Skip to main content

Full text of "Funny Picture Stories v1 002 (digital camera)-c2c"

See other formats


D EHC > -^EflA^AZlMtLlHXffl 

"'""^ -jb^W/ THRILLING STORIES 
SPINNER 

TALKS OF ADVENTURE, MYSTERY. WEST i t TAIK-SING-PIAY 
Ihru yoiir own wdio 8UNK CARTRLDGt PISTOL BOYSl BOYS! BOYSf HTVCH^Vm tTVI THROW YOUR VOICE 
L%KXiT^ fOSXPAiD VENTRILO "raflcHiiT; 
h^+ I1 FnlFHhn m 
CRYSTAL RADIO 25c 

j^MtM I « ^ I* ig M-^'^ 

RADIO BOOK 

JU-JITSU ^^^ 

81 BUUJCD 

TYPEWRITER 

$250 

fCDrniil*la 


Pocket Telescope 
■hta H In ijiit 
» p.nf ^ f r * PiLTiiA^ di 


MICROSCOreSFLOROSCOPE ^f-f* -r, LnPprpil iIt«1 M 

> ^ -I k*#f ^^ hrlrl Ubtl I** Up ■"V'Ji 
■hep 


■I ■ rfc^P -L-HiiJfrHi u In J F. t**l '¥*, itr. ^tftiT f^ii*". 

|iUPPlV4ll*o 

»11^lFFIP r-T"-"«^i .j^^j^.^p^ „^ ^„j IJt*,r li*M* Pi"'. "^-11 1'*'" 

ji.-,F k.F r-- L 

Illtf fr- I -U 111.- n^ni U, 

' '* ■'►' 44iJmAl H^rt f*^. 

' ^ '- ^™P ^^LUm 

I k*H^t**rii„fc!-^ ir*!^-^ ^ 

«™i|ftrt Llrft^ltH if 

mrr fllur^ Hwi i.r^ 

1u^f'dfm\Mf, It' 
t ■■"111, liaqiui PwlfV, IUh Hwt 
Mr^H' Ij, ■vhli-^ thi 'iPsnvfJuulB* 111 

-P KJH.it-, |U-IHli*w-rF*l* flhU 

>^ffL Uwli \*tn m^< 1J|« ^i »^Pd 
L^i L inr> 41 DON'T 4*t^w* 4 l«ril«", Ttl^i^l'*. •'M 

Hi-Powered Air Pistols S^» ^fUW EChrrt #Ao<74« Aif 
-■U flirt- Ti-I ti ^.^P>fH.Wlt1 
^A[l# in<1 ^m^ip 1>I FrfW lATfi iib4*r rhll*^' i^' 
CHAMELEON 25c 
DAISY WATER PISTOLS -IK— WATCH IT CHANGE GOLORI 

■^ ^r 4 rJ^T^f^ 

■ i-J kMI» W^mi4+^ ■hi 

i . ^ II q 'I T I^TF fTM^ I I iir_„ b il-'ll i*iicm, 
■ i-m l4 ■ ^14 Sn-I hlf 

' r rr 1 1 M K^ M-al mv |4 iFrrr^fci 

E*f Lni±'r |ifci>-" hu 

b-ir tt^>*H 1^4: 1ti-p««tk«t Jlut+iyii4lf 4^ M ■ ^ dP I v4«, 
TAP DANCE II 
hill 


AliV Ji rrtr H 1 1 P'Fi-H Ak'^l^n 

fir. n> ^^rw th <|^-l V • 

Hr^rvhiT l^iif-^iikrvi H>i 
LDflc^l ^i^NI^ t^ri^*^. n ' 

k Ki 1 T 4 [ t* 

imp inf. Tli 

PipUTi im iU«hM 
.* *1h>i 


FfJ "'T, f[V. ^^sfe-^SiH^^-:;; ST40C 
Wttfc + ■■"* iT^i ♦iTh^«PM "^r 

Mtc^mt |i^™ ■«! ^crHnf 

■4 Bfinlfw ■!■ I ^p rv rr^ 

T4nr?Mtfe4 H..1 *+ ^.-jrl tp 
14 m liiBt nn Nf .1fl|tt-i DAISY AIR RIFLES 

Clin v jwTPirhr Fvrnfi C4 thnt ^hi rni> ffifii pff r J ^i REPEATING SUNG SHOT Fiji H Nip- 

r^F{ IPiutPvrw lv*-» h 

p.B^lJ^ living PTFTTti" f^ IF"* 

_ iTi< \iTw,\-B *L'E-F^» *"^ Ai^lr* * 

' ■♦THnp'" l**llri tiJ Pitr-rPH Ifl PJi» 

iuv^'» vv. ^FLFiE^i Hlli. dnn w 

l^prfiE tti'^ T-rHi rDf »iill6* lU 

E!*r-~1r r ^'> niT ^^r^'rlh^llHllErK^IPn 

BIG ENTERTAINER 

dl«*, U Ir^rti^ |q 
Firlnr CVT1^4. 71 

kwTTti. b Ti«A^ 

Inn. ri PMJ-f, 

"4 Jilrrr*- LsTnr^ ^iimifjLfiI f- w^wwwT bn^^, brllt. I' ■■hniHilJ llif »JrTW. 
t^"Lj iklll iH.hrP rlr. pd*^4ilfin p^j HlimF^^rP 

ELECTRIC EYE 25c 

■ OPLfJ < " B£LL5 

mo Hitjrvi 

wmowi 

5MUT 


rrlT,. 

■hlL U*w\\ -bpw4flMMttHlHt^ 

N44 PBlfiT tt^^U^kl ■■■■ A 

. Pl*Jw A ra^PP' »|F.rlHj^, 4ln4P. LlFVl 

I ^triPl^ 1^ vf ^j Pin* i^r «1iPTJ i *TiDlKf . 4[r LbBil In 

I *JE t#Ff *M^ «^r> tin Fnkricif w|ii. I i^iIh ^M I fjri 

l^^-"rTi^ '-^ ^Plh|til fFtiH* tj rTBvlVtf w*^H pP- 
'« If [iiMd 1 ~ >4^ rfMi r-t^« . *Ltk 1 f^k «r ]^PiI. 

[M-#v1t Eft«x b-ii#4 m«'Ffv^ HHfrti B^tifftU. 
.tATiwM. rmfTT ripwJkm. LI P^Tlv-fMlhi^j n 

TPLl -^-j l*ini , t^Jl-™!* apt Offf T iM I .^*'""'"' utut mpt 

iL- UwdiliE ll-«E v1l1 ^i-A th ZMMagicTricki M^ciyt"*" An 4i = v -It '"' M 

T»^HH VI Lh £«r^ri, 
lufldk *Erl> li r». ^n 

±ki4 ufi j4Tp*rii t.^4-n. ^r*- 

tr 
■■w^irjl 
Ftnl * r/t I 

rVitfil 

r-lp n 
It k^ rJrt* hl|^r1^^t 

VhTJ> nip t^M-^i-^il fflP*^irBF»^. 

fcPV llr^- (iT*»*^Frr 
trvitfal ri^ +i^r1 klUlrv- 

DthT^lfl ■ i A J\±^* rnqc^|ir>* 

■m-H ^*kf r ri t^■l'^ »'i iJ^ rifl-». 

Tvnr* iF^'luT «J-44 tti.i^r 1" ■' 
■*^^ ^^fT^■_ ^IN ill- I- 
n«rrthlpc Irvm fi<%H ip bh , 

l^T HW *H*jrtrt*i h Mfl 11^ ^«JJ 
]TffDn^.Mf4fflW»^j|; 4iy- 
liniH f>TTr nr^ rf Ih^irf nn i^ii 

FTriThilri Wflt4.C^d TPh-*lll1«- TOY MAKER 10c 
STEAM ENGINE 25c 

WrrrlH'i h In t+*l T^lrH !■ BT*rfTintf^ t^* 

il fTP:ll^^i rE»Pn^^nF, T l&rbii hill 

^T I ] 9 1r-li + *l£- dlAMit^'f Will* t1 

1*jiMi i Jtn t" F*" 1^^flT itt*ri vta k- 
rooriEt unri h^^ c^i •Lt^n* r*™* Th 

fTi F'C E^l ~P14U7i Tl? Jn-it iHrM H, 

1 1 lS« t>Oi'T vl'^ T»[Ht A- 1 JbA f*VHP- 
l-PV PP.H vtLh^fii h thlLllOf ^^^R ^ ^"t 

ili««i1l Rkii tcrr H*t*4*4^ 4nhi4 wvd 
p (IMtItv r^Ki-^ vn*1it*» h ti« Irr vhfWn 

f^x/*rii»*a 1 ij ran T>i* i«riaB 
lu'ij iLi h r^-i-Br^*<J lrt±4-»iTmlcq 
- UwdElipH±m4»iK^ 

^PKaF«4 - *l Bfirv p« »ij h 1 r 

vhiDllw W4C MMp GF^h k-h 

VMl FL*r'T. 

LLl: lirrlP lir rivht^PrT f^** 

toiil ffllrpi- irrp rr^f p^ ^r npr^* 

I* Pnvk. ii4nr talvd^lpta^ F<i 
Trvi 11'^ TiiMIM mm P*^*+'* 

Ovkktln r»^*nB 1^ ptT^Mlr, 
W^Lx IllrkVKtd i^Ll'JIfv. Ih^ 

C-w ljn»f Li ■ Hh* fipr«** K ■* ■ 
fknr», 1 P-» M ^r h^tE^ i h^ r*n#«* 

IChLHnLl, 11.' I~»r|u t-hlTlpHCTH 

rndTTPPT Jiir*r' *n Of K 
Wj PrtCP ^^ ClIilB f%t4ll *1 I V TnM Mito 

LLl: lir 

In 
ARTICLES FOIT ^>Ti""iTtFTT 

'*JIt* Wmhi. ri_„ - 

= '*1 IE- l^fl tll-wlnti 


SNAPPY JOKES TELEGRAPH SET 

F4 --TT^nrpfl MbIttth fFVEi- —I 1 11+ I- y LfecT \ I f Vtlpl- ^4. IJU4^1 M 
BfiT^CSa*-^ C^llfelV IC^H 
^■^Ij. pt« vrr ■<- 

pp"! 4ptriihrfr Hur 

F"Ti[fi^r, rmiiT*!. 

*l^ AiHV^nlrff TTVi LUMINOUS PAINT [.uncrionrAtitT, ^ii'-i 4piEjird I- rt -11- 

ij-K-i, rmttp T^n vr^WM IW^ rtt^ilF^'gi ^1 

Ilhc EFTlFtllpr aillll n^ IftTTift^ Pesl^f- 

dP zv Auii^r +^b« t.j -^^ L^Lir < t Y 

, Tikd *f tP« nil L^l IIft'iI r 
FlO lii-», «p-^">ihtf 


DANCING SKELETON 

P**tlP jV^flp rir* ntH-r»r. - -.y,, - 

WONDERFUL X-RAY 10c 

«HAT O^WWTVI VChh rih y*o 

Fin feiTfMTt^EEt 4 nt lb biUH h4 

C CC RING 

|jl*Ti>dld Ti'l » li 

■ r ri- HI iiNr ■fcn rfcTF,>l F^l 'iPllh'l'-l 

T [Fj If V .ktfirfi^iii r.4jlpt 
nn liijlh -til** -r tk» 

E1 R] 3t.W'..«o WOKDERFUL INSTRUMEN1 

kt(!rl*l 

DOtUU 

ti Ti Good tuck 
RING 

Vrrr Plr-I1nf. ^nlit 

*rj n"ir^— JT^n lPtUJi- 

rji a±<EMj ruir^li r rt^l i 
[riMftlFLm^ 4^|ri1 
V btiUlHt d K 1 fa I a ff 

ndtUl^q r^M « *■- 

■riUj jT&ffctp sot flfOif 
Aud hk » mil ff^n-1 |fL-i^ PiPpiTlfl ^CVI 

fcn rr^.p LiJri^T*H«a* 

tniprFiJPri- L^i 

rlF.L-r> PP "pli B-fcl-tfT 

'^-'^^ feMMhPUknl^^ L>4 vjjnrifTI nf 

hKrirr' f>iirnGMl7B4'L^i4H7[ifH , It^TTskij: I'M. 

ttM^kntf C^LAU _ iF'i'^rapp, CnT^npnii, f'n<Miil 

ind l^rfTpi-^r PD" ^r* w ■ bit in'-i^ wf 

v^r^i^ WcT9Ti liH r-Mt t4 hi^ftE' i>rp ^^ 

eiP t]', FhiUIi nmt «fli nt- Ihh Cn^kn 
-*-1 H14. ^-^6■l ni'ip ^( 


hrlhpc F^rFTi* 1^^ r^f ihiffi 40 ^irr^T" 

IH*Afciib»itbhiC4Hhta 
*r*. Hirm«l^c TriT 

ik. UirnFl.MiTI ^"feufp. hTT KJVTP 
nL Hlil^>i^ 'i-Hl 1 NT <■, 1~'r'Ti 
Li^k, trfHJW" Jut- Er^h;-* ■- 

rkfi, pU^J iVi -t>ifT^ nil I'VE- 
^.v- Ktt 1^PJ^F, fiiF^me^TT, 

rlCllHTP, fH.-l<Tr>nEr.. WhU] If . f?l]l[ltU > ■" 
rrntf Hhl^E + r , P^rf+t I'Jig**!, I*7K --^" 

.1, 1 iir'^ iirrtiiB. tpItI r"TK*ii, J:ta-i;'i ■ 

I Fl- TEr, |k El-'-^fc 1~1r k-TTil lil^i Tlr# Il1^ - 

^rl k', 11- h'r^UFv. Thrf ^'rtrlT tir^i^l. AAr MAGIC FLUTE tr+ diMfa ri.^to TIB rTllL jfC 
Bah' (O ^Mtv taitvidC 

Minun SmtrbC Cv^.tkvp. E91 DttnH Midi. 

