Skip to main content

Full text of "Zandvoortse Courant 2005 week 22 nr.18"

See other formats


©Zandvoortse 

Courant Makelaars O.G. CENSE " 

iw/LINGEN 

Zie onze advertentie op 
de achterpagina! £TUEEL 

Excuses wethouder UBRIEK 7 

Sluiting Week van de Zee 11 iSTYLE 

Fit de zomer in 77 OPORT 

^L Kampioenen 1e jaargang • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld Wethouder 
Demmers schoffeert 
bewoners 

Aan het einde van een rumoe- 
rige integrale commissiever- 
gadering over het Ruimtelijk 
Functioneel Plan (RFP) voor de 
Middenboulevard, heeft pro- 
jectwethouder Demmers zich 
de woede van de bewoners 
van het betreffende gebied op 
de hals gehaald. 

Door Joop van Nesjr. 

Tijdens zijn antwoord in twee- 
de termijn betichtte hij enkele 
van hen dubbele agenda's te 
hebben en een geestelijke 
guerrilla te voeren. 

Dit schoot dermate in het ver- 
keerde keelgat van de bewo- 
ners op de volgepakte publieke 
tribune, dat ze 'en masse' op- 
stapten en verder niets meer 
met de wethouder te maken 
willen hebben. 

Protesttocht 

Voordat er überhaupt verga- 
derd werd, hadden een zeven- 
tigtal bewoners, voorzien van 
protestborden met leuzen, een 
tocht gemaakt vanuit het Mid- 
den boulevard gebied. Vervolg pagina 5 DHans van Pelt 
e Mannetjes Voorjaarsmarkt in Zandvoort 
"Geweldig, kunnen we dat niet 
iedere week doen? Dan laten we die 
V woensdagmarkt gewoon vervallen" Gasthuisplein feestelijk geopend ^§t 
ï* J 
! 1 

Hans Hogendoorn krijgt hulp bij de officiële opening van het Gasthuisplein. 
(Foto: OvM Fotografie) 

Afgelopen zondag is het vernieuwde Gasthuisplein feestelijk 
geopend. Projectwethouder Hans Hogendoorn verwelkomde de 
genodigden en de vele toeschouwers en feliciteerde Zandvoort 
met dit prachtige evenementenplein. Door Joop van Nesjr. 

"De vernieuwing van het centrum 
in de vierde fase is nu afgesloten. 
Zandvoort heeft er een prachtig 
plein bij gekregen. Een plein met 
vooreen iederwat wils. De uitstra- 
ling van dit plein moet de toerist 
maar ook de inwoner trekken bij 
evenementen want dat is de be- 
doeling hiervan," zei hij. Een aan- 
tal vaste gebruikers van het plein 
maakten van de gelegenheid ge- 
bruik om hun sport te promoten. 
Er waren jeu de boules wedstrij- 
den en de Zandvoortse schakers 
maakten dankbaar gebruik van 
het schaakbord met de grote stuk- ken. De was echter lang niet al- 
les. Het Shalton Theatre trad een 
aantal keren op met prachtige, kunstzinnige, creaties en voor- 
drachten. Ken-am-ju gaf diverse 
demonstraties op het podium en 
een salsaband lokte de bezoekers 
met vrolijke zomerse klanken. Ui- 
teraard ontbrak onze 'Dichter bij 
Zee' Marco termes niet. 

Voorjaarsmarkt 

Deopeningstondnietopzich.Door 
het hele dorp stonden kraampjes 
voor de voorjaarsmarkt opgesteld, 
er was een vlooienmarkt waar de 
niet verkochte spullen van de Ko- 
ninginnedagmarkt aan de man 
werden gebracht en de nationale 
sluitingsmanifestatie van de Week 
van de Zee werd in Zandvoort ge- 
houden. Ondanks, of misschien 
wel dankzij, het wat mindere weer 
werden de diverse evenementen 
druk bezocht. Vooral de door het 
Ondernemers Platform Zandvoort 
georganiseerde Voorjaarsmarkt 
werd een groot succes. 
Schaken op het Gasthuisplein. Een sportieve attractie die samen met de 
jeu de boulesbaan voor de nodige ontspanning zorgden. 
(Foto: OvM Fotografie) NS stemt in met parkeergarage onder Stationsplein NS heeft vorige week de gemeente Zandvoort schriftelijk laten we- 
ten in te stemmen met de plannen voor de aanleg van een parkeer- 
garage onder het Stationsplein. Om te komen tot de bouw van de 
garage heeft NS een aantal uitgangsvoorwaarden geformuleerd. Plein 

Eén uitgangsvoorwaarde van 
NS is dat vijftig parkeerplaatsen 
voortreinreizigers gegarandeerd 
moeten worden tegen een lager 
tarief dan de overige gebruikers 
van de parkeergarage. Voor het 
Stationsplein zal een hernieuwde overeenkomst gesloten moeten 
worden. Gemeente en NS moe- 
ten het eens worden over de 
inrichting op maaiveldniveau. 
NS gaat er daarbij vanuit dat 
de mogelijkheden voor com- 
merciële exploitatie aan haar 
toebehoren. Veiligheid 

De veiligheid van het treinver- 
keer mag nooit in het geding 
komen. De hinder voor de 
treindienst en reizigers door de 
werkzaamheden voor het pro- 
ject moeten tot een minimum 
worden beperkt. Vervolg pagina 5 www.zandvoortsecourant.nl Gereformeerden 
willen los van PKN De kerkenraad van de Gerefor- 
meerde Kerk van Zandvoort 
heeft afgelopen vrijdag beslo- 
ten de gemeente los te maken 
van de Protestantse Kerk in Ne- 
derland. Deze losmaking treedt 
in werking op 1 juli 2005, dan 
wel onmiddellijk na afloop van 
een eventuele bezwaarproce- 
dure tegen genoemd kerken- 
raad besluit. 

De kerkenraad kwam tot haar 
besluit na raadpleging van de 
leden tijdens een afgelopen 
vrijdag gehouden gemeente- 
avond in de Calvijnzaal. Het 
besluit betekent dat de Gere- 
formeerde Kerk van Zandvoort 
zich zal inrichten volgens de 
kerkorde van de Gereformeer- 
de Kerken in Nederland, zo- 
als die is vastgesteld door de 
generale synode van Assen in 
1957 met inbegrip van de door 
de volgende generale synoden 
daarin aangebrachte wijzigin- 
gen. 

De leden van de Gereformeer- 
de Kerk van Zandvoort die het 
besluit niet willen volgen, wor- 
den in de gelegenheidgesteld 
over te gaan naar een kerk die 
wel is aangesloten bij Protes- 
tantse Kerk in Nederland. 

Wat dit besluit betekent voor 
de toekomst van de kerk aan de 
Julianaweg zal in de komende 
maanden door de kerkenraad 
na overleg met de gemeentele- 
den worden bepaald. Zandvoort Optiek DUBBELFOCUSLENZEN 

Zie pagina 6 en 7 

Kerkstraat 34-36 
2042 JG Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 Familieberichten Bedroefd geven wij kennis van het plotselinge overlijden 
van onze lieve zoon, broer, onze papa, oom en vriend O 
Hans Peter Verbeek 

27 december 1962 6 mei 2005 

Wij houden dierbare herinneringen aan hem over. 

Papa en mama 

Caroline en Dennet 

Jessey 

Lisa en Sarah 

Kees Hovingh 

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden 
in Londen. 

Correspondentie adres: 

J.G.J. Verbeek 
Fahrenheitstraat 11/6 
2041 CG Zandvoort 

Tel mevr. Verbeek : 5715498 Na een leven waarin zowel geluk als verdriet en pijn haar 
deel werd, is vredig gestorven mijn lieve vrouw 

Cornelia Elisabeth Dees - Keur 

in de leeftijd van 69 jaar. 

L. Dees 

24 mei 2005 
Linnaeusstraat 11-2 
2041 BP Zandvoort De crematie^ 

crematorium afgelopen maandag in 
'atsgevonden. In plaats van kaarten 

Op 29 mei is onze vader, schoonvader, groot- en 
overgrootvader 

Adriaan Paap 

op 83-jarige leeftijd overleden. 

Onze dank gaat uit naar de verpleging van de 
ziekenboeg van Huis in de Duinen te Zandvoort. 

Familie Paap 

Onze vader en opa is overgebracht naar het 

Uitvaartcentrum aan de Tollenstraat te Zandvoort, 

alwaar geen bezoek. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op 

donderdag 2 juni om 09.45 uur in het crematorium 

Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 2-6 te 

Driebuis — Velsen. URGERLIJKE STAND 21 mei -27 mei 2005 Gehuwd: 

Bruinsma, Rein Joseph Maria en: 

Papendrecht, Antoinette Nicoline. 

Slieker, Sylvain en: Sanders, Femke. 

Koper, Willem en: Paap, Marjolein Trientje Jacoba. 

Geboren: 

Vincent Everardus Nicolaas, zoon van: van der Vliet, 
Franciscus en: Eldering, Angelique Johanna Maria. 
Namie, dochter van: Lunstroo, Rogier Pieter Hendrik 
en: Paap, Wanda. 

Xadi, zoon van: Vlaanderen Oldenzeel, Ronald Steffen 
en: Klokgieter, Désiree. 

Overleden: 

Bleekemolen geb. Piel, Catharina Maria Anthonia, 

oud 94 jaar. 

Lavertu geb. Drommel, Jentiena Maria, oud 77 jaar. 

den Toom, Arie Johan Stephanus, oud 47 jaar. 

Dees geb. Keur, Cornelia Elisabethe, oud 69 jaar. 

ter Bruggen geb. Kiesel, Maria Frederika, oud 78 jaar. Kerkdiensten ZATERDAG 4 JUNI 
Nieuw Unicum 

Stilte Centrum Meeuwenhof, Zandvoortselaan 165 
10.45 uur mr. W. v.d. Bos 

ZONDAG 5 JUNI 

Hervormde Kerk, Kerkplein 

10.00 uur 10.00 uur mw. ds. P.N. Renes, 

Nieuw Unicum 

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 

10.00 uur prof. Dr. M.E. Brinkman uit De Bilt 

Hervormde Adventskerk 

Leeuwerikenlaan 7, Aerdenhout 
10.00 uur ds. M. Smalbrugge 

RK Parochie St. Agatha, Grote Krocht 
10.30 uur pastor D. Duijves 

RK Parochie Antonius & Paulus 

Sparrenlaan 9, Aerdenhout 
10.30 uur dhr. G. Blans 

DINSDAG 7 JUNI 

Huis in de Duinen, Herman Heijermansweg 73 

10.30 uur ds. mr. J.W. Verwijs 

Gelukkig ben ik 
goed verzekerd 1 . 

Uit zorg voor degenen die straks achterblijven, 
een basis-natura-uitvaartverzekering afgesloten, 
éénmalige afkoopsom van €2.695,- (prijspeil 2005) 

wordt mijn begrafenis of crematie te zijner tijd 
verzorgd zoals afgesproken. 

(Een vergelijkbare standaard uitvaart kost tegenwoordig 

al gauw € 3.750,-). 

BEL GRATIS 0800-022 45 35 UH ' Uitvaartcentrum Haarlem 

Parklaan 36,201 1 KW Haarlem, telefoon (023) 532 87 50 

Altijd directe hulp bij overlijden ® c 


i 

0L0F0N 


■ 


Verschijnt iedere donderdag en 


wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in heel Zandvoort en Bentveld! 


Kantooradres: 


Bladmanager: 


Druk: 


Hogeweg 32 


Gillis Kok 


Boesenkool Krantendruk B.V. 


2042 GH Zandvoort 


Tel. 06 - 460 460 26 


Castricummerwerf 23-37 


Tel & Fax 023- 5732 752 


Email: gillis® 


1901 RWCastricum 


Email: redactie® 


zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 
Verspreiding en nabezorging: 
Centrale redactie: 


Verspreid Net B.V. 


Advertentie acquisitie: 


Joop van Nes 


Voor nabezorging 


Letty van den Brand-Kinderdijk 


Tel. 06- 144 826 85 


uiterlijk vrijdag 14.00 uur 


Tel. 06 - 434 297 83 


Email: joop® 


bellen: Tel. 0251 -674433 


Email: Letty® 


zandvoortsecourant. 


il 


zandvoortsecourant.nl 
Uitgever: 


advertenties® 


Opmaak: 


V.o.f. Zandvoort Press 


zandvoortsecourant.nl 


Fast Company 


Wateringweg 129 


Oplage: 
2031 EG Haarlem 
f teksten uit deze 


9.250 exemplaren 
Het gebruik van advertenties en/o 


uitgave is niet toegestaan zonder 


uitdrukkelijke 


www.za ndvoortsecourant.nl 
toe 


•temming van de uitgever. 

Zandvoort met Blauwe Vlag in 'eredivisie' 

"U staat met het behalen van de Blauwe Vlag in de eredivisie van de 
Nederlandse kustplaatsen", zei staatssecretaris van Verkeer en Wa- 
terstaat Melanie Seri ui tz vorige week donderdag in het Hollyday Inn 
Umuiden Seaport Beach Hotel tegen de vertegenwoordigers van 13 
kustgemeenten. Totaal werden 40 stranden en 44 Nederlandse jacht- 
havens verdeeld over 27 gemeenten met de Blauwe Vlag onderschei- 
den. Ten opzichte van 2004 werden tien vlaggen meer uitgereikt. Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 Blij 

"We zijn erg blij met deze onder- 
scheiding en zeker de opmerking 
dat we nu tot de eredivisie van de 
kustplaatsen behoren spreekt me 
erg aan", zei toerismewethouder 
Hans Hogendoorn, voordat hij uit 
handen van de staatssecretaris de 
Blauwe Vlag in ontvangst nam. 
De jaarlijkse uitgifte van de inter- 
nationaal erkende Blauwe Vlag 
is in Nederland in handen van de 
ANWB. Via regelmatige controles 
en rapportages wordt aan de hand 
van vijf, zware, criteria bepaald of 
de Blauwe Vlag aan een strand of 
jachthaven wordt toegekend. 

Criteria 

Gemeten wordt of het (zee)water 
van uitstekende kwaliteit is, het 
strand wordt schoongehouden. op het strand voldoende toiletten 
en afvalbakken aanwezig zijn, er 
voldoende reddingsmaterialen en 
een EHBO-post beschikbaar zijn en 
of ter bescherming van het natuur- 
lijk milieu van zee, strand en duinen 
voorlichtingsactiviteiten worden 
georganiseerd. 

Werkbezoek 

VoorwethouderHans Hogendoorn, 
die voor de uitreiking ook gespreks- 
partner was van de staatssecretaris 
tijdens het werkbezoek dat zij aan 
de Noord-Hollandse kust bracht, 
is de toekenning van de Blauwe 
Vlag ook van groot belang voor de 
keuze die de Duitse toerist maakt. 
In veel Duitse informatie over toe- 
ristische kustplaatsen wordt aange- 
geven of de plaats beschikt over de 
Blauwe Vlag. 

Hans Hogendoorn met blauwe vlag en oorkonde. Rotonde 

In Zuid-Kennemerland is Zand- 
voort het enige strand dat een 
Blauwe Vlag kreeg toegekend. 
Voor het tweede opeenvolgende 
seizoen wappert het internatio- 
nale onderscheidingsteken aan 
de Rotonde. Opmerkelijk is dat 
het algemeen als eerste Neder- 
landse badplaats aangeduide 
Scheveningen, geen vlag kreeg uitgereikt. Ook het feit dat op het 
vaste land van Noord-Holland al- 
leen de gemeenten Den Helder en 
Zijpe een Blauwe Vlag in ontvangst 
mochten nemen geeft de positie 
van Zandvoort nog duidelijker 
weer. Op Texel is bijna geen strand 
te vinden zonder de onderschei- 
ding. In Zuid-Holland werden on- 
der andere Noordwijk en Katwijk 
wel onderscheiden. Ondernemers maken zich sterk voor de strandbus kunnen ze adverteren in de Tijdens een bijeenkomst van de provincie, samen met de gemeente, 
werd duidelijk dat het project van de strandbus zal worden voortge- 
zet. Het vorig seizoen, in het kader van het provinciale project Bereik- 
baarheid Kust, gestarte pilotproject, wordt voortgezet en uitgebreid. 
Werd deze vorm van vervoer vorig jaar alleen als aanvulling voor 
treinreizigers ingezet, dit jaar zal een ieder, dus ook ingezetenen van 
Zandvoort, hiervan gebruik mogen maken. Door Joop van Nesjr. 

Stichting 

Om het een en ander te reali- 
seren is een stichting in het le- 
ven geroepen die gevormd zal 
worden door de Zandvoortse 
Strandpachtersvereniging, het 
Ondernemers Platform Zand- 
voort (OPZ) en de Bloemendaal- 
se strandpachters. Michel Ver- hoeven, van het Bloemendaalse 
strandpaviljoen Woodstock 69, 
bezoekt namens de stichting on- 
dernemers in Zandvoort en Bloe- 
mendaal om onder andere de 
sponsor- en advertentiemogelijk- 
heden te bespreken. Uiteraard 
zullen ook de gemeente Zand- 
voort en de provincie financieel 
deelnemen aan het project. Iets andere routes 

Het toegangsticket voor de 
strandbus bestaat uit een 
boekje met advertenties van 
ondernemers en de, twee, bus- 
routes. Via deze advertenties 
kunnen ondernemers leuke ac- 
ties aanbieden aan de bezoe- 
kers of hen informeren over 
activiteiten. Tevens kunnen 
ondernemers op de strand- 
bussen adverteren. Daarnaast haltes, waarvan er zo'n twin- 
tig ingericht zullen worden. De 
routes zullen ten opzichte van 
vorig jaar enigszins veranderen. 
Centraal punt wordt het Bad- 
huisplein en ook het centrum 
zal worden aangedaan. Bij het 
ter perse gaan van deze courant 
waren de prijzen voor zowel een 
enkele reis als voor een retourtje 
nog niet bekend maar die zullen 
waarschijnlijk gaan liggen tus- 
sen de€1 en €3,50. ARTOON Hans van Pelt WEEK VAN DE ZEE TEN EINDE : -,-' et- x , „4^ 
OLITIEBERICHTEN Pakjesoplichter slaat slag 

Bewoners van een woning aan de Dr. J.R.Thorbeckelaan in Heemstede, 
zijn op 23 mei tussen 16.00 en 17.00 uur op een geraffineerde manier 
bestolen. Zij kregen een man aan de deur die een pakje wilde afleve- 
ren. De bewoners geloofden dat niet en maakten het vervolgens open. 
Er bleken geen zaken in te zitten die voor hen bestemd waren. De 'be- 
zorger' wilde het wel weer meenemen maar dan moest het wel eerst 
goed worden afsluiten. Hij werd daarvoor binnen gelaten in de woon- 
kamer, 's Avonds merkten de bewoners dat zij een etui van tafel misten 
met daarin voor enkele honderden euro's aan staatsloten en geld. De 
verdachte was netjes gekleed in een donkerblauw jasje, had een ge- 
tinte huidskleur, was ongeveer 1.80 meter lang en tussen de 30 en 35 
jaar oud. Het is niet ondenkbaar dat deze oplichter ook in Zandvoort 
zijn slag zou willen slaan. U bent gewaarschuwd! 

