Skip to main content

Full text of "Expaning Creativity"

See other formats


EXPANDING 
CREATIVITY Expanding Creativity in hliy •* Ipw tiirr hi}. r'imi' 
Aim bill Li.FiLiJi.kH.:ii.lllL!i 
lftlHC4IED m TBE ^\.B\ I^^L IVI^IVH^ 

WD^uv^sij:Hfr(TiiEN^n]ih>n^F-^. Aifthar Ben Klassen 
Farmai. Paperback 

Cre^tn/rty Be ok Pub Ie her 
Pub Date 19B5 Forvird t{lDl*l LDyBl1| lllUI 1 

D1 Cn 3 Uv^ty -An IdtB wMo^t tm^ 


1 tiBI 


D2 


^iltB ri:lBl If im wofh 
D) 


TTit tiatin tjndrDmB 
44 


T1it cnntUin VBrilonaTB taluton 


RICI4I LDyBllJ IllUi I 

D5 An Am«ntinpliBn[>m tnan 
BE 


^iit [>ur Ldqo Jbndi far 

R|i]l4l LD;rBl|f IllUi ! 

DT AntrEEytBn.triflltilih BniUuQMtngii an 

DE Wb wl[l notcoBprciBliB 

D9 til blind mm indltB iliphant 

ftaclJl LDyallp liiui i 

9D Fundam^ntil dlTtBr^ncii 

91 ^ an n[>tatitUti. ii ir« CrBBtciri 

92. A 1 1] M Dol Ta r gIttB d b\yfi 

11. Eibbll*hlng i TDrmitTDr tn tDnlnulty aTHit Churfh aTCriilMltf 

RJCl4l LDyBlll IllUi 5 

14 Our grti^ 1 1 n« B d 

15 Ho'M Bbouta Cupld'i Camtr? 
II ifbDoltDrglHtd b[>yi 

17. Com i BUtDTVtt ClBIBt. VrillH lUnl ffaclJl LDyBlli IllUi E 

IE it4Tlm|]Ciiid hindlEip 

19 How t] itial 3 ■ M Btltia rro ■ and Dtiir vilutblii 

ID CnaUv^ty kUbdI Tor gin^d bo ft 

3 1. An analj t\ i or HI Hart advk* 

ffaclJl LDyalli liiui 7 

12 Fl^Utaui canc^pti 

U. Wiilwt Dbnl^am Triim tit Ha itir Crginl^r otAII TTmt 

Racial LDyallj liiui I 

UTTit phnny IghtruiH 
U.hDtllhtly i "wtio* 
31 Di3 f Du hi vi jny rara, aid bach*? 
37. Cup Id' I Cumir ttaclJl LDirallp IllUi 9 
IE ^ art ncTlii'pltM 
19 Tilt day iTtar 
JD. ^iy tiB niBdlari ctiael TDr glTb d boj I li oTiiirtmi Impartanci Racial LDyalli liiui It 

11 Tilt NBiTth iDr tha &fBat PrnrnDtir 

12 A DDlygletmInd and a pDljglat loclilj 

13 Tilt hthoal f[>r gl t^d b Dj I 

14 HanuaMDrDrdalnidBlnltltri 15 Evtry CTEbbrB Rmrind 
II IJB Mcmcind^lt^lnli^ 

Aaclil LDyBlli liiui 11 

J7. How thutllit yDurrtalti tTNctvirf 

Jl ritwarki. do inaullhiwitt 

J I. LBiiDnt TraB EgyptBi titj ippl^ ta tit pr«itnt 

Hnmruriiq iiiui 11 

41. A ApDTt Trom ^Dd^y'i Eg^pt 

41. TTit tin* BrtoTdBDliInn mjhlng 

42. Do I Dm B thing m t BnlngTuI m r tii Wil% Riei Cn^yrlDktO 2BD3 b ^ M%br14 Ctivrrh tf Cr>it^ Expanding Creativity I HmI I H«K 

Forw*rd ^^"^^ 

Tht Clircl OTThE CrFalTVatl^niltd Ih 19T3V*n ttt piblt3tl>l DTHATURE? eternal RELGDN Tib TtatbDC^ Ef ^tUtf l«d ttE CIF«(I 

aidpn^ram DTDirrpigbi.CREATrvnr, Jhd b U n it rb l>u t ^ ^ ti ahdprlhctitf-^lict Us i mo ma re IDDKS \3U^ btti pibfchedtr^tk^ 
CMiDh DTTIE Creatir. hameh^.Tht LnJHrTE yAN^ ilBLE (19B1)3h[JSALUBFl»US LnriNC (19Ea>. 

ThetE tlrp( bDDtf WE ftgardac tit Bafb Bookf atcurmoTtmEht ^id tit coiiEnlihEE dToi r rt^kii matl kg Ti rtl( r ve fe EytiaddEd^ 
tttywDiUf^hdaf Tilh^ c^Hn pt^ d , i]CiyE rli g «f EE h tb IV E y^ ry 3f pE ctoTa I r 1] FE t d , oi I p R>giani ahdairatplatbhf TlEy jfe t^airiiUhlfc 
racblmav^BthtwhatttE Bbt 1 1^ 11^ C h rtf tb h e . He Koiai tittt yol^ mEdahf. aid 11^ T^ln id ti ttE JEWf . 

H DVE UE r, C R EATrvnr t J vang ^hdi^h^Bbmoy^m tit rt tt grDvlhg latoh t^ Ih 11^ MBbt rfoTb adif fe i U , b i tatD g row li g k He ec^e 
aidbKJdtl oTttt p MbEop h ba I lortoi t tt haf aw lot vorU iDC^hqiErTDrtlf Eirafral, tipahEbh aid adva h c^m t itoT th^ lAih tfr Ract^aid 
ttb hotftaidlig tlM 

Ih Jiif DTI9&J we pibltflEd tie nrfttfEit orciirmoitlVP^rkidtal RACIAL LO YALTY . d e re by « i pa hdkg Ihl- iew ^ irtb rfr^ . k]h« iti g i« v 
grand aid KachkgDitli iew fipporftrt 

RACIAL LOVALTV waf tl« Kihy^yDrbe ttb^ Btaht oTwIth wt aba tipahdfd di rprogr^ , di rcREd aid Dirph Ibtophv EyEry mahth 
liclidfd aitttt tlattbftd ctart^ fam^ Ti hdamE hbl pEUttbit tl« ch i rcl tiok Dh maiy ylbl tifiEf , aid attt^ fam t tftit dE llhtathg gaab dT 
i^r FEach lig nm KtatbhE 

ThttE, tia, havE l>fi]DmE pa Ft oT oi f ck e d aidpn>giBni .lolUtVkg DiroFgihalbaie aid biHligTiFttEFttt rpoi.'i^t havE ttErpbvbnadEhEd 
tit hoF^hf oTDircFEEdaidf ipahdtddE tc^E oToiFactb ttfef. 

ThtlHKih \t acMplbttih Q/ttE leva't>^t< wittfeibvm^ahdpiblthEdi RACL^lL LOYALTY. itaithgwH lifi^ Na 1. Jme. I9&3.aid 
(idlhgwttt tf IE No 12. JiVr 1^1- 

nt havE pitalldEfE aitkbt b^thti Ih baok ti\m fa datdEy ma/ bE oohVEY^d di t>TitiK gti^ latbiE at a pt nn ai^ 1 1 pa Ft dToi i rpcoFd^ 
rattf idai tay ligdEm af a bofE aidviliErabt c^lbctbh athEwtpapt FaichbEf.Ntttlh ttE lExttZBCudi we Icfw tipiblbl aiDlLEF 
baak HatwBbt aoomplbttai oTtlt c^itlh i kg a Ftktf . m of t at w I b h havE aktady bEt h wim 

H DVE yE F. c^it df iBb t giowd aid actfrtttof havE (i^itd Ih aFEaf DdEFttah H^ pibKattah oT pE Fbd ba b ^ baak kts aid life rati fe V4^ harE 
moTEddlFt It hauE bi "cilkllhgE.ahd wt hayE tipaidtdoiFphYf t3ll>aft Ih maiy wa^.FDFUf rpcoFdahd tiFpof^FtV le haui tEtT[>th 
f DmE oTtlf h^h gjti o'^hotE iio h Hi i Ih g actb ttt e !>« tVE e h ISdDaid I9BJ Tl« 'ChFahobg^ tamEdbt^V Tdjiw Ih^ phi^t 4j] vhEFE Ut 
FOREyUDRDatTK nHITE VAN'S B IBLE ttt CUT 

ChlBh DTTIE CFEatlF 

CA DiDta^ qt eie htt. ]98fl-igas 

Pi T95Dwt pH^rthEdTlf UUKfTE WAN'S ilB LE aid Ih tit FORELT^ORD OtdatBOOKWE FP b« EJ a bit T h tfl- r^ OTTh t Clircl 

DTTIf CrEat>F tlhC4 ttt t[>iidlhg Ih 1973 ThE TDlbwIhg b a CDhVh i lig i^qiE hc^ DTbidmaA Eytift bE%f e i ttE piblbatbi oTdE 
igaDboah ^^opyi^l^d l9Bl)ahd ttt boah (19^5^. 

Jlh^20. 195D BDiglta I^EEJA ■ Va FtVpt F TypE EE tUh g Ihttt] EtaitVpEfEttlhgttt mailt1]FptDTTht VJHFTE WAN'S BIBLE 

DctitiEFd. 19BD SQiEdai agiF«mEitTttt AlH PiktIhgCo li ■bmlluFprlhtkg aid tilhdkgDTttE baak.Tht UVHFTE WAN'S ilBLE. Bade a 
fSdDD ild dOW h p^v*^^^ 

rtt^na^ TD. 19B1.Aba P Hi tig Hi H l«d pikVh g at 2D .aaD oop t( oT TK Lr^HriE WAN'S IIBLEahddEltEFEd tltB t^aiF wart lout Ih 
P am paid i«ach. 

SEp^Bbtri. 19&I.Wttwttt B«SahdErE.bilUtii.ah[JW(itay«rpKhlhar/ptaif aid klEaf DTachiFCI biklkg AiLeej hbi 
abaitah aFclttect Ht fe c^Hn m e h dt d Jack Pattai.ciTFFahkB. 

SEp^BbtiS. 19&I.Had IhtttalBEEUhgatttf cdblh wttt Jac4i Patbh . dE archlfcct t- dbcif t dEf Qi dTC h i FCh bilUlhg 

SEp^Bbtrll. 19SI W^twtd LaicE Coaboi oTRof^ PFkVhgCo.. Taldhaff^f . Fbiffi aiddFPv ip ac^itiacti^rpiktlhga iew book. 
SALUiFlDUS LnriHC ThE CDitiactwai f Qi^d aid ImadE a Eibftahtdldawi p?^tit Two wee kf b^ i atbii^yf In f FIdee PrlitkgCa 
^wifdbyJEWf) FEtiFiEdallDTttE maiifCFpt tlf ooi tiact a h d e h cbf « d a FEtiidiihEch ibidE « iVfp amoiilThElFobjEctbi raobl 
QiEitihEE k Chap^F22.Tht.dEEptfr HE Taoti hadBadf ttapolhtbbikg d b b dElFatfehtbh TFom dE TEr^b«gliilhg. 

DCtibEFl3. 19B1.WEhtlifEE UlbEHalpFlhtkg DTHbtal.FblUa.t^aFFahgf bFdE pFlitkgDT25j3DDooptf orSALUBRK}U5 
LIVING 

0CtibEFl9. 19B1.Ba[JE aFFahgfBEh« WU JOQE DbZDTI^Idall. FlDFUaibJVpeECtUhgtlf bltOTSALUIFlk^US LnriHC. 

Jahiar/26. 19B2.WE htoTE Fikalpbi( aTTlf ChiFoh OTTht CBabTbilungwttt a Foh ttpiit Jad Pattah 

Jaiia^29. 19B2. PbkEd ip dE tiFfttrocaitihE ^■^^^^^^l*'^'^** LbigatC&^i bu^titbi.Tht^E wtrt He tlFftcDmpt^d^ampt Ftbnaryg. 19B2 "igt t-Tckwrtt 2DCi1&c3:]tf oTGALUBRK^US lilhgarrbEdataircabk Ih N£.. ahdtl« txnli VEm pnmptv 
nkiadtd lht>Dnprta4 gara^E No 2,dirUg a heauvdowipair 

yaich 9. 19S2 yetvU tie biU-r. B 11^ SaiH- h aid TlhaEEd bU ct c&htractlnrcliEh bilUIhg. 

■ aicMa. 19B2 ■EtE^Saider; Dh grDudtartiilHIhgilfe atQm A.y aidbrah^ grDudtirttE WDiUCeifrrEiUkg AtlDtlD i^ y tl« 
I E jyy E q I pm E 1 1 a rrtE d ai d Ebifr d e x^au Jtfeg 

OctabEr9. 19B2 ■£!■» REy^RidTlTi Catlh ty t- dti CI f t pat E b lirtt f oThAg hta at airtlr;t Hatta PAie Pbhtd hin ip 
atAfl«ilfr AlrpDit ahd had h In E^lura da^ 

D E c£ m bE r i J ^32 S g hf d «] I Uact v n Campiqraphb, Hi] tirpirchaiE atf^TE ralExpE if frt ptc^f aT Vpt ee tUi g e q i pm e 1 1 ti r pit tlig oT 
ntire IE ■■ E papt r. C Dm p I g rapl t p ram k E d dE IhE r^ oT It E « q i pm « it by He tin tat tl« ^e ar 

DECEmbEr II, 1^52 CHrcl bi Hli g otHs b^ com p b t d 

DEcembEr2S. 1^52 REy^EidTIn CatlitvaiibEdatSJD P y bEtaitltt |abai at He tirf tot tt^ y^ a r. htf vrA ti tiltuM amoitt 
a r Ed b^ r. 

Jaiia^ 1953 REpEatddf by li thE dE ItE r^ oT It e ^Ef^ttlg ^qipm^itby Cwn pignph bjic PrDbtBf EEEm t]l>f dEUE bplig 

bEtVEEh Flf rErpidGatlhEyahd h t vrft, vho tf Cattolb iy tlk ttnE ^hE laf EyUEhtVmadf ip hErmkd ^tttE i rglig at hE rprtf^ ttati hE 

■ Ul h Qt Kim « ti Nom Card III a. 

P=«t>nap^2T, 19B3. REVErEhdTh GaifeEy rE ti n E d li Scl« IE cti^ a Id WE vefe inoita Haiti Pitn u 

yaich a, 19G3 CU>al Vai Lli^^ Tlia^ arrb^d atTl]D P ■ aiddElbEFEdf b b^E pactagEf DTCompigraphb^qipm^it Uibad- 
(d iitrna JO P y.Partcittlc dtby Ih KCE^IigEqipmEhtibrfmE ftraigE rEafai RhadoilglialVbEf i addKtEEdliSaitl BDEt>i Id 
ma^E "atU^E VDHE.atfri nbadlig, 11^ drtErattlf tricl dray^ i p Id o i r cwe f raadf at He cabk ti tin ara 1 1 d , got tti ct k tlE iioy 
paturE.vhErp hE EtiyEdalliQht H( had t> bE pi Ibd aitby a wifckE r ee rvh:^ hEitmanlig 

Appllt. 1SB3 yyyl^ahdldny^ipi^Dfli LQhtlaif« PDkt. Fkirhda li %i> carf .tlE ftittai wagDi ahdtl^ VLTii Rabbrtwrth tio 
brgE ^E ctbi^ at tl« IhE^hbt^i pach iiEr^i^thEdt^tlf rack oh th^ rocTotthE f^tbi wagch.Th t b«kg Cood Frhd^^vE £diU 
I at ifed a ly IH E ri Qlt m ofe I acGom m iHlatb h E AttPiat hcit^ hai^ rEf^wE dR>TE ai ip aitlE r^ ti tlE ^abb^arrhkg at61]D A ■ 
ccmpbtligaTSDmfc trp Atfrrtlb ti|>VE e tartp d p i ttlig tigE tl^ i tl e t1r;t btiE at RACU^L LD YA LTY ote r tl^ i e it itw >■ Ed i 

April i, 1953 CEif Sch IM« IgE rt Tnm Cwn pigiap h h^ a rrbE d a h d ^e if bffoi^ai thE opEratkih ottlE VP^^^tUhg Eqi pmE itcyE r 

tlE hEXtthKf d9^f . 

April 12. 1953 Now thE KalTih bEglif.Staifed VpEfEtUigoi copy tirthE Jll^ bf l« OT RACIAL LOYALTY. 

April 19. 1953 UadE arraigEmEht wH Dkb Priitfeg Ih Fiaih k. N CHrtlf acti al p rlh Uh g at FIAC LA L LOYALTY 

Aprll25. 1953 FlhkhEd b^citaid paiH ipoTRACUL LOYALTY aid liok alfk fl^tti (I2pagf0^ ^^^ Prihtlig Ura ni oT 
15.[MH>capbf 

y9^SJ9B3 REy«iFid Rh::hard lEckErarrk^d ti^kE pctttkii otiEV Hatta Pitn k 

M^ It. 1953 yaltdaitHrftEEtcT RACIAL LOYALTY (JllE EdHUh) 

Jih( 15. 1903 Atl i5 A.y ai iih hcwh gahg dtJ iirin liatf h i rfrd a yobt^v iioch ti II at tlf oh i rol aidittd afla^ii bbftattlc 
iMQib cTthE chiRh ThE crinlhat WErp lEy^ r ^}pE hE hdEd. aid He aitlciRfef cibmadf a h a tf-lE a rfrd e Tbitt^ Tld th e iiiprtk. 

Jii« 2i. l9a3.SlghEdGkHlhgpapEm:irfat oThOBE Lf LykthOKE Polht. Fk>iUa 

Jih( 25. 1903 AllbdVah LliEf pbhEd ip alloi r t»k>igngf atcirtimKr hME li LQItlci^E Palhtahdmy wH aid I ttttLE Icii^ atSilS 
P y LiUE dn>TE t} FortPtrcE aid f ta^E d at Hf Halkla^ In wiEn^ht 

Jii« 3D. 1903 ArrbEdatyc iiablh atl Ja P.y 

Aigift22. 1953 REyErEhd Flbk BEOicr^n.t»iEFimi l^paftgKliafe obitEf ii GrEEJillb aid Ki U UU Uitim ^ ■ at pbcid Ih tic 
pat nil h at Haiti Pitn i( 

GctabET tl. 1953.GK]ihdbrEakkg turSchcoltirGlffed W^i Diiyb ByidfbifedmoTlhgdlrtvttl h t h^aiyEqilHnEit 

DctibEr22. 1953. KEtth UV llltam t a I d Utirfrdbildkg cTlnotbrU^ t»%EEi thE chiich ahdichool 

DctibE r2S. 1953. Fci hdatbh po I rp d t[>r f door 

FEbnary 11 1}22. 1961. It^vti^ aid lti<]h a trp t> Eg^tTht Ktitfed k Ho a rtttt aba 1 1 Eg^t Ih FlactilLoyatV Aprllahd 
ya^. 1951. 

■aiDh ?. t95l DEEdEd2Dad|olhlhgaoEi t> He ch i rch April la. 19Gi h>n WKniE itptactdt^ Reyer«hdChaifr( y^tfbkatttt hew Haiti P rin u 

Aprll2S. 195i E^rtd pbitlhgtHSf ^|hjcI aid 6 i]ht n^ Jbhg p^tl mEChiH>l [Lta{ferfl|> Lah^ J 

Ji^l^^lSBI liftiltdcmpifert^iaddrtifkg DTBalllhg Ittt , t[>i m e m Ih h 1 1> Etih i a h d oU « r tlllh gi 

E>«ceml}«p5jgai Fh!« bQiaigt CqmV Airport ^altrj aid BEtvia Tarn MttzgErb r?«>K] hmED^w 'nact aid FltatD h" aboi t C m alb tv 
aidtte ChiKh DTThE Creatir 

Jahiar/ 1S. 19B5. iegah ^e f « tOi g iiop^ ti r tt t lHH}h . EXPANDIHC CREAirVFTV 

Ftbiiary 161^26. 19B5. ■^vti^ aid I tKih a«h d^ trpliUe Havabi tibi4k T\\t rEEitfrd Ih ah arttt ai race -m b li g aid 
tit Uorm Di t , p il>K h t d Ih tit April btit at Rac bl Loya W 

yaiEh 15. 19B5 Si]hDDlbilUlhgi1ibl(d Bifv iK^lllhg (NatbhalSahlbttai Fondatbh app rDh>E d) L ttl( i eqi|nt ht. alN^r^ Eipf if be . ata 
bilUlhg tink btdt.diEk^, bch^n aidgittlhgatltrdttiltf tigeHf r tiriifHilhgcii lih^e 

Expanding Creativity 

FDmrd I HM 1 p H hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 

CriBt^lf -An Id** vhoti tm a Mat coma 

FIHjMLY.ABEaikgniinmpRhthibt n^cbl n«IQbh 1[>rtl« Whfe R3« 

Atferattaftea cehtirtf oTvaltivlig k Mhi^ftd bed^.at btttterE k laif IQhtatttt Ehdattlf tiihElibrtl« Hhrt na».Arferfia 
CEhtirtE.malV.HTtlt mtttn^ Ih rttlbtir^UeWhrfe R3« hat J ^fiilie ocbl re IQbh oT n ciwi TlatrelQtih ti C R EATrv ITY . a h d tl( 
CMich attlf Creamr t lH>th Hmbb aid pwid ti tad He w^ rtk airEfD» detnlhatbh topobr^ tht UUirfr Ra» . l- bilU a pDve m I 
army otanifsd.dEt rmked Nhfe Bcdlpartftaht whDEE iitvEralig9{>al t tit fiirbal, eipaifbi aidaduahc^m^itatlK Wirt Rj».Wt 
an low on m rtfc d , Kim « ht Nor high wat r, t> biH f icl a m Dreme it Ihti a pove mibatfrikg \am ttatwIllfWEEp allf 14m t^ atlK Nh tfr 
Flai> iHTDVt IE -be they le vf ^ C h rbtbif ara id peoptt OrgaitPd.kl^rmEdaidanif^d^ttE b^h ttp Race tf eatlh^fti ttn^t moit powErTil 
tlai alltbfiemtE CDmbliEd. 

ThEK b a f ^ Ih g Hat I oil li g t tD pow^ mi af ai k]Ea«li>^E tke haf c^Hn e. FDrai r rac* CFlEATrviTY t ttatUa-ah hdeamDFt ytblaid 
dyiaab dai aiy tie Nh tfe Rac^ hai ^yereit rbk^d li allat ttt big aid timittiDithtilir^ Aidtk aboitttn^ A i oth e r gt le ratbi DrtiD 
attlf prEEEhtJev-kdic^dmadhEEf aid th^ V4h tfr Race uilbe ife k h^d. rt ■ III Ih ^i« tireyer ttw III yoh 1^ r% hay« aUed tti eiembf by 
CDmmnig Eibhde 

The prDbtB ihbh the LnJItfr Uai hat k gakkg cohtraloTIk awi deitfey k tvD ibd: Q) th e CDiTifed thlikligorthe Wh ttp Race 
ttse tr^aid 4>> the ■ ait re dat^ oTJewkh p ropagaida th e Jev thupt da^oi the bralhf Dtthe "TJhlfc Flace The Jevt are « e I adva h c^d abig 
tlE road tD t>ta I voikl doalhatbh Th e Ir g re att 1 9{>al t the CDmpbt ^k^ayei oTAme rh^, tlf bitprpdOB IhahtV LVh tfr ttiDigh a hd 01 eaith II 
tlE trehtbtl ce h ti r^ , Di I pDE ttbi Ih oirAm^itai home bid haf Deei ffead^aid kiirpailhgt^ iiifemik^d A Ire a[}^ the ZbittEi^ay 
GDJtrot DiigDverimeittlhahiibllMVtitbh^, lEVf medd aid Eolaab^lEVf t>K]mpttp po Itttsal a i d m Hb r^ doa liatb i ThE b ra li -pD Ihfe d 
niK Flace lat i^fri kl-tlE tiap.tlaihE t-thE tEti thni. thatebctiDit Jei lach-k-th E-tH>i tlatlat doiE fomicl mdEitnytlf tHihkg 
praof tE DTthE lUlK Flace 

rttthE gaal. tie biidei.ahdtl* gbrbif prbKge oTThE Clircl oTtle CrpatrtD tad thE UUh ttp RacE tiac4( t^ f ai tv. ^ d iFtiit tt di acDiitE 

bad li ttiEigth aid virlltv. ti tad ttoi ti It ovi tabatl>i aid refirreotbi It t dii re to lift dEfermliatbi tigttthE 

pa raf Rb Je w DTToirbac* 01 e w^^DraiDther, Dice aid lurall, aidvE m^ai luki toiiDrnptt V^^^re the eidoTttt CEitir^.n* 

liftid ti ^tall tie parafKE oTTtle back aid tie biak DTtle "i^llfc II ai aidagali 1^ t^ v re f t coitiD I at 1 r aw 1 dettfey bact lit^ tie haidi 

cTairiMh race Ilk «« meai lidaaid tl tf we vllUki, bec^itf we mift tt tf amatftroTK aidAatl^amatferatdoardt.rt t a battt li 

■ hbh, Ike Ror ho^yai.my dear'TJhlfc Flacd I C ca radE ^ ait apartlcpait 

Letm^ hEK rEmlhdmyWhtfe RacblCom radet that the Wh tfe Rac4 , tl« pliiact at Nati Fd oitatbi^hat ampb Kf diree rttl 

■ hbh t^do tlE |ati Atttoigh tl« Jewt, the i^^n aid tlf rapU^ ^^P^^I^S ■ <^ rao^ e law oiti imbe r i^ Ii a rattaoTIS ti I, tlaigh tlEy ac 
deadh^ hDEtft. tlty arc.i^yErtlebEf.iottlf rEalprobtm The italpFDfrEm tf the cohTif^dahdfitbaltllihkgDTtlE nhK Flace Ketr. I 
cahtemphatte tl t politftrohgt ^^^^^^ 1~^^ prabbm b h oirmkdi ihitv. oirtlkllhg tf allfcreved ip ^i^^ Creabn CDifehd tlattlt 
iD\ff ttift otaTTaki begah wh^ 1 the Jew fed At titk C h rtf ^d h tv ts the Romahf ahd ifealV ooiqie red alloTEi ropE bymeaif oTtltf fibUal 
JEVtfl mlhd-ECQBtitr. LVhEtlerwE are rig h 1 r w wig Ih plhpDkVigtlf taiff m IghtbE debatabt The fict mmalM tlattlf i^h tt Uai'E 
tllhllhg haf attl tf fb^ oTtle %eitttl ce iti y df gf 1 e raftd lilia mo rati otfibUallhEai tv A1h>i t tlattl e k cji laid V be aiy doil^t 

Th t btlig to, tie tlrEtardEratbitliEf^af i^rat ThE Chiich attle Creatir t i»hce riEd tf t> ttia^htPi oittle Whifc Ha it coi- 
med.pD^hnttllhklig ttk airg[]alaidpR>giam bbrligtle LVhtfe Uai bad luailV. bad to heattl.bad t>tle EfenalLawt aTNatiFt. 
Cii» we haTE acltvEd tlatmich, tie l>attfe lurallkft it aid pi rpDtef ^ ti ay^r 

ThE Clircl oTtle CrEatiriQW hat tie t^Dk wttl vhh^h tiik] tie |ob li oirtliti baih^bHrtf NATUFIPS ETERNAL RELEIOH. 
ThE LnJHrTE MAN'S ilBLE aid SALUB FID US LfiriNC tf tpe ltd ait hnid aide tai tie g{>al.tl« meaif aid tie pi{>gram . Th e te tl tee boDkf 
are tlE f a{;re d t crpti re f oTdii reigbi.Th^y bydowi tie t^ndatbi aid th^ oonerft^hE^oTairHiirdlneMbial rE^kii -A Sand Hid li 
a Solid £(Ht^ li aSDihdSDCbV ■■ aSond EhHlroimeitThEKk yci lauE tl« vhQb ball oTwai -tic tabi creed, tlE t^tilpiogram. 
We iDW ato hay( apapErw ttl whbh li liit>B aid i»htiotai r tippcife r; aid fpread di t^te rgrowlig batE A^yci haie lofedTm tl« 
m3ttl*ad.w( callRFlACIAL LOVALTV.a batbtiEtcToircreed 

Sa WE an low ai 01 rw?^ n^ am dEftmi k^d tl at i ctl li g , b 1 1 lotl lig^ k ga li g to f lip tl^ re gE i« Dtbi ^ ^a batbi aid rEtirrectbi oTtle 
m&ttprEchnif treafire 01 tie ^« cTtle eartl -Tl« LT^I tft Ra».HDW.we i^^d ya 1 . Lrg h tft Uai aid LVhtft LVomai who are ^adligtlt.to 
dayoirpart 

nhatcaiyoi dc? U^e II, tryoi larE ley^ r h^aid cTThE Cliich oTtle Cmatir iitll how, th^ mttUhgyci cai do t ti ara llyoi h e V 

QtairtlrE^ batbbOCkf.h tlEB k tpt bdOlttlE TOTAL PROG RAM. tlE FINAL SOLUTH>H, tie ULTIMATE CREED tirtle 

nHTE RACE ReadthfB,ttid^tlEB ktpitbe VrtlE h got} wow BECome amllttait,aggK^tk« LNhtt Part&ai -aparttai l^rtl^ Lr^htft 

Race 

NEitbeccae a ■ Ih l-d ttibi tl>i c^ifti tirtlE "i^hlfc Uai'f Bbtt Sell, bai ci^gbe aw?^, af maiy «]pbf each WEEkai pafibt Voi aid 
V" r p lage lY ■ ■ bE w e I re va rde d Tci ya 1 r « TA>rts yoir reward will be tlE f iir ba I oTyc 1 n e tr, yci 1 Tam 4 , a id yoi riacE Nex^cFdf ra 
1 1 Id nd EopfeE oT Rac bl Lcya W papE n ajddktTl>ife ttt>ajyaidaiJoTyair^h tfejooibcft tlatam mc^pttE b nadiig tL Vairar NtitV^* ^^^ DF^aitzt 3i]hiR^h gra I p - a iri( r^ v rd I prag ram tirwhbh we aft rgi He llhtE k tie RacblLiivarv hevfp^fHH. 
rttoirg&alt] bi H a c« m n batbi t letvortivrtlktleWhrfe Ra^ ttattteKudlnahe rttt oi r li rtbl g&al ti pbce laalllbh c^tf oT 
airWhrfe Hah't Bbtf li tie Uidf dTdii HI rfr R^cblCam ladsf .Oict m^ hare da le ttataich ve are [>Terttt Hmp aid ve llai oirv^^ 
tovkiligtte iDidaEtte ■TJhlfc yai dU li The n k i li g oTU e Lnjet tk He 19tt ceitir^ Ih parttpatbh li tt t icOt e idtav d r^ yo i , lio , beiiom e paitattl^ m ay^a e i^ a C itali r, It e Eirtp oTtte Whfe Race 
de d batp d t> a cai^B tlatt greaftr ttai yDiiterr-a^aiEe tt attia i Ect idi allottt rr li Ed d{>kg,vi>i ■llllw Ih pirfirtoTtlti greatcaife ttii tie ftartif aid^iacbi^ Lttif tie df Iberat aid dt t rm li e d Ltt it iHh tl« varhdftra^ht 
li de tyt - Je vf ^ C h rttbif , h^^n ahd all-ahd f^ - vortj, vhede ryoi are cacf^ or lot- he re wt ant aidyDi bettp rget lEed t^ tl( 
hdea Neytiagah will de LVhIfc Hah bEra^ bt Ih g coi Hi e d . df Ti f e d aid abi te d Ho kiigerilltlt Lri-h tfr Raot Ett k]h^bvaidalt>w ttse trm 
tie tH>^ d a h d pa III ^d , robbtdahdmatfacitd.'i^t hov hart agt iilie Wh tfc lacblreigbi arDiidrhh^l ve nah padr^ aid ihK n'e im 
hayt a racblrEigbi ti tad de ws^lnrtlt LnJItfr Hace Ih orderli tiilhdaLVh tfrrahd BrgiferiDiU CREATIVITY timah Ev^ahdtttf 
here lif^. It t the m Dtt pcve rti I aid d^i am k: hdea li de "i^hlfc Hah't tiai tdoiE hkti>ry ahd lav td ttne lat ome TieClircloTdeCmatir Ah ItbhdoTHape aidSaitVk a^i^oiUgDi^ e^A Diligmad' 
P KipagahdtE ■ Pi{>^e t^ttE ■ Fgaite! Racial Loyally Issue 1 - June 1983 

Cnatvltf -An IdtJ whoie tm« hit ODm« Hm IL^] Ffcne hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 

VriVilli Ri c 1*1 Ti*B -Hark 

ntioblig ttE C Ditlbt bE trt 1 1 tl« UtaDTiibitdhd Lb^rV^icl FrttAn ai ttE qie laid aid REiiKiifblVaiil DiV^^ He i>tttr. 

ThE JfVE EpartEdttE FRich RtHDlitbh in ttE oat^hvoRli LtiErV.EqiJirv. Fra^nrVaidttrEW U^tgrpatnhrfe is^h Ihb a tiBDilTm 
m\t\ rt lEUf I rpi]CiyErEd Dirlhg Ue claat tl« J««^ ttEmf^hEt lad EigliEErEd, ttEyvErE qibkli takE adyai^gE oTtlE bRahdowh aid 
matfacrp 11^ tliEftattlf V4t\^ FfeicI tadtnhp. At tl( gillbViE vat b i f ^ « m pbyE d , ac lEadf rD frd a i d awn e i Hiu^dEtltlff li ttEir 
mrttfeg Ih 3 tviclwi tEddEbacb athorrDr.ttE JEWf vete « i e fe tf Ii g ^o DTtt e Ir m 4ut pofe i t ve apo i e TIeie h^k ^atoTv^hlitlE bE(t Q^T 
tlE LnJirtE RacEjaid ffOdLUE aidcoiqiEr 

~n« J«« E tt E m f « frE E [?^1h TS* PrDt]«>k attlf EUtn atZbi' datttEy hauE t»f i dE tIrEt t^ c^ am oig dE aaEf^^ U^^e i^e 

cat]lrDrdE 4[>rdElrEqibat ithfUcE aict htdnEt.ahdahy MBtiEratdnEE eIih ttE FFtiiih Fl^TCilidnh ThEy hauE itEd tl^fE MEaE ai l>art 
rE pE aftd V U n I g h Q 1 1 1 tbry t> f tlr lit mai^Ei^todap dEm din ti im m II a id aiaccly aid U e j todEEtn^.oiiqiEraLd^Li^E tlEfrgiid>t 
ibtkf 

h ProticDlNo I tl«y palhtDitwtd vr^farcaEm datdEt^ c^tch wa rdf e m bo^h g tt e UEaf oT'LE^iVr'EqialtV'.'Fia^nl^^'FrEEdoB' 
aid'lhdbklialtfm' Ime ato^E rort-Ed He aiiharm agaliftthDEE gayli ttEvi^h tidfttroy-Th^y TirdErpalitoitdatdE govln.iila 
llniE trtiok ipdE cry laE ak?^ tH>Etipll ti rEaEE datthE MEaE iete Ii tt e m e « ^e e iio i tiad bt^ r/ aid InpoEf bt oTTiMnEit 

nE m If t F(B E m tiE r, dTi]Ci I rEE , Hat tif PrDlm^ti w^ e lotwrtfei tirttEEil^htim^itattlfCcvlTi fdE ife ragati ry J^ v t h ferm InrGEhttf , 
mEaikg EtipU cadt) b 1 1 we fe irtttpi fat h^T[>rdE e e i^rE t d IrEiitbi oTJEVbl liEklErf aEapbi aid program InrthE dEEtniitbi oTttE Goyln , 
( f pf 1] b It^ tt E VJIK FlacE ThEy WErE iEyEimEaitt>bEi]CimE piblb h low t dgt ti ttE Gcr^h aid Rb ai accUE 1 1 dT I tti ry Hat ■■« hauE 
toariEdabciitdEm ataL Acdalh^, dEfpttp 11^ TactttatdE Prati>ccit haiE bEEi piblbkiaiitdg« ^Kip^waf pdHd kdE iitti HiEEim li 
^9Q6) ElhK 1905, HE JEWt hauf bEEi fo EiocEEtTilli EipprEEf'ig aiEl^rdtfiirEdltlhg tt k TErttitit powdf r-hf g d at y^ ry iti "TJhlfc pEopt 
HhDi aboittlEm EUEi lid?^, moE dai U^^ qiaiferE DTac4ht4i^ La^ i. {F di Ti rtl e i litimiatbh aboitttE ProlH^ob if ad Chapt rf 19 aid 
20 dT NATURE'S ETEnNAL nELGDH} 

FDrof itirtt m IKif oTbXih ttp pEDpt hauE t^^i Eiam Drtd aid m b td by dEff JEWk h UEaf Notoi V am o i g tt e T^lig IbErat.bit 
(fpfi]blVI>V<^iioh 'coiff Nadjf^' layf Ueie ItiErtdE UEaf b^^t Eidifbidi^a^EmbiacEdahd tnapEfed Ae ttE J eve pDlitoit dE 
fdpMGoyh dU lot 10^ dE iiohtradbtbh oTHe mEailig oTdEfi vordf , lordD dEy rEaEE tlatk latirEtlEK t lOEqialV. aid ttatttE 
lEP^ K a oTTte E dca ' k a rEalwDrU tf am yd aid a hoax. 

LEt If rE pf ata I d f ■ p hai ^ d tf pDht NatiK hEriE tr haE fftibltfhEd 1 iqialt^ oTm kdf .ofcha^act n a i d capac ttfe f liEtaf InmT^bVat 
f hE haE E EU>lti hf d E I bo rd Ih atb h Id hErbVE Woe li thE fp^ctE thata~bnij]3 ti tbitdoff bvf.iiadrE piitflEf fii]h m iTIe vtti dE 
itttnat pfiatv Extlidbi Uilnrdha^V.^^ ^^1^ ^acE b low e i h^db IV bE 1 1 di itiithgdE aoEtbaft or allot NatirEf LawE. laaEt^. 
T^ htd g tD r ttt 01 1 finfral, ahdpmdfcUiVr Rk oi It v^^ 1> e itfeiitta i 

Slic^ dE iifbgg'-i^gQaloTdE Chimh oTthf CrEat>i t thE f ii bal, Expaifbi^aid aAaicEmE itoTdE Wh tfc RaH.ahdfko n tf oir 
birdEhlDf^m dE lEadtngriflti EibUE ltd vhbh dEWhIfc Rai» EEEmfti>bE hnbiEd.wE laittifiamlhEmDit obff t ^^^ m^ahlhgot 
fDmE oTthf EE Jei tfh catEhvordf Amoig dEfE vordE datdE Nh tfe Rac4 hat pit oi a EaoEd aid nitalpEdf^tilaK dE Ufat oTTrEEdom^ 
ibErV.Eqia^, brodErhood, kdfpEidEiH.ahd lidbhdialtfm To Am^ ibaii b partkibrthEEE Ufat hay^ bE^i aE iiatEaldbt ahd 
lEhf la^daf dE Hot^SfpihchK ti dE ChrfctbM.aid tiraboitaf miol rEaioi StahgEV. It bf EpEcblh^amohg tlf 'ooif e rradj e e' dat 
tlEEE bEaf arE m tiidtntiodBDEtoTall He hay^ a IrE ad^ e i ^ Ih e d Hf dfaoTEqiallVat bElig amalorJEWtfh hi>ai pErpEUa^doh tl« 
■rJhK Flai> b DFdtrtidt^troy if Thk ie hayE doif Ih bod NATURE'S ETEFIHAL FlELEK^N p^haptn Oh -RacblSocbKm-.'ThE 

LEadErEhp rrlic|>t\aidi>thErE) aid ThE ■TJHrTE UAH^ BIBLE ^FtattE <:rE[JDE Hde 17. 1B.29. JO.^I ahdfEyEialDdErf) Thfit t 

tlEFtlnrE ho lEEdliCDVErthE fasE groi hd agalh. hf^ad^ Et if morE iibEEh^Eiambf dE lacrofaict^ dE BlhdEoTthE habE] Ufat oT 
tTEEdoB ahd lidbdialbB otilbh vf hEaifomiol Aldoigh thEVEiprEEt troiEpaia^ klEaE thEy aFt obfE^ Rb^d Die thlig dEy hayE 
Li cammDi b dattlcf e hJEaE larE bEEh rapEatdV aid fkllin IV lEEd by tlE J^ie b dElrdbbolh^al tclilqic DTdhUt ah[JC4>iqiEr 

LEtiE UntfTamlhE tlE HEa oTTKEdom .Th« mtd Ihg Tvaitt^ polhtDitk tlatlhE df Ttee hich.thE vlok l>a t mtalktbahd llliEor^. rt 
docE lotEXkt lEldEr Ih Natl Ft hDrlh tocbV It lEy^r hat aid itTEriMH rt k , Ih Tact at dt Je«i politoit Ih dt P FDli«]k^a JEith 
cablwD Fd dat a ti h g ■■ n FFaferhlVahd EqiallVd«y hay« fe pEab [j t^ iVI^ d li cati dE iiwap^ 

ThE Oh Vv^amai E»iklbE FREE woi U bE t^ Ibi alltr^ hmttlToi adEEErftd tbhd, ikE RE^bktoh Cn^E^E dhdbEibK h t aah FiUay casE 
a big HovtrEF.at fE^E^i at EVEh lE^mich af a f EcohEJ pE rfoi comEf lh1>dE pbd fe Ie t hmEddt V rE f tiabt d bv th at pt n e^ h f vaife, 
actbhf.moTEmEhd aid tiEFCtft E^THIS'TrEEdomf Th e Ir fe f p«cdi« 'Titfdom ^' li do at th Ey dam h ■« llpbatE cobe lit> Inmtdbfr ooiTlbt 
EUtiabattk oT E x^ Fm Ih alb I k loliEd.E^rdty ban Id lEgE^tb^ acEitilh fttotribf vhErEbydEyE^h agrEE X} INe pEaE^^Til/ li thE f^E 
fefFlbr^ Tity bod taFi datEaoh hai t> FEfptctthEfE FitE hiBEEJtib V dE ir'TfEEEloB' t llnlfcdby dEiE ri tt aid t Hot 'TitEdom'by 
dEtttrbh b ihllnlfrd chot4 E^acdni. It ie^ hnhgE FEXkt WhEh wt miltt^thk i^ot>Et^'dE c FDVdE Ej b lllhn h e E^ffiEopb ihatblabltdk pdhEt 
Eard^vE oai Ftad^fE^ datoiracbnhE miftoThE«fElVbE goTE rhtd ty a m i lUd dE oTTibf o r bu^ a i d th at aiy oth e i app Fi>ac h k 
iitlbkabt. 

"He I h lln Ifrd 'Te e dom ' oTabhE hEFmltohaEJEEErtdtdhEJtf hE^t rta^ohE oT i h lln ltd olo h» ^ lo r t Ry e r^ ife f babb "i^ltrEaf hE coib eje^ 
at hE dam I WEllptafEE ild lOE^hE t> FEEdab hta or Ihbrt FE.aotia^ tich a hEBltf optbhf aFE ytFy.TEr^ Ihnidd Ht woikl lot hayE dE 
chE^bE oT C4>iy E Fi Ih g V n Ik pEEFE, hE IE} III havE lOE^hot^ E^TBaUigoi Faklhga^mlh/.aiddEFEtirE loiU havE aiy aidalEiol had Fa I 
irgEf fippFEEfEd^lE voiU hayt hE^boE^kt t> FEaEJ^ioiE oTthE EhlEy^abb acE» i Ite m t iIe e^c b lltzatb h , io baEE ba II gam e f , io e^PE la^ i o 
OF} hCE ft , lo p &^ ^ 10 carf, loa^bhEf, lo dtcE htcbdEf ^ lo tIhE hoif bg, oh V a mtagE rchE^lx ot t}E>d. aid be EEOhdicLTrom amiibi 
otlEiohohi^E tlatwE af mEmb^n otacbllttdWhlfr Raot aFE abb t>EXErckE aid ti|oy. Sawhatt Eo great abDit^icI kobfedTTEedn^SicI a hermrtwi>ik]l>f Tke al rgit ti »e a bi^V-^^^^ ahdprlnniE K Iht ah ailnal 
aiddt bylt kiiefamt f^rr "TrEE'aE JbitEZt.Tht k lErth^ittE llhdaTirA tt^twe DTTht CliEh otttE Creatiraiplrp m. larlnrtlat 
pjttrramyevBahYoTairiiblltfdLVhrfr Racbl Cam nde f ^i^v%btd«yb«fmQht)'rJf Creamn jc^gpttte i^cttlat«f lbs h a 
pap I bt d wo rU oT 01 r pe E r; aid rt t lot a i r i}t}|( cttj( tibt He bt IhdkUialoh E^m^iarlitiE a bht hgrmrtoh a E^tertd kbhd. ttt Dir 
at]|EotbE ti lat a h h^ acapt tl t i^tdatve ait afi}cblahlnal klhg li aobEEdmifc f [» b V . txtt^ coi ttri otai d 019a 1 1« ttatf4H]kV '^ 
f ich avj^tlatrtiMlliEra^ He Iwf tk« rFEtt oTUf LTJI rt Ract.Th t "be^t Iht rgfts' ctaif^ IhclidtE « labllig » Id lbs a HAPPY H. a Iht dT 
GUALrrv.Qht ctCREATrvnTaid PRODUCTIvrrv ahdoht tlatattl« fam« tint haf MhUbl^dt] tie ADVAHCEyENTl>TairpiFCbl( Theit art a ft ■ ott e r d raiitiad f abDittlt bht t^l^ n rtK I m Qlt e 11 m e raU wMt rt are 01 tte Eib|fi]t ^Tht rp arp latthDigl 'tfabfed 
ferntirtf t] go a rDi Id t] r lui r b lllti h peopt t>ohaaff Tram . fi] Sii]h a K VDillbt borlhg.aea^rprln Hje aidbtd , tpi RwDid^oT 
CDinE.bt aoiE gf leratbi g^brt aid be tgrMEftrictte atairiact.^ ttii lay^ dDh^ wrth Ilk lahff itt abDit'TrpedDm'.iMlth.iritk 
lat nllnrfrd^ ti lotTrsEdom atai Th^ it t oit Dtt g r Tact>i It at I wa 1 1 1> pD kti>i t tlatv t af CrEat>rf are gray^t ^^^^^^htdabDitattlk 
ftage k htti>rv Ittftttiiltatk-EtttLnJirte Ra» Ih tit taf tqi a r^ 1 dT tt e tVEhtfrtl »itir^aE t htiapptd Ih a tfe r« Etiiggt Urttt f in ralat 
tit b^irfr Ract rtiErr rtt aftiiggb k Hhbl tie varatUgaE t atp re f « it tit mattTln t h^bitai it rEptatdYar^ aftaiKdaidpuhtd 
nrtlertD tit ra II, w III btiiom « aorp ahdmoit phvfbalahdy btiicilnkatfeg Ih tit p hyf ta I e ife rm li atbi oTtlP nilt FlacE tt tf oTmlhor 
iDbcc tomt tint t} tie IhDVh at tit maftTTEtdoB k]ykgptcf>t ■ h ^ 1 Tfe ltd ge locUe attl« laidf oTtlelrtiem t^ 

k DrdEitiHk tie diadY wark mbbl we 111 tttihgt ^^^^<^^^^* embnlbd.we aiftargah^ alDii re eq 1 rott , plyf ba^ ^p Irtti a I, m e h bl 
aidcGDiMb Ih ordErti> have ai PtftiitbE orgah tatbi ^ly a rga h ^tbi] ve bi ft have aolali oTcDm m a i d , af [j»e ai any, af dDEt 
GeiEralilolirf.orai doef a hy otl e i rga h tatta i Na« ttme aik v^i.^dv^i kiaw oTahy ttfectbt DF^aitatbh li ti tf^h^E ihbh k LDt 
battdDh tadEr;hp,[Jko|>lliE aid [A^dbiot? NoiUaiy gEhEialbElnrE a K aiddtatl battt Eip<]Mdaid tiitire IttDdtn ah tlE 

bandtff y kti E^ oTtTPtdom ,l>trV. It^ift^kdepEhdEhiiE ataotbh ahd tlattTE ^B^h m^dami velldn af It ptaiEf k tie pini ttoTIk 
cih Hhhi? Na, Idohttllhl to No orga h tatbi oTahy llhd tf pDffbt trit meml>tH arE abft^fed wttl tlElraih IbErtlhE lidepe hdEiiie , 
Itatiif DTtlElraiMi pDmpoif kdbUia^aidDyer-prEDCcipbd ■ ttl tie u bo n eje d y Iti ei oTHEtdom Th t d{>tt latmahE t[>i d rgai tzatln h , 
b 1 1 t[>i a d tf oide rh^ a h d n n V ■ ^^ 

Sicl mabf^i}bfEEftd ■ ttl tie Jew Ihiplrpd Me a t oTTrp Pdom ,fooh deftiDvtlEmfEfref trtlevd{> h Dt dt ttray tltm f e be f Tm vRllh tlEy are 
fDDi dE f tToyE d tr^ tie EitayTrom tlE oit^Me who haf a more italktt yb« oTtle lorUit Ibe k^vhDdoEf lotcafe r t^ f 11] h Uealtftb 
laiftifE.aid t k^tadorgahbd ti tlE hItLLhE tit IrFtipDhftb CDfr^ ftiifeift whDfpoitalUDrt ott^Eaivni tlEortf aid dtabtt 
G bptiap , Dii]E ai tot tie pn^ctfrE f ibEUtatbi oTtlElrparEht^tlEfe Ebrry-tyEd IhdbUiatf faoh Ghaigt tlelrtihEE ihEh t[>rcEd t> m akt 
tlErowi w^ Ih tit rpalwarkl TherEt[>E tti^abotihp a^bfErbah at tie Tlrtiet a h d vtal h e tf tf attlatmiGh admredqialtv^altd 
''igged idbcialtf"', beoaift ttdntE hayt t^Dtl It hEgatbe aidpDtttbE afpect.Letmt flattie n i^e t tl atv e C e atm aik ke aid 
promsip fish qialttEf af pE rte yt ra h ot , Ih ttbtbe , 001 rage k tie ^ce oTgre at oddf aid t In br ttd[>ig tiatti atolaracfer li fictvE larf ict 
ibrtl BahyoTtlEte qialttfrf Ih Tie LVHITE HAN'S BliLE li tlE Citatlie CrpdD No ea.Xitat^n 3 CreatbtV ■rJhatvE arE aidihatwE are 
I at' Certilih^ tie qialttf we hayt Jiftmeitl>itd ait Ih brge parttlctE oTa nggEd Ih d b Hi a Itt Ha hy dToi r Eai^ < tttfr n , pbie e rf ^ 
tia bbzE n , i^mi t n a I d 4>tl E K lad tlEfe iil|ie qialttt t , a II at w I b h hEpEd'b^k tie WEfrahdbilU AmEita HoHtyE^at air tDcbV 
becDMEt ktorp cc ■ dE d^ ai d attl b fbg! [>Tltt>i^.BDFt ohactfe.fiper-lhdkmalkm haE btei Eibvertodaid it^db^Hi Jtwf t> tirh 
WhK Uah agalhEtWhtfr Ua i . m Tragm e iltE . t> {:m at aiarchy. m drkle aid GDhqiti Tht JewE layi ti ntd oit fffti e IVIfe Hai'f mett 
c h aiact rbtlUE Ihts awEanoh agalhf tlhfe tr^a veapDh ibrh t owh de f tri ctbi . T h Ey lavE tined tlE Wilt Flace lht>a taderttf maboT 
I hEtp.i ttloitnt4.waoitdiJECtl3i.il ttl Ditgnatf.wtttoita raobi UtittV 

1 h f tad Dtpiactlckg t am WD rt . He harE beeh trl^htd Ihti t^htlig tach otl e r. de f ticy Ih g e aol Dtle r. all Ih tlE lame oT'lhdbklialtm ' Nottlat 
mDttb^h tt pEDpt tidj^ mEi orwmEh Gah be Gbffkfedaf nggEd Ihdbmaltti TarTrom It They arp miGh tiE ed tlai were oir 

n gge d Td Ft^tl e rf oT a ot iti r^ ago^ i^r cit h SDyEan aga Hawtrer. tie Etiahge thihg t tlat Ih cat rlh g ti> Je w k h Taf h bht. Jti th dtat .oi 
ittUltf artrehdf. tie pit tE h tda^ IVI fe Hai acts Be a e tnpb EhEEp. AtthE famE tkE. k tlaiE ytry areat vherp coope ratbi vttl h t oi h 
nhib FlacdICDmradPf woiUptDmot tie Eirvbalahd beft lititft oTh t owh raot^tlPit^fDmehDV. he haf a thDiEahd dtftE htlhg kleaf . 
nhtitaf tit JewE w III i^iatba Ih^ ra^litlE dEtift DttfiatltivtlE mH>if^tlE Cibait u B h d d yat t^tite t pa radE t VevEi fa miol af oit 
crtnlhal ti tic at ltd vttl dEpoibttah back li Ci t>a^ tt k hard t^gEtamtetthgoTa ttwdczti Hh tt pECf>t tigE tie raid ihltdtDrtlt 
dei^iEE cttlt LVhtt Raot 

Alltltf miftchaigt Tht UUhtt Ract haf ty.- -^rtlE mcftl- bft.ThE i;uittp Racp k Natiitf Eltfe Tit LVhtti RaoE k tie C rps^rctatt 
cblltatbh ahd tht C re at>i dT al tl e gitatahd ■Dnlwhlh! tatiE^ tlat haiE be Eh prcdi«d k tie tetftytiat tloifahd yEart b^e miftfarE 
cirftfrEf NoDht Eke will 

nhatk tit ahfwtrt] tlk ftiaigt dItBma? ThE ahfWE r tf ttnpk af Itl Wt m utpiacttt ]^HfTE RAC K L TEA UWO R K at f e tin rtl twtl ti 

NATURE'S ETERNAL RELG to N aid ThE ■TJHrTE UAH^ BIBLE LEti^ agalh re ttiatp a bat b<: FEdD Ht harE tptlnrtl Ih Ccatte Crpdo Nc 

2 DTtle tatkr LVe Biftbok attTpr^tfie tlroigh tie pvef Dttle ■TJhlt FlacE.iTcm tie LVhtfe Uah't petit oTHbw. HDttl roigh tie Jew'f 
eyEE. hDttrom tie 1 ^ge rt cnthtcTybw^mtth'Digh ~he fEn>tirE eyE^ t^ itt 1 cli f frE t^ from tie n h tt Baif pothtDTTbik Tit Nh tt Ract 
k tht ohE ahdchh^Y^rdf-tti Ih tTEr^BajDTdecttbi tlatai%i^ It LVtifTE RACIAL TEAUWO RK k tht ordE rottle da^ 

Ih crdertDgbe tl tf dEamifcb m^ mittDtgaitP orgai te orgah tE DrgaitEd^arciftd. aid 11 ttpdwe v III be t h ttnef mcrp pcwEifit 
tlah allthE Jtwf. hQgEn aid Bid raotf ccatithEd. h c rde r to be Him t orgaited wt m lit lay e badE tt aid In Ibve rf ^ a It tatnEddltl tit 
QcbldEa. Ih crdertDbE orgai ttd ve BiftbE 11 ltd Ih ordErt> De n ltd we BiftibnaiE f ich JEVkl dEat at L bE rV . Eqia ItV . FratiitV 
Dftlt t^afb dEaoTRaoblLDY^tV. wh th rpqilref de d l^tbi . f ac rtflcE aid tEfpcMblV YEf. Ii ORferlibeccae partoTfiol ai orgah tatbi 
■ E miftETEh gbt ipfmE cToirfEkbh IhdfrdiaBm aidtiihElcirowh citatbe Utaf lht> tie g{>ak ahdpirpotef tlat hepfEie ciriacp 
ai awlDt. 

IfltBDn figgefttlatwE chaiielDii latiratirgef tirTreedDm X} hepiibbk ^Tittdcm Tnm tit ytaiiy cToirJEW tfh Eitm ti. p) 
tTEEdoB cToirmkdi Hdb m iGh ifEktf aidftmihgctittificl at tlE 'fpiKittf k tie tky fwlhdk^^Titedcm Trcm ttarDTItll ^^ ^^ t part 
cttlt fwlhdb). pThTreedom from tlhahobit dye ryot tie \iai 1 tal Ft dE ra I Flt(E mt . ■ L bl k hotlthgmoit tlah a gQaitt coi ht rttlOhg rihg. m Di4}|}<] It^d by tt e Iht rhattaialJtvtfl bailer;, ^JUPtdofn Hm CDitbcati r^ tiiatb h , (^TteeeKm Hm i y Dh iti r^ ^e rv rtidt DTIwig lurc^d 
ta tipfK] rt 3 h d f il>^ U ^ al He Bid rac^f at He vorU, g>iTEEdcim Tram JEVkh van prtUhg Wife Bai aga Ih e t i/U h rt U^i, (h) Hp^dofli Tm 
pob^fE aid I J [Xe iVE d ft E kgc atgiirt ^TrEEdoa to rabi aift( fiin ^ at qi j a« i 4^ at ilc (am c 1M« e hjc^ Ih g Tjf^Aidl Thhh vaitaLd 

ThEK arp m aiy otlf r Tte E dDm f toftifrE Td r tlat I c^i U EiiBtaft Eiti« bt ie cohfUErlin i» c^i iihan^ loirclaract rttb 
li d hj If I a Itf 4 litDpoErttE GQictnmc a{AbB kttadoTatbrlhg rttobE u^daf a J^v th liDlti>'dbk]E aidKibqitr u-ffl Oi« DtttE 
ab'j£Lt arEaf ve ifEd kdklliakB k bUE LEADERSHIP lfek] BtcomE a kadErotYairoih groipaTbVhrtp racbtactb tti li ^c^btiicimE 
ai ORDAIHED yiHtSTERattlf CHrcl DtttE C Kator Jhd ibrm yDirciwi cHrcl gnip. ff-J Uee yoirtatitsli wrfe iiopY. aduE rtft Ih g . 
artttf. totfer; ti yo 1 r boal e dlb r. e t.. p n» otli g tt e iriUllb FlacE aidCrpatblV. ^ rryDi arp latoT tadf Hh|>qialVrhEp ttDEE ttataR 
DFlGANEZEahdRECRUrr. ^lE a P RD TEST E R aga li f t^iri E r^ JE v tf I m J h h^f tatbi Ih oirfDCbV agalift^claalbif Ihg.agalhft 
Vra n ba I ^x Jtbi . ag J Ih f t J E v tf I utidttaif oTdii racbl, rElQbit aidiiohftltittaiali^lts Ydi c^i m akt vq 1 r td bE If a rd by ■■ nOh g ttfen 
to ttf EdrbrotyDii bcalpapEr, a; llarE fadbElnrE Th tf «]ft hDtt IhgaidgfrEEyoi a bi^ aidticE.ThErt arp aiy MmtiErattiittEr 
Ghaiifb «( Kim kthtovhth ve c^i KihftrictfrE t^chanElcunatiial iigff towa rdf Tte e dca aid kdh Uiak m , tn t tt 1 1 law Him^ to 
tlE cni atciirm^^fagE Thatm^ffagE b tit liHadaTwaitoit lidiQIhg Ih JEVtfl UErftoif aboi t Tte e dDm , IbE rVr Trat rh rv a h d 
lidbdialbB IE mifttict tlE Kairtfr^at Ih^.Aid ecttie oTttE miMtitaA rEairtfif attlb bftqiar^rDtttE tvEhtfetl c^iti p^arE ttEfE ^ 
UatttE niK FlacE tt ndE rytbiE attack by ttE wlot lorUv^E JEVtfl h E%i>rh . |>> tl e Jevi arE vhikg tt e Ir v ai to dE^tiov tlf LiVirfr 
Race D^FEwmEmtiErfCiTttE Nhfe RacE ait avarE ttatttEyait tirgE^d In r 1 1 1 rm i attoi ^ ^ Ui tff he Eooh chai^ DiifbiiiE ve wB 
bE vpEdait 

Tdc^ii^i tlb It miftffl OigaibE^fi] PiacttsE Lnjirfr Rac bl Tt am wo rk , p} li Didf r to d{> eq we m lEt havE a crE e d ai d a p rDgiaa to 
pabrtE am Id TK CHrcl oTttE Citatorhaf idw Ti n thEd f iiih a cfe Ed aid program h rtttlitt baf b tiDc4 f : N ATU Fl E~S ETERNAL 

FlELEDN.ThE Lnj H FT E VAN'S BIB LE aid SALUB FID US Lfi/INC-LVE lauf ttrowi DUE rt-Daid h CE aid tiralltlE WhDt mEtE OTJEWtf I- 

Chrttbi gUEFbl ttathaf Kihi^fEd.Btbd ai d pan V^ ^ tl e Lnjirfr RacE toi ttE btt 1&c4itirftE FarttE TtottbiE li rt: Ittory tit Hhrft 
Flace ia« haf a gE m lit racblKllgkih otrtsowi ai whbh Rcai tn lU aid profpE r InrttE hEitmH>i VEar; li CREATrviTY, I bE ftTE , ve 
layt tlE TOTAL PROCRAy.tif FINAL SO LUTD N.tlE ULTIUATE CREED 

nE hov comE to 01 r til a I p<] li tir VE ait gDkg to oiga 1 tt aid n tfe, \om vttl IDj^DDarmorE 'CDiEErvatlE', racbloi rE^tou orgai tatZiM 
tocoiTiEE IE howcai WE chooEE ttE QiE aid Dhb^1~^^ ' a dVito I RqiE f tb h Dht otttE Ball obEtactf li tlk we iftd b ttatmaiyLVh tfr 
kadEFf Eitt FtTEB whattcaftd FiUiRtS ciyErwffiligpiklE k tlElFowi pFodicttoi.Eyt 1 ttaigh ttm^ bE am ttEiBl>t ^IIife Toomaiy at 
tlEm ■llliotntt HiFtlt HimBOh gaodattlt LVItfr Ra» euei ttDigl tlEy doit lay e tlE aiEWEF Tlty talE thE attmdE 'tr Idmttt likoT 
tttlrit Iddh'twaitaiy paFtoT tt'Tht t , dTiici 1 r;E , a dE f tri ctbE aiddt bbi atttti dE , a i d a liiir^ we i^ai id bigEFattord. iittoaiEWEi tic 
qiEftbh IbEl^yt WE laiE alFEai^aiEVEFEd tt li ttE pFOCEEdlig paragraph^ lamEtttatttE Chiich attlE CFEatoFk ^Faidabayt aiytlkg 
tlatlai appEarEd li thE Whttp Hai'f hktor/ ttiov hai thp to^laif iP F.ttE w hot balotk-ax. 

[>[>■« fill kto tit tamE iiatgor^Dtlwkg hibrktb? Fm eife ^DmE wlllac^iEE Kattiiih 5{> bt lEBakE oiFpDE ttbi ctaF Fo f tvE i V V^ ^^^ 
l.too.waidErpd Ih tip waittaid FEEllig tlatiDmEtllig lad tobt dDi« ijDlh^dtlE ikch SockV. ijDlitdthE <: tttpit CDiiiilt. ibEoamt a 
mpBbEFattlE REpiblbai PaFV aid lai toFoTitop-loFgaited afpEaht ie groipcaBd FactFlidf n Fdhb Iptei ftoF^d toatkid f>itdk] 
I at loll) a tooa I B aptti ti] h I Fch I mat qi tk vllllhg tobp ai hdbi aid ktfamtoiE pkE bE thE ChtT [1 woiU but to d{>fa piei tods^ 
HDVEyEF, tit maFE I kaFhEdaboitthE iiDmpFEhPhEhJE dppth at tit m if piracy, thE bofp adrmEd IDec^e thatthprp mat lotat ligt 
QFgah tatl>i li tit uhak tot at a Nth dee 1 Q ,D(H> d f m ofe thatwat tlE aitwErto tip Jtw th iio i Ep Iracy tlatt 1 g 1 tfpd it SDmp wpfp lotlligbit 
a chEapmi>i«y mallhgfi]hpmE SDmE wp Ft f o toto^ liadEqiafe at to bE bighabk.Scmt hadpaFtDtthE aifWEF, bitwpK atapaitaTtl« 
pK]bkm,fii;h at tliMP tlatprEachEdChFttbitVaidWh tfr ractfB at tit lamt ttnt.Scmt WErp agaliftthE JtwE , b 1 1 to f C h Fttbi 1^ Some 
cttl^B w(B agak^t C h Ftf tti h IV b I tin F th E JtwE SomE oTthEm, thE malDFtV li Tact I d k coue fe d we fe actia^TrDit Fin kg lit FitEi» tor 

tlE JtWE Dich ai thE BiFCh ^Nhi^V) 

rtvaf Ih 1 97 D that I cam E to tht agDhtlhg rE-appakalthatwaf a ti fi lig pclht Ih my K rtftow t^btgai to daw 1 Dh mt tlatohE cTtlt moit 
pcwt in I Foadb bck E to tit takatbh ahd FEfiicctbh cTtlt b^hlfr Ract uat CliktbhlV ikElT rtvaf ammEhtoiE dtiniHEP^aid Ibtlkyt ar 
f ich.a tirikg p{>ktli Ittory. loamE to thE c^ick^bh tlatwhatthE "i^lb Flacp rEalh^ hEtdtd vaf a iew rE^toi a itllgbh battdDh 
nairv Di tlE Lawf DTHatiFE.cih tht ^EtDiE cT h tf^r^, ahd ci iiommoi EEift SIhint hDfiiih rp IQbh EXktd, I we htto vcrh Dh ILItvaf ah 
awEEomE ittpDhEblirV- 

"HE FEItyoi kICIf abDItinjE lOW hayt thFEE TlhdaBEh^lbCCht- NATURE'S ETEFINAL FlELEDN.ThE LiUHFTE UAN~S ilB LE aid 
SALUiFlDUS Ln/IHS tlat tay dowi thE toiidatbiE oTciFcllgbiE crPEdaidpFcgram Ih rt.1 FEpEat. wt hauE achkTEda TihdamEhtalJcto 
ajcOtlathadtobE ikiiE to FtiiohEtniitDii tvartfrt.DirbEikt aidciiFatlttiAi imm tof> tol^ottoB. JLCAEATririrr wc larE tic TOTAL 
PFlOGFlAB.tlE FINAL 50 LUTDN. tit ULTIUATE CFIEED 

Sc low w« arE FEa^ to biich cuFftiiohdahdmEutdrTTbirtphatE tioqai^ tlE totolLVhlk Rac^ "TJt mifticw nlk aidcrgaitp Todc 
fD wt hauE tomalE ip 011 m Ihdf ahd we d{>it havE toFEUE Fto dc It iaie laiE todEi^klE 01 tlatohE citEd aidpFi>gram tiattt capabk oT 
dclig tlE lob LVe i]ah 10 toigEFaTtird tlE lixiry cTdavdlligcTTk iDj^DDdlTfeFEhtdktiittahf.'i^E aFE icw ndti hEa^fkgE ahd haiE yEr^ 
irttb tlTiE kttto iilfc aidoFgah tt "TJt hauE topcdFtE ami doit baibcFEEd aid program dfe tft agak e 1 Tfe f dE TEatTrom tlE Jti th 
program oTdkkJE ahdcoiqiEF 

Af a toDtio^ to iiifeFfcoFE tit irgEhir^DTvhat t ^olig 11 Im^ltclk tlE Popibtbh FlE^FEhCE iiFEai 11932) whbh %\t 1^ tl at ■ h e rEat 
tlE himai popibttoi hai gFcwi e bw V th rDigic 1 1 Ik biglktor^. rtwBkapHofn Hoblllbh toti blllbi Ih cie cphtir^ (l940-2ai[]) n-hatrt 
dcEf hDtfellit k tlatthk licitatE k totalt^diE totlE Eiptotbi oTtlE Bid raott .EibEUtztdbytlE ■TJllfc FlacE.aid tlattlt i^hlfr Ract 
rtsElTtf rapdVthikhlhg Ihto cOBbh.nE bEltuE tlatorpathrv tf tlE aiEVEF. tlE totalaiiwtF rtk hEadaid Ehoik^n abcyt aiv^^FEEdahd 
program tlE ^hlb RacE lat EutrbEti DTfEitdbEtoFE He iFgE aid InpbrE yoi to (ok vn ie Ii ordEFto nlfc, we harE tofibcFdIhat 01 r 
iibFk]td k]EaE oTTrEEdoB aid kdkklialkm toFtht gEiEialgDEHloTtlE LVhlk RacE L^Je harp to itKE tit tadtnhppFlhcpk tip 01 V 
pFlio|>k tl at h at tTE F b I lit a m tai li gTi I a hd own ptto h t Digai tatb h hf^adoTtllikkg Ih ^nfoTrlghtt aidpitltgtt we havE ti tllhk k 
tormf oT FE^pD h E b lirtk f ^ k t Fm^cTdiV ^^ lay e to tllhk Ih tonf E^TRaE^blLi^arvahdcoitrbitbh tooiFpFEotoit bUllfr RacE.k fhcFt Flacd I It ai wa rK . 1 V w U Ih Ilk H^evark c^i we hape t^fiirb^ atall, JhdUei m^rcl ibnam tivaub tumihgatHtfenace^aHi^r naitt^bf tit f^rtDTEometlkgbg? Joli tie ChiKh attl^ Crcatir Dktrbift ixiptf DTtt tf bEHA Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 VAMn flacl4lTB*B-Hark r-ie^ BrMk Ho - hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 

Thi FlitTIra Syndrom* 

A AH^r b ^\ Ih g 31 Tiatt T*a pt'.'fb3lcl«cf:-ip Altl« vMt l« t gK]3hlhg3hdmDaikg,dEpbrhg3h[j dm«it^^tle Had ita^ am* 
pjttilE le^rti FIha V he f 1h thed Jid Is rppoits ht dbghOfb "Yoi arp 3 Tt r^ e t4( mai^ U r. JohtE Ydi hays t rm Ih^l cahc^ r Ydi 
prababt^ hare i at ma re ttah JD dsyf li Ibt/ The p^tfrit howm ii]h abrm^d, li q ilrp e oTtt t doclD r ' B 1 1 dDC, w l3t tf tie eo li tta i ^' Th e dcc^r 

■ aLf ciTrahdf?^:"Si>litl>i? I hadi'ttlaightDTItat I hay^ I'ttle lugg t^t Ut a/ 

n hatwD I d ya I tt Iht oTa dDcbr Ike ttaF rry^i ve re tht path 1 1 td id ya i ^?^ tlat ht laf rca^ le ped yDi .or haf If mere Vai^d^d tiyoir 

■ Dnt^aid le rvoi^ f tra Ih ^ Fiittt rmorp, rrtte 'fiptife' dDht h^y^ a f ohtb h , wo i U yoi hotbe Ihi] llh t d t> tl ran ipyDir hahik aid {lOhclide 
'irtle *ipert have lo Eolitbi , hoiM Ehoi k] I h low ■■ lattD do^' 

Tht Hfe Ebr/prEtVvellfkfcrtitEtte h lid ciT'lhtirmatbh" ttf injl rfr Ra» haf t»*i gtttfeg from tie « ie DTttDiEaidE oTpni^^f bi a I 
>ipt rfe'Hlo adrbi tie an tragi Vi\\M vi=ik* L ai In ■■ I at t ■■ R>ig ■ U inijecALaDLy.DiJfDC^V-^^E^^h^ah^^^ no eU ( rtiatbi ii 
geieral 

rt hai beei iti^d tl^t Jt kaEt2Dj]aa "coife raatbe' d rgai tzatb i e hare tpnig ipfkct b^^ II wlotf a In hai tieei luare tl t iio 1 1 tr^ Tnm 

X^iB m 1 1 kjn ' , r tTDm tit Fli tf b i f ^ or Trom Eocbh m , o r mw a Miliar ho titaif^Drtioii i1haii]blo[>^ptf nrg^lhgawav thf Pah^a 
Caialorlm aiy oht ota iimt^rDTtlnltaralln tit vttl whk]! tie UhtfedS^tf ahdArthe VDid Ih ge he ral tf aTTIbti [f Ue lalt^thev Ee id 
oitai abrmkg ^ipe ^ I. a i d >■ H t ^ ittin eiyekipe i tth aoard t^^lig'V*^. I rill hep Eictif^d t f iaaa-^DD-fiaD-*t^. Iivarbbt^. 

■ hEKai tlf abB k jf re a I jf tie caic^rthatDiiearltipatt itw^t f ibje ctli , th e re b oie ^11 tapDrtihttictirBbfkg.TI*^^JbiDihtbL 

■ hattDlitbh, traiy, they have k m lid, ahd TraihV. lEialh^ they tlem^e bet dohtl^yt tie tigg t ft h otta i 

Are thevDTaiymoK he|> ti v^i thah tie [j[>cbr r h o ■■ a I e d oHaid aEMtttPd he h Jd h tth o i gltoT a (o li tki h aid ddi'thave the ibggtftdfa^ 

ND.thevait hDt Tley jre m titt tDfttUigyoirmoiey Jhd throiligmns dkm^ahdcDiTiEkii kt^ tlf rahkf.^m^ VP^'^roipf th^t 
lidi^e II thtf klidormkohttare tht KotherKohff natb^ groipi Ik t tie Johh B Irol Sdc^V-^^ Je rr^ Fa h-e Itf ahdtlf rPEtoTthelrlh 
Aiah^i AiaV^' I h til If I Tre e zf f oy*r Sh ktaro i h d tl t Tikgef oTtle pnbtm ahdbk ttt>dtath BitifTergetti the leartoTtle pnbtm 
paftalt^the Iht rhattahalJtrtfl ht^orhjahd leyf r, leyfrcam* ipuH a if aiti tk^ e t h e b t iDhtt^h iittl*y wlllC4>it]h la^ lagatyDi^ 

■ Dn^yDi^aid hnphnrpyoi ti throvaorp oTyoi r ■ o h ty dow h tl* k paitki b rrat h o t Thk remlhdf me oTaiotlfr In ag Ih ar^ ^ tti att>i tlat b 
tit tiafti oToirtn tDtlk artbt S ippof Ihg yoi vert drbkg dowh tlf tinpkf ahdyoi Eiddt h^ tiEpeottlatyoi layf a ibtt]rp . Yoi pi I 
oyti t> tie E h D lUf I, t tip , gt toitt} bok ahdHimf t> the iiohclifbi tl at Ih de* d yo i do hare a tbttke B ai hsa^ tl at t all tl e dbghoftb 
lubnattah yoi leed tDkiov af i^rai tit probtm k CDiiierhtd. 

Yoi doi't httd ti rtad a h Dtl e r book or be t^U by apafit rty tlatyoi hayf afbttlrt Yoi a Irtac^ h how ■■ hattl t probtm k aid whttlt ryDi 
Iht ttonotyDi haye tie 1 1 p b af a 1 1 lob oT ooire cth g tLirwhlbyoiare k tie procftf Dtchahglhg tie tire a pai f e rtr^ f t^pE aid Ihlnrmf yoi 
'Hty, mkt r.yoi hare a ttit tire ^ ti 1 1 dDH h otl li g t^ at t tf t t If Dtaiy lepliyDi? SipfHMihgahDtler, ahdahDtleraidadDzeh BDit ft^p 
aidfellyDi tie fame tlIhg-Eomethkgvoi akacf^art if lava re oT.aif tley oTahy lep^ IVDidfay^io tlcy am lotaidatfertle T1r;t 
abrm tt liioikl e^ tlattle cohtlhialif haflkg oTtlt probtm i]oiU btHimf damhedanoylig 

Tht k pretVwelltlt modif operahdloTmoftottlf 'hep'wt have b«f i gfttfeg from pDltkbif.preaolf n.Ko^htr Kohferaatbef ah da 
m iRtide oTotl 1 1 po ^ bt g ID ipt Aia^' Dbgioff ■ Bit levergfttD tlf htaitoTtl* piDbta.aid itvercDme ip vttl amfailigtil 
fDlltbh 

Eyti Ih tlf k d bgiof t , f II] h groipfby aid bqe gtt yDi i^kt Ihtirrnatbh.oiatbt^toil^apartblph^if Tit remkdi mf oTai exctfrit 
poem t^ J G Saie aboitEti tillidmf i from lidif^i ■■ lo we 1 1 1> te e ai t tplait ^ t di pagt 29DoTtle FtiU Grade UcGiTftv'E Readt i>. 
rtt Itf abDittlt Ihtiretilig tiitpartblier;kihf Dttle t b l>hd mei at tliy 'ftC ai e tphait The tlr^toie tDfiihlig tii tUe CQiolidtdai 
(bphaitt Bt a lall, aicdtrtDtohkg hbtrnk tloighttle beaftf m IdrtD a Eiake.aiDtlertDiiihlhg tti fanaf onuiotD tiatai itphait 

■ af Bt a^h.aidfo di dDVi tit III e Eti omptfeh^din^Eityf nbiE Noie oTtlfB wtif eiaot^wrohg tiit loit oTtlem had thf whot 
pbtire.ahdaiyohe lotkiow kg whatah e tphaitwaf atwit ■■ di d ce rbk V g^ t a cob p tfe h^ t rFoif o i f vf n bi Trom aiyDif Dttle Eb 
lidbdiak.Eyth trht heard all EbverfbM hevDidbt ihabtt>pittle vhot pbtiif bgt tier Trom tlelr|iml>td aid co i tiadbti r^ 

de f 1] rptln I f . 

Tht k pretvwelltlt f batkii tie ayfiage Whtfe yai TIieIe hInEe tr Ii tDElay Wttl Jewkh propagaiiTa Inpihgihgoh htfmlidwttl atloitaid 
dtfferehtverfbM oTtle piotitm bt ligdimptdoi Ih try polttlsbtt .pHachtn.TV.eb .mDEtoTcirgosn LVh tfr RaoblComradef am 
hope^Ef t^i]OhTiffd, aid whatwttl tie Chrttbi 'moraraid'ttlbt' tlattlev hare bet i bra li mat h*d 4}n>gianimed k a bf tfe r wo n]) w U , 
tltyac bchfd ilia para^zed, id-vIi pofltbh They idw havf ^whatlpretti t>dtEQhafe at a'pDb^^^'lhd'.vhbl t EoTilloTiMKiigor 
iftt^i Ihlnrmatbi aidadvk]* tlattlfy do lothiowihbh vs^li tiri-BDEtottlem prtferli tliow ip tie IrhaidE.ttflig that ttt lopebff , 
tltyac tiappt d a h d tl at lobo^ k I ow E tit probtB.miol tft tlf Eolitbi Af a m f i tt tlf y f h ittl t Ir eyf f t^realtVaidprettrtiBt lia 
m Eie-bt Itre WDid li a Ebtt oT iDpttEt df Ept ratbi 

nttl Cmatbl^aidThe Chirch otthf Greami tttadtn^ifitftir^.'rJt oti^rai k bid oT hop* aidfaitv t avoiU tlathatgoie Eta*, arlig 
mad.Wt itaib f E h^ gD b tie hfaitoTtl* pFobtm aidt hoitkiidaid ctarvlattlt probtB kaidEptlttDitb oirbafb Bb^E Aid 
cfEt htblV tlf pFDbbm tf racb I, E laof i>aftd t^ tl at m at b r m kd-m a i |>i bt^r oT a I tk t -tit li^iiatbialJev.Wt f^t bidaidotartlat 
tltlobjtctte k tlf compbtp deftriiitbi oTtle ■TJIIfc Flace aidganenitD tlf Jewt all tie CDitrol. tie wtattl aid rbhtE oTtl t vorU 

[i a I iti h e II, tl an tlf htaitoTtlf piDbtB Havf yoi frt r htardyoir pFfacht rftlyoi tlaF Ho, He'll^lyoi bipr?^b tie ipQEdf li thf fhy 
Have yDi evf r hf aid a ly p<i Ittb b i f pf I tt Ditt^ yDi ? No He'llttllyoi b if-ebctlbi Nht lyoi dD he'lht pff id mort oTyoi r m o i ty bi 
K rat laid 120 Dtl e r h of Vb ibrf Qi co 1 1 trb f . Have yoi evf i htaid tie Kof hti KDiEeraatbef Epelloittlf piDbtB or tie iDhtbi byoi^ Ha. 
Thty'l^lyoi tit probtm t iDcbltm oroommiikB fiit levertle Jtk^aidbllyDi b rt ad a i Dtl e r book ortDwitttyoirGohgrtEfBah 
pgalh aidagali) No woidt rtlf HI tfr Hai t CDiTiEedat he II aid hopf t fi h^ d tooi rage d t^ tlf pDlhtoTdcfp* ratbi. BitTI« CHrcl oTItt CitatDrdotE h[]*|ift:]*rpalhttl« pnt>l!m 3hd t%p tttit.TJt go ai l- f ptloitUE iDlitbh . aid Uatfohtbi b tibiB 
ip am^fEbf racd I re lt| ti u moyemE r po d rtzlh g tt e "TJIIfc Flace IhtDac^bh T[>i n oimi EirahaL^ ipahi bh ^ i d adyaict m e h t "i^f gcnlittEr 
kUt oiriebf E proyK tie Tram e wa rti . tt t bader;hp aid tie Inp^tiE ti bilU a m Ig h V ^ rni y oT ^ roi f e d aid nKdWIIb Flac d I C ca radt^ tt at 
fDDifiDrdftrvlllfigirrahdehHimpatE tie « itlFt SDD m Kii Wh fe ptiifit tt at Ih lal>rt tl t PbhetEartt n-rtl f ich a t^rce wt ■■■fvtfp oi r 
(lemtf be^K lE.gtttte p ^ raf Ip e oTT d i r bac4( JhdtiimaLVhrfrrahd B rgife r ■TJoiU - ^ Iwa i tn I v d rU b iirtby ^ i d In r tt^ injhrfr R^ct aid 
tit i^irtp Ract Jtiht Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 Tha RatTlra Sjndram* hJtxi 3Kk Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 

Thi cum tin Vartlon oti "talulon" hit>i Bxk App3RhtV3gha[ttl3ttlt LYirfr R3a flam lait tl« galti rahtti^kt clargt atrbaii dtitfey.yair^drtonai rFf^clifd tit it>knhg 
pt ^Trom 'A Coi ceiled Chrtftbi" 

Dtaryr Kyittt. 

Af 3i]CihC£rht[JCIibtbh IVDill Ike li^ipittE my^ellh^f Kihc^rh lig yDi r Mea at'Racbl Loy^rv li c^ft yoi d{>it k ia« ^ GikI bref 
cytr^oht ho Batfri vUtHikiroTf kli , re d , ye Ibv , b dch orihrt tteyait prpiituE k ht E^ht Ntgne f ^ Je vf ^ oi N I r^t , It ey a rp a II the 
tame li H ad at o rga h tlh g ^ any dT 1 1 p[>{>ife r; hli ^ m aft be aghV tiatteifeg r^ aid^ke m h In I oTac yDi c^llvh tfe mah'E ifeftlhy av?^ 
tTDm tit J^rf ahdpitRk He laidf citDirciwi ptiipt voi leedlipityoirK li tie Uidf oTCOD CihI t He oiV^kt viotai 
accompltti tiJtvlth b rght AllyDi hetd ti>dD b bDk amidyoi Jid Ett 11^ mantilit^tbverf^f UEhlht aid tht ralh JhdyDi c^i fee 
tie Horh at my Lord Ydi arp golhg t^ have lipitj nt bre li yoir heart tiraahklbd lit fead atioiD icI hatiEd AUyoi I are to dju t tie It ye 
aid laye i^n aid Gad will hep yDi togttDi tie r^lt raad P taEe prn^abDittt t God by^^yai. 

A coh^riedChrfctbi 

^ Dt t g h td^ l>i t pof toi J rtitd Cake 1 1 lit , Ga J 

Edttoff ownmeht If re f hoiD tUbw tt tf k li d oT app roach ti tit probtm oTt i rr bal dToi r race.rhy hDtlnltir tl tf lamt appnac^h t>allatl«r 
prabtmt Ih n Whyvork tira Iblig? Lettlf (h d4 -e :< bH f } t p{H}l e Ih tie Ehy Ai ttaltint LVhyfham it botle r l>i id li g lait^ e to Ib^ \f 
Little n^EEh, iil^ard EpDDkf dD tL Why sake the fttirttobiHbrdgf t, n^aA , ti rm f , a^H>rts , i^ti rt f , e tc ? Letthe fp[>olE tik^ charge 
mJhy^hDillae make tie fttir^ Fi rtlf n dk . ttm^ afh tlk ah to'CDhiierhedClrbtdh- irtht J^vth Vahv^l rpa^ h^f oi rbeftlitPREt Jt 
heart Thy doet tl^ Jevth bbt repeaftdh/kfep la^li g aba 1 1 h or Dirmarblehta tf, tl^ JeiE.arp 'God't ChDEeh'^ Aiday tlial 
qititbh b tlb Atfr r Ho tla I f aid ye a r; DTChrttbitVaid'fpaokE i tie tty' lifaitv. ^ tie Nh tfe Rac^ Ih a be tfc r, d r toie t poftbh 
vbike to tit p re^E h t ttiod at m Id racef that tire jfti ti^i^itroirpbheF Nheh it Himpac how tit yifc Nh tfe Rom^if oT 2DI>[> ye ^ rf ago 
■ Eitfipreme Ihtlk voiUahd tie mid rac^E atioiiDhEeqiEhiie ■ h afeiH y e i^ I tie It y t ve nah tat t^coholide tl at aft r 2[XH> ye a rf dT 
ChrfctlfailV. It haf btti dT ho h e p w latsae y t r ti oi r Raot Itdk] hav^TErplngE tit Nhlfr Ract Ih ti a tla uaid ye a rf Dttle dttaalDaA 
Agef ahd haf bEti a m a|{>r e htay oTtl e ■riUlK Flace eiErf lict. It hat aDed aid Atttdtle JEVf ahd pittle EkUf ndErtlt LVhIfr Raot at 
( y E r^ iifipo rti ilV The AiHe ttfef k a h Dtl e r \p bal e lam pk 

Die ■ ajDi d HYe rE ICE Qm oi g otl e r;] bttve e h a Chrtftbi ahdaCrEabrk tlatwhEvtH a <] re ati n tirf t kr^aK t» toigt bile Whita Ra«, tlat 
at a Chrttbi t ti a hebibu ahdmytltalfttattpoaht ihDEe ihEreabaib layE heyerbtth t>catd DDfMEtllhgmtailigi^ltirtlE VJhK RaK ■ BECome a U k l-d tf trb i tin h C e i« r at C Katb W'e Whit Hah^ Bbt 
Sigh k DirLbrar^ E Itl e r t ad . mikiv orgetoitDttle 19^ Racial Loyalty Issue 1 - June 1983 

The cnrHt*n Vertlon ote "lolulon" hJtxi Bxk hit>i Bxk Racial Loyally Issue 2 -July 1983 

An Amincin PM*nDmBnon-RoDtBd In AatrlcBn SdII 

nt ■aitt>maht oht n^^ct^ir Cre^mrv tf htrUEra ti^gh lnp<]rthCiraT3lbh ar^lh rttf ag«Mlht hatkt Am«rbai phtiwn t hoi rtt lat 
a rplaih atUe N3t£] h a I G ek: b im oT - rtb rt Cf Hahy, hDr tf rt a hott e r atft laat oT Je ■■ k h Chiktbirv Its RH>fe ait Urm t P^i^^ Ik Amtrbai 
fDlLttt ab^ltfr Uai'f rp^bi.a racbireigbi^at Amtrbai as ^}pE pt^at m ott t rhiHHl a hd tie Foirtt oTJi t^ rtorlglhatd k Amerba, aid 
canfr^ibrTanJttf pbh^^ lEplrrtaf tiemplh^dbv'tte "TJIhikg oTtte ■TJf ir aid 11^ UtaoT-yairfrtt DefVhv' ttatdrDue tit ■TJIIfc yai 
ibrvardvH zpalahdexilHrahc^ Ih 11^ 19tt « hti r^. rtvoh TDrtlf LVh m Hah a g rpatCD hVh e h t 

Fltadagah Creatte CF(d{> Na 32.Tht Lnjliilhgattl^ LnjetT k tie LVhfe yah't B bb . aid Clap^i ID/yahrfettDeftJhy-. Ih yatire't E^ nal 
Fit r^:ah Kl tht faat f prrt at adve h tc e , coiqi e f tai d i] re alb IV It at p ropt frd d e Whfe Hah TDiianJ t> iDtoi^ CDiqie ra «]itl(itl>it 
bim a grpaiiom^ ahd empire furtht Whifr Ract tlatti atde l^art at C Fl EATH^ ITY 

mjhatwe am fT^lhg b tit IftK LT^IIfr Uai'Editt li tit l^tljatl aid 19tl ce htirbf m Kitih tze de H\>m Amtitah coiVhtitwaf ^o 

GDh^tnctkf a h d p rod I ctte li fermt oT Tre e dom , bhd.vealU aid empire , vhy hDtpinit tlatf^e CDiue ai auarmnkle l>att, Ih avark] 
tlatt ia« rapUV^hrlhilhgaidiirimbllhgbemn oirt-^f.a vo rk] tlat t f trk]e h tV hOEtlt bde Whife Race aid helbt htoi Ik itfer 
deftriclbi. 

nt Ccat^n f?^ltk aaaghlfk^it Uea tDpirfie tie CDint atoirptihet rlhg t[>re^tterT,ah[j«( regaidi^llirE t^do to at aa terabt oikt 
atam tEbh Sich iirlne i lllmoEtEi re V iPEilt Ih tlf dtatt aidi}t>hbi oTde Whife Race It^ ir.aid kadafbidbcrke agalhEtairaicttt>rf , 
agalhftairTidre pnge hVr a i d aga li f ttt e preteitgeht atbh at tie irihg 

Ih tl( 1 930^ ^ H Itfe r ^ I «]E edf d Ih nltligtttGermai p+iiptf.Tht nincatbh at G e rm a hy vaf a m ciiat h^laccomplklat ht ocatfeg de 
ibrngnudHirbtilWhlfc iiirtadBi TonKtitehtte LVhIfe Ra« ndfr hti]apEl>t tadf n h p mat a g{>al vh bh HItfrr htre re lutbhtd. 
Tht facmdmkEbh artl« CHURCH OF Ti^ECflEATD El k de iilt]hgoralltlf ptcf>tf at tie LVhIfr Rao^ 

Tht Jf V t i}pt h h^ ti rag tl attt ty ipavhed ttE worU't *t ret macrrp ^cihf.ianitt lidakm , Cliktbh 1^ ahd VQhanmedah km ^li IktttEm k 
c h R>ii>bg bal D rdf 1. T hf J^vt, wha aif maf^rm h B-m ai|]4Lat>riE^ de iiaifei f icak^ atallttnc , have ^ome uam argime ht l^rmailhg f ich 
a b[>»t.totl(lrcrEdltaidt] de H-trkehtcTttt Irytdnt 

CitoTPatttle.THHn tlk tmallifeftitpefttot attl^ vark], hat tptvedtcrtt bcf^ dettniitUt pokai luferahgt aid wa|> tie mlhdt cTat h 
tlah alltlt re tt at tie vo rk] cca b Ih td. Pa t f Vh t , we miEtremember, k hctk Eimf}«^iark ATrba. rt k k Atd.ahd Itt peaptt ait Atbtb. 
nt miftako re m «■ be I tlat tit Jevi we re ^ ai d ait , At bttf They ait h ctw h Ife , tn tye Ibu E^ealfet .ai are tie Arabf ahd ode raid 
peapbt 

The Jtwt.Hia ait h cti] re adJt . dU howe ve r. e a rt^ k de Ir Iktir^ rPDBgh ^ oit d Ihg de Tital Inportahot cT RACIAL LOYALTY They 
defiled a racblitlgbh arand tie oiH^fc-a h d-b il f li r^ oT Ab ra h am , kaacaid Jacot>at btkg delrccmmai ai«tt>iE There k atifalct^ 
Id h tt] rbal e u He h « vhatcere rthat^ich itpighahtcharac^it tye rexktd, aiyaorp tlai dere kahyeuUehce d at katlt r C4Wte or 
SaibCbif euerti ttpd. Fcrtlt tamt rpaioh Idoibtdat Uatt^, Jefii Chikt -Jcial, hk whab.ahda lat toTotl e i myd bal ch a rao^ n 
cyeiexktd There k iota fhitdcTtrkle hiie ttatttevdd.Theit k ch^^ miol tn^dcolbotbh oT Jew th ckht SlhC4 de Jevf are tht 

■ crtTf m at tacHim pK h e d ldr;,fii]h cbht tapretf if CFlEATDRSyer^ Ittfe 

Die at be abc i ttt e Ir m y tl heal a h ce f li rf cT Abraham, Itaaoahd Jaccb k vartly atomme hlAccordlhg t> de Irin h flir/ai Ettlnrtl Ih tit 
DUTet^eht eyt^Qhe atthtEt chaiact rf ^ h d m at toTtt e k Titi rp oTCp rlh g) w at a rp pit le i f l>E , repighaittcoi hdrp l.a whare-maige r, 
a mirderpi^adbta Ibiaidaiiheat iryci dohtbelbyt me, readagalh tit tt^iti aTAtirah^, kaac, Jacot>, Latahd hk Ihcefticit 
daightn.Jidahahdhk daiglfe r-lh-bw. aid alltlt rpttotdk flabtr^dbe ^ka itad Chaptno. Baok I. at NATURES ETERMAL 
FlELEDN.n~he Dk^Tettaaehri 

nhth brligf ipa tv qitf tb h f : "i^ n abackgrand Ihe tl at mytt ba I oi cd e rw k e ^ w hy wo i b a h^txicf^ wa 1 1 1> b rag abc 1 1 lay Ih g f ic h 
n p I g h a h t itpratia^f Tciahceflirs.ahdtlei wahttD bilUa relQbh arond 1^ Thk k aqieftbh hot ch^ tie Jtwt t hoi bail tleaftbe^, 
bita btatLnjhltp CIrkt&ht vhowkh tteywerp Jtif Ihiilidedamaig tie tatk rare ai daft cTde UeiVVmoTemehtthe Brltkh liraelfef. 
aidawhab pafielatatltr rebfedgroipt who hayt Talt h 1^ r tlatf llt^ iom e i te aid ^dpk]^ cbin 'ue ait de trie Itraellfef"' 

The otic r qitf t>B h k tit bUlU f ich ainltctbi DTitpighahtci^41 roafe aidoitn Ihat nnlhg boft ahdfippoftdV re co rd Ih g tl e b f h abby 
'Iktir^ ihy voibaiy Ccdorgod T^cbr iDf ich peopt af beihg'hk ohoftr? Sd p k] , itipD , f ti p b iittlei we mift remtmbei tlat 
tie Jtit ait de lorbt moit hoxirbit af ,aiB gilUfr iBok are bon eyt ^mki^ 

Alltlatt^e af Itm^.tleitare fme fkkt ntatciE Tcrtlt JewE Hb li g w h attl ey dd. W hattl ey dd hadprDtind ram Ifbatbi t a i tlelraai 
hktir^, aidBcrt tiaghca^ai tie hklir^cTtle yuilb Flace Theft maffermkd-mai|>ibbn,droigh tit Ir t b a^ coiiiDc^d re igi>i , f tia h ge 
at rtmay fttm .ddaconplkh tie ibknlhg: 

1 TIty iilfrddelrawh mkeQl>b baid cTi^i td n>a4 Ih ti a f a lb batta rlh g ram Hat oyt rile bi 1 31HK] ye a rf hat i»hqiti!d,ahd law 
damka^t, tie vorb 

2 OitcTdk c^hoiHitlBi oTIbf abcit Abraham , Itaaoahd Jaccb^tleylnrgeda cllgbh.a raot ahda latbi vhoft core pobrttf arond tl« 
cehtialklea LVhaff gccdmide Jevf k de h Qle f tr Ird e . w Ian badl^rtlt Jcw^ t tie ildnafe flh -bated oh tit b bbtkotain tlattl«^ 

■ eit 'G od'^ C ho^e h ' 

3 Af ateiiohdap^orfthootartlt Jidab reigbi.tlt Jewi i]o h cool d C lik tta h « 1^| tie Gt iVt t . a h d f pti] ITlca^ ib r tit detdicdBh ottlt 
tleh domlhahtLVhld Ramai eaplre Thk Ft^kii ^ight|iitde oppafK tDtlt LVhlfr Ract. lamtV. bttfed ait de seek. ftll altlai latt 
bHeyoir«i«m kt.dn tie atl«rcheekjidge i at aid a btcTflnbr^ibklaliDMfKe The tpctetmai oTdk pckohoit dbtrbe mat tl« Jtv. Sailor Tani^. bfe r t^ tie cwn t tl« Clrtftbh^'St P^il 

Agjih.dit t> He to lUailV. 3gg re [f He h e [f ahditirorvH whbh tit J«tf pi^htd tit tpacMhg, ttsigE V t hDigl , tl( Hamaif baighttt b 
paboi, Jidafev Of h tilt E bti tte Ir^aplK^tte r race aid U e Ir be ^ i UTi I c rilt^tbi «]lbpffd m tf « rab h^ a i d 11^ D^rk Age^ wn It 
Qiarahce.fiperfVtbh.oitnt aid pay^ iV tititd mi tie i^ittloiiJid vtart (Re^dCh 16. Baak I dT NATURES ETEnHAL nELCDN. 
-Chrtrt Exttiof NatSibEtaitbtdby HtmrbalEvUehc^-J 

i Af a n rtt e r If jfKi I li i]d nfe ract a i d de f trc^ It e Whifc nai>, Ma h am m tdai tt m « ■ t F^f d d itoTtt t lame Em^llp^ Ettat oTthi detert 
cp^tftlht) Ih ttt ffvt htt cthtir^ Itdd tirtte Arabf.Sem Tt 3i[f otterm id pecptE , vhatJid^tfii Udikiie lurttf J^ve rtpabrtedaid 
f D Idtfe d tlf tt midptcf>tf lit>afDHbatfriig laa Uamecaue ^ m a|o r tl k at Id 11^ LVhrfr ptiipEt aTEimfw aid 11^ vark] LVherpaf tie 
Jtvf dU lot Hue ltd e HoEbm reigbi.ttty UdaftiDhg haid li pramotlhg rtaid It batb rDDt atadf itt Tm Jidabm.Chrbtdirvahd 
tit omt^tanieit [Fa r Ti rd e r kib rm atta i tee Ch.ll. Baok 2 at NATURES ETERNAL RELK^H>N/yohamm«daibB.de PmtroTa yHait 
nt qi>r) lgb( db fhartreybv t> rpmlidmyWhrfc Racb 1 1] cm radt t tt at d e oilglif oTJidatm , <] h rttbi rv aid Ua h am m tdai ba are 
Af btk, a piDdictDTa lofift aid alk I race, a id lay^ bt^ i mporftd hli Eirope, lili Amdtaahd tit re ft at 11^ LVhrt U ^ i 't dofn at . ^tad 
abcCh 9. BDDt loTHATURES ETERNAL RELGK^H. 'Flit JtWth iWlht-) 

nh«i Canmbif agalh dbccie red Am^rba li U92 {Tht Ni>rftBEh ladlHCh ttert SDDyEait carlb ^ rt m taieda verrbbb tbcd oT U^ h rt 
El rope a h oobi tatbi ay^rde Kit IDOyearf.Th^ m at ti]o i ttniidj t , tt e m ott p n>dii]dj t oTdatdrbe wat datoTde ti lU li g at 11^ Uirtd 
Stifei cTAaerba Lnjh^ttle LVhfe yai jccompltil^d ttpeotalh^ li ttt 19d ceidry li ibrgkga home tirttt "rjlfr Ract trybilUhga VJIK 
FBptt Tram de Atdidc t>de Pacrnc tf agbrbit ^pb ttath^t leyert^^ i tqiabd kde IktiryotdeWhrfe Race, oraiy oiler ace 

tiDvdU dE Whifc Hai aoh ty^ lib dtBEhd{>if JoiiompltflmtiFThf aitv^ 1 1 tinpb Allvt haye t]d{> t lH}k Jtoiravi h ttor^ 

1 rf« dU rt tiy ca ti h ^tbi aidooiqieft-de tame pra»tf at bv vhbh Jllctterempref li all hkti>ry haye t»f i bilt;ilHt He caiqiiitoT 
bid aid ferrttary ttt tr, aid ttiioidt^, by dckgdatiMlbh 11^ LVh td llai Aief tiett-bilUlig ^ caiftridte cciitv, goyenm^itaid 

1 am « bid 

2 Ih ordErt>dDfi>. le had ti mttli lanagt picptdho tlci kUbttdde bicT, aidOarrttirthe ccbibatbh cth tf cvh Th ti he dU k a 
f pciadk] J h d d b|{>k^ d , bit I e y^itl E t^f rEtittif prDgraa, ihVlle vaf m^fferatalltlE ^irtbr^TrDm the Atbitb ti thE Paoll:[>ceaht Had 
tlE LNItte Uai del hJd a racb I e llg hn i litfead attie lig obfet ted v td At bd^ C h rbtd i tVr 1« vam hay« dci^ tttiffer. marE etfeoUeVraid 
m II] h BCFt pEmiaiEhd^. 

