *t\ 31 L Hifcl*- 
riu*. pur impui»Mi»cf n aoir uelirc lc« chrrticiw, k«r 
acconJf un Silt ik t<.4fi*M«^ *^« CoiMtoatia pLS). 
Ir pVilM>ir V U. r«»mp«wr ivif c*tt* for<^ n»l**aftte : te 
cultivlk* «*»**■ *i v» eKft*jrer d>n tircr pmilt. L« c»ir*- 
U*m n< wronrt plw inoiiMr*. \*mr VfSdii -*o Mllnti (»% 
on lf«r nct^Tdc ■ eiriiprv *l ab«o4u* lll>«rt> dc pro!**- 
wr U rHi^loik <l»r+lipnnp. ■ 

P^fr f* mncHiMil, dc p*r#oculcV. rcglivr va s** f»ire 
pvrvtaitric** Pore* JKtnl au *«r\ic* d* Uiu» t<» nwl- 
irr» T |-rtLirwil\(U»t mm r*vo de d*>ml«nTn*n untvirMl!*, 
*llc ♦nliL*»cn», uu cour* iIp* M4*:le^ crim« *ar crliiK^ 
hcrroun* *ur hwrctir^ 

** Dan* W *} k *ttnie caitliol>i|il# t riifi-^ir, <»u peulem*ni 
I" Iti«lu1pinc« *n^*r* ♦lU *rt uti cnnie tixwine, un <ni»c 
d* l**v-fTiftjr«l* divin*- A. \m r^|ir«*toi» du*nir-l t^o» !*• 
itiktcn ont ti- ilcvolr d« conoourir. m (Kncyr.^ Hi likn- 
iGt va » ilr*^*rr Ic formidable upp*rcll d» |wr»«ul»ftra 
p<-i¥iunfrtit« : t^ Saint Olf*** tic Vlnguiutton rfV^F <* 
iler»l«r itM>l). l/lionini* ii'*** |^U» llliHl L'KKllS* •« 
pre**rnle A lom*. 1« Art*« trnp^rtaMi- do ifl v» ; olio en 

|ir if,t t - ^.iLI I U..!.l. f. ]■' iliu^-I . MHI Ul-i* Uriptri ii'. 

c^iimuhii^h. iimriti|rr t nxalBrtio t uiort M>n« ita #upo oO 
Ni priltru *"impi:iM\ |oi1i* i «*» pit^i Iil panvrr crfiiltjre 
htiniaino falWr ou Urviiip«ri>r, I'ar In cotifeiwon, 
rKghftp HcmtriL I'lrinuiir Pit pcipfrliLtl t*dMvii£f* lnoml. 
.. U conffWiUmrittl xtm 4 I'KkIm »»"* n«|wtiiitwB <xu* 

Tnh Itiik* ^hlll v V)il , *W S ar l?*f* l«* d^Iul?*ir>* «l< in 

AOUlf IMlCllIKi Irt prtftrr, (|uand l) lo vcut, pc-ui lin-r 
df 3a bouobf- <lc r«namill ou du AtrvlUw la d^noncla- 
iIoti du p**c ou du rrtwilre. - (Hncyr.> ll ^rall r*rtnln<- 
infill fafttldtruK (Icnuuivipr ich i^hii^i 1« p» ruioiiitmB 
<)Ui* fit Kuhir rt:-g1iM A ornwt t^iii *'«ppo«^nl (o« rtalcnl 
«up^in»*»»^HHMi«r) 4 »*•• <le*ftfln«. ■ 0*p«t» ^ * U P" 
l>Iirp dp l^riBtillim [3&> Jutgu'A o^ut ik Praiv<oU Hi- 
cbelU" (17IH) c* ful uftir loi^d* »*rl« f*Jn*brt •!«• *u^ 
plicn, dp ^u^ir/p*. -i<' iiuuomm rl il>Uvruiinntlo»ii. ■ 
(lOuyel.) Ki lout o*l* oommrm «u nom du Join* d(- P»li 
tl d' Amour, Maptpionn rapidemiiil lex flriuiilf* M*pn 
At ^rtl* routf MHiglant* : Mi*mt« ©"AOui Llllt** cuuU 
In tif u tnviron 3100X0 iiidl^iilu*, Iji quorollo ilfii fro- 
noclnaic* n iki iotiittiauni <tfu vir tiu I3T *i**l cj mm hi 
trfrir OLOuti- li'itrip^ritrKc liwwdon* nt ^K ur Htr iolwo 
m;itiirlirV[i> ;>*ti; + 1^* (r^lrtdcn co6Ur*ot U rl# A?mil- 

llom de ctirtircw ; ci Ip w^e <*^ tuiv» couu j*c«dmii 

8 |OUf* Ion de 1>nlr<* d«i Ci^ifcp* i* Jff-nisiikin C"WK 

Kt *okJ 1u -croi^i** drt Albiecoi* ll»Ki) ; l*» V+pr« 
MfPltMrH IVSt) ; l» Supplrw- dlo* Tcmpller» (1*0) ; 
U« 4.OI0 Kratrletllca. rmfrinr*. ntmdtaiit* ini!r% pn-r 
Cl^tnrnL V : ftawi Hum pI l<« giLcnv* *l« huwit** conlr< 
|a« lmp4rlrMU («• »WclO) ; 1e ni«»*«c J*a VamJfll* 
IITM] tf? bourn* atipftalisj ; ni***»or™ a|>pn*liV^* par 
Knir«c«tU I- (KMOU vidlpi**> i l« onniag* tlf In Saittl- 
i^iiii.iUt.(s flKL 1 ) h I** iiiiwiiirtiraiilwi prun»* i>mirr Ul 
«4ik1*-^ (WO M *«-i!tfN^ l«0M« ft T«tit«u*ic Ofl IW7| : lr* 
hn*K*-*"*^^ |1©*W- FiiiiMI riU*r ati*»i i»u;« lr« r*«c* 

I,..,,. . tm ,l iwrk I'.il.^ Ii *VUU..UI Mi ri- 1- ' I.'V VI*' 

Ijn C^wi*. par rtcniplr, qui prtW*-«t «vo4r iwiaow 
dwnr: ti]llllQJV» tl'ltommiOi u 1^ r*U«lon cliraHtmm*.) 
PtlM*11 fitrr Uitllffi Im guerre* f" l^irt** H» r*voli« - yet - PER mcit#*» pur l« MuUaa *l*n» I** t*Y* ***"i**">* : 

liLiMin 1H»1«*i ttri«f 11750-MMWfc 0*cbla€*iia* <* 
Tonkin (Utt-IBB) T 

Alt ! mamrur k GCU qui iultcnt ptiur l« *tt*H * 
ceiu qui wani la claancr i ta fm *■ Mo»d* ! Malheur 

rt- i-"T ■ .1 I , ViV.^iP.-isr J ,li 3 v.Mi-r. ftU p'l.l. ^ u '-"■« ■ 

^n, h tpt.ii vail!*, 1*14** rtoJ^urani* |aLlU* d* ao* cer- 
w.*u licutfe- par (**>p le* preiuge* cttabH* : Flnttiwn** 
W:i*e erf Ii out le £uette_ el rhy*lrc dc In per*6cuinwi 
v ilrease cl Lp hrofce : C«b4 Socrai**. *>** Plmciom, Ui- 
fWM I* rlguc :c"«i J5t'i*°ti d'Kier pit** d-uti* le tixtrtier : 
c'**t Mi<rti«1 Servet brflle" vM A <icnare\ pax nrdre de 
Calvin ; *"r»t GnllleV.. ti>rture> pur riuqnmtkili J **«l 
Vanual. lortun) pi brale a To*ili*i»e Adiiiiw *tli-to : r'rtl 
n*im Brand FraMiaJa Ftrltf, fu^lll^ par ordw dt* 
]4duim dun* Im fnwi^t dc» Mwiljulrh : re *otil \t* dun- 
Am iipiTw de Sarco « da Vuualll, igiioim,iimtemi'ni 
pt neVujev par I* iMplialiftiur yimkrr Ki htutt n iivlu nc 
tarn fjur quriqun unit** piinrni l«i pi"* tnarquaiim 
dr nmiuense etiafiw de* manyr* tic la pens** 18**% A 
CW£ 4'CW^t e/anib*rn ilN>l»«ur» wicrirte*. cotnbicn de imp- 
ptict**, d>n>pr1*unnr* par I'awugle el Irontiivanl *t 
in«1ile Pouvalr tfiabli ! Cat la p*m*>uiion vn toujour* 
ft l>bcoiitrt du but i|u>ll* povimiil, en ,i«unml 
vjutniuemoni I* IriomplH 1 de l*iile> qnVI le 
(Voir HtprrMtwn..) — Oh. Roi-**rv*r. uio- 

rnukl'ul. ^tftflOHMJALIT* n + f. Sttlui*»it!! Irs aulfv* -Ti« du 
rait perjoMafiJtS rapp*!*"* h*iilonwiil *iu/ll «t ayim* 
nynw J 1 MivMhiftlilA mwieltt* . w i|ul n*HiP tfnulult A 

qiu hftfiuiw a fOR*e'H>nco «Ti»lfp uni> p*r»mnalll* pare* 
ijail >» wDt iflrtllKl du nioraltf r\lri -imr ri 4m ««trra 
indtvidu^. paiYY f|ii*H raltactir A un (Tiitrf unbqu* la 
M*\M *lc ftra Giota mcntciUR. II »c pvr^n lul-m**nr ** 
w* ftat5. iwn oommc **"* p«rtlon» <i >*'»^w* »«***• 
p^f^^it^r*, vn^ti wmmp tine aeul* r^ilite vwc hihih utt 
double iinpr*t : <I*UD cW* le* wijrt «n *i hlcrtHqtw, ik 
r«ut«e *e* ph^n^m^nr* miiiiifilo r\ rhuii^ieantit Or* ti 
vnitniu que; r«nfartl ndvuil uurun ^trtiivieni ito *a 
prr-OfinaTlU<. V*m 1a. deuxifime ++t W ti»i»i^M»e anrt^e^ 
V* enfant*, d^Ure Luys. " pnricnt d^Wx-aJiltlM »'» la 
trotileuie iwr*rinrte. ro'int^- *"il ^ngiiHAiit J'mie prrsoniw 
eiranfE^iv a #ui, ct iranifi«lrii1 leiin ^bmIoim el l*'i« 
dttrn ftiiitaul ePlti* formiilo Mmpln ■ ■ I'jhM vrtjt ■*•! X«* 
ebcaa ■>. « Haul a mul a la t*(* *„ (> iri*»i <|ti# pea A 
pf w, rt tn riiwlqii* ^nrir par TrlM <t*^ t-florlff inrr*wiiji!* 
dun* trituration roniinur, qu k on ■rrivr ii Jui appurn- 
drt*iui- rtnacmbk d" *« p4nonnftiii(*, cimHtimo^ t iv;»i 
lIi.h: v t wui rev-All r utie autre farun j»b«tr»ite <iu< relle 
dun bain propre f rt ijuv *a r«riMul« iV|iii\ wienie e*l 

rt|iK*fe^it*?e utr lr« nicitK Jr. mol- - II rat l*ltffi vrul ttue 

Tfnfanl ptitlr d<- lui'Ti»ett»e * la lrvit»itm» per%ontL.e; 
BinK *r* «x4^ance*» »e> n^eljinul io#m ri>rrpi[u«-« tCRiiol^ 
fticihi ite «»n e^julfuw* f»v>ri«r* cJe I bJivinriUle altu.rf.e- 
m«n1 iju'ir porte^ a. *on itkh. Toui iihiim.l!. ml inferkur 
IbU-il, inunlle«le> » WSl6Al| d'Mr*. el. mIoji l« Mil 

rX*N4*l*li de LMli, U V 1 fP <\U*m U*\\G AtUK plNl* ->|m 

ion Biol driiilaureiis aiu ri**lr- d* I'utitvcrK l/efi>iain« <lu 

loui Jfniw *aijfji a' ^1 -in I fornfef dr rinMitk-l ile 

totivrvutioii : il C3l blaJi^k|iientrtit ltulis|mmiiMiv 
Pour ua fc ll v prfrrlw rt Mvmim lr wnllmrrA rl«iir 
dr lit jtrrynnalllf, itnf knir fra*utn«i wan nfVrwflire, 
L'rtttan* prtridra Ol*ord r Mi5cie>HCc dc aon prvprr 

d>nfl ctHiuiir d' utn* renllt^ ril*1tnctf dc« AMlre* ntf|«% 

qui Ventoumil. A-lor?" tiw lc» »ciwatfcOfis concetinuit 

le» obj4tA rtriinfer> VAtlent I^jiiiimu^ Im **iiH,il t-iiit 

or^anlquc^ wwit dtintblen et tt>tijo<rr» ftctvellr». Trunin 
p*»n* dun j^ipAiiemvnt dun* un awtre. le b*bf v<iit de» 
trp*ul>ii'-4 ^li^Tpri'fjt^^ itjji ii ii fn-f^* 1 *! tmtjour» *r* mcin- 
bc*i. II Aprrwive d«« ^fi«ailona IvUmcai #4 inuwcii1:iirea 
ideMijiirs, Dnti^ U rffvoiiivrto df- %4in Mrpa. W w-n- 
uilloAft «l«AJlimrvutim t>l la tfmibl* MtnatlOti lacilla 
Jo*)(*nt nil rulr iri^ft ihipurhint | ii rhuqii* ln«inid + <fei i"iwnlJH^%tt«ri, e/l obstacle* «.'oppiwi>nt au ll*»w» li^loienwid *\* ft*« !*«•- 
cl«« *t pr«ivoqkieei( dr« j<*»ifTi*nce* ; *M1 laael* un^ 

i»rtio n U rteo«q«e rtc *on e,.< |m. «t *r.-*M ^r. H|d «Uwil4#. 

4 1a.rof» it toaclie el *! ot **ucM. *ll »aKildUU ulijcl 
rxMrleur. la *en«ilioii e*J #lll*I-. AJ«lW»i 'IW I™ 

diulre ilu uilra ! fMmonn l#* yrux, tiaasilt TOJfOW p ,w 
fllfl ! fciuplvtmi iwift onllirx rt Ira kw a"*>v*m»Mfc«irtii- 
Pt>lir rtnlMt J<« llllliU5 dc* Vi i»ri^ltrtC« ««t dab-tf*l 
le* limit n d# win rvjr|w Hicn dr pJ«» c«n«*« <i« dc 

" it-* TUT. ;iH - ■ - "^ * ■ ■ T n-m m i ^''- 1M.LMI-. :■- t v 1 i«'- 

yea*, Ifff pieltant datia ■« t»**iclie i aver w« pfcfjdf* II 

HOC*!" n * r,l * fl>P i r* rt,>i » " * m0rd * ***** ™ m- 

mrmt ra Jau-lie o4i sea dolgl*. II »ap*r<olt #gal*ment 
que m* ivnrtire acllviW m«dill« Ita ot*iel« *!*■■ Vraioii- 
frr.t ^ Par nrmplf. 6rril I'rryer. un flfi'inbtuat W«^ 
l*«ifant dArowvre. an dMilr iL iit 01 lrt«roeau 4k papier, 
i* bruli qot e^i rjrtlia. II nY a e>rt« pat. A eelte e>po* 
que. *? ncrflon cloir* d# c«a»alH*, nml*. I^nraiil a va 
P or experience *nil! prtit «lr# lul-ni#iw la CflU* d ane 
MfMalWI vttWffll t\ nu«Htue ^ la fd* puhnw. quniKl 
il lU^luie ]p pnplrr, il y "j n v millfrrinvill ainoii»drls*e- 
nMal d«8 morraaau rl bruit. I.n |»tiffl»^ «^^ taqu*ih 
II fonllaup A d^coiiptr ikiim »*e*pit<|u* par la 
llan flti'il rpmuvc a «^ y-»"- "u»e u> 
a prrmvoif *qae la trniMf-oriHaUon *fc fni|>panie rt mi 
jfjnitll e-ntfae en d<* p-elltp* morceou^ tati *l t»r a *n pro* 
pee jiclMt* - l b li*h lard, nvec le dGveii*pp«meml de la vl« 
tnenlale. Tldee qu'U tt do wt par*onn*litei »« mndlHe 
boaiieoup clwr Ptnrant. Kll* -»a nv»dlfl* encore cfieK 
tadole?w>enl *l men»e che* radnlte. vnriaftl *jllvri ail 
courn de toot« lVilataic* l!e »*r*l i»*« flnl ptycliolofll- 
quea = J<ilcv triM^%ef.. UlH, ld*r>*. |n*OBi«itt. att, 
quo n«aa arH\^as a ctintUl^rcr romm« f<wmani murr 
aval \^ritabl0. I'awp iprtaMendtta, dnppttnrnce tMHMr 
iitmrfl rt ]a»rrut aofi da rtchor*. mabn dti drdaiw. Its 
vtnblnni pint In t lima, m rflci» i|iir lr» pht^omenep 
orcanlqnr* Incaliaablea -Aa.nl* rwpn« rt w«ml» A an 
d^KnilillWpi* m»n1f*art>. &*i paint Af* v«e phpiiolofci^u^. 

lib r-err*of\n-i)tt* »*av*r** pAiirtunt le requital (!<■ Timilvi* 

duality on^aniqo* ; *U« eti e*.l In tradnetiaei conw-ieeite-. 
In, rrpre^rniatlon mental*. Pour chnquv anlmnl. deVlara 
Ribol. Ie> MM VrtaJ ilevicnl - la ban* ile *ihi invllvidtia* 
lite pmv^hfcqne. II e»t ce princlpe- «t" individuation) tani 
raehtnW par 1*a doHeutu »o>laaluiu^ P*f« -H»e sur 
lui -Uul repoa* dire-rtenHi^ « hwMfWl«tt*#«L Oil pf?t 
cmnlder^r e^fiiitvf 1rta vraiJttnMiildf* ijuff. a meaunr 
4«i*aa daaerttd vm l« «niw*ux Inffr^um. le a# n* du 
enrp* de?viaai do plu*- on plua preponderant jtiaqirau 
maiwni otj It drvicnl rindUYltlualitf piychlqac lovt 
cnlWrr, ■ B! fc dans In. injure aa nifeiH^W** ara;*- 
lltqut dwiartirr imparfllile?, |* ppr*onnnUte p»y<hol<H 
^jue reale? iniprfct^ 7 « Si .letix rlre*- huinain*. den In 
p*riO*le fo*tnle mtit parliHle-m»nl fuaiomir« # le» <l*u* 

(Mrs orgJitir* *-^j*entlel* ile rindiY|<lu«di*.£ hamalne 1 . 

reatnnt pnrlaltennent diMinctea, alar*. vuilA cm qui 
nrrlu : rhaqoe c>qinni*m# ti'eat pi u* ciHiipleirmen^ 
lirniT* iton* E f r9pnce et <1t»litict A* *""* autre ; £1 y ai 
une pnrtie iiidEvi^o commnno nux deux : el &k t c»>fitm* 
no»> t* »ulrnfinm t 1'unile el In <oiitpl*vl1* ml mrtl Ma 

tool que IVxpre*AW*ii MlftJeTtlTO 6* TURlU t*l -U> la 

L*t ii.i.iiuT,- de> nuu iiiiMcn*. il -liiit > l^'di .Ihn> re ras 
d'uii nmi A l*atiirn una nf-nrtmlMn pnrtirfle t vine |>ur- 
tiufi d* vie paych^itir oirnmunc qui n'fni pu^ a un mar, 
mail a un lioa*. CVal m a«r I'raprTknce c«i(lnB< 
pldurmrnL f* Pan* la rfrk anltiwii*. le jtn^r^ d^ 
l h itidit irtuujlil^ itf*vrlioloijlaue e»l pnmll^te au praactta 
da la ^uordirtal ion org;mitqu*. I*'ap|rjiritli*ni d'une eonx* 
eience cwlontafc. favori*^ pair la divi»loai du UavaJI i*l 
\m vie aitnnie, ilrth* le* cMtlnnie-i irirHliMdu;Oit^fi \n1*-- 
rleurea> eat d*ji uai premier pn*a \tw% une ni^nnl^a- 

lion nlu* parfnltr. 1^ <|evr|op|>e>*teiit du ^yul^mr Bier* 

VvtiX **6fdBa*l#atr ftd? frWrllrfU 1 *, ^vl J Ulie laipnr* 
t*n*v capitiilr Main, dariv Ira r^Mcen inf^ri^tim il 
n opOri* qut*una re>Mirtili«aitiin trjifi»rl.ilTi*. it f.liiJ lot mi IM-:P aflldi**. le»Kn"Jcn»ii*^rebro*d*< qui rnvi»lcni ilea m*r»* 
nwx fftrKuiie*- iff*. +Ku* t parabapnl i«-ni|*lir Ira mfme* 
PonciUtn* i|iiv lr cervtau d*w vcrt*l>re«. II e*t bin Coute- 

f .... .r. \, ,,.-, ..i.:, ih»<l* r4tnipl*t<*rr.»-r I 1/ .*■• U r..-r s 
clfctiec p*>vh*logique -tit* divert aniMlIX HI NfH #vi- 

«knk. Cfil&iftc** iiiiil^-N, am p+uvi*nl all*im|r*" I nk W 
d* longueur. Monlent In parti* po*tnrhHirf d<* Uur 
f*r|a. sunn (uriitin* aitruripmfnt la MWpnr. 1/ituSjYl* 
duallir rM »i pru precise qu'on veil che* muuu anno- 
k* tiftrxiifft. rnmpnrta il'iiftf quarniitrilifrr it anncuuXi 
umr t$w irindhklu *cau* »r former nil n*» , «**i du Ir** 
»Jfcnw a mint u, « riMinlr *>f Irnlneuk* rt riV*nt*tii.fT* T 
put* » itctnrlirr dr lMnaividu prlnxltttf pour vtvra A mi 

mlM.., I "tour lee anlmnux Mip£ri*ur*. If **t inutile 

0*bvtacr : I UidivldhmHlf r. -j pea* co-urunl /In mot e*t 

C*U*1iTu4e : le .*iv*-,m -ii- phi* on plti* pr^pnnfli r»tit 

In irfiTfatf«it*... A »oa plus htiut dc^rc*, elk eai iwilo* 
awn! lofnlfarc ; elk n arrapnr* tmr partk <k l/orftn* 
iii*mc i|.il. pour r**Jle fiHictioti ot pour eUe aenl*, 
d«vinit U riiifftmiMf d* torn ronrnifomp. I'»r una 
Iiuisup *uitf flo drl^atlOiii «ierf«kf*. If ocrvratl clta 
aniinnti* «uiM>ifi-itt% p»t pa-rvcau A rnitmitn?T en lui l-n 
ptitp MfiiiHtr |m ft Mr ritiiiviit- piyt'hhjiir ilr la colon if » 
Cbt-fl llvOiiBDF luMucrtn*. Ir rrrvcau nppmait rofiifnr un 
fihrrdiruilrur fir imis Ira cfiilrr* firronrtrrirw, rf If mat 

crwvU-til roimtic un 6ct»o ptrcltckiftfquc tie Itm itr. orgu- 
ninpiH" Allul !c-* t router* de In pcrwrinnhti"* *oul )1* lie* 

li df* nlte> ;i I [OM »»*» hi Ciltiainildl nil At In matnVilr\ 

n-llt*l ip»7» dc* niha^thMim rutan£c*. I/rvr»ie tU\ f|iti 
rnjt^iHlr* ifi-n t n»tilt(i^ profnnfN ilr 1^ m-u*iMU1#. ik»lrr- 
iinii^ ftV«|i i^ntMirul li> ilpdiMihlPtnc-nt 4r hi j^iM**iMi,»ii[^_ 
An p*iiiil il^ un* |^i'rf-H»'<*^b^i\ U* nt/nntirt^ join- ||l| nMr 

r»**-n!i<'I h SI lr nw*i n ftifuwl^fic* cf^ Jurrr. eV«i piirri* 

nw l^ pns^ Mvit ihw m> pr^wtit irHi^ «« i*Wfnle 
Cltauiii ii unr lri:ilAli\\ fftlft^ tic* iW/ruiivnU H# ^1 vi^ 
uAfrrlMft. I)ffl IftB* ile iiunirv niti. l>nfi.ni nprwrllf- 
nvrr comptjiianrf <fiHklit* fniu pnw^ ; IT Mil \o1vii- 
Ueri : « flood jVUiia pcCU n Kl k vlrillntil, inaUir 
If* 1mtmf<iriniiti^ns niirvrtinrs rLim n» pn^rrf piTVinnr 
ct (hut k iiiLIkH q\ii rmiiMirr, ar nrnTmalt dun% If 
l*«r»e *VoIlcr giK chovah line inirr {ilmnhlf, iUnn 
l*ndf»l«woni ii.'wi-m ct tourntfntt ipi'il hil vn*icl blcn 
lonu1cfiii*9. Df* r^vt>3i3ii4>n« fcruHiu»* el profanito* ont 
p*n »iodin<*r CGTnpWt <»mcnt w vie InlfCpcturllv rni wntl< 
raicniihk. II n l y rt pAA en r*tpE^i» de> tt^i ppr*iwnu1H4 
pour buIaviI : la mctatotr* m fnrrglvtr^ r^titprn vt rtiAn* 
gmmftl* : *lt* Rrv-mi^ notour d«t iwrn !#• intitllpk* mu- 
V«lln *** rf qU'il fat. Otcx ccriniiu. fn fmvlktilkr chtt 
i>nf«llf oU ch« ra*4l»l1lfUE. li rr^rfi^Jilftll^ Je Of 
HU'IU wrMit pltli (urd. oh i*iUo\ <1* c* ij^iM i^idral>iU 
flrr. i*«iTiMLfui* un fletimt u** Impurfnvil Hf Itv p^i«An- 
naljltf. Mitk rffni jHiwnt ilan* If rftn'Kiin tit rrafrinr. 
tout r* n(u* bnllc TnUlrf : rti;iU l« tllfflcttlita 4|iralfrfii1 
Irf TrallwHlrii* pratique i'nfiliirrnifiC par la mite » 
dirlgrv toun jh*ji cfforti \^t* un liul uniqaf ; iicurru^ 
I'll pnnlffil i\ oxedkr dam la cnrrl^rc qiril nura 

nn.U^ivnt tM«r9. 1/^ FTWt p'appnrftll ftH UM w«iime 

un Minplr |trt1vr>ler dimiij,'^ nlml nn*f rflfnnq^j^ 

Tnlfi' ; II HWpprtW UPW p*n#:mlU»n Je ac» ft/Tnrut* 

c<4i4tiinitf* : rjipwhf-latkin dr* iiWi^ no pcut auffire n 
rri|dh|Ufr. Sttl&rt 31 ill. donl Iji 1h*w n*wmMp KiaiV> 
toti|i m rrhr iio JAlnfp rcfn^nnAlt la fjilM^v^ dc* 1u «loe* 
IriiK ph^niHi>#nU(t : ■ ftl, ecHt-U f non» r(*ff*t»1oL* 
I'f^prii rommf utic *6rie dc MrnttinenU, noui ^mm^« 
ahti^A* iU wm\p\Mtr la prrjfMBllkin. i>n 1'nppMfinl nn^ 
fttfrl* ilf wnllitwnK nul s* eumnalt Mlfvnto «inmii« 
pn»ff> rt A vfitir : rl jiouk namm** ii^aiuitn k rallfnn* 
livf df rn^lrc* ojup r^april, t»u inoi. wi miirf oJiotf rjui* 
Ira Win d«- *mtiinrnU. oil rtr powihill If do WTHinifii**. 
um t>kn -d'adiurttrv lr pmra4i>xc q-ir qiiflqujc <1>oh: qul t 
<^ A»rpor*|j-if ( trf^t qu*UM« »*ric ilt MiiMincnLv, pcul t**' 
Ctftikmlirp wit-tn^ni^ m tAtit *iuo frfrii*, » 

Mill* c>M unr ntMUrrli!^ pin d'AYoir rrcours i uti 
prtnci|K- »piniurl : TAmr, [KMir «3jJW|tifr In pon-onna- li(i v Immninr. koi>rtJint RfM ufflrme que le mo>i *ilE^ 
i«uitNoL »c iliwiliiK^v ii'ii'ii^ni d** ptwiMMtW-n*'* <pi ll 
obwrt^r j . Ko*. pltibirs el Mi |rtln**» Tw» f»p*mnr« 
ft ri*H fraii .lr*. luoirs iiua MmoiUiin« n'ocoukfii d#inm 
It ron«cpfn» t fntiuni* k* faux tl'im llnnr miuv lc» >rui 
■li 1 i.jrix!.a** ir tmtituMlf altuclif» au flingr. v ItortriiH 
quo nous n*m»u* jdun Iu'viln df r^liiirr puif«|Uf Iffl 
phil4i«ophr» iKlurh 9011I uii«rniTii*H <i tii fuiwl«mtiP¥, I>f 
noir^tprtl^ 9plr!!tialiri"f ■di-iMCrnl t p*rconlro. In thto* 

i\t I'nu! Jnncl ; - 1^* (->rl dp *|«*»*|tir* ilf fciwur;* ilr Id 

mMnpliv^ui* s.u|i*laniiJLlifttf r uU<Uvf cc rfcmkf, crt 
tl« <vn*M#**r rfln? ct In nubatnnc#. part*ni lo wol, 
coinmff d<* flio^M «ti wl tpii *lvra.knl dan» uric rVgU»u 
4c^ir«> f mai* nUuralfa^i rlrn de oointnuu n\cc W* plif- 

iKkiui^ncf,. t-i V^ritf rV^t qur I'^llv *-*t In^paiiilU O* 

wn mnnlcir* d'Mrf, In »uh»tAh>ff Am phcir*onjc*ic : la 
co»n*<irncc lc» wtini^ cnM^mblL* daiif* leur illllRlf tLFilfA, 
ou plu-IAL elk Ml aiiriplrtrwni U *oniwnli»Jin« qu* Litw 
4 dfr Siil-mcmf a romulftfi if im iniiMfj'*-UlkiRi 
tliifmt ■. 0^|A Maine <lf liiriui jivjilt irniicnu ipir k 
(TMii r*l |*crrti illiYClcmfni par In consritficc ikma k 
ttaibuni qY rdloil. Jum«i% quirf qu'rn lining I'aul 
Jiaticrt it Miuur ilr lfilnm« rtoit* nf ^i|^1?w>ii> t*i- r wi^' 
Unro r*]tir»ur]lr tfl»d«ft(Mi li«ftt> ^ u% x* »i«l»i«» 

ftq'i £ **li^*<7 *|ui> ilcfc i v i«l* inr»nlmtv Kl If *U|^<irt. <|r« 

ph«»rci>i i»iVnc^ |i**y cl »oJ op ><i tic* 1I0IL *lrf elicrcl^ ilfm* J# 

Ccrvic^Hf noti dim* unr nntc mplnlarllr 4*1 itidi vi*»Mc + 

(^omm«nt ^*nnpmHln* lk» atl*rali»wm dc la iicr**«ri<iiillli*. 

ftt rrtlrc <1#r?tlcr«* a pour rnn^r un prmrigM* wOit|>ic H 

ImmtiUrM • lH« fmir* IrKknkiiiobV* ^lnUiwt*nl |KMJr- 

Ittnt qtje If HHii ct*I kiljc/i /■ tie itvt»il»rrimi'M mnLiJIf* , 

In |JU9 w-hiiai* #*E k ilM^.iM^ffiHi! *lf In pr-rafMifiiiltiv. 

T. I I... .;i].- ■ |M tMH AKJIII . 'ir' Knfj»-:i'|i.. |iljl ..|.*fivrt 

ppiiflmit plu* ilr (reutr nm. mntt win ou*lfin> pnHi- 
jffri* fn (km lorm d'Hati iLlli*mallk. Dnnji Irs una, 
fllf He ttoui«iali t!« ioutt> m vih nnkiicaif n »on 
rajra-rtCn* -Malt vlf rt jomix ; -Jan** W o'itr« f c) If *luil 
rorl trtrt^ ct tit i*r ^owvcrniH que »Jf» €ial» K-iaMaMt*, 
Irf* ChftttRfiiM-hl* dVtnl* ti'oiHVrnlcnc Ji In vtihc d'tin 

«>«iimHl jVc qitfloil v* minutes, Volcl, npo*^ Mr lEinrl, k 

ca» <lt la dnnnc imirlcrilAe d* W*rNWi : *■ UIM Jeun* 
dmmc ln->uiillc. Mru *Mrvci> -rt il"unc bonne conftiltii- 
lion* fvl jui*^ l*«it A coup. *i kiii»- Mif > Mfc*c^mfi«l pt#*v 

lftl*Tr. fll'im *j*ninn-il prmfoudl qui *i* (■nvtofi^tM plm*lcun 

lieurr* nu «l#ln tlu tempi orttinnln.'. \ **m r^^if. c3lc 
avsiil L.niMi£ loui « ^iVIk ^nvnlt ; mn m^rnolrc n'avall 
eoTiu*r*v^ nnrur»c notlofn nl 4m biicbIs. iti cicn cliirvti : i* 
ftilliil tout lul afiflflfififr u> iiouvpuii ; iiinal* flk dul 
apprm'lrvtt Urr. ft frrirf n a coinpttr : pom A pru. ollt 

Rf ffintlhllllMI AVf»f If5 pfPtinihP* ft aVfC lf» CtlnjfLft <lf 

ion fiitounijrf. qui fMnIrtil pmur flk c«uniti« "1 rll« trt 
VDiaLl pour lu prrmlfrr fni* ; w* piogrirv lurrut rti|*i 
d«i Aprtti un if inmis at«vi ^hik. nIuMrun nwl% rlta mi 
TiAfi" fiiii^i- otfcunup, niTHtitr- d'uii wmimcflt semblabk n 
rclut nut n~vn ll prierfd* m vie jiouvelle. A son rettll. 
die »e ItMlva **xaCt*ir>Mit ulnn* !♦ inftiw *t*l *j»i elk 

Halt AVAnt wn tir^Ullrr "mhiiii'I!. mnli «*IT* irnvait 

Umifi idtmitfr He cc qui n'e-Tali |MMfcf> dAm* Tiniervnlnp j 

eli un tm*t t fpcndnn! fVMl «or#rM, cite »/tt-irai1 IVMf «i>w. 

rrmr. *;**7»t nih»i qit'eSk n*ommiilt *«c§ Aetii Vic*. If** 
quxllcft »e conllnuaknt lM>terncrit et n'lkmnllvrtnrtil |mr 
le souvenir. I'cndnnt plu» dr i|iiatr*f nu*. eetlc- ftfUlif 
dikmr a pf-5^nW a pfll phH p4ri-A.II«l!JfnwM *rc>* P>*f- 
no»iitrfft#§, l)i\r=* un etnl AUdanr J'aiitrv. elle irii pun pfm 

df Mwiiruaiw* Uf win *kinblf faruclfra quv dciu pi*r* 
ftniirifn diitlnclft a>fi ont u> launi natiti«s rf»prc(ivr» ; 
par Olympic d mu* k* prrkidr*dftal tincirn. rlk puvhftlr 
loutcs If!* OHiiialMiiiifi^ qN>Hn a n*rquk*fa dam arm 
frifjiirfr fit m [rtin*fc*r ; daa* H>ti */tat iiuuwau, tlk ne 
fc*"*i qiic Cff quVll** h np«tris ■Irpulfi -wki prfcnicr »owi* 
mi'lT. Si vim? pfnwttiiif lul tVt arrf^rnlff rfnns an ik or* 

^Inu. cllr* est otdtafe> ilr 1'eiuilier e* dc In rcc*>!inaltrc 
<lnn« le* deux pour *n «»«ir In n-Xkv catajilMc It en 

•eat <lf ni^iae de tome cbo**. » ParTola ilea p<rv»nika- P-Kli HUa dWIn-Mea exigent almulUnannem. Outra atm moi 
ptlniillf* Mlaa Hrt*iK*I»unfi, qui ful D**rr^f par Mor- 
ion [*Hn<c, arait trtria peramnalltr* aW aaplmiion* 
«i ant lileea dlftrrmt** Iteua. d'Mitre ellr* Ignomif n*. 
\r% nut re* ; I* tr*f.*!«n» Tea c-onna»Uaalt- IV no* ill* roll* 
taada dMwbErtf-.Hii aftl «* iwu*1lliH par Ira payohin. 
Irri. U*.*IUr*N*ri*du trwii ppuvftnl d allien i» elm phis 
on Htolat profiini!**. plua ou rrn»tm iliiraljl** ; mi nan. 
milt il* iiwfibTPU*** formaa Inlftnrjrdialrr* -mire ivtat 
normal K Jpj 4M*iiMeiiM!til complvt. Ix aoinmnibiiimmf 
naturel. k fionuiwit livitmrilqiLr dttfnuinenl un <"*1*«*!- 
Uentcril nlWinifr ; In ilirtr-actlfrti tiitfQft on f*i «■»* 

forHltf to-niK0*jp jd«* ft|fm**niairi\ ComcM-iou* iWtftfV 

■jjMUf* r1 mCdiiiMiuLtt ** ranteiteitt A dca iralaille* ■ ■■■ 
la paraofinallt*. A rfl** du dftdimtilcftivnt. il v a it attire* 
tri>ubir* fori noutthtrav : nll*rulion. auitatiltiitotu dr. 
kw coeaple*|96 cat »i grand*? que ic« paytfhUi re* ne 
a'ateuplen: pa* lonfu'ii faut le* rla***r. O* trouble* 
onl mil *n aWldetKc les rapport* £trt>iU qui relit nl 
I'intHv [duality p*yr h ■"»!"£ I iiu* \ 1'itijit tduul il£ |th\«Lo 
lotfltjtie; II* n-ou* 4e,|air#fit iUr III hAluN "yrillirMqiie 
da avjf el iwiu* cuniriLlKiwnL A tiitnnir (lellnHlvfnwnt In 
cwynnri* *n un princlp* ftpiriiij*l el inilivhiblr : rnnir 
dm mMiDhyifcitntt. — I- IltnKDcnc 

ptUPLl ;rotixio. 1-nraitiiRf. u tm ptrthm 
,>tipW Miwu 4u rnriinil fi^o (nrmplir). <;c qui ctf 
pHftorifV' t*l c* *i*l '"J p-«»" On* rcmpll dartaiUAf*. 
pe pf/* wm.t nortl* nii*al !c* Iftlin* pUbt el jife&lt qui 
tctt fait ptefte, Ct **auf4ij qui 41 inU ttvuptr. 

IVupl* rt plcbr **>n3 aTtmnrmc* pour d^ljttirr la mut- 
wvjrU. In ftiuir. ce qwl t*U m>tnlif« iUm* lull* !*•• jr^iv 
m4^ 1m nnitirr. On dit : tin prapji* d'Mcltrv. un p^ii^Io 
d* frabler^ l« i^wplr ?(n»e ft^ PonlAtn*),. r^ntnic I* 
t^uplr de Pr*nro <hi dr Pnrl** c^^-A.'JIrr Umt<* Urn* 
pofiublloftk (Hi A JUJibgib* th npp^lftnt jwupf# !* rid- 
ftUtfi dt l(W# l#4 twmmo* ffirmnnt uno naU&n 4 vivtitii 
dnm un a^m« fay* *l MUa 1m ra*m»« 1nh t « pl>b* in 
pnpulacr. Ir l^n« priiplr. por Appxmltliw nus rlajaca 
suptrirurcv A ttomf, lrt p*rricirn» Anient lairlmocnji' 
lir. Itft piVfr/friU /Iftirnl If prupl* C.rU* tllvlslOfli A 
tadc iLHiln pojjtlquc. il** wmtpotnlali p»t « wllf d*»- 

rrmrft! r£uni* irfiu-i r<ipprlIu1|oii ■ iV prnpit. $*9 j4/-* 
Wfni# n« *r *Iihtin f :'iAl^ni dm piilrir^ttt qit* (tar lenr 
orlptln*'. ln*U II* tUlr-nt, »mm« eux. dn lionaot^ lil»r«* 
#1 p»Ki>U awl ikhw. L** p«irirl«i« *i«l**m l^« dc»- 
. '-I'lBtit* d*^ pivmhrm hovnaiu ^ lea iiWWicrx*, ^»rum: d* 
tonW Im* itomiliilioftK lAiinrpi Ir4n»p1ant^r« A lUtiti^ 
dins wk prrmlrn (f-mp*. Ijm aVux Hiuu*« lur&nc m 
tou* diirant toul* l>xial#nfo d» la Horn*- antlqw 
fj i \'n' U i i tm l>rnj>irta, II OuMit ip qu'nn n npi*0** 
li * tlJitiixniK* roimlrw ». qui n't *(* qur J a<rajiUiiori 
tir in p]rbe a r«rtfliocrnilT, tr n cntlaborailtvinUtno a 
ilf« deux clMiffl unln p«r Irura luttnHft comtnuiri 

A:j-ifi*is-iii* il'. ![<-* r-i.^ii-oi 1i-« pnol^tnirr-* (Etwofflnrint }, 

la btviAr c-lnw**" *\t* ptr5Mirn9 naun forumr, turn* r-i^if- 4 
rWlu[t> A l>^clavaKO par In mtrfir. n'nvftnt d'autrv 
ut ll 1 1-- »<^cihlr ipir ttt fnlra dt-s <-nfiLii'^ pour tMcndrc In 
pairi*, <i J>* tf^rtav^M propntmpni dlls :km^ ( jrrrn* 
J»*), *ir*rift*r* rot*qiUn A qui t« travail mnnu^l M&li 

,-\pf+* raitlitpiil^ I? ^vtii tin irn»« pMrWc >»r rvalrrl- 
priii dp plun en pli« drvrmt la pro^muloii ariati>crft* 
llqilr, pi mi Nom t ^l^iavi! la nfeynllf|y<- aorlaU «|iwp pr^Hi^ 
*>* whhifrn Ip rbriallpArilviii^ dvittrl*/ -tU «on 4-^prlt pH* 
iiUilf d^««lilr « il* roinmunlmne lArouaw a pit Jir+ 
fon jiiKirififttit i|Uft a rh|itmr« i In pcuplft, i*>a! I hml-oir^ 
*Jr U mii*rr n. L(ll« r«l pI If w>ra> laiil qus la mjflfepv 
it'num pfti comp^icrn*m dbpgrn t in*tin« d*n sociftita 
hutualm« oA Ton & p reclame} It inviti^auon tie In 

dp la natton tin*' »rt iiidivinlMr. Ft ttv p**it v nvyJf UlUlt 
«l ii)dhvl*>kbilt(d la oa piarwlMrm proprtGUe: (l^pouca- alon, oifffvpti^ ri Ubtur f*>re*, Ttph***c *i pmi|^# 
lit ***j k* porpAturnt, in^m^ aou* 3c n*>ru d«^ f< lUmacnt- 
llfr H , lm nntM d lea ln^«lUe# d« Wim» ftrlstOtfaU* 
qupn. - Lp- ppuplo, Hu/\*ifd*tad p c>Kl 1«ul 1ft nmna> ! a 
JH*r.i l« d*-??¥n(r^ni** '|ui. ayini "Won dlnax n'adniftt' 
triit pa* iiui* t|.u*1qtj>iTi iM fciim. Jftin. IjT ptuplr- tk'rsi 
(oiijotirm c|u* (fin qui pjclnent. qui pnrimwnt, qui 
puucnl, qui BQtiflri 1 !)* cl qtil n«run>m pKiur in- pant*Mf»i 
bra- pwiraaWra dc tail*, pour qui It pcupi* «aii a U 

GUTUlLlk % 'Itl'llf 1 (*^|T" H1| -*' fl * rl fnuallluiont lri»olvm- 

mat, avatpnt au iwrtna Ir merit* de la franrhiM^ ; Ua 
naTftjrnt paa Vb^pocriaie d'apprkr c* pfiiplr + bovixo 
rulii ". #^ Ia l**w*rsa^ dr I** itn^oinpr |*our «racr<xpi<*r w* 
miffra#** at ae iiMrpir-r dp lit; arwullr 

1^ myali.pip tnii proatda a Tor^a nidation de U 
KWh-t* rhrcH-leainc ati nMryeni ajre, ft M* rornaulee- ainai 
p*»r l-fl CIiP»<rinvc-l>r^btt*. tlai^a l l i(>l rodu-ctii>n Ju artri 
iJiVr^nnArr^ J^ J"a 3M»faar ; ■* Dar« lc Jmlt itnlurcl* 
l?4 hoium*?* wint Agaii* ; roai* lik Torcc ct ln> vrrtii 6ftt 
fin! Ir* diatii>clifin* d4 la Liberie et 4* rKadaT***, *1* 
la K6feJ**«* H de la lUMUr/* ■. Snilf la VftHti <|t)l ifa qtift 
r«iro dani coilr hiatoirp. U il^nnltftm ft>l i*iactr ftlr n 
el* 0> plu* tn phi* pr*rl*r# dniia !m fntt) pur rnivm i 
a.ti i on ftottalr ilc in xifi*lf> : fti Iwiut. la hftnirrtitt 
nrlstocrAltquf tit \m vioI^pmp InVqur vt rccUtflnAfoWi 
drpuH 1** plua pcllt iKir^nnct ct 1* filtiplt mt>J"ft mmh 
*Ji{t v> 1 ill* - ! " ,|- *tt P*i Vt Al1 P n P* ■ rn ' K * B i 1° grmiltlrinenl 

r«(iir»pr flti iM^ihlp riiniihHi> <tr^ (*sctn\es, di i a firrf*, de* 

criKjufinlfcg. ilea %t1aitiH. *[++ Vtlatfl, *ltncl»fta A la R^he 1 , 
au nt/ilrr v a la itontrslbrlta^. Kn liimt. W* |*arn*itc* <pi< 
la force., eq non In %^rlu. n poiirvua <le tlomati>«« p» d* 
revrnu*. In nolklo**r ti* *«*np. d<* rttMinetkm, d SiHjrlti**, 
d*epi^ t-l de r«l>r*. diwil It* droit it u*> Hen fairf *iall 
l^rVdtln(re> *t qut a-iirwUM dcra^. aft i^rmiMit rtr^*/^ 
A pertr* l*s ii'vnnltiiRfa d* l*ur m*l*-w, a'il* avalffil 
tra^ailtp. Ku taic. !muU* hi iniif*** rlu pcuple mwJartin^ A 
IravalllftT |>our tm t u Iftiir ubil!, !i M wrvlr II v nvnlt 
ulnat. a In vHtk ilf 1a It^voliLllnn frnncniar t ojnntrr crnt 
utilCc itui>lefl utiI tlcvorulcni la *ul»fflancc du pcuplc 

rfd^H au fwul de cCft n nnltnnrix fatr^^tehea, de*a mAlra 

el lie* fem*llp*, rJhnnilusi par la ravnpacnp, rn>ira ( 1 1 vl • 
d#» pI 1a>tit tirfkl#* du AokiL atiachra A la l*rr* qu'lta 
f«>ui lltf~nt ct *iu* ilc rrmurnt av« urn* opinlfttreti 1 1tivln< 
CfeNff : IT* oivi cflmnw amc vdlK ttrtlcufce* ; ft qviand ila 
nt" levettt *ur lt-*»r» pled*, Ma montrcrtt uttr f^irr 
hvmalM ol, en effe*. tla *nn\ *!** h*>n>m^* - fl>\ 
BrtiJ-ereJ 

]Ji K^tl^**e ^tailt d'aUltntl MaJ mtpriaanLo p^«ir |r 
prupJft} quVll-c na pmivalt ** failrr dlKuitl^n ^U^ii^m* 
wir i*a vartin. C'rat UXiiount la jwatft qui m> rooqiw rlu 
;-|-f'i'T;i !.-> Icnnrs <h ^ > rj | tfpi i-« nlkvitdrrrnl nxnin 
lea hMinnm qui $ni\i%\r tA lr jmlda uV In mnlfdtrtlnn 
divliit dti tntvail, a|m-> f|u'rlk Hfill fri(;r> a VtiiiiiTimr 
da- nf lien laif* I/h«fnjiYn ilu p*Kipl€ ; - Clrr |Minnt 

aarll 4u pp* (I'm* .Ane a, *h*nl*->it» ,ati mi>yfQ fl|TC* flail i 

lr maat^a/, rvwmM dn Irrrair. ile In e!le>. aenu p™>r 
nrof&»lrr ; !r /u^xrr. ip. t Tut d"nl>^rd I* rcmlier t Phom- 
■M dea roitH^ e( fUtttlln rhomme atii n'aat |>a* noc>le v 
qu{ «a sa1<. imVchnnl, nt>taa ; a> rrf/ffft T liabllanT lie Xa 
eampiLgti^, roturlcr « aan« hotmeiir ■ qui a * moult n> 
Mie , «4. k htin<e * (K. Mpa^hanipaX ct aVrnt €>n cUaa.lt : 

« Oijrft^t rif uj*\ 11 aaafl |Wn4f« t 
Potgitr; riiffin. i! rovt ^nrfrfl ■ 

la ftraQUitaJ. hiMinnft di rtan, qunlluV&llf n-ppllquA par- 
Uruliftrmiftfit aui jui>Hart«. elftpuki la iJtvnli* A «.«« 
de Guvrmic. aous Htarl IV : 

*» e^itic Nt -rtrfnln frtMf tt,rnt <jai mmrthnit Je* ptrlt -ibt -« 

flA Koouioe.) 

fffwil. it crnl niitm tcMiMjgnanl In (rrr*»arr*!# «1u ppuple. 
Ttrtia *r *ont Irouvrs rrunit tlnna eft lenne : In coiafr!f' K 
TlttU Of In. fJllc»«tflr ftji! chlrn), rr-itft tr\ uuirr ■pr*a 'K1I _ **M i;ic.i* iUiia i* \www ariMocnaiiipi* I*** g#cier*MM* 
iirfmt sort to dw |K"p**, di»»**rii * ■*»"> «w«te : « S** 
t'TYiqitt" r ^ r cnnitiMe ! » diu*« !*•» irmiircclion* da 
t*vrkr KWtt, <l* Jul* IMS. «l* deeMiil*r- !«►*, *G : 

* IM fr*u4t pnfUtotr ft fo JTfM" ^iiMrWfr 
» rMiYwf it rtofffOtfaTHl I » 

<>*£. Pastor i " I** Umlm «*) 

arnnl luombte d'autre*-. i» rxactcmcnt 
en face *b hi noble*** el Hruyere. J" 

t» p-cmtt>*>li it u pen pic d+ *n tii-c-teiauiie - veriu •* en icHvatil i ■ V'l dil '* 
ik-ii|*U- ilii plu* d'uit* choa* J t m e* uii* v»tf#- tt|iri<asJoti 
H ("on •'ttonnemll oV voIj ee 4**11* rnihriiw in Jill*- 
iiu'irt elU Wi™L 11 y n le pi-upl* * u l **< opl»w « u * 
grAinlX c>U I* populace e; la mull ttiicle : U y n It 

JVU|>||» f|Ul CM Opport Ml MgA, QUI llnlrilfft rl iVM 

ttitiioux, w *onl En gram!* comnw lea petite. « La 
Hrflj*n? a mtrm precis** erjrnr* lorwpril » di| ; * Si J* 
comparr tiwmMf If* dew.* condiltaw **■ h^mme* t<*» 
piUf OppoaftS J* veti* dire I** gnum** nvee le people*, re 
tfemlpr me |*a*alt conicmt 4 a n# cm* Ire. et le* autre* 
ront iiHutol* rl puuvre* uv#c to *u|wrflu, tin honnron dw 
penpto no wir&U f*l*e autftin rival ; «« CTniufc r*B wut 
Fair* .uutun htcn P ** •*! capable dc frrartdsi maux ; Tun 
n* *e fonr»e cl no i**JPtT <t que dun* lea *1i«*e* qai *onl 
utile*. Punlrv j foint les pcrnioou*** : IA *e nioulffMit 
|rr£*nurr»cni 1*" grotaiftrrta 1 f-t I* frinchtw, let w cafhe 
one si^ve HVh?lKn^ M t»rtuin|Mi«- *«U» rfcore* <Je In poll* 
l*>*«, I,* |wupl* n'u gu*r* draprit d 1f« Rr*nrJ* n"om 
(Mlm d'ime. LfluUtii a un Uin fond« 9t n'» potit fir 
ili-hofs : Ofux-rl n*onl ipif d« drhon rt <iiTiine Btinplv 
■ttptrfldr Fnui-11 opttr ! Jc re bilUCi p*s I* *™ 
(Jlro peupk » Jit II nulUli -Jc la 'ftco 1 ' »u***»»t* : - ^ 
jcrancl n'tnlrns ile roc»H**»» vin fj*w* rhouim *iu pni^ 
pk ; seutf JifT*r«ic* <jup In cr*pul^ Ulftv tnir* l^s 
Condition* 1« plus dfc*pr»>j»*irtn*iti«*« t «me it *ls««*< 
rt rotafler. - l^i **ltt«-r r*1 *n b*» r*i*n«iw. ^n hitut ; 
la crapulc c»l en haul CONDI fit fan*, IlrnuiniiKtalft a 
dll, dune awtr* fticon *|u* l-o Jtruj^r* : - Aux v«riUJ 
quVm *Jtlg-» dun donMitLfbc. mire Kirellcnrr c<>Tin*U- 
rlt« bcnUMmp -ilr mftlirt-* -qui inHrlll ilifftu** (Tllfi df?" 

vnUtn f ** 

En pKirwip* H M mol nrn-Jr rtirrwpfwd ^ li<l^* clr 
Kftttari, d^KtaL uii (jpouprmnnt dr> loin 3w hnNtanle 
dun m*mo ptv* t Irani wu* Icn nrfiwr> foil I«a vrii 
at} ptiiipli! fat * In vol* rfe Dteu «. c*ea**ilirr in vrrit<, 
c\ « la lot Ml In viiliiiili^ tin |wn]*lr i <lt mn\ 1u III 
matlodUi dc 1ft IflUmtu** dftn»go^Ui.' r d* icu* 
jinpoWC^m *p«% <i* < nl »t Ktiipa, w *°nt mio*]H^» iK In 
v^fllrt (Litiimt ^ue <1* la *<ilont* du |>*«pt*. Bfi Cnll, I* 

priipl* t*t h unc nunLoti dp suji'lt. par opfimition * 

*Tili>. miV nj<|rf-Ur toujmm * 1* p#w H Ic fu*4*ur du 
pruplr » *l tvruniiiqm' frOlt it. *kiu* i* ii-ia|lre : •• en 
|h>lill^wo, I* *rul mol dc dr-^iN iln i*U|vl> ^M nn bill* 
phemc mii cHidp -. rltell RMiApaiV. Avant 17*0, p^n* 
tJt a* tti&ait Mi KraitiM « dp VWtt ^n^iftl Hr In Xatloii, 
■htntlVMOl ftpp^w* a rclui lira «»jnd*. ile* n«iblcH, flu 
ct^rtf* h (HeM-lwrellf). ot ip*pr*i*nlc par Im pay«n», 
©iivrt«r«, «rU**m. ntficocUint*. flnftneirn. (!«»•* -rtt »w. 
fjrrn tie Ifiirrn qui (t£urni«n>t lc tier>cCul nun *<»!* 
prirraa». MM* Ic tterattnt dcvinl *lc plv* «*n f»o* >• 
£TOTp»nK3il tl«* rnrichiN <J*fl t*o«T*p*t3ta qui »© rappro- 
cttcrt ill d<* n*>ltt« « p*iU1r*rTnt dftn* Irwr* T*iiff» wi 
ntt^ndAnt dr Ir» ?<up|t1»nlfr poor lonn*r u«o AAU < r«U« 
urlsiocral !•?. c*>llc d* l k ntg«*nt, cl do »p t<airn«r conir* It 
prupl* pivtir lr> ru£>rl*er ft l.^iir lour. 

La Revolution A uroctntnP, Ic 15 ■ttrvmbre 1795. la 
■ »uv*f«liiHe du ppupl* *, remplncMnl **\U At U 
*)i>lt1^**e el ffttaint rrtinrr t'ori^iiup Hrs |Hniv«iLn [-311* 
li(Tu« cJann In Katiwi -etui tl#l*>£Uf f*** poiwolm I rt« 
liftfiiitws qu'dlo fluiis.lt pt mm cwuli'innH iprHlf leiir 
»mpoaie, Soils coup R^volutiun. I** or«tfr»xi f! Ins -iitlu 
rfJu p^v^r r)Mlttit c*iii qui pftrijiknt pour U priiptr ct irnr. 
Ic* !r il^friuliiieiiL <>fv*nt lr* asAiiubW*. 0" .nppelail *«**- 
mm rfif pnrpJ* ccax qia'on voulmit perdre drvnnt I 0(5»- 
nWin a| mvoyer a I'MibftitMl. Malt, lur^u* I* tacrf** 
»le cut fon*olid^ ^flnitivciuciit »a |»MkVA.1iw v la Wlive- 
ruined du priipl^ n« fut pliss qiw In souvpralricl* Uour- 
^a&U* i.iikiiii^tiup par Ic* viulcnca. lout cofnme a>nM 
in. L* moi rfwjift do p»tt|i|a ctjiiliituu It Hrc ini W»- 
phpmp et un trim*, tout Cfrmroe In ilmlto dc llManmf 
el du ciloym qui out *Hc pjroda,mr* tL oe wni p«i* 
apiiliqiKfl, tfwi> la rtjmWIquc bi»ur*;i90t*e oO I'ou w 
iim>] itr iH 1% * aouveruinrt* *1u peu|tto •* arte plu* "I* 
CjTUmt qu* ne If* llrent JamaU iftjauU. noWeait f* 
cirrtr^ Pauvr* ufftpJ^ *<^ar^fjfiH «ju4 ti"c*t capable, ft 
n*-a la pouibilltr, «i* - <J>lO«arr >^* |>oitviMr*> * qu'a d« 
gena qui tent n> luL dc la chair a travalL dfi lo cbair 
a pUlslr. die la chair A canon de plw* to plu* « PattV 

nnliaee * L. 

Le vr*l pcuplf, louioum tacllAr. **< UUjo-lin la 

dnvur toUSUkr*, la PdkrtU 1r\ IMlilU afi«lln|Tllr« lV ll 

Mpu]*Uorj f I* m>cilni imlruilp. la plua portr* 1 if 
laintr meiwr par d«s prtj^if #*. i « «iaiiiwiifr a uav 
aurmlaaaiitc if Jpinition, ci doiit wi cxplnitf ioqJooii 
rifnoraocc ct la crMullir. l/twrnuie du ftypk r»it 
I lioinmc ilu comrmm qui nr *nni p*" tic la da**^ *>at^ 
Jukii^ p°«r panxnir 4 1u cl^^cv PrV^tFllW » '**"* 
lit lUaMC d? CW pr°l***lrc* qui xrmblaicnl a Balrac 
Jtr* * tea mintnr» d'uoc nation ct devoir tou|our* r» 
ler en futetl« *. Lomcnnal*. done I* JJrre ifn P**pt* 
demcurc un dft* plu* tadmirablcs cri* dc rfvolte « 
riiuaimnile MiCriftce. tiw *e lat«*a pa* prendre \ la 
confusion il4*napn^U|tiP dca <lo**ct r^p«m«lii« 4 par It* 
Th^tour*, Ih eertvit : - La *oclct^ *e pnrtage en dnu 
claaac* tliiTilWte^ Vwii* IftVPirUe oU drolll oU*(ttl*nieM 
r<>fufir4 * laiilrv, Yitn* doniinanlc ct latitrc dOtttiHr* 
run* p*fi*ni!<tll*lll tic?ll* fl rauirr nrll^itilrnwilt p*JU 
iit, ft ctHto drmiera rixolt pQrticuU^irnunt k notn de 
prjupl« Pa 

II y a un tipn^pruplt qui rat nr) de U lcrrt t d« 
tortimo. dc* anlinaus, ilu Iravall, de luMt cc qui <»l 
ilv ftfrar»'p iiatujclit, qui n K a pu> ct-o 4cfl)rur^ par 4n 
f^nvcnUwifl pllIP &« iw4n^ ftiMrralre*, rt qmil Amni* 
HMia Ic aolcil. qui a la m*!*n<*ti* d« echo* des Ik>:- ,i 
rimlomne. qui *nuffre <lr rc^i^ouiJiwinchl hi venial* 
qui **oraeut dcvanl lea dvireaaes, «o ravoltei contrc Tln- 
ito*i jo-. i*"**Vi'u:r^ qu'eti "irftiuichaitt parrni left chauatjv 
trap**, m*U nvanee toujour*. T>e ctt e*prli, cclni 
npjteM * popolalxe p, invent* par ic» f*brk*nt* dv 
*" -■ ' sTncf . n'eat qa'une caHcnlure. Or* nail pcupft» 
i>n *i« lo devlent pa* oftAun* <>a dwknl tairffMU Pi 
arfaloer^te par 1 tin* fatnMttm mii*lf«!u*1le *s«v«^ 
tionne-lui. Pai plus qu# la rWl^rti lie rtfiionU ft u- 
itvurce, i*liumtiif nf r«l«vimt p^mpla f|uanfl H n *t* 
(Israel ii*\ turtout Intel Ifvtucllenn-ut. <|«" II a perdu 
contact «\«c It travail d* la i*rre. ofIqi dt Voui\] f attr 
la> nliaplr rulturc humnlnf qui srwli: ni^rndrc ha Yrfrila- 
bflc cultura Jc VcppriL Vn U4o>n aadkl port«tL en i«n 

tout Ic lyraMiie dc V«prll p*u(rfc i (I Mhm fftafthicq 1 *- 
Olt'll ■I 3 '** *\»n opovrVi §*>n f. *V_ K, J. e*C un €«t Aowia 
nulreiitenl humain cl patMtlqu^ oue la vicllrne *!** 
PilBtt ; II riV*< pa* deacendu dn del ct nt dolt |** y 
rehiufile*. IV-isonii** parml le* i^votie* eontc mporatu*. 
n*a miv"."\ iraJuit qu* CLadcl I Amu du pcnple ujiIl- A 
cell* dc I* icrre Un acuk. ■-,*■. -\r luL TavaU (l*pa»*, 
c*«*t Wiihel^. 

Mkhclet n'a p** *exjliHnr*nt rcnti «t tleerit. \Vru d.ati* 
se* ncrfa *-t clam aoA iafia*, iA d6ulo»r«lwi hULoltV du 
pvnpl*. — Tlilaloiro 4+ la idWra- t — il ft UBtl, r|k!fll 
rl veCTi r»ufef lA«HilU d* Win ewp^riLnr*. de- a* nalltncr. 
df) aa t^nftella A cY.nnlnilr*i «t a r*n>mtrtilici In niche 
hiiiiuUir i|U« leu rivjloii* dAvastflgil. ft Ftl*ve}r Vrxu\ra 
tie nnlut hunialri *\\if xra I'uncmi* **ftti*4inrn1 A drlmirt. 
La \f>rll«Mr hi»iuirc drj p^uple tal dnnn k* rin»t*lf1 
vuIujiks dc nttilQirt *tt France d-c Mttlrtfri. mournful 
de Ju*4lcc A In gtolrt ik la fuui< arwrir"*** dn Xa » ttlw - ppr 1-uAc Itbortciw: cipIo4t*«, imfgnfr, #cnL** f qui «*ji* 
n fait la Fraitcr, dr:w v"M r n^ «Lci*.iir, n J eneoNu* 
de* pretentions nr^c*-|«c» u> vea rot* ct de leur* thu- 

n^rtUK4| PW9ch« du eoe3i* *1 pnrasH*-* nuatraimuil* 

Mil* 1* pl*i our <l* *e«* hlatoire, *-*n Ame_ e»i do.n*> 1c 
ruliimr iallliil* U J*e*H<r. MfrcbeM > <■ i»« «" r * - 1 "'" * 
preface : ■ O lfrr* **t piu* qu'iui Uw** e"»l iwM-WBW- 
J> I'al fall de moi-m±tne.. de in* rlf el d* Irt6« *SMf -. 
ear ■ pour eanruihre 1* vl* du iwpl*. *** IraiVliM. W* 

^uflrancps i1 mr mfftwiil dSlitfrToffrr IIW* MMVettiraU, 

Mri *il«*. |*»i iravnilltf dr nrn main*. Li vrrd iMtii iJe 
riiamw moderns, rvlwi de frtfroitlewr, Jc le nAllf fii 

phi*, d"un *em* ■ 

Aunt d**crim tfcs Hvm* MtelmM *n avail comp**c 
cwim Imprtmeur ; ovant d*«rc un tnaHre-r*rivain f 
LI fcYUll 4l€ IP ^uvncr manual \ a\-ant d>1re ct'iiAuri* 
tuif^ndu, jevoquG, cli**a* d> »" emplota d* aavant e» 
rir prof*»**ur par le» couveni atita «u *erric* «lr» Je*ul- 
W«. II avail ¥U Irs |>rcw*s «> «n> p*r< brHees fur lew 
d*rr*t* contra reipfeaaiou de 1* prmAe da premier 
Na|x4-ton. AviiM u> voir 1« intfiiie « Men perutafite »j el 
que m mort n'a pan f u it Uire |.i.r^ <]UA un ffUUL' 
uVmeur* plus que jnmai* vit'Antc, hU»I#f »prt» lui. ll 
WuU w cn&nVrur, ll avail auuffvfL a>vrv le* Unit tin 
f»ld. d* U fulm, d> imilrs Ir* in***f#d auvrifciw 11 w> 
*r|iar:iH f*nn f^fe :r. ; ... Elrur* lo* urn <!*< uuirc*. I Intrl- 
Imi^I du tnanaol. \v ttrtEU tlu nmrain re, lariWr dc 
I'trUun : al rif dltl»Alt pan k |fcuplf -r^iitrv U»» »»0m^ T 
II ne erailj^alt ptu lit Uiic qii'l! vav*» - pnmn i« o«- 
vrwn dc» hMDTiK^ ^e K ran ' lfc m*rtiL*» <|ui pour r«jihl 
vifefil Wfti 1*^ grtit* dt* I#4Ito»4, rl ml«Mix pour 1c caim- 

I4rw, - 1 1 Rvait <i*(C"p* ■» pcrwonnnlitt ihi |wiJ|ifcp dtt 
fufi-i *I*n trmftf. II rnvall d^c««vfrti* - putini kft <!£*H>r- 

<lr** OV i'-*UmHi:ii. I*« VlC*« d* Ift mi**!*. <iwW l»lin 

rict**KW di* tffnctmem *i mi* bonl4 uV <w«r, tt*» raw* 
d*iw- 1** cI»»m» rlchc*. ■ C**\ dan* - la fwultf du di- 
toiht«irnl. In p«lw*ncc* du ucrUk« - «|ti'll nviiit trmiv^ 
o+ m irt^urf jH>ur <Iftj»jMT ton hofiiir>f«- i H j 11 ^' du v^ri- 
tAldf htaitEiw du |»u|»U lant «1nw pnr des iiuiIuoa 
IfodtM «i friminoui hofwui^il m fut iristralt par un 
labour lenn**, ce n* ful put pour CJrcr tin profit p*r- 
fcilir-ri dune prulmi* n dr ^iIahe . *"f flit pour 111* 
iruLr* lci»autrmdaiu In vuirade lu viTiie. -dr Iem lihrrt^ 
dr reqirlu »u U s'tiftil iiiv>ruti W-nOWi II npp"< 

^lp,-i iii** 4 |t| ijifftftjlt^ n>M pan dr in<}iLler t iniii^ f rii 

switt<uit t d* rc»Ur «rf -*. II refttm avoc I** Jtortarrj, - le^ 
ro}\*g^ur« m niarchv v*f» U Room dfr Vav^nir ■ rt 
auL *''lu» n'otil pas 1<l cullurr de« cliu»^v Htap^rivurop 

r=HiTiijf:*<> daiu un o>mrrvuti»iii*" corr^mpu, oatl bl<-n 
ptu* ■!►■ u ■ !i.l:< in vitAt* » rt uppoH^itt iV lik trrr*. nvrr 

f/cvt d*- crltp f^o>^ <l^-*- Wklwht tra>v*llta <lan« Turi 
A. cvl^c r+tut rrrltitn ilont ll donna um* vcntiLtln f-6r- 

tuu\? *. |iPcjl*1*rUt.iir ■■ 4\W ■*# d^vVuli^al ftjuft «Ulill«r p 

AO^uiilliUl. I#« liiillAtiMin 4 un tf**l juuflhirirti : ■ l>u» 
(lui Qirltrid aiml. avec la> »*v* du nfii-pSt, ap|X»rt«il 
din 4 l«l un il*cfv noi*v»au; d* vtr *n ii«- lit^ntiivir- 
fcwnt. lout aii iwiHt* un ^rand rfTorL U» pcwni nrdt- 
uaUrinfin k- ttui plm Imiiii, plus U>in» iiuc In aulrrp, 
'.vii>iiiif!i: pi-ii Jf&irr l^rt«f ? inalH pluiOt Imr cif^ir. * 
>li II up -ertii^nit juiiiai^ pour prla r Ac pvnlr* de* inn- 
lira iT# fciitir d'un^ po^kilon 1ran<iuillr. tt ah^urrirr »i>i> 
• ffjand livre. 1* monument dr »a %i* *». paircv ou'il 
lfllH 1 parlor el a dlt« co quo p#r*ount n<» dlMil rt 

ft* dirnit ft hk place. Ji rrvrtitl M(uvr pouv vt- |»cuptcqil'll 

ai&tl vu marcli'r, j**c qui 11 rriarcluiii ;i luvfrs 1» 
lotigiir oIacuv^I^ *Ii» ^iecl*T-, lp |wuple do- Is flevolvtioti 
ifotii l f KdN>H r»>rtftii i«u|Aai« fn ^11* I* « ^-ink*ur 
LltlfilC K 

0> pouvaii #n^ir# p«rU<r de £fli* « ehml«ur lau<niA ^ 
ft il*« ocpalia qu>lk mi n?sonaU % on iHlli. nvnnl qu*mi 
pel vat en Francr , U RfpiiMlquf <lt^ copucinn dr IKW. 
I« Coup d J.tn: dv 1SW, la ^Lintnuur, lu Ml- Ittput>H- 
^w # rt» il*nt* iwitf rKvntpc, la AtviHulfivn «ni»t> mjuh lo» haMUA d« couqtfn rt d*» hutan*. W p^wrj* 1 * tf««i* 
iluiu pur Irur^ *-!iijwrfrur*. Ifun* k»*s*i* « leuim Iwra, 
qua tntrvprUva lmp^ridli«ic« pv» t uv«c I* toJWoOW 

t|ff illctiitrurn ^WiHOCratf*, i*i la llout lir h*» MondtAl# W 

ML On po>nval1 rncoro pwsfJcr A «tl^ >|>«|W^ «»» 
I.hii^ PBvrMI hi-niiUoiiiiali dr loffmrtreix^" qjtil Irmit 
tutftr di-fc bairk-adps ilana. ton* at* pays, ortir ruti 
i*pl'lon in^li*im* du |wtiplr qui ot lu Kl**ire df MKh^ 
lei dans la pnm* dr mxi Clan \m In frairrnlu. C»« 
t4r mnlhrur ilc noirr Ictnim q«"unc rraliU oditw* l«l 

KlllTflLtf f! WJirtAgfirtcnt C*UC my»UqLH> r <-*r rhtaimi- 

r .::. .]., i . iiif.sjLlit.k-.i -:ii ^ r- lh.it >i rltr 'i- Vi-Ul p:n 

ilinpa^raltrv doiMt Vkgnomlntc u+lltiil»v#. <:ihohki Ta *crit 
M Mori|floi3it, Muht-kc [k^vmIuU - c*lUr ra^ulU. qol 
Cut clfcPi lui prodisLnUOT, d'ainalgojarr au pr»»prr vir. 
nrs. ^tnotion*. «<»n 4nw •olltaire. A TArnf ur la France ■» 
Vwommlre f^nlal qui r«lrouva dntut Jo p^i^ le Wri- 
table d^tiu du |wuplr rl le lui inoMm ilatU 1'Avmir 
II a 6i6 trop a>Ua>que el il «4t 10U)Mint trap dltWle pur 
lea liominea qwi nbuaMU t# p^npln pyiar n»* pas n.vuir 
vm ct dit JiMUy Pnumunl faut-ll t|U'll 1a*w wiitrp lui 
L" accord du natlotinllunc rl dc riii(crnallon;itiMiiri It 
prrmkr lui rcpraclmiit d'opiuartfliilr nu wwhhI, It 
urcund lui falunt grlrf d'^trip rlu prtiukr T A*evg!?' 
mail d# la luuc do* d*»rt vue a, Invifff n«nomnrr 
dr* partir* ci la furtv **r* appetite ; pn-iun eannr 
Ktlll d« Ift diMiblc toj^liipi* fcourgeola* «t ouvr>Arble 
(voir Quvrttrifmt) auwM Uu*w <l*un coi<- que dc I'ftw 
Lre <l* la iia.rrlra'lc . rt qui n* te*id qu'» nwtir* le^ un* 
ft la |>tne^ ifrt nuir™ duu* la jKTp*H»ii* ile U kaine *l 
tic rcxiiloilMtton n> rhoti>inr. La. mystique de Mlctiflet 
eal atii<4lewiu* de* deux otiirc*. bour^eolM ot i>n*H* 
riatr. parce qu>51# e*l ce*le ae la -vciit* I*ar un* toie 
uu'oo poiirmH »ppel#r oi>ll* du «« dpipiiuiilbni* li»I«- 
Hque a, e*1l4 da Weiir f1 doc miltim'tili*. Mlcbrlci al»u- 
Ul ail ni^i^i- but que le i< nmldfisIuuiM lii*dorlquu * qui 
mIi 1h vfric di* la raiwn *1 dr> |>\pi'n^]k-e Tm^ d«ux 
** r#)r>l^ffirfit ail m*ino p-ilnt : Midirtm VRpprtlr : 
« Kmwmitfr ! i* Kurt Man CC rlahoumnft rnp|?cUeril 
* SnlMari.tr 1 a 
Si HkMcl n lilntlite l» Jtrutu r^pje et l^m*, cert 

en vuysnt dan* la paiirlc la - Kr^»*H? amiiw ■■ *!«■ 1 

Ira irarailltmni qui r*ni f*»if d^ t*w mieiH K eiK* n de 
leunt bra*, ^t e"**t en voja.nl ccll« « |[rftiKlc muitie - 
clrndue &u*lela dea fr«>micre«, oiidmu* de* patrle* 
La tierfiaUe lafrrrwUfonafe rfe/ T^a^^tJ^ur* \riil^1lc 

rt4ilil>, *€ de pliu eai plu* ulopique Ji|#Ui* Mu k Nr«el, 

comprendre dan* cetle * unmde amine- ^ ceu* tfttl 
avuleut *»pIoiir el p-rc»iLr* U peuple pwir lewr glolie 
ina.l»iiitie et leiira appetila 4u*i»K P^a plill qvi'll iu- 
voulalt y <oiiiprendr> cruu qui |v*afnJ fail dm IdM dt 
la R£voEtj Hum iin ivowveau riioy^-n da myMiflr-ailon dn 
■ p*u pi* soiiverain i f La Palri*. «l la ■ pr-andr amlti^ a 
qni fail ricwtit'r fliilnurdtiul lant dt aula qui m* mxii 
pan toujour* drs boui^wia. c'e'aM In ftfllldariir A 
Uius irttia qu uriihMil U viikinift du Hon cvinuiuti v^p*» 
sr> sua int^tn paillrulkf* dr* mpacca. ^lld^ri<v 
iidmliaWc, ni Hk rsiataiU mala ^iwj^i 11 * *«**«• u 
rtftUU« tt dt pltfJ t"U |J«* Ulojilquc deputt Miehvlel t 
14 l\^v\rfuiKrt> qui ide^AHl unir toun ke* ir«vjkitkain> leu 
■van I diviiea mluvapilitie* 1 * C"r la Et* volution* au Iku de 
aupprlnier l*a ^ratufen .-lawe* para^iteA. leiir a aeuk- 
uient foil fair* penu neuve t ii ii4l* a -eiv* au ilrx^*>via 
OVafla^ mala - coll abor^il loianai>l ■ aWM rlU*. de Bo«V 
velle« claaaea de »>oveit» el |wt«t* prtvili'^W qui onl 
inuiliptl^ lea di Viviens 

Aujrtijrd'h mi, mn \#r* K*» llfcporie^ dein«i|EV|t«qklei k le 
peupt* ne loiVi^ plufr * t ii vin m>lrt5|[r «ha«lt-iUiL l>*uiW 
pin c© a^ni, elm au nioini Mtdulrea deb ivirnatM rt 
de* «pl»ilMir* t dM ImvaBlaUIV qui iwil n«er>d»> n la 
pri»pri(u* pi doiit k** iniereUi ne j*ml plun cmix de 'lt\»t 
clajat. D'aulrr purl, -rent iinv ina*Mi- pinldia-hemit 
rMuilr a rTtclavajir ccontiuilifu-c %% pour qui 11 n'cat 
Uegalitc Mcfak qat dam lui nw*«rt Oft ^wpip^.^n FEU prtivnit en torlir Ihdlridurlkanr-tit pour devenkr dra 

trfttaHlrnra prft UrglP* *• TOMI I* mo'Htc tra.v*lll* 

j »ii*mrd h (ml T ■ diM^iit lc* ddniagoffur*. Mtii* vote! : II 
JT* Ira ■ tratalileura ■ intMIurilut-rr*. rt SI y « c*ut qui 
rjrrnl iirm pain rl him abri ; II y n dea •* irn\niu>ui* » 
CUnala\ ftatu. Outtric, ton* Ir* tionvraux f£<*3aui. oi 
II y a !'■" arrf* tie I runt riitrrpriAr* qui drinruirtfii kf 
j^rrjirliirl* r*Hav+j La pialit4 rrtivrra* lev Ih^onrr 
iTlM dliik»rTJtti*mr *alliMrr H ii^rhnr, tw 44 r>* uM 
1 ■* It* lhf*»rlm qui ftMit In r*.ilitr f> nv unit pat rirr 
thrnrtt* t|til unl -fall Iv» cia*N>* actuollra dr wu qui 
ptfryirdtnl rl dff ecus qui trofll rlrn, dc mi* ifiil pm-* 
vrni fntrr euM-m A m*a Irur dtsiiurti iftwia tint nw»*ure 
plu> i**i roiriu* Urjff rl dc «ua i)iU Mint icdubla 11 tiiMr 
ocllr ijirmt vrut Mm four fa.ir*. Pr* trod re qu*U» font 
toua partk ct 1 1 *i iHiit^r nmt vnra in ■* rrat «* moiiu+r du 

n ion dr. 

I»- inuC a-rujvlr, dnnt Ik 'larmlttidnfflr pat dr ptmm m 
pin* vidr dc »rnm prrrh T cat ani*i ilrvcnti Iim atHdlf. 
I** cnod jiafrJr nVtl pa* mrtna mn* mfllr pnivr i^u'll 
n* rarrraporid |»aa davanUjrr ii unr raatltr\ Jl y a cm, 

fiidla, dflna Unr rartamr riK^uir. Ir u>| tart* t1*<* alirr- 

ir» in% U * (rnmdr iLmllir » th** ( raa-alllrtin* pumvail 
trouvrr dr* rutin** phu on im»ln* profondi**. a'alt- 
AMUrr d* v^llAM™ mdltf*. Brntltnmtaux ! Ir -min d* 
Itrt* <tu 1« ntaru rrjwakrd w>u* 1* pMrtiron f>k<t»r 
do* vUantS. la vl*rtlf dftivurv ait Im g^n^rnMom wb 
Wfrc^ldiirnL dent* It -lie fi ir tntvall rftmlllftuv lu vteojc 
i'Iih-Iht. la virtllc twtir, Invinn niSirrtdu horcl ilr I'rnu, 
Iwil fr iul llrnlinlt l\^r\m*h Mt*\t runlvcM clr urtin 
*[M\ fit vurtuirnt £4n4iiilcm*M pan ilr irur a trmi * iiu 
v revMtjiifnt |w»ur tn^tirlr. Aujotircl'hui, In. ilfrnxtn 
tieu* t|Ui rwialrnt jiu vlllop** Hint nxirtft I-c* jotifio» 
«>h vont *< n* rrv-i(*nn«ni plifo. L* vi*UU ilftnrur^. Ir 
vl^ux dfrrlitr. \m vlrillr tour, l<*« vXeam mhrt^ ..m *i** 
d^iiMilU, »Umn, Ir* niorlA «ux-m^ira» oml *1* <Kiulm>s 

H** In ti h rrr bault¥*r*4* pmir CiMiMruiro <lf* i^lury 'If* 

t>tirv|ilM *1m rln^miia ou vwuhriil (ravalUvr, tnpolrr, 
H>iKiMr^ f:iirv ''tHU5^, iIm ftr*nR/iA «» VlQig^ A U 
vl Hi* rt ni#mi» oil j*aj* P iffiii u> jwuajry ^11 qui fohl 
Miuchv it ItnliFii*. lie IMlmiAU. ^rAraN^i. itp Chiiwi*. 
Tin*liLiipr.trit ki rnr*s f lm nimctirM. in nicpmm dn 
mviwlt cutkr. 

II nr 11 plus do pairl^. il 11 y a plui n> |<fill#si mi do 
griuidr* « nniHIrs *■ dr rlncltrr rt ilr ron>ontviwi : II 
r n ilrji ikvci irul writ fn kuttt* m dnm Im InUnH* 
^M tel* i|iie ; linitttni, |hnir Ir prttjrltihr. n'm pat Ir 
prol/lAtrr rtrangitr, malt le pnlron connpnirli^tr oi, 
vi»'V«nai ; 1 VnrnnU. po»r i* piTr-^ n'mt |ni> k p*trvn 
*t»nnjr#*r, tnftin 1« i^rul^laiirc' cohiuni rlo V A l**mcrjnlr* 
d^- toutc I* Wft^oJofrir «s>*iACrval He*, national I aft* tt 
tl^mocrflHijitf. 11 n*y a plus dct natloua. c* qu-m 

ajaprllr I* - SoffkfrW d«a NiAllona - ti*c*t qil* I'lUnn* 

h\&* 1I11 c*npita!i*mt inl* ni^ttnnat i^unte pour di&cu* 
lit »l» l>lpliav«la«i 4lu |>tt|+UHal l^lrmatlotial — . II 
V n flnil ItittinntftMitUt drrun^r> Piww r^rilnr lntUrr 
l^iiVnnlUFlvritlt It pulniifue. irAtfhnrUiniu du ptiirjA. 
li*rur rt ilr la religion. I« rtpner* d* lu fliiatic* rt rlM 
iifTnirfw. Ira pmxfnftrt iIr pact r! d** In iat*r«tui^ l*» 
<abntm* tin *n "*,»!• ii ir. irt* Yiilrt* dp jHumr- dr la firmc. 
«»ire*iPhmrnn a I'rtiri (a> coftfarimi ttatin l<* crrvrau bru- 
itwiiK dn - p4U|»lr ttaHivrraiq *, grfl« mix dcgN# rl AUX 
n*|nx-i* inn>iU<|tic pinirirrii la |»r*iprif4* rt. If trUtili 
Airirr mil ml iurln atitnia iur l>Wftlicit£ di*ai rrniltfii f* 
]pur -rajiaritr. yuii ml d«a iiaarchanda dr iititralllo aotit 
jn»i-. fhiur »VttnihJr. il ^nir# tiicr <lm millmrt* dr t^iara 
^unjiAlrMr* ; qnaii<l dr* Jwintiu-* prCtrmtHifel partfli «u 
invjji du IMiUA ti'ulkitflrrit ajuv Ir nuaiitrnt do -roan ma n< 
tJ^r la iMHlohrrtr S <|UlU.iI Jr, fmvorlar* p«uvmt - trn 
gftrp a viii«*l-r?iiii| mhllkma p ftr ^i«aMnr m rxpMinnt 
Ir Innutl dr jnlaorubtei tgui arxt^rnipru saj^ jwmivyht 
I'lvir drYrinifif-nl , qmin-Mn munilr CIvigutHmBtiPdar 
tmtitiitit t|U II rn > nere»Mirr 1 mix brwtai d# evr 
tahiui 4 4 gt&plllrr €» uii Jf^nir le pm dc hi vlo ilr own . dam la I'aiHr. rarntllm, H <iuAiu.t |4 - cl*arlt<r « dr* phiUnihrof-ra 
rriiiiit dr>A 4tre* Iiuii>alnv a rh«rclirr Irur §u bat it tin <* 
da.»t. Ir** |rfntin-ilot, i II n*y a |>a,w -la * pruplr »oiivrrain 

p« * pi Hi iptr 4^c * grar» J*- am it it 

- irnmotir *»cr* de la J»atrl# ■ cl 

I r lu (Ir^ffti^o 1I0 la T'latrlc |„, 

l*i* |mt oA irtna Ira pn4rt&lrr* aauroni nr- pltia oW-lr 
j'i <i\<* *nlii^* fa\ovftbtr.a A Ccttra rxploitrura, mala toai- 
M»r>i JrrrV«rit«B ftodlr aHU S I* |aHI^ oft lift rV***h>TM Jr 
» drVliirvr riair# i*uc pmir Ir jirnflt ilr Irun; rnnrmU. : 
ilr Jour trfj lis adiiFont n'rntriirfrr. conirr cm riiarniiB ; 
cr jaunlfl II pouira y avoir dc nouvmu Ir I'rvptr tint 
Niiwiillrure unici daitt unr » frsitdc tiniitir a nt^-on- 
fiitiir. >laiA, i|u~4tci nr «'y Irompr |hia_ SI It rwur nr 
•>4l;iJ>*-jr ptta uvrr hi rul94Ui a »i la R-rvf>lnll*in out Jail* 
lira #!r rr-tti* ri*trntr nr fall rm** ^nrcnrdrr ^n«rmt>lr Ir 
•* rjpLrilMaltsmv |ti»toric|tir *• dr Mr>rhr1i?t rt Ir * mair- 
alallwor tilftlvrlqni.* - <Tr Ka.rl Nfon pMir le aurcrs dr 
J'ti'utjt* i'iiti<|kn^ : il ii" v aura ilrn 4a fait. I- f ■ *i 
fif^. qitrllr <pir *oll )a nouvulf^ drfn^iir litfolccaqiir 
ft)u'i»i iki« Itrn »iir mi) do*, drmrurrra Ir 1rvHi|^au d« 
VuihcUa; r-t riilMt>irr tlu ^6upk ^oidihuoxa i II rr • I'Ma- 
t^irr df> In n^«rrv *, 

* a 

1 "laMTt-MJ.. — ToiuM Iri i|Ual ifkratlirtia mrprlaavita,* 

doniti^r* nu |»*u^V *ati\ rxjirlmrV^ ilnti* Ir irnur col* 

Irclll : wirlnrr. t^t (H^iujlaca. dlanM lea d|r:t ioni wlrrJ, 

rit If Im* prtiptr. In iM<" (tttfr. iN^ll dU pt'iip]* 1 . I>AH4 UlbT 

90Clrlr 011 cvrLuina j-atila^nt aux drprna dm auirra dV 
favriir* il|i l c:iltin^-*.. il y n IritaitaMrinrni, par v^ilr- dr 
oori«frpinirr. In rii*irriLi*lta IHr^HimMi L'Pitrrtnv pul» 
«aiiri?rl rntitae «ipulriii*i» nnnl fnltrsd* r«Hr*nv nr 
vlttidr rl dr l>ilrrino nil a*" 1 r* dr cctiJl »ur qui rllr* 
rrtcnrni. U popular" n rt* dam toulrn Im iociMr>t 
conailiurro nulvaiiL rrt i?bltrnlrt. Tmnr dun-i ri>rnn> 
raurr. condiuun^r jui »ic»* m *\*«P Ifinp* ffa'A la «f 
viludr T c*i]tiv£c cnmmp l>harm» tl^ la niunairu^uar 
variation iMinifalinlr* d#* privilrirt^a, rltr a tonjnurt 
•ft* l^nalrumrnl dra dfnugofruc*. A Horn?, pIIp Mnlt la 
/arrf aMi^»JJ t la i'^I-'^i |Hir» pirbi* t rt falaall r*c©rte 
n»< KAmna qui la pu.vaknt iw Ira ajia-rt aclra ijrnomi* 
lilruc <lti dr*|nr Aiifourii'huf. rllr rM in rnralUr Ura 
nrrrij ttt\ <■ inHirii », 4GU!.r*nr*ura dra prnrottntiU d* bara 
*lr viffllancr, <lra tniwjui^ta-lor.'r d« la JKbuatrrir poll- 

♦ l*llt*-, dJUl m\ If* |»cIh^ ouvari» A foiia Ira jinWlia rl 
It *oni*irnri! r*rmc> * l«i* Im *rHi[iuU>* (Voir J>o4ltt+ 
cicm) EH* r« la. fnrtiiii:hr Irglon du vira ( *i du rrlnw 
riui intruliio A rorhTtarmll* tn d*ntorrail*» LaiK|t]tm< 
lifn* liKajpnliira dr rtrmrhcr fl am hontat. dr TriWrr 
m liti.«tniMini s dr Iul rrrulrr -unr diicmtr Kurtinsnr, 
dr rctnprctwr d^u-mlrt nca mrpUuiffA a loul rorira* 
ruaji^ ar^i.i <-oi„ r nr im fnimriis^ lupus. l,fi popular r 
rat rn FiiLji r^iititcn? *n ha a. plua ^>rron»pi*r t iiliat all* rt 
plua pourrin *n ha)»1. uann lopulrncr iftat palala. 
<|irpn ha*. (Ihiii Iji hidrmr c!r« Iriuijira T»mir* In r*arn- 
r*a d» 1 jitv. Ifl parfumr^ur du rrcimr, nr pruv*nn rfTa- 
rrr la Wl,r ind.(|rUlr. 

La populairr & *ou*nit jour un rtvlo daita Thlalolrr, 
(mrfftBt hrrM'fur rt nobl*. Ir ^lun *ouv«nl lArnr- et 
odbnix SI rllr a plot d'uitr foit haiiv^ MMnr-. t^nMr a 
dlt V- Mtigo. rl rr n"«i pat er i|ti>li« a fail d^ ii.i.-n. 
enr Hnrnr nr inrrltatl pm dr rlvrr quand Hk> n'nul 
Hiir rr mmliro. cllr la rnroi* plut aamnrni porilu* 
Kilr ri i^tr ii* f**y\r Kukv* cum.™ lulmfmr plua qwr 
riwitrw •** miiwiila. ir p^Pplr « fniiiint Hon pmprr 
t rt *urrrani dat.a l>lfrfi»ak>n avruglr dr aon incoitwiciKt 

♦ ! -I" mi rrunuU Si tunt *t* r^\ olution* ti- |)r^|[it.MrriM 
p*a rr quon rn attanaattt. o'cat ifiaVHeti furmt 6** 
ilrVnalnviumta dr la pnpuUrr exaapirrrr' par la mMr* 
Oai rx-rit#V par dra |* rapretivr* t |r ptll« K r. rnai* Jiullr- 
*r»dt (ViainW auj dra ImU rr %olui Kmnairra prrrJ* rl 
Jt-t^pa rrx + 

Or ptjmtat* o(t a fnlt radjrclif poavtafrr ^ r* qm Pit A in*( il* la jjH^TnIarr — f cl «H neolnfliwtvr, pofHrtartrtfr, 

ilotlt k l*?*0#a nn **. fnli»alt null^ni*m ariittr. I»nrtrLMHX — C*i ■J|t^Uf dMiffiK' f* Jul #^l d* ***■' 

pi*, or qui vfcrttt rl* lit i, c* (jui lul irpparlieaii. o* ft* qui 
r* aMU* r*puhtlu jtarint I* i*»ti|>J*v S* tighiiii Mii'm *uit 

cell* if* jinijvfr linn* LquIch *+* ucr4-(rtk»fM» : II *•■ toill 

autaM employ* j fau* quaiwl >on v*ui lul Mia qunll- 
tWr 1 ^brliii** cftrwi d* mlgn-irv 1 . d* ba* + On uppi'lt* olmi 
- irt populaire » H w Ulitmiur* |mpiilair# » un art H 
un* 1iU>rtlur? *fh>OUi>rni*M rtiiniioM pour I* pru[>i> t 
qui »n§rt«il In mlfaril* *t la gn*wkrrtt* popular krc*. 
«vt «MiI In uarteifr, rinfrrlorilr, tie »ntii rttjtrira -inr itf 
H t»oa*wr iiminrcotae qui If* pi*nhiH> 
J/iirl t1 Ifl 1|< infill nrf wfrl!iiti|rii ( cnmmp U pen**** *i 

I-- if. i mil st'TiMblfs, #cttit nvtitil lout vogKilui n*a. *'«t- 

.nittv prupr** A (Otis le* hofiinw* II*- nVaiMrut el tie 
(lcin*ur*rjt ipi* pnrc*. *ju"II* vicnnent du T^r-hil>l(* p+u* 
1*1*. qn*jl» *»f»rln>#ni c* <nit r**t v*rliaW#*n*ni htiinalii. 
LftTi #( I* liu*nil ur*< pojKilafrat Mtnt d* ■mis l*s temp*. 
tiloc* -qtiv r*m d* Vari«">cratl*- kmh pnriieuliVr* j, tft-.i 
*t>-iu*» H piriwtiU *>v#* *||**_ [Voir arl rl J.iWrAtW] 
Towlc*<|uie*1 3lUm*ln t«1 |»iiniUirt\ JfWHti «)M i*l*"l 
[J* cMiWnllAnft bpjvldc* * nabl** « par l**juelW on 
vwl dtiaeberdn pt-upk' urn? pnrtl« d» rhuniuJii. Tout 
rtqirotkl pmdull lr» cY tile* |i4ntnwi]j!hiqim. Hilialliujrtf, 
Titfrniirr*, n'* *«£ dumlilr. n a inrfrilt- tie fhrr I'titM** 
Iikwi itrA iifnmi*r*, ipir dim? In inrmiro ilfr w* uilkIk* 
fcvtc kuc mgllilutlc, awe k fivuplc. 

Oji *4*il *Ii' »n* |onr»i ^c; foinlrr (J*** partla il^ u iffmn- 
rrutir popiitjLlrp » jui si.>iit line »orl* d* coutr*-pnrttc 
fcAlQlrfJ *Jit* it' « (iriHiocrftilv rcpubtJcAln* • ! G*U* 
abrnrikddtiritrit* t'muriulogir pollllci^hix*. I*fc*i» ^Iirmv 
*U> mnfltsmr m»J _v |4*>«i>1« t 140 fall q*i* molir* n« ^vi- 

drrrf* 1^^ ftiiftit tit*£f>* cl** cA^t.** aHHTorrHti^ut-^ c|ut*» In 

pc*tfn<lui* •l*ttvtcr-ntl* oft nous ne voinm^n p»« J1*m •!** 
vlvn-. (Viwr t^flfifU'V, 

nn pmploif §ubn!flM*vcineni J* nwit pnjitfiititr A hi 
[Haci» ill* p-upfr_ (in clann* co litre ■ L* Fopnlitrt :i e|p» 
Joumaui ««_ a d«n ap{TKitn ! pojurtfirirr <*t plw fttiiti- 
lUf qur fpnipfi-. Plui fnmUtrfnnrm fficom nri <lll ; lr 
r>ova4fo. c;* *i*nikr nitfi n^ vicnt jm* dc Lar^*!, COnut 
■'ii p>urntlt > rroirv. l.i* ri*ti| tan^nc;* fjni>o«h4 fipiM*- 
imt pa^vJo mi |P*tu riifuni jjms *f pot*-]*. Uui» H p**n- 

lun* e! Id ■Lru1|»tur* «jll*fiorm u*4 on volt fr^ niviiMii-ut 

d*n f.->|ntlvA |H.d>iti g\tn corri<*9 il'nlrtwdancp «u ttem 
gwirl4ffiil*n <lr flfwri 

ranoi Un il*rU^i ilt* p^«j»f*? *i ti** f^'^niriif^ on a vti 
f*>pttti*l,T* t ncnlojttMo* qu* In H*SixkhiHon do ITWi pro 

ilutHtt (Vitilr* left '•niH'inis. du peup]*. 

/v^iifitt?»cmr *y*1i?iiw d* In fxfpulsritf __ rp\ oyoy- 
nTrn* d* 4rnra*iwtt*- 

rapulttritcf — rnnlrr po|»uUirc ^- •»( *yiuiiiyino itp 

^pmi'ir!^ il^- viilgfirtarr. - ttlourirtl HuTHCi 

i'HAL;.f,:-i i ;;i . n. ql Dmi» lr >>»trmr «k Fanrlir 
i\7tS\KB* t Ift jiAtlMnj-f M-(m"frt-(iH' Ir jt* v, ^fir ftfOUdti 
t.iif-» *ur Ifsiuel r*|M»»* [u *«miii nit* mtri^-lrMin rl 1^ 

ftAn*<i*cr^r^ *»| I* ixhii 4|tt*>, n + ln«|>livnt lr*n jin4MiM*^ 

»n*r*l itu rut »l * riHiini*££n* », Kourl*>» n dovm^ ;■ r*n»^«n 

bl* ■**« ciMuMtui linn* itcMirief* ,i nliTlt*r Itt t-lmlni^r 
<!* (Crarnl p*ria*ur tr»fc*f tk la tiMHil*r-r i|Ur voiri I* plnft 

|j< i«fc*i '«t«r^t^ ci>in|Freriti nil* r^imioti dr 1.MW* a I AMI 
K-JAonneA. tVtottJUit leu IHVMU d6 RvUffi A rlll^ 
lure. i*'in*lii*ffi#t t *r«n* ri> im^nrv, d^ucnium. diid- 
■jjiiuMfniiuii. iz&iwiiirTb h 1>«pl^iCnli'in unUnirr il* 
16 ktltMUrlH 1 * cnrrN d* Lor rain 

Qiunt an pjififvu^frrr, « iloil rin? l*n nwiiciNfiipir 
•ilitl-"', a>mii une hcniKr tic phi«jrur» crntiiliir^ dr 
inilro, f*n>J*l4»1. w drvitc cl -j icuiicii^ Jc ^ib^cs -lilta rn f*r A che^ , n1 ct r*|ill*cs »ur rUos-nnJin^j il*> mart if** 
u ■* ikiubkT f*l a farmer il*« ctnint int^rl#ii«r*< »pack*i* 

M« *t Ooilt»aff**« T n*pnr**» |h*r ilr* cmiloin. »ur o^iu- 

nc* |*1rf*3 M'uti corpa d* bi1im*nlh »ur I'liwtr* *t •*** 
<ianl itotamHi el d*-»t'rr*. LttatalltJl brujranW **ronl 

^iaMift ilnijh unp ilr* ailrx iH. daik« un* uul r*_ **4I74 OfJ 

r*Kiir 1* wlcnc* j hu c*n1r*. it lrv»UV*h»m Ift Inttirw, U 
If. fli.Vt|iii-. Ii- n L*< ■ " ■ - ■ h f h . 1h.ij,-* f I., Umr .l'..r.!i. 
my** IwflmL borldfj* *l l*l*ic"l*^ I* tlrtfclip, Ip fciimu 
ll* lu R^iiff f*l un TffllPli. Hii* nil* (fnlfrK a luutviir 
eln prcinlrr rUi^c thauffi'r l a hivi-r, ir-uUlrv l*#W, mi «♦ 
niiil «po5r»l-f* prtMtulia initiuinth rl nrtl^iHtuf^ k-' t 
|n-ntnii\ mitwr ih IWIflcv, MAMiM«ni ntli IWlfi «! 
I?flili«. hot rtfiiiiiivnHvtioik M*if. 
<:hm|ti* fftialllr trouvrm ti a* lofftr, tMflom m» Co*i**~*> 

bMlkM*. tlATis deti nviHirt*iiirnU *oinpt"*i*ii; oil »hn|>le* l 

mnU dMLt T* tn<il)k* rw-lt* Mltrira. par •* idLstrilKitkiR 
blan *nt*tidu* # «n drier* d* **nf*>rt t-t d*l*ifRiirt» *|u"on 
ii-*- 'i ■ rar*?in*nl «Un* l*« hnl>Untions dt* la rJa*** 
«Wt« fill* chtfdra d* ni*ii>* pnnnl W mrla too* 
ukitf- *4 tiutritllX nmU |»Iu» <»u moln* trrh*rvn*», pri- 
l*Mi'^ an ivManniht rwiiinuti, rpux ^ul fonvlr-ndronl 
Ii it* -ii*. Ji «« g^liU t>n ii sn fofiun**. 

Lm |>Iii* fceifciw* enfniiU trroal nhiniii dant iir« *:il!n 
viirten ti blm o*r*t*. oil wn>iil 4iaWh^ ji linuicur 
tl'uitliui. *}** nalt« ^loxtlnurp. *r[»nn*r* par dr» car 
dDia dr Milr f qui vniilrmlnint I mfant fa^K'i*' <hi !*■!■ 
ci*BW^ «n? Ii* prhcr *J4 B»||irfm*«' *1 l»l |*mirttroni 

. 1- <■■ I.m. ; ;. iiMi-i- >.:*■-.■! M '1- 4 i;m -"1 H .it>- 

1m h**nlmi partinnil mux, tea pr rimirr* a ** cl*r*> 

lopfor CHIc i*»riiV d* U ihcorl* »*<o*i am* mnpOr 

Conllrmtntli>ii ♦!**- siilBes d'imilc. ^u |*ta*l*nm .Vntftlh** 

dVnratiH pMlriillrht i^yniminrM* «>»>^ lu BM4i <lr i*mi* 
f^iiiint-h. «|u1 » iiuil^ro l*iir n(hlhu>lr »|»6HfiTp, n*» r*ii*«l- 
■ ui*nt |k\* Ci fiiir* Ittlre 1*» cri» i»J *■ r*>rlm<*r lt» full- 
gtuu tuAakoet tl'uti *nf«it ImiW. 

1^- UUImrnlti nnT*H*« iW IV^pMuiwA nir*lr r« irou 

** \ »ut I akitrr cM* d* In. routfr. Mmiminh|iHLiit ni'« 

In n|*iil:u-ti*ii* pnr d**- iciilt*rb» couv«rir* *l. dan> in 
eninpiigiip. n'Wvoronl dti pnvllUmt ofl Ir ir#iaiUcur 
km rf|iriwni [to'Tidftiii In rhulrur du j»ur uu A Ihmrr 
rlii 1 1" jn» 

Kmpp^ ei dmilmimiiifnmif *mu pur k »pcrt^<l« d*» 

m .< ■ urt* ^i In fiiitf|>^Bia* et Ji** iQlidi* i*|i ViII*, d*(i* 
Ifupirl!- i-lniriil I»^ch U-* rlnwt IchUiH^lffe*: rt |mii- 
Vn>H dc M*fi t^nilrf /rrllc* dr i*im« joitn Hmnl tin*— 1 mill 

abrlltf*** itwuW***. hiMallfr*, <vUlH«, vi*ntll**at. k 
fiitiiftix fctoloauo VOiiloll* grAc* A In f<«mljii :i>ai *l d 1ft 
mull LpllCAt ion* dc* phnlan^teie* #dlfl«p *iir W |4nn 
clxlr-MUa Irtdlquoj. rcmplmc^r. pnr rliaiitr? &croU|^inrrtt 
|>li«ilftiM4#Tl*>n, qnnfrc eetil» ma*ur*± rUrmlW fflVlMli* 
on timtn cent* dc ce* llPHli rMiilU m\ P-Mil rnlnMrrt 

4|ualrv o-litH fAlrttllcft |tllH OU im»iu> IU*li|{rti!M (\\l\. 

prlv»*« d'nlr. d# lutnttrv^ rt« unvjirrU rt trhnfftr^ 
i;hMiMU<nl tlflfi* leu aKnhhrii^mtliMM rUadhir*. 

IMiir rmnpltftrr ]r> iinlkaUoriv njiH- ciffli|ttirlf lr mirt 
pJirtlitni'/jr. ajmiiuiv^ j«r Ira intrtux drvaH^l * '"*■ 
irlrlhufft m r»lM»n i»iiijwj^ d%i riiipMnl^ '!** Tnh¥n-il 

fl dll Tilhlll. UU'I'IHW *-«:»*■ •!*• pt.nlniLi^m »M»| *l* 

tfll^t'l fruiirt*, i»oS«min«*iit ii (londf^ur-V*^*"* ^pih*- 
*H-r>i*r) ct rti Am*rl<jue, p^ir Viclrtr Oiimlrt^ruin, mi d«* 
ii!i»h ilhiMrr*. »i|»Airr*L du >\Hiu*rt*ni*. C*A *?»«aia iiVtnl 
l*iiM 4nr«n*- !■* jesuNal* *|u"***i *ti nit*nda.li Jo *»i* n«rl* 

4i nlliibiKT rcl r*tiec «| tl* df rMrltti«llon dr» Ira* 

vuux vtt lionnour *1 en prniKju* nu ***lr* du pl»aIiiio 

t*»i\ J* n* |irr4*iiilrt |i-h, T :h»* »Vn fm»t* que cc **d**ii* 

de r*^1riliJli-t|i *Att I'llM'TU* CAWV df> PArliW Vfl IJVM 
tlMi : miiis )>Uiti^ ijireH? *n ml tn prJncipak. Ll 
Ui^nri+^ UsurterfrW ti %nmr kit In rv;il tail ion dim* Ii;*i- 
inonip forlali* rraiptn^nl ! ital <l '**p|KrtiNnTi, de inr» 
riniwr*. d'hiMtiMt^ ik canciirrcncc ri ilr hmiUW qnt t«i 
I* propre dr* itociM» m^^nicfl* II v>1 df wTOi «** 
DmlBlri que pour iMbdr* <* r#fPM*S n *•■ !»*»■ 
in iiMk.1 ■ -j. * - 1 1 !■! ■!■■ i I* . r .]■[- 'i i ■ *■ ■ i -: »\ i <mua |ni P1U 

sounrr* *t cuiniifiliiuli «|«l Jailli^*' * .m sw*™* p«u- 
tiaiif, ftoiMMnlipK rl jnoraJ *lf pratlqw *cl»fll* on im* 

£kn<- iWflK-nt U> « I'ltNti-Miiliojin irt *lcwi«ord» -|*W 4*vnit 

ralulmicnt provoquer, i*ii win dc rawocl»l*<Wi P*i»- 
|An*lurlttinr t cetu- Iripk* ji unbutton llxant U part -du 

Capital, tlu Travail cl dll Talrul. II n'*al p»* cloutr-ux 

imc, tfaM Ic d«™«* fi 6laMlr, clia^ui) dc c** brWtt- 
olnim : CapMtl, Travail cl VnlttM, iWvnlt fnlr* ■Holt 

poor t|ue U maillwi* pArl lUh ftH arfdnlfr Ol II «l 

certain qur, qu£ll* qutf «Wt In pail attrifcice ft chimin 
dv c*» Ir^la a»vlc* _ cm« i»ii«, f AU*ll» la m#tnt — 
autuft iw d*ratt w iroiu-cr tntfrfall il i|U* fc pnr con**- 
quniii, cliaeun iScvnh ■ ii'mit part, rntmmr dc rin]nt- 
liiv -l* -nt il ** pntttwIaM *kuiiir. un* certain* i*rii«- 
twin MHirilc ou avmitNr ; d'aulrf p*'i. tr»vaill*r .1 i<* 
rfparatkw dc rtm Injure* ■>» i*hh^ii. <«• town, 
dan* era cMidiifctna, An aditu » rMarmon** r*w*. 

Crllt-rl Kt^vrall ra pi«J«m*ii1 iinpaaaihk. 

Ati win tl'uu icrtiupfiacnl. d «io awwvUition, <Tun« 
a>l)rrtlvitt\ l*rr( il'tine «W^ qadeaaiaaie, rhnnnonl* 
fi-*f»V*t'diTff l*ttlK 4 'l*i rarcord) up peul ACrc n'-aUsc* tju* 
Mr VII f«M"1* Hi rapportant I* plu* d If iiiicuk pow dan* rrfTiirt A 
aattafacHnti d» Ih-wmii* ilM*i ft un principr c^alllnirc. KguUL 
n<coinplir ct rpuUt* dam la 

Jc nc ills pas Identity Jr d i-t t^ftUU. II n-mil injuMc 
cl iWraifeflEttvibfcc d« dt-numiior A une prrwHiii* dc- wife" 
an* tit) travail autel *olgn* ; cH fioi que fc*hjl d'lla* p*r- 
ftotmt de (wnU^inq an*. faulilUiTlt^ av« la IwhnUitl* 
rt Irt moMrpft dttttOi d r iin* b«otfn« prafpfiftttmiitlltf : 
II wrntl d^rniwicimibltf *t iiijuii* drtrjcr qu'un ilfl 
pluM UUt ijitONHW Irirn pcirt^iiil — «!*'*■** '» 

tn*nt# hmiiac dVnerfflr physique qn'nn Hrt exception* 
nrll^menl vlsourfux ct tmluran*. II wrtil iw» MP 
ln)u*«r n dtmlwimiulilr <l"nafflgii«r l« m<m* limit* •»* 

I. s- inp ,1 ;iliriL-,r.,H .» h ptU I V D | H ,lh ' * ■ ,|Lltl 

vldv* <i"^ cr** dUflrn^ do c^aMttutim oppo»te ou 

]''*IF fWllfCi ll 11*1 |tfl**»*"*l*l f e * Jwwte *l* d-rmniidffr 

A chrtiini OU*i1 ^l^torr, dun* lu vitCMirt do n*» co4tiuU*- 
MiKct #< rto »r» forc« 4 I* pi^Mi*cUon <oinnuui«j * 
lui itCMiullw, *ti Ictanfce. I* fac«U* A# pub*r dttttf 
1« KrniKl tt>«it illmAli pur IVflort dc toi» ■> *ion 

el crlui ilr* *ulre» — de qu«< »aLisliiir* m* lirvoinft. 

t>Uc <^&litc «ln«ui I 'effort a accompli* *l dAlin la 
larulle *!#■ MtlUltiirt 3*» Uaoitw -cprotiV*k * T «t rapptl- 
cation J* cHt* ftfmtil* ! - df rtweon «cUin Wft fiwrr* 
m ttnumi wtom j*« b*«ln» ». CotLe fonitul* wi »p^l- 
Ainutivf-ni rt Mclutlvrjiirnl litioriiiirr . Sa mw en pm 
liqw n»» T »pult. dn naliirv i *:ifcrr nnltrc rt & fariltlcT 

rimrtnoiiit mgUU«* -^SWuurflni rjvtiii 

PHALLUS Lu |ri*wr AM U«lt 1c philllM^ «inn» l"bla> 
tottt dc In clvilinailon cirt ininit<»*^ T<*«' p«t <i* >«* ol 
v rortenti M rut r-ifpfr^ e* r^w^jii d* i* vbf hwiniue, 

IM TrllflOtlt.. 1» Tr^mt« rt 1«h iKilithpm iwimenj 

AUlour tf* I "I ; *i *>» e *l I' l 1 **^ 1 - t* ptmUwu. *pi r*Ml 

bt#0An dft I* dir*. c**^< l<* m*mbn» *iril Olui-rl. #t kl 
conkpatfii«. I* rttlwa {orpine jr^ikltmiA; liniiniim). ont 
toil* <bn« I'liiftloirr UD rAlo primordial. 

Uc llltfl plM»Mii* vi-riwlmit il'iin imrt plw-nicn-n J P*tf- 
Jpu. .jui H, i; ai:i. rii«j^ nr'ti> t. rt ilub-« rn«r nrffwir**C*l 

Ho v*it* iifcflli *iikpHW- 4 rn plVmVtcn, tmir **mC Oit 
C4inc:oit qu* lr»t inpnilon* Imrame* aicnl **Wrr lour 
phalluff tl*«*l ftortall U vir. Ik lv conipamlrtit mi &>ML 
qui fr<oiMUiC U tcrre. Puirt Tmi pr^til*1o riqdC*, otl 
IMim dc» pbJItt*. ««§*<*** o-u non A U nlnfb "If il#* 
corn* huniaii^ ou ia<*U» d «ia. *r.W** M KCUlpl-eM drtll* 
I* pi**re. I-V^rwpiF jiurlKHiicinm^ rt l^iti¥|U« l»«S«l4* 
V'ttUntt* nou» ont lni**r ifr cei- tUwhw <|trun quul if It- 
rait d* not Jour* i\t pumot|riij*A«giiri (d^i'Me» d« I* 

frWiWlltrS StrtHrTI tk COn. plldllll* MH liAlftflH tic ««|I«MI»- 

dNnrnjl, *tc> IVlwUtlt lc& ttfiih|m iiralittii(|iitr» *>!«■*-- nenfl un pen |ie»lAUi In nwnliir». synfcbolca o«*alrca <A 
frvtulio^a ^roiiqup* twill «i**tiil*lo. 

