Skip to main content

Full text of "Gandzak"

See other formats


fr- 
.. I U I U 8 HI V 


_____ „ __ ___ . ■ ' • . . .. i-!— *■ ' t* ■' ' *' ■ HL 4ft3®tlV Upm utut tqiud '* s ' ?'' \ k >' 1 I ' im*.o 8inmtmAi *. Vmpui/ipiiukiiAig/i. ||| Tin. R. MapfipociamUL •,- 

1900 Digitized by Google OL- "2 ' 


-jr*" i, ^ :^Z * L A!/ J 2 ^ S A,/ LIBRARY 

FFB 2 6 199? j Digitized by Google Xftififiti il^hHtuifimnntphui(i S. S. lTHPS2h U. Wa©WM€^ Wl8iPMl(NM> i* uubiiU3ii fU3ns uui»n iiiiin un |unr|)G brtuji]stuq|isnipbiuifp 
1jiii|ipiiijr t UzJuutviuwppnritr*- Digitized by Google Digitized by Google WuSUMb SUMfV 
\n*\>t time iMnnnnritim'k ■ <nrnr ^huiuAutLji iLuiL.iun.n £i_p ui{d-6butU uui^6uiuuhpn^ pn.uni_J £ 
^ili fl Linking uizfuuipCtfi i^uilpu^l^b 1 ), SMiipij-Juiu J ) L ftpfjiufu^i <I>uiil^i- 
unu 8 ) ^aiLUjn-lifcnnt Onm J^? t <^f ^ni_J iiuiL Apuiphpi^fi S^il^ui/iuiii *) 
^uiJ hq-fip^jir^npi^ Jtu^uifp, ptii o,£ P**umJi£ nfct-njin, %jii.^uuiuni pfcprj^ifj 

Rju f^tULuifLU Lu, fjiiput^u iui_tulifj_ni_J £ Nop. ^mijiiip^iiity ^« 

Qp^m^nL.fi^ p-utq.un.npfi cftuJuj^iuity k1iPiupfyi_ni_J £p U/uiiu/ffriuu UfLiuu 

l^nLUUtl^uiipb^ pwiq ikuini uiuquil. Clnnt-tuu^if} fcT-iiffpifi.npnf-^fciifupt litif- 

™ Ipufii gnuuinil {ui^bnn tyn^iu inftpbapb lipiuli, pb iu^i^u tuuni_J ^ R£i_- 

y f^iffiirj. (b. 13). (Uupupuiiifkififi IPnt-^knJ fi^uufi^p /i iino,uiij£, (iii^u/iii^i 

*) ()u/[f 11*2^1 q.utL.iun-[i (ffi£i.fii.J 4 *hwk- ^/ , '/ u '2^~(^ Ur, r* iSuiwb^uuij.p. fcp. 
6tO)» IP#i^ii£u l| uiqui^iljuiinntui^/iii J/i infcij (fcp. 251) ^n£«t-«f fc jbui^iugt^F 
J/i nLp[%2 m ^1 Up2 u, ^ u, 2^ C*P* 26o)l Utffcfynj £/i£W» ufiin.g fc *iutJuipbi (Jto- 
(ju^t^* ui^in*.iip, np ^uiLdJ^iop^ &uitf-iu& uf^inj* £ {/»^/» Uiii^.uiu/iii/i Zfn£nc J/iij , 
u///u/cfu/ZfUj1i l)uj<f. g^ll 1 ui'untJuni^f npp pum Uu?pujpnii/i uip2wub^ni^ ^tuju/u* 
tnui'u* mfipbtf uijti ff.tui_uin./i^M tytu p.n.*bni.J £ llr>f_p q.bui[i L. I|ni.pui(f nt. (IuiiJ- 
•£*p ij.fci/iu#/(^jfcp|i J££ p t bl^tu& ^pkbpC* 

*) Uj° 9-'<'f-UJn.p p < bli < bnL.J £p ljni_pu//f II (*ui J*£f?p tj.btrnulfiibp[t , /^ui^wiio- 
p.bput < u[i L. IPn.uii.but'u ibn.'tiiu^q^P'ui^ if.utq.iu[d < biutj.&li gtupniJiitiilini-Pbw'u */t£t 
Uui (fn£t.fii_J ^ Iiui^l ^uipi^Jui^/ui^ <Jnp. ((Pim/i. ]tlnp. 258), ^ufpij-iui/iu^i/i/f 
(l^u/p/j.. pu«p<2. ^/»2- Rujp/ufi«-»juipfciii^/ ,,Upguj/u<<. fcp. 24). 

3 ) <1>uj n.[iun /i q.uji.tun.p f np f/n^i ni_if £ luiiA. <I>ujn.lf/ f tJ (IPiuin. ]unp. fcp, 
609. ITn^. litu^. fcp. 273 /c 279), <J>ma./.u (ITni/. Ilmi!. fep. 273), P^i^olJ t 
^Ufi/.^np i^buttul^lt Jfi£fiY* Off uilif|.uf(f^i ^l 'hfci^ujJai^ ibn. < Uui2 T ]Jft lu l\ l i^wt^m^'htu- 
^-^■/i 2.iupnL. < Uuil^nLJd-bui < U L. Suii_nt-2 t^butiul^ ^tutpuiu-ujpLb^biu'h od luhtywl^ 
(W^'tb) utifthpfi b. iyuM2inuMabpiuU\} J^9: (puin/u, Hp^tu|u. fcp. 24): 

*) < |»/ii.£UUiiifYi IfiuJ ^*|'P^/"f "f'f Jui^tuin p\j l^Uni-ti I; l)jn.pfiifc [i ^"bho;. 
^uif a.fcuifcpfi Jt£f Digitized by Google iift<Mi'M > nM»hM, ^Uffnt-Ufu^itj) ptufpif-J fj.uji-iiin.fi tpip ^lumbiui h,p unqtu fi unqiuut^u 
(uiju/iVgii £ sut^ng) qflf-f/i/i II nfcuilpuzl^h k. n&np < U Snupr^Jiuuiuj, 

fa/ip feu uuj nt_ cfufJufutifij Cnnt-UJliZiirpn ^plffiu ui^ipnt-J feu ui^u fj^ui- 
Liun.fi It 1 puJ^o. Utlpuiui uj (892 — 914) ^"pfcg jfc<" t ""Liint-J, fiuff iipui 
^ui^npij.* C^nui p. (915 — 928)j np^iL £uju? u/ipfc{/i £p flf-ui^iiij bppbiTu 
u^uttnbptnqdn^ II bppbdb ufipnil unnu^nnuo upu^nt_J t;pj npnd^buib. 
^nun zpt-in iuupiuiuftjpt_nt_tj t/ 1 " *)» 

P*\ ^ujpni_J iuju nojLUJfLti li_u If ufc7-ujpfp.nt_J £ Rnt-niu^i tup^ui- 
i.UMuj>phi np 855 P^nL^iu fj.uu/iu £ S^ujpn Juiuuffjt-nfj fj.tuf.uuLn, nt-p f^iui- 

^UfVf^ £p ^UJUUj/f U^IUUff^UfUpt 

Uuj £fupfj.fj| tp Bni_nui^i °/>p4>kpp» */ lu JP tp WP^f "P" 1 "^ fjoptu- 
lubuipu li_ ^u_p <^ini_ ninhbpfi uitulj Ijnfvlpiuib^ni^ ifcuifubi £p S»ujpn, Jtu u 
UfJpntjp* lluip^ luhniJhni^ fczfuuiuji Joui: Uui [M^Il. ujipnii pWnt-ijfjj (,p 
up tub) pui^o j^bmn^ ffUJt-tu&uunf-^fftutlp buiiub[ £p up tub L ni.nwpljb^ 
R/iLfpuj/iu, ^nLuiu[ru[ bfd t; nf ujujuint-ji lup&iuhiuhiu^ an "t [buf^utp' 
/pif_^ upuj pnAinLp buiu. Ruj^a. ^uj^uin-ujf^u 4; upuuiuj^nt.tji RnLfpuu iun.- 
unt-tl £ pbpi^p u_ ^^uuju^iu Ifuj£ujuujt_npn*-J 2 )» 

Mj£u|(;ii tujcftl, iu^uj^u L. ^^iii Lul»^Laj^ni_J ujju fj f tuc.ujn-/r lutituui- 
ii^ujuuJLnn ^>iuniu.pp tnti £ < htufj<Iujfjn (tujcftJ bj^iuiULf^uinupifJs Uui fjp- 
uiliLnf_J 4; ^iU ^fu^uf^t^f o f ujL.ujn_nf_J 1l IPniiui^u UujfpuutfUJUjnf-UJfjnL. ui- 
ub^ni^ (fep. 2G5)i s/uAujp^nLfjj £ 836 Pni-lj'b ^ujrjrLiur^fi utdjipw^ji ^pui- 
fjtuunt^ tupiup l^uifjp-^uiuif^nu^i npi^nt. Jfen^nt^i 

lliup2£ ^tt n ^tS SnuiJiuifp n.uffi.unLj (; QnnLuiif^ Jiu^piu^tUfpiJ^, 
nf_p lf_ t^infuujff.pt.nL.tl I; Cfpit-iuujifj fjuj|^nt_n/i^nuujpujup 8 ): 

SufuliiVpnpn. aujp^i 1ifcrpjnt.1l ^uiui/nLU uiJ^ipuiu uuSpnt-ti £ Smuij- 
Juj^u, np^i ubphr^ji &bn.jiu Junt-iJ £ uuj u^iZj^Il 1088 p m-tutjtu up, fcpp 
upupufcy U'ij^_i> 2 UJ ^/ 1 ^pujJiuuni^ ^HnLiiuju CJ/ipuiu ujuipuu|^i iffi t^nnJp 
^ujTiijfcr^ni^ ujn-uni_J j^ uj^u j>wnujj>p u_ ^iLp ljnni][icj l^nLumipu^ u^uiuuj^nLtJ 4 Ji 

Un^u J^ijniju£rp^iu S*uiu<jiuji^n ujuijunt_fj £ ^n.n.fun.^iufjfuu ^ujpu- 
inni.j3^biuU bpljpnpn ^Ln(f(j, np^i hiu^iiuj^ui^p i^knt^utt^pli Cpni_£ Unmjpp 
1072 P"nt_^ a^jfef tp E&/» Jiu^puj^ujnui^p /u_p ITuiijnt-^ npij.nL. £,tu- 
Jiup u_ Lu^buibn^^ifubi d^btinujih^biuu ^uipuutnLfci bwu uin-iu^jiu ^/»«-^p B )« 

1139 p-nt-fa umuinfi^ fcp/^puj^ujpcf^iij ^np^uiiinL-t^ (; S^ui uJuil^p , 
2Jfuni.ft \iL*h*hbp\i t^pLUimul{hbp\i uiui/j [J turjb^nil pLiu<//i^fcp|l^J U^u <fujJuj- 

i) hYiij. U"»n P . ;/,ii[;ai iv ;337. 

^) Siii/^uj^tu l|iup. fcp. 71. 

3) ITuioip^/iu n<-n. < iuf^C9fi fcp. 278- 

^) liYjjty'liS. Uuinp. 311. 2"i^fcui , Ii u/uiuiJ*. V 13. 

5 ) Ct3ujih-J13h^ IlyJL» Mycyj&MancKifl AimacTiH. Digitized by Google WftStliib WlMUh inulj i/piiio, f^uii^iiiLnp i hfii}bwpt;u i 'huiL.p-fi li_ 'Wjnpij.^i ^ui^pp, _7lj__j L. 
tnaipfij £ ^uirpu^ji iLn.'ubpp /n_p kplifcpn ! ): 

^MuU^iu/fp u < uujtjb[ |j upaipufin f^fttitiuiiL^bwIu {uipuinni-f} biuh Jfrn_- 
^[ili fipufL. d»B iwpn II ^•'jft'f /j upuibg f^uiui_np, fi^juuiuiu ujiuui _ijiij- 
qikijtpi fifth fL. SwUimp unLitd-unifi cfinJuifiifj/f, np £i_p bpl^fipp £i_p "pO-/ 1 - 
ubpfc J££ puM^uihb^nif* Smii f/Juj^p uinubj _j ^ii_p l^puiubp npn.nL.ui Upui 
(fm Jui liui^ upupujil^ltb pp £tiftn i^ujin tli JujpnLbi ^pjiumnubmubpji ^bui t 
fipb^L. uilifj.uiJ /•pp' 1 - uuijuuiuijiu^. j>pjiuinn i bl > nL.p-biuu t j>iunujj>fi ti^uui* 
i_np fpLUffi ubuififi in mli H-pbl bu fumip 1 npu^un/i uiughnn-nujp&unnn 
nwuutipnfu nA/j *upujux 

W^u fiji^nnubpnLfi ifpujnpubpp C,buinC,buit; fiombunLfi bu 4u_jtJ<j.iii- 
tj^ili II Snj^iiip/^ ni_ bi/ujii/j uupjjuiu[iupuhpn (tJ»B n_iupni_ilj ujn_iinL.il iVii 
*hbimup.t;lip II. 3uip_7_f>p l ): 

1235 p-nLpu pujp-uipubpp WnLmuufi iLUJ^uijin jiup<luj/p_ni_J tVfi 
S^ilfuJifii^i i/puij» B iim^^I tVpp ulpipnLi] upu£wiipubLnLi] bu. puiffl fcrpp 
piufihujpbbpp k puj_jn f ni_t] fcrfi u^wpjiuiup ub^buuiubpna" fjpnjfi_|> jni_uuj£,uj- 
i/?nt.uio jipuihn uinwunt-ui^^pp p-ui^pcfu nL.fi bu a. b muff irnnl^ typ 1 "^ kfi <" uj- 
f/fu wubppu II ifiuijuinLfit fi^uip-ujphibpp Ii_.pt- bu £unL<fn_.J, JuiuijiiiolitV- 
p^ifi tip^i j>ui£nL,fi fi/uiuibinil J^iiuii. bpbfuuAibp^u x uiu^uj u^bnnLfi bu 
i^tun_iuo inbnbpp _i_ nuif/nijj jchujj>qpuj*& u/uf&jii. n.uiu&bpp, puifuiunLfi u_ 
uj^uu^t^u p-nnJibintl omnutD^i uu.bpuili L_ uifiuiifi* ifbpuirLUjn.unL.fi tu 
U'nt_rpjjiit Uuitjujiij LuipA fifiQnqfiq Quipfiuirpub unpfig ^fiunLfi £■ ^tu/pu^p 
li. Juipn.^uilifj ifbpujpuuil^buunLfi uituwbn '): 

C.jZjni_^irin[i_ ujutuuSnL.p-jiL.up ShuWiij/^i fiuiupU jn_ni_J /j fifiuib. 
1579 p-nnu^tijup, tVpp OuJiuh/pifj OuJujIi tfiui^uiu uin.unL.fi /j SmjjIi-Iiij/j^i 
{.tin (i_ / Quipuipbpnn, Qiupbpfi a bin jig fipbiL. bpuju^upi l\iu uip^uiLuiu^fi 
SLTi/iLnuVpp ifonLLl /j J^i unulpu^fi uni /, "p £puiijiini_J _j upuuibpujudfi 
uinh,ui\ibpp k )t Uu|iii t 1607 Pm-jiUi bpii.nL.u' ^ ^uj^-Qpuiup) np iun_tjni_J £ 
S^ujIkIuj^p^ l^nuinpnL^ p n / n P ujinuqn.pljbpjiu^ uiLbpnL.fi (, C^iu ^tiiqiu- 
^p *) L upuibfirj t/in_g ^ili^ ^_rn_ni. ^Jliaip/^nLii ^npp^ i|_fpuj^n^iV£ni| 6 ) 
Gppiufjwupjjui. ni_p li. l[iu < bn\inL.ii t; fifi ubnbn^ fi^fiP'. 

^ui^-Cppuju uin-iini.J _j_ /^np^uj tin li] _j iiuju- (^ujJ^npp: 

U^unL.^_7Lnu. ^uili^ui/^p ^uin.fiiiinjpi.nL.J /j ii^uipuj^irj l^nmi^n fi^tolini- 
l^nL.iu)S fuiuubphqi 

*) ll/ip. fcp. 65. ij^uipii.. PiiipcJ. 162. 

2) 2uij£fca/b <h. 149. 

3 ) 2uiJ£fnuii. «h. fcp. 206. b^^iYfr;. U"»np. 312. 
*) 2unr£biii^ ufuitfitf. *h. 531. 

5 ) UH->. 555. Digitized by Google 8 n&MiwnhrHto 1721 /3~. [i?ij[ij/iii£rpp C^ionL^p-iiiii/i Lun.uj^unpi^.nL.p-bujfip. 8000 
C,nq.nif ^lu p&ujlp-.nL.fi bu *)mjii<iiif^i t/puJ^ h- Ji#»uni_d j£unjuij>p f p^uitf "'J"" 
trifcr/j jiujriLujiujgpubpp quuiuitpuu tfinnngubpnL.fi ^ajpAmi^nL-b^ntf Upujlig 
i|pm^ linuinpnL.fi bh fioui 1220 tiuifif. Ii_ fiuuigLu^ubpfiu iftLufugbnL.fi: Um- 
Ipu^b upu/U^ Lj.unL.fi bu ^uifi^nn.p ujuu^muiuit^b^nL.^ 'huibAuj^fi OnnLmnL 
fuiulin ^tu^iubnLiI £ itpujug. pujig ^Lun^ LPL.fi II. ^bui £ ntim.lint_Jt UL^u 
^ujnJd-ni,p-fiL.ufig j>LuQujibpnL.uj^ ibqq_fiubpp nuiuuiauili l^nnfibp uiuupuuiui- 
l^n L.p~ ft L.U lib p bu uthn.nL.fi L_ ^p^/ 1 " q.Lu^fiu ^hu/biuj^jt i/pufj: Oju J^i£n- 
ij^iu *hui u&Lulibgpub pp ifputg ^tu^up-ujii^. p-ujq.ujL.nppb on.bnL.pbuju bu 
l^uiu^nL.fi 1 II. bpp uui U-UJ^fiu Lun.unL.fi £ ^uiJ^npn* i^^t PP ijtLujiJ- 
ini.fi but A % ujfup-Luuq_p S»ujij<£uj^i Join piuuLub k> iLunL.fi II uupuunL.fi fifi 
ujfifiui Uju fifi£ngnL.fi n.LuUAujlibgfiubpp uuifiu^nL.fi fcii ^LufufchujutLtili^ np 
i^nuinpbi i/Tiijj fd-uipujj»ujfiujubpfiu : npnbj*. ^poum^ig ifiubinif [batLpbb- 
ptfui C,p LUL.fcpnL.fi bit upujug luiu bpl[fippi *\pwg 1°P^Q «niupiu&!_fn_J £ 
turfirL fynnJ II LnmnpnL.fi ni. p uj^iii unL J n£ fifiui lb f&LupLUj>Lufiujubpfiu, 
us^ 1l ^ujj[rp|iii L zuiuibppb P**/i$>f/iu q-fcp/> mfuiint_J l ): 

SUinJiL. ^Lufup^u/uu-p LfbpLuij.um.unL.fi t; ft*fi$ijiu* bpp. 1722 fini-fiu 
jbtin.fi ubpp *bripfig iLupAuiljL.nL.fi bu *huiuAujljfi «/p"*J, uin_iint.J frL ^uu^iif- 
^pn ^bpbpfiu II. ujujn.ujL.ubpfiu ljnuinpnL.fi, fiulj ujij^filjbbpfiu L. fiuiunL.lj- 
ubpfiu q-bpfi uiLuunL.fi 2 ): 

*Mfii_ J/i uifipnn£ uiuipfi t;[ ^ujiijujfc, 1723 p-nijiL oufiuiugfiubpfi . 
Donj>n uni-jp-Luu CW^/i ^piufiuiunif ujfL.iini_iJ £ SniA<Juityp, ftu^ujl^u L 
bnLLiiiLii ni_ *hiuiip£<fp L. uiC,ujn.fiu LUL.bpw\$nL.pfiL.uubp q.np^nL.fit 

fiuitg ^tuptf fifc£ n gfr3 ^wuAujljp ^"PtS uiitglinLji £ ujuipufig Abn.- 
^n ti_ fuiuli £ lpuptLunL.fi Otini.pifi'fijujup, npfiu 1740 P"ni_/iL jui£npi|.ni_d 
t "Pit*" 1 ^uj^tfbpij.fi fuwbp. upui bplfUL. opfiuuiL.np IpuuLuugfig fifopi 
t hfci.i' i hnLu^;u x C.uj^nL.Ctji £p : l\ujC,tfbprLfi-fuujufiu 1756 ^- jiugnpipiLif £ 
npn.fiu % Aii/Liiin.-fuiij^in: C^u i^irp^ii bpl^nL. fuuiubpji fiutupb fibu^ l^p 
hioub'uji Wbib^P^IM^LiLupbujuubpfi LLtLuuifinL.pbuju fik,£i 

\TujC t fiLun.'^ut^p ft*[ifpiliup iuL.bpb^nL.11 ftum^ q-uj^fiu £ ^ujIkIiii^ 
npuibnhq fib%vufib\$ LuuLipjjuiujlinL.piiLMubp £ uijtn.nL.fi ftfiguj^u, S*nLq.ui- 
ntuo ii. Cnni_iu)i/iq bpl^fipubpp: Bui^ fepp \rnt_funt_J L ^tuJuj[uni_J luluuiu- 
uiutuLu^bbpp pun.iL.fifiujn.pnL.fi bu upui tiop^bppu k. fifcu^LL.^Luuq.ujfi i[buiu- 
*ubp CtLuugunL.fi, lTui^Jiii/|.-^iu^ l^iuuiujrpu^ ^puiJiu^ni_J ^ fykpfc "- 
Vnphubpji nuiubpfi uius^ &"rk[ b. uLqujub^ 600 ibppbbpp, npnbg 
f^h^lfcufig abpuii q-bpfiubpfc fifc^fcg ntuuib[ t;p fcppb. ^bpbp L guiLLu- 
nuspubp L. pujgt* u P"'^/ , 5i ipv^l t uiwifcu fifc lipujuuiuq. nLnjpuiifiS upuui 9 1) |*tfujf/i limj^nii[ilinu }^nauiuU[tg \utuiuh- S^unimb iuU bp. 30* Digitized by Google WlUHMh WLMUb 1> npfi J(;£ p-nijlini_J £ 52 fcw^, uijfi^uii* iifeiji np Jfi Jujprj_ni_ q^mfir 
^tufj{u_ Ijuipnq i;p tuuguk[i L unipu Qpgiufu{i ipu^jujipifij o.uii.uin.)iLn^iB- 
pn_lniifc 52 ^iwj Jfrj/i^giifcp/ifi, npnliq Jfripuippnix* £p f P"t ifrn-^innL iri* 
^ify hpptif^J fuuiupU i^iuj^iiife^nL, pfrpniJ £ win upuui[i Jot/?, ainf-fu* 
ufrpp imiq/ftiiqiint-J &uiiffcp/i J££ II bn.iuupuuifi^ jfhnljbpp At^b^ni^ dabpfiq y 
Jpuiipit_J £ ujJfr^i £np{ili[rp{ilf II. lii^ii^uili fefrfefri (; mui^u Onp^iiifrp^iu 
np Iipiuii^ ^uj^g^fcjnij «^n^nul fcri Jtf/i^fifrp/i q^nt-fulifrppt llju J{iOfiq{ii* 
[unuS t; np (^ipujqji puiu^^ubpp L fipiuliq fuui^ip uju^uuiujilpbi tli, £u- 
^n^ ^.wni-J t t^^t ^t^P 111 "* npun^u ijfi lipuiiiq ujfLtu^ii wn_ii£t 

Opm ^frn.iii If iff{ni_g, jkmnj Upquffu£ hpptif^/irf-fuiifiip, np 'huffim/niif* 
£p tjtui^uhr^ ^Kpwy ibptnb^ Cfbtn n.ui^b Ipuujbind duip&nuS t; l^nifl^uiubuAi 
12000 f / 1 ^ t- J/»ii*i*ii*[ni{ ■/p 1110 . 1°P^b ^bm 1796 p-nt-jAi O-Uiihu £ 
*)»iiiijjiij^i ^uiLiiiin-^uiiili^i i/pm^< 0m ^Ipupnnu/buiinil unu/ba nWn/itiiu- 
tpb[, fib^^ lT4j[ni_J^i ^tui iuJpiifIini_J £ pkpiini_J, uuilpuui nuj£hui~ 
Ijficfubpp upii£UipnL.ti bu pkpnn Ii_ pni_pn.f»p{iq J^ili^i </puJ£ uupn/inul 
Jfc//>^ IF^JjnLJfiiij np ^puiJiuliiiiiniijp ^p* fjiuni.ii opfta ftum^ Auff-iijui- 
fuuifip ^tunP-nLb^nij^ C,ui£uinL.p-ftLU £ fuifn.pni-J b_ utn{njp_ni.J £ i^uip» 
<Jni_u/o ^b^pbbppb tf&tupb[ funutnwgnuuo i^uipin u_ i{bpujnuipdUb[ ^ii_p II 
tfc//>tg lP(;J{ni_J{i ni^ifrquife J£ j±u/ufi C,uipfiL.p P'/i^fiufcrq/i a.bpfc'bbppt 
Btuq^i upmlifia \bputl^m B-bpji £ tmjjlfni_J i^puiui/iimj ImjjIi jui^£i piitu^i- 
hbpjt Jtfc JiiJiiu ' )i 

1796 P" L /* r^bljinbdpbplih lunmubpn &nt_pnU^i iun.uj^UnpnnL^-biiJiip. y 
np/i ^frin £p II {uif^nq 8ni^u^i^i uip^bu^fiu^nu^nun^ tnn.um.ii bu SmuuJuj- 
Jjp, uui^ui^b Mujuiiuptiuh, /juijnpni_£,/ilj i^mful^iijifi_ni.J ^ ti_ Uf^^^uujZif^p 
II. ilrin £• /|iuIi^ni_J ^ii_p ^uin|d"iii^iiili Q°P4ZP : Sbtuul^uju Aiiii_uii|.*^uiiiiipr 
'Unpfcg q^nL.fu ^ pufpjpiiiqlffii_i?, J^ili^k. np 1804 P~nt-fui ^mJinLuipft 3-/i** 
/Lnnjlitpp Hftnjiuibntlli mn_iii£linpn.nL.|o^lriiiJp ^P^t umAinuS bu ^hujh&uit- 
^p ? uiuwub^ntj^ Aujt-wn^fuuiupu II upui hpuiubp npiLniJit Vun.umibut 
^flujLj TP^ifuuj^ni^i^p b^frpfriuli qjupii^ p-nquLnuS ^ lu^umb^, ftu^uui^u Ll 
*1. ^o/tilrq/i ^brpupr^iuljfip Snif^uiVu^u Iruj^iu^niipup, *) np P*^i$£/iij^i 
uifLii/Junpij. £p: 

1826 p"n«Jiiij fepp Uppiiiu TP{ipipiilf unu^iupb^ ^p ^nL^li^ S^iuil- 
iutlib p-ni_pj>fcWiq uiiumr^ujiluj^npUbp nJiuiypb L_ juuiLpbapu q.ui[ ijbpui- 
LujutLbbi *buiu&uili[i futuunLp-fiLMpit Qppfuu-IT/ipqiiff! ^£ /ii_p uiLmq. np- 
n/i ITuiW^n. IT/ipq/iii ? /n_p ifibuui^ UJ^ip-fumfi-uiiipfi.uip^iii L AiULmq.-fuiii- 
Ji^i npn/i fli_nni_p[ni_-{utuli^iU nuntupi^bn upuiuy { u " n r />pp Ipuuiiupb^nL-i 
Vpuiu^. uin.mil ^ui^^m^p, uiL.bpbg[t < u \)ib < bl;'uq.np^ L. HVLl^u^l^i^. ^m^ i) 1»/ii.«Ai ;«5. -(t-tfiJ. ^. «•. fcp. 742—43. 14 Digitized by Google 10 aa'MiwnMfrKK'i, nnLp-utpn^ npnUgftg tunju^bjii pbujlfjiibbpliij ^tutnbpp Ipupnntuyuib <wmu- 
wb[ fipbbg i^biub^p lijiui^b st"jfrp/> oipiniJtffrujilp^ f^tu^hni.bini^ upuiuy 

intiLpm ti A///ifj %mblmUjp ^/;?>* ! ) £"'/ ^u^^bintj^p tfnufviub f<**£$- 
{/»",, (l tijt mill ^"i^^pp ty n P3pb" : ^i u *^ 1 5 n 9/ , ^ J ("fr"pnfriSpfrp£ 2-/»«) v*«J 

""/'//' Wuiuiutpnt^p 2000 snaji qop^nd^ fr/jujL nJ^ujjt Rfruii|_UJiJ Ll tipii- 
uiui£,bij 10 — 12 {tuijuip upupu[irj nop^bpfc: tP/ii_u on^i, C^iuJ^np t^bmuil^ji 
Join "jfrn/i nt-JibguiL. J/i ut^bn bn.hu , II uiuspuhtibbpp 2000 7-/""(f h- dfr& 
UiL.wp jW mi hb niil unmnlttnutuiji n input nt_ii* ijimlnmh rubuib %wu&uih Ll uiiu 
pfrpij.Ii j,{ nj(i|iiuiijJ p-nnubind x uus^tnufbapb up um, \ujpwpuin: RJu{i 
4:- jilt [Viutniujd mill ti in int. t»uju<$iii/i, nptnbn bnuib pu»I- "in "JS> LIjuju 
tnbniu^pb ^uigfrpb ni_ ^m^ ^nn_(Lnniiifyuiuni_p^iiLUn jnujini| nt-tuuiulum,nd *)r 
Gju J^iOno^ifi ^uju^(i_|i*n Uiti^tpuuLiu'b ^op^bpf} pbn£ t iubni_p ^puj- 
duiutuimupfi upii^mtSbp utnwuAbbmi^ [it.p t^op^bpntj blput. %muduilj lu 
iibu^. 1 3-/* " ^""I"i^/i "in-iit£/T L fjfdib pbi^iupAiulf n.ui^"ini_J lliulpnmujtiuipia 
tnndbn Uppniu-lPfiptjuii^i piuqtfuip^iL q^opjajib L. juinjtf frinif tftusfuypba nj;- 
u^i f^*uiij[p^iji III" uputnfcnuinJfj J/^j? Jfr& i^ upb* Ipuuuupba huituEu ji^ 
tyuitiiujfd ndp. miiiu^i/ k. ^ui^nn ^frbfrjuiqnL.Tin-p U k uibni_ tiupfrf"" *hpjin.np 
frfjj/iij/jm if rifj^i uiiLUj^bnpn.nLp^buJiJp: U^uii^i"ni| 'hnj'/niuf/jp ^pltf/h dtntui. 
fhm,ijifju injiptuujbuini.p-bai\t tnuilj li_ ^"luJjfri^i^? umusOmpl^nt^ i^bpuil^n- 
jnt.bg X»[f9uuitJbuiu{n^ £ uiuiiftpi. b^utnubmiu Ifui^upni ^nt)jt Hl^bnu^buiL. 
ultubn inn Jinn /jujiJiuq ouipniiJM"J£ /i_ 1870 P~ni-pb i^tupAmL. ^uithnbntJb 
uuiCfiuua.lt UuiCtUiuaiul^uiu guirpuj*: 

'hiubAiutfli nu/L"in.ni.J fr*|fr[ fr« ^kf/iJ! Bctfuipfriuu, \Pbthj> IPOui- 
qmijUMubuiu Wbifij> ^ui^uwi^uipbiuu II. lPfcj^f> (bnuuin Jfrwu u*btfij>ubppt 
0puiuq/iQ uin-ujgfibp ^fufri /- ha^pJ/nj-npij. ^iiiJ %jiL.^winuiu Jui^ui[£'u, 
np Zimfuu/i piiicfiiiuijijujp pub unL.il £ \LUpuiatunji fuuAjhi^p-buib 31, ft 
Hiu Jfr^fi^nL.p-/iL^ip btuadnul l~p fani iJuuj^ (s/»^0-) Jfr^.gnc^f^iL^i- 
lifrpjfia «yilip ? "p u^qp^ibpnul p.n^npnilfiU tuuipbfu^ fiu/{ i^frpjfrpnLiJ frli- 
p^ujplpit-ui^ bp \uipuipuinh juujbbp[Aj: IP^ilu Jfr^^nLp-^icuiifrpp i^iiipli- 
«_ni_J ^ii c huili<Suib^ futuunL^~buAi J^£ L n.pbfthl; ^uipniAiuM^ uuinpiu- 
npnciu^ frL frn^fr^ < KuWui6/i ^uuilifrp^: Upui^i^ iujli^uiu 4[ ^2"*""iLnp 

Oai^jiubu^ uputugftg fii-pujj>tub£jiupfi upuuiJnL.p-piMnt *) Hotto. KaBsascieafl bo8h* ?• ffl. bwt,I. : ^. 101. Digitized by Google 3*VW*WM«NyMH* 11 W fe 1>*-M: M I Il-f fell VVte P. /it_p^2 7 piitn«uii/i^/» ^tin (i. inn. cfiuiluiiiui/f puuiunt-t? > iln iu uhbnn t] &*ru-p- - 

wvBiwfckffla • vt!$$^*\Mv , bmhk u i t r ^( ^ ^b^ 
mnww tox!jiHift b ilp l £ b $kLMfflh n irwk u fy^r^^p 

ni-fffujj £ ^putUftg brjgbpniJu fu[fc[, p*"^ UL Gp"/p iIui^iuMi J/i ^ui- 

pu^Jkfc ^i/i^^tp ,t^ ifin^ ^t^ 7 p^g iS^\ji4^^^/|i^p if ^,.,i/«ip- 
/iiwJ t y iP"t, #^f ^u^mppn^^^ t ^tufypiAnuf , /1/41 ^Mf^n^/f^iii 

4P#?J , ^pui tyg L_ uu*M#inuf t.^oo^lj ^pjJ./^iiJ^ ,^VI0, .^nni^iuj Digitized by Google 12 BftWWawa+tt, tfut'bLniJ t ? nlL Hv4 i/juii^/i Join fa_ ^prtLJ £ £"^"9 B*ftO (1081=4>p^ 
yuilpuu 1632) P'ntMilpjuun^ np £ UpnJfi JfafLtuo uiuippb; 

Ufa--Cpniifili £iif£npi|.nLif £ ^^[/'•^ feuii-p/iiij np£ iiflint.ifn p^b. £>- 

. £i_hlJ t cfnnnifpaji iltg} uutlpu^h anp&frp^t tituufiu ni Jfi j^uftnuj^nL.- 

PfiLU jlpu^t Vpui ^.n^nt-PfiiAip C t uMumuiuiL.nLtS £ k- "^ ifrujuinnt[ np fi*ui~ 

jfc it'-'lb ^buiuipuiitft j^i£iijffiiif^uf[?ufiini-if uiuni-iijfe £, p£ 1650 Pn^ftin 

i (fapp //ujoJIti fall DLirinuiptuIip) fb*um.fi£ a£iLnni_J fehiiuU ^ knfy Uli_ K- 

pn i^i npn^i Jfa|/>4> feufLp£ifi: 

IPfaj/i^g- feuiLpni.fi £iuj>nprj_ni_J £ IPfr^^-B^jUjp, np c£Ui£ fa. fufejui* 
g£ uuM&uuiL.npnL.pftLU t; bnb^i Vut fufnial ^ uiju ^nnJfap^ ^ili wfipui- 
ujbuinn Hapujsu'J*bLo : piff£nLg (hppui^/iJ- akuiLni_p) Jft^uAjji nJiLiifap, /»^i>- 
iif(;ii fail ^kp/'-^t^L't ^bfap^/A 2t^P» tp^tjp fa.ui^« ^»m ui^ipnLJ t ^"nfa. 
%[ii-[uuiiuu pbpn ? fiu 1 ifbpiuunpna.nL.if t; fa. fri_p piiui(f niJcffii_^jn uiutuibn 
^uiuinunnnLJ: 'tui nt_Iifr£jni_J £ bpbj> npn.fi t tib^^. Cpn^y np iuj£npnnLtf 
£ /ipfcii, irfc//!^ PWpmo (+ 1750) fa- biiui^mii-uiijiii (+ 1752): 

ITfcjJi^-Rt^iifp &-/A jm^npanLJ £ uiLiua npa/»V Vfc^^p-Bpni^ B f 
"P ^ujfjf Juifaiu unLb u £p uinuigjjj, npni^frinfa. aShituii^t C,uipnLUiifig nuij>n 
uuwunL.bi £p«. 

U in J^i uili am J S^iii li Jui^ ^liuj^n £fapJni_J £ f nmutft fifiint-ii £ <*/>nt-ip 
. fa_ SnLjhLO (l^uiptifpnLfiijfiJ o|ilij/i ^uifjij.^fff, ui£<fil uit-bpuilf) &/"-'}/> Join 
> J^i Vkun^i t/iiu/j 1/innni.J £ ^uuia^fa^nLt 

' Rju Jfifngpu %wu&uilf[i Jfcfc lpu[nuu)$ujuit;p ITfipqiif (Fiu^Jufin IPnLii- 
' uiui^fi ^"l^bkfl 1 l^ltytk \ tuu * Ui p UnL^iuiip, unjiiffu^liiffepni^ zpViuupu- 
innLinfe, nponunuJ £ ^ri_p ^op \uui£bbpfc Joint tliun-Upnt^n C(;iin, np 
iniru^nLiI £ lipwV Jnn_iuiirn_J £ JiLp £frpJp, iun_fa.iifij&ni J £ fa. /iLp <l/ini_ 
tLUML.uilfu uinAib\ntf K tjiiiifugfint.J ^ HJfaiimi^ip/^ii i|iii fi^p, ni_p th^pwbi ^ 
wui[fiu fa. uiJni_uliUilinLj C,bwpt Wftpaui ITui^Jiiifi. ITni-iiihui^iuli tljt^ouAih 
ujLauiJ /»i_p Juipn f ^iiifigni^ ain^u ^ /ii_p ""I^^l 1 ^ n - L - ni / 4^ rilT M' 7 /" 1 -* 
uuiLui^u IFfcj/i^-Upnifp ^ii/np-ni.J ^ • 5ipuili fa. ^fain n f iiip.4)<ni.Jt ^fcrpP ^ 
i|fap£n£ tulikpn ^ui^ini_ni_J ^ ifrbuiurfi ^,bui 1 fa. puigfi ui^il u^ffpuufig, ni.- 
p£?2 <fiiin.uj1ia UiLAjbuiuimT fn.p pnjnp ^w^ni-Uj^^Ubpp p-nnjuni.d ^ Iipiulf *)» 
0*O|£ 4 |>-llpni{ uni.pp ibn.pb u^uj^iniifiiilfnLJ ^ fr L P ^"^"•/'"-pij.p £^- 
tLfrubpfc uip^uiLUJu^^ubplin fa. fapp 1721 pnL^iii, ^Qfampnu U'fafep ujn_)ini.J 
^ ^tpp^^p* lTfr[/i^-[lpni|1i t[ Z 1 *-/ 1 ^°P-P n «/ aiihi_J ^ S»ufii<iiif/f/i Join 
eat inn faui^ Jp^g ^ui^uinuilia p-uin.uiLnpfi fa. ^w^ng J^ilu Jfaf^t^ufap^i Jotn» 
npiubunb n.nL.uubpfi C,bur ^^lubiu^n^ p-ofd- uiifibu upupufig [ni_)$nt 

Umfauiiii . frpp ^Qfainpnu Jfe^p ^uifi^ujp^ ^fam ^ atun-iinL J t L ^uijif* 
P~ujutL p-uia.un.npp ^miuu^ni^ LJbpujn.usnJunL.d ^ fi^ftfyihu* IPfa/^i^-tlpniZp 

*) „3anHCKa H8t anejwauiOHHaro j-feja" MeiHK : BeKjapo^HXi» "^ Digitized by Google <Mft£Wil> %0M» 13 {tiiinq JfcWi^lifcp^i {bm /i J^iuiii^iii Juljiipii^inijpiiij Juuifni£, gpi_ni.i] fill /i- 
fifeiio. bpl^fiplibpp 1l aiJpmiinul uiJnt_p uibqbppy npn^btnL. lupn^u uuiu- 

it 4«npm_J njiLJuubpp ofpifiL^~^ii.i|^t ncuin^i fcpp OuJuilia^iiifrpp ujnAincJ 
Iri f^jify/iup, bpLmfyi L t,iiifu/i£li.iiityi % 1725 fhiL/i Juipinji 10-^ ^HmV 
■iuiuutpfi buai^i Ipufd-nrjfilinufc II Uppui^wJ, 3n^wii, 4|uiji/i bi|uiu Jt^i^- 
Sjfrpfi {bin p-nt-qfh t; q.pnul ^bmpnu lPfrfc{i1i, npfi J^£ u»unuS £. ^l^^ 11 
Jifi Jfcp f&nuwlpuLu njS^ij. £, iJuipinJi milling J^nLilii, 14700 *»k&frui£ 
•tiiii^ no^nL^ fr/^li litq ifbpuj^. 3 iftui^tu^ £p, (tm^frii, Uuiiui^ It. U|/i m- 
iini.1i: IFfr^ t( wfrumi^ np quiin^ij ^n_ni_fc{n^ ^ it^U i"" 1 -^ ^" l " 
^/»"^ ffouuiff wppb>£L f Jfcp q.bf^bpiuUg ijbpui^ pjuihiubb^jui^ npu p^-ni^ 
a^-ni^, rf^'ni^f k. fr^-ni^ infrf nc infen ^ninnp£ra^iiij>« p.. tfcuiiuAi Llu uupu- 
%bylj t b>g 9 Umpu^ ifcui£iuh nn£ i^ui^u/i^ m.iifnl^g« uuipjj J£^ $C\P Jiupij. 
ifcuifuuiU p.p)SutU. fi$C ^£ iUiJbfh .pnpjiumnbbui^ tu/ip ^"*jp uupuuibgpUjit 
Q^m uiju iupwpj> li. ipipfc Jfcp n* |3-£ Jirpni^ ^ufpnnmJS-fcuiiIp £y uj^ 
q^n uM^buui^UiijP qopnt-P^uUr^ h. oq. < Um.p~^iAi jnt_uuj£niJ) luupuLpbbd^. 
L. ^ujJptpfrJ^g uupiiijtfjni^ tujcf J m^unL ^Ifi/iLl Jni_£fijfuiiiu lin^iu Jfrfc °_ on 4£ 
Ijl ijo^ni_^j ^nupuj Jfr^ ^""'Jf ^P"t 4 ,OL P" ll, ^ ,ll, 4fr ^1 ot^bntf^ltL.^U L. 
p-fil^nLMu n£ Ciiuugk; fi C,qopt;q.) ^uiinnt. Ipnnp ui^b'hui^U luqi^u {lu^ng 
tgp^iuinnli^jia. p t Uui£[i < U£ tun_lik{nj fcii. {uiiifpfnj.g, uttpu^bd^ cf infrJ^ 
oil i^umuU utUnuuiu ^pfiuinnufc fifr utbmbu luputugbu ^ui^ni-iu^u tibp» *)x 
Um^uijli uiju {uiin f pu/& ocfMnLJ^IiLMn nL^mguiLf fiiiuft^ml np IPir- 
//»^ Hpni|p il^i inuipfi maiii£) 1724 /^ni^i tfcbuipnL.iup[i 5-/^i, />L.p bqp.op f 
Ab[fij> (^uiJpi|ii^[i II Uluju nL IF^ipi^iii ht-qp.iuzfi'hbpfc uwnpuiq.pni.p--buMi}p. 
njup&bui[ ^Jiii^ ^p ^Qfrinpnu ITfe^li d_ i^piii^. cOL^tu J^ili^d. «7"*ju /^"J" 

ifbput^ iltp, uiii^iii uiuwnL.}$i i^ h. ^n^io huipnn qopni.p^bujJp k. njfjop^ii_{> 
qJ&rq L qJIrp dbp&uilpu^p.u nffpnt_j(Hiii#i}p u^ui^irui^ iril^. f&t,u{t;tn ^p- 
n.ni_fcjni^ [l p-^ u, i[ ni /^ ^ upjti^p, L. lulfii ntJubti^i qfi dpUfL. fc w£pni_- 
p-fiub tgm tun. iffrij ^luuujtjfcrfii^ Ipupnnuwqni-^ upjj^b^ qJbt^ ft fd-£hiu- 
Jinug tibpnij ^n^iL qopm-p-buMiip. b. lunoP/iL.g, ^[i mJpiiii^n^Ii uibqjiu 
€hnqntfkiu[ ^Uiil^g £ mbqjtu inbrjhu L. qopjzb C,u/UuMupun ft q.Ui[ p-^yujjfriutj 
b^bui^ iluipifiii^ii pu*J- uniiiu # (i_ Jt-^iiiL ^nuurnl lulfb niJijii)^ nipipJriL- 
p-fiLM k. ^uiijiiiif^iiip- ,|>nj iftmjp-nt^ um. Jto ^uiumi/[ifni 1l jnpcfiuJ Jtp- 
ibugji qop^u p-uiq.uiL.nffuilpuu /i uui^Juiiiii ilfrn, ^ui^ffmJ L illr,^ ir^- 
^ni_^ jiuin fwiftnt- lpupnnnLp~buiU Jlrpni.il qopog P" 1 *- nj.^uiO qopwy 
^ijop^ii|...... Il i^muii ufjli in^cf Ju ni lupfpuji 9 fi P"/il n^mJuip poping Jt- *) diOBB: Gaoueiijui florpa BeniKiro ct Apu. Hapojon, ci. 118. Digitized by Google 14 rftf^MtfflW B A b ^^ > djH/Miiii^dV qftttyttifc rfe*[t 1722} £i*/iVifijW* 
|&p 10-/^ ;prt^kii£i/// t T^niLi] dibtfWnpi*iift" btfWJfr /ftoprfkjfk/p^ 
uftfi, Hi.liiii lil tfypijtli Rqpii>#ttJ#fc (^drfA^ /i\y^ fcji *»* 

pfcf fl»nLiiirfcp|i ^wp^bp^ fuj&fr ^^u/V, Vmi^iiA^Hbfa t B^rtkl 

frkftf. h>ph$ R. Jkiift'irtf £ 1728 P*H/A fc ViJWtt/$fci#i!L %n> fi^ 

ip utmiiiiintil k Wbfr$ tiftittfi t^urxfi Wb/^ l^iirfFpifctyW Untyi/jfc 
mil j£ ^uiiLwi[iiipnLd npdfcu cftoJitfiMi^itft_n{fc fiiW&i/fptjf ptf ilrifcrttttyib- 
C,wu fcijpop np^rit., utfjf rifto^ t^p/i ^ut^it^ in£tf, &_ npt^i;^ ^Wr- 
pnijuiliuij fefuiuUn^lfrfiLhfi frfi^. J few if^pb^ Vlpant-B £ fifr^ tipWi/ittAp 
3nt/ii^i/i/i1i 9 iipi/ili ;frn_n L u^ty frpilijlfo L feft£fc-/iity *W%ptlrii.iJ £ 
Vpiii HbwU^tih i/ftp£ hlArji ft$i< fraUlbilldilfilbp\hiJI ftM/ii^ ffofi $fri* 
iJ/iuiii/iii ikiii|pni_J ^p ^JtLjuinii/ti pfep^rtt-J. piiijj If tf//»^f*iD&/lLi% ?W.fr. 
^iifj i/ujIi^/i rfdtti ^/i1ife( t(i tfjfi lfin^/ty ibuitipwh^ b. jAiwUHdptftLii 
Cftuutniuinb^t 

liiii^ ^tpii£ iitlftiiiiiiity t {ptiiii fi. lin^./ia/j i/fljiikH^ ^ril/ty /, tii^iuu dbki* 
npipii_ % lipinimiJJJi Sriifii^i/i/i afc^/iVtiiip^kfcfi^ ^uii^nLtf £ Sril/U^tftyfti 

uuj titutiiii/i^ ^liiij^JiiiiiriLi! £ frp"Af ^*f ^Op '^fla^WlJp kii^i^^ 1 ^^2* 
mriiLpbuifip. p-rinbi i^ 'Abajpfiqi 

8ni/ii^p uiijuui/i/f ^ni.i^nLiii^ t 1^/1^ #ftty t ^tij.JtrtLil Jop/i^ h. 
^t^p miL$%«f /i L p .J^iiflyp bpttinmtipt fil i bp*bbtktil ;frA*.nL» t 
^ujp^ui^iuti/ilfi *bpp ^iup^^iWti li^luii ViprtgnL^ t ^purk, ^Aj^ ipbijfcityi- 

Jmi % <J^pini> ^ou^fepp: bpp ^lii^iii^iip BWtiitiJ /, ^iJp^h./i 1*i^ 

3npp % Sn^u^i/ip «V^pi/V> '^n^ni/ ^iiipIiij^LWLiI ^ ipiii ^^rjt ^wpni. J fi/ilit 
HinLfup Hu'lpLS [tLp Cop Cipiugufiip **)* t^l^BjjiSi'lrpif J / / ^uipiiii^ntiJ'&fc *) li^ fcp. $67. 
q.b'lbpwL XipJiiptill^ *iu ±wp fiii.p£n^ f &. iiu» 1 Lijui^fc^ t *Hfc«»*pp^*f« , 9^ ^t^«- Digitized by Google v*;*rtt s&a s fnnfeuiiiiiiiifep/i ■/[)"!£ fc- aninnft^U If n wnpnL.il t J&unu ^uin/nii^ai^] ^iuluj- 
j>iiio nuhpuhnu am.uiQ ilnpLuriLutiAjn liJ bu % %jiLJhumiuu pbprLn )* ' 

§nilut;ifi[i hpfctnuiuuMntLnLp-tiiuU ^uiupbini]* piupfcLuirfiijlirit_J t; &piu- 
E.bnn.h Xrpih&-l£n-huh £fcln, nn G-phiutlfi tn IFfe/ftp j^indntoq/iti t ~fe- Vnuj 
pinpspi-nu ni_ ocpjm,j&buiUp. ^uipdiulfin 1.0 £ V frm^ l***uianuunh inujiiJ- 
nuj^j^/i uniuij J/i .gufyp op fcn.ni.fef nig ftwn^ wnJinLO £ iuupIipi\i^op * fc_ 
erLlinLi! afcinjwfrinilninqfclii biifjni^i sp"i^"i(nLiI r < bniub umfubi ifftiuinh**} 
fcuinJin L fcnfrli UjuifWj t dfeifc.Pi ' ' ! '" 4 ^•■/Ke P^iuShwqn KtnnUnuS h bnbm. nnnfc f 'huili/ifei, nn 0-fcIi_ 
Ijnnu) £n ubfp^pp inhwnnup, puJU} ubm L gnLj&pL.u jfgp iiilini_ii b_ UmnnL- 
fuujli-a^fc, nn 1723 firni_/i Sminq qbmhnb >nnu IpuiO qonunqbufbbnhq 

filunL^femli_ lPfc//M> 3niifj^ifcri, ubpui J^niifjuifc Apwp.bpn.fi Wb^ji^ 
tWuiitfi tfem* n.nn^ni_J £ 4>tulfiu^-njfiili^i O-t" 1 * J 

Vplfnu. [uou^ until uuiupu. tPiuULu^-tuiuUn ^nmjuippp lcrni_np. qfr- 
nfc UiiififcOfiinnf- mn^Jfca £n, Ulli V^g^piiutniM £ujI»{i SniAibrnpLh ''u|iii2- 
inofi £p fJiaftnuinni-ir, ftpp J^i ujutpupq.nLjirbiuu ^liniiun aihiuanuuiu iliii- 
iniuufiiipinni_fjq, 'nt-Utnft ipiufu ujl. blfWL. Aftuuuzfipi C^umbhhq 'Uui njiilfeq 
Muikfcnn^ 1 ll^/^ fc- o/im tfoin fjj]iun<liut_ ^Vup- 

^ujSUjZJ (innLn.pfeji Suu-UJ4>nn)t P*^uL ^liinfciuui/riulifcq J^gii//jp luUdlul! 
1 nfi 4>iiiliiiiSpu pnlufeii li. ^fein nLnLupLb\j, u^ujSiuliOfcrof li t "Z 1 ^liiliiiis/iu pnllifeii L_ ^'fein nLnLupLb\j, builpiifii tTcri/iIg* 
Cj iui£-^m {£ uo^iiilin upu^tnu^u/hba ^ipiuiit 

174# f^nLfli >iiin r fp-2iiiCp uu|tolrni.fr^ fc_ i^ui^iiicf njn.iiiLa.nLp^feujIi 
^uiJiiip lfn.pL.ubp feujnjfa^ili; nphfj ot^uinLCfnu *buin jfin^i h^nntiiiiuiV inuiniiiO 
A/iiiiuIi^/ino/i t±iunf^LuipiiliUtipp qbpiun.iup&uih ppfelio ^iu^pfeii/i^n — ^^uj- 

(fcp 17)* iu^u "iliijjip ufuiuiJbfnif* ^iii£i(fiiiSfii^i/iii tP/ifUftiJ-ffruA/lfi ^ lfn£ni.J t L. 