2 IhpirtilighbprDgr^ at ' U ai It tt Df tUiy" he bilttoi thE Amerh^ai cahifeeitil« grta^ttBottprodidtE , moft^tflie ittaotv ti^ 

■ crU hat fTETf^d rtk a taotv tl3t hcv k de btfe r paitat 11^ tiEitfed cehdry.die ti bck cTpirpot^ ahdoohettEhE^t^k rap k] t^ ^ lllh g 
bpbc^f jf dUtlf Ramai EmpIrE ISDDyEan e^rlbr, ahd tirde tame E^foi.Th^ b^h tt lUi lai bit Ik fci^diE litlE Afbtt Jevkl 
patioi vttl whbl h t taotv k penadfd TIk Atbtk Jewkh potfah k belig ipEved ipah thE "i^ I It Am^ rbai pEcpt tid^^ with a ie« 
lint ICE neqiaBd Ih allh tttir^ Thk tikef ictcit ttE t[>in at re IQbi.biteye ry otle r tt}p t b^kg cfw i e d li de f troy d e Wh tfe Race, hot 
ai V herE Ih AmEita.bitoi db HLat pbiet Eaid TLe Jehi Laye cpt i V b raggE d Hat Li aiatK r gi i e latb i ortc. lotaiatKE iipoLUfed 
nhit batr^Hlllbf t-crh. 

i Coitra^lithE Cirktdh Jdmoi ttbi d^ttlf meek th^ll the rtt tie Eaith . hkbry repeat dh^ hat e hcvh othEii tfe Httiry ot^rV tach«( if 
lata! g rEatife ct hii h t ve rE madf bvlnrce oTami t Th^t tf hcv the Am^ ibai Reychtbi uai deoUd aid Amerbai kihpehdEhce Trom 
iitak vjf wai TiJttt hot de CbllWarvat deoUfd Tiattt hot de L^arwU y^ibc 1ISiG-15IB)«at deoUfd Tiatk hot de WEttwai 

■ Dh. At Geh Daigbt UaoA m 1 1 ttafe d f c f ii]cli otV. 'T h e k t hofibftmt tciybtir^.' Rjce m ti lig tf hcw thE atftb I, y ti h! 1 1 dogm a oT 
tlE U^ g{>Te n m e h t at tlf Jewkh poue r EiUilklBE it aid ly^i di ChiAtbi cL i rcli i . IRact Bklig, ictlnrthE J^vt^bitAciy^ia aid 
ctlErmidiacEtwtd dEWhtt Race > 

n td thE m^aif at p rDpagai d J tirm V Ih tlEk hahdt.TV, lEWfvlref, i e w e papt it , b[>ol pibltfhlig.m^g^zkef ,ft .aidrttt tie gore rime ht 
Tlmih^ Ih thf hahdE oTthf J^vt.if tth editatl>i aid relQbt aboirm V Ih thE Irf hy laidf .the JEif arE havlhg ai^kl [>?y Ueahvhlt ttE 
■TJhlE Flac< i tdpk]t^ tbihdEikg, coiTited.dtargai^d ahd ■llllhg ti> hEp tl^lrEi^Bb^ tttt raput^^lllhgapartajn hEb ig tiiiommRB 
a«h gehcckle (ReadCitatbe CrEdc No i1 ThE JEWtfh Pi{>gram mrde Be h git Izadu h attlt LVhtt Rj»" Ih thE LnJHrTE UAN~S BIBLE] 

lit] th t mirky Jhd tEEBlhgt^liipebft pkitire law hat ^BErgEdde Chirch oTttE Cc^tDi^ai tdhdaTHape aid Datfv Ih a wcrUgchE 
ftark ravligBad. IthatthrDvi i>TErt>{>aid altle li^a h e . ^ i h^Ua li h btwttl t oTth e Afbtt Jewkh relQbi d ti paratttfe ncE hat titffedah thE 
br^lh otthE Lnjhtt R^CE ahd f ^rftd vtu a ctai tbt rt hat f tartd vttl a f tit m adf Ih Amtrba.lt hat Rge le ratd thote batbditet cTthE 
HflK pkiieerttat carved ^gna'emuFt cMn^thE widerhetf It tf ah ext hthnh.Eipahtkih aid iiohtlh latai o^hE great Am e rh^ai DrEam - 
ke dream oTthE han^ A^Erhiah phDheer ThatdrESi k b tnlUa lamt tirde Whit Rac^ oi dtf Pb it ic^rti where de'd^^A Uai cah Be 
a I d pHM p« r Ih a II p« rpe ti IV 

ThE Clircl oTde CrEatTtaket de pot tdni that rthe Amtibai Dream mat f o p n>dii]dj e aidbehelbklbde Wh tt Bah Ih Ameita li thE 
19tl othtir^.rhy h ot ^}pt that tam e appraaoh tirthE "i^llt Uai ch a wcrUrbE bafk^TIk ve appbid^aid we f ippV lotoi t^thE ciF«d 
aid thE program.tiitatothE relQbit aidBoralbafk tcidcligfo 

TcfippartoirapprDach li ttE prDbtB ve polhtti thE EtiialLawt cTHadre -vhh^l t^-^ke iiarE atyoirowh Oiiovi ktlELAJItte RacE , 
atdk Di T E y t ry aotb h , oi r E ve r^ attn dE , DI I va rdf tfch k -vhatt tlE bEttibide h'h tfe Rac^ 

■TJe gotirtherthai dalLVe latoi t^kfehd^fee the "i^hlt Race ti rvbt aid expahd. bitwe vaitt^ lioitat ktD tk iirEEdaid rel^bh tl« 
perpetialaid rE titttf adva i otB e itoT ttt gt i e f t> hghtiaid h^hEi tvek phyi h^alV , b e h ti Ih^ a h d ge h e ttal/ tt tf hDV lotah h^ ah 
Amtibah DKam^bit tt haf bEiiome the dream DTthe Whit Race oi a g hubal bat k Itt timBEd ip li on tbtmeitoTTatth -A SOUND 
UINDII ASOUNDBDDV IhA^lOUHD SOCIETY Ih A SOUND ENVIRONUEHT ttt ai tit Mbl aid EXpaif bl DTthE Amtlkiai Dream OT 
QirlaKty phuhEEit Tapokt ipaid EBphattt DirAmerh^ai DiQkf at haic a brgt i Igi oi de Trohtbc^ DTDirLT^ark] CeH r« hbh readi: Tht LiUliiIhgartl^ LiUsft 

Tht LNirtP Uai'f PR>liVpt l^niE WlhlkgDTttE WOlU h nt 19Xrf.Hrtferti«]tedfd Ih nrtligttt Ggrm^i |»i}f]tf.Tht facrEdmbftih artl« 
CHURCH OF THE CREATOR ttlt nrtligoT 
alltte peap^E DTtte iriUllb FlacE Racial Loyalty Issue 2 -July 1983 

An Am tncin PMtnDmBnon-RoDlBd In AatrlcBn SdII hitxi Rxy. Racial Loyalty Issue 2 -July 1983 M^B t our I [>gci liBndh Tor Nt'l 


GzkrJ. 


He-:* Tie ^Wh OTcD I Fi E , Ebaib Tdi tt« LYHrrt RACE, Hlbl ■( rtgaid sr tit m of tp rtcb 1 1 tiE ai i m oi He ^h oTHt EarU rtk idiU f^htig 

Tht cnvh f^ih^E QirAitticralbpDtrttai h Natiit'f fchtsE atUkgi ai ttk Pbiit Eirtt Hi ait tli £LrTE. tleiDaitiiitaUf . Li^lQ^ht 
aidpiDdic^f crEatiK HatirE Ih ^y^rtvcib^d h alltlf EOhioTttTK 

ThE hab IhdbatPE He valif ve pUct oh ainiQiE dce.^e regard rtaf a f ac rE d Utat i k ^ la V ^^^v* alDUErr.aid wllldEftid B hDhor. 
p I rrv ai d hfe g rIV aga hi t a II e h e m k i ^ w h afe y« r It e Ir a rQ Ih 
GrrGoH^h Rik WhatF ^owl tirhE nilfe FIke k tlf h gif Et e trtv^ . n I A k badibrilc Hhtt R^ct b tte itttna^ iLi Racial Loyalty Issue 2 -July 19B3 

Wi*t Durloga ibndi tor f4tl^ 


Ujck 
HCVK Racial Loyalty Issue 3 -August 1983 

After GS^earB.the Je^A^sh onslaught rages on hit>i B.LCk Ho - Di ttE dJ^ wiei I vac Don S Vt3 n ago Ih a rpmoft irttt MeihOhrfe EEtttme ht Ih ttt laitltri Ukiali« , a chaotb baU w^t raglh^btUMi 
tit Both^yl re volitoiaiti ahdtrapieht oTtte n h fe AnvDfilitfb Tht battt wat raglhg lotoh tmt dtf^htTrohttiitrghti curciwi 
bad ya nj. V^ m otle r t] k] m t tlataie ottt^ C4iicih balb txih cuTttt ehdgabbf DToir nwT, a h ott e r t^R tlraigh tht f^btt 4[>irl>an aid 
laif( adjDk^cfl aid a hott e r t If 1 1 ip tidt d 01 1 df Ih tht hogpeh The Tllb^ Ih vhth I vai barh aafiialtd Ridierwf He ttvaf oie dT50 
f ich Tllbgt^ li Dirpartkibr tetttmehttaltd tht Ha kit cl i a iio b hy Tie Cf nah fpeahkg UehhOh tfcf h ad m t Ee ttfe d li tit paitaTFli^Eb 
littiorth oTtle Ebct St^vheh ^tviad tirf'come tit rp Ih iaai Lke tit pbhet r; oT'i^tEti rh A'' e rta ~h tv i ta 1p ^^ Is dtue bp ahd Ullthf 
bid The bidvaf eictEnlhgh^TErtlt ahd tiE HehhOh tfef prDtpered Thevvere ai kdittrtu^, hard vs ^4 Ihg groip oTptopd prac^blhg z^^^l 
bya^ a h d a h'ayE iibfe li tht foil Tl^y ti>ol ^adiiarp oTtte bidahd tlelr^rmf ,aid tie bidaaf gEHHl ti ttem Notai Vwat tlf bhd 
pmdictte.bittte lit h loi ttp e I-d . ve re i^rtb Nat o h t^ dd tl ey p iDEpe r. b ittt tv mi ftp It d TheydUexcetdkgVif Ivlat Natiit tiki tt em 
to do - rp pHHli ct tlf Irovh k Ihd. B^ dad, ■■ lo Hat borh Ih 1373, Hat t^iiohd Ih aTam^aTi^irfrti^tvebf DTrhom ked tDaditttood 

Tht HehhOhtfefiMfE ako extreme V re ig bi e , ti Itnn li g a P rDt f ^ h t ere e d p rottf Ee d 1^ UtiiaStmei^ i Ho Id h d , a CatloE p rt f t ti ri«d 
nibBt rahdpra^Et rk tie eV^ oTHartlh Litter li tie i^atprofperoif vlldgtE h whbl my peopt Ib^d Ih RifEb, tie chirchef ahd tl« 
ichoob vere ct hfer? oTtt e Ir tn c b I ao^hj ttt e , w h bl were iiahyaid KitirTil, fkct tlf UehhOh tfef were a ye ry g rp gaibif peopt 

Theit area ttv ^i^t: oTttP Uf iiai tfr rplQbi tlatfbhdoit DhE aTtl«m tlathad iiaiEed tttm iiohfUerabt probkHf tt ro i g h DitU p Ir 
hbtir^ vaf tlelrarovaloTpacinfm The b i f ke f e oT'ti n tie otleioleek; by^ ya i r « i e m tf ,"tli>i Ehatt hotllir had made ttem Ehih m Ibr^ 
fprrbf ahd tlti Ih tirh h ad cai^e d m aiy atlf i m i h tit t ti>drbe ttpm oit 

Gil (ickc&ihtiy wat PriFf bwlen ay ahceiton lad ^Ettfed ahd wpk Eipeltd Ih tip TBil Hiti^bcoaifE tl«v n Ti(e d to De ar a rm f 

rtwaf tie r« tore ho waidErtlatvhPh tlf vbtoif on m 1 1 tf t re yohtb h htttlem tovaidtle fid DTWorULnJar Itley were i^Kd v tu aEttialbh 

■ tu ihbh tley were ccaptt V i hpitpa n d to ccf>f ^ a i atiai ttoh tlEi way oT life tl at h otoi V f latfe re d tl e Ir kt^llt f f tUz m f it bitab d m « t 
i^mlltE ahd Ihdbmallbfi 

By tlf tlnf I vat hlhp m oitl e od, tlf ohllwai vaf f till rag Ihg Ih oirvlldgp V^matlf r t Itf me tlat I had cam f dDVh i tU i oarb t tPTP r o r 
dphtlf rb, IdDht remfm t>pi whbl^aid vaE di tie vergp oT^lig vhit tlf fheltf eipbdedcitiUp ahdthf Tarn tViaE EeekligihEtferk tic 
m ddt hak?^ oToirbrtit hoife 

litoirTamlVEiryfrPdahd Ifiirbed b^e hotai Vfinbed tip oillwai^tlp olaat^tlp k]otfeg,ahd tip mirderoiF gai9i,bitwp atfa 
f irrbfd HoEtii ypanoTdlre ^mlie 11^^1-^^.^1^ ^^ dpll>f la^V hpDEedaitle Ukralhbh popibtbh tr^ tie comm ii ^tgaigEt h 
tlpmff hE^ By 192i rpbtbe ptacp retinedaid we aaha^d ti tayp R i f e d ai d |{>i ney^d di toai ih»Fbk TitiJt Ih UEihLa.FHn tlcR 
ai Rt a bigEtor^,ah[j IdD lot have tie tine arEpac^ tolH>re yoi v tu all tie ifetiK 

np hov come to tie VPar19B3^^bV^^ yearf bfer I hare latoh t^EirabPd tlf PhEiIhgolaat ahd ipheavab^bit lam tlial^ Ih apiM ttbh to 
T^ htl>act , f wn Ptl Ih g m y ai cp E ton timed TrDm freh tr^lhg, hotbecaitp tlfy bded CDiiage , tutbPcaiEe dT e ti p U ^p tMn pat Pd relQtoiE 
lihbttbM to vhbl tley had tie eh programmed Nov, 65 yean d^r tie Jpvbl varoi h ib a h tv f Vll rage f ch ata toapc aid oi afoat mure 
deadh^ahdynthttlai attlp tkp Iwatbarh Dirlig tlalktorrehlhgesypaii tip woiU hatchai^d diai ttoa^. aid ilai ki totlf Jewkh 
peft]bhce,mich toi tie vorEe li tie ktp rve h Ihg GS ypari tip voiU hai beeh k cahf^htti rmall BEEklef L^arHIVarl ^hbl vat fVllraglhg 

■ hPi I vaf tiDTh) wf harp fppi tie cilnliattoi cTtle (Jpvtfh] Comm iikt Reyalittoi Ih RitEb, wf hare fppi tie Spaibh Cbimar, tlf 
betiv^alatPparlHarbar, LnJarbWarll, tie Kocai War, tie Vbtiaa "TJai, tip Chlieff ppcf>t take i Dverby ccamii tfa aid k TaotliidredE 
at wan alloTprtle wark] b^e larp teei hotllhgbittimiot cha{>t,dppRfEbh, rpvolitkii aid tie oommiibt^keay^rDTDie caihtr^arEr 
aiatl«r, liokdligalDTeatt n Eirape 

Behlhd thk ti rm a II ai d i: h acE oT VD rd dp Etimtta I Be tip hUdPi hahd oT Iht rhattahal Jpvr^.ThPit t haidV a vyQlitbh , a oVIIwai^a 
depreff bi^abail filliv^bitwlata Jpv [»hhbed,pbhifd, maitiib^dahd^rlift^atd It tt k faU tlatvarf arp Jevth larvpttt TIk k 
triE.Sa av dppittfkiif aidcVllwaifirp ahd tip work! tid?^ t e Etabftd Ih a iklhgoretcchdc Ih all tleff dp^tnctbf ahd hei^rkiif Jewth 
QMbightt 

Thp work] at a vhot k itoi idE rlig Ih a[»iTitPdahddrihkei ci^betov ile tiprefiiaErtlhgoifbightoTile Jevkl pDverhoiFe,ah 
QMbighttlatdirlhgmy Ktlnf t r^dh/bEOOfn kg tie aoEt horrbt oa^Etiophe ti ihbh ihp wmti hai ^yprtieph fib|ecfed Far 50 yearf dT 
myKtm^^lakihgvttl tie reftoTa iiohTif^d aid beTiddtd himai tv. e tUer voiU hotbEfrTP,Di ihdPiEtoid,orkhov whattodaatxiittlf 
catoo^fm tlat wat e i y^ bp li g i^ Lie all tie labf aidgillbt yokp t, I Kim lattoiiiE tie pbtire -apbtirp tlat wat ct ar a h d aby b i f toe 

alltKEE 

Flha^,by I9€9 on 9T D^ ^ bv V^ In pp ice ptb h^^ tl p pbtiFt bpgai to tocK Ae Itockai agcitlig reappakalatmyawi ltfe,oTvark] Iktor^ 
aidf Eppodlt^ tie Iktor^oTtlE Jpvkl paraE tfe, I re a 1^ d tl attl k vardD hotbeglh dirlhgay IKtftiP,ior vtu tie Riff bi revalittoi, lor 
cy PI with Karl Man I t»gai ti^ep tlatthp Jf ie ladbpf i c^rr^kg ch at Ihk^iaid re t htkff wai cT dp e tri ctb h aid^ifbiemeithctcib 
torSDypan, hDr1DDvpan,bit1:irtloitahdt otypan Readagalh Ch.6/HaE^naTDfOP tt-AShort Hktor^cTtle Jpvf" Ih NERaid 
Crpatbe Credc No.J5"Uire t htlhg'TJaifirp bptvpph tie Paiat tUc Jf w e aid tl e Ir U h In rti i a^ Vbtmf" Ih "TJ HB) I ako bpgai to FPatP tlattl« 
mak ybtm oTtle Jevkl ohEbightvaf tie Wh tfe Race, Nati fp'i Eltfe,aTwhk:l ImyEe tTvaf apraidapmber They Ea^ohce yoi hay« a 
p rati km piope rV a h a t/Tf d, yci arp ako haVv?^atoig to tip foktbh tttetr AbhgwH tip realtattoi cTtle Jpvkh mehacf ate emerged tip 
aifieraf to hcv vp ccidgpttl t dvadedpbgip otTcii backt 

nhfiyai atk tie qieitbh - hov dU tie Jpvf mahagp togetEiol a powe rtilgrp ah tip Ibf e atallthp peoptE oTthf warU -tie Irtlhahcef ^ 
tl p k gove rh m e 1 1 tl p Ir p ropagaida , tlf k rp^toi,ahd li ^ottlpk totalmkdf^tlp aifVprbeglhEtotmeigp Ahd tip ahfwpi k tlk -tlpydd tt 
by m^aif oTtlelriacblreigbi^Jidatm Tl^y dU Rby biatba ly clli g Ih g to tlf Ir tt^kiif prDgiaa - h^firbuaid^lhktoi tlaigh Rk -aid try p ractblh g racbl byj W ^ i d acbl^^rnvDrt 

nh(i It ti real^tbi [am« hcsE tom^ abDitU y^ar; a9{>^ tl t dk Kiy^ ^ liUQiedBe hiB^hie V- mie Jtvf c^i U acKim pk h fich 
m IracbE vn It € Ir nc bl re ig bij Kafoied, whyc^ikli'ttle Whib Rac^, whbl haf tOBich BDrp ti>VQrK wrth^ eo m aiy m dr hatiral 
adyaitigtt aid atUbi^t, [JD tl« E^m^! Ih i^t v n all di i adv ^ h ^e f ^ w hy iioi U ht ■■« dD ^ ttoiE^hd tinef bttfri? Nly «]i Uhtwe , tio, 
prac^ti^ Racbl Li}yatVahd Flac b I Teaa va rk aid bilU^Whtfe raid E i^h ^ r work! In r a i n « L t e^ I came t^ tl^ «]icli^bh 11^ re vaf to 
re^foi Ih tlf vark] whvie CQiUh't Allie heededvaij r3CdlrelQtihit>itte h'htfe Rac4 , a u^bh Itatliok tie lame EetMi^Eftkcur 
a«h race at tit J^we haie to f fccef eTiIV demohf^td ■ ttt tie Ir? -a Wh tfc lacb. re igbi ttatfaEl Wlatb goDdibitte nhtfe Rac4 ttte 
llgheftylrtie.vhatt badtirtte ■TJhlfc Flace k tlf itttnafe f Ih. 

nt hov hare f ii]h aLVhtfr R^cbl RelQbh Ih C REATIvrrv. Ih ttwe hare ttt Tola I P rog ra . It e FlhalSolitkii . tie Uttkat <: rptd.Wt ion 
akD have oil Nhtfr yjh'E il>bf Hat f p« I d itln r ^ II tin e d at p n>giaB , eo li tki i aid creed LVe lav ata hare JBOhdh^papti. Racbl 
LoyalV ^^ ata lart agtagraphb h^ adq i a r^ n , a b^a rk] C t hfe r, Ih tlf btaivni Ehf RUge UciitilhE oTvt^^n NC 

nt hov come title prEff it Epectfbalt^ Jne 15, 19B3,wht h a dattirdh^ Eieak at&ck vaf made oi circhircl htadqiarfrit li de Bddt cT 
tit h^htatt i5AB.t]l» tiact A yobt^u iiock^llwaE lirbdattlt coiieroTtht clirch. aid a^ -ht f 3- t tme a Ehotgn bdEtwaE 
MtafhedatairT 1.iS Inot bg{> f Igioi de TrohtcTtle chiich LVe dai'tkhoif rho dU R. bitve v IIIT-i [> oi^. ahd wlf i ve Ai Ib^ fcyt we vlll 
rihdtlattlf flik«rhaidortl( J«« iiattiehlhd tLttt apretVEai^ btttlateHertl^ ADL.ortltJDLartlt VotEad ftetriai livofrtd We 

■ llimdcit 

Ih tlf meahtkE.tlE atftbl a itl o rttli f art pirfiFigtlE Ih y^ f tlgatbi cTtl t daE ti rd h^ crbi t with tfE tlai g rp at^ h tl k drm ^ lor ait de 

(JEWtfhJ cohtraltd ie«i b e db ove r^ d tti i>f d Aoit tLiotl loikl JittaE Eooh tveep tt ndErtlf ngahdTcigftabciit tt taaglh^ de 
iproar, de l^adllheE, tl^ a rmy oT Ih ve f tgab rf datwaiU layE f i a rm e d a II ore r tl^ pbc^ lad eicI ah aftaiRbeei BadE oh a Jewkh 
lyiagogiE-ThE Fil, dE A mi y, tie Nayy.aidde HarlhEt wcid have b^ei calbdaitt^f^ tie taEt 

Ic tlataE Rb?^, hevertlf bfE.agalh we hare f i rr bed, af ve larE ay^ide btt65y«aH. AcdalV^yer^ Btt daaa^ wat dohE.bittl t 
daef hct tEfeh de crine aid we w 11 h ot ti rge t ion III wf be Ihtkbafed He will hot bt Ti^h^ h^d DKaid ve wllliotbe fbweddowi oi^ 
dam I titt li i^t wf cchfKrtlefhDlin hotf Ih oirkigoat tiiarE cTloiaraid Ihfehd to bave tlem de re tci alltlt worklli f t e . I e pe at It 

■ lllhotEkiw IE d{>wh,biti>i de i»htiar^, ttwl e^«Idi r refcbf ti> tight eve i larde r, ti ra^ tit y^lttp Ract t> tie bai le r cTtl t Ir die racdl 
ttit%, aidbilUa racdlBcvemeitfopcwerTil Rwlllfveep th^ JewE aid cHerehem tt betire ie Ih^ a hige tUalwHt We law have tit 
vfi^»M wH whth tDi^lttlk BCht^iahdHimE he liar l^h wat r. wf will e ibdif It ■TJf will biH aid eipahd ahd bilU aid tipahd LVe 

■ lllpropagaidte^praff b^^ ahdargah^ i/Ue wlllt^htoi ihtllWE hav^ gctfri de Jevf oTTairbackf aid hav^ ach tved k tn lUkg vhatwe 
lEtoitt^aoiiDmpltfh Ih tl( tlntptacE a L^'htferaid ErgifernoiU. 

k DrdE r t} do t D wf hEEdmlllbhf cTBemtierf.t ippor^n ai d wo rke n . Wt leedpeopt Iht vci We httdvci tigettiiry.tidkirbi^ 
npttattlk paper, tipbcE airibtf Ih th^ hahdi oTairWh It Racbl Ccm radEE i/Ue hEfdpECf>t Ike yoi t> p rom oft , to f p^ ah ^ li 
argah te i/Uly latgEtvttl It r^ltiaw? Ueaiwhlt , tie Jewkh battt ragEE ci^at It haE tirtlciEahdE cTye a rE , b 1 1 hoi we have de BEaii t^ 
en Eh tlDEe Hi 1 1 dE f tiDye rf chiiE aidlnrall Rf m eb De r, i iVI a i d iibftwE do, aid Ih Tact fob e tl^ racdlpratitm Ih ttt eitk^V- kootler 
pratibmf ,bt dcy Ihtbtbi^iiEmpkivBeht ommnkm ,crlne, Ihfirmotbh orwhafey«r, ioie attltfE probtBf wlllb^ Eabfd I mpEat ihtll 
tlE UUItto nacfe fokEFtlE racblprDbtB,dE Whfe Race KetTk dcca e d t^ m oi g re Itzatbi . gc i aobc aidcbkbh. 

Sad{>i't|iEtfRtlEiF ahdpohttrtaft GettnEy aid da whatB lEttiE Aiie Save tie ■TJIIfc Race aidbilb airgh tftrahd Br^h^rwcrUibr 
yc I ue tr, yoi r tiiTV % aid aU d Of « vahdemipngehy vhof^prECbiE Titire t I4M Ih ycirhahdE C h rfctbi tv t at J^wth at Ccam 1 1 kB 

Racial Loyalty Issue 3 -August 1983 

After G5 ^CBTB.the Jca^bH onslaught rages on hJt>i B.'jil Ho t hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 3 -August 1983 

We vrill not compromiBe 

■ QVt ottPh 1131 li^h nc4l, itlm«3hlhgrTtidt h3y« raitbi^dBfi kil 'I^ee ■ n trt r^kg yoi t?^, tutvcn ^Dme di tioitraig Ydi 
tirh peopt CUT NhYi^Dityoi iee a more Eott approach Jid lEt tl« aitirrgeitfe pe m ai b i ^ Wat r tiki i f om « ■ h at Cwn pna be l«n aid 
tl t Ft . It t lici m ich atJihDCh t[>i tte art ragt Nhrt llJh " Ahd moK DTttE tame 

ThtK t a titDTmerrt Ih tit atwre Jdyfct The klea k t}getptcf>t ti^ee tit IQ h t v rua 1 1 rE a It^ dtti rb Ih g tl ta t^Dmich tTpoEfbt 
pomade ttem v ruoi t a hy ^ k ^^ Jidwruaitm^hkgttem fe e 1 1 icDm t[>ibbt . Le t tlta http tt e Ir age -o k] f ipt n tttbi e Jticn t tt e Ir ^va rrt 
fpEHrif Doit d tftil> tie Ir ^ya rrt hahgnpf Do h tp<] li t tit tligEr^ttlt Jevt Dai'tbikg ip tl^t lafV race bfie Lbe aid ttbt Ptiipto 

■ llllht VQi a btl>ttfe r tt at vj^. i If kcu ac itiaLFy tit tint tlttt Titidtgettlrciighticvtrigvoi ittl klhdadufeeyQt arp bacfi li tlE 
gaadoU n^wherE yDi grpt JbciitBlatkqokgoi^yDi depbFt aid dmEitl>ittht tDta I e re c^te h e ^t oT a hv ^pot cib h to tit JewAh 
liggEThaitlai bEEh leitialtEd ti Eiac^ZEro ThErp it arp, rqitbad lit^ tit railf DTtlE gaad oU Kot h p r Ko h ee raatbe f . 

Attlt palht lam ita Ihdtd DTa pbvwE UEd Ih tit FbrUa LEgbbtirpwlEi Eome ReprPEEhtitte VDiddrDht oh li a tihg-rlhdEd 
mpaikgtfE tpptch n'hEh rtwaE aytiEamtoie voi U gEt ip aid f ?^ tUEEtV. 'Ydi rpolht k EOf ibtfe rt on p tfe h^ e [i^ape f mt ' Ih coitiaEt 
to tit abDTE Urn rEmlidEdotahCitlErEtiry abDittlE tDiiktvbnig tit Oz^rkt He waf ^}paltd whpi he vrtiEffPda lllbllh^ hrttfegamit 
bEtVEEh tht EVEt wrth a^Q bvHiir WhPh tit ti i rtf tat kE d th p h lib iry "VJ hv dU yo i h*" :hp m i ^ 01 tiE hi aif rtti a tvo by ibii?" tlE hKIV 
Kplkd-nhPiyoiTp dEallhgwH mitf .tlE tlrfttlkgyoi hayt ti> tan t tlatyoi 'Ir^totallhauE t- a^tJKt tl e Ir atfc i tb 1 " Sqte 

BEIbR hayt tvD d b« rgc h t appnac h p t tlE tibtfe ^ipraacl orh tttlEm bEHPti tlE tyEE vtu a tvol^ibir nifch fiirEi Dirpirp{>tE bEttr 
VE comE liaEHhchf bi Oh tlk qiEftliih tltit t aiotl p r Itttt flr^ tlat I vai hdlhp ti> rp b« tlata Qhtltp ulicbiH^tlE tttiatbi 

Ayoihg lifiDict fab fa ah vat cafrd Ihti Ik boft't otfbt ah^prEfEhtdvlth a rathti nptataht^Eh 'Yoi kiau tlat h t^ ya 1 h g CDipfe ^ 
JDhi ahd Ua^yoi fab tl at IK ktiBicc pfllb^ t> dftitth^'i^tll, it havE |i tt rpcE tE d wo rd tl at J dI 1 vat kKd k ah aitonicoa crafi 
tl tatbn 00 h Ivahtyai to ga fa Bar^aidbitaR tit hpvf gphtV ti htria tlat ttvohtiptPtlti tia ■ ich " Tit yai ig f at^mai waE 
ftiihEd He tlDigltaboittttirarhlb aidtlEh hE atkEd Ik bof^/Jiftlm do lgaalH>itdolhg tlaT" 

Th 1 1 a ^{Hhdqit^tbi aid ttt oie tl at [» h Twi ts ie Crpator; k oirprogram oTvEilhg 1 p 01 r dt hd! d aid m tf gi bE d W h Ifc Racdl 
C Dm radE E w h D hayt bEti dPCEbEd, Ibd to^piogramBEdahd bddnvi tlE n>ad ti^bighbrtoralltlPEE cEhtirbE Hor dayoi gaatxiit 
break kg gtitv to tlpm tlattlElrprEaolErvttUhgV^rhhwttUhgt- ^ paitoT tl t Jp ■ tf I Traid^ Howdn yoi reytalti tlEm tlatEVEi tip Irani 
parphti VE^ taight Ih tlk yattJEV th lb aid hPtnirbmiiaEh Ipm 'jtobEOcm Ih^ t^tton to thtkDVh lacp? Th at tit Ir 'dv h ' g{>TP rhii e h t b 
partahdparc^lDTtl t co h f p Iracy a 1 d k bEtra^lig tit Uh tUc G^tiE ahd EPlllh^ ie d4;i} tht JEVEaid mid ract^attlt varb^ Hdi dn yoi 
-beak tlk gEhtV'totlt wEllBEahkgbitliipEbft^ hakE dElidPd'TJltfr FlacblCmradt^? 

Thp ahEVti tf YOUCAHJiThtit b lo vay Ih tip worbyoi cai Expaft tlti wlab trEachEroiE mEft vHoitEhochkgtlEm^ittloittaifkg 
pa li , ■ ttl Ditm aiy tin E f evei ■akligbttferticmk^atpEopb ula EhoiUbE i>i DiifbE 

YEttlP |ati lat totip ddhE.ahdEVbEhtV ia{>iE DtlErtlai tlE Chirch oTtlE CcatDi tf v llllh g to tack b KOhytE.tlErEarEfeh thoitahd 
atl p 1 rgai tatb h f ^aftv Kde h e r Ko h f e raatbE f > tlat a fe dnilig oittitti ahd pbcpE oTthP oc 1 1 pkacv, b 1 1 Eam t lav tlty lEytrEEEm tigtt 
tip wlab pttirE togptlET Utia^ tlty CAHNDT ahd tlty WILL HOTktgaoTEDmE oTthtkDvi ptt hahg-ipE tlattlEy arp faddbditu. 

■ hPtlEr tttiE tip f pEKih E -Ih -tl E -f ly EH kd b , r tl py lavE fwnE Jtwth Trbhdi iQpFttorp all Jpvt oai'tbp bad^ DiuhEtlti ttt>t fwnE otlEr 
bbcY Ufia^ tltEE KdflEr Koi^p rvatk p E t Id ipffeprkgyai dovh a ia-«k tillhdalby TlEy Ihyarbbh^phd ip« tu a hDfohttoi prDgiaa - 
|if tdtptaE ai4 ba E 1 1- a h d tl«y ■ laft lagt yai rapatly ti rtl e r by Tiaih V aAti tttkg tley dDht hayt a f Dktbh 

ThP Clircl oTtlE Crpatorhat tiEPh afEHiDiEk t^^ig to aiobgEttlhgoaightlh thk llhdata la-wk.polhtbfE e e t^mgt Ibttoi nt f^^kk 
( tthtiwE ^D alloitahdmahp tdE tota EtTDrtTiAlh cwe -QhtaEVpLtirai Ihtlp towE lahd ga tbilig UUhy uaEb a btDTi^EbEf ETbitV 
YDi dohthayt tie PROCRAU to w Ih . aid dD ht k low HOW t^Hk*? 

Ih CREAirvnTwE are cohvliotdtlE Whtb Race im haf tie aiEVE r li C FIEAT rv FTY it arp coit Ih ce d tl atWE hayt tlE TOTAL 
PFlOGFlAH.tlE FINAL SO LUTDN. tit ULTIUATE CFIEED LVe arE CO h V li ctd tl at tlE Ejpi^h ahdtlp t-lipprktarE low ccaptbd aid 
TlhbhEd He lEEd^mpErwtU tlat ho bhgpi.Wp oai h dw i» h ce h tia^ own pkfe t^ aid dp vot dii t>talETtort oh ^p Ikg tttooirWh tfr RaobI 
CDm radPE, Oh propagahdtlhg^oi pR>EE t^lh g a 1 d orga h bk g 

ThPit hD bhgprtf aqiEftbh atWHATtodo We KHO LV w h at to dn Tit DhVqi(<tbh k HOW dovp do RbEEt-hDv iki ve btttiiE mpait 
aid i^v^ ayalbbb to if ti>EprEa[j tht wo rd , ti> d rgai tp oirt ipfH>r^n^ HDVd{>EE b^ttiVI^ dii rPEOircet? b^E UUSTahdvp b^ILL ift 
tip orgah^dm lEob aid tlE awEEamt pDVE r at a pob rted LV h tti Raot to gtttlp JtiE oTToirbacti aid wrPEtoirdEfViyback Ihto tip 
haidf DTtlE Whifc RacE 

Ih tl k cab go r^, tit E bpkiV^TprEc^ifeitahd tht ahEvtrt ee wlllift allaid (y«r^ m pan avabbk to if We vHiee tlE tpchhqip oT 
gEitk ppriiaEbh ihprt tt b moftEtfeotbE , tutvE ■lllhotfhrlik Tram iflig tlE tvo by Tdi 1 bp Utt 1 tlE typEfeohiQiE e tUti vhErEVErRk 
mDEtETTPctkE ThE pclit tf VE wlllabo lEE a tKniaiddklEEitfecl h qitf li bttvEEh aid [Id vhatiupr tttihpt ThE pokt b we vlllitp 

■ hafeyETBEahE k BDEtETfEctkE ThE gnalk ed (hi« ivl« h kg^ hpDiti h t tl at tt tia h f cp hdi all [>t1e ryahtt Thatg&al t tlE EirvbalDttlE 
nhK FlacE ItE IT. Ih a mattpraf ove rw Ie hn kg aE tl tf ve d{> hotqibbb abait ibetkE Ae we hayt alrEad^gahE ai Ei»rd Ih bcth oirBbbE - 

■ p f^b catgartal/ li tip matfrroTK aidifeatl oTdii race -tlE PhdliEtVbf tlEBpaiE-ahyBEahE b^E wllltlpittorp ift aiy Biaht 
tlatwlllaccrip tDtlE EirabalaidbEhEiTtaTtlt LVh tfr Raot Wt will hotbe Ihttn batd. w p will hotbe EwtNPdHofn oirgaal. we vllliat 
'■abrccwh'aircrppd. wp wBhPVErcDmprombt.Wp havE bi iie d 01 r b rUgtf bEhlhd if aid tltn t la tirhlhgbad Nttl iEltkdai>r[Jb- 
ahd Ittl tltf attttldE WPWilVlh-LVEAFlEBOUNDTOLnJIN 

k CDicJi F b h . J jep«atw lat L Lay« aUtai^ f all piPT b 1 f V= We w B j Dtcom p Dum k e : we wEiatlx Ih ttn Uak d. we wEhotlx TiQLk i«cL oTT. We lav have tie vtJfH>if wH vlth t^iik He war.aidve aeah ti> tight oh to t>ti I y tb^ C4M e hellor hQI va^rAllwe I44d tyDir 
MfVhtlig l^t-^'Pf^rtahdeTfurt SaHoyairdiV LiXihrfr RacblCam bcK f ■ Racial Loyalty Issue 3 - August 1983 

We vjII not compromiBe Me-1 


Gzbik 


H«K Racial Loyalty Issue 3 -August 1983 

ll:c blind Btn andUiB al^phBnt Mtn Bark RCVK rtV3f Etc m^ h DTIhdDEbl. 

Id tarhlhgmich IhclliEd, 
n ho we htm ESQ the etphaht. 
(Thoigh alinTtlem ■« re blLidJ 

Th attach tr^ [>t>FE nialbi 

ygit^atui^ htBihd 

Tht m t ^}pK] jcif d U e ffephaht 

Aid. hap[»iig t-^ll 

Agjihft h b ti road a h d f ti r^ Ehde , 

at a h 114 begai t]l>awl 

-Gad bt^E meibitthe etphaht 

b uer^ Ike avair 

Tht ffCDhd^tt kgQTihe tiEh^ 

Crtdi-HQir hat hare vt hert. 

Sarer^ rDiid, aid tmaotl.aidihap? 

iDm^ ttf uer^ctar, 

T h t WD h df I oT ai e t p halt 

If uer^ Ike aspear^ 

Tht tl^ ai]3Kiaclfd tie aihial. 

AM, happti ig ti^ke 

Tht fqilrrnkg trnk vttlk ht laidf. 

ThulKiklh^ ip he tpake 

'Utt ; qioth lE.'tK E tplait 

If ver^ Ike aiiak^r 

ThE t[>irtl reachedoit h tf tagtrhaid 

AMtllJtlCiltthe IhEE 

-WhatBoittlk vDidnu beafttf Ike. 

K UEr^pbk/qiatl hE, 

'Tt cbareioigh tlf et plait 

b uer^ Ike a tree^ 

ThEi1fa.«i[]chah«dliliichthtear. 

S^U 'E'Ei the b idetmah 

Cah ^llvhatthlt refembtf mort 

DEhy thE i^tvhci£ah, 

ThtBarvEloT^i fEphaht 

K UEr^ Ike atii^ 

ThE fktl lOfaahErhadbtgu 

Aba 1 1 tl e b^ai t ti grape , 
ThEi^ tE tihgah the tvihgihgbl 
ThattllvHIh hb fCDpf. 
'Uee; qioth he, 'Tie e tplait 
K UEr^ Ike a rDp«r 

AM tottEie mEi oTIMoftah 
D tpitd bidahd huhg, 
E^cl Ih hb ciwi i}pkk]i 
EiceedlhgfVrr^hd ttrahg, 
ThDigl each vatpartVk tie iQlt 
AMalvcm i tie wrDhg! 

JDhi GDEJIrey^aie 

Edtbrf CamBeht 

nE CEJt^iE belkui there It JBorallh thE atioue |HKm ,aid tirtlE niK Flace.ah Inparbit bf EOh to be t^rhed ToBE.tlEfkbBdmeh 
atlhdCMtih tiaghslh^ rEpiffEhttlE ^i p r tve h V) tlou aid m tfr ^ m DttV Kaflf r Koi tE rvat^E , Digai tatln h t tl at a Ft f e e m kgV tr^ Ih g t^ 
'laue the CDiitr^' E^cl die haf ai^Drtfc oi pEt jpp raacl , a i appraacl tlat t bvaid bigt Tragmeibr^, h aV le a rftd a i d bti It^ k^tfe c^c . 
y DE t oT tl e m iDtoiVdo lat hayt the e ig h fe f tf d htln i t^ tit pFDt>Em , tl ey d{>it e ye i liov v hat tie qiettbh b Lttme caft^itE imE at 
tlEEe tl D I ta h [JE oTgra I pf : 

I.TKhe tlatzH tt| h til g "C om DL 1 1 kiD "Tit b tic id ai tpap i b r pai Un c aidiDLiJh^hF DTBai-loia ah d fe i^ oTdl Miii atdaibA lam bEEi fptiti It tf fsemkgV ^^^^ t]itprEt>al>Vpcilhtbf^piHilt The lurpmciftli tt tf [»^9{>ry tf tie Johh B Ircl S[>c t V . dTt h bl Iwafoict ^ 

gilltib mtBbtr I itca I Riitie rt inje bl p rDcd In li g atfe r tt e Ir 1 QDIl m a h 11 V b lit Hi . 11 Jt tie mre aiotttrlDD h^dbeei tfied tit vaivam tie 

ay e 1^ « m e I 'c^n m I h tf m ' voill bt t>ti It^ n n e h e d or ve WDidbt hope tEf^ hnt t U^e II, f kct 11^ i i Dtoi V 3 1 oil e r IDO bit2aa tfiet haue 

tieei pitiltflfd aid it ttterey^itUf cihi hafed Commiikm oertiliV t hDt"i;ri[l(d,'bit t lowmoK vlnkitltah eytr. HDrdovt 

Crtalir; luramcim^itbeltue that 

ia« allb tift Oi He co i Is ry^ oi r co i cli f l>i 1 11 at He ikihtit aid ttelrhkdvere ife Ibe rat 1^ m tt td^ tQ h Hi g CDm m 1 1 b ■ ti 1 1 p rot cti g 

aid iiiilig k^rtreic^ lurtlf nalci|»i(tiE kfe natoialJc >■ t h lelrort: BitUe irch Soc^V > latlle Di^>HpiHDUai1fTt 

m tbadlhgaiddeof blig ttt m «bIh k aid 11 e IVIfe Race Tie re ^re tloifaidf DTotl t r; , f wn t fkct F(^l>itm«»V lakc.fmt ioIeq 

f lice re, bit If lig He fam^ tirmatt^preveitlle LVItfe Rac^ Trom tuercDmliglDgrpf vttl He ital tti^^.de Eali;iprtt orcieiifedlig tit 

nalEoliUni. iiUIRb tw bt 

2 AioUergwip tlat t « rei moc v Me spread, more pov^ miaidrnDit pt Kiamt^ t tit Cirbtk tit a i e« 1 1! ^ ■■ lat?) o i UTtt af 

( I tB p lift d Iry tlf Jerry Fatatk,OralRatieni,Carlllcli\ref^aid 11 e wiDt 1 1 e jyo^ crw at e t otrDi t f p[>ol peddbr; Nota i V dD tl«^ 
fvlidt air Witt Racb I C Dm radt t oitdt ti lllti I EOT I J rd fan ediki lb rf t^pfddllig lev til C I rbtd i tVr l>i t tlf i liHieice k aUaif^M tlnet 
mDK pDverTil Aidvttl Ter^HM t lof ptb i e , U ey a re p ro-li rat L pra-Jf ■ Jid aiUWI tfe I lave l^ard RtaU tiet[>re ■eiaclln Etgk 
biioled It m iRlf nif oampa^i li Lebaioi U^t le clanked vttl 'Jerr^af ti vie Her tie Cliklbi gwipf iMaik]l>act Ih ipaid 'Jerr^ 
npor^dVgsve Ih ^ bid. emit AFltarflfmatk(.atitl« m^ U i dD ib« d V. 11^ Clrtftbi^are He tieft'Trt idE' de Jtvf lave ^Ttrlad k 
tl t r y t b 1 1 prag ram 
ibrllf [jtElncllni ottlt Wlttt Ract. 

3 TIfi dere are tie CDiEUtiHiiialtt.ima loklt^btatllatallve lay^ ti do tf 'eitirof de noiEtmttii.-aid kf ttllat tttiE daiE iMt^Ta 

■ Ica^DirJtvtfl gDuenmei^ Tleyart 11^ tir» li clai^ aid laue itll^d JidBaipibtPdUf «iif1ltitl>i ti tiHirce lact-m tckg, 
iclooltiifkg, tDKQi adaidgbe^v^E, jideytr^odtioitn kalDiliagt JidaclblVdat laf t»f i pt^Uatdai a lapt^f aidooiilfed 
niK Flara Eitirof de <: d i Edh dn i ? TI atappra jol t Aoit^f remod aid 

(tfeotbe ai fellliglle tix ti vatil df Itiloi^t 

i Aiodergmp tlatfeef DiVp^rtame ptUre bitk probabyBDrt ettctte tlaille rtittde^i Ftttf^n Tleyartdoligtcae re^l 
dama^ title crklialgroipkiovi af 'oirgoy^ nm^ ir.bitat f icl.dk dotb villi at uk de lar Tie Jtvf aidllf Ir Fedt ralR^ftire cai 
aiddoprktallde ooiHrfe ttmoiey ll^y vait filtl k ookif fa ^ a i d vo i tj f Vll tie k KndolDToiigDrenmeitairifVEBtdb^oir 
fcloot aideuer^i^ttoTdirK ey^ i trdeydtj lotKiltota p«iiy li tiiet.E^od tf \t lottlt aifvt r n tf Dib^Tragmeibr^ Irrtbttn Hon 
B Id (kici He JEHkl-Commiitt^Tt nmEit li nifibdtpcidoi ti»f ferb^looitiDloT tk ytdnf^ 

S A I od e r nat ga r^ dT yood b itTragm e I ti ry g rD I pi are dofe dati^ltt[>ide ^^CDid Ameidmeit lomaHt tiit datUe Jewt doi't^he 
dirgiif aw^HDB if We Citato r; tippcitticl gnipf 1DD permit aid tttf trrbl^ Inportiit Hat vt leuer, lever tttltie m terabt 
Jtvtflmkurtaifedtarm ie Irtpta^we Eippcrttle gii graipf allllf vay^bit tt li ise tr tf iDttle aifvt r Lie dt fk partpbtiit DTde 
(bplait Ittf DiVp^rtome ptUre, lotde toll lb i Alfriall, ve layt ladairgiif t[>rdree 1 1 1 d rt d y^ an , bitd t J^ve aR m titfeEf^ 
drkkgDi^df briig.moigrt Eligaidifeftroylig tie ^kfk Flace, itrerde tft 

G TI^E ait de SiNbaltfIs TKy fed f irrbalmoftVcibibrllfmEt bet li a en m bill g aid crafllig vorU.TI t tio.dDt^ latfoVt air 
bigferm piotitm oTgtttkg de Jt v oTT d i r bach e Rwn t onmbtdaidlle Jew EiraVtd RiEf bonmbtdaidlle Jew btname It matfer 
lidimalfiNbalk latlle aiiwer injltfr Rac b I Tt am vo rt t 

Sd Hem, k EEftme, ve layt lit Sk ilid Bei ame LVI td Raot , e yt ibi Hi g V pcitnvialli g atio 1 1 d e pioti t m ^ ti 1 1 1 e ye r italV ge tUi g 11« 

■ let pbtiK li ibciE.y^r^f Inlbrt^llf Ek fintyorE cTtlt e t plait Af aooittqit ict^tlt "i^llb Flace re matt coiTiEed.dbUedaid 
liettoOie 

TlEK art a iimiwrcTctlErgroipE UlciU Iktf ml at lit varbiE Kbi grDipi.de EpIliferedaidHa^eitd HazI ^otb 1 1 , d e Wl tfe 
Sipremackd.aidyarkiif c<im bk a1t>i^ at 11« Hnttk ead^rtf I laie alrea^meittned.aidfmt data re ^Tt i oit Ut llcnt oa^gcikt 
Bitbyaid drgt .trt r^oit cTtlem, Iht de Sk Bllid Uti oTIidoftii^tltvEee a 1 1^ pa rt cTtl t p tti rt , aid Ti mt mi or , tc r Ut moftpart 
dtvaE tRlerai VHgllkgde E^plimt a r a Tragm 1 1 tir^ tt^eitcTtlt probtm Noie oTtltm add re f^ He mali tfii dat 1 ai ^tHd tl e it 
at a I Inpf irbiE n>ad bl>ct titlEprobtmlnralnoitZDc^itirk^ Aiddatk^iE k Jtw tl Cirtlbi tv 

rt I at ^tidd tl E rt ^ lot Ub aiddftbitaid lai preyt i^dllt HI tfr Ra» Tnm eyercomligligrpf wtti Ut rtalprDbtB.de RalEoliIbi oT 
tiilUligait^iamb RacblRelQbi at tt avi.CREATIvrrv ts TH E A NSUU E Fl. TI t CHUF11:h OFTHE 

CREATDFl^oi de odtr laid^^kef li tit wlob ptdre Ract^Rlgkii.gDut nmeit^iptnUtbi aidgillblltVrBCKy aid tliaicc.oi ttiB^ 
leattl^iidRliii.t iTlrDiBeitaid, li ^ot tut r^aEpeotaToirf[>ckV^^^^'=^ ^^ Eirvbalaid wt ITaFt oTde Wl tfe Race V^e ictoi Vbafe 
dimretd aid program oi bgb, cflriLBOJ fd^E aid He Exp4[ki» cTltti^.bitakoDJ 11« f t n aJ Laa^ at NaU je . We i i cioaj^atf de 
niot balotvax. 

FirtlErmare.ve layt tantdtiofn tmc^fE Fram He JewE tltBfeb^E, vio layt bet i lit maft^ica^fillfiNbalkt cTal 
ttne, we laie tiiei lad oTvlatmade dtm ^t powerti batP'ig ram ai d no i Ira It rf aidmaipibtirr oTmaiklid Tie Taotk tlattltv 
layt a FlA<:iAL RELEH^Haid tiiad^alVpraotl^d ?ACI.^- TE^H'ri^i>RKaid FIACIAL LOVALTV tiramefty^^n-Hcv le tit WIttE Ract 
layt a pawt mi, B e a I kgfi I, al 1 1 c<im pat E li g FlacdlFlt^bi oToircvi Wttl a II lit advaitigef we lare aytide Jewt ,ve cai lov lot 
di Vbeatdem attlelrawi g^e, ve nai doadaifaid tlnet belt r 

TI t VE cai dcaidm tai ti do.Wt ftt de vlct ebplait We layt lit tibl p t^ it . "i^ t Ut li tit wlok baloTvax.'TJt wtre itTt rmoc 
ft rt>i^ Nt oai do a doifaid ttnet belfr rllai cii Jew aid mid race tiem tt Notoi t^nai wt oyercoBt airtiem tf wloktat^ 

ccmptt VaiddtyaitilkgV.bitwt oai dei prac^td from dere aidbiid abtaiunin'ltfriaid BrgiferwciU tirciitt ktf. 

Sd tt gEtbifyi sigh k DirLbrar^ Tl« WeEtuat latiiai wU a regtlpitdgi 

V ■ J ■ ■ 

FDFce Pr^yak "rJIfi Reaiai Fait ThEK t hott Ih g f « 1] rp talH>i t tlf pn>giani at tie CHrch oTttt Citat^r. Nt m^ai tirttt "i^llt Flace t^ fin he ata ly 3 h d a II coitt AhyahE 
■ hD tf agakEttte EirvbalDTttE "TJhlfc RaK k airarDVEdeiemy vHoitaiy TirttereqibiKattih 

CiirBlhlnim g&al t tigftttt Jt« e oTT d i r bach e aid r re f t CDitro I at tl« Nh tfr Ua h 't df t Uiy tiach Ihti diiovi iiapabt hahdE From It em 
ai Dit.tle ^ky b tl« llntL 

ChrfctbitV k J Jewtih mkd EcianibtittJt haf Mhi^tedtle hdoitoTttt "TJIb Flact H^ioyer laDOyear; Jok de Whtfe Hah'^ Fle^bi 
BccoBE aCmatir Ih air«VE(, tl«K 1 1 all kg morE deipfcabk aid mpighaittlai a tialbrt} It orlEmh race 
Are yoi jTillttTiE acUttor^parttkE dabbtr Racial Loyalty Issue 3 - August 1983 

III blind B^n andtut elephant l^tn QkK hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue4 - September 1983 

Fundamental Drtferences 

I IBB call tta F aid ttn c apk : ~n« C Fl EATrv nr ■ dve m « 1 1 dE 1^ t c^frr^ttai kt^ 3 ly p rt ie h t rafego rh f oT racd I, pQ^t^ I, 
DfR^bii m DfffiB E 1^. It k iDtchlbrt},Di3ccf}vi>T3hY^^^rHDVEmEht,f>aEtDiprPEEht It t lot 3 K -Up 3d oT H rtfe 'f NazlmnutmEht ibt 
arE we -HtD-Haztf ' rttf hDtEimtarli.Dratfllbtd wn.ahVDTttE Kbhf rtt lataWhrfe Sip fe m acv gwi p . a h d >■ t will ctart^ tipblh wly 
lollh Ut ibkM Ihg d tcoi n E 

rirrt dT aTl WE laitt^mdE tl t p<] li t c^Ebl ct a r we aR nqi« Ji acbtEalbyomt bEf^a moyEm^i^apMbEaphYahda rEltibh f ii]h at 
tlE b^ltfr Ract , 1 11} rti h at V > ^^ lEu^r had Ih all It h tt>r^ 5ki]E tt tf EitrPBE t^ tapDrtihtti kEEp fe -e m p I af tlh g tlat w e CrEat>it arE k a 
cbEf tYDiitEbEf^bt If HHtbnf h afU! EomE DTttE bftErccapartoht btlurp w^ Him^ t> ttE iini oToiraitbt i/U^ arp hotaLNItk 
S I p FE m tt tB ouE m « It f ii^h at miMt K^ial h^wEpapE f FEpoFt k hEatV aid qi tl t^ Ie to box ie kli Ae liidEFffehd VUh ttp SiprPBaE^, t 
I tttiFbalV haE rppRfPiU tlf LFVI tfr Ract af ttE ii li g powt f oy^ r ai IhfeFtiFiacE^iich ai ttt BFttUh Ih Ihdb t[>F tio « itiitf .oi tlE n h tfe 
mac^n aw i i g , c^itTDKg a hd e ip b ttkg thElFlh^FtiFbdcl t brEE.tiiih at tl^ pbi^ttai owhtiE otth^ ahtbEllim Soith ThtEE %a ait 
ai V^FTitagf FEiampt oTMidFEdE.OFthDiEahdEoTatlEifttiatbhE vhErp tl^ i/Uh tfr Hah laE thE bFd aid maf^ f, ^te Fhkg^cDitrcillIhg. 

■ Dilhgaid brdlhg ttay^rEam^ g rDip o f g foi pE dT ktE rt>i a h d f ibdi e d m idpEDpk^ 

ThECHUFlCHOFTHE C R EATO Fl W aitE hOlE DTth t Ih 1^t. C R EATFV HT df pb FE f ahd dE hDII1]EE EICl a ftipU f bTE 

p h Ihiif i}p hy^ lot bE caif E oT h imah ttiFdh fe af oi f , bitbE caif e h tf t^ r^ lat p Foy^ h ttat Ih thf Ehdfiiih polty tt h Q h t^ df f tric^E ti ttE "i^llfc 

FlacE IttElTLnjE cahaidlayEqiotdfiampkaTfeFfiampt.bDtt i NatiFE'E EfeFhalFl^^kii aid tlE Whifc Bah't Bbt -Eg^t. Iidta. HaU. 

PdFtigal, Hf I t»,SCiltt ABEFta, ttE ABEFtah Saitl wn n fbTE E COIWn Y, a h d limEFQIf DtlEFf 

ThE CHUFICH OFTHECREATOFlf^tf ckaF^ahd MEqibdca^ LVe wahtiQiE oTtht' Ittt thf m Qf tdai gE Foi E aiddEEtnctbf phlbtophy 

thE UVirtP RasE haf ^rtt JEW^h mai tFdtcil pri lEd ta 'cighoit Itt tumtillhg h tilir^ Sic^ po c^aka^E tadf ti act milhg, ti 

m 1 g "E Itza ^ti h aia tlhalh^ dEfiFic^bi oTttE A h It ^ac4 i/Ue haiE dE m oh f tiaftd tttf fa DiErvhElnlhgh^ahd 

FE pE aftd V tl at wf hEEd hardt^g{> Ihti Ragalh Sd tt ie Ea^ rtagai, kiidahdiitaF.WE dah'twahtti^ it brE a i^tHxty , lot ilggE fe , iotmid 

raat, hDtBibtk>f e He Aii'tvahtt] t>id It die f a ly ott e f act He da h 't va h t ti iio h tra I aiybEHt^ Oh 

tlE c^itiar^, WE wahtt]d{>Dht ttatwhbh Hati fe fe lb ete r^ Dtt e f f ppi] t e ti d{>, a i d tt at t |if t^k( caFE atyoirDVh, haFHE h^, ai fim h Ract 

h fodDlhgwE Willi] taiV ^^^ U^ igitinjE wlllFEaltz^ tl at f i bf dtlh g oi f lii^ ib Ff tf Ih diFEctybbtbh otfich baEb fi t Yoi cai- 

latUE caR dTvoifqwi rrvQi EibEk]tEvaiFEiEmEft>tirPE[: Tim I ~p t^, a h d to chfi d oi f aw i oTTtlf ticE oTtlE (aitl ILhDW 

ati oth E I CR ati R ttat haE piiEiEdfich a e ti p b , f « IT-df e tri c^b e oh Ff e , e xi]e pttt e "TJhlfc FlacE ihdEFJEVbl tiftbgi 

SattE paltyattlf CHUf^HOFTHECREATDFlckaFV tf hDtWhlfe SipFEmacvwhbh Ei^ltgfiigraphbal^id EOOhEFaFb^F. 

racb( m d kg, b 1 1 atiEQ li ^ gpihgcphtfEparatbi bVE vaht hD h^gpn k Dirmbft ho JEWf^ia Be i bait, hD Hidif^OFbhbb qf 

aiy otlEFBid rac^.'i^E hCitDhbdai'tvahtttEm Ih aiFBUEttntVE wahtttEm oit at oi f cd iitrt e aid tli a IV d itoTa i f iio h tli e h t OirpDl:^ 

b tht tihf caFE oToi F ow h , Eti>T] Eitif ctzlhg Jewe, h^gp'E ahd d^ e f Ih Tt Fb rr ; bcycott li tiadE a h d i]Dm m « fce . poirtbf ahd fiHibl Ih^FCDint 

aiymid bce, vhaftiEi tlElFpa^Tki^FftrpE Practct Fla = b I Loyarv 

FTvE db tt b rp igbif t^ at th E JtwE lowprac^fcE oc b I byalV. U^ inid dce t wd i d f im i thFlhk k himtiEFE aid IhtliEhCE tiapDtrtbi flnbr 
to,aidEacih EfEttah,vhEh "TJIIt Flmp wat f ipRBE ahdatrttpEak^aidttbdPEprfe ttE RDmahf harihghhowh H^ff llttfe abait racbl 
byalV rrvE ttph c^itlhi^d tt b famt pDlb^otracdlbyalVahd racbllH^Kit^ ttE Bid rac^E WDid hotoih/ wnpFah tip yk^ ,bitfaar 
bECOBP atifottp ahdExVhct Th ev wo i d bE c^Hn p a Eppctf DTttE paf^afp«i]bE whbh, Ih ODhtirmrVwrtl NatiR'f bwf Jif tpbli h/ ooi bi't 
citWThEYliEtcoibi'tKimpEtP agalhtttlE tipE FbFatilirtbf oTttE LVhfe RacE aid aE a rpti It w IUe FEd Ih-^DbBbh Tht, It-EltVE thDid 
cbm^ t] F al tin p oiFpaFtkg oTttP wayfwnttE LVhlfe SipFE m ac:^ g R>ipf ahd tlPi Ih h p Ft itp h Ibf i}p hy. i 1 1 tt e lab^ ahd ihlhtirmEd will 
cr^, bi'ttlb tit famt phlb^ophyat HRfeFpimtd^ Up t^apolitV^^-^*^"'^ howccBE t^ tit cfix oTdii what pet pi^tbi , wh bh b hDtat 
alltiAiwhgiadE H rtfe r, b 1 1 ti pokt a 1 1 tlE dWfrrEiotE bEtwEPh tit NazlmaytBPhtaidCFlEATFi^FTY ThEEE dWi^ fe i ot t a fe lotfBallaid 
f iptdbbl Oh tit «] I tiar^ , tl Ey a FE FnajaFaidTiidaFTiEibL 

D(ibR I IkttlEfp bat b d rrt FP ii]E E ttBP agalh FEpEatwhat I harE taUFnaiy tkPEbtibFP.lFEgaFd HltfeFaf tit gFPafeftFnai tlE Whlfe RaE^E 
haf E yE F pHHli cpd. a I d tt E gFEatift>a[:EF~hE 'rich's FlacE laf EytF had. Lht CaliFnbif Ih tip FEaIn E^TdkE^ytr^, hp FnadE agFPat 
bFEaktt FDigl Ih tit FPah otFaoal FPa zatbh bFthE i/Uhrti Ract Lhp ColiFnbit, ht wat agRatpbhPPi^bitaboJiEtaE OoliFnbif dd iDt 
CE^FTipbt ttE dtii]oyEFyorallhEW tFFlbFtf tit I iilhE^wh lithp WhrtP Racp. eo tDE^. Hlfe Fdd hE^k ht K ttTiE ODFTiptt ttE RCklftTiggk, 
iQFtTEh ibHibfe tip ooiR cti]o I FEE IHFltE EiFvbaLlh i^t I Qw ^ t}d9^ , (19B^>FnaFE ttah 6 iyp ait atfe Fttp ibi idii g oTth p Naz I Fn otp fti e h t 
aid J&YEaFf attPi Hrttn dEatl,tlt LVhrtt Raot t h ib e Fba 1^, pa irtta It^, e e» i ofti ba ^ ai d b o Fa IV r tattE h^ we akt f tt a h rtwaE ia,eD,E}F5D 
ypan aga UXIe i^ah oat go Fh^a 1^ f ay , k tict tlat lEytF Ih alirtE IktiFy haf tlE Whlfe RaE^E tTPFbEEh wtalPFCiFk aFnoR pRoaFbi^ pat Huh 
ibFFTitFE EiFybaltkah Iti tDd9^ 

Sa ktif Fnalp tltp<]litoEaF Htt Fdbiatwi ttE waF He db lotwk tlE FacblahdpFopagahdaftFiggk agakEttlE Jpwf.ThP 
NazlpaFVdd hE^tTth ^E^itaybbt bliEpFlhttiFttP f iirbal, EKpaif l>i aidadvahc^Fntitattlt LVhlfr Ract.HavIhggbti CFEdlt 

■ lER E^Hdrtk dit ahdatfd takkg a FEalttb iMh atHlttrahdtlt NazlFncytBEht, ttiE lowdEllhEat Im wt i^idaFTiEita^drrt f 

T Tit HFitTi 1 d^ E h ti I dm FE h ot 1 4>it E^T Ut I ttV- J < Ft ■ iQFn aFE WE tf^lh g t> fav t ^ w h E» arE WE T^lVh g 1b F^ aid whoaFE "WE'^ 
Th t drfeFEhc^ t oTFnafoi InpoFbict. 

SInpt fti^d It t tit wltFEaf tlE CO FE at tit NazlFnaytBPhtwaE E^tnahy aid tip GEFmai ppopt , tit pFlnE CE^hiiEFh at tit 

C HURON OF THEOFIEATOR k thP WhltP RaCP WhPFPaE tlP or^dttlt NaziPaFVwat DtltEClbidi DtltEClbidi DtltEOlbid ilwraB(9 

aidiioFTipk^V i atbi a Ibtb, wt CFEatin dEhouE^E aiddtpbFE latbhaBFn aidEEEk ihE^ad tibiB aUUirtiahd BF^ht FwoFd tE>ralltlt 
nhK PEOPLE E^h tlti PdhPtEaitt, lhclidlhg.l>itiotllnrfrdt],tlt E^pnahE 

Ih f loit, w h E FP aE H rtt F ^0 1 g htli E I paid tlE feFFlbr^, thp powE f aid ttE ktlitiop aTGp Fmahv ahd ttE E^t n ai( at tit EipEhft e^T 

We FRich^tlP PokE,tlt EhgBh,tlE Riff bit a h d Aizt 1^ at otlt r hatln h a n f , wt CrEatin hayt hE^fiiih dEf Qif . IhEtpad^wp ftth b ■ pf 01 1 hatb h a fe m aid prom o^ ahdpraclKt racbl t ^m wd rt b^e dtpbre alw^rf beHEEi LVhm pt Dfi tt , v h at y^ i It e Ir latb hal^. ^h d 
letLli M rv th t i f tip hgtt f a hd f a lUa rrv <{> fttai ^Tfictbf t ^^ dr^cfed jgjlhftu^ J^vfaid otterm id rac^f IhEtpad.lD if rtmak^t ^ If II 
Ql3 btmDR ESiff dJi ^lllhg Ihti de tipacherDiE Jevbl trapoT'dfrUt ahdcoiqier'TIf vhot p rag ram oTttt Jf ■ th i]llnt] tip<]vtrha[ 
besh l>jftdcih ttt E Ih t^ I pDk:^ dT 9{>ad li g tt 1 1 ip^rkirWh tfe Hah t^klahddtclna^ eaci Dderli de um^ oT h atb h a Itm . D T c^i h t ^ 
lamialbm t lattle Dh^ ^^<£ ^^ -J^v laf cEytiV i tIEe d t^ d b He iE.de Whtfe Race 

Fit ^bi t aiothf at vhtEf 11^ TMrV Vearf War, Drdi ttferlhggehocklaliar^re li Eredhd i^rDveruayEarr.ahd Indrtdi 

atatlf rvarf d^t haue t^^i tiight Ih tie h^e atJ^ibh ChrbtbitV Lahgia^f b ^toU e ri d b He r, af aR E^y^ lal Dde r bf^e r bfiei d4 Jev 

If E( X} gaad, ti aglbt , t> dbkle Jid li CDhqi«P. 

Tht CHUFICH OFTHECREATOFl.k^tJdoTpKimotlhgdbtibe latbialtim aid ctiflig It evef t>de dfttpibif ettctsoTJtvtfl 
Chrfctbi W. haf^kei apoEttte i»me at^c^h It haf ^d td allthtEe kfief ^hd mjiy ode rf> htad oh , aid IhEtpad haf tetaooint tar 
tit ellnliatbi oTdlfferehOff Ih latbiakm, Ih bigiagt aid tht pi m ttoT rp^bii QhDraiiie Jid ^ipentltbh. ttticiief ttt goaliotoh 
laAialtttk rbalrtf biToi rac d I f d UartV. raobi 1 1 Vais raod I v am worti Ne CDife h d tl at ^ ro i f e d aid nlfcd tht i/Uh ttp Ract tf fti ttn^t 
■Hit pDrertildah Jllde Jtvf aid mid racef oT'he no'c coni3>ed Tie Nh tfe Raof Ih tH p re f « it p rE oarb i f pDtttbi he^dtalltte hep t 
cah miftrk Drdtrti Eiraht^aid hatb h a tt w ^ n beH^^i LVh ttt hatbhf miftiey^ rhapfwi agak 

nt atfd pioBDt tie f hint] Dif bafb dhgia^ tirttt "i^llt Flace ^ i d tt t rpby p ram o^ n tVaidBDrp f ipe rhu r CDm m i h batb h betitti tie 
■rJhK PeapbE DTtte VDid SIhOf I hare Jlr^a^ Ik^d Ih bod Natire'E E« rhal R^^kih aid de WhK Hah't B bt th^ trem^ idnif adu^hta^f 
tlatioiU tlf retr^ehEie lurth^ i/Uh tfr R^u^lieed Urdh^ rpptattttm If re 

Thei we come ti itllgkih . ah Uhndc bEie tlatlat mil de Whtfc Race at i h dt r ti r d{>ZE h e oTct hti rt e BitEliof db tf amak tfif Ih tttEtT 

■ t ■■mjkt db tl« htitpclht 

2 HKrhJf ftatd cpeaftdV Ih Its book, y^k KnpT. tlattlt Naz I m OTt m e h t v jf a pa IttKa I m ore m e h t th at Ri af In r tl t Gtr- 

m ai pe cpt o h t^, a h d that t lat lat t[>i t ipo rt H t a tf a Ebfe d thattc i hdkg a re ig bi t m ere m e 1 1 mat atmich grEatrlttti rbal co h f e q i e h « 
tlah f ti rtlh g a pcm^ I paiV. tlat re ig b I E moyemtife by aid bi^f hare ^ miol more prat[>iidaid bftfeg Ihtliehce ttah tiaif tta r^ pc Itdnal 

KDfEmCLft 

■TJhf itjt vt agrtt vhabhtarldt^vn deft aitife iitit t iratki h f ^ 1 1 atfa rahtti make d tf malordbtlhotbh be^tti de Nazi moytm tit 

ahd<:REAThVrTY.Tht Nazlmoieme htvjt Ihdttd.ai H K r h In ^t tr Eta« d . a pc Itdna^ m out ■ t ht Th e <:hurchdf THE 

CREATOFlahdCREATrvrTYdo h Dti]o h Ettti ft a poltdcalmiHtme htbita rt^bif m OTt m e h t C itatb tv k^ acblrel^bh.a racbl 

nitibh eii]liEbtt t^rtlt n^h tft Ra» ahd tit Nh td Ract abht. At a Kllgbh that maiy extrtme t^ mpor^htadvah^et oye r a 

pa IttKa I a rga h ^tbi Toltftaftw 

(B) a reigbi tvoktE a Etnigeraid mort baft byavdah aiyotler^lH oTi i"ah orgahzatbh tthat more htlit hot k cit it]h g m atbe f ^ 

gaatf ahd himah i]ittE«f dah aiy atlt r ti rm cTaEfccb^bh Nht h tt tf ami c led u tti racdl Iht Tlhots, tt tf ihbta^bt^at tit JevE layt 

prayti ever tit tloiiahdE atytan 

p) iy hay kg a raobi rt^bi Inrtht b^lttt Ract vt art ellnliatkgd ohE Diatt EFtHAB tit Et Ehalprabbm dE Wife Race lai bEEJ laddkcL 

■ td InrctitirtE h am e h^ f p lit bya ttfri , c r d i a I kr^altt e 

Diet a h d t[>r a II, WE are ^oblig tit probtm ttataiChrktdhE ait rt ptafe d t^ ^C4 d w td , hamel^^k acnich.woiU tltk k^atv 
Ik k-ttl delnact o r >■ ci d d ey obtv <^ h rtn iitHaldlrtotlef^ ChrttbiE Aiytlere k a cahilct.bitde iiohtlkitt aytirht talhg 
rt t biltt lit>de it^kii.aE de Jtvf okytit ktPiiiEd ttxibe.ahd iaaaciitoTdehdlilEuertiait tL 

FDra<]rtatir, dtm k lOEich iiohtlt^ LcyatV t^ h tf race aid byatv ti> h t Ft^kii k oie aidde Eame.ahd tit httd t>bt a 
hyp{H]rtfe oiaich tophrthb ho bhgtieikt.lh aiy f havdov h^a Creat>r tah be dtptided ipai libe byaltD h tf race , v tUoit ccitlbt 

■ td 1 1 rt^e raatl>i^ 

3 Tit dlrdaajcrdtn^itict t^albl at pcktvtd pikle tttt tfEit atChrktdhtV Wht rtat H ttfeneyti rta^ addtEfttd tit tut oTJeiikh 
ChrfctbitV.ae k ooitraEttiamke b (JevthJar^lhE. ttt ^ib^alttachlhgE. ttt iihadral^ Tact, a h tl-Nati rt> app R>ac h to Itft "i^t f ha« her 
Clifctbh t^' Tt aoh e ro I E h^ dt hoi i«< aitlat tf rtalahd h atr ra I a i d adi ooaft e kt t ad tDti I e e n' NIL' c Tbtitb i e i]o h c^ pd atihreal, iittti^ 
iilEardahd nkicih fjioDhE k ilt ckki prk a htbibiE fomewherEj Natoh t^dME CFta^btMipoEe tit deceit ahd hypcHirty otdk 
Jtvtfl b rak-4 cram b t r, ttcaiTwitE Rltadoi^dehoncef ttahd rep beef ttvttl a raobI rt^bi oToircwh tcrtlt Nh tft Raot rtgfreE de 
nhlb Flace aTiidameiblah[jmeailhgTilplK]fCf>ly aidiirttd tlat k baEedoi rtal^. ah tit EftnalLawE cTHadre.ch tit tEfoiE at 

h tttir^, aidoi bgt aidiiommoi Eehft rtd{>tf lot taue tit "i^llt Flace li ayaciia liffead.RgktE tit yuilb Flace a ere e d a i d prag ram 
by lit h ttoai drbe.profperaidadrahce Inrtlt hEitmKiivtarE 

i TItE t oie Dtt e r t gacy th at H ttb r laf kit if , tit Whlfc Flace.dat tf a heavy birdth t>ouen:^nt a h d ■ II ooi tlh it ti pbgie i^l^rfmt 

ttnt That kgai^ t de Uta datde Jeukh probta k m ak V a polttba I prab b m ahdc^i btEtbt f ob td by pcUa I ■ e a i e , ■ I hcl hE tr^d to 
da Tik Uea k conicm ttaitiH tit i^t d at H ttt r h t ve r attacke d . hcraddrttftd. tit ChrktbhtV kf it. 

nt Ccatoit f?^ lot fc^wrDhg aha Vfk.vrohg approach The Jewk h probta k ai OTt rvhe In Ihg prabtm dateittidE lit>all 
phaftE atoirltrt ■ca^.tcohcmbal/, bc b It^, po Itdca^ a i d ktDallotltiafpect.Bitiit ej^ tlat Ih tfEehot tt k a rt igbif probtm 

■ hbh tht WIttP Uai Ih tit patt h aE ^ lb d t> f ob t . LVt coi^hd ttc^ioiVbe EObedbyait^hnif approach by tit UUhttE RacE hayliga 
racbirt igbi cTIt ovi tlat kaort poiiemidai Jidabm ahddlrtctv laftlb to tL 

Staidkg dktcd/ Ih lafVb appoftbh toEicI a racblrtigtoi tirtlt ■riUlK Flace k Jtwth ChrttbitV SIhce HttftrEtaidf head aid EhciUtrf 

abayt a hy otl t r i^ltt r aga Ih Et tie Jewkh mtiact ahdfkct he cohdcitd.aratkafttot afedCliktbh ty. It haE d e re by ktt a de e p-n>ofe d 
hipittEbh wtd de p re f t It ge h e rat>[] h otadmkerf tlatCliktbh tv k hotcTaiy cch^eqitice li tie ftriggt 

nt f^ tit t ccaptt h^ ihrtaKtlc.Wt f 9^ tl atC h rttbi ^ t lotai V oTmalorcci^tqitiot li tit ftriggt agalhEttle Jeu^bittlat 
ChrttbitV ktlt maftpoitmiit^H>i de Jevf have had ch tit IrEkle tor hearty 20 ceitiikf Ih fictwtdait tt. Jidakm woiU haye Taded tTDm tit tiieht.aidUe Jevf atihgvH rt,a bbg. big ttn« agD. ^e "CohfifEtihE DTa Je >■" . C re atb^ Credo Hd i3 Ih tlf injh rt Uji'e 
Bbt > Na.Clrbtdhrv ^ hDtDTBlhDri:^iftqi«i» Ih tl t itriggt rt b^ I repeat tt^ m at tport m I ■■ t ^h>i Ih 11^ Jewkh jrfdalwrtl vlbl h> 
cbH^rtte LVhfe Hahf mkd rtlat fbod tttit tir h^aiV^DDDytau jf ah ln[»irbu R>ad bbck l- tt t nifr Flact li tlhdihga racblrtlQbi 
ctrb^Mh Ih t jykg tie hprE^fbi it at He Jevbl prDbta cai be f Dfre d tr^ po irt>[:al m e ^ h f HRkrh^t ce j^d a m t«>i »ptb h ciTma|ar 
dkD«i(bh( k de BlhEltoTairWhrfe RacblCDmradEi.apntitm C n atli rv m if t how qh^ Bom e 

S nKrejf tie Nazlmay^m titliDka har;h aid hOEtlb atttidt bvaFdE maiy oTairWhIb lac bl h e g htH>? ve iki Jvitite WHKif^ He ait 
I at h Of tit bde Frehch.bde Potf^li tit Czpchf.tD tt^ RitEdht di a m iRtide oToth e i b^ h rt R^cb Com 'asef ti a~ Nt 'e rpga'iiEd ac 
a rcl-t I e m 1 1 1} tlf EipahEbi oTG e rm aiy a h d th^ GErmahE OhttE ooitia p^ , we Ftgard ttem alaf dm racb I bnttf ie n'hErpaf we da lot 
CDhfehdtlatallLVhrfe hatbhaKf aFt 'eqiar. ve leyEitte tff taHE Ih allLVhrfe gwipt at oirbafe all5aaBlllbh otdem .^id tt t Ihi^lidti 
fDme Trlh^ e tmeht atwhbh wf art hDt htiieff ai^ praid 

We do tt t Hi r f ETe ra I good reafoit Flr;taTall, Ih ordErbfinfre li tid?^f prEiiarbiE dltmaa.de Nhlfc Race itedf alltlE 

hep, a II tit himber; ttiiah m lEdr NuEr^galh miEtve afci Ui Jew bEiiihrE if Ihb Tra^kHa wan w th "TJi ip b roti e r ^ llllh g i/U T ttp 

bratlti NtTer. htreragalh Th tf b a oard li a I « h EtoT C ttaU tV Lnje m ift UHTE. NOT FGhT. eaoh o^er L^'htfr So^urtV aUe ordErotde 

*^ 

Ih coitiaf 1 1 1fflhgt ° r I iw tfflhgb Httfrrvaf EhgR>^fed k de blHKlbf^de ■ oftcottv.de m Df t tiag b wa r oTal ttn t . rt oi>^t 

to ttt i/Uh tfr Ra» Ih Ibtt aidaat rblwEan waf attra i om baL h ttEehdhe bftdatvar, bde tTErbitlg Ehame aid dEtrlneit 

atthi UXih td Ra» aid b tie DrervhelnligbfieTtoTtlE Jtwf NtvEragalh miEtve be td Ihb tioh a daf ta Fd^ tiap. Th b t a Card Hal Rife 

atairEllgtih.CreadJtV- 

Td tlotE wloargit dat Httt rhad laiihDbe, we f^iiatfo, ttooiU hare beeh do he dtfferehtV.oi tiDOHiitf OhE,lti»id have 
bieh ayQdtd. aid%a. treit red litD. RcDid have btei woh To ttDfe ihcargiE tlattaklig Ih aide 'Trlhge- Whtb latbii 
vHbHertte qialtVatoirgeie peal, we hare a i ai tve r In r th t b^e e^, aie tt ligata tke Flrftatall, we miftf iirbe tfttE 
■VI lb Race Aief hotfiraliE.aid trve pinit de lame iioirte ttatve lavE Ih thE paft chahcef arE ttatVE woi'tttEi tie Nh tfe ^it pEWl 
b gohE TcrtTerahyi^ So , tirf tot a II, we miftf iirbe' li o rdE i to dc f o ve aift n tfr de Wh tfe Rac^ aidpcbitzE tt Ihb a pove m I batfr ib g 
ram Ih arde rto dEitnyoircicB b< Ohce we get tit JewE atrcirlHci aid ■ Rttca h tra I oToi r cw h dcitHybach htioircwh capal>b haidi, 
tlEh we hare a dlflE ■ it i h atta i Vfc £3i thti tlial^ IhftKit DirpR>gi^ oTipgradbgde ^le piKilDTllfi IVIfe Elace atoi r k biit, ai^r 
tlE »itirfrE at I have aapt^tetbrtl Ih batl NATURE'S ETERNAL RELE K^ N ahd Tit nHITE VAN'S ilE LE. 

G Ah ikbrbalTaotttatb cbftdb de abayt ahdownpbb^ iiacceptal>b bttE CHURCH OF THE CREATOR k tlatHttbr 
tormeda m lltb ry a lib h ce wtd oit cTtte TcFtBCftotde aid rac^^.de JapaittE Th tf t aiatl fb a at tit tlntoiderto if Citato n tt k 
ccmptt V 1^ cchbadh^tbi b tTEr^bg we ttoidlnraid we latoh VTimatdefeid It bititbrV rejEcttlb at ah actoTtiEatoh to tit LVh tb 
Race 

T h ataiy "iV I IE RacE f hoib Ere r, ahywhe r« baid togEde rwtd aiy m id race aid Eigage ttem aid hEp tlem Ih tlE kHigoToir 
HiK RacblCcmradEf b li ciibcct afli oTthE mtmagh tddE ttmi^t htiErhappeh agalh' 

T DhE ant r d trfe It ICE wt vahttoEmphaftt b cir'm^cf^at N azi be c bg ba I bade r A Vte d RiMEhbtq hai cclhtdde word Ih 
hb 'Hytlcf cttle Twtitttt CEhtir^.nhtitaf tit Nazi Mc I wat tl e f ■ a rt gccf e -f b ppbg Sb rm trcoper, de capal>b Piitfbi 

geierab o^thE Germai Gt h e ra I StaTT. ah d de e ra oT F rEdt ibk tt e Great we C^ato'E preTi' Ihfbac b cc htw~h prbe topbheErti^ 
Amtiba b~ihE c[>ibDYtia, to tit LVIhhlhgoTde^eftbttEpbhEEng^miE.tahd'ahcurt aicde hdbht^htEJEDtththlhEbehd 
CEhtir^. r^hthEFt Ih Amtiba We bel^ye datde bi lb li g oT Amtiba \t de gitabftachbytBEhtb iV^htb) hiaah h tftor^aid pFttrtoal^h 
cirUtcbg^wtth tit ya h tb f t De f tlhy oT th e LAJ Ii i Ih g cT tit LVeftUVe i]o h f be r tt atat c i r Utc bg bal h»E aid 4>i rowh p ro i d '■vthm' 

■lUE i^ittEipolhtwttl prUt b dE i^cttlatTIt CHURCH OF THE CREATOR ISA PURELY Amerbai piticmtici . af Amerbai at 
appt pb , m oth E iliMd aidde Foird oTJiy It b roobd b Amerbai follaid b de pbieerlhgipbRctEart^ Aaerbaha Uhllit 
mcEtoderitllgbhf d at have ^fiPhEC demse tef llie b^'iacbE oi de ■IhdtoTcirWhIfc RacblCcmradEf.CEatb t^ b hota 
torE^i Inport rtb ictah otft h d ct oT Af Btb C h rttai tv Qe b MDfnchbmJ.ora rEpb^ cT H Rt n Nazlmciemeit^r UifEcllhrf Fatcbt 
m ere m e 1 1 i^r va mi e d-oue r Kbifmahfhp ttb ioie cttltft It b ihl|i( Ih tdE IT, ttf^hdtoi tb owi ^ofeet t b pirE Amtrbaia^aid we 
an pmdoTL 

Pi tlb retp^ct I waittopolhtoita rEal^ datfeem t toefiiapE miMtcTttE Ho^cod Nazb Ih Amtrba.ThE G e mi a hy cT Ad{>l' H nb r b dead 
rtb IH a Jew [>coip b d , Je w Ihttfbd Ebue iiampaE lErrlb a i d i]D-cf>t latbe wtd tie JEvaafbuaf aiy ccntiy li ttE woiU, tr hot mo re tc 
NctCT^doef tt hothayt tie tl^hbftiihahce oT reu i Ihg ti e Httt ' mo'JE " e h~ 1 Ce iiahv. tutdatohaiot b Ti rtle r t^bcte d by tl e Jtwbh 
lacktiODtDi tie hti]k cTtte Ge mi ait; aid datjacticcct b tiE ^tz ODD Amerbai ^oftv h Qgt n ) ooi] i patb h tHHipt prefeit Ih Gemiaiy ibide 
bft^vearf.Thty are tie tE lotb pwb ct G e mi a ly Trcm Rufbh liiaEbh.bitci tie cc htia r^, to p tDb ottl e Jtif from de Gemiaif ,aidb 
pnytittlt GEmiahf from Eueragali ^k li g i]o h tro I oT tht b ov i dtf tliy a h d ton Ih g a gey t iim e itoT tit b cv i iihcbe trieottfar^(ihdtr 
preftitcDidbbhi) tiE UifrdStobf woiUftid aiothErmllbi.ortvoBlllbi mcrE.occipatbh tncpt to keep tiE Gemiaif fibdied uder 
tlE Jtwbh Itel, ahd triec^ftar^, hEtpdem tie re lnrthE leit hndrEdytan. 

Sc wake ip to tEa ~v. '^^llt Uai.Ncfaba'bh wll ocmE oitcTGtrniaiy.crahywhtit Ebe oi t cT tk d , ooiH f e d a i d i titTE -%■ n 
El rope ttwb Elder birfttord aid make de cig t^'iahdroigh r^ht hEit Ih Amtrba^oi ttvlllieyti hapf>ti Ohh^ Amerba how f till lat tit 
nhib Pcwtrdatoai ftflfmaih tlE Jtwbh BChf^r. I repeat ttwIlltHErhappEh hetE.oi hcvhetE Jiftat tit Kbi dUagcatloti li de 
Scitl dirbgde ISTC'f aid 1DDD~f .totlE NazlmoTEmEht ndtrHttbrdUa tremehdoif |ot> Ih Gemiahy dirbgde I92a'f aid 193D~f lit 
tlcfE trat am paftaidg{>ie,ahd i e ttlt r cTtl e f e Utcbgbf aiy bi ge r tTt Am e rba b de bttqiaibrcTtlt Twtittd CEhdr^ BctlatE how 
ai cbfcbb af Hehr^ Ford'E oice gtEatHodElT-Tht gbr/oTH ttb Tf Third Rtb h b dEadaidgohe tortrer tt Ibet oh oih^ Ih hbbr^ahd 
■tBor^ ii^t tai lomcre reybe ttthai de gbrbf oTAhiibhtCittcE or Rem e Tc tr^b E^fovoibbe li IbE Ih a boTf paradbt Sc bti qi tt 
pb^bgg^Ef cTtr^ligbi cy be tlE Hoi/vood biagt cTtlE Nazb crtlt Kbi.ThEy ac lowcyEiaiddohE wH They arE paft hbbir^ So bt 
If getEavwh to tit ferbif t^if theft cT b i lUbg a powe mi batlE ibg ram In r tit firybal, Eipaifbh aidadrahcemeitoTde nh tb Rac^ b^t cah.irit imtiim J more beaittrilahdgbrtiiE vorUibiallU^ LAJhrt Rjce tl^i Hrtfrn Third Fleth 4yeriMJf .aid THAT b a itairv 
CREATIVrrV HAS THE ftHSHER- 

a LaftV. v« taht apatnuh (i h llie tie CaUolb CH rch . with cblnEtte Pape tt Ih i^B b) tt at [» itD h alV ci rt wa h 1 1> t hotter 
If Jiftb^i^aift Jff lEiZhrbtfaD Eo.ortt^ PDpt faU ECi.orHKrtallfa.dcieE hotieceifarlVm^ht rt f a , a h d ^ lyoif vho idi^ei Ih 
pe noia irv TD r; h p ti twottPi td li t> tag b a h d e rro h toi^ a re af DTm tfbkeh acttahf ahdc^utt FarkEtii»^vt c^if df i U at U Ih g 
Chrfctf aduk* ti 'plict: oitthlhe ey^" trtt hai td voi "atti?^ b ftipdl^Dfthe T1r;t o njt r. O i r p{>E ttta i t ^v e ibtli g h^ o h t oTdgbaid ^{hhI 
ft hte li tTer^aiHalltniattaif.Aid lo m atfe r h aif hQh tl« a ith o rtVr oi r dv h ^ad |idgm«itm i^tprETall 

Thtbiligf If back ti the l>af tf DtDirrpigbi CitatlitV 

1 CreatbtVtftiihdtdah bghcahdonmah ^ehfe ttti bafedoi tic (Tptrkicc ath tftor^aid di tie EferhalLawf aTNatiit. 

2 VJt arp a racblreigbi iMhaf^ EQt kfrrettt tie ^irvbaleipaif bi a h d adya i »■ e h toTtl e LnJItte Race aidthe UUItfr Race 
a ha he Ih tl tf ve ait ihl|i( ahd Ih acdff tr^oirreb^f 

Td b rt tV' <■ iTi a rte dii d tTTe it ice e w ttl tie HazlBouemtht, ve cat go rh^ Ih^ f tafe 

1 ni^reaf tie Nazlmcy^meilEBalh c4iteroT«]iC(ii vai GeHahyaid tie G^rrnai pecf>t^«e are aiorhjvhde mDremeitiMhcf^ prhne 
CDicen k tl« titalLnjhtfr Hac«. 

2 m^reaf tie Nazlmcy^meitwaEapDltttalDr^itattih tofofre tht dirp dltmmaoTtle Gerrnai peiipt, tl« CHUnCHOFTHE 
CAEATCm \t aioiUHUt re IQbif nwemehtt] Eobe tie dire pntibmf cT tit ei tire LVhIfc Race 

2 1U It rear H ttt r h e ye r add r? i^e d tit allperyadlig kfie oTJewtfh C h rtf tbi 1^. v e h ot di t cd hTro h t tt Itad Di^bitexani Iht tt eipoft tt^ar 
tttDptcef ahdyoi to v|w ttoTTtle ^ot DTtle eartl. 

i Wltreaf Htttrprpached latbialka aid tav mahv DTtle ■TJIIfc latbif f ii;h af tit Frehoh.tlt PDt^. tie CzechE . tie Riff biE. aid 
ctleiE af arol-eiembf^ie, Ih ooi tsE t e m brace tit eh tire "TJhlfc Race ahd teek ti iitf^, pobr^ aid tolUtVallcToir'TJhlfc Racdl 
CDmradtE kt^a nh tferaid E iQlte r UUorkl LTJe pitach i ot h atb h a Itm . bi t Rac b I Soota Ikn 

S Wltreaf Germahv iidtr Httfrrftnck apaotiRl tie Japaieft^cie oTthe ibE m i>^t dT tl e m id racef^k amHbr^aBict Ih tit killigoT 
nhK pecpbt, vt dehDiice ahddephurp tlk I k ti rh:^ I Taot 

AcardlhalntcttltCHURCHOF THE CREATOR k htTe r. htreragalh f haltle Whtfe Ra« eigage k f i hcUal va n^re agakftft 
c«h kkd bitcDhcehtra^ tk pent raid hDEtH^ Ihitad agakfttle Jevf ahdotlemid rac«^ 

G Dir'aytloE' k tie Amerh^ai ictit DToirpbittrlig tire^t+Erf Hah tfeftDeftky aid tie nkiligoTtle VUtft li Hiitratt tit Nazi 
mytlOE vaE Germaib Ih orb ibtbh, tioh at Priftbh mL.^rbm ahd ttt «h hktDP^ 

^ nt Creat>rf do ictbel^ye k pir;ilhg tit 'pe r;c i a ItV ci IT ^pe DTbllidfittl di uc rf h |>. I h E^ad , vt ftllltieltue k re t^lhgci 
cirowh bg b a hd own m h gcodfehte, tail kg Trom tie ti pert ice cTh tt^r^aid ban ligTrDm tie m 3e ti r b aoh e r oTall tin t Hotler 
Natl re htrftr 

TDOirNaz|-^th[?E ve fa-.-calgorhzalV "i^t oTtle f:HURCH OF THECREA~^Rbtfeirit Ih hciorlhg ci m hK Racdlheroef ahd 
■ e tie It ye tl at H ttt r vaf tie g^taipttoTtlem all iftve mifti^c^ rea/v H^'^rhaf beeh dead ibi SBy^^rf , aid di4K oTtle bgacycT 
hktir^ he haf ttt if, tltit t lotl Ih g Tiitl e i he cai dDTDriE Htai ■■ h fr , tl e Jtv th oif bight k hotDi^ ftlllTe y m loh vttl ie, tut tt agtf 
ci vttl IhcreaEligTeheaehce.ahd i obOE}^ bittl e y^h ttp Race tk e tr v III taye Ite trnoB gehooUe Th k mtaif tlcfe oTie klhg t>d^ hayt ti 
dc tie IcborttvlllicttiB dnie Sd vt had bett rgetwtth tL 

H ttb r £a h t dc RtDrif.lh Act Ih tit Naziph IbEophy ht dU loteyeh baye a y bbb hDromptfed blieprlhtaE to hov tido ttGermaiyaiEl 
tie Germahf vch'tEaye u Ae Hare fad^tle bVh ttp Race r^ht htit Ih Amtrba haEtle hcioraidtle avt Eome birdeh oTfDblhg tit 
prctitm Tit LVhtb pecf>b DTAaerba rlllhaye ti^ke tie Ead aid t^httle battto Toalloir'TJhlb RacdICcaradet ie f^ The nhtb 
Race k Ab e rba w III f [wi haye X} ii tb ahd ttwllllare to make ipttEBlhd i h de r ■■ late retd, p nug ram aid tadtrf h|> ttvahti tD|olh TDFcef 
Th t Tragmehbdbfcttrlhg bttoeeh 2D .DCC dVb re 1 1 i^tln h f t a liiiry ^richftife>iiie cah ic bigiraTibrd We vaittofiirbe 

ne ooi^hd that tit CHURCH OF THE CREATOR haEbyfirtlt moftcDmptb.cmprpltif be aid itab tic on t d aid pii>giam.We cToh^ 
CDhfehdtlatwe attlk polht hare tie t-eEt bade rEh p ahd we are Etlll bdlhg lit it will tlhd them aid biB tie bt f toiga i tzatb h tit vcrM 
haf euerEeeh.barhDhe.^ ve ft rve htv appeal t^ a 11*1^ hK Rac d I C ca rade t li |c Ih if icw^ regard tEf oTr hat fm alinjh tb grDipyoi t]«big 
to There are icaeahlhgnibrge grcipf DTaiy CDiteqiti^e Jolh ■■ ttl if icHlLetf ge t d i r aottD^tl e r' IT tie CHURCH OF THE CREATOR 
dee fit have tie rightoreed aid pngram^whDdoeE^ We dch'tlaye ibity e r to f tt li am clalrf aidqi bbt aidpcitlfk^^ He ver will tit 
cpportii tVbf t^ttbi tlah tod9^ Ever^d?^we de^^tle yvittp Race tienimt^ weAer, ahd tie Jewf ahd ■ id racef more powemi, Ih 
1 1 m b« rf , k pD Ittl^al a id e «] i om t pout r aid e ye r^ otl e r cab go r^ Th tit Ughttoitle Sirakalcttlt yiJhtb Ract.Rk allor hotllhg Wlh hei taheE at Thtit t loprte In r f tco h d p dee 
Gict tie LVhtb Uah'E thihilhg k ftraghfehedoitgetUhg rUoTthe pa raE tb^ cHoi r t^ack e iltie redtbe^taiv Racial Loyalty Issue4 - September 1983 Fundamental Drtferences hit>i 


B.LCk 


Ho - hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 4 - September 1983 

We are not alheisls, y« are Credors' 

FDrtH> bhg w« CRatin havf !»« i i^ It d 3tlt b t . Fd r tH> bhgst harEt]««him«3R[J3hdtbhdti!dl}yChrttbi haat cakH,aidr« an 
ge tUh g d jm If d ttl Jid Vrpdotrt Itt latgocideicngh it>i ie tiBt rp^ ^^^ adtfehffrt pof ti rp aid f 9^, 'Na, if arp lotaUe tffe "i^p do 

I at ac^^p pttt e Chittbi'E df iDgat>r^ e p Uf Is aid bt»k Neac CreatirT.tttttnftiriEtDgciai tie atfehfLt aid la bigerli^rafe ticl 
laiff ifp Wp mi^t attack -at^cti ttE^ IhE^tuE ai d dpce rtn I h am e -caB g aid Ih tin call tip IrbliTT He BiEteipaff tl e Ir trbh p r^ ai d 
tip ac h p r^ Hi r V h at R b 

~n« J«aF,pErfE^aid ChrttbilV. ^h otM liH>t at J Ida ba) lay^ ohp tlig h c^Hnmcih Thpyarp bott up r^ ct y^ r v ttl c^tch -wa rdf ^ ^p ttl«4 , 
tQgfeF«DHk, bt»t,EtigahE,fBpaF-«cirdE aid ch a ra[A i aft ai f i atbi . I h f lort, tt py ^ ^ txlay w lat tlf y hay^ atoa^i bpph maf^r^oT 
ttot TIE Jpv'E ahdClrtftdh't mak Et^ck Ih tiadf t Vli9.a>^ t^^lr tiprPBP accom p lb !■ p ht k tlatttpvcai da tocDhTlhcligV- Ih ardprt^ 
de ttroy ^ ^ Ir p h € m tf tt^y haif b iltt ip a ■■ loE voi^ab i b r^ dT Em « a r i o rdf , ti^e rHMordf ^ w h bh ttPVI>^KiriP hppdahh^tibf itfrRdlhordpr 
todpyaitift ttPlr^ ipm t^ Amohg tl^ frarfphalatw^apahf tip Jpvf hayp coh«]cfed tich gtm e at aitK^m Ifc , bg{>^ racb^Tatctf^ Nazi 
aid a I DEt oT Dtt p rf . T It CIrbtdiE iiifer tip tit dgp at J Ida ka lay« bilttai od bi^ cd frctta i oTtt p Ir on i Amaig ttplrt^bt OTfmpaF- 
■ Didt an ^icl clcib4 tpHPt af attp tft Itatt e i ^ paga i , a i tl-C lib taid a it>d: Dtottprr, li tip tnp tradttlni oTJpvtfl i^p-calllig 

TIP TaiQrrt Epttli'tip Clrtttdif Ikp lif ilHliP u wttl f ^ca~iE atlp tti i/Ui Crpatirt do i at accp pttl at df e orptbi , bp oaif p tt tf ploiy. 
rt t ai}[:t}tz]iE CDicppt All tt rpalt^mpaiE t tlatyoi do iD^bPltut li tit Dtlprt Ibi'E tpDDkf . "i^ I at e pDc4 f ? NIofp vprfbi^ ItdDP^it 
matt I Ai^tHKY^ <|HH}hE tfyDi doitbpltyt li tit Jp« fpach^tlp Clittbi ipDc4, tip lloftm't ffHxih.oi tip ATrbai TODdEWfpaak^yDi 
arp ai atl p tf ^ a id tip coiiDtitbi t tlatyai an ptII F i rtlt mi ok , tit liferpi« t tlat tfyoi dai'tbtfcyp li temp b ra i d oT tpiHiti , vo i dai't 
bpltui li aiytllig- 

Acco rd li g t> tl ti liyprtpd VP^ oTClrtftbi 'kigb'.tipi adimb ATrbai biEl ilggprk 'bpttr ifurvlaF) tlai ai 'atltkt vlo iipe it gaod 
fpi^p Atfriall, tip ilggprlaf I tf voodoDaid lb w Ibl dooli r a i d bp It y tt li Eomp Ti zz^ ^p t dT iiife Tlitd Epaok e NIatf marp, Ip bpltvpt 
li tip ^ippfiatia^aid tlprptirp bpltytf li "Smptllig' 5d Ip k a pittv good it kn , titlt.aid tlPFtlurp tloiU PEoapp tip larrbt ^fe 
attiPligcafegDrtEdaf ai atlttt At bigafyaibtEyp li 'Eomptlkg'.mtailig k tip tpoDty dom a li , ya r rp alrgit tudE}^ 

np^wp CitatoKik] iDtb<ll!yt li ai^txid/t fpixih.bitip do lataccpptEomptiOEf^ptp'E EmparvDFdPtttpr, ai b«kgdp^oipttp oTii.r 
tip Cirktbif raitti lidilgp k lamp-oaimg.vpii, tvDcai p^ tlatgaap 

TDa llQlsr^mpdai.aClikttai tai i^p c-tip-ti -Etll ?t litMPldag Dopf ttp Clrttbt aixp:]*^p Hctamnpdai dbPF Toa Jtv.a 
CIrttbi k a goy or a goyin ,wlbl mpaiE cattt 3'ai a i In a I Dopf aiZlrbtbi accEcttla^^ ^omp Clrbtbit arp eioI Jp u-by p n tl py i III 
accpptaiydrtlaidpdoitbytlp Jpvf jTDtlt Ebck Uifhi.Clrktdif aFt i^l tfr dPvlk.HDvdoyai Kp tlaF 

TiPit arp^oTcDinp.aiy ii m bt r Dtotl p r f ■ p a r-vo rdE k allkkdi at oafe gDikt atlt r tl a i itllgbif litltptlibttmp Tld ttalbiE bplig 
caltdvapf ordagoE, Htpaibf c^ltd iptt orgFtatprE.wla k tin callAmtitai^grligof.GprmaM layp t>tti ca ltd hail DrNazt.aid 
tip Eigltl layp 01 a i ib bp r oT occai b i e btt i a>t t d " Ibi pyt ' Aigkf aid tipi af 'pprtMbiE Abkir 

np f aU Ho ^rmoE]cai p^ tip gaap atiamp-oalllig Lpt uiki a tpw iimbPH oi tip CIrktdif tlat rpad^cDmp t^mkd nt Hiiklcall 
tlpm E pDc4 -ol aft n.Jp fit Upal e , Jtw-bvp rf , f ipt n tttbi t , g i Kt , Irratln i a I, m li d pp nt ife , a i tl-Hati rp , lopartl VgoDd.cllUtl.aid 
accift tlpm DtkdilglLg k ma» Liiait^.lUt layp BDit oi airBt bittirEbiterr kttlPB tr^ tlofp di t[>rEtt. 