Belediging leidt tot aanhouding 

Woensdagmiddag is een 44-jarige Amsterdammer door de politie 
aangehouden. De man zat in een lijnbus en vond het nodig om zijn 
middelvinger op te steken toen de bus een politiewagen passeerde. De 
Amsterdammer is bij de volgende bushalte uit de bus gehaald en aan- 
gehouden. Hij heeft een procesverbaal gekregen voor belediging. De zomer is nog 
niet voorbij 

Het is alweer voorbij. Niet 
die mooie zomer. Wel 
de warmte. Ik hoorde ze 
alweer. De klagers in 
Zandvoort. Eén dag dertig 
graden. "Pffff. Wél heet 
zeg". Nou, in een kust- 
plaats duurt de warmte 
nooit lang. Vooral als de 
zee nog koud is komt de 
beruchte zeedamp opzet- 
ten. Of een gure zuidwes- 
ten wind. Ik had al planne- 
tjes om te gaan barbecuen. 
Gelijk met de voorjaars- 
markt was echtgenoot ja- 
rig. De voorspellingen niet 
zo best voor het weekend? 
Kom nou. Ze hebben het 
bij de radio zo vaak mis! 
's Morgens was er een 
strakblauwe lucht. Koffie 
in de tuin. 

"Ik loop even het dorp in. 
Naar de voorjaarsmarkt 
kijken. Ben zo terug", 
beloofde ik. Wat een ge- 
zelligheid in het dorp. 
Honderden kraampjes. 
Uitstallingen, buiten, van 
winkels. 

Ballonnen voor de klein- 
tjes. Hoewel, ik zag er 
ook opgeschoten tieners 
mee lopen. Midden op het 
plein een heuse draaimo- 
len. Voor de allerkleinsten. 
Glunderende toetjes van 
ronddraaiende kinderen. 
Op het Gasthuisplein over- 
ijverige jeu de boulers. 
Applaus bij een mooie 
worp. Tot aan de Rotonde 
kraampjes. Haltestraat 
en Busweg volgebouwd 
met stalletjes. Een gezel- 
lig sfeertje. Zandvoort op 
zijn best. Vond ikzelf ten- 
minste. Natuurlijk werd ik 
aangehouden door een 
mevrouw. "Al die herrie. 
Van mij hoeft het niet. 
Wat een gedoe. Ik kan niet 
eens fatsoenlijk lopen." Ik 
haalde mijn schouders op. 
"Nee. Ik schrijf geen nega- 
tief stukje," snibde ik kat- 
tig. Terug lopend naar huis 
zag ik het al. Wolken. De 
lucht trok dicht. Rillend in 
mijn dunne jas beende ik 
naar huis. Ze zaten al bin- 
nen, de familieleden. 

LienJce Brugwm 4-6 5-6 


4/5-6 


7 t/m 10-6 


8-6 


11/12-6 


18-6 


18/19-6 


19-6 


19-6 22-6 5 JUNI T/M 22 JUNI 2005 Jongerenmusical 'draken van mensen' in de Hervormde Kerk, 

aanvang 19.30 uur, toegang € 2,00. 

Zandvoort (a)live, strandpaviljoens 13 t/m 16, aanv. 14.00 uur 

Fietsfestival, Circuit Park Zandvoort 

Avondvierdaagse 

Henk Kommer wijkagent centrum komt vertellen over zijn 

werk, SWOZ, 10.30 uur 

Marlboro Masters of F3, Circuit Park Zandvoort 

Mega evenement, centrum 

Italia a Zandvoort, Circuit Park Zandvoort 

Joseph Lam Jazzclub & Casablanca, Thomas Hipp and the 

Bobcats, Gebouwde Krocht, aanvang 15.00 uur 

Classic Concerts in de N.H. Kerk, 'Grand Partitia', 

aanvang 15.00 uur 

'Wat is er te zien in het Zandvoorts Museum?' 

Door Hans Gansner, SWOZ, 10.30 uur 

*££") I BOUDEWIJN'S VlSSERVICE 

www.boudewijnsvisservice.nl 
06 - 12204845 

April Hoog Laag Hoog Laag Hoog 

water water water water water Do 


2 


0032 


0822 


1307 


2132 
Vr 


3 


0131 


0917 


1408 


2222 
Za 


4 


0228 


1016 


1458 


2257 
Zo 


5 


0318 


1116 


1548 


2336 
Ma 


6 


0357 


1207 


1628 


Di 


7 
0022 


0438 


1257 


1708 


Wo 


8 
0108 


0518 


1337 


1747 


Do 


9 
0142 


0553 


1416 


1827 

Bibliotheek Zandvoort 
Openingstijden 
maandag: 


14.00 


20.00 uur 


dinsdag: 


14.00 


17.00 uur 


woensdag: 


10.00 


17.00 uur 


donderdag: 


14.00 


17.00 uur 


vrijdag: 


10.00 


12.00 uur 
14.00 


20.00 uur 


zaterdag: 


10.00 


14.00 uur 
Sylvain en 

Femke 
getrouwd? 

Dat mag wel in 
de krant! 

(Bij deze dus) Boeken- en 
speelgoed- 
beurs op 
Mariaschool 

De Mariaschool houdt op 
woensdag 8 juni weer 
een boeken- en speel- 
goedbeurs. Iedereen is 
van harte welkom van 
8.30 tot 12.30 uur aan de 
Prinsesseweg 20 in Zand- 
voort. 

Voor de beurs heeft de 
Mariaschool nog wel 
oude, goed uitziende, 
boeken en speelgoed 
nodig. Mocht U voor die 
tijd nog aan de voorjaar- 
schoonmaak beginnen 
en dergelijke spullen weg 
willen doen, dan kunt 
U dit op de Mariaschool 
kwijt. 

Wie nog boeken en 
speelgoed heeft kan dit 
dagelijks van 8.30 tot 
14.00 uur, tot en met 
dinsdag 7 juni brengen 
naar het speellokaal van 
de school. 

De opbrengst van de ver- 
koop op woensdag 8 juni 
komt geheel ten goede 
aan de leerlingen van de 
Mariaschool. ZANDVOORT wl zondag v.a. 16:00 uur 

Op de paviljoens: 

13 Skyline 15 Mango's 

14 Sunset 16 Route 16 

zandvoortalive.nl Hier is hij dan! 

Enkele weken geleden 
berichtten wij dat Eugene 
Weusten nog leeft. Met 
deze foto, die onze foto- 
graaf Onno van Middel- 
koop, vorige week in het 
dorp schoot, leveren wij het 
visuele bewijs dat Eugene 
nog altijd in goede wel- 
stand in ons midden is. Wij 
hopen Eugene nog vaak in 
ons dorp te zien. Hij is bij ve- 
len nog hartelijk welkom. 
(Foto: OvM Fotografie) Stroomstoring treft Zandvoort noord 

Juist op de avond van de finale van de Champions 
League, werd een groot gedeelte van Zandvoort getrof- 
fen door een stroomstoring. Heel Nieuw Noord, het 
gedeelte ten noorden 
van de De Ruiterstraat en 
de strandpaviljoens ten 
noorden van paviljoen 19 
waren vanaf 19.45 uur in 
één klap in het donker 
gezet. Een kabel tussen 
twee transformatorhuis- 
jes was door een particu- 
lier beschadigd waardoor 
er geen spanning meer op 
het net stond. Netbeheer- 
der NUON had een kleine twee uur nodig om de 
storing te verhelpen. Dit 
moest in twee fasen ge- 
beuren omdat de stroom 
omgelegd moest worden 
via andere transforma- 
torhuisjes. Rond 21.45 
uur was de situatie weer 
als normaal maar toen 
hadden de voetballief- 
hebbers al een andere 
plaats gevonden om 
Liverpool kampioen te 
zien worden. Bij exploot van mij t.k.- 
deurwaarder van 18 mei 
2005 is op verzoek van 
1. Y.C.M. Beun echtge- 
note van M. Groenveld 
wonende te Aerdenhout, 
gemeente Bloemendaal 
en 2. de besloten vennoot- 
schap Aerdenburgh Vast- 
goed B. V. inmiddels voort- 
gezet door Aerdenburgh 
Holding B.V., gevestigd 
te Aerdenhout, gemeente 
Bloemendaal betekend 
aan W.F.J. Pastoors, zon- 
der bekende woon- of 
verblijfplaats in en buiten 
Nederland, een proces- 
verbaal van 13 mei 2005 
van M. Verheij, t.k. -deur- 
waarder te Hoofddorp, ge- 
meente Haarlemmermeer 
waarbij uit kracht van de 
in gemeld proces-verbaal 
genoemde executoriale ti- 
tel beslag is gelegd op de 
daarin genoemde onroe- 
rende zaken. 

Belanghebbende kan een 
afschrift van het exploot 
verkrijgen op onderstaand 
adres. 

Gerechtsdeurwaarder- 
kantoor de Best & van 
Deursen, Kruisweg 578, 
Hoofddorp. 

A.F. Damen, 

t.k. -deurwaarder. Vervolg van pagina 1 

Wethouder Demmers 
schoffeert bewoners 

RFP 

De extra commissievergade- 
ring was uitgeschreven om 
de motie, die de vorige raads- 
vergadering namens de PvdA 
en het CDA was ingediend, te 
bespreken en eventueel met 
een advies terug te sturen naar 
de raad. Ook was een Nota 
van Wijzigen toegevoegd met 
daarin de door de raad ge- 
wenste veranderingen 

Draagvlak 

CDA fractievoorzitter Gert-Jan 
Bluijs was van mening dat er onder 
de bewoners totaal geen draag- 
vlak is voor de collegeplannen. Hij 
wil dat dit eerst opgelost wordt. 
Volgens de christen-democratische 
voorman kan dit alleen als er op 
alle vlakken duidelijkheid is. Niet 
alleen over het RFP maar ook over 
het Garantieplan, waar ook nog 
steeds niet iedereen achter staat. 
Vooral de voorstellen omtrent een 
'gesloten beursen' overeenkomst 
(Foto: OvM Fotografie) 

zijn nog niet op het niveau dat ge- 
wenst is. "Communicatie met en 
naar de bewoners is essentieel. Daar 
heeft het de afgelopen jaren aan 
ontbroken", zei hij. 

Kwaliteitsverbetering 

Volgens het college is een kwali- 
teitsverbetering in het gebied nood- 
zakelijk. Niet alleen om Zandvoort 
een goede concurrentiepositie te 
verschaffen maar ook om investeer- 
ders voor de toeristisch-economische 
ontwikkeling van de 'polen' te inte- resseren. Deze zouden als eerste 
moeten worden ontwikkeld. Het 
gemeentebestuur wil daar inzet- 
ten op het "Wellness' concept en 
het jaarrond toerisme. 

Duidelijk was dat alle partijen 
aandrongen op draagvlak onder 
de bewoners. Daarvoor is nodig: 
duidelijkheid over de erfpacht, 
duidelijkheid over het RFP en dui- 
delijkheid over het Garantieplan. 
Eerder kan er geen zaken gedaan 
worden. Vervolg van pagina 1 
NS stemt in met parkeer- 
garage onder Stationsplein 

Er zullen geen concessies ge- 
daan worden aan objectieve 
en subjectieve veiligheid, wat 
onder meer betekent dat er 
permanente cameratoezicht 
moet zijn en dat geen nissen en 
hoeken mogen ontstaan. Ook wordt geen concessie gedaan 
aan kwaliteit van bewegwijze- 
ring en reisinformatie. 

Overleg 

Het overleg tussen de ontwikke- 
laar en NS Vastgoed over de ver- 
goeding zal worden hernieuwd 
op het moment dat deze met 
de overige voorwaarden heeft 
ingestemd. De realisatie van het project zal geheel voor reke- 
ning en risico zijn van de op- 
drachtgever. 

Ontwikkelaar Gerard Verstee- 
ge toonde zich zeer ingeno- 
men met het besluit van NS. 
Over de termijn waarop de 
parkeergarage gerealiseerd 
kan worden is op dit moment 
overigens nog niets concreets 
te zeggen. Wethouder Demmers biedt excuses aan Wethouder Demmers heeft afge- 
lopen donderdag 26 mei 2005 in 
de integrale commissievergadering 
over de Middenboulevard aange- 
geven de zorg van bewoners over 
de planvorming middenboulevard 
te respecteren en te delen, maar 
betichtte tevens enkele van hen 
dubbele agenda's te hebben en 
een geestelijke guerrilla te voeren. 
Demmers betreurt de scherpe 
bewoordingen, die hij in de inte- 
grale commissie heeft gebruikt en noemt tijd en plaats achteraf on- 
gelukkig. Hij wilde aangeven dat 
weliswaar individuele belangen te 
rechtvaardigen zijn, maar dat in de 
politiek het algemeen belang voor- 
op dient te staan. De Verenigingen 
van Eigenaren in het gebied van de 
Middenboulevard zullen één dezer 
dagen van het college van B&W 
een brief ontvangen waarin het 
bovenstaande is verwoord met het 
verzoek de aangesloten bewoners 
te informeren. 
(Foto: OvM Fotografie) Uitslag 'Ontdekkingstocht langs de Kust' Marcel Meijer heeft de uitslag 
van de 'Ontdekkingstocht langs 
de kust' bekend gemaakt. Stimu- 
lansprijs voor de jongste deelne- 
mer (meevaren met de redboot): 
Bram Molenaar (Lorentzstraat 
158). Uitslag wandeltocht door de 
noord: 1 (een diner in paviljoen 
18 Thalassa): fam. v/d Kerkhof (v 
Lennepweg 42). 2 (twee vrijkaart- 
jes Circuit): M. Strenfholt en P. 
Vermaat (Helmstraat 21). Uitslag 
wandeltocht door de zuid: 1 (diner 
in het Holland Casino Zandvoort): fam. Zonneveld (Pakveldstraat 6), 2 
(twee overnachtingen in hotel Zui- 
derbad): fam. Cats (Patrijzenstraat 
Marcel Meijer. 7). Dubbel (noord én zuid route: 
meevaren met de redboot): W. Bol 
(Zilvermeeuw). Belangstellenden 
die de vragenlijst hebben ingevuld 
maar geen prijs hebben gewon- 
nen kunnen gebruikmaken van 
een speciale voettocht door de 
Amsterdamse waterleidingduinen 
(als groep) onder begeleiding van 
Co Warmerdam, vervoer naar het 
startpunt met de strandexpress 
door Victor Bol. Prijswinnaars kun- 
nen kontact opnemen met Marcel 
Meijer in hetWaterloopleintje. 
MET EN OOR 

DE BADPLAATS DOOR 3 We pikken het niet langer 

Met protestborden waar o.a. 
opstond: 'Ongehoord Zandvoort 
wordt vermoord' hebben de be- 
woners van de Midden Boulevard 
actie ondernomen. Deze actie is 
een schreeuw om aandacht voor 
hun problemen. Op donderdag 
26 mei tijdens de extra commissie- 
vergadering zaten minstens 100 
bewoners en belangstellenden als 
haringen in een tonnetje bijeen. 
Elf bewoners maakten gebruik 
van het spreekrecht. Sommigen 
bewoners waren erg geëmotio- 
neerd en vroegen duidelijkheid 
omdat er op dit moment al velen 
van hen in financiële problemen 
zijn gekomen. Iemand anders 
maakte een vergelijking tussen 
de oorlogen Kroatië / Servië en 
de Duitsers / 2e WO en de Mid- 
denboulevard bewoners met de 
huidige 'vijand' wethouder Dem- 
mers (GBZ). Andere bewoners 
hadden er slapeloze nachten 
van en meenden dat men oude 
bomen niet moet verplanten. 
"De gemeente maakt zich er met 
een Jantje-van-Demmers van af", 
vond een andere inspreker. De 
bom barstte aan het eind van de 
vergadering toen er geen goede 
communicatie meer was tussen 
wethouder Demmers en de be- 
woners van de Middenboulevard. 
De mensen op de publieke tribu- 
ne liepen woedend weg. Ze von- 
den dat de wethouder niet een 
beetje dom maar héél erg dom 
bezig was. Gelukkig blijft GBZ 
fractievoorzitter Joke Draaijer 
in sprookjes geloven. Het is voor 
de bewoners te hopen dat hun 
sprookje op 9 juni zal eindigen in 
een happy end. 

Eindelijk! 

De toeristen worden dit seizoen 
verwend. Let wel, degenen die 
per trein reizen. Zoals bekend kan 
men het hele jaar 2x per uur met 
de trein van Amsterdam richting 
Zandvoort maar wel met een 
overstap in Haarlem. Hier komt 
vanaf 28 mei tot 4 september ver- 
andering in. Er is dan 2x per uur 
een rechtstreekse verbinding (dus 
ZONDER over te stappen) van 
Amsterdam naar Zandvoort, visa 
versa. Deze extra strandtreinen rij- 
den tussen 09.25 uuren 19.06 uur. 
Nog een extra service voor dege- 
ne die nog willen nagenieten van 
onze badplaats. De laatste trein 
vertrekt, richting Amsterdam, om 
0.56 uur. Als nu ook nog de sta- 
tionslift vóór het nieuwe seizoen 
klaar is dan heeft ook de gehan- 
dicapte medemens voordeel aan 
dit extra treinvervoer. Het busje komt zo! 

Het seizoen voor de bekende 
strandbus start een paar weken 
later. Vanaf 11 juni is er pas de 
combinatie mogelijk om vanaf 
het NS station naar het strand 
van Zandvoort én naar Bloemen- 
daal aan zee gebracht te worden. 
Nieuw is, dat zowel de toerist als 
de Zandvoortse bewoners ge- 
bruik kunnen maken van deze 
extra service. Tevens bestaat er de 
mogelijkheid om met de strand- 
bus naar het centrum te rijden. 
Hoe de route is en wat de kosten 
zijn, dat is nog niet bekend. Via 
een speciale website krijgt men 
allerlei informatie over dit project 
"Bijdehand naar het strand". Men 
moet daarvoor wel een computer 
bij de hand hebben! 

De dokter kwam toch 

Tijdens de fietsvierdaagse reed 
vorige week donderdag een 
deelneemster tegen een boom. 
Na de opvang door leden van 
het Rode Kruis Zandvoort werd 
het noodzakelijk geacht om een 
dokter in te schakelen. Echter, de 
artsen waren in staking! Het pro- 
bleem werd razendsnel opgelost. 
Een telefoontje naar de vader van 
Veerle was dé oplossing. Huisarts 
Mark Hermans hielp zijn dochter 
op vakkundige en liefdevolle wij- 
ze. U ziet, onze plaatselijke huis- 
artsen zijn zo beroerd nog niet! 