^ p£* Tuluwtiq tiff rfiiit^uliiiJ^iii^Yiiii^ujV u/uw|'ttf|ffti(l^^i)if^ Vi£AT^QiiMlL tPI;/(^ 
Bn^u^lt \wlp D irfe//i^-Up»'/'R. i[iulutitu 1 iint.bi k I728p#ulf^, fcpp u/fff-tf* ^>V 
IJnl.^P'Ui^i Bni-U.^/ii>/> i/m/u^uj^ini.ui^ fcp (1722 f7nt_/i^j) /l u^o ^n/jJfcpn 1723 
fl-iH-hy p*bt^tu& t/iYi Outfuili^li^fiip/i /i^/uui^inL^iiiiiV Yifcp^n^j 

oiM/i^ikipn^/ilJhiip (fe^i. 47) in. ir/i^aj-td»u/i/^1i f| /itp Sdi^ HOO ^topq- t »*-- 
^ilrgcff'npniriy ufu«iJiib)j/i . 8"^«t l /»/» ^ £^f Ipupaq £u«pqji^i 1]iiip6"ni-i/ h'b^p ap m|ii 
'nup^ui^iiiifp ouJui t byjihibplig £ fii-qiupJfni-uf£~ iffc/ u. fc/^t %nifui;iftp ui^ii^uiaijirf 
t; ifiiuigbi upuutHiuin.% wfli I; bq^b[t np *bn£b tfiuLiun.'hbpp ^pl|/iV<I|uipiiji^ ^fcnl^u 

,1,f *Wy [J^ ^Ji^impji &iun-p l(n£ini-J £ ^uAjnL-fliiiiup fajp/ti_^ii7^»g i/»^»^p^ Digitized by Google 16 U&WWnhfa+Mu jtuMpuMnJt UMUuMupumubpn: Amn.}jt ^uMUUM^p UMudft^uiuiJ^u i^uuMg ^piubg tlour 
L_ Lpup^ fifenyfcg ^ptufhiupbyiibi wnL.bg Upiubn UmfuljfAi ww'unL.uil^pfiu 
II /»Kgp phuipni-bgt fei. fcpp Otn^-^tu^p f&iuo-LUL.npbinif, Vn^fip-Wu^Lub- 
fuuMufiu nL.niupljbn \wpiupuinp fuuMqiunuMgubfjiL. 1 &uni.ih <PujbujC,n plifeuj- 
Iifcp mw^nt^ iipm J^finpipif-JcMfiiJifp Z m ^b^ uuiuMguML. fuLuufi infwinnut 

Ajiilw'UzJipyfcubpp p-uitfiiunLUilpuu fum^Uuipw^bp iJiubmiP ubthiu- 
Ipuu bplfjip iniSbt^fiu Upiuu^g <IJfrn_p ffiu^?iun_ni_il ^i# Mni_p ati/i(i iu£ 
wi^i/i inmtfiLupLuljhbpnL.d 1 fiuL uiiliijn_p pujp<tpiiitifit.J \uipuin.iunh ibnJubpp, 
npnu^ ^ujj ^bfjt^bbpfi fi^uujunL.fd^bLuu wumIm. q.uUMnL.bijiif^ A^njujfi^p^ilr- 
mi uuifiu^nLJu}S t;pu njjpiuMpbbpfig muMuu/UnptL muMim.: tPuiiiujC,' futu'bn guilt- 
Ipiiu nL.il £ ujju ibnAibpfig fipufi Jp"*J J/» ^uiuinuiinnLli uilrn nt-life (ituf, 
nLumji li_ qjdni-if £ Bui^tu^ (^huipq.uip a.buifi ilom) L_ u/juni_J J£ pbpq. 
2^ilifcjt R 11143 ^frufiuimuuti dbjjij> &nifuk;ifip li_ &pLupbprifi IPIr^g E^w^- 
"\nLih uofJd-u/Up (^fipifuilifi ^Lu^fi-UbiL^pfi Ifuin-Luifuip^fi C,bui jiup<Iiij/fi_ni_J 
hi*! mm pbpij.fi t/pui^ 4l ^ftuhuM^uimuit^ mlifiLifi 

8fruin^ ^ui^uiu-^uiiilip ijinpJfiLiI /; (°*LupULuljfiL.pui (SfinpuiULulfbpw) 
4UL.bpiulj ub pfi '/pu'^ tJ^i ni_p^2 p^PI ^UMnnLguuib^ npp IfninLU* ^ Cu^ui- 
ptuli: Uui/pu^i ^jtLfjtuuiiubft IFbjfi^'Snifu^iftp^ Apmpbprj.fi IPIfj^-II^iij^- 
\nL.ih-uoiP-iuiin L. Y^tuj^ufi ^uiuuiu &ui[uijbuju lPfc£/i^>-ll| J [wi^kpij./iu 
ihiupAbiui ^tiflifj.nt.t! Iru iujij. pbpr^p, npnif^bmk. fipb*ug bpljnubpfi uui^- 
iSuiuubppu Jot/i £p ^imiLnLil: 

C^iiti|J^u % u*pb£n c bn. ^iuj dbjhjiubpfi J^iuipuiti n np&n l Ij [~ n i_p ^il. lip ^1 
nbpli. t;p ^iiilinLi] <J>ui Ziui ^-^umtyi pnjnp ^n^ubpp L. < Uw £p Ipiipnipuunt-d 
ni ufi uibn ^tuui#iiui#ini.^i£ % JJi mfunLp rj.t^u^^ blput. fuLuun^mpb^nL. mjij- 
Afiiiip.UMunL.p-liL.up II. uu^uiUuibinL. <Puibiu£ 1 -fuiLtUfi i b % ni tifiuiib ^ujut/im- 
uini_fc|ni_ ^uij Abjfi^bbpfi bplipfi upt#ini_il t tu^ L Ji^ufcjnt- 'bpuiug i/P"^' 

^uipui^l-Ui^/i f*2\ynn Wb[fij> Untful^tfifi bnpiu^p \FbjJiji-l±LuC,ULutpup 
B) np dbppu Luuwfi&uiuft Luupiupn^Lulfiub Juipn. ^p li_ tifuud uiiiuiuLulj bp- 
it.nL. lfun£ {bui ^p uiiinLuuuigbi, uuj aiLni.il ^ /ii_p bqp.opp \Tbjfi_p_-Qniful^' 
tftf/u L. Jipio uifcij fjuj>p dbifi^ i^iiin_^ini_J: R40 iubfipuiL.nL.f& pLbp u^uiin- 
d-b[nL ^uiiluip ^fiLijiuuiLuufi IPfcj/i^-BfnJuf^nt iJ/iiiii^ui^ ApuMpbpfj.fi IPfc- 
£^ buptijj bjbuAi ll^iii^-T^nL^-uo^iiiii/i, h»m^^ IPIrf/i^-ll^uj^-i^lrpij.ni. 
Ll ^ijui^/i ITfr^i^ Hi_mLlriiiL irfef/*^ ^' l,u, i^^ ^frin 1 ujuMiuMpnL^ ^ ^P 111 
Qi.Jjtniiipiiilin3 Lufipnqpt Dwlpufii JiHrnp </p^ ^uiuVifcjni^* upLuuj> £bu 
LuMpnmuunL.u' uiJpnan uinAibj, my dfiiufij uiL.bpbjntf k. uiLiupb^nif £p£uM- 
huMi^ ifcu-nbpp* tjbui b*u L f»ui^Lni.J t ^LuprnJujifSb (/p'/^ ^tup^tu^nLfc^ni. ti(iif j- 
ilujfini^t 

^t^ff n P tipiwL^ ^lrn.tu^ini_J IrL* IPfc^/i^g-^uj^iiioipiip R pn^npni^/iu 
ujfoiujpujgiijfe li_ iiiiioi^liiii^ujlj tjljiij^n^ Jtn^g £■ iHf^hliI 4>uiiiiu(-fuiif Digitized by Google uftswih *wihiift» 17 lifjlis b. iipui funp^piLntf 1752 p~nL.fi \u ^iJifnt_J £ <^nf-£/i pbpn.p 1 J/iuiii- 
jLLUtluifii u^tumbptumi tSnbmtf rLtu^JJLU^fig ilb^fi^bbpfi n.t^iS: 

llju iipif(/iirpujf{JiiJrpp wb.bgpu Join j>uluU tntupfi, npft pupLugonuil 
tyuiULuCt fuu/hp (H^Il iui$nnbgpbg r'UJLLuiitulint-pbtuu'p uu^iu^ibi i/itui l^tii- 
jbufi •J > fc|^i t £-ft^iiJ^/rpf|.nLZj li_ upui t1b[[-j>nL.pf-L.Up h*lf<lr?pJriJf/nijlf oJiL.nh 
LnLubnL.tnt;p % ~-lul.lu&lu\i IFfipgwfuLuufiu ^uiuAubmif (1755 P*»)t fauj^lin 
fipbb ^upAiuiiuLj b. tLiu^uLulffig f-.Lup&ub£ p LU ^S °- ^ ""/',«* ihuipnnuiguiL. 
6\ti.u bpbj> rLLU^uti^fi gbbpffu [}n r l n c f}^ ujn cP''L °~ uu *f} u \nL.bg ^tu^i/inLp^iiJj . 
J^ilii|.plf£: $u/uuibgnL.pbLuu ^uiJuip npn2n1.bg aSitu^ J^i it^nn^ mbn % UJiu- 
jhuulu^ duiujzn: Ujut/ikn blpuL. <Ptuutu£,-fuLuUp fiL.p ujipbiji WbifiD-i^ujC,- 
ututpjjp B ^ti#i Ll p.uiULuljtjbg, £iuj ilbfijnibpf- ^Lut-LuuiiupiSujuiLup Aniu- 
pbpij.fi W^iu^-^nL^-uo^pu/uji ^fcin, np^i^i \-tufuf-pb-Lvbfi ^^uip-T^nL^i- 
futuufi fi.pij.JmJp Ll C,Lulptm.Luli fiL.p npfu& ujifj^ilcu I ifi u , lfLuiLUULUL.npbg i 
uiLupiUL ^ni_2^i pbpr^p b. iiftuuiuibg (J1756)t ll^/iii^-l^fiL^i uo^ptubfAj jiu- 
^npr^brj bnjiuj^pp* \Fb [fij>'Wn.Lu Jp , np uiL.b[fi ubpm ryfeptifni^ J^iluijiijl S^ii_- 
jjiuuiujufi Wb[fij> &nifuh t ifif~ C,bui b. uiL.b[fi nfubpftil ^irpupiii ulpsbg bn.nL.bi 
tyujUui^-futuufi f|J-iii ITfcj^-llipiiJp fiiuhlpni-p-bLub ^uiuwlffig ttpuuiLuhn^ l^p 
hnb[ 'huiriuuiLubfi \**nupntf uo^pu/bfi Join (l jujl i^uipc/-ni_fcj £p ibnhiLU- 
Ipuuubpft u^LuuibpiuaJujljUJU tpupq.bppbt %ptuU uitnuuibi £p \jiunfip-^iu^n% 

U^iu iu^o IPfcj^p llij.iuJp, /ii_p bnpop Jui^nLuiIi JpL^d-fu !u iL.fi p [/i- 
likfnij* fifiLuguiL. *i*ftL.[[tuuiujufi i5b[fij>-&nifut t ififi ^fcui, uiilpiiirjiiiL AirpJ/fiuj 
p|jpfj.nLtl It. uipibg iifLU£JifcpujijJfc| <PtiJuuj^*£uufu£i ^frt/it U^u ttpuuibptut-tlp 
LudpnnV jnpu uiuspfi uib.bg b. JJrfeiu JJro ifbusuubp uint.bg tyuiuiu^-fuiuhpb *)t 

4^iuliLu^-J|uiifIip ^upuuiuilfbgubtntf Y^uiil^un b. apl[b[nif ApLupbpn.p 
fiL.p li^ui InuLfip u^LU2uiu^Luhfig % fjuiponi_J £p, ^r^ tupn^ii pn^npnifpu p-fii_- 
[uigpb[ t; J^ilu iSbfji^bbpfi n^J n, ni.uuifi Ll Jiupn. nt-niuplfby %fiL.^fiuuiLU' 
lifi J^^i^ &nifut;tfifi Join Ll fuuuifn. ujiu^uiWljij C t u^LuuiLui^nL.p-fiL. < h: Wb- 
l/i^ 3ni|iif^^i^i ^"ij, LffipfuLupfi II ij.fiL.pLupnppn^ npii.fAij ^kkl m P[! P^ n U_ 
UnnL.bg. fiL.p ^bpp u|UjmujufiiiiiIj|r^nL, ujubmif, pt; f>Vf>p ^P mlu l ^PluuujC,* 
fuuiufi LL^LuuiLUufuLuup Ll uiii^tu ^iLp p nupp pnAib^nif Ltpuuin.LULlLUL.npfi fp[- 
Ki^i Lfpui^ uuifitubg l^nt-^uiLu^ C t pujLlujULuq : fippi \)u bpp ulu ULupuuitfitno 4 ni *£ 
winLt^ pnp~fi tfbppjfiu L^uinpp % ^t^/ m P n uiuuig. < *W^Q r^liui wjcfj. ui^o- 
mtn IjbpLU^SfirL. LupuiuiiL.pnL.p~fiL.up l{n[pufi tyujULuCt-fuLuufi u^tuuituufvLuup y *,• 

Uiu hiouj>bpfig tlp--.nifnL.tuo y ^LuiiLu^-fuLuun guipnLAJLulibg Ludb^ji 
fuuuinL.pbiui]p u^ujuibpuiipib^ uuilpufij ntii^uui^io. ^uij dbifi^bbpfi — t^il- 
jhuuiuiufi, ApujpbpiL.fi b. SfjLjinl^fi — i-op^pbpp £iiipnL.iiui^ u^ui^W'p^ 111 " *^t£ 
^li upu^ni-J QnL^nL pbprypi *) li'f/'^-toqio^ fcp. 14 — 15. f^Unp c tuML]uMinL.pftL. < U fcJ juijifi1ini-J u^. l\. lj« Digitized by Google IS WKWWBlWWi "tnifhi ayafak. n iV. tetfjfy,^. (176 J, p.), ^f«"i !,u 1 ^fcWA&ft ^^ 

rfw^Ag itf^ up/i nicf ni^ ^ujqLuWkgnlji ^n uijcnn^ IlifiniiJiufniu^iiiiint 

lluj^-/iiiiilin (i_ Wbiho ^^^uini^ujnn uiuiuuiuint-n bu [nbnufit fitum 9>uj* 
iLUMfjjiuihfoi) db^gbbnhu nubihi^inLj np jtbiw^u liuiJbbuiu umjuff^u i/ui- 

piuiuff ft^uuiunLfi'fiL.hn n/UiuigUkini.; P»^iJnLniun uhpnd jfuui\i k; mn.- 
un^if, npndC,binL. /iW^i t| p/LujiiuHiuifc Lp <Pu/LuiC,-^iu/uh ^fcuii 1762j 

fiijp ^^y 1 /' Ui */l( I ^| tiuiLuitnuitiuinui intuitu-. <P tubing hiuihn iujn0'i.nul £ 

L .. L j. ,ipfr^^u.^iu, 3 ^, p. ^, „j, u i y iP ; '^Ccrfs^ $fc" "!&: 

Quio £ji finLgni. nkpnni_iT dyutuinuii uwnuuintuU nul fell l}i_fci#iiijpiiJ unij 

fe% ,#f^W! JKf^t ^4* ^P^ ,#ffe^' ,^9 ,^«? .£(? fe"?, 1 ^ 

*) ^fc^Wi 1 Digitized by Google <MWN^YM>Mt 19 it^/iLj Qm <//ipni( £ffitf*&* t umlUmJii a^nilVfrnk tW^ 1 % fr&wtk t; fer 

^W, uu^^^U %u%&wfa fan ^mUi^U{pl4 t i^Uf^ ijop^/^t pp ^^m? 
pniaft 4>xjji&Wfi{ W^itfty ^^bg^r^u^ &fo* % fyl^ g£p£, fep 

^Gb9 * "***"$>*( tfisuMunufk (&. Au/kApivg+uV ^uitu^m^m^ bit k. '^ %gr 

4>yjij4*&-|uj*fj/i ^(r«» CttaginnL^liLk b% 4fr.£nM? ^feuiUJtwji in^ifi^lii^m^ 
nL^bhu^ni. d/i£jii&Jify ilfy/i^ifirp/i fcpJ/p/i It- ^uM^u^fhpfj ty^pfcJrfl/? *?£&♦ 

p) tpt ^oipijuiiu^i ^S»t ^upwnfcpmqiJ ( ai(ur?m^li ^WJ^&fcrf* ££*? 

/lii^Liii^ni^u *£ n^ ^friii upuuibpwtpibpL fcpmuuJUgL £vtf"^fc /U&Jrfiqty 

^) ^"fl Jfy^fifcp^ fcpfyAfcp/ig ^MiLui»pfiM<»^ f*wptibty ,<f{fefl# t frnpfc 
qpmjiii tuirjjiu^iii mkw^hpt} ^uiiluip. b) $ufau.C>Juivi*g \wfmp^^r4 
%np \inuu&nLjJfbbp LuUb^nL. ^mJw/p<$iijjpi;p^ii-Jj ^/m>/> fH-Jifc*^«M Imuu^t *)t 

uwfpufii hpui qpij^i L jtU^npi|. j^ppiij^/iJ |wuiifp ^inpa^fi% n^tu^pnLr 

i/^, rip /il[i Join (r/}Oi^ i&{/i4> 3n^u^/j^j L db[ttf> llipuii/ilj ^ui^^ 
^piri: Uu^MJ^i/ ^*A^P^ |"*m^[? $fi mmM )[fcy %ppi t&'lt i V1!i ttltl? W u W r 
fauiLoAl aU^u bpiinuufc jjl;£ ^lupaiphpnt^fiiJbp ±u*ptlijtg, jfji^^ .^w4ft*- 

^tfUuVtu/, uliiiti(tu «p J^fi^-3p^t^ uujum./1/f ^^114^* t ff/i <y lenity Digitized by Google 20 QftiMfllMN'M, np ^ftpm.uiufi >^n_ii^ii fuuiUp upuinftpujipj £ ajmiobi C^uj^i/tpnJi hutuUfi 
i(paii II bppiu^J-[uiiilJU ^ J/n_u (f"']^/ 1 ^ yup&iuLniJbi ^ ^LUu&Lubji i/n- 
p«uj, ni-uuifi IPir^i^g 8ni^u(^i^i nwipiifufro^i q^opj>bp lu Jn_p upiitnni_ujLJip 
huifLUMlikplig fiftuftu bLuiii^li wlusruf* m-nuipbby ipm </pu*J* Uiu J/i£n- 
gfili ^uj^kJuj/^i L_ l^ujquifiini. J£i£fi_ piim l^m-w^ (ttijJ^iijnJiif bn>nL.uii$p-nLp£ 
B^IDi n P ubp-uip^nuS 4rp ImiiikJuj^i fuuili^iZi, 'bpiubfig tifupjtnuiJpni.J It. 
tfinfini.J £ ^frpiu^/i fizfuwuni-fchbtuu uiuiljt E^uuf£iu£i ubn ^w^inuiJuffi- 
3>ni.J ^w^^ptj.f} fwulip if.^iJni.J £ Auipbgfi ^btpj.fwbpl^b b, J[r& funu- 
mnL-ubbpnil upuiuq oqMnLJd~buiu Lpuuinutit *bfiJni_J /j ^iujLl ^pjiu^iuf fuui- 
lifcp{i|f, p"*^ J/ilii^u fepU-imn/i fuiuljp J£ ifMigpt*t{ tinLMiL. £ nLntupfyni-J: 
^n-fcjnif np £ii_p njcffcpn 2.U1111 §jtnj>p bu iu^u bpbjt p-^uuifipUbpft {bin 
/pi_ni_fc|ni_ ^uiJuip' <*"J^i/tpi-/i {inniip ^in^tnnLp-fiLli £ Iju^nuS $fii.ut;pu (i_ 
bppui^iJ fuLUubp[ Cfbui L iipmljij jinn niupJlinLJi lljn dfcgngfrb Bni^u^- 
i^p «|_lrfi- Llo <tufrf2u11j.ijnf.Jif tp 5 nL P ib^ypb j>bo[iuubgfi iputit L_ GjP m 
ifrwfv u m uitpul/ubpp (i_ upuuiJkij/ui, p-£ ^ ai ^ l /tp 1 }-/ 1 fu^up ^Ljufpnfpufjuunif 
l|ufp<£ufinpfi£ ^n_p ^piUL^ipiub iJiE^tLpbbppb* up why nL.rpuptjb[ t^p bpli_iii1#^i 
l^ntplbpp ff mpuufeiriL: ^frmuJuij fem^i lutftfiu upuiuj> ^ujunJiupii_J fru 
Lgto^ii/li^^iZiirp/iii, np bpLLUi^i^i fuu/bfiy tinifuintiiJpfc|niJ nlfnt_J yA Sni_- 
ipiffu' (PuiifUf^-fuujIf^i npij.ni. ^ijuuMUnL.f3^buju inujlj AuiubinL.1 U^uinfrn up- 
pufiig J^£ fy"-/"- t "»frij(i nLiitjffc^ 1l {ira^/ilifcpp p-ui[iubbi ^ t^V^l ^ 
^luuibpftu^ npnbg J£j> li_ 20 ^uij plfinufli^g* Hpf. fuuiLpnuS t/A, nn 
ITlr^i^ Bntfu(;i|ip otjMnLp-biuii {umuIiL^ L iibpfiubpfiu uiaufuuS tPkWi^> 3ni^- 
u^-i^ip juipfj.nL J £■ UpuMUtj {uuii^ipp II biauif^ ni. ^ixjii^iiiao^i Cnuj^^irp- 
nJi uoip-Uiuji {bin pubutit-fi ^ ibqi^pUbpf^ ^buib-jig b- ^biutniupwlj 0-/»l- 
n/i Jom Jt^ J^Pf- tfimjnii lipiiftia, p n £ n p t^bppbbpu ni_ uiLiupp ^frui ^ 
fu/nt-ilt \banfiubpp ^tunp-nuui^S u_ p-^[ n p UMLJiip[iy qpl^niMMO ifnufu£m.t!i bu 
fipb^ig bplffrpp* tt^ u [ub[nil ^m^^pn r /i fuiuiip iSuMpi^ftl^ ^ ni_i£iifp^ni-J ifiui- 
4unuinuibuMUubpfi ^trin(i_^ic| Ll ^npr^npnud /; ^iLp Join #|.ujn_ljiiJ^ t npu|^u fj/i 
tiujyp buipnnuium^ upuiuy ^ui^iij: < bpuiii v p_ ^tu ^unliif<{iii^ iini.il ^fcm ipnn.- 
iiiiiit "J A/ kP^^'PC ^^l ni l upuufiuufuuiunuS bu, fd~t; ^"J^«/tp^ [uiiitiU 
biuuL. fcpb\io p-2pnim.nLfitbuju upwnl&ump li_ p-^ fipbuj> J^i op </pt^"p 
^p ^uiiifrlit bu/| iffipuiLnpnLJju&ubplir) ni_ tfiuifvuimulfUMUubpliij il^i jtiuufiup 
dbpuiiLUMiLbnL.il bu <^uiC,ift;ptLfi ^uwlufi Join, npnli^ liui nLinlfiitn. ^uii#n r frp<S, 
'<J/i ^ mufi/iu li- pd~{>2^ li^uiuuj^ni.J pfh^b^nt.t 

l)pp lipuili^ l£ujliujupijp^ frii pli^Iini-J % t^iuu&iulibypbbpp pu^lini_J 
4r1i 1ipui^ ^tmu_/ig II itjnnnupnnL.fi b*u < UpuMun. y npnifCibtnL. fipu/uj* zuitn 
uiuiLmfi lpinnupnmAi[ L^jAm lipuiii^n. uwlpufii ^ui^LJI^piLft {uiobp Juipn f /i^ 
^ ni_f£Uip^ni.J np innuui/i^ fcfrfcD|riif ^fein fcii pfrpnul mn]. tLiuuiuiljbgpub' 
pl/u, b, <*iu^i/t[ in r{ v juLukp lipuiiig^ ^uimbpfi ^/»p"^i nt_ ujl{UjU$bbpp ^pin- Digitized by Google <Mft£Uiih <W1M1* 21 piuuib[ £■ ifiui|^iu: Cjij ijifjpJnL.if.pfr ^tuJutp if uiif^fJu^tVijfrffiVpn u^uncil feif . 
utuuinfrrj tuuifc| <i" i ^«/tp n J» fuu/ufAMt [Pft ^uMlift opfrij ftum^ *i u, ^ l ft/ ln rt ' 
fuufiip fpuit^nuJ £ *Ku JjJluI^i Jo'&tJiJtV&iftVp/fif k. iipiuii a, uiunt. J £ p-(j 
fri#<i iLpmil innf-i^^ npnt^tVinu. ^btpj^bbpfiu tfuipiuiuipnLp-finJii {unuinuf- 
tjujj L. jtnnLfii npnif iiptuiffj JrT-^iitjjJiiifjpfr friii ^Irin* fifjcfj tu^tn^ £ intuJ* . 
J£ij £j nLfjiml in? nnij.nt.tj tudnLMuiuabbi It. fLpiuJ int-ijfrJt ^uinuipfe . 
JtV&fjjJtVfeutVpp tunjuifo, npn£ tipuuituufuujlj wuifitt. tpiLpu bu ipif fjiu li|i- 
pail Joinfrfj If. fcpbug J££ funp^ni_pfL uaubfjnf uiutfjtu fcrii upiu upu^UMUr- 
fiub fpii-Jfuppt Vuilpufii Jfr bpl[nt- opfig Jfr jVptV^nj pnfvpp ^hjujj ^m^ntf 
t ) ujpilfjjifi_nLiI iVii (tfjj^i^nn^i fuuiufi inuiii tfpuM^ pnpnpft'b fpiinnpfc jjil. iiupif- 
uiuiipufi CL^ii niuLAUripnuP^bujU Jtuufrij ^UiCfd^pnp fuiuun dftuifit Jfr cfmii- 
uifLUj£ jubjnij* ujn.iinL.iJ 4' {"-f 1 npfj.nL.ij li. Jcpfy ni. pnpftl^ tfiutfu ini.fi £ 
j*jjiif\£nfL, ^frf/Vf* CfjJJJfi/f tlofjij np frpcii ptupblput) £pt [vtubji Jfrt-u np- 
nji^pp II. Jfr 'j/'iip, npnu^p uujpp tu Jtufujjifnfj (rii ij.ijfuojij& fJtunL.fi, uij|f 
pof&p pubfntf iftutfu £ni_J uiupui-punLii bu bpliaifiiji fuuAtfi Joint 

^uiuiuM^b^f^bbpp tifiiJ^ujuj4;fj ^pufL^ipnial kit <thfjifui^ fuujiffr np-- 
nji hppuj^iJ |ufuii/fii f np uftpntf iujij<tij £ uinJjni_J It. atuf/iu £ SHJiiiJuff^t 
^ui^tf^pi^ft fuuubn Ab[f*ji UfLUfJ/i &bn.*UuiLnk.p-bui£p. iffuJui^ tj fj^ini.J £uiJ- 
^fiinJiiio/iiifcrp/iu, npnii^ fipbufia. luu^umuijpb^ £/iu, Ll tunijpuni_il £ up.-- 
ptifiifj /ipfeii ocfMnLf&bu/u ^fuuifG|t Opfifif^g ^tupq.m.1] til iiptu fui"|-{>pp ii. 
fnt-uinif fj.uni-J iVii ifpifi Joint T»^Jni_J £ ifuili. sbpml^ p-uufjuunpfili, ni. 
i^pni-tuuft sfn-ui^fiu fuuiupb Ll oo.uni_p-^mu ^uj^ant-Jt ^n^if juiiii^ipp "/- 
iinLJ t ifn^uuji^fj aiupbcjfi [btpj.[i < Ubp[iu^ funuinfJiiiujf^nf^ /iLptu^uju^iLp tufV- 
Jt/iif 5 p-nL(SuAit bt. uffLujifa uupjjuiVjnL. tipuiiftj otLUnLp-buiiip* ^ujJ^uj- 
nJiinj^iiftVp^i If. JI*[/>^ UitunJ/f ^tVfn f ) tup<£ujfp_nL.J t^ ShjiU itui^fi ifput^ Ll, pur - 
fjpfjni.J uputnbpuitpSb^ bppm^J fuiuhfi £,bint ll^u cffjiJtiiiaifff Jfcj^i>. 8ntir 
ut^ip ^frpoff^ p-UMq.un.npft Ipupqutt^pnip-buiiip. </puifj fop^ 111 / qutfjtu ^ 
^ifi^^piL^ [uufii^iif oqbnifhburlit UijU [ub[mf hppuj^ul [utifijp fihuMnubniJ 
1^ f^tu^^pij.^ fuuiufi upupumu nc tjnif / pp II. fit-p (tVin. ujrLhb[nif ^fjuiii^t J^t 
fj^tifp, np Jiffjjtjfjj^ tp SNjjii^fiitjnf-J, ifbpuiqjunMnL^ ^ f^nL^/it \fpiu ^tVai 
aJjiTL-J tVii /ip/ f Jtf piffnuiij^^iiiVpnf^ u_ uii^ii fjJif'ijJltiJ^iVo^, npnlj^p 111^ 
i|.!ijuufLpni_P^j!_«jp uuspj»b[nil ^puft_/iplV[ 4/iii bppin^ d-fvu/bjib 1 

i^nunnil ^fununLJ fcif u_ ^tfjpijfj/i ibqq.fibbpU nt. ^pt^tifu^i {/"-ul^/ifj 
^uiifijpt l > fVf|f{.^iijrVpp pn.ifnL.J frii f^wC,^ pij.fi fuwufjh II fuuuifiu upu^u/bfn 1 -^ ' 
b*u np if&iupt; fipbua p^i; uifLfu^if u. ^^ ni^tj ujua.ujJ funuuiiuauf^ r^uip- 
iiiftiipni_p-fiL.op: ^iu^l;pn^ fvuMUp Luh&uipujniu}S iftiufu^nuf t; $fii.ut;fiu fuu/lifi 
ifpujhn, Ll tjfii utjfjnf.J ^ ^fjiJnfjiVj f^tVtjii^iiiO'p^i qifuuiuip'ubpfjh np um^ilu^u - 
iijiif ^iuif£nn *ipupb, uui^uj^b upuAi^g ni J^f nL^uin pni_p-fit_1j itii fi.fiip<{ifnf.J r 
. k. ufui^uilf^nLt] fcii p"n^ tnMff uiuupb^ //tuJ ^ujJ^ujn^tijp u. ijujJ *P/ij/iuui- Digitized by Google m BJW«frfB*W*\, ^Uj^ptiAtiijfti, 6kifr£ '8n^^i 'Join, It. tfttr Jkffk*tn ^frpftpiif ulpntvd t; 

j)fcht.rf £ S^rfi iurfif/i t±kp*£p t- tu^wh^i puiuiifeiA tifentj iftinul i; tfwptfp 

Bljftt ' jiitJjPvif^^iiti^/i M|u*rt&fm.iti{ $frp**4[ p-fcrfuiiuipp >^4rcmtf^ir 
^nlt|p !'iin t^/trtol t l 8*t[j(K£ ■« (ft*t/t# £t/i£i , ni_p tin £i.p i Anpi^iiiV^ni^, ttyfnftfi 
*jd(p£;p Hfrt*u^ ,^^fi_J tflt&Ji1rtf{nf_ ^li^i/^pi^i fuuitrfigi 

<*IH/i#£^/i Q£w II *l/i t^fl*/ip t^WftnuJ -fefiiufi l|biMii(^*U-* kl/i op JipOf 
fcptg npi^/ftf 1 'tyWtffa].-$l0t»u&futi&{i, ^6p ^ptliiJiljWi^ jinrtWt-^ t ^°M¥ 
iL ^l&lfti*<l fit; i±Si*l-i5 £ntotep*finn/i ^"ffyi Itp Jpp, ^frlft/Akp £ri 
♦pfc/*Jjfcj* ^u^J&pfiif »^hjk>ni_J £ &uiiibtip4p^p II jtirfe^itfpfe p^fffifit? 
lftty^£ ^Htfut^t l/ptiij ♦4w4M(2tlr fj/iL#f nul ' It. • u/ftjf»cJ ^mltnpfcj jtpui . pm- 
1iiii//fVt l^rtji/ ^/i-^ 'Bru/u&ty/i -ffpl^i ^ttf£ L mp^B^iiipp ^i(p t ^ptiL- 
Jiiilil kwtLfrV ujrtibfc tf/fct^tu/f ipii_pu t ^tw^rtttJ II • fir^Sintil; Jamiiiii- 
jUtubfi Vfop^t* *ft»"lj« ^""yp 1 h- fcwaWi#£rpfi t[ o^iint^Hrmii J fell s«iiiiont_J 
II' IjrtWHpfc^if JfjtLptt <ri ^riiiJ ^uipAtHlint-rHfybplfu, tfjupu.t/ipfcifg P^Pp 
lfap^p' l liiru)^ <k llft|jfiig 'ftfftftf^ifvp ipviipu I; ^mf/m tfi#tfrii/i ijop^irp/i *j_£tl t_ 

pfA{uiHttJ^ii_d^1i k-iJuqif ftrtdtyfro, np QlrrUifWii tmUopk'&bpty' W**£r 
iMh^-^lMI>4i&*fu^p i Mt^ iir4^p- ^tbtJiiip^rti/ ^i)rt^riiiiii^ ^^ ^fiimiiuiyi* «£. 

^f* If/Mtfpbf^&njiQl?' iiibjilrWitJ^iJ/iW^li: lf Knfc^ui^i phf*^ ^"MLp,r"Pp 
ffUl^iilp^^'^id^N^ t''tf/i^to^i op ^mpWi^A^t 

'*P*tjto*t*Q»2i»fitiuAii k. \ptai^(i ; |np ^iiigikii/i ^/#p«)Ji^npf^ >#picujrLp t wp- 

<H>i.wLJ ^ ^Ykpiif 4fcW ki ^piftit/iprliLJ t "iptot « iflfiilifMir Ifeff ut£ ,-|n|i ^ffjf^S 
*#/#^rtp*F, ^rttbl^ a r «fak*« ^^^^#^P *rf> <<pp*f» ipm ^p%- Digitized by Google *&£&». mfo 23 tuiiiut2Siim.ni. J *)t 

>l^"C$wJ& t[ '##* *8«W^ W^Lfr,",/ ;u,in L h L j t *p 
riiii^/i d'hiiub^ {bin II i^rpiun_iunJjni_J fti_p bpl^fipp Apuipfrmj.* 

Tim Diijii u^iiiifitrniuqiJuG'p uixjpO|rti_a ^buin^ ubihtg. ' oni|a£iJip tlbn_- 

hini. Jt v frfp.g ht^oVpn ^uir^cf ujlif|!m J ? pwpdpwQuiuuil/, ^ Ui $ "- Hrt "^pi^ 
£pt Om fuJpij.iif£ £i k o^nn(;p ? np mjli d-iiUuAjtu^ ub [p^«tpp tl£p (uin^ niJii- 
o/ii-ui hplLnip- t;pt ^frpui/pu^inLp^i^in ^piuu ni_/juip^fri l £p OJiJ^oli ^m- 
frnnnhnun **)» 

Xmii ifuiii liiii^p^ ' £p munuS /ii_p (op ti| luwbpwnuUbp[i u II. nbn. *upiu 
t^miLWunLfrbuiU dmuuiUiut^ pli^biuq.niupi i|.npVnt.iJ £p ' &_' ^ujfuif i^tiipntjilt 
Ykdf^j lytf-pAiimnuipiup up in ^inra.muuipni.|d^pL.iin ' bplpup *£Ji!i_fca % If in n Ii^Iul. 
ibaj^pubpft it£J ujiijuiG'pujaJ Unb^jiu T*/;opiuii' ( r^/iLn/i ' iToin: 

H^ UjUupupuib[fi ^g"Jvp uiuuM{fj(fiijf liiii^n ' S-nnmlnupiLn *uitjutuj£u t; 

•Jtiili"-..) -;.»v 

piunuiinpni-iit 

fr ft* k ^ u, 2 W"(| , *g-^t^/ tu pP! uutnuuo fiLp iituip-n^p <I/iIi, (pm- 
duifi £p ni_nUp^nLJ ? 'np f»npun£.I#£ni_ni.J pmuiul^iu^ pLp ^"O. ^uip/iLp' aj^- 
pnLnplrtrpp ^Ifiuli^tii pLp jtnnii_{io ^fifuufrfrii^ npuj^ii' q/i £uj|i/9iij£utfij ffco* 
tuXtrpp liinjiijlifipn- fiuM^iup^jpuft a.[nl^up* lijnii ' Juiyip > fiimntunaiii^p ilr- 
ppj>fit/iijn\ aViLpu . T^ ! a.ui£^iu k uiiiui^n L. lunQnunui] £, "" J^"^ unuinh- 
piuifj, npni^Sufhu. pu^p ^T^^PP ijfuiin bpwqubp l~ inbubj^ 'h. uji J J ^ 
umutnftl^ tnpifn_p £t flpn_/?Ii £/? puni_J ^°pfci I 4 - ^Pp UUJ SQi"i. bwiuafia. 
pfLiiiu^ nupi ui £ pn.Iij[i iiipn.£r£lf£ % ubf^i^p spnuJ ^ 1^iu/l>, ^iP ^ n r n, - | J 
L_ /i^^n uinjijp ui^jolinuli flpn-ni_ 111^11 iiiiiop/iiiui^ ^nti|U7nLjJ|iLti^io ^ni_- 
ijnLiii^ Umipn mii^nilJ ^ iipuilif p-£ ifrin jt^uiiLUiuut 

Vrbifi^^l^iupp qJinuU ^ «"n_uij # ^itp' uupuutttCnpubph nu/jblfgHi.^ fcffcriuJpi upp ^iniiUni.J fcli Uiu^)/i-^/iLp*|. ^>^t7 > ' utnhpntnp* " ^if^P b? m 
ifni_J ^ dpriLjj L (piiiJm^ni_iJ f uupnubi. np qopj±n ' 0.111^1 'biiinuA a|r 
o-uMj^fLp ifpwi *uu* inpini_p iWtuontji ^, II fepjp {biun^y pju pApLuLnud h; 
1°^b Xfrkpfi iftngjiu {puiUui^nL.d { £ fiLp JiJp^tiiugp li^i \g|»> s<i«£| riUnbi, 
np upuiug a.ui^iu tuuJft^uiiuJ^u fiuiuutuptipC, phljubui Vuj±b h J/i onh 1 £ 
hiJnul II J^i Ipnhp* fpiip-ui^ nI/ni.J pbpiiiup^ puiiq ' «itu ^/"«-[ ^ a.iini_J, 
0>uiuni.J ^, ^i/ 1 fruitpnt-J Ll mfun^p uiu^tufauhjnLfiPbuiiip uuutfcjni^ dfili ^■f^wif friiflf Yi bpfAi t 

*♦) >^«i% ^.^5 -y-mJ. ;. ^. fa r fc. 535. Digitized by Google 24 WWWWV uirLiut £ 4^nuJ ^fLfii_£i nju^uip. uiyjwbn Jop Luii^^p lpuuiuipL.mjS l^ f 
1l iim nfi^fifiLiJ £ Cfpui^uiujji rj.iifj.iiJ^irj**. 

Buijo, fiul^utuij^u IPfr^^-Bt^wp/i ^tujli^i J^O ^fc mil friu( ufipm^u 
li^uili £ uibnb niAjb UnuSt 

WbihjZ'fcl^liluMp B» tuJnLijZitii^ixj^ £p IT/t^i^-^ui^Ifuiijiiip B-fi ij-ncuuip 
Hiltupiiuiii/i (ITuifi^iiiiJ^i) ^irui t f 1 " 1 ^ f uu 'jf : l n, l ipuiu x lim uiuj^ni_iJ £p 
if/i u£pni_^i Bfiffiu w uni_1in i^i Upui ^uifjuip fiiu l^iupfiiiiiifiriLifi^i <Jnnni_i] il^i 
^.bnbafi^ w^ff/i £p wli^fri II uiduipuiunn l^um.m^b^ tt^u zpunLp-buAi 
Cfbui^bpn dfiuib. wjcfij £^ ^ UJ ^ 1 * h- ilp^.u*«nin. Siuii-frpp futun-DntJifnt^ t/ui|- • 
n^i \Suin.bpft ^fri/i, pn_lik| fcli iiiiipnij^ & n PPi nn fr ^t^ts Ipuplfuifbinil ^n- 
uni_J £ J£ ijtnuiip 

bpp ^it^t opfjuuit-np l[pup £iinLil £ uiifnLiiliiii. fj-iiiLiirfmjlini-- 
pbuiu u*iuupu x utuumfi^ jnt_rpiLJij&, uiin.oni.J £ opopnqn, npfi tlt^f ^Iiuife 
£ iJiunLt} ^"^p/ 1 ^ 5>p/i1-nliri. Ll nJibini^ uljbupnf tun_iu0n % ujunt_i? (^, «*Rui- 
u/i np ^n wrpii^i ityi Luniufuuft £ ufipnui* {Pb^^^LuCjiLuawp^ utnf[iLn 
UM^utnbn a.np}S iniAjfri ijbpapnL. p-nn.il >s SjilfpU $bpfcj>uiuan iu^/uiu ifini.il 
£ fuuitpunbaub^ upiuu y \unuinwuiu[m[ niJi^if &ii(fiiiiipijp^i p^nbi npr^mJUt 
Huilfiu£h pujtp lPujp£iiiiJp t np ^ii_p ^op uJiiilf ii^ij>ntjfikp£i J/;£ £uuipni_- 
fif-fiLM f-ufe[ ^f/> (fl tp t ifiiLnul t t *^C tP w UjrLIiJ J" wiLiifcjt nt-uinfi b. 
^ui^uifLni-il £ jipbug l^iuiiu fewiLiii^iff, np uupiilif^ ^//'•£/ > uftpq^niMi 
Rpn^nLiJ b% iii^if H-fczkpPj "p/ 1 i M, 2 n P , f- uinauf-ouip ^"it^P upmnpuiuui- 
i_ni_J £p upuuibptutpSfc fc|filjint_i l^ui/iiili JtmifiuJ £ Buipu^i ububuiLp b. 
^\jlu)S 3ft£ngpb uptuu fubna.ni.il fj* ^t"5f "P" 1 ^pk^V d uia ffp ni l h- fuupii 
imuUnLU* J^i ^np^i iJf^J <J^nt_J: QfLfiff-OifirViifii tpp ilt^/i^p ^ Ijuiniii^ 
^inuiu^nLJ i^p f|tiiii^ni_ x i/iiupiii&Lni_J j^ Biif^ui^i uti^ujiitltiifi [ntJint 

<bpp ^p i^lrpiuaujn_uiiiJ, Ifo fjn ainubil uupuunnubpfiuy uuunLiJ f^ 
lllli II l|.lini_J: 

I^uj^uiIi uuipuuii^ini-J ^ iiiju fuoujzbpjig r uui qfctnb^p* nn filr^[i l pp 
Inupnn t; /iiluiOiu^ p^- rii^ r^ uupuub^ (j_ uiiu a uj Jui uuj (/ ni J^iiij^u ^t.p 
?{ nL { u I!) '"ii ^ Z 11 "/ 1 m ^p nr \9 puuimU^^n qn£, Up Q-uiui upuj «/pt^"t u P"9-" 
nnt-p-buiut (\i.um[t II n^fipfin n&pfc uiuaub^nJ upuuibpuiniifi fuiunAinLpn^ji 
cf-ujiluiiiiii/^ ^pmrjuili^i J^i iilinm^nii iiai(p /; ainpnuS jnuppU L. pb^p m- 
n.uj£[i < up i/pm^ tfuiqb^ni^ np/^nLi] nfiuj^p b. bmifiniJh^nL. J^£ tjtuifthuip "J^ 
i|_uni_J <J^int_ t^pui^ fiL ptpni_J iholo,.. 