I/libtoirr *iiipiHUift .t 1^ prltii^loiiir 1^ ru!*c iiu phiii- 
Itn : Awiyflo* PWhIcIc. i*M*1r Ml ftdort I* pJiMlum 
xuus .!ifl. r.tiN iiMiiM 1^* lltbfiras »n lwirlrnt A rhaquc 

ih»lunl : U ItllU rrt 1111 I IS W ObJf*Hf B0U1 lull* lr* 
I. i-|-..t* t. - In UU- •■■'I ^*'-i'"> I' |l "'- :i!l l " |V,M ' ■ 

U« (irw* rt I?* Kooimiiw ont c#!#brt l'rUpc. Irf flirlis 
lianlMiw rmprtinttt an itiiK^iuMiw m* cr^y*«c« Sunn 
Koiitiii **dil uiio rrjliic«»aHiion d* priapp. i-p* «tb6* 
tlralr» rtpffHllllMIt Mr kwra pn«tnll» d** *<*n<+ pl^nl 
Ihiilif 1 -. liVilinoK4«phlc itoifc* fournlt dc nonibrriu^* 
rri^rfWlll^lo**" <i*> ■i« , i«l»'» l *lrtl ! cc *° ' ** " **<•**• *** 
nuL font <i> wrHuib!** «uvre» d*art (tculplupe ftfri- 
CBtlM *< iN-raiilmtw). IX m.i« |our», ftc culu* pttullbf|u« 
**l «» pJ^mir ■icra^lfinv ; ll nVsl pliw H rtc l^inl-Pff '1+ 
hit-irt*m*. l-n rcllf *o»i lui fail L* wwrrr \^ (-MlfKiilc 

,-H,w.. r '. ■-> -r-.w t- ^^(ir'h ,'hjiiiih in m< Vl-[. .!,■ r-u,.' 

i|i#r ii U tfrl«« do t» dcpopulalloii M il# pMpHlW M TV' 
tur« IW^jiTftinbrt : lit laplnUin* Int^rnl #»t »UU1OT 
#l *no*vur4ir-* pur TKlnt, Tjl morale iraqiic k ptiallo>, 
rimilis *|u# tout, (lanii la vie aocialc. If nwii pour ainai 
dirf. A toulut 1*a mim* i;6nrilBine pW ft la fcl» vn-^>»<- 
ng* el coiiitAMti P*r l» Pmivoir* puMtca, Op ^n nrrtvc 
a tm« Iniwtitfrcncc aan« prccWent* U ptopft" ^^ »» ttfcto ' 
(M«* ntr>tu^f prov^nncnt d'un r*fowleMi*ni rt« In 
ftttlUllM V\ dain« uno anrtct* ra*OBTiU#, »*rail c«i- 
airMrcc ™mm< »jn^ chow nonmilo. "*t non fomrao un 

pc<h*l 

Kn mm*, adi>r«f fe Phnllttt «*lt ( cl« J» pcup!« 
•nctonn, clwuso nwfcn* ulupidc ^u* d'ado^cr ft boil Di#W 

*u u sjii«i« Virw. - IVulcii*. **rtt VoMair*. «a n* 
permit dana l«* i^mplM co qui *onne l« vi*. fian-oo 
phi* rtliffiMi*. *iu* ftou* TV I* awiMiw* nujourt^liill ©it 
tn*mnt Juirt n« rfiliw*. *t«l*« CD pkin* poll HTian 
Uw qui n'wl qu*«j| Inmnimmit d*liomtrlda », 

1>*n* t'oiivrfiflr qut t«nia lpnnitwit* nir 1^ C*« 
f Anlllf Wp* d fritit^-i Tr* rtcjfJ^ Bf*Wte8 " .S.jnjfi^'io*. 
umia uviwin feril IbWoirc c*>^pa«* « d«aiiu* d« 
difti^rcnia aaptti* wni i-.**|u*-i» «*» i*m c*m»»d*r*r ■ ir 

c«Hr <1« |p|«i3t*i% *i mpp*lcr li?» ciwic^iii»*i jh»w<|u«I** 
\\ a dtiiinc IImi <lan» riimiiquH*. I« l*mp* tnodpmea tf 
r*porpj* contettip^nhiiM*. - c;*r*r» u* 1.u:uc*T>irniM> 

PHA>RE n. m- flaiiii jiAaru*. du mot grrc PAnro# r 
t\v ■itu*> pr*» d'Alcxandrl*)- *>" «l*"^ ff I* f^ 11 * dc phaw 
aux l»ura »» rmonl*** d^um fanal. rUbUc !<■ loftff *» 
^^n iHHir Malnrr l<* nvi^alriira i^ndnnl In nail. 
Ul pliarr*. wit rwar t-ni dc pwiti-llw ft un naviw paa* 
. iri - ' ;1 |MII ' ,.-, ... -ii i it ir; L | .1r i:i-[i-r!tiii:- r >^.i I-' ■ T - " : « : ' ■ 
rt dc tmc#r 1ft routs iiu'il dolt iuiviv pour umwr au 
Uc« il+aa dcilhnalton ; ila »n-rin *satemrat 4 trntln: 
vIjuMph lw dftOgf n aonivniftrtna ■ nfcif% mi noiUi-iviH" 
11* cofwhiml rn d* l^u.»4llte »ppirvkui d'ccuirnpc. 
Kin Mcclrinw^. A P*lrx.|< 0*j ft taaUe, |Uacr* A -to l«w ; 
iciir* n«i\maUvt *»n* •!«• «adn*a judjciwwrmnirt 
Ctiol^^i Mir iJ** l«u"«« d** ciwiNtriaclloii* clcv/w ft cet 

L'hVQMnlU raal cfTuFt**. ti^ptiu c|uc- l« aiaviffniWi 
maritime <*Utc. il* v*n*r <n aide axix nnvi B !iUiir*. 

IKjA 1*1 Iti* LTAtttltAf vn Vatitt^ ??, «»citllArtlir !■*» PP^ 

niiom phnr« ■ tcux d^Wxaudric. d'OMU *i dff Ruvmnr 
La <m*r dr 111* dU riiaroa. j»iH il' Alrsawl w. fi toimil, 
dnitWuf^ lc-no lre g^.*ri*iiW4iU\liirii!ii^ ri'HuiiM M ■ -^ 
,-VM *cijl*iivcnl un prrmifr ftlfcin dc Lr^rc airftffcm 
qua ronihwiot r*claiiafft rt« tilttr t\tn c«w. l^» 
raiiainn <lnw**r«it dc nomltrt-itu pham un r« r nr- 
null U Biwvan ftg» fn ill I'flmr J'^'W. aurtairt 
aur l« cOl« dc lu nwr dii N*nl rl de la Baltlque. a 
imiir cpfHJUt .!** phiiw* «>fit no*ubrcux r pula«nia *4 
fitHii |'rtrt«ttt ou In navifatiw aM daog*r<«»c ; » 
letups dr rhft4|U# pt»rt inipurlnnt, |i-i pM re» liiTi*ln<n», 
Ir* clatbaa jMwi»>rt«nFiM» cl lea ptiara hcrUicut m aunt 
multiplier ivndtini nltvi a pen pr*» nuli l« dany*'* dn 
■ante et •1<- U iJifcVitfiLlioii rt Uittint d* plus en plus, do lb fner t 

ww rouli> «u iv. 

Avtclcs irwj-NL!i«rteliirafc*, Ire* linptrlfni*, d'dom^ 
fols. il fnlUiL braucmip de «nji*. du peine* et d> jwuimw 
pour crai*ci*er rn torn i-liii )pf feui lukiuia par la l-eiti- 
pttcfl l.i pluir H dun* Er hmuillard el la nel^e, Ijw. <*lf_* 

*l*J*nl Miutvnt, j*«up|*« ifo pfVlKlir*. avlilfft Cl d'ACS* 

nwura Ue tivi V r« ijui ia*it*>Maivnt pu* a nUunicr ii™ 
•Jfpiaux tf<x»f*ur» pour miirrv lr<» nflVim- clrCUlaiU 
de UiMiU A olr* ctirfrolt* ou Hi venaif-nl lmuian<it.;i|4u- 
roent *e l»ri*er wr de» rtftlf* ou sur In o&l*-, I ;"«t pour- 

fjuui Us prrjiik-ro iftmtlctia de pl*arr* furcnt HMTTCBl dest 

trrniua ou de& prilm. grfo* »ur qtd I'on poumil pre*- 
tju* toujour* compter. 

I.M irrit&Jlaliofia dc»tla4*a a dohiirr d«* In lumUr^ 
dim lM pb&rt* fdierM d'am genre Ir4s duple dtput* 
laflliijuat* jUKfifail if+uOl du bi4cl* dernier. 4>« bul- 
l-It, dan* del milium do for. du but* inm|M daw fa 
tpmlrai. l^s nunrtni 4Ui1cm plnrfo* mi milieu flu 
aonuael dc U lour ou o-rcnjcl»^ j de *olm>i j.;*hm*^ 
a i|iicli|Uf diMsncf ile in poiuit rnrftmo He la lour el 
*n utai* Jl t-wtftll aunti dw boaculu* mr d«* tclia* 
fatidt en boi* ou I'on *u*peridal| la, |n|'i!nrE U* ItlL 

Vera le milieu du xvi* Mode, vn rrmpU^ |e feexja p»r 
charbon. On oMciinlt aln*| une lumiere phi* pui*- 
moon* *u*cepUMr d'cHr*» •lHnl« pnr la. tern- 
pel*. Conrtimt d'unurd dan* lea marine* dc fer, le char- 
bon fut bcQlf- plti» Hint Mir la pi Wfaruic »l^ tours* dann 
do* fo>>t-ro crrun *t la fuiin^r ful vuidicn^* par unv cl>e- 
IlUrpo'- ^lUiliiJ <in duL uliriti^i It f^u par UM |(r«iidc Imn- 
UW dP Writ. AH ^>irtfiwfi<n»rot Hn xix* fti^lr. 1p# 
flfin |>Jwrrt irnpartftfttjc du c4£» Li hud ^»if nt rncoiv 
AliiM^it^ pnr un k»u if*- ctorMi *t m Su*d* t il j- tai 
qa*lq«« I*ux dn nitntc fipnp* ^ul peMM^rMt pin* 

V*i» t^ np|»mrmi W* immirn plmrr* n liullc. ul 
en ir*»i. TfUmt* *i itvi-iia nivrni#refil lw pbarrai A 
rtflecfttur* |ittraU»|i<pnn p «J«nt lu pfrrt*g el Ul durt* 
furml Hij|H=rioutrts *» tcnn«i relics oUffflllCB JUfqvTaJOTB, 

0uvlqiM4 iwnp* ft|#re-^ l« ph}"fthMr-n rre«nrt jxfcnjllt, 

ffrft^e ft tine dhpQbiliofi pmtticiiliorp dc I^iUIIc* el d!e 
prbn>f^ n iijfHirdMitii vncorr list!** nUn« i<*u* (*•** appn- 
fftil* do plurc, a mloawnr yiri« lannai ir-n fewx d^ 

e*uix^i. huninl lr XU 4 vIKrlr, nn «tnj^oya couiane C4m* 

buvtiM^ rimll* ■!*■ rpJ^i, j»lii> tunl l«i p«lrol« H .i^im 
In lumfcre eltfdrfqiM. UH QhkUa Iva plus r^cenU «» 
ploinit prlfiripalrmvnl Ja iumi*rr M^iri^ue rl au»l U 
luiiii^fe i |N»1ru4o incand««miltf «hi Iji giwlliw-, auk 
emlralta ou la forte electrlqtie fun Mum. 

Etuit ilonire 1c icund nouibre dt» f^ui qui «rliiinnt 
»u)»y td'hui kff rtlw, U r*l itfmvwlrr dc lr> dirRrvn* 
d^iwur^iiikur^in pfi>c*?nfufidiifl par le* marina 

P Muit, ^ ii> k ii-^Urikl dMfl fwrt, <htl CllHlhiKUr. 

l«itiK*po*ces : ^*/ , «u/Uwg«itatyrtiicrr brOIr 
nv*v urao cUrt^ o-^jIo ; T« (rur d i*<-Qm 
iinmt qui diaparaBamt I d*-» mierMklles d«rrroin*» j 
U* /ru^ rA^n^rontU oik I** ra^uiit bEaiK* Altemvnt l*V« 
dt* r.i*y<.»tis roogrff ou v*"ri* ; frj /^u/ t>**li</'jii util appii- 

rniut-ni Apt^fl HM AMKi; luaguf obscurity rt rfrr /-ruj 

Mair* qui Minci«>ctit hnx*oju«mr(it avrc d*# in'laU d*une 

dlirr* df. hWlM uV deux NyuhiK 

TOlrt BftVir* *|Ui A.Mve- du lar(rr». tombr d'aUid fUnn 
k nyon d'acliati uV* |ilu« grandg pliareft, tfonl ran* 
prluiremritl ct Li jHiikMrico noitt doientiln^g du fa<^« 
quo k iMivine fuiMUit route vrr> un point tndi^u^ n-e 
pMMT |i, B Mer Mm Ins apvrcnw ; 13 rniconire aten 
Jv> phnm dc «c™d orrtrc i|ui lr antduirom juM|u*au 

port 4ont il*. Algriatvnl Us jilxird* KiM^V'lJiltEf ; CPlMlilf 

DU nU\v*#<* *f>6c\m% *J|{iuili' an itavirv lr h ^(m.'* rt ^ 

lm%n«ia dtl |>f*Tt ri It li pr*rmrL d'urritrr sati* tno mi 

brv mi llrti tie ftift(loftiM«irivut deHrifelir OuEre? I*i oowc* 
Uutllofla llx« ^tiib) km a. t*rr* P II «U1* fgDltnwui i)<* 
Mur aui ji^ai i * tit 1 1 atom p)Ji<^» «ux rudrolt» ou la cons- 
leuclkm d*un feu r»4 impoMiMe, cuaunar dnnn l#* pw^> dTurtt 

Cot kli rtur I lr I u^til. — PHI 

K«» dc In trier du 3tord\ oil lc« btAC* d« mble « tolii- 
^iit roiitltiurllrutetit. Apre* I* l«trnu-p|j ar r t vtfnt 
d«nm Pe>Ml« de*. f*ua: ftolKtnU, U bouN* lumiari^ 
indtqunrit, *ft |rfn*ntl t un dun«er t»U A |iroxiu>n* dun 
(H»rf. fcnnn T *iff7i*Jotm W clocUt* MHiMiurineii rt lr* 
l-Um I^r1,i t ii» |,r* preiiilerm «onl tlra upparell* souo- 
rui riifftc;iofuia»i iwu. i>a u v | Atnrttani, o.u itmym 
il un jntriiitiw tpprtprtt, dft UlUmenu akinplt. ou 
ouuutr* ilont la coBlbimalMA p»«iW1 au. navirv lit 
n vMifrr lr pioMejito de la dHettijilriOiiUin, d'un point b 
hm ilfi* rtif», r.r» phsaruH Itoriilma «tittilii+r.( |a *olu- 
non du tn^me proWfimr par hi tflrgraphfc iaiu UL 

(T« »r4c» A nufc di^ruv «omlvlMboia : ph*re« luml- 
iicus, doolie* -tons* miirl ne. boWr lumilWn**, pliare* 
h'rutr ns. que dlmtiiiiwtt pou a |mi le* periU de U M vl- 
giilttiii iiiHTtunic aim Hbunlf dr« rtU»> IU n«ar^Ml Ik 
une gruiiAV di«ancc a. u tnntL\ | a vrurlte de- 1« prrnr 
ei den lrfxn.pc.ri5i j>ft r Kflip* ca l me rt rtd^jj^nt COlMkle. 
mblrmeai lea n?«pir* LfrrJMcn que Ul Semptflc f«Jl rati* 
rlr aw tuuiffcn* de U raer, _ (J,. Al«i-.Wt: 

ItiuuocjtxPHl^ — <:lerc Humpal : L* Jl^f. _ a. Seti^ 
I'llWer : rM;*-jJ„>« d<* /or^j rt*ifurtifr*. _ TtHrabA - 
f.'OredJI, « li' HuhikNl : ^(MouoenttfU. timt 4 el n»iA/t:^« p 
tnAJMqtie iromptur n M i al : re narrxi* 
|n*r ct* mot, une PMlLAMTMROPIEfdu tenv pbdw 
liiHinnrO. Ln PhihiAlliK.pl* r»l un 

MUB !M|Ut1 Ifl IWurfteoiuc nbrll* sea ai^fai't*. C'ei le 
itr>Kiiirtrinml dnnt rll-c >♦ sert pour f[iiie» ceoire aui indl- 
TMn qirrllr \cut Icur tonhror Souw e* irnititue w du. 
«>n»ilein |(-» purs ttjipitiiv Soto piteJClu ile ffilee Ift 
boauiwe <|^ nittjimjiHr, lev plklNiniriropn fojU Ma 
maiiieup. J^* riei|*H, | v& pulAsant\ tea mrrriiau«, l#» 
mndre« de J heur*-. tou* len dffi^eani* .vit in^r-Cl Jl (f 
'Un- :■- ] uhvifjui . < ^.- r> l . i ■ i r > i .,'. .j. , lM p ., . ri . 
m« que lour iwotale. I*? ur p«i||Uipi» «t teur adrmn(x- 
ImtUn perpcHtkmt att *vku tie U wteiete. Mm »e •etrvcnl 
d'un tianrotk|ur |K*ur rmJojinir lr* 
Uapio, c'rat r«|tntttMM. Kfitattd-x. „ 
flUKW I^liU, uiie fiunu»e pltf^. «iul eoti*lllUheiil ni plu* 
li Moinv qiiurip inytdifiriiboat. O palliatlf, _ la ptn* 
lanlhropfe _. m plre qi» le mat Hlle- a^mmk- K&U. 
ITS Hlir iflWiv*. Rill- ^ntMtent J i|c«*<ui>ee. el «A <*in 
paftiip I* iloiaVt<nr 4 nu vein d«« miu^ T II 1om\ a «» 
plUJainUirftpra, — err* pM-titfojim in d« hoiiium, -_ tuie 
cvrtajinr do« d<* jtitit\ uitr crrtalnr doe* do chant*. 
«i»ic ccrtalnc dunr da ilft-uuttneiil. |»oiir leur purmellre 
de dominer, d< dinger, dr lA^frrrr ; dour, par In mfDie 
occo*ioti, pout jiMirivr lege ocniblam ilr dhounurnl. 
II leur faul dt 1a doulexir r de la toiiflrantfe ^ d^ fa 
mltere. Ce« * ami* ilu pcuplt ■ en ilont lea ennemU, 
Chaiiui* Jour noua Ira tojona a r<rixvre. l^u^ dc^oue^ 
ttuMit eat un irotnp* IVll II ne eonibfd»a«fit point )e 
*Atffn!«-e vrni. Or tju'lln mervrnt. ctr aoiM J*t]r» inTr rt-t*. 

De mfnw irtit Ian pa»urxM** d« tanquel. lout on prt- 
tmdnni Un^iter It* Atnirtijetit*, nr font our left ev-ndre^ 
d* Batakv I** phlldntl.toi.rft, <n prr^endunt roninjilite 
le ehoniajre et le ]>aup- v r( Mn# p nv fo*il *iue le* rullher 
UoJhaujtvMaitQl! tMta « cnllure dn In noufTranre hu* 
mulix *•. qu 4 on apprtlo In plAUi nlhnople. I'tBanM aw* 
la n>mplkite dea ajierifWA. ct teur o**rnlin^eiBt L !.*■• 
iHletaBMWI protiferif do Ia p&U. iU rmploiti.t mdle 
riiseu |vour obierur gticIqiiM nUrtc^ du fealin plut.ui^ 
:J n| 'l.|i!iv i 1 rh- ..i i , .-.-i . . ,ij f .iM,s i; .l,. i, ,.- r.-ii 

ralteura. J.e» indK'UUii *v prttanl inp, par Itiete. pur 
calriil. jmr vt*u1enr t .mi h ruititnuaipuiiix „ 4r* biridat^ 
1riira I i:njuinilt QUO lm unn <1 Irs mUn-s s*mt jitml p«u 
iiilcivaMiiitff. it ^u'llft mcntriit HUtAtd lun un* que Its 
J«Mnr* I© litre- tfe pn^Meum dc la InMw liiiiaiiine J^ra 
WW explt.Hen| ; |tff o.uii« »« lajtiarnl Hfkfftta : OB 
»e IroiLvt cit prtfariier dc deux 4*!n*»f« d'uidK^u* o»i1 
»c prelum uinln-r>ftr, rl font »|^1 nu *«i.1iiDr»il |*vur 
Hcevir Irur InterOl. Cormi** on pruuifl - lm miurtwr » In ftwrrn, lul 
dormer doa lol*> — pour r*tcrntair» - «li**l l*» dirl- 
l^nnU afarftarajat, par lou* l« nioy«ii», *k contriver 

I.;..! .1- | rifL'i.i ■ . J i ■= a *-\i*. | r--. ftl «Q |tf |l <t :nn U 

monde. L*un mtf«iM AoBl IniWiifcrablm. plilum. 
thropit. qu> d* *jHrn#* ou citmtitpL iti Coil mini ! Toiii 
««* « efiarLuu - m tent It riaarit* «|ii k n mHUi II* 
la font d'uilltuni itslonUBkniuit un in pI imj dr tout lr 
■lumtlf. COintM-n plus n phtlai.tlirop* ■ cit cdui (jut, 
n'fiyant pn* k wiu aiilf un cauiitinidt, !■#* vi*nt rn 
mtlr purtaw* «* p**nra. II y a <Iei pidi»»iha*i*» i|rnn- 
ifn, mail Ct- jl* mil p*>* <*«* dom ■■*»"* p»ru»iMv 
Lea ptillatitt'™!"** *° nI *'* drok* <k " 'yp * "* aJ*m<a 

j..t:..L,-H. i. ( m iv miw . ■ r- ■ L- i-i.-* i|'n |m-M I- r N ■ 

Cornelia d'admrin j*traUo4i dmi* l*» fuiijjJAtfiUf* U Il**m- 
■uiKva ou dan* Io» f*aud*a tatuqucfl, notour* repent U» 

■m-riEiiiiM-tLrB *le Ilk pol ItLifiX-*, Aiim-b- jivritilitontitl«« qui 

licnn<<nl t\ £*«?»<"- le cfcl. loua fui pnnlin*. loiin W4 
ftntoches >wit a ni*Uf« dnu* In m*)me a;K. M^nllfttM, 
etaiooiltM, put ton« 4Wn*>. *i*-. t6U* ** dlwitl - pl-t- 
ImitLrcp+a -*. (Ik nvlino qu'll* *!• (tiiuit » ji;icin*u»i *. 
*Uira tni'ils up *oul m Tun fii luulrv 

Iji p*ychuto«k 4l« « iihdanihropc », uulant quo 
&a pJiy*ioiii"it (lei Ui ikltiruiutloii profr^uHUKltf ?*\ 
HiUe] *#i tuncuir ti iEtc«nuiit. It ii la ii-umk d* C*riif 
lo burn. I'our amifclufni coll* innjik, II uvr -K to*** ■** 
Bnft pl ff| ^n pouvolr, licil*» i>u illicit^* i (met*, pixx»* 
iKCtU?, «#f*«»i*l<* i^Lrkfliirtle*. -OAtii^rtra. ifiiN-trtl- 
utiwi uu Wtrtfkce t^«, rtf- - VWIicun. - rt *. vfcH- 
fruH^b - vonl * dk>uucil«< port*r dm trf>nb*ur ! L* ptdltA- 
thri>wi n toujour* <*cu* I* btu unr wrvi-lt* lpf»«rr*r m 
(||tarii II ■»<* »"*Ji*rj:«* au<«fl* ittmnrcibe ntiprr* *U* 
Mttkvlhtt on den INiUvolr» |Mihlic«. Oi U liV a poi«l 
«imlniinitlrfiUi>n.> ■! <n cr^o uita. L« [fchllftniliPdpft tM 
ImieaucrftU- II foul ^U'il ftallffW bWHWOUp iB* p*nitr 
pour pouvoir fftlr* 1* fciwr Sji nunitalitt wil «*!!•* till 
^iuuK iiillkUir# fttnrii par V«tcw4 gu d» lit vMlle *«■■? 
Hui w vull- U f*c^ ihiVAinL HpMbr 411! citiit* dun* 
1« trarbrv- i>u Bo plittrr aiw ACuikiult liti|wirc*iWt ! 

U iitniAiittirufiie srn do p'tuMis u M«mr komw«p 

do gvm H 11 ilrcioclirr t|ucl*iu< bmkk*"^ 1'aIii»» arn- 

1 ■!,;'■- - il - ait-n:( a*"- ■. i^tc-n- ,Mi.-. .< -naicdoni 

li^oriftqurs tabliiaux dliimiMiir, diplomm, ro*dttUlL*. 
ureical It iv^tttul* **■ home l>i*u peiiwint»* N* i»oii» 
«4^finon» pom qu*)1 y alt t«*Ji dc pbiluiktlitvpM d« p^i 
ic mi>iul*_ St on nr mdUU |>a» leur* nom« dan** I** 
■Mtttltn, Jl v rii mirjil bnuiicoufi ii>oii»b. 

La pbilaintbropi4> i«4 tin fl**ncrr *|u'il fant A tout pHx 
*>tirp*r *:*«* tin intend*, Mb l^pw*. ttli* p**^ U 
Uut u ftfinUilfe p*r toiu U* moyflii Wl# wl l* (mil 
.lr I'ltiColrt^f*^- *t tin Mult Cwl uiit di* mitt* *: 
uibr ioyrf ificftl iaiu d*ua nol r« qn*jur» Ml rompllt. 

■ r,io ^ nil -Ti :■ I liUUIP iWl 1 fi' ■ J ■ \ira> [■!• ■ n-li nl T-Jtit- 
k Uiiilicuttl* InumiMMiiblriUrft ? Iji |Kinr de mort (KUlI- 
lolinr. etet njciill*«i, pnultiiwn, v\w t »•.* *««»»»% ** i"* 

tto ik* trttrtUMU« C^* CI****"), *f* niYiini [KilK-it-r^. 

!(• iapcrUM tm*iu^« — '" guerre qui m*n»ce r toDdi 
uu-'unc c^llWrfK* * 1 **" du iW*afinetn*nt »r tv-fuMc a 
4M%r (,,rr - Alom, <)«t vknt-on iiou* pnrlvr. »v*»cik»ir** 
iikolon dan» la. \oix. du bonhrur il(* jxmplro ? l-ihirt*. 
LC^lit^ p fratcrnil* *o«t do» nwi<* vl»ir» de **n* imm 
qur In cbottp qut k H*< filfinitknt n*e*i |H>lnt mVII*/^ Lt* 
(H>li1kl*riB iioils buuirvnl le cfuiiv, IW leum pn>ii^*»- 
s*» d louir* bunlmtnU. CVp* «« qw* f<*l att«*i l** ph^ 
iMitlifop+s, colic <-»pi«r d* ^■IHioUn* doni twiui won- 
roM r CoiiWW d« autrvft. HpCqwim de l« tOOttT, *t 
fotnl4fti>fui leur netlaiL MCrioi^nuux i!m ■» nvctitur 
rUrft ■ *l# Ift phltiuillirxipk Hi **it riMmcment d»n- 
0trtux< l<« pliiliinllimplc nL unr aff^irr* i'»inmf Ilk 
gtwrrf. (Hi ttiinmc la i»<ili (ilant *p imnitft J» |»liti- 

Ck'l^l' L^l pjfllH'l " <<««t"^ij*l**«j* » voitl lotiT irji|n r rv* 

philanthrope cftram* on po3l1lifuo. Tout Umi pohtlcStfla 
d^U ^t" v »"" imiiiw p)tl1ftnlhrop« fru parole*, noit th 
^V^\ rt tvut b0ri ^laiillirope iloil OUr double d urn politlcltn a*M No»i* «vnnn vu it I^UVrc loi phluU- 
fhropt^. ciMume httra aft»U lo* Mil* dil s*iffrtijw uml- 
vcrfd II »« v*knl. IU luiutleniiMil In intal cause : 
i^llft Jf Uur portt-HWitnak 1 ! 

Le phllunihropo r««|ioolo la iimnit", cmi en lllrn rt 
i*n*r* rautwil*. Iton |^r»< dlr iBmlllt, II est ft cticrtl 
HUI l^i piiitfljii'i, ihi'iL vlok chnqur um qitr romudOJi 
■Vn prr-u'iiur. Jx* fjtiiliniilorupr fftiautr Ivptnion c( 
cnitnt hi GrttiqM II fnU jHirtk ilt la Uigvt c<mtf« I* 
IJTCIK** <■"* rti**» ot «ri>iiiiiiui»lile !<-*» mntoou* di* pixwll- 
lutloiL II cvL p*rb» dMlloftl«**r fi ua$e d«ii rintfoli*- 
rencp, S^h coiivrrwtliiMM* abotidvnt «* IWh* tfotinnmi*. 
i*n phruKn U>utr* tniivH* tn bourrf** colo»a>lpf*. It pa***- 

soil trin|r* it oVfit-iiitf r Ur^ l^iuattt^a. ill »»C a la> fob pu-ur 

rt conirt- o«*l »u ccla. II rroaw |w* pf<-mlr*- p*rti, roali 
It c«l au fajul da paril lit In rtW-liott iid^ak tii loirt^ 
eho«t, 

Jj>» « jrttUiim » d-#- la Hiitia* foiU la charity tti dan* 
^ant r'. ru eOU£hant AiVM dw inlflMm I^P rrpnfofli- 
tunti do VaHsd4u!rali«' (myont «« rriut df ];i ifcjm'f 
eratio. L» clan ilr» ptiilaidhmpra va de TtxirfiM ilrolk 
I rrxtrfmt faiKlw, m pamaul |*ar I* wilrfc. T^ua cc* 
;» :^h\ n'fflvtiidcm comror Iftrruaft <n loirt pwr fai»» 
h bonhrur tin pt*upk. ar« 4^ di*cmin< ti dr« 
plroutltaii 

Tairf TaumOiir, c'rtt pour lee iccw S" 1 "orient d* l«» 
mo«M uvk* jLirr&ab]* di*tnictlon. Avuiwt d'ollcf *>nipi- 
frer cti^i lo pAUfVler, il» jcttenc *l+u\ *m\i* dnp» l*» 
frAldk dff rav^oft« mi du viuiuclitf. <» K<*«lc l«rar vaut 
ta cofiftidrration *■* t#urs |»*iit^. IU ironi dmrl nu tiel : 

Oil von* am fo^ile» Toplum du l» phdunthivpii?, 
cotunw colul d* l'*»pviiii>c#. On taix imnHtrr 
**u> l«* |»ai*i1i*. ftilun*, eur lorrr oui liana > it l#tim 

V-autrc 

nMtudc. tl'*«t antafit d^ gagnc pour lt»h Mo&fnlleurw 

U«ioMcfi 0*1 to* b^Ioiih. 11a font Ictir* j?f,iar--* siiP 1^ dost 
dr* patuvr^ft* 

Comokn dr - folulaiMw ■ H«» > l Wd fU «|ll« l« vailllfl 
pcur mobile ! ftUfcd o*l oh* anmiatrke datiitcmni 1 . 
Qnw d* Wu»e* ktiP vaidW Jail rofjiii»tln» u cumin* 
iitdividUn f 

A cAI# dr U niilluidlimpitf ltU=nmfiitniK a II y a la |*l»i J 
l*nthroplfl Mifinlilaqtio. Lr« • liiwfaileim » ngi»uii 
ffiwiPD id daiif, un but ck rwtHMN* oti |M>nr Uitr uiiMut 
kur» crlnw*. Opwulaai, qiKli que- »IctiI ka m«l>llc« 
niitquok lla oMitMnt* 111 poiivpitl ffiidrc dnn •crvrt**. 
Mil prMnn Knijowm k phllaulhrop* qui pf m»ft ■ 
tui\iinl ik poamii^^ tM •ipfrfcwoiv on motbaai i 
dlapc«itmi dt» lairtmmwiu do 
10lP*i bU philiinltirupc «j|Ok Tuic 
ouun«chap«>lk. !*•>•» *l«« «*• m> c*rtiipcir*-m |**ih. L# pr^ 
iid^rcul nlllr;3#**coi«l o«l ntilHllik. nuTuii rrtdliardairt 
ineLlr uno p«rlk d« •* foHuno 4 la d1*po*iilon d't 
btolncisl* on -run phytirt**.* c'efll <hm* 
Utt^r^unr^o qu'un <l**vAt qui l**o* A ai- 
contrnu d* aon cohlre-fcirt p*Uf ffB&fier '* n " 

l^c -Writable - p»» iUm nn>pv - Tail k fcko. nwi l^ur 
qu'«i rapptnudlaae ** LVr-craav. IM6 pnr drvolr, ww»- 
Mftisie* InUru. eR<4*iiw. ou l<Vut-r Anl"! aoftrtalvfiil nm 
InHri-Hi f*-. mat! UNiplHiioiLt pare- qu*ll coniklfir -i»>r 
la *6lldariW btui romp/is*. r*ntr'aidc liKrillgrntr rt 
PunlM soril le» niuUeum rnrtttin ilu p-nuiita- II w 
Urtatn? J" wntunenlaHamc a Iran df to*c, dr In ■*"- 
itHcrlt. it* Is* f*www I 111 **- (lr * f * chwnt* dr* nio«d«lii* 
r; df VallnaMie ilv*- imjmiwant* ll n'chSli qu'i a* 
raiiion. Kn k liMwin <** *<»» lcfl p^^K**- 
c«u qui I'app.rorh*ul, 11 rtanne A toil* I" 
tl* 1^1 wtii, 0011 dt* l« r*»ipt«llo«. 
i-n/4* do>nl uwnl ^-1 
UtUafAiMllfli 
lit*, df la mi i:r* 
I 

tr*vai| c*t 1111 l-tU»rn- 
ruitnl ru ii*o urn co u v en t til rem *nt 
parol*** k Ibtro 
rtnnpk, noti 
noii du aacrLflC*, caa 
tbu««m I<» laali'aLunir^ oVffube* «i 
mui?* ile r*n*rg»e, de la *oknt<\ oV I* tdrl- 
iiv-frl t* ni tout* tlioj-r U v4ri14M^ philnii thnopo xraU eclui -iui d-Jlivwrall 
Sim tyrnnav II -uuTalt rfoH i foil** ! 'huinnnit.! dc i-m* am PHI U f MUnlfcropi* M deitine* a dhpurtltre •*'« iwrtrn 
i«Mt*. Kit* ditjurjlira mw iuiVooliuut). le mffngc 
UiiverwL la prumUtiiilcui rt autm urn »ur lra|urllc« 
htpowm tout iwu-u Mlllc* JMKial. ITicI U. rfiial — *e 
pAilatiltirop* d*a phHAiiUiiujNii — fen uiui >©n p»J" 
He s«ur milTltTTTlr tlim« to Mrt*W I* nl#i* »«* tout** 

mi tonzitt* WuV fEI t , |i- f s' l|ril B r|inl '*** |>hlU«U»ropca ft 

tea fair^ 41 h* Jinhvidu* k »/al»aiwloi»ftrr enlr* teura 

<\v« f|udlf **>Uleiludo rKtut — «4U plauvre — virtu 
«D aide 11 laiulJvidu. *W Mb lUunance u mi laort ' On n'a 
jo^^ifc l>ica ail <*■ t| uc ° Halt que I'Eiari L'Mat. <'«l 
ffjoi. d**aU J-tmia XIV. L'tfrit* c'eat wo***, diffrnt mi* 
RK4*f|ti)« ivi'olf'*. liref. I'l^fat c'rat liml de <ttl* rfifl 
tfitidfa. II mI inwfcittabli-. on H I* volt pai i;lu* que 
l>i»u CeiwiaJa.n1 U mahifrtlo *A prAwiict par tli* DD1UI 
U UMU uurtc. KuMiLliflUtulf s^fidiVIVnfAni auriralr 
llfl EH* pi* nil rciilanl dai» £c win de a m*re, rt 
find*, mi piHiitere p*> l.'EUI cownitticc par ctwiitaii- 
U* la llnmjiluni itta iHibaance*. II •WQUrngc \< lap!- 
nlcnr uiwtffal II ipwrr rvvgMUmr. II pr*(*r*, -4 I* 
3ii*J-l* f U »(i.-.i" t;U . 4^1 frra J** aoldata *t dea trulle* 
tUll d* ™* I <Ie»i toujour* c,a de gagri*\ Pntl*a de* 

Wff*P< B * «• <*****»l de dire I™ •'l cl *« A leura aarvi- 

Uur» I** ptuvre*. Miii*- en* a* p*Me«l W>n d*eia 'Aire. 
On aecorde a UK mem lupine* crt oux p*r*a liiplnn dea 
laj de (riiw rlmim tgu'oni rvfuac *u» pauvr«ft taugrt* 
A* c«ii«utr»fc 11 v** etrtain qn* rHt*t i#»ti bfaTjwiip 

p^r |e» tl^>^i itri U> C* iiMCLilr, »v«c l'4W»Ul fl« dMO- 

tmn. Uvnfttiuut* ul oulrt^ c* qui |wnii*l A Vldpil- 
ftiwrfttwn dc rAMbltt^ publiquc de bWKltr Mil h*id- 
fri. U nlk-mar*. lib nwiv jui nv prut nourrlr io» 
■ktt Uitwh*nl d« «ai^cflll»mi (oh t blen minim**). 
d« rajruM mcutiift II >irnitil* tnlmcBit qnk[ n'v rn >v.\ 
qu« j*our clliti : crdctKH. |Kiuponni*TR», H"« ■»**■!* * 
T-OTi Clin, ^iidPinrfleot, c'r»t ac l» j*u<Irt «w r*i«. 
C» fill U#* tilcn d^nii un hilvii, 'iW'i'l ^r> «i parie, ou 
m jrtrit*: ^IfitUiribU'* Ctlo pfrw* »"* danMra Mlranw 

•«. itt|ruirt«i tu LnflrmicTn, d« tripoicr. d* f nrot*r & 

^ui iak«u« micux- C«i - fo-y^r* - f allgtuatUA* p;ir Ort»vr 
IflLrbrftu dftci* unu pl^c^ c*i*brw t voknt »*cloro ptki* d'tm 
n^ftrid * Ip* niiftfcHOt Wouffcn. T0OI c#« inr^*lfur» »t Jiiinf*. 
•*«! I* COU^tkM d« rKUrt, prol*f«il lf» tuul-pPtnK 
H kurm p4m »l mrfrL** Trl ttirteltUT At fiXAr>tl mftpAAlh 
lifti« m l*Kiul Ac furl«> «ummcft pour qu^ w>n n«irn » m 
vin^r^ i jainuk du «** #-mpl»y*k. Ll'^ « rtltnllfM imiiiv 
brcAkM - y nonvciii four eompto, l_w cbpra p<tlt» 
imp*. Jufliv.u* |ur l€i nptirv et par !•■* currA. aonl 
i'ulit*'l dpi AU#titiun« Iw plus i!*ltrnlrt dc la pari den 
■ HrnUnran ■ Ofelk» el frnwllw pMl«f a pn«i*i 
«ae la pitit iH- ctiu-ci i^tcnJ awl ^ ""* frtw» inf*- 
hMJUi flilKD*, Cl»to ft C»»fV4UX iiolaminent, «t ^iif 

pmi#(v «|uo •»• tiwmtoro*, ].*ar^ciit ■>* va P«» ■«* 
tftrp T null tln-a*. Ia pochc- dt- »*■?* adinlnbt rulritrsk Nou* 
ftxiuiic*, li-dcwua.. parllcuiWrcmriit Wrn doftirft*nlM* 

L'£UU. avoc U cixicmira A* pflrik«li*r«. - oU 

Im pftrtlcuUcr* uvec 1e coixour* d<* TCUU * r otcup*"nl 
te >ort den aiWilr*c*»U. J* 3a • !*<«** f»r# -. «„. 
Owroi.n *i «rpli«luuiU )*ur «VIWd l« |fc!r#* t«iiaiie«i. 
l^t **vi*it4i ilv *«iuls. aiir ImpiHB jt y jurHlt Unit n 
dl». foul If n*ln. hilniiugoti. M|ii«» <w non, aoa«Un 

ilo tlr. rt> tfc||iiuifttk|ut„ *** J jr ^P« mll * n nillltalrr. eic„* 
uth\. avtr I'ftpptd d*a ■ pftrtfa de f^uktlU i- 4 prrt^tfgn i*uvr r( ik rciiplM-itni |*u<im nwjxn? 4o«l dl*iK h i*r lih i^'Vtti* p^tt '*^ n r^d^j^oiUn* d* la jpiuw»a*\ 
L'ftfft >^r poaafidr £ga.1«rri*»t x* pr*l«eUuni ftl «p» 
proc^tficp* : m*rraiiio» •!•■ fucrrc, el de p"*^. twirgra 
*t tolricrt di* colli i-ci ou crSua-U, .fcfltlra d*»1M-n*a sou- 
^**u models prtiou* du d€mloz con fan. H*., T , a'har- 
motu*«fii a%«c IhygUnic ftOtfia.l« n la aalubrttf' ptibliiu* 
H Ultra b»livcrne» qill »er* , *»nl A corarr lev bottimunln 
4!«1o«auX Li** ra;»**riM*» Milt bltni *^r^<a. Lrf* <]iU4^)i dr« crolr* inni iris ftUrayanlOi. Quant iui hupltaui^ 
on a rnvir d"y inourir [\\ > aural l Imimmjp i\ ilm Mir 

I---, li-" ]:J;l! .\ :. 

U\ vicUIckw «l aculmrctil pi9l««^e <\ tcwuruv. 
frttoutft iiiojCfl^OfW, iiofpiic^ i|Qtr« H*|>uW^«c *g+M- 
mir* a Utrti fnK leu -cln*w» Lit mart ft'*xpt*>i:r uu Htiiii.l 
four. Ir |«iu»w Ivoujtrv 3iai ponrrlr dans I* *o»w coro- 
iimnA »l aji fmnillp »*(i pan 1^» muyvna dVngrai»««r Ira 
«ntr*pr*tifur# dc poinpf* Cunibr** ! 

Soupt* populalrcus comNrn app/tiaatani^a 1 — < 

rtMrnitra ouvri^rva, juaurftJKtV aortalaftv -MC., «|u-tll« 

hLucIit. at <|drlU- U»HiltftUl*M» * li U>U rtfJOiiL* fill 
prv4»nt A ini pauvrm d#a plaU tti plus fuuuruUe : 
inoyent d# N»inmtintt'nli6ii jtJi4i*i|Mi *j»rUiH«i abra 
tlwana, (utirui. bi*uijiiinU*. ItipAiurK. phjt, J ;i]tu< 
itiitplmr Im uporlL * U>t^. lour tlr Fftiuor. trm#ri*! r)c 
I'iun A Ia tiAKPfl »■' ^iinplf* courwui iSr inidincllcx*. 
Mft -cftki )i )K»jpi« p>i cittiUiLt. U pcupta m hcunm. 
Vrtlntfll^ la phlliroilirQpfcn, M*t *iu« I rntprnJfiu n<w 

r**fjti , rnin-if--iirii l r^t ui-f t*tllc ohw.». JAW fftit * man 

*li*r <• la* p* 11 "! ^ Ua warcliiwi.1 ■»!«■*-. 

L» lUiinvcrntla r#doufc!<? d'^ff-orLa puur r^uclcr ta 
pailadi du peupk- tiabiuibla. Bll«< a rfrilM il* fra^da 
pn>|jrAft, ijuhimI on pooar h In fac^tri d^tnt on prntlqiuit 
V hygUim* aou* Vunol^n r^lme. Cvpaiwlarit bltr* pea do 
fluiM u #14 fsall, (out iiVat i|v# facade q| blwff* 3J«a 

[^rol^ irarttrj^ poUil, oil *i p«U I 

l« qudqutr* niall^tUna Inll^a PAT Ik U^pufclhlUA 
dm» ii^ruinTiiuqur pemr ii'iiw.hur *ut olirft-niit* nmut 
ijirriin nr*iretl«it dam «on win wh\1 autrikt Qur 
n'ont psi* lm*tii* In miilcrrn do t'hftirc pour u folnr 
pririlortnrr kmr» crime* tt leun nw1*it& ? Lea luanlto*- 
tnt|fiira> df orttc pltiliinthmptr ■ lalquff & obilwVoIrt ¥ 
yr i^partlMKini, rt^oii*-«i»>u* dit, ru plumrun* uroupaax 
<*n Dnut ji-*i <U«a«r nuivant ijitVUra- ***Jr<-»a^iit A Tern- 

fimt. ■'* I » fi'iura*. an vtrllliii'd am cul^d^. U I'itifii in*"* 

■te, Mr a*>lon qii'elkfi viacbl ielJe ova telle categoric d* 
tmvan[f<;ir» f *te.*# J**ur U Jetmaa»e t ni>uft a%oo« dea 
orph^ltnata ; \---u \n \iv.\ *>"*»* dr* .-mj» s ; pour ra 
i>e****J(*»uK. itnt aiHipi^a poumlaire* el drj aailaa de mill ; 
Hiur l*»fc iTiftladoa, dra ltApHa»ix avcc e>u miIlA rur^», 
l»oor \cn femnua en emichea, noUi AVulU dea CeVcMim* 
adust «|u« pokir leH fuiolllM tl«mbr4tlHca (ctiCeAinM.viirefit 
ah UpiriUvn* inteVniU. Xiiua avoiia- un \iw\ Hwt tT* 
loi* cuiK*mani Ew aiccctiriiU du iravanl, led irlraltca 
ouvrl^rr^ <1 leu oaajnutro locialn*. etc., ftc. Xoua 
a-viKfti vniiwnl trup ill* ■ miwidi ^ ( pour qu ila aoleni 
N|u itablrmeiit dJ«u»iUic& 

Ne ratulrftiMi |m> tni^sua, pour rhidn-idu, qi|*i| w 
<M'n:rnvV de< eett* ctkarlt^ l^fnlc cl adinUilatrativr, 
pin* ou*t |e mat <iu*«li> »r6tenil ipJirir, el -qu>n rv^ltuv 
*IIp a'eflorce a**«lrrt*iiir par tou* lc* moym* f I^» 
rl^va^a <hf igtMintu**, dfivant Ij* nu:*rrr ceMf pur ellca t ■* 
irimrant «ccuW<« Anna urte li^pnuo, et aeflorccnt d> 
I'ati^iBuer juiaqu'it un cartuln point (LI eat iibccainfrr. 
ei\ eflel ? de <xviarr\ h ef una certaili# <Eo&* u* mliere, p*wr 
qii# fMirtiMiifcc ivorrut!*iiw-ni tout* Id ma^h lne*t* 
a^claU). U^ if eapa-reurK d« la rtelMM im iavent qtB'ln* 
VHtor poar eitdonnir 1*a (CUnMt<*ncet «t maltriior Jr* 
rUamnra tl* em* qui Kouffrent ft p«lnent pour rut. 
Mife it" lift parvi*nii«n pu A enraycr la vii^uc dr |Kiti- 
perlime dont lit* ioi)t lea> *uiUun P tt t£Uj I** Tmpvtrp*, 
un iour« rtimmr- flu ik paitk I 

On pnowt vrahnent r*« p*^* «» j-wx™ pMtatitiira- 

pei QUI MlfKt >"ig at uu |t»ur nous prouvrr qii'da fottl 

1^ tilf'ii — l*^r blen- Ih dn»a*efit f mnugeiit *t f<»rulqi*ent 
i*ii nuulqijf r pour lo J>onlveiar de li*ur* ttembla bie*a. Ila 
- i-i n *:.*-'ii* ui laa verlu-.. dea uutrr^. B«U fa eliaeili. de* 
Prtlta Utft Btanr* (ma there ft, ItanqueU mowlrw, 
aolr^ea de raIll*, moxmraJea. t»ft\e*H», dlveril»ae(nenl* 
vMrUa^ ora^ea^ aou!offraiplal*«^ - purlotat^ *, v*r**n1 
dana Iffaj caiaana dra pnibnUiWp** d« UlttU d* bMi- 
^i* e*. dn piAw* d arffprit pour teurn « bonne* cpuvr« a 
L«4 mendkanta do prciftMniwi, ^vo^ve* par le*. oonfro* Pill 

riP. an porim d« cgiu» o« «ur i* P*-"*- d " *T" 
Mrinu, wmnt *..»• P«>r i. """^JJ/",,™ 

- i..,4ltr 1*9 i»ur» do CMc* I Avcc c*i nrgml. i« cur-* 
■TKSU «»* htoW« ** I* pmr-inlhTo,.," k tog 

w ,t *ulu to honour '»" **"» «"*'- 1 ' t ** g"« "' 
£ ,.«* KllM. do K ™d- ;»*"*''"* ^fflSSS 

ssrrsrs &&££ &sp - - - 

■HI 

MM 

I§ss§g§fl M miwtlll unite tnvraUftUon hardi*. fJIc **■*» *' 
rirn *• (umli-iir wu tannn iim"™- «* •»«• » ■ '"' 
luwr »nt hi. leirrti ioAn««, B* «« ««<*"« *" '""T 
n,r #tffnmcmeirt daw i«- «■*«*" ««to *cl«i« * * 

nmtmpi,. i» -*■•« rmrw :"•«•*• *"^'r « 

,1 dM 7feMt*U i«..t NH pm *• U "Hit. «"*^„" 
HdlL I. tin d« lout. Tout <. -i'» «l i.-v-^'. ""*??■■■ 

IndtpMfetrt. Ul («» [-»'• U ■* . -"Ju **M^J 

tue v icUh. . U .tot«u«. qu. m- ml V«. q" *n , It «IW«* 

„ »*„■„.«. ^•wito-r. aui i* fall mwWr ■ i ■« 

Ml-. Klto pnric U n l«II|agl BMWrt. 1-ndeW. IwnlM 
prfMunt rd^ m i»»wnnc. Kile nmrrfic 4 p-» * 

«H Til flTst, p»r DMfd, elk WrtW un «H>ri 

Sim *r-«i w » ir r«.rc nK *» h « if'T^Z' 

vltff * i-n aiHlH*. Kile il.voqu. r«ul-nl* d« pHU«» 
;n» pfWto^.iIo^pl-1* « pou. n»lM '"■'"'''''" 

EdrT«S J»m It elU dot MM « *.- *f«f" * 
3-SmS E5 pUWr k Stttt v«.I1, W*?^ 1 " 

Sk* .Qlv.u.1 ImUmi « i- *P-P»- "" M " '' "*■" 
Idftal : orSut d* lu <"«^*^ •»*• , , , ,, 

afci * 1-1 1"*-- u " •«• P^jfl ",* -»?,wi h 

MM 

&^mS€^ I'm cpre-ute. *c gar-dint barn <1 imitrr I* atttar fauna- *H le 
fanatburt* qui. r>ux. n« tottrent rn :j 

Nova tUff-ajfrr at- r#rnpria* ilea milieux, nous * re»*- 
*ai*ir - »uun> tea imaillr* tit: «ocinl qui nou* cnurmil, 
te-lie *-ra noire met IhhI*, Noire philoaofihfcr wu aJi- 
arelinte rn ce a*n« qti'elle rr-p<**rra Mir l'**prl1 rrHJ- 

ijlie 4|tij m Metfrjjle- rien lea yvux feiuicti, nntin limf 

eampi* d* tout r* irtu ptul aider A. In rri*tifft#Ut>AA do 
1a verite_ I'ar Te'rit*'. Je nVnltruU potnt tin dAgme 
liit«n|Elbl# dftvftiit lequrt noui n'ovuiw qui noua lull- 
n*r. J>ii6erwl.( pur * ve-rita » le Ixwin qm pm en nnu* 
At rtvr* uni* viu autre que to. vie que nuun Impou* la 
udCtf. Cfcrt l-i »vfrr r/rttf, 

l/fln-*,rcliiti*r C&L k YeXtuWe pliili»u»pfcic, pjirir que 
ia «i fi i-*M- guide m* act**) 4%m» k^gets re-april Inter 

vieiil autniil i|U* le onir pour i . lIumti Mr *on .n ■ -inl 

avec f*ii un 4»nulllbr*> narmonleox. 

II y a |ihiktfwf>hL"s d plii1o*npbrai Oat enwn> uu tie 
tea nwl* qui expHrnetit tout <* que Von v*ut_ La Ungur 
Iran-fatse fuunnulc do \t*cabln auxi[urU on pr+tr leu 
•rtw lr* plu* fantalahnva. I> me'i'ie* irox ■ |rent<-»ix 
tlgnlfleilMiu pour twjtl^mt indlvi^liiJL l> Eangnx* pJii- 
JOttpMque lui Diem* iid* ft wile roitluafoii. demic-m 
tux wot* uu *en* qif il» n'ant point 11 rat jutie quv Tei» 
ptUkittphes MHent rjctiinei U* rcxeinpta qu'it* ilunneut 
Qwr intii Ira plrtUianpho pour !e mlunlm J Dm nlmtrar* 

Wtiratlt qtiinlrnciin*. (Vesrt birrt, uii fund, ce qu'll* lent 
eri nwttf . «*■* ■* *+r»i*W# HifiiafOphk* «l oirlre chow 
oar If lanffaw 1arabi*cut*T rl Irs fomiulr* l^rmrtumph 
d>*i |»h ilriaoulic'tt profaastoufiala ft> n***t point eliez let* 

phlloa>pt>ei qu'll fnut rl.ndtrr hi irritable |»hfcIf*onMr 

Ltf [nallieur *»i iinpii In contofivUnl a^*c *a couirrffl' 
(on vo cm mtcotiTiall Eh. nltttk Im fflul« n* tfabl auvune 
UifT^rriw* cntrc la vral* ct It* rm^fw pluIo*«)p|»if^ : rilr 
e»l iric«paU« d* voir «rfi ton l l« vJrlta-b1«a phi1i.*«i>|ilic«. 

BIU a If" phvtovophrfi i|ifi'r||f in^rlio, All foitil, »t rllr 

d^trfllc lea pliUoftoplif^ uj'iiril If vijjuf in-line! *t* f[«**l- 
qa*<li«e« tjv)! !a *!^iAM* t HI* » j^uikri»>mi im m?M« 
Bflmintkm pour Utuv inn »i*ii |>jiIont pour fin rttn 
dire, EJIr nt« cowpreihl pa» : italic, t* *nl «i\* jrenlal ! 
Lra |iiivu4o-philctwplLr» iV^lionurrnnirttt In irfiiUutfiphlr. 
U rUc pun vi lit *lre drahtmurfr. IN uiil jirii lu §iki*:r Oct* 
vmin; en florte ^uc In. |ilii1iMiopfile n'rM. piiiA -qu'anc 
nijttilii^ii i-n #t fie pvui uJtiB *trx l i*rl?*e uu ?<ri-ii!tix. Ou 
Tom ctH-tx-he? <l«a ptiilostfiplir*, uu tnMJ\e d«* eharbCan^ 

Cvrteft, leu lilillotoplin a«it lie tianibmix rp|ir^»et»- 

Unta fi notrr efxx|ue. mii\* quel <(ur aoit 1* bruit fait 
aatour dr letir noi« P iln n& aou> oat rl*n npport* Hi* 

blwn fiouvfjiu- O^inriH' liolnmoH. lis »o4il |»>1ttt)iiM el 

ilmonffl, mfiv«nt \m Toulc el iiumqueni d»- ^xnnnr f!c 
n**rsL pas du <Ale dp noa n>tdi»aril pliilunuphe!* qu'cui 
Innive, d«4 #«pril« )ibl*>». C* i*ftM dtft hiyriloiM «6eiaUX r 
H mU veul lout diri» + ATftvirt*-* e*l I'Bfciihi-tc t\\u 
eofivlefit A w ReinPe irjniKllpcLuv 1 !^ 

I'are* *nie J'nlfil* In Jihllit^phle, jo u'^kme inuerr le« 
ptilloaopli ra. lb soni si pcu j.tiiiimtplirs : lh uni nne 
le&irnt Iff* rn^inco *pprlkia el lea minm Ittcolikft flu* If* 
Buiirft l,ii-nimry Ik on. urf-tiio ilctVi ii>ftnr« difnutn. 
lb m oirt nrffuc #1^' "-* **"* |w«rrl* *tfc prvji« 

i*>* I^-iif pltiUiMtplhir f-*l uu non*vri«. Kile irtl^tr Inir 

m^ntallU- C*e*t la |»l<iilo«.pbie qui paftffle m purfaJli'- 
mnl A lino nWrfHoeratk saiu* uii^itl. ttti- r*t t>M|>ie»* 

>iii[i d"Ulfee ^Hte qui* rUt*-t)i*!-ii» i a> «t re\j>re>Mot» tin 

lrou|>eau. Suiwur* ♦« *ulvla »o valflnl, 31 y a une> aul re 

plik!i>*ctp|fei?_ i|tii r-n^e cliez 1'indK'Ulu I'hn luntnlr d» 

g:«t*s -rt xlev. p&rvlvs ei qui e*i la vletolre de la nV inie- 
ri-Hii. v nur 1a vta eMAnpur^, !^m hnnm->nl-f n'fsit p*a -m^ 
uttrfBee}, umifc wt prufomtair. HIIp ti*«l pan im win- 
MAnt iriurmnnle, niiiu)uiiit tou« In .Mi.uvlr.'v OIU 1 
philosofifale mU* e: viiante, pen dlhoiini)e« Oituel' 
jnenl r! la prjiilquefit. criii qui » imilultiil ^idhiiufkln 
moint- q«v hi uMtrea, car Ub Caclicnt Icur vld« ilf prir 
th *wu* -Je* f^miMiea grc->v« cl ik* b»nuiilr>. Ih foul in»incer«. <>i> lea tr?u\c loujourii du cM* du pluu fort, 
O qui cawtGria* c*m ^un^«lt4, c'tal 1& fnlnlr Ia 
ernlnte «tVn>etire ta nM>in»dre Idrfe qui n*e l*igUIX IMS 
daik* le dK'tlonnn.Tte «le» id(S<-i re^i*». II* osi| j*fur »Iif 
r«ll»TttA lift ftHlte-M Ic (Muvuir Il« »• inetteat A In 
rrniorque iIm ilJrtjreatila. Tft*!***. .ndlvidu« t Jla wikl 
hieti <le l*ur dpoipir. 

Toiti aurre est le vrai |^itEiHu>phe II ne maiuge jkij A 
loufi tew raMhm II ne frvi|Tt<<iit<< pna W nvmuV rt lea 
u^i-li^rtile^ II %t lirnt m ckhnira <lu .* niouvouTrtenl •. |l 

It #*l i'i lit irtilOFque d'^ucun l^giaiK*. 1-*- pK»l* h i**«>pbe eftl 

rtiocitine davant-Baide, _ Mwln, p»*!* 4 aniJite oil 
nutrv. — flul »*me dn idee* aue hi muT*. La f-riBon 
lr Kuctlr, In rtlcnteum If* p»aarchn_OTni ! .1 i*l lllim 
It eat ccriuiii iju* -rnn qui wit uwupu Eo ULre d* 
plillwop^fD, ffiimnr ilawtrf* crlui ilmrhrtr* ou d«rl- 
vainn, nr* «*.t \m* n\n< K f|MM que dr T«JgnirrA Wffr 
vtflt-r-^ Comment emp^eher ■!«*«. a*** 1 * 4 pj i iVwrt Aiini&c 
U)«> dan* le rrrv«*nu die noua itonner I*p e:haiuje en hVM< 
lout, joui le* limn d'Men t tuuie* M>rie« de lieux eoa> 
rrmn* ? Ne pan pettier ert daiu le» haMUj-df <|aj (mei^liv 
phlluaoplieK A eeito- otnbra de fieraf^e. on otoww lr twin 
t\r pliito-4f>f4He, Cel abua d l un vornbtc qu'on ne* devrtiil 
employer fju'A bon iractenl eat mi sru<Mlale partm d'nu- 

U < - - 1 .l I. ;] 'i.'-. do nl -L-itr* IprOfJ lie foU«Mlln 

On ne p-M>t *«ti«lfl« Uh» rlre- Im acrobat ir* ilea 
phlllbaopluHl Hliip^rdus ilan* If- Vide pur uu pied, lb 
aoni arnuAant^ l-etint tours dc force riirriveiit pan a 
prouvrr Icur font. Lour adrcsa* at jeur htMleul ne 
bfrvrnl i\ ih'ii. tin r»atr dr mivir Ifiir* proruemv'M 
d^Ianiaiulrrn : au lH=iijt du clienifu* on ntoutlt A uric 
hnp^uv* fi'tat lr vide quern iviirfliillT 

II y a une * ptiiloNphlc -ufflceellc if, mrnmr lly i im* 
eathttiqiie el uue nwinila t^lloHlft*. Elto reaout tou* lea 
proUam^fl dana uu hthk nut on in Ire*. O-lte? phltoaopbiv 
eat farclltneni recoiftiuiiMat>k Miua aon maaquc da 111*-' 
nth-Jin ri lv% itimieitt* tlr>gun< nifnl* qu>]1ff rtiil. 1^ 
v^riiuMr* fthilnMipliie n*'eat p^a lh t mal^ dniia la via 
Intarl+ure da rinrflivlilu au* pri^-r* avev la vie MKinlf, 

tV f|iti Cjir*icU*n^ la plupftH ^lew profr«w«ur?i ile pit iW 
tophi*. I- V*t ql« 4 tU n-- *-»ut }H>tiil pbila«nplm !la k a*«il 
- OfltekDHnCftl p*. tfe^t tOUI k S'lla l T rffaUnl irVltf mi-nl . 
«t uaaljet jt*r& ir«!- Hh ttussl plat^u^M In rbilnufli^ f |k* 
pi\ire»aeiira mwi nrliUt^ vl nett-MfnlM .Hiseitftirtlt 
sarin civivictioii Turl ft !.i HUrnnun KM-ee rnwtfttA-1 
VTainnnl qiftaWlnfr ^*i*n i>nxiimlilr 1^ « nuitlfrrra 
du ppog-muuiK - ? Knj-rjjji.rr la |thlli-^^plile et ki |im* 
Uquer **m% i|i- u ^ ci tV Kv dtfffcrcntw. II ny a d* *ii It 
bleu profcfti«iir« dr phi kaoplilir oui\' CV'Ml l lUi til KI 
phllosophl** II y a dc* w profpai«urT4 d'criersia -> nana 
i*fierjte, I'nrn il lenient. II y a itc» profeaaeun ole pbilo* 
M>phjp trniiti 3»lhktfHtpiiie, II* font eux-sn+ffrf* paHie dea 
profe»aeuta *diu ilVnrncie. Jenlcnd*. |<| ( par protfea* 
tiaur auiu plilt«aopltii* iLtiiant leVrivaMtrr qui poniifia 
di'1114 un* r*vui« \>u tin fourita.!. qu-c le Lavard qui rr^otr 
tfun* niih cIhih r, Kt <|urMe phi li4op)iie <iu< cell* quila 
e»ik#-icri«it ! UU pKlloMpliU morle. QM pbllo^o^bk" 
■tin rime, #t ijujiiliI imr Jitwird^ ih cA4oienl ta vraie 
philotopIiK c'put pttur t*«iniffer, 

De tout* 1 * lr* Nuiiks qui lynmnLviit VnUw luniunruv 
la phUoMQphcmmk cut nctit^irf lu nw»iia curablo. Ki« 
pMI^M-p-hvptiinee ne pcrdait iiikiiik nccaaJoti de nm- 
Irrr l«ur» liilent«, pi* fafit d-» "IttWUn rf t->U( ptflpn^ 

<\uaai r*rja?*L-wnt-iI» i-f* pt*liLlque r\ .Lirm V'.t.dnvllbtnL- 

lloo. 

I>rs g*efi» lieAh'tH coruimcrre* de plnloaopluc,, eomiH* 
lis venilratent du aucre ou *lea e>picra tji pbi JoeoE»hl< 
eat uu nftlv q«l n'axlge? nl beuueoup de >arolr t n\ 
Wtiueoiip ii-y latent. 4Vlle p-lilio«riiphir nltm^fiFalre, en 
Unrnrf>rL*\ *■ j*» pui» in'eA^rimer ni hm ( civcc e* qjul -rue 
cvoiporlv ttueune aapka irKunnooEe. — uvoc la erJli* 
que- i'X 1 e^lli*>ttf[tie aliiitffiUilr-eSv qui itourrI*a^nt uoa 
mill rie g*nt p . ptiUociiphle qui flafre d'*ii vienr I* wnt 
rtflatk* l60po»M>*nH. LHtmnieiit lu prtittltv.* jus^rkui? 

■A I'Hl - ac- coutre I* tiKiinuiiffr, qui »t *a "i*ot <T.'*r*\ #11* U* ftC hlCiiattllt*t, fOc n'Ol CS^rtf pa>* J*™in* J>»r !#• ravagr* 
flircKr «crCf- C'cM ■* wiolrai™ d* totil* phUoaopJn*. 
car *HH)a C* n*P» mi n* p*»>i de-ngner qua cm qui *** 
llfeft ¥l vivotit. t>* * put lo»oj»tni-T* - *"n* philoaoi^M*. 
iltpourvu* d')i*roiiimtf» 11 Uku I** perils tie \uc. n'appax- 
lliim—l ua* t qurlH que total tar» ***»■«* *l !««« **1* 

iiiarriiraa. 4 V1il«lo4rr J* U plilt**opluo. K*MIM IU« 

Irur fffitrtlatic-nrtit. cc A<\v\r a'impw ;i qiti in- o Ii- ii'M- 
«* d*n» lc jar-pan pfcnWpblqu* u *i ifriyail, de ** dk* 
iingucr <lw vnlgaire. Sou* 1** appAwnc-w dam w rev** 
Uiil Ic» pan-llta, k-ur trail* nature appai-filt : on ee*U 
maladroit rtvM* Iriir fciw* incut jililA. Tol ou tart* I in* 
sinrJ-ril-t ■!« peiwuri tif la incdiacr-aUf « armmtcrtci 
Ubtw iuronUi»nLl*U-*iiL*lta»i»i- Que Ira u«|i*ii*Nfcn1*cii**- 
ehnnt ilam " in |»hilowffilil-c u. fftumw fTMtffi ****** 
ran n 1* iiutfraiur*. »*» m*/** «i« r* lr * pnrfer rm 
rrtcn -dt plus U^lqu^ !•« coftfr**r<* n*»u» tionnernit On 
tff pcul <tp*ni*ar*t ae r**widrt A cofiUjmpinr c« ipt^Lacte 
aann pzottttcr. PhUaaoplie aai« philosophic. 6la too 
rmfthiup • Qoc 1* vtd* de Mm p*n»sc noil fn.ni** rrfvylt* 1 
Ita inargo d+* ptiUoaopW** » alftck-Ji**** -. 1™ P™** 

(ifr* tiwUp*ndarnic** fomt kur rfwimft, E1W* upporlriil 
k'bviiM-AitA dc. aimtU-m Miivtlba. l."*w f>llaa, \ Indl* 
vtciu »'i..iujn**uie *i sVinhellit. II sppwaberail i.lo la per 
fwtifwi. IVtro qui Jvhirjmtl 1 1n»riiwniuiw >!o l-«n* J 'at 

tin dubi^iWiit™ *1* Hfin Wytwr. 

Touir iilii!6t«p1il« vptimofiL ilignc « ce mom (Kill 
<Mnm«nwr pur unr critique dc raulont^ritfmt t««* 
IMI1M v» fornw, r cwupjitt raulwiUrimrc phiw- 
Hhuiup I-IU nr prut rrrter inth(^KnU ft^ trio»*piw 
du nwiifongc. nvii-ft daiM ceHc U\}+ «• rt»*|w ii»<*nt lu'-Wttf^i ** ♦***• v * fUt (i 8' r elftcac»Ti>cnt, I'JU «*mrtbw 
au fprucrt* *lr* #*prrt* p*»r »* VMttUi m*mr + fiu poW- 
iuiqui« ftf iuu«rUiii*. C* n"<»n pan U pccilc poMirtiqm 

df* iii*«>fil*ni» +* At* ttlrn>i, SIU »ni»oii^ i [OUI »CU- 

ri^me. C*»t ftiit** quo la ptiiltwplii^ en v'llflMM air 

tnilicu w-» Bac» a Wei »iA.iilH luonlatfllM *. il^l Jiafir 

1^ ptdUopI* xt* »-«UteM pm a la pttfiftiqiie ™ ; 
.piiiv qui i« sort poa /I* n&iuli* « dft la caloniniP. LI 
b^UlTit quo ifc Ba nuiitfw, Sa pOil#nUfii*r «L tM«lnl«i«J- 
=U* II nu tii vun qui- I'lrmftrM *U hi vMU, II Uil tv^l 
« 4HIII peiiM» 4 I/incliil|ci-ficr »1n |iUi^"r-|*hT ii'**t |^^ 

r»iM«w II m#piitkiic peiwmwi »'i ii* »WP" I-** 

luili^iiu. 

^i^f It wine IIV" Pytief, j* dir** : - L ^itiuim phi- 
In(TKrphl<JU< (•»>•*• ^ *»i»*r 4ffftl*ifwnl d* t-yraimlwr 
rt d'Mn ly«nnb*^ M <»*»*' **« pl.llfwnphe, «>*! d* ■* 
Mtfr lll*r* p**mi d<» nKinvrtn*iil* Ubr** k. Cw 
erfufcin<iii I* Mir d* I'wilnlc, du ojoal*xo» «k br*ut* 
mki» Kmtc* h** rovniM, — dO quironqiM.* n\M pa» tin 

I,;, i.tiuUc |r.lilK»*iiWc - t**i >J-p?«. IJ* ■*£■" 
iliiulrui t>'*vclllff«*ucoi*tftif4 d^ la nW w. finnmn la nMn^ 

» ,h. fi coiriact U V » ->"»" I** * erv * un ^l« J »*» J *'* * riv 
itmrrnU qui it*ul nld*r ft llWivr l« «i*t Wcoun/ir! 
ft ii aMVtUt Jnulnil. nortw philoBojilih, dr iirfnie <|»i *»u 
irul ilfcoiirif na philowphlr ail wniufl ■** <« «*i« t 
^m r«*-roir ntUanl que rawnir. Cl*q^ *tr» «? dom^ 
daiLs. la inratitv iiti U |^«i « -Joflfi*', "* JlB " J *• t - ni1% 
1 ttmiwMli*. do nrra qui* n"*ynDl »i*n « donncr. nc^ 
n eiirkliinr4*t Jiunuit* ^|»u»iuHirrw**»t 

nvtlll lc wl*tt^» rdvurtttihl d« la »aK<**M*. Kliv dnll ik- 
lau^r EtdkractM alM«dar. Qunnd u phiioMpJue f«i 
im*m *Uf *»ifilo vralww*nt. l-a virltablr pbiloM>pliie- 
n«i ul Irtalo, i»» loatrin^iii jc«l^ Kile is*i**rt lc» Joi<* 
Udkvffouoin^ ■** pt*w l.>pi<rii™. KM*" » n*n\ AilJ*. 
U )ol* wmli>* cwiuw* doM 1" r^Mf^wl* ito*H*Uf- Kll* 

rtt tin* Onmpuj(n# qui D^ WUtlMIt llailtt I'ArmCtlOlI « 

jnut jtf* uo9 ^**p#ianc*». La jihil**ophk r*nd (MM- FJ,e - 1 ! * pr*vit*ar* d« C*fl 
limi u riicmmc In frulch^ur •!* *r» wnlitneftlit Iftlit 
«n occi->l»Mt k t In -vtg-j«vr <\* wn r»priC t Ell* «l "fait Utl 
rlrc caputs tie vlbrrr «t daii^F. Alltant q« de paRMf 
*l d'»rjtr, U veriluM* phllo*^pli# »* Uiur huniwiik 
qui m' d6pNc libriiimnt uu nciii dc la vir. 

L< u-^fii'*' ilii ii'i I " 'l-i ■ ■ -I "'■'■ ^' llr *'' pa'"IJr 

a unr ircbil-Kturv tikn tijuHibife a uno «iH-uv iii^ 
liguw puien, i tin pMuie vivfljit cl llbrc. fr.n l« wn- 
lemiik* cvmiti* un cutiwnnplB «n b«ii vaw *v^ w>ntoan 

barmiHikiuc. 

1>ut n'iM^ pliilo«*ftd** »o*t *wir« vie ntfiiw. F*uon* 
pii^^r no# i<W« dan» n*% iickm ga'wt-e* quuiw phi- 
I^Au-pliie qui m cotiUiiia <l* l>cLI*» parole ? Uim nif* 
tincutloiH. t> qui <arac**ri*< U pKudo-pl>llo»<ipli#, c l «rt 
I'-^CAft qwi «.bL* nilrn *a |rtn*K^ el »o* »ct«ti* C"«4 •*» 
LntfartrlO, 

lM pbil»>|lllM. C>*1 U *viC inkrtWrb. li Vl« W tliaPBt 

ttf reduirt * n#aiil loutaft J** p*#u4fi*-plail»MHlWlft 

* Ah f c» pliil«^>li** ! * dlwmi. flvoc un prtil air 
wnlcnrlu, d«w ^*»* qui n# lawiil i«^m^ poi ce qw c*< 
que la ptiilouopdite. Ill vaukm frvulfimiu'iii iii« p*r U : 
< O* f«U», qui noHl pa* «lr% ilr ^ imtBM t«« I* 
iiMBta. qui no fwit rien cOHON 1^ uuii«, cr* iwopt^ 
it*. «s rf^Turo. qui vivnil dans k» nun|rff» -». fj ii* 
le» prrnwnl en p»l^> |«irw qu' 1 * ni*|.ri*mi Jitfnt 
it Li-s Ii*ii*io !*■-> >^u- ^■^■■ | ,1 '' L '' r f > ■ ■^-"■-."■ Ll ■ lL 
l>t,Po«nf Idr aou v«titAfcl« but ; cxnub^ltre. en rr*wu*T. 
Twur lc» liauieur*, l« mvtiiKJfigv »"«« Km!** m** fonm^ 
1^* ln*btfcil«» oni pour 1« pliUo*»*ptoe» un iM»-fr»la 
m*prl», IU raftclaat <Ip or p«* fti prcndi* U *g^ 
13s rat* iiwrnft^m au rfrieuK que i™ p^u?ud<»-pl*ilon>pI*** 
MrtlN d«7 letiTu ranjtfi. qui w i'hB*n*irni d* l» |UW#r rt 
iU \tm MalvrAr. M»m p6*r I fcoimn* qui pana« iar Im- 
m«mie t 11* n'onl <pkf <l# la «llltBM**»Uiili- I .* pl»S10**<ip&r 
e»i ( ooinaie r*rti»le. r#"l*»U* -panni Irt bwiclM mu- 
(ilrs hu inwiiffil qu*il II*- Inil pa». dc invhllqur. e"f*I 
uii *If* na til Ue* C« on lou danjpmit. qu'il IMI mrt- 
tfp lion d'<i.it iir niiirr. 
Si let pbiki*>pli*s Mtm d« * lima -■ av <*iw ■«« «p™» 

Srstlfluci, llfl le iwiil A l*ar tii^n^rr, d*- m*m* que c»a 
crulei* la «nl m Ifur ftvt, c> n'«i p*» lr mi*inc 
|rrur« di- « ffli* «■ t** tolk < lu pl>*l'-*-fh* n * , I ,J « U P** |«-n KOttmnrls * cell dpi* n;ei»* pniliqu**** iti'iffH* douw ka 
bi^ronds. La *olic du piraiter cM Mtll^ it l'huH»*niU_ 
criU •!» j»*oiMbi lui ™* i«WM« l/WJ* iUe *lc I'*™* 1 
ti'cal p'W cHV du mnn*»ti*lf- t.p prrriiii*r -npirr AN*- 
Ifec-r 34 br*ut*. I* w*<l « convp*"'* ** illrt ■* i***'™- 
Kn qi»«l I* phll-«»pha q^ nrfdfci* »ur I* *l#* COMUU 
d^toilrt- Miil p1«* iriwiur* qu-p I'lmiiui* danurja 
,.. trU flur .1-. .-Unr--. <l.t.t !■* r-rvt.:i.j V il- -lr -i a 
t>f»i»^ qu'il a fait uno aiauTaii* Sptoilallon. q«t « 
w,iil,dvi\ qui w miiiiiiietii au pwiioir * foro <racr>- 
bAtif^ que IV iw-rcnnli qui rlirrelic A *«»»l*r lc plu* P<*- 
-LI.U Ml Olittltiin. »ti 7 Tnii* n-i Krtu* * 
riMrmiiii f«*i» t Ij* pliilvwplw *"* U1 
mcnl. que c*a dcchii> it-lmnaaiu. 

IJrlBarbatWr Tali* fcumail 
d'aum buL 

U<-in l" 1 "^ «*i, l» phblft^ophii' viq>po<r* la *rim«*. 

Sr« rin-ln« pktfiK«nt dans In adrnc* powr ^n «J 1 , ^ 
»*%* qui a^panouira on flour* <t <*ri fruits Plul*W- i will hwft wr- 
fo**j K aaiirf- «iaaof3 paa phL. ( uyni>t tiir l« «■&*■»«% I* |*hi|wtt*Wo nioiai riiit. HU dfvkt.i ailUUna, t»^ dim* U 
trfcotaw <lc i'nrt <Ui»» In M haaulna. a l« P*aw d.t u 
iii4dUpw M Jf In liwinilP, qui *w»l ilf* n^i^vitN *■ la 
vie. t* phllMiplii-/ i*atlrfliqae rxigr, dt la pan d* » *o* 
diiMii ur»*> tii* 1lbn% uiif \l* vivanic d#gaK^ -V u.uw 
luldMir. BD« n'appuir- wir la rrtallt* pour <Hp««*x ■ 

(> II CM (^* lOUjvur% Cl.c» In p«.fft**runi d* philo- 
auoliie, qiK iiona t«iw«* ■* ^"^ phiioaopa^- upb* 
ItVUlVOW, Clrt* tMS *• bavarrdaf-ca aur U phihaaphte do* autre*, qu'iilA tip|irouv«-ni.. hi +4lc r*t Amorphc, flu/U* 
coantaitoni. M <llr *st *4r*e*r*. La pluloaophl* d*?M tfirt 

*h(TClk*e I.riMii'-Jtt.p phi* diiJlm Irs olivr^ip 4r* chtfcjilffl 
rsuyMe*, nxiiantf-c-ns ftOrto rl dm tint lurgra, qui mil 

-qu^l'ltiL- chose A rn>m dire, que dtj cdlo dei pki1of*>t»hr>a 
qidcmt umrne' ce lTlre>por lour a* voir fatro el leur Lnhf* 
l*W. M*mv ilari* ur«» cEiuirc - offlckllo *_ tin pcimtir 
Orlpul petit IfBAIJIVJtff U ptiilo«ipl*l* el ** inoulre-r 
line*!*, Itni** sunt r« r^irtH d'iftvant.gard* que leur 
mp-it«ir n*a pa* farroiopu. It* it'oh my fflU* plu* nV iprV 
.rilr. Mill* vr-iirjient dji U* rompi*, 

Li t>httaw.pJ.k *»l I* nvlierrlie do liumionto 
* ws ftvmitft. Kir* plilttuopli*, r'eiti iem«r dc 
(Un* *a poruwiiv IW«<nir H U raiaur*, fo k ■ ■!: dim 

ciciit ti I hnHvi*ol*ni. J^i phiifls^jvnWr t*\ mi* e*ikr;iquc 
*l lo priilmiph* uiu ftrtua. La vie huinaln* r>*\il Giro 
wivcFyvfr d ml, uu inenir Itlrr quini pn£mr. Klirfvljcr, 
*wni»w I 1 * it, iitlt |trin*Avicc d juncerllf. 
[to*. tfCim v iuNfuk jii ,. pktU-idie* - L^mnr .U *'Jn- 

ttltlMlJVJll iriinUHiHf i|HuJ„ J Ik V«W|«t«1 *lr |«»4>uilu -i.|W H 
II ilVl'Ilt tie IllJatJIIiaU'UlV ij-s IIMrValltl* di) In prufrO* 

ml 4n pittniltoiia mini tMinirx I*- tcirl qti'on a- c"f*l 
do 1^ prntirrv iui Mrltu, u* nrtnu uu n <mtr hm 

. rniiftMi ^i Mm! iaNT ~ t uric talliflifjitc tt urn uitir&ki 
* aUiacalalr** -, «•£,, qui t-iupfclmil Ctt1uhi& iiMiivf> 

di» 4r anoarlr dP fallal, II aW( ur K phik-ro|rfUf it All- 
Hit 4 (Km i tv - deilLue* l« rnirra lfc»t*r I** l^* 'l 1 ^/ LTUrMKT'v 
IU «Lp4<k,ttoitt ill* ■ fltoti - *l ViVtttl liux il^jiif** ilf |a 
14ti» h-ufiMMLf Co front iir* iiiaII n» ijni *v cruH4H Irva 

T" r r ^ 11^ 1" ****. in ^ir.i. »u iiti ..jr.iMi M-t«« r iT h :. i 

pfvnd pour ilv Krand* ctxpnr* I-» iitiilottophl-r nllrti*ti- 

Uir* Ripp-ur tout -44 -MtrL^f* d* coiupnHiiiMi^m hv 

kWu<toiihi3ix*o}thf vr *i>»t ciMklinint «|o |ril*ir jk» .«i-iuh 

Mll4lUl1tMw> riinr ifiin. II fail dr la pol.rfepie. II nunp 

I toue Jet rrifellm. C«l un Mf*«co d«- ■ dficUi**^ - qui 
»mu- i *p* riui ii puWd* n-ni^ill^iie^ dm nrfuirT*. 
plus i|OQ cello do In phiimwipliL4>. <« phtl^>pli^ f^Ui^ 
fltru r^sNiit tf-iulrr lour vir* iIm a rata ■ intil^rc Iciir* 

U phllUSOphH -wt I'opWUhJI d un crnwu nflnin- 
c\w qui j^fiMi p:ir luinaii^ \* rVmft.nloi^ ,>.-. j v 
ptnarr par i u* limine* uux |i^tidi«-pliil«<M»|>iiM. |j*ut 

PCTIW Jli It II 1,1 [l;i Elircttl |M1» "Muil-i lis diTJl Jlnrirfltii 

lite, plus lb wiit dp pi-vieniioiiii. Uur <vnrau c*i cot*i- 
pi>|ii-f cofifttv kur c*JMcJK~f% Vlild coinme rile. lb tic 
front run, iut-yrf lament, Lc plil3«op*t vfrlUble cat uu 

Hr* Miajile-. S*ll »* 1irr»t | | f 4»H ft4 ril f«rC, CC flTAl 
poiml jin.r vutii!i* L l^nin ilr chrrct+cf ti l«iir fJ, HllpOfitT 

par »c« grui>cU u.r*. II pii-Mte lii^pprcu 4U mihcti dw 
iMiiimH II tr-rUttir pa* d'aiciirr rnLlcitlltMk hut Iui par 
dk* gnmacr* Su ^'(^iiiir t-*i trllr du m^ I^h pi>rUkf4-« 
aJt^rtpiit unr -WrciiiU qui nc lron^|>f qui* l-w IttWdlca. 
La H^rclrii* itn n4iilOHoplu?- tiV*t point d*im mtitudt* 
^lav-K.ur qui mnun tfoU c*>*i»n!+jvr *v^-< Pa ni#fiM* itiilif- 
I4rrrir« lii heanlr *t la ttLidcar, In Wrilo of le m«ti- 
««fp. (Ml *p-p#lU «U plnlWf t ApprlotiM c«U mnnper. 

UHfiBtU du itliilo^opli* n'rti ta\i pohht uti rurmqur ; 

II y I d*n* *n Hcrviiitr u4M rlt prbrtiriJe H Inlrnte qui? 
ii « rtunftiweiH pAirtt Iw; mriU^ S*r*rtle qai i^lgu^n- 
in Ta fOnfTrai-ico k nl la J*ti*, id la lull*, ui I* ilai,^) ( 
ft qui r*l fil-tr clr In -ioloieti dc rnter wtwitfino daitv 
loua leu mi llous. 

lllHw" *|rliii* a 'im: ilr l*r|ir*ri< ttti ji flili'n Hi hm muti ! 

j< mmm a Ini ^inicffvr, I'm- «iii— . "ti ur |im m 

lairv uu* Utin tn*II« iil« du l\»prtt liuumiu, Ju ifiip- 
prlMT pfl« ■ b4titm - drt trrrura iiianaMn <l*o0 |x«i* 
vmL nailtv d*^ ■* »VritA» » + J« n b appellv p«» ** bfill««« * 

d« rKtii-rflira 

■flc jifjj- ■ioii ■ ' ii . im. ■ s di- *.ii- . ... F ii. - nil ipii >■ 
do platn r^aMt^9. gut nr -there iw 
Mftj nr | rxptw pah rk mwir. II y a <fr* orr^urs qui t>nt 
fttliti plui. dU letvicf^ i IrmtiinmiU que if* pctiloa 
t'-ariM Aupf-rfldeJlM 41 trfttUTitOlrii. r4p|Mll« de c* iium Mil 

dr* Nllm-agitfom i|ul n'*nl tint i wir me la pbUoM. 
|iiiw *t que I on t'otallit* 4 ^fiftvrtdro uvoc clU 

U fnsaAC aiiiplilginiikju* drt pliil{.««p| M fl o pnnjw 
iwlnl liur |iruftiin1iiiir. Si <U* «hifidi pMKwvik* wit 
diE tin « t-ttlbtk ». rir prtitu o-u .oiii c*i bleu d«vutUf 
M n mi Jit que (d4 Jtana hii r llitothtv on no pent rkn 
prrudrsr. Aucuitr r*H«i au lull Uum kur> crrmi*. U» 
i l,m '; Iir Y *-" 11 V ituni * ^vni|Kt* pimr fini. U-ur pin- 
Eg*o>W4 aitUI*, I^l phitauptM ire«| |mm qurtlqnr rlioew 
quo I oji piaco nudrsit™ tir Ju *io t mnls qij| a «. ^mrcc 
dnnp. Iui vt* m/mo. L« pldaonoj.titc cV»t l*iat re qud ( doJii 
I*ri ft }n Nliotalur^. aujrTiHiit« Ok pnifto* »l* llioimnc. 

A»u*i. *!lr **i »ou\«U| ltor> dr la plutiwipliit. 

Of lifelA« i>liMo*aplile **i la ntfenUtoa *r* i& jilulo«oj>hio. 
ROW *rriv*ph* ii owi. uiil *oiubf^ un pcirud4>w t quv jwur 

■COflinilln* bt |ihH^ T Lir tiotw ilr\mra IlOU* atlwfttr * 

UEHittr* ht»mtuiiK i|tiVi ik*n plifloMjiliM. Un p^iiloi^ptio 
drvrail c*ro mi IwiMtie iiuivt f»wl p rumtHi«iiiii IMU bi 
»r4fl rt pnillquanl lotn la nuiln*. Un lol iMun* 
HCAIMc pn-> (Jhmiuv pltiiiit-*|ili« m un t>pi*Hii1IMo : 
«ttt«iil 4c flctnm ttltMit *U |di>kw|>lw« + Mm crltii 
^jut |«M« rff <kff*K«r r««TMH lis r^krmijiv, I unlit -k 
u v4wsM. foiuiU »ui 4«i im piilKwplir. U irriiu- 

W* 1 plilltw«0|ihc- itiTiut I Intimity ipu di'^^-mit Thlfltl^ 
■liu tlo* COOtrttllML O^. Jo lie \ ulfl quilts -n»rlr t|i» l*hil**- 
s-iiihi'H js^j vivurtt ;»^ui rni.^it i.'im. ^ . . ■ . ( mtivp^^u- ; 

I'AtUM^ Kl par urtisi^ JViUcuJ^ t<.ut ci^aivur do 
L«iui:o. qu*i q U 'ir fcoll. to po»H€» d-ar^ m tiiuUiplow iki«itJ- 

II y Alfcftiil bt-au>ioup 4 Jir* *ur U ph ik>soplilc- P »ur 
■7V fjtiotlo «t «t *Uf c* qia'oai* d«vmh #lr« ; \a phiftM^ 
plilp dmrail BtOlf paur Ul d<* iwut* appr^ndio * uWo- 
nlr inoiHouift. fcu> devruit M^^utrr. a-Vuid lout. <Um 
Ii Ifeftfllt. ifc notrt ■ mol «. Klip ii>vf a ii avoJr pour 
tbjn tk nutih alder a nVluiiricr i runipfiie clu Miriul, 
|Miur t|ue iiom villous rnliii n\Ate \%i\ Bile tli%ttit 
■'«ffu«etr dc uwui faire pwwr tic I ^tnt <J« &jiifc-liniiiiiK* 

A Orlui d hc-fn|i|i> & *jvau ! ^ <: |iflihUiita L iitHI-l ilpprrinlir 

A *Jwrr- on b^iuto, MI^ drvrail +tr* J*unli|i^ Jittik^^ 
ph*r. I .n pliiltjaoptiie «d uu nrl : c***l I'lirt dc vivfo 
par o-irHlriiH^ Prrawr, re^or, »hiM?iv agir, cr*or v It n'y 
& podnt UauHv p)iiUwnpu|« Apptdov o*la d*«m autre 

n&Ui, p-«t impOflO. Cda nuppov- ^ikO Oiulro viu <jur In 

irlo- *pto iiouft vivoiik <-#Ja riuppvae unc coiifcptiori u> 

II AlJfflWA Mlic que ^11*- quo I'ffl Q VU3 ei^lajno, rota 
•U|l|k>*<> llllii kutlUllilU ivKrncrxo (i e^Wllir. » ul re qua 
I nulllIRll^ quiT HOIK AVIUM COU4 Irs )-Hiv Ola. aupjMW 

rilTriii]cin>wi]iOiii local il«t indiwiftw. 

VI y a la ptiltow>pliio jiKirUvi la pUki*o|U»ir vlvhnu-. 
Lit piimlrtr u iriilniiuu riiuiiiaiiitC d.inn u laiit^ai; 
tlMflfi ostto lAHlriar mruir, \ai pliihnophlc vU ante oat 
cHl^ qui, il*n» chu^uc a)Mr-iu« plilhttupliiqiic darn 
citaqtw gjni m d + ar| 9U i|c hiMratuiv, tncifiinr oil nw- 
dcrn«, rvpr^iH-in* I'til^c on ntarclK, k HI»IIVi:inrnil si 

TaClvOn. I^i filiHuHojdiiv n'«t point tlrjim*^ i|||,< f^|^ 

pour lotil*H j elle -ae fail cl^nu? Jour, uraU dann ■<-* 
Iranvforntatiutis aUmUaJi^ |#4 tiilnto* ^loaaenla t9omt^u< 
ront, dtknL cn^jn^ irnlividu fall ami profit |>our Ka liltv* 
r-Jtviun nptrituellc. A irav«rn La n4iikj^*ti!nlo uui pau^ 
■*raprlmo la phikiM>phi^ <|ui clcitw^mc. ?t qui .m TiiiC*' 
*le lt>H» It-» nu4il« gcalrv, dc tuntoa l«i twllr« pewr*. 
il? (oi Km I^h li^ruii.niK amr^rM, t^iiA M^jiiill™ I'hu- 
■uiUiito no aortJl iju^iiii tnuijitfaii do brufca. C**i e« 
n>l# po*<iHf do la |ilittiK*i|»lm* qui mtil ciaiIHi* ; lo «6tfl 
tir^alll iii» ihiim liikTrxwi f^uo tviiiiur imivholiIi' e'Ml 
tine uiaiiifntkitdiii tlit ii m til, ri.-n <lo |4un_ I Hi nv |a*tlt 
^UllMm tfrHIUif W iT<»ifi dr |Hiilir>i*]tliiv4irai uufjui run 
cldl ro*j>ni, r«Mi|pr it pewr t iuji fall cmceivlr kt Til 
aVuno faft>ii \|vnnl« f r«rraclie im \m\ ^r\lft|4V 1 1 1 1*. 
inori acxi*- t*uic*i *ra fomm 

La pkilcitoplilr de-vratt Wrw un^- <ouvrr dun ef It phi- 
lofttiplic un tiickrto. Au Jlou do- c^lu, la phJLo*opliti k oM 
quelquo chose d'nmorpin*, d'ou la rlo ert obaentr. Cert 
la jdupurt <lu leiiin* un doci-e ba^uUlaa^, Cm qui va 

■ illlMMlriil WBBW™*** fW<»pli»v W**r f* *J 

tiiuuw '!« 'v^ u " lk I* 1 "™* * 1 *" m *°* A '*^ d ** * 

*3i .*■ <1c* IiumUmiiiI*. I-i DfclhW^W* »t down**. 
«Air« lr* wain* ** U U»ur B ^i*.r, QU«*t*< dMM «l Ji 4 
rt* i»tii ..am .nctine lAHf.u*. J.:, vr.k pU-l«*fl"* ** 1 
Mr* *b*rrlrf« dti* iVuvr, .J<* ffn-uik »rti*«. «. pnr- 

mf I™ tilillwiitie*. «™ h * n^'W*"* «' U1|v wu * 1 Ui * ,m 
coiifoiMlotiL 

Q««U'* tint la pliltoaqM* ? Uw"*iit'ii i|iii raU «""■ 

rrina*^ .in iii«iVi:-H*»: I*-* Mj^ir'H U> pin* ^''K'^ 1 " 41 
de la Mfi -10. |*u* II li'ctt P« (MOl ***«*« 
lUti. « que e"«*t que I* phllimpiiK s* 1 ^ Ic * P 11 " " 

Oil (Hip iV CT11**»«» fW«-nn« : - Co* ■" "^Tu 
ftht o, « 1|Ui »*gnine i - GT** mi «rr i|u* MVHaMd i** 
urn, mippoiu* i«*» i<* ■»«* *c^ P i* l«M w* •J« l * 

tni'W. ■* r*t .ir Li W1*W* cl fliuboiuuM lettODM - J ** 

lion *- Copondwit, ]* vMlaUt* p.l*ll*«>V"i* ■** t* N*b 
K « n Laniah. * *i«r louto* l<* l.iimHmiiui*. IflUl*» 
U pH^Tor*. *> U , p-U«i« -,** wn Ain«- reHo ihrr- 
HoJ r4*M n.'*** h» hbr* <!>** i-wwie awwi«nffn «»" 
^rt «:>■. U -ml* )«■**■■ taMwrque ferffmcrrft 
rtm. CoU# (M*a d'antl**. U pl.li^pMe « nc 
fiut* j o*UWI i* ftnurail tin- tailc il* |KL»*vi.fi *i Jh 
ritlgiuiuii. l-r AMctoniriU |*tk>M»plff » *** } ** *-** 
t , k uMUtMipliio doil etro la rtwHlc fa r'»* -■«**<* * l **- 
aril tiuniam eoiitre luuir* lo intyuitfe 

Ci-rttt.UplilUneplwiKTt fa.it »ucujio. ItlokiMi .m li 
iml* tlr In nuiunr cl U i«>« - 1 ** ^""""*- ™^ 

UU« Wutr nctiwi rf«*i pn* pertw- «»■ » .-?!? 
2l|W«n««* <ie »«co«» iiftwi**«*i- 1-Wtk.n J« iAiWW- 

l^ltltinopltLcr S 1 KM-cr I'mnoUi 1 d* 
KuiUf* l 4 4tynioloi|1^ riiMlUllH 1 C 

W»-. «g«- ) »«^ *5" »A gf 5R 

; -^i :«* iwi ^ t v-«i m aul« -i« «-« 'i llr ■ fit. fHigetc*. 

Ill c' i?**t ^» fontl **>i^ • 

L^u- i»..i* m *<*""•• »"""-" 1 ■ ■i-"".™ 1 ; ■ ■* K 

l,,,.,n 4W- dc H«nmt : WBM, -'""■"■ »'" *"* r 
, . u, voulu -lii.- i rwH«. "*'"• I r ''' ' ** 

i„,.J. la,*»K.--*.- «1« "i-tt"'" frolic lu -t*.**'- 

T^hP-'i'-' — -" vucul e •"S*?^?*! l«* rbmU l'» pi"* <l"f"" 
i ruBlwr* •*. «1an» IVuriwi*. "« • ll i ltr '' 

aTiPl«^ dUUrui J» ««"- »■"■' '" '"in-:.-.*..! 
,„. ■ X. -fcwrw- rt •'«- «u»R"» ' llr "'," l ' 1 '*" 

!*« k rf.nt«-. OhivM *• «•■**. "»" rtl '"" ■*"* U, " l> ! 

.m^l but!- i««i, ct cmfc ™i b «-ul* -i-i* fcil *i» *^"* fel,c 
£n« I. IU»U d3 IV»rH 4EJJ1 w plin haul, e>pi» Tout*- itliiUi*.tt»M-> rwa»l<» ilntm it fri«« ^ w ' r .^ I- plnlnMitiliU i.sU1i> ,. w cwin«ltr« wi*-n>Hirf-. «fln 

i^ fie dlri K f r fciTw wfivurB flmnRrr. u perfcctlonncr 5am 
c^w^ U u^iuiiauw He *:* \n- t p»«r uglr biiniw»lmr»- 
n*nt ; dam le Hfcofid. cll« coiwlKir u a\oir wn^cKfiw 
ilu iHMivulr ipir nona »non*- mi r cto ch-*"'! «■ lf * tnt " 
uni scrvir 11 iwrtrc prrf«rti«ift«"*«* « 1irtl *■ " , « u *' r 
ttiMir nini-i. liimlrtllfr mtc Kic^c* mm «.n^t^i»c*. mi« 

tcni, jk poiil q»» <l« 1 « , * **p<c** <ic moMiM rm*««* «■* 
ifcmlile |n*l»t il* »ix* l«Un«Vr cl e^<*r*c«r 

A in ptiiiflMiphk &* •< ciiw*!" - ii ■»' *l*<l p*iirt JVf^w-r 
uiw inure Phlltwopliio d^ <U»«*» nds U |ilii^ii->|ri»i» lorai 
i^tirt. La phUmiiiliW i*' «ri awdti p-artl, iL efitupiu 

i-. : .in r«a «*rt. Kli- «ii q«l«* el** i!in»?:tirt #4 

d'ftctucl i la. folJi. qui l»lan* *W-4l*M«i* »*<■ " i| ^" «IMr^f 
n u.4i.li*-hiw *l ccpfli«latit no iirflo OMMlilllUllfni li «ik. 
C> vMhb wul »igiiinor # poitr iiimiji, iiulro fliosc cjw 
H mill MiAnilift pour I* plup^ri «k^ iMdllUVa- 1^ m4rf 
.. uhhlcmphit » voul rtirr m unwiur ilv ki >in*-^r ■ »^'» r 

OIIX qui n*«i CMHiitDinnt; I»* lo *"""» " * i ? r * mf j 
« momir 1k U folic *. C«« >>>«». «■ • ff * 1 - <* ^ rllc? ™ 

ft IT!*™""* »"*»« T 1U " foU ^ ■-»» folie u>111 l 11 ^^"; 
|r^v«gai»co : *U> f*l »u«. lUnidil*. pauvnctO «U f 1 rl lit ti>"»^ C*tl I* «prt'»o- 01 I* wiP^' frrlllp ; H^* 
^«*^ W h,fri^. A* I'afal* do loul#» l« ttiilliodnt •* 

w* will* ii^irt l«l*i ok*«. 
)urtioo ot la rMMi l-n iipu^ rcoi»f i rclK ,,a,l i *» *'atdo d, 

in towtcs lc» noiiio*. ;u Mg-«»* wule aout MW«***; 

(*r er- *"ii< **ut^ hnliitrnt 

M U ftifi.^ Mjbrfi.i* do U »»Jiuio. lii>r«dc I* r>n*' !!£■«. i->b.l J* Mlul. Ktr* fc»gf M K.anHk pa» : Hrr 
UBi(4«, «b«r « » rtiiBnrr. Kim "*r "K" 1 "*" "|*»J* 
Mb fflVH iiomutommi. noil * la !•(«! W -1 ™" 

,!,. !.,,::.. .,.:: ■■■ | i: .-.i it.nl .,.-...■:■- | ■■■■ -i" '"'■ 

.iltl tfcilllB* 1««I* Mil"* llirt*HC1». >"""■ '• ""B'W. * »** 
llmw la wle. OM ssiata Ami ** <-"« "«" «• •*«"" 
nu qui, dim l*u»»<"'*. "< fWM p" ■."«' P*"*- 
■rdiKlrt '^ wkiiMi-t Mi atrl*ii>. tic »irti*m™« .w » 

tiu^T «!<* l«u« c i«»N *« "" ""^ 1"" "* ■ l"»"«l>«';' 

lid* «ellv M?«il*-»aHfW* 'li Iiwinmi -l»i« .-"l™ fc "f' rt ;- 
11 v -.. b*a phuXwplil- ! «H' '»' v— «■■' '■"' ''*' 
Iin-.i.ir VMrtiton- »n» niln- 1c» *>>«. (.«» di'nireli 
m in .,*"-. a mm ■•" l» Wfct ■""■ >« "*'"•• *'*E 
ti.>f. I^vrafe phtU-OptlU flx--.ili.iH m- peiil «"»'■« 
... «.. ur.i-*--. oJ .<d »w.fit : Wlo m! mi ■*.«». «w' •«»« 
,bn« m.l« ■*«««. *»• «" ■* nBHif"««;iM * _ nu, V" 
|.«nt«w WWW IUI«- iw omnalt pas «* IWTWi , H 
j^pi >,i rvpan u pciivct la IWW, fflto ««. - - 

rt ^iI i, - P |Sih«uBiiifl - n'«« I"'"" «»■ pi.no#oj>hu 
.l'..«It.v<». Uu* wto«* ? ^-....i^r ««««'•*-« 
mrc n« ynu. »!««■ "N"*' *?%"£■ "°T L *C 
itr> rlmln^a «l«l «niixoi '« pcn*». V"-"iu« P^ 11 ^*" 
,-,1 (cm* *' *upr*n« rlf.-rt. t>.»l* r'*t"» lK.>.r MMOl*^ 
co...me Mwulra. ">«» "• »«"«*■ l !| M-, !*Li^JS 

, l01in ,ll« qn* P«r to (one, .l. r U«II^, M>>IM> 

»m. W *«inw *n reaiplXaH nn auWi : UMl *tt« * 
nfmin. N'.wi«rl#. ■*■« dam ■» ^T*?"'*-^! 

I «V -Mwulltr »'ii »Vrt<nit» i*il«wpliiiws . «•* 

art* Si Von (an *w • •» pl-n^.!.-, k- .-,,..,.,,. « 
,. flull a vitulu -JH*. *"** ««*|a*f-*' »» «*» " *" 
Mora .Irs parri» «-** II I*"'. *•«" l^"- ^" n 

oMW.-M.l-'.'*- par TW«a« •» »• ,H%^ ^! 
M r«»M !>*' r-p«aahlai * ttM "H*"'*!"- ^ej 

U M<- avcn.oi* q«l orrl»* »ox plu* srnnfll l on n eqMMl 
<|ik i« Hart* 2*ft7 - , 1'llt Ortalnt pliikif »pViv»ic Mint olncun, c<? Qjnl fti* vful 
dirr i|u*iU «*jfnt profomK }1ai», dojA oUsrnrs par • nv 
m*nte*. its lv sotii Lirn rfavaritairr quand tvur* di-ici- 
pl« r*ut*nt dv ri«4(ri> ii la port/* dc tons Umr pMhv 
Wfhir l#n professr-tir* rJt ptiniuoptifc [*h rc-ud*nt plus 
inc«(iipr4tini*dj lr* rncur*, ol (liiidpnipui fX 4 r^**iiN*< if> 
COtnprrnd plu* rirr*. Kvltpii* dp leur rt**r whirr, m no 
tlifldlH Hire a lout pJtiEoHipIvr. vr*l nti flmia. qui 04 
qtl II ft Willi ihtt. Ifair dWuUr uno diicirln*. II foul 
U »nriuflr+. Cutumftrt In &»W)t4Wftft>ftMi il iwiu* 
n't torn (I rllr qu'un* i hinge iroiKjtuf* ? N'obspitvfim/ins 
pan ft pdiiivir rtn ilitoritf iiuflfcLmiiwrit ol*curc* |tti 
eta-mfnira. riiirjliori* Iftj plutftt, !AchoT*» ife 1m rewire 
cvmprrr^inillilm S*f*v rim aMIi'iurr (tr iwtrc illiort* 
4*. pent**?, fftlwfi* IVflort ilr MHi "Jtjirlhrr m p rn mm* 
rnrtlanl djri*. In f^jtu <In pr running il*»tit iiuti* tJOQ 
ftonvk* lltAoiicji. Nou* itrvoii* proud rr, pinir aitifi dirt, 
ft l& flPtf*.. tlwqui* pliiniKiph* <-t Ic form a -lire tOUfe 
at f-rn>r p w *|if*l ifa pa* dM <iu c* *|u" it n'n fan (MM 
balbuHKr W*bhc »*il «*< m d4*a<Yo>rd a**c istiuv, uflti d* 

Mien * I* <SWwU*Hr*» p noils ilrviwiH 11011* pfforYPr d« 

mimv Ip coniuiltrc- t *n uhlhwipht <sB un Jtotuutr (aiumc 

l*i Htllrfi. qi*i affect* *!* iir pa* l^ur rH.wwltI»r tiioii- 

Iron* If tri guMI p#l. *t mjH«.uI niHlonmmi* minde 
HI n y a point, mitt *;i vlf ot km ifrivr*. dp maM- 
dloniint. i*il a I.Imi 41* fdnooro. *1 4«innud&rKL-i»>tifc e^ 
qui, puiir wn l«np», il n ii-vimviii tiivjwrt* il'iUlli- k 
VhuKwuHt Ptti^m nou*t <lan« *nn inilini : atom trl 
philiiMjThr qui a^ii4 *[tprtnill Ol rrtanl pour wiir 
*P^mc m rrvilcm m AVtina Mir Vi Minruv II n *■ \n\n 
lovjoun Mf f«c«f *us ptfiiwrnr Jc illrt- loulr imr 

tyr*nx Voltn c<» <|ue notj* i*** aiinprftKHw jkin toujour* 
i|«Mnd iiuufr (ymdiiintioti^ l<4 |*N,h>*rftplK^ tin pnjoM*. I'lft- 
M. ffwnm* Iff* lKimni«s d *ujom>ihmi # «»| re I* vlf cC 
U iiwrt, il» ont pr^f^r* coo^cr^or l«ttr ftibUlK*. iL-cm 

f*M 4U priw dp r*Ii i^f n rn t ». maW dr niw-« tgtil 1»<nr uril 

.vrtni* 4f urw-rv-tr. annn t«li Mir lil*rt^ flu tnnlna 
Itiif p;irtii' jI* l4U? lilrrti. *:hnrf)iiv ti^m**- A **<mKi!tii 
Itt plUIOtophi^ qiund r#u«ci onl fan ji/^mv *i**+i-nt 
rriitqu^ mi pi'fiMiit pur oux-mptitra. Uiiir^i^Hiiim *m1 
payi^ (I* 1 lour inurt ti*tir Iiii10ppiii|[ivirr>. ^Inh li*nr |h>iiN« 
kur & ituru'rtj 

OttiqUo nrdii^ <ju# Mil ^rlauii* ikltil^f^tplil^ U fmit 
•.mr M counifft rtr> ^ini'nftirof jinn* re Ul>ynntlip : 
on nv>i|iio dVtrr rr<tifnporif crt m |>^r%^^miu-j* juir 
quftqiMtronivAlllf. Ln vohtahlo ptiili unpliio nc? munuti*- 
1-clU \Hif *\ tlrvt-iivrlr, \itfi\u dutin re fjui n i -M piftB 
viimtiT, raiCmv tlafl^ I ii tcvh? rrrtrr rl Id fctlir. rtw pni'^rl- 
im dc vfrlH ? Um ftp^u peal Cue cr^uiric* 1 ri im'uk In 

**(»Mr loin d« iiouw, dpvii*nl ninni pnur noim m> iirA* 
ehttix o.lUIh>mHur FnliMKi* »or\ir In ptftU da pW >- 
f-Jur ^ IVili!WAth.^ dff lu vnikr, — wilr pUMk90|klile 
pwftxttlftt lnnnolnf.<tu 3f^pvit crilitj^ duiulii^ of>|w»6 
n l>*|nit dr n^ipriulUM* cl dr &<iiini u.«t<>gi. 

ICfni^ elm )ro fhlloaopliM Ue plw* l-rtinp-oi*, U v ^ 
aufliun' tho%n «i ^lahrr Its om *ntivmt dlt i|p* * v^rl- 
14s * t^niH If faltr o*prr-s. |1m mil H* *lc» <Jc»4rti<t*»irj* 
nkil^rV nil, C«vtftlB« »m*i COftttaUU U-h pn>jtt^H dtf Icur 

r-liuiw, la i iiif«*i i tiVliitit jki^ c\trt *UX toul u fnlt mnrlc 

Kl fcw» tCk ll4 mil nv*. .1 Vlf* I^iii^iU Wuln i^Jtflft* jf»* 

tmlr dp f*on»tatvi H i|ii* drti ^iir^rotv Pl^v^nl *!•** M^*i»»f* 

ii *lr* ppi**^iii»t. ^i tlff« ^crit <in> d»>nl IV-uvio tut Fit 

randan riAt i^n ilp t#«r vir tu*Urfr. I>?i ti^r^-ii- n .,< 
vanl pun a uri^ it*r^h^i^tif.*o ]»i**. Cfpriwlam nl Hut* 
hiK H nl Vi>lmli? 4 nl H^uf^j>iiu 4 ilttiif. In jurlU' w»anto dt* 
E#uFii^vrt . ne li-ui uuii;. jlioumitt : n* *<Mit dm .. rwr«- 
^ >' irul. ftftrtl* do Wt* rtuijEn. ui>]Kiriioii!i«nl u un* 
tiutimtilU qui nV-ITn* niKii»r rt>H*iiitfIiinw nvrc n>llc 
'tu"il> KpPV^Illtflt. 

1,m phili »u|^ii*ii. OP ***lit Urn* \vt Itnniliw* «pil 4 dan* imid lf« innpi n linn* torn* Ifp pays, dam iw* Bpni*r 
|*iir riiK-m^rriffl. 

V*JiiiKl Jv din : Jn plulunu^ditti. jr shwi^it Mirltwil uiit 
rkrtue^, i^c **>iil ciu ^urlitut qui itfii 1c priilM^c ole 
(^tis^r rt dVxprlmOr lmt<mifii^ii.»*nf*ril ]■ ir~ pfMtQ. 