B 1 1 1 1 1 E gttbad fe tl t 'atl E If btL aid trpbk EtPtaiEbv^vE do lataoaptRaid vly tt k adpcpptkp Tiaid 

I I tit Untpbcp.Rt a itgatup aid mpailigkiEdt^crptbi rtBprp^Bpai^yDi doitbpltyt li tit otlprft Ibv'E ipoDki w tl Dit e ?^li g 
aiytlligpofUp atxi 1 1 w lat vt Crpat>n da bt lb it li.vlbl t pkiV ^^ Ikt aEhkg Ur JoiPt wlat I b lamp k aid Ip com pi tiac4( aid 
i^f tt ki't Eioii cr^m ttl orCaiflikb OK, ttE ioip cTtloEP li tictoi tip itgattp f Up^Ip cam IktBCEtoTa Uailattii febploip 
dirpoliYcTilatRkit Or tryci wprp af I p d t> dp Ecit>t a Ibi.bityoi lidiQpd li p^kgg^pE liE^adaidEaM'ir kitablFd^oraHl.cr 
a I Pt^ara I ppcfH>tim i f ^ ■■ ttl o 1 1 p vp r m p itln i lig tip vord'Kir Tlatvcidbp p rp tv EtipU , woi U Riat eIih yoi ccidmaht ipa BtaE 
b I g at yci r aim oTvlata^bi b ict 

Orkti^Hc aiotlETExampk rtEompaiP atkpdyci wlprp yoi Ibtdaidyoi aituprpd ipgattp^, "i^t^ldoitBp li Loi da i , o r Th b ikti". 
A Irti 1 1 tl att Ibi ka^E moarpaEyci doitlbp li.bitoi tip pot ttbt fUp tlat barpE amlbi otlprpdcpf aidaddrpEfPE yci ooiU kp at 
bitlayp lotpat Rbt V f ptc tft d 

Fcrtlt Eamt rpatoi.vp EfpitClrttbM oakig i^atltkt .vlbl t pirp V ipgatbt.AllRt?^ b vp doi'ttiplbTP li tip irtPtoTt pool e tt 
nrtlprbipBf tlattlicp yoi doitbplbyt li tlttpptTprEbi ottpoolE, tlatyci arp ai "iibplbytf^aiddoi't lavp aiybPlblE at a II Now tt 
fc lapppiE tl attl p Ir f pool E atbtftait p EtitB p t^ Tag i p ^ i idp iktd aid n e i bf ta itdftd b^aiy mtailigTilPvk]picp li Tact fa vagip aid 
MdPikPdait tlpft tbtnbif coioppt oTtlPlrEpcolf tlat tip OlrbtbiE oaitagrpp amoigittlpmittPE ai t^ilat'lT t aid laip argiEd 
aidHiigltrarEOTprtltk'tiplbt'amaigfttlpmftbPE In r I n d rp dE oTyp ait 

NctoiV k tltrp laih coiTiEkii amcigtttlp CIrktbif atioittlPlrccicpptcT'goir^bitaboamoigEtalltlP otlprtpock Ekkdbrf.TlP 
CIrttbM lavp atlrpp-w^-gad- i^tlPMOi aid lal^glcEtoTiltl tip Jt« tlJplcral k 331.^3 pticp it Tip Jpwf ai tip atltrlaid 
cbta IP ttlplrowi Piokf tp trbalgod Yalmpl. iott]rtipcrt.aiddoitl>tByp" li tip Clitttaif otlprfif 2^ pp rcp itat tit pcttagt Tit 
ilggprf E^^gcd b bbch^aid tip vcmpi'E Ibbprf maytBPitta^ god k a Elp.iota It.Sa ^kt yairclcbP.bitlTyci doitbplbyt li aiy cT 
tip atiovp BPEf tit 01 rktbiE wlllcalyai ai atlp ktaid wlatcai be worrc tlai bp lig at loud b lid aid bacf^? np C E at^it tl rcw all tl k m p f t oT ga rbagp oyp rboa rd a i d tikp tip pafRlni af piprpftpd by a Ittlt |ligb ^cciifefy Ai 
Gbai: gpllit BEiittbl^idai 'FcirTli>i Hart havE la DttErgadi' 
Came TDrtt tit lEatnE^all 
rigD J nt nniEryet 
rihaHE Id gEHk JtJil 

nt Ci-at^ntllhL Rb J nt rUtibitl^rfiiHHVtbu.gilbt yokEb muym IhttnUa^ if vrth hamE-callligl>fcaiie it dohtbElty^ Ih 
tl t rin jg Ih a r^ Epookf , E p im ^ glQf t ^ ife m oi t , g !(■ Ilh E , i^lrb f aid vlat h^y^ V^i VUe haie ladff Irp t> bt c^Eda hOh-Chrttbi ahyBorp 
tlah a lb I waht t> bt caEd a hOh-mcuEE.cirj hDi-iftctara hcih-vorm li Tactve are pwidliHE hci-C h r^t&ht Tdi He lamE KaiDh 11 Jt 
a Ibi t pR>id t]l>f a icih-varm-BitwIy lotc^lla Ibh a bi^ We CDhEbErClitttbhf ti tH ntirt^i^tp y£ttnE [>TJei tfh mlhd ^rtikg, 
■ hEUE m Ihd haEl>f«i hf i^rpd Ih ai iifH ratbi Ein br ti whata y^tdOEf ti adogariiat B itttat hardt^qialtrtE tttm X} haig bbE tf Dh if. 

nt are proid iatt>bEfrrE li ttE JtwfMlE C h rtf tbi e ' o r ai^tHH^ e tf « ~f f pooh e , ti r tt e i^e rEafoi ve ac pnidDTiotbEltylig k Sah^ 
Cbit, Uatl^ r CiH>E E , tpcchaiif arttE twtt Ta^, aid it>rf hi br rEatohf b^^ ejd hotbEETE li aiyattlatf^ laifdfE bEcaif^ ItErE t 
lata tcHmDTmEahlhgniEyllf ICE t>fit]f^htbft ahyoTL 

ThEiF art a l>t at oUe r tt Ih gf we dai'tbfEyE Ih iHcaiEE tt^ y a fe h 'ttri e He ikii'tbEEyE tl« Eartt t mtl>fcaitE Ue oyEnl^ln Ihg 
cydficE IhdbatPE Rb rond We dah'ttwEvE 2 i SaakEt 17 bEcaifE 11^ EvklEhH t EibftaitbltlatttmalEf 

i n^ KimaakE avhot ca^bgiE oTdIIe r laif^i^E ■« dDhttiEltVE h b 1 1 ttwo i U De chUth ahd a f llh^ Haft ottrnE 

SaoirpDhtk ttt ^'hyflaiUttE Clittbhf phzfi ohE tfra Hm ^aUc^tibgi^ DTioifEh^E ve dohtlHltyf Ih ahd hahga a>f iDh if tir hot 
EiEliggilltib aid^ipt KtRbif, hDttiBEhtbhttipk] tihtttmichmoK atb h al b ca^g{>rtE ah lidbmallnri hatlE p{>E ttb e ^ dnE f bEltvE 
li.faBE af ttmakf E moK fEif^ ti gfrE yDii p ropt r h am e ntlf rUai Kt trry ott e rf af hottHligyoirhamE^ Aid ve CrEabr; ejd havE ptiV 

Qh ttE pof "IJE EbE thatlE dQl>flbyf Ih tt tf allpof RfrE h^ fpE ltd Olt Ih OirttrEE baftbaokE. NATURE'S ETEFIHAL FlELtGDN.Thf L^JHrTE 

yAh'S BIBLEaid SALUtAh^US Ln^lNG.ahdH^ aiF prDidcitDiramipiFlcifkE cm^dahdprcigra 5me artl« hgh^hHoTttEFE hlkit 

av 

1 n^ bEltTE li ttE E^nal Lavf DTHatirE ffhbh lat lotllig l- dn vttl vagiE a i d alM tiactcD hi]E pt oT a mrbd I f p[>ol f . g h of Is . e t^) 

2 n^ bEltTE UatttE Wilt FlacE ti NatirE'f h^hEftahdnhfttcrEattii.tlatif arE NatirEf E Itfr . N ati fe 'e artilicrao^ 

3 n^ bEltTE li ttE f irrbal. Expaifbi ahdadvaic^BEhtotthE Whttp RacE. 

i n^ bEltTE li lH}l Ih g at a II tf E I E E tirf t a i d Hi rE m Of t tl R>ig h ttE EyEi oTtlf b^h ttp RacE lattlf Jeve', i^e rf, or Ep[>olf' 
S DirGabEh Flit t -LVhatt gcHHitiFttE iriUllfc FlacE b 11^ h g hf ^t v lFti« . ■ hat k bad I^Ftlf LT^h tfr Rau tf ttE itmaft f li " 

G n^ bt itTE UatttE "i^llt FlacE haf bEEh prDgoamEdby tn JEukh EhEmbf tipiniE ah Ubttaid(ibHali»iiiE at f « VdE f tri otbi aid 

litfE ttE i^ltte Uai'f mlhd k tooi brDightbad t^ FEaltVrttE iriUllb FlacE vllbE vpfdDitby ttE Expk]dlhgmidpECf>t^artl« w^im 

1 n^ bEltTE Th( ChlP^I DTttE CFEal-Fhaf HE TOTAL PROCRAy. tl( ULTiyATE CFIEED aid ttE FINAL SO LU TH> y iD oyE FC4n E ttf 

hQFFtik ca^ftiDplf ttat tf Tackg if lid?^ V4^ arE dEt rmkEdlipini« UatpFogr^ ardt Ih th^ attpmpt 

ThEtEaFEatvotttE baEbbE^TEVE CFEa^FE EharE.bitl^ iOBEait k tlk ttE Ehdottlt Ibtoi He piK ttbt fHE we akobt I^te li ttE 
StIfeEh CmmaidmEht H f pf sEd oil Ih NATURE'S ETEFiyAL FIELC » N ahdThE LVHITE BAN'S BliLE l^f bEBTE li ttE DEIIdratbh Qf 
IhdEp^hdEhOf TFam JEVkh Tyrah hy at ipE frd Ditoi p liODTThE wyFTE y^y^ B IB LE LVe Ih l^y^ Ih SALUB FID US Ln/ING ahd Efpecb^ 
tlE UpalhU at apngram tivaidi a l^attlti life aidbEtfrF It Ihg LVe l»lty« Ih tl^ 13 AFtfetf IHFtlE D«1^ h^E oTUf LiUhtfr RacE af fpEltd 
aitlh ThE LnjyFTE yAN~S iiBLEftiFUigoi p iOi 

FDFtl« tlHttlTiE k tk hklT^ttE ■TJhlfc FlacE iQV haf a raotal rt^kii oTtts DWh L^^e £all tta ibi FdlnE if bial K^kih Iwcai^E tttalEf Ih all 
atpfiit dtlbkg ASand y kd Ih a Soiid iixty Ih aSDiidSoc^V '^ aSDiid EhrlFOhmEht Itk iiDmpFEhEhEbf .coie ttPi^KiiokE aid 
CDmptt VUf aFt prDidothavIhga fyEtm oTt ieU a h d !>« It Tt tt at t i]o h f Uiiitb e ^ k bat^dDh FEaltVahddoEf hDtkEi ttttE li^^f i» oT 
NatiFE'E FlhEEt FiFttEFmaFE.VE aK Ih haFmahy vtth He Laif DtyatiFE aid He iibEitE we IbE Ih ahd ■■« aFE vBg li Ih Iby^ ahyHkg It at 
k bg ba I, f ilK ti h tbtp d by m E a h Ih gTi I « y Ue ii]E , aid v Nil E FVE ttE bEttk^FEEtt aTHf Lr^h tfr Rao^ .It t alfpEltdait Ih aiFtt fee facFEEJ 
bookE , ctaFh^, bg ba IV a h d paf RbE h^. 

Sa gttatroi r bach( , ya I JEfif TcahE aid f poE^k-olat e Ft iryE^i ■ III f tip [a lllh g if hamEf ibFVhat hE^h^EhtE we DOyTlMlhzy^ Ih , we will 
ftipcalllhgyoi hasEf IHFthE hOhfEhff ttatyoi cdin yoi DO bEltVE k. 

Racial Loyalty Issue 4 - September 1983 

We are not alheisls, y« are CredorEi hit^i Bur.k Racial Loyalty Issue4 - September 1983 

A school for fitted boys hit>i Bxk Ih pdnlhgTDrUt ntiK gnvtt uTttt UUI rtp Mai'i itnggh In r li de pe h dt t [:t tni^ Jtvtft V^^^-*^ '^''^ cnUlhEda pcngram Tnr He Emaatl 
a I d p^ jctfil tra h E rtb h uTTitiR e iK^^Efart.Th t aitkb.af v^i ■ III h otce , ajip e a rt oh tht bacti pagt attlt ttEie Ah In pa rbit pa rt oT It tf 
pbi t tit tloKiigh trahkg DTiicimpeftit bader; V4^ vaht id Ih c^Hn pd h t EtHige f llie tie Ebtilintuor Ha rr^ In m a 1 1 ^ oi Dtt e ryDke tf 
■ hDf^raedaE 'prEEMeht bit lad hottlt f ^h ^ tt Ih k llh g oT ■■ lattl e i lobE we rp allabait^icl ve rp m^ k pipfHtslnrtlei J^vbh 
mai|>ibt>n NarAi ve waht^maatl bhihg Ha IVvoDd ac^ r; w h d lhtwt« d{> a f ftk jDb oT p ^Ih g tralb r Id tl« Hh tfr Rac^.ND.we vait 
capal>E meh NhtfrmshwhDaretiarh Eaderf ahd h QhV tialhtd ahd h Qh t^ tkKd li tike ip tie taderflt DTttelrrac^ -ah avetome |ot> oT 
tipmehdDiE Efp{>i^bllV- I hay^ a Irpact^ f all d at iM« v III lave fp^cblfiihDDt t^ tak eicI badf n attlf m ay^ ■ e h^ a h d lotoh t^lnrtte y^ ry tip pDEti , b i tatD tor 
toaderfhpalde i?^d{>wh thf llhe We attlf CHURC H OF THE C REATD Fl i^e I datDi rgtitpdy^iig P^^t ^R de BDEtpreckiif aft^tiE 
tie b^ltte Ract , poE Ee f E U^hereaE tid^^deyare belhgfliitPdaEkle whit tl^ re^rded.tle mDwif ahd tie h^gen Rce te tpeiidl 
atfehtbi aid ma hey, If Creat>iE m eai t]dfrebf>t>de TiltEtcurmoEtprpiitiiE FtEoircef-Af a ttirtoh tl t ■ DEt In pa rbitp rale c^, ve 
■ ahtli mm a 5C HOO L FO A GIfTf D BOys icaroi r niorU C^itp r kUe have set at He a ptce atac'Eage ~ti r tl t pi rpof « aid have akacf^drarh rp p"i^ Iha^.'p^hf tirtle bimihg 
airaemtierf a h [> f ippo rti rt ti brihg tdi p roje ct to Tii ttbi . W e Hal t to f ti rtDt M Ih g Ub ^11 ahd tfie getehoigl e L^re leedtle heparan 
ipport cai be Ih bit h^^i try lextt mmer Cirktblpdh tt miKlef^flic^ o i r re f oi k*^ a n ■odtEtOirpbi t to lay« a tva we e k png ram tir boyf diifeg detimmtrmahtlf li 
■ hbh ve woi U i]Cim b li e a cam p a h d o rt htittoi coir^e k C Fl EATH^ iry to r g tn d boyi at tl^ Ir m of t m pRf e b h ab t age , p Ftft rab^ l>4 tve e h 
agef oTIDahd 12 SIhce tm gitbe laid to tlhd e loigh caidhda^E li tl tf grDip Ih tt&IV, ■■« Iht id to tie aore i^ibt Ih tie age tpai atde 
beglhhlhg BrbiV tie c^ine wa i U iio h e btoT h h kg caa p Ih g^ tia Ih kg Ih hahdllhgoTtlrearmf .aichep^.^ii tf^wh tfc wat r laTtli g aid otlerheattty 
a I td{H>r actfr ttt f . Aba 1 1 h a tr d e tine woiUbe itlEed toac^ialhtdef^yaiig^ilif^f vH tie goat aid[j[>cdkef ciTCreatfrtVahd how 
tl ey i]o I U be Et f « ire tl^ frDVh race Ih rarbii capactfet oT tadf nhp. Battalt^datt Dirlhttt 
m Dtt m pa rtoi t p ro|e cH Ipbi liDrdfrto Inptmeitttve leed KEpDi^e aid Redback Tram Dirfipparftn 
re CDiUpDEftoV Ih ttbtp atHb Ike Ptate bt ie h^aiTram yai aid g be if tl« be LVe belby^ db \t Dh^ otde 
etTt DTyo I r He af . ne Ccatoit are adaifaid dn«i dldr lit reEfed Ih c^ai^Jhgahd ipg rad Ihg o i r n I fe gehe paolUai ■« aie Ih adHaicUgah alreaE}^ tia 
CDm p b I EOt h ttft d c h hob^ Hdw odd DTGad to iihDEue tie Atmi. 
Bittttf Etflmare ihH 
FDrHiMe wlo hafe tie J^we 
Td cloaie tl( JcHtl god The b^gett 1^1 1 tie tool whatoDt IhEetr. Racial Loyalty Is5ue4 - September 1983 

We aro not alheiElE. y* are tremors' hit>i 9rMk Ho - hit>i Bxk Racial Loyalty Is5ue4 - September 1983 

Establishing the for m^ for organizalionai continuity of the COTC 

SIIC4 h bt>it3 Ih^ |]i>tt goy t n m t m aid dU e r orga h tZ3tbt e I sit ottF h e Tp« rb h c^ d :] 'sb t m e Jid ti rmcillwhti ttcdrnti lDClaig« k 
t Jderfhp, I tit Ik I e tt tt oT m j|ci rm [wib h C£ ttatfich chaigt oTpovE r atthf iDp bi c« a rh^ dt llhf a^ d at It tt tftit Too atfe h , af vttiEfE ttE 
f icc^EEkih oTEmp^ ran dirlhg tlE cdfEb Rom^i ^plFt^iich i]hah^ oTpowe r rEf ifrd Ih ih ak^ , b iHHit h t d a h d cfr II ■■ ar. I tt t Ftln rp tiEltVE 
tlatat F Di iH! r DTtt t CRatbtVBDUtmEit Rk y Ibltlatl^tttirtl af^totgmellh^^l^rtlf TitiK^fD tlatf ii]h tiahitti tab De made at 
imootlV^kdpalhkEf t^atpafi tit aid tlEKl^ e lln lia^ a hy dt n ptb h f Ih tl( Kiitfei tV^icl t Ti^iitb e i^^e oTtte moTEmEht 

Baf«dDh tl« tipErthKf dT hkbry. !!>« I^y^ ttattl« CHUnCHOF THE C REATD n «]i U wt llbe httTtim botl paEtmktak^f aid 

f ICCttEEf.lbElty^ tlE t^EQhf OT h t^ry f l4>W tlattt t CHUFICH OFTHE C R EATO R CDI d Til Otb h bEftUdETttt mfclVkgbaEb 

giUellhEt 

1 Gi>TI( oigaiizatbhalftrictiK flam bE l>ait[JOh ttt LEadenhp Prlhc|]E at fttlnrtl k NATURE'S ETEFINAL FIELEDN aid rE-aiTlrmEd 

ll THEn-HrTE VAN'S BIBLE I tlE IbVE ttatEIOl VP^ OT D 1^1 tatb h hat piDVEd ItE tr^ TliCtbh tlE f ttt IDiglQ 1 1 h tf t^ V . af tpHHtl bytlE 

tip m E h [JD 1 1 acKim pik hB e h t dT RDm E iidErttP Em pE ra rf ^ tl p tihgpvtV aid iiohtlii W attl« Catli>lk] C 1 1 re h ^ aid tip tip m e h dD u (tns t ic^ 
aidach tvEmEitt oTtlf Tl Ird Rpbl iidEr Ad{>tr HKr ThPip arp maiy otlPiExamptt 

f]]ThE Pdhtlti HailniE tt ttf fiprpmE tacK raid hpadoTtlE oqa i tatb h . Hp lotoh t^ lat tt^ rp Epa h f b lltV {>t caif^ Ih g o 1 1 tt e polkvttE 
ChiKh mi^tpiriip vHlh ttp OEEd^Pttirtl t^Dii bafb BbtE, tutlf ata lat tt^ rp Epo h f b lltv oT f « tctli g aid ^ipolitfeg tlE ^btraid 
pE noil El H( hat^ipKBP aitlortVaid t K^pDi^bt ahh^ ti tip "i^hlfc Flacp Ise tr. 

2 M a CDWbry t> tt E AiHP.ttP argah^tbi afauhat ttrbpi lipraotfcE Wh tfe Raob I Tp am voA atallttnpf.SicI tamwort wlllbE iidir 
tip tadp IE 1 partly PDiVfei Uailnif.af t^tibrtl k DirBbtt TIE gcial atal tin ti aiEttip tl^ gDUpi n t wlatk li tip bEftkferPEtoT 
tip LnJIttp Race 

3 TIP ferm oTant^ tirtlE Paitlti Uaxln ie illltip hie df ^adp ^ H y^ an , aid tl e tia i eTp i oT powp r v ■ Dp Ev^r^dEoacfe.oh tip dEoadE 

i SlhC4 tlE tadEFflpaid rPEpohtblltV atf ii]l 1^1 otft^ bQ^ntiEmp lnportii»t>tlE rptfarpattl^VUltfr Ra»^ltk a tf o p ititB p V 
hi p{>iti h ttl at E I ol ppifoh fp ti]td miftbE 1^1 V^^^'^^ He Huttip llglh^ trail Ed, DTtlE flh^ ttmEhbltapaotV. a tippii tadf iDTmph, 
llglh^dpdbatd k it byatV^tlE LVltfe Ra« aidtlE pikcpk^atCitatlitV.ahdi^itlPBorp.attlp ppak oTlk m^itilaidply^tal 
capac ttb f . I tl p FtHi IP fvggEtflatQii badPiE bE yongp' tlai laE bEEi tip oiEtim li tip CatlDftCliicl ark pDin^al Itfe k gpi^ lal 
IhE^adDTtP tctkgmEh hi tlElrrtittE oiEtitkf, I f iggEt^ TlattlE notto^atlE , p if i^tbaid pnhdictb^ y^ a rf arp arond tl^ a^ oT35^aid 

■ ma IDyvar t Mip voi d p id at a r>i id IS^attloigl tit agp brachptt latatifalift^aidiioiUyary i pua rd w ttl li Sonaypar; 

DiPtitlE EtEiioif dPB a h [JE oTtl t I Ql V ^tta I otTlSE ^ I HE It y^ tlatamai otgrpatEiErg^ahdgphliE.attprlavliggbPh It ait> tlE 
nilfc FlacE Hirapf rbdoTIQyEar; df EprvEf bplig iPtlrEd wttl loiaraid rppbcpd bya lEw^yDii^rmai vRlTrPEl KataidEiErg^ litlt 

■ ?^, HE v III lat a llnv tip i>n>» tudpgf lEra^ liti tip btla^aidtPiBV tlat la^pbgiEd^omaiy mDiarclkt attlf paftat ■■« laf tlE 
Catlolbolircl ti tip prpfEitd^ 'TJf ma 1 1 tn kE e p tl p oTfli^ aid tlE k adE m |> [}^h am b^ « ie rgp tb a i d In rva rd bakkg, atallttnpf 
promntligtlf bPEt lit rpf« DTtlP ■TJklfc FlacE 

S Ih ordprtlatvf lavE a brgt poDloTiicl m«i ti^E tcttnm i» mifttpt ipafp^cblLEadpmpTrakkg ScIddI TIp bpglhhlhgoTFicI 
fch 00 1 111 tip a C rp atb IV Scl 00 1 tD r G htp d Boyt ,wlbl ve li^id ti EPt ip li tip lExtyparorfD.^^rtlhg wttl yonggphlitEf.vp will tl Eh 
h ay« Tl rtlf r Lp adf n 1 p Sol aa t . F Iha^ , tl e Ir tia Ih kg v III Hf Ti rtl^ r adi a h ce d 1^ h ay kg e i ol VQ < h g m « i f 1 aw kg Digai tatln h a I a h d 
toadprfhp^t ht Ih actialadmkttratbialpii^ttbhf.rt t Trom tip tia k^ d a hd g tffr d tlat wf Iht id t^ tumaimqai tatbhalftuctm. 

G Tl« actial EE t otb h oTtlE Poittfei Haimif villus c^rptilVmadE by a Coltgp oT E t ctin , a bo^ dT EbE rf Hiifttkg DT^proxhafe V 
3DI>BEh TlPEE BPh wBtip lidbbiat DTIQI rphowh.vlo lay« dpmohftrAd tiy a iDitlhg Iti^ttnE tl e In aU»k A^. tl( fr dp dbatb i X} 
kfi tfUltte Racp ahdatooit^hdlhgooitibitbhElitlp olircl Ih pattdfEdf ahdaotlnhf EtctDiE illltiE tpkc^dtr^tlp Pohtnti Baibiic 
hhi^E tr, ara«]mB ttfrp tlat 1e tpt i p 1^ r tlatp i rpof e TKy iBbP appolhtd k amaiiErElnlbrt} tl^ Ui tted Sti^^ prE f df 1 1 appo Ih tlh g 
BEBbEif dTUe lidbbUy^tm o rattle Sipitmp Coin Tip Ir^iin Till be ft rift. 

Tlpy Tlllm^ftah ai ahiialbaE t ti iiohfe r lotai ^ oh trak li g aid ee t otb h oTtlE TitiK k ad! h ^ bit a to ti iiggpittiaibpoll^.aid ti 
fehdfi ticl adybf aidfiggEftlnhE ai tlpv tEP TTtli tip Pohttrpi Baibiit Ae tip Ehdattlf dPcadE lEarf, tl^y illlm^Et Ih ippcdl 
CDhTooatbi tl makf tl e Ir tp tiitbi In r tip lEitgrEat tadt^wlbl wlliPVErbf Tram ohp oTtlElrorh iimbErf^bitTiDB tl^ poD I oT tia li e d 
aidgndyoih^imEi aramk Tram tlE Eppobl^ tQlicdgraipBPhtbhPdprpybifb 

1 SlQitia PaititT Haxhiidk Ih oTfli^.arbE rPBovEddiE tidkabB^. tlti a tppiiblcniyDcatbi oTtlp Etot^ifwoiU bp caltd 
bimEdbt V tl rppbcp tl^ Lpadf r 

a Siol a badprwoib^ErvE Dittlp ^n aTtlE dpiiadp Sloib If EErat tif tlai th( ycarf, hEwoiUtiEEllgbbtDtip K-Pbcted^tlp 
CDfrgi dT Ekcti rf > tl r a Tl II t h yparftn .bitiat hPCEfiarlt^ t» Phtttkd ti^ioh afamatkraTfiiic^fE bh 

g SloiUtl^partdltPB am Di ittD m OR tlah^vparr.ficl Pahtlti BaxbiiE WDid tlEi bf ailimattal^ Ihf ^bt ft r fe -e t ctbi ^ lay kg 
nidpipd It bPEty^an aidcDitibitbhE diikg tlatfpai oTaTfk^. TIP F«dEralRpEpryE t lot a Gotp rhB p h t Agf i c^, b 1 1 a P rbatp GaigoTJEWkl CDii^rfe tko. Racial Loyalty Issue4 - September 1983 

EstabliEhingtheform^ for organizalionai continuity of the CQTC hit>i 


B.LCk 


Ho - hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

Ourgred^st need - Miefedo y« starts 

FDrtlf vjhtDTa hall 3 lontEhOE v at bit 
FDrwaitata t h»^3 hDiie vai btt 
FDrwaitata harr^ ^ttt rk]t rvat bit 
FDriMaitaTa rUer, tie l>attb vaf bft 
Becai^E tl« battfr m^i bfttlf Klhgdoa pertfled 
AllHirtlt waitata lalM 

nh(i re Kad He ft tibltflm^ it(Jtwtfl] pkee tteie d^^f^vt arp cdiVm di 1 1^ Dve rw h e In « d vttl httdt' ht^dt' ht^dti^e leedBDrp oT 
(iritr^tllig b^e h^fdmore Jid l>ftfe r Echaatf^tpache r;, roadf , b rk]gt e , m a re le tfare.mare ai d !>« tfe r [wEt , ■ o rp m oiey e y^ ryv h e rp , aid 
mDK aU t>i^rTntn,marp Jklli tip e Me rt^, m a re pifcDh^.mareimareimare oTe y p r^tl li g The fetgDPE oi PhdttfVahd t^talhgt tit 
battim llhf atoay^ k ■■« hepdmore d{>Ert ti> c^ rr^ oi t aiy d li g aid PTer^kg.Th^ ep ^re tip f^e p^perdaldr; de Jpvbl Federal 
Flp ferae pikfe by tip caitndfentitfe lAlkgdrciigh tti ^y^ nmph'Etiogef Ih 11^ EiFtai DTPiitlhgahd Ehgravlhg.ahtfwtthwtth tttf 
ftJiIhgUf uarkl SIhcc ve ^oniglV iipflicd d tf gahgoTlhferhadDhalfvlhdt r; k bEtmohtl'f k^ip.ve leed lotgo hlD ttagalh Ih tt k 
dkciff bh. 

nhatwp vait Id e xpb re kdkahat^k ktl^ hppdtattl^ bUh tfr R3» t[>r tk owh tiraba^^ipaiE bh Jhd^dyaicpmeht ^id k paitkibr, oir 
a«h maypBeht. CREATIVITY i^e . tH>. leed a «>■ blllbi dolbn l- Hid oi rmiHpme htahd tTve lad de 30 di iDtHllbh daldr; Tihdlhg^year 
tlat4Jevkl>ChrktbhlV haE.curmDTemeitiiiaiU Eprpad Ike aprairt wlkliK Dh a lot dr^ < i m m « r da^ 

ThE i^ttwe ddh'tlarp ttaid Ti hdlhg mi de ti rabaloTde Wh tfc Race t uia^attK bDt&n atlK IttwU moEtDTIt meml^rf . tdaige 
tof^ What re wahtti tlhdait k my^ aid tr^ t> gptoi r pibittt e k d rdf i a h d c^ire cttt p f Ihadni 

If tta bch oTmaieYd^t k Dirgrpatftprabtm^ Ho, tt k lot AHoigl tie Jem moi^ipaltf a h d c^h tTDl tie mohPYDTttP voiU, tl« Lnjh tfr 
Flac£ lat ahY h ib bp r at m lllki h a Irp e , f wn p ciTvhblJhP tlf H n tt at Tf i af , c^i U « at It^ tlh a h ce tt k moyem^ itf Ihgt-h aided ^ Tie re ait 
m libit atotleH tlat PTPh tloigh hotB lllbiaire f ^ iioi U adp q i afe t^ 1 1 ppc rttt k m oy^ m p iti» ItiitU p t^ li tl p tiie DTBlllbit a Y^ar, at 

■ tdeff a II tie moiEf tl^tp faat niK peopt poirdavi de lathat aihialh^tipportlig tich « tctra h b m Ih d-tc qb b t n at Jpir^ FaBell, 
DralRDbPife^HPi>f rfi^. Arrnttnig, n^i HiBbaFdahda Iim toToth p i e t ctH>i t f pcuh peddt rt Each oie cTtte atioy^ tih^t li SOmlllbh ar 
mcB aypanTam tie Ir u t^tn f ^ tt p ay« it h p h Ih g m 43 rtV 4>T« h fch are nh tfe 

Sa Rt lattlatv^ dcht hay« de BOhPY^i rPEOircef-ThP protitm k tp are h ot 1 tlltzkg d e Ktcimpf re layp Oi de iicihtiar^^vhf 1 re 
CDhtk]prtl« hnditdf attilllbiE tp filHn kftp t^ytu t^ tl^ Jewth IRS ,1^ arp tr^i^rde Bctt dykh fipparftn attlafp y^ ry ehem tf 

■ hctE ib F(B Oft Ih d h t tt k t\ dc E trcry a h d m oigre 1^ it kin bre y 

Sawhatk RTP.tte ■TJhlfc Flacp bck^Whatt ttvf hppd mat tk ordpi m ti rakp^ TIf hp^di arPBahHnMaidlam goligm Iktth^B.iot 

ie»ifarlV Ih a rde r at p rb rtv 

1 n^ hppd racial to lUailV 

2 n^ hPPd ractali]ohPEbh 

3 n^ hPPd ractalbyatV- 

i VJ( hPPd racial U! I tlV- 

S n^ hppdtle LVILL TO SURVIVE ^EP Citatlie Crpdc No 2ii>rthP WhttP Mai'E Ebk) 

G n^ hPPdaGaalaidSDiltirDir Rac4 ^PoCrpadJp CKda Ho 25orde Wh tfe Bai't Bbb> 

^ n^ h p Pd rgai tatb h 

S n^ hppd n tVoTpi|wtE 

S n« h E Ed to r m [tec htro I dt 1 r de f tlhY Trom citoTtlE hahdEoTttP pe rtUbif JeiE aid kliair«h oapabt laidf.Wp heed to get de 
Jpvf oTTairlrad 

ia yu« hE^dbPtfrimeitolahdphYt talheatU ti r 01 r ppopk . 

11 yu« hE^dichook, iirErrttfrt.Eemkartf^eto t[>r c 1 tyom g pe ap t 

t2 yu« h E«d tia Ih Ih g cp ife r; In r 01 r kacfe n . 

13 yu« hE«d t] gttttE fi]im, Uf Tre e -badE It , Ih floit, de Bid rac4f otdc lorU^oitatairm dttahdoitcToirc^intifef 

tt.yu« iE«d^piafA]E EigEhfcf .ZLdpnikctoirgEhE pool 

15. n« iE«da racbl rE^bi cToircvh li dhK e ~b pni Ut gcak, tadtith paid pay rtatbi. 

TlEB arE ahY h ibDe ratode r'h^^di' I coid ctfr^aid tie IktiioiUgoai ^idkttV- Bit I bpltre thp above an de BcitylblaidTllldo k by kg He gnudHforh 

ThEK arp 3 ft v i]Cigt h ti}t>^t rv3tl>i f I waiU Bt t^m^ht 3f ve e i rvey oi r leedE, 3hd tlty are tteie 

pJThE niK Flace fUiJIai tl( IhtUQEJH.tli JiBbtif.tli it(CiiiGCf.tl« mean ihdtle Hkc rEHUalb adtqiafeV ^iPPV ^H dTUeii 
ittdi. 

9]]TheE« K^DiFcef arp hevertlf biE lap U V dv li d llh g ^ h d f l|]f>kg DitoTai r laidf Ih Up i^cp at a hafVb Jideipbdkg [>opibtt>i oTmid 
peapbE The b ottte « tfei». It b lotai oitfUe lar t tiUhdlhgtVII 

^ Aim PEP "ifedf"«4>ik] bigagD have btei ore rv I e In li g V p rDV Me d Tdi had tt^ UUirti R^ce had a racblmigbi oTn ovi.fich at 
CREATIVrrV 

Ndv thatvp lave cfearVdPllhea^dcurieedf.vhth ai the f iifi« Eeem EOOTprvhemihg, He qiettbh b.vherp do wp f^rF NpII, the 
ChiBh ame Crpabr hai Up ahfvpi m tlatylalqiPEtbi. ttallciln Ihaftt Ihl-thp baf k] coic li e hn h ttatthp ■TJIIfc Flacp f hoiD harp. Ihdeed. 
m i^t haue.a racbl rt IQbi tigke rt a crt t d^ a p i |h>^p ahda piogram . ii t b 1 1 e tirftpittli matferlhlD h tt^ rta I pc n pc ctke . 

Had tie CKehE.orthP RmahE.Dreyei tie aic t it Egy^ld h e I»IeicI a racb^rptgnh, vtata vemehdou din^reic^ rtvcuhd haye made' 
ThPie vaihdbe ho Jevt, oraiy othe ra id rac^f .lipbgie ahd pulli^ tie n'hrti RacE tid^. I h Ettad , v p woi hd layp a beaitl I'd^ l tp vniD, 
a ro rhd n I oT bpaivn I, h p a ruy. kfe ^e itpp op t ahd li a f tit oT lac bl adva h oem p itth at ■ o lU bogg t tie Inaglhatbh Eitthp TactoT 
hbtiry, ftrahgp V^iQigh, b tlat lodch a ocblrpl^bh eyerderebped. IhE^ad oTa racb I e llg hn h , th e Whfe Race i]o h tiaoU a dtp aie oT 
tip mkd Tie Jeii^fDd rtDh Clititbhrv.ai oTi^hootDTJidatm.At ai]OhEeqiPhce.tle LVhfe Ra« tlhdf rttPVi tie ■ te rabt ahd 
h I m Kt]h g poE rtl>i tlatpibt tHlay , dege i e rat aid[}^lhg,bpggkg rtt hniEy^ktprbiPhpmkE tiraprcy ahdaftv crimbf oToharrv Far 
iearh^2^DDypan ia« tie tllhkkg oTtlP "rJllt Flacp aboit rttPVaid It dvi ^i rvhal has bee i cohTitPdaf he L I h E^ad DTtik li g i]a rp atrtt 
a«h af NatiE aidHimaoh teiEP ^ I rt ti d{>^ tl p VUirtP Racp haf bppi hPlltiehtDi f Tbt tt^lhg ahd eitca idlhg ~£ PhE" tt aid Phg leerlhg 
rt DVh f itk]p NotI li g , tii t hotl Ih g , laE beph daie turtle f intal, PipahEbh aid adiahc^me htoT Uoti e r Nati "e'fUhef' tleAhfe Aace 

Sa , f ti rtli g TTDm zero whprp dovp ftirF Well, tie TlrEtpbce tatUrt b shere tip Clircl oTtle C rp at) r (ti rfrd H p tp ypan aga 

np dH I at rp Ed rt b ch e ap , t m pora ry 'q I h:4( -ttc" r m Ae [ h m^>aid-a tr [olittaiE.Wp iti rt d Ip^ p rapo i h dkg a on p rp le if be lacblrpigbi 
aid b^Ihga^Dlumudatbi tirall ttne.Thk wp haye dDie.ne have pit rt a II l-gptl p r I h oirtlFee tiaEh^tiQDkf NATUFIES ETERNj^L 
RfLCDN. THE WHITE HAN'S B liLE. ahd SALUB FID US LnriNC.VJ hPieai tttiH}ti Clikttah « Mtltle vpar J2S A D bfa mioh at lay p a 
"bEik-.ie have Rrlghtilofli tie Etait inje larp tie TOTAL PROGRAU.tlP F INA L SO L UTh> N ahdtlp ULTIUATE CREED turtle fi ratal. 
(ipai^bh ahdadvaicpBPhtDTtlP Wilt Flace 

Proti^m NimberOie k Eobed 

TIP hPittftp tt ah adeqiat headqiarftn Tun vlth t^ opp rA , w h bl Hlllato provK a gpcgoplbalahd Upobgbalcp hft r, at dd, Dr 
ei^pt .Rome oi Mecca Th tf we hor lave.Q ieWdtU CeiterlKatd f Ditl DTDtti, Ncrtl Canllha. k tli Jieaittniilic RUgp moubki, 
liinb tlk oiRbalieed 

Proti^m NimberTwc k Eobed 

NPitTP lepdatiahEmtfkii bet to reach oitaidcohvcy aircieed aidmeftagp to tie Lr^h tfe Peiipk oTtlP loild Tlt^ tio.uc low have Ih 
tip pappr. RACIAL LOYftLTY- 

Prati^m NimberThrpp \t Ecked 

Sctir, EcgcHKl Bitvp ftmiave chp huhg.big v^ ti g{>.Whatwp lou 'hppd' tDdo ^hd wp mi^td{>> t pFmct tie he lloitcToi rcieed 
aid piog ram . "i^ p dohtieedtore-det^h It He d{>i't hped ti rPTtfe tt b^e d{> hot heed titMdt arondwH thatpartaiy biger Pertctor 
ktpeiftctwe icv leedlun ittl vhatve larp VJhatvp lavp ^hlhz lotpen^cg ttlp bPit. Ih little oh ^ leal EClittai tie rp k.Sc vp lad 
bettr^tuH tL 

niB He aie ci tie e i b|p ot at u lat le dcit leed, ttap Itita t« otlerpetpeevef. 

(1)Wp dch'tieed aiy Dt EppctalTE a id a rm -ola Ir Etiatp gk ti LVp dn iped tlaifaidf oT e i pe r-ch a rge d . dedbat d actk tt L^^E NEED 
DDERSJ 

^) iryci harp dbcoverpda hpwprctibm vttl id fohtbh-pkate dc lot^ll ie abcit tt We dcicthPPdahvmorppKitibmf lordcwe iced 
tip oMpratibmf eidtEfV re-hafhed. i^ee THE FLAT TIRE S/NDRO U^ LVe leedprabtm Eaben.dMrt actkbt aid 

(3] Wp dch'tieed aiy Bcie 'qibh-A" MpaEoifiggeftbiE bUe larp pretv tell heard tlpm all Tie Jcb to bp doie k ompFeleit kp aid 
tihdaBPhtil, h DtoTa baid-a U Ta rt V- ^E wait de fpe ra^ t P rati b m Eoben^ach trerE.doerE.aothkt aid Hide The recinkg le Trail lam 
f iieyoi harp gatleredby ici itam tie atwTP k WE NEED DOEFIS.WORKERS. ACTH^tSTS AND FUND ERS. aid ue leedtlem icvaid 
■ p ippd tlea by tie mlllhuiE 

nheieat .k tie tirf tpa rt oT tl k artlck I Ittodam iRtide oTieedf .tip t» bipEf tiattlpie t cie ippdtlatk tie paiam c lit i e e d oT ties 
all, aid tlpie t Tie grpafeEt leed k tl atyci .yp e , yoi Epp otrta Ih^, be om p a ded bafe d , to rt Ii g , ooi trtoitli g aotb kt Aga k . yp e , yoi , ai d 
yci abip.cai dc E Yci have a tremeidnif amciitatEtolP In rye me tr, yoi r tim ^ , yc i r 11 ti re prage ly a id yci < r lacp 

JiFthdv bpcTtaitvci aie bifegt to m kd a Itttt ttory IJi^tmad li tip New f b tfe r cT tic FhnrUa Patrkitt AfEcobtbi.ai actt kt g ro i p tlat k 
( tfe otbe V i^lt]ig tie Jpiikh IRS rtt aEtor^ccicpnlig toirpecpb laapd Eve r^tHH^ , Sm p tHHt^ , Aiy bcE}^, a i d Ncbcdy. It gcp t Hp tit ThEK vjf 3h m poib ht|ot> t] Iw EJDhf ahd Ey^ rytXHt^ ■■ » at k4 d t^ da It 

Ey t v^bDE}/ ■ 3E Eire Sam (bacf^ ■(] m A] rt 

Al^tHH^COlD hare ddhE t, bit HDtHHt^ d U R. 

Sam ^tKidy got a hgr^ jboi t It Jt be ta I f f rtvaf EuerytiacY* 1^^ 

Ev e r^bDE}^ tt D I git A i^Ihh^ coi d ejd rt b i t Niitiacf^ realtedttatEye r^oE}^ voi U ht do It 

rtehdtd ip Hat Ey« rybEHt^ b bm td ^^oBtbEHt^vhei Nabo^dU wlatAh^a^HiiU l^ye doh« 

~n« hEitqieftbiyoi vlllpKibabt^ aik t, vlatcai IdD^b^ell, I have ai e ve re d tt ataiy iimt]eri>Tttnef^ef[»i]blt^k Cr«atfre CitAi No T3 
atthf ehdottte WHITE HAN'S B liLE. bitbrttv. ivHEiggeft rtagalh The tlrittllig t iDgetftarfedaidqtt liyoLed.The beftaid^at ttt 
■ ?^li da ^0 b t} onje r 1DD ccf>tf at RAC U^L LOYALTY aid dtUbitp Hem . Racial Loyalty tssue 5 - October 1983 

Durgre^^st need - Miefedo y« starts hit>i 2xk Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 Ho^^ about a Cupid's Cornef ? hit>i B.LCk Ho - FDrfwn tttnt hor Il3it btti tllih tr^ 3bDT*s^rt^^ 3 f []'*oT Pe h P3tf orDaVhgSErabt Ih i>iri^Hn:l pap« r AHprall, tl« StCDhd 
CDmm^idm^ itatciirShfet h f^E.'Be 'nrtn :ihdni 1 ~^tr Do yoirp^rt Ih he plhg Id popi bfe tht work! vnvairmhkkd rtk airEacred 
ga J III papist tie bidfoTtttfeartt iruwhrfe ptiipb « iclufre t^,' jid Vvt are ga Ih g Id do |i t ttt at tl( 1 rt bt lixiy t^ tt t good mat aid 
itmab C itat) n oTU t WQ rd t> ge t tige U 4 r 

Ndv k tid?^ ■arUoTpaV^btpEoptfaid racE-mhkg U tf tf hottoE^fy t^do i/urth alltht Ibt rak.ChrtftdhE.kixihE.kihv-f^i ^id dce- 
m bihg, rtk latEaiy t^ifedataiE, hEarUy Whfe Racb I C om rade attlf Dpp{>E fe eex. 

Thtitt^rp^why hot^ti rt a <] 1 pm CariE r, iihE re airBEmtiErf cai pbct a e hDrtttfe rfelllhg aboitttEmt e^ee aid It e Ir pc Te k ice Ih ttirtlg 
a «] rrE Epa h dE h i> 1 ru aioth e i C fe Jt>i oT It e iippcflt f e i ^ "i^ hattlh a^ trg^ Rd mE t^m^ itbh tit b a ttfe r I e ce tE d Hm Caiada, vlfch 
b rE p rlh t d !>« kiv . fi^ E dklhtchaigt h In ■ BitVE ■■ III accE ptaiy ^ h d ^ II co h trb 1 tbi f it>r ■ I atTE i e ai a l L UUc jECdaUtK Ie4>iie cah gitj 

A lyr?^, ■ lat cU] yo I tlkLataCipm Con^r^ We voikl ^}prEcbfe hEarlhgYi>irDphbi. 

rfEit b tlE ttfer 

TDtlf EdltT 

SliOf I harE i tEhagE daighferf, I vaityDi bgbE ay daigltna chahH li tlh d C KatHE lubaidf Th e rE In fe , p tatE prlhttt4 Inlbvlhg 
ad hvairifitHo bt i^^at FIACLAL LOYALT7: AbErbTarm i^m^oTGErmai dftHhtiittl t[>ir tEhagE daighferf v^hti Trtidt hp with 1^1 
tVEhttf PtaiE WltP FRIENDSHIP IS. P.O.BOX iDD.Ot&>. NOItt Cawlll J. 25T&3 USA 
P taff m jllBE tlf bllimi tt b ad 
Sk» H V yoi H , ■ K 
Caiaib a r !>« E -H Ef pe r ^m IV ■■ n umairbd^oi li tti NEUETf icciBbbfrar ttw III oi>^tya I yDirfoil Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

Koi^about a Cupid's Cornef? hit>i B.'/k Ho - Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

School tor gifted bo^s hit>i B.LCk Ho - nt h E t d yoi r 5 ipfH rG 

LattBDhtt WE dtf1]bEEdttatttE CHURCH OF THE CFIEATD R WSE EE rbiE V EDlfeBpUtlig 3 big ClE rblEd pn|Ect hamE V biHIig a 
Sc hiH>l t] r G n d ii^E Di oiracE^gE OirpbhE k lib m oe t m po rti 1 1 p rDjtct ive bEghikg ti JEll^id we l^y^ tow K^ch^d He ^^e 

■ hEK WE laTE JfehtitfrE pbl lurtlf ftriCtIK By He ttn^ V^I KCE bE tit lEItt tiflE aTFlACLAL LOYALTY VE fiptlltVE wlllljy^ tirDkEI 

grand rt tf oiratilEi^bE X} l^y^ pDiKd He iiohcrEft e bb ai d In n datb h , aid e rp c^d It e bbck wait bflnrp 11^ v li ^ i we Jtl^ r ee H li I ■■ aitlD E m ph Jt tE jgalh how iTiport^itth^ EhdEauor t Fram lib faalltiEgln Ihg we h[>DE 
FlacE oTthf TitiFt.FrDm d t bE^-ihlhg it hopt Id Exp^id li ^ ^iihDDltDi C tm 3 G lu , a H^i 
Tlha^ji EiVrp f 1] h OD I f yf tp m Trom Kkifergart i It roigh 11^ Col^gt aid U h frE r; tV ti« i- rlll^BEFgf He bilta i 1 1 adt n otth^ Whtfr 
;ch 00 1 ibi He chmrEh oToirm^mbEUJhd Cah ttbEdohE^DT«]irff tttah CErbkV Uf n*! tfr R3» haf ttE fe f oi ee e , He IhfeligE hi]E Jid tit lEEd Id hauE ai e d i catbi ^ Uy^ ^ ^ 
ap^rtTnm 11^ Jew pDlliUEf^blthmtit LVhat t li ttip it e ii]e pt di i f e tf-k pDEE d Uidbapt REadagalh 11^ tad artist oh PagE 12 
Fltadagah He tadartkt Dh Pagt 1 IUe hEEdyoirEipportJOht^ ^k DTttliah ftip If S( id yo i r CDItrb lib h iDtlf CHURCH OF THE CREATDFl BilUhg Fud LnjE 
part ^itwE hEEdyoircohtrbitbht t> dD a |ot> It at h e e dE d{>lig UUly hotdDfmEtt IhgmtailigTilNDLnj ttatiiHharE bEiEHbl 
ram ^batbi t ib r tl« TitiK dTdii Ra» ahdmoMEmEhF IdaoiE HEp BilU! 

IUe m If t hotgE t Ih t> tt e iitatm^ fe V rEhafhlhg tlf prDbta EidtEt t^ LEt 
pratitm bvbilklihga maftbE nhtfe Racta I ■ due m « h t C REATfiT FTY t ttE E kf t ad d IrE otoi r ( i« rg IE f «] i f tri ctbE V tiwaidi toklhgilf 
olitkii Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

School for gifted bo^s hJtxi Bxk hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

Come out of t he d oset ^ White Man! 

Ih tl( etuehU Chaptrffartl^oTNATUFlPS ETERNAL RELE K3H. I harE vtUi ADit«E flT^oTEf HE rat t^E h rm tlE OLD 
TESTAyENTattlf JEVth Bbt Ohf oTUe ■ DEt f Qi hta h 1 1 tf oi f UatEmtigti THHtt fttai^V^b tttE qiotatbh oT-Ahdllf fe^roTttE 
JEVf ^ ipoi He bid" lobfEPri^ tUtm^tlEi He Et>r^aTEfttErEy«r[jllcirdk] lat h appt h ^ ^ cd hfe h d ttat t ti lUrbafed.af t mHtV 
(iriEr^tllig^tE li ttE JEWth bl>t] UatttE tarattlf Jewe, hETErttE tfE, t te r^ rpaL N Dtoi V m ^ rt lay^ bE^ i ve r^ rE3llh aictitPcnb^ 
bit rt tf EVEh mDK fd tid^ ttai t Ijf EUErb^Ei 
Ndv VttEEE IJ t^Er; hadttE bialM aid th^ git tl^V^^^U hoti^EdlibE ttE i bE f ibm tf Le irttfe piftycat EUErytkE tl^ rlh^af^r 
crackE thE wlp rrtt Ey 9{>ttl e i act t>9ttl e i^ tt ev iio i U e af IV . te r^ e aE 1^, po i h ce ipoi tlE iligmatt r^lni tbi^aifb^i^^^rhln ti ptiiEE 

Tl« J(«E aR m jf fe r-m Ih d m ai |>i bt>it ThEyarp tlE holirbii Baf^i-EhEalf DTalttnE. 

ThEy prEV ipDh tlf tibtf , VE^hEEf^E , fearf a h d f ipE rf Vtta m oTtlE limai mlid UitDiti hat VrttE nifr FlacE haf gtEh ttEm ptiV^^f 
tE rtlt EDllt> worK wttt ,aid tlE Jev k l^y IhgaiTdd?^ TIE Dh^ t ^r, af I haiE JliEa^ mE httaiEd, tt Jt hat t»f i EtpECbl^ cncbl tf tlE 
nrEafOhJbk.ahd iKii^id. h^ht^DTErratd. FEAR OFTHE JELnJS ttk thk Etr^hgE Jhd EtipU paraiod tlatlat pErhapEd{>iE morE.aid t 
dalig ED ti>d^, ttah JiycittEr, t>EaHh ip ttE "i^hlfc FlacE l^rJ^wth ^kEayf i ahd e hfby^BE hi 

mjal ktoahy biElhEEfBah'^ant«^ard{H]t]rE DTftE , d r dwyE ft oTftE B^P^Dblh^ ttE bvyE rf > a h d m e i tbi tlE EibjEDtciTJEWt InaEdbt V 
tl Ey w III tK^ZE Uf I J IV ah jflf i h i« u III Ep fe ad oy^ r tt e Ir TacE ThEy wll tqi Irm aid bc4 ote rtl^lr Ehoi Ue r. UeijI^ tlEy arp icarEd 
tpttfeff 

nhv ttlt^o^Aifer^ll. WE.thf Whtti Rj».i>itiiBbE rtl^f E J«wth parat Ifcf bya ratta OT30 t- 1. Talr^ i^rm Uabt iHldi.li t?^ttE k»t 
LhE tic tlgEn Ih tl« cagE trvE gat o i r actligE tl e r ■■ e c^ikl fearthE JfVElipt»t JidgfttlEB atroi r back^ , d h£E aid In rail 

NDt^atttE JEVt a IP h t powf m L Th EV aK Th^y^rE lEllargah^d.ttEyarp ybbiE aid ttEy arp powE rti ^ittlf pDlhtEvah"^ Emplat ^ 
b tht ttEy arp dahgpwif ah ^ tipcaifE ve layE ttttEm tmnaifE m* hatE Ihc h Iid Eaf ^ Ih ta hJae d ^ h d an bE^Etvtti tan.photidf 
aid laigipf tt Jtarp a 1 1 oT a II p ropDitb h to rEaltV- 

■ aillhdahdthE LnJItfr RacE b pbgi^dvttl avhot EEtoTphcOb atKrtlah tarottlE Jehi . ti l» ei fe cb i f tTDpliiti ta . i^ar dT If Ig h ti . 
>arciTghDEti,ahddDZEhf marE Ta Ehov hoi rUbibif m im toTtt e ee ac ttBE ie dt a f li r^ oTa vam ai v h o tD r 3D yE an lafaybttn oT 

■ hattlEBEdaf agDi^labb ShE had a compibfrE itar oT bE kg d ift Uz hf lovi IwnE.Th t t a rtalaid tnf Etor^.ahdaf lECEhtaf Thk VDm a h , v h om ve wlllcamav Kb Ih , vaf ata « rbk fb^ oThErltfe EiddE ly ^ rrtffed atgolhg aittUE at hE raif i hCBE Far 30 bi^b 
termdyEan f hf f h it hE r;E trauay Ih lEr%o idcb apa rto e h t f oa rpd t> dpatt at f « tOi g Inot Ih tif DitK vork] For 3a VEar;, tr^ hE rcwi 
admkfkii.flE bckEd hf he trip IKe a m lid t ft zmbt Ih acaipt at rciomf aidvlkpEBd Ih tmr, tif vbttn DTai Inaglhar^fear attar 
Uatvai hDtHaL 

Hdv dU EhE ^t lht>[icl f tra^lti^ Th IrV yeas ago ■ It I fhE war Ih alHaiV<hcf>fttt]ig iidEra hakdr^nhE i^i tlatiiddE h V pait 
toDkOTEThErvhot bD\tf ShE limpEd ip.kRViOBE moity ah ttE coiitprahd rah l>ack lofnp^wttt tip piM i Vll f t>:t Ih g Ih IcrvEt hak. 
nhd ihE got ham ( EhE tt iev KheVoi hErtiEd.aidcrbd hErtyEE Dit Flial^ hEipaib tibfklEd 
By tik trnE EhE wai GSyEarrod, hay kg vaf^d tit m af tprad i cUe aid cfe atu e yt an at hErltft Ih itkrm tEr^aid tfabtbi Itvaf a 
pii tflmEitttatwaf ee tf-k pDtE d a i d liti 1^ bafE d oi aftipUaid Inagliar^ ttar 

ThE b^h tfr RacE c^iU.ahdf hoiD, barh a tErbiE k^Eai Trom ttE ibrgokg Aid tlatkffah k tlatBahy otairowh protitmf aiE ftk- 
hipotEd Ba hy dToi r fe a rf art In ag Ih a r^ aid pE nafM it ndoinEbEf Ih tit mEfi ttatwE arE k bEcaifE DToirowh CDhTifcd aidicitwEd- 
ip ttlhklig 

EtkBycahckf bi tlattlt lidEEd k tit cnx oTDirmaitbllpiiibkmi BDtl k ThE WHITE BAN'S BIBLE aid Ih NATURES ETERNAL 
R^LCDN I havE tab tttkp ahdttTiE agalh ttatDirt1ntaid1[>rEmaft^Eh k tOEtiaQhtPh oitttE n h tfc Baif coiTi ee d tt Ih k Ih g ThE 
pratibm oTttP Jpvf, tht pollitbh at tit varm^ iQgpr;aid midpEapb.k'aik] bE EotEd k EhartordPiohCE we hayt Etia^ltp htd o i ttt e 
CDhTifEd aid Irrstb h a I m 1 1 ti I atip rrstb h E oTttP WIK RacE ABOhg tit ti fe m of t oTtt p ee abE rratbM k tiE tarattlt (h Di-ti tt i^ f pool e 
li tlE tk b f ^ oi r kal>lltv ^ rEcogitP oiravi Ha m ^ oi r dbtt prac lb W t^ < il>^ b ^ all ttE tcim oTttE lorb^aid a hndrEdotlEr^tipUaid 
iirpafaiatib pafRbhEli rhbh ip arE prahE Nat tit tattDtttEfE koir nwarraifedaid iirEafOhabb Tp a r oT tt at m k p qI>E paiattfe oi tit ti3c4i atm^ihkd-thf ptrtUbiE Jeh 

Sqte fT^-UUirfr mai com« oitattl^ ckit^t FEAR THE JETJ NO LOHCER Atfriall. ve oitMBbtrtKm ^Dli l.prEtVlKrTTiklJbt addf. 
FirttErmarE.VE aR bttfri tlgh^n thai ttEysrp Ne jfe pnd ic^e , citatbE aid EErf^iTfttht wlEre^f ttEyarg mkerabt parairfrf , 
dEpEhdt htoi aprodict^E "i^hlfc FlaK ThEy httiJ if ti Be.rherEaE we VDillbE a ttDitahd tkEf bttfriDTTaf Eaah at «« gEtttEm DTToir 
bad Sd ttf gEtttEm dTT oT oi r bac4( , [we t-h jf fe Cam^ DitoTtlE clMEtaidtik^ a racblE^id TDrtlE Nhfe Rac^ ahdagahitttE Jevi 
LhE tiE t^EFf Ih tlf [^gE, rrvE w III a h h^ gEtoi r act t}gE tl« r ■■« c^i fearthEJEi^xist^EE ahdgE'thE^ To rPTE r atroToi r l>aO: Tif CHrcL 
atthE CrEat>rhat bU DittlE bliEprhtaid t Eadlhg tlE h^ He lEEdyoimi^gglhgiisscirt SESka^tih aid tlhahiidl hE p He BiEtgEt 
CI t tliME mtlDmlkii WHITE HAN'S BliLES kt^tlf hahdE atai r'TJ hK FlacdICDmradEE OhCE we Ijy^ dDh^ tl^tm ich >■« caiiicihiklE r 
tlatwE Ijy^ bmtEh ttt bach ottlE JEWtih pciWEr^^titiltflBEhtaid aR weIIoi di r nay t>wa rd g ra^p Ih g tt e c^itTD I oT tt e df Etliy ciTcirciwi 
ra» bacfi Ih t> c ii f tic hg a h d H a[}^ laidf 

Dcyoirpait Dbtrbit tttf p^Krahdoir'TJHrTE UAH'S ElBLESaf trYoirlti^ dEpEhdtdch tL IT DOES' FlEmEmtiErttE Admai N^TEn^^ttla'whEi tiE aid rac^t gEtlh ccitro I tlt^ w III i bi g I ^ r tl e Whtfe RacE atdHttE yEibait attlE 
Abmo, aidat dUttE i^gEri i Sah Dnm Ihjn tirVV^^^ « arit r Af I yen r;E tr tt b bafbqiEEtbi: t tta o ra tv h* ^'i^*' ^ dfiiEbE yen r;E tr ^ h d^ r atl^ n) lit>aTDDrt paradtE tryci tllih tti 
1 dA>r Dtl E rf ] hapfiy^ hakE vol Racial Loyalty Issue 5 - October 1983 

Come out of the closet. White Man! Ne- 9.LCk Ho - Racial Loyalty Issued - November 1983 

S4lt^mpat4dMbndltbp-T1~i4 IdlDUc lapDi iltilllty oTbtlng i J4V Ighisrind i CtirlhlBn itti* hia* I ^■■'' I NeU R.-^k Ho ^ Have yDi ey^ rfseh ^ champtihf h p lH>it rtr^lhg it>i He lorUtU ga kli tit rlhgvH ai« laid tfed be Mhd h tf bzcH? bUaiU Jach D^mpEey 
I D li 1^ nt^ lay t doht fD? II Ji Schm^ hg^ Jac4( Shartey? Na, hottveh JDt Loi t , a dim b mi bib , v jf eue r ttatEtipd HareyDi eye r fee i 
a IDOme^ifprli^iEhfertlt Oh^pt £Dhfeffe va li i ti rl^ f tTapf>kg a 1 DD pa 1 1 d bag oT Tl>i r d i h tf back uMb tr^li g li b re ah leviorU 
ncoRli^ No J ley^rharE.aid i e n e r lay t yoi Nofprlifti t ttatdiBti.aid rr ht w^ re voi cai be f lit ht voiD b« aiDn^ bttr. 

Have yDi ey^ rfeei a ace caidrter^ itprtif licf^SDD vH a vo li i ti r^. 1 1 rMn pat «d b rA e bckoi h t whtt t^ 

lUiE yDi ey^ rfeei a champtufhpfen t p^tJiryh^Drtlc U£ Dpeh.DrtIf NInbtdcih cmi, valntirlh^citabqiDt li b« Tact qT h k 

Bcqi«t^ Cai VQ I hagkf JlniiyCaner;,cirClit &cit btJ{>Ii UcEirae d{>ig iich aftipU tikg Jiitbtlnre ttt ifeab^ 

ND.ioclampkii woiUeyei coiEkler tich ai U btk Ee rf-k pcfe d laidbap Tley dk] latbeaimf win erf Drclampbif tr^ 11 rav kg Dbr b i e 
ft rMnpaffd rDaAbckf li tttfrpatt In icc^tE At wt cai fee Trom tie 1}rpg{>ig, hovlhi^r t eo dim bat ti^Tt h c^if Utifich Mbtlcftrf- 
hip{>Ee[j hahdbapf.mtey hadfich Ihclliatbif tl^y vdiII have be eh Ktgaftd tithe pafHuh atfBalWne bte r; ^rikivi tie Ihf ahd 
ley^ iHimf h tartly vlhherE clmt Ydi hqi U th Ihk ^ich Ee rf-tn p{>E e d Uhncy voiU t» hard t> Hid aiyvhe re , ttpecblh^ Ih a iiohtf twht rE 
tit f^ket are extreme h^ hQh.iarn tV-^'^^^rD^'^ a r df atl , a m atfc r oT f iir ba I oi e itJictb i . 

Wt^tht rp art tii]h lidbdiab^be Itv^ rtDi hot li Tact U^R t mtaih^agrcupatfiiih peopb bT*a b'^i hi^bt rotfich groipi , oTiicI 
peapt Stia h gt t^, m at toTth EH are Nhfe pfiipt Be tire le ga kt^ Uehtt^lhg Eich gnipf aid w iv thiy co v h at tl ey dD , tt it rerfrra^ a 
it ■ l>ai b tri 11 f derbedTrom He E^iial Lavf DTNatire li Hb re f pe ct Rv di d bt p rod i cite toagalh revbv H^ 2lpolhH Itf^datHe eidcT 
Ch^«r1 k NATURE'S ETERNAL RELEDN 

Pdlht Nd 22 t?^^'Eferhalftri^k t He prk» otEiryfrar Th tf bt Ihgfa, bt ie add ti d tf a4 obybvf confirm, iam«l^: 
Ih tlf i1ghtt[>rEiryfral,tlE ■■ Ihif rtihf t all Tie re t la Eeooidpitp 

Af I have dtB D h^HatP d Ih tit ilttchapt r OTHER, hatire ^qi pf each iptcbf with of rtalh weapohf ahddtfeif^f aid tlmf He tpecbf^or 
tlE Ihdbbial, IhtitlE a re h a Id f tri ggk tir It fi ratal Ef kg adtqiatPt ^gi pp^iJ Hatire tlei tpBeacI fpecki thty are ci delroih af t> 
hdv e TTe cite t^ 11 ey lEe.abiEe.orlghorp vlatadyaib^t tltvlayt Hatire k ccmptt h^ IhdtntKitaf 1i>vho iirvb^ e arwhbh ipecbf 
btfr^tlE dift ttk ah apeh cchfeft, a ndbfE ttriggt, ho hoUEl>arred T^e rf have nbvt. e harp fteth ahdare prntifil RattfeEiak^f hay« 
pakoidif i^igf Rabbit have (pEEdatbcomatbi ah da l^h mi ttplbatbh Tactir Rat: ait tiigh.ad^^bb.aid dEy^toc^layt a llgh 
reprodictte oapactv 

The tH>k,WEapDii aiddftEhibt meolai taf Natic hai haidedQitt> tk mikiif otEpEokt art mahHuUahdyartd-Tht bQpolht t that 
a lytl Ih g goe f , de Of tt, CI h h Ih g^ trbh E r^ , pcvE r, tllg h t re p rod I cite capac tV . potc h ci t y e hm , c r w la^re r NatiE d»E latafh vlatmEaif 
dbyoi if«? ttdih^ haEoie bct&Hn llhe Cah yci f iirbe k He oignlig Etriggt^ mo^ Hat f peck t k nUbfEh^pihthEdiintlE itttnak 
pciatv EXTINCTDN ttt re tgatd b thE furap heap ctbbbgbal h klT^ 

M I have poktpdoit Ih C lap^ r I, p raotba IV e ve ry f p4 c b( I at tb latiialEhtBV, ahdfcmE are bivdeied v ttt ^e ve ra I lati lal 
iicmkf Ih tlE btk r cak gc r^, t[>r Ih^bicE^ t tlE poo r rabb tt ■ h o hat h avh i , e ag b^ , «jyi>k f , Tci e f , vokE e aid a 1 1 m be r oTctl e i p rp dali rE 
CI It till BithETErdebft ttfiimef^becai^e tt iftf ttEowh latiraldft lEef ti tk bEEtadvaitigt Evd adimb biiiy k lotEcdimbai 
to li mt a f t V-ln pof e d laid bap ch ttt itriggb Tcifiry bal 

Af I have atopclh^d cittl rDiglcitbod NATURE'S ETERHAL RELtGDN aid He ]^HfTE BAN'S BliLE.Hatli gttOi g C hUf e r l- Icmt.tlE 
nhK Race lat ttt latiialE ieb bE, attlcigh ft* ait avare cT ttThE hati raltiem k^ cTHt VUh tfr Rac( arE Ht mid lacEEoTtlE worb k 
geieral OTtl e Ee , He re k cie abcyE a II ctlt n tl at k Tar more UeacheroiE aiddaigt nif Hai alHe Ft^t p i ttogE d e r Th at In p boal>b 
(icmy cTtl« LT^h tfr Rac( t He ht rhatbialJev.ahd tlE mail lnrt.tlt Eipreme veapch oTde Jewi , t cihhkgahddEce ttThEy lavE if^d 
tlEEe WE^H>if v^lahdaf a refitttl^ Jcvth rac( k He obe f t e i rv b kg e hVV ^m oig a II tl( raccf cTde v c rd tid^^. Th Ey lotchh^ havE 
f iibtd.bitdey hov harE tit ove^ 

■ IthlhgmajcrtV [>ttht himai DCE^kclidkg ^idEEpEoblV) Ht h'h tfr Raot bvtlE tlFoa^prE^fbgoi tk |igibrytk atwill, aid Ih a 
poiUnh Id own m tt gE h [» bE ch aiy f t^ e htoTtl e himai lacE Hiy to olccft. 

HctoiV hai ttc JEHkh meiaot EinkEdcy«rde tloiEaidE cTyEarrbitLaf In m e i^e W ^ h ajpE i«d Jk H^apchf cTcihhIhgahddeottt 

Oie oTtlE m«ttJEacheroiE aidETfEotkE vtapcif Hey have dtTEbp«d h cy«PccmlhgeiEmbf ^Hpecpb ar« tlElreiembf) t mlhd 
m ai |>i btbi . By m ai p I dUi g tl e m bdcT tk eiEmbf datarE h ati ra Ih^ m c re iimEioif a i d pcvt ifi I thai demiEbef ktiBaipib^tlt 
m Ihdt cTfich peopb li a way w I e re "hev vlH solbccratp y[>lihtailV Ih tlElrcw] dEEftctlDh Slnph^Ebkd, ttk toeiEcfetVP'^^^^^ ^^^ 
(lemkf t>yoliitiil/be Imeie Iry yc i Hsrv mpcElig heedbEf.bbtb lahdh^apt f b datHtre k ic v^ ti vlh Tht pncedm kai bbtt 
aid^htattkaE atklig Jac4( DtB pEey to tig h t Je f e LMIbiiT w tth ohE hahd tbd be h Ihd h t back, cratklig Joh h HcEhiH ti cita hcb b ht 
khht racqittvlB batUg JlnBy Coh hcn lurtlt Wlnbkikih crovi 

UtfriVi^h^ftt khtIF Bittley have doit ttEiooEEtTilt^. etkotHEh^.tomKiM otcirWhttp RacblCwn adtf a h d tl e b m cf t«Tfe cUc 

■ E^H>i hai bee I C h rttbi tv. a Je v k I Ihvehtbi Trom de wcrd^gor 

tt kawelllhovi ai bm oTm lib r^ Etiak g^ tl at c ht oTde BCEteTkctke pkiyi t tDooiTiEe tlE hellcitoTde t itm v ^o tl attl ev t^com e tlElr 
c«h wc n tt le m y aid dt^trcy Htm ee be f h tlk treatkE wt vahtti Eiamlie lev Ht Jevt calttdde tTfectbtieti oTtlk Etiabgtm ear^ 
II tk hktor^aid btohedoi ti Rvtd aveigeaice VUt vahtti EipbtE i^ithEi hov dey lEed JEvkl Chrktbhivti eTi^cHjeV leitiaEE Ht 
nhib Race kto hOh-tEiktihce.dei actbE^ tin fich ybtkE ktopartftah defttDverf cTtlelrcvi klid Thk Jt v k h -C I rktti h perytnbi hct 
CI VybbktalldE but Hatire lat dbdcm tirtlE t irrbalcTafpeok^.aiy ^pecbf.bitactia^ tirit^ich b« ipfK dovh ahd mai|>ibfe^ttt ytttn .<ae mib Flace}tD hep n « lem tt cUf JevJdeEtiEV Rctt^ ytttn). 

Hdv WDidy^i ^ 3bD itpe n I Adii g J3c4( D^BpEsy^ It Ik mqiv rgitUidlHMhd h ti bacfi li a en cbl cl ^m pb i f 1 1 bDi? How id id 
YD I perflate JdIi UcEihh tuiitahot li It rac^iet Ih tit Tlak Jt bU In btd{>i ^ Nov ■oiUyoi pt niadt a IDO met r tprlit rli tt ^ IDG 
pandtack oTttairoi ht l>Jd k He aali ey^it^ Idohthior lav yoi coiU lidi« aiy attlf abDue t^do iich i tip U till gf aid hare 
ley^ I htaidciTtlem bekg ejdk. lit I C4i t llyDi hoiM He Jev lai mai|>ib^d He BlidEoTairWhrfe Racb I Comrades ti iiom m R^ y 1 1 
mDK helioi^crtaei agakf t It e Ir a« i race aid h^ |> dt Etn^ tl^ ■ Ee b« t 

HdvA] tie Itvt ife ChrtftbilV ti acoimpkh t ii]h Ji aitiMdlig TtaF Tht f^pE are Einpb aid re llf lorgl BEaried Tt h tf Id p^ In r 3 iyi>i e 

■ ru ^ytEli^EE aid 3 Tiiclbikgmlid to ndentoid Tl( ftop^goet 1^1 bach litiaict iiittir^. iteEf^itb^RrakEFajDiid tie tiie oT 

HlQbi 

Tit t[>h]«kg t lottl e cr^ , b ita f ^ p-by-E^p accDi It at I oif tie Jtvt lave acHimpBltd tlelr^azlig tat 

1.~n«y f^rftd DitttveraltlDi^aidy^aH ago in a racdlrel^bi Tie cm oTtI at k llg b 1 laE UXiUt tf gcEHl t[>r tie Jtvf 

t«« IQIfEtvlrtiE 'ri^l^^tt badtortlf JevE t tl^ irttnat t li.TIt i^ctttattiEyi^ii «] 1 ciKt d a ttctnbit I tf to r^ awi 1 d tt e 

■ytl ta I ci 3 3cfe rf oTAc^aUm jE^^caid Jaccb \t licUeitil, tut rt t ivrPEtjg ti j[>^ tiatti 1 1 ' I e rDt e' ait tie l>ac t Et oT a II claocfe n ^ 

de»ltAlaidcMilig Tie i^ct tiat tl^ y 3 re akDVIOEmoi^n^bH.BirdeKn Jid tt tvef addi to tl^ dtpartVattl^lrEto^. 

2 TKy tlf I tnlRipa viot e 1 pe rEtiiiiti re oTTtotflbiE coic^pt at 3l>a(t toi tie Ir b Ig b 1 Seme ottl^ baE b itotttbi e cciiiept ladm ii]l to 
da rtti EiperEttttii Jid tie 'Ep[>olf li tl^ eHv* ^ipn^cl . Sam « oTtlef^ t>[:ttl>if c^ictpfe were le^y^ > aid I e II, g{Hl a 1 d tl« der II, a 1 gf t , 
demoif , magb, aid li gt le ral. Tar fetoltd Itf aid toll Etoitf 

3 ArondtlffE ftaz^aiddEiiEttrilcoicEpfe tt ey b iltt ip tie bc b I f oUa rtv {>Ttl e t ov 1 bbadtl ki V tit>« . tl« baEb otvlbl v^f RACb^L 
LOYALTY 

i Arond tif tlHti]E I ti r^ A D.ttE trb vat ^ le y e itt e t ee ^ fi lllig apa rt a 1 d d tf k tpgiat]i g liti dti]?^ Tl^ Rcmait aid tit Rwnai Emplre,DT 

■ ibi tiE JtwE k PatEtfee vere ai k^ g 1 n^ai t pa rt, nbdtlE HorU aid tt r« at 1 e d to >■ p^ Jidatfm aiTttE toce attlf Eartt 

? tlvaE tie I tlatSailoTTarEif ccic^kEdtK br^it HEaarit«dlig tie f it^alrel^bi ottte fEfeief to tie RcmaiE rttBErgtdaE 

C I rttb I W . a I d w lat tokM E d wai tl« mattiiatiftrciplb tertEoTepbiHfef li ttE I tf to r^ 0T1] b lltatb 1 . TI e Jtwf Eic^EEdEd li pera^rtlig tie 

ncmai mkd ^id tlatatalltl^ WItfr Race) a 1 d ti n li g RktotloEE patif tTywIk]! tleyioikl v lim IV c^labo rab li de Etroy li g tl^ b Ee b^ e 

JEVtfl CIrtftbilV triimpled Tie Jewil t~ra^gem oTrar lai e 1 cce e f Til beyo 1 d ^elrtoiifeftdRam^ A tloiiaidyEart oTtte !^a^t. Agff 
tolbwed TIE deflTictbi oTtte nitb ^a« laE 01 ttt vay ^Readagali Crpaibe Credo No. iJ, li ttE ■TJHrTE VAN'S tlBLE/Ccm^fibif oT 
a Jew tif Deyaitatlig Ram n^atbiE oT P a il at Tarn e aid C I rtf tb 1 1^ li D^^traykg Ramai CbKatbT) 

TotlotE apobgkti torClititbi tVwiovllKtidEt id tit JEvtfl mlid EcrambbraE a 'bbEfkg toBail:lid','tl« trie word oTCehT, aid 
atlEiitotntoiE CDii]Ept^wE w B f pe II toi t po li Hrff<] li t af to low C I ittb 1 W prag ram f a lorni al I e a ny m li d to de f tiDy lt( tr a 1 d tl e ra» 
atwltl tl^y are apart 

1 CHRrSTIftNFTY EA DEd Eft HIND, SELF-DESTRUCTWE SLAVE PHILOSOPFfT- 

rt 1 10 «] li cK 1 114 tlatClrkt&i tvmttoak root^cng tl^ rEi^gade Jevt ,tlE t ^ef, tl^ m ti-bitedf aid tl^ rtff-aTT oT Rom e Lh^ a 
fEdatbe oiadng Rw at df f Qi^ d to appe a I to tl e wfah,tlE defp^rato aid tl^ liccmpe^itat a on to I aidai « Etape BEClai tm.li to 
dalig, tt tlrrtife m aidi tl( ach low b dgtB e itoTtl e wortlbtEiefE oT tt BEm be rE, to debate aiddtBEai tlemEebet^tobreak tlelrEplrRaid 
bav be to re aveigETil, fadkttmaMtor, i^e t^ai iiEeei, nl^ard, nttttaid imbe ttEpook li tl« EHy 

1 1 floit, top9^ limbb cTiE ttaiiie toa tbtttbif onoEpt 'i ^e N^wTEitoniEita t>?!tttif ClititlEEpEpDTidlig avs^lav 
allp«opb aK varti^tE EliiEiE, iDvie are aJgir^, low we ait bora li f Ii.He htEjit lamBErfegav^ tlattiEre t latlkgvc cai da 
abcita lapebEf fRiatbi e it k pt rE pf 1^ aEk tor torgbeiefi aid lape aid p la^ to r m « rev Trom a rebitbfi maEttr Tit k a io-«k fby« 
pllbfoply carrbd to tti iHna^ degti^rato ooick^bi 

2 rWCOHTRAST, CKflETlAHITY SELLS THE IDEft TO THE GENTILES [HOSTLY WHTE5) THATTHE 
J EHS ARE G REAT, A SPEC WL P EO P LE,THflT THEY ARE COD'S CHOSEN- 

TIE U T^^tom E ite I to tf tie Tlrtiet oTtl(f« mkEial>b Kpraba^t li 1] I apb r atb r 1] I apb r, pagE ai^ r pagE , df e p tb aitle TiQaraid 

pa n og rapl t e p biHfe f tl^iE plnpt ,wlorEE, tlby(^,paidtreH aidcikliat « igagE li 'IwBbbEf tiem tiatbbft tl^^ aidoinE tl^m tiat 

cirtE tlEE",qiotl tif ttctntoif J^wtl YalwEl aid m Kim oTgiB>b Ccvbi EvaEv tit bipotEbb trpE. 

Hovaiy nib mai orwofnai li tlEk rgitBlidcai Evakn fii]l garbagE tf bEyaidmE.Hor k tie If itlef^ fam^ pEopb c^i Toln^rlV 
ga tii]liFEl 01 Siid^ to lave tlElrbraliEBaipibtPd to bve tie Jew aid tie 1 be (ipEc^d togooitaid tlgltJewr^aid It vbbii 
letvort: tie RftoTtlE w^^h tt oie oTtIf bipoEt b ^bE l^eitbied li tie I e ad li got tie olapbr li Elarta CIrtfttii laE bff 1 pFogiamBed 
to be a Jew bve raid cai lardh^bE exp^cbd tobe lortl ijia'i ccmbatJig titt wnsUwUf pEEtfticE. 

3 CHRISTIAN rrV TEACHES TS F LLC VJ ERS TO LOVE THEIR ENEHIES.TO HftTE THEIR OWN KIHD 

Tit t die oTtlE moftdf^tnctb« aid MbtboTal tk ^aclligE li tie "Sf noi 01 tiE Ua n r a tbttttai f Clrtfteit-tf tie Tirtie oT'toTEyoir 
titm ti.bt^E tlEm tlatoiH«yoi aiddogood to tlcru tIat lawyer, e to ^att5.ll>SDmiol toi tIatfitUalpbce oTady bE 

DrtlE gaeE 01 tooTTErlifttlE oppoEtfr k li d oTtiEatoi e 1 1 to ven r ow 1 hkd n Lite 1i2E Ie pirpor^dVf^E,'rTaiy mai «]mf tome aid 
la^ lot Ik ^tler, aidmotlEraidwK ,aidollk]rEi,aidbrEtlrEi,aidfkbr,yea,aid Ik owi K akc^le caiiDtbf my dki]pb.' 

TlEKyai lauE ILTIe itkettptcE oTadvbf Everiiomplbd li wrtUig Love yoireiembt^lato tlotE lEaraiddzartoyci-Aid torU t Llid CDmradt'Tht t a f bk. f tk. f tk Jewk h bootY-Uap Ih ci>iti»tCREATlvrTV t^cl^t |iftttt oppDErtt Id by^ vairmh kkd.mpractfee 
racbl bvj W ^ I d li h^^ ahddeftiDvyciirehem tf-Thataakef oht h e II ot a btDi dr iilic ttaiUE JewbL cbp-trap ott u d b tl« CLcklbJi 
badadubf tie Jem tt^BEsb^f loidi'ttiicl vttl a^h motpab 

i CHRrSTIftNm EHEHLYDriTErVEAND CONTRADCTORY 

rt haE iHSh EaH tiatv ttt tit Cliktbh {Jtvtf I] bbt v^i ^ah p^ahvtiht yoi cl aof t J i ft af v^i i cah oh a pbio Oh tit dt^ r twiihODElhg 
tit k^yf vol cah p^ai ehdttf u^r^V^^^^^* ^^ tie l>bt aid ttt mi ttlhde atc^itiadcttahf y^* ^^ t ipfwitardf iquce aiy f:^^ c: 
ahy argime htyai chDDtE , de pf id li g oi tl« te tte aid chapt ryoi chiH>tE 

M a R f I RoTtl t ■ I mtidf DTiiohtiadbtbhE Rt jy^ e tht IhdtkliariHlbyf r Ih pErpEtiJUiohtltt Ahv^t^frytrvlovahtt t^'da ttE right 
tllhg" tf ptrpftialt^k dDib^ tin b^tvEEh CDhtltUhgadmah ttt>if^hpDEfl>t e^b a h dt ai d iio h tin e d tt e hgt atgiltt li f hart at v^ faUat 
tlE bEglhhkg, CDiTiEEdaE hEll, acDhdRbh IhiKtd ip<]i « lEm t^yDi ■i>i U wa h t ti df f tiDy. 

Th t tttiJtbi dTi]Ci h Ti f bi t hottn ltd tD thf Ihdbmaltiitata « it idf ti gnipt ,iltiamkatbh^,«]ihtAf ahd latbi^ Pt^tial«]LiKt 
pErpEtialEft thE^itt, rE^httfE CDhTifkii 'li^aniE hottibikg ptacE.bitthE f wo nj' q i otl tie Ifbtttbif] 
hard No vohdErtif Nh tfr Rj» t Ih a |h rpe ti ^ I dazE , Ih ah iiEhdlhg ho-vli ttti^tbi. 

? CHntSTLANTrr VAKES impossible DEBANDSAND leads to FRUSTRATUHAND yEHTAL 
BFIEAKDOWN 

nDillyai ^E rb u V Ki h f Ui r p^ Ih g a 't1p-tt E -«] ir gasE Tdi rEalmoiEy tryoi r iipfKi i e h t In pof « d eicI hnpoff bt n tiat'Heaik lah 
bit yoi bff"? n'Ell.yai woiUbf pB% i IIV t> e h gagt Ih tvch a is-vlh gamE tirrEals^kEE ahd ete h mon eq VttE f^kEt wf e h^l 
(laightDEhtallttEEitftd^tiR dkecibi DTycurlti^.YEtChrttaii -js thtarv ^hd Etipk]^^ Eh'^Efh ttEmtEbEE Ih |ifttii]h a hiHi Ih 
f ttiatbi DhE Eiaapt oitDTIiidrEdfinE arp CDiVh i di^ V b r>w bE a^ i ti tr^ ti txiiomE BDrp God-llE LVhEh GaddDi't IKe JaKiD'Eiohi, 
hE ai>tiar%f tvttEm UUhEi If dUit ll:« mahklidat a vhob filth hE ihiEE tr haddEElghEdaidiirpatd) hE dunh^dttEm alllhf a pact 
atratt li ttE <rttlt>:i i e) G Rat F Ihod Now. trWEvf r ti^^EamtaiE WEdk]htBE.WE«DillbE ac^iEEdotaBOEt hElhDiEiirrnE.mirdEr 
n E HOI U l>f E IE 01^ d tar D I r citn E . aid accord li g li tl« 'yuord oTGad' , voi U bin, birh.bin t[>rEyf i.A ho-wlh itiattah VtliR eiErwaF 
CIE.dOhtyDI tlliH^ 

FDrmorE oTttE tasE.EEE Chapfens. BdeA I. dTNATUREE ETEnHAL AELED N. 'GEtUhg b Hf ayEii Pra|EctUnpciff bt^or ETEr^a^ k 
galig t} H^L' 

nhd pEcpt arp c^i t]h loit t^ tt rp at h E d ■■ n a h^HWlh fRiattah Rpradic^t dE f pa Ir, dp p iti f b i , Tiif tratt>i , f i] h tap h fe h b a h d li tEyEFE 
caEEf^mpi^lbrEakdawi.ThP himbEroTCIifctbhf ttat hayE t»(i drtEh ^ Ihfai Wl^ tlf t a r oT Ie II lat lEy^ rbp«i rp m rdE d , bit 
I idoititdh^ n hE kt} ttf m lllbhf 

ThE Iktk EhdtEf oThDwChrktbitV^^rppttttE mkd aid rpdiiiEE tk fib|Ec« ti ee tf<]EttrictbE.fE t^iirlnlhatlig rbttnf.^taidlhg iak«d 
aiddftPhEE^Et tiEtiFE ttE rapacbif Jd.whovnfe tip fiirpt bit will lay p hohp oT tlat h o h ee i f « hlnf«tL 

If iggfftvoi FEadagalh tip -ykfbi hipiMEbb-i]hap«rli NATURE'S ETEFIHAL FlELEDN.m^ itbhEdprEvtiiEV.»«tl3f Crpatbp 
CrEd{>^ NiBbprr i5t] ^ Ih Tl« Lr^HriE VAN'S ilBLE. tip dttprhamEV NimbfiST.appraprdtV rondig ttDTrmttl tl^ hEadkg.-TJhy we 
lidl^C h rttbi tv to f trohgt^ - 

HDWBich bftferli hay^ a f ahbiki i f ^ i}ptln ktb atm dp t>wardt Bp tiiih at Csatwrvatt rf Howm ii]h bEtfcrt^ hau^ dDhi with tl^ fearoT 
hEll. i^aroTtlP J«waid«arartlE tliittbif fpwih Ih tlE fly' Howm ich bE tfe r l- il}B>w a i] fe e d tlat k rootd k fe a ItV a h d tl^ Et rhalLawE at 
NatirE 

CDiDE niK ElacblCMradE.aidJalh witt k LibiKLLigtle C RatH ty b die m c ita h d w U ta n h tfe e aid £ iQIfe j noiU. 

The EifEhcc aTLht k Striggk.iryai laye hotlligliftriggt ibi^yDi havE lotllhg t> IbE lur 

Racial Loyalty Issue 6 - November 1983 i , , . 

SElHm pa t*d Hindi DBp-TTiE idiotic iBpoiilblllty [>tbi-ng a ,^i.y tghtBr*nd a Ctirlhlan a tin* iib* I ^^^ I ^^^ I ""^^ J ]m* hit>i Bur.k Racial Loyalty Issued - November 1933 

Hdw 1i> itBBi u ha a lb b rrow h End atiar vblu^tiN i 

TlEiF t aflir^ AoitJB3h ■■ bo ■(] rhfcT 1h 3 brge fict^r^ i hD deutttd 3h ligehbiE pbi oTf t ^ llh g p rope rV tiMt tht oimpaiy he iDrt-ed 
ibr Each d^vheh h tt fblftvaf ove r aid hf cbededaittle gafe p^ttttt pbhtgiaid ht woiUpiEh ^ ihtt baiHV wH Jiiahv^f brp ore r 
rtlhe giard vaE EiEptbif Hat he waf EtpaBg torn e tt kg a hd e ach tine de gi^rd VDid Ihtttf brp tuihech rrdere it Ft fwn t hhddti 
tfeiDf ndti rt Bitttece KHemai ahyULig Ih tit ■ be e ba rrDV 

~nt Tt htoi t] r almrt a ■ DiH aiddE giartitHC^E moit tEaiptrafedaf dnt vehtDh Flhalt^k dtrpErattah be laH to tl« mai wrd dE 

■ hEtl>arn:iiM:'Laah^lbhDwyDi are ftallhg tmtdlhg rryoi vlllfellmE u b ^t r II t[>igb e yoi r pKT b u th t Its Nav^whatt ItyDi haue b««b 
ftallhg^ 

Tht mai itpfed.'nbtebarrorf/ 

Ih ailnlbri]Cih game de Nhlfc Race k belhg rabbedat td BDEtyaliabb trpaiirp It racdlgehEf Tht UUh td Uai bhovt hE h tielhg 
KitibEd.bitbe 1 1 CD hTi f e d abd btTi dd t d he b hotctaroYvbathe k belig lotitied, hDrtiYEi^c^vhcim So be t bit l^^bgaged 
dctEbdIig the TrbohniETrom nbhDvi th tvef.Whfr h t moft pre obit dtat ik b b«kg b{>fe d a i d ife m oK h t d^ be t iHihlhg Ih tit wrcig 
direotbh He k kioklig ibiferthe tirp^bit he t ictftelig tht vbttb^rrov 

Thk Eame e t g ht<ifh a h d trhit: haf t»tb t m p h^^ d bv t i>-ca It d m ag h^^Tt To' gt h t '?1b h i Tbe irhil k b vait a red baidhtich tTwttI obc 
haid h ortft : ti aU'acta;dhtbb whlb tht cdii habd b biElt^tj gaged i mahpibUhg tomedlig tkt.bitgcef t^ ibbotbed 

Ih crdertDexpcft tie htkcu dagec^tl^tk oue nn bt In kg d e LVhtfe Race ttif f ^ rt by tirf t cT a II hde h df^li g th e ci|>it. abddatoitrtt k de 
m atfe r cTdtct tt tlat m att r E h e ak cTal ttnt^tht Ih^riatbialJEW.crBcrp broadV. t^^ vorUvhde Jtvkb hE%i>rti It k dk Jevkh betvort 
tlatt ictoht^ nAbkgthe ■TJhlfc Hab b llh d. bit de f tTDyli g bin .aohgitElhg hhn.ahdeifbrlhg tit m c h g rp 1^ d ctkpik g In r all e« rh tV- iM 
toattthat t thE cti|ectbe , ahd tt k gckg tirvaid atab eue r kcrpai Ihg ^apc 

~nt Jtv haf m a hy tre aoii rci f tDOk wU vbbh to do thE lob He t varlhgrnaby red baidktich tt ahd tie LVh td Uah'E tye k hotcb tie 
fee he cTtht orbit. ThE i/Uh ttp Mah k re r^ mi oh co h Ti f Ed a h d d ktiacdd. 

ThE dktractbif are maiy aidiiome Trom va rhni e dbtctb h f Scmt cTthete aitiChiktbi tV.bDDze.dngt.de "vo rU f n atb i ' , ^fpecb^ 
Israel^ aid a thDitahddtrtrEitptcEi ottiad levi wtd ihbh the ■TJhlfc mai k bca ba rdEd da It^ 

ThE LiUhtfr Hai FtatEE b« kbtkg tix«d tiilEatl.btlig lobbedoThk moiey aid hk proptiV Allthk t bad Eboigh Bitvhib he aiddkc 
tlrDigb altlk m oiai e i>Ti» h Ti f bi , tr^ Ih g t> e a n a b Ih g^ tr^li g to h Etp hk btad Aote vafe r, ht hEuerEeEmf to rEaEp tht mail tfie, tl« 
naltiagEEJ^.de GRAND THEFTdatk be kg ccm ■ ttk d. aid oTwhbh bt kthe cEhtialtaigtt 

ThE LiUhtte Hai tTbk]ifV.t^^^tV.t>Elhg rDbb^dcTht BDEtprEckiif treafire hk dklhe lEtd hk gEhtt 

ThE LiVhttp RacE k Oh a dovhhHflhde to eiVhotbh.lt k htacfe d to r cb lb bi UaEE gtiiKdt k bEkgpE|wtiabd ipci Hadre'E FliEElThE Jtw 
k fii]«fEi^^ahdtrfeoUeVmirderlhgtlE UVLtfe nacE.bittlt UULb Hzce k l^DllhgektwltJt.ltA btAiig ndtitlc taip.bititflraL'tEEE 
tlE wbeebarrDV 

ItadEarfrrdattlt Jew had maiy took vH whbh todc the |cb,ahdiiai vaTlhgmaby rEd baidktrchkt to dttractoi r atfr itto h . Th e 

b^geftni idbcggbrdat hE haf lEedBCEtettctket^ahd over the b i ge Et pe rhnd cT tk e k Jevth ChrfctbitV The Jew liTEibd lt.de Jew 
prom ctPd tL aid the ■TJhlfc FlcaaiE tirf tt va Ihnve d th k Jewkh pokci Tbe LVhtfe Hai hat oyer the ce hti rtE acc^p^d ttaE "ht ow h" m IQbh. 
aid whit he k bif ^ farlig 'eci k" li lidb^ Atrba.de Soitl Sea lEbidE aid Euer^ Oder part cT tie vorU.de aid racet oTde lorUare 
hugrlt^tbodlig lito hk lofnEbbd.pollitlig lt.dEEeoratkg ttaidpilllhgde LVhtfe Hai't tcctVclawi Ihto the mkt.Tht UUh tfr Uai t bct 
Itniiga tligertoprobcttUErhk brrtto^ lorbk raobi htilbgE^bor ht ^le poci 

lUEotdeCHURCHOF THE CREATOR E^dk UhtEfahdntUewth CbifctbitV k dEmclkbtd aid rEpbced by a racbirEigbb datk 
dedhnatpd tD de Eirvha itpaiEhni ahdadyabCEmeitcTthE "i^blfc Flace ttse tr^wE ■■■lEVEr tcbE aiy oTtle mi ttttidt oTpFobEmE wtd rhhnh 
tlE work], aid thE UVhnt RaoE Ih part£i br. k betEt 

ThE CHUFICH OFTHECREATOFltaleE de tad k Ecbkg d k mciimtitaiprDbtH The tIrEtftop.aE ibavE fab a tic i f aid dn t^ tie toit . k 
toftiaghfeh oittlt LTh-htfr Hai'E thlhklig. aid direct h k attPbtbh tobilUkga HaEfbE Whttp RacbimcyEBeitdatvlllactaE a higE 
batbrlig ram todtaclkh thE Jtwkh BOhE^LCREATI^rrrv kthe aitwEr LVe ■lEtbilU.bilb.bilU.iitllwE have amaiEbt vcrklvbE 
grcihdfvellwhbh le ttlti de Jewf hortlE m itttdde cTm id racef cai itf kt C R EATIV rrv haf thE blieprlit tit tormat, de iicrE arond 
whbh thE lAibttp RacE miEtpcbitE HEpbimaid be p taye cirmcftprecbiE tTEatirE toicirTitirE progEiy HepbilbaU^h tfriahd 
Brlgh^rLrrforUi DirG«i(f arE ciracEtprEcbif treafire -Giardbif hpoTciiLNh ttp Geie poclk oirh tiheEt rEfpciftoltV 

PrY<i< ^n iiil!PE5^yDi lEEdTbt Chiroh cTtht Citato r more dai I tryoi ait overes.yci cai ht|>biHabetkrTitire to ryoi r ch m rE i aid 
graidohlbrei by remembtrligThE Cbirch oTde i: reator k yci rWIIM 

Racial Loyalty Issued - November 1983 

blew b itBEl vi^e B lb B JTOW h BndctiBr VBluablii hit^ R.LCk Ho - Mtn Back ttcvK Racial Loyalty Issued - November 1933 

CriBtvllf ichdDl TorglTt^d boji -AnMlitorlc beginning 

Tit CHUFICH OFTHECREATOFl k h3p[^ li 31 hOMH ttatVE Ijyt tirDlich gKi M d 1} r Q I n pcoB Ih g f 1] h DDl t[>i g tftd Ecvf-Di Oiitiber li, 
tit tiilUDZEFf EtaifedctaHigaid tTellhgU^ Erfr.aid di ctEt>f i 25. tt t ibi idami t >■ e it pDiKd tirtte bimihg nerr "TJ^ t-tlkTB ttt k a 
fmall, bitlttirt tieglhikg tirpbifegHc ^e e d a h d c rtaVh g tt^ Mct if DTwhatvllllH a Htm tid{>ifV ^r raiglhg progr^ otedic^tbi. 
CEkhtatbJ ah[J«hlQhthm«it1[»r4(WhTk Ra^ 

Ff» Ikt (mall t>tgliilhg«IILoTt m^ Y^arf^em^igt atit^dgtd pR>giam t[>i tie itf i rFtiitta i aid rtdtaptbh atiotcih t^oirvaitl, bitoT 
tit U^ltfr Ract af a vhot Fnn tit iictii it hopt vHtibEfm TdiU a comptH edicatbial Ey^^m .1 Ihdtigar^i.e bm^ itip^ aid hQI 
f ch 00 1 , tPi] h h h^ I aid tiadt f chODt, aid ako h iHn at h Qht rEdicatbi eioI af coltgtE, nkerfktE aid iShHrf otfcthViT Kf^arch. 