ITfc^^-Bt^/^pp "P'fi 1 5ni.iifr1iiiiinii % Jfji^i^>ni_p-^iLop iulifjlini_ij t £ 
Zipiu fjrnpopp 9 ITfc Wi^-llpni^/i li » Uui Afc ^wfy upiMinbptiiqtiuiul^py {ra.iijlif|.nf,ii 
iin^uuiJtrLtinn Ll iiiiifunliO uitiJliiuLnpni-P-^ii.u £p *Ji 

Uptu cfunliutiiii^ n.ni_oiurj uiEprbnnL.p-ht.ljp Mmflpuum.i5 UiL.bjji b.u *) Hmi[m L b%mlil!. AKTH KaB. ApX. KOM. T. I. X 34. Digitized by Google WISM* VOM» 25 qopbrpugbi j^p, u, Uimniupfi < bl > Ijw^upm.^fi'u Jtnuj&ni.J £p tnfip&i mJ- 
pnff£ Sui^uiumuM i b[i < b d_ tlnninujSjij.LnLUfo^iun ij.uipc&ir/ j>p[iuuin < bt > uibmii 
u^bmn^biub JtuyiMJ^in/jiu^ ftbjui^u L. l^^p^n^uiuni_J ilbpuiiituhtLbbri 
bpli.nL. ^pfcuinriLi^ujlpi/b in£pnLp£t-iiiilrp, ^uijno. Ll ^puiy, np J/iuijii frm- 
uuiUfntubfig Ipvfunufiu nubb'hujtfSbi llju Jw^/i /ipwif.np&nt.Jp luiliJJinuu^ 
tp fcltyuiU % ( §<HiiboilLili < bfi < b^ np yuilrfpiiLi turnip ^pb[ ^uJJfl^ p-uiauiLn^ 
pnt-ftbuib fd-uitLp* upinml /p/pub £p g.rtpfc/& Ll fc^uuib 3ni^u/;i/i wpjjfr- 
.u^ul^nupnu ^pnnL.p-btuUft J{r£noni{ uiLiAiuUJipn^p i^npbni_J £pi fei. npwbn 
aji ^piiiajni_pj^ J/ilo q c uiLJun.ubppU h~u ri.ni.uufn, ^ni/ui^inLnpnL/c7-/?i_W 
fuuiLpb[nL. % j*2fuuili ^otnbodlfpbp Jir&uiJii& £bnpC?bbp £p uipbl *lpu*q $b~ 
puMlfc Puji^aji_np/i5i t np (l 1784 f&nL.fi'u bpij_ndi[ £p ^uiLUJU/iup/iJ |^iY«^r£ 
n_n i_uiun OMiCtpU* 

lijo Aft^ngpU (ibbbpiu^ *ty, U. %uuii/oJ/^iiip iLpnL.il rj Jfc//i o-3n. - 
ut^iftjiu^ pt ^^C *»(ioiJ«*$fc[ t n+m-uwg uop^fiV B ni_pli ixj^*//» ^puiJm- 
uunnujpnL.p-buii$p. qJjiui *\pwuwuiu. wpq. ffrnn t&Jtp upuinpuiuuimjfi ftLp 
^upijiniij^fjrpnif itnupu iluii \uipuiptunjiyi (?i_ npn^buib. Jlrj/i^-Bni^i/,- 
ifip ifkWujty? i£p % ui^ij. upuw&UMTLnil miu 'bimjuilfn uininiinLJ rj Llbihji 
fypfniniipt 

'hn^buj^iuji uuuiiuil[bbp uumibnud bu d_ Jt^^>-CLfi tuJ hunuiit^ibui- 
& Wkijt^. 'biuUftt;^ (Ffc^^J^^kuAp, npnii^ Gpii^i ^rjtn (fnipn^i Irii 
^uji_iii k f>f_ni-J 1»ujif<£ijjuujpfi tituli^n li_ 3nii^uilili(;u /puff nn/j/inufi C,but 
dftuiupb^ 1781 P"niji fj.Lr^uifjJpfep/iii fuutLpnrpuljLuU 'ututiuilfbbp b\i ni_- 
ipupfyni_J Ipu^upn^ruAi, ^luli ^oiufJoJ/j/iu^j II. 8n^L»^i^i bt^iulinuinuj^b^ 
npnua upuuiiuufuujuii /,( ui/nuiincJ fc^i 1782 p-nt.fi ^niAifcufot Cm Jfi- 
£no^iu ifefkiui ^it^ U*pinS l*upujj4|kwup ilirn.iini.il £: 3nifstuMit u ty" 1 * 
p-nnji^piup, lPfccfyni_J (ln f iujfjiuup 1 CpnU* 8ni^ul^ifibiubp } (Tfj^^prj^fjuiup: 
l{pt{pb IituJiu^ufjp b\i nLipup^ni-J Ipuiupni-^nL-Li fcpb\iy i hmia\i\^t b. *Kujp- 
p/»t( ilujpi-^iifli^ Jirn-^ni^t npnby upnuiutujutuuh t,[ /iLp ihiuiltuhiul^jh nu- 
uiLubnud irk* Rju piuLp fniuAiLUfnil hppuj^iil fuuiLip* 1784 P^. iin^fcrJpfc- 
p/i 5-/ 1 " ^puii_fipniol /; /iLp Join 3nt^iuljL/;u //uif^nn^nii/ilj L_ fi^biM- 
tibjfiftUbpliii nL. \iLJffw2\1iibp\fli1 libr^Sb^n^ jfipp p^ "ifot llt" n k t ^pp. 
^ptut^ipniMtoUbpp njujjiij bu uupuub^ t; intuitu Qnil^iubbL^u btu&nnjilfn- 
u/iu t /iu^ upui bnjiuiyi VwptLfiu bu^fiu^nu^nu^ ( b 1 ilfn_ii bpb^ biyiuiip'bbpli'u 
Ll db^ji^'lPbd inL-dfiu puiiiinuip^ni.il ^ ^ni_^ni_ ptrpnnLil Ll 9 ujJ^iu d. 6 
op uiiumbn ti|iu^ni_J: 

IFfili. un^u cf ujiliuliuj^ ^pujilui^nLjl j^ jp^uiiiubb^ ^mb^mutupji tfuMUjtp* 

ITtj/i^ Qpni^i ^£ m.nJL.npnL.b^ £ l-t 1 ^/ 1 ^ fIL -2/ , j uuj^iii^ii Uii^Ifiii* 
piuu[i Join pni_J ^ p-nLp^bpftrj^ np [uiuup putbmiupljb^ ^ Jfc|£,£-lPkcf- 
inLdfiU) nuiuiji uili JfiOiuu^/^ii ^[fui (7 ntun_linLJ II 9>pfii|.nljfi II fii_p po- 

15 Digitized by Google 26 nawwonw**. imuhfij>fi {bin tftwfu^nL.d &**fi!pijtu ybpinl^ p-uitf.uiL.npli Join ni_p L. o.um- 
ifcu _j Jfy£ k £-lFkc/-in--Jp. ifiuifufbinil pLu/uwjia: 

U^fcpjiuuf/^ii 1787 P". n.nLu\ibpp otLunijp-buiu bu ^uitilJrii_J li_ 
finLpbui^nif aJiniuLLffrtnp tL.nt.uuig tp>p_pni^ b. ybpuilff jihuitpuL.npp fct-p 
5000 1 P4* ni l o^nuH b*u bppui^/iJ fuu/iifi i/pm^: UpuAjf ^Irui fc1* j/i1ini_J 
dbjjij> Wpnifp, Ji*|/».p ^n/in-niip L_ Jfcj/»_p lP-*c/|ni_Jp» Upiuii^ p n l n PP fe» 
Oppbfbutufi CfpwilufuuiwuipnL.p-buiii uiutlf ojuj^iu b*u i^fiuik. ^uAj&uilf, 
pmjn ui^uuibn iuju^-ifp& q.bubpuuf $nt.puuj£bi]p ^puiJiuIi _j uuiuthnL.6 luu- 
f${i£ujti{-jti i^bpujihuinAiui^ fbnLUujoinuiU, npnif^bmb. &_iia._j| t;p bplfpnpti. 
n.nL.u-wuM&lfUilfUiu upifin_jp_ifoJps ^irpui-^p n.ni.uuia nopjibpfi {bin ^bui t; 
tiuiiLunuS* upuiua {bin b*u o^jni_J _i_ db^jnibpp, uwlpufii fiwuLuufwpCtfiu 
libiji^ 9>pWnlip nulfijnLLi £ hppui^iJ-futifli^i u*uipn.lpuuu, Zbn^gp, npn'bji 
uutuuiftlf imuuVnuU bu upuiUi u^ifj^ii. np Iipm Jopfcrnpnjjp ^ni_J^nLfin 
10.000 pit-Pi}? ifipl{uiuj> muiijuf fiupii.nni_J £ Iiptiflf *): 

hpptif^J*fuiiifip iiijuuj^u Luuiul^Ulfiui bbpufntl uiatuuinLbinif ra.ni.ii* 
ubpfitj* uiL.biJi Llo pn_lJujlintJ ij. p-UMfuiunL.il un_-*pni_J £ ha/ipJ^ij.npn.11 
ni_ &puupbpnn t uMnjugjpbfi t/puj^ fibfhji Ij lf^iifIiiii^ni.J hupui^tJpU) fiulf 
bplfpnprLfi tfpuj^ %ftL.f-buip-uin tf.fiL.nh ftViLLitnuiJ-p^/f/i^it WbtJi^AFbtf-fnuLlfi 
Jopu in. dbijiji Wpniffi nuuiinufij>fin. J^i j>iuufi {nq.fi pn_lini.il Ll inuifjni.J (^ 
^ni-^/it Cju CfUtfUM^UMU^ubpfi d iiitiiuhiul[ uijii bplfnL. tLuit-umAibpfig Join 
500 mnt-li iftiufuinud bu Ll a.uiffiu i/-7pmpijifj^ni_J C*uii^|>npni-tJ, < J»iiiIj<_,uf- 
ij^i Join: 

* ^k[/i_g Cpni^i nt. Jfe//»_£ IPtcfjfni.Jp ft*b$[b u b9 8nif u^ wp^gk- 

u^fiuljnii^nuji dfi^nrjnif Unpjig n.^iJni_Jii fcli tuunt-J fpjjjupni_^nc-Ij t fuuiLpb- 
fnd fwlpmn^u oqhb^ jipburj a.nut; dfi ifm^puip-fiL. *{ P4± ni [i n pn*f{buib. 
[inbhj> huipnn b*b upu/bg w^wplfnu uiunLMnif nfuiuiahbf ufLupufia. ip>- 
pnt-PfiiAin _i_ fu^bf i^nL.^nL.UM^ fuu/bnt-PfiLb pi hulf fc/3"t oa.'bni.p fiL, u 
£nf£nnS [/»^i/»* P n i[ muj^i /»p-»^in t^uinp-bfrn. Mwuuffty ^niffi uufibpfi Join, 
*bbppb f bn c [i 2ji0ui^iii^p, nLp fipb'bij uipnL.bfji^. bplfftp'ubpp fcpbltu. ubifciu- 
huiunL.p-jiL.U C t uiu'LupnL.pu L. ^iptii^ ubfji^Jjbpu nt. upuiug J iurv.ujliqAibpn 
ihuilfuimuip [i^uLuuni-PliL.u ni_ii(?tiiufj [ipblirj C,ufuiuiuiljubppu uifipbfnLt 

3niiu(;i^i Lup^bufftulfnufnup ut^u bphnt. Jt^^pliirn/i fuurijipp ftgfyuiu 
4». ^otntoJ^li/i J^i£n^ni| hbplpu^iurjhbinil tluiintifp^lu^j /^uj^upni.^nLO % £ 
J^i0/i "J^g njuni.J 1^. **) IPbfJi^ubpp i^iii^tiiWni_J IrL, np putpb^iu&bb 
^wuuiuimbfnL. bpbun ifiunbuji LupuiounL.pfiLJjubpp 7 np unSbuui^pU ^~mJm- 
^iuilfubpfio ifuj^bfnLLl l^fiu /iplrli_p f II np J^iL^Ll tu^ia.ujJ frpbug p-^jutdb' 
\ibpp fbfh Ipudbnbf \uui^tuiUb^ um\u\iu^u^ np ^ipaiii^ ftpuiL.nL.Uji niAib- *) AKTHl. fcp. 871. 
**) pu*$$Ji fc r fcu 114. Digitized by Google •wi-uiu* «mimm» 27 iimli mfcpbinL. fipbug Cguputnuil^bbpfi i^pui^ li_ lipuilia ^ui^nprLlibpp unfit* 
u^u frptuLnCu^. ntJhb^hiub <Lum.u/un.b[nL. 'untfb ^{"iiifini-P-fiLlip, unfii- 
*i{tii b. wfii bplfpuhpp^ np Ijp wpnub'u ftpb\iQ p^Uuil^ni.p-biuU ^uiJuip, 
IpupnmuUuih ubu^wlpiibiiicfbb^ fifcuAinfii jipuiLniAt^nifi 

tyu fuWfipLfcp^i upumuiu\uuiup jiujt/iu^i jj-i fl>ni.iififrpp njp.uinnL.uiiS 
i/iiitinii uiui&LtulptAi upuuibpuiadnif* ^wpntuuguiu on.unL.jd-buiu C,uiuub[ 
^uij ^bijt^bfipli% , npnVg uifi^mJpfrp uupuiinL.J £{A ifptu^is 4,fcp£p uibu~ 
iibtml np n.ni.uuia on.*unL.p-fiLMp nL^uiunuS £* upuiujz ulpibnph ^uulnub^ 
>fcpm/ji/ii^ np ^tiij ilpiunuilpuu oopjinil ^iup^ui^nL.bb hppm^iJ {utu/i/i 
iipiiii, uuiltuifii sbpuiljin ni djiuifii i^bmb.bn uiju iun.m^uip^i u f ui^[k. ^m- 
-cSuiJmililfq ^tu^i^bbi \tpiuhn bppm^iJ fuuAijt'b mjli upu^iJiiilirTi^ np oiu 
£j jfru? ipupaii/; mj1i bpljnL. ^wpjii-p P~m-p>gbpp 1 npnhji uin.ui£ '/peg ^p- 
<iputnuihnt.p-btuU inuilj £/»*' k. Rnp£uijfii_£n, iftuifub^ blfb[ t;ph \mpujpuir^ 
it. Wu^bpuibfi ^p^m^iu^/icti piiiii^nt.p^iLli ^muuiujuib^t 

bi_p uijii uiduipnh t^uipUnL^^gn {bzuint^jd-bujiip. Ipiiuiuipb^ni. ^mJiup 
^bpuM^up ^ntiit-/inni.J £ dbjfijzubpli'u f<**£i${Jiufi Opp^LU^uijui l^n^nuui^ ui^- 
qfifubp nL.il ^wn^bpniP-ji^ npujl^u qft ^uippbgbh; b. iuj*|. n.pnL.p-buib J^£ 
^Jr^inni-JcHruiJp pjiHib^nil nuniup^ bppm^iJ fuw1ii{i1it RuipJrpiufutiiiiipuip 
^iii^ lib^^pbbpn Ibpuslfifi ^uij ^uipiiifii-nuWi iI^i£nrjujL. fuluibnud frli Zipui 
iii^n. Jtinun f pm_|<f£itJ[ip, nLuuiji li_ uin.iup^bin^ p£ djuifb. ^m^p ^milklint.J 
h*U J£ ,g^ npu ui'hb^ ^fr^ini_J tli Afibpp b. i£ui{ii£fii_J l^^t < ^ tu "^ tu ^* 

tfuiLuiupjip^i^i dbifiji lPlrc/-{nLiIp t^puiaft uuiyiuupuUbbpfi dft^nguiL. 
|ni_p £ nL.mup^nL.J ybpuil[[fi < b. |cJ-£ ^1 tjmi_tiiiiui£ ijpm ^iLpwu^pnt-P^Llip: 

^KiiiliJuiZ/nLtl &uii.ujfi.->fuijilip u[ipnij nun.nL.unL.ii f^ upuibu^ uibrj^ b. 
dft^ng timujiu uiufpfcpiLt 


hppui^iJ-Jutiiiip Sn^iutiti^u Luip-nnhl^nujiu uupuub[nL.a ^bwn^ 
^lubAUJUUMpfi [puf&nnJilinunL.p-liuup uinL.b[ t;p [iL.p ^ni_ ^ujuji/iuj/j bupui- 
^1 [pup-nnh[inu[i C U np bp/i^Juilij^ujii^ t^iub^\t Ipiifi nnjil^nu (,p ^uiJujp- 
i>nt_J f Pt^ ««wnLJ ^p H»tuIi<Jtii^. ^10^ XipjirjUiublpj/brj i^ujIi^^i lpujd~nnji- 
l^nuni.fd^jiL.lip uj^n (fuiJuitiiii/^ tuuabi t;p «/»n^p U/iilno uibniAini^ dl^^pb^ 
np lintbujt^u hppm^jid friuibfi S[ni_ Z,upiwmiL[b l^p. ui^u u^uiin^mii_n^ Jtr- 
l/t^litpp rjui < bl{ui ( bni_i) fcTi nt_ijfc-^iio£ fcpbba l^uipnr^[i^nup, nt-uuiji dfr& np- 
d-niMipnLp-buidp. 3nii^uiiiu^u /^ai^nn^i/^nu^i /rnpui^p Umpi^u bu^ul^nu^n- 
upb %uibA.iuuuip\\a ihutfununL.il bu ^uiuiuih b. ui^uuibn 1724 P~nLpb 

pnuS J^i uicf 111 Jui |j iii^ bph-bnujb bpb^i l^uip-nnhl^nuubp^ npnuj> ijjiu'buibrj 

-iL^d ljii.nL.b[nil % ajiuinbnp[i < b cfnnni^pi|.^ Ll ifbuiubypb pbrL^iuunL-p n.np\sput 

IPir^^ Cpn^ii ni. JiFi^i^-IPiicf^nLJp umppb^nt^ S^uiiiJui^ni.J AuiLuin, Digitized by Google 28 CR^GWftWfrhM, \uufb\i Join* {binqj^buit; J/iJlrujoo. {bin fl-ftiHufairpub* Wfc tuhqitmS fcpp 
bpbni.uu £# Aiuuuih^fuuiu^ Join ^tn^/i l^f/u fyiuii^innuuV dftdbtuitg ^hua 
uuiuutfil^ lpL.nL.bipub ui£u ufujin2£ujfi.nt£ f np Jfcj^-lPtJ^ncJp upuup ni_uw?i_J 
£p« bt_ frpp upupuft^ Uiriii-ITiii^Jiiiui fuuiup 1795 f^ni^fAi upu^tupbq^ C^»«-- 
^/i pbpqn, Jo[/i^ Kpni^n J{ntfilujpit{ ^[/>^ AnLtf^OLij. dbjftji t^uitfb ui 1^111- 
pbtubfi L. hppui£tf}d m fuunift C,btn % itlpjbgfuM, upu^inupubb^ jfrni-^ni. p.bpt^p r 
£u^ db^^ Wbfh^nuSp Auiuun f -fufif1i^i ^fem uiitguji. Ufiiu-IPiif^Jufaj^J^fiiiii/r 
Ij^nnJp L. 'upuAi ^uiJniffra, J£ iiirLO^uiJinlliii^ f^nrfbbi ^ni-^ni. pbprtfi upii~ 
£Ujpni.Jp L. qMui[ imJspb[ P*£$j£f#p? Gnio-lPiuWiiJipfuiijiip {buih-bq Jfc> 
//»4> lFfr<fj[ni_J/i {unn^nij^ilfc 1795 p-nc/i ubupn* 12*/A Uin_^jni_ij^tiii_ W*/*3>~ 
(/•up II f&iu[iubnL.bq 1 fifing L £nL&ni_fr*j ^[^ Wbth^nu^ft ft"// 1 *k» 
P w kUl upu^wK "typi *Uptu onjn, inm.uio' tub^ft^puiuftpni-p^buiu ^ujJuipt 

IFfj^i^-Cpni^i Cfjui«lTiii^Jiiin f -fuiiili^i ^lupii^ujuuiuitj i\bpiunuin\iu* 
[ni.a. lf**nni kvkb* 1 «/kpuin f iiip<XuiL. ImijIkSui^, &iuL.iuq_*\uiuh[i Joint fei_ fepp 
1796 ffrnupU n.niAiubpp Sntfntfft ^pujJujIjujinuipnfJd- btu Jp fi_ ^luinq 3ni/> 
li/;*/ 1 ujpgfru^iuifntJfnij^ uin.uj^ifnpif.ni.jcT-friijJp tun-iuuq upuuibpiumifc tumuU 
'Mrppfcinj.p, \nipu/u L. <*iiiJiij£u{i)f t ni_ £,bwli_bui[ uiu»p\tu dowbguAi Shu^j- 
Jui^li* J^//»^ Upni^p C,iuiinqby AuMUurL-fuuiufiM, np uin.ui'hq upmnbnuia- 
tl/i uiiiJfiiiiuini_p //»"/» n.m,uubppbt hppuj^£iJ-fuiijii1j £i tnbuhbind^ np psi- 
l^np fuuihbpp pur^nijjbqfiu iL.nL.uujg {upuunitlprnj^^i^up^ npntj^buiL. \1p1uhq 
IfnrpfL £p ^mj tnuippp, fr(^/i/» n^fuuiLnp njcfp* fofLU (;£ funbutpCfnL.bg 
n.nL.utuq q.ujC,fi uin_uj£t Ruijg fepp (1796 /<K jni_tyiij£ 6) Uunmup[i < ut; 
Ipu^upnL^riL. Jiu^nLuiIi upuui&uin.nd ftnipnt^p ^Luulpup'ti {bin lpuuini.bg r 
tu^u pn^np \uiuUniJp\ii5iUbpp %np\tq <fpii_fu puip^puiqpfAi Ii_ ulpibqfo ui- 
lIfj/i puippuipnuuipuip *Ubqb^ CfUi^bpfiu, npnu^ n.m.uhbp\i Ipnnjfhml^g {£- 
iifepit^ uwfiiqbi ^jiu fuiubbpfAi {upniniu^nLp^L ( b |i^nLU|nL: 

^Wfil uj^u piUL.iulpuu £ x ui^u upuwbpuiqJ t bbpfi upijf/i&ijn.ni^ C,utibpn 
ilpupnrpuquiu bp^ipp J^oi/^t^ ni_ui/i^i fi_ ^m.uint^ liiuiiin^ uni^ n'blpijL, 
nppb (i_ ^buik-lfl^ uiuputntpb^ cfuj|iii?uj£ui/int linuj-lTui^ijiijfi-fuuilitj ^f bpp- 
/^i/j r^fidbq ^nL^|i /l uiiLiuL m^iif uiuiiputmul^ utftn.bmtf uiJpnnO l^ujpui- 
pujq> Uni^iijt <Liuhinw^uin[iq L. upiipu[iq pnAiiul^iumL^^iSi^q imutLuuiiipu\$ 
P^^nnun. {tn^ (hnqnqUiLpr^p uljubq t^uinp-b^ F 1 "^ ni_p-inJ^ ; ^nnJ, i?i_p 
p^i uiqoui ^n^u Jiq.m-d /;p lipujfj, — ^piuuuiiijli, ft>nL.iiuiuintii1i f ( §iupulpiiuwui < bt 

IPt^^ ^p n, /p ib^ty ^uiuunub. Upui cfnrpii^ni.pfj.n {builLbq lip- 
Jui1i } unul{Lui[i ubqnLf&liL.Vubp ^pb^nt^ ^lubiuupup^q^ X^nubq.nL.f^fiuU'U 
iuunt-J /;, p-^ t;pj>b&yfi J^i q.bpq.iuutniub tiiubiuupupCJiu iufii utuinfttiuSb 
ubrp.nL.ii t, uni^iq } np l{pup liin^iii^nLj} ^ uiJni_iiuni.lf qhuij uj{|iniiin^/in 
i^/iuyn P^p^l k t}* n p ni l^l frpk%g npq.fc'ubplig J/ili^: fepp {ui^pp utqji mp- 
wujijnLii^Iifepni^ nLnlL.npLjtL.d< ^ uiuuiumS uibubni-U* ^ Jfi bnObpriL. npf* Digitized by Google tB'bdW* *GM!f* 2» Jnrf^uplftVyip kuinjfc $fiL.nhpl} fifc£ jUiiinLjnfc l^^"^ j/ 1 fjaipnijuilini_ij 
t£ftufij£(if* B^ii fcijjtfifit.ii ifatljm-d J; |lftq2t bpt^utif^/i tjfciuVgpt t^fep£uftiffjif 
V**imm.J ki 4^ioju(AiMii. uuffpujli t/p*u<?{>i£ 'ufli^ritfitiiu^i <$bpiuttfbtj tuiAr- 
|fk ^Uitft fclf p li ij.nL 11 ni_J ftpLu^jij* tfcpJf** ^uitufuik ^ui^bpp q-H.uk; fLni_fi. pli- 
tpitfe Jfn.nfic.rl fVli. fi_ *lpuujpUb<pp ffjUffitn-J h% J/i Jpnnp $ni£j incline.* Yip- 
piuuj> upif^tifif£nL.J tVii sii*£fVp{irji nn utnplfni+f(h[iL.li pnitnciniViif ififi^p pUS 
m.thbuut fjfniiflfUJjnL. ^tijJwp: ll^pfjniJf7~{iL.Ifp^ np w^n </-in dwuiuh fn^*nni_ii 
4f» ^pujf#ffiafinTi.iJ ) pnjnpn^iu funpjd- l^p ^tu^bftjtUt \)piubj> tpulilpiilim-ti 
J;pb ' iii^u fjfiijp^i JljO L_u nLlitVlfiiij il^i m ui^ftLM nup ijfJDpnnuf iiui j^iti uiuf- 
P^l bV^*9 cftiJfjiVfJli apl^U^ubpn^t Biif^fj f|pufa, t|ujpJnf_V|>ri iti^Ii^ufli jm.- 
iHuC t uiuilnjni.gfii ijp, np ilfcj^i^liiVpn ij&n.bgpb n.nf_uiuij Ipu^ukp | J.^itM*£ li_ 
m^tii 1799 f&n^jrb tfcfiVg 9>p{ifj.n)i tibrfJi^fi^pupbiuUp li_ fifcj/f,£ &ni_iJ- 
^nt-fj. Ab^fijf ^fii^lfiifrjriipiViulip *) uilf JifjJp i^Uiuypb *QfYmfVppnL.pfj.t 

l^uinfYrj db^ji^hbpp ly^ltp iiui*nni_i|^iii ^Qiuivj Ipu^uipp^ npfc J^£ 
/* ^Z*?/ 1 ut ii n B Uiuni -^ tfr"* <tpp fczhiiiiu ^QoiiiiVoiSUiIip li. onjli fjtfffnc.il 
J^ilu rj.fVliiVpiifjp, pifjpjpiiffj.ni ) lf puMpb^w^nufS^hiudp. f^pufLnp ^fVpuini^ ipub- 
l^ph Jfcij jstttppufpnulftVp^i (&/>(/ liifjiiiinnLlVrnL., JtV^i^g C t MubmJtuuML.np JjiVp- 
<ij[nf| li. fVn.ufWni^ tai?pnrj£ ifj^uuip^i ujrLtifO lupinwi ) iutwbgfi i hj> f&l~ fcrii- 
p-tupl^m. J fVV^ Luiihuj>fiu II in Jfiff /i ft^t rj.npVnii /fif'fj upuutpuwin bu^ fifnif- 
fjlufcfni. fifVij fi_ Jfrp nbuiiuhj\phbpp ibp ^ui Jtuiif f)*ot_ii^inf ) ipu^upnLpbui u..»» 
pui^fj ■ifUptfjp^ppfiifjffi^ilj ptifjfutnni^i np uiif^ufij. I~ £cp ^tujui&fjuffj in^^t fV. 
tllrp i^fhpu^ttmnijP'jiL.ujiif ttt^u pnjnp Jfcp uupuuuj)$ piupfi^ubpp tibt^ ^mJiup 
fj-mpJnju imp^ip Il_ lpumwphw[ f^npni_ufiit ITfc^ fjiu^upi tffPktP UJ "°9^" lii " 
Ipuuhbpfiu, tuijifjiifi^ip JfVi[ v np a ',"{/» IbnLuufjf ijrUi^p niAM^gui^ dbp ofliJ- 
unL.fipnL.f^k'mu u^tumtitUiLnt^ //np^nt.J fJU^p. u^ifiafpuj^pnL *Pn ot^nuUiiu- 
tfutm. luaniiUMu ^['"'1, fj^niio JiVp yi^up* jfj dbpd^ftp tu^u ujq(apup»t 

IPfVj^i^fffVpp fuljfj.pnt.J ^u ^fVuiLlViiff bpbj> J^iOn^uijp^iii djiUp, 
in) Qiifj.ni.If fVf /jtif^ iiiVpiif If in u ^nt^Ai#ifuft.npni_|9-lVufIf II, fcijuiuUnufilbwu innifj 
k. ^fiipuipuf fjp. p) <Jop^ ni_rjujp/jt?| t np^i ot^UrtL-fthbiutip XjiupiVj^i fjp j/iufjp 
ijnNjP-fVfj)ili| iSbflKpbbpfi {upuuimlj ^ui^bp^h L. duiZtfibn.uilpuu'ubphu u 
'hpuiutj pfjui(jnL.|o l iVfiffi ifitYfj *niu| IPifjOufp^irj dpUib. XpLiumbpjiUntLpuin:Uin 
piff^iiffe bplffipp li. li pun ZP^tpu^p cjUfJ cj.). ^puffJuf^iVj ^P 1 "^ P~iifauft.n- 
p^Hi, np l*pi«/ig puiw^#7i_pi?ii|/j CtUiAiup ufui^ /l^p jtihiuAititJp-biuU tniuL 
t^tnunmrh fj.ifjmifjpfj kpl{t}pp) n p Mf^cf J I^uJijujIu j^ fjniLR^J f li. fifuipui^- *) ^*^i/'# &ni-J2. nL 1-C '^'Ll*^ (\ ,l#i »^""tf '£» P-/» uit-iutf. npf|.|iif f;p t np o- 

ptii*U /ifimi_nt.<!i^jifjj It 1^6^/1^ ^i^tu^iiiJ^fe^ if/ii_» liripq^p, 3nf.uf;Ji)i{ii! t np ^ppiM^iif* 
/uuj^iJi l/*lio£ ^rii.p/i-J^imn /uui'iinLif/i ^tuputq^iuut bqfim^p*U fcpi IPlV^fi^ ^ni-tS^"*-'! P» Digitized by Google 30 UttWMUMfrKM. Lni_J £ tipujL. \nnfi qiuL.wn.fi f m.p li_ iunAu^ubpp Ituiifiu ^ui^talpub vh^ 
nbp^ nnnuji tifiijntnSn awuiuaiuu uiLkpui^ni.p-fiL%uhnfiq nuiuiLuplpitAii but 
bi_ bpt; "'J" bpbjz ^uun^ftpubpfiq nf tSfjup fa jiono.ni^i* uifii thiufiu/builf 
«£»* u lpt'' u fcj>t , g f ^upinnuil^ubpfin^ ^^uLu^mL.pin'bfiq II. pnjnn lpmniJu}$£Lub- 
Pl'9 Hpt(ni-ui%> fu'bnpuiuini-ubpp fcpbuq tuuiniuuhih Lbtuu^pfi ilh&uiljp iumu&~ 
Iifii-J bu \rnpfui Wbint-pbu/U puiph^uitinL.fthbu/u *)* 

hui^upp ^uipJiup qtnaiL. bppnpn. ilfiVngp L. 1799 pni-fi inuujtujw- 
2-/f ^pnifuininuj^ntj pujpbC,Lu1±ba um-Ui£uin.pb[ *ipu*q pLuniuL.npfiiV \uiquir 
fufji bpl^fipp ^UiU^bb^ Jbiji^tubpflut ^pnt^wpuiui^fi J^O LUUL.nL.il £n f £i dft- 
^ft uiyng. ttf^nriub^ p n [ n p "*$" fcpuiL.nt'bjzubpp L. uipmounLp-fiLuukpfT 
*hptuun (Jfe^i^fjfep^i) ^ufujf/iui/f ^uMibpfi (/pu^t "P iinmii^g nuUL^fjiu fipbiatj 
utu^ui^ph ^u#jnfclnV|>ni_J lyplfipntl bppl^j> uputba upuuilpuliLui) uitu fi^juuM^ 
1ini_p-£iL.li/in ) jziuufi np CtUiL.uiunupfid ^n lHjumu. ftut^ mjli iji^ti^ni-J, bpp 
upu/Unftn if/ifff, np lpupb[Ji ft; uupuubfa nun.C t uiunL.pjl puipbtjbanL.fihbuju 
2iuC,bpti'u nWni^iJ ijfrpli_£i... i^ujpni_fc| fAi^iut^u np dbu£ ^n ^ntu ifiujk li^g > 3 )t 
Ufiiufyia nfulpu\u % 1 \puiUunuunL.d dfiuftuuip 0. 0. Mot/iiJ/fr1ni^nL.1i 1799 
pnL.fi umipbfi 16-/»" wpnLiiifc ^pm^iubq^fi 10 ^(;inni_J niuouiinpni_iiifc t;p T 
0-^ Iputupp nmulpuhnL.6 £, nn ujju Imp j>pfcuuinub±ut ^ujuiifpfif^ni_jc7-£ii.- 
in ^pujui/iiuinLtJ np^taif Ipupbifi t,p feujn^p* tun£u-[tulf utiq. bpl^pft ub- 
ihwlpuu oQ-nLUiubpft ^uifiuip, n_ni_,|> tip^tn^ £ uj^fufifUttVg, np jd-ujn.uiL.npp 
w !fb ^ nn PPP itikp dbijijnibpfiu LuiSbuLu3ibn.uuinL. Luui^Luuukpnd* fi_ npni^- 
^fri/rd. tl^r uiiiLUifiufi ^iui/iiipuj^ncJd^it_fi */i Ipnpnn £,ujuwujtnnL.b[ II. quipr 
ilwului tpt ^ in " J ^ J /» *l tunnL ~ a C»buit; jrui/ini_/f unLJnpnL.pltLMubpp L. lpu~ 
tuuthupnL.p-fiiMp iifui^ininiiiIini_uio i^bjiU ni_uin|i fi_ autulpuift l^p 9 np un- 
puiuji fljiunjiniiiinSq i^iityujju nputj^u u\uuum\ lpu^unt.uu nL.ubuuit£u» f 
d&Lupbini] p-uiq.uiLnpftu J/i ituiftLuunp {lupl^ L. JuiuZjuj^n^ni^ bpl^pfi upu£in- 
upuunL.p-bLuu *)i 

IP^ilLun^u d-wiiuiuuili Wbffi^ ^pftn.nuftu li_ IPt^/i^ AnuS^nLuifAs 
uipniJbuLuu £^u/b£uAiubp II. pn^mltubp^ — db^jij^ fypju^nufjlu* uiuipbl^Luu 

1000 p nL pitj ^itj* A^l-^]2 ^LI/, / , ^ | 1400 [»• ^ «[«" "r^/ 1 'H'lbAr *^°1 n ' 

n/iii % 600 p.« 

^ntiin pLun.LUL.np ^t "^/ 1 ^^* k tu k u ^ Fn ^p ni / ul { T " |u| 4/' 4/»J«"" l L nuj ^ 
uint-bn i]b[[Kpkbp[i < b C,nnbp, npnb^^ [iu<iut;u irnfi_ni_i] j^ 1802 PnL^i Jm- 
J»"/* 8-f 1 ^ ^uioJuj& ^uiiiintulin qujL.ujnAjbpli pmcf ujub^nL, u^ujL.bpuipnp^fiq x 
CibuiiL.bujiJjbpu bit* \Pb[fij» ibpfrn-nufcu* tiuqnLAi^bujp^ frul^ dbfjiji Upn^Ii* ! ) Akth KaBK, apx. kom. t. I. X 872. //^"i-tii^ Bsob-b: CHOinema He. 
Tpa BejHKaro cl ApM. HapoAOMi>, fcp. CXIIL 

2 ) UW. «^-^ 875 ^ 876. i{»£. BsoBt-/* |/^. 9p. 

3 ) Aktu KaB. Apx. kom. t. I. JVu 1. 87 ^/'2« Bsob^-Ji i/i^« im^. ^4£* Digitized by Google 'Hl'aUtih *UM» 31 finfbftu 1 lt bu^ yui^-^iu^fi ( CL/ji^i-ijuipu) Join pimj/jni_uj& Imp ^.uinfthii.,. 
IpuVbbpn iipjiin^uiuni-J bu Jfe^g-Am-J^nLnji^j lu db£^-fypfcnjnuft*u *): 

Uifiiiiliiii£ni| ui^u n_JTn_nbpp % AbifcjZ ™p- nt lu ^ ^itjr ^/"f n "p 3 ) dbpui- 
niurLbnt.il fcii baJip^rLnpiL li_ Jkb %btpn.^-^LAibbpn^ fcpu/bn ^upjjinunf- 
^jfcp/iii inlnpiiiiinfuni_J bu ui^u Iinp uibnbppt Huiuuiu^uip^pb upuihjz ^"*- 
pii^i_ni_J fell n£ dfiiu^b hppui^J fum I*/i fiiuprLlpiAigfigy ^fro^iicplig, aj^/i_ 
^Mub<jtuj/fli AuiLMitL.^uuiUfi^i Riiiliuii.np uirmjiL,pubpp uiunuS frit, p"^ fcpp 
Auiuijfpfuujljp pjni_J £ p-£ *fc{/>4> Upni^p ni_^nLtl £ ^uinJcT-fcf Ipndb'bnL.d 
t P~ n J/ iy 11 **^ F m lB ^lb^ ^F nl fa? " nuJ " ^uitMimuia%niJ £, p-j^ n< &£■ 
UjitiJiif/iujii £ ipnu^nL, uj(^ ni_ipii-J £ SmjuJiui^i Join, <ip£" ^n*ni_ui& vifr- 
nni_J f/iLa Cgfttfub^ II. i^frpuipliui^ni-^} 

Auic-UiijL-J^Jiulip ^nji_ujinni.J £, Juifjuu-iiiUfj. fcpp Jfc|/>t|> Upni^p f/ 1 *-- 
'[/> ^/*J^n <ta.ni_J £• puj^o. tit^La, np &ui i_ujii.»£uuj up J^iw Juiuj& ^D7i.ujljni_J £ % 
^lt4r ^F n 4n ll}2f F P nt l ut<ua ." n ^ £ SnulKiiii^i douifigi 

*\>nfi* puiuuiLnp tnnn^i_pubpu tuunud feu, np ^baj^jiubppU bpl^fitJi 
tututnautn.bfnL. ^uiJiiip, uuiui fin i_uj^ ibanfibbpfiq £upinni.£ifui^ljDp t/»u 
upifinpuitiinnc-J li_ wu^ni-J &uiuujupiip£,put AJbp^utu^i^u 7000 ^nnni_o. Join 
4000 ^njMjufcjiiif' dbijiji Upnu^p ^uiuijnL.J £ Rnjfyiut 

CjiM/ifefj £i_p Uuifuufi dbfjijnulpuu jipuiL.nLJij±bbpml h_ uuifuuji un- 
t^npni^liLMUbpn^ db£j> Cpnujp lpurLUitfiupnL.d t; /ilo {upuuiuilfbbpfi'bt Qju 
ftpuiL.nL.u^ubpp <fu[nL.bt}[i < b 'upu/ufcn h_ uifli d-uidu/uuib fcpp 1801 ffrnufi 
ubupnbdpbpfi 12 m ftu ^piuuuiwun dfciugpnLbn (bni.uuMuuiuAi[i ^fcin, npnii- 
^fcrinu. I ] t puiumujfi^i ubp^pu Ipiin-uu^iupniM buiu Lujadiuiibnu^ni_p-bujb 
duiupb un^U p-nL.pU ^un^Jni.ui^ ljiuUnUbbpiii.d uiunuu^ t;, t\uipiupujnJ9^ 
n_uinp-uM^ CfUi^bpn npnhj> lpun.uJt^utpL.nL.d bu uiiLUibJipb tupuiounL.p-fiLM' 
bbpni^y Jlini_J frli \ipbuy db^j^bbpji ft^juu/unLp-buiu iifc-p^n^ 4 )t 

IPfe^^p Upni^p ^iii^uifiJtu^ ^wpAuj^nuSbbp l^p n.np^ni.d U[utu^JuiiJ- 
^1 tlpui^y n p ui£u cfuiJuiiim^ oudu/ugng ft^uuiuni.p^bu/u uiiuh dfl iun.u/b- 
&pu iftiupiu^ni^f^liL.u h,p l^uMajdni.d y um^u ^uip3iuM^nL.uubpp n.m.o.t; ^uiin fep- 
^mn uibk^pu^ bjd-t; 1801 P". ^"'i/ 1 "/ 1 l"/ 1 " "-b^ubpui^ Jtn^op ^iiioinn/Lp i) lili^.. <iwin. 2. fcp. 1149. 2 ) UW. *»• I. fc P- 123. 

3 ) 'lluiuii/uf^iii^f ui^ibliq.nui*bbpliy 1/J1 fep^ncup. fcpp |Pfiffi.£«-Afi£.J > 2'M-9>i' ni 
lTfc(/'^-5>p/tiy.ii\«p ^.^juin|i^i <I|fcuibppni_p^. % ujtii^tuutnuS € bptu < Uy ^tLptuultpbglthi 
[t^^nt^i lPb//»^ ^ k nt.^2 nt - r hP t r h w L ni l / UUin -^ i ^5 P^iU ^ tt>u f ul fh^LP 4 n / u ''9 / ,L f 
tfi^UiYi£/f ibtnU.p, i/»uii^»Ui/ii|i J^J, np <[utu < Uq.tupl; jipfc^i P^IP f*Jfc£n«-» 

Sfau^jfa^n^ ufn»£ni.^f/i.£fTi.t/ ubqtuU U. ui/^nn., rap 11/^ dutdu/btul^ pn^npra^iYi 
^/^ui^/i^i l|n^((uiuni.J) lPfc//i^-^>p/i#/-n^jp ^uip^^ini.t/ ^ Jopbqjioplig — lTfe//'^-^ni.J« 
2 nLr hl , 9 i P^ foil? ^tuJiiip b*y lypuiSijti |)*M p.uigiuuipnt.J I;, yn$g tntupnt^ ubqiu* 
^ip, ^-^ 'UutnbinL. ^liifi/u/p ^, /iii^ i//ii_op (tuffrnri-p) nui*bbpp i[bpw'U r^t^ni., rap* 
li/^u q/i tiui^Utfltutn < ltuui[ii 

k ) Aktu I ..V« 550. Digitized by Google 32 HftWHUW**!*, 

^qifffl^tvgi^p *bpkub, fiH^ iyms utjij. jf*Mg£ p%t^^d /; u.nt.iHug ufbmnL- 

inw%n ^um^uH^n^ btau t^m^U t, IfUittfuAS ouUtuhkuih uffemm^fcttMi ^bm '): 

^^ i i/ > '^ IV ni /p /3H^€i- ij-UifpiffifegiinLjil (; /iLp £U#p<L*4"t_irti£pp, * ) puglf 

2*hjuu*^ jjjfi lifvp ^urinpuiSuilftg ufiinfi&ijfi. £ i|.iiin_iifii_d ftywiij tfbputkmpn- 

ttbiltU: C^MU^kMM^l Qbpfiip ifuugUU «JUftJinilMjpt_rM_J f„ *tf JllAlfiMiif ^m- 

OMulujpni-p-fH-hfii)^ npn^buib. uptu ttiLu^iaobp jti*u<iW«ijJ /~ tyu t uf t ftu uHfc 
ilW^M^/ili i^iiii^Mi Oni_j!/;jtfiiiI#£ npsf.niAii djipfify tjuu^uAs ij/iJiiLtJ (, ^b^^. 
fyuiifjiu b. oqurtLp-fiL-b {uluj^intoj, £u/j «mm mi^ thuujiu kLu^utunLiJ l^ ab~ 
l#frpuj£ duijbop \utLjLupb.pb L. S^H>pa-/i <M» fihiuqiuLMpftU^ npnhj? junp- 
CiniJtn. b*b mm^iu 9 ni fit; (\bpb$[i < b oiiunL.pbm'b, ui{[ plMp|.(,J j^bujfnt. *j 
II Jfy/i.£ Cpni^p £tini_il /, ^piuUy {unpspn^ilf. fiulf cl/t iftupi* ofc^rurfuj ^•° ,/l i tpi" 
ptajSji Vftpiuulffip i^tu^uiu Lxpnui /, Wbopfibiifib, /^t ^k//».p Cpn^p bipm, 
0£uuj^fijuj^i (uju^ui/iuiiipj i^ui^iu^t ^-/jJ ^n.ni_fejfnL, npfi ^tifiluip II £mmh 
2Unp^wlpU[ feii ti_ uijr. Ulu^iu {LU^inbb^ fej unL.^iubpb: Wfch.'bnfii <fuj- 
iSmlfiii^ £ulifj_pni_J £;p f np P" n J( wpni^i db^fi^ Uprit^i/j fjop^kpu miJ«^ui^- 
uijj 4 )i > fe[/i^ llpnt^i os^bni.pbiuh n[iJni_J (, oiuk. p^Lu^LUf^mnjubq. Ui|i^f>- 
oiiilinpp, np upupujtg tpimin ^ui^nLiuV btuUbbnL.3 /^p LULUuutwt)p.bLjbb[ 
ilpwypbbppb n_ni_uiijn O-^i^t Uiu^uijfi *Jfr//»i£ ^F ni /P suN-iiiuiiup|iJ uUtu^nt^ 
iunL.uUbpfih , ^ ffwuitupnL.il *bpiu f u ^ f |-/ l / , [ l 9 npntf L o^wpLnnJ £ tipm 
p-^buiLlnup-fiiJUp^ J^iuj^ujJujju £rlj^iup/^ni.ffjfni^ iL.nL.uubp[i ^nqdfi^ Ipuu* 
biu^Luu^fi f h_ tpii_£i ujjii £ ^nkj upiJtnZ*iim.p* np iipp hntj^Lu^bbul^pb^ ^p» 
pLUUuiLuunL-U ufiu^uuip u^wuiuljnL.b^ni^ bl[b[ f, f^^ivp^ij* qtnb[ i^ iH»|^f> 
CLpni/^iu 2 — 3 "iij/iu lUfLiii^ piuuuiLupl{niMi& nppb b. pbjtp utp^iul^b^ t; 
innL.b[t 

U^ J^iOn^nt-ii *)b[fij> llpni^p. tloi^ui^iFiiu^nc. Luub^ni^ niAjbabf £ 
400 PuuiLuujij* fiL.p t i| j/ , p^/ ,, f n {"j^/* u.LunJS-Lu!jLuuubpjin b. l\()(l pbuiwutiji 
nLjifi^ utbnbpliy blpu)$ CiLuuiuiLutfubp^ b. Ipupnt^ /; dpbib 1000 ^/liincnp 

ITtWi^ Cpn^ otfMnL.f(hbuiUb f, iijiUnL.U Lrtub. ^puttf fduianL.^ji *)Hif- 
n|iOiiiijp np ^n_p tuJni-Uiini. ^h^npo,^! d*B-fi Jui^^ ^bmn^ ui^^uujuinL.J />p 
q.Lu^n iLUU&ubi l&nhjiULuurLp npii.nLM^ npft ^bin b. u^uncJ /- puifjuj/pjkj 6 )« 

U^m ui^uiij^u IPt^^p Upni^p l ] t piuuiniiiiini-J LuiLLUvliLulpupq. b^uiULU- 
bni-p-fiL.h nL-bbgnn Jiupi|. ipup^uii., bpm b^t^d tulpn b ij.pn t^ff /iciiZi /,[ pm- 
m.iubuiu ntnpbiLUL.nL.bj /,p npn^bmb. pwyj} uni^npLulpub blpuduijtt]* fjiu ') Akth. ^. I. fcp. 637. .V? 887. 

M l># f . fcp. G38. 

V r.li#l- *». I. -\i 69. *> B^'f. ^. 1031. 

l ) Aktu. ; ». I. 3aiiHCKa KoBa.iencKaro o rpvaiii. 

r ) Aktu. Apx- kom. *». !• fc/». 640. Digitized by Google H4U*3Ct* <M»CJI> 33 uinutWrf tp Jttifli. mmpblfm\t 500 p-jujJnA (i r *O0 /**) ty»*N-in ^ 
<[*Xf*Bfm-l!J»iX ufmizmdwfcf, np «»nijrj £p *i»^nfM}Jr J4h Uj*j utwitnouji li£tii- 
'iiuf^ffi^F/iL.^p uijli /-p, np ^t//*^p ^t" 1 ^ t 4D^o<gfropqpt. *) ^imSnii* 
njMip^i i^MHj Mj— fruf frtMfom^ifrp m^mC^p 1l f»Lp Ji/itui_wpi*tpp tif^in^ ^ nc- 
^k^t^ ^p«""^Am»i» tfy fifkarbfrt} fj^if^k. J/ilu /i^kiuiip, it. tag* 
&iia.iiij ) mi.{3 > [fuiIj ^ui Jtup HiKp^f t/A dbptfumjti^ P"^/ 1 nutnkfhi^ult^ It «r- 
n/ȣ, plrfL^a tf^i pnt-pffit WftlLUnfii <fuifliu1fttf/{ ulu tqjmtfi nLijk/pjf^i II 
uijIi l^uipw ^uihfiu , np aJjnL.il £p ^nnnfig wn pfcpfy/in 

4Tfij[/i^ U^Bni^i ^ii*Juipm.i?p ^M^npo-fi J*B-/» ii«tn "^ imutnfcltLuib 
pyjpjpuiyin-i np >fcpp ^uipafpuin^i if^n_t# db^fi^gUbpft Cmpuuiml[bbpl*g. J^r 
tjMtfiifi CfLupfu^p piiuiiuo^^ tfruffuuiff 4>uj Jp«*#if , t&^i^ ftpiw^p lpupni p *tjm i . 
IjpMi^ h_e /it.p ft^ti/bnLJtfrkutii i/iiu/f tun.'bb^ li_ kpp 3k[fiJ> Amji^m^t 
pnnnj>bt) *l*tnpi^ <h£-/HJ It. ^tm upu^tiJlj^Jrg fn_p ^upiiinfff^uirp/iff* S»£np- 
ft^iii ^infuuiiiuj^ ^[t 1 ^ ^P rTI |/ l 9 ^Lunj&Lulpu'h'bbpn Hp*C t w < bQb[nu J $np<ui- 
tntift ^Hub'Lupfu ijnSnLMi^ ^piuua^pp ^tuUwuLul^Lut.npiuttjJ^u wnuba tlb^jtj^ 
^nLiI^OLij^itj , np iv^Lu tipif^iutf£ £mi*t a ): 

*M;npojii* 2,min uilio.iiiJ o.ni|nLfJ £p tfcf^g OpnJ^iii iipiu £uMnni_~ 
*p«ifc ^utrLLU^nL^-fiLuubpfi CfUailiup It. ii^i uj)io.tift? £j a.pnt.1? /;. llfrng&tf , 
llbtjtjbu. ^iw/ftf/tif^u tlb^ji^ Bni^u^^i iup<}u/bwL.np n p*}^ <^»p uiji*4»iiilf 
fpit^b^f (i. ^tu^b^ji j>up£nt-P~fcL.uubpp Jtij £iuin nL-puijutunpph , L. tfifVlt^ 
ff.tnubt^n»l fpui Ji,V> Jtij feum.ufjfi£nt_ fif^jti^iu{i inLuilfn. npmjiufiu dft nt»- 
p/»£p <(,p Ipupnn^ onjn mu#£, ^iii^mijn£.J frVg ^tij iffrp ^bnp^w^m^nL^jn.- 
Iip lt_ 'bnpfcj ^p^ffnLil kVg Ijbo^bu *)s 

Uui^ui^lf ^uiin ftp/pup £frl# tnli.nc_t? lu^u pmpbpmuin^ opbpp* %t;np>- 
nfr d*K. Jiin.ifni.1? (;, n_ni_u Ipim^Luthupfcfhbpp II ^wj ^^utulihbpu «"^- 
ti£^n ptupbljLuJiuputp ihu i^uipi_ni_J 1/pui sinn stmnsfet^t uui^dLuiHu^iu- 
LnL.U bit upm ftpuML.nLAij£ukpp% 1804 ftniJpu upiu ujujjo. npr^pu^ ft^tLU- 
uHu^pl^ljjp n.ni-U-iipiMpulpulpuu upuuibpujniint_ti a-bpft lj pn_lii_ni_il k. (^mil- 
|^»fnt-ii o.^iiftm.nL.il, ^inuiauib db[fij>p jn_p tpui^bpp jnj^in1ini_J ^ U*/»- 
Yfiiiu-ujrpu ^tuipiipbiiAilSb ftL.p 1807 P". < unj ) bdpbpfi 23-/»i qpwX ^£rinkAria| 
ijuiilui/pii^ *); ') ^'"f 1 / 1 "/ 1 lb' Lut< h Join i^icr^, f^*i'^>[|»"/'5 ^•M|io^Ofj£»n_ t lP u 'l ni l hpl*-** t U 

2 ) Aktu Apx. Kom. s. n. bp. 1158-1163. 