Toti*» lrac-rtfftt^ur» rin Mut^ r ijui-Ia <|o*ili widit, «nnt 
rim fihUo*«pl»rA. II v a t Diijourx, d«nft Vftti wlrirnM*, 
tip la pc4tv#>. In art ttai^ j^npi«p r»l un .art s*n* rn*«tjU. 
C*«M un art taita viriU. C"«l T* fMUC-ftit L"ftH «•! vn*c 
f n (iw» i- i . | K,:--. T ,.f.,.' nr i.! j v. ■ - - > r ■ h . i •■*■ i,i , :„!i .r- 

d* I'uri. On IjMUl rempln<r«r c*« m*^» Tun p»r I'autr*. 
lit slffnilfUlil la inllnr r^alUt- 

* r 'I'" 1 '' :, ''l \* tlliil. I pMI i.'.. i •■ * -i tflui-* E^n.r 

In non inliiiH, <v n>vi pas ieui^uwht I* myiiM fl"i*t 
HrW Mil otr rnvdiijjfirrv c^mmi- hi cola ptm>rail lour 
G urnuri; fini un pivnll^i; qttckomfuc . c'oi quo. likOMio 
dipOTJllIti'? dr crt ftlllnJI ^nia tfkgiKut. litest jdiiI 
ff>*^rt tfuret A tligrtm poiir ilr-ft crrvraus h»bilun ii 
nt pn* iVfl/Pldr. Lttj phtWophir rsij[f un rflnii iff 
ponfiH* «l<*ii Mrn pru «>ftt c*pnl4c*- HubHu«» i lire d» 
mmnn* d'uno Atuplditi* iluttt rim rrn]ip*<K*li* t A VOlT 
Joiwr i!^» pjtccs •aix* |d**^ a n« connrdlr*. d«M m-\rnf<,4- 
taUonn do L'art, iju*- ^>n affrrum* p-aMnlSf. convmfirt \m 
enprlt* pourrnlnnt Ha nroiAlor l«« v^flpxlojis pnrfoinic^ 
^ur Jn vk\ let* ***<"lM"rcli*^ ^iHtiiiti-r^**^*^. 1e* Iravaux 
in p!us Kprl#ii\ Mir id oil trl ppiUemn, qiM *i>n«liii* 

Ul pllihiwfphlff * II fCUJt, pflUf Aiakrf« cl-IU-^i. im *fl,.r1 

eontiniil, imbo &ileniwn imilriiii>, Alnm *iui- l» dinf^j 
ftion fait wn vvrrh 4U<lournuul tow mi-miik *U la 
i n-t.rr-Jir rjp 111 ^rnli", ii «* diflhtlo, momo *n g'y prt^ 
Innt, do coiirnitrrr m innVr. tlo In mmonor viir un 
t*ujil qui <ilfrr tlr lu piiijcncr, dii Until II it in if pcrpt** 
uiHl*- i««^km it*««prlt. T«n* i|ur lci» ltru!i> ftrr«nt rn 
NMi)*>ritt> dar» l« mivtid*, M-uIf unt 4!ik* cyllUtra Ii 

l«* ltlu* p-urra 

loUtui edoatlui#i 

L'ttWit, II y ft 

aHftUOfi duu<k la 

Iff I'tiUrfitlOJt 1-f 

' rn (Hkfilaci uvue 
sari* dtHi^t i|tMT 

ul ^oinmo *daiijE*~ 
roiiM*. car Hit* h>uIov<>Ri* l*u m hnl>uuiU« oi l tmiMr lour 
rojNi*. Sc oiTitrnlfr ilr ro fliiiln oni pliw iwi mnltm Iumi 
!*!'! t j\ ft fir |kir juiioir tiirtre diow. i<Hr «m rainbtllon 
auprrim 1 de 1^ phi|Mrt ili-a inthviduv A\cc U pflufci^u 

pJiir on qiiWte- 1m srni^i?) I>atUk* ft l"*--ti * ■■' ti l «*" "-' 
tif\* i"iitr prii fn*<tijrnli^, aux p-rtv-s n*cr ilw. dlflVilU 

t** qui Mir^lKwru do toulr* p^KA. On **t p<ari*ll 4 cc» 
c>\pl*> r^l cur* 4i it i |wn4tirtit iiour la prct»irM r f*n* d in. 
UJi poy» ImIiIU pur lff» bMra fcrocrs rl qui tKiKpul 

tl^f <: rutr-r lent *^i»t(*iKr pi«**l u plod, < : i*>t |nn»nitH*i pru 

*lo j(Mi» 9 T jnF£r4>aftrni i^ In ptii]o?Hiphir t rt pttr ]dNU40|ihii* 
qu'il mc solt permit dp rVpoirr qun J'*iit^nH [tar la 
lion «p«lrni*r»l Is p!iih>4ftplitc pn>prvtiirid dil*^ mm 

loUlo r^lMsiin 5r0f*WKJ# Mir lih Vt*. la l*t»#f^ solri U IW 

ift?t fiirniPiL, ol rn i^HirtiHor, «t huHauI Im rruvro>N 
Uurl ot do lilloraiiir* slnrtioft Qui n*ii rum l* wrrMU 
COIlluntir dr facmi ji »'lltl*IP*wi a la hralltr. i|U "Jl 
»Vn driminif* qu'M iiillc sm?BMr \t noinlire dcs» imW- 
c\\c* ri ilr* infdiix: iva 
Qvftiiil oh uI*ojitL' rvrlAtiica dudr\ d iit lam puj pk 

|ii»**i-r ■fA*-ikiii;ti(« i i |»:ii |^* lUfftmlU* <lo d^}tni 4 | f >n1ffr 

dlt 1r tuple* dv Jn siu*iir4< #at *>lw-f « rv t niai?« line f*>is jmVm 
on s fraiictil to will, (fOttfl RhtmllsMIX lwrix«n« »0 
dftrauvront tiu voyngeur ahHitfT^ <riiillid. Mi Up nt#riril- 
|r* M*r*;iH.*r«t. rt r»lii riHiijx'fiw 1cm rnti|fUi k n ^|*rutivvpft 

i U-r Mftftlnf p#flfCUr4) <* ifiil M'lrtMutt tr^lMTrd <Mi«<'Mr 
iir^ii>tj| luinf^rr. Irn il"rall* »* prfVibCiiL p<u a |t«U. AJ 

tikgtulQ ptr dftfWffd. r?Mt I* <*As do- rirf^tpr ii pr-'»p*« 
do Ift phll&itfpliio lo tiwt *|ui* Virlor lluir<i i»r^i*-. dun* 
Wr^itni iitu eoatarM, -mot ^|u*> |o iiminu pnr or*ut^ : pMki^tphlr. plitviM dium ^.ort t'tnlr 

Joir* lnlrltrY*iiir1l<*< P 


T-i:.ili h i-fli^Ir h \ laflildti* CM* ||>M pn* Ii 


i £M. if. it Ml 1 


alH>i-4l^ *i" niA^ilse pour 


roinmo unc 
pons^>. C* ■ 


srvHr do cs*«A#^it rt iHtO 
:iil t--l ii4 -t* fitu nVIjrn^ it 


crrvrau rlnj: 

rv i|ii'il in' 


Liirr un Hloi t |*>ijr rutrrr 

t + onrt:ilf lid-*. Ilv la ^it*nt 


(ant do ii^ii*- MumusMin h*n\* HiU^vnlk uii " Oil rVfttrfvr *ur If* »>iju»rl& ||U'A finer rlc pnllffirr. 
■rnMin*tK*-i t% d'amour *. 
Li**tucn<tr*dr j» piiilovftptiiu flni»Hnt imr livrtrtono 

|rur» StCf'tt A Chilli <|U| ftO K tUcM;iru^fc ptm dta lr* 
pr*uti*>rr* |tikjp« d<l livrm* *JtTl) vlfht il'i^ufi i pom Ii 

pmnlfrtt ft*lm Si mi Mite arulo Mt tttpthiD <i< fflnrf4- 

rr-tu-r ii Im |>l iittvM*|>|iir t crlti nr *l|{n4li-- |«n* ijiif !» pin* 

t*.^.|4(io no *'n<tft*44 <|ufn mil* iHto. Mk ■'nitrctw A 

tiiti* s t**it li* mimr* prist filrr nil plii1*4i>jttir Hi, dout* |p 

n^*#r qii'il r-UiW. II fttf [ liKrtiiM'nt : **, dim* *on tra- 
itill mJiiit i; it *n luVraiion t I'd m :iri if.tr dan*, loot 
r»ipni tall. Or,. Li MK'iii^ adurlk tiupfrhr u* l^ntii** 
d'tMn> «-n\*iitrmn* ru |i*t ^niilriiJ^itiiiil mi& tf**tr=* n»-.:i- 
r:i[in» ft a'fi (rtnmManE Tnit u> I#iJr \|«. Kll* IGUI" 

itMpiW •.!<> 1 iflir* ;.t '■lnlr\ r| i| jrr : in. fit** qui 111 fonl 

"- ■ ■ -'' <*■-*, •»< - 1 ■■■■ i irtiM* »i ■]-> Mint-hmts iii. nuHi 
Kn r<* rmp^riwnt d>*trw un infflltr liiirliijrriii. rttp 
#a ran dr* rait* * dn jnnwnirnit* qui miMwwu teur 
■OH urn* narmr avoir I* tfotirogr «lr *o rtn^ltfT, 

Qm'om nt n-otiH nb]»ctf point I'Hiidjfc ; prim« (fiurr. 
rff taftf pAiir«jojilinf r. « V iv»r il **bord, pkHewpTKr 
ttttfttlta ■, cVtn tVdiriT ; ili*cotrr t wprVtitrr, iuhng m 

nSrt. On], Mnn dw-jf*. il fntfl vivre uiat4*Tirlk<ini*nl 

At Ml itc MW^grr A t'tatfal. Mais ar **tidrnlt-t| pa** mini* 
UK*H*r I'kkal ii nolrr vir enti#>rr\ t*n ftortt* iiim* vivm rt 
pMitK«*phrr «M uni wttUi #4 inline tfonruoti */ Han* la 

*■'"' ■ '■'li-^" 1 '- -In-. ,., lfll - t -,,- ( ,J -■■ ; r. U . ■ ;»n,V 

»-| ■/■■'.. » f.Hll tl i* K <l J -i ,|^T ,L 1 *i i ■!, 1 I I" IH I jt J i-i.r ji- 

i»»iil *!* Hoiig*r au piJn -k IM^lt Dan* un* h«(^i* 
Vlm»ti>, *i* fuw* n>ftfste-fntt ptii*. Il nV »u»il p!u v< 
*nli> ijlulowiprn-f rt wlff*i 4l« blKrfkit, CMt 4li>n 
ffTf-l rhlrtil r&ut^raiL cti cruicnn fJr m** K>?tt*9. <*: taut* 
ifr^KJir ohm tiiii. ruir Mi fiieiitr, tfMro liittrltiire. On 

lit rt^niil |riu?i |Ttttir iHOfftfi u anjprimll pour -rtvre 

<h l M v*r ** roqMil, r*ans i^iir In vl* m&l^rirlJe soil 
an outaclo au dpvvloppcineni dc ««c <kn»MTf- l flu liru 
qu f auji>urd*lnfci II y n >ftiiU^onl«ttic wt^ In |M*itt^ cl 
I MdConb 

T"«tf* |»1titotH*|j|ii« ti'* 1 -*! au fofhl q*i* To^prit ciitlour 
niMiiy>xmt c fi^mif ct*O*0j dMItfttoUWr i*t coikUructeur d 
la Joi*. Kn iii>k»M- t^:»ii* <|n II nwnif lu plorlae du lirii***- 
liU^ilf. I i>| h nH critii(u<< ]K«« ]i- iVinilrniwit* il'ii ri mni' 
l*-l , '.j(|Jk'.- .i U plfuv <l* r&iilktt %*TiiWMilu qu'll vlmt 
■I iilkiilirr On n* nm^lt ]k\K ijiir In tfif^iiio ^ eo»|iNi1« 
Ji* AMnilif, w iaVm tit qu'uiw fwirtiG *(U ** Uah* ; u 
c6l# df colic I^Migtip n^sntlvo t ant' brruVntf (wsitiv* 
A'lvtipmr 4i elk. Ct«l cclle il'inlrnduirr dr rorxlrr iliiiw 
I« *a^* 4 ilr tilrt-nr lr=* arniimri^ta rlu nKiiwngr. 
•ip (icp<i^<lllfr k vtrtl Iwmmc qui w'vil kii« lr mu*|Uf 
tie riioima^ rlvHi*.; i f i- p*tt>MOphfj rt <In» lotictkiba : 
in^Mit ivr i iiw Ion •• \alctini *♦ nurkhti^ *\*+ C^rCtVPOB* 

tkut phl> n\tx l^v-ni.v prnffoiiil* ik 1 ji can«0ff|Qf 
Imtiiiiinr. rl Ivtir ^vflmfitiwr U*h vnlrua ti^uvWI*??*, Totilr 

|j*tiUifciphi^ rtfiiiportc uti« i^arl tt* ■i»fp«nttfi>i rt nn*> part 
d*iifrlriiu(bo4i. KrVmtivt, cfclr va4t <l«im cii»ip(* |irtibli>tii*t 

wm <Vkt^ ftU|{lle f fuctice it iraniitoHv ; .iCinniUive. fllr 

«n <xm»ld£r<t lc o*M£ iM^JtiT, liurable *?t vivmit qui nm*- 

flitllr U furiUeitr uV U |Mn«f liiimuinr. |1 h ajfcil il «Ji- 

lier. rn ulillnnrit Iih jnalrrluus Im- ptun |»uw. |« pltu 
^lEtikx j^nni 4*111 <|iio ntnu el ir^u*t. [<■ |ihk*->. un rill 
Ikt intn, nrrt rl prfiprr. C*l tbhftci* u'eJOVf uti |n?u pltifl 
trlunpir jour, tiiimi rquillbr^ rl pluH hmrminiictix. nupaV* 
Umpicl J'aic^lAt Ion etrw huimiirt \irnjl itmuiir ronnin' l#n 
tlota <lc tu mtf vltoBfDl rt Mwrr »ur ka rvchfTft flu 
plutm <|iii lc«i tkmiine. 
A cd(*> iln rcnwInnMnHlt *l# In phil<kvopM» T m« p|a?c 

I hin^.in* tlo |a p|iilo»ojh)ii*> t *jui *>n r*-| IVUtfptf-mUc f>n 

i*c prut mil tcmti*r*lHlr* ft 1^ ^i|nl.i M p|jU *i oil i>* sail 
ritti d* wn lii*4oliv. <*iii **t ciMM1ai»m«fil vbtij*^ il* r»lre 

JipfH*] a c^IIpcm <| ilimI on I'lutlir |p^ nrt^il^ii^i Tl-% jilim 

varirn. Su r UIU on trllf inic^iitffi. i>» *rlt<p IVpniiovi dan 
(HI a> pliwi^lir* |»lkilo*Ki|>hvii t nyunt 4*u un *y*irnn- ori 
gttUl *i p«fMB»l A «IUi1Up Infant, on #e Umivcr en pl#*i-Hft* 4*Ull# *V<il#, flirtl f*ut connallr*-. illBrutrr. 
ctoud on o»fnlri& urn i^Moi-kM S'uw hf-xti W-t*^^ 
CM puiiiiiuul II Ml |nitllp*nJAMr- rt> o*rtinipnr**r an 
i»Ufn dr pljih^jpnir par nimiuiro rlo lit phnVttflphi* P 
syf^Hil M rOl >'nifrV7w 4 «Ys pntf^do jiii iront <(if un* 

1|W M** 4c la phllfMi^hk. Uiiti dr iplrtil#r Inuill- 
tear, Htr riin^tYMHT, li'rai ««r writ iTlnillavton «nu» 
fitlgUi pour I *»prit, J\> ur ,1^ MrtitiinlAj qui Mitl Cfllt 
*»A* tout l«non*r <l* U pliltn«i>|ilih- t li>» intll r*- *n rtmUri 
avee ww linMi>-irf\ k» fQmlllarlMtr av#c cort*iia* m*te^ 

C*wl I#^ir fuckllter kur toirbc. c'c»| leur r*>n*li r RUlH 

firj'le anr rt«i«lt <|ni i^i^ t < un rrTovt InlclkOtlMl fxnllna : 
qii*nd Ik abord*ront la |4iitcHHipkk profimntni ditc, 
U* aarotil nt if itW-v «k colk -ct, it* *^roiil mains <l^imy*<^, 

Ot PH nMlin- .Jr rfB^rhilr rt <|* nlwitirT. l/lu-l' in- [ 
lA pkUfMDfllllV ll^lt ftfrtlr il ilUiV-htflirt* K Vw*denr* 

nwrl ptiilnNifKibimv AVtt #lif t or» Ointl^ ^ a pu i 
r*t»ul* dM graiuU prnWmoft i)ui> I'luinitiK liwtHUftWt 
lie prut put it* )i:t* m pwnr, II «>ii fl#Knj(D ufir ItttB 
•|iH wnMilur |m>ii r Aliul flirt la pliliOM>plnr(l* rhtoliUrv 
do id pMlf^^iiic. 

Hi»ti>lr« itittfn»«i|tc ft Yinnli? cnlnr tmilr« k .que 
eriie d« to pbl1o^>p)iU. Kr* ^Mdtanl l« |fBillo»>ptir*s 
nti *o rrtnl i-owplr dt- lu inurclir d> n»J*m*TUtc, tic j*» 
UtUinncnitntft, <t<* m* inMHlom^ d« m d^tiiiufiioi^ df 
I .tirnrl Vm n vlwt do ToiprH liuifuin 4 U «cr»rrv 
elw Jl* r^Wklm ; (hi volt lea *rrcur* MtcWdmil ftlta 
rrn^nti. H i] ur!li|iirfoiH »n drfouvrr ilan* frt airwiuil d> 
j*yW^rn« un pur dUiuMnt qui rp*|ikiuiil 4 enr II owiltint 
ilnc- purcvlk *k v#nl^, .^ ti^mrtl ill* LuHZ^frttun it*. 

I'HIUHvDPHIK ^mi (I* 1ft h&gtfw. Pour I'aim^lt^ 
in l#rnw <I* siaffwwn iloit Mp« onU-nwUi tlam k »nt it* 
conmnluttnw I* phih*opln\ cWin <|ul eonnill. qui 
pffisc, otosn <pir Ira autrM m aintPDu*m d# vl*n»- D# 

li - f.iir- nitiur. lr priiptr ftpprllr- tulontkin |iTiM(JMt* 

|j ntilloapkk unlimir ft-impr* nd ^i|f* la C^IlTlllir 1 

iOOCft, »tw*l W«*n lo* Hcivnctfi ilon* tram rt*lAiU <|«if lr* 

proM^iibn dMVlm dr riin|\^ii. AHM<ti, f pTillosopli^ 

c*i An>*si |ifi_v*trl<n rt natar-ullMr l*lu* nr^* *!*■ nmi*. 

DfWaflM IVmtrin du « DteootirH dr la inrtboip *. rat 

rrutliAmali^icn <i ph^^n»ioai*ii* itli*\irl* <Jr* 4-4prilB anl* 
mtitixV Mai* !r* KrJc«ic^ fcr^ d^K«K<*nt I'anr aprr** I'nuir^ 
lift la t*htliyir>phi« r( il n« luh rr&1r plim int* iguulrr 
i«'rp4rtrm#ntd u> Ia> rxinna>l9«aiice : la pmhol njrtr. In 
l0ff**ni* P 1ft mnPaU *>t la hn l trirJiy*iq«e, J.* layclwl^w*- 
drii^uif il^nn 1« riiauimli cI^mhhh^ itn phllmophlr, 
mnh c'ffl jrulctiwni pur rrffrt dt ta routine Klk IM 
u.nr firhfiicc. In srkiici' tic I'rigitlt hunwiii. coinrno 
l«Ur F rlk & iliu.l i\ rindrpriMlaiiire un mrmc tUra. ptr 
i ^uiplc, f|ue ruJucr-niJr, nrltticr dii ctirpa IitiiiiAlrL 

lr* L'iff'W. tt*rt »1c Ukn niwiiiWa convtiluf* nuvJ itn" 
oltjft -ftiitnnAvnr dr conhnkvMi 

Lu HK>mtr, ti m>ri tour, iloil «>trr aftrntirhlr *Jr In 
phttoftrtpiikr, Ji**iu'*t r«|M>qUr rontrmporuln«. «n rropaH 
qnr In ■conrmisna.itcc da birti rt dti xumI niMi« vrnaU 
w>ti dr. Diru. **>il *l'ifli nr miil vu (imp^ratif rat*«ori. 

qui* dr KanlV Atijaurd'hul, <m uilt qur In rnor.ilr nl 

hUliiafn^. qn'illr til tin rtiwn»Llr dr rxinvvnttonn : dn* 
rxmriM +\ d« mmivftWiM qui ** *-fthi drvrlApArt^ 4U 
cotirs dp I ^\«lu1ion wn-ink dm pt-uplrf. <To*l done ft la 
CfiCfritofflt -ft iifiri A 1» pliitauiphl* 4|U# U mtifnto d^l 
Mr** r-nttacli6* + Ainni. it no n?*ii* A In. phllneiDfihli? tpw 
1*1 fnrlnjrhliiiiur. n ifiini'-iiT a' 1)11 fimltRmra tfl» p^ 
f>r>i^rnu?i df runlvc-n. 
0*1 * <!£■)*£ ui Ift niMplt7»|(|tit k drvtl ft l'«kUn«. 

Vulttiirc rii fiil^i ii mil' (nan(t>rt dr fo|ir r| AVJtVHf 

Oimlr^ roukit «u*on l» mv4l <k In cot inn l«<* tire, 

l^i tiM*ln|thv*lqiat> *^>t i-r^-iMl^t*! un pmf n^% mi p.ro- 

t*r* »Lir la rrllKi«n t 1^» f ondiLtrur* rfo rrJigi^n* ; 
Mn»r» J4*u*» Malioinrl, r(r. t nt |irrlmdaikni lr* Afhwi- 
h ur* d'anr rr-vrlatioti <lUinc. i^r mtitnpliyvkirti. t':. rr*»it 
rvi l)l«ii. nv dil put, aviwi «i nvrr ful *mH aao •nlrrvu** MO*-. pin «ir*e« ( aot; unc ifi*plrnlioii injclronqu* Cest ave* u 
rata. «uh qu'il 1*0 tludler I utilvrr* Que vaut wmi 
*n*n> r KvHt* D) i W it. -fiii- «t retatm I* MVkhi, lul 
mat, i* Mrt de «. rairon, in Alt, A In I*W lie mi» 

elude. I> y a toujour* 1e» fattt* dobw rvat W*n tfu'll a 

eanatatea a.vr* »ra m-ii» et que rliacun pcui eon*lnler 

ojnitne lul, ffl *e iticI dun* |«a meine*. r^mllUou* ^A* 
m*Upti) sieinn. enfrmt* dciii* son cabinet, n'a 4*- /an! 
iui qua M>n pupirr |»>ur *CV-lr*. S*il -Mlltllr. rV*t Mllt- 

ihefit flat** lr* JUrea-. re* pcn»e>* <qnr 1**, antra tueta- 
(AjWMI i* farmaiehil .1* I'-uaivm. II Vc* r«ip*1e-. Or* 
Cntiqiif nil In COmMhr- ^M^ ri1c», nonr en farmer -(If 

MimUttL 

M-cv U tin Li* vail inutile f Pm ew»plMenwH t Lb 
OHirttiiHnrr dr* fall* h« iliMi pn* ; u i%i hon rtr tfa,r* 
*•» avptiitm, tl* *r rtnimmiyr de qtjni ruiihvr* e*l 
fart j ail a 911 n' fl p» tfe. ^m a r t t(i 

Le* rMultni* d# «* eiudtti ur aoni pn*, tl nil \rai f 
«*oun^ant* Si In wlenee- *»< ftrtlr. *l, g-ftUft A rllp- 
on pent v»>)*r dun* I*** a*r* t e-uniNtunlouitf £rj UUrI*iur> 

minute* ftVM Unit* Li Irrre. la li*i<lnpJiy*}f|iie- cut tirrile. 

Baron !'« rumpm-fr* A nne ^ierjre <on*acrta a T>l*u a el 
a dW quVllr- n'enfnnialt rleei. Lot raLvon ilu ntttnpliysi 
den »r h*uH* .. on aa&r- II dt<o«vre que. tout *unt 
fabHlon de net re e*firlt p nous tie pot i von* rtfn *nvulr 
&* ** WaJHe de* rltou-*. Im ralaoti nieine en arrke * 
lluiifer d>ll*-ln>rn> el IViirii I m main,, cm dernier* iiihi- 
lyit, *• riifuit A lY»Uit itt (smwiffir* |vr(^iki 4 |^<ifit f.c\'. 
uiu[n«i4]iir, compAMblf jli |m|jit inmlit-mjin/pir <[ni na 

M Iwimicur, nl Iftrgnir, nl Inuipur : e*m*>4m «iul 
n rrt rlfn, 

Halfrt cr* n^aUonii! IVivilr ik la nrftiphyfrJijue 
n^**c pu c-.ifiipl«t<fin«-fit Inutilr H tM Imhi lie WVdir 
^u>n etu«1i»fit Irs fnit*. tmuh n'uit*i£wiri*> pn* rabwjli, 
malt ritui>Tin A intnnt* rj^r^mt^H darkH lo r«*lntif. Iji 
K>HnpnyKicpi« cnrnpojte ptunU-un *W>lr» 

Lp iplrilualbcno, rornm* »ou nom liihilii|ur, ndnbH 
iiu'im^fwii* <l»- la matttrt II y n 1>*prii qui. Utut **n 
i^Anl bc^oun rl'tJIf-. rn r*t iniUp^rHlatit. Rn f[^n«rnl r 1^ 
^irltufiHAift P ftdttM Ditto, l-tabb, ir lo ni d'u»* mn- 
HIM ItDftf^UW. TftP VTttaple kirvqu'U Jit *)nr M«u «l 
un i ilHViip *lr* ■, qu*il n*«t iwvu. hiaii quM «ar«, 
Aumnt dhn ijiif- Dili f/M le VFOffvta ft M d^klanr 

itftta 

Li mAt^rtnllftinf n'fl<1iiitt que la mat^nt. [^i irll- 
ffl^Of ilf taite t«p4rr *r ^n| iirlwiTi^r* sur I<il fin a 
dii i|u#i ^tflU growler, K^'nuti ijr iir crime fleo pour- 
cmuxdtt Irrmpnu ^ ' Kpkun), L» cNqMaUiia rrll^eUJ 
ot- ttji fxartloimtnl t>n_» di* vi»u!olr lul enhrvtr Itur t-nln 
H **air puiuarerf*. rn ponnnl rhumanll/ A. *p pAS^T d* 
knr pn^lrndue mediation nvrc U> ilivln. 

Ix» want* AftkU-lfl dun joMvl' hul r valrt* «l^ |a bour- 
(oobdf. declarant qu^ If nfUMaUtOH «il InHrm^ pnr 

lo Wl#nrr t pfti» qiH' l& |t) ( \ *i|!w it ahVomvrl Irn ion* 
el lf?» electron*^ 

lA ^Muverl«» >U« atvmCij dVU-rUMtf ii'liiflrnte m 
ri*n ^ mAlA*riftll*im#, l-o n«tUr4>. cVri. c* n»i r»l. r P 
^iie r«n peut ultwiwer *v n*«il fjiy rnV< n*^imi»nl 

■ ■"fur %o\\£p or liiftprnlile irKi*ir"r^. 

Ij* Mjitirhnnp, •vul^ind ill* HiiK*!i\ . <!*■■ Hum- 1 , 
*J Hjrullton, etr,, ileclftrc que rtom nc ponvona rle-n 
*•*■«( rde la rmturr d« clnwr*, pftrre qtir unit tM f«nc* 
t|o«i dc rft*** t*«?rt u«e> il-xirJue trr^luWrfe nuita dan- 
^r*uw t Nous a\-<in« fc*-om de ffljrc, *l la 1-ftW. ill) OClf 
o> faL • fe Chtti* au innttifli* exi^rirur ■■, hm> Im rp[ nf|e. 
de fol *4jfm ; npre* lui, la port* r*l femner nui nut rew, 
^ Dodowwe J'mmriu 

rilll^>soi'j||i: r J,r dicUonnnlre iW-*t«nr pur 1p mo4 
Dhdli>3oplt»o |a •cictmr^ rfn^rali *I^h *tr™ F tie* pHttfP]tn 
<t (lea rauftes. Am ll^ari^, l*arl do »rkvrr mwl^trtii* »>« 
IftArf^ntA «i^ Ifc Vie iVrtJriii.(e_ Soua ce *oe«lik, ft» il^al- 
K(t* iiunti la eliwse, Ip rnur**Mi Von ^nu-igfte la r»6nfr> + 
la niveliotoiEln la loir^ue M la n^hLph>ii<|u& Ijk pTiitrwtpfiie anrLemne- eloit raimmr ile h fta^ene, 
ni^iiif: ctica ncux qui ira-plMlrnt p,*ii .t In e*mu*M«m-e 
4a la v^rlt4 qui pvurroit \r* ortrnivr »ern la conn-ui»- 
■aiM* tU la vrai« aoifeftat. Au xwir electa, U ptittiAO* 
plift« Mt Revenue la negiUon ite IVrrvur r ou ptu* exao 
tpriiaetJi 4U- u>ul or ffuni lu n^rit^ ne potivall rm* *lre 
iMaaotrtr4p. 

I**i>lt]<-t de la p]iik*<>phlc na< de rfpaiulre-, par de hoia- 
r»e» rauOOVi claire* et pfreniptoiref« t a la quentlon fort 
alaipl* que- role I : pminptot floH<oi> l quol qu il puiuc *ji 
eofller, r^ >anndf« tfffre SW 4«fr». «oit par la vlolwico. 
auft par lroni|ierl^ *l\ !«ir fftUiLiit J u bial ( on encore 
Mi ne lenir fAiAurit pi» Uut !* bien qvt'on poiifralt leur 
fuire. l*ii* qu«llo»i ri«oluje p It rpnie tfifiw wl tauUt, 
Alofv la aix-iel* *'or£urak** rnlionnMlemenl, la imtmEe 
ratstc rt tlrvient la rk iJr vuAlt de mifl« vocIaI. 

Mnk» pvur arrhcr ii m rial rt>*i*rii inilivlrtui 1 ! rt 

Cftlterttf, H €%v\ n^w |fl. |^n luttopbec CHlflgrig par dCJi 

«oQna.laMtine«|raitlv^^inij|ie9 IneonieMabltlDcnl, qu'll 
m ■*-.»! pi»* in/Jtfl^rmi T Limune r6iuil1at nx'lal, <|e f< 
conduirr lioiin^trmcrit, de pratlquer 1u |u*ttce dun* le» 
fldtt rfc lu vie c^mranlo. 

1,'anwur ratlonnH de bq4. et nou raimiur p**«!oii* 
meL reml oU^gatvire !«■ JeTOUomrni 4 «on |>roctiahi 
e^imrjiv <\iiLiUtkin d* eort prttpre bonKeur ll n"y a pa* 
Jcux Huilf*. (i Jit Oriff* v ne ; run*- <le la philf»upliic 4 
I'a^llr^ *\r la irltjcKin Lti vmir pli H inttiphlr r*i la vanle 
neliiiioii el Li tmio rehflUin «i la vtaie phllo*«plii^ 
PauMl <unclure que In ptiductiphlr de Tav^nir fund- 
nutria Ix i^ilti^niittli'aiiuelle on I'nnrlpnne plillowplili T 

|ja pirUiMiPfihie de rAvnlr P >oiia peine tic resler dans 
la infini' itnpubMiiKe aariatc. tie dull aieme pat rnnil- 
nuer Irs pJ.JiHtophte* prhMfOUt I t>lt lmr auccM.fm 
il« I. a rn^ni* niianL^r* ituc Ir jmir jniceede ii Ira anlt Mm* 
Jia r«r*tinurr. 

A*ix t^-jH-lnen ilc hi null *4icctdrra In liEinttr* de \ert1/ 
el ile iuMlre* i|ui denkontrerm & charua et Jk toua lea 
mubllpEr* iB\«n1age« dr iVfrtff-e davi* tea m-poorta eox 
ciau\. La philwopliie itoti <3^nionlrer Kcie-ikllftiju*nte^t 
que 1'Humanii^ recolte »elgn ^u'elle a wme. — t£li« 

PHVIICISMK n m. Poor expliigitt-r 1*^ jrliitfioinriiea 
qu'll* riuilittil. T^tt bid^irlBteJi et lea iti^ileeliift fe-ndenl 
di* plm *n pin* ii ulmrLfh^riLrr t 1 lermin |nir*'!Mi*nt phi* 
tiiiq ilf. Hi ronl app«1 a lu phyiiciMrhlmfe, a la pfiy^hiiie-, 
a Lb mecanhimt, Aliasl *c iWvcltippr prnxreatttt •irn*n* la 
c^ticepiton que, tle|»uL» dci nnnOr^. Jal ayak'iii^Tisre 
ww le nom ile pftsra***#ffl^ w^t^u*, 

J'lnwlittr »nr c^ point. Le phv*Kisni^ n r»t Mfi imr 

hvpoil>ew t en vge de- Peaprit O'ea* une tntlhodr *\e 
rcctierche im»ita^e. doitl Ie« renultat* cacojQbi c&ndutf^nt 

A Ulie mattf d'idcaitinr-ulloti du ■* rivant i* «t dil « noil - 

Vffml <■, **e» *■ eirra ■ et d«* ■ claoaes ». Devant .»« 
cotK]u#lrii t dlv<p«nilt TlilAr il'ifir-tiie. InvenfttnaefiL null** 
lai dV*<*|rtit>n iw a'appll^ue a Toricjuklaatioii. I<e* 
hi rtKiiirfa, lea fonrtiorm, Iph mnuvritienta &onl |uali^la- 
(J« itva ikAnaa pn^ea e>t «le« intone* alWli|te* dUU I* 
re^M MolWtapW rl dari* Itfi re^ne mineral. J# Hi l revi*n- 
drni pan k*i stir e« ap^rcus *l lea faHa mtr leftqueU 11a 
rtipptileiil- le?i ayanil larfnm*llt ripwr* dnnii <le nam- 
lu-eiH Jtrurltn ri me-tnntres. rl aurtoul dano 1e .PWi*ii # 
na*rr de frtofaiiie pAjf-ririile el rtana J»ej H«rfl«| ^y 
/'Ary-ilrlimi* (Mal^lnTt iSllteurK II ftilfnrn d'a^oiatcr nu« 

ll. qui: j tUl llpj^lil i\ [ >-\ "i -'* | 'I'-ti. i!".^Mi nr* . ^ilfr- 

vue pAtrflll^l'Xii ni pnr d'auirvx mvettij^iiteiir*, un n».tU' 
v**! appnlnl de travail* connnnatifs. fk«nt l"eifc*^mlilft 
pprutel <ie|A dVfitrevoIr l**ton nanic f4c«uwht+ Uutir |«§« 
m Itwlatltn 

C*M niiiBi que lo docteur Juk'a H^nault, doetl 1p 
ni*fn> pr*ptil»riae> pnr Toporntl^in qu'il prnHqua anr 

liii Witt* «r> 1913. — ealatliKha a ile n^nLeeuaea MclM-r- 
eUe* »ele«iUflquM pwiRulvlra dapui*. prta trim H*« d* 
allele, vienl de publler tin cuvra^ retnar^ublc aiir Jer MIV IMfrftftj tAhr^m (MAlAlR *dM.*OT. -TOT). *prii A 
«*ntroU*», Altmdiics, mlun mi paint 

*Uhoft Abnirni, mvilwin anuSfU'iilii il'orijtinc l*fu#1llo, 
ii ion i Sim < Fraud tru rn Jnnvlor l!f.'i, « cojcutrrr loiilr 
» f&rrttrr A ivtmtr dm rWlrara vbctnim* r"ws*A**Jlirf 
tkw rfaiikm* ttttfuuifiiKfl inciwi»<*rm-r* pmviX|\i#tn par 
ih* -cA^l-flliwiB rwn*iB(A II ru a Urt unc prrmlfrr* 

in£rftt«I.* lh< ; i.ij*( uliiiiif, Li *i>rfjii*fytaJA'iiTi»4*i iinl annilole 

itu.iL*. un but curctlif Ie» reltext** dWle imiitett ikif «tt* 
ufit»iifc phy*iiiur% v*rt*>*, — fn>td, pnwlivi. nmrn.ul 
de I unit* fr6t]oriK*. pfrnatolHiti* |K*riiiiil Mir <lt» 

pn4nt» e«iv*iw*lil*n**»l cti*>i*U nu \ol*iu.*fi« d* la 
cotouti* wcrt+bnit*- I'm*, il **t arriv* * In n**d*cint 
dlf« tf«eJro*igM*\ *o MMaMataul que W divtratfl mala 
dta pr+teritent un*p«lnril( cnrArt*ri*tiiuM'tr kur i-urr 
jjl*\ *ml rertahiK rifli»at%. juwtnl Hr* uiilfrtira rtimm* 

Abrama *t Kl»riuu]1 coiwwkrwit IVcoimhiiio cumin* 
nil tytffenw tfbfanl fornu: flVimc )UX1i|MKillloit tlr 
chjinp* ckMPMiia^Jicliqu**. A fltiiqiic maladk rtpcmV 
uik frtqutiK* MlirMMn* -ttttnfll)*>+j rt i>*p+rtru**> 
mon1r* auVii faLuni trfl»frwf rtinrntiixin* inr iiit 
CoutaiiI (I* KinM* fre*utei>«< & period* oaclHn-to-lrv varia- 
ble, certain* rvchm*** provcui ti+iit d« pMnam&nca d* 
rfnfiUTJif* doiit oil fwul lir#r pari* ponr ufilr *ur l*» 
U*om ol Mtruli^ IVtnt inoii-Ul* « Oiaque oliji-L, d»t 
Abnxm*, it "in* x'erln-hi* i^ttod** iiatur*)l* dt vlktrailon. 
SI iKitiH approtlfat* d'un ot>J*t «n« goitre* de vtbmtUm 
dff ni/ine rvtlitii* viWatoirc quit lui. la vit+raliAti MW^* 
d* refajtl aiitlnt un* impm ihI* t+tl#„ <iu>1U p*mi I* 
brUrr oil I* iW*niirfl omiarc-mmL - fT*tt pour wui* 
n.i*oii. ajo-ut* J. Rtgnanll, qo/UD rhnnlcur puitMiiL 
;ipji*j» t'riiv ji-miu rcriiplr dc la ludr itemize par tin 
vcrrr ik crltfnl. le War fuclkniml tn roukamh o-ite 
null* AihiiiM^ da vrrrr. Par If? im ; tliiMl^ trAbrvniv. 
on oKifiit i^ inflrnc «nn *fr*tr\K!**ir IW Jc* gtW^lef 

11 . . rl .1. 1.-. t. * .i ! . r mi n* il- ■■ -T .-. i " itk it* ' 5*hi - r '■' ,il-l-^ 

iMiicrtlioiu cuinliv<*» sur left malailjn RiofOmviUa* 

lubervulOM4 *■- rano-r*. Mni* tf>*t ^gakiiM-fit lano 

furious** d^-nvijfiBtrACioji, »ur Tt* - vita M -. do pliyhiclHmo 
bl oloffiqu*. lit cotl^ <l*inointr«U^n |>rcnd tin Int^r^t 
Min& pr/Wdofit do h'ing£nlatltt clrtt dUpo^Ulf^ cnp£rl- 
niMiUux ffftfc Iv ^liX-I^UP AI-HifiWv JMiU Iff ilartfrur J- 
It^iutult, . |vlun ph)r*ieUfli qa* I* - phy&trinit » hiiit^ 
rhvln, ~ oni ilO lurmnlvftnvnt liiui-fllnov ft iwrfprtlon* 
Mr. 

J'*i dil ailUur» ifforitwj 4u PAyii^ij-w-»l «pu las 
J*ii |»l*i\ AiiLU«-& aoiit uticipment vataiblcn pour Loh *ln-n 
afiraiii***, rt }>n al citi> p1u»i*iin* vxcniptaii tvptqiKK 
I) k :tfin&a Jiil«» Rnfnaull, Lit ihrorir dm y-tiflfn arrail 
iiiMnl ApplicaMr HUX cir^aijri. On Mil i]iir \\n\ I'latirk 
tt|i|irllr * i|uaiitA > Ira qiinnlitfj dViitrK*t niintniti 
n^rcttialiYA pour pnduirc uu cCTtt. ^jih^tu. i^irtir 

,|n ,rtUl. T i il'li i ■■ n«irn j-.^ (n ,.j:,^m[ .l Mctttbl Iwl UB 

iiSn-sii-iiti-*-*- ; *l il'n-iilrf* if:iit. une iiuni»1il# phi* fi»iW 

i|«r Ir auflJifuui n*b^\\ p*i* (U^:iri1i*^ que luL AiihI, Ui 

N"j^ niv ptxTf^lT-t-*llr par bond*, ct qu* *Mpllqurr«H lc» 
imitatlonB l*ru*-juts 4*Ludi^>n psir Huffti i!p VrlfB, Oil* 

lui itu « h>"1 *>u ri^n * n**ppliqi»e A la ^iwtIojcIc drfr 
t^tralti oTgr>jihmc* St. it Une fiOUlp ^KftJWSMUV. OH rflVtf* 

ijtirlt|tm rtf^lijti^alam^ <lr iMtleilU. -Flit rttfc diafwrtll^. 
JUtn n'ap|umli )ujuf it'ii -w que la da«« atiolunf K' * " fc 
Aloif. eapkMtit anblttia«i1 lot alfrflbiitv. du rafito. Cne 
tldtw plu* r^rti* up iti>m*e pj-i plua : la diw wintma r»l 
rn mtmc temp* In ihttc opfiurn, c'rtl-k-tflrr In pin* favo>* 
raittle A rarr»iH|rtlmiiicfii *lu plrf-nonrtiw. I a cmv4 * 

-I'frli'J 1^ rn^l ■- r^-,lr,iT- ,:,..,-,-! ii .t n. .. i- 1u vn' 

tCHKMtfllfC ''■* : * ,'* r * 'n^fA^dra dM^'tinw, p. 177). 

SI Ton njoul* -« cea tloitnta, toutP* \*Un on moin^ 
iioijivcllf*. If* iravnu* -dr J, Vulltfl. (i. Sanity -cl Mioirk* 
Knurr r+lfttifp « rMliwficf ;lr* t^ticm noini»p»» »tir l« 
acC'^Cl'r? Aiil**5* <1^* nialmlicK cliri>-MiftKift ; «itx tk 
Kaiirc »ur 1o» rwrodwwncw d> nnnu wibltra |irov<*' 
■ 1 ■ j ■■■"■■ ^ par la inrfm^ cause : c***x -d^ Juieti R<*Kf»aiiH P dc Mn.irko RitlJal <lr Pmivck Dupral, do \L B^6cl*er. 
tur l« (nlhw^cv* «*r»tiutyi iCMtM'Attn? uaMMIf. 
avril 1&7I, Ira rnlenn, sut rartlor. tin foarbinAn Ur- 
min> »t drt vlbratlrwi* trllurHpir? mir yiirgtriLtatbODj ft 
la morpSioloxip ika aniiriaui ct des planin (OM^rf'-isai" 
atMeitot. itUiifrjTL an ru rrnil coaiidf «i« limportanca 
rinMni.tr dm rvnMd^rnllcitt phy^pio *t\tia rtlori' 
Jji ion iio ti^cniiiitiHiicff Holi»fi^a«fc o-m »*apcr^oft en 
omtv <|U* l« Mrt*. Jen cliow* *« lr» njondos appnmlt- 
v ui mix ^ctix <Hi tthvaictai column *1*h jn\la(fc«itlofift 
ili< -rhampfr d^ forre, — [>ivi|»Hl>]f>iiient it> ^Immps Me^Lro- 

tDagihi-li^urK. l/nctivitC* nt^Carii4|ii« d^riv^r dr c*« 

chitiiip* do fare* rtMiHlitii* la rrfr. n celleci c»l «nirer- 
relfe. pul*4[ii 1 tulii-Friit«* i'l lu ivnturr nW^titr Jo Tout e\ do 

*r* partita ; ^teHlrtfr eO*i*MMp lUlUVeM U^il-'l AAIU U 

pouvonA afttGjrMF nl p-rot»ieT Mmm>ti Wuip nl, ni On 
ultima e at ralirfJiw mi wrlu Jfv MvilaM^ IftAlHHM 
muiucltto d»R Hiampfc do foroo, 

Oti» ■ gmmk i>rit* « du Pliyairiwap pom ^-«1> B#r> 
vlr <tf aalalnirthii^ |>our let wprlt ftlalit* ik iw^rr 
tji*»i|iu\ a. nn frfaJo phllcaopliifpif *el a DM iih*ratc 
ft'jc.'I^-p. Si lilLv -i j-Mit i.i.t-i *U H ^ii .lt| 4 fir* d- '...u. 

I * - \. >n i^i r j- ■ ■;> tU In foujuu ii*-- 1 ■- . l;i f-«i "ii . , li'-»- 

fpvolutiun hniuuvLiui tin xx* a*N;l* *le noir* *ro. Wk n 
oVia &a iriiiiMukap d'apoiff« 4i d* dindprM pfimW» 
mitour <t^ noirt anni V. Moitkr, It p^n»rur *lt» J^'l/fJ 
ji.r Jia li>, Ct group* <IV»|i¥lt» jitiWr^tix « avtrlb, ~ 
i*ai r#OTnm*V l*Afr«>ritff Jo*» intrrttulinntilr tinfotMii^*^. — 
H*#^| ciworo au'uii jenh** teit-riftMQUi mnl» ffnr»lt* v d* 
aivt, on plali>v <rolMJi«icr ; t~t Jctnaii*, tfii-ul ^Ut* AM 
i..! ..-aux Marghi abrHtroAt VhibiviAiill^ d uu ItilMnw 
ombniK- — Alton Mur. 

PMYEICO-CMIMIC. PHTSICISME SIOLOCIQUE 
l/nijtlrinn«. phyttiiuf- ot chlinie roftl^mit wpan^s lii 
pwitkre. dlmiil^on. Aiuliu i** propriAta ffinvrtlri <k* 
nvrp^. Ji-h plWnouirnrt nupcrlKitU ft piiiattn qui 
■Vnlifrcnt paa leur rtmclurc inii m« ; tfi w<v.iv<i ? tuidic 
ll> l > hvniMr>2 rk f < f l>v^f ori^lA oxit modifiriil Iton atitlltfft Ah V^ cliAioan pacftaw 
revirniitrd dc* 

l hy dr. p^i in- nana? pajrHqiMj n>nl«vo p»^ ituw evrp« 
til* pri>pro : Ifm* cnrnct*rr* printiliN 
quVlk a dlxparu. guuml roayfllti H 
<oiuh|n«n1 p^iar diMinor d^ Prim* 1* fait s'-av^n.- <IWdrt 
<|tti^ii]Ur, an ciMitmlnf. car i\ ftuppcat utw iarmlmW 
ro6»o ntorpKot^. I*rrf**ntcin**it. U vhy^Iqtte r»l tlMhW 
la *de«ice il** irat*xforinullonv» tit I ■Jm'rttk, la tfUlUr 
mIIp do* Iraiifltoniwillnti* il*» In miitlOnv Malt le* tar 
ri#ir» #iabllio* ontro Hit* dispiimltMnt «rjid ur 1l<m«it ; 
dnn*. ri»rtniiifii Itfaiiclwt partlculitivt, Iriir furton tsi 
UU fiilt JicrtMnplI t'.nc «rinirr Jruni\ qui (KjA roinpk n 
ann actlf d'inipdrtantrti ct nomttttutra d«ouvcrt« ; Ta 
pliy»kOTclilmi^ «iidlr lrt ph^niHii*n*t* y\*v p*u%ttM 
f#pll*mrni r*-v«i*«ll'iu#r I* ebknlMr* *i 1* |**ijrxk*ieiK 
Tmilt* Um rtcherclit* cliiml-ji*** efltdi>*>» par u« pr»- 
cv^rltM |>liytii|u«H, ccllw dun <:«rl*. d*un l^rrlit, o«« 
MIIKkan'pxr tx*m|Je. tcnirrht dan* *on Jotn tfi* 
Tli^irlc ^kctt-mi i<|iw d*t l» tonii^rt. wlrxiclure inl ln*t •> 
I'ttKim^ Knouvciiifvit brwnien eL, irunt> fa<u» g^ntrtW. 

a* iitii omrtrne lu ilyn(imw|i*t inlraa!o*i>ii|iit. vnlU HI 

xitJHt^pjt. 1 riitur*" ftriUU*, r#H*BlieW it^- |i**f*WWf 
ton alUnUon. Bl, »l +11* AflH hWJ arrM#r. *"rt( ft en"*** 
dt> **h i^uiltnit. th»arU|ti» v pint miuiriimiMi* «k«m 
iliif le« npfilMlioat pr*lk|ii#t. jiotiniLnl imMJIjcinJin. 
do»l <*1a nl la >ourcr Mt aujourd'lml, U ptiv»i^>- 
dtimlp pcrmn df rrpondiv A Gf» i|«cnloias cunwkrc** 
par Ira pliiloooptica commc nttcnUflltliHit in^^rh^ 
quem i qirfal-«T qiK En liiitli&rf, ll *a« \im( nolrt iinlvtw 
rt Qurl k scftt fa 4f^li Rl **i c iJ *(*ni*iit iixit^nl tt nMitrtni 
i™ mondet T Kn un nwU, an pr^M+in* tonfr-trutps **^" 
niait^ut dft rorijetntf premftra, HI* fournit unr »0lM' 
lion. l*rtuvt* erilr^ M*a d'aatr**. q«e ri*i&»un«i«aw#t 
dt» po»lttv»xk?» o'«al 1*1 qa* provuwl rctntai ti. ojuava* 
un p*u dk |iali*nc*. la raiwu appnyte *«r l*txp*ri«ict - Sttfc] — riiv oKchirera ka voiles 4vtii fi'«ii1«rtrfl iM*n*phy»*<iw *i 

le'lffW* 1 * M"*J Itt ffr**^*! I' 1 * parte Ci*iih|jlni*aiiiiii<-at de* 
effr!* prjliqur* dt In mdituirtnile. lie <3it jui* <jue lew 

n'vniKt* dec*>u*crtm i>1iyht*t»-cWiiiU|iiei* lewlettt alnui 
lawem inutile rhypoth*!*e d'un dleii cntat*ur. De i^lui* 
In rtpratj n*r *ont pa* habitue* ft MMtVOlr I** pneno- 

ttlOMa coainiqtac* comnie *e (Leronlant, pan rn litfn* 

droiic h -m^i* iiir le mod*l* d'un cervV form£* II* ne 
coanprrrmeht pa* que la morr tie mi»nrie» vieitli* pn>vrW 
que itifAllhhlrkihrrit In nni**atitc do lootidct* ifcAuVr AtiX I 
Mil* qn.eii pHitaw partur gVatWiw? pr*ini>p* mi ile In 
ullim*, ffAP II a'apjll tto* phiiip* wtcctwivi** dun procu*> 
m ftrciilftire qui » repute inilflinliiprti. Dam }**ift ft 
t'Klfrnitt. pull tfflik* Is prffitcc du liirr itr (i + Khaft* 
twiov. Symthtitittlifie, j'al in*W< Mir cm iilrtott tuKlunl 
d AiiiTiiT> ipi'dlcs etalenl im WHIV** «rop eoatrai™ 
flip ^vnC*P* AI1 * UnditKwuellrs, iwmr *lr* comprise* 

tmmt d Int rment* 

St. dan* un mttr tic vtnr, vlt paxu* uti rvurunl rleC- 
inqut, on poauM Ic vide jitn^u ttM |»nr**io!i aonowi** 
entn? 1/100000- *t tyhOOWMC^ d*nt™*u>htn\ Mf 
wtoant Ivmiinrmc dMparull ; par to lit r*. to ptinu 
Offoor* *I*rothodf>»*e>naufIe«t .j'llhitiiiiw d'une lucur 

lfnMlif (*ii tlolfilf. (Ironkr*, It premier, nliacrva tea 

phroonierin en 18«6 + l>ea rayon* **>m *om* par In 
cithudf. qui *e*niM*»nt ci»nftt*tur* near dc* p*rlk»ule* de 
■Allen* transport ntfcl He EVWlriclle iirtfAlkr •« antm*** 
d'une exlrenv viteUe. Au vaUIimw* it* la tvlM*. Im 
aftolorial^i ■!* tint Tt§te+* dam* le tultf Urrakiii diWimpov 
**** +n tan* pasUtfK. aliwinVu* par In iwhudtf, *t on 
jout iiujpuifn njuj, pfiijMi'« i'ii liijiif ilroUe, roiwJilucrit 
Im rttvom CHthor1i([u#«. La vilrw dfx pRiiicaln atn^i 
(trnjftfrii rM dr MOW A ttMXfci hl1i>incLtfff |mr wc^nde i 
tit* uric d'*prt* In diJtirencc <lf pvimltri ^ui, dim* 
3r lufet dc Crookt*, ^x*H* '^"* '*» <^** ^lettrodt** 
Ain*i ^ rny !" 1 * 1 '"* 1 ^* c*i1lit>dl*J*»* iipptiroU cortMltn^ 
dVUnomu irartme*, *rrft<h^ »ux nlumn dc» torp» t C« 
<oiirimlalk>09 d^vftirot coiirdtiir« A In thoorio WedMuiI- 
^m> d* ta m«li*r* pi »m |>robl*m? ■»* In rtrociurp d* 
rtton*. I** df<OMVrfrl^ <ltlf*nri Ikcquvrcl. Ul r*ii pliw 

*«rd t ptlt* rtr W. rl M!" iluri* ah*»t>Urcnt \ il<n nmdu- 

•lon* oV m^itif ordri- Ap*^*- »!- inmutniiM** rotlioi^bMg 
Henri It^qiurd rWvumaiL *iiui t** i>li**n*HHofi», Ml 
IM : * I. nntiinm el iou» l«i *ol* d'uninlmri ^molten: 
tin rafdniifrmiil invlmlili* H |n>nolr uml «|Uh proilmli dc» 
.trttoTO tlnmiq-iltfi, pliol-iunfihlciuni rl ilrrlmrjcr A di->- 
lonrt l« corpi #Ioflritf». Ct rayaniifiitrnl parntt »%ftlr 
uiw inlrnslf* ainMiinlr, liidi^it'iiiUnir ilu irinpi. «'i 
Ji'Hrr iBlflUtlW^C 1^1 r ftiK-iin* ^auw r>^il*trir* *»l*ri<»urT 
•COmiur. II pOr*tt oVir>r f|K>tilAii^ + II ivnvrr^ Im ii^I^uh, 
|r pn|ii^r nolr *t left torpn npft^|«r» i*niir la Li Jtnn-ir Lm 

pUrtur plio1oirfrtpl>|au*- t» l*i 1*^1 r^*ci>] w fttrm^rit l^» 
liai^K oV* *l«m fi*WI»odifti i)'ln\t*li»!4lkin pemr Outlier 

Je no-iiiv&u raywifirnwnn. Iji piMpri^t^ mitifttrt* <rM H^e 
ft la pr*wncc «V r*Ww«il urjoiuin : c «"t «n<s pmpriW 
aioiui[Ut, iiid^pcmla«to dr IVInl innl^uinirr *l«4 ^*^nl^ 
po*^v 1^9 rorpn fnipi^si pur l« r*Vonii«m«ll lt*MiVi«il 
^cnHltnt **iai*piltH** dil r*yocifi*til«H HMvmdnlrv ipil 
utipnraa>ioAn^ U<** pillow |»Mucni|vliii|ll#. ^ On iWoili 
vrti miuIU q«# 1-f tliorititii M *v* eompnw* pmr> 
quaifiit firs pli^nonirnrsi kdctiUqum IMin M> el 
M" Ciirir rtnwri|-iifjrnt que cerlJiinrn ffh»twilitc» *l 
CffttiTin pf<hWe^ides flalmt tlru el jualrc fol* pl«i» 
bdhrft <jtir |.*ttrnniuiiK • Jl dtfrtOtU '*^* '<*« ***• !««■•• 
Wr. drclnrnil W Gurie v qwe *i i« p^hW^iKlf. 1* rhai- 
colitp, I'&ntiinil^ o*it omr ntlivito ii foitf, C"«< qw t*» 
»ttfcAlnnrr« romftmwitL en p*tito qiuunlll^. uiw* nuOliti 
fopteropiit radioactlv* r <HfT*rrnlc dr rurai»lum t do tli*>< 
rlum *i n>» e^rp* simple* sClarlt«»ieti| rtKinua. J'mi 
tK«t» qui* » il «n t'Tftii rffrclUrmrnt aim*t, p jfouvni^ 
r^ror #Ttr»ir* r**te «utotancf olu niEo^rni |wr lc-» pno- 
.-.■■:K-* ordmuirvH Je IVinaiiw flitmii|iw. » Mi l«ili-'l 
l^* t C*iri* 'L u r^mtnc winotiCiiimt ntflU auiieiil 
IwiiW im ^«r|** quttlr* f#nifi lot* pirn arlil qut* roit> nhiiri ; it* I'jfcpprliVriil fW^rtiuti?, h|ri dA^rmltTP d* la 
itit^nw (inri6t? r on apprvrtail au*tli ovrtion! «*<lral1 <I* la 
ptchlflf-iul' "un t< 'I*** 9 a- tit ooift foi^- plus ft-cilt i|t*c l"ur*- 
i*lipIfi. rt t#3^bn- iniUturd'tmii lOtiu I** t**wn do ituJJv.n. 
I>rpiti? r on a i»oJp d'uitli-ra ^l>*rn-fnta radtoa<nifa + Ltf nt- 
ijitiui il^ffAjc^ Jipoofrtn^iiwnt dc In chalffiir* n> ivi^rin 
cit^. unv ltimi«rt. 1 vi**il»!r dartu I'oliveorilA ; il pr»«luil d*^ 
rffrts rhimlqum, pn>voqup In TiLrninpitrerit^ A** rritui 
m*-i F<iibUaii<*i*^ ^tiif*t an triple rn>uain*n**ii! invisilJ^. 

Tfltt* W *rti tl4> riUllHInl olrtfa^VOl DIM ndWUlW* ilWOli^ 

Hue. qui m* cotllpnrlr onfMflr un v^ntaMo RSil v\ pro* 
duft, #n so Mlruixmi, du riirMim, l*> plus lelwr df» 
girt nprr> lliydnotrriir 1>rx torn. LI apiKiruv ntrfnnrmriit 
pruUitilr que (utile nufciirrr pumlcnilik* i*tait dViriput 
**lrntii|ui*. (Voir arltrlr A/artrrr,) Hi run pnt roiirrviMi 
<omrntJit iiai«arni r iiKurvnt rt rriotit»<fn lr* sultan 
•**« um^fVdf^ iqoi con^liumt llndvfn ofcmrrtifo &m 

<lt-i rrUm-'lir^t arront npfK»rt**r». wtn* <c|oul^ ( 4ti.t rnorrix 

1ion-i dr C KSiArit-onov, 11 ««t niton* powlblt qiiv 1 l nn- 

(fine *< !ji ftn drm monifrt mf+nl ex pliqii^i** J>nr un pro- 

^ewiu!i dtff^rriil + 11 «uro pu l»r ru^rit-t* dp d^ntfttiirvr. j* 
Pa Ido iJ*ftrp^Limrntfi purtment *clfntiftajir* T que In inii- 
ver* «e *U€V*dptil »an* dr*. il*rneM«ij*ail„ El je- ttte 

f#UrU* d'AV6iP MftlribUf oU 1«WtM U*r# 1 6IV«l Ji la |-UWI^ 

«tiwn <l#- wn £i/Jtlnj*M|jrj' r J.n travail iU MilUkmi ft 
ilaulrm dUcWli*Ur* rflebnJ* UAAUHK d'ft illftlHl, - 
df* r^Hiifloni parrillrA • Qii* funt il ^rtijMWercr wnv 
m- fomniriic* iMnj ct rornmu fln T 1^ cyrl* *« f*nti# rt 
ptHir ortlr rnuMin romprrtr AotAnt dr camiocncrmmt» 
qrKck (In* ;i»ji prut djrf qijf 1c c-Oinif iir [tr-riMrril i*M »»* 
fin ft J» Un un ■r^iiniKnrfmriit, it Ivfi vrnu dr lotr 
tnHrxibte»t I* nmtltic nc 44nu^rftffcr rt re^uro* aun ele- 
iik*nt* impoodOraUie* il'ftft *I|4> -Mail «ortlr, imal* rr*l 
EHMir rrnattrr de XOB t*rn)drrs* tel i> tili^ni^ tlont Mr- 
lalttit tea. ancl*n*. A l*nitffolwan1e qu^tlon du premier 
ct du dornter jfior ilu Ok*»ini>9, r.nis poutorm uppottr-r 
utie r*p^n*e clairr r ■ Si t*lioinu:ie # e^ril Ktiarilonov. 

p04M> one l*31*i qumllon. il r*l evident qiTelle rnt In suite 

de tn tontemplnlion tie* pWiiomene* qili 1'enldUrelil ; il 
v6tt ^iie di**iu* pNeironUiie Mir la lew* a Mh WW- 

nWYeement el M (It* CQ li>*l pM ICHll, l*tBTrvilW!Hie 

till riwnlre quf 1« eioll** will 9Ujw4 mwiinii*/^ A fulle 
l»i . Knfin k neiu* voynn*, par toul ct* qui nwis ^iitnurf. 
ijn'i.Tc rurpa rr^iiniv rl liniil*: flana Vfspnrr rat amvi 
limilr ddits Tf Iwiip* di" ■* ^i r>xtMfn<*r \it$mirtt: Kit 
IftAmliunt 1c grrtrr buniik.it, iiouvtdecvuvr.'fi^ ; *p-*|i fut 
UU leiitpp l hl L ( ■' ^|*l* ur " 11 " * ttr * m terre et 'in nu i- n y ■ 
Yientlrft ■»** il drnparftMra ^ ujue lu Eongevitt- <Ki ^"nv 

hutiuin e»1 de-temiln^ p*f |e rein placement d'une 

ff<ffier*tKm par I'mit nv II e^L erident que left tat mm** 
pamirent aur noln* plan£l* lor^qiac le* comirtlo*!*- tor* 
rcM"»n-dantea y naiquirent ^Lmtid lt-» «mditiuosi ctiitn- 
ITfirvint, Ir ffcrire hunWti tlmpnrallra Mala xi left Condi- 
tion* (Un?* lewpi*IU« now* vi*oro »ur la tern* eUi«nt 
ct urn I a nip*. r*iJ*tenre du jtenrr Iniiiodn n adroit f«i* 
dff Urn. Olft vvtit dir* quu In vmfM <to* «jmlitimi< ntl 
1% ^stUM' prLnelpala tk Vapjurltion ut du la ilitpari- 
llrm dr* 1a riu orgn hiqurj. C«l co qui ft Urn Miitlvriiiriit 
«a Coftinoa. Oil (mil nwiaparrr In minrn ^cpJiTrn itix 
nifr* liinnnini'i rl I unheio dra unlvrrn an trnirr 
tmnuin* U> IIKKirJW « lorm^nt, nalaxnt ot meurent l 

Iff FllCVf rtpp*ralft*enl et tl^pATuiuu-ftl. Mni» r^mlnw 

dn» o a iv* r* na nt coinmcnc^mena al flm, car tea tOM- 
dMkms dan* le^oiH'llr* il exmte vont in"rarinMea. L'et*r< 
nitc dr* conilllioiw -pn^eatdr* la conalanco dr* fo«tM4 
VtrilJi noorauol Toniveni itr* unWtra n'« jnntaia o>Tinw 

\i>.- i\.-.. v- .im-- ^: in' i i .1: i;i jTr,i j.uii.ik Li Hunt C '* 

reiour vtcriicl. qui n T m rltn de coinrntto nvec crtui ilti 
tpirile^ rl oV* tli^oft^ipK*^ iel derail l T inflcjiEiblc> dp^ift 
ilc« aoleila et oW MdnAft. A nVih Jrvbv MiAoniiH pournk 
Ic rtumpre. ft'll Arrive. &rte* ik In Mi*n«, i duni-tfi#>f left 
fvrwn urwiilqurc ilcmt nolPr trrr* r«t t* prodort. Am 
jeu amj^lu <l« Inirjtlcii nnlurrllrs, «r nutALiiufr«ll 
ttafi ti rin»1lti ^close dan» son cmrnu hi nut re PHY ~»« - MlWri*. on uno -Aniwt. p\m Inf+lltariit*, ivni|t4*(*raf1 lr* 
uVui moil* ii la IpIp rik runiw-r*. I-* pliynwUm* Mo- 
loftqii* w propose ifp rtpftiicl n\ Ilii ^usai. 11 tin prvriilritw 
^MPi-l-'ir, )!.t-|n\* [K.-f-.r ,-i-uiip ruiiritrriiM-nt iu*u- 
phy*b|qt t celul *k Ja \le, Nfiua ■i'iii-hini«ramt pa*. In 
Ircittir dcvant iMihn, ft, i'liriiclf fNrtanriipfafr dum 
pit* rriiHcigiirrn-nt* Mir C " *»j.rL Stfpfirn Alar Say 

rn'ocfllp*, AVCC ttmutolip de ili^i-u-mt'Mf, ilc I b \*"*viv 

tioti Hi* vmit hiii nr I" 1 *' *nlrna**r qui plu* niy*lrrkila*s 
rrf fiottlica hktlM^i*|iir* A J out nit* que deux MivaiiU ml 
CfM. «™ <lemt*rr* anti^*. &Aolr rnaohi In pro|>4*mt dr* 
■iiriRtiir* ilr la vir. 1^ aiton*** Variant fn», drpul*. nur 
Irur* d* L o<>ii vrrk*> nous igiuKrottB at oo hi mm I co <|n>Ur* 
lalrtit H iVph jKirloiiA c^Ta ifclr* ■Jocurumtnirr. I.* 
tlortrur G *W. Crtta. po-uvnll -on lire thrift k JioWJ-y jtf«jj 
<!n in fiorniiEir* IWUtt. ■ ufi witHiti rriuirimW< <u rAfcw- 
ciaiimi tliiiiqiit elf? Cltvflanil. a ritalM imr cr#»tur# 
viv-MUt dnu» tin tut* m v**ii* t v *±m mirun jurtni a L„ 
I>rn tl^im ctrrMmiux prmmniii it'iin iininul fia^li* 
■mi Iqf fQmi ^•IiiIif flccirlqurmtiti m rviMlrvB. I)e 
Cr r*«ldu, certain* «h m dfttiirm cJcUKida ruiTfit oNr- 

nil*, A <ri|r MuMjuirf furitit ui«nl^ iff* |^ pr-ol£itir ct 

iliwm principt* crmntq ue«. L* tout fill lr«lt£ £Je^lrl- 

<|(irm<rtit *t au* WHS dra »nvin1» ai/punH unr choar 

Uuuto dea rnrnctorrn il'iine ovlluto ajrant* d* prol» 
soairo. I>I1? - chnar - po**fdall [* pouvidr do procrea- 
tion par fiulmn on ilJvtMufiii crHuInlre*. - Of i a de lit**** 
iiuMulK* quVavi* ttii protiifiUftrn* r*1rait do dfcvert mt- 
IttlHUtt. Ir-lft que la crate, k* rocl*r* ralrairra, h (H>im- 

«ttr* d**P©n-fe*\ IliUilr tie foi* nlo itiomc. W. Mntli-y 

W»JUn. tin Aivjrlul*. |iiirVd»nilil1 « k>rtaluii> ii.*« anihinux 
vhiiiil*. Au Mi rv <!*> r* Miant, lit iiitaUut* pnH/ipUit. 
nhfUf b#iuI| clw*r ^Icrnrtlf. UidFMrudlbl*. iloni ui l« 

l't:ip^ J ■ i ■'■ Iiil in* jir ImilI I mil rilMfl BJ0Q| ^. L ii 

(|tKi|w«« iviiiclirtitaiH'nfa pour »ou« pnMioiprrr mr lr« 
n^ti^niira 4u 'Jwicur ttrlJt rt dn \Y, Hortry Murtin 

Sofit-fllr* tJvlPiiftr*. ne iV v-nl rllf* |h» » *itm* \*\£w- 

*"*■* ; ot t fii pafThl <a» p In prudnic^ ft'lropm*. \Vm» 
w^nv (oi*i*fi»ijK. i|i>p |a ruiAOtfi ti Oip^rkvire AlTiVtt- 
nml. uu jour, a i»o«jft 4c4nlr«r ploltwnunt — |^ lintu- 

MTTTT, 

PHVIIQUI a f, (dujtr« •*"««, BfttllMK Alom <i«*- 
l«i iiuitliW-iiibhiiu* 11 poai 1 i4.jH dc* rr** l*o*i* *t«tnitr» 

(Ifr IV^pril. Iu |ih>-*i.|nr p diNit In i-hr««is«- *-*l Miijnuril'hiil 

flig^fUirJlbla, /lllilie <det» i-^hlil^ rvtenWrv* «<t ^nsiMrH, 
Ifn |ilH^lH»lii#lui'H Jll llWftde lfi-»hranU|Ti*. Bl. comrw «* 
nMlit^x H'tni[Mn»oril A nim^ 11 *m hMlmp^iLUhk de 
raenslr * I'mpti-imc* pour In rotinattre tcio mini |ue* 
fnnii. (;"ni| lid run <ful, rtfputHonl k* cancqrtlmi« ftiui* 
lirtw (hint A Ia pliyfliqiw- ilr son innps, rut Ik OdMM 

f1, r ,L "' -i -i^ ]■■'-■ tiii"ii f'ln' h "t t „ 1 imti 

Kinrr un piwimBi ^>rtf**mw 4 iw» it^lm, jw>ur irtwrvrr 
lr* p»lj^iu«)iiietic* (iww |wr>l*toi 1 ft Impartiality. |ji n^Lur^ 
11* livro w« McrrU du'i'i **pux nul rintvrrtturnl : *1^ 
aeiil* in«Wrblfir*b1* pour quICfMNpc »>n «iVl<mrne #4 
nr JVcatrt* pan, Dnctifir^ d*nu>ndail. au contrnirr, 
iiu* la EiirJJKHf* cle la pliv»ii|u* w>Ji rnlqtita M ir orilr 

4<|j iri.Mtifntuli^iirK IVrMiadr i|i*p Punkrni. rn wwi 

KMld. #*i «]UAnUf^ pilre. i|ik> I** domtfa* quahlJitlvra 
i!'i *.'J. '.! 1! 1 ■ ■ l :-|.^ 1 Jr. -u ui., a«vk >./!>. .1 accon 
lJilII [Lit iiiUiiiiii*im*nl lUrunlf tmo place il« prtfiftl*r 
unJrf. Tuiitofoifi roxi^viMiev «onM.*milt n pi (fout.1* hVIr 1 
r'ni ri!W t|Ui |i-««ii( lm prnNonif« tit c*«l dU ^ul p*r 
unltuli ilt ftwuii ruin? Ira <lilftrrntn) soHitlom «li*n 
i*** p«r k culma nkitMnUq«i!i ■j«irt«n|» i lr itii- 
<]*i.iv pxpAriiorhLfiic |**fn|fvriji- til Ira iiutihtfiimllqittf 

4011I CMMIOMfai pciur foiin ii^r 0>*C prtcWlNl Ifll loifl 
(l^ftfriiwrtm, n*ir»int|uriil Ntuli>ri a In *^T*>U ft frl7 rllC* 
■Uni *«t k T^MittSl ilr rolACrvadon. Au cour^ drt* 
KY|U- *1 XIX- fthSfi^ tvniKwlip d« pbyalck*l» )i*«tln- 
clieicitt A IVCUd* iU*% fallt, A lit drvnuvrrir d** phr^iO- 
li*fn»r* cucMir- l|t[MiriVv h b-irruttit ;i Hat i*ftnin*-r, dnik* 
In in»urr rlu po»frlN«, k* Unv i|Uaht«tlvfA pn lolh quait- IIUIiV>« rl f iin «iiu^o pin* faHW p*«ir W appUcnllofi* 

l*iatii|iiM I'uli run i-*4|K'*tiH *i\n\ B'tirtMiiL «» Mpr 
iIk* en*, de ji»ouveMi>fnli H J'«h1^p : A VfwltTtfr* da ma. 
coiamc el* Ja liunMff. Cuinnw* de certalii* ptiOnon)*n*B 
tlrclriotira. on Imuvr In* t tl4fl1 Idji* d uii iitilim appro- 
prlf Akrti ikKtiis arrivrnt *lu xilnl. voin tfomie imicIu- 
hitoiiT, lumttir. rhBl«ur t tirclrlrltf rl |«'Wl -ttn* rrltr 
f*>rft :>yrt*rti-tt« qiriiti itomtiK riill mclioi). Tmit re 
ninit : i*»h nV« iitr*-t«\ nil mm 01V Ton trupluvaft nut rr* 
f<nH rt' rnoL X>ra 3*>r* hi mrfitirr t-hl^-rvlrtit pour <Mttf- 
inlnrr Irx f^iwa^w. ka ikiMpliindi**, elc. ; In rotaa!* 

i|ur nr-ijtiii-rt uite iiifc(»-ni.i nrr |»rtmordlnlo H lc* fHiinu* 

lr* tilgJbrtqni'M **• mult ifO l«tit. C*riniiv» parl*« «k l« 
pliytikitic ont nujnurd^hul un onr*iot*¥0 m at I itfiui I V|»ji* 
[rk* iKrvtitU^ Main, r^mmr k fni«iiit <WJA rtnuriiurr 
UilJdJ. ti4 «i*Ui^rrt*eti|»i*fl iWBPMUlll u»# BtinUi 
d# rt>mlUrml4WH j»^<iM'^. «*uk rrXf^ri^rHV- p^rm^e 
di ili«iihnii*r <vJ!* qui w! r*p1lp tlr «lk* ipii ti« I* 

MUlt Jills, x l^« IHIIIU** [n#riRM. rVj ll Mi'y«IWHl t #11311* 

0- 11 t|mti nous duvuiis altribucr unr ctlslcnce dpju lr 
irnn phy^itfiir, t>t lc« f«inrrp4A qui oe mitit que iVwivnrr 
DHlJr4nwtii|iir. iiouh r-uitl itm <fitim^ i pnnni rriu; que 
ri9u» «*awo*i«, A I'htiirf* ncuieiki. 4*i»t «»c arriittro 

Cml^nrlr\ II prut wfl.'in aii hi ( t V **j (LViMf <ini <lrtn*liii 

^ + 'r\ir-irE. .„ i-i-. *-\|itil*i|it 1- 11 . rn |.|illh-i, If ^fiV^ji^j." 

Vnr lr fttlt. MVf. \\>> 1 n IMdiniTUkn, iUiih Inir i^tita- 
U\o d'^lnr^ir t*^ cud ir** ik La th^ork fwriiiuWe p«r 

M. KluMvtii < t ii v cii|j;litbant Trs |ihtfno<tieriP» rlrrlnt|iic* t 

o«i( mnnifr^tr-intfiit r^* 011 tit h wr^ 1^11* Lramroriiinti^i 
dti iiuilti4nbalit]iir en pli^naqur. C<* (pnl iitiv*9 t ou iln> 
KmUitivrt plan hanli** peul#4r# vnrotv i)ati> l'aiYtiir, 
Mnl #lh*i flrKhn/H A r*-u»--*ir F * i >*!-*i-i1lr# A pr6val«lr 

iJ II1H I ■-! t :f ilr* l...|. i- i - .-..1 ,;>.!, Til - -' l - I |,*' L ,| \-l . 

dfjjL-MJFf 1 djiim In wtpiicft T Oik iU|M*iLdiu tie In lart* 
«tplinilliv di< cc* ih»i1nclloo3 «< # plui *(iforo Uinii iW»ut#* 
dr la mBniftrp, dont ponirm aTafUkbl lr 1'mcmnl vnlw Inir 
Bt^>utl»cni«iil ct Jc* nhtult-ala driprtKiKCJi tiomclIiA 
JHrni-, tn Jifiniliw, lt»ut daxth crt frrilrr il'ttlrm dr print 
dc \m miktrlit *Ju »4v*>|j cxi^riiiijfTiul, rl«i n'^tint prt- 

vl9ill>lp a rrnrn. m AiiiNl l>ip^t irf-no*- snraVra trnilo^t* 
uti^ pUiCtf fn*rr*cUlr^ hi pti^'hiiiiAr ; noui awm pr4fiH« 

■on jMo A propas dr I'otatr^atton <volr c* n*ut) II noun 

irsU* .1 iiciri'rr CiiRunrnl *lc Ia coi^latfttion dfja faltn 

IVnprit *>I#»-«t a rurilnfuillf«i dm lot*. Dftttrmlncr la 
r*iii»* *W pli^nom.HK*. e*«M^Hjlr« I*ur nntr<^dvnt ri** 
o^*aair* ^4 nnfll»aiit f tell« eat In pHucipak prfomi|M^ 
ii.m lie-* s-i-iM^w pliy B i<|ueti ;c-*Ue J^frtninallon attorn* 
pfi^ Ton p^iH rxpnmr? ka rnpfuin* qui rHirni Anl*- 
ttfakfils rt r^maAqtwiila, rormtikr »!«* loin. Ou suppoaa 
alum qu« i!liiii|ii# hVHinnr'Mt irqiU"*rt ** eimdilnxn* 
pnkh**. quo. Cum d«« r I irunMuncttii IdenlUqunft. bt 
DJtaM niiWr-frduuU MTOltl lutjjnun lutvla iM mtin*a 
cniaWqurnis. 1^ pnniipr ihi d^trrnikdhmc biullmC r#dl* 
lice *1« lo#* pliy***|iL*rf. Mfli^ la (hh*ou\rjrtr ikn cAiuca 

*mt <tlfHctk, N~ofi *oiih 11* p^rctilvviil iu« ft* {4<<ra C*lVMl i 
it?- tioiaa T>r^fc^(Lt-fiit f|ot* vu*rcrft*iotis ilr fnltn. tMitm ij*ni* 
f^fiw*l^Tn*r tWir l-a vmlurr dm vnpp>rta ttui l«st ut*.i%-^nr 

Jntlrir-m*r a. I« ♦rbnir-ur IVItiillli|ot« <lr Yt**\§ t la dilata* 

lion du fr*r ; l"oxp^ri«Jicc inn monlr* »cu , rinniil dr* pT***- 

no*iT+i>« qui m> M^W«1i>nt P -en aitrmrr rafi>n >r ne attl- 

sln 1 :if *h.-n ilr I* clmlrur, **»lt Mir IVtjil. aoll mr l# frr 

IV i-hi-*. diatiiie r-tfitJy|nc*d rat pricrite rl*une rouHUu 

dr c|p **iiU qui *V[ir(i«rv**lrrfit ^l *'u 11 uiljjnvtit.nl ; rjrti 

t**- ili"^T>i;iir- la rnn^p »i 11 ! ui »!*■ noyrV n*i f*in dc* aulm 
jntfMilNiUL Fi tiiiLis nomine* in<*«|Mb!pa dr rraliwr ud 
vlilr coinptel on F'mqiit pWiw)in*nr t ialtroiluil Hrpar*- 
moot, prtnlulrjil ]v% iflVWifin ] U i aonl piupjoa 1/lftiU- 
DMII tolnJ d tin ai-TriViJrrni **C, potir nom rlio*# \rtt*> 
JiMilik ni pralli|u^ ; mat* giAtr an ri'numttiitiit, ^'* 
*ap/'rlrrt^a« ni>rr**iivi>a pcrnrMlmt rj^b^mar, par til- 
inl tiaiii>fi r a la cit4t*cUkfln*c nt>ltialrr mliv I** »f^«i*jn]{iis- 
<«aW « 1# ftfttMmi Hf-rff't. .♦ ui, a] hipt cofnctaViicf, 
riit£ti>r »p#lr« t tcovixraiitr cl i*ir*(H'. im* folIU po» <!+» 
RvaUfTp fr p-roaiv^r rifo>ur«unrinrnt la caiM&Ilt^ quand -9H3- PHY tttlt rainr/idciM* w prwlull 4iu mlhru die coincidence 
luuluptc*, c'crta-dm t|u;ivit1 E'auifrflktii rt le CPJt#- 
quant »ofrt m^Wfl ef w*nf*»ri-iui (lam uirc pluraHl* tfmt- 

tn* phrjiAtnAnra, an <t>ntmt(r, y ff *ri(l o»* do cmliiol- 
donct* «olrl*jro ntif fit a prvuvcj un licit ilv 04 una I it tV 

|<4. on olM. oil «n Mill ;tntof«rtk-u| rttf itanvrt, on nr 

3inirn.it iloiitur ijur ret nhl^rrdi-til lie Will In coixlilton 

cWlrrmiriuiitp f |u pWiwrnerif, |/exc 1ut»ii*M d<» tout* lis* 
aoTrr* *nt4o*dr > til9i n iMdu In poMMHiO di- muLc jiutiv 

Itypothtac. - 47**1 * i£nli*or |u conn irk-ni-V nol tliiirr que 

vkwrii of to* ubli 1 * il* DakiTi t v l 1**1 itW-tltt»l-F* do Srur-.il 
Jlill j/iwi alwutjf ii di«w iiipjkvrt'* •jim- IVipril jtiMi^m* 
In* (ii vi'Hii iln prfcitfipo dianHviwI dr'i(iMifchl*nto- 
Mil alora title, tin ti% If* trimmi pm avaiHrita* Its 
luii ntLMf. on cmiVJii. d'otdn qulttaill, on |diy*i- 

qun ot tn riitoiio, tfflffl di-paiwiUi fiaMii*fl[*Ti*mi t cr 

A^riitf |r> iifn i,m. h-iu'n ■: " i i.-r.i * i ! hHlh nrr nu*il^ 

rn i'iri lo* litis nur I*-* autre* : u rifrr K pur t*xr*nplr t 
i|w tuif-udii* tinontit *t^vi* *ou* rruitan *r«n wu- 
rtnt rfl*-"lrii|ur ou d'un nuin* hitiK>nL 4rrAt*A A mir* 
*nai>w Ljanilatrvp mlntitlcim*, a «*i <lo**j*o rigour-we 
d« tlfnwni* rti jtr^vttcv. I* rapport cnitvat |>cul »Vv 
priinor « lanjcnE** iiKtth£niat»i«jo. Kotift wnnW* *Inr* 

rvnscJjgr*** *tir Ci* <pir itrvbrn nrnl lr-* fartnti* ml* on 

jru dan^ W »4rIo** do fait* bit-otTOf-ifi* ; et lo-a pr^vl»k*ti* 
[rdl*poiL;uit*t<>* an toiThrifoloii Vutit totinmt nvcv um- 

^r.i' it** r.,i n -* Ai^i-i . gffta i h i wuiul - i)gd iriqtM, 
rbffnlmr niifui^ra tvte loul* T« fi«ki*ion iif<imii> 

1h iNulln'R i|iip Ton piHui A(ti»nilrt» iliiiir ninrhlnc (!«:■ 
IricjiK ihj ihrnnliiiw^ il(»nn*'<v Ia ii>#llKHk ■!<*» vnrlaihMia 
COnromjl untm i»« dun urnnrl hcooun pour her Ir* in- 

chfttiur n»cnii1 t Iraduilr* on chlifrr*. Lo h«n onunat nt* 
rWuli *u iiif>f*cvrt <|ui uikil le» Hrmenln quanntntlf* »)<• 

la CAit*o am ^IriDPtilt citinnl italrf* fir IVftrt. lit roih 
I* 1 * plus qit'fr Croiivor la foiLrfflori ii|t|tn^rif^. ti* plot 
fonctlon tXunt priA nil itoiu nuitMiiMthimi^. itnii* to tiom- 

hre pnyltirlou% de rollr* q^ip ron fvriiirfn 1 rati&lvs* t\ 

Vhltfi'Urt l**>nr Jt-'iMir !,i f^rTiail** 'li* T;i li*i t fi*'ijin'hk 

iTi(-ril l%n fnii t il 4 dllli'Urv uU*ir«.Hi*>ji ^1 InvguUtnK ■*. 

tninlmi^. ni.ii« ^-•t^ri^lwi'irH. *|«ii n "i™-M )>lt »I»»'/<»U 
AMI dQlV fHCWI llb*tlli'iili*lUI*. IVfM III prPlhr HIM* lil 

lot mi inrincti* ; Hh» jn*tit, noaniiioiitM ( firp rt'iirL khhhI 
i*criiir* danH la |imtli]iK ** dcfnnnrr it itrrn. dr 4^>f 
(T^jrrfirlriV U" uti t-tn|tlm ironlhiUfl clantt Vitidtaftl rif*. li* 
toll nppn»rbfr» fr liiHivrnl it ruri^lw tie prrwjur ton* 

l*f 1*^ ifcK^mv^il' -* inipi iil£Ui1i**« bn^i'ii' tc-^ tfrrrur* 

mt^niHiB(|ai'* t|^cn>l»#nl p togrcMK r i»cni» ri* hncthm 

d« errtnlm** Cll^oti^niirt-*. itti i itm- foi |iw/fr T |ji T*pI 
rt* Mjiritfctlr. ]K»r rfcoinplr. rlfvicfit d'^xilaul iiIub rjiac B *Ji* 

<|ue Tom »Vk*i|{jir duvnnldxc olv la pnrf^lon rt ii> In 
(^irjWniturr* c ni iqurK, c'csl-A-Jlrr <lr In prt**a**«i cl tic Li 

IrHti** rn'^nti.' p/f >-|in **» |Mkttr la llq*i*'fa*1t<*n ilr* f^nf 
Qiinni ft - 1\ firri)r« <|ul »r •li*»Eii|ni« a u< ititfi* orUn% «iari* 

dtm |{mi1«-i ihwi ^tn>llo» ** loiilmiro I#* 'lolnBta, *llo*i 

nr [invin f M rlrn ^oaiirr ]Vvpr<^tt«*J» innta)*i-in^(iqu*' ilr 

U l« RUt* p-MV-icnnetil -MtiletrMnl dr riffpimtUMI 
4# riM p»iie/<li*, Ju RmritpM *-l* pr^lKiv»n do iimi rjspl- 
ilHitnL Kt H nr.Vrc ilus foniiulf-s imitln*itniii*inr# # mar- 
com m frjiKilHim itifft>rf<iliell«» el atiA rcpiw-nutiuin 
gripiikjixi* MM* miimmmiii nilrti^ lr rmua^r dr PrtAl 
IfiiiUI .i 1'ttat flnol ilfin** Itf* IrunhffiriRifilionn ilhrnw* 
lie la CWMiU4 Kiwdr rlr liriitrji i^ UtnwA |Ki>*li»r^ ilr 
r^IuCUif^y Ie4 i»all>oiiini i*im* uttu»rai4oir<nt J In drmiOtv 

Hop* tic I* motl»»iV rir». t^irr^** pbv-fi<|«l<}Ta : ollrs HI 
nritcVot imi I txtM-jii'in i- iim*i1<\ <\lr% \n nrriUrtit rl In 

dnrUloiu m- Hi mi win. Au^i .a *»><l-uof^>#i j*m«-lH1e tin 

n>lr »a*ii <v-t*r nrrvd. Suvih dmiN* Ioji j» ih»^»-(*^f- H tju 1 1m 
**r*»ji1 iU t^*^*, HO* vc*!!! wtft l>tp;nvsioit purr »*t »in*(iTr 
ar» rttttiirr* ^^|w*mifrikt ulr*. nul^ its rir *Atil. m ;ih*iiih 

f*t>i4i. 4rliilr4iii4-s ; lluhrm & tort <Ji» pnVloihlrr ^uV*i ik- 

MQrAit If-* diMr V}ftU OU fAUSC. It* r*|Ki*-*ti1 fcur fill EOfid riiirrinirnliil -hlttrnl : «■ qui re&tr hy|h>lli#lli|tw a r>rt 
If-Mriifll^n laihriMtlr t|ii mi Irur iloniH*. Wat*, tS*(lM- 
ilfrtf* 4 Icur liiiilv -vukvjr tvmrat d« rt«V» ^u*» Ictprll 

gw\t\ (irtntxktrmif r, |f« prinoi|if;n *■»(*"? *I un firun^l »riMiurj 
► il 1*1 1 vm |'i' ■■ ll-i'-n. i-rril I* I <mtV H r !>■ i r « " * 

•lit i)«*l no fstui point tiRlftchiur d«» »*lofl ft L'ftntMdft* 

irn^M, nuiln. Ail «*ntiraltc« <lti ploriilt <|ul Ic rrUi-rmr fl 
J. VjujiJ*: l*<- i|p ""VUncrr *l* prldtv hkul uux phnclpOTk W 

tp)"* *kivi*, C*<*C tjiiVti ffTtf In lO'iitAiloii p*i ~fi>rtr. npra-* 
r|ii«-t+giii*TA *\|>^rioncrii, ii* cliei\"hpr uu synlriri*? d i>rj*>W, 

JikjIicJ fli'i r>4iyVlrult tftmitlf dt^dulr> IMIJl I** T*IU f.AT 

miujjr mifciiii-^MjWiit.. ; e-'Mt niit«i ^|u\«nt pT*vv*W Uniw 
I** nitrlMH, r'4*f la irn«M" du 1'prrnv |viimx d> tliitarii* 
niiiliU'U'iittf'.i (4MH1IW* rrllo de* hmihlllinit do- [>mrnrtoi t 
r" d«< IjijiI tl'iinlm quo nou« \nyom (ipjiarnUrr li^ofii- 
pJuifn^ru! pour ^rlfuritlrrr, dprri quiji|ur» tntuifi au 
qiiG^iucv ah iitHru Lmn% [tut run* nni niiltcipr A I'nrfii 

i»ir rM|*^i*eiucv ; 11b n*»piil p*» *h Thuiair, piirmi riiill- 

"■*'■ l( v "■ ;" ' '" J -;-m.-,..v, ,-., ...|i !■,„. id run 

O^unittv tv irnl princlpr t collil mil llvl^rpfrtc 1 rxiutr- 
rn^.lil Iol rtnturr. M*i(«, fxiur rn>4Ml>rpiJtu-H «|ue »-olriU 1» 

i-iiriii*_ rnudacAowt |inrf<ib oouronnoo ilo *iicorf* d Aprvn 
avoir olurll^ lr Jovirr. la pouLK |c.*t> ruaohrtiM «impW 

pi'in ii tvidiinttwcr* n U>r* rojuun*, 4*1 iii'olr *»*oii H tti**nt 

™iH^W lo» l<»i-» partk"«jl^ro> uiixhu^114*s olio* ot^Jivoiit, 
Ton ii rciuii r*|iio. vnr» Ift*<\ qi*o tiMitm co» M» ^tal«iii 
il*^ 6oJ pikHicuticr* d^iiiM rr^rlo pin* g^n^ralr. t% *A*t<Ar : 
i"ii 4^'ijpi porrf fit fm^ r>Ji Ii if^iyij^ fii Mplmmtat 
Vu.it ci li'» nuchln"* InvpnTi^rfl di>i>tilK. ** U± pliu viu* 
v**Mi iit^im* ni *e lakvint ifiiiriuff par i!* prliii'lp*. ma- 
cliinca doiil lr nnEiibro tr rhufJn* pur rnllllorv v wilt* 
hint r\-irir[no-fii. Asinr^airfit jjcii pluv iln l#iitp» <lc 
Geiiif* ^a? riij nfturo, *» »i< HivirvH >Jofiiitr un« Mnoi»' 
1r*iiinti |^ov>0rnt^ rt «r priori tflu pHno:lp-r <hi tr*v^l|. fj'^fl 

tvhtlfttt |MJt-v*ti«> la ilOmrtrtMrnli^ri n itr^iri do .*,x v-Mito 

nsls^rpil qur Inti oonnrtl <* tju'il r*ii form*, i-l toua 1m 

J4jiiiH it^iin Ink Iroti'VOiYA Ac* i*^iilk**T *owi* HOtHVoltPK. 

I .Vtionof <T- c+ prh^lpf n ilouc vt* anc fatllrtiWC flivino- 

f ion : II n'uppli<nir- it t4int ale f*fl* ( II iVIairr tnnl *lo 

ltn^li!#n»c* <*ijo itakr netttalbMCM Jo ** cortilutlr nernst 
fidio, \ In \ rri(^ U-* di*ooAivrrfr-« do *!£<V ilornier <kiml 
|WW| qil) aVIhiI Ma ftfliH ft^MicWI : on I 1 * ^miplolO 
finr lino houvcllo ri Ibriiwiiv it-K-tn-htlMl^ oti «il n fail le 
pri-M'tiH* ik Ja ftMtiioniilUMi il# IViutuli*. ijiii. jiingira 
prrjriil, itomilur Ha »clr»rf. .» RfffidilK {KWlMo p;ir l>W-*- 
trricc itr iiriTi^iprtf rcfritiriLUK. U drihirtltm. «pil ml la 

IiHTiw- -ajrilctUvr par ricfllcna*. pttmci dr ilminrr u 
In phyvtqtif un caTurUrr pltiA ro'tK*iitiel, plun r^Itorifd, 

J .1-^ 'iopit»itlt*iu itulirctiYOA |Mrtk~ulRrrc« h*iiI rjttii 
Cliro* tc-i maoft mux autron ; U-« Uil* MftTtt flf^uj^p^ el 

ril£ra*chb**» en *v**l«ii«* ; 1*o"n»nnWc *1evk*il un lout 
o-nfnmli^Mo »]■*> *** ™pi*mchr ih- r»ikl1*f. r:\tollotilc pour 
iVxpo^iiKtti di*la«:ti4|U« wt utili^r «l»*ts On««iun^iiwrii 
IKiur c*r iiHiCif, In dtdurttan nou* lalw lout Ifitoiroc 

p«r rontrr. »tr+ ln1oitiiriiioiit« *« tlox i-flini* ^pi nn;o 
rJuitpip iWiMivcrlr. Anvsi **■ »tifjjt>nlo-l rllr <i I rape* 
rione* M « rifidlloMoth t^iiu l^n AUpprlrilrT Til |« i olA- 
(Hlo^r till W-?TJlHl |dUL 

^a t'oit <ort*ld^io maititortan-l lr* rrktdtafri »iiA>^i,tU 

ont nl^»nii leu r*i*'i]*'nltt'* *!*-.■ pliv*i<-u ns + il* upparats* 
*rni nrnvlllrar, Joinam to p>nir iiuoniif i»p i"<* mm* 
Hi* pin* frixilid i]u";iu XIX* Pt XV *iorlf<v Ampor* drrmi- 
vrit Iim a»i» dr l>! ccf n»']i i:i|f imM Imii o : Fi^*iiil tnuiiul 
In ciirono iln nnd ii la lit >j i « m i>pti<pu* ; Arnfin :i: |im» 
i;rraarr Oliiilt dm plirii(«iir?itri luminous rl dm idio/- 

nouf^noM Vdfctrfcpi** ; |^iniljiy niinetj^ m>vi itom >i dr* 
ttnvniii dr provniot ordi *■ ^.n ^froLrlrlt^ * Nlrprr luvc^lii 

In |d^iM^nt|»lilo i tward KllbC^tf ChoriM V.nm t qu*o*i 

rrfiiMi tit* |irrntlr«- njn irvimix, itniiuliiM )• plt(w< <i nphr; 

Fnh<»n np|dtiin» In vn^ur it la inn Jjcai ioit ; Gtuinjb«% 
un *rmp1* oiiwti*c 1 n iif»4« prutltptr ^l fn^llr luiili^i- 
ii«n* Hfi-JAiir*1 T linl corisi'lorulil^ ■!** fnrrm ^lorli»<mt>- 
lrkr« ; M>t*p r^nll^n If* trl/^*rni*lir ^lrOirt>tnA|CD^ll*qitr 
ihncri|*fqiir Jo iW-pr<n*« ; tinthmn llrll tiuuia le Iifrlo' PHY j r. pl«vi* MAEfi&liiu*. K»«* n* uuutafiH dwiiir-r la Ion* 
put lkt# dpi iMHiikur* qui an sunt i1lmlr£* dtpula ]£■ 
sn*, X-tanjiH'hn*. rrawrton* iworo qu'eii iftft Rirntum 
dotnJt rtiuniaiiitr ili** ruyoiu X ; cpfvii IHUG Jlmrl lk-*> 
inicrtl iWeoavmii 1p mvannciiMml *§H>ni«nd tic U ma- 
tfcrrtt lea tail* dr radKMicuvit* ; qu>n IW M, rt M— 
Curie p*n-*i****:rrt, ajt*** dc pulknk* rwhcrvlw* k 
oxtrrtln* l** radium, Pat iklllcur*. }' AllniiLiihE ll^itf 
<l''i-'^r.i t en llfcni. qiTil cxivtait dr» orttlrr* HtcUiqut* 

fttuilogu^A mix fmdr* lumliiftjv^*, **t Hrnrilv, q uc "qm^i 

immV*. npr^* 4 trmsvu im dgHPcU*ur capable d* Ir* r**«- 
dtr* fktropliMrv* ft* <*tt* doubli* decouv*rtt fxirtll lm 

U* kv^mphir Mns HI. An pnlnl <lr \ nr tWikrii[(»r» Ma\- 
w*11. conduit par rjiuktjr'* den ftt.im nU»* imhI N-unll- 

*iwi*.« *iui Im f*prJir-ft!*n4, ft /n.nu-ri4 A I'urftle I** IaI* 
do rupliquc H *-*Hi*i tic I flwira nm|*ii£it*imi ■ [.(ink dt 
BfUfli* « aupp-ti^ qui* k riryoitiMwni *Jp l^iumi* 
tvlLiirtnto w prndiliftfllt quuiul latum* ht**if d** Hot 1 - 
Imitf, pcui-#lr*> ik* gtalrons bu4ci:iui» Li plioiom. 
uuiuifrdr mo-uvmirnta YifrrAloln-fl i \-\lnn\rin v i\\\i irrrupr 
uui' rliuirc rt 1 imivcmM* dr Merlin, tiliftu, ^-jl^UliiI Iu 
pit-trr, *a « tli^H? do 1» rvIn.Uvfl# * t I'lkW dtt D40 

**IK -* coitVtmcltnti* il*' in brit*** hutliatlH*, litnk;ri> Ion 

Crlliqu** (|u'(>n p#*ot In* tidrtwr. l/liirttolnt U* ta phy- 
«Ii|Up I*iint4irnr dun tfforl conllmfrl itmir nl inphlkoi 
»\t r*iiK' cw*ip1*xf*4- *T*3 pttviKMiMjin--! AtftictkiiMMit. s*i 

If* « iKirrheur* ci*nl Inuttut :i cult tvtvr In. *cI*'l«V' |nnu 

tlk-mdmc H »■ !*» vi£cauvfrtc« » E uv^rrnt iiiip^trt ittitrj 
ft jM^nl^PMM^ !< juiMir fl'^r^te »uHout » Puwd 
psuh^jiir lie la pl«y*^u« ci Jc In clilntlr. ■■ J-o p/rl«xle 
4«fUi*IU r*1 IriU, »^ril MilUkan. F^ri<xl« cvlraonlr 
iiiilri* fk il^vfUipi^iti^hi 01 4k fi^coficHt^, pf-rlort* ijliI 
voir il* nouveaux poind Oo vue- pi iiiCnie t\v% ptifiioiu#> 
n« itnlWivinMil jk*«v**ui w »wt*(I^i *1 napulrnwti! 
Mir In wtiJjic dr It pliytiquc. que In ncimr* nixon^nir^ 
Mirut^i prlne cr tjui n'y |MUHMH*rittik pcndtinl laipilk* 
nnwi k Rtixtdv ilu cixnvnpro^ #t df I iinhi»tjio »Uimi1h 
•m vdnikiv A w*« pratrvit liMOii**,, av<v tin* rapiitii^ ^un 

da *phviicJ-fri <t »tn cliiiulv:^ Ai»h>i. I'* umihl^ brvtkiiir 
dM analrv» ti'rmpar^ d*s n5Mjllal» i(< cr* rectiefch^ft 

d'lil*r t\ui nr »** |tr<J(h#iti'-rn |hi* d'nulrr hut qui- il**C- 

eroltre uu p**i rtvlre coiniaina4ti>Cf h *lc la rtraclur* fcnliiiM' 

d* In maiL^lC, vt i|u 1 iviviii uiijtviril'ljiit n ilv^iiftkr hi 

purl^o <lu l^l*|iliibti« oil la prodttin* ux i«*i f»l«» d<* 

luitaUv* qiittuinloift |k^iii u im; N^hi-M- d*4mffli 

*l^trifpi#. m lli'lriv I** ^ou^nct virutir^u^f i^*u 
vrnl fiii-To k iimlheur d* Jiolte i'*|>t>c* nuunt q«# ton 
t*ofihcur ! firArr iiux progrH dr la |»hy*M]uc Pt dr la 
ctihuk. e'mt pur nibthotii tjn on m lur In hotitnurs |pfn- 
iliint hi iEurvi« *le IQt4-1!UA I AHjOON^hUrti real A U 
fAUicatlon dfi« Riift *i>pIi>au:i^ -lur ^iitUniHBl ^ 
pr«*rciKt let* MlmiM fXMtll. Cwwwtil n»r pav mw* 

dire umr wclrnpf ntil diViinti< *mn* arr^t (a pniv^a*H*r 

d« *n^i m d* niott S Matt ii utti Itt fimlr ? v»i ^llo-hi^ntp 
l-a M"iet*op i»*p*1 qu'ihn Itk^truniciit ; «-Ilr tig* Jivnui brsniti* 

4i,i iiiiin.ihi' qllVtl VQ| cli ?* fltk* jh u i li ^*iu--|l ( ■•* ori l"i"l i- 
lUo t La flints i newt >b*- aux |>r»>t>**ionrn*U d« 1ft hft.lne f 

ffltix prtiii**. ft u \ nuiNi li**tc* pra**r-iiM<Dt pft> ^* pur I'Ktw T + 
a. tg>iix cou\ qui, tie fftO-*» ntn)«iioi*s«i *m Urd^ul*. ii 'l* 
deril r«v^»«>fAWA| gl'un* *r^ 4* fratcf&ltt. — I. RUUt> 
■cm. 

PHYSIQUE (e*irviw m»w). M^IImmIc MwiMnnt. 
S^tL<v a uvi #nMpriibk d^n-rriNj ;h>-h:u'* :i^|tr*>nri*^ 
% J4v«l«ppcr It4rtii<jrti#iivmwl e'Mi* liinviain, tuut «n 
hit nuiir'ijit un iiu-iitrui piiiiilihn 1 |rtiv*LoUiKiqm Si un 
iltHik *ijb9i*Uall i-ur 1 ut ilit* rt. rt)fip(HtuikilO do la nil- 
ttin* |'tn«iiiuc r il MJfnralt. potir tirt tiliih 1 , dc rompti* 
rrr rtnArnibk at no* cMiltiiip^raiTp umk Tiitf*<*'r^i»"** 
spt-i:i«K*[i> que It?*) MiitUii?rr*r4 UtiflHP <■*»*** »*<*■* l^gu-H* 

K*}fldJT T| ** l ' tt ***'»' ^rut qil'ilrt' ^u-l<»(iiiff «idi|ftMitv fign*^' 

t*'i i**-, ranrmliuil ou'uit uuwti ^mtid jgixidfTO *'rtTof*r<* 
dt* iliMlrniuler pnr d*t* uflitk** vi-Hiiu+rH^irr*. vnliie- nviit tJurrrtil^nnedlwAw aiutnmfriu* 5* la «ftfflwtu 
a iinprinrt *on vomi. (jimnt jiiit rnn-t phrilf0i«i 
jiihiuiin: unr r*HhMii|Uff do turn atol, k drtwm^viii'rit 
on tat facte. ,i 

I lift Ajv m lom mftrplj** oxiqu^M t^u. rtgrellQl*k9 ff 
cr fjiit?, -d'lkiffvnlt *ril« taiYUKiit uu fctirl ■***pl*>Tnl>'f rMlr* 
U mviiMi^iru** iRWfll^ *[ii>lli*»i i«aliJKnt ct «r irp* 
if* i4.nft-> ut^^ic t|Ufi ( AUtrrfoiv, coiiMilu»il la r*>glr gfat 
ralr : anMlto. parc« Oi*j>lk*a «ont corrf>lativea d'uiit? 
rf<Ei>nli>ii ir*H hMifclttk d« vifnliK* orgn niqm*. Or, k vkil 
Ailjifc <jui rh*vi>tfi4> <|u'un «»rf)a waliL aibril«* tin r-^jirlt 
parraiti'inrriE rqutlibiV *ttc*Ur qu*r la drtcudenc* i>hyM* 
i|m* ii.iirl^-imnt riiunmiiltf dam* hi |du]tiiri dg* a«a mrai- 
bro« rivqur fort <I* »c t^priilcr pur mi*? i«»tifft««nci> nitfi* 
lal* iN>ftv**.uiiv*. II y n done urgent*, |n>ur I* vw* , in- 
Lheo« w>ii*ri*Tisc #1 Witt it rvajeir pnnr«ii , ii#iii«H rontn* 
k» tun**-*. iHtmlmiiwft, liolflji * di* <r\ ettmtitmmi 
|ihyRleo-montal. s*il Unit A nirtaagtr k» ugMiliJli^* fittti* 
n* d'unp orstinlialian MCiiik qui fvts** dc rrnArmMr 
tlf 1 kb riwqKWMita un ^panoalnwioKnl ^nfriiJ dc tcu^ 
u> Irurx rorulttf 

II n****' |uia i^nu'ihiri" irnfniinwr, d'apm 1« donniV* 
iti'inilitkquod nctuHl^ *que t tnJnjut ou •MMnmfl dc It 
hkrufchkcauia^ un roiicepi-trr*«i* Je rtiyjt^nc Mn** 
ril*?, innlltfurrufcrtarni lrkimphaiil. hi'ccvitiil pour tine 
pott trc* ImpvriitnK dan» crtlr »l*t«dtiwr. AUaiet 1 ^ 
U-n, himti»oif>i«> ci v|«rt*t**W| (^il^iitftrilM* polymoqirir ■ 
hy*l ixmtioLi^ #1 «*rop !**>!► I* n*n<M*lt*nt lrtir*i f*iiip»4o» In* 

MrvtflUlOni CI -^MlMIIKni i |ioiJrt«l*vr-> l't'«w* il-i.i- 
Ki* i iC'**»lit*'" HrTtforo*nt <-*Mtr liffuf nialUiKantr, lr wdrri* 

tnri»m*- rntc* <*n (M^nc & aon iixir. pa*raclbcvn*it Mip*- 

Flnir-rn^rM c»* t<(Ut»q«:i*r ili-nolu* motif, 

(1V*1 un fjit qu«* rhOfiimo Tdpudir die* plu» ff) phift 
l'rlfi»n. i;inc«M»m |*oif^l|oiinf>mrnl d« moy^n* do 
loromoCiori •m«Vanfipi« lo toutUftlt an ^poti si mdtitalri* 
*!*■ Ij"l ntnrclii*"- I.** il^vtUippfJJKMii p«n*afint*iil *t pro* 
grmmil dm macliiiii*i>ii>. Ifr ^dUkAfrl Oil A un* pftMiviK* 
tolak t-ii h ii n^ fip^^JilUtlkiii pr< if-^jATirL-vIk aiwnnul*': 
r&MUIlr *KcUulwnnftl InUlU i'iHI# quVflgertt il'iri- 
fiiwnl>niblpfi pfufnuifiitt : PolMvrl* nua*l-jiliiolu^ d urn 
liLvniltn** liij|MHimni do pnviltgifa ; k confivrt mn\^ 
ml dr l^niuliiliait rl dc Pfffort mttactilulrV) rtr, ; itrH. 
<lr itullipilo*! forltu m C'KKfutent • *& M atttucv dr I'ftc- 
livitr jtliy^kiuc g^lrfciilc;. si «tUc tfi *^ t l«»*- Pfifftffvt*- 
<cik» vitak q-u>Uc »llm***ii-?. 

Do cr qui pfTtrrtk. alluiiftnoiift rttfiftcr k pTreurt^ 
PUilArkl Cl KB COT*1i-n|Wnw» * l nbi>utn*iiw-tioi»» A rcLU 
WfK'V^*?* 1 Oii'H n'y *a #f^ ulut i*u<* dons un r^tour " )a 
tltr A*-*coMr4tv r c-otiini* *h>uU* <rftpAM«* di*- ixiuk rrtidrrt Ju 
vlguvur |>**rdilo rt l«» btcm-Mrv pti^Blolcif-iiiitr itl Kra*«- 

rj»g nt c^mpi'onilK T C> tn-rait unc al^aitrdil* ! 

Lt-j uio)ffi5 tl€ tfan*]WTt iapiik t iMtlrc qtf*ik potflw*- 
Un> *J n ' hiti^i** pl«» **lroit* crtirc I** dW*rctii*T* gn>u- 
pf-riteM* liutmaliift ^|iant hiir le (floU*. p*tixrjit ciMittt- 
bti^r ai rtdllln lot <aniM*« d*r inMnivlh|T«mC(i qui c-ut 
SuvHi). nu co<n> tk* r^r^lr*t, iftinL d'unta^Mii^tCft 1U 
CfWii>}|¥tit a c^tt* ^dil'icatloti n miui'lli*? nttr lr-* ftittusiibra- 
M«a pltfi^wfrni** d'ordr*** tliviT*> qui »* d/nxuJont aof 
Chiviuc iHiini *li.T lii fdun^ie M n<cri»«A4nl sAni* W<** k 
bovair^ vno^M***^!^- R«'"«» ' u owur^l, aviv la rea- 
li^iliiui rfo iuIIW rUM likrifAttit. uiw phtt InliUgtftti 
rr-p^HttiMth dot rU'lw *<*■■* l^rr*rtlN* L« mtbrKlnHnao (wiir 
6- mO, «d.Mx parfmii. en c« qiril ^*a aujuurirhuf an 
bartniiiwiii iraunrUMiniiffii.aax nwlns dc c»&h^ iiim- 
linltto*. pt*ui *l doll drtfJhr 1c vOtlladk mgAi« tl* liW- 
raWn <k riiimmnitC ttitHrf «i rMuuWat i?*xjr flf-»cv« 
Ail mini 'tiinii riivdbprivablc K-nimc d^ trtvfthl tatl - 
iUiui. N<in, la clvllfii^itwi. *la-iu ce 1*1 «»• « d*r wiikur 

cl dr t»Ui*i t<kv^ T iKHlfl ftipiKirtc liXip lie loact (X»Ur ^u«* 

ng*4H4 gJo*xiiBi>n* r<-nitv**-ior ft. Ij nuii i^imlllv^. I> pi<v 
MArtv d* n^gvfiftrratlijfi corporHk c«mport«\ houfTiiM- 
merit. *l'iiuifi*H Mjluu«in«» *t dm i w i>W «a »cHh*I» *iue 
huu* pllttit** «M.«*di«i, _TO»_ pin Lft function cUint crvalrio* <lo 1 urjrauc <rt H*n ryihutr 

■ mIaM Cfi dtfl tilth'* *r* ptiidirUlitrX I'lnt^grallt* 

d* crt onta-fir* In plenitude dr- «!« itwyvuft »oiit noun la 

d4p*lKJanco (In moLlvcimvnL rortctlcnnr]. t'n [nr.dl^ 

liunc 4trx»it c<mtrAle*t rlglt tettc tH>Hd4rit4 4 un u«ri<kilc 
cti(w»uri f*fU I'ltrrtplLhwIr uV l<»ur* offclltatloifc*. II 
cftrmHit linn? (I* rtntllutr aux .wrjr.tri« hum&liu, wm§ 
ptuit 6> voir *V*rri<hluL'r Imr dcVrjpjludu* rartivil0 
ippropnie * Imr d+*Un-inwi prrailtri*. a kur raiMin 
ipittflqil*. 

I*r» anci*n* I'avAlciit iow\ b'tru compii*- : Oiino**, 
Ifufou», lVra*»\ Crc^s *1 Itoirtaln*. cr» rkhtirr* #1 
*vini-d+rnl#r*' frurtoui. moinw eloign/* *itit nan* otprn* 
dan! bYuii* extittnc*. nuturvllc, nulla prtvoyant I* Han* 
pw duno **pectaiive pu/lfr> u In Imulnif 1 il'mi prtn*. 
ripe, iiirtitutmil do« inttliuili** c! fi WnEiitfi phvukjut.. 
donl la vutaur, W nana cii jliiccutia (m r Kto cru* rta ttpten- 
rtidra riifnnlrc*. par k gttM** di** PmmU'Ic, ilra IVIy- 
cl*w, do LytHppr* nc It c^uli fit ri*n auR nrflhodti 
fOlue||«* ]*■* phi* frlnfcrt^*. PiilMttfr*, thf*rmr«, ffVioivi- 

*** At&lr nl amtlA Inrijt fretlUCfit £* pur txnc follle jivicjc 

<T* anaJnttnlr #n baifciw J^nnftiiU tVltftanc* *U% fomrw* 

cl Ir bi«vi-Mra phyMtiur. 1/invuMoti ilex burbarvw pulv6* 

Hftaiit hr* civilisation* ccrefqutfi *t roinuiiK** puU I* 

owyfn *gr ot*icuruT»ti«-tr * mrKtil etoufltr ci-s Ahm* v*r» 
rotil* -r k Ueau A|>r** pi ■•- ilr null*' -un -i i i*1 - r t i;i- 
|aon t lc JUX* allele j'illu*! r»i par urp i eit*iv iition Hrf* 

pmicipr* ml turf dw. Avcc lahn cii IVumjc. Ling *» 
Sued*, jitii* A man* en FfaiuM*. frtLppiirurfM lc« oin- 
(Kn tf*oV|H)ipU Kn tlecii et nil di*U ihi lUiin, fa By**" 
aWtqiM* triifrtft |*n*vjijut Mi«tik avlrt. lo nwrU T ur Lin^ 
* iit^plriL dr» fil^mrrj nnmomn]iic* pour miiiMiiilbcr 
i'cwirlcc. 

Pill* r# tuirnt In* **piwtH ntlilrlkjur« 4|iil t mvrc Itur 
f«iu:.U r*j»rll rtr ciwiiiwHi'hm ci imr huiiti&c tlefl pcrfor- 
OMfimi df (MMi'in*" lr Uiit i^rl^ par rr-ditcatriir rf Uirf. 
Pn. l ii|UW iivr: finnkruthtn ct urn* mlclliKnitv \tvj%rv*" 
tlvfi, c^furK*^ dr Imr pPili'Ew 0< vk^ik^, Iw pp"rt* 

«n* it>xtfHlrntn movrtk* de >il* J vrlopin»ni*t»t <rt -i ^ Til m 

Itrn phynitjut.** Mihk iU iiv aoni ic«*r* a<f**>il*r« qu'A 
1a ji'unr**^ purvc (ju'il* »/dwit*nl ^iWrAlnncni ilc* 
ffxlroltn ap^riu.kkitrfit tint^nuE^H ot i^rt fl^iiRn^H <l*f 
rbaUtAt dr ctlBCUn Kl pnrfr qur, mirtotil. iU ^*i^nl 

UTir plr|Mriltidti phy^ttjijr prrlt]Lftl4i\ %i I 'till lie \«tlt 

pa* j|u it> rtvfurnl d'Mre plu^ ihmKtrtLjk qU'uliW. Mat* 
it eil fiflk -I.' p'tlU-r A. e#ii inftifiWn Ictiu di" I'A^r M 
<fu 3iMi. «l h'impoftah" quulidiMiii^iiU'iil vl tii* l l|yuli^:]n 
nirni, dm wi. un nombrp rt*lfrmln* d ex«Ttn* vnrt#*. 
J^ i6uilint iiuiglHi* mi mn* r#Kt<iii'*nim»n pjirtamir ou 
toulr. «ton Ira cas t pmir ccm miriola cl'intmf liaanres 
fvncttsnnrl Ich l\mr li^ iarra privil^l^ potinw il'ii'tr 

iJatu quo. 