^^FW fal^irLtv^ PlT-JFrf 

riLi hn IriLtrqjTHflf. yf^ny^ 

r>[rtn1nB Nki iL Ym ^^n 

r^E rFitt^lckn Ph4 BmV>J| I^^ Pit^rir 

■P Hmn, psfUTTUi. Md UfM Mlpil^i 

For t 

n>? rnfrrlrv^ toM pqpp#^ 

TF±nr4 lr }4iiL r^n tlH.^ All kl.ndlE^r ma 

+ir "ilti Fp'i^itv «nJ «ipp. "^t |r WHOOPEE 
CUSHION 

rriJF TifTtl-lM-p, If 
r-^'pHhyiP li»i'™--, 

TllAlT. rPU^h, 11 Al, 

Ptr. W>PT> Ihi v^rt^ 
L£fihetp»E-t1:ni;r|' i L i i 

■rhru fFi1-[ri Tir.1 AODRfft^ AULOf^DEHS FO 11 WOfrS OH tHIfi PaO£ TO 

JOHNSON SMITH & CO. 

DEFT. 59T DCTROIT. MICHIGAN 

. *--^J5^alour HEW ClTlt Ofi m^lt^if an v^if Pipt «r lac^ flP t»*t 0^- 

LjiPrrBEifi^^Hh clutPi ftlhdHrii aSr. mrpfr »nri fttlCflr Ih^" c^ LjME&I 
tATAtM 125 CARD TRlCRSff:^^ 

F^ 4nr^ lLir>Ph nt I14 kriq^ 1^ r\'TtAnr«i , Tir^rtr f-D^ ritf^ oFihfl lii^^t 

pn mpciCp ih# fi»^Tii nnvphtiL^ [lu^z]p^r ■■itmii^ i4>i:i^1lnj 

■4>i>l1«. rvbbrr lEsFnpPn imm uap ^FwUnlprtittni «4t^1 , c^rl^hhiF^I k* iDift'l Lh^ lf1tk±«ndd 

IDDI VTILL Clfdl P'PT liJTPnlFil, Irt 

dbF^Pift Eft* fHCtl P aCttr* tn^l r^l r 

bTMH TTWllEETflnri 1IuIi"Jates Afi4 

I'THildriiipEfrh. vn^rrwd A>i 

ld±Moit fnT hnfTH p^rUinfcttirtnL V _ 
iv4i' cn LirtAlAViifili Unrl'l* 

i^tn"prp ^t Ki| tFi* rtiM iMiiir fry 

[MJ^Miifi. Fr^w ' PklEi~ (ArtiHIiih 
ftiPAt Aii'1 «m mviPT ^T E^pir Pn 
r-TiT»1 "— '- "— ^■ 
ifUi 


Ichn wfi Sndth & G4., ttev^ 59 1 Dfflnd 
VOL. I— No. !! DECEMBER, 1936 CONTENTS 

M" Sforhi Complete} HARE AND HOUND^ The Clock again! A siniElcr figure of mystery, 
want ta know his nam?. by GEORGE L BRENNER 

The police DAUGHTER OF THE APES ,,.,,by VICTOR J. DOWLIN* 

Brailcy of the TropicE meets wierd adventure far north of 
the Congo jungle. ^ , 

SMUGGLED TOYS by JOHN A. PATTERSON 

Inspector Scott tooli the trail in Chinatown an^ it lead to Ihe 
stamping ground of Rat Larson, hoodlum of the hiffh seas 
and China coast. ^ 

EASY JOB by JOE E. BURE5CH 

He said hTs name was *'Free" Smith anrt he smoked his way 
into ihfir confidence. A yarn about the Coast GuaTd— and 
revenue men. 

h 

BUCKAROO BRAND [A Complete Novdef) ......,.- .by W. M. ALLISON & BUCK RINGOB 

A puncher wins a spread and a herd with the turn of a card, 
and — \t brings him and his partner face to face with Red 
River Brent of the rustier bunch. 

THE MONSTER MAN..,..,...; ! , ,, by ARTHUR PINAJIAM 

A new Dick Kent yarn. Here Dick stacka his life against tliC 
death mania of a madman, 

THE CHRISTMAS KID (A Comptefe Novefef) by BERT CHRISTMAN 

, A great story of gold and snow ;ind men gone "beasts" in 

Alaska, wherein the Kid swaps lead with a killer pack. 

THE RED RAIDER ^ ^ by E, McD. MOORE. Jr, 

Hill tribei swarm on the ouipcsi like wolves to a sTaughter, 
but Lieutenant "Smoky" Battle led his buUettieres with Yan- 
kee courage to dare the Range chief. Fwrrny PICTUBE STOSIES 1i puhllihad monlMr 
SI. Loiili. Mo. flriji-jrlnl ttfllrp. II Wmt 43nd Hlrr*!!. 
t-*-Eidina lit pf^fi offli-,., St. LD\i\i. Md.. imdir the Act of 
It UiuFi. In fh» UnLTfd Stntci and Iti PoanfimJniipiH imi] 

AU 4iJbArrl[ilEDnH jind cOrrpBimndflncn Abrnilil b« 
Ynrlt, H, y^ T>ir F'ii>»lk|ii-ni nrmpi m, rpK^ntTntirihliy lor 
■III* !'ir# In h^mtrhltlC Himv. tlJ>wllt){il flnH rnHnimcrlLil- 
• ffi" «i4rTt4>Jpnr »o trmntf ihcif mtnrn lo invner, Thli ma 

**fitflflvi., *2Pi l^iiTiHTnn Avtrnua, tirw York. N. V., or 
Ban A*enipfl, C-hifttn^ J]]. by Coirlci UsEailn* CompanT. Ino., HO DeSoto Av»rii*T 
NriT Vnr^, N. Y. Airlr^tiiiii for ►eccnd rlnn anrry 
MckFrh IrA. 1S7(I. EnbtcrlnUDn irirr: Qna (II ^Qnr 
rnjiBda, tl'OO. GlnffTq Fap|«. 10 emoiM, 

iidrfrMffd lo iSli rnMmln* nt H W'>i 42ml Stia#(, N«w 
iiiiHii]1r'j|r>t (irMh'iniri^ ctr nihtiiini^rkiiliH but will *Kf r-'i"* 

VMlha pirlntH In V. S. A. and anittB E«ri«nu copyTl«h1- 

fUlritf MtM a-Trtiw* WM|imTT< ,T. [l*r,n.i., rn-lrrn Hutp- 

T. W. FarralL Wenttm RptPfMefUhU^ ■, iBfl Nprth MirKi 
j1 W7S?] r-^ vdu mein know a3 much as i oo, abou^ 

Single cuuE to wurvc on, but i \wamt nx?u 

MEN Ti:? COsfEft THE- ClTVj AN' Tw' FIRbT THINO 
THAT LOOKS UKE tT MISKT BRING AOOUT H15 
ARREST, PHONE IT iN, I N^OW't LE^vE TvMfj 
DE,SK rsjow GET GOIN' — AN' I WANT 

HIM BROUOHT IN / J t ^ 
'^ / : j:i CLOCk l*^ QOSU' TO 
DAV A Vi?.lT TO 
J.PE.Opv CJLIMOfte, 

IN 01HLP WOElDi, 
THI^ ARRHSr 1% M60t 
TO aODT R - C'MON, 

rnsnz it> hon^^inV 

X ;iNOW, - X WNOW 

VOU HAVEr^T FOUND 
ANVTH^NG VET, BUT 

NOORB ^TiLL ON 
THE Ja& ^ 

T OMA^-LEV.'- COHEN-' 
HE1NT2.I — quick:/ 

;»^A' ^# REAR OP THE. HOUSE.,- FRaZ. NOU COHE' WftTCH ONE S^QE AMP 
ieN,THe OTHER-- I'LL CC 
INSIDE "JVLTM old man GETMORE, 
'/^N'TA'-^e NO (CHANCES ' V^^^ CHIEF f' r^ 


_- J\ *r *- .^ — .^^-' K.- -.^^ N i >>-- 


f^: L^- 


1^, 'r-^-^. 

WELL, TO-NIGHT-^ AGOUr NfNE-T\:llCTV, TASKED 

BENSON to FETCH ME ASANDW1CH VjD COFFEH — 

BEPQCe HE DETURNEO; I DECIDED TO HAVE A 

COCk'TiVL, iN^TEdD, A^]0 CALLED HIM.- HE WASnV OOr C^ 

THE PA^Tt>V A MfNUTE AND WENT B*^« AND PETORNEi:* W*TM T>e 

ReCQESHMENTS^-r tbTARTEP TQ EAT THE ^rAf-DWllH AND FEilT 
.50METHIM3 TOUOH, - OPE"IN3 \T UP, X FOUNJD THI5.' HfS 
CARD 


io o^«*;^^^,.;^ ^o .^^^^ ^1 . - *■ "-.Vs.*;- ,..-.-; 


rrr' J"i^^ ^-^ '^- .*^->-: ' * 

captain'— W'W»*flT — 
wa-i THAT* /. 


T OUT 


VJELL, MR \v>io-r\T:R-vou- 

APtV — I CjUH!i& this PPOV^^ 
TW^T -TH'BEbT Ot-;u5, SLIP 
UP A.T ijOMETlWE- ' 
— ME'iCT MCCfi^^^a AT *-EiCCji:5TcJ5S ' - 1»-'£ CA^A■^i <1=TS A LETTtTft — KE>Ti H ■ . BKAIUV op the TROPICS" 

STORY - Complete- 
by 

UlCTOR J- DoulLlflG-^ 
Of TH£ 

JOt 5f\AILEY 
A nunBtf^ OF 

OKAPI CftLVtS, 
AND P^EPPi(tE^ 
fOft THE LOnti 

JOuan£V 

CACIS TO 

CiyiLl^ftTIOfl. 
Of OAys ftnD 

W£lL &£ OUT WHin nfln- I vouft fRi£nt),uAftn 

VOU TO &0 no f Aftfhf R--TKti *i 
THf iArtO Of DfftTh A uELL . HE BEen 

VOU ALL HftUE KtftRD OF THE CAU^lHTf^ OF THE 
ftpES.-THe ALL-POU€ftfUL UaCH ■ This IS HE^ 

rtinonOM .. ^^, sill OfFCRE IT 1^ TCfl LftTE flno PfttPAftC*! TO CAnP foil Th£ nitHT, 

h nATi^f uiTCtt'tJotroft cohe^ up 
Ano [f^fti n*t*Hr a") the iupfRMiTioui This ■■ tor u(VE WOT TO f if^D 
C<^X OUT Of TH^^ ri^b^ 
Wai .''Mi^ »!. THE LAST 
ft WH^TE ft«i.-VOU rtU^T 

^ I NM*J VOUR flHt^ Lfr^^r 
n^bnf ftf^O TttCU^jWT I'D 
DROP IK'" ^OU ^Etn To 61 hinbrif oebEUfD fxcepv for 

TWO LOYr^L iLftChS I « 
Vc^- Id LIKC TO WRint 

THftT aeyiLoeyiL ifto':^ 
nfCK-'Ht ^etn^j Tu et 

THE CftUbEOf flUTHlS 

r ftoO »0 ti£LP VUU OO IT. 