3) UW- ^ 2 ^ 1150 — 1157. ^«"/tKaBK. CTapima 187*2. JN5 2.fc/». 36. 

*) l>i u )iu*ifui(f|f \tul^tul^tuli[*^ uin/hnt-iuSr tt^iutn^t,*hp uuttugtu^ Jbp 
f&ltiSuu feJ jUfjtfi^iicJt Digitized by Google 34 EHMWIhWH" %bpuiupuuifiL. puipip ptupb&UniMti. {i^fuufiiifjupjifi uiniui \Phutuu - 
U^lj^ui£nLp-^i_tJ uiqf^/iu >iujnij fi_ yutuilpuiut^u jtd nnnatftu^S kl. 
tuiltiifiiipMipffpiiip uiijjUnLJu^nLp u"Jps 

hppd_ tpupbt^utl^U </>f^//> putpip b. iui)bhujijuiulpii[[i u/ljni_lj iJlj^» 
nW- ouiaii uizfuuipCffc piupbC,piiul^biu^ ^gwpno^i muff-iiif-fiip ^mi}b\uiM^U i$p~ 
ubnbuiq b. n_/M^p ^p rnjii op Uilfalpu^ni.P'fiLU Jfcp 1l ^niu II. to op^v 
liniJd-friijJp iHfiii^£riii£ jnijipiLipijg ^bpL.b^fiij fr «/fc^/»g uuifuhbuig {UMpiAihy 
nujOmq li_ i o n^bbm i ujpiSujtfiujfjt 

CLpn t^t ipii-ip np w^uop fcppb. &ujn_ umrpuppiufufitn b. u^uiniu- 
iba ^utqlfbtu^ (^ unit Zjujij op pmq/pijL Riup<Spfc|n£if b. niAifcjp. ^ujdujfutiu* 
baLp-fti^i pmpbfuoub^ ifiuuu ujod^iij um. wumnLiu^uiuifiu^ Ipu^ubpu. umiiau- 
inuwpuptfL. b. piupb^Unp^u tun. If !•£, Ii_ ift^ tibpntf tpuhiutpuU tuaj^^t uiq* 
tLJ§ ^iiij«jijnp^ni_ptujiip li_ Jhbujf^n^fj C,uiuuumipdni.phuidp. ifiiuiitjbiij* 
wupiupA b. u/hupjiulj ^tuut^bui^ nt-pbj>^ b. fipplf- muu^iuu nj>. b. ^iuuum^ 
pufff ujimLij •iujJiup/ig^iJ.p, itttipu Ifpp l/ 1 "/«j/ | £p ptupbptufum b. nuti £u#£ui* 
hfi^fii]^ qguiiAi Jfcp; fc/cf(; £ni_uiusn«j./i (*ui^uiifyip mnui^b [ub^nif jftfirfetfj— 
q.np'bnL.p-but; \uipiupiurpiL. Jfcj^pufoV rju^tu^p ^ni^/i, t^uj'ULijtpub Ijb puffin 
nud- inliL [pbfcp tibt^ JJr f^uiou, ipii^g np iif^u op n nnp iini_pbiw]p *fip[m^ 
mnuft twiLiui_fc| t,j>j>iuU a^but ifnuiLo^p li_ upuwnunif, np^imji Lu lun^uiubi 
tittup uifij> JibiLutntiL ipbb[ tiirq li_ puipbp£uiul^ni.pbuiu t$bpn^ gutulpui II. 
lP "fin^l if} ui£Jinuuiuiu h fi Jfcp II. uj1fni.1f p^"l- •/"yp ^"pfcg^ k- tpP^" M ** 
umpft n^» ifmuim^uiilpuiL. Jfcimju^infcJ^pi Wbouiq.nfii ^mt^uimiupi]nLpfiLjj^ 
^|J Ufa. uni_pp lupmi^r^ ftifii-tJiuo 1l k puj£iii_P'£iL.li,P. ^ij ujil Rnf-Uinti qopiu* 
lujsink np fc <*rn-2/>, ^iu^utufi^ fcii iuJfc1j{ig, if-nigf; jj. <Urpf|. t£Jr^ujif<S- 
knt-Pbuiu, pk> q^iiiipq_ o^oopli uj^Ii i^i^j^jujp^i uinui^ (Tiif^uf Jiun. fLfiul« 
iub£iu£, uidopiuupupui Ijnp ft f|.£nL^u , ^tinu fLUip<Snf_guj^g li- niudb *U usib 
qopnup~[9LM UnpjyU pnupu^nL^buii tpuu li_ a£p ftpbu^ bplfpji uifcfii.ru 
inuipiu}$ bcpu.pt %3pu jipji U3pj>iu£b ybpiul^ giubipugbiu^ niAibi tpSba 
pU^biuk upu£inmuiu bpr^diudp fi_ PlP nt l^ ^tuLJuifiuipJiifanm Jif» 
ij.iif£ iiffL plijzu L. putulffi^ ftp l^p fi ^it.pnt.1? 1l ^Luiiiiipn l^i/ pon. f^£fuiui_np 
p-tULUir^uu II. t^ufiuiquu /iLpi n p^» I*- blpuji L. puui funuuidiuu £ii_pfit-t£ 
Irin Jfr<£ ^toj^bfiu uiunLUiubwi mbnjpU b. *fl upunuuifi ^iLpni_J pwp^punLnuM 
tgffjlf quiilbuiu^U bpb.b[jiu ^ii_p juji/i/juifjkiuj ^^p ifuuub libp tnbnb b. w£b- 
u^l^u tm^ ^"i gifuifu&uiU ybptulftbuM^ b. S^opafeuj^, ui^oi! n£ ^nii^i mt^p 
tJ^> li_ n£ lpu[nL.ui\$ng b. n£ pt; upuinnLn^, ij^i wi)bubj>bLij < L < hbnb < b tplbq 
[|_ {UJifi^UMuljb^ ^uifitifli ij^Qo^^iu li. uiuiutuunpriu upu^ujupb^i [i ifujuwui- 
tpug il&pna, ifuiuhnpn^ pn^np^iJ^p tpin^bm^ pUutifiu ni Ipudfiii p^wLfn 
uibn_ } qft ai^cf J il^ili^ fcu ijAinLp^buMilp b. pwpni.p btutlp ig/i It. qaiJt- 
huifii fULUifjuj^fj (i_ qP^buiilftu lulling iftuubqft- ui[iiupo pujgni_Jp iiiii in- Digitized by Google WIVSMK SJJMW* 35 'libgiub. dftiiii iuut;^ pt; u>£u JnLpii /iJ ifrtL^ii £, if{>L.t*i# pi; Ljfii uuip*u 
{iJu £, fiuty tu(| tfyiLtiu mjii ^nnb^ifu £,' b. iiiiiHJUf1jnpn.iJ fuWpf; /ch^ 
£ rjnpfr lii_nj L. p^ £ [unwind n£ p-HnniJu fftSJrq t^ftipfc| ? n£ p-nmnLu^ 
[unui C,uAk^ b. n£ p-nnnuu qfi £,owj> L. uihi^ftui^ tibp timpLulfbugftUj 
t^Luuunpnj^ uidbuwfij u/uLuunuujt ilfcrp ULOmiuj^bjUib b. 3b ji lpuLlj> bpb+ 
pfaiii£ II uiutinuiubiu^ b. ^tu^iiil iiiil^i umjm$g ^uipnLOujIi^r abujgbtuf.dmuun^ 
pnj, bpt; foiJfeiiiiJjfi ^guip/iii^ ^ojtyiiinj J""^/ 1 ij.uipig|iV 4puiifiupfc|nif 
^puMhutpftS^ n\ i/inn iHitifo. (i ^uwljfi Jtp ni_t?, n< ujJop* jfcrpfcuu Jfcp 111 
n i ufcpui ^tuJpfrplrjnj ui^uufftuf% mutmuUhifi p£RL.wn.nLjpbLuug.* q^r jJ^tfr 
fi npntMu rLLULnuMUUiLubuiij Juj^/iJ^ li_ inLU^iJ nLum^ L?kn on fjni_/cJ-£iL.ij* 
l[luuu npnj iuC,iu ojijnJrpir L?uifnni.o^i \*nppb Uwtubpiuljui'b \S*b\$rtL.pbtBlt 
q[i ft ij.nL.p- 2u*pcf fcmj ^piudtu^buijt, tffcij bpp ui[ wtibuuifii tfnnn iinL.pn.nl/ 
dbpntj^ ft Cgtu^pbu^ bplffip tibp ji l^uipu/piun b. luuil. plitufyfy li' £jtupn_ui« 
pfcri 2/* unL.p bui Jp ? li_ npuft^u funuimutjbui[ fell nrinp<?iij& Ipu^ubpu fiiinJ 
P~ t lP n *ll ui^cfJ Ilu oun^Iiii nL^ui/ikJ li_ [unuwmltaiO Ipuuuupbi liwuJi £iu- 
C t LUL.buini.pbuiu LupjfmJbfi t^iuuliupuM < b[it 

0*fc|/i^ Ani-iJ^nLtn^ii ^piatf luIj fc-fjk. njjui£ ftp^fcp fn-p^tlba^ pi«J> 
1^>r n t lb"bdb* l /" JU " n p n i {iiiin_pfi J ? nanpi?Mi& *"tp, <{/> ui&buwtli tjopnL- 
pbut; b. Lutibuuifij uptnt, tf.nL.ii iLnpfebi b. ft uibnft tlfcp pbpuAs b. lb* 
oni_ bnbiu^ «/»"^P" wpuiugjlg M/yjJ, n ib"l \uh\uibLUi [t ifajfutJ, ij£ nttyiil^ 
2Jinp£,LulpuinL.pbLUiip. £,iuutm.t!jLuUb[ quidbuiufii ^tufuuu, "p^ [fiupb tfuiuu 
uj^uJ, uuutina. bi)j> a^uiiJiiljui^lf Ijbuuit] tSbpnq iipupuiuji. np <Jtrpn uiiMrliiu- 
Jk& pujpbpiupnLipbuiui ybptu^ Lupjnufii ping 'fj ^lo^li^iun^, jtinLHtougLuL 
iffrq ^tup^iLp mnt_li Jiupij. Ii_ £ j>ujrpuj>[iu bu mmM b. uiuitt uibnji tSbq^ 
t^Lu^b^ p-ui^y ftu^ii iliufu&tnhbnLUL. b. Jb^t *fmjP~ <wwpiuj> ^na^ui^ npLt^tt 
lu^lu t Unp[i < U p-nfd-nfii ^nuf^iuj^li ujn_uj v pfc^ui^ p^iij. P'fjp-n^u um. &bpi£ 
LJbC,iu < Ui < UnLp-liL. < b 9 fi n[iwb[t i\iJbt;iiij> u^uiuifiL. tun_iui.[r£ .piu^i njpLUL.LUij.u'b 
b. ql^LtfTiLunviM ft cf uiJui^im^u linotu, ujjtfJ '^1 c/-IhlIiu7iiii^/i ijbmfiii Jni_<^/*- 
/^i ^"J«/» t[ {biijz* ^boptLJi Lup^ui^b uini-bui^ j^p Jfeq ^buipi^Luh upu^nu* 
PfciJb, npni^ unSifiiiiiili utLupft 500 /^nL.Jiu^i ujpn./ii.i.p [t^^P ^^t "^k 
(i_u q'/^i/i i^ui^u^uiii^r \inpfiii ft chmdiu^bml^u untjiu ijnnbuii.^ np aj^cf J J^^ 
ibnnh lupnkiuun. ui^p ^frJ w p» 

S^i^iiiiiin^l/ ^ui^uiubtjuj^ ^opif.jt lup^uiffc pnLqP*u y fcunuuiujquiu 
Aba apbi ujn_ Ipu^upu ♦ It. tjtnfuLuuudf ^ujpi^uiUu^ut^nL.pbtiilj wfiUinun b. 
uiuuifi&iuh iftuuu dbp CfUiULnLumb^^ lu^U Ilu thbuitj* tu^utif^u ^uiu^iumiup f 
puj>h tibn-LUL. b. S*/*op^ni_ pnL.nJd-u uuLuy 'fa unpjfU /^fciuii^tpi/p^i» » 

C(| Ll. pl^ npjnuU C t tuL.LUinLupiSni.pJTitJj b J mpiupbut^ nnnpJiii^ ty"H- 
ubpu /itln^ n^ dpbli ^lu^uiuJi £ bnbui[ uit^pnLpbiuu. bu Qpb< uipuip^iQ 
aI^i il^iui^fi LuurLpLuufil^ npnji nLM^fi fl^otiinoJ-p^^, nn lt ^bpnLphiuu /ttfni Digitized by Google 36 iwwwmmhfk k. ihunju/bq. 'bwfubbiug {M?ag, mfij ku qn^ fiwumugfi fA^biurfpu[ Ijmyahpii 
l*fotl rrfjnptJuA^i, jpu+b <{Ui}u oitfcj/i n^ n^ {pup^T uwtifcj «j#yi feu wpuj* 
/*fc«f W, b. wt^ii b.» u*fLubd> tl£^ ipu^ft^ tupjiiJj nL$^itT itfgfi li_u jw- 
iSfeliuijtf d-m&ni. '/i ufuiiff{iuiuifi|i ^iml Unyokf tfwua iubnt.tub nanptimX 
IpUfpbpu /)t$nj» <c^[ ^uA -fiuju- umauub^ *$*"£ '"{""PHf) [t^uib^i Xipb.fi 
£^t$mpni tunf f; u ^i ^Mi^ fej, ^tiUfipn^ i»ujfuujfi<^i)i tuJir^tti^j lpn.uajtpuij> 
L. ifopuiujbwji iLnpfAi p*uiL. jtun.M#j>iiJij^iir?i_p^t_fi fid It. ^wptuqnp&mJd-ftLHi 
L. n£ t^mdfiiu £iu^in1i[»£ umnt.if.nLp'buidp. ni_p ^mpl^i K q£ U4iimrt>u ifhiu- 
gbwfa ^nLUtii^tut/t^ipij^ II tfi^uigw^g: ELtiinmL&fri^ jtijum. QUiL.nif /itinij/ ifctl 
tStfMtfii&^nj ^i ■.frpfeifJiiHJ Ji. ^feJ ini-uwC,uiwkui[ tftiuj^tujing^ npwj^u dfi'bi 
lytMpf. ^ftpfefeujf fcJ ipffe&tifJfe&tJt uj^ (i_u Uuifint.&nt£ i^ftpi&ffiij fril qifnpiu* 
ittipu /• u^guflf^mi^ni-iHi [unrpug L. uibunrpug, b. wplmL.jcHriiiJp, ,pti#£nL- 
pbuiJp ft 4«*[ Juitiiiifcjnijt k n^ /»ppk u»iinop It. inlpup tuAibnifbfi Jfc- 
iLuritfejtng It. dnLppujp- *) uiuuiuilfbj^ng: 

9 h d-utdwuuitpi S»op^i mp^ui^fiu ft dfiuftuinpnL.pbuAj Mutt.ujib'bq- 
IjniJby p^ it^l ^ ^npbfrui£| It. np^guiYi C tW i.uiuiujpdnLpfiL. < b tupiupbui^ 
uth;pni.pbwb w^dfi^ lpupl^j> q.ftutb[ fi PlP~na 'bnpftu Muit.uuhhg^niJb 
qnp puiL. ipn^u uin,uijzbaft mn. <tkq« Hftyftwuntfpb It. £tp p n [ n P noptugb 
l[bbuig b. tftpl^nt^ btu'b bit bd fenfetu£ u^ioaiiiiun., um.ujj>b[mf uiuuift fipb- 
LJitk ^tug, pmpni_p- li. f^Lffwj <Jbn.iu dp Jul jtujqap, dftuAs\th^ iulirj.ptu1i^ 
npi^i (froutiio J p/;/^iV ^tuuiLhpi ^ftunub ifwp-unL.ii ftdnjpu <|>tif£ tupm Jp^gt 
Quuritt&nj nanpdnLp-bwdph 9 ft ^£u uiL.nL.p'u pmpttLp- i^ft^pu^b It. ^tutjjij 
t; [ w u bun SfigfuubnifliXi (hotitfioi! ptV^" ^ ^ " n J" itZ^Pt 2 U, ^^ # t ^*" 
ijbw[ ^mUl^mp^uilfjl puioilni_^feuii}p tah^iuUwp i^opiutj ft ifbpm^ &f§gjiuiun+ 
«^/»^ ilinm^fef^i £ jfif-j^ i^p {uiubiu[ tfbg uut{wP~ ^ujn-uiy (houuioJ pt^"-» 
^/* "i tp lb"^l n 9 *bnpi* t^bujU^tb^ ui^uni-iutibhuifijfiL. n< ^tutnuiabui^ ^p^ffiu 
ajn.tu.pbiui £p ^fitfjiu/bnifb ynprfpb ftd [iL.p u*utpiLmfj> /i \iupiu,pfaftuiu{ ) L. 
in^if^ np^ /i i^Lubuiupup^fiu 10, 12 tiuupupfc aopiuy upuuiui^b^ntf^ ndtub K p. 
fi litupnlpuhq ^btu^uiimuljbgiuu ytunLM pU^Jjuilpuipb mJbuuj^b frnLuiug 
b. aunib\tbubujuu lpuwbiu[ ^uuMipugnL.yffu ft *huitfpt;<^ ^uihttbpA f* J ■ ujui^- 
pmhfil^ rtpihft n*oui#ioJ pt^ tpP^- Untfywp /> uupiilii|., ni_p Ll ^uiinufpfe- 
^uiij uinnfi tuqnfi uiuiufuiuo p li_ iiuptuiuip Jui^m.uiilp , ifinuli uAinmiu puj- 
utulpui Ipu^ubpli !i_ ui^uu^i^u nptufiu iluiuij II ifiufthunLM duipiLU Ilu put^. 
Iftluj tLUtiHjfAi fiLpbiuug Afintlft. wtupwujtnif^ ajfiunL^p J upnifj> II miibbur^b 
fipoj> L. p-t; npjpiuh tfbuMU biAi. ftu<\ ui^unu p~niptL.d Abqi^u ^gubbfo L. 
/i^J gutL.mfj> b. tf£inoj> [tjb^n^u gun luljfia L. ifzmuiljfin {fjub[i bi_ uj^ungfili 
iudb < uuM$b q.pbgbm^u puig uiung^ IjbiitLuAift tflpu^> bh jjuiUmnLJuiSiul^n^u 
ijnndt^ njiUbpuii upatpnb SnL.il^ntfb b. tiftupnu l^knlii^ni^i: *) f^*ntp^Mii|ui^: Digitized by Google tfVtSGfth <MLMM> 37 fefjjn.uijni.p/if.lj «J*«Jj/», /» ^P^l UM ^P n ^b^ t B^*"[^**^u«^nt. ^im^ k. ^bp^f^l 
ujjfctic^iitijjp utplfuiub^nt^ k^usi^U. uui ku Wui^i J/iit/na n£ n.ftmwq- L n-£ 
^Unp^iulpu^ frigd., h- "£ ^ui^i#fcpi juijini^uiij [&£ tftuuu tffcp ? /i ^i/s^tlna- 
nuiptiLp-btuiitj ibpna. n£ fiui gui^ £UffLfif£ujfjiift., oJ» npuffcu p-nijfJP' nq.np- 
Juj& uibiwiAi [idn^ tin £li<i fi_ inuuiq, fiH; turnup Wfibuwu thuuu ^n_n jujikIu- 
iupiupnLp-fiLM uiptup phi, kuit/Ii: ^* ai £5 tupd-u/bfi k ^.u^oilI^ui upnnLfj 
/" £ "t ^9 n $9 % *P UJ "/ , 3 U i}'" r ltp Jiuuim-gujj* jd-t; {putdtuibuj dbt^ quu/[ ft 
l^ujpuiptifn /i Cfiu^pubfi ut^juuip^u dbp^. liiluili dbijij> Anc_J^ni_n.^f n£ ^iu- 
£fcfjuii_ 9 P£ n r nL, £ nn ^PP*"^) ^oj^bfiu ifc'-'jb WLkpfi* k utjuui^fuui^fi^ 
^- L^klb4* ^~ ^U *t n 14r ^~ UH-uttpiiliji yuiLJitpfi lunJlin L*b qzppiuLpu^ f/'t-'J- 
onm^ii P*|i$^iuni_: bufy ^/»^< uiubd^. Jtf^ npuf£ij utp^tu^b ybpiu^ uinLb- 
ui[ t;p dbq q*Qo£li£i(ifi zpVwlpu^ ^nnnifu k Onni/u k uidbuui£u /ino^f fi.ni. ki# 
IjiJuju udph njinfli Ctiuuwuiuihih upuimuufuiuht; dbn Pt "i Iftnpbd turnip 
dni^^u ^tq mui^ kfu<{Iit ftnnni/ k rpuliJ uiiLufci] intuit upuuinLuilpub 
pub^iug <\bpng tpmitnuilp ujS^fuJjt 

l}p*|- % qnpu pu^ fuun c pbd tu^dd %npftu Mui^ubpwlpij'b IT b^Sn LfS-b u I; U 
dft^bnpij.m.p-bmdp <\bpn^ htufu x C,puiduiijbt lifco L_ uidb'biufij cfn/jni^nn- 
rj.nij dbpny njiui^ ft l^uipiupui^ fi ^ui^pbufi ui^fumnvh ^kn, npiut;u ft 
^bpn qpbyuij>. dbq n^ ^Qo^u^tu £ ujftutn^ n£ C,uipjiLp inni_u Jinnr^fi^ L_ 
"i /» <^tj jziunui^fiu* uintM Ii_ inbnh qnpu uimJ*iui t;p J£ri| uin^ujli >fe- 

bp/^pnpf|. i^inuU Jfen u^Aigfttu ^uiutnutuib^ [i uibqji j^iii pi[iu Uupu^n l~ 
p-biub qnp mni_biu[ £n Ji?o mp^iu^b i/puifj ^t 001 ^/ 1 * nnni / uiuippb 5(30 
p-m.Juiu uuiwUuj^Lujy, npu^u (i_ Q[it)[iui\iniW jvnuumj^bm^ t;p, qnp ft 
i(bpr^ qpbw[ bdj>t ^pp n p n c i^ujuIi Jtn uiuuiji&uiu uptil^nifb[tlin L.p~biub 
^wuuiujuib^ i^ujuIi tndbutn^b C t uii.uttniupdnLp-buiu^ /h?" * nuin r^onnL-- 
Jd-biu'Ug PlP-rig uMp^tu^h sbput^ui^ L. pum funuinfjujurj 8^io^iuj)jni^it 

bi_ fpppnprL npnJ^binL. (houmoJ p/,^ npihjiu £ t uiun c bpJi [it~p t[wp-- 
unL*b >gui£ uipuiJp on( frnuitj iuiZ/ni_1i pb^buttpuifirL Ll qpljbguih ji l^b~ 
limy Ll [i li^uui^tiifj, /i uibnb 'bngui {uunpbii ipU duM^bon-nupbutu i^utub 
/nj npij./i buui^i p^^iii fi. t^tuu'b fad j>bn. nnijji OLf^iuJ pt^f/ 1 " ^ifr^ 
U*tjini_Jtiuli. qui^unuftb tpudbuuiih iiuu£bbuii pum ujji>liujifi/if Jliuiil 
piiir^ncJ f ) nf.uni/ fi_ luqulpuini-pbuidp. op nuin op/; uupuubui[ 

Dtdb'huifunutupC, feiiirmfj <i#jp^. ifbC^uiUiunuP buns 

WbiJijz Uu^ni/ dbfjijp. Snt/fjf^ifrujlj ^uipujpiiifjnc •/• ^ir^fcJp. 23. 1807, |« f^/i*£(.«. Digitized by Google 38 lia'HM.PflWa+M, Wb[b*pb fuunfipp iliwinuip,nL.bgtUL, uui . ^uipnnuiguii. ijbpiun.iun.Uui^ 
fiLp ^w^pb^ifi kplrfipp* 1***^ *upui ^uipuiphpnL^fiL t b < ljhpp opt;gop uilIt^ L 
un.k[fi pupnikqiuU Ajpuiu. uiaunLAn^ujuubp^ ^bui y npnuj> ufi C,puML.t;pj>ft 
i5^J ["ptt ^t'2 ^"y 1 \uiunhibpni[ P~ni5iutL.npba.pu. UpuAi^ IPuiIiufii-p^ 
npn^niAt b. \Fjipfpu-\*uiupui£lu ^uipuinL.rpupft\it Wuiuuiu-p^p iuoujtnm.fi g, 
pmjn IPfcj^i^-llpni/u nL IP^pipu-hiJfijfutiJ^jp rflm.uju 1808 P~nLfb^ Ipup- 
Huiuib. ^unuq.nL.p-fiL.uft^ ^buin^.% 

IPtj^p-Upnt^/i duipdjiup tftn^iJUi.itpnL.bn >nn_k/{ b, f&iuqni-bij rnn^- 
Auilpiih nbpbtpJLuhuJUiiuUpi lPk^i w £-llpniJp niAif^p bpbji "Plfr, ftViuinnJ-p/,/^, buiu^i (Ouj^i) 
p(,fy L_ ITuiiiiiiii-p^/p 

fcptn npnfcu Ctop liduiu j>m<> £p li_ upuuibpuia^iSuiul^p y ^ujuuiuimm- 
ijujj ii_ lub^biui^uuim^: Rujn/i "*ju, np J/i£in Juiuiiuj^nni-J £p £t_p ^op 
uip^uiLUMU^ubpftu uui 1804 P~nL.pu n.nLU'Upupulpulpuu uputnhptnqilji 
<f luJujuuj^ iSfcuifiiuib uliubn nnn^bi b. n_ni_uujn tjopptpni^ bpl^nu uiuq.uiiS 
«ipij£ujp li_ i^wrLon Cfinuqpbq [l^hiuju S^ii^iujuni^iu, np t)pLuifip tipii^uj- 
piu^S dji^ngpU, /»".pp £ n p u k nr V*t3 ZpVwupnuini-bi hp upupu/pu/pnli oop- 
gbpml'. bpp bppnpi^. ui'bquji] ftViummJ-p^/jp 500 n_ni_u n^ilini_npufcpnij 
^uifLorj. (,p inmiini_d^ ^ludpLul^i <Jnpni_J } 1^ni_puu«Ji o^iLnJi Join upuinuj- 
ttbguii. ^[ip-\n^fi-^uiuu ax>puu[uipjiu 8000 o/iunLnpufcpni^, np^iti 2_ nL - tnni \ 
jSjiiutjuiL. i/pmn tnu^umiudp p-iun : ujc/-iijn_uAn. l&qt;j>uu/bij_pp^ 3000 q/iuni_- 
npubpnij^t flViuinnJ-p^/yp ^ljuijfcini^ np luu^LudbilLum J>bt 1°P^- flL "t[ , ? 
uj£UnLLudb r bui(\i[iL. u^uitnbpuigdjig /""J" t utnt ~^ i 9^ "'il pulpui. p-^ZiuiJnL 
•i/pu^ b. ulpjbrj ^nmnpbji \rpui &j?u nbuiiul^iu^wp [fiub^m! a^npniJrn* ft*nu- 
4nnil-p^/^p m.pji£ ^^inc </p^ 9 UJU1 k^ I 9 ~~-~ Ujn - Ui £ u^uigusL. ^umjlrini/, np 
ujprj.t^u h pipit. U[l^pj> /,p uuiuigb[ p" 1 ^ ^pp nAiuiwlm U^fipuiL.npbg b. intf 
AbiLp' iiiflj cfuiJiufjui/^ */"J^p pli/puL: ^lujpu^ufcpp l^nmnpbgjiu pimp u/i"- 
L.npubppb b. 1G ^nn^nL ^frin Lip nib O-bpb pnJibnpL b. tniupuiu Rpuiu-IT^ip- 
*pu£ do ui i Dm zjrjJiiLiu^iuQ nurpupl^brj upiuu P*uii_p^in II ^piudiu^bn pmli- 
imuplpu'ti upu£,b[ b. pd-^b^ */tp^^PP iI^iii^Ll fii_p i^irpuinuip<Jp» tpp £"Jq- 
p-nL-iuo b. d^p^J-^iJUr^pnLpbiuJp ^nLiub llpmu-lP^ipuuju i[bpiuniijp<\uiL. 
I"*uii_p^iij, Ipuufbtj fbnuwnil-pl^lifiu b. wtnu^wp^bq punnLAibi dLu^dbniu- 
^infjni_p^iL.li ? P 1 "^ A*nuinnJ-p£/fp ii^n_ui^ujli-^frpu|ni^ iltpcfir^. ni_uin[i 
X\ppLuu-XP[ip[puli ^pwduj^br) upiuh q.^uuimb^i 

P*uiLp^i^ ^ui^frpp illr& uo-ni^ p^iurjb^^U 'bpuiu blpjrdjynt. o_tiJL.p^i 
ij-bpbtpiuiUiuuiuiLp b. upu£,upiibbrj[iu £,buib.bui[ in£uni_p bpq.p % np iopb^^L 
i^p uui pujUwnLi). Digitized by Google ♦MlVSlHiK tGMUt 39 « IPnL ufei/i£i/f 1/ ji Aiuflj piup&p mniumu^t 
<Ku1fin n.m^&i# um_p £ Jkbit-fiu mb^Luq. upl^i 
^mqbp Ciwiiq-nifb qjid ^feuwg P~k[ lpnpb[ {"^J-pt* 
h hiutuwnuju b. Ijiuii ji utifuiinp — ni_p »j/»" tnmu^t 
"ffuinuj^ij ^mdmfij iJiu^ Jfefpu^uJ^t mum fum-ihU tf.mli, ah J Jcu^ unu/h , 
^ujn.iiuif|.^i1i [mil ojiu UpniffeuiV .piuj ujfunjfeujui 
Wfiffrk; }f}J> nji mum ^pftumnuirm^ qfiu iftpl^buat; 
Sm^u mdb^fi b. dm^mq.n^d- i^tuynuq. ipu^lS^: 
. 'Qiin.^p nmudbn mpfiLM fd-mi[ib[ $ ^p gmulpu^x 
\m_[ipmlpub qbuJmu ["Jn^ [bpni_^> i/^ui(t 

Vt;p ^tu^pblibmn fc p-^bmdbmu &bn.u dmm'ubma,, — ni_niufu Jfefiuiiii, 
|)i_ nuiubum^n puq. q.fii.gmtpL tug fifing umfubbmqt 
<t>2P UJ ^ 1 ^ uMmabmj^ (ill ufipb^i ^m^na mqqfi^ 
f\pj> q_uimu[ij> ji &biLU upnpufin. J«iju j>mnmj>ji^ 
•U'fi ilnnjijuj^g. muiindb[ b. am^u i ) npnL.nn jnniWi 
P*t •4? UJ £' i n*rroiiiniJ ifwub ^ujjfifeufeujij fi umrniin iitun/it 
fi^L^mJ^m gmt-frd aji ^JfefLtub^J £ Jujpi/i £ili#j.fi_^tJ ^-^imdbmg JiJ, 
^J[ ^o«fiiip/iJ f ij/i ipi^ jf/iu^iJ mtumfcu ifubd. 
Kju l£uj£ p.munL.ljj* ^mpbma upupufia Output £,aopu 
Smupuum mpl^pu ft pmqm.tl bnuiuqu C t wpjn_piuL.npu . 
dcuji^t qbmm muq.nL.p~ q.m^fi bqt; feu npu, 
^fliuui Jfcr uO(i,.p f"^" «/fe^ lb Lm 3 UJ lt qmn.mdbmi ^onu, 
■*ftuj£ um^mmmlj npq-faq- li/iui/^ /i <5fen_u tlmmmq. mmpujia l;iuul[ } 
hi.p ^lun&LuUuili dmC, tj.d-uq.mli t^mn. tqumlft 
IPfeW ^mpbmn, uippiu^n ptj.fi q_ Upiuu-lP/iptpi, 
Unt-p £ <jibn.fi u q.m*tfihb ^q- ma. pujdbp 4"iJ, 
-R^iu p-^Umdjiu ^>njnj -"-Vtt "pu^p 1 ""*" /* *fui^ 
Qfimpn IpuOfiu uupuumubf ^nLin ^pwilmtbmi 

Wfimfit uqmd* qfi l^mmbm^ Ipui]. p-l~ dfiuu m'bo.md ^pmnm'u, un^p JiJ 
h <£feau ni_^j^iJ, qp.mntiL.tiu fill Jfeij ^nL.r^iuufeJ>,*,i 

lPfcj/i4>-Cpm//» iJfiJliui^ npij.^ii, »5fe(/^ OiU^/iu 9 tynjp (,p« Wp"J upum~ 
7&mn.p pmumL.np mnjLJiL.nubpli mubintf IPfe^in^i-T^ni-^-^uujiili ^n nn|i ni_- 
luuplpii'ti P^t^zkll ifcnfumumli [mi-mobb^m. Uiu^i amL.nm wi^bpp* it-jim- 
jJufJp L^nL.pmgpb^ ^ upujut Uui^ifi fynjp lt"^L nt l $>P Ipupnn ^m2npn.bi 
^onn. nLumji b. Jfe^^ni_p-^ii_li[i Juni.J /^p iipui l^pmubp npnji ITluIjuju- 
p.^hfAii Buj^ npn^femfi. db[[ij>nL.p-bmu oppumi.np (hmn.mutL *bpfcti.nup 
^lt'£ ^t'/C^P B"/ 1 "Pit") mpti,t;u imifim^mu \~p^ nt.um\i b. uiii iSb^fi^ 
jULmumUiL.bcjt 

Vmbmiu um bpltmp immpba npntj^bmb. dji ujueluiJ ^ii_n bnpop Digitized by Google 40 cowftratkptta UuiJ^i Cfkrui */',^/» pft-lini_iij& thuiduibui^ uui iL.ui^nytj} dft -tuipfiLuifc £ ifiuj* 
jfiti irir//i^-^>/i/*ij-nJi/i tLijijfiu^ npfcg *uuj i^ufffcf&iifiuiuf £* teigpiifjpiiifiiipiji* 
UuiJfiii i{iuj£u£nc_J t; %jiu^uuiu/b ^{"-fip, ni_p JtLp tjju^n^bn ij.iini_J (^ 
i^puiliji *(pui^ h- fcpp wlrtiiini-J ^ ? rip iLiu^ni^bfi t/p"Jj Jliiugtiffe bnjpop w- 
pftLMp ktfc £ tLuitJiu, fpiL.£uj^nc_J (^ np bnmu^pp uipni^u dbnJst £, ni_ii- 
tn£i li. tftuifu^nud^ <pjnn? £ bpli_uili h_ fuuiupb uiupuumtuunt-di 

lPfc|/^£-*bp/i«|.rti*/» diu^ftg ftuin^ db^^nt^p^fuJUp u^fiuiji iuugut;p IPtu- 
uuiu-pl^^pb^ m-uuifi h_ iiui iifidbg q.ituuMunp ^puiduiuuiuiuip nopuiuibuT 
SopJuiunt^iZj, fuun.pb^n^ np ftpbh C^uuuiuiuibu fcpp chwajuutLUitpuu uiji- 
puiiubinnr^ Rnj/j^iu^i phiu^iibbpfi^ p" 1 ^ iipuiii lii dfiuifii dbptfbgfi'u, uiub- 
|iit£, p-^ R'n£ii{iup Ll fifiuj p < biul{li£bkpp n i n <g\* >kii upuuit^uiu ni_J puigfc 
p-uia.LUL.npjig 7 "^k- lpupuuuiL.npbgpb II upu^bgpb f^i${^iuni_J, «npu£uq[r 
Ifiii Rnj Zj[iij£i p'btnlifi Uj bp[i J£j Ui ^(' LL ' i/p^ni/tlnt-fi^g. ^uipni-gu/bt;* *)i 

d^nqntfnL.pn.p ^m.uiu^uMinni.ui^ ulpibg i^bpuii^iunMui^ fiL.p ^m^pbufr 
bplffcppt \*n£uu uipuiL. ii_ IPujIiuiu-pi^p' pn^npnifpU ^pLudinpnt^b^mf Rrijf- 
< ^ J t u t3'> n P t L P ^°P" kp oniJipnLuii Ipu^ubp ^puii?ifjfjnt/t 

MJr{iujrpijp<£ujb> ij.tutjp-tut^uiuUbpp unpfcg &bn-j> pbpfiu fcpbug u_[il-- 
if'PPi " n Pb a Zt"^9t tP 9 wubpp II. ulpibgpu muipbi^ n.uipJibui^ lJui- 
nbiSft unt^npni.fHtL.uhbpnil uiulpufii upuiug ufbuibpp huin-Uitfiupni-p-bun* 
tyr"pf/><7 iii^£ Ilu }&uiuiuUiL.bguiU npujj^u dbiji^bbp^ uij£* jn^ fytu£ni_ujoiu~ 
wL^pbp II. Joistti^ iitu^uip/it ^p^bPP puid-uMunL.bg Jfcj^^-llpni^i II dbiji^ 
fypftrLnuji d~uiih.uAja.ubpji «Jtj\ npnli^ n.nt-uuilpuu uni[npnL.fibiuh C,bwb- 
iJijni^ ulpibgfcu tyn>"<-/»l jipbug upuLubpfc uiuniJin^ uin.ui^fiiiubpp^ u*bijij>- 
3ni/u^iii^i p-nn.*bbpp % O^ln/i^-Sni/u^iJifc-iiililifcrpj L. bpljpnpr^bbpp^ Wbifhg- 
fit^lfouipfi p-nnJhbpp % Wbib^-fi^pupbuiuubpi Un-tu^/iiilitp/i luliuoJj C,w- 
i5uipnL.bg IPuiuuiii-p^^n, ^niij bpljpnpnjjbppup* 0*£r^i^-3>p^iij.nli^i npii^i Jfe- 
|^i^-8ni^£j/;i^ip: IPuiuujti-p^fyn ii/i u^uiuiuunp q.npii Uupuu. p^^t ^ j n P 
npuit^u ULufip Lift uihtLLuil ^Lup3iuil^ni.bg ifciufcjuuiiul{iuu\ibp[i iJbmL.ftg L_ 
Afwug pul[ub[ml ninhbpp l^nmpbgt XFfi jtuiuji uiLupnL.g ^buin^ ulu uupu- 
uttL.bg Q^^ui n-fci-nji p-nLp^bpftg^ npnuj> tLfi^bpnLl ^ujp<iiii^ni_t^ni^ lipu# 
iniiili (/nuJCf IjuiiibunL.u' l^pb uupiiub^ Upm npiifi OnnnLinu-pl^Lpu np ^n- 
nuirftu t/t^/ 1 upuw'&um.ni[ uupuhb[ t,p fiputug n*ut^bp < Ubplig J/ili/i^J: 

lPi#£/i^ 9>p^iipilf^i)i tUMynpn.bg npr^fiu* 0*fc"[/i^ 8nifii£ifi Ri Dpui lip- 
2}uUuML.np a.npou ui^ii brput.^ np 1826 p-ni_£ upupu[ig UMp2UML.utu^ cfui^ 
k)LUUiul{i J^iuiliui£ni| \J uipn.fi u Lifiwpujinn[[iw[i d_ Apuipbpiifi Wbfji^'Ajuu^ 
X^p-uip^bwuft C,bui % n. t buig[i < u Qpujii-lT^ipijui^ Jot/i, l^uifi^t^jn uiLUiup 
L. ui^juuiuibgpb fc^bnub^ up in ^ui^bpfc n_k;d giLuigui^S gmunLiSp L. P n ^[ 
%uiuii ^m^bpji nun,C,LuunL.p l^nuinpui^S j^uin.ui'^uigub^ npnif^buiLL. r OLptuu *) Aktm Apx. Kom. T. II. Digitized by Google <RVb3Llih 'MIMlfr 41 Itftp^uiu piiL ^Luu^iuuui^nif } np n.ni_uubpp ^jiu^bpfi ^bn.uuu_.nL.p^buMiSp 
ipupnipuawu mfipb[ \ Ui p u '[ lu *lfc l< b , /ftiiilkiini-iJ £p ljnuinpb[ pn^np ^iuikp/A t 
Uju bpb^p Ipupnrpuaiub ft$bgbb[ Kpuiu-lT/ipfjp piu{i/fn(_[<f/ii_kn L iti;r 
^bqub^ upuib ui^q. fiuiLun.pnL.p-fiLXifigi ti_ ujupii injij Jiu^ njj&uiif|«p nu- 
inmliiij£ni| upuiufiq x tfbpwn_wpiujut 

Jltulpufii upupufiq upupuinL.p-fiL.ufig ^buini fi^fuuiu Wtunuif&niln out- 
LUi^iulinL^^iLii C,LULiujpb[ni[ t^putug fL.nt.uuig p^bui^nt. ^bui niAibtpu^ 
tnbutu^nL.p-fiiJip % bpb^pb t;^ ljui[ujuujt_.npb[ uinL.bg [iuipubu tlbuipuj- 
upHfiinpb nupuplfbg P^i$^iu f ni_p Iipuiii puiuuiujpi^bgfiUj fiuti Jk//y> 
^nt^ui^ififib L. fiblfijp. l \uiutiL.u nupupl[bgfiu Buiipii., np iu£uuibnhg [}h 
pfip uij>unpbu: Btu^g upuibj> bpbjih £j Ipupnrpugufb ujp q.uipuiuuii h. u:- 
q^uumnL.b^ *): lPfc{/»*£ Snt^ui^ifip ijbpuii^uipAujt, \^g.fipufir^npn L LpuiLiuiliu- 
pni-P-biub Ipindfig uuifip fyuipq_nL.bg ujju Jui^ui^i tfpui^ 

Ujuni_^kf/ifi_ npiqj^u Jui^tii^ buifip.fi uui g.pbfd-1^ i)b[fij>uilpuu jipui- 
L.nL_u^ubpnif lpuu_uufuipbg fit^p J-nqntlnL.pnp fipbilL 1843 P ni-uibuiup^ 
bpp. JfcrLUJL ii_ Q uintiL.bg $nn.btpui > tfuju^fi uin^uifyuib q-bpbuUujbuiuiujup 

IPIf^i^ Snt^u^tfi B, ^iu^npq.bg bpbg n prj_.fi b &p/»an^P, np B£nL^ - 
dquj (Jt& upjpn^i) £p Juj^uififii.iii1ini_ui&: Utii/pu^J um fyuui^ni ifobiniT' 
uupuunL.bg nub fiuipnL.p-fiL.u *bpfiq-npbuibfig, np ujin wpuiL. fiL.p LunQrt 
upui &fipuibubpfm LuquimbmL. {luduipi 

Upui npn-pb Hnifut;ifi pfctyp <J~Lun.uiuq.bg wnCfiiuilpuu fyuiinL.ui^ ub pp v 
Lun_Lubq db[hjiujlpuu ityi npli_£ fipuii_.ni_.uj>!-, Il tujcf J £i ^ipp liuitnL.ui}$Lii- 
tnl^p LULLtpnL.t$ £ \uipui£pbuip q.fiL.qnL.^1 

irui.K'ubPb ^cuupuwm un bPUMBCuiim onunrnn- 

IPkf/^g fi^lfjpupbuiuubpp* tf.^uuiunpuiLul^u UpntJ B-£, B(^mp B-/i, 
&adut;ifi U-^i cfuiJuiifiii^, tipbfiht; pn^npni^pb uiulpufu li_ dfiuiC,b}$uiu in£p 
b*U bnbi bq.fi pdfia.npn.fiii* \*puiUj> wUnuuuiuu^u ^upuuiuit^b^ bu upupufig 
^ui^bpftu npnbq upuC,ujugui& dfi£nt}pu dfnufij J^i ^"^tk IfiniL [ 1 ^ ^ 
iniiLuiV: ^frp^fiii Cpni^ S». L 9>p/iipiii/i dfi^ngfiu upuiujp. &utuu_i}b[ bu 
dpuiq jcTujnLUL.npubpfi r^bpfi^LUunL^-fiLAip L. npn£ ^tup/f inni_fc-^ ^iu^ t[bpu- 
uihu hn-fipdfinnpn ifbpmrLUin_hiufnL.g ^butn^ dft um. chimlmbujl^ ^ujplpuuinL- 
bu bn^bt WbC,wfi-\nL- L f,-tuujiuliut 

hpbug bplipfc J^J iipuili^ ni-bbnbi bu uiUuw^Uluu /ipiiiuiLli^, 
lipujiiu iiiuii.pii ^upuuiiulfubpfi ^Luiimp opl/bji /; ftijiub li. bpiuu^ uiuo- 
pftubi bu ni dfiiuib iJiupii'biuLHp, ui£ [l £iuLn Lubij^iuii £,nqli_np fi^fuiuuni-- *) Piu$?>/i. luuiJ. IT/i^. P. uiuj. fe P . 232—233. % 

16 Digitized by Google 42 WM-UMIIWa+M. p-bwla i^bpuip.bpbiu^ if.np&feppt G^uuf^u op. bpiub^_ bit P~n£ utmJbi W*~ 
uifj^f, d. \ipiub jfiL&fcj *). Jipiubg Z,piuAtuUni[>bu jyiu^iubu/bbpp &kn?U*»- 
lytni-bfa bpuibrj [puU^m^ Uiupff^iu bu^ftul^nu^nup Ipujd-nnhljnu £ l^nimJb^ 
It. m^[iit 

U^uuf^u "LptJii f^b^^ubpp £ipun_nt_Vg. b*b ni^bbyb^ fcphfby ^Mfi*- 
wwli kptypni-J. 

1) &fijpty t/frpij^fynL. 

2) tfpbni~np riifi_ufc|ni_. 

3) ipum l^uipb[nL. 

4) ^wpi upuCiUpuub^ni.. 

^PktPP ^ UJILUil /" i ( 1 ^ r [ nL {wfiuip ^bfjijip /iLpiii^gm li ^ii_p f^i_f7ni_J £ii- 
pn li^iiiliiii^ni_iJ £p uiuibni.uit t p lpu& ^ufifimift#ifit.J £p <f rniniipiWi pbwpui- 
\S\%ta Dm IpuumipnuS j^p ^bfji^fi ^puiAiubbbpp, £ri_p f^/»p/* £lrt#i ^uii_Jii- 
^nuJ ^p ^Pkni ^"^Pbk twwkp tp ^wpn«-J, ^u^olJ £p Ipapq.^ *fpw^ 
npbnunpbbp £p >uji_uj^ni-ii h_ juihiii^u bpuibg tunAUpbnpnnt-i] i)bifi^[i 
Join nn nlin ^iii/jni_n ^pufjuifjuiifiujp £p ^uiJiupt_ni_Jt 

hi_p oiiu ^iun.m( j nL.f^fiub < bbpli ^uiJuip muiunuml^pn P~t;L. n.n&[ih it^n 
umuilinul, puJU} ff-nnnt^nupr^p bplj^nu op tfuipnuS £p Iipiu ^nigp, lipiu C^mj- 
Jmp iftiu^w £p p.bpnuS L aj^£ \Suinju^nLp~fiLMubp IpuuiuipnuSt 

UsiugnmiH* ^^f/ 1 ^ Rfr^pHpfruiMifrpp t/i/ipmti{fru?|j£ frii tu Jpnijf 
S^Li/iuiJiiiifyiti ni_p 24 f/"-*I t kijfej: Ci/iunu np n£ ifyi t^i&u^uji^pifj^uflf 
inbnbhnL.p-fiiJb ftpu^ 'bpinby pbml^\^bbp\} ffrni.ft Juiu^itit 

IPfeWi.gnLp-^iL.ip Ifnprfbbmi-r) tjbtnn^ t^[ ui^u Jfuifnt-Ui&^gijfrp^i J[ri> 
Jmup niun&biui Ubiuybi /; bpujutj <f iiifLJiiljfpjkp^i Jfrn^gpi 

11 J" op /,| ujjij. p^jipup^m^ lpu[nL.iu)SubpfiKj bpuiby Abn^fib bli JliUf- 
qfr/ {binhjjiuuibpn. 

lFt[/i^ $h>lipiipbuib < bbp\ib. ^Jjn^jtuuiiub ^t"-rjji (Join 2000 «|-) 2uj- 
p^o^(i ^ui£ni_uj^p (1500 «|.«) lunipfuiiiiJinLtn q.. (1500 f-«) \uipiufji < btup tj_. 
(700 ^.) ViMrW W* ( 400 T-) V#"«# ^■JHf (200 *-•) ;«u 5 nn 

quip/iu a.- (4000 "-•) l^mpA o.. (1200 »f..) lPuiiitu 2 t" (1200 *.) 

BfiLqfni^u ij_. (2000 I-*) ^uipiitpni^uifu 9.. (1500 f-.) 'h^mjtfv Ipu^. 