WhEt ve ^tl tie tiuda^h il}ioir2.ifia Eqiart it^tfchoolli Octiber. we aio dk]^ht H^TTdatbi tirafyttp-' t1 at ■ III b rlh g H? rtl It Ti^ rt 
kaderf oTUe "i^iic Flace Vit an Kima tfed ti bikgligoittlt betttiaiNaure haf bttt>iedQh Icr tlheft aio tlk fiihooi tf ohv ^^ 
begin Ihg 

Ht pfipporttlk grtatf iferprke Ydi cji d{> Hd tlkgi: 

p)S4id t1hahctali]0htrtiit>[]if m ht|> tnlU oi rtlntfchEWlahd 

ff]] Sti rt bol Ih g t[>i p rDE pe cti Hi r tva 1 e t k (e f f bi E ibrieitf lamer V4^ httdbDtl 

Sp mad tit Hard DovQirparLP^rlapf yai i]o lU f |H>i f or f am « b rg htdtf t ir Ih g boy. e y 1 1 tlaigh i at otya i r ow h 1am \^ Tikh at ho* bi oh 
tine, ehtF^ aid BOhtvyoi hay^ Eq i a h dt Ftd Due r yD i r Itftttn e If plig tit Jtwkl « e tib Ik la t htife f troy tl e Wh tfe Rac4 Dovai wahttlk ti 

CDhVMt^ 

rthD^ htptmutlf Cre atfr tv f fi h dd I t[>r C tffrd E cvf - n Dit 1 1 o i r Titi rt ge h t ratln h e btiiom e l>i ri e d oit zm b k e , o r d n g lay agtd e by^ t b 

tit J^WE 

ThtK k a2DDvaid tiatpatl t>t%eeh tit fiihoDlahd tit olirch.Wt Ih^id tiaake tl k patl a tl Ihg atbeaiV ^^^ prk]e Fa r (i t p^ C rt alu r 
tlati]Ohtrtiitit f1.1Kiaormart.Hie k-lllptaita trtE abhg H^ patl wttl apbqK Ih H^frhDior nflyai b« de tirft? Racial Loyalty issue 6 - November 1983 

Cnatvltf ichool TorglTt^d boji -AnMlitorlc beginning Mw1 Bxk Racial Loyalty Issued - November 1983 

An*n3l;f lU dT Hll^n AdilDB -Hdw It^ppll^i to ti« Cr4*1vlty ■DVBmint 

^h htf grpatlKiah.HEIN KAUP F.Adorr Hrtfri ura^ 3 11 m h r DTi;h apt rf tt^tarp liyahaEit t^ ai rBDveme itaid Ih i^t. t> a hy LV h rfe acb1 
mDTemeitlh Iff If Na eoTFli^CLAL LOYALTV VE prllfed Clap^r V, Vol 2aidehtnfrd It P H ILD SO P HY A N D O FlC AH [ZATh> N Th t t ai 
aiaV^t DTtt at paitbi b r 1] h apfe r] 

Aiyoif vhcipbkf ip J Jewtih hevfpjfHr h tie morh Ihg aid doef hotiet h In tt rr^dhdeitd Ih tt haf hotaadf prDtTbl>t ite atthf prpvtHE 
day^Hirtrhe lad. he vdiII bt pe rfscifed. itTltd.^bhdeKd. abifsd. aid b^mibd - ADOLF HFTLEFl 

Ih Adotr Httfrrf brllbitdb^ertitl>i oh moTtmEht , ta{feHl|>phl>tciphYaid Ft^kii tterp b fomicl Haliabfe adHhst tlat applet tioirowh 
m ore m € 1 1 <^ f^ EAThT rrv , tl at Rahi DE t ES € m E he lad lEkmlidwhti he«R>fe tL 

rtbtliKiytt If t^ahak'Zf ahd t> f imaar^ ttDES aRat tIatappV ti Dirmay^at htaid h Ql light tie m Tiitht r.Wt vaitt^Ut a Kalbtt 
bah at hDV rt cai bt ft p n^tTt Thw goodadyte aid cap tie 1 to of t tie h e tTts TIti b y^ ry mich Ih he vttl amotta tlat hahgt li Dirlbrar^, 
'W III tt h e p p rom dtp CreatfrtV^' P nupE rV iVI^ cl. IczLatiiH ymi tlf g rE at tade Te aA b4 cai zhdviUdE attKBEJdoii lahc ti k Li 
p rac^tij I ^ipfcatb h 

ThEK arE c^italh aipec? ttat I wahtti> hQh^ltaf t> how ttEyBat rbl^ Kihc^ri ditdvi ■ Dve m (i t i^ f^EAinr riY: 

A Tl« hEEd tir DEftTictfrE CiRbbm k Drdtrti dEttny tl( rDtfri Jevkh t[>cdlarderthatiibti d^TDrp a lev ahddetferordercai be diltL 

h ciriMh m IH EB E h t C R EAirvrTY , m 1M toToi r bat b CO h « pft an h Ql V coittri cUf , f ii^h at t[>rEiampb A^iid Hlhd Ih a Soiid Eo(V 
li aScindScic^V ^ aSond Ehylrdhmeitor, Salibrbu Lblhg^or Eigt ibt aid tattgiardlhgoirGehe Paal, or Orgahb Garde hlhg.cr 
ipgradlhg tif tve loTai r Art, Huk] ahd L tfr rati rE ; or g b Ih g f pt 1] b I atfe h tta i li tlE gehliEEf Ih ai rm UEtahd gblig ttem ai oppDiti h tV ^ 
deif bp ttelrtillpot itbtaidAradozfi DttErcDittricUf g&at a i d png ram t , ciln li atfeg tli a IV Ihti ttE ai( rail ct#ctlif oTbiUkg a 
n hK raid High trWark] li tt tf rPEpEot Ivahtti K-emplat tE tt ata bE tfr hmq rhd iia h h otbe b 1 Ittiv p ro life ratfeg morE m k i1t , m OR>i f ^ aid 
Up E bade n ipch athrlhllhgt^^EhtoTpradicerf-Oi tie od h tia r^, a b^tfe r wo rU oai Dh^ Ih bi Ittiv p rod i clh g a bftfrrgadf Dtp+opb, 
mQ'E oimnt^htaid Ihfe IIQe ht, ahd ah h^ amohgftoi rail bVh tfr Rac bl Cam rack f oai ve tlhd tlf feedb^d tirtich a rEvalitbiar^^ lev ahd 
bright rvorhd 

Be ttataf Rbt^, hevertKbtE ttE realwDrUaf ttioi eikt , t iiohEtKi^d oTai IhorEailig lardE oTmid raHf^bn EdIhg.tEdIhgahd 
(ipaidlig bqel^attte « ipEhtE attK marp iicm pe ft 1 1 UV I ttp Flacp , tuna rd w h cm tt tf avarbbif hcrHf tf e itRB e t^ lot tit Natohh^ t ttE 
qcaltVdtH* AeUe nhfe Flace lapklV gclhg dDVh INI. bit tie qialtVoT'limail^ evei bdie fo.aid^TEh amaig RtlE LnJItft Racp tttetr 

HDmatoFThatEEgmeitoTDiifiKit^iiie bol lit>^Rti rott h t> tie core tt tf Jew Ihttttd aid Jew oihtMiltd.ahd tik m terabt tibe cT 
p^raifeF tHEtPBlhEdb itlEiV break dcvh oiteooEV^ ever^ hcckaid crahhy iiVI tt haf eje ttiEr^E d tii hont LVh tft Rao^ tkElT 

H ttfe r p<i li tt 01 1 tlat li Didf r ti bi lb a hEV ttiicti ie , c r a hy hEV tytbm^ tt tt iHt cT al h ehe f f a p^ li c tai tl e gm id, t> ctarttE debrt aid 
m Ae nam ibr tie ie« ftrictiK.Tht BEait tlE obarderBiEtititbf dE EtnyE d a h d to do Ecyoi m i ftattid ■ attack ! atticl ■ a h d t>ta It^ 
demoBh tL C h rttbi tv dd EC w ttl ay^ igeaic^ vheh ttwaE tr^lh g to e f tib lb h Ise tr.Sa dd Ua h am m Edai ti m ScdU tlE Cmmih tft 
mcremeitaid lo lavE tie JeiiE agaliftallotlErpecptt tlhC£ tlE beglhhIhgoTh tt>^ 

Tht tdiV hatiralaid Hati re If n e Vod h doi«f tl t app roach li g tl e ftriggt be tiff 1 tie EpECtf .0 i r«arV phuhEEifeg Hh tft 
tcrp^tlert dH thf f am p tllig k b i Idkg Ab e rta Trom feat^tlkkg Eea Th ey p m e r d rayf tie IhdbhEbfTcrp tiem ,oi rp Ee tit d tif b , cr 
hiltd tlem oTT Had thpviotddhe id. He Eoii^HoiUftlllbc kHftdHttl depraved tavagei aid tic git aft ft «>! h tr^ giaftft hicj k tie 

■ crdwaib ley ET have bfei biB. 

ne CREATORS poll tin prbe tlattlt t tie AyERCAHiTJAY aidiif CFlEATORSmEai ti piniE ttlh repopititlhgthE ehtlre PbietEartl 

■ Jtl HaftrE'i FlhEEt 

Id rec^pttibft k crdErbbiUabett rioid, if have lidemoBh tif prpieht iDtti (Jeskhjordpr Toaccomplkl ilk, we m iftprDp«iV 
beit%DiiehEmtf ThftEaiE kfhortahdlhtlEU retpeolbe cidf r dTb e h ace 

1 Tl« Jeikh et^blthmf itpercE. 

2 TIf mid racEt,oTvhbl tie i^gerf ahd tif Hex bah fan tie BcittlRaftikg k Amerba 

2 TIf Chrtftbh Ef^blkhmeitaf Eiol^ihbh hat WEah^d itftrhavao Ih tlE mlidt oTDirrac4,ahdah7b'E tHedwn tlE JfWE, tif mid 
racft aid tlE tcim cTtle wcrd. 

Ih cftarlig tie debrt Tram tie EOfie ftEttlebEedlighearti ttirtfcrpaBlhgagalh,fttmp re pp at w h at we CREATDFIS have tab ovf raid 
aypiiWp do idt Ih ft i d li I III a h^tKicty! It t Diipn>grani t>flrlik tie JewE aidotlpimid acef byopaflhg tDfibf b^ aid ted tlfB,aid kt 
tlEm w ttleroi tie tIie oTtlelrowh Ihc^Hnpffehce 

nmtlECIiktbhftttadm^Ritmatftr Ihtif tlntpbcf^BDitorcirLruh tft nacblCom adtt cnErare,orare baifV^^'^^^ vtti tie 
Chrfctbi iF^bi Tlat tit k fo t chf oTtle BaJcitiagedtE Ih tif htmr/attlf Lr^htft Raof , bit heve rtif tf e Rk a ^otat lift wtti ah bl we 
aid tie eitftf LVhtft Raof t cohTraiftd^aid we havf tidf al wtti tt FiibErmorp, tiadd ti tlE dkatft r, lomE oT 1 r m « t ibBa rtctt^E ht 
( ttlf iarp,oi hvpooitth^ Ih^ p nA f f to be C hiktbif ^becaite tt k tie acof pftd tl li g li da 

Ai I have pobftdoitch himeroiE [>coai b ht Ih ibif ^ C h ittb 1 1^ lat bee h , aid Etli k.tlE m«tfTi^ctbf bralh fcrambt rtlf JewE lauE CDhiicic^d Ih tit 3 rt dT m Ih d m ai 1 1 btbi DuerUe bf t tvo tt d U3 h d yean rt b aveafKii wa m i^tdemoltfh aidfmuh TrDm oitaTtl4lr 
pcnUbif hahdF 

ne miftiFtitt^fV^iP^t ttttipachtrDit^pEHricranaidagak itiaQhtPh oittte LVhfe Hahf tiki Ihg.Wht h ■« dD.wt vHata gfttht 
JevotTDirbach.Uhtllaid nt^f w^ d{>Ea. tl« Jew iilllK^lh a dre ctp|H llh e t^tl^ Lnjirt Uji'e eoiI. h t tllhkihg.ahd h t d btiitto i . a 
f Iht^rfrtiatbh Ihdttd. 

Di« oTtle brght^pot Ih tl t ptti re , hovey^rb tlatc h ifctb i W k <d itfr rV lUbibif vl^ i eiamlied tlat Rt e^t^eifWEed Jhd 
demokhtdbahvtllhklhgperfoi All rt leed to do ti expoudaid 1 1 pa h d C R EATrviTY aid C h rtf tb h IV ■ III ^ II at tti avh I^e aid 
Kitfcntif. 

Sa we m ut atbck ^ atticl , a h d atbch agalh^aid DirbtEtif^apahf art rHbi t aid«rpDFlhg b Jeiibh or^lhi Lnje ■llll^yt hopcac* iiVI 
ChrfctbitV teipoEtd.tle Jtw taiToirback aid tie n-htfr yah irp^ttcDhtrolar h tf DVh «ft]hYt>ack Ihti htmh oapabb dlrectlnh 

Ih tlk refp«i]t It tf In pa rbi 1 1> pD Ih toit tl atgu g-h , bDii agak Chrbtdhfait h Dtoi r p rk a r^ ki] n lUh g ^ rgttat tl t tin e li tict abhgif Itl 
Jtvf ahd h Qgt ri , tley a re JttiE botlE^ oToi r Itt^ c^prafp^ct. Aid tirgnad KafDiE Sii]h peapt h^i^ h ad tlf r m Ih df eq warped af IT a 
Ihlfe Ijd cittlraightlfkbrabs.ahdtigbajs reaEOh JhdiiDmmoi Eehfe d»t i at reach tlem atall So Et if taue tlem abie aid tttlem 
tjrhtlehard«9^ I re pf at tl ey a re tl« t att Ike h^ p rDEpe ots aid ttii latuait oiieheigEf ah tlem attl t tine UU« w III gtt to tie m dtir 

FDrtihat h^^aniDigDirUVIItP RacblCwn radft tl^ k are m^iy wlc hare te^i tlraigh th^ Jf w k h -C h rtf td h IV hoaioi tlelr«h ahdare 
bahkg tiramare tahe ahd re a Itf tt pi hif cf>ly at lift Uaiy atl^ ie we it heuertDD Ih ft re tfe d a r kft cfed w Ith CliktbhlV li tie Tin tp bee aid 
are atD bok k g In r a Ep Irlti a I Im e tlatmdef Eehf^ ahd tley oai befrre li Thet^ tKi.are gaad prat pt i]t Theh tl^c an mllltihf oTWhlfe 
Flacd I C ca rade E oit tlf It who kttlhotbc V hait Bcbi coicc nc , ■ lo an aware attlf vorkldkaEt r tlat t K^pehdig ahd are bokig tira 
fDlitliih They tioac eic^lb htprDEpeoti. tt k«(E ■ Hik katar piwpectfre m^Bbenaid Rt ai rhhakle h diV c tlhu tiem ahd brlhg 
tlem kt^oirargah^tbi. 

B NoCampnm te The ih tt ii>IV DTi^ le ed. 

Di tl tf El tiled HltftrE^E tie t[>h]wkg 'Pallttalpartftt am k c lk«d ti com p rom k e , pi hif cf>l t f - i^v e i. Pa lltta I pa rtft^ e y^ i rei:t:[>i 
appoheht;pllk]fi}ph tf prDCbIn tlelrktaKIV' 

Ih tlf tiereyeait^lhce ITIrEtf^rtd (ipDiidlig oi a raobi re^bi trtle LnJIIte Flace ahd taUoittle baEti oTeicI a rel^bh li NATURE'S 
ETERNAL RELEICHN.RIat bee h my fipeift ice tlatn«tpeopt wcm ratltrlhdi^ Ih qi bbbg abDitf Dme i It-pbk li g trb ta IIV k tie 
p L Itif i}p Ly oT C re atu IV tlai ^oittlere aidbicktle vntl ofil« wcrk] li pmDtlhg L 

Tit t rttritihab aid a f Itiatbh tlata lEtbe CDntctd li Creatke Citdc No T3 tie tat tc h ap« r at tl^ nHITE HAN'S i I P LE J f etln rtl 
tie himeroif w^^^ at 'ccfipkg DiVahd tit matftiDTan-chalr'dkcifEbh'atioitDttmfahlhgkEt detiitt oTchahglhgoircre^d^k che cf 
tie mfHtTreqiehtaid KEkFf. 

Sc ktae Expbli Ragalh ."i^e are li apDEltbi f h brfa s^. a cd r aai ificti it r Let ie E?^Cheynh!t haf KHncaitvb k nrtaodeiahd 
k I pa Tt nV t} m aA e t It Bebre RcDid reach tittup tladtagDHnigh mich tftie, UH>rahdeipehff Fbtifffa^ tipe it^an n 
creaVhg thi deEtih aid draw Ihg ip blieprlht br tlatdeE^h There iewi cam« a tine whei tley had t^f^ 'Th b tf It Tl« ttn^ haECome bi 
icw Titezf tie dtE^h ahd f tirtoitUig tie dbf b r piod i otln h ' 

Neittle dtf aFt oit atai eipehEe oTIiidredE DTBlllbi^ctdoldrE Prodictbi 4k«(aH (Etip.aaitEtbg FoKdibf are 

prepared 

Flha^, tic cark Ih pradiotbh ahd th^ fatf prDgraa ti inched Attl tf pDk^ tie l^ad eieoitbef are ho bhger lift Kf fed b 
bbke rlh g atio 1 1 h Itp bh bg de^ltf abDitthe oine ota te hdtr Drotle r m IhDrdeblk 

Attlt fbge, tie dtf are cit prodictbi b b TUlEwbg aid tie hpcr^httllig k t^m^ rchaidtte tl« pRHlictDie te tie ccapahvwillgc 
brckt. 

ne.oTtle CHUFICH OFTHECREATOFl.ait Ih tlf Eam^ pDEltbi "TJ^ art 10 bige r k tie ibf Qi ftagt.The dbE hare beeh citaidtle 
prcdiotbh llheEait Ih TilfwIhg.We are icw Ih tlf prcmotbi Eb^ aid It h dw be h ooye f if b pimct tie he lloitcToi rmoreme htahd get 
ti^Wtle groihd There \t hctllhgmDit pclhtfeff cri^e ttf attl t Eta^E tlah ^OEe ■ he wct^ ph'bEoplte , t>t ooz^ an -ch a Ir ge h e ra t aid 
bdiQe li It-ram pihgthf deEtih tetiie repeat ■■« hDV i««d pim ofe rf . d k irb i b rf . o rga h te n ahd doe rE ^ee DirGnaft^t Need 
Cictitier1953 kEie cTFl.t] 

C The Searoh brtle Great PiOBDtr 

Ih ClapterS.pagt i5T oT He li Kam pT. AdDV H Ife r t?^ at-oittle 'bb ligt itE ta' 'Th^y ley^r i hdtitbcd tlattle ttrehgtl Dta pD lltlnai paiV 
Ibf tiy hDm^aif Ih the g re at f t|Kif e b t lib fret oTtle lidbkHalaemtie r, bitiatlei Ih tl^ dtcphed cb^dbio^ vltl whbl Itt m^aben 
tDlbi the lhtiltc?ial taderEhp'iAihatappltE bi a pDRkalBOuem^ itato^cToci n e acpltf ti>Diiovi it^bif mcy^iieht ahd li gtieral, 
toaiy moy^iiehiThe etfeic^ oT It t tltt ^> a pow^ rtiioEed, ^) de d ba^d a h d d tf = p llti d b Ibwe n ^ aid Q^ tie qiallVcTIk taderEhp 

ne.oTtle CHUFICH OFTMECnEATOR.aiF hDwattle iDiidIhgftagE eta gnat woib moyem^it. Ih i^t.ibitle LVhIfe Ra» tie giiab^t 
tie m 1M t bt If tbe h t m cy^ ■ e ht b Ik h tt^r^ bUe hare ccae a big wz^^bitftlllhayf tie moftftiehiDubatttf ahead oTie Ae Ipobtedoit 
li 'OiiGreabftNe^d' (R t , ctobt r 1 9B Jhr w e haye atilbbwh c rttd a hd p rog qb tlatk ccapreheiEbe.mfailhgTilaidKimpbb.ie 
hayf oir'Bbbf.'fDmetlligChrttbilV bok SDOyearf bachbye.wf have aLVcrklCeibr, DiigeDgiaphb home.wi hare a ptibdk^a^ 
-RACIAL tOYALTY/ We hay« ah aifpbbi^ beglh h Ihg ahd wf are ciTaid iiiilig 

nhatwe do ict haye yet k tlf g re at bade r tie "C itat P rom cte r tlat laa bckbg br lam bchlhg t[>ra bade rahdpromcb rota caHier 
Id tEf tlah AdclTHIttrhlnfeV li Taot. lam bchkgbrEome di^ tlat t evei BDre qiallTfed tlai AdDlTHIferlhEeir. lam boklig Ura caKE aid tar; loobEbctE bV^ v^httlE hpaEfbiEdorat^rahdgreat tacK i^aid we ■■■Hid Ih 

PerfoialVr^GS, lam lotthatBai Jidprababt^ i^Tt rvat Oi^ oTtle e tra i ge f t clanct rtf ttf Hat Icai cbin bttatc^hibsi^ka 
dc be bed mailer, Icai atEEf^BVEni llnlbttiM af VEllat m y ab lirtfr t , a id dD f d i^lrV ac«i rafe V 

Oi tie legatUt tUf , lam iDt aid ieu^ rvaf^a EhoiMmai^a 'ham'.ai acti r, o r a i] rovd ptat t r. W h e Rat I hays tigaged k 
pa IttKf , at h t tme vaf l^adoTtte FbiUa hdtpeiifeit ParVaidvai tit i etctpd t> He FbrdaSti^ LegtdtiK, I wat leyErcomtDr^bb 
li tie " llti.Atthoigh 1 1^« tpobi atmaiy ralltE, I vaf htuerttt greatDolir, di^ tair- 1 layt levE r^ i|crytd t adkg a cwrd Oi tte 
pot ~ihJE tk]e, lam whatl^^aidHat tf avilfcrahda ratb i a Itt p Mbtop h t r. I lay t ai e itre m e h^ tt rtit Inaglhattah ttattai iirpaU^ V 
tDrmidt ttoEE Utat ttatieed hpet t^ccae tDitt At tie tame ttne, I rptili a tirm gratpoi rpal^ a id tiy t> k^ « p ay ^ ^ t o i th^ grDiid. 

Bitprobabb^Y ^^13^'^^*^^^^ ^^ tDmewlat niEial^ iptitictE DeftJiy lat tlRMh li m v K 't pattw?^, f ^ rtli g w ttl my tilrtl k tte 
m ddt DTtte Flufbi Re ya li tbi . H ar Ih g Ib^d li ibirKintibf aid bee i a ctt^i attlKE, I have dtyebp^d a b road f « if e oTtlE iioitlM Wat 
Ibtir^, attl^ pigitattlf UUh tfr Ra» af a w lob , w H d ittt e larrov dtadvai^E oTIh li g tt d t> a ly di^ paitki b r latb lal^ rtk p^rhapE 
kt bnadf ipertiGC cittkgacroEf 'latbiar bDiidarbf ttat hat glei m^ tie 'racdnelaid hat Inpeltdme tooreaft accaprph^ ieIk 
ocblrpigbi tirttE IVIfe Race LVhaftyer tt b D^ itliy hat teei Tttti^pm^ oi tt^ fhamertDocatp^oice aidtDiall, am^ailigTil, 
CDmpreheiEbe rt^kii lnrtheiAihttp Race aid theU^http Race abie ne are im li patEefEbi oTa raobi re^bi vhoES qb tni^atb i e cai 
aid rill rebondm tie tremeidoiE tKi^ntDTtte "rJIfr Flace ibitle heitmlllbh yeait Thatpartk dnie The <:reat>[]h uta lacbl re l^bi i^r 
tie faLattih aid it^mptbh cttle LVhtfe Rao^ t lowai accam pb h ed i^ct C R EATIvnT ttteaiEveiaidtttf hen tOEtay 

rtt im cirlHhohdeh talk titlhdtte GreatPiofliDfer Ifeelcertilh tlatthere are atbaEt^i tlcuaid yong "rJIfr m^i li tl«» eaiV tl Irtti. 
cryongei. aiig r^hthfit li tif U i tfrd 5^^ t tt at ^t b af t pcft itti ty) laye tie EtiTTDTrhbh gitatbaderE ait made tt tt oirtatk ti 
CDh^ottlea.titlhdtleB.t] Eearch them Dit Th b we vlllik] vttl yci r le p By 1»0 ^hci k] I Ibf that huhg) I iiiaitt> ftpp doui aidlaie 
tlatniL^qiar^d tadei taHe cy^r tie kIm Ih Till lit ve wait m btaft h In . tlorc i g h t^ tia Ih aidoibithin big betre tlat 

HeiF \t how we'll [JD tt 

1 n^ mifttlrEtreal^ thataUoigh bad^dtbaicl«d. thi Whtfr Race f^llhaf atjeaehdoit re f « itd Ir oT Ih t IIQe h ce . tab 1 1 a h d CKatH tV k 
ttEmemberflp ly^itiitti ej^ that ti ire a'sat bafttPh tlcifaidycngm tT.attlt age oT 3D c r th e rpalH>i tE k Amerh^a tid?/ th at h aue the 
\Q ^the m^BDr^, tie eh^ i^.the litp-^ehct :he o rati rbal pDt h tb I th at Adotf ri ttb r pot Ee f te d Theyaittlere ttb iptDift>t1hdatbafC 
cie k the If itfewyearf.aid tlhd hin we will The pnbbm t makligiiohticfe.They laye hot heaidDti^.ahd we hare ict heard ottlcm . 
mje mifttlhd tleB.ahddevebp thetfkm btiftg pofehtbl 

2 Ih rde r t> til d f ac h ctif r we b lEtexpaid oi r piblbtv ahd tplf re oTiTlif ice There are teveralw^^f ti d{>fc aid tie b OEt i rge h t atth t 
tine k toeipaid the clmibttah oT c i r p4 rbd hij I, FlACLm LOYALTY bUf miftictohh^ iFgt oirm^m t>tn to reoii ttmoc Eitifcrbtn.bit 
cad membf imiftakDmahe m ai e dttrb i tbi oTthe paper tt tf tie moft lieip^iffre w 9^ t^ CDi^ct i e w pofehtbl tippDftrf aid 

f ibEoiberf. 

2 n^ wlllatD Iff a iimtHroTotlt rpiblbtVaidaAerttkg pioBDttihf tlatam ayabbb In if. We Laye a iimbf roTiich pEcraotbif 

pbnedahdwillpitthem Ih ti i}pf ratbi aE tooh af tke a h d m Dify a Ihnw 

i nf miftaake the 'Searol tirthe Great PFDBDbr, ah c i go lig program that t attle t[>itTrDiti>T e yf r^ m f b be r, ^ i bEcibf r aid f i ppo rb r, 
1 1 tl tt be com e i a t Irti a I Ka ItV 

S TIf crttba I pe rhnd k tif leit^cr I yf a k . ATb r th at d i r 'Solcc I In r C rt atl^e ii}yE' wlllEippV TEwRlai iihtfed itftirolroTbadenhp, 
ictoht^ tirthe t]f> pDEt bit a ko li depti aid tir back ip.The 199D tD2DDDdeoade k the OJ~l:^loie tirwhbh we miEt iqv lork aid 
prepare Atfri tlatwe wBhave aEiperabiidaice otbtitli aloa^g{>ibf ,aid tie Wh tb Rac4 will be oi tk w^ togreatieff , tie f raoTtle 
Sipermai 

5c ktif getbir^. Letif dedbaft cine bef m tie ^Ek at haidaidembarti oi the GREAT SEARCH He k cittlere We mifttlid hbi' 
Splrttial. Hf Inlaid Phy^h^lHeattt aK ictlnbe l^nd Ih HcEptbk crk Temphzt oT S i pt utttbi . 

Racial Loyalty Issued - November 1983 

AnanBJi^ilt cT Hlten Adilti -Hew Itippllei tc in* Cr**1vlty Bc^ment hJtxi Bxk Racial Loyalty Issue? - December 1983 

Th4 Vih^rld U RunbJ y^inh OtFICirTK^US COHCEPTt Mw1 Bxk Ftpe^t havE i«i E r h E a nj oT F kittbif CoicEpfe^yttltE paa^r EEU>lb hBE ht itEf Item eq « Tftctbf t ^ ■ ^ ^^ lif dbub ^3^^<r 
tnrfdi^KEi art rn tr^ U e m . P re jcl^ h if« It e m . C Di-ait£t he U^b PoKbbhf ieq ttEm Tie vhot f h Jbt^ f tri cti Ft oTUe Traiditit 
LR^ klBtEddh Fbtttbif Cahc^pts, wrth vlth b E itract 3 h d e xtD rttt E h ^ rd t ^ n e d m Dity at p rod i ctfrE crtfoif IhtD tie iicuTe r; uTth e 
>vkl3aigtt H. 

IVI^k sFttttkiif Cai»pF y^baffcH-nnnh atrtt ^ WDnj.aph rate. Drai Ueatt at t lot real. bit EOCDmrnohV i f e d tt at rt t acH pfed 
at bElhg real li e h o rt ^ tktttta i f Kiic^pt k a fc ttat haEl>tei itpf j^d f a otfri tt^t rt t com m di t ^ck pt d by tl e matfef at bEkga 
re^irv The JEVkl m li d-f i] ram b t r; ait maffer;attt t aitaid I me beeh re od^ h tzt d at Haftpn oT D Eiie rt ti r i]e h ti rt f Uott 0} it lot a 1^ 
Tttnuit cohc^pt ac lirEhtdby JEWf.AlloTtlEm are m af ^ m Ih^ e ip b fe d ev th e^ 

A ttvttiif ooicEp^ Ike Bott Ibf.geieralt^ t fDvagie. lEbibi^.KiiTitEdahd iidEHied ttat ttk ^ In ott In pof f b t ti>plh do* l. bit 
becai^E tt lat gE it ra Ih^ De Kim t acap^ d . R^a i De aid t.apoutnlliMtapoh wttl wlbl lieipbRaidBaipibte tl« gilbt aid 
iitlkklig. 

Let If t^rtwttl tie reltibit aRia.vltl k f o ttidcfe d w ttl t>[:ttt>if ooicEpfe tt at tt bDggt t tl e mlidf oTtle arEra^yahEL 
Icbh tiatk tie tirftftifehce oTtlE Jt« tl bbb.wlk]! lat E^ltiDidt. tlatiUE orttatt egitaicrttRbit iioicepU Tie tlrttttifeiK 
readfi'h tiE begin ig Gsiroreatid lEarEi aidearti". iBali^li tlatoi tilde atli. tie. aid aid. tie otlerTle VDnkat iftd li tiat 
fEifeice ait i^^tttdLt ciiiCEpt. 

Lett ^e tt void by wo nj 

'itgliilig' He lavE loey UticE u latsae y t r tl at tl e rE wat a bEgliikg Ct ib li ^ tl at" I EarE i aidearti" begai li i.DOi ECor 
tlErtalKiitt t ai oitragtoit it;tt>i li tict tit vlot Uea tIattlE iibtnE 'be ga r at a ly pa rtki b r tin t vie tier a 1 1 1 ditd b llfci Dra 
1 1 1 d re d tiH>i VEart ag{>^aitoTiDtllig. t ai Ubtk UEa. Itttlitavef tie qittttai b^latuat bEt[>re tla^ Ta vibl tiEm k iDaifVEr So 

■ E I aye ti ky e itaiatlt i iV]t}tt>if CDi^Ept 'God' 

'Gad' Attloigl tlErt k iDttle f igifettflitd DTtTUtiiiE tIattlErE are law^arETerlayt bE e i ^ aiy f pixih t k tie iky ^r 
(kEvlErE>^lere ve che toprobab^ tiE m i>^t i ee d a i d abi f Ed iV]t}tt>ii cdiiie ptoTall tin t tIat lai gtitral^bEEi accE pfe d by a i]d i Ti f td 
aid gillbt Bail lid tt k atavortfe co i « pt tIat I af bEEi e xp b tfrd ti tl e lltt li mai|>ibtfeg^eipbk1igaidcDitiDllkg tk ytttn t ttlat beei 
tlE pe rfe cttli^ttb I f MiotpttDbe if Ed li tit laidt otclaibbiE.Hii-artkt aidpautr-mad t«kdEH.li»idf^micl moB ab{>ittlk 
f Ib4t1]t.bltl laVE llDVered ttprEt^vellll NATURE'S ETEFIHAL FlELtGDN aid Tie LVHITE BAN'E^ BliLE k f ICl Olap^n at .Tit SpDC4f 
li tiE Shv Si li dt". E^itfbt ttti t^ tl at bated oi tik irtttbii cDiiieptaiMlalz Battle leftoTieu iTtttbi^ cDicept ^ ^ Ik^) layt bEEi 
tpariEd t>fipporttle tirft ^Boig tlt^E k tie coic^ptoT'leauei' 

'He aver Atizzy aid itbibif «] i otpt tiatp re -dat f tit Jeiitl bbt .bitbnigit litipiofn lit ice aidtDkfedDi tit HI tti Raot a big 

■ ttl ai tie otlETfpiKih pa rap It iia lb LfyierE k leayei^ HobDE}^ 1 1 DVf . Wlatdn ve iki tlere^ii^tl. prEfim A^ ve f pe i d tfe n IV i^pp Ii g 
(]ir^>^ li ^yiclR>ikm "piakli^ai bt^ t ial>V e gotk ttal m a i f fe r ■■ Iim e deflre luradibtbi kiom lolxiiidf PrEfim A^ ako^vE p^ 
larpf tirbad-graiidmiEbvllk f^s ig of' Ipt Tie vlot bea k moc Ta r-tttcl e d tl ai HdtltiGDDtE. I l-dHdt -d bd t aid tiE om 
limptdDvertlE mixii.aid laf littaf mi04 ^rltttkjbafk li FtalV 

Tkt tayt^ tiE voHb 'e a rtl' a I d 'c rEafe d' li tl at tlntportp ili 1 1 aidDmlioit teit ict.TlE earti vttlaittit tii ai d at ife f crbE d li 

Geiefk k otrtikt ^^^^'t^^^-^i^*'!^^ ^^ exktiot Dttle fp[>ol tlattippDtedt^'crEa^d' aILk vtttoitmeailignity UticE.VE m itt 
CDii]|idE tiatf Id lai-Exkt itfpaak 'oita^d" lotllig.aidcai rE tgafe tIatvDFdaka bli tit oafe gar^ at Uttb k Fram tIk flabby ban ^ 
laf be El f pav I Ed a ■■ lot patftlDTotlErlbf Dttli^nbif ooictpti 

TIEB am Eioigl oTtlem ti vrtfr avlut b{H}ti.aid 1 1 are de yofe d cdi t Ue obE tpac^ ti tlem b tiDotmy bookf .HER aid inj H i ^ a Uoigl 
ke ^B "Ktflliiit coic^pti' vat iiliDvilimEattletlnelvrottlEm lultlerEtire lotcorertlk tame gR>iidagali bitmtBV IkttlE 
t Id bg ticttbi f ooicEpti tl at lave btti lire ltd lie ipbb aidfippoftd^lifttv tit DrQbal fri 

Samt DttlEfe tliittbif ooicEpti bEtbet GiHlaid leave i BEitlniEd li tIatJevkl mkd loiambtrarE 'leir arealblggbaid iidaibftdV 
tlE miMtcriEl. vbbif aidt liktrcoic^ptooicEkedby a ibhmkd AbigiiRltlk iiDmef tie coiceptt otdevR LioK r. dtBDit.et] .etc . 
a I d tl E Ir coi ift l>aitt di tie otlerf dt oTai^k.clEnbh. I Eare 1 1^ Ioe t . tt Alltlote ait li m pe d id^e tl e r w tl Ti itl e r Uttb 1 1 i]o i k ptt 
f Id at tpHt.gloftt. lo^aidotlenMkE TIei.ve lavt Tirtltimeailigt^f Eitei^bit aid e bb = rate 1 1 f i [;l at ."tie hmaoibte 
CD ii]E ptb r . 'be n ^q3 li ' . e^. 

ScBicI tirEllgtiit tliittbif ooicEpti.a tibjEcttlat k eidttf.lTlrtt leard tie pliaiE iftda ttvyEait age vIei mat atbidkgaTai 
retktrcbfE li Fb rUa.lt vat gbei by a Dr GEDigt Arki^vlo^attlDigl lotai at&>iiey^lai a lee i aid lick be mlidaid lat mad! a 
m II] I ifeeperfti^DTtle bccae tai team tiai motttii atbntyf vio tllikoTtlEBfebEt at tptiiblkti aidtipEft.Dr Aiti ttreatd to 
If tIattlE wlct poideroit tetoTliiiome ^x bvf ilbl are aliidFtdtlnEtBDFt volimhoif tiai tie I.IDOpagE Jtvkl bbt .wtre. Ii 
i^ctbaiEdoi a m^ttbif «]ictpt TlatiVitttb^t co^iiEptiaf tie lord'HownE' ttl at lErerbeei de iktd bv t Rl e r tit Cc i f ttti tt>i . tl e 
CDigBft.ortlE SiprEBE CDiit E E hg tl e re ibre lotc i V vag i e . bDte.aid iidEtliedbitommoi t^acctp^dby tie gillbt piblb^tlE be a 
cT'licoBE'cai bE baidbdaboitaid itedat«l.TlkpovEmigaigi>Tiifi;ripibif plratt lavt dDit EititBE VT^ll^^^pb^sii^coitiDl 
ai iiorgai ttd aid 
lap bit pibib (TI t de f 1] rptti I aid tie cief tilbiibg ait mlie. iDt Dr Art if J 

UpDi tIk vagie aid i idttli e d «>i CEpttl e i (Ike tie reltibit li>ai> vat bilttavlot ligibibif ie^dA oT'bvE' amazE ctbvE tlatan 
p 1 1 ttVE . CO I tiad bli Y aid mpof^bk oTcttltibEkg iidtitticdoiDbtyEd TIk vlob fyffem.biitt ij»i atttRbit coictpt laigf Ike a m llkt>ie am Id tie led oT e y t ^ p rod i ctfre Am titah bip^^r Narait ttaff vho rHe^ lipj^bbDdmaisY^^^ Jevbl htHoA ham« 
Upt.ThDEe kdbdiab are bandtd.pinitdahdey^ i Ehotaf waf tie Kct htlnl: h^ w, G o rdD h KaM Attt t [wkt rt voi U t» lEsTilt] 
dbUhgi tl bttv^Eh J ttvttiif c^i ceptai d ai abstract cohc^pt aid ttatdrrrtRict tf flgihtaht Ah Jbf tract coi« ptii cl at triU, hDhDr. 
a I d ch a ran r, m att t m atta I coi« pt ^ « t^ .ait hDi(^taiddt[ci|>tbe oTct rtilh reairtfif Thevait trem^idaifb <<tT<lli tie ^reaoT 
dcv^bplig Kat ahd li limai c^Hn m n batbi F tutb i e iio h h pU ai tie atlf rhahd^an df Eera^ ItE kTt hfed li Didf r tia ttadaid 
mai|>ib^ peDpt.Thty are de t^D b oTc h aib^ h^ , «] i -m « i ahdfCDiidreb. 

Hauihgmadf d ti dttlhiitbi, ttiF IttatevotterareaEttah relQbhahd Home tii wheR irwbi^ CDice pt am if«d ti cohtite aid 
mai|>ita^ tie LVhfe Rac4 Ih parttsibr. 

THE HOLOCAUST- 

Tht Jevtil It vattpaihtd In ■ t dbfe t^ aft i LVo rk] "TJar II The Je vf . I jy kg pe |»tiat d tt e moEthDiibb maff f bighfti li htmr/ ^h 

(tdnatPdSDm IH>i peiipt tlltd.vttl de pikcpt ybdn^beligBtmber; oTtte Wilt Flace) li f Vh ctlie V k i e u 

tlatttt hekou cike coiu F(lH>Md ip<]i ttelrbtio^ haidi Whattida^ 

ntd ttelrmstthJt worUw^e s'spagahdaapparadf^tleyqibkh^ dried the tal>tt oh a ixihTitedahdgillbt w[>rtd Notaih^vere 
tleyiotthf ciprtd.buti aid be hob 'hevierp tl^ pDD^ k h qc4 it y btai i Sb mllltih ottKii had bee h iih droigh tl^ gai 
G h ^ be n , tl«v cbh e d^ l^ tl« w bke d.vkledGermaif. 

The i^d othtt^r^ ei1« tit Jewbh It li l-m 

1 Ih tie tirf tpb» ^ tl e Ft were oiV hatramH>i JevE li Gtrrnaiyihd Httfrrc^mt ti>pDrer Nheh ttbec^mt e v He h t d at tit Ir biHKlf iGk i g 
ib^ k GtnahVTe rp cum Ihg t> ah e h d , m of tat tlta m QD^d (i h h hdt red) li Jew leayti^tle goDd oU U ^ A., de re ^ coit]h u tie Ir 
iFbibii irad! 

2 TItE vere leyti mare thai 3 m IH>i Je«t li altle t rrttary HRt n arm tf ac^iptdevei attheipeak 

2 nitreaf Gemiahv had m i » itiatb h campf ^t dD de Uh ltd Stifef a h d Cai ada) tD r td daigerDiEpolttbaltiem tf .moftc^pf vere 
itll^dTDrdbDrahdvaiprDdiGttii.ahd licliifedalhattihaltfef^oTilth tht Je«t lerp oh t^afBallmkartV 

i TltH htreriaE a Nazlpn>giani atei^ ■ Ihatlhg Jevf ^bittltc vaf a program li re-ttttto dem di4K oTGe mi aiy , e i oI af Patttlhe 

aidArUadagaEcai. HDvever, fkce miMtoTthe Jewf vere vebomed lithe UittPdGbtPE.ahddie to bd attke.defe bacbpbi^vER 
ai V^i paper 

S Tit Jeikh AInaiac tdetr coined <ti Its owh cr>w[]) tlattl e Jt« th papidtbi h 195Boh a vorUvUe battwaf ie^BB;2S9 Ih l^ia.tle 
Jevowhed New York Tln«f f^dd de Jevtfl pcf>ibtbi af bekgbe^tei IS^DD^DDaid 13 .TOO J3DD aye rag Ih g a 1 1 at apf>i{>:c m ad V 
n.lOO.DDD. 

n htit arp tit E I ppDEe d h^ E ti m Ikii ■ bf Ihg? They ■( re ht B it to eTTectfre t^dd de Jevt proma^ tlb daf^rd^ K , ahd hayt «]itfeied ta 
tie p re Ee 1 1 d?^, tlattl e work! we e pE g rDKid It tpan ayei^m IH>i datwerei'tahdtht GermahE titht ver^ds^ait EtflHudemiedlura 
crine thevdd h ot^om m It b i twe re Ihf^ad herob taderf Ih a Edvggt li get tie Jewkh moitt rotTdelrl>adf.Sliot de Uh ttdS^tf ahd 
atleiU^h tfr hattahf h e ptd d laittl e Germahf Ihtlk h e ro b Etnggt , tit Jeiith pa rai fe^ ^tliJ jeb ad tic wa rU't ■ DEt p re Ef Ig p n^ta ah 
bEie tlatwe.de Whtt Race, uile Her hayt ti rtEobe.orpertfl 

^cn^rtleidetaltf rpadCcatfre Credo Na 3T.-THEGEX yiLLIOH LIE'. Ih Tie LVHITE HAN'S BliLE) 

nACLAL EOUAirrv 

rtdHE latextttaid heverhaf.h TacttqialtVatfptctEormemlHK oTagbti Epeott erkt i oh he re k NatiR TJt CreatDK ^e the 
patnuh thatthe ■TJIttp Flace ti Nati rt'f Fkett. aid lo other rac4 ttqiall- tL ^t Creadje Citda Ho Sl.k The VJHrTE Ukh'D BIBLE. 'Tie 
Flacd I Spe otri m From Prlnadt to tit L^'h td Rac^.^ 

The JtwE k de PiotD[»tf Eieerlhgt^politaitdattltv hayt rept atpd^ i^ed tit [» h otpti oT' Lbe rV . EqialV. Fiaferhl^af 

f ichtrf battli Etartrevalitbif aid t^pilldawi de nh tt Hah'E f cctv They pcktoiti^ithertlatdefpfr tit i^ctthatdeft Ueatare 

CD htiad bt>r^ a I d hpcEfbt cTTimilntit de iiheedihgyohe t ^lltci tie baRagalh aid agali 

THE FEDERAL RESERVESUPPOSEDLYft GOVERNHEHTAL ftGENCY 

HDEtAmerbaif are iiderthe hnprefthuh tlatthe FtderalReEerat E^fem t parta^ai an aT.aidcchtioltdliy.de Uh tfed^^fei 

gcytiimeitThti \t de b^ettfr.tlt bg^tttEikdt Ih Amerbai htmr/ Skoe I haye aktady dtate d tl k 

iib4ti]tatkigth Ih Creatbe Credc No. JC Ih Tie n'HrTE HAN'S BliLE. I mil h ct itcapRi bt thettir^cTdetipacher^htit Sitfte Rln?^ 

tlatthe Fedtral Refent tf a pome m L wc rdw Ue Jtwth Gonferfrtt rlhg tlattiabtf de Jewt ^ have the gcytnmeitprlitpapermciey 

FORTHEH (hctthe gcytiimei^ tt haf e hal>kd deJek'ft>E^alde lorUiiin icith tEf paper.lt t de BCEtybbi^ aid BOEtpowe rtil 

ibrce kdewcrH aidbtcaiEeoTtbiitn ttdpowi' ti piktmoity. lt[>ihEgoTerhBehd^l>aihE.oorpcrat>[]if^ie«EBe[Jk^aid. Ih Act 

CI h^ ai d GO h tro tf tie yoyin cTthe void more f iFt^ thai aiy^bye maffe roTahct htttnct 

VALUEOF BONEY 

A Etiif^cTtlt p moe d Ih g f it]|e 0^ hameh^de Federal Rett ire wBf hew tlattlt vc rtl kf e pape r l>t kg pik^d ^de go^eriBehQInrtle 

Jevtfl ccihdrTeltrE. tt hot backed b^aiydlhg lotgck]. hctilber. horaiy otler teoirtv It ti.k Tact 

chl^wcrthkEE paftrvttl greei Ihk ci tt NeytrthektE. tt tf be Ihg accept d af amedkm cTeichai^ aidde Jewt are ttalihgallthe REhL 

■lUEALTHoTthe woiU droigh d3 thflftiit fwlhdk.The oht^ Ftaich tlty cai dc to tf becaiEe. tlit de l>tltr Ih the tpochE k de Ektt. 

gilltit peopt BELIEVE aid A<:CEPT ttaEl>tkgoTTalit.Tht tat>cttl>it ooice ptoa rrtd ti ttt itdnafe ahdBCEtdeftnctke ccictiEhuh 

TieB are ahy h ib be r cT od e r tkttdn i f c^iotptE datde Wh tfe Rac4 t bcm bapde d w td t]^ the Jtwth pnpagahda i e twc rkf . Th ey ac eo iim^nif ahdfD IhEUbif tt^ttlb ^rtfet cai DhV'^'^^c^ ^^ Eitijtctahdm^e airWhrfe Racb I C Dm radt e aiarp at tie Ir df a ptb h A 
f am p llh g at 3 tt v ott t r ^T m J hy) ^^^^l'^* * coictpfe tutw^ flam cdie Mt raf pDve mi aid da hgt n u arp th^ t[>lk]«kg 

Tht LnJhrtP PeDpt arp thf Re^ltraeirfr^ 

~n« US. fr t^hUhginmmiibB (Sp^ Cre^ttp C rtd{> Na 3B. Ih Tie Lr^HITE HAN'S B liLE. 'Fluf ta. ti rap l^hd thp UirtPd 
Statf-.abDEXp<]f«(l Ih bfl« Na iDTnACLAL LOYALTY) 

ThE Gprmahf aFt availp latbi. 

Dpmocrac^ 

tfraElk tl« tnc aidDhV^tk^^T^^ Uh fed Stat f Ih th^ UUdk E^ft ^gah.^EP CrjUe <:rpd{> Na 3B> 

Thp Bbt tf tie 'vardaTGod'.dPEpfe tie ^c^ ttat app roi In afe h^ IDOclaigpf pE i pagp ^ ■ o rp tlai IDO^DDclaigEf Ih Its 
I itK titlaTE bEE h madt diifeg ttt J(« tcrptd Ittiry. 

ThEKarPEhdtEf himbprr DTtk^tttaif «]ic«ptt b«kg itippEdoh tip mkd oTttp "i^llt FlacE t>da^,mciftaTtl(B,bitiatall, 

a rig Ih atlh g Trom tie m at^ i m h -a rtti t oTalltkE ThE bf^oh Ivaitto hnpartbDirLTUItte RacblCwn radff b ctar aid ikopt, aid t b tit. 

GO lACKTO EASES 

Uie yoiraif I gEHHl Kim ■ o h t^i^p.aid tie BDEt BASC TRUTHS yDi cai f^^^i ^^^ ^^ E^rhalLavf oTNatiK Fl^apmbpr, NatiR t lb 

cacl fpectE t^UE caR oTtlelravi ahdehdovf Each wtU tie acfeqia^ VEapDhfaid ddhfef t> 

p rape rt^ d{> f o Natirp haf p h d{>wp d yoi , he rtlhPEtTtU ai abiidaicp ciTlhtllQphce grea^rtlah aiy atlf r ere ati re tt b yoi r m af tp<]«t if 

v«^»i ahdatayoirmoEtpDremidfTPhFE Ui« tLUie yoirc^nmah tPhiE aidl>f e ititB p t^ wa r^ oTai tl e f « Jeiith fRlhdtEl>flig 

nktdDh If Ih a rde r tD dE ttrDy it 

ElACIAL LOVALTY t tlE Key b 01 r n«(i rKctb I aid ncdemptbi CREATIvnv ttlE y^aif 

Tdi^ tlE ficcef^artl« CREATnirTYmDTEmeitwIllmEaa lamici tiFcaahy kai iidtDU^BEht □oyci rparL He p brihg ttabDit 

A PDBbalParVtaFam^tlne tllhg A RelQbh demaidt bb4 ?lb g^ice . tital by^tV 

QtEGdef arp airBDEtprpcbif tre afire GiarddhfhpoTairWh tfe G^ie piH>l t oir h gi^ f t f^i pD h f b lltV 

T1«B t a h^gprprEfUeht Ih yoiETitiB Allyini hay« ti do b hotlihg. Racial Loyalty Issue 7 - December 1983 i „„ j i g^ 

Thi ^brld U Runes' Htini OtFJCTmOUS COHCEPTt ' — " Ffcne Racial Loyalty Issue? - December 1983 

Applying Hlltn Ad^tt to Our Own llDV4mant-VUibtVA Can Laam Fraa iri4 Hb h isr Grga nl a r ot Al I i '^-^ I hit>1 R.Lck Ho ^ hh tfiic No 7 IE rgprlhU H K rt fiH It htchapt roi P rEf>agaid3 aid Oigai tzatbh .C hapt r XI. VoL II oTHt Ih KampT. 

ThE ibkivkg t ai aiaV'k amatchap^r We attlf CHrcl oTttE C Ftat^ r coif Ue r Adair H Itfr i U e greaftttLVhtfe tack r oTall tin « . A gitat 

pa rt oT h b ^ I ccE^f uat diE latoi^lilb a rati rbal p rDVE f f , bitab d t> h t tkll li ibniUtigh «] rrE ctp rapaga Ida appi{>ac h aid lb 

ab lltv b a rga I ^ ^tfectb^ V ^^^ ^^ waiamatferi alciTttsf^ tt Uf ttbEliHHEE it t^ Itf^i, 

toaiat^zE aid iDapp^lk tagt adiitf ti Dirovi ■ oue m « it C R E^Tfi/ n~Y It t iDtaypi^fE t> rEcapttib^ It ttoiglt lErE.bitto 

llgllQIta ttr ma|{>r dfac, low we cai tail Tram Hem ^ aid m of t^. ^ m aht curaiMi DbEEraatbi^ 

1 Propagaida t aytblaidpaw^ mitml HKrIaf emplaftEd lib 11 wi g I oi 1 1 1 iHKih aid laf ftitd^ kEvlErp 11 atp rapaga Ida c^ i 

■ Ae Icaiifi t>c4 He IeII, aidybE y^na li ^ I d rt p ropagai da ■ ake f lie din^ re i c^ . rt e I apE e p^ i}p b 'e Uf at , atUh eje t , Iket aiddbBEE, 
byaRfeF aidlaUEd tt b He cem^ itllattiimf Dr^italbif aidmay^BEit.ltKimf e Tint Ii f lapig ttE TiUfe cdiiee qT 1 1 1^ r^ or a p« op k . 

2 Wlf reaf He vo rd p ropaga Ida I at a Earn tw I atiHlk] i f ooiiabtbi t> tt It doe e lotifefEirE IL P npaga i da , ai I lay« pDhfedait li 
NATURE'S ETERNAL RELGION. tf. Ihf He WEalter. lElttergaad larbad II ItiEir Ll:^ He WEalter. IttgcHKl di tiaddepEidkgDi ulathkd 
cT v^atl E r wf larE Tie Earn e qia Ihtalta i f appt^xipropagaida aid ^, ll.e tlre.c^i be a ifeTilf^ nai^ora ^niibalmaf^r dcp^ idlig 
ci low It b lEed, tiy viom aidoi wlm Ajvw^Y"* ^"^ ^t It s'opagaida \t a pow^ rTil tH>l, a i d ItbeloDvef ie ti lotail^ rEal^ tib, tut 
mai^i Itt liHbactf aid tiEKim^ Eh Hi III It lEagE TIE Jevf rEal^d Ie powErear^ li lldr IklDry aid la'JE e^ptiltid Itli tiE IIILTI^y 
lay« tiEKim^ 11 e bdeI 

(ipf itm lid-B a I |>i bt^n oT a II tin ( 

3.GIE aTllf Hn t KCDm m (I dalbi f I lave k re gaRk t^ p ropagaida t lid imp He wo rd a lti>^ tl^ i. S li o^ It lai aEam^wlattli t^raid 
cdbif Kiiiotitbi t\ He ^leralpiblb ^Ittoigl iidEEery^d] Rt betferlD iff amoit Eiblfr.moit acc^plabt ward k Ik pdH. 

■^Bcommfidatm b -le Ao^n ENti:]^TENVENT.TlEit1}rE.k d i r o rga i talta i we wlliot lare a y li ttr/ nT P ropaga i [Ta. b 1 1 rad e r a 
DepaitneitoTEi^llPi^eit Alttoigl tiEn tf Di^^ElsdE aTdITt rEiiie li tie mEaikg.llf re k tt t dVi^ re i of : "TJ Iik at propagaida cai 
be, llif we alle r oiite , e Itle r i]o I Etrii]1frE a r df t Iri otbe , 11^ vard>illgl^i\per te, t dttliEdaf 'I t^gbe de Ig 1 1 oT I: i aw tdge li.Tree 
TTDm Qiaraic^.prelidbe or e i pe rEtnn i 2 ligbE obrlTtalbi X} ^ pEnoiJaf ti mEailigt, lit itbit ,^1 , lilurm ' fi^^lMt Te Heh NorU 
Dblbiary) I bEltre tl t bdte adeqiafe t^df torbef wlatwf , tif Clirol DTTIe CFtat^r.ait Uykg ti acoom pB I , e li of I larE tadltnE aid 
ttne agali -oirmak tifl k.aid rEmaliE.llf pmOtm aTftiagiHligoitde iiDiTif^d aidEcr^titdllkhligoTDirbUllfr Hacbl 
CDmradEE 

I.EtotcLVmiftwe it e He m rre ct app road k di r e i igifei m e 1 1 p n>giani e , b 1 1 aboye a^wE mi(tjnak« Eim Uattt I Ig I V e TitoU e 

QrrluitY^^^^hrtlE tiolbm he . 11^ e ibK . aT a II oi r ETA>rtE miftbe tit nitt ITHEtP P no VOTE C R EATIvrTY? W I e Bat airBali aid 
ai VotijEclfre k lot rEa^ He adyai»BEitoTaiYll«ary^oraiy pllkifoplyaf ficl^bitllf firafral, EipaiEbi aidadraiiiEmeitoTde 
NIK Flace.we aif KiiykcEdoTDiE t-aE b ooic lu In i DiV«ld ttE Tkal a i d mia I dhB p I oTde <: R EATnr n~Y m ay eb e 1 1 v III tl e Lnjiifr RacE 
adtTE ItE tliaIrE live ilbi aid redEBplkii Coiy^nEW. ITIle CREATrL/n~YmoyEmEittiltf.tlE UUIIte Race wBgDdoHi It prEEeitpad l- 
de f tri otbi a i d ikal DbB In i 

S liordErloEiEirEtlE finbalaidfeiaclVoTairBDvemf it li ttE Ace cTa lap U 1^ ol a i g li g wom li tunc^oTa vbt itaid bwtft 
f Dcb V < ^iTi pe d li g iDva rdE aiaiclv. aid li tie i^e oTa WEllargai^daidpowErTilf lemy.de Jevkl ieHoA, Itbflaay^^ it t> ictcib 
be twdV agg rE Ef fre li oircampalgi, tut ako aval oirEeb^t aTalltIf defeiffrE mtatirEt ataircommaid tirtlE f i ir ba I oTd e mouEBEit 
k kt Battrve cai tan Tteb Jew^I I ttir^perlapE mort tcllai aiy qIKmIice ttE J^we larE t iirbed ttE cciii tbif aid iplEarak 
DTIkfar^lwtfe r aid bigt rdai aiy ollf r eiVV 

0]Oie dligwE miftpioTUE T[>r t dtpE rE b i ii baE t tiockf ^ oi r piktJi g Tac llltfe f aidfibdbk tn leadqiaiferE miftbe dkpEiied li boeI 
aTtIf keyof ilpri oTtlE ooiilr^ li d t vay^lTaie k w pfd c 1 1 Uf re ait Ee yt lal ctt e rE d at ■ III larE df i^clKE.bookt .piktJigmaclk^^, 
( t^ ^ K acty a I d ati b t^Ue avt laidoairy ai U^e BiEtefptcb^ layi a brge kyEilir^cToirbatb El>tf li it>rage k varElciEEf atBaiy 
fcatkrEd boatbiE 

p] We m i(tEEU>BI a I orgai ted clali aToommaid Tie bettw^^lnki d t t ti lavE orgai^dcliicl CEiferE alovertlE cciitr^, aid 
(VEi li atlt icciidbf Lh kc Jta^ k de BUdt AgEE, ITdey wt re wpEdoit li qie area, deyit>irk ltd li 1 1 1 d rtdt aT allf n aid web 
f DDi tiach t> rE-[>coipy bit^iAr^. 

^Lnjf miftbilUai life IIQe ice ic^ort n^ miftiatai Vkiow HMD oireiembf arE aidnHEnEUeyaB.bctwciDiftlM Ak ti Higer 
He UabrE.gcvenmeitagEit^ JEVtfl cl abE z-ga I aid ctt e r re i e gadf ^ k cirowi laihE 

^ We m ut lant^E dE tli a ic d I re f oi rcE^ oTa i r ow i nib Rac b I Cob radt^ , v I bl art ooit UtDbt inje Biftf««L 
Qitcoitio^pErEiadE aid bipbc doft vealdy lidbUiatf vloobrbicVV'P^^^' '^ oirkleat, tut lave latyttarrbtdatlte 
CDiTlntbi Hat li OHferli lave tt emit kEE, lit Ircii be 1 1 kip rE e It vni dlH i«NEdtiYJ'^l^-^^k'U ie VUe miftcoirlic^ dem cTtte abvbit - 
d at li Tact tt E Ir y t ^ f I IT ba I w III de pe I d i po i |a li li g a i d bi lU li g tl e C R EATH^ ITY b dve m e it In ag Ii e w I ata bcctt oirmouEmeitvcuk] 
rectfrE ITwt were lieilQIt I ^ome oTttE wtaltl k i m e m bt n oTIle Hiittim^.cif^ tit di Poit .ciaivcTtlE m aiy allt i aTiHt it m Ifc 
i^mllbE 

G UVIte CompiftiTecliokig^. Ii t>da^'t llgll^ tclitalage aT cob m 1 1 Inatbi e It tt extrEmel^ In po rti 1 1 Hat wt lUItt a II cT lit moft 
mcdtii tolicbg^ve poEEbl^'oai tiakl aidEipaidcirBcvemtit We miEtavallointfeE o""odE'i oTTIk tqipmeit eicI at 
ccmpit n ibiHllig.malllig Ikfe^et ^aidbtipE rE C4>rde rf ^ v Uto rE cc rdE rE , v Uz c tipE t tiruali^g, aitwalt ^bploiE ddlligmaclit«c, aiday^rtV^tatl^rEaph tttaftd tqi|Hn tit n'e ato^cf^ have Eome oTU t « qi pm « it i on aid tl« Epe e d ^ i d « tnst iiY ■ U rhbl tl(f« 
macMhtEiiah pe rt[>in Ih iiDmpartai X} Hmai haiik b h ot d h V ^f^ ^zlh g , b itTrDm a Hi ^ i cbl pDktat y tw , U ey p?^ In r tl ta f e hf e i Ehort 
arder 

Iddh'twahttiglit tit InprEff bi tl^t Ibeltue iiacMheE EhoiUUe ttt pdH i>T|Hapb Oh tit Kihtsry.we vaitm llfci^ at c^p^ti b |Hapt 
to|alh QiriaihE.ahd ttatk tit uhat Uej Capjbt |Hapt VDAIhgmoit ttftthtVwn miHferh tqi pm t it at tit Ir com m aid ra i wort 
m iBcbE aid aeon pith tit |ob at h a h d be tfe r, mi ol mare etfeotbe Vraid Eliot tint t oTtte efieice, tlatmiiil tEwiec. 

? Wt m I f tl>i lU Ira I Em jfbi se h^ ais lliti oT cm m 1 1 batb i otDirowi Ilk m taif lewspapi'i magazlief^pertidbat^ 

radti Etitl>it Jidi£ tutff]i itvortiE i/Ulei rt i^^ wl^tmatEbt tutnnligf eyei iioi-antf? ain fpook ptddtn Iht ra I Riitie rti , Je rr^ 

F a ke II J I d otl 1 1 Jt« -bTE r? hare bilttiptlwigltte ittoTt^ykbi^it tiw^m lEt itlltzt tleftt>tte !■ 5ki]e thty are low ^ In oe t tib^ 

li tie Ijidf oTtle Jevf^tl t t oie aitave ■ i Et agg rp Ef fr 1 1^ l>attb ti^t lit>Diroiiii laidi That ttcai tie d{>ie b dtm di ttiafrd t^ a m ai 

f Id at TtdTinerli Atdi^.tula hat biltt ip Ji hprptffrt Jidpavtinifyffem oTCabt itHoAE Attlaigl le hat latUt i j^tiidlnr 

tit i^ltfr Ract.lt t at tat t lot J EibfentittadeYcTtle Jtwf.cttler trie oai do tf kgt I aidtd Vr tl li t oT lav micl bettprap<]«tini 

Wife mcvemeitllie tie 

CI IK I or Tie Creatiri]oiUdo tit lob diet ttbiltip tk membtnlpaidmi^ct Tie Uormai Clircl Uf doit tt li tit iowi v^ li Util. 

bitntirtiia^t^. attloigl tt laf ampt i1iaii]dli^llttfef tt laE^lt i t>dt[^ li ttEoi^li^lEtaidlnr'rJIIfc legemaiy-TIt reaEai RvaE 

iilitiabb ktlkareakpbli.irttladtitti baEedoi attroig raobi creed jf tf tie Clircl oTtlt Crejt>i ttvoiU l^yt t^tti livilierat^t 

aidby iQH HQiU lavE lad tit HarklatttE let ttiiai tie d{>ie aidve aiEtdo L 

S FkalV.we m iitpitEie vttl tit itooEty^rciroigckqEearol tirtlt Great PFmctr.aE Epelbd ait li air bftaoitl'E kfie No 6 

C rtatb tv ai p Irt E li leplig'i^llfc peopt ge t rtj at ga rbagt tlaiglt ^t wellai g^rbagt ThhU. 

Racial Loyalty Issue? - December 1983 

Applying Hlltn Ad^Dt to Our Own Hcvement-XiXtiBtViA Oan Leam Fraa ihe Ha i isr Orga nl ze r ot At I 

UBI tJc^ T EKk ] Hm*= I hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue S - January 1984 

Thi JtiirilhhCDnnattan-TTi* Phany n^t Ruia 

ATrE3cl«rDi[ &tratig«m ti Eif hart tl« Nabt aid tl« CiBto Tl« UafltrShtakf oTalllkt lay* dtTE bptd rt Ih ti a dt ad^ gam « . 

Tht Me a at G DDd a h d Eyl t at oD at I k ti r^^ ai d ^o b tl« fippofsd ii^ idlhg varfire betret h tl^ft troTDFcef Sam^tlnef ttsf^ t]r»^ 
are Ter/ rpa^^t tf He tHiggt b^tveeh Ueb Uahy ttnei ttevait a rtit b IV ^o h trb^ d ti r « 1 1I p i rpote f ahdU^Hghtbetittittem t tbgt 
maia^dbyttt eyltirc^ ti achbve dtr b k « i df . U h dDibfe dV . i^m tl« vtu oTTHE CHURCH OF THE CREATOR, tie miMteTlll^rGe k 
tit htft^r^oTmaillhd b tie Jewkh letVDt ttat hat ptagiEd allWh tfe i] b lltatb h t Elhce tie d^vi oT h tbr/ . aid m a h agt d m dt ttny e y^ r^ 
die oTthtB Uidciibtdh^.tttif t hDOtteriicihgHerat tt at hat tie on t moK thHilli tie ^rtcitttagkg a phohy t^htahd pilllhg Ih Its 
(lem tf tlai hare tie J^wt orertht m lit n d atckll^tbi 

Tht Jfvtdd hDtkTthtthe UeaoTGocid Jid Ey II. loi d U tley Ihy^ittl^ Uta oTCehI aid tlf DeyLlh i^ttlty lardl^ Ihveiftdahytllig 
a rig Ih a I Eitwhatwe da layt t> gbe them crEdtttirk tlatatfe r adnptlg tl e f « ahdotler Uf at Tfob tl e fr h Dtt h atta i f . 4Egvi>^ E ab^ hni ^ m r 

■ hEKTE^ tl^V hay^.at a h*^^ , c^p tbEt d o h tttKj tithe hlttibrtl^rDrhbeieiltahdibrtle ifeftric^h otthelr^ lem t^ 

rt hai be eh ^aU tlattleit t hoth Ih g m ore dtadV tlai ah Ehtmy Ihthde the ga^E vio thraigh deyl>ifh«^f ahddeceptbi hai ga lied the 
CDhtMehce oThk ehembf at t»kg a Tit i d aid be Kficbr. 1 e ^ich tiattarkiUe tl^ gatf t tahdt^ be worth feh ttoi e a hd k lav i ehemtt 

ai the aifthde 

NDthlig tf more treacheroit.arBDre dead^thai a tippoEed'trtiiT.whD tlnigh ifecel^ h at gak e d yo i r coittie iiie , b it e e ere tv ti beitDi 
YD I r de ttniitt] I Tie JewE haut beei keeih^avare oTtlk arttft^ tirthoitaidf Dtyeart aid they have loied thelrtchiQi^ oTth tf artti a 
Hie edge h th t dtci f ^ hn i , ve lahtliei^lie tlf Jevth artK^ dTiici h Kic^h g a tk^mn i f eiemyrtlei yaliittrlig^ ra Ih^ ti> VQ i r de te i^e 
li [Xpe rafe h^ tiykg ti taye yoi Trom the phohveKBy they tlem^ebef have {lohcoc^d 

Perhapt the prat>^pe In r th 1 1] t ye r dcHlge t khereitli Geiettf oTtle Jevbl OUT^ttim^ it There ■■« Hid the f ti r^ oT God. re p re f c i tfeg 
G add - V lrti« , 1 1 f th:^ , by^ aid a hattoTatt^ igD[>dtf)ah theaie haid.aidtlf Dey^repreieitfeg Ev II - ftre acle ry. i] 1 1 1 kg. de » It 
debaicher^aida B t oToth e r badd b e at kiig^f yoiraBjai the attei haid. E^ippoffd^rthevaK btfeieiemtt aideigagf li adftpt lafe 
ftriggb.awartithe bttfertlhth Th tf batk] pretimptbh tf tie b^drad ottl^ J«« t h -C h rtf td i rel^bi tlattl^ Jew haf tibfedai the ■TJIIb 
RaK Lke a g I ll>t yakt I tl e Wh tb Race h at f va Ibve d th e battahdoy^ r the bttik^teei c^itiitf haf tti pd^ c btpe d tttD tk tiofam af 
'It ver^ovr Ft^kii 

Let If eiamke how tit plaiyi^ht dodge hoMf 

n e ^ acM rd Ih g t> tl k J^w th ^t>ry Ih the k] Te ttia e h toi tie re r^ tirf td^ tlat m aih Ih d wat 'c real d' , d i r 'o rQ li ar a i c+t ti rf . Adam aid 
Eye.whD had laaie to g rlh d ■■ H ai^tHxty.aid who wert at Ihiooehtai a if wbDri babe , i iw tttfegV be i^ani e liyak^d Ih thi ftng^t 
betweei two pavf ifi I ady^ n ait e at war Botl were t llkg them tley w^ e Trtidt, had tl^ kbett lit reft at h^ art a i d b<]th wire gWlig tl^B 
f ti p k] a I d i]o h trad hilD r/ aA be Thk labe iioipb.althDigl tippofedh^adil^ bitDi^^ da^oH.dmthay^ aiKire caFdt>tllwhDtlc 
pby^ n weif .aid k Tact d bit ey^i kiow tie re wat a ^i^garne goligoi They IttPi^d tioie, tl^ i tie otler The eid ct iRwat thatUcy 

■ eit k bke d oi t at tie Ir bf ai tin I pa rad ke aidccidemied.at were tl^ k oTTtp rli g , ti "« an th e Ir b re ad by tl^ tw eatat tl^ k b m' oi the 
DifekJE So 1^ t aid e Tfei]tWe wai tit kyQbemeit Ih tDmeoie e t^'f 'war that be tire thev^oibgetthelrwtk af^embtdaid E?^'Jact 
RobkiD h ' tlf y w e Ft already a i tie ait Me hnokbg Ih. 

PiDW ktif afh a«w qitittaif.WhDwai tit bterb tlk tqht?Lru«ll. iidDibfed^. tl« liioiiehtthlrdparV. Adas aid Ere Thev bttthelnte 
ham^Etad the T¥tt dw^ oTtp i aii:^ "i^ lat abo 1 1 th e %a bRtrei^Bbt.Godahd tie D^y IPTley bftiatlbg.aidare e i ppDE e d t^ ttfl ta rr^bg 
ai tlelrt^eteidwttla Beihnai tbid-atratb r t tc tl a i f aid y^ a rt Bitam tl«y nalh^^ trtley w^e terhnit.fiE V^^re woib i ttkat hj^be 
a Mholif bi.a vhi^YDrdefeatWhythttleFt? 

Letif pmtH i^rtl«r.nho t Ih olarge oTtl 1 1 h dw? W h d f ^ge d tt a IP injt II. f boe ^ooordbgti the Jewtl tt^r^Gad k tie CEat>roTal. 
f Ihce le t OB h pofe h t a II pawt in I, Ti Ih^ Ih olarge oTheay^i aid earth, he miEthare akDOita^d He II, tit Deylaid h t m Ih hnit aid m ift 
iidoibtdh^be li iihargt oTtle whDt ktaidoab[>odb trit dbitona^ ttall, laik yai belbybg Ghrttbit, tfhe ti'tli claQe,wla Ih tl« 
hellt? DU he ardd he hotcreat heE DU It Drdk] he lotcreafe tie Dty IP Slice It kiawE eytr^ lig Hrwardf ahdbachwardt,dk]hthe 
hhDi TillwtlhDW rwai all gDbg ti ti n ai^ The remre , dmthe dt Ee rat V citatp hellaidthe Derir Ddithe de Ibe rat h^ m i Adam aid 
Eye t>be tit paktf, thti bbae tie Dty ll,aid worft tt^bbmt Ad^ aid Ere Tdi be Ih g y ttm e oTa tieacheroit gaae aTeitiapmtit he 
hbi^B tr had«]i|ired ip^ nhew li tit hellwai he whib tit Deylwat ooiilig them aid whei Adam aid Eve iteded Ibi^ VUat he atbtpat 
tie fw tth? V^amyDi kiovligb bavt yai rdtte hie btf d?^ d n baby atth e mtrcvoTattidth i]h lb m obit raid tleibbmt tt(ae babyl tir 
latbeligabt tDoope wttl tie e ttiatbi? Nafi'ttle Devllmere t^ tilhnwlig tie profcrbtd 
fcrp^ tTGod khtli ohargt.wlD k? 

An God aid tie Devil Ftal/ at war O r. a re HtymertVP^Ihgai eitiblibg fh r th e m] (oam oh if poormoibt^ Let If hDwt I am lie the more Boderi vtn bi Dttle tame £\>i game tlataTTeiiti if more dbtctVaid k wittbi by tie fame f i] rpt ■ rtb n . tl e 
tame be h lid the fiieie maipibtiH.Ltt if mave ibnaid ti tie %eitbtl ceiti r^aideiamke tie re btbif h |> be titt i the Ui tbd Sbbf 
^adjaid Ritt b (The DevlQaid katlfHel^ Atthoigh tit tc r)>tib r tl t w hob ccm «i^ , or trage ^ Dtt non , wat wrttfei kiigbeibw tie 
be g Ih h Ih g oT tl e ^t i tttl ct h ti r^. tt ci ki U atb l t com b g to a l«ad attlkccittv^ lEaif i]om p t tZi i , m Dt eaiB r 

Ih Citatbe Credo Na J5tittttd,'Riftd,kratlah[JtltUitbd &titf',DTThE nHTE UAH^ BIBLE, I hare alreai^iittd iiBerDii Iktirhial 
cyei« IllutiatJhgtlattlt UhtbdStat^ k lotHghtbgCamBihtm, tlatt k h^bg title void aid decebbg tt owi ott^it b tlk g^aitk aigolhgtaid Notoi V ^ tt dtiie t li g tt t WIK Am^ibai ^p^^er; di tlti Ufachtnif b^ie.bitRti ef|Hcb^ tl t gnip ttat t !>« Iig 
rabbe d b llh d rt ti parttsibiV Uk graip tlatt belig iveqtd.dec^btd^^itTapfHd aid marked tirifeftric^h.Tht J^ie ait lUltzkg de 
p rad I ctu W aid K^in I icc f DldE ADLCitaj HoA E J to Aat He 1} A ibE It tf fLibferitJinit^hdattK lant 1Mt tiFacl«iDifVP'^^i9 ^^ 

Be Mhd rt hilars de tame HafftiShtalE datwraft tie Je w ti h -C h rttbi bbt.tttttetameJtvtfl ht%i>rti 11 at ^ bo w ratp tie ECi|>tibr 
Jtvtfl Camankm ahdarp tHla/ p illlh g d e ftrlh^E Ih Riff b.k tir»l.li de UhfedStafef aid tie rPEtoTde iDrd. lit tt ie h^Tenbigtt 
tlattte mak pDverhDiie atttk to il c^it p^'a[v t ii tthtrlh Flitf b, loreyti Ih Israel rt haf Eh hU geographtalt^ mahv ttn^f li tie bit 
^.DDOye^rf.bitrthCiv ird makV H tie gaadoU USA.wUJfrYarK aid Wathlhgtoh. DC bekgde piln t cfitPiE oT li 1^ e tatbi aid 
JtBtfl power 

■ HtAmerbaif are f hiHrit rpd Ihti t»Ey Ihg tl^t m^Eb t tit c^itialc^re oTiiDmmiittm aid It p rp Ee h t Ee at oT powe r Th tf t compb^b 
i^te.aE tttt rbddniEiicihcepttlattl^ Deyl t de ^di Fce oTall^Tllahd b ti^lhg to Ihue Igt lullkto hell 

Tf hoiD Uom a Itttk ai tttf Eiblect 

Yd I ^ee, IwaE twn Ih Fli^Eb k 191S^atattn«rhehthe Botheyh P^dtveit tightfegde itm hai4 DTtte de ad C zj Te to Ibve rf ^ di bbe d tl« 
kUhK Army LV ^ n^E , ti ■ d II, ai ^ re hy ai d ttonatbh fveptdroigh JhdiHei tie peace Til He h hoi It yb^ aid Eettfeme it Ih vhbh Ivai 
barh VUheh ie mauged to getoitDTRiEf b Ih 192i« td oir Ekk^ f till ktictwe v^k mare tord hat dah tl« hihdRd re tiUet «« ttt 
behlhd NeedtEf ti>Eav^lhay« hottirgotfri tlate eye ift, hDr haye I h^gbctd to fti^ ahd dD my lam^WDrt oi de gnv Ihg maiffe rat tt 
iiccffdf Ih tvaltiiMlig ip m i h t^ aife r gd iitr^. 

rtta bhgftor^, ahd Icaiiot recapttib^ tt her? L«tm t |iEtbrbiVmale a fev pDhfe: 
QJCommiikm tat J^ibh ai tie Tain idahdtl^ Je >■ t h -C h rtf tb h t-bt 

f]]The Flitfbi p«i}pb aiF hDttte ci|>itb, tutdc Tktlnf .aid ttey voi U lh« ti gettte J«t k h -Com m i h bt m oih ey oTT d c Ir bacti ax mick 
at ahyaie k de worU 

^Tl« Kimaihtt revalittii k nif^d vaE ^igliee red by hatb^ RifEdh Jewf Ih c^Ebarattii wtu de we aid, Ihtliehc^ aid pDve raTtl« 
Jesi Ih Am«itoa. 

fQ&Bh Jifertht HmimihktUeDh'er, de comm iikt rtghe Ih RiFf b aai H lave «>lbpicd k EloitDrdi r. aid apk Etnallliiti li de 

GDiBB at ttt ihaUy SGyeartPiiE, trtt had hotbe^ i re pf afe d t^ 1 1 ppDit d Tlhaic b ^ , m lltbi^ ai d BdBlf bf Hb UittdSfa^t f]cid),vhci li 
tirh tf Ih tl( hahdE oTtlf famt fcrp^itfr n ttatvrot de Eti ryot Jab k de OdTef^meht 

Ih fipfMrtotde Uhtfed E^^tf-RiEf ki D»m ■ i h tth hi l^t-o radu h chaigf. ttm^ brfrtv Itttle ti Ibw li g ^ctE oT I k to r^: 

1.T1« baEk oTcomaihtm t ■ankB.DrKarlUan'^'Ccimmiikt Uah tfefto' {Id id) aid 'Daf Kapler {lac?) Hare mat a k legade Jew.de 
loi Dta Jewth Rabbi Ih Gc mi aiy , bit ic i e dt e k(f ^ kiyal to h t race 

HQveyer.tif Ee e eji oT Ha n ka dU hotbeglh ltd Karl Ha re . b 1 1 we re ahacV^ttpV^bedAdk ile Jeakh Tahid.atoai^ I^DDytanoH 
li Hane'f d?^, ahdkatciecd.be trdatf bac^ Ih tie 'c ra I b« ' dTU e ^hagcgie.paFicdai ara^by b EUt a tor aiotl i r1 ,500 ye a n dt 

■QR. 

2 Fli^E battle tke cttl^ Czan had tie brgeEtJ^ wth piipibttoi Ih tl^ vcrk] There wen appwilnaftt ^kalllbi oTdem^mDEtVcT 
KhazarDrQk.aid icie i>T«hi>^e aic^Eton had e y« rEet toot li Patottlhe The raEt m ajc rtv oT tl« e e tvardy Khazarf hatd tie c^oidk]) 
n^m a h DP it^ h aE V T Id a dead^ pat Ebh , ahd pbtfrd tk cy^itlDwaiddfftric^h The Czaraid tie Fli^fbi gcTerhaeht Ih tirh.dddelr 
bettto ttm dk eyiahdalth peEtltice li tlelrmdEtbyalerh^T t^ tr^lg as = e at e^^ e h t aid repRtEbh li dk tley 1^E d ■ ke rab h^ a h d tie 
^aa yearck] RDmahDV [t^ h aE V ^sm e toai «id vheh a Jeu e hot tie Czaj Ih t^f back oTde leck k 19 IT. The Czar^iK ^zarlha^ahd tlefr 
i\e ch lUrei we re akD m iide red attic fame tin e. 

3 Hcaiwlfr.tlc JcwE k de UhtfedStitt wIctheartdh^Eipportdtle FliEfbi rto li dn h . m c ra It^ aid tli a h cb IV- Jaccb Sf h trr. lead oT 
Kihh, LDeb^aidCompahy, a pcwe rd I Je v k I bahllhgaidbrcherage loite Ih Hew Vork tnA tie bad Sch trrhlnfeirccihtrbitd 20mlllbh 
dclbrf Ih dakligJ^DD Jewth i^ittlR>a« p-™ Leoi Trctiky li charge) Ih kiwei EattfUe Hew YoA Attle proptdnif mcmeitli de m ddk dT 
n DiUNa r I tl ey we re fl|}ped to Hdec^fi Ereh tie CenahE IwhDako were iidertle heelcTtle Je w t) cd lblH>ra^d a h d f e it Le h Ih tlicigh 

k«lferrttor^ li afeatdtialh 

Dice Ih H(H«]w^tl t tialhedbahdcTJcath ri DJitta i aifet k i ew 1 1 actv w latto (ta aid fddi tooL ciercoLtolinTJIiiifCDW.iiiTde 
gcie nm e 1^ a h d a II cT FIi^e b 

i rtk litPR^tlig to ic^ tlatbetore Jewkh c^nhmnkm tcnh cyii.the poll^ciTde Uh tfedS^tf gouerhmehtwat hcfVt toCzarkt RifEb, 
ahd "orarv 9hd ^hahcblh^ Eipportd Japah Ih the Rif EC-Japahefe NarcT19Di-D5^bitaf fcci aE the c^w m i h tt Je wf were li charge, tie 
Uh IxdGbsf goierhmehtdUacompbt t1p-itip ai d ixiye itv e i ppD rfe d , e h co i raged a h d bo tte Rd e ye rytl Ih g RitEbh.aE le f halTirtler 
ue. 

S me I Ih tie ISSIKf de comm iitt reghe wat Tto i ide rli g ecD hca ba Ih^ a h d wat abo 1 1 to tott r, tl e UhlfcdStafef Eehttccdaid macllier^ 
to ba kk f tlatc ne I a h d f labtr^ re g In e 

G Tie UitkdSto^^teitk ehgkeerr ahdfipplbf todrlRifEb't ol tt kJf.bim herdasE, herebc^balworkf ahdtetip hen^torbf 

1 mei de RiEfbi ecohomy wat f Vll Ta tfe rlh g a h d terptcpt Etanlhg Ih thi ISSD"! P let Heii FlODEeve ttat che oTtle mtacti li It 

re g In e , e ife h de d cuTbb I :ecDgi Rb h tode tciheil: gDuerhmehtoTS^IIh.ahd wttl tteitEidid Ti rtLe r credtk {The prey ki if h d h -lecog h Rta h ■ af KJIV3 tc^m^iich at Gad lat rc^i tkg He Dtull) 

a "TJIf I tie Germ ai ptiipt iidf r He t Jde rf I p oT H rtb r tlh a rv itcDgi tp d tl« Jcvth mtiact aid maiagedli break Tree oTttt J^i th 
ftiahgt hDd^ttt J^wth i^ve aedb w^it log ■■ Id Ih de honclhg Ge rmaiy aid tlti gDve rhme htahd tl« naaf^TE rt9{>Tt rhae htt Mall dte r 
tfe( rr. ab ig w A U E ic H^ ■ e db. U be tflmkgahdi^hkgDuerJevf^i]CimmiibH aid redf 

5 Tl« Jevth letnurt: lad dtcHe d to dE cb m waragalhEt Hrttrahd tl^ GtBah peopt ey^i btlnre HRfercame Id power Lnjiei ttey 
ntlttEViTiaiaged iDmaieiy^ rCEBahyklia [>{>^rt>[]i whtrp fie EHerhad tot^ltar^o^ dtgrace aidthiilrobmtit de UhrfedStifef 
gay^ iimtitiaE tteh 1d^\W hofift ^ Gt mi aiy rtwat IrrE yac A^ CDm m rtfe d to tl e J^v th ^aife, ti KimBihtt RuEd, tiiiriEl Gf rmaiy 
Af ■«« EhalltEE.tttf bfiactvvlattdd. 

^Q LnjorHWarllwai rta^a varbetrEEh tl( Jcvth bahk^n.k tict.tl( Jeiith lEtvDrtata vhot. again tttE vdiU. aidttE "rJIfr Flacc 
li paitbibr H ttt r atfe r Tre E Ihg G E rm a hv Trom de i] h a Ih t oTtt e J^v th l>aih«naidJEVbl Himan tm had Ih ■ Ihd^ latcoiqie rlhg Ue 

■ DrU.tiitgoIhgtotle htaitattl^ KimB ntt rEgtoe li Riff bahddeftiDvlig tit p^EUbho^ NowyDiiiioik] tt Iht dat tfdE UhtfedStafef 

■ af i]OhcerhEd JtioitcomBihtm ahdHghtfeg tt tIattlEi tie Uh tfed ^%tf woi U we hxim « fich a m Dre aid|{>k Ih a h d f ipfH>rt tL 

DU ttdDfo? Hell, ho Oi tie CO h tra r^^ Rflrft oT a II d n ch e d th E miMtvbtoif propagaida campatih atyHk^tbi ahd Ibf agakf t H ttfr r a hd a II 
tlihgt Germai, Jhd thEi lolhEd tie EokhEVI: rEgtoe atStoli tidttEatttE GErm^hf Ih thE m at tblxidv a h d c n( I DTal Ha h Ih hbtor^ Some 

■ ?^ to T^ hti»m m 1 1 tt m HUE ■■ h Dw ^ m po ra nt^ tay E Rif f b, Ge rmahy aid dc Uh tfed^^tf ahdf«( hDV ttE f ete ra I tloif aid ytai Dd liattfr tiElM^ci God ahd tic 

D E u II t p rog rE f f kg, trtt tf p n>gKf f li g at a II 

Let If gDtiacfi totl( bDivbli aid rEadde Ifftl clapferatde Odleftimeitaid luh Ihtode cirbif r btbi^ h p be tvE e i GDdahd«« 

DeuII, wha ac fippDfed to tie bUr^i^m t^ 

Attl« ttnE oTJab, ^heheyerttatvaf>aTEW ttDitahdy^an eydf itVlad paifed Elhc^ de tiEache rDiE ^apEi tie alpove mi fpook had 
piltdai Adam ahd Ey^ .ThElooidemiedpiogeiy h ad m i ftp frd p rDTi f e V , bit G ad dkli 't ILe Ue maifef oTpEiipE, tf chlUreh, hk tef^ 
a«h 0Eatl>i>dat hE hadpradio^d aidbvtt tf ttn^ hE had aire a^piBdde phg di de Gitat Fbod aidart^Riarlt^diMhEdallh tf bEbred 
GhldKi IKE abiich atratt Lote . bTE . bue He vaf J i f 1 1^ II dT t. 

Aiyi?^, attle ttn^ dTJoD tlE GrEatFbDd tf hDvbfllidi^aidttEvcVt agali ^11 at a iiv breed at htf bE I>te d ol B re h whcare |iftaf 
Kitfch at tif ohE^ If d R>w h E d. llDve yf r, he lad a it r c i«b p br^ « :£ i> ptc h f ^ aid ot^ oTdem vaf amai byde ham^ oTJob 

Ndv tt t felbv Jotivaf lo pEwr da« i-tiDddt I , m ««l ^idpaark fplrtLHE vaE a fomeba^ Ih i^t he waf di^ DT'de gRafettDTalmei k 
tlE eafr.vhereverttatvaf.HE hadiETEh thoitahd f leep, tiree ttoifahd came t, i¥e hiidrEdyiilE atoif i,i¥E h iidred f l^-at fef ^m ich 
bid aid a g re at loif E hod H« ata ladabEaittfilWi tVoTiETEh iDi^aid tt tee daight rf.'i^hatmDK HnUaiymai ark it>r^ iitthatiaf 
I at a II He akD kiy^ddE tord.ahdy be TEr;a 

NEitTE hay^ a f i]E h a rt> w h e re Gadiialb a f ort at ro i tli e bit k^^f mEEtligoTall ht tDh^ Nav wf hare all t>E(i ihdtrde hprEEfbittat 
GadoiV had die EOh, haaE^Jefif CIrkt Bit hottD Attt t fb^ oTttE JEVbh UoderGixifE ftor^ii}b<]dy had heardatJ^t if Chrtt (Tm 
a I V t[>lb« kg d e lit at tie Hoh^n'ard Dah'tatk me toeipbk) ttt?^ tIat'ttE ton aTGodcaaE toprefehttlemEEbef ahdSabi raf 
akDamaigttEm " Notai Vuaf hE amoigde EOhf , he ti tif oh t^oie mehtbied li ^o^ hE tf de ihDt f^rattlf fhaw ahd he aid Gad 
ti^ge li a ti tt DTTrb h db ■ bcl kt, attt E eiptiiE 
dTube atl« r pEwr to rd re d y btk 

ThE patyttEychofe ti tordre aid fe a r apa rt waf oirtrtid Jab Yde oai rEadde whot ftor^ Ih tl^ DdTef^meitoiVai ^ah readpartoT tt 
ai Pa^ 323 DTThE WHTE UAH'S BIBLE Ahyn^.k tie Ir ^po rtli g w?^ tt Ev twtt tiEakd hbi wtth tl^ buE aid an^cdnh ttE awierDTa 
Kiaf to r ■■ Di d D h eht rlig Iti prte bH Ih a i]oc4( T^l^m Jab tiklig aide i]id aiddnlhg allde bEedlhg 

ThE f^ititoahce oTtt t 
gettif InprEff bi tiat 
abcitaf ferbif ^rphDivJat tlatbetvEEh tl« Uhtdd ^Ttiftf ahd Fliff b fdE DeuI^ ce oTtt t Etory ti tie cazy rebttoit h|>datEybeitVGadaid de DEUIIIayE wH eaol Dder Atfri rEadkgde iihapt r, we loiU 
f bi tIat hotDhV rt rE God ahd thE D^y lliotehEB^f.bitde DeuII t Gad'f Tayoitte foi, hb i^lr-h a Ire d boy. T h^ Ehm W k 
If A>rDhDiv^af tlatbEtVEEh tl« Uhtdd ^Ttiftt ahd Fliff b fdE DEUlh Aiyr?^, attlatpolht Ih h tf to r^ atfe r a tia i f aid d r m ore vearf oTabged warfire.de t^htb^^eeh Gad aid de DEUIIwaf ftfla H^ ibai 
ftiid-oTT, lo h tk^io riht, hD error? NovLif.ic dttat. iiid«^f af KiaiOiV tit Deyliiai rihJdg ipaaich l^yg! e f c^h , ah d dl dr 

peapt lEK gDihgto hEleuer^d?^ 

ThE qiEfttoi fCKaaf ti llgh l^ayEh.Wtd aldef^ pt^V^ gDkg to h« I e ue r^ d?^, w ly doe f i 't G [>d f ok e tl^ pFobkm ohc^ aid tor aE Lr^hy 
daefit he v k tie battfi^ IhftoadoTpittkgde aohkey oh airbad aid pE netia v pe f ~£ rlh g ti i hE' oitDTiE.vhy dDEEhtl^ Jiftfhipbklll 
tlE D^y irb^ly doefi't hE yaparb hbi k hElLTreE allthDfe poa r e i Tt rlh ^ u bttii s Ih dere how ahd wiie Roitabo^torETE raid torgood^ H« 
cmatodtl^ goddaah thkg ily caht hE iida F'TJIVdnefi^he da IF 

AfkyoirprEacherthatqifftbh Pinie h bi i htll If gtef yci ai Iht IIQe htaiEve r Dai't ttlh aiTthE hook vttl tie Dd phDhy-babKy af 
'thE i^f DTthe Lard are h^lerthah Eto., Eto/ Norcah wf accept thf ftipd argiae htdat he uai 1 1 f t"to f t]h g" The qief^h remalif rr h« 
kht li iiahDDfe wttl tif Dey^ihy ikiefit hE destroy h bi oiCE ahdtoiair 

We ■■ hDwgn back to the f bilbrt Riadni oTthE U i Ie d GtatE f aid camaihkm ahd huDkatthE perbdatde EidDTLVorU VJar llahdtlE 
perhud tolbwihg nt go bJd t} 19iS Haykg, jgalh f arE d on m u tf ■ c|h RiEfb>attremEidciiE tipehEE k mahEY>^^rbl3hdmaip<]«tratthf EipEhf« 

mEHlfii hkbr/.ttE UhlfcdStAf attte EidoTiTJLV II had gye rytt Ihg golhg rb w?^ 

rt h ad a ta df f trcTv^d U e Japai^ tt m ■& r^ «(U] lb !■ t ht tt I Jd by 1^ r 11^ bi^t^t co h g bm e rat oTb lltd r^ ti r» e Ih al h tt^r^ , Ta r ^ i rpaff kg 
all tie J rm « d t] r»^ at tlf va rk] £Dm b Ih t d , ki] li d kg Ruid.Chlha Jidihafey^ rvaf tttoTthE oth e r on ba^ h It tt had tl^ atim t Ixim l>^ 
(icIifbtV 3>^ alt> tttf V tt hadall t3 ctttE Hsc^ >3 ^cTrtE rerp himm Ihgahdgtarpd ti> tiHE*' t tM gh p'CDictbh Flhahcblh^^ tavi^d 
hJtrtlf gDdciTthe iDrd. aid j]-actka v Jirhe ret-^rtht wnrhd laf ipmUElr^^n Ih debt m tt Tie Uhttis G^Ut had tall l;vaEGi}<] 

rrpFtrbiEh^tthadtlE ticift Hat HRfert HazlBDVEm^ itvat a b^^ r th reatdai Flufb"! KimBU ttmaytBEht Itwat how Ih apot Rhuh Id 
tike i]arp oTtlE comm iiktmEhais akoaid wpt ttoTrth^ i^ct oTtlE ^aith ahc^ a hd t[>r aL It va i hd hay« had tl^ v h o t h t aife d f ipfxi rt oT 
latoh t^ tk h e v V de fe a^d t h tBy. G e im a ly^ l>i t m i>^t dT El rape at v^laf nimaib, Hii^ry^Pobid, ttat^, et] ttatfa had tie tippDrtoT 
Am^itahEatham^^aid the G l.'^^tlll k Eimfw. 

n hy dhd rt ttd{> |i ft tlat? For tie tame KatDi tlatGodaid the D er II atfe r th d i ta i df oTye a n oTp re ft ids d « im IVr i^y^inimt bgrfx The 
T^htt a ploiy Ploiyaf helLh Tact the taae tincl dT e ciptv rtfe rt ^atvn>fe the Utttbit 'GadaidDtyrfiirpta^o vst th^ fceiaib tir 
nDidLVarl. tirWorUi^ar llaidibrmoK thai f kV<Dme van ^at haie enptd Elh« LVLnj II. k mottoTvlth the UittedStatPE lat had a 
hahd.cirhepe[jt>ehglhf(r FlQItiaiM (19Bi> 1 1 hdtntaid the rt are iD i a rr g{>li g oi Ih tlf warhd aid the UhKdStafef t kTobed k 19 dT 

r repeat my qieftbi, trUf Ui tftdStift^ Kalh^aidf^rbift ^^^^U^*^ RiifbahEaoMmn tfm ai (icmy aicTa Unatv^V^'^i^^P"**^^*' 

to«|w Ditthe ccB m n tf tE I E m y bad k 19i?k'heh G^heralPattn aidattf it, Ihclidlig H^ C I'i H^mfebEf w^ e reaikglign^ 

nhydhdi'tCodiMfie oittl^ D^yilh 1 9 iS? ifJ hy ikiE f it h e da tl-d?^ W hy d(H f it tl( Ui tftdStaft^d4ftrcv«]mBihtm tid?^ 
ne^lnrtlf iam« re are i at GedvDitmoie di tie D«tII iitve are galigarand li iilrckt. The* mutlH a reaEQi Gwl hai hk D^y Maid ■ hy the UilbdSta^E haE Its big-a-boo . Kim b n k m TJ^ttleit ts AVERY 

GOOD REASON, a tthaigh l^w AmeitaiE vhciib{>tthe tillll^r h ndredi oT b lllhn h e oTikiltarf Ih deft if e apprDpibtbhi iidenbid tLSc ttii 

(ipbif thtf ftraigf Ettiatbh Ltl^^ee wlatth^ U h tied Staft^ dhd atth e EhdafTJW Maid Ih tl( leaiVibirdecadef eIic« Uci 

DU tl( Ui tftdStiftt realh^ haie aiy lit itbi dT dtdraykg Kim b n tm vhei t hadagDUti Dpfwiti 1 1^ ti \A^f^ Ih 1915^ H«ll, id Eki 
bETDR He varvai iHei^^Emi^hy vai obybit t^oi He bikh otdefeaQ He Ui tfedS^tf mat a Ire ai^ piopp Ih g ip aid tirW^kg Riff bun 
dam fills 1 h -m lltb^ goodE Hacti rf . u ach Ih e r^, re Trig e rati rt a i d aHf i gKHib f t> He tiie aT13blllkih ikilbrf di Hf tin tg{> a rDi id 

nhd Pat&>i ahdoHErUh tfedS^tf geieat hadai Dpt i rn t>tihe Berlli ahdalloTGErmaiyahd tlf RuEdi amikf li the Eaftiere fVII 
bE lig ^tipped by Hf Cenai armbf^the ■■i>idcam( dDvi UDm oi hgi hahdbad, btde R iff bit hay^ thE loiaroTtaklig Bcilli 

nhydU He Uhtbd^tafef dDtmh a^tiphd thlhg^yu^ll. vKi ve aik thatqi^^tbi ve m iitata RBembertDafl ^ vhD vat li charge? aid 
p] ^tip hd Trom vhofE p{>ktaTykv^ TIf a hi we r ti botl H^te qiEEtbiE k the Jevf hefe aid ait Ih c hai^ , a i d Hm thelrpolhtDTTtr R 
madt gDHlf^Mf :^J ttexpahded thf ft rrttDr^ at cob m n tf m aid the peopti RcDidKiitiot pj It va i hd a Ikiw He Riff bh^.vhaaE mom 
bartiarb, ntttft ?id bii^l, tillll, rap^ aid hnDt PiiEfb.aid.k i^t allot Eaf^n Germaiy ti ai eiftitthatthe Ami^tai G I'e CDid leuer 
hayf beei goade d to ejd Ii a hiidrEdyear; Notoih^vEre BlIlbiE oTGErniaifklltdlrythf Riftdhf.bitthElriDmeh leFt raped whobfab, 
tlekmachk^ryaid rollligfticl, V'^^k'at btQfl|lpEdli Fliffbaid tttcRbf dettn^edeyEi atft r tie fid oTthe var.Thk ^rrDifcm gwt 
01 tithk da^aidilllcoitlhie lidetlitftV Thtf tuompbftV li he vrtl tlE JEiiif'pn>giBni or kiltie bEt turtle Lnjitft Racejibt. ^Thlrft«i 
m llk>i Cenaif k eafftn CenaivvEre drbEi oTTtlElrbidf aiddrbf i ve f %a rd , tl e re by d rai tta tv Kdickg tlE Bligfpace oTtlE tlei 
rEma iligGf miaiE aid akDcilipllhg aiy Titire reybaloTtlE Cf i-mai peDpft.Thk, tio, \t Ih CDifen tyvn tie Jeifpngram DTkllllhg, 
f h r4i4 Ih g a h d dE f trc^li g tl e beft^ttit LVh tft Raof>, ^ ItdbUedthe Germaif tlEm^ebef Ih ti too locift «att a i d uf f tuam pt ^ nom p b ft V 
II Ikf k-tth tlf JEWkh axbfn oT'dbDE aidKiiqier 

Nd reafoi turtle UitftdGtaftE lohdligbad aid tttkg tie Riff bit tale BErlli^ PbiV^t reafoif. tryoi bc4 at tt, lottTDm tie "rjlfr 
Amf itai polhtDTrbv, bit from tlEJewkhaigb Aid afft i a II, v h d vat li charge, aid ftfl tf tid^^ Bitilk f til ikiE f it a h f ■■ t r He mail qiEftbi Whydott tit Ui tftdS^ftt lEEdnommiikm at a ploiy Eiemy atall, fo fttmt Eipblh tt 
01 Of aid t[>iall 

The b^h ttp pEDpt oT Am E ^h^a doi't h e e d c^Hn m I h tm aiy more thai tlEy leed aiotlE r lob Ih tlE hf ad betof e i tie Eye^ Ne ttlf rdD tl« 
nhK pEopb oTBrtbli,orFraii:e,DrGEmiahy, orSvedf i^oraiy otlf rUUh tft peDpft Ih tlf worU Bittle "i^hlfc pEopb do h 'tin tlE worU, 
loraic tley k charge ot lotoih^ Amerh^,bitato tie reftoTtlf uork], Ihclidlig Ri^fb TIE di ^ p^ rtbl h titi f Ih tlatCD htro I ■■ at tl e brbt 
Uyeartpai Ih Ge rmaiy betif«i 1933 aid 1915. 

Horn ftt If aiat^ ^vly tie JfVf if Ed abogey-mai,a Devil, «imBi htm Ih tlekdemoibKUfplracy. Il)> hov tl t phDiy t^htiite voMf, 
aid ^E^vhatt haf aKica p It h e d ib r tl«m oy«rtl( btt 100 yean. 

Ih fodDligwE miftagalh rnmfBbe mat ^ tie JfWf ait Ih chai^ oTtle void, ffi) tley lare ai agE DdDigokg Kiifplracy 
todEftiDytle "i^llfc RacE,mohgrel^ tlem aid ftei EMbre tlf ftipd^m idc^kiredBafff^ t^do thekbUdkg.Thek i ttbiafe goalk Eyf r^ 
Jevaklig,eHEry gc^bi a t bvE,k'tth He Ir |ackboot re f tlig o i tlf back oTtlE if ok cTtlelrytttn t, pith lig the goyhi^t i^e lit>HE mid Q^ 
Akiig wttl ai e h t dyE d goy bi , H«y p hiti re H«BfEbff af oh i Ih g all tl e g[iU,fBeMfale^bft aid lean oTHf vorkl A bi^f tt ptti re ^ Perhaps, bit [JDhtbigh They^^ alnaftttt Ft hov 

Ih a rde r Id 3Ch t y t tie AiHt .ttey hare besh t^rnitirti aid ait tid^^ i f kg U e Ir ■ DEt powe rti I ve jpo i e , w 1 1 h are m ai ■:■ U , bitat tl« 

CDFt otrtaltf ttelrBaE^^t» DEC EFT Ih arde rl- Dfi/IDE AND COHQ UER tt^Y ^a^s li de»frt ttt govln aidfttip jplaiyiqitjeep 

tit goym Ih i» h^bit ti ■ D II, i]Ci h Ti f l>i a h d warTait . I h ardertD have varTan yoi m lit hare tva mtf tftterp tf id reals lemy, creat a 

TttnuiE Dit.Set ipyDirovi dia my. Th atw?^ vo i l^yt a tie a i tVi I f Ri atta h ah ehemy wla hotoi V ^ p rpdttiti t , b 1 1 v h OEe 

p KiyiH^atta h f ahdmnytE ac pt ifti^iider 

CDhtrolJid ■ III a hi ?y t » ake tie cd rn ct m oyt 1 1^ Tilth t ryoi r hfertrfe 

Ndv ttatyoi hay« ict ip ^di rom diamy ehemy.vQi aic \l a be a i ttn IpDF ttbi ti (brt a pla ly i^h t aid ttvorhf voidcn trFhWil^ 
haidtd 

A tt| h t a ly i^h t atlQct atfr htbh.vhetlerltk a d{>g tig h t a Kiel T^ h^ o r a iio i p t oT h g^ u b raw ■ g k a bax kg rihg. N Dtoi V cloe f a i^lt 
attractatfe h tbi , b 1 1 tr Eh Hi It^ lai d b d taboftlr; ipemotbM aid li itaa e e patE b h f ti a ttrerptteh af hott lig ttte c^i Golhgilitter.a 
tmallt^htiiah rap hd t^ e e c^btp Ihti a b^ge n^htaid Ihti a maloriar. Peapb ^ t cant d aw?^ aid tley chaaft Ehdef.Th t t ihattte JtWE 
leedlnrbytiage HDfKt fgitlig each otter Ih tich afttiatbh tht JevE EODh c^itrte ligetpeDpt ^ha ait tie Kal^rgeQ^D 
( m otln h a t tm bwfrd tley tlrow tlelrnralhf oitoTtle ikikii aid t^rtkllllhg tach otler 

By tlk tfne tie proc^tE t tor real, aid ficl ttidf tlatm^ hay« beeh artti^dlh^ Ihit^^dattle l>tg li h Ih g , ait tow E^eped i bbod Th^y 
nrtleretcadt aid tai g{>Dh t[>iHhtiibf^at vheff tit tii r liidred yearohd Teid ftJIIgolhg ah i Iredhd 

Theitvai laye tLTh t t tie cni attlt Jeith fri;h h qit oT'DrviDE AND CD NOU ER " Starta plaiy i^htpil Ih tit Ih hiHie h t byf ta h dt r 
aggrauatp trot Ut^agalhft«acl Dtl e r, ge t torn e ptiipb I lit d , poi r di tie pnpaga h da , tl e h etcadt It ip« aid a h d o h wa rd li a TilUcab 
war. 