OftftlLEV, fXLtPT InftT rtf 

HOLD^ IftFOftC^MlOr^ THftT i^ 
Lite Hbflf TO nf BUT I THlflK Uftr\ 
VOU our, Di^lf^tjVOUR ft(ll! 
OUfRTOn* ^RftftLS fthO III 
TH6fif VOU A^t-HliftSfi Cftr^r U^-E in THh T?t'Tb£ CELT' 

'^■^rVllS. IF 1 CAfl tfT VCD TO THE COflSTtOlTH THfn Tr4 
CCLdn^AL t-CJEl\f1f^£rtr WOl;Lt^ ACaiT tht in£A A^ TivftUnflL 


iisi*^- j- fUi M 


. yi^ £v « 4 


^^- 

-fl 
fftFt our OiT THt PLftin f\ 
MEAT HOAftV mnpRlLC 6ftJsi\6 
IHi 'i\Li':> well' bltflAL ■■ Art& A TROOP OF APE^ COHEi inTO THt OPtD 
ACCOnpAfllED Dy A HUHAfl CHILD 
art<T. Ai THEY FEED , A LEOPAM) iimrS^ 
our PROC^ A THO^n BUSt^ TQUftPiU 
ft bTRAYlCIG \OUtt& OhE 


4* 9^ 

THE GftfpT CAT LEftPS 
Ar^O CAfiaiES ITS PRtV rtlTO THE 
APe^ OARt HOT fOtlOU OUT rnf CHILD ortns ft locnfT T(iai 

HftW6^ ABOUT h(H fICtR.AHO WITH Tut 
flRE TO THe ORUD bW%f\ 
pp^iL^"' Till'. lOtftiHv f^vm*kiv ^^l\^*^ th» ui 

oc-itlas {t'fvmt- PM-'iu ftuAV" tanvf iHh 
^nn»THiftu Tfioo WITH w DnftPKftHfttKi of ftv miu 

lR>Om nftTKE VUlft&t THM KEfCi f^l tOinO I; I Ai Trt£ CfCPA^D h FORCED lOTO THt Cr[f1 

n 1^ Tc^f^ to piect^ w ttjt tMfveit^iD 

CLt> nftLE*> LCAD^ hlb AninALS on the UAGGCr^S &e SDMt OLD rfmit hftnBMLL'-THt 

fiftriv£t> fcfti^ Thtn ncRt T**fifi iicn-.. 
An& This ortt tkoop AFFtftRb to 
\ COiJLO TRAP TrtE'iE FCLlOW^ 
IT UOULt» B£ THE ^ffliPlTlOtt 
Cf THF t-'CRLO 
Ttth U^ED TO WORIS 
UITH THE Bfl60t^n> MUrt 
f^T rhf CftPE -"'' A 

HOLLOW G-OLrRO UHTfl 
ft HOLE Jl!ST Lf^R(-r 
EHCUGt^ fOft OiM Of 
THEIR FRDCIT PAW^ 

rHflf\ fl^Ti CLObfO ftbOUT THE 6MT ftRt TOO 
LftftCE TO Pftb^ Tt^ftO^j^l THE ^E^ftLL WDLE . F^fAD 
THEY bTRUG(.U Ifl \Jftm TO WlTHDRftU Tt^EC^ ~^ ueVf GOT sontTHino 


5E^blfSt Ti^E SiTUATion .THE Ct^ILD 
5MAS,H^t> THE TflAF:) THftf inP[\bQH 4 * HOLD on .^l-bTEK, -f^Clti 
no ff\m CjlTldtr 
OUT ,THUS OfLfSV£0,,5HE 15 QUlChLV 
THE im^ WiL& CHILD bTRUGGLEJ^ ftfio utn^ A RoAH Of rtAGe the 

UAllRlOR mu^ TfRM TO iht RCKUt 
rutm HEftOLOnG CHARGE OflLV m OLD LlMiK COOE^ Ort 
QW\ oh! POOft 1 

LrtflKISft! POOR CtifthKftJJ 

1 
T(1E CBILO RUtt^ fff^RL£^^LV 
TO THE ff^LUM non^TCl^ OftCh »n 

THE QUIET 

OF CftOe 

LITTLE 

BETTY 

GRf\HiALLY 
(\ECALLS 

Of tiEii 
fftTHEP. BfiOU6tiT ME out HtRE "H£ iftlO IT UE/LD 
f^AVIE ^CU to ftWAY.- &('T THE Dlt 

noh'.^fvs pioKt wurt mf --TNev omv cr^.Gf Liff uiE^en th^t 
Lvtn? on voijF^ tt£AD 

oiscoutREo The watH-oocTOft Hft^ 
VCT P.EVtftLED Hli GUILT . hE 5T£ftL^ 

iciTo THf Ten? 
OUT. AT THE CHIU'^ RecjU£6T, THE OLD 
f^Pc HftS DEEn Ct^ftltlfO CLOSt SV HER COT fiETTtH TAKE l^EK OUTMOf -■- 
THib lb ft FftETTV HAbT^ 
ft nortiH 

LftTEi^ 

6KAILEV 

M\) HIS 
i^T THE 

COAST -l^'. TiLJCH OBLIGED 
/'i^/ffOR THE llfT 
ri. *^ Pft^TflER 
f ^OT(^Tf\LL,BRAlLtV■■■Th^^^^S TO 
OUR TRIP THE GOUERnnEflT Hftb 
COfinib:j]0rtCD fiETTY f\^^ Hf TO 
CO OACh AC^D OPtM THE OFeKlf^L 
COLOfltftL ZE&Rft Rfsnth 5^10KinC>h PIPE' 


RECEIVED A IwspEcroR Scott va/are of the: u-S.cu^Toms ^==^S<25^ 

MYSTERIOUS FEf^l WlNE TELEIPHOME CALL It) COME fcst^i^^'^ 
MTH^ HEART OFTKE CHIWATOWNOFA LAtGE TO AM ADDRESS, IN TH^ HEART OF THE CHIWATOWNOF^ 
METROPOLIS.TO RCCEl^/E ^OME jWFORMATfON OM A GANG 
OF SMLIGOLERS OPeRAPNJG OUT OF THERE. 
^COTT IS RECEIVED BY A PRETTY 
BUT PISSIFATE^D YOUMG WQMA !1h +iririiiPfrai**t ■■. -THE girCs Jealous/ M16HT6E" , 

SOMETHfWGTo IT/ BUTLARSOWS 

FREIGHTHR HAS CHECkED OKAV 
FOR KfS LftQT THREE T/MES 

IM PORT-THAT OOf^T 
JIBE SCOTT' ^H 


\C SoRE;BUTWE KMO\Ai HES ALWAYS 
SHOCGLEO DOPE, O/AMOWOe 

OR SOMETHiKJ' CH(EF-HE'5 WoT 

the: kind to reporm- W£ gotta" 

HAVE El'i DEUCE BEFDRE 

\1^B CAMTlEUPH/^TbB 
HOUJEUER-AWTH-eOYS 
CAMYPIM ATH/WG 
ON TH' RASCAL. 


■***■*!,■■'■ _ _ X 

,l«.iP-^t 


'COTT REPORT^ THE Tl P^^n^ 
,Ac_KTO KIS TTeAOGiUARTEKS 


i GOT iT/ LARSOMPOMT 
KNJOlAi ME. WHY CAMT I 
TAKE A LEAVE ANO 
S»GM UPOM Wl^, 

TOB FOR A TRIP'. 
-I WtED A 

LlTTU- v/ACA 
TIOM .' 

-AU'FlHDOLiTHOWHES 
SMUG^dLIMTH^OUMK tW' 

-H-MM MAYBE Your idea's 

O^K^/ You COULO CABLE 
US lUHAT YOU Fih40 COT 
-/\W' Wbl> e^REAQV 

V FOR HiM WHEN HE GETS 

^ BAtlK (M PORT £^ 


tt II ■ i « ■ « 
■ !!■■■■■ THEN ^Et3 
HAVE EVI^ 

AGAiMST 


U^ 
i 4 I P4« ■ 4 1^4 *« *^ 
.... * V ^«v d««A I w 

-^ lit;;; ;;;it::;; ■■*if Ih .t. 
JUST A 
yj WORDS' 

PAL KNOygiMG RAT LA^SOM FREGUEMTS A C^RTOlM iWAlHRmoWT HAMGOOT.SCOTT 
ARMED \AJITH A FAKt ^CHEfviE ID SIGH OM HlS FRBGHV^R APPROACHES HiM I DID^ STRerCH IMTH'STiR 1/ MUST BE TH 
WITM VtR OLD P-AL ewAKE \ R^^L NI^COV 

SAUJPAVUGHTTOLCOKVAUt^L WRmM 
AN' VA^Mi-SHT USE ME 

PAL. '^ iiii< <i \ UAR^ON "FALLS PORTHE PLAM O^K YE* SWAB lAiE PULLS 

ANCHOR ToMMoRY-Ve 
KiN SI6M OM THEN- | M 
BOSYWiD SOME GlKL 

B^AT iTl pal! 


\ \' N 
tll teach ve' to 
SPILL Hot ^oijp' 

Or4 ME-Y£ CLUB / 
FOOTED CLUM3YX 
MOTTMAX 
LARSOM/C* 

PLEAS £<_ STOP/ 

OOMT KILL UlM 
LAR30M EU'UJELL 
6e UJiTHOUTA CCOK 

FOE ^V>^ ^ ftEST O" '^ V '-y ^ri Omly a few DAV^ At 

sea amd scottmakes 

A LlFtLTi'^E" FRIENUOF 
THE COOK BVSA^ING 
HIM FROM A BR^JTAL 
DEATH. 'f/ WHATTAVA' M^AM 
BU-TTIW iMTQ ME 
LITTLE P^ntfS^-YC 
^UJAB-i'LLTE-ARVE- 
MO HARK,PAL. 
-6MLVTGVIM" 
TO H^LVr I 

■-' J 

y Wea MAYBE VER 
144GHT PUMk:-' 

-GITOUTTA' HEt^E 
AM' LEMME 

EAT-' BU\R5T ME 

TOPSJLE5' 
YER SiVED 
ME ROTTEi^ 
NECK, </pDR6Er 

MATEY.yVLir'' iU .y^ /---. f^/ Vr^r_ fyj SURE WE KMOWS ES FfttGHTlN* PoPE /iN 
ITHHR C0N-mflBAW-e>UTTW'T3L00M(M' 

pr^'lGH- So UJE KEEPS OUR rt^APG 

SHOT-^s TH"MoST^y(CIOUS 

HOCTOPUS OM TH'^HA3 
MATEV-KG^P 

VE1? T+40TS Trt 
VERS4LF FeR 

^AaJPSSlKF, 
-am eresth' 

&lar5te0 way 
'e smoggles'er 

iWTO TH' STATES - 
-BUT i^EEP THIS 
QOtET MATEV 

ESAD.' LOUDER 
AW FUKINIIER // 

-TH' LOOKOUT 

MGST DIONT 
WEAR YE" It<j^5 lucky For Him as -HIS MEW PRlEMOaVES GCOTT 
SOME VALUA&LF IMFOUMATIOM '4 M VCLLY 
<lHfi et-ACK HAVJI< REACHES JTb 
ptbTlWATIOW'A 5MALCD»«1Y PORT ^CoTr CABlX^.IN COOL THC JM^OW a TtiL-^it: CAI^E^ AN- ILL 
PAY YOU MO&S OPF / VoU 
THERE- X^WJB toWANU reTi.TM" lOO 
CA^S O BLUE U^BtL rarS-AW fUJENTY 
fcK/lNp PLR Tl* lO BCXr^ O PiiO CA^>es 
O'Eli AK TOV^.'HAk'MViW ' I'LL Bfc 
t3ACk &OON-SO P<< Me AKiOTl^fc^f? 

OTK' £^ME ^TLJKP 1/flRSCM UJABT^S MOTTMt IW ^ETTTMC 
LOAOEPFORTHETRIPBACK, ' 

TV^E BLACK MAWKAHD VTS CREUJ START 

HC(^E:wARD AKIO REACH IWITHlN A FEW 

MILES OFTHE Li,e, Before scoTrHA-3 

AW0PP<>mJMrrYTOCHECKUPOW-mEa>W- 
TENTS OF THE M^^TEftlOUS'REO LAbEL CASES- H-MM TOY OOLL9 
FILLED IWITH ROTTEW 
"COkE'^-JUST AS 
NOUGHT 

U KEEP VEP 
BLftSTED NOSE. w 


s 


R 


(V?*^ 


'^So 


/*. 


o 


m 


f 


riV 
y 


' Sc 


P\)' 


— -D^^ 


/\ jff^ 


'-nr~ 


j^h ^F ^H^ r'L 


^b 


r J U ^' 


.N 
'BUT HE ISPlSCOVEREO BY LftRSoM. 
eUTMOTSATSV^lEO LARSoM FIRES IWtd i4lM 
^■. 
m / y 
V « - t^-'V-: 
STUMMED BY THE. TERRIFIC BLOW.SCOTT 

is wo match forthe tremewoous 

stremgtm of the JMUKOEROUS U^RSOW. -lUE^RE WEARIW PORT. JAKE -GO DOWM 
AKJ'TlE A WE^GTITOM MIS CARCASS 
AfJ^ HEAVE 'ER TO TH' SHARKS/ /^M" 
RUSH THEM RED LABEL, CASES 
OM DECK-VUE'LLSIGMT WIGS 
LAUMCH MOt/3 AUV MIMUTE' OFF 
PIER TMlRTEEM. ^-«e V ^/■^ r> HEILO W(G-' 

EVER'THIWG 

OKftV? YEAH r THINK So, 
BOT DERE'S A UGHT 

COM(W oo\ww Th^ 

CHAUNEL- MAYBE 
ITS FISHERMEN 
BETTER SHAkE A 
LEG FER&AFETV. 