(1000 »f..) Uty ^ui(* (1600 ^) ViH^ W- (400 »p.) Iwiiiiiiii^ W- 

(5000 »f..) P-tairfi^ i^t-nji **) (3500 ^) ^nL^pn 4 oifu o./iuip (1333 -k) 
fji^nij^ D/njlimfii ^ui£» (1250 •}--) BuiptoJpiiiij. ^ui£nLm^|»p (3210 t\bubm- 
•nfAi)% QfiipuJ£iip % iui.b[\i j±wb 33000 q-buftUimftUt it «/uipL»i-J* 11 "■ t( 111*11 J [t£iuujl;u ^iputJiu^n^J i; 'bpui'b p.u»&iuUb[ L. 1/J1 n<_p/i- 
\7 2^* C *' ,in up*tul{b[t np L. liiuwiupnuS b'ux 

**) B"^"J^y»Li7 fe^i Jnul^ni.uup c Uu3l^ fruid^uipbuM*U bq^p_ut^p < bbpjt € U i{m&mri.bpit-t Digitized by Google WlSOMh •WlWlfr 43 lPk[/»4> Sntlu^tftbuiVubpftu. tp^gt^ «£. (5000 «|-.) \uiqmi-pFi-£Ui(ii 

Vi- (2000 «j-) Uii^-^feiiii. o_. (500 «p) Vwi-ftl niA ( 100 ° *0 ^l 1- - 
.fmil (1000 t- )i 0n 4 n^ o_. (300 t-.)» CW«"^V Jom 10,000 n_.fi ty«- 
u/iV ini_k|/i ^uiii 40,000 n.. 

>uirhbr« — l* J , P u? ^ , I- ^ P ^ r^ F^^kbfi'^UHi ^£ Ill fy , n P dfcj/i^iifcpp ^nL- 
^ni. fumli/ili 5^/i^i uinnpuiiLpLnLiJ* tj^tupnuS k^pu ^bwhibui^ ^wpl^bpn , npfin. 
* iI/iujiu ^naJi_npui/pijZi1jfcpp, imuUriL.ink^pubpp, jibuin.funijLMiiubpp } qnjipub- 
pp If. ututftpfi^Ubpu l^pb uiipuuii 

ITuiljbfiuis — ^uHjui^iiim£/fijkp£ 1 / f duiupt 

UuijbulG. — flpupnquiEpm npn^fcjt 

S»|[uuifiiurl] l|iuif nuljfu — bi_pili^iuL^/ii-p innL.ii i££uipni_J £p n_ni_- 
uuilpuu ifrnnnif ^ui^nuujo' Join fcpfeg P nL -pit' 

S»jiLGlJinnJi« — ^jiupugfi'ubpp upupmuML.np t;jiu dbipjzfc C^nnbpp i^im- 
jiff£ 9 guiiinj, Cfa&b^ kU^L °- Uf it^ l: Hn_m£ijfFpnLJ uijil opbpfi P~f}L.p npn- 
£nt_iuo' £ ^1^1 ^~ fifcuifi* Ipujum.w}S h; bijb[ fib^Ji^ji lpufi^fig % pufuj */kp- 
^bpnufi npngbi bb iniupnuii^ pup-tu^^nuS j>uwiu opt ^uipbift £ji iniu 
«{>uiiiii opp uiifywinbfnL. tfinjuiupl^U £ n p u P nL pib muM Li n - nLUUJ ^ I / ,n - 
ijnif ^ui^nuiifct 

YPuilUli] bt. tlll}Ul}u|lG* — bLpui^uiii^ii-p 25 innL.ii J/i ^tiin_uj| II 
SO inniAi Jfi uintufupu t;p inunjiu fib^^fi uiuiup &uifi_fffjfr/nLt tep~£ **-/»<-- 
Jin iujn_£Uiij inni.ii pum^i^ £■£ ^mjibbutp* lu^UnuLufibuui^bfii. uttpuin <t;p 
-tujn. u|uipinun_npni-P-^iLii^ia: 

4>uiis* — bi-piii^uiii^Lp mnL.fi u|iupinuiL.np £p wuipph J£ ft^uipbiL. 
tftui^m uituUb^ ^ib^l} ^ujdujp: 

*Quuihh* — bi_pui^iiiZj^i_p upiuilfi ^pufJuiii uinuiifunjiu CfUpuuiiuljbb- 
pp fibih^fiu i^tupnLi! /j^ili 3 — 6 P nt -Fit} 9 n-ni-uiulpuii ifmnnif ^ui£ni.iii&« pin- 
n£ npu/bfig upupinuiL-np t;pU miuub^ fibfji^Ai fiuuignL.fi uni_^iif 9 bpfihui- 
JnL.ii^p, 2 ^mjl k- 2 2^2 0^ i ,, typ ^inpup ™-p\}Z D J ,l - n L t^ inmiintiT 

UpupWUML.np l^pU UJl_G|fl I^LUpfc|t 

1825 P^nL-fiu fl^unji^ ^funJ bn^iptf/nj-npij. Jui^umji, fiLp T^uipin^i- 
ijuip, f^ui^/i^, fcp^tcS r K" J p ui P flL { UJ f 1J i BnLO^nfJui i^tp^iii b. 'hbp^jiu Qij- 
iSui^frijrL 0-fiL.nbpn^ nt-p Ipu^u 143 ^ujplpumnL. II. 102 ^uip^ia, uinuiui 
uiubp x ^uipnt.J £p fuuiufi'b p/, ^ui^iii^iiiin^iffrpn^ [l. P"lj ij.pmJn^ 
1472 p. 98 ^. It- 114 ibptln'bbg (n.nL.oiii^ujii nu^), ^ui^nuifo' 300 
p"Lp(/» (j^iuiii n_ni_p^ni^ ^ui^nLui^p) np a.ZjnLi] [;p npiuj^u £unftujp </>nt.r[i 1 )t 
luujiibp^iij uinnpuiiipnLiii^ Jji^najiii i^uipni_J ^/iu iiinli. ^buiL.btu^ C,iup- 
l(bpp, npnuglig J^i j>tiMujiup £iuin uiuMpoppUuj^ bu. *) OnHcame Kapa6arcKOft npoBHHitiH. MarnjreBCKaro m EpxozoBa 
5J-ro. MaraxB TajunmHCKit. Digitized by Google 44 nftWMHIlifi+M, Opuiju-juuirfiji u_ 

3uiljiuir-i|]|li.]fi« — h*inii£ <££iuji_np \$umjuubp[t iliupa. 

TjU-jjnLij bt. puii}i]}i]UiG}i. — \vtubft iuinjubbpfi on.in{iL uituu op- 
(nt^u uin.Iini.il (,/ilf SQtuilpuii ^ntuj^lf op-wfu»luiup£[t uiLnLuiJp mn_LnLuA 
^i.pui^uiu^jtL.p ibtntfbpui *) ^tuoui^uitn^yio. u. jiLpui^tubifiLp pbn. i/nuf- 
mfi ^unlwp 25 ^» qnL.fjnt.fut 

ITJirqiujbtuGJi. — 3on.nt.in (uujtyi k guip(nni.fpijp{ifj 9 ifct-lfrg 20 — 100 
pnt.pifi u, 2 — 10 ibuiLJbpui anpfrii* 

C^brpbsjjl ljllU.]|l* — joo.fi Lin futuufi zbppbuiih'libph (o^tupmL upuui- 
fuiuuinqukpli) f/'Lij/ia 10 — 80 P ^I -f[/ , "- 2 — 10 ^kiniffcpm gnpfrlit 

Till ^/n-l/in 8 — 40 puipjuiii: 

Uptunjiuiuji* — l"iijf# L AfuuUbpfi ^uiJuun q.tupfit 

Ruijruuf||i — 100 — 200 p. fiiuiij/i &unmijnn L ii[fp£ii ) nnLuip]£iij)iiiij[nL 
^ujJuipt 

h»uiii^i £np[rapjffj{i ^wihup /iLfiui^iiilj^iLp f/iLfj mui^u £p J/i-J^i 
Jfen-^g £"p, £np/ilifcp L ^lutLup J^i-J^i £nL{, C,uiiibuift ^wJiup /p/inn Ll fl~bi 
J L ^ujIj/i nnjn. upup/f: 

*Pbiur}uiuGui-[uuir2Ji. — l«tiifyi fun^uAnn^i ^ufthup a^iLn/nj 1 — ") 
puip-duili L Lij t 2 — 20 ntfuuip^ dfi Ijij, 1 — 5 ptup-tluiu p.m.ptL Ll m^fi: 

&orfn* — Wb^ji^jibpfi cf uj Jui Liu /^ IpuunutuLnp^ tl^inui^iiilf 1opj> ibuip r 
inn Ctiuplpm.np ^u^gnuS ^iuLii.'^>Lni.J £|ili u. tiiiipij ^p^f/h 5p1.nL J L_ 
iipijpiiitipiLj jipblitj o-npofcpni^t 

CtlLrlf J L uinL.li upiipuiLUL.npni.ui}$ £ kntj ^ibjrt upji^uiiiOmo' lijfi- 
fnnpU il/i q/iuni_np inui/* £uty bpp r^pm-p-jiLMp ^Suiup £p ipbnL.^ q/)^J~ 
ljilJ /7/A pnj^np o};"4r typk[ n «- purLniJjLU^ Jwpf^/i^p: Rpbnt.npp fiu^h i^p 
CgUi^p-ui^p-nLL^ fit.p ^inJuip ij^Vgkp u. <fyi ? ^w^ tp"t ^ #Ui pnpipni^ili ujq> 
tgunn Ljp [ftuni-i) 1 Jff^^li £p uiui^ftut Wn.tubJipb nJiunL.npLuljLuu C,luOlii- 
nabum ifiuip: £^1 fJUJi^iupcf ni_p fciu u ^ufJmp ^uiuini-lj opcp u_ &iun_iiijnL- 
p-ftiJu it^p 'uzLuUiutiniMM^^ p Ui i^ k^lfo npngbuii ^uiuihl^uubp bpp. bpfc- 
muiuuMprL qfiunL.nnubpp Jfc^i^ Ll d-nqni[ptL[t < bbplpui ) nL.p-buji)p LJtuptf-' 
JLnutS /,/i^j C,pujgiuUiu&CLni-p-buiu Ll J^iuip^uiL^i J^? 1 ^""{t"* £tUipuuiufcj>- 
ibpftu &\mipziui!bbp l;fju ^iiiqJLnLi]^ pui^/> upiuuftg, bpp. ^npuiu^uiuil^bbpp 
blfbnbyni.a. i^l?puin r iijn_ljnijJ £/■" ^npin^mpu^i uinL.Up x Jfi piu p&p ouin.^ia 
puintii^ Id hi nil iSfi ju'bJinp h;pu L pui^ uiuj[fiu y Ll fituliLupubpp ui^uuiinnLLt 
£/ifi nLinui^ni/ i/nj^p ^^/ j^ii<5npn (l ni^ ^uM^nqiug.UnL.il L^p % J/i n/JJQ; 
MLniJupii Ipui) Jfi mn puA inL^p tp mnmiinLiJ: ^''[/'.pp t"^ "^L 1 h w l) 
^p n-tn^/LnnS w^u [uwrjhpfiUt *) ^PufLiu//i iii/«/i — 10 ujnL,q. gnpb'u i^uipnLliuj^nfjt Digitized by Google WbSllt* WhUfr 45 IPfcfc upuufi tunMMpjtb opp p>£np ojiLipiJij/i^ifcpp ift t^fAi ^fcfcfjnt_t? Ll 
nun.nL.1 nni_n_^£ uifLui£finpn_nLJc7-frufJp qwjjiu tSb^ft^fAi inn.iini.il Ll alinul* 
il/t C,wpp- mfcij ijiuipzwifii 3fcmnj fuilpni^ ^P^nLil j^ii tM.fii.qni.il. fj^tuifia-* 
-oip u/bbpjig <funu^iw> (nLinfe^feij^u h- 'J-/*"/ 1 ) t/ 7 " n_nLpu pbpni.il linufliiy 
iiinuii£ It. fipuiun ^n_puiu£ipni_tf: ^kp£p Jfc[/i^/ili inuilfnt-if ££ii fcniuUq 
tnni_iip, ujfjity£uiu[(;u JojJ?^ ^ptuJujjnLtl £p £un ^Suinjubbpfth q-fjufc «nm£ 
jm/npfifi fi_ upmii^ *^^it^t ^t °PC ^l" 1 / 1 * pnuujtyinj* fuJnLi] Writ 
Ll ni_nin{u, bpfuiuftl^ gpunufi uiubppt 

&/ilint_npiifcpp iLnltfili l^ftu utnutuni.6^ dfcuifii fupuiiS uu-iupp, tibih.gft 
^.unhfAip ijbpybbtjnijn, jcinnj, fcpbuy J£p pufcfuiljni.il ^/iiii 

Ruijn ilbijijzbbpp iloui 300 nj&ni-np ifyi^m upu^nio? ££fi fipbitg 
Join npuff^u P"^uuiu£ui^iifcp l npniio Iffcpiu/fpnLiJ Ll p-n^uil^ i^ilj muiihut 

IPfnJi^Iifcpp fipbu^ l^pL ^uiJuipi.ni_J Qop^pji piin.^uiiint.p ^pui Juilffv- - 
turuipp, P" 1 ^ ^iLpuf^uiu^iLp (uni_Jp nt-^i^p £i_p J*-iF«»2{k» ujju iipH£inoifn ' 
<huiiuuunuiljuiu £p* bppbub £| ^^ifrj^P (f|Uf f/ |(i t/ 1 ^J^ ^w^uioun /itJi 
.<gui£ni.p-buiiip. uikgf} nulilinnpU *): 

RlAinunpiibpji P"/»i-p npn£ juijuilf/i £. Wbijp^ Upni^ *K 1000^ 
<qjiiim_np nL.f#£p ? /iu^ W*i*l["£ 8ni^u^^i U. Ii_ IPfy/i^i Rf^pupp ipiLnfp 

3-4000. 

*Qujur[ipufoJ£i cfuiJuiuuj^ npn^biu^ Ipupq nL '/ Ui ^ in " [k^P* ^ib-PW 
jfulfiinuS £p uifLUj£, Ziptuli ^fcinIt_ni_J £p qopjtpi 

ft^iuni_npljfcp£i uu|uin.ujnj[iijni_jc7-^ii_lip ^uiipln i.tl tf 1 — ffjLUf^nil« 9 f^nLit 
k. C,puiyuiUt 

spuiauibp 2£l#m_J tt" ^tLfJtuumMUJt phpq.nt.ii ? £u(j i^uin.oii.p % tp^r-* 
^iiriLif, ni_p ^uij £npui (C6JTHTp&)* i/uifLoij. ufuiinpuiuino^p ^brit^ u#p- * 
tnouni-P-ftiMu £p ^ujoJni_J: *huis. — g huiiniutfuipni.p-biuu £puji_fiL u^pn upifui^uifini-t? £p iSb^fi^pfiu Ll 
lipui ^tuuinuiinuife Lnu/bnL.int > pfi]it \Piuup ^u&gujujSubpp pk^p i5b[[ij>U £p 
.^iiiim.!?, /ini/ p-bp~bLbbpp x uiuibni-uit;n < bbppt DL^u i^h p^^bpfiu i[&[m!uhpfig 
ij-cf^n^p Ipupnri k;p pnrjnj>b[ Jfc^^ij, npfi i/^/>n.p i^bp^UiulpuU £p« Uui- 
^ui^ii ijAjnL.it t;fjiM n f ^U£ k g^p f np ^//>^ */^ n -/ , 9 n.€fn.n^ ^upnmiulflibppf 
lipuiif p-£Uiudiubuj[nil x uihgbnuS ^1j p-^liujiiji ^//»^/> l[nqi)p u. ^u#^ 
n./nJnLil hitubbpftb u. qujliuiqujij puiJpiuuuMU^ubp Ll ipuibunL^-fiLMubp 
uiiinLiS /ipiuiio ^b^^ft 1^3: 

^uiinuipnnujlpuU ^i^uiiini.p-^iL.ijp n f mp<IniiJ[ ^friin_pnliuilinLJ £p mui- 
1ini.ui[ipn£ u. tluiiiuii.ujiji}. tJ^/i^fi Ji?n_^ni.J: tpp J/i i^J/in. uipJin^nLiry* *) Akth Apx. kom. T. HI. # 874. t P . 633. Digitized by Google 46 ummuMNta uiuiunLinb;pp ^pnjJuj£ni_J £ji £i_p iiiijippb, Jio^ ^ib^P ^ L f 1 l pLuAp WW- 
IfiuV (hunL.ufi fuiif* ^Sumjuubpftn fipbpu, np tLUiuiiujuuiufi C,bin qAjuji u_ 
itttfin-p q.n poiun.pt; i fl^^iLp wpiuiuuiq.pnLu& £p t^ui ualiL.nL.fi femn.iifi£ilj r 
my^ fijiuiiu J£ PlP"/» </p^ [u^inLiij^ ^[/^/i fob^P b- ^uuil lipui ^UlJ- 
ptin* , ^fc^' l -/ , t> nL P~t l - u f] pbpwuuinji puinuiuipnL.fi t;pb ^uiimitfiu^ uui £| 
njiiinufuju'pinnL.ui&pIi, L. jipp CiUiUinuiuinLp-jiiM' jiL,p inuui^fiu* gntq t,p 

inui^iff «^tj[/»^/» fob^p k"*** ^^pbin 1 ^tk ^ib^p^ b^ i i t Hf^ u "- "»"A}m-~ 

wi^n£i 1 £i_p nujuiuii[ujpnLp-buui ^uifiuip ifuipi fcp upu^ui ufni.fi ^ ,p(iiiq i>iu- 
rLUiif u^n^ni_J £p pb^gwu Ipnpnr^ £p P"(; J£ty u, p-£ iS/ilu t^ntpSjigt 

'huimuitfujpnL.pbuju ^uiJiup npn£ op^u^Iikp /puJ opgbuq.jTip^ in- 
Ipup. libj^ji^ubpfi qblpmluipiJiLii fcpU unifnpnL.p~buiu fifiuitJiL.Uip.ntl It_ £- 
puiuq p.ujpb^uiibnnnnL.p'buifin.i 

'hiuinwifujpnL.p-buju {ujfiuip ujiuinL^ 2£ u 4r tk w P' n r Uilll P infeufnjfii.tF 
£p ^bifi^ft U1UJU puiluiijS /juiJ uiu^uipuiu^ft ububuilfiibpfcq fit; lint, fit (twin 
uiuiLuifi upuuiuiC,nLjS £p ? np Jtf/i^p tftnnna.nL.fi, ^pujupupui/pLiI £/ njutn 
£p l^uipnt.fit 

\*njliii{^ff i^ui^iu iLUiunutfuipnL.p'buiu ^muint.^ opbp* lib^jt^p nuiui 
tP iwipnuJ 1 - fepp yuiulnuuni.fi £p P-w^O. uin.uiL.bfuiujJt;u hut nujuift £p 
ifiiifint.J llbpu'kb °P^PPi ^PP 1 n P^b9 uiipuui fjuibfnif^ n«-p/>2. a :b Ln J^Pb a; 
£/ q.ui[fiu k;pU ELUiuq.uiuiniJi^nL.t 

Mndnpuipuip [Luiun.ujuiujL.np lib pfig u^ui^uju^nL.fi £/iti ^muifiuiinfei 1 ^1- 
pfr^n. ufifiufclffflpp iflpuubpnif L. l^uifi bpiLnL-finif: Qlin^uffipujiif^u frpig.ilujlj 
^buib-biu^ &L.t,pu t/ 1 " *J- nn ^ ij.pi.ni_J. 

uj. b/f_rijfcijn_._P fyiuti J^i upp/i uiojug tj.iuunuiinujL.npn fift anjfl. find 
£p -|iunLni_-f, Ll BJiJib[nil Jfripuij_pni_uj^i /pi-h^ia, Join-roLni-J £p finfibpfiu^ 
np ihil~ C,ui ungUl^i kp~t; ^uiun_nlit;p x uiufibn £p ^fn_?iijpi_ni_Js 

c* Sm/liiijuii/iiiJLnpp J^i i^tun. ui^ni.j^i ^p inui^u J/jquii^pnuu^ii, Ii_ 
ifiu dbpuiu £ni_p ui^t^ni| uiuni.J ^P* ^""{t" wunufi^ % p-£ np uipb[ tJt 

bpcfnffj uifLiif£uit.np fiiuprtfil^U t;pli bprLL.nL.fi fcpblig uuinpuin f pni_iijfe- 
iffrp^ ifinfuuipfcui 

Qiin.^miipiiJii£^ii % bpn_nt.b[p 2"^^ J^mlip ^p ^ufJuipL.ni_J L rii fifcuifii 
£uiin ^uiajiL. l^pU upnuiuj^nL.fi unt.ui bph.nLjinJihp t ui^ L. bpp.bfiu ^uiu- 
auiptgn ^uiuau t^pU iun.uni.fi ^ npuij^uub ^hprLnLJiut 

irfrjf/i^giifrpp ^femu_tui£ unuui\i6 i ubp% t;ftu ww^u. 

m. YHj&« — Dm uifibuuiunifnpiulpuu fi_ mJouiuipip^ui&ui^iui upuinfc&u 
^p: — bppfriHi \}u\ojp fib^jijni \^p ^Sb)SnL.fi^ p"J^ unifnpujpiup \$um.UMubpjiu 
tP ^pUiilnjjnLJ fii^u luuiuifid-p CLnp'&uin.pb^: 1*iuui uAuhUifi t;i mujn-hbqunL.it 
tfpu fi_ pjnpuib ^jtujnuiubpnt^ ^£rVni.Ji ^mk. Ij^uj upiL.fi £pU &mn_^iq k. mill- 
•ti£^u %£rVniLJ. ^mm uiIiipuJ ^£ uj^u^^u ^uju|nt.iii^ 2—3 op u/m^ni_J ^/ , " : Digitized by Google <MXUHUiF VON» 47 p. SnujUlGf. — Sni_i£tiiijig l^jiu ^bpghnL.fi fib[fi_pjibnu ^pb'lio oiLurftLit 
,, o.. Blttfisiurl]IULp|li.G* BuJuinL^ piuum ulp^pubpnLfi ^"T* dbfi^ ^ 
mfunfLn, tftuMunuiuinL.up y fiut^ LUL.b^ nL^ lJ/i npf?2 ububiulj ouin_uijni_J / p 
npuiL^u pmluni 

ip UGnuuGuirl{lii-p|u.Gr Uju upuuf^-fiu tL^uuiL.npmu^;u bufruip- 
IfLJiuS t^ftu uiLuifLiii^ /puLiu^. npnug ji^fa ( /f TUI £ 'iiinnio^iinuJ, £2/* "{"/F 
^fcp-p i#iui^iu q . bphmpU Jnt_p \gunL.fi fi_ zp^bgUn 1.1) £pb o^rLijnif : Ql£f{{i 
*b n £P l Ui ugLUL.np!bbpfi bpbupb P"p/»4> t/ 1 " ^p""«-J L_ o^iLijni^ fiuiu ui^ni_J: 

b* tMlllflftUl hllllbl. — lPifp^uig1ifit-J £Jiii uuuiuiuibnhu L. Llbjfij>fi 
fob^U fuif§ni.fit 

q» UiriU-lfG* <J>ituL^pujJ£^i /jpcii/f/i J£j ^iupJpuiijiifn_J t;ftu L. r^bnLii 
return uiupuupuinLwfoji Ifjvflbi np uii*Jfi£uiUft u Jirn.fi ni_i] £pt U^uii|^u (; 
upumd-b^ lFbjp_ft Bf^uipp ^ni^/ii_ yLufuifbprhntJbi 

> . t» Jtuifu»8UJK . — UfLiuIi^ii Ippfuuinyju ifpup* oni^npuipuip }Sum.bpfin 
L^pb 4pu{u taiu^ui. ui^liii|t u W*^/ 1 ^ Hpni/ *K ^mj^i £ uim.if£ 4>uiIinouiL^ 
ywyiiuLubui[iu RnjtyuinLj, np £p nt.gnL.fi ^ipfc^j ^Lugujbgb^. 

p. £[1111. U]ll£f)g Ijmujbj bi. fuic stujt Uju upuintJ-fiu ktytfujp/p_nLJ 
t;^U y LuunL.nnb^ji upn_fyilf Lpuuui^g. ui^uigt;u lTir//»^ BnifuL^tft 11. ^njl» 
upuincfni^ uupuUb[ t; u^niLuftt^ {TuipftLufipbi 

PbUHtWh itUUVPC 

/- vbijt^bhpp um.uiL.ouiubpn gium tfiun t;ph dbp IfbunLjfi^ fifi cuicfui^ 

•^ *^i fuJnt_J Ll J/i j>iuUJi p-bpfunpnif ifiL nLinniaJj UiiJ{i£uju{f;iJ <f>n^p/>^, 
12 — 15 uitupblpuu iWh/^uiL^/fp, ojrnti^/f ^wg-uniMM^ L. nul^b^puj^ iil- 
ub^jib ij-OuilinL.il .jppuil? fiiuuinugiubnufi tp rpii^iupp, /*. /iii^p J/» ^g/'^ 
^fcn.ni_ ^Luugbnufi, np gujyiuup {uiug-ib^nL. n£uL_£nuS IfP^^ pkp£: d**u- 
Jp Join 10-/>« ^ll'-lrC uuifuui^ui^ntjS £p,t 

\9iukuui&iy2i*llfcg jkinnj ^it'W lujui £p IjinpnuLlt 

Mt; nop fig j>fi£ u/by ^fy/^£p ^ui2"*-J tp : Oni^npiupuip J^^i^/i ^m- 
Juip wnjuh&pU l a jili 2^uf^ u^ujuipiii£ii#Tni.Jt. . bu^ ^utuiLuuniULnpubpfi, nLp^i^ 

innL.f^buiUp. &p£ (,p upuinpwuuiL.nL.fi +mp}*mXmjm.f^ np fibifcjzfi inl^a, J^ 
^1^ {bn.ni- k;p ytnUi_ni.fi fi_ ni_p uifitjb fiji bl^nunp Lpupnn k,p ' lluj^li['. 
Vn^npuipiifp fibiji^ubpp ^uptuu^p ^^jL L iipuiL^ ubnu/bp uifibuj>[i {um- 
fiuip pmj l^p. fift t ^uiuajuwujLjip) fift lb LJ i^ i 9b itp l{Uipnn illu[ Jty/i^/ 1 
inncup* ii_ lun-iuii^ ^ujij nLMibinL. dbpujnjLun.uuiii r 

Xui^jiu fib[fij>pb fiuj in ntjjLuU nL.fi l^fiu J/i _ftM^b m buuilf l^bni-dpii-p' 
Iifepj pm^ uifLiiii.fe-£iifii|^ii f^uiL. t. tLnfizfi p-unjmth: 4>|fuiL.fi ^uiJmp D.np^ 
^lf m^nLJ uip^Lup~bui^ ulpiL.uibnubp, un^iu^uft ^ui&Uncfhbpnif 1 Uni^n- Digitized by Google 48 uawwnwa+Ki. 

piupmp ni_uint_ij t;jiu J£^ uiJiutyiij if. ui)j 111/^1 L. upuinujn.Luj£LunJi ipip&iu • 
^nLp-fiLUp iui&iubop- £p, ^iii/i lifiujfii (£*pu£i 

U-»if tynimjiifc J^j fcuifnuj '^[/»^ miL.Uf£p ^iiiiiij.iniii o^j{* tp [Pf* 
tni_J u, JiMiuinL^iiilinijIt 

Ruicf ui^p uni^npLupiup ityi ^tuin £p j£iffnt.d, k. Akn^gjii} ibn^g utug • 
iini_J: \fiL.pbp bmu\S J£iOngjfi)i iunMi£[A* pmcf ui^p [}UJ>p Jo^^Ii £p fuiSncJt 

^hpbfi j^jJfrWiti CfUpuuiLulmbpn p.wnki]iunj& nLJd-jiLjj k;pU Luunufi, w- 
u/ijni^. <lPk|/ ,k p/ 1 «S/A opp ^uiquipjt WfiLMnfii rj.iup&niju&^n o.npfe ^fcu 
ui^nuS II ui^ii pn^np fj^tif^ponnLiP bpp ljiuubunL.Lt t;pb jtpbug qjiC,mAitu- 
i^nL^-fiL.up ^w 1 in libit (\liiw luuillul! libi^^i ^mmnL.1^ LU^nt-ipiiL^LUU funuSpp 
jjnLUin^UHjunLiJ £p ubmuULUL^fiaMbppb: 

Hui^jia ft inn 1 d*b[fij>p «/»n^>p fiu£ ^Iini-J £p l«- jkuinj ^JJJU* oJini-J 
ijpouubinL.^ IpuiS ^p4/ > " jpu«n tpnpnuS li_ IpuJ npu^i a.fini_Ji 

^^itjrt uaua , u ^ll} u F- n i n P uibuunnubpn ntn t pft k,pU lpuuq.unt.ii li. 
funuuipC,nLp-buiiipL pufpd.ni.Jlipiiifi: U*k|^£p ufapntf^ puiLUiMnuS £p upuflfg 
puipk-p Ll ^buiubpp fuoub^fiu Upu/bcj Jtmjm^ (bpbfuLU^^j uiunuLUunui. p"£- 
ipi^l iipuiu^ ftpbujig 2.UIU1 ^uiuuilpiii-iip ijjiu^liu : \viif ; npuj^fi Jii|^> t £cp 
F n L n P ^"{uiijuuljlibpli ^tu^pu Ljp ^uiJujpi_ni_il: 

fepfc/jnZifcpp iib[[ij>p uiun £p Ipununui /ii_p litnbpfiUubpfi skin, put- 
lou/piili i^uiij pup-pnLiI £p uiupjj Jfi ,pfrjt qnuup^iu1inL.il Wff^ It. uit^ fui*» 
qbpnif fi_ uiupu imun.ljnt.il ^piififnL.: 

\Fb[jij>ubp[i iuiibuuii$b\$ nni_ujfi^ni_p-£i_1jn npunprj_nup~[iLMU £p: 
"\#puil#^p_ 2 UHn lu^uifu num. J t/ 1 " n P u b) aLunJ^ubpntf Ll npuLulpuu £bb- 
pni^ ? Jjfi ^puiuji Lpnpjil^ubpfi nL.nbl^anL.p-biuiip: 

^jipiul^ji opbpp AbiJijAibpp bt^bnbnfi k^ftu ij.unL.il II. Lpnun.UnL.ii fi- 
. pujug jioi/iniJf tnfrnji, npmbn dfi ^npQ- tp //»^"»-J ifm.nL.ui}$i 

IPbiJijtubpp iiiuuuLuljignL.Li h;pu <fnnniipn_^i nLpLufuni.p-buiU L. tnpfu- 
pm-p-buibt ^LupuLuuji^ji thuMLiuiUUML^ smpuif^piuin^pp ij-iiiLnL£ nnLSLbnil qui- 
[jiu t;p Lib^^fi rhnui.p, dfi n^jump IjlulI CLinn., 2 — 3 ^uwi ^^^ ^f» 2^^. 
^u/i linL^rp ptpnuJ Ll £iAij_pni_J ubplput^ ^.iniinL^ ^wpuuiufi^pui 

ITfci^i^n npujJ ^p UnL.fipnL.ii ^Luq p.bpnnhu f np ^lu^Phl^tuJi l(nri 
. tl^io, ^p [fium-tlt Qbwn^ /j.iui_nL£ qm.nJufi LunMi^bnpiL.nL,p-buM^p. nJinL.ii t;frb 
.. suipuuuJtiinL.il, nLn pn^np ^Luuq.fiuLuljLuuubpp tfbp t;jiu IfbumjS L. p-u§q- 
A-npp cllu^u ^mJpnLpni.J £p Libiftj>ji Abiu pp 1 tQwpi} £r, n P uinAufjpu mb- 
nji, Lunju^l' ptuJ-pup^ uin-ujgpu piu6~iulip upu/b t;p LLputnlpuunuStt 

fl^ djiLufij uffLiii^fj ptuJ-Luljp upui Ijbuuinu L^fiu fuJnLjf, uii^ u. 
p"[np J/ilu Ijbuuinubpfi cfuiJuium/^ l^phunLii h,\iu tWb^ft^^ Jfili opp ^m- 

O^IIJpi ILUipJnLJII^^pt 

•fepp IinpiiiM|Mui^iifcpp u£iiiinpiifUini.nL.J ^1i ^mpofi uiuftg iftbutui[i Digitized by Google <Mft3Wih *UM» 49 mniM oAjuj^ uuifu Ii_ uifLUfO fj.ufi.ni_£ nnuiAifi ujn_iijOiinnn nLp-feuiiJp nn- 
/jni_J (^ili Jfe^?^>£ u?ni_ijp L f|.rLiiiu tiin_uA> ^Luua.unL.Lit U*fr(/»4>p ^ajLtmb- 
uuiunp t^bpu^ntf ipii_pu t;p i^uff^iu, Quilpuphbpp nLpLufunLp-bu/b mnuitiuMlf 
utpiui^ni.i]^ unpLULuuuilfubpp ^ujiipiLpm-J ^ji 3b[fij>fi Abn^pn L. ulu if/i 
«{uut[uip~» yUnL^p) t;p tnuiifiu upuiugi 

'bujLiuutupn^iZj p n [ n p €^-nnnt^ni.pti.p juu&np, nul^n^ f/ 1 "/ 1 uinjiiV 
mmJiu t;p 2linp^iiit_fip[ijrn_ dblfc^fc unn wuipjiu L. s/»Lpiiiu/ipi_nLif i]fc|£- 
^ig j&ui^ni^i \»n£iil# £p ^iunt_J L_ i^tjlu uioubppu 1 piu^o. uiLbifi upupq 
ljb piling: 

vuftujt^u np tibifijtp tSuiuuLul^jig £p d-nnndpnJi nupLufuni^-buju k. 
wfuptiLp-buiu ui^lnif^u £i d-nnndnLptip piu<fimini_tj £p ^^it^t nL P IM ' 
[ufri^cf£iLi#u hl uifupnL.p-fii.up i \*pp Jfef/i^p upiiu^nuS £p JiLp np/j.f?t_L 
^uiJ uinglpuu uitip.nnQ cf nnni^fiLpn n bop~u op bop- o^^tp ^t$ tp *"" 
iini_J It. pLuaj^uiPfiL. n^fuuipubp ni_ tLLunAibp I#ni_£p pb pnL.it t 

\}pp db^fi^p dbn.unL.iS h;p % upuAi fL.unL.fi t^ftli LubljnrAijj J££ II 
ul/iiL^tpp i^bpfiiui^ji ^puii fuLu£nL.fi. uiiifuj pn["P it'-I^Pt P" Ui ty/ , £"kpp 
SLLU[fiu (,/iii- Ll ^ujJpni_prTLJ ^it^t ^"-^P* Sfcuini wpij.^J fib^ji^pfiu upu 
inuiu^nuS t,ph ll. pn^npfi ^nL.nLuplpuL.npntjp-bujfip fib% 24? fU / p-iunjiL.fi: 
tepp ipiilfJ £/»f* uiuniaT pninpp Lu2fuu11nnL.fi l^pu npjtuiu Ipiipbfji h; £iuin 
fuuiiut^uifipn^p & n.bit liLufibbLuind upLuuntl wpuim^ui^uib^ fcpbug uiluoumq 
uL^pu nu ^uipu.ujU^pn 0-(;ii^i £,LuUiLnL.gbuj[ ^{/^p* lljt*ni_^fcinli_ ifyi um.6-m- 
fiuihuti^ unuL h;pu Luui^nL.fit UJpnnO if£i uiuipnuui^ nup-Lug^gnL.fi ^mpurn- 
ufi^Jibpjiu rLLUL.nL-1 fpLJiAiui [l^pu Lu\$nL.fit 

lPkn_tu& fibifi^fi k £>wfLiiJfinL.Vgp uiLu^nLjj ft inn ^ fib^^ cfujn_iiili^p 
■ipuiL^p /jp LubnL.Lt it. nuiLnL.unL.fi 2unp£,LUL.npnL.p-fiLMubp fibi^pLul^mb 
rLUJ^p chum-LUUnbinL. lun^i^-ni/: 

irbjJlfGbrJi IjiuGuijf. — \Fbifijiubpp l^jiu t,jiu uin.unL.fi unifnpui- 
piiip ni_p/i2 tffy/i^ijffp/i mijj/i^fep: ^unn ^uiq/iL ^p upui/iuj^nt.J, np Jfe- 
jfiJtubpLt uiLinLuuLUULU^iu fipu/ba ^LULuuiLuliubplin J/iu^i Lun^l^uj^ ^ feint I)l 
lin^ii fiu^ d-nrintfriLprLp i^ium w^ntf L^p uui^nL.Li tLpui tfpuj^t U^ou^w, kpp 
(Pfr^^g llpnij ^-p Lun.Lu£fiu lfun£ Jui^/mj ^ui^ ? np U*k//»ujp R*nu«inJ^i 
n.nL.uuipu L^p *uiin.Lujiuli J^i vg"JJ[ ujpiUL* thnnjufnL.pq.p upuiu LibqwtLpbg, 
P~h; ulu Luu*nL.uuuigLUL. jiL.p /U<^*-^w (^uil upu^nnji) luh^Ijlu^ ^bui % nnjuifi 
Ll u£rpnL.1iap iftitunmL. k. uj npnjr < ubp ui^hm fbrpubi \#n^£iii|^ti ^umoJml 
L^p LuuiuiLuC,nuSi np Jk^^ilf iii^^ uiui^jiu fipbun ^u^Luuiujliubpfig dfiupu. 
2}uui £luui x upuiug jiLjq^pLU^liu Ipupnr^ ^-p tuju puifuuipu wpJ~ lu ulu uiii£ : 

^^itjrb ^ UMUUi ^ tP^S CtUpuuiuiljubplig LluiLUL-npLutut^u iluw pup- 
<ipp l^fiu^ II. 'bpu/uy utiuSh ^fen_ni_ £/A ii^iii^nLil fipbun tnquiJuipij.^uiii- 
^o. mtuli J^J C t wpu < hni.p-fiL. c u t;fiu uflinLtlt P"/;lt- uiub^fi lpup& cfotJia- Digitized by Google 50 nawNHhM»M. C Uwhi ^uiaiinLil ^jtb un£b cfnijni|p»j.iii^iiili £/? uipujfjm^, Jjim^ii im.b[fi 
P'u/bq.iuq.lAi Ipnnp'hbplig: Biujij Vk//»4> Upnif 1*-^ L H*t//».£ Snifu^ifi B-(t 
^uilfiffLf> fi^ftfpijtufi dpiutjuuilj £npbp niAit^jiu: 

Upuiii^ J^mfifi uirpufupb b. ^Uuiyi nubt^fAi, b. uiuiti /pun-Jii^iij- 
ninJd~friifJp }t;pb opiunLni-J* J/ihijii Jfeuiiu^ujia, P~kztk nl l P^^L t^ ^ Lu " 
ifni_J, wcinLuiipip&njLJ, ^.uuil^ b. uty &hn.uiq.np\fiihp ^i1int.J: 

d*nnni^pij^i Ipuuuauij £,bui t,[ uiihj>uih Join ^uipuiphpnufi-fii-b £i?l- 
u^Lt J/i^in fcpkug pmpJp ^ili upu^nni: Soisbpf^b ij./iLf|tuij{? Ipuuui^g 
ful/<Inp 9 Jpi^fcp um.ui\$ q.ui^u i^pb upiuuy ^jnp^ujLnpfcjni_: tpp Jfc|^p^ 
^/i^ip uibtfbnLii £p % pn[fip Ipuhiu^ b. mqiudtuprj.[i^ nm^tft t;[tb LpuUt^uqLJJi 

Wbijtjzhbpfi npipio, ipjjui/i^iiijpuj^ni^-jiijjp ^uiui mljliiiifuiiili^Ut^ 
nnnLp~bujU J^£ £p» ^luufi «/»«4>p t/»u fc&«$op II uinwfufiulibpl* £u^n- 
nniJp-biub Itbp^n^ t^pb {{i^jni-J, tpp */»"^p />^> Jfefcuilumf tfiV miuli 
^uifLiuliffpu t/ 1 " 1^uii-uni_il bpuiug n ujut/i^iiupiiiifZifrpp, npnhj> [tpbhy ^bui 
naouiub^ji t;fiu uiuiiinLiJ, <I£ uutnb^ C,puiguju <^fk[ t/»i# un«/npfcoJiin_ilt 
Wfi^jiui^b lTlr//i^-f'4;^£ ul [ 1 P-p ff-pui^in £ kffy* fiu^ JjiLUufrpp pn£fipl# 
£/ tubi^putq^m k1i frqfc|: UPb^ji^bbp^ bj&h; ^iiiui npnJ> £/A ncIifcruimP 
fcppfcjlj lipmubpXibpficj J/iZi£li nLntup^ni-J ^|iii ^J^im^li ipuJ ShiiIiJ^* 
uiop /^liipiLiii^nL np ^ni^b.npujljiuu iLumAiui^. ua^uu^u* Jfy^|> 9>p£iipiif{v 
^iLp "huiL^p- nprj.niJu t*£j£iui&/ifi 4p nupupl^b^ //mpij.iufnL, npinbnjig but 
fii-p nt.uni_a^i£ bu^jiul^nu^nufi ^tui iuugb[ £ surj.bwutnuiu b. ui£btnbn iniui- 
g[ift fcppfcjlf ^ upiit/itij^nia? £p ? np Jt|£^>n £i_p npnfiubp[iij Jjili^i^j i^ui- 
iniuun l^p uiuiihu /piiJ fipupu^io, ^ui^pb b. Ipni] l*nL.£fiLiiij juuaupb, ni_p 
c bpujUj> un^npnuS l^pb upupuljbpl^u qpb^mpnuj^t C^uii|^u % ITfr^fi^ 3>p^i- 
n.nii^i "pn-/ 1 i^UM^fip'fuui'b pttyp bppui^J-j^iujliji Join ufiuiniulii}. ^ ^^ "- 
untjitpb^ a^Lupul^bpl^Ui 

IT/r^^Zifcp^ia turn. cfmJiu1iui^iife-pnL.J ^ui^ni_^/iLZi ^p u^iii^ujfi^i-nijj, 
o/iLp fuuinuit}bb[ % C,ptiMtjuiu iab^. fiul^ ui^u ^Jmni-p^fiLMubpp upuiujt 
tfUimiupbiuau^u niSbfcfiU : 

A^kus* — Wbijt^bbpft ip^buuip chnr^ni^pnfi tp^buuifi miupiuajig t ^tp 
uiuipp[rpLni_J 9 djuufij ^iupt.nt.J (,p un.bfh l^ui^iii^ni| It. utLb^jt fS-UMuqm- 
Upb t^mnpubpligi ^puiuji nCb^ftii jipb'bg ^uiuinu^ r^bpluilip, np uiJpnn^ 
ha^ipJ^i-n f npn rl ni.J ^ui^inbfi t^p £Jifim.J: U^iiii^^u op. fib^^ 8ni^u^i^i B. 
i|.£rpjiij^p ^Quip^iii lt}i~nt}g tpj IPnLu/i mhtiLbn^x 

Wbip^bbpn J^imcfuiJufijiii^ ^uiin <iirn_p nnbuuiubp ^pU ni!bbunu$ 
b. j^uiLfiLpp ipulnut.nLp^ ^ii_p inuipaiqni^ i^p inuipp[«pi_ni.J 7 J^iuj^ij ui- 
«-i»//» ^ufuujpio^ k uin pk l B tf 1 ^mpnuii^ £Jilint.Jt 'hu^niJi.nLpp, iiiJfFifiif^c 
^mpbpp 1 Jt^^uijpli uinjuiiAipuu^u ^oiijlinLi] i^iL ufuiifi^piiiipl t^Um^iUy 
UBubj^ni^ bpt; LbuAij>u q.lnufnL- ^, P" n 1 £npbpu t,[ i^btubt Digitized by Google WASWib <MIMin> 51 IPDU^ WWIM* (OPT* BjtHUlP-Bfeii). 

(If/iiii/f uiium^bpfiy np tffjuigfcf t "*$" Jbift^ibpft u " t ^bs) m 

If fyp^iikp^i tp^buuip pfuff/yiiilini-J £p ^btnli_buj[ Ipnnpubpfityi 

— ^UlUihli. — np Ipupni-ii /7/iw uui£nL.p l^ninnii^ IpiiupnutuniM ^n- 

tmui.fiiji Hum Ipupli £p ^ifint_J, II ^"LpXjjp l^n^tjunui^ /-p awfu f^h-£ uitubt 
<t>n[uuiG. — t)uipi_riL.J j^p uu^jiinuili IjuiujuJi^ /put? /jujpttyp wfp^g. 

^unii^iiflini/ /fiuyp_ni_J /,p ^uniflf[i imutfjigt Digitized by Google 52 ta'UVWnhP+n'i, <*Ul|l|uir. tluipLnui f,p frnkmrnfyt-iJ* l^n^HLLU^ ^""PtSj "P li P ill "* > 

liiuuuiL.nL.il t,p nt_fpnji Juin^ia: 4>nn^|>kpp piULUi^iuli [Wy* t/ 1 " ipumj^ 
*\JbpU-fi Jiiiuni-J J^i ^i [ui£bnL.p-biuu /juipJ^p dbuiiu^ubuM^ bplfeiu^ f^p* 
ump £p ^.'»»p<_nLi], np ^nii_ni_J £p £«»$•■»• "P" 1 J/»£nif tiiliqiini_J £p Jk- 
imii^u^iq O-np&iub nbnbqfib ipb^bpnif funu^mup, np ^uni{i.ni-J £p UiO.- 

C*tuini_tiipn ^uifg.ijnt.J t/ 1 " ^njyiuufi Ujiui^iQ fi_ '/'"'^kpp p dU S P* nJ l*' 
tifiLiI* ^iu^ LJinfuiuuft ifibnlibpp fiiint.J t;pb a.nt^tLifi Jij£ li_ t^pui^ig i|.n- 
/uifu liLULunL.i]: Urn 6 — 8 uLuuwfulbuip i uifiint-P biu u k. tjijn Jfrinp bplpu* 
pni„p-hiuu bpl^lj^Lu^ Ipnnp £p, npft ^tu^pjuj ui Jpuia,piii& £p cfuiupniJ^Iit 

1»ociiilii. — \}pfiwiuuiiMptLubp[iup /j tup J£p, £ 1 LuuLulp±iL.nplibpli < un x lIumuJj^ 
^LuliiuLi.nfij il bin lu j>u bin ^ Ipimpjitj t^p ^mpc.nt.Js Urn J^i ^Lun.iuulifiL.ufi ^n- 
i/i np £p, np^i }SiumbpfiLj liiupniMi^S J-iuupiii-l^uubpp ^ujuig.nt_u(ni.nt_J t;ph 
bpljnL,up i|qj[i k_ bpl[ni.up Jt£4>/» '/p"^* 

atJinLnLUM, iLo^nLijp p.tui)p.LulpLi% ijp ^Ani.J: t)p£iniuutiipn_iikp^? ij.©^- 
[nL.rt£ dbtmujtubiui p-b^bpni^ LuubnhLuq.nphm^ £p ^ lint. J: fl^tpj/i © L mJiif- 
'uuiljlibpnt.i} ito^nLn uiufi-u >t/'^ u-np&uii>'ni_J f npniUfcinli. uipfuuf^nL^u^i 
i^nLpi^^n p"i^ /t/ 1 " P~nnhnudt 

llrfuuiim_n. — $iu^ni_J yA n-02/ni_n^i i/puij* ^uipni_J ^li JtViniif^- 
ubut^ Lpnnpjig, bpjtuiiuuLupnpun* /ftnpj^ip, ^LUuuilpiSL-npubppup* Juiln*i£iff» 
/fiuipi^fit (Pl^gbpn lpupl& £p ^liincJj ^ni_p\j>p fcn_ujii£j{ii_ijtif<SIi_ pmo. L. tunp* 
cn£ Join bpb^g t^m^Jlm%Jt l^n^Lul^bbpni^ Ijn2tip.ni-J> *lp&4>/» fen.uiYiif[iL$iiiiilL 
pwnnLUi& v pp inuiijjia &iu&/p_nL.J ^P ^.o^ni-qni^t ^IrpJlVpp mpftiui^n Lijfjfcpp 
Ipupmjfi b;lju um.iuutj //nLpXp/j punjni.iiifc.^fij nL-uuifi li_ i^n^nuj uiyli.ii 
^/i^i ff.np&ui&ni.Jt Bpj^juj{ni_n/i LuuuiLunJfc ujpuj^iq, bapbpph, J£i ^^ utVpunif, 
ui£uiLik;u np £h;p fcpk ni_J ; tVp/pn. Juiin [LufiinLp-bu/u Ipnnpk; j>k;ouiiu t;p 
/^mpLnLJ; 

Dtpfyw^ni.nh ijpui^ ^iiiii|ni_i] ^|iii nu^bLU^ P-"T+- m 2) / ,u ^ ujL.b^ji ^"i^ % i^oin^it 

2ni_[uia.^^iiipi_ni_J ^p pp»|-^ Ipnnpfic), ^t?^/ 1 </pu«^ pncijJuijfuf 
ufrnJi-nLii ^p fi_ ^i0^ini_J ijfiuih. oblfubpp. ^ni_p^^p bfLiuuljjiLMiuib. pm* 
an i.in o i^p li_ aomliLuuibql' Join bpbj> nuii^uilj^i IpiL^ljin^ tpiipnn i^p i^nlS* 
IfmJii, p-iutfl uniinpuipiiip ^fiu /pi^^i_ni_Jt P*u-^iVpp ^inpl^ ij/iu: 

^hLimfiui. — llui uiuiSn^p Jnt-^nnii^ 4;p ; ^pJui^uj^ bpbun^ np ip- 
t/frn_p ^iifa.lini.J ^li Lupfuiu^nL.qjt i[puii i lit) y ^nL.fiiLuiJi LJtnfuiupLjut 

HsGbrjiG* — {iiiciiini-J t^ % u.nL.^tLpu b. tfiu-fii ftui^ ift Linn^u 1 ir'^H'. 