Attlt ftige tie JtWE hare a p« K ct f Ri atb h l^rtltBEebtf They how lave tVDfUtf ^t G Dvin > tig h tkg , citn g ta{;h atltrtipkceE Lht 

Gad aid tie Devllittl Adam ahd Eyt.orvttl Jab. tley haye hotllhg t> bEe ttk tit patv^atd»^alltle bbedlhg tie tlbdpaiV tit 
fermert^ Ih iiKe htbyE^idt r Tit Jeitare b^llidtle tceieE, Ih y t b t ^ pre f ib ab t^ loi -pa rtt pai4 , a r l>ttfe r ^til pEulh g af poDryttlnE ^ 
■ tbeft tht p h D hy "Ho bta I f T) Eitk re al^r tl ey are E^ligaid maiaglhg tie t^ht liclOhg tit f ti pd i1g h ^ n , g&adi g tl e m di aid 
re ap Ih g trea e h d{>i^ d h Ut i df ^ at ■■ e f la II (b e . 

Ih floit, tie Phciy Fight ft net tie JtWE at a pe rt ctp kr^ w ttl wlbh 

0]li tich Ih tie IhhDcehtt^^hder.ihDattloigh It t iiavait oT tt tf tie ital ti rge t ti r dtt tri ctti h ^ 

^)Xf iiDfre tie tlH paiV Ih at^htk ahbl tley had la ital hferPEt 

^ t>gettlem ea otta i a Ih^ Ihvobed, t> Ihttimt tlem titlepalitiMlere tl ey Aaida h e d a II gmd rehEe, 

^liiihDDte ip met, 

ffjlit^httlelrawi klid ^hlfc Hah agalhitWh tfe Hah . af vttiE ee tie Am eitah Cfrll'TJar.'rJLVI. LVLVII. aid oh aid oi], 

(I) tr^ cb y 1 1 p rDpagai da , pDEe ai peac^maeraid ^ e gotec r Tdi botl Eklet.ahd thei tihe c^htrDL 

rthatwDiedm bactElnrtle JtwE Tit dbklehdE Rhat paU tlta are btyDid tie In h dt Et In a^b atta l dTU e JtvF ttemietei^aLdbiyDid 
tie «n p rt It 1 1 bi Dttle BDEtaftit gf^ln) tt haf beeh oTIrimtite tiehet1tt> tie Jewt Ih 

0) hptmehtligtlelrttiatgy or-DIVIDE AND CDNOUER- agalitttle gcr^h. 

f^lthaibtti atitBehd{>itt^trfictlJt deubt Ih hepbgtttm 'hi tie beir ottle Wh tta Heh af vttittf Hni. Hnil .ile CbllHar. aid 

tnr^okerHar hliihth they l3ue Hue qtd the lAHttP Race 

^HA «t JevE ata?v^ naickg p-™ va rtl 1 1 e pape r ■ o h ey) Ixitl fU-t.RtaytE tie LnJIttp NatbhEbnhei.d-yaEtatPdahdayti tie Ir tart 

b dtbtt» ilt Jevk h baiktrt . 

^ Ittavef deepahd bf Vh g tiia rE , i he hdbg t idf ^aid toHt tit Eeedf tir iitidligTitire warE 

fJltdoeiBich.mich more.bitbatbalh^ ttallteireE ti kiireate tie e y t r m o i h tlh g tlh a hi] d I, pDltba I aid m lltbry ttia h g t loD oTtle Jerf 1h 

hpfeBcitigtlefrprDgiBB ibrtle dtEtnctbh attlt LTUh tfr Ract. ne have abtady exam ktd how tie UifrdStitPE lat CDit t^ itv e i ppo rt d iiom m 1 1 tt t R i f t b i p t^ , aid d i ikg No rk] War II Let it icm 
getbac4( t^ tie ploiy rift Dttle UhlfcdStafef 'i^hthgccmBih tm'ahdbrtiVexaalhe what ratflig tit p hoiy t pti]t r hat accomplbltd 
ibrtlt Jeit atfe r WD rU Lnjar II. 

1 PrefUehtTrimai.aHrbadVbnghg ABEitah ktp rt e tt at P ot dat li 19i5ahdgt hemt Vg^^gStik trer^kg he aaitid^tleh dk]a 
ttiahge flp-flnp Ih l4iG aid lit tRi fed tie ^nl a I P d h , a w IH , g be -aw ay p rog ram , f ippaf tdV 'to t^ltcoa m 1 1 1 tt i pait b h" Th t t 
'ttra I ge ' bfca I te ip iiVliaw Amerba haddDht e ye rytl Ih g pof t b t to hotoiV tare ccamii tB.bitlep It eipaifkii 

V^i k^rpttkg EUe latp oh thk ttlatiheh tie hewt^ Ihttafed Pitt dtitTriBai mtttle wtll e htre hched HanhallStali atPatEdam. 
TriBah labtV IhtomiedStollh aba it tie gFtatAmtitai 'tti] re r , tlat"we ' lad tie atoabbcab.ahd Iht ided to ife ttoi Japai Tnmai 
GDidi't ihdeittoidS^llht bd atti^rbe.The poorycteldUh'tlhov tlatStolb had ihared tlat'teiirer Tram tie btgkilig, whereaE 
RDDteve tt hadheptTriBah, ht «h Vt< PittUei^ Himpkto V k tie darti , aid Tn m ai hhft tTkitw i otl li g atxi 1 1 tit atom to bam b nVI 
atfe r RDDEeytttvat dead > 

The Hart halPbi wat tit Dp«ikg gii ahd tit bitaltlroigh toiai iilln tfrdaid i h e h d bg p rDgiaa atgbeaw^E by Ab e rta tl ati]o h tlh i e f 
to tl t day^ ain Dtt ID yeait b^r. Hare Amtitai toip?^rf everbeei atked Vtlev agree toGarp^bg tit reEtoTtle vorUah tlelrbac4(E^ 

kUho have bteh tie be leitobrfrE attlt U btK prag ram DTpbybgSahtiCbiE to tie warU^ nelLiiertabh^ hDttle ■TJIIb Amtitah taip^^er 
■ hD haE had to toot tie b^ aid tlatbB haE bte i eiomiDit aid back bitahbg. Tht bEhtttbrhf^tlrrtatall, harE t]«Eh ttt J^wbl Iraihtn i hD c^itiDlahd qhi tl« FEde bI Hti« irt A( oT lav UEy h:ifE te Eit^edahd li 
dEbtmttE tiht atciyEroif trillti h . It re e H h d rE d b lllti h Th t t lotCDiiVhg allUE Qtlcrdfebt oiftDc dTUe F^wr^l^ouE rhME hti h th »Mi 

1 p ti ai atl( r 5 a r 6 trlllti h 

ThE bEhEttbrbf hauE l»fi 126 hatt-hf DTttE >■ DiU. >■ ho. H E tl« paatrt>[]ArgiliE. (Pa^f 21B.ThE ■TJIIfc yaif Bbt) hov haTE ^ dkct 
ppelIhE t} tlf rPEOirHf a h d p rod I ctfr rv at tlf AmErbai tiip^^r Dttl^fE 12ecDiitrtE,mjiVCiTvhblJhE Pobhdahd YigDEbyb.am 
CDm m 1 1 ti^ tie re t lata Eihgt ohE tlatVE c^i call a rpalTrbid li Tac^ve ait de aoEt hatd con try Ih thE work] AllairbKiif have 
leytEbDigltit a Eihgt Tit hd.bitver^miol ll.e abbckBalti.ttE rEO|>t lU lEEpdEm^hdlhgmore.or^ bE.ThE 'ar«tE' k tKy'lgc 
CDmmih ti^ah UEaoiroih goy^ rhm^ ithE^pE promatJhg. 

Tht bEhEttbrtof have, tiyahd brgE.lwci midcDiitrkE Bt Ihdb, ihdQict bah[j(y«^atl«r VP* oTbbck, broil i Dry^ Ikiv paraftfr Ih tl« 

■ DrU.Af a Kf ilt.tlelrpopitatl>if hay« bE^i Ehvroc4( e Uh g . v h It UatoTthE work Ihg W h tfr yai t thrlhLIhg. hotaiV Ih thE UittPd Sta^E . tut 
HfDiglaittle rork] Th tf.tDD. t ve p^Bich k llhE vtU J^wth goab.whh^h UTEEeE thE onptfe (itliotbh attl^ LVh tU R^ot 

Lctm^pDktoittlaTvnoitdE JEVf ratlig thE phohv ^peotprotKimBn tm ahd how ve BiEt'coitilh IT (hotdE^tny tQ tie Uh ttad Sti^f 
gci^nmEitWDiU tiE hard pit Ih tr^lh g t^ e xpbli at t^vly thE Amerbai tiicpayE r m i e t ca rr^ d e KftoTthE woiUDh h tf back Jut at th^ 
preaolervoiU hay^ a hanj tme pillihgy btkt Ihli lb cliEh ahd cciTlhclig thEm thEV h^^d 'taykf .fhe ddi't have a'dEVir tiochJiB 

■ tth Ta pi It IE tit paralblTaither, de pre jole r, tH>. b ahh^ Ihferet^d Ih 'och^lh Ihg' tlf devil, ah d iev^ r me htkiif doIhgaw^wH hin.ai 
tl t woiU ihEJcibfed^nk h t racket Oie l>ack«iHHli preacherpit ttfiocliotv A Klgbh w ttl a 1 1 He II ak't wa rd ad^mi. 

2 Tl« 'dre^ratHimBih tm ahd ai r i rge hcy li t^htlig Rhaf Dee h a wchdf ifilt^p^ n laE be eioiie hotch^ ^ i^^^ de ^x biidf i ch dc 
Am^ itah wortiihgmji li Vi^h h bal tre t, tut tt hat daiE Bich BcrE.Ntth the he^vy birdeh ottaiatkih aid It army oTtii oolbcbrt ttlaE 
beeh a pE It ot e iff] I f e ti « i paid gcve n m e h t «] i tnt li «te r^ dttctki h aid htridE aidm^ddt % every p hate oTa i r ^te r^ da^ in.nhat d t 
re^lh^me^hf t datde Jewf low hare tlE wf jpahf hctoi^ tcUE airBCh^y aid Kfciicet ar^ Tram it, tutvhat tf Eveh m ck omiioit, 
tofbwWEipahdd^lc V^iiV^^i^'^i^Every mouE ahdeifbTE if. 

2 nncitthE 'th maT oTocm m 1 1 Kb , d ( UhlfedStitt hoiH lot h^v^ a tgtdnafe ^icif^ ti r ih]oi pykg C e ■ a hy w ttl a m Itta p^ In rce oT 
3Ga,01K] meh,ahd^jch de C^nah^ "dtBCcracy' qmei de btt iDy^an ThEvaFt prEtim^bV d^re ai 'HATD'Inrc^f t> p rcfe otG e rm aiy 
aid ft rope ^m bEligoTerni tiy ccm b i h tt ti r»^ at th^ 'V^^nai P^cTbbok HovEver, vhattie A^erbaht^nsfarE realt^derETcitf ^ 
t^prodctihe JEVf Tram de C^ naht, f^JalkUM de Jevi t>agak flihd^lrfehtictEifeep^i^thE GEmiah h^tbi, ^prEvehtde G^rniai^ 
Hem Eettlhg i p ^ gou e rhB e h toTth e Ir ow i chok4,ahd ^ aEw df b^k Amerbai G.l'^ t^ rape thE GEmiah vcBEh 

i Tl« 'dre^ratHimBih tm hat Eiabbd thE UilfcdSbfet ti i]ove rtv e i paid tt 'li^llgehc^' ti ra^^ t^ a poi t ■■ 1« re ve law have a vatt 
liyktit jrmy,de <] i a .nnlhg raigh t hod allovf r de wcrU.BEddhg Ih po ltt>ct , gcve n m e i tt , tim « iVi g mvalitbif aid i gf i^ raldoig 
tl atTE r/ d Ih g tl k dkciftbh \t all^boit t^ttfeg ip trcwarlig^ctbi^aid k^tlgatfeg rETOIitkih aid drmall LNhatfiiih apEratkiif gEi^ralV 
(Id ipvtd ^hd Ih^natbiJlVfo] baiatl^ rCiba, Nard KcrEa.Vbdaa jidA>r tInErcomm iitt^hfovErr 

ThEEE aperatkiit have ^r-rEachlig ram tTbatbM 0> Th ey «]f tth e bip^^nit^U. iicciifed jid iiJoi]oihfed1}rt]lllh:iht,fkcE d« bidgftt 
ibr'li^^eiof"arE cob p t fe h^ bEyo i d tl^ «]itn>loTcii vkbt gcvenmeit He tthertlE p ret He it icrCcigRtt, b aiy bi^r k «]itn>loT 
tit raapagkg baidcTkifepehdehtgiif lligt n,rho ^re a bv iit^ tl^Bteb^ t,bEyoh[Jdf pat oT ctth^ r accoi itibBV c r re f tia k^ f^JTl^y 
areamalcrlnrce kde poltbf . gni e iib« itaid ei]o i cmy oT e ve r^ cc 1 1 1^ li the woill, c f p«cb ^ th e f o-ca Ikd 'e m e rg Ii g' i]c i itrt t Tl«y 
crEafe tirmoll, rETOIitkih aid 

ipDar They vrec* Jid chaigi gcue rime its atv ^my ^re 3tt c agg rE tf tE t^ actk e wHIi d« bcidtn cTde Ui tdd ^]^dt tke tr 
^CBEdlig thEvaif tippotedh^prchHTdrs" dolig tiy dwj Ti^y vod h^id k gbre vRh thE F.B I, Ih fipprEfElhgaiyactttV Ih thE lidcft 

cTttf UXih tfr Rjc(.^ Thev hare ^ bigt h ibDe rcTJewt k delrraiht aid coldbcafe dlrEotVvtd tir»rf llcftad,gEi(K]ifb^^^^9^^i^ 
litcnatkih aid tbfe 'fEcrEtt'atwB. 

ThiE thE 'tl KaT oT ccB m 1 1 tf B hjf eiabtdde Jevi b dE ve hup a b i g ■■ Tth thElrowi llofEa[j,a dvtft, iiiiohtraltdftiohg-aB br^^de b 
ra^m de vo rU at ■ III, ■■ H Itttfe or i c ooi ticl t^ a ly bOE}^ 1 1 « pt d^ Jew^ tlEBfek«^,ah[jagalh^litilVikaic(dah[jatde « ipEiie utth^ 
Amdtai bip?^r 

S Tlf 'dre^rcTHimBih tm hat EiabtdthE UilfcdSbfet 'gcre rime ir t>te tip ^ trnmeidoitV tihnatd'ddhte' kdiftiy. 

rt t otfei Fd rrEd t> at th E 'Bllttir^ Ihdi^dblcompbx'ahdcHh euEi attacked by tegmeit ctd^ Jewkh pre ft ttte tr, m cttv tci de vroig 

nafoif 

Scm^ lit reftligqiEttbiE ^rtfEvhei lEpeerlhtodti uatt a id tn m « idn i f t ^^^4 pgali t>tk^ Amerhnai ^xp^E i> w Jtfe d i d SoniE oT 
tl Ete are ^Slio^ 'we' have bee i iirtirtgaitf proppi^ ip tii Rifibi OD*^mih tftbehemcd flhCE tti mev^ k CEptb i , Ji e t v h om arcie 
f I pfH>tE d t> tiE detEidlhgoin^ kEt agalMF IT tt k ^itt^ whv ^ch'twe niat h tiatiDTti 'lig "drear back li 19i?k'heh alien tracpf vem 
cuEidere,allfEtaid rEa{^ t^ go^ "i^ ly dc ve hEEpieidligm ■>if cTt>it otgrali to Rifid icw? n'hy dc w« '<PPV hErwH f cf>l ti t>cafe d 
(bctrohb^qipm^ itaidotlEihgh t^fechihnalmaollier^dattlf t tio badward li l>i IH l^HElTThE ahtw^rcTcoinE , t, ci rwlcb 
ftiiof t aphchVEham ^)ii^ly 

WE Ft we aktady f « Id li g lk|h-gradE reiled iiailim madibk by a Ir Tr Qh 1 1> Riftd tvEi bEtir^ we ciriebEt lad p« ifE c^d d e alimb 
bcml> Ih 19i3-ll? i^^^ 'Ma^'Dr Raoty Joidai't Ddrbt') (::> W hy doE 1 1 ie r^ co 1 1 tiy wt gc liti ti'tavt' ^btiam,Clka, Nortl KoFEa,«l:j 
(Id ip Ih dt ccm B I h tt oam p? ^^i^ly havt ve, wn alloir ere Fvhe In lig b Qht heve r r alV coiue rfed cie Eligb ooi i ti^ l>ack Tron 
'commiitim' ti "dtB ccFacy'^ 

ThER aFE maiy odtrqitttkiif^bitdtre aR ate a few oderaipEctt I ra itli t^ ii] h ci,ahd thEy are theie ^OirdftEite bidget t 
g raw kg b^ tapt aidbondt LNlereaf Ih Lyidni Johitoi'E feiiFt I wat adFmedby cirTOTALbidget lhoiidligifetEite,k'heh tt Feaoheda 
hihdredblllhnh do Id Ft, low ciidEfeift biE^takiie tt cvtrHo hihEjRdaidiVVblllhiih doldFt, i^'^ AFbtfarlV talligfich higE t iBf av^ 
trcm dE WDJlhgbipayeraiddtpEh^lhg tl^B tDvaikiif 'dei^itt «>! tract] rt" at d« vhln aidoaprhni oTgnienmehtbiRaicFat ere ad t a tiE m e h [JD 1 1 i}f]pa rti I rv ^ r g raiTai d bitH ry^ ch a h i( ■ g RTrDm Jew Ih goue n m « 1 1 1> Je ■■ Ih i di f tr^, m d Ih g Ih f ti h ta i ro-m Ki i ^ Ire i Ho 

■ Dhdf rapbC4 DTIardvaE UatfhamcDEtabDitS^Hitt atfeh iideIs tit gay^ nm^ it^f mich 3f (19iJD«l«i clant td tlraigh 
'dftehEe' U^hy hoF The Jtvf have a cbf « d e h ap 1^ r tioti g tt e gayh.alllh tit hame oT'df t h Ee ' agali f t'com m iitm' 

G rttubtf tie 9{>Tt rhB e h t rtt« VtD e h gage Ih 3 h Ql V cl3 h ge rDi^ a i d df Jd-e h d iict^ranf race He lave t>'kfep al^ad oTthe 

FlIEfblf 

T Rfiabtd the goye rh m t h t Id e h gagf Ih ^ l^h V ifAitTilahd polhttf e "ipaH pngram" Ih tie 'E1>^ . Atfe r a^ v e had 't^ pita m ai Qh tic 
mEWi be tire the RifEbhf". {The RifEbhf here rdhd gtttl^frm^i oi tie aDDhJ 

a rtif pedgft If e m atbialV clarge d t} hepettibltfh tie b^hdttftafe oT Israelii 1943 ahdpDiryattEimt QTmlltta^' ^hd aiddlreiit 
f ibEhdtEli ler^Tert hi]e The argim^ it b tt^t^ifer^ll. Itrael tf oiroh t^ trie Trt hd Ih tl^ yhddt Eaft.atrie bih-^rK agakittle 
'com m 1 1 tf r A Ql>^ , aid a p jf te I at otle r E llh^ It^ Actia^, tie ■DEtm AQl>t leit ^hdarpjmiiih moR DpfHM e d t> Kim ■ i h tm thai tie 
'dtm ccratt' UilfcdSbfeE ere r ■■ at , o r tlai Jeikh Israel, tie Katigh^altuhtDTJerbl «immih tm eye r will tie 

Th t tti p hd bhi de r ^E rae ^ h^f by hownDEttlf Amerhi^h Ti^p^E^more thah 25 tHllhuh daldr; Ih f vtit Hfe e Jkihe ^ 1 9B3) a h d the if b ho 
(id k ElghtTh t d{Hf hottih^ Ihti accent tl^ tremEhdoif damage AmErh^ai f i ppo rt dT t ia4 1 hat dohg bairoice Tifeidh^ re btln h e h p w ttl 
tie Arabt.ahdthf re e i ttfeg dn age oteEcabtlhgcillprkvi Ecefredrm tie UDdt Eatt 

HDVBich oIdD wf rpcebe Trom tt r»I? No h e , dTho i rte bV h Jt be h e tm lay^ we ere r re » fre d Tm lEraer Noie , ■■ lafeae y^ r A II we reo^ Le 
tTDm trael t bJd i^we, tnitit .ehtihgtmehtt Jidifemaidi TDimare aD Dy^ i h aVoT a i r In re Qi aU ioh g»t t^ lErael^id Egvi>^ wttl tl« 
bJidttEtife Kceklhg tic DggcitEh^re oT^II 

9 'FgiVhganmih tfm'ehJtitE u 4[>rgfref ie tie emife ti kyadc G re hada, f ^tbi die tracipf ehdttEV Ih Karea, Ih G e rm ^ lyr h tridc Ih 
( y e r^ HD I itr^ Ih CcitialAme rhna^ h^yc hgh^ ^ip^itte aibaEef a h d otle r ■ lltti ry Ih Eta btln h e al Dve r tl e woiD "i^c have li tare tie m Trom 
CDm m 1 1 bt R I Ef b^ da I 't we ^ r, f o tl e e t>ry goe e 

CGHCLtrSDN JiEtaEGiid hCTertccBE ti ^taroi hd t> oiFtfeg tie Devil, f owe icTertccm t>olah ip ^ Eihgt ytbry agalhEt 
CDmmiibB trie are t> beltre tie Jew t h -C I rbtd h m abii ev. tie re aic howBDrc peDpt gDlhg t> heltl^i tier? ever we re betDR Chrtft 
waE E I ppDte d t^ laE d li tl e cwtE ti tave i^ all from heL^mcoie vlllpalhtoit aha.bitwe dhd h^yc atmally bt>r^ li Giciada wceitVr 
dhdi'tve^ IdohtlhDV tlatve dhd IIOEtDttle Amcikiahi tie Ft were pc aceTi Ih^ e i h h Ih g tlca Ee bet tiet[>E tJlUD Uaifeet turEtaflon aid 
'Kfcied' tlem Ifitptcttle ihDt oaperwaE aiotlerptce oTabtDlife idhfcife^oreke tDmeboEf^k Greiada vaf abDitt^tctip ai ahtl- 
GDiD m i l bt icg In c Trt hdh^ ti ^nerba IdDithiow ahd Iddh'tnare wlattle fB/phny v^f^bitah aitHiomm iiktvhi^r^ ttwaE hot 

K WE wen ^hdare) re^lh^Eerhnif atnitprtUhg tic Eh Ue li CDm m ii tta , we laye had ^ tl o i e ^ i d oppa rtii Udi da eo, bit kit ad lave 
CDh^tf^htVfipportd aidbDk^redafdrry Vi^hitalJei th pi{>gram t[>r tie ^keoycrahdehE^ycmeitottlc wa rhd , a p rag ram tlat t RH>fed 
li tie Jewtfl T^lnid tkcW trtlc UitfrdSta^E wat^erbiE Jba 1 1 i1g h tfeg Kim ■ i h tm . w hy ikie f it tt f ta rtby a i f Vh g Cai tn Ih Citia^That 

■ Did be aaich Bore mc^i ligTil Ebittlai ihtaEhlhg 6,01)0 UarlheEOi Itttfr G re hada Or, mare Eghlflnait b tie qiCEttii , why dhd we pit 
tie flUE ti Figemb Batftta k Ciba k IS^B.tDCIbig Kal-t hcl li Ghiha li lOiG.ortietrw^ AiafliEtaSoniDta b Nhnaragia. allot wham. 
whfr hDtEalht .were at baEtpro-Ame rbai^ Whydd wi tin tic tu dlc Ida 1 1 f ^^3^ Pahama Cahaloie eIh a tli-hou on m i h b t dkibti [ 
aidCTeh p^ hin li tike Rci agDUci pbtfri? 

GaadqieftliihE.ahd the ahEWCit are ai abybif af why God leycrEeemt tomahe ahy h eaM ?^ aga li f ttl e DctII, whit wc fbierf are golhg 
to he Nil a hahd bafhet Ih brge r iiml>crf eyc^ d^.ATfe rail, tic f ce haib tirlKith wat wiRfri by tie taae f crpti rlfc rf , f tia Q h toitat tic 
Tabid Throigh ttalltlCE niE a KimsDh tlcad ttb THE J ElVtSH CONNECThSN. 

CTDn^rtheieipahfbi di tl ti f ilHecttee Cnatlie CredD No J5.-RifEb. Itraelahd tic U i tfrd Stafe^' . a h d C icatte Credo Na SD. 
-Obfeirattaif abDittle DcTllaid Heir li The WHTE VAN^ BIBLE) ne.oTThc CHURCH OF THE C REATOFl. laye iottle E IQhtftk^ FtEt Ih tarlhg ahd ipltiVhg 'H UUAN FTV" With all lE h^H.^oim ahd 
parailfcE Oireitftc g&alb tic iiraWal, eipahEkih aidadrahcemeitottle Wh tfe Rac4 , pe rbd Sipporttle ^hooltirGHfed BoyE Wc are proc^edlhg wn tie pdhElnrair tolaalTrom whbh wetelfiE wlllcmeigctleTitire taden oT 
tie UUItte nacc.We LiedyDinkaLcblaidmciQUippDit tryDi dDi t w lo w UIZ Mt. lot w late reatbtV^iah daHryDi^bitaft whatyDi oai dD mi tie WHITE RAGE DaSoaetllhg Hcai li gi^ L D ttit>i ^ 1DDccf>tf at 
RACLALLOVALTr each BDhtl Racial Loyally Issue S - January 1984 i ^-^it^ ii g^^ 

Thfl J*iylihC[snnectan-"m* Phony Rght Ruie Hne hit>i Bxk Racial Loyalty Issue S - January 1984 

NDtLIKilJ a "^TiQ" 

■TJt 3R golhg Id t9li aboitDht oTtle ^OEtpe mat ie argimEhis*tECIittbif havf Ih« i At ti ■ iitraitittE ct htirti Artlaigh ttt 
'bgb'QtUilra^^^m tiTk pi re decfj>^h ~ \ai beeh 1 1 -7] rtt li g v a Tt cUe k «] 1 y ki] Ih g 11^ 1 h^ iipKEhig ^Ae t tt3tttElr"h«ayeh"ahd'l«ir 
an lur real, or Ian eta iiah yoi eipdih tht preEEhc^ DTtt tf nfrg r;E , wlbh ndDibUt^ t ital 

ThefrargiBEht9»^f[»Ett lig Ht tit 'The re bi ft be a GihI How da yoi Eipbli He prEf^ice at lib voiU^ IT G Dd d k] h ta akE fi,m\n 
dU^' A^ Einpt at Hat ThEV tare ttt ay^ ragE yDkElioipliftEdahdcDiTiEfd He , tw^ I at it 11^ tiggtft klEaat b'hov rtalE^ifed' 
Slic^ hE doEfi't harE ai an wet, n v rtllh g t^ aid by df ^ i rt 01 r i a h p Ii ei «d yah^ lyt Hf ti He {e i pfH>tE dV) EipEibr bgtattl^ ^VEh BDrE) 
GDhTifEd Chrbtbi. 

k H t d tt EE rtitbi WE vahttif lamliE tt t ^Ibcbif aigiBcit tAt rtapart Eip<]ff rtaidbkii rtt>EmnErpf ie Hhy^ EtiiaiEE Rk plohy, 
GtWth aidirttoitttE ^IhtftVhgt oT m e rrt It t l>a(E d q i lobgt. hordDEE Rlay^ He ElQhtftE h rpd oTevUe ice l- l>ack R ip . rt t aicitlf e 
caEE oTiah-fcqirtir rtlat laBorp bgbtiRttah f ^ Ih g f k ce yoi dDit lb« Ih Th b iLti , tl e kI^ rp yoi mi ft lb e Ih Laidoh 

Le 1 1 f Eti rtby bok kg atoi r vaf t ii b« n e , alH>i tilth «« k i aw a g fe at dE a^ bit tDi De tip 1 r Td r won e . a g rEatB a hy Byt fe rt e Etfl rp m a Ih , 
aid akayf will FtHalh, lit DbEd li ^c^, thE iim txiDTmyEt rtf DTth tf vattaid ii^thamal>t iitprEE w III a hi^E oiti 1 m De r tlo^E iDkEd 
tryairlln^d himai mlhd Ih a ratta oT a tl a 1 f ai d li oi e , a m llk>i ti di^ .arablllbi ti>Dhf .nhDkiavt^ 

Ndv, thE ^cttlatthE y aE t m a|ci rtv oT t*i myE^rtf oTth tf Tatclhatkg iikprEE w III it>Ry e r fe m a Ih iitDtEddaEf h Dtpaitti d rV dtm ay m « . 

nt CREATORS aK hDt^TEh f ^htV^OhCE ThEEJ at-oit tt L^Jhy f lOI U WE tlE ^ WE doh t I^Ed l- tDbE alttE "Byttrtf DTttE lib^HE- li 

a rdE r t} niGtta I piopErV^kad lappyahdprcidictrE IbEE aid carr^Dh tlE hofrk rDk tlat Natirp haE eje ttk e d In r 1 f ^ to w hy wd rp^ atxi 1 1 tl« 
laEt ihkiawi^ 

Laakkg atth t vaftaid^fclhatlhg ihb^HE^ tcbio^ haEdtKiy^Bd pid IhcrEaEligVEa k rp ce h tyE a rf > th at tl^ ihtErEE t 
fDyattthatwhErpaf ttEta^Erf tlE ta ag Ih atb h , yE t we ait Ihtapabt oTrpaty gratp"]^ thE hmEhf^DTRall, tl^ campkilVoT tta^iarlt 
EiEglhhlhg, ffahyl or tt^f idlig ffaiy) hDTEyf i tk p rin a r^ p 1 rpoE p £>{> tt ie Etitp a Empt fid HobEHt^ I h dve hDW Rail Ebifr d , oi trthEm 
(itrwaf a ^ti n HobDE}^ I h DVf tk Ehdlhg.oi trthEFE EyEiwIlltx ah Ehdihg HobDE}^ I h DVf tlE pi^fp oTalltlf tp b lllhn h e oT tti rf ^ blllki h f dT 
gabTkf , aid tlE trEmE hdoiE qiaitltfef dTei^ rgy radbtlhg l>ad aid Inrtl tl roigh tl^ yat tiEft at 1 h lln tfrd Epao^ 

I rEpEat NOiDDV KNOLiUS I doht.yai doi'ttlp pipachE rE doiXthP f^t htkt dDhX ahd taEtotall.thE IgiorahtHEtrpw trbPEm«i dT 
aickit Patftlhp wla vrot tlE Jp v tf l-C h ik tb i l>l>E li i^t tl^^E fiptntttbit mkd-fcramtit rf vefe ed Ig h ra h tatxi i t tl^ ihtErEE thEy 
dUi'tkhovthE Earn wat roihd icdH tliy hini th^ Earth KTDbEdai It aik^iordd ttEykiiM tlattttiaTE t k aypaibartittabDittle 
f ih.Tod^^.EUEr^fchDDtiiry tf awarE uTthPEE Etm^htap^ ficti 

TDda^ tct hC4 hat amatf^d ai aEt^i idli g acoi m 1 btb h oTbct abDitth t comptx ihbErf^ Amazlhg^-^^ acc^kratbi oTtht fpt^tfat 

■ hbh fct hof t dtKiy^ikg h(w Tactt aba 1 1 1 r fitoli atkg ihtErEE lH>ggbf tlE mlhd DBlhDiEV^tl t e ob i tvt k i aw tdgE t law fa br 

a mti)}p li g 01 r Eoob I Etncti rp liCDitroltlk raEt a«] 1 m 1 btta i oThhowtdgt tlat tt y^ ry ■■( I m z^ f pc II th t dcftrictbi DTmahklid.ahdwIat 

k Ey^l DTBOrP COICPrh m IE C REATOFlS.thE f Iff bal DTthP Wlfr FlaCE 

BrtiV.WE dokiow thk mich atioitoiivarkJaidoir ihtErfE TIE paitt k rond Rfplif abDitIt aik dalt^ ttmoTEf Ih a e ig h tv e llpt>nat 
a rt] tt atiD itth E f iiyEarh^.ThP fii hat amafE app roi In ab t^ a m lib i ttnEf tlatatoirpbhEtpaitt ThE Eih k oh t^oi^ E^r Ih airEaiCEr 
f h ^}«d gabiy, w 1 1 h coi e ttE oTapp rox In afe t^ a hoth p r 2DD b lllhn h f In Idrt tirf .0 1 rgabiy, wh bl t talbd'ThP UByW?^, k ohh^Dh^ oT 
bllltihf DTothtrtich gaditf ,thE tD^I iiml>f i DTwh h^h k GDmptt V ^hkiawi eIic^ ehei wtU die m at tpaw e ifi I ^ t t«]pE f we cah a 1^4^ 
fpp adktah« DTappraxhat h^ IDtHllhnh llghtyEarf .n hatk tiEyoid th at h DtXHt/ h howf nKtlErtKn ta imttti 'Epao^' h DbEHt^ h h DWf . 
aidTrahkh^ lam lotgalhg t^ bff ahVE^ppoy^ r tt 

np aka khow thatoirtii ahd tti pbhEtiry fyEtpm "« 1 bE d' alH>i t S bllb i yEarEa^.ahd tlatwE arp law abo 1 1 halbay tl n 1 g h thp Iti^ 
tpai oTDir'fii'.lh ahotlErS tilllbiyEarr ortD tlf Eih will He a caU olhdPi ahd allifp ah th t « aith w B 1 h doib^ d^ hayp yaikl^d bhg 
lHibB tiattkE. 

5a iDwcTD RarT(bit?TI( Chrktbhfatk ^i^lomadE tt Ih thp nttpbcE^ I hay^ alrpac^ai^iwhthlhgV^i^k'^rEd tl((E qiEftbht 

Ih f^lhg tlatthp yattiEfE aid GomptxtV DTth k iitprEE k ccaptt h^ bpyahd thp own p Ft Ki f l>i DTthP tn fed h imai m Ihd f 7^ tt a II That 
labo^kiowf tht ahEWti t] thEfE d r b lllb h^ oT atlt r my^^ rhz f oTthk ihbErfi^ahdpnbatih^ hETErwl^ t akoot^yhnif.Sa ttif aoceptthat 
bEcaitp tlaltthp w^ ttk. 

Ndv tt If gEtt^ack ti thE trbhy qi e f tb h tht dthahEEtahddEc^ptbE Chrttbi hpnoii ii^e rEpEatdV toc^htiEp.pitiapahdfvlhdt tk 
gillbt y btftiE kip ltd Ih thPEE qiEftbhE p>Tlaw dk] ttalUtirtahdwIomadE tallk thE tirftpbot] a Ft ftyEiallnplbdcE^iGliEkihf^iahE oT 

■ hbh k liftn^dbyEydticp ThE qiEftbh or hE^wdd ttalftatthpltt thatthEFP wata ftait. a pp FbEJ Ih ttnE whph tltc vaf at^EolitV 
I0kkg, a^omptft vaU AEXE^idkg tithp gattitEJClFktdh itir^aE E^h m t h h^ t>k] k GPhPtk, tht GhahqtiHPi wiEh alhpPtiFOkE t>[KP, 
lappE h p [j y t ^ FEOtitV. Ih TaE^amEFE fi.DDOyEaFf 3^0 (i^i WjC ti bt Eiao^ Th k ^ oT ce^i itE , t laifti^E af a hy ^olaa boy v tti evei ai 
(bmtifip^lhE^vt dgp oT gp E^giaphy , 

k k ta r^, at ITQ h E^my q f gE b^ ^a h ^ Et% 

Ldii taEAatnaltV. laUEFtlai 1 h e 1 bf ta h tbtd UotlcFGwifE VP^ at i^lrytakt HydteEj by JEwth fE^Fbbtit 

LEt if^ibFlhf^hGE.ffiidoh tit EEjgt oTtlE GraidCahvoh li AitohaHlEtE Rk ^1 mlbf wDe aid a m B Eatfp.ATfeFWP hayt E^vpFHimt 01 f 
awp oT tk fItEFbtaiVaE wplaf tk Inmphi tV.E^iiEyEt ahEJaiFinmmoi EEhfE ait bE^iid ti t Hit tlattt>ol a biq^big ttnE li tFadE 
f lE^h a vatt^rgE ttcp ifi Ih t^ waf i 't EJE^it Ih a wtEh ,i>ray«ar, ar«TE h G.ODCyEaFf Sotittti oabidt that tttiok at tatt6Dmlbi yEatf NDVtttrp tfayaEtdrrrtKictbEHtti 6 ttoitahdahdCDBllIbi yearr-Tht drrt rpiiiE K Ih a ratb oT 1 a .MC ti I.SattE QiorahtHEbrpv 
prernkt at 3 fi .DDO Y^ J r od t am b prgtv^tipt] Nor at c^i h e ^ tt t eartl w^t UerE a bhg^big ttne txlurp tl« CabradD Flfrerf^rftd 
( rad Ih g tl wig I tte rad ttra^. Wa I: Ih g da« i tte trail a i tie iDitt f Ut oTtte Cahyoh va^ai I hays dDif ,3i iilMt rre rcaht he p bitbe 
hipK^EEd wttt tie tt D I E a h [JE oT i d b ma I EUati at roch 11 at It oi^ Dh tip DTtte atKr. EacI Dht ifat tDBtd byah ac^ai di a bacf^ oT va^ r 
byhgdDVh It EEdlnEitahdtlfi rpiiedihg. ■oEtcittlEff prDiSfEtE ako t^ct ■ lllbi^ aTy^an eacl W« arp how bolihgattkt fpait with 
add ip t] iota I V iTi lllk] h f bitbKiif 

cty^an Altiti maHtfttE f^iK DTt^DDy^an tr^ Us Hebrpvf bDk pRtV < 4 try h oim , do h tyoi tlkl^ Now ttm^ afkyoi tryai WErt 
ftiidlhgah tit rin DTtte Graid Cahyoh Jttif pbCE ttvat tPh mEf vUf aid am fr dEtpahdyoi htUa baak Ih yDirhahdiihbh fak],'TI« 
GrahdCaiyoh at ttt ■■ Uf ^t t to larrou ttatyoi cah ftpacrDEf tt' vhbl vamyDi bt ItTE , ya i r ^yt e oitt e EtipUlHHih^ LEtmE politoit 
tlatttE gapbEtvEEh G ,000 a hd 6D ^QD .OCa t |iftat idf af ttatbttif ti He tigtl oTdi^ f^pahd ttt rEaltVoTttE lOmlt ^rgE acrDtf 
tit GrahdCaiyDi. 

Ndv ttu brttvtrri ti tttir^ibrTiniErtipbrat>Dh TIE Jtrtfl-Chitttailitit e^e ttafttt rt vat a TTbtrialvo-tfiHE i^odwhbl 
accordlhg Id B bicaltohodrt oi]oi rrEd i the yEar2,3ia WjC dhayEab^oklii^t ;hataotialV haf ttatdat a^^ht tip oTttE jiagE nttht 
Fbodft^p^ Nav ahvtolotaroTAictitHtmry b awarE ttatttE Egv1>t&h cill^tbi ttairtflEd ib t^attt t ttnE.prEdatd2^IB BC mahy 
cEhtirtE.mouEd n h Dt>:4d tt ro i g h tl( [ippofEd2^lB B C ttaodaid It dt^Ertfahdf vefe |iftaE dry bEtirE.dirlhgahdaHrtlk da^.ir 
a lytHH^ d roH I E d attl k ttnE ttErp ftiahgEb t ici Koordotttlh aittEhtfe hklir^ 

Ndv tt If mayt Oh IiId He tt hd at af tro h cay r h h^l h ad a Irp a[}^ bE e i fibiffrEt^tipbrpdt^thE aictitcblltatbht ^ich at tit Grptkf 
aidPlQEih^bif. At It allhhoi, ttvaf uafh^ aig^Ehbd by thi ihVEitbi DtthE tPtEOipE bvGalltQihthE iTtlc^itir^aidtipmEhdDith^ 
aifeaict d tiy D I r m orE f^iie h tii a rvE tf oTttPE ahdgdtt SopDiErTilaif thEf^ madErh tPtEOipEf thatw^ c^i lov i^^ Ihti EpacE aid 
Ue 1 1% gabi 1 1 fe h b Nihil h llghtytaH avay. InagliE ■ ThEff gabi tt vho tttBfE bf e arE ■ ov li g ai ?^ Trom it at hatrtlE tpEEd at l^htait 
ft hdkg ttiiat ti it yb l^htwayEt tlat t it 10 b ■>i yE a rf a^lWhti we coifhdErtht dt^iCE oTtlE mo<]i Trom the ^arth mtt ^Itaih^ 
1 Sf^oDhdE, t] tiay^ I thE dtitihof tpaihtd by ightb 1D tilllbhy^arf t Himpt^h^b^yDhdoiranprph^ it bi. t 1D tilllbi l^htyearf the 
aifti Ibi tboTainibtitE^ Not 

ihEb-^i^v^ '^^^ hDhdEa Sii]h tittf bim^ittVotthE iifrtrtE Qilfc adtn^RitfliYTrom thatEiykbi^d b^ thE aiobit H^brew^ tobE a 
itv%lihkg igh« t] adoii thE light ibi it«aitllbgt 

Aiyr?^, THn tht abDVE, we haiE ftrohgilithErEylhiCE Hattlf ihbErfE t oUrthah asErp G.OOC ysarf , ahd i]DhE tffe oTaorp Hai a ttv 
tolikhg Qlt adonligoir h^lt^tky 

nt oai.aTooiH^^akDdEbE bli tit ftiEf^oTpafeohtikig^^aTtlf mlllhuhi Dt^ptclzf oTItt that harE ccse aid^ic aicT btt He Ir luf f II 
nmabf li thE gE o hug ba I tUab oT rDck . rt ta , ya li m « attpiyolim^ wam^llif thE EamE tt>^ thE fi.DOOyEarf tipgkibg tatraidibhtk 

nh«i dU ttallbEglh^ FktDtal. tt haf ti bt flavi Hefe war a tiEgliikgaidibr that it tthErtht Clrbtdit hDraiyaiE Ek^ hat thE iighfeft 
fclitBDT«TUEhi]E ITtlfE vaf ID bEglh h bg. ti It ttkkd DTEllt^t]rEDmEtiO[}^liaih.yoi toExptali "how ttallbEgah'^ I taUEarlbi tlat li 
tlEltihctyqiPttbitttf Chrtitdht bi p lb d ti o cdii] li t ki h f . batl oTwhh^l vefe i^tE LnJhE h thtyath: yai "ITGdej dmtm Ae ttall. whadd^' 
tltrp tf a d tf Vh ct ooi c li E hii h ttatfDmE "ihD' hadlida 1^ at ITwe wek pirtiligfOBt 'whodiii IT li adtfeotbE tb^ A'wlo' biplbf a 
pErtoi.aid thpyait bllligyDi oi t^aptrtai with am lid Be a limai bE li g ooi hd do 1 1 cl acDmplh^tdjDb Th t mlid, He thatnf a hiaai, 
ai Vmich faarfer, thEy havE dibbE d "GoiT . T h t Gad , w la , a ttloi g h lot rEalt^ hiaai, tippDtEdt^ b afplrttwlat^ mlid lort-t ll:^ a himai 
m Ihd^oi V tf miol fipErhur Th tf liuErtid i^h m-lhE Katoikg, tH>^ haf lottlE tighfefttDiidatbi e tttErk h tt>^,DrrEaltVrOr bqfc 

Ih tlf ilH tpbcE , V, agak ^ WE bok back di tl« gEDl>gk]aldEyEk]pmEitoTthE « aith aid tht dEVEkipmEi tot life oi tt ■■« Hid loighh^ tiE 
iblbwIigf^qiEiof -ThE fii tbit d b «]a b f ot libaTfer^battaid tpti otrit yarbif pbi^fe apf>ioi bi aft V i¥e bttthiihyEait aga Life tbifed 
ibrmlhgaboit2 7 bltkii yEart agc.bEgthhthgwttl tl^ bwh^DhE-CElbdamoEba FragmEit oTtlE fltb^trEmakf atmai'f prk ttbt 
ai»tt]H hayE bf^ i ti 1 1 d datfeg back at ^ rat 1 ■lllbh t>3 jBlttbhyfart.dfpEhdthgah whatiE aciiEptat 9i aicEftor Hai'E cblltatbi 
daftE back loTirtl^ r thai ia thoitaidytari Naw trvEWEtPtDrEbb althttt>atftiEf&abaTaZi hDi^fpai ct acAC).,ahdwE Eqiabd 
tlE Eikbiof DtthE EartI t>a2i hairEpai.thEi mai'f EikfeicE voiUbE tqibabitoi t^ ti thE bftSmtiiftt attlatE 2i hairf aidmai't 
Gblltatbh HOI kl occi p^ h W th E bttoiE-ftith ata^Ecaid 

Sa WE ftt tiat tl kk Ih g^ eta ttbd m a I at f ic h , Dccipb f ohh^aift(t]hg IhftihtoTttnE k tlE ^akigh^attbif teat DtthE PbiEt Earth, aid tl« 
cam tkElTk ai Vatppiik Dtdi^t ti tl« vattiEtt atoirExtrEmEh^Himpti ihta^Ht.Sa howdcEf tik rEdb tia'wha' tbibr tiaai tiathad 
tof^rtttalaidmalE ttatt^'i^^t ttmaltt a'wia' aprEty rklcih^iE aid ti e Q i tftait c[>g ti tt^ whab tohEm^ Dtthtigt Tl^ VEr^ Uta tiat 
ai EitEm^t^rnart'wha' vaf ti ce i tHH e rtb t^ th e HmnE ', tit'^atiraid crEatirof^b yaftnta^ he tf cem pt^ t^ i il^ i idf d a id e itna e V 
rUbibif We hay^ ttalbachwardt VU^ hiaait ait adEy^ kipm^itaida patftigpl^iamtiai oTNatirE.ay^ r^ tmall, thiEtfeg aid 
lit giimhtphEhOBEhDi atthatwhEi we Ig h E d aga Ih tt tl« vattiEtf attlE iitEttE aid thE fft rilVDftbiE Bitf?^thE Chittbif^Gad t 
lata limai^hE oi^ haf himai TDtm He t a tplrtta gho^taid 'hH Godall thtigt ait pDtfbb ' 

A tplrtr AghDtP 

Sa ttif (xaath^ TirttEitlti Me a at a EptrRoiaghoft NhEiyoi tiy bplh dowi tiol tttttbif coioe p4 ^ w h Eth e r tt bE with a 

prEaolE r di fam^ othE r EpDDk p^ddb r, at ti |ittvhat t a fplrttora glcEt tht aitw^n bEOOBE ftraigEt vag<^ aid ExtipmE h^ caiTif lig. 

nhf I latk tlEm fich qiEttbit at do^t a Epirtt harp t hapE ^ thE Iraif ip r tf^ Rhaf tlE thapp at a limai bpbg. Hdi iki thEy kiaw thk^ 

lUE^thEyatfim^ tt HarE tlpy ^yprf^Ei di^ ^ No ThEi latkTirtlEr DcEt a EpDc4 layp aiy VE^hF Dopt Rlayp aiy bakt^ N^ irtt^ 

■ uott^VocjIiihordt? e^pt? A hpaiF B bod yptff k^ BohPt? WhPit dD tlf y rEtUf^ LVhatdD tl^y do thrDigloittl« CEitiibt^ DodEy 

cat^Sbpp? FVtlioigh thE alP Pat tthtDigl walk? 

ArE th Ey com pot E [^ oT atim t ^ Hcbcit^^Wlat bwE da thEy Dpf laft by? Da thEy IkE TDtprEr^ ArE thpythE t^E ^i toik^ JittvhEtp k 

t ich a vati scoim iLatbt oTtoi tt ttDKd^ 

ff a ipoak -brU g C I Ek tb h tliikt It Lat ttE ait win ti aloiaiy oTttEtcqiccibit.tht LEXtqiiittai k tlk.how [jc«( it Lhciw? Haw Ahc I« khov aiy U li g JlK] 1 1 f iKiah E ^ H3E If tueritt h^le^rd, ttrtarimertahv^ Whattrklt hC£ Aisf he l^y^ ? Ahd tie cOt b i e aif ve rli ^ II 
tltfe qisftbhE k Is hat abf Dh^ tMO t v He h « vhatExrer He "I h ovf " Jbf oil ^ t i^tlkg rtt all mere t^iiMkJth tiperiUtbh, 
M f il>i ti I tb^ d hearr^^^Bbed k vttl aftrohgdaff DTgiBlltVaid a wiu taaglhatbh 5k« tlf k t loeuUehc^.ahYtllhggDeE 

Iaic4 hadfwne 1^1 vn a f [hh)! -bu Ih g Ze i . iMtloigl hf uat ■TJItfr . If hadbeth t> lid ta aid had hbBlhdpollitd wttt a btDTOifrital 
garbage Oif dT 1 1 'bt lb Tt' rat that hDtoibdaptapt lave 'foit'.allahlnab do at uf II So Iftirftdqif Ettailhg hbi.DDdogf hare 
fDit^Yef.HDrref? Ye^ Raft? Vet [Tallahlnati have eoi t.wly lotblrdt^Theylave 'fDit'liD L^h' h at Aoit f hal e e aid repV^t^ Thev. 
toD WhatalH>it Ihffcft? They^liD Uofqi ttSEE? /ef Thf i vhy hotthe trIllbiE oT ge rm f , bact rb , y In f f t? By tib tke he lat tio iiDhTifid 
aidattle ehdath tf rD[».Bit he ftllliiing t> h t 'alloKatiK^ hayf f a i tf " tif a ry^ lot h ay kg tie iighfefteyUfice ibrhbi]dbi,ortte 
ibggtttUfavhatafDiltf.arwhat. Ih fict. If vaf tah Ihg abDit i^h bl brIhgE ip the qieftbh Vvdi dohtlhDV whatRt. bit ttflV^ 
Gbta thatRfitft? 

Sa what t a fdi P A tplrt^ a ghOEt? A tpDc4? NctHH^ haf the lnggtEt hdea, ifalV. i^rdD tify hayf tie iighfeftf h Ffd DTerhde hce tlatvhat 
tlev^ahtdeikf eibfe.Sa.we m Q h t af we II cal tt 'Q i aiVV K' IhEftadoTGad Sovly iki ve attrbift eioI miraoikiif pDverf ti 'QiaiVV^' 

tiperwkdom, tif m ag h^a I p{>we r; li | u t t^li g liKiE-pocif iWdertnEh.ahd hn, tif re waf igi^ b, there vat heayf i ahdearth.et] tfit 
tit rathe rf^^Yef ttt ttb ftipUaf hell 

ne CREATORS ^ke the EaheahdffiEbtytv tIatNatire (i ot a CDigbm f rate aTfp<]ahE| tt re a I, th at we Diitebef are aiireatire at 
N ati re , e hd{>we d w th cfitilh nhqie olaracfe rttbf ; th at ■ e a II oth e r oif ati rf e at Nati re wf Ibe , repn>dice ahddb.ahdlithe kng^rm.all 
life Oh earti will plate aiteveh at air tDime otalllt ahdf lerg^, tie fii.dbf Ditaid t>fi]omef a lire t tf , cod cli de r F i rtle rrn or , wf 
beltyf that tt t a tiaitaid tlnf e mDEt Hihflriotbe ln^ce realtVaid Be tlf hatiraire Natire haf p Fogiam m e d ibr i f tlah t^TVk tie ^C4 
at Natl re lht>ah arttfbblaid iiEaldtfam worhd ttk Tai be tie r t> accept N ati re 'e LawE, ti cOEerve tlem aid ndfntihdtlem aid iVIte 
tlem lurthf be hetTtDTDine bef ^ai r^m llbf ahdoirracf.We CREATORS will hayf hD tuot vtti alltik t ipf ittttbi^ laiff ite oTfpaokt, 
iDit.gDdt.demohf ahdalltlf re ft ottlatf^ garbage tiat ti a loUayf i Tram oirprbi ttte aid Qiarahtahceflir; Tlfte f ^ abe rratta h f dT 
tie mkd hare lat hepedfabf oirprobtmf^bitoh the ooitrap^, have agg raya^ d a h d e i ace rbafe d tl ea , n til we T1hdoir;ebef Ih tie mf tf 
■ e are li l-d?^ AhdtlataeEf t Dverwhebikg.cihlhathg li the dire aid tamlhehteitlhctbi oTthe "rJllt Flace ttsetr. 

ne C R EATO RS ■ ake aobai EweepoTallth t tpook gaiiage ai[E throw tt ore rboa^El. I h tti ad , wf gD bad t^faie, bgh^alTT[?e^f^hdlhgoT 
Natire tt^e tr.ne tt Natiif be oir^acher.aid Natt ^ tit if b t a a hd ob a r th at di i Urt tdi V. c i r tlr? t ooice ii ttheEirvba e^jiajtbiahd 
adyaioemehtDToiTDWh llhd.oirDWh precbif mib Flace Ne C R EATO FIS m ahf tit tif h e aitoT a i r if w rel^bh^whbh k realh^ af Dd af 
Iti^ ttetr ttt. Ih 1^1 Natire'^ E^iial RelQbh. Racial Loyalty Issue S - January 1984 

NDt Likely 3 "^^0" hJt^i Bxk Racial Loyalty Issue S - January 1984 

DD You HBMfi Any Rbra, Old 5{>dKi? hit>i B.LCk Ho - nt h3h>« ttE ftartcitai^kV^QO^-'^^ IbniflBH atflt Clircl H«3dqiartrf Ih Noii Canha UiJ« rahttilEEp bimihg rt ipvH nrttEr 
ft ti]tbDc4f tt^tm^ont ain?^ R^ct i^.Vni r Ed rb r pbtE d ip a drgt ^32 p3gE<> aH IhhA oi He "H tf t^ r^ oTS by^ ^' li Eic«ltoht 
GDhdRbh ttiMjf piblthed II 1S5T ahd ibDigltttlh afmalCEDigb ahtqit fliip t]rl2a DO. I udEr^taid tttwom attaftl2aaiH>. 

Aiyr?^. >■» 19ailHlig lEFE aidtte JEVf tr^IhgmDbllfcrat He ■TJhlfc yah't rbl hEilbgE dciwi He "BEmar^ hDt'. It^lby^ ttbEliHHEi i( 
to cofrct at ■ a hy oT tt E oU mait rpbc^f 3f pDEfbt So, trvai lavE fmE good h tf to r^ tHHih e di Ram^^GKEC^, Egypt Eaifi^^^^n 
Am « itoa h a^ Am E ita h H k tory , od e ho^i] bpf dbi (i^nptto tEQ^tpEcdl^ah oU Brtbiiba^i]lrca 1911, ^rjiYotlErf>;t]aokt ai Hazlci ttirE, 
c r aiy at J Ta rt V of Dtt E r 1 1 b4f i]t thatyDi bEltvE WDidbE Ji ^EtEttoDirltirar^, aid tryoi to bhgEi ieeej tl^m , tEhd tt^a ai to u We 
■ lllf«« t\ RttatttEyvlNHmak Ih U( hahdt oru« UUh tfr Hjce ahdU^Ktry hE p bilkl ^ compn hE hFhE Itrap^DTtlE UUhtto yah'f cittm ThE y^li pntibm Ih ttra^hthlhgaittlE LVhtfe Uah'E gamtd th Ihl Ihg b hotfa i 
kh todkbEltuE ttatmEft atgarbagt tt^t tfitUiE 

DDhtttdE Rafcat ■DhkEyrttl oirGEhEE ich k gEttfeg hm totiEl^yE ttatwhtl tf trie, bit k gEtUg Racial Loyalty Issue S - January 1984 

Do You Ha ME Any RbrE, Old Book I? i^tn g^k Racial Loyalty Issue S - January 1984 

Cupid' t Carn«r hit>i B.LCk Ho - ThtiF h3[l>t«i cohiH^ratit IhUKft^aigairBBBbcB k tBkg adrah^ge sT di r f] U P ID"? CO RH En k tkdiigai Utobg bal^ on patb t 
irftf parHerHirUtrnff btE.ahd «« laii B«bEilHiEnlliqikfe( ifg^rdlhg vtatgrond nbf FlDiUbfefebsed 

1 Gli« maitattl« bar b f tattit>^( agt.tti.ifQght l«Qht. bbhdt .bnictfe.et]. 

2 BrbTdt^lk atnitrcb. hDt^tt. Iht rEiti. tafeitf.fpartt.edicattii.Et 

2 Pret rshc^t jboittlE pard^rHU Hlam tl« vrrfrrvaiH IHe t>K]rrefpaid 

ThEK arp fmt oTtle femt yoi mightiibh bKiy^ i Ih tlf Ih rtbl ttfe r, bit rtk lat lec^f Ear^ ti ^ IhtHiom ich cTe bL Ke e p tt e ttfert hoit 
ThE objECtfre atf ii]h Jh kqilr^ tf.vf hDpE^Barrb^t aid tie In i h d lig oT a hott e r "TJ I It Teb It^ "i^f arp hot life rettPd Ih pitiltfMig be rE^ ttE 
pel pal V[>^ oT ttfri, iarttDE« ^iggE^tlg a Ibe-li Kbtbithp We ^rE ktpnE^d h aUlh^ahd JbettlhgCwnmahdmeht Na 2aTairSbtEh. 

SeidttE ttfer. |>Ki^rAV^k]hg«ttl apbtiK DTvoirre tTh add rt tied l-Ci pin Coner. cA} RACIAL LOYALTY. P D Eoi Jaa.Otb.Hortl 
CaR>hJ, 25763 aid IE HllpibBh ILWe vBtlei Inward all |>iDf]e^ KtpDi^EE di ti>vai.ahdTiDB tt^ k di oitv^i are Diyairowi CwkI 
licfci FlEmEmtier li tit ntlbft ftriggt femmkal, vlnErUEi aLHatire daef iDtETEi aiaid abdobypitE it>r le CDid pbce 

CiiVtY^it^dligatiEtfrrrace oTpeapt cai we biHa betferioiU. aidoi V U^ ^^^ ^^o^ tai do tt H«p biHaWlbraid Br^ht rLVorU Racial Loyalty Issue S - January 1984 

Cupid'* Carn*r r-ie>i Bxk H Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

Lith U*i G4ir yutcll -WE A RE HOTHELPLESSI hit>1 B.LCk Ho - Tht VUirtp Ract tf hDt iilhg«yti 1 pErHitoTrtt UtBthitoif n loirat P mfw iV a rgs h tE d ai d lan^ftEd, DirpDt htbl b btyDid 
CDrnparbdh 

A~birtt«ac tiauE llh g 11 R>i g h ttE DzaAE Af ht flipptd Ih HDitoT^ ibb Elicit duf llig, hE Le 3 rd a loi id d{>g howllhg bahEliLV ar iTk 
CDh^^trAt pah.Sam(whatp«^txfd, hE atkEd tie lEart^ hKIV U^ qit^tbi 

-Whytttatdog howllhg^ 

-Kcai^E IE t^rtdhgoh ^ birr. lahcl^bhtV rEplbd tl« \mm{ 

-WElltl«i vIvdaEfithE gEtip Jid^taiTorrtr 
'i«cai^E hE'E tio bz^.dravtd tit latkt. 

Tht maral, rrahy, oTtlb f t^ r^ t tt attt e hand dag iioi U EatlV e hd hb mbtr^aid i^ howllhg mt voiD Dh^'^^^ ^^ ETf:irtt]d{>ttE 
aturibif 

ThE Lnjirfr uai tid?^ t k athlbrpoftbh. ArthDigl He pnbtm mj^bt fcaEvlatmorE {lomptx, th^ folitbi t at i}tiy bit at llataTtl^ 
land dag He iximE^f^gEtcntDTIk m kEr^aidft^p lovllig VIe woiUch t^ larE tit git Jid tit w ■ powE r t^ m ah e 11^ tiblETibrt He 
Ijt tlf mEait Hf lat ttE paw^ i H^ lat He iHEiTlElnlig rEtoircEE iru vlbl tnki ta He I3e tit prEpDidf iaic( oT mb bt r; ote r tlatat 
lb bafbEiEmy.ttE Jtrf SUai^ V^l« t lotnkgtvEi oie p^ EEitoTtlt rEfaircfE jyabbl! li Ihi bdD tl« Dbibii 

Lftii«[aniki 1k t itiaigt pl( looL E iDL a id cLart a cd i be at actbj tiiaic He pnbtonL. 

FbtktiE EiBBar^ ttE m kErabt potrtbi He nife ^:i« nirttli^Vtlids -^Errii ird?j niEi ve talE Jiiok]. lanf. rEaltftb bid atoir 
DfffiBlthatbi ■« tlid ttatdEEprfe a.- He ^tit ,« lErg^. vttPihgncE a i d aHf i e Ltia{>rd li a r^ g Vtt i ru ilbl Hatin lat to di b I ^ ci doiMC d 
tlE Lnjirfr Ract.RiiciiU lardt^bf li a WDr^E pat rttai 

Sa ttif tiiE ftict kti(f IB ip Diraif^fe aidoirlbblirttf-Lft if do id loiEttV^id tart^ft>^^<9^ ^^ ^^^ ^^ lirt AfLaiy 
NIK UaiHlylE alkivt Ihi^Errtib^ tiiEd t>dEatt .rly Ie Jltiwt I tf cllHrEi IdDe bifEEd ^roiid ll:« taBaiycattt .vly He i^efi arp 
ttt i g au E I c^ aft I crv . H ly H^ arp fibf Utiig ttrapl^id l26i>ttErlciftlt T[>Elgi iiciiitrbf, vly ttE J^wt doBliafe oirtliaicEf^iEVE 
Bedb^gay^iimEitaidliEtatwitEUf r^attf I iette « i fe r oT poiMf r, I tf rEpVTilltiE oTa wllilig^lEptf^ latiB H( Hill lowllh^ He loud 
dng c rtdi g 1 a bur rtrlllga EomEtlkg IKe tit 

n~lt rp tf iDtt lig«( C4i do abD it It TIE Jpvf lauE alttE boipv I lavE aTam^ t^ tE«d rTK^^aiytllig ril lnfE my |Qb Voi tai'tbict He 
(ttatiltlmtitVoi tai'tt^ltcrviall TI^e b lottligwE cai daalH>itrL- 

Tit t Up f^idaid rppb tt b loUligBDrp tlai a c^Hn m o i , m of tf I ^ e Ti I iioiMa rd 1^ «]p-o 1 1 Yo i lEarRall He ttnE rtti allwrDig. rt t, I 
npEata 1 1 am e Ti L CDva rd t^ cop-D 1 1 a i eiiiiie ti aiDMccliligTigrpf vrtl rEairV-LhP Up lDii[?dDgfmgi>i He birr, Up HI rfr Uai t 
lavhg, tiittia ttipU ti^tatrtlp birr He t ErtlE j tio EtLpkJ.ortDD dzy.Di tu couard 1^. TakE yoirciobE ii aiy c^ee.Ip caitfeiEt b 
I a« L bi t voi't gp t dTT H E biiivlEi abubif t^lp lat tiE mpait t^dofD. 

TIP qipttbi tcKaat ti llgl ipaupiiLhP tl( iDiiddDgfttligoi He birr, vly li KidHdtIc gptotrDTIF 

1 1 ardErlD rEfabp tlatqiEttbi we vlllgn d{>wi tl« Hie A. i^C.D.aid E nUifE larE tip a i tip it 

LEt If gD tiacfi Id wlatvp taU WE IP IP gD kg t] do kt ii tihp ft^ch.Lpt n m t oTai atf p e t He Ertiatbi ve ac li. 

A ASSEE^BENTOF THE DILEBUA 

1 TIP tlHtgbrligfictt>ftarp if li Up Tacp tf HatarHaigl tip Wirtp Racp gEiEHi^a^ k fVlllaldligalltlE tnBpcaidi. rtt 

a d^li g f ppi] k t , lotDiV^idaigErpd^bitcf^kg YEtwrtl alirtt kfeligEicp.uEr^fei otrk mpm bpn arE awarp UatairiacE tf di Up road to 
DbLkbL.aid tiE ciypnlPhligma|arrvactBE tlpy 4» idit c^fe btf 

2 TIP Hirfr Uai, wlaattlE bEgliikgDTHE 2atl cpitir^.vat fe ga FdPd at tl e ndtfpitpd lnrdciTHE iifrErtE, t low rinligilEB Ik 
litEibn He k niilig bEtirE kt rbifiiim, He mid racPE.dEtpkEd.fiiciriEdaid lEapEd wtl coifemptJDiikg li Ht attmife aidtilV 
GDlbboratfegk-rtI It li«rbrt. Up mid racp^. tHEWIIfc Bai IbifEir 

2 TIP mrfr Ua I , w I a OTE r tip btt f ptp ral c^ i tiit^ , [k i^t go li g bad Id AickitoLlltattiif) larip^fpd He Bai povEroTIk mid- 
GDbiPdfbypf , i4>w k IbitErrtlE iDitTf t]rEmi>^ttbyp,caif^ligalltlE paratr^E at Up varldoi Ik back 

i NotaiV t He Wife RaH ^1 rliklig wl Ik He popi btl>i( at Up ■arH'^Bid ra«f arE EiplHlligatai iiprECPdPitPd rat. tut He LVIfe 
FlacE ItErr t bE kg m a I g FE 1^ d ai d diaggE d dni I liti aflampTil, gimlibii cp^f paa I oTb tc^^ i atbi mat a dtg racE Ti I va^ ti g{>!HDt 
clV k He Wirk Bai lotgDligcut li a bbzp oTgbr^.bitlp tilamEti^EidligltEikfeiH DiHkpbiEtTrtlai apDbgptbvlbipcr 

S.TlP LVirfr yai k ac^alt^g-siPlli^tiptirE alTEaolEraif bittotalV ln^rbrpiEmy He pt rrubif Jew Natoi t^ t tip Jpw kifeibrli all 
B 4>r catpg{>ik f otproa^cHj tV-Grpa;hj^, art^c^ic^. Ii^fcctaid dH e r attrb 1 1 f ciTokEEdmai^tiit Ie k ato vaftv lilrtirli iim bpit 
Ve tup Wife yai lataiVtikratf HP JEi.bitHwigl ClrtHifai tV.actia^Eigagpt k Jew won I |>. i^ a rt tl p Jpw.paidPH aidtoadbf 
to Ibi li a w?^ t] tin ai laiarabt mai'f ttomaol Slnlbrl^^lE lowwli^i oypr tomE ttipd iQgpr, pa^kg |>fEnt£ totmE ciiife ^^ 
at trtlE apE WEFE i« Up mafferaTHp mai G TIf L^'hrti Uah lo bigtr tiiohqififeg aid Dccipv Ih g hev t rrrtary oh th t pbiet Ih ^ dhct f^te r; ^ 1 1- tt t 1Stl . 1611. 17 tljatl aid 1911 
ct htirtE.llf LVhrfr U^i k law rplnallg le ^ vlnp aid albvlhg thE h Qgt ie ahdottt rmid racef ti kradt ahdaccip^ ^' lam^ t rrrbr^ 
Lhe lie hDiid d{>gfrtt]igi>i He birr, he mdef lo e TTd rtli cd rn ct It e irtiJlbi^tiitmf reh^uhlnpf n 

? Tl« LVhrfr y^h tbelhg rabbedathtf dpi khereitaidgrpalVfipertirciltirpjhdk JdopUigtie |ihgt-biiiy 'iiirtire-iirthe AiTbai 
ilgger, rp titfeEfbl^li^^^Fl^^^h h In by tie jggreft re Jev Agali^ia rpi tflaice TrDm tie "i^ IK Uai. 

a TIf LVhm U^h d tie Ih g Tlh ail] b It^ iDbtie d , bDt d ai d pkalp d o i ^ ec^E herertiei^K Dbterved k de I k ti ry oT ch Kadn i ue rw le In kgV . 
rt tt tif vorKhg LVirfe ^nerbai 1 1 d p rod iiie f tir, aid tibiU^f de parat Ifcf DTde iDrU. He c^irbt a II tie fcim si [T Tre e bade n atlK 
■ DrUoi I tf bach. 

B TJHY DOES THE WHITE yAN TO LERATE SUCH AN OUTRAGE? 1 Bafta^.de KatDi tf flnbrti datDTde 
mDKHimpti lilerpitVrtle injltfr yai 

llCFtSEligt BDFt fO "l^lf I If f^et llf _,_ 

ret^^E llnEetrtitle ^Wtide wlyfloikl liDrt.^ Aid drovt li tie t>ie ^Tde laiiddagwiD k tM bz^ti gftoHde birr. bitDTi]Ciir;e.11e LVItfe ya i 't i td albi taicl 
t lot b^.bitat le t IH li g Tri EtraU J I d EVrn^d^tey^ry tiii by'de tyf^m'^le t b^cDmlig 
ig^fn. yexbaiE ai d oti e r pa raf tfr t oi ventre Ifurvltl tie Wl tip Uji'e aH>i p tdt Ide e) I« 
1 11 iHnrI? Ahfl dmvf Ih tiP t>iPl 2 licreatligt^, jf tie LVI tfe yai'E p<it Irbi tt retilbftt^ i idf rrn kf d, tif average "TJIIfc yai lar itacledaftife oTIcfwIifiieif aid 

dctpat Ht tf KiiTifed. He la l>i ge r ^e e i a f a li Ibi He tf ti de pa li t oT dei pe radu i 

C HOSmVEAEBESSyENTOFOUR RESOURCES- 

rtttle proidaidgbrkiif mkEbi atTle Clircl oTtle Citat^ibbrkgde Wife Uai bad Id realtv tr^ i^} brliglig lome l- Ibi 11^ gartv 

attlf fttiatbi aid pj bikg ElH>ita itTerialk de atotidf a i d 11 kh lig paltp ii oTde nitfc Race inje m ift male tif i^l tie yai itate Hat 

le t by Id neaiE leptfE.datle laf de poie raid tif pot libit] E lake oTT 1 1 pant td^ 

(lemkf aidagali tike i]lar^ oTI t owi defViyi li Tact He powe raid tie pot i tbi oT d e Wl tfe Ract.oict oi^ited Inr 

tti Dwi beieUt, t toaif^ome tl at tt^bgge rf de hagLiatlDi Cqi Elder tie ibknligticd: 

1 Tie Wllb Hai oidimben lit Jey(, Ikpitne eiemy^lr^a latbat^DlD l.i^lrVibin babt [>dd( , by aiy f ti i da rd luaikl t?^ 

2 AtUoigl tie VJIIt Flace k rapUt^Elrlikligaid tie mid racef miilHHnkg. leyt rtlektf. tit UUIfe Ha» fVlllaf amtBbeAlpctSDQ 
m llfci Tram hIIcI t>dai Ws e df i gll ^ orga i te tk awetme pa^ittLaidbtgk ipgiadlig It gf it pEwL 

3 Tit malortnmpcardlle LVItfe Raot lat. Icveytr. k Ilk LVtUaitllt LVI td Raot de paratRk Jew HoiUbt ictllig He 

■ cm be leptEf meuei fDmii]l af t>Etiii]dre aytabt Ecc^V.^rmi^ed Ihie tr.Wtdoitde Wl tfe Race EibEUtzkg de ilggerf aid 
atleimid lace t , tlty , tio , va i Id be loti li g. TI e k 1 1 m be rf vaild rap Id 1^ e I rli k aidftibKe vltit dey lave ali?^ beei -oi de dire tdge 
aTliigeraidttaryatbi.ntdoitde lnod a i d atl e i f i bf dtadn i belig 1 1 >■ Rtkg V dait t rre d tTEa tie injltfr Race t>11e mid racti ctlR>igl 
Jevkl maipi titbi aid IV life ^dput^ tltit vcildbc lopcpibtbi expbtbi, icobIidi^ tlKattTDm tie mid racef 

01 tie ctlti laid. tie "TJIb Flace doef lotited tie Jevf ortit mid lacef Oi tit ooitrar^. ttvlllbe a 11c i f aid dn t e betkrcnwiti tt 
gels tie Ee paratlfcf cTT tk bad.otaiftt tk on raikf cTlstbn aid tike f olarge oTtd cii atQ Irf M foci at tie U^ltlp Race Uet lodcT 
tti oil deftdy ttilllbbfEcm lurd lili ie« dIneifbM oTgraidtirfiol af tie iciU las ityerftti btlurp TIk t tie g b rb i e adra i tige 
tie bVltfr Race loklE.aid icotlerraot tai trertaie ttspbce. 

Tit t tie bolbm he aidde tooieiwe reaEe tt^tle bctkr li older tiatde WItfe Race mz^ FtaEe td tit m e i dc u pcft ltd I. ttniEtget 
badli realtv. t] tie Lawt cT Nati re . w I bl ait i ibtidlig aid tin a L 

tt t tie m tfbi cTTIe Clircl oTde C re at] rli b rli g tl t alH 1 1 h fcdolig.lwaitlibrlig lome fome baf b atVd de i . tcm e Tudaaeidl 
naltlkf 

D. FUHDAyENTALATTrrUDEAND POSFTD N THE ^iHrTE RACE BUST AEJ^LEZE AND j^DOPT 

1 Poye raid El rata I go laid k laid. Had re dcef ict^yorde leak.lle EtipU.Ilt pccrli tpkl^ de ■ e e k aid a ly oti e r oitatiitt ■ n 

b b Ileal ■cakicftef Natire Taror; de Elrcig.de EHhTUtkeei.aid rebgafef de BkTTk lode Eoiap Itap cTtTclitbi 

2 Poycr t lotfcaedlig tiatt grai^dbyadlrdparV ttk ai attrbi^ d at lit moytn aid tide r; cTtlk vorUgrafp lili Htlroai laidi 
by titer aggcfibt let E aid will pcvtr ttk Hngltlnraidearied.aidoi t^ltb at big at tie loklerlat de wlllaid tie eierg^luk] to 

3 ForceitiiEt lit -mcrar LT^Itfe Hai lat beei progtiamed <arDiglJe«tl Clifcltai tV)lD tin aid tar tie cbybit i^tcT Natire -liar 
m gitk rgit-aidtlatHadre lat cil^cie bat b m ora ItV - S U nvrVAL. ie I li d tl e dad ttbial m li d de ra tin e 1 1 oT d k In pc rtait i^t I at btt i 
CI rankle itBV -lit JeiM.He lat beei mere ot ve r at m kd-m ai |>i bibi dai aiyclltr tpeobt Hat I at ever Bed 

i Lht de dog ttipbl/fnigoi de biraid Icrllig.vlY lat tie TJIK Flace t^tiafedalltle adootit t . ab i ttt a i d kdlgialbit leaped oi 
im byde Jer^tde WItfe Rac^ mere t^ bz^, c r ttip U , o r ccwa rd V. o r I at ttt ccBcdje mkdbtti loptkttVmaipibtdbeyoidpcttbk 
n core r^^ TIk t a bigqietlbi.bit liMllltr^ t] bitt^ aitye r tl e mpoiderabtt ai I tee lltm 

Ui4DibtdV.dat He LVItfe Raot vcikllDtia* tiol cida^cit alrcoKt attle laidt cTaparattlb liTtibr t ictcil^ ttiai^.bita 
tl^EtvlbkBkl OI Dirracblclarac^r ttBittbe tiam lied, tipcted aid tiorcktd Ike acaioti Tit Clirol cTde C reali r ■■ B i te erer^ 
meaiE at ttt dk pota 1 1^ do t c We cai ict re 1 1 1 1 U He pcwercTIlt JewE k broke i, iiUlve ^tllk paratlp cTToirbackt aid tie U^ltfr Race 
agali tiket olarge oT tbowi aTtilrt 

S II mibv-ipcTtle aboit.tlt UULtfe Race. Be ai abclofccrdng addbt. m itt Tlrt toTa II Tra il V a i d ope i V «li i ch kdge . He i UtitlVU* dbtatt LVe BiEtopthV^rnltciirLnjirte fiH]tV ^ fbk-w^ ait tie Tbttnt or JevHf 

G Harlhg re«]gi^d Dirmab^^vt mut^kt apagt Hm tht Jtv hInEt rr i/Ue miftb^rh t^ tiiream bid, b h g ^ i d pib Ib^ ^^ aiEt tarh 
toff] re am Be Jl>aif htt ahdktk IkeaKint^mitvheheverie cdieUp roiriebtE Jtrro h t d by a i r t itm tE Nheheverre bel^ye ai 
lidtihrv.ai abiEe.Dr^h atTDcrv hJ< tiet h heaptd ipDh if^vt m if t h^Tt r^galh Ighorp rt{>i Eitfe r rt li lit hK b^e BiEt tttle vorUhhowi 
Udk t] He p<]litTe mi^tarDi^E airWhrt RacblCDmradtEaidDr^ite tltm li t> actl>i . N ere r jg ^ Ih vllliMt EiTt r^kihe.Drlh lit hiie 
ne «■ lEe oi r mi f c t ^ we ■■■orgaite, iVIte dm rpfairc^i Jhdbke tie att hEbt.ne haue tie p<]««ime miit ue ttt^ tie hit 

^ n^ milt Id bi^rb« a'cbf^t racbT V4^ mifti»me oit bid Jidiitarahd ^ggretifre t^cbln Dirrghtnihertdge 

a Wt m I It 1 11 Uh tfegh tAc oirpndcimliJhtpbK k N^tiE'f EChtiie attlligi^aid ttatp^e tt Jttle tip N^tiK hafOHlalied tt, ve BiEt 
Gbta LLVe are eittfrd^ ftaid NatiK haE offered t Id he re bet N^tiit [j»^ latafl LVereyDi i^lr^ LVere yoi ch^rttabfe^ LVereyoi 
limbt^ Here yoi f ■■ ettaba 1 1 IT Natire haE a i V o h e yault tu Daef y^irEpecfef have tie ■■■t>E irate Jhd jggrefibeh^ lUItt ttt Til 
pcfeitbltDtlJtehd? motDbBtih b tie eiact]hgpehatV- 

E.THE B VD US 50 LUTID N 

The lAih ttp Uai t lot i tKlh g e y 1 1 Dit pe rce h t dT 1 1 aiabi to itiDircei Dd li^y oht pe rc4 1 1^ Tl3t tf w^ tir[> hgi.Ht b hottreh ii^^ 
IVIDcitDht perceht lateyei l/IDDatohe pe rc4 it Ih Tactic t iVItlig a m llltih tin ef more othtf mioirc^i t>ailbbcirat itth theJtvrithe 
deitrictbi otthe Whtfe Race thai he t li ht|>lig l- lave the "rjllt Flace Th tf mift^tip' 

I hack at the BDrhkgp^}«iahd read ah tfrm k a D( ii e r, C o b b{|{> p^}« i abDiti k I k^d rt . It e^^ oi Pagt TB^thattlree ikl 

reioife are pbhhkg ti e i pa h d tit Ir ^cBtt e CFIESTED iUTTE tf pbiiigli tpt hdmare thah 2DD m ■>! dDbn ah a Eecoid Ehlmaiibk. 

PURGATDRV b bKah kg g rDi Id ti r a 25D m Ikl I dolbrTllbge at tie HiotDTthe mDiitalh.aid TELLUFIIDE bBaklig ws^lura SOmlllkih 
dalbrrllbgt aidfLlgaidob 

NDVlime^tht ta btoTBDity Bit bt ifgtttlt pbtiK li ti piope r p« n peiitu e The ^rtfet gaef di t> f ^ tlatat tit 1 3 m aja r "de^ikaVii' 
iklaitai Ih the i^^ dTC o b r3d{>^ tl e tlce b e i tta i e d Jboy t a Ft tie tattkicmi, Jid theywaitlnihahgt tl at f Ri atb i li oth e r voidt , 1h e 
tlret taftkiavi fllareaf dTI3 Ii tit fbfe oTC Dbiada abi e ait gchg ti Epeidai add tibial IflOmlllhuh daldrf ti tipaidaid t]e«mie 
betfcrlhDWh Eitthat t lot^ll Ca ki radD baaf ts oTa titil oT i Dt k tf tlai JQ tklareai liiUt ttt border; Ta Ti rtlt r gttth e phitire lht> 
penp^ctbt we mift realize that the re are ako JllllhdE oT^klTaoHtE k the e ta^ e oT Ve mi oit. New YdA . C ^ ltA>n ta . Utih. Nevada. M^lhe. 
Peihfybahdaid Eeve ralotlei ftatf .Sa lOOmlllhuh daldrf EpehtDh exp^idlhg J b IhDn^llttfef tf Dh^ ^ t^ti^ Ih ttt tuchttk the EkI 
lidif tY t^i^ ol^ada^ LQt b ID I h tb L 1 tli Ui tkdSbti.iott^mtitbi Svttzerbid.Gemiaiy, Fraice, tb W, A 1 1 trA a i d niaiy atlc r UU L tk 
Ediitrtof. 

Let If tici^ the phitire by E^hg tl Jt tie EkllidiEtr^ b aih^Dit oT Ee y t la I e i tiai agait i p{>ife tirthe "i^llt Uai^ai kdilgehc^.imttllhg 
k( dd Itttfe DtSDytari ago. aid nam latiiTkr li tit ^acttrht had i e y t r dt«]i e ltd tl b h e a tUy paitk e li the Tlrftpbce 

NDVikii'tgetBt vwig I haye loth li g aga li ft f 1 1 n oiEHIig li ^ot Iddfamt dT ttByi e ITw h e i luai aLU li Caiada^aid Ithlik Rk 
great 

n hat I am tr^lig t>dD k mmpait DirrEFaircti, howve oai tiros m lllhn 1 1 aid t^ IB>ii lib hDh-ttMitblchahhEk.vttiqital Ike a itii^h pQ 
■ hei afhed b paitkpak li iich matfrn atltft aid death at tit firakalattlt Nh tfr Ract.Let if eiamke howm ich otai ttbrtiit a# 
m Alig li thatdbtctbi 

Alrtiht totmt tllhk dT how m aiy m llfcii wt am ipt icrn g ti ai^ i rt tit firakaldttlt HI tfr Ract^tle f i n ba I oT c t lltzatbi aid tit Titiit 
appo rtii tv oTa I r pnge ly Iklig k aompatbt void Dd Ifay mlllbif? Uoftattht «] i tibitb i^ we get a re li ^rmf oT^.flQ ^Sar 
iDmettne^fiaaoi^DO.Whei we gtta (1 ^DD ^D od i trb i tb i b- hepbilbthe Sclool b r G tTfe d ^htfc) ioy^.tlattf a lewE ttem.ai eytit 
to be 1 Ig 1 h^ cam b e i ded. 

Scthenyoi haiE RLVhEi ttonef b-tht i ttkat pibrtv Itmf f ich af faykg tie Wh tfe Race Trom gi» libit dkatt r. tit LVhtk Uai 
crbE poyeiVrbit levertltfeif, whei Roomef b e i pa i dkg f h I Tac llttfe f . ilg h t oil bi ^ D 1 1 ey U^a rk]f , tie aol reEort aidatlerlidi^ice^oT 

m aid gam ti, why id prot^tB , the Eky tt tit tin tL i 1 1' Som e oop-a 1 1 a rttt t will eiobhi^ the Jewf hare all the Bcity tt k tley wloart 
ipeidkg thefe vaftiimf aid ttt tleyvhaac Kiitnlllig these pabotE dtp bat ire 

NDtEo.myntid They m^ be iiDitrolllig tt^bittttf rea^ the ■TJItfr Uai who k iippVIhgalltht refairoti Lr^tUaittlt LVh tfr Uai iiatrlig 
to tit Jew'i III EiDit. light clibf.waferlig hobf aid what have yoi. tie Jew woi U lott^e libiikttf Notail^doci tit LVh tfr clfeiftfe 
iipf>Vm[utalltlt tiifliefi.t^ittttt atfd tie Whtfc Ban bbo r tl atbi Ibf tie D k ley Lnjorbi . tl e Valk. tit Creibd Bitkf aid eve rootle r 
GDi^tnctkt eidtaTcrai tie i^e at tit eartl 

tt t we who have the bralif, tit maipower, tit mifnt ,tle reiomef tobimaid ni tie worU It t tint we italted tlk 
tt t tine we Emaf ltd tie CQiTrok oircrthe haidt nftle Jtwf ttt tme we itKed tit tremtidaif refoircei li airlaidi 
aidatairdkpDtalaidGhaiitko them b di^dvi otient tt k hn i g paf tttn e 

Eier^himai achbvemtithaf fom t HEDbgbalipaM pligbthlid tttlatact af art^iamo^adrklig toice 

HDWdb tie Jewf gettlelrpawti^ How dU tit CamBiittmavtBeitgtttlt tEmtidnii drbe to tigi trmaitoTtle modtn wcrd? How dU 
tie CatlDKGhiFEh da FThe Uomioi ohirol? The Bchaamedaif^ 

nhti we 1 1 am lie tach oTtleft we tli d tl attl e re wat ai Ibabg^, aureed.a tieItT, tlatpobrtedaidTie tdeach cit dT thefe pid 
iimtnii otlt(hBDitBtits li each tie re wat agreed tlat a iiBt^erottilbwtn embractd, aroiid wlbh thty podrtied.orgai^daid 
gtieratd the pfMcrt>Boy( the w d rd. ^lU htth e r i ich belbtvaf tiaitdoi malV. oroi a lb , d r a tlilltb i f caic^pt haid^ittmed tomatkr. Thty all had 3 cdk arDiid vh bl ttey p^^i^d, Digai t^d aid f^ttt hgt li lottai Tht bUI tte Ract Ih b e^DDyeanaTcfrll^tbi, haf htVE r Ud ^ich a c^re tipobrt^ arDiid tlJt«]i»ii4d tie iiUhK 
Race at fich Ney^ r, ttatb, iiVIa Rfr Dveradtiiadt ago.vheh CREATIvrrv ap[»aredi>i tie ec^ic 

Fit m e m be r, e US rv^ Ih g Hat b good JhdcDh^tnctb^ oh tl« tict oTdb pdhttwaf d{>if by the "i^llfc Flace Re m (m t» r d at u H d itth e nilfe 
FlaK tht J«i VDidbt hodlig Lnjtthoitt il>^k]^tl>i bythe iriUllb Flace.the i^erf ahd 11^ mid lactE WDidbe latlkg Lnj^ hare tall 
Horn tt If do tit f^if l>t thligaidi]hahheloirrEfi>ir»^ t^airiMh ife , to oi rami bt hf tTt Let if tin tot a III tip Eibf hdtkg dii e htm tf 
Lettlf Jewt, hQgf n ahdaid racet ttid tirthtmf^htE TheyHlEaoh ■■ tderai the h\u ahd lo l>i ge r p<] III ^ Dirworhd To that Tt at Tie 
ChlKh attlf CreamriT^lGDOD RIDDANCE' 

Ndv tt If getdDWh to bif licft aid qtttlt lobdahe Te II yD i ke tr agak : ■■ t have the bralhf^tlt mitcb.de kfeHQf i«, the iimb^n 3hd 

tie refoiro^EtDdotle obykiifi^ttlf gDddaa h ed pa rat tfrf aiToirback ot^n aidlnrallaidtikf oharge atairavh aTTalri b^e howatio 
hairi^ tie creed, the program aid the lacblmlQbh topDbitp arond ahd more tie worhd V4^ miftitll^ vhatie hay^ ahddD tlf obvkiif 
TAKECHARCEOF THELnjORLD The CHURCH OF THE CREATOR laf proyhded the BbbE aidde Klgklh liChai^ the 1]Dine athtfliY. 
aidHiraic^ Ih tl^ Whtti Hah'E dhctta h . mr d e Whfe Hah'f tie hetTt 

TheK b itflmicl to be do h e , bit ■■ Rh yDirdedbaftd he|>dey ulbe dohe The mott Inportoitffep, hoi tlatre hay^ alltl^ paife Dtde 
moremeitpittogether. tf to pmDt the h e II oi t at tt n^ hov i^^d the GREATPROHOTER.aaah Ih^ HUi.todo the |ab I hare f aU tt 
betoR ahd imilt^ ttagai tl^ k aFt at tatt ID^DDyDiigmeh k de Uh fed Stat f tlathaye de ^ilif to d{> tie JcO.yDiigmeh that ait 
toff thah hatrmy age ahd are |iEt reach Ihg tlf prtae at lift. 

tttoirdivti tlhdthe GREAT PRO VOTER He p tlhd h In int Hill tlhd Ihi . 

Ih til meaitke.dktrbit .promntp.Epeakoitaidorgai tzi DtdbitoinewtVert^de liidredE aidbyde tlDiEaidf 

Dbdtoitp tife paper Ydi have tie tiwk todo tvn DQh'tJtEttttdh abiiiaid houl «« Creaton haye Itttfr lie turtle DEPLORE AHD 

LA y EHT c rovd BeKim^ ai aotbtit BeKim^ amoreraida thak^ r 

rt hat be eh taU tlataie aachlhe cai do tlf warti oT5D ardliap^ ae h ,bit la aach lie cai do ■■ hatai eitiaardlhar^ mai cai dD Ef ai 
(itraordlhar^mai^aid thei h!t if haii^ft aide Wh tfe Hai'E retoiEet, made n ^chhob^aid maoh Hereto ^ p ItV o i r e itiao rd liar^ 
creatbtv li datv^. Ih lo tine atallwe cai aidw^ vlllbilkl ainjh tteiahd Br^hbrLVDrdtorDiiEe tef.S<] g{> to ttj R^meaber.there b No 
Sibftmto torVbtor^.aiddere k NDGibttKib torthe mit Race J LVord. DiVtv^iUfega tie terrace oTpeapb oai m^ biHa betfervDiU. aidoi V U^ ^^^ ^^o^ c^idottH^l^biHairiUllfcrahdBrQhfer 

Afk lotvlatCREATIvrrv cai dotoryoi.bitaftwhatyoi cai doibrtl« HHriE RACE DoScaedlig Heaikgill Dktrl^ito laDcopk^oT 
RACIAL LOVALTT each BDhd Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

Lit I U*i Cur yutcll -WE A RE HOTHELPLESSI hJt>1 Bxk hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

VriTiBtlh Ctinhim** All AtiQUt? THE DAY AFTER 

Tv3f tl« da^atferChrttoai.ahd UmglaitEV^r^ hDiiE, He cmatiref w^r EUrrlhg, tipecblV TI« Loke 

A few 6^f 3ilprClibtnaE,a Protf^ht ^<^3tlalt ahi^a Jev werp fRtfeg ata bar, Kcallhg hDV ttty tach lad tpt htChrttoai \i&f 

Tht PrDtf^htEak],'b^ell, wf Ebife d » tb ratfeg d h CIrbtnat ey^ .Nt w^ 1 1 Id oi r kic^l cH rcl aid It^ i^ d ti a f la rt f « rm di ahdfaig 
fDme ChrfctoaE lymif.Tht h oh C h ifcin at ■ d rh kg ve gatl t Ftd a rDi id It e tret aid ape bed preff its Tie i bfe r, ve lad a ttv IQIbaK 
a I d alK] 1 1 1 o'cbct k tie affrnaoi.ve lad dm bgciiklnat diner' 

Tit Catt Dft f a U^ "We II, bv ai d bi^ ve dU tie tame tt li g^ «i ce pt ve ddi'tc^bbrat CIrttmaf eue.bit^tip eai^ tte leitmoiiligaid 

■ e i»itto UatE TIei.abDitlpjn m^ ladoirtiQdliier, atterif Ibl^we ape ledoir pre flits' 

Tit Jfv tad, 'Wt Lwt lay^ a d trt rp itapp read albgetter Oi C I ib In at day we liTtfrd al oT d i r m btb^t a i d i]Ci-rp ^l>i ti4 ti Kim^ 
togette rattle Depann^ itSt^K.Wt opt ledacate at S IbiH ttz^ tt e i ■« ntA^dDirbt llti aid iHritdwH gte attl^ empV^lBfref aid Till 
cat I itgbferf Tl^ i ve litt tddDvi aidgart tlaiht tioirowi boy^ Sa il, ■ la hreitd tt t cbyerghmklaid madt ttallpcfttit li tit 
Tirftpdce Tie I we f ttdawi li agrtatbig circfe aid ill g UUIata Frtidve lart li Jetitr 

I leard tik itiry maiyy^aH ago, aid lave lnrgDtfri vIoliU ttt>me Hoi 1 1 e r, tt e BDrt I ttaigltabDittt, tie mo^ I rtaEEd 
tit n wat probabt '^^ ^^^ ^^i po^tv H titt tlir^ 

Ndv tlatClrttnaf t orer, ttt tine we agali CDfrctDin^Mtt aidatk tam^ tertuE q i^ttki 1 1 . W ly da ve ce tbiafe C I ifctn at^ W lat t tt 
alAoiF 

n t ^ 1 1 ppate d t^ ■ e gcr^h are allDveroimf wttl deep rel^bit ait aidft itmeiblgiEl aid ait « b b ratli g tl t b Irtlday oT C I rtf ^ d i r 
Say l>i r, w la E I ppote d 1^ oam « dDvi Trom l^ayt i ^b Uary^f vaml>> ti laye aloTitpoar rDtfri tliier; Trom ai^fe aTiK a id b rm tli 1 1 aid 

■ t fippaffdVare all tlaiktilaf It itiat It wat toalailbbt 

Say« IE Ell ler? Trom If E Really 

TIeiF art fomaiy itiwE k tlb wlat tk^ttbif Talry^t tlatttwoiD mak^yair lead twin wlei we gahyDid tie tlntgiilY. 

Glldtl eiplDrbaf t] v I at C I rtf tm af t aiatiDit 

II tlf HHtpbct.tlert b loeyUtice.iocbm tvei by tif gilbk C I rtf tb it tl at tl ey 'K i aw" w lat daft C I rtf tw aE lH>ri tttcil^adaft 
pUedat raidDm.fict tif adi bt^ rE wa 1 1 d t^ ct kbratt It 'birtl'aid ladb I are tDme dato^aiy daft 

niydU tleypbk DectBt-t r2Stl^ 

n«l.tltrt wat a goad itatDi m-tlat Var.-Tiagai yil^^peapbE aktady lada big Etaidli g tiad ttki i oT ce ftbratftg tl e WliftrSobt>» at 
abcittlattftie aTy^ar. aid ttwai a rellet^t-ltled uadnln i a 1 1 o lU?^ 

T^« nomait.lnrdampb, lad lad a big Ebidlig itl^tnf tradttbi oToe tbiaVig Df ct m be r 25 at tl t blrtl oTtlt fii gDd.TIt CatlDlb 

CliKl w aift d b do aw^ w tu tit 'pagai' tftba^tiit Emperor CDitbitftf rt Tiff d tie olircl'E if q i e f ^ cb m kg ttwaE bopapibr Hf 
tlia^dkl accede li tit olircTt reqitEttora bw Tree lig all Ebvef wlc acc^pftdClrttbi tVraid Ff loiiofd tie tii ftit Howeyer, tlfte 
GDiTBrft coiViifdb cebbraft tit fii feftbalaid li JiS A D .iiderLberlif^tlt b t lap oT RDm e , tl e De ce m bf r 2? daft waf dtobrtda 
Clrfctbi loBay loiDrkgtle bktl cTClrbt Prtvlnif b tl t tie olircl lad^kfi tie f b i d tl at RwaE e li 1^ I b oe t biab Clittf blrtld?^. 
I lice tie daft waf iikiowi 

Tie CIrKtbi a Itia rcly^ bf li g ftdbytle U atft r 5i«ah e oTall tm f ^ de oUt d RwaE more ciptdtoitb tin ai e i tVi g tiadttbi b tie gbry oT 
tit kmaytaeit tlai b tr^b t^lt ttaidEet ipa comptft^ i^w tiadttbi Tit tltvticctfibd h dDlig wn ayf nif hligiicctit 

Tltydb tie Eame tlligwU Eafftr.wlbl waE a bf ady a wt II e f ^b It I e d tradRb i Forytait.tle Witt ptaptf ladoi tbraftd tie Sprlig 
Eqilioi, tif ft rtflV dT If w c rEf>t a I d ifw growtl.tle Rftt DTSpiftg.aidt talbrbeaE 

Sa we, tie Wl tfe pagaif^wt rf loaiedTrDm a big f^id'i^oitfem oTce tbiatUgcurowi fad ti£ t al LV I tfe iDH^E.aidfibrt rftd it> 
claigig tlem lili ^JtvtlJ CIrttbi lolba^f, lio^olig tniorliga tk^ttbit Jfw Tfhi tit fEed d^ :auk], wloff birtldaft looie kiowF 
becaiEt tt leverifalVoooired. lit bt IE moye Di.TIt Ff art maiy moif dtoeptbif li tit pbtire 

NDtoiVdoef I ctHH^ k low w latday oT tl e yeartlf Jewtl Saybir waf Eippofedl^bcn^bit labo^ trei Hiowe wlatyear, e tUer Aid tiat 
bit a II Tie bot ti , lobady 'H im E' vietlerif vat bon atall, crwletlf I'lt' b liftaiatlf r l[>oif-paoit mytljhf SaibCbiE.orUotler 
Gaaff aid I l-d ddft-d bd b , tl e gov |iBptd oye r tie m ewi. 

NDVooiEberlig tif tremf idaif m paot CI ittb i W lat lad a i tie TDitiitE 401 ratlerm ttoitiiti.b bf mare 00 rrtoTh dT tl e Wife Race.yci 

■ Did tl Ilk tlattmt rtffarclf n aid ItibrbiE voiUgot^tcae CDitUt obft traibb t^ track dowi tit m gi^ I tt>ibeyf itaid EtDte 
cicf aidibraU.dd tib Jfwtl bacler, preaclti.'Soi dT C«r /Sav bi r^ ^or w I aft y e Q actia^ Ue ardbi'tlf. 

rwDidlte litlhLtltoif pDktwDidbt ratlerhpcrbit laClrtttlt 1 all ti a loai ITi e h Ibr b Earn f bady g b li g yo 1 aBllIbi dolbr 
citok.lbelbve RwoiUbe damied tapcrbitb dfbrmlie rtlf oleck wt rt toi rta^or tTtle citok were a p loiy , w tUoi t a oe 1 1 li tie baiL 
tobact tt ip I vaib tlhl aiy ff libft pe4fDi Hoid waitt>dtbrmlie tit kfie ai qibkl^aE poEfbb b^ell, ITorDif lave ipt ita btoT 
bne aid iftearcl lida|itttlat I layf aUeaiVwiUi aiy 1 1 m bf r dTi;I apft rf 01 tlf tibjeotiicl ai.'Clrttt Ei tftice lotEibftiitbftd by HttirbalEuUehH', jidTht Spookf Ih tit Sky Svkdb', Jid aahy otht n ll^iy oU^rlktirdhE aid rPEsarcherf have d{>ie ai eush 
mDK ttaraigh f^aich lht> tie gf iilie aiutf oT h tt>ry ^ h d tl ty l^yt c^Hn t ipvru tit t^e Jifwt r^f have I: tit it t hota EChVlb at 
cyUticE tlatf ich atlgire jf CIrbttTereiktd. tlattlt ft^rti t^Ut-y U^tltr. yark. Likt aid JoM aR phoiy jf hell Notoht^aE ttey 
p I a hy^ b 1 1 tl«y coitiadtt e ach ottt roh daz^if atlnparbitpalhti Notoh t^ait ttelrgartikdftirkf af tk^ltta i f af Saiti C bit , ■ott e r 
Gaaft ahd tie Tootl F ^ Ir^, b 1 1 tie re k la h tt>rbal e u He h « tl roiM li g aiy ItihtDh ulo Uatle v , Ha rk , Like aid Jalh wt rp^wht Ft tley Ibtd, 
■ hei ttey Ibtd.orr. Ih i^t. trtltyeyti Ibedat^ll 

A II WE lairi« art m y tl f , ^brb f ^ K ^ h^ , mi cl g i KIV aid dt k ptta i li Tact tie DUtt t 'ejdci m e i tt' Kgardlhg tht a i tt e h tK tv at tie Ir e cipts 
djtp ho Hitter bJd tlai abDitiDO A.D.FDiihnditd yearf be%tei ai tuehtahda cparttf apretv httVg^p Alrgi^ hDClrkt ho 
S^ybir, loChrttoaE B it htre rtte bf e , ve , tlraigh repeats ■ Ihd-mah pibttnh Jhd pragramm kg arp ftich wH ^ tiad ttto h a I h o m?/ tl at 
n alVmay^^bllltihf DTd{>bH worth oT m e rcl ai d tf t tver^ye^r tt^tio hat amittttide at otlt r e Q h tnsait cm K^tbi^ 

Sa ttif probt tiittt r^f ti v h at k li d oT ^ tiad ttta i a I h a lU^ ve ac Etiiik vttl^whataE ve e ^ Ih^ c^ b b ratli g b^t II, t[>i d h t tlkg ve ^re 
Gt bbiat]hga ha^x^aida Jcith ha^x atthat Aidtte |aht tf dj ii. 

Tht Jtvth ■Ihd-Bahpibt^r.SailDTTanii.llE Clrb tdh'E ^^ Pai| dH BDrp tlai aiyatltimai k h ttir^ to pittl ti hoaK acroEf aid f tl tt 
totht govbi-Thattihyttt J^wi a* logiAnili Ibi wle i they mi httle Ir thtke tf tie da/ jH rC hikHat Ahd wti tley f hai k] be 

ThEK t ho otl e r tTE h 1 4[>i hDh-tTEh^ k tie bit Ihttf rark] Qn HtV m oiiipa Ibd bv Je vf > tl Jt ge h e rafe f af mich ti rct-TEd b i e li e f t jf dOEi 
ChrfctoaE ttti tit bg^EtEhat Ih thE arm aiy de pa rtn e it e ti re 4[>r tl o i f ^ i df oT Dtl e r f ti fe f ] gEtli h^i>t tie Irbif Iht^f To m a ly f li rt e R 
mEaiE tlE dtiYErpioE betieEh m aH Ihg maiey ahd f^lig k biElheft o r gn li g braht . Ha hy Etiref dD h^trtlelricilime oTbif ket e b^tDrp tie 
ChrktoaE^eaEQh ai d ■ a hv m ake tie t^tilyeaTE p rcii1t| i f tTrom Chrttnaf E^bf.Satte gbmbh tit Jew bcY. Sa 1 1, Etlitd ip tf hotlibe 
f h EtzE d at Hd loide r 1 1 CDHt Q b h tf fe aitEtnal^gafetiltilbi t[>itltt IhhDu^tfre ghnabh. 