Hondenbaasjes opgelet! 

Gemeente Zandvoort gaat inten- 
siever controleren op de overlast 
van honden en hondenpoep. Na 
een periode van waarschuwen zal 
er verbaliserend worden opgetre- 
den. Kijk dus uit waar uw viervoe- 
ter loopt en zijn behoefte doet. 
Volgens gemeente Zandvoort 
bent u verantwoordelijk. 

Nieuwe attractie 

Afgelopen zondag is het ver- 
nieuwde Gasthuisplein door 
wethouder Hogendoorn offici- 
eel geopend. Het schaakspel en 
de jeu de boules baan werden in 
gebruik genomen maar de leuk- 
ste attractie bleef even buiten 
beeld. De jeugd heeft namelijk 
een nieuw spel op het podium 
van het plein ontdekt. De fon- 
teinen die daar geplaatst zijn, 
zijn geweldig 'gaaf'! Want het 
ontdekte spel is: wie kan met zijn 
voet de waterstraal bedekken 
zonder nat te worden! Het spel- 
letje gaat alleen op bij mooi weer. 
Voor de kletsnatte jongeren was 
de temperatuur afgelopen week 
uitstekend. ciig GROEP 
CNG Groep 

Uw jaarrekening 2004 nog niet klaar? 

U kunt hem binnen veertien dagen hebben! www.cng-groep.nl <* msi LEGAL& ACCOUNTING 
NETWORK WORLDWIDE 
a network of independant professional firms 
an van SRA/SMA, NIVRAen NOVAA Tevens vestigingen te Den Haag en Alkmaar Haarlem 

Korte Zijlweg 9 
2051 BD Haarlem 

T 023-5271444 

j-groep, nl Amstelveen 

Ban kras hof 3 

1183 NP Amstelveen 

T 020 640 30 66 
E info@cng-groep.nl 
HITTEGOLF IN HET VOORJAAR 

Daa r ligt u niet wakker van 

Een hittegolf in het voorjaar, dat kan nog wat worden 
dit jaar. Gelukkig gaan steeds minder mensen gebukt 
onder de hitte. De vaste en mobiele airco's van Zibro 
brengen dan ook verkoeling precies waar het nodig is. 
Bijvoorbeeld in de slaapkamer. Wie vroeg in het jaar 
een airco van Zibro in huis haalt, komt uitgerust een 
lange, warme zomer door. 

* Bij aankoop van een Zibro air conditioner uit de nieuwe 6-serie 1 Nu met 

gratis 

minikoelkast U UW ZIBRO DEALER: K&ho $t*j4*C4d Thorbeckestraat 15* Zandvoort 
5732649 • www.radiostiphout.nl 
Uwsch terug Nieuw. BYORoyal. 

De lens voor veraf én dichtbij. 

U leest het goed: dankzij de komst van BYO Royal zachte lenzen is dichtbij én veraf zien in één lens gecombineerd! 
Eindelijk ziet u weer als vroeger! Bijna iedereen krijgt er vroeger of wat later mee te maken: het lezen wordt wat 
moeilijker. Dat komt omdat de ooglens geleidelijk wat minder soepel wordt en zich daarom minder goed kan 
instellen op voorwerpen dichtbij. 

Een revolutie in zien: de bifocale contactlens BYO Royal! 

Geen aparte leesbril of dubbelfocusbril, maar lenzen. En geen gewone, maar supercomfortabele lenzen: zacht en 
vervaardigd volgens de nieuwste productietechnieken. 

Het revolutionaire van de BYO Royal is niet het feit dat ze bifocaal zijn. Maar wél dat ze van de nieuwste 
generatie bifocaal zijn! Door gebruik te maken van zeer geavanceerde, computergestuurde productietechnieken, 
is Procornea erin geslaagd bifocale lenzen te ontwikkelen, die voldoen aan de hoogste eisen. Uiteraard worden 
uw ogen eerst zeer zorgvuldig gemeten. Vervolgens worden de lenzen perfect voor üw oogvorm vervaardigd. 

BYO Royal geeft uw scherpe blik helemaal terug! 

Het revolutionaire van de BYO Royal zit in het kleine, driehoekige leesdeel in de lens. Zodra u iets omlaag kijkt 
schuift de contactlens een fractie omhoog, zodat het driehoekje voor uw pupil komt te zitten. Gevolg: u ziet even 
scherp veraf en dichtbij. Geen lijntjes, geen ongemak: u heeft uw scherpe blik van vroeger terug! Kies vandaag 
nog voor de BYO Royal, want BYO Royal biedt u het complete oogcomfort waar u recht op heeft. Uiteraard wordt 
deze nieuwe generatie in zien uitsluitend door speciaal geselecteerde opticiens en contactlensspecialisten 
aangemeten. BYO Royal is een product van Procornea Nederland B.V. Zandvoort Optiek L' 

;w#il 
NIEUW!!! 

DUBBELFOCUS 

CONTACTLENZEN 

VOOR VER EN 
DICHTBIJ KIJKEN 

Kerkstraat 34-36 
2042 JC Zandvoort 
Tel. 023-57 12 466 
>U ONNO VAN MIDDELKOOP 

(Ü) FOTOGRAFIE 

Fotoreportages op maat voor Particulieren 

Mensenfotografie: evenementen ais een huwelijk, 

reünie, feest, bijeenkomst of een activiteit 

op ongedwongen wijze vastgelegd tegen een 

vriendelijke prijs. Portret- en castingfoto's op 

locatie. 

Objectfotografie: verkoopfoto's van uw huis, auto, 

boot, kunst Restauratie én nieuwe afdrukken van 

uw oude of beschadigde foto's. Bedrijven 
Professionele foto's: 

- voor uw website, bedrijfsblad, 
brochures én marketingtoepassingen 

-van uw evenementen, bijeenkomsten, personeel 
en producten 

- scherpe prijsstelling 

- levering zowel digitaal als op fotoafdrukken Email: info@ovmfotografie.nl • Telefoon: 06 4132 8762 
Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 Zandvoort Optiek 

Door Lienke Brugman Service staat voorop 

Soms zit het zakendoen in de genen. Rob Verstraten, eigenaar van Zand- 
voort Optiek in de Kerkstraat kan er over mee praten. "Mijn vader was op- 
ticien en heeft nog steeds een optiekzaak in Bennebroek. Het was niet van- 
zelfsprekend dat ik hetzelfde vak zou kiezen; het gebeurde echter wel". 
Rob Verstraten. (Foto: OvM Fotografie) Nadat Rob van alles had gepro- 
beerd, belandde hij toch in een 
optiekzaak te Amsterdam. "Na 
er een jaar werkzaam te zijn ge- 
weest, kwam ik bij Federman in 
Haarlem terecht. Daar heb ik ook 
mijn diploma's gehaald. Eén dag 
naar school en de verdere week 
deed je praktijkervaring op in de 
winkel. Toen duurde zo een oplei- 
ding nog zes jaar, tegenwoordig 
kan het sneller als je al een HBO 
opleiding hebt. Met nog twee 
jaar een aanvullende cursus voor 
contactlenzen, was ik acht jaar be- 
zig", legt hij uit. 

Compagnon 

Verstraten werd compagnon bij 
zijn vader en ze besloten om nog 
een zaak te openen in onze bad- 
plaats. Zandvoort Optiek bleek 
een goede formule. "Als je acht 
jaar lang een goed lopende zaak 
hebt, doe je het niet verkeerd", 
lacht Rob, "we hebben nu ieder 
onze eigen zaak, mijn vader en 
ik; hij in Bennebroek, ik in Zand- 
voort. Zus Sandra helpt drie keer 
in de week mee, zodat ik niet 
steeds in de winkel hoef te staan 
en bijkomend werk kan doen". 
Het verschil tussen Bennebroek en 
Zandvoort? "In Zandvoort heb ik 
een jonger publiek, hoewel ik ook 
voor ouderen een ruime keuze 
aan monturen heb", haast Rob 
te zeggen. "Daar ben ik blij mee 
want de brillenverkoop aan Zand- 
voorters, jong of oud, is de basis 
van mijn bedrijf. Daarbij is de col- 
lectie zonnebrillen in Zandvoort 
Optiek belangrijk groter dan in 
Bennebroek. Alle trendy merken 
zijn bij mij verkrijgbaar van Dior tot Chanel, van Brada tot Versace. 
Wat tegenwoordig heel handig is, 
om een trendy merk zonnebril op 
oogsterkte te laten maken. Ik zorg 
voor precies dezelfde kleur glazen 
als er in het originele merk zitten, 
ook in oplopende kleurtinten; bij- 
voorbeeld van boven donker, van 
onderen lichter". 

Lenzen 

We bekijken samen de ruime keu- 
ze aan brillen die, stevig verankerd, 
aan de wand hangen om diefstal 
te voorkomen. Een noviteit op dit 
moment zijn de dubbelfocus con- 
tactlenzen; kijken en lezen hoeft 
geen probleem meer te zijn óók 
zonder bril op je neus. De (maand) 
lenzen worden na 30 keer gedra- 
gen te zijn, verwisseld. "Zo voor- 
kom je oogproblemen en infec- 
ties", legt Rob vakkundig uit, "de 
tijd dat je jarenlang dezelfde len- 
zen draagt is niet meer gangbaar. 
Door regelmatig nieuwe lenzen 
te gebruiken worden ooginfecties 
tot een minimum beperkt". In de 
ruime, lichte winkel van 'Noord- 
zee Optiek' is het prettig toeven. 
De moderne airco zorgt voor een 
constant klimaat, ook op warme 
dagen. Bij elke klant wordt naast 
een oogmeting voor brilsterkte 
ook de oogdruk opgemeten. Heel 
belangrijk bij het constateren van 
eventuele afwijkingen aan het 
oog. Acht jaar met plezier naar het 
werk? "Geen punt", knikt Rob, "als 
ik er geen plezier meer in heb stop 
ik onmiddellijk". 

Zandvoort Optiek, 
Kerkstraat 34-36. 
Tel.: 023-5712466. OLITIEK iana Lemmens, Liberaal Zandvoort Zandvoort moet zich meer op 
jongeren richten 

"Een aantal jaren geleden kwam ik via mijn radioprogramma bij ZFM in aanraking met verschil- 
lende politieke partijen. Het was mijn eerste kennismaking met de Zandvoortse politiek", zegt 
Lana Lemmens, sinds 2002 buitengewoon commissielid van Liberaal Zandvoort. "De ontwikkelingen binnen de 
WD in 2002, waar moest wor- 
den uitgemaakt wie uiteindelijk 
wethouder zou worden, was 
voor mij interessant. Niet omdat 
ik het zo een goede ontwikke- 
ling vond, maar het interesseer- 
de me wat er nu zou gaan ge- 
beuren. Tijdens de avond dat de 
uitslagen bekend werden heb ik 
een hele tijd zitten praten met 
Renévan Liemt. Een paar dagen 
later belde hij op. Ik dacht eerst 
dathij mijn vader moest spreken. 
Maar hij wilde mij wat vragen. 
Ik heb over zijn vraag of ik bui- 
tengewoon commissielid wilde 
worden voor Liberaal Zandvoort 
eerst even moeten nadenken. 
Uiteindelijk heb ik besloten om 
het doen. Zo ben ik uiteindelijk 
in de politiek terecht gekomen", 
schetst Lana hoe zij de jongste 
politica van Zandvoort werd. 

Moeilijk 

"De eerste vergaderingen wa- 
ren moeilijk. Niet alleen omdat 
het allemaal nieuw was, maar 
ook omdat de commissieleden 
van Liberaal Zandvoort tijdens 
de verkiezingen niet op een lijst 
van een politieke partij hadden 
gestaan. De WD ageerde tegen 
ons en liet zowel in de politieke 
discussie als daarbuiten duidelijk 
merken dat ze vond dat we niet 
in de commissies thuis hoorden. 
Dit omdat René van Liemt geko- 
zen is toen hij op de lijst van de 
WD stond, daar was ik me van 
bewust", zegt Lana Lemmens 
over haar entree in de Zand- 
voortse politiek. 

Geaccepteerd 

Kijkend naar haar positie nu, stelt Lana vast dat er wat veran- 
derd is. "Ik voel me door de mees- 
te raadsleden geaccepteerd. Na de 
vergadering krijg ik van een aan- 
tal zelfs adviezen of opmerkingen 
hoe ik de zaak ook had kunnen 
benaderen. Dat is voor mij een 
bewijs dat ik geaccepteerd wordt. 
Overigens niet alleen binnen de 
politiek, maar ook daarbuiten. 
Ook in het dorp wordt ik aange- 
sproken over de politiek", geeft 
de vertegenwoordigster van Li- 
beraal Zandvoort haar positieve 
ervaringen weer. 
Lana Lemmens. 
(Foto: OvM Fotografie) Jongeren 

"Ik vind dat de politiek meer naar 
de jonge mensen moet luiste- 
ren. Er is een groot aantal jonge 
ondernemers zowel in het dorp 
als op het strand, dat hard werk 
aan hun bedrijf. Maar ze hebben 
ook oog voor Zandvoort in het 
algemeen. Als ik dan zie waar ze 
mee te maken krijgen als ze iets 
organiseren, dan vraag ik me af of 
we wel op de goede weg zijn. We 
zijn een plaats die het moet heb- 
ben van toerisme. Daar hoort ook 
de jeugd bij. Het moet daarom aantrekkelijk zijn om in Zand- 
voort te gaan stappen. Dan moet 
je niet een geluidsnormering 
hanteren die lager ligt dan de 
landelijke normering. Als je dat 
doet dan heb je naar mijn idee 
geen begrip voor de jeugd en de 
hardwerkende ondernemer. Het- 
zelfde geld voor de openingstij- 
den van de horecabedrijven. Na- 
tuurlijk moet je rekening houden 
met de oudere inwoners, maar 
zoals het nu gaat, lopen we de 
kans dat de jongeren Zandvoort 
niet meer leuk vinden en naar 
andere plaatsen gaan waar wel 
rekening wordt gehouden met 
de opvattingen en wensen van 
jonge inwoners, ondernemers en 
toeristen", pleit Lana Lemmens 
voor een andere benadering van 
de mensen die nu al, maar zeker 
in de toekomst er voor moeten 
zorgen dat Zandvoort zowel 
voor de toerist als de inwoner 
een aantrekkelijke woon- en ver- 
blijfplaats blijft. 

Toekomst 

Kijkend naar de politieke toe- 
komst is Lana Lemmens opti- 
mistisch. "Ik hoop dat meer 
jongeren interesse krijgen in de 
politiek. Ik zie gelukkig bij de 
WD en het CDA jongeren naar 
voren komen. Hopelijk krijgen 
zij een kans zoals ik die gekre- 
gen heb. Dat is de weg die we op 
moeten. De jeugd moet verdeeld 
zijn over de diverse partijen. Voor 
bijvoorbeeld een Zandvoortse 
jongeren partij voel ik niets. Als 
er in diverse andere partijen ook 
jongeren zijn dan is dat voor de 
Zandvoortse politiek en daarmee 
voor de samenleving een goede 
zaak", blikt Lana in de toekomst. 
De ruime en gezellige winkel. (Foto: OvM Fotografie) TIPS! TIPS! Wij vergaren graag al het 

nieuws uit onze woonplaats. 

Heeft u een tip, een aankondiging of 

een wetenswaardigheidje, meld het 

dan aan de redactie via het formulier 

op de website zandvoortsecourant.nl, 

mail naar 

redactie@zandvoortsecourant.nl 

^ of bel of fax naar 

M 023 - 5732 752. 
O Van SCHAIK i Makelaar O.G. i Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A 
2042 GJ Zandvoort 
Tel.: 023 - 571 29 44 
Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl 
e-mail: info@vanschaikbv.nl ra AANKOOP-VERKOOP/ 
TAXATIES - HUUR- 
VERHUUR- BEHEER/ 
HYPOTHEEK/ 
PROJEKTEN-ADVIEZEN Zandvoort - A.J. v.d. Moolenstraat 69 
Bijzonder vormgegeven ééngezinswoning 
met inpandige garageplaats en fraai 
aangelegde achtertuin op het westen 
met vrijst. houten schuur en achterom. 
Woonopp. ca. 120 m2. Ind.: entree, hal, 
modern toilet; zonnige woonkamer (ca. 
31 1112); open keuken met inbouwapp.; ie 
etage: overloop; 3 slaapkamers, moder- 
ne badkamer; 2e etage: overloop; slaap- 
kamer met toegang naar dakterras Vraagprijs € 349.000,- k.k. Zandvoort - Van Speijkstraat 2/73 
In 2000 gebouwde 6-kamer maisonnette 
met riante terrassen aan de oost- en west- 
zijde. Begane grond: entree; gang; toilet; 
eetkamer met opensl. deuren naar terras 
(west); moderne open keuken v.v. inbouw- 
app.; woonkamer met eiken houten vloer- 
delen en Frans balkon; ie verd.: overloop; 
2 slaapkamers; moderne badkamer; 
2e verd.: tuin-/werkkamer; wasruimte; 
grote slaapkamer met opensl.deuren naar 
terras Inpandige parkeerplaats en berging 
onder het gebouw. 

Vraagprijs € 298.000,- k.k. Zandvoort - Tjerk Hiddesstraat 143 
Schitterend 3-k. appartement op 9e verdie- 
ping gelegen nabij strand met balkon op 
het zuid-oosten. Prachtig uitzicht over dui- 
nen. Inpandige berging. Het appartement 
wordt gestoffeerd opgeleverd. Entree; hal; 
toilet; woonkamer met toegang naar het 
balkon; 2 slaapkamers. 
Lift in het gebouw aanwezig. 
Eventueel garage gelegen inde Van Galen- 
straat ter overname ad. € 23.000,-. Vraagprijs € 179.000,- k.k. ZAND- 
KORRELS Ton, mis je ons al??? Ton, wij missen jou wel al! 

Jonneke, Yolande, Dineke, 

Anne Marie, Odette, 

Corine B., Jeanine, 

Marianne, Corine M., 

Ronald, Marlon, Maaike, 

Ria. Te koop gevraagd: 

garagebox, max € 20.000 

contant. Zandvoort Noord, 

Tel. 06-20947817 Juni actie: Gratis proefles bij 
rijschool Duet. 

Spoedopleiding in 2, 4 of 8 

weken v.a. €499,00 

Altijd dezelfde instructeur. 

Ook voor moeilijk lerenden. 

English speaking instructor. 

Info: 06-54280393 

www.members.lycos.nl/ 

rijschoolduet Zaterdag 4 juni: 

Workshop Mozaiek. Voor 

kinderen vanaf 8 jr. 

Meedoen? Mail: 

joko@casema.nl of bel: 

06-11254939 (na 18.00 uur) Behang- en 
schildersbedrijf 
Arnold Nijkamp 

Tel/fax 571 31 72 

Mobiel 06-54 264 259 

Voor al uw behang-, wit- 

en schilders- 

werkzaamheden ZANDKORRELS INVULBON 

Van al nu tot on met do geholo maand juni: uw Zandkorrol GRATIS goplaatst 

Actieweken: 22-23-24- 25 
Particulieren: 

Plaats een gratis zandkorrel tijdens een van de 

actieweken. 