F'AL. K4 ^ BLftCW /. /y Blast vr ! I'cvi groggy 

1 REAR &0MEBODV COM»M' 
CSUESS i'L L Hide in TH' 
TOP OFTHftTCA^E- ^^ ,,^ ''^7/ :^ ■/ V !<l ij > p ^i K^ GOLLY IT Ah" OflWt< 

AM' DAT B B-BODV?J<3^f{^^^^!^l- 
UOUJ-RAfs 
HOLLERIW 
^ - ^ FrR 'TV^ESE 

CASES. The bullet rat "mooGMT was 

FATAL TO SCCTT HIT MIS WAT^H 
AW O eUANCED O FF H Aftl^l LESSLY. MV, J I .^ v ■\^ -/; ^^iHAT 

TH? 
WHENTHELYTORWTHEIR ATTENTION TO WE 
LIGHT SCOTT LEAPS OOTAMD COVERS THEM. HELLO CH^EF/ HERes TH' WHOLE GANG 
IM OME LITTLE BASKET-AW IP YOULC 
BREAK OMEOFTHOSEfNNOCEWT LOoK(M' 
DOLLS YOULL RMOTK' ROTTEN DOPE 
IMSiDE THEY BEEN 
SMUG&LIW IM/ 
L^TS PUT 
ON TTHBRP^CE 

LETS DEARIE' A-i'LL GiT THAT 
LOUJ3Y CUSTOM 
SHARK AW- 
fiiij-: '^ i*.;v^.>:-:^^ 
SCOTT - VOU-R 
PLAW LOORKED 
PERFECTLY/ ^^ I KiCTTUJ HERE YOUR 

fcoiu' You/ wour 
sonjmv boy.' ir %i I ill 

riii 

lib^iii 

:ii4i 

liim^ HIM 
■ iniiiiri^ T-4i4 *>l 

"■viil-iiiiiiiiijiijii 

.-■lilKllllitll1|l4ll ISAJ htm t.' f .ii_hi>iip 
■ iiibpi 
hi I till 
[FC£)MK]Yy DEC, 
iryi^ 

THIS IS THE 

ORIGINAL 

STORIES-IN-PICTURES 
MAGAZINE MAKE YOUR FRIEND 

OR YOURSELF 

A PRESENT 

of 

a Ycar'$ Subscription A dollar mailed today will save you 20 
cents in actual cash, another dollar in 
shoe leather, and bring your regular 
copy to your door every month. Your 
news dealer may be »old out. 

Come on — 

Get Organizedl FUNNY PICTURE STORIES Magajine is not all humor by any means. 
This is the magazine that readers of the popular FUNNY PAGES 
have asked for. Magazine fans the world over have waited for this— 
Stories Complete in Pictures. And now you can read and ace the action, 
the drama,, the thrilling clashes of the hero who fights his way to glory in 
the tropics, the frozen north, the great west. Funny PICTURE STORIES 
is a monthly magazine. Your news dealer should have it. If you'd rather 
receive it by mail each month fill out the coupon below and enclose one 
dollar.— NOW— . ' '. ' ■ -. DETECTIVE 
WESTERN 

ADVENTURE 

MYSTERY 

COLOR 

ACTION! 

m 

A Dollor Per Year V p- PICTURE 
STORIES The Caitiic^ M^gziELne Co^i Inc. ^ 
II W*fit 4?d Stfcci* 
Mew York, N, Y. 

Htrfl'a & dollar. Send to tddreio below mch mmiili for on* y*aT PlfNNV 
tlCTURE STORIES Wanjiaine fU ia*U"). Mv lubiurLpUon tiAnt n oTict 
(PHni namt and addresa pJainll')— r NAMK TrtM ■ I w >**H-t*^**i <i n I i m mTTT-h^<44hhi^*J hhM^Ah.iwwT>|j* STREET NUMBER .„„ i nH fl H iiiil -—■-"■hi I ■-■>■' C'T> ANL' SiAEPH .- — n-fTT""?"'"^--'*' ii< * " >' ■■ 1 11 ^ *-" « 
t 

* 7k joe 

SMUGGLERS JIG'; 0EErJ T IP VOU QE 

£^T Tuis Time: VsucE^ it's 

D MANV' PAVS --^-^ wiM , WE'LL 

NOW - ^ /TUPM ^COUND 

^MD WAVE. A 
T^LV< VJiTM 
HEY TELlOwWO 
WHAT PO 

Vi DO POR 
A LlVl^si ' LVEQV SO 
OPTEN, I NEED 
A Guy TLJA.T CAN 

PlGMT ■' 
WELL ?^ 

NO WORK 

K LOTTA DOUGM, 
nGWTlN9 IN MV 
LINE, yoUR G^B 
SOUNDS PISW^ 
MISTER , SUT I'M 

USED TO ■' those'' GOOD '■ LET'S 
GET STARTED. 
WEVE GOT A 
LONG I^AVS 
TO GO 
I'M KMOWN IM EVfRV 

9TATE AS '' FRETE '" 
^N^tTM , 5'UST CALL 

kie: free. J 
pal, we'cc gonn^ 
ge:t alomg 'I like 
vou 'cau9e vdu dom't 

A9K QUESTiONiS- I'M 
G'' TWIS 19 " SLACKIE " LOOK JlG.ACOA^T GUftRD 
IE.990NI rJuMBEft ONE MR ,PREE -- WATCM OUT. 
FOD THOSE BABIES. 
OM I GET 
ARE WE 

PUMRUMNER^ NO. WE PEDDLE 
HAPPV DU-ST" 
LOTT^ T)OUGM 
IN IT PAL 
JUST SO 
WEEKLV 

OC GPEEN 
COMES 
. OKAV 
T^^ ME .- 


MV M. 

SUPPLV^ 
1-6ACK9 J 


fiNiE-so you 

LIKE TO s:raP 


.^g 
^ 


s .1 I "J" _ ^' VEH I AIN'T HAPPV WELL WON'T BE THAT OFTEN. 
UMLESS I SOCK AT/ BUT VOU KMOW THERE'S ALWAV*; 
LEAST ONE GUV.^ A COUPLE Guyg THAT GET COLO 

FEET -SEE ^-'VOU ChAMGE TmEIR HERE VJE ARE. 
PULL'ROUMD 
SM JIG-DOM'T 

WOULD BE ^ 
GOOD ^DE^ To 

'5HOl^/ tree: 

AROUND ? Y SURE, 

But 

DONJ'T 

GO 

TOO 

FAG 
ME DOM'T^HQW MAM/ 
TRUST \meN,WL 

^£-VJ GU>^ WAVE 
BUT I H£R£ 

TMIMK VER/ BLACKlE^ 

OK — / ^ -^^^ 
OM , ^IK -^ 

WE hJEED 
MORE BUT 
THEY'RE 
WARD "TO LEMME GET 

TMIS TTRAlGWT 

we: delwer 

8UT WE 
DON'T SELL 
DlRECTLV 
TO STORES 
MERES HOW MAND9OME,0UR RING 

WORKS HKE A CLOCK. WE GET 
TWE DOPE» RUN IT T>OWN BA.V 
ABOUT TEN MJLE9 To OUR 
■PICK-UP MAN" 
>-ME TAKES IT TO TOWNS IsJUERE 

WE UAVE OUR BUVERS. i > 

ME COLLECTS, THEN ^-^goW 
WE'RE PAVEO t T^ASOUT 

COAST 
GUARDS 

IF TMEV'- 
WE WAVE_OUR TRlCi-;^ OP TWE 

TcaA"OE ooo-o -LooK:ih4 , 

VOU'LL LEARN ^OMEOA-V 
WMEN TM09E GUV*g APPROACWl 
VOU • NlOvV SEIE TMAT OLD 
TREE ■■ WARML-EISS LOOKIN' 
J h THM'S OUR ^^ STOC K- POOM 
HANJOSOME- THERE'S AT LEAST 
EIGMT THOUSAND DOLLARS SALTED 
6ELOW TMAT TREE. COm'e: OnJ 
I'LL SMOW VOU . 

MECE'S A"T1N". EACH ONE'9 WORTH 
ONE HUMORED AND FlPTEEM 
"DOLLAP'S . WWV SHOULD WE 
WORK FOR A LlVlf«J' 

MANDSOME THEy'RE MAkTlM'THElB NEXT 
TRIP TDfvlOPRoW NIGHT. MAV8E 
JIS WIUL TAXE VA ALONG 
BuE ENOUGHTREE IS TAKEN, TME 
NEXT NIGWT. A SWIFT MOTOR BOAT 
WITHOUT LIGHTS LEAVES THE ISLArJp ^HEN ABOUT TEN MILES tOWN BAV, 

IT Pulls along side op a FREIGMTEP 

BUNDLES QUICKLV CHftWGE HAMDS/ 

AND ™£ ''Pickup man'' goes om his w&y WELL, HOWD IT 
GO LA-^T NISMT 
PACE 7 NOTWtN' TO IT, 
TM01_iGM ^ ^^/^^^ \T DAy;eLA.CKlE APPCOACHES -HAS A L\9T PUM3-3ELL , ME'5 

GOT A SArE PL^CE pop it, in 

CASE HE'S CAuGMT. VA SEE' 

wL'P NEVER SQUEAL OU EACH 

OTHER , IF .- . 


JIG WILL LOAN T AW ME'9 GOT 

VA SOME , UNTIL /DRlEXi UP WEEP, 

\aJE go ihJ COR/ C'MOM,WOW'T 
WAiT'LL 1 GO, ME 
LET JIG I WON'T 1 HOPE. WE WOhJ'T 
Mi^^- US. 
^TMAT'S THE WHOLE 
TpOUBLE" ^4^^J050M^. 
MOPE VA AIN'T TfRED WAITIN' KiD, 
GOT ENOUGH T03ACCO TO L^=^T 
ME A* MONTH , 

BlACWTIE^ I GOTTA. <^TRANGtE" 
T^EE:Ll^J SOMETWIfvJS GONN^ 
UAPPEM-. 

IT'-^, VER NEQVE9, JIG. 
VA I^AITED CEP TMlS 
NIGHT ANJT:> VEQ 

AMXiOUS 
TMAT'S 
£kLL. 
-_ .,. ^ P^SS THEN THE U&ST 
"DAV OF THE MONiTH COMES ,TWE 

E\/ENING A ^4EW TRIP IS TO BE }AM£ SAY, SLMD UP TLR 

twe: eo9s,wE'pE ^ yy. "^ > ^ y LOOK / '^ 

A ■ 
COAST n 

GUAPD/'' EAMWWILE ^ JIGS MEN WAVE 

LOADED TWEia Boat STAV WHEQE VOU AR^ II 
WE'VE. OOT VOU COVERED 

DOhJ'T MOVE- '■* L -^ V ^ X URE ENOUGH, A COASTGUARD 
WAS COMING TOWARD =;i-10RE PUT THESE SMUGGLERS ABOAQD 

TWESJ GET THE "DOPE PROM r 

THEIR BOAT V 
HAVE THAT GUN KEAI?y PAKD 
THIS Guv IS PLENTy MEAN 
LEWD ME A MAM -• THERE'S Ti^/O 
MORE MERE , TO BE TAKENi 

SAV.'/WHAT'S TH 
RIGHT. 

TftKE TMEM Y, 
"DOWNJ TO 
THE BOAT. 
pouBLE 
SMUT UP-- W N V 
LTOV PRESENT £\GENT 
I GUESS M^VBE^TOO LfeTE VOR 
IT \^ BETTEP TO jyou TTD TMIMK WOClV< POR A 

MOW 'Bout tT MP, FR / / / / /. OP THAT MOW 
kTiUJ, 

WELL, le:t'<^ 

GET STARTE-D, 
IT'S A. LONG 
TaiP, TO 

TVo TME CI 1. /, v/- ^ 
A 
A COMPLETE WESTERN 

NOVELET IN ACTION 

PICTURES 

W.M.Allison 

£rduck Rinaoe ,-#■ 

rOU BEEN ■ROUND THIS RANGE 
BEF0R£,INt5lAN — AIN'T WE 
&ITTIN' NEAR THAT SPREAD 

YET? HOW MUCH FURTHER 
x_ WE GOTTA ride; y- r'^-N iT ^"T'i ? h 


Vfc^-w-v^^"* 


THERE SHE IS — OVEK YONDER UNDER. 

THEM TREES' 


PECOS, VUVI Stt-W 
f WIN THl^ 
SPREAD IN 
rH'GAME. AT 
TULAR05A, 

an' there 
n^t no hombre 

WUNKIN'a BLAZEftON 
INDIAN JOE FOSTER! 
COnE ON, WE'LL 
5BARCH TMt 

I loin's! ;>;>C^ AFTER A COMPLETE SEARCH 

OF THE OLD PITCHFORK 
RANCH, INDIAN JOE FOSTER. 