\a ph y*iofi)g k nom uuwlieiie qu'unu m in*u." nniw f u» 
lairf rn urnmi cM lr *li*^ <h* (»Ih t^ttinin > ron^t>lif> 
(ililiu Kun^uina) Ctfnw*>cutir? it ViJIun »u»:iic lx« p(in 
tH* inir^-miiK^iiniff* iftiwrc&ttit d^c^a^ftt mu-i^ifv 
in*ccout unite L*t>xvitii(ioti profu^r nrlivr lrs. ^omtiiif- 
tlon^ *l l^Hmln^tbori rtaidutlta ft'om»w avrc unr 

-1 1 n ■ » nuin* <U? In miiv^r ttMtni|»H». t/urllviti 1 , 
!f>nM)U>1tv f^t rri#thi-lnj ut-tfipf>t iT4*s^ eti frr^jupnir^ **l 

« totiAlHfr, rn jntii^inont 1« |tl*^rit>M^ni* dr la nulrl* 
tl'iTi. ncirroll In vctmn mu^culnirr *% *n |mh*v«nlv i^ n.i - 
njdiu^ liiqupllo u irndnit |»ur MM sipliiuJ* crut«s«otr 
4 I'elfoH. La p*r*M!w p«nt*ili«lrf »pti enrot*c !*•* lihmi 
itiiifcci ilu.ln-x he k T Mftti [uih uu Iruitcmc-tiL C!V*I il^tti^ 
fit MHiniHlam uIim nalitfunfiit tw ftiitiullaiirfiu<ril , 
C*pr^« I'* luTfoiti'^ jirta'oiuiijm** 01 i>JiyMol<i|flqvm 
\r% dillArrriit* organ r* « *?> u»«a"tai »|*>cil^|iiw <jMil 
rM puu3blv tk ri^rtfirrrff lr* Qitormiiu x f" dv culraK^j 
to auim cofitrc to tkciitfniKt. 

r-vidcinmcQl — nous or Murlon* imp I* rtjwttr 

Ja tuiltm privAiqiM n'trt pas unr puimrfc, forw Mm dta C4is *H* *rrail liiope-r^iLt r uu» If contour* <l*< 

(tiiirrs tncvlitvllt^fl Ityftttnt'I"*-* Ma** l«ir toiolinaiMiii 

1 r i- rx I'liK-meuL ;i|»plii|U4-i* gatiititlt lv *UMV3* tit curfs 

ltK*p*r*r&. 

t-a ptcw pjajilro intr**i tittle, pur r^ittttk, vi fr^ni*titr 
auJi>iLrd*hu1. rtoulic tl*u» rcliclirment ii U parol nm»» 
cuJjJFr ftkMUimlnnl^ igrm normal iflr c«Miifn1k»n di** 
viMr^rr^i aaorou<0-iiit>fttlii4iu ; dl< dsI ^ihnnrnt iMoc- 
lillr p»r !ap| Jt r^ili>n M\ xti\*k^ abdootinuux tojjju 
IffOA* «jV4^ un r6giuir aliniciiiailrr rntimtncl. |jk cO#i>i I* 

pAtliMl la p!U4 W'WI!* *»L ]ti*.n>ci«b1* du inline tmlttv 

incut. 

I.Vst>tcW r^plraiolrc pit>xuque W |ilu» Kcureux 
rrTr-ln. JJ M>aitwi lr dinpliragmn X uru gyn%riA*l i*jue tr^* .,■: tT-'i M sunnjuriiiillon <|i| HUlfj. MtM « «£OrM OIK 

XIuIh II fmit vrtllftr u c/ 1 <|iir l^s Inaplnsili »ftA firVifoAdrt 
molciit BUivif* d'oi jrirnl Ion* t-it.il^- nuurmii un* mi- 
tiuclilitf frrijiwnt^ rl n^it»ilidiL> rift tilvtatty pulling 
nairra |j*allrniaiirc tioii rryprci^r rxpowt nmi danirrn 
dr rrmphfrtflM (DodrAir LrwyJ- 
ir*Lprv> to Docttur Paucliet (flrifr: /#1Wt3 p l>s*iclco 

r^pi in h^inu^iiMTH. Kite accnHi lu cupacUr thmriKtt' 

1 >ul immature COji*li^rMM*rikrlit. <:iii'X lv r*v4f lltl irC T OVll\ 

I** pooriKkn* f'fricliOf mnil um n»l«Ui, lr» 4n*plrnl^n* 
rMmtrn n iti«iffi< ht -!,- Tnir por *|iir> iSuim lr« r^^ioira 

i nt* mi^lirnrrt. tj** iiU^olm d« la bftfic ft dir» M>rninpU 

no coiinal*««tii iiim*I ii- cortUct gtntrrux du &nm vilal. 

KloutiuiL*-tii>u* «k 1*1 JrAjurncc ili*^ Ir^ion* tubcrvu- 

rtttMS o|Mtct'vi*t*H dan* rt« r^^m <fJ^ln>i t(W^» > <|u"uitr 
iiln >uil**i(r* n^ratlofi |>r4** iT*rah, 

1^* Jl^kiOn* c4 roCulloivi du ironc n*jutnpfts>rfrii ]r 
Corps M MltarCftht l«« AW*cI*s <liorafU|u*» H abdomV 

n; in Un riric^nl .in 1+dhiNlP inav.-^* ■!,. I ..><..ni:i,- 

ct du Tola qui rvui&lie A blm *U% iMairtnnert ikt o>f< 
orgtnoL Id morlto rpln^rn. alnsi ipif tout** ]** raml- 
rifiilNjiiM^nc uvu ipii ^trrartkm t\* Ito cf Hint, b*n# + 
Pictmt ik cc* *l*vri^ if)QU\emtnirx 

Toutc tine ^nuiaillcjuc Mivanlr jriuKtuw | c»irict*r 
fji.i:ir> i3rvmit(Kih du rn] urlrl tc, dn ntrophk> hii>-j> 
CaiKtt o>iigCnitiUcff mi iicqiilws, qviuiie IMrapcul Iqui* 
oriKina!r a'av«H f*it <|ir«graw. 

I.rtrc liiniiiiri -i,i iii'h: |iin -.lv rnrilkui vnltrur 
qna u gymtiairti^tjp. fumw r^nfani el r*iMr*<tfit, rUfl 
c*i ff «ni»ralrktf <!*■ v* 9 «r:ur f «U* «»up1«ir ( <l* ^ n t6, & Hlfc> <*I f jmur i^.|itll-f. rvclrJk atrkv dr iol«* dr- t*^ a*K*. 

ftm I formations UiiiMitAblew >m pfOftff^ioiirmUMtJf* d^ft>r* 

tnaiit, commr atiA»l «k niille utUroi larnt Kilt t»*urc 
tto virtlUrd tin* Jttftttm prolonx^ et recule 4 lVxtr*- 
tnn lr* llmlit* <Ip U vr>i11«we. Ulr |»r#p«re un <M>riln 
Ann* decrepit ude. 1st fln rtormftU* d'un* 1ampr> <ml 
aVJUlAL 

La cullur* pKytHiu-r dolt *ir* pmtl«iu^ 411 grnud n.k 
GU dAQft Ufif ^l*er- ci>piru*4^mcnL merit* f*. si pOfalWo. 
#ilwvlNlJ60, Qll'liujwrit lli *JiiMn ! U nudum*r — que 

lat'cctuturnara*** rrtnl si 11W ct M &ftr^ablf> pm( ik 

rfjeuour oti, k uWaut. lapnarcll rntiiiuTitnlre It pint 
rrTUrciut (calr^on, culoHc cwirtr. ample el 14icdre)* Ok\ 
|*v*ur ptTruftlrt aux porva dc la prau fl mix plnimk^ *u* 
tl^rijMrc* d'nccompUr Jrur Uhclit tv^imlolrr d climlrm- 
■ri<*, I-f cojpft enlraln£ K'ndnptr^ ^'^l^n^ltT? ftU*t iVilT^rt 
temperature*, <uriotit lorw|ti 4 tl nX at*lu+$ d« mo^v^- 
ment* rapid ra c?l In i titer romp u*. Abluikon* tuliJrw, |o- 
lion* c irco***UU>ci*<** donch**, Uiin». *t^, f ft'lnttrralc- 

ronl ou ?uc**e?*irront \ rlunju* jfattMM p«U» drtwvm*- 

**r ivptifcnne dp **■» s^crcMiaim Lo^itiom. Duns lour* 
InUivnlk*. kh c^i<lce» aen>til acoiuiptu;)]^ pui* Mil* 
Si--. »k *» -iKuiircuiK*-* Jricluiri> o*tK*utri<iu«& A In *naid 
fltic. put* au fffcnt lit* erirj. Lt'ur acl»«n «Mmtilnn.t« pn>- 
ruwm k«t plus hrvrrus trffi-t*-. 

L'hcurr* ilu tov«x «at pnfrUralik pour I Jiv^ompjit**^ 
Ji*n1 *f> *v ppogranrnu*. It pfMdtfna \v $rilt ddjewner 
pour ih* pa* K«mr la distance H4i*. a d*f* u f t n'ira- PI,A _9Mt- portc quel iiMirovni <Je la tournfr pciii fire adopt* <t±* 
UiiaUiiI *pTd aera MWrirur aiu rrpui, 

Vn miteY rcapcctiilik iTwriijet* iruiWil de *"*4v- 
i^ti'iti |«hvM«r>V rrtiLSSim^tti, jmr It* CRBtlgntnCAll 
nulla rvn(«*ititftii, utiv vcHtiiblo #ticj vkipfdto riilttirtgf** 
ll* piid<?*o*a l« profim* wi uno ituitalioti urofltuWc 
^t (i»i>itp«vin:ii>e Nihjm clttrom. uu Uoaurd purim 
JfluLrW nori nvotitfeint4r<rt*tftiJi*. C*W du I'roiVwctir I**- 
many, it* Uulkr , du £o!uuiundiihl JhtVtl. itu Prof**- 
i*ur bFufcofiihtf. <lu Docttu* Rufrler, d* Sauiluw, Ju 
HiXtouf J'ab**, du fttfttur Uuuwiic* dn Jhvl*ur l 1 **^ 
-tKer. rtr, tie. 

No*Jft accunleroit* c*|m(t+I;tnt utiu it Million t»|m:ialv A 

- Mm S)f*Wii*o », do Iftilltr, dull Ia tormuto HupiM 
<lc U icjfriftA*t^|\ii* d* i.in*j t mum* i*b ejuuiifii-oirMnU 
^yiiinlnuL^ tout mi lc» ftnailLatit d* juiliclvLK prlnclpt) 
^'tiyiiMD^ * Won SytfttiiK » *cni tc twnV-mcnM dr* 
nor Inttm 

(inline loul t* qui canccrur Ia culture du iuet, lu 
pniiiqur tit [a culuirn phYiriijuc tai^c Uu pupf. rliuil uti* 
vo4otfit* cooauuil* et l*inrut< (mai* ill* n. fi> vortu d* 
Ivih iMU *U*tf*» civ lji*hfji**iniin* rVfirrcifttajutufc wir <*tl# 
iu*n* -ralontej. Ell* n'offrc p»s v'attra'l 1E4* Jrux d* 
jiU-in air, r.:i|crf-iw*ttt do* -A|M»tA dV*(iijpr* par rxcinpti'. 
J.o rcptoehi- l« pi it* j*rloux_ i|u*un puis*o lui f*n»^ «=»t 
d* maiiqu*r «> gallA. Mma ** l\»*j rn*l rn balance le 
I*cl it InconWnient *|iic coIa ciMnporlc *t lo» imiitrimt* 
awitngca qu'ello J>r«tir* t 1* 0ri*f iMVUWlL l»"Ail- 
[*nr* qukcorurut I'LttaHl* r4guli*r*fn*nl mi i^anre 
n*tlnal# d'ltnoupllmwiil finil pur *'N rtwunr Hm. 
pcrii'^w b**olri Pi liwivr\ n raoixim|>liF t une nfdl* 
t*tiftf!i*tifHL HI puis ■ IMri* vaat bion un« mMH », 
iliruiil Htfiri IV e*jirti»ftiLl |»ar U igiril wrait imiJ^anl 
tit rrtiiJcr df\*wit unc cltwH^ KtnUvomcnl 'lr*^«r*-4l*l* 
sl tile eil urn* »yKt ilc prvUft 

II wraiL fWu3)i«milil« iiiKT I'nifli ^iivtuctil pdOafOgbiiUf. 
qut n'abgnl^ qu'AVtc una r^lrfuic limHitc In lnij*v-r- 
tanti*n i|iM«tiOfis J hy(fP>iU- ( ji^itialtAi « »<**. pr^tniihtun 

I'lnlWftt ton RVmiii*|"ii<*. KU-r »"iJi»|»irrnnl ]K^niut>k*tit«r4t 

de* prAc^ptc« d< 1* • Method* Mdller ■ -el «urtt>ii< 'if In 
* Mrtbo(*e H#tocti i» wi joint VntiW A I'ngrtnbl*. 

I^rsque rhumiinUi' nilwr* **ra conduit*- u.ux priti* 
ci(>* r fl cutluriMd fl ntlUiV mix milr« Toruiulrft d'hygi*- 
fh* p W tntii>mt>vnMr» H«<iu\ p,alh<^rih|u«* ((ui r*rWi- 
fckvii jw **wni plus «n>o *^iv*T.ir* iiiAitirU|u«fl B errr 
mtutA dM ^poqtirs ^U 11*11 rtfcMlt uu* civil* ±:\*\w\ vnrfiru 
enliftta danu lu k^rloTt*-. — J. MfJ-iu-. 

oi v»M4.s nitfciMuixut^, — - \fon S^ttim*- .;>tiiLlrr>- — 
f^ C&de Je Id ^r*«- ; tiuirfr ^/titifur dV4iir«rfoM j.i^m 

brrtV -- |/tfnf'*iJw«^**l r^jiiirAifotir unr fo mHhtuif 

tpiroitopiiju* it}' }> P«0Cllt4 S-ay*ntJ forts [IV Ruf 

fkr). -^- /-*"j nVjttin-ylf'i dnt rr*l*r ; /,c( Jiifi^lijua* fttmdi 

dtf ^^(H' pXjii^u*" ilP I'u^s). — Cffintfiuhfirr **i^* 

Alri (AnJr* H KinlW. — J-«r **>dur^Ww ftfifrfjdMr* 
*J &j jp«Ffj reipArtituirtt t&ti*ul<*w). — Rtitti j>un/i : 
f/MuAittpa rAiyrififi 1 rf^ IViifMt (IF PiWeli*t) t ^I'Mr 
rrnArt ni>4 r>nfmif> MJiffWci rJ mffrii'iij (l^ltit>*il H t>^ 
qilcrrlkh el&, f(r. 

PLAQIAT u id. On ti|»|H>ll« •.T>iiimuw*ji»eiiL |Was)*(if l«i 
fait (tr * I'apiirufirlrr In prnwv il'militu » \\A\\u\nw)* 
u (hjaml un ijuliatr venil lc» pvnt^n il'm* Mi\rv pnur k» 

hirtiiL*?!, c>* Li K-dtt ^itppcJIto rf**r'i/ii/, ■ fV»JhiHv.} l-e 
ulu^ifcl ***t UDr drt* H(ij>rtvli*fir^ f|« a I'iiulii^l rit lit!** 
ruin* P| CC run* Ar* plun mirs. ninii II fiVtf pnsi la 

phi a Bfuvc. O'hii qui »"« m» n»| irlc Iv Men U'aiilnii el 
i|1|'uh »|i|xlt^ nn - votour - **l wut+tix fvuxiM-. p*r 
cxrvn[>ln toi-»fii'il ti'n fuw d'uutro »iityi<n <l'A«dtjrrr »* 
jtul«t*Uot^ II t»i >iK>lirt ^xcuwilifo Um^ui'iI ntvfirrche 
an HupnrH u i>u iilvil a di* iH^Tf^sit^ i] lu n< vxini que 

COttVCJiilOUI^ll™. 11 Ik* lV»t |>!uh dll loill Ii>f*4|Mt. uv ^ c^mtciitimt pan ir ^up^roprlrr Ic ti«i d'nutrni uni 
ntV*»H^ vMiatif, il cJrtiche. *n -owlrc, ft 4*e*rtlJtrr 
frt u mliculUKr aa vl*tnnr> tel Tmrlufr \xtulant iti*ftr« 
l«* Itoiilinpimi^ Orson ltors de cliff lui. 

I*o» J H H^i*r*m ne >iMit pui «lt*« »<»!>tif» ordin«.im ; 

1 1% n'«rit pajt lVx:Cii><* dc Ia tfnl m, m^inv **it»- vivr-nt do 

Itur (tlnrui*. c&r II* pcMimiltn! *t i1» dc^TAtrnt vivr« 
d'Aiitrc -chow?, «*il!* ^ouUHni iciilr fcAir plum* «v«c ittul* 
In ■U^nL'o d6*imNiv (Voir tf<«* *l< I^Uvtr.) I^s i>^c«9- 
«ll*» do rhovniiH* d« loilr^^ -ju d* cvlu* mil tto preirwl 
tcl ( itont (outc*. ciMiveiilionnrllc* «-t dr J'oMne J* I* 

^ :i'u 1 *.- t»u do Ik (U)iidilr, * 'r*U f -ii t vmtit*? uii |**>iir *"*n* 
rkllir, If plu« MUlVftl prill J lc^ i|rl9x. ct twin pftR4 

iiu 4 iK onl Tulin, *iur hint iU ^«iIh dMliuil«r*»t la pM* 
IvftAlon di« Iouros en *^ patftiii d« pluaH du paoifc. 

u /I fi( flji* 1 : dc ijfOJ4 •* di*o/ pifilj commr M. 
(lul jr purrnf rourewf iTo ritportititt tVatdtrm. 
ISI iJOT TriH nfJMinr |iMi|i'jir t-« » F 

4i tlii Lu Po(titauio + IJuti* hi jfSupuvl d«« -«i» T tK mihl 
>4tnpUnneD( liHlclloot* c* leur Tawio r*t diniUnl pluy 
\ i-m.*-: :r tiuVJIf t*c tnr«lr iv«h it Ctre tloirou^prti- fi »i l«nr 
rayportf* plivi ilc ridicule tftt'ltt D'M 'Odl Lli* ft* con^l- 
di'HfutLoii. ilotimt^ it* K^n di* hi (able, lu plugtalr* dm 
ortie sortv tM> voiL ; 

W<>"'- 

Iteijtr. *i//^, mofw/, foW, 

C^u-X*t» hoi it le* *lmjJc* p1tag|Air<4i» Irop sdiuplu* pvur 

.j^U-- ... .M . i- . j .1- h( i l i ■■ j-r.---,' .. .I'.if- ll:Ji* 

Tours rapKHlIc* tie lon^s p«iu|t*ft iliin ban Uvr* ni*c 

;(i^lt|1IOt ptHIU tjilll^rhlrllfli * (VolUdfP.) Mul» II >' II 

c«ux ipii m M' L*i>nt*iilriit |kw il*" ** pairr dr* pjuuir* 
du puvn tit ttd prnitrltrul iV* 1** lailJrr, dc lo uriiLiuicr. 
dr IrA dibpicr 4 leur ru^viii iltfltfunni *hm ii^IIk" 1 "" 
nictit leu utairo *i"'"* ^* *^l!l#»t C»«"t-tA n|aui*ti» 
u I* i04HKnt4tf^ If nmlt-rn* ^ I'* praii4iui i nl un v*iitn- 
Mc b* nd Hi sn** ur1blk|ui>, <> Mini d#* Irfpal^mUrurr i*l 

dtfi rrthilafc 1 *. (Voir Tit*Kittru*lt*i4f ■»! VAmtffiliimr.) lift 

*om ilAuiatht piun m^prbukUlM \\\%c ltiin> »ug»*rclicri«* 
l*« font rtwufr aupi*» du ^uWi<- l^nomm on intlifl^ 
rani. lU irAi**nt piittut* ;i I^.XiMdcniao, M*nL du» ■ chrr* 
inaitrCA - *Un» U* fevue* ol 1** Jritiinnuj;, ponliftanl 

A;\UH l*A O^^Dllil*^*» lltlrfnin-J. ct 4)llb4H|llM 0**^ LI y ft 
iu baf^nr i|u.kiil it<- rl> ^rns qui n «tnl jm ^ f-nt |'it«- ^i] cUS 

*e »tont wrtaifi^menl plus oxetunlili* 

I^? |^if'/fifi i*IjII + *i[kjL4 \v drifit rxnuaiii^ I* rrlui* i!** 
m c*4«* t|ui *I*Mx»w:luiil on rtntlftlt do* •AcLivoa^ atMaiI 
vrionunont uito pprtonikr llbtv-. on *nlevuLl Jen onlauU - 
(H«ttcli*r*lJ*>. Lo plit*;*tf« U^iJirvj, d* jk'iP^ff, plaif. 
couik) eUtt ^didnirtn« oil tfoii+t pwtr uvmr cor»rni« I* 
crime di* pillar Martial. satlrlQuo roimiln N ;iyun: Tall 
uu T;ipinuclnvu*ni cntrr Ic pligltirr el ccluf qui in£ri< 
tail Ir timet tie ropluiun puHiquc puur ti*Huv *|iprupr1A 
Irs prnsLra d'tiulrui. il sombla qu il y alt hi IA ritritfinv 
de L*appirath/fi dm iwA-* p^rjinl *i plafifffro & !• fri- 
pnnnorle tELI^mlnr «<1. par i*xt*naloM f i otdlr dv l\trt. 
Cur Co4l« aorte J b lndu>>iiie »'cJLcr*f- uuiwl darti k» Ikuul 
till cl I** arts »]>|itiqu6ft. L*» ¥*cm Cr»6*ou. donL 

II.iIki'i-* ft coiil£ In fortU»*> obond<<fit ilnti* Xr iut»iitt* d* 
la |»*iniiiir, i< II r*l pJu^ fncHc de gapniT dor> iullllOtt*> 

rn Idtlnnt clk«£ tin tcnu^lcicn 1411* nuti&triitii*- Utmvtut- 
qu**ui H^piirvprlairil uu* «uvr# liflcrairr. Ltr plm;i&l 
**t plu* dlflkriro n J*crlnr *n A*t n»>« HlUnlur** 

Mkboltfl a fait um do* d*ml*r* *mp4oi?i -du tikiI fJtf* 
ftdrf, Aiilvunt la dOtUilNmi *ntk|ii*. «u .;ipn*lnni Bind 

(Ou pWliV *i if-- Tii f/mm*.) Lo crim« d* pWiAl. JJtiiK 
I* k-u*> du iltuH rtntiah). a dUpAru df> U 1M modem* 
d^piiU lu vcippr**»iV*n Wtfole de rtmrJiLViife. II B* nk> -ffl«- PLA ■bu que M crime d'enJfevcmaut d'cofamu. puml par Ic» 
article* \U cl raiiant* du Code pet ml f rantAlfr itclueL 
U pUfrUt. d*ii» *on acrcpUtui inwftVrne. eat cotwioVnt 
pur l« Code ronim* une iltcinir A ta propvtfi^, sous I* 
IHre dc - rotilrcfncon Ifttfrairc et *rtt»Uque -, ot A»i- 
Hille ft \k rt>nl rcf iicon indunLHclle. C%tM mi dclil <mii 
reJ#i# dw ait Mm 435 et wiiuu du Cod* p*«al + Kn 
fill, four qu* le Jufio tfufrfc*. II 1 .u 1 qu'il y ml jtutiuv 
tttlon d'uii pirfjudico iraut^rbel r**ulinnt dp 1:i ranlrc- 
FoCon* Un plaguiro |irai lr** bleu ttru ntqutW. Men 
tpTaVand ceiruiain lo plague It plm mjiulfoiiU', s'll ml 
eixMt qu/u n n»i pa* rt*uti« un produce dr noj» tar- 
da . il pctll in* 'tic f-un- Oundnfiin^r o.'lui fl^li CUtfSLJil UC ■ 

ment. lui il applique rCpilluMe dr *• pSn^uiIrr- » |4?n qu'tl 
la inerJIah* lr iiu-t Hani un uutrufic. mi v ant la decision 
dr U Cuur d« Mom pel Jit r du mo in dc mat lufift 

On cunt plu* *#vtie- f |adii». pour Jos voleur* literal 
f«, Au Jtiuvcn Agr, un nonmd Fultfc d'Ufttav «pil i/eLoJt 
apprc-pi - le* oeu^n** d 1 Alberts de SUWron. a.pren la 
ntort dc ccluJ-ci, H le* avail publics *oua «on nont, fut 

(ifi* *l tiin\\g& 5-111% ant In m IoL drt CturM'reurfl a* In-piai\. 

Ii Id a'awi fail* plug indulgent*. An il vu tarn do per- 
§Mfiaf*t ftlrv t> ur fortuite afaffciu:<|ut? (Air dca u*r- 
dnt dr pcPIp wj^v. qu'ohi **t drvmu bcauiemip pin* 
conplilniiL II y n it peine qnt'Niuea njhii4+*. *n a 
d*cor# dp In t>LEic>ci d'honnour M Knrdtnnnd 1! (Jrl^jnui. 
due dc HftntprmHT. qtii avahl puldi^ roil* ion ivctm rt 
•oiiBlrlUrr : Noire Franrr rf"K/lr/niM>rfrn!. iver une 
britr prtid^ d« N. k Myrc dt Yiltn. (Upiil* de In 

Ox-liiiifliin<- T mi mivrAjr^ pl\fc dft||f CtLlil dt ultJl IVIIC- 

1l4Bnstr#^ MM_ ftuuicr *t Bfcnl*r^ Ipi^lfv^ ; L i*d& 
Ctont /rttififiji*. Soil* I^iiIi-nMlipjir, BUgtM B«re*le 
k*»A ^t# d^<or* i»t rharjc/ pr lr Komv^riL^inoni d"nl3rr 
• rafccrclwT lf» chores tioinrfr^nnni •. h Iil miii-^ ■!. In. 
puUlc-aliun tju'il avail fnit* d'une irndutUotfi aI1«mntHlr 
d> I7Jifld^ H ITMryi^c <] ti'tl n'^avl npfir*)pTl4« M Ar- 
»**< Ifomnny* fut Imna?^ An favnum ruiniil^rirltca 

ftllnd 11 ptik'liu uno lii\Sm*t dt* id j"-iilnr/ fl*4m*indf 
H hx\l&nto\t* 4tdnl 1* UXU ft |» plaitcKt* it-in-nt 

Mpninuift A d'nulrf*. 1.0 souv^mrtiimt de f^uin plil 

KavftH unf ncuw, il Ufiorait li*» plaifltU rn\#l^ 
land : nuts, mi* nth nnl doror* lit dUK dc Mont 
ptrrti^r n"iK« M »™irnt pai* qti'll t/*-tait ijnun phi^utiv 
4t la ph» Uuif nitfgofflf . Un nulrt pluK**tnr n>jil fut 
jDVf4i ttormMrC^ <<x*ro| ^ic» Dtujr^tellep f^ ^| T IvM'ijtdf 
aval At rMditrr w>0* soti nxwii uo poHnr lditl<in^ir <l*un 
D^cMitW^ Lonm*4 vur RupoMon. l/liljtlolre fut mrorilta 
■Own ^ t*tw : 1* tin ronrtri drt dlpGitilttM die pWir. 

Au xviti* st*<3^ rncadoimrkn ftl|NlvlL iXwrtDMUX 
dnaii n*» Inviux tti*tori*fu« il hin^ prtlt H&ilef 
*v*Jt fnil pnniltrr. *v«c wl Kiffrui^un*. dc* mXbcm dc 
T*l)lnc. Dupri- dc S^nt-Mmr, VDulhnt ATOlr den drolls 
4 rAc*ti*mic Fr*«ffli«#, public une trnductluo iln 

P*ta*ii$ Perdu, qui ^mit dc l*at«(n> it#- ItoUrtwrund Au 

xu* i<Wc. im nreccnidu o ri*- nt at •*!■■. LnLtigl*^ 4 full wi 

ffttn? tiitir^ dp GalliiTicl. l/nrad^miri#n Ktirnn« a pin- 
cii) une pi*cp elf coll^o F foMM. i\*tw la ewiUdie J^J 
Don Gtn4rtt. l.otilB dt Kacher. irarmbio de riiHfltu.l. 
pill itiUgraltmrni un do w> ouvragci ilmu un d^ cttiit 
da ttiuilc dr Nmy. t>rt-iinrn couvrta dr Victor CousJin 
mt* dBiitrrf mi fir? guc lafc. I*o iraducJlon do Thoman 
Reid^ *lpi*r d^ Th, Joi.Hroy, ful |c |r fl v tt i| <Jt QvnltC. 

L*'* 4tOgM ftCAd^nikjtictt iirtinonrC^ iiar U'MT I* T iUrtfll 

fTJiis par <!r-i ittr^UKf*. Itnour L*>nu-ia» 11 pub1i# t >ow 
■cm tioiu, don i>iixriicc** dr- HuctitMi ct dc t j>Mi<>ll»<r l^uu- 
|*>o, crluitl fabrlcnnl d'amtcr^jthc* ct MiyntlllrAtcur 

-r if i-*>.i 1 h rul 1 » YftU i'. || I. ■ : i:- r.- dVAl L-- | ;>-h m |. 

rud turnlt U* rnoMI+n d* «« uiurpmimir* dc r^pota* 
Iten. i« >ocit ainul ju;miff*itf3i trap ^ttiv«tt4 i^mni IVn- 
«f4n» i^luVml^iU*. Kt la IradilWi prnJsUt. he no* 
Jour*. U m»rcohnl tVvl>, avoc ***-> >iV«Ih tiUtortqmc*. M 
M, f^rrt R'riDfll, dam *i« romant. Tont liriLlatmnefit 
continue II y a relntlvem f nt pcu Oe plftpM* «U wnv literal 
da tnoi. c'm^-dir* <titppmpn u u tf ii tealutik d-r U 
produclUHi dautnit Ii faut t^irc urt jirtn^, p^ur qui 
« toitt ce <]ui cul nalMt?u1 c^l noire -, pour la gkrni|i|iK( 
uvtfc I*- dfolnvollure d'un Ihirtaparic uu dun Motitptti- 
m* r M-hiw Iv nlnfitm qui va du vinhplc rmprunt plu* uu 
mollis di [ KuiW ju!M|tt'fiii ;rtp*u-i*IIU|fc it* plum chonte 
t*l inn mi )br able. 

&ll !■'>■ a j^th uric uufc|-iiF oriirin* ft In |»cr»dc <oimnc 
u l*c»u<ke hmnnJii*. II y a une undid do U pen»c« d*a 
liomn>c* U n'cai pan rtouUruK quo eoa pxpm*lo» «it 

limiUte rt ^U^ d#pul4 Joritftrm|H rllr a jtf^*qu ff UHll dit 

111 e* gu>ll« uvuit A dlr*. Villi- * rncmc lout dit. ri Ton 
m cjnlt Iji Hruy4ru # di-ptin p4i» do s*pL ni.llr «nn 
qu'll y a d«* liumnic^ nt II* toni tous d« iilAivUihH. 
Mj]grt e*\ crtlf pfincy. ou Jn NiiiinK c<* qui Ml prX- 
naU cpin&M ul ct n*«i hi piu utic Inrtnir curicalurx', 
n ** p** arrfw >a prwlucttnfi rl prOiffid iouj€un npfor* 
fr du itcHjvcM in- pill* V \ |*iiu t rinjiujiri4ir (wirlr tl 
ffcrll. Kile 11'* jninnU Uu l*m fc llW^n, Ulipfllihf 
Lam d*- llvm M dc joumnu^ iju *Eijnur.j hy j. Avwl, 
cltAtguc Jo-ur dAci>uvre>t-ori ojuc L'lihfe, lr rccit, In. mt\*>* 
air, I* tabicau t la staluo. Ic jwinumcni >m'<m cruvnit dc 
i'ltivHnlion dc tefc ou trl nul<*ur. at caIvIc awant Jul, nu*"ll 
n'a fnll <fuv rcoDi .iiivixnt miciix mi pUih mal r<suvrc 
d'um prcdetrwm, ct on dc^cunivrc tu^ii que toujour* 
pi lk* ^u africrc, ce prcdc^cuciir cm nvnli cu d k autr». 
On a amM «tAbll oV# rtkliilnt, iU RhoiUins d'agvicn 
iont lr« vourm lont lou|i>ur* pluft rfctilceji \tn urw 
Wpinp qui vmbta it-olr *i* c^lttt d'un syWJiwj dp prn- 
aft COTirnuii *\ t«im ta honjfiip*. qucla qu'nltni *t* I' 
»m n rtfpihiup dp Irur ihpp^rillon »ur l#- p;lol» + Con^ 
lovnt cwittttrr c*ilr nrlRliif qiiund 011 relxouve »ur ka 
pfn~tcnu\ du Thlbtl r paruni tin* \*}{^%^{<Hi* liut (L'tiQt 
funiaU cii aucunc rcUluvn avec la rnomlc occklttltftl, 

l.v tuhUs df-» ^-nf -I.' IVrrnull : \.w M;^rr^ur« 

Bat-D uric arml^ prn»«ecr de hi ptuloaophlr la |>hi# modi mlp 
fid n* sc rctruuav |>a* iLiiul |p» loiutainca I'dat com* 
ptiWs il v a plu» <!■? cinq milk an% T l^a ti^»nillona n* 
*ktih*£nt j-a-i A raptiijurr cell* oHjfinc pu{ai|it« ( dans It 
m<vfld+ i>nlleP. Ics mcmcb 1c e miica, a. peine drfenrwr 

p»P l« dlffArtttW do miliciw cl ik ntc*ur» t m rrpir* 

lent «>liP9 I** pvnplpH dt rafH I** plu* dKenV*. 

Mal* II y a n dtUiugurr cnlrc ce que Coraeiil* appe- 
lall ilrt m tiMimirrvtirvs ^. ojul aoitt l#» vciwont^cit J klccn 
ci>iiMiiilNi*a it |>*jn_W rt foul yuiiu La Horl^foiirAUltl 
dirn, ariiM| mill*' ah* apivi un iinclp-n tirjdi nuiti* : 1 !>; 
solci! nl la mort nr w prut-ant n*gar«Vr fliwnnnt K PI 
Ic phafflat qu* J41 Bixli*foucnuld * itta pmbaUvnient 
connmU en pmnanl c^«t Idft d«in (>njiin*6i ftprt* 
que d^rvantea luini^mc ivat pfiat; j* uil iMc Ktf dtYBiL* 
cUn*. II y a *itlr* lea deux chuaea tout r-o quj cOfiMMDC 
CO <pic S. X»*ip t dnni* boh ouvriuje *ur Frcud f a uppclc : 
ta cre-Miwi. m ^r doai uV voir dv«i choaca arch I- vie i Ilea- 
el luunutullpa cuinme ?1 jnii 4 Ql» tic lea avail Ulumimfca 
J'*Vtoile durnell nuntain. dixpniacr en qui fut dit mine 

lc*ia U^CC nularat dc frakhcuf virginalc que « jikianla 

IfL bolcvlbc -d^n naorlcl n* IVvali pjDnoitrc «. 

II f ft Aiuui 4 dlMi^ucr eiilnc le puigiai conaiatam k 
pffi'ifcdrf* \e% idept dw niilnt* poui- aj, f ainP UBe flpuvr* 
iiOuvt?Hc, Uur flritiricr Jes- tltlvvlui^viiifi.U |du# 65nt- 
|ikto # uuir fonmi ptui parfniu*. puur Jen Buetlfo en 
liimicfv -ei fca r^pundrc nlora <|u»lm tfUitifit ppnlnpi. 
fikfticu iJ + iit> uiip KQiwuf ubynn; i-t Ic plii-iat tfrpro- 
pri;itK<n vutj^airv dc ctlui qui «: ctfuit ire® liu\tiilr m 
dcpt»a»i»i aon. iioftj, cvminv luw croltc a nur Ic llvi«t Iff 
tableau ou U A-yuiphonlc d un autre. Lea noonrooa «|ui 

<JLvji*trtUM>« M Li i^*vti l ^ c<"iix qui Ic* auhvent un livrit*Ui< 

da pcfuc« c* dart comnie IU letir lament Lou» lea pru- 
dull*, toulea tea ricnanscs de I cur travail, dc? lour inven- 
tion, da Leur bobflete. pour qu ft Irur tour iU lea lu* 
*+j\i valotr et lea porfocllunmrni avant dcr lea Irananvct* 
lfa> ik lpum nieewaHnL C'HA Ja marcKe -dm pro«r<*. 
C*4£ |iftr eltP qui 1 hOUa lit vlVttU et quo uuua tie pen- Pl.V - 20W — >ttns pHi* dattfe It* fofiue* de i*uLrc JcMnlai n atifiMr* dr^ 

cnvcntr*. Mai* Dc»aiite* n H a pa* plu* Invents le ■ jc 

petite, df>uc jc sui* i» F iiar (.k'^tttfi divaiit, nvnut 3ul : 
■* fr'icrrr e*J <#yH*irr ■., vt que !*.*» eonHlriicleum den 

j^iDn^f* nttuei* n'onl invent*! Ei* elinemt el te* verre donl 
IN *>e *prverit. Pln»ii a dH »|ilrituel|enKm : 

■ A'oa aitm* o**l j<fM#c' pmque lout ee ya L tui J^aac. - 

f.**urt rrri/i jo*J dVj rtfJ* **a*ilf MM* oj*I /«rif d**ie4i«e* F 
Jfui» I* rem+dr at timptf t rl fmtt fatt* ^om nr rur ; 

th nous ont drn>Wt f 4rtob<rM* noi iiereur. m 

U'tai la tonne fonnuk puur itnwvcr qui- no* jiu\ 
nr uwia wit pji* lai&rt un hftmaitv inutile parce q*ir 
rum* k CKftpillenoita. 

II y a r dad* la niAf-?lL? <lr* UltfeS, un*» infinite d etaLa. 

eottitiic ttitre le gram d'<oU wrtiro In lleur *< In flfiir -imi 
Lo4<ilx k ru en pourriture* II v a. parcni ceua «tui lc» uti- 
huTTit, le pro-TUlig H*uur qui on lire un ttriUbtnt fru 
d'artifice*, rn rtUUe qui. en tail jaUUr um* wjiiio- *i* 
profoud* riix*i'>*i liutuuhit . «*u Fr luunlaml entrant 
il.ii-* ti-ur dntiiaine a In fa^on -I'uu 4!4ptiant qui *VLJ 

I mi! d*JU ufl de|dt do |*»rc«Wihrt* el • i «bUJ«MJI dalit 
tou> \*n win*. A. l-'ranve & dbl fort fu-aletnenl ; « Uric 
intuition in>jm.r1lHit iwii pas i\ t|ui lit irwivce la pr*- 
iiiier. mat* Won a n»i la lijuta forlcnmnt dan* Is n»e. 
i no ire drs homines ». II y & ut In jus-Hlitaiuui du niu 
pum 1 prt^adigiUW'ur *l article* el la ntudfriiinaitoti 
du pUclalrn loiiidaud. On n pruuvt Hiir Mir ajJi milk 

ptt llf t u l< yylt^K^ir >i I'rtnplfl (in*- SfMkr-MMtnrc a 
fnil i i*- <+* 'I'.ntcr miilv ins. ctiiti-tiiiilcit un jjv^j pur* 
liHit t lv«ir vitul un* *iii*« **i tulciif qu« kwre vArKahlv* 
autciir^ Ml lot tioywjtl iIuiia uri caliiwitlAti pluj» uu 
iitoitm itiforiiif , in* l«ir «*it |*a* doiift** ! fc*ft*ll un tii.i 

Kiairr ceUn nui fall un volltrr n»v*l tit* ocnl picrh's 

pr*c^'U»c* uiiii^w^ dun* wnl rurvb^nux ilu int>»da ? 
t> qui fatl llbirtoHAhM *l hi Vftl«l/ n1 T llllc- «livr^ c>»! 

iutLYtnt litolM la fl*SllVl*»llt* *l* lu |k*ll**W i|ll>1l# appOftl 

^Uflr«prrf*i+**au 'clC«tl4itifH'u wi^ irtit-^* qui Miierllc 
dun wHftln iKtinbrr. L» rtrtiitWu pl^ui n ml pttf 
dam Ii leiicDhtrw Iricmscfonle il iili^* MinWaNn*. jhw 
jilu* que da« U rfftviiiiiUnce rtr rcviji «y*tni U iu<tiK 
eDUikur dft p«AU, In mrnif Ui Mr. U mf ntc fvniK* 4« no ; 

II nt dvrm I'fl^rvpriuilfOP pnm^lM^ <^« la pnxlu^liwi 

mutrr, ft encore comportLM-il <!«« 3iu*J*C*» aulvnuil k* IK tirai tcinjw ily a t*u do pl*utlftlf^ »» qu l u« 
liomme a cu iaki llttf Mfc «>» wi*in <r«a **l t^mpar* 
C^ 1*4 rtP*** 1 *^ 1 ? P«riui tr»uir«A qui mil jH^lon<lu eti *lrc 
In auuun, et c*ll© Id** sV»i r*i>c*intrw un Jtrnr »v*c 
cvUe Bcntlil-ttili* *mi'i»i an tar uvuil chic dull* Uf*o atiirc 
r^jfion f/atillqulU a ato«lil« m pl^umim itc tuutt^ 
wrt«- llm -.Hi [H«ir Ia plupan incuonus pour l«»JJOur« 
fMr^i i[m# ditpariui <le In raietuoiw dc» homines avec 
oett'X qu'iU onl pUgU*. WaU II «-»!*■ itc* rxtniplp* MM* 
Urvux. L< - fumic-r d'tltiniut * m cl^ml \ ioi'l** a. IflW Wrtlr 

uV -1 Mlrs fl.-un ( 11 i^rij.lilil il'iiUim HoniMltlH. Si 

wruincswwu flll*(*ii loiibLI. d'autri>» iNHU <lnirtiir*ci 
avec loulw leurs eoulmm. La fliWr,. auvragc )c plus 
uneicn du mmidv Jtii'^ixfmHirii, n>rt ^iiir r|ut ilc pin- 
fiuU fl a *HnwnW iiouUr» (il*ffUU Sm prcuUrrv 

Si i *i ont 4t£ fenote lie Uiuteft k* teg«n4f» Wtver«lllA 
U* Prwt4f# d* ftlot no u nc »otii «|ut U iraii«tri|i- 
(Mi Ji* jn^r|ittf« *gj ptienn ^AiH'ii-pm^. L*a P#««' 
i»w- ct le C«ntii*€ <in r«iilt«H^ ftMl »a ir*mpn*ltto« 
tjriwue Utlfralr d« Ikyn^u^ rHlgirux rt <lr* chuuia 
d*amour frgpplteu* (C««cho<id : ThtvphiltJ Vne dca 
plua iti'IIrs iriwutCK *l* I'KvifcUfflto, c*llt* du t^ll* dr I'hoii* 
iiir-tiul i»*s» po» uiw pleriv p<wir rcpowr mti Uiv. fftflU *1l- 
i^ctrimcnt 4'un dbcoun Jc Tibcriufl GmMhlH dlttM ! 
« Left Utes SAUvagt* dc I'Uali* otit Un g(U, illic Katuvru, uno cuvvrnf. Un rmntom qui cvmbaltnil pout TlUiiw 

onl CU pnrta^r |Qlr ft 1» lU^klf. lien Jt plUA lb || a «nf 

nl toll id ilemcuec ; M* rrjcni <l<- tou» C^f* f^ff t#-iin 
rctminM ei ktim cnTaittx*. "hi Iff* up**!!* ks niilli^ Ad 
TH"iidr, *i i Li w jMrt«sl*ui (*;i* tine moto <lc (one ■. 
I** tc\t+* di>ii aulr^irb priiiuilfe uk TKglitc ont etc phV 
lo* ilmw lo <?uvr« ilu |kaganl*nw t aiant que VL^l.— 1 
ditrcliAt h ducathlir cr pitg»u bune. I>r m^mw que i« 
I»an1l*]jr*. |r* all^K^ri^ 4*1 K*a liviiiucn |^ncrin«4 wxit 
tfpvriiu™ le* prctiJcm t<*tu|i|r-*, la prcrn^m pcntiiirp, la 
praiil+K! mufeigutf i-hrrik>ritt : Iihih Uh ddjitiicii, teuu l« 
t>nibotca f loin* In litur^ir du elirlUi«nttjiLc Mud ptt- 
Hi« alt ranitquit^ rt ilniui ilea futmoi aoatrcit Nmi 
liiflrtruct*, 

II d'ceU pan aVaulcur arilKpir qui ait eclmippr i 
rattuntlw Ov pi*«t*t. L'tanoiapn-c niiirrale Ta fa\<^ 
ii»^' uii inovcn **$r l en iii^raio innij* iiw le arle dc* i*iv- 
pajrauditfeA rrli^irui: iiiuliipUaiil Irs *• |>k?u*e* jon^le- 
rtrf - dc leu i* trlpjitoulll*nv& Dutia 1^ irroj* moder- 

rien. ■ blCO dc* eVrfvaiii* tie He s«nl tim. i4>rui-s 4 ^Lifitr. 

ll« oni iRol*aont>4 «Un« tea ctiaip t pt> dnuivul -. a dll 
Uayeul tllinujit-iri. >ii.<ntaigiie a pm* eij^rinemcnt a l*an- 
llquit£ f a &^<n^|ue eC n t v lutari|ue iti fmilkmlipr. ei U tm 
declare litMinrtenieiit Elaiile. Habclab, &ti*ka*p<Ni ft, 
Comeille, l'a»eiil MillOn. Racine. Moliere. La PtiACaUe. 
Bo*^a#i, Vdiuiii^ R^kM^ftu. piiUf lie ellar -que le* plus 
illiiHtrna* otit et* ]** plu* effmnUa plnfiidrrs ilu muiidf, 
m l'«n a|4>elle ptijiiai I* fall d# prendre UN uW* ou QJM 
lUVjallOO dv|a column cl den fairr Ull ihct-d<ruvrr. 
On Dllrlliuf h ^hukraiiNire, qui n*-a pfut-flrr |«iiia|9 
I'Mnii qiif par I'mivrc irarlftfit mo uotii, «up rfp^mi: 
uu rejiractie d*»vo|j prh unc K^ni 1 ilana un< |*i*w 
d*uii nuire auteur : « C«C uno Illle que J al liree 4e la. 
n«auv[il»c fcicM* iMHir U ftilre enlrer dans In. iKinne *. 
Molifre illicit ; • Jr preaids mua Itlen mi je le irou\e a, 
A. Duuia& vuyait dnu* le ptagial, uvee un *.■**! jiii r\- 
nkuiic, ui»e •• con<|uMo ■■ de Tbooune dp e^nie fai*«nL 
• de lu pn^vlnec* qu'H prend un* iicirirxc d* *uu empire ^ 

il Un nn|H»c *e* t>'i* T U tu firuple <de (ten rujH^ II eWnl 

mi H-^ilrt.' d'Or tiur ello, eM TiUl fl\*e ]ut <\\n *ll 
Vi^yunt MA b#ftU j-6yiunie | * CelU' jur^-elle tit? U'rre iu> 
fait poiiil bmrti* <d> Ion palniu*ufi** -. A. Ihinuift. Ian, 
cleiidail aoit prit|>rr pninmoliin it tnuti» I liiMiHri- clr U 
KiaiKC qu'une milninc ilc « laex rr^ - I rijiiintullUlrnt 
pour turn cumulr et (Bom II fllgnoll l« tl«r.ulnaU«»\ 
( iNiitiir» U'aiilrtii *Mit fait encore |riu& mul quit U>i ! 
i,iu :■ maltinjr cv -lii- t- i'N.^u*: t, ^- |.i t..njouiit [»* 
f^iV lie l'h*^l rtm ^ •'* 84 n l* falwiiii un (uvnu de ce (|UI 
etalt informe-. mal* rpi'*\ e*l le plus *ou*enl le tnll 
dc pUliirtN **im talent Hvuttint <|ue uiu %enpof{iie. tTu 
" risun ltniu*«y, ifut aYait copie titoi pour iiKit dr* p»* 
«nge« de lUmuot el avalt We p*w la diAin dnna le aac 
pur V"»lt=»ire. t* v p<>ndnlt in^ohcriimrfit ■ qu'on potivali 
«* renrfoturer. qu 4 il a"Mall paa etonnant qu'it panail 
eumntc Pcreelon #1 **expr|n*Al coamie 11<^»uct - ! 

r«» pillfkrdK aiint metric sana iioUMaq, [io-'Uftsarit U 
muflerte ]mu|tiu injutiw lour* i1ciihi»& ll» m l*ur 
Bullil pa»> ile Uwrc dan* le lirrc u>« uulm, th cw- 
-Jm-iu dAlam. Cent alDtl quf CaiLU Hlaw. un do plui 
nit* rrnkiuiw uniJiicau^ cpil nlrtil rxiiile. truitall Roia- 
M"#ul d jfCfitwint *|»rt* A^vir cop*e «l*n* K*>» *>iei*oa«mire 
dr fa JW*l«*flH< irvit vei4 numraolf deux ntttclea el »e 
Ito *lre» MUifruf" - '-* pldlol^pie Lore-twre do VHIe- 
|*rup« t qui Arait pill* 4.tN0 i*ot e* dmn* Tctuvn; de Cauu> 
l»-fcii Injuria colui-cl dan* ml traduction dAUi'*i/^> <lovn< 
me il faul d*t tout poor falre un mnmle. *urtotil eelui 
dc» plllarda lilk-r*ire>*. II y a nu«a( pitrwi cu* dea huino* 
ribti-4. Vi\ l)<>tniiil*|Ur dc If^ttinjca a |>arM d^*» ■« loii|;urt 
vville* - que Mtti travail lui a <oAWw ( duia une Ira- 
du^tiuti de la PoJtfgr^pnie de TxilMnie) qd'll A VoUt 1 
d>l1aii|£r, ITn lAJarrf a>al-l |>Ule. dnni AAdtieitl, Uti? 
fMe«« qu'U (iuil4U «o-iift If litre i Saint Thomai, la pr^* 
vnta *v*uuiw* - uhp rtiprie cnumfe dr ks loiaira «■ 1 II 
y t en !lji c-liet ce» ptilaida. cumtnr dans Unite* kh inau- ._ (ftp_ l'LA tftiw* CMtipngtiir*. dr* iiiurahjtir*, hypurrHr* lafiUitV* 

anunnaiUK 01 perveitie, qui fconi k-s* plus iu»mt»rruK rl 
tj.n.ulUnt cjjiis hi verttA rt la |>«»r[iogr*.phle i roinDii*?* ; 

lr»- Iv>uii d# flaui el U"» fUciKJiTin^n qui plHjflctit Ui 
Fa «*-tr/* A?* rr/tut hutrmtn^a rt lira \Vttrovn *ur Jrj 
itwrvr* f Lr Hit i!u lid de r*1l< (arlufnHe «( dw» Ic en * 

de etui t]in. Jutfe-Ahl a infi'tiut* - ilea 1>jjm* j*jj unreal*, 
Uvtcmeiil et It* ediirni ioil* lie* nwit* aupDuvM AIjih, 
•out I* pteni1-m> ««t j # f faiiiiopofijf , If diw dAif nil Ton 

At (mpHiiier un Kernel! fir piece* rfwtim* pnmd lr* 
plus limicfaim. efi;rr*«ilm Ic Borrfrt fMttiV d'un 

■Minvrr diablr, Plrrre lr 1**111, *\\\x tfviiil rW< prudii null 
bfOl* vera 167ft pwir avoir <4iinmi* vr\W Impi*!^ i\v* mis 
trlirnrur* r| utilir* ilr oiur eti '.alKitrni lr*u* dpi ice* < 

Lr i*iiitfl*t ful dc mode a |>titin dn xvii* »ierlr- (I riuit 
one (atom de »r dttflnjcocr que de t/altritiuor Vr*|*rll 

do* RVtlftL 1^* £"** *ltl nioiiihr ht [filial irnl |ui4*cr -vototi- 

lW* p«iur It* stulrunt de* e»hs de pUnmlW* brvajeneux 

ct nnttfflYritm +|ul CcHiruleui lr*, r*irl(r_* •■: lit f>mi I'n 
bxniitr IlichrrujMrrr*. qui »>^il pri* lr lilrr il* « TH rec- 

Uiir de rAr-kdciYite de* ami turn pliltaMphe* », eiufl* 
fuit fnmitmt un juvuvali deveiiir diHiliii*.u6 *>n prati- 
quant V jtfaarCtrr iirnr dottl i\ d^HiilMait alriH Can : 
4 c clu) (k rnimjrrr mi dncuivr Contra smrtr* de diwourj* 
<orri|HiN'n [Mir In* onilriire oil smil* d~iiitr plume **iwi* 
gttr, 4r irllfi M>rt** ipiil dcvicQOf linp^wilrit* A TAUtcur 
ltti-mftiK4c rtMkRMff m iTOpnwrregti >o*nprwprp 

Mvtr v rt lr foud *tr nOTI (tii\w, tu lit J> 1<iUt ourt ^l^ 
nd'A rfrf .Ifui^f. I'm I 1" - ■ 3 . a j'j^'*- nltutk * -t lr method* : 
* i)uM f*f>« iffir'Jff +*ri4ihi iiid*tUV* r 

limit* /l MtmaJf ;/ rp jiHM. 

%-mt am rttfnm t niOJUifnp IJittfi 1 , 

niif. rovj w'ntfi.. In rofrierf. * 

Lt XtX* »lc«l> A eiJ. t^rnnir l«9 prisV«|rnt», »r» jiUgtni 
M pllia UKI UKlill* COlip«b>W ( |llU3 OUI lliullt* C^'fl h|IH*. 
jmrini th.. - ^un. I> lioinmoft •*! «»*l*>Ot *r* iiH*\riiS ct 
|»rBlt* ftulnirn . (!lt£iL««iiii!ki ifiiid. I „tunrtiih . llu-«. |U1 

iir. -\irn_il do Mtiv^l 4|ui pNlmdull fjHMirtant i«* l«>lir 
ijii^ dam *on verrr ct nvnit till tAvferMJiQiiE i > Vo!*r 
un* piiMiM* h un niot. dolt ^Irr r^ipiril* cominii un crlm* 
4a lifltfrnturc •, Stciwllml. ll«iLdc]iiin\ A. Ifcjiuns prie 
<t fll». Sfribe. Sankiu qui lit unc tiiqiaflc nor le jiUjehiI 

« fiHif^il^p^ fip|m|f|# un ilri* L^u^ a it a *- K. AUnil , Rrrun i, 
A Kratirn, Zoln t Or|>pr> t J. I^rr*!^, \L ltw*liiiwl t «Ic. . 
Piifitii )n« iihiKittt* ou rtntfOHlrrs h.1 t*t+** ct 4r tiltin- 

ikans ciur ijinrfl ii '*notii |kli vi» wiftrialM. iiMlUiuun» la 
pafrni« curl«tifM* du »ujei du BnJ Jr SettBST^ Acrit par 

Il;**/tf. CTl ~\ v **, *1 i1' i'f-illl ill- //""ifirn .^.i^lut il f 

lHr*fMit, paru «pr**. I*4w C^MlitC lr /l*tc*rf t*n}*prrfi*hf t ilc 

DUtn*, ful puliilj: b-im avnat Jark, d~A. ISmxIrl, ^ui 
pAiiitt rn ««ir rt# di r*tl*hic nl u»*ft-i^ II V a u nw iiiw 
Aa^rtiitA frufipAhU rnirr I ti^/cFi. d'K R-.ttanil tft c*r- 
Ul&t ApUutda d« WdAiroui d* f'^rtt. d'A. DunU 
M Rurv^fh ftomlHr* avoir |«ii** nu ffrtr* fjilofun d'A. Kim- 
baud quimd 11 h vifuprnf Ics n <iocruH|tr> dr VmiMtiir ■■» 
'■■ 31. P. Btmncd |i.-uiit srflfc un |»cu irwp aornvmu 
d'ffajiilrt q\UQil U ii icni 4*4ff Cvm«« t M Maurice 
Rwluiid. ii>*\ippvriiiMr r»|KV»ir» *|«» »*"M p ni ^ W*fcc>»*i 
*f pl+iianH fin^nd ll f»1 lui in^tn- pillr ; d> »uMr ii«u41t 
paUldlBli^. M. L»uifr Ouuaiirn lnvrni^ tin iyp#», l/« Cor» 

dr ^rn^ F qui |ir.»1 ji|i ir k (O.^i it <,ii;iii-l Ll c«C rtl 1U1I 
#> MiiiiniiiiUiUulfctfiie. C>01 Un M*|*ct lillrrvilrr dr In 

mcbonHdn. 

|K-|>ti L-i IfiTo (jup puml lr pmiilri -ili^iu^' 1 ilrvi>|huil 
Irs aihrtiymo* rt lr», |t*cui!onyinr* f rrlul dr rV^d. Orl** 

Ur, *t lirpuu r*u\mjf# ri'Adrieti ttuill«u Ic* ^uJ^uu 
&4uhet t If plAftlfti n #t<* Miuir«i d^iMitic^ ainil quo 
tump* M formes tie Miperctterlei littrrnin»R On ■ do 
(r ftirltwtntiifj Wj tftfrrnyrj iinouyMci, ]kh li:iiIiE*»r + 
«fl INJU-lftK, fflil> |rs iMfitiQHt <tr Utttrafnr* (ryatr. 
d> Ck rtoJ^r„ I* /»«"rri« 4u Wf>wtopM4<- Mff, ^le F. *lc 

\\* ifTiiiln-r^ rt Irfri f7«*ioWM* litt$t*itrr % dr Ijitrtim*'. f#>(ii\i*g« Ii* ]>Ui* r^niptvi mii cr* que*! in) t<i rh| i f,rj 

^upcirAertr* UMUrUf** 1tt*iU<* m -lr J M. u> oft ran), 

j>.*-ni rJi 181? rl ir^l itr (IA«* <Ie oiMiiltroiiX niimptf iiii'til'v 
tti IfW. II <lriitrtirr> un j>rrr.k-ux d^ir-umrlit jH^ti r tes 

jrchrrrltm t'lhiliox niplii^um. I)upul» Qorravd. il*j»utre» 
oiki «le>ivno^ <Je» pla^Uis ptun miwlcrtif-v. M Q Haure- 
wH, enlrf nulri*. a ^»ii»p*W I* rUeir rf^» pN^U* o4 
ii en » fail c?Ofi»altt« d* tuintreuv d'AiileUhi <*5t*flfc- 
poomi»m Cmr rhidu*tMi< di^ pljigtiijtt»H iir chAiue jpierr* 
pa* plus que telle dr twite* i*« miiri^ tuptrrherfes. 
No*i» «ermn« ( am nwl tnjmkmH4ngr t que- pe* *iipef- 
cJitticji ic Mii*t iimltti^Kift trl «ril prh uii cunirl^re 
in-.n -!^ kiiiiiitiJiu? hUt'mir-c, ^rarr a la fabilfalinri 
clvtetiwtofraiphl^utf «|»l « ^Hipprliirf frill renpfrt ik 1ft 
prti^re et tout e<rupiilr> darl t fui^Mtit <tu toll^ij 4|^l«1 
o6j rrttr fnbrlrnlkon »i*i>rce uiie T*rimUir fo>lr« dVm- 
|K*if;iie rt mi IkiUimtoire d"bof r*u r* 
A>t- |k!u> en plii*, lr» uutrure n* pkll«*itt antia-fvx V/ot 

lr plum cIaIv dr Mrur ft^filr |mffWr el piil*l^ll-Uive T Cd fait 

dn Itvuil ^lann lea ffiurrnuux. H y a niJiitr ilr* proe*ra. 
Tou* 1m imirU-nn A* In EUlrratun* e4 tie V*rt, di*vr- 
HUi de*4 •» ^Ji^tti uiallr-c* * evunt dVmlr rlrn prt>dult. 
le* foumiw^ur* riu tuaii^ait^ ariiieL lis dire,*Vujs de- 
cxinkclejiire el d e^tlietiqui* ilit rnuMKin^, ilvenl *t prtn- 
pe-rrfil dr I a intlu«;rl9 rJti pJrin*«n*inr. Rupetam«u-n* do 
viriHc^i im\utf>* fiMi^cursi dr rogaUuiA, collorleum 
il"t t pain:lii.iri-*fi 1 Us otil Ge ner dunft tciutra Jra pculVlln 
dr llii^tolrct len jftii et te* ni<iiii5 dam IouW 
ie^oruvnt, dr* votaln*. 1U will lei rhtetiii A qui l-d^nr 
l'*w voulult infrrrtirr I*t^kV de» cliiM*tleree puree ^u il» 
icruievril ct fou ilinil iiarlctui, ■tri^^r»rj»t t^m pft***Jit 
*iar tout, IU lr awil c*f mUju*ih<iiI. praliuoant lr pUajlat 

C04iittip utii^rii air rrvtrxinc, l> k nlllrui% <*u tie Iri» pj> nd 

}umnt» uiu vert. S4e«idli'il r quit, ikhik I* pcwutloeiyuie 
di- |U»ud>r(, nvnit pfcll^ l p t(ailirri CarpLiil pour falrr lai 

\rr ttr )t$ydn t H«-ffor<Adr ridicul iwf **a vicOnv i^ujtfid 

elle rut 1« ii>bttViLl« jrnfit de U plaitnlre. Adjoiit<rhui* 
M_ IMerrv hVfioil a dt^elar^, en faiwiid uiv plrMie^t* 
i]iil !ni * Kagiie I Aend-*mle Franco*"*, ^ti'il aval) \otilu 
ii aji|^ilf r lc» hnt*rcile9 9, l.e» ainttrclln vjnl emii ijui 
Mil dtfiiiwirr ftr* tupfreheric* » ftiiMtit «»noa>hre les 
Aulcur* cl lc>t tffAto oti U uvnlt pulneS iitMiaraine-iii dun* 
v. H^K" Ati^^, |« pLtgMt, \r\un «» uv-fii^ a^giave d* 

litptitaiiilla^r-, <r*t ll *N* filite r H |^hr il-m 1f& llfiturff, 

i*l on |h*iii H*alttriiifrr li voir r.^etid*ejifelr Kb jitl^.*h^ tlrccr- 

lirr ur# pir proctiain lint £mil4 jtiij: .}■> . .■:,-.■., ' || n* 
•ej& B tln^Mrur^. |Ka* plu* I uitmtrsil i|Ui* »r*> / J r»j dr iVrJy f 

.% 

An ptaLgi-nt, on peul rfiUacher It iHavljehe. Imklatton 
dr In vnaitien* d'uti aiitenir* <|umoil 11 u*«4t puji d'tnton- 
Uon mnllrlqjo* danfi le liut <*vidrut drfuiir muttr^r, rn 
Irj* Kro*^4PiHiil t Irs d^tauU dc eel ill qw'il Imllr rt qtVll 

ft r*t pft* ikUtor* *U' [ft |^n«vlir r Kit oiuaU|mic. le |ui*ii«:Jic 
fill n»Ur}|l|^nl rfo plagUI 41 du Iri^loulllagC lo*»quc 

dr* eiiltvpxei^tira jihreiK dr* iiKireeuiit: de ewipuM- 
trum dfcvem el Irs ■ nrfanrtrmil *» pour i*n fnire den 
o?uvreft nutivrtkn. Jx* plu» iryiihiiir* da re* eiilrepre- 
HBin furrnt den* nni5ieii»lrni f JjKhuJUi el Knlbrto* 

■1--V 'i 1 -! 'it* 't:, u I*-" -i i^'-, j i" i\ m.i' !-l t\ > j ■■■ r i.i : i 

Prlrr it* JJtiehv, doot In mufrMpi* *«l pdl^r dMipi tjiif> 

di-iirakup d'ti uiritrx UicJuiiili jKHi»Miil I* cvitittuic jo*- 
qa*4 »*rcrire l pendant tjiTufi joonit dm nlrv «fc Mucins 
qu'il aVliiH ,:iTtnlrtie» ; « Nort, Je nt- lYmi |«iH4in rleii 

dr phM beau ! - Cltargr d'ndsptrr In .r'JiHr* Km-A-id^^ 

de Movntt, pour ir>|»ia de J fc uri», U r«i JU un antnii^ui- 
dii, afoftVlrrUir* i hrt MfiUtr, JJju, ^.,, L ...ij^rr K i! 
IVmilW *4>*har£rri du Iripnlouillug^ dr /lo« iu«n p tUrm 
lequft II inlrtuliilwt dr lu iiumigu^ tie vui lu<on* L« pn»* 
urlie muuenl e*J imiliqiii. 1 aujemr^rtiUl d'mte f«<v»ii 
uiiiin* Knvmirrr. |du« tunautc- : lomnkii tie lik prnnre et 
dr la man re rr diiulrui, habileiticnt dtadmule), na plu» 
qiM rwjiffCI dv rfiiilulfffnrfft W iSiiul-Sam* n rlr. pla _MM_ uni Javmior. Ir phi* fiilroil pnatirlii'tir iniuJciiL II .;t 
felt it* I'IImnM. flu Hftrarl. du Ciliirl- du Iferliirx, 1U1 
l.iui k On Wiiyntr. rt turol dii Mf-yrnberi, mimic c|tic 
too* eta rtmwitriii, ctmiiue 1c> plcrrr (iniDoij runt dii 
RHphnfl, *<i H4.-«i!n**Mi1, d« \v a ^i W i| ( 'Ltj Wro«, *|m 

Dmwlior rt ififm* (til IhHiiial, mi^nx tiui* tou* row in'ira- 

l-TO*. 

lin liuoicili-rr, tin ttoit k piolicltc in ftauw rilli'i* 
cmud* cwmi. *i^n fl ic eigne *J"«tw cvltWi fletrfw, 

il'uii n»f|l orltkinr nlcu. d'nnt? poitplrw* ii<< pnt^ 
rrnmniiinhlo. lit il coin) out aJm iiuMiniont a n«i1r* 
4>po<|u* f dit-cm actMl, pniw tiu'li r*t * I* l-nrmr tn pin* 
rnpidr ft Ith p!u» puftiilivr do U o*ttFn|uo. * ( M. F\ 
Grtgti)* II n>*t |ilu» la |»*itio do pordnr *«tfi icmp* A lire 
l*a gr-mid* o*ivi*pr». pour »r 1*lro ujio opinWi »ur « u* ; 

l+ |*-dkh* lo* wrf Macf-uJ rl« ftflU l*"Urt ^tibial** rl 

kum drlOTU #www un l Jr&lg lltt*rnir-*, 1! y 4, itMl 

wW^t Jl. ivm'rnrfitirvn rnlr* lo* qualUt* iiictASAJTM 
Utt fikiwun du iwdifh*, *nlH> t« c*mnftlMniw« fifm 
ilu** 4^ii *il rtVlnmr, In prppamtiufi umlifUM' null #J#i- 
mniwk, k Irimtl dr Icdiirr cl tlr rf tieiWw qu'il iuipiwc, 
rl ttttC CatU^DI rnjj^lt? ft portal I vr qui corn*f|wlid 
pUriM nun ftimir* trepidant ct», Ltniynnice el M<lt*» *** la 

I ItlrtlUllir* CKlMfNf &<*•** pr*a**V dr n>rrlvrf mill* 

iK^ft *iur In iu*iko d<» Mriiiti^tii|»lit<IA4 : uviiMi t piupirtiul, 

<iMl»> r oln^int*, jetHirlnc*^ m-tchiinr n oVrin*. trt* v (l»ii|'1ir* f 
l-rloi»1ir>*io t t»nifc nrovoit* t[Lil nr * iiCCofdtul gu*iir »wc 
I* travail dr bltiliolli-knio H do pr-a»*> iPUt^BltU •!<** 

c*tt* lillcraturr Ui^ iu\ * pou***h* » littrr.iir-c-*. 1^ 
]i4f*lklif **U* nil roi*1r»ln\ tlr tiirtrv t*tiip>. uti anncliro- 
»Uin«. II f»l <l* t-MUe forni.iikm ^coUnlbqn* (fcn tint 

r*fi*fl|ftn>r nu itirtvrn ♦'*«■*. rt mJiiit* jiv;iii! tlftrtfi I 'hh* 

tiqilll^ p<Hir IniMvr ntllmi II a H* I tifuirirnjifcr qui, 
mhiv If iNtM\4'rt ilf efltf imitation, a wni ft rr^patidri* 
Inul elf r.iUlfirnlloia dr* tn pofiiVt. cumnio runn allmi* lc 
rnir Anjounlhui fiKi^r*' 1 , oil rn»eijritr Ir pnvtirhr ilnni 
|i^ imIIM^ox CO QUI i-*p1i*iun sails ilautc i|(**r lunl rle 

UIW 'IW m^nrfn* iti*vih*-r#Mic<^ ilr aotr«* ^btniuo ■ ratio* 
ti[ili*^-i- * tnii- «r.LM|*Lnt u«1r* it f|r» lounfM Cfnft ddMl vii 
r«rti dt*# <rfrici*rK ii»*H h^ulfurn. dr* hniit|titrr* r d*« 
frfmitnl* vi>viLc<nir*, i* Invtler llulloua --.i J^,<m .. Rarhf 
ilu mij*l *%e *a Mtrr Mir 3*» Htrttitr. irmgtnair+t. ou 
MmtrtnttX dfVi'iifc.***ill(int Ln l^nl iiltie d* rntiiJtnn<r m> 
iriiK**ii* il'AcWIIr '.-. «J»L«i quW on p*it*-»*" illrr t ^- |ni*** 
tMio vi'it !*<** d>- i 1*» hi i^* nule . II i*^t mi figne dc* U rnji^ 
rf*f <Mtf*dfmrr liltrni Iip. *1c» *jm*(|uo*» uti 1st |V*i*^*\ ii|"»< l Vl- 

m d^^nl Ir* tfaliU*, *v f^l*lillr JAIift Ir* KUp-rHttlll II. k 

rlivlaricifiiurs;. Xotrf l*iii|Hi s'aifiir-lit au (inUichi* omi- 
mo If X\\V %\Mt B m al!*rh.i hii irniH^ri-m*'. (^imuirnt If » 
IHlrntlrtifM iiUMih'iti-ltfe unr |«rikvr iiri^ihiil<\ iiJur* *p i p *i h 
im- oMttpimiliriil po» Ir tiiil urial. «ntiiti1ftit rt» i*imiMt- 
qufiicrv. el nVffifirftit ilVHr li*«ilr» n 3a iinnrfc iih*ti- 
(sntr, irrf*ii-lilitf t U nil huhkI* nwuveujtt qui lc* ^m-pTor- 

1ri*L IbVi^ lOUlf Pa Vl0lll« i«COtftMU|U^ UfiT*, vld#* 4 flf»*»*. 

ihmi r nm ur ilrvunl lr«* hiMimio* Ira voir* dr? tit »Ip T 

|j« |^.Hii.ii- «»L iiKiRtt^If tanl ffirtl in* ^. pr#«rmp 
tfur rtwitm* un Armi*rmt*nt hfltirafr* il'iui* Intention 
a viMiifc par »cwi »iiU*tir- U&Eb |M'in»rt*ii[> ilf fkAMJciif* »ont 

Jot n|^>riyplio* tliHit lr« kinlrtirh no *r milt ftiis Jail 

contmllh*, rJntil I* but, a dil <lii^rsini f .* ^Eo ■I- 1 tflUt 

!.-tn|- - soil lo iKliilu1ithi«Eiir. Aolt In nWKlUiMtttlfl <*. fl 

%i\\ luulllpllftit In ivthliiwtwi duiu ] bwtivirp. r>M nlrmi 

l|1l'tH| II ilttpillr « (Iff* 1JH>!I* rtlrUfPli tit* |M^IMPK <|U # ll* 

fl'ftiil JtitiaU fffM*. Iji AiifrnrftfijjiJomfi'Ai/. iilirihu**? 
rmupriiiciil n Ifmiirrf* Jr Om €n'« p». Ir ft* C'rirtj, 4|u*«i 
i n^b mi miiiplr dr Mi|Olf> riiut do* iipocryphcK lh* 
brffm df Ttrtiwhick, ik rtnl«rl» t d"A|"|ln^;ui* tie 

TltULffl tlW F**'* 1 ! ^*p*Oj>ff l fllil *lr rtiinriiiMV** par k- 
infill* I'UrmiJr* l/i;g-h»<- u fjii mi UMLffr fAa^orf *le 

rnpoeryplfcr pour If* be*oli**d* »on op|»ort«ni*ino t pnur 
a|'imYrr d* pr#lttitfur* nuti>Hl6* w.*» 4|/oi*ioin» conLrn- 
ilafii>iFH. 11 j « niitM d* iaux u^ivrHic^ *■<* P^ro* d#» 

I' KKlihf, do f(BU»*r* d^< i*-iil1 <> dr* |>a[ios 4 >ii f.mi\ tr.iitet* »di>sHiinU Aiutmii«f f AilaiTi.i*i». AnpiwIJn, Iternflid. un* 
/lijfojfi- tiji»jrr>figjrr il*Abdau*, un ilw wiMiilc di»ci 
ftlt-n dr J. C H pmnlrr i-MS|Lir dt ll^hvJiWf. fliU oftl ^l# 
fntiNt|iii4 4 urt ir rl »\r «crlcn t Rm*mr >f ptnigDtitt. 

nu Jtvr* Bi4rlo f <t> no iu*v»/d^| i|kb k tm |f2lC tfflt P^fW iff 
rr^I(ju> *jul n>ftl *l£ r»Uin^ + I^» frautt** 1** [ilit* gn*- 

>^rr* um rtA im+iilo>* pur do* |ir4tn1» rl d* vlnsplo* 
tiMtln**. Ktinotw trmili ptktir ttuihrnthiuo unr toiiro do 

J. C- fi Ahjt*r t mi d'Eftem ; rn ploi ti XI!** 9\icU rni 

lopiLmlail ctn.'uix\ dnn* Jom rnnt|n«trnrvi frsn(*nttM-»\ d* 

prwndu>«f Mho* dv J. C. !.,, lYaiuIrr- p«rU Ion rfrlli 
mrLlioUrifhjurs »oiil ploln* de *wl-di"*nt r<riu d"Hrr» 

h\±* w HtolWH* nr.jtfif> # Uaplntf, Linus rl nulrr* p#r*nn* 
t\&%vK Mfttlftd«l^^« n nwbftt r>r«>baMom<irM JumaU «kbir. 
l.'rfxoMaH Mae Mlw^rwfi luvtfnla. ilu xvitt* «lM" t If 
bnrflr iHAtdti ijili fi:i mi d#9 livnn dit WKibUmp rwniin- 
lii|ur. Siieviiijii?* puldiii, m IT>rt. mi fniix CIctToii. If 
roni«Mfli»i «ii*f rrnainw veulrm niwrr tfnlr (wwr w* 
Uttiili'jur. ]| x tul dr ffcu* lYtninr, dr Inu\ AlltfiiA* 
florr. <ir ftiuj UUlUft <>n a vii d*|»ufo a* faux La Kofi- 

talrir, SiVtpn^ riornrllT^, >lnli*ro>. F^nf-lon, Kl^fhier. 

I>itleri>f. CoinlorM. Witltcr Sr»tt t Ityrmt. elr,. ojut 
rTt-tiiirut »pi^ dm ftft*ttrl*o*. mfti* tioti av«i^4 par lour* 
aiitotim, Combirti dr con clnoo* fnu%>r* xwil toa|mn* 
lonur* p4Hi« ^rlillf^um *t Oi>ntlnuont u Ifliro- nu'oril* 

d*tm I'LivlnU'r liRftAiro o| diiitv 1 h ltt*UUro U»Ul Ofturt ! 

SI. Jo tompH i'ii toinpK <m *i*»ix>u\i* la my »t irtcntJo* i tlr» 
lolfr** dr rJoHfiAtr*. do M^nr Xd^JfUt.i. ( u \>rolnff*- 
tori«* tlo ilUiiiM, faLri |«i^r* »ur «« Luc« Vrin, «u il'unf 
Hnr# do STaiuphiMiif*. cm dp I* pplmiire de flrtriMitih. 
ci-iiLttio>h If ^ruMrrjiiJijnf (voire* iiwt) if*** iiaurrHdl 
|ui* Knijnum tf * npnciyphlM *■ ikiol p*r«innf m caki- 
tfrtc l'a»kflrrfrltcilr t rt cxrmMcn df fAUwt* (rwrrs rrpif* 
•>nl«nl riTlHOinr *lt rmi dan* hi iim^fc? : 

Jh 1 |ui>li*-hiv niriilf i|iuiid II iffl |Kh» Era rnn*fc|i)9rirr) 
it&JiK^rfaiifa ilr in invMirictUwi apurryphf rl ii a rr4 i|Uf 
in fonnr rl-fffimif du pt»Klat, nt inrfllf pns fihio dffr 
llittf. II <«t Ip produit d'uno toddl^ *jhi n pi'iir it* U 
|>rnWo ot *^ff^i«^ dr *o nirwlvrf <Un* U portmiilo ifiin 
rutvk* tihiinino) ot iiorimt. ■— tMoimrd Tt<iTici>. 

PLAISIR jit n.n^l, Kl^ni*nlJ* Kimplo* tt fimiUinrti- 

tauv ttt* In vir uflt-oiivo. plntslr ot ponir »oid iinpowi- 
t*Tr* n d^Tlnii II unit rt oil lour a noitii* do 1* fnlrf. 
I'ltnctitB Miolisid par oap*ri**i»c« A, ipwl* ^ti»t« n»oittnux 

oo* tounr* t^pond^it'S l k < i pi' < TLirlIokiioMti 1 lit n* tn^lom ol 

>r Hirvidvtit ditii* I-* r*»iiu:Ki*rr; mfrr o*» druv pAI*?*. 

lit \lf £*WWitft«tUr «Wfill* *4Ptft AfnH TlM^« d**rr*f* 

uint niiiv l*in1uuri?i pnur qilf twdew |uii«i*iil UU* *atir*< 
fniiiH i4i foidratifV* fti niriiw letups, Cer4 Jl inif pro. 
pH-Unli mtir !r» ■f!f > iiMlH* nsrfnldr* rt dmi'mimi*. A 
mir piV«l«niiii[4iiiii' dr% untt^n Ifn Hhitrra ifitr v mmf- 
lifiil julfM t-t j*»/»iTnniiT>- 1 4i Llffniirr qui: ptntirltnU 
un wri-kl ilWhuppfr A |*cnl*l«iK« flu fruui, wiiif 'i*»f 
PA rto ftt>tt or* dnnffor. *»n* nti'll Mill prtvf d un m+in- 

tiro* tui p.iOi-a^t.nsiniil <|o* dotilonrB pliy*iquos f|tt«<|*|tir* 

fi*i* *i*<*; ell* roinpIi**at1 f par •<Niritr* l **-\n r* prlf dV** 
pt>lr o*m»Jnti*ur. tJ***t nnr *ltii3cr poltio iju'^pronvotit 
loft ninunl*. Iwnvjail* e* foul dt* tofidrr* rnpmrhr* «iu 
qn'ii* *r vif-parorvt pour |w» «lo trmpei. ['aiano j IVx- 
ln*ni-j Ati ln>|» |ir»d*i«iit^ !r |.!*i*i^ -f t f n iv*f Arm* «i 

H-VllffFiiHr* : «1 Lfllo ^W Milt Uh*- MlfliMlh 1 , 11 Ml tlif> 

fifil* A* la taJtnr p*ndn.nt fJuft *lf tlfin ufurf* i df» 
uavfltir* n!l*mf-» nflffnUf*. |in<vmiufnt hi nnuifv Ion- 
igiifUfN r#vtfinml trufi frr*iUHiintfiti ; ci c'f^t a niif 
vrmir tortuif i|u*ilHHi11t |r ■rfiatimillriu^n't. Kn r** , p> 

TUlfflTlf, df ptll It-It Uffl -till! [Ml tffTffriT n||n*ftl.lr : 
M^^'jr ft i^lrnf <!** inarm' kiu**, tlr Talrtiol, du lidni^ 

r>|>UfiTi**it tinr-i.nl A ctHaJtii ipU^ |»«r VrflH *lo l/hiM 
lutio t ]on jupcriim ilfl*rt«blrfi plu* tnrd ; dr* *x*rci- 
<*n ■Tmvulniio*. flouk<uroit \ il Toriltino, **rnfil (£#*«*• 
ra'trtirn <Io Jt*&r* |mr U wiilf. » ll >* ■ «r»0 r*p*W il* 
-dotjltOTi tVilv«U Sfc fc d#* l,i»puitivM-. iful ii nik trl rhairm* 
<lu k nn ml t*n*i pi^rt a i*r*Wn'r <* mul * *f <|U*mi nppollf — WSI — pUIUr. J* sort I* & tohhnir wi co poWi ~. o, re*. 
<0Ml* fU* irulude* <|U| enroll Writ flu pt* Lf.tr A ftroittej 
leun ptota i l'itii|tlirtri« de* philu^?*. *t dr* m0 i|. 

TMltl filch*** rittllUP | UirllUll* H llMWhtaii.? imjdi- 

qwitL aawcle A llnMMQB miK-iiit. ie tMitn «b frap- 
p" o-u 4«trr frapp* criiains Mfiiumit In tplmi, la 
wuik^i* ; nul cYrfnrniml iirurnui ftr paniem a If* 
*r»dcr hr pniHiic, vojijpi^, *j M i *f f n&iarc morlH«lr ; 
*tt#* m*niretil du inoln* ftmibiCtl Jl t»l fllfflcllt dr Ira- 
<*r d™ :i ii.1h> pre . i.,, tjilr* lu rjftttjltti «t It pintail. 
■Atml ptisieur* p*TrtrtlitK:i>n <>nt il* n*dmK <iue ce* 
d«« eiata r** aoul pami rfrux m ft » treat at Urn* «mnir«l- 
t»K mail rUaa momenta dim metM pmteaMH ; Us 
•talent U traoWtlVui, dnii* fc'ordr* tilfrrlir. «tti ryihaie 
ftt*diinir»ninl d* lu vi>. ojix*titui* pur rnwlmilatfoii rt 
Ifc (WtMHnllulion (deux pro**%*u* reViproojUomtriV. 
drpendum* i^ rintl Tun luipijtjiif I frhl rrj rjVwl la ™i- 
Cfptkiii de Tit Kltal IVmilm iiMnnMil, &u * mil .irr. 
qur pTnlfir ci duultiur winl aitMl rLelleiiiL'ut di*llrM* 
^of \u M-nwiUun vimrtl* l«i ch* la aamnllon UaffltVfe 
Satan Goblftr lit lifer *( urn Kr«v. 11 v juiniil ilrni* En 
p»> rfe* point* bMt^MT^ ft la itailrur rl In pri-Minn ; 
Sin^e<NkfcM*.|ui.(cn^ de i^rf* ilofrrift-rtA ; Ala mi Hi* 
d*iitttiuileiH#*e:i|jerie**cc* t M— * tirteyh-o k\ StrFtiri"^^hrt 
oat adn>ia» rlh* *u**l, r+iiaiVTirc dun *en* »peVlul <\t 
ta Mnuteajr ; elloa c mi en I iiu*io* tJ IVvtacertrr it tirt entire 
cerrfcrnt dnkirUVr* different ile** enure* perc-pleur*. 
i ■■ -:ui :-- rondtiH .1 pri ci p g f gut Am etai* iH*n£r*atile*t 
prunni n'Mr* |ihm diHiliKinxiK : ■ L\tUnu(»i tt^saicn^k- 

14* «4i «n *lAmrn1 <|u*rtn .hill *xclurr d*? |t>nlr lh^>T^- 

WftflkVf J# I* iliKilcur ^ lt*iiinJ4in ^1 JU'OffK^a Duviin^ 

fonl HUili rtll*- d«ffiL»H- tlUlini^llou, * r ir fl*.nm|>f«»iit 

^oint fi iiuijjtritv *lw pHV^holoffiiw C*« ikwUiun mil 
du mnthfl I* iiWntp il# fie pan r^mrli»r #ii nlonmln* #i|rf. 
rlinmuL Ainrrfoij [ra mrUipImicKfti » B cdi (pnaimt 
4 4n rofi»|ilri4ikm» itupi+ciwa n vn^iien t|iil ^iwxitii- 
Mnt tncflrt Jm mntiurh dr pbllaaopli-w. > t'.'trt t\nn* 
I'uimn, <l4cT4mlt AnMolo, *|ik m-iiiIiIo cixiftiftlrr le 
bCtfkhnjr, I* p-lniftJr «>M jiati lurtr ut#ino ( umu ^r>?t 
on wi»*'n>» f» n*y iruir»|Tir jniual* v e"«l imp |i«riM- 
lion A*rn^r* cjui **y a>mu* f cmnnttt X U Jpiihm** hi 
I1i*r», TmiIcb )m fols <|ur rncllvkt^- -^ i1i>ploip libwrnrtit 

t* *f -mux* ^» p*iur*i&ifHi <lc Mtn ti|ij«t. In. )ori i**^ n c# 
appnrttlt n«pmiLinl U m'ritr |rf>M^c ( I lain II ton uiouir 
^# l# plAHir iMiil vl'vitr mcUviC^ m«iyn ur ^c Iw rftfliliur 

rtllli iaWtl lw^ fftllA- au *iimkOi>^ T Pour lfc*rnHr^ 
Mrf lutrti^ur n^i* 1 dernv I* «fniiiii^3«i rf^ ifuolijuo jMr* 
fectloH, Ditf^^v splmit*. hi jni* rAwilM flu pajuojp 
d*unf nwlndrT' ;i iiiip |tlii* i»i aivlf |i* *f mMlaii. tu (nM <»iu^ 
du pflmitff Invtm -Mnpinul mir cmicrpimfi *|ii^ I'mi 
trwirt ilftjft lira Kpitiiir, Kniit rf il**ulri*ii ((niirun. 
£<bvprnhaucr Mnitimi ijnr It full firiniltlf r-M imn k 
putAtr, ntA^ ii ^ivukgr ; tmlc U nirv^mfe p^i pnftiiht! 

\f p«Mlll€r M'*»i; qtt'ilfi *Ui1 ti^Hllf. %ll|< ^llWJjCr lI(T 

4»Wtir. L« vi* n'sr^rc unr c*ifit nuirhi* M>urr«ni»^f ^q^ 
dlfMt «nM*niMI#intfit volant*, t< Ton tie wrut qw« p**"r 
MitwfAlrr d^« l*r*i>in^ (■rnlMr« ** t<m^)urn rvnulnnantv, 
|our ata-Hir ct tlotkt to OMnqae fait *uuftrfr. Milt iin* 
Ulif tonc*frtlon jiaralt iiiKrlmd«iblc Tout If* brfroim 

ftp «ont pt\» ih tu \ i^i rot» : *1 erf lain* plni*ir*, 1n "Vuo iTmi 

b«>» »f*cUrlf ihj Tmulitkiri J'une brlle mu^^ur-, pnr 
HWlpi*. nnn|)ll^urnt miIImih-M I'tltatrttre d'un» pri- 
Tiimn iim»rit^»«. I'mir W»W # ibit iltaelpfe if* Ullt^u. 
kt#Ut» nffivtife w Kiitiirwn! A In *AMrinpli\fl*n d*ub* 
pfri^rtlwi ou dint* Hiiiwrfmtli'iii : la wmitlJit^ n*«ii 
f^UiM connjtuinic* nMifuii*. Sium r^(f^ iinwi- ml^iti* 
llqw, Ltllrnli offiraifttt cr pfiidanl : » Ji* cmlx qiir flan* 
k fond u- piiifHr tM un rtflflmnil 4v prrfrcliiwi. ri la 

d^JVir ■!■ : .1 mi |> .'-.ii ., . | W * 1I|T1J , r j-,| , M i 

»***» fretabU' |Hwr *|tr«ti »v» p^ijnc ttpcrwttiflr - U» 
■lokUmprti^u^i <|p u^mt, k.r»|tt-|^ ffli^ifin cHpnv 
dr« bonlieu** cl malhrur do t'kke qu# »>n fom 1m 
™*WD1 * Cf -^u i trouble lc* homing HiSclarr RbidMr 4 
C« n* *oivl p;iH k^ clioim mala V opinion qu'iU w fonrt I'LA «k* cho»^ cr n««t p** la mm qui ftt icm I4f. mm 
r opinion ^,n« BtMM noiui Ui«o n * ^ c | ft m9rt (^i™™ 
tio-i* Mnunr* I rouble* o« «fH^» ^-ftCCWflU dotif jtnU 

•itAKitiw, it e>1 vrnl, «'npf4k|ue »uft^ut am (Unl^tr el A 
U wiifTrrtnre dVt*ln* ^%ychoto K ^^. Xlftin Jtibot «ni* 
Unl .qw III *4aI,i offertifH 1» i>lu* «h^r^» nr i|i»r«nt 
ik* AaU nlTWlC* d^nlr^ n4,»|qij C g^ ,« r t^ r po,^ 
jit Hf>pftrt : it* firtmkra m !im a UBir j ni « H<1 4H1 a unc 

Idi^ »• MeOlldl ft UW WUMfiocL * Aq pmolrr al.or*| 
ccril H; It M?i»|i!rfd jianitlouil H ni^iiu r«v.>ltabi u p\ w 
tl «n dc aoiilchlr f|iir la doulmir <|uj» cauu mi <v» f nu 
|4*hi .»n in furoncl*. cellr i\n* MkliclAngp H upnifM 
dan w-* Aownrfj dr nr jKiiivuIr aiuimia' Kin Idral ou 
cciie f|ue fr«*^ «mc r«tiHrii«of uVlirnii ft lu me tin 
crtjM, K)tii iti.-i*it,|i M rt d« Dim ii*turi% Jr rnppni 

lj , T'l! de * **" # * tr * jne * n n >' « pMrlui ptu 
rini ,if **i hl "S»i<r »l ruin r*mn>t]ti<* au'll **atf\ th la 
d'HiWr Miilr. hi>h *!<-* t't*niMii*.M» <|ui |o provodurikt 
ijiil M>fit t eiM.<lM pli*fioinenrnt-xiiu^flet(ir*-IVnrfw* f 
In ill»tirirri*>#i viilrr !e* jui^n »plrltu^tl*a fi W Jol#» acn. 

"-MJ-llr- L. , j.r V.il^lll j^.iriiMi,.. ■■ | H f ^l(|l*il iviin ,,■ 

#UI «rl#rtli\ NM| IWjwtnk idpnt^ue a luiWme ; an 
lioiubretiar* van AM tie «mII| ^rlenniuer* qiit» Rr |»*lnl 
inlrlferCuH *|iiJ l# mwII^ *. Ikrl, u it ir^|.l|.|ur ,»* lc» 
cum anatifa, ntn*i tju^ lit friUait IVnlf. (Vnr u» |u«- 
merit de ^nkiir, nijiitt jiai riuwftV nu lt> dr**iV*iM qui 
ex**** fntrr p« rtpn'ariunliona DiMonniwe* W haFiim 
rel« m«K«l« fv'apiiurniiwtnt rjy'avtt k* turtr* n> U 
P^hhh* ; ».i(i>,in^ <t volupi^* d*«Mtrr pnvrliolortqut 

(Ifrrb^rt ^Atctipalt ^i.!«i M n L ,k «llrtl4l rfellll.tllt 4 

*■ ton *vi», <!-- U cofainl«iirc dn»a l>M>nt dldAcft 0U| 
a<* co«itredi*<nl €iu *o *.nft>^^(ii t^ln d'etre in<rtr- 
ni>i- rcpn^rthlatiuiia inlelle<uiHIcfi mill den force* <apn- 
We« ile iw ronvh&ltre «u «|« » unrr Oat dana raetivlle 
^iie^ Sprncer. apre* Uen d k AUti«a t plare la e-auiw rfu 
f-liUla. <> S*i| y x, 4li-il 4 oooinw o*i nfc peui le n!*>r # d« 
(Tfluleiire iieftrtltve* qui nnlwent d* yinaxtkm, «t d« 
diiiaTeui-* [miti\4^ i|ul out leiir orifflbe dan* Text** 
daclliil*. il en ni*au1li* hup le phi**? a»ompaKne ted 
ftcllxim luiiyrtiiitg, cVil-ft-dirv tmi*« entre l« 4hu 
cairtriKo, ■ S'apprtiyftai wii- la dlortrtne> evolmtontii^f}, il 
a rrioiiirf, rn D«tre p i|iir k» douttiira soiil le* cftrrrl* 
life d'actttm* .jiH KM!»ori! A IVigmlaiiit! Ira plAbln 
le* cmrrelHllffi iractloti* >pi| |i^ f|i\orWpjU i«'ai|apfa- 

li<n* dr IVtre au inllletl eoimllt'iie \u K l|nlt*Dfutt|i|f 

nJ*#i*^ii.i Molo^iajiM i un vivart ne pnu njrvtvrr ^u* 
ai I#» ataU aat*«lil«B • *%* *r>le^it f Che* tul, aux a^t^ff 

S *'W it«**n» Jtii niM plalilr In jrtirase exiulvalente- ; un 
il*\ ou* niHia cbcreltona a prwlulra (Unit la -cormclene* 

It 4 y rrte-nlr ; ri ntk t«n| dwileur, Li phrase equlvn- 

It-tit* ! un c>I.Al que iKHjft chcrelHtna ft n* pn» produtne 
tlsnn Ta civiiwl*-fter #vti a eei exdhin, noua -verron* qi»e. 
ni tea atala rto toiaviotic 1 ^ ^iVui. Aire aVfforce de^ roi>* 
afn-rr tiunl lr» corr#!aitr« d'atltum niiKlMeH. ^t <\nt at 
l« rtnl« ile raii»rlrjiCT *.ta ji a>florre iVp eha^>r aoiit 
I- * e"jirl.i;jf>i 'l^'ijii^ ;.- ; 'r ,1 i. t p'j,: ,t..r riipiiin 
fflftit dltparalirt,, a*H pereiaie duiis cc qui em nitlsl- 
bu n luii -oe qui trt pMilnMt, lU\ tfautm irrrnei; eta 
race* d'etre* xeulea mhi nucrecu chf? If-^uclle^ eu 
n^yi'tjjj*-. Ira *t*U dr <ovi«cle«ice -ft^ranble oy 4m*on 
dt'iire uccoimpn^n eat Ui acUvil^* utilea au malnttr^ de> 
in. Me, Iftii-lin i|»r l» eiul» <le omiaclence de»Affre>ablea 
ou l [u"^n full uccoiiipug-tietii |c* acilvlt^ft d-re<teinenC 
on mtlirwlnnent it^tiutiivm dc U ri* ; par mite, 
Uvui^rA rPiOAen t^W. p.nrtii Irt div^mea rare*, cetle** 
lu m,\ m IV multiplier *t MiiVirro qui pn*^dAieiu Ir* 

IllHIklirH jljtlM^lHlU Mil IV frtlr* M*U 6* nHiwtei^- 

el feuf* neflimifs et leinliaipiil t.^uj^ars wf* no njuiile. 
m*n t paifail ft Mate c^fa udapiaftm dn pfa'iip a 
lactiviU utile ii>ki Jnmaia <ompku : ni^llau rt ten- 

' J ' 1 - "-'I- ^ ■ -''I infill IMS + .*|.' I- irfi! . rl'iiL], [, , r\ivp- 

4 Li rAjrit KenOnrJc qiifr Ton tiinflnte parfnli lUrr PM m CftOTW chaqur raprrT. «»u* U pnMhUin cralaasnl* du 
nombr* ( doit hrp nrf*»ul*r dun* lr* uiilirtia; VttUM. 

chu<|Ur l< bn iI-ht. dc- Imipn «| InnpH. I c-ltcWitrcr 

dm plnnlra. nW prvU*.. dr* MUtfl, AM ftdlmi tthyai* 
qtar« *ju*" III Hi* iik Irtii* mw+lrr* n'cuil pnairt *t|*-- 
iliafrntfta. i*l niiia|ii«U lvurv ttata <l* mitfkwr na wnit 
pa* adapts Ml C*» ctrancrorcl* rnirt Irs inclin« t^mn 
Ii#ri v r1ktAirr* 01 It* tircrasitra itctiirllcn »*■»! pailkuitf- 
rcniarit itonftrrin Icu-miu'II Vnjcit rtr riwinrirft fat If* 
ftQttttto 4$*M It- **?* m#«nl»r* »ut*i«wiit uut* V-v^tntiim 
rnptdc* - iKun* |>nrt, LI uirvil enc*>tf* n> <*• Krttliiitanln 

tout *i fuit propria k no* Liu^tMrn ^iii/nw, uul Iwm- 

wm lour sMufiurtton dnrvt Kartlvit* iknlrurltve de tn 
cUm*m- ct d* U .^ur-rr* : nrntiuicnl* rful, par l*ur Jiree- 
lion u-nllaorlnl* cnuwnl in<U rcrtnncnl ck iionibnriinrn 
mutrr**. D'autr* part. I* pr#*nion uV In popuUlEoia n 
mulu nr>***iilrc lr travail p*r*L*tanl vt HMWM4M I Cl 
qiwUnit lr lanvnil »* tvyt^t^ hullrtOrhl j rWninc 
erruial atttaOl .jifaU saliva**, rl i|tt*H fc>N iiiliiw |«i«» 
^uttjiw-^im* mu 1 jour* d* plalsJra, crpaiMtiaiil. pour 
le piwenl, l;i rriidtp! ut ion r»l loin cravmir Ac flwi 
loin pour qifwi (move du pEuk^ir haMuriitint tit ilnn* 
Ut quantiti' dr travail mpisuM* JiaMUirHr-inirnf. ■ Nul nv 
petit iiier qur la nmfl ration noil Ic niipit ordin-trr du 

danntr. k piukur. relui dc ruiiMM i >* ******* d* s p* tl 
trt nc muttq>JV '*» ** r k*>gn|«' ttl dr prof\»ridrur\ N*jin~ 
main*- 1« prwfrr* ndrutifloue a -drwiHtntr^ <|tir <*n »i£txra 
intent uHivtnt Iromjmira. la* printers op* rat ton * rhl- 
rurgirnlr* »o«l p^rfol^ *lnguCierern<nt f*c»nutvji rrt cort' 
s/N|4'nfp^ licurousn- ; Mftmlnt pftlwwin ftnLirtit li* *■*&« 
et t'<MlortiL l*lal*lr r-l iloiitour u'oprin^ivl i|U* I** *fTH* 
intiiifrliJi <», l k ihrtu#ric« i^irlirHc et uKKi*citlAai4* d'utie 
ackion. IV* InaiM^* d 'Imparl aiir*- minima, M*. t\\it la 
c*ri* rf*rii4tkr# P »n£«tidrent dw »i>urYniiwc» ri^n dp pro* 
pc^rtiftfi itver ]» dani^r* eouru* p»r I'onr-aniMiw : dc 
Ir^H jjr«vra rujitntlipfi, cornm* U> r*nc*r tl» role cl tu 
lulmiriilnto |ititiiiMii4itro, m tUvfloppctil Mm <iuc lr 
KJjct viupomikf- It* jr^rJI. tl'unc fu^n gtotnlti ,rtt mt| - 
nlfnMlonfi ftflprtivcti dcTicnncrit <i'imi«it mobdi vivoa 
qnr I *n!.iriMi - AM pIlU pwtafl i * » v " |l ] ,r ,T,i * 1 - "■ ,lil 
fl< tvlc |*tC <1i»iiictit tiAUtfarice att'tk *df« **n«iilcirm tr*» 
vnj^ipm. Kl n«n wu1*tn*ut la doul*tir, <*ll* - «eulin*1lr. 
vLgLluut* « # ft* noui Itifornx* p*rfoi* qut* qaojul le m«l 
o« krr^MMMf, mfti» HIp rtou» trompc ir*« frjqu«m- 
inertt »t*r I.* »**g* « U rail** d* U nialmlii' : ^^rtu.t»» 
irotihl** d*» L*«9tton«c *^ Irarfuiwtit p*r *k» crfphftUl- 
ricn, <ftttLin» d£*ordr+* du f<np p*r unr d<ml«Jr *"• 
JVr>jiu3r ilroli* ; uno <l^man^*uiami Ju it*i p^ut *MTi* dll# 
ii <t« v#r« d# rijiltni£iir L'ciiMrnew il*- pUliin mop 
bidi-i Mt hu^'Oop par do rjonibrpux fm* <■ J*ai rofimi. 
d^flire Mnnlfgaiaa, un vicillanl. 411k m'avciuait iruti- 
vrr tin plauir extraordtruilrr n qui i\t kui piiriilnftAU 
iii^fft^ur 11 mil niktrc, a rgrutigurr lr« ti»ltliiiin» cnflain 
me* tfiittr plait senile iiu'il aviti dcpul5 MvUffUFf 
ftlllrif? 41 U1W j^»*k*o* « l>j.n* ton auti^i^jca phtr. Car* 
r)aj| ^fflvinc m t^tril o»> pouvull *o pnw»cr tl# tHyiiffrir #1 

qunvul frlii I ul ftmvJiit^ il arntiiLl »'^lpv*r #11 lul Uf»* 

tellr iErnprtuaikt' *ui* tout* aul r* dtwil^ur tut »nibtnit 

un bKilnptfiiltfi 1 n* Efl Co«l**<|U*-liCt, kl « 4 ltil1iKr»lt *i 
lul-mOrii^ Of vcrllnblc* tortu i*h. Sp.i»>r t <|fti -ooi j-1 a V 

la r**HW tlf e* qu*«m ii|>p*1l* I* ptnUir dr In «l*>ult"Ul i , 
n* pnni<iLi jta^ ."1 fnurnir uti« * AplkCJitiort iitlftfAlUlUlt 1 
• J'avxiae, ♦Vrit-kl, *u -WtU (molUui |>arti^«li*r* nl 
t^llr i|uo ni l'ftftalj** iii In AvtiliViw* ri*» m« fiuttliHit en 
rlLil d* tu r^ii|*rmdtv umptMptn^nl •- RkUiC t qu3 a 
divinr d* for(p« nair«« »<ur Ce «ijrt rl Traunir Cr qw 
d*ftntr-a tvalcnt «IU. nr reunil jhi» iliivoiymfff u trvu 
v* r la cause df ce» ariuniatt** dwaluVrrVn m taut iju* 
irulclcx. |otr rt wuiTraiifr n'wil dwic i|ta f uTH a * r =ik h »'" rrl**-- 
UTt? : MHQVenti rllni mil ta-Min d*+1rt corr)f4^ p**r la 

l^imlpMttm rwlWfJli*-, til** «-r|**lTlw iiDpi^idrntu du 
tdaiMr iiul rrpildir r>intuiw|innM* couliol* d*- la r»S- 

M>n b ubouut a ilr» *^Tot« dr«i*l wu. II rrt crrUiu *iu* 
LVxrrDt* ixirntul nV» fouciioru. orgnulque* c»! tit? i aa« fb4-d>*at»itii fottflniiit-tit-ul** iti* t^fftW ur ; iVtal iMumttil 
ii'~ fl jiiLt, 1a dO;ilpur i eujnitir lr prrlvnflrnt !*>■ pewl 

inliM, hiaia I* pUtMr. Vlvrt. C '<AE tatayir dVvilrr ta 
prrmi^rv *l <ir w piwurrr 1c w-wn+l 1 tMlUtfo**. f-^iar 
> mkiia ptnttltr, it fa.u1 R'tCQanlnT «|u imo rjinnjuiw 
(niaitrr aux ui)prrwjini> ilu uuimriil hi rliorrljfr mw 
rtfifflf lie ruttfluitr pluv -*«ic : celk imr Jli tcwiur rrna* 
prgpoar. l/afTtrth llf , inirlk w>iT afi*altlr ou prnj. 
i r ( m-i iMr un nj'j- . . 1 utiivii , ^'-i rolf rat n tul .1 
hulnulcur. iikaU il'mi imllcttteur «|ui Mcrkfie vototitkn 
I'iridivulu a Tniptrf. TriivoHi cc* Junrrtr* clf-i *itil fir 

K Fi -"' |ii*—r.'iit- 111 1I1: ii- 1 . i--1 v i w 1 ■ 1 ,i 1 . 11 i-t itntn^ 

diaia. 

Tout *tnt jflecttf rM|akrt'il la pnHwiicc it uri figment 
rcfkrr^rulatil ? Ij« ma>orltr deft i^yHn >t»c*jc» I'aittr 

iiwnl- m L«> p!aUir ul Tti dmilrur. tlrtl.trv l^hrnAnn. aotil 

toujivtiw lif* H dc* 4<aU lnt*l|r^tu**U «. Si iAg:uf. « 
r»>hfnw qua iait In cNUknauuEan^. ^hw hlolMluii. fll» 

I V -'■ Ml/' II l : l-hlfl* itH 1 - Jlllpn *H1 i\i< .4-K.I:.- "11 [-".! 

Mm fjutl. dr primp alioid, urmM-^nl l>\rtutr Hdtot 
adiiirt, par conlrf. que ivifinvtit artrntr u'ral pas awU T 

Jfltl All l*lf |MT|trlHr| ll'adllVtC utl tW |uiri*Mflr CL Qtl'l 

o unc catalvncr prvfirc a irulrprniluiifr, au nwtn^ quti* 
HiKtois. - L'cipfam nr IMOJ in-'ir, tiu dftboli i|V*uii« TH 

ii.i'i ■ 1 t iLlfi-i'*i vi-. DuriOit U ifiiinl^ ml fA-utrrlnr, ll 
lie %ol|, ol rt'rfitiffid, Hi i»r li»ucl>C ; HHB'ifto iiprrfi In T»ai»- 
ratico It lul fn.nl phmlrun^ nrmulnt-x pour npfirruclrc it 

tuculinrr f»~* »«iiiHi'tfoii»- Sa vi* fi*voliknii* si nidimtii- 

lal 1* ipiVOU- *i>ii. in 1 pv»l ■•vulriiiiif tit riHi*i»t*r qu>n 
un VflfU* *tiil ilr- pluistr rt «lr pririo. jitMEo^iii^ ntll 

n6irr«. II n< pfut Irta Iter *V ilf*. p#n;«ptti>ns, pal«|u*U 
■*fct <-i»c-nrr Iurnpat4r dp pc rrcvoir. . . Rrfilr RrVix/mlr : 
laul rbaiif*iti«fit pmland daM Im- a«nsaiiufift in/fiwi 
«r Uaduic duiir fiifHi iV|u^ali 4 ii1a dmi« la rinoalln'Mr 
*t modi fie* It ton nflVrtif ; or P Ii*a m'UniUiwi* kiit«nwa 
n*otit ram uV trpirftntt.atif «t re fnciTiir. d'unc tmpcin 
larico raniUitc. U% inlrllwLiialirira Vonl uiilitlr.^ >Uh 
la wur« la plvfr *»H>*»^anto «0 1*90 pourmti puiwr a 

VOlontr rj* rrftAirn'iintit In bc^fliodr d'tncnboilloii inlb 
j'li-vijr ]'r*;"]i*:'.n iJr-i itialuil^f* lui-titulc*. lUti« Ift pill* 
Jtnrt dr* ra» h v'r*< un Hut ilc trv^tc^u- Vii^u^ Trirt^sf** 

nan* cnunr. dit^in vulfiai rriiwiil ; avtC minoiK al l*o*i 
aiilfnd <|itVt1* o*«l »Mi*rlt#V ni par «o nccklant. to pur 

«d* mnuvnur iwiti^-rllr. iu [mi IV* rntiftfft <tf«Eirmirv« ; 

nmia ikun pna >*na cnunr, hi l*wi prvud ffnrdr aux **o* 

AAttoni tnlrrtirn iLiot lr ro3r t eti pure*! ruA i itii^r^ll, 

nVri fkL 3»ns tri^lna *flicn*r. - Oft a rrpftithft A HJbfH 
•Jr ^'afthtftci 1 ii> prrfrrftii?* a la pavrJ^il^ir palltntagl- 
qup ; mi outrv. 011 callutt* contcataWra la phipart dw 
«Xrraipl#a €ju*ll cit(*, 1*0 rrktujiira coutpurtnit mar part 

Alt tfrilr. Nfantnokiis toufl irco«r*«l»fi*l i|iK Tflrmrnt 

aTfi L'til rl i L'li inir.i ft -pi- "•■uUillf, ! ilfi il ?\l \IV 'i r t 

iimrrlir parjijUlft varknt ptuttt *ii ral^oii Hiverr? lun 
ik I' autre. Dis tvr* kl n>pparaU pnn ltii|ioaMtilr nu'Ua 
»r diAMX L ierit £rnupl«tntic'it P du>u* crrtdiun rna> Knffcu, It 
■r*t UKonltnJnblt- *pit? # chrono) otf*nu*»n* nu la Mi- u.ff*v- 
live »r ilrf.vet«pp»r a^aot In v*> repr**ftcnlati%*_ (Ii>*icrr* 
fia.nl lr» ifxcipciiis tlu plaiMr *t *lr In ilourrin nv^c l*ar- 

Uvit^ t Irn ptillo*i»L>l>f»« out ufthnitr <U* tnktun» hrOn* qur 

lr** picmlor» avAirnl Irur m>mvr d*M* In »ro«t»iw ; 

m/U* iU rrJuirnl JalW lr VAfiaM. <lrnf> um pr*«r*» dr- 
ift fiirF*tala#iA ltMidrriir. mihib aomnioa nili*ux rfitsri* 
riiwra rnir rt aiajel. Ui aiKaif* il fnul banniF Ira pitacta* 
palioit* nt>l»pli\*i»itit*_ fmiir rm Unir au* ikiniirc* 
du la Mlence tip*rinir-ntalfj. Nihis avutia d*)A Blffiak* 
Irs rrclicirhra df <f«x qui Ailiucll-ciil tk* «i*rff dfl4nrl< 
Itrrn ^I-r-iLLU\. Htaumip aMppaarait <\ut k l*ill» Joa* 

Utl rulr rMVr-tkl *» iMnti*™ d'aff^rtivil^ - r la <ou<ltr 

Cliiculf doa lLruik*pbrn*» o^rt>ltrnii\, »***;* ilrn fncutt^* 

Mipfikun-s nnurult tpi'iino Important!* ininim*. A«^u- 

I4r loi^ga'elk r**l uni«lr>iw. IVXCftailoit il" ttftU wiai- 
l\(v itevlcol €loul<»urru*e <indiiu cllr raa >rir«a*li# : 
Aujt|irruiun ou diminution do l'racltaUou in*J*-re( I ill pinoolon druLgrcaUc. Duns 1 ftHftl- - fttti I'M arUUri*ll* r I* 
ilrur diaparn ti irritation 

EfvalM- 

if*a dinVrrult* rfdhrlonn 

<|r* MiuRriutre* iiu'itu >»», »olL ju**rit»iniri ii anil 
jtraiU* a Ion que lu 1E01 
qu*?» nJUn***, llLAuiiaafurt'.i** 

Gvli-jji ; ■ i ■[ ill HM. ■■[ I ■[ J info lv 

nomine nonittl rct-*t 4 nTi ruii crurllrntcuL Lr froid iiitrritf. 

If chrurofamtc ti t»|«fi d'auln* ■ubMuiM*-* ■UlovmiiH-iil 

db«-- -i -u*:-* »■ f.=iii.- ... 11.11I1..I1- iv w.s :'!,,;.,■ ,v -;■♦. 

ui twinilf*; In. Muffhirtr* **mp1ihc outre menur* ; le 
aamiidre miliar!. 1* p-luw Itgw hruit pMkV*hi ^kifiilh 
Istiotoabta. L« ilmjlmr diinihw la fr^tuwa »W ML 
leawnb du ctriir. [imfnl* uu jiuiiii d* |irovuqii<T uiie> 
B>tocopf ; etlc mid lu mplnaiUin Irr^iili^rc <l nMult 

:./i^:r,M-JiI la qUDtltHf i|\li i l> i.isj.i Mi:i,.r 1 ^-\..\r ; i ]]i; 

Irrablt If* foiKtHJO* diajrr'livcfi * I rulmiil k» am riUiria ; 
dim d** *a» Cftirtfur*. elk dflrnnlrtc uik dtottoru 
lK*a rapidc? d« clwvjia, pli^iiutiifrnr* 1 nul rta»lb> *rumi* 

I riMiff 1st n<c* <a> tuilitChtti. T*-nl6l rile |>*i>v<Miuf nn JUjiH. 