Klein zakelijk: 

Plaats voor slechts € 8,00 een zandkorrel 
(normaal € 10,00) in een van de actieweken. 
Voor slechts €32,00 (normaal € 40,00) wordt uw 
zakelijke zandkorrel in vijf weken geplaatst. 
(Bedragen zijn exclusief btw) 

TEVENS DOOR U IN TE VULLEN: Uw naam: . .. 
(bedrijfsnaam) 
Telefoon: . .., Een particuliere zandkorrel wordt geplaatst 
onder de volgende voorwaarden: 

• Geen onroerend goed of auto's 

• Geen goederen met een waarde boven € 500,00 

• Geen personeels- of zakenadvertenties 

Indien uw advertentie hieraan niet voldoet kunt u 
een zakelijke Zandkorrel plaatsen. (Deze actie wordt 
u éénmalig via een faktuur in rekening gebracht) Deze bon in gesloten envelop (met gepast contant geld) 
afgeven bij: 

1) de redactie van deze krant: Hogeweg 32 

2) Bruna Balkenende, Grote Krocht 18 

Inlevering vóór maandag 11.00 uur betekent plaatsing 
dezelfde week. 

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaar- 
den voor schade van welke aard dan ook, ontstaan 
door niet tijdig of onjuist plaatsen van Zandkorrels. 
Zandkorrels kunnen op grond van inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd. 

1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 SVP Elk cijfer, leesteken en elke letter of spatie in een 
apart vakje plaatsen Rozenobel Antiek vraagt 

Te Koop: meubelen, 

oud speelgoed, kristal, 

porselein, schilderijen, etc. 

Gasthuisplein 6, Zandvoort. 

Tel: 023-5731787. 

Open van 12.30-17.30, 

ook op zondag. 

Dinsdag gesloten. Grand Café 25 is op 

zoek naar keuken en /of 

bedienend personeel. 

Partime / Full Time. 

Inlichtingen: 5713510 of 

06-21202347. Vraag naar 

Daniëlle Pront. 

Te koop gevraagd: jeugd- 
honkbal handschoen +/- mt. 

10. + volwassen honkbal 

handschoen. Tel. 5719567 

of 06-48116380 

klein in adverteren, groot in 
service: Lukon tweewielers. 

Scooters, fietsen, nieuw en 
gebruikt. Tel. 5716504 Kinderpartijtje te vieren? 

Kom naar Oase Snacks- Zee- 
weg kmp. 3.8. Altijd leuk 
cadeau voor de jarige job! 
U bent welkom bij Peter & 
Marion Schouten van 12.00 
tot 20.30 uur. 06-20598209 

Glaszettersbedrijf 

Van Aacken. 

Levering en plaatsing alle 

glassoorten. Scherpe prijs. 

Isolatieglas. 

Tel. 5720480 

of 06-41374921 

Ook noodreparaties! 

Te Koop: Fietsenrek voor 

achterop de auto. Voor 2 

fietsen. ZGAN, € 50,00. 

Tel. 5730255 

Help! Wie heeft mijn 
armbanden gevonden: 

een platte gouden armband- 
je en een zilveren konings- 
armband. Allebei dierbare 
herinneringen. Tel. 5717488 
na 18.00 uur. 'Echt zomergevoel 
met bloemen en 
ylanten van... 
BLOEMSIERKUNST 

J. Ölu]j5 Haltestraat 65 ■ 2042 LL Zandvoort ■ Tel. 023 - 5712060 JOIME IN 
ZANDVOORT 
Van de vele jongeren die actief bezig zijn in Zandvoort is de 
18 jarige Menno Hoekstra er één van. Hij woont met zijn 
ouders, jongere zuster, een hond, twee katten en een konijn 
in het centrum van Zandvoort. Hij is op 22 oktober jarig dus 
zijn sterrenbeeld is Weegschaal en dat betekent, een warm 
en gevoelig persoon die de beschikking heeft over een sterke 
wilskracht. Zou dat kloppen? 
Menno Hoekstra. (Foto: OvM Fotografie) Studie 

Laten we eens gaan kijken 
hoe zijn wilskracht is ten 
opzichte van zijn studie. Zijn 
Havo opleiding heeft Menno 
gedaan bij het Coornhert by's." Met nog vier anderen 
heeft hij de leiding over de 
verkenners in de leeftijd van 
11 t/m 15 jaar. Het leuke van 
de scouting is dat je bij de 
diverse kampen kennis maakt Ondanks mijn twee linkerhanden 
kan ik goed organiseren! Lyceum daarna was zijn keuze 
de Hogere school IN HOLLAND 
te Haarlem. De school is qua 
opleiding breed en je kan uit 
vele richtingen kiezen. De 
opleiding die Menno gekozen 
heeft is: media, entertainment 
en management en duurt vier 
jaar. Hij zit in het eerste jaar 
en vindt zijn keuze nog steeds 
perfect. Met zijn wilskracht 
zit het wel goed want dit 
studiejaar moet Menno 28 
uur ACT stage lopen. Geen 
punt want onlangs heeft 
hij bij de Bevrijdingspop in 
Haarlem bier getapt voor de 
artiesten en 'geflyerd' bij het 
Rammstein Hardrock concert. 
Daarna mocht hij ook nog het 
concert zelf bijwonen, wat 
hij 'gaaf' vond. Menno houdt 
wel van een feestje. 

Hobby's 

Vanaf zijn 7e jaar is Menno 
lid van de scoutinggroep 
Stella Maris/St. Willibrordus in 
Zandvoort. En, zegt hij: "Dat 
is één van mijn grootste hob- met alle nationaliteiten. Na 
de scouting staat stijldansen 
op de 2e plaats. Elke week 
gaat Menno naar dansschool 
Schröder waar hij samen met 
zijn dansvrienden de diverse 
dansen beoefent. De Samba 
vindt hij super om te dansen 
maar ook Rock en Roll staat op 
zijn verlanglijstje. Lekker met 
meisjes gooien en hij doet voor 
hoe dat gaat. Geweldig wat 
een enthousiasme! Alhoewel 
Menno geen gitaarlessen heeft 
gehad speelt hij gitaar op zijn 
eigen manier. Hij is een druk 
persoon dus er is weinig tijd 
over om lessen te gaan nemen. 
Komt later wel. In het week- 
end verdient Menno een extra 
centje bij en vult de vakken bij 
Vomar. Het is geen afwisselend 
werk en met een beetje humor 
probeert hij er toch iets van te 
maken. 

Uitgaan 

Menno fietst liever naar 
Haarlem om te gaan stappen. 
Dat komt omdat veel vrien- den in Haarlem wonen en 
het uitgaansleven daar gezel- 
liger is dan in Zandvoort. Ook 
zijn er vaak feesten in de 
clubhuizen van de scouting 
binnen de regio. Die liggen 
meestal buiten de bebouwde 
kom en daar kan je zonder 
geluidsoverlast doen en laten 
wat je wil. 

Zandvoort 

Menno heeft zo z'n eigen 
mening wat er in Zandvoort 
zou kunnen gebeuren. Het 
liefst meer festivals op het 
strand en in het centrum en 
dan langer door. De politiek 
kan hem gestolen worden. 
Hij heeft wel gestemd op 1 
juni over de Europese grond- 
wet. Na het interview is mijn 
conclusie: Menno heeft wils- 
kracht en is een warm en 
gevoelig persoon vooral wan- 
neer hij over zijn hond en 
katten praat. 

Nel Kerkman JONG IN 
ZANDVOORT Heb je iets te melden 
over jongeren in Zand- 
voort? Of wil je ook je 
zegje doen in 
deze rubriek en is je 
leeftijd tussen 
13 jaar en 19 jaar? 
Mail dan naar 
de redactie: 
5732752 of redactie® 
zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 

\ 

D ER VAN\ 
PE WEEK Ashton is een jonge man (kruising jack russel/teckel) die 
nog veel moet leren. Hij is geschat op ongeveer anderhalf 
jaar. Het is een echte knuffelkont. Het enige wat hij wil is 
de hele dag knuffelen en geaaid worden. Hij is als zwerver 
binnengekomen, daarom weten we niet of hij wel alleen 
kan zijn. Waarschijnlijk niet echt goed, hij is namelijk aan 
een boom gebonden. Ja, ja, dat gebeurt dus nog 
wel.... helaas!!! Want daar 
heeft het hondje ontzet- 
tend veel last van. Ook is 
hij heel bang voor de lijn. 
Hij kan daarom ook niet zo 
goed aan een lijntje lopen, 
want als je aan het lijntje 
trekt, schrikt hij daarvan en 
gaat hij op zijn rug liggen 
en heel hard piepen. Hij 
vindt het echt dood eng. 

Dat zal dus met de nodige 
rust en met veel geduld 
weer aangeleerd en leuk 
gemaakt moeten worden. 
Voor de rest is Ashton een 
aardig bijdehand typje. Hij 
denkt soms dat hij de hele 
wereld aan kan. Hij kan 
goed met andere honden 
overweg, ook hierbij zal hij 
wel laten merken hoe stoer 
hij is. 

We plaatsen hem liever 
niet bij kleine kinderen, 
omdat het dus een fel 
mannetje kan zijn. Kinde- 
ren vanaf een jaar of 10 
moet wel gaan. Wie heeft 
er tijd om dit kereltje te 
laten zien dat alleen zijn 
helemaal niet zo eng is als 
het lijkt en dat het lijntje 
alleen maar een leuk uitje 
betekent? 

We zoeken dus iemand 
met heeeeeel veel tijd en 
geduld!!! Kom gerust eens kijken in het asiel. Keesomstraat 5 te Zand- 
voort. Tel 57 13 888. Open van maandag tot en met zaterdag 
van 11.00 uur tot 16.00 uur. Of kijk ook voor andere dieren 
op onze website: www.dierentehuiskennemerland.nl. 
Filffl THE MASK 2: de langver- 
wachte sequel op het grote 
succes van The Mask. Veel 
special effects en een pro- 
ductiebudget van meer 
dan 100 miljoen dollar. 

Tien jaar nadat het legenda- 
rische Masker van Loki het 
leven van een nietsvermoe- 
dende volwassene com- 
pleet veranderde, komt het 
masker in de superkomische 
familiefilm Son of the Mask 
nu op miraculeuze wijze in 
handen van een klein kind 
terecht! Son of the 
Mask 
Hulp aan het buitenland 
naast de deur 

Het landelijk Comité "Philippine Children Care", waarvan 
het secretariaat zich in Zandvoort bevindt, kreeg in 2004 
van de partnerorganisatie in Noord Filippijnen het ver- 
zoek financiële hulp te verlenen bij de bouw van een 
"dormitorio" (slaaphuis) voor scholieren resp. studentes 
van een medisch college in Pena Blanca in de provincie 
Cagayan (Noord Filippijnen). Door Lienke Brugman 

Mevrouw Serphos, de initia- 
tiefneemster, is zeer betrok- 
ken bij dit project. Naast 
haar op de bank zit Gloria 
Baricana, een goede vrien- 
din en afkomstig uit het- 
zelfde gebied waar steun 
voor wordt gevraagd. Zij 
en haar partner zijn net zo 
betrokken bij het project en 
hebben er al heel wat vrije 
tijd inzitten om voor dit stu- 
dentenhuis geld bij elkaar 
te krijgen. "Ik heb gezien 
in wat voor slechte omstan- 
digheden deze studentes 
gehuisvest worden", vertelt 
Gloria vol afschuw. "Vieze 
toiletten en piepkleine ba- 
rakken, daar moeten ze dan 
hun medische studie afma- 
ken". 

Situatie verbeteren 

Gloria woont alweer 13 jaar 
in Nederland en is, via haar 
man, bevriend geraakt met 
mevrouw Serphos. Zij was 
vroeger werkzaam in het 
welzijnswerk te Amsterdam en vertelt, dat ze een pro- 
gramma zag op TV waarbij 
men subsidie kan krijgen 
voor particuliere initiatie- 
ven. "Ik heb onmiddellijk 
contact opgenomen met 
het NCDO (Nederlands Cen- 
trum voor Duurzame Ont- 
wikkeling). Met een groep 
vrienden en met Gloria en 
haar partner willen wij n.l. 
daar in de Filippijnen de si- 
tuatie gaan verbeteren. Dit 
project, waar in de Filippij- 
nen wel vakbekwaamheid 
voor is maar geen geld, 
omvat een gebouw van 
twee etages waar meer 
dan 100 jongelui een vei- 
lig en hygiënisch onderdak 
kunnen krijgen. Compleet 
met schone toiletten, een 
kantine, winkeltje en een 
internetruimte". 

Startkapitaal 

Het programma Kleinscha- 
lige Plaatselijke Activitei- 
ten (KPA) moet veel meer 
bekendheid krijgen, daar is 
mevrouw Serphos zich zeer 
van bewust, "ledere parti- RADIO + TV 

r 7F& .JHMNKU. Jtf \txet nfctwat ^JuWrff Zondag 

08:00 Countrytrack (H) 

10:00 ZFM Jazz 

12:00 Muziekboulevard 

14:00 Zondag in Kennemerland 

17:00 Eurobreakdown 

19:00 Kustwacht Report 

21:00 Tepp Zeppi 

Maandag 

19.00 ZFM Jazz (H) 

21:00 Vrijdagavond Café (H) 

23:00 Eb & Vloed 

Dinsdag 

18:00 Countrytrack 
20:00 Zandvoort op 

Zaterdag (H) of 

gemeenteraadvergadering 
23:00 Eb & Vloed Woensdag 
18:00 Zondag 

in Kennemerland (H) 
21:00 Tepp Zeppi (H) 
23.00 Eb & Vloed 

Donderdag 
18:00 Goedemorgen 
Zandvoort (H) 
20:00 BREED 
22:00 Tepp Zeppi (H) 

Vrijdag 

19:00 Vrijdagavond Café 
21.00 SealT 

Zaterdag 

08:00 Toe bak Leeft? 
10:00 Goedemorgen Zandvoort 
12:00 Muziekboulevard 
12:00 EMM Magazine (laatste 

zaterdag v/d maand) 
14:00 Zandvoort op Zaterdag 
17:00 The Groove Empire 
19:00 Club ZFM 
21:00 BREED (H) 
23:00 Night Walk Dutch Coast Radio gaat 
live uitzenden 

Het Zandvoortse internetradiostation Dutch 
Coast Radio gaat vanaf woensdag 1 juni om 
de week op woensdagavond live uitzendingen 
verzorgen. 

Vanuit Het Wapen van Zandvoort zullen Jacques 
Jongmans en Joop van Nes van 20.00 uur tot 22.00 
uur een praatshow presenteren. Tijdens deze show, 
'Het Praethuys', zullen politici, ondernemers en 
andere Zandvoorters met een mening of bood- 
schap, hun zegje kunnen doen. Wie de gasten voor 
de eerste show zullen worden, blijft nog even een 
geheim maar zij zullen wel voor spraakmakende 
radio gaan zorgen. U kunt 'Het Praethuys' beluiste- 
ren via: www.dutchcoastradio.nl culiere organisatie kan zich 
bij hen aanmelden, men 
moet het altijd proberen, 
net zoals wij dat nu doen", 
voegt ze er enthousiast aan 
toe. Het adres van deze 
organisatie vindt men op 
www.ncdo.nl of via NCDO, 
Postbus 94020, 1090 Am- 
sterdam. 

Het landelijk comité 'Phlip- 
pine Children Care' heeft, in 
afwachting van het groene licht van de NCDO om de 
bouw te mogen starten, 
reeds een aanzienlijk start- 
kapitaal bijeen gebracht. 
Daar er uiteraard nog véél, 
heel veel meer geld voor no- 
dig is, heeft het comité haar 
girorekening 3749972 t.n.v. 
comité PCC Lijsterstraat 4/1 
te Zandvoort, opengesteld, 
in de hoop dat veel Zand- 
voorters ook dit kleine pro- 
ject zullen steunen. 

€k Filmprogramma 

02 juni t/m 08 juni 

Dagelijks 13.30 

ïi°B°T! 

Van de makers van 
[ffi Ice Age Dagelijks 15.30 

SON 

OF THE 

MASK 

I (|j) Jamie Kennedy 
Dagelijks 19.00 

T The 
Interpreter 

Nicole Kidman 
[fö Sean Penn Dagelijks 2 1 .30 
! Alleen deze week ! 

HOTEL 
RWANDA 

A TRUE STORY 

I© Don Cheadle 

! Vanaf 9 juni ! 

Dagelijks 20.00 

Kjncdom 

OF 
H£AV€N Circus Zandvoort 

Gasthuisplein 5 

2042 JM, Zandvoort 

Tel: (023) 5718686 

www.circuszandvoort.nl Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 
Expositie Mare Ie Mair in Galerie Kunst aan de Kust 
Mare Ie Mair. Zondag 12 juni exposeert Mare Ie Mair zijn schilderijen en beel- 
den. De tentoonstelling bestaat uit 2 thema's; een serie 'homma- 
ges' en een serie 'zee & strand'. Van de redactie 

De hommages zijn een eerbe- 
toon aan een aantal schilders uit 
het verleden. Zo hangen schilde- 
rijen met Rembrandt afgebeeld 
naast een schilderij met Picasso. Volgens Le Mair moet je iede- 
re schilder in zijn tijd plaatsen. 
Daarnaast oogst de één waar- 
dering voor zijn schoonheid die 
hij neergezet heeft en de ander 
vanwege zijn lef en de barrières 
die hij heeft doorbroken. Strand & Zee 

Het thema 'strand & zee' kwam 
al voor in zijn beelden en schil- 
derijen voordat hij verhuisde 
naar Zandvoort. "Sinds een jaar 
woon ik in Zandvoort, maar mijn 
'roots' liggen in Heemskerk. De 
kust, duinen en zee hebben 
mij altijd getrokken. De weids- 
heid, het licht en de sfeer. Het 
heeft ook met vrijheidsgevoel 
te maken. Het slaat echter ner- 
gens op, want de zee is juist iets 
waar je niet verder kunt zonder 
zeewaardig schip," verduidelijkt 
de kunstenaar. 

De schilderijen en beelden zijn 
soms gedeformeerd, een ande- 
re keer expressionistisch van 
kleur. Expositie Mare le Mair. 

Zondag 12 juni 15.00 - 18.00 
uur. Galerie Kunst aan de Kust, 
Boulevard Paulus Loot 1 (naast 
Holland Casino). Vrij entree. De starters Jazz kit Toch wat meer willen weten van de Jazz? Dan geven wij U deze 
week een aantal suggesties, oude en nieuwe, van cd's die U eens 
zou moeten aanschaffen of beluisteren. Veel luisterplezier! 