^ifuGbrliG. — &iu&£jni_J ^ii ^w^jj uu. bplpup f«»^»#»J»» 

t&ubijiu iii^uubpp ^uiV/^ni_J £^1i ^.t^-FHl^h "P ^mpt-nnf ijp o-in- 
n.^i uiLifiLnLu^ dnpPfiLj un^Iiii|^iu^i muuiLuiLnt^: 

AkGfbr* — ITfe^/i^iiiTpp i^pni.J £/ifj ^"'j^ 1 k nr b^t^ i t# " P nL P? lil,, -" Digitized by Google WUUUib H.Uhllft» 53 fbjig x iLiii^n^iif auj^u nLunijn <Jq.ni_iJ ^/iu 2T"L) JuiiloiiiiiJiijIi, np^ig i^mrLon 
t;pb uionLi? Ctpuuguiufi ^m^uia.^i tli^O: Ho ni_um^ iu.ni.ii (^ili *i~\L*»f — i^iujti 
i^inL^uiuiJm^i, np^i J(,£ ^uipni-J t/ 1 ^ */i"«-or|_ upupnihiutlpin i^iuJ^inL^i/i^jbpn: 

Wbift^ftu ^binbnLiJ £p ^piii^ui'liiii^pn % inui^ffr/nij ^ii_p ^bin 1 —8 
C^puiguiU Jbi£ k p/j ^ujJuipi 

IFblhfGbrJl l|btuGfp. — ^"/"^ ^[jijAibpn^ fiuiuuii.uiuiL. luba^puju^m- 
lilrpp, ij.np& bli ujfefr^ kfc-P* n P ^bpl^iu^uia, uni.il £p ityi ^fen. pnLp^ 
£ni_pOp i^pni_tiifc. *ftu^i ouirLiii^ Jb/b^ ("'J" t f) : 

(*iufn i|.t"{^fcpnLiJ fo^l} iftnfyuip^it i^npfc b*b iii^t^ ^ujjp^p. 
CltJUJ^u op. Ltpjiu/^i q.puii.np 1 L^b^nuiu^ C,pujiiuiu mui^m. ifw[uuipt;li 
J[ij/ij>p puji^iuliuAiuiab^ (j dfiuifit ^iLp S"ii?p/i>p uiui^n^ np bbplpu^tutjpb^ 
k\i jzuM^uiuui^pU b uui lpuuiuipb[ l^ upiiul^ni lFb{^>£ fcuiiuuilibpn Jbj^i- 
j>£i CtpuidLubhbpp Luiuiuipb^fiu liiiifu ijjn^ij feu t/int_bf upiu ^ui Jp^ijtp b. ^m J 
J^i nt.p/12 tfp, °p* •P'uizfipbuilfli b. uiybt 

CLuiUiruiGf. — ^fiL^uuiuiufi ub^^bbpfj upii^uitnp, np q.uAn.ni.ii £>n- 
HLbhuMi ibrLiuu uinnpninniAl, puinbuitjui^ /, i"/ 1 " Lib lib uj Ijubpjicj^ J/i /fiu- 
Jiupiij^iuii^ upiu^jig b_ uiiipnf^Oiuu^^u 2/iuni.iii^ /, upp.uiwui£ ^tupni^t 
3npu ububualfbbpu £j J/» guipjinLiib but Wruuuuminbbpn ' fj^p<J- 
aHcfuuib. tjii: ^bpj^ili bplpiL. ub^bbuilfbbpfc nupt;j3^uj^L. umAuuuiuinubpn 
JbpOtulimJ bli p_n[npuil[ &iii^bpni^< Uju ububuitfbbpfi ujulffnAjubpnuU 
upuinbpfi JI;V> 2pUnLui}$ bu }$uj^pbpt IWpnnO zfAjnt-P-jiLMp aju.pl^ t; ujiij- 
inni.^iiiUubp^Hj* nnJibpp ijuifc bu Ij_ ["*(" Upiu^ji bp/fuipni-|c7^iL.up 40 
Jbifip £ b. i^iupr^iupnun^ /, 7 ^bnbgfilj ufiLMbpni^i 

Vpuiiin. l[fcg 2^iuni_iii^ bu ^un^uiuna^tbp b. fiji ^uiufi tinufih ububiulj- 
lifep b. ifyi ^"^pt 1 ^ tufunn., nt_p J^in J^i <J£ iipii^t_ni..i? £p, i^uiiiiiiipij* 
t_np cfuiJiiiliiii^ fibjijzpb ipuijuqbbinL.1 ^hifuuiLnp ^ilfni^-buili n.^iiluiqp 
^m^ ii^i uijj 2T uni -P't l - u ^ n Pt *"? iui^pnui ^.inucni-J ^ Juipm^n^ iiii.b- 
puiljpt Hju zpunt-P- jiLAiubpfig 25 — 30 ^gu^ f|_tu|^i ^Lu^iu-uipLilnLtn^ ^.mpli- 
i_ni_J ^ J^i uijf 2^iufH-P-fiLli 3 ububiulAin puinlpugui^^ npnucjfit) bpl^nLufi 
mn.pb.^1 upuuibpp ijtiujo bu. bppnpn ububuMl^fi n.n.iub "fcuilpuuipu uip&ui- 
IiiiJijpni_tu^ £;♦ 

iB/i^uiuiiii^ t n;uiii Rujpni_ii Jbpti iPb^ r^uijpiiii^ fr«> (1701). 

P*^- ui^u b_ pf^ i^bpn^i^biiii J^ilu bpl^nu ^pbni.p-fiL.ubbpp ipfiuu^iuuinuuj^ 
b*b U£iiipjiffU|libpniit npnug tl^i Jiiiup i^bn. t^uAjnniJb ^» 

DLifrngn* — IPb^^ubpu niJil^pU fcpb'hg inn^Jui^uiIi wu{pngp 9 ni.p 
UiupuuinuibnuS t;pb i^uiiubq. unpunAiuidiu b. ni.p juuinuin cftuJuiUUi^ Jp- 
uni-J ^/iu il^piiib^i mujubbujl^ L^pbriLtipbbp^q nuinLujqiu^ J^i </>n^p/i^ 
^.nLiiint B^u uiJpnnp ^n^LOLtJ /, ^^iL^iimiiiii-pbpn. L uu^dilbiub ui^uujp- Digitized by Google 54 uaH-uwrn^Ki, ^uiiLpiubiub p.md ujudLuUn nfj/ffjni_J h; Afit-iub^jiplj q.uiL.iun.nt-d *): 

IFbihfGbrJi <jbrkqduiGuisiU-Gp# — IPtf/i^^i frpfi mJu^jtu wn^iiuilpn'b 
q.bpbnu % LubuMinmJb 1 up ^.i/?ULni_ii £ snn-blpu^ ijiuii^>[i **) ^fiuufiuui^jiu 
/mnifnuf. nbpbadiuubbpp tSfiilbuiug £iuui Joui kfi ij.tJifjt_ni-J Ii_ nt-bpb 2)13 
dbmn Q uui&hfb) bplpupni-ftbtuu, \ dbuip (1 uip2» 6 */kp2 n t) £*uj»nL- 
p-buiii L. 0»72 — "li50 dbtnp (1 tup2 # — 2 uip^ p.tup^pnLp-biuu ^luruiub^LMft 
u*huibuinL.p inwupuhuijyiupbp, npnuj> bt^puuifnul^nuuM^ bu t^brib^fi^ unLpp. 
'brfubpnift 'hnpiutLn^ubpfi t/puJ^ ^P(/ , t3 ) <pn.pi* 4; i/inpfiLiiifc ^tn_ p-fiLp — 
lPh/ij> fi^biuipbtuiAibpli uin^uir^pn^pi IP/VpuAfi m-n-bujiubp uwni-bp bu 
uiiin.nL J q.bpbip3uMuubpli ^pui^ 

v/ili wujuiUMUiijnnbnn bnonLuio bu li_ 2 ajLn n-d'nL.UipnL.fl-bwiSp. til 
*jfjupnjiinf.fit.J. fru tpupnrpugui^ Ijiupr^m^ ^buibLbuMjbbpp. 
Up fc suiujuiG ITbiJif Ruil||Uirji IMCllP»i 

*) ^>i u pbprj-ji ^iJ^Jiiip/fnL/^fit-^ip utL.iu'bij.nL.pinAip ^bpui^.pfit.i/ t; Jfc ujrg- 
^^'"P/ 1 ** /'PF (U p^ ul ^ iUi ?-f , ''£ '. 'ty *£ u, /'i' l /( ,u, £> /^*t i* u pui^»Mi-npiibp/n» ^ituJutp 
opuilpub bp/ffiL. Om.uJ£ uiij q.np^ui^bfnif , Ipupnquiyiu^ d[tui£u ui^u pbptyp zb^^h 
[iu3iiuU\it} ibtnn^ m.pft^bpp ^rtif uyjii/i/i Ipuptirpiihiuh ^i^bpi 

< t%/it-/Jiuwujif-pbpa.£i q.tn%L.nt.J i; c iiuJtu < UnL. t U ^-/"-if'ff *»""*j»*- i^C" i[bpmm 
*ibn_ni_, Jfi pivpip, abupugiu& ^uipujcfujt, re.fi l /( ,uy £» "Z 7 / 1 bpb^ JfnnJJig *m- 
uat-ti /- |»U^aj£-£ui|£i /a Yipu/^i Spni.aj^/iy.ui^i/i ij-fcp>£ uiui/Jim «^uin.ii«(fui^p/i bpbj± 
^nq^bpp umutn[ti\ <fiuja.ni/i £l nt-qipa^ui^buig fc^i, iu£Uujt;u op i?£ J/i tfui If cif/qurpS 
£{i lpupbi[i i^uflibi) /w/j ^ijiLujiuui^/iif L\nqJp tfin^gp /i^i£ P"fc.£ *V &- ^"wfcq/iji fc 
p.iupJipiu < Uni.J J/i<u/{, ^i£rf£ Htu'biuupup^p. np/i Sufi/u/p uibq-wbq^ *>uip/f £ bqb[ 
<fu/jn_bpji l{p'b*gbpp inwgbii «^ifipui<fuija./i tniuijiiuptnl^ q.tuq.uifd-fi'u i^iiij Jfi ^luiuin 
U£ujp/iuu£, £npu ii/2 ^ upuilllibpni[ tuJpuiuf < Uif.ni.iuSr 1 /itii^ ^i/ii.u/iiiufj/iif l^aqiS/it-d Jji 
^/»£ iifep^p/*./ig ^ujj ^l J/i bpl(pnpq. ci£(up/fiiu£ v np ^.^iui^ni^ p^faAufpt_rti.if ^ «^/>*-U 
l{nqbpli f/uijfLhp/i^i: |)l npntfibwb. if/iui^ iTuiai^fc^/i */>t2(? U, £ IJ 'f"'! 1 ^^' t fcijlr^, 
nf.ffiii|i Al upiu c U l^lttf pipui^it 1 'Iv^i k^i t n P u tu2 mtu P w k lu<l, b ^l 1 < /" > <#/'i 1 ^ Jwpu*- 
1(11 gt pfcpf^./i J^J, «|-fcn. tT/i^i£^L ui^cfif ^ i/^ini-J fc^* t/fi £l fcp/^top^ui^i/i ui*hbp\t b. 
lift blibqbgni. uit-bpuilfiibpi X^uipmum^ih l(nqJnt-J J|i putuwl^tuhj pJU^U b. ptupip 
uuinpbplipbui^ iu f Ug k g fi^lmuJ t; Jftii^U. q.bmjt wijip, npinbqni^ upuziupJiuli J/i- 
£aij^ifcp/ii# \*2 ni l ^ nc r ^ kr^l* fibpq.fi c >/if_u/iuiiij|i'b uinnpnuint.J , Jtuptnlintjji 
PU?b Lwfi*%lfi* k^l 'H' ^^^ Jb&binji tuubpuil^f Jowp /uui^nL^'lifcp/?, uilfbpfi ^ibifi- 
Jlbpi f\bpq.li 2" L P2jP» Piptulfobpfr ^pcj Ifiu^i ifrnjzpfck 7-/ ,tnu '^' n £[^ | fcpt 

**) {nn-blpm t^tuY/^p ij.in'hi.nuJ I; fd»ui£Ji2 ^/»«-fj/i ivpLJuibui'li /(nqiini_iJ, 
*T|i ibn-iuSi £U/^f£/i^/, npt#jfcq/igf bpb.nL.J ^ ^">£^i , ■^/ii_ui^i2l , P» 9-iuluiii./j rj-tugtnbpp , 
l]ni.p Zl fd»u#pf^aip ij-buibpp: *l % ui < hjzp t^/» f / , "^(»i , ^» ^ioa.iu^iijjiL^/1, p utqutlpuuj 
2l» % bni.p'[\L t U £, ^luiuuipuj^ ^piupnil 2^ nI - u '^'i ^- ni-ii/i «/"»^p /ii#£ uii-b^/i Jb^- f.uf- 
i./i/T't ^t^^/ 1 2 UJtn ^wwpui^ ^, Jfimfu upninbpfi i/^£ ^ui^i 2 u,in ^-^l^s/ 1 ^ £> / , ^ r 
uiiuu]iu t biuj>tupbp, np \*pp ^"*p ^-np5" £ iij^-nLiii&t *|>uii.|3-/i «/^£ i/iii^i 2 ufuv ^-fc'' 
pbqjStu'li t Ubp: l^u/^p 2/'^ i ' i £ t nf ^^ u, '>r Bn^w^'^t"* 2bQ (1279) Pntji^i, /io^ 
q.iuL.[ifdp ^/'^a. i/imp/i ^buin^i 

tJ^uiTj^/i Lupb-Jinlpuh linq^JnL.J ipub tl[iuipujh < Ubp[i fagbplt UH-bptulfijbpt 

U/,<fi/ tltub^p pn^npml[i C U ui < Ufu%utd I; [Jnq\ini-in5'. Digitized by Google <Hft2Wih WINlfr 55 llju k suiujuiG incn.ni. i fu|iG, 
fip k linijuiljlicj IPbiJif BiqoilJiG pu\ IMPft p. 
Bju k suiu|uiG ifbjjif 4>r[ii}nG|iG, 
dnun_aiGi). if bjjif Rkl]]uirbuiG|iG, 
DGujmsifijjJi k ifuirnng ujsfi qi/uifijiG 
*fiuiGqJi qui]unj|iu|)u uuiljuit. ujuisuifi|iG> 
fl^ 11] firuiifuiGji bt. n£ pus l|uiifuig 
f^UJi oicJuuipRfu fuin.uiunt.G uiiftng 

Ji 6 uibsrni.uirji 1808 uuf ji *rl#[iG: 
Kju k suiujuiG ifbj|if BnijukijijiG, 
flr k nrijji ifbjjif 4>rJiijnGJiG, 
S[iruiu]bsni| uic|uuirfiiuj}iG, 
1^uiruiptui|ni. ifbi |ic[uiuGjiG; 
IPki Jia[uiuG kji bt. jnjrf iJiuiiLuu-nr 
d*ni|nijnLri].u piuqnuf be cms iyuin.uii.nr, 
Ruiqncifu <jnr&ni| bt. uic[uuisuit.nr 
HlGuijG kr quiifkG uicfuuirfiu uiGgun.nr 

r^ilJiG 1843 jn L Gm.uir[i 20 IWP^B. 

0*b^i.p-B^^(iiipfrui1iiifc'np p-nnk[ fell pwi.uilpuu p-fiLnif cfiiin_uil#ij- 
uhni VpuMb^ji^ dji^iuufiup 2ujpni_iiiii^ni_J bu luuinki jipbuq uin^Jiif^fiiu 
aJtLnbpnL.ii Ll t^mn.mi^iuph^ jipblig Ipu^nt-iuoubpn^ J^iLU^ibnn i^bpiijpZjiu/ffcf 
bo ^KuIiJuj/j, f^*/»\P{j[«i, Mum^uiP~iu II. ui^ jtiunutjSubp, ni_p ^ujJ uip^niAsfi 
\$uin.ui^nLp-buMU bu Jiniuo It. ^uiJ c^uipm.!? bu duiuuwLnp upu^tnouubpt 

%fiunnL.^ tfuuiann'ubp'u p < un c C l u/upuitub;u It_ upu/hqfiq wub^ ipifp- 
ajfiguioiibpn iIfiiuuiuLnpujii|^ii *j, P~tb- ujiu^mouumfbu qpiyntjui& bu 
\tui\ub\i tib^jpuilpuu phi^ujpAuj^ fipuMuniJjj£bbplig <f puf^g b. w^Uu^u x oip 
uiuilJ bi ^.pbp-b; ui^*J- JfiU-iinjii £ipiiii_ru_Ii k {>fjbprTf£t Gjuu^i/ Ptb. nt 
ai^ipuiu|binnfj 7 p<^^ npu^u ^nipuin^p, IipaiVp, tuju pk;t(bpp, uiuiuuiUnnn, 
bu i£bpgunt_J bpl^pft pn^np pbp^bpfin ti_ bpbuuiulpuu ^niifJ^ uwwunLtJ 
uilii uiJ^ii n.bubuiinfiu ^nnji ^wdiup^ np /^ujn_iiii^iiipnL.p-biuii J^iJmtii/inL - 
p-buidp. frpblin ^ui^nf.m^S^Ubpjig p.ui2\uni.uA$ £ ajiLniu^^ibp^ilis kp/jpnpq.* 
fH^u^ut n£ ij.uiinuii.np , pu^g npu^u tLftutjt ui^buuiuinn.bqjiL It. ^bqjiuui- 
Ipuuip liuipip, r^iuin bu /^tnpni_J 9 ^mJ u.jii.nuil^uiU n.uimuii.nnubpft It_ inm- *) l*^£«f t" op|i^iuii| Uuipffjiu TPk//'^ p^^£iupfeuii#jff, np tut uiptnb^ t; U*«iu- 

MficJT'/ii.'li £ nuub[ utpuiuiiiw^JmiunL.Ji "l^ui If tiii.nn ^ iinf^fiu^u opi« rj.m-uuipp t 
np pL&2k at -^b ^ l Digitized by Google 56 D_n4VMifrM»M. 'hnL.injipn^ i/pufj ^«2."lJ q.np^b^ni^ ipuinp jipfcuo, ifujj_igiiife£i tuh;u tf&a.b[ 
muifhu: ^[ii.ipug.pbbpp ut^u ph^ljbppb aJii_fpu/puZi ufuf£inoufiujlf-fpjin. nji__r^r 
f:ifc|tu^ (l uiL.h[fi ^bqjtuiu^iuunp uMU&buiL.npnLp-fiL.'u ^ludmnb^n^ ujipnif^ 
'bpu/btj b*b f|_^Jni_i] d_ j^jifn_pni_J ^fcp£njnufc| ^pkutj njuuipx ^iuiunu- 
^»lJ [fIi n^u^fe-p, kpp. ptty/ 1 Uifunn.p dfi bpl[riL. op £pp puibui /, 
&iiin_ui£nt_J ^ujbtjuiL.npubpput l*ppnpn_* p-f^ii^w ui^u pi^bbpp qjiunuiipub 
upiizuioubuiubpfiu n£ b^uiuiulpin L. ni ^uiuuiuimnn (rli, uuihuifb uputua. 
n < bmpni.p-btuu L. C,ujuuiujuini.p-btiib [uun_pn__J puiuuipuu if_r& nhp b*b 
|ui_jnnLJ fi_ ^uiuuiuitnnup-jiLAiJTiif ^btnn^ £j fij}2yi Ipujuduiu iLpnt^-bmu J^ 
upjj^n£_J (ipmugt ti_ " J i" X npn^bmb. *iJjn_ upu^uioubuibbpp uuifu np 
t'/i^Ln ^wnqnuiquni-d bu fipbuy pbpuuubbpn pf/kp/* uiu/bp upuiba. Cgbui 
nunb[ fin_lF£nt|, _rp/jpnpn_* iJ/i^ui J"J U nCbpb upujun^io ^ujsnc-FjnL, fcppnpn.* 
njunirli, np n.puibji nuuijil^uibfi L. u_iiiLiua_iijt_jlrm^i ^tw dotnfcb ^uipiupb- 
pmJp-fiLM nLMbuiu^n^ l^ujpnr^ bu ijhujub^ ftpbug L. ^uiJ ^uj^uiub^ fipbug 
lituinujpuih abn)Sni.iJbbpjj fiuuupUt QnppnptL un^b /pu^utltuZi npnt-pbuiu 
J£0 /, li_ ^ui^iiiliuilij np upn^uiolj _j fiujuini.guibnL.d fipbug f pt^lfbpfi I<_ 
/iiiiJ upu/bg uiufuufrtifn. ^fibui^ bljbqbgnL.dt Upiu pumpnL.pfii.bb ^£ frp"t 

"i F n l n [" ll lb 1 *J n "t | M»fc duMUUUlip. lpujlinL.UM^ ^ p-^k^Ptd* pWLUillUiU £ ? 

np upuili^ J^T^mliji muo-Ujii i^ ni^ir o k j>i_j^iijiitinjn--jiu Ll <fnqni^ni_pn f n tuL- 
iijipiifU£^u upuib fypuinp/^ uin_iujunpn.li (;£ ^i Jfcpcf^if pl^l^bpji J£i£uii_inni_- 
p-fitJbp npntl^buib. ^lun? puibbpnL.il upiuug tpjupnn^ bit oo.uiuml.I^ui [pbb[ 
P"4: bbbnbqj/bbp zjjubifiu /fiuif i^bpuAinpn^bf[iu L_ P"£ <f nfpit|pn_uiip-jti J/i 
npli. /^ lunj^uiji d-unSiubuil^: 

R^/ffcpp _?_»& upiKnjiL. L. ^njJuj^piiiU_p fru nVujkf ni_i? uujLl ^""'["'/p"^" 1 
c bpuiVg ufu^u-r^/iu pnppp, i^/iu fJ-£ mrpndiup^ )sbp p-t bpfiuiututupn.^ 
'burning wbnbpjicj nm p[i bu ^uiun_lin--J fi_ £Uiin funpp n_^ni_jfu uiuiiftui 
'huML.ujuujpnhu d. JjiLu uioubppu tubAnpubpi tLuinJjbp um.ui}$ a-tu^u bu 
pj^bbph uio*up 2\inpC,uii-npb[nLt yuipuwbfijfiubppu ^piuL.jipni_il tli bpuiun, 
[i» wn.uj^j^b wbnp, lun.uj^jj^j puitJ-f/bp Upiuhrj uiui^fiu Ll mn.uij/ili putd-iulfp 
npuiuq Ijbhiutyp un_./ipni.J: 1»_rn. tj/iu^li. ui^cfJ ^ 6-nnHt^nupf^p upu^upu- 
^ini_J (j Jfei/i^PU-Fp/i cfuiJiiioiii^ ^npiui^nLiu^ ij_uip<Jni_iii\{>p % clTbjJlfji if^G 

Uui(fuiiu ui^ui^ i; luuifjf np pt^tpp uiu\ui^pb 6b^j^bbp\i ZjJuiZi 
n P n 2 uitupimuUuMunL.p-biit ^ npn£ qpturpHntSbj* ^nLMbbuj^ni^ fcpbua, Ijbtuu^p 
liiiiq tu 6uiguni_i5 u/bq.np'&nLpbu/b i)^J> t nuumji u_ upupujii|nLp^/ii_Ii/i3 
JiiiWpiiintijy IpuUuiij Ipiiiiiuy n_^iiln_.J _rii f(;uf/> .p""I"i4_, oui-uli-lu_r£nt- 
J/i npii./^ upjj^wou: H^u uiuipunnnL.pfiL.'bp upiuun puipnyiilpiAi uilf/pjuili f; 
t/iiijuni-J, np ijn^iJioni_J i^ u_ J-nqntlpi^ji ijpuijj B^irpp ^binii^bint; fynp- 
nuni_J -Fu iitofuij/iu in[tpiuu^buinifbbpli ujn^uiuJiuuj2jinp^nL.Ubbpp b. ipiin.- Digitized by Google taUNMK <MUMUt 57 line J unuti l^^nLMM^uim^pbp^ niuitnft lu ch nijn^fu^ff-f? # wpm M£ . <|pw^ u^jui^lJ 
£ 'hui^bi ni npm^u £i_p in[ipn£ % lfina.uji^ujp^ji L. upu{upuUnnJi $ m^ npuf£ii 
until} ^bfib^fi^Libp^ "P ^w^uAinpr^. L'b i^bpy'linLiJ^ luruuhg d[i nphj^ 
)luinMiinL.p Jjlaj UuiinnL.rpuhb[nLt CfLiugfi^uj^ upuwljbpp dji uibuinpiuu £ utp- 
Digitized by Google 58 Gft<Ml«M i ni*fa+h\, 1l J/i suit- i/?ni_uj&. pbpnuS /; pt^/ 1 " IiffL^p II. fuZjn_{ini_J O-tui anwuui- 
lifipnJj umuiuuM^nui 

U , bl.l'«B-WbUailPl)U'b'bbP 

ITij^i^ ^uiC,uiuquipbiuuubpp wfipb[ bu ttulpubuitiputn, tP/>p<lM? 

ITnLn-nL^ II Rpuj£ni_p i^jiLnbpjfbt Upuiug lfiufuiu^iimip kfifcf t ITAr- 

{/»4> < bmquip[i, np Jiff/i^gfiL^iLlf £ uuiuigb[ <*iij^-llpifjfi{ig. 1601 frnttfia 

4i_ ^bpmlpn^nL.b^ i^iuC t J\,uttpup 1 tu^ufuMj^b (*tii^/i-uil£, npntKbinL. ^ui^iV 

£tuifi ufipb^ £ frnifft 

Wb^gri^uiC t t buiEpuppb jui£npi|.[#| Arli f pU^ii^u bplurnA £; wuiupuuut- 
qpbpfa, \Tb L te Srii/uf/i H f ITfcj/i^ Wp/i (i/mfutf. 1720), Tty/»4> 8n L - 

iini^i B. (i/wfiitf. 1730) ITt^ *mpptt[ («HK. J 780 {*•) k IPk^ 

Bnuunu^i *K (i^iu^u^. 1826) np£ bqjiui^pii £p ^Rn^uip-pi^t (*/<«(u^. 1740 

(P"*) Ii_ n prefab p'b ££li R£^£iup-p£^ li_ bun-p^i-pi^' Wfcuifii Tfc^^g 8nL- 

unufc *h-fi duiupb afiLsih \sbpmJufuibpn li_ <J~umMiuaubpp Ipupntnuunijii bu 

il/i^ujii/i uju^ uputii JJf/, dfiiLuUbpft Jmu^ili n£ J{i mbqbl^nL^-fiL.u ^pu^ 

ITti^i^g 3ni_uni_i£p nubbgbi £ J^i ""T^/i^* np£ ij.bqbgl^ni.p-buiu Jiu- 
u^ilf l^iupuilff} *Qifin{ilf upumdbi £ AuiL.tuiL.'fuiubj^Ut Um ^ guiuLpiiyb[ £ 
tip tub li_u niAib'hiu^ £i_p Ipuuu/bncjnLiJ, ru_ui/i/i u_ J^i op */kp£" k^S^L ^~ 
t*k^L ftulpu'buiupiiuii fcpp ^4;$ uibbmLi U*fc|j[i fc (> 3ni_uni_^ip J^i Juiinui^ 
t^niit^z jiLp iuitLnd *bni£p £ ni^nuipl^bi < Upiuu li_ tuupij cj*buiyb[ wbunL.- 
phtuUx 

&UiL.utn.-tuuibn uftpntl p'bnntJhbi h; *UpuiU L. uiub[. <Qlfiiffi£i uuiliiM t 
piupLiiufi Juiliiii> (ITiujpp ^i*q, npr^pb pbi)* 

tPfc^^-BnLiiiiLifip, 4pupfeif£ni£, ^(; ujjij. fuouj>bpp UmJ^p nurpup- 
liwtS ttntf^^/i ^- V^ ^uiQ-fii b\i i^bpmpbpnL^ upuwuMufuuMub^ t,. 

tHHUuMuft fjLUi uiuhm, pui[uju\i IJ.LU >. (IPui^pii 4:/ ^^» "Pllfk t[)* 

Auii.uiii.-fuui)in 2 UJin < 7- fl ^ t ifbiugb^ L. [tiii_ ^g^$ u*pb[, Ji/ituij.pniJr- 

inii 2P Ltnni l wrLbb[ tiiitflpub L i^bpuiq.ujn.^uj^ uuilpufii 2_ uiutu i nt l ^uju- 

jLni_J ^ ^"^iiii^i npn^bmL. n.nLubbpfi ^uipAm^iuh Jmu/iu [nLpbp b*U 

blpulS bqb[t U^o J^n^/ili ^liiLUiip^utulj/i Juitpfiiiliirp/ijf J^p f builiii^- 

uiirtfiltp ifiuiliif^ni., Ii_ ^ipiu ^bpn^i^^L t^ou^pp i^£rpuip£ipni.J ^{ili lipm 

ITiF^i^ 3ni_iini_^?p uuMuuifcli i^pi|.n^i.nLjl ^ t- inbuUb[ni[ np n£ J|i 
nt ~UbZ ^b$. n d tk w i 4^ n - nu ^ t" ^"'^^P'up ijiiufu^b^ jtLp ' t^hpi^iuumutuml* 
^Bmiq liujkf k uifLUi^ u[L,uig h^p unpuutrnJi^ juu/bfi [puibufcg* \uupuiiij Digitized by Google <MlV2Uiib <kUMlfl> 59 4)fcin{igs fli_ui/i{i lPf»£/»4> 8m.unL^i/i frtjpiifjpp, *£n£iiip-p£i£p, Oiiipa^iu It. 
>ujipujtiffi'in \Pjipnuii > biii < bbbpfi l»fnn, miiiuncJ fcrli *flfrin££li Uni_pni.ii-£iiijf- 
ffrp/i Jotnbpgp ajpouubmut Ujuwfrn ^bpjd-nif pbl^bnuS hu uif£p£i_pfi i/piuj 
£ni_p [uJfnni. ft. Irpp ^bpP'p Qibinfifiu t; ^unjunuT bpiubjt tLUi^n^bubpfi 
^uipnuuifelifrpnif uupuunui bu upturn 

>fiin(i.fViif£ opp) IPfcjJi.p-8nt_uni.tfip 4piu Jtiijni_J £ p-n^np a-JiL:£jij£iJiir- 
/»/»u. iiuuiuuo, It, iroP - in ut phl^u u fig pjiplp bpbju uubnfi C,bin ^uilui gnt_fcri 
bl^bnbgnu] Lunof&b^nL., np OLuui/iluiV jm£n'£riL/cJ*£i_li uijij u^un^ui^ ii£m- 
uibnuiajSnLilt IPji^iuuJi ntfuiup ^£ Jinmui| £ ujunt.ift fepp F n L n P p" 111 " 
tyfrfiibpp 4uii_tu^>t.nt_J til frbfrfifn7n1.il, €Uni_pp-Uni.pp>-£ cfuiiluiuui/f 0*k[{».£ 
BnuunLjfip *ffiup/itn (lPiupij.uip/iin) ui.gfrpp (-g^jp) i-ULpu £ i^ufu£ni_J fr^tr- 
nfnj fif_Q, thui'inuA bljbnbqriL. ri.nLJi.ri. p(ifuuf£fiu willful lfputli ft. ti£Uf /int^f- 
pntil, fj.ni.n.p £paiuui£, itylf^b. np uipb^m^ji um^u £u£ uilrnji fiiuubfrx 3fc- 
innj {ipfrua, p- n l n P in'bbgplibppti ifin^ ^mbai i^umi^ h; <Ltj.nL.i5 O-^tuJi <*ni.- 
^i 9 {11114 /in^n il^i bphni. cfuiJ i|.frn. 2p£m.tf (7 n-/"-*!/* ZP^PZfli npu^uajh 
ff£ n^g jJfuipnijiuUun O-Zii-njig ij.ni.pu fj.11^ It. fipiuUg iftiujunL.umji Jiuu^iu 
{(uliuo, uiui£ Auiuuifi.-{uiiflf^ift 

Qu£iii fiu^u £j u-unul £• ifyfifuiupi. /ii_p n.bpi|.ufUfJiiu?i£iu: ifuftitjf* 
upiipCtfiii wbuUnufi £ /iLp ^uipu/i fco|3" 2uipui|3-m^iifu fcpk£utffj{iu (\#uipji- 
tluiu-p^/j/iu) </ui£p pu^aifc, i/£rpaiini_J t h_ 4fc«np uiufunt.J, £Ufu<£uni.J Jo- 
|ip Y np £n.ij£fnu£u cupifiiuut-nt.J Hit lvfa > n& ^JPP fifit-uubpfig jfrtn JjnajiuV 
ljjub[nip i/m^p £p ^fk/ />(-p •J-pi/ 1 frpfr|uinj{iu It. iCtiupubnL.jd'fiL.b uilib* 
l" 1 /* i^P ^'Jiitfipliiijntiri ui^a. uiub^nt. n£ tnl^t^ppti It. n£ u/£fnipn£pt 

fepp bpblpifi'b Join ^uipfiin uijzbpp piug £ Lubnufi bl^bqbgni. 
npitiLp* uiiiJ^iUU£i^u J^i ^mii/i mtnbubbp 2,in£uti|ni.if frli ^uiujm^ II IPfr- 
l]ifi$nLJjni.tfifi ijtuijuu'JibuMU (ni_pn ^iiiu^lini_J Atui.uifi.-[uiii1i^ilit Oui ^ jru- 
^n^Ii huJiuj^i'p^liJjlit nLfjuip^ncJ 1^ 'bpiubg ^btn\L.ftg y ^puiiluijfrpi^ pn£np 
in^iii Juipi}.f£iifif^ Ipiwnpbfo jtulj IpuUiuby pbpb[ S^uii Jim ij t 

baJui^£-pt;/£p J^i funi.Jp f£Ji1fni_npiifi-pni^ a.uj£Jiu 1^ H7 ^bo'fipjtjt Jo'ji^ 
Jl ui^uinJjfj a.fi^frpni.J| J^niu^b^n^ np Jfr/£g £ J£ lutj^^jj^ Cttufiup uifii- 
<guiu LupftuU p-iujtb^ £uii_ (; P*n^£ ^ iiJu^frVi-i|.iiJiiii >fiin!i.£riif£ op'li /j£ tf^i- 
^^ npniinul £ ft. uiujuf i^frpiifn f iiin.ifnijlt 

lPfF£^^-3ni-uni_^ip 4iiiiiifn(.tl ^ ^nt_^i It. ui^unbn JIi/ilJ, 1jbt*L. np 
ajiijubbpp 111/t.lfni.J frli S^Jilflui^pi njjjjuni.J Ami-uifi.-fiiiii'b/i^i. ft. 11 yj cf/ii- 
Juiliuif£ tifiiufii *£p^/i1i i^frpufipji/Liinol £• fluf^afliiiiufuffni 

IPff£^^ i^tiiiiiaii£iipfriiilili!fp^i (hdM^i/b^bbpp ui^c/-J 1^£ ui»£ii^? f/'ii 
fliif£iifiiiifU£Ufin a./u.nni_J It. uijipji l^binnuJ tib ^nibpfi J/i J/uj^b; II iu!j- 
ajia, ixjJ/jiiui^frpp ^n^ufp-pi^^ lulauo. p-nn. lPijr<f£ni.J-pi^ljii £, np IPfr^p- 
Bniful^ifi *K Ijbuiu.gfiy uputmlby f^£rpn^i^lrui£ mil a^p, npp ^uiuuiuiiiffj^/iii L 
n^/vtJi/i ^SbpniJifjubpnt Digitized by Google «0 BftfrGMAWa+hV Ujli innC,<$l§ < Umju t b[i^fTi pimj^niif^ii till rbqffl K nf hfr t'^iMifKnL.ti, ni.p« 
Cl ntfubobi tii fhu$nMibiLUMLtuit Lpu^ni-in^^gbbpt liju ij-fcpi|.iiiuuiiijtyi mil* 
^.ujJiifr^g J/iLp Juify £ Inufu ({ping* L uip^fii^iiji^Q iuin.^bf^L. Ii_ uiupu* 
H-^dbi £■ wtunufcn <*iu^-ILptuu|ii< ? Ll *bpuAifiK) t {uojiiiu'P^iLii uiiiiifg^i Uouu- 
iifii-P-/H_iin uj£<i finu-lf^iji . I^iutid^p-Jiiiiii iuiini_iiii £ i/iiuj/iti, £^£11^11 ^m- 
uuiniu/i d-nnnditLpiLp unilnpmJp-\iiAi mJift i^pui^ puipip }SuiiLu$^nt^bbpfiU' 

BruiUUiL, UiUnUiHiti^t , 

ffrimuifpfvUi^ npqfiu kiffr[ t; Atiifc^ QfLUinuj^, uptubp* Jfcj£^g 

j|_£ IT/tj/i^ QfLtivuifilp Ani-iuii^p ijiiiLiunJi S*fi c^-fctu^ ui ij ^^^fi Jfr^/i^g 
gLUULbuijniP unupulpiMutniuUJitji ijiijnJcMjjj t "^"r 1 "^ ^ "fSiLiiuiiiijkf IHjui- 
upmtigfr Uufp(-u r uifpuj|i Aju4p^futup-ntJb uir$lpii^ {km, npft i/puij bppui- 

■ ITlf^ lkuinuiil|i ,Jfrfc kijpmjp IP/i u "'i t/."!^ ftp 9 IP^f-P^l" 1 / ^fiP" 1 * 

^iJ-fiJiiiljJi funuwnLtifig^ jd-k; Aptnpbpi^[t Jt^i^nL^/iL^ip {ipfrti l^puiut^ 
tjsfipjntJ fc "M{*M^t[ ^"'ir^PI-t dbff^^Fbfhini r ujtb J uuilppfli pnifiijqnif 

f^pp | M[w | f?M i fcir t. ^pv^tfif* .^pf ^it^ Jf!^L nL ^u ^pyMila ^fy* Jtft« 

iiniul ' £ P*/»4|j("i % bppui^ J-j[uiiiiip db[]ij>. IWui/iiu J£ij Apuipbpr^ji Jfr/£j> t; 
^fii^JiuipiLJ, J^imlf^iqJiii^li jipbu t ^[a*- ^upijuiuj/f if.uipiubpnijt Rui^o, frpp. 
bepi4j^/iJ-K>Mi^lP. «P"f ft^ n JP uiuimtuui^jt. mliin_i#inj uiuiunuS £ £i_p ^uip£r»- 
Jp t AbijKpp i£>uiujjjiufc ij,/i Jrri_J £ \ n ^tt ^klt^'b'^'ti ^FP^ , ^/ ,| f-fr ilJJ ty , 
P-^UtuiStiL, Joint Uui ufeppil jAipiLSinutf £ lipuji* li_ 'buj^-pfiLjiuij *f /iLfp 
lipitoff p^uj^nijJt lljuinknjio, tibife^ CUioifiuiJp ^ujpm-ijiu/f ^uipZiul^nuSubp 
i; n_np&nt_J ^nj.2/1 ptpnji ifptuj ( li_ puiumlppu ifbiuuubp upififrfMiin-fii-Ji 

IP/i cf ipJuiliujl^iJj l^ mn i Qkifcjpi. QfLUinuiJp ^lupiiipiiJij/i^ L *biM.~ 
|untJj Join 300 plMtniuji^ iua1jfr|nj £UinJd-fit_J £ ^aiZiJtu^ {umiffit.- 
p-^lip, ni^i Auiuu^.^uiu^p (1756 — 1804) u/ipni[ plu^ncliniai ^ lipmii 
h. lP/ij[iiiiip^pn.^ig J^iii^li. feo^ii uii{p^iL.p uibyg Yini_fipni_J lfpiuiit Cjiiuifrij 
t/1^1 auriiLfiLJ Suthftfiuilinp, ^uipiuwui^ ^tp/iii It. Up^/iif l^fiLp-nt^lifr- 

(Tii^^-llfLiiiniif i^p uru|pni.J t, Sniiiiiui ftn^J II 2 l 4" f, "tpf^lJ? t i/ 1 "^ 

ttpmnnribbpp, uupubnt-ii b*b 'bptub 1794 P"» *)« 

U^iJnn.iifg jujju liiuju/ui^i ^"i^ uiiinMU%ii ^Mf%f.£|p Jitf|«J/>^, 1Rbil>«f: tt«-"* 
muj Jff t 3u*q^fc^ pui^punniiiJiiJi ^ui^mi^uilriy inn^i J/i, Stp n 1 pu*p«"M- J, ^»i»Wh»4l 
^■•^ai^^ji, ^bi»| 1722, ilmlituflibmi 1794 «fJ|it Digitized by Google <MVb2Wih lUMUh 61 1800 p~m.pU lP4r//»42 UiLuinuiJ^i <fn/jnt^nLpij_p X^bajifjubpfi yuip&ia- 
f ^ni_Jljfrp/iij fiififiupiuii& CfrifiLni_J £ Wb^^-^l^^iupbinU Rpitf S*-/i^j» ftp 
il^r//i^ Cn.£Ji/?tuJ£ ifcbuiuu £p, L. q.uinJP'ni.d £ Bnffj^iu, £u^ J^i nupji^ 
fiuiu fi^tjifpijiu, fiL/i {ujLjtuptupJi (tui J^gnpfrgng fd-uinu £ LpuijJntjL): 

"him. Bfi£lf£ifini_J frnuj& cfuiJuiliuj^ ITfr^i^g-OLn.uifiuiJ^ "P 1 ^/ 1 Utufr- 
-tjiuiu-tunuju t^uM^ul^UMUL.nuS (j, /iii^ unuj npn.fi Gu{p(;u-iiiniiio £t_p cfnnniln- 
•4j.fi Jfp Jujuntf tllrpuin.um.unij} £ Buipunt_J lt LJ U! ^ ^uinfrn putu/pL- 
p-fjiiJi Cfiuumuimb^nif £i_p inn^Jfi lpumi.ui^^ubpliu mjipnuSt CjcfJ ihjh 
i/in^Jfi 6-UMfL.uiha^hhpp un{6u^u ujuipfii_J £*if uiju f fiuifitjf h. ntMpb put- 
uulpiiu lpu[ni-w}$j>ubpi 

W\i\b* IT'uaSUtill'bbll'b'utP. 

IPk^^iu^iiiii ui^u i/in^Jp ft^jyb^ b; ^btnui^u Ii_ uptu £p£iulpui q./it.- 
■ nbpnufii "bbn. dftujti. tujcf J £j IpuUq.niJh t; upu/l g ilb^^tul^tuU luupif- 
nuibjzp ^Mrtfiiu^iifiLJ L. nhtt. Ijkfbn.iuhfc t, iftpO^/h Jfrj/iig^i B-niL f<Hr- 
Jni_p-p£/fp» feu frfu^ ujjif bop-iubuiubufdbuM^ ^SbpntMni. Join, up tujcf J 
^Liiuj^LnLi] ^ SuiiiiJiif^nuly frifuij IiuiIl J£lu (htun.uiua.hbpli Join* *Mrifiiif- 
^IiulJ, ^"Jpg nL ifcnpi mp/i ^iujLl nL.pfi£ fctpnLlifiiifepk uuilpufii n£ J£ 
^muiniiiinnL.1i pmii ibuipnnuiguii ^iJtu^jiui uptubn C^ftU wiu^bujifi duiufiUt 
3^tu^ ii mil. rii Jfi qpuiLnp JujiJrpiijf(7-fit.n0-* Wyu J^iiu^fi Jtujinlifi £ t iip 
ujiu ifin^Jfiu tlbp^jtb Jfr^^n frofrj £" J^// 1 ^ Ui«pq./iu B. J/i tf>*if£ uiui- 
uutt-npn Lp-^Lb. np Juju iitu/f ijfc| £ AuiLJiifi.-^iiiiili/i upuuibpiutpyubpfiu, uiuftt 
^bnjf.[iubpfi li_ uiupu n_ni_uufcp/i i^/^Ji Digitized by Google 62 nawwnwfrbM, 8M.ntriM»M0i l)UlfilTuiGGbr|l* — <|*ti#i#<iii#///i qujuuafh pii^Wi/ t 41°9' /* 
40° 1' C,b LU b uut lfi (ivjWfMuiii L 63°7 ^ 64°60' mpkfyfcmk 
kpl[wfinLphui% dtyt \Fn-uiL-uujpp (11>519) l{ujqdnLd £ ^uii- 
iwlifc L. £fcLW%2tpb ^wLuinJlihfifc C t ujpwLiu^ t b L. C,ujpuji--ujpL.b~ 
ibiub uwC t Jw < h < bbpli p € hqC t wndw t b */&[)$/> ^ /jftinn: \\pi ([ijbiui qui— 
Lwn^bpji i/£o uuiCjJiu'b C^wdiupLntd £ (i^ui-^uijf t "[>/> ii#tym.i#p— 
%bnfcg C^jt^i tnjiuuiiuifo -&w%uiwwi\L 1 \\g 'bhpjtL. ZqLitLd ( uiuti~ 
Jw < bujliui%y uwC t dui € Utujli < b qb^P* Ht LUi< ^2tot ^jhiuumiuim^ qk'qb 
C,[ilu[iu wpb.b[j> dffhjh- \\nLpqbinp, ft/ 1 ^/* ^H"-""*-/ 1 ^butpfunLb 
qjtLqfi C i iu < hnt;ui t L. \\nipji </[>uj/ iqnLtui bplptufd rtLnriL //iui/#iLn- 
0£ 3 'bbpjyL: ^w^imlfli L Cf , ^2* If - ) <liI - UlnL ^/ , / I ^t9 ujpU.b^buj%. 
L. C,fiLufiu-uipbLbibuM < b linndfcg uuiC^dw^ hujtLw^ni d t" MnLp-qbuin 
dfc%}L. |}{i&£/i quiLwn,[i ^t^itlt lt Lr lE' n P pbl(unLd £" qbmft 
iiufu Wifr[i%* mm qbtnfi iw[u uiipml ^111% Zui^ qm nun.fi uluC,- 
dufhp iqLiiLd t wi" qbin[i bplfujpnLp-buidp ^/iLii/iu-iijfi/i_fef d^ji* 
d\ju}L. \\n%£UJ2[i < y [biLp, npuibqfcyj puq^ujpnLb^nij &ujj>ujp-uj[nL *) ^uiif^ui^li t^tuLunfi tnbquii}pnLp[ii- t bp q.pb[pu pwg/1 |iJ ^tuiiuiu^mp* 
^ttpq-wl^uAt htl^ujuinqni piL < L*lbpl g f '/i ^i/ju/tfi u/iliuj *LumL. fauAiuAiy yfc*-q[i Upcf 

)i2ili/i/|j £l t|u<£*. '^ifjqii'ftfc u< ^1/1 atntLijlp q^tunqnt p[tt. t b < hbppi (P/i ^m^//r uip&ut- 
^iUiifpnip liL% € bbp 4/ |'^^ u.tiihy uj. Ul» *piu{tu^Pu ff* )lln£iji^/ 2^ /n p Llul k lv L nLm 
Plt.'bu iw^ui'bl [till i\b[ ni/i^i u/j aj'Latfj^, ^wpl^WLnp bo *>uj JuipnLtf ju/ji/i^ifcj^ 
jrp ^w t LiLU i u p^npiji.Lpbw\ u ii/ £#»jj ^j / pp fit-qqfcgnjg niSbbybi bJ q-bp. pu/p- 
jttniqujf bw*lli „^f 9 U f^"/ 1 h t > WLtu%-&uiiui[hu t Lli ^w'bwujuip^npiynLp jiubp** 1 

tiquiHLbi fcJ im.lt Uft/tui'L/i „9iv0K0iiH^ecKce nojoaceHie rocyaapcTBeHHiix^ 
xpecTMBi EjBcaEeTOEOJicKaio ^isaa 11 u^u^ni-P/it-i'/'s /#. m.p/12 bpk b pb9> 

#ijifiV^ ]'ft^^ uibqbpnLii il^i b^ 1 Digitized by Google <Mft3Wil> «M1M1B' 63 2pfuj%h £,bwj iuhabnLJ t*. ^"/^ nLnnnLJB'bujJp '[ m Ppbk 2lP~ UJ '~ 
piil Jfelu^L. UWpffJ/ituj (1738) fin-fi) npmbq i[bp$Lu'bnLJ I; £tff«- 
DiuffriUfJi jpOfufyi uuiCfif tulip "- u^ulhlJ t" U'7^ llll ^'/ V iLUiLuin-p. 
tujumbq ^uiif^ui//^ oAULumJfe ffui^JWZjn puiLULuhrml ^[tLUJiu-uipbL- 
Jmbui% nL^qnLp-jiLb, /unpfiLtf £ (^ujijuiii , ^l|uiii/i^ n.buip f Qui— 
nub Cfmjjimpf |iop fljuippM ahuip y C t uiu € bnLJ ij JfoftL. (Jim/tuif- 
ffrnoui'b n£ lufiiDiub put pip ibnJhtu2n\d-u/b^ nnfi i^pui^m^ piupi— 
pu/hm-J t" ^feuifeu-UBpbJiihuAi nuLnnLfd-buiJ p C t iuJtu < bnL < b [ha.fi if 
(1193) *t n £P b^i. p^P^P* npuibnjtg ufpfifjlf fetfhnL,J t Cgii/puiL- 
tupU.Jtnbus% nLnnnLp-buiJp L. p < brj r C t iupni.b[nil ^uiquifufe tLun.iuiL.fe 
Cfbuif &klP u * < u~iPi ^mlftmnil Jfi^L. 1]#it_p uJiuip^ l[uipnLi! £ i/puii/- 