AND HtS PARTNER., PE.COS 

MADOtN^ DECIDE THAT NO 
ONL OCCUPIES THt RANCH, 

AND THAT THtV'LL BED 
DOWN FOR TtiL NIGHT. 
TOMOKKOW THEV AIM TO 
LOCATE THE SMALL HERO 
ThAT GOE^> WiTH THE, 
3PKLAD- 

INDIAN, 

ME66L 

WE BETTER. 
ITMROUL IN THt 

BARN, TONiOHT 

FOOL THAT 
TULAROSA BUNCH 
rF THEY WAS 
n&GERiri'TO 

SURPRISE U5 IN 

THE DARK, UH? ■ f. ^ _ - 

I yORE SHORE A SMART MOMBRE. 
j PECOS, TI^AT'S A BUENO TKICk". 
i AFTER WE'VE EAT WE XL HEAF) 
\ FUR THE OLD BARN 
NIKT MOKNIW-^ ^-"^^^"^-^"^ 

J^^^ 
^W THIS i.ftYOut, PfCUb. ^ w9 ~~ X^ ^ '-; J\ v^: 

rJV DOWN iTRtAM A WAVS 1 . . ' - v -"xSN HfAD tf SVOtK WjrH 
iAN'SEE can we round lif THEM CKlTltA^. 1*' 
'rm- TC i ^%— .-r- Lv^+^^^ - ^^ 4 ^ I CAINY git it OUTA my head, INDIAN. 
THIS OtAL HA5 GOT SOMETHm' LOCO 
'BOUT VX*. IF WE FIND COW^ YORE SHORE 
THE LUCKIEST HOH&RH UNDER A HAT! 
* * THERE WAS COWS. PECOS. AM WAIN T 
LON& TIME. AGO. THERE'^ TRACKS 
LEADlN'iNrO rut RIVER! SONteOOY 
LIKELV RUN 'fM OFF WITH NO 
RlDEHb ON TilC PITCHFORK TO 6UARD 
UTS f<fOE iOMt, cowboy! 


' ^ I KIN SEE C0W5, INDJAN. ACROSS THE RIVER- 
AN' BACK UNDER THAT RID&E. MEB5E 0UR5,HUH? U. RU^rUN'STai G9E3 ON.PtCOS. 

mTAKiN'A fdi;r-eyed 

L00K5EE AT FHEM CRITTERS? ( ^Vt."-. ^ 
/^ C-^ 
**iiJ sainT make out the. brand ^ \ 
peco^, but there ain't no 

M0ER5 KERDIN' em. 
WElL CROSS AN GO SEE? \ ^^ 
INDIAN JOE BEGINS TO FELL THAT HIS PARTNEK, PECOS MADDEN, 15 
RIGHT ABOUT THE GAMBLER IN TULAR05A: THAT THIS SPREAD HE WON IS A 
DEAD MAN'S HAND- LOOKS LIKE THERE'S SOME TRlCK STIUL UP THE GAMBLER'S 
SLEfifBE. BUT INDlAr4 AND PECOS WILL PLAY IT OUT 
^'^^'^JW: S- - 
S. ^'-^ THAT TULAROSA GENT'S MEBBE'S GOT 
SOME WANTED H0M&RE5 CACHED 
BACK IN THE HILLS WAITIN'TO 
DKYGULCH US, IF WE WAS DEAD. 
(NDJAN, he's STILL GOT THE RAISCN, 
AN' HIS VULTURES'LL CLEAN OUR- 

POCKETS 
I KNEW IT WAS ^OME KIND OF A TRICK, 
PECOS, BUT I DIDNT SAVVY THIS THING, 
FfG&ERED HE WANTEQ U5 OUTA THE- 
WAV AN' WED MEET UP WITH A KILLER 
BUNCH AT THE RANCH, BASy /VOvvf H 
THERE'S THEM COWS; 
.^-j ■'^ ■^ PITCHFORK 5TUfF? LETS 
RIDE IN CL05E AN' TALLY 
THE BRANDS. 1.^ 


I'LL KEEP AN EYE 5KINNED 
FOR BU5HWHACKER.S. 

COME or^f , W(»i> -c , 
^■^-^^^ . J.--^'-^.^' '^-'" --^r^^h:^'r .*^. ^-^ "4^^/^^* THE^E CftlTTtft5 &HONG TO ML. 

PECOS, AN" COWi DONT CK055 NO 
RIVEK5 'LES THEV'RE DRIVEN 

WELL, WEl'ftE DRJVlN'fcM DACK! 
>^'-''^'^^r^ 

J I *^ m. ^' Jfifj-^ *' 
- -.-•^^" -^'■^.^Ti .■r^ HEAR SJlOOTiN', INDtAN, AN' 1 Km 5EE | 
OUST. THF.M HOMDRES /^ COniN' AN' 
THEY'RE OW THt FKOD* LET 'EM COME' WEIl GIT THESE CRJTTERS 
ACROSS an' MAKE A STAND ON THE OTHE IN- 
SIDE, WE. Am'T RUSTLERS? 
HOID YfR 5H00TIN' PEC05^ LOOK^ LIKE 
THE LAW COMIN: I KIN SEE A 5TAR, ON 
ONE 0' THE GENTS— THE HOf^lBRh ON 
THE BALO-EAUD ROAN. Airs'T NUTIIIN' 
TO WORRY ABOUT- ^ ^y^u 
"m^^- 
KEfP THEM CLAW5 VV\ THEN COW^ 
BELONG TO RED RIVER BKENT, HtKE' 

CLIMB DOWN OFF THEM BRONKS 

an' no quick moves ^ KEEP 'Ln 
COVERLD, iSKENT! 'k-^-a, 


-■■iW« 
WE GOT PLLNTY 

ROPES, SHERIFF? 
LET'S GIT IT 

OVER WIT'. DON" 
WANT NO RUSTLIN 
ON THIS RAN&E', 
NOBODY'S RUNNIN'NO E>LA2ERS ON 
U5, SHERIFF! JUS' HOLD YORE. 
MOSSES, THESE COWS [S MINE.AN' 
I KIN PROVE IT t 
YUH GENTS A«E GOIN' 
TO HAVE YORE HANDS 
FULL 0' DYNAMITE IF 
YUH THINK MY PARD 
AN'mE can be FRAflEP. 
DON'T FORCE YORE 
TWO-BIT HANDf 

WHAT KINUA PROOF YUH 
GOT. FELLER? HOW CAW 
YUH OWNTHE'^E COWi 
IF THEY BELONGS TO 
BRENT HERE? WHOARE 
YUH, ANVWAVS ? 
iNQ}AN JOE PLAYS HIS ACE- fN- THE 'HOLE AND SHOWS THE LAW HIS OFFtCtAL 
REClSTRATiON OF THE PITCHFORK BRAND WHiCh HE WAS Sr^ART ENOUGH TO TAKE 
CARE OF IN LAS MORES BEFORE HE REACHED THE RANCH. IT WAS ALL LEGAL. 
REP River i^RENT, A KU5TLEK AND THiEf HIMSELF. SAW HIS GAME BEAT AND CURSE YUH, BRENT THIS GENT HAS GOT 
PR00F5', YUH WAS JUS'USIn" ME AS A 
tool! \ GUE55 I'LL 

1 -- -<-: y 
BUT RED RIVER. BRENT SAW HIS ERROR AND ONLY 
DEATH WOULD WIPE HIS SLATE CLEAN. HE'D OVtRLOOKEP 
CHANGING THE BRAND REGISTRATION. NOW HE 
AND HIS GANG TRIED MURDER. TO WIN. 

BUT INDIAN JOE AND PECOS WERE GUN-FIGHTEfi^- 
THIS WA5 THEIR. MEAT. BKENT, YORE A DIRTY 
HELLION! KILL THE'DAMN 
OEPPITS', GANG! WHAT ABOUT THE R0PE5, 
BRENT? TOO BUSY EH, 
YUH RANGE. THIET '. 
THE DIKTV RATI HE'S 
DOWNED THE LAWMAN! / .'- -^ 


^ /J '/ vV, 


'•. 


E^ ;*:^> V. 

THAT'LL STOP 'IM SHE RIFF!"] 


PARTNEK. PECOS 
MADDEN, HARDLY 

SCRATCHED iN THE 
GUN-EIGHT, 5A\/E0 
THE DEPUTY FROM 
DEATH IN BRENT'S 

DOUBLE'CROSi. 
AND {NDiAN 

PR0VE5 HiS 

OWNERSHIP or 

THE PITCHFOKK ' 
SPREAD YOU an' yore PARD are 5Uf?E A PAIR OF GUN-FfGHTI/S ' 
FOOLS, INDIAN. LOOKS LIKE J WAS SlTTiN" IN ON A 
CROOKED DEAL. BUr SHENT'LL 5WEAT IN THE PEN FEB- | ^\ 
THIS. AN" I'LL GET YOU STRAIGHT ON VORE P/TCHFORK 
SPREAD- PkH the cows. FLE^H W0UND,5HERIFF- 
WE'LL HAVEYUH WHOLE- 
■HIDE iN A JIFFVl .^-^ m 4 

=?■- 

^ 

^ 
*^ 


T&JJIE 
MAINJ ^^ NOW TELL Ma, 
pPOF-HftVE 

TVIF, FORMULA ? 
CLfc^'TOJ, (i coLLEft&UE or wirjt . 

AM> TO & DR, JftCOa Va^ftiMiEE^, 
A 5URGEON WE+O LIVES ABOLIT TWO 
r^^LE-S FROM MlTRt on ftN ES ' 
TATE AlX aV HiM-^ELP' ur^ tfldPPfb 
IN fC?i> ft ChftT TME OTHI^l* D'CiV. VA5ULO > ^^ 
^- -AND TWCT5 VO*^ }T MtitPtNED.DlCr' ' 
POOR GLORlt* HEf^PD NOl*>ll^ tTJC> WENT 
DOWTl lO iNUfbTlGME. THi^ N^.On- 
STEP OR WHfaF:^^p {T w^-S GOftP.&ED MFP 
ftND DAPTEIj Orf JiJ'bT A^ I «U^U^,D IN 
GOD-n Wft^ TEpr^iBLt ' X FOUMD Ti^t 

SAFE OC^EN AfiD THE FORMULA FCC' 

^IIE l^Xtn.OeWC TH^T s'vF GOT VROM "[HL 

Pi-OATlhJG CiTv GONE Oh 'rib AUL 

TOO k40PPl&l.E AND POOP f^LGPif-' ^ '^ BtCK 
^.- V 
CftWT TtU. AS Yf^T, PROF ' 
JiJ^T TO MArtI: 3Ri; T^^OUfcH,' i L.L ^tr4DA VJIRF- TO f'lT 
CMIHF OF POUCe Wftl-'bH, 
A MCM5TER,EM^ 

'"^ ^ roil ND. I'm not TH1M»<ir'JS 
OF T^^E rOPMULft 

so Mucv* , dk:k ' 

ftfJD TXftT ' 

, MONSTER J 

V^iMAT COULD IT&H?^ 
A 

F 
E 

w PROF — MV HUNCH Wt^ 
RIGHT- I'M OPC TO VfiN 

DOM'T WEftP tftCM ME IN > \ TUftT HOr-l^TER 

TWO ^:^a^f& call the. pojcb 

AND FCH_L,OW ME ^ 
GOOCj ux*< ^on 

BUT W^^TCH 
OUT FOD / 
UNDER COVEfR OF THE SH£JX>Wb, KENT ^TBM^ 
1 WJD BEFORE HE CtN IMOV£ ALL &0£.^ &LW1K / 
THL l-ULL0Wlh4G DAY- k^nt awakens TO 
7 PiWJl.U-vVHliRti'i 

COMES "TO iiy^ 
X'LL — I WtJ^T A&MIT "niAT X <iftve. NO 
tr4^TPftJLllO^*5 TO BSRIWr^ MtA utl^ 
I MtRtL' WWJTEE' THE. P-or^rtUtft - 
HOWEVCP, MtP APP£AP1NG ON lUE 

TUtT T HftVE n riOTHITiG ELit 
MATTEPS/ 

i \ y> / 
♦)a.5 RIDDER LEWES. KENT. WHO HA5 
LOOSENED H?5 &OND^. DARTS OVER 
TO THE EXPERIMENT TA&L£ / 

'■l-i IF ^ I fFiP rfiPTiTTT 
GREAT GUNS.' 
, -, ,THE MONSTER/ J> 
I 1 CERTMWLV HWD 
TO REftCH RDR "n-lfsT ONE ! .V? 
TWtV^ RAFfcH. &M0N&OL1^^] I PICKED 
UP IN "mE F&R E&ST— fcECAUSE. X 
SAVED W!5 LIFE HE HA^ BECOMt 
MY tsevOttD SEQVAMT AND HA^ 
POLLOWrcD Mt TO TUEL R5UR GREAT 5COTt/ 

iVl GJAD YOU ^UCWEO 
UP WHtW VDU DIG ' 

