Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2009 week 10"

See other formats


5 e jaargang • week 10 

5 Maart 2009 

Het wekelijkse nieuwsblad 
voor Zandvoort en Bentveld 
www.zandvoortsecourant.nl ZANDVOORTSE 

Courant 

I.M. 

Will van Selst 
overleden P* jÜJJ.Ï.r 


c ULTUUR 

JohannesCalvijn 
in Zandvoort 
CTUEEL 

Lezers reageren 
op artikel herten v 


s PORT 

Eindelijk winst 
zondagvoetballers s x Dkooi; •Poesta 400 gr €1,25 
• 4 roomboter 
gevulde koeken € 3,95 

Ook hebben wij in ons assortiment, 

chocoladebrood, suikerbrood, 

ontbijtkoek met en zonder kandij, 

overheerlijk volkorenbeschuit, 

div. soorten koek 

Ook kunt u bij ons terecht voor div. 

soorten koffie of lekkere warme 

chocolademelk met slagroom 

Raadhuisplein 14 

T. 023-573 64 61 -Zandvoort 

\ / 1=1=00 

van ï r/m 15 niMFl 

alle febo snacks 
hba ZJndwwirt 
7 dagen pt* ^e4 ^écpc *^d -^ De Mannetjes Belgische 
overname 
'Allé manneke, dan kre- 

ijge we straks De Belgische 

Courant in Zandvoort* Lente in de duinen van Zandvoort De lente is in aantocht en dat is ook in onze duinen merkbaar. De schaapskudde die vorig 
jaar door de Kennemerduinen trok is behoorlijk uitgebreid. De kudde, circa 70 dieren groot 
en eigendom van een boer, heeft tot doel om samen met de runderen en paarden de vege- 
tatie weer terug te brengen naar de samenstelling van vroeger. Als de konijnenstand weer 
op peil is, zullen de grote grazers weer weggehaald worden. De schapen die zich regelmatig 
aan het hek laten zien, mogen absoluut niet benaderd worden. De drachtige ooien en lam- 
meren rust nodig. Het gebied is daarom tussen 1 maart en 1 juni streng verboden. 
Congo-actie steeds omvangrijker De acties voor de weeskinderen in oostelijk Congo krijgen steeds meer vorm. Een fana- 
tiek comité is met een aantal dingen bezig om geld binnen te halen voor de actie die 
door de gemeente Zandvoort van harte wordt omarmd. Tot nu toe is € 1.500 binnen- 
gekomen en dat bedrag kan alleen maar hoger worden. Er is namelijk ook een loterij 
aan de actie verbonden. Loten zijn via Klaas Koper voor € 3 te koop en er zijn prachtige 
prijzen ter beschikking gesteld. 

De meest in het oog lopende steeds meer Zandvoortse on- burgemeester Niek Meijer 
actietot opdit moment isde dernemers zich gemeld voor een lunch voor 4 personen 
actie om de bonnetjes van een spaarpot in hun zaak. bij hem thuis aangeboden de ingeleverde lege flessen 
in de ton naast het inname- 
apparaat van de Vomar en 
Albert Heijn supermarkten 
te deponeren. Ook Dirk van 
den Broek denkt er over na, 
de Dekamarkt doet echter 
niet mee. Een andere actie is 
dievan Shanna'sShoe Repair 
aan de Grote Krocht. Van 2 
toten met 7 maart stelt deze 
ondernemer € 2 van iedere 
hakkenreparatie beschikbaar 
aan de actie. Verder hebben Ludieke acties 

Het comité meldt ook ludieke 
acties. Zo heeft een bekende 
Zandvoortse politicus die on- 
langs jarig was, zijn verjaar- 
dagsgeld ter beschikking ge- 
steld en dat was nogal wat. 
Maar liefst € 250 heeft hij 
overgemaakt. Een onderdeel 
van de slotmanifestatie op 4 
april is een veiling. Men kan 
bieden op een aantal zeer 
interessante zaken. Zo heeft en wethouder Gert Toonen 
gaat met 4 personen dineren. 
BKZandvoort stelt een kunst- 
werk ter beschikking en Nel 
Kerkman biedt een workshop 
zijdeschilderen aan. 

Deze krant zal in de komen- 
de weken een overzicht blij- 
ven geven van de diverse 
acties. Meer informatie 
is ook te vinden op www. 
zandvoorthelpt.nl en www. 
kinderhulpcongo.nl. Commissie positief 
over ontwikkeling VVV De raadscommissie Projecten & Thema's toonde zich vo- 
rige week woensdag positief over de ontwikkelingen van 
de vorig jaar opnieuw gestarte VVV. Verder boog de com- 
missie zich over de nieuwe opzet van een hoorcommissie 
en de problematiek van een speelveldje in Bentveld. 'Zin in Zandvoort' is het motto 
waarmee de sinds vorig jaar 
opgezette nieuwe VVV-orga- 
nisatie Zandvoorts plaats op de 
toeristische kaart wil versterk- 
en. Een opzet die volgens man- 
ager Ferry Verbrugge en zijn 
assistent Lana Lemmensgoed 
van de grond komt, maar nog 
niet uitontwikkeld is. Op de 
vakantiebeurs in Utrecht 
kwamZandvoort prima uit de 
verf met onder andere een 
fraai uitgevoerde VVV-infor- 
matiegids waarin vrijwel alles 
wat van belang en wetens- 
waardig is voor de bezoekers 
van Zandvoort te vinden is. De commissietoondezich zonder 
uitzondering positief over de 
voortgang, waaraan naast de 
gemeente ook een toenemend 
aantal ondernemers zowel 
daadwerkelijk als financieel 
ondersteuningverleend.Derol 
van de gemeente in het geheel 
zal echter in de komendejaren 
moeten worden afgebouwd. 
Wethouder Wilfred Tates gaf 
tijdens de vergadering aan 
dat nog dit jaar het voorzitter- 
schap zal worden overdragen 
aan een vertegenwoordiger 
van het bedrijfsleven. vervolg op pagina 2 
Auto Strijder 
Zandvoort 

www.autostrijder.nl Zandvoort Optiek STIJLVOLLE ZONNEBRILLEN 

OP STERKTE 

AL VANAF 
189,- EURO 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023 -57 12 466 De commissie Raadszaken en de commissie 
Planning en Control vergaderen binnenkort. 

De complete agenda vindt u in de 
gemeente-advertentie verderop in deze krant. 

Gemeente Zcindvoort s A Algemene uitvaartbegeleiding Zandvoort 

~ Regelen en uitvoeren van de uitvaart ~ 

~ Verzorging van overledene ~ 

~ Begeleiding voor nabestaanden ~ 

~ Persoonlijke aandacht voor U en Uw dierbare ~ 

Dag en nacht bereikbaar 

023 -7515 666 
Gevestigd in Zandvoort 

Evert H. Schweitzer 

Voor een stijlvolle en verzorgde uitvaart BURGERLIJKE STAND 21 FEBRUARI - 27 FEBRUARI 2009 

Geboren: 

Charlotte, dochter van: van der Putte, Remond en: Pastor, 

Daniëlle. 

Tymoteusz Tom, zoon van: Wójtowicz, Adam emWójtowicz, 

Alicja. 

Senna Kay,zoon van: Broer, Roel en: Jongmans, Anna Louisa 

Maria Pauline. 

Finn Sebastiaan,zoon vamvan derVoet, BastianusemHynes, 

KirstyJane. 

Sepp, zoon van: van Galen, Jeronimus Maurice en: Lubben, 

Joanna Suzanne. 

Ondertrouwd: 

Grau,MarcoWilliam emCohen,Miri. 

Overleden: 

van Elteren,Gerard Felix Gaston, oud 99 jaar. 
ten Broeke geb. den Heijer,Johanna,oud 91 jaar. 
Boot, Joeri, oud 19 jaar. COLOFON Verschijnt iedere donderdag en wordt GRATIS 
huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 

Kantooradres: Kleine Krocht 2 • 2042 JN Zandvoort 
Tel 023 - 5732 752 • info@zandvoortsecourant.nl 

Openingstijden: maandag en dinsdag 09.00 - 17.00 uur. 
Overige dagen op afspraak. 

Advertentieacquisitie: Lettyvanden Brand-Kinderdijk 
Tel. 06 -4342 9783 • letty@zandvoortsecourant.nl 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 

Bladmanager: Gillis Kok 

Tel. 06 - 460 460 26 • gillis@zandvoortsecourant.nl 

Centrale redactie: Joop van Nes 

Tel. 06 -1448 2685 •joop@zandvoortsecourant.nl 

Vormgeving: IR Design Zandvoort 
Kleine Krocht 2 - 2042 JN Zandvoort 

Druk: Dijkman offset 
Visseringsweg 40 - Diemen 

Verspreiding: ZVO Verspreiders 

Tel. 06-1139 1478 • info@zvo-verspreiders.nl 

Uitgever: Zandvoort Press BV. 

Oplage: 9.250 exemplaren www.z 1m1.um11111.nr Het gebruik van advertenties en/of teksten uit deze uitgave is niet 
toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. waterstanden Hoog Laag Hoog Laag mrt 

DO 

VR 

ZA 

ZO 

MA 

Dl 

WO 

DO 5 
6 
7 

8 
9 
10 

11 

12 W 01.06 
02.06 A 

04.36 
05.35 
07.16 
08.50 
09.44 
00.07 
01.02 
01.46 09.15 
10.55 
12.25 
13.24 
14.19 
02.48 
03.27 
04.07 16.54 
18.40 
20.45 
21.55 

10.24 
11.15 
12.00 Hoog 

R 

22.16 
23.50 15.01 
15.46 
16.22 A« AUTOBEDRIJF K Mi O APK Onderhoud en reparatie alle merken 
Occasions in - en verkoop 

Karim en Mo 
www.autobedrijfkarimo.nl 

Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoort T. 023-5733792 
F. 023-5733793 E. autobedrijfkarimo@planet.nl BE AC 

T hX I C L U 
f N Vanaf 6 maart zijn wij weer geopend 
en bent u van harte welkom! 

Onze avondkeuken is 
vanaf 12 maart weer geopend 

Voor reserveringen: 023-5713200 
www.beachclubtien.nl 'uzzh 

U ITVAAIITZORt;CE\TRUM Z ANJDVOO KT 

Sinds 1992 
uw uitvaartondernemer in Zandvoort. Uitvaartzorgcentrum Zandvoort 

Tollensstraat 67, 2041 PR Zandvoort. 
Telefoon (023) 571 32 78. 

www.uzn-nederland.nl 

Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem. 
Telefoon (023) 532 87 50. 

www. uitvaartcentrumhaarlem . nl ALTIJD DIRECTE HULP 
BIJ OVERLIJDEN Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 V E RVO LG voorpagina - Raadscommissie IN MEMORIAM Hoorcommissie 

De raadscommissie heeft zich 
uitgesproken voor een hoor- 
commissie bestaande uit een 
beperkt aantal raadsleden 
met een externe voorzitter en 
adviseur. Opmerkelijk was dat 
een aantal fracties voorkeur 
had voor het huidige systeem 
waarbij alle fracties vertegen- 
woordigd zijn met een voorzit- 
ter uit de raad.DeVVD-fractie 
had aanvankelijkjuist de voor- 
keur voor een hoorcommissie 
met uitsluitend externe leden. 
Het laatste woord over deze 
zaak is nu aan de raad die 
zich binnenkort zal moeten 
uitspreken. 

Bentveld 

Aan een met speeltuigen in- 
gericht speelveldje bestaat 
in Bentveld weinig behoefte. 
Dat bleek uit de uiteenzetting 
van een vertegenwoordig- 
stervan een bewonersgroep 
in Bentveld, die de gelegen- 
heid kreeg om te inspreken 
over het inmiddels door de 
raad genomen besluit over de aanleg van een speelveldje 
aan de Bramenlaan. Uit een 
door de bewoners ingesteld 
onderzoekje bleek dat het 
aantal kinderen dat gebruik 
zal maken van de speelplek 
zeer klein is en dat de voorkeur 
gegeven wordt aan de eigen 
tuin. Wel is er behoefte aan 
een trapveldje in de omgeving 
van de toegangsweg tot het 
Naaldenveld. Wethouder Tates 
kon de inspreekster niet direct 
toezeggen dat haaropmerkin- 
gen zonder meer worden over- 
genomen. De bewindsman 
zegde wel toe de zaak nader 
te zullen onderzoeken en de 
mogelijkheden te bekijken. 

Omissie in artikel 

In het artikel over de raads- 
vergadering in de krant van 
vorige week, is een omis- 
sie opgetreden. Abusievelijk 
werd vermeld dat wethouder 
Marten Bierman het amen- 
dementvan de VVD afraadde. 
Bierman omarmde het echter 
van ganser harte. Onze excu- 
ses voor het misverstand. pluspunt rSS5# Website bouwen 
en onderhouden 

Tot nader orde uitgesteld 

zodra het boek uit is start de cursus 

Woensdag 1 9:30 - 21 :30 uur 

Fotografie 

Maandag 1 9:30 - 22:00 uur 
Maandag 16 maart- 27 april 

Nordic Walking 

Dinsdag 9:00-10:30 uur 
19 maart -9 april 

Kijk op www.pluspuntzandvoort.nl 
023. 57 40 330 


KERKDIENSTEN ZONDAG 8 MAART 

Protestantse gem. Zandvoort, Kerkplein 

io.oo uur ds. mr. J.W. Verwijs 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 

10.30 uur Pastor IJ.Tuijn 

RK Parochie Antonius & Paulus, Sparrenlaan 9, Aerdenhout 

10.30 uur Mevr. C. van Ogtrop Will van Selst overleden 

Vorige week is op 72-jarige leeftijd Will van Selst overle- 
den. Van Selst was acteur maar is ook jaren in Zandvoort 
restauranthouder geweest. Hij speelde onder andere in 
Hollands Glorie, Lijmen/Het Been, De Kleine Waarheid 
(als Jan Griffioen) en hij vertolkte de titelrol in De Baron 
van Münchhausen. 
■**> *> 1 Een zeer belanrijke rol 
speelde hij in de succesvol- 
le jeugdserie 'Kunt u mij de 
weg naar Hameien vertellen, 
mijnheer?' Willy Koenraad 
George (Will) van Selst heeft 
enkele jaren restaurant Le Pierrot, in het pand van het 
huidige café De Lamstrael 
in de Haltestraat, geëxploi- 
teerd. Omdat hij een echte 
keukenprins was, stond hij 
zelf in de keuken, maar hij 
entertainde ook zijn gasten. Jantje Beton collecte 

Van 2 tot en met 7 maart wordt de jaarlijkse Jantje Beton 
collecte georganiseerd: een collecte voor en door het jeugd- 
werk bij u in de buurt. In Zandvoort lopen scoutinggroep 
The Buffalo's en scoutinggroep St. Willibrordus/Stella Maris 
voor Jantje Beton. 50% van de collecteopbrengst is bestemd 
voor de collecterende jeugdorganisaties. De andere helft 
van de opbrengst gaat naar de stichting Jantje Beton die het 
gebruikt voor speelprojecten in heel Nederland. 

De Jantje Beton collecte is zo nen de verenigingen mede 

opgezet dat de collecterende dankzij de collecteopbrengst 

jeugdorganisaties zelf de een zinvolle vrijetijdsbeste- 

helft van de opbrengst mo- ding voor de jongeren en 

gen besteden. Het geld mag kinderen uit uw buurt or- 

naar eigen inzicht worden ganiseren.Geef daarom aan 

besteed aan activiteiten of de Jantje Beton collectant 

spelmaterialen waar nor- en help de kinderen uit uw 

maal gesproken geen, of niet omgeving om lekker buiten 

genoeg, geld voor is. Zo kun- te kunnen spelen. CARTOON Hans van Pelt CALVU** IN ZANDVOORT 

IHJH 
Voorlaatste stap voor de 8Sprong 

De 8Sprong is de laatste fase ingegaan. Afgelopen donderdag vond de officiële sleutelover- 
dracht van De Key aan de acht toekomstige bewoners van het pand aan de Poststraat plaats. 
Een zeer bijzonder moment. De laatste stap is de daadwerkelijke verhuizing, die wordt eind 
maart verwacht. 
De 8Sprong is een project van 
de stichting Zorg aan Zee en 
de voormalige woningbouw- 
vereniging EMM, nu omarmd 
door woonstichting De Key, 
om jongeren met een ver- 
standelijke beperking nage- 
noeg zelfstandig in een eigen 
woningte laten wonen. In het 
verleden is nogal wat te doen 
geweest om het project, dat al 
jaren geleden is gestart door 
de ouders van deze jongeren. 

De toekomstige bewoners, 
Lesley, Bianca, Manda, Dana, Ischa, Andor, Bas en Ronald 
hebben lange tijd op hun 
woonplek moeten wachten. 
In 2005 hanteerden ze zelf 
de sloophamer om het oude 
mortuarium /consultatie bu- 
reau aan de Poststraat tegen 
de grond te halen en in 2007 
sloegen ze gezamenlijkde eer- 
ste paal. Ze bedachten zelf de 
naam voor het complex. En nu 
is het zover,de 8Sprong is klaar 
voor oplevering, al moeten er 
nog wel puntjes op de i wor- 
den gezet. Hierdoor gaan de 
jongeren in de komende we- ken pas verhuizen. 

De vereniging Zorg aan Zee 
heeft als doel het verwezen- 
lijken en in stand houden van 
een woon/zorgvoorziening 
voor jongeren met een ver- 
standelijke beperking in het 
centrum van Zandvoort. Met 
behulpvan individueel, vraag- 
gestuurde en professionele 
ondersteuningen begeleiding 
kunnenjongeren zoonafhan- 
kelijk mogelijk wonen en le- 
ven. "Op hun eigen plek" zoals 
de slogan van de EMM luidde. Volle agenda commissie Raadszaken De agenda van de commissie Raadszaken, die komende 
dinsdag 10 maart zal vergaderen, kent maar liefst 8 pun- 
ten die besproken moeten worden. Enkele daarvan kunnen 
waarschijnlijk snel behandeld worden maar anderen kun- 
nen leiden tot meer discussie. Zo wordt de commissie ge- 
vraagd om de raad te advise- 
ren over het bestemmings- 
plan Boulevard Noord en de 
notitie Uitgangspunten en 
het Plan van Aanpak voor 
het Parkeerplan 2009. In 
die notitie wordt onder an- 
dere ingegaan op de werk- 
wijze om te komen tot een 
indeling van de wijken en 
buurten in Zandvoort waar 
een betaald parkeerregime 
van kracht blijft of wordt. 
Daarnaast wordt ingegaan 
op gewenste onderzoeken 
naar de mogelijke exploita- 
tievormen en parkeerbeheer- 
organisatie voor de parkeer- 
garage van het Louis Davis 
Carré en naar de gewenste beleidsregels behorende bij 
het Parkeerfonds. Tevens 
staat voor de vierde keer de 
woonplaatsverplichting wet- 
houder Marten Bierman op 
deagenda.De raad dientaan 
de wethouder,die niet in onze 
gemeente woont maar wel 
als wethouder is aangesteld, 
per jaar een ontheffing van 
de woonplaatsverplichting te 
verlenen. Voor Bierman moet 
deze beslissing voor 13 april 
2009 worden genomen. Ook 
hierover moet de commissie 
advies aan de raad geven. 

Commissie Planning 
& Control 

Een dag later zal de commis- 
sie Planning & Control zich over een aantal financiële 
punten buigen. Onder an- 
dere de financiële kadernota 
deel 1 en deel 2, en de begro- 
tingsuitgangspunten bij de 
begroting 2010, beleidsstuk- 
ken voor het komende jaar, 
zullen zoals gebruikelijk in 
het eerste kwartaal van het 
jaar worden voorgelegd aan 
de raad. De raadwerkgroep 
Opzet Begroting kan zich 
hier nog over buigen en ver- 
zoeken om uitgangspunten 
of beleidskaders aan te pas- 
sen. Tevens zijn erenkeleaan- 
passingen in de Financiële 
verordening door dezelfde 
werkgroep doorgevoerd. Over 
beide zaken zal de commissie 
advies geven. 