\uiuluillfl OMMLUJIL.fl ^jlLlLUtpifl n-flLnJl C^lUbfL^UlX %u/uiuill[l tLUi- 

Lujn.fi uipb.Jmbuj% uuiCyJui%p l{tunJnL.u* £~ SjuliuiJ abuip^ fiprr 
pui(fffiiffif.if t" fipuii» lufom/unf, 2P9 UJ<u t i g ^t^i."- \ Uuj £-huJi ifWiufi 
iuiiinuiflLUiiumin £jiLnujLnpnLlJhjiL t up* muiiu ujpi n.uiLumJubpfi J(,£ 
MUjCjJwIup lq.uiLJ t &ujt{ujJ n.buifi luifu u/tfiji nLiLnnLfjhbuiJt p Hfo- 
tj.fi [riuin [bn.p 1 npp L. &fiin.fiiHu.f/ t £pp ^wWiif^/it ^uinuifufi * <x- 
%np piuiutnftmfi fLiuuunJubpfi </&p9/i^ uutC t Jui < uuiift < u l[t;w: 

{L tU3 t u&uil{fi iLifff.fiin.fT *||fip fiuifuinfiuifin ffi1f0tfjffin/i uwLjiSiuup 
^ui^-iLUitifeq ZtLLnLO 9 #V ^ffi/-^ffi^iJfii//fiiiiif (ApMflHO-raHfllKHHCKaff) 
/ fVn.ii iff 2lP Ui il t nLnnnLp-buiJp C 9 ujpwL^mpb.JnLUi L g f JfAi^b. |Juf~ 
muiuui-fuuB£ [bn-p, npuibnhg 1fn/ /jl/7#il/ili/ £7 U3pb.bip y b. ItLLnnf 
t iinjii tbnJuut2nJd'UMjiu[ JfjufL. ^liffii^ntiifi (11057) f^-p* npfe 
JfiLu linn J nL J Jbp 'uliuipuin.puih tLuiLuuup p^n.^iupLnuJ t $/i~ 
Lw < U2bpb tLUMLUjn ~b ^f om CrUipuiuuifi'u l{nnJ[in Jfi'u^b. \Fn-UJL-ihum-p f 
wpjfa o% JfAt^b. C,iupiui-ujpLLb[biu c U lfbpQfo l[t;wn: 

(Ijif uujC t Jui t u t ubp[i i/f^O ^fiilfJffi^ tLiuLutiLp pnJbtiLJ t 8398t 2 
£♦ ifhpuin f //aft/ 95")7» 3 4>» lifeinJbwpj litnJ 173*75 ijirpf/* 
Jnn'hi IluiJ 874840 'JfVfioififn/iii uiuipiubnLp-[iLU *): ^jii /^/i'.p 
iin^3 4- inujf/jff t np ^uj^iujlifi fLfiif_fifn.fi (liiip^n^Mjii/j p n [np tLut- 
LujnJbbp[ig Jbbtuq.ni t u% tt P" 10 /' pii«pn-/i < bwC f iu < biL[i QbuuuinL aui- 
Lmn.p (203t31 ^* f/fjnii)* 

*) IlpHJioaccHiH K'L Yin KHHaacfc 3anncoHT> KaBKas. ot^. Hwn. Pyc. 
Teorp. 06m. Digitized by Google 64 ttaWM , ffltM*\, 

%ut%iiul(fi q.iuLuiiL.[i Juil(bph "iPp € hbnl{Uipu^ c iitii.iS ^ /»p//#?L T 
>ilftkfbuj%g CfWliwuiiuutllbn q^oinjflibp. C t wpwL-wpb-Jwbuj < bp x ibnJbiu- 
ifot C t pLu[iu^wpb^bfbth < bp % ^tupp-. ibnJbiuffi'b qoutfa, np ^/ilii/iii- 
mpb^bfbu/u l[fiq'fhLJ [wfii £"• ^bqmtinLi! (- ^/iLii/rtl-tup/i-t/inLiJ? onu/t 
^Hiff^mfl/i £ r uip/^«i_p/ii_iip Jpwfii CiliLUpu-wpttJtiLWfynLjy &iii- 
IpmJ qbtnfig iip%£b. t [n£- t [utpu9-ii : ftvfip) jfrWfiLcf £ MnLp-^buifi mO 
<tt^f1i t firofiii CyiupuiL-iupLbjg ni.qqnLbjni^ finq ^fL^uijn^-iiijnf/ 
puj<hiu%Lm-J t" tyitp/i 1ifc/jf ^uipP#iL^-/ic1j^ij t nn|i ^fcifi L,vuniip- 
4j.uiligLnLj t f//itif|i# ^iii^j^iii^ qjjutji *bbq inpnt[t 

finq [birL < Utu2qP~w% uf/tiLm-i/ t ^m-p ^.iin/i unfcfig. \ n ir\u*~ 
pui~£iu$ (MnLpji i^tfiuiM uilinLUgfi Join b. L J iupmL."Uiplt.bfbiuh 
nLqqni.p-[iLUp iqikiCfUftutbjnij^ Iqcnui I; MnLp qbm[i uiO m- 
j/vni/, < hi{mptuqpnLuih jjuiluiil/i uiuC J Jtu < b < bbpnLJ Jfi^^L. jtffi'bq.b- 
£U9nL.pbiuh uiugpp* finqfo C t tu < Uqkui > Ifrttit^i it- \\ftuqiu c U[i iiufu 
uii^iif t^bnLfS t lifi^ij C f iuptUL-LupLb[biu < U rtLqqriLp bw tip JfrnLpui- 
nuifbiuli ibtL C hU32qP~tub , feul± upui% qnLq.p'hfit iug x J>op qJrwp iuf 
uif^ifii^t (J>uj£ui1i-(d»n£ti#fyi [bnJb W2qP' ui^ * npp Joinb^ntJ t; X\nt.p 
nbmfi liuhi iutfi[t t Uy p/?n ibnJhuioqP'wip ul^qn c lrwLnpntP'bw < b i/oi/r t 
Ipunpirbu 1ifim 2 UJ P nL<ljLU k nL P'l 1L<l, P ^[wq^bihi^i 

llbpnifobuii ibnJbuM2qP~u* < bbpli Jk9 wtiintii&nLUjh ^w/'- 
13-nLp pLbpy np phl^MLtS (~ IjfiLp qbuifi bpljm. tnijibp^hy ffUfUifcu 
flop (ijujtym) /i_ \\iLuqiu c u[i (hu*ppft\ 'hpwfhtj Jfiui'hw^nL L. l]m_p£ 
J£ /df wifim-biiiL. mbqnLiSi vubiiLui'hLnLtl h; ****£»*-}»*. |)mi/hL/u^i uitu- 

4>fii i m1/-(d > nDw*U ^bnJimi2qP w fig C^ftL-ufiH-wpb Jnnngi l|m.p£r 
iuifu uii^i/i^i, tntuptnh 'uiLtf fc- ^^jpai^^^of Cynij[imp i/^ili^/c ^tuijfii- 
/u^i noiLuin_/i uwC y Jut < bp: l|ni.p£r linqjjtg ^ni^jinp bqpuitjiuilinuJ fell 
lii uijugiuU piupip i_bnJuui2q[<} uj^bp > npn'bj* CgUiJuipbiu qoLqp'b- 
p-tug bli h / 1 / 1 pbffruigf>\ii* b. "Lqfcq /iOi/oi.J fei ft 1 ^/ 1 ^ #UI% ^"i^- 
iuilrfi L,uipp-ni.p-biiili \\nLpjfb Jotnfili uttfifi C t Lu c bqt;iqi 

l^baGbr* — ^uil/Jai/^/i qmnun.fi C J uupujnu^ < b L. CjiuputL-ui- 
pb-Jinbiuh uu*C 1 Juj < U c ubpni[ J C^iuJiupbiu 125 ij&iputn bplpuipwiLp-butdp 
lqj.nL J £- £tuj- < l»ui1#<Jiu//fcii!li [bnJUiiM2qP~ui < hi ^iuC f ~ij.utqfig i///^j^i_ 
IPfLiiif. fbn.pt (Ijo ^bn. < UuJ2qp-iuu biun-tu^aLJ t; upiqt;u £ptupu$2fci Digitized by Google vybSWih <Mfron» 65 wfij ajtuibpfi^ npnup jjhuttftLnLj bu J ft lpin^J[tg M" L /' a-binn, iIJilu 
l[Mptpg* nLqqLtiLd Mu *\ku\\} Hb.tu'Uui^ fi&pi C/° \bnJhui2lP~ ******* 
*)i£rffffi£ [bn.fi a wfii linnJpy butn-UijnLJ t; nnutfcu ^ put put ^[u m- 
putpusnji OffruHLp-uiiL. fiLp ifuiwliubpnifi U. %utuiutltft u.bmbpft 
{Mt tL F ,u kl.'! u t* %uiuiwti-qbui b. uifjVjt 

£uii~ € f>tu < biitilibuj < b ibaJhui2nP~iuif} Jft^jtu putpipni-fihfiLup 
C^umnnLiI £ 9600'* uput u-utn-utpubpft i/^O %2 tnuaiLn P au% \u*pu* 

Dz»£«"£t (10*081)* Viumuj'btuiuuji, Ort" 1 (10936) %t uu *r 
?m<r (U057)* ^hH'o4zui L ^ piii^^mii, XujJfo (1*2263) i*- 
Wwl (11219). 

^mj-^u/ii iiul(bw < h ibn.uui2njp-u*^g C,fiLu[iu~ujpb-b[butu #iuj- 
njnLJfrbusJp uunt-J A1i f Cgiudiupbtu nni.iLiuC^btL.u§liAuh 2 tu pjZ a P ni l **- 
2*1**9 Ipnnduuilijt £\iLqutLnpnLfd~fii-Uubpni[, J at up ibnJltut2qpuiubp f 
iipnug Jfidbutugfig piu&ut ui.ni.il bu t|rii_pti/t{-£iijWi t < \>ui < bZuiti~rrhw[i, 
^[njiiiupuB-aJbuilii ^utd^onp^iM.buiftj ^utliftp^^utt^ b, QutliutJji /u#?[i 
Jtnpbpnt[t ^ifuutLnp ibn.uut2nP u*lf}{J C^bn-utuutiiu^ -&[ii.nbpp ^fcinq- 
Cjbiat^ gutb put until bu b. lb mn i JftutpuinJuttLbintf tutn-utfujgunLJ 
^utuiutli[i ^utpPnLpfiLupi 

%rhjuiLnp [bn. < buJ2lP~ UJ lt l<lj Jouijili ^fiLnbpu nLhfiu < U2 UJUU *' m 
tftp tfjuq.ujp-ubp, fount" bu \nftuipiu (KoiDKap'L* 11*035) 
QnjiniSuj (10t93t))* t^utuuiu %utuutj ^butifiutu L. nt-pfeubpi 
Ql/f^uiJ^uifL.iii/fn pio/it OWpiiirju/^i b. (puj^uj < b-fd*nf>w < hli 2lP~ w - 
uhpnL.il , npnug Jutujiu lf}2^9b u ^ i[bpL_nLil ^ utn-UtuifAt i{ututLUtub 
ibniuhpp 2 IUU1 utuu2utu putpipnLpbutu bu C t uju < utuJf uttuutfcu* 
pmj/i 2lP~ u *l nLU ' % Mtu[uuin : ujri (L284) ^ \utputuim. (1,733)* 
OWfiiiffpuj/ririiLif 1 HWpmipuj (1,738) ^ Ijiifyii^/i'ii (1*440)* 
tyw[UMu-\jfrn t giuulini.ii x bnbo CgUtJutunLU n.uia.utpubp* 1,480* l*193t 
h- 1*219 putplpai-pbutui 

£buib-huj[ putplpnLpftifuubpfi 2 UI / I ^P k. UJ P n 1 t ^"^P b**~i. 

• uujauttftuMp uuu[ uuti.UMn.ft bniffi dutltbpU.n^Pft CfUtJbJutmnLpbutJp 

• nLubuutb npuLpbutu Juiufiu. £ i tLnutt_npni.p i ii.uubp l i i[bpf} ^ Wm 

uulJ % ^m^uip-pt^ (7*520)* Xqpi'i^i (7*462)* 9 t gb u t mt i UH i 

(6*774)* l*- ffuiu/ii/ii/i (fi.599), ^nutLnpuLp^Luubpi) Jbtfu 
. Jinu/iLiT fiutiiutgliuturj. (4*973), b. ^utputn^-fjfrutiliut (3»592)« Uiwn- Digitized by Google 66 WeWMIhM+'u pnuiocJ' b^£)1it^<fi»/»$ (2t58'i)t ,o /"/' I,l I-P ,u "/" ("2»0'^9)t l^i/m- 
lfrj> (2>0i8)t k. fli^-tyt/ (1,963), i- nui2mun[aiifim.J t ty/iuiu- 
f/fciroii^* (1,449). tyi-fuiftfli. (1,626). jW.g«{i (1,051. 1»ui- 

thT (991)» ftH-P 4 '"^"' (314)« 

Qifpnfrt fbnJututfiu q. ouifjlu p-bgLitLJ £" C,ujpuJL-ujpb„JnLWf>[iy\ 
ikuffc C^jiLufiu-uipb.bfg. [iuli ^uipfjhnLfd-fiLun* bplfnL p-bgnmsbg 
fif.ii/i, J fop* if-k^l 1 M nL p qjiuip, ^Lufcu-uipbJifbu/u nLrfqntpbujJp^ 
lufii a.binbpfc niz/Jmij ont/ t fip ipiLpu hi niujfiu fbn-\un\ju Iffrptib- 
p/jjt t- f//if-iip % jipb i U i llffcp/i ffup-uiggnilf C t ujputL-ujpb.bfbuj t u nuf~ 
qnLp^butJpt 

fyfuiuunn ftsnAtut^nP^lf} ^uiu&uilijiu uuifnn l[nnJn ubplfut^UM^ 
fjiif?f_if £* uAiuiwtLfig gnLplf f utiuibu/h bnljfrni %ui Jfcw'unLJ £r 
%nfuufku u/umuin-fig nn<-pl[ l{ngJ < liiul[^ -&ftLnuiLnpnLp-\tLh < ubpfi f^ir— 
p/j Jiuufr Cyktn L. < bpui € ug C,bui Jjiuiujiu If uiq J uli/ piiipupJiif// fff— 
i/iurt-UiWi^i lupQUiuiUibnhfhhpx 

JtfutnuinAibpp buiblfULJ b% fbn-uw2njfr u/uhpfy b. %pujug tf^ML— 
muLnpni.p jiL € U f ubpfc iiu'uQbpp, a.bmbp[i b. n.buiujlf t ubp[i Cgmfftm^ubpny. 
foiiu^u !i_ \\nLpfi qbuiwifini 

pna/f? ^utfuiu^jd-n^ujufiy II. UWpujijiiij/i 2 n P ut<u ^PP^ " i ^ J ~ 
vmm-iuflfh pnLuiulnu t bnLJd'liL < Ufig qplfntuibf t* na<ba p < uq.C t ujpnLnn^ 
C^uMpp-nLfd-ftLVhbpfi Cybm J frump u 'uhplfuifUjgunLU* fc1# piiqujpiiulfr 
iJbn.ujfjiu uipouiuiuibnhubp r 

l^fciLGbrJi bi- suii]iuiruil|GbrJi fiiurptupiuGuil^tuG (reorHOCTH^eCKOe^ 
ljuiqiJni_p|ii_Gp. — ^uu^uj t biiulibiiJ < U fbnJuhpp IfuufJnLUib til n-pufufc- 
in ft L. l *l n P l t'L lL L 1 b wbuiuliubpfig* Juw%iuuiptuuffcu ^jiLujiuuifft^U lj[fi— 
f/fJp/r lliugdnt.p'biuh Jt? i/tS" i|irp fcii fuuinni^J lfujL&ujf[i < u IfUJtfJnL— 
phbufu IfpuMDUtpubppi \bnfbbpft uuinpnuip IfujqJnLUjb £" uhuftnnLuuj- 
a^nunnhutl[iuU b-uiif.nL J nLubgnif C t iuJui[uJpnLJ < ubplig (K0HrjI0M6~ 
paTl))t uiJnLp Ifpuigutpjigj lfuiLUjf[i t U b. Ifpui-uiLUiauiftfu Juip'buijfeg 
(MepreJliS)* pfnLpubpfr tuft 2 w P£ ii pp J npnhgnu\ \\nLpfr 1/01/1 t/feji- 
Jufhnul bu fbnJubpfc uwnpnwubpn* IfuiifJnLb^b'u IfuiLiuMffru «/»p/w — 
nfif.li nujunnLUibfrg b. Ifpuiouipfig : ^]fvi.p fffefir/i ^fii^iuip b. ah ^ 
umnffubuif puipipnLp-jiLu'ubpp i^bpuipbpnLtS bu bppnpn.uilfuju y'jp6- 
TOTHHB) k—Ptb ^tl u '^ ujJuj<ulu k ul ll ,<u (MlOUeHOBUfl) lluiqJuL- Digitized by Google tOUtOU* *OhOn> 6T B-buAii \0i&u3ih\iy inunqujffiu L. l[ujLUJt[iu ohpvihnn, npnun qiuq— 
J nut b*U C^niffiuiiabpfi 'bbpgjiu [uiuLp, gn^g bu uimfjiu^ np fnppnp— 
iuul{iuu l\iuqdni.Jd-bu/h 2/ l 9" i ^ i / , ^ i bu upuuil\iuuni^J x 

^bsbr* — P»t^- uiJbuwJbb* p w !S nn.nq.Juiu C^uiJuip p#?f/i- 
pnifjiu uJUjuipJuip, qbmp IjIlLrG t» up JuiuulJ £ tujii ij.uinun.ft 
uuiC t Juj < up, puq.nt.unLJ! £m//uif/ ^u?iu//n /i_ C,nub[m[ Jom 125 
i[bnuw x Qp^2 flL f< llc - Uin -/ > ^buipjuntfu q.fiLqfi Join qntpu t quifftu 
ul±uipujqpuih uuuLUjn.fi uiuC f Jiu r ufiyt \\nt.pp lujti Jiui»hlJ C^ouulJ 
4~ 2 ulin /""f 9 uiif>bpmf f ui^hiq^u np puiulrfifiib pp jJbu l[ujpnqujunLJ 
upuAiftg nn.nqJuiu CgUiJuip 9«*-p ifbpgub[t {ffiujfii {^ftputnLui q/"-- 
n/in Jhuib. ^ui/ifii^nL/iii q.fiLnn muipiuhnLnq ubq qbuiuMifjlubuit o^P* 
inp qiupuiuuiufou C^bqbqubpfi d-iudtuutuli buibljLnLJ i; 9pni[, n— 
pnif Ll uui uiLbiji pupJiup 4" q.utnJhnLd ^uiguiCyUiuifilfiibp gutub^nu 
b. pujuQiupuiiing^ibp 2l lu ^l nLX 

Wlfiui-Jlllh — ul[fiqpu £ tun Awl J \Pn.uii. ^btnuu ^ui^iai/_-uipfe— 
Lb[buiu *inqJ[ig, U. Cynub^nif ^jiL^fiuuiujufi fbn.unui bplipnif, Jpui- 
umJ t ujuujinujui, ^ftLin^tpb ft n p un *- < u[nL q-fci-qfi i/oait Qui Ifuiq- 
Jni-J t *)iiifWtiff/j[f fc. &\}i~aiU2f}pf} quiLuinJuhpfi uuiCyJuiupy b. upu*. 
Qpfig iufnuLbiiuuij;u oquiLULJ (- §JfiLuiU2fipf} q.uiLuiiLpi 

I^Uirill-JUll* — |J(f/jijpi t uinJunLj \Pilujl fbn.iu% ^/icii/iu-ui*- 
pb.Juibuiu b. ^btuJjio [bfLiuu C^uipuii iupb.Jmbiuu ^nqbpfig ♦ ^n- 
obmif ibnJhut^fiu ubq inpnif, 'hbpjtfiu {[q&ujgbuui tf.jii.qli J out 
uui bplpni. ^rnji t puithuiuLnLj — ujplniuibiuV np l[n£LULJ fc- 
^topmiz-^uij /i. iupb-bibuiui np upuC^nul t ^ in / < ' ,% T/upm •£ U, J IU- 
unLunx (Jin hnl[nL £fiLqbpp Jfiiufb }pum.ujui (hiuJuiuuili C^iuuuulJ 
bu *Pto«--^iii//#1i> up (^ unfit m J t Mm-pt 1 ^t£ J 

l]IRruil]-qts* uiuC 1 Jtu < bujq[ib t Jd»/i^/iii^i i. {\pgui[u[i ^m- 

ifio C^nqbnp ujn-UJ^ < UnpqnLp'buj € bg i ulrfiqpu £" innJum J *$bujihuiu + 
puio/?fi//bui^J i_ fiiuhskoifeuJili [bnJbbpfi fiuu^bpfig* C,mibmi[ ujuuiuj~ 
R.UJ in win lnnnt£i ^fcuiti^t^i q-fiLqfig 'bbpgL. ui$ k n l^t9 puqnu— 
%ntJ t; piuLUjl\uju Jbh i[wiuli ^iiUui-\\nLptulm y np ulfjiqpu (- aira.- 
ivnLif \1uJ\12 ibn-iuh CyjiLufiu lupbduibiuli [wbMigt utofuj ni.qqni.il 
4" ik'Hl* \ujpujunLUf np JfiiuunLiI t *Bt*op-^in^ C^buit Digitized by Google 68 na^iiwntip+Kb V^pbPb <UUi t~ UUi Pb a k***^ \ n^niunui ^n.iuU C t uipiuL-ujpu-b[buJi < u null- 
9t'9 "• n^n-nLbbinil fcn//nt_ i[uiujliubp x nn ulifcnp'u b% ujiLbnuJ Qui~ 
pbw^ Lu flmi to | /2" i /i' lb n - <ua pb a * luhyunLd lj \}ib%b%nnp^ ^f 
Jiuuiu[[iub n.iunnL[d jig L ^u/uiuill guiniutAig L. piuUin^nif jtLR 
CfinJwn Jjt %bn iuUijd finn liiL^/u^'//^"'//' «/fr9t 1 iupmuiii^i^iii/ 
^/"-'j/' i/oin p-uiifiLnLiS lj M nL pt ^k9 l 

CrpbGiu-jmr tyun/ PiuGiuGg-qbs t ^wiJ In^quirui-^ui]* — 

^kblP^ ^ UMnJbnut Qfi^iu^ui^f uwp[ig L. punnLubpnil |uui^-pHL- 
£ui^u f^tmu^ii, luutfbmtS lj "Qui pL, win /l. ftui^iifiiig njtLnbpn^ L. 
$ tt Li.lb tb Lr lb *f° m if b at<UUJ L ni l i nt l'h u 'P~l ilu l i[vHulll*iii p-utipLttLJ 
J? \\nLpji i/£o ([jitpuiQw'fbPPb Z'thpiuhntjli Joint 

^UllTfnr* — ^uituiiL^iu unShuuMbplpuap nbu/u i; U. t[Luq J lol. J £ 
A^lfuiuLiip [bnSUiuonP w lb %b <bw l /^ /L / ? S i//i1i^/i_ wpiu-j^pfuiu^ II. 

uijfi fbnJbw2nP ui{b ^b L 1^Pb % \n£nwptu U. \^p[yuJ2UJU ibnJubpjig 

•Jjfu^u. o^i#iloui t. %bijbb i [biL^bpfc ^Lu'uQbpbg p r ib in i pwnJtu- 

P~b L L l u1in k^ i ^pb9 t Cj u i l mw k ii ^PP^ kp^i ni l ujn-*u'u&[~ t u um.uAt&ji% 
w < bnL < b ( ubn 1 J^uj^ntJ b% bp^m. Jbb~ &\\LnbpnLtS L. ^bmusp^lifi 
1 % i»2iii- t ptof?i^i/i i/oun JfcuifuumSbnLbmif dwJonn uj1ifit_iin, Zc 
lifoj inpnil fiLnnLnn! (- at"// 1 C^luJiu. luiutu tuuyuiiuiluim ipiL/iu 
yiu^nil* //uij?ni_J tiu bpl±u*pl; PLnfo L. dwJpnp liutnupiuUftg ft/?- 
Jul J fj-k^b ^-\ nL P Q-omp L. ^b^ftnuip buinuinji J out p~uitfiL.nL J 
lip m i/t$i 

jj>Lup-pLjl( L. "XjpqL q.Luq.ujp t bbp[ig f pbitnLunL.J £- Qptnujiifffj, ^/ii.- 
liu/2 uibnbp^ig L. Jf Uiii^ii^ij [bn [ig pqlunq i[wujliiibpp> \f"npnL[-q[iL- 
nfc ifoifi jj ifi2ii7uii/iiij{i t" untpu qwriiu L. [[p ilium -punfcuj /f/uj?- 
q.iuufi i/ou? l(uipbjnif bpt[ujpi,' nLnfo, (d»m j/bLU[li-Qfii£nL[nL- q.jiLq[i 
Jom Pum^liilJ Lj ^nLpji i/^O* 

Auil]lUlf-qbs* ^ut^iutlili L ^utqiululi q-uii-wnJubpfc if/>^/( 
uuiL^tluMU l[ujqJnn uipj nbuip I^iuoJuilJ I; fUuC^-iiiuq II. *%b L i. UL k. 
j^uiCi-tLLun^ [hnJubpfc C J ^Lu[iu^'upLb^buj ( b ftuU^bpfig PUb*"". iP^Pb 01 
£luI[ujJ q.buip £ip bplpni. wijibnnil lUiumlim^bmi^ ^uiuimlift aw— 
£.uiil.^i1i Jft%^L. \uuj^bui^ [bn.uj'u auipliilujjpp, C,nunLJ i; junp f luu— 
4num-Uiunuui inpni[ Jjiu^L. (d^ui^-iiiri^it /ilii niia/ii.1i&fni^ f*uiiiui~ Digitized by Google ♦MlWCJih H-UMllh 69 jfu^f/iuit/ui^i k. ^{tLffJupifi bui^iuqji Join' p-wtpLnLJ ^nLpjt Jk9 : 

\[hfin^2^ LU i P n L n F q-binb pp, \i%&uij[ig alp tub JjfujbL 9ju~ 
l[usJf C r ftm[iu-utnb-bibui < U nLqqnLfd^fiLb nLhfi'u* < bniuho Cgiuti uipbu+> 
JfeJhu/hg anuLphp^iug fe1# f 'hpiuhg pn^npfi uil[nL%D%hn% t/t Am- 
5/1 &uJ^rp*£iifj^if/ t ul[ui-nLJ ti\i q.JttuiLrtp ^fera_iiii2^/^wi//i 2c. uniii< 
lpni/1/iufy/? fyLqbpfi t/^p/i Jutufi tnUmata.iuqni.pli til£fiftVufif tLOihnLijf 
upuAig pnjnp% C7£ ^fiuiiuf fc1# /ii/J[?t ^itir Irfipiibpriilt n P bihn mbq- 
< ubpl\ut^utg < hnLiS b% Jbpl[ 6-iun\Jbp U. gfepbbpi AUfjJ kutnutb jUiwfcu > 
bwblinuiib b% iu%muitL.%bpnilt € \ 3 pm*hg qm^uibpp^ utiphpfi Qbur 
Jfcuiu[t € Ui C t iupP~nLp-bui t U Jouib'iiuipnil* phmwpjLnLJ &V i_ nliiufyfi/L— 
p~aw% CjUiJiun pupJutpuiLiip mbqbp pusg UM^niJt € \jpib < hg PpfiQ 
liwpb/jt t iJ^bnLtS oq-Uintfi^ %piuhg Jfifft'b P^ , P*" l ^/ , inht[bpnLrf y 
mill I71 %pu§ t bg *bbn qhinvui^bpnui \ J ft ui fit put'bfwp wing %bp*U i?i_ 
uiuj.ft'iibpp $nb[nL CfiuJujp. 'hpiuhg umnpfc'b £if^7ifiogfif.ff , hpp fyp- 
puAig pn[npni[[i < h qntpu b% qw^m fbnJbui^i ktp^bpftg, Ifiupbift 
t [Ji%nLJ bpljusp SpiuhgjAihp w f Ugljujg%b[ Qpb^ni: C^uiJuip /i^ijft^t"" 
put t h^utpiuhng < bbp U. w^q^hbp^ lufiiql^u L. giuhbpnt. wpuibpt 

J^Lbmpn. tt l[iup$rbJi bpl^iupop^ juoab^ turn q.buihhji ibn.- 
%ut£ < ii mbqbpnLJ nLbbguih wnwq pbj^-ulgojt f uiJwnjiLus^ uiJJtiu— 
'bbpji'u uuiuui[tli D^tif iimifiL t ifiLbp Cfiufcbfjtu bl mpq. tublpbjhbp 
wuiihu uutumftli CfbnbnnLbmLf upiuhg liutiniunh uifbtStibpfc jjirib*hg • 
2p2yk UM l ^mfyguyfii b- paLUtulpuU pujif.mLhpnLp'jiLliibpli i/{rtiij^ 
nubbguth jini//i| pu*ig imminent. If. l[np^riab\i^ UMqq.tignt.p-bm'h i/m- 
m£1/. — miif pninp bpb.n^p- t hbpp Jjiusuibuuiti puuwi±l{ b% pniap i&n.- 
1iiii^/i1i mbqbp fi qhuibpfSbx 

t^iuplput.np b%o CfUiJuspnLJ lf}2^l ^mfc. mjti- q-utLiuaLft C^utpfd- 
Jwuft bpt(nL qbuibpfc ifiiiu/iif t upui'bg t R('0£i-^uij (kpip-q.bm} L. 
HjupiuunLh (Jib. 9"«-[ ) ) t^ 1 * C^-^J/'^pt *BV tf ^*t* l V£t nkblP* 11 4" "J"-* 
IffTLif (}niiiu/i-(>t'^/» lt L lt ^ om 'pniffiLifiS uiqpftLpUipltg y L,nunLi!> 
t pnn ihnfbiuyqffrunt} CfUtptuLui^'u uumpninm^, \\nLpfjfb qnLq.p%- 
P~u*gi i- fd'iut/tLaLJ t ^P"^ ^t? l^uipi/iiifMii f/"-<7/> cfoint bp'/PT'f 
mbmp 9 cympmHrnJl*, lpuqJLnL.J t ^m.£?iu/{-£iiij/! Vpbpfig \}iupni[ ^/»«-- 
)j^i i/ow, C^nuntJ k qiu2 matL l U3 !P ni l ^kon^^tu^ig pwpip b., Pin-- Digitized by Google 70 na^nwowa+M, 4pn_-fd^i^/iu&tii1j ipnumuj^'b ^1i fttii'buJUftiifiQi Join JfcufbnLJ 4* 

L. *^t;opu£ < bp Jfiut^inLJ b% *B4"°p-£ 111 // 1 ^- \utnwunLJi C^bmi 

l^ubp* — ^^o^r-^r^o^ ijuiWijlJ 4" ^buitftuiu {&fi_fi#1f ^/it-u/iu- 
uipb-JinbiuU linnJn. unwhijitj iffcj>fc£ ^jiuiftu ^ujj i/£ nun^ *fcnjr» 
ftk F&uitiy tin l[nnLJ 4" QuinSriiL 5r#?i/ inhnifun^ U. Jfcuiqiub 4" m- 
iLin0li/i ^frim < J»t'o^.-/j.t' /P / ,L p luhnChp uwiutjb^ 4" Pf/ 1 fy"*uj«/«n 
f^ofj R-nfrfrg* fc u k Wumnibni. hni[fi iSuiujfb unuintftiLiI b'h, ^4* 
4uuunbn J[i uuihtniuli ojiJI;? ^ bnbi f np ftLn iutajt ^bm f innnb- 
pft% JnJbp i^uiiLiiii, jpupu 4" ^4^/. /. 2 ^/'3 ^- uiputhb^ wifinuSi %n- 
f/4"2C unLpp ^tiiJuifi /?£#!//, //?£b k[ {^uin&ni. hnt[ b*U //"^fy: ^plpm. 
|lf/i OnLjiii 4"/ 2 Ufin JutottLp II. liuMutuituanfu 4*« uiiuutfhfi J 4r£ 
fJt^nuJ b% litupJpuifuuB^in b, uk. ilfiibp^ [wlj {^urnhm. int^i J£f 
fun fifiat^r If ^tultx Qufn&-fii. &ni[[ig ul^jiap^ 4" vunfhanS Jfi ifingpfill 
umjiLiulii II. p-iuipLtiLj 4 1»4" f 9^°//' ^tft fi mn l uifambnjfg 
qtiLpu ^iu/nil* l)iif /lining 9"«-(» wlumfuml dfcjlfc ^nunLJ 4" Ll .gui- 
pbpfc uiuil[ htuhlinLbinij* %npfin bpb.nLj y hl/i ^jui umiuhncii 4" 
Qpfuiuh (linLjwnLnn) inbnuhp L. utupu f^hnul $piuqp inpft t,iuh- 
tfim p-uiiftLnLJ ^ftt-puili- fuifli i/4~9* 

flju {££ Juwfi'u l\fipuslinu %m c hliu[\bgft c h upuuiJm.J 4"* 1139 
p-ntft^U ipfuiL J^jCftupuili if" 1 "!! bpkp ut 2 t iup<hlig Ll tupi^b^Mg u§fb in— 
piulip, np iti'Ug'unLJ 4"f W"* ^b9 n 4. ^- k^l'Ibg S- |M / III 4? an Jfo* 
fh. CffcJun 4| //fui^ 4l i/4*9£f l\}hnLi! b'b £iul ilfiibp *)t 

n^u jj&tulip uit/fciiui^uii. fpoiffiii^iii^fif 4" ^m^iffii_J t (l ^liilJ^f 
gb'htj. uiJuipv/hno blinn%bpp qjuijiu b^ ut^umbn Juf^fij^frrifii^ 
UpoiAtbipL x 

kplipnpn. ifc£p x ty>-J*-frmb'»l liuiJ &»J>-f fra^ t» «p ipipfi- 
inL»f 4* lluinint. bnilfig ^t"// 1 lupb-Jnuno: 

\P[i "L(i/i2> utuum[ili ifcnj>p f U. 'hnfb ftuli inVu^iuh [tiiuli 4"/ 
J^m^ \PtiLiLJtLp~ U. {[uliiuhiuuiuiui a.ftLnbplt JfrQu., nLp uigpniJ^ibp 
hlu a/iuriLift *) ^^. •huiii^. 6p. 65* Digitized by Google WbSlUih «MlMin» 71 %UMitiui^ ipiiuiffLn iujm ^uiptiLuui £ ^uiU^bnml opl^gnp uinnu- 
<€Jilj5 bu unpuAtnp CiUiU^uiuibnbp li_ <fmjni/nt_pn_n l^tup^bu ^lubjziuihiu 
mbtti^n^ pnMnLuAf utup nu inp £ pulfunijii C,uMUjzbp a.tnubinL.% ^lubjib- 
ftS Z. mm ^if'P "** ^u'unuu'L.npuiuib^u uipinui^ui1iL.ni_il, n.i7fi_ iinn-^inn 
•vljutjiui bu nul^bpnup-jiLMubp IputpSni^b^ upu/utj J^tu/fk/nL: 

WpUfb. mjcfJ jtujinlf/i {uiu^bpp C t buih.buifijbpu tiu* 

fluljOL liuiGf 

Aui^/ip-^tii^i nlf/?-iiig^nLj|) uMt-iuah C,bw utu\t^uiu ^gwi'Uuj^nL^'buj^p 
JuuffLifni_tijfes . 

HWiiilrii^frjij. ajuqnL.p-[t Join, \n£ipupui a-irm/i Join, %uiuimlijtg 
Join i^iro. tfbpum CgbnMiLJipnLP' buitipt ^htubiuil^nuS^ f hui uiui^jui 1J1 bqbp* 
^nulf uiiMi^jt C,but futunii^ £iutn ^fa ^iuuui^nL^-buM^p. inp^ui^iu-ujp^i- 
&ui£pu li_ uipl^fil^jt CfUiu^bp: \nfipuptu o^in/i ui£ uitjipUi RuiZjujuij f/ift-- 
nj^o, 3 — 4 i[bpuin t ubp^Ly UM^ftubpfi douit 

< Iniiii^iii^ t^uiuunft mJiflfuiii^ufliuii-np unjlfJuj^iijif^n ip#?iii_ni_J £ 
T*buiiup.h;lifi ujifitAuiCttumilpuu tLnp^Lupuiufitj 2 l /j dbpuut, li^uii^buMul^ui «j/il- 
ij(mj 8 •/• It- <*uiA(>nn/i ipn^inpujUfi^ 50 «/• C,bnMii-npni.p-buMiip. f-t"^ "*" 
pbjSuttuCttupuiLt Hum ^bmuip^ni^ q.inunijuto u^quiui^uMiuilpuu tpinfeuipui- 
uft Cfbut tfjuiifi^uiiiriLjl ^r iihpiutuuMgjt V[iu*buupui np 4" J?/ t 1864 P~* 
dfrlf JujuuiJp i n 4" punhubm^pbpftgt *QnJi Juj^iiflj l £n pn-lfnul £■ 3 ^onmi- 
^|nui|i i/fenuin infrff, 12,500 .£♦ utu&l^h ^ ^iuutlpugpnuu}S t; dun^bfiuut* 
Ipuu bplpuffhuM^UMp (MarHHTHUfl ateJI'fc3HHK , b) rf^m^ojnc. li_ 66 «j.« 1200 
^ujfuu/jnLii^i uutd-hfu %buttup}^i^t tLnp^SmpuMUubpft ^mJuip: Btug/i upuiujng 
Vfcfib^uj& upuinlpuunLd £ 21109 i^bubuim\iu 2285 wg"i"-« nine/-, inui- 
nwlSmjp-buifip. mlfinuifL, Ablputifi li_ <*wiipnn/i uipgntJuuiLpuu uihtnumAib- 

%bmuipl;lilj uifjjii&uiCttubjtp rn.ii/i 12 "tf (lUTOJib) 193 1 105, 84* 

83, 195, 112, 236, 115, 70, 60, 92 «*- 43 «"*^ ty^nnu^fcujup, 

^hbmuipJ^bh nnnfeuinuiuni-J 6uA ^ifinLJfUjf uibuutl^ tfuMiuuptul/bbp. 
m). {uiii^ui^i/i^ (py^OO0:KHraTeJLHUft) *l/i[U{ u. S^num/i/^/it^on/i 

u/iiiinfrJ/i 28 ^uiim 

p). %n^utujiup ^nLiu^cn^w^jInJi 13 ^uiot# 

n.). ^W (ui{iii| 13 » 

i|.). 3nuj.ni.ii ^uj^ni. ^m^ny 1 > Digitized by Google 72 ua«Mi*rnw*bKi» It). \tm[npiulpuu It. ^pc^/i t h^ ut S n 1 mn/iuiiifcjn^ p-phbmt. iluuuu- 
nuililiiYp • 2* 

Iwpfeiijpiif u^i tf£ Jmulf tjj ij.fnfii.ni_J cj 1 b iiipii k {>iYuiliuint.J 1 niJi Ami* 
iiiiirLuipuioiitVp* 

hi). ^iub^iu yt^ 2 &min. 

p)« ^ijfW ^iif£ni|. ............. 6 » 

a.). fyir^inpiiipLfcuiifiiin q.np}$uipiuU 100 i/ml/iYpinJ, (fiaKRTb) i^nnli-^ 
lui\uumSi C,uih^ji^ nutfji u. uip^ubp- C,iubb[nt-t 

^hbmiupl^ljft ipipViiipmuni.J /puj iiuiu. \ibtpub\ii. bplpuft-nunh 29* 
tlbpum 80 umcfijli bplpupm^fkbuidp.1 q £n^nJncn^iiinii u. 33 iimanuni/ 9 d. 
ifuiLp-uilia^g 'biii^iiip i/iii^uipiii1i/ia J/ili^L. < Mri#niip(;if' 42 tlbpum tVp/pupnt.- 
{ofttTuiup, 4 f ^^lituiifij (FttiijfriJiffiAni^iYiiiii 'tiptnapmniriiij fynnntjhllfiibpnil Ll 
^uipu^f^iua-innli^i u{itnnfrJ/i ^na-tV^uipcf drfifisbpn^ npnugnil * UiUi -P~P dpi-' 
mwliI t WfeiLp llOf frtit/ i*&i*Kp 24—25 ^p-iln^npipir^iii ^ni_Jhi/: 

QitiJ t^tip^Uupu/unuS s ai^wnniitL J •&!§- >np, P'tug b. ciMrmpmcliL^iii- 
^uiii « • JtVp^nipZifrpni^ 

Ptaig dbfd-n^ml j£uitp.fiLj? &rli pftpp uui^n/ufmpj/ii^ i £ni_^iup'fafcpn y , 
^rptii^ii} iJ(;£ 5 wnipitifiij ^g^ upfjihii ifUi^t 

inp dbp-ni^n^ upuiuj>, npnuj> 5 inn^nujia mL.bdi upih < U& k*h upu~ 
•*L.(itlj4/ni_J: 

^fc^Lnpuj^nL^fu^tuif Jfrprnipii^ . J^iui^nLjl feii • n<' fJlj £iHi^inpp ujir 
lupinuiijuvrfi-iiifc uLl uput&fc J/i Jtuupt 

?Jrfi<| suipJiGl^rji pGptpgfiiuf *) £i*iiM.ui 


5" ^ £/w.Wp. 
upapntftiwt(nq liicui^. 


1895 
1696 

1897 


3,09V380 #. 
2,967,790 „ 
3,572,447 „ 
3^548,256 „ 
4*452,710 „ 


\ 84,308 «/> 30 #. 

98,983 „ 26 „ 

122,062 „ 08 w 

116,145 „05 w 

118,962 3 30 „ 


77 i£.23 $• 

74 „ 27*/ 4 

67 n 3„ 
61. 16 n 


i°/ *«w 

140 ■•/, 

135 •/„ 

1,936 •/• 

2,8ft •/, 


22,5 °/«uv«i 
22.46 •/••■ 
24,5 ,,♦/, 
30,784 •/„ 
34,44 ■•/, 


frqfe£ fell p.tu < Unilnp%bp, \pufn.itf£i 


lqhbp. i[£uipnt-ui$r £ puAinLnp'hbp^ 9 , 


1893 /^. 1828 «f»P7-. 30 


Jnupq. 275321 p. 03 J^.- 


1894 m 1872 „ 30 


„ 259431 „ 82 ,, 


1895 i, 1539 „ 30 


, t 249972 „ 33 


1896 m 1420 ,» 30 


„ 247021 ,,99 „ 


1897 », 1848 ,, 30 


»t 


273928 


„ 49 „ *) fca frqufj ^ufYi^nt-tf 1898 P". utJn.ui'Up, ni.ififiji Zl ((uiptiji jbqusu <p*pg- 
%ir£ 1898 P*. i[bpiupbpbuii uihfibl^nt.fd'lti.% f Ubp, Digitized by Google 1W4IK*.,14}l!0ft 7$ £iV < bqi T pp%f?p < U pV™ iuqjfrxii-P-bwb bi^i b%„ *»tifj2«|> 


flLIILU. 


q.bpiSm . 


iftpftm. 


ipwsb 


■ W* 1 


fflll#£. 


lipiffMf . 


WW- 


1893 p. 325 


67 


26 


535 


1 


13 


5 


Sso" 


6* 


1894 m 379 


35 


39 


659 


5 


2* 


7 


845 


11 


1895 ,, 378 


42 


37 


421 


3 


25 


4 


651 


8 


1896 „ 309 


52 


29 


391 


1 


11 


29 


mi 


5 


1897 „ 316 


54 


34 


499 


2 


,98 


17 


a52 


5 Gju tuff/iiuuj/f/ia. frpLfiLj? £, up ipp^iiipiiifinvJ ufjjf^g *¥f-fr{/? upup- 
m/i^ pufiifiLnpiifrp frl* tu^fuujin/ff^, { ipupii piup-mpfybp, ,SU4|fcp» iLOLiiiikp,, 

Rtuiini.npiifrpp ui^jutuinnLiJ ^rii ^aoj^i^o^I^V V~^^p ,6?/vg^.J^^ t- 
pJr^njJnuff cfuiJp 6-g. Jfau^i uMLiiJL.oi#iiriiiV 8V a ^ £fc?J _ d-finy^ Jn^f^i utlSio- 

i^£ti L w^fuujimiiVgp uiLlhuJ £ lO 1 /* cfuiJi , 

*bn innLnui £ '£ tfip{iififii_p uiiu dbngpiu'S uinl^nujit 

25 tnujpfi fcuiiuiiiiiiifiJipp l^Aiuut^n^ml^b^ uimubnuft 'Hcffuiiipnru.- 
p-fwU up^in^rjijftjbp/i^ pi^w IpuJu oij^iifjJ Jtjit tluij funk. pi^Vnurpiik- 
p/i pffui^nL^Hrnj^ junn^ngpqi^jfc kgt>£ zt&W-ftb^j ipnf^g uiii^iijgiiiiipji- 
^ui^uiii inbuiul^tn^ ^ujui in (finiijuiti !*<{(• {{i but 

%iu<I/i ^mVgfcp mutf^uity f|_pni_p-lniiJp q.inut_niu? tu umL* 
" 4buniuilfiif|l£. itfcuthff^ 8 ^bpum wpluSm-tnjZ) T^mijuifu/i It. < Ktuii<Siu^i 
u^thuu/* Jan* .'■,,''-.. 

Un^/ii-inf/i tt'-nfc Join, J/i ^bpuui ^bi^nu S^inuip^/j/ig U^uji^tufL^ui 
uNufatty' &nWupnp^/ini 

Vinfu^/iu U/i{nu-j>frinui|ji Join, Ufiniinnu^in, Siupipnfu^ni. ininlfffig; 
^innupnpQfii) 1 tf/i tfbpmn C^bn-ni^ Aiu^/ip/i^ 3 i/frpuin ^/ilu/iii. O^uii-ituiif- 

^tnpm^mj tfjnn/i iiafo unfi/iu^ Jipui ^n^ipupin (llnLp/i ui£ pinqni^) 
^fein|i u rf^J , *pfttii|rtn.[i[ni. uibrjfHj 2 ijfcpui/? pinpjps 

^mil^np t^butft iiufu un^i/in, (frin^lnnpiL. 1-bifjtg wpluimjuijti 

\n^nuMput q.bmfi i£if|p^ '' tpufinupfjuj mptJiiHii^/iLii/iUt 3 i[bpum 
(frn.ni., uiyi qbwfi Aufjii uiihfjiiM* *$uipC,iuin i^ii_n^ putp^p ^fe-ujJujtffj. ^tn_- 
wpnLilt 

i huMutnui\pn Lp q-JH-nfc ^pOui^ui^nLii, ^uiiluiiinL.u Q-butfi dowt 

^pui^p-Lu^um ^fernuli CJn.ufcu -tupb. Jin tuiii ^lub^ji'bi 18 

Digitized by Google 74 &a , Ml«H , nwa+No *huiuffiiif$fiLii atm/i <£iu[u uii^i/iii ? *htifutniif$rft.[i h. £uj{£ni_£uj oJm_- 
otp/i Jt?« 

Ou^ufliujupiJin L. Wjipajil^ lb LJ tf i pb Aouii 

WnLJi.nL.p- n-fiLJ[[i Join: 

\iuptu^ti2ji£ a-£it_nj[i Join, t)uilim_in-uiiip <fujjn.£i mtif/j: 

Uni_£ni_^ o.j}LJjh Join: 

S4rniiu^Ifni_Jf ipuinjt <Jnpni_Jt 

Ubiftutu-uuipli ^p^uf^ufj^nuJt 

sjiai^ji ^luVg^GpftBOBira py^)* 

R£n i_/f-U,Jp 1l S*ui^ui (FaJia) uibnjjpnuj: 

>mrrmfmr (Stibium, GyptMAHaa pyaa). 

'b/n.ifairujp L. U^^)ui[/i a-/n_flijp/i Join: 

^npuijsji ;mV£ (Cobalt, Ko6aji>TOBHa pyAH.) 