WOW-\VWO 1^ -mCkT 

GIANT, Af^VAY? CORNSR^ OF "mt WORLO / 
NOW-L&T US Gt-i" .DOWN TO BUblNES^S? J y 44 tS^ \ M. :■ ^V 

YOU &E& TM15 TUBE, don't 
you'- I ftM TM£ ONl-Y MAN 

IN THt WORLD Vi\AQ WNOWS 
HOW TO MAV^ THl^ POV'^R- 
PJL E>:PLOSjiV£— AND WWEhJ 
THE TfMG 15 RlPt£— NAN^/ 
R I [jOEC?, YOU'RE 
MAD' WITH ONE. 
DftOP O' TVIAT STUFP 
WUY MAN— VOL) CAN 
&LOW UP IHF, WCC^LD 
DO WOO KNOW WHAT 
THAT M£ANS^? TTTTT-rrTXTT 
^^O fe^^' 
V__^,-^- <r ^MD B£ PRE- PARED FOP iv;e 

5UftPR^b& OF YOUR LIV&5.' OPEN THESE DOOR^ 

IN TME MAwe. OF The 

lav;, RibDEP -you're 

SURROUNDED/ &^awg/ 
DA^bH TWlt) TO TW£ FLOOR AND BLOW 
U5 IVLL "TO &lTt>-MW-X THINK TM/\T 
WILL STOP ^OU-NJOW I HOPE, YOU 
\aJ1LLGIVE M£ TlML TQ SftYGOODBT'E. 
/TILL WE MeP-T AGAIN/" 


-^ ^/f. ??^ 


S: 


1^ 
p 


Vi 


k 


Lj^iBl 


'^<^' 


(^^^ r-i ^vu. 

xk:.^ ^BDT KENT SUDDF.KiLV W^IRL^ AND WITH A 
iLAlJllVULLV TWeO KICK KWOCK^b T^t GUN 
FROM RIDDEP'^ M^ND. M Tt^E 5AM&- Tl^\^^F^^D(^ 
FUNCbf* TV^E TIJBB ITD Tl-VE FLOOR DA^^lNtj H TO 

I ^ IT^ ■ 

5)tmEN, WlThOUT WARNING. TH& 
l/Of^bTER APPl^^R& LtKE ^ 
GPIM GHO^T AND — . 
ITbu? TMr. LAW ftPPlVE.-^ AND KENT HEARS 

n^t eiivST oc A coppcp'^ gun — like * 
NOTING WAPPEN^^ AS TWE POUCE SiAND THERE 

^-rUPEFI£D, RiDD£P irSVES THROUGH TME Tft/^P 
DOOR. 

WELL. YOU E:eE,PROP. 
X FILLED IT MVSELT 
THE TIMU- ME WENT 
OJT rOR A FEW 
MINUTES/ 
BATTLING A Hard'Hltfing Sfory 
of Quick Adventure! by 

Malcolm 

Bruce BEAU BRUMMEL Adventure crowded the Ule of Bob 
and ioand him always ready with his 
mauUes, Here is a big story of a big 
young man in a big city^ You'll like 
him, and his career is a real thriller. DYNAMITE Devaney jerked on the reina of his 
team and sivote. As a matter of fact he swnre 
many times and in a manner quite shocking to 
u part of his audience. Befi>re him and hehincl him 
wore nther trucks, and lH\i^, and cooh driver now 
he[ran offering advice to the hi|? '"bluG'toncuGd" 
truckmen who was jamming the traffic. It was early 
fvvning in the i^ummof nnd the lori^, almost horizon^ 
lal rays of a retreating; aun shone full in the sweat- 
streaked face of D<*vanpy as he leaned from his perch 
high ahove the horses. 

It was not the fault of the horses, nor was it ex- 
flcciy D3Tiamite's fault that ha was causing a block 
in the Ivaffip, hut as he jerked forth Mg whip and 
bc^an plyinjr it with a will on the helpless animals 
a window in a taxi close alongside was drawn down 
and the face of a man appeared, calling to^the pro- 
fane Devaney. 

"Shut your face." barked Dynamite with only 
a fflance at the face in the window. He said more, 
about youne fops in poup-and-fish togs that'd better 
stay in where it waa safe. Dynamite had never been 
a judg:e of faces. 

A moment of this and the door of the taxi was 
flung open. From it stepped a tall young man of 
more than pleasing countenanco who wore the ac- 
cepted thing in evening clothes, and an air of mild 
gentility slightly aroused. With a word of assur- 
ance to the girl who [caned toward him from the cab, 
he approached the plunging liorsew, 

"Put up your whip/' he said in a low i^onimandin^f 
voice. 

But Devaney only swung it more viciously and 
addressed his best style of profanity direct aL the 
immaculately attired man bcJow, 

Taxi driver? and truckmen bounced from their 
seals, scenting trouble. It was inevitable. As the 
crowd gathered the man in evening clothes retired 
to the side of the taxi from which he had but a 
moment before emerged. Devsncy had been right. 
He was a quitter and was sneaking back to the 
safety of the machine. Another example of De- 
vaney's poor judgement. The fop was divesting him- 
self calmly of his hat, his gloves, his cnat and his 
cane. Devaney roared with delight. The dude was 
displaying symptoms of insanity. 

For a moment the stranger stood placating the 
girl who had started to remonstrate with him as be 
tosj?ed bis clothes into the seat beside her. With a 
final iresture of reassurance he again turned toward 
De vaney's truclt. 

Few pedestrians were abroad at the time, but among those who grouprd them*ielves along the curb 
was one who looked with speculative eyes on the 
man wtioso wtnte, BpotlCEH vest waa decidedly out of 
place in such a siting, 

*'W]li you put that whip away?" called the vested 
one to Dpuaney,. Shirt sleeves were being rolled 
upward in a workmanlike fashion, and the specula- 
tive man remarked to his friend at the curb, 

"Judge," he said in a gentle drawling voice, "T 
think ynu an' mo are goin' to see brains get an aw- 
ful rockin' from brawn. That's Dynamite Devaney 
up on that scat," 

The Honorable John Yeoman glanced at hi a 

friend Ace Martin, and chucked. For years Martin. 

ha knew, had bten managing boxers of every hue and 

shape. Big ones and little ones had clTmbe'd high up 

the fistic ladder of fame and fortune under the 

masterful tutelage of the venerable manager. But 

Yeoman held a different opinion in the present in^ 
stance. 

'^I think you're wrong, Ace." he argued. "This 
looks to me like an example of my argument right 
now. A fair amount of brawn coupled with brains 
will destroy twice its own weight in brawn alone. 
Ho!" 

Dynamite wap glowering on the upturned face of 
the man on the ground. 

"Fer two bits I'd amacV vou do^m wit' dis," he 
bawled, threatening the other with his whip. "Go 
crawl back m the coopay wid j-er jane an' ahut yer 
face.' 

The answer to tkis was silent but sure and Judge 
Yoeman gripped Jlartin's arm as the man on the 
ground leaped. 

Thorp came a scream, a tiny mufFled appeal, from 
the girl in the taxi, as her escort sought to clutch 
the kickinff fool of the cursing truckman. 

"Come down," he shouted now above the roar of 
l.he horns and bellowing of the waiting drivers, 
"Come down and say that to me again." 

DEVANEY leaped from his perch and even as he 
left the truck he struck out with a wicked, 
vicious swing aimed at the man beneath him. For 
a brief moment there was the scurry of feet, the 
swish fo flying arms and handSj then, a sudden dull 
thud aa skin covered bone met its like. The man m 
evening clothes had landed a clean right hook to the 
hurly truckman's chin. Dynamite Devaney sprawled 
like one drunk against the heaving body of the near- 
est horse. As he started to slide to the ground, there 
Came another scream from the taxi and a girra voice (jtllinc "Bob," hut Bub wm bent nn Ji cnmplote tani- 
uiE or th€ bjule IfffoiE him. Htt gra^jiid llu- ;tll but 
hi'lpkss D^vancy by the collar. Ki^i'bly Dynumite 
iiitd to fieht off hia adverfiary^ but Bob iMa^btd » 
Uic cajiabia looking open |ifllni full in rbe olbev'a 
(m^G and held bjm pi'oppetJ ai^aiiiHt Lh« ^ide oC the 
ttuck. 

"Well. I'll be " Ace Martin stood rapine at 

the fight befara him- Hpvc wan mateiiHl of the 
}iij^hi*st type, a ringman who cmiUl full an ovei'-sizfd 
hi^avywoigbt with on* pum^h mui hold him a^ (.boHiiiy 
ii.1 ihiH man appaipnlly hold Upvanpy. U was ni^t 
i^o hiiitr ajro that Ihis name Devarey fclli^w iiad been 
tousod as a coming chalK-riRer for the cirnii, but h^ 
had Ijeen found indopendahla and a^ a consequence 
If^tame ai:i'Uj4tomed lo dividinff his time trucking flnd 
rintf flghline. He waa equally good at bnlb, huw- 
ever, and lasted but a shnit time at cither. Right 
nuw ha ixaa pretty mui'h hora dc combat 

It was a neat job and well done, and as the crowd 
bftaii to move lo the ojipoj^iit- sidi? of the filreel 
s^hj(hi?r willitiff hands hud narlly draggt'd and partly 
L'ariied the half ctinsoions truckmen, a few leaped 
inlo Hke gap and proceedod to f.lraii;hten out the 
traffii: tangle whEch had steadily grown worse. De- 
vaney'a MucI; was jockeyed out of (be wedge and 
the machincH bT?gan to move once more. 

Ai'« Martin was standing neai- surveying the 
blink iiijf truckman, 

*'YeD," he declared with a grin. "U's Devaney 
all right;* 

However, unhindeied by the crowd which waa 
centered about the disillusioned pug, the victor un- 
rolled his shirt sleeves as he returned to hia own 
laxifab. There was a moment's paufle at the door 
of the car and a few hurried words passed between 
the driver and the younjr man now once more nr- 
rayed in hia tusedo. Another car moved on in the 
tfitllu' and from an npi^n window shone a elri's face 
heamin^r with frank ami honpsl admiration for the 
man in the alreet. In that fleeting glance there 
was a Hash of rciuijruitiitn in the eyea of the ^ir]. 
Bii[ [he man was heedleL^s of the appinvinir look 
which gtiiwed for an instant, and then was gone. 
Bnur diwappointmeni had folluwed close on the 
hecU of hia fistic triumph. 

"fiti on." he j<aid to the chauffer as he stepped in- 
to the car and closed the dnor. The machine rolled 
orf to disappear in the swirl of traffic ahead. 

*'Ju*t' my luck/' declared the veteran maanger ba 
he turned eastward toward the avenue with bia 
jmlitial frit^nd, "flis car ia gone. I mi^ht have 
been able to devehip that guy into a champ. Ynu 
remember Judge — " he went on, and the Honorable 
■lohn Yeoman liatened attentively until the sjrowdfd 
-idewalks of the 'nterveninp street swaibiwcd them 
up. .Many a good fighter bad be^n pieked up under 
'imilar circumstansjcs. Also many a tramp. 

CHAPTER M 
A Fighting M(in 

Ctili Robert Brummel, as he rode silently in the 
*^ l.ix'i. the whole evening Wfli* a frost, a failure. 
He waa riding alone and for the very K'lod reaaon 
that upon his return to tha car he had found il 
empty. 

Helen BercifoM had left him flat. Act'nrdlng 1o 
ihe tavi driver, who an^werej him with the merest 
'Uffgeniion of a grin, nhe haci dapartart with some 
remark about "a disgrace to society" and immethitig 
mor* abeul "Iwo hrutea," The diiver couldn't junt 
^Ky, but it was evident that ivhe had put hjm in a 
'fata with ihe roiighnerk Uuckman and fled merely 
lifcau*<e he wai diiinff what he thought wa?f hh duf.y, 
■"^■1 right, Proleciing her from the profanity of a 
iLtthan and a buily, Lo nay notbjng of Having tha un- fortunate >iorses from undue and unmerciful beat- 
ing. Boh was a pirture of gloom until it orcured to 
him that ^he had no douitt taken a la^ii herself to the 
Marldorf and he would find her there when he 
arrived. There wan just a chance that he could 
paleh it up. The dinner dance however wa* un- 
promlsiniT of auccesa aa far as he was concerned for 
he knew Helen well enough to be 8ur# that the laak 
ahead of him would be no easy one. 

Now no ono had ever aaid that Ruth Potter wai 
beautiful. ]t had been admitted, aametimea be- 
gruflginirly, that she was pretty; that there was & 
wholesome freahness in her fara. Now as &h» rode 
northward alone in the deep dArkness of the taxi her 
Ihouphla rushing swhftl.v backward tbrougb yean, 
her face ahone w^iih a light that fairly illuminated 
lier temporary moving prison. 