De vergaderingen zijn in de 
raadszaal en beginnen om 
20.00 uur. Toegang is gratis 
en via de ingang aan het 
Raadhuisplein. COLUMN Volgens mij... 

hoefje je niet te vervelen. 
Het verenigingsleven in 
Zandvoort is nog niet inge- 
dut en de komende weken is 
er genoeg keus met diverse 
activiteiten. Zoals een to- 
neeluitvoering van de Wurf, 
een diapresentatie van de 
Babbelwagen en exposities 
in diverse gebouwen. 
Eén van de expositie's is in 
het Zandvoorts museum 
waar de spitsvondige car- 
toons van Hans van Pelt en 
etsen uit de jaren 60 van 
Marten Bierman tentoon- 
gesteld staan. Hans van Pelt 
is bekend om zijn humoris- 
tische kunstwerken maar 
dat wethouder Bierman ook 
kunstzinnig was? Dat wist ik 
niet. Wél weet ik dat hij een 
kunstenaar in het praten is, 
vooral als het in zijn straat- 
je past. Ga daarom nooit 
met hem in discussie over 
de kustverdediging of over 
de Middenboulevard. Zijn 
woordenstroom is niet meer 
te stuiten. 

Tijdens de vernissage in het 
museum kreeg ik (heel aar- 
dig) van Bierman het boekje 
'de kunst van het verder kijken'. 
Daarin staan zijn 21 etsen. De 
één is nog fraaier dan de an- 
der en allemaal geven ze stof 
tot nadenken. Vooral de ets 
'Tribunaal' spreekt me aan. 
Op de afbeelding staat een 
figuur met gebonden handen 
opz'n rug.Defiguurstaat met 
gebogen hoofd voor een tafel 
met daarachter een ontzet- 
tend boos personage die hem 
terecht wijst. Zou de ets be- 
trekking hebben op de rol van 
Bierman bij de aankoop van 
het appartement op de 14de 
etage van het Palace hotel? 
Die ook wel 'de Hoed' wordt 
genoemd? Als ik 'kunstig ver- 
der kijk' zie ik op de ets zwij- 
gende personen met aan tafel 
iemand die aan het stempelen 
is. Vast en zeker een stempel 
met GEHEIM erop! 
Nee,je hoeft je in Zandvoort 
niet te vervelen. Zelfs ,_ 
een raadsvergade- 
ring is een Kunst 
apart en is een be- 
zoekje waard. Er is 
keus genoeg! E 


<u 4> 
Strandpaviljoen BOOITI 1 1 
te Zandvoort 

Tel.023-5717580 Goulash soep - 3 soorten vlees - palacinka 

of 

Vissoep - Zeebaarsfilet - palacinka 

voor €10,50 

De gehele week, de gehele dag door... 

Graag tot ziens 

Fam. Boom ELKE DONDERDAG VANAF 18:00 uur 
AUTHENTIEK INDONESISCH BUFFET 

Eindelijk kunt u genieten van de 
echte Indonesische keuken 

BEREID MET ORIGINELE VERSE 
INDONESISCHE KRUIDEN 

Ji EEN STRELING VOOR DE TONG" 

PRIJS €15.00 PP 
GRAAG VOORAF RESERVEREN 

PRIETPRAAT 

HALTESTRAAT 57 TEL 023-5712690 Dierenartsenpraktijk Mevr. A.C. Dekker - Lukkassen Spreekuur: ma. t/m vr. 13.00 - 14.00 uur 

ma.- wo.- vr. avond 19.00 - 20.00 uur 
en volgens afspraak 

Lijsterstraat 7 - 2042 CH Zandvoort - Tel. (023) 571 5847 LAVOGUE 

Haar • Visagie Gezocht: leerling/stagiaire Wij zijn op zoek naar een 1 e of 2e jaars 

leerling/stagiaire van een kappersopleiding. 

Bel voor inlichtingen: 

Stephanie Wendelgelst en Nelly Wendelgelst/Spierieus 
Haltestraat 22 -Tel. 5730172 EVENEMENTEN AGENDA Gezellig initiatief Rode Kruis Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 Maart WeekIO-2009 6 Taizédienst - in St.Agathakerk, 19.00 - 20.00 uur 

7 Kinderkunstlijn - Officiële opening in 
bibliotheek Zandvoort,i2. 30 uur 

8 Final 4 - Races om het WEK, Circuit Park Zandvoort 
8 Jazz in Zandvoort - met Sanna van Vliet. 

De Krocht, aanvang 14.30 uur 
8 Jazz café -Adam Spoor in café Alex, 

aanvangi6.30 uur 
10 Postzegelveiling - in Pluspuntaanvangig.oo uur 
10 Oud Zandvoort - Presentatie 'Historie en 

Archelogie in de AW-duinen'door Hans Vader. B 

ibliotheek, aanvang 14.30 uur 
14 Babbelwagen -Thema: Zandvoort 1940-1945. 

Hotel Faber, aanvang 20.00 uur 
20+21 Toneeluitvoering- van folklorevereniging'DeWurf 

in De Krocht, aanvang 20.00 uur 
22 Antiek Rommelmarkt - Pluspunt Noord 
29 Circuit Run - 2e Runner's World Zandvoort 

Circuit Run. Centrum + Circuit 
29 Classic Concerts - KRIM kamerkoor uit de Oekranië. 

Aanvangis.oo uur 

VVV Zandvoort: 7 dagen per week geopend l 
CLU Voor het aankomende seizoen zijn wij nog op zoek 
naar ervaren en gemotiveerd personeel m/v. 

Souschef 

Zelfstandig werkend kok 

Spoel- en keukenhulpen 

Hoofd bediening 

Bedieningsmedewerkers 

Barmedewerkers 

EN EEN 
ALLROUND BEDDENMEDEWERKER. Lijkt het je leuk om ons gezellige team te komen 

versterken, neem dan snel contact op met 

f red van Veenstra: 06-27433249 

of per mail: info@beachclubtien.nl of kom langs. 4 A 11 


tlél Énr*lüurunt 


deMt 


:>ai 


tros 


■ t/jTfrwf rJijjijt/F tnv; rfry/wft m «.itfftrofflanE 
3- GANGEN WEEKMENU 
4- GANGEN KREEFTMENU 


VoongenechT 
VoongenechT 


Hollandse gannalen cockrail 
KReepTencockrail 


Cockmil van Rollanèse garnalen geseRveeRÖ 
ooeT cockTailsaus en wasT. 

Of 

Virello Tonaw 
CockTail van RivieRKReepTSTaaRTjes 
geseRveeRÖ ooeT wasT. 
TussengenechT 


Vneilo van gebwèen kalpshaas 
Bisoue HoooaRÖ 


gesenveeRè ooeT wnijn ooayonaise. 
LickT gehonèen hieeyisoey ooeT een gehakken 
gaaoha, roooo en aan Tafel apgeaoaakT 


RoopdgenechT 
ooeT een schemje cognac. 


Noonözee Tong (± 400 gnaoo) 


Gehakken Noonözee Tong geseRveenè 
HooydgenechT 


ooeT navigoTTe, ciTRoen en fRnes. 
KReefT en kRah 


Of 
1/2 kneep TheRooièoR en Alaska Reè King kRahvoTen 


Ossohuco 
MeT veRse hladspinazie, heuRRe hlanc en 


Kalpssckenkel, uit de oven gesenveeRÖ ooeT 
gegRaiineeRÖ ooeT paRooezaan, 


aandappelpuRee en spinazie. 
geseRveeRÖ ooeT Tagliatelle. 


Dessem 
DesseiiT 


Cnèooe Bnülée 
Cheese cake 


Vanille CRèooe ooeT aan Tafel 
gecaRaooelhseeRÖe RieTsuikeR. 
HuisgeooaakTe cheese cake 
ooeT aooaRene keRsen en hangop. 


Menu € 29,50 
Kneeptvenu €39,50 p/p 


RahesTRaar 26 - ZandvooRT 
ïï^jÈh 
023 5712524 www.alhaTR0s-zandv00RT.nl HuB ^tfr Krant ni Ö7ANI1VO011TSI-: 
Bel vrijdagmiddag 06-1139 1478 

of mail: info@zvo-verspreiders.nl Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zandvoort had 50 
gasten en vrijwilligers uitgenodigd voor een gezamenlijk 
diner. Bijna was de maaltijd op 25 februari bij Pluspunt 
niet doorgegaan, omdat enkele Rode Kruis vrijwilligers ' 
s ochtends nog waren opgeroepen om bij het vliegtuig- 
ongeluk te assisteren. 
Tekst en foto Nel Kerkman 

Na het welkomstwoord van 
voorzitter Hille Wiedijk nam 
initiatiefnemer en voormalig 
kok Lars Carree het heft in han- 
den. Zijn acht jaar ervaring als 
chefkok in diverse restaurants 
kwam nu goed van pas. Na 
omscholing als verpleegkun- 
dige heeft Carree zijn eigen 
bedrijf Medi-Rent opgericht 
en is sindsdien werkzaam in 
dezorg,hulpverleningen edu- catie. Ondanks zijn drukke be- 
staan blijft hij vrijwilliger, zo- 
wel bij het Rode Kruis als bij de 
Zandvoortse Reddingsbrigade. 
Het idee vooreen maaltijd had 
Carree al lang in zijn achter- 
hoofd maar doordat de keu- 
ken in het Rode Kruis gebouw 
aan de Nic. Beetslaan te klein 
is, kwam het er maar niet van. 
Met het aanbod om gebruik 
te maken van de grote keuken 
van Pluspunt werd zijn wens 
vervuld. Voor herhaling vatbaar 

Met keukenassistentie van 
enkele vrijwilligers werd 
het voorgerecht 'de verras- 
singvan de kok' geserveerd. 
Ook het hoofd- en nage- 
recht waren heerlijke ver- 
rassingen waar iedereen 
overduidelijk van smulde. 
De complimenten aan kok 
Lars waren welgemeend en 
alle aanwezigen gaven aan 
dat deze Rode Kruis activi- 
teitwei één keer per maand 
georganiseerd mocht wor- 
den. "Dat is beter dan met 
je bord op schoot naar de 
TV te kijken", was de op- 
merking van een dame. 
Ook haar tafelgenoot be- 
aamde"dat in je uppie eten 
erg ongezellig is". Na een 
daverend applaus en een 
presentje voor Carree, aan- 
geboden door coördinator 
Elly Keur, en na koffie met 
een slaapmutsje, werden 
alle dames keurig met het 
Rode Kruis vervoer naar huis 
gebracht. De opzet van het 
Nederlandse Rode Kruis, 
afdeling Zandvoort, om al- 
leenstaanden een gezellige 
maaltijd aan te bieden, is in 
alle opzichten geslaagd. Maak met jouw oude 
mobiel een ander mobiel!! Met deze leus zijn de Kids for 
Animals (de jeugdafdeling 
van de Dierenbescherming 
Haarlem en omstreken) op 
jacht naar oude mobiele 
telefoons. De mobieltjes 
worden ingezameld om 
mensen met een lichame- 
lijke beperking met hulp van 
een speciaal opgeleide hond zelfstandig door het leven 
kunnen. De oude mobieltjes 
leveren geld op waarmee de 
Stichting Hulphond een pup 
kan opleiden. Een pup wordt 
getest op geschiktheid op 
de leeftijd van zeven weken. 
Daarna gaat hij een periode 
in een pleeggezin, waarna 
zijn opleiding begint. Op za- terdag 7 maart is er een cl ub- 
middag. Ga voor meer info 
over deze speciale Kids for 
Animalsmiddag met allerlei 
activiteiten naar www.kfa- 
haarlem.dieren bescherm ing. 
nl. Oude mobiele telefoons 
kunnen tijdens kantooruren 
worden ingeleverd bij het 
dierentehuis te Zandvoort. ZANDVOORT SCHOON!? = ook plastic verpakkingsafval apart! ZANDVOOÜT 
SCHOON!? 
Gemeente Zandvoort Scheiden van afval loont de moeite; kostenbesparing en beter voor het 
milieu. Daarom kan in Zandvoort glas, papier, textiel, KCA,GFT huis- en 
grofvuil apart ingezameld en afgevoerd worden. Landelijk is daar nu 
een nieuwe component bijgekomen: apart inleveren van plastic verpak- 
kingsafval: plastic tasjes, boterkuipjes, tijdschriftenfolie, zeepflacons, etc. 
Sinds enkele weken wordt via een grote reclame campagne uitbundig 
het nieuwe plastic-afval-logo getoond: het oranje poppetje dat "in je 
bumper-,in je tv-, en in je blisterverpakking" zit. 

Vooruitlopend op definitieve invoering kan in Zandvoort op bescheiden 
schaal ook dit plastic worden ingeleverd. Bij de remise, Kamerlingh 
Onnesstraat 20, staat een container waar deze spullen in kunnen. Tevens 
kunnen inwoners hier ook speciale afvalzakken halen om thuis dit afval 
in te verzamelen. Kijk voor meer informatie over dit boeiende onderwerp 
opwww.plasticheroes.nl ofopwww.zandvoort.nl onder afval en milieu/ 
kunststofverpakkingen Welles-Nietes. 

Ook op deze manier houden we samen ZANDVOORT SCHOON!? Met OOG en OOR 

BADPLAATS DOOR Heeft u tips voor in de rubriek Oog en Oor? 
Mail het de redactie: redactie@zandvoortsecourant.nl (of bel 5732752) 

Kunstetalage 

In de etalage van het 
ABN-AMRO kantoor aan 
de Grote Krocht zijn 
momenteel kunstwer- 
ken van Hilly Jansen en 
Marianne Rebel tentoon- 
gesteld. Hun kunst wordt 
op 7 maart vervangen 
door de kunstwerkjes 
van de Kinderkunst- 
lijn. Verder heeft kunste- 
nares Rebel een doorlo- 
pende expositie in het 
restaurantgedeelte van 
de Open Golf Zandvoort, 
Duintjesveldweg 3. Haar 
kunstwerken worden om 
de twee maanden ver- 
anderd en zijn zeker een 
bezoekje waard. Kunstwisseling Abraham 

Onder de naam 'Des 
Collages de College'vindt 
erom de 4 maanden in de 
vergaderkamer van het 
college een kunstwisse- 
ling plaats. Deze mini- 
galerie wordt verzorgd 
door de bestuursleden 
van BKZandvoort Ellen 
Kuijl en Margreet Ras. 
Zij zijn ook verantwoor- 
delijk voor de samen- 
stelling tussen de kun- 
stenaars. De komende 
maanden staa n de 
bronzen sculpturen van 
Mariene Sjerps en de 
fotografie van Renate 
Schwartz in het mid- 
delpunt. Ook nu is de 
combinatie met de twee 
kunstenaars een goede 
keuze, ze geven de verga- 
derruimte een bijzondere 
uitstraling. Maandag 2 maart was de 
pers uitgenodigd om aan- 
wezigtezijn bij de kunstwis- 
seling. Het was een vroege 
zitting (09.00 uur) bij de 
gastheer, burgemeester 
Niek Meijer. Bij binnenkomst 
stond de koffie, met appel- 
taart, klaar want Niek Meijer 
vierde zijn 50ste verjaardag. 
Zijn kantoor was met vlag- 
getjes versierd en onverla- 
ten hadden natuurlijk een 
Abraham neergezet! Daar 
ontkom je als 50 
plusser niet aan. 
Alle medewerkers 
van deze krant 
feliciteren Meijer 
met zijn mijlpaal. 

Compliment 

In een artikel 
uit Holland Film 
Nieuws, het ma- 
gazine voor het film- en 
bioscoopbedrijf, stond een 
groot compliment voor 
de indrukwekkende acties 
rond Oorlogswinter die 
kwaliteitsmanager Belinda 
Göransson van Cinema 
Circus Zandvoort heeft ge- 
organiseerd in Zandvoort. 
De kleinste bioscoop van 
Nederland pakte groots uit 
en kreeg van de jury van 
'The Game' een geweldige 
8+ als eindcijfer. Met dit cij- 
fer maakt de Zandvoortse 
bioscoop kans op de titel 
Bioscoopteam van 2009. 
Met dank van Belinda aan 
de vele Zandvoortse instan- 
ties die belangeloos hebben 
meegewerkt. 

Klantvriendelijk 

Het seizoen is duidelijk be- 
gonnen. Veel strandpavil- joens zijn al geopend en 
het betekent ook 
dat het gratis parke- 
ren op de boulevard 
per 1 maart over is. 
Omdat 1 maart op 
zondag viel waren 
de beschermhoezen 
op zaterdag van de 
parkeermeters gehaald. 
Met als resultaat dat 
nietsvermoedende auto- 
mobilisten op zaterdag de 
meters vulden met euro's. 
Dat is natuurlijk niet echt 
klantvriendelijk voor een 
plaats die graag gastvrij 
wil zijn! 

Postzegelveiling 

Hebt u ergens nog postze- 
gels of FDC's (eerste dag 
afstempelingen) of dozen 
met zegels en of andere 
artikelen? Dan bent u van 
harte welkom op 10 maart 
om 19.00 uur bij Pluspunt 
in Nieuw Noord. Op deze 
avond organiseert de 
Zandvoortse Postzegel Club 
een grote postzegelveiling. 
Neem contact op met de 
voorzitter de heer Frans 
Tervelde (023-5712303) 
want hij vertelt u wat de 
mogelijkheden zijn om uw 
waren te veilen. Ook niet-le- 
den zijn van harte welkom. 

Babbelwagen 

De Babbelwagen heeft 
weer een nieuwe pre- 
sentatie met dit keer als 
onderwerp: Zandvoort 
1940-1945. Op 14 maart 
om 20.00 uur bij hotel 
Faber vertelt Wouter Keur 
over de oorlogsjaren en 
Ronald v.d. Mije is degene 
die uitleg geeft over de 
bunkers die Zandvoort rijk 
is. Aanmelden bij Marcel 
Meijer is Vrijwillig verplicht' 
om een overzicht te krijgen 
hoeveel belangstellen- 
den er komen. E-mail naar 
info@babelwagen.nl of 
bel naar 06-15852736/023- 
5719927 a A Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 | Vrije huizenmarkt 

^^^^^v mee t voor t/w huist — 
■ Haarlei straat 5a Zandv Een zéér royale halfvrijstaande zgn. "split level" woning met oprit voor meerdere auto's, 
garage en een ruime voor-, zij- en achtertuin! 

Gesitueerd aan het einde van de Haarlemmerstraat, aan de rand van het "Groene Hart"; 

Begane grond: o.a. royale hal, modern toilet met fontein, 1 slaapkamer, trapopgang naar 1e tussenverdie- 

ping en trapje naar... 

Souterrain: 1 slaapkamer, moderne badkamer vzv doucheruimte en wastafel, separate was-/droogruimte; 

1e tussenverdieping: o.a. ruime eetkamer met toegang tot achtertuin, moderne open keuken vzv div. 

inbouwapp., trapje naar... 

" 1 e verdieping: zonnige living met o.a. open haard, 

schuifpui naar loggia, doorkijk naar eetkamer, 

trapopgang naar.... 

2e tussenverdieping: 2 slaapkamers, trapje naar. . . 

2e verdieping: 1 slaapkamer met toegang tot 

balkon, moderne badkamer vzv douchecabine, 

wastafel meubel en 2e toilet; 

Woonoppervlakte ca. 170 m 2 , perceel 323 m 2 , 

inhoud ca. 450 m 3 . 
Vraagprijs: 
€ 589.000,- k.k. 
Een huis kopen of verkopen? 
Bel Nick ten Broeke 
Oosterparkstraat 23 Zandvoort Een vrijstaand en karakteristiek woonhuis (bj 1923) met gastenverblijf, gereno- 
veerd in een moderne stijl! 