• Frank Sinatra with Count Basie & Orchestra 

Sinatra at the Sands (1966) 

• Miles Davis - Kind of Blue (1959) 

• Pat Metheny - 80/81 (1980) 

• Keith JarrettTrio - Standards Vol 1. (1983) 

• Thelonious Monk- Monk's Dream (1962) 

• Miles Davis - Amandla (1989) 
•Chet Baker - Sings (1956) 

• Shirley Horn - You won't forget me (1990) 

• Miles Davis- Someday My Prince will Come (1961) 

• Fania All Stars - Hot Sweat, The Best Of Fania All Stars Live TOP 1. 


(-) 


2. 


(D 


3. 


(-) 


4. 


(2) 


5. 


(3) 


6. 


(7) 


7. 


(-) 


8. 


(4) 


9. 


(9) 


10. 


(-) i.s.m. Klasika z te Haarlem 

Angela Gheorghiu - Puccini € 17,95 

Scott Joplin's Treemonisha € 19,95 

Zweden, Jaap van - "De Violist" € 19,95 

Zeiler, Carl - Der Vogelhandler (DVD) € 39,95 

Bach, J.S. -Weine, klagen € 14,95 

Mozart, The Symphonies 10 CD box € 19,95 

Missa Collection, CD en DVD € 22,70 

Baltic Voices 2 € 16,95 

Lehar, Das Land des Lachelens € 39,95 

Jenkins, The Armed Man € 22,70 Buitenschoolse opvang "de Boomhut" 

Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort (AKZA) is de organisatie voor Sociaal Cultureel Werk voor 
jong en oud en onder deze Stichting valt ook de buitenschoolse opvang. Al twaalf jaar is Monique 
van Straaten de coördinator van "de Boomhut" en dat doet zij samen met een enthousiast team 
dat, tot op heden, uit dames van verschillende leeftijdscategorieën bestaat. 

Door Nel Kerkman Omdat vanaf 1 januari 2005 de 
Wet Kinderopvang van kracht 
is, betekent het dat er enkele 
wijzigingen zijn. Eén van de 
belangrijkste wijziging is dat 
ouders die arbeid en zorg com- 
bineren zelf een contract afslui- 
ten met de kinderopvangorga- 
nisatie. De werkgever mag 1/3 
deel van de kosten vergoeden 
en daarnaast kunnen ouders in 
aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in de kosten 
van kinderopvang van het Rijk. 
De bedoeling van de nieuwe 
wet is dat de kinderopvang 
toegankelijker wordt voor alle 
inkomensgroepen. 

Een rekenvoorbeeld: 

U heeft twee kinderen, waar- 
voor u op jaarbasis 638 uur per 
kind opvang afneemt (totale 
kosten €7.336,00). Uw werkge- 
ver betaalt in dit voorbeeld het 
1/3 gedeelte. Bij een gezamen- 
lijk inkomen van de ouders van 
€21.500 is de eigen bijdrage op 
jaarbasis €352. Bij een geza- 
menlijk inkomen van €40.000 is 
dit €1 .367 en bij een gezamen- 
lijk inkomen van €80.000 be- 
taalt u €3.096. Karin de Graaf, 
Anja Vink. (Foto: OvM Fotografie) 

financieel en administratief 
medewerkster van AKZA geeft 
u graag advies over de nieuwe 
wettelijke wijziging. Tijdens de 
openingstijden kunt u bij haar, 
vrijblijvend, terecht. 

Wat is buitenschoolse opvang? 

Het doel van de opvang is om 
de kinderen een veilig en ge- 
borgen gevoel te geven. Ei- 
genlijk net zoals thuis. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn je ontspannen 
na de inspanning van school of 
lekker je eigen gang gaan. Er is 
genoeg spelmateriaal aanwe- 
zig en samen met de kinderen 
wordt er door de gediplomeer- de leiding gekeken welke ac- 
tiviteiten er mogelijk zijn. De 
kinderen die in het centrum 
naar school gaan, worden per 
taxi of busje van school ge- 
haald en de schoolkinderen 
van 'de Golf' worden door 
de leiding lopend gehaald. 
Op woensdag en vrijdagmid- 
dag krijgen de kinderen een 
broodmaaltijd aangeboden en 
tijdens de andere dagen is er 
drinken, een versnapering en 
fruit beschikbaar. In het AKZA 
gebouw zijn drie lokalen waar 
de buitenschoolse opvang ge- 
vestigd is. Twee lokalen wor- 
den gebruikt door de jongere kinderen van de groepen 1 t/m 
4. Het andere lokaal is bestemd 
voor de oudere jeugd van groep 
5 t/m groep 8. 

Tuinieren 

Voor de oudere groep zijn er 
twee computers aanwezig waar 
een kindvriendelijke internet 
aansluiting is. De Boomhut 
heeft een moestuin waar wor- 
tels, radijsjes, aardbeien door de 
kinderen verzorgd worden. Ook 
de appelboom zorgt voor een 
goede aanvoer aan appels en 
dat betekent voor de kinderen 
het maken van allerlei appelre- 
cepten. Misschien wordt u wel 
uitgenodigd om na afloop van 
de opvang even te komen proe- 
ven. Er wordt bij goed weer zo- 
veel mogelijk buiten gespeeld 
en is er een grote speelplaats 
waar de kinderen lekker kun- 
nen ravotten. 

Contact met leiding 

Na de opvang is er een mo- 
gelijkheid voor contact met 
de leiding. U kunt altijd uw 
opvoedkundige wensen in sa- 
menwerking met de coördina- 
trice Monique van Straaten 
bespreken. Voor de woensdag 
en vrijdag is er op het moment 
geen wachtlijst. Voor de andere 
dagen zijn er nog enkele plaat- 
sen beschikbaar. Is het de eerste 
keer dat uw kind naar de Boom- 
hut gaat? U kunt altijd voor 
kennismaking langs komen: op 
maandag, dinsdag en donder- dagvan 15.00 uur tot 18.00 uur 
of op woensdag en vrijdag van 
12.00 uur tot 18.00 uur. 

Opvang met de schoolvakanties 

Voor het eerst dit jaar is de 
Boomhut tijdens alle schoolva- 
kanties geopend. U kunt ook 
voor incidentele opvang in de 
vakanties terecht bij de Boom- 
hut. Ook voor vergoeding van 
de kosten van de vakantieop- 
vang kunt u in aanmerking 
komen bij de belastingsdienst. 
Dus al heeft u geen standaard- 
contract bij de buitenschoolse 
opvang, uw kind is tijdens de 
schoolvakanties op maandag t/ 
m vrijdagvan 8.00 uurtot 18.00 
uur welkom. Uiteraard dient u 
uw kind wél van tevoren aan te 
melden (minimaal een week). 
In deze weken wordt er een 
creatief programma aangebo- 
den waarin een thema centraal 
staat. De vakantieweken wor- 
den afgesloten met een ten- 
toonstelling van de gemaakte 
kunstwerkjes. 
Voor meer informatie over 
de buitenschoolse opvang 
"de Boomhut" kunt u con- 
tact opnemen met Anja Vink, 
directeur AKZA, tel: 023- 
5717113 of via de website, 
www.aktiviteitencentrum.nl Toko Bintang 

Indonesische keuken 

Maaltijdbezorging, afhalen en zitplaatsen. 

Catering Javaans buffet in heel Nederland 

van Groningen tot Maastricht v.a. € 10,- p.p. 

Voor Makropashouders 

voordelige 1,5 kilo verpakkingen. 

Haltestraat 34 - Zandvoort 
Tel.: 023-5712800-06-52014000 

vvif zipi 1 dagen per week geopend van 14.00- 22.00 uur. JoegosCaviscd restaurant 

'D'UB'ROVI^J'K 
Uit eten voor een prijs 
waar je je thuis bij voelt. 

3 gangen weekntenu 

dinsdag t/m vrijdag 

Vis of vlees 

€11,75 Zeestraat 41 • Tel 5715110 • (maandags gesloten) Café B/uy^ 

Eerst naar Bluys, 
Dan naar huis. Elke dinsdagavond biljartles. 

Buureweg 5, 2042 HH Zandvoort Tel. 023 571 48 76 
V / Take Five 

PERMANENT STRANDPAVILJOEN AAN ZEE 

Boulevard Paulus Loot, Paviljoen 5 

IEDERE TWEE WEKEN EEN VERRASSEND 

DRIE GANGEN MENU VOOR € 24,50 

met een keuze uit 3 voorgerechten, 

4 hoofdgerechten en G desserts 

ook vegetarisch 

EIM... ONZE KOKS HEBBEN WEER EEN 

NIEUWE DINERKAART SAMENGESTELD 

OM VAN TE SMULLEN 

voor reserveringen: 

023-5716119/ infD@tfaz.nl 

vaar het menu en informatie: 

www.takefiveaanzee.nl 
FHüpif 
■■°M! U Keuze week menu 

(van maandag tlm vrijdag) 

€16,75 
Wij heten u van harte welkom 

Voor informatie of reserveren 
tel. 023-5716450 

Geopend van 1 7. 00 tot 22. 00, 
woensdag gesloten 

Burg. Engelbertstraat 72, Zandvoort 8 b ötfar 
Steenoud 

Steengoed 

Oergezellig 

7 dagen per week geopend! 

Tevens geheel vernieuwde kaart Gasthuisplein 10 • 2042 JM Zandvoort 

Tel. (023) 571 46 38 • Fax (023) 573 14 54 

www.wapenvanzandvoort.nl 
©ELIGHTS * 


32. 

>- 
S 
c« 


Onbeperkt genieten met een zeer ruime keuze uit overheerlijke gerechten * Juni Voordeelmenu 

(voor 2 personen -ALLEEN AFHALEN) < Dimsum 2x Mini Loempia's 
2x Pangsit 
2x Kerry Kok 

• Babi Pangang Speciaal @> • Cheung Pau Kip 

(kipblokjes in pikante hoi-sin saus) 

• FoeYong Hai 

• 2x Witte Rijst Dagelijks geopend van: 12.00 - 22.00 uur 

Afhalen en a la carte ook mogelijk 

Zeestraat 49, 2042 LA Zandvoort Tel. 023 - 5714567 

Ingang zijkant (straatje richting station) ■< 

i co Café 
Restaurant Del Mar staat voor een nostalgische sfeer, gezelligheid en natuurlijk lekker eten. 

Kortom, garantie voor een heerlijk avondje uit. Onze gevarieerde kaart bestaat 

o.a. uit vis, vlees van de grill, vegetarische gerechten en natuurlijk de classics 

Saté, Schnitzel, Spare hbs en nog veel meer. 

Elke 2 weken een wisselende weekschotel! 

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 7 0:00 uur. 
Del Mar • Haltestraat 13 • Tel. 023 571 47 38 Filoxenia Grieks Restaurant Tel.: 023-5734920 • www.filoxenia.info 

Ook afhalen mogelijk Zandvoort meets Zandvoort 

Adverteren? 

Voor info mail: 

advertenties@zandvoortsecourant.nl 

of bel Letty: 06-4342 9783 Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 
Trefpunt Annette. (Foto: OvM Fotografie) 

Het is een mooie maar wel koude avond, tijd om weer eens het 
strand met een bezoekje te vereren. Mijn restaurant voor deze 
avond is strandtent Trefpunt Annette. Twee gasten zullen mij 
deze avond vergezellen, te weten mijn vader en moeder. Op moe- 
derdag was ik haar vergeten en Vaderdag moet nog komen dus 
ving ik zo twee vliegen in één klap. Bij binnenkomst werden wij 
verwelkomd door een serveerster die ons naar een tafeltje aan 
het raam begeleidde. Jaren 40 muziek 

Binnen vallen de gifgroene kleu- 
ren op die heel goed combineren 
met de kersenhouten vloer en 
het witte interieur. Op de ach- 
tergrond lekkere muziek uit de 
jaren 40. Er waren binnen vier 
tafels bezet en buiten ook nog 
mensen op het terras die naar 
mijn idee zaten te koukleumen. 
Jammer dat op zo'n toch wel 
koude avond de deur naar bui- 
ten openbleef voor de bediening 
en er veel koude naar binnen 
stroomde ondanks het branden 
van de kachels. 

Diverse bieren 

Als aperitief namen we vervol- 
gens: een goed glaasje huiswijn 
(Zuid-Afrikaanse Chardonnay, 
€2,70), een jenever voor pa 
(€2,00) en een Heineken biertje (€1,80). Men heeft hier, buiten 
de Heineken, nog negen ande- 
re soorten bier op de kaart. De 
wijnkaart is divers met voldoende 
keuze uit verschillende landen en 
(alsof ze wisten dat ik kwam) 
gelukkig met de bijbehorende 
jaartallen, alle in de prijsklasse 
rond de €15,00. 

Menukaart 

Voorgerechten: buiten de twee 
soepen op de kaart (€3,50) om, 
was er een verse aspergesoep 
toegevoegd als specialiteit voor 
€4,00. Verder vijf soorten salades 
rond de €9,00 en Carpaccio geser- 
veerd met stokbrood en kruiden- 
boter voor €9,50. Wij kozen voor 
de aspergesoep en de salade met 
gerookte zalm, beide geserveerd 
met bruin stokbrood, kruiden- 
boter en tapenade. Mijn moe- der vond de soep iets aan de 
zoete kant, maar ik vond hem 
prima. De salade met zalm was 
goed verzorgd met een lekkere 
dressing. Als hoofdgerechten 
kozen wij voor de slibtongetjes 
(€16,50) en de varkensschnitzel 
(€11,00) die beide wel wat kaal 
op het bord lagen met alleen 
een stukje citroen, maar prima 
gebakken waren en als garni- 
tuur Belgische frites, gebakken 
aardappeltjes en gemengde 
salade meekregen. Een plastic 
bakje mayonaise zat er ook bij 
(simpel maargoed). 

Nette en vriendelijke bediening 

De bediening: zoals ik laatst 
al schreef over de kleding van 
de medewerkers die toch een 
belangrijk onderdeel uitmaakt 
van de uitstraling van een zaak, 
is hier bij Trefpunt Annette niets 
op aan te merken. Witte trui of 
shirt met een kaki broek en een 
sloofje, lekker fris dus, tot in de 
trefpuntjes gekleed. De bedie- 
ning is in ieder geval erg netjes 
en vriendelijk, met als voordeel 
dat je je niet meteen stoort als 
de menukaart of de lege glazen 
niet van tafel gehaald worden. 
Toe namen wij een Irish Coffee 
(€6,00) en een verwenkoffie 
(espresso met kaneelsiroop en 
slagroom, €2,30). Ik vond deze 
laatste erg lekker maar wel 
ietsje zoet. Rustig gaan slapen 

Strandtent Annette is een schone 
zaak, ook de toiletten, met een 
goede eerlijke keuken en nor- 
male prijzen. In de zaak loopt een 
frisse attente bediening die af en 
toe wel een schoonheidsfoutje 
maakt maar dit volledig compen- 
seert door hun vriendelijkheid. 

De zaak heeft een mooie 
professionele website www. 
trefpuntannette.nl die wel iets 
achterloopt inzake de kaart, 
omdat de huiswijn hier nog voor 
€2,60 op staat en deslibtong voor 
€15,50. De zaak heeft ook een lig- 
bed-arrangement, wat inhoudt 
dat je voor €100,00 een heel jaar 
lang van een ligbed gebruik kan 
maken. Of dit op drukke dagen 
een verzekering van een bed 
geeft, kon ik niet achterhalen. 
In het geval er geen zekerheid 
bestaat, zou het iets in kunnen 
houden van: "Ben je later, dan 
lig je in het water". Indien die 
zekerheid er wel is, dan zoiets 
van: "Al vallen de mussen dood 
van het dak, ik ben verzekerd bij 
Annette van een bed in de bak." 
Terugkijkend op een heerlijke en 
vooral gezellige avond, wat mijn 
ouders ook vonden, heb ik ze 
naar huis gebracht. De eigena- 
resse van Trefpunt Annette, die 
zich al weken nerveus maakte 
over mijn eventuele komst, kan 
nu weer rustig gaan slapen. 
Kook 

eens 

anders 

wekelijkse 
kookrubriek 
Deze week een nagerecht waar 
men zijn vingers bij zal aflikken. 

Bereiding 

Maak de aardbeien schoon en 
spoel ze af. Doe de stevige aard- 
beien in een passende bak of 
kom. Doe de rijpe aardbeien in 
een blender, tezamen met circa 
1/4 Itr. water en pureer ze. Doe de 
puree met de likeur, de suiker en 
de in de lengte doorgesneden va- 
nillestokjes in een pan en breng 
de massa al roerend aan de kook. 
Er moet een vrij dikke saus ont- 
staan. Mocht de saus niet op dik- 
te zijn, dan even nabinden met 
maïzena of verdunnen met wat 
heet water. Schenk de hete saus 
over de aardbeien en laat afkoe- 
len. Serveren met een flinke lepel 
crème fraïche. Dit nagerecht is 
warm ook heerlijk. Serveer het 
dan met vanille-ijs en geslagen 
room. Trefpunt Annette. (Foto: OvM Fotografie) j\ Wijn onder de loep 

Deze week zijn de twee mousserende wijnen aan de beurt om te 
worden beoordeeld op hun prijs/kwaliteit verhouding en of het 
lekkere wijnen zijn om bijvoorbeeld te drinken bij een brunch. Twee mousserende wijnen die 
geen Champagne mogen wor- 
den genoemd omdat zij niet 
uit de gelijknamige streek in 
Frankrijk komen. De makers 
van Champagne zullen u be- 
slist vertellen dat er nergens 
ter wereld zo'n mooie mous- 
serende wijn zal worden ge- 
maakt dan in de Champagne, 
maar er worden écht fantasti- 
sche mousserende wijnen in de hele wereld gemaakt. In Spanje 
heten ze Cava, in Duitsland Sekt, 
in andere gebieden van Frank- 
rijk Mousseux en Crémants. 
Verder komen er mousserende 
wijnen uit o.a. Amerika, Austra- 
lië en Zuid-Afrika. Onderstaande 
mousserende wijnen komen uit 
Italië waar zij Vino Spumante 
worden genoemd. Net als de 
Moscato d'Asti van vorige week, 
zijn ze gemaakt van de muscaat- druif. Ik heb ze gekocht bij Slij- 
terij Maas in de Zeestraat. 

Tosti Moscato Dolce - Vino 
Spumante di Qualita - Italië 

Een zeer bleke mousserende 
wijn met fijne belletjes die 
mooi uit het midden opstijgen. 
De wijn heeft een zeer ken- 
merkende muscaatdruif geur: 
heel fris, fijn, bloemig en licht 
zoet. De smaak valt wat tegen, 
er zit niet zoveel karakter in. 
Een lichte, eenvoudige wijn, 
die zo weg is qua smaak, maar 
lekker fris is. Hij heeft dan ook 
maar 6,5% alcohol. Heerlijk 
om zo te drinken of anders 
een lichte brunch of een niet te zoet dessert, zoals fruit. De 
prijs/kwaliteit is prima. 