Horn kt If huok atRtTDm ttE "TJIfr Uai'f pDlhtoTv bw.af ve Crpalir; ait Ihcllhed tDdoai tre r^ kfie.ahdatkati qiEEtbit 

I.ShoiUah litP^itLiVlttP UaijDk Ih p rom atlhg a J e v tf I h&ai . ahy Jevtil hDai. oTvh h^l tie Wh tb Race k ttE prbie ^rgEF 

2 Eyti tloigh It rpal^ that Chrtt pert E tf a mytl, f hoiD a proid ahd ract HUfGhniE Nh tb Hah |alh k g bil^li g a my tl h^ar h e r>" w la t 

jEVtfl^ 

3 rtyoi hhowthE ink.doYi^f HlhkHatihdtiahvolrcimtlaiai ttk m ora Ih/ 1 1 ittT^ti b ^ lb t^ yom V ^iiU>i dH e rf > tfvoi tllhl Hat 
iirtiikg tie deaptoi ■■■akt yai ^i d Ai otl e rf > haj]f>kr^ From The Chiich ottlt C rE abri jHiktoTrk v tl e ahfiEU bead DtttEte 
qiefttuhE ta rPEcmdlhg hD' 

Laakkg atRTTDm ttE "TJ lib Clifcttai'E pokt at y k« . L£ .qie ttat'bEfrTEE' tlEft Jeiikh flrbE.iMt vam IHe topcfe ttE it^knlhg 
11 a h f WE ltd q I E^tbi f 

1 DdChrtfU 1 1 ppo^E d cf^kg a hd tiE Ihg halbdb tie cum rEalt^'iay^' a II tit fliierf? 

2 rtio, why arp tltE ttoiE^idf Dtvarbtbt otKiiTitEd prEache rf rnikg amid hpbrbgyai tiCDme t> tltfrchircl aidpitmohtv b 
tlEicolbcttnh pbft^ 

2 rtc h rtt d k] tht lob 2 ,000 ve a rf ago^ why dove ittd altlett tiimblligpreaoherf txl^^ t> ejd tit jDb a II ay e i agak? 

i Acoordbg t] tie GrtbrdatallttEiE bhbbErlhgprEacherf^^idaccardlhg tiilt Neb Te t^m e i t tti e tr, | i f t Jbo i t e ue rytiocf^ Ih thE work! 
to[J9^ , 2 ,aDD yE an b^r^ t galig t^ hEllaiyw^ Howdayoi eipbli tla^ 

S rtC h rtt a h d A r 1 1 pappy a Ft fa ahi hniE li "^ave' lEalTram hEll.whydd hE^ty CDhttncttlE Jbcmk^bb BDh^tiof tV Ih tlE mtpbCE^ 

G rtttE DetII ti tit FDDtoTallETll, why dDEEh'tttE J ll-powe rti I Ld Fd w pe Ih aitohce aid tirai, lif^adatrEbhtbif V^i^ Ftp^ate d^ P< tUh g 
tlE moihEyoi E^iitiaE^h? p^^ 'Tit Phoiy FQItFliEE- k Jaiiar^ 19&i bfl« E^T RACIAL LOYALTY] 

nhattEhftib JifWEFTaiy li^^e itCh rktdh cai «]mt ipwn Ih^yti'ttle ElQhtftll!^ I have itTE r hEaFd tlta do EO.Elhot a II tit Ir 
p re m tE E atbe f taiE b jf td [} h fipeFTtttbi aidgiKltV. oh mawkkh mytl aid hE^cif-paci^ NeytitlE ttf, IwoiU bt lit fei^ej Ih le^rlhg 
f E^mE.bi twill lathoU my breatl Ih tit me^httnE 

Bittlt keyqiEEtbi I voiU Iht ti afk tlett tiETiddbEJCIikttahf t tltf: 

1 rtitoamE lia^hovdowi E^TtHE rdei^ hdlhg thE LiVirtP RacE.oitle Jewkh mytl oTC h rttbi rv. w h b h fK voiUyoi chaoff? 

Th t BT^^oihEJ Iht a h^iH>tl Ett^al q It ttl3 1 , ti 1 1 1 wa h 1 1] atE I FE yoi tlatm E^tt dE cUe d t^ Rt lat itibFE tlti ctittr^toyEr^k tict evei tt t 
decadt.maiy a Whlb Uah tt golhg t> De pifledlittE vallh tit iphtarab oTai rtoobV ^>d wlllh^yt t>«]mt ti gi)M vH tl atqie f tin h J I ft atiE} 1 1 io« loai hEaifamt bbidkg hEaitf bf}p«d wn maul th ^ehtbititiirvexcbh/Av' Aw^Gee' Aw' Aw' Doaw^wU Cliktnat^ 
h^bf^E h wait t] LlllSahta Cbiir 

IVfi^ia Fltbi rm a gE^E^EJ^ ^E h [ ti b aid EehilntitalfrKiw m yre IT. I iki I't wa h t ti I III a lytHH^ , batt ErTal 5ai^ C bit , a h ej ^r ko gE^E^EJ 
■ aiDif 

1 Yoi ca ht h ■ f am tbody tlat doE f I't e I kt derbad^h r;D4 th^ Gt nah. Kik Krlhgt.at npb hEd tar.«r. Jhd UeKlnrE VJ h fe 

Bit I A] vahtt] abDibh al U tf Jcv th CDm m ( re bKm ItatFi rrondF C h rktoar, t> Eipbde ttt J^wtl li>ai oT « k b raUi g tt e blrtlibfe oTa 
Jtv.ahy Jew.TdiIIe E^m^ rEacoh I ■■ hotiiE kbafe Ue blrttdaft DTUartli Lii] rfe r Kim i , t> e ipof « He oitra^ou icihEsiff abDita aoi- 
I H E ittt at If TE r h appE h«d a h d tr^ t} gE t U € Whrk RaH bact t]^EhE« aid na^, tiacit t^ 11^ Irowh rbh herrtigE JidialiE^ 

\i tltCDhfeift lmak« ttE l^lbi Ihg f ig^f tbhf Ih bilUlhg ip ai r« h hEarttyUUirfr racblKllgkih 

1 LEtiE kEEpttf EyEiU otChiktnaE ahd EaitratttE inj ktp r So ttt< ahd Smlig Eqiliax rPEpEcttE Vrl>it kt ie tirh ttE ta^kt oh ttt 
JEVtflh&ai^n LftiftiiittEm back Ihti n h rk loid^t LEtiigkEtiEm hEW hEaEE.hamEf c^npkfe t^ rPBOUEd rrom ^iv Jei tfh tilht 

2 Af i^r at S3 Lb C bii b KiLUELid, ktntiR cifULm aid pjEt rt J cc diclk.bitkt ie lEpaiat UAidyU Tim allJEHkl ahdClifctbi 
GDhlotitklh 

3. L£t IF tik« Uc i]cim m f K b Ik m KimpklPV^itattlEfE ahd^iy otlErlolkl^^jidfBphaE tzE biUad ttE tpkRial.tiadrttahalJidgtiEtl] 
ftnhgU DToirDVh iriUhlfc cirtirE 

i rriE arE ^c Ih g Ti CE k ^ fatp ahdhdhortDl Itra^f^ktif maht c^rtak Ufyam mib.DToirDVh dce ahdciRirE.ThttlfriicI charann 
an Hythbalor hdt>rbaL 

?. LftiFlwgk IDV Lil^iHIigtiadrttahalLalU?^ mitlE actra hi]E m e 1 1 oT U e Whfe Hah'i ciRi fe . aid El i h all dUe rr 

G B?V^»ttallJtvblbiilhEEfft,vlEil«r UEybt flirPE, rEalEf^t agf it:, dvyE n , dDct>iE , pDltkb i f ^ w rtk rf orvla^vEr We hov haTE a comprE hE hEkf i/Uh tfr R2C bl Re llg b h LEtif iqim jDlh Ih ttE f^arch t[>itlE G e at P rom a^ r 

Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

wiBtii cnmini** am Abaut? the day after Ne- 9.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

W^y 111 N**d Tcir* SthoQl f[>rGITbd Boj t li oTEitrtBi hi porta nc* hit>i Bxk UhUlttt H^iidligoTTht CMp^I oTUe f:rtAr.1lE Wllfe RaH lad dDit htitt> hott Ihg li s-de r% tafegiard m 1 1 rrbal. «Tpaif bi aid 

adyai^t m e h t T n^ ^ rt h 3d b iirt llliEtibif (BptoE.gHrlhg crtfei ^ jf tindlhg cirti ^^, h igt w^rMach Ih^f a hit accm p It h e d a mi rttide oT 
attti3EtDiidlig tat 

Bit rt had hey^rEOBich at Id eh SfepOht Ih tit dlrpctl>i DTpiKg tie "i^hlfc Rac£ ligettEr, ihlOhg rtahdpitUhg ipa i h Ifc d HDitag ^ Ih f t 
1I« HDiU oTpa rai Ifc F aid mid i»ef 

Oi ttE CD htia r^, m « t dT ft tnm«idaif t htigEf hays bt^ i Kiifimtd Ih dcfUT^Fig It omt Dc^lbrDtlEn aid iiitirlhgaidfipaidhgUE 

f cim oTtle WDrd. 

NDV.wrth CREATrvnT.we haTE tlE h igt tatk dTkte rflhg tl t whDt tKid Tl4 Lr^hfe R3» aE^ich t ia« p ractta Ih^ Etaith g n« fcrat^. 
IUe hor haTE t^do tlE wlat |ot> Tram tlE twt&Hn ip.Tram rt y« r^ tD i idatb h . 

Ih ardErt^dcifDWf have t^TDiida tadEr^hpcadR^tDorgah^, ti biH, t^Edica^ ahd t> tad.ThE v^r^tlh^ttDTDirWh tfr Rj» will hot 
civt^e iEEdEdt>dcitht|oti.tiitttEYwlllatciiEEdt}t]E oibiftdahdtobE tiaiEd nE.oTTh« Chircl OTThE CrFalT. haTE lattlE El^htftkt rE^t Ih f arlhg ahd ip ItiVh g ' H U y AH FTV" ■ H al 
Cirdtirp goal ttittE fiirbal, Expaifbi aidaduahc^m^itattlf Hh tfr Ha»^|Hrtid iQgfn ,Ecim ahdparafKi. Racial Loyalty Issue 9 - February 1984 

Wiy fit N44d Tor* Sthoal l[>rGITtEd Bq|4 Ii DTE[tr4B4 hnporUnc* Mtn Back hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

y^ Sim I Pravill -TTii t*irth1i>rT1i* G ra a t Prom oti r 

Htfaittl«rE rth airtaik btlid lln 

Ih CREAirvnTtterp tt IhhtrpitJ EJt b^t [j tk E-t»Bl» HhEh rb tine {lomsf rt ■ III « i p bdt Ih ttt 1^CP arciirshEmbt wn 3llttt i^r^at^h 
at^mbbcati tt b curbEhoUti d i V ^ ^ ^Ihg Hat d?^ ti Tri tttai ac qikl h^ af poE t b t The bheprlht haf im be Eh draui Tl« tindattaif 
hay^ atal>fti bd.'i^e m u t low f taic h ait He GKafTJIfr P rom a^ i a h d reap tl^ bt httm atoir dreamt aid bbarf.wn yDirhepv^ Hill 
Tlhd hin Tht b ottle f^fei».Tht tkt b hov r)}« 

ThEK t hoth Ih g m ore p{>rt mithah ah hdea whDEE tine latccae aidiht h tt h af iiom e , tlf re t loth kg tt at C4i Et}p tt he ttle r aai ti, hor 
fernitm, h o r lb f ^ la r piopaga h da laa cdit Ih ce d tt at C R Emn/ nvs ttn^ how lat c^nt ahdvt m ittmonta Till Ecat d rgai tatb h a I 
CBdiF t\ pmDt Kt\ hnptmehttttocirgahtE tt,lil>ilk]ltmifi]t a h d to 1^ llttatp tl^ LVhtti yah i agak takkgTillchargt oTh t owh 

Tit IF arp m aiy e Tani pt t li hkbry nitre di« bHA.Drohe Hea lat dih darmaitit>ia tfne, tteh Etlrred, ttei ^ i dde i ^ b bad ti rtl Ihti 

■ Ut^prEad reKigh tttah k tie tyef oTtte loiU 

A rpiiehttiampb oTthatyoi m^ hay« rEadabDit ^ a Itttk aayearald bcty hamed He t h Hixiy 1 1 Sa h tn y t r For 5a year; Ehe 

bbcrEdai itrDht a h d o h t^ b[>ol cafrd, '. Ahd LadkE nttht Clib" ttt abcutafBallfDittveftlivi k Oh t>^i»uerlhgap«ik]dTrom 1S6S ti 

19J2 tt b a rath 1 1 m at t bt vork^tlt boot veghlhgepondE.ahdCDhE tft^hgoTl^iipagef. 

Tht po Ih talH>i t tl t e p biHfe bthattirSdvcarf, i atiOE}^ paitbi d ry hotti^d thattlb d^ had ahy^t htat a ■rttr, lordkl aiyDht parttibiV 
caFt.lh 1952 tit OhbStafe Uifrt rrtv Pret^ pibltf ltd the Ixiak . It Etfl attiaEAd Itttfr atfr htbh aidoi Va«v liidredi»pb^ wt rp foU. 
Thti.i 19Si. tit tiDDkwaf takti Due r try PiHam't ahdvltiepitiltfhedk Aigi^taftle Baok DTUe UDitl Clib^ mail Eebctbi tirUat 
mDitl 

Siddeh t^atfrrBBy^^n^Hr; Sahlnyer ti re c^ i ttd a hd ace bh -t d af agreataitlor 5lt t pibE^d i He latbialprptf^a lurtiie 
^aft ht nkaicb^aid Eht tf Ih great dtm ah d U h dD ibfe d t^, Ht eIdv^ ■ III be CDm m t re bEp d , aid ttillltie tirhpd lht>amiH t, appear oi 
fefevbkii aid be piblthed U papertiam AtUe age otaa, U a . Saitnyt r ■ UJ tlh aiV aid 1 1 dde i V ^^ itwa rded u ttl all He a£:i»Adt^ aid 
haiorf DTa g rp ataith D r. 

A din^EitC4iP h tf t} r^ t tl atoTa Pn^fbi aitlDr hamed Carlyoi Cbifevlt^vhD hov.more Hah 15D year; atfe r ht deaH^ b vUtV 
recogitpdaf harlhg viKi He greatPEtcdf e b Dt m lltti v t traH g/ li alh tt>^ Htfmaghim ■>aiE,OH^AR,tf eIP' re ga 'ir- p d af He i]dff b 
feilHH}ti Qh ■llttir^tictkE aid Etratp^detfi^ thE Tact H at m llttE^ tpi] h h d bg^ lat ci a h ge d d ram atl:^ Ih^ Ih tht dEtCE^tl^ ajd a half 

Calyoi CdiEevK vaf bDrh Ih l^dD.He EOh ata ittlrpd Army Ibithahtvho leUamlioriibllEervk* poEttbi vtth He Heh Sbfe of 
PrifEd LVheh Caildbd Ih 1331 attlt eart^a^ dTSI. htf mafferpbce.ONWAR.wai fUlliinhthed ttwat piblthed try h tf bvlhg v tfe a 
yparai^rh tf dpatl The t1r;t e d ttb i , w I b h c^if t^d dT a m e re I^DDc^bf^waf EtflhcttihaiE^dZDytan b^rvheh a teceid tdttbi Hat 
pibltfled NoTirHtrpdnuhE tleh appearpd nUI 1S67,«lti tlial^ h t wcrkf begai t> rpcebe He EC[>gitbh tl«y de f t ry Pd. 

Th t i]bEft,atHciigh f Vll lat w K V read, hai had treme hdoiE ktliPhiie ai ■llttiry h tflDP^aid di He hkt>ry oTHe vo rU at d rgp . It vat tl« 
baft ^Kttiatet^tilbhedahd iirtiFtdHe Gtmiai G p ht ral StiiT h Id be oim 1g H e ■ DEt e Tftb 1 1 m llttar^ d rga h tzatbi He vorU haf ever 
hhoih ttVEE Ihtinmehtahlh tlaplig tip Ueaf DTtle P rif tbh Ge hp ra^uoh Uotfep, re High ted aE oie oTtlP g re at m lltti ry ge h p rak oTall 
tine ttiailevhobdtlePriftbharmbfmHe bnta 1 1 y tti rb f Hatcilnka^d Ih tip ntiraHuh oTGermaiy Ih ^31U Thtf tiDDkdD micl 
toflape He ■ lllb r^ Etafe g^ aid H li k kg oTWDrULiUar laid n-o rU "TJar II ttftiDhgV k Tlit icp d Ado tr H ttfr ri bpatai i Kh rtg tacH^t tl at 

■ PFt fd E I OOP Ef Tilh^ p m p bye d Eveh lid?^, tt t Etflohp oTHe batb, tr hotHe 1^ rp m of t ^ k^dc4 f Ih mottDTtle m lib r^ acadp m b f DTHe 

■ DrU. 

Ndv tip tvo iKiak t ■ p htln h p d a re i Utt ^P^rt Ih f ibje eta attp M>i t tlty da larp aiiommoi dPhmlhabr, ahd tt t H tfiA tHHAarai Upa 
m9^ fr dDBahtaidbe QhDrpdt[>rvearE,bittrtthaE meil^ tt v III e dd ht i d r b^ r alHact p ibft atb h Hn i , w le tit r tt bp Hnigh ^iddti 
i^uarabb piblbtv.orvlttler ttbp tit hard w^tl wig h tie t httrgphk^aidpavpioTHe Kat orgah ted aid prettied Ih tlem ' . Aid 
Ladbf DTHe Clib'.wllliatolaige tip woikl mioh. tratall.biteylltitVlai mii]h mpiRat a It rar^pbct.Vai CdiEewlt. ON niAn.ai tie 
atlei hahd^dU hot lay e a pa rtfe i b r fpoi f di o r p rom oIe M>it rQ h tfi IV tan e d tl e preftgbi^ recogittbi ttdPEeryedby tie liter In m^ DTK 
pavt ifi I coife h t 

BitHt malh palit tf HbiktPhibe piOBDHnh oah b rlh g a gc at kle a t^ Ht tiretwitahd tip attPhHnh aTHt varkl k EhortDrdti. rt t oir 
liHitliih tlatvlei ■! lare aU 4>i e paraa e t n dj C Rf ATIV [jy pit t>gttl e r. ti taiicl a p rom atl>iaL £ Azi ib g He ikei DlvhhLL He wdjU har 
icitrECCh 

NDV.we Greatirf dD latparttibrV relth pb^lhg Ht rDk oTabraggait hcrdovp haye aiy pa rtfe i b r de f Ire li [pjprkdilge k p^lhg tit rob 
QtaCaEper ViqiEXiaEt lorHe btHb^'dPvdH vho k thy, meek ahdpoorli tplrtt li Tact He 1^ CDmmaidmtitctoirStcfeph fayE.'At a 
prcidi^pmberoTtiE L^'h tfr Raot, th b^ ahd act pet ttk p t^ Bp ccirageoif.cDitMPhtaid aggc f e bt . U Ultt cc h f tri cite t^ vo i r c rpatbe 
ablltV' li Ehortve are li^itf td k hPHerbelhg tip b raggadcc b^ lor H e ^hyittlrlhgybbtwp are bat balt^ IhfereEtPd Ih belhgat aoiiirA 
at poff bb Ih cir|idgmtit lElhg 

cirgcHKlJidTneitt^tlt bPEtoToirablltVahdgetUhg tht lobdohe I v III th p Ftln rp t^t ttatVtlatRk my (idgmtit Hattirtle Wllb Flace. 
CREATIvrrv b He mHtcciftriotlie.^iamtaidlHieitblUeatlatlai c»p abhgf biie tip be g Ih i kg cTcb lltEatlii h tcae IdHMycan 
age 

Ndv itmeaber. l^aU FO R TH E iiU H TE RACE The JpBf ■llliotagree to Hatat Ee f ^m e h t a h d u ■ tig h t tt tioH ahd hall, aid villa tf lo appo rti I W l> de h n H It Tie i^g«rf aid 11^ mid Dctdki hotht rteruer, aid ley^ rvlll, btcaifs rtwilldacim tie IrTi tire ±t parafrtpt oi 
tit cuattaltf oTUe Whfe Ra^ The ChrttbiE >■ llatbch.dtian« aid rDaAbct R^Ttr^t^p oTttt v^. Iriptrlhg 11^ hne attlf r LDidt] 
I e jp dam latb h , tIrE aidbrin tt>ie di tie h^ad DtaiyDhf uha^BbracEi C ElEATiV FTY. J it tte Whife Rau A^EvA tii« taidEBbiacc W, 
becai^E r^TE Y t^^^^L^**'*^^! ^1^ rtdtmptbh depEhdf ipai W. 

ITirttErprEdbttlatCREATIvrTV ■lllpRyalahd Embrace allthE UUhm pEDpfe oTttE WDrd.aid ttataf a rEEi rttley ■■ Ih hf ittlE Eartt Not 
tt« mctL. iDttlE poDrlh iplrrt hotttE .EVf^iatttf hQ^it, hotttE mid racE f ^ b 1 1 tl« CrtatniK FlacE v III Ih hE rrtttE Eartl aid hOEitlV 
AiciHf iBDrE rbh V HwIII^e ttE g'EatPEtbtffkg'Hmah tV'CDillEVErli}pE lur 

inrttErmalE ttk ^ r-rEac Mh g p rE d btbi C»e hEllar h^l va^r.CREATIvrrv vllliiakE ttE b^bnakti rDigl t-EtirE tlE Ehdcttlt geiH y. 

m DE t IkE V tiE t] rE ttE E h d OT tt t Ife Cadt Aid May^ tt fee gCXld KatDl^ai tDWhy I bEltVE tit 

1 CREATrvnr t llghl^«]itn>TEr;bl, aidaf e i cl ^ t cai lot bE tippittfEd ttk h^h t^ vodtlt .aid Ih^ apav^ iTilExpkif kE t lEEdf di^^ 

1 pa A t} f (t Rami tb rE ip li ttE TacE oTthE mark] 

2 rtk CQ rectal [ft^iE l^cann^HE ticcEEiTilt^ rETitd k opt i dEbrt Ih^ice tt ti baEEdoi Tact aid oi tit E^nalLavFoTNatirE TIE 
mDR tt b ^TtEckE d , r d tf c I tt E [£. r dE Eatp d^ tl E moc adl^ rEiti vf ■■■k'fertlE lAHttp RacE 

2 Tl« JEV^tlrDigl 1 1 tTE acl E ro I E ■ acl li att>M ^ lAi broiglttl tf vork] toa lorrbt iirttf^wlbl k rapk]t^ aclig t>iardEa 

Clin ax It ca 1 1 Dt9{> D I mil] I bigErvRlDitadramatt CDbptE orEipbtbi li tl t i]a bm W tl e b^lttp Race b brgE^daf tlE mak ybttn. 

TIE clMEi tlf m tfr Racf apf>i{>ac If ^ t} tl t Inptidlig lorrcr, tlE morE d ram atba 11^ tl e iitHbii Goiclifkii illlbE hprEtf^d ipoi tlE 

m lidtctEacI lidfrUiatCREATIvrrr ts THEANSLTijefiitie ciil^aitwEri NotClikttaitV. iDtCommiikm. lotmcTE VElbrE. lotBDK 

IbE ra Itm ^ lot m OR prkfed FEdtral REfE^f NctPi, tutawlct t^v approacl ttiBbE e ttlf r C nEAT n/ FTY a i d f i rr bal oTtl e ■lUllb FlacE.Dr 

ttlBtiE ctilbbi 

LEtif bE ctarDi aiDtlErpclitrtlE Wife Race 9»f dcmn tlE drali.tlE t^ttaidoi t^vortlvlB clarac^rfctt cT'limai tV' ■llllauE 
bEEi krE trtrab t^ dtf trcr^f d , lEy^ r t]l>f rEEt>Ed 'HiaailV" ^id I iff tlE ferm Ih>^e ^ w III rE yf rt bad ictoi t^ ti tlE DaA AgEf DTa 
tl D I ta I d Y^^rt ago , b itl>act li a pE iIhI dT lal* a mlllbi yfan ago, ti tlE bif loTcaiibatm aid tlatoTtlE biltft iQgErli ATrba TIE 
ftahfE are k«Ed 1^1 

AlrgitvE lavE dtBEa^dtlE altnaUEf WIete tf C FIEAT n^ FTY t^da^? 

IUe^we aroabDit95 pt ke i ti]om p t ^ . "TJf lavE tlE crEfd, tiE prDgraa aid tlE rEl^biEbatE prEtVvEllcDmpttd iaie larE aaoitll^ 
pE rbd ba I aid VE layE oirbaft bbtf.'TJE lavE oit^ii^ BDrt ptcE k tlE pizzt liCDmptt tlEpkitirE LVe lEEdtlEGrEatPFmDtr 

Horn ttmf Eipbli a vtblpDiittlatmoftpEopt arE ictawarE oT TIefe k a wIdE dtrt feiiie DeIveei ai kyEiliraidapmaot r SEbDm are 
tl By kcD |H>iatp d li tiE faniE pEr;ci UXHy^ For tlE tamE ifatoi tlatyoi vIIUeUh, tr ete r, Hi d tl attl e VDilTf I e avyvE g ltlH>i lig 
cl^pbi tfatctlE VDilTf grEafefty bh ulrtioED, k atiD tlf vc rk]'^ tli e ft a rtti t ^ ate tlE voilTf g rE afe f t ■■ iK r, t akD tif wcrkl'F 
ib rEB Oft poE t E t] NEEd Igc Di? Hardly Dil^ayf r^ tEVf i^rtlf railf DT'tlE worU~f ibitmDEr li aiy^Agar^aid EEbDm, tr e ve r, ejd Ivo 
crmorE cTtlffE btits r tUE li tlE fasE pEr;ci, lomatfrr Idi llgl tl e Ir li ^ lllgE i of I t[>iid tit Ditqife ctapl^ abo 1 1 311 y^ a rf agDWIf i 

I liif i^dapif I bitlDi E^i^rbiiai opEiEraidcbbkEda iimbErcTpat itsoi tlE dty bE Ivaf tob qiK e m platta 11^ tl at a i liyf itoraid 
a bidiEEf bt itff bcm gD ti>9ttlErai[j tlatit la^ liif ilir^aR tlE pocrEftotbifkEtfmf i 

Hl«tlBrtlt k tnf II alloaEEf t lottlE k^iE.bitk gtif dI. tlf pDlitt vEltahti. 

HTIcitaf I lauE i]oiEbErEdmyff trafilrt^goodbiEliEEfBai cyf imy ItftttnE aid larE aoiiimidftd a Tak am o 1 1 1 oTatEE ft li bact tt ip.aid 
vie Bat I layE diikg moftcTmy bifkEtt K prcmotPdoiE prolEctcraictlf rmcrE or t^i 1 1 coe f t Ti 11^^ f till, IdD i ot «] i f Uf r my^E tr 
qialtfkd tibf tlE G fe at P rom o^ i ve ac b4Aligibraid^lDrtV ivlllfellyDi vly 

II tlf HHtpbcE.laa baftatVavrfeiaidapllbfoplEr. aiEJEyfi attlatllarE arrbEd ata ratlErta^ f^gE li b^ WoiU tlat I ladkiovi 
attlf agE oT2D«lat Ihiov loulBittlf rEaBtfoTVE arE tlatdirlig tlE prbif DTBy life Idbi'tkiow iDigbE RaEECoid tlciglt aiddB 
ictff t tlE ilDt pbtirt otarV iitllliaE VEllpaftsa 

Cii Fe ti n ar^ 2atl (19BI> I vat 66, HbE at okJat Iwcib Be to bE li onfer ti^kE oi tlE aidicif ditbf oT tadkg aidadmli t^ikgaf ligE 
a I EiferprkE at tadlig tlE LVI tfr Raof back ti tai tVaid crdEr't a loftlt wmb goiE tbl-ravligmad.TlE i^t t tl at at aiy agE , Ivaf 
lEyfioitoitti bt ficl a kadEr, EpEakEr, admli t^ratirai[>DrgaitzEiaf arE lEc^tiar/ti bkE iilargE oTficI apcrftit^iEBDVEmf it At I 
laUbEtirE, lam bat ball^ai li yf i tot a v rtfr i, a pIRitcpler Tie prmotbi oTtlE mo^EmEitvlllicv layE tuiomE Trom lomE Hfe ba II, latf 
■iyage,«lotE bE i OV ^^^ ^ P* i^fl ^f 1^ « tttuiiihiovi 

DitlE k cittlErE AidBe vmtliEa ibi.nB art bokkg trtDmE tirEbalihibrt] Adotr HRkr, DiVbEtfer He k oittlf e li i^t,tlfrE a* at 
katt ia,D[>OyciigBEi li AmeitavloccibpcftitblVdo tlE |ot> Tley I aye iDtleard dTii yEt BittlEy vlll ttk oir|cbliEipaidDir 
B4BEmEitt> tlE politvlerE tlEFE k lardt^ai lifell^BitWIk Bai crWDmai li ^BErba iId lat lotleardoTit ,aidE ttlErrE|Eofe[j if or 
lokEE] It TIE moit k-E eipaid.tlE moE k-E ■ III attiactioBfi oTilctE 1D,aaDiE arE ^Lligabcit UiBe Adctr HtttttlE GrEatLVI tfe 
Prcmotprwe arE teEkligdDEE lotEiactV I aye ti^brtHoB t craft I He vllliot lavE t^TDmbfe a i e v pi Ibf opiy , oi cfe e d , d r p rog ram Trom 
t craft I He villi aye agoligcoioEn.TlE fohtbi aid tie orgaitatbi t a Ife a[}^ tl e fe aidiattligTDrlln ft pit lift igi gEar LkE Lee 
bccc^a, le Hill iDtlaie ft livEittlE aiftmoblt Tidb tcraftl,oiEVEi tftrttle C I r^t t r Co^c ratfti Trom EcatI Tie CrEafiUllb Prcmofer 
V III Itfr ra 11^ Tall lifti lkftrv"f g IE aT f ~oppo rti I W . 95 pE rc4 1 1 oofn pt% rE»t^made ft pRHn Dfe , a i d tie Ehyk tlE lln tt TIE viok Tram e vol t 
alFEa^ tlEFE FEa^ft ni^cil^ wattlig tiF tlE ilgltmai ftipFcmov tiE lEllcitoT tt 

nattltrt EyEF k I tftr^ ticl agcUei cppoiti i tv oTTe Fed ft aiy yciigmai oi a tBEFpbtfeF^ HardV- 

Hdv tlB GFEatSeaR]! k oi Yoi vloan FEadlig tl t aFe ai hi poib itpart cT Hat teanil Periapt yci aie apoftitbloaidbat ,CFirictat tit y^ ^ baftyDi arp partDTtte org ^ h t^tbial m af at ttat k lec^ffar^ ti biH i p a ■ i ro-m lllki h ■tmbermDTem4itThe proHf^ t feV 
tit kg, tit bggei tie memtierflti.tif mar« KcriKr; Tl^ mart KcnKrr, tl( bQgtr tit atmbt r;hp 

Sa.iiif hart oir wort: CI t cut tint iiid, bim, biH' Fl^iinrt rtcnrt, KiiriE P ropagai d t« ! P rcif « t^^ - ^ rga h te ■ Prom aft tie h^ iDitoTtlE 
greaftEtdfatirtlfrJhlfc Flact tlhct iiblltzatbh btgah Savt tl« LVh rft R^a itam fibUt a h d gt h DcUt ■ P nwot ■ Starch Hr tit G rt at 
P ram oft r' SawhatklhdatJBah jrt It boklig Hr^ ■TJf I. udoibtdh^. he i 
pe rf D la ir^' , bt ah « ice It htahd pt r;iaf ht fptahd^aid attlt f< 

araftiaidaiiah ottrem^ idaif eit Fg^ Ibt agt hh^ Ht wlllbt ^ipti lit IIQeit haui acf^iam t, wliilig 

t tkt tie amai oTt^igl dtctfbM aidtciidJiE^t it He v III be a great nh(i ve tlhd hln^lvllooMdf rmy Itft'f uark af p rttv v 1 1 Him pftft d Iwllltl^i rt bi , tili« life «afv, a i d « i |cr^ f wn t oTtle p^iqiblfcE cT 
life tlat lam 1 1 tttftd ti atay agf . I ■■ ■ dc m or tray^ Mi g , oat^h ipci my readlig.make aftwaidhnaidTUtc ^et t[>i tie nhirch.dDfmt 
anafeirth ol pakVigf, piblth a feu mare iHKihE, wrtft aiarttt laiaidtlfi.aidi gt i« ra I pitfe r am i d oi my home Had li tit BIie 
ndgt UaihblM atmyowi paitki b r tpt td. 

Bittl( mcy^m titBiEtgoci tta i ft acct ft laft at a tita 1 1 dci^ y t bctv 1 1 tl tt t irt bpt^ tl t voiU ttwllltic doie bylht GrtatPnniDftr, 
Ely tl( PchVfti Uaimif Nd 2 yiJe vllirihd h In ■ Tit maEcih tit "lU lit Flact haf btt h fich ai ^aty pcy, t tlata ma|Qr ttgme itcTtlt "TJllfc Flace tt promathg ttt aiMi Ee tf-dtf tri otb i aid 
tit oy« m 1« h lig m a ra I Hi rce b^llid Rlat btt i loit atl^i tlai <] h rttbi tv K^ If 

DiCBaif nlQbh tf a h Dtl E r m ai'f bt l^-bigh Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

VAf Shall Pr^vBll -TTie t«a tdH lor T1i i Gr« at Promoter hJt^i Bxk Hone Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 hit>i B.LCk Ho - Oi« oTtlt miMtptnbtitaicrptrptoxkg aggDV atb h i tt3tr« CREATOF153R tiirdEhtdvtl titlb bar t q i e itbi : 

SIIC4 mattBtrntitr; oTtte Wllb Flace ^re Chrttbif ^hdAr Ih>e 1 1^ amita^d It e rE w rtt) f loi U h 'twe vdA wru ttEm h e 1 3d oTattact kg 
tl EiD ^ ATt r all, tl( K aiF fd mahy DTttEm aidve i^td Item 

~nt t ?i hpartiht kfi« ahdohE vlth ■« oTThE CHmh otthf Cre3t>i rp to be d %« b e y^^rt agovh^ i ■*« biichfd tl« CREAinrrrv 
mDTEmeitOir Ftal m e m be n arE vH if IDDpeni^it li ttE retofrE aid deck bh mack atttE yEr^l^ndkg oTttE moTEmEhtlhEit arp^ 
lEMf ittE tEf^a h IB bE r oT va m-bE m^BbEiE UatBE tlf Inkb ibDc^i'tmahf iphbmlidwhEtlErle EhoiUgb^ ipdopE attlaigh le 

■ DiUagak Ike li|{>li ttE realwDrUahd bec^HnE a ctpfiititit BEmbErattiHitV- 

Ih tltartbt VE waittDbrlhg ipallttE argimehttttE pro-Chrktdh dtfEUEhfe hauE bnight ip aid aitiE rtl^B qie byaiE.aE ^rat 

pat E tit LVe vaitliaifiErahc^ aid tiraltle qi^Ettai Cai Chrttbi^ Up t bilU a Wh tfe ocblmoTEmE ht ^hV ^^ ^ ^^^■^^■'^■^ ^D 

cr t RpartoTtte pnbbm? 

Ih ahfWErfeg dk qiEEtl>i lam Km Ihdfd DTa «] u tr^ p re acl e r w h d mtV E^fe d th a^ 'A Ellgtih ltd cut a hE llali'tvord a dam i " "i^^ 
CREATDFlSdD hotmakt ahvpit^htE attiE Ihg iHcutbbt, aid dD icitpartkibrVagrPE wH UatatEEftmeht ihE^ad, «« ibtv^b^ Hat 
AiyLnjh ttp racb I B due m « It tlatfi Ik li CD hTro h t a hd e ipaf « Jidab Ch rkttihIV ti'tvortl a dam i . 

IVc Tiller ibt ttattihkg n k i]d h Etiiiit d , 'bo rh agalh'Chrttbit IhbDiimcyEBEht t lotch h^ ccn^rprcdictbe , bitcreatf dkiEhtbh 
3idai3RlY k Dii rahkf;ttat<:hrttbit^ k lot 1 1 f ta p mOtm amoigBahy. bit t l>aEbalVTHE PRDBLEy ttat haE iirpptdtte Whtfe Bai't 
m Ihd tlrcigh ttE agEE aid p fete ltd ttE lUlK Flace Hm ^yErdevekipliga ttnig Wh tfe RacblREigbi dT tk ov i , tlat tt k tie moft 
pc«« in I v^apc I ttE Jew lat t[>i^ d tt rD i gloit tl« agEE k gEttfegagrpci ttE ii^hlfc Uai't mkd aidclanEllig ttdDvi ttE road to f « tr- 
dettriotbi aid ge hocUe 

IUe i^itlEif^t ttatChrkttihIV k de Jev'e yagliDtLke. tlatttmiitbE onckEdbeH^K ve iiai getbde « lemy aid df^trcy hin ^l« 
FrEii]h yagkctLliE vai breaol^d aid d i tibih e d J We i^ittErf^t datChrktbi tVaid tl^ Eirafralcttlf LVh tfr Rao^ arE lioimpalbt. 
EUfiDhE ortlE otlerk-lllf I rrb«. bit hDtmu.it k tli lacE d goal DTTh e CIieI ottli CrEatictifEE bitttattte Whife R3C^ EirakEi. 
iipaidi aid adyaicEE (TE r ipaard 

At mwhyw^ tahf tlk pof ttbME hay^ alKad/ctarVdeiled k kfiE Hd S.oTFlACLAL LOYALTY. eitnd.Th^ SEt^tapDEed Haidtap 
ThE UbtbiTipotEtilltVoTbElhga Jei FghferaidaChrkIdh attte Sb^e ThE ' li datard^t I lkti¥E baft reafoit wly th^ tiDare 
liccBpatbt at k tie marrb^ oTa i^gEriMU a Lr^h tfe.aidUaiaiy atemptbccmpnm tE Ue tio refiRIi amcigrEl^dabcmkatbh tlat 
k bEhtDh f^mjE^dicttih 

B rtiV re capti tife d tt E te 5 pDkfe art: 

l.Clittbh W k a ife m Eai li g , f t tr-df E di ctbt Ebyt pMbiophv.deElghEdt} break ttE tpiltoTthoEe vhoficcimb ti It 

2 Ih ooltiattChifcttaitV tElkttE Uea to tht Ge hV^E Qn of tV LV h tfe f > tlat ttt Jevi are gitat a fpecblpEDpt^ttatttEy aR GdeTi CliMEh. 

2 ClittbhtVfeachEE It tHknntn to bye delrehem tt ,^it had delrorh hkd, a BOftdEftrictfre ic-iik phkuDphy 

f ClitttahtVk h^ht^dfrkbE ahdcoitiadtmry.wttl uerf^t li ttE frittlatuBtah^ bDd ^Mee dT^he^ tEie. taylig ttE 'beltycr d 
pe rpE tia I i]o h Ti f l>i ^ f E IMo i btaid eb otta i a 1 1» h tibt 

S ClittbhtVmAEE inpoEf bt dEmahdE aid tadt t^Tiittiatbi ahdmtiblbrEakdoHi. 

CjD rEy^v tie dE^lk oTttEEe aigim^ife rEadagak kEiE Hd S.oTFlACLAL LOYALTV) 

BittKre tBichBDrEbdkktiEahdthE i^idamEhtalqiEEtl>i ve latEdatde l>tgli i Ih g cT tl t a rtt b k vlttlEriiit EhoiU t^E 
lihEvarm C h rktbi e , gi i g-h o ChrbtbiE bo'i-agalh Ch'tt^M oraiy otle rl Ihd cTCIrktdhE Ih^oirWh tfe rKblmniEme htahd worh ail 
tlEm OirahEVEika b i d e m p lath:, Nci'd^i w III nrf t oT a II g b e TirtlEirEaEChi vhy tlk k Inpcftbt ahd thEt dt raitverUE propDhEift' 
argimeitEoie t^oit. 

REASON No 1 PrDbAt tlE mcf toTE rrUkg rEatoh thatvE cai Ikt k datClrktdh tv k ahd rEmalM tit moftiErbit rcadbbck Ih thE way 
cttlt Lnjhtfr Ract itam eytrbiHIigainJh tfr RacblrElQbi Dtb ovi Af I harE pclhftd DitVne aid agak. ttk de Jewt raobi rE^bi ttat 

■ afatthE oore oTa himerbalh^aidgehEtti^a^ lii^it>r trbe galhIhgcDitiDlcTtle vork] Cohyentt. Itiaf de bck oTa racdireltibh tlattd 
to tit dDV h 1^11, d k k^ giatb h ahdmDigcltatbh ctfich fiperbrgreatbVh tfr oblltatbM af de E^ptbhf, tit GrEElf ahd tit Reman. 

REASON No 2 Yol cai ti^htf = " Ed Ihg thavvoi are atraU t- Hm :}V a h d atdd trmt vahttotakt Iht- di' moytm e httyE h likevan 
Chrttbhf.tlEh It mifiEtip a^tacklhg C h n tah W kDrdti-hottmffihdtlEm'meftip attad Ihg Clisttah tV. de h ve oai hotdtitrcr^ tt 
ThEi tie htitcchokf bi k d at tie 2^DDy«aiDUprobtB cmakf vH if .aidve ac rgitbadatSqiarE Oie agalh A lOHf li Catoh 22 
piDpafttbi. 

R^ASOPf No 3 irwe tilbvedtlE reafcilig^iggt^^cTbvcirtiemX tlatwe take k Ghrktbhf becaiie ^ tlEvait LVh tfr. 
ff]] tlErE arE tDmaiy.aid tpi Rwd id g rE atv b roadt i Diibafe, tlei woiUht tt reaEChab^akoTDbi thatiE broadEh oirbaft Tirtltraid 
take k -Whtfr" homcftiiak.-rJIfr- lberak.-rJlifc-i]Dmmiikt."Whtfe- dngaddtt^ litre ait mlllbiE DTtlem TlatvoiD CErtaliV 
'bnadEh ciEbafE'aid kcitatE ciniDLmB. jowvDilli't t^ Ih Tn^rrvt t] rgE 1 01 r t]3f b p rlh cp b f ahdpitDh 3 RDCti 'h Roll t f^ Kim l>k« d t n adngarg^ Ih tit eV^ n^'TJ c = A ticl , Nev YDrt oTa 
decacK a^^ihv. we «] m attjac^ H h d rp df oTU di e a h df li '0 i r Ca ue ' Ih ohe m^ttlhg.OTcDiue , ve loib have Tibs i]a re Ti r hotti 
atfehd' tit h om at , qi^e n ^ Be ra tf ^ CDm m E f , Je wt Jhd tht dngpiflen. 

B itwoi U we f UN layt a i] rp ed^ a p n>giani .ora cai^e^ HaidV 

ThE lanit tlkg 9»f ibiChrbtdhE Tltyare kherehtV hoftlt mite bc b I li ftgrtV {>TU t i^lttp Race Jhd Jtas^f vIIIIh TI« DhV^I^S"* 
cai dDHH UfiB t rcDiTt rtttem aid rpfUiiitire tit lrtlkhlhg.Sli» UelrBlhdEaR eq wa rptd by d e Jevbl m li d-f i] ram b t r, tt ey a rt He 
tatt Kceptlit oTalpoFi l>t pwEptcU SDWIy vait Diidn t hH a ■ OEt d hVti tt f ibje ctw h e h tl^re ait Eaaahy otter "lU IK Flacbl 
CDmradeE whD jrcbDd itceptbt ahdeagert> tlid tie ^ h f we r; li t^da^'E lacbldltmma^ 

FIEASON No i Tie Jewf lay« prDreh tlattt e Ir racta I k Q b i k tie cti^ rot grsr tv.de pLD^Ip<]lit tie -fn^arcindwlbh all tie oiler 
tat life DFgaitzatbhE giar tta^ . Th ev lot a i h^ have tie IrA D L .tie A J C . tit J D L.. bittloiEahdf dT Je u-li f pk d oiga i tzatb h e tl at h e |» 
pramotp tht Jeikh cd h e p IraE:^ a h d http d e Jevf Ih a m h tn lllh g p<]f Hn h Eitw tdoitde pfrDtilJidab Kllgbh at td oe ht roTgray^, all 
tlete oth e ^ rga h ^atlD h f wambe hotllhg.k i^ct tlty loi Hi 't ere h eittlheit wam be ho c^ut^ la creed, ho bvatV. hDprogria t> 
pobrtze aiDiid Tie Je h^ w di d^ at tit bfe Gahda Helr.wheh fit vai Prine Hlh t^i dT tiail.f tit d,' Hare brbiVe;cttd aiddtlhtgrafed 
bigaja- 

Tht RACIAL RELGION t« battle LnJItte Ra» haf bchtd d roighDitIt htmr/ tt haf t>tti de dov htillatalltle "rJIfr cfrll^tbiE tlat 
havt «]mt ahdgohe Now , Tlha^ , w tu C FIEATP; FTY w e have eioI a raobi Ft^kii.a reUgbh tlattle "TJIlp Flace cai gravtb^ arond.ia^ 
aKind.ahdilialh^pDbitE Its Etnggt 1:irytt>ry How datve lare tt by J ipK r, we will be dam ltd trwt are goihgto ttde J i dated 
Chrfctbif Iht] de actt]i]OhTift.dtik«grA aiddtttrcr^ tLNotoi vairlti^iLVhh^h biftgi if title leitpolit lam e^. de tfic dTA 

POLYGLOT HIND 

FIEASON No 5-11 Creatfre CFtdo No 1T atlle LVh tfe yah'E ibt titttbd. '0 h t^a Hamogtiaif Sdc^V^^i t-e goytnedaid Oah Eidire; 
I hayt Eh aw I m i ohf be V d at a p<] V9l>t f [» t V ^ ooitlhiou t^atwarwtllh td e tr, b re e d kg a h aic hy a hd a to^^i eidlhg li ^e tf<]e f tri ctbi . 
The fame tlkg cah be Eahd aboita poygbtm lid, ahd abo a paygkitmoveme htDrorgah tattai 

UDEtpeDpt dlik tlat tit mare tley itad, tit mas Ueykhow, tit mare tleywlllbe i]apEl>t dT eo b li g a p rDt^ta a r oTacKim pik h kg 
fDmetllig lordwIK 

Th t t lat heceiEarlt^EO li Tao^ h tt>r^proutt tht oppDE td rtyoi re ad e y e r^ baak li de Ll>ra r^ oT Oa h g re Ef yoi voiU hayt Eaaahy 
dbeiEe aidiiDhtlt^hgaplhbhE oi e ve r^ e i ti|e ct tlatyD i woi hd lotbe al>t tiaake ipyairalhdoh aiytllhg Voi voiU moEt Ike y be 
parayzpd wH CDiTiEbh.Hidlhga dozeh argimeid at t>Hhvyoi Ehoihd lat k tio^ oa i h ot cca e to a dttlh Ifc iiDhclifkii.a tpeiiht] 
decthuh a r tike aiy m eaikgtilactbi. Vai woiU be taddtd wtu a po ygbt m kd , tit i tdna^ Jtwth ditam t[>i e ve r^ goyln . (T h t cmkdi 
me oTah Ih oK 1 1 go Ih g tiac4( t> my cofegt (b^ ^ ■ It l we ited t>jDh:e atxi 1 1 a prait tf a r w h o w at ^d b road-m Ih de d h tf head fagged li de 
m ddt ) rtk tie faae wH moremei^aido^iOKh^ JiftKe ai kdk Uial w h o oa h hotatti rd t^ d kpt n e ahddkEpat Ik eiergtE aid 
(ttirti li a hndFtddtrfeititdlreotbht.fa tio.ah orgah tatbi ca h h Dtta b race a hHlgt-padge atoaife^aid Utat ahd hope libe tTfictbt. 

Fladertlai f p r?^kg a f log ii bbEtai Drgaitatlnh m i e t «] i ct itiafe oi rtffe t1rp,l>t Epeokb Ih td gaatf ahd hotalbw ttEe trt>be 
m Digc Ittd t^ a baEtiidt CDfrctk] I oThnaft ahdmtailhgbEf MeaE Yoi cai lat hope t^aoiiDmpIkh aiydlig w td amayeaehtdat t 
Tl^iidtrligaid walbwihg li afta DTta p V p ^tttidt^ Yoi m i f too h ce h tia^ . Voi miftpadr^ lH>tl yDi r Ueai aidyoirgoak Apoygbt 
m Ihd^orapot^btmaytaehtk at hope tEf ahdaf HiiTiEedaf a pa ygbt f ih] b V 

Havlhg bU tl t tmdatliih, ttii icw proceed to exam Iht famt oTde a^imtitE aEtra h c^ d 1^ tit HiiTiEedbitwellBeahhgLVhtd Racbl 
ComradeE khDadyocafe tlatwe |alh lahdf w4h tht ChrktdhE k ordei tOEayt de nh tfe Rac^ Htc ait fomt oTde Ir argimthtE 

AFIGUUENTND. I he at tit ohdh^^taFgiBt h« OTde prapoheid k dat'EK^bL tapiWat af&Liwttl each pi a di . aid tl at it lat Ittlfe 
todo wtd tie racblmaytaeh^oraiy oderaDvemtit' 

l^ke itTQhgkEieoi dk pclh^ ahd ooi^hd tlat tit e t loTactirli lit tlat lata Etioi ge r ktli e iiie li Ehaplhg tie Utat , m otk e e aid 
byalbE oTaperiOh'E Ife tlai doEE rel^bh, trit crflt haEoie AChrttbi haE areF^ch aPgtt a pe rve rdd, J e w-d rt ife d relQbh atdat 
aidit eytr^ He a , e m Qtt>i , m i] ;tatb i ahdprejidte k f tro h g t^ ktli e iiie d tr^ tLTht t^gboshfeE^iehCE oTdk k dat Ih eytr^aie oTtleie 
catgortE Rk bbftd Ih tie wrohgdlreotbh.loftlk l- thi Whttp Race. lot tlb l- h bite tr aid hDEtft ti aooiftriotbe Eoo^V^f^iY^k^ 

Sc Rt ictaBatfriDTIhdlfferehot tiae w httl e r a pni p«i]tli e mtm b^roTDii Oh i rol 'happtii' t^be a Je *■-<] h rttbi Drti^db^ltte II ai 
Actlnhf moyt eve htt, aid eve r^ pe rfOh'i actbh k p rin any m otHa^d by 1 1 attttiife , how he orEhe tlkhE.orteet, where tie! IhhenoEt 
byalV ItE II de tlhalcnich.wheh ttoomeE t^tlt qieEtbi DTwhere do« f ii]h a 0] ^ rttbi) m e m be Te byatv lb. wttl tit LVh tfr Raot DrwRl 
tie Jtw-Epook, he orEhe w III cpt ti r tl e f pEHAf -li -tlt-f ky f w Ihdk . 

AFIG uUENTNd. 2 'Theit are ahy h labe rcTOh rktdh c rga h ^tt>if , e i oh af tit Idt iVV m OTe m e h t tl e Brttkl kratlmcytaeht tit 
Ohntah vraigiard.de HadnialStAf RIghd ParV. et].. whc ait Ohrktbh orthtdahd ako TQitlhg tli JewE " TIk m^ be trie, di at katt 
appeartDbe id The qieftbh realty k, have tleyactiaiy heped tie LVh tfe RaobI caife , cr lave tlty coiTiEed IF 

nhti de ThndtiMttcrtle Clikttah Vaigiard iftttle phraEe.-VVhttp Clrktdh' k eve r^ Dde n e h« hce at wniib aidChrttbi art 
fyioh^E, tley are lidiQIig Ih iDme pc tv d raEtb ai d mktadlig hcoiE-p[>cif,ahd Elhce tley aicdcligiD repeatdy, Iprefimt tley doiD 
delberaty.TheyaE d e re by pitOi g ac rDEf adelberat fr. lamty.datti bt i^h td k tibt Ohrktbh ahdyh> rerta Ahyche wtd a 
■ttdfcim nfiiDmmoi Eeife ahdahhowtdgt oT h k tory h iowe datde ^^ptdh.CFtiidh.aid Rom ah ob zatliihf.alln'Ahbh at tit hegitoT 
ktWgbr/ierp 'd^ lb, we re lotChrktdh By tie tftie tlty tirhtdChrkibh dty weit Dh adnwhi Elbe itD tiE Dark AgeE 

A ko. tie re are 5DBlllbi hQgtit whooai boteVb* cbf^htdat Chrfctbif.at welat hiidredf oTmlllbhE oTLatlh Amertai mchgre t So, btf ge t oTT at rt 'W h rfe ' aid X h rtitd h ' J re lotf vh o hym e Theyarp ^ h t>ivm f . Th ty are cfipiM fe f ^ ^ i d « itJrp t kCDrnpatbt 

T\t otle r ai pt ct oT It tt argimehtttte qieftbh Ak tleff Chrtftbh 'p ro-UXi h rt" o rga h tatZi h f tr^ Ih g t> «] i v^ itC h ifctb i f t>btccime LVhrfe 
rackU.Drare ttty tr^ligl- untiat tie rahkE otth^ Whrfr ractf« a h d conri t ittt t m l- C h rfctbi W^ TheK tabQdrrferehH.ahdrttfmy 
lidgm^ittlattlEfrmali (thrtb piDm oUi g C h rtmi 1^. lottle tirvhaloTtle Whfe Race 

Aid tit battim lh« abDittttiE orgah tzatbi^ b tltfili acnicl.k afliM-d{>wh.rherp doEf tlElrtiJft tryalV It .rn He Whfe Race, or 
■ n tit f[>{H}h-lh-Ue-EhyBYtt? Agak.H b my |idgmeittlat li aiy coitlbt a r a e I ow-clai i m at tot tl e tE -Whrt'Chrtmii >■ II opt ti r n~H E 
nAPTUFirahd hape t^ ty l> tt e i p t -h-U e -Eky ThEyvlll^ke He (aivT^^itaidli lellwttl He Whtfc Race 

AFlGUyENTNcJ-'Evei Httfe rl hEV l^tfe r ttah iDtalE ai Gad ' 

Th t t a ^{HHlpDktaid lam gdd thE oppcEttbi hat bra i g h t tt ip f a ve £ah dealvH taiof aid ibralL 

Ih tlf UntpbCE.WE are lotaihgai Gw\ eHet He are lotT^IVhgGod.clalbhghgCcdordeobHig warai Ih.aiymarE ttah oh UcttEr 
Gaaf( Yah ^aht^E oi cimahE war agaif ttometlkg ttatdCEEh't^ i tt, iitf e yoi v aitt^ p ^ ch m tf h gasEE Ilk b hotciipirpcEE 
IhE^ad. ■( uaitmbrlhgtlaff iiha d{>fa back ti KaltV. Ehlbttt^m Ih thE cai^E attlf Lr^htfr Rao^ ahdfUagifeh a 1 1 tie Ir Je u-f i] ram b b d 

tllhllhg 

Sli Of there k I at tie El^htftEhrpdoteuhdehc^ EHErli Hati rE oi Ih h tft^r/thatthe re are ^ly tucckt k tie Eky to vlwn if miftlov-t>w, 
tie TDK vhom ve BiEtcikge (tarGod^ ahdp?^ |>fervtE,k'e iiome li tlE hug ba I i]o h oil f k>h thatth tt tf a gt|aht>c fwlhdt. Fi rtlE r 
liyEEt^atl>i Ehaw^thatRk a Je iM-coii»c^d f >■ Ihdt tlattf h Dti>i h/ f w Ih d llhg tl e Whtfe Ra« citoT iQ bllki i d{>ltarT ayEar.bittf aba 
pakoiligaidEciaBblkg tk coBctli« m lid aid hat tie eh thi mmtEtftntbE mkd-maipidttii tiolthE J(« haf EverkvEhfed 

Id btficl atvlhdt gaby iiolalt igedaid 1 1 re oi>gi tzf d vo i k] ^ a {lova rd t^ dE ce ptto h aid aff rkiif dErEftttai oi cirpart rtvoi tj 
n rth E r p re ohde thE et^blthmf itata EcndiAih tfr RacbdRelQhuh TD]af h^h^at the Evlhdt remaked iieip{>tE[j 

ICDillEipoihdehdtEtb^h ^^ Eitileot, bitltiel^yf ttlat tieei am pV ^cve re d tie ibc Tif re tcit J ■■ ■ at th b ttnE expblh oiV hoif cir 
patnuh II tht rPEpectdtrferETrom thatoTHttfrr Ey^i thb I hauE d{>ie k dEpth k ti^iE Nc.icT RACIAL LOYALTY nderthf ttt <M 
-FihdaBEhtalDmtRiCEE'TlfreibRjiHohVAfMaitr In poita h tpoli t: 

T ri( ^ H ttfe r £Dm p rom tif d w rth tlf chirohet becaiff hE had Itttfe nhcbe He wai crowcTe d In r tm e , hE vai c rDi dE d ibi Epac« ^ I c war 
cmdEdibi rPEairc^f ,lf vat onv dfd by th e evEife cTlktiry Ih tvlhg t^ tare Germaiy Tiofn tlf Jevth-CamanktohEdight Hf had t> 
dealwtth aGEmiahyoTthE ig2D'E aid SO't.abrdin-rehtfttiatbh trca thE AmerbaoTthe l^aO'E N^tthEitle ttn^ hcrtlf pbce VEit rpE to 
tachk tie Jewtth f paah-k-tl e-e ky f v Ih d t tlathadbeei thnppEdoh thf Lnjhtfr Racf mr l^DDyEait He italt^dthk aidtrfrd htb^itti 
QiarE tlE tftiE.nompromkE wH tt^^Teh prEt idli tie pait at tt atth cigh hE tla i g h t a tfcigE tie r dlTft re h tV He noi IJitpoff b^ lavE do hi 
atl Elite Hi vaf oh tMr^lig^ lave Gemiaiy aid^ipaid tie Gf rniai't bate ^attiaid. 

IwOf, Ih tlf bttqiartrotthf tiEhtfetl cehtiry.we hay^ a cca p k« V d'fc " it< lt< ^^ ■ . ^ * P^ ^^4 H Aaerla The lorlj tf rapd^tielhg 
■aigmizfd.thE mid race? QitifUtz^dbytlE ■TJhlfc Flace^are fipbdkgatai aftniam balra^-HctciV k tlf LVh tti Uah oi tie iii. tut 
ciEi ChrktdhtV tf rapdV<hrkllhgahd II baddtrEpit tlrDigloitthf aarU Eveh k tie Uh fed Stat f.Wh fey t tirhlhg toftipUafeh 
cm^dtf Kh at UiH>ieykm. Ha* Krfchha.ZEh.ahd hndKdi at otl e r ^ r-o itafe i m tk . aldkkke a i d dtf tri otke oTtlE TJIK FlacE 

Ff^ rlhifEtrFaUtlne aid tin « agak ^ tl at Hatln i a I SacbKm waf a po Ittlcal m ay eb e h t tor tl c G«mi ai( ai Vraid lotto r e xpa rL Had he woh 
tlE war, he loid have dtttrcrvvd tie Jev aid UE^ibfedt e f tri oti red tie vorlj ihdErGErmaihn hEgEBOhyaid tadtn h|>. 

Tht k latexactvtle klidat'irJIIfcraid irlghftrLVork]-iE CREATOns harE li ■Ihd.aHoigl ttvam hay^ bEEi a thoitahd tkEEb^tfer 
tlah tie Jew ahd h^^Erlhtttd lorU we ait hov ^EtUhg Be tlatat ttm^.tle palhtt, HRferkifttlE wai, aid tlE claiCEE oTa h^waid 

f midrreykalcchklhgaitoTaflilihkgCEBahYncoipbd tiy Jeoj^aa AHErtah tRHipf are kff tlattlatoTafimballh hell 

ThE refittottleff Eveittare tlatHttfri ttthoyUk b li^pHi t » Q ki h f . pa Itttoa I a r i>tl e rv t « . tlat k appll^tib to Am « rba today . tl e aih^ 
pbc( Ih thf warU tlE niK FlacE cai hovaake a f^hd toi tk owi reiirrecttoi aid rev ball repeat tl^ Naz I Me o l>g^ w III h ot do tl( Job. It k 
at dEadaf adaanalloi awoittrdf baEk. Atbef^ ttraf Ihcampt^.ltdU hot ere at acR^d ciamcTEmeitora Ft^kii tlatcambe 
appfedah a warklwkle batt vttlaitaiilltdrlt^ trIimphahtGEBahv Tif c h ^ tl Ih g tlat w ■ f ay« if hcw k a d^ h am hn^ paw« ifi I raobi re^bi 
tortlf LVh tt Rac( Oh a worUrklE baft aid Rhat to cam « citoTAmEita 

Ih CREATrvnrwE hay« tt rtti»mprehEh^bf.caBptt.«imp««htaid i htE rfallnrtlE Lnjh tte RacE tlmghoittle wcrU.WE m i^t hcw 
caLVarDiid ttpabr^ amid Raidbiid.bilU.biHi 

ArtGUVENTNc. i -ThE more pn-WIK argah^ttoiE vf have.tlf bEtti Af hnig af a mai vIIUe rve Ik rac( ahd lattoi. Idohtcait tThE 
prz^^ toOdlh a r Howdy-DoDE}^ Ohce tlE J^if aFt goiE ahdth^ hQgEn are oi aboatvE oai dfalvttl tie ohirohef ahdCliktbh W 

ThEK are a 1 1 m b« r cT botE a h d pa h^tot He af Ih tit argimeitaid Rk hard totcittlEm oil li tie Tiritpbce.af llarE polhtdoi^ tt 
mEAef a g re at EJEal cT dn re I c( af to whcm amah poyf.flicE hk re^toi t akc tl« m af tpaw« ifi I m otbatoi oT h t actln i f . 

ThE J^vf aidtle Chrttbif hay^ mahy tl ligf Ih o»mah aidoif cTtlEm k DUAL LOYALTY 'Th^ Spctl^hr keepf pclhVhg aittle Dial 
LayalVcTtlE JEVf.aidnorrentVfc.^ihargkg tlattl^ Jewt' h^^atv t f pitbe tve e h tl^ t bYa W to tl^ UitfrdSta^E a i d tl e Ir hnyatv to traEl 
ThtBT^bf fa.tiitttk lottpltoi ai eici 50-50 bat t ttt moR Ike OSpEREhtlur traelaid fomewl^ e t»%eei aid Spe remittor tl« 
h>lfedSbfef. 

tk1lEt^Ewttl1lEi^wChrkibMwlatTEhpra*Eftibt bvaltoboil Chrtftbhl^ahdilt Vfti^ Rao^.ThE^E too. tf afo'DialLcyatV. 
aidBe kc Jevf. ttt ii^rEh^dbUfd. Lh« tie Jewi . tt tacit Ike 9?pEn:£httortlE t pook m ytlohag^ a h d 5 ^ z ret i ; ^ r ti e LVhtfr Rac(. ThEiF b Dit dU ( r hpaifaitpnktalio 1 1 C I rtf td h [ l>t li g w n ii k tl« racbltaift.Tht ay^nhthlhgrnajarrv^itpriYEtEligChrtt^it Iht 
Jtn^ Fah-ellJidUE vittrrik li.lt^ NJtl>ialCcincllDf CHmheE aid Heir i]3bal.pni^^f to tiyarvi-ltt "i^IIp Flact vj^^osue ^bv^lllhg 
allDTertt^Bf^bf E Ih It e Ir Jdm btbi aid by^ tir tnel, t[>i tie Jevt^lnrttt 'Hot L^hd'aid tie re f toTtt attrpt Herp ^re ^ few eict^fe 
tTDm tit moid atJ^rry Fataet'tt tf DiidiV^' CDd~f clBrsh liT^lttUt tiyEUe iru tie Ifraeltf agakfttte iJtl>iE ■■ ho f i ppo rt a h U-Ie rae I 
ibrKf Ike tie P L^ " ahdaf Codprm tfsd H^ vllliicihtlMe tDb^Et airutbi btcaifs Cod t di tie Ek]e attlf Jeith peopt Jhd lb 
Jtvtfl hatbh.tiiafrThti htduftteWhtfe Goyln l- f tid 1^ idf mr tii»l 

'Pfejff ^ikii'tE^b^ li yoirrepV God'E |Hapk leedycurhepiawmciRttah Eutraid Am«rb3 httdi bc«it1hi« ht mppartoT ttatl \fm* 
an li Rmak abbfttd hattai P ta^e n f h y^* r gift oT at t at t ^0 DD tHlsy ' 

ScBicI isrttt Cliftt&hi ahdtlflrbvaiVtotti Whife J^aa.Alllcaj i^t^rtliDL b Jlcfw ttiyHUITP^ Ih the fr dv l c£i j Mcfe d 
hell, tii ry tiatb n th at th ey ^ ^ - 

Ntit'Oict tlf J««^aid i^erf arp gohe' ahy^t , h jpf^ d?^! B 1 1 tl Jt d?^ ■ III i^v t r c^n t nttt ahd ntme pobrtt ahd n tfr ihdtr 
aie l>aiieraid lurgt jpnit ninattrlhg ram ti oiervheln the Jevt ahd th^ racdl*' id tU tt r llli e h« r l^ipc i i ide rtlt dk fc h tt>i oTfe h 
tlDiiahdcir%eiVthDiEahdt^ itprgrcupt.allalnjtth^mejiderlhg Ih dtfferehtdJEStbhf ahdaf hDitft t>oi« aiotlEra iliy ^m to tl« 
'commoi t hf ■V' r V hof Tt r tlat k Gf rniaiy dhd lotge t tie Ir act tigs tlf r iiVI H ttfe r ■ a ha^ d ti ih tfr tlf tlaifaidf oTEpllht r gnipt lit) 
cic by pDwerTiK^jm rolt r Theh tlkgt begah t>mayt. 

IVt^tht niK nace, rill ley eigettlE Jtvf^iQgerf ahdmid bc^e DTToirtiaclE iiVlvt n tfe aidpDbitp nderahe m gi^may^Bt ht 
Th 1 1 J dc^ a hd C4ii ot bt reti^d We da lot leedmDFt fplli^rgrDip^ Tii« i V th oi e ^ h d EpIlhfergraipE Ih Amerbaabh^ have ah t^f^ 
GDmE aid 9014 [lhC4 C^nahy waEoriEhedaid they hare JccomplkKd hothlhg 

So-The qieflbh k: iider what aEgk f 1=1 hd the ■TJIIfc Flace utfr? A po Ittta I pa rV^ A h e di oatb h al g r? ip Ike 'he BIrcl Sqi^^V^ ^^^rial 
argah tzjtbi Ike the Kbh^ A qtaEl-rp^cut reybaloTahct ht Norie mythf lie the Odlhkft^ThE UUh tte Race iMHEQCih ijy« tomjk« ip ttt 
GDltctkE mkd.ahd tie focierthe tie tfe r, e Ih c^ ve ac Ftachlhg tie eidoTthe Be 

Beibit KimpEtlhgtlk fil}|ect.iiilk]h I will do Ih THECOHCLUSDN. IwjhttD alr^hotherEib-aFgiaehtthatkeepE popplig ip. Jid kk tit 

AFIGUUENTNd.S 'I hay« ak^t beeh InpKtEed with the Odliktcre^d^baf^dDh NordhccittiFt ahdexpctflhg ^ Ftrerehce TDroir 
hertta^ - 

Theif are f^TeralpoEttte ttlh^E ttatcah be e a U Dr ilt Ddk H . Tie tbt t thattle aDdtn pecpt rho l^ye tAd ti Kyte tt bi^de^hct 
NDne reltibh^re llghh^ Iht IIQe htai[> fom^ oTtlE tlie^tpEopfe at larE bitthe taae tt kg, at c^i n e ^ ca h Jkobe faD DT"^lllbhE cT'd^L* 
Chrttbif.The f^cohd pof ttbe thihg k.ttatiidaib^dV tl« VingE vere great tighftn JidBaaidm^tlhe phy^ belaid gt i^tb ^pe chi « if 
atttf UUh tfr Rj»^a race oTpeopt wf c^i b^ prDidoT 

Frca theit oh ait tie pttire t lattoobrgit li the t1r;tpdC4, tl( Vkihgi ve re , ty^ aicT digt , h t|hh^ llllfcrat ,ahd li oomparkoi b thi 
Greeki, Romjit orJevf. tTtnfi DTthelrrel^bh^lktir^orpaetr^ li wrttlig Uat toT k cca e e ti ie tecohd hahdtrca otlerpeDpt^t 
de f c rpt>[] I f ^ m DE t oT v h om ve re try tl^ i ChrtftbhE li e h rt c 1 Ri ra It^ aid Ft^kiif t ^^we re oh ^ trelw tth "Hagartl^ Harrbt'.ai 
parUa^ed Ih the S 1 h d?^ com hci They dtj lot bave aiy g re at Itfc ra r^, a rtk t>c^ pi Ikif opi heal r re IQ hn 1 e If itb^ t[>r it to e tUf rem 1 dt Dr 
admkt Th( fecDidTaittk th^tatthJtttne.^niid the e^hth to the ^ith ceitirtE) wheh tleyw^E atth e Ir p hyi bj I ape i (Ih m IKr^m^h^ 
tlevdD h Dtp<]f Ee f t tt e prych hug ta I ac 1 m e h attie Ihg Jbt to ffem tie tUe oT J 1 d ^ h>C h rttb 1 W k their o«h rahkf ahd jf a Ef iRtlha^ 
f icciBbed to ttthemteteE Tod^ tlf Narff (SvedeE, Nonegbit Jhd Dah^tJ^re at f iln ttte.Eitidiedahd Jew-bvligat Jhy ptcpk Dh 
taitl. 

Ndv the qiEftbh tf tlkiVOdlhkm lat laaatoh tor tie treachery DTJewkh CIrktdh tVa thDiEahdyeanago wheh tlf VingE aidOdktm 
■ eit atthelrlelghtvhatwDikl«]iyka aiy UVLb Uai thata hodge-podge oTKdae rnytl^cah to{^ reyEUf tli tUE aTfe r a tta 1 1 aid yE air 
1 1 dE r ■ I ch gre j^ r d tady ^ 1 bgtf ^ 

The ahEWf I k, ttc^i'tahd ttwai't TIf pecf>k tl^tare embrackg ttait baE ba^ p d^k g gaa e e |ii t Ike tie Ho^vaod Naztf.tvlhg to reyke ^ 
pjftthat t diJd aidgDif.lt k pireh^ay hzarbiEfgo trp k vhbl they are trjihg toemibft ahd relte ^mythba-paEtmicI tie Eame aE C til 
nai tiiTTEihogetdrPEftd ip Ih the 'Blie Jhd Gey' Jid tire caiiaif ahdp^rar^meE LVhereaEOchkm 1 at tli advahtige ore r 
ChrttbitV k thatattaEtttrepifteh« WhtU mythf a h d tiadttbii . ye t h li^^itadheKitat tttod^ realtM>fbyeE kthe^lr^^tEoT 
ThDrOdli.LfUadlh.eto .ahymore tlai tley do li Hotl e r Goat e . ih t hoit It t lotaiy falittoi to ai^ lig atall, tuta ha be f lohaige atahe 
tEtoTaytl^torahotleroTtle p t -Ih -th e -eHv ^e ttwill lotdD tlf jDb Whereat we do 1 e e d a Etn>ig L^h' h tfr RaobI re^toi.Odlhtm k hotlt It 
k atioitaE labe ahdt haEw af the Eto^aTHaiff lahdGret Ik tokihgoh tlf w IV ooit pkac:^ oTtl e treacheFoii Jev There are aiy iimbtr 
atargimehti preff itpd by dii detractorE, bit I befrre I haye cayf red the mak pDlhfe ahd I waittobrlhg tlk ahat^ t toa coholittoi ahd 
more 01 tiapDEttte JhdcDmprehehEbe aiEwerto the probtm oThow oai we bettpnmofe tie finbal, eipahfkii aid adrahcemf itattle 
nhK Race 

CDHCLUSDH Tltbectw?i^tot1idthatai(wertto kiok atthe eipf ikice othttor^aid tee wlatwoAedahd whowai EiccettTiP 

T^E a I Ewe r TatTl^ E la rt TTDm the paget Thf trbe oTJidal hatbfei ■oftfic«fETiilh lotoh ^ ti rvbkg Dve rthe bhgeEtperbdoTtlne at a 
racbi a h d 01 ki rai e h ttv. b 1 1 th ey have akDbeeh tr^i^r tie ■DEtficcefETil k ga Ih kg «] 1 tioi dT th e WDrUtorthemtetef Howdhd they do \tF 
Thataifver, toe, k DbvbiE TKy did Rtiy podrtlhgarandapowemiaid^hatlc raoblK^kii 

nhatk tlf ahEWfrtirthe ■TJhlfc Race? 

He If to<], tlf ahEWf TEhoit kiidaidckarahdwe oai tokf ttdkfctVoitDTthe paget DTJewkh hktor^ Lnje hffdacf^iani baid powemi 
racbireigtoi toroinekef DhOf we laye It all oth e r a rga h ^ttoit cai gravlt?^ arond tt^ed Ihto It pod r^ arand kaidaake Rtiy i^r tit miMt[>{>wtmiaid cohftTiiitfrt liftrimshtlh tlf htt^r^attl^ Lnjhm H ^ h 't i] b Itatb h yV^lbvWhrfe Racial Com r^def.vf hDV lare fii]h aWhfe Racial it^kii k CFlEAirvrTY tt tf Him pt« . com p re h e h t bf a h d ooict htiat d 
rrvai IhDvota t»tfe r di^ ^tp Im^ atwit tLWe da lotieedmcFt pc k^ bt d r^i tatb h f Drmore po^g bta Ih dt Lnj« h^^d ti iitte.pobrt^ 
aidbilU tie m»ffrt ttriotirt oh tt^ t[>Mdatt]i ve lav have k o njt 1 1> acom p It h tit |ob The l>li«prlht am tit Ft ah da re Tlhkhed mjhy latdo EDmetlig meahlhgfir Be«]m t a IUhk^roTthe CliEh attle CmatiraE reonme hded ah Page fi oTth tf bt it ah[Jit>Bh a 
pavtifilClirch groip Ih yci rarea He p tit firafral, eipahfkih aid actrahceme htoTtle ^ h tfe Rac^ aid bi U a "i^ hK raid irIghftiNark] mat lane yoi doic AeUe niK ElacE toda^^ Racial Loyalty Issue 10 -March 1934 

V^o Need t TTiBB? A Polyglot Hind And 4 PDl^glot SoclBtf him 2xk Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

TTii tcMDOltirGITtid Boj I -^Ati^ ti* Nifid li Urgint hit>i B.LCk Ho - nt allhhDWttatttE iDiDiUt Jtvbh a^tvorK b Itl-b^htoh m oig k Itzkg . dE chi ath g 3 1 d itfe rV ii^ ■ i jth g tl t VUirtF Ract 3f fich.Thb 

■ t hays Ehowi ttn^ ahdagalh Ih tht yarbif ch^p^iE atcur'i^llfc Uai'f BbtE aid Ih Mmercni aittti HiUh k It ti papt r Tht prooT t eo 
aytiTht Inlhg ttataiy VUirtP Uai vom h^y^ ti t» tillhd^df^Tahd diml> hDtliftt rt happfilig alarDiid h In Ta ach tve tt tf maf e 

ge I ocDe , tlf Jev haf tircthtirbE ited ey^r^ tipacht rDiE ^chhqit ahdv^^fKii aralbbt ti \M Tad?^ ht tf f^pf>kg iptl^t prog ram kt^ 
a Ehrbkligi]rPE»iik] BefUsf Us p{>reraTmaiEy^^yf iim t h^ Us piop^gahda letVDrtf ^ ^id Bahvotte rpowe rtilwe^pcihEj 1kh Jtv lat , 

■ ru Elht^iCMiIhg.thktdtte ■rJhK yai'f relQbiE E^de rf Item Et tef Ih title ylnfeitcspaQi ti E^Etny 11^ LVh rfr R3».B U tit 
Jtvtfl Thecibgt3lSchiH>k. Ii wh bh tttv talh ttti ovi Tam idb tadtn . tie rp ^re Prilr^itai ~n«Dl>gk]al Se m Ih a rt e . Litterah. E^ttit 
Cattcilbaidtyer^citterEtrpe oTtt tobg bal f «m haitf Ih whbh tie i^tirp rcl^biE t^derf oTtte Whtfc Ra^ ac taightti la^ 11^ iDVh 
ra»^li byf tte Jew.^hd 

pramotp r^c^-m ilhgvH avshgeahiie 

nh«iF Ih tlf vhat vdf warU k tttif ah a rga h ^ d £D life rpa rtln r tiak k g Dirvangpeapt tDbeoimf tadtiE li tie ifettite attlf Nh tfe 
Race^ 

ThE britaltritl k ttatttEm k hOht.alHDlifeV ^^^*- 

Tht Clircl oTUe C rp ab r f t rt>i^ t^ kfe h df ti da e om e tl kg atwitth t GlhH lODhf haf d{>iE aiytllig k He pait v^ arp yktiatv ttirtkg 
tTDm ^crafeh He laye a Ire a[}^ tti r^d^ abe tt Ih ^ Em all v^, b 1 1 we hare ftirftd "i^^ havE e ti rtpd b ilUkg a ScIik] I In r G hfe d BoyE.iMhErE we 
hapE X} littbl/arthtglftdvangticr^E Id Jt t aft f ^ rt Etid^ Ih g a h d tt kl Ih g aboi ttt e TitirE atth^ Wh tti R3» ahdtl^kDk-hTitirE kttk 
paVQbtioiU 

lUICRat kcfbitB^bciBa^vfi hopE ttatt^vBbe abi^ahlhgt^tdbEd t[>rilE TitirE kadErr DTDirmigbif m ote m e h t C R EAirvrrv 
Wit Tiikfirh^H ilattvBlH ilc viltfprligoTairTitiB kadErf li He dftPhEE oT a i r ncE ^ kadE rf ) h goy^rimtit Ih IhdiEtr^, Ih 11^ art ahd 
li ttE Whifc Bah^ cinrp We laitt^^ach U^b Id tlkh VJIfr . t- iMh atdE vo rU tl wig h ttE ■TJIIfc Uai't EyEt .Trom He Whifc Bahf 

palltdTybH ahdEhltttl^m ll ttE EllOhg ftriggt OT B UILDINC A W HTER AND BRGHTER LVO RLD. 

OirBQitprEcbif aifEtk airowh Wlfr racblgti^t jhd ttE CK^m oTtlE iirop k Hat lar2pEFEEhtDTttE ghfed.bDtt boyi aid gkfc.atttE 
top or He kfellQEi^E taddEr tttf He gfilu^ tattle tip ttathDdoin^tirp Ih ttElrhahdfaidVE « H e r b ilU a Tram e worh iHlh with th^ ee 
gtifed^ah Ti^dEy^ kip ttElrb^itgEhliE D\m^ ■ III tlh d ai rf e b« e rap^h^gohg oh annvhi ' tiboggah fkfe tmhaDE.aharchyahdotilttih 
ntttttEdhf bight oTDiiEhEmtfhDWk h^l gE ai. tt atda^ >■ ■ h ot bE bhgliaim^g Ohh^aharoiEEd.ihtfedWhtfc RacE ^hatka^ 
pa b rtE d ami d a racblRllgbh cah ftop tLTo biim ich a powE m I oiga i tiatb h , we lEEd kadE rf , ti rllld h t tact rt ahdiE hEEd tl^m tr^ He 
UDiEahdE LnjE hf^dtigftftar^d. loiilThf Chirol dTUe Crpatrhaf Ih dE Ed f ta rfe d 

nhd Ivaf Ih h t|h tchoolfDmE ^ VEar; a9{>.thE 'e xhe ptti h a I c h kT wai 11^ tirgitnh lU^aid aUDigl He fe waf jEabifvaid pK|idk» 
agalhfttich a ohmEVEi He i , at taEt hE arEhE waE gndglhgV KCDgitPdaf gtffrd^ai 'brtihr^at e xhe ptti h a It^ kfeligEi^ahd rEfpEOfed 
at fin h ETEh tl« I ^ h di^TE r, Btk vaf dDh^ t> hE|> dEVE bp ttE dt itght Ihl^ cit Ih ^ich achm 

iDda^, ttE ferm "Eio^ptbhalchlU' laE tiEEh cDmptt V rEVErf^d, aid ia« ttmEahf ttE tic^ptbialVdimtichlU ThE rEbufed, tl^ Ub4 ahd 
tlE moraif tidayarE TDidt e h ro It d Ih Echaok ti r "e i o^ ptbiar ohlUrEh.aidmahEy EEEmE to bE la ct#ct TK blbiTactt, tlE ^{HEriBEht 
tlE olirchf^aid ttE ■■« ItirE agEhctf dvkl maiytkEEttE tiidkg Ri^^^i^iti Wh tfc ^ip^^^ n , dTi» i r;E) ai ttE dErplbts dTeoc^V- 
tlE moKiif^aidttE rEtoRfed vho hay^ hDtitirE.ttah tl^y iki di tlE gkfrd li Tact hOEtbrtatalk madE todEy^ kip ttE tiEf^ ttE tlhEEt.ttE 
ghfed tt k tlf bvETdrEgf who will tiE apmOkm ahda biHfei oi fact\ ti ttE EidoTUEk ibEt tlatairgnyEiiBEh^laid Kigkiif 
(ftitilthm^ iti bTE to bykh in atfehtbi aidmchEy. 

HTlatlappEhE tioirLVhtfr gtTfrdchmrEh toda/^ LTJ^ II. ifialV trtlEyarE -pra»tfEd- Ih oi rpiblb EchiH>k tl^v^Ht-E pb»d Ih anbff or 
Bfi 1^ I liit it>rf , w ttl h Qgf n , Be I kiai E aidottErmid racEE.ahdbiglttlE loyt atlifegatbh ahd DCE-Bklig LkE atiftihp li afkii 
CD hToy tl Ey ■ III bf tfed to ttE fiairi pacE otth^ f ki«« tt t aiK r Ih tl( cbfE ThE few bfe htgtikf e^, hDtETE h rEaltlig ttE Ircm wcrtl^wll 
He tH>wd , Tn^tia^d a h d t[>r gEHHl rEatoh tiEomE ti ttfe rt^ aiV-Ecobl T h^ yw II De ccm « m t» Ki f , !>« lllgE fe h t a hd dE ve bp f e ibit pErfcialtV 
prctitmt ChahCEfarE ExtiEmE V h gi tlat Ih toda^'E dng kfeftPdEhvlrchmEittlfViBtiri todngf af a oiip-c 1 1 ^ h ator Paib HaullhEDT 
FbiUa hat ttafedibtVttattlErE k hardt^afnhDDllh tlE Ui ttPdStafet abci« tlE turtl giacfe tlatt h otalrE a^ pE ■ e at d wttl dngt 

REmEmbEr, ttEtf arE eu^ ^ lidbk]iarEBOEtprEokiif^BDEtt[>rTnatbE VEarf.thtyEarf oT tt e Ir n h lumcd aid tl e Ir yD i tt li eioI at bk^to|>ll 
fchoolEiyh>imf itthE olaic^t arE IQh tt at Ih Efead dT a b rlllbitTi ti rE towardf whbl eicI a ti rQ h t ch lb £d i d «ii trfeife fomicl toDir 
rac^.wllllhffeadtiii tiavatfed life oTTriftiatkii UcftBE t^ ttatbrgitchldHlll Ih^fead^id ip Ih a life oTcrkE.bElkd ban 

Th 1 1 feibk rtt Icrrbt hew ttE Jew t torobV ^ tiro^ DTbwjaihgcirchlbwi aw^Trcm if.Tiii^ llig ttEm kto th^ kmEatgrlhdtr 
aid tirhlhg tlEm Ihti dngji hLbf , |iy«ilk dtBqiEht ahd Tlha^, adiRnrln Ihat 

nhatk tl( a tfe n atu E ^ To afk tlE qi^ Etkii k toalrEai^bpt^XhE ahtiEr L^'e " itttnlboircwi Ih Etn tbi a Utn cti m Eoliick t[>rDrtit]hg 
aidfdicathgcirnhlbif I Th^ Chirol DTttE CrEatorhaf dE cUe d to t^ rt tirf ^ ■ ttt si'gtffrd th^ mcftpncbK aid tlialVallcirchldBi 
li Dirowi Wh tfe EOhcck whEFE ttEVWilltiE oit ifed tlHtaid timmcftto rEtptntahdohErkl ttE raliE oTttElrowh rac« 

Tht k tlE progr^ ThE Clircl oTtlE CrEatorhat Ih m Ihdahdw^ arE mahihgattirt thE met thpDrtihtffep.^^ alaf tl at f ti rtB ?^ b« ^ t 
k abtgliilhg a bEglhikg whofE pafe h tti 1 1 h dwi ho bcihdF 

nE arE bilblhga tohcclttatwE hcpE w III aonom m iHlafe 2i bcyE tor2 WEEk EEff bii dirlhg thE fiBmETBDhltf rtwIllbE dtE^htd ti \» a 
CDmtilhatbh oTa ^imm^i c^mp ahd ah orhzhtotbh c^ifertoiaFdt H h Ifc RacblawaRiEf e ThE t»yE will He hoi^Ed Ih itE f n h oo I tttE tr, li ttE fV^ oT a f IB m € r i]3m p l>i lU Ih g There v III be th Ft^ f e Is oTb ^11 Rxim t There rllltie a bFgf dlh kg rDca k He ^ame bilklIhgaidakttEheh Id 
itrrt^Ue liigr^hDrdt.Tht t>^ I ^ re a at tl( bildkg v III be a m ixle f 1 2,5DD f qi ^ re ft 1 1 |e IQ h tv e h b Fgtd Tram Dirprevbif pbhc) 

rt t oir Ihft ht>[]i tt attach 2 veek tefEbh tie a ptaEaht^imm^rcntlig aid a memoiabb « ipt rti« tDieach Ih^ OT^vt h grpat r 
hip{>itihH untie apn>giani oT o rt h^tta i Ihatve liipe wlllhE^y^ a bfVhg InpEfEtih He tit rplurp pbh t^ hay« ami aTTii aid gam ef with 
fticf^ahdcirkhtitbi.gbkg Aoiteqialtme lie^cl EUe oTttt c^li bU« Ihfehd t^ rn jf maiy coif tcitfrt 2 wetk^eff bhi ai the JlknnE 
aid at It have caidHatf titllltht f^EEkihf.NDWit real^, Hat li %i>veekt th^ oppDitih tv^ortitahd^dvcafe as tirhitv k tfed.bit 
lUECAN DO SOHEVERV SK^NIFICANTTHINCS.eyti Ih tvo ittkf . VJ hatrt V ait iD accDm p Itf h tthb vf wjhttD m^kf theff Y°ng 
hipKtfkihabt mkdi jware oTtht lahe DTthelrrac^, liftricttlfB li lacblhuy^^-^hd t^rtthem oi tl^ road t> EtiH^ li g tl( bath^ Bbti oT 

ciritlgkih bUeiaitthem Tirtl^rmore t^ tie«im« auarE oTtlt i^t tl at th e Ir t1r;t d i V '^^ *^ ^^^ race, ti hci t»^ racb I l^a tv a i d ^ 
ft hie at re f p<i M l>IV Be tire thev tare ■■« iiaittl^m t> f ti rtth li k li g aba 1 1 tie Ir ow i ratf at Ti tire tact h Ii tte ftriggt i^rEirahalaid 
adyai^t m e h t "i^t wjittt^m t> rpal^ thatthelraih^TitiK ItEitth tleWhlfc Race aid Difekle oTthe racb I Tram e vo A a i h^ a pa h^bt titi re 
dTracblchaoE arattt tl^a Th tf micl we !>« Eye w^ cah Ai Ih tiDV^tlE 

ne lliaitt>STAFlTLAYIHC THE G FIOUNDWO RK HOLT/ lurtl^ 1^tlK LEADERSHIP CADRE DTthe nHTE RACE 

Cii the re CK atb lal E He ie pbi t> hay^ the Ih^e^ i|{^ tl^ o i tloci r; , tl« ptaiirPEoTlhlhg^argah tedgaaeE.practlie teffbif li arch^r^, 
Tlrpan taftV^^^^^D \om t\ ite t ich c|r i e « f ta r^, Td r de fe i f « >, ti jf « l>j II, ft 1 1 b a i d atl« r tpa rtt Shce ve arp li the cbte y bli W. hdt Ih 
tie Blie RU^ Ho n ti Ih f ^ tD f tre am f tl^tare be ^ I In r ■■ I Ifc -v jft i raTtfeg, ■■« wlllakci tr^li WDi th t li^iftpehdlhgah ^ipt ite The 
Appadchbh Tral tf DiV^mltf we f toT i f ^ aid ■ III be ai^Drlfc Ihlig repattVD* ■=4> be fire Tl^re ait mahyDtleractbKE thatHlllbt 
ayaH>b ti if .bitthe Jbove t at b^ftj paitdlciiitiliB 

Af Ih tiep^tlbg tke li i>iiTarKachkgpn>gianiE,iMt cai Ai per^ltk HAaitthe n itli tli g f i pfH>it aT pe op t th d ua i df oTgaad lacyif 
GDh^cbif yuitft peopt-WttlaitEippDrt H Ihc yDi , ve cai da lott kg. Tie Bd re , we aiL thatycn gh^ if altl« he|>vai cai He i^^if L 

nhatyDi i^ai dDattlk tkt be f bet m ah lig Tk a i cbl cc i tib i tl>i( k bf^rtboh tiglarDahdUatf tiroirfchml tlk com kgEimaer fr**> 
■ e hope tDftirtth tf fimaer] Ne doh'tlaye afte fchedi t af yetbit rm fiK ttwillbe k llie wn att^rfimBercaapf tfyDi kim aTaiy 
VDiigbDVf be tiff I the a^f oT1D Jid 1 G th at cc i k] jpp re obft fich a 2 reek p rDgiaa , f bit ti L Ih g to ttein . iryc i lare a lephew^ora 
GDUIh.DraTrt hdoTaTitid.ftlthem abDitR^id kl^gzttl^ balrolllig. 
SO LETS GET STARTED' The Saoherthe Better' 

TDf^ tte ficcefE aTtl( CREATrvrTYmDiemehtwIllmeai tamich to fa maiv t ai ndf ntoftaeht Doyairp^rt Hepbrlig tt 
aba It Racial Loyally Issue 10 -March 1934 

Thi tcMDOItirH^ITtBd Boyi -lAtif tit NiBd li Urgent hJtn g^k hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

Uinuil Tar Ordi Ina d Ulnlitir* -How ta Organlza i CliurcM Graup otYDurOvn 

nhti J PbrpDh*VDrg9i m^i iiLcd. Hob ■ icl dHi rtc^Httiowh 3y3clt? Ht rFpkd , ' tTvo i m ittaih.yoi caitaTfcnj rt'SlnlbrV, rt lai 
besh E titpd tj at rrys 1 mi ft aft lovdaycii d r^ai ti y^ n ov i gmp.yoi p FDt>ab V 3 re h tq i a Ih^d In r tit lob IdD hottik^ tt b potrtbi ataL 
FDBihgaCHrch oTttf C re at>r g rDip oTvo i r a« i tf hotaiyvhere at expeiffrt loru dhVtirtaf ov h Ih g a v^cit The i^ctoTtle aatfr r tf^ 
aiyinjirte Uai Drb^amai tai d{> rt aid la ipecdl^t h% o r re f oi ret t are h^^ifed AllyDi have ti hauE tf tie Z D Formib Dedbatbh aid 
D t fe rm li atbi 

Let If Etife oie i}t>T b I E ^ct rQ h t attt e begin Ihg. Ete y^^ ^ ■ah.LVomai aid CMU laf a trpae hdDK f tik« Ih tt^ fiCKft aTtl« 
CREATI^rrrv may«B«itBlttl«rtley hDV ?Ealtzt rtDncitNtTerli hkbry haf tie lerfare ottt^ LnJOFlLD^ FINEST E^p^ided^Dmich ah 
tit ficceft DTaikgt ■nimdl ttti^ reibif btliHHtEfTt y^^^ Ha h ^ Lrrfom a i aid Chmvho^t ey(( hai^ btth opthed ti rtalV ti gtt 
ato tl« act li tie c^n t apnmoferaid t^da Eometlkg 

Sa ttif f^tl^rth a fe« f hpt gi Uth^f , Eftp bv Eftp. 

A liRdlPhafe 

1.T1« tirftaid m Of t In poita ht E ^p k li GET STARTED i«i Not tim oinv ^ i^ 1 1 ve e k Dneity^ar GetftarfedibrmlhgaChirch gnipoT 
yD I r owi , w le tlf I ya I lart beeh ardalhtdaf a Ukkt rbyairChirch or hot 

2 GetUhgf^rtdkTalrVElnpk ReadThtbVlttp Uah'f Ebtt.aitlEe oTth t m , bt cam « reliTt r^ed k tie iirptdahd tl^ pn>giani Ipitf ibe 
tlatyoi hay« a lit a{^ do he tl k Scyoi arE probab^ cacf^ tir tlE icitbat b t^p Ih becamkga tadEr.aprcmo^raidah aotkkt 

2 Draw ipa Itt otyc I r i]o h tio4 Ht idi , k btHe f ^ acqiak^ hOE f , a r «te h peopt tlatam hpcitiht ^ich at (tife bgbbbn.ctv 
CDiii]llneh,et]] tlataK hctpf itchalacqialhtiicft, bitthcill bE ccitic^d. 

i.SEhd ^rgkE) tl^m aiiopvoToirbatb tv*r, f ich af «« have KCEitVprkfedaid k eiolMEdiiith tlk tiEie Or, EEhd tl^a apaittibr 
CCp^oTFlACLi^L LOVALTV.ara«]py or NATURE'S ETEFINAL FIELE D N.or ThE "TJ HTE UAH'S B IB LE ar SALU ERH>U5 LIVING UfEyoiE 
dkcrettai aEt^vlth voikl bf maft^Tfectb^ a? a tad-k. 

? FokM ip bferahdtldoitwhEtlcr^ V^i lai« fparhtd Iht reft cr^)dtf4»H(rEda golkiif.DE Q^ cai ti£fe d a 'did/ 

G Tl« m al f (GTEtoTf I cc^f E t tlE tcbw-ip^aid doi'tbt dtfmirBgtd 

CiUa^ tl« partdl^ IhferEE^d tie p> VP^ r l>it tEf d tl e kHirmatbi ti tlEm k madErat ^oihfe wttl tkE t^ tpaclig Da i 't dte rv h e In tlem 
li tie tIrEt rifh aid tin tlem oTT. Yc i r pay-[>Tr m Ig h t Him « Ih aweek.aBDhtl oim^vl^^ yearf bfer Ydi heierkhDV rhatvlllifeyf bp Yoi 
hay^ fdih tie EeedE ahd tie qb tflcatlii h e ■ ^ e ic««d yo i r tD hdtf t e i pe DtHtb h e 

ThE TypE ^J, tie go-getfer, t i>Ti»me airaalh oblectbE Hep I In abbli a He m bf n h p C^ rtm^atE , e i bEC rb^ ti RACIAL LcYalV^'^ ^^^^ 
hin be[»mf partoTyDiiChirol grDipabDitwhbh we vBhave BDrE b Eay dftr 

EyEi tie 'did' \t hDta t>talbfE tryoi hare tipf>Bd hh wttl oie Drmare tl^rf ,i>iDtlerpt»E oT Itfr rati rE ^ or d h^ oTtle ibbf^HEV^i 
I at he wlllpaEf ttoh toaTrthdorah imt ,oi Eam^oie k h t cirok Dtiiohticfe that he tie l^yef wHbE Ihftreffed Sd remember, ahy life rati re 
yDi pitDitk prodiotte tttt llii pbi^lh^f^^dt Sobe iBtihE roDtaid ttairtfl.atlf rf m^Talloh tiarreh grond BittlE bottom he t tlb 
tie BDrE f^edf yoi pbit, tie olgger^hE ha me ft 

T rryoi do lot hay^ a U k k t rd I C e itit^at Trom ThE Chiich attle CrEatiryEtv life t^rai app Ihnatb h ^ aid ve will h aye vai orda Ih e d f loitv 
Bitdoi't tttl tf dEb^yDi Ih ge tllh g yDi r g rD ip f ti rfe d CDNCLUSh^N Piopagahd^ li tlE im ttatyoir Ftto i rce f ^ ■■ h^tl e ryoi arE a 
Bht^rDrhot BEOoniE a II Ihk^r aE lODh af pDffbb ttwlllgb^yai add ttbial p ittt^e aidaitlortv 

D Tl« He olai hs oT S( tllh g Up ai Crgah tatbi. 

die oTtlE m 4>i B kcDine ptl? h f tlatmaiy^orpEilapf mottwom-bE orgahtErE ha^iork ^atvoi m lit have at Ebbora^ i^amEwork Inr 
ib rm Ih g yDi m I gmp OS rgai ^atln h They aEh thDilliie k4:orpD:a£^ Dn we lEEd aoiartpj? Da I i^e d to app h^ Ts r a pe mi It Tdb tl« 
CDII^, fti^^crlRS ^ 

1 Tl« aiFH^Et.yoi h««d hDi« DttlEfc Yoi an ^lErcbkgvairckillaid rE^kiif r^ht ihdErtl« giaraifeE oTThE FIFlSTAy EHDU EHT. 

ThE mafthpDr^htmay^ t E^p A 1 GEtEtiitd' Eilktuohticfe.Geta graip gnlig (te h trttcaiftt atoh VyDi aid a Eecoid membe r 

2 nifi yoi gcttK DpEratbh movIhg^tlE lEittDBalf fep WDid bE t^ff beta hame l^ryoir gFOip, f ich af ,'HoopE rValtvC h i rch oTtlE 
Cmalir.Dr'ChiiEh at tie CreatirHo 5r, Dr'Jackf di CanVChiich aTtl( Cmatir, araiy lam^ tl at f trkE f va i r ^ h [^^ bit li ohde 
Chiich dttlf CrEamrvn tt. fo tlatyoi harE a dEtlh tfe Uf ittV ■» ai rC h iich 

2 N(it geta Pafton>» bDE k tlat hame, ahd prababt^opti ipabahk accDiit li tie lam^ Dtvoirgroipatio. 

i Af yai gttmDB mcmbtrf ahdmDK mifnt togttlEryDi m t|htvahtt>gEtEome ttitbia^ prihftd ipwtth tlf h^e atyoiigFOip 
pramkeitVdkpb^eddh It Hav^iEMryDi woikl ratlEntKE im ttPdTiidf ibi tie dttrbitbi oTBDrE itfrratiK liE^ad, a nbberttifnpDh 
yDire hve hnpEE will da JittaE we II 

f.AiyairBEmbErfhpf ipahdt beyoida.dtbga^ fpecifbdilbf tidVfrreitmembtn.fiol aFfEcre^ibl work.maBg.Tiid ratlhg, fe tploie i]3lllhg^ft^ ,aidbtEt>i trtfef \>i fii]h peopt f o 11 Jt tl^y ge t 'tlf fe«r dTIh li g a Epe clfb a hd Inparbitm^Bbtr Ih tit 

D^ I tJtl>i . T h t K t hott Ih g m ore cohdicbf ti FtEin tlai keepihgeach m e m tie r bit y d{>kg Eometlkg Kiiftrictte , aid m^h Ihg f ich 

■«■ bE r; ft e I tl attt tv ^^ accm p Ik Mh g tm t It Ih g pat ne 

G P«i»ghn:ih at each m e m tie Te wo rt t ^itrem^ V tnporbit b^e alhttd t>bt e h kii ragt d , Ki»gi te d , aid rp va rdt d t[>i dedtat d wo rt , Ih 
die w^^DiahDtter H^ykgEiol rpcoghrttah bni g h t d i tat^acl meetfeg whe heue rpiMEbb k ahe oTtlf m at tapp re ob^ d rewardf Ih Its e IT. 

C negibi Ueetfegt 

rtt hpDrtiht that each gmp^ttitilbl a regibrtke aidpbct t[>r m e e tl gt . 

iDbEglh vH.whEh tlE groip \t ftlllfiiall.th tf «ii hd tie k the Ulh ttpft home , or trmoit Kihy«i to htort ilbbt , k a m^abt ft home Ah 
attpiiatbe ■ghtl>f ti R>^t ti leue ralBtmbe ri' ham^^.bitiat leo^t tarlh^tuer^ m embers, fk« tcsE tcrWi It^KatcKm gittlhd tit 
klglh^ hpracttal 

Af tl« g rDip g rDWf ^ tt m Qlt dE oK tiBtttat ^ bK^tiftgraip k fam^ rp Ebi ra 1 1 Th t no i tj tiE ikiie oi Sati rd?^ ■ o rh Ihgt , d r tr tley 
prepare tcrah e^rh^meetkg.finh jf 7 ^ m ^th b coi tj atfo bE arrahgtd di rhg week d?^.lh TactwhEi I wat Ih tit Ti>af In actrf Clib 
^ME 2ayeari ^^) we lad eioI tai^ Break^tt HEetlhgi Ih Dit grccpahd Dkie r Htttlhgf Ih ahotle rgraip Ae tie graipgrawE brge r, a 
ntftlhg ha Noah be reiftdatfiol pbCEE ai nolhday Ih ht, orotlf i hcfe tf, arne rtilh Kttiiraht Smt oai bt had wHoit meat, Ih othti 
caEEf meat arp maidat>^ tt t prpt rabt t> havE Eich aeEtligf v ttloit m « ak , trpiMEbk, tlho^ tlet^ arp tie own kg Ihcreafligh^EipehfbP 
aid line mil dp maiyprofpecUe memtierf.lt t adrtabto to hay^ igitEtrPEhmeitt attl^ eidottleiieptlhg Thk gphEa^alkiiMi Term ere 
perroialfelhiiwf h|>ah[j a«]ialhbicpEhp, aid ato a warmer fee llhgaTkkfh|> tlf k]p a oT 'b re ah: Ih g ti re ad t^gptl e r ' SiggeUd P roc«di rp at yp^Vigr 1 Itkprettiabbli hay« atptgt leralageidaibrallBPEtlhgE aid a to a Epe okb agt Ida In r e acl pa rtti br m e e tlh g Each gnip^hoi tj have 
tip torn pHH^Pdiial rik(aidchara»r 

2 Dhe dttlf tin t E bi da rd p raof di re f mightbp to re-tferati attle beg Ihhih got each BPPtlhg tlattlE pirpoEe oTtlPEe KHghnifmeetkgf t 
tlE fiHbal, Eipahfkii aidadrahcem^ itattl^ Nh tfr Rao^ Thatwp miEt af b^h tfr Rac bl Cam lacfe f , gf t th p J^w th parafKE cTToirtiaclE 
aid K^li I ICC hdRb h al ooi tn>l oT D I r ow I df ^tJiy. In p rp f e ipoh tip m^mbpnh pat Each aeptlhg tlattl t t ee rbu bit Ih^^f , tlattlp Titi rp 
atairnhltliti.artlelrchltJrpi.aidtlE f ii b al cTn b lltzatln h ahdtlp i^ltfr Racp ttie tr t atitahf ;tlattlE ai h^ nay m rpgak HiitnlcTcir 
a«h dEEtlhy k tcorgah^ a mafibe oigai tzatbh t> f tp 3H re It i tie p hf ay J^we, h^gpnaidiiid rao^ e citatai ri»iitr^, aitoTcir 

Ik e^ aid citatairni ttiref 'TJf havE ^Tpr^kg ti Imp ahd latlkg tigali ITwe dai't^ke actbi , tlatv p haye hotllhg t> bfe aid tie wcrti 
bgalh tra« Embark ch aggrPEftP a rga h ^ d actta h , rpmlhd tip grcip tlattlk k vlatvp arE gatl^nd I^h ti r, a h d tlat ■■« flallpHKeed. 