Rustig gelegen in de geliefde en rustige "Parkbuurt"; 

grond: o.a. sfeervolle en lichte woonkamer met o.a. erker, schouw en hoge raampartijen, nette 
open keuken; 

e verdieping: 3 slaapkamers, nette badkamer met o.a. ligbad en wastafel, was-/droog ruimte, 2e toilet, 
riant balkon; 

Souterrain/gastenverblijf: woonkamer met zicht op de tuin, moderne open keuken vzv div. inbouwapp., 
slaapkamer, klassieke badkamer vzv o.a. douchecabine, bidet, wandcloset en wastafelmeubel; 
Gezellige voortuin op het zuidwesten en een besloten achtertuin (ca. 50 m 2 ) op het noordoosten; 
Dit is stijlvol wonen in een bijzonder fraai woonhuis op een geliefde lokatie! 
Woonoppervlakte ca. 140 m 2 , perceel 158 m 2 , inhoud ca. 360 m 3 . 
Vraagprijs: € 498.000,- Brederodestraat 70 Zandvoort 

Een halfvrijstaand en charmant woonhuis (type 2/1 kap) uit 1920 genaamd "Marie' 
met diverse originele details, parkeermogelijkheid op eigen terrein, voor- en ach- 
tertuin op het westen met achterom! 

Gelegen aan de statige Brederodestraat in Zandvoort Zuid; 

Begane grond: o.a. riante hal met glas-in-lood doorkijk naar woonkamer, sfeervolle en ruime 

woonkamer met open haard en visgraat parketvloer, uitbouw aan de achterzijde met schuifpui naar de 

achtertuin, moderne keuken vzv div. inbouwapp., toegang tot kelder, toilet; 

1e verdieping: slaapkamer aan voorzijde met opensl. deuren naar balkon op het oosten, slaapkamer 

aan de achterzijde, 3e slaapkamer met dakkapel en toegang tot balkon op het westen, badkamer met 

ligbad, douche, wastafel en 2e toilet; 

2e verdieping: ruime zolder/slaapkamer met aangrenzende 2e slaapkamer met dakkapel, diverse 

bergruimten; 

De besloten achtertuin is gelegen op het westen en beschikt over een stenen schuur; 

Dit goed onderhouden woonhuis is uw bezichtiging waard! 

Woonoppervlakte ca. 155 m 2 , perceel 142 m 2 , inhoud ca. 450 m 3 . 

Vraagprijs: € 369.000,- 
Martinus Nijhoffstraat 61 Zandvoort 


• Moderne tussenwoning met o.a. riante uitbouw aan de achterzijde, royale living, mo- 
derne keuken, moderne badkamer, 5 slaapkamers, voor- en achtertuin op het zuiden 
met achterom! 

• Gelegen in de geliefde en kindvriendelijke "Dichters- en Letterkundigenbuurt"; 

• Vrij parkeren voor de deur of op naastgelegen pleintje; 

• Begane grond: o.a. modern toilet vzv fonteintje, royale living met o.a. uitbouw aan de achterzijde, alles- 
brander, div. raampartijen en openslaande deuren naaren zicht op de achtertuin, moderne open keuken 
vzv div. inbouwapp.; 
• 1 e verdieping: 3 slaapkamers, moderne 
badkamer vzv douchecabine, modern wastafel 
meubel en 2e toilet (wandcloset); 

• 2e verdieping: 2 slaapkamers; 

• Voortuin op noorden en achtertuin op het 
zuiden met achterom en stenen schuur; 

• Woonoppervlakte ca. 125 m 2 , perceel 104 m 2 , 
inhoud ca. 325 m 3 . 

Vraagprijs: 
i - 


n te ,a 
El 


ii Ji " 


■f itii 

■1 IU 
I , 


€ 379.000,- k.k. Stationsstraat 3 Zandvoort 

Gemoderniseerde en uitstekend onderhouden halfvrijstaande woning (2/1 kap) 
uit 1904 met besloten patiotuin! 

Gesitueerd in de dorpskern van Zandvoort, op 1 minuut loopafstand van NS-station en het strand; 

Deze woning is recent grotendeels en smaakvol gerenoveerd: een woning om zo te betrekken; 

Begane grond: entree, hal, toilet met fontein, sfeervolle living, verbinding naar moderne half open 

keuken vzv div. inbouwapparatuur; 

1e verdieping: 2 slaapkamers (1 met dakkapel), moderne badkamer met o.a. ligbad, sep. douche- 

ruimte, wastafelmeubel en 2e toilet (wandcloset), kle ine bovenliggende bergvliering; 

De woning beschikt over een besloten 
patiotuin (ca. 18 m 2 ) op het westen met 
stenen schuur en een achterom; 
Een sfeervolle woning in het centrum van 
Zandvoort ; uw bezichtiging waard! 
Woonoppervlakte ca. 100 m 2 , perceel 92 
m 2 , inhoud ca. 285 m 3 . 

Vraagprijs: 

€ 249.000,- k.k. i 
Voordelen Vrijehuizenmarkt op een rij: 

• De leukste courtage van Nederland*; 

• Bezichtigingen en afspraken 7 dagen per week # ook # s avonds; 

• Persoonlijke en pro-actieve karakter van onze dienstverlening; 

• Complete makelaardij: uw persoonlijke makelaar bij verkoop, 
aankoop, verhuur en beheer; 

• No cure f no pay; 

• Gratis waardebepaling van uw woning; 

• Gratis hypotheekadvies; 

• Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak! 

• Uw woning wordt geplaatst op de volgende websites: funda.nl # zah.nl # jaap.nl # 
huislijn.nl, woonkrant. nl f marktplaats.nl en natuurlijk vrijehuizenmarkt.nl! 

* Vraag naar de voorwaarden BEL 023 - 5 731 
Nick ten Broeke 

Emmaweg 21 

2042 NT ZANDVOORT F.: 023 - 5 732 007 

M.: 0655 -13 03 65 

E: nick@vrijehuizenmarkt.nl www.vrijehuizenmarkt.nl of 
www.nicktenbroeke.nl Aanbod Vrijehuizenmarkt 
ook op Funda! Hoog geëerd publiek: 
komt dat zien en... doet u mee! Circus Rigolo, het kleinste circus van Nederland uit Zand- 
voort, slaat haar tent op tijdens de Week van de Zee in 
mei. Het circus wil een aantal voorstellingen geven, sa- 
men met u! Daarom moet u zich nu alvast melden om 
dan beslagen ten ijs te komen. 
Het circus wil graag met u 
gaan repeteren maar niet al- 
leen met u. Ook met uw fa- 
milie of gezin, gasten, vrien- voor iedereen, teambuilding 

ten top! 

Eigenaar Dick Hoezee gaat 

met u repeteren. Hierdoor Circus Rigolo: 06-53475703 of toe waarin u wordt toege- 
juicht door degene die niet 
durfden. Hoezee komt bij u 
langs om een en ander uitte 
leggen hoe het in zijn werk 
gaat. Bovenstaand is jaren 
geleden met enorm succes 
uitgevoerd, zelfs met prolon- 
gaties in Zandvoort. 

Doet u allemaal mee, het is 
één groot plezier om een act 
op te voeren, succes gega ran- 
deerd! Dit alles onder leiding 
van de artiesten van circus 
Rigolo. Het circus doet dit al 
twaalfjaar met veel plezieren 
succes met de bewoners en 
de middenstand rondom de 
Nieuwmarkt in Amsterdam. 
Een geweldig initiatief waar 
u met hart en ziel aan mee 
kunt doen. O ja, meedoen kost 
niets dus dat is niet duur. Belt 
u maar, mailen mag ook. den en collega's is het plezier groeit u naar de voorstelling rigolo@casema.nl. 

Theaterproductie 
'Calvijn op bezoek' in Zandvoort In het vijfhonderdste geboortejaar van Johannes Calvijn 
(1509 -1564) kunt u met hem kennismaken in de thea- 
tervoorstelling 'Calvijn op bezoek'. Zeven bijzondere mo- 
menten uit zijn leven worden belicht. Calvijn vertelt over 
wat hem dreef en bezighield en daagt ons met zijn ge- 
dachten uit om na te denken over geloof en leven. Johannes Calvijn was een 
belangrijke Frans-Zwitserse 
christelijke theoloog tijdens 
de reformatie en is de naam- 
gever van een protestants- 
christelijke stroming: h 
het calvinisme. Calvijn 
werd geboren als de 
zoon van Gérard Cauvin 
en Jeanne Lefranc en 
was de vierde van zes 
kinderen. Vooral zijn uit 
noord Franse Kamerijk 
afkomstige moeder oe- 
fende een vrome invloed 
op hem uit. Doorde posi- 
tievan Calvijns vader als 
bisschoppelijk ambtenaar, 
kon Calvijn huisonderwijs 
volgen met een groep adel- 
lijke jongens. Later volgde hij 
onderwijs aan het College 
der Capetten, een vooraan- staande jongensschool, waar 
hij een ijverige leerling bleek 
te zijn Als reformator wordt 
Calvijn vaak in een adem ge- 
noemd met Maarten Luther, o \a*r ƒ ■!*■■ 

E 

r Qc$A* die zijn 95 stellingen poneer- 
de in 1517 toen Calvijn nog 
maar acht jaar oud was. 

Wie is die man wiens naam 
we vaak horen als wordt ge- zegd dat Nederland een calvi- 
nistisch landje is? Aan wie zui- 
nig leven, hard werken en 'doe 
maar gewoon' worden toe- 
geschreven? De voorstelling 
is gemaakt en wordt beurte- 
lings gespeeld door de theo- 
logen en verhalenvertellers, 
Kees Posthumusen Ferdinand 
Borger. Laatstgenoemde 
komt als Calvijn naar 
Zandvoort op uitnodiging 
van Zandvoortse protestan- 
^h tenen katholiekenen de 
Protestantse gemeen- 
te van Aerdenhout. 
De voorstelling duurt 
een uur, na afloop 
kunt u met Ferdinand 
Borger in gesprek. De 
productie is te zien op 
woensdag 11 maart in 
de Protestantse kerk 
aan het Kerkplein in 
Zandvoort. De aan- 
vang is 20.00 uur en duurt 
tot circa 21.00 uuren daarna 
kunt u met Ferdinand Borger 
in gesprek. De toegangsprijs 
tot deze zeer interessante 
productie is slechts € 5. Zoomey Production s 
heeft/'Ondanks alle glamour 
kunjeerg eenzaam zijn,alsje 
in je eentje in Parijs of Berlijn een jeugdkroeg. Samen met 
Renz Koningjeugdwerker bij 
Pluspunten Charl Bos is zij op 
zoek naar een geschikte loca- Maura Renardel de Lavalette. Alleen de prachtige naam al (afkomstig van de Hugeno- 
ten) maakt iemand nieuwsgierig om eens nader kennis te gaan maken met deze bijzon- 
dere, van oorsprong Rotterdamse vrouw. 

Maura is al jong begonnen zij ook evenementen, wat kan ren. Haar laatste project is 

als fotomodel bij de eerste variëren van de uitreiking in de stichting 1216 Forgotten 

Miss Holland, Corine Spier, 2002 van de Gouden Loeki Foundation, met als doel 

wat zij vijfjaar lang gedaan (de prijs voor de beste STER- voor de jeugd tussen twaalf 

reclame) tot de organisatie en zestien jaar een 'thuis' 

van een reünie voor oud- te creëren in de vorm van 

wedstrijdskiers en introduc- 
zit", zegt Maura. Eigenlijk tiefeesten voor 4a 5000 man. 
stond zij al eerder in de be- 
langstelling, want van haar Een andertalent van deze,zo- 
dertiende tot haar zeven- als zij zelf zegt/'duizendpoot tie, waarbij vooral het voor- 
tiende was zij lid van het met ADHD" heeft te maken malige horecagebouwtje bij 
Nederlandse ski-jeugdteam. met haarstem.Via de beken- het busstation zeer geschikt 
Op wat latere leeftijd richtte de dj Alfred Lagarde werd zij zou zijn. Op korte termijn 
zij zich voornamelijk op het gevraagd als voice-over en hoopt zij hierover uitsluitsel 
free style skiën. dit was het begin van haar te krijgen, want zij ziet deze 

carrière als stemactrice in nieuwe ontwikkeling als 

Door de videoclip 'Twilight teken- en animatiefilms. Zo haar levenswerk. Zodra dit 

Zone' van de Golden Earing is zij te horen in Dennis the rond is, gaat men naast het 

kwam Maura in contact met Menace, Jan, Jans en de kin- bekende fonds Jantje Beton 

de filmer Dick Maas en zo deren, De Bende van Vijf en en het Oranjefonds op zoek 

werd haar interesse in het de Kleine Zeemeermin. Ook naar andere sponsoren en 

filmbedrijf aangewakkerd, voor computerspellen en ra- ook zijn meer bestuursleden 

Wie haar website www. dioreclames wordt haarstem met 'een hart voor kinderen' 

zoomey.nl bezoekt vindt daar regelmatig gebruikt. zeer welkom, 
onder meer een lijst met door 

haar (mede-) geproduceerde "Mijn grote kracht is het Voor alle geschetste activi- 

films, documentaires en be- motiveren van mensen", al- teiten kan men bij Maura 

drijfsfilms, waaronder de dus de ruim achttien jaar in Renardel de Lavalette 

speelfilm 'Eline Vere' en ver- Zandvoort wonende mul- terecht. Haar adres is 

schillende ABN-Amro com- tifunctionele echtgenote Kostverlorenstraat 94a, tel. 

mercials. Daarnaast verzorgt en moeder van twee kinde- 06-29077330 of 023-5715491. Trouwe huurders Op onze oproep voor langdu- 
rige huurders kwamen nog 
een drietal reacties binnen en 
deze spannen echt de kroon. 
De heer De Bont woont vanaf 
zijn derdejaar in de A.J.van de 
Moolenstraat44en aangezien 
hij inmiddels 62 is, komt zijn totaal op 59 jaar.Jaap Schraal 
is vanaf zijn geboorte, nu zes- 
tig jaar geleden, niet meer 
vertrokken uit zijn woning 
aan de Diaconiehuisstraat 16, 
maar de afgelopen maand 
96 jaar geworden mevrouw 
J.F. Halderman-Zieck heeft echter het record in handen. 
Sinds januari van dit jaar 
woont zij namelijk precies 60 
jaar op hetJ.P. Heijeplantsoen 
16! Deze trouwe huurders zijn 
beslist een kleine attentie of 
felicitatie van woonstichting 
De Key waard. Starters opgelet, koop nu met STARTERSLENING*! Zaterdag 7 maart open huis 

van 11.00 tot 14.00 uur 
U bent van harte welkom!! 


Vraagprijs: €115.000,= k.k. Vraagprijs: € 149.950,= k.k. Kromboomsveld 1 5 *_— i v.^i _^ j_ Vraagprijs: € 157.500,= k.k Vraagprijs: € 159.000,= k.k. Vraagprijs: €169.000,= k.k. Vraagprijs: € 189.000,= k.k. 
Nassauplein 3 


w j r 
■l i 
KW : IliB^HiiShï 
Vraagprijs: € 217.500,= k.k. Vraagprijs: € 219.000,= k.k. Vraagprijs: € 229.000,= k.k. Vraagprijs: € 224.950,= k.k Vraagprijs: € 235.000,= k.k. 


' ? 

Van Lennepweg 149 
1 
kj^^. !^" "4. ■ 11, 


^^ — " Vraagprijs: € 249.000,= k.k. Vraagprijs: € 229.500,= k.k Vraagprijs: € 239.000,= k.k. Vraagprijs: € 249.000,= k.k. 
Vraagprijs: € 239.000,= k.k. Vraagprijs: € 249.000,= k.k Vraagprijs: € 539.000,= k.k. Starterslening niet van toepassing /gH GREEVEN 

Louis Davidsstraat 15 
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl 
Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief! 
é m NVM funda Rob Greeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten 
Start Hepatitis A-vaccinatie 

De GGD Kennemerland is gestart met een vaccinatiecam- 
pagne tegen Hepatitis A. De campagne is bedoeld voor 
kinderen van 1 t/m 15 jaar die op vakantie gaan naar lan- 
den waar Hepatitis A veel voorkomt, zoals daar zijn Egypte, 
Kroatië, Marokko en Turkije. 

In de periodevan 2 maarttoten of voor het maken van een af- 
met 9 april kunnen kinderen te- spraak kan worden gebeld met 
gen een gereduceerd tarief bij 023-789 1616 (08.30-11.30 uur). 
deGGD worden gevaccineerd. Een afspraak maken kan ook 
Het tarief bedraagt dan slechts via de website www.ggdken- 
€24pervaccinatie in plaatsvan nemerland.nl. Om volledig 
€ 36. Op deze manier wil de beschermd te zijn, moeten 
GGD een eventuele uitbraak kinderen tweemaal worden 
van deze ziekte, vaak vlak na gevaccineerd. Op die manier 
de zomervakantie, voorkomen, is een kind zeker voor 25 jaar, 
Voor meer informatie over lan- maar mogelijk levenslang, be- 
den waar Hepatitis A voorkomt schermd. Start collecteweek 
Reumafonds 

De jaarlijkse landelijke collecte van het Reumafonds staat 
weer voor de deur. In de week van 8 tot en met 14 maart zal 
een van de collectanten ook bij u langskomen om geld in te 
zamelen voor de bestrijding van reuma. Een ingrijpende, vaak 
onzichtbare ziekte die in Nederland een op de vijf mensen 
boven de twintig jaar treft. 

Reuma is de verzamel- lastend medicijngebruik 
naam voor diverse zeer en frequent bezoek aan 
pijnlijke aandoeningen behandelaars. Onderzoek 
aan gewrichten, pezen en ontwikkeling van be- 
en spieren. Ruim 2,3 mil- handeling en medicijnen 
joen mensen leven, als kunnen op termijn leiden 
gevolg van reuma, met tot genezing. Daar is nog 
pijn, vermoeidheid en veel geld voor nodig. Ook 
stijfheid. Tevens met be- via uw steun. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet 
dat de redactie het met de inhoud eens is. De 
redactie behoudt zich het recht voor om inge- 
zonden brieven in te korten en plaatsing van 
brieven te weigeren. 
Ls.. 
Hierbij wil ik reageren op het artikel "Gigantische overlast 
door damherten" die uit de Waterleidingduinen komen om 
Geachte redactie. 


overal eten te zoeken. Nu de populatie van deze herten een 
overpopulatie wordt, begint iedereen ineens te sputteren en 


Opnieuw lees ik in uw krant dat en in Zandvoort overlast is van 


te klagen. Op z'n zachtst gezegd is het inderdaad niet leuk 
als je op de Zeeweg of Zandvoortselaan een hert aanrijd 
met alle gevolgen van dien voor je auto, jezelf en het hert, 


damherten. 
Het lijkt erop dat veel mensen zich niet bewust zijn dat 


of dat je auto schade oploopt omdat er twee mannetjes aan 


Zandvoort ook bij een geweldig mooi natuurgebied hoort. De 


het vechten zijn. Maar indien men goed verzekerd is, is dit 
allemaal op te lossen. En dat er plantjes uit je tuin verdwijnen 
of je heg wordt kaal gegeten, is ook over heen te komen. 


Amsterdamse Waterleidingduinen is een industrie gebied voor 


drinkwater en een van de grootste en mooiste natuurgebieden 


van Nederland. Daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Als 


Wat men alleen vergeet is dat er al geruime tijd geleden 


dat gebied er niet zou zijn dan was het volgebouwd met van 


gewaarschuwd werd voor de (op handen zijnde) overpopulatie 


alles en nog wat. 


van de damherten. Deze beesten hebben in de duinen totaal 
geen natuurlijke vijanden, hun leef- en eetgebied wordt ook 


Ik kan iedereen aanraden te gaan wandelen in de Amsterdamse 


nog eens ondermijnd door de zogenaamde wilde koeien die 


Waterleidingduinen en daar de natuur gaan beleven. Er worden 
regelmatig excursies gegeven en drie keer per maand gaan lieve 


daar rondlopen. Destijds werd er al gezegd dat de populatie 
van de herten op een andere manier een halt toe moest 
worden geroepen door bijvoorbeeld het afschieten van de 


vrijwilligers als gids op zondag mensen rondleiden. Mijn wens 


is dat er ook op school en thuis aan kinderen met veel liefde 


herten. Maar nee, toen stond er gelijk weer een groep gei- 


over de natuur wordt verteld en dat ze met de kinderen naar 


tenwollen sokken figuren op die riep dat dit beslist niet kon, 
dit was beestonwaardig en niet nodig. Nu ziet men de gevolgen 
hiervan. Nu is er een veel groter probleem waar een oplossing 


de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen gaan en ze daar 


vertrouwd maken met al wat leeft, groeit en bloeit. 
voor moet worden gezocht. 