All about her danced headlighta, and her ears 
echoed to the ratUe and screech of th» horna, but 
tha picture in her heart persi*^tcd. It was the fae« 
of the man — THE man— she had aeen. Face to face 
after what seemed years and yearn. But instead ot 
evening clothes and ailk hat the man she remember- 
ed \vr\s wearing dirty, niud-smeaitd olive drab. It 
was a uniform and she recalled well the dcvit-may- 
eare angle with which his iron hat was perched on 
.his tousled head. She did not even know his name, 
but what did that niaiter. She had si'cn him again 
and he was in New York. But that first time, 

Ruth Potter had been one of Iho lirst of her sex 
to volunteer her services "over there/' As a mem- 
ber of that faithful nrganixatinn of red cross workers 
she had been among the first to reach the other side. 
Week after week, month after month, she had fought 
besides her sisters against the ravages of dirt and 
disease, in the battle for life against death. Now 
fiha remembered that day up at the flrst aid station. 
It w^is on a narrow dirty road, hardly more than i 
path, and tha morning was ^old and cheerless. A 
bleak wind lashed her face no matter where she 
stood, and the long marching column of worn and 
weary fnces that passed her still moved by in a 
vividness that made it seem but yeaterday. 

It was a picture out of the past that she now saw 
and in it was engraved more deeply than the rest 
the face of a man, who was but a boy, and who 
trudged camely pft^t btaring another's burden as 
well as his own. The troops were "going out" for a 
re^t. Theirs had been tha lirunt of ihe siege. Night 
after night they had moved up on the enemy'fi posi- 
tion, drivin^' him steadily, surely, backward, until 
now it was given them to rest up, to recuperate for 
tha big drive that was soon to come. 

Nobody sprikc. It was a jillent proeession and 
only the shuflling and stumbling of hca*y shod fccL 
vied wiUi the rush of the wind. 

She lind noticed him more because ho appeared Ut 
he marchinjr alnne »ii ho brought up the rear of a 
company, and he staggoi ed now and tlien from side 
to side of the road. On one shoulder he carried bis 
pack, bulging and thrown together in haste, .\cv(|-^ 
hi* other shoulder he bore the inert tisKre of his 
buddy, a thiUn worn out P5TUro of a man who:^e feet 
hung loosely in front of the mnn who ciuiiiil him. 
In one hami Iho big boy carried two rilk'* and m iht 
ntber ha half dragged, half carried the pack belong- 
in? to hifl buddy. 

Ab he passed he d*^c^'^ ^^P- -T^flt for a moment. 
In his eyesi there flasnod a silent salute to Ihe ii[\v\. 

"Drun him here,*' ahe bad I'alied impuluiveiy, but 
the big fellow only shook hia head, and grinned. 

"I'm takiTijr him back for a rent," he snid^ and 
w.'nt on, mumbling something alioUt hii "buddy," 

CONTLNU!!:!)— nON'T MISS THE NEKT IS^VZ Well- I tmink " 

i'D CAll jr^'THE 

jODA^'b CMPf3T^^AS 
you KNOW 
GfF _SiLLVf— MAYBE - BUT THERE 
VV,Ab A REAL"cW»IS7MA^ KID " — 
HE WA'^ roUNO ON CNRlbTMA^ TOO - ) ^"^\z 
O^iLY IT vVAb YEARS -^GO JN '^ ^ A &K/\ /p^^^^'^ / 

TELL USp 

^BOUT C __ \ . -V^ HIM ^' ,v iVs, ^' T .^ ,^^^-^ "SK I ".^ Wl O ELL - fTWAS E-^PLY 
CHRfSrMAS MOJ^NiNS -4WD POP 
KINGSLEY, AN OLDTlMfR IN ALASKA, 
V/AS MUSHIKJO OVER THE 3N0W - 
COVH^ED JCE OF THf YUKON RIVER ^^■\i\ i\v I . ■ "^.■^ h •■', A / X- V i i ^ fii .< 

>\^^ 

\i .'^j ^ ^V^ ;« ♦ L00K5 LiKr >N 
CAMP ANFAn - 
I MiGMT Pfr>^ UP ?' ^ ( ■V,! ,■ AV j^*2"5 -^ ^^ 7^ 7^ - - r ' ' / MV A DOC.^ - NO TRACKS \ 


^■v / Vj t^ .>K' ® TK£ SNOW FELL E4RLY LA^"^ 
Fi^t— THAT MEANS THib KfP 
Ar i-E4ST / V 


^^ ^ /'. o A BABY/ 


i /PC^^^JD-aLJ^ fT'S MlGHrY»L'^JN^rt;^?AL 
POR A MAN TO BE TR'/V^£Lin' /lii^NE 'WITH A^ 
iNF-dNT THIS S/Z£ — THtRf" MLJ^T O' 
B£EN ^ WOMAN TOO / 

i'LL UAV£ A LOOK 
OVJS\D£ " MAVSi:" TMfPE'^ 
BEf N At\ ACC\[?BUr ^ ^ ■\« \K m. r-^' QP 5£rMb HAPPY 
fNOU&H - CfJEWm' 
ON TH^r FANCY 
M^rrfN- A MAN'5 
Mfir^^J WJTM /I BlCr 
K"0^ THE B/^CK KfNOSLEY 
LOOKED AeO<Jr AND HELLO * r 1 V- 


x. s. fv -^ 1^ WAL - UAN r 00 Off 
HAVE" r'C^MP WEPE UNHL 


^ THE Vf^P6 P^S^ED 
THE CHRISTMAS KfO GRtW 
>1ND LEA1?NED IjKOtR THF 
CAREFOL GUIDANCE OF Tt4F 

KiNfi-SL^y^ TWEjV 

DFATM C^IME, CLAIMING 
BOTH POP ^NO MVPA VVHHJfJ 
THE SAME YEAR - 
I DOK'T 6&L0MG TO 

NOBODY NOW BUr 

50MHDAV - MAYBE 
I'LL FIMD NY Ix^A L 
MOT^/ER AND 
FATHER 
/:■ a ^Z^ - * ^ \Tl ffi!^. □ KPOW/N ON HIS OWN AT ^UCH AH 
fARLV A&E, TMt KfD GPE^ UP TO 6^ 
AH ^xTQA0ROiNA\^-f lNDl/fDi;AL- t4E HAD 
COURAGE, D^)7j|MG, and GRBAV ^ILL , A^O 
KL" ALWA^b ADHfTPtD TO THt" Ri;&6ED 
pfr|NCfPU£5 OF RiGHTEOUSNt^b AS Th^Y 
V.-£R£ iN^Tlll^D IN HiM Sv Th£ K/f^C^5Lfc'V^ ^ 

LATER All alA^^a w/^^ ro h/UAR or Hr-* 

l-ApLOir:- AND MC WA^rO Bf^tOMt" AH 
ALMOST k^GENDAkV FI6URt — ' BUT HO ^'/ 
WC FIND Hjr-I ENr£f.'lN& A FOPfi-flR -K, / l\' 


'^ — / LOOK ' '^x^l* 

hiD -' lI . LET &0 OF 
w t^E, HA^Qyf - 
U I TOUD VOJ ^r'3 

ALL OFF -' 

BILLY 'OM, 

Bii-Ly .^ tV- STARrjwG- .' \ 


^ '>\ vX K^rt ^, ^ v L\V l\' \ X ■ <> C^-'J, V \ \ 


.V lD ^ ^\ ^>^1 \ ilk,* LET 60 OF 'H ^ ^-',7~ ^. 'L ir -^1 \^^ w^R i :xjf_-^ 


^^i 1l k '^''. i"" ■' ^_ Ij- r:/f fr DhE kid 3Tr?0LLED JNTC TWE POOM, 

Hib ArrE^Nriors Hi^LD 3y the TRoue^e 

OU THE FLOOR BfLiT WAKJT^ TO 
PlAV H£R0' me j 
C-AN TAKE tHl^l / 

.>^ --^ ^^ 1/ J^f. -v 

A \. ■-^: @ ^ir OOWU AND Bl i\A^l 

fA/^rvv, u[< /ou'i i hi 

lb OUT OF youp / 

flALl HIM C^ER 
ClJH 
RS InD^O KOnOvircH THE 

N£VV POSSfS"lL/rY FOR H/^ 

TO THE KID Hf ;DLY WAVED 
H/5 MJrrEN - >1 D£CORAr£D 
MjTTEW WjTM/l^'K'OW rM£ 7* r-**^ - I HAVE A MJTTFN JUST LI 

ND THEN ONE" DAV - F^l can't TAXt 
I you BACK FOR 

30ME time: y£.T 
I'VE Gor 

/I SCORE 
rO SETTLE 

Hn£ eroNr the KoNOi^acH 

G^ANtr DWfN DLES " Ml^RPHV TH/b T/ME/- 
N THE HEART - AHD 

THERt'i* THAT 
BLASTED MlTr£N';\V 

TpACiO m 

7hiB St40W 
Qheh on£ night the mo 

NADE A DfSCO/ERV- YOt; t'E 


^0, eRLv eoy, 

\^£l.t-you'Rt A TRIFLE LAjb - 
YOLJ TO\T,AHO how H£'i 
KltL;N£^ U3 OFF LiKc 

i= YOU DON'T r£UL ME 
WH-AF TH/5 Mjr ri£N . ^t^ 
Ail RIGHT- i'll TELU 
you - Al^O ft ILLY HEP£ C^N 
LJSTfH JN TOO BFCALJ^t 
jr'3 HJ^ LA^r NICHTON THI^ ^ f^RTW - ^-^H 
M iHt ONLV ONE WHO 

CHRJ^Tt^><S K"D fS,^MO I 
l.D^'r-.KHOW UNTIL i^^ CAVE 
HlM5ttF riU^'iy THAT N;0^iT 
AT niE GOlOEr^ 1 

^^^ ^. ^ VOUrVtr FOOL HAROLD NOBLt" HJ^^CLJ MtT 10 

BPAT LAPJ?V TO THE COAST- WE" WAb A MiNEl^ 
AUO M£ HAD *!<:, 000 iw Gold packed JN TIJF 3if0' 
WFLL, JL^^T^b VVE ^Ty^RTtD iO NAKf CAf^p OH ^i T'3 jui^r 

THt X' ■J :/.\ ;.-: Kor^C^/jTCH- 
LE7:3TAKf 


!> V; '^^ y^ V L^ J J :^ COLD A^D DFi=P - "^ 
ANyTH/^/tr DROPPtO IN v£s r 


\ »^ _ -* • FHf^ >"OCL OAVt Mf TMfc / i^E^'* , hC H/;puLD /^SM!> f-r*^'^>v. 
you rocoMt"- (;( .z'*! 
'LL ^VAifH T*y£: A / *f: ^ lU^'^S All Rich! f <.rAQr^D jOfOLLOWHER Bur 
THE BP^r C^ikO-50 I OAy£ 

trnyMartN ro pl^y w/rn - 

THf N * FOLLOVvt'O, SHOT TMF DAHf 
AND PUSHED HEP IN THtT PlVER- THEN . ti ~ ^- .-< WE yOlJNt rM£N, VOU KNO\*' - THE D06^ HAUNT 
I3t£N UNHOOKED VET, SO I HOPPEP TH£ 

^LED /\NDHULLtD RlCHT OVl , FORGETllNO- 
THE eP-AT AND MV MI7TEW " a - ^ .* ,^ ' < •vii^"vl' Mfi^H * u J - • - 
^b^ 


A COMPLETE' ADVENTURE STORY IN PICTURE5- 

~i^y E. mu. MOORE, JR. AN UTTERUy EXHAUSTED HILLMAN DELIVERS 
A MESSAGE TO LIEUTENANT "SnOKy' BATTLE, 
COHMANDER OF THE ARMY OUTPOST AT 
WAT-WAh AND THEr ARE 

COMING HERE/ BATTLE SHOUTS AN ORDER. EQUIPMENT 
CLANKING, TWENTY GURKHA SOLDIERS FALL 
IN BEFORE Hin — JrANGO OSEF THE RED RAfDER, WITH A HUNDRED MEN, MAS 
JUST RAfOED AND BURNED JAMQI 
VILLAGE, TAJ^ING SLAVES, , 
HE 13 NOW COMING HERE 
TO ATTACK- MAN YOUR 

POSTS SOMETHING IS 

SURE TO BREAK SOON, A HALF HOUR DRAGS BX SUDDENLY A SINGLE SHOT 
ECHOES FROM THE JUNGLE. LIKE A BROWN WAVE, 
SAVAGE MOUNTAIN BANDITS STREAM FROM THE JUNGLE, 
LED BY A RED-BEARDED HILLMAN, RAN60 OSEF THE 
RED RAIDER/ 
F*VE t0"6NE. THE tf^LlAMT 'GURKHAS DEFEND THEtft 
TIME AND Tinii AGAIN TH£ RAIDERS DRIVE TOWARD THE BARRACKS, Of^LV TO BE 
BEATEN BAC^^ UNDER A DEADLY FIRE. UNDER TERRIFIC POUNDING, THEIR MORALE 
SUDDENLy SNAPS. AS ONE MAN, THE/ FALL BACK IN PANIC/ ''/ / 

© 

L 
BATTLt, REALIZING THAT RAN60 OSEF 
W[LL ESCAPE, ROARS AN ORDER FIX BAyONETS/ CHARGE/} 
THE RED RAIDER TRIES DESPERATELX TO 
BAar HIS MEN- J ,oW.,p,, ^, ,„, [run/ THEy ARE FEW AND'WE ARE MANX^ 