2 Tl« leitprcctdirE mqitbE In r tit Ulikferb rEada^E tct^itcrpErhapt «yEh a ■ apr pa rtoTa C h apt r Trom elUEr 

NATURE'S ETERNAL RELGIONorlhEWHrTE UAH'S BIBLE aid EJtoifEtlP ram kbatbif dTfakl txtaid aapltv ipch ttai ti im tt 

perbkf t^ tit Ettiatbh tlty, tie graip.arp how tiok^. 

i Promedol ti no h Etnutk p figgettbhf at li ■■ hatactb h t^^E.ahd h cw li ttfe ctbt h/ m on tt, oiga i tt ^ p rapaga hdtp aid tipaid tie e te 
a I d tTfi ctbt le f E oTtl E orgaitattai Ke e p f trE ft kg tl e hpcrtihc^ cTdttrbitkg El>bf ahd Ittp rati rp , pHM e yttlh g a h d nonttlhg. 

S FltTkw what work tlE apmbEn harE dahE dhcc tip bftmptVhgahdpratt ai d e h c<i i ragp eaol memb* rwhEiEfE rpcftbfe 

G DtoifEhuh at 01 ire 1 1 hucd I aid latliihaleytits, ahd hen tic gnip cah bkE aAai^gp atahvgkPh iRiatlnif b Ti rtlt r p nn ct 
cirCAUSE 

1 CAUTK3H Da lot TailitD tit i^yciK id-wk cbp tiap oT p h dt tE h/ rphafhlhg thp probta liHad, paphattt c^iiftricttp aidBEahkgfil 
pbif ahdaotbh.w ttl tie p<if Ut c^ihohf bi tlatwt arp hot hP|>tfE,iMt arp h ot v ttloi t rp f oi ret t , tl at we cah aid we vlioyeranp all 
abfbokf Tak aidprpach SiocEFiJThEiP t hciilutttife 1^ i V h: TQ nv . aid loiibiVtife ibctLe Wlife Raci' 

t Orgai tibial Format 

1 nt miftahi9^f keep k mlhd tlatwe are a rplQbif argah tatbi, lotamttl.pbit graipatfpkebft haidwrligerf.bitah aggreff tE 
i^hatkgrcipcTRaoblComradef, tht oore oTwhcte rellghuh t tit ei ratal, pi pah Ehuh aid aAaineme itoTtle Nh tfe Race , tlat a i r pi rpof t 
k ahdahavf k'lllt>t tibiid ab^h tfriaid Br^ht rWcrtJibrcinEbef aid aim tire pragEhy Bitwe mifthptp Ih mkd tlatwe ait a 

re IQ hint c^ai tzannh 

2 rt t c t p Fo rm at tlat e aol rp^bit groipbe headEd tiy ah ardalhpd Ukkt roTairChiich Lt^c put iBpyci a Imnt^ an ai crdaktd 

■ lht^rcTi>irChirch.bittrhi>t.k-e tiggpEtyai ^iph/ t^ o i r ■TJoiD Ce ht r trordlhattii at a Ulh t^ r i it da h 't kttl atdt tay y^i H (bmhg 
ycirgrcip-Wp hayt ctfrdp tpwlen k tlk ttii tit mqikimpife aidaUcttlt aElrahtigpf cTbtnomlhgai cidalied Hlh t^rcTtlE Chiich. 

3 A to rpmember, that alldiroigaitatbhalprccedirPE ait a big tie htf attic Ltacfe n 1 1> P ikcpfe . tl at af tich, tit mlh t^r t tie 
Cap^lh dth t EhpaidoTIt argah tatbi Ht cai appa li t a h d dp t gafe di tt t li y aibif mtalHK Ht cai chaigz tlEfc af It ecei tTtahd 
cypieipelBpmber; tritthkmatirt lidgme h t that tley arp ai hppdhphtli Ik orgah tatbi 

i Ih tit btk r re f ptct It k Inpoibhtli kyptt^te tit backgrandateaol pFoippctfre lew membtrafBich ai p<ifE bt n'e cah bip tttcr 
grah^d that tie hOEtlt t ttab It la p htw III ti^ l- untiat ciimembtrfh|>wttl race tjattan-C Ij^.FB I. ahdatltr i hdt Ecve r age h ti Th t t 
a pFDt>Em wt Tact ahdwHccitkie ti^ce In r feme thne.bitvp aiEt hotbt Ih tm Ua^ d , lor ca h wp alhnw cute be f t>bp f bw p d dov h , Ih 
ciraggretEbe campalgi t^eipaid tie crgai tatl>i. 

ThE bEitwt C3I d{> tl e re t[>re , t ti kiow ataich ai pcft bt abo 1 1 a p roipe otbe htwmpBbprahd up oirgood|idgmeitTh t t tlE Iht^rf rp tpo h E b lirv SloiU ht ild l« m^de ai tmr, data me m berk « rtttia ttFtatt^ tl( Dr^itattih,Dr|iftJ pbk traibtm^k^r, 4 
'tkEhtli tit a rga h tBtbi , a r pe rh apf tveh ^ pad agt itoT tt^ Je« th et tibltfhm^ it, tie h f ich Btmberm ittbt e xpe lb d pram ptV a hd 
Itldkpatl. ritldkpati ? EacI gn>ipm^ have tit Irowi memt]erfl|> nti.feef a h d p roce di re e ai tttvi^^m b beft Ih tit Irlidgmeht ortte lidgmehtoTtte 
Ulht^r Howtuer, Ih orde rlD qiairv af a m^BbEroTThe CHmh oTttf Crejt>i, e^cl membe r m iftappV ti tie "i^ diU Ce h ^ i a hd obti Ih TrDm 
tit H^adqiart rt a Utmber^hp Ctrrrtat aid Card li acc^rd^hc^ vU tie k qiire m « h 1^ oTth t Clirch.Th t k lectEf^ry Ih orde r "b p roy tte 
ibrtl« Tiidlhgattlf ce h Hal o F^ai tzaib h ttse tr^^id akD gb^ Kihefbti^ ee aid n tv^ the iiDvemtit Oi^ bypobrtlhg th^ ere e d , p iip{>te 
a I d pi Ikif i}plv at tie DF^aitatbh at a whDt Ih ti a «] h e f frt , p{>WE rtil l>atfe rlh g r^m c^h ve eytrhopt t>civercmE a p<]«Ein laid 
1 1 1]( ii;h Ed e h e my- Pbaff hD« The alxiyE are INrriAL C U ID ELIN ES l- ge tUh g t ta rftd fit tie Digaitatbh grout li iimt»naid k Ih tli e h ce . tl^y >■ ■ bt addEd 
to, FtTtedaid Eipptmehtd Tie malh hdea k togetE^ifed Re m e m !>« r, ■■« have lothlhg to bfe aid the vdiU to gak bv^kkgaeahlhgni, 
aggreft be acttoh Ever^i/Uh tfr Rac bl Cam laA cai be aprDmoHiaid recntfriv he tier they hare ai Digai tzatb h anot LVe leedBDrt 
dedh^atpdactbkfe! Chrfctbi W t tlE Jd'^matfbE llagliot LlhE.ltmutbe crad e d be to re we cai ahhihbto tl« EhEmy. Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

Uinujl Tor Orda In^ d Hlnlitert -How ta Orginlz^ a CliurcM Group otYDurOvn hit^ R.LCk Ho - hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

Evirj Cri*1i>rE R*vir*nd -Tlia AdMantagtt oTOdtDmln^ inOrdalnad Ulnlitir 

NDvttatvE l3iri« iltbkBpifeftdravi.ttt miidatbif b^aidttE m^vorK tirtte LVh^ RacdlFlt^bi oTltE ntire MdercDtEUictbh 
behociysf If t\ pitBlicfeni tlf bDif E Jt qibh t^ai pafE bt Thb ve are aTfrmpilhg iDdo ah d tie m tait Id do rtvH ^re p^apt -more 
gaad.aggKtfbt.Whrfe actbktptDpt.Wt hEtd t> lUltz^ oi r r f oi r»^ t^ 11^ itnoEtahdUt Jdyaibgf DTtTer^meahEatoirdtpDFal Af I have pok^ d 01 1 a hy ii m bt r DTttn (f , k ^ki i t udoibtdV tie BOEtpow^ n1lmattat>rahdeht Fgtprt>eyerkt1it hi]E tit Hm. 
(bm^ Its tt roighoit hbliY Cmblh« ttbiH^ acblttiror^ftle Jewt^id ■DE^mf hay^ dDif ahdyoi hare 3 comtiliJtbi Hat k 
litPiEet^p{>wtmi li CREATrirnTi^ malV have tich aownbkatbh mme Whrt Race AE^bi, lli( atk^t} jpmt mitDrce.bitKe TlrE^Rcah be e rtl« i m i f tri ctte ardfttricttj^ dtpt id li g oi how tt^ heed.byThca.ahdoh 

■ IM Ae llayt atfd p{>k^ d o 1 1 Ih h ibc lAfe Ik (^ , 11 e Jem coicDc^d C h rtf tb h IV ti r lE.f kipped rtah if , aid ifed t jf a p<]«f ifi I twi 
a^lhft If ahdTDioiraim te rf-dtf tri ?tbi HcBcy^Mav 11 Jt C R EAirv nr laE ccae Jkihg.ve iiah tiie ^ big h tt>ita I y tw at a II tl t 
nItitiiE aiaEhVThbh tie "i^ IK Flace h^f f itfe re d ^ i d pnTTtTrom de tfEahf tt hat bigltit We cai ahdfloikl tan Trom expert hce 

kUe oai ahdmiftf Epecdlt^ tan Tram de dkaEtH>iE eip«ifei» fichafde i^hUnarp at m a i g re l^tl>i de Wh tfe Rac^ k !>« Iig Eibjeiitd 
to r^ht hDW UXie i]ah t^rh the fane mithQdt, tchil|ief ahd proc^di ref Diiehem tf ite aid pitttem toVDA TDroiravi bett Ihtreffe. 
Nov "hatve CRE^TOFIS arp ho bhge r IhtPK Etd k <arkg ^e Eoim oT^ hmah tv uTt Ihf^ad boh at^rer^ tfie Trom de l>ai t oToi r i>v h 
Gohdeh Fli«/Ahai< bettlnrthf i/Uh tfe R^ce?" ■« tH>, ^l d{> m j ly pcve m I d Ih gf vtti rp l^iii^ai rovh relQbh. 

Th K h D rttiE adi« k det^hed to tmphafte oh t^Dif lln ltd p hate aTtlatJil-e hKimpaiElig program , Jhd tlatt to Ti^ it]Ee tie 
( I trao rd Ihar^ p re f t^e jhd liTH^ ice re IQbiE Vtbf exe rcke li Diroi ttiK a h d f ira t V- Th e J««e lare bragged tke Jhdag^lh tl at practical 
Eier^ lev kEie ^ich jf Ihtgratkii aid mohgre Itatkii] tlatdey v^itto Ebp oh de Whifc Race tlevpRHnd t1r;ttlR>igh tlemkktrf ^e 
niK y a h^f ) a h d tlf ohirolff jf a m Dial tf if . "i^ hy^ iecai^e tl^R tai liherehtTpyerehce'lurtle Flere re hd/ Thev hotai V ife d tf 

pkry wtth di L^'h td 'Rtyeif lEli ,' bitatic ahd etjiE cbIL' cv m E a If oTti E bbck 'Re'je'Eidf vid thoigi deyare lift reotitv emerged Tram 
tlelihgtt.arp hou amoft IhftihtV cone rfed Ihtoa he^roe tt^ f}y ti rhdg de Ir^albri aroiio ahd draplhg tiem uU tl« re igd>4f maitt aT 
'Reverehd' 

kUhd deypbkedah JltgedCmmn tft, paiifereraid ca r tl tTby tl e lame oTUaith LitKrKcoi to h«ad ip tl« 'obllrQht'moTemehtcT 
tie fktbf.tlevTIrftaTJilBadf fire tlathe hadtlf hahdt cT-Rey^ e id " Tl^y db tie taae >■» hk fi«Hf^or. de "Reverehd" Aberhady. 
atthoigh aiyohe bokligiibte V lito tlatd^rk ahdfkkt r^ce iiahytb^tee k ttmore m a^i a h t orin kal h atre d Tc r tlf Nh tfr R^of dah aiy 
fc-caltdCliktbh bye ahdchai^ Tif t^m^ gce^ tortlf 'R^yertiiT Jet^e Jack to h, aid a hoftaTatlf rbbck ' ne y^ k i df ' ■■ li>^e |ihgk 
Eiglkl cah lardV tie cob p re K idc d 

nel^^ccah p^tlatgame yu« in lave a cllgbh cToircvi.an'h tfr yah't nllgkih . etlAB hed tor de ^i rvbalcTde "TJ hK Flara.tirde 
kUhK yah'f tieheTTLttt ca It d C R EATIvnT SIhce Ft^bi to Ihe 1K. tt if makf ti re ve itKp cirf tobin dcvh tie dtacl^nif i^cade 
Uattobclhg iccdagaliftit ,aid toTiBlciri>vh ehglhettoftamraltrtle J^it aid ode tb id rac4f oitcTcirci ttiB 

Ih CREAirvnT ve hayf a t g ttfti at . pove n^ I re ^toi dat hat ^re r^ iQlt. pitltgt ahdprotctbh at tpE td ci "i hde rck>ll aid rt^bif 
giarahtef oTde FlrttAmeidm^htcTHe Cohfttdttoi ■TJf CFIEATORS DO NOT ASK tie J^vkh fftabltf imei^Nhetlervf .toc.iiah ei^icte 
tlcte ilghd tie taae af ahv Jew crh^ger LVe dc lotf ^hd tlen. hat Ih haid.t-eggkg WE DEUAN D tlatve lay e Him e r^ht 
1 1 q I e f tb hal>V . aid vce betdf ahy Jew , i tigercriace dalbrvlovcibftohd li ci i way a h d i^k dehy i^cir tgali^httaideqial 
prafti]tk]i I lifer tie bv oTde bid 

Sc ttif proceed aid eiercke oirmi^ob aidcirooMtmtbha^giarahted i^ht Let ie toe hay^ CFdabed BIh ttit aid Revereidt to 
tpeaileadoir hcOt ahd facn eT Caif e Tht t i^ilkgicv k ai r m cuf b e hi UXie hare beeh crdalhlhg Ukkt rf cTThe Chiich cTHf Creator 
toroyf r t h yean , ahd prefe ht-f ^ qia^td mcBlHK vltl Bk k^ ib I Ce rttTbaft e The BcBOht tlroighoittheb h ttor^ hay^ Ihtttdftd de 
praotl:^ DTot>llgatkg e ve r^ m e m be r to be ccb e a ^Bkftoiary.Whatve icw waittodc \t ftpp ipoiriiampaQh aid laye eyery yalU 
meBtiercTTIe Chircl oTtle CKatorappWtor. aid tTqiaBfed.Kcekie.a Ukkt rblCertntoat .aidbeome ah i>rdalhedMkktr 

Hiatare tie adyaitige^ oTdclhg f cr UUe II, Hf re ait mahy ahd maittobrbtv mcaptdbt Hem hert 

1 Tit prpit^ aid rpcogh tdni tl at aitom alba It^ g{> ■ tth df tnt are aBottyakabt attetHat haf bhg bet h re cog i ted t^Ht Clikibhf. 

Jevf ahd h^gert b^e , too, cai c^pttoEp ch It 

2 Tit tgalprDtotbh ihderHt FlntABe hike htt m ich bcf^ pervafke toi a re IQ b 1 1 gwip , Tnit cigai ^tb h , ci w h atre r, d a h f^^a 
pc Ittba I g ro I p (\K^ de Hazk) o r a Trat ii a I oiga i tatb h , a 'olarta>k CFgaitatbh' ptas^f 1 1 f ptct cTTra i dh o r a cbbcrgah^ttoi,craiy 
ctler.WhfKai,tle ie«^ Bedb craiy pclRbal hack k-llltagerVkbka Nazlarond llie tome d[>g. tl ey v III d tTt re h Id 1^ In at r ttl kUgbrei 
a ly ' P^Te rt Id' ■ Ic htadi ipa m^toit orgai tattoi b^ly^ Beoaitt to at&ck hb pcttb^cpf i^ ip tie f^e chai^f agalhttallctlt r 
'nllgbif' orgaibatbhf a h d ooi U bikg de irad oTtle relQbiE 't f tib Ik h m « iT do« h oh tlekheadt 

2 Itbvt de naf k ^rtht tgtttnatp cbki cTexemptbh Tfdb the Viahhbalaid loracbit Jewkh bi cckiitorf.lt t hi>giaaitoe,bittt k a 
ftraigcbr datie cai ahd miEt deft hd IT He Jewkh fyhag[>giff getbi exfBptbht,wly f hDidrtve^ ITde i^e^t 'm^bif 
(ftitilthmtitt gtttii eiempttoif , why thcibhtve? tftle Catlcft C h iich , rh bl k Itadqiart red k a tonlgi i]o i h tr^^ ^ It ^x eiemptbi^, 

■ hyEhDiditw^ ^ The aifverkitlerp k hc reafci k He vorUwIy we f loi Uh'taid we b ittdemaid aid dtft hd oi r re IQbit aid cbl 
rightt giarahted iidertle FkitAmehdmeht ^ko,He FoirteiH 'EqialPradctbi iidertle Law" obit e J 

i SlhC4 m Of t re IQ b 1 1 gwi pt Ih tl k i]oi htr^ ^hd aroi hd He work|^are bated oh a Bottdaif paRit hoai fde i pcct f-li -tl(-4ky f v Ih d k>^ 
bit heyerHt kft vt Ua tot cT po Itdcal a h d m on I cb 1 1 thi Jewkh ettitilkhmt it c|e., de gore rhBehQ t Bcttfl tttth abcitargi kg de kfie 
Li de i»iib.fiice tcai a i d w Bl^ riig o 1 1 1 o b a ly oby bi^ Tbwf . i w Ih d b t ^ h oaie f a h d coitiadfcttoLf Hat tt m y Lt b rlh g dew i di vhct adbif hDiEe atcauli Ne C R EATD RS mi f t r ^ lt« Ub^aid ttat t dii trimpc^rd re ait pmO^V^^ ^^V tgUnat rp^bi oi He worU 
fee he vhDte tie lb Tt , CR e d J I d pMbf i}phv rrbaatdoh tntt Jid K^irv Allatlf n, t» tteyClrbtdhrv. Jidat. Uorrnoi d r Uoe t m , a re tital/ 
bjffdDh ai]ciltctl>i DTliKiE-pcicif.Tht Irbafb tf biirtoi He tbtam oTTaF-cntEiperftnuhE.ah aytlt, h tan?/ aid itE ttatvah'tEbhd 
tit l^htDTd^ They^kk^^^n^rf il>^tiitbfe a r |i^t}V tt e Ir f ip« n Jti lal cb In f JhdtvlhdtE Oir; t l>ait[jcih Tactoi de Eft nal Lavf oT 
Natl re. OH REALnr.ah tit ditt Yoi ta i 't b«attt at- b 1 1 i^Tt rd e b ft we are Hircedli.ahdiie miftdei^id rtatallcoffe AllilgltTe iqim 
realty de aA a h^gt e oTa rp^bit miHemEht efp^cb^oin-Wt real^ de adyaitigtE otbelhgai Oidalied yihtftroTTht Clirch aid 
cTlayig de ttfe oT Fit ue re h d. So, ■ ly lat itKt tit adyaiti^ t[>r t ue r^ gEHHl^ i pt ^ h d Ihg m e m b^ r DTTh e Cliich attle CreatiP 

mJhV >at hdfed^ LVhYd{>i'tyai l»i»me ai Oidalied Hlh tftrDTThe ChiRh att&f Creatir^ Why hotitlltE vd i r be ft tat iti In r 1I« 
pnmotbi at D ij f acre d gaa I tie f iirbal, expaifbi ahdadvahc^m titattt^ UXihrt Rj»? 

Solovdoyai qb ^h rt be Kim kg ah Ordak^d Ulh tfft rciToirClirch? Here ac de ttpt: 

T TbEt EiciroBe aBemberatciirChiiEh He f t htoit re hevalaid htwatmber^hpl^rmf dftmoitl ahdvt arp ehclMlhg tlem agalh tit 
mDitt Hdw^vt r.li recapti tit rryDi are lot hDvamember.yoi cai b+CDme die bvappVigbv Etferaid d{>iadhg ^5 XID t^ 11^ Chircl. 
Ih retiii vol vlllrec^hf : 

0) A yemt^n hpcerdn^atp ahda valt^ted y^BbtnhpCaid 

fl]j^ 12m4>itt'^f il>^crptl>i ti DirptrtHlta I. RACIAL LOYj^LTY. 

^Yoirclob atetderapachftattte 3 Eatb EihUe oTCreadJlV NATUFIE^ ETERNAL RELEIDH.The LVHTE yAH'5 BIBLE aid 
SALUiFlDUS Lri/IHC.oMaaiicipt^ortlt trie oTFIACIAL loyalty D^rahypreTtiiE tfie ) 

2 Nf it an rhavkgdarciighV^ddtdoimretdahd program at Ettlnrd Ih oirttif^ tacRd b[>Dl i , ■ ilt if feiah applbaibi tirm ti 
tie ant ordalhtd. 

2 Upoi Eitim tiftih otyoi r apf>Kat>[i h akiig wtd a patf poit-E bd p holig rapl oTyo i rf e IT a h d a Ti rtle r doiatbi ciT(l5i]D (bivhtl. agalh, 
yDi mil hare a chot^ dT It retire aidaat rdt Eehttiycujyairnredf itb twill tl^i bt reyEvtd. 

i rryoi are ifeemfdtil>f a bgtdnafe Whtfc Hah orWcaah ov^ide agt DTI6^aid layt c^iy Ihned if tlatyDi are dedl^ftd ti de iotib 
caKE ottlf UVh tft Ha»^yDi mMbh awarded aCertVtaft oT y Ih t tE r, w td altlc tKiIhgcKdeitbb tDi titcomtg ai Ih tp Iratb i a I tadc r k 
yDirarea 

Th twill hay( de Ti rd e r ady ai^gt oTgbligycn tl^ pretty ahdcredehtbb b timi aChii{;h g ro i p otyoi r dw h at i^tibrd k de pizy l>i( 
chafer Why h otara llyoi h e VoTtl e te adyaitigE^^ ActHov' 

■iUE LiUai t ft Start L?/ligttE G ro i h dvo rt Now^ibrtlf Fitic LEacfe n 1 1> Cad re ottlf LiUhtt Haa. 

Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

y yiiuaL tar Of diliiB d UliUiftrt -blow to Orgyj^lzB i Ctiureti Group otYourOwn Ne^ B.'jil Ho * hit>i B.LCk Ho - Racial Loyally Issue 10 - March 1984 

him HDnortd jltilnK] 

rt[«Emf I h3y« ttE dibbif hDiordrbckgK^dk ilc ADLf Haidncih dTUflrBOEt latFd titaki 5d lam ttitfered Amai tiatah^tibt 
lidggd try h tf Trt hdf, bitatalrf fee iUHfei l€ Kept. He r k Hlatti^y h^y^ ti t^aboitat Ih "A HaidbODk Extrpm tfm ah ttE R^kT 

Be I KbfEEh.&3.w3E twii Ih tlf Uh skE aid Em Qnt d 1 ttt htfimlV^ yEifco. tiCahada.aideithtialh^ t- tit U.S He t aEEml-rEtfttd 
rEJl^EtatP fattaah vIofEttfed li FtrUa Ih 1953 KbEt^i Ih ttdIV came ti BEdb atfe httah i 1H6vhEh hE waf t ti]ftd amemtxiDTttE 
bvei hDiEE oTtte FbrUaStafe tgttbtirE He c^paQhedagakttbiElhgahd tit ttiferalgout mat hi Oht moitt aH r h b Ebctl>i^hE wai 
litHHlictdatttE Johh Birch Sihi^V'^ ^^^^ aiiial bkUd^^dkiE r k New YDrtby tit Soc^V'^^^k^i^hd badt MtobtitWt bh 

Ih the bt l^fiQ'f. Kdftth wai acUE Ih tie Jahh B Ircl SDCtV lidEEd. he opt hed ahd rah ai Aat rtah Dpih bh bookftTE tDdtftrbife ilrcl 
Sact^ life rati rE HavtTEr, ht fibftqiEity lad a i^llli g oit w H tit BIrchErf ouErttE pirportdiicihtrcilkr; oTttt altgtd Ihftnatbial 
CD h^p lra[^ t> dt E tH^ tie US He haf calbd tit B Ircl 5[>ctV'3 EmiihtECieEi In r tit JeiE ' Ih 19&T,KbiEEh lai iiEiccetfti ty k tlE 
Fltpiblbai prlnar^tirtlt FbiUaS^^ Stia« li l«a. hE vat FbrUachalrmai dT P fe f Ue itbl oai d Ua^ Ceo^E Lr^albK'E Aatrbah 
hi dtpe I dE h t P a rV- 

KtafEEh veitDifeHiidThE Chirclvrte Cv^br Ih 1973 aid t- pibltfh a boA eittfed. NATUHE5 ETERNAL RELEhON.asn-pa?- aht- 
Jtvtfl ahd rackt^ e pRHn DVh g W I h sipicB aE:^. I h tt ht p rocbln td: "Wt cdb pfe# V lelect H e J i dt D-[leB Dcrat£-Ua re tt tra Ii t e oTlDd?^ , 
aid^ippbittltB wttl lew aid bat brail t^.DTvhbh racE ti He tiiidattai " li ISBUKbiEEh pibltflEd aiEqiElt^ NATUFIE^ ETERNi^L 

FIELEDN oalh!d THE WHITE BAN'S BliLE ttpracbh E . am Q I g Otl t r H kgi . "To lEllVttI He I^EFf.tD hElllttl tit JtWf - 

Ih addtttai li hk tiooki.KbiiEh lai mm tbt Id tftiE pibltf hEd otlt rahU-Jti tf h aid ractftBaferdt SihCE Bk]-19T9. hE latmaBd ti 
IMbmak arDihdHE conUy. iiiDKtfrd.copti otah ahd-Ftdeial REfent tiODkbtEhtntd-'Tht BntalTntl Aboit I httitta i aid Fliahcbl 
EitbTtmEht Tie FEdEralFleiErvE ii>aK]-ThE BoEt G Qa h Us Coi i ^ i» tUi g Rlig Ih tht UUorU ; ■■ 1 1 h tiEar? He lame oTTht C h iRh attle 
C nafc r, dT L^h tloii t Polht Fbikla tti]haF9ei tlattlt Ftded RtfErat Bahkf art awiEd, bd.EtHik ahd tiarFeLl^aiirlnlialgaigoT 
Iht rhattaial Jtvtfl Bailtrr' aidaddE 'Tie FEdt ralFlett rvE owhE tit US Gdue rhmE htahd mai pi dti ttUt a pippEt^Dty ^rtle 
Liteie^t aTHk ayaitbi^ litenatbhalgahgoTJEWth |actat, wlo cchtnl He idtH^Ie mohtv. ahd ttiecDhCBy' 

Kb»Eh coiclidei lb a h d-SE m Rb tHH}! t tby d! cbift g 'Now tlatyoi ihdtrEbid He Jew til prDgraa atplraE^.lwtlhgahdEhfbytBEhtt^ 
m tai^aTHe Fe dt ra I Fie e e rvE aid mohtymahpibtliihE, hov ^ttlt rt ft at He Et^r^aid tit program oTTht Clirch oTUe Crtatirl^ 
nadlhgtle LiVhtfr Uai'E Bl>t NATUFIPS ETERNAL RELEhOH' 

Ih Ha^. 19&2.tht AftDCdtd PieEE nTisrttETt^atKdftth wh iipen tlhg tie o[>ittriotbh oT h t i]h i rch . ThE C h i rch oTtlE CnAr. kUi 
CDm m 1 1 W {>T H I l>e rry Ih tit m on tan artaoTwEfsrh Nurtl Canllia KbEtei EaU tlat Hibt n^, bcaftd tEf Hai tlrtt afet ma ke 
GEargb-Nom Caroliha llht , waf chafei tirtlt chiich iK bEcai^t FbiUa ladbtiiomE tiodaigErDiE He dti] d rt d: 'I tl Ih k Soitl FbiUa t 
diE inra btoT ti ■ o II w le i b biH^ T^lVh g b fe aki oil' KbfEEh addEd 'ActialV.leiptcttlE tlhahcbliiolbptE at He Eh Urn i»ihtr^, aid 
b bad w III tit tbwihg li tit ttrEEH ' 

Ih Jaiiary^ 193 J, He F rah kill ^C] PieiE.He htwfpapE r Et rvlhg tht M i bE rr^ cam b i h IVr fe pa rftd H at ca i f tri ctbi oT Kbtf e i'e ch i rch 
appE a rt d t> tit coBpttd Btieatl aplotig^h oTtlt Clirch^tlE Prtft.lhpaFt loftd 'Kbfit h.ai avawed LVh tfe e i p fe m aott TFam 
LlghHoiit Polht. FbFba.whaowhE bid h Hacch Cai iV. laU le pbi^ to lie tti Bil^tif^iife at a cc ht e ti dkEEm Lafe h b pjiMI ttfe f. a i H- 
Jtw.ahU-NegraaidahV-ChFtitdh Itfriatirt.' 

Tht Oh t^ Hlhg tlatHEBE k Hattl ty Lt t p oaili g b t a tab Em ai I hayei'tbtti fabfBai ibi a hvtio^ ti f 37 yEaFf , bit havE beE i k 
biikeiE ti F Byie Wp raotlna IV a II m V adi tt Iht . Sa , p 1 1 d at Ih yci r p pt ahdiBokE 1^ ADL.ahdbt tirt yoi ca ffe ot tlat ltd! tklbtt h yair 
Gcmpit Ft Ih Tt lAyh atfo 

Racial Loyalty Issue 10 - March 1984 

Nm Hcncred (ItiInK] hJtxi Bxk Racial Loyalty Issue 11 -April 1984 

E^lloi VDur DriBm - Hoi b Utilz* Your A^bIUi EmclMily hit>i B.LCk Ho - AfifeJdDTmkB iFC«htVti>H mE Itatik ^t-M^i)~lhkfrrh3ddElliER[j3iErmah oi He Eibjtct '"qv^^Ii ^^cUeV- Ir^f ratl«r 
k^iedlTf tie n.ahdaruoigh I \3U^ ho Mea vha^tht gtftath tf tErmoi vaf, Iprefim^ U^t he lat EiggtEtig ttat rryai are ^kg ti 
'ilh' Jt taftgEttlE m Of tp b 3f I rE oi bt h ttTt d i toT t Th tf vam bE ^o n d ady bt , Vtt at k what If adrtf^d li ahv^afE.vf oTThe CHich at 
tit C K JtDi f igge f ttt ati]Cii r;E oT^ctbh li ■ OEt e Tt cUe h^ itllbkgvairTlhaiiidljftEt R^htatltt di ti e t m a hy [^T^< r ^^(1^ rt ■■■ 
Mdoibtdh^ IhtdEctvn "VJtaru^'TJhatwean? Idohtlayt aiy VEaU ' 

nel^l^m fpEJhkgDTtte CDltiitUt wf artt ottlE Whfe Ran.ahdaUoigl k ilaicblaEff« rt t « i ce e de d tr^ tl Jt oT tlE [>ai» rttalJE >■ 
^hh^bttaiffVE itrpdimtiMSigh tialkiw ttEm t> mO if bktfhVE ac Ih mahy rEfpECft ttE m of t «« aUv ra» ah tit i^ce dttlt Earth 
Po^itbltME CDidDk'h hJll.ahd rights ItME f hold BitEUEi ai rt b^it do l^yt a trpmE hdDiE am di itat p hyt ba I aid tlhahcbl aitEti 
ThEK arp amaigoir racE maiy tlhaiiidlgdht To lam^ attv ThE Hut atlEiat, thE Fonjf oTDttrorttlt d^ Houard Hight^, tiE Coor; 
at Cobrado , th E bfe J PailCftV. tlE DiPdiV DTDEbvarE, thE RDCh^tlt r^oTNtr Varh ahdE tf^ihtit (hD.thEvait hDtJEWf .rriErp t^ 
Jtvtfl f t>{>9f f ) , th E MX}\i ahd tlE VaidErtiirtt.rhoaTfer^ IghtonliE gtiEratbit oT h t d{>i k t dtf t^tbi ftlllowi m aft He WEarth, tlEFE ac 
tit MacArthirf.ohE atwlth owif MacArthiri HII.. ahd th^ otlE rtht taft IhfirahCE V^^i^h. Johh M acA rtli r. v h om I mEtpt nohalt^aid 
trtoyalhV^thktlh thf UUhrfr Mai't caifE txlurp h tf rpcE htdtm tff attlE agE otas Hf ttta ibrti hE oToy^r a blllbh.ThE h tl^re ttlE 
tillltihairp fltpligBagi^^. K. LidiQ^v hotE aiEEtiarE Kpar^d tilw Ih tl( blllbi^ 

ThttE arE |i^ta ttr attlf bt tfr i h: i aw i pibfcT^iit^ihoarp b^irtp ahdvhotE ibrtihtf laigE k tiE hiidrEdBlllbh t>a tHllhuh cafegDP^ 
Tht goDd hEWf b tiatahy Dht oTtlEm «] ild eat rv bai h wl tl e CREAinrrrVmaytBEhtDrErtht ^ Ih a tvyEar; aid ti rE y^ r b Ft al tit 
Jtvtfl dtatl grpoi tlE Whtfe RacE 

Th t t a moftEiooiraglhg thDightahd Jutaf ve illlTlhd tlE G^afi^lfr Proma^r^tt HACL^L LOYALTY ttit No. 10) lo t^D^ tDDh^ror 
b^rwlllvt tlidtlE GrtatLVhtfr -Ahgtr Thth Htc ait HinttEt o-hE r'd^i -£ m "^halrEf Ih Ut IDDmllbh sat go r^ v h om I haiE latltftPd. 

■ hDarp lotfd VEllhhDrh Id Ht pibft, bittlEV ait Ih tht wlhgf ^ lE^t "ht tif I fe pE at thi y a fe iim t^[>if AcaEd ti ^t aboyE, UtE a ma 
h at toTatlt I bV h tfr V^^^hf who layt madE bi tttnKii doE r In rti i e f Ih Ebotrohbf ^k KimpitPit, Ih t]EEr(Aigift BifchJ.k Kiiftrictbi 
^Eorgt SftkbrEhhtiJ.k rtalEftit pacArHir]. Ih lit iiaict ahd li a hDftoTotlE rtidEayon Ae I hayt fahd Ih FIACIAL LOYALTV Na 9, 

■ t arE lat hEpttf.'i^tan k povE r V if t d e iYt ctfrE t^ Tit malh poll tot Utt artist tf that we hart lotbEt h if kg tlE tipmE hdDit wtan at 
0iidtpotalErfeo1hJE V C^i He i]Ohtiar^^«t hauE tiEEh dkffiatTTg tt ttipD V , yE f k'aht>i V.aid hotter tit bt httTtDttlE "TJhlfc FlacE.bit 
BkeiDyErw^ElTii^^V^^U^hdatiEtoirmoEttrEaolEKiif thtEL^t.EhEmtf whoft IhtahE obft^fkii t tit dEftriiitbi oTtlE "i^llfc FlacE. 

rt k tit oblE ot oT tl t d k tE rtitbi ti ttoroigl^ai^V^ tit ^traigt t ttiatbi, t>figgtfta(ahE a h d co httnctke Hiine Dtactbi aid ti fo 
it]l^ aidi]hahhtltlE trEmEidoifVEattl aid pDVE rottlt LVhtfr Rjct tiat tt w III f e raE Dirovi bttt life rtfts L^Je va h t ti bitah tit Jew th 
ftrahgthDdoh tit b^htfr Ract^io m att r w lat tit ooft ahdagalh bEomt mait rr oTdii owi dt ttli b f . Th t kty t^ tit folitbi t amatfer 
oTatVtidE li tlk rtfpEottlt "i^lfr Flact haf btt h tdarond tr^ tiE hotE try ttt owi m of tdtf tri otbE tieBy, tit platt^lJEW TDfobt tie 
proti^m, wt mifttlrftoTallchaigE tlE 'rich's 4ahf bafkatltrdE Tiwardf mohEyahdwtatth tUttriAitmiftEiipliEfe tlEJtvtfl attttidE tlat 
wtaU kahtidk tktir, tutrailErthaiAkohtf apowErthjmEahf It k cht Ehd bvardt vhbi tl tf mEahf b chahht kd tlatwt miftiibrlf^. 

Ih tit FEtpeiit lam rtm Ihdtd oTa f tir^ tlatmy dad^ tihd Bt at taftSDytanago ttk to oU tlat I hayt tirgotkh tit dtblk.Eiit I havE lot 
fer^tfri tit EffEhc^ trBViTiEmory ftNtf Bt rt| h t It coice rh( a ryt^B tit Britkl Ih Ihdb itllttd Ih oat^h Ih g w lU m oi htyf , li whbh tlty 
pbccdikbt chEftiit Ih a thtd traigh 

Citrtlk tnigh tlty had a barrk rw^ lotf liftbanVb^ tioigh Inrtlt moihtv^ffb Ik hahd tlnigh Ih ordt rbgrafp Ht iilt 
HDVtyEr. oh« It had tit hitk Ik hahd ahd iibftd k tkt It com lot rttnctRtlroigi tlatfam t hot ahd Itwat ttid OTcoir^E.tlt 
BQitEycomopEh Its haid aid ttgooTtlE lit aidmakt Ik gEbw9^ BittomEhow tlEy wefe t n t r tH> e tipd d r tH> g rtt(t^ to do f d , aid 
BBaktd tiapptd. Ih tit Ehd tlty hnttiotohh^ tlElnit bitakD tiEir ■>trV 

ShibiV.tlE "i^hlfc Uai oT tid^, try tiE Ih g E ItlE r tio f ti p k] tD itKt hk WEaltl tir ht owh bEft Ih^cft^or tioiirafft ODmmtrcblto ttgoDT 
It, t iMlhg tiotl ht iitahd hk Ibt rV- Ht k fqiaidtrlhgahddkEpatlhg Ik wtalth ahdpowtrvahtoi VaidiboBh t^ Tlk k am4>rtabm^ 
aid wt w ■ p?^ dt aih^ ibi tl k IhfailV LttmE tit Ft in rt iiggEftafew fhpt^bat bgiUEllhtf atto whatyci af ai IhdtUialcah do, vhEtlEr 
yDii ftrtiht t modEttortitmEhdDif 

GUIDELINE HD llRtaEE tlatBDhty k powtr Itta FTitahf. hOtah thd II ftttf DECIDE WHAT YO U WANT TO ACCDHPLtSHWrTH 
WHAT YOU HAVE.Tht ttlt 1tl t aid FTi Of t h pDIti h t f ^p 

GUIDELINE Hd 2: DDht hoaFdyoirmohty ti ^^i^ t> ht If; Spt hd ItDh yoir Fnoftchtit htd goalor^ak ^ h a^Tt r tlty a fe) w h It yoi ait 
ftlllaBt ThE FnDEtUtalpitpmbabV i lafiakab t) ilti atbi vomtiE to hait Fnadt Blllbi^.bitdE bFolt. harlhgipt it Itallw tt V.whB 
ftlllaBt .oi tlE 9{>ak tlatvcR m »t hpoifa it^ yo i [T^^ FtBlhdf be oTa|okt aboittlt ith not'f vlll, whEh iipEitd, Ftadi'l, Johh 
SFnH.bt kgDtfoihdmkdahd tiDE}^, fpEitEUEFy dlTiE DTRwhB Ivaf ftlllalbt "j 

ThtEE giUEllhtf ait finpt aE A B C ^ bi t tlty a fe tTEFTiEhdoifV hnpoFbit aid laFn ^ligtoclt a few gdFihgExaFnptf oT wt ll-h loi h 
pEopt who wtrt tlhahDblw taFdf, h^h t^ Ihfeligti^ tutwht h Itoam t to i tllbkg tl t If tit fti e h dD u wt a n ttlz ctbE V , tl ty ve fe f tip Mat htll 

CafE A KEHf^Y FOl^D.Af Wt allkhow.Dd HEir^waf aBtDhahbalaidtliahotal^ilif.Ht kitatirtiit dT tt yE f? I bilb h . fti of toTw h t h 
wthtktotit FoFd FDihdatbh.HE litiifed RtobE iitd toiphlbitlFDpt caitEf Dtiatlt Fhttubit AtiiFptlBi Littt dk] hE italtzt tlatai«F 
hk dEatl tl at h t Tatt TDiti h t woiU t>t itlltztd to dtitrcry EyEFy pFlhcpt Ie ftoiK] toF BitlktoFy fiBWf tlat t tiaE^' ihatlappEhEd li 

f h DitOFdE F RTt II Ih to tl E lahdf OT h t t lEFH t E , tlE lEVkl E ttabB hFTiE h t W hm hE bRfe F^ OppDtEd dl Flhg FH DE t OT h k adilt IITE Tht JEWt 

halt tvEF^lhE^E btti fhFEwdh^ itlltzkg HEiry^f yaitlnFtiiE topFOFnott cmFnihkB, tit ifeftriotbh oTTfee tito|>ikt , tipFOFnoto F^ct-Bklig 
aid tit Fn oigFE Ibatb h oTtlE LVhIfe Rac4, topFQFnoft Iht FhattohalwaFiaid rtd li tb h , to pnfn Dto tit f^ft DtbiaEl, to IhCFtafE tlE Jtvkl f trahgt hDd^ Jid k gt hf lal, ey«^ cai^t tlatwaf Aharre htti Fonj h In Et rr 

Ih tlf earV I^Q'e hf dU f^rttipof lig tie Jti tfh ixi h f p Iracy , a hd hotDit vaf If vellavait oT rt tn t ve II ktD ■ e d , harlhg fptit @ be rt> 
me Blllbh dolbri itftaicMhg tLHad he ibk>wt d 11 r>i g h aid ned thf bikoTItt yatttirtiie vMt he laf Etflame aid Ih coitiDl^le coiU 
hjyf bilttab^h tfr racblBDvemtitiVVveanaga Hit Jd, ht bad t d cuT, m h c^ i trA d a i bUhdlig ip ab^gt rahd b^gertDitihe.oit ^ 
hjyf tie tirtiie ^lllitD tl( haidi ath tf th^B tflibe iVIte d li ife f troy ^ ^^ ry^ Ih g he ftiodtDr. 

Cafe i HOWARD HUGHES He vat iiddibtdh^ a tpch h balaid tliahctalgf ilu ottle tlrftcaB^r Hf t tt ^ raft it>iti h t Tovhm dH l« 
tayE IT AT] care htl' he ttt hDH^I»^i» he dhdh'tiiare abcutahvbciEf/iii ahv^aiE^ cioigl fe ifrEyiatP ah heir Htt h e a r b lllhn h daldr 
tDrtihe vaE Dtt^patd H bgalltct f[lc yvyvn if k h b ogge f iih h e Tt b r^^ aid tlh a ly dkiibifcd t> (Dm c dtbit nbtHtF, hDht orvham 
caFtdtir hh.Drhe ibrtl«m .diiftg It ltfettn« 

DU he eiloy htlnrtiie dirlig Itavi Itfetfeie^ I doibt It He fahd he ddi'taid Ibeltue lln He vat forced itDbenimkga r^clift aidai 
( ccc h Irk] , E h ittllig Tram hot III la^ L iio ntr^ ti conUy. He dhd lot hay^ a lormal^mlV Ihtr lardD ht taue aiyhhowi atftprlig b^h^ta 
■ af^lVJhattht mai bck^d vaf rhat IpDhtoit Ih Gihdellhe No. I Hf had lo Btaikgnipi rpDte li IK 

Care € AyoiigBah Ih Fd rt Laide rda b vat Etta t[>rtihf t^ hk gra i di^th 1 1 w la hadm^de tt li the lit iiaice tHElief t (i at UacA ithi ^. Th t 

YD iig fe Ikiw . f pDBd, b raf h ahd hedDittts.-liDklifiEti^an.tiftwDmeh.abcihDlJhddrigf.He fBafhed ip k ah jc^hdehtoiUDahd had 
hti drberf Ibehfe Iffrd AUrthatle vaf Ihvab^d Ih ahDtleraccUeht Ih wlhsh he hiltd three feehagfn. hi^lidlhgtle ie ye ^ r od daiglft r oT 
a [j[>ct>r II lev AUrmaiy bgalb^tKf a id a tfe rcatb i e w tth the bv.theyDiigmjh dbdoTai DrerdDEE oT f e V-adm Ih tf ^ Ftd d ri gt at tl( 
age i>T2J Dd h t gDidi^therdo hhi afiyarbyi^g hta a tirtiie^ Hot rpa^ Ham to tl( pDlit. ttKihtibi^dmvrec^lhg h tf life 

Cafe D Agak, li Fort Laiderdat.ve l^ye aiDtheroafe Ehnlbrli the abDve ttcD iiie n e th e uii DTaHnkR magiafe vartl t if oT 

m llfcif The f Dh^f lift eidfdatai age fkilbrto the pny biE oate.aidlift^f tiaghsa^ EekgbnigltipkUt ^>ffrh]l^^, he vat ^pD ltd. 

arragaitaid liEiTt rab^ ^i^^'^** He mantd a tieaittniglrlaid tley I Jd %i> ch Ihd rp i , bittl ey lerp hot h^ipy li ^ct, th ey ve re 

qiarrellig Ihc^fEaitV.aidDhf ightvheh he th rpafe h e d to h: III If i, f hf piltd oit hf rgn aid f hoth hi dead He vat i>iV2S The iioirt 

abfoktd her^f hayligd{>ie to k te tMfeteite Dhd Ik Tathert mDify male hbi happy^Dbytoif Vi^^ It Hat, Ih i^t tlf c^iff oTht «arV 

dcftrictbi. 

Cate E TOVUY VANVILLE ET£t ptpf rh apf tortheyQiT^ErgETEratbi-mntoTii lait heard oTTamBy Hahyllh-.wla vaf htktotle 
JDhiE-llJhu >t aEtiettoE lurtihe The BDtt hotobt th Ih g abo 1 1 ~om ni v d tlatlf had trebe ibef.He Ed ^ meai ligfrEt, liffciFf aid 
dktpatd K LVaf he happv^ idni'tkioiM.bit ldDil>tlt.ahdfU[»i]ttlat he h^da bviipli tn or hinEe tr Dd ht khertfrd tirtiie dD hbi 
gaadordH It ndf nlhe h t abB^ tobfCDme amah oTpirpDte orabll^? IvoiUf^ thatRoohtrbitd k mahkgaderelh^oThln aid itfriV 
destroyed 1 1 f e V-re tpe ot 

Alrtiht ve have lad t iTftE 1 1 oaE e hktortE lurthf ttn e belhg todrav Eome e Q h tftait cdii] li t ki h f 

1 Hoiey doet hotBake peapt ^^PF^- 

2 SititUtkgyangpeopt Jhdbrliglhg tl^B ip k tie bpDTIiiir^ t i]o n t r-p n>dii]tb e ahd uialV Ih^rTtF^E k tie i Jtiial de ue hupm e h t oT 
bilUIhgchaiact raid te tf<]D htMe h ce Let me add l^re tl at te tf-Hf pei]t a h d f « k-Ki h Wi of are extreme h^ mportoit 

2 IhdkUiat vho Ihhentiatlei tlJi Bake Roi their mi are uial^ Ihoap^bt nT haidllig moiey^Baiagkg tlelratQIrf aid tnlUkga 
neaikgillltfe 

i M Ih Natl re , efe rh a I f tri ggk tf the (^teic« dTH , aid to depikt aie'tchlUiFi DTtlatttriggb t li f t rtoif h^ i id! mi k^ the Irti tire abiny 
tocop^ k-ttl tiilUkgavofthk-hlt Iti^ ottle Irm h 

kUe oai tim ip tl^ Ee TDiipDkfe Ihto 

GUIDELINE Hd 3: Lcaykgyai rlfef earh Ihgt liyDiroh lUm h k LQt i e ce »a ity a m 1 1 tri ctte chDte.Tram e tUer their poll toTTkv.o ryD lit 

Letm^ may^ di Tidb tl« htgatb« to the pafRUe ttt mv^ohcliibi 4latgkrhgyDircllk]rEh eyer^ kiir^aidpitUiga tlb^ ifpaai k tlelr 
mDitl daef iDt h^iiettai^male tleB Uppy^bitoai eailt^be tlelr iidnlig By to doli g , yoi ait rDbOkg tlem DTtle mDtt Inpartoit tfioh 
li IK tlJtftriggk aid hardthpBake the mai.arthe voBai 

irilare tanedahy di^ tilig 1 life ~ j thb Ivomm ich ntlf rbt poor* hti yai ig aid veatUy Ih bfrrltfe, tlai the otlersay aroi id. h 
tt^lthail Bv hiiky ttorf that Turtle 'Irttt ^vvearf DTBy life , my T^ It^, a i d I pe rf oi a Ih^^ v e Ft at pEwi at a ol i rcl maift.HEneyer, at id 
ttne dD It e I de p rbe d oi de ttlh t I haye t»ti di my a«i fli» I vat IS.ahdwheh Bvdaddtd^llihertfrd loth Ih g. He ue rtlt b f ^ , I 
maia^dlipitmyfe trtlioigh iioltgf aidmahe myavi way iy tie tke IwaE JQ, Imaiaged togD li to tut Heft Tdi my te tr^ a i d an d igl 
tie roadvai raigh, It vaf acoiVhialattlaigh e rratK ipward clbib Trom tlereoi ait Heueragali lat llibe oi tie (dge oTpay e iV- 1 v ■ 
maie ahotii^Dbiervatbi-l voiD tcoierbe ith tlai pEWM at f o m i ol becaife liaitti Be li tie bpoTliiir^.bitReiatikt me to do 
vha^-vah^^do Ahdattlk f^ge , vhat I vaitto d{> mare thai aiytlkgeverk a II my lire k to vork tortle f iirbal, eicpaifbi aid 
adyai^emeitDTtle "i^hlfc Flace Thereli laif Itt By vhob tatk^ctbi^my vhDt pirpDte k life 

I repeat Uoiey k pDver Ayatttortiie ka hutDTpiMer.lt k aoitn Hal act to d kf |>ato It po Ih tb f e t^, af m at toTa i r W h tfe RacblComradet 
are d{>kg Tie leitqietttoi ve iahttocDh^k]erk uhat k tie i^ltmore tliaii] b ty to m d e regardihgyoirchmrph.irtaulhg tleB yen Itfe'f 
tavligt m^htdDmore lam tlai he|>^^hDidvai krett It Ih gbkg tlem a f ip« r tdi^atki i ^ T h k t ai hpDrtohtqK^ttii.ahd lateaty to 
3Livej. i«tBe cK aiatltrcaft hktor^ 

Gate F Hare agcHKl Trtid vio k loi TQyeart od. He appartitl^ hai hiihtBbahddaet iDttiptctto Ibe toom ii]h knger He worked 
kardal h t H ti^lig todo tie r^htthlig try hk Tam^.bylt CDiitY, aidaccoihtti Ik am caiickice ai d ^e tf-re f p«ct H« k a mode I crt^i ahdf^ntd ht conUyproidV ^ nmi Ht rEarEdtlKetIhe li^^eitfoit ahdg^u^ Item He t» e 1 1 diiiatta i f . A II lart nb«HlV 
IfegnEE D^if hafa Eache br;, oht ^ ■afftn, aid oht ^ PI D ). A^ tlf y^ ^ n wf itoh Jid If btcame morp JidBDFt av^r^ oTttt J^vbh 
micplraE?/. Is tlialt^ rEaEPd ^ tife^tlatlf hadmightoh tlf wraigiUe.ttat he h ad ibigh t ibi tl« t»i(tlti>TUe J^wi aid ti tte AtrMEJt 
atthf i/Uh tfr Rj».llt loiM fee tf ht laf btti btti?^fd bvttt ytr^cDiitr^ tirwhbl If 'prDid^ibiglt' 

H t tohE aif h Dv ai p nA f f bial m E h wttl ^mllbf oTUe lr« h^bit laykg t»f i p rhie ft td a h d p rog ria m e d by ^ Je w-a rt h ^d iifrErrlV 
ClErKf by li ttE fi^'f >^ tt tv i{>v t>^ It^ dk ag rpf with h In p h k>E Dp h ta It^ aid v ttl h t iidf n tihdihg oTwh^t tf gDhgoh Ih ttt vo'H tid^ 
P a IttKa It^ aid rac d It^ It ey ^ ^ t>fe It^ aE i ^^ d Tram It e Ir Qtt e r, w lo tciapEd aid tacitTb^ d t^ f 1 1 d It e m It roigh Jll^citE iipt hthJE v^^rf dT 
'fdicabnh' li dfipt atbh he atkEd at , 'What ti tif e tirat tDi^ltibi tftueh myowh chUKi ait altiatPd aid ai tit f Uf dTUe 
ciEmy^' rttatiigh qi e f tb h , bittt t rp tf ah ahfvti t> tttirothti parp hfe. Uy aiEVE r k th t radErthah ff idlig oi r ch mrp h ti> Je v-[>rto i ^d 
Mhfntfef mbPi]CimE f ifm tt ottlf LiVh tfr Rjcp . th at Earn e mohey m^htvelltiE Epe ht^rb^tfe r k Ihreftlhg tt Ih thi i^tiFf otthE n h tfe 
Flac£ Alt I a II, v h at Ti ti If dDoirchUif i hare li ki>i -c bd Je v-com m 1 1 ti tiio n trt f IkE RiEf b^Pabhd.Ciba.Pti.f rth tryoi tttthEm 
m libit The Jifwerk hohp Ih ^ctwhPh CaEtraliol: Dierli Ciba, thofE vttl VEattl p hdf d ipaf dthuathPiE li Jeukh hot k Ih Hbml 
Bcacl.ThfHE IE IF tic hctbroiEf ThE atlf n if it e^hhI ipagalhEttIf v^ll SD.ay hPitgi df hE k Ilk. 

GUIDELINE Hd iiThP m 1M t pTi^ctbf lEE yoi cah m^hp oryairrpattt ttDlhUEftRktlETitirE oTyDUcmn lacp Hciw DJh yoi do th t^ We II. 
Ii JuttlE tamE w^aE thE Jpvf dD tL Tn p ^ th py gf ttl p goybi b ta rr^ m df toTth p Tif Ight trthEy oai, bit hPUErtlEbf^ thpy EhPllait^id 
f heloit hfarlV^TthPlrowi mohpy aE wp II Ih fvpr^ JEVkl caiff thEy bEltUE ■ III h e p p rom atp tif ei rafral.f ipahEbh aid aAaiiiEmE htoT 
tlPkOHi lacE ThE FlDthfi]hlUtipphtliidrEdE DTBlllbhi ottlfkDk-i BDhpy tPtt]hg iptif ftat oTiEraEl Jaoi}b Sch tiTaT Ki h h . Lwbahd 
CDmpahy EpEhtZOmlllbh dalbrf DTIk av h m a i Ey tn li Ih g T nAly a hd h t 3^DD Jfwth iiitUnufe ahd tiEi EEhdIhg tiEm oyf r ti RiEfb Ih 
1^17 li tEf}pt ttE CzaraidEEt ip Jpikh comm iitm TIf Raff ivakfi ^TSEarE, RiHtiicl) hayf bppi^aid ttlarp^^pphdkg t hf dT 
D libit pnnmatlhg raH-m k Ihg. All tt k^aid ■ ich , m ich mon^k dDif t[>r tip ^aiEE oTtlE Jfv th Dct^by m ■>if atJfVE 

nhycah^Ut UUhfe nacp do thp faap^ Ai^ rail. Eamf Lnjh tfr H^cbl Ccm ladE who k Hortl f^.5. 10. a r 50 m lllb h daldrf D3h't|HHEbV 
f pE Id a hyw IE rE ifar thatamontEE hf bV oh hbiEE tTDrhk Tarn ^ He oi thEy cji oi^ ^^tfo m ioI tiad , we a r ed m aiy c bth e e aid itllte fa 
matv KiomE oTahy hDiEE Ahy aah tlat k woith 100 m II ci daba cqi d cam In rtib h^ g tE aw?^ 9? d r 95 ■ llfci dDb^E to tif c^iff DtthE 
■TJh^s Flac< ahd Et. ho^EiTTprlh thp f^h^Et Ih lb>ig ati ahdatTkcitH ThE f i|>Iie rEprEEE iti oi V fo mahy lEE^ff dtitti oh a babiiiE 
f hpftthatdo hDthlhgtDi h In pf itD h a^ e i ■> pt p mt>al>V bE e T i p hk pgo. iitEgo or lo. trtlf U^h tfr Racf gDPEdovh tlf drak ^e Rk law 
hEadE^tlf WEattltftwIlltiE thE TlrEtbgDdoiiii i ttl tt StiaigEh^. tt k tlE UEr^vEattly vlo hauE thp moEtti btp trtlf LVhtfr Raof k 
dEftroyEdaidvoihdf iTi^ithE tattirthpythrEV thE bih otthElrwpan ktD tlf taiff DtthE ■TJhlfc RacE StrahgE^. tt k thEy whaaif thE 
dEa>^t Ih Ikfehlhg t] mal^ B itfaahE rar bfe r«f ■ III gf tth tDigl ti^omc vhoarE ■llllhg t>f(E tht t^htnt m u taakE tirp if dD 

Ih thf mEahtkP.thEtp arE m IKif atUUh tte RacblCwn Bdff li thp m Udb cdff .aidPVEh k thE m p r ika i cbl t^ rackf tE vhoarE potPhtdIV 
QirEtaucIf EtEippDrt rf.fDmE attlfB gbkg nVI t hirtt He ^?^morp pawf r ti th e m ■ 

tTaltlk foiidf llif a cal t] n I ppD rtoTth p CREATIvnTBDUEmf itvEll, my Trt id.yai aif eq i^ht He fDKttyairdppaitaid we hEEdall 
tit hEpif cji gft Eitttmp qibht ^d that all tlf atwTE adytE k omptfe t^ vathd i a ■ attp r u lat "TJ I Ip FlacblmoTpmphtyai pctprto 
f ipfH>it tt k yalhdfTPh tTyai vahtti e ippDitiaiE , tut tfyoi rclfik hPd goal k ti t^bw ttah wlhP.WDmEh aid EOhg.thE hEy Ufa t Epphd tt 
■ kEh^vhlt yDiTE akp Dohtlaard RibrhElrE di t[>r thE lErEaUr li thp Tin t p bcE , th e hf bi ■■■prDt>al>t i e Ue r ^}pE c bfe tt, hordPEEraE tt 
aidk thE E E «] h d i]aEE , yoi tah't^kE ttw ttt yoi li ^o^ ttpnbatiViMartt^p ahy gcHHl tiyoi.Dryoirchlklmh.orahytiOEf^f tp li a tiyfan 
RcBEmbEr, Ciba.Et] ^o iee Riqw ahd uf ttETitctbEV 

Ih fiamatbi ttBE brtiV rEoaptti tife 

1 UaiE ai]oUahd tDt>f r dp ck l>i aElivhatgnak arp mo^t Inportiittoyai kyairH 

2 Doi't hDardyoirBOhpyli bayf ti Eamf htki 5pf id ttDiyaimh elf ik hfd goat viik yoi aif all^E.ahd Ih ^DhUol 

2 LEayligyoiraf(Et tiyairchlUmi k hotifct^farlV Ih thp bE ft lift if ft oTp tttE ryci rollhdrp h oryoitEE IT. 

i TIf t^PEtahdmoEtPhdirlig kTPEtoPht k k yai r lacp. REmEmbE r maiEy k pcwEr YoiimahEy k yo i r powE r ti In Ibw yo i r oh i ditaa. 
DDht ttfamf f CI ny tia h dRfe 1: yo I aitoTyai rdrEam ortaiE tt aw 9^ Tm« yc h . Voi paiiEd l^yai df tprvp lupf id ttai yci fff TTL 

EiPKkE yoiraptbif t^dowhatyDi waitt>dD«IByai eUII harE CDitro I aTyoi r dw h at^Ett Yoi rai'ttikf ttrttlyai, tutETEh whB albE 
tlE Jfwkh IRS DiothErth tvEf oai ^kf ttai^^Trom yai ThErET[>rE, If^ tikf actt>i hDwaid iVItE yoirvpaU e Tt otbE h^ w h It yoi fVII 
cah.FOLLOWYOUFl DREAH HOLV Nd Dhf kiQWE w h atl-m Q rrov t^ikgi . t^itby IhyffUig k He Whtfc RacE yoh wHtiE liyf^Uig k thE bff t 
TitirE pcf^bt ThPif k hogtDip Ih thp worH th at k ■ rp prodidfrE thai He Hh tfe ABErbah Taip^ r, hork Hf e aiy otlprgtDip Hat k marE ttigrahtv 
baftdahdplratd 

PJE^oTThf CHURCH OF THE C REATOFl. layp lotdE E IQhtftkft Ff Et Ih tarlhg ahd ipltiVhg 'H UUAN FTV" With all lE h^H.^oim ahd 
parafKE OirEitftf g&alk thf finfral, PipaiEbh aidadrahCEmEitoTdE Wh tfe Rac^.pErbd 

Pbigh mDify bact litoyoirDWh rac^.ltf He bf f t IhTE Etn e h tya i £ah maiE ibryairowh Titi fe aid thatoTyDi rollbrE h 

RaciaE Loyalty Issue 11 -April 1984 

FDllOW YDUr DriBm - How b UtIIZ* YDUr^BlUl ETTPflMPly hit^i Bxk Racial Loyalty Issue 11 -April 1984 rTlt1M>rHl. Go Co TTIDU LIHtllll hit>1 Bxk L3ftwttk WE naktda ttferTrom ayougBah Ih Saitl FbrUa whD had « mi 3 bttprti> tl« tdlbraTa papE r li htana Htihtfertt 
pibltflEd ii^riRhDKiATSfi iOUaUETS Oh tl( E^m^ day 3E htt tttr^rrbEdtherp v^e three d hft re 1 1 DHlf n mi 
NATURE'S ETERNAL RELGH^N.each OKlE r acHim pai t d by J chEc4i Each ficc^EdligdJ^ WE rpcE tEdoiE DimarE OHfert t[>ia 
totaloTEty^i atthtf vrUg H^r t the frit oTIIe ttferl^ wrafr ti the ^drtDi: 

AtdhE ttTiE liaETEr^cohTiftdaE t] w hv C h rtttii IV t to d b Uf d agakf t rttf V li t> f o m a ly tactb h e pit lam katb k) 
I lat abD y«^ coiTiEEd 1^ alltht jppa rp itco i trad h:^ i^ De tvE e i tl^ yarkiif dt im liatbiE 

If9^ waE.bEtam^ I tindaiE iHKih tlatEilbls tlE whDt «] i Ti^ li g f n atta i bEtferthai athDifaidJEir^ FakElt coiUeu^ rhDp« ti 

nt lamEf oTm^hy chircl pibKattaif hauE ^pEarEd Ih yo i r h e uf j>ap( r d iifeg tlE pat tyE a r (I do h tat]|E ctto tla^ a i d ^o lam 
hapligyDi wllltlid tli yoirhEarttiBEittah ■y^y[>rrtp boDt 

ThE t» artl( bHA b -NATURE'S ETEFINAL FIELEDN". Itt batEddh thE tawE at Natl rp . ^ct I ot iV]t>[] h . bgb lati^ai. rtta 
tllhlihgmaif boot lotm^aittDrpEDpt ■ ha ait KiifritaU f ip« ntttbi . (pDc4 f ahd tlrEati oThEll-iIrE aid dam h atta h rtti it>r 

tlDEE WhD FETlfE t> tlE thE lllE aid blCKb lldlE. ThE aitlaroTtlE boDk t Iei KbiEEh.tlE pifce b fSXiaaid rtcah tiE oidzrEdTrDm ThE CliEh attlE CrEatii. 
Canha 2ST63. ]. iDi ian.otb. HDrti ThE Clircl oTthE Crpabrb iota ci rt It b mi fe V 3 vt htt tDrtl^ pFmottai oTTactial liln rm atl>i . T h^ boDt t a mal m li d-b h^vE r, 
iatit>rtlE ^qiE^ tfh 

ADRIAN AnCAND 

I tiEltuE that t a goDd m iHl! I ttfr r, a h d ■■ half ■ rp lnp<]rbi^ ItEThdEitV ^ ETftctbE li CDh^oVigaid brliglig li ici pEop> liti 
airaovEm^ It So we e^ trtt wa rh t In r f m e bEHt^ e b e ^ w hy lot i tIEE tlE fasE t[>Hib liyDiiarpa? 

Actialt^. tit b ah ficE lb htttnt ti pitl^rvard tl t partti br bi ie w hatwtu "Pia^E rr k Schoot' bE kg hDtV dEbatd ip aid 

dawi thE bid (rpa^ai dbtb tfiE. wIei thE ■TJhlfc FlacE k t bwL^b^kgmirdErpdh whatbEttprtftiE t> btthE vDrUkiaw tlatallth t 

CD htiad bt>r^ CD hTi f k] I aid iDitEiEE lat ifeal/ tiEEi ctaitd ip liyDirDvi Blid^TiiE, tl^ fe wlllbE lomE Edib r; th at vc i 'tpift t tl« prbc, 

iam( aidaddrPEf^tiitapparpitVEliof ttf a rel^biE kfiE EomE will 

Sc WE wdA oi pfKPhfrgEE Aid rEm^BbE^yDi am i ct lln ttp d t> v rttfeg ti th e EdtbiDTyoirciE aid di^ hncal papE r. Vc i cai 
fEhd tlE EamE ttfri t] 5rt> 1 a , t> 5D d tiTE rp itpapE rf throighDitthP contra, aid maiy pEopt do 

Sc why h Dtgf t b I f y , gptyo I r;E tr a IbtoT i e w e papt i lamEf aidaddrpif^f aidwrlfc athibr, cr^TPi tl^ tam^ btfrr. (Th^ ^HQ 

pcbc tf ac»pU}t t\ II) Bitliiry.btliim tl( JEW^gEtlib tLE ^ippK^ibi gtaraidpaii tli wo rd to tl« Lmhiyi lottoprlitycirklfen. DiVabEtferpEcpb cai bilUabEtferwDrU.WtUoitah iiHiitaBlhafed WhK RacE.thtt tf nthlikatib 

FlpmEmbErthp AtfriiatkE - tttf thE tfeidth iilMEifbi oTthE JEwtf h E^tablklBEitthat iDmcre Whtfe bal>hzf bE ben 
FlpmEmbE r-tlat \t tlE aK natb^ ti C nEATnrrTY. Racial Loyalty Issue 11 -April 1984 ^ltW>rHl. Go Co T11DU LIhll Mtn Bztck hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 11 -April 1984 

Lihtoni Wa Can Liam From E^ptii iTi^y Apply to tit Prai^nt 

Tht h tf Id p^ oT Egv1>t tt «TtipmE V rbl aid coy^n ^W\^ Epah bhgem^T Hat otahvi^tt t rm ajar Wh rfe i^bltzatbh TIer tt m vch ,■ icI we 
cah tarh Thw rt rrwE vllllttp oi rEy^^ aid (an ope i aid tomE what fiarpe i oi rp^Etptb^ I hauE t»f i a bigtlnf ftidfitattlf h tt>r^ 
crnifr cfrll^tl>i^aid layt f^tdaifi Eam« dT my obEE raatbi t ai d iio i cli f I>m aboitttEm li NATURES ETERNAL RELEh>N tvEbE 
yEanaga 
mjEl^oi FEbnav I1.«( HialVdU rtWt got packed aid bttibia fe tatfrE t^Ehortbit^icrtfeg 1 D d^ ti i r oT Egvi>t Hart rEdtd 
li morE dEbltlE nit rar^aid^rfef ««« i di tlE E^ptbi lurli a m i tfe i li g aitbt li bE piblbh^d lEitmaitl.h tit dbEErbtbi I iiiaitt> rp- 
aiah^ tlf ft^r^ttat t E^ptaiddtitt vlatbtEOhE ve ^ai tan Hm tl att1r;t g fe at N h rt cbKattai aid It dtm tf( Wl^ i V^i ^^e a 
giUEd tDii ttEtt d^^yoi lot^iiV haut vairrEgidrtDiigiUt^bit li oidErlicrpafe Eitiabit h^ ee m of Tcdi itrt e In rc4 ttE agEicv Id hauE 
a EEC^id.a bcalgiUt af veII E^vpt tf dip oTttaf^ vh tl rpqitt a f « iio i d g lUt , e li ce ttEytia.arp aixbu btitiac^ttE bi t ti i rbt do lb r 
pafi tit Hm rtsi tfrtori Bittxlnrp IdEEcrh tlE iH^algmt , ttat f^a vo rd abo 1 1 tl e RgibrgiUE 

H t lam t wai Tea He waf a hahdEomE.KHiirtmai.oTSvtf^ i atbiairv. a i d at G t rm a i dEtiiEit Af iiial, ht f|H}lt a iim t»roT 
bigiagtE He It^d h t Iwn t addrPEf af Ca irti n d , b 1 1 acti a Ih^ dDm bfrd li Spall. He lat 51,fkgt aid af afxi Ittta I at yoi cai ^t He 
FEprEfEitPd ttE pf K ct ooE m apo Itti 1 , r t loid I t^pDV9^^ 

Dirlhcalgmt latai Eg^tbi glrli>T25, lamEdSlarcEi 5Ie Hat b^ I ad a gD[>d i^i k aid adart.mnHyompti bi SK pDkfedait 
tlat^lt lai latrttilbh aid lad ttidbd tit giUt tiifliEf tattle Uib^n tv or Cairo, tlatttilbi wai I e r t1r;t it>K Ig i bigiagt aid Eiglbl 
lEr^E«]id idDithiow Ion gD[>d It r ttilbi lat.bitl^r Eigbl tiTm id to bE diittd. 

Die oTtlE mttlligE eIe toU if abDit Egvi>ttl at h p rt f f «d m e vaf tlatrlEmaf tlE E^vl^tbif tpDkE ADbbaid ttiiai tl«t 
latbial bigiagE , tlE FE waf ayattgilTaT tugt^idlig bEtrtti tlE Eg^tbif aid tl« AQl>t 5I« drpvaflarp Hie oT 
AaaEattii tHtvEEi tl^i^tEbf e aid tit A rabf , po li tli g ntttlaHlERai tl^ Egvptbtf lad a bi^ IbtovoTot ll^tk>i aid 
nlhrE, tlE Arabf wErE lod lig m o fe tlai n ooi tl ^ i ic b lltiE d tiEkiilif oTTtl^ dttEFtvlim MolauFnEd laduoblltEdaidp<]br^d ti 
tiECOBt Fi tl tf f i]o I q If R>n Sif tlEi bptfd litiai li t fe f t]i g d tf t ititta i alH>it Egvptt i ,000 ve a f I tt ti r^ dT cb Izatlii i t]Eit>if tlE ADbf 
camE.abDittlt m i tUfaof fe d godf dT A ic t it Egyp^ abD ittl t coiqiEftoTAtxaidEFtlt GrEataidtlti bytlE RDmaif, law Eg^twat 
p FQf f b^^^ l=Y ^ ^ >^'' ClFbt&i i^ttl aid b^tlE it>iitl »itiYA-D AtxaidFdwai tlE woitTf tiFEmottcEit FoTiatai VClFtft&ilVrbit 
ak D Dt ci tti IF aid baFikg, law tlE Aiabt oaat a tug li tlE atl » i ti r^ , due Fra i Egvi>t a i d 4» ite Ft d Rto tit Hat ba Tattl by tDrcE attic 
fword 

TlEK vat 01 1 fktt Faid lif^tnf iilaigt li tit Eg^tbi tyab^m tittlatSlaFEEi ^ttmtd to ^lart^aid tlatvat tlE racbl 
dbbfegrHttii attlf DICE pFQid. lit ll^EitLVl tfe Eg^ttaif. 

Af a ly f tidt It at Eg^tbi I ttor^ h lowf , « If i tlE Egyptdif tiFf tb i lit tlE If ■ Q I V ^ m p Ife aid m^trkiif oblEattai l>fgliiligf[»E G.SOO 

yt an aga , tlfy wf K a nqit fpfcb^.amottDit^idlig racE oTg tit d Wife pEapt FiFtlf f ip tlE Nit aid to tit foitl attlEm wf fe tlE 

Nibbif ,bbct at tit ac4 oTfpadtf Af tlE Eg/ptdif tipaidtd tlElFfaplrt^RvaE kEy tdbb tlattltvioiUomt litoKiiTioitsttii in 

tit Nibtaif.Tlk.oTKiiFfE.tlfydkl.aidftipUt^. IIie alotlEFWltfe {iblltzalnit tli«. bokEd ipoi tlEfE li«FbFbticti c-ia'irtE at 

EiislkitFnat FbltoFf bTE bboF TlEy iDtoi^ ^H^^iJ tlfa af wa rtif ie , b r a j o to[>l tlta lito tif a By. T If feei ttwat pFEdbtad>fr aidaf I 

lavf pDlltdaitll b<]tl NATURES ETERNAL 

FIELEDN aid TIf LVHITE VAN'S BIBLE, w If I tlEFE t a gf og rap I b m tc kg DTtlt FaofE.tlEFE tt liEyttal>Va mbkg 

a I d i]o I tim katbi oTtlE gf ie ihkiI, aidat tkt gatf Di.a^li kfy ttibh^.tlt badgEiEf Ditorttdaidpilldawi tlE good gf i«f A^a rt^i tt 

tit ayf FagE Egyp^di totfav tt a CQigbBcnfe BDigif I, aida badmoigFElattiat, di a tyf Iwttl tlat 

attlf avEragE fm uTMiEtzo Mnbai B it I v HI ayf fhqfe totay abaittlat ^^f 

Af tie bif nlbdoi aidSlartf i pn>cEE[jtd li ^Kg It Fftor^oTEgyp^my mkd va i dt rtd oTT a i d Itpfiiibtdabait It fqwi aiiiEftr^ I 
■ DidfFEdilatlDEHTFTY. tfaiy.flE lfFftin»idoligto.btbgacDigbmfia^ anpcftfr DTAicbitWitfe Eg/ptbi.b^k Nibdi. 
Be do III Arab, Eai^ Rcaai aid apFoKratbi attlf fbvf^ tit RoniaiE draggtd lito tlElF^pbf aid tl nig I wlbl tl ty m tf e rab V 
dtifpatd tlElFgEiEf Oi tit oitiralaid tlf rtigtoit f Uf f Ie waf ai It iFaida compatlfc ladgt-p[>dgf dTA icb it E^ptd i cilhrE aid 
FEltibi ^Twlbl tlfy aFE fDpFoid.bitatwItl lOTtft^ rtFnalit li tti pniEitdav Egv1>t& 1 > ^^ ^ ^ Ccptk ^lFtf~tii} Egvptbi^vlo 
IeU Eway t[>i tbt IndrfdvEaFf aid wlatt oliFCIf e, tmptf aidmoiatt Ftf ftl FEFnali k todtdpoctEt.aid df^, t]E llafka cited 
to wit I fif iDV pntttfff adlEFt ii]E Bitwiat t Elt rcal^^SIf flaFEttlE EaFHE Eaddltmmaaf dDallmDigFE ti.abDtlfd-ip, iDdgf- 
padgt at raof -m b li g dE FE Ibti , w I Of f aic^ftor; vaitiih^aidciklia^rbifed tit bwf aTNatiif .SIe k lEttlfrNltfr.iaFHibki.iarADb, 

IQF 

Rem a I Ci ttiralh^aid rElQbiEh^ tia, Ief tiya tbt loiUbE ton bEHff i tlE A ic b it Egvi>t& i godf , C cf>tb C I Ftf tb i l^r Rca a i CatlDlbtfB 
aid tlE HoEbFn iiFEtd NlataflamfTHIodgE-poc^t oTa It Ftdgt laf btt i fbppEd ipai If f by i] Fin li a It^ Irif ipDiibb aiofttiFflHDV 
m ii]l WllfcFaid IHgltrEg^tHiiU layt btti toda/ lad tit o Filial or atoit at tti iiblltzatbi praott^dtlt baf b p fe « pit oT C R EATIvnT ■ 
rtDiVtltvlad lad a raobl rt^toi' 

Tit lEitf^ftm titmadf t^SlacEi tlatdffpV InpFEftEdm t wai apoltttaloiE b^lErtafDiiGErmaigiUE lat coFn p b ft V apo ItbcaL 
SlaFEEi wai latSlE VEitiFEd tit tokMligoplibii'Wt I ayf albtt i tod tlat Klig Fanih wai a wattif laida loindrt I, aid tlatCokiiEl 
Natff Fvaf a Iefo wlDoam t tooiFFEfcit aidgayf 1 1 df ■ Dcracy a i d lidEpEidtiiiE Now Jm^bE tlFowi k Ja II toi v I at I am alH>itto f?^.tiita titDTE^pttahf It Ilk dm^FtitV 

Tht Tact t ttat iidf r Faroik E^^t h ad a pop i btta h 0TIT ■ lllbi ptDpt ahdmiMtDTtttm wortedoi He bid k ttelrpiln rtb^ v^^af Hey 
I jd Hi r ge h e rat>[] i f . B 1 1 Nat eq r 1] h a igf d aDttattr^pirfiligm ehK n tzatb i ^ i d li d 1 f trb Itatb 1 , by g b li g tt t pe op 1 11^ ua^ ^ t Dm e 11 li g tt ey 
dU loth h Dw ■■ h atli da w n Egypt low haf iT mllltii peopt A drgt porttai oTtttie ^re iirovded li Cairo Jid Atiaidrb, ttey ^re lat 
be tfc r otr, b 1 1 a rp uont 01T, aidiittl tl« Eibfdbf ottire^i jU we ar« Kceriigv^ have a rn ai ?^ pcf>i btbi eipbfbi aid tie ^ttiatl>i b 
rap k] V gettfeg ■(] rf « ' 

Ihde^d tt t C J Ira , w h bl idv lai Ji « ipbEbf pcf>ibtbi oT12mlk]i p^apt , haf^oltttt lnraiitVat lomDK Uai 3mlllbh Tie EtreeU are 
Btagtd vn tan aid pe opt, tie tp tplaie lyttm tf a f lam bt t , e ue ry^ lig tf patl^d tigetterrttl clewliggim aid lay^lre Oie DTtte 
rak mafoif tirtte papibttai ^ipbibi ti UStire^iak] E^^t leitli Israel, get tie bi^ f ti;H 1 1 oTI^ re Qi aUTHHn tl« U S.oTaiy 

CDiitr^ li tl« vark] 

niyttlt U^ lo^ieroiEti EgypF We ^ ■ a li t Rti brbe moiey.lileep Eg^t at peace « ttt tie mkerabt baidRttift oT ti r» L a II agali 
atttf eipeife oTtte Am^ ibai bi p?^ r. I it tea 11 nt go d> At Slare^i pDhfedait tt t a 1 e -r?^ eIr^ 1 1^ d tf at t r E^^t tf licreaflig 
mDR It a I amilltii a year, aidmaftoTkcH an tbo^lig liti Cairo Lie yeiboCtV.ltbattne bomti 

ni«i re biifed k Cairo, I tiok a good boh at tie p^opb Tleyw^ re daiiertlai lladeipBo^d^l>f ligaore or ttf tie CDbr oT a m 1 btb li 
Am^ita Tleyaif decrepit bctlig ply^ ball pecln^ if .larli gall tie wort tc I a racft ik t>cc oTtle moigrel Ye^ Heir Aiab aidfom^ i/UIIti 
claiactrbtt4 are lUlldk^riatit 

Tiei we tbw eoiH ti Aiwai aid ti Abi Stabt laidTlia^^mbaAtdoi a df ^Itniaid rtbilig idayonkt doHi tie Nlk^TrDm Atvai ^ 
Liior.Tle tiQ t i^ike t>me laf ttatwlereaf de latbef atCalrow^ k a m id m b r, d of « atAiwai aid 
lortl^aidalabigde baihf loitl Id L nor, were oitaidoithkly laktd iQgtH,l>bck at tie ao^ DTEpadef' 

natlligtte baik^orHf Nit, I lad ai oppo rtii W l> obf « h e H^ iatb«^,de latbe loukg, aid ttelrprmitre mean otdKg de edII 

■ id ottl^ iDiEligoit li tie 001 1 ti^ pid^Tei tl« eiulroiE oTCalrD) tf e iIrb e t^ c n de ^ bf li g biit oT p rin We m id brUiE aid otfri lott lig 
mDK dai li^tpbk reedi patched wH m id.Tleytlltd tl« eoIIbicI tie f^e w 9^ at tl^y dU 2^DDv«an ago , atte 1 He Ir c b lltzatb 1 
EO^Hed Tbie aidagak I vomtet aft^ oT wafe r b 1 TQ b llteled t>aprlnne pbigl, with aft lb Iff 1 li adlrVihlfe Fobf tilbwlig 
btllid n'lei I on pa Ff d d e Ir pihi Uf Icitlig t^ He m ag 1 lf>» ita 1 d gia 1 d bf e tmpbf aidpadc^t tnlltbyttelrAiobitpredeceffCK, I 
CDidoi t^bf aEt>iidedaid aik -low Hiibapeiipt tlik fo bwTrcm ticl ai aitpbkiif lerltige^TIt briigf me li tie fib|ectlwaitli 
dkcuf Lcxt-tte Aic^itEgvi>tdi relQbi 

Tie lkt»vi>fE?VPtk apitne eiampt cTvlatm takligaboitli Cnatbe C rede No iSoTTI^ UUHFTE VAN'S ilELE wiei I t?^tlat 
Siperftltbi aidGillblllVare tie AclKf HfflcTtle ■TJIIfc Flace TIere tt I a rd t^ a ot lltatbi li Itt^p^tlatwaf moreoyenlemedin 
godf aidfpiKihE tlai wf it de AictitEgvi>tdiE Tleyi^acd tlelrgodf, tl^y Do Ibd d e m ^ tl ey ^ 1 ppftat d li tl ea 

1 1 geieraLtleyvere tlf m of tpm e m I ib rce tl atco 1 tro It d tl e life cTtle lidbdialaidEettle coir^e cTtle latbi Tit brligf me luereral 
otl e r obte ra atb I E 

1 BEcaiff oT He Ir 4}t]f e^f b I will tpookc raft a 1 d Hf Ir 1 egtct cT 1 1 rtiikg delrgeie pco I, H^y tie oam e moigrel^d 

2 Tl« trpfe Egvi>tcDiTli«dBE tlattle moignltzatbi otde Wife Rac4 ifelederbcalargbtia^ k tl« ULTIkATE 
HORROFl- 

3 rtatDrte^p{>bitedat]afti»iTbtbi I lave lad tira big wilt TIat coit btbi t d tfiTIf LNIIte Rjce lat bef 1 li dire leed ota 
RacblRc^bi Trom de bf g li 1 li g oT Itt c b lltatb 1 ^ ai d i«fdf It mo re tlai e yf 1 tid^. H ad He E^ptbif lad ILwe woiU lare aaore 
btaiilfil.aUUIItPiaid Br^lt rWcrd tKl^. 

I Tlat^rrtlE TttltbiE CO I ce pit prom oft d tr^ tied Jidatm aidClrktdilV«f R abtady livf iftd t^de AictitEgvi>tbiE Tlete Utttbi^ 
Gcicept KE t1rTti»pftd by tl e Jevf aid Hf 1 Uaifpbiftd lifti tie Cliktbi Creed^wlbl tie Jfwt ci^kaftdaidpromo^d Somf cTtlete 
bat fci»iccpt wf IF 

^JTIe Uea Ota "Eoir, 

ffiJUe Ueaot-fft rial life-, 

^tlf k](ai>r-9[]df",bi>tl ey laid good, 

^ tie UeaoT'oie gcHT (hliaftn), 

ff] tie Idea oT'oTTeiftgi-tcappe ate tie godf crgod^ 

(ijtlf UeanT'baptkm- ipirtVatbi ti^Ahttai). 

QJ tie UeantbiimigmagiirbeitaidgnidlHe ftapk^ loioraid tipplba^ delrgodt 

I I Tact the wlofe piogram cT co 1 tro llli g tl e maiFCf by^tlhg tl«B wld bclktli locK-pccu aid tic f 1 pe n ati ra I wat a In a^ vc II ady aicc d 
li de Eg^tdi nlQbiE lytfem. 

S Tlattle Eg^tbi cbteft bi wU preparkg tirdf atl aid bi m rti IIV tl e reatfr r t,aidwat,cif oTde BCEtdeftrictte aid 

■ aiftTi I He ai d at I e ped ti biftg tiai eid lotcit^m of t llli f trb 1 e aid g bifti f ok lltatbi , b 1 1 a ko a m of 1 1 1 q 1 e aid e 1 e m p b r^ race 

rtdoff gITfrd ^idatde lame tine dtaeiftd) Ubtt ladoiV hada racdlrel^bi ticI at CFlEATrviTYi 

liEftad, alltle etfurt ottlf Plaiaolf were dk cfe d t^va rdf pFoibligmide comH^vTaid ■ e ll-t» kg cTtl e hiaortallk- dT tl e "^ tbtttt it 
-(01 1' Eaol Plaiaol waifedftioiUo 1 1 pndeof itork tavliga moiimeitaida t^mb ■ vibl It itnakt nfllfd,eifcciced li a 
graidbte plytbale icbf ire tlatdey Icped woi b bi t kfti a II f ft n V- T h attt t Ir tiod t E we rp eml>jlnfd bva prDKf e f UN lot n de r^tHHl bv ■ odt n f i] t hiie , U Jt we alkiav.ThatttelrmiBm tf were ttEh 
FifeBbtd Ih ai tbiKirjft fetaTfjrccf>ljglrhbh lerp tl^ i te^bd li e e ere t clan t» ie Ii a Hgt pyram d o r atlf r Etniiti re , 11 Jt tw^ b «« I 
liovh nihatEirprtfedae haw^Tt r tf tie ti^htt> wh bl tley e if rtp d tie m Ee be f t>'prciuk]e tit toil hU a II tie tlouaidE at good tE oi ttt 
Fc I rh Ey t] «fe rh tV- Th tv pDCt>^al/ po I rp d tl« veattl DTtte h Ihgclofn lhti> tt b dft rtfrE praleot^f tritfe hf it aid hDV waf Ihiiohfeqie htbl, bit 
li cohtrat^ tie hiiti rlhg oTtle toil li tit cfenal h« itaTfe r wat ore rv h e In li g h^ tt e i}t>itEfl>i DTtt e Ir lb kg ds^f . D »^ tl t lart j^mllbr 
rlig wtU tie Chrfctbit wla pR>tEf 'ft^L lattiFaiiK oh eartl.bitftorp ip trpatirPE k htareh'^ 

Sicl ah af li I h dkg M lb otb h oTweattl vehtwtth tlf fa n:^ hag if ahd tie tim l> dT a dt ad Pharaol tl at tl«y be oam t tlf prke bF^ftat 
grayf n^bbtn li aii] t htttn e f . It vat amattht robtilhg Fort Kh ox , p roy Be d yo i com tlid It No VDhdf i tie Plaraahf ve h t ti> t ititm t 
kigtltt^maht tl^r Ihif i timbe tUerphyEbalV lhacctEfbt by EhttimafEbf lef^otftatd Et>if Etiiiiti re f ^ 1 1 ch at tht pyramUi.Dr 
n f oife d t} f ibtp in gt , 1 1 oh at biryhg ttelrlimbf^^adbf ahdall, Tanidergrond Ih a FtBDt larlht f ii]h af tie Vafry attle Kkgt at 
L I lor. ^ ti V^ I r P h 3 i^okf ' ^Hn bt laHt tiEti ibiid h tic Va^ attic Kkgt.aid tnv-tevei limbt Ih tit ValkyoTUf QiEtK.oppDttfr 
LlIOIJ 

Ih e tUf r caf f , tlty 1 1 cc^^de dl>ad V OTalltte PharaDht birbd whDte limtif have b^f i tnhd, ttE grav^ n^btx it at a h ok 1 1 tk e t got to tlf m 
nrftittl tie kiie ficeptbi DTttatDTtte ticr^klig.Titahlhameh. whbl wat d tf CDue re d tr^ BrtUI a n^h e o bg tt HDva rd C aife r. Ih 1922 It tf 
f I tpE otp d tlat thf an^h tfri]t vlo dEt^hEd tiff e hkleav^E aid ■hDgehEra^aitted thf Phaaol.wf r tie Leyulldlht h e tU e r adli g tl e 
Kititie r; , a r doli g tl e |Qti tl e m f f frE t 

rt t tie t^mtiaTKIhglittlatgfrEt it tome Ufa oTtlE ftE attlf h atb h a I trE aE i r/ tl at vaf pDiFfd Ihtioie oTtlEte limtif aid thf i birkd^ 
f ipssEEdL'lnralltlne I had tlf ptatirE atgolhgdovi kli thE tHn b oT Klh g Tit ■■ If e hk ■ immy f till frf , aid ato oTy bwlhg tlf treafiRf 
thatjad bEf I tiihd li tie t^mb.aid how rEEhdE li tie Cah> Uiff im 

Letmf tlHttr^ t] df f crbe tit titai i if( , ■ h bl arE dbpby^d Ih tlf Eg^tbi ■iteim^akooalkd tit Cakomiff im. 
nhfifat tlf EihtitttlatiMaf broightlitlE U^ Ih 1 9T & d tf p taykg tl e treat iref DTKkg TitdrEV lige iirovdf Ih eyf r^ctv wiere Riat If U. 
ttaiV lhclidEd5SpbcE^ Oh dtfptayattle Caln^ Uiieib are 3^DDpb«f .albn^igltaitoTtle Irn b oT Kli g Ti t ttkiilidfE chaibfe. 
bciolff ,bowt,olfft^i]halrt,agaU^ce Bath.goD tbEyet t[>rEach oTKIhgTitt tlhgert, I^Dftihe ftitiftfef oTh t ^yarttp ff naife.aid 
f ich a Itt oT ya rb d h h bh-l h act: E thaV tf Insstttib tDca^bgii \^nf SitftE ttti e^ tlatfo mioi go^ waf ehorif~£dai to m aiy attlf^E 
tfrmf ahdfomahy lEve tf ve re Etidded Ihtt tiem tiat ttwaE Ihf ah ape h Ihy^tloh c rD rt t^ioif , p 'du Me c yo i coiHTriir tt 

Il3ilhg tteitJEme V 1 a rd t> tli d or ti gf tto tf whattlf kligf a hd tie Ir aic h tfe o4 e ipe h dE d oom df lab b blxiraid Ihgf iitVk dDihg. Mad 
ata^f InaglhEd tlf VaBy attlf KIhgt.ahd tie VaBy attle Qiff M.whErE a iimbf r DTtlEte i life rg ro i h d tn bt aif bcaftd.af a 
tie a I tin I yaBy ■■ n WElmarhfd nlhi oTtlE d tffE rf itt^m bf . Id m y f i ^ik e ttwaf ohe at tlf maftifefDb^ rayket ahyaie iioiU InagliE 
DEtptfe a I tlf Ebborafe ahd h^h t^dfiiorafed tihhf t, tbkrs^^ai^-chamtiErf.ftiragE roomt ahd tlf bi rblolambf n tlf ■ te bf ^ , tl e m 
vai iDtavEftQE Ota g re eh bdde oTgratt .oiEyeh tlE f ^Itp tt Ih d h:^tt>i abore groi hd atahytlkg DTtle graideirh^kg bEifatl tlf gn^iid 
UitlBoden dggf n gatt> tleff timbE thEif wat hotlligl>itdefobtt>i^thE m of tl>f ai tm I oT p i rp b tkbf abore aid taid^ tahd^tahd 

litQhcc iidirgroihdtlf amai htDTti h ht Ibg^carrlhg, ch tfc llig aid veatU oTife CDiatb h t oi tie lalboTtlE paftagftaid 

ch^bErt t tri V^ttiihdlhg if tUEt Ttttkg Klhgnr^aidafew otleniifergroihd tnbt.wf had tic pkatirt oTyklOhg tlf Klig Ram tef 
VhHbaidfipbikg ttli tlE yf ^eid JitttlE phy^balatpEctt oT ttare ayf irhEtalig ttooM t^dDTafcrbf oT t bp Ih g f ^ Irvz^^ , ttia^lt- 
av^^.mDif t^kr?^ ahdmoif chambcH.Jittbollnb Ih aidoitvoiD tix alltiitafEaEOhEdmoiibk cllnl>f r lafhEd tlf giUf ■ hat tie 
toti I re rtl[^l d n^p oT tl e f f ftalr?^ amaii^d ti.aidt hf re p Ibd tl at tt vat ali^loTU me^n Th t t ai EqifrabhtoT12S lEt oraHf kE 
f tl r^ b I lUkg, a good morhlhg~f chb.doih ahd ip l\t CDiG4i(bh cTilk cbffftbh ■■ tu pny Ukg tirtlE hereattEr tf^atcoiHE^tlat ttk fitiEmfV watt Tilahd parity 
Id morE fo tlai tie C h iktb m' cr^ oT 'tt^ it ip tJtatirE^ k lEarEh'.Drtlf U^.pragram DT^ibtUtkg aitle mid ra (tl p U , b 1 1 oT «] I rf f ^ 
racf^attlf wark] sncf Kit g Tit wat a t>[^ I Ih g w la di^ re^hEdgyearraiddbdattle a^ oTia.ahdilrtialh^ btta i atbia I tiE at i re k h t limb, wf cai oiV 
fpEi]ibt lowmich moif abiiibitwf re tie tiEatirEt biibdby tich LIhgt at Fl^fet llrhD wai tiEB e h dDii t^ m o re pawf ifil.Bich bote 
f gctfctfca^ aid it yicdlura tibl dT &T ye a rf . 

nif I we EpeakoTRamfff 1 1 we CDme t^ahotlerEtraige i] h a rac^ rk ik oT il e Egyptdh P h a raD h t H at pntrab V wat 
highlQhtdby thE kkg wtu tie lige fgo. bitwat fiaredl>vmDEtoTtlem Thk wattlE abffttkih oT latoh t^bf kg k TQir vtth tie gHk 
aid He hBortilK at tlf hErfatbr, bit tley each lahtdtlElrhame aid tlelrttitif^aid tlElrmoiimf itt ti o^ e n h adDV alDtlerf aid to 
ppf yal1[>P al tin f . 

TIE Eg^tbi kligf^laraoht^abff^fkii wtu InmarblVEyUehtVkifw lobaiidf Thfy waifed biBortiltV k tie lereaUr ToaU aid 
abe t tlat e go trp tlfy b I lit tl e m (E be f grahdiME tnbt aid tti>ckfd tlem vtu fa mahVEipeitbf gDDdk^at 

to p raotba Ih^ v re d thE h atln i al ccoioay at I have alrea^ tta^d beftjt Bitt^eyatfD vaitid Eaitl t^ ^ m o rt?^, cob b Ihf d w tth eartlh^ 
i^me ahd acobin af well li DHlf rt>dDtlk tley bilttmchimehti, tta^iet.pr^^ain Ue ahd^mpbf Ih thE lovh JShar 

ThE firtara oT p raotba Ih^ e ye r^ wa II, i^cadE ^ i]o li m h , a h d w lat h aye yoi.vaf oo^Eifd wtU hbn>gbplbf ftllligabaittlemEebef^alKiittlf Ir 
h e ro b dE EdE , M h f orUhg w tth tlf gDdE.pDlhVhg to tlfm tebft Ih oie v^Drahotler Alltlk wat k^rbidfd wtu tlelrowh 'caitoiche' whbh 
wat tlElrbrahd.oi tiademarti.oi tlgiatire ttoohttffe DTa pa raB bg ram wttl rondfdEhdi, IhtUe nTwIth wat tlE partlsibi ribft Ihdbklial 
lamf Ih hbrogt^ph t4 

Sapopibrac tlEff ca rtoi c hf ^ tl attl ey co h f ttti t a m 401 taiyf i IrbKlhEtf Ih Egypt toda^ Ydi cji gftyDirovi oartiiolf made ip k 
gdU [>i tibf sbya tm^l EiEb' ■ tU voir ham t tpelbd ait Ih ratffd hkngh^ltt ttiiah be WDrh af aclann ahd k ohE at tlf few wortlwhib 
pin^laiEt yoi cai Hhd ^ Egypt tod^^. 

TDgetbacft to tlE aicbitpinif h aTilc DQEgD.apDWErTilklhg Be nam tef II hadamaraf bif ftmpk bilttk h t loia r at Ab 1 Shl^E L It ■ aEi]itlhlittt Ace ata EDIU rocfi cirrcih tl« bahlf DTUe Hit Ih a gEHtfn ri Jk^ i pbce 163 ■ ItE EOitt oTAf vah Jhd 76^ m Ibf eqiII dT 
Cah>.Di tie aitmt ^re lui r c^bf fa Utiti^ t at Pjb eq f II li af^ j^dpoEttbi-E^cl t DTer65ftet hgi.lhtUe tit mt nxn, He Gre^t 
HypofV^ Hallhaf act Kg EippDrtd 1^ e QhtKilim if i^edvH Hge Etitif e aToirherci, R^m^tE II, k He pott at tie ^{hd OElrtf.The 

ft CO Id Ijllk f ippor^ d tiy t] I r pllb rf ^ w ttt kKTeoi tie wa It oT Ram f « f , ht wife Heferbitaid Ik harf( aidcUrtilA e In b r gbitrtatbi 
k jgali repeats k tie tl Ird claa bt r. h i^t Ramftf II t allDrt rtlt p dee , a taay^ w ttl It cartucle.f^ligiTI 1 1 Ramf^t 

Bit It vaihttle ai Vciht-HDEtottle kligf ti Itnne d tl e f^e CDiitt .di^ vbk iDtqilfc at ficcef^Til bfcaiEt tltvdd iDtit^i IsrCT 

ytan.aid tif tln^ t vtit iDtai prapttbit 

Ndv tit rt wf re %i>vj^e tDoitillht a i d ay^ n I a{|{>w tl( t p rtdtce if on Ok vat t>Dit]ci tit otlen^aid tit tt cc i d ■■ at li de f troy aid 
abltfrratp tif prtTtiit \^^^f lame aMAivarKi NIereat tit I ttli r^ dT E^pt lat m aiy p b c^ e m tfkg.w^ itut rtlebfE cai ikd micl 
cy Utict atbDtl ^c^tf t^aitbilU tl^ rba I ai d li i}ti Itfr latt tl^ k p rtdtct tf on ' lame aid^me Sometket tit mat fhpt^acl trtd try 
GittfegDittlt prtybit ritri caitucle tfi tit BDiiat it H a tmpb]aid rtpbclig ttwttl 1 1 dvi Ramiet II t kiQwi ti lart da it tit k 
ftvt ralcaief 

Tit It art tro pa rtl] I br C4i 1 1 tl at ll>t E y t art ctptcb^ kfr rt^tkg^iampti. 