Dat de damherten in de tuinen van mensen komen om de viool- 


Voorstel, snoer de geitenwollen sokken figuren eens de mond 


tjes te eten daar zijn ook oplossingen voor te bedenken. En 


en dan zal inderdaad een groot gedeelte van de herten af- 


bestuurders van auto's kunnen rekening houden met overste- 


geschoten moeten worden. Men ondervindt nu de gevolgen 


kende damherten en hun snelheid verminderen. De natuur bij 


van een (relatief) klein leefgebied. Met een paar jaar is de 


dieren is dat als er niet genoeg voedsel is ze vanzelf uitsterven 


populatie toch weer aangegroeid. Als het op de Velu we wel 


of geen jongen meer krijgen. 


kan, door de overlast van de wilde zwijnen, waarom hier 
dan niet? 


Liefdevolle groet, 
Inge de Hartog 


M. van Zijtveld 
Zandvoort Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 

Genootschapsavond over 
paarden in Zandvoort 

Afgelopen vrijdag was het weer gezellig druk in De Krocht, 
waar het Genootschap Oud Zandvoort deze keer aandacht 
besteedde aan het paard in de Zandvoortse samenleving. Al- 
vorens voorzitter Ger Cense, met deskundige ondersteuning 
van Jaap Kroon, de beelden van commentaar voorzag, moest 
hem eerst wat anders van het hart. 
In zijn welkomstwoord gaf 
hij aan dat Zandvoort, vol- 
gens zijn mening, helaas zijn 
museum kwijt is. "Doordat 
er een andere koers wordt 
gevaren, is het nu slechts 
een expositieruimte ge- 
worden. En dat zonder rug- 
gespraak met De Wurf, 
Bomschuiten Bouwclub en 
het Genootschap, die veel tijd 
en moeite hebben gedaan 
om het Zandvoorts erfgoed 
te behouden." 

Hierna kwamen allefacetten 
van het Zandvoortse paard 
aan de orde en dat gaf hele 
leuke en interessante beel- 
den te zien. Zo werd er een 
foto getoond van een vondst 
in de Kennemerduinen met 
de eerste voetafdrukken van 
een onbeslagen paard van 
1000 jaar geleden. Al in 1824 
werd een Victoria dienstrij- 
tuig ingezet om gasten 
naar de diverse hotels te 
brengen en twee jaar later 
vond de eerste wedren in de 
duinen plaats. Grappig was 
een staatje uit 1902 waarop 
de totale Zandvoortse vee- 
stapel geregistreerd stond. 
Natuurlijk konden foto's van 
de schelpenkarren niet ont- 
breken, net als de badkoet- 
sen, het paardjerijden op het 
strand en de reddingsboten, 
die vroeger door paarden in 
de zee werden getrokken. De meeste aandacht ging 
echter uit naar de werk- 
paarden van de lokale 
middenstand. Zowel de 
diverse melkboeren als de 
groentemannen beschik- 
ten over een paard. Dat 
gold ook voor de kolen- 
man en de drankenhandel 
van de firma Brokmeier, de 
orgelman en uiteraard de 
jaarlijkse intocht van Sint 
Nicolaas. Natuurlijk moes- 
ten de paarden ook gestald 
worden en het was verras- 
send om te horen op welke, 
soms zeer kleine, locaties 
dit gebeurde. Dat de die- 
ren regelmatig van nieuwe 
hoefijzers moesten worden 
voorzien, kwam tot uiting 
op een foto van de firma 
Versteege. Het leuke van 
zo'n Genootschapsavond 
zijn de enthousiaste reac- 
ties uit de zaal en vooral de 
commentaren bij de ver- 
schillende personen op het 
witte doek. 

Zowel voor als na deze pre- 
sentatie werden oude beel- 
den geprojecteerd en deel 10 
van deserie'Zandvoort in de 
vorige eeuw', met onder an- 
dere fraaie sneeuwbeelden, 
werd door alle aanwezigen 
met veel genoegen bekeken. 
Opnieuw een geslaagde 
avond van het Genootschap 
Oud Zandvoort! £> 
DE ZANDVOORTSE APOTHEEK 

Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort Tel. 023 - 571 31 85 

Bij 

De Zandvoortse Apotheek 

De hele maand maart en april 
Glucavit ( glucosamine) 750 mg 
60 st van € 1 6.95 voor € 1 0.00 
1 20 st van € 23.40 voor € 1 4.00 I Jef fr Henk 

yjokil Biuijs 

Gezellije voorjaarsbolie|jes 
voor binnen en btyiten. DE SALON 

Opening 1 8 maart 

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu 

naar de Bilderdijkstraat 30 zwart. Gedurende de maand maart en april kunt u 

gebruik maken van diverse openingsaanbiedingen. ^l«.!**Ï**l< SALONS PARFUMS MAKEUP SKINCARE 

GEZICHTSBEHANDELING € 65 = 

huidanalyse met de computer 

uitgebreid verzorgingsadvies met het skin schedule 

vitaal huidverzorgingsplan voor thuis 

oppervlakte reiniging 

dieptereiniging + stoombehandeling 

onzuiverheden verwijderen 

wenkbrauwen modelleren + evt. verven 

oogzone behandeling 

gezichtsmassage 

masker 

dagverzorging 

uitgebreid make up advies met de nieuwste make up van Ariane Inden 

U ontvangt bij deze behandeling een complete gezichtsverzorgingset 

t.w.v. € 55,= cadeau. Deze set bestaat uit een extra mild massage 

cleanser, een soft balancing lotion of re-activating clarifying lotion 

en een dag/nacht crème. 

Bel voor een afspraak met Laura Bluijs 
06-43049362 » BISTER MOBIEL - 

■■ - i i: ■■ : ■■ .. :i • i iiEh uj- Lbd h rt Q} NU OOK VOOR BROMMOBIELEN Tot 2 1 km p/uur • 70 km bereik • grootste assortiment 3 en 4 wieiers 

scootmobiel via gemeente aanschaffen met PGB (persoonsgebonden 
budget) geen probleem. Kom langs voor advies en informatie! Voor de gratis uitgebreide brochure stuurt u een briefje naar: Beter Mobiel, Antwoordnummer 310, 
2040 VB Zandvoort. De brochure wordt u dan per omgaande toegezonden Max Planckstraat 44, 2041 CZ, Zandvoort 

023-5735735 www.betermobiel.nl . info@betermobiel.nl ^^™"J]pi*'* i 
3£tpefeery 
*p. van 3Ltee\\ Violen - Primula's - 

bollen op pot 
Voorjaarsbemesting 

Van Stolbergweg 1 - Tel. 57 170 93 - dinsdags gesloten 
DDRSMAN 

ASSURANTIËN Al uw verzekeringen bij 
één assurantiekantoor. 
Wij regelen het voor u. 

DORSMAN.NL OF 023-5714534 jobtide 

J UITZENDBUREAU Ook voor particulieren is 
Jobtide uitzendbureau de 
ideale partner. Jobtide biedt u dezelfde volledige flexibiliteit, service, garanties en scherpe tarieven 
die het bedrijfsleven inmiddels van ons gewend is. 

Wij hebben professionele krachten voor u klaar staan in onder andere: 

• Bouw en afwerking 

• Interieur verzorging 

Jobtide verzorgt de selectie, begeleiding, verloning en controle zodat u zonder zorgen 

uw "werknemer" binnen kunt laten. Neem snel contact met ons op en ontdek de voordelen, 

die het inzetten van een uitzendkracht u kan bieden. 

Info: 023-8887340 of per e-mail: info@jobtide.nl Accountants kantoor 
êr%. H.G. Hupptlschöttn Uw gesprekspartner 
en persoonlijk adviseur 

administratieve dienstverlening » minagemenc ondersneuninj Tïrorbedmtraat 18 " 2WI GM Zindvwrt -Td 57193-96 

Fax 5731 191 ■ accouriunTskafiioor^tiupjMlichQreni.nl 
vrt^.h uppstsc hocert.nl 
I OMSJEE 
Café Oomstee 

De beste Jüzz. heieef l t mee! 

Vrijdag 6 maart, aanvang 21.00 uur: 

Shai Shahar 

Mulder & Mulder 

Truus Engels 

ïïhnl ühnh.nr - j.nrsLj, Viulan Mulder - r.ing fj.n fcn-s. 

Johïin Mulder ■ piïino, Truus- Ernol-i -drums. 

Zaterdag 7 rno-jrt trvwawn: ït.QQ-uw. 

Amsterdamse Bingo- 

Ccct ,ic zp b.y de b^r.' 

Z>* mvrv oo/rjs r**.,u voof ve/tfere ürtomMar*, 1 Jd-ft ^^S^e-n - rtff-Sfr-Sttf EZ ■ £&f*tiWQft - 023 ït-f'J tf/' i?/ ■ i*WW.Mm5(ee.iT,! De Gereformeerde Kerk van Zandvoort is door besluit van 
haar kerkenraad van 26 juni 2007, bekrachtigd op 3 sep- 
tember 2007, per 8 oktober 2007 ontbonden. 
De rekening en verantwoording van de vereffening liggen 
per 10 maart 2009 gedurende twee maanden voor belang- 
hebbenden ter inzage bij de secretaris van de vereffenings- 
commissie, de heer Y. Brune,Lorenzstraat 282, 2041 SM 
te Zandvoort. De boeken, bescheiden en andere gegevens- 
dragers van de Gereformeerde Kerk van Zandvoort worden 
bewaard door het Noord- Hollands Archief, Jansstraat 40, 
2011 RX te Haarlem. Zandvoortse sportclubs, 

vergeet u zich niet aan te melden 

voor het Sportgala 2009? 
jp^rtnpiM,' Unriv^rl Drukbezochte opening duotentoonstelling In de vernieuwde 'galerie' van het Zandvoorts museum 
was het vrijdagmiddag een drukte van belang. Vele geno- 
digden waren op de vernissage van 'ik teken ervoor 1 aan- 
wezig. Op grote verrijdbare rekken stonden de cartoons en 
schilderijen van kunstenaar Hans van Pelt en de etsen van 
kunstenaar/wethouder AAarten Bierman tentoongesteld. 
Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, Ton Hooij- 
maijers (VVD) verrichtte de opening. 
door Nel Kerkman 

De nieuwe tentoonstelling 
was gekoppeld aan de herin- 
richting van het museum. In 
plaats van linksom is de tijds- 
lijn van Zandvoort nu rechts- 
om geplaatst. Het verleden 
van Zandvoort heeft de plek 
ingenomen van de oorspron- kelijke expositieruimte om 
vervolgens via het bovenzaal- 
tje en langs het thema bad- 
plaats en toerisme uit te ko- 
men op de twee ruimtes aan 
de voorkant van het gebouw. 
In deze zaaltjes staan nu de 
kunstwerken tentoongesteld 
op nagebouwde strandrek- 
ken en op richels langs de wanden. Het vissershuisje is 
veranderd in een documenta- 
tieruimte met in het midden 
een grote tafel waar iedereen 
via computers informatie over 
Zandvoort kan vinden. 

Vetgemest varkentje 

Voordat gedeputeerde 
Hooijmaijers de opening zou 
verrichten, nam wethouder 
Gert Toonen het woord. In 
zijn speech benoemde hij de 
commotie die ontstaan was 
bij de verbouwing van het 
museum. "En zoals u ziet", ver- 
volgde Toonen, "is de collectie 
met geluiddragers van Attema 
niet aanwezig. De indeling van 
het museum is veranderd en 
geeft nu een ruimere indruk." 
Met een korte onderbreking 
kwam Toonen terug met aan 
een lijntje een vetgemest 
spaarvarkentje waar de nep 
euro's overal uitstaken. Het 
was een knipoog naar de 
campagne 'watkiesjij. nu' waar 
Hooijmaijers met een (kunst) 
koe door de Klaverstraat liep. 
Na de grap was het woord aan 
Hooijmaijers die in een erg 
lange toespraak uiteraard het circuit, de Middenboulevard 
en zelfs het LDC naar voren 
haalde. Gelukkig begreep 
Hooijmaijers dat er ook een 
opening gedaan moest wor- 
den en refereerde hij aan 
zijn persoonlijke connectie 
met Bierman. Een klein mis- 
verstand dat de kunst van 
Bierman een leuke hobby 
was, werd direct doorVan Pelt 
gecorrigeerd. Al kletsend en 
zwetsend over (kw)etsende 
cartoonisten werd het tijd om 
de bijzondere en unieke etsen 
van Bierman en de kleurrijke 
kunstwerken van Van Pelt te 
gaan bezichtigen. De vele 
cartoons gaven een blik van 
herkenning en zorgden dat 
de bezoekers glimlachend 
het Zandvoorts museum ver- 
lieten. 

De tentoonstelling is tot en 
met 19 april te bezichtigen. 
Het Zandvoorts Museum 
aan de Swaluëstraat i is van 
woensdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur geopend. 
De toegangsprijs voor volwas- 
senen is €1,15. Kinderen en 65 
plussers betalen €0,45. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 

Sanna van Vliet in 
Jazz in Zandvoort 

In het kader van de Jazz in Zandvoort-concerten in De 
Krocht is komende zondag zangeres Sanna van Vliet te 
gast. Het Trio Johan Clement, bestaande uit Johan Cle- 
ment (vleugel), Erik Timmermans (contrabas) en Frits 
Landesbergen (slagwerk), zal haar begeleiden. 

Ze trad onder meer op Sanna van Vliet is geboren 
in Hilversum en speeldeals 
kind al piano. Spoedig zou 
zij in diverse bandjes spe- 
len en zingen. Zij studeerde 
aan de Djam in Amsterdam 
en na een jaar (1993) wordt 
zij aangenomen aan het 
Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag met als hoofd- 
vak jazzzang. Daar stu- 
deerde zij bij Judy Niemack, 
Rachel Gou ld en Jeanne Lee 
en piano bij Frans Eisen 
en studeerde af in twee 
hoofdvakken: jazzzang 
UM (Masters Degree) in 
1999 en jazzpiano ie fase 
(Bachelors Degree) in 2002. 
In haar tweede studiejaar 
richt zij haar eigen kwartet 
op waarmee zij optreedt 
op verschillend jazzpodia, 
jazzfestivals en op de radio. met Ruud Jacobs, Frans 
Eisen, John Engels, Rob van 
Kreeveld en Joost van Schaik. 
Op dit moment geeft zij jazz- 
zangles en vocaal comboles 
aan het Koorenhuis, cen- 
trum voor kunst en cultuur 
in Den Haag en was ze gast- 
docent jazzzang op de con- 
servatoriums in Maastricht, 
Groningen, Enschede en 
Den Haag. Op het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag 
geeft zij bovendien vocale 
improvisatie, geen hoofd- 
vak, waar onze plaatsgenote 
Sanne mans één van haar 
studenten is. 

Het concert in De Krocht be- 
gint om 14.30 uuren de toe- 
gangsprijs is €15. Studenten 
krijgen een korting van € 5. 
De lente komt eraan!! 

Frans Zwaanstraat 42c Deze BIJZONDER KARAKTERISTIEKE en UITSTE- 
KEND ONDERHOUDEN woning is gelegen op een 
zéér geliefde locatie in ZANDVOORT ZUID op 
slechts 300 meter van het strand en de duinen. De 
woning is uitermate speels ingericht zo beschikt 
het o.a. over een royale living met een fraaie 
schouw, 3 ruime slaapkamers, een kantoorruimte, 
én parkeermogelijkheden voor meerdere auto's 
opeigen terrein. 

Unieke woning op een bijzondere locatie gelegen; 
Parkeermogelijkheden op eigen terrein; 
Heerlijk zonnig balkon aan de master bedroom; 
Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden; 
Woonopp. ca. 150 m 2 , perceelopp. 245 m 2 . Vraagprijs: € 549.000,= k.k. € GREEVEN 

III -d k U I d d. W tl E I D. |t. Louis Davidsstraat 15 
2042 LS Zandvoort 
Telefoon: 023-57 39 234 
www.greevenmakelaardij.nl mm 
Deze UITSTEKEND onderhouden HALFVRIJSTAANDE 
woning is gelegen op een UNIEKE locatie direct 
aan de ZUID DUINEN in Zandvoort. Het is hier 
fantastisch wonen op een super locatie. Het 
beschikt o.a. over een prettige woonkamer met 
open haard, 3 slaapkamers, een fraai aangelegde 
achtertuin, een garage én een oprit voor meerdere 
auto's! Maak snel een afspraak voor een over- 
tuigende bezichtiging! 


Woning gelegen op een héérlijke locatie direct aan de 

duinrand; 

Hoekwoningv.v. een garage en oprit voor meerdere auto's; 

Mogelijkheden voor het plaatsen van dakkapellen op de 2e 

etage; 

Zie greevenmakelaardij.nl voor digitale plattegronden; 

Woonoppervlakte: ca 115 m 2 ; perceeloppervlakte 331 m 2 . Vraagprijs: €439.000,= k.k. 


Actieve makelaardij 
tegen scherp tarief! 
Rob C reeven Kim Dekker Timo Greeven Suzanne Schouten NVM 
a £> 
■■.■i-hrt-F.iT .- -b -- i .* 1 1 ■r - - r m M-m 

Hele maand maart: 

Kruidentuintjes 

Gevulde kipfilet met bieslook-roomkaas 

100 GRAM €0,99 

kijk ook eens op onze website: 

www.slagerijhorneman.nl Voor alle ZandvoortPashouders de aanbiedingen van deze week yógavot* ÏM- 5% korting cursus 
tiener- of kinderyoga 

Initiatief van Nympheia- ontdek 

een nieuwe ervaring van welzijn 

www.yogavoorkids.com € 25 KORTING bij tartkiB vpri uw vflhpnU*! 

zandvc-a rijzon vaarLnl 

^toerkoop.n! = $ & TROMP 

«HOK MüChT ï-1 bUH^nPT Geweldige wijn uit Zuid-Afrika 

Niel Joubert 

in rood en wit 
nu per fles van € 5,95 voor € 
6vooi"° n ** Take Five Op vertoon van de ZandvoortPas 

een fles huiswijn i.p.v. € 17,50 

voor € 16,- (wit, rood of rosé) 

Tel. 023-5716119/info@tfaz.nl Voor ZandvoortPas houders 
hele maand maart: I OPTIEK [ 

L Bij aankoop van 

"een merk zonnebril 
gratis kinderzonnebril. Haltestraat 5,T 57 121 74, vrijdag koopavond 
Dobey Zandvoort 
Grote Krocht 28 
2042 LX Zandvoort | 
023-5719345 Op vertoon van 

ZANDVOORT PAS 

*Korting geldt niet op aanbiedingen 
Officieel SIKKENS dealer 

Voor ZandvoortPashouders 
is er een leuke verrassing 

Pakveldstraat 19 - Hoek Lippleintje 
Tel.: 023-571 25 54 

Medina Woninginrichters 

Aanbieding van de maand maart: 
Alle vouwgordijnen 10% korting! 

▼ (Vouw) gordijnen ▼ Tapijt 
▼Vitrages ▼ Vinyl 
▼Luxaflex ▼ Laminaat 

▼ Zonwering ▼Parket 023-53178 40 
Haltestraat 56 
2042 LP Zandvoort www. me dina-woninginrichting.nl Bestel nu de ZandvoortPas 2009 Achternaam + voorletter(s) 

BetrefbO Nieuwe Zand voort Pas (€7,50) 

O Verlenging ZandvoortPas (€5,00) - Pasnr . 

Woonadres+huisnr Postcode Telefoon. (Handtekening). Betaling CONTANT 

Doe deze volledig ingevulde bon in een gesloten 
envelop, voeg het bedrag (contant) toe en geef 
deze af bij: 

- Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

- Videoland Videotheek, L. Davidsstraat 15 

- Redactie Zandvoortse Courant, Hogeweg 39-1 

Betaling PER BANK 

Maak het bedrag over naar de Zandvoortse 
Courant bankrekening nummer 61.57.69.055 
ovv'ZandvoortPas'en vermeld daarbij duidelijk 
uw naam en adres. 
Deze pas is geldig vanaf 1 januari tot en 
met 31 december 2009. 