At* (noil Tranent* ; Umiot HUt oiufftfidre un* ajrltatioti 

cx»nvu"hi*r qui |*i-w mi.iIhihiiI 1 IthIivliIij ti^i ujbjkrm- 

srl. Qii*nt A !a nature? du [iroceaaua mlliur qui pro- 

duil In duuleur, fo * utis 1+ rauiemut A uin* tWitw puili- 

tnJUnl du ftioUvemcf il, d'uulrt-a I'altrilMieid «i rjea miwll- 
hVaiiuna rhintk|ut** d« tiuu*. IKri|>iiH *viii> **?oiMt* 
htprtMw. la douleur rtiriifiai|ii* w-rail mi" vvtlal'le- 
bMoalefltlon. Kilo vtfterall, doita If aiiiut, lit* pnnluiu 
dYime dwesJkui iIMorlumw qui en ult* ri*m la rauipwri* 
tfcxi n fai-iiftant I'MMim. larorii* on Olniuivi* d'una 
analadk. La formal wn <k tmiirra ilm« rorfikinteiikr. 
kllc wrall sa rauw uilh&e, A llr»>rr«, Ic plai»ir »M 

fmvoraMij (i In K^nt^ 11 ^^tiv^ 1^ ^Itviilculon ilgi *^ibi: | 

txc^l^vr In rvvi>ifAilifii 4 ^Wvp la tnnu^ruturt* tin nupt, 
Uioiter ht ili^ntlHtii *i ^* traauli por «n* «xub^r«TtCo 
4# momniwTjU ; vt\ uu »tot f il r%l, vlrni In rvtiMn|t^ hI* 
IUc*. f4ariilktlrnicit( d; i««iiki|(*iw. Mni» H iiurlle* 
ffi<xlkti«:4tion* iniuncft do I'oignmMu^ r^^t»ri4l I* plnl- 

df * a^hirllrft dkvpiwilion« d« I'nX^ r*n*i«tn-HpiMal t <K*ft 

n^rf*. rf« f^rinvii»Wirift |^Hpl^«t<|u(-* lo f-.ni appjirnl- 
In f Koua l*igmir»ti» ; In plivwio logic t*t vuil ivkiih* hur 
<9iuj0l tfu* ^up Im «iiidiUuii9 d# Ift doiilour AjoutniM 
^of *l I'jilAi'ii^r dr plnitlr c\ lalo«ncp ■!#> doulriir vonl 
pi»*rxIecwiL! de pair il t i Kirte iflliUDOlBI d<»* rn» oft 
ri:it*n*iti}tiM an |+laMi m* uuinlfr«tr wulr. «i llrown> 
Sonant a mi dcuj cu il*anc»lli^4c ?|rfckk «lc In vo- 
lupi*, *crrt Rklwi, t«vt«* rr» aipim **(^^*^ ( t> **n**~ 

MIlHi •'* ' A (nUtrum*r ur^Imlr rl dc la |n'nn t iwr^istUItt 

AJthauv *n rap|>nrt^ un u«1r* <«*. Oi» *i» trout«i*it 
i^iit^ir^ yn i»1ua jrnnd nombro, tuitiv hii fnu»«- liotitr 
qui tnuitaUr U« malailrv it>n |mrler t FofinaKrlv^n <n 
rile an HMCUpM h^h r. inQ^iudWp nbvrvf pur one frm- 

mo ■ »i)iiirnl f*]j»[M»!t»> I*' en* d 4 Ufi tnrt/iMi 4t rhre i|ul 

* toute nJTcrtiofi itm-alsmlt **re «»o*ie<.- S*ll Ma\t mi 

ttiMire fc* qu'il fnlnnlt p.*r hnblhldi*| t il np? |miivult 

y trou-for a»*nit» pluiiir, •* 1-*^ ca* «l l it*ft#it^Mli1^ Ali 
phlftir witl ff^iiwit> ol»*« c+«st d<mi I v^itfitnw ert 
i»v-mbfl« par uu* riUliiitmlk prof»ndc Cfs tail* soill 
d'nfiJn- patlKil<i(fi(|ur. comiiio ati**i rrut que tiou* 
AVdfM ritra u pio|HM ilr liniul^^r runul Ira plaritcr 
niriir* pvcIkiIwM 111 "^ nornmiix. rn r-tlitir-t*fel ii«l Milrltl 
Mulrtft. e^ntst-fllrr ilfpiHiiMiA ik l«uif tiwialitr mfft-c 
bvt ! Hnvln p Wvindl, ^crijl rtpondfiat afflrmalivrmfni, 

* L* plater *i la <l«*ileur ( ♦cril r* d«rn»fr, ruim lc* 
il^UH p6tt** do In vio Alfprtlvi*, il iloit ^xiftlfr ctitr* *v\ 
uax aone 1 ixulro qui r^ponile A urn M **»i il^ MTftttl 

^daplnlVon. I/l lt<llrt"*lrEirr o-<I ptrri***iti*u1 IVtJt Jr 

rob«<lct>cv imit ro qui niuiiiFp>ti. k iitio ;ula|iiHtii^i piir- 
fallf- ^ I'nrK^tH*, oli^r* qu II nr'v n nl ausmtitalUin. hi 

diminution ri'fiHlvltJ *i!-uli* t * L'rnu d'litt I-smj lii^ilr 

me procuir* un* tandillufi niSi^iUA; jo pA«*ral |wr lin 
Mai h«uli>, awaiiI oV *-iiif1nr do la Ifinporarun* Imp 
tf«**. ii Ton wniiim* ik chnulfcr IVqii lie plu* ph i»ti». 
On raiiwi«nMm»nt* n'mu |>h nimMmcri* U muj »i it(* 
dm pvvrholotfiicn i|Ui nrrnf que Turi iHarvartuw A n*a»ll- 
■cr. cfi praiiiiw, ces prrirmlw fifli* Iin1i«*n:nt% 
Ic* rfiTtfi de i liaUiiii'lCj en imiiirt dalfccl^li*, r\ir 

1 v iMiraii iieauo'up ii dire ; noua rrAi'OiOfia *i r«irtirtr 
N*bit*d* t oft 10 Uatimw irwuvfrt dta dtiafcla du ]dm 
luiu: laitartt. yunnt nu r^lf \wm\ dc I* ihiultw cl du 
utuUhr« ll Mifr |>n mordi*k impontuico, pv^ot Hhnm- 
iik |>iiw *on ffii^fiu-o -* full In prinii^rr. ^ rrchorrltrr 

lr MCOI14L El C*4I* rt«tc ai'liiiBHHv ■■ twi*. BMBM *1 CflM 

ojub pW'(cinUrH fc'v ftiiu«1rairr. Mai* pour ikltrattilr^ iu 
bufifieur ilurnltlc. »pr*» Irqucl i«tu» AMipirons. pour 

*viicr l«« rmhurlkM fwritc* qur nl I KkMirnl iu lc wn- 
1 iin* nl tu* p*ir^jptithrnt a ftltfcotivHr. II rA4 liuIivpcniaM^ 

df fuiit- atppn4 A la raiton. *rt A la acUntc U- fhi^ |if*- 
ami de s*m iidimtiMiila. , L. nuinrrrrff- 

PLANCTC n f. I*arlfr d« pUnetuH, e k *fit parter. (>our 
ka terrtriu ipw 110m Mimiim, dr nnre ivm*n« twlairf 
qm e»t pn>f<*nOemcm plvn?« ilana la \olr I«oct4v dtimt 
J* nombrc dr- Mint* annloffu^ uu iwtrc ta\ *t>ml«* a 
i|ri^t<[u#9 inilliiiryb et «|i) i t d'aprte Ihi <loim*o» ^frfil^fffL 
fonnM-r*lt t astr pro* d*ui» million duuirw vol*** ln^1*c* 

d'l-^iilr dun^n*miu iiMiyrniir, not rt unl^crn. unr nnir+ 

ffhr f j^ar J^ rofo fatufrs ArivcuVj, dont I* dlaimtHn) 
ftrait tfcVvivlroai 4)ii imttioik-4 tH la ptiiphrfrk un mil- 
Hani iPunne^a d* Itunl^re. 

licit* J4ph*rr InttnikftiPfkAurflbU, crunpu^ <U Inilkon* 
dc fcy&lfVini-** »f>1o>itM 6u J'/4oifr*. *rc qui #*i la »i^jti# 
elVH^. fl >mqU"Urt* ffftaTido UliJC£tfiuia I 1 |)nivei» l rr«r4* 
atiw ifjtn* Vinfini d* l>i^rt«-* /; rf^ I'tumiM 4« l*mp* t 
iTfua rtiiJCV|i:ii»m :iuwi iTiUpurJihln quu le vml ta 
Mnlttfrr rt l^Knrr^le qui Ilii 01 In^reiilC. 

I/lwMiirn^ etunl un Are contcienl d<» mmi nwii, iir »nu^ 
rait ronipjnirirr \t nnint. II ctmMat* «]uil y a. *xrr 
Uiut cr qui I'ftitourr. di'pun k- inn* d'litrbr Jitu|iraitx 

ii*om**« qui nwnVnr datm r«pOCT. Ull CVllllwncCHMIII, 

on 11 ttaiVOna) unc p^hodr dc cniLimiK^, d*ap<Mr/^ — 
<i^ ?'ui5t«i* — dco>chn t dc i^n^pjaLiou ^>our abooi* 
tlr A la An p*r*oimclle. Mai* rcll« mort n>»l qu*indi\i* 
rtn*ll^ *rt In c* >tic**plion «lu suUstrutDiii JikiV*. -fmiH* e?l 
•rfTcl, orlfttnc «1 fin d« touto cttiw« sijnpoa* 4 iniir* 
oriicriiJmient* wuh pr-Inr J*? tiou* r*«iit*r hnu^in/jtH^, 
dp ji» phiw mm* AAiUir, noil* *w»i«p reiwl re rt r.ipli-|n*»r 
nnlrc fxi»tcnfc t 

4> ii>*l |f*« a>iru qui a cr** I** utonHle*, c*m la |**ur 

Cl riK'»**raiin* -pi 1 t*n\ tie len t4*n ttmll* i*jmcrn qui onil 
pr/'^iflr 11 la •lairttiHHCV dca tlieui* *H du *urtiulurrl, fauvf 
prrtn^rtr. itfuc? ta fttturrr phy^iologinn*.. ilr la pluuart 

dt* iu'4 L-iWHiadictiiHiB.. d_e no* Aoiilfniirce*, d* iioh rlouj* 
IfJUrX 

C*€Sl pour m»* jabnn muuti -t|ti# haw n>aro*pi-ws 
P4w amtfflnnrni loute Inmivaifon *tl i|ii« win* rijciri 
Irr* n>iiquHes fliiiulquca eerier nia til leu aioinra ■« ily eai 
aurAitilra IrlHMin lUnn un miltiiittirr- cnlir — qui motit 
A ilr^tntoc ntiiirnc \ Hume ire <|ue Ih^ri mie r*t a u s-ilrji , 
n-Mf |»r*Wrt»frt* ti-m ^rt mfitic ippuyer iwa r-altoOdM- 
H)tim wii' l'a*tr* du Ji>ur iiia| c*l en quclquo »or1< 
pajpaldc 1 11 u* 1 *ur lc» iihm<lrs iikvialhlcH qui iHivia n'v^lr- 
nllami U- moiidt? tlfclbta. 

A r«rlajiMi-. y avAitil I'atoinc nu^aaccur, ■ Wfliida- 
rlnar *. db^«*f l ca AngUifc. un I** maniSe*. Ict* <*i*ui!-»* qui 

tiiilti-ni mu ^Imwiih d<» n*-* 1i*;c-* ft* -vitit^li f<>mic» pnr d*« 

t.^i.h t^Hlon* d'ATMTp C'aaa fc -dlW d* reitc iihatMrY dll< 

hiq*itu>ii*ia l»!i' * pil rrnqita I'lrnlvcr* rt |ntu»rt a nolnc 

vi»c atmc> du re|***:in»t- *1 du »pcc I rutr-op* d'arrarltCJ 
uu urAfi^l Tout. doiri QKlua faiMin** puillr, m* w*ei*t>* l«* 

1» ii-» li-mMirit-i rl rrk |n4>n*p iTiitjt^ l-rm plu» r»k^>tif«r» 

IUH * 

Volci <c «|uc> luiu!* r^potid. a *cc uijct. I , aj4rotioiuir' f la 
t^ii i uc*» \n pliifr jafirii-hlM^ frl la plua- »»nlrnir «i utfin* 
Urn p*; ! 

J#** Krandft cwrpo c^lfatra, ikiItp r^iLril, aiiatl qtir *e» 

tvwupngfinrift, qu*i| nn*uA a £1 1 1 * p<<^IMo JVr«iii*-i |*:ir 1< 

W"c*<*i»|it* I'l runiil^M- Hpi^mlt* damn lea iriMmiUtlM 
a.Umt4 da IWpaice. pu*arnt lou* par eiiwi bfiwln ^rae- 

■* f < imiMs i't «: lutior.i M'Mn'ai'.- t .l v\ i- .- j.n.mle PLA -aw- riL/iriii*f 1*7 omimcnri-ni^iri: ate uaiir rhVlU*, 

Jb-ije ill->i»l uil'ju iltiii* to Mib>CftUu(D irtvrfle de Univeix r d'oOj f pWnW MoanM*. it* re*aii*cit»n.t de la poujxjiiere 
c»*ru)t]ii* aotis 11V*. fo,t7»« jincJugiir* mail mjeunii-*. 
pour (»arei»urir un noiueau cycle J< \U *l<-H*iir<\ 

Dv cf> si* gibjiu-B uu iti'Hucl**- d'4vi»luti.ut i # lot* cimi 

jmniier**. qui tonal feue-lit U vfli nUlfalfl ajavnda nir. 

P rein Mrem out. en periode de J'4UH Rd/eux Ineanile*- 

La*! ilftl eat caracUri»^ iJJir uhu u£l>uUi*Ue diffuse no 
pttenlUI u,tt£im liwlle* iifyfrir^nt d«- earuf+niAtUji *t 
hrillafil d'un# Iwotir uniform* MmiIIto qui vn « t"*f laip- 
ritoJinl lefeimtuml wn En law*. Il*ntf|ua| ilMjfimlt f** 
i> !iui .ii.h. t| ii dotinrni mi >;h-i tn fori j i *i« nan * htil 
lunim i*l t|ui IM" pcuvtul [hi* tin? rrftolur** m riuUrr\ 
ilu ntHii 4t brfuiltord ptattftmxt ft uiyull on cltr* doa 
i'i>udrft»uiluiu ilc I titer i|iU Bfri'ml tit mtririrc pre- 
inlfrre 4 I* f*f««*tii.'n ■**« m^id™, 

t*i-riod< j riv l.i J -i*i itjoii fl'tivi 

II leu <!•* la nrftoilauM* it* pin* en 

d*t fix tur ** p^i i |ir^* »pthJ-rti{l|t». 

6\r+ aleaigiieV |fnr IVxpietaJuti : UruUGJumtrnl 

ItOVaU 1 1111 JIT : rj;ifc |U III 

<>1te plitt^* pent ftUMl 

ApiWa utte eYulution <|tii compUt de* millerai de slefln 
etporidu.nl laqiaeltelafiefculeuaa-atelUIre, dntenua Moilc. 
m i*rllle, iaI Sjrlm *u V#ffi, d-un Lri» vif MliL tit* a 
dttnn^ aniviuijifa ft U Irejjuetaio pAriud*. iju-i etJ ogIIo d* 
In loriitalioni d* * tarfrif >. p'raui-dlrt* dun premier 
cummin cement (If rcfroldlwotuo'iit ile la %urfaa* tic 
r»ii*. 

I*a t|iutrttiac [rfriu-Jr «i c«Ut ilea tfrapiimia* £lk 
ciinrflpuDil ii )>ut U'uri Wrt o^ivtrl O'uii*? 4«rc? 
v*<WTir* i1 rt-f"*MIW f nwi* >nmfl H"">P <*»»«c |»«' <*?!»* 
»«r up (plmlaflo Dtus i ■ t-upiaucis iiuu ilvUnniii« la parlie 
n<utr«lt? du gtiilia dam«u^«o ii Vital <Jc tuAkin. ^nt^tluua 
il\ii*r teltf vao4ri>cf (|iia Ir Mkil. d^ji pr^l 4 a"*t^»nOie, 
iw iratifeformr, ile> Icitipa «i tvmpa, «u l^ra*-^* ftrdrnt. 

La ijl^iMi^mr p*rh>de ■lianjuc cdfln li? r^f roidltt*'- 

nrfia cuaiijilrt dc V^corcc i*xt£ri-rurt dc Vaalrc, la Inw 
WinatiuTi d'-uii* i*i<>ll* on -plnikrtt- 

liu|ii/tl<< w irMJi** aujounl*hui noir« Trrm. In twi U 
recunimll proMMtm^nt Unit i»niH«r*. M ce n'm que 
p*u A ppu nil* rHUttlinrm, Irt AikJc* t\ lf» Alprji mil 
dO viiwrir^r «3ra IUm \\H\cn <lr iihr^ui priiiiurd ial. 

Rem* irooixin* ai'TnuiwtfW* tlatin Ic eld* dffl «trr« 
^tti rrjTrtwiiiltiH let* C*»?'J |>lui-'* t|u» »*i« v*-<»«n« d* 

ncmmnsri 

Airmi, nouw conatulofiH lu jtnVwii^*, «la«^ U f^MiMHln 
tfwn do l'Olion* ilea Chir*i» dr rlia^M ct «le la t->Tf. d*fl 

itioinl** m U*t t nation. A IVlal purcmiritT n*urua. 

I^a ro^irrMhtaota d* >a OTQOnHa ptwaar d^ovoluli**!! ae 
%vi<*nt ilftn» loviirw lr»» rJ*o;i«iit du cioL 

Notro SoloH. Cap<1la t Arcitima^ PriJCj-oti, dr., e*c. 
n(>I*urlkfLiifrti A En. fln>Ul^ttii*. La pluparl dfi- il^lU* do 
Ctli* pArlode -* f*«il ranaah|U^ f»r pAlttrhtMi <1U* 
auUI l'lflWmiU Jo l*ur Kinkl^K. 

I^a r*pr*«i*-lm*l» d* la qualffcmo pvwtotip. de In 
prfriiMlP (It* ^rufaittriiia vMantm qui Imwnl lu aurlurr 
d#j4 r*/frol<ltc rt Murtbrt dc Tiistrc. *< renciMilrfiii fptral 
l*n r^iilc* ili<« iKnntJlftft Depul* S.WW unA -pci a rore- 
KiMri 4 |t|n*i fTuitt* trrnlftlm -d'upiMllllvii* tic C* $p.f*fr 

pniTlll ltfr|UdtC» tflk rtC |&m? *in« *» l-rlllatotr- qu alU* 

ettiii vtalMo •!■ ploln |wir. 

MOtfl Tc*m> rortaliir-iikrni ul ivufo>* Iw planotea Ihabl^ 

taVa^ ftra bcrurv. a|»|**iriUiiiicut ii In rhb4|Ui«mc pluiir dp 

lariir *i<*flulw*i», plin*** cjui **l incoitlavlntVlemotnl A Tftpo* 
gy* d'uziv vhe *tfllalP^, 

Ns)lr« r»?t» 1 1* war notaiTt a doiac d<a *un^i pivtruUr 
a. ae* »rigLt« I'aapocl il*un lioW« llUBllttttf *nivlo|»|^ 
A. u<kf ifianilo iUUAm> d'uiw mite d*s1nuiBpli^iv «■* 
i*u*e, d* f«nne a pen pm Hih^ruiu*. i»! donl If dutini- 
tfe a ilu dri>af*ayr30oniHiaJd* iff Utwiitim. I^a |dui^mt, on rumnte'i^aui pnr l#* jilu» i^iijnW* 
d rtt t\ nifrv*m pur U^icurr* ar mhh il«^A^«Va auu* fonw 
d'latinroiix jncamlrsronu di** vi^tuill*^ (-riuaiCur»it^a tl*i 
Soloil* ear I* iim»u*>oiii««iI d« aviailtm Mam phu tort 4 

i V^nntru*. la forro <«filrifi4gr etall iNiJiiavHeNtrfit p*i^ 
p.* ulrriinte L<t *iti '* " il»\awn'Hi ct I*-* ♦<•■!■*.* Ii-* 

I hut CuftaltWrkatilttft All^iralii cl a'a^ii*(f**ni Ita aulfva, 
miatrofil *lr rt»rtn<vuuA c«dr*A U f(i>>'AUK lUltUl+UV 

■Oharuii ilo cei- nnV^UX Ji till Mff ahitll^ ilr if+ll\ tll^tt^ 

vniiwtiiR sliuultJiii^a, run ilc ruUUimi ain»mr ilft Km pn> 
prtcenlrt, J'aulre <M liumlvllou nuUiur ilu nuiiecoto 
iiiijii. If rm>a»i >*itnirr Ik- j^uk wnrimr era iltm itawti* 
vnncnla ji rtuirail qitf la ruutiuuailimi ilu mmiTffnaiT 
iiiitrrirnn ^nnfiil, k *rn» rr«* It in^ui* iftic cchti do ta 

|i>t4^iooi <•*• Iwill I*- ayaCfrlii* ou du iit^iiu Milnirr. 

I)r lu tiaftik^ f-af»jk, W» pUniVti^ n*cora a. l'*t*at d*In- 
c&Jbdoac^rx^c. «li»iiib>mtt luiMainci* A dt* i^Hivaaut ^np* t 
_ lea taMlitrtt «m hltMa\ — p«vtaJD| *l luimani 
ntou- d»iv»v 

II y a, n*it n*Mi» *'»* ponniH U* i**'i*ih rxprhitri 1 *»inn 
&iiiVriivi4r*i de U cliirie. rhLro 5*4*11, pianola el I«il0, 
on *|tn Iquo aorl> lea ir^utva rajppvrl* qu'afitra ITrfa*. till* 
at p*tiU-All6. 06VUM U Solrtl. lair Mmmuti ai»rvit«, 
chu<|u«> |>fiiiUU t>r ^li.-i*[u*'* l* 1 ^ **■'** ooniMwucy Itfur «»• 
IWM aul^ionn' ii I'i'liil d* ftnyau nvbut«uK H, nmijiw 
«oa derm i ■ inrtit. In «^Ii<iJ r-t loa otiMtc*^ *j ui w«*l 

di»n ariUt'U ktinlnitii, miiiI tmn ajiiprh-y -* Irur lour, ■* 
devrnir dcf» corpu kuIMi-*i dta lrrr«a itial«vnc? i I* 

plfllltlr •!»!*- nOwl tllllriLiTlia vu & la lUlitf J«* tflaiii* iwa 

iniiln ilr In knnioro rcflWiiV dc ri»«ro ^u jour. 

|X ftWJlK ^clualleiiK-ai,, notir- Sofcd, laiar-* tin 

Jour auqtwil Tioti*di*voi*ala>i£. ott-upo praaiitic- It* oencra 
d«t no4ro R^ptiblH|U^ p1»n#ln.ir» T Son diamoin* *:*K** r 
environ ttO trim, aa *n|wrlici< I^.CCO, *on volmnr 
I :*ih«m *i wo ptildit a!*.4:tt> i"ot* cai-ui dr In Torre, 

1 4 » dOfiiiiliOii uauMiV du ±Mj|rt). tor|*» ^jnent ntfim 

dvaooni i forme ap.iJrk|-J«. aM l*-ifi dVIrr rijgirtirvU**- 
ment i i.i'"'. 

j^ > iU-11 .!•>]. t I. >,nJ ■■■*' ■-* ;i i.i h ■1,^/jtun' d'rii* 
viriifi COM d^r^J. n'wi #*i n^iditf m milUe. m li-|i»«lr, 
ni gaioui iIhii^ 1^ mii* n|u* noun ullribuoru gr-nrrak- 
mom A en iikiU. car lo» u^' *l«* cntiipcisotn w«i wl^ho 
*neit uiiidcnin •!««» mir wimIumiu dr phjol*!^ ^^**°- u - 
merit Nwvir*nwr p*»ur ik-uj- ( Irur pvlifo »rf**i r>» raiyeiiinv 
.i loluiitf: #>Cia1. *1H* i|i**it»^- **rt* nauiiia lirtinl que »V* stilta- 
laJK05 krre**»V* •! '<» p««ai>lpur eat » la auafn^ a^aiie 
fl" I V J foia plua fiuicj i|Hii la awrf«ica dc nuirr plaooir, 

l/*i*rtr* du Jour UKLtmr. do TOuo«4 & l"r>». itiilour do 

»tn »xe. eti S3 jaunfc 4 lioairr* (laa rulntiun. dea ttKtioa 
ArffiTl Uf orilre la W n W parallelr borea>l ri austral 
an 99 jour*) en rnlralnuji! t4V#0 lul. -i r«taum Ju»0 
Mt.'rff d-p 2« Uloiaieiren jx-r arciifidr MU notnf #> 1 i.lAra#' 
idnikOlulro. ^•iiaptia^ dr ^i-ialie iiUlt^'al tie in*iyetilw 
(frandVnr. Me»rciira) # Veny«. U TfrPW. itur*. UII itlittltf 
d^ jwtTilcfi (OiutHa* fllttiaM i*filn> leu nrlHLi^ dc Mun cl 
Jupii*r, <|ualre tfrwidow plaiirir» t Jupiler. ^itynw, 
Uiainj* i*t N>ptuii? ft rhiloM. durit Iw prvrpttnMM IK 
itml pas *4i com Milfluinmrnt iK-tom-ln-ffri, ilium ►;■.,■"" 
Hihiuiitr *U riitii*!** ilniM \* dlrtflton do I'Hftui* •>*■■ 
l#Jru aui Ofl |il^ dams U iv^uiUumi dHcr<ule. 

Si liou* *]Uitlo« T |»*ir U p-Mi«0o t Tanlre du jemr. «i.uk >*■ 
^rouve i>ftMiueaiu centre ilr- iHrtrir h>*i^*ii* aolniro, pour 
•J lot « In p^rapli^rie. ku proiidOoa pUnoie, Vut<aln. 
ir a vii rtt JiflMlft *W <leVouverle, est Mfwurc 

aitttrrnt- „ l^a |»Uue1e Herviife utarrlie avec »**f 
nUliaa de 4$ ajloiatftie-* Mil moire* i>ar aeoontle at mei 
87 joura. m & h*M re». IS m.nuie« «< 46 wtvaidr* pour par 
CrtUrtr aon orbite do 3» million.* de Ulou^MI, qui M 

inuuv* -i m dlalntKe dc &ti ftlUiWI do klloUlMn-a <|U 

Solril IJainiaV iMWaitlWH iM par CMl**>|IMffl1 dm 
virvnS* juiir* inrr**tr«el comiMCrtu pi triple, ptrcklle 
\ Ift Lull* wlaUvMiitiit m I* Tornc, toajrric 1o*uiw«ra k 
ui^naf col* cuoiirf I 'iijrtxc radical, olio ikt cwnplc i|u f iiu 
Jour d«m wn mni*>. Lc dlauiAirg d« Mcrcuic <»t slo IAD LKuni*ira< B »*n- vrturn? **t I* M» pltff* petti fjitr 
cvlui dt 3d Tcrrv, of mi |*>id* 16 fat*. BMId<4i Lli uc- 
tanr.*uf 4 k* ■ urfocr **j molli? plutt f*il>1r -ju* ehr-x noii* 

r< Li *Jrii**t* d*a \nnWttn\t\ rlivlmn I | j* plus f-urtr + 

Lataiafrfihrrr rfr Mcrcnif r»t plu* dcnat «t ptu* tlrvtr 
qur lu norrr ** r* to poKraptur HOW tst rmrorc t-tith>trt< 
intnf itKomrmfl*. 
CM dUlAlli Mil luCHtntrMihli-tiT tit iiiHufluwti'r* |HMir 

alArirtcr la jttf*«twc aclurll* d'haftdianU Mir Mrmiiv. 

HlH u qardwn trt orMVM ddpafa qua I™ M*lt-n<-*x 
ciirl#* ntn dtfmi nit tv qu'il ify n mirtiitt Hgn* rip drinjii 1 - 
catifjfi almiltie «ilj* la. iialur* nisankjun *i innigjijii- 
*-* el i|iir r*i«lyoc in*vU(iIr a ifatff, laori p^imj l^ntpiit 
i'cripwc cYrrainurt* ilr tmuto In pliutHm dr rmirt 
t>*4f!K. initio fiuani IniiiYt*- rtt^iftfuiirv dr nr-iirfrj, 

{*( bamj dr>a»* Jit rrJfjfuaV jyrvj- r*Mt>i r>< rfttlVj yy< 

ttlMtiH+ni llftltJ |# i**rj >i>A/ «•>» JifrV.|-^/„ji4-p <f^ JP B| ■- 

parrnJ iVj rlrnt'iili rft Ut ekr **i*i*i*it+*u9 w rt «»* r*«n^r 
fifimtlr off. d >l* <w pUt-uf iUctnir an fo\jn At vir. 

VOvx - L-» nc a -oii<lr |t!nj.4-t# qiw* nt»ia trfi^mt rati* 
tn vttiQHt riu Soirj pour ooua djriicrr **t» la fririphirfi 

d£ ton >yfcleQio rd WnU*_ 

Lvfojjr rtu htrprr ou du mm tin rt flu »oir flrmH* 

amour do 1'avtrr flu jonir 4 ua<* dteiatKr u.iovrniit* «le 
Iff mil lit hi* J* k.l-»,nrtr» avec -tint "vrt!*-» d« $4 kilo- 
m^rta 030 niclrt** pair tttoiidt h nw. J^i P 7A j«ur> jn»iir 

pkfiVittfN Mt»i orl>i(r {>rrA*|i*r oiircillttire M Utr*]fiii« d* 

iST? tntNumt (i# hiiiMi^uvft L'unA «i#- Whim **i i»r 
mMqtJpnt dc ?J4 TIP d» Jmti« t#fi*n!:r-?" 

L« pfn|Mvlh}M) tU Vfjius >v>ii1 |>n k M|ur lrt lildmM nu** 
Ctiln ilr nutrr Vrrrr : wti Alni(tfjihi^rt< f%\ |ilun (I>>itw 4 
on y vail rnmntdt "wt fturfacr ri JiiM]iriri oil n'a pii 
drtmiitibrt U liingiiritr *l# *K| jfni r <|uj wiiiH-.' *tlT f 

U fkam. - A l«aoa<W kllon^lpn en iiior«iii« 
da Stfpili rutuh iifiun rrrr^uvnin rr»rt noit», iIjiiij. nolrt 
•hroic - MiWunnln\ *«# dr ? iirIIMiifiIy il^rmrfi^ rnrtr. 
not rt iftoni ITiumutiiU raiMuitu Lim ft :»«» ■■> il I-- iirnifaf 

IrH Tierr* lounir tLUluur d'HI^nrfmo #m J) Wurrn. 
» n^inutf*. 4 Mwondc*. tl »oit mouirmctit *W lrni\<n 

rt qui -luiifif |nrjr «ti rri*rchc tifio allurv moytfmr *a^ 

hH*Juli*m UUIUDl <lo 333 UlUldfa* <!*■ ki1oi»>*irv* 

I,o dtatiMtrv iU- noirv Tt-rr* c^t 4# L; 1 71;' WtUvnHi^ ; 
malt iv <li*H)*>U<\ qui v» »l>in Jt61i» ii I inilrr, tut iiliu 
citurt ilr U Mloii)(Sirr« <|iic <vtui «|u 4 «in infnrr-ttic ildn 
ptfM il+ r^iifil^tlr mi |»oinl di&ikiptnilci3i+3it o|ipjin*, 
CM ilpU!plwflmrt.1 _ 1«r2 iliii gUIH IHiMtv iUn» 1* 
tvm d? wn aiv dt n>lnll»fi rt It ftnrl^jiiorit de* [tAiilM 
iVjimiiM|j[#* roirirfHtriir i*fi punt? witr.iir^wt* g* nm 
Will //»!**> pnmiiH, Tji ifrmiJUJirMiIioJi cr^nri/igur <ff*r 
fa Trrrr d i*r/ irit soffit. 

La lUfffLf* ik* luiirr plnnO:i? imt df 010 1 niUhiiLv il« |:bltt- 
mHrn CiTO^ (lam .TW iolllioi» aniil rfrouvtrt* par lc* 
liifn H ?6 iiiilliufi« h lr <(uiirl vukiiifiil — nnujM^ 
dt trrrr* liaUlftlWta 

1^ vol urn? itf iMirr itlntM^rit dun h IMon Kt mlllianh 

■:■-* iii:L!|M f i> fjr kl ji y^num^ ,i,fr-i . ■ ,r, rr . f ]ih >1' -*i ii j t 
1 » *<»' CTAlilll'Mi?. nil-| ffllt*! i[Uir|-j I- |,^ dr Ltln 

^ratmnvn tl wi d^fifrlt* mpfrkvrc & I J P*b A ft lit- tic 
i fau + 

Maui d* iWrrirr wmmiilmfKrvi It lunr. nolrr mm- 
por;ii# lid^k, voki tfiirllr^ M»»t, prA<*fl a rinttiuai mm 

tl# In TMrrvvur *tM» *I* «V :n>Iali*m, lr« dnrrr* ilr* Jo4im 
H do* ituht*. vrlrtn lr** Uittu^f^* *«ir |i*M|CK3lr7t on *i* 
trotu«, L^ tableau pulVuiiI dutinr Ik 1r>it^iir u r it-r* ^uri 

pour t« ptoUltm «l>t4, ?i juin « V^ doV^rul»tr ( <>r 

J'L-'ii ,.;p|,h rr i.ttftl *■: ^-ii I L« .-ir, ^i. ,i L[ h |h * j .ii.. I-, | rt t1 i 

Ipm Mbtirt* ri hKw, bj ^pk^mbn *i ?i lain, iiv Miphil-- 

Iihdw l»»rt h) H lO!d TJl Ml l r *ifUli> A lib |/*llfr,WUi- do« Will* 

dt Irar wlfttlft- d'Ht M'«-|un'bf : :hf *b 


... U 
41* 84 


-,- is 
*y «?,.... 


... ic 
54*31 


-., 17 
w*r 


-.. 18 
WIS 


... 1» 
«*»,„,; 


... n 


_ 


«4*W» 


.,, ?i 


.»^, — PU 

taiiffiKiir itu jour »u lojiiiitv- rt tft* - 

Equrt»ar 12 bnn «i*so „- it toura 

4 |3 GT t *i8 » _ 

«-?1 O . - 

«a-*a4 m — 

C?*» „, | mol* 

»! SI ,.,...-, 9 — 

^•40 .. 3 _ 

TK'II 4 _ 

B*«i 5 ^ 

Am |n>ki. r . _ fi * . 

1^ temper m i ir- iimyrnnp dr h *nrfaot dti jkLjIk* Ur- 
rr*tr* m do IV C . n A it6llil«nu-iil In m4nw- qiit eMI* J* 
TouIqUh 1m Irrnp^mlurr a^mirilt irmymnp il« r^^t*w»* 
^liHi^rlart* vnrN- mlrr ?6 rl »•. it* inanina ti>r*- 
^lutfA* mrj iic »*«»•* 1'umlm- U fr*ip*mturc 
uMVcBBfl ln%-#r«4if fo J^li*>Mi?k rV dr Wrrttmiilanrk, 
irfimiHi* 6* *-i 6T ( mi m#rH Orieiilrik. «t ilf .40* it 

— *5* mw t«tnp*ratun* minima df — <JJ* pmif J B * 
kon.1ta ft — C7- po**r W*rchr*ij«n*k. P-mi^rmlnnf 
iiuniTiiLi ilnit^|>ftu ♦ Mrr miik^^KT* : Golf Per»i«ur. *ft* 

La Uiuk. ~. i^i tune, li murilc cumpngnf rtr n«a 
null*, i|ul fall »**c noii* lc \t>ya^ au^Vr Oil St»[c|*, 
n l *-*t *|u\\ 3ft|.r>'«> h.lloui^trr% il-f nivtis, dlwUnr? iiitf I* 
linrtUrt franchit t-ti itur Mxviiidr *jn miarl. 

t*n Lui*t, <|nl r^fl^cltit la $l^O0(r gmrtl* <1^ In hmn>w 
*©laif* ( uutrrmmt ilil i|ul Ml *|l*.«0 ft>&* twnn* brih 
Uritr *iiip Vit*irr dn ]<ttir, nia.rchr ft tilImmi o> J XSli>it>* 

Ire I? iiit'lrr* par npi-iuid*- *ur »oi> ortiH^ RUlour <Ir 

men pJ«MU »*> :>? Jw*im, ? li«u™. 43 minutam, ii m- 
toiMta*. <>ii lnl hk^iliane UUjaUA In rt#n^t tfnee, W(»* 
niiTinnt. |vifftiiiil lJici^np]iwi»m#nt d#«a rK^tulioih uid*- 
r*1c. In Tnrf a runlliiu^ «*i mouveititvil rlt inuMn* 
ihm iiiiHnit flu S<tlril. hi lunahon tr^volutUtn *\ B rii-«n. 
i|in*l a qui f^t ntittjiiiuV tntrc dtax itMnTltr« (unM, 
*c irouvt *lrt dt W J»mn» I? Irmirtft^ 41 nilimtm, 3 ft* 

cmilr'- jhnir rM(rn]i|H:r in Tr»r* linn * mi tit-ni-!^ fiitf*Mir 
dn SoltH 

II N w i Jp > de 1'iikVMiUr dtv OD moii-vtrntrnttft dr la 
l^in* qu*|| i»*y a environ que dotur |©ur* dana aon 
•i"^* <lt ?9 1 1? Joum Irrrr-itrr* i»t q»t t prnrin-tt- la 
dunV dn J-rtut hiiMlro. In Atirfaco de moLft »nirl!ltr t*l 

aUfrruifi vmm! fM|tn«ie it ]»lu* dr **"il Letirrv dr Inmlrrrj 

cl d obaHlrtla. 

lM pliftftn d** In l.univ *nni drt^milVi^A par » pod- 
llcin r«lmivtmt4il aa Snlail. Luriqtj>n- pAau r-ntrv bil 
*l noui. nmw no in voyorw p«ia t g«ir« ^|u- tun )i^mi«- 
fl.T' ritiTi i.-i.itTi-i- i"1 r i t l r : i ■■ * *i-rs .ii Trrn ■ ** 
iK)g*rUr hlM I-nnHjifHIt htwmv mi «njclr ilroli iftv lc 
Solfit, imuv**MI la inrniii'- i*r non Wint-plirrr tyinl- 
r* : cwi t* prmtr ■>« "It-mHr qyorlitr, rt lonnin'clkr 

Ml n rirtjfii4»itHin tin Sot^ll, r + r»t In iilrlnf LUMt tL 

nmia vrnymi tntil*- aa Mirfarr* rclniri>t. 

1^ 'li.ii-i.'irr ak In Limp ^« d<* 51W kllomflrta, na 
mrtac# *t* ■** niltll»Ki-t *le kitonicCrp* OarrdV, *oll 1111 ptm 
moll** ipir la 14" ixirile do n-!lo dt !ti Ttrre. malt 

ro mi 1 1** t-lU" ' i"ii - r i . — . r i ' r< ^:i'i m-i.t I.- i-'"i'ik iAt;- 

niHia t\t tnnnni»<>Ti-4 .inr ;M.^Ch»o kihnmtlrt» rarrnhi 

d^ iai BUkfncr ImIilU. 

j ■ vohini* dc In Liihft ri4 *> U\\h pduM -prfll « i^n 

K\*U t rk r >T A 74 fvxtilliofif dt kitttgrum nias. HI fujfj j.hu 
_:tr qur ctiui i!o l» Ttrr*. 

Mala it qui ninrimac lc piim la 1>un#* t r>M ion 
«t«Wffifi? diiiiiitrtplirn 1 , ik "Wif, dVaii. in i^nltam 

flalDU. «:>M to r^nr da Mtflh^f *1<Tnt#. 

S+ 'im 1-iute k»** pntlxiLtili l*--* r la Lunr rul unr T^trrd 

nwrtt, Maf* iiim* trrrv *jn i d^clfnt. «olr* nliiiitt* *n 

plfTiir nriivtttf n ttiooiT *tf* mvlllonji ^ 4 nun|«ik itt^AM 

Hlr *x 1 r momta irrniM dt Juptltr l*avratlr. Dan* m 

rifiditton^, |>aU amx lr^pft**t=i rt rtwor* un mot, pour 

pr-rmlr^ COTf-l. *nr ttn t>lipv^s dt I* I_unt ipil lM>rn> 

-u<tit Im vJvaiiEn *\\\4 nou« MMiimtft. 

Ij* K,tint> <iffrr a not rr ruHontr dr-^ix «:«*nr«»4 d 'tVEipat* j IM.A __2-W^ *» mi-iire £cHp*u\ qui n tmijmiin 1i<n im mnnn*-nl d* I** 
lifrjftr /.wtr. quiutd elk enlre- dim* 3n *«■»« d'omltte U> 
Iw Tenv. ft <-ti vlalt4r "ii memo fiftfllafcil patfjiaii' dsirtfi 
lou* le* guy* *& elk r* tniuw aiMlemia Jo Ihonxim, n 
1WI1|mu> du Sdeil qui »P pnalult hiujnum ■» I* nn\rW/r 
fjMi, 4|ii3vnt mill* aniallit* tfiHterpcpl nitre fii Tf«r 
H raiir* riu jmit. I/tclipw tatnlf- iir la Ltint peul 
ihuir flfia li#urts, Vrfrllpar l.otulr du wlrlB ik defihM* 
jtttfje 5 A fi iiiimittth 

MtR>- N'll* volci * la |*l«i*eJ.c Mcir*^ eele!***. p«ur 

HMD HU1r^* htmiaim, pur le* fi*x» d'eiicfe qua n*ou» 

AW* Vfrae* "Mr Iftf habitant* peesen'* Ml «l*wfit» H 

*ur U surfjH^ de lu|uclle nous at 0114 «lt*ohunenl voiilu 

voir. *umt**tlo™*9 P*-' SchUp«relli. «l** « canati* *. 

M*itr rtr inivuux ii* irrigation l***w tail* profikr IW 

plallM* d* calle i»Uiieu»> <►€ I'rau *e 1* 

hmi< ilr» n*'i^t-. o<i*.*MtW ,.] 1 -t-i ==*t- 1 

HHairea. 

\ ce il^ir H *«*.* de* «h+rclieunt wMilillqtm qui. 

J^r-uiw Galil** jiuqu'A Fhiiiitiiiirlftn, u-m fouilt* k an* 

d..* rham daiw tirtitw W* clirfcliuii* |«r If icU**f**pc ct 

!"analjFM> ap*mak P nflu. <lr tnnnrt ih-n mm pflipn- 

bks <~k vii\ ruraiiojEraiiblf rtc chare. MM *9*l? ** 

iiiinlaturr. r-ipoud - 

Mam. !■ plaiirte ICHlflC-juWttWtr. vogue nir aoi» orHite 
rlliW*fl** , ?i tongue de UWaOOO.000 de IcHonWtrea twee 
viif^w <le 23 kilometres 8&u tnMres par aec**n*to. et 
um am attr four* potir nccowpllr Mi rrirolution en Term 

.{Hi 1 raft, dr U 
Mrrfirluitt :;; rii sr-i -t. — .. IttH 

ItnirriAht LfttalMir (If **»» *»• **> ** l**^!'"** 

Unn^ *J* Mam ft« «oi»(A|«i«n.iii«iii **nlc A «h «l 
4J* Jdurs, wit <8J J-ou™ l«rtMir*" *« ?3 Jotii» mat- 
Lien* el lion Jo«r a l?t Km™. 37 miituliv, 23 mcoimI**. 

A k» ili*ltt»€« ncvrniif. Mum . «t a lW^-U--> fci!<» 

prflr*-* d« S«il«ll. t* la T*rr*. la JW»»« «^ H»W 

»jirif dairt I* pwiip^irl de 1 11 T, <U «*»Hr il*Ji* m* •llaflt** 

tre ii|»|.ur#nl ptttl »U*r dl I'* * ST M"Hhll r4i|i|*r«i1ion 
otHivven TurWIWdc la Twr»«l "to |iOrili*ln? itr Mnrv 
l>»rhfiM- l%ffi|hMiiloii irfiip mi iimnmit au pfrihrlir ik 
Slttfs. «i(i* |J«ii*!r pikue ii *;» plu* crtnde pirmmhlf 
■AWt-t^ rf# U ToFP/f. mil ft Irfi inilliuia df klltmwin^- 
Li Terir el Mum lonnmn ilaiui k mftiv* »*i»s a* *<? 
irnroiitfcm il'un nrfwc rtt^ <1m $*cll 4 u^ P r** 8 wi» 
rt t ntoia rl « lro«*-<**« - «* u ' l 1 -^ K« e ' rf ' pr.>nMiit* 
luua iPft l> unn ui* «|»i«l. L*«r ikMchaLiw tfi*r fl i*pcr i«i- 

juma annii Ufa] «n »>«- 

Lo .iUn*#*re H Ifl |^n|>Mric ■»<• Mars n* depiiMria 

«uerc In nwlii<£ ito <«S ill* la Ttm ct kiir lo*ir?'ic«r rci* 

mcUvo fil * 6.;i3 *i tlAO kilou^ir« Ia »«^J-IWk 

4« rMtM ctrt-le iiAitt«Ofcllo«i*w»rt»^*. ***l«i'a>< 

un imi Plii» <..»•- I* uiia4rifta«« i«rii«* Afi *Mt Hm Kldlio 

urnwta* U wUum -I* inrfi-r ^Um* «i ft f«K rl domta 

pli» |*iii H »i* HAh *J fow *< lU'itM pl»* l«*r quo «*riw- dr vn^iif* il l «lu. 11 :i ti)fwtalf quo 1o *|io<irr Ap 
Min-i <-*l ttvuji^ iltum Mi /oiw urJiitf** i^kr mi Rroupr dr 
.m^* iuhm* qui firttidtloilt flVW Irt liffWf qui apfmr 
flrrnntt, dam Ic qiprlrr -iiilairr, au cow) tf 4? Sokii, 
«|uaiii1 In Iwdan Or ecl urtrc i^»v*rr« i>» <oiwh« *•■* 
rpliiA u>iir*^ 4* iwlrc »iNi.r*|>li*». fifc c** rai^ ^imi^n 

rilirft* |Mr ru1ii)**|kN*fC lcti-*Hlrf. r»<« auntcm iM 

^ItltM.i.M -.1^ N,.,|-..M hI.HjW !.► »|>*l'l.fl< I'.l'i.fcM- i-'IIIILh- 

tluirt fi>lul «i> Mar*. Or, Hlr« M 1 )" •Ctrl p** p«rcn»'*W«- 
«» qui prwa\« t\w cdl* do fffMetn mart!*" *p|p*rii**i- 
ii*ni A rittiivoBplt^rv 4p Mnm cl qwv rciic d*im*r* <*t 
<oiuiaie la ndin-, qu»ii|ii* «n |*#« tiwiim. diuiV*^ ™ h 
vap^umv »i>oi*_ 

L" «irfftr* de Mai 1 * Cfct prv»>]u« jiux S'l cmnpoice *U 
irrrrn l-1 A I ,'4 dp tiwrn. conl ttip*m*ftl A liolr* T^rrft 00 
c*iie profK^rllon «*L r*riV*-rt^ U» irmii1«|(ft*« *UF twHrt 
vo-Uin^ s-Mit MM Kioina liaulM qu'W it Iw mfi* Urn 
inoliat pHif'-iidM qtw 11** (Wttla, C* qUP pimiK Ittda4|ucr 
l*4ir oouUur rluivc. 

Rtittfi, r-.WiqiHl# J* rwiipltqw 4laiil wir Mar* Jf 
?4< ^T - ki *>■ ?*' - iL «i r*itiUe q»r lr* mi**u» 
ifittrtiMinn a*"»t do wiiiw nature que l« nOtrra, qu«** 
qw* pmiqiM* dfn* foil |riu> Imihua fivnmr I* nwnir*, 
po*ir rhrStti i*|il*rr noril <lr* tlmi |Jai»««*. !<* i*w«m 
aiiivjuil : 

5*if to Ffrrf 

Prlatml* - M Joum terrwero* 

eu te - — 

AiklAflltl^ W — — 

Hi\*r «n — — k ik&im\ Rlmit 6 frtU 0; lUtnlf jilun (ieUl que la Tuira, fii 
inlum*", M«f^ w tnniv* *trr 1 fui* ri itemw plus k 1 ^"- 
nvi* l» liiiw el :t lota plm *i>* qiw Mrrcure. 

U d«tisii« Mr» niatcnam ciWMiiuii^ ^ ««• |tai*«* 
nU igiile (lux 71/1W rt* la iknaw-fr wov«i»i* « nutt* 
Trris <l la IK*""'!"'!* a w Miitfac* ewi (ire^qoc 3 foit, 
0,37*1, |>Hi* fa*We -qxTifi. -c*- qui v^u: dlri q."i tft> kllo« 
Ua^MK>rl*H h^r M*r« n"j p*M-ml«H qui- X kilo* 

No* ciXin*l«ai»«* *i r*»ard il^ Mar* n* « boni-*nt 
M« a *oti ijreHK>Krapht^ I* lel«*c.>p* *t I'atialy-w *a<t- 
ir^ti?, dtoHiwrt par Kirchhot <^ Fmucuhofcr. en !W t 
ii.m-i out p*mil* d'ae-parlr ilrt AMklH pMlliV(« -«ir 
»unt aiimoapherr. «*» dHUt*. af* fluiaoi*. «» e*oera* 

La aif^acfice <k nuajtw, lf#a fnrea *1 *at Wli rt ilr 
glare *l »i*^ li^«*. qiii wvnuvienl H'» fiOflrK *« ailg 1 - 
iiiptituni mi *u dlmliiuaiit <l*e»tmraUrtit otMl I"" *" 1 
khrr ou #le sue la legion cin:uniiw!oimj <pi« nou* ol^r 
oona. aitrratrjit &uflb*nni«lit i>«IM<W •l , «»*- ft*"*"*" 
pbtrt 

HUrCfflUA a pJW\*. 4 lV*lf du «|MK*rort«|*. la pi^- >'nr M-v* |*i tritciHp? 
Kt* „ 

Auto mi if 

Htar .,- I*i| it-tiirv iniirtieim 
H7 — II v a« ».ur il»n»» cotmnc »ur iwdrf T>rn\ tr«»i** wm** * 
la lorrlile, la li^mprr**- ** la ela«*lalc, qui ^V*cn<Uni r*A* 
pc^ll^meftt «k r*q«airtar k 54- W *\ *le cwllU Utlluif* 

)«MlU\l -©.ft «A <lf l>W *ux p&\++. 

Ain^i, la lMia^iMir d#* Jmiis «! <l« Mlta, l«ira wru- 
H<mK ■*!<.■* le «ur« Je I a tin ^. Irurt difl*rtfi^» t atton 
lea laUliklH v wml aulani * pWnK«tai« aemblahl^ 
tar tea n>ut plan*lm. La difT^rencc enlrt f»ra Djjai 
AfKaMi- iiii'mi ce qui coticernw la Imnttrr rl la cIwIcuf 
IMltiUrr qui aoill ilni* lob |i|o*n* inLr»«*« *ur Mara 
igirirlJrdi«iiiMi«tipnrciM«!u r9o0*alaiam,%~udc Mara, 
21% dc la T-rrre, »' 3'\ 

Ah?^lti , ^^ en^wr *|«*ati l**n nl'im i»«i*llit*. cnmnw w 
Tvrrv* >!»»» p « «■ **ini fc i»iin*» -ju* rftmu* wi r*A«i«j* 

liwi «i » heuw* ir M" *l I'liiAtti crt 7 lieiitv* 50 15 , 

« daa dlttanee* mpvdlvea *r S0.3S5 ei C«« kil^ii*1fwi 
de ta Mirtaee a«arLi«inaL 

V0IW1 4 pcu pf** reaaenikl de t* que i»i»i* wivon* d« 
Mm*. NjtuwHIeincrnu "">«* w P*«i*«n* |>a» njxi rplwa 
afflnner « L «^ M"*"» »° M aciueUetiieiit habile |wr tlra IIHW 

Ciin^kir* rl hiT-Klswitv M*un. |»^<a fhwih. !» -lUi^Jl'-'i 

w,r «- i».-e pji* minw : » J**! a.l«r-*f*« d^i Jaoarfrf JldH- 
tff iUni deiMii** toiareiNp* iiuilii/'iiiiittqiiHnfiit ironchi^c 
■urr rafBrmalKf ... L11 Mule qilMtiitn qui »C poae *tiroie 
pour fteiua a«i d* tjiTOlf %i 1« planMci dun aiMf aya- 
Wm# naiit'Citl vlre jiiwa^iiMrnirnl JnuVifi*! pa-i rlffl - !* 
maiiil** B ftfllufrs ^ rMnut ilwnc t^a nMUOM danncea 
11 n ^fifLicTi 1 ; |iri-EaMeinni1 !*«» iL.iiisw-nrr* 

IJB nTllTtt ruMlfc*. — '* Lmitailofi d'mt* icrowe 
plater Cldft H*™ ct JupU« a UO *r* expert.*, par 
If V*lM(lilK* *lu moi«l* Javier! dvnt raHiacilon -puJa- 
aaM*, npr*» ravtflr l»ri*e ranneau priuiftlf <^ii vo» ate 
devenir ui» Kl*4-r 4 « into eti«ntB o»!M«ck A U reumtlll 
de lotiie* <e» i*arcelle* par l« peiturhadltiaa HMaWtal 

m*U cwrce «ir elkfa 
i>ana eeue i»ne du cfcrl, I.** tuille p*lW« platt^T« rru- PI V nir* rn un* icwlc «e rfrpamcru Lcnt jpi+nc la tie** d* In 
miw de la T«r*. 

ftlanl donne rexcrntrkilti extreme ite*. orltfitea de ce* 
plAncte* inlnafcoilc*, 4t«><»TqitcM-un#* t WBinif AeUirtL t*l 
Btaa t peuvcitl ft'iijifimclMT du S*»lvll pHi* que Mur* dnial 

Ero». qui n'roi pa* plu» gnamle qi**un deparlriurflU 
franral*-, prut r'appeodicr dv la Tet*r iUfejil a 16 mil- 
lkin» J* kiloirrHre* MVlNM *t MUlM )U*|d4 i.*6 

i. ,':,.■ - I'AI twdrtf. I inSill I. I 111 -In ■■ t:lj: ];t . ^ !i. di' 

eell* dc JupHtr jUMju'ii IM iiiiniuiift dc kilumrtm 

Lcftorttilci lUMjiirlqijrvijii* dc res petit* iiii>n<Ic» a'tti- 
irtUrtm Movent a lei palm m»e rh) -pollrtrf dune iuw- 
ciatiun romiitc nlnntte dtpiitttf mi unc cplliakni cMh* 
well* pciia-U nilnuwitrkv La pflut* nrw\*\ *>t **** petit** 
pUnttr esl Cere*, ilotil Ic rtLntii+lrr- est de- J67 kitumi*- 

Ire** UfuM* que crlul dm p*tile» n'sillr-im n^m* pu» 

30 kilometers* Xraniiioivi*, <~*en *w aVjtpuac A udiiH4» 

Ire qui* w§ Vrr** IlllljtulienTir* m* **it*Mit mi uietil v\v 1c 

tttrgr d"unc sir iiitrtuM* *i d* un#e •cfvlllMtlcMi, qui. cotrr. 
me^c *L !■ noire. J 'ec1i|»*rft it dun* hmi rayoju»e?mmt« 

C*«*4 iwlrr H7iil)ri^puiiu»r|>lii!it«t0p U l ir* cl^ hiHff* »IMM 
d* irligiixi qui onl rrtteHrbre 1 lA mefotA-Wtc IlllliUtlitt. qtll 
»cul im* rci-rt *l dufflci!* hi ranwrtlwiiAfitfi *l* drttr 
VeJitr Midritf* : <|ifil n'y <j dim la uiittin- ni win** 
fritler. ni BfHftrl ni pulL 

U iirjMn: cMxt dk Jumui. — Tin ttinmiuiuii pnr l-a 

rrii*-r inUrr UffAjri Vei ' L .» -li " -M- l-:r. ■ ■:■ l.-.-trv Rv 

MTblaqu* SnlAlrr, roan* vsiiri cii fa« dw imwmI^ KtaDl 
dc Jjipitrr qui cunMrtuuil. ttnpo** <<i*i- f tiinrwrt^nlv^ 
■m Mrtfln^a W '* Si^H, uvi* Hui3r ik»ubl^ «l tn»w* 
pflrr, a.*t? Ic ci>r1*gt* lri(Mii|>tial Jf »« Iwllcft lutitn, 

J jiriv* *ti r.^-.i iiti i <ii iNJtn 1 liy^l^ine |it:i*i- ItllY 

lu]iiti-r» q^il c*l *» pcu pr4^ COHimr l/illlf- rl polil*, ft" 

Sc-kil. rr<iup nuUe T«r**mi ji lul. A umi diiimfctrv II foin 
plw* k*ngj H un votatn^ Lft^i f«*» pin* tfr*nd qnr Ir-* 
nAtrr* el vofpi* »ur *«»n orb4t(f loii^u.* de IKSllifl.iMN* 
WVoirt*tr»H WiC lw npMll dta 1? kil*ni*ln*f- WO m*l^* 
^4f smaiwI^ #n tmiraaiiL sulfur dp m*m t^f tn !i II tt 
H nlsurHit S«ite1l tn II nim lOmotsi-K V )our» lnrr*»- 

Iffi 

Lnnref# dc Jupiur r^ilc ain*ti|iiniHiinil pnr*iuc K 
d« iko anttfo, pcndnnl qur lu ilur^r dr will I'tur i»*e«t 
qw d| 9 Itnifc? Qfi*. 

TOU* Itt W Jvum, l» grmido plntitte rtvkiil ru o|ipo- 
ttl.Kin i-fUtlvtrnttit mi Sol*it t *l 1o S-ol*Ml, I*» IVrrr cl 
Jupiifr ^ IrviivciU Mli>f* «i-r »iw m*nw* li^nr. Celt* 
da1^ <h1» a**< lc* ti«1« ii i»*t* i|«i l.a »ui»tii1* In plu» fnv*^- 
rati)* A rulifvrvfttKMi. 

L'Ocbltf d* 1 fllfiit-tr r«, rn inuvclUfeC. A 775 million* 

dV kiloihttrr-K du Stdcll. iuhih w -r rll* r*f olll|pliqur 

»«* ui>« eic*i»tricii# <U O.nW, ilyn plu» &+ WU millWli 
de kikmrfirr* ■!« diffi-roncr niLtr M dUlAAM All Srtlrll 
ov.l. Terrr n *»n i^rilirlpfr i|U T ^ *v»» ftjplltlie. 

^fliin ipie In (TrAI i*l* ptalittc ad U Win P+Nr»Alle? Oil tt 

wn 4pliJhr. *imi (llani^iiF ijipaivm vnik I*** 3ft" -ft 4i*\ 
Cm <i"Hi? fliffOrrin » ilr ilbMwv qui ctkiiMlliir xrulr Left 
nlnm d« Jupiter, ear riiKlimiiwn dr •**"«■ ii5.r dr mm- 
tlon iioi line de 3". c'rftl^iHiv pn^qnr prnwriilkulalrr 
asonorMlf. 

Lr IfW du gt*>*-e d* Jupiirr tl p-.hi dlamMrr +*|uai<t* 
rial 4kpJtn«ril ontf fol^p en htfigucur, c*ux d* la Teir*. 
U diaiarfle* pwtairv. |>ar cot*1*ff. n'aj *|u^ ia?H(Mi kilom^ 
un. ear la rapidity du mottvajtmn <\t ntViliun dr U 
plnrKrlr Mir (H^^iitAmc c*t *l gratid«. qii'un po4aL Hitu# 
Mir l>juat**ur court en ralsun ilr 12 fcUoiTteirrt tVi ni* 
trr* par fh?chiiiI*. De IlV, tc* rrikttf-irirni tie »oit ^|iidlplir 

rl l*«plnTlMrmctit d<? *p» p^Im qui e»\ -Ii* I 17*. lAlldl* 

qoecf4ijid™pAk-s*orrWirrt fi # Ht 4U# dr I ^F-*'- I Jl stl r 
he il* Jupilrf tot ejF*lr A. Ml)« d<* 111 term* 

Iji ff-#nnltfi moyerioi dr* nitiU'riauX qui mtiipoeiNii 
ee KiHvtd inonilf. eM "1e o # ?ty, eVtf«u--dire lietivitun 
tl dr <r quelle M4 lei, cl riuteiiuilt ilr In ptX4tiie\ir 
de ? 14 M\ pirn liuic *|nr nii In Trrrc. CJ<* Cliiffri* prtfuvm? jii^ tr# i-<<zirtltti>n- dc vie soul 

kicii ititfT^mtttfa »ur Jupiltr tit c*- iiu*rll«<a aonl %\ir Mar^. 
Ja T*rrr, Vrin^ cl Utrcun-. 

N**n »PUlfii:*i t J upitrr oflrr^ ^ w» li^bilL»ii!^ |»itarit?f 

M hltlin, Urn u-iiirtoa iJ*uitc li»ircu«^ir *l* I; 1 ittt irrro* 
1i** avee 10-1S6 jonm do 10 h«rurr» f haqun\ unr /f*n(il£ 

iqiiA^i nlmdur di- tlJuut *ou*. f*uifrn *v+ LililutlcK J*ra0e 
a I'iiirliiini^^ii Jr I'i^UAlrlie illi I'ltltiitr iff .1* SOUff- 

nicnt p miiii e« iii^twk. qui gruvit^ \ a * Mn phiv l^in vlo 
iMirr du ftjur i|up la T*tip n# r^wit qurnvlrou ?7 fril» 
niniii* dr luniirrr el dc riintctir du SciAeil *iuc um** 

Kece\»ir W fuls mimw de lumlert fllW In T»rrt t c'fH 
eneorv Ktin deire plough tlam uirr olx*curitiJ ifpuquv. 

|A (iMlrfe lllllC nf|llllld l^dajld frL&QQ0frj*p|»4ftffLd> 
qUv Wlk dU S<?lfil rt P*»l» l* 1 BW* optlcjur dr* **ic* 

4l + «in« [tUncic c|Uftc*»twi*i* rot f<»rcciiirul aiLapt^ an itilTk-n 
oft lb *ont app«lcv A vivr* cl ^volu^r 

I'tMir o«* qui r*l il*- Ibl cttnlf-ur. jm i-,\i^t*' vur la mii^ 
fare dV fupitrr, Hlr d^paitKi* ccrliiihrtiinii ti dr lifjiu> 
c»up c<1L-c igui rrA^Uiriiil At la jw*uic oeliflu volairr cl 
Jl **f probable *|«c cc glol>r. qtiviqui* n£ avant l& Tcrrc t 
a cooafrvc, en raihon dr wu Vi'tiunir *1 d^ an maMi\ 
uttc l»artl* dc *a dwIlW orijrlft*ll#. 

1/ulmtispMrc, d«fi9c # b*vU, lowrm^ntcc t* uturre dc 
vapcura «|ul rnlonn* In planetr g^anlr. imiiqmc qiic lr 
dbttad dc Jupiler vhI plu» cIu'iih! qlic r*Ul> di- Ift Trire 
d qu il rcxrtc fttir «• iiWfttlc laLfilftin, un d#eliAln*meiU 
dtt Minirtit* camm* imtn* Tern> n>n a plu> cvMjriti 
depuif la ptfriode j>iimoncHiilv de* njnn|tir* ^iiij^liiui-v 
Sur *a. toiav f^unloruitr. k nriil n^ufMr eoiiBtniniiiriii 
tfi irtimpflii cl la ntimfan des n»4iic*> de vntc nrywn 
Sfffcclue eii It heiftrra 50* pcinUut ipir cellr dr> nu'icr« 
<|^i "^i* pnralO-k met U Itpiirtm 55. 

^tutk fie vavufii que Iris niitfiiitnt la ttirfjuv tie la 
ptnti^tr* Le* fcaudr^ Mitrictifn ft ffi1rYa\ r^yvtiil uuuri* 
ct»» d"uiii; co*I*>ial i»f i JtiMTir cl vrai^ivfv, qw* B*H«>*i*ieni 

V*£ kI ^^ pr(t*i-ipafi»iiN-*i"l \ #r* hi trtfK-fi iSnir»|*>uii lr L f<«ni 
pAirllr <d* ha ron<Uc «rrlcnnr + Si*r crn haiiaira. ■>» n*n»nt- 

que purfoia dc* IiuIk-4 pi*** cUiinca on fmifrr* que lc 

in -t 1 1 Mir !r»iurl rlfics **i»it plnrr*^ otl i*iio**m* a|r>* tlcvld- 
rur» qtn » drplu<rn! lc* une* cl len aiilteit <!•> U *fft«' 

cbe « la dn»4tc (dc TOucal a l'K*0* *■ I' 11 " ob*ci-vc la 

plni^l** darn un Irlntcr^ic qua »< irncet te }*ti Jc* Qhjstt 
(>t* luetic* atipartivnneril *K»(ciMiiil A PaI liUWpUtv 

^AVltTOl <1 f<^ii |WirU^ d» miiafff-f 4|iu ^Jiv^.qvjvoM ev 
mimdc ndiHuonl 

liii ir-cPi-#r*1, 1 '^quiitturoM nunqt^rd mifiDtif blanrlif. 
II y a un* tunde [iln-* wunbre, iniAiicct* ilnn»- irtnte 
roiiireilrc f<ince*, Airdrtti de cee denv Uiide* amnJirr*, 
AiiM'Alf el borralri on xv\\ t a>nHnairetiiviit v dtw hinder 
[MUnllclea alU:niAlivcHrtnl Mamk2i» tt jcrtw^. La n^uiK? 
^it^itJt devienl |>l"* icriw *i iioiMt^ii** nu r»n rt i 

rqi>fiiirp iiu'cin a'annr^oclic d«^ p^!c« rl lea rc^tflon* |xdai- 
rr* •Ilr* m^nici s<wit ^i(Hr^l*Icui\lrr» 

Minn d d*y ik tiiwiitir lixit^ iluiu <*» Uuiad^i, dont rain- 
prxi lyplquc varU* (rr<|iirminvni cl profomlrmciii. 

I^iilr* la ^0" cl In 33* lulliudc aii>tinle dc- tu ptanclc. 
MM. I>tnlrr ct Tcrtiv out «pcrcit> "■ 1H73. fwur la !■? - ■ 
tiiicrr fom, uue jffatnlc tiwl^' ro«)j(cAl re. dc ftrt-mp t»\alc, 
htritfuc dc tT.urtk cl Inrgc *\v 15.UO kllmirMfCK iXtc 
tA<Ur pourriiil Jblr'H ^Ire un conlliwwM pn f<t-ri*ialloti <\»i 
wmiu r*IailvciBie*ii ** Jupitrr. il*it» la m^riir pr-np^ir- 
liixi que TAu^rallc Tcvl rvlalivcmciit a'i Id Tcrnc. 

L*nrva1}ao *pr<tralr uivnlrc que I ftlinoaplt^rv de lupi- 
<♦ r H ** douse ilnikA M-* rtKiclica iiifeiirorr*. tfrAce a Tin* 
(f maiv dr lit pruihlrur. e»( cUfiqM»e« 4 tatif qdi-lqil^ 
*mU!anc« qiii pfcrai*4cni «|1^tAl«a k it liWlvltf. d* tiL 
hi^uw ^apr-ur d>Ati que ^e4le> do U T^rrr?. t\9t\e :iinui*- 
plitftr cut, fonmi« iwuh r«voiiH illf* tr** HitileV el mu- 
tii Uu :f *l*K vAPinllom eiifiUnuelleft, qui* chew* clrjnjrr> 
piirmx^firi elJevinfmen elrc i*n irfluhmi uvee Im UKhi> 
du Sit'kil cl avoir auwi Ifnr itwxtrtium Iiwj* Ir* '*Tiif ru _ 

JUpltvi ni- VOfftto |M» U<li dan* P-HlUCe. It ll.arffa 
*lir WU orliiU* uc<ro(iip«K'w J* i K'^imI*. *t pJud*Hni 

iwrilfl ftiiUHitH ,ju| n * m>«i4 q U .. ,!«. auUrofcr** capti- 
*** pur Jul 

K Eurupc, GanyiJiido *t Cnlflltfo. Ir* 411*1** grm.d* 
Iftltllltrnt iJfVomeiU ni 1610. pa* Gulilfe a*nt Hit* d*» 
curMttr* Ira friu* jttiiriuilfa du ciel, ei tail du rjioiwi* 
J"Wvn IMC UltoJfiHi ir dr turtle aTftliinp hiIiIn* 

O* 4«<i1i<r Iutic* gftrriilj aw Irur inula!* cviitral. ti* 
|.ritif Ipuux ^t/incnisttMnietoiiii^Ufp PtjilvnillJ ; 

IhMtanr-* 


[Dtir*r- dti revvl) 


4i 


«i 


Diaiii*Mr<- 
Juiuim- 


Jftlin |ovlfna1 
1* 


43U.KO0 krwi 


un 


3.8TO km. 


6«?_(M0 ImL 


ws 


:l J.-l kl; 


CuiiyjriMr 


lO^W0fc«, h 


17 J* 


'. *l'l klf 

4 KAIkiu 


CaN.*to,.. 


l.AM.noo l(iii 


+«.43 CiauymM*.. owiiiii* lntporintlCr, TftUl ||M VfnillM* 

piarwi* Sun diainMr* *ynti» an 47/ICO* *l* cf|u| d* 1ft 

Trrro wirri*-** d* p»*» dti double lr vohiutr d^ >| cr 

jur*. *cak Ir» d*»tt cirri dc- ctlul <k Mm H M rtiw 

I..JS |»Iub W ru* qui* rnrifrr Luni\ 

Cuiiiine In lAitie Ic Ijiil |MHir la Terr*. K.u* r« Ml*lll. 
I** tiVuriirnl auimir d* Jupitrr en IilI mantra it t cun-*- 
ififtillW'AI 14 nWmp far* +t Irh dlfY*r™**» d'Mitl i**rr> 
v*i% sur Inm iliupi^fi |ir.uiiPhl , llMC |p MI ^| ert ^j. 
dtiltf mnwiir le Hdlr* i*( 4|U Its *6tH nivinxm^ rf'uih* 
f ' L -' '■ -«WOipfclrlc|mi !.i- ^h.-lr.^v.t^ f : . . ■ llllr ,!.,, » 
mir niinwptkrrf Ili latai* vjipmr d«u tru'tcl r! M 
"lira k« jui rrriMmi pa* wr la T>i it, main tfial «om 
avidcmriimt ir» n^mc* que rr.4* niiiviittji mm Jupiter. 

(-# ff lrtl>* Jm-|«|f ul^rvf Uf 1l> |>ri*Wnlr 1 1 T. illwiur iht 

»• de dlktiuHr*, c^(.^i w |,k-0 foia plui vriMr nur 
^ri«l du solcil. vu de lu T*rro tt \ K vnl^lilr In rr^ihl 

«lui <l< U Luno. phu d* lift Tuip 44 t« dtnilvr M fou plu 

Um J* liMirtilo coJiKMiu) 4(0 Jiij>Ui^r n'uflrf pji* >«ulp 

Mlr'lt Allk huUfaiiU ^utur» dc In pUn^lo L'runar ||ii 

liiri^. il« «'flrt* aruidio4«« ife himt^ vl d>« Mrnpfc- 
thw cilrMtl. eiicluintnrw;i*i. + il *rf #iw*.w fn-tif i„hi» 
uii rftrlatictn prnimn«iii# do lit Ml umvtfwlU M bh 
aiMlgiiAi»t*iil liur> luritu tU xMm u*tuM*m\nm„ 

Ce>l a I'trttftfivnlMi dry Mlfton quu:Jdli-hit(« nuc 
1™ ■^.*- *Ji JupJtrr jaivltiLKciu quo rums di*uuj» m 
ciMdiAlwinro de t 4 r«fiULlt^ i[f | u Immir*. l/atliuimtite 
iiiKi-M*. ouf Ito^i^r rvmanju* lv ^r"n>ii'r T en IC?a flu* 
ctM 4cllp««ft tiHnrtjj^n ou «van^^i k i gyuvir^n Ifi mi* 
Kuteti tt lirnik^. ^Inni ignc Juphtri- a* IrtWnjU tfl C«f!- 
>o«ici>iMi ou eti oppiMlliou (iv«: le S<kU-il. 

he <iL(iii4Mi« il.* lufbilfl UmstM 6lun1 dVjivLmii i"# 
mdllunH ik- k iliHO^irvn. j| ^Uil. di»n»ini*i» t wi>uv« our 

la luiik.i*r.> phivuiiii :mm\ kii*.i.«i™ iH*r h-^imI*. ou 

phtt i-Eurlf locni 8KI.796 kitom*(rca 

ijni' jiMim cjua rjom jmiwmH, A I'hMH Hull **t. 1^ 
rfttWliincuiontl l*« pJua |ir*ci#UX do »o^Jlif M^llalr* 
d 'juf la plnu>ft}pNk »3irmiotiu<ior trouvi* 1c ml^uc A te 

Uondt rn rott* j c tvirmiiili«i, Jy|ili*r. rtou> mil n»i*- 
ttr. «rin. niu p^rlodf* If* f[ m nmuvriibfikllvB dc In pj* 
hfetiMrr ilr JWtrc pai>|irc pU>^t lv ^ ,p n ^ r pttWW bvhliut 
Mlrtt|ul *'r*t |niv^ icl*bw* lip »ti* c^rtl-iimc df ni^S- 

ll<m« CMllfe*, H ^V»l nv4t^ |in^n* ynwfi (pr ii^u* 
^ludioti* rm u(->#rV4iiT 1*- d^liiif ne in^rit *lv t.iun I** *lr- 

MK-itiA ijui br |>tihlm»hl i*c Mm- Tli in* nt a pin* dp GOO mil- ^»r I* gfjitBt d«- nolif «*«- Sll Mt 0*4ic(i|l|#-l# Vartf JlipiBer Mtkl, nuJutinlVitil, - 

♦i o;«n cvrlAln -^ tti public Mad* <!* «.,» AoJuiion o U 
en AiRlt lA T«-rr». It y * e«nt million tfwrii^ it Uu- 
dni 4» in plnnctr u^aid*. ijtn r*| mltlf fois pfiu (fiOiM i u:i.if\ .it. l ri'af- 

-<(u.irajtuii|ir ilr mil- 

&h chateur — Imps »r» p« r^>i» ra ,ui fg|* R i^ tamic i|l|r nn)rT tf!ttta>( |J#m |(ll ,_ 

11 '*' " ,, '" l ' < f' 1 Jl 'I'!'' < <"''-- iilf*Vfl t 1^1,- -. i 

«voim on ue«lNhinlr T an pottf qui wtlV 8 p-«ld fl crlV* 

Aiiqwl iuiuii Mjihhif, panr^u*- 4w iuftli|f*flftiil Uklll 

*J. par hypolri»M- # «l*l«l U. 1« tfoypr <l'acti«ii vit*l* <fr 

i*olw svMum ittAii^airr tpi^M I* SftWI •VlaM #Cf^Bt 

— *t it y a tl«a HLVniitA. h pan dr» 

*foriU*rnl, hUr «icor»r f qu'uu* 

\Um* d aiii,^ ^ «„ lumWr* <rr u 

tim iftt- l»r, ijmi mi i^iivpHI aclup|Jcm«fnt U 1'^at *« 

bniitiiiiire Mir imiiu gtiirwl* plttb^ir wur. n^Hvi- 

rniri.t jaumbi n Itur ntHi> rf - ^toita^ i( |* ur p ^ n Av ^ 

lopjwititiil. Jtipiu-r mil mnti avam *S'.\i(.--inclrr hmi 

■POSM 

g«-M ptiiMir miipicr wr ifc* tiiUllattA <u ti^clM *t 
j™ l# * «•» *<* **»** *rclilpvl hiUin oumnl lr N-rnpi 
do pureiHirif l^ cjclc P«.np r i\i frur fvnluliniL Pir 
conii>v I nrtr* .in i^ur »vi ttV tf ,-«^rd Uuw i(iittruntr 
ULiHiixtA *j ni(ii^ f i t Juplipr. n.arl avaitl *n* k l^tlir, iflBl\ 
condainti^ a 1m\rv t u m», .t«rim«it, l>i»m Wf de 
inatnitiP il f Ana-litp daiix rimiWtni, la nulmr*. a|t«caa* 
tK*irtrid niara^rv pI (j|<-nfnL«JmTt-. ni ruuiint au<ur»p 
OinrMC« p i;u'd ft'nit^M^ <k o«» BtoiDM ^l» fi*i t «n C *«n1 
U« N.UI1* 01 Iw plai^U*. uu <l* nou-. iiutfM, MMhuiM 

rUillliflt l|« 1** TilAluIr MlMun.iir^ 

(JUOlqiril #ll«iL lu Mv \mulln ndMkrcb* »1p b» tMU 
dtemium iirquii-i. qu^ la * || ni pariuui llllibllfr dii»* 
Ic tf-in|« ci I'rapice. 

S*TUIW» + - RaE*i*-|M-, 06 nou* atHvuiH nminl^nant 
r»J Ik phi* ffruiiffi- iii^velllp dc fiolrr *\*ihw plaiW. 
laU». ilam lftf|liel II reilP. A\W wn aiu>#au tmnirmn. 
cirtnmr Ir f>tiii*ripul iPnii>iirniigr» do | : « rmitinllan *« 
noHdM l>»ru du Trrnp* n du E)mIih il» tutflvtiji. Mm 
vi WW tmtt wiinldOrct. jusqu'4 In Uu du xmr» Utcl^ 
^.rnrmr | v rrvillkrft dr ngllT RrpijMk|i»r n.lriln. 

OH.- b*iU pinitrlc, 'Jvfit rmi-lliMi-iin dr riiiuiituii 
•mr ITovUit *hid*"26**r, pvii^A «f»* iiiP^n^ ni*>Yrtt* 
n«-d*L4DaaCiX(KOfcdoiri*trf»dhiS l QU*l f rn faiMkni !> kiln- 
n>«lrt» *( di-ml pat mvoimI< »«r *on pdirrourw d# 
^*VW6.rjfO hlliHit^tmi #| met, -en imimiiDl UPWlf tl* 
*wi s*xr f>jt 16 k t -i\ SI am #1 diruit p*Mtr arrmnpllr m 
rtviduifnn itinmirdii Sol*-lL 

i.# diiincLr^ iqiuiiatU n!t s«<uip*p »i dw it>(>^ hdo* 

III^HK. NUtl V.II TolurW ik"«*l 4IM JI!p ft.|n aiil^l j(ro> 

t|ijf r»lui d# \a Ti-rrv, ^ar I a|ilJHM^Hwnl iIp **» pAU» 
•ni ile l/KT. l-undr* qu^i! n'nt cjup ,(r M> Mir JuplUr 
■H l/BCkL 

Q»f*|iic 71^ tots pliift jfnw ijiir In Tnrrf #n \cklunw It 
pnddj A SftlttnM- ni itrp*w fuCre ttf fol» ^flul df> |MHn 

!<* »|*Clr* dr Siilunif |»r0^.^ ^ III phlx gnUlllr ^llill 

IRUdi «v«v «Htii i(p- luphlpr, iirnl* |1 n>Tl Cfl Mfi df 
n^aiv d* *on •tifiPnu, (in la i-:*tL.(. Purarl^rlfttii|MT *jfuilp 
le roti^p n# m rrt roiivi*. -or i|«l DOM rait p^nwr f|u h ll 

M dOh i^HTiivoH pfuad"a1inrw|.i^rr *lnTi« lantiiau dp 

5Ca4iiftir ■!<!«> dan* BNtfr* L«n«. 

T*a T4iurotin« rfp Suinm* «vi im ijattOM dannrai» 

^^tW*li1 H<iue F rf«ii|itw^a it'un acmrHl ii>.imIl- d)'aM4n4* 
d« (Ml llll|» niil»U*ciil** fit* prnrt.tnot ilaii^ | r tpt^cupp 

COnUH mi iiiui»priw mnno»ii nclt*tiirnt jmriair* «i tUux 
niinriiru dhllitfin ^parrK I im dp 1 nuii-a |mrun mpae* 
Fioir, Ur^ iIp ?.*•» h llom^i r«» P dil IUni» de (^ulid. l-» 
rJiMnnrr rln Uird Intr^rl^iir ilf Vnniicw a In surfaor de 
Btttllllrfi Iti'MC i(»tf nk ILfiCO UlOtntlm. 

Ati-it^uiit* t\t* cv avntAmc -Tami ipnija ^p|p dlUllir tlf 

IU*I«. <ioilt g*: i - - : . : j - #1 V tKHlt I^W I^Pfc A»l*rO>dC« |(n>l' 

tarn mi lour dn lAondl SttalIMn ♦€ d^uHlr* nnu* nr 
voglons HtiMr qiH* h*» pluii gmtHlm : l«l^ h Titan, 
dirfit tendiaiwiMrfft Mtixblfnt atl«milr» r£u>«i :a*ti kilo- 
ii 'U* * .t qui in^trni i H U Jour* pour ronlt*urn*r 

IW IVti**oil.l* At t'uranografihlr il<^ Miplljtn rt d* 
l<«j plariPtp ihmik foitrtuojr* t\\w la vie, roimur Mir notm 
Ltiiu-. ■'«.! ilqHilw loiijrtrmp* 6ti<lntc Mr lea pre»ii^r-» PLA M iPa'rlle * du tfuiWtdi-r cYitr. *-ux avrc 1 *-[-«^ii^ mi 
Satanic 6Uit cncorr uu *ol*tf en pkine nr*iivtt« Ihi 
r»l* # lr» a vi* M>nl (urift^s Quant uu globe ttr Su luvttr 
IliLfilJftW, dOitl If faille ioklL ft' 4 ^ik'uft ditmii'r* 
appwreM d# 3 H w\ raciivtU itituiu, u m ■uiifiu'r, 
rainrojilWn 1 dvriH. rlurtfta de iap*ura tl'cau i»ou» in* 
rltr rJinwr a prtiivr qu'll <ki|l wrim pnHhilir tit l:« 
fhultur par lui rustic, Ki-iir A tun vulumic efiomtc 
[ifl* future (iirlii'rrjitriil rffntldi mi pare* quf* In Ciwi*- 
li tu thin f?U>ntM|ur 11 ctilliihjuc il« » ii almvipltftT *t If* 
mJliuri^t fn-Amiuueft ilr *rs »m«auK »"mni*»cnt pour 
crrer ■<!** Hlltuvrs #k*Mriaur* rt i r» [n*forri>t ni i-erlnln^ 
mou^mcnU rn etialeur. 

1'him>. - Am rnuuis. tKcuuvcrt par William Hero* 
'***, «i 17*1, n-wi* trrlmit ftu\ coulm* fle noire nwnd* 

Mitajrr* tin il** prrt urbntliXii. rnc*»r* inrmlliiiirr* ont 

i**; .t.* Li 11 1 Up' U-- Hi h-ivp* n^-l- -. I- H r. ./r.nt ■ ■ i J r \ i ] ' 1. i T F ■■ P*i* ! H 

lllca fI'I I4HUH rl rl* rohll de Rrptunr. An Urn .lr low- 
lier dr ('gurrer it JV*f. con one la tauir. dea Milrllitc* dr 
M«n. de Jupiter et Saturno, darn I* |dan de leur* Aju*- 

Irura res^rnitfrt de fuv*" ji <* i|iN* ce plan lac fit***- put* 

un *ftp> co*i*ldJr»l4e ui 1 *-* crlui da l*iirt ortrflra autoci- 
de J a aire- tt.M jotir. lr* mnpiignoit* dirrnmi* toumrni, 
uti ruftirslr*. il* fVjf A J**w*fl M dun* uti plun |iii»*-jiw 
perpend tculuiic I jvim dan* t(H[ ii-pI la plamNr **■ limit 
IT ntw.lt 1 *l» c*Iji que Tine lie mUUiifi iJTtuhU* tut 
prrunit roiifltfr Mir If plan ilr fcjn wliili* i<l que xlatift 
!r tttl uroikkfi lr Jfrkii Ummc ij uppirc ncc d^iirM -rn 
t*i »u h*u tie twr enOTf**, k*4qHlvtl^4'Vfill1u^dlllll 
i nc Line iur Torftiiie, |i* S*t|*il nr^oki) dolt *VEo*jriLfr 

^ell^ |>ljiii^le 4 oHto *le 

oni, pflndlum leiiiH long* hlvrr* 

l*i »ns # Itr 3*nlrtl ««iii Irklernjip* iir^nkn dolt 
hi le coin* ile *oti arifiec tie W an* lerrr»trew \\t** 
c**te nipeinp IntJluile *K lc» IfclUuikii qui cor- 

rr^mnd^D* »ur ?ell»p pljifiele U ce«|lfr ilr I'Kurope »ep' 

U htriDaialt po-ur fiim*. riitfn R>lHl t en fuiftFirit UrttnuK »< ji^iH 1+liU-rnvnl. rt J'^u--rttir 

Ki It I innU &>% iiiiiiii^jij* d*r lilton»el n» da 
n fnlftAixt 6 kflvii»eirv(i ?00 mtiJCA par M«tnile 
tar »ft lutfigue orbit* <l< IT irilMUinH 89A kl9on«eir4r» ot 
Ml, fif\ UiHUAl Mr tfltMbfaM tli II bffirw Wliw*, 
W ui ft ft Jntim fKiiir a(A>a«f«lii ta rc^olutloit MhUtrt* 

)DLin ci urn I rrliil «1c U Trin\ mil 
i|iil liifci i]uc cc inondt L'HfmM ill'nnus Prt iPuik ik M uim H 
Jutir i\c II hrurn :"i pru (irCR 

Jjf illiiinH it dXrmiLB est 4 f oi 
fiAflnnetif J»ifKi) Kili*niiirr** t cc 

Crt tncvrri A Ivi rru!. plun groa i|iir In tjual rt jir«in*Trn 
taUdram, MiWHr>j Vernw,. la Terre? et Mam r^mi^ 
Sa Jiiaioc, jK»r <ontre, rrt » j^iiuc 14 Join cHIe lie )u Te^rrr, 
car le* muWi:iux 4iui fu coiultmeut »*nt irJ^* t*-;*»i* n*l 
he valent. rt ijiift«itlTi> ei;ft1rf. nit 4 an rliif]Ule>mc. iM'ft i*r< 

I'ar I'um!^ »pf*rl«l^ wiviw uvrtiw qme ruliuijephtre 

dX*t<in«» ie*»*M»b1« plus *V eel Ic itr S.i'iiim rt Jupllri 
ifiri U n\;n-. rf|uVI!r fonite. COOUM la leiir. iin band* i 
1** raHrli^ a l 4 *t|ii;itF*ir et quV!le n'rif*eriiie .i^nvi d*v 

(TU Ift^Oij-nuft ici* irinh MefiUi|u*-t imi miftloipi^ A cfWt 
qurf rwm *voii* ihHiW dAii« If* dm |TOldM i*!nn*l™. 
Kn out re, tall ii ft-iikT ruhiHiApl^re il'UranuK •-* dl-^ 
tingle ftiirtmil par U fncult-r il'u l^nriitntri, fmnllr i|iie 
mwjn U*li\*4IW jiiruTii #rl micucilrCe iliins micueir nulir 
plnn«u *lr itfrirr nytliintt 

t'rnnii* t ijuihirt Junes * Artrt, & I3H(0> ; I'mlitiH, A 
KG OU ; TilanU. I miMKi fll OI*n«i a OjOCKU killing- 

lr* 44 iJtollllKf Vl ClICl tllUniClH impfVlUriiM^II til 

16 l»wir«^ *l \3 i«»m rt ik'ini nuimv <l* lul, 

Nirn>r- — Ilr pin* <|ur If pmdiKivux iiutliMimtJcli'ii 
|.f Vrirlff a prrx|ur ibmUc lr rnyoii jit.r.ii.tji.u.ju 

connu d* lirtr* Kr|iuMh|iie ^Uitt *n luurifllH ilc HI 

phiiiw U tejTt* loliiuiiii* iju rlH, ^n*-»r \vp(uiK f il 
tiouB 4«mbtc 4jull iMt j nVoir vjtcore, Uaiib lr domain* de noire Sololl r plih«Jeor« pturoelm a-xi-ilelA ite rHUe 
dtMBleM 

CtUv prt4*ubifiie de l'exl»tence fte pUafclcv irnmnrp- 
tuikit-nuo« rc»JtN »urioui d* <* ojiie- la I robltroe connite 
dc Iftfi2 * ton aphcJif- a la dUlotie* 4S {4ft M* eelle 4 ui 
*e(Mio le !ui!rll ile^ riul w T*rr») et qui* Ift oriit#n *l* 
quatre autien c*wne«ie» iimw pniiiv^niu jimip Inir |ui|m 
iltiLti?r*ertlo» ii unn ih«|jiiice da 1\\ Si « falnil w 
riwci, rl il ilmi lYirr. i hv|»uiliev ile» i3*ijx |>liiTietM 
vi^uiint n rnvinm ? rt in imlluirda M dtml dr klhirnrf* 
ircsi dn soiiii K vtrM'rn rtilM *i wivdithin. Wtti 

enieiic|Ll t ■in'elle» utlrnl *fc*-*j \i.»liimtt>rF;t»e«i [»<>i*r ^lr# 

vlfplbie*. 
A 4ffa«( ik <t# (JeuA plaiirtt-c* ttllfihluta, urt viMtmr 

liiattrfuln. In plnnei^ I'luUwi. ilr 1a 'PI*!? *"<v FWlP.' 

TerTP* % ictil »li* pw irr^ncnlfr. innin i^iuii nr booamci pan 

aamra an *lal ttr rappiM« |>*ree ^u>1l* eml mcor* 

^ur It » cliatilicr ». 

Rei«>ijri>onft ijt>aic « Neplunc. *i»eore ^Ardieti pr^>rJ» 
»oirc iir la /roitlt^rr Ac noir* nynl^ne^ 

I.Vit»ite il* Nepuni-.\ n^ijcue dc fire-B^ue 3t* enilllanl* 
ill* kiloihi^imv «t Irnre*- nntour ffti Si*lell. A la dlManre 
niuyeain« *\* 4 militant* if? million* de kilometres 
Olle plan*l*, (|Ul lie (ml 4)114 5 knoiibtlro Ml vnttm 
f»ar Mccwtide, en tinim«nt |trotak3*irmrnl rn II |i«urtj 
itiiNnir Je fton ftXe, mei 16* mi* i*tt| jmur« pour accorn- 
p-Iir >a r^volulioii uiiioor Jo Ho>lelV l/ana*W «le \e(^»irn> 
^U dvn« di* prvitgui* I4i& aiih #1 tun J**ur d environ 
1 1 lie 11 rot. 

La clhiiiuMie tie rv? iihihoW, le n^tri* mulhpUi* par 1*. 
r*l iti .|H fclj kilimiclvi^ l^i drrmit* nlw wi ttiairriiiui 
tt'cal que lc lirra dm nOlrra, inui* In |«flttnlrur 11 »n 
MirlHCf e^l « p«« prli» tj(iik a <* qu'clk rat ici. >lal<ra 
In falWi-nw ilo m 1*jiii ier^ ( rana|y«e ■fWinlv a |Klftlil 

J '.i|*|>rcv-irj ttirii alNHKiplbefe c| nuu> ^wnj on'cllf* ofTr* 

pren|ue unc ideniltc co4n|>l&tc wte celle d^'rauuv rt 
tni'ctl* a to* ni^nwv faculty* 4rmb*4>nilL*in *ine Li aleriFir 

Koya m e«tma***tfit» c|u*»ne 1iim« Ji NcplUllt. Kile fMI 

tlr^ctuvertr par l«***-H B p*fU^lr)iHfit rn 1KW ( rl rllr lonmr 

A 4O0l40D klli>4iir1rr« autour dc Ncpluike en 5 (our*, ?1 
lH-urra\ Son innmvittrni #*t retrona<le t <le 1>*i ™ IViurM. 
rl c'rttl Nirloul pur hi liinMil^ de *« roinllon mif nitus 
tvti* pii 4iaUlr tMrednaal Iv^^nent peHe dc? Nepiune P 
d**fi 1 le ilj«i|iu* ( Ir^^rrincnt hirnAtre rl *l ill it*, n'oflra 
pn> iir n>4m* #!** n^re xifH^nt pone pcrinctlrr nxec 
prrointon tan le] ralcuL 

Vu rl^rranus «|o* «t Itf.lS el ilc Kcptutir c|til m 
i*.'i Uil» plun rtoa^tie dc l*a»lre» du |mar t^pic in»*i*. In pre^ 
OtU-e'V' de> cr4 deux pinnule* me *r^i>it plu* que la XL* 

pnrlk el In f^OtUle !,* WH>* PftHir ♦!* elmlror el dc 

liimierv dMil il h*ub gmiille. Iji pl#ir» lAina r-elW^M* 
miiiI Ifl €IX(*«r purlla tie la luirue , re nnlaiiy. Untnui 
rr<rwlt d«rir imit u« infmi* du SqM\ •riicoff* 1.50fe foil* el 
Xrpiiiikf &*7 in\* pliu df lumlrrr qua tiinj* ii> tii pfeiiif 

LallllHv 

Kuiia vmrii tiicr un prn il>ffurt». nrrliV» «u rrnnr dr 
iiQlnr vi>>»gc hlfaliiKh|iiP, rriiinia 1% Sniunio «t*rrplrTi 4 
iwl** Itra pliridw il-c mn re iiiQwk uiil ditptiru d« 
ntrtrf "HI* i '»»am* !'^ QMtn inlllianlt cl dvmi ilt kilv- 
nieffe» iinl imiu *^parrnl <lu S*»trhl iTtmi rn vien modl^ 
'i& lc* ftKurea <lr»- omstrllitlUma qui brjlletit autl«»u« 
dc ito» Irlr* l J mtr chaiigvr lea |jer»FH<tuni blrllalrra 
<pir nonft o>ITrrm Ira ci>iiatel|*Ui>na ilr ta Cj*i«iJ^ Ourir 
on ttr tOrlnrn, u now tndralt, mr 1e» alle* *lr la |at«- 

**•**. plus r .tjmii'** que In liiiitirj'r. franctiir nrvil nri-Llr 

foU la 4tMi«M i|i»l IhMla HTji-irc de> Ncpluiv, pour 
»Uinl4ir. aprte Avulr awi*ld ii uo iWKI^ .|# otMii>H4r — 
>i« trtliaatfo tin VM — l*/a/lma ou 4lfiA,j Ju C**l*U3t t 

;i In 'LIl- i< du!*' il niMi'. dnt-t I' i.i i.il.i' *'W '■* -"ipi-tr. u !*' .\ 
fall et dunu (rlui iJr nntri* Sulci!.-. Jo gagr que notii 
nit MirldR* put btai ilflpnynr^ |ia»rcr qur jmrhiui ooui 
rtlrouvufia uttJrtK liti fittnlamrnUlc, mfrnc r^fifiLe in«i»- 
MfVtfv« *vw i't» vii'HWr tJilififra, uitku Kmtla^n -.hm FLA -:cw- iff. fonim ou nmnitoujfiMi* dc lit lit- ^tfrndk. 
P, 9, — IJm jk*i]p anpuglr*, pr*ip>nd tin i\ic\*>t\ Ml*- 

mfind. Inmvp pnrfofc* un giuln d'o*\ CXrtait lion CM, 
qiimit rt la H*KUdp, pros dv M;ir*pllu;, ;'•» iTtGtfl tint 

*W1p tlil* iuiu\p|lr, ph h-Imam, urn* I ,] Mr dm* Ipip* 
<opp 4 4.ii i^ lr *.-■— 1 pendant mi* bill* null *r*.<\ r>n I»|8. 
comme on fait 1**4 Ip- id^mmtihf «]ur J'rl envoyc a lor* 

n Ju>1 ip JriixiMiabUf {lumltlc Flftrtaivirion p-l riiSl 

irwr-m dtim *u ft/iw .Igfrwoniftfr. 

Jp n~ai [m* |»Iug di* nM^rltf Aiijuurdliu; ij«'al*>m, pn 
ifllrmmil, tlann riiii*itt dc l:i prttvuiim rt ih* U rlaitf, 
i|iif tunica lea aMcktlrrsj jiini! nltf nuaivrhKul ilitfimi'i ct 
grume* dam lew jctiiicw, coridcwicci el rinn*ct pen* 
dnnt tour vUDJfpn *i ipiVlle* *t-»l*U<iil yumiv cmmic 
fK»hl^ > pu ii h>y cu in*, ditit* L-a mttiftft proiKPtfi^Mj iiiw* 1p^ 
tannine* tntn cux if' I y Pt ^up- U lunfjHtl4 vkUMiuiu 
d'uii Pin* IbUiiHiitj iini no d*ua*v tfLtPnr 120 ah*. ttfOUYV 
»*h prnttant •:-ijiii\j»lft«t dam tr.il* italic drmt I'Afp? de 
lit ntilasajvr* A la mint (»<>rtl> rt r<1<*ur A IVtlip-r inter- 
Mdciulj no di>il jki* daWimr l£ trillion* d'aitDcro. 
P. S. 

PLASMOMNIE it f M»e nou\oim ^nftpli^iuural ti ui^ 
rcMfici. 1 Monu'!Ii\ rille (jul tikcrupe ipirClakn*i»iit n> M 
jrrWnrnVjn dci Mmff mhmMcVi illuwiu^tota) o« 
M«fujic jynfiVtff**, 

< > nn.t, prejMM dtf HOTi var It ITvIcmcaji Altai**, 
t^ Hcrwm, i wwm iWt -inn* ie» »»*>rw «Mwlc» l» Wl- 

vtmx div*r*> »* ruppirUm". p la ttio|-ii*|p cunMPMt'tlvp, l*» 

ewalt d* rcocn»lf(iitjnn» en luuui-atirirr, de»w plrftlMMA* 
n#^ du la vie orgQnbi|tic. 

I^i ii|j»*uit<£t<fiir p**rr w i|iii coiiiprrtnl IVttiil^ il*i p*»r* 

iMHD^iir* ilr >m>i |i-lio^i k vtC9T, <Cr &li\itM^cufK^ rl do cM- 
JDtoafcretor, t* c^liipfl^tP par lu jvI^uiuhi^iih* tt^ph^nfc 
qtii iiVt^nil nuv l'liyg"irnp*. Ift ni^dpcun-. !»**• ^-jkmop^ 

Ik lit ii tr 11^3. lu f^MiWfl^fflf. 1 k u^'Kiihiirf_ I 'nulnif m* ( «^c. 

DflHK PUi pftltlft ul*lriiHi» f lii pdft&HK^nk 1 apnluille^ IVU^ 
thv Id philnoiphi^ ct ll ttttloluglc, on \imt dune *|i**l 
cti«mii ttmit^ii^ fruuiro drtiuit >« ploninvra ile ct-tlr 
iririRc. puiMiur r'nl Im rrr Mulr^firfir c|itk i>i l*ur 

Key* f 4 3tpll*|»4- r^iklriikriil |^ ra/r|f# jhrrfliMtnHf< ^|ff} 
jKiniiiWfi <|*il m Hint d*>iin»* i't *-■-* dfrhiitA pn iM^utcff r 

C»ir ii^iiiit 6r *d*\«i1r <!*•. i><-inMnif-t«iirH ik f*»niM 
afiEmer*. il> oni i|q brvuhiljlonirni i^nirfxmrlr I"- s^kMi- 
«» i|mk **y rAituclK-fil i |>1i>ft]qtio. cliimic. iisliwuniik, 

hl*mr« UtUlfUlp I4o*of||p, 4>c«HitoiKrnftlikr, *lc» (t 

J«r i>r tllraL ri*n d« tn No4i>giv purvmt-nt: ariulytii|u*\ 
ipn pr^frdn lea. pn-jnirrrK r*p£rW>n<cn do ptajiirowiVnkc 
(clH*rvJiaiil n rinnldor iotiotfihr fww <iul vparnit h not* 

vrux 1 1 -^ t'Entii'iat* vKni>t* tlr c<ii\ hIHh : ■ ikhj \ iiuiit* ■*>. 

ipil lufpul litu II y tk rnvln^n cent aim. l>ucnorli«t i*l 

& Hw chtrahtlM iWin, por xliv*n* MOytAft. » r*pr»>- 

Juir»* do* cclliilc« ntiiiii4*?t aintil quv |#lti<k. Wn 1fU. 

Hilil^ lrO*IV-H l» - f*W- MtaU h ,|;ii;M |\taino^« rl ]*i 

ritiiilliirU^ rt itttiim ill* [.r/vipiir* f^nAdi^urji 

Clt, B-n*nn> pcrfrrikmiin I** exp#r1«ilOA| **Hnl do^ 
crllnlr* 1I4* H>ufrr utrK»1«irv t ^ImikIm d'orgabtMCiofli 
MtoMllAlil *tt± |»fi^iioinAhc^ ^^Au^h «-|, Cdl l«&* 
Hdltg^r fdypAFn It* pivmi^ri > ^ ^^ihi bin* lr^r^nni- 
qtit-K 4|ui furvni I* point d<* il«|Wflt t!*-* reriVirl-** pos- 
irrlmum *in Iff rmK^iinei* rtniwitN|iic< i\ la*i* 4t« Aill- 

C4t(-S. 

Jii«t|irffi Itw, im >i rriiuir^i^ left etmt4 ilr Tmultc 0c 
HmlciUi ilc J'fcfft ret d<: ItrnrcK^ Kit 1HTI. Ilartfciijrtmii 
rti»*t *or t*«i* '»c ptMlMloa miMilJiw 4*- fonHt 

tl^tifc rnktitrro, i^ndiftnt tinr- Rninrv iv^irifduiiuilT do* 

f'i»!ai.n iti'ij's** f.n t- wj it -i l.i'ij --ill ■■] M;i1 

O fut on 1)82 an* <;. Flnbin nrpHjiin 4 rArml4ifcii4* d*-* 
S*icnr*T>. un incinoirp *lo V^»fft C* O. MiWi«i*r^. »ur Timi- 

t**tn»n dps foriiKu <irgviiiniii4** «iblcriur-% jki r -iWliHMC ft, 

4-n !»§&, Uurcta Dim, d« Madrid, p rtt ftnta Jew f^>rm*« 
dv m<irphi^;pn^f-p pxpArliib^nl-uIr*. pon «l aril *jm + Tl> 4.irahnm 4 cti AngMerrr^ innaillmi *ur r*T»i ^tlloldnl 
dud Allait n*(ttr in Utoatjtflf mMlAiro d» f^r« JTur^ 
Vtm i.\"*i. tlriix jiouis mrnntrut di^jjl liintmkm ; re 
*.m nnx d# PiMtftifj |i rotcrvffaplic, ci dt Hr/Wuo f.. 

f7rjVrr*i r iiul piiblkfrnl d<* rtiiiiii«]LUtti|f-4 ^^ 1 Jl.T i ?lJf *-I^B 

PKj>crl#Kc#* »ior|ilKiK^ni<|UP&. 

rii\ uns iipfc» f Ic c*nnr*|(.ux Slryh^u? Lntuf t d* 
Runic**, pr^paraiH *a * lliolnvpp> *yiill^llnii>p ■ <iul k mn\* 
g[(* noil rlojffn^irtpnd. rprfr pour ikiuh uii mouu »»nt df 
rUrie <>t dp probite di>ciiinciitairp ; hi pulillall pilmijCo 
*a * TUxiri* pliy^^i cliimifcui* dp In Vi* "< »nivip, pn 
Iftfl. d*- V - I'lnr^iijuo dp U Vio ». qal <»4 »oo dtriWr 

I 'mv .if l,i !iti»jdty^i«fuv *l Ia jda3iiK»^;*iiip. Lpji Irnvitila: 
i\e SfppljIinA I,<^!u. l t iViiAJi.nt |«i £AJitn>Vpr*p sur If4 

^- ■!' r.i' ; ifn njioiltall««i t (loiiliCrfJlt IHIK Jl id* Otuilltlni 
BlKUOlon Uuajqirtm «it ilit, tt*» fip#nrnc*i dc Pa*- 
Uur niinl pax aoiutiunnt ie problciitr. ton trlomplw nr 
Tin ijue 111111111 Tiiflrt*. ttian il ml punr lui mw prr^Kr 
ptll>r>aiilf ct l'np|iUJ mctlr ihi «\iiu^ dc tmiA If* nfflrlrlfl 
4*1 du cIpi-^p, L*£ nntenc« votiluiT^i! HoulTcr U vnix dp 
crt niwicti Umrntll *wr tn^«t.i«. <|tii » pcnnni^iL dp 
cl^prcti«r *» fiibriauvr *lc« tore iirtltlPi^U Pt iIp nuprn 

I,, ],■> s„ f . s dH h< Vuv ;i.*-|n hi rr^npri ;i frftu <V 
[tii.iiit* l^^lnr uu rii mi r^viiiKli^ lr* cnpi itfa Ikl'fr* tin 
r^ctouneroid uiip pl^ct* d'lttmtBriii pa mil \e* piY^iiinctirf l 

loiiiPK Ion HiKlr* dr rn\prilr lonrlmnt I'uuncn**. Ia l4i> 
loffio niktfllalre, p!p.« ilpvmut forcpii^tit m* rrf^rtr a 

^p* IHTOB fRlfttrlWUlvIpft. Alt J M Slp(Vh»n«' \*Ail* 

k'MaM muitiH atit puiHCJinu du Jotir. rl *iu*H fDI 
artnpte v* r^sulliila aiw Bet conc»|itk»iw rrlijzirUBVfi dll 
iikcimoiii. ll tcrnlt plriti (k gtom *i frt*\ uu Iipii i|p 
onnaUrr Ic inffirih inm lir^uiv tlrH uCflrrtK »» caiiw 
tic ftrn ifj^mif^ htfi'TAtrurA Nirti "culriiiriii cc mi un 
mum AWSUp mul> i\ tiiu Jc »c-* tmvimi unite mfic 
p|illMi>l>hip t «|-u| i»p p|*lt |N.ii^i :»n\ p4mtir«f, #^ KtCf 
rk,p!i«iur hi rclntitv «ilcii^Jpu*c. S«* ctniopplloiu *vohi 
LlonniMe* furcnt imp o*>fc« pour **♦ c*>m pnipitm inn, 

iTiiil» lr* Crlllqup* mjiEv*l!Iariit-s ^ . 1.1 n-lr^ni nvalit '(in 
IWM a'uirr admih Ablp nr Miltiv^ left ttssaut* du Tptupn. 

Jp fp^frii** tip np- jumvolp d<Miupj t Ipi. dp long* a'prr* 

^ui* <lp Iil |>4ii|nNopKi+ Jp ^l^plmiiv l^^liii: ; IhmiuojU|> 

Jp Iccicuj* il« I'f* A, k <iMinniM*pid dejn. 0"** '©• 
autn-t »> rif*r*ni. its* t>rnml i|u« # -wu* rpwwi d'lth 
utivanl p«*il3f 4 » cacluil un caur <l*»r 4l'un dMni^n«- 
Mmtnl UHal, qui full ponwr m Kli^cc* Itcvllis. 

V«i 11*10. pi d# tou» cW*». dc iw»m*lk*j n*fli*rclj*» 
aii> la cri»tiillhaikiii. uur In iiutigorytiac. sur riwimtc* 
tur )a blolti^it: Jv> iiilUnnicind pcijit*, cw fircnl )wr ^< 
«onrtliu*rcn da M«^ ivHta pwr ■« pi*wnrtgf-ii^ 

l^ l H "r.*, Ip»« rrtevs Wa«y pilitui^nt U-tir i>uvm|Fp *ur 
I Ii-+. m ockluln 4f1iri>ck1lra * *, *U cl lutuiifnt U cfi»taJIi- 

«Alit>ai liink^vfnltc. foflidaip-nt U brol^yJ^ miPPlf*T|r^ 4 rnuK 

1iph*iPM \r* p»p^rtPi>C4^ ciKi)ii|tna.ni Icnr* ir«*ux 

o^ptr CCUH <!*■ Ir'liindTin. dc Kn-" '■ ■*■ k . dp J:*- ♦ I * V 1 . U> 

ffaiphm I iniWjt. dc Anubp-rt, Jp TUdlpr. iIp <Juhikf t dp 

RumUcr, im Victor IJcliW. rtc ; . Bn I1IH, l« fr*i*» 
Mfiiy fondaiPVil rinpliiul dp Itt<ipliy*i~|iip. i|iii de'Vilit 
un fdyfif dp» idp-rs |.iiy*wn« e*. « IM\ ll* patduiiptii 
Ip« - l*r^ii , tpp» dr PlMmof^nlc k 

irjke plHiiJt d'autmctitticbeui 1 *. |i«nni IraiurU l^ch« 
HtllO CT Iti^lrijcitn. Mrmlrx. cji K»|*iriic ; Ca^tclluim^ 
a Calm ; Jiilc* T*li% a Bru»e»lc« ; rmcau ilc timir 
nicrHcH. » ppirt*.* dt^itunlrnt un ci-f 1 u ii v * 11 » In !*!•** 
mtJfc^tiif, pubMiiamcnt iitl<» *n cH« p«r d"**»trp> 
mvunl pi jwiip^utv. coniitkp f-^ Hurv*n P .tlfrrd Nvcjuct, 
nopii4t>]niKi r Att»rrt J*c*|UPini4i, Turrit U dp! Munnol. 
S> Lillfcp, Olio von Scbrorn, Itptmi»dr1. MUrCtlA. Gal- 
npt. G_ .\Un4t. II Kinchcr, HaipIIL Minnamlc, Rah 
M»yu t pig... 

lW-j*i fc p»n |!»1 1. A.-L.. Il*rnr*i aivnil publkf, « Mp^tco. 
* I uu nupVA cipi>ria. t*lawfx>ir*n I* ». Kn lill, 1** Wr*» 
Miirv ]iitt'liJtM*ni. ^ri tv*p»f;nc f *• Lit nintpsU Up la Oijca- 
ni^aclon » : m IMO, l«i incm** ^cwiv-nicut !« rJ«uii>t dp 

i'liisl^iif d* U l^lft*n»OKPlHP, ct <* ful Miil^ipfiil *4i — ?«1 — PLA Iftfl uuo, fuir *<*MK-ri|ilk>n t |»ut p*raJlre T u Pari*, Ir* 
• Djrtionnn irr do ltioIri.gi* l»hv*irb.to * t <itn rr*4*ra prmr 
Joua ix« *nU* imr inliar ln£ptiiftfli>lo dr icclwroli** lou- 
ctmril If* pnunl* pMtt-lcukr* tflo Ju VI* irii%*dru£*ifrUijgH* 
Occupc mi ptitfi* d* ccl umrajfo>, |»nin «ifir*vrt Lr* « H*>- 
rtiOfi* du Ifijiicbunr *. qui parun-iil *-n iwrt 
Eji lft?ft parol, ii Itaiccl<ii»o roElo foi*. ol rJchctuonC 

illii*tr*>. Ml* ftoUV*tk edition <le m |ftlft iiWrtft. clonal* i 

la Ptjutfvi&rnla -_ pap VI lUrrcriL 

Ikfiuin, diim Men ito. gunman i, mum titfdtenln*, 
wit nltfr|utft ou philoiopftfii iirs, now avrnii It* drat till- 
elf* Mir la plamiingrnk* Mjcnr* : Albeit Mnri* Victor 
IHllini*. AJ* Hrrrtiiij H I >utn>i% frivvau cfc faKimifi- 
kt, Jul** Rtgunulli ric.«* Une revue ullcmamlr, ■ l >r «- 

^cJflftnkfi » B **f»o^u|n; *»• -n il rn in *lc £cltr nrlriirr. 3> p4» 

rods ou** tlf tu»(iv^Ur< nzvtir* 4~imorv*w mill A co prft- 
Idcin* fo*idtiu*iit*l il* U VI* univ#r*rll*, ou tlrtmr* ■!« 
dogma* 4*9 rdig^*»i» r/vtlfa* ct doniwrwnl A I* pint*- 
it^^iip. la pl*cr -ju'oISc n»orll*, |wrmt to* sc**i>*™ 
p*Mi;ii-*ji, Lc pf>tu *• Rut Id tn il* r.^uotiLi tiara Irdriim* 
lioiul* rtiocoamtquo •* iLt I'JV Vitirrrjtftt) doiim* lav 

. j--'- !**■ !■=■. i!fi( ' ' I' * - r t* - i' I ii - ■ '■ M i .. . n^.'s i{r 

pUftnngrni*, ft rAt* d 'autre* rtudm aHirnnornkiuM mi 
pUtoUHmi'ittM 

Kii IWt, oiuhuiI fovrirr. Allwrt Mtin\ qui iivtiit perdu 
ion Irene tlefmu 1915. riwurui A mi lour, win* nvmr 
JairiU* Jtcu In irrompritac d* win timuil «cfinrnr\ 
flomriar St^plMiie Lrtliir/ Pi roiwnr A-L Ittm H ■«** 
|Q|b| |f^ critique* nc*rbr* do crux ciui milorit rood*!*? 

lour* couc3utiion» **; i#*(*! if 1*|ul*» 4Ur d«* M£lfjphyi»i4|iif# 

porim*** Ali^ri ^laiy f «pia f'ui rtr* nflim oux Unlvcr- 

hit*-* l%fpii|iti rcn, rt ili-im.L ilc-B <:hroniuu*B flui ■ Ttmps 

nuuvMiin ■■. Iiil u n t^^liyiM- tuhi i^ftfklH . till *n doKt>r> h 
(in Ct*rrclirur Uul^pntlittit. mi pMto*Hif»hv. i*l mi |km^I*>, 

ct »oii 4»uvr« cJ*4t 4ir* <Ut**>* ail tout pr^minr r*n(C* 

J* vUfiUi ^Intwuf. #u IftM, 1c ffhUS ptflll*!* 1U* 
pli:*n?l D^iUi4 : II nwuiFiil p*u do tomp* :i»ir*>. rn lit**. 
ULuaM* *it plm d'i»i Ifliys pmr«*orU , ile Ml#4 ftmlw 
aur la htm I4rt |>lo*l'»t(ipii|inr. Ir frimiiwll htvrrnnl. rt r ; 
ll hit k >:rnikil nnil ik Xurhuck^ do Pclntfral. La nmrl 
fai^hr <Jain M ranjEit il« rheixltriir?. mnta rkti iir « 
ptrd df kur* tfinc^ntiiKatVi ct lev jeunt^, c*>iitinuaftt 
it* iimaiipiii<ott» comntBCMA *motwm< p«ni-44r« 

ii*mo in uni t**nr iiutou|i<iiti»i^ aut fl«*otiv«ri*v tin la H^ 
t«fi« n>^iilict*UT**- Pulw nolr* vftilUim «ml A-L. Iter- 
rtra qui , d^puM pttiv» dr a<> nttviccf*. u itunn* I* pin* ^iueh! 
«M«r A celtu srivnr*. ovintiiiuer fiirore l»ngu-fnp» *c* 
e»prriffiCtv^, |»trtir qu* E** }riiikr* t;*n*vnt Ion* *^>r5en- 
lent »m pcu vrr» bm pyritb*fcv »ol*ntint|i»f. npr>* Aux^ilr 
c*r *L IomkUmih^ |hiH*>* v*f* l*« «l*-n*** annhniqilfft 
AlnKl WiliduiU* von d# nouvHIi!K*1 parillqu«>!i ^ini|iiAI^ 
In hwiinvH Mttinmi Ulftn m> *ituor ilifiR miivfra 
Hk*rr>, i*i eo«n|iionilrnnt farlknient k iwfirfffriiwi* 6*i> 
rctfiRtfir/ igul !«. lie aWC mill c* -c|ii 1 *xiM* (uv«* In 
WanPDtff \ltimUi rt avee In inailtrrv ilito iniTtra, 
u--- :■ iM-^'Ti y*'\ r«i r> cl *lrvv;*"i!">t't r 1 "^ ' r ' L - 

|frii'l\ |>ld h inrtUlAkr**! *n 9iU |ip nrrik nt li*1at*inrhl Io» 

tmwrtewf* nV ra-r* t <l* ctnilrur, dr f ronll^rr *l <l* Indraft*'' 
<|>ii h-h *mp*V«i» J*ni *!** colUlKirrr jvHir d«- iitrillcuvF 
■kvriilr*. . J. r*Utm;n. 

r* > l*-»nr <^iui|»J^1rr c* <viurl exin«« ; , )p ht van> 

r*it mi^Lia: tuiwv quo do oilor uuHanea plinavfv AjlavieW 

iuii p*ti tin ItitvAiil. mnla uui »ltu*n~tiiG ouaikI rt^kiK* te* 

p![i»(uotroi>i!*tr* Jails IVvpril du loclt-ur. t*t do> <louiicr 
mnf u*4it* Ml»lli^ raj>lifii |H*ur f*uv t|ml viMidini#*kI nppn>* 
Jut-till r c**Clo quoMilaif *ii mipovlnitto, —J. R. 