Die wat tlE cait oTQitei Hafelepfi^Dit oTtle ■ Dtt re m a rh al>t vomei k I ttor^ Hati 1 1 pt 1 1 mat m arrb d t^ T I itn at t 

II, It rlatrbrotler iDtai n u i a I p rac^te k Aicbit E^pt "lUl^i TlitoDtt II dtd altera ElDrtnb, tit tick over tit gaytiim titat 

temporal >^^ 1 1 1^1 Til toDte III. tit kgalltttitlt tln>i«.«lDvaf fVllacllU lagittipbk tlatvltreaf Tlitoofe lllwat tit idi oT 

Tlitnaft II, It vai i at tie tai oT Hat le pf it A lyway , ^o e i am ore d dd Q itt i Hattltptitbtcome oTtlt pawtr tie lov wkUed tlatile 

fbytdDi aidai aid ktptaytr^ hi patfe i tTI i tn o^t III ndt rviapf li tit badgrDiid, eyti atfri It lad reaoltd mailD[>d (iDtiiht 

tod^^'t iittti BDiaicIv] Hattlepf itproyed 

to bt a tapatit aidpavtifiln t r Sit vartatitttitaFdlte amai.wlbl t rtttofedli l^rmaiygrsrei hia^f Lkt ler 

predtc^ftorf tie akDaftimedgndlood 5lt bilttlt Aaoit Oieei't fempb atDt tal-EalilaidatQ tie great^mpk oTAmei at Kan A, 

at It I at leyeralotlt rmoiimtitt li lerTitire tamarbl^ Fltpkte oi tit walk at tie ft tempti vt Ft eigarligt oTtlt qitt i li ler 

maiKiU lerobtotief^iEia^cDitortkgwttl tie godf Wt II, trt i ti a 11^ tl e qieei dkd.af allgoodqieeit tli a It^ do^ ai d TI i In ote III 

came "cpowtr Soaigr^wat Tlitmoft llloTlay kgbtti tEacltnub tipf>itfted all tlefE vearf tlat le dtt^irtd tie magt cTQitti 

HatiEpt ift ^C4 Di every mci im tit, wall, aid «]lim I It coiU tlid Ti t ti t TI it LT^ I at a waito i dttpcimeitoTpmctut aitlnrtKHt cTu 

■ I D oam t atiigatv tloi ta id yt an 
bter.Wt atlyDi HcimtlaMt doit tlat, TI it 

A te coi cT kfe rt ttkg caf t t datoTABtilDfep rvdirlig tit KVIIItl E^iaiV.^ln^ I^^SD B 1] He wat ai atcttk^a Ft^kiu rttimitr, a 
plltifopleraida tlecbgdi Ht claigtd It o«i lame to ■:liatoi,mtailig,'Atoi (Qe f n god) t fatti^d' Ht aboltledallotlt rgodf 
aidp^cb^ed tit 'Oit God' Dea It yod, Atoi . Sc ot>^t tf td vaf tit i?Et^iatt mointlt kttlat le lidiQed li ai Dr^j cTbc^[}cbEm 
Ht lad tit p li rai word "g[>dE ' ife b ^d Trcm allmoiim ti4,deftro^d kia^E [>TrbaigDdE aid itkitttft P^rftcifed tit p rt ttt a ^Am 1 1 

tliatoi'f moiotle ttk tn gnd it^kii tlialV^ltdaid le wat dtpottd. AttlDigl tttit rtdagrtatktlitiot ci tit artaidtlklligoTIt 
tmt , Eg^tfoci ittiri«d ti tt aict itvtWtititiclt[j,bl^rlitllit mlQbi oTpD^^ttm aid tit oUpitft litre agali back li power Af a 
lUt oofnmeit ItfloiUlw i ofe d tl at Rwat Trom hliatoi tlat tit Jt w^ cop td tl e Ir U a oTValvtl aidmcictltkm 

nit I tie Jtwt low pn>cdm ■ ttl gFtattai^rt tlattltygait tit wcrk] tit iWitmciotle ttitHgtn, tlty am V^Q-^' uial 
ntmtmber, tie Eg^tbif lad ttUnt 

1 1 a ly catt ^ atfe r i: 1 1 atoi vaf dtpDttd, tie pitftloDd rttined to titkaict ittytteii wn a ueigtaict TIty li tiii fmatltdalUtitit^cT 
■:liat>i,oltt tdoit Ik ma^ wiertyer Rappe a rt d a i d trt d t> f tam p c 1 1 e y t ry y t ttlge oTIk Me a 

nifr we ait Di tit 1 1 bit ot cT boi tmatllig^ ttmqittie wt lltopolitoittlattl t vaf a f il}|tctato y Qoioi f ^ Pi r< ltd by tl e Egv1>t&i 
CIrttbM ^icwi at Coptlct]dirlig tlelr5DDytarfw?^k Eg^tAt li Gretot,af li Flcat , tie Copttt k E^ptwem lelllwitci ^maflkg 
'pagar h agt t , a i d coiot itiat d di dt ttiictb t ^ ^m af I k g oTTtle lo^tt oTBDrt ftotief tlai aiy ctit r g rDip li I ttor^ 

Dttptfe tl e Ir cbf t^f b I wttl rt^kii aiddtiptfe tie tlDitaidt oTytan tltyUcredatttaid uder tt, tie Egvi>tdit itTt rrtalt^pittogttler 
a I Digai ttd^ w t W4tri cti rt d rtlQbi^ac dUtlt Floaai CatlDlbcliFCI 1 1 de r i: I rttbi tv lit t ad , tl e Irf vat acDiTiftd,flin]igaid 
pc V^tot p b tic ra oT^df ^ ^dt ^ godt ^ Ta Yli g bctl li tme, li lamt aid li geograpit bcattn Btmtt tome oTtlt p rli opa I godt , tl t m wtc 
li addtbi ate tit bIidi ticalgodt tlattlt latbtt oTctitili cKf Drartat ItD li 1^1 effetm 

Cut oTtIt domliaitgEHlE wat Aat i-Rt ,atohiDwi at Amci-Ra, akokicwi at Ra,atcliDwi at Hont , li wlbl gi te It apptared wttt 
tit i^ct eta lawl OI a limai tortc, kliatn claigtd tit mi td^ce^d tu god Amti to AtDi aidmadt im tit cit aidoiV Tod?^, 
witiyci Itar tit "Aat i^' it to ndkg dow i tit oorrUort DtClrttbi oM roitt , ita t m be r, tl e Egyptdit lad tt tlrt 1 tl e r m a|or a i d 
Mktitalgodt t>ttk]t Amti-Fla wert Aiit^k vlo lad tit I e ad oT a Jacka I aid p rtmt d cy t r tl t dtad aid g lanfe d tl t tombf, Hatlor, wlo 
lad tie lead eta cow wttl big iDnt cradkg tie tn Sit wat tie g[>d{fe 1 1 oT by t a i d cl U im ; TI ot tie godoTwtdnm aid tritl, lad tie 
lead or ai l>k,ako Ptal.Hapl. tk,Haat, lilofep. Hl^aidDtlerf VJIata ttipk],f«, lod^-podgt' 

Tit I ib|( otoT Egvptb I rt igbi t,cTooirtt^tidbf^,aid IdD lotwkl b pin it ttaiy Tirtltr I bt Ibve llait gbei ticigl 

badg tD I Id oT my ot^te ry atb I E ed tlatwt cai ccmt ti tome meailignicDiclitkiif aidderbe Eome k^fcif TRHn tit 6,JDDytaroU 

E^^fit&i exptrbiot 

f Btoaitt tie HI tb Eg^ptbi lact wai ge og rap I ba It^ 1 1 1 tfe re d 1^ latt ttJttolt t otdttertti tit tattaid title wt^tby tit tea to tit 
icm^aidby tit oatiractt ci tit Nltt>tle Eoitl,ttla[jai cpportii tv to iirtire aid tvcbt ai tytr-adyaickgipeok^cta tlit ra« 
w tttoittle ktTitbi cTibitlgi poiitbi tir tloitaidt Dtvtart 

2 Flt^kii oai,aid[JU.pbyai ticnnoitydtctbt part k tie H cttit Li dW U i aJ. oTtl t lattaraidottle race, aid tie Eg^pttait pitied tt to JTerrtitit maib. Fle^bi t tUII a Htm t id{>if t h p^r^ h t tic^ r li ttelrlb^ e toda^ 

2 n«Qk]i,3E I hart f^ftd mahy^^^^^^*^- ^ '^^ ^^ ttc^t be « itre m « ^ «] i f tricUQ or dednctk^ ^ A pe h d Ih g o h Ue hatire oTUe 
iiqbh.tr^whDm Rb if«d, aid.Dh Hloni. 

i Tl( E^^tbif dk] I at have a gDDd reigbi bit a ratter ttipU Klgbh l>aftdcih p i re t^ ttvtti u c^ictpfe ahdoitbidtfh hiH] i E-pocif ThE 
tl n^t oT tt e Ir re lt| ti h vat ttt prepaatbh tDiaiai-exbthtirfe ktle hf k ^Tfe r, a pa Ih tfe t e iiIm t Ef l>i tt at i Ee t f e t^ dtf pafed tl c Ir itf Din f 
aid biKir.ahd paired rtdovi a hUdti rat hot, to be b i rt d Td Ftre r 

S Tl« LT^hrti Rj» fti tloifahdY^^rT dt r t ^tlll w Ua 1 1 a ■ e ai kgti 1. 4» h Etnotb e re ig bi . a i d pntiab V r III b« ihtlUich tine at 
CREATIvrrv btcomcf nbena^ac^eptd 

G TIf h'h tti Rj» oTE^ptvaf abt to Et?^ oi a f fe a[}^ i]Ci I rEe In r Jbo 1 1 3 j]DD yt an ^ big ttn « > ti r Imo rpatohE 

0] It Hat ge og r^l ba tv prctpiiftd Trom racdlcDh^mliattoi aEBehtbhedearltr 

p) ttt reUgbh.ecohDmyahdgciy^rimdtf^V^d DitoTtlf hahdE oTttt J^ve i itll p robab t^ atxi i 1 1 ,3aa i£ Fm tlatttne oi, rac^-Bblhg, 
racb^ci ttiralaid«CDhmbd%lhtgratbh Eet Ih aid CDmptt h^ deEtroyed all race, hatbh.ci ttiK ahdeHHomy utUMe low hay^ tie 
d b m a I pa ^gbt m «tE DTBOhgH j 'j tbt tods^ 

1 Hadttey hada lacblreigbi.tich atCREATIvnr. Ihffeadortte HHiiE-pocit pt tiara [>r Tbtltb i e tpoDkf.ttt h tftovDTiatah V E?^pt. 
bittlf varb.vaib re ad dtffe re h tv tod^ U h dD i bfe d V. tl«y voi d v ttl b aperbdoTattviiehtirkE hare CDhqi^ redal tie rbbt dhdEoT 
tit eartt aidEetlkd ttvlU ai ^TerlicKaf hgt fip^ibrbitedoTBt i.Wt cai di t^ragitt iptiii^t what tie ■agiK^ic^ oTeicI 
fipfBthm^ltbe li aiy caEe, ttrom tie toTarabDue tie de citp tt m oi g re tf dT tod?^ tl at tl e re WDiObe la itcDgitabk kbf 1|>. 

S rttlErFtfCihetlbgtlattletrpto Egypt laf dDi^ tirme, tt t toayeirlelnlhgt^KbtorGe abatbcaiyttbi Tiat c^ii bttoi to tl at tie 
niK FlaH dlreh^ leedcdagaod racblreigtoi li AicbittkeE, laE i^^dcd Rtl rD igla 1 1 1 tf to r^, a id 

leedf tt mo re thai ever bdav 

h lactae am naclligtle Eidottlf Llie tttf lowor i^Ter Tie ULTIHATEotalllorrarE to tie BDigittatliih at tl( 

greatbVl tfr Ract-BDigitlttd Eg^t f ti i dt toda^ at a klig re m i de r oTtl t i ttlnafe larror Letit dedbatp airfeb^taiew to tie t^ltH 

■ i«iiE tit prac«(f aidckaiff tic TdrboTtle Ec^irge io« eigi tflig L TIE A h ct h t E^^tbi f , too , D hi]E paftEffEd tie Dbbe 5««d li tldr Rao^ , bittley albved tto tie battird^d btomid Lettlb tie a Eton 
■ anbg aida lardati|eottfEOh tovlatb f VII 1- iToTtl e Lnjlttp RacE oi tlb Pbiet Eartl. 

TIE ittlnat larror b tl( m a i g re Itattoi Dttle ■TJllfc Flacc 

Tie bottom he oTall tl tf lit ifte Egypttii reigtutv ^ tit ttwaE e iVre V t>atE d a i tE tMe « pttoi , laoit-p[>cif aiddelbf latE Ibf. 

Racial Loyalty Issue 11 -April 1984 

L 11 ton I VJb Cen LEEm From Eg^pt^i iriB;r J^PPlT ^ ^^* Pr^i^nt hJtxi GKk hit>i Bxk Racial Loyalty Issue 12 - May 1984 

A RtpDrtTrom Todiy'i Egypt 

(Tht t tit [tCDid3h[Jccicli[?^g Ih s t^lln t iTat tit aitton lAf t iratki i f oh Egv1>t LYhErtaE tit p^ykiit 3rt>[:t dEli«d ktD tit 

aictit rel^tihEaid h btD ^ oT Egvpt ^h b rpfi [>rt T[>ci f e f more juitbi b rrv a h Egyptat rt k txl^^aid tie dbutnu c^h f eqit i ct^ oT ^ bad 

n lt| ti h cca b Ih td w U tit gt [>gi3p h bal m ti kg dT act e ) 

rtalffertdligelihth myvit aid latfeided ^ SympafliB tcr U i CDire h tb h a I P awt r Ih Atbib^Geargd, bttStpfembe r A p rai^^f a r Trom 
tit Uiht nrvat FbrUa whDtptcbl^d li agibihralfcthcef anDiictd he wafoigai tkg a t>irgR>ip ti 

Egvi>t le It Ja M ar^ Slice ve had bee i ti I: Ih g Jba 1 1 'f wn tda^ wt voikl u tf t tl atai c t it« d hdt rb i d , we dtcUtd vhyiottlt wlhfep'i^t 
to U tit pFdffDiwt vere litpitttd k Jclhkg hbgmpaidvaihd he ptatt ft id i^ hb Itfrratiit. 

By tit ttnt we rtce ted Ik Itfriatirp f k ittlE tifer, ve lad a btacty de chde d 

0] we ■■ Di d gc a lyv 9^ , 

^) It trp Hat tiw ag rbi tti ra Ih^ rt ife d a I d 

^ at ■(] I hd da bttfe rvttl aprotfEhnhal tiare I cca pa ty 

mje got h Ew pat Epo rt , T kat t> Eg^t a i d f Qie d ipoi ai tbyti ds^lnriU tie Hta p h H-H a nt tiaue I age i c^ 

Tit ftirtligda^ wat Ftbnar^ 11 

nt 1«« aitoTAtdhta at52D P ■ di KLk i^klief toAmfferdn Alt r a f hoit tayore r at Am 1 1 rdam aida JDaliife ttipat 

AthtiE It arrted attht Calra A^artatT JD P U tit ititd?^ Arraigtat it had bee i mack tlatciirti>irgiUt vhoft i^e 

■ afTom, wai tomtet if at tie alrpa rt b 1 1 w le i we arrbtd Hat iQhtata uer^ tire^i airport lo Hemphlll-Harrk tiirgikle waf tobe feei 

aiywherp^aid we ^ddi banedfamt oTtle d{>w i-to-t a rtl Ealttt^attlt Eg^ptbi tiktpice 

The alrpcrtwaf f h abby, d IrV a i d oy e k rDvde d w n peapt ttwai paidemoilim di tie bete By tie the we gotUroigh hnBgrHttn aid 
Eutn^aidftiifed kiakkg tirtle gihde wlo vat it tit re, ttwat gettligoi litD tie i git aid ht rp wt we re itraided li a tire^i airport 
wltRoi^ti^ ■(utbaih^DTEiglkh mat tpdei byaivtio^ I Utd tiplaie tie Paaftt Httii Hotp I, bit i o p ib Ik] booU f wtre aialbbb.A 
G rDwd at h e pe r; we rp ai laidateyer^ tin^kxihkg tira t)> Q^lb d baki h e e e h) Td r a lytl kg. A pbat a ityo 1 1 g tt Ikiw ikalV tcuda^bphoie 
alune bifkeiE w li dew tl atwe cdi d ca II Trom bra Itttt bakfltet h. Atferadczei atfempfe aid hatfai hcii dt r, wt gcttlrDigl to tie 
BEcptb I tt at d e lotoldefh.who li toned if^ye^.we had a reft natbi, aid where were wt^ Itrtd toget li ooitictwtth tit Hemphlll- 
HaiTt toirgiUe^Tom, bitto lo avail CamaiibattoM wtc fobad IdtcUed we wo i U do be tfe r to 1 1 f t^ke a toilai oirowi aid git to tic 

ID^L 

AtferEeveralmcit heptn aidacrp bakf httih.ve gat bade d litoatoi laid were oiT Naw datwt ndtntoad law tit t tphcie 
fVftom warktd f> we were li toraioUtreipert ice Nhei Ita^ we wtc oTT^Imeai ve were atrne abataitoThelt^lig to race 
aga lift the li t n attoi a I date llie Leaikg htarlt^oi tie loii.af dUeyt^cit e te, Uk tefcwfhpt^dttbdalltle bw^atprobabHVaid 
WDve k a Id 1 1 cTtiaTrt] Be a picte f f toi a I loctey p &^ r Seme how ve got to tie hoto I u f catl e d Haw^riieiierliDk' 

ATfenettlkg li air nam lacooi^d tie toirgiUe atUe lotol. whoby low vaf li hk P J 'f aid read^ to retftt tortle iQhtnhti 
lacked Tea why It had ttt if f tia idtd attl e airport he kiactit^ repEd that he had la ktormattoi Aoit air tine oTa rrbal a i d 
tlatlt iidtntoad we wtc aitligoi oirowi Nhei Iflcwed h In tie prli^dflp wttl ht lamt oi tt f a^ li g Hat I e wcidmeet 
If ipoi arrbal, he t Qitdfirprke U^letlei ttvaf realoracapoit I hare leytr toiidait Aiyv^^we wtre there LVe hadaplifh 
Ham atDit aT Ca Ire't Hi e^t tl e Ramfef H Ittoi ^ ai d we re rea^ to ittlre ^ lot a rg i e 

nhtitat li tie a rttot , ' Le E f OM THn Egvpr, I hare tetdowi maiy obfenatbif aidcaiohfbi^HDm a re^toM aid hktorbalpoktaTikw. 
Ii dk 'tiayetogie' I vaittodttcrbe Bcre oTde aodeii Eg^t a i d w lat wt actia^ f aw oT tl e aict it nlif.amcEt bipreff be ti perk ice 
Detptfe tie gnelligftortatde alparttle re f tat tit trp waf amiMtdt^htniaid tiottligadveitire Ntitmonlig^atbr hailiga 
f imptiaif ti re aktai t te ry td li oirraom, wt were oTTaid niikg wttl tit reitoTde toirgroip The groippraytd tobt re bthe V f ■ 3 ■■ ^tio 1 1 
13], af toirgraipf gc.alfeafoied tiaye b rf ^ ai d oie cTtle moEtcarddlaidcoigtiblgmpt wt hadeytr hadde pkat lit oTtraytllig 
w ttt bUe were ai oir v^ to Salkara totee Eg^tt abeftp^iani d^tle Sftp Pviam hd oT Kli g Zof e r Ilk ti)>, abo 1 1 2D m E f aitcTCalrD, took 
If aitpafttle cabftalf^tie oTFlamftf II, wiere Ibanedaboit'oartoichef aidakaabait Ranifef ir^ccbtfalegc^at defcrbtd li tit 
arttb bftBoitl ttwat akcmy T1r;t InprefEbi at tie coiitiyfbe aid tie prin ttbe tiktpice at tit laUt Eg^ptbif. 

Cah> k Dit oTde wcrin drgeftoRtf, h av li g a b i Fgtoi li g pep i dttoi DT%ebt mlllkii.crawdtd ktoTacllttkf tlatweFt meaitto 
accommEHlato laacre Hai dree m ■>i Eyt^dlig k ciaa ped^ c rDvde d , oafhadb aid kadeqiat Tie tiaTfb k dtc rgai te d a i d 
lamaed, tie Ian btlig tie prliotalgiDlig ^ht Vaiy The ftieet are larrow aid lammtd with pecpk.The wa^rfyf^m k latpotobb, 
aidyoi are caitbied todrlikeiVbotttddrlikf The ebotrbtVgocf oTTaTfei The to tpheit ryi^a k bare t^laiglig together, at we toiid 
aitwlei ve arrbidattle airport 

Hcveyer, tit pecpk art oeigeidlaid tafy golig, leverk a hirr^ TIty are let hofVt to Am e rh^ait , an c i gl dey m^ layt 

mcit cjift to be fo dai aaiy otlert tlatait Wit cat tit lleitaif,af bildrdrowtv ace, hare tlek'maiaia', tit Eg^ptbif 

top Hat wn tlelrowi vord,'mateah', vhbl rDiglVm^^if -"B alrgit dcitwoiry aboit tt" li Tact Ht di t^%a Eg^ptbi WDrdt Ibaned 

wert 'bakf htt^h' ere ryba^ had tit Ir haidDit a i d 'm ake f I / ak acf^ dt tcitotd 

Neue me tfE, Cairo k ai iitrem t^ li ^ re f Vi g c tVr lav kg a w Ut m ktire at f tre ral oi tti it t at w 1 1 h Hite prtdofn kato,de A i ck it Egv1>t& i 
wil Uelr^'am m aid aR the UcitaiaveariiDttm oi ttt^ vm Uelr^Eaif^lmDEqiet aid mliaret^aid tie BDdtii 'b^ettorr li Ttt ice 
DTityi orape r h att k , b I Rot C4>i ite tr^ tie LVh tfe Uai mof ^ vtt^ Amerh^ai 40iev 

Bittogetbact to tie CDiitT^Ut^aLoiEWT^ to SaikzQ Oici oitattlc ctv^c t^a tonekrt Mpietitd vU tie picTite gitei tbUf^ Irrlga^d b^ttt vafer; oTttt Nfr.ltcah triV»« E^MUattte Nfr tf E^ptahd wrthDittle Nfr. Egv1>t«oit] \>t hoUlig The Hit haf ata 
besh £a ltd tie bi^fti>att h tie vorU.aidah aafti tt tf.Thk n^t b.uarybg Ih vUU tia apprcK In afe h^ a m fr tifeh m fr^, hatTer^iitar 
llief oT [JtB a rmtbi DhC4 di4K oTtte Irr^atdiat n oTtle Hit. tte bid t ai bt A didbanti ai aiy dc i « it Li U e vdiU latlL^bit 
m Itiotfaidaid roch i w tu a 1 1 a b bde at graft li eQII 

Af ■( rD ltd a big li tl( Die di a urrciw Ho bit road t> Sakhara, ■■ t c^iU^et tl^ latb^ iDiEef DTtle t Ibl^^i.iritbt oi 

batl fDef oTtle R>ad TlfyarE biltt oT mi dl>ik]l.t sabi T'Didt aidatl^icnde maferbt Tleyare eitreme Vprlri We jidBiEt 
be lott r tiai Ji OTt i li tit fiamerttat vl^i tmper^ttJEt rn at 11D aidmoH Atfo vttbt a big tie wad vere maiy gaati, 
daik^yf.caat t aid vaftrbiTi^b ttwaf tie wat rbitfib wlbl wt rt tie mail be aft DTbirdei otfei piiligaprln Wt ptmi 
Di» we g{>tt} SakLa ra^ I y t ve d tl e bidEi^ape ttwaf bcatdoHUe oTtIt gret i oaEb aidiat at btak a id de Ee r^tre u i af aiy barmi 
bidfoapt 01 e^rtl.BittK 5fep PyoBUiat lige.aid ttw^t InprefEbe.belig tl^ oUtEt drgt pyram d t ve rbi ItL AtD , e i tii m « ^ 
hipRttbf were tie nlif DTtle lalk oT^ ligf tmpt tiat ladextitd tlere li Jictittfnef rtt l^rdliCDiiiebe tie ■llfcii atloirfoT 
laid bbartlatmift Ijy^ gDi^ liti tie bilUligatficI a lige « iiibtire tlatliDt k feyeiaiacref^aid wlbl fempt i« b merely a din 
citA^ DTb timi^rgbp^ 

S^hlara, tie ctVoTtle df ad , wat f ippiM e d t> be tl^ iDme attlf gDdGakr Hawk] H^ w^t tie gcHlDTtle ieciop<]lb li tie letlerwoiU Tit 
ieciop<]lti ooibkE mDR tlai lipyramUt oTwIbI tie E^p PyiaiiU tf t^tirtle brgeft.aid vaf tiaigltbv tome X} e p re f « 1 1 a ^ti Ircate 
t} leayei Tib b prDbA^wl^ k tie Jevf got tl e Ir Be a oTa Jaoiib'f bddf i Fleii e m be r tl e EgvptbiE lad RTIrft! 

rtvaf len at tie S^p Pyiam d wlbl datt bach S.IHK] veart tiatve weitd{>wi li t> o i r mt ndf igra n d tom b Tie lim b , be It ve d to be 
tlatn^Gehl^mklet b lot li tl^ p^ram c tttE ', br e Up res tlraigl m^ ralolamberf T^m tl^ rik^attli ieai]'.'ipmpt tt tf I ere tlatw^ 
cirnbeddQwi tbitig b{>ard valit , ttDcped ccni ti vigl oig, bw paEfagewa^t aidvere i tnHlice d t> tl e 4m tttib'c tt aidcDbifil 
1 1 rog VP 1 14 tl atdf CD afe d e y^ ^ f qiare tiotcTtle iil^berwaK ttdoet gte aie ai eeit feellig t^f^id li aTiieralclaaberota 
plaraol w lo d td S ^aa ye a r; agn GetUigbac4( lit> tie tnigitagali oit^ tl^ li^ grDiidt attl^ id* iiliedfempt ,re Eaw Hooitp 
lattE clldKi rdkg ipTRHn tl^ desert Eaol di ad{>ihey, tie lH}y aid tie gIrlwDrt brgitKd.wllfc aidblie lobe f . Tl e Ir tk li g wat f ii]l 
at t> lave tlelrpbtire Uei tr^ tie turgraip.aid t[>rbAfleefl^aTc4>iHe.We wf r l^}py t^obige tl«B. 

Uwkkg amiid, tlf fi vere a rol^ a bg bal d g g igf goligoi eyer^wlere Firtl^ iDit, tie biiTtc^pe boh^d Ike amaaifcapt^ 
di^^ barrel aid eidttt Eaid Erer^Eoatfei, tie n ±i otaiDtler, bitaicl tm alt r p>' ram k] v o i o poke It leadabore tie barmi 
taid. UEligav taagliatbi, liioiUail^Epeoib^ af title life aidactb^ tIateiEied I ere tcmaiy tloitaidt aTy«an ago 

Havligy twed tif oUeEt plate oTEgvptbi I tf t^ p^ tirtt, we dray^ back tD C^I,ab{>it15Bltt dttii»^t} low vtw tie bigfttaidmcft 
i^moif oTaltle pyramk]f Di oir v^ we e tipped at Tl« Carvor^ Fie tbi ra 1 1 M t toTT Pviam Uf Ri>ad H^ re we ladoii tlnt^amplligat 
Egvptdi ciklie^Eirapeai tV^-^'^' atiaptiaif b i Ti^t In cl ^ w tu aw He Tart\oTmeat ,Tri ttt, taddt.cl^efei aid df tte rtt li c liH>^e 
tTDm Nat re Him m e I ded t[>r a lyo I e ai adtt TIei oi tiCleopt aid tie G re at Pviam kit , oie oT^e mcEt^moiE pbo^t li tie wc^ ^ttle 
Sand aid L^ltflm tlateyeikg, tl^y cbtied ttwat TH E m ott Tam oi e ] Tie bipHftkii tie p^^am Me r'.adf oi m^ wat lotdbappoli^lig 
rt Ibed I p li ay « Te r^ e I pe cbtb I Cleopt, tl^ bigt^toTtlB tlK«, ti lideedmattb^.rt or^liallegitwat lAI feet aid tie bat^ Hiyeit 12 
acK^ Tie re are e e ue ra I bi g «■ p V c^irUa rf litUe tie pyiam d.Galigikiwi tlete oorrUorf title tom b n I am be r waE die oTtle opttiif oT 
tie t>ir AUrtallig tDfmtoi^ wlo lad d{>ie ta, aid tad le woiU lotda Ragali lnraBllIbi dolbrt.aidaHrckblig ipaiddovi tl« 
bw oorrUorf oi boanJwaht attle Sftp PviamU, Idecllied li f fe ad , I df c df d ti wal: arDiidUe pcik^fe rattle pyram U by m vf ^ t. a 
leitire tlatliok biger^lai exp^ctd.aidk^ptai hpatt ittiirgraipaidbiE d rb^ i wa ttfeg 1[>r ay nti n 

Tie bit i« it tick If title woiUtimoif Spllii.oi ^a ttwm hifet aw?^ Ht k , tiw^ w e Ft lotoi^ cmdf oTptup t , b 1 1 agai 
ddik^yt aid cam (t Tie «i«it aTtl« cam^k w^k e ititB e t^ p« n lai be I mkf t rf . Te rve i tv Inpkirlig tie labe aid att^i tied 
toirtti tDUe a nam e litfe , a r at t af t lay e yoi r ptti re ^kei aEtiUe tie bad ata name I I wat pertiaded AtfrralLwIatk a 
trp ti> Egvpt w ttloit I ay kg a p bti re oTya i rtt k f tttfeg c i tit back cTaoameF I gave tie drbtrai Eg^tbi pciidaid le lepedmt clbiboi 
tie bacti Ota re 1 ig camel i/U'tl a "te p re c [J li g Trom tie aw it i. tie beattficrtpdaidbelbved k>idl^aid roft ti It Tilllt^ltV^vtft 
tie I tKih afictire ai tiE beattaid Ipoted, w tl tit p^ram Df af a backdrop. Oi cii w^ t> tie loll, we itippedatapapyni Unpaid 
ga It r^ a Id we re kttricfed li tie aictitaidfitckatligartDTmakligpapynt Trom tie Egvptbi reed.ai a rtat oU at tl e pycm lit 
tlemftbe^ Oi dtfpby wat a bqe te tctbi oT ca b m I pakt]i gt oT tit Eg^tbi mytttt ci papyri f 

Ci I r gi He , Twn .tipblitd tiattlere were ail^ ver^ few tlkgt li EgypttI at we re woitl pirolat tg^aid It cam reonmeidoi V 
tlrpt.Tley lere papyri f paliVigt, Egvptbi laid wiHei wcclngi wn litrkiat latbe dtE^it.aidgoklar tlbtrcart>icltE He lad 
alrea^bot^ita ■oclngai cii way bach Tiob Saklara li tie t[>it i ao i , ta we law added tire e nobmicap^nE palitigt^wtu Itngl^ltt 
aid a^ tD 1 r co^nttii Tlei oTTtlraigl tit OKiwdtd ttittti dTC a IrD t> d li it r at tl e Ramftf Hkci ai^ra uer^bity day 

iittl« d9^ wati'tcreryet Tarn ^oirgiUt, ailed tl« grDip lew m a ly cT i^ w aife d t> atte id tie E^niid aid LQItpragram at 
tie PyDmd' tlattrei tg^f line tl t lio, waf pa rtoToi r paD tiir itoTa i r gn>i p oT 13 ci^ my wife aid I va lute red SkoTtle 
graip lad airbed lere li EgypttI e d^ be In re UDm aSafirlTcirli Naknbl, witl Tna ladakc leaded. Tie otlerfei we Ft txi tired He 
■ eFt ttedatc.bitwe deoUed we woiDi'tm tfE tit e lew In r tie world UUt th|}p«d dkieraidcib l^d laWai loir tinlaigt liti warmer 
cbtlef 

Sliot we weFP tit 1 1^ %i> cToii g FDip tl gn. w e ladapibat hcitlie praykfed.wH lotoiyaolaiTt ir, bitakca tthttageit 
tlatwe I tak>ig,boigl toil ttlett, t lowed i^wliR ti gnaid wafedoitUt iitUUe ilcw wat oreitogilje ii l^ack ti tte 
Ihi civile 

Wewtre eitEmt^gbdwe madt tie tttirt Ne ladteei tie E>niid aid LQIt^lcw ttyeiyearf earltiattle AcFDpnk li Atlei^.aid w« 
lad lee I tit Qciid aid LQItE low tbatlig dnw i a nn te b<iatoi tie Cokirado Flbe r at Ui>al>. U^l . IIIib liatlig tie oIRe . bittl t tlcw at 
tie Pyiam dE waE I^Tai tie moftawt-ktpkkg Tlwigl tie tend tyt^m tit i a riali r f ^ r^d tie Elcwwttlafatmi aidmajeftb'Yoi 
I ait «imt t>ilgltt> tie acttiUikiif aidottbFaftd pbne li tie wciU. Heit oi tit pbfeai aTG ta.t^idt mrevertle mQlttttoTlimai 
acltremeitt ' bipit^tbt? VUe weFP Inppzfted Tht IQht tlti tbfl«doi Each i>Tttt tli!« pyram Hf Ih tin. ttti oh allot ttta TIE h dhl- r htvat^f . tl« Splki .pifrft.plaraohi.tt 
fpc4E ip Trom d ITft E 1 1 ticjtbi t li EOhorDit.ci tttatd uot^t 3f tr Epe ak li g Trom ttelrtxbf Tl« vhat ^how 

■ ai WE llfi^rptd aid ve II a rcK^trafed^ i a rrat d by te llkim h aclor; 

A tHHA k tdt^crb Ih g tl E prDdiiitbi cdlnEd ttatUe tticf^ Ih piUhg tl t pragram tigetlErbctd e tr m a h 11 1 , aid cj rr^kg DitttE 
pralEctt^ct av^ar ttt>ol mDFt tlai lAmltf oT v Irlh g a h d cabt 1 1^ coi ie ctal It e ^ondfyf^Bf aid l^hUigarraigEmEhU t catfe rp d oy^ r 
a KihfklErabt arEa LVe liQk wttl lEafEtaTLP rEc^rdligf dTUe whDt prDgiaa id he Kimagalh Ibfeh Id ttbach homE Tl^ pn>giani tf Ih 
Eigltfl 5 h^ht.aid Ih FKich tVD i Qht a WEEk 

TiEEd?^, Ffbnar^ 11 HEXtmoiilig we vek DitoTttE lo^lby T13D A ■ ahdciTrt> He a^H>rt t^ tv * ^<^ t^ Afwah S3lmB( 
ipttTEam Trom Cairo ttwai IdDe a big, h e otk m o rh Ih g Hat bf U tl R>igl mof tattle \i^, Ih i^t 

Th t tamE a^artvhbh m^ had ttt b^ at hQltaih^^B hoir; Eaife r h a cbid oTdi^tahd hEh TEath e r; , mat fVllthE fasE mati 
cTcoiTiEkih at ipoh ai rarhaLWhEKai ■■« h ad a rrbE d oi fUE Dit]l> KL ■DEtDK^VE ■« fe how takihgai E^ptbh alrlIhE Id 
Afvah.ahdohE pE oilb rtV abo 1 1 Egvptfi h a^'lEt \t thaty^i dDitgEttEat ig a"ahgEmf his tfE^TEr^Bah it>r h In f « Va i d th e ccapttttbi b 
T^FEE Natoh t^aK Y^i lott ik oTvqi rtEa^ tutyoi cahtEU^i dEpiid oi gEttU^oh a g^E h pbhE It tf Eam^tllhg IKe ^bidtr^^ k 
cDmpEtnbi with a Ie rd oTbi tQ hn 

ThE prDCEdirp vaEfDmEtlligBEtht ThEFE wafapbhf tavlhg TDrAfwah abDit^TE y^ iti Im^^ OirgrDip^v ttl oirfeartEf 
tadErlDm k chargE.vaf EqiEEZEd kt^a bi^ vatUig HHHn lht> He BUftota brgE cmd tlatwaf TihhEllhg ttt v^ lit^ Hf hEituatlkg 
room with a gi a rd alkiv kg a » ib Ih h i m bE r oTpE op t thwigh thE parbk iDahothEriattlig nam . ATfe r b i ch pi^h ahdf hOTE airgmp 
TIha varrhJtdatthE daaroTthE hEitvatlhg room whErp m^ ve fe lurtihat Eioigh li tEE Hf pbif e Heb Afvah CDmIhgahd gn li g th fd igl a 
dooF;hatVE we^iII eue htialV paff thH>vgh Aitp f abo 1 1 ai hE^i FoTpiEh aid EhouE Ih thE f «co h [j uattlh g FOE^m we allTlhal^BadE ttUFQigh 
tlE df t battk h E ck ahddafhEdacFDEf He tfek] t^aiFpbhE OTrt> Afvai. 

We aFFtEd a Itttt ouEFai hDii dtr 

Afvai.aEV^i h>^v. t^maif i^F thE BQhV High Dam rhh^h thE FlitfbM b iltt aid Kim pktp d li 19GS TIE Imi oTAfvai Ke tr 
f n 7 BitE dnviElEam Hofn H^ High Dam BEtiFE thE tiilUligortlE H^h DaB.AEwai had a pop i bib i atSD.DCa Twlav ttt 
papidttai lai t volt 1 1> SDD |]DD a I d 1^ tlf huDkf oTUe arE Fagt t IbhEEi.thE 5aa ,1HK] lidiUia^aFE at pao f ai d dt^tttife at ■■« k He 
sa ,[XH> ti E I We a Ff ag{>.ThEF( \t id accDmm cdati g a gE om e Ht pap i dtta i guMth ThE bofp fe f oi f» t tt atait pDiKd lili tlE mid fbcei^ 
tlE i^t FthE papibthni t J pm b I , bit^cD imt ba Ih^ tkEy a hiayt III t dow 1 1> He Ir oiQli a U i bf kfei ce kTEl 

Ft war IE Ft atAmai d at I lint lolb d th at v h e Ftat th e lailE pep i bib i afCahi war adaFt midcobMEK k faitl«n Eg^pt 
tlEVTEFP tidch af thE acE attpadEf-ThEyaR UEiVftdai N ibbif , lar li g tit kliky lalFoTa gtiiliE i^ef 

Be thataf Rb?^, af ve dnvE TioFn tit a iFpoitt^ a i f h a^ L we cwtEE d ote f tit Nit oi thE LmEi Dam ^ a dam thE BFttft h hadbiitt 

bad k 19111 DFHtcatioit ,ai tfem llatwaE lEvtlimE.Thb bwEFdam e ttt abai t t[>i f m It e d{>wiEtitaB Hdb He H^I Dam aidabDit3 

m Iti iptlTEam TFom thE livi oTAtvai tbE tr. 

ni«i DiTtiif a FTtE d at Af ■■ ai we dkEmbaFKtd di He tattfloFE aTHt Nit aid InmEdb^t ^i tarred aintfrEf aid Dirtitbigkgt oib 
a momF^Fr^.ThtliDk iiId EtphaiViE If did with f tft li thE HUdt otdt Nib aidDi Ht tpoTwhbh oir loll. thE At vai DbE foI. t 
bcafed 

He It WE E mo life FE d a bta Fit fkiatbi Tl tf bmh^oU ho^l, dt HiEttk Afwai.dkl lat hayc DiriDDmf \tB\tf Lnju alltlE baggagt dTdit 
paFVi>t 13 tbckEd k thE baF, wt EipbFPd Ht buEh^giDiidt aTHt hDfeltDFatioitai hDiFaida lal*. ihEi taykgDii baggagt bElkd,a« 
agali «mbaAEdoi a t idEF, back tidoFE.bact di He biE aidback ti thE Afwai alipDFttnV ti Abi ShbEL 163 mitf ti thE iDith. 

IfadEaFfritlat ttwat a lEctkmciFilig.k'hatk'ttl He eb ba Fkatbi atthE Cak{>al|H>it NeII, thiigf gDtwiglEF aid bofp diaftt 
ataiFiEittBbaAattai kt^ dt a If NhEFEat thE a lipD Ft at At va i waf bidI EmalbF, oTKiiFfE, ttmadE lOKiiotffkiif ti C a Ifd w latiaE y t e 

■ lEi ttDamt ti c Fowd li g , va ttkg a Id «i itit b I OiifeaFtft tadEFadykEd if IhatHk m^lttiE at gaoda pbct at a ly ti tat a i f b<ii 
liicltf with wt had tiFOightwtth u TFDm thE ha^LTh t waf lo e afy a«:ni p It h m t it, v h at v ttl thE Emtll, Ht DFdwdkg aid thE 
paidEmailim SomE dTie a^ maftoToirkich.aidfcimt dU lot Samt dTi^ gayt mattoTttto Ht latbt IzlbhEEi wlo vefe fDFOiigkg 
Tdf tHiUEFf li a I OTE Flllt d ga FtiagE oai li Ht wattkg fi»b 

Aiyw?^, aifeFm ml aTHt famt pifh aid fhoyE pR>«diit we lad e icoi it FEd li <] a Ifd , oi ^ m oit dT 1^ alt f abo 1 12 iDiFf ^ 

kat^WE WtE IlialL^ ip II thE alFaidOtrtl Abl Sht-ElWltFE ftttaiE OTHE WOldEFf DTUE WDFU.TIE TEUPLEOF AiU SIBBEL.ThEIt k a 

f bgai II UaTElligHatf^f famtHligti He ttft ctth at gtttk g th e fp k half thE Tii LVeII. thk vat haidy thE c»e Hk TiEfd^DTFEtiFiar^ 
UH. lit wit I WE g[itt>Abi SbiticltvaiWElWDilh tLThtTEmpt.wlthwat tiilttbvthatpDWEFTiltg{> RamtEf limFthE gho Ftmattai oT 
namftf II, waf fmEthliglD tiElDU Cantd ktiioVfaidftDit oi tit WEftbaih otthE Nit f he J.SOOvEaFf agD^Riaf aid ft^k.a 
maiTEltD tiEhDU. llayp maFE Tilt^dEEOFtEd It Taot aid lit FkiFk bftmaiH't e f t?^ aid v III th e fpIh fp lat FEppatR 

nhatldU lotmtitbi k Hat lEaFbythE GipatTEmpE ftaidi Tit TEUPLEOF HATHDFl.akDoairpdoitDTEOlU Fad Thk 

fempt waE akDtiilttbvRamftE lltiFlk wK NEfeFlaFlaiddPdtatd t- Hp goddp^f HaHor.Dittklp Ht tmpk di Ht Tact oTthE cltrraFE ^k 

bFgE EtititE, tiiFoTthP omikct It Ramfpt II aid Iwd at It wtft^at wtlaf Emalt foiei oT th e If c h lUit i lifklE, He 

HvpofVt Hallhaf a FdotfippoFtd by ^k pKn tippEd wtH He lEadaid Taot DtthE gnddEft HathDF 

Egvi>tcai ^Dbln ti R>ighVtiE^ malDFaFoihPoti^laispigiEEFlig'^aFVEk liHctE d^l^FEitEiaf Dtlktir^.ThP iWitbR>ad 
gFciplig k HatdTAiDt It Eg^taid tit bi o.ig o"hP pyam klE, tmptE aidotlPiaFoh tfectiFalioidPEE Thk fpaif apEFbdat 
fpvEFaltloitaidytaH.ThP ftnoid manplwat tit tnlUkg DtthE SiEzCaiall^dELEfftpi li thE laSD'f TIE thiFd, thoigh at tffpr 
accomplklBPit wai tit HIgl Dam atAfwai bi lit by thE Rift bit li thE 19eD'E,aid haf bpti hgh^ trimpptd thiDigloittht wcFkl HDVEy«r. iHQikl Bt t^add jUiirtt Barvelttatve wmtfEtdatAbi SlTibelttatvaf adlrectcDiEeqifi« artiilUhgtte H^h D^a TIat 
(iglhet rlhgrn^n^ 1 1 tie ElblhgoTtlf Abi Slntie ITemptf , ball tie Rami tt aid tie Hattorltapt ,pt« tr^ptH aid moylig Rli tl^ ^ 
atthf cirn, ahd re -af f t m b llh g rt Ih ^ cohdrttah tt at ■ oi U a In at tdf 1^ dd c^i Tnm rtt a rig Ih a I CDidtb h . n t a tf o got a gDDd bDk at lav tit 

■ aEd{>ie by Am^itah ehglhtdiaidlittt tiie oTAm titah ^ip?^ ^ BDh^y, T5 m ilbi d{>lbrT wartl. A Hgf kiick^ harrdDme vafbiirt 
attlf tipoTttt cirriht] vhbh tie tvofemptf ve re tit h miHtd^pb» by MBbt rEd ptce The ^c^ Dttte dam^ w^t tlei ki» h Etniit d li 
nt^Bbt tlf hatiralTace oTtht cirn, e xi]t pti h t rp tl« Tac«^aTtl« tiD^Bpt^ vt it expaftd Tht rDDToTttt dome vaf tteh abDC^Tt rpd 

■ ru dfft rtHKkf ahdtaid, bt hdlhg rt Ih perttiitv wQ thE re ft oT tie rhiKvcBTe Uhtft yoi v^litd Ihti tit dome throigh ah iibtcirp doort^ 
I tv tht liftibrE Till t^, ttt f caTfn U Ihg a h d ttt b ach Ih e y. y^< voihd i(y«i iifptctttatbDtt fempbf had hotFtHHiDh tlattaae groihd tDi 
tit dftJ.SOOvejrf. 

nt had hdealvtatht rtDybv tit tmpt aid a ta the bidf^apt af ve tfev back ti Aevji, 1&BmBf t^ tie iDith He ^ta tlht ytvaTLake 
Nafftr, ^adtd ip try tit High dam>ah[j tit bkA.bariti dtiErttlatfirKiihdEd ttoh alUkltt, h otl li g bi t ractF aidfaidi ttl rU^f athnv 
mDii^IhE k^r^lhg tht dhdioape 

BadatAfvah lit> tie bi^.acroff tit Ldv Dam, lht> tie fe h dt i^ back li tl t Afvai Obt rDlHa^loh Etphahtlhe lEbhd.ve dkccytitd that 
QirHHHnE verp lou rcad^ AtfrratiBptiaif dlhitive verp low ato e acf^ ibr di r rDDm f atfria kiig, hpctb, Ih b re f Vh g a h d tirfeg d?^ 

iiUeditfds^ Fpbna^ 1Stl Din^attle Obtralraf Ehort ahh^Dhthght Fhttl Ihg Wtdietda^ m Dnig ve traiEttrred 
airTtteEaidDirgpart>ohP oTtle ^ltrat>i onbt bDafe^vhth vai li tie Dir hDb llnrtlt heiti¥p d^^^ Shtiat^h had f pre ralf ich 
fppcdlt^dtEQhPd tiphPBOtlf tD en tft tie Hit , aid di n vaf ca ltd tit ATDN^iamtd atfri tie BOhDtle tftt Plaraoh ■:hiat>rf Dht aid 
aih^fih gnd. H ai Ih g t Pttfrd Ih^ip it it Dh ti e goagalh r^hta^i Inch OiigiUp h ad c hait rpd a Tp licoa ti r tl p aH n ddi ^ lay Qafe d b^ a 
latie i^lblteh Aftlid^a t ai aicbhtE^^tah ^alboa^attl a gaTF-htadid ^all. ahd tley haye btth Ealllhgtlt NIhz i ttlaita chaigt Ih 
det Qi tirtloiEahdf Dtyearr. 

ATbra h p ctK trp t> Ab I Sin tie I tip d^ bp In re , tl b proved t^ tie a m af tt i |cr^al>b aid rpbilhgaHrhDDi.Wp Htitt^ KtthPit^ ^ 
Ifbhdaid Eav tie beaitnigardehftlerp tlatvpit a bgacy attlt ErUI Etiapai E^p^whkih by tie v?^, tf «iMlltratik LVe 
tlph embarktd tie tlid^aagak aidfalbdl- tip oppDEtfr f hare oT tit Nib t-Tttttlt yaiwbii oTtlP Aga Khah tttf a 
beait^ilMaitotiB.biBby htfvti^ahdhtffai.fmgoiahQh h III ore rbol Ih g tit Nib Tie d[>zeht aid dozeht DTftlnxaE kioktd Ike 
hD'jpy vhte EpagiBoitlE iTtppblie labrbtkii.lhardertDhepmsiethP oKib ip thp hill to tit Haifcb im ^tlp rt we re a h imbe rottliMP 
pemat te cameldibenagalh limpttit aid greet ie Uyvtb aid lititpdaoamelaidcllnbed aboard Av^ve vpht ip tie E^tp hluttl 
tip drber tadlig tip f hoith g a h d be Ihnw li g b^at t w tl if hahgkgDh t> a p rp oarki i f faddb thattlrpabhed tDf^i ti ward lad ve lotbeeh 
galig ip hB.ATbr tpplhg tie maitabim ve iiptpd t> va I: bach dovi tie hill 

Bad ktDtlt felioca.aidwttl hnyeV^ahi itatlpi.wp d rtife d e af ■/ to tie d{>ck Dttle DhdCataraotHDbl^lrca l33Q'i) inje 
had^aahdcnmpet dh tip brge 'jp'Bida c'^b Eta^ t^cc hOTi, vhhni Eh^ ci a h^h hlllcierhncilhgiJE Nib lAie h?[: a cc~ maidlig "dbw 
at tit oataiact ^ ■ h bh ait itia»d vtti tremtidoif fmi>{>il bLaoy bomeri ATe r a h otie r at dg h tn I ihde oi tie felictdwe were baoy oh tie 
ATQH 

np haddlhhervHa ccd ti II paiV tl at h g ht Farti^ rtilhme itwt were i^vored vH a pR>giam tlat tpati rp d a h Egvi>tbh be IV 
da I ct r a hd ibi r ptop ba h d tl at lad It p b ctA am pBfe r ti nt d ip ve r^ y t ry hn i d 

Thmd?^, Ftbnar^ 1&tl Still at At vai li tie ^on-tg, vt tiah at}irt>tle Aiwai H^h Daa aboitT mBf ipittam Atfrntelig HDDVEr 
Dam.ahdfmp oTtle otl e r g t|a h tic ooic rp ^ [>amE ^ tie Uh tbd^tabf^tlp RiEEbh bi lit dam vaf a hige d kappc li to e h t ttiaf a broads 
big raggtdeartl till, 3fii feet h^h ahd tvaBlbE big attle top. Itcreaftd 300 m lb big Lale Naifer, bac4(lhg ip t^ wiere Rtipaidi paft 
tip Eg^tbi bDidti Ihti tie Sidah tk labrf have tipaidtd E^ptf ci Watlci by a tlird ai add nn h a I toa m iB>i acmf. 

■ Dit biprEfdie tlah tht dam Ite trwai tip higp m ode n tf tb co h ore ^ maiimtittlt Rif^dhEbiltt^ooflimemarafe tie compbtbi Dttle 
dam. 

Di tie 19^ back we flipped at a rbpnUp docti aid t^Dkabidert^ai tbhd huca^dbPHtti tie oU aid tie itw dam.ai whbh 
ftihdf tie -agh^EhtTE-'pb otPhbt Tht oHPEtpartET^^E back Dh^ to tit itl c< hti ry B C aid tie itBahdtr vaf bi IRdirlig tip 
PtDirah^ajo Rom ah pi 'ndt It vat m ag h tilcp h t aio ttvaf higt^aid e tia i ge h^ p hoigh , tttxi hadbppi dtmaittdpbce b^P^^ ^^ 
bekiw tie pittphtiabrhe aid rp-aiftmbtd ti It prPEPhtEtfr oh tit fBairochy tdhdoTPhlbt.Thk lafdoie tlroigh tit ttibit ahd 
^ IE roE tV oTtl p Germahf 

Beibit gpttfegback ti Diion tt fhplnrliiol^wp flipped attle grai tfr qiairtt wltii we Tbvpd Qidiakedoija higp obplbk 

ftlllk ftti.lt wat I25i^ttbigaid p^ttoabdbwtqi l.lTDtDh^ tt hadb^ei oitaidihaped Vihgoh tb^Ue wH tit bot&» ^Up itlliriBh^ 

aicloRd k tk graitb btd 

ATbrhich wt Eetfall k tie ATON ticn te dovh tit Nib t^ Kom Ombo, where ip ft^pptd ti vbw tie fempb oTtlP famp hame TIk 
fempb.Ettia^doh a hloyerboklig tie Nit atapolhtwherp tht rberBaket a be id k de d h^atp d to tl e godf Han a r^ a hawk-leaded gad, 
aid^obeh^itpreftifrdiMtl tit hpadotaciooDdb.ltEeemt tlataiy b btlc oaibati re VDillEeryt afagDdaf wellat aiy otlerk tie mlhdf 
cttlt gillbt aidfipenvtbif aicbhtt 

The ifee rpBt tl ro i g h OT^th p tivpb wire POEtlnpRfibt nt were tlerp ohh^SDmki^E.tleh back li tip ATON^aid cohtk led on klig 
dcvi tie Nib Th tf onkE wat a redx'ig aiomcftwebcmt rpBTTrom tie heolbj>ace ip had bee h tlmgh Notcih^ rebElig.bitBDEt 
(i|cr^abb UUt talbdci lelllhtotle i^htahd ttd ipat EDFU 

Frda^, Febnar^ ITtl Ih tip moiilig we vtitat hoit a hd bDa rdtd Ta i cy hcrft drawh carrb^f .luirpeopb to a b i gg^. "TJ p drove 
a mlb crEO tlroigl tit itbUiEh^ bgt tivi oTEdfi t^ tit Tempt dTHotie 

Ai wt droTE flToigl dE ^tntft.dtm wtm dohkey^.d^gt, watrbiTblx.camtk.chlUmi aidgrowiipf Ih brgp iimbtH.Smal ftirEf^arBorp ll:^ bazaar Vp^ Ixiatlt, llhtd tie EtR4ti VEhdDH wt k a Neurit rite pbct CMUrpi rah atihgEkle a i r i]a rrbgf ^ , b it 
tltV^trp wfllbtlaytd.WhtFtac li HarUDi y^ibo i aEhbrEkatbh ^ tiirtft ti ifi^lh^btttged vH beggar;. eip^cb^ Itfe 
cMditi, Ilk vaE lottlf C3ih hEit.lh fictUE ft ■ U atdd aiL br a LahdDitWEit qi tii yaADithEd by EittE rttttmatlEn ac 
att E I cMU rE h I at t> [JD f o. 

Arrbkg atttE lEspt aTHarif we vefe prEf^ htpd wrth JhoUErligE aid mprEEf be ^mpt begn li 237 ZC.tr/ PbbfliatK III 
ThE TnitbcadE tf m^fEbE ahdftahdt 117 lEt hgi.Attl^ Ehtiahce Ebidf a tacrEdfibih i» btf if , ca ruE d oitat g ra h tfe 

iaiHi ttf AXON ahdoh t} Efiavhbl b ^satd STV^DBltticutt oTLiioi. HEit we dtEmbarkEd agalh ais VEitafharE 
Itk trtUhg hErp Id hot hoi airiiri tE Ehpiai f pE cdlt^df tQh^d tirttEfE Nit cntEE SomE oTttEEE 2 idlhg ;]^cee Ijme oh tMtE filhfeft 
fEmtidhCE oTj d{H]k,atlf n hay^ hDi^.Sa lowddEf a brgE i df d: en tf e r acc^Hn m odatli g ?i paifEigErf mahagE Id docti atticl pbc^f af 
Ef jawk^rE UEJt tf iDttlhgtiitaf bf>kg. roct f ti ddE d « m ba 1 ha e h 1 1- ikict aT* W^ 1. tl ev tt d 1 gitot ttat tte m . txi 

J\t [It cai pr<l Ita E irc He v^t try h ay lig wafer |t4 e m ttfe d bE bv He lat rliE, t[>E aidalL ttaba lat brgE wdehK 1 bExnE, lli« 
fe tploiE pobf tti^ai pi Eh a 1 1 f Be w^E , J tf o t] rE aid afLAt ttfdtf ipjbhgfhdEttEbJhk.thEEE baami jfe pntridkg di ttt f Uf ^ftUlhg 
litDtli Em bah km E itahd srofecQg He thp ttiEtr TIE llhf t jfe ttEh tfrd ti cohUEhkhtctaUai EhorpahdthEKEhE Ettt Ah Be gaigpbhk 
b thf I bvErEdcci^EcUhg thE fip ti ttE f hoK ahd He patfEigEr; a Ft allf Etc dtti^baA orbDaid 

AiatKr hEatlttfe tatirn abaittlEfE flpf tf It Jttlt eUei arp ibtaidparalblaid ttE f h|> tf JitttlE rqitvdtt t^ntttrDigl 
tlE f tTE ral huch E tt at bi pE [JE tti p^tfagE bEtiEEh Afvai ahdCaki n^ d be m ba rhtd at Eaia aid wa litd ti tt e lEmpt aTKhhim 40 e ram 
^hQ Ae I e a kj bE ibE , j hy i^ rbati rp wldDibragcid Ahyw^.ttE ^mpb wai biEb^idBaff He tt rEprEFcifed tic Pt^ ka a k^ p« ibd dT 
^rt»t&h htflT^. atUaigh p^rtotttvaf m i f tri c^d m 1 cl Earlti t^ Th i^dee III (1 .^^M ^^i 

TiE IhtrEfVhgi^atirp aboittt tf tmpt tttatttfrE Jbait2B itttbE bw He pRfEhttiElotttE l-wi ttEttt li ai Eicaratdbml 

aid It tindattai itp reft its ttE byEloTtlE bid atttE tkE ttwai b 1 ItL A re hat obg tf 4 ej^ Uefe tmiiihBDFttDtttf aim pti.bitt lice Rb 

CDiE rE d tr^ 2S it«toT ^ f oil, a h d th E t>wh \t bilttoi tt lOBDrE EicavatbM arE CDifempbftd 

IVe latfedoi ahdarrbEdattht grpatiitVat Liiarttat hQlt Th tf ctV.wlkih coitalhi ttE moitmagh tT>»itaid gE^feEtKilkctk^h oTall 
aictitEgvptbh nlhE.wai tht f fr attlE aii] t h ti] tV at TItbE f . tt e caplb I at E^^t at tt e ItlghtoT ttt gtr^ diifeg He MUM ahd Ntv 
Kligdomf. 

Slhc^ WE aiTliEdat Liiorb He tarVEyEiIhg.mywK ahd ItDct aval: dDVh tip ttiE e t abig tl e ibprbahk ti eep aiiErtilh lo^L 

■TJp had read m ii]h abaita grahd hafelbi Ittk Liiordirlhg tip ISSD'e tlatl^d bfti He l^utoT rDyatV^id tip Eltfr. h^m^V^^ 
nihferPadct HoftkSEElhg tt hov. a liidrEdypan atfe r It ti n d Ih g . RwaE ^tl ch a rm li g aid Eta« t^. bitdptlh t^V ^^ latlbt ip 
to tbblllligf. 

Sati idHy , Fe b n ar^ latl.ThP wtatlprwat ctaraidbpaivni "TJ^ gDtai parV EtirtahdcwEfEd tlE Nfr Ih aiindp motorbnch 

to tit WEftbaih AbiEtlEhtiH}! ittotlE VafeyattlE Kkgt.rhErE wt faw tit tombDTRamtE^ VI. to tlE toabatlitahkhamEi aid He 

tomboTHaitBhPb (I9tl U^i3f\, UU aitir^ B C>. 

Slic^ I harp alrEa^dPEcibEd tlPEE tombf aid all tip botohce birtd tlprp^k bEtmaitl't arttt aboit'LPtfOM Thw Egvpr, I 

w III h ot rp ptat tt h E rp All tai itfr rafe k whataflamtTHwaEfe'ThatfamE BDnkgvE akDyttfedtlE bEaitniTtBpt oT 

QiEEh HatlEpti^vhbl I harE akDdEEcrtotd Ih dftmoitl'E eie^-Di oir v^back we stopped to tikE pttirpf oTUe ^aCobEflcit 

HEBhDh.ll^ EtotlPEOTEDlkJftohE. 

By tit ttnt WE aiifrpdbac4( toi Inch attlp AID N ^ Rw ai tl p mUdb oTtlp aitorhDDi^dirlig vhbh vp w«b abt to toki« a w«l 
dEftirpd rpft 

Thati^htvE wtB to E i|(^ a h oUe r Soi I d aid LgitPragram, Uk ttne at K^nak ttwaf iio h e He rab t^ dm re h t Tnm tl« 
aiE Bohda^ ilghtattlE pyramklf mtreaf attlE pyram klf ve lat Ih oirchakiaid Etoypdpitdiikg tlE whot pn>giani .atKarhak ve 
aiEEmbbdat a li^ EtoidligBobattlE Pitiahce k TrahtoTtlE Amp hit dT Up Ram-hpadtdSphki [T^^Y^^ rEclliIhgaid bed ipDh each 
f kjp ^ a total oT ID. O rig Ih a It^, w It I tl tf avEiiE EifehdPdalltlP w^ to LiiarTEmpb, Here wprp a toto I oT 12 i oTtl p ee b agi K^ i t f ^ti e f ^ 
Thp foudiy^fem He I l>tglM tit Ehow bvgblig if adramatbEcrptoTtlE tacred Eotmh Wattlt pbcE aidoccaftoi, tlEi t Ik if to moye 
CI to tip lEKtarea k tl tf higp ftmpt oimpti 

Af wt may«d Ih tl« dathPEf Tidb chE an a toi aiatl«r to tlE accom pa h kn e h t oT d btogi e aidmift.atfriabDitlatrah hair we 
nacltd ai Ekvafedgraiditoid Th t waf toBpDai^fpBl-ightod iiUtlE ptopb wefp ftatod.tlEi tit flaw we it oh The graidftihd 
prayUtd ai ove ra II 1 1 v oTtl p ^v^itottlE whDk c^npti, Ihclidlig tl« Sacmd Lak«^whfch ni>ctd He higE BDhiBEhfe af He ^hti 
p bytd D h h E , tl E h ah atlt r 

rt too^waE hprp^fhp.bittlp Sen id ahd LQhtpR>giam at He Pyramklf vaf fVlltlt Heft 

Siid?^, Ftbiiar^ 19tl AiDtlEriitaibEaittnid?^ Ii He BDnkg we 1 tfttpd tit Tempt oTKanak bv honp caiibge toifpp tie 
great Tempt DTABDh-Raat K^rhak, wiere we had it wed tlE progr^ oTSond ahd Light tie PTEhIhgbEtore Tie 1 01 to He Tpm- 
pb oTLiiDi Ih tit lEartoTtlP cIV Tht^p two gre at fem pt t , H e LiiDrTtmpt ahd tit Tempb dT Kanaka are alH>ittlite mlbf apait li 
aictittknef vhei T h Pl>t^ wat at tti ItlghttlPEe %a we fe cue oohtlh ioie iiomptx HiiiEClPdbYHe hprPEfkP Aytiie oT^hlhirtf Lt^f 
tlah a cp hti r^ ago tie Tempb oTLiiorwaf c^HPFtd ndtia hllloTnbbb aid loupt Thatai^nooi we tbw back toCalh'aidHe Ramft^ 
HItbh HDbl 

■ Did^, FEbnar^ zatl.Tlprp arp aytiSDDmofqitE li Cairo h tip moiilig wp y ttfed Hfee attlt maftfimoif Uohammtdai 
mDiqiPE Tit tlrftoie was He BDEqie at Ahmed toi Till h wit it Klig Faraik ahdfwnp oT h t In re bpait rf arp birbd The whDb 
cDmpbi vaf bpaivni kdtcd.dkp^kgHp l>tftk aicbht UaftB arcltfrctiit Eyt^vhErEyDi bDked twat Tpr^onato.Lacv grIllMorh , tbrn b k^crptbif .goD pbVhg.lfwe Is hcnttd ihcDiatbhi trt r^le re 

T\t [(CDhdmafqK m^t Ih Th( crbdtLa bi^ m lirbry e h cbt i » t rpiiftd by Sabd Ih dirlhg tit Tird Crif^de SDUtn Jidgi^rdf were 
cytr^where.aE tteyvere Jt ^ II g{H t na t htbi lU li gf Ih Caki Elhc^ tie 1^7^ lar LiHiatd k tie <] ttidelakD b tie Hi h am m ad A I Hat qi( ^ 

■ hbhveyttfed BirtdherEtftle 5lal DTIrah . vhoie Irnt] ve abD ytvtd atttaigh tht Shahf i^b It^ hai dticoi ragtd pibK Ttvlhg at h tf 
gray(. 

nt tlfi vtfKdtlf Khai e I Khallll Bazaar. Jh iftK^Uig tipt rti« AHDigl hDtai brge ai tht oht vf h ad y t tfe d at ttaibi 1 1 tre h ytan 
aga, tt t dTiici h t He rab t h^ht^qiairv !h tht attpnani, ve vtt Kd tht Calra ■lEeim^aidTbvedittt Epecblk^rPEttte SSDDptc^f at rbl 
ardbc^ Trom tie vmborii^hkiam^ i.Slhc^ I hare a Ire a^ ixiy« r d tt e ic h bitmoitlf arttt^ I w III i at rept attt t defiirptbh ottlt mut 
am azih g CDfrctta I 

Ei ce pt t] r Hi rm a Ittfrf , gtHHtry^ t , a lrp{>rt a hd tray 1 1 bach home, tlatonptfef tt tt e xott |{>i n ey Ihti tie LaidoTtlt Ahcbht 
PharoahE 

Ccihclubh li bEtmaiif'f obfe ra alb h e ■Eimmtd ipile knpactatile aEbudlhg Egyptbi cihre ahdckll^tbi oh ttt «h peopt ahd tl« 
lorjlat b:^ Becaut Egvptt acj£'Jt=ieht Ih tit ciltiraLKllgtiif a hd a rch tU cti ral a v^ at n eo iiqie aid ^ptcbci br, liihDEe X} 
detiirtit tli>^t a rcl fr cti ral a hd a rch ae bgta I ■■ Diife n Ih tt b, tlf Eec^id IhEblhiti^btiiaiEe X} laye doht lo Ih reyErtt o rdt r woi U hart 
beeh aittllnactb.ThtK arp aftv ott e r abf « n atb h f abaitmHkn Eg^ttlat I he^d 
to add, hDweyer 

Cue tabaitttelrBDhty The Eg/ptdh u ttotmahey t tie Egvi>tbh po n d , ^Elf f Qiafe d af L EJdbUed ktD IDDptaffer; Ah 
anba^trauE 'boo! pitditt^ FODDFl~S k ISBif^td -hatatvoht f^ligoTtriS hai rf m ittf n^hahgt at tattflSD U^ attte alrporilht, 
ITDU[>ti:]E IhOirrect Howey^ i^f Ihce wt ■■« k tt?^Lded aid oi curQW* at tie alrpo rt I f^i e d ttatve loiU haye ti layt bi t,bakf ht^^h 
aidrarbiE otltifiidrtf ti [»htidwttl,fi> I Inm^db^t ^^^^^^S^^fl^Q '-'-^ atoie oTttt m aiy atfbb 1 1 1 cla i ge 1 1h d{>i e , it>iiM h bl I 
n»fred L E.ai LnJIereaf tie oTiViblrat dT^ ichahgt tt fwn twherp arond I L E ^$1^2 U£ ,actialh^ tie Eg^ttahf ttemEebef have Ht 
ar hoi^tth Ih tit rowi mohty, ahd mi>^tDTtte f hcf>t, ve hdor;, eto , voi d g bd^ ^ e Am titah dolbrfoi aahe torahe bafk TDrtlf r 
meichahdte Firtlf miOK, tryoi hare aiy Eg^tbi maiey tttoyervheh rea^ ti tayt tlf «]nt^,VCii m gitat ■■« lEpehd ttah aiytt Ihg, 
argfre tt aii^ , bf i]a i Ee yoi cai lat re C4i y« rt t bact to U^ dDbn NobDEf^iaht tLThe Eg^tbi^ hay« abEolit V kcn^ttt ktlelrovh 
m Di«y, ahd t[>r gcHHl rpatoh 

Tht Tact t, tie Eg^ptbi ti»hcay t R>tfe i , ■« ah a h d totfr ikg , w H c itaiy f oH t c<] h om b ban ttwlllcobpf^ af Eaoh at Amerbai 
f ib(k]tE ^carrtdoh th^ fhamerr cTABtrtah tiip?^rT>arp wHdraTh 

Tit f (GDid obEe raatb h tf abcitttt NB ahdprPEehtd?^E^pt&h agrbittiFt. 

Tl« Aiaai HQL Dam hai beeh llgh V toitPdaE amiKlerh « iglheerlhgwoider, ahd tl« bei^tTtt Egypt ■■■ dt rte tleit Tram art 
pKiiBabVBailf:ik],Eicl aE2mlllbh bcf^ acref ndeicitUjatbi,blllbhEoTLIbvatt dT« tctrh: pcve r, e to V^t tt t By co h clu bi tlattle 
dam wlllpR>Tt to be a dkaE^^k Eey^ lalv^t 

Fcrtlouaidi QTy^an tl^ Nit tbcdfd tk bahkt ahddepofttpd tn rbh mlieral-bdti f Ittah tit lam taidf Thtitpttte taid 

■ aferedahd t rtlt torpver, tk TtrtltVbelhg re h t ve d « acl y^ a r Nm,i ttl SDOmIt big L^e N atf « r aid f triiiti ra I aid c<] i tnlb d kr^attii^ 
tit TcEv kg d taf fe rD I E iichEeqit hcef arp devebplhg 

1 llii]h aTtl« raftipvapciratf Ih thi To mi « <V ^ r^ ^^ ^^ rt ctn afe oTUpfwr Eg^pt Tl« va^ i c^im kg dew h thp Nb how hat a llghertalk^ 
cchbht ^E doet 01 rail Cakiradc Flfrerby tie ttn^ tt rpacheE tie tm pe rb I Va Ity cT C a Itln rh b) 

2 Tlwigh i]Ohtrolkd Irr^attai , ratterttah tl« bmif i t>[]odlhg,tte f altiioht htbilUt ip Ih tl« eq II ih p r a pe rbd oTyean a i d w III 
pakoi tie lurmerh^ptrhal^fertft aatti 

3 Tl« mlieral-rbh (Ittwlllia bigcrb^ dtpHtfedoi tie toll, b it rill ey^itia^ Till Lake NaftprvH m id. 

i Tl( clhiafe haf bpph olaiged litoohp miiih moK hiBk],k'hbl vllllatt h tip deftrictbi cTl^rmahy mara^kiif h ttoital 
mciiBPhfe^ai too^ qT coi H p , ■ III th E aorU Timet oTmaderh lidiftv 

S Tl« timi«n tl«B tod, haye b^e i Ehockered lito iflig bqe qiaitttfei cT ch p m heal 1^ rt]Ee ie , pe f tbUe f ahd herbbk]eE,af haue 
Am«ibah 1^BPK 

G BPtvppi tie cohtnltd krlgatbi aid tie wHp iff oT ch p m baii^ rtll^ rf tie f^rha^i^rtb ValtycTtte Nit tf btkgpctohpd Ihto 
tltlhOtbh 

DrktV. ivlllHc^ltibt 

A Tif g rpat Egvi>td h raof cTAiiit htE^ptwar a ihl^ip brppdoTmeh aid pndic^d tie tirf tg re at N h tti obF^atloh |E^phatb ci 
tip greaQ ttdbdb^caiEe tlpy lad a bad reigbh,oif tlatuat obf e f ^e d ■■ tu It li a h c h-« i tte it le re ai% r, lU ep Et e el v ttl a 

■ D rU oT hOI-«I b^ It f p{>Dl E 

B LohgbeTcE ChrtftbhIV rated ttE df ttri otbe Jewkh head, tie Egv1>t^iE ladalFtac^ li y^ itp d e ye ry itotttbi e i]d hiie pt tife r 
ifpdahdoi}pbdbv Jidakm aidChrtftbh tV-^mt oTtleff t>cttbif ooicppfe werp tie pi tf^hiie oTa'Eoir tlatEippcEedh^ 
lb Pd Tcre y^ r gadf a h d f pD<ih e , botl "gEHHT a h d 'e y r , po^tl e tf b , aid a to b c h ctl e tm ; a m i rky i e tlf n cid a h d a "If re aH r , 
reva'ct ahdnnt^^ph? ti bp metpdoitk tie hf itaTfer, uatfat rtilEaorti^eE aidmaiimeiti to tlf k ttctttbit godf,baptkm 
^blit£hjai[:ctahElhgi]y vasr, tie pDctbf cTclroimctth as a rpL^£it rtfe;aida hcEtoTctle rtpiibit UeaE tl at dp raBd tl e Bihd Ihto ai h^3ht fpiKihvTDrUciTmakf-tHltHf. 

C Had tt ty pa U ■ rp atfehttah li prcff n Ihg tie IrwohE^ifi Ige het>[] qiairtbf ^ttt Irge ht pool, Iht^ad DTtMd Ihg a rD i id ■ U 
fp[>olf ttatwersh'ttterp.tte h till r^ dT iota i V Eg^t ■>< t at tie vo rk] , vo lU tie a m a ra« I ti bt la U 

D Hadthty lad a racta I r llg b h ^icl ac C R EATIvrrv . tlati d hdt r vo m tHla^ tie a rpallV- 

E Slh« tley dtj h ot ttf y tie caa t moigre l^d aid dtgtif ra^.Tht Irprefe htpDpibtbh tf oht oTtle moftpatl«ttoi de fi« dT 
tit eard,emtiarh«dDh a n i aa^ pap i btki h (iptxtih to d kaife r, ■ U tic I«|>dTUS iiktjtatbi 

F L^tttt h tf to r^ oT EgvpttH af^rkiif objtut kEfi>i hDtoit tooircvi C Fl EATPi riY rrv die m e 1 1 l>it to tli LYhm RaoE 3E ? wlot Ltt i( 
nm^Bbtrohce aidtirattlE ULTiyATE HOFIROR t tie y HG R E L [ZATIQ H oTtl« HHrTE RACE.ahdUatirUdita raoal rp L^^h . tl( 
urttnatp Homr t ia« raptj^^ igimgde wortj iccaid H^y^dE E^ptdht.pirfiedaKiirf^ DTnarp tff dtmehtb, tl^y kit ttt e Ir m « tpitcb k tip af i re delrgehEf 

FlEmemtier, aba, lift afy^* canDtKTEr;e ai Dmettback IhtiapErtotegg.fc, too^b m oig re Itatb h torey^ lah IrrEyentot pn>ce[f 

Let If h E UE r to rgf ttt attt E Dn^lHESEED DTttE diof g rpat Egvi>t^ k mit Flace vat bf tto fe ue r bf ca ii e ttdk] latpoftEff a racblrtigbi 

f ich at CREAirvnT cohfttti^^ EEnaife ttEyverE liHad atif^f fed i td tk^mnif abftiacttaif abDitgodt .^plrttt a h d t pcHiti f , tl« If 
preobif gEhEf ve fe moigrelt^d Ihti ttE flaaETilBEff tlat tf hov dE In Dir^ plight 

Racial Loyalty Issue 12 - May 1984 

A RtpDrtTrom Today 'i Eg;rpt hit>i BrMk Ho - hit>i B.LCk Ho - Racial Loyalty Issue 12 - May 1984 

Thi Fin I ArtaTDtclhlon Mbhlng 

nhti Ir3f 2DYtan aU ff 7^. vay tiacit li [933J Iw3E tirf re :c pc tt d t» HUn M^IN ^AVP F \w^i mrtihafe « loigh Id De atit t^ nad ttat 
greatbDDk k He oi^li^lGerTnai.aid c^dlhg rt had ^ tHnig m pact ah be UaTh^t dtipd tiKnghoitthe EftoTmyK li ^c^, rtddmicl ti 
Ghaiqt ahdcryE^Ke my tit i ha be aid ii^ettfcdyEv oTthe vo rU ^ h d TrDm Rl tarhtdmiiih t> he p deye kip aid EtKigtl^ i my cla rac^ r. 

Die oTtlt tligt tlat H n r f tro h g t^ ii p rp Ef « d ip{>i me waf tie hpDitihce oTb ah: Ih g de ct b h e .At v^ go tlwigh K.Dh^ otn bafk] 
n^irtfrf tf tlatif arp coiVh la^ i^k d >■ ru ■akligActhnhE.decbbii.dectfbif.Hrtt rpolitsoit li Itbaak tlattl^ ab^Vti make 
decthnhfaidtih^ tie Ft^pDhtblirv tl^ retDK t tie aarkoTj gitat ge h e ra I, a g rt at tade r, o r li gt leral, amai oT d i4ti h dkg ca Ibe r So 
hpiF^Eed lat la~^at?gE tlat I staffed mallhgti^ dtiitfkiif oh maiy tllhgi LVherpaf lattDmade a h i m tie r at v wig dfubkiif^t^my 
iipifct m y b JtUh g au t 'a ge vaf abDitat good at wleh Had pHHi raftfeatp d. Th t rp mat tlk drfferehce, hovey^ iilgota kit more tlIhgE 
decUfd.ahd I gat a kit m or acownpkhpd It haEb^^i my habR^Ttrfkct t>mahp decbbit at qibkV h pafEbt^tloigl wrth tft 
delberat Epetd. 

DTcoiHP^^pppd tf hDttle aih^orrftib.Tht hnparbittlkg t tiaake agD[>d^^DnddPcbl>i Ahy^ie whDcai «iiftt itVaake goad, 
f D I Id dp ctf l>i f ahdmaie tlPB qiklh^ b hotaih/ageilif, bitata a tadPioTmeh Hrttiwat ohe vhoqiaHtdai lH>tl coihts 

Ih aha^lhgtle bi(ahd{>wh artl« Cmah Fl«th d i rlh g a h d atfe r WLV I. H rtb r poll ts oit tlf Ih hp Ftitvpal hPEf ottle whDt 'Parlbme htartah- 
fyHm.vlth he i^h tv poll ts oit li re a It^ Je w li h demooiacv, a ivlhdt de i Qie d by tl p J^w todbkle.ooiqieraid nb tlelrgoyh y btkf 
HP y^Kiift^^honcef dpmooncvai ant bynomm Rfr^ vhere ey^ r^DEf^aid lotKidy re a IV ^ reipoiibt t[>raiytllig b^herp a 
CDmmne EippDtedt^aakei aifeckhuh tiy oou tfeg va^ t , lEialh^ tie ■ DEt oowa rd^ a i d atiDcti i f dpulfbii arp madf Fiitlprmore, Ih fich 
caiEf^idoi^ ppnoha^ ^kei tie bbae artlp refpoiib^ It t lyi tl^tta Ih^ e h n fed DTTbapaf^be loi-eitl^ anommRfee that b h^R 
tods^ ai d goie timorraw. 

Calyoi C d I Ee ■■ K, p rotiab t^ tl e g rp afei ta lliti ry w life r a h d i tiafeg btoTP r tl^ bEtf«ypal«itiifei,ato haf mich t>EavatiDit^olig 
nalltfei aidaaklhgdeotbhE li hb^maif otaiEh^ON WAR If fayt. Ih ettot. tlattle re ac ce rtali battfii tlathay^ ti t» might (hp b 
ntp iTfeg ti latbi^) , a hd tie re aR cerbli tln^i vlf i It t BDEtproplttnf tidoEa (Up gcmph apportiilV] Lr^heh i ich battfef arp ayaUedoE 
p Kioiai til afed d If ti bck oTdfutfbPif^E, bd atprepaatliih arbck oToDiagf .iich de^iRiiia^eiacfe a Kayypitp Tiob tlf oovaidb 
detailt r Thatprte li aifeh ccaptfe aiilhldtkii attlp hahdEoTtlP ehemy ata bfeidafe Lnjherpaf vah CbitewltzwaE rpft rrlh g t> tl e 
i tri gg t E bf %e e h latbit aid goyp map ht^tlp tfiDh appltE|iEtaE EicclhntV to IhdbUiat Ih tlf Ir battto i , oi dp elf l>i i , oi tl e Ir if g b ott^ 
1^H tlpm Eyei Borp hn p<i rtait t a Ko app fr e to tlf prpdtamehtoTtle nhfe Race k Pititatlig ItiPirTrom tledlbmaalhwlkih Itif how 
cmbnlbd Tie LVhIfe Raof t^rpaitlt -gDdfi Dppoiti h IV" . bit be lb ye me. tie tine v III le y p i bp betfertlai Itt lov 

ShahfcptaRpDhfe Dttafhi brKnohibh.lh hb grpatp^, JULIUS CAESAR, hp qiDfef Bntif aE plfciDpltlhgbCai^liE tie lulbvlhg 
llief oTvbdofn 

-ThPiP If atllf Ih thf ati^li orm«i 
VJhch i3keh atthE i^DOd. badE oi ti Urti le . 
Dm^d a tie L'oyage OrtlPlrllfe 
K band Ih flalkiif E aida tcrbi" 

Ditlp himoKiiifll!,oT«iirff^tlPRarp tloip vlovaik] ratlf r tip a «i li aid trifttDbllhd lid Dtlf rtlai i^p tlf fr m e h bl Taci Rb e Ii 
i^cttlp FlmahE lad tie Ir'aigi rbf where tlpypokpdarond Ih tip ehtiallf oTEblh aUnab aidblrdf bgbp tlpm a die ai t^iilkih m^/^ 
ga Di In po rbi t de oli bi^ , a h d tlf CRfkE had tl e Ir oracfe^ at Df |>h I ti lep tlem make ip tlelralhdE li tie btbrcaff tley hady^li 
maUf li tisnihg xixh^gafif cz" Ihg oitDta oiack 1 tie g'sihdi^tlldiyvpif tlaroigh V kt^ibafed The p rb f tl dehI wa i H tl p h llf fe h t> 
tlprihKiherehtmimbllhgf ahn Ihferprettleff aE^i'acbE Djvbdom from tie godi Sich proc^direE Ih dhferpiti^v^ arp tllll Ih piactkip to 
tl t d^ li attrci bg^, tlf Ihtilibb itirf arp fippaffdh/ heplhg tlf bp Btp ie li dire ottl p Ir atb Iie ai tlpy layp Tiofn tke InBemardI Tad^, 
Chrfctbii by tie Blllbht ^tllllHil ibif^ii TRHn heayei X} lep tlem Bake ip tlelrBlhdE.ahd hayf rppf afe d o h p -v^ «i i yf n atb h f vltl tie 
Si per Spook bipbrlig hin tigRp tlfB p rope r d Irp otb h e RecpitV. Iitlpiaaeypk^oi tie cd life rot a Dp httf t^ C llh b , lEav aiph 
dbpb^pdf^Ihg'NoamoihtDTpbiiligoah rppbce dimb Iic4i ' Aid tlere k iDme tritl li It, tio Icai cbfe ah In porti htf i pt ife ice I had. 

A feif yearf ago I had a "ortiage die bp thatrai feliik t^irPE.whh^l mat tobp pa k] otToTP r a pi rbd D^tpueralypan Dif d?^tle 
prefUf itoTtle corporacbh thai aaE pay Ihgoh tip mor^agf calbd aid otfe red t^ p^ ip Ih THIiow IT IvoiUUe a 10 pp rce htdtooiit I 
iau iwomtllhkalKiita ? ppKP htdt«ii it ^d f lap Jid^p ht> idUtllih aboitRaid Ff aiDiPd tlatm^bp he iDidps^ip IT lnont r 
otferedoih^a J pf ice htdtcoi htbit fe aiynaEe. I |iEt bt It rdf .Tvo BOhtlf dt r If calbd m p agalh ahd liad Ivaf ftllltlfehIhgabDitR A 
mcitl atfe r tl at hf oalbdBP agalh.E^lig tlpy had hpgctdtd a gcve rhme it bah ,we rp golhg to bi lU oh tip propprVrRPiP P^lhg ip Ih Til, 
10 dt«iiit 

Dimb lick aid pRHiraEtfeatbh paUoTTfe tllf c^ip.iit iHoiHi'tbftoi It Nlie tmei oitcTth p rociattli atbi aid bch oTdPclfbi RlllnDEt 
dearh^. 

Lhp Itcnotvpare cciVh i c i e h^ ticf d v Itl m liordfctbhf , InporbhtifectbhE.ahd li aiy 1 1 m bf r cToccai bii , Eom e cT^ich malcrlnport 
tlattlPVEhapp tlf rPEtoToirlbfi Lie Itonot, ve are pifiEed fet^deolibiE.ahd ITve doi'tqibk^ccme t^grpf vltl mahfeg tloff 
deckbhE wheh tlf tm p t> dc f o t moftpropltkiif^tlDEC dfcbbiE v III be madp Tcrif Pitlertry otlerpfopb ortr^ tie nih otEiehtt. 

A I fTadPddeoKbi t lEialVai actotoivaidkip aid It realVadecKbi bvEfi^ilt i Ittp' li Ehort lotbeligabb to reach ?dpclft>i vhei 
cypife calllurt mh, t adeckbi Ih Itieir, ahd tvlbp madf Ptewherp, lEialh^ti tie detuphtoTtlcEe ihcoaihotmahp ip thpkmlid 

SHcc Hare biih LEEi^avaR oTtLE hpcitihct oTBaklhg dcotbii dhci caiVadiltLood, Jlare akcbECODic ai obfin^rcTlovotlEr p4apb mEie deck tihE I have « tptcdIV btiiome awarp othDVBahvp^^^ tterp are tt at^ th 1 1 C4i 't m Jk^ dt ctf l>i f , oi ra i 't m akc 
IfeBfcbhE wheh tlf y f hoi d, at h ov Eome [»D]>t aioU md Ihg deck bit jf 11^ y ■■ di d U e pbgie rt tt am^zhg hDV Bahv^ttt rpeopt fmt 
bdhdiab oai tlhdt^bdme tirttelrcmih mtf^kef aid IhadtqiactE TleyvHbbme tteiiiri^ ^rvbef>. tleimatlf i. tltfrtitlf i.tlt r 
bat t , r 1 1 f tl>ad hd:, tl^y 'leytigEtabreak'arlTtlty oiV had tht m oi ey w h at tKy coi di 't h are Aiie.micl bttfri tlai the tt IbwvhD 
daef have It 

Ih tlk retp^iita h i m tie r oTtrrt t^^ligf art appropibft Oit il at Him tt t> m kd k'He t}Dt Ik Talliiti Iht a m ai ^ ai d bbm td rtDh h tf ■ht/ 

AhoUirQhE I tjv Oh thf w ^ II oT a Trt h d'E i>n>» w^t 'ITyoirtiafE vai aiy f ■ a rt r, yoi voi U p robab L' ^ e o K IkiH kg ti r a lob ' Ahd tie 
cllhnherthatEtimpE tht 'tfoiV I had thf m a h ey" a lb I ti ^ "ITyor rp to fm art why are htyDi rh^h ^' NO ANSWER Foi th b ^ t^D , loi t ue r, 
Shakf^peaK haiai ah^wer Agalh (Tiob Jihf Cat ta^Catflif fayi.'TI^ tii ttde^r iritis, k hotk Dirftir;,bit Ih o i r;e b^ t tlatwt are 

iiderlihgi" 

rmd tlett kkd oTpeapb lardeftatallt^deali tth.euei aorp fotlai thDEe whDare dkhoi^ftaidA^roiiilig The btfe r, a ttlai g h yDi 
cahiottTiEttlem.yDi cai at taEtdkIhe tlf k Iht htbif .what Rt tlpy waht. Hlattl^k prte k Voi cah the h bargak oh tlatbat t . m e e t tie Ir 
prk» a h d tl^y yDi B , D ryoi cah break oTT a II Kgatbtb h i aid hotifeali tth tlem ataL 

NDt^oi tth the maiy Mt[>itihafe lidbdiak wha cahtaake ip thelralhdt tt k extipme t^ haid ti bai^li wttl Eomtaie whDdoeth'tkhow 
■ hatthPVTaht vloE^h'taake ip th e Ir Tracti Kd m li d Th ey u III Ebl vc < . th ey w ■ p rh: rattka^ , tl ey r III tan p yoi haigkg k ahmaftd 
f itpehEkih.evei ftp llhg a cp rtilh chUkh Inpcrbiiie tlatthpylarp maiaged t^ hp^p ECim^oie watUigoi tie Ir la-deok bi.Sich ppDpt^l 
hay^ t[>Md,prpferiattDeyerB^t ip tltkakdE, tutvoiU ratl^ r hare f Dmeohp pif h them Ihli "th e ir de ct hn h , w h bh t lattl^bi atall 
lUhyAi tleya[jcf>ttich a clrcifai* aiddkaitDiE HDine^ U ak V . t»iia i te naklig adpukbi carrtt itth tt R E5 PO H5 IB lirTY aid 
CD h E obi 1 1 ^r E I ti«ii tn hni E V ^^ *^i^ ^ 3"^^ rPEpDh^blltV l>t tit otic rptnDh mp tlf rp Epo h e b lltv ib r tl( dtckbi.ahdf hoib tlligF 
till oitbadb. bttlp ctKrptKOh ^e the bdme 

Eitr^Et^lai bmakE deck bit Sdbe male tlPB pccrh^^tDme an filrV^Hid atl^ Ecm« cai sake gcHid EonddEotbh^BDEtottle 'Ine 
aid Bake them rapbV tt t Ecm^ihathp tl« actoTfpelllhg 

Scm^ ppcf>t arp poDrat tt tcae are Bedbcre.Ecm^ a Ft goDd a h d f cb e am ticelbht NiibiKry k pprfeo^ aid h obEHt^ ti pt uti to be tt k 
BkcrhDvyoi raft Dh a Eoat 0TI ti 10 tlatooutt Fcrbtfcyp me.tmc^tE ^ life j argeh^dppt 11ft it ipDi how qibk^y^* i^i Bake 
ttctbhE, hov Eond thoEe deotbh^an aidtihkg tie KEpDhiblltV^ bact: ttotp deok4>iE ciot they have b^ti madp 

Dtckbi maklig, llie tie thlhklhgpracffF, k accaptiaid Itttk n de nticd piocp ee . N p up rtl e b f ^ , p he ry^ ic cai dc Raid^Ttr^iE haf t> 
dc It Lte bKatlkg^yDi oaiiotgD tlmgh Kwttloittt(rik mmlidEme oTaElgi Ioicp faw Ih a bck^m ttl flop that made a cbbi title 
CDhtiar^ tt^aU'Peopb cai Ibe wttlcitalrTDrtrDmkiftE.wtlDitrat rlura re e k , w n d itlnod ibr a m oitl , aid w tthoitb ra Ih f a II tit Ir 
life '] i« tlataf ttm^, I repeat eytryDii haElimake {ftcthuhE aidpuer^oie nai.miol aE tome work haidataroUlhg tt 

Eye I bIrdEaid aihat ait cchftihtVi^pd with deokbi^ They^t^D.layp anoiEbitaid wUp yaib V oTde ct hn h e li b ake aid tley makp 
tlem Ohp baEkideokbi maiy ailnak hare t^maie k tl« Dht oTtlghtorTigit Ahotlprk tie matlg dtntkih aid whom tmhDDte at tl«k 
partitr A h otle r dtn t ki h birdf have liBake t whtB tibiid tlelrieft whei ln^rt hew t>biH tt wltc ti gatl e i ti Qe , hov tiarraige 
tlem aidayarkV^^^^^rt^^l^raidBthDrdeckbi^ They hare t^maie tltB.aid tley dom Ae tlem Uf la^ tt k tkp t^aid tlelr 
lidgmtit k eicpBit 

GetUhgbac^ tDpeopb rhoEe dtctbhf m^orm^ ictbe mot oimo^ic tlai ilcft oTile blrdf^Hp beef, aid Up ailnak^tlPVEippDEedt^ 
hayt ah aduaitagE Ih hau ig abettprtj Lh Ih ^ appaiati e ti lep ^hem make dickkihf aidfokp thtkpmOtmE Atttcigh ttms^be nompbx 
aid lot tloioi g h h^ n dp n tied , tie re ait a iimberoTgiUellhPE IWDid Ike ti otfe r tl at ta h be oTtipmehdoiE Itp H tit ccmpbi procetE oT 
m AIhgdeotbhE 

1 Tit tin ttl Ih g yoi hare t^deoK t tlatyoi are ^c^dw ttl adeokbi^tlatyoh hayt ti dtnUp oie w 9^ or a hotl p r, aid tl at tie Eoohpryoi 
dc Eo, tie bttbroTTvci ait ttk arnazlig how maiy ppcf>t ccpoitci tlk tirf t In poiti h t Eftp a id ■ III lotadmRtyph t> tlemEP tef tlattlty 
are ^c^d wttl adeokbi euei whph tlty f hoib khow bptftr. 

2 Ih mahkgadeokbh.g^hp'allthp h t^miatbi voi cai tlatpertalit tD tie pnibbm.lh todDlig tt k hotiecptfary t>eihaifttlt re tvait 
lubnattih.bitmerp t^ AK ADfOUA'E AMO uNT tD makt tl at pa rttii bi dpn k c h Toe otfti Ecmt ppcf>t vlllleppprocraftlhatlig k ccmkg 
toanohclifbi.ahd waEft ECBich tint vattkg tirBDtp Ihtimiatbh tlatby tit tint tley have 'Phoigh thin rm atl>i\ tl p boat haE big talbd 
aid they we re biTEtaidligattlt dDck.rtlere iepbe tib« a cDitiad btbi htit.tlp ktywoid k "ADEQUATE" aidtlt trkl k to have tie 
gccd|idgmtittDkicw wiei tioigh k eicigh 

2 Tit hEEtf^p k amatfrrDTwpghkgahdEyaliatkg tie ktDBattii yoi hayt.Agalh, tlk k where gcod|idgmtitahdccBmci teiEe nome 
litDp^, aid'oommoi EeiffJ hayt tmd, t inTcommoi atal, bita rare aid p'EcbiE nommndtv QiPEtbit arkt Hm reldbt k tit 
Ih Tdbi at>[i h ^ W ht I «i 1 tiadbti r^ rppoife ccm t Ih af tley ato^E do, tht qiPEtnit tialm lEtbP aif iP rpd arp nhom naiyoi bp lb 1 e ^ "i^ lat, 
li tie IghtotycirpRy bii eip^ibictt, t itaiDhal>b, aid what t urparTlt^p.lio.arp fibf db^deokbiE tlatlarp to be madt aid 
dcHt^lbd Ih tip majcrdtckbh tlatyoi are tr^ligli revoke 

( Har Ih g gatl e re d yD 11 litimiatbh.laTlhg wtlghedaid traliafed tt, ititccifbtryoircptbM.Ptrhapf tie optbitaii afhp>ytf cno^ 
cr tlerp m^be laVa dozei cptbM af ti whatvci oai doabcitapartbibrprobbB Ccif Krai tie optbiEaid Itttlem Ih wrDig 

S Harligdohp tlk, hPit«iMdtitle noiEeqiPicef dT each, both f hDitferm aid big k mi . 

G Ntitoimtt tht hard aid InportihtEtp mahp yoir choh:^ Htc t whpm moftptopb tbndPi. 

? Harligmade yoirchofcp, tlei f tu wttl Raid back ttip wttl y^cnuif aidaggrp^fbp aotbi t>maht tlatclobp a^icct^f ttdott 10 gaad Hi r a yo n g m ai ti e?^, 'I haui made mv^hDhs lam 9{>liglilH ai ehglht^r^aid ttEh do lattkg abDitti millhg tl« tihgahdardioiE 
(ttint I € » tf a ry ti> ta rr^ 01 ttt at dti] tf b I li ilcrt c h hue yDi r d rp ^ ttehpini^ rttilt bgta I coii] li e b h 

htiF arp tmt ti itt t r abf e n atb h e Aoitdeokbh mahihg. 

1 Hal Ih g de oti bi E re q Href coi ragt: AyDdkg eioI t aoiip-aitai act oT coward b^ . T h t k^y void b RESPOHSIBILnr Ape hoi mut 
k3ii« tic cfliragt ti tih^ reEpahfblirvHTl tf/ht rdeobbi^ 

2 D^obbh BaklhgabD reqilitta Eortfeg DitoT p rb rrtb f . Hd a h e hat tkt t^maht deottbu aboittverfttlhg.^m^ dtcKbif am Inpoitiht 
fDme are trbbi Some ait irgt itaidaiEtbe macK Ih ttt htitwteh.Eome k tie hiitd^.fomi Ih U« heit hoir, Eome Ih a^pirt^e«]id 
Agalh t b aaatfrroTie totbh^amatferatproprtbif tin kg, a matfr roTgDDdlidgmeht 

2 TI^E aK fomt matfcrf tt at may be tipmehdDUh^ In po rti 1 1 l>it it oai do h Dtt Ih g aba 1 1 rt a byway Forlif^hce, ttm^be tp il>t 
hi poiti h ttt at tt e EM rtf« timoinw morh lig, bit^lhC4 Hare abfoli^b ^^ ^^ '^ ^^ matt r, tie re b lotHiglnrmp t>c<]ic4ii my^e tralH>it 
A good p h fc^Dp hy ktltf rEEpeotbdhe tlatt f pefrd Ditk tie pi^trottle Afcohoks Aioiymoif ppopE rtgoet Ih^ tl b : "God g aitm p 
tip fp^htb^ accept tie tlihgt Icahiotclai^ tit «]iragp t^olaige tlDEe tlIhgE loah aid tit wttdca t^hioi tit dtrrpFtiop ' Ah 
(ic^lthtpi Dtcfily 

If ibtorbe litlat 

Ndv vp onp totl« cm DTttb aitbk ar ti low allUt tiit^Lig ■ bfe^ to C R EATIVirv . tic FinikaJartle Hltfe Aan^aidUt bildkgaT 
c I riac b I m o^ p m e h t 

Haulig ttrefEPd tit mportiict oT 

^1 :eott bi mah^g 

^j GclIhgoitH'lat t taportiitaid wlat b tiL bL tt it lov come ti Eome BajDrooiclubiE Aoittoae tlkgt tlatare oTitnoit 

hipoitihce liyDirovi H , ti yoi r racf, toyoir cl lldrp i aid to Till rp geiprstbhE y^t iibon. 

1 Tit mafthpDitiht tfie Taokg yai tod^^at a aem tie rot tit U^l tfr Racp \t EirafralatyoirEm h lid. Tit t a Taotaid lodpctbi iccdi 
to tie aadt abDitai PEU>lbltdi^ct Tie dtctbi yoi do layp tomahE t vie tier yoi wIi^p tlk Tact aid do e cm e tl li g alH>i t tL Hake ip 
yciimlid.ytf ano 

2 rtio, |alh tip i^gpr'ccamu tV'aid crawl litia ratloE aiddt litipi waitto iparTiofn yoi agak. 

2 rryEi.malP ipyoirmkd ai to w lata rga i tatbi laf tie tie f tc rp Pd^ prag ram aid fall ttoi tirtle f iirbal, pxpaitbi ahdaduaiotmeitoT 
tip UUItfr Racp laa Ti^cDhrlhc^dtlattle CliFcl dttlt CreatoilaE lotail^tle l»^t crp p d . piogram aidtoktbi mi tie pnti b m . ti 1 1 tit 
di V f ^l< tt>i . H eve ye r, yoi lare todpobe tl at ti r yo i r;e tr. D pc be wlatpragram yoi waittopirfie, tlti dcfOBPtllhgmtailigTilabDitL 

i rtyoi deoK Tie CHURCH OF THECFIEATOR t tt, tie h drop all tie dtlprpc^btcaiftf . aid dpvo^ ycii rTi lltkE aid tie rg^ 
f ipfH>it]hgoircaitP wH Aii attoi f . v ttl dttib i tkg c i r Itfr rati it . w ttl ^clbttkg ipv tituoiberf m RACIAL LOYALTY aid aaiyotlpr 
actbKE II i^et.vlv lotbeccae ai oidalied Ulik^rcTtlP CIieI aidton ycirowi actfrttClircl groip. ^e RACIAL LOYALTY No. 
^Q tirgibellhPE) 

Tlp^p 3rt tremeidoiEl^ In pa rbit b^ i e i Agali laiLyci.Bake ycirdeobbi.TlEit b a tUi li tit atbkctmti aid racti. 
Tine t cttlt Eifticp 

MEit arp at* qiofef b^ Adatr Httt rErpr^Jerbl fbideraid tTP YJevbl It b a tcaroTlaioroi tie Ixidy oT c i r warrta n . 

TIE mai tlE Jpvf lave BDEt reyltd tbidt obtpttto ifaid tie aai tlty laft varftti a i rbe f tTrt i d. 

Aiyoit vlopbkf ipa Jewtil i evf paper h tie monligaiddoef icttep im tp trtdidpitd li tt lai lotaadt prDtTbl>b ite at tit prpvbiE 
day^tortrie lad, le wcidbp per;ecifed, FtTltd.EdidPitd, atufed, betii td Racial Loyalty issue 12 -May 1984 

Th4 i=lnp ArtaTD»clhlon Uihlng i^tn QkK Snit'l HTru1L> 

RaciaE Loyalty Issue 12 - May 1984 

Dd tomBfilng Haanlnglul f[>riri4 ^iliB R^ci 

B^ant ah OrdalhEd ykktroTTht CIirI or ttE Creator 

Or^h^ VoirOTh ChiRh Groip 

Ih Iff IE No 1D at RACHEL LOYALTY. WE E I ggt E^d U Jt e y« ry C R EATO n bfiiom € a R^y^Rid.tlatb.ai DrUaked yiht^roTDir 
CHKh He btda M m tig r at 3du J I b^ f Ih Ai li g ^o , twtt UDm tit IhdbUiarE politotybv Ih be Ih g « tfe c^e , ^ h d ^ tio Tiofn tl( 
C h iich *( pa li t oT H h! ■ . 

B rtiV re capti tife d th t E e adyaitige^ an : 

1 rthftm^ J pitttlgkiif tnt Oh ttt Ihdtklialthatiat beeh re f p^ ct d try ttf gDve rh m e 1 1 1^ tl( «]i rtt, ahd tl« vark] Jt brgt 
ibrmaiv»itirt^ 

2 rtcarrtt wttl R^ertilh tg^laid moraladyaib^^.vhbl Dire htm bf hare bee h qibkli^ke aAai^gt aTt[>rve3rf Ih tgal, 
mDiaLaidTihd ratflig tfiet. 

3 Itk deffelfct^atKilaidai^afKii ttatve. txi.cai ahdflaihd itll^ 

i rtpuHdf E tit maitt wtl vlth yoi c^i «^tib lb I ya i r 4M h clirch groipahdbe Bich bote ettctUe k biUig a pe rmahe ht 
a I d guM kg bafE k ya i r are a 

Sa why hDtd{> \U 

FDn^itltilhtirTnatbh fff tifie Nd 10 dT RACIAL LOYALTY tryoi hare a Ire a[}^ doiatp d af miol af fiO DD Ih tit paftY^i 
an ak acf^ q I a IVfe d tD app t^ ■ ttla 1 1 a hy fi rtl« r dQiatb h . ^DVE y( r, K cai aBa^ ife altle h^ |>ve £3% geth. 

B 1 1 a hyv 9^ , dD tm t tl Ih g m tai k gi1l a h d do 1 1 aw . App V tidz^! 

RtiDEmbir. tLiE t LDdbFtmfe AEThzAj^aidtLErE k hoiil»tnt tirtlE UUlb nactJ 

Racial Loyalty Issue 12 - May 1984 

Dd torn tfilng H« a nl nglul f[>ririe ^iliB R^ce 2xk