Uw op naam gestelde ZandvoortPas 
wordt, tezamen met een welkomstkado, 
eind december bij u thuis bezorgd. 

Met de aangehechte tegoedbon voor 
een Zandkorrel, kunt u op een door u 
gewenst tijdstip gratis een Zandkorrel 
(mini-advertentie) plaatsen. H & T Klussenbedrijf 

Onderhoud, renovatie en nieuwbouw, 
24 uursservice 

Tony van Haren 

Allround en altijd de goedkoopste! 
15% korting op arbeidsloon veg 62/9 - Zandvoorl 
-2554 8778 
Bij OMY- vindt u ook leuke, hippe, 

artistieke cadeauartikelen 

en klein meubelen. 

Hobby-Art blijft 
steeds verrassend! \ * TEGOEDBON 
VOOR 1 GRATIS 

ZANDKORREL Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation Op vertoon van de pas geen 
afmeldkosten bij APK Keuring Kamerlingh Onnesstraat 23 
Tel.: 023-571 45 80 

www.autobedrijfzandvoort.nl 


artelijk welkom in het www.wapenvanzandvoort.nl 

Gasthuisplein 10 

2042 JM Zandvoort 

Tel.: 023-8223780 Alle 

Zandvoorters 

met een 

ZandvoortPas 

bieden wij 

graag 

10% korting FOTO MEN NO GORTER Aiuk-L*; ir EbolMl N ■-LMg-U'-r-'^-J & 


Officiële Pasfoto's 
een 2e set 

"Leuk Lachende" 
Pasfoto's 

vimtatTOf persoon 

Halve prijs! thtrip KtdcM 2C - 2*nHnoit >■ lal DÜH L rjOMO 

m*j r.jfc] -lm j p ip rJig v+Tl#J fHwr 

w ww.fötöm on n DgorlAr.nl Wegens 

succes 

geprolon- 

geerd: ■ 

Tasty Bitei 
van de I 
week 

I 65 Mul 

Gprr 

■ op=op I ï£m nrl hcttuü; 1 1 nul >Xfl 

m JÖrTf tl BIC «-m T J44&MI! Koene Clearing Service 10% korting op schoonmaakartikelen 
Voor al uw schoonmaakwerk! |wi www.koenecleaning.nl • 06-14 32 44 44 
Pashouders 5% korting 
op de gehele collectie 


i ■3IÏUL 

Met ZandvoortPas 10% korting 
op de gehele collectie, 
m.u.v. afgeprijsde artikelen 

Kerkstraat la Tel. 023 571 44 10 fc bcdrh Si r*enlih ^n^r 

fjf^ 10% Korting op 

zwangerschapscursus 

Kijk op www.newwaves.nl 
023- 571 32 55 of info@newwaves.nl 
i.ili.i'ii-.': Mi*i -am 

^peckilrltflbffi ZjfiEfrDortïMii 

(jjDftnaV*ziru op &niecjilorirq T-«!444fl7» 
f -;ii:[rjri*v*cnul*pL.anvs nl ATo P 3! 
3 x 100 gram vleeswaren 
Lever + 
Ontbijtspek + 
Tongeworst s 

VffiEIUlBLZn € 3f2 5 ^ 

Haltestraat 54 -T. 023-5712451 T0PSU5ER Lente komt er aan! 
Chocolade tulpen 
zakje 150 gr €3,25 Haltestraat 48 

2042 LN Zandvoort 

023-5733092 

www. chocoladehuiswiUemsen.nl De Bode heeft alles voor in en om het huis De sfeervolle woonwinkel De Bode heeft een 
ruim assortiment aan o.a. meubels, antiek, 
woonaccessoires, schilderijen, verlichting, ser- 
vies, textiel, manden, beelden, fotolijsten, sie- 
raden en outdoorkleding. Kortom, bij De Bode 
kunt u terecht voor alles in en om het huis. "Op 
dit moment is de lampen en kinderhoek uitge- 
breid. We zijn altijd bezig om de winkel er zo 
mooi mogelijk uit te laten zien 11 , lacht eigena- 
resse Carmen. Terwijl haar leeftijdgenootjes nog op 
school zaten, had Carmen op zeven- 
tienjarige leeftijd al een eigen winkel 
geopend: "Dat was in een tijd dat het 
nog allemaal heel anders was, maar 
het leek mij gewoon leuk om een eigen 
zaak te runnen. Dus heb ik dat gedaan. 
In de loop der jaren heb ik verschillende 
winkels gehad in Amsterdam en in de 
Cronjéstraat in Haarlem. Ik ben altijd 
al erg zelfstandig en ondernemend ge- 
weest." 

Ruim zeventien jaar geleden opende 
Carmen samen met haar man Frits de 
woonwinkel De Bode. "Het is meestal 
behoorlijk druk in de zaak, dus aan 
klandizie geen gebrek. De klanten 
kunnen bij ons ook altijd terecht 
voor deskundig en persoonlijk advies 
over interieurstyling en design. We 
hebben allebei nog steeds ontzet- 
tend veel plezier in ons werk,omdat 
het voor ons een uitdaging blijft om 
de winkel zo goed mogelijk te run- 
nen", vertelt Carmen enthousiast. 

"Mijn dochter is eigenaresse van 
Hobby Art. Samen kwamen we op 
het idee voor het ontwerpen van sty- 
lingkamers. We hopen dat het idee 
bij het publiek zal aanslaan, maar 
dat is natuurlijk even afwachten. Het 
is in ieder geval al heel erg leuk om 
samen met mijn dochter te werken. 
We vullen elkaar goed aan", aldus 
Carmen. 

ZandvoortPas 

Op vertoon van de ZandvoortPas 
geeft De Bode 5% korting op alle 
artikelen. Een leuke aanbieding die 
al een tijdje goed loopt. Het scheelt 
altijd weer in de portemonnee", al- 
dus Carmen. 

De Bode, Bodeweg 2, tel. 5718845, 
www.de-bode.nl Randvoor 

»rl o "boort mmw Hi>. Lw*„ . . . 7 , Lijst van deelnemende bedrijven 

(in alfabetische volgorde) Winkeliers: Bloemen aan Zee - Haltestraat 
Bruna Balkenende - Grote Krocht 
Chocoladehuis Willemsen - Haltestraat 
Dobey Dierenspeciaalzaak - Grote Krocht 
Kaashuis Tromp - Grote Krocht 
Slagerij Horneman - Grote Krocht 
Slagerij Vreeburg - Haltestraat 
Van Vessem & Le Patichou - Raadhuisplein Verzorging en vrije tijd: Autobedrijf Zandvoort - K Onnesstraat 
Circuit Park Zandvoort ■ Burg. v. Alphenstraat 
Foto Menno Gorter - Grote Krocht 
Hobby - Art - Gasthuisplein 
Nympheia - www.nympheia.com 
Toerkoop Reisbureau - Grote Krocht 
Waves Beach & Health Centre - 57 132 SS Mode en trends: Belli E Ribelli Kinderkleding - Haltestraat 
Bibi for Shoes - Kerkstraat 
Sea Optiek - Haltestraat Wonen en onderhoud: Avenue Living & Giving - Kerkstraat 
De Bode woonaccessoires - Kerkstraat 
H&T Klussenbedrijf - 06 25548778 
Koene Cleaning Service - 06 1432444 
Medina woninginrichters - Haltestraat 
Mariene Sjerps Internet - 06 18868837 
Versteege's IJzerhandel - Pakveldstraat Horeca: Harocamo ■ Kerkstraat 

Het Wapen van Zandvoort eten en drinken 

Gasthuisplein 

Mollie & Co Restaurant - Verlengde Haltestraat 

Take Five aan Zee Restaurant - Strand nr$ 

Trattoria Vacirca - 06 144 487 20 

Zaras. Café Restaurant - Haltestn 
alessondro 

SPfl & Beauty Zandvoort 

De allereerste exclusieve Rlessandro SPfl in Nederland opent binnenkort 
haar deuren aan de Hogeweg 29 in Zandvoort 

SPfl, UJellness, Nails, Manicure, Pedicure, Anti flging, 

Zuurstofbehandelingen, Mineral Make up Visagie, Massages etc. 

Met uitsluitend zeer hoogwaardige producten en merken 

Voor meer informatie: info@alessandro-spa.nl Onlu Qualitu Hos fl Future 

Printing People Zandvoort 
Ontwerp 

Huisstijlen 

DTP 

Flyers 

Folders 

Posters 

Vlaggen 

Spandoeken 

Beachflags 

Stickers 

Beurssystemen 

Textielbedrukking Printing People Group Tel. 023-8887255 

Printing People Design 
Kleine Krocht 2 
2042 JN Zandvoort zandvoort@printingpeople.nl 
www.printingpeople.nl Kinderhulp Congo Alleen gaande vluchteling- en weeskinderen 

In het Grote Meren gebied zijn tienduizenden kinderen het slachtoffer geworden van de 
jarenlange oorlog. In de totale chaos zijn zij hun ouders kwijtgeraakt. Het aantal kinderen, 
dat gescheiden is van hun ouders, neemt nog steeds dramatisch toe. Zonder de begeleiding 
van ouders en/of vaste verzorgers zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Ze lopen gevaar voor 
misbruik, geweld en exploitatie. Jongens en meisjes worden geronseld en zelfs ontvoerd uit 
de vluchtelingenkampen om als kindsoldaat mee te strijden in rebellenlegers en meisjes 
worden vaak seksueel misbruikt. 

Unieke opvangcentra 

Kinderen hebben speciale bescherming en zorg nodig. Stichting World Initiative for Orphans 
(WIO) uit Den Haag gaat met locale medewerkers en internationale partners opvangcentra 
openen speciaal voor vluchteling- en weeskinderen in Oost-Congo. Er wordt gezorgd voor 
registratie, voedsel, medische zorg en herstel van onderwijs. Indien mogelijk worden de 
kinderen met de eigen familie herenigd. 

Het opvangcentrum voor 576 kinderen bestaat uit 12 units, inclusief medische post 

en leslokalen. Voor € 50.000 kan er een complete unit worden geplaatst, die veiligheid en 
zorg biedt aan 72 kinderen van 0-16 jaar. Deze kinderen wordt letterlijk het leven gered. 
Het is de grote uitdaging om in de komende weken een complete Zandvoortse unit bij elkaar 
te sparen.Tientallen activiteiten zijn al gestart, en voor geïnteresseerden is er een 100- idee- 
enlijst beschikbaar.De actie "Zandvoort bouwt mee" eindigt op 5 april. 

Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoorthelpt.nl 

& www.kinderhulpcongo.nl 

Giro 3444 tnv Stichting WIO - Den Haag 

2^ WIO World Initiative for Orphans id DE SALON 

Opening 18 maart 

Voorheen gevestigd in de Zeestraat bij Boudoir Personal Styling, verhuist nu naar 

de B il derdij kstraat 30 zwart. Gedurende de hele maand maart en april leunt u gebruik maken 

van diverse openingsaanbiedingen. 

1^ Col linea 

Excellence Skin Ology Treatment 90 min. normaal € 150,= nu € 100,= 

Wanneer u bij deze behandeling een product aanschaft van La Colline ontvangt u tevens een "special glow" set 

t.w.v € 110,= cadeau! 

De huidstructuur is direct gladder en heeft een prachtige uitstraling. Een compleet programma om de 
huidvernieuwing te stimuleren. Revitaliserend en verbeterd de uitstraling van de huid. 

Gegarandeerd direct zichtbaar resultaat. 

Een unieke wellness ervaring door de combinatie van oosterse en westerse behandel technieken. 

Een holistische benadering voor het ontspannen van lichaam en geest. 

Een subtiele combinatie van ontspannende rug, hoofdhuid, hand en voet massages. 

Op 3 1 maart is er een La Colline promotiedag. U kunt zich op geven voor een kennismakingsbehandeling welke zal 

worden uitgevoerd door een La Colline specialiste. Deze behandeling kost € 25,= , dit bedrag komt te vervallen 

wanneer u de verzorging van La Colline aanschaft en dan ontvangt u ook nog een wash off t.w.v. € 48,= cadeau! 

Bij besteding boven de € 250,= ontvangt u een bodycream of vital eye set t.w.v. € 239,= cadeau! 

BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 
Laura Bluij s 06-43 0493 62 
jobtide 

J UITZENDBUREAU Jobtide uitzendbureau 
is voor verschillende 
opdrachtgevers op zoek naar: 

Klantvriendelijke win kei medewerkers 
Handig technisch personeel 
Gastvrije horeca medewerkers 
Praktisch schoonmaakpersoneel 
Flinke medewerkers voor in de bouw 

Dus, ben je op zoek naar leuk en goed betaald werk? Ga dan naar onze vestiging 
aan de Hogeweg 56C in Zandvoort of bel even voor een afspraak: 023-8887340 

Jobtide uitzendbureau, het uitzendbureau dat écht om zijn werknemers geeft! itttritiimnttM^fiK Dorpsgenoten door Erna Meijer IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Hans Hogendoorn Beslist geen onbekende in het Zandvoortse, maar het is 

interessant om te weten hoe het allemaal zo gekomen is. 

Daarom een uitgebreid en uiterst gezellig gesprek gevoerd 

met deze nu 69-jarige bestuurder in hart en nieren. 

Hans is als oudste jongen geboren in Oudewater in een degelijk 
rooms-katholiek gezin met acht kinderen. Na de Mulo-A kon 
hij direct terecht bij Douwe Egberts in Utrecht, waar zijn loon 
van fl. 60,- tevens bestond uit gratis koffie, thee en een pakje 
shag. Zo begon hij al op vroege leeftijd met roken en het is dus 
bijzonder knap dat hijvorigjaarzomervan deéén opdeandere 
dag besloot hiermee te stoppen! 

Zijn cv is indrukwekkend. Hans werkte zeven jaar 
bij de Marechaussee, waar hij ook zijn vrouw 
Diny heeft opgespoord met als resultaat 
twee fraaie dochters met echtgenoten 
en drie kleinkinderen, die tot zijn groot 
genoegen nog iedere maandag met 
zijn allen thuis komen eten. "Ik ben 
een echt familiemens", aldus Hans. 
Na een HBO-opleiding sociale arbeid 
bij de gemeenten Voorschoten en De 
Bilt, kwam hij in 1973 bij de provincie 
Noord-Holland in dienst. Hogendoorn: 
"In vele managementfuncties ben ik 
daartot 1997 werkzaam geweest, uitein 
delijkals hoofd van de afdeling Welzijn en 
Volksgezondheid en plaatsvervangend direc- 
teur van de Dienst Welzijn, Economie en Bestuur. 
Ik ben er bijzonder trots op dat ik op 29 april 1993 Hans 

benoemd ben tot Officier in de orde van Oranje Nassau." 

Ini973kwam het gezin Hogendoorn in Zandvoort wonen, in eer- 
ste instantie in een flat aan de Keesomstraat. In die tijd was de 
politiek nog geen optie, want naast zijn dagelijkse werkzaam- 
heden had Hans in die jaren nog vele nevenwerkzaamheden, 
zoals docent aan de Noordhollandse Bestuursacademie, lande- 
lijk voorzitter van de bond van provinciaal personeel, bestuurs- 
lid ambtenarencentrum en bestuurslid Europese Vakbeweging. 
Ook nu nog ("want iemand moet het doen") is hij lid van de Raad van Advies van Univé-VGZ-IZA-Trias regio 1. Tevens is hij 
voorzitter van de stichting Strandbridge-activiteiten en sinds 
een paar maanden voorzitter van SV Zandvoort. "Samen met 
vice-voorzitter Wim Buchel ben ik zeer enthousiast over deze 
club met 650 leden, waaronder 350 jeugdspelers," aldus deze 
doener. Met spijt in zijn hart heeft hij onlangs na 13 jaar be- 
sloten te stoppen met zijn werkzaamheden voor Zorgcontact. 

Tja, en dan toch de politiek. In 1998 werd hij namens het CDA 
wethouder met onder andere de portefeuilles toerisme en 
economie, sport, personeelszaken, verkeer en vervoer. Vooral 
de eerste vier jaar (hij heeft uiteindelijk twee raadsperiodes 
meegemaakt) waren voor hem fantastisch, 
maar er is achteraf toch sprake van een 
bepaalde teleurstelling. Dit betreft 
vooral de trage ontwikkelingen 
rondom deMiddenboulevard, de 
gemiste kans om in het Louis 
Davis Carré een cultureel cen- 
trum te realiseren en het ge- 
geven dat de contacten met 
de provincie en het Rijk wat 
verwaterd zijn. 

Bewust houdt Hogendoorn 
zich nu vooral met zijn hobby's 
bezig. Zo is hij een fervent boe- 
kenlezer, waarbij biografieën zijn 
grote voorkeur hebben. Daarnaast 
bridget hij zowel op de woensdag 
Hogendoorn a ' s de donderdag bij de Zandvoortse 

Bridgeclub en bezoekt hij drie keer per week 
de sportschool. Eén keer per maand is het bijzonder ge- 
zellig met 'de club van zes', naast Hans bestaande uit Eg 
Poster, Jaap Kroon, Ben Zonneveld, Wim Buchel en Gerard 
Versteege die steeds weer iets aparts ondernemen. Rustig 
oud worden zit er voor hem niet in, de geraniums blijven 
ver uit zijn buurt en daar kan Zandvoort nog steeds de 
vruchten van plukken. Zoals de kop van een onlangs ver- 
schenen artikel over hem al aangeeft: "Hij staat met de 
poten in de samenleving!" 
Activiteiten in de bibliotheek In samenwerking met Genootschap Oud Zandvoort en de 
bibliotheek, vertelt Hans Vader op 10 maart om 14.30 uur 
over de historie en archeologie van de Amsterdamse Water- 
leidingduinen (ADW). 

Hans Vader is pr-medewer- den. Thema's variëren van 
kervan de Historische werk- archeologische vondsten 
groep ADW die bestaat uit tot oude grenzen, voorma- 
een aantal enthousiaste lige boerderijen, natuur en 
vrijwilligers. De lezing gaat recente vondsten in het 
in op de boeiende historie duin. De informatie wordt 
van de AWD in relatie tot afgewisseld met het to- 
de mensen die er woon- nen van oude foto's. Adres: 
den, werkten en recreëer- bibliotheek Duinrand afd. Zandvoort, Prinsesseweg 
34. De toegang is gratis. 

In het kader van de 
Boekenweek heeft de bi- 
bliotheek in samenwerking 
met Pluspunt de auteur 
Kester Fredriks woensdag 
11 maart om 10.30 uur voor 
een lezing uitgenodigd. 
Sinds 1981 schrijft hij voor 
NRC Handelsblad toneel- 
recensies, beschouwingen, 
reportages, natuurscè- nes en reisverhalen. Zijn 
roman 'Hölderlins toren' 
werd bekroond met de Van 
der Hoogtprijs voor litera- 
tuur. In aansluiting bij het 
thema van de Boekenweek 
zijn twee rijk geïllustreerde 
boeken van Freriks die pas- 
sen in de Angelsaksische 
traditie van 'nature writing'. 
Reserveren kunt u bij de bi- 
bliotheek: tel. 023-5714131 of 
www.bibliotheekduinrand. 
nl. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 
Weekend weerbericht Zandvoort en omgeving 

Maart nog niet 
in lentemodus 

Maart 2005 startte legendarisch weerkundig gezien en 
enkele dagen lang was het winter zoals het nog niet eer- 
der was geweest in die periode van het jaar. Als gevolg 
van een aantal rondtollende storingen in het Noordzee- 
gebied vielen er ongekend grote hoeveelheden sneeuw. 
Vooral in de noordelijke Randstad en in het noorden van 
het land werden sneeuwhoogtes van 30-55 centimeter 
gerapporteerd. Nog nooit viel er zoveel sneeuw in hele 
korte tijd en dat ook nog eens in een maand als maart. Zandvoort en Bentveld 
hadden tot 27 centimeter 
sneeuw. Toen op 4 maart de 
wind wegviel in de avond 
en het breed opklaarde in 
devan origine ijskoude arc- 
tische lucht, koelde het in- 
tens af en werd het op een 
aantal plaatsen recordkoud 
in de nanacht. Zeer op- 
merkelijk was dat het nog 
geen vijf dagen na de in- 
tense kou bijna voorzomers 
warm werd met plaatselijk 
20 graden in het land. 