— La v|* *»t imtrd rucUblc, luct^hlil*! «'|ri-JK-.lk ipapi* 

W. - UMVlogio SyntfWIItw -)* 

— Lfl. MUdfiual^ii d«« pttBllimp, 1^ *^i»nikii<4i d.* 
pUitettH *l *l» l#unv witrtlilw ml, ati [imtil do viu> mM- 
nWluc, unnioffur nut iih^notnrihn dff colt^Moti ft d( wg- 
inrnlali-nti ipif nntin miiM #l»dirn ilaon k* liquklcw. cl rinriti-^ nirim |>ri>dtii*iOEiji dan* lod LUiiildt^ un rhamp 
tourUillonninv Ir* »nfilf»tfl<^ dC^lMilrttlMlt gilu* izrandr* 
eiieor«„. CpaBjP 171, * DMofte Svnttn ik|n<* «), 

- PuisHiu-o on ii-* |>*m jiiani|U*f lai w}^iniiion tt\\r* 
J a Xitr ct tea aulrrv pti*iiou)ono*. d* In Jiaiuro. t>n • !■•* vail 
CTindiirv .|uo cttU #6ptirati(Hi n*n:IaCo |>*n, c** qui o*t 
ct>itftrmo A Ia« l*>i dr Ciwitlnuli4 «n4ro ion* It** pWno* 
hti-nt-K (p^itr 33. *> Tfir6r. I'b>i oliian. ; dr In W tfl 

C^tlornllaiU KEVirita,5^ofl »X 

— f/J/^ Mm»ilalra ik la Nt, *"«l La JLfluattut #t 
l'ltaHKw<pni;r 12% « Th. |\ <;. ;«Ja la VI* fl G«ii. aji. ■). 

— O it'enl ijuen rfNiwrvunt iniiicir m\ -*rrmiciiiitli^ 
rn toiap Itbrrt*. ni loiilr IndviMiHlaticr *|ut Von pc<rt 
iiviitKtr t*ni do liorij:^i3 luravram.., II rvl^it 4 |fi»ur 
In iriAAakn, iiitn MiitNfi.ictivm fit«*iiiiufiv d« auir** 

Ihtiiiiitrs : Ll rcjtiviclriKo d<* iVrilvrr n*ctilut*llp> t I' %o1uplt7< 

■le l'«rtloii i)u i oxoc cr <|ui u T a i^nuis* oxmi*, tlo Ouirit 
i^ii i rnrhlomplr or- qui n'jt Jnmii« ^l/> vu, dr riiilHH|(Oiv*« 
«|ui ormpmid cr qui n it jaiiia^u oti* otnqtri* t|^fC* >' 11 '- 
* Hoi. SyatL *). 

h> ErUrtit* {Ath+Jt Mnry} - 

— La Nalu»o ii'rnC i^raiifin ot itilol Ik^iiile quo \uo ■!# 

Imut* On cittiipi-ond itor>* oonibl*n II rai imposaibl* J* 
jk'i ruler 1*3 ph^aioaitrun on riTtiiparllriM^ni* mcttoinont 
dtUmtUi 41 fWl^liwittonl dilTrrt>nl« Irl IQW dM *ulrr*, 
tf! tVitHtii-n Yt?hir*n t iJoti k nwl tk 1 M-ndrfrt, i*'«i 
Tfiitnuait * *ju*iiii fail ufiu|i.i* rf un« icraride v*rtl* - 
<• IlirL dr Huikvir I'liyi. •), 

^ IjU ftculr (ol Idmk dr VrUiUjur «t eilen^vc pI 
l«lfirnlr ; c>*l uim 1 Iq| ik rr^ifri fKaliiairr rl run I ml 
qu.1 MtloiiHc utrawirrinriilil'uii con>llalK dcnir'aldc* 

^t>ntr* Ir* IW*U* ot r\>mfrij !^ -J|fl>Tuh^ Mlurtllff 

dViiilrnco, riiutitaitiito no **ru vraiinont i'*wif qn* lt>n* 
*l«* Irs *tro* hmaotAaf aurotit ro-jiud^ doltnltJittn*fit 
toiitr concur 'ritirr m»i*rio|lr qui unVrttiriir ct loutr 

J i -i. .|«'<* iVfiiil^iKouHv :> I in 1i\j-Iu ■'■: - I - ^^vo M-. i ( 

*k codr** dc c^*tot ri iir lr<iiit»tT'* ; ^Hi> it' mrolli^*tiro, 
dc droHurr ol dr I*>n1c : volln cr qu'u Tuut a I ^imiuiiiitr 
pour drV*Mir4li£!W* d cllr-rvidmr, jnUir durrr 1 rt ptMii ol** 
plm hruroiiM ,n Kl. - Dicl Rlul Pliyn. «). 

-. ir ii y ii put d' a pMriiee IMUvldnaUa -. inui l« 
rli^nioiitn tlyiiaiiikiHiiaUoTirtft tip 1'fifn* hnmnln win 
put*** dan* tin fowl* nlliiirtitJint am u^tiw t*in» tout I« 
fir*? ci tOuM Id ffli*^*^ rl ni«xquo) i]« rftctiinirtit •ppb 
la d^M»cl^iwi *ki* fircliilrclMn* fflinMCrca. mintrattti 
y*W4<at*t t nntmrnlr* ou it» »** soitl cnmvi* oiicjiift^ (p*< 
rlarattoii do l*AlL Int. RitKooniiquo, *r-»l t Jli?7.> 

<) £xtr«jff (4.4n ircnmj) • 

.— Kn rcatho, toul **l \U* t rt vn nr saum.it concrvoir 
uiKUiio limit*- rnlrr m-» dlvrmoa fitrmoii, 1*« ni£n*o»- b^o- 

lii^tc (**ii*jnl dr* r««|i*. i »t>:ani^»>** an* it»ot sn itiuura. a 
trnvrm do« o oinbl tiati wn< inflnh* ; ot *i iKiuh cn%lba> 
prous In VlC cutunic k niouivo*ijrnl dalU rifniir*^ rion 

n>»l morl ot. *oti" dlvn* ilojrrr*, nnil ft iitir %ir, iniunl- 
frsir rt or^aidtiur. ru p'ttt, i»u o-imrnc- uu mvmliic 

mulfaiU -id iwn^ HMJfftftlgB*, '-i #md b aafMaul 

tautrftut Ir* #l*inm1* du II wU <r*lw* vivatita. *onv& 
dans riniriii ri>«i» pnrfoiiitm *t wMMi. (AK Acicrno r 
h Iji Vk uriiv*rwlk •*. n» ? # p:Ljji* 136\) 

i_ L'AaaodlUon Bio^i*mkpip rrixuid ti mi b-xniii 
prvfidid nlr ium icnrji^ Mi>iV M iriiMIrn Ira doKn«^ rafl- 
IEku.i «iau> Ir ccrv*?i« d*o Iiotuiph^ Hbrr^ . d*ini» y "ir 

liHijoiir*. r*da v nl inVMlqlA*, *pli Itunllnlr, Cltrvlim • 41 

Jikut rvtitror t-tn £io nul ero dn>itv Ia nature, tnm rihu- 
gncr A niouHr potir Ct>uji»ur*. tUn» It* arm ulivilu rt 
vulval r* dtl tiwt, innin tout a fnfet «ln* ■!* notrr |irt>^t ra- 
tion <Lnn* I'rtiwnMf. oti |»4Lti6t tk »»olrr vie coeml^Uf. 
I'nr 1ft, nmi% tic nvnurrotift laumr*. Notre d rfjxm illr frlUl*^ 
rndnt/Hquo, nk ilolrafjr Jen «fik Ilual Ut *» **(. in ronlilo. 
itft tnhoraioiro nirrvrrtlniY. ou dr* r*uctn>ri* chnnlqiKu 
*.HiA+* «r r^df«»*WlV| clan* tcv irt*W» alomom nwlr- 
eiilaa, rnllkiu iilivflco-ctiiinupirn d^ IMr* iiinrit. (.!»■«• 
htiiimnlt^ ct nnc ptdlrKOphk noti^tlra m i1ma«ronl ■pf-o I-. Vic tint vtruril* * t u* I. pur tea rainoa tin Valle*j 
pa** IV 

— i:<nMntbtr d. Si* N.uif* i*l vivanl, rt iwn iimn. 
oxniuo 1+ dtooMiit to* purlifciit* dr Miint AUffUmlin <1*AI* 
pic <h> IK«llw>, iinlriir *t :Ttf wiluioc*. Itacckrl a r mti 
tmtu l>rreur gtcic rni miiir. mala II tfaui aumI ooitiMln 
I'mcur Mrti'itlrdnif. qui nmnlirtt 4i Hiiitttr to vl * *■** 
organfe-iim wriFrtrw. Kuckuck u puWiA, a en *«»"■. 
un livnf Mtliinimrua vl pe" roi««i (- LCm>*r* t fir* 
vtvmt », 191 1, KuimIIjC C»**4K IVacttvlte de* ***tre* e*1 
K'fT«tit«M]ttcv4, ten *I4m«iit* M*nl tj ufl MdAfr *l*iw I** 

<"*(<♦ ilr* rt Ipa ray-eu* co»ni»i|iif»* tie MilllkuJi o*nMluirt*i 

L^IMM do In lulwitirp d*s fttnwiila A In fftveiir dr* 
•flertron* poallif* fru n#ff*tlf», pruduitftnt J* la Mrle 
le* aloirve*. iica cadn-vre* hAtU*P"t to naluve, I** Cl*l 
ttoil*, mvl**g* eMiiM u*« iktiul *>p«lctul |wr Ut fana> 
LImc. *« um vie urUv*nwllc\ (* U Vi# imtwmllt », 
n' 9, p*4T* 1SU 

— tn AWtrrncr f.Ua»lijue eidre hi iiiifcliiw l?tuH# *H 
U m*ll*f* Atili a W **n«** pir la plMm** 6 !"*- 
T*wt vit J* mi in heurmx do ikinnor la Vic A tout, »«r 
cl# ft IHftirr. rooill^ Jut** WH*. A Mary. F- Mmifrr 
Xuctt. Audrtuko. He., J'«l Hionnrur irafliwr fr 
del Moll* mix Iwtmtiics rl ceuv-rl u I'litHnt Kii «Oft 
nou» tvonn ceiir wijirrmr cixwHaltop ; hro wmi™* 
imumrtrhi, hoim fftfcMnii pari it d* l"Vfil<rm ri irwu i*>«- 

joun* dune fnrmn A I'ftiitff, nt menu* lriij(rrt#f»t* <va 

roomie »lea fl**«t** coerwi»e dm |M»u**i>re* d'ftlolle* <*i» 
Cdmmo de* eeilulea sofalrett. Rier* ne *n*uri : *4iw !*!■■ 
difTfrrnc^ univ#i^i IW- imit w liffnl rt \o\m\ « p^t»*«r*-. I * 
vivfthl #« Mil fwijir d# Plnftnl, l-» cAd»vr< e*i «« 
fmnt6Hto. <« La Vie tnilvrnrlt« *. i* 4 W, p«ff» WI-) 

— Kn •imlyjunt iiinrin»«uifl^ fcr* ■tgumentn i**v«* 
yUrh lhAl Ltl ptailQ*oplw* >ptrituul inrp* il'uite ji*h rl pur 
leu iiia1*nali*tc* d'antrw (*nn r j^ fan ouiitluit -u rerani*!- 
lt« <jv>ti rHIIU. i>n pfMM' miu tmntitlon upjti^rlAbU 
dr U F<»r<« A Ia MAtifnr cl rAcipit^WMn^mt. rt que f*» 
d*uA iftii¥cij>«M ne MMt, *u **>mm«. que dcu* lupecU 
d'uiw* *vul« et nrfinr elms*-* d 1 un phttcip^ unkiguo. i lu 
foi* Poficcr •< Matiin'. I\*ur |« dWingue* J« *«>«viw 
lion* duiiliKt^ft. (« ptvposni olur* d* UA[Hl**r I* iwti. 
veuui^ « J>m^mi -. p0tmiiiil iui 1 r'4Ult nuwi I* «>*«• 
U«if mnynti (I* falrv ilUfmrjilin* tl« lu Scivnrr Ir mul 
fstrr *l Iv mnl in<iii#r** iiut. dan*s mtwi t*|>ril. cspri* 
jMJtftit d«» rvntun «uM k cpliMo> *U- cmnliiirr >i nut 
lmjai**\ coinine cr3a arritr qui nligiuiu tmutfi« u d^t* 
doK»»f* iumiUAHai. I- Ufl Vlf vniv*r«llp - r n* ;» P |i ?J 

a f,ti piitjaio^/ni* - (Mjum^I^ ■*iH!*um. h !U nry!'<»io. TO* 
_ A rl A. U»rv ^ MieJtait'iiif *lr Jfti*tosit* pliv""""*" 
tMAlali^. I90I- Purl*). — A, M*ry : f-f* If<-it»na ilu 
PJhtfji>iJMi/ (Mfil^liw, IWJ, PArtlV — A-L Htrn*n I 

ifoo) ^SthiVianf l^iluf fMtrff P i»y*i»rt*«^ii-r dr 
U TO (romm, Wiicif, l'*rl% l«?^, pr#r^«*# >y«^^ 
Tiijlfr ^tMm^^ r'JitTur, 1'ir^ I91?i. - I/Kiirrjrfl^tf# 

df 4tf YU {K l*oi«»t t *dneur. l'»rU. 1WI). — Rnplw*) 

irnh^raelle -. ft*» 2 ft I)- — A--L- tt^rrwfn : /jit Vi> 
titimtf rt« | v t*Mfr«f* f- vi* Ctnlvrnwlk "• ■»;• I A 10]. 

_ P<jve4u tip ComviH^tlo : /,ci Vrr +i fa lMu\Ur+ (* Vie 

Unn^r^ll, ., i,- "■ . V-Uy \5mi ,- . N".,. -^ I" V- 1 
(Valine duj Mont Arl) F l»l M Cii*WrlAV MaUI^. Spinal 

_ GliftVp!^* lAfhltVlfcl 1 i l/Orl^inf rf^ (A VI** r^llUAC*!!. 

iNiri*. lfi?S>- — «"Jirt Stunner : J" Vf^ntr 4( rAdhttc 
(AU'Hif. I*jiK I^W) - IfctrbwIrtU ; f"ii<r <f PtMfwM 
i[.Lmu4ll«W'Uakfifc. Uii<Llr*S«6iirj. Jnit-. Kt-k'i*,i^l[ ; 

/,ft Wrlhortri if 4 Aftr«Mi (MilIoIilc. I'ajIh. IWTj- Ku^ 

kUCk : F/f/llirff* ''T ■ f *** B ' f l ^ ,|ir *dic; l 4dEtvur t (•«»«%*, 

nrs ii^ fa vlda f '4>j pr^r^MU <f<- lo »fa.unjt*arfiitf f l-^^*Ih'- »(r^<iitl p rl mitr la MopM, elc *l wnl iraducUon* illiTfirf*. — Art- 
lide I'ntitaJlu : t/Aiemr fluid* ntolmr rfu mtffdf (Df- 
l<-*nlk. rililriir. ffli-w, PIL'i. - AU*it l?o*Ir* ; J,4 Kk 

rrtailv'HPBri*, IWfl. — 1M.«I Kuruim-H f z,IIifeiftf£ne 

/,-|r.| .y ■■■ V-, " ;.. 1 *.M h r-.*[ I ■ ■*'"■ ■' '* iT'ifl 

■n^fMM tliyvgia Madrid, 19iq* — J. N«^oHe : f>'*fii- 
tnnitUm Hr In writH-ie fAk-ti. Fnriftl. — If *K* O^tfn : 
T*r *rfli*. ffntf frtxlylioiu *f /J/* (Ntw-Yotfc, IW1J. — 
II. Ileclilxild 4 m t*Uutd* tm Jlwtojn AiitT Jrfi^ifJur (Nfn> 
Vtirk, rjl»J. Mmtiii Fi*li#r : tt+tirm* *itd .Wpfcrilii 

(New*¥o-tk. Willi*, 4d(irur, 1!«l ), J Alexarhdcr : CAN 
Irid f Armtflry (|fB?. f«L » NCtf-YvlW - KuMltf *l 

r*r4roA| : JUl mMrr hil<iinfr [MamSilll, I'firjs. I^t'll, — 

AU£. l^iiiiUiv : A'«i»rfJ« Ar/f«r*#j*-* (Miusoiu 1H1K 
_ A L Hvrmn : f^i $Mr* ti hi fit [tti prcj>i nation. 
1939), _ A, XuCOl : fieiw # r'lirffiiffo (WiRtiFrrt, 110G, 

Rom*). — fld[< 4r? J*H9iitlKf dQHM ri'Rirm [\ m MTih 

Srf-hlrlchcr). 

I'jitriI Im rti'itra »|ui ihiI i^iiidM d« «rtk»r* «it U 
PUftmn^rnle, <mi p*rtit cuer ^ f^o/ojrfax^iT. rfOnw. S'- 

n**rn4 m^tftra. /..I flViiifct WhuM. Wrrfirtiiu ,tr^nfui4, 

Vnlr***rHr |oTR;hUpde l'A*». Imetwi. HliwotrH^n>e). elc... 

PL A TIN! n. an. <n«pcifl¥il ! fiJ4l«na p «k jttoto. ur^fiH 

MrUl inMIeablr* donl la tfiMilcur, A I'Hat pH">", ¥iflft 
enlre le IJIunc d'arpnt *l l^ frf* dp ploitdi. C*«l le 
pli^lourd de^rvrpfcfonnu^iH* rw»<** A[^?Ui*lU* ftllaftl 
iii^ltt'A a?.«0 quand 11 » fir linvniM* MuIh r rtl nirtii 
U fviuft iiiAltApnli!^ ; ti fie •'ofcfife * AUfuu-r- t#!ii>yriiti]pp, 
rMUp a to piup:L rt dta Aff€nl* cliini i^iic* rt n'rii twrt^ 
inrnt att mni.xtilr <[iir pAr I'rau r/jc*ilr rt |ihih Ii-iitrmc-iit 
petr 1'acMr nilfu.rlr|ur nttiw^ to pitf&wr, I Ai^tt d« 
IMihrniuitt rl lr rwiniirr ik |n.*l»wi«iH- S**ii j-"i*1 <1* 

O me«nl, ami *e irouw U*wf««r» n^Unj^ dan> to 
OAUU4 *vi*c il'fttitrr* OkHlVl a> *M il» propriety ana- 
Itiptar*. i-omnif !* p^lludiui» r llrndhini. rosmiuvn. etc,, 
« 41* deccniKM <>n Xn^rltgue hu-.l-Ii.-i.hI.. ftu Hrr*l), ^» 
Cotikinblr. II cuiste tOMl da«» tr** dftpftl* atinfere* rt 

dianiaiill^r^H ito |tornri>. Ct mi ku pvnte oH«nUl« df^ 

n»oni» f>urfllf< L'infoiiil>^iLp vl V ifi*dUr*Nl1ti ilu ph 
it nt define IUv i Un piW*J4 il>xlJL4.'T» n M' -i" CH 
uMftiju* 1a niln* rti" plalliw 1 par Tchii n>t|n)p K on pr* j 
efiplte fn.v I^ elihipkjtltnl'o irniniiMi3(i<|ue : U- prtcijiitt 
riileirrf* | mwU til ev tgn'on nomine to filAtirw #n <pon^c ; 
ti\\v nintirrr rrvt rrdiulf tii fhrtidrr hnc *|MSt pubrt (or- 
mcr nit** l«jtn* Avrc dr I'fnu ; cc^c l>tfye ptor^e «>m 
ii n noult f^i contpfiiirfc k |*>v* p**nrfp, l-e (f* 1 *** 
0l>;«-nil Oft 0l*n» rlmul*. f>"*» MiArteW wir uin> foeluni* 
iwur Cn t«ppr<Kl*"' de- nouvwiu. le* par(l« + Apr** relie 
^|^rntiot> ( le pUtim< p*ul eirc f«*ge* OOBVM to f*r, pul» 
IftiiLh^e. piir*- cifc rtl P #4o. Oft f h>|»I-ip 1«- plallne d*n> 
l-*.inii^»|> dr rfTtotiMaiK** ; on e« *Wl dea ^liftw^Wre*. 
d*s iilamtdo* |K»ur le* ufilnett de prothilt* cLImtquf* ; 
u>» creuaet*, den labes, dc* cftp*A»1e* p»ur U* UbAM- 
tt>lr« On n ectMiye atisal de Tcmployer eti t»ljt)ttlrrte. 
On mimk d^ |Hiit»iea de rtlallft* Ie» porBiMinenrw, Oil 
l'ApplU|w 0ptom«nt Mir In purcclafaiw. lurtout <ii aw* 
vrfrluM' luluto. qui diMin« TappiTHKr dc l*iijr*rnitiic. 
A****!'* ovm* Id p. 1(0 d'liTldium. II n acrvi * to nuiA- 
tnirllun de l>ialon type dn iirftre inirnmUvivil. - Ck 

AlSbUndL PiOUTOORATII n. t (dn K»e^ *PI»«"« r rklie 
rl fir>aM a t-wu\olr), in*"«eo de» rirtip* dan* ■«» 

litnl- iTffirf f PltWWll dew iirTirt (.Arllwipf fut one |i!*hj- 

Itxnitk (|jbiiwi«»*]. Kii 'al* T *T ti")" a fmnftbi e»» <|i*r dc* 
ploutaerftUea. Toui Mat dil pulW i*« I Xprewlom de 
U cl;iv*e ilnnvmnnle. *l «H* rtawe e*l ccUp qui d£tter.t 
la rietinw <eapslaux el |n»tfiiiaeiila de pr^dudiorV 
1-leAilocrAHe on itioyen Age, iIhii» le »y»te(ne lew!*!, lonque fe wijiQMir, proprl£(aJrc «1u gul, dfctt fA ,Dl 
tin mnnmiu I'lmttocnui* dan* le» notion* pjodffiM* 
krviue! I* capillar mp imjKm* »* VOtofit* niut tnvail 
kur» ; * L* cnpitnl r*i u „ wtfntur ijui ertffkuifit |<.u* 
rt i>+n4fW** et le lr»v*il un eaclav* <ju*or* ft.rre. A *uu» 
lewr de* ntuftliiffne* • fJ>e<«|ii*vr), I"]iw4ocr*tio par. 
l«1 f Ur U conctfi it r« t(i>n capital I»tr Jt About! A rcinct* 
!f» efttre l« maibs <ir i|iirli|ur^ mn«tn% (I* hum id 
tail* J* rktitw ftu'-m,..-!^ Kt, ,< P rnjMi, eo»ul*fe-ii 
d*filiMs. a iftiagir-M.l*ii n. «» iMtiNicmile ! Ou»Mfn oni 
cni J lfl i- null tin 1 WU » t A l» - KWvernlneM* du 
pawl *, i In Htm? * *iprew^u, rt* U whMiU tiatio- 
naJ* . : r Him if,. prtvilrgwi, 1h lol c*aI* pour tain -. 
Vu'Hr dupcrie : II tout dire puiirmni qu* ( <h n*itvr„ 
roat to m*ln*> en inunui nombreiix | In ...ulijiilitit* ft™ 
mmIiiIm flutnrhta. Itiitiil.tAlkKi de plus en plu* tr* 
t*e»rte rti- t'udag* J 

• Mta * iv. roi-i i+rci pmhmml ** MaUrata, 

* Wl J*tf*uj*Jili jf* i »oi# t r mi rrWrW Mane oh M(,c/ u 

ant <.»t-ert jr* ye.ix d« plu* tf *ht|t* i|* nw mi,|Cinpi^ 

rtin*. HftrMU, II foul m ,m r ., ] w |„, .j^ fiche ^ j, t< ^^ 

r*f*r*rit rV M. Four* |La floirrVif r EfefecmOdt «.,»*. eft* 
miw Keeker ipti dl«il : - T*ul«* It* irtMitmliPU* drllf* 
Oft! #1* raltr* par leu prvpriitaljitti ... Hi Tilijeut : - Par. 
MM It* bit** fori* out fu it lr* loi* ** oot *ccn.M# |h tai* 
M »♦ Ulftrhliai* rVrivi.it nuwi : * O qu'it * phi nui 
minim d'flrflani^r. <,n J 1 * iwmtn# L*i «t s^ ( 9 l« b-am 
ft*, four La pluparl, ijim ilw timiiiv^i ^linUr^t prlvA, 
ft© itioytiu d'miKiiivn»r K Jf pFFfrftu^r 1ft dor»ln«Ct<i« 
rt iffl iirnn <lr In domination clu priii fictmbr* ^k le 
pui K'nnd * (f.* Mrrr d« rvuftfr^ «,■ r>nnt h inMn** 
«*T. S- TauTP a Iwmliiritsctiimt ittmutilrL«- conimi-ht la 
«of-diMnt difaoenut «u> v lit «i luLih^ii uric |>l->y:orfa- 
tfc orci»it^. Ki chH^n ^it q u?( ^rrrkrr lr « peuplc 
louvf-rnsn », .iritis* les ^.u^u^ mili|| f it? Or panc^ft 
qui tllwin ir r*pr^i*^m*rr p H ^ ^ > ., m «ir rf^rtftnl « 
on#^i*n*r ilr mAtfn«t* dc Ju iu.*| W v\ <i? rn-.i^ifi^ 
^il wit I« (nntlrci r**Jn drs pvupW <Jn»t i r ruuvrru^ 
LU *oll unr 4niy«ut^ M line JtpubUqm ; mm 

*ph'W'»*- M-i -■■ : f Imi;i1 j ltl r ttm ■n-n.-rr ,-,■ ; 

Ana blw-, d» « ^lf«i ff uuch« . I'lbaUA* AU pouvoir, « 
U plan iJun a«tfr Ww <hl * J^* Hroltwi *h - (|IM ^ X *« 
ttHtt m fid «tail t^. iw ff«-^id, «p,v n t H i^ 
rf-wi(^pour \t prolrflafrv 9 Uiiiniilii. II lul -faiitlKA ftffrtv 
r» frrw |rt>nr vivrc Imit (uinnit avifil, ef Iw tniflMriiTtii 
■^"grs o\i bl4nrp rjiil v- sucrtilriit sur l# tr«iMu mt 
■l 1 pnJ , ' k bt^n^r pnr Itum psrourtin Stir hu xte mi**. 
nhi do imvaiik'iir »c prajrUr I'ODibrr /vmmnCe flti 

vrata mia d+ I'lu-urc. dklatrun |Mii^unrh ^| rr | n 
dtniiiMUut — c. B. 

iMUItALIfNS B. m. i-if ^fuivi H (On«V| i ptuiticuf*). 
Hi* Fncc lie U n,H A p 1f ) »|i|ii«% 11 y n deux |*HiifJuit* cUh- 

lilW*, S^Ppliqil**, pofeltlvfott*. *fffM*liqu*v rp,.i«cMt 
UMle MMrliVHljljc. Uni, U <locmatLq U * mloptr utie 

OOflrtiif rl MmUt r^oi* 6D* con-tux pour U v*rie* «tao- 
hL AWMW iU e#» <«mii |XiMtlo«ifi i>o tnr convimt. 

N'> at II Aiimn umv*u df lUblfr la vMoirv I-^Jittr^ 
da pottlTl.nr. crlitqtw *te hips |Mmvninv. su»« *nrh^ 
far 4r? 4f*1rA ijiil mr kitiitmiik'iil o! mo r^joul^i-fi!. 
"cNfiec* luiUOiIfn I l.a orflnp!ml4|iiF n« uiunil imp- 
air »rtrti«, JVuniiMi irailinwrain-Jr |mih on Hie lo plus. 

frMmuitit H hr |*ln ? iMftUl .fee poClllC* ? 

Mart. *l U liit'tupliv Mi|Ue me pnralL po^le, lr Iflii 
ttatitm Jc v*ux conrihucrA )nuir. tlitruauf, il* hmm 

W |»*«i« (ii<*U|il.y*ltnH* lA pI.OMr n *ji:. , ir n- 
l«l»ii« |»u» on ri-.-.qr.r :, k „rL j> ^i» 4 (. F r>^l cr»«| tl'aimfr 

-.- l^'iM*-- -IMfrM It's 

^Ll 1 |MftlUvl«lW- Tn'm rnwlsn/' »[ur ifcu|!h» n^tnptivslauc 
HI U* priw cur I*- tMOfr cxV.ltur. »*ur lo moiwtt lUl JlPtl 

Chalice* fMii I PI.U 

uh]*yill : mon «jBtfriM« m ^ ap p t t, qyVtitwi* n* 
Miiwnft ncrn pirn a ium iiwh b*vnfm iu^ri^r*. i toon 
inr* btvjlru iuhjecLII^.. I'srnii J** t*wi h , po*iimi« 
qu* ^amlitL-Dt rn moi, 1» plut eoruWrabEoN nH^Him- 
1 J " : I '-mi ■ = ' .i lunlr. li^Hiiii- rt a l.t-ir^ ^r.Mir'n^ 
mi \ : *ii ;■ n^blJr c „trr rux itrr hkrarctdl | 
Wti petit* logout, t tt en, » J*«k- dirr. tint jiniida 
A hot dcrreur, Kr. (ntl^rhjMqiir. )t nnipf.uk Hir 
n«- ronpi* nuircttr, u«> clwqur |Ms a ncuf 
X *te m'r|t*f«r. Lc*i. r^mii (Hlf |« nil- 
«ui i«* coiiiialt fw». «■* ralsotift du vzur qur T«tm* 
tt^cal. mt nimi imnipeuM* q»w> in Iok^jiic lie i*|o. 
Ih#iitf ijtj^J point lie tkrp«rt couirtmn, In li^itnie et Ic 
»ur A«U« p-rtivcnt enir-nlner »er* rtrs rpginn^ »inini- 
Hfe*fHt«i1 iHt^ra>*,„ * 

Una 1f|#lan|iy»l4Ue ftfl wnvn? j^mmuiH^ comme un 

|-tr||jc t LI|Ti|.KMCr P« f*iJ|»* Wl^eM^dU ; I* Prfipmtr 

naiv-rif pafrrnrlir. II fuitl ** eoitlrn^r d*. l B *tp«« ' 
Vud ffra-n? ik |umM» *»t la m^tn^ivftitfw • Dut* ii«l 

j^ "irtWr, jr ilrclnraisii^j.: .] * v .unt! \^ ,u i,wt, 

piiyni^vv vrak, mat^ 3'njouinw que tiwi^ vnxl* ntfia* 
fVpym u-nrfati «rn «r, inofiUme, J oipneiiils u met, 

l*W " ( ™ P 1 ^** ^ rimitf ^ Jt auto m»>tnn exdutif 
auift-urd i mii M iiiodn- tnjuit*. A cM« -|e | ft H«>r»Jr &of*JC 
i*e i unii^, j «im* l A |>rune po*A*^ cfe Ia ^it«lit«i ffl >1ti 
Conibot ; Je no n^pnv |»» l« eliltnifie tW*Ip .^ |* fM |. 
i j ■« !»««!«' *< fopM»tte«l*-|P loiJiiitjni In p,^- 

»lr> de 1 liiAnl * Mai* la me«jiph)-«i. : ii^ qiK- )>inb*uwe lr 

■ iT, f H ,|,; '--" h ■' 'lun nil«>l|l pj.il .<lTi.it. )! itir W-irl- 

irUHI# »! *en* a jn>e»if» de la dlw*il#.„ Ati plurlel, 
Ci*»tl all plUWl ojilJI fAul purler <|et- inotilwrwv «» 
dirtriMtm. nm ttmitUmt*. .les toflnMUrn^ rle* p* t ,. rrr m «*urUnl ^hwiw^ uil ummImi^ re>lalJvrinvril «t«ola 
It fiyMntr do HlHUM [.» muiiimic d^- kJeaU» ** 
rtwinit flaits Ja fain^uw fi Minute : , L'Ktr* e*l = U 
-JS»ii-filrr rftai |*an w &1 l^trf Git il un* Jaemi itU^lw 
*i **p ilBH fa^n ill a.iuc. ,c nim-flrr nwl p^ia, aj«|aj 
nuca HKiieH ki *|*tniM*rtn du non «i du ou), iqjuW 

J« lUuilm iM le- o*in*e* liinll^H luutrt cf^ «pi*[,|^ f ^ 

crM n..nr#. jt- i* rr«in», i^ui^ |r* rtadifc V i»in me 
lu clittmtfcinent rt lei .'hwr* cfeiutfoautiv, I? HHHIVC- 
MA4 e4 ten uiotcur* ei Ie» uh^II^ Admetirr un Id 
inwilnine, c*e*l nuppeiiuer IVipfrietice e>l *er* ^tj-im, 

l>PVPr«ni dnrilnilre are, Wl C h«i« qite tmrnperte^ q>u 
litlUtiWA C Wt rl^lftftr qli« T.e>n tie- c* cpi. no-u* m4 
:ip|tf>iw par i\m »n* ii^a nxintu mppiirt «y« b %^ri|A 
imrfnulr «t 1 Otn* iiiilqui». . 

O plUMXiit ittiwiifnto ifMtniUA #| d'iinmohiMU emi 
ffiiipfat^ iiujuiirfl-liui pjir dam iMWf* Ai-%iii»me>« #Sx.- 
imii* tan j t (limp, vi*hffliwr> qu* lun e»t *uewn«f -ri 
iMHre r»i»**>lMt. Au XIX' rt au SV il*ctf, rtut pliilwv 

phr <Mftr»u »W viler III RHlttlpllrilc ftCtUCltf. MftlB Oil 

■mva i uiuic «i u |>t-K*-«l Hril o, rrrl K n»r, w-lc A |a fin 

<l« I'hu^eft 

Lp nioUrMiie paweiMr. l'w,IU pUr^e 4 r^ripn* ife* 
Clirtien, e*t la tn#4«pli> vifjtie u ^tioi «U)u1l( la doctrine 
■pflmrftmiA. fcpertrrr txiil la> vi* et I'uDiverv meme 
Wirtme tin pro«r*% JalaL *> |>n^rre« II lr il*ri>»[ unp dif- 

J -^'" , " , '''i I'' l-l-l- <H plli- i-J ; .if,- t .1-;, j^mpi 

UL Inn rr«ltt*4f,«r ,le fc pl.rWmii.-i. et .le* *,« A v W 
lm nritA rpnionintm. tfcLiit I*- tn.i|^ ^ m H * Vmut- »ti 
rilOmngfiiivtU Mnit nl«nlm> 4 IMur In rvfulitilm, ,f« 
■UnlSU |msu$Ml>, qu'rtli Itlff liHttUMle «tc rVnvoyrr nil 
bvrc caplial t»ur la qu«Uon 4 l.t J*htruti$m* di- J ll 
f\»my alnf + 

Qa'^n chtrtrw mm) 4»a^ cr »lTrf la rffintulon du 
fi^nlHnr rontmlre r le* moii^m* futiirint^ im1 adm>t U 
nmttiphclle .lo.^ t^. | P | MW ftlTjRIC ilAlifl lr prt*rn«, 1*1*1- - ^t i-cvrfoiK in* nil* ^altft* ikHHidc "V ^ , tt t. B b i - d l rr ^ M-tiii -. ■ >■ mi". mat* v«irt 4ui* imw maichioiw \*r* YuttM *» U fi-ra- 
ly*i*. v*r» r*.|ullEbr«- dc* infi^W* ** <j« 1* 1*»W1IJ. 
" ton"«i p l tf * iiioni*iii**j, |i*w*ir* »i* 
inc*s p«i*w*» il u rotniUat . m cftl I MM 
font j«.wi^ 
II rfE * %-imM> iiu* titiUh men* liana uii 

kiwh. mil i* ««*•■ ■** lfl !>'*■***» *p» w rjy* 
ami W* portoui ou iimtur. tin urtian^ r 5- )* <-»»* 

t» DUnvrtM *t low t** «« ■***• * crtl**.-* <te 
nioii iBltrrt. IflUl w T" it-* m'e»i i*» ■«*.!* mwwii 
itfrrMmliinifiit f^oir-bl* r 

mten BuT'iu* Wew*tH. quriqu«-ii»« a> m *Pt****"l un 

Mm ml.. Mite *. "«" "" «' uln P'""' " v " ia l ' 1 *" 
rt d .1 al^.M-. "» - pea p.**. j- ft" «iLiv*|"»i iff par- 

f,,i. d.... d*. .* B «.n. Jo himi*.c una d*ue* chulwr ul 

|*oturc. p. mW/i 1c fete H 1* nrnl... 

lu-r *u*«ii ia.liUiri.iN*, to del. «™'** d « *"»• 
lim, (f lo- apprlk- !«!•»» Icwwimam. 
|« \aiUdfe en (onl nunil'»""** «" r 
irniarbmw eti I* »ytd*n.e <w n#«*'- 
urtMC ran««»'*"* "" "« p ■'' lu '"*** 
pi pour r«"ir »i P«*" I'MHI* 


i-i .- .--iii-ii an 

Toujour* lie«^l 

II lir piriii! |>«r»i 

KiaM l« l»U *'-*pou«r. 

r qu'il rroli du moln». *lan» C* i|u'il «PI'* '» •■>»• 

i.,,,,,^^ i. ti*w*i -i" i-amiwift". il*™*. wrtr 
i«AH la rf«« n lr f * par l> tunUnm dr NN ■■« 

.i« i..«*- »>-'i»* Hunni ' "**° m *• * onl ,™*"2r" 
)bl«. i rwwlM «!♦ pite. on »'»persv" 1'" ■ • "' ^"; 

apjUrrim plu» lii m<* « maf""", «»«'» "• *■*«•• ,Mll, « t ' 

r " l "'fT i*» mate * (-^« •"»'• «"' **f*-..g 
(Ian* li p("P-" *<• -«"*- w h y • •!«• "^ytt 

p^fmlc rt l*ui* InipOMlbiht^* 
Ir Mural vii to. (■**!« ■I !....• 


.1 crifdfi' inunp il luut ouWi*r Imrfi tiiffrmina ; II (»»' «»»i'« l " 
«iintiM< hkiiilqur cn|yt ir»t p» iilenUl"*- !■*■» >""* 
iniirc In wliiiff, iwaa *oiukb1w<ih « s«*i*|u* '•»•• S™ 
fi«< pn» <l* In Ml'lK* 1 . ■!«* " l ,hr l » «"«^P*iff»*l«; '■ 
ll'j B 4? »cwne* liw du f*n*r»l Mnl» 1* «*«*'•' "■ 
ny.« ii>\L-U-i"-e ijiiccilve. I* a*tt*riil "" •"» '"*■'"""*<• : • ■ 

Ku .n. W pUr. «*l.lUkqu«. losiq.«*. m*«»<»a | >' 
t^wteUtoafe"* H—-y lal-i«Cii«'«cco.n|»l.niliv»- 

S£ «SSS £• imhi- pw« p '"^p?i ul '!r, 1 ^ 

TwL. i | a lll il il |-|i\-.M|<ii'. AURainL* <.o*i*r lul-nrfn«" 

MImImii i If KfUl 4 lOUlff l»«U|lll)M^lK - 'lix" u " 

SS » ^pa-uc TktortfWi, a «* ^ *'"<"£- 
,,,11 cui^ : il a wwinitt P»» -i;"»- "'^^ ".. 

SSLiS ««* qui .oua.....,-... w*";!"*" 

SJL «!" qui mu*«ilH«a WlHIW « BlrtapJi>»l' 

S^«SS-3 « »o.,.. U io. hih L w -"*»•»«•• 

«« T V v . mUbionl pa* ttru (null* »- *«« 
Tta«*^ fl«l « mt-wnnt n«ctf.atiiL «'■»" *" 

, ,..n, ,■! UI..1C1 WWHttPJ - - (,*. dWialpiire ubjccllvp I- n'i' 

p*uvi»t* lngMjuo oi» rirticM* ni.t^i>iiy"-ioe. 

Snrhoiis-lF. Aynn» m«ijoui» en qurlqu* inrfnntw* <* 
,int cnl «ci<-nlllli|ur. 1 OUH il» lu qwaiittt* ■)' "^Uipl.V- 
snin* <l<* r <* li * rcanu-iii n.i.-v.i"ii" 11L A>tifw *« »ilntl- 

rati«i, h1 ...XL* k.< i—U*. Mm "' 'I'" "I - i | ' 1 '-- 

l«| U r. 1 pn»« *• Ik .|UBl>tlU de mwapliyihiuc *t Ue 
ri..- ■juc rfla. rollllfllt llW««ll tBlllonl . 

J-pprtk Mfcanhvtovo - l"»r( dnpaiwr In ■BttaMta 
in..*, imi de ealPMjr w* OAnliadlrtlwui intffm« Ut 
B „ti.ioiin*« *Mt>tMM |iur*mi>iil in.1*rnw ? He N»idfiin- 
v |lm pM iiiimi < , »i* la nam n< di* f hi»CT SI je nt »nnr 
Maausionu uii wna ^luivminc. esl-ctnuc J* iwliw* 
pus inuimns l;i iialurr rn cunundlttft* ««* '" e " 
«V*nW *... I'em-*1«C Mill »I*»l* dO«r» : L* iiaiurf. 
I-rul-Mir n"v a Ml «!"* d « «"-"• r s '" "'? n, " ,, "' 
I'lilrt CI **»» »»■»•'■ copita-licUiite. nl in luiw e>'r- 
BClle de I'tiM* r ' ''" N*fl-BlM T S'« n'V ■*■» •!«" '«» 
(irett rl i'i"iiioiai»'«W' Cfcatuu puw 1 1W1 *.. Kn mkii twl l« iii»iur« w i,rtHr.-H"iil, •* «l«*re*- |em ou*- i« i«unio f"«- d"Hw nklKiiwtU id, dftttJ- 

tfiprin P<«ir «l*-»mlr Hp**uid*. «< 1<»1 »'*^"™*™," 
port* cii moJ de. uwlnoini** p..i.'* qu* 1 at *» l**wi' 
mlMlr.nn u.uli.pl.«. (>» b**4U«dliw»M winamt di.<T. 
crnaa. U n^l»a*j-.i<lu* da chMUit I*a don MliMuirr 

*n chi*cnn d* iiuiU. 

Lc, ...li««i»l« J LUl H le inuiuplc. I lull m « U 
Mil. rwtKinn n la nonmrWte... Aawuil *• wrwin* 
il* hcuilj, *l »l* nialnilnnlua iiui .*i( »"-i leu'* com- 
,,,,,,,11. ex......* 1-m-d.i rt Ii |*WM... ■*•*."•»* 

K,.,,IIW rl infHM*lK« « la '"»> ••-'"• '" tt.i.U.i-llcH* tan- 
UWltlllr lit" MlMtl! 1>««« « '" p*"'l™<« , n. "* *'•" 
^,,'^no.^W d- WW Ubrr (» P«U ■» ittte- 
.-. .<„>,t..ii i. ~. i.f.*l*tn* d'uiH- Ipr* - Ht*rtrf - Inttrwui - 
«■ f.cc dun uvwrmlntanw MWrlwr irr*»wiU*. Iiuiln- 
bUU dr l'«»C iifiMOf .'ii'iilu i-*< !-~ '■■!■" i"li..i..l-'ii 

W«, Ia- B *1^« -»'l. M«H forwwil-lla -«ll«IN» UII IUHII 

br< el lini ? Oil wnl-il- ••• **" dn imiiih I P" 

annum.. i.itlnU • *< i*W. jllllAfilMf .|«f - Mil ■ f»l 
,'irrm-l Hi *-»««lanl j* t NiK qu. . ilrn ;- it rBl MmrU 
U. . n lim-.U» • II Warnw de l« rtwaalK I*r W 
nn rti -p.it .Ui prm.d un faux ubmI sic MdM™ 
M„i, U .-wiflllaliuii WtllaUf m*cI*P|K *• ""I* ««« 

Jeau» at fTiaa dire - plural*..^" plumllM* 3ta> 
•.UlCUntJll l'»dWL-B («V J' t*«l '• tnattipl^tM *• #»« 
el Inn ilum- ««mHic. M»'» * <>•**«» ^ ■*" «•"! "• 
riiiilf. ivil"!-" ^p»^"- * *-• »"*-*»"«. "" »'»i*f* '■*•'•- 
um >f m dtt s «m Ipllnli* J'.liributa...S Cc«l«. 

crt *r a loi fJi a-icu.. ««b. .u*«* Mulil* x;i* 
nub rucnif witobore d> l*ul* toil www* <l* loin 
«•* ■lirllMl*, 4 ..roduirr d*a WW iianooilwWrt. Il-i» 
.„„ r*vr. » U c.i... J* cm Klarnil**. a"-"'"' *'.«* c »*"; 
r M <i.i'IUifcWt Wlirlla lat HciiMf* II iaJMU* «»«* * 

pkiT (:«: pooiqiiol at, m u t"»-"" •"* ■*■ «J 

,ml.lr dc «W.lc be*. ^-a»«ai "» ■*« '< '^ .»"! 
Jr. BbfHOrlMa «« Sc cheat. »««*«• '* rtrM»W 

•ibuocc Kt U v*riUW* uMunc «l *»<-• .,,.. p-am. 
|Tpl..r.ll.u« d* H«*ny « pWno.n-h.blc. M«l pjO- 

, ol V...» »■■««• «.i.w-nii n | l .u. Mafia ten S^SSSS! 

ttdnT.1*. Jt .«on n »U qu* l« pWlwteDW Will '»H«r« 
g*„» rt dWntim* Wttmm dc In noma* ne ln> -20K - M.V h\t en rivn.sij'oaccjlrv.ct troublo H eatta (Nacuniiiiuitc. 
La monads it(*ruitl* up paxse iIaiim une rrtnliM com- 
plcxc qu>n x hbcrant d niw aulr*. <:|ijijui> cluing* 
rami ill 5 trtjii t't tTcr ; cIhwjuc rlimgrmtnt r»i txiud <■■ 
rtataHoii 

Mr tokl dcwic plurallM* comuir* t^iAnv [((}({. cl ri In 
fol* coanme l.iiMuts i>l eu-core «mD» Ic plu* n**** *>t 
Je p!u* eutnp-kxc d« meniit*ea r S-pinova. Or *o» hk>- 
ibni eipjLlilxc B'tnodc a. ura dualism* *ul>u*ctir f put*- 
qii* DMi roi«»l»oni Jmh aUMbtil* de la BUHtMario.- ct 
ft urn plurjiflftmr mihjecti I. piiuquc I™ iittrttmi*- ji. , 
not. >oii= en notulutt Infinl. b!n nombrc infliii au»sj let* 

inmltw aaiiiri** par cltiujui* uHnbijI d* I'linligiie. double 

*i thiiAfTMot Multiple Ktttm&lA Je ircraiic -Je rleu iMiaonu^ on jnWi4ijtJ*\>iiiue. Je ue 
»'at(jir<|r pnn imn tdiit j» ricn rttfutcr* Jo n'linpuac tii 

Of m'ijiqxfsc inn im-T-ijiJi >M<|tiv. Olle «jue f'at dile §CL 
poar toujour* peut-^lre imih pcut»£tre- *eiUeii»ei it (" an 

un an uu un uiois, hip smli^lai* u ptfu pre*. J* *erai* 

6HOtt 0.1**11+ nA* &AtU£ll CAftiplcteltVllt... J* fit Ji* 4 

peraonrt* : Adoptez mu nirttipliyiwjut. Jp dimis i*1ujIM 
i tlueun : Kwiyri done *i vgu* iup jgoduwi pax un 
grant pluUr i*ii IhllLtbiit; unr iiW*l;iiihy»iiiui» u \uire 
jnauire. — Han mxix. 

• msi n^htHiiJ. — Ee Dujari*rne ; £e* Scirw^er ef 1- 

Ptarnluuic (J.-It. ttoauy atne). — /*<"* SyNtjttar* itoffrt- 

mrj ; jtongcx foerdui ; t'rejiuv-ruJcc (Hun Itynerj. — 
£« pAifofopfcita jpHir«fj«trj rn ,1 tiyrVi cr** el *« W- 
n.jv 0. Wall!) J/JJcinvvwiifiwr (l»uu I*ral). etc- 

PLUTARQU1SME O nt^t nt un d« plu» Ikhhu\ 

ft^o! o^ UmM f»tv*<niil"i par Tapri»*K u * r ' v * M faun <\t- 
F*"t*rr*fru par* It. rn ^trc t*aiit<ur. II rn n. «n loul cn* f 

Jotll^ t'rniploi i<t In <l*«lt iuilii>n tn icu\ que |>ct>oiiN0 

dans m« euvtaura ! G. Q. C ^fi*ur, ft Pluurfnc <i 
ivuli, 0(1 IH Merit lepavrt ik iiwiboii^. d* friUiltot* 
two d« TaiU tic la itiwnv dv 11H4. par k« rOdncetuni 
dt c^ qu'on a npfirlt tr ■ coiuinurtli|ii^ ». l*r plulttr 
quiniw u *tf t*i formt! lakWKUHdlftj A^ftwilt, arMfr- 
crftllqw, d« « ■-Ai|i^T9 <l* «r*nc - ( *Jc m ini*nMii|p> 
ipioWr;, 4i I'uwp dc» foule« chlororor»i#e» jMlrfotl^u^ 
m«nl. wins* ItHiur] a la Rurrre n'aurnit piL-fl tlur* lrot» 
ov^ »j m tsrii 31. I". AlUrd c|ui fut |ir#po«« A Ja con* 
lure, 4vUc oririMifriiK' ilu Ctnnfl Qu tinier G^ii^mL 
chAr^, »v#^ lew *>in»wil* de guerre. d>nlri s tenir un 

■ moral - hnineu* et bdllquoux. 

Di-i^i^iiinl ^itc MRi«-trc r4 l»otilcuw ^po*(iw il^ l*'H- 
1H&. ]« pliiUrt|ui»irke tM l : hi^o*r* t*bri^u^, zn^uil* 

Uw t TO! rr* U-mlV. tt Ifl. ffl^ifi i1i* l»ll|l;irt]llt 4 UlU'lir d^s 

I'ta if« Jfamut^i illytrr/t d<* rinliiitillO. Cert U dvfor- 
Attioii d« ^aeineniR. l>xiiR*rntion irrxUnckiiw do 
c* qu*ITft otil cu* ito nimiKnl. dc Kniurt. W SUEOM 
mmnioinsiefiAiiickuK. flur cc ^a"UftQitt«wprc*qii« Hki- 
Jours de froniruft ■ c>»t 1a fatlr. 1a 1^*"^^. crv*«.** *' 
bnpaairffa cootie la vMWi r*int*M***^«i*-m *pt*mat^ 
qui-: 4e I'inHTlM. «t C"W l.'opolopo d« j»irc* Liaiwlitu 
qui OftC »*v» mr I'bwuwii**. ]'i«l*«Mllhfiiion rtw plrr* fri* 
me* dont HI* a ^nfforl. C#f»t « 1* hrr*™ wiuvert de l«u* 
rfrf*, »ccUm* pnr In fo*ile t rtinpfraiur rrtinuln *ur «mi 
dur d« triooi|ihc «, <i *|« ■ »** *«t rMii » mrtrc cli«<* <iiip 
lr ilifiiie fit* nr cch brlgAnif* ■W|r<*uttanl *lr crirow. 
vl<fatit do pilUgo «l du voU <lu* fomWrtnt Ba vilU but 
!«■ mail PilMift. - fJ. d* M»lH*u). Out. niir*H I'tir 
Uttiw, la Kioriltailiun ilurml vinfft niWiw. par 1*» 
Ktrnli4te9 4 lofc rtnoiUJ]ii«ini t li b » tn4iiioriitUi». In til»* 
lurioim A> tou* coox qui <>»t Mirn i!r x a** n IUt«« « cl 
ool Qlumti tiujiiTtnl'Init imj rrciiilriLt dc In llnuit*lii|vr» 

■ inrariuitk»ii ViViUdi 1 , rvj^t rjf»M-lll*iut dc-* prnml* 

UllM* I'VU'A 'I'M «irt it^trHitiiai wxi aticeln.* pur 
Tujur^ ptir k ixioiiQpoIr, par la »n*aiitc miM< en wi»jc ilt* foil* W prooWs qiiV la loi, lallj- n^r em, et iHViir 
<UX. kuf mU cd main. » (M U11l«-nwdK 

I" T'luianiularn* ac£<imnio<lr rtiiAolrt. U uarc d U 
lnr«n den l»*>iiclier» fiiYpjirnnl r«ur rfl»l. It plqur d"« 
llriir» »ur Ir htaindajp. Sur fcUffiwM* «nJtt« dc la 

RUKrrf, II drfWW 1^ faklr-im dc <:Mislantln p le pniv&cV 

lllainc d^rlPfiii |V. [| dil ,» PAntM^- : « TJw* l*» prr* 
mlrrm, iirf-wirujii. In AiiteLuin ! » *l it <rU *Ua* lo» tfa«* 
cbr^r* : ■ Dvliout 1p> iFjurtR ! ■■ II raiMKn U*k jwtwi UM- 
ijut^ des feniiKls jwrviiiiiHiTi'* *ur do* rliftiujiti iU luiuiili* 
cm lis r»: fin - :Nt)u(iiatA 'Id! itir leu tableaux il*liftltfrt il< 
v«raim«^ i^u^ xiv prtsidr it imiA Ir* fomba.b dt »ii 
r*$r\o ■ il fir Hunt* jnm 4 l* ^ r j c a^vim fliu^a. C'CH If 

..,- iti. |?il r .rrh t.ni 9 !■> mi* .: ...^p-^ni. ,, (|lli ,, ( 

atlfUMM *Ie hitutft fait*. Sukant i|«*3 clitflicH ^g*>pUtj, wii 
dil : •* r:4*nr ci>u«juit la <iaulr «. C0fiun« <in dlt : ■ Snlnf 
Goneni^v^ miuva Pari* * *| . J* ffAneral J4lln * 
la Lilatllr^f la Mumc -t I' 1 cll^ rv i»Ol Ji^ntla. parUnt d« ft -r.'rlic rfc ia trrif^, a 
run de *** rtntnuJictoum : «• yurM-or que pre* du ladut d* ta Fraivre 
r^ii>«a.ire4 du l^mp* de ruffairo 
a-vall une v#Hio hwKaitt qal 
tvuit li «Kinitc. C'tvt ce aui U trim le*l4'. 
I. wt *y tju< djpuicitl lc* 

Hr^xfin. [.H.iii urn || \ 
vr^tAit jus la virile r> 

filutnrtjiiujiae ft dil pmtmit. depth* U>UjOilrt, dam torn 
(*-n i»;n» njn Pint lr iti-,|n.^.. rluti i.a:. j„ -i, !|.-li>.-. 
impii^ tie lit .linr.ii rn.Ti jjuVII* voululi «i«reer f (Ju>*i 
C* Iru-quaK? fti*jnurd'Jiui P auprri dc I'lnip^rUUnm trui 
vent ftfonUatr A fioui ptix ■? c> aont vingi *ieck» dr* m 
irur|iutgc» iju awi\ fan tfr riuMwrr I'riiwlKiienicnl df 
riMiinoraiit^ i>fji s iorm G uviie *-m tcni* avrc unc itclirr 
cJie nonnJtc de la v^rluf, rhtatolre »'?*{ ju'linc i f-Hi 
Vlfj petite hc-ieiicd coa|retnraiU< - ( coinme dl*ait RiDaji. 
Mnh IctrfrqiE'clle «At tyiiitjunnem ailultere'e. elk «^ 
r<euvre lm pliu crlmlnrlln <|ul v>it contra re*prit blV 
inaiti. t>r g touU !■ vie &oclaic »4 balk aar riufniUii.t. 
lile irOginalU|uo «lc 1'impoature traduif par le plutiit 
c|iiUni«. II *t*\ -luutiuil plua dons^rtux que ha Uttre de 
iw t*M« mi #rpluit^ par de* rnqtiibft. CoucliouJ a 
mnaDiud <|U* ^uelijiie* moi*. d* la itilile- ; - Tu n« Uh* 
rrrm pru cfrrr la jmlilY, out pnijrtuiu^ tanB Un den 
inaAiiirrts de frmoica i>, Coml*teii ont fuit encore plus ifo 
iintf!* lr* inota : pfeu /e r-rnf | rt Atioiur, rntantt ifc la 
P«lrta/„ k 

DMvnl dluLi : « fltiandl il a a aj(i| J '«v«Kr lea dlcu* 
mu Im ItotmocK, c'e*i aux dieux c^ue je tbmnc la prcf*- 
rence. » 1^ plxjlunjuUmc, tul. la doiane aux rhcinm^. 
Toatea lex- rovoltc* ile Vhumant1> ^acrlfif-e ont (*t^ ( ■ 
»e» yeux, ilea cvim» t tkpul* celle de? l*ro4i»eil»re juwju^ft 

iniV yn»A *Jj plut«i»ini^nt r"r»M>vard ; lr» prup-ie* COlD* 

r-lAtlV *li" ** defenrkul oonlra leu plllnr<U » civilian, 
tfiirn - font deft brtfMdi, Ah I'avi* de In raletnlll* pin- 
IlirquaMtlU* HfS JOUfimut. Le g-TAnd ptlncipe dia ptutar- 
uummp a tou)otiPii *l* Is jusltrttatkirj dc I'Orire eUUi 
par lea ma 11m, u oppoac quit rut rt** au vOriiabii*- di>vo 
l'*piivriifta aocUt ti a-u pn^rts humaln fji |nju»uurf 
raimhie a «# ptu> nMaMn A Ui jmirthc de I'tmrtuinllr 
qu'niTr ne v** favofirf*, ** aujourd^nui rm-fjfe Ic droit 
rornaiei eiiaarrc I'JwmrM fom it>#> tJana IU1 tiluU ; BUU U 
pluLaniTilwrK* a prcvnTe rrtir jiuiu^nci* crname 1e rein- 
part tie la tivt HtAtkin. mPmo 3ora<|U f et1e Eualt U* elvl- 
uMtkut pfrri|Ue B parce ipiVlle repie*eitu.il lOrdr^ II ■ 
pria |"-*itnm pour !*■ dteux «onlre lea nomine*, poux Ic 
^»!n*t c*Hiire GatilLna ex £ipartncua at. a t& f^cvn dc 
MaacanEIe. II a Mii^.i n^idri^aux louic 1* hUtoke romai- 
via. Stiliim! I« m*m# pnn*lpe, il a ««1«fcr4 e.1 II <Mntl* 
arj4 ii rt li h rig «cimm« ^larleiisu lm dpoqurHi Im plua 
raUmllt>tiiu?i do rtilstoM dff la Krmnec. Ceil* d* 
Lmnn XIV vti parlLculkr. Qurllni qua u^ciil ten peru- 
vn^i iitraiiituliT* du mtillirur il« irnttex efoqno, II f m 
tmijoura <!'*■ I/*'jrB Ikrlrand pcitr pliilnninlacr Mir 
- lAHiifi le <;r*nd ■ tft cxHri? iflea ifiKinilf^ nmniw ccllc*** ■-I II a faijiwne' not Atncm. no!ve H V^ v ltMUt' H * ri! T|i; "LU Htt ihlHllB*nro + No* Aim* aont »sl*«. Wrolqu« *t douoat, 
Ciuninr cell** do- son le*upfl. culij it.* 1 : j »!« imr . »■ rt etc* 
Jouiiiallaie* pour appr**;Ki alnat : - be cuJtc dr l/juia 
fleririiiuL pwir l/tui* 51 Y qui a slfrcvirctrlc l*s prvj«- 
$<-■ m-mucruUqui* dtf inrirt *H^ d' M1 «^ llt . »***'■ 
ClKA I ^kf P '^ n i S Uf " '" ^ u lte dr t'orxlre frajiic^iH. iucura6 
tlau*t Ip *oi lr i>lus aoucieua d< ri*o*in*uj- ha(hhia1 ijuJ 

fut laliialt ■ tflttarfr, 10 mar* llRJ8} + <i*j(kjritinj a mwMra 

comment le ntuci * iflnjrane.ur iialiionAS * d« Louis XIV 
Mfut que I * miintfe*u»llt>n dr> sa mega l^muic. el cc*in- 
uieiil collect « Migi -tidic, en Prance, cell* vanit4 natlo- 
link, joer* Up riinp^rfalisme down Nnpoleor* a acme lo 
virus* dan* I'Kueupc entire, conlrr U h * ide*» il£ FPatflf- 
»lt* liuniAliM» apposl*** pur to W-vaJlitkiA. CHiaoL & 
• lordir Irihcitt* ■ incaritu par 1* 111*111* I»nJ» AIV, 
II fill la pint o*lii»iiM' et 1a iHtift inml'irtr raptaiilaiiou 
<|p la iiiiaint <lu pea|>Iv qua Jamiii* aiitfjcrailc tut pratl- 

i]i,i»t ■ I F criN .IUHJIJ imWlUlNI i *-l ♦',.» |.ir;i BpptUa 

I'Ordrc tkvaiii lfqi**l II ify a i|i*VA • UKliiicr, a Inter 
iTllilHllrtW* f I 4 c dirv : *< All ! ^u'ou t^i Drt il'dtr** 
r'sancai* quatul <wi coriittiijkta la ooloum l •• l-cn »ui***> 
prtiple* sie aortt p*i* mom* tier** car ik* oul Lous, pour 
1u |iLu*g*aJulr'gUiiire dei'OniYr, Man Xupit-^m at juclui 
sur *li*_* coiotnie** ^ leurs 1'otncare t|tat cnl <• bier* m#- 
rite de In ftatri* •* en e<Wilribu»ii(. ■■ fall* t« Ai\ mil- 
Ihhiw dc tiHirla de la Cmitd* Gucrrr. L l iiop*ralor Au- 
gmiie, *i|>i^h nvoir rcVolult-unnA le? irtotfde pour *IaMu? 
*tt puiMiince, dtkait « aUfU^Kmttlt » &UX aVrntllrlWS 
cIcA-anufi ara «4iim«AiiB I - S^oppowr 4 toul clianiffinrni 
dalM I'Klal a«l loujKmr* I* fill tl*u& bontiMo lionniiv 
ft *Tun ln>it riU»VMti. u lh*pUL« vingt nt4clu« p -*n iiavxint 

|i n J n i.. \n n-iiJ iiliOQUi .i M I'.iriii i r nn ik 

*' rorrfrr iiw |w* h clitnK* Fftiir l^i-w ccux iNpui ; 

m J* *wim* krurtui /ail juttt it ^JM iMIr* J-ri«fr. *» 

tBoOwilL 

I'Jlf a aoii rveidement dftu* cc wtilimvoc, llin- 
buieauiK-r utie >1 liarrf* r*cttutnait de« puuvrrs ct ii»i 
e**! dlWLit-il j ■ une condition premiicve dv tn ]>atx 
Mtdalct Mj c'ewl A*dir« rl* 1 r«*rdr* irtari |e pluLarqLjtMitr. 

Irf plwinnjuUiiH* »|i-i pr<Hlmlt i|c<* WJ CM a^ &** iUiunl- 
t^it. dr* f«fus mltofialMM. dw *1ivtigaleor«o)n^llrn^ t 
di-?i ma!|Ealu«ium-ni itU1nieor» el d^» l^floih* «b ftauvrra 
nl»iutka iiilox ii^ue*. tJ*Wrt>VMme pu.irit4 if.!**, <t *l# POU- 
tattl it^nonc^ uu jwim <luW en e*t arrlvr A etiv&^t^i 
la au|iprr*f*ii»fi d* rcnafla^i«ii*rft1 dp Tluslotre t»0\ir 
niHIre fin A stkit priHih* nuiHiitHiiiiietitevil do* c*pnt», 
f> t+UiM* «rt liii|wistU^ cur il fuuilralL en m#m* 
u-»ii|»s. Mipitri-iin'r dfiiift Iit wpi>t* h\ iiithmiic* dii p.i>*< 
hidbpi<ti»iili!e i Ifiir .iPtfrt* auUnt »iiic n*llr ik Vavr- 
nil. Mulu c* »|ui r?nl i*o»iHi\ c"r>l tk « drTunirr «-tm- 
iru li iiiairal»aiirr tin ptuluiMUiMin* ri dr It rviwLiiM<- 
i^nHp'iiiuHijnjt iiiia J-i-:m--, rii nttni**'i' 'I 11 ' lr ^ 
rrclwrelKfr frlrc*rftm*<i1 ob)ectiv*» t *-m* |*r*ocrup«iio»* 
ilr pnrtw, |m rntrit^nl tie IVIIroliir.r pe«i n peu tie llit*- 
*..j- r . [..,,-■'!- n fuul :i.'in- .l nn -' Iu*lhgr-r >.l ri nlfol 
aatK-e -dtiivr ; il f»u* l"emp#<*f <*e r »*re ami oruvro il^ 
♦iiTN.iin »n iWiK»»*cum p»r toua 1*» nioy*"ii*- ri[npt»*l"r«' 
qui toviibe de* »rilnui<ft ^ouvennai«o^ **ciulc iluit» l(« 
]i\irtiaux t (altille In ni»ilon ile loul* cFiAM* rtpaii'l 
lti. couiujilcn H Mttid iniBMalhto I* iHae»rr.*-nii'M -rlf In 
viriUp merne pour le» f*lt* lea pl«« J#ecnU. tnwloil- 
liLlrcni^iLl. pare* flii*H volt inal 1<* ft-vtartiitntB, mara 
phi« Mm\eti( MlantnlmiMiit, p«rce ijull *al !»»>* pW 
iv!;l et uu* wi mtiarlfticc y est cnTr-aln^c aaii? irouNc, 
cflol qui #crll au J«ur le K»« !• docuincnl de | m>tdr* 
future mriil dans 10111 ce i|uil Gcrii ; M nx-nt cotnmc ii 
n^plid tl pluUtrqukK w; *yni*«w B irinon am Ifttat. 

Dona aa JTaul/Jf it'totaf MiMWirr, M-iWy a dll : 
« Cr n'tat pn* In pcir** fl**<rlre I^MHttln po«r n>n 
(aire nil'UTI potftofhu II "* *«mbfe "ii*e e/#at A rigiio- 
HlliCf dUJ *lrol| ntiliitrl «i i\ la I4ch*l* ft^er lai|uelle In 
pluiMrt den hlslarion* inodetm** irahl*A*nt pnr flalie* 
rto ieor eonacl*nce r w*tio doit I'lnalplilltei il*(foAUiit# do lMira inivrnge* ■ MaMy no mAchaii p:ts sea moU ; 
Ha timwtol junti* rt li nc pauvult *?n avoir uVaaci flv- 
(rlKHinia |Kiur <lta ouvro^ci an»i nUutea. Lcur plut-ir- 
<lutaiK a <vinplMrnK!i)i uavotl MitfM<>irv en fflwant 
Icn Ovum ct I** ^j>o-mr» t i-n »e laiiant aur *l^* folia 
esM<iitieilb r tiur kurv v*ahUU>lft> orisiiiev et caraeUrte, 
*'ii HlW^mnlAnl »ui en Jt'iir^clanL I'-Mcuon populalrc \<fiUf 
*lrs uiu^icn liumaiiiiv # cela iHMir eDceu^r iw»a%ie darn 
leur> pire« iufpitu-tc& Us Uiifc*tr«* rt MnglanU <a"bo- 
i ln> i|iii r^gn^rviit el rkr- fur^tit. a Je tr^> rarea eicep- 
lioalaj que dr calui-aitrux fambecilv*. NaLlalt-on pa*, an 
lantfi ilr Mi^My, Jn^Lu'iV Irouver « charraanlc* * leura 
^ ^viKuallOita ». (Jour«fll .ft A«/W*ri P a h ae di*tpUit<r 
riMirineur dc tair tor-fh-tr I« derri*r* ! Or, on w jwul 
dire qu» le plutarquUnw eH aprkinl U une rpoque. II 
a^ll fiKoni pina vn dtfmocrailc- qu>n auiorruiie. en 
r-ilMin ik cc principc bicn simplr que Id dfrnurratlf 
Uuli commincw. tandla mje rautocraM »*a ija'a eim- 
poatr. yunnil ell* iir \cin pai tomaiucrt par la ^rivt. 
U damoemtfe *ex amende -a u**r du «*rn»o*ijpe plus qua 

LauUKratle. (*ii Volt alt^l. par ■ v:ji;i!-* >1 11 ■ : - m-" 

nrach^rlr, uu notn (lea ph»clpcs dea drixlU d# rhanint, 
aur Ir**i lo%iantfx« du pluiarquiama A L>g~ard de Itcoane^ 
an ollebrant la tolerance* le mu hurnasn. la fraler- 
riite rt . • 1 1 . r : ■ fiumalnr* da ce pntlnt qui lut lr pitta 
[tc>Tittrtn id tie* iniiui»itrurn» la plua implaraWe dra t*cl*~ 
vofjlrtea, le i>la* po*ap«ux d*a flurotncurt *1* la myaaU 
«t le pliu ell^U rU* fanuU-'.eR Li* cullwolique Bonlaa Da- 
fMttlin ilMarall t\u* * Vnllalrv nh^rifirit la loWrancr, 
la llbpn* M la fiatemlie. Hall plm chreikti i|uc Itoft* 
auct d*Jendnnt rintolvtaiit* et la ili^ocnillf ' I-* lal* 
que cl uVinucroln Hrrrlal i» r * Ho»tirt i*wr le Di*nrr p4in 
qua Vflllnire, ct pauL'tlrc le iro«»MU ntttllvur !***>■ 
fttiiftcur ! 

VotUiirr |ircttliiuiilt k jijfirJfeMiiftnr. i-'ml -ii-KlIrr ; 
araprlldr clout<(]irtllaut |)»rtffr dans l^tudft dal'hlK 
tOllf "1 ^>r. >** *■ rhi»ti»ira f-at le recti de§ fail* ekmnM 
pour vraia r ait cwiirailre 1 rt> la fai»l* ojul r«l le rccit dra 
fiir* dtirm^a pour fiui* +, II n*c*4 smfletneflt tlabll ■fa* 
tr* raiiadonJieapour *r«l* *tfetil liwIlariitaWenWftt rraia 
rl qise T Ire* souvcut, l#ur r*:tl n*Mil pus *i* mmpi4c# 
par celsil <W fa Ha tU>in»ea |wt»r fnuv. aVMslflirr a ria 
Hfr/vituM'-riieril. o^nim n-uv* If-* hhi/m Wit-W de? la 
I lite 1 ruin re, dc Iranstub&kin ora^li' lunl que I l»o|ftin* nt 
pa* sal en Ifcler la tntfitftliv pn \** wijffiM d*« l-artltura. 
Or, eomiiw 1 it fort Hen dii Yuliair* : ■ A«« 1p mn\m, 
1a fafela (THftiftl ri la virile sp |srr4 *. Iji trutinaawa 
ajmk du i-rrf jiiii r«r«nl?* 11 privi un tiLracifirr- dr pliat 
in plii* faltulru;* ct! toraipii 1 rtnnnmr a cwaiiiirticO a 

■ ti iic niiMnirr. II a *cril It? faMrt* qu'M n v4it ipprtfAf 

rl tllHl la rtfiW* AVtal a rP pvrfl#vi*l*mr rH-ll une alts* 

tuUr ui'lHp**'***!*^ P * 1 ' quioonuue nt teat pa-i flra 
ttu p* tfu plu1nn|uisme. II uu p*s ml* VoJmire lul-mrm* 
a 1'abrt *rft trrantct, parson tie »r po-uvnnt y tvUnpprr 
n>rap4r Cement, m*ls H ltd a prrmla d'en corrlftrer beauv 
co*ij) que le* ijiitoiiintfl tcnnlmt pour *le« Veritas ■wrinL 
lives. Voltalro m ml* aliwi A tear vrate plnfe ta pre> 

lendur f/irfolre (7fy*ri'^srl/c. de Bout]*!, 4{iit U'Ml ^tl* 

rhlsT-oire linaginee de quaire A cinq peuplr*, et i'Hfa- 
Jofre ,t>rVf Jfltfi^kr, df Heury* » -Ulu-e de lout- daM 
laquclle I'aHiate avail iiiele qurU|art fell*lle« il't^ -, 

A tar* qiis PSulrtNju^ FeprovhalL A llrrndolr da Ri'aVOir 
pas itatri vAtile la glolrr d# quclqiitig t-Ulrt urreqiiaa rt 

■ raviitr omlQ pluvLPtim fail* ih^ur-t tie iiatnanln*, Voltaire? 
a mom re oonibien ll^nnlotr. s'll m nt nttnt paa loa^ 
jnur*- Bj -ii aliondammctil plutorqiii^ irninret prtu- 
>ea irnt tit appcrUto dqfui^ du |riti1an|utHiie d H»*ro- 
ir?ICt n^lailWHIlt 4%A fl ljn ? q^mmtiniral^n reeenta r 
JaMe A rAe£sdr>mte t et prouvnnt quo k pharuon Mf^rift. 
#t le lar article! ii«*ll auraEt fnll rreuser, n'ont )amals 
eilsiA IV n^jnr, 1 lie Live n * etnbelll ou k* "♦'*'■ a»n hl*> 
^otre * par de?s prodiff**, »e* quantlte* Je mativalsea 
dietbrns ont *tf, n*«i seulemeni cxcu*ees t mai* encore 
tdonnAea en eaeniplea. i atiWra par rhHtoJre\ «l hart I'M: rraoonaaoUa, prop**** * reUinirailon tfertiellr rie* 
fiiijl- *. out elA mi* .m rang dri dicux. Comment n*au* 
niton ph* ClaaliU In flloir* dea n>l» BOuillea dr crt 
bow, lies nvaasacreunt drtfoajitant d* ung. loraqtToti 
fiiuAl -du Jtiliorah Hbllque le Dim de ITnivm ? 

A rhistorien occupy aw plus cm molru d'liirllpefi- 
Uincr. d'oaprli «t de tuli.n it 6 da i*rit*, A la rtclwrclM 
d« CvrntruetiU, >Vst *^>ut* I'hDtorJogmphr. celuJO 
■ appoints pour ten re 1 hlatoirc » par dr gjands per 
&nnaft* dam il emu le cammm^d ft doni \\ nc 
pnivail Hn? -qvc )c Il-jgunitur, au* dtp-tu» dt la 
verita hkloriquf iru'sri avail pour pi*»f***li*ji dr d£- 
ruwr vu fuvcur dr nr* ukulire*, Auun Charticr *v 
donna le ridicule d'ecrtre inTARivto Sarvl ne ful jatii*i*» 
Ju maltms* dr tlliartt** Vll, * tor* ijunu *u de I 'hiMvire 
fihir* enUnu ftaieni 1*** de leur* amoura, 1 1 uV»l pa* 
4t iiwtntniUf do qui on u'att (ait In legend* doree. l>-» 
$*Uuoa, Gy/tt* Alexatidre. Wrtr, COAvUunl In. Clcv 
vb t ChtrUmigne. IUrlwr*>UMe t franvcoU !•*, ttiail*-* 
ij :irt. Lttuit. XIV. Kern-Mrud, Napoleon, cinl M 
dautnitl pjut ctfabre* qil'll* pOHffil la PMpmtwiMlil* 
it- plus d* crime* ou gue In ctrconvuncei partialis re* 
a Mm irinpa imii prnuls dt Itvr aurtlrtier un lotrUc 
pin) -uu muim fafrukuav L'opoqiM de Salomon fill Ja 
ptij* K'TtlujtiW de rtMatoi.ie *i\l |teypl« ju*f; o» cu u p«»- 
i\if pt-jr <ut ribuer A c*- tiLoiinruur, d'aillcur* nlua ou 
moin* nivl liique, co«nfitr tot* tempi* ami fn'imi Jfiniatft 
eiuie. une ^npi*w* fitir I* IMutaiuue btbllflue e*l nL)r 
rhercttrr rn fifeyptc. La reiiomiiiiee la plus critainr de 
Silonxm *rrait <i a.wir full a Ui frltic de Suhn *t«* 
cftfunt* -i'^it !<*[» Mftirhirk I'tJm^i in 1 1 3* (L-i-lutt ni aujtMir- 
d'tiid W ■i(*c?tJilu>iU, 1^ knit fa Haroua-JtMUrlitiJ a, 

|>f/Hkii]i»Jli imnt, (v^inMiCiL 1 d* rp.\t-^|iliuiitir]|r prw»p^- 

ri'. 1 .-. ,< ,-i ,. i-l .»■ :,* ,.m',M-- ^riilL-l-ir ^M,.'. 
^..F di' -" i -pi] ii^; ||. U-. i. i i [i I [,i-jr jjim| V 'i <us 
tOlR pi)litH|Ul\ A UqUOllO LI fUt plliv dif^CltllH'Ill U\*'U; 

csl torn moJtin bnlhiritr. i:n lUun IV, dont k i^utun 
quiMiir a fiiic ilii » |rtcr du pruplc *. iTa taiHM ; d«ns k 
ffiip4r qiH- It *uii\nilr il uii gaiUard mconstai)t et 

!■ i M-i^uv, aul B*'ilail 1* irauswl, traurait im» *l^ flcha> 
our i^» *ul4lfl nui»>cnl c^inrnc- lul l>irn irmiiKci , mall +yn 
n l *lt ful lift* >nohn utipitovubU- ju* t>racoruuer» rt 

ouvriL la voir uur pou**-»ir »l<bo!u 4k »C* mwtawur*-. 
p*r »r» tn<cnutnt » n?*lrkih*n!* mix ilrralercs hi--iun 
COmmumalet «l Mtkttftl**, II fut 1o pr^jnl«r rt>l d« 
PraiKo <iui nc convt^uiL jiimuis U*> KinU 4!^E^r*u«_ 

frtox iir* na^3tifiC4ttiixi9 du plularquinmc: soul |uirti- 
cuU*itjii#i*i ln«^riffr*«tiW j>our noAi* en c* -quVllf* 
conrittucnt I'ornmiuic do la sociW^ curopAcunc ct clir^- 
iKiifie tlhiitt laHiurlle irtun Viv*>n*. (> B AMt Ci-IIm dil 

■ Sl*C> d^UgUMe .t fl du * Slfeli* lie UUM ]TJV i- H 

lircle d'AUtfUtfe : apotf^ 1 '" dOclin do U puiwiiK* 
foaiiinc rt ruriuitiirt *]*• J^um; li«t»on dc I'ordTc anth 
qut A ion crtpinculr rt dr Pordre ctir#LI*ii a son niirorf - 
Lt SW\"Ir*lr I .qui* XIV ; nu^tiUition dflTondra moilrmc 
tur kt t*M> ^Ul^try rl J rup^rLaliMcb que la Hr]>o>tu- 
tl«# Fr*r^ftiw nfnl*>iccmiq f 4tprr« Ie» avoir 4t»rftnU*w 
cl avoir mcniic^ Av lr» di^fnotir L* plvjtjni ujmih* a fait 

a>t dcuv iKuntnrn. ^uifustc rl l-OUin X|V, i'lnc* rnuH.ua 

oV» deux f-pn^uety Irti pnrtajpouiMr* m?ipir**_ MirnaUH 
m(»w If* -uVu* fi* MKirArn^ dr toulr l*> if^cHiii^uu »ociate 

dr mi gt n^c|r» tl'hutoilr. 

1/hlftloire ronoftlne lout cntlirt, le t&bJcau M IVul- 
tatwtx d« vt-Hu* ro-mnint* qu*t>n n""ft Ja>maU- cvn&$ de 
^r&Brhtff, twil rMe ur* lujsliflcalion continue- dont Ira 
p(M grind* |>o*tr* *\ Ir* pJjji ffr-andi sFtUl** ^ toftfi 
Tails I^h rofu|i1krti av« lu MftoHeni. II r n. t^ujoum 
oV* pobticlrn* vc-rboij; pour c*1fibr*r Tatnour de 1ft 
llbcrtt cl iTe la jiullce- ciiei let Kotimlnx iful 1« pout- 
ikrtni ft li* pnuqit^rrrii H p*u. f l la jirtlcnduc dfcino- 
ciiik n<muinc qui lit ful que tyrnmnk ImprtiaU^ el 
4#tTCb« o^Wocraiiq^K, L*btfrMn? rjinain-r. ttllc q.u« 
notn In <i>il natviotis. n"n 4*t r>ritr -v : i pari lr itu m* ttf* 
Clf BJUt K-tL, 0O«ft t'i»nuencc d'anit«li*l«fi n'vyitnt cu nucuno miinatviai)ro mialne dr» fnit» BnUrinii.i, low- 
IrA It* archUra d»* H- uur nyant 416 *ir* ru lie* jHLr Jea 
(lauloi* Ioi-m|u*£U ftvmWfVt fait le aftc d<t la Title en Jfiu. 
On prul dire* <|ur ettbe hintoire fut iruagin^r par 1*4- 
VmF4+* l\dybe, Plld-nr^ur, Ap|»i ■.■■!. -* ^ prrmicm rVdvaln*, 
pilU poi lea latin* SaltuMe, TH* LK*. Ti^clle. TOUL le«P 
wuci. iirfm* cclui dei Grvc> ( fut d>xu]tpr la puUwmco 
romahif JUMpi* item m» piicn fauM P d> JmlHitr to 
full nctonipli si ridivlr qu^minciit rU sm CrtnWqurn- 
t&y U* ptlu1anini5nie n'a pua chuii|cr> de \o\t dfpuis rt 
lir«¥f htrtiti»r d* riuiarqur qut a pltin ii- tHtnnfa .r.tni 
lion*, tte at* doulnil dils du uwt tiv'tl fi-rait u.u iiH>ni|e. 
II n ■ pat ce**e dcpiil* *l# (rrwer ile*. couro^nnc* a 

I'.tfiukiiiU-, d'^leviT de» Icinplun (i Ju sailia^ ct d!<^ nrc» 

dr IrlodnpW aUX »*»«!«». 

I.* pluloruutuiie vriM «m- lr tfOnir dc* rot* ml priv 

duil l**« k'^*i^ lukti^ifcev 1^* veritr f»l plutOl qur la 
,it«ii*r dc-* roj» a rtirUf!^ U* gtftiio de* ^ramit hotmnrr 
N' import* «juel imtW*dIr ttHiiOflme — *i on aatl a'll y 
rn a r« «Ibiih to>uv let p»v*». tn^mn purrn I !*■* qunranlc 
loj* 4|uii dit-vti, » otil fail la Frunze - - — |peitl fuiir A 
*of> gr* de* prlriCHi, den mlnlati**, d« mnr*^ham. tut 
mdnie* Ira f rMw et «vi coiuliia. soul lout cula *n mi&IH 
uu nwiidi 1 . Mali II lui t*\ tni|*ow>ltiy ilt fittic un leul 
liiHnmc ilc panscr. Nup«lrx>n Quriut wu]\i avoir un 
Cornrillt ioud «n rrgiK ; 11 n'rul tin un E.uce dr J-tu- 
cIvaL AugiJttc tiM t.ivrrvn, niai*, i|uurt|ucn all dli 
IkMkau, il ik fli j*u> i*ftj9 Vlrirllf ^ut l#«»l* Xl* f nt r * 

Raci>LO. AuwuMr ei Liyuia XIV, lOUft drux inuurhei du 

<OCbr< b**ieflci*»tnjt d* lu ^l<*ire cle leurt Mccln poor 
Tolln drtt lurplUid«4 qui fui cm, ellr*. bleu a «ui. N*«»t 
on pa* (ill*- J u«qu*a dire que* N»|>oloort d^lm n|uanl * 
1'ile *VM% fit piiutwr de* huiimnrllc* u.*w* ^r* jui * 
!>' p|utnr»qut*rae ■ plout* dp> l^oeiiiik dam louiel'blf- 
lalta. 

AujcuAIO. qil*o4l !■>« efface de HWIttrrr VOPtumv. 

Mvait dam l'in*f«le. Le * »lmpl« rt roj^nammi- Au* 
paila * eat tin fitch* fnbrtquf pour fwlne ouWier le un* 
lilaut Ocuve qull fut avant d* ceindr* an coiinaime 
drtnpcrrurdeiirt^rH^ libalniulifiand a dlt ; * 1.1 uvalt 

, i I-l- .'j|.it>l '■;■■ ►■: I l :i-: 1 J- I" I- '■' ■•v*i*if'.'^ «<-. :;.,- 

nlnirinl il« affaire* qui nr iMi^tarnt ^gaienir-ai par 
1 "vtllit IK H*>^lKe <*u par la complete nu^rYLorite m, jEfu- 

i-J^j An t^rifuei 1 l-cinjiire ii*iiii»iN. rn ^tipfrLiniiut If* 

lihertrl rrp^ibllcainea, *uipprtnia m«i la lifc*rt* uVa 
«rns de l*tlrea. Ju*qu*-ML. tr ll*ftat rr Irur a*valt pcrtnfs 
de vivrr de lour |*lunie; lorvguo IVnikpire rcitiplhc;*i (■• 
tlieaire putr !* cirqur. lei poH+* furent reduiU atu 
llMrulite* cleg rax) a ii to il«» M4cen«A, 1^ uluUirquUmr 
a chantc" Ira firAtmduc-i largrue* d Aujcuatr JM^lir Ho- 
roee el Virgil*. H Solnte Beuve * lalwe eni*m!re qu* 
rKufijf* jlviiK p;** uit ouirage n nmmiahrlc f* a VligHr 
par remprri'iir. Rn fail. Virgllf a^alC rlf depauill^ par 
la vicloim 1 ri'Ortavt*Augit*te, coouinc L'avatrnl rtr Tl* 
bulk el l*rrjpei«, <l Horace, oirtlen latinvc, w*l*t d* 
Unit u a, avuif Irrmbk p*mr an vlr. Toui dcus dunai 
K tftiir |N>i»r tr#>* hi-ur*ax df nia^olr pa* ete *-gi>ry« 
eommv Cicerov e4 C^iaslua- o> PajUf, 00 pmaeriu conr 
nte Vam>n. Atimate nyaoi blen vwilti mtidrr a vtr* 
(Tile La Irrre qu'll lut avail voire* fill fcurr grnnd ht^ti- 
fatieuir du poete par In po*t4rit«; miu Ica rapport* 
du !■■-■!■■■ rl dr rrmprrvtir Ueiorurtreiit lolntatna^ de 
tii^jiif- que ert« d'Ho>race. Si tow* deux ourenl ta faJ- 
Ulc?i»e de comparer Tlmperator it Apt>ll^n. cr ful poiAr 

l*!» ln-ioin* dr IfUr a^curil4 + 

\vee E>^ul* XIV. le pluta rqui*me a 41a encorr plu» 
far^i d' imjHwture. Clioae curiruar, c'rat au i-rrplMjur, 
au pyirtiultn Vollalre qu'on doll la myatineiitloti du 
SiUle At foal. XIV. Or, comme la ol*en"e K IK^wn. 
U Ton appeal* alnit lr xvir akcle. on nr pfut no paa 
rtutaiquir que cr qn'il a en dc plu* glortnji s retail 
dejii urutluit laraiiue I>iul» XIV ccinmin^u a rr^ncr par 

lut nvlirir, en 1661. La idthlo*4iph^ Ih*rinitf* V^lf inert 

en Surdr en I6&0; lr> pvintre LeiurUr n'eaait plu* dt-puia FLU 

lAV Bafaaxr. I'afhltl, Vaiujplai** c*al*ril r*>l«lH-nt 
mon*. iw.il allall «ii»p«raiitfc « Iffi?. l*ouwm. ml* 
4 It.tiui- doi l*j r«|»al«». liiiiiiiit -,* turhir* «i 16te CON 
mHIa Avttii H fli«v4 ma omivi* ilfpuit Utifft+mp*, iaait 
If ptiium|uUiuc nVn mtaw pa* inoin* Ic tlLcM venu 
iii- Racine : d 1-a Fraiir* k vnniciLdra aire plnUir ^ur, 
atm* tf r#giic du plus grand d* w* rota, a. flcuri It pl«» 
grand *lr am piattr* n, MrtMrr, La FtfAlairw, Ifoilpau, 
HaCHtfi Huamacii tWIcnt hi p^in* moturrt* ; leur for- 
mutiim nr pouvait rien devoir au m<wi»rijue> »|u* n'arri* 
va.it ♦(«* |hmii placer »ur *a t*t* la courwio* d* !**»•" 
|MlW, 11 **-ml>ta qu'au cawralrc rav*D»fnn*nt d* e* rol 
lartllllMI* ult fait larlr U Miurcv clu K*nkt *i abociJaDW 
aiiiiil luL l^l CuSt*!*. I^uvoIh, Cond*. Turoiinc. f*r* 
mr* uii*m aviini *■** r*#wi*. n * f«r* •** F"»* cboi*i» par 
Milfa hrmri impuafe pitr l*H 4v4fi«lrlLUw LOfSflU'lIdUt 
hire clirfs dr* wlnWm ft d« Iiciififii** de giifrro qui 
I™ reiiijtfawau. It n# Mil illauriFUfr que d<* Ctio- 
mlllml rt dm Vlllmr. II aiciilui Vauhnn, 1r i*lu* 
grand df* liifpfiiout* « run dr* mrillrum tiotiiinn* dr 
I r>»|iie, a « Ctamillart dirtit i>n ^Jit «M»»d " «*<«■«« : 

H C* fit tf /flJII^UJ *"/i--J.'.'l'l' J'f f 

F>i- jam 7oi I* pirofortrtoirr, 
I'm fut tan h4to$ a*i fciliuFd, 

A Jlolitn, IxkiU XIV nrcfilru lo laniLTani 5c»*r*nrv«- 

cl ip. La Ircrtip* dr Mriitrr lie rtwnll t|uc 7-WU inn* 

ile feuUvrinicin: ctlJff *lt Stttr«uvuc"iw jyuUMiit do i^u>» 

llvirti iU Jh jkmh» p lie fill 1WI*-*" qui npprll A 1-«iJ» XIV 

iLUt M*H»i* - *<a*1 ( * | i,u * ru,v *«'" v * in *• ■*"" 1 temp "* 
|^ Urwicl Aff] m * hi tlftil pa* ftptr^ii rt n* l<* crwi 

<iu*Jl uioitfc*; il coiilifiua a |>r*r+r*r Scar«Knoi*cl«- Sur 
•on ordt*. VEffU*c ftt tic pocftpW W inn^mill** * »"» 
piiio. ImmUi *iue M*>U#r* tut ©nUtfrf tk null, ptaqtii 
furtli i-iurnl, el fftlllil iw p*i» avoir tie »#|HiHufr. A«t-*** 
dr co rol. q*ii »• vouIaU duiu *oo «nlM*ir«HV h|U* dc* 
courliMii» H 4m lUigi-vnieun*. SIoHGr** iu- potixjiit rirt^ 
bl „ I:| ..- . r-.ii* |.:i - ♦!'!■ I-L KiimT l:e f\ I*ii;:i1 CiiMvit. 
VauLaii. Lii llniyfcie. K^nolun, Swls lUcinr. La Hruytrc 
*i r^wlim tow viriUblcmcitl «Iu r*^nr dr Ijuu&a MV. 
« «vul Racln# mibli «m ajfrmlMU II n "cat pu a r>"c»» 
loufr, car fx »* f«i 4«^ pwr *^ r <N>i»» I '» ,rr ••« t(*" ,ir 
t'l|M.mrttrrhcriilliwJ1Wf«cc«|ul klu* Ln Hruy*r* n« 
fittmu^ wn M*i"p* 'iwc p°wr *u fair* uim pr*f*m*lf (-^tirc- 
F*Mtton »c *liii ricn -* w>n rtpu4u*: uWprlmiit Ie» ron- 
HHf<™ M Ui C(^if f pn>:«lunl c^nirr la uwl^cri- |Miltli*iui\ 

)L !il Ifc^un- -I l.€'rrUt|in\ 1^ r- *l %w I'tiiinti |*«*. LtU in^le- 

runt Hiv^w«n 4|Wi avail hji!*j# rn lut xm n<iuv«aU f!OW- 

taDlin, tin 1«>UV«U Crmiloniugiir, ^UiiTnl U •iVfitt VkHtl- 

ral« W crliiw* de rev«n|iirr 1'RdiL d* NiAte« ( cl qui *mlII 
oUiove Mai g*nie omtoir* iiu nlveftil i*U pli*riui^mo 

d* u o>wr- cij« prr#4u# torn mil i|iii »* Eonumin 

**U» le nVA^ * l pUWMill |1U K>fll«llHll *! I* IlllllKliri* 

pur Id), ce ful In Hrrlliu 4 ou lu iuAIisciIU ika nQUr- 

hrikL't tt#»J.*U aiOU%«rJU**'l*Ot ■ jll«|.U*A ■« * pla,TiHHl* 

mtmOm ■ dc ampttLrwi. i<* »«u» i«m^ d<- 1« nn du 

n'XlLr fnl iUn« la owridh *> Hcynani, Dancmirt, 
UMUL iitiii pflttr riW^'rfr IWrfrt d'uno royouW d*crt- 
&««- «til M'cffon-drwll dans ItrypOCHfl* tle*otc P mat* pour 
rmtlrr v*- riiiNiiidagn * lmtrt* o^roc*. Orwncltn ndi- 
CUl^*» c«mii»fUi*» ofTnxJileetf, unit iW«**«nwr» aux £Mfre« 
0« M»l«it»« vleillc dftmue-iie^ -', Iti. N«l>), ^ Ft*- 

Indrr tUltl .'i r<riivr« dr 1 crili*|uc de^ pliiloMtpiKB- oftOjf- 

clitp^li^n* Ix- krcmlin*. *l* Twrrattl^ €-11 I7W). nwiwri* 
c«U b*lfi«m. Kn nAni i«np*. Ic fam*ux « Crrnd Sw- 
ell -, JeUM&Ai »or Iw qnlntt FrHiii*n?» aumim du 
x*ili\ ftHrWftlt iii il-rtulfilion d uiw Francit pilUr, d*- 
VUNtf, ruin** par Hi j|iterr# # I'iiiviuion. la liairqiM 
VOUlr, U fainiiir, rMulU a rtyim-KiiiUMf tiiWrt Kir 
lniiMllr k!iSttliit SinWfO, Vaiit 1 -'". F*»>"i >-» Brwy*r« ( 
line TuUlf dc rtpporl* "HnundanU e?l do ffouivcmcu 
«Jf» pruTlllCC*, lie paimphM» ft d* llbcll**- »i 
lilriiKht «pp*l* l'a^tetrtlon du *:uind* M<*i s ilril |r,ii^ U «I-3lr# d# LwiKm XIV Tut loulo ihHlralo, liluln 
d'ur>|^r»l d'uii riilmtin loyjtal doiil l«i»rM rlail auttl 
imlr qii* k* |iletui 4 deft plnlB <ju"i1 lie (avail Jflinab L.. 
>I;iieiiIAcmicc tftiiUiKlle i\Q\ fftlwiit c*wi»truirr Ic |*Uis 
tfc VrnuilltrA rt ruinnli la Fvhik«. V>u^ MV ™ J 1 **!*- 
(in 1IUC 1fVU Itl tlUlTK j«>ti-ci#i , c <tul »r tnamfcriJi conlr« 
lul ?1 *r ir&dufcMt a. mi niort par dr« 1 (ii|tr*cailoi« ifcirrt 
dm catttafaMa **^ vrt*, parinl 1cm|u*U I" >ttivanl» ne 
furenft pn* lea plit* fenxen, dueinercnt le U*n : 

«i Ci -j»r Jf rotf d^i maflorifrj, 
Jv jauriJilJl dts ujurtttt. 
frt€invt A'vnr in-dignf frmmf. 
//rHsrui J«rr «V [a jhtJJ. 
*Yr jvJf i ayifnr ftirai potfr t^rt d(H% 
■f/n t*l mt*w*fr< M>a e«J /amai*» ■ 

rla morl fut « uric Jolt* univpr»*ilc *. tt dll \0Hiire. 
adajnllloa.. pronovicuni roHatatt funtbre du per«an»an 
ik (tut B l tm|*Wifr ^ Jk^- d^vani l*>m* la iviur f8«*lii* 
MM ! «.,♦ Tnn* twivenir *1« no* vleiolir*. t\w mult 
lAppflwvoiiJ* ? Mumimrnu wtp* iNi. rieve* au inlllru 
ilv iii» placv* jnddii|ur> pour tli iiiWDOrtalU'r la m«* 
inoirr, qu* niup(-HrreiA«ui A nu ntrflU t»i Vvuf Inf 
iuppLllerr£ un Mrclc tnlkr U^ivirrvr ^ *■* c«rr»oa^.„ 
^^ Coinpagnirr di«rtW# M >**■ IM» de» iNaont quelle* 
ii'lihTU iTti^ *ii lJ tl lour Min, it'olfraiil ptiu <^u^ d*~* nxi- 
cc* au polll iioimbrc il« labour<TUr« force* do lc» nefll- 
ffrci ni4 ^illira *t*»J*I^o*: Jio» |w«ip!ca cpube*: Id art* 
j U fin wji*. 6rn«la-li<»n; k ctfmn*ercc langui^Nint •*. X<*n 

■talaaBttafl l-onto XJV ■*•«* Jarmaw rltn fail pour U 
pruplc, naal* il tivnil t«ul full |>ou.r aggr*v*r U scrvl- 
tuil«> ci U >Ml^n* ou II vivftti iftcpub tmLJoiihi l^fl iv*r 
lUscimnth u'mv^i^iI poiiftanL pu* n»«i|iBt En 1W. 
ififlaUn atme« du rfctfiir. Ir iueile<in Guy Pa Hit mail 
UA|u *cfi! : u cm [mrlr fotl, au Luuvrr, ile buK tic bad- 
h4» ri <le rijoi^auirta, huin on hc dil rlni tlr ihrtil«i[« 
1* ppuple qui mcuit dr rniatre h JHb la BrtlW anirfrr. 
BOVMlft qui KtuiL k pl«l» *i«pjcwrf da lliurifer«ir<* 
rgvi^Ui A>aiL dlt * r * devwir* Ut« n>le el *lr« nol-'c* de- 
\iint \*t il*trr»*t puptilair^. l>e toutr* l«* prov incr** 1 C* 
■Cfl* tie crllc ileir***e n'tvateal eeaW **a*riwr « la 
■co*ir duvanl cln^uantc )hh. ntaft* mil* la brulaWU- <i^ 
la »oWalc*que chnr^te *lc la polk* y avftli rri^ndiL 
La UretAn;i^ »v*it vu. efi li?5. la prluiour dc» bOftVADI 
iji»c Ir J**iu.tirial tlevalt o>nnaltrc douce an* 1*lu* lanL 
\1« ^ Sfvlini^ avail oUpeiril !«* exploit ilf« whW* 
vo.1cu>» c4 pdlarda cl e^rit piltlClllivffltH>llt t«t ! « 111 
tuircnL L'aulw |o«r. uti petit *'iirant a la trorlie ' » 
(Laitro du JIO ortolan 1 »i5;. l-r» ConmliMlrai rtu^Bttl 
avai-fiit tlil d-an* Itiir* rappon*». m ICH* : a II il'y ** 
pi-eviuf pl«i df talftMirtuia at*M<* IL ti'y a pWi» 'law dc 
pituvrr* niriayvaatiua i>*oirt rtet- II y t» t«"c<»*p mom* 
d i^cclwr?* ilann k* colltB'* <!«*•» "7 •*» •»•>' * ul " 

r. , [. .. ak | . ',", i- ^ .i -^--i- ■ ■ '■! ' lIlOllW '■■' >'■■ > 'I'- 1 <»'* n| ■ 

dc iiuoi tain «udtcr leurn ciifant*. « l^s *»UlaiU m«- 
avjeraw, malpwe I* pJllnge. nlUienl m BC**qv« twil nai*v. 
linns ba*, i»ia wuticr*. n»>anl qu*un in&uvai* jupon 
ci haul <(l* clMWi*a**> d* toilc - # ecrlya^t rintendattl dd 
Ifontaabaa en itot >oldi«io*nuc digm* do ChIIAI Oil 
l« clierchcrail valn»n»«-»* mr le* d**i»P* d-f Uilaill^ 
penal* pur V*incl*f Meillafi. 60 U Ro3 Sol*d et iC* attcU 
lil^ font de l-rtpillaliah. BtiW^ultleurrC cmtMfltait, tl*n» 
ton U^l«j| if I* Krtiff, r" 1307 : ■ f/ol ti.n Tail i|»i »* 
p*til *!rt* eoutAi^ qui* plu* dc la nwuk* dr la Ki'itic.' 
M PR friclM* ou mal ru1tiv«c ( c ^l ■* dlrr Kancmip i09*n» 
qil'cllr nf pciurrall Wit <* «t'a*e qtiVlle «Vr-iJr «ncr^- 
Mlm v .\pr*s ITflm 1 , D>nn*r d'un UTriMf tiiver, ta famine 
aiail *1+ pfimancnle. II il*y avail phft* en <l"argcnl. 
Q^Cmf P°" r payer te»appotr»lt(iwr»t* driof^ci^r* H ravi- 
miller rarmto; mal*. tnaljtr* c**. IWOla XIV a'ava^l pa* 
cc*^ «l* fniire U av*rro. 11 U ul JoaailVn 1.15 Dp Ifijp 
a 1II%* la populal Ion do la Fiance a diinimi*" d'Ull mil- 
lion dJ^abilaoua. 

trile ™i IMd*lolre. Ir-t* r^pidmefit eaaailS***). d r*> jam.eu« - «rar,4 SJecl* - <jivl troure lou|i*»™ pu«r nill . 