Gekocht bij: Slijterij Maas 
prijs: € 3,50 
Kwaliteit/prijsverhouding: 7+ 

II Cortigiano - Moscato - Vino 
Spumante di Qualita - Italië 

Een lichtgele wijn met de geur 
van muscaatdruif en appel. Ook 
slechts 7% alcohol. 
De wijn is redelijk zoet in de 
aanvang maar direct daarna 
komen er toch ook wat on- 
aantrekkelijke zuren en bitter- 
tjes naar boven. De wijn heeft 
weinig smaak en is niet zo fris 
en lekker als de hierboven be- schreven wijn. Het is meer een 
wijn om te drinken bij een des- 
sert dan als aperitief of zomaar 
tussendoor. Alhoewel de wijn 
niet de hele wereld kost, vind 
ik 'm aanzienlijk minder lekker 
dan de andere Vino Spumante 
en dus relatief te duur voor de 
kwaliteit die je krijgt. 

Gekocht bij: Slijterij Maas 
prijs: € 3,99 
Kwaliteit/prijsverhouding: 6- 

En vergeet u niet: over smaak 
valt niet te twisten! 

J. van Gelder 
(vinoloog) io Prestigieuze appartementen en 2 penthouses 

ZANDVOORT - OP DEN HOOGEN WEG • Gelegen midden in het dorp en op loopafstand 
van strand, boulevard en duinen. 

• Het complex bestaat uit 5 verdiepingen en een 
parkeerkelder. 

• De woonoppervlakten variëren van 81 m2 
tot en met 154 m2. 

• De prijzen variëren van € 230.000,- tot 
€ 501.00,- v.o.n. 

• Prijzen parkeerplaatsen in parkeergarage 
€ 25.000,- v.o.n. 

• Het project wordt gebouwd onder G.I.W. 
garantie. 

• Start bouw is begonnen. 

• Nog 4 appartementen beschikbaar, 
persoonlijke wensen zijn nog in te vullen. 
Van SCHAIK Makelaar 0.G.1 Van Schaik Makelaar O.G. 

Hogeweg 56A - 2042 GJ Zandvoort - Tel.: 023 - 571 29 44 - Fax: 023 - 571 75 96 
www.vanschaikbv.nl - e-mail: info@vanschaikbv.nl 

AANKOOP-VERKOOP / TAXATIES-HUUR-VERHUUR-BEHEER / HYPOTHEEK / PROJEKTEN-ADVIEZEN 
NVM GRATIS! Regionaal kopen 
en verkopen ? kijk op 

zandvoort.marktgigant.nl MlLWPIHf: ü 


In de maand juni 2005 

tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op alle knikarmschermen M.T. Coiffures 

(Dames / fieren 

Bij Joop kunt u 

mét of zonder afspraak 

langskomen 

liogeweg 27 
T'ef. 571 69 69 
Oud eren Partïj' ZancIvoort 

O.P.Z. 

Er was maar een WEEk van cJe Zee, 

MAAR CJE ZEE is EÜ<E WEEk VAN ZANCJVOORT. 

Laten we cJat zo houd en en 
zuiNiq zïj'n op eII<aar en wat we (noq) hedden! tfoene 

tleaning Service 

Voor al uw 
schoonmaakwerk! 

Gespecialiseerd in gebouwen van V.v.E Frans Zwaanstraat 84 
2042 CE Zandvoort 
Telefoon: 023 57 17 820 
Mobiel: 06 143 24 444 
Vanaf nu tot en met de gehele maand juni 

uw Zandkorrel GRATIS geplaatst Kijk voor meer info op de invulbon 
op pagina 18 Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 Sfeervolle sluiting Week van de Zee Afgelopen zondag werd de 
Week van de Zee officieel 
afgesloten meteen bijeenkomst 
in het nieuwe gedeelte van 
strandpaviljoen van Skyline. 
Namens het gemeentebestuur 
voerde wethouder Hans 
Hogendoorn het woord. C 'est ou la Mer, een fascinerend 

klankspel in de zuidduinen en het 

strand. Een programmaonderdeel 

dat niet de belangstelling kreeg die 

het verdiende. 

Ben Zonneveld en Simone Bezuijen, de organisatorische motoren achter 
een geslaagde Week van de Zee, werden door wethouder Hans Hogen- 
doorn tijdens de sluitingsceremonie bij strandpaviljoen Skyline terecht in 
het zonnetje gezet. Hij dankte alle vrijwilligers die 
op korte termijn de week heb- 
ben georganiseerd, voor hun 
inzet. In het bijzonder voorzit- 
ter Ben Zonneveld en Simone 
Bezuijen, die hij een presentje 
overhandigde. Ook van de 
kant van de landelijke organi- 
satie, die in Zandvoort de slot- 
manifestatie hield, was er lof 
voor de Zandvoortse inbreng. 
Ook wethouder Michel Dem- 
mers werd in dit eerbetoon 
betrokken, vanwege zijn acti- 
viteiten voor een milieuvrien- 
delijke strandexploitatie. C'est 
ou la Mer en het gemengd 
Koper Ensemble zorgden met 
hun muzikale bijdragen voor 
een passende sfeer. Door: Joop van Nes Jr. 
Foto's: OvM Fotografie 

Het gemengd Koper Ensemble 
zorgde voor een passende omlijs- 
ting van de Week van de Zee, door 
op diverse plaatsen de kienken van 

de zee ten gehore te brengen. 
J WSr^ '+'''■'£* 


II II 


X \ ftl 

UK 4MV" v " r 1 

^■V 1 1 \ 

JE N 


' ^HV B^ i \ M 


'f £ 'V Ook de jeugd kwam ruim aan 
bod tijdens de Week van de Zee. 
Piraatje spelen in paviljoen Riche, 
bracht de nodige sensatie. SSPEK 

Zee 
Geslaagde open dag 
Kennemer Dierentehuis 

Op zondagmiddag 29 mei stond de deur van het dierenasiel aan de 
Keesomstraat in Zandvoort wagenwijd open. Het Kennemer Dieren- 
tehuis verzorgt de opvang en herplaatsing van zwerfdieren, de dieren 
waarvan afstand is gedaan en de in beslaggenomen dieren uit de hele 
regio. Het asiel in Zandvoort is een landelijke Erkent Asiel, een soort 
kwaliteitskeurmerk. Echter de huidige panden, ge- 
bouwd in de jaren zestig, moe- 
ten vervangen worden door 
nieuwbouw. Ze voldoen niet 
meer aan de eisen die gesteld 
zijn met het nieuwe Honden 
en Kattenbesluit. Deze eisen 
gaan in op de grootte van de 
dierenverblijven, materialen en 
voorzieningen tegen warmte 
en kou. De nieuwbouwplannen 
zijn al vergevorderd en er is al 
tweederde van het benodigde 
bedrag bijeen. Wilt u helpen 
met de laatste bouwstenen? 
Dan kunt u contact opnemen 
met de Dierenbescherming 
Haarlem 023- 5343440. 

Baasjes gezocht 

De laatste tijd is de toestroom, 
vooral van katten, duidelijk 
toegenomen terwijl tegelijker- 
tijd het aantal plaatsingen wat 
stagneert. Tijdens de open dag 
was er ondanks een beperkt be- 
zoekersaantal een goed resul- 
taat geboekt. Nog geen uur na 
de opening waren er al drie kat- 
ten en een hond geplaatst. Een 
goed resultaat, vooral wanneer 
je weet dat vooral bij de katten 
nog veel vraag is naar een goed 
tehuis. Bij het Kennemer dieren- 
tehuis bestaat de mogelijkheid 
uw dier in pension te plaatsen. 
Dat kan voor een dag maar na- 
tuurlijk ook voor een langere 
periode. Er zijn wel een aantal 
voorwaarden waar het dier aan 
moet voldoen. Het moet gevac- 
cineerd zijn en de hond moet 
een chip of tatoeage hebben. 
Iedereen die het asiel wil steu- 
nen kan aan het Hok Adoptie 
Plan (HAP) meedoen. Met dit 
project adopteert u voor één of meerdere jaren een honden- 
of kattenverblijf. In ruil voor 
uw steun krijgt u op het hok 
een naamsvermelding. Niet 
alleen dierenbaasjes worden 
gezocht. Ook vrijwilligers zijn 
van harte welkom om enkele 
uurtjes per week actief met 
dieren bezig te zijn. Voor meer 
informatie kunt u contact op- 
nemen via 023-5713888. 

Dierenambulance 

Tijdens open dag stonden op 
het grasveld drie dierenambu- 
lances, van de dierenbescher- 
ming Haarlem en omstreken, 
klaar voor bezichtiging. Deze 
organisatie is actief met het 
vervoeren van zieke, aangere- 
den en gevonden dieren maar 
het vervoeren van dieren naar 
de dierenarts is ook mogelijk 
als de eigenaar zelf geen auto 
heeft. 

De allernieuwste ambulance, 
geschonken door de Wilhelmi- 
na Davyt-Keuchenus Stichting, 
stond te pronken op het ter- 
rein. Een vrijwilliger vertelde 
trots over de nieuwste snufjes 
van de super de luxe, knalgele, 
ambulance. Momenteel zijn 52 
vrijwilligers dag en nacht in 
touw met het helpen van die- 
ren. Nieuwe vrijwilligers (m/v) 
met affiniteit voor dieren, ge- 
voel voor service en met een 
goede inzet, zijn altijd wel- 
kom. Heeft u interesse en tijd 
dan kunt u altijd vrijblijvend 
een afspraak maken met 023- 
5491400. De dierenambulance 
is dag en nacht bereikbaar 
voor spoedeisende hulpverle- 
ning. Het alarmnummer is 023- 
5246899. G 
90x200 € 250.- 
140x200 €500.- 
160x200 € 500.- 
180x200 €500.- 

Lengte maten zijn ook 

leverbaar tegen een kleine 

meerprijs de prijzen zijn 

inclusief matras, ondei bak en 

poten en exclusief hoofd en 

voetbord 

Hoofd hord Voetbord 

90x200 €120,- 90x200 € 80.- 

140x200 € 170.- 140x200 € 140.- 

160x200 € 170.- 160x200 € 140.- 

180x200 € 170.- 180x200 € 140.- He intje Dekb ed 

Iweekaanbiedingen | Apollo boxspring: 

90x200 €150.- „ 

idii -H\(iei(\(i Deze prijzen zijn inclusief 

1 4uxzuu e juu.- mat ras,onderbak en poten 

1 60x200 € 300.- en exc lusief hoofdbord 
180x200 €300.- Alfa binnenveringsmatras: 80x200 € 69.- 

90x200 € 79.- 

140x200 €119.- 

160x200 € 139.- 5 slags bonnel vering interieur 
Met verstevigde midden sector 
20 cm dik perfecte ventilatie XXXI matras: 90x200 € 195.- 
140x200 € 285.- 
160x200 € 325.- 
180x200 € 375.- Extra stevige 5 slags bonnel 
binnenverings matras met 
5 comfortzones 25 cm dik 
voorzien van zomer en winter 
kant alle maten leverbaar De Milan© is leverbaar in 4 kleuren 
Kaki,Ecru,Donkerblau\v en Antraciet Bezorging € 12.- Bezorgen +Monteren € 24.- Boxspring Bjornson 
Boxbak Bjornson: 
Boxspring frame gemaakt van massief 
grenen . Deze is voorzien van bon cl Ie 
on dei-vering en potketveer kern voorzien van 
bandstaai. Afgedekt met Ff R faam en katoen 

Matras Bjornson: 
.5 zone pocket 
.30(1 veren per m2 
.2x3 cm koudsehuim 
.1 zijde afgedekt met wol en zijde 
.1 zijde afgedekt met katoen en paardenhaar 

Matras Tonner: 
.Gevuld met 2x 70(1 gram katoen 
.En 2(10 gram kamelen haar/zijde 

140x200 € 995.- 
160x200 € 1095.- 
180x200 € 1195.- 
180x220 € 1295.- Heintje Dekbed -Ten Katestr 63 - Adam - Tel: 020-6838883 - Lid van CBW 
EETCAFÉ 

Deze week t/m donderdag 9 juni 2005 
3 gangen menu 

Carpaccio met toast 

Kabeljauwfilet op Italiaanse wijze 
op een groen bedje van tagliatelle 
(of aardappelen) geserveerd met groentegarnituur 

Cassata ijs € 23,50 p.p. 

Boulevard Barnaart 22 • 2041 JA Zandvoort • 023 - 5738855 
(gehele jaar geopend, dinsdag gesloten) 
OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN 

MAANDAG GESLOTEN 
ZEESTRAAT 46 TEL. 023 - 57 37 100 
J<Lvoekerij 

Zomerplanten 

Geraniums hangende en staande soorten 

Beplanting voor hanging baskets 

Groot assortiment 

Speciaal mengsel voor plantenbakken 

van Stolbergweg 1 Tel. 57 1 70 93 


De studio's voor veilig en 
verantwoord bruinen! Houtplein 38 • 2012 DH Haarlem • tel. 023 5326360 
3urg. Engelbertstraat 96 • 2042 KP Zandvoort • tel. 023 5713807 


Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 DoorLana Lemmens Fit richting zomer! 

Ook al zijn we door die eerste dag van mei al een beetje ver- 
wend, het is natuurlijk nog steeds lente. En af en toe breekt het 
lentezonnetje voorzichtig door. De wereld ziet er meteen een 
stuk vriendelijker uit. Lente betekent lammetjes in de wei, ont- 
luikende bloemenpracht, leuke nieuwe kleren en nieuwe plan- 
nen. Het voorjaar staat immers voor vernieuwing, het belooft 
een goed begin. Waarom zou je niet meteen met frisse energie 
beginnen aan de verbetering van je gezondheid? Misschien heb je al een dieetje 
om straks zo goed mogelijk voor 
de dag te komen in je vrolijke, 
nieuwe outfit. Hoegajeditvoor- 
jaar je benen nu eens ontharen, 
met het ouderwetse scheermesje 
of met de hypermoderne laser? 
Even een weekendje weg? Maar 
wil je vooral de zomer straks lek- 
ker fit verwelkomen? Dan is het 
nu tijd voor actie! 

Op gewicht blijven 

Overgewicht kan leiden tot ge- 
zondheidsklachten, dat is be- 
kend. Het is dus belangrijk je 
gewicht op peil te houden. Dat 
lukt het best met gevarieerde 
voeding en voldoende lichaams- 
beweging. Sla nooit een maal- 
tijd over. Zo kom je minder in de 
verleiding om te gaan snoepen 
of hartige tussendoortjes te ne- 
men. Dit soort hapjes zijn vaak 
devetmakers bij uitstek. 

Beweeg 

OK, voldoende lichaamsbewe- 
ging. Maar hoe is het afgelopen 
met het goede voornemen om 
voortaan echt regelmatig te 
gaan sporten? Tijd voor een her- 
start, als daar toch niet heel veel 
van terecht is gekomen. Word je 
al moe bij de gedachte alleen? 
Bouw je nieuwe fitheid dan rus- 
tig op. Snelwandelen is een goed 
begin. Gympen aan en hup, drie 
of vier avonden per week een 
half uurtje in de looppas bij jou 
in de buurt, of lekker op het 
strand of in de duinen. Zo maak 
je de spieren los na een dag op 
kantoor en je krijgt ook nog een 
portie verse zuurstof binnen. 

Luie sporten voor de beginner: 
de powerplate (lekker trillen 
op een plaat om je conditie te 
verbeteren en zelfs af te vallen). 
Pilates: een yoga-achtige, zeer 
relaxte manier van bewegen, 
goed voor spieren en stofwisse- 
ling. Benodigdheden: een matje 
en een paar vierkante meter 
ruimte. Ontspan 

Regelmatig lekker ontspannen 
lijkt makkelijker dan het is, in 
onze hectische wereld. Toch loont 
het hier af en toe tijd voor vrij te 
maken. Zowel je lijf als je geest 
hebben regelmatig rust nodig om 
bij te tanken. Je kunt natuurlijk 
een weekend de gordijnen dicht- 
trekken, de telefoon uitschake- 
len en alle boeken om je heen 
verzamelen die je nog wilt lezen. 
Maar waarom zou je jezelf niet 
eens lekker laten verwennen in 
een beautyspa? Na de massage, 
pedicure, lichaams- en gezichts- 
behandelingen, uiteraard in een 
sfeervolle, rustige omgeving, voel 
ie ie als herboren. 
Sweet touch 

Laat je zoveel mogelijk strelen 
door je lover, dat is goed voor de 
gezondheid. Onderzoek heeft 
aangetoond dat tedere aanra- 
kingen bij vrouwen de hartslag 
en bloeddruk verlagen. Dit wordt 
veroorzaakt door het kalmeren- 
de stofje oxytocine, aangemaakt 
door de hersenen. Oxytocine 
komt ook vrij bij vriendschap- 
pelijke knuffels, handje vasthou- 
den en gewoon relaxed naast 
elkaar liggen. Maar de positieve 
effecten zijn het grootst bij een 
liefdevolle streling. Nu komt hij 
echt niet meer onder die zalige 
massage uit! Drink veel vocht 

Veel drinken is essentieel voor de afvoer van afvalstoffen en het 
voorkomt uitdroging. Van uitdrukking kun je nare klachten krij- 
gen als hoofdpijn, vermoeidheid, stijve gewrichten en blaasontste- 
king. Je lijf heeft zo'n 1,5 tot 2 liter vocht per dag nodig. Drink 
vooral veel (bron) water, ook goed voor een mooie huid. Wissel 
het af met thee of lightfrisdranken. Draag -net als een celebrity- 
altijd een flesje water bij je. Dan grijp je nooit mis. 

Zuinig met zout 

Veel zout is slecht voor de nieren en verhoogt de kans op hoge 
bloeddruk. Strooi met mate, gebruik wel jodiumhoudende zout. 
Specerijen zijn een goed alternatief om je maaltijd wat pittiger te 
maken. Eet niet te veel zoutjes en andere snacks. Wortels zijn een 
gezond alternatief voor onverbeterlijke knabbelaars. 

Stoppen met roken 

Door te stoppen met roken doe je je gezondheid het allergroot- 
ste plezier. Jaarlijks stoppen er zo'n 100.000 Nederlanders, dus 
waarom jij niet? Je weet dat tabaksrook zorgt voor het dicht- 
slibben van hart- en bloedvaten, het vergroot het risico op al- 
lerlei soorten kanker en het versnelt het verouderingsproces. 
Zit je allemaal niet op te wachten. Als je stopt houd je naast 
een betere gezondheid en een mooiere huid ook nog eens een 
hoop eurootjes over. Have fun! 