Dit jaar hebben we zeker 
geen winter in huis begin 
maart en lenteweer is het 
evenmin. 

Met pijn en moeite kwa- 
men we even aan de dub- 
bele temperatuurcijfers 
afgelopen weekend, maar 
de komende pakweg tien 
dagen zit er nog geen 
zwoel lenteweer in en be- 
houden we die vrij vlakke 
temperatuurlijn.Voor rond 
half maart zien we (althans 
op de weerkaarten van het 
Europese rekenmodel) een 
flink hogedrukgebied ge- 
projecteerd worden rich- 
ting Noord-Europa en dat 
zou een koude noord - of 
noordoostenwind kunnen opleveren bij ons. Het is 
geen ondenkbaar scenario. 

De komende dagen blijft 
het meestentijds bewolkt 
en gedurende de hele 
periode tot en met het 
weekeinde kan er perio- 
diek wat regen vallen in 
Zuid-Ken nemerland. Veel 
regen komt er trouwens 
niet aan in onze contreien, 
maar het is mogelijk net 
genoegom een nat pakte 
halen. 

Toch zijn er wel een aantal 
betere momenten met zon 
tussendoor. Deze donder- 
dag bijvoorbeeld leverde 
niet eens zulk naar weer 
op. Het is eigenlijk maar 
kil met meestal 7 graden 
overdag en in de nacht en 
vroege ochtend kan het, 
mits het goed uitklaart, 
een keer afkoelen richting 
vriespunt, zoals we deze 
donderdagochtend zagen. 

Het is heel gewoon weer 
voor begin maart, maar 
voor lenteliefhebbers een 
beetje afzien voorlopig. weerman Mare Putto Do. Vr. Za. Zo. Weer X Temperatuur 
Max 7 


7 

4 


8 


8 


Min 1-2 


3 


3 


Zon 25% 


25% 


30% 


20% 


Neerslag 30% 


55% 


25% 


55% 


Wind NNW.4 


nw. 3-4 


wnw. 3-4 


zw.4 <&, & 
3 [ Filmprogramma 
05 t/m 1 1 Maart 
pluspunt voorzal Locatie Centrum 
Willemstraat 20 
2042VBZandvoort 
Tel: 023 571 73 73 Locatie Noord 
Wijksteunpunt 

Zandvoort Noord 
Flemingstraat 55 
204 IVW Zandvoort 
Tel: 023 574 03 30 

www.pluspuntzandvoort.nl 

CURSUSSEN EN WORKSHOPS 

Computercursus voor Senioren. 

Er is nog plaats bij de Snuffelcursus, basiscursus en vervolgcursus. 
Op dinsdag van 10.00 u - 12.00 u in de Bibliotheek en op don- 
derdag van 10.00 u - 12.00 u in Pluspunt Noord. 

Opgeven en informatie bij Pluspunt Centrum tel 571 7373 

Fotografie gevorderden/beginners 

Maandag 19:30- 22:00 uur 
Maandag 16 maart- 27 april 

Nordic Walking 

Dinsdag 9:00- 10:00 uur 
24 maart - 1 2 mei 

Activiteiten 

Kinderdisco vrijdag 6 maart HUIS ANUBIS 

Deze maand is het thema HuisAnubis. Een DJ zorgt met speciale 
griezel muziek dat alle kinderen lekker kunnen dansen en springen. 
Tijdens dit griezelfeest is de zaal ingericht als n echt griezelhuis.... 
Een groep ervaren vrijwilligers,onder leiding van een beroeps- 
kracht van Pluspunt, begeleidt deze avond en maakt er elke keer 
een feest van. De kinderdisco is er voor kinderen van 6 t/m 1 1 
jaar. Tijdens de disco kunnen de kinderen snoep, chips en drinken 

kopen. Eén glas limonade is bij de prijs inbegrepen. Prijs: € l,~ 

Chili Out 

Zit je in groep 7 of 8 en kom je uit Zandvoort, dan kun je 
voortaan op elke dinsdag, woensdag en donderdag van 15:00 tot 
17:00 naar ons jeugdhonk "Chili Out" komen. Je kunt hier lekker 
"chillen", spelletjes doen, huiswerk maken, tv kijken, internetten, 
gamen op de Playstation of gewoon gezellig kletsen met andere 

kinderen. Er is voor iedereen wat te doen. 

Graag willen we met jullie overleggen welke activiteiten jullie leuk 
vinden. Deze kunnen we dan in de toekomst opzetten. 

Informatie 

Wijksteunpunt spreekuren 

- Medial 

Bloedafname en trombosedienst: maandag en donderdag tussen 
8. 1 5 uur en 1 1 .00 uur kunt u terecht in het wijksteunpunt 

(Andere dagen in het Huis in de Duinen). 

- Loket Zandvoort 

ledere donderdagochtend van 09.00-1 1.00 uur. 

- Wijkmeesters EMM 

Dinsdag 15.00-16.00 uur 

- Cliëntenservice ZorgContact 

Maandagochtend 1 0.00-1 1.30 uur. 

Sociaal Raadslieden 

De Sociaal Raadslieden van Kontext houden met ingang van 6 fe- 
bruari a.s. wekelijks spreekuur in Zandvoort. Bewoners van Zand- 
voort kunnen bij de Sociaal Raadlieden terecht voor informatie 
en advies over o.m. uitkeringen, werk-, huur- en zorgtoeslag, echt- 
scheiding, consumentenproblemen en belastingen. U kunt op vrij- 
dag zonder afspraak tussen 9.00 en 10.30 uur terecht op het 

inloopspreekuur bij Pluspunt in Noord (naast deVomar) ADMINISTRATIEKANTOOR 
K. WILLEMSE 
Administratie en 
belastingaangiften 

voor particulieren en 
ondernemers kleinbedrijf 

Witte Veld 56, 204 1 GB te Zandvoort. 
Tel.: 023-5739272 • Mob.: 06-45304531 • E-mail: kittywillemse@planet.nl Computerhulp aaü huis 1'h fiimpaitrl-kiriig. urn tampan-r iiéte Mh 

tn hWilUlEjt *É1 faklLI ll-.l 'H'k jfn^-ri i.lll .'.' 

Gtffi nood QMN-prolWiloiirït mopkun- 
kcm-rn bij u mn h*h *■+*»* |i.t-nmp« krr* oh l^» 

ILrl urJÉih h ii"-r iiiui- I -irirï i n nT LijL np r.mrr nrlmilr 

'.'.■ ■. w . f jt: in 1 1 [i Leu rihiili^, nl E DnpdrHfTVfUl HM 

Afdruk ? Bel püttf 
tflQO-ZZSHH 
Eventjes lachen., 
voor altijd 
blij ï c 2,50 opname- 
kosten voor 
een unieke - 
professionele - 
fotoreportage 
**.'•-«■ 
GRATIS FOTO ndtweekblj: Dirk van den Broeit nd voort 
Burg. E n gel beitst raat 

Dinsdag 10 maart 
t/m vrijdag 13 maart 

van 0J.3C 13,oa uur m van 14.00 - 18,00 uur In de winkel komt een kinderstudie waarin een 
spontane serie foto's van uw baby of ueuterts) 
t/m s i?5 p wordt Eemggkt: in k|eur P wpia en 
7wa*t/wir m^l of ronder broprtJR^ nF jl.sjpr. Eén ± 13 f.m.x is f™, 
grillig Hutu ptr g^v ru 

www.bellphotceu BELL 

3lkcP Vorige week berichtte 
de voorpagina van deze 
krant:'Gigantische over- 
last door damherten 1 . 
Door het voedseltekort 
dat zij hebben, worden 
de herten gedwongen 

Iop zoek te gaan naar 
vooral 'heerlijke' hagen 
en heggen in de woon- 
wijken. Hier zorgen zij 
niet alleen voor schade 
aan tuinen, maar ver- 
oorzaken ze bovendien 
ook gevaarlijke situa- 
ties. We zijn benieuwd 
(wat de jongeren van dit 
'probleem' vinden en 
hoe zij een mogelijke 
oplossing ervan zien. 
We vragen het Jurre, 
Royen Peter. 
tOWrl 
De stelling: 1 
"Het aantal damherten in de Amsterdamse 
waterleidingduinen moet worden gereguleerd/' 

Jurre Reijenga, 24 jaar en werkt bij de beveiliging op Schiphol: 

"Ik ben het eens met deze stelling, omdat er duidelijk een overschot aan herten is. Het wordt ge- 
vaarlijk met al het verkeer; zelf heb ik ook een paar keer bijna een aanrijding gehad. Ze springen 
onverwachts de weg op. Ook kan ik de irritaties van mensen begrijpen die schade hebben door de 
herten. Een diervriendelijke oplossing voor het probleem vind ik moeilijk. Volgens mij werkt hekken 
plaatsen niet, omdat ze daar toch een weg door of overheen kunnen vinden." 

Roy van Buuringen, 19 jaar, werkt bij Sun Parks Zandvoort en is organisator en DJ bij ZFM Zandvoort: 

"Het is overduidelijk dat er op het moment echt te veel herten in Zandvoort zijn! Toen ik laatst op 
mijn werk planten had geplaatst, waren ze de volgende dag al uit de grond getrokken en zat er geen 
bloempje meer aan. Een goede oplossing lijkt mij om de herten over te plaatsen naar een ander 
gebied, als dat mogelijk is. Want om ze te doden, daar ben ik echt geen voorstander van. Trouwens, 
de damherten horen inmiddels natuurlijk ook een beetje bij Zandvoort." 

Peter Koolstra, 21 jaar, studeert HBO-Vaan Hogeschool Leiden: 

"Volkomen mee eens! Ondanks de verhogingen van de hekken langs de Zandvoortselaan 
hoor je nog geregeld dat er aanrijdingen zijn met de herten afkomstig uit de Waterleidingduinen. 
Daarbij komt nog het feit dat de natuur enorm lijdt onder een hertenpopulatie die alsmaar blijft 
groeien. Je merkt ook dat ze steeds meer de bewoonde wereld in trekken; op de meest vreemde 
plekken kom je ze tegen! Dus ja', ik ben wel voor regulatie." Dylan op reis! 

ri„rf n„amtus H de v-iarne Dylan Kokemoot vertrokken naar Japan, om hier, door Dylan Kokernoot 

Afgelopen tijd heb ik hier heel 
wat leuke dingen meegemaakt... 
Allereerst ben ik met school naar 
een nabijgelegen berg geweest om 
te skiën. Een soort schoolreisje ei- 
genlijk. Het was al zo'n 4 of 5 jaar ge- 
leden dat ik voor het laatst geskied 
had, maar over het algemeen ging 
het me vrij goed af. De dagen voor- 
dat we gingen skiën had het lekker 
gesneeuwd, waardoor aan poeder- 
sneeuw geen tekort was. Gelukkig 
maar, want het heeft me behoed voor een 
harde val toen ik een keer onderuit ging. 

Sapporo sneeuwfestival 

Twee dagen na het skitripje was het tijd voor 
het grootse Sapporo sneeuwfestival. Samen 
met mijn art club zou ik een sneeuwsculp- 
tuur maken voor dit festival. Er waren meer 
scholen aanwezigopdezedagom hun eigen 
beeld te maken. Voordat we begonnen keken 
we tegen dat enorme blok met sneeuw op 
en wisten we eigenlijk niet precies waar te 
beginnen. De start was dan ook het moeilijkst 
omdat je bijvoorbeeld goed moet uitmeten 
hoeveel sneeuwerweggehakt moet worden 
TpSd Zaterdag 7 maart: 

%] /*■ Wil je vanavond goed f van iedere kant. Uiteindelijk, na ruim 7 uur 
zwoegen, hebben we het beeld kunnen vol- 
tooien. Gelukkig was het ook niet voor niks, 
want ons team heeft de 3e plaats gehaald 
in de scholen competitie. 

Tijdelijk gastgezin 

Ondertussen ben ik al een tijdje weg bij 
mijn eerste gastgezin. Ik verblijf nu al een 
tijd bij een tijdelijk gastgezin waar ik het ge- 
lukkig wel naar mijn zin heb. We praten ge- 
noeg. Af en toe gaan we ook ergens naartoe, 
zo zijn we laatst naarde bioscoop geweest. 
Wanneer ik zal wisselen naar een vast gezin 
weet ik niet zo goed. Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 COLUMN Nog meer 
pasjes! 

Wie klant is van Bruna 
Balkenende krijgt per 30 
maart een eigen klanten- 
kaart. Op deze kaart worden 
alle aankopen geregisseerd 
en kan je sparen voor drie 
procent korting op bijna alle 
artikelen, behalve tabak en 
boeken. Een klantenkaart 
is een handig middel om 
klanten aan je te binden. Of 
wat dacht je van de bekende 
stempelkaarten en zegel- 
boekjes. Bij het inleveren 
van een volle kaart krijg je 
als beloning geld, korting of 
een leuke attentie. Altijd leuk 
meegenomen toch, korting?! 
Gelukkig, ben iknietdeenige 
die hier zo over denkt, want 
uit onderzoek is dan ook ge- 
bleken dat Nederlanders gek 
zijn op sparen. Maakt niet uit 
wat het is, als het maar kor- 
ting oplevert. Of nog beter: 
als het iets gratis oplevert. 

Inmiddels puilt mijn porte- 
monnee uit van de klanten- 
kaarten, stempelkaartjes en 
coupons. Bij de slager krijg ik 
bij elk gekocht broodje een 
gekleurde coupon. Zo groot 
als een postzegel. Bij tien 
coupons krijg ik een broodje 
naar eigen keuze voor de 
helft van de prijs. Bij de cof- 
fee saloon krijg ik na tien 
stempels één kopje koffie 
gratis, maar dan moet ik bij 
elk bezoek wel boven de 
7,50 besteden. Van elke pak 
koffie en thee verzamel ik 
de spaarpunten. En zo kan ik 
nog wel eventjes doorgaan. 
Het is een hele administra- 
tie op zich. Waarom doe ik 
dat eigenlijk? Het is natuur- 
lijk altijd leuk om een volle 
kaart in te leveren. Het is 
een soort van beloning voor 
goed gedrag. Te vergelijken 
met de rode krulletjes die ik 
vroeger kreegvan mijn juf en 
meester als ik iets goeds had 
gedaan. Ik zeg altijd maar te- 
gen mezelf: als ik er niet aan 
mee zou doen, dan loop ik al- 
les mis. Dan ben ik een dief 
van mijn eigen portemon- 
nee. Ja, ik ben toch niet gek? 
Dus, ik verzamel, knip, 
lik en plak me suf. Op ro 
naar de volgende volle 3 
spaarkaart! m I Know Where It's @ 

Vrijdag 6 maart: 

Laat de zomer maar komen! Bij strandpaviljoen Far Out (7) 
zijn ze er tenminste klaar voor. Deze vrijdag opent de tent 
voor het eerst weer haar deuren in 2009. Uiteraard gaat dit 
gepaard met een knallende openings party. Samen met Eric 
Oud belooft het één groot feest te worden. Entree is gratis. 
Van 20.00 tot 23.45 uur. 

Vrijdag 6 maart: 

Elke vrijdag: The Game @ Jade. Club Jade is net twee 
weken geopend en belooft nu al een waar succes te zijn. 
In samenwerking met "Few KidsOnThe Block" brengt de 
clubop vrijdagde nieuwste, meest talentvolle DJ'ssamen. 
Achter de draaitafel verzorgen zij een eclectic avond, wat 
inhoudt:urban en house music door elkaar. Entree gratis 
& vanaf 21 jaar. je vanavond goed feesten en dansen? Ga dan naar 
Taste-it in de Lichtfabriek, Haarlem. Taste-it komt dit 
jaar vertrouwd terug met een ware housemuziek line- 
up. Dit keer naast de vaste krachten Sunnery James, 
Ryan Marcianoen AlexCruz ; de held van 2008 in zowel 
binnen- als buitenland: FUNKERMAN! Tickets kosten 
€15,- in de voorverkoop. Entree vanaf 18 jaar. Dresscode: 
impress us and yourselfi'Van 22.30 tot 04.00 uur. 

(Zondag 8 maart: 

r Wat dacht je van op je vrije zondagmiddag eens even heerlijk 
[genieten van Hollandse knallers? Dat kan deze zondag bij 
Grand Café Danzee. Vanaf 16.00 uur belooft het een ware 
LHollandse muziekavond te worden met diverse artiesten als 
1 Leo Nardell, Carina en Dennis. Dus haal je oude Hollandse 
cd's uit de kast en bereid je voor op wat deze middag ko- 
men gaat! <a, £> eel interessa, iiriet uw Zandvoo Nog geen ZandvoortPas? Kijk dan snel op pagina 12 en 13 ^ANDVOORT ^£-"&L3~ J gy J f.ya^gfEJPgWl 0$*pM nf?7 &*?&&&#? 
Vrijdag 13 maart om 20.30 uur 
treedt bij ons op: 

Het smartlappen en zeemansliederenkoor 

o.l.v. Gré van der Berg. 

Onze chefkok Alex heeft speciaal 
voor u die avond een traditionele Bouillabaisse. U bent van harte welkom in Het Wapen, eten en drinken., Wij zijn geopend van donderdag t/m maandag 

Bezoek ook eens onze website: www. wapenvanzandvoort.nl 

Jeroen en Bart Schuitenmaker 

tel: 023-8223780 4JU* W"*»'*<j^w> • * ia 
■■'M ii Keuzew eekmenu 

(ma t/m vrij) 

Parmaham met meloen 
Gamba's al Ajillo 

VarJcenshaas met roquefortsaus 

Schol filet 

NLixed Grill 

-^Tt — 1 

Ijs truffels 
€16,75 

<ït&p€tüf twff 1 7. Ü0 hm 22.00, jraniftAig gtttmftt LA Ü?Ni"ANELLA 

pizzeria/ rlstorante Itallano 


direzione: 
Alfredo Caramante Passage 2-4 Zandvoort 
Tel.: 023-5716785 Geen zin om te kokkerellen? 
Gewoon Harocamo even bellen! 

Wij bezorgen voor ieder wat wils, 
van broodjes, pannenkoeken tot 
een uitgebreid diner. HflROCnmo Vraag ook naar onze 

wisselende weekschotels. 
Kerkstraat 14, 

2042 JE Zandvoort 

Geopend van 9.00- tot 22.00 uur ki j k VOOr m eer info: 

maandags gesloten Bel: 5712102 www.harocamo.nl 
ZONDAG 8 MAART EXTRA OPEN 

I.V.M. 2 JARIG BESTAAN MET 

GROOT LEVERANCIERS SPEKTAKEL TÉ7 Meubelplein 4 • Leiderdorp (op Wooon) Sportgala 2009 

18 april in Korver Sporth 

Heeft uw vereniging 
zich al aangemeld? orthal r 
Spartraad Zandvoort Maandoverzicht Maart zondag 8 maart: Hollandse Muziekmiddag 

vrijdag B maart: Af ter party Mango's 

I Part two met diverse DJ's 

Zaterdag 14 maart: Live muziek 

■ 

L vrijda g 2o maart: Backto the Seventy's party 

Vrijdag 27 maart: ÜVe lüUZiek zondag29 maart: Finish Circuitloop in Danzee 

Live muziek met Hans Knap 

Grand Café Danzee - Kerkplein 8 - T. 023 571 22 52 j 

M Uitagenda 
►Holland Casino Zandvoort 
Maart 2009 
Laat u elke 
week verrassen! 

In maart f 5 het casino -/ol verrassingen. 
De ene week een Mystery Jackpot, de 
andere week een spaaractie of een 
gratis drankje. 