* cnwiiona wiive-radlaifr* vi 1* pauro- Iroupcati il« 

- -. comn*. JH Si- Gyp. de doctrira*- maim** 

:ouiefoi* ptu* ffuere -I 'arjeoMieaila, en 

HI, que U pn»i«riioii * erlair^e et 

J'indualrie. am mU 

gtlutampilauie « ir*>p ilmiu-. lb 

lamiP Jt" |#U* H,„ SUdHI, que la 

KtnrrniMm niTH ikuriil a^MrrJee? 
rt 4111 Irtlrtn Or, J/i mnin It 

tfe* atanea. Quo pouvaii fmirv pawr~ rwi »|ij| ctu^iit d>j m ll'l *** twill Mil* artUam. inr La 
rtncftilofj file IKdll ilr Nnntvfr ? Uvi*** a *erti : „ |^ 

*•**"** doaint*-* «*t. H*M*!ajir. r „„.| jjh« m ifA ct Wf 12* MMiL 

*«tacm u. caa.var.iMn ft- cHIm que ilrvortiit lei 
MitDMtfi ; d Hie, nVviewwia f^iKiulknitM lm onnrr* 

r *"*![*■ : ,JiHJt '" *"■ rt *«■ IM, ^% »«■ »■«» ™ 

fe auHte* lander-* personal lea Loui* XIV muiC ejt* 

5y~, *J" - ™*W "■ ** a*nMte Ml *u niveau 

*** ItaWftm il 111 *n«s>ie mmvifr , )U * mm prddtffM. 

•fiirv. ,, I , A |,„ 4 ( ™ np|lf . 1)UI , |^ ftwflnjp |)Il|h ™ >|U i( 

fUtlitwili^glUEon^iini |*>iirc*t.i*r **, rioire II 1-e* 
»a, WWW 1*5 M,.i«»i pave* W *,,ir** ( llOB „t„ n 
frur i&leiri. fjinu u»kui tatr aeHiliW. D** auM* anient 
frrme on* coar mituur ilVo*. I« rm* nVAleid Me «t>!J- 
*4tiiimriiir ilri iwrwiet UianftraJrca. ]-w Vata-i* 
nt ffiiimitrn turnout nee (In ahtaytm. Sou* 
H 4l»lill I'mmix* n v g:iillrr thm peqiaoiis pir 
ciwvikliwii dr wii iffuie iKaMUjue. 
^'vifaiw pwur fi'liwiureT I'uMuetiit 
n bouoram ecu, ,,«■! pr*tr,.dail egnd^, J|oi*nn <oir- 
e l*»tir <let» tin* inoiit» rrjunr^i^Mef ; II 
M plumtttU Mlir rJpn*)er tIB Jffl:*»r*n 4l - 
h>ua Liniis XJV. vtviilut rrionir-ii^er lm 
> ttfltoldm film qur* |nL || ,> n ^mu 

Chapv* Irs i^ . 
L0«U Ml | 

(ufhclmi, mlnlM 
9ttl erf* PAcnikiul trail btJOin 

J«* OilltVH. 

d'Abotol *\ mi jrf.H^iue- M r f'^inar qui dftClftm 
U» - Pll*mi#r pu^f 4ltl moi^tr poor L'Wrvuiiir i li it* 6cm\ CluiptUm w imruU 3.i^ti ilr> •* -iifVouronn» ior^ 
JJil fll [ui hi#me U JH!*?ji« |wmtoHA pour |*tDH«# 
W ri ibisrrh-ii pour XCO) II vm C^taJi l« unt rfr* 
wNrfm*. Itauvnrr, Ihiunra, MPmav. uuhu plM» *V 
! v*m <|nc CKprfain, alorft ifuc Ci»nmMI« ifavait 
tm> hvrea, Mnti^n*- TdW el Kmcltii- «l> t L»um XIV G*U- 
nuiit tnoiru Cooielllv, M^kr* cl lUtfliif tjnr? rv>n x rap!. 
Ui*w dcfl kvrrlt«4 de la elmiu^r.' m im| tnfr^MlIt L' 400 
llvrra. Kn 1073, COffMllI* w vit Mippr^i^i l*Ma pf|* 
•to* Aff* al<if* *h- MilxDhiie »<*f>t huh ci vltur^e «li fn milk*, 
il vUr*jt jiMM|u>n l«d cw » pleii -menl uuMie du nn 
■ prolerteur 4fh lelltn *. Kit I«>. lea pemloiui fureut 
MApUleinfht *upj>rft»r>e*. Cm itoi. ujiiWe PA tilt* 
avnitjtt «* l*» pin. elo/**, «|| P n'*v»iem pnA d*p»«* 
mUt mm l* Cplw««U«ti devaU. en Van In. wc«r 
OXlOlO livira pour M^iirlr lis tfeiu rt# tii^rile nhan 
wnnih par la rwuuL* n. pnriul m, utie fkiFeiit* dr 
Gmihlk. Tillt ilr crllr quii Voltaitv nvatl j|rr1*>. 4Ju ^ 
UTrtlt fti Manre ko lOTCW iivnw do pmiuohh Mtttiiti- 
«» inn-utUfv. itr«*nJur» U 67\000 ni ICTo. et tjMi t«» 
f«r<M ifiMri^ffn q W pcmlant aeife aiis. nvrr J*=m ce7i- 

Ul^» de inilhon- OJM U* xtftg«l«* *lv |ft npyin^ *Pfl 

Ikv-oivi *t u* rating vurrjd lm auutiirr pnu Tuvilir 
rt T* dr*fiot»*>rer |>endanf clifqunnir am, 

Lt phiUniuiBinr* « erW In le^entt*- du « Ihmi tvrnm -^ 
ou pliftAi, il n'* eti <\\iit 1'tfxpiiiitrt. r»\ v iiMi itotiv^p 
lout* fail*. Leu pau|i|rj| <rMul«B et eivnvnltictift rjae le« 
r«t f-Hii vLkiffil rtiv»yvft par Dle^i pour ^oke Ipur 
WlllWP, rtauilt IfluJiHir* fitf-ins ■IV> J ^f« n ^ et J'aU*- 
{EttM* ft< ehaquv naurH nvthenuiil. ■ Que de f*)Jft *r 
miiitivrin IjIIusImii tin imn ej-rnn rt*!Wnt VMM <le 
la litcritf « *lc r^falju d« riloymi -. I# ban pvii^le> 
Iftmifit qiif n trn Ur^tra wruttl tonquifa. H>i n*> wnmi 
pa» doting . (i RcclM), liVai aiuai qui In iikwi df 
urn* xiv inf3«|uf> .iff ui cvur fi niauftn rlu i^uplf. »n 
Poccc««ii rr Ltiui* xv f Am iipptfe |c - Hie,, Ain»| rfp jus- 
quaa J*u r oft Ton Vaptrfut iiu.il B tUlt f|u'un inwia^ 
trr dcpHfttiie et cle pi-rver^lM k U» lioatirnr*. ile Mire* 
du Ump*, rt parii^idiervMiieikl Vi^inir*, rotil nbii^rrnl 
au viii- siWi- A rVpamttrt lit tf^eride? du - hoi» l%mii -, friM qil'II funstil tr«p eouvcnl par le toroWctormt 

^tndtbn^i ,„* j^ pr & mt t in ro^.ph»io*opi^ 

I* -JinoOOIIil <|W MWnJe - qtiand II {»U*« rlalajca 0f tnn 
Jf« * "• IW»w, iUl.,1 le naerne .e.np, oO i7 B ^,™. 
rati dr la silMit ei | a llvrAit au p\l\M#*. pari « SraV 
** rjc ; * ft,l, l d11 ff cnr P lluniOJII -. nil) ne V»vail Aum u 

par mi* nfl H dwintat U peine ri# U ir>mp* f . u 
luiHl^ve pr«|rl( dl IICtK-Cftawr, Oflli mE* * pW^ 
i-pt* - qu, Kred*rk II, «.» un MwxtmM d lK-min« 
hM .io mu qm 4c «ii«n (i 1^ rftaUl 
<fan(r*r* II rournH ftlfrt I2.0W> liiNniim A 
poor Mr* la g^n* d'An^rtuitr. rn IMI. 
W-lvrol *i peu^nril^n 4 uil fur. sr h,»^ rimttw- 
n»r par la 4lrar.de Ottietine i^ RuvtJe qui Jut | ft ixj^in 
OJM Ja ,>Ii M ^veryoiMleV et la P U| 9 crlmir»*»* que I* qui avail 
nu* KlaiH \ 
I AiBgJAlcrrr morid^ eoMiant laupli, 

KdUrlei bf4k>lfm 4 |e h 

ttJata, l« 4 Iwmi lyiiii «. 
par one ifitftlhiffiic* M 
p«iil qtif voir jmt> -fnoitn 
1IM « leu rupricca *r> 
^W** Off U*«tr fainyi* 
eCd fitfla pamu 
Oroiid »< II pidahuiiee immuiraile n iiaaira^ 
it ttnt anting qu 4 il puiftv «re, 
IW Ktu+rcalie' ptm>nn«llr», ne 
■ rMuil» i n>.jiiii par lea app^ 
pamxiieK d* la rour H d*^ prkl- 
qiil jHilluifiit 4«tnar u>« egliu* 
poi*rt ! - |K. rt«3ufl), Cr ftil k mi, dun* l&nti- 
qu»e t puur le* Marv Aur^lf. lo iutiPn, hf* Miluii+n 
qui auraiem pui/.r* q c - bi>na ljntri» *. wa Uu r *htou- 
i»-irr I.O pimar-iujftine dVgliaw a fait iji. »|iift| tk COOaV 

ii rot i< iiiu* nftittcteuv tt run ii™ p| ua criini- 

k* fimpfrnir^ romatika ; |] la nppelff > |£ 
a. par einilrc, npneU m l*Ap*Mal « ee lull«ti 

qui Jul lc |tliift ilignr .fe totia, C« fill autui Irraa decer- 
lairth pap^ h , p;i rUirnl .je wmi elir--;). r l5 . F M i.u^ dui.-r,i 

W-ilfr HUK ififltitltft* ei aaix imrljttiea ,i- leur eHer«* 
UMlt lafilir iLMk ajHUaMnt* coinm^ Jl arriva a tant 
d ^ntro^tix. Soivnni J-n .htarti* e<i |e<a poiir la .|W*n«- 
fir I ordr/ p le pltftrqiilune & aurAJe I™ uu^ tntpriat 
to imim v a I'vncuiilr^ di* latito vtoU. II a fail alntl 
»n uturlra k MAuvaia fun prlnrr i]iu n *talt pa* plm. 
mauvau qia^n J*un lc fsn.i Til m q«l ikdrniuji J6ni*a* 
lean el ritt nw^Kfcr uD*c ctiU milir? Juib, fill ftDDfW r 
- fe* dfiicen du ge-nra i^ipnaiii - : Tuclir lrtitiVA movrn 
' h ' ll,jl * wl ' uu ' r '' N " Il - Jl ' >■' ■:>!■'< tlvuvinlii pluim 
qi-Un»e> a *l* *le fftln- maamincr par le* dttraidLMit* (le* 
Giaul-ola lea C^wir* qui llrent de laa r^aidr una province 
roaiiaine, j* «uire>«it l>ap>rit uV llbvrie omiriie lb rnvnlrni 
M 1 Rome, rOduiMrrnl eclte (;»ul» a Ijtnpu^^ince 
de-inin lea lnvaaii>tift barbarea et y preparereial aaaa*>r- 
■Viw»eni«ni dea eapdla u fordr* cbr^tien v^-i-.ik.n « 
loraer n-xnaiai. L* lJilla.ntui.tiw ]»*it fair* aie4uie la 
ronil^llOdw tfjHlinU'UK aUllque* : p 4*^ C<*w t morttnri 
tr j*tutimir*~Cte&r t n<ut qtiivivid m^iHr te **hae^ ! 
- Ell I9IM9I*, lis out m dti milllona ^ul aoiat allH 
nt fairr tiirr m saluint Ira Our* <|« ritaprrlaliMcie nindcrnr ninqiilllra rn 

llMOlAff, 

Le pi utamnil*rne <||L u»M <lu llroit K CM. ana v* iiu^i i 

I full de cnllr litany I tiufripliMJi tapidaiirf 4f fnillr DJM)rHUnMrl 
Luirr vralr dil. 

pour la patrir, J am irnin^ de la icuerr*. Mam I'hla 
awe A + France : * On <rolt mourir 
on meviK pair do* iiMluMeIHa ^ On 
lc ftait ; un n^ *e 1aia»« |h9 molim lotijoi^rv pJutanpit 
ft*r. Unl enl p«ii«ant le pre»4ljce de Vordrr que aooCJent 
U plll1nri|uUiiie. LliUUire oriicielle refute de de<ou> 
rrir k* valuables renpntiftabllitett df 1u rUmUrv iru*re*v 
II fiiui que. menie eunlre tc«uta* iHiilfti^^ res res|>3j^n 
Mlites apparlirnnnd aox valncua. * Vo» I'Mlt ! ■ a-l-wn 
ilr . uu fiurik du Drull tl dp la CMU-Mtuifi, nioiiiw I* di- 
IfrrnnuN II y a deux ntillr ima. au noon tie* la 
maueoe* n Tajijajvj cwilitivcnt A diS:rei« qttr Foree, V'a 
Irft i>ourvov 
patrir »w* d^ cha.rnteeft out •* h\<?\\ 
On ■* lal**r |>rAfi^rer pour la n myrtle dc la 
prix-halne POR — MTTO ~ rrlle qui! faudirn falrr whp urmwllr « drmarr* «. fbln 
- punir *\\H iioa *t|hitit* nr com mi s^ritl pjii* i- ^uuC 
to. ffU*rr#^. Oh rrpariara <• lr*ifc *i jiWrti* .. ft -vtu *l« i 
**ir*vitrtdr6lili3iwrH«i**>M: .C*iaiU*tofi1ririp*L.. » 
fM IXtrftMt*: *m tjOiitmii! tiun « aiinilf* contra •». 
iMirt fflplgikm* ft k or* tnMm, pom lurr. dr la puM- 
c\l4 a Inirs »< rjRiainrir* *• polhkirn) rl MWUlBlcUiifc 
t)n phnnrcpiUr partem. * )H cnnlliiti. imthifiiilctirtiil 
rt tnirriiatitrnaltiitriit, fr-*u* l*a ilictal *!?■•»* »1 AAV ■** 
rnrlVaturr* dr rftafcxralit* |M1iri*mtt rl pau'llfcuor w 
cirtifonnVnl Han* Ir orlll -pacta mc ct !*■ pari bell I mr. 
I,r* m+for* Joumati* <|til chaJttrnt la r*iioK»iii6r dr 
M, Br i 8 rid * prlrrtni *1^ In pnit «, fi*ut IHM hint* pUcr 
aux nttnifp*t*tic*i*c<iol«1» BUrrrr, puWmit <U-* *p|>*'* 
dr* frrnmra cantr* 1 - l icadton mihlaltv dr Irur* rnfam*, 
cliantrhi rn m#ror t*iripi In itkdrr <du JJrMml Malt gill 
■ bmrrbi dr liGlr* », fftalljUrhi *AW ■..«* If** aboAJjIir* 
dr I* fuMlcIt* d>* pUqtM blliultffl rl dw mimtlknii 
Mir - nrmulftttiic* do n**li* |>n*pnrjitinn miliUIrp -. 
rt tiltrtnl nut earnniL, pmir fa.lrt- Irtif Cduri'iHrui pna> 
Hail*, rhlrtturr du. p*Hl Tilrnin* quli 4 tiuit am, avail 
npprli AtH Plutantwr, nrtrttiiK tff» htw» grc<* f* 
rfmiAiit*, l»t A nml ana* C*uchaU - par *<ft tren^ o* 
ivripr Mir I'alHkt rtllTl CAh»*i « L, **» prrtTe*, d*a 

MlTfin1\ «!** pnMr*. rAalletil Iri t-rrtua, PutUUf, tu 

UAutf 1 dr la tiltrre : dr* pMnrlri* font d™ la]iU-iLu:\ 

ttWlHiiiir* rl*- la palt T<tU* cr* cotliprn-a p<Lt«»ftC A la 

miw dr* marcbaiKla <lr carton. He ^witllMs *l <l« co>»- 
tt«rvni ii»r leur« vkllmr*, o»**lii**^» V^r ** rr»|icci d* 
|'^nrfr^ # n* ^ t^-ljrnl toujour* pa* A *cfcrothvr j *l + 

ju*Uci«m polri*c*#» 

Lr plnlarqailaimr, l]*i ^MHfcil ^JA Aan* lw liidytfflt 
iU I irtditttn* puMJcltiilrf rtfH trdaiirt^ MillfiH-*, Cn m 
lititirt (SiUitrM. pin* ini*llfctu#]Br* ct phisi liittnlrr*, 
tl Ton petit dlr*. i!ati» PhWolrc nitimtic^c U<»nt Ir pfttl 
I*icc^n3* <l Mm iiwrc In ptiiiiailr», Ip Mull, Ift Kn*fr 
«tfr*t#. In f«t)*K dbllntiliiti rl rhtfruiwrn: cunuM^ <i* 
noirt fiwqut <*c ipufltwti^ U y * &n <ic tout t^mj* d* 
IQUK n**^r«, <*" r* |Kwr jjtlic* t qui ohl fnit 11^it<* tU 
dwurmnis Ji iM-orluu*w H ikint V Importune*' ro-rrr*pon- 
dalt A» c#H* d» bmrv phHciMLu^ wutror*. On « W *li»l 
d^ faux ocrlta d* rois, or mltiiiBtrca. d'uim* foul^ d^ |wr- 
«otinag*« plut* ou nioiiu- iLHiaim. baurt^M d#* fitltn U-* 
ntttfr in^giiuiirft*. d** iiby«ilArjitt<M]« !*» plW ftuiU^cta* 
m*, crul aont Jevetiun dM vtrllj* <l* I'laWnlre mlvtlRl 
1#* initou d>* pari!*. L'hbtotn remarrAe a »Jnui* 
a (+* r ■ l - < 1 ' allow l:i '.-1-. Murrain Intafflfiitlfl MDi 
i|iii«nlilpilii rAmnn peiuroninilnfFl'eiipnt public a unr 
fjoummion dv plu* ru pltn abnitlnviiilf aui ditflpll 
an dp r^rilrr 1 militiirlilr, rcitglmt f>i p&lfrltr. L* 
lArtirtf pubitqtit* flu! n*« ntKUUt rf*Ct*»n *o*rtr* le 
pluloniuiWHC (If la tribune* 4*e U fo*»«, <*u Journal, 
lien n pn> tI[l^nni«|E«* ^»lr* **» - »*»*• jwr*Wfatc» •• *i 
M ntaimquf pollcW>r*. On h'oUl^*,. OiiJ^unrhut, fi nulurr 
lr dfsappatl ; on r<*UffW drmnUi A IllOO «I*h pnHta. 
ritfnt. 

xt\- ^I*cIp »*«i*ri! va Pcrujtwmtfii puteU pHMir VM»* 

tolrt. WftHtr S*i»l Tuva it tn|«« dniv* Ic Wii»ii a*-*^ II II 

v|f *oc£**. II »m* cri^a un*- iinlu*lri* 4|U& mil !+ frtiimM 
Jiih* riiiMdlii rt qui fnhfUjua A tour ii# bt^n. JWOI 
tout** l» fLiMWi ft totm If* parti*, riililoftrt/ w»moiv 
e#« an Mil 1* ehoii enlre dfi memolrr* *jr ppr-wnnn- 
gM M In tIpIU* roilr *Vhap|ic9 a la ctiillnlliir. dr mar 
chitnuV* 6v rTindrt. ij'nnctennr» r^tlnv hwtbrfa dims la 
iteroti^n. dr ronvtiitlwintl*. He. l-« io*mca ^ican^ 
tlU J*r ^i^nalflltnt p«iF 1'^r actlfft* l*» Mat d* VlllMtipM 
H ItO Lfe mo4 lir-l^tiptti. faJTlqual+ifct, a\or un* ^aI 

ffllialn. «>i* Cott rtjioftJ'^ar* Om Uap* Cl#nk«il \l\\ *!*<* 

AfrMftirn d*' Iji iliichc*** tlr fr*rry, <l* M* - l**rtln P mo- 
tltftl* d^ MatUvAmotortCe, u> l>4»tti*nl t m»»i c»lff'iir_ dr 
*ophl> ArfKiiitd. H d* Ptfutinr, la. - VWVf d* Ira ttrthiulF 

Arm*V »% ■>« do Dourrltwinr H dr Iti ls«»t L 1 bWLviro lit 

Cftgtioatro a«lt fpiilaf It" lore** *l* pltialrUM fptlill^ 
lohiibif ■ quniOl A Jhiiiia* «>ft Mnpaia rt y iilirla UM VihRttiu Im *m * n«r« - iMhluiflft. II pNleurtli alow. 
f..m una «|irlt. apptrMdr* linnnhr liui lilttorftttf « 
■u pauiUi>. H II d^elnr.i. iwn »ant r^iaitrt ■ I** hit* 
loritm pawffit al *i>iiv(M, ^Jtria Jr» irlrarr, prta <l« 

j?lT inilri ill-. |U*:.i ■ V '/'if '." ■'' '!■"!-' ^Mlir*. ; .a- ■' - 

*|crt ft frtlitf, dniu* rc cue* la. Imr oni^, an risque ** 
T(»r, ptlWlaiit Ull cIh*!*""* *» nutiaia ittvelrir hu^l 

<niiu.yTi»* *i"* rjiWoJr* ■■ t* rtpnbUcwiawna d\v Du* 
mn* itfttt al»i* ffiuHJfttlll* ur La tial *l« li*»l»rr *|ui BM- 
oacait »n+ti irnlM^irlr frullErttrtincMjuo. 

1/hiUolrr mmiMala ^amjirtinruit fia» t*Mij«ora 
inotii* «fliimyi*u»r niw I'tilatoir*. rwt ticltnornl »ln pin- 
tuviitiiftuiO vn ro fpreHc a «n k»ut l>too dflrnnlrle ac 
pi<tft4lyttsm* »ii»*»h* l*w fl*»« iif I'Arafrfc PirArp rtu roft- 

fi.-..iii i-:n ijiti .1 '.i|'|- ■ [641li nVQIMltofl -' ,< 

talviihV Aft ifcHla*-X* dr% rtn^ilul hum nirw^ on Uiut au 
inciliv dt* riprli'c ind*|Mfidiiiiu. « la i^artton rr aa 
nrA>i*nUkolleiMiw. I *lu* ^uvint imi fail dr cnnqut^rMib, 
d'inquMleun. <l* dlclalmn*. dp drtiaiichra, dra rw»- 
p1i*« it'tomtiiM tlf ph*k, dr totrrancr. lit ltliraif» de 
MinUt*. i ."rtt mi («llinatl»a qui foil dv tt"tre lr»»p* 
■ unr r|«*|wr lrfnir par lr* Utftttirr t ■« v**i«h*Biir*, 
left rcmfii*l«in»irr*, lllnvKinnlMf*, *»!««» *<* I* * 1 *- 
mrnl*, raanliantf" doriri-un*, iiavr«(ru»» dr vpMH- 
flUr** ki til lirtll k *' d*" * % l»*^ , a»n; *lc iHila. •• (J. -It. WlochJ. 

p-K fr*isU- «l- I>irl|Li.t ( clrrn-c* lalCpMl, ilr tOftt#B Mi 

reli|£kOrt rl dr Uhiia k» pxiiai^ cmHinurnl li uuqulllrr. 
rauaftnr, |tlulnr>|uWr 1'hlMolrr rl 1« vir tuwl rntlrrr, 
lis b|inartitil**r«>tkt 1am ^pfilf* rrwconirvroNi dc* boia- 
mra pt*ur crolrr a Irur liiipoalutv *i pour oWir A I'or* 
are rrlinliici dont lb aonl Ira aou*Jrn». — Bfkuail 
Ronw. 

POCSIB Kitu d aiJ^i a-*iHi« tpir rr tik»i <|Ul *«J *uj*t 
aiix Intrrprrtattlttcis tra pl«« *iKrr*^ ct ri*%*i l»tru dt* 
am*. D*HOttta« A MM. i*»«l Claudrl rl l**ul VoWrr, 
pODT p-rriulrr <*ru* i»AIp^. il y a <i^ la hiarffr. L'appll* 
caUon tjuon u pu MN dr U |^**iir Jr nun ft la rlKav) 
varir u rinfiid rl 1'eil rproaiW *|iirli|»f niuhartai I 
iwnrrroer uim** ai|riiifl4*tiii<iu A p^u pr*>« nacir. 

II wl rvlden! <pimi Itrixr.m uV» rfrkliNiUmi?, la |»r- 
lit* %e ciniluivl nvi^ k iluml. Ix pottr chatilr. II cTiamr 

.,> K ui (Mir t VICUiril MV, L .H ji- ih r :■- ctlATQm N C*f< H 

la lerrc. Drplirr clianliill tl k# WW* ira plua frcwr* *» 
CUlirliA-kait J*«? pWfc Ai*»|^»J*>u rNaiitailvl, ans Atcriatt 
dr .s« hrr, lv** |*l*rir* dc Thtb** ar nuii;rni*«l !rs «ia*t 
mjr W fcufrit Dr m*i i ir, Tjit^r rtiaiklait rl t*» (^«•^ 
rlrn* *tt prMiftt airnt MM la BafJ** !-*?» inritikrr* iim- 
i»r«vtatkii^ *t9 U ptipwir aiinl <lu ifrhra lyrit|ii«! H da 
iccntr tir^ftqor. II fiutt > Joitidrr 1« ariif*- t*cliuiuii* rrt* 
di;lk\n>.itiL*t< T rii rinwinrur du di*ii Ju vin. pi Ic ic*Nf' 
fnrtlqa* 

Ain*1 4 iiu -Irr.iii t mm rrrKiffllfi! I"'* ^^ali!* dd JJtl^ffT, 

Toilc hrroaatar ou pir>*lariiiil# (du iWltl ill* l'inililll*|* IN 
>■• mi i.i- lvnqi-r» t|truii Iroiive dailt l»a ll*iE"hlirx In 
ow.tJilw.kH eliaianM«.„ Ail Muyrn Xgt. cr r-rnrnt I« 
nipiiim **mia, lw tiaimrai LAIuiiim -mnil -i mrf tr* cho»* 
aiwua i> ^M«. U pi^iwr. r*tn«nn lr* nvaliiff- <If- 
dicux trl im xraiHl* dr rr nioiidc t-m\ \w P*tm *l* ia 

iniT-ilr 

iltu liil*J t »v<c r4voltLltu4i dr* latigurs. la p<^r*lr wt 
afcpfirr: *l« cluml, rat awniiw a «ir» r*i;l«- tkKm qjor m- 
lAlfir* r^^cdiillonA «r^c^r» Ifnirront d'wttrrlodre h 
due lea ^Ihmjuci diM Ar di^adcrir^ a'rtiomeitrllkroal 
dr mfpriwr. «»»S rn rhu-i^. In pcaWr fMl tfTikr 
comptr d'mi certain rythioc. Wiaiitfc AU etwnm*o«* 
incut, rli* r«. |«r la *uitc. kwhI^. PWll, COffHIIW rli« 
(r* «nc4riia. par 1^ jru dr* fcylUMea Iumjcum OM tWtM j 
nail, oriianw cliri 1v» cLAMiiqura InillCkK par W jfil «« 
UioWicIk*. J+ I* r*«u»a rl ik li rfaoe tlirt fca 
rontrihiajruilii^ to v«r» rat idilunl. d«alwiu# ( ur relri* 
plMi* qur do voRiira aawmnaiKca <t d«nc oauaiu^*- ■|»p*o- 
ximatlvo. !-« |>o*3ir lar rrriigic ^-ftkMilkF* d * n » ' 4t *- 
nifift, tVlniMW <* IttlltP* Jrtftlw Ct Ifjoirit la f-r,w ItaH POE- p>r son Ah*#nca+ Jc dart ft quo par *»» ac<tw» & 1* plu-* 

Outre lea loin qui out toujour* ilct-ermlji* la poo*i* 
A Ua>*r* i-v fljcc*.. 11 f /nit cxm*ldAr*r Itmploi d* t*nort 
4tu iwWri. H d'iinagea plua oil irioln*) juuiHIeea* T-* 
pocle ■* dhiti d* prdnon*** oowriler AoQr «h*Va\l. *t d* 
dW^fr la Uite -wrnfrte l r a*trc d'ar^e-nt, pour pf*ndw 
en eveAiple. Hu muw* d# pr#i«r tin ehar #1 de* doiftt 
row* 1 I'aiiron. A li )onjrn#. Tubus n> «ellea image* n 
4le memeM mganli, on a'est affurct de rtftouveler lei 
vleui *£ofi:* 4 ft qui t rumluU Mft rirncim a tin* fcnuit- 
airs danrtrfmes aui&nl que nCtMjImseii. 

Au ff»mli 1* p*>frtlf Yirirt da traviQ qtj'aYiutiit Iff 
liftnnifK ^ mngBiiQcr lc§ chtme* el euwoAin***, Non 
stnlfincail lis ClianUttni, m«<f fneor* il* avalertt re> 
tottrt ft rim aye : ■YiKiiu^horw* alSflurori*. fnMe. On dit 
aouvent qifil eat po&aible de ifoulee <ic la pocale <Uiis 
tirir prove haniK»nt*u*y et c^lorer <-t II **t certain *iue 
la poMe n+ a'evprime pa* fatalemenl atol*- forme de 
vera (» Von pnend I* moi ; poAaie, dan* «hi *e*i* g£i\&- 
rni|. >la**» elroltmeni deflnic, U po**io a **§ loU, Et 
II *« Uiui .!«-*?** -vrai qii'il «-e wlfflt pa* d* timer *v*e 
axrrlfcoc* prtu* ft'ftVfftP Fn>«^. 

En rtMM, Ia po**J* r*l ft** ilti tUMf iFitoUtitto qui 
a toujour* pmisj* I'homiiM a ««fr xftn wpril, a eVIiap- 
p<T i* vi taw fliilmnhtiV, ft *Vrmoblir en fr.u*!qiie. sortc, 
II M tnui natural i|iL"au iMmiI II Jilt irRdult lr> villi- 
ntitte qui I'nxilaJfiil rn Ia<t du jpcetocfc de rymwa 
rt dc I'tfnlKiiw dfl In <rcflltvn* II u eh«"(* To* <dic?ox el 
In h^fft* rl, rn tat chutfiiilt ll ■•• * -cr*** II u d»»ni* 
t L + M 11 * immivaIi n*f1r#- i|u* If c<KilaCt rf<* dww 

*pi J jtn!lf» ^* l™ jmtli(ttcti«w fuflac* d*i«i tntllnd ftttut*l 
H 11 rn n full *jdc pa&rioa lodoutaW^. doniinaritp, Um 

tfvcrn*nte. II ft cUAtit* lc» batafll*^, MrilU rJim* lr« 

inn-* romour da clap, de la cll#. die la patrliv l>«r*nt 

It* n*r!i*ss t I* pu*t^ rm Un ■fhartneur, im enclianlcur. 

^vrvanl dona lot cervenux \inj r*do«"UW<- ofitum, lra*V**- 
r i—.i' i' la Wriia il*» chow**-. Toi*r A lour ]yvu|^*. £plqili\ 

fcacl-iqi**. ^rot^il*^ WrVH-lUa, lAttolll|ll^ II * permll 
raWllWllWalWIII du <» divin nitoMMiffo «*, » , opfK»anl n 

*> ^ue ^ blptd* buiaain ^« i»1alr«n*tn, iMinmrnt, 
la ffrtide rMlil<# Uai« il 3 uiriv do millium 4e 

jAprouvM ft *uppor>r la diuc cl fade m-v-iur. p*rml 

dm rhln^rta ft d« rfwa iniputo«n1*. ^'oaf>rai *cnr* 
qu*, louioiira, lr |K^lr tut un m&Ifa>iteur »ocjal. R^ntm- 
IfNtfffil rtomcMilu* H*r i« noallrea, *l qul f mal^»* lu). 
pfll lu vcriu <l^ ffC* <han1a t a pui*aamm#ril nlde rhomm« 
a gram Mr, n H»rtir d*- lul-mam*. 11 a |»rta la Mia ranv 
unt duii* Iji fanjer *t l k a pro>d*e vcr» lr elrl Un cM 
tide. *oit. Mala, pur deli w n**nt F ii y a d*a horlaoii* 
ft -ftitdndvr-. I-* p<^le pent -rtVveiilr. d^nwiift, le guide 

l^fi prupto oail Mujmini «J. d'aiUf-ur*, lt*a (W^U* 

ira*Ma m#alt«»»«-at- San* t**a>** df mkOOUP *UX oriff- 
tie* dn la cIvIllMtbofi. d e»L indUpenuiMr He nolpr 18 
Kruh-i poemo de I'lnde : le BAtiwiiWlta. « IT" iinmvftw 
poeiiM. dlt Mwlirttft. ^«io 00*1111* la nwr dm ln**< 
**nl, ttau^ du wilril, livr* dlinrnwnit divine oft rian 
De fail ataaanMntt Udc ttlnnlilr pail y rtgaf,*. Ifl 
Itibln dp la ItonfA-. U nwr do lait, *. l-e iiwa*iy*««, 
c*«l la auWiroo hiaWri: df R4ti»* CiJwbutU(>^ *« mal 
n la pult Fl C***t l**«** dr- touU une r*c« d* ^ruiMl* 

,J<.BCCUr Ll d* !<Wftu^ p4Ui««« poar )n<pir3lf iV^prll r*l 

tout. ^irc»il« partaiit, rfan*. ran&imal *t dan* Tu-rtirt 
ff*nnt t ft dana laa brin* d'berfce. Cela wati* lu moindTe 
<uwrMHaon L* tntvi lit; once ne P^rd paa aea dr*dt*. 
pitfu neat qu'un *>-inboIe. S"il pr#l«idait tyrannlaar 
rtioatinie, co d<-rt»ier lul rapp*ll*ranl qu* c'**l lui flili 
i i Tall ri - : -i'i: (>eui t« Mr*- vWftraOUlP e-ft jMVUffl^m 
drum Po*m^ damoor. el d* pM* fnumel'l« # el d# 
libfrl*. Ici te po*le e»l vralrrwftl le tagP, H I# pfUpMU 
l/K^yple ft M ftoerflf, quh **l ecllf de ta Mort. Bl«l 
iw dlurt Iji vie rircule tl un tflrr n laul re cl If irfa.nl 
Ml nu rwtil. M*U IAin«ur ral plua foil n»^ i«ut' !»*» 
relfouvt, » Hvbto, »m am«<^ (>»lri», Lnm?^niK *h plii. Tarbrf* vlvatit. Tarltrr ijul pleure. Car Vnrbtr- a 
vine Jn>e, tin <osur. Et awaai touier Ui Nature qu« avm- 
bollae l)ht. Ik tomm*. In mere, la vie. ramo-ur. K*o«- 
blErviit iklh iiu'laia-Osirb, 4lant detix, ne rc-nl <pi*UQ «i 
<1U*I*U fu4 fecond^e d&a* le ventre malcmel. mrttam 
h\t rnotidtf un (list, llaruc, quk *e tronve -Mr* w»ri per*. 
Symlyile* n»lf« wut lo^ueli tl eal firiln 4e diewivrir 1 
lea vtfiiitita. Mala noufl aoniTti« phndl dans I* njylha i|u« 
dam In potato. ta][*> qu'on r>nti»nit. dstDt I'llcfidfTtt. 
51 nnitt paaKina au Jmif. imiui d*co«vroD» la po*al« 
dc TeitflaTr. Vn itVw cnjel, JmpLncaMf, rrtne aut un 
peupk arldc. cupidc el cticnticllrnmit rt^ku. Uaia 
le itilf n> rlati lrnagti*c. f| « efiipmnl* am flttlne*». cf 
il pr£ttfrii r plu* lard, nu clir^tien, ii 1m pHlte- *rmntne, 
l'*>e*ie t err IbLVn tent pratiijue. Molsa *«l daetataur. Ja- 
vfih **x lin^nrifr Tout* left firnnd* Julfa »«onil plu* out 
rnolnft davina t ctiironiancicnv, fiivur* <U lo^ira, it 
JriiovAhp q\tk <otinalt son pe>uple, airlt **\ lvr*». n*appa- 
Mi«ini qiar pnur a*vir. Mai* I* Vtau dor Cfct plua 
pulaaant que Uil e( d^Ja. era axil, *n Ckalilta oni en 
Kgyp(*- P 5r*i J n if* praik]tirF.1 le c^mrraerce d fc nr^eni et 
faiii fwrlune, P*e»le 6* *#>h*r«ai> e^i de fWriliU, 

La. fVr**., ave*r son combat *trmel du Blen *t dm Mai 
— Omitix contre Alirimane - el m l*£cr.de *ie l*Ai- 
ltk # *«>ti culle d*> lit Fe*nme et de fa M*re. i ■ - ,- a lejfi** 
|p £ftirJ. A'lTr^jc^ i|r t'trilflii*!, c|ni fait, par *ji vlp. *ea 
in forli*ii**H. mm iriHurn<re. quelqtie chose eomme aon llo- 
mera I -a Syrl* niiua a ilaun 4 In pniHl«? u> rintVilP. da 
la pftialiluliDii. de la mutilaUon. qvcc AtiartA at Moloch, 
la laniintp |ii>tawn<olotnbe. Belph*iror le prlajricjuo. lea 
orgiata. fr> htkcchanalca... Mnlv, pour dlvrrnrr Tonglnc 
vfriialilf d* la portSe, il faul allriiMlrr lc& Crccs. Mr\- 
tier*, el d^pr»lt*iire* tie* vl^llle*} l+cffndr« d^tilml, 

Avec la Grica?. C*eat le culla de In B*aul^. Le» /IiVhx 
iron! p« ffmirt iltfjilficatlon. Nwia ncaia *va(lom du 
mvttn' endenai^ el lr poelc lie w* confond plui a%ec lr 

propMe on le prtlr*. Lm Cr<ca hoaiclrierii dfa Bieui * 
proru*lon ( ehaeun d*eiix corr+*|>ondnnt U nnc n^er*ea^td 
dr Irur vie «nclal^ XupiWr n**i augre plua d'importanee, 
priur le* Gretff*. qui *av^nt a nual a'eri fenlr. aurr Ma- 

i * |n-u r Irs r* ]'■ ifi|ii'iHTi^ f r*n; [ i l| baVdkWS fakCai - 

rtrtit ileft Iwwlra*. ilea aaplrallons. II* aont ft nmajrc tl 

A la fursur* ile ceux qui ten Inv^n^etit rt \l* n'lrttrrvirn- 

nont tUtna le* affairvv de» mortels <|ue de ra<i>n- hwnwiine, 
L* rol. lo etief ile la trotip* otymplenn^- ive rof iquir-n *e*i 
nombreuftr* nmtlrr-aBea q-ue par auMarFiijge, ert a* Irtiftt- 
formaAt *la ta«r*a\u. #n plule d T of Gtt an pr^nant Tapra* 
r^nee d'Amphyinwi. I>a dieui i-snl pleina de dertiulB. 
de? viren, qui wpjianleimrnt ft riiomme. Ih 3011I Tnni. 
:► u\: F -hipjdi r.itifa, Juncm rvt jnloiB*e j^ppo^on wr venjcu 
«0MgenitTii d=r aon rival Man esi un adjudan* cro- 
Jrw|ue, Nm»r* ral un roltnr iMnnr rrt urif plrAWch^. 
I^i Oreai I'nruuNcnL Ila plflnlciit dn die«ix ft 1y*j* le* 
currcf^ura. Ua l»o*»ip™ 'P>» ** »ont lm|M»A* dana U 
KitiTff oa dna* If* nrta, Itercule. Tlrfaee. E^colape, 
RromcHbee. prennenl du fcalora et devienraeral, poair l^e 

La* Greca ont irop d* dieux quH* font, d*f*tK» acooin* 
mrKleril aux g^>Al4 cCu jour rt qui nr »on1, na fond, que 
iU* cr<ea<lo4ia iktlvea et reprtaenlallvea. D'uno horarfiaiie 
A IWire. te* dbeuiii elAAtiaiit, rfont paa l« Mw aiiri- 
Irula* CVU iiA Jeu. I^x fable* lea plus diverae* m aiie- 
AKtknt, a* hwlHpllanl. ai5jpnint*<r> ft FOfitnt, d^nnm- 
riea, trrurgreaa Un demsere annhae. lea dl^ua wxit 
Indalle* chin lea Iwcnmea. vlvanl da Intra panloni, 
dan* m*e rarnlllarll^ tfonrtartle-. I*m Qrro tout cvTiime 
lea rnfanlA parrna ta to* <te leurs e->nir» qui peajnlcni 
loun rtv*» pnn* lc* alwr^r, pr»iiq*i*m*nt. 

IW* kw*. lit po**W> «* transforme. On ne jeait. id. que 
nfxunier ei il u'esi paa ilftn* noire cadre d* Knler rhla* 
Utirf de rrapm Imrnalti. UoiiMdervii* aeui^mcpi qiat 
rindi*. nv« ton -culte dxj ren : A«ni, i* *Tal daeia : q«e 
lUfc^plCi flVW aw eullr tl* la vaehe iwtirricWra al MUititlte ; «iime b tmi, **« wi climlitf *ti Bkn t» 
du "Mul, du U Uimltri ft do T*n*hr** ; qu? It <J>**- 
dttn. It nrtmlcicn. It Juif, et lout t*« pcupltt cntvnv- 
scut tkmturte tn «'#** d*van>i it Uyattr* ^u'iU orat 
briery i£<£» to* «*»» »**« j<*^ **•< rfciftoof, Lea autre* 
tf#n* la nainr el r epouva*nt-c. I* <;»er% ne *atrifl*nl 
du*A la Ifaiautfr, It* Mini umour^Jk *Lu Seltftl tt dt U 
Form*. MAb Icur* balbultanteuU poftMcpi**, comox 
cam* d* 1 l»u* tea pt-upimi (on I* verra AYM iv# proprea 
cbauaofu *l« a^atta} voul atta h£roa «Wa b^taHl*** l.ew 
ra|*n>-Je» errant de citf tn clli wmmf. plu* lard, DM 

la tyre qu* pour chanter Pea ctAUU* cl*» tola, roiultla. 
a;uerrJcr*, law* fail* daintf*. Inirt -vMoim. lout* 
IMPA 

I/ftHirln* de la p<4ri*rloil4Mrtehwh**dArii I'^nWni* 
<**.- U nntare <.Wf* A l\homtiw ft dan* It ffaOt <tu 
■m rlHIaW t-fc potoe ail, d'atonl. msomuiltrmnl 
paMlarhti*- chra In pwijilt* ftrtrntoiH duM^ dtjfc^ iTunt 
mmplWqut. atlro!oiru«, narttfilfor*- «u pftateur*, 
vojfn i la <onirm|ptaiU0n 4 Clw* k* nonwkit #|irtft «t 
blttlllr*. Nil Tt\tl un c*r*ctftr* dc nil>tlt«n" fcrocp, 
Mi-b, arte It* mm ct Lt* a«Lrrt ( «H« **t ra^r *l* u 
muvtqur. I« dan*, ItA trlfcw, 1» pcupka ** TOontrp»l 

frianil* <rhttuwn»* iTawa it* ***» <* <>»"*• '*» ttW>t *> 

1/aMr Kree t lutf, tliAstfc pOUf 1* plalalr. I) ae aoucic 
ptu du Myatcre qui rcartro&tie- Lt* symbol** darn il 
Tali ch-tix -ant cUtn tt, mam*, quand 11 put» duns U* 
vktllra lp>K#iiJ" roivport**» par t«a voya«*ur»* IL U* 

cnltnc. Wft Lot^, Ia po£*i* peril ton Cft.rAc(ftfe jinnUtlt 
d'uiuiu-'"*', |«*ir*inpUy« ud mot miKl«rnt. Bile &*l 
c*>nfont« ft rft».e >le W> IMtit peuptt NivaiJ, ■ihwitilail- 
l«ur, Mvole J\m* m*MMi"^f dt 4omlattr nnnwncc 
(Irf ftri^ pliLMi«iiiH ml* ft purl) i|ii** irutlqutg boar^ntlw 
«rh#i6n-n«v« tuf m hofd* rfo 1« M*4l»rnTfl-nrV oni pu 
MOrccr. rm roiir* rtrt slM«^ Mir lr nioiidt europfrn 
qui ft*f*tMr ii VaJiniftiltfr A In »«r<c grtc^-if^^i »lo« 
cm^ll pourmil i^UlKf (fftiip U ^IClK^w^ 4* *** foBklor** 
(nolfl minr m rn FraJicc. Qb le Moy*» Ag*- #t»t pn>diRi«m»), 
II iron pa? Uiknt mr» iiit«jnita>n* d« dwwr. W v wn 
tA&lpuu ■■'*t»n*I*i *lr U poMile ct d* »oci -tvolutlon. Un 
lei fnM*nu n^c««tfSt«rtiit dr* vviHiior*. Sou* noi*rcm» 
«pi< la p4t#itl« gr^oqu^ a vii 1c )our. Ir*a firofcnbl^rocnt, 
Mr l*t c(W*» iIp l*A*l>*84l(ieur*, \'*n If X* »lc<l^ Ataa* 
JM(^rJiH»1 , ftt«C !*• OfpK*e, It* AmplilM. \r* IJnOft, 
I»uU ftppnrut U po*»k «pkpi^ t cortsftrfne> *m comtnli*. 
C* *ofil To* fiW** *iul It pF6paJ*fH par 1«n tHAU, 
■VftqucU »iit triil MX priiiwiM il<M pitrripr*. purinm- 
lUrrmi-ht tlH fin^T«R rnlr^i dftM 1a l^ftniul*. Ltt 
•Sk'itv «• mtal aui liMtimtti, lnUn1«m«it #iitr# Ic» 
^mlMtliinlft. 1^ 16. Homftrt. fimnwrltl Hoiirfrr. qui 
ti'a Ttil tin* donDcr ton nom a urM cenrre collccllvc «t 
!ul m (miniJ, pcuWIrf^ PunM * coinp^witt^n ^n nc 
aalt ricn il'Hfimtrtf, rrpr^Mntt g|-i«>r*lr™*«t ">ua l« 
traits il'un vhilUrd avtu^le. **p<>n <|u*- ncpt v uim prt- 
IfiHlnit lui a>x»fr <taw# R^*»nnf<. 11 fnul '^nnrr que 

PltWmto, ijrmn d'Mtita*** au W iJecl* fft <|u^ plo» 
tAjrd, «iil II* ftUcte, Arintnt^uc rcvlt trta *crupulrus^ 
Ji'-nt. c*t tttxtx po«RM« dotrt U •'upprlma noitibr* &e 
vem Lnutllea mj fft«rli«iUL 

IfYfiiaifr, c>»t riii«to«ra <*t I* guftrr* ^uc lc*» Gretf* 
livr^rrni max Trvy«»a C'**** «tic »!acc«iw>n d« cli*ni» 
aui fUifoh*u4 T^ T ^wvilr fftiitfaintf. L*l>*iv JI '* * pi"* 

.(0«Jj-jfteuft} ** <trto*o It ronwn oo k co«n* d» f^«* J/lh- 

La. poiwi** lyriq^t ** Ungiqu* ac croum de I'eft fni{blr<r. 
AftiMUfit, *1 y 4in, nvee lU»fod« ( eonunr unn M>rtf il# 

ftaffiftiL Ct podlf^ B'tflorca. <lon> Ut Tnrtaitr rl irr 
Jours, 4* «5niliiiM*t l« eoiiimlumiK^i dt 1 Him l*mpt ct 
<d>n»6llBtr («i grtc : iIMajm),. d'Muqurr, d*iiiBl-mirt wr< tittitf rn|ivr*iT^. II crt* uinnl It portie ^M^'ifW* 
Tortc Ii piWe grtc*|Hf «-.n .rif^nwiv n HA«od* 

l^it po*-»»o Irriquf H'afftltmjt ovoc Tyrtt> (1p Mrou* 
kite de S|iiirW) ( (jwi «ntr&ln«it U» (tu*rrtr/» A U mert 
ci3 ft ka tMtAifn ; avor ^fftA, prttm«v <i* Taniow ; 
*%** AtuxfrjQt*, pu^te erotiqii* tf. fharmant qui chanta>lt 
* la divjpi tiiyt, mnlirv ilra 41piii. Ao^nplrtir i!nt Juim- 

irir) h ■ ax**< frmtinrr ijiti cmnpnaiiil 4r* O&f* pour Itt 

|rux olyanplifiitft, primps, i§ibml*j««a k*«tait une m- 
fiUr* il* i»4U bfbVktl). milt. I& pctJii^ trxffifitir nvK 
Kirhylt, S&plKvcl*_ ILurrpiJi-, trimnplkA. Oa Irats rwa* 
CrniriqiitP 1»i iftBttPiw*wn* ■>* Ltliiw tt n©trt tm* 
ibMt, nturent qut th* p41n irnltaittin. Har coiiirt. It' 
gtfTthn). rimintim* AriAtuphant. mnptm) d*» U jpitro, 
timrtul ilr 'a ilfiniKJAtif hdirule tit »on troip^, nincmL 
itii Mwr*iiim+ ci^tlcur ilt Uim *l morchand *k mor»l* h 
connyi, ft iraver? J» tltclm tin mkc** v* "t *- dfrnwu- 
Ul jaiiml>v II dcmMirf 1# premier po*ir tonn-inr* a Ii 
v«f># ^ingkaulp rt vrri^r»TW, p*re df tou» I*» ttliris- 
le* tt *l* t<kun U* ptkmpUlMaiir'*. 

Apr** litt, i>n r»c v<Hi giatr* <|u* M^iiaTkJrc-. dOfit on 
n"a roi^r r\e <|«i« qutb|un fprta"^nt»> •* qui a'allacSr 
*urtniii ii la print uri* il^i imurr dc aon tnnj)^i 

11 Dt faiudrnit rxMiriurtt point ouMkr ArthVo-jut, 
qu'oo cOtfisait hut«*rfi*«emfo1 *H <j u '* da.n» *f» inmbw. 

lioiuiA naLMiincr a I* wiiirr. 

L*» R-imalmfr wirfitttnt «a«it# II* ^ nourrtwmt 
dc* (*tr<*- 1/fVdvnai** <*»( Irattuklt- en lnlui, A'^riua 

ailnpl*. A U **ta*. Ipb orflcJlM U'AH^I^»»^ JTn*iMJI 

(tin Gw*-) ilAAnt ^a (rfi^*di« 3-lfil* *-V-*l Jh fyiniMit, 
Btirtiuii, qai nt vt#v*Io|»p* av»^ PbaGr? *l Ttrvnrr. I< prv- 
mitr »*AppartnlAnl ft Artotnpluinn, It sttfoiul A Mtnfln* 
Art n*H lirnitr Tilcih PInuti; t*l lr pltia ^rniml iniVur 
roniAfcn. II A dftrril. q-utlriuriois AVft itrrwitrr!^ iiunt 
il'utjf lirrfltl eAtrrWt k IW inrrurn ilr fwn Ifrtip^* fla|ftl* 
Innt Ip^ mliATTC. lw ftmracp tmpndk]Ui5. I** 5^1^*1^ 

km t^lrtlrA H iri-jv.tMir- *!•■ iVpt^w*. **att**|unM rou- 

r ftynus'T u* ri' auv maltrew +X mix tmhltution^ d<* u*>ik a n t 
X* vkt« H l*a Ucliclta. L'luflucticc iIp I'haul*. o-miiK 
crll^ d'Arlatoptiitnt, **f« fAi« «rnt»r *ur te xvti- *1M*. 
Ra^tmr cl Woli^rc 1 nc I'ont pas ontili^ ^ lo* po*> « fi>mt* 
qup« conlrmporairm pa* davjntajff (Ij*ur#m Tniiha<k 
a> adapts la Fftret Ar \a finrtnit* rl Tri^tat* flcrriAnJ. 
dam It* /nm^m/ ^ HWffliP6J* # » Ml mifc-*A.tt «!W Jf/* 

I> */ftn-l |W^ii» d* Rnm#. e**n Lvetttt. VtuUwt o> 
* fl/ KafifM r^nine ! u fiinapitanl il« In ptitl{*>ptiW A 
l^nrfanct? nuitrlAliMt rlTpbcur*, \\ Vrffwcr crcipliffiier 
funlvtni »Aui diem _^ ui DiftL 11 combat Ia rfUK'OD ni 
pnM"04t It IMork U« mo mm U primer, II pr^fewe 
qur lo \t rrt n'rM pin If crntrc d? rmiirtr* cl que 4"ln* 
nombrAliIrt motiikt vivcnt, nAiffwn'. m^rcm u* 
Dk-us n'y ptuvtnt rkn # »*!!« <^»»i*nL i/#voluiiom 4m 
firv^ »i^ pmimujl fijrcrfrce liiiNM* pre«4»h' DaTwInl. 
dans In latte pour la vie, par U fore* oti par la rate. 
An rn it po^tf* ti» f^urni nn# «i*lora auna' clairp <Ie la 

fZ-fititf <Weh choa^fl tt 1& Scl«ft« N dtpttL^ n'* fall qot 

rofiflrtti«T. <Una sou *n*«nM*, lr» tlttvrU^ — qui Urn* 
npnt rt# ta dlTlf>nhon - iiu po>el* dc H*- YaJurct r*nrm 
rpil «ai k aOmmH df la |h^J« dUaetlquK 

JtMO Catullc, d'atxtrJ : puia Virgi1«. In po^ti* Lue«H> 
(pir pr*nd ton *M«r. Mala Vir#I* li>* p** »#ut*m*ni1 
Patrlf-ur dfi ^N^wr*. fUn G?fir$i$u*i S "i ouvre la 

SliH ImportAfil? «! rEn*ifl>. i^irw *pi4i«#. imiW 
*Hom*rt, ob 11 rlHTiir*„ * wn lour. It* «pJoiU rt lea 
tnfortiifw* rt fc KlH*. jrntnritr rracapf dr la rulnr d'Hlon. 
Horace J*U InouipUtr la po^tk AAtlriqil4. Ofl Mil « 
que Lui tloivful no» auttuni 1-M plat r*nuHainH_ doat 
raiuMl/4 l^ileAuDeftpKfaux ^ui prHtfiilM Axor, a la 
prawdio ri i 1a niMrJiiiir. *lo rtglci*tenidlfa TllfUlU 
cojitittur Caiullc ci il ttrt conliimt par Tropcrof* Ovlde 
rotl la nnlbuiOfffo fjrcxiut in vcr* aalin^. Tuia, pl'J* 
taril, buc*iu Ute ilr l^pQpfc avcc In rMrMl-r. I'crat _M»- MB f*pr#t*d I* taut d* Eft Mrtlr* qui ftppariftndr*. aa.ni. 
ront tit alien, "t Jntvnal, pin* brutal, ptun mordant, plu* 
ftnfeei#ujc qu'Ifomw. Quum & to poMi tntj[iquu fc elle- 
a win roprek*ntanl dan* I* moMlocrf S*n-*qu*_ Hi e'«t 
It (In. Left ISurttiiros uitialiiMMit I'Rmpire* Le DcCa> 
ilrnre a ianpiwf 14 MfHnle OKldrutfU rot toulfvrrV. 

Noim ffitriTeix dim* U Innwiuc miit du &toyr-n Age 
T»«l crt ft iccommenccr. ISou* v^irf. <J? novvt-iu t t« 
pr***q^f rf'ufl i-f-iin!** enfold, qui balbutlcm m po6*4e h 
tlt^Tirifr^ r <rtfera r luwiu'au lour oa f apr$i» tea |ju*i»e» 
*VU*hc t ft ** qu'on n *p|H-U* la Renaissance, l*» Crcc* 

Ft In IiM'is < itiMii Ifffi'fit dr*podt|limk*n1 cltfZ fflrtll*- 

Lc Xtoyen Ajce* <*o*i uii noMimtfietmnt. :L*» gutr- 
rier* iftti pJorti *r *ont jilialtii* *ur ta (i.mk H itniE le* 

indigene* « — 1m» flelt** — no ion!, eu:**iii*ii*e». qi*e le* aVicendftnta oVautre* e nvahta**u r*\ On Ignore I* Urcce- 
On n* unit r>n< lifting Toul **t A Maine, fwirml lt« 
tMtafft 1a fuifctoflraril. ImilitirlUMWhl. KU* defcul*. 
eonime airtftfnte. |iar \q eliui* On via chniitrr If* ge*l** 
(rfti latin. : grjfit, itctiiMm. pnriuejm), to hflros. Ceil 
te siecle n> rdjmp^e. Id, deux thcoilf* : I" In jicupla» 
Jfune* a'aitunneni A hi rtinUfrrtt (iru clnatimni) qui: let* 
fflMitii* rfpticnl « remit (>oy<i. u ntfr< fpptpjfi l* 
Jftdd<v", r*iiMl+»t), l*u**» * W *C I** Jongleur*, *uer**- 

WUff* de» ntries, lC* iMlitl li^Tit-Jt SO 4 l<Vel OR IW III fe K^U'll* lit 

ou lyriune el j P#(wpe> : t* d'apr** JtiwjJ< Bedier. I*» 

rtiamoTt* r|«- K* h *»tr *»>nl <*tm|*K*oe* imt rle* clerc* el rfcl * 

I4e*s emviiitc, |h*r li*» jotiglvuf*. f Telle qij«r*t1ta iV* paw 

grand* Importance. O qu'II **Ut voir. C'cal r|U*Ji l*orl- 

Kin* *B*' ^ l * jBM'M*" fi m^ii iw. c»ti ^Aflnf^. r-l Toti ^lian^ 
t*» *vMi-», i*^i cip!*>i!ii tlrt Mro«. L'aMOimance mirftl. 
La rinte n'ini«r\ , t«'iL«lfft *§u*» par In iuitf. L<x xm s^nl 
tUcJi-o II ftl»i*iuo« ri $ii»ii|)e»* ^ti Itiow^* uu <6hpl4ti. L# 
Jcn^teijr ■*«» vu, Ht chAUiu en rl^t*au, w#c m ripi*f • 
fl vft jtWiJj MJtttNJtriti. bit 1m irotljiuK ^content Li 
lor.ftlmr chariUr pour euv 

AufUfi nnpnini a.ux Grcc» ou aw Lining 1-tji pre- 
mftrj fNtvUu |>!iiMitt ilrfiii lcur propn* fctnil lb cliMirt 
riif-riAniif dt» pAlirflMi pui* -tTt» <roMf" C^i a»|"»" 
nur \\iiwit k Joiir mm unt **'U^ *i* poetic*. *pi4u« : 

tV. Kn ini^Die tempt **- <l«Vv*lo-ppr lc /iibliaM, q ul *»t un« 
manic ro 0^ mtiw* tX dottt uu rtcwil, rcdiiC^ **> XI* alccUr, 

Ir H^'«"Jh» *r^ J/«iH< ilr Franff t re<wi* a fit* l<*gur + Mai? 

pour Ikif.-n »uivrr lr il/^rloppemnit dr In jnW^l* a%i 
Woven JVgcr. it fjtul ten if cample dm tiOnditUna noclalcn. 
de* iiivaalai"., Jesi lutl** enirc Modnu*, clc-„ €^'«l ainsi 
qu* l» iK^ir ^plque tfoinprriwl Iruts ey-rle* : ««IUl d* 
Chftritniagivf. c*lul Av Ciftillaunna d'Ornngr. c*lul tl« 
Don il*> Mny*irf#. 11 m» i'aiiit que tte Keitpn dtn rb*f 
VHlieurK cleiv'tie-nt- rfi lull* cudU* le Sarniln. Lin drj 
plw populAiifv tie cob cfcanaonn dc unlc-i, c'rsl eelk 
qui imius l-*i purieiiiw loin le Hire : Ijc* V«ufrf fl&# 
.lymon JVmurc pin. la potalt arj/fjortfxf tronnc nnM 
uncc iu raniVUA ft-QWn <*t ^ I""** (*le GxiUUmme <J*e 
Lornf rl Jtn*i de M"*s)» cl >*» (ubTi*aii\ ou y^oper^ 

i^rh>>p«j olri»UttH-Lrikt Jtu. f?oin4M J^ l|rniif.' #f .1 fTatfr* 

*«&/, un iftra- pr*inl*i» po*le» fcat*riqu*T* et r*fitf#lfe *l-e 

vnlaa. 

l>rux latiguev, d'aifJ*«r«, a^fTriinlrnt. Le* lrouka> 
dour* 1rw»i|»iior*t dan* 1« Midfc ; Ie» Crow^er** d*na U 
Num. \T-ii* la pK>e*it pn»vcnc»l*r •vec *<** « aaluU 
U'arjko-ur •*, B** UdlUdaK *«# « cltAiiw^ia ci*urf6i»** « 
e^eirr une ttrande. influence sur l'tvolvilioii *iii lyil»n>* 
rn Frarace. 

X.ius voiei au Xiv« »l*clc, jiv*c fitniarA-^ f>rifftfluipi 
qui eoiniK** l» bulUile Jur 1* rrVpoi dr Bcffraiid*lhi- 
Cu^clia rl un ccruin nomt»ix d< poimes willrtquCTi. 

Noo* no f*runs qti* tncntuwuxr Villttfi, ilftiU himn 

VtiMli Hi*. 1 iii.u. rl I. VIC [VOll * J 'l '.i..-. iliiin liLi' .i ill- 

punk ilc ccl ouTra^cf. &| <t-rt )a Rtii«i^'Kf »v« 
Rw«rd f U pelade. *0*I1 un imnw*W Vfl*^> d* rcnou^ 
ieilniH(H (voir am«Vf- I fl-en -a **«*«). OIa noui nieh* liwqu'u MrklU#ft>e 4 prim* I l»w-ii def 
rMftl.ufL/44* JlJiibnnM fl*$nur m ncrtatfiuwiil. tCtuqiif le 
premie* do* cIhmH|u«i imc dfonur, Jtai* e*e»! SUilfcf rtie 
cjui a rnifton di* r^tgli runtr*? riml'ailon de< ancleos el 
ilJinjuiMr 1a tongue d* vjji teuijm. II cutiimaitdci la 
cla nf, la i0gfc|ut T rhamwfliio dtl Vf re* Uab *1 abovUt 4 
uiir ctriuine a^chfmav qui coiitciutc avtc U itn't dv 
nnr^ivf M»Ui«'1i> R^ntert wn rtverwirt, h^riikr 4* 
ViUoh f*t tie fI3^rmcttl Nfarot. ^n otuEont* iWvU^tt idle 
qu* il i'itum liVxeeDentb po^le* - le 1vrv|ue ThtQfhWt 

nuivi p«r Ir* tiinUn-* du xvir" n*Vlc *t Boiloau »*^rJf*r» : 
Knnin. MalTiriftH vim L., 

O xvii* *UeiCf. on J* dH ici, win* La molndre vellflt^ 
ilr i*uleinii)ue lilie'rair*. ful plu4oi odleu^. Si on etfepi* 
C!orncllle (qui Tui un romnnllque Jet* dan« l« ca*ra>n 
danlqtie et qui, deux li&clai plus tflrd, Aiirait •>*«!- 
£Lr* #>nl iiiiy Wai). lr» eopleun qui iwi( iivm Raeirat, 
pLa Fontaine. Btnl^au, MolL^rt n'ont rten ftpporte que 
ce qu*lli onl i»rii aux autm. lit ullliswni 1m Greo 
vt Tea LaMiiu, mals II* n"l|»ior«lifnil jiai le Moyrn Art 
c; la ItniiiiAwnc*. lb out Irfm^flfie de* rr fall que la 
langue >*e*i 4 pcu pr*» JU^e awm Lo«i» siv f>lttifTtrt4 
^.viitki inljj 1l\ jiiW*ae en <~aeeV II* trnvtilllaienl >ur du 
viiMi.v, TaprtA-LKtlent ^ 11* ptiiftiiirnt iKiviont. 1^ vrand 
s*p<le rsi le *ieel* ile la aldrilM ct du pl*P• , - ■-» poe*** 
0*1 morte ; (otit Ivt»*jh* **t ^tedtii, t»*ite fiinianie 
ati^^nie-, I.Vnnui reg;nr. Muliere j>llle »•*»* deifine-ie** el 
*M volrtlna. L^a KiMitalne lran*poiv *i *on m*n3r«iion 
■ntinque +1* pimon* Ititilcuu, pitm uccabliml. prrvid 
wn ln^ri mi il le trouve. h*4iti* ch«r e*»x *im**I ftwilje*. 
Seul. llactiM*, par 1«. peipri<«re» **>*. pflwkin* fnml* c|« 
pattMoti* frt|(ori(Wf9 Han* l<* moule d* V^lpxanJriri) pealt 
pp/^nilpf a riiti^ntton. C# 4|iit riwini|uo le pluo no 
Xvii*. e?'*«l ror^tftiili/*, I.* Moym Ag* *!« cnnfui. Ikip 
bai*ft4|\t*. *narni* t ridinile rt pvirril Ijt RfiiaJmrK* 
Iniw%p Malhert-e i>yl*rii*ntt fomni* un prrpfutf run 
ihxuarjc* podtlqtiM \x% < grands genit* n qui UrurMni 
ikulour do Rol Soldi, celt-* lnmne 4c la »o|*r>nM* fiw>r*»c 

fl [*r>*Fltaf ^C r l v *?"*t Hmenl, ttftieUVmrnt , sur de vkui 

runeva* (a qu*I<iue« c\^ k [itt»ns pren> rl »le» Ihdn** 
aal^acli^*. 

Oil le \*trn *iv*v Irs m- .-.-,*i m^ h -ri iph! loti* len tujelP 

•eronl it|iiii*** *t qu'nn Voltnirr, en <kptl de *ion je^nle, 
di\m rainaaat<r l<* fhWit^a de* srand* mnhm p.i*vr 
J« IfrifJua ai Zo***' et j Mfrup*-. Au forwL **ul |»**^te \+rt- 
lalile au xvnr »*iecU *1 e* m>*i l ( *bl*o IVeWlle*, nnceire 
du tfVinboliame ei qneltpit* lyn^u#* un pe*u p-mir-m 
fi em* Mil l*^*x* *l Le Franc dc P6i^^na->. AU iMtffc 
jvariui leu ttoinlqim. lirilleul eneorn t#» R*gTjanl, I** 
Dminti^lLn. I* * I'lron. Dei. Citesapt Piirmi \m tr%K^^ 
Cr^Mllon ft"*x;#rnn» et Dufii cherdie »a voir, ma-ladrol- 
1*in*iiU ilii cM* d# Sh«kc*prtirr On >rnt qur (mil rtl 
(lit. I> mtclltr BifcDdtttln ol vide-, II va fnllnir p»^rr 
Ji nu a-ulrr ^nirt d'extrrh^a 

At!**! k lyriftrne t«nt mfpra** vnlil e^imalirr. avec 
uih J.-W. ffovjvraa, un rer*otiv«»aii ime*»p*r*-. fVtray apj.n- 
ratt pveMfue eomrne «n pre>*tir*ear. On chercli*, II 
faiidra tpie MirpUae Ar**i*t CWwiVr ponr qai* U iHt**Jr 
relrauve urm aJtra. encore que laufrur tl^*. hitfUu fl cfei 
JfimA/« t mint Irop jcune, *niui *ro»r di>nne aa inesupFr, 
*e Mut ri>T(ipUi un peu »ervilement a 1'iniltAtlon d*» 
AfirletiH. MaU Andr* CJienUr mutqu*, mnlfj^ loul. UA 
pHnt de <!/n-*ri- I-* rom^nlUrne «'4nh6iWe. 

Le ramimtiwn*. <>M un* r*\*cttAH vlnl#1lt#, wn*» hour- 

ru3qiie qui *'elK* pfAntf* 3e eUlfti*lftFTV. Oil V#U< S**aprl- 

nwr IlLrpmeni st tout txpriiner On imyoik Ir* rtgtat 

Ciidll-l 1 -!!-* ' »n t<'-l^vi[" f^ IdTRlnilftir* I'EI] ltev(T|«i le? 

mniirpa k prrniqiif*. un sn«t* Aur It Moyrn Ajre- On 
rr»ii*citc Villou, Roiimril. L*i traiMIri crt **nda\mirff> 
On 5'accrocltft *w ilranie., fonuute noy^tlle, <\ut ** **■ 
tlQnac d* Sbiu>eifpeare f de (kcatiOp permei dc fowler au^ 
plrda lea lot* dc Punli^ «le tevnp* el dc lieu. IV nifnte 
le v«n ( >tgoie r cmronlltote, vo4£ a Ift crapa.iKlinr fie In FOR ~207i_ Cf*tire* prh* tk 1* *rvrnti-*?tLk|^ic d* 1'tiijiiniftrinml, >t 
itijnuve plu n aerrlt it, tKtfHlit irr* 1e* nfiucn litres Irf 
ptaa£ iik^vnt ifffui nc MiflU ptu>~ On vo-Jc vera rortnuti 
un Orient cojivtntUinnfl, mntn plcin d*- ccHtlrurfr, run- 
lam pi ctattd, 00 l,* fanlaUie nt conn all u wum bailturi. 
r.« formula du ronwrntifmc tlcnl dni» .un mot : l.itorrtt. 
Mail. Ir.btrt* iUn» ta cadr* ducir proaodta cortaenli-e. 
rta-ulMtrlc*. pfrnM-ifant It* bonds dt* 1* Imagination ct n* 

pr^M'tlUiftl ' ;'.»■ il » « -J- .-I ■■■■ .■" .< 'M-^ -t ^ .in ■ I if on ft 

l-otirnfr. Cfcl pour la) taclinlquw. Pour I'txpra^sjua). la 

I ihrri^ Willi i Ivagfit, *flon Ip mol quii Vallp* r^^nitJta 
p!u a tartt. Tool U> xut* ni^tf qunllli^ €i* - »tupidr ■ |^ir 

iih ftollmitf*. iWhruht. Ad**i bi*« JAft* VetrArt imlillqu* 
ft >uvi\l i'liif dans rordr* *cUTifi»«iw» mi littrValH* 
v'uxpliqut par ce mot : Liberty La Revolution n pn> 
fowWmMil igiaurta* ropribi tt If nAflaritiaim tJwirtWw 
p>itCcdniU rrliulP ionic uac Jcunrur nrdrtdr. nYJdr ilr 
motnriiifhi. brulfc dr turioiilc. II y a bicn encore qucl- 
»I*m-a rrtarilfttairr* t|ul a f fCi^i ivrjt ih- iltfrmlrr ]r tftnplr 
clanniuufl*, M#n* t** ifunc* tcwioclaHlfa *onl Irop nmit- 
Urtvx ct leur* awauia f'avtrenl hnpftupux. L*e Ltmr- 
ctfr. Ir* H*i*HJT-t.omilfcn rrcultnt- L* rornfenlUruf vu 

a'atrmm-r darn un oiirajc&li. 

§^f» Riurrr.*. *ont TOrltnt **l 1* Movm Arc-, Sc» mat* 
(»r» t il vn If* cttcrchfr aillcurs <iu*a Ronac *t 4 Ailititit*. 
Kt il acdrfrta* iinpflufu**rotnt con ire lea dcimici* *h.om- 
giioo* dr* In iragtdi* <*o dc In pttfii* ditfa-ctiqtic rvpr«t- 
*fnttr* paw un Ca»lH qui chantc hi fi>r#l el !** nlantt*. 
un Ikifejolin qui rlrne nnc Ho tanking un t:nmpri«in h un 
(turitii. un f-flvu t un Li?tn*rcl« r, un Arnault, un R;i>- 
mm«H. un Dnfaul. Tom coU* **nl hi Jlu, CVnt U qu«u« 
urt* pfttflfff* Sm ^rdnil <il<fff* t Mm U If^TPti libertine 
el rir4»iu» jumabt* dtt xviir. II Ml ai*iiw eurUn» quo 
J^iti-Jnnf|ii^. Dulorol, Yoililriv Im. KiwyclopOili J^s 
^ilpnl pti trfnMcJer do iucc«v>euri auwi jitditrtnia. \\m% 

II «tl vnl. d'aulff pari. ij^Vii ti^pit ^!r* appawiKrt. 
la r*vulU H n>ttuiuili|iir tf^l pruvi^jm^c parcn*. i/iullui'ffrc 
U'AmLrf i;fii'rurr rcrtc in met tl p w*i l*» t Ofr- fomi"** + 1 *" 

|Tijll|U« ttOUn* >1" [**!<> H*«*-Vi i Imorr, Atnuibtc 

TflHu, SopLIf ^ny, IMptihtc Gay ^51"** tlr Girardini) 
iu* r^ctumrril itc lui. 

OiwridiiiU, outre I'lnRuencp itr* pl*i1<iM*pht*« Ju jtvm*, 
ItArllcultArH-mrut il«t Ri>uMCuii t il ftnu noi#r cMlc* dk 

tt.ju.Lil .:. do S, :i-l IVih -i ili < N.^-.n-t ei;ii ♦«. U-n 

v ru is purraln* du romaiitl*tn-f, En n^me l^mp» t If 
tliMtre anitflaui iSlukeHpc^rr) rt 1« tlt^Atre allc-mnnd 
ili^j>orW par M" dv Sto>I). Influcnccol If* jcunHi ktt[~ 
\jiiriK O^Uii ft ItyriMk n# fiuUribtifiit p:is jy?« an r^nnta- 
\vau du lyrlunt. GoiUie «K«ree unr aiirji«tion forml* 
•IiiUp wir loos BlentW It gutrri* v*t iMrbrto am 
ii il<>il]<*apt»friif|ui4 hoi JU M de Stafl b:i|ptiao l« tiouvcllr 
irolp, Hugw. <iu.i <J«jul^ ifpOAiwc k mofl : roniiuillfltiie i 
|nii". i]*-v-[Ml Jf« mlllrrio cits litrilirm tit Itn i!f ;m d II It 
ripvtnii fftiijnir un iljiiptfiu- 

t'rM au iWallt Wft»qt que U-i plu» fornnklaM« 

t . t u j -s \ ,uj ; **• h-JiM:iHH Jf i ;.; ■■ % . :*i ■ r l* rf."tu » 1/ 

ft foil knoubliablf prtf-aee. II ptf'ilnf tf« r*^tv» u> la Ira- 
irifd.K* avff unit utiii* «lf tfsnpa tt ito Iku. -**.m «Mi* du 
fcmltotrnt — nu*il r«Riplac« d"ailloiir» par l-r Fitonojo^u* 
— »a nwnirtoiilc* son *l«^ne* ^'action 1 L* dram* du 
win* «K^k k *J utuide, ii pond^r^. *'4lantlt r prAirni! A 
f&primtr tmrt* U vie htimaifu*. a rn exlralnp 4 In tot* 
tutit It auUirne el tout Ic «ro"e^in.:. S h.i k---MW*w# f«t 
pan^ par la, grAc* a Pr^d^ric SofcilU «pll donne flO«^v> 
rl JulitUf. l^i. t luMU)ti<4 proCnNlrnl. Mal« Alexandre 
Uuiiift^ dmne W^nri Jir *( Jd n«ii% cl Victor Hugo llvr* 
nitutiliNaMt ttiitaillu lU/tfriffiij. ix puMic rt-prtn«1 ft 
Tappol K Ciuiinlir Drl»vigm\ Lui -iii^iim* lr dcrnirr dtn 
tlaMlquw*. 10 laiwr gusiifr. 

IMm 11 porttt p**rt. l-»niartirw lrtou>^*. lout m 
i!-:[ik Jn* ill * r*tart du inotiveinvnt ftv<n* »r* fftfrmonjfc. 
*^h u^iftMftva*. <»onj /rvp'i'r ( *M Kt Victor lluro> va *loinl* 
n-cr %on *i^dc, dVpui* lai **dr* r* AaffcUfrj. f-n i^ftiH 
par ten Oirfrnlu*^*. 1«a Ff*ii«f* rf'.lutoiKaif, lr« To'^ WMeam; It* /|<ty««i rr *rj OiRfrrvf. li»* Cftdrfimtaif. 
It* Cnrrntfilcvlfoaj, lit l^gritdt oVi *J#rifa, jutqu fi r^lr* 
rfVlrr t?r«w4-prrf. A c«e tlr ct ff#J»nl. A»rr«l df- Vtany, 
aw M» fofaafi WCffim -fl m-Vifrrfltj ; Alfrtd ilo 
Uufcri. cofiafd4r& c»nninf l>nfant tvrnUc ifll tttfllU- 
Usme, atora opril drmfurf *cri*lb \ emf nt claMllUC I 
1>f rri#rr. le chanvoniu^ r B«rtiti^r r rntiltur 4ea /«na*rf j 
Aiignvt* K«rti4fr * l< chnnirr dc }fcirir : Au^iuU* Jlrt* 
*fju» ; If lamartinltfi Victor dp Ijipmde. etc.* *l lf» 'an- 

<8il*tft1«4 TlWophlt* f^autlfr. Tliirodor* dr Itutiviltt- 

1^ uiouvcitiftil n^nuiritiqur quit provoque unfj v^ri^.iMp 
rAvi>lii1io<l d*n* \m poiai-^ ei uu tl«*AtM m» t«r*li> |«iint 
c^-pf-twlaul. a lombrr dana IV^ct*. U*n* r^acttvn w <u-» 
itfie alW POAHRl, I^Vtfiff Je Zmtrlt* M df fRarMnr 
CoMfonr el Kliill* Auj»ttr. PuIh In qU4?r«llen a'&|uiMAt 
VKiiutrra #c«lc* vont voir It Joiir Charl** BnuMiiin r 
1 i l fT.. i !.' i:i. i a rn *■■ in 'n^„;i lmummi;. ■ -mij> iw 
its Fiaart du KiiJ qui »oni a lorlffinu ilu »y mixdijinc #i 
du pama^Urnt, A Iji vtfriu* .hxilt la pofalt mrnlimf 
tU oantenujtf -dau!i llu 5 o lr pftrc, * |U | a lo>Ul dlt rl 4mm 
riauOrliiMr. 1< malUv <If Ja fi>ni»f. IS* ^f« o>u;s to^tr^, 
voni iK-jriir tt>u« lc* c^utorits. 

Ccintr* 1* nHMantiniraf, c*f»t U croSaade nuluralititf, 
d'abord avrc Z«T« *|«l. in«lf[r4 lui. re*tc imprr^iif df 
cf« qu'il ti]>pr!lf U - viucf rxununiiquf a. Li* i^rimriiiv 
m-f. an foniJ, ti'cvt fj%il <juf dc oDtitfura rt dl'iiuajffa. La 
r^alilJ lui Athappa. TkII« oat U ncMivrllf l|ffw r Sfatv lr 
lL/«tLiriLl^tPi« I ui< iik4tT»i', va vuhlr *Jf- rud-t* aaaauta. Voifi 
U H-mbolUiao qui trUntphrra ma- I'mil Vf rlnW. p*-iit 
fimumn uns id*w. rl SWpliaiw MallanM If iKcorl- 
tU"n du fchmiJf, qvi verx <dtn* rabav^w H m pwirl/ud. 
«i|kpiitali Atijourd'hul cummt un mod^lt d^IoiiUiuiriit 
I'Uuif. S^yiHia Juatt. Tous 4rux aom dt» poclet. V#r- 
Ifiififf a ilea amiila nu&qutU II o* dilficilt dr r«alitar. 
M i mil' , pur r\ iti*Wr, i^i ajpja| harOHmJrMI ( L*atmfl 
ur. >i»u |>f^outiDtiit Ita a niturr ti uiir plact duu la 
pKHt*VrlU lf^ dVtrtjffr*. D~au1rf« aynibolUtfa onl farfrc* 
urif inlhifiicc- prwfondf *ur i** e^ntiratloiif d'-aujour- 
d Jmi : I'linnr. If ffroff Triwlau <:<>it»i*r*, le n#anti>to 
Julra I^farfiUf, tf vlbrani ft ccEorA Artliur Rimtnur 
li iiimi-nt-f el maiLVagfux Vcrahcrfii ; If p<4ltnl» *ie 
1'nWi* I)f>hllf. fUtelt Suiualn... Citorifi fnKurr llrnri df 
Kil'ftiiir-r. tSnntavf K-:ihn. Mauri of Uafftf r|lnck t 5lu«ri 
Mitrtl. Frahciailf VitflU-AriMa. Adalphr H*>tt* ( flodm* 
bath, I'Aiil VaUry... Km* AoTfihWA lo>i» du ron^ntwnit. 
La vtn ct:Lws(|u#. dUlnquf par la taurr*H|w dp lox 
nlhMitit u-ti vi*n lllira. On n-a Jurt plus qua pur rosson* 
nance ct It rrtlimt, Lrt drrntort romiinUqur* a*>nt rr* 
nr^rntta par Franco!* Cop^e, un cacrltrnt |h> tr qittd 
quun pniwif din tl qui w U-rat A nfli'tfliriiMn ridrt It* 
rvtiiantli|urp n If* im!iinillMrA ; J fan ltirht|Hn t inirn- 
Itii!, artHiqiw, t*«<3cl*4rku <i hu^irtnut, tl Edni<xiid 
Kdataad, If drMiif r, ictvciiv r*t tl'tnif- aduiaMp faotMUio. 
I'a^rallHftiwnt au ayinboliuuf. *o flvVfti^patcnl If Vat- 
naaa« *l r^co»lf rtHnnn^. A la. l*if d^a pfima^inta qui 

\*- nE-rnt Hiiffc**r (f cultR dff I* bfniUt^ plaM^qUf (\>rlnlnf« 

d'alx>rd pantaaaitn. a*ftriaJl : Ebt^Ile en fiaarbrv *>» 
n<in. |a Vnna* df \tito Tj w f'f>i1 il'^tHtn! I^iswmt>r it# 
l.i*lf t Rr^a prand. au-okwu* dott rliap^Ur* ; be H4r4* 
din : Sully-Prudlianuu« dpol f*r#i»J in»* f4ac* a part 
dn n*. la pAral^ * philToH«vpfii<pi« *). l/*wi!^ imihei n* a p^ur 
tlitfR, It *;r« Jrflis Mt^at. qui at rvtlatut rl* ItutisanL 
ei Haymonil df> Ia Tnllhr>n>. Fo**it fraida. *t:nr> d'«i> 
cJiAiim#s. A outO tit its chaff iti» [irofjptintnU^ Ijiuttnt 
Tnilhurlt. pottt arWojr*i*nf«|tit- IVnt nm ciwljf ri 
M-njtfirftft, wiaia pauvrr «i Kii^ilKliti lyrlqut. 

i>ft Ctffliprcndra aMff*«t 1»»* IWW n* 1 "" ixiyon* dan* 
] 1 -Hijt*tU*n df rfainnfr i#e* clmpfllm ** multiplivnL 
|^-a ^rmapfs » uofli^u^n w w sucrM+M Saint Ofor^r* 
df Itouh^Urr itr^ituvir If o nntiirlam^ - i|ul a tail 1<™£ 
fvu. Julca Ki»i»ain lartft* liinaauaUH. I>« iton^ nottf* 
•ntOJf i Krmand Grf^ti. I»u df VarlalM i Maurice 
Magrf. Rrnt Art*». lic^rn*-* l>uham*1 ( JraivPaul Tou- 
IH 4 Andr^t" Sahnoit, <lo Mui* il **ml*l*- ^w tc* rfeber- - vm - POP nianaf*^c*, l«* tPixUncr*, k» *h£*>rk* *p Iwiitfrit mui* 
us pr1f.rn+l> 46«*irfrt*itt. I-p aymtwllMW* «*botttlt A 
KroiK-lp JaMMM (r*rnhdf # mui» p«f*»*. A TiinlrtivjilAf 
Paul i:itulH. ii iMilKrfida nt, lr»>i» nlKWdaiil I 'an I IkWi. 

L* reimnllMc ffft DRWTt ■-*■ pflif»ft**i™* "*'»«' ««">■ 
#«*. Lfa h ftimnn* * nwit fstfmir* HI, \»mr rtitrdtltlfr 
k mi. If* t*ct-nlritiil« 1I11 J-*ir. dnrtt I* aurrMllSfl*. 
<l*ji *a.i!(i<- P .; bi »f <ip fouilm** ** *!*■ flMinmiiifcMii* «"■* 

fok« la fin f 1_* |m***I* H'M pft» IVM"HlaMll I* VM1 
doiil la formul* *artfj A inivti* I** »**Ylc!i t U wtra n*cM 
au'iin nwrciw. In pnfcUr. pour Irtuiiiiilii^ri ihtit fjprl- 
iixr ]*a a*|iif.ni^kn> rj'iiiM 1 cputiur ft mivrir wic l*'K* 
taittrr «ir dcraitt. Tttiit rr *iu'il v ft d* I rp«i-v t <*■* v«- 
gnc, ijr n cwiimu ■■ flan*' ■»« '•tcxl*. It P**** ru A*pirp k 
MK «J*>»rt |l frrn If infcfl «|»"H iw»"* ultrlra. A Iravcr* l« 
tmuI*Ycr»*tn*'Tii* <|' mi tour tritui, p|iiM f*t If rtl<? <*u 
pottfj T Au w«r* iIp* fiJCP». it * Hinntf rmnwir. *f» Uti- 
Hrm, 1p* rtifux II **f*t pflorcr> iM* vMff It myrtinf, 1^* 
paitr doll *<rn iff »uti tanpti H «lf t»*i* Ip* trutpff. II lul 
fttf lr*iiiurp Iff* «*j»iii»iNnw* profoniifft Ht*% li<imnic* en 
prui* « l« ilouiVur. u l*itip»l»1uf1f. ft Vf*j>friillcf\ 

Nrrfrr »ifflf> en rain! itn UftflihilMnp, *U pF<wrJ* 

3trLptitiruqtif,«l^l*I^XpKMl<itliMicyiiliiiii*. tfcfl* S^tW #* tU 
laGu<ri» MrUH Jl f*t jjr.* .|o |.kmhIM1EM fWrfflW* II 

toal-itiit itwiv* Im clnH^s *l Iwiifc U-4 ipriUMiwut * -iht 
futur Qn^ nfMw **titviil litlifc c« t*rdHi lwinl#« din- 
«om|irfh*wi«it 4|iii sjtLHfclniT p#fiiWriHcnt ifiiw mrtiiT 
ptovi rnilt^. Ifur* IjouI* rlni*« rt Inn's im*wa 
mlnn^i* ? Twijolirt *■? Ilitiiw frmpllmitl : 1* JC>o1rc 
I'wiiiiur, la i**liiFr r[ «» fru*Ue« i1«i%fVlj/« cl fffp 
pfJMi us ■ am ! lit II j ft mi Htiiwtr qui iiicmtI, »«» Mw< 
«trq»l nil* mi iin»wtiw *ffort «r» nmnlr **n c»iii*nii 
le iV^tlf, k Vrni, ^ui ttcnil«rn Ip* IwrlzoDB. fcttim i0f« 
|g prirw»«tcft hKiwnK* el lml*«|«irr <lu »l<*bE* to clifii»lii *"» 

tmu*1 rhiiriutnHp f»4»ia *i til* IW vrilt 1kw» imwuir 

iCti|U<lpi»pn1 ♦! iyiwit »1 nl«M"^r«*fii PttUrt h**i»n dfe- 
It*. Poin ile» ctmprllf« ! I^i f*>ntw. |»mir liupccmW^ 
intiil pure ^wMIp *o1(. |«tttf. II n*f« iriil* q*J£ l"«^p* ,i! 
dofntf^ntjilrp. I'^Kpiff^Wi fudill** *i iih ihWniH n^ la 
t*f tuuliiplf H ini>iminlr 1^ |>*AtP Ml Hi f»rJ» ito 
|*4l«r«ftl II liil taiit OimihIIm Ktir unp i-lnin f( plnti> 
frr ilitM Iw i^rviwrlivm l»rtipluHt* «t fluid*. VkM 
Ktifro ^UiH «•!». l"m\ pciiiiipxii II ml trumtl t ffim| i ^ 
cmiflR. i/rtl pfiiirqiKiL on lui ilntl lMt. iVotLf* <k tit* 
EiiaiVL <pii ilf vmm vn ilrvttilr ui» IJit u f 

Himp r#pri'inlrf un* fonnufc rt^lirt?* It pflttr ?rra 
nnnrrtifoto on II iip »tni pa* 

V,tti li* VfUt p»5 -I*"* i|»«* !<• p**** *MI :nlo|Hfr un 
<fn1*? |K»IIM'1**C ^W *od»l. II f«t fii dHiom n ii>4«MM 
.}» Q«j hi«r*, Mitb II nf p*«l p<»4tit tie po» CMimo- 

nlrr irVM 1^*- rVUE d"lil»P htim«flltf dnuloiimne qui 

CbCTCbp *& vi*lf. A tilo4w, pumil If* p(d1iwp» (kobfth 
IW*, If* niMMliun* lnfrfni>clf», I« rivalii** criifinwHn*, 
<*»>iir l<n. |»«* tie frt»iiii*rct». II pl«»f *ur i»o« m«|ppv »lf- 

iltf* 1 1 *n t%' -iir n i* i ' »'ii|».l i um*p|i1» imtif^rinUn. iltVi* 
r#!i <itJ liimt -If l^lrlf II c*l I H-JUUHl^ *llli *r fall 

IVihf pI vfr» i C iutl rAtiiviCNht lorn Its enjoin A im- 
i«n la oif»fa*i-Mi »M* iiImiim. tlam I« mnTontc-iMiUs 
InuiMikirft qu>iilrrtli*nfi*rit lrn pffjugfe, II nppinilt la 
■ cluin? TOUT uitl *iif In fruit (loiiilnr v. 

1^ |M«te sp|iarUtiil ft lii Ttrjo fiittfra. II tniprtintr- 
let ttwvh rf** ^i irlbtt, iHIU- niltfin'iwpineiil A In purr!* 
iif jm Innpift Uait l*» iiwit fte Imit que vttlr I'lilff. 

|> |H«i[i» **l Luiukrr. Vrrftd, Biifrt*. fJU'll h** till 
MfTftf nc l. 'I >5p'i*i>i . i!i ! iH^tf. it( rim trturtw, II 
fl'IM i|uc r^da "'» ii u'ett po» poHf. 

J,f pAftf *rt*l I** *»*»Hl <l* l«w'r ** M 1 "" lr fiW eM vMo. 
ft <tUf kn f>lr*-* Attfit rii l^jtnlllr 4*i>f|lrr 3i*fc Mn*» Mai« II 

Ukl\ HM*m.\ a\MQ lu. vie, rf iKiUllli-tKif ntfill ptfmlir vl 

r^acr diiiis If tnouttmc4ii univrncl. a «n »cn» - m 
ititK iihlqii^ *or* In CoRlprMbtikriuii i«4nlf ri t'lfmrmo* 
nif — H qi»p rien i»f fompir, jIp u nc vmil Jc tolit^A JW>4 Afcltstlnti* rMiculf*. si V«in n'n jiTf^fntl kn ffr^Tick. 
VftenifJIf 1^*1 iJp In SoMurtt* tl -k U Llfatrti 

Lji Ivflrihtlr vout uu'Aut|*tiiuti, U lyn- rii matriK ftt 
m* dri*M^r In pkrn.^ ^ut Vfiiuietrt* A ton i»ppeL w pla* 
ofr Im iiim(« »ur le> uulre^ Alivi *f bAUl l» <il^. |Jt 
Wgiriulp vrui diiKt} <ju*C>rplrf« dtntrturil. If* Wtf* ffrtv- 
rr» ^ irinM-nl m» rnticlifr a nt» pt#«I* Lf p«rlf »*w™ 
flwirtitfr il'itwirf* Mtt 1 * fcrncr* qui pullukut iIhii* Ia 
timfftf mk-IaIp el coi^illuffu la iii*ndf (UU HuMftinr 

M ,», , h f ,„(. |„ ll (At, .|.l .1 iVllMf:,-, ,i Mr SJUl. ill 

Maiil(irt»Ailor» TiinfUf oil II w fOfllpInU i-t t'lbiait. 11 
rntil qu ¥ il m Ui*m> vriivmlrv II nwntcirr* i* * Raulfmnri^ 

11 I;l t;T.::n:+ m 1M1 r.wr ,.ni^ r: ^ '■ !■. II tui^lt'fii *r* >lw* j 
le*. «r» fltgnltoiHi, »«■ rajrfrn.i»c« « rrllrn ik kb frtrt^ 
J I dim lu IfliiHiir t\r n* nwutlf t mnifiiilWrt U rW^i^ 
ifui, wiilr. crfr *i U%1(1. SI inlr«Mv*M *** Itwilf* nm- 

pUlltfV, tioii plu* VOrt If* U»1»flKfiffi iuuikilulr^ ou Vff» 

l*f«»fl«i\*tgo. mal> \cr» Ifs xmiiiiflti *ii fiupktiilit 

1'A-Hiinr. ft 3fW .ii-i- 1 u'*. <iu i!"-;:-. If i:iiiiMAIta, t«Ui* 

Jvovii prxtnit*. ji»mul* nltflnt; un CImii&hii rm p** 
i>fli'ri p«r un 1W**i dfrtMir*. m«K prf*««nl3« rf^f F vnulu 
[iir I* Hf>«ifeiite. — Vklor Mtnic 

I', s ■ A m ri|itn6 rftiriild iiwif* qui clrvahl Mrc |irtf» 
iLiiriulu 4|iir It wjti imli* 1 f«i imiitciiK *t *i^t *ip*- *«|«* 
DjsrA roropUflA »r 1 c|tUlK-nmi»' p-tlin, » fnut tijoukr 
iguflqurft iipcrfun c »»**■*•«!»» »» p*«"» «*« !•« pru|»k» 

r^lfdaii 

* f 

Pof***f irlipmtfnifi*. — l/Allviutttjiif^ ft i»fl»Mle p*r Y&pv 

nil- nvcf *»n Xi**"-l>infjrn\t'*t qui f»t Icruvrf <i*i«i 

piuml fi^iult^f dp po*iff* dfiilforrt nn*H»vinp*_ Elk- ft 
i-u. feiinniff la Grfft, v» iif*lf«. I^« Nlebeluhtffti *'in*- 
plicni Jr U t«\ii*t.!..ffk tcMhBftftV*. rUflUftl If* DlRIl 
el W Hpp**, ft l« Ulu.HU* Lft ptiM# llH pfui*l« 
rnfanU «l liMiivtiM Ia ini-mi*, A ipiHillH* Viirlftlilfi 
pr** K^ftfipw, fhnmims <lf je^um. l-» mpiifochei»«i». 
ftW. Ift <^f*r»* |*irt He tioiirMiivrp. l/AlbMiiafii^ m ft"«l 
min ottyuuto, Cmfituia. | nm^iim- aminiuif i|ui rvntc It Til 
p^rllVftttt de* jiTfiilurkin iiorniiiitfo Puis, ^n* I'* 
tlrelrai qui vitnntiit, I'Allriuntriit * w* in»»*r>*t, >v« 
timiliatfioura qui p*ur»uri?m If p*>» **<» -rlMiiwttM *if* 

Au \** ulrrh'i mit rractiftti h- SWftaf. I-** M*i»ttr> 

turnip* inmllttP shlMMnB tuMhii^fiM If* ifcMilfm*. 

If? JiHC?*, It* t*p**t»» du itioiHk ptj*nl*uif. 1^* plus r*l#- 

t»rt- <k l^y* *** |n>*tf« rm /rn*»i*fr qui f>Hi \m x*f d*i 
Fowf, f3i illalfftf mImicIpii. <"f-il uftp Hiitlfp xiUi-ntf H 

[> RpniLtnAitfr tt»iic1trrAllf«itti3'iip i imoU- tllf **f*fffe 1 

arMr- h LQtlt*r t dlilt« U tuundf rvllffipitt. H*i*i Sil'fcl 
COTOMM M ^fc-rnM r*« r<tmrf«f «H*I lh«Mf*ff)Hl . pl"» 

ttr^i Mckonl Wojrnrr fUi ii^mi- Ifinf*. ■* l*R*M* * r 
FffMfi in^nil an* pvwH. K1 5*011 fwlt (ipjliir*'l» « 
cbaivQnri dtlf*- dp wrt/w -jui \i--ni v tii'wi<tp|M (tnr 
■KUff). 

Au WW iU*fl*\ KlftpJfwfr cwiipotp la Jt*jfJmlr, lift 
poblup ^pliiiif *ur Ii* Ctirlit. trfrfnifflf * impii* ilt iHrt 
^li&nfUMiH ^ fftfttH ftirpjf) trlcwiipilie daw la liallndr. 
Main II fa.ul nnlveJ ft filWar. ]t |jnH* lr |riii« puilWailt 
dt rMMnitDM-* un dt* p*r« *ln roniMLtJmw, iwvjr ^r 
rtpaiiuiilr I* tfiilr tBinaVM. ^ru*', uvjrtrr. H'^*" 
ci /*r/irtfn/f a ainit lmm»rt*l», 5** F<»i *** 4«i»'# ♦*! 
linitilriinltli\ A]M1M0 ffW C**IM atoll «» ^P* 11 imiiav 
cai4aitc r( "l"'' • t, *» iBiuateti *»ur l* moirff ffiikr »ul>- 

»4fctf. II *ir pl^call «U1h1pv*u» tlf* dlff#rfilCf* ttB MU'f Oi 

df laiijfur H »■> j>riKtmH Hur null* R^tx>ln1hMi. Lu pffi- 
«f>» Iiui»aIilt> doll baaltfttMip A cp pi>f1r a"*'»J p«nnl W 

plia* .grandt. 
S'UHUt. Ainl t\* iWvllif. a l*lw^ <lf*» Jrnliw^, ilf* lm!* 

Jiitlf*. ilr* mntBCM CVfii ^ihlfrurul mi k MI'mI f-oH* 

Ivrluur TmiIp **ii tfuvff tvifjJNt raiuaur do U l«*!ice 
*-t .If Ift llhppl^ rjltiit* : r;MiJ)airtifj- Wl t rf t 'J Itrfatfarff POE 3*>7ij tqitr Ton rnuiiall ImpnrfaHrincnt en Kroner) Jfflrj*" 
SUitf, lr r°«iitr<* 4f Vrjiinr. h&h 

Aprr* fr* drnx iminrnftfA poflra t If* fr+nr* ffrnl>jrf 
*1 ITtA frndcnL unc tok iHHn'cllc, Puis, In |K»**c? 

rorunnliqiie* *urcl**ent qui prrVlient In limine de Nnpo* 
leini : Km*r m .IrUl. flue****, r*tt»i4 Ktfmtr, nVM. 

*:>M In. prrnxte pnlrlotlqu* , mod* il haul neOMMltift 

qu« re prnr* de poevic a irouf^- uni* .niiUe expreukin 

ijh»- la nVMre. Irtcftimto par un l*eioulede. Kouma. A 

cite" ile e** bjtilei. li^ro)*|ur»*. (^h<awixro el F'fai+m, et 
FeWl* AUtnWKleniir, av*c ZrifNJ*. L^itrTIf, CM. #U». 

t> rieritto grand p&Au cif rAltanagn*. c'eat I* 
juil if rati Mfin*. \\\i\ teriiit uiitsi *it faint at*. It** 
■plritue Ii>mcni. On lul dolt tic* tiidtr, don null i** roin- 
me .*f'n TrtM oil il fuviijr.* cruel [em«it l*a cuiupalrnn 
Ira Sntt UtfliiriHT flit pti^fonifT iMir la jftinr potato 
Irantiiat. irtCammeiil nur lulc* LarortTtK. nJtnutr-, 
rA»fn*«rtt n TO <»«»nf t»ic«i -Jcfr p*Hf% mnl* QuKun 
deux ra'a marque proforid^iiieiii, t-a miulque e* In 
nieUphyftiqii* dcmturent Im IraiL* domimmt* de la 
cnl Hi re nl lernamle 

Patoie nugf-raitr — tin Uf» paun vinn pirtiiir» nuiim* 
ilr Unffuf anffluLM* rai intiliitr nVfriruY/. Vti drji prf- 

.. , - ,.*-.-. ■ v 0,.v*..-| .;..; frj ; V | ft -,..; |)ffl BMI 

|neve* <Ie theAtrr *-t traduult ■? W«*wflit <r> fa tf<" |> 

faul dire que ju^uina xtv* st^ele, la tiirj£iie *nftU*i*c 

n'e-xlata point. I,** conqu* rants iMinnrtuiK purlatfnl un 

di*lec|e fraiK* 1 * ; |« A Mf*li> Su^mi (uirlLiirtil kur di-ii- 

ItfUe 4 «n. I~a fuMon dfc <*» ikux ilivkTlra a doni^ 

i J k'l.n* ih-<[^ni». 3^Tk* r*iiii|*|i*r l^cn dr* Mfifh»rt^ rlrun- 

S?». |1 n'y a cloi*r ( dans Ifd premier* i^cIm. q«c I^n* 
t 1* r ■ i mi-- im^. M-r shji's ili--. pa va it^»»diniic* t r«>nkinc* 1ft 

l^ndti d Humlrt qui, fhuw <urif-ufl« t m- roirmivo im 
C&wufliup (*olr A c» «jjei U imdneihMi rt rMidi* i** 
Murri'l SflmrtfcK La v^iilublf pufait jn^Utm» ii[inctFiitt 
ljm [iru runt. 

La Rttiaittaiicf ciwinai't Kin pMii (■jMinoniMrmttit 
Him U r^iu- .1 Kii*»K>ih j,»tc ^r^-Ftf, rautvur iB* to 
flVrffli- d"^* AV^# (vi>ir Tiidf), Clinnlophf Afrt^t&w-^, |tW 
le Faust In^plrern Gertie. Kl, *»lifi 1 vahel I'iiunum^ 

Sltuk- ^r, 4 .if, . :, .Ir.Li'i.iTi.i tjo Mill* rtv^l, doiit on M Mil 

fiat lr** bien ***l n r.wnt^ «*ti un ivut indiv^hi ( u«ii II 
eioJl. qwt II rrpuv^nlnli Ma la C* |>nOfcl*mi* d^ltordo 
ii"ttr rudrr, D* id ^ni* iioiui lit ft in Bar r* roil* pji* unn 
^ludo jijiprufwidif A Cf |H*te qut rc«l un* analyae *i 
|»aH- Uu'il juJJIhc df* mHrr 1a %ari£<£ it>tiffue ilr *-*ti 
OUiVr^. HkU dv CixlvMl^ d« Ua#Wir% 4c Jr»nw* mi* 

Ciiit!** tanlM * d*-* t^iMiv : ll«viHta *\ l*H&U r Jldui- 
f. a\ktltc t tt mi Lrat t MnfMh ; tuitlftl A IhlmolTt 
Ct mix miririk* : /irlfj CV*nr. iNMur tt CUojrtlrt. 
Hirhtird til. ek\.. I'aritii »cf mciltrtim rifcinhliCff, II 
fuill cilvr : Jp' pI'^r^AtifM rfr VrnJ*r, iimttrttntft dr frntif 
jirtur n«, lea /oyr^fri Cvwimrrrj <a> lI'Mtfr^r; qU 

■- H lhnT**riKsrqu > #^ti*t« S*afits&*a re ftur IVUICT- |c> |iUi ( - 

■iiiur*-*, el parlicull^rtfi^vti au %ix* »W%cl^, i.^*t rri^mi*. 

I,« AftptdU lul 4iji|WiMnt QfWMf icriiiat pi^d* <li.iLn.it: 

qur. iikuln tri>* ifii : gdl F 

L'n awtr« jtr^nd |«»*n* amglAK JJtU&h, j-*c linivrnnl. 

li-i'urii CflnriU. S ■ >r« t'nrtidU f*tfAn a. ite Iradail iIatim 

l"i|t i ■ >*+■ 1;trij;iL < -■ * i -*. ill l |nn"t.* t- |i.i,[i|f* i-t g ■ I - j -- 1 ■ k 
Iyri*lH*. maU il'Oli* phUi>M>tiMi> coaIiim. A la mei.K 

6poifUf 4 Dtthrfm IrioinpW d*M U i^allrv #f *u il^Air* 
1> mil* Mctit veil Pajw. kurtp d> Hoil-MU anglftift : 

J/cigiAi-rioa. qui Mnayinn ]*» rna*lur* il'OriJrfA. k>H|H4>U 

toiil i l"Offiittri« du runuintlinw ; CAarflrrfan. qui dcvait 

vrrvir uk <ui]vl A Alfitd dr Vlffity. 
Au Ui4a.lfTt Wfrirfwi blillc U«ii«* In rpnrfclir, Kami 

J?« t« i, H-tfrdfuirorfA, .Sfct-Ur^ rl, AtartirMt, Biwr<*B. yt«l», 

drj* t tjimi« lottchotift au xix" »k<1e rt au rDiiiLiniisniT. 

ll&rtJr\rt*rlh rt-ni deft MHtiiftii *t df-4 l»alladrA UritpMV . 

^ArHrfj, uiovt trtu j^im*\ allclnl avi •flute* du tyri"*mf 

rl li^ifiA In lifirtr %Ia'* t ta .Wrj^n'AA^ ,<|* l t l/i'irt. J'«*i>* 

pt^iiWe, ^effrtrci* d l ^lett-j- lr« Allien pi dp guider lilntna- nM xcm aVa dolLiiHi dr I hmtr Quftni la Jtyrori* kiilikI 
lyhi|ur lui auvir. i\u\ «u;Iia pntfuwl^iikr-iff hur l^mai- 
1lsif 4 e'tni It iHTcmler Mrca flu ro^iantuni^ Msb. »i p*r* 
tQiinuIilc i'tm*nibrr m>ii utuvrc. <Mi Ic nlruuYt salt* 

r**fc*r f luL tiHljOiJr* lul> dim* CUtU%+ lt*ti*A4 % Jfaji/iritf 

rt rjiVjn, dnrm ftopt /u/j/i. 

iMrini |«^ iiuttreni'tfi, Trnwttfmon t i*t*\i* ir«« pur *4 

fi bond ant. pi KMju'titi -elE^ut^ut : Jfiri'nfcifrin - . Ivri*|ttt? 
vtofrnl. t\ni|her^ 4 tt ilmnuiltiinie ?i>»ik-al. Plu4 pi** d^ 

ii^iuit. /fud^vrrd t\*ptini/ t I'liniiiortcl nuieiir du I." #■' W*- 

Kj Jnnftr t *|Ili pk| auvil un [wcle hcrtttfjdir H ruUuaeilfte- 

nicid IhJilktAAllitl^ 

Ptoitie tf ir fir* no. *^ iXnii* lUalie diver**. morcHlee, 

eit |>iote am n*v<tttn. Ir« po^tc* *m*d rn«n l-r^u*. Pre*- 

que Iimis M»nt de culture rfr«ii-c.»i*e. Le premier i|u**wt 

rf>a>fontr« t ttjnbiftti I.VUtoi. qtle IhlMr r*»iifcidt'iiiH WU- 

ff» poti nutlirp, iwsub a laiise un r*viiMl J« iota lev fw*- 
Eiim *pnr3 du mft-yen afp. qu'il a liililul^ : Tf#iot. 

\\ (itw, d#fl In nn du Kill* litalt. In ^irui-r Cojiifthr fait 
amnnlirr piitMH If nam dn Jhuif/ ^lipbi-rrl. O potfW 
•r nrnqHJtr air irtih pnmr* ESEtiffr, if rwr^^^rft Ic 
Pdirdfffi. <;*oi un** fcui're un pcu ■wmpltat^ mab d'u»ic 
l«n- ]rUi**»nri? Ihintc f*^ fi*:«7fp|f mm »•* p^» B ia.iHl 
poele d'llahr. H n t cetjrndAnl, dati* tjn eenre diff^ietrt, 
Un rival a-\PC P+fntryut. liiiiinoriol iLutetir du rrtKW- 

ntfr*». rW*VftCv4 *i l-aure, l,n Itini^ir de P-flrarmie e*t 

i^xtr aordi|t*tireii leul mmp»reale f *juiu<iuith ppii preeieu*e., 
Jforfa^f. 4|ii| fViivit LeatuMup en latin. o>i*>pte p]u* 
i-utiintr ruuleur l(ce»itcieui dti Mf4»m*tm *|«e trunnic 
P-»**.e. 

Lli Etrtin i^wincp il-aJifmrte? v< nuiiilfe*le ptir d?ux pu^* 
Lr*, luti l^#«i-eo.l»iqUe. P^rloJ^. Attletir *hi K-il(i«ii 
tvfuuj | rnutre. rpk|Uf. It TiTii-r. aiiteur d-f U Jm>^ 
fufcjw Hrlirrrif. C* d«rnk«i\ rlai^ iKxrird l*»t jtrand* 
p*.»*lr*. :»l«i*i* rr(irnil;mi ilr cr igu'oii mpprlnll alon leu 
mnrrMi. rrsta-din? \v$ pxnnU^ ^1 m«i otyfc e?*l loul 
criiffrrniiirtit A« **rrlf vulvar n t Afif/fri cMii|K«r dfn Ira- 
H*'iUr>. He nrfn Wr/jif'Tj^j diuit le* chorur* ehantea 
»f«it iiiKtut »litil>li*. Vv iitvme fi*f*or* At/irsi qui vkm 

jlt>ti>» Knt'iii (MitaMi *e*L tr creatvtir tie la c«Mi*4die ite? 

cur«cler«* H tikcrlte- d>lre «urnofmite le ■ Nfollerv Ha- 

Mm *. 

I.f XIX* *i(i>cle dvtfiilf? mv** Ji**nti, mileur ttatriqi^* et 

J^ofmjAi. §-n v te a H^or. Bnfandal*, pe**tnil«^ T I 1 *!*, tf"f»* 

{'•"'■firrfj. le grnnd pw4e itallonal II alien <|in ^'iaipnte. 

II full PMinircr. par raukrtflUH* A *** Ifflud**, pftr » 
rrelwe^e «M ka tttutrtir. n Victor llii^o, aktri quo iJto- 
pnrrtJ riLHi'tl* f»lul«l Vipiv ^wi^«l*> Fa^auoro e*t un 
\h#i* IrJiulMii bit voiri (JuAn^r ii t«uvN:ro qui. en 
lUpll itf **** ajvrjitnm pjolltjquf^. rrmc Ic poClf Ic plun 
bnUarn rl lr |i1iu pur. f^rmi Ii-h o>idrmpi»ralnR- AprtM 
lnK r'ffll une mtflrr cuufit*** l-» iiituri^tivf fall avm 
a|>p*rilk>n tiscc W*i"«rff*, qMt vi^f »'*«- *f* K^inee. 

IttlKT 4Cf nifthlfe*tr* rflentluAnt* a Unver* toui Ic** 

i»ttv*. fii 1-- 1 .iii.r qu*d tfiiul tiL^tl re le frti aii\ MMi^U^- 

qu'v e< «*uh rini^ri. nMii>uve1rr lart et lai |Hi^*le-. o-nvtir 
ten [unit** aux IUrbiiri**. r , Aiij^mntf un. Miinitrtti eM <lc 
rAeattemir *ft< Mn^»l*nt. 1^ rutnri»j ( ie n'e« p-1u* qur 

du pa**<- 

Avrtit^ imyn L'ffl]*4ail# a *t« p*»fii>e« Je (HHnil-at. 

4M eli»l^*ii«, W* ftiMiince*. aWr (out left Cid /'aiflf^/J 
rf»r r J>* pOelM IW> flMll i|ue> clwHlur la jfli.tirv d** I »p»- 

(jiif. riolafiniwitl M/jfi-fu. I'ar c^u1r# Cungota Imn^m 1 
une lanfuequl a fail funmr pii Kraiicp. ^a rtfrtaim^ejwe- 
qttra r! u uVttin# naiKMiii.n au a(wgu.riiinr Ihin* lr dm* 
mf ft U ^T^ieillr , f^jpr dr Vroja n»t au prtinkr plun. 
Gutiftctt rfr Cirfro lul HiccWf, >!«»» »t/ m*H«c l»foi*if*- 

Ift&l? C/frl <"afde#oji 1 auleui de untlff oiiwi eeiil9 iite^es 

eiivlro4i. 

A twicer <n^o*f le fiiilMilkav Yjinrtr, le potie romkiue^ 
.V&ref*. «^ut tmgrira Molttre et S^ajr*»n^ Tyrj* *tc tf&intj 
mx|vea oh it etitpiuni* ftoa Ja*in. T/epoque co^te-iopo- 
mliie h>rtriot-gueUUt de ^orrJfldi. gr^iid uo&e eL autour 
druoadlcfuai — *>77 _ KM L* }'vrt*t$'tl a aurUHil uu grand poet* ep4ini* a lau- 

t>Ut A* LuttAdf*, tft-jnAtw*. 

Un^n(i/ a p^odull EmenoK L&nvt*U*i\ U T «U1 
tVifniiEun. lout iron grand* poeltv **. iu float, AMjjt 
iPoi qui detj.iL iLffir «i rorwmtm. rur rwprit do rutfw 
Btauddaii*. 

La Mytynf a conim an noenbre InHnl Op irouvfcreo 
qui, puur U flupui i. cUnitbumi ni Uftr* v *iih Mai\ pii 
milt*, Ja poctfc N*g* dote 'I* IStt; cUc ffulril T-mtoTit* 

tlf Hugo. Plus laid, M<it Walirr grroupc^ autoUJ <lr lui l 
iiitv plulAd* <:c|«»nrfuiil Li pQ^sic t*<*t^v 9* tfonft*;id uvcc 

VrrAiir/ett aoitL ptuiot cont*id6r4* ccmiugu poefti** de Ian* 

£ii* fn*tx*l*< |,*'* h'litn uhhIh <*nt d<* mattrr**, I* ta que 

CvJo fieM'r, I"-'- thtpiajpio qui rappell* noire Uidr* 
Clwtoicr. 

1>* S^vitaTiwrfr*! out fournt k**. premiere* legend*** 
fcipe L'firidti, <i**>u wiit purU* li* ,Yi/4*fuhtf*H L-h $o-?*ifl 
Kind. nave Pit un* *ourco tTiiapiratiniL route* lei til* 
tfntuiri \ ooft pul*4. M*U Vw potrto* boiiI irfts nonv 
trruv. "»i* divers II i*ou* ret n*i|m*siMr d* Ir*. cnumC- 
fti loin, Uiom, parml lea &iie<fc»K rt win* (tall Mflptn 

dr in prrionlp ftffifti^ Ip* |hM« ri'llgJruX : Ktttlhefh 

Bwwr f J'rtrr Ij*$rrfotf 4 O'fumMi, etc. Pttlfl iu xvjii* 
rucclt* Gya^*fcora\ Ivrw-uc *t faUuUMc ; JiWto'ert. 
0/*-urtyrru<t, Inn* w n-Hi d L<HJ ty rtW^ Ii-J»T'jii, elian- 

acirimvf, le |>Hu« [Hvpulnirr de twiK, All XtX* aJ+Cle. £r(fc* 

GujfcrJ Gulf** et *o« cn>upc. o* reSeta\m*n* <l* SbaJteev 

p*[irr. f'rin; JfiX<t*l Frrtn;^B m» pr*Hrad liidt vlrfuallfto. 
I\ii* ttHNBl ;«Ji*a f.*4ltrj$. fftJirlirtf. £fti Jfiiiffu- 

rtC. 

La |H>^Me narv^gknti# a*impofir ii 1 mlmiralion jivk 
dmiflrjiiils (rtiflf* *lin(tiiiUt(iir> \ ffrim ct nfitfn»ffriibc 

Ln jxWiih' dntioiv« ikhip ofTrr Awd^frj^w <1M1 i*»t AmIa* 
HUM »li r>*«lO«r; Grw4rf irry t bunle gmrrltfr; J*k*mn*t ^wo rofi pious. fflM», nutro tantr gii^rrlrr 
H«in« fluiioi*}. /ViMJ^im 9tritt*T t 

«uVur tint chants l^opuljiirrat, r*r. . 

La iftu-ff»> ptuL *tre divtf^c on trots p^nu.lrs lilt^rai* 

ft* : ilann la pivrnl^rc. Ill Ru^acff *<rtvcr>t lo ^fiTP^ii, tyu 

*iU\p dc I'dclisc; datii la. dcjxi^m^^ nv»T I*l*rrc V 
Cfind t le ni«»f fippiimll. X^omonoijeiir? ronoiivpllc la 
prtHi*- 14 (liinrio la [>co(iii*ro crnmmuirr nftltonul^ Son* 
rmtrokrtu -cr«> Ir tJrfAtre Dan^ la iroIllAmt faVriodr. 
rorrrliliA/ rrprV*rnlf It romaotiuitc ft.m mr>uw tctiijKi. 
Iw ilr-i-uto ilr IVi v^rilublo pofftie ruwo i c'cat un tin 

-ili.* _ ai> , ■ ii-tcs rijti> t s 1 aiiHiui'l *"ii itoit T rnlr'nutrr-i 

pOttfDtff\ tr P^fjOJinifr da ^trttra*** *t le c^J^br* rornaii 

eti Wl Kny'Wc lin/^iid^*'. MjiIh cr actfit mirtoui 1^» 
roitiaiirl^rii aul doinhirtit. I^« no^lc& tiijl mict^lrttt A 

|^uchklfi<* i>^ Ic vu lent paa, Muf p*ut'*Lri* f.^rwiAiiroti*. 
— Victor MftJtca 

P0OP0MB fi, tn. M"« rrac td^pU icl qutl, tfaiw- xin 

ff*>raf torrVUi, in^m* spfUl, imr il'.Jiti'-.i l.ir.qm-i ^\ Cfl 

pirtn^nliir. p*ar In lanffurC fr-»n^e ii*«- 

I'tillol^ »]iH(iM'nl # Iff loot |><LjTOin:f nv cooipo** ftr la 

racing fl »"*n ft ■!<■ prefix* p*» (Nolons £i c* propos -<(xi* lo 
fowl pjojKowr, rinployt) -fr^oemmmt par la $nmm 
fr&ucultf uu Uru et *u win d* r^'^ nir - u^at qu'tinc 
vrmir, iiivt muliUtloti Am vrni trrm*. 1^ mot progrvt/i* 
ci*a. jin* lift acna, U> prc^flsc pru nvnnf. on jusio. unr 
§itffiiflftilkin fliii no jwnl n'otilnpttr ft- la rteir§e jrom, 
Lc uvjI pruqwow* c<it clouc* tout iimplompnt. lnoilHtn.nL) 
A\*c U racing jtrom, la l»ngoo ru«« fonne le vorlw 
gruMrf qui xlgitlflt aYntffer. meaner, majjnrrrr. |*re- 
mint Tei Htf/inr r*ciiK from « y <i)ouUilI lc profile po, 
on oMii'iit U* -mtntantif poan>mr nul al^-nlPtf r^*H<rf\ 4 la ni«ti>c rmclne gtvm un a-utr* prtfUr rais« *«, oa 
i>litlent un «utrfr mibsttttntif - - ratyrome — t|ui \?ut dire 
imui ^cVaafitr^M, rttir%^ Mala, tatidb q«c Ir root rat- 
$rotnr m li pari ion ww kj^oilI >dc d^blclc inllrUlre. 
HlgntTif* lifi* d^Vaiatal i6n ou un d<*n>rJlr*i purrtrkr^ mate- 
rlfJ f provogul plulot p*^ 4« fr>?d**%« AiiuHllca c-u Mt> 
!«»* k teniw ;»OflTD»«r il^rignp nvttPinent un aon* dt 
Mccngcmciit n dr manner* commit nt t i^lonrciwt, \ »'■ 
Htr"ifitf |rlui04 que npuntaDc^ acciwnpJi ptr plujtoarv ptr* 
Maura tUfifl t€ b>ut inrjmc tk dointcr. di* MCco«;cr dc 
MlnLtti d< pillrr, g]c vwlcnltr ( duvwawliktr t do nm*- 
■Acrvr. ) 

Oft pnlernl rtorif oap vu^rd^^, nu *fiv* ft£n^ral du 

unikrr. ti>ul *ctc volonUire it* de>rftauUion, J« dn- 
■' '. *;••> . plus uai moiru import aut^. (.lc vni^ura maU* 
ri*H« rt AiikM d« -vie* hi-iM.nL'-. udft iMM'ii., »fcu* 
«4ga\ iiccoTvipli |*r plu*i*un partonrie* ou, ntuioi P par 

UElv ftAiU- i Ir* 1 (hSi-iii *.*t', jiciimcc a cp erici*e (K*r mi *v^u- 

l-U'MCIIt d* haiin. «U d> (*lcr\\ par Uftr **Vif pri-ipjO* 
Iwth^lotfBJUl*' dtf v&tigcQH4?4 4 iU violtn^ d# vkr.ff 

31 w, w Ion ti'rmploysii r?e t^nme nw ilatu w Witt 
C^mUal. II ny nurait pas do rnlBtxi pour qu il «otl ein- 
pmriU. pnr Itn lajtfrw*) ftmihRfm, fi tft lariffur raftsc* 
Lc nn*L >mrfficfr< r pojf ^rmple, nutflrjul Jar^mr at i U 
langue Inir^Uao, |>I B fj, rff^ ( lovft |c* - (»oj;runiCi - ojul 
■■iit «u ln'u, aiu c<furn *li* riiiitturr h itmitln^, ra praraca- 
ct d»n» (I *utr(^ p*y» du mot,dv — * |H>f rvnica • reli- 

^irj\ d poMnjiicm ou mitrv« ~_ aoiit nuallfle* en frain* 

t*i* aii4i»4^rcr 

Pn cMnpriiiitutit a la taetgur m^r le mo4 jw^ruw^ on 
a noutu dcftjfuer pur la* qxi<^que chcov de loot it Ml *p*< 

cittl. dr j'aJfj/tatiftii4*nt rtiire. Kit rltrt. !,* iiioi- ^»^*tJiUf 

Aiftnlfie> t •£>» rutta, ^— a pari aon sens g*r»trai — »[>4ci4- 

IcmiMlt et »||ii%tlt Un JUdJiJ^/J df 7u|/j Afl Itt^li^f. 1M 

iMSSacnM ik* c*?" jronrw — doi poarontr*! otii cu lieu 
tn Knutr # jtfriodMitiiriiKiit, ileptiiii U (kit du XIX* tftclt. 
)u%iu\i la rfiutr du tzuhamo, c( uu-ni^ QUhdrlfi Mi c'tM 
Mia <Una Cfl Kim ftpMflque *juc If moi jvogro-wr ful 
ftdofrtc p*r If* Uncut? -cir>aiig^rca\ frippfn par Ift laora* 
InioaU^ *lc leU prociSr** <n ptV-in xj;* »**clc t ei»purt«ft 
Ho«ivent pur un Haiti rt> vivo protoA4aitmn contrc do l«t» 
tew Aborts I iiaiKwi*, le-* jpcupk* dc* uu!re* pay* prlrenl 

Mhatoiudr itr lU'Mgiter era Irfirrcur* par lV tenne orl* 

fto«l 

l# kcKux tJvmcrn CTtliiia* tirtiiil* mr t^^ pogra(Wr», 

en Hn^ir, ,i.j ■ IhfM^^rr^mf v<ij r rMiffn WI-IM)i 

Noun loa complete rem* fccl. 