Ons jachtige leven zit vol stress- 
valkuilen. Trap er niet in en plan 
bewust regelmatig leuke trip- 
jes en relaxmomenten. Boek 
eens een weekendje Brugge 
of Antwerpen, je bent er even 
helemaal uit en komt weer fris 
terug. Als je graag verwend wilt 
worden, is een Beauty Spa-uitje 
ideaal. Kies voor een superlange 
vakantie, als je echt helemaal tot 
rust wilt komen. 
Eet gezond Naast alle andere dingen is het natuurlijk van allergrootst 
belang dat we gezond eten. Van groente en fruit weten we 
dat ze veel goede voedingsstoffen bevatten. Deze producten 
mogen eigenlijk niet ontbreken in ons dagelijkse eetpatroon. 
Natuurlijk zijn er nog veel meer voedingsmiddelen die barsten 
van de gezonde vitaminen en mineralen. Hier volgt een lijstje met 
producten uit de Gezonde 
Voeding top-10: 

Broccoli. Zit vol met vi- 
tamine C, ijzer, calcium, 
magnesium en foliumzuur. 
Daarnaast bevat broccoli 
de stof sulforafaan. Deze 
doodt bacteriën en heeft 
een kankerremmende wer- 
king. 

Citrusvruchten. Dit zijn 
echte vitamine C bom- 
men. Daarnaast bevatten 
sinaasappels, citroenen en 
andere vruchten van de 
citrusfamilie krachtige an- 
tioxidanten, die bescher- 
men tegen kanker, hart- en 
vaatziekten en ontstekin- 
gen. In de schil zit pectine, 
een middel dat je choleste- 
rol op peil houdt. 

Knoflook. In knoflook is 
de stof allicine actief. Deze 
helpt de bloeddruk te 
verlagen en verbetert de 
bloedsomloop en het cho- 
lesterolgehalte. Als je vaak 
knoflook eet, verminder je 
de kans op hart- en vaat- 
ziekten. Ook bestrijden de 
tenen virussen en bacteri- 
ën, waardoor je een betere 
weerstand opbouwt. Rode peper. Dit pittige goedje 
bevat veel antioxidanten, die 
beschermen tegen hart- en 
vaatziekten, kanker en voor- 
tijdige veroudering. De hete 
smaak wordt veroorzaakt 
door het stofje capsaïcine, dat 
tevens de aanmaak van endor- 
fine prikkelt, een 'feel good 
hormoon'. Ook laat de peper 
je maag stoffen aanmaken die 
helpen tegen maagzweren. 

Druiven. Vooral de rode en 
blauwe druiven bevatten anti- 
oxidanten. In blauwe druiven 
zitten daarnaast stoffen die 
verkalking en verstopping van 
de aderen tegengaan. 

Vette vis. In vissoorten als pa- 
ling, zalm, sardines, haring en 
makreel zitten elementen die 
het bloed verdunnen. Daarbij 
verlagen zij de bloeddruk en 
bieden bescherming tegen 
hart- en vaatziekten. Tevens is 
vette vis ontstekingsremmend 
en helpt het regelmatig consu- 
meren ervan tegen gewrichts- 
pijn en pijnlijke menstruatie. 

Soja producten als tofu, soja 
saus en tempeh zijn rijk aan 
phyto-oestrogenen. Deze be- 
schermen tegen menopauze- 
kwalen, borst- en prostaat- 
kanker. Daarnaast beschermt soja tegen hartziekten en 
botzwakte. 

Groene thee. Is, net als zwar- 
te thee overigens, rijk aan 
antioxidanten en vermindert 
daardoor de kans op som- 
mige vormen van kanker. 
Aangenomen wordt dat je 
het risico op een hartaanval 
met de helft verkleint als je 
meer dan vier koppen per 
dag drinkt. Ook zou de kans 
op hoge bloeddruk zo ver- 
minderen. Over de heilzame 
werking van groene thee 
(ook op de geest) wordt veel 
gespeculeerd. Het onderzoek 
ernaar is in volle gang. 

Tomaten. Tomaten hebben 
een positieve werking op de 
ogen, in het bijzonder bij het 
achteruitgaan van het zicht 
van dichtbij. Ook bevatten 
zij krachtige antioxidanten, 
die beschermen tegen hart- 
en vaatziekten en sommige 
vormen van kanker. 

Yoghurt. In yoghurtproduc- 
ten die met melkzuurbacte- 
riën worden gemaakt zitten 
gezonde stoffen, die een 
goede werking van maag 
en darmen stimuleren. Daar- 
naast verkleint yoghurt de 
kans op de schimmelinfectie 
candida Albicans en op voed- 
selallergie. Tevens heeft yog- 
hurt een goede werking op 
het immuunsysteem. 

Bron: 

http://gezondheid. rubriek, nl 
Jij drukt je snor toch niet? Gezocht: vrijwilligers bij de brandweer M/V verbonden. Vooral in de beleving van de burgers. In werkelijkheid 
hebben niet alle brandweermannen een snor. En die vlieger gaat 
zeker niet op voor alle vrouwen die inmiddels actief bij 
ons zijn! Wat wel waar is, is dat we in Zandvoort meer 
brandweermensen nodig hebben om de gemeente veilig te ""* 

houden. De werkzaamheden van de brandweer beperken 
zich niet alleen tot brand blussen. Een belangrijk deel van 
ons werk bestaat uit het verlenen van hulp. Een poes uit de 
boom halen bijvoorbeeld. Maar ook verkeersslachtoffers brandweer Zandvoort dringend behoefte aan nieuwe collega's: 
betrokken mensen die eens in de drie weken oproepbaar zijn. Je moet 

er toch niet aan denken dat iedereen z'n snor drukt op het 

moment dat het erop aankomt?! 

Meld je daarom aan voor onze 
informatieavond op 20 juni 2005 
via brandweer@zandvoort.nl 
of bel 023-5740256. Brandweer Zandvoort vijfenvijftig plus door Ton Timmermans Kabinet wil drempels wegnemen 
voor doorwerken na 65ste jaar Het moet mogelijk worden dat mensen na hun 65ste jaar kun- 
nen blijven doorwerken. De ministerraad heeft hierover advies 
gevraag aan onder meer de Sociaal-Economische Raad en aan 
ouderenorganisaties. Aanleiding voor de adviesaan- 
vraag zijn onder meer de ge- 
stegen levensverwachting van 
de bevolking en steeds meer 
ouderen willen blijven werken. 
Ook zijn er ouderen die hoofd- 
zakelijk op financiële gronden 
door willen werken, bijvoor- 
beeld omdat zij geen recht op 
volledige AOW hebben opge- 
bouwd, zo meldde het ministe- 
rie van SZW onlangs. 

Wegnemen 

Belemmeringen die het nu nog 
onmogelijk maken dat men- 
sen na hun vijfenzestigste jaar doorwerken, moeten worden 
weggenomen, vindt de minis- 
ter. Daarbij wordt uitgegaan 
van de huidige AOW-leeftijd 
van 65 jaar. Zo houden mensen 
die niet na hun vijfenzestigste 
willen werken de noodzakelijke 
sociale bescherming. 

Debat 

Het gaat bijvoorbeeld om CAO's 
die voorschrijven dat mensen 
op hun vijfenzestigste moeten 
stoppen met werken. Het kabi- 
net wil een debat met de Twee- 
de Kamer over het versoepelen 
van de huidige regelgeving. Visie 

Het kabinet vraagt de visie 
van ondermeer de Sociaal 
Economische Raad. De SER 
is autoriteit op economisch 
gebied en belangrijkste raad- 
gever van de regering. Aan 
ouderenorganisaties worden 
zaken voorgelegd als het op 
latere leeftijd aanvaarden van 
een lagere functie. Ook wordt 
hun mening gevraagd over 
positieve prikkels om mensen 
te stimuleren langer door te 
werken, zoals deeltijdpensi- 
oen vanaf 65 jaar. Toen aristocratie nog bestond 

'De rode freule' kwam op voor mensen die in de knel zaten. De 
kleine, vrijgezelle adellijke dame onderhield een warme band 
met het Oranjehuis; vandaar haar tweede bijnaam 'de oranje 
freule'. Jonkvrouw Mr. Christine Wilhelmine Isabelle Wttewaall 
van Stoetwegen werd geboren in Amsterdam op 1 januari 1901. Haar achternaam wordt uitge- 
sproken als Utewaal van Stoet- 
wegen. Omdat haar naam zo 
moeilijk was werd ze al gauw 
"De Freule" genoemd. Door 
het onconventionele optreden 
als Kamerlid voor de Christelijk 
Histrorische Unie (CHU) ver- 
wierf de jonkvrouw grote po- 
pulariteit en dwong overal res- 
pect af. Al op haar 21ste volgde 
ze een studie rechten en werd 
lid van het na-oorlogse Nood- 
parlement. 

Rode freule 

Ze bleef Tweede Kamerlid tot 
1971 en werd daarmee het 
langst zittende vrouwelijke ka- 
merlid ooit. Ze zei altijd duide- 
lijk waar het op stond en nam 
geen blad voor haar mond. Als 
het haar zo uitkwam, stemde 
ze met de Partij van de Arbeid 
mee. Juist dat bezorgde haar 
de tweede bijnaam de 'Rode 
freule'. 

Adel 

Op de vraag van een journa- 
list of ze van hoge adel was 
antwoordde ze: Mijn broertje 
kwam eens thuis met de op- merking: "Ze zeggen op school 
dat ik een jonkheer ben." Waar- 
op mijn moeder meteen repli- 
ceerde: "Veeg jij maar liever 
je voeten. Later vroegen mijn 
zusje en ik: "Maar zijn we het 
nou of niet?" Maar mijn ouders 
vonden het enige echt belang- 
rijke dat we goede christenen 
zouden worden. 

Tante Bol 

Haar verloving werd onder druk 
van haar ouders verbroken. Dat 
heeft ertoe geleid dat ze nooit 
meer getrouwd is. Tijdens haar 
studie rechten ontmoette ze 
prinses Juliana, waar ze mee be- 
vriend raakte. Daarom werd ze 
wel de "Oranje Freule"genoemd. 
De kinderen van Juliana gaven 
haar de koosnaam 'Tante Bol'. 

Russisch 

Tijdens haar latere studie in 
Engeland, zo gaat het verhaal, 
kreeg ze elke week bezoek van 
de politie vanwege haar naam. 
Die onplezierige visites stopten 
pas toen de politie doorhad dat 
de naam met al die medeklin- 
kers achter elkaar toch echt niet 
Russisch was. Politiek 

Tot 1945 was de Freule in dienst 
van de Nederlandsche Christen 
Vrouwenbond (NCVB) waar 
haar politieke carrière begon. 
De leider van de CHU, Tilanus, 
vroeg haar voor het Noodparle- 
ment, de voorloper van de hui- 
dige Tweede kamer. 

Verkiezingen 

Vlak voor verkiezingen vroeg 
prinses Beatrix eens aan haar 
hoeveel stemmen ze nodig 
had om in de Tweede Kamer te 
mogen blijven. Toen ze gezegd 
had dat er ongeveer 35.000 no- 
dig waren verzuchtte prinses 
Beatrix: "Nee, die kan ik nooit 
bij mekaar krijgen" De huis- 
meester, de heer Van der Flier, 
vertelde haar later: "Kennelijk 
heeft het oudste prinsesje wat 
opgevangen! Ze loopt namelijk 
het hele huis rond en zegt te- 
gen iedereen die ze tegenkomt: 
"U stemt toch wel op tante Bol? 
Ja, en nu wordt er in de keu- 
ken gezongen: "En we hebben 
toch zo'n lol want we stemmen 
tante Bol". 

Commandeur 

Bij het zestigjarig jubileum van 
de CHU, in 1968, werd de freule 
onderscheiden met het com- 
mandeurschap in de Orde van 
Oranje Nassau. In 1971, 70 jaar 
oud, stapte ze uit de Tweede Ka- 
mer. Op 15 oktober 1986 over- 
leed de freule in Den Haag. AKZA 

AKTIVITEITENCENTRUM ZANDVOORT 

Flemingstraat 180 • 2041 VP Zandvoort • Tel: 023 571 71 13 
www.aktiviteitencentrum.nl • info@aktiviteitencentrum.nl 

CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LEZINGEN 

BSO De Boomhut 

De buitenschoolse opvang, kortweg BSO De Boo hut, is een on- 
derdeel van AKZA. Kinderen van de BSO kunnen hierdoor een- 
voudig deelnemen aan diverse activiteiten. De BSO is een plek 
met een huiselijke sfeer. Er zijn verschillende hoekjes waar uw 
kind kan knutselen, spelen, lezen computeren, huiswerk maken 
of ravotten. Samen met anderen of alleen. Ons uitgangspunt is 
dat kinderen zich geborgen voelen en zichzelf kunnen zijn. We 
stimuleren ze hun vrije tijd zinvol te besteden. Maar gewoon 
lekker luieren mag ook. 

Kijkdozen expositie 

Voor dit project zijn verschillende bekende en onbekende Zand- 
voorters de afgelopen weken bezig geweest met het thema; 
'hoe zie jij de toekomst/geschiedenis van Zandvoort'. Zij hebben 
hun ideeën op een creatieve manier verwerkt in een kijkdoos. 
Van 28 mei tot en met 10 juni is de expositie te zien in: Galerie 
Kunst aan de Kust, Boulevard Paulus Loot 1 (naast het casino). 
Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 De ex- 
positie is gratis. (De kijkdozen hangen in de etalage van de gale- 
rie en zijn ook buiten de openingstijden te bezichtigen.) *vvu/* 
ZANDVOORT "&DI& Willemstraat 20 • 2042 VB Zandvoort • Tel: 023 571 73 73 
www.welzijn-ouderen-zvt.nl • info@welzijn-ouderen-zvt.nl 

Bureau ouderenadviseur 

De ouderenadviseur geeft u onafhankelijk Advies en Informa- 
tie. Het uitgangspunt is dat de wens van de cliënt voorop staat. 
Onze hulp is gratis. U kunt ZONDER AFSPRAAK bij de Oude- 
renadviseur terecht in: 

Het Gemeenschapshuis: 

Louis Davidsstraat 17 

maandag tot en met vrijdag van 

10.00- 12.30 uur «telefoon: 5719393 

Akza: Flemingstraat 180 

donderdag van 13.30 - 14.30 uur 

De Bibliotheek: (expositieruimte) 

woensdag van 10.30 - 11.30 uur 

Het inlooppunt 

In de expositieruimte van de Openbare Bibliotheek, Prinsesse- 
weg 34 wordt elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
inloop gehouden. Senioren kunnen onder het genot van een 
(gratis) kopje koffie leeftijdgenoten ontmoeten. Wie vragen 
heeft kan terecht bij de ouderenadviseur. 

Lezingen op het inlooppunt 

Woe 8 juni 10.30 wijkagent Henk Kommer komt iets over zijn 
werk vertellen en natuurlijk tips geven over veiligheid. 

Woensdag 22 juni 10.30 uur 

Wat is er te zien in het Zandvoorts museum? 

Door de heer Hans Gansner 
KROON MODE 

Haltestraat 55 
2042 LL Zandvoort 
Tel.: 023 5712839 Geldig voor alle modellen en Jk, 

kleuren van 1 t/m 30 juni 2005 of ^t-^ 
zolang de voorraad strekt. 
Adverteer in de 

best gelezen krant 

van Zandvoort 
advertenties@zandvoortsecourant.nl 
Letty:06-43 42 9783 
Gillis: 06 -460 460 26 

0ZANDVOORTSE 

Courant Autobedrijf Zandvoort 

Hét APK keurstation 

APK KEURING 
Alle merken vanaf € 29,- 

vraag naar de voorwaarden 
Bij grote beurt gratis! In- en verkoop van nieuwe 
en gebruikte auto's 

Kamerlingh Onnesstraat 23 
BDVAB Tel.: 023 571 45 80 www.autobedrijfzandvoort.nl bloemen aan zee Bloemen en Planten 
Ma t/m za van 9.00- tot 18.00 uur 
Zo van 12.00- tot 17.00 uur 

Haltestraat 30 - Zandvoort 
Tel.: 023-5720042 
www.bloemenaanzee.nl 
NAGELSTYLING bianca 

HAND- EN VOETVERZORGING 

• acrylnagels 

• manicure 

• pedicure 

• cosmetische voetverzorging 

• pedicure aan huis ook mogelijk 

lid van ProVOET 
FACE TO FACE 

Burg. Engelbertstraat 94b 
Tel: 023-571 33 38 
EEN COMPUTERPROBLEEM? 

Wij lossen het voor u op BEL: 023-5736250 www.kennemervallGy.nl r?=* In- en verkoop SIERADEN 

(eigen ontwerp) 

en HORLOGES. REPARATIES: SIERADEN, HORLOGES, KLOKKEN. 

Haltestraat 39 A, 2042 LK Zandvoort 
Tel: 023-5715574 HERENKAPSALON Voor een Vakkundig, Modern 
en Betaalbaar Kapsel 

Knippen vanaf € 16.= 

Winkelcentrum Zandvoort Noord 
telefoon 5712305 TON GOOSSENS Ruime GRATIS parkeergelegenheid HERENKAPSALON 
p H.WILLEMSE IJHIHOmTTTTl ■ Elektrotechnische werkzaamheden 
Beveiligingsinstallaties 

■ Brandmeldinstallaties 
Camera-bewakingssystemen 

Al 5 jaar hét adres voor vakwerk 
bij u thuis of in uw bedrijf! 

Burg. Engelbertsstraat 30 • 2042 KN Zandvoort 
Tel. 023-5739278 IJzerhandel Zantvoort 

Al 40 Jaar Uw Specialist 

Sloten en inbraak- 
beveiligingen met 
eigen montagedienst 
bij U aan Huis 

Tel: 023 - 571 24 18 

Montage volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen 

Haarlem - Beverwijk - Umuiden - Heemstede - Zandvoort 
FOTO MENNO GORTER Analoog én Digitaal, Menno kan het allemaal 


Professionele 1 uur service Analoog & Digitaal 

• Afdrukken vanaf negatief, dia, foto of digitaal 00x45 cm 

• Batterijen ■ Pasfoto's • Fotoalbums • Portretfotografie Grote Krocht 26 * Zandvoort * Tel 023 5730600 

www.fotomennogorter.nl Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 .SKETBAL Galerij der kampioenen 
Meisjes kad/jun Lions 

Van links naar rechts: 
Nienke de Boer, 
Emma Koper, 
Pauline Zwemmer, 
Ruby Borkent, 
Brigitte Valpoort, 
Marinela Pranic (trainer), 
Marjam Paya Huseini, 
Yuen Yee Lo (coach), 
Anick de Buyzer, 
Willeke Menks. Heren 3 Lions 

Boven van links naar rechts: 

Milan vd Storm, 

Christian Kemp, 

Richard Koper, 

Wouter Schuiten, 

Jurgen Bos, 

Willem Dortmundt. 

Onder van links naar rechts: 

Johan Beerepoot (trainer/coach), 

Sander Dijkstra, 

Lie Sonkie, 

Sander Verboom. 

Jongens aspiranten Lions 

Boven van links naar rechts: 
Branko Cerovac, 
Donovan Petschi, 
Dennis Driehuizen, 
Sven de Buijzer, 
Stefan Kok, 
Kevin Vlug. 