Kijk o-p ww#,hoLljndufiEiD.nL/ïïndvoort 
nf op ife tv- schermen in het casino wat rfo 
verr-flsjing v^n de week i^. Feesten & Events Zondag 1 maart 
tiME Events A-COWïtfC 1? 30 -21.30 JT.3Q-2i.10 Wowstfog II mvmt ttrnp/ £Q.W uw 

Spëriat Ladies Jtoy '1001 rwtfn' Zondag 15 maart 
Cross- Over Zondag 22 maart 
NHE Events Ëmdog 29 moGft 
Ctniibë 17.30-21.30 17.30-21.30 t?.30~2L30 wo ïl mrt £0,03 urn 
Sparen voor 
heerlijke wijn 

Bestel in maart een 1 o of d gerecht en 
u ontvangt een voucher* waarmee u 
kunt sparen voot een wijnarrangement. 
Heeft u drie vouchers gespaard, 
dan ontvangt u bij een volgend 
drie-gangendiner een wijnarrangement 
voor één persoon, Bij elke gang krijgt 
u dan een passend glas wijn, 

'tteie actie is nï«t -geldig hij ^rrjngc-ment^n. 
de d^schpiel er in crjmbintstïe met andere 
atlifs. en ii dllfr*n geldig bij het In wielen van 
drie wucheri, Casino" l ei inrit prikfiÉlfÉI v*i ut Jv poto. Special Ladies Day 
Duizend-en-één-nacht 

Beteef een zinderende avond in de sfeer 
van Duizend-en-èên-nacht. Met Oosterse 
muziek,, delicatessen en betoverende 
shows van Magiër Mantra & Samyra 
komt de wereld van Ali Baba. Sinbad en 
Aladdin tot leven, 

* Magiër Mantra is de heerser van 
Lichaam, geest en de vier elementen: 
aarde» water, vuur en lucht. Hij verricht 

wonderen in de handen van mensen ! 

* Samyra voert een traditionele 
4 S huikdans uit en vertelt u hoe de 

toekomst er uit zal zien HillJAJ CJairn j'jrdmi'l. Bt-llu:i;i!n i t. MHi JD hrdWiMlt. Tii « S - \7 W ÏJ*. I;» tMI dtarir Ihlmltalu- rri im/r imhl 
Ck £> 
Gemeente Zandvoort 

Swaluëstraat 2, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort 
info@zandvoort.nl - www.zandvoort.nl Gemeentelijke publicatie week w - 2009 

Vergadering College 

De besluitenlijst van de collegevergadering van 24 februari 
en de verdere in week 9 door het college genomen besluiten 
zijn 3 februari vastgesteld. De besluitenlijst is in te zien bij de 
Centrale Balie en op de website. 

Commissie Raadszaken 

De Commissie Raadszaken vergadert opio maart vanaf 20.00 
uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur open. De 
entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat: 

-Opening 
-Vaststellen agenda 

- Besluitenlijst 10 februari 2009B 

-Vast agendapunt: informatie college/burgemeester. 
-Vaststelling bestemmingsplan Boulevard Noord 
-Visie Wonen Wonen, Welzijn en Zorgen Inspraaknota 
-Verordening Cliënten participatie 

- Parkeerplan 2009: Uitgangspuntennotitie en Plan van Aanpak 

- Plan van aanpak bestuurskracht 

- Regionalisering Brandweer 

- Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheid- 
heidsregio Kennemerland 
-Woonplaatsverplichting wethouder M. Bierman 

- Rondvraag 
-Sluiting 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer- 
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

Commissie Planning en Control 

De Commissie Planning en Control vergadert op 11 maart 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal. De deuren gaan om 19.30 uur 
open. De entree vindt u aan het Raadhuisplein. 
Op de agenda staat: 

-Opening 
-Vaststelling agenda 

- Besluitenlijsten van 11 februari 2009 (inclusief besloten deel) 

- Vaste agendapunten: alleen indien aan de orde of vooraf 
verzocht: 

-Vrijgeven deel kredieten Koninginnebuurt welke in 2010 pas 
beschikbaar komen. 

- Raadsplanning 

-Wijziging hoogte vergoedingen rekenkamer/commissieleden 

- Controle BTW-compensatiefonds door de belastingdienst 

- Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 

- Financiële kadernota deel 1, financiële beleidskaders, en deel 
2, begrotingsuitgangspunten bij de begroting 2010 

- Financiële verordening 212/2009 

- Rondvraag 
-Sluiting 

De agenda kan na het verschijnen van deze krant nog gewijzigd 
zijn. De meest recente agenda vindt u op de website. In deze 
commissie kunnen burgers het woord voeren over onderwer- 
pen op de agenda. Aanmelding vooraf is niet nodig. Commissie Welstand en Monumenten 

Op 12 maart vergadert de Commissie Welstand en Monu- 
menten. De vergadering begint omstreeks 15.00 uur in de 
commissiekamer. De exacte begintijd is afhankelijk van de 
agenda. U kunt hiervoor het beste even contact opnemen met 
de werkeenheid Bouwen, tel. (023)5740100. 

Klein Chemisch Afval 

Op zaterdag 7 februari haalt de ecocar van Sita weer Klein 
Chemisch Afval op. Schema: Dirk v.d. Broek 9.00-10.00 uur, 
Vomar 10.10-11.00 uur, Tolweg 11.10-12.00 uur 

Uitnodiging openbare vergadering Wmo-raad 

Op 9 maart vergadert de Wmo-raad over welzijnszaken die 
van belang zijn voor alle burgers. De vergaderingen van de 
Wmo-raad worden gehouden op de tweede maandag van 
iedere maand. Iedereen is van harte uitgenodigd de openbare 
bijeenkomst bij te wonen. De vergadering vindt plaats in Ge- 
bouw De Krocht, kleine zaal, en begint om 19.30 uur. 

Bromfietscertificaat omruilen vóór 1 oktober 2009 

Houders van een bromfietscertificaat hebben tot 1 oktober 
2009 de tijd om hun bromfietscertificaat om te wisselen voor 
een rijbewijs met de categorie AM. Per 1 oktober 2006 is het 
bromfietscertificaat vervangen door de categorie AM op het 
rijbewijs. Na 1 oktober 2009 is omruilen niet meer mogelijk. 
Als de houder van het bromfietscertificaat niet voor 1 oktober 
heeft omgeruild, moet hij / zij voor het verkrijgen van een 
bromfietsrijbewijs een theorie-examen afleggen bij het CBR. 
Naar verwachting wordt pen januari 2010 het praktijkexamen 
voor bromfiets ingevoerd. Voor burgers die ooit een rijbewijs 
A of B hebben gehaald en ook nog in het bezit zijn van een 
bromfietscertificaat geldt bovenstaande niet. 

Ontwerpbestemmingsplan Centrum artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke Ordening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort 
maken bekend dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 9 maart 2009 
gedurende zes weken ter visie ligt het ontwerpbestemmings- 
plan "Centrum". 

Gebied 

Het ontwerpbestemmingsplan "Centrum" betreft het gebied 
gelegen tussen de Hogeweg, Thorbeckestraat (gedeeltelijk) 
Burgemeester Engelbertsstraat, Zeestraat, Kostverlorenstraat 
(gedeeltelijk), Koninginneweg en de Grote Krocht (gedeeltelijk). 

Uitgangspunten 

De belangrijkste ontwikkeling in het gebied betreft de her- 
structurering en nieuwbouw in het zogenaamde Louis Davids- 
carré (LDC) in het gebied rondom de Prinsesseweg en de Louis 
Davidsstraat. Voor het overige heeft het bestemmingsplan 
grotendeels een conserverend karakter. 

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit plankaarten, 
toelichting en voorschriften, ligt gedurende de openingstij- 
den ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis (ingang 
Swaluëstraat) en in de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 
34 te Zandvoort. De stukken zijn ook te raadplegen op de 
gemeentelijke website. Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een ieder 
schriftelijk dan wel mondeling zijn zienswijzen kenbaar maken. 
Schriftelijk dienen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden 
bij de gemeenteraad (Postbus 2, 2040 AA Zandvoort). Voor 
mondelinge reacties kan een telefonische afspraak worden 
gemaakt met de heer J.A. Sandbergen, de heer R. den Blanken 
of mevrouw E. Fennema van de afdeling Ruimtelijke Ontwik- 
keling, telefonisch bereikbaar onder het algemene nummer: 

023 -5740100. 

Voorbereidingsbesluit Middenboulevard artikel 3.7.1 Wro 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, 
dat de gemeenteraad op 24 februari 2009 heeft besloten, dat 
op grond van artikel 3.7.1 van de Wet ruimtelijke ordening een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor: 
-het gebied gelegen tussen de Thorbeckestraat, Westerpark- 
straat (ged), Badhuisplein, Burg. Engelbertsstraat, Jac. van 
Heemskerckstraat en de duinenrij van de Zeereep, zoals op de bij 
dit besluit behorende tekening (nr.1901-1319) met een rode om- 
lijning is aangeduid, een bestemmingsplan wordt voorbereid. 

- dit besluit in werking treedt op 6 maart 2009. 

Het besluit ligt met de bijhorende kaart, waarop meteen rode 
omlijning het betreffende gebied is aangegeven, voor een 
ieder ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang 
Swaluëstraat) te Zandvoort. Op grond van artikel 8.5 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar of beroep 
worden ingediend tegen voormeld bestuit. 

Begrotingswijzigingen 

Op grond van artikel 192, tweede lid, van de Gemeentewet 
liggen de begrotingswijzigingen van de agendapunten die op 

24 maart 2009 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden 
voorgelegd en die financiële consequenties tot gevolg hebben, 
vanaf heden tot en met 24 maart 2009 ter inzage bij de balie 
van het gemeentehuis. 

Ingekomen vergunningenaanvragen 

Bouw-, sloop- en reclameaanvragen 

Zandvoort: 

-Haltestraat 56a, plaatsen reclamebord, ingekomen 24 februari 

2009, 2009-022R. 

- Haarlemmerstraat mast 20, plaatsen dubbelzijdig verlicht 
reclamebord, ingekomen 24 februari 2009, 2009-023R. 

- Brederodestraat 120, plaatsen van een keermuur, ingekomen 
24 februari 2009, 2009-024RV. 

Ontwerpbesluit aanvraag kapvergunningen 

Zandvoort: 

-Celsiusstraat 40, aangevraagd 13 november 2008, één esdoorn, 
overlast 

-Gerkestraat naast nr 18 bij de kleine trap naarde schelp, inge- 
komen i2februari 2009, één populier,destamvoetvan de boom 
is erg aangetast, gevaar voor omvallen. 

De hierboven genoemde aangevraagde kapvergunningen lig- 
gen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt deze inzien tijdens 
openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van zes weken na publicatie hun zienswijzen schriftelijk ken- 
baar maken bij het college van de gemeente Zandvoort, Postbus 
2, 2040 AA Zandvoort. ItïüSI Gemeente Zandvoort 

Vervolg gemeentelijke publicatie week 10 Verzonden besluiten 

Bouw-, sloop- en reclamevergunningen 

Zandvoort: 

- Dr.J.G.Mezgerstraat 36,gedeeltelijk veranderen kamerindeling 
tweede verdieping, verzonden 24 februari 2009, 2008-235RV. 

Kapvergunningen verleend 

Zandvoort: 

- Emmaweg 30, verleend per 24 februari , één eikenboom, 
kwaliteit van de boom is zeer slecht. 

- Dr. Kuyperstraat 7 te Zandvoort, één conifeer-leylandii, 
verleend per 24 februari 2009, overlast. 

Belanghebbenden die in een eerder stadium zienswijzen heb- 
ben ingediend, kunnen tegen de bovenstaande besluiten in 
beroep gaan bij de rechtbank te Haarlem, afdeling Bestuurs- 
recht, Postbus 1621 2003 BR Haarlem. Het indienen van een 
beroepschrift heeft geen schorsende werking. Een schorsende 
werking wordt pas bereikt nadat de president van de rechtbank 
dat in een voorlopige voorziening heeft bepaald. In geval van 
onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzie- 
ning indienen bij de president van de rechtbank te Haarlem. 
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te gaan van een 
kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

Bezwaarschriften 

De hierboven genoemde verleende vergunningen/ genomen 
besluiten liggen bij de Centrale Balie ter inzage. U kunt ze inzien tijdens openingstijden. Belanghebbenden kunnen ge- 
durende een termijn van zes weken na bekendmaking een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De datum van bekend- 
making is de verzenddatum van de vergunning. Indien het 
geen vergunning betreft is dit de publicatiedatum. U richt uw 
bezwaarschrift met vermelding van "bezwaar" in de rechter- 
bovenhoek van uw brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het bezwaar 
schorstin beginsel niet de werking van het besluit waartegen 
het is gericht. In geval van spoed kunt u een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621 
2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan 
van een afschrift van het bezwaarschrift. Centraal telefoonnummer 

Alle afdelingen zijn bereikbaar via (023) 574 01 00, 
maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur en vrijdag 
8.30 -16.00 uur. 

Melding of klacht? 

Bel met de Centrale Meldlijn (023) 574 02 00, óf vul op 
de website het digitale formulier in óf stuur een brief 
naarde klachtencoördinator. 

Openingstijden Centrale Balie 

Maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur 
Donderdag: 08.30 - 20.00 uur 

Vrijdag: 08.30 - 12.30 uur 

Tijdens de donderdagavondopenstelling kunt u maar voor 
een beperkt aantal zaken terecht: paspoorten en rijbewij- 
zen e.d. Openingstijden begraafplaats 

De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de 
Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 08.00 - 18.00 uur. 

Collegelid spreken? 

Een afspraak maken met een collegelid doet u via het 
centrale telefoonnummer. Daarbij geeft u aan waarover u 
het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een 
vakafdeling verwezen wordt. 

Vragen over een bouwplan? 

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen is 
de werkeenheid Vergunningverlening op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 16.00 uur. 

Op zoek naar werk of aanbieden van vacature? 

Werkgevers en werkzoekers maken gebruik van 

www.werkeninzandvoort.com. 

Voor het vinden of aanbieden van banen in Zandvoort. Gemeente Zandvoort Dichtbij strand en zee, maar vooral dicht bij mensen 
Een strakke verdediging van de ZSC-dames Het dameshandbalteam van 
ZSC heeft de thuiswedstrijd 
tegen koploper Westsite 2 uit 
Amsterdam onverdiend ver- 
loren. Het begin van de ZSC- 
dames was uitstekend. Tot 3-3 
wisten de Amsterdamse dames 
gelijke tred te houden, maar 
daardaarnaliepZSC geleidelijk 
uit naar een 10-8 voorsprong 
bij rust. Nadat Westsite in de 
tweede helft op een i3-i4voor- 
sprong was gekomen, raakte Charissa Koning geblesseerd 
en was de Zandvoortse ploeg 
uit het ritme door deze te- 
genslag. Dat het uiteindelijk 
14-19 werd voor Westsite was 
een zeer geflatteerde weer- 
gave van de veldverhouding. 
De ZSC-doelpunten kwa- 
men op naam van Lucia v.d. 
Drift (4), Romena Daniels (3), 
Sjaan Joolen, Martine Balk, 
Daphina van Rhee (allen 2) en 
Laura Koning. De dames van The Lions 
hebben afgelopen zaterdag 
weer het zoet van de over- 
winning mogen proeven. In 
Amsterdam werd AMVJ met 
51-58 verslagen. Het ging 
echter bepaald niet van een 
leien dakje. Vooral in het be- 
gin leek het Zandvoortse 
spel opnieuw naar een ne- 
derlaag te leiden. Het eerste 
kwart werd met 18-8 afge- 
sloten, een achterstand die pas in het derde kwart werd 
ingelopen. In het laatste 
kwart liet Kim Monteauban 
zich gelden. Zij scoorde niet 
alleen 6 punten maar was 
ook bij iedere rebound en 
interceptie betrokken. "Al 
met al een zwaar bevochte 
overwinning maar wel een 
terechte", aldus een tevre- 
den coach Koper. Sabine 
Dijkstra werd met 19 pun- 
ten topscoorster. Sportweek 18-25 april 
Doe mee! Kijk op www.sportinzandvoort.nl 

SpQrfru-fld l^ndvDOrt 
Zondagavond is Willem 
Krippendorf in café Bluijs de 
kampioen van heti2e Martin 
LutherVisser'Tien over rood' 
biljarttoernooi geworden. 
In de finale liet hij de kam- 
pioen van vorig jaar, Dick 
Pronk als tweede en Ron de 
Jong als derde achter zich. 
Krippendorf werd de beste 
van alle 48 deelnemers die 
drie dagen lang in café Bluijs 
hun best hebben gedaan. Als hoofdprijs kreeg hij, naast de 
gebruikelijke beker,een door 
de sponsor aangeboden VI P- 
ontvangst tijdens een thuis- 
wedstrijd van FC Haarlem en 
een fraai gestileerde gouden 
hanger in de vorm van een 
biljartkeu, aangeboden door 
Cor Bos. Volgens organisato- 
ren Louis v.d. Meij en Ralph 
v.d.Moolen komt er volgend 
jaarweereen Martin Luther 
Vissertoernooi. i vitaress 

Voor noodgevallen 
24 uur bereikbaar 

Wie heeft het wel eens niet meegemaakt. 
Een elektrische storing, een verwarming die 
uitgevallen is, een lekkage of een ander 
probleem wat direct verholpen moet worden. 

Meestal gebeuren deze dingen op een tijdstip 

waarin direct handelen noodzakelijk is. 

De ervaring leert dat de meeste storingen 

vrij simpel verholpen kunnen worden, 

maar wie is er op dat moment 
direct, of in zeer korte tijd beschikbaar? 

Wij zijn 24 uur per dag beschikbaar, vooral gelet op 
mijn ervaring als ex-aannemer zijn wij meestal in 
staat om de problemen ter plaatse op te lossen. In 
afwachting van een totaal reparatie is het meestal 
mogelijk een noodreparatie uit te voeren. Verder aan 
u de keus om eventuele vervolgwerkzaamheden 
door ons of door derden te laten uitvoeren. 

Ook is het mogelijk om andere werkzaamheden / 
klussen in en om het huis, en vrijwel alle andere 
diensten naar tevredenheid voor u uit te voeren. I Voor informatie: 06-15.399.818 
E. mail vitaress@hetnet.nl Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer • Klein onderhoud (in en om het huis) 
•Tuinhuisje op maat 

• Overkappingen 
•Timmerwerk 

• Hekwerken 

• Bestrating 
Tc\:06- .4060 \ ^ 1 IJzerhandel Zarrivoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Slotenen inbraak- 
beveiligingen met 
eigen mantagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

.Montage vcrigervs Pölrtie Keurmerts Veilig Wonen 

I liL-., ■ jri^jJi i— i ■» -m. j u. itjj j. Tjuu^llj— p jpd» 

■jrouaan - nit-Hirmrito* - laiDvoan 
VAN AACKEN 
GLASZETTERSBEDRIJF 

levering en plaatsing alle glassoorten. 

NU OOK: 

vernieuwen kozijnen & schilderwerk. 

vrijblijvende offerte! 
023-5720480 / 06-41374921 

e-mail: aacken@ziggo.nl 

B 


ZANDKORRELS IN 


VUI 


LI 


ON 
Met ZandvoortPas korting op een zandkorrel 
Particuliere zandkorrel €7,50 
Met ZandvoortPas €5,- 

Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven 
de €500,- 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Zakelijke zandkorrel €12,50 (excimw) 
Met ZandvoortPas €10,- 

Indien uw advertentie niet voldoet aan de 
particuliere voorwaarden kunt u een 
zakelijke Zandkorrel plaatsen. 


Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) i 

1) De redactie van de krant, Kleine Krocht 2 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 


rfgeven bij: „ r , 
6 J SVP Elk cijfer, leeste 

Tevens door u ir 

irj \. Uw fbedriifslnaa 


<en en elke letter of spatie in een apart vakje plaatsen 

\l TE VULLEN: 

m 
Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing dezenuc vvcck. ■ x -> ,.. . . 
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade UwZandvoortna 


s nr. 


van welke aard dan ook, ontstaan door verkeerde of on 
van Zandkorrels. Zet- en typefouten voorbehouden. 


juisl 


ce in 


IOUC 
Tel 


2foo 


1 

ZANDKORRELS VOETBAL - ZATERDAG Behang- en schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp Tel/Fax 571 31 72 

Mobiel 06-54264259 

Vooral uw behang-, wit- en 

schilderswerkzaam heden 

www.arnoldnijkamp.nl Kabel-internet/adsl 
installateur helpt bij alle 
PC-PROBLEMEN. Advies en 
aanleg (draadloos) net- 
werk. Ook avonden/week- 
end. Rep-it, totaal service 
voor computergebruikers. 
023-5719666 of 06-44696001. 
Met garantie en KvK. Autobedrijf Trade Ard. 