[we must not be CAPTURED./j 
UNHEEDING, THE OUTLAWS THROW DOWN 
THEIR ARMS/ RANQO 05EF WHEELS H 5 : 
AND GALLOPS FOR SAFETY/ 


5MAGGy MOUNT 


^k 


^ 


^^ ' 


^^^^^^^^^^F^^^^^^^^^^r^^^^^^Lj^^^^^^—^ 


i 


^,^^/i ^ 


r' 1 


32 - 


^^mMi^ 


I 
S l\wi< 


^jTiSrl 
F THE RED RAIDER SWAYS VfOLENTLV IN 
SADDLE. THEN RI6HT5 HIMSELF AND 
FADES INTO THE JUNGLE/ HIS 

BATTLE F1RE5 TWO SHOTS AFTER THE 
FLEEING HORSEMAN — MISSED/ NO, 1 WfNGED HIM/] 
T SERGEANX TAKE CHARGE OF THE 
PRtSONERS. I'M TAKING TWO MEN AND 
GOING AFTER RANGO OSEE HE GOT 
AVA>: eUT I CAN'T LET HIM STAY AT 
LARGE/ 
BUT, LIEUTENANT SAHIB, IS IT 
KECESSARy THAT XOU CAPTURE MIM? WE 
HAVE EITHER KILLED OR CAPT URED MOST 
Q^HIS MEN/,^,^^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ 

HAS FIVE HUNDRED MORE MEN IN 
TH05E HJLLS THAT H£'LL HAVE DOWN 
ON OUR NECKS BEFORE TOMORROW fr[7 
NIGHT, UNLESS T CAN STOP 
BUT YOU MUST TAKE MORE MEN/ I CAN TRAVEL FASTER WITH TWO, AND 
YOU'LL NEED THE OTHERS TO GUARD 
THE PRISONERS, SEE THAT THE 
WOUNDED ARE CARED FOR, AND HAVE 
THE OUTLAWS BURY THE DEAD — IT'LL 
KEEP 'EM BUSY/ 
WITH TWO Of Hi5 GURKHA FIGHTING MEN, 
BATTLE SETS OUT ON THE RED RAIDER'S 

TRAIL. HE PAUSES FOR A MOMENT AT THE 
JUNGLE'S EDGE AS SWtFTLY AS POSSIBLE, THEY FOLLOW 
T HE H0R5E-5 HOQF^PRINTS. ^.^ ....... TO A WALK, HERE XOU CAN TELL BY 

THE TRACKS- HE MUST BE WOUNDED r 
PRETTY BADLV^r 
^^ xA 
SHABU— HANZULLAM^THiS PLACE fS 
DESERTED, BUT THERE ARE FRESH 
BLOODSTAINS ON THE FLOOR/ IT'LL BE 

DARW fN AN HOUR WE'VE GOT TO P|Ch 

UP THE TRAIL AND FOLLOW IT FAST/ 
THE GOAT-HERD HAS PROBABLV JOINED 
THE RED RAIDER, AND THE FARTHER HE 
GOES THE MORE MEN HE'LL GET, WE'VE 
GOT TO STOP HIM BEFORE HE HAS THE 
WHOLE COUNTRY UP IN ARMS/j FOR A SECOND TIME, BATTLE AND ThE 
GURKHAS PICK UP THE TRAIL. ALMOST 
IMMEDJATELX IT LEA05 THEM INTO 
ROCK-WALLED GORSE 
WHILE NOT FAR AHEAD. THE WOUNDED 

RED RAIDER, HUNCHED OVER IN HI5 

SADDLE, (5 URGED ON BY THE GOAT- 
HERD— r WE MUST HURRX RANGO- [PERHAPS you ARE BEING FOLLOWED ed7] 
WEAK FROM LOSS OF BLOOD, THE 
BEARDED HILLMAN DIShOUNTS PAINFULLX THOSE ACCURSED 50LDIERS/ WE WILL 
AMBUSH THEM HERE, ALL PICKET nY 

HORSE BEHIND THOSE ROCKS. 
UNAWARE OF THE TRAP SET FOR THEN, BATTLE AND HIS MEN FALL BLINDLX INTO 
THE AMBUSH/ A RIFLE CRACKS TWICE. ONE OF TH E GURKH AS DOUBLES OVER, 
THEN SLOVLy SINKS TQ THE GROUND./ X "'#* iLn /( ^1 INSTfNCTIVLLV THe TWO SOLDIERS DIVE FOR 
COVER 
BATTLE QUlCKty LOCATES THE RED 
RAIDER'5 POSITION — J THEY'RE BEHIND THOSE ROCKS, SHABU. HOLD 
THEIR ATTENTION HERE, WHIlE I 
WOR^^ AROUND ON THEIR FLANK/ 
[there thev are, now./] BATTLE'S REVOLVER SPIT5 FLAME, AU 
THE OUTLAW GOAT-HEBD. SLUMPS OVER 
HIS SMOKING RlFLEy 
RANGO OSEF WHIRLS TO MEET THE NEW 
MENACE- WJTH A TRIUMPHANT SHOUX 
5HABU HURLS HIM5ELF ACROSS THE INTER- 
VENING VARDS, SMASHING THE RED RAIDER 
TO EARTH/ 
■-AIERfJ you'RE NOT BADLy WOUND" ED, RAMeo_ YOUR SHOULDER W/LL 
BE ALL RIGHT Br THE TIME YOU 
STAND TRIAL FOR MURDER. IT'S 
TOO BAD YOU BECAME A BANDIT, 
RANGO YOU WOULD HAVE MADE 
• REPEATING SLINGSHOT • 

AMAZING NEW rfpeaiing nlin^shot. Shooia 
l&O B. B. ahoi. Loads From tiAtidtr. Juat ih? 
rhmp for liunirr; and irappcr^, youn^ and old, 
Shoacs thru e>rcimar>[ lOO-pagc maea^mf- More 
T>awerful ihan an ^ir riflf. Send 25c in coin 
or Trtoney order or :^i4iiipB for one of ItuBC 
iJEr-EATERS- FP-12 THE SLINGO CORP. 

Toledo, OhJo 
FOR A SELECTION OF 

T A MPS APPROVAL 

AT ONE CENT EACH 
Send A F. H. 5CHULTZE 

Pflitcard fa Box 55 Woodhavcn, N. Y. 
DUlMlll ii^mw PICTURE 


.THE PHANTOM KILLER l^f 

L * ■Fid 

ROADHOUSF UCKET 

POLICE PATROL 

But- 
* \ And this brand-new smashing 
D£T£CT/VE Picture STORIES 

is a magazine that is crammed with tales of 
daring, stories of tlirilling battles between the 
law guns and the killers — you see the whole story in brilliant pictures, 
vivid with colors, sizzling with action! DON'T MISS THE DECEMBER NUMBER - IT'S HOT/ 
ON ALL NEWSSTANDS NOVEMBER 20fh, f 4 4 FACTORY TO YOU 

NEW REMINGTON NOISELESS PORTABLE AT LAST! Thi" fsinujus ReiriTnij' 
lor Xuisfltjis T'oiUilitp that si)eaks 
in a whisppr is «n:tiljlj|e fur only 
I fie ii day. Here is your opportu- 
tiiiy to g:ct a real Remington Xoise- 
less Portable riirei;t from the fac- 
tory. Equipped with nil atlathmcnts that 
makp for rumpli^te writinj^ equipment. 
Standard keyboard. Automatic ribljoii re- 
verse. Variable line spacer and all the con- 
venierices of the finest portable ever bu-ilt. 
PLUS the NOISELESS feature. Act now 
while this special oppcirtutiitv holds good. 
Send coupon TODAY for details. ^ 

YOU DON'T RJSK A PENNY 
Wp send you the lleminglou Noiseless For- 
table direct fiom the factory with 10 days' 
FREE trial. If yuu arc not tEitisfied, send it 
Imck. WE PAY ALL SHIPPING 
CHARGES, 
HIOHEV 
BACK 

i:UAR4NTEC 

ID'DAY 

FREE TRIAL 

OFFER GREATEST TYPEWRITER BAR- 
GAIN JN 10 YEARS 

The ecm of aJl porijibJcs. Lnnsginc a machine 
that ^peakii m a whi^ppr . , . ihos rfmovcs iJl 
■ ■mitaiionA uf nmc or placf. Van can wriu in 
a hbrary. ^ iiek toom. a Pullipan bcrlli ^^■ilh- 
?"= ilic sligiiic^ f„r of dUlurbinjt oihtrs. And 
In addnian jo quipi is n suptrb pcrjormancc 
thai htcrally makc^ ihf words ^eem lo fJow 
from ihc machmp. Eriuipprnj wilh nil iinach- 
menti [hat maltd Iot comjilctc wruir^ euuip- 
mcrt. The Hfmjnpion Noi^ek&s Porlablc pro- 
ducfB TnanilnEding and STencil cj[tiii^ oE iruly 
e^ccpuonflf tfhaizclsr. Furnished in hiact wiih 
ahininR i:hnjjiiijm airachmcnt^, Mai] eoupdn 
Tndav! FREE 

TYPING COURSE ■^J^l SPECIFICATiONS. Pinnd- 

iird 'l-nnv heytKHircl, r^hmuEcta 

iinjfi' "Or locp i'nYcl*i|jH:,H far- 
TiririLi return li-^er rfH-mffncd for 
rci-^y nriit rnprrloptLt-^tlon. Mrp- 

triL^tlj; ribtKin (TjVL^ryi: llrwlc flpqt^cr Twi>-H]lcrrih(wn*hl(t 
^^naMtlLhentrjiE'rr. AJ-ur^UliI* 

^r^h licry <i>Tn*of Thcmrwtupe* 
Jul fi-AEun^^ Yfnitid onuTiy typp- 
wntrr.) VpuELTlit, 1] lbs. ]:^ at, 
FiamSrth^d witli Ilea or EliC* ^^tU yoMT now J^TQhn^Lariiv 1^ w^lk PE^nd 
ytJil - ht*'wi]uLc1y FltKB - n I'M^hh^i 

Id ^linttl^ Written utiO trpm['^''trFy lllur?' 

Ah I[, t;. Etch r tfiild c^fp t-rwlly la n il Lr^tiiful ilH^ mcttiOL!. x\ Itttl- 
■ tuily and thfl ovi-rii)?ii [M-nnjh, cl^ild nr biJulE, |ii-rcimi p rucLnmi-nl 

*viLh yciur tyiH-wr1tr=r rtinL yoij w(ll wriMtli^r Wliy ycnj cV4:r toalc lln^ 
Lrqnbl? to "hrfto lL^ttL-rfl_by tiferiil MpNEV-MflKrNG OPPORTUNITIES OPEH. 

of job., nro --niliiiB for people «ho hlh [" A 

inW^ *p ''"■"''■' Z'-'^""' l^'^-". artif!*^ ^ 
1" y.'unv mjin j»n-| *.iin,in on iha roaJ (o surcvun HuriJrcJi A GIFT FOR ALL THE FAMILY. 
birEb.rny, ClirlElnTflJi pr ( FREE 

CARRYING CASE hOrt for %i||| Hjn4] v^ii FUKE frith cvk^ry IC-ttt 
intfian Hthli-J i rt i|irr*Et| e44rr>rpiir fftJrO 
FiUrdily LmILt oTI-thly wun^!. TltCrtliAti'l- 

rMiHisvLd b>y ona ntatluHfc li?ai"lii(f t]ifl niacliinn nrmly r1tai"ljc<1 
1 41 till I t>n«i'. lEtiri mcik^n at r'AJiy [ii upi- yotir Rn'mEn^tfiTi nny 
^vfn^rr] — (m krotia^ In fhnlrj, juti ^mEna Drrn't Jclny ahTiiI En 
thi' ru^ltmn fn^r cnmplcl4! d4.-tal['^E CtIP COUPON NOW. . . --- Pnrlchip, Wf kill send 
Ji KoirlfnB(un Nniflc[t.*h PortnbJu 1(1 
iinyune jpu njinit, and joii c-bh 
■ ini pQv fnr It nl only lOc n di-j . 
heu ^»f|p nrL. -.n univ^rftnllv pIpbh- 

rurlnbip. Wrlle ludRy. 
'EMD COUPON railijJiliDn . ^ , one 
y.[ll mp Rnd rp- 
WHILE LOW PRICES HOLD Y. RpinTnirron UqikT In*'., Dent, 363-IZ 

alfi Frhnrlh Avtinie, Npw YorV, N. 

PJmfli' lc]| mp h[^U' I r4ifi upi n new Hnmlnaion 

Noi*cli-ni P<ir(Rhli- (ypc"rilcr. plus FREE TyM"* 

Cuurtip nnd L^nrrylrm Ca^c, for only ^t\f n ilay. Send 

mp, H'llhdui obllpnliDn. new lllij^irFi[E'i<r cafflJumir, 

Nnmp _..,^ _._ 

Addrtf^K .... _^^_ ^ Slnle „-