Onder van links naar rechts: 

Mark Paap, 

Daan Huyer, 

Bryan Becic, 

Roy Fijma, 

Jermo Barbereaux Swaab Flamingo's 

Boven van links naar rechts: 

Michiel Teunissen, 

Jaap Jongbloed, 

Jack Kok, 

Ron Telling, 

Matty Prenen, 

Paul Koote. 

Onder van links naar rechts: 

Erwin Kettmann, 

Erik Jager, 

Wiebe de Jong 
Sportuitslagen afgelopen weekend Hockey 

ZHC heren - Muiderberg 

Softbal 

Hoofddorp Pioniers - ZSC heren 

Tennis 

Hillegom - TC Zandvoort for Finance 16-1 11-18 3-5 Sportprogramma t/m 8 juni 

Futsal 

35e sv Zandvoort Futsaltoernooi in de Korver Sporthal, 
ledere werkdag 5 wedstrijden vanaf 19.00 uur. Softbal 

Zaterdag 4 juni 

ZSC heren - DIO 2 

Dinsdag 7 juni 

ZSC dames - DVH 3 

Woensdag 8 juni 

Thamen 3 - ZSC heren 

Sportpark Noorddammerweg, De Kwakel 18.00 uur 
19.00 uur 
19.30 uur Fietsen 

Fiets Festival op Circuit Park Zandvoort 
Zaterdag 4 juni aanvang 10.00 uur 
Zondag 5 juni aanvang 08.00 uur 
Meer info: www.fietsfestival.nl 
Sonderland 2, tweede in de regiof inale 

Vrijdag 27 mei werd in Amsterdam op het terrein van G.C. Ook- 
meer de regiofinale voor C-clubs gespeeld. De vier poule win- 
naars en de twee hoogst geëindigde tweede plaatsen uit de re- 
gio speelde in de ochtend 18 holes. Sonderland 1 had het tweede 
team als tegenstander geloot 
en verloor. Het tweede ging dus 
door naar de winnaarsronde die 
's middags gespeeld werd. Door 
de tropische hitte werd een wis- 
selspeler in gezet en kon een 
compleet team de 18 holes lopen. 
In deze matchplaywedstrijd speel- de in iedere flight drie finalisten 
tegen elkaar en aan het eind 
werden de scores per team opge- 
teld. Regiowinnaar van deze in 
de hittegolf gespeelde golfwed- 
strijd werd G.C. Ookmeer terwijl 
Sonderland twee de trofee voor 
de tweede plek mee naar huis 
mocht nemen. De Zandvoortse Courant 

is op zoek naar goede en 

enthousiaste bezorgers 

Uitstekende vergoeding! 

Bel Verspreidnet: 0251-67 44 33 

of mail naar info@zandvoortsecourant.nl 

Ook mogelijk als vakantiebaantje! O 
Zattfvoortse Strand 
JA, IK WIL! 

Geheel verzorgd trouwfeest en 
trouwen in onze safari kapel. 

Bel ons voor een vrijblijvende offerte 
Boulevard Paulus Loot 2 • 2042 AE Zandvoort 
tel. 023-5712628 • www.safariclub.nl Ar. 7M ;!ub rogritimi 

STRANDPAVILJOEN 3 - ZANDVOORT Vrijdag 3 juni 
Pré-summer wijnproeverij 

Aanvang 20.00 uur • €7,50 (inclusief gratis Tapas) 
telefoon (023) 571 88 88 
Live music 'Big Red Blue' Strandpaviljoen 8 Zandvoort 
T. 023 571 64 06 
www.trefpuntannette.nl 5 juni 
aanvang 16.00 uur ;s^ Voor vlees- en visspecialiteiten 
& Boom Strandpaviljoen 11 T\ mm VOOR RESERVERINGEN 
(023) 5717580 
ZANDVOORT Strandpaviljoen Jeroen 20 

Bij slecht en mooi weer is het 

genieten van zee en zonsondergang. 

Probeer ons systeem gewoon uit. 

Eten wordt altijd aan tafel uitgeserveerd. 

.AC_ Tel.: 57 16994 
-/20tT 

THE 

AUSTRALIAN 

BEACHBAR Zondag 5 juni Zandvoort(a)live 

Dj Cuzco met percussie en 

dj Funky G (Londen) met 

didgiAlex (Rusland), ASG, 

Babette & Friends super muzikanten 

met enkele acts van div. bn-ers 
CLUB NAUTIQUE 

STRANDPAVILJOEN 23 

T 033 571 57 07 

WWW.CLUBNAUTIQUE.tML MÉDITERRANÉE 
AAN ZEE. 

AVONDKEUKEN 

DAGELIJKS 

GEOPEND 

VANAF 

17.30 UUR. T\ The Australian Beachbar: 
Skyline 

Paviljoen 13, Skyline, heeft zich ontplooid tot een 
plaats waar het leven volgens de denkwijze van het 
Australische platteland wordt gepromoot: rustig 
dommelen en genieten van het leven. 
(Foto: OvM Fotografie) 

De hele aankleding 
van het paviljoen oogt 
zo. Vorige week is 
de 'buitenbar' geopend. 
Men waant zich hier 
helemaal in de 'bush'. 
Een oude benzinepomp, 
deuren uit het jaar nul, 
wanden opgetrokken uit dikke houten planken 
en een inrichting die de 
tijd van net na de oor- 
log uitademt. Oscar Vos, 
één van de eigenaren: 
"Wij willen ons duide- 
lijk profileren naar de 
wat jongere toerist, zeg 
maar tussen twintig en vijfendertig. Ook de zo- 
genaamde backpackers 
(jongeren die met de rug- 
zak door Australië trek- 
ken, JvN) willen wij een 
'flashback' bezorgen. Zij 
vooral herkennen deze 
aankleding." 

Beach4freaks 

Skyline is één van de pa- 
viljoens die gezamenlijk 
Beach4freaks vormen. 
Zij organiseren jaarlijks 
een scala van activiteiten 
maar het grootste evene- 
ment dat zij organiseren 
is Zandvoort(a)live, het 
muziekevenement dat 
drie keer per seizoen bij 
de vier strandpaviljoens 
wordt gehouden en dat 
in heel Nederland be- 
kend is. Ook dit jaar zal 
het weer georganiseerd 
worden, het eerst op 5 
juni aanstaande. Verder 
is Skyline bekent van zijn 
'unplugged' (niet ver- 
sterkt geluid) optredens 
van het Amsterdams 
Songwriters Gilde (ASG). 
Ronald Vos, 'broer van' en 
de andere eigenaar: "We willen onze gasten en- 
tertainment bieden maar 
volgens de geldende re- 
gels mogen wij niet veel 
geluid produceren, alleen 
maar in de even weken 
en dan nog op een niveau 
dat niet haalbaar is. Daar- 
om zijn we 'unplugged' 
gegaan." 

Australische gerechten 

Skyline wil zich ook in de 
menukaart onderschei- 
den. Men heeft dan ook 
diverse Australische ge- 
rechten op de kaart zoals: 
Tasmanian Devil Wings, 
Bunjip Salat, kangoeroe 
steak en Baramundi, de 
bekende Australische vis. 
Een ander fenomeen bij 
Skyline: de 'Ozzie' BBQ. 
Barbecue voor groepen 
vanaf 20 personen in com- 
binatie met een compleet 
feest! Een groot aantal 
mogelijkheden zijn hier- 
voor aanwezig vanwege 
de samenwerking met 
sportbureau Zandvoort 
Events. De 'Ozzie'BBQ is 
niet alleen voor groepen. 
Gedurende het seizoen is een groot aantal keren 
de mogelijkheid gescha- 
pen om als persoon of 
gezin van de heerlijkhe- 
den van de Australische 
keuken te genieten. 
Men kan dan onder de 
klanken van het ASG 
meedoen met deze al 
beroemde BBQ. Niet al- 
leen gerechten uit de 
Australische keuken zijn 
bij Skyline te nuttigen. 
Ook diverse Australische 
bieren zijn in het assorti- 
ment opgenomen. Backpackers return day 

6 Augustus zal een feest 
georganiseerd worden 
om de backpackers die 
terug zijn van 'down un- 
der' te verwelkomen. Vos: 
"Een feest dat zijn weerga 
niet zal hebben. Muziek, 
eten en genieten zullen 
die dag met hoofdletters 
geschreven worden! Het 
seizoen zal afgesloten 
worden met een culinair 
weekend oftewel 'Beach- 
beurs voor goodies'!" no- 
teren dus in de agenda! 
(Foto: OvM Fotografie) Handbal Schoolhandbalbeker prooi voor Nicolaasschool Afgelopen zaterdag werd 
voor de 37e (!) keer het jaar- 
lijkse schoolhandbaltoernooi 
afgewerkt. Bij prachtig weer 
speelden de basisschoolleer- 
lingen van de groepen 8, zo- 
wel de jongens als de meisjes 
enthousiast om de titel. Er 
was dit jaar een fenomeen te 
noteren: voor het eerst wist 
de Duinroos school een eer- 
ste plaats bij één van de re- 
guliere schooltoernooien te 
behalen. Door Joop van Nesjr. 

De jongens waren te sterk voor 
deresten wonnen alle wedstrij- 
den! Een tweede plaats was er 
voor de Nicolaasschool, derde 
werd de Mariaschool, vierde de 
Beatrixschool, de Oranje Nas- 
Nikolaasschool op jacht naar de beker. 

sauschool werd op één na laat- 
ste en de Hannie Schaftschool 
werd rode lantaarn drager. Bij 
de meisjes ontstond er een strijd 
tussen de Nicolaasschool en de 
Beatrixschool waarbij de laat- 
ste aan het langste eind trok. 
De Mariaschool werd derde, de Hannie Schafschool vierde, 
de Oranje Nassauschool vijfde 
en last but not least de Duin- 
roosschool op de zesde plaats. 
Door deze resultaten heeft de 
Nicolaasschool de wisselbeker 
in ontvangst mogen nemen. 
(Foto: OvM Fotografie) Leroy Keastner 
wint op 
knockout 

Het afgelopen weekend vond 
het 1e Fighting Nordon Memo- 
rial (kick)boksgala in sporthal 
de Beukenkamp te Purmerend 
plaats. In een zeer beladen par- 
tij moest Leroy het opnemen 
tegen de als favoriet geplaatste 
Mo El Bouddount en weet hem 
uiteindelijk knock-out te slaan. Fietsvierdaagse weer groot succes 

De Zandvoortse fietsvierdaagse kende vorige week 170 deelne- 
mers. Jong en oud stapte vier avonden op de fiets om 1 5 of 30 
km te trappen in de omgeving van Zandvoort. Tevreden namen 
de deelnemers afgelopen vrijdag hun medaille in ontvangst in de 
kantine van de hockeyclub. 'Triatlon' 

"Deze vierdaagse is de eerste 
in een serie van drie. Volgende 
week wordt de wandelvierdaag- 
se georganiseerd en in juli de 
zwemvierdaagse. Daarmee kent 
Zandvoort eigenlijk een triatlon. 
Wie zowel aan de fiets-, de wan- 
del- als de zwemvierdaagse deel- 
neemt, krijgt naast de drie me- 
dailles een speciaal aandenken", 
schetsen Ankie Miezenbeek en 
Martine Joustra de activiteiten 
van de Stichting Zandvoortse 4- 
daagse. 

"De Stichting krijgt veel steun 
van sponsors. Ook de gemeente 
geeft voor onze evenementen subsidie", geeft voorzitter Ankie 
Miezienbeek aan, "wel zouden 
we graag in aanmerking komen 
voor een permanente subsidie. Nu 
moeten we iedere keer per evene- 
ment weer alles opnieuw aanvra- 
gen. Dat kost erg veel tijd." 

Wandelvierdaagse 

Volgende week is de volgende 
vierdaagse. Van 7 tot 10 juni vindt 
de Wandel 4-daagse plaats. Er zijn 
routes van 5 en van 10 kilometer. 
De kaarten kosten 3,50 in de voor- 
verkoop. Bij de start betaalt men 1 
euro extra. De kaarten zijn te koop 
bij Bruna op de Grote Krocht, Ton 
Goossens in Nieuw Noord, Ankie 
Miezenbeek Haarlemmerstraat 12 en bij Martine Joustra Witte 
Veld 11. Er kan iedere avond 
worden gestart vanaf 18.30 uur 
vanaf de hockeyclub in Duin- 
tjesveld, echter de laatste avond 
wordt er vertrokken vanaf het 
Kerkplein. Inlichtingen zijn te 
krijgen bij Martine Joustra: 023- 
5730297. Of kijk op de website: 
www.zandvoortse4daagse. 
(Foto: OvM Fotografie) — Zandvoortse Courant • nr. 18 • week 22 • 2 juni 2005 

Eerste winst ZSC-softballers 

De softbalheren van ZSC behaalden in de uitwedstrijd tegen 
Hoofddorp Pioniers 3 met 18-11 de eerste overwinning van dit 
seizoen. Een overwinning die geen moment daadwerkelijk in ge- 
vaar is geweest. Homerun 

Al in de eerste inning nam ZSC 
een 4-0 voorsprong die geleide- 
lijk aan werd uitgebouwd tot 
18 runs na zeven innings. Alleen 
in de vierde slagbeurt kwam er 
geen Zandvoortse honkloper 
over de thuisplaat. 

In totaal produceerde de Zand- 
voortse aanval 13 honkslagen. 
Meest productief was Marcel 
Paap met 3 hits uit 4 slagbeur- 
ten. In de 6e inning besliste hij 
in feite de wedstrijd, door bij 
de stand 13-9 een homerun te 
slaan waardoor de voorsprong 
opliep tot 15-9. Verdedigend 

Verdedigend kende werper 
Tjeerd Buys en zijn veld in eer- 
ste instantie weinig problemen. 
De productie van Hoofddorp 
Pioniers bleef na twee innings 
beperkt tot één run. 
In de daarop volgende Hoofd- 
dorpse slagbeurten passeer- 
den nog tien Hoofddorpers de 
thuisplaat. Het Zandvoortse 
veld moest net als de tegen- 
standers 13 honkslagen toe- 
staan die echter minder gun- 
stig verspreid waren dan de 
productie van de Zandvoortse 
slagploeg. Buys gooide 1 x 
3-slag, 2x4 wijd en kreeg 13 
honkslagen tergen. Het ZSC- 
veld maakte 6 veldfouten. Danilo Arends naar ADO Den Haag Onze plaatsgenoot Danilo 
Arends heeft een jeugdcon- 
tract bij de Haagse eredivisie- 
club ADO Den Haag getekend. 
Arends heeft vanaf de B-juni- 
oren de opleiding van de Ajax 
voetbalschool doorlopen maar 
kreeg van de Amsterdamse top- 
club geen contract aangeboden. 
Omdat de talenten die deze 
opleiding afmaken bijzonder 
in trek zijn bij de andere BVO's 
(Betaald Voetbal Organisatie), 
was het voor hem niet moeilijk 
om zijn voetbalcarrière voort 
te zetten. Arends tekende voor 
één jaar en zal in het 'beloften' 
elftal van de club uit de hofstad 
gaan spelen. 
Danilo Arends. De adverteerders van deze week 

Dankzij onze adverteerders kunnen wij u op de hoogte houden van alles wat 
in Zandvoort leeft. Bekijk hun advertenties goed en profiteer van hetgene zij 
te bieden hebben! In deze krant adverteren (in alfabetische volgorde): Asian Delights 
Autobedrijf Zandvoort 
Bianca Nagelstyling 
Bloemen aan Zee 
Bloemsierkunst J. Bluijs 
Boudewijn's Visservice 
Brandweer 

Café Bluijs - B uureweg 
Cense en van Lingen 
Circus Zandvoort 
CNG Groep 
Danzee, Grand Café 
Del Mar, Café Restaurant 
Dubrovnik, restaurant 
Eetcafé Boulevard 
Filoxenia, Greek Cuisine 
Foto Menno Gorter 
Goossens, Herenkapsalon T. 
H. Willemse Elektrotechniek 
Hein Dekbed 
IJzerhandel Zantvoort Juwelier Jim Draaijer 

Kennemer Valley 

Kippetrap 

Koene Cleaning Service 

Kroon Mode 

Marktgigant.nl 

Meijershof, restaurant 

MP Coiffures 

Ouderen Partij Zandvoort 

P. van Kleeff 

RB Schilderwerken 

Stiphout 

Take Five aan Zee 

Toko Bintang 

Uitvaartcentrum Haarlem 

Van Schaik, makelaar 

Wapen van Zandvoort 

Zandvoort (A)live 

Zandvoort Optiek 

Zonnestudio Zandvoort 

Zonwering Zandvoort Makelaars O.G. CENSE 

panLINGEN Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 2 
2042 PR Zandvoort 

T 023 - 5 71 5 71 5 WWW.CVLNU NVM v36(T 

virtual tour funda Zonder afspraak een woning bezichtigen? 

DAT KAN... 

Openhuizendag zaterdag 4 juni a.s. 
van 11:00 tot 13:00 uur 

De Schelp 57 • 3-kamer recreatiewoning € 99.000 

De Favaugeplein 49 hs • 2-kamerwoning aan de boulevard gelegen € 129.000 

Hogeweg 54/7 • Modern 2-kamer appartement € 1 47.500 

Hogeweg 51 rd • 3-kamer bovenwoning € 149.000 
Burgemeester van Fenemaplein 2/201 • 3-kamer hoekappa rtement met fraai zeezicht € 149.000 

Hogeweg 62/8 • 2-kamerappartement met parkeerplaats € 149.500 

Koningstraat 33 hs • Totaal gerenoveerde 3-kamer benedenwoning € 187.000 

Spoorbuurtstraat 10 • Woonhuis in centrum gelegen € 199.500 

De Ruyterstraat 102 • 2-kamerappartement met zeezicht € 224.900 

Kruisstraat 10 • Goed onderhouden woning met zonnige patio € 229.000 

Van Lennepweg 159 • 3-kamerappartement met terras op het zuiden € 239.000 

Sara Roosstraat 3 • Royale woning met oprit € 349.000 

Haarlemmerstraat 28 • halfvrijstaand woonhuis met achtertuin zuid € 379.000 

Van Speijkstraat 2/187 • Zeer luxe royaal appartement met terras € 399.000 

Poststraat 3-D • Sfeervolle 3-kamer maisonnette € 498.000 

Oosterparkstraat 38 • Gerenoveerde halfvrijstaande villa € 525.000 

Kromboomsveld 48 • Royale 2-onder-l kap villa met garage € 539.000 

Boulevard Barnaart 14 • Uniek vrijstaand woonhuis op de boulevard gelegen € 595.000 

Kostverlorenstraat 92-C • Royale halfvrijstaande villa met garage € 649.000 

Makelaars O.G. Kijk voor meer informatie en foto's 
op onze website WWW.CVLNU CENSE n 
va, LINGEN