Lid BOVAG en NAP. 

Max Planckstraat44, 

tel. 5730519 / 06-53498304 

www.trade-ard.nl Klussenbedrijf Rico. 

Voor al uw kleine klussen 

in en om het huis. Redelijke 

prijs. Voor info: 06-1423 2051 Beautysalon MYRNA 

Van Speijkstraat 2/101, 

204iKLZandvoort. 

Behandeling volgens 

afspraak, ook 's avonds. 

Tel. 5720108 of 06-48318230 Pedicure Beata Visser 

Gespecialiseerd in de 
diabetische voet en nagel- 
correctie (wilde pedicure) 
Behandeling op afspraak 
Tel. 06-52461796 / 023- 
5715921 in Zandvoort Cursus nailstyling 

Nagelstyliste worden begint 
bij A.B. Nails in Haarlem/ 
Kom naar de gratis intro- 
ductieavond. Meer infor- 
matie op www.abnails. 
nl of bel 023-5245005 Vlooienmarkt. 

Zo. 8 maart. 

Spaarnehal, 

Haarlem (9.30-16.00U). 

Res. 0229-244739 

www.mikki.nl God zegt: 

"Ik heb goede plannen 

voor je en een 
hoopvolle toekomst. 

Ik zelf zal voor je 
zorgen. Bidden helpt 

en geeft je rust. 

Vertel me alles watje 

bezighoud en vind 

rust bij Mij." Portemonnee 

verloren, dinsdag 

24 februari op de 

busweg tussen 

Postkantoor 

en Albert Heijn. 

Graag bellen: 023-571748^ Deschildersvrouw. 

Vooral uw schilder/ 

sauswerk binnen 

en buiten. Info: 

06-15374002/ 

023-5327766. www. 

amparo-onderhoud.nl Te huur: zomerhuis. 

Geen huisdieren. 

€650,- per maand incl. 

G/W/L.i maand borg. 
Voor informatie, 
bel: 06-29527140 Te huur in 
appartementen- 
complex 
De Schelp: € 600 per 

maand excl. 

G/L.Geen huisdieren. 

Uitsluitend 

langere periode. 

Tel. 5719653 
Buitenspeldoelpunten draaien Zandvoort de nek om Drie doelpunten van WV-HEDW, waar op zijn zachts gezegd een luchtje aan zat, hebben 
het elftal van zaterdagtrainer Piet Keur de nek om gedraaid. Tot overmaat van ramp stuur- 
de de arbiter van dienst twee Zandvoortse assistent-scheidsrechters het veld af en legde 
hij de wedstrijd voor bijna 4 minuten stil. deze man snapte er he | emaa | 

niets van", zei een briesende 
Keur na afloop. Zandvoort was wel via Nigel 
Berg al in de derde minuut 
op voorsprong gekomen. 
Daarna stortte Zandvoort 
als het spreekwoordelijk 
kaarten huis in elkaar en de 
wedstrijd bloedde, vooral 
in de eerste helft, dood. Na 
rust stond Boy de Vet onbe- 
doeld aan de basis van de 
gelijkmaker. Hij haalde een 
tegenstander in zijn straf- 
schopgebied onderuit en de 
leidsman kon niets anders 
doen dan de bal op de pe- 
naltystip leggen. Overigens 
ging er volgens Keur, en de 
assistent-scheidsrechter, 
een buitenspelsituatie aan 
de actie vooraf. Na de 1-1 
roken de Amsterdammers 
bloed. Toen zij even later 
ook nog eens de 1-2 maak- 
ten, kwamen de onweers- 
Trainer Keur stakzijn kritiekop 

zijn team niet onder stoelen 
of ban ken: "Al les was drama- 
tisch. Waarschijnlijk hebben 
de jongens de tegenstan- 
der onbewust onderschat 
(WV-HEDW stond op de 
op een na laatste plaats, red.). 
We zaten echter ook niet in 
de wedstrijd, dan loopje dus 
achterdefeiten aan."Ookwas 
Keur na afloop laaiend op de leid ing. "Al Ie drie de doel pun- 
ten waren volgens mij bui- 
tenspel. Zelfs de tegenstan- 
ders beaamden dat. Dat wil 
dan wel wat zeggen over 
het niveau van deze scheids- 
rechter. Toen hij ook nog eens 
assistent- scheids rechter 
Gerard van Diemen, en even 
later Ted Saunier (hij kreeg 
een rode kaart) weg stuurde 
was voor mij de maat vol: wolken voor Zandvoort 
overdrijven. Tien minu- 
ten voor tijd echter wist 
Remko Ronday toch nog 
het Amsterdamse doel te 
vinden en een puntende- 
ling leek een feit. Totdat de 
arbiter, met nog 3 minuten 
op de klok, voor de derde 
keer een vlagsignaal van 
Van Diemen niet wenste 
te honoreren waardoor de 
Amsterdammers voor de 
2-3 zorgden. 

Na het laatste doelpunt 
ontstond een discussie 
met arbiter De Groot die 
Van Diemen wegstuurde. 
Begeleider Ted Saunier 
was al op weg naarde over- 
kant van het veld om de 
vlag over te nemen. Deze 
actie was in de ogen van 
De Groot niet correct een 
Saunier kreegtot verbazing 
van vriend en vijand een 
rode kaart voorgetoverd. 
De resterende 3 minuten 
werden uitgespeeld maar 
het bleef bij een 2-3 neder- 
laag. VOETBAL - ZONDAG Eerste overwinning SV Zandvoort zondag Het heeft even geduurd maar de glans was er niet minder 
om. De eerste overwinning van het zondagelftal van trainer 
Jamal is een feit en smaakt naar meer. De nummer 4 van de 
ranglijst, Ripperda, moest in Zandvoort met 4-3 buigen voor 
het 'nieuwe' elftal van de geplaagde zondagtrainer. 
Ferry Boom probeert twee man te passeren Het elftal heeft in de winter- 
stop dan ook een metamorfo- 
se ondergaan. Ferry Boom en 
RobertoMolina,die niet meer 
in de gelegenheid zijn om op 
zaterdag te voetballen, zijn 
naar de zondagtak overgeko- men, aangevuld met Wouter 
Schuiten en Barry Paap die 
aangegeven heeft dit seizoen 
op zondag vol te willen ma- 
ken. Het scheelde al direct een 
slok op een borrel, alhoewel 
de spelers nog wel aan elkaar moeten wennen gezien het 
gebrek aan automatisme. 

Zandvoort kwam na een 
kwartier wat ongelukkig op 
een 0-1 achterstand. Een hoge 
voorzet van Ivan Bilic werd 
enigszins verkeerd beoor- 
deeld door Zandvoort-keeper 
Paul Smit,waardoorde bal via 
de rug van Arnold Jongejan 
achter de verbouwereerde 
keeper verdween. Nog geen 
10 minuten later was de stand 
weer in evenwicht. Via een 
snelle aanval over de linker 
flank kreeg Schuiten de bal 
op het hoofd van Boom die 
Paap vrij zag staan. Ook de 
boomlange spits kreeg zijn 
hoofd tegen het leer, 1-1. Vlak 
voor rust kon Smit de bal der- 
mate snel en ver weg trappen 
dat de laatste verdediger van 
Ripperda er niet meer bij kon. 
Vliegensvlug nam middenvel- derMolina de bal meeen met 
een simpel diagonaal schot 
stuurde hij de Haarlemse kee- 
per voor de tweede keer naar 
het net. Vervolgens was het 
Bilic die 20 minuten voortijd 
weer voor evenwicht zorgde. 
Nog was het niet op. Remco 
Loos zorgde weer voor een 
voorspong voor de gasthe- 
ren, Ripperda vertwijfeld ach- 
ter latend. Een paar minuten 
voortijd was ervoor de derde 
keer een gelijke stand maar 
het venijn zat voor Zandvoort 
in de staart. Shakar Jamal, 
zoon van, zorgde vlak voor 
tijd voor een fenomeen: 
Zandvoort ging op de eer- 
ste winst van dit seizoen af, 
4-3. Trainer Jamal gelooft er 
nog steeds in: "Ik ben heel 
trots op de jongens. We blij- 
ven vechten om in de vierde 
klasse te blijven. Dat zal niet 
gemakkelijk zijn." Zandvoortse Courant • nummer 10 • 5 MAART 2009 AUTOSPORT Laatste Winter Endurance 
race op Zandvoort 

Op zondag 8 maart zal op het circuit van Zandvoort de laat- 
ste race in het Winter Endurance Kampioenschap worden 
verreden. De equipe van Rob de Laat en Theo de Prenter, 
uitkomend in de Divisie II met een BMW Compact, hebben 
de leiding in het overall klassement. m 1M1 ~^*Mtt^2j^ B "h aaA ^k_ 


f Nl ,v.».-v \\ "Ultf* J^n^ST'. 


ir ^^»i mm . unv y ij 1 


34pH^BA 


W*^^'^*fm 
■u 


Rijderswissel tijdens de 4uursrace in februari 


-: - • \ \ Als het duo bovenin mee 
doet in de race van komen- 
de zondag, kunnen ze het 
kampioenschap nauwelijks 
ontgaan. Hoe anders was 
het in de Divisie I tijdens de 4 
uursrace infebruari.Het duo 
Peter Fontijn en Peter Furth 
kwam slechts 16 seconden 
tekort voor een podiumplek, 
nadat Fontijn in de slotfase 
nog naar binnen moest voor 
extra brandstof omdat zij an- 
ders de finish niet zouden 
halen. Op 8 maart willen de 
beide Peters revanche. 

Na een teleurstellende serie 
van drie races won de equipe 
van Kees Bouhuys met vader Michael en zoon Sebastiaan 
Bleekemolen met de Sotrax 
Porsche de 4 uursrace van 
februari. De equipe is echter 
kansloos voor het kampioen- 
schap, maar wil zeer zeker 
laten zien dat ze het kunst- 
stukje van februari nog een 
keer kunnen herhalen. 

De Final 4 op Circuit Park 
Zandvoort is gratis toe- 
gankelijk. De aanvang van 
de race is bij het ter perse 
gaan van dit nummer niet 
duidelijk. Daarvoor kan de 
website van het Circuit Park 
Zandvoort worden geraad- 
pleegd www.circuit-zand- 
voort.nl ADVERTEERDERS 


Dankzij onze adverteerders kunnen \ 


nïj u op de hoogte houden van alles 


wat in Zandvoort leeft. De adverteerders in de krant van deze week zijn: 


Accountantskantoor Huppelschoter 


Greeven, Makelaardij o.g. 


Administratiekantoor K. Willemse 


Harocamo 


Albatros 


Holland Casino 


Alessandro SPA & Beauty Zandvoort 


IJzerhandel Zantvoort 


Algemene uitvaartbege- 


Jobtide 


leiding Zandvoort 


La Fontanella 


Auto Strijder 


Lavogue 


Autobedrijf Ka ri Mo 


Meijershof, Restaurant 


Beach ClubTien 


Onderhoudsbedrijf P. Zwemmer 


Bell Photo 


P.van Kleeff 


Bertram & Brood 


Pluspunt 


Beter Mobiel 


Prietpraat 


Bloemsierkunst Jef & Henk Bluijs 


Printing People 


Boom Strandpaviljoen 11 


Sani-Dump 


Café Oomstee 


SMV Computerreparaties 


Cense en van Lingen 


Stichting WIO 


Circus Zandvoort 


Uitvaartcentrum Haarlem 


Commissie Gereformeerde Kerk 


Van Aacken Glaszettersbedrijf 


Danzee 


Vitaress Full Service 


De Salon 


Vrijehuizenmarkt.nl 


Dierenarts Dekker 


Wapen van Zandvoort, 


Dorsman Assurantiën 


eten en drinken... 


Febo 


Zandvoortse Apotheek 


Gemeente Zandvoort 


Zandvoort Optiek Qi £> 
CENSE n 
LINGEN 
J h r P. N . Qu a rl« va n U f o rd I a a n 2, 20^1 2 PR Za nd voo rt Tel : 02 3- 5 7 1 5 7 1 5 Qfl WWW.CVi.flU (Vefjkóop, {verjhuuf, beheer, taxaii NVM 
Kostverlöfenïtraatlló 

i. i ■ :■■■:::■■" ;■ :■ ■■ - r.i: !■ ;•: ■. :.- -^ :.:':■ !: " 

dn py^hhqe viiprdtfïdp rïtfiiTï2liqp kWEn. ri riü^fid uir de JQ-m jimi. 
Cf.»!: ipn-d iiiiiïHiiiiKlh -i k i-j cki -"i: \: v .: irij p. i-_r>lk| Lplh^n ii hel 
giWTrf hliE-dfl hndwCrl. tw^" kl lth 1 - 1 ^lAlpk2fl^%w?rt."wiJqrtfcff 1 
bcp ludümpi pn Mr. mydlp Irriw; («. 44 rn^ï mei [jïp kwlöffi, Of wff*fl 

r. hi ml -kiill^iij :p ■.■rcwrnl. 

; : ^d onrieitiowien en 10 w fofzieUtfti 1 

£prnvncrnih*fd-rf tL m .:\\ 
Lr^üujtfl 

Ppr.:fi'b;pT-1jkJCe3ï5-m : Vra agpriji C 479.ÖOÖ,- M. v. St. Aldegond«traat 11 

. t 'Sï.Vid wi - UP *■ _iC Uu j| : vj d .-il ' vl *:rp liQI dWp ^n. 
u^j tó rtt^mq op wr: rus^ « jti? n /2iVv jmc /uk;" ft? *tninq l ^h: 
s-hii d m .t? vr->:r kj n^r rvrl "^tMi u'_ ' i " n .mi:*'! w ^l |l. efii L 1 1 Lr- 1 1 kr* n. 
I r 4upfcme^ todianx-i, wvi voiriüi' pï k>in bunprï^dah je afhier. h 
pi' i.iii JWOÏ * dP WWJfYrf QftfrtMWri. 

■ -!L\liqpwK4ïor.;F-. ■"■; 

■ .:i ■■ •■ -r- ^\--^n7^rt N^n hin%r^-rt1 Lrtri>vft 

■ ?,[ IxprfhNnd v.111 ïK Vi.iml «i rut ; Ih-: te rEiurr 

■ üI!p biiiiip^^ndm zijn 3£rt W* ^'"■luLki ptï qevPild in >ï^ 

- fetnuikypfltfrrldkr,* W- 1 Ifl m 3 . inhfrirl <j J25 ir ' Potgieterstraat 10 DtM sdt-2 C, kTiuwC- j^Jr": r^wL.1 IJ ^Lddl h een q wNhqp en iïndvritftftlijto 
wtfyrfjümqewinLj, frfefc J i aapün'ers-. *en :uimp tPiq.'fJrle! w H. qp!«;cn C£ 
kuSMfyïjnd vir \vtf\ yidiaj. ■tf dliijn en \vif. lewmlfcip i pulrjiu Y^n Zji^TtoütI. 

- In 1 ; wrr^iniïK) rreE tf htercrr 

■■ H i : 1 1 ■.■.{ i .1 1 1,1 '9?i 

r i^'hi'i- hiWii ■.■!! vr 1 duttelf- tn>7 J.nnq ilWÏU^P hf I to ^ilfipri J ATi; 

r H^Hi 1 : ^^n np ïi. -ïp-j cp ^qhilrt^d 

■■ rsikMekcin:] b jhf uk? r f ■> vli^pkirr^r vocc^i^d; «*ini™»x: 

' >JIp vfr [P^kën tif4ihik^i1 over UhuifdPuiPn 

- L T eafiqe¥WTu:-iOp^P,iCen 
■ f-ïirLfc-HT.^nidMtU.VOm- 

VriagpiiJE i 21^.500, ■ |cvt. &tart*rsleniiK| manlijk!] 
De Favaug«plein 21/S Yi'orwn cp«n gïwHd:qe -walie ret pr^r-: 3 uitr -:rii : 

K-st Mt'Ftl ren gM-É rndErtwudïr 2k^nEf jppdrlprnE^opdp SvHiEprg 

van icïfon-ï»7xdSc ^«1ondr".Drtip^arlommI be^hikl VfWQ.è.cir laUcncf 

hfl zu d-wslen w hrefl gswf d q j^ritht a^r twu^Bd, sLrëod en se 

P-ït apflè'^-iErrEf «:cj :■ e^ rrei HL I q\ i 'tci *a\\ dt rt-and*l>i-j ward en het 

mamr str-aH van Janrtwarl. 

- IduJeilvtHsvimiIng 

- Co< "lekhikl vdo' veihuur üf 3 h 2' wöm^g. 

- CeheVl ivjwj en >ai diblwip begMïtnq 

- Eeiqinqndeondeibaijw 

- Cebr. i:..::ï\i\è)r.piï.lb!u* 

- taraqe wp3 i^t :* kamp v&>! 1 2D.00Ö,- Vraagprij-s E 19H MO,- [ert, sCart-enlEnrrïg mr>gclijk!^ Kostverlorenstfaat9S 

Cpren [K^LivU--i>dYdr Étfir ! ihLlgiwwhdiV^nZjr^^Brtligidc^bipC'-iirc.^^ Dpewduintoq. 

het geuw: ^n ^imtE teim^tl :kh r ^t d -Een tor de * roxpHnlato mitf m*! dwr de k^e p^Frj^ds vd " ca. £ meier iri d^ r^é'e -ving ct ^wnifcey len. 
¥erdtf brahiï' öciir s r la over andenrer E-en ^idc. ^ ^d^j^nrü. m irp^ndg ^rvnlHd w _^3 tn r*r inpjrü.gc ^jrjgc voer J i auLcV "c- tu 1 rcri^cr hel 
hubhert rj.d.ecnrennetef^Dp^etï!iJwE^ffida1 wel privacy tiedL 

INOEIINC; Ssj^PTjin: "iïérdigc^jragr.halrctwi:runie.ilé.jp"(c _ np ! Icilrl.lpilind"-: mim'.-: S i^r^cTibisd u_ru Er d^nhE-uimle. 
&tgane giwiJ:<en!iJ ■?. üiTrhdl.Zvwnigfww-'^rnrï! -nMhx^ pli J ?"id(uim*rrjv-da-" p icr- vcc ^gecewsd. iiiii. tesqcïd rerrctfr-ü-mcl oa. 
twrie^ ]ri Luïj 'jiieT eh irowfcfulwrfc m L-vorm wlti? is u "g^-uM inei dri-. intwuwappjialLur ^k in de keuken «pt het plibr d üwjt t; n de nok var hM 
huri, Twre n, rre i aaptdmer. middr v E-en krtf t>ï ■ vd - k ca^r ^eithee^fi. Bc :e idm^i-gtv-r Loegi ig h^ en lueêde leraii ün de dndE*r rijde- vdr hel il i, 
1 r verdütptnif : Ru Tc-Diclwpntto-J inprt 9 bi o p ». . :: tc: ehii ■gpdcvüM^onr.c-' :-jn ::e-: e- dck:Lkcr*an dï;* p pdfrc>ant..yjsLcrbcdiwm -ie: 
iLTieopiHnbjdkamer^aarrtriüe J-p^wn ^fofpwki: Fen-efhogingtt^tou^ïr, Fraai kt*tvpfcwa?sïan?|rneL&ïl ni^l djtt^ev^-lalel ^cMe* ren wand n.npm 
«n :^xlwjchee:n(rjil*tg^:plèd^1.ïenhi]üLeP .unielij iikc: p ddi L-r l-Ik-j^ retniKiLpaiWNlwi^üprT^LflemAakleinbau^rkablefi. 
WLweptfefVak:'- ca. m n\ - x X iè. I S>Jn^ 

Vr^Jgpnjs; € 1 J 75.000,-- /huuiiKiist^.flOO,-- p^r maand (jtt£