V#r» la. fin -in xix- UAcI«>, rai«^iic*>i(n- UuriaCd -roar- 
mrura Jt *?tre dr plus od ulua acric?useuictut mend^ pur 
lout*-* aarte-t -ic muu^^menta rtVoiut Ion haired- *t popu^ 
lalrea. — conwS(|ur*iic:* nnturvlU d'unc «ppre«a.io4i pall> 
i|i|uo fVveurant« d d'une situation mt^rulAe. tarnt ma- 
l^rUHf* que mornle, dec* nnw* !aborle^i«a«. 

Pour fuirv face a era niouvtmenlA. !e jcmivrrrieane^nl 
iifr UMVfi rlrT* -4* ml*UX 4U« d-t WCi>\irir a do vtollta 
rtsMiHt ^prmiv^ov, iMtamni^ftt : d'ujn** pari, n d*t •*• 
prrwlon» d* plus n plu» ^vtJnja, «i. d*iut« p*n t aui 
moycii^ flc Ciiiiahviiioti du mrcntitrnt'iiifiii populnlrc 

\r:- ■! - in , Nf-::rr'i.' 11-1.1 - L .ry.'-'l ■ ' ' ''^ ■ * ^ r : [i|:j- 

ni*\ Paiui cot uNrt d'idic>, k souvvroriociii n*lt«MU 
pa* u exploiter Id crt-jMiiW, riffrMrfancf *rt lt» pr*itfn*# 
rrllpieiix di'* inaueM, A faire appel auul auc ut*tin«t* 
le*» p^u* bnn *1e ha - bH« >iuma»lrjc •*. pour rrjeter vMr 

lc* J tiif 1 fa rrai.pon*abail4 dr tou* Ir*. nmlheQi* et ai^uk^ 

ler daiia cc sciia Itt cot&rt* du peuptc. I-*s j^iniaux km- 
vemfmrntanx et * t>ien pcn&nm* * tnrnnti^ni ur<e [ ,,1> 
ptigatfide hvs^tii at i»nj«< c-inlrt li-sJuif*. (»n le^ a^ceuMtrt 
il^ Uftldftoli, «1« nwert*>* AMiriMionuUi. dc l»u* let «ri* 
iiMt et tie 1oti> lev vlCM E1. do temps a uuirv. on luti- 
Cftll cxinlrt? fiix d^t ItfiniU? dr>cLii1 n#f« rpcru^pt- punni 
lc* bav-famh tie la poiico H Its a>|t*nwa** do*«*ta a* ilts 
ul.»" M ;"ri.ni»- rum* ilr iherr c;tir 1ft xrnlc |h-i|H)UHNm 
Inbohcftfc prAtn.it twijoun plu- ou laairu (tr^nj^rc 4 
c« net** *l* huuv«^m»: « •!«•:, por ■* IttUf, lc pw*t»* 1*01 — 207* — rial des ville* -orfiaiiiMlt meme, asms aouvrul, to de- 
fense do fa population jujvc? cofiire itn innuitcceurs 
Cur. quant A U police, mtfcn* lorwprelt* tie dirijceuil inu 
cUr*-tti*xu**n4 ct& niaiuacr-cs* eile l*» pr^pnrmi toujour* 
dan* lea comlu***, ell* ft-rnu.it toujtwirs Ie» yeux sur c* 
qui w i-mnKiiU «IU n *nlerv#ruilt riAtactrnwil que WW- 
que leu ftttfitmtirU iiifii«{aj#nl tie tUpamc-r 1« carta* 
prvvus ct (I* prendre de* dimrmiona * i^age^ey u. 

Ce rfUl M pliWJiil All cWr* del pogroms - mm «rce> 
j*t)r*s u. iWpaw* tn twirrtur tonle lmafrln*r;tat> : dea 
nihiiiirtniMfiifi — aounant inline dr* irjaison* emtkra — 
MCt-aprcrt; dra Men* cnicrcs ct rmporte* #n la*, iitoc 
dra crl* juiuTnjpi) ik Irlonnph* bebliel: firs liotnmm 

l!lh 'I* niU-M VrVv 'J*'" ' : r L i . l 1 1 1 - Uiil'Iir ih- f-l n IK'7\ 

violent,*** et trmiite 4v«nLrt*a «ti milltu drs niliifv 
dea «ifaaiiH sninlfl it tttrlnii bran el PiitbturhrM >ur de» 
Kthres ou eVrnW* contra IctJ mum .. Kt Ton faiun pen 
de distinction rmtre Ic* Jut's auaa *i lu inalheurcus* 

]■ -Ji j! ;ii 11 ■]. yu\. i -i i r ii-f • . [Adfl |jpt lot j<> i|i''(:til^»-» 

dc certain* pogrome* juifa de grand* ruvengura — de* 
crfptioun fiuiin par do lomoin* oeuli*irc* — prtiduUent 
WW irr)p*"4Wifi (vfPlfl*nt^ A tin Ul point qu'it cat lm* 
pOtaJble da l« lire jtnupunu boul d'un eaul ItaiL K( 
qiinm a mi* <|til oni pu Ic malheur U'Mr* vimittw* 
d'uri pogroen* ou inainc MUltmmt d*y aaafater, U* finit* 
*rm fljwci souv«nl par tn avoir lu r«l*rjn r-hmnle* 
.1 Junta tu que Ik documentation wrtiflOo ei-arte »ur l« 

potfroine* «*4 ntotlfJAElll!, 4U0l| fcli-li ell ftia»3f qil'ift 

l*rMr*nc*r. 

C*«l nudovl il&iia le* prtmi^ro jnhCin du xi* uttelr. 
«y fur rt 4 nmur* d« J« crrMSHncc du mfrtfilentemeitl 
|H»puihirrt cvnue le fry^Utjw fttovlutiMc, ^uc lm |»(rn»- 
ru« prircnt ili>c- mlluire dv p«nodrCll* *t *ppft ni nrwit *« 
v^riCAtrftfi t^rir*. Era vok<t Its t>rin<rir>uuK : ± ivt«-*H ( 
•o octtibrr l«f>: iL Kf«w, octobre I0O5; & Toitwk, octo- 
brv IM6; & GotdpL *n Janvier l*Xi; A HitHo4to^. en 
Juln ltf&; A KUCfiiiww. plu^ieun [»(>Kr^ti« r-n 11K6 ct 
IU6. L<4 vKlinxa dt c*a jM>gn>titf«i w oanplrrii par 
^ntJitt-iM. pftrf&U memo ->Ar Inilli«n. El. A p^rl cew 
IK^rotiu^ d>nv«rgur^ il y m a eii d*« dtauLpno>n di* 
nw>i!i*linnij»-(*unj A^r^ti 190ft. la vagu* don iw^rwmeii 
Ml t ii iM'f mmrjie par MidtAnternenl. 1« ^ou\ erfiPinrhi 
w wtaani plus hi a^cvrfU apnH avoir bitw- la roixi- 
luiion ik 1W& 

Iji r4votullon dt? I-J17 #1 la chut* Uu UaftlBM no mi- 
ri'tit p^'i compWirinrni fin a la prittlrjiEf dfn poffronm 

r*ijriut -n'i ir*i f.'irnirnia cu til re rtvolul ion autre* irprr*- 
tHLttut ii^nifntantVmrnt H -Jf*Aiw []*b narnvr rnenls df 

IV! I i oar* r Ue D^ntkiric t d* Wran^iJ, dr- '»niro(r(r*rf et 

aialm), lr* ]M^fji>iiie« julf» r«^r<*ri«^i>t -de plUM belle, 
*ur l"«nJ( e on. ni lout cas, m»u* Tatil blen^eUlanl tie* 
cbrfo. qui cft^Klialein ft -nt-iu*rir nirint mr«- poftalurJU 
el a Mai'.«r tes i»stiiict» inalsj^lmi dm ma»iea ftur lt + * 

I*ew(*<in dlr^ tiu ittoin* (|u H H<tii*l'*'ni. m kh pogr«»aies 
■en ft u**u- n* **>nt plu* *iue dea ^dticheinttr& dm ncMrubre 
d*m#, el quUItt nr [H>iirn>ui |du» Jamala rt**ui»Ciior f 

Hi^bs. awn ! On ne pc«t pan l'n fftmier. Au rlsqite d'eiaci- 
i>er cerloiii» Ircfeurs. noun devoru »vouer t en louie 
franchiie. 4Ufr rantift>rinliaMe ekiAle touiouni m Ru» 
we. *t qiae d(*n pqgriuim *t>nt encort f&rt a crainrjro 
dam ravtntr, 

L'aiilit^iniliarike nin^ mivle-rn^ jia phiA, II eai vrai, 
|<*R m^fiu^ huHoi, ni If* infiii* tons i|u % uulr«>fo)^ S« hun 
t?t aofi wm loiit d>vomu pfuc rdifef, jiiut prbj&nrti rt 
fJiu r*ra Stft rTCeto n*Cii puurraient #lrc epic plus drum- 
ir«ujL «c nc ftonl plu» dra suggtailoiaft d>n h«vf nui fc 
jpoMrrlwrnt, nvalft defr apjrrfcLMitfii? i|ui nalmrut cl tc 
ref andent datuj lea W«Kli?» jtt»|ivt«lm e/llc* rntliltft. A 
Theure avtuelle, il crMive mun la crrndre. M A lf II Pt 11 * 
tc lnter p un .four, em une oxplaAjiMi teriiWr 

</ucl e»i dojw I'a^pee-t de ce rjoutel anCueNmtlinuie tn 
L. R. S. S- T 5tj»3^r^ lopUiiOfi inverse do b«auc^up *|(» fftlt"' !i 
J>lrunaer qui, dupe« mixiien Uncmen t pur F* prvpa- 
grille kntenMi <*i pur la «niw rn fKTJic c»e* habile dff 
a*olobevikj. tgxiorent tolal*ni*ni la reallltf nur metaejje, 
le rrfglinc bolchevlfiit n>»t |ku MaM*- N*>uj* ra'rlrriKm* 
tftil^(tori«)i4eme>»L On attrlbue k Trutiltj unc tnmru** 
pnrole ^IL^I n T *. pcoWlre. jamais prorM>t>C^c r in^m qui, 
ariifle-ptlldnntm+nt de *6*1 &\He-ur P Jep^mt bl*n la vrale 
vlfuunoji en V. It £ £. Trotiki Mirall dll, un Jour, au 
delmi du regime balcliialslF. rJponilant &■ «iu*4qiiu)i 
•fui liouiail dc la solidM ilc cr nuuuau avKl^itie eUi- 
lult : ■ Tr«t» conl jnUle noWea oni pu gou^cnivr co 
p<>p> 'Juntnl treii flW(* rotin|uol rtVinc Irob cent 
imlie boictiv\tkf( n^ pvAirfaitiit^b f« Tairf auuuif * u 
l/Hitaiope DBtta le* deux - pmMtylim m t rarKldliK cl 
U rMMivrlte, d«^pruaa f prul^Mn*. lu jwitW<< .]► I'rKimme- ' 
*llv eat c-ouipmr. I^k rcftllU tui** actuelle y e»l bMrii 

rxpmib«v ; iirv inujiIl 1 t»|»|»ri jtk- |-*r hup cou<h« imvil^^ 

Itiev. taqtiellr kt niaintl«m au pou^orr par toui lea 
triityi-ttH. On avail jMHi rt<ml Iitcn raUon d*appejer lu 
Ituiutr U«f»tr - fream uux pieda d'nrK*lc a. fjor, tout 
l>4lint'i* ilalon tivait pour fckstf r^pjurMio^i et I'eacl*- 
\:\^ ili-t. iuiii-;*>v i.'iii.f.pf. j, tun |>T,..iV4 lii u-f.u a,- 

la fi'iiuiile ; le n^onl «'eat efTondra Mnl% It iiuuvwi 
*■ irratil m IT. It S. S.. a. lui aussC ilea utMU d'arptlp. 
car II sc nmmtfeiit. rtuarairiit nKnnre- 1'auiit. au 
naym dr rtippwwion cl dc I'caerlaviisc dr» inaam II 
nnira Jwic auni, intv»tn.Wrrr*ent t par »'ff|fifi4r*r. El. 
dnik> Ic* eonillhona atiuollca, ti n* pmirru |nm|t» s* 
raaUvtanlr^ i^-mr- ir lou^ d'uu qiifirt de *ie<te* 

Kl* Litem T 1^ jour ou lea 4 v torment* ml. US. S. 
prtMidrani mnc Uturnur*- ^^wntik pour lea rratlra* 
de L'henit*. lu colore du p^uptc tomberu fMttktemcnt *ur 
lat tWe* <lr ce« nultr-e* <|u'll Uendra pour raftponfa ble» 
Je loUlea *e» »tMr» r| dr l 4 e>li«c c|# In llrfvol niton. Or, 
II y a baau^i>Lip do Julf4 diif'4 lea ranga Ju parti com* 
inuiiihu* rtHifc*. mrt-out pavmi I«n dirlfeAiiM H Im cJn-t*. 
- Mouk laimiim Dpprliii** par df^ elruii^n et par dw 
luif« ii — trtlc ipprrcriaUon cnl c^urantc rn L*. n. S. S* 
II CM ptwilbtfi dCA lorfi. f|uf danu J ourngarr d> la fullr 
-I wj* 1 iiv-:-:n dt lu hainr a touir la population Juiwc 
derietin^ lo^| dea violtiKCfl dc la ftmJc dtchalner, II 
■ iou^ r*Mtc a (*ap*ror *i«e In uiA«ae I^OftfhttC tfOUVvnt 
en elle-jncme, urn* foU de plus. »ss*« de Nki sens, *le 

vo|«Dlf* el da force, p«iur nr |ntv penik^ttio i un niouvi'- 

ment *Alu<aire co4rtr* ka r*r* tabl«* apfira^acur* ded4g<- 
merer #>f» un umitvruu tunuuci* dos tunncereU. — Vuu\t_ 

POISON ik an. Au netii ll^u r*, Ic t^rme poison tap* 
[.lnji:^ a io»t <M i]ui HmhI.v J r\^\*iiK? at null vi 
l-*tiiiirur do U via. Au *cim Mrjci. II cttfivlerrt iluk e*il»b- 
Uu<ea capflldes de prvvoquev, u fuiblr dove, U morf ou 
Iji mnladlr. Cm *ui"*uincc* petjvai»t #lra Itilraduitea 

if All* ■ i <r,:,ii "^ 'i.< (nr vim* rr*|>iriiTmi o, Jh.li i'oio dint 1 

live, a l»iil* de pU|urea, X^.; *illc* p**WK|uMl un rnV 
putwutierjwiit algu tw <hmnk|Ue>, dout Ira >ympift!i:ea 
varknl miviini In it Alum du coiji* Hlivirb^. I^» ukmiotu 
f hitiiI coimua dca anciruv imci arulcuicDi par leu accl* 
Arii\t fon^nta iqu'llo pravo^aaWni. main par lea recber* 
cln*5 iulenik>unrikr> dlmlirJdut ou dc KCLra qui lea 
LitiltMMmt contre le-ur* rnwrnln. Kti FTf-rfMa, lea prMraa 
<Ie T*-tn ^lui«nl parveviud a rn pr^parar on crnji<l ix»rri* 
bre; c>at (IVus, telon Hocnara. que lea Graca re^urcnt 
Jrur» premie-res notion* de toxlootogle. f.:t LfcM* <u> «:n- 
poisov*n>eu r» 'antra* eat lonfEU*, et lea Tcramea y lien* 
■■■--:■* uno pluci- ir»port utile. A Itom-r la sinucre Locu^Le 
iivlt *oft art u.U iervlce Je Nflrcin H J ( A|-rippine; un 
3CVU* al$cl-e, lea crJtuea de- In fnarqulAc de HrliUtl^eri 
el ii* la Vofaifi, wl coinphcf, *mutvni vmtiiein u>pi- 
tiHin; quaul a M*" Ijitnrge. ron^lamtira tffi IHitf pj«ir 
ii ii*ii ii. i|K'>.i[i'iM hot i tjiari plu-H-an nuL-lujirnl u c PilVii 
icirmr 4 notrt fpoiiur, i^urlLr Ui\ v^Llnw d'unr crrcur 
Indict atr?* Blcii deulrcv coa trHbrea nrtrilarairni ijuvn 
leu cltAt; nnn» porter de la n«uM*tgde d» Cll!p*?lftKiDer- - fflra — POl ratal* c-ui ptrfnlrenl uV or dGfcojrr AAMr dVun iHvf ranlrc 
ou d'un onclo « heritage *t «^ui rcattrtfit toujour* IjOO*- 
r*a» Longleinpo. II fat n4c*atatrc do ioon*tAicr lo pre- 
tence d'un toifqtiv dan* r**d<itnoc cai l*e Intestina, pom 
nffint^rr avoe certitudr quit I* mort ctatl *Mrx*m+< par 

enpolkOiUKaieiit. Ifeput* Orllla. OH lc i vtrliL'rfhr d-iii* 

l«* organ** o4 H j*cn#Ucr ftprta robaorptrion ; d Im m^ 

l.hwlrs Piuploy***. | tour y ptir^rtiir « perfect ioni>ch I 

eW^!,-i ti irm-M \iij...ir.!"l ui.. iL.- E >ii*MtAl i ;i ... -,.f .! , t t ,. ., 

6*4 cffriJumm^UiLls. hatitiKlltnirnl irimfiortafteoiuv-ou- 
dalr*. InUtxiaiVuisim rlutlltnt I'acUua Inlitiird** »ub** 
Uncro Trtafrinw* atir !** lumicun* rl Ira llsaua. Us 
jaitnl i|ue ko poikoii* nc v portent jwn indifferent 
men! wn (aiilr* If* partk* flu rurpo pI -qu^ltn rauuifr?' 
tcni aVordiiiairc uuc prtf£rtrKt p-titir un organ* iMtcr- 
ininO i IW P pfMimvit*. vvgidtn ner*cux p por e**mpk, 
ly* potaoti* tfurmt divift-fa autrrfoi^, d'upres lent ori* 

ftlM, vn ^i^inimfrflu*. r*"^ Iruiaf <l dotlftawx. TruuM 

cotnpl* U* l*air aethiti i"ir I'o-xg nn ui nr T on lr» a pAtta- 

g#*_ itrpuia, rn <]UHt_r* ctftW : I* 1*6 poiiom frrflMnfr 

r|ui comMWvil l*a prune* o^Tiwi touch* nl in provoQUrtil 
Uur inflcirntnnlioci : tirittro el okuli* rurtccnlr**, pre pu A* 
lioa* 4r**i*ico1e<8, nitrt-UrMloo, dfr ttivw, •! ftintlnWinA, 
At ploffll'. dai^cM.. fantnaridpi. *il#|yvr*. toloqtilnte. 
pttphorbe. *lc. : 2* Im rHirtr/jflfUr. qui Hjritoonl uir Ir 
KT*l#win ntmui Mirift fiiftaiumpr If* orjjaiir** i|iTiU tou> 
ch*nt i tifictf pruw<]Uf\ rau&tO luurici on** et diunun* 
uV worm opium* morpMriPi rtc. ; 3* Im jwfcfMii «4t* 
rrtfro-dfrf* qui pnriilyiHnt lc ccrvcau ct trtflinum^m 
ki iiitrtt-fs mir lraquclka on 3cc applique ; ci*«i*, « ll K t * 

labor, invdr dc c.i rboiir, cttatnp4iritonfi r e*tc. ; 4* l+* 

f»«l^4iofi t;ui altered k« JltrijMco tie roiffiiiiism* : 
*#niri» proTttuiEit dn I* pl^Ore il *anJma ux. ljt& viru» k 
nmr**oiv raiig*B tiutm cHle demlvre calofori*. »ont 
mnknivaont <Ju tlomniiMi il« to oa-rf4riolo<fir* l>^pui» 
que dn ***itfitfit \rab> criminfls iliuiipa du oi^prl* pu- 
Wic* i »d^iin^ii' k Ntutlo <!^» b*i o^phvjfUiil*. tn pr±- 
^rti-Mi dH ffufrrf* tultiro*, wlte brtinel^ tip In loxlco- 
Up* pr«nil un iWvtlu^pemem h> wJu» «i pluii eoiui- 
ilfmblv. I'tirrni Ion pottonf; qui scrvem X <luiiiivr In 
won. (|ii«-:i|U**-uiu JDcrllrni tl« rrlpnlr piniiruhcrc- 
wni n*/ri' uiMilion. Tjm conip>w» ck runwuic I'otrHfl 
ars^Nifu* mirlviit! furcnl Irts U-^wtim^er>\ <f*»|*J^j**« 
UnlDltp inn in ft* -nu(K-i«>niir»*fa cotn*mpor*Uo» Jpur 
pttCH<UV 4** «i^»l^ncr« btiM Aflin*o, Os toi**|i»( + *. pro- 
to^upnl dp violent** colique* f d** >-©niiRO«r«*i)i» i(ul 
I'aetotrtp&ffTieDl d*Hn fii*#o»Wr dk sympifttiw^ rnjtpclont 
e*ux tlu thwlitrn* ^orroiw rriiifHtteoiiorincftt mix uiuo 
fonn« lpitt«. Drou^ qu* l<* olitxtiPtle» oaai UtldlWoMl- 
itairni repodflu"**, Y intoxkuiioa por T«o inali^io* |>lwi«- 
poovoro !»*•*! p»» rore. 04neraUn»rJit 1* mort sotvieat 
*pr*» l 4 & «. 10 jWLra *t piu» <l* wiillrbimo. I'Fl4-|U# 
loujo«r*. r«fn|M>lootttiem«fit |»ar Iw. eMK|WT**i qniKl 
tis^ilte d'uoe miptM -ou d"un mitdilp. l«a i^ninfmi^iti 
laUl* Miivipnlfnmolua J*unt» irnuut*- ki Tackle c)'finli)> 
UqM W iibwwl* »mi* formr dc got ; »prt» qutlqui-a 
minutes oil mt inffrrc par 10U tliprwUvc ; oIua ur\n\o- 
owai »i It cyajiurt ©I *« solution tiilu^r. i>t \uu+ \k» 
pDbons Voxvttr dr (-htIhw cai pr^tKklHimtfil c^l»* qui 
fBh K ply dc victtmeo ; I* (foi declalrAge et* comttcnL 
d# 10 o 11 r^nr IPX Or. »1 ouftit dun imlll«tii«* il>iyd4- 
d* carbone dan* Tair pour provoqoef r»fipoyil*. Con- 
truircmenl o w "j^j* Poo crolt, rintoxlcolion r*t Iiai4- 
turil<mr»il iloufrurriirc ou deliuii Nombre JVm|wt«in- 
iWiLfiil* <ntolnol» ou <1e fluicldro writ du» ootMvl1«iwi»t 
n In «try^4itdne, <|Ue Ir pohlit* m? procure* mHv* trap dt' 
priM jiiv.ii In. Jerfruaiwn *!<» onllAAUS rtuUlblM. KH* 1 
provoajue deft ^h*lM«n.AhrfH At* tdtfinlaaiUon nauuiilnlic 
tt cnlrolAf ]«. mofft d&ill U!i lOfM do l^upfi ijlii. apiV* 
l«ppnniL%rL d« fimnloin «>inpluniiP*i, pcut ulUTd'unc 
dmi-l*urt it « liiiirr*. l/iiitmiflilloti por 2m cbtuuph 
jffi*>fi» m pmqiu loiijonr» >«Vf>lf>ntoJrc» iuai» » fr^ 
qunicc dtaoiitre Qjttn Im nficoiU: Jc c» cryiHog«in#« d«<i 
ec faine av*c upjc «Ucjac pririifiM MorpMne t f»*r<nnr f ^ik-iucp petavent *crvir « oMontr 
unr mort rapidc, innfa fPordtnatre Ton v.n.:i 4 d«* 

•loorAaui pru\4T*|i>Pti( HUlrmrnt ui>r p^hh^air^io eupliorftr. 

I.'uMij^e i|iit.»ikJii-n «le cc-m dn^tpie** cotidtiit nux pin* d*- 
tb«4JK« eL pliyal^ueM ct nvarnlrs. SlU|*Moni pr4f#TF 
de In race jaunt*. IVfiitim cauwc d* gmikdn rovogr-ti an 
^xtrdm«.l)rirn(. t 1 **! por dea aenil«ra ll«iiii« <|u"IT - -n- 
iluil auk Mipi^nwcd d4grailatiivii*i I-p plun aoAivrnl mi lc 

fume. ; A 4Ur|elU#a*ui-h*. diX a vilkal pipes nufhWot. cKi- 

i|ue juur ; il en f«ut u> clm|Uatile I <cnt aui annaiHkn 
pauLiinnes dr la dxu«u«. litnnat4riolT« k£vt«l4 ( hea- 
tiUnk. da)n^ynnof + IrfLr* xofil lr» Imprrojlonj prvBiK* 
rt* ifc riulo\l*|Uc » lea idcrn affluent luinLur/usr* ct dfr 
*ilr>, rimnffiuafCoti nr^nttc, I" utile t\ \m wit n<i{ubtttn\ 
ijr>e ftrttaK Mrtme. P^& accm* mttgnlfliiuti tic iH-rou- 
le-tat qu» rcpondrfal A lo mPnlolU* if<* 1'iitdKI'lu el tro- 
■Juiaont mo dcaira HOCiYto ; It platir dutis iir* ttplt6r<r^ 
i/iocccaalUIcA aux morlela ordlnoirra. Mai« r^plvmnhc. 
widUnp d'unc tongnc habitude. quLtt** plu* lord loa 
rffloiuk rolaotoa pour un mondc dc caiiclK^nuiro infi-r- 
uutix. La volonte^ MNibbre. lc corxctaro ao i*n>*Htk ; niin^ 
%>wr la o»^heiiir. I* ^or|^ osl d'uiw p rOdl gie- utr ■»»■.!. 
£Fv>ur, lc« ycox u)rvt lu^Afda. ir tclnl pile : nVt. HIuMom; 
»enu>rirflM survienaent. parioU 6elat# Uft v£titaMr 

lirfjrluiH tifftifUi OjMftC^. Cl* l|lll <il ll.lt de l*n|*tlltn 

l*«ii -auuci de la morphine, uu iJraloi<li* -i n ! I- prttiiivr 
CQflUofll dans urn? proportion moyenno de 10 pour 10ft 
rtllc IvrMjui'il a'ftgil dn MmfTraiKca in(i?I^rnJjL« cu tic 
mftMiea laipuoaiirfrt* « pjcrir, ce tnupiflanu ^u'^n tw* 
•pKiH' hi injection* ioiih at on^n, pretvoHiuc ync ivre^sc 
A lipifrllu prerifietil j^oQl lr*a v*lc itbfinc lr» bl**fi po^r* 
tatitA. Lh* iitornh.lrwiCknnco *an( nctucEliTu-nt notn- 
bmui en Occident ; mala it* pjw-nl cli*rcjtunt te% Jouia- 
awiioro .ju'iU ae pnv^reni. FfXUJite <!*> I'hah'iRe. ronj- 

tip^iturri opiniaMrc, |wrlc t\v l'upp£tJL, mni^rcur ^'i^ 

uie uinkniirnt ch*-* rtiitoxlqa« ; ed, <omrat 11 a* pique 
llniLlcm*n*t .V toulc Imurc oi n'lmporic mt, aoiin pr^ca«. 
I i^tiA iLAeplicj*j<6. il tot cuuvert 4c flcic'iKtuti d datVc* 
Vnukilr rl marnlm* *>n \atii : rintplll^fnee i'nbvpur- 
cll : pula « aonl dliorriWi'd #t fr6riu*u?H h;itltirlna- 
lloiii. I. heroine [Hwaritc Its ruvmra proprWW^ <jur la 
niorpliitie. inuii unc tvrcf dniMr : d'ofi un danger nccrft 
pour qui ruUluw. Illvnlnr, noi^liif. cooTHM Ml un* 
iiocultr roiluUr uu controire, A I'mvrriff <I# r^pnim 
jiii rtnti |in#*ir. to coColM e-in.lt*- fo<oMlA On IVxtralt 

<lcs f-i'iiiltca dn coca, tin iirLnnlr oVkDt leo 4iuafl1ta ne 

fureot point l^noreo^ da.no J*-autii|Lio rovoume- de^ Inco^ 
Hi^ci*it»o «i cliiTUirgic pour **■* vcrlus ani^tthrftiante*. 
ellf> cot encore Tan de* exettunlb lea plu* rcclicrcbca, Lo 
COCVltMj 1a Coco dra hablttics Jc M^jjit(tiiiHtt\ cut LA 
ilruKnc pr-rWrc* Je» inl*llwhipK ilH avliteur*. dt lOU* 
£HU ^uii urn btMln d* d*cupt*r kuk cDcr^ir ft dc crr- 
titlnw momcnUi. Au ddbul de? faiblc* tloses Mifdwirt ; II 
Ottit Ira fi lcv*r irrt vttt> ! diflu d» cm rxcfptiontirls. 
olloi; atLrismiit, dU on, Hi grunmu.^ par Jour, Sous TUi* 
lluencf tlu g»Hhon^ out rit|ilmiir fjx*fUilr ^rtnpvirr fir 
nnrfliiklu ; 31 2>ii>asdc ( rtiuuc, otltnc cUira ka prrtW- 
mts les plut> «rdu» i il Improviao *»nn c^ffvrt ft a>xprt* 
\t\t* nvqq un^ filocmnntc pi^ialon ; la r«^i»tonoa phr*>- 
ojue augment*, I* fatigue muocuUir** ^fvanoult. That 
t»rtt h I* cocalnlaoic on^civdrvni rirritablUlt, lr dteodl 
du Irovall. %t beaotii de r-i»tr- lnv. la untitle <!■■« Ion* 
Kiira <vur*>* cu %»IUire i unc jvHorotton int**Hciir^ dc 
In <lotaon naaate* a** produft, alijCiMater aouv*M Jrttort* 
elu prlH^nr. A^hv l*oc^roi«ocrrient dco dc»*», lo vlccheWi. 
C* a'ncccfituo. Pxcdti-pooi aux iibiladioa »|U"i TC4| 
li>a ilMkilHin, In potion I ilcvlent hu|H. pb mitn*. 
i|und4*v lialhifinitliimft. im in<i*ct», crolUII. ifroirlllHil 
wiui boh ^pidtTin*. aca y«ux k» lul iiMtlmit. mi wn 
iniii* citft cl I! k MTt drpingUi oil iti- i'. nuts pour ks 
ealnkns : dc» intiuwnKnta rapldk« anlmt-ni lea ofrJrt> 
nil! 1'fiMourrnt, iki rfoin l»a ncrvonnafra dc* 1ab!rioux 
*LU"il regards ; il emend d*a bruit*, defl trnquemants H 
tilinaifin»lre-« ln(ur«*n provooutnt chci \\i\ He fotlea tmAr 
n*. treat A roiil* d~allerjoo que ootvdutl I atnw de lo TS POL — a*> cocaine. tW cu-ro incjiriodiqu« peuutt d* ** dc-»h*&itutr 
dt» difl4ri<rdr* drogiacti dont n<tu*» vni^n^ tic paritr ; 
AjVrvH lEUerittAti btauruup retic-mimt a lour an«i<*n vice, 
U hwhich. It r# du ehaimr* 1*4 ten. h'u jaiu*!* #u que 
fort peii d'aiiuiteura chw nous. <m linger* «au<- forme 
■df boutritr*. dc |pa*mta», d* conllturc surtoul : on funm» 
iiu-wi. le tJianvr* iridico. L rflrt u'mi pa* iihtfatitana ; It 
commence par Ic btnuin de gfbilculcr win* raiaon, suivi 
d< criacj d lahintc Intr-nn maltha lrn>i>;.Mi , h |M.n Irs atn* r di>u£a d'uno ucultt IntF^y.ibU:. pcrfoivrnl tuillc 
<ho*r* «ru3 Inir echnpptrt A ratal normal *i 1*a vmUmi 
ihalluclapatotrta commttKCiit*. EJlr* "varicnl tclon Ic Ifm- 

jrfrmacnl, '** pNoCCupfrUOfW,. lo dfoir*. It drjen- d* 

culture do* Individi)* i -*llr* *oot diripc*ib!^*, ce *jui *-*t 
plus ^rtroonhrn.lre. On di I Uu hacliicli qu'il t*t un pn> 
digirux nSv/talrur dr* l*incoti*rie»L Mnl* *t iW**ji*lrcu% 

»om *** *fl*4i. Oju'il ' i! ■i.'.-r.li! d*» It rnoytrt *£* (HlT 

Ctrl* ma gouv^rncmiTiU orient *ux 

Raiigaotia aumi parmi I« poiiona dm subatanct* qui 
- : m- mirodbilrt hndavidii ■!.■■* ]i i ntmdl 111 DtnrflJ 
wtiftckla, prtivoqu^ni chci ItiJ Irs excitation* fur tiers 
rt rimiwi^utnl plus ihj tuo^a nipldcmerit. I*c 1»Imc -el 
.(.Icoxd rrntrrnt dao* -ccttr cnKguric. On dit pni de 
in* I du tatmc j » pro^u* .r^mo,"^, clrr* «|ua m 
nbiuc, rfoa iihiii.iitd'Kt laxtqut* bier* cArncltn*i'*_ I„n 
nicotine, uu *il conlitiil a dorp variuult,, t*t un po>.M*n 
viofar.1 : J mil po*i(it* laritl un cbcrval *^ti quciire minu- 
et*, due c*fi*ijcninm™ pruvaqtitnl la morl dun eJil*n 

tit* tfl iil> inoy-CiM* l,« " n\ M.-j* iti - :u <* i il.i-Li. ri-- - 1- 
CnlHU ^prou^ti*. 1111 iliLnit, <!(-« \rrti^r\ ties c<»iif|Urs, 

mnl* la ^cr^llon urtnnirt devient |*lu« jttKXni3r;1r ■■! 
I« Uinl ft>meuw icnm a«4 left Grand* furn*^™. I'lLlfai- 

Jiii>'*ri: f r.n l:i ii^-Hjinri' 1^: fri'*ini*nL <n> hii>iii ■ ^ik* Ii-h 

Lrvublwi d'« la vMaii ajipt»!*s ■ mooch*m votnnK* ■ ; i) 
rjiut > voir Ir rtaultal dm IC^rd congest iom c^rflim. 
Irs, qui sr rtptteni crofj wu^ent elm ramauur pur> 

fllDlin^ 4f 19) P^P° PM ^ p ^ A rlgarr-t!**, I'AlnitnHMti^ tic 

C*'* r i enriv donlnire, faux aslhrn*« r pliuriri^it^ prunn 
hn-p. p*rte <l« Tappttiu c*>ftai»* cnn<*r» 4 covtninc* n^- 
vmltfifM ncuvcBit Jixiuil r^sulter du tabiigibttiL*. I/»K t ociI 
produK uae oxcitulLon factic* qui I<t fmt rechcrcMr par 
Ha trnvallknr* ; et *i trop ii'.*'U-^^ on d*4tfrtVMM 
furvnt auatl «* victim^*, c**»l qu*ll rrrad nu d+t^ul lr» 
Mlta plu* nEjoiidnri^*. rtntelli^rn*^ \4u» iLve. Mui^ 
Too pourrail dinMIt nteftL *x*i*r*T H tfi*jkvl1# *!*■ *#< 
nnvfitl*. 1^ Irrrii* ■ aIcoa) * (Mivifllt. d'ailfeurn. A uru> 
MmtiYiiw famill« iIp prorhiioj di&tlllfe, domi \q plu* 
roinrinui e>l Talcooi *TIiv1[que, !ia»r r^v-ntirllc dc I'cuij 
ib vlr arrlinulr*. II m exiate d'mitna : nlro«l pmpyh- 
quc. butvhr|itr d amylhiat, ntrVYlLqiK, ttc.» dunL la ito- 
cwilf a'avferr tticorc |tlui Rniide el «i«J « r^^fOMtnt 
UkirfutFi til ftkitlf flii*i*ilit* ( <1nt>* lm nlroobt *t 1r>« 
UgU4Vff *** cnnsominnliftn. (Vt-*1 au\ ACidrs jiru»fci*jJr* 
ac*tu|iic. formftiiuc. «C. on lurturtd, A l*»|€|*liyd* t»*ra* 
j>uk|U« «( it d'nuir-r* impurM^ ilnii^rouMa que 1«s eaux* 
ilp-vic d* m*r*iue <k*iv*m la wiv^ur c( 1p parfuin qui I™ 
fwit rtvlie<clt<ir d>» gourmnlc. On •'wtt drmundi^ »l 1'aI. 
oooi *"***! un v*riiiW« ali meat, ou *'I1 tmv#n»nlt atu- 
lnnt-oi lc Cvrpv rt *'£hinkmut &an* pxi»fll |KJbr rorf^a- 
numt. MAma liL coiiMimv un mlinwnt. ofi mlmrt au> 
( i>nf<Mmi quo *'(** A dnw i^a minim* : Irop ci>nevri- 
lnV II irrttt ta mvqu^uM^ tiDiibk la aocr^ttoji ilr» 
Hies (faHtriquca ot rnul plUK on nioim liuohiMra lea 
alljiirnlnolilrii el las ftctilriita. IVjiii, rritus pvumoi^ 
II 'K'tLiiPLM'Ill PM % *0|| nctl<>n dfisoMrruw j parfola hi 
tvnKffrUonn^ To fol* t p*rf^>!« II It w^»ft <-i U dordt ; 
ll (M-t^rmine uiao hv i^rtmnht-c ihiI* iiti« <Mtf*ntfrc— :titc«* 
du ..vur, <»cca*ionnp la rJgldiU d*a vutMcaux hftitgiiiiL* 
el Cavort** airtvrlfiaia* on ti«m<irras*a*. Pare* qu*il 
atiirt ImIcooI en torta pn>porHoiB ( It *y«cm^ ntrvvua 
*« Iknrtkculiirtm^cit alklnt ; TitiLox ication du ctrw-aU. 
ai^u« oift chrontqw*p abouUI a dff fcraVfvi ^iM^fdr^* a> 
rj[iUlllR«n<c cl U** la ntof rtaitJ, Hnlhid nalinna d^t w»iw h 
Jfftrtum (rr«4^fti aoni lea ullifiwK c^it^u en eta do 1'Hlnifi du polaatu El c* n l rt*l pa* rindlviilu. nsmiurtufti im 
*-ufinrn. M de*ciidjkitr« auiat wu frnpp/r, (am r&n< 
ilut-iMv dt Valcmil **t profond^ «ur Iot glandc* **mfc- 
r^al*>* ci *ur ltMrt» produit*. i'oijr Hnllifnlrt son Ih«4>Ivi 
d ..-'pintail, [wmii fi.ii L.. wii^iriril 'I la rii ■■■njuv.- 
w n*aM pan nut ioiiqi.u* ^111 ni.ncM 1^ ccrpt H IfHb- 
lilvnt rwM. quo liioniine doll nvourir. Coitun« timis 
Pavofii inofrtrt dan* * Vm I'lunn-iuiM^ v. d<*s un-iku 
y^n^rcuat* n limp«l« n'ufTmit pour apnlarr 1m ccyura 
tt-'.'iiii-* ii .'i-.i: M dhu.n-uMiium, il eaialr j im! dtt 
poison** tnlfllecluflfr ct qui m* mjt.1 pa* In roolna nrdm)* 
luhltft, Itol^uin, chonvintMiw imtrMarJg cullc tk l'A«- 
loriW cl ile t'ArirciiL otnl fall incon.pnrAnJtineirl plna 4ff 
vJctlmc* que I nracnk ou To^dt de carbons Mai* noa 

C^nlorjiporuin». rtuns Tcnjirmblo* ftr jharviuiiurut \*a& 

ivnooro a le coin prendre. — U Ilia* POLES 11 pi. du grtc jpokm : tourntO. La ipNru 
ctkMr ?milW imiirin luuv enlitiv t il rat on ow*t t au. 
lour dun p^-lnt Uu ml roiim etc IVWIle Alph-a -Jt la 
IVlti^ Oiirw (etolle poaall-^ SI no*o* faJnonf* partlr dnna 
la diircllon du Ihl A plomb* une If^iia.- inu^iuairr «|US 
(t»^#i"n>o le wnt rt de la Icrrt cl qui va ntnMilir "lo Tau- 
Ire rot* dr In nphen>. noti* aUftaidron* Tax© u> la lexrt. 
c 4 t*ladirr la llgni* aiilour do liiquellf tile wuiUlo tour- 
tier. Clmciin *k* poln<a ow r*mmitlcg dt Tilxc t«rr«a* 
trt ptrcc lr ^-i.-Im- r*t un polr. -UUd tuui-n* du co4* de 

I'-*.. U-H ,..,: Mr •■ ,1 I. |-M. i,-n!. I .T- J .--ii .rrii.ji:- I.- 

pAla app«>»> tat It pAlt Aiul. j.u*Uol Ml aiiUrctl-)u^ 3'ap* 
|udlrnl ri-it-M jflirniK^ on rvgton polalfM. It« pjiy* aii 
oceans compn* atit«ur -Jta t-Jfra dftfta Vin^ri-Mir aVa 
oprclf* pcilulraa, lr*inol5 pmwi( ri-ajriwt.vaifti 1 il 1 s»u* a 
a* sir *Je r^quaieur. Kllea occupeni im 8;l(r dc la 
purine* luialc du aphf-roldf* trrrftirVi 

L** r»yvn» wloir*^ nc fonl ^uc gli»cr A U aurftvet d« 
cts re^Kinn iH**-»li-<-» t*t Troldi**, Ij* >ufL>fi^l^ <(,| titi'lt' 
avi^iif l«a ruvon* du Bolril f «lt wrtkaux qu'iU *<>cit 4 
ftftiuM«yr a d*vtaiU do plu* «l pJiu oM.quta »*r> Its 
pOlt*. Ra conune la inup^rulurc d'uri Utu depend de 
r«VJi*uff*n.*iLi de ct litu pur le mH^ll. tilt <l#crott done 
do L'ti|imit-iir aiix f-olt* ; fl'Aulrt part comma le lioltlF 
tchaufft la t^rrt, tiuii pus pur lit. diManca a laqu^Uc 
Ic* -livrr* poinU du gloJit aa Irocvanjt a>ar vupport a 
l:iMr* du lour. Dials ikfufHirtionnoltciitoAt j\ La prrjv^ri- 
diwilarlii* det rnyoirf. on ffu^si quf la Me v-*g*Uile el 
anirna1e f a plus Corn* mUun In vie uiMiinliif. h'imim** 
pour aluii -Jlre paa dan* \v% rV4-om» poiairt's Au iaoiJ, 
>ni!i-?i [i-> rAiu Irs p)uft ttirridlunalra rl auruout mile* 
4c louftt ilana la tllrvcUon du -tiHrat 4c Davis ft 4r 

ivomade* Atttftotiaiit a pt-ioc lOOOd hat>itant*. Au roian- 
d>* !onga hivera. la taagaaratara a T abaH*4 pirt ih |i*< 
<iu'i Ml a 60 d*^rt» »i» i^ro ri rllt nt- *"fftvo au*rt 
|4*ndanl lea. court* cco» u (due u> 6 a 7 dear** au-*d*»*u* 
dc xi-r€i + l>f- pin*. rintflltiaiKoii dt 1u tt-rra mar" M»n «at. 
pn-rluit uu* difference dana la duree du (our ct de la 
unit- fniivnnt In lalilmk- du pay* qua 1*<>n coiuid^re. 

Aui (M*ri.*ItiJ i - 1 1 i.r- \v solrll l.<- Us :* u:r| ^ p$g p*i y L T,i ' L 

1* ]6Ur du lo-Mlto A*M cl Fi* *t DWln l>a» Ir lour du 

v'*1k* -I f. i\-r h.i--M^ . H *' L*rrv!* |h*j|u am polt*, l| *< IfjO 
lit> at l#v-s paa 0<i lie ae couch* paa iHTtdam un nomlirr 
de )oun qui va iiKiJoan- en nugiiuiitartt Jua^unu |>dc 
m^iitf Oui Tom iroyrc ai* naura dc Jouro cl a*s 01101*1 dr 
ami. 

On cotifpi. uir>vfiicnt que* daua cos rcgtiru> qui coti- 
ntitftstnt un *W Iro* court (3 mola) el ou It aot esl pr«- 
qnt toujour* gel*. 011 l^iih i*U rvciaivcri d'une prr»- 
ajnlaa apniwt. la fauoe **i la Itore ftolom ires r«irtuv 
u^. Ijk frium* ttrrtMrc* c*t a p-tu pr** nullt ilrtu* It* 
r.^uPi^ |»*i,uiv* .ivi^iriihv tilt -ea& plu* richt dan* It* 
rifliona bor^ile^ Noua y trotivaa* dts caroaaaler* de 
pt-tito built : IdaJroaUK^ r*nard.^ mnHtta ; dta ruo T gtura : 
Iinvrea Maiac*, l^mftfcingii at dta camaftd*f« d^ ^raiide 
laitla * our* Idanm 1 dea mmliunla ; boauffi miuqiwK 
leiuic*. plans W ... La lautie uartatm* el in-ulne eat nlHindanifi 4 n t\* r<^ dtax lieudnphfrea- ; pnlmit-:* 
dcavii^rfiUur^^clM^i^j^. n^M.tr..in t plngoum*, ^u ( 
tcoaot*, jjoehuid*, |>Io*iK™fi> atUiq, rivnuonm, 

rOAia. eldltt jnmr riieucUptiere uortl ; ku *uil r hot on* ; 

mancKoi^ petrel*, alttatrua, puffin*, vie. D&ri« k» eau* 
viwrd In cttaccA el l« ptmiiiMfs, l™ pu^u** ^j |ja 
»««■ dlWA If* retfU™ arcttanj** pi, dan* 1™ r* ff »o..* 
aJUrak*. k'H tfarie*. l.ji ftW comprnid dam le* ikuv 

li'.'Tr iMil -I-'* l''V n '1^.> .* iKJkl.MM .: .l.iv r,!iii.|. 4 

nord eiltrenl qin*U|UM fr^m nnlnf* <k kuuIc* a <fe 
lotuttm qui prom *m de* troll Hioin d>te pour ft*h*ver 
*° tine cti dew uteris* leur roinplrt rttoriofpfmefcU 
Audef.i ii u ;\r* jmi jj| f j Ci |., f(|llM ^ j (| j| orr (fount, 

senl pour *tn*t dire , U* lilomn, 149 |)l|Of|UC» fit k* 

|.ir*..i,:-i**n,i Irs d. Min<r* -.t|MiiUUA *|tli pi rsiv,r|- I.,! ♦. 

lea »«utuik«, Ia <erre »*acht\r mi finrd el an gud tlaim 

W fl...i|fll:irniit... 

Laa rtgtans pa>lalrc* ti*«nt t>u* toujour* pidnuiiK I* 
CAra-ttere qu'elk* nou* mo-ntrent aujrturd'liu i ; «lk* 
n'-onl pas count! dt* bn«l tempa fc clirtuai rigi>ureiix qui 
lea **rart4rto aciuolkmenL A i'Age lorliaire, u U 
p*rtod* fi^otf ene. k d ktraal de* pAIr*. ^i^t i volant il-c celni 
dm rigioni initrilkrriiii*>iiuett arfuelk*. l^ (nunc M U 
for* y flukiri alora f-oiturterajhlea. Katun* au**i qtrtui 
fpoiuca c^-o«i»iuit* aitirrteurat; la ehakur w<ii* auk 
pftlr* rtail fgalr. A crllc <|u* recmail I'tfiiiiAlr-ur et qua 
tea torntra ilc-vie uniir-nln n i/g&alta fUienl, ft pen 
dc cbOM prtt, wfnliUtitti sur lorn* rrricnrii* du ^oN 

On Vln»fl B ii>*. afM^mriit <|ur ^ rW«M poiiUrwi It'ont 
^«* p-to t«rnt6 Iom r\j-Ii>iatfur*_ El, rtr fjil^ t |eti rMprorA 1 
tloat. fn(r*pii^» <!«ifi* c« pnyw iVonl «* Innpuvoi (|*w 
pur unc pvDv4e scknUAV^up cf ^cotfiontb<|»« : Ia r«horol.r 
<*« pttw, V*a§w4r <\* ttoiivor un* Tout« maritime |tlu« 
dircvt* pour |»;»sMT dc TKurop^ c«i A*le 41 en A nt£rjqui* r 
NOu» J^t>n» dlviarr tr* ^tploraiiun)! polnlfy* t-n qualr* 
gmtpt* : !■ c*lP« taiUm pcHir tft'li*u-Ur li- puHag« 
da X ft ; 2* *en** trtbltoa pour dM>n*Hr Ic tMumiff^ <l« 
N K : 3' Im ifip^Ulliilil |#nttM JkVllr «tleindra U p*l« 
nofd, #; 4» lev oxpVNittiuttv unisrctuiuui. 

1* P*wu^ du Nnrd-Ouni, qui a pour but d<* rotfoti* 
caltr-c In r«utf mariiirnc Ja pla» direct* 1 pour phiiwt du 
frtri <k I Ain^rif|ur »rpi«wmHK»fr au <J«n>lt rtc PS^li- 
rta£ *:ji 1^*7, 94NaU^h <:»bu1 nprr(ttll If dcirtrtt dc 
Dmv»a t in pen phi* ta^i ( \<& frtrw CortfrMi np*rci>l- 
%m\ ledvlroll d'iIudH»n + No? on* |pk ouvrui»t» dv Merlin 
]robl*hf»r qui rWcotivro la <*l<* m*r»<Honu)« d« Ia> trrr^ 
d' UrtfJin. Kn»iilc, John [>nv|j* rnlr^Hrtl do I58S A I5A7, 
irois vo^^<^ ^m cour« d«»qu«ls Q explore k delroit qui 
pcrlc *Ktn ifim <rl ta Irrro iU* hUfAD ju^-ju'tm 72* latitude 
DOtfd* Ra WO. Hudson MudtL- U hale *pi1 porl* nn 
AMU CitolU It'll rxpeillltollJl d^ IMkm el Ingram (161?y. 
df UU Fok *1 d§ Til. Jaru.^ (IdX AlKOM de c^n 
eiprdUlon*. iaur crll© d# Jtnfnn K Bylkt qui autifftil- 
rwil k TS" dp friUtiRjo nctid H d^onvrir^fil, %»nn on 
rnrotinttltrc !c Yenuiik rjiracterf. lo dMrvH iIp Lan- 
«s*nr F tie furtnl frurHic-un^t ll^ialt rfteit* am MpK>- 
ratettr* du xw »i«cl4 do wordcancr lw iKtco-uvcrtr* df 

Irart <tf laticirra el dp trouver Ir pnvuLffe ^ft\ <lKP«tlOt 

Cn |ttl», Edward Parry d'uvanfn ju^u a In irnv ilr 
ilrfvillr el panini a la t*wrc de Iinnk«. En I8i7. apn>» 
-an d«>u!4« tiUtfrnajte, Prank-lin raoairul A 1a terre itu 
toi <;uiUaume. IVnd^nt ce icn>p* fc James Clark Ron* H 
Parry rttananuretit |e KMnipr d'archipeU oxlsUiM a 

Toti^ri du Im»*in de Mrkllte l*n IW& ltat fJure dtaaa. 

Wt le fV*S**Ajfe en eutter, |>a-«*gc coifastlittd par tan en- 
PHntbd«Alttllt eAAilkiluiH d f ut»«K-«afi a TauLre. n.n* 

&m\ It fiJivi^nbititi #M rendu* itnpoculhta f^kr lev o!>»- 

Urfra ditnai Mqiif*. 
f* l'inMi;r du Aon(*K*t, qui, fi imrrm I'mut iiiUe u> 

dftnllf rxiManu entrc le ftruil dc IWirlng et I* Nauvelic 

Ztnit'Ic, fa.lt ciiniEuiit)lqaer a Ir lmi)C du. liUoral ttlbcrtrll. 
f Pa<ii|-]w Kp(eiiirloii«l ct rA:liiitib|Ui? n<ird. NoUiia 
en trj&l, 1a tpntollve dv Wllloojfl)} qui aitel- 

M d'alMiid. eti 1^*1, In tentative 

piit la Nouvelln Zcmblc el vlnt motfrir. au rtf-tnitr, ITIa Kokonletf. nur Ia c^Le do I^apont*. Citon* It vova — Put. 

lie Jtourrvuffh qui mtelgnit l>Hre««lte m^rldioAalc d. 
h Noiivrll* . Kmibk pi cplul d c A. Pel « f:h. Jackinln « 
Wft iwquiA Im mer d« Kan. K11 I50O, WMIen, llnrei^ 
vmu^rft k Srjitabcm el aueignu la Mn owld^ninlr 
d* ift Efmivdlr Zeriiblt ofj it mwirut aprto un dtar UviFi 
ufc. iii»v«o» t ».„ iB> rt punua jiMqu'tu. Hp *u lailtudr 
nortl A Mi-i,,r utiwitte u n certain murijrfr rjr n^tUni 

0A|W«d<liorifl finir* au cwil.ni de» « a»Nrf> hlllViidU? IUT 

den Danoi*. ik. HollnndAl*, de« An ff |aK UaU rf IK fttl 

?V ■"iSK' ri * C '° SU ° •• nrrM le9 «p««*w> tftlrivr* 
i, wp^riuati AuitKhkiiu^ dc Weypre<tit ct Poyer de* 
COUhnl. en. 1873, la Urre r>jancois Jow «fi t I/nrchtpel ilr 
a NWfdli Sil*er*r. rik Wrn» fi H p a I*«m du gap Teh*- 
IIOUHkltld, 1iir*i,| mrAiiiiiift par di-iern expIonaleurA ruv 
WH. Ba !»»». le SI1M6U N'ortk-tAJ^d ™>r.lor,na ie, 
iMOtlivrlfs unSenmrw *a ret»K*i»r»d l a imrer^ee du 
pawiKe du N..E. Ciniiidu celtil du KAK w p*M Mg , rH 

JTBULlll^Mr Jl CAUW rffA |Iac«( qill I 'CflCBtnb frM « 

3* lirfAuvvrlodu pWc jtord. — Pendant ipie ^rlatnj 
chfreliaicnt |a A«Lttlioit ntt* pnARjDr* dfS iimam du 
N-U ; et du K..B., de h«rdia explonHcuf, *>Vi»ic«mi< 
d* plu* eti plus loin dam lea region* po4ii|rci rl trnif;- 
real d*approcl«-r U p6k nord, lin \m t U«vm 1( i',..-| ( * 
tUniH la direciiofl Ja dMroii i» Stnttl* le 81- 3&" de U11. 
lu^* ; Hull In **«■ iff ; C(l 1*^ Warkhaa. pMivim iu*^ 
qunu Kl*^0\ fanrft* ^ue deo roembiw de rrafctUlOD 
WHrf pt"a\aiKJ»lent au nord du Grocntnmr JuMu'au 
Kr + En IK*. Iif-ury de^ateA ce dernier point .fte --6*. 
Ao:or^ lripi>flf1ion d* KAAften \-era k Croenland en 
im. r.U l*TO t k Ifernit itklffntl Ad nord de U km 
FrmK«tisidir>npl», la lacumif de 8&* 4 1 ^t r «n ]9*> )*iu- 
(itn Ct^iti, mrrn^n? Me ruinwUiJon du doc? des rkbna- 
re*, »-AvjmcA daax Ir*. rafmen piiragrfl ju^u a Ia Inli- 
tuiA de r«- M 1 , $i K niai™* tVAitfdilfcin d ^nxlr*c en bal. 
ton ( en I WI7, de Si»cednipt (!?>!), dc Pe«ry qui drwu- 
^nl le p-Jle nord le $ arril J99. PJl« pn)A dff iWlu\ >e 
*ifue Texpeditivm du general HaJ^n No^Jk en itppfhll, 
el 1a CcniaLlVA faite -acfuelTeirieiit pour attelndre re p*l« 
en ftfHia-rnarlfL 

•* H«jc4aii« antarrtlqiuca. __ |>* »ffion* polatre^ an* 
lircltqtieii n ont ni |m-u %c^llcite lea eaploraujur* S*u- 
h»A d« eVin UderaHoiM d'<>rdre> AcienilnnjUA el rambiiMn 
dP MtVCNlr II celte lnui^nw caloHe de> jrUce re<o*ivre uu 

C04t!|neni initfiQOfnt a U Ufl archipe], cOudui^rrnt le* 

atiifiidrax vcmlna nlgion* mwjnikH ifui «."Avere»i! «iw 
pMK-traUoti dlfHcitr pi tpji nam pirn* (dofcjneeh am l«* 
reiiioiiA arcUipi« dr lout pnya avili*) 
Tfi^odcirc d« rilwrtlk rt Krr^irhn d^couvrui'iit V\W 

de Kerfruetirv C>«>K d*COUVr1( |eft 1$ftlldUlcil till Slid. Kn 

I«IV, Smith rr***>ni>aU le r;rr>4ipe imporlant do Shetland, 
En leCTi le bakinirr Wed el a'approcbe dn (ifj* panLlkk. 
En IKW, ninr.inr ill,*rviUi> dA«OuVre Ia Ccrre jj>u^ 
PJailppe el Il*11uitf«hauM*n t'areldpol Pierre K (la?lf* 
I* Wfltm et jAmes Cl«»k now detfouvrenl, en 1544, lea 
volenti a Krebuv el tenon, v>ua k 78* Utitude hit-d ± et la 
lim d* Vl&lAVan. fin lStt?, Scolt paxrlnt Juaquau: »?• I* 
de latitude *ukT t D* CefUelie pou<*e„ en IR)?. ju*,|u nu 
71" latitude pi 4*Muvre d* nornnreurea lerren aujstn- 

;-■ 

Stiflckletoin altelgnll tn >^ - ^3 de lAiipudA iud eit I9TO 
i*t k Iti drrrmtirf l»||, AmundArn lour ha li* pok Mid. 
Rktfitini:nt t L*fijtpdditi<iQ anufriniiiif Bvnd wJimimn — 
voyage- d>«udea — «iudia les rr^HiftA initfralr* . i\K 
Ai ex iabak 

IhAtiocAinm. _- t« rar/^rer lerrttJtc [0*, Ueutel 
[L^UJIrVMl et rilumanlU. Wme IV), 

POLICE -;. r I 1 Ur i; ■ m. h ;f .v .1-, i,.^ r f , r ,i- ,- h . 
vilk). Onronlgio* qui a poair bul dp fair* *W*uter le« 
Ioi». d^fn-U, OMonnanceA ^dicl** |mlp le pauvolr Up* 
IaUI ei ten<Jaril i aauvrgnrdfr la nilrctr} : dci Sama, df* To-ute ki. loute .^1. w.ir,, -, h cvldrinmmt! 111 
HI POL 

ptmctipn- Tout* Miction iieceaaite uo m6ca.ni>m* de 
contnlmc. Auaai Mtt qua Ion rernoala dana Dtisiolro 
de revolution do* ao«iele», on connate eetle pr*ocoipa- 
lion du teeriaUtaiir : w»wr«. par un ensemble dc nflf- 
Rpm de defer.*** el dfr per-wnpiUn*. la iraiiquillm* 
de- 1'Kiat el la aeeurtU dr« dtayifns ! rortro. Tain <|ue 
I'Ordre peul £IM baa* aur la Fed, *ur la croyoncr a ua 
nuiicMUlt auprem*, uliaqu* cnn/anl. c'cal-a»difc Cluqua 
cltop«i, parlklpc A ta poller dc 1 fctuU ct le tfrfcMatcur. 
qui e*i co roemc t*mp» It Prince, peut tenement » 
kr A lvaecunon dt la M. «J» <** orsantau-e *p*c> ftl - 
dbUnrt. qu*r*t U poite* *Ju *** *l*ci*. 
>;noi*re au toinpadr luCrtce. ■ In ptdicc w e^tomUit 

uvpc ntiumibte dea liMHuie*» *|tfi W« ' ^ ■* 
ClICi Ct Id *CT l *«*n* anciena entcaidnicnl, p»e tin Kl« 
bicil |MiU'C4 a ctlui «Um (equal lev lot* «n general aaau- 
ru>fli In prortrll* Jntcrkurc ». Sou* le* Roaiatn*. ce 
tic f*it que dn t«npi d'Aiagirta qu« la polirc dcvlnl iiar 
liialilutlon apAclal* ; en-tore fu**D> nacearitee iMir »"**«>- 
due du veal a KtiLl *|ui jeaifariitall dan* *o« aetai dc* 
ta-tuiiva 4 U M deaLann«iiique HI U* uu pluaiauw 
;theu* ... KIU oWinl il'ailla-un, loul auwllut. PW **ri- 
t«U< pofc™ HH'***. o^ouvtmaUvniftnt tynitmUnit ix- 
■ nmhtt** »f5U *, aya.nl whir w ordrtS tta * tartf- 
l»m urWi -. H^ 1 ^ Konw rt tea riowincw iT«rin> 
Likfertcur*. chart* uV * rapPO«*r < wr trail c* qui it» 
lUKtpLiMir tic poiUr quclquc wntprajpe au pwivokr 
d'AugmLr. GcM pQlico diaparW av« le* Invaaiotia de* 
a taubarea ■, pour ih r«ti*um qw pi^«» ■»*«»•• f»«» 

(ftUniX LU i.^lwt->tLt i*' droul J udimJd*tr*r It.-* vill« 

qu'ili* )*abtl»l«il P to* nourgeoi* prlrviit to Bfnw ijmp* 
|<Mit» k«mu*«r*»dca*curU* rlpo«rKax*l p^ur WUI» 
hliAa. II* flTCOt c«<i»iruire W * Uffrob *■. ff|Jfl 11 «W- 
chio smmU le ux.lrt 6 IVpproch* dt* liwUftlrtlrin 
bmidiLA «K- grinds c^min» on hiHftmft* a armn. 
' T*uU l» nuit. un corp« d« polic*. - I* fttet -, »»i 
urcouruit l™ mr3 p.K*r pr^v«nir lw voK 1<* M«»I' 
d«U tt» ww> J<** ftt leb ClWW«ira du Uiii[A . i falTf 
mlt an* unwurcm b. lin w»rvlco dr pirtlr vdlWl oua 
Ltlc* 4* U till* F rtnn*« iJf» )l wlcu coach*, Ch*q«* 
villi- avail w i»lict ( v-n rrjElcuiKfita fl «» vrgfti"^^ 
LLoil. 30UV«lil CtlU pnU<v » **f p^*»t i celia que -pm 
CMiilUlUfl, H'6t«lfial ■wnrtitti** c*mliw- c*»|>* d* m*ii« 
TantftL-*PHCiftti w <*^«* u poiir* s corp* d« Mtfvr. ■* 
m, cwpttirtil*. c^winal^ Jur^U ; uniW. *n d &u*r** vill J** 
tlr» f>lh?lfn wyaiw t •* ■!»» l<-* 1W-f* MlgrwurtbUii, d« 

A-rarll. «■» pr** 1 ** nc^Tim* par Ir rol. fut charg*. 'J" 
| 4 fin du Xii' Hi*c\c t d* la police lri1*rt*ur* Je la vUto. 
r«it« ri'alMftnl, dcpukA d« lcmp» fori tvcuXH pur le cli*i 
,te 1ft rofporaUmi <■<■* marchanda d'««ia I* lFrf ** J? 
l-*rUw arni^ rt du pauvotr |udicia*r« rt d an** BtUHl 
autarlt^. -Ib*«a P*ur faire la police. d'lUU CdMfW>» 
dr -rrKciii*, d'une ttwpaffnie ilordomnarK* ct Ur gucl, 
UaU l^nlra A* put laiBKll f^ffner inialtnifliL la «r 
rircDM *l« *«»'« poli*# pmvoqrium fr*qiw*nnwnl d** 

c I* iuIi Enoairo. il vavalt(iiirtqmMl*i«crp*WlffJ" 
vuii I talwT iuii^ la m^iiK Irwin r«*rcic* de lu poh- 
*l uilc dc tia ju»Uc« t 

(lit Eilll *o 16G>, mrtllui a ^«nc un aMgl*trs« §p*- 
ri»3 «iui 4 »out lr iwjnt dr lieutenant *e pt*^-*t pour i« 
MBccWUiltlc ItrutciUUlt gcl»#r*1 d>,wll« r rftt d»n» *>r* 
iillriltuUUlU l^MU^ 1" fci-wcha. d<. la .ftrcW R*"^ 1 ' 
rl ttVUV frV* *«**c*a : W oonuniwiU r«* <»e police «i ^' n»- 
U.rlvnr*. I- M r la preiaMcv f»l». la iwrtice rl 1» piltot 

dai» k prtaai&lt * eel edit. m. AlaMiaa fort alm^ 
bk d<i aUributtortH Jc U police : * La (W e> «nwue 

a a«ur^r U **V* ** puWW <" <"* W*^ a KC 
B*r la vine J* «- iiui pent «auwr de» flhnrtlrcs. a pro- 
? U rcr Val>«uJ*aM et A fail* vlvfu cbMun Kloti &a co«^ 
OiUoii. * D*ro « btil lurtJU cr**a dca Ueuicniuiif <!t cc police Jan* lc* priwipnTra villM Ju N*yaiin^ r 1 . pfUl 
Uird partdul ou e^Utail un pW^c royfll 

Kt void* tl'aprei 1^ IJiriHitM. comma lw lUiutriiaii* 
i*e* d# piviiri rrpuiidiri'iii *i"Ji «iprr*ncM fon^c* »ur 
Him ** Si la crtatioti dr licu^nanu ilf police dont le 
prrtulcr ful M* dc la Reyiite, t ui \W »wd» cMrt, clla ft« 
tut pa» Miii inciflivfnlfiiU grevttt, La pc#Hrf riuing«fc d* 
caniislcrr* Lt lleul-cnul il* paiw* »* ** ^rna pas k 

I -ui 1 i^ «. :*■* r6onl -'■- iii "i* I 'i- HtfttOU a>4t, b 

llbralriv, runiprl rr>erl*. it crilporla^e del iivn* et de« 
j/tavures 1* viur*bor*diuge. la ineiMlkii*. e*e., il dc*1ni 
mirtoni eL atftttt l-out un ngrnl politiujur Ju Pouvoar 
dont II einaiu^ rtn le rit ae prfter 4 too* »<« iaUrll** 
a low* «» caprlcea *a prooidrc, co»faniii'nWr>1 - *** or 
dre^ lea ftw*u«> tea plut lyrannlqua*. DeJ tora. Ja 
HMrU d« cltoy#iia i>ut *wo foul** am plrtiaww rtti» 
HQUir d^iUlodw dLiiii; l« pouYOlr Judlrlalrr. 1/eaploai- 
dUK# fut OFfianU* i-ar un* ViiMf tchrllc ; on nmvl 
(^inMdi-rublcmtnt If iwmbrt df-s aiccnUi un rn crct qui 
^urtnt pour rotwhin dc derefre^ l« «*ereu» dro. faindlUt» 
CI dr pfrndrc Ivui co q«* porLai* oinbr«|(e a l"auiorite. 
AUM4, ma?n^ *i«*-l*iuea renlement* utile*, retain* a 
l«la*»i*B« d* la vllle r olc, P la jjolice devJnl ealrem*in#«t 
ImjK.pulifcir* D^» le dtibut <l* la R#voluuo*i do ITBft le 
UeUMIUIII do |n»lice Ttiiroux d* <Jro*ae <lonna aa demi*- 
*ion cl riiitrlU-utlvit diaparul avec Hit » 

Total^mtnt reor^attiiare par Ui ItcYOluliun* qal i**>u» 
la lai*aa a peu prM den* Petal oi> ell* «t aujcurd'hul. 
In [M>li<^ rut ealuee otFi»i, |kut \r% artkW l€ ei 1? ^u 
Cade de* MIM et 4ea PeiraeB du 3 lirumAi re, ail IV ; 

• J.*i Pa/f^ ^*l aaenitt^ p»w/ Btam/rarr I'dMtfr puWlc^ 

In iUerfA v J* yrtiflltf, Id filrri/ Jadti-W u^llr. Son ra- 
roeWrr irWrtfifdl rfJl U wiftlmtt. tA iOtifU coajidc* 
rU 4* no«* «( roWfl d* fa X(i»inrudc a. Mala M 
re-vaautiontittlrta tf* 1W «it eu d'atilrva UliiAlona. &ji 
rtalile. la poil« cooUnua la bonne imditton dc* Bw- 
trnniKirt dr ranclfn rdglllH- FaJte pour ewrc-er d^roe^ 
trnitnt ruutorilft a*u nc*m d*> Pouvoir #tawi, *n« »e «pe- 
ciJiliHA dr-n» I^XffrctC* <■• roppiwrion, *i bten o, ue. aeule. 
IVpprrman f«* *« rataon d>lrc. CI»*rK#e dr *urvednr 
leXK«(|OQ u>» Boi* t de pouraurwrv toute* U-i inaoiimi*- 
Skna, elt* ^t de\*cnue IVxprr^aJen <n*mr dr le tyrnn* 
DlA Kcnappani neceaaai rrronni a loui conlrole TrM. 
Hie «rt 4 AU-deaau* de* loin, uii organismu dr lAtMChnr* 
dagc r de pnrt'oriitioii, «le aanie. 

Lea *|ent* de la police aofll nwrulea daiia l« rftUlcliX 
\t* Tuome edu^ti**. 1« motfia cOnKlenl*. 1** mollll lUK^ 
rer*ible* de comprebewloH . La i«l**'n I ^iioranco rt 
la faineMiiliae *ml lw; ap-iLla d* recruiemcm dc Ja 
police AumI- lornque ea» indiTldua MDt iiantto d an 
an ,1'auioriU — crile i|w conftrt 3c collier A polmi> 
an c-bivfi dp pioprteUiin* — 11* imbllctil l*«r claj« cJ'C«ri- 
ffLni*, ripnominir wclal* ct deviennent 1« pTu> ««■'**•■ 
MMUViI dUJ nfgimc du \<***r r A*rxu»*s declaa***. decere- 
brta, D« ffMrt. iw I * 1 ™ caha** s " J-r* »»««* »■«" *■* 
I 1 en(«drnl foul I* feea^i «. VMu» du cortunw »p*ciai a 
la PaMfdILf l ■imiordotiaea, cochaiv. sulttea. e\*que*. 
iuj|rt-a, aoldala^ IU rhaaieiil dan* lea tWs iea eiinadota et 
lest ptUta. nmrvliatiila o^ul tfieUeiil avec la loi qui gnran* 
lit U ei»»nirrce patent*, rent*, dor* «Uf fflarw ei dis 
vanturea | ll* pcun*Qlvenl left c&Lvit*. frrmnlS « mal 
Men** ; baitent la »uk1I*- iUvaiU 1« nrpffCluro* , 

aaa.Mnmenl lea |-mvwU daM l*U« pO-W uUea ft pu- 

(uai^ Aua - preiiuVr* niak i. aui |our» nolra ct la «n n 
*fc la p!*lwj hurle »a fohll mix ncccnt* d uuc - Lfltrrna- 
lWial#- iiidlicipliiav. nrm^ dr jiaainm"** et ^decouye- 
COIIIHt, ih cogiiciil wr Ita fcmiurt ct i«* ^ranta, ik.*- 
mS U enltir alia vlclllaida, W«nd la null eiend mi 
t lift, tin *ur left rurlle*. dC^»^ P«r deuB. kU •oeil JOnire 
NUtll Cl niagenlueu-K. Kt lortcjoe dea raeciianla aua- 
ttUtAf if pa^aant uliard*. pour n'#lra pa» »viM 
I Ordre Flic - ae tire dea patta* « el vl*n* ^Jr I* cf»airij» 
dr Itaiallle-, -juand II n'y a p^u* qwe le* morU el !«• - «M_ Wtfrsto. drrwr Guulrimmtion III aunt pnrfol* Itflra, 
•o«vffit idMurI*, m»i* lout ]e mnndo lit commit. 

II e»t un< caWftvric dc nolleicr* qui prtlrridrn! «pou* 
w .:* ram** tourp^oit^ d* Ytfiire. U naif nciil Ira croU 
* de la sccrfte .. II y a dan* i?ur tKinmtia, Uur regard, 
lift iiuttfljiluablc 10*1 «l« vilcnte qml lea cIombiIi* tmrnr- 
Juirmrnt * animal dungcrcuu - ou • pfcagr & loup* - 
Ctui-ll tciidrnt lo* lacri*. »i ix>n «vc< scionc* <ln mo In* 
avat auct 4l'lfii|>t)drur, pour <|ue »'y p>rrnn*M lea iqii 
mi llerre* ifu vod et tht crimo oil Irs bu**« *iourdlr», 
Lm fon£*ura rt lr* grnitd* rapurrv, non pli** ^a* lm 
fuavrn\ rw cniijrn*nl Nr* rM*_ Vlvntil du voUir P do 

rAfcMMill. Q> IB pIllXLln el dll ttlHl1##l#*ll^ |«»ur riO.™i- 

ler leur flat. **ib u'c:u*liil>iit |*a*. iU liiwj.trftm-ht 
Ic rel, to crime, la pruMiEutiiMi rt Iff imiiiuii-.-iiitzLgi, 

CM dans hi rtilrgartr* dm "aHAb - i*n inninrroas .. 
*ur ne rtrnil+ji-i Irj ti£«iii* jHililiqiii?*. do bnuroup 1«* 
p{u* to*. Ic* p(un vib, c«i\ <lotil If* inuvoni *omi U» 
nwiKfwribge ri In provocation Lriir toil. Itur tmtqiir 
but, c>ft tfc KtrtuiHr lo rouvuir On [« critiqur parlor- 
ou -rrntr et tl* rattan IjitlMduclIf fru mink ; sOrw 
dVUr couv«rU <n torn!** rlroon*t*ncefi par leu ntitltft* 
du Jour, il nV*l pn* d*iyiiornlnir* nu/il* *a rrfuwtit. §« 
gjiwr ftuprt* *tv frnncmi poatiblr. gngiwr *a ooti- 
'*«'«■* *>» 'niro utt ami «'Ui dr MJifTiendrt* ar* pan. 
**<* ct *ea actr*. puis I* drrKincrr. le vrnilrr aalrmeni. 
Anwhrr dans un irroiiprcihrut oit IVu u u^fi^tri*, lr« 
l*«-< rita - top* mm ■, Irs pouter a *glr. L«Lr *(i |>iw- 
curtr In moytnfl^ puis, quartd lb Mm lrr^mt%ti*blr< 
■IH compromw. tm vcnilr*. |wwir ff«ffr»rr i^u-I^u*.' «r- 
£4nl on fnuriliT qunl^uo gjEun. ^itr ifin]virf^nt li* dmi- 
Icun, M rf**c*j)olra, ?h mart fiiffTir rli> em qui 
TftMnf-u: rc-^j cmifnc mi th v n ' Iji |*ultcicr fnlL aoni 
■Mtttr, TnM^ mrf*ff f 

Mfti* » t II dui moirm ^rf<|ti f ulllllfr ? Irf mill qu'll 

lM t la l^fd«ur <|iril i+p^tnf, b*M-ili comi^(i»^ u^f ^| | 

bUn f dp hi jwe. *U- la t*raut# T Sou a 1*0) il tuUlalrf rio In. 

poUc^ J«i b*4UU MBtlOMnU. Ic9i j<hlm f^.»wl« T pcu- 
trtiUta sVpnriOuir * 

*> l*i***n>r Itt |n-r»nn» ; rj Awiur^r lW<lrr. Vuyonn 
<equ*il 6ii #>l, 

Priwtvrr lr* birn* ; Dint* i»n» «rKl^|^ i^rfrCMa. tOutC*« 
iM rWhf^^i ; |Ol, AAU^^^. iiialmimtas d* lr* vitll. pr> 
duit* lIU lm«||. tOUt **t JA C)t6V, U btoil, U Propria 

(voif c* mot) Kl« i|Tn?h|u^ufiB : La &ulra> d* lvAii«rtip- 
It jilus gnuicfr ijiuntit^ ne piwuu>d9fit rifn. Or, «*ut 
qui pQHNItfil loutv E-u riclie«s« wnu!*, en u>m ppiw qui 
^miKmcnl n'ont j(imnt> parih-ajtf d fta pmrlucllon H 
fv»i qg| |ia po»*4u>ci)4 nvo, « bojiI ctnii; ipil «nt pmriuJl 
io«i* cciu rtciicjiw, i^k pQifcf n*a d^iK pai avlnidu l« 
proJucU'uni o out re test aiVHimM'tir*, lr* Pp^lt^im — 
Nofi p<i» Lti I«l Mtnctldnnv *H* Jail, d> cell* rbcpou^uiou 
du cfuiitl uoiribri* dc» bmdui?tour> par lr prill ikoint>r^ 
dci protiuurt Rl U I*ohc« vtillc A IV^cuiKui dc lit t*>». 
O.'rrti-dlrff' qor Ia r^l* dc ta l*"ol*r<* 4 *ou* nr^tcxtc »k* 
4iCaudrfl Ic« t*i*u*v «M d« il^friMln* Ua voUuv* confrr 
!*« piittr«taiic>n> ct lr* rvvoltrai <l#* ^»>IV* 
Itil* U Fttlicv * Sa«uil#iiK'til uliU* ? Qui l'o»vrnlt wu 

u Air r 

Prttervtr Its prw«»« j *l d a^nr qui pMwrv# U« 
penKtiffio* tin ton jj^iinir 41/ In Holtoe T 

H&ur ton**rvtr L« ti«u qu^U out d^jvW* nut pn> 
diinmirv, quelquevi oxploilruhi tu«Jil fi |wtit ft'U P (iur 
nunquv ilhjglenv. cl# n^pus, dc saine nourritare, *\t 
h«fmr.ntA *f>ft*k> gjs, il »ir imrt ii» neuf iliU*mra dc rim* 
aitnik. Pour kuni pnvfltii, ctv c&ploKmni dcclcnclirni 
d« irufrir- «*i rod fnlt wufirl r t pul* ptfhr <l» tiillltoJu 
d« pfvduxi^urk. Lu Police ^iupCchtf^t-rlJp nti* Voi* lii» 
par pnivatl«kft ou par la ifurrr* ? Dtfend-rttr c«a mil- 
Uons de ptvctuctcur*, de pemmnttf. centre \c* rxptol- 
Uursqul Ic* UwuU T Qu* »»on p«0 ( Laraqta* lr* vlrilmin 
vcuLrnt *« revolt* r ooritrv Irura tx>urrcuiux t la police TOL fFJM>f I™ victhn«, tr* tnpriioM*, lr* eu^ + U Po3*c* 
d*fcn*l U per*onn« dw qucfquM «pIoitrur* dc- In ju>-l» 
I*»0!1* d« millions rir produclwin* h>*>J***- 

Hrut *ft dJr* .jiir U Polic* «fl todalctiKiil utiU A U 
|ir«MTViitloiB d*H p#r»niw» t Km pa* ! 

ammw tordr* / Quel ordrv f H»t-co Humeri* «. 

Ci:He quo JMJUg rftv«IU. OQ tou» lr, l,ui» fc in V f m irm#|!v 
IIWI1I Utli*. A'aKl..|ili*fi! ft ie ffcirr uiqci vl* louk>ur» clu.* 
belle ct jrqr-osa > Kwi. non_ L*«rdr* (voir rr moti uu* 
Kiiitirilfl U fpolice, m I '*tat «Wifl| aetwL -Ccttf- rklicw 

or f|tiH«|Ufm- W |-f t J m t C f| (T ]« niUi>r» <lf tOU* to* IlLlllG*. 

c«mh coi)*-[%n C r d*na rm>tair1i« <i dani la touleur. 
trl wii rordrr ijor i« r->ijcr ganintil. Tout* rui^Iiorii- 
tioit, tout* niiKiHfc.itart apport^. 4 ort «rdrc «fNn»aa. 

' h[r - ■'- *^' !l1t ''■" " ! ' "*" *--vM -l'=r -,;-,: -. ;i ; Tl . 

I«a * fnutiuro do dr^urdrv ». 

1 n»r|^iii4bJp dr- I'linln* aclarl, la Fuller rM uno litt- 
tilut™ <jm .loll di»p*nillrr w*c r*rt ordrv. I> rol di*- 
|UTull jure lu Propricij (ndi vUluHl* ; i v <rlmv nvee 
rifUrjrt ; ie d»ter<er« u*oc i-Ri*i. ^ a. Ijirwftt POLITESSI UU riUlien ; jiAi^r&sn). Mtindrr* d'a^lr 
ot ito >*>iprini^r eonrortne mix touufw* rrfun daiut bm 
»ocktc f<r« uttufot vriFlnnt nulvuiit lo* icffl*i»A « «ehm 
1*3 cimiim Jh >om aLiivi tnwUm ^w(mdirtalr« C«- 
IKJidatit its sunt injpirft* toujours |mr cIcuk ftPiiUmtfifti 
(rtn c-?timatlfii : lr nouicl dr b diffiiH^ ponu>nnr]lr M t* 
i!/*«r te |d*Jn u twtrvib II iic fitgii tkmc n»jllrmriii 
«l un pr*j*>^ ciic-unr iniKit* ikr ro^u"Ki» Ci^ndannuM'^ 
l*lrrt <iu>JEpa poiMwtn rtrr, «i crtiam* ca* ( aynnliltfcu^ 

" ri " ''* r "" ■ l ■■!'- ^ Ct rt!Lll< I- I L* A -1HS|. .U |. I j >.!,*>■ v; 

» Ht ■■1*1" f-ijiii ilt [a « i ii,l ,in^ t -f.Liri- .|i r,,. . k - ^,|. 4 cri 

c-M ptin omr>ratfr>. »ou> prVt^Mr qu'rtfc i»t en rwrinour 
dan* low milieux aristocrat iqum + Coniuiv M l\ HpriL ran* 
lUlUrihiAJiV ilrvnii eonxt*4r-r 4 nati & a« cofiduin' ***U*n la 
ral90ll t m*l« a lalrr. ru cliaqur drcopii4af>rr 4 rxartr. 
m^pi ic c<Hi(rair* rtn ec: qur ront ]r» Uor^i* ■ 

l.ii \*TlUhli* ivjtirt4>isie cri fnltr dr. alftlHicilc ro-nliaU 
A r-ftranl Uc toui Ic mondo, Mirtout enven lr« plu liutti* 
Hen ; cl rllr vi^ A la bonne icnun. A la uricc dHtis in 
ffci'k. y*r rcft^rct pour *oi-m^ncc ci pour !c* auirc*. 
kii*? iid [km u*u irfirt 1 c^fif^niiuv aicc laiiltudc cuin- 
iU* r rt lr (on imprrtiqwi, lr- win: -r ■* Picrwlvr^ k» 
projKT* flnntryMU A foror ilr-iro mcaurr*, qui (ur+tit- ile 
Ihmi IAb OWllia, rl qu'affatl fof utttit «i>c«rr ^ rldirulra 
parvotiu*. 11 triaM InjiuMr dr> la l***r dhypocrlf^ lx« 

ne^lr*. rli'uti'titainr* *l* U ^]idurjt6 t ft iU ..i ^[--htir 

rrfclproqil«- t dan* Ie* relation* do chaquc- J^ur. n'oui 
tivn a voir nvc« U dtipticito. La natunr OHOMlva, 
l a oMi|ul<mH* InUruMr pouxFriillkl »M(Ici m*ri*cr unr 
lelkr ticcuwiiioa Moli on p*u1 fttr* j^lt ^r^ j»hi fl i^ 
rtcourlr i d'auwi vita procwiH. D'aJIfeuJU. Im ftnti«lii»* 
Mr*! paj| plus i cunluiidro a%cc In biuinlito, juf ]u 
innijreiie ttvet Ic 5«ra>grtn*t ou li jrott^rclf 

l^rMgu'Liiw |ffiTwjnnr r»( diierncl^c par la naiur*. 
fauf-il po*i!«r rumour <l* l« \4riU JUftjWii lul i»pp*Ivr 
•| ii Vita *»t lalflr r r* iiuc? a^xi rnir^ir rvf tijj ri'*£lf UU^ 
tnkp ? N i^i-il paa plu» charitabie. dr pr^rr nltenttofi ft 
4ii* ]i|ti* d^tivil a\&t*tiiuruj( de »chii pltvttlauc. loul en 
pumiB&nt aa <nj>«rc«voLr potat du pcu d^haraiorilo d« 
rmsriiiblr * Xm »inc*rrta nt -coflutLMv pa* a. dire tout. c« 
quo 1*00. prtiM. maU a poller tout oo que l*on du. Kt 
lor^ike lun penv cfr* chow*, qui ptHimieai tt-r uttri^ 
liintM. |W*UF AUIiul. m*ii» uucutm eiicoMiU, k mlruv r*t 
d4 W lu.ir#. dfr rrH^rvrr ion tour&flty clvfqfU* pour -dra 
WCii*h«u plu* nnafllJiMu 

\\ n rrt pa> dc i*gl* do pOlltc*J# pirfril* i*t It^iuiotv 
ipil in- puiaat at JuMinVr par des vulMtis uilntwt*, re 
\\u\ m- ?i)ii!Jtic p'.'lhL ou'ii fftUUi :» I'ifiotttr dra Mirt*. IC 
pilar avr»i|(iiimanl ii tog » Ic* «pncw» dc la mode^ SU 
ml cO«ivrii.(itilr qu'uin IbaiiiiiM), ijijl t|C?K III lllflrniB lij 
a<cal>Io do fiitl^ua. code an place, *UI cal u^u^ d u»« 
famine ilvraeviret doboui. cv «"c« polm an vail a dune 
fcorl* do Hi^"Mt? u ro^urd dm arxe ffmhiln, mals POL |*ir<v quo Tu fniitiio 4lant, on movoniK. plus la I Mo quo 
riwinnio <4 F pur aurcrolt. *uj*4U* A. tlra imuUr* prjyMo» 
li^tque*. quo lo **-xc ru.tU* no corittuii [loirit* il otil just* 

0*V>|]i *"M I * ',n -r.il ^ sifn-us |i ,r:i. uV:.- lu'.im. 

Icmtnt, aValllour*. ll sorall Uen qu'un* Itmino j*un* Ft 
mbutie w prfval de «oti ftityw en fat*ur iTiin inutile mi 

d i.i vi* j! I in! 

S* l*wr It* Main* wani d* ** nuttr* A la Ida. nuing*r 
#n ctitant dt> touttar lev ailment* uwc km dalgis, 
n***t pa* uiit iiutaiiuti d 'affftrri*. mai* d'tii-gltac -cl dc 
proprrtr. Xc diaculrx qiTiivrc met loraquo ttuun avast* 
affaire a dM mm lira ay-nii 1 tir* M«* uppuadta »u)t 
nfrtrai, +vlirr rtf Icit Iroiwrr, lAclitr pliit^l cl cvvlUcr leur 
furiixillt, n'ifll til unr faaMcw nl dc La downfall***; 
L4M iiitrrtlvaaj rirvni* hto*aaniL-_ no soul ik«« d*_» arc\u 
mh'jI*, i-i ft* Atoitfiioftt ilo niMin ntulM <iu"il» n* idaktonL 
on favour do no* ducUmo. 

II »iV*t tina imli»priifcil*I* ell- itiitiiMiUtT 4J0 ^ruwouvn- 

1E1-H »i*i.vi;ui \ latur oLr« d^ F-mur «*diica1l*»!i. II »ufflt_ a 

luul ii-Kitutait. dVvoar stiver* Its p*r*»uvio* qui iKjua 
(BlOIUWf* l=i **«wiu*t* comet* cl U* prevoaiaiieo* donl 

noii* nrrkiu* hiumix dr fctrnofkirr nt ni>u» i?timir% ■■ lour 
plaov. - - Joan Xluusrhv. 

POLYTHCISME a. m. (du grvc : pot**. iioinl»**uai £ 
fft'<**. dieu). 1.a |H)9>tlioi*ni*. ou etitto do pIiL&leum dicux. 
r*4 nnt^riiur an HHinoUi*istu<\ ou cult* il'un die 11 uftliJW* 
mala lulnioW n'«al P** appani 41ft l«* (Mil pr*l»l*n 
toffifH do riiuroaniU, ainai qti'wi It pretend d'ordinafcr*. 
Armud do QujiircfAim profewait que In Tcligioatt* 
COlttllUie, itvof la morallut, la curacttfristkiut twamUetlir 
dc la race liumaine. tin T/qm httmnrn, cuinm^ II di*uiu 
%*.iul!itn ruanpjor \\&r lit qiir r rimmnic cal dlalincl *|y» 
aiiiiiiaus au tutitiw Lilr* <|M* «ux^L tout ^iftiiaou* d«s 

Y^ffflail 1 ! H i- |***nrliint rti/tiv nvi>^* n'u pas ^chiipj^ a 

la leu cV+voluUc-n ; ol il-r Ion j* »ior|os fun*nt rv*rr«n* r*« 
mam <|u>ll« |iub«o Mt powr It* prottomrK <|ui doiuif- 
n-nt nan-«aoco iiuj; rotltfioih*. A r^poqiio iixrti*l*>ri^n3ic* 
on inhumuit lo* tadarr** ; dc p!«*, l«n»r altitudo rcplUe 
liiiihqiiftrAit* dit-«ti» Poxl*t*itce a"un ril*. la rro>*moo a 
la vio tuiur*. AJni*i(*%n*l* ; tuaU blm do»* mllU+ra 
d*ann^oK V^coul^root avaat dVn arriVor 1^. AUX tp^* 
qiirt. rh*II#wne, i?t MheiMMnft, on no titmv* flea d» 

SridL Curtains anlniuui vnifrrent lours ruinpajtnoitt 
'uqUiou IraoouviimcdebranclinR** ;l*tucoup ircin- 
bl*rit ikvaul la nwirl ; jiucun mdlce no prnnrl d'aflirmrr 
Qiin l"id*r dr »unic hantc leu-r rrnrau, f^ rctig-ioii 
■nnPil I^IT*|"V I l^nnnc n'iritotr«ff-oa nur tH»a origuu' 
tt «a (limnr*, kiratjiTU otioroha un« ompllcall^n ai»* 
ptionomont* Je to nalur*, O qui «xif<atlB tta© *vc*lu- 
IImi c*r*brn)+ ct#Ja Iro* »vai>c«>, Nr pouvant rlv-fl ccha. 
ptvndro -aux foroot* cflsmViiiofi at A !'inlloxiblr tlotciint- 
ni^mo do Wn lw«» »\ |>oupla J'univox* d**j»ril* Aomlilu- 
blo* a.u aJop, mala pttia putwiivt*. Alors naquit le 
pu1viWUjirt><|iil t mnlgr^lo» pr6di«i^ii^ n^vM du riWfi^ 
thftiam* (^xiir c4 iriolK eonllriuo ftl P^gtiar UllaurtfaUl 
sur inn* n^Jhl* ^itrti* dlt (fl*>l* + U. 1 I*!i*liiaJil# »lo* 
*GHVfluoa nrtu*:« 1#ina9jrit« dun Hat il'caprit vojmn dt- 
Mini *l«u liiui^nof. piirmtif^ IKiim rantrtKfiiM' I'jcyptr, 
ciirpw <#lcrtca, plant rs. aitilmau*i elCi prfniiirtti forme 
dc tlina. lont rainmifiinr dnnrutalt uu penchant eaHv- 
litl dc I'Aiur p^^pulatn;. ClHilB* iW% «liM«lN ^porvlcr*,, 
cr^pd&lcfi tCnnt>£<¥ *t»i*ii< *ar»>» \ 1* cullo d:u 1uiin>Au 
Ap*»i * Moniphl*, -el «Iu* du Im»uc dc M^adoa *unt ■'Ort*^ 
famvu> l*v taurrau Apl» dcvaiL itrc nolr. uvi*v' un 
(riaiiiclo M*tic *ur 1c fnxal, one iftarnuo rcwrmblant a 
tin vauUKir lo» allea *t+ndu*» vur It* doa ct f »*ir la 
lat^i^t un >igifc* hi foiraie dc acaraW**. D** prAlroa !c 
iHkUrrl^nioni Mtis^^Hcmont *t Vlioni>ral«rf oininio Ub 
diou + Sa mori 4tatt on *Uui1 iiulionaL Pi^irtl lit dltU 
iLllaa a formo humalna. plunla nm avalnnt uian t*t t tlaid < 
mal. Boiiv^ftlr enflain do* lanix luiiir* primiitvc. >l^n*r 
d«a nrliFts^ mOfnt d'huitiMca ^hiolaux furrnt ccmardt-reM 
cemtm? aacre*. L*amhr\ipoinoqilii*n« thomphera pint turd ; imala I** KgypUrm J n^ i«|xworoJit to* divox* *u !'■■:. 
udopt^ »ticcoa«i¥onvrnt par eus. aana clioroltcr a Io>» 

fundro pn^ombJo o«l a to* rollrr par un tt^n lo^Ujur, 

FVou rin^xtrifalilo rfiauH d** tciitu fruyuticta tlh*V»l^ici- 
*lijr.*, (in* LUrar^hl* An.lt r ,v ' ft'etiWif *-n(ro 1* A Jloux : 
]|^rus t lift, OHirlH piWrenl dti pnnitvr plan ; Atmrioti* 
Ka (cull d'lino grand** vo«uc aoflf lo rV^nn d'Antfno 
phla IV : ?i*rapi* dcvlilt If dtcil principal u V^ajqur 
H«» I'loS^nkHra. Nia juiiI^ui* Aortiilka HatriLt liiciiunura 
Ur cm rchgtoia* aiKlvtmcv i cl k pliallu*. ayint^»Ic dc 
Pftermlle fecwiiiii* dc ta oaiurt* fattali ro^rt tfv* 
cult* 11 11 1 n'clalait mi grand lour. IJr* Jijqur-ra^ dotit 
1'orjfjiiir vlril n'^lail «u*rc moitii nnporlatil quo t* ro*1o 
du cttqi*. ^talonl ik irl*** lriotna>KiiJemtmi flatia cor1*lnr»* 
crrvii K*ni*-*_ On fui^alt Mtllur lr» frmrim *4#«lk^ par |o 
*»<Hii; aaor^ do >Eond*a. - l>i aiMin:il «l;mt fort unclin 

jiux )iotcn dv Vu3»Uf», 6crlt l>U»i^irr tt* Sirih-, tin jitgi-a 

que aott organs qui 4talL I'irart rumrnt d< la goitrratfon. 
■n/ntaii d*Alrr ador*^ parec qua c'**t pur lul qiir la 
nalur* donlM* iiaim»atioo a. loun Irn *lr*j, - AiO*iiiMa|(^ 
iu* ouiifa lofatu dlaparutost, la rallgtcfi ilu pruple *pyp 
Lion inimlfeftla d«i tondJinr» vera lo iiiuiiulIitHMho, tuai* 
n'y abortillt jamais 

Lin Auyri4 4 icitmt mnnu dradtoux anlmaux, nuisc'aal 
dam lo ii^rn qii'iln plactilrvit Ifrurs divmH** rMrn> 
MUM. Haitian t^nait daita lo wlfll Sin dana la lunr ( 
Adur dona Salurti* * ilam JupUor liat>ita>l MunJuk . dans 
M»r» Ner|fal r dan* Vouuh In dronM- l*tar f «tn na M+rcwr« 
^rho ; Din ciMnmnndaMt ni>x loinpot*^ OL am oraffc^ 
Aux onvlnuia do WO a«aiil notrc *re. ajci r^»i aa*yrU*n 
ciMnp4ait pla« tlr T.OOQ d Itux poltta au f^rnndii. I In olatont 

^:ni|nM pjr tc-it*. flh&*|ijp ilini l*. > i i ■ 1 1: j»i'ir -puj*^ -jih 

daaaaa qu*il Joccuidali. L* prf iu»or aoavaffila tie la ftal»v< 
lofrit imifl^o-, Uammurabi., plai;^ M^nlnL a la tW* doa 

Lju** Ton ft PHnitvd & S11S4 *t ijul r^>u«mbtc l«*aucAnp 
au cod*? mosal4|u*. Mala eomm* Hitmrmimbi a Wtu »i« 
al6rk* avani Uniuf, c*t*l c* dcnikr qui Pa plas1£. Stir 
Mm dea ptHnta; In Dibit- >*fjit daillcun hupiraV dca 
Indltion^ awnrnm-a ; ainsi, cOficvnian! k drln*;» 
l-'uiirux Ci^nlno lo* liumu»re> lea tUcyK dectdftit quib 
l^criTutf pur Tcau. >auf Uiinapfcriiiin el k» pJcm qyi 
wntf rifef*oi»t itti*- arrbc ol *'y onf*-rrnriii, L'*au tomb* 
tlunc facon cflrayaiito ; *a Tarclt* a'arrf^e aur un* 
foarttaaTia an bom do *opi f *ur». l"n* ooloint-*. put* uno 

hlrotkilrlli* Iftctiorsi pur I WiLipinLt in. no trouvant do 

lorro tern* nulk pari, revlcnnotil ; uia j*tu |Ho» Lard, 
un o«r*b*ati part *a t\t ic^ntall |mlnt. f^ Ni^ auyHtm 

quiUc I'arCk* rl <jrTro un aMriflcor aiiX davta^ AiitonrUt* 

All nVtl MhUi|Lii\ -r^-tl* InM-o fill adisua* phr Ion jtiiU, 
qui a* Lonwrnnl u tu\ modifier en I'adaptuni »u mou«. 
llif'Uiiw All dirt dp>a pr^lrn lml*yUintfn* T lc* imtiri; 
vxercnia-Jit un* prufoudc IiHluoiiare vur la tlt*lin*e dva 
Pmninwa ; lour liiaptartliau pftrintliaii id cona*tinraic* lie 
pnvuif ravrnir D'oO ranLrologic qui, dc nw jvuta 
SHOCti compit d*9 pariMn. 

E-9 cuUc pj^nirkt*. i|ul s'ddfrTt«it a unc inultituik 
ik dim* locau^ fui particullfimment oraA On imm*> 
lalt dr* rrduntx lc* jotira da loir du pendant lro tipldC- 
fiiiof* t lo» diaoltc* tt loh «ui*O0 <alaniito* pAiblftojua*. 

Knifral*J>^8 nil ikr^^laM^, it* 43uk*tit Hupplkrjo* aou» li-s 

voux dto leur n>*ro nui dovait *'ult*!ciiia de plcuror. 
Attn d"-ac-:fi>ltro lo* ilouloiurv alcn victlino*. ah lea trad* 
nnlt tatfO dftix iVax A I'aldo tie <ordra nwjulllf"** : pUia 
lard (in loa brula dan« don nlatuc* lrt^tallbqucft. Pour 
^luuiurcr la biotiv^illatico divine doa purontn n Mvi* 
laiioal paa a fa|K» (ifcoOfiP Eowf uriliiu* ^nllint Oil kur 
|iWnii«i'*ri6 dm* d^ ^vuffrai^ds alr<x*oH : I#s epoiu wpik 
IMUritr aehctaknl \v% cm lunta o> parent* pnuvm pour 
Waffrir au inolocti odloin. A CurtnEEgff, qui Tut fond«V 
par dra plirtiicirnv ermine on k m»il F un chef do rdvoJUa 
lit cnicifiiT w)fi llln arm do 5fi rendre la di^iiiittf favom- 
lilft IKu*. cent* enfam^ dcrin^a par lc son ei aippar- 
tcJiaii; aux pfilKipait* fan>illo*, fur*n^ brOlea, ^aaad Analoclr awteflea In rill* ; 4* pliw, lr*l* certl* (Vnon* 
•r* a'rtrhrtiil en lurioeauWe. L* .Mubwh cartliagVftMt 
flnit uncMutuvdiinila ;grrto* X un rneeariiunr spMaf, 
M brai jc n*lcvatrm\ prevtpiiant la vfccllro© dan* ui^ 
feanulAf Uiirrieurr Kii daulira rtiffioni, on enferiiuiil 
tatoltaau I'fatol dan* un* Halyc dalraiii chaulttfe 

fttt rovjp. I*». duiun rl ric* ct(at|l* ILVIllClli lie.il, 4V*C 
areuni|*afrrM»tii#fit >J r i;iM runout* dr itiunid^ L-^ir ClFtl* 

vrtr l«s crh» ilu m-*1rKiire<ix i|ul ajfonUaUi. A <-AW *|<* 
b**]* rt rt« n**l.*,-h*. iL jr nmit d'auirra dfrux molnv 
ftruev* i ctton* Aafrirt*. l'A.pltn>ditc de* ilrce*. rt AtloDfc*, 
jtunr r4 l-«.i u cli*i*e*tir. qu<* lc» friiim*** pteiiratcnl, <ba 
*u> inn^ lo Jour analvr rutin* de *a mart. I 'arm* le* 
HMM#niH. pluAteiirs refuse hi d'ajoittr? fol unx rrfcit* rir 
Diod<ii*rt pfii*eni*qu*l**acriiWdrji mtatit* no ™«*Uv 
U. do Itfihnc lie-or*. qif#lt lift «fifai1*cra, *n vi>c torn*. 
4ir nturilr Kaporoua quils dixent vral : mnit Iw nil 
ftoire onl prav"i|»4 mill rto criJnei iju« le rxintrnlie. 
btUn | nc toiri d tire HEipiMMblc. 

Irf pamh&in lir*mHMwi>que, & lYpoqpio dt* Yfrla*. 
emu <x#m^«*j ^ dicujx ptrftHintftant Jf* foreea nature!' 

Urn. An houifcr* ilo :KI H *■* itfitoranl loutr hlrrarohfcp, |!fc 
rrftiiairnl Jt*» i*i>i- au del, d'mutrr* siir la t«rre t d'atilr** 

dam In region kvUmidiata l« grand* dirux itc riDfte 
at-taelle n* jonnum pn* mi rdlc Important Aiifourd'tiui. 
ai^us r* irjyaw* piltluk4it uu pan; * ilr liandM, Vbclnuiu 
rt $ha torn hoftnrf^ *ou* mlllc former ; main 3lmUmn, 
It pmiki^w pif*-»>M iif Jc 1a iriiiii^ hiin«loiKr t ra*«»i pas 

pupUlliFe, **«t HA dim tfofi i^l:i|>hvriM|U« F |)'in««A'ii' 

Wc* MfwrMiikimi, nn rultif d^wnhnM. *U* *xlra%aftAA. 
cw do tout** wirlw. rf(L4li>ij rtiittrl^uiwiu iiiim rldWnil* 
H atiMl o<Ji«ui i|i» nUniportP guHTo ftiitrt rtltjtidn 11 
but, cfi« l» iri*i»nplir». un* fori** tkm il'iffiwrniw* mi 
fttttufikitttnl pour pmiUjr »n ^ T '^jrl|^ ira fiiho orirn- 
ul#», h^t |*gn fKirt 4(tuUt Uc In 1km m* fol de rci« qui. 
aj'-aai Midi^ «*riru**nKni I'lml^ brabmanl^iic, wrnt 

Hft*« Toffrir nt m*^t*tc. f> \*ic%t t || ItmuMfttt StkTA* 

mount n* m> pr«<K^ip« jam*!* ; pvut Mn n'v rmy«u-ll 
MfM^ Mui>» fwv fld^lm «ni donn*. i\* \*nm~ br^r<\ tlan>i 
If* pirr* *x«mvA^Mnc«a du polytbAnifi Hrtaiivnvkcnt 

TblM lm inonrn^Iiuiift itiviim. Av«x- M3Q |xapi\ W 

A*oIim«, ftoti cUrfE^ •** n<Mi)brrkiM^ ftrntiiiurv <U dJvo 

llftl^ le UtimlMiK r**^f ruMtf f#irt ri n rul |io1u*Umv frviiiiin. 

Cn mnlegtm out fnllctt>i«> si ji1u«i«nni nut \t «Ji rl^ftia- 
rii win' ittvait t.«aucoiij> A la religion de fl<niddh* : ^n 
a infnic pjiiU d'tin i^Jour de Jmu« dnw nrote »l 
ntiumf dc pi^trudm 4ocuinvntji roiiuf* ii son voyngp 
rt i von n-totir rn Ju-ltr. In iiiuui«rrll en Unifuu pah 
aoralt ^u ddcomtH «|«* p*m celt* »»#iru« n«r If pnv 
nUrr ffAtil IH : ■ Id ant *!4 confix A l^rllijrr In lri|?- 
purls f mts pnr *dr« mmohantb veil us l«n^i m Ir*; 
r^4u1lu(« d'liht Vdi-if t<iL-|iii l f <* latto pur n<iufi ^LiHriiilpn 
df IWiKldhn <ijin)i irrui, ?,ur I* Saiui lua cruHIlA «i 
Jmlve. II y a quntrr mu. |hi r tv <M>Livrrf>f iir l*ilntp du 
p*v* dv« Boin^Ira >»* Li crMulIt^ dca th<Vk«opbra *t«iit 

";'l ■ l - ! '■ '■ % i'^-i i 1 '- -t . i_r - *■■ jm r Tr. n; :.- r .[,i. 

LjfuTi^M fut»1 Alstf^. ^!ps pinu mm«<in^* rapp fllcnl mux 

dw pr^mhr* Ml*n» ; Inula nul hixnmr i4fHdd Bl 

It lie lie nVimlillui H wll<* Jp Uw* p^wl^ni «Mtl«in«h! 
aur dr* t^nidca lardlTM ; Ton n'a jkj. ju*aqu"A pnh»nt f 
*n inn uV* riHicIuaioirt a0rr«. 

Kb Gault?, 1* mymirt flui UtOUttll lai nrli^ion rl In 
ikrffiw faJio mis dfuid^H d# rieei «Vnrc rnir- Imii- iloo- 
(rin* rt lour* eWinonle* uuhu^h^ *mp*cW-^hl laftff^ 
Inuji* dappn'f^ndir len cni)<uii«cc^ sarcrdotajr*. a Tort* 
Ulnr. I« liauh^ adOTahiil lea grand** forces naiurri- 
(^ ; I*ckr#, Iv ?*"tcll, Ikli^arin, In. Uinr, lr» monUifiim. 
Ib grand* UteVp 1*7* Jltu*^. Clc. KPttUlK ill jWUpltrtfl! 

Ir |f lifrfv^- d'tabrll* ixi dc ffAnlf^ ot iTtuwuirf-t-fiil K'Ut \lll 

■nond^ d* ttftJn**. ile f^<M ( do* korriifuTin. Alom «pptinirorit 
In pntK*i}<ii«\ diisix gauloU : *IV iit«i t> *. 4|u I ^luduit lr> 
Aujc* iW imirle, Emia <|-ui rcmplii d'tiorrttir la prutfon ML 

d^nr iW frtret*, Kponn> ( la prnttctrirr dV* rlHvan\ t 
Borvo^ Kin t ui *iui j>r**ld*ni aux enua; iliommlrt, rtc. 
Au<dta*i**.d» JiviitMo4 1»craln. |r* druklfi pl*^uicnl m; 
*IW fiipi^ri^. ilftfit In cftJifiaU^uirt' et<ail r*wr\-*« a ua 

|-H J li.-1l.Kr. .! im!^ On r ^ tr mi ..t , , -■'.,;.!,.. „, ..; , 

tain ; iiutti a^n tilfmit u rBt rilwu: irrudM^ i** d#- 
prmilli'v -Irs rtlitot ou Ok* viciinn>* lnrmtiTii^ llormun 
ptnmi rriitc dc In jcnn*aw. In dirndl* ftil^mlpitL an 
pFralaNc* mi upj»rr ntiu<aj[r dinw llnjilaltie d'ainie«. 
l»41ti« du iwtbilr, t)n iijf|>rrn4iicr»t ilm millitra de v«ra 
<ju'i3fi d*vai*m n*l*iLir d** m*firtfl4n- t Irf diet dw tlruitli« t 
ijomm^ A vio, *UU cJioi«1 par v<^*- d vUiiio^ J'unni l« 
f*t<*. cHIo- dk la cmrillcrtttf du |nj* f iidi avnll lieu l*f 
•ixiftme Jour de U lui» dTfatvar, «t«u pfirt*oulic*rrMwnt 
•rttrnndl*. Aw-iln*ni» .tn ilraldon |>ri^rrmoiu dlt« vo- 
nnlml i*»ft oubaxrvi. m> trier* i|iU fAUrb|Uat<»3it <l«a aitiu- 
leSlfs i»l ftWriuancnL l« vnaladio*, piiisi Jr» bardc*. uav^r 

P#U tNWW((Wnf* t qui fitaiitatfrit &-* jh^mvo* uioirn I ^» 

druld^^^i illMlent U lomt« awrafur* ot ent rotonai<nil 

Oommu CA*at pnrluui des ^mloU, ToclU, p>arlaut iln 
Orfium*. ItltnLifl* leutv ilUiiK «Vi>c crui 4e lt.>n«-. II m 
ctti trola : Mrrrure. HorctiU H U*r<. Morou^o «'*l*il. 
auim que Yodan oil Odin, It plus fanieux daa dleti\ 4* 
(icnnanlc l« l^ffei^l«i tul protalefil ilr* mrur* jfuvr- 
rwrw ci c!c nomlirrH*** mvvtitiiii?! : cliaweur t^rwe. 
r"e*L liiUpii rnUiihwiH uu WalhnlJnoii paradi* lei imei 
d€« g«orri«m luoa *ur If- rMnip Jf UiUlIk, l.V rnrulO 

iU i-militmu^nl .. B Ultro H « l*f>irt J* CCrYCfo* OIK 
] liyilr*nnrl ilan* U cr^nr <l* Iriirs vtfhiav*. I(#r^*|li; ^ 

otKifoftflait awtc Thi>r F !*- illcii itit hinrierre. <ihi f.iL-tnlt 

Ofjtrnilrr »n volx pulv*anl« *i:i iniln u .^s *.i.i^.> l J i-ur 

co rtio