^n^ipjipui tLbinfi Join, <Jtufu ^nn Jm.J, Rtinj[ni.£iu a£uihg 6 tfkrfmm 

SnL.inni.L^'-iifa.nc^fi <£npuj^nt_J, nnuf iT^niniiipuj^i J£;£ p- mifinL.it ^mt. 
mbnjia 2 — 3 i/kpum puip<£p: 

h»ui^-BnL£in[u-^iii^i (T^n^ijuipui^i t£inui^) ^mJinnLJ^ninnJi u#J uttfcmui^ 
dbpfiu *^uMpC,iuuift Joint 

£ui JujJ-£uj^i ui£ ^nn Jni_Jt 

3utpnL.If^-uin.nL/i ^nt£tnni_J, *fiufp^Ufin L Riuitaflfq aJiLnirp^i J^f t 

'buib. dbp^bpu ninuni_ui^ £ flu^uiifujtiniffn oJii.ii/i Joint 

fcrljuipJifiiuGfbr 

(*UiJ k pnp/i tuj 4fnfpIni_J, U/;j$)ui^i II \»nijrajiip aJiLnfrp/i fifcfk. m **~ 
puiontJiff pwp&pnLfl-fiLfu'ubpli i|puj^ lTk&-1^iupj (i_ tybfuuifi \umh (\pfujB- 
ajbuipji Join) <£Jlrn_ui li noli tpfi Joint 

V«-2i/» «tf"-# ■Jo"' (40° 44,7 A. t . Il 63 46,4 «. fe r .) Vft— 

pin ojrin/i bpl^nL, ipnJfi [bnAibpnuJi 

AunpifipupuiyiLxL ^tup^uMinnui O/iJfr^m^i m.iifcguio' Jjnpuifn^ (intf- 
•pfrj 5 1 /)— 6 ifkpuin ^inpiifL^ Uni.^m.-'hujptii II ^mi^nt-ij^iiifu inlngbnnuf* 
\n£tpupui q.bmfi ^ni^innul, Snujnlfj-uia.nL^ ^fcin J{iuj?Jiin_m_ mbqnuit 

l^ipupui-a.frin/1 ifbp\fu i$uiubpnL.i) f S^iA^j S^opJunj {fciLmli Jbf- 
nnul, Jiiia-iijiuui^uili bptpup- £t 

tiulpuumupum nhunb Join T^uinui^t" fcifm.iuo' infrrniuf: 

\vn^If nJfiL.njt Join, *Rui£j>£r <5npni_J^Jtiiij.Ii/iiiiiiipiiu bplpup-i 

^fcuJiuimjuu ^/»l^/» Joint 

^uipCgiuuiji [bn.ubpnLjfi* ui^u ^uiu^ft utfipiuujbutnL.p-buiu dwujA 
bplpup ifj^& ouia-fea ^uip^unno^Afcn^i, npnV^ /ipp /i ifiuipi_o, ^£01(7 wj^. 
^ujij^p dguilinrjiibp* upu^ut'UmL.npnL.b^ ^/ili u[. B. \rmtnm-pbui < U{i C,btn II Digitized by Google WVbSQlib WMlfc 75 «fyi ^ujtyi uAi&utlitj tf£;2, njinii^ uijjl ^mli^ fulfilling (m)ii|jiiiiifiiuf{iii|f 
ubuMCgiutituUnLp-liuiu ftpuHjiiM^p t[ui&uin.b[ t^pU nilii ^miifnniJunJ^ii^ 
^t^C «/fcp£iuijiiiL. joipnjn ^Qjuuinni-funi^i k mjcf J u^iumpuiUuinLp^liL.Vbbp 
bli iniruiiLnni \ibrpubftL. bplpup-nujjt lub^lpu^hb^nt, iiiu].iniVf£ L. fprp&uf- 

; r m f ui r (pyrite, cipHHfi KOjReaaHfc)* 

^flLDipilp I^L-Hfc doU1 y ^Uiitiuil^ll^ 25 JfrpO liiplLlSfnilf^llipillL^ Ofi* 

if^ifuiuifnui <JnpnuJi l^mijtiifu- ty^iup ^-/ ,l - , 7/ , iSoin, ^hiunJip^nmnh uinnpn- 
mntalt Ou/|tiifiujii|ujinji Join, <^uipui^iini_i!»i 

UuiLf^ujp 'tfci'-'lhg 3 *[bpuin C t kiL.uiLnpnt.P'bwu i/pujjt 

4>iujjiu^nj pbrpuifuir ($[■• Schiste micace, micaschiste. Topio- 

^rift caaHeiTB) 

Qq-'hni.^-fpiiij fyuiJ tlfiiupiLfi Ijn^nuufc uibqnui (920 $♦ p# pufi<I[u)t 
•Rnn. -ioii/i (^lni_pfi uij ififiiiiff) ui£ fjnruJni_i?i 

I tn l p 

t^numui^Ai /ftu^uifiujii/ig 4 — 5 i[bpuin C t tupuiL-wplLjini.in>g. *t*£optub [uitft 
mO uitfipUt 

^ tu n | b n (fyi. Alan, KBacun h raacijOBHe: raMem h c-iaHeifB). 

^tunibnb uiJbuujiu£UiUiULnp ^w ii^n t^inuijiuS £ 0/iifi ffiiiiJ Siubihb 
t tb L - i lt l 9 4 ilbpuin ^uffiujf., 1»iiflf<iiJJf{[iij 40 i[bpuin ^kn_ni_, ^uiJ^gnp li_ ^n<- 
nuipui q.btnbpfi J/iJIl % tuiLunJ$iuiu^u j*rifinL| ^np [biuuii tl£;£« Qiu ^mii- 
t£p t/iuipiu&Lni_J £ 17 i[bpuui bplpiipm-p-bwiSp. (dfjiijk. \n14ffc K tt LJ w) 
II l 1 /, — 2 tlbpuut puu^bnt^J-buitSpt 

Wbiu^u bpb.nui £ ipjjZjnLxu& if[i ^ui1i/i lpui.1^ L. mrfiiit; unJuiii- 
ufrpfiijf, m^u ^luli^n ^wC t tnq.np)SniJiiJiu £ k/jfy iLiVn. $n_niJJiiijiVijL.nij in^i- 
puMUibuinLp-buiu tftuJuiIiiii/ji ^uipufig tnftpuMu^stnmJp-buni dfi£nypb Il.ii 
£UffifiL.iiuj^f)Llf£ £ f H >u ' 2uiCiU*q.npi$nLp-fiiMp inbrpugfi q.fiLjpug[iubpli <£fVn_- 
J>ntJ, npnli^ iJ£ «/» n 4?p/^ ififiLfi.^ 1V11 if&uipb[ joij.fTf.ffi *kuiUiiuljft Jtj^fWit. 
^niiin ^utpnLMin^nLbi £ Ii_ n-nt-uuig inftptuu^btnnL.P'buib <fujjfij1fufff, — nu- 
faitfiufe 1804 P"n«-/ I 5 tipbfL. 1865 fthniMilpubp uijil ^Luli^p ^wupu^nt^ t,p 
mpLnuS hiufu t^LMpuypUbppb U. tuupu JiuiuuuML.np tuuipb^bbp^ iniupb- 
Ipub 300 — 6000 [ifn.p£in{i 1865 ffrnt-[Ai Y^uipfimnUnilp wp^mJbfi q.w'b- 
iwpiub[ii} 34,000 /""-P/jf 1 "["i/"n,|> ifbpyubinil 'imp q.np'tiuiptuU L. pbut- 
IpupuiUubp C,fiitubi)- pufjg lf MU,n l ^tZ n 9 InLMbuwinil ^uipntMui^b^n^ P"o- 
nfr^ {bnjiuguML. fi. J^i j>lju[i tmupnug jtinnj ^luu^^i J^tii^ni_p-^ii_^n cn/n^ 
|ini^iif ipuipii|ib^t Digitized by Google 76 y WfttffriMq 

Iljuififrnjfi upuifftrifji ufJifoajfiaL. f/ifriiti^g I; li_* jiuui OtfifrtttjrfHr 

ipui, putijujn p[i£ Jixiuirpii fiii. 

iiuicui^n^ ....... . -37, 5ft > 

iniif/.— (KajiH) .............. % 00 > 

bp^iu/^/i o.gu/un (oBHCi atfHie3*) — > 

>*Jfiiij/iif p-pnuum (cipnaa' ttteaora) . . . . 38, u 33 > 

fv&uV/iif (KpeMHe3ein>) 0, 14 » 

*"H- .'..:. 14y 28 > 

.._. 99 '93 
tT^/iii UJkJuiimi^uiii (^jbh^ \jfwi t 2i7S38 *). 

Rwo/i 4>/ii/i/i5f, iqujigfrn/i ^wt^o/i ^uiif Link 1 \nt^/i o^lo/i Join, 
Qwjttui.t 

lpaMop-L HkpaMopo- 

BHflHHS H3BeCTHaK%). 

'ftuin^uini Ll £010^0.100010/1 fj./iLijcn/i ^£t ^wi-pntjuifu-iuji oJr- 
n/i Joint / 

V^mpfuunfmiMi o/hjioi_J: 

(*}iGiu.pljuiG fair 

in) ii^^ t*. trO* (HsBecTH^K^ h aojiomhxi) tykfitiin-on^ 

tpuqnu^fi ^n^oj&oj^ouf. 

p) fl#~*«? ? *frr*-T k ik£r*% fRBapipra, riecnaHHKi h Koto- 
a.) $r»4* (trachyte) b[kotiMpip$ ipon/u^/io 12 i/frpuoi ^mnoiLr 

*kui%&iuLJig 20 i/opooi ^ojonit. {uij/i^aiiij/i Joint 
SbifbGsaijJiG fiur (IJfcMejITHJlft KaMeHB)# 
T^iilidui^ ^fcoi/i ^oi/oiot-J, i/fco Jopooi ^uinuii.t 

^iruiljji ijjufuignu k 1111 - (orHeyriopHaa rjiHHa> 

^^tP'^k ^ ,l - ^ / , doni, *WrinuiptDji Ufifff&nCiojui^uilf ojrnooiniif^ 
ufiEj 8 i/fcpoo? ^/iLii/iu-uipLJni 1/1^: 
l^ojooipoi^uj/u o./il/j/i Join; 

flV&uifuir, (Quarz, KBapijfc) 

11^^1110-0-/11.11^ Jooi 'Mroiojp^/' ujnWuj^iiijuj^iuu fpn&ujnoj?j/in 
^^-6 i/fcjiooi ^trn-OLt 

^{nTuiqrtuljuiG fuir 
^NuiiJ[ui^/io 10 i/opnoi ^frn_oi_ lPo{po-£of{/i noi^Jojiiof_Jf 

*) BoraqeB^: „3arjHKCKifl KBacuoBHff saBon," — bt» 3aif*cit«xi K&BKaac- 
jwo 0ta*i6hw Pyccicaro Texuireecicaro OGmecTBa T. IY. ct 353. Digitized by Google UWWfcTO** 77 {tnfifrajlrfi ofimn. (rppHOe MHJO) tybfct§npp$ o*f- 
<W*-P~tig 2 i/frpwtn uipIiJr^t 

{tpGf uijji6 v jrbr 
Ufiwffriuif^iu it yilm ^uipuiu-iupluJinun^ 40°23j4 *1/m-ii« [• L. 

63°$7t5 «*• bp» i»i»^ iimn-ii, {tuUgiutfili wqpfct-p ^ 9 «&ufg[i{iiff> (fla&a- 

^SHpa) uififiLiifiif juifiniiAt 

^uj^^fripj. 1l !Tfii-aiU.p- it^bpft fifrfk-i ub^uibpbmU P"°Jl J 11 *-? t> 

fwtfib aufn.ii lanaf^p *)» 

4 l t IF H : t 

(IpniKfrtnk. n£ p*£ Sniiii jiu^ iLwuun.fi iSji^iUuft Juiubnmalf mif 

iii|<k a^wnqnc^j^iiJifiifrpJi ^/A* muipnuu^ (1893 —1897) pwtfrpii mn.iiD^ 
£n^ P'/i^^u/i otLbph-n^-uMpjuUm^inb q^uuiunp /{ tujuf piling, J/i^fili p^t. 
ipiLpii pk[»/» It. ufnuigufi ^[iinlLbiiif bpl^nL. ujfi/ii-uu#^Iibpp, nptAyt upupo^ 
nnn^nul bu ^uiuiui^fi L. upiu prnpApnt^buju i/puf£ frquifc tfftLJj tnbnb* 

Q|u uirjfiLJJUiljfii} CgbinlLnuS £t 

1) ^faifii^iu^fiLx? oo£ £ff?fiijfp umipblpuu fifcfjjii 0rnui^ ^tuutinuJ £ 
724, a ifcyJiAbmpli, opnpngJb^ntl 727, t -/»» np pwpAnuilinui t; t,n^mbSplrm 
pjtU k. 720, g -£ ilgj, np /ijiiniol £ yiubfcu k. ^ni^Jtu ladfiubbpjfiii 

2) BuipnJfrinp/i iniupblpuU ma^imUEQ-p ^uiLUiuufp t 737, § np 

puiplpufitmJ t ^t^Wptp^, fiu^ minimum-p 713, $ -p, np fcgumJ £ 

duipinflii 

3) Suipfr^wff J/i^ii ^bpifnL^/ii.ifii t 12„* maximum-p J34, e (©- 
fniunnu/ili), J/i^ii minimum-jf 7, 8 , ^ piiiyiip<U^ minimura-p— 9, 7 

(jfii.ifnijup{iif)s 

QJbliuffunffiiNL tifJ/iuli[rpp % ^n^inlnSafapp k. jrnJifiLuipff frfy uiJfrffiif- 
«aiubuiu (unuuii_p % oajiiMfifiifpt *) Ofwm^i *&# W&. nojeraufl seipnamiur h WHepajMLra bok* 
KaBSa8CKaro xpaa. coc^Meuept o! 116. 1896. '* r Digitized by Google 78 usMmiiNfrMa 3 

*a 

1 

*a 
53 


C> 
T— 1 


l> 


«0tfTt~ t^co «*jT <^T TlT -n? co cp **- 
p 


• 


89,o 
77,o 
79,o 
81,o 

81,2 

69,o 
60,8 
55,8 
75,4 
86,o 
84,o 
86,4 


to 


l-H 


Tf«C5»MCO0Q0p0O r *COCOO*C©CO 
t^ 


90,2 
83,6 
85,0 
84,0 
82,2 

71,8 

69,2 
71,4 

84,6 
90,6 
87,8 
88,o 


00 


t 

e . 

TS 

o>3 
3^ 


oa 


rH iH k-< *-l 


00 


i-H 


^coo^ocsofcorHoTcc'^ 


00 


I> 


W* CO ^* "i O" H CM CO »H 00 iO "* 
i-* tH r-4 <iH vH 


its 
© »m o icf i-T ^jT <o o -** oTr-To 

it i-i h t-i CM i-» 


<* 

f- 


19 


i i i - - ~ ,| 


a* 
1 


• 


rH^HrHCN'MCOeOCOCOCIi-ti-l 


CO 
Qt-i«OOC-i-i'«^iOOOCOOcT 

T rH rH <N CM SM »M -tH 


09 


OJ 


rHi-T\OOi iC O CO ^ 00 W ifl" jq 
1 «H 09 04 G« vH 'rH 
r-3 


of lO O CO r^OGQ d ^" oo r O i(T 
i-i*Hcse*c$coo«r-iT-' 


•* 
C0~ 


of *h c* i— -^ cop ^ io oo -t* o* 

I 1 rH l-t CN <M v-1 


a? 


S 

*a 

e 

r 


i 


715,9 
713,9 
713,8 
714,8 
715,4 
715,9 
714,8 
715,9 
716,9 
719,9 
717,-. 

719,2 


CO 


i 


lOeff* <r-T 00 «T i© c^* I-** "^ i-~ r-^ 
COCOCOCO?40<I04(NCOCOCOCO 


CO 


•j3 


726,5 
723,9 
722,6 
723,1 
722,4 
720,9 
720,9 
721,6 
724,2 
727,8 
727,3 
727,i 


O* 


a 
S3 


r r : : : : : i 1 $ i 1 

* 4 £ 5 I i i 1- 4 * % ± 


r Digitized by Google Wv3Q»* VQMlfr 79 

© 


r ^ 


T- I 


T— 1 


o 


o 


O 


c 


o 


© 


i 


© 


■»* 
\\tfnepjqy 


CO 


CM 


«H 
i— t 


CM 


Ci 
oO *x*W 


00 


CO 


O 


o 


o 


o 


o 


o 


o 


© 


o 


CM 


-^ 


O 


T-I 


M«Ul 


o 


•0 


© 


T-T 


5 


n. 


vj 


T-i 
% 
5 


O 

(M* 


•jimfifpf) 


CO 


c- 


tH 

1-1 


i— 1 


o 

<rH 


^ 


CO 


co 


CO 


CO 


Ci 


© 


© 


-feJn% 


iO 


-# 


CO 


CO 


CM 


L— 


Q 


T-i 


Ci 


5C 


in 
© 


^ 


Ci 

CO 


fym^fmt} 

lf|-|U^JlTlt| 


o 


O 


© 


o 


CO 


^H 


CM 


CM 


o 


© 


© 


T-I 


o 


O 


o 


o 


f— i 


i-i 


O 


o 


© 


© 


© 


© 


CM 


*V"J& 


lO 


CO 


CM 


?S 


5 


o 


o 


o 


© 


© 
CO 


T-t 


■ Sftfum*^ 


c- 


o» 


©^ 


5 


i-4 


O 
<* 

CO 


CO* 


S 


5 


in 


J 
£ 


ions) 


-H«el 
3" 
CD 

© 


CM*" 
1 
CM 


3 


1 


eo 
in" 


to 

Iff 


1 


1 


enes a 
e« 


■e 


<e 


c* 


r» 


to 


00 


o 


e> 


)0 


(ft 


n.3 

So" 

5^ 


*UIIXT3I\[ 


ift 


CO 


^ 


o 


T-r 


lO 


CO 


m 


CO 


CO 


CO 


in 


00- 
_ 


cn 


to 


_ 


so 


p« 


«* 


00 


>0 


CD 


d 


eo 


CO 


• J m fnu^j 


<M 


CM 

t-< 


T^ 


CO 


CO 


in 

CO 


t- 


OO 


CO 


CM 


in 

CM 


© 


in 

CM 


■ tnihn lu^m* 


00 
CO 


T- 


00 

CO 


CM 

in 


m 

CO 
lO 


© 


Sf 


to 

8 


00 

s 


en 


in 


00 

CO** 
CO 


00 

s* 
£5 


to 


t-T 


00 


00 


5 


5 
c^ 


30 


CO 

CO* 


Ci 
© 


*•* 
l-H 
i-( 


TH 
— - 


CO 


•<* 


OP 


© 


<0 
^ 
© 
— 
^ 
£ 


Ci 


(M 


t- 


Ci 


00 


CM 


00 


r- 


o 


CO 


»n 
t- 


C 
t-» 
— ' 


^ 


H 


*H 
i 


O 


«s 


*» 


e» 


00 


«* 


M 


•a 


CO 


- 


1ft 


m 


CO 


* 

^ 


CM 


^ 


-* 


CM 


O 


CM 


o 


TH 


•^ 


CM 


-T^ 


^i 


© 

CO 
V 


(0 


tc 


to 


<* 


to 


OO 


GO 


-* 


to 


c« 


CO 


■* 
OQ 


O 


i— 1 


O 


s 


O 


O 


O 


O 


© 


© 


Q 


© 


CO 


A 
p4 

20 


e» 


« 


« 


<* 


t» 


«> 


4* 


©^ 


CD 


eo 
=3 


O 


o 


© 


© 


CM 


CM 


CM 


CO 
1— ^ 


—" 


© 


*§* 


. 


■ 


o 


et 


<p 


c 


■w 


c< 


e> 


CD 


eM 


© 


© 


Gtl 


CM 


T-*. 


CO 


in 


O 

T-t 


t- 


T- 


^ 


^1 


^N 


^^ 


T-t 


CO 


If 
w 


e* 


OO 


et 


to 


©^ 


c» 


« 


"t 


«• 


CO 


to 


CD 


«3L 
S5 


O 


1—, 


CO 


^ 


CM 


CM 


^ 


cc 


CM 


o 
00 

© 


CM 


!*s 


es 


CM 


09 

CO 


© 


© 

cm" 


CO* 


CO 


00 

c>r 


CD 


00 

© 


© 


in 

CM 
at 


c- 


00 


'-* 
0> 


.*o 


© 


10 


O 


4 . 


C5- 


© 


f— i 


o 


t-< 


O 
i-H 


-H 


© 


© 


f—j 


© 


T-< 
d 


o> 


CO 


^ 


B- 


ie 


•e 


to 


00 


o> 


eo 


eo 


e» 
r—1 


** 


<M 


t^ 


** 


i—t 


CM 


CM 


CM 


T- 


© 


r* 


T* 


T-t 
o 


m 


to 


eo 


«-< 


w 


© 


o 


GO 


o 


■V/l""* z, 


o 


*■* 


rH 


1-H 


T»4 
^ 


« 
© 


© 


© 


- 
c- 

a 

j 

1 

j 
■ 
en 


3 

e 
c- 
5 
4s 

# 


s 

Cm 

3 

& 


— 

-Cm 

Cm 

r 

•— 


a 

r 


a 

■ 
00 


a 

J - 

■ 

CO 


a 
c 
S 

a 
c 

e 


Cm 
43 

t CL 
5 

43 

9 


Cm 
43 

CL 
*-a 

43 

5 

43- 

C 


Cm 
43 

CL 

43 

eT 

v* 


Cm 

43 
CL 
«1 

43 

s 

43- 
43 
#> 


,Cm Digitized by Google 8o ftfc^tfwWiHht 1) Sfipuiuibinnn jtiutifiubnu feu. ujpb.tSinbiifif (117,4) b. ^lm^U' 
mpkJmbiuUp (109 J6 ), jbuinj mpb-bjlriiiii (64) b. Cinpint,-i*ipIi.Jinfeiii^ip 
(36,s)« Otffciifi^ ^lum ^nrplfep ifi^nul frii jnt-tyiiifiSi k . unlfe^a, ^/i^ % ^n^- 
tnfejpfep^it ^uififtu uauHrbpg uuiuui/i^ i{i£ni.(l £ i{rfetnpmjiip/iii (2, g ) b. 
4iitKfffLp, fepp £iifin miiipifJ &iiffi_fep £ mtuupuinui^ /uity iiiltbujia p~n£ 
^nfpnfeiSpfep^iut 

uJfeliiii£iiJin lnfinnjg,£p infeijfi £ nt_£jfeljni_J luufp^Mjiff (37, t ) b_ jjiL- 
^fjmfib (35« a )i /> u (f u*ilfe1#£a *gfc£ oajnumnupu b_ jnL^iinSii* ujju bpl^nu 
uiil/iun uuiuuiftli bpui^ui £ ^lint.il b. ilfe&iifilfe& ifbuiuubp ifiiiinfiiiifLfiijft 

(loiuO^li uiiiijLuiJ <£{rt.if q.iu[jiu t; un^b6p.bpfi tfbp^ftu ^8/i tuliffjutl), 
uiupij il/i^tuliji ujifOJifulffep dfiiufii ipiijnif* ifkp^uiuntjS £ Auputftb* iuil* 
^ujuuipuj/f <J/ilij £iuin i g££ £ ojiifj^ut 

tliiij&fij^p uiL.b[[i upjjiniifQni.il £; ^mJbftu uirfu/ifj, fiu/j Jpup/fnLin, {c?-£fft. 
n£ jiiftfuffu' ilufj/io^ilj L jhJbftuftbt 

UJiru/ig uji.fefji luuupuduiif opbp tnbnji bu nLufriintjl uiuip^jui 
(14), f/n-lfm-iflp/iif (13) b_ fituputftu (11), /»*^[ uifibufig, jzji£ ot^aumujui (3)< 

tui£ tfbpiupbpiHjS ^ uitip.nn^ qjuiiMHLft ^fjfnliiffjiij, ^uipiliiip luutnbgfM 
wtuuf phpb[ ui* QpfVffeujii{i Qbinb.feufi (jiuo. ^oinftUbpft pmJ-uiunuSn: 

I. Cnjuj/ili, pmpip ui^iufrujZi (£Ofn{rfj, fjji/fni_uiV ufutnuinjufiu pni_- 
uui^uilini_p-^ii_ii^, pn_IinuS £ ij.uiLMjn.ji ^uipiuuuipbJutbu/u i^nijjp, 5,500— 

6000' pupipnL^/ii.% ilfifyfe. 9,500-^-10,000' *i><fli tlui^fepLn^/ij, 

^Lii/iuiif^li [Uifiint-P-biub 40° 1' b. 40°8' il[»£b-: Qju u#Jpnij£ a.oinni_iJ 
i/pnt fi( J[i f/n-^i P"tb- \vuif*pnifiun^ byuinnuS fenuife Cgui^lpu^uiU a^iJnii 
b_ fefyferjfeonL imJbpiuljhbpp ip^a. "b . inujfjiu, np k. uiju i^ouinulj fio^ 
lipm ^/iLo^iuui^ili iSmifni.il, uiiifpfef £ Qufuinuftnufplfuf^ <fnn rn^nLpn. » Ugu 
nomfili pwnlpuguM^S jjtub[nd jbrLJibpfi ipiifL^ur^lffWig, ijin.ppfi^ CgUMpB-nif 
p-ftuutjbpfi^ y n£ funp Anpbpfig L. Inpuit^Ubpfi^^ piup^p qjuiojuip-iibp^ia, 
lf[rp^uf^iifaiini.J ^ uiJuin-iui^iu uipoinufuibfibubp, np l^butLmhni^-fiLM ^ 
uinuiunL.J iSui^iii^i u^p^io fifth fb. otLnuuinuft lit^up* uutpnutplibplt u. frp- 
puMay iMMiuuniAiubph nwmilt ll^u J^iJnnni_J uibnh bu nL.lfbiini.il bmplSiii* 
ink. ui1iJpu.1ibp 9 ^uilSiiffiiiif^ fiutiLUMJUnLJi^ np ^uifinL.1fiii^ dbpuitMnpnajiuS 
till ui\uibuib IpjuUuiufjit IPiiuiauiV 8 — 9 unl^inlibp|i php-ui^nuS inJpnn_^ 
Aom/iu upun.l^uj}S £ [punuS Jibuiu uuiuubji tnuilj L. upiu i/pui^ uitpuui jutu- 
qnul Irli pni^glf ni_ pnpuiupi 

II. Cp6inunnbij[iiibpfi a.oinnt.a ^m^, i^^ijjJi C t fn_ujiu-iijpL.b[ i £> J 4000' 
dtfbjbu 6000' b- LUL.b[jf t^pipni-p-buiu ifpui^ iqjuiufi ^ uitiuiuin.w^fiii 
tLomjiU. nLp uilimiiin.nin piinjupJui^ mbnbpft C,bin fifcutupu tLinuutuS tib 
bJ -liujpfeidi^nntp ^ juntnui mbnhu fep u. uipomunnbi^bpt Dju i^otnpU ini«- 
puf%i.ni_J £ pMiuuilpuhuiiuM^i nj^u^p ^/itn/»n ? fif/b^b. fbiLubpft uuinpnuiubppt Digitized by Google WbiMl* IBMto 81 Unua ^uifiiuiaifdili fiujunufi fi^uil^uiufi fcrii fifiujfii IjbnjuiubSifc lj> pinptfyi. 
^Vj/iuajj/ili ifujfini_if, tfkfc nAnnb p\i funp inpbpmjfi {uiuuni.u* £ Ll (uuinn 
n/| nnftjit X^p.nq9tLOwhu l^uin-uiilinptMi-i] £ uhluiuo uipC^buuiuitpuu na.no. 
Juf^l, fUlia/i piuWuipuJ una (jfrp^iq L. biujnqnjt win_fi < bbp[ig ) npn*uj> uiu£nL£in 
Opu^rrjuS, til njiu)ljp\i 1[um$ lunpftiiplibpft $£"4* ^ UJ ^'*'k u ""J" ij-Oinnc. n£Lnb- 
p£ij J/ilinufj /Wrinm^l/nul, Auja^usmfil^ubpfi C,niM&p ui^bfji uftipii^n^fijm. 
^mJiiip, OpuiWj>1ikp b*b u/bolpunpb[ L. uipmbpp £pfym_: 

D^ju » aoinntal <JJkn_p, piii^^iuiiniii^u, fyfiuw ££, p-^lt- bptpuptuuiL. 
£ ti. jLfciMUiiuiiui. ^jiLuftuuM^jw Ipinfinufi \mui £LUJiLMilpuuwiujifi fibnfi £, .giuii 
/3"t. ^Uinuiuujjtfiinirti 1 Rujn<2p II fAUQ; uibnbpmjj f npnu^g bbp-uilpni b\i 
^mpt$it. : uiplLiSintfuiii II. ^/n_u£u-ujpIi.fcjfcFUjZj j>ujfifiubppu , <IJfrn_p, puiulpu- 
uuipwp, uiL.bjJi jufiuut £ ? ^uju p-£ qJrinfcrp^i h, n-buiujlfubpfi funp ^ntlftm- 
ulfpnuS ii_ tuiL^ujuuipui^ upu^mupubn^uj^S uibnbpni.fi t Cjliinlrn' ni^p ^ni^i- 
uifc^u/b^b ^ "rfc^/ 1 tu P^'h! Lu kb k n V^ t * i " , i n ,M^, ^/iirtiLni.J fro ibn-Uujjhu 
^-fuyufn^pijAibpfi ifibpu/hnaubpp^ npntfibuih- Ifipiub uipfrojif^i ^uinjunji^p- 
bbpji tnuM^nL.p-jiL.up puMUuljutu t; np JifiLAip l»Uf(£j[i II tipm uiwljfin jynuiu 
bpL-Uj^t pplpjupiuinli. II. uuiuui[iL[ npuibp ujju n_oi/?nLJ ^fcrli jji uni.fi ^ fifiuiui 
P^i^f L pnnujli ^iiiD L ntiuo-/it T '/i ^iru. Abu/b C,ftL.ubp ^uiuwupupCtubpfi db- 
juoj II iSpvifcH uiuwunLMubpfi givpn- un£biut;u undnpuibu/u bplLnrffr^ibp fcii: 
UtJjnujJufruj^ JLJpuiii {ufrtifi/ibJpfcp^iij fijiiifL. ufufpfef) ^(•ink.nuS £ intupni_ii#j 
uimj* brpnUut^ji^ npp fifiui^b ^ni^jiuft ^uba il/ilf ifi. oa.nuwnufi bt;uu umut- 
ZjhlJ ^^uiJmanL^ pZiufLnpnLp^ii_Zi» Sufnni_iiff uiju bnuibui^pU juitfuifuiii- 
kfc ijpb" 1 -^ bu uiliJipbAibp, Jiun_iii[unLn fi_ huipLm.uii 

Vttuuibnfi bplpupiuuiL. L. Ipup&uiuiL. u/uiphJubpp aonb^nif a_ijt/?|ilil« 
/11. fifth u nmp in p x pni-uuilpub hbuilijipu mb^puid-b^ui }uiijtiuf IpundnijS bu 
j^iLniuafiubp[i aiuuty'ufqiiffc fcpfyuunjili ufUfpoJjLp^-— £1 ^lupl^^ bftrh; itpuili^ 
^ilji <fiuJiuiiiijr^/ilJ [ilit 3 n p"f ? " n i" t°^ n i bplpupiuinh-. pUf^Q nL<ffen^ 
luuJnLuijpii bppkfiu i]b)S tfUuiubbp bu u^iu 1nA1nn.nL.fi yu/u^ubplju fysb- 
ni uiiii iwtpml fjuiuifiufiU uiiuui'&iua.nuS £ ^wp^nunn nn mjii aouinLil 
j>pnuhljujlpuu puiui.npnL.p-^iL.ij ^ ^pnt_Jt Muipl^ni^mfiU buja-iupl^nLJuo ub 
uiL.bih ibn,uwihu awpJip inbnbpp bul^ t^bwbpfi fvnp ^niifiuiiubpp d_ ^m- 
^puiufium inbnbpp ^uiin ^ujaJiLt ^liup/^ni_inn iuLUinw£,nL.fi ^ 'uii}pnnO inia^ 
bntuUiuhfi plip^aiq^ni_J 5 puu^ iun_ujcfr£iiiii£^u ^nLli^iu, ^nLj^iu II. oi^numnu 
iutfhuubp[iu- Lu^uhb^h giuuj>ubp[i ^tufiuip luAbuiuiluuiuiufyujp fifc^ngpui 
^iciuji mtfoiuJ iulijplL.1itip1i uLuni.fi bu ni_nnuj^ l^uiplpit.uiniL ui^uujjpufM 
nhuipbpni.fi ^ujp^ni_inp pljfjlifc|nt-lj li^^o ^UfMnLiI /,, uiju ^uiuf^iuJiijIf^jf 
ifiifhiuj^nL.^Mi^nLJ ^ ? np £ni_uini| fyiup/piLuip uili^pu.^1 iMtulfi ifinpini^it 
hiuplj^nLjuip bppbub ^ujui Jt^ t [/»uni_J, fifiufL. 4"JtJ/pr/» fib^nLp-bu/bt 

ill* Cinnuin-iiii/ili n_ouini.n ^buin^ a.ui^iu ^ fLr^i^v^ 4°*$S n P P""|- 
i^ujauj}S /, n^ ^uiin piupip pipiut^bbp[i ^iup^bp[ia L. njbuibpft p*»5«, ^pl«p- Digitized by Google 82 n«WM»nw»+Ki. Ft ^mfauiubpligt H^ii qouinu qjiL.quilpuu ^nnbpfi fanMuiiJib fiuiufi ^iu. 
pumnfau qfa^Sp plfijAmpLnLiJ £■ ifbpnfazbui^ Q-OinntM L. fa lpupouinL.fi mp» 
tibuuiuilpub niLrupJtuIji QZif^ui/fUfOJiJ^p, ^jiLJufiuuiiJui ^bnAiutfah qlfXpi np 
^uiqilni-iii^ £ Ifpuijyiupfiy^ uip^buuiuilpuu nn.nq.duiu ^uitluip jiupJiiipnL- 
jfhfiL.Vubp fa ubplput^uMu'unLjfi L. }$lu nMimL.fi £ npuij^u uAiuiuntM^bpli ifib* 
iLncjiij uipouiuiuibnht Vui fibpuinhpnufi £ qbuiuitfiubui^ qui^Spuiufiuui C,n- 
qbppu y qriuiu^ pnmpni^jiu ufiuiunLjS fall gui^puilifiuui £puippfi qomniJii 
IV. &uilpufi[ig J/iti^L Mi2£mj-£uij li. ibn. 1 uujuuinpnui[ig i il/iii^li_ tlriLp 
qbuip (liipLiinLin^nui) k_ Bno [bn^uuignp-uifa pulj£p, ubplpuuuyuni.fi £ 
gui^puiujiuui uiui^ qowfi^ npft miuilpuufcz. 9-/»&p utu2pt^m IpuqfinKfi (^ 
uip^buuiuiipuu nn.na-nt.iip, nLUuifi L. fibu^g fipiuii ^n£n i_if faV^ gui^puiufiutn 

V* ^fepjuiuitii qsufau £ Mnt-pfi ubn qbuiuitfip^ upui fap^ni. l^nqfijiq 
yui'&puiufcuui L. MnL.pfc Cfbqbnnuiubpnd nnnqnuu^S fifi uiuipui\SnLp-jiL.u. uui- 
^ui^li lipui ui£ uiijipu ipu^ fifi uui^puiufiuuij Ppwppfi cloui/i, np nn.nquiLfi 
t; X^uiquiufi Jpnii: 

Ufafiuifa L. ^nrfa yuuilpnijp-buMU uibuui^mfig fiu}uit;u *lni_p/i ijJf- 
utUMipubui^ uifiuql^u li_ gui^puMufiuui £piupp£ qouifiubpn fandbu ufiu/u bu 
fififibuiuqt X^m^uibq <£tlfan_ijfapp Ipiip&imnlL. fafi f uiuipu-uifau^ &fii\i ^\t^ £ 
quifau^ uuiuuifil^ upmbp CfUiqjiL. bu upuuiuiC,nL.fit X^iuufauji ifibnji uiquiu- 
i/ini_J £ uiuuiupuuiuifau anL.uwlpuunLft-buiu fi^muiuiL. lifapuiiinpfiajfiifif, 
npp ujujiii^fii£fu.i? £ j^uitfiwnjii^uiuubp[i puiqfiuifd-fiL. UMuwuniiiubpfiu m- 
pui^SbmL. funtnni^t 3ni_pi/i ifibnMbpnL.fi, Ji ^u#p^£ ? uijij qoLnfiubpnL.fi fun- 
in/? upulpuunL.jB-[iLM h> qquigLJiL.fi L. LubuiunLAiubpfi Vwpn. £ uifapnufii 

tybuiprnjuipfi trfiuftn. uipnj^u &fibn.p mbnh t; uiuifau quipuuiu, npp 
UMUfpfcfa Ljbpgjiu uu^ii^uili inm^ £ fa unL.fi ^ np uuipnL,npubpp fcpbug C,n- 
mbprnl 2jnuiupni.d b*u ^t^ uwpbpp* {uiiiuipbiii iSusfaufi tfbp^^ J^ii^li. 
utu^LnijJpiip ui^u q.ouifiubpnLjd uih&pL. fa aw faux Wp-'lininpnp uuiuuiftl^ 
^npuiUnL.d ^, pnt-uuiLpu'b l^lu/u^p upu^upuuLJiuS Z, JfiJ/nu^li Lup^buiniu- 
Ipiib nn.nnjSuMU*E.i ^hbuibpfi Jp/i uin^LuinnL^-jiLiip tifiuAnjutiuiiu Liuhuntju^ 
Zj jbn.Uujfau tLomni. wuipLAibpfiij. np^u/u iuJiiin.p ibnAibpfc Jpuii wui~ 
pL.uifau £ ? uifiij>iuu ujL.bfa qbuibpnL.fi J"«-p £ faimt-fi — ii^iii^iii^nMl ^ 
ui£bj>uiu utL.bfa giu}$pujbfcuw mbqbpji ^uiu^ubpn ujujuj^ni/ni_iii^ irli niui- 
9- n 1 ir n 4.* S/ipim^fcinnii C t fiL.ufiuiiiplL.b^biuU L. ^mpuiioupli-JinlriijIi ^guiJ/i- 
libpp Cgujfiuipbtu qpljnL.nL.fi bu fcpbug [unliiin_ni_p-/ii_ij/i^ fifcufa. ^p^ujulilrlj 
ui^if ipu^inuii|uf^p[i uui^fiuiufAi^ nL.uuifi L. ^uiulfa ^ nub mi. fhuifiuiuutlt 
uujuinfil^ qbwunL.fi b\i lipiuli. fi. pbfiqt^u uiunL.fi b*b qftLJtutgft^ubpp «iiui- 
ji.ni-J 4r£j> uipuibppi hppbfiiu £j uifiiufauft umuuiji^ jzuifif&bp b*b ijiinufip 
np linuipuiuinL.fi bu ui^qpbbpfi )Smn.bpn L. upun.lihgunL.fi giubj>ubpn: Digitized by Google •MlVgaiib <kUMlft> 83 m i* u n »i n *u n m* m*v *). 

^uiuiuM^fi ipuLJiifLn £uiin CftupnL.uut £■ pnLiiui^UfunL^feiiiJp. fnjijuii|i 
k. ^nn/i ^uitnl^mJp-buiU wiuppbpm-p-fiiJjubpp upumfiwiL. bu ipfifLifficuf pni.- 
uwlpuUnLp-biuU pwqdtuniuhnt-p-tiiuui $ui£-%ui%iiHlibiuu fbn^buM^nP- UMih h. 
iipui ^fiLJimL.npnL^[iL < b < Ubpfi juji^fcpp ^iupnL.uut bu utjwbuiu pnuiwlpu- 
ltnLp-buidp. L JfuugJni_i? Irli ^uiuiu^ji uipoinuiinbqbp^ Join 69i029 *lif- 
ufuutnpb fjiuipuj&n i_£d- imiijpt 

Ujusbi) ||iGm.if bG fibsbt-biu| [unsuijhG pnjubrp. 

f^uiGpmiJjGji (6y3HHa— sambucus nigra). 

4>Jn]ibrp (MajiBBa— malva silvestris). 

Ai|ui[un8 (tntij. infuin^noL) (no#opOacHHK'B— plantago major). 

ELn_ni_njs ("/»p/»-«/»p/») (EJieBepi — trifolium iff» \gtubfi uibuiul^bbp)t 

Rm-G (juni& (^in/i iS/Ajiu/j) noBHJiHi^a— cuscuta. 

llrjpG^njn (^ypMaHi— datura stramonium). 

Dbi. pmGq (6*JieHa — hyoscyamus niger). 

iiuiiipG^G|i (3apa3Hxa — orobanche). 

Uujjismlj bijGfiifuijr (r-iyxaa spamma — lamium album). 

^uijrji snmG (MapeHa— rubia tinctorumj. 

^uiuuiruil] ifmsiiLsuili (pftbiuii) (cojoflKa — glycyrrhiza glabra). 

ftuiG(}uil]|il] (kojokojebhhkh — campanula tty ^uMUft mbutulfubpy 

UWJi (3ejJiflHHBa— fragaria vesca). 

OWJi (KJiy6HHKa— fragaria elatior). 

^iLiupiuG^uir (oflyBaH^HKt— taraxacum officinale). 

Suismal]uii]iiu.c (TCpTonojroxt— carduns acanthoides). 

^uijrbGJi ifbjuml] (rB03#HKa — Dianthus)* 

luiuuirml] jmujnclj (jgaK. peseta — Reseda lutea). 

*1uil]ui£ l|Ullf vapLS (MaKt — papaner aui\nuaui'h inbuiuljubp)i 

^HuijjnLlj (xMejB — humulus lupulus). 
bq^fi (KpanHBa — urtica)- 
fykk (KacaTHKt — iris germanica). 
YrGbpbl] (cnapaa— asparagus officinalis). 
^uiuuiruil] bqkqG (KaMHmTb — arundo donat). 
SJiui&bs (xBomx— eguisetum) 

Sinrfunsbr l]iuif ujsbrGbr (nanopOTHHKH — Slices). *) Ui u P n i u ^pb9 2 utut ^pl' u* t hnL- < ij < ijb pis uwutjbi bJ "f. 0. B*u£«««|IwA£5 f Digitized by Google 84 C.^>M*fflhf*bNb 'hmesoig nwg (Tymus serpillum). 
dnrqjuii (Satureja horteusis)* 

*H*rtraH*V (SaWa). 
O^njite^jims' (Dirtaawis )• 
Gn^Lbuofcq^ ( Al^pecurus pratensis). 
^umuirDU^ fuBBbr (Poa)* 
4>bu8ni-l] (Phleum Festuca)* 
Wsgmlj (Bromus arvensis). 

ftulpu'lwkuputnfa fit^biubgji' <*iu J^p/i, At/fiutf/i |frnjjntfi 2/i£ui^Uf j^f 
II 'kuMyuMpfo (P/ikiji^iiifiLfi/i II UuiJni^u/i ^uipf^ni^ln^/Ubp^ n{? 4^ljiuJ* 
Atii ^lnL.p/i ipify q.btmutftpb^ feuife^moiifc fell uiiiinmnjuitlii rfii in^Lfitlim ■ 
Pbui&p Join 127,529 S7 ^tihwwtfii imupwknifibwfyi Ujji i^wum-fife- 
pni4? ittfi_t«Lt{*0fi{^ff ^inWjiul fci* 

1) tiuiqG^, (quercus). 

2) l,nr(iG|i (juina— tilia europica). 

3) l^Gbsrbi-Ji (oCTpOJHCTHilfi M&E&). 

4) P*ni|IlU>Jl (ipupuitpu^ HJUfcMi). 

5) vuigji (ace»— fraxiims atcelsior)- 

6) ^ibjji Bepgsa— betutoa). 

7) ^q^ (MeffiB— accr tatarica> 

8) .^uirf (cocHa^— pinus silvestris). 

9) WfGJi (KpacHoe a- thc&). 

10) 3prspG|i (MoaaeBejiLHHBTb— jun^erus). 

11) >uifiuin.{i (6yKi— fagus silvatica). 

12) Bi+iJi (rpafo— carpinus betalus, n^ ii^m^ feV W*H 

II p/i^/i uibuml^bbnnY 

13) Urfiuigji (patfraa). fewa^ /fyu£" k jQ^fy ((toapmHHmB-E 
— ctaraegus), ^n^ (Mynmyw-^mespilua germwioa). 

*i|il|iifuiu8r|i (rop^OBHHa viburnum laatana)* 

^njunu- (6ap6apncx — berberis vulgaris). 

^>n-cGJi— KapKact — celtis australis* 

lTmur|i — mnnoBHjix&-<~rosa caniaa* 

Crbdj|buiG uouji— HHHapi-platanus OFiTOtl^lifi. 

Suifji— ^epatn-^epeBO, paliurus aculeatus. 

ITniuJi, JnpbGJi— Majnma— Rabus idacas. 

IPnebGJi— eateBHKa— rubus caesis ima. R. feucticosus P4fc» Digitized by Google «m*SBW *WRfc 85 1 Dferijlrt||i^-afiBa— Cydonm vulgaris. 

Avn.Gb6|i^-i^ftHaTB— Punica granatam. 
f ^^ijbt^iijrrftn^-^bedera helix. 

f^bG^flieiiKtmEaa— moms Mba k modnis nigra, 

'In^N&typ p#i_Waifc fei t^pm^if fapnif , < iiLp t^n^uT (rV {uini n- 

*hiu£ffiiifj[iif guifcp JuiubpnLiJ imifpuj&t.fiuf fcri fuuintrrffr p$ffj.ittp ito^ 
titffffotrpp j n P utfttMWibLfiMriaiip. wui]ftu b\? fuuuqtiqfi u p 0i pto fi/iL \tiifcif w^- *• tuiiah*^ f}.lfiiri^i^i^ M^Mfiiiiui|f ^(a/ifi > ^ojftnnLj}, np i^l^iMjiib v 4: i 

^nA^tiii/i t&^jrffcty; WM^**"^ t *Tfr^«"^ ^jKM (oeoKA) k. m^ 

1/Apmf »k' jboifcpq^ v^ibt^nuiii^«i)iffii4MiJui^iii fuiiii|Uf^iiiiln^MnuM^ 9 "ffa 
J££ uiufuiuifiiifii to i^iniinLjl i^iuyifcu^i ifki^aMuftitbpfi^ .guiin Mp i fr u ui fr l i fc pp« 

jpQ4»uj^iiJ& ptui^kULMpnLJd'biub -puiipliii^iijifi, mbmiM^bbpf^t, , Um t i5utiiUU-i$fiitfc 
l^Mfffianuj £ u#jp £kuiq.uHLnpuifHMUiii » if»bwpuii^np>^ &q p &fl qajZb)^!hkp+ 
iptQOfpkBffifabpli i/pmj, npni/^frmk upiuiig pm.ii- ^fifrpi- umfapOLffifctJl* 
ttfp % k *pufc)fy^kp£>gtum{ nutiuun iifffui //tpu^ iri*j , fmipWfft > mnja$j* *<«*> 
J nfl Mu f frfriil r pp flfrWj ti^o«ptiii^ ii PC Pk < 1 6KB0pa i H) k^upwWIJlniltpp (ffift^ 
B«p6H0ft»)l ' A^ittiUMiijt i/tpj/liiUrpw. . UpiM^ipt*atdJv tii ^bmpfHJfipff , 
tjkffl&i^lppti limping mipflftht ^aiinfiaii^uMl upniUMi^iiLJ f, np laui^g 4tfhfe» 
irfcpp tupHnfAkpp* <}kijt< ^bnjmrbmJ L iiSfrfunuJ frfr ihjimw top <h*ppMf 
£uJplrpfii{ uiii|p n&jj 1(7)1 u #j.ui£u«^pniLJ ik £pp jin^uipfe itynnfi^ pHi^JMiul frliy 
^fci^itiitf fcV',£*i#pti>p« (IpBilij kp/piL tfilmui^p' /pu£<4r»Hht "'py'j"' (^a- 

B^HmoBTb mhiwoft, Typaratt, Alauda ar voftsis L.) 4, Jpuuii.pjiiM'p 
mpufn^m (,HL xaxjatH&, ALori&ata L- Gaterite -oristata L^)t Up* 

Mfi£ffiij(ipp i^uif/i ^Jrii fcpipiLjf II wbnuMgpUbpp uputbg •iqar^niul feir .^«ii|i^i« 
flii^piFpnuJt'>'\»piif1i>g £fHjnmf 'pifiif^tififnijiS 'fc5u *) bfefuffiy ftmwpm fi, tu^Uuf^u L. Mjmrpuuini. Sutthbtfi mbumlflfbpp utbm % Digitized by Google 86 nawwnnp+Ki, Vtupbuit^bbpp f /pjJ uibniulpuu puifi_ni{ cf bn^bpp, JidbiLp p-nnbnt^il \ru 

SHuiiJuf^t ^uipipj^n^ uwplfUilfl* (Pq30bh6 CBBapeijfc, JUH saMeH- 
HHft, mapKyHH) Pastor roseusL.). iSiupii^i 4/>"/>^ ^mJ uiu^\t^ o^- 

p£u £ t^ui^u. p-m-pjj>bpfM uaju p-iL^tuJlip um_(ip b'lt sujiiujfinol, npnif/^b- 
ihIl iipuiif^g l^nuinpnuJ fcii Jnpfe fuliir p^ili • P*£ furuiij/iij L. P~t; Mpl(p n P1 
mkmulfi t^bqiiubltlfbbpp CfbnauunuS b*u ^nljinb^phpfi tfbp^^i 

Wivpinji tlbp2ph r {t;uy np ^wnJbpp tpuuwfni-u' bit, ajut^jtu bu fc£- 

Vfan.ifuj^i4fa|qi 9 (Hirundo urrica L*) IP^oA/mp fiul^n^u Lpupipuinnuf 

bu fcpbuq t^ili piifemi, dftL.u < bbpp unpbpu bu ^juinuJ L. iffi jtuiufi opfcf 
ifbg inu uiifnuii 

ypfjfebnAiuilifig ^bmn^ ff.u#£{iu bh puioduip-^L. jd-n-jni-Ubbpy n po*g£ft 
ii^iffiiuiLJip til. ^pnfji y (EpHKJIHBaa HBOJira, ^uip^in^m-fi J^uf^uii., ijt- 
opij-, OrioluS galbllla L.), uiyuuibnj? ujtlljYfiifijJrfjiiij/iif p^n.^nLU < ubpfig J{i- 
Ifp* Qui £iui. £ ijp^nuJj JiiiiiujLiiilif^ <ioL n hbfjiut 

ftuMpblfp Iputi uinpi^ft^ (HGpHHH JJpOSJI.'B, P"p ^tjipuip-iiiLiiiJjt TllT- 
dllS Hierula L«)« uidpjinf iniupjiU. Il \tnfij /iu/j itibiLp tu^uuibn £ iff If q- 
IptifjlifTLjis Opiu uipniJu u^uni.i! £ ^paJbi tiuipur uidufig L. bpajtuS £ d/i1i- 

^L in JuiiLt ^rH 41 * ua^MUilip (CojOBeft ra$H3a mh nepcnflCBifi, LuSr » 
cioi* Hafizi Severz.) p-n-jnuJ £ *uj"«"ki ^"Hptib ^^ ^ ^Pib^ 1 

Upiiflf^ Jfcfc ^uiliiii^nLp-fcrujiip fro iftunuS II m tf^ii J/i uijipiuJ ifiuJ upup- 
uffjtanuS q_wULjiLj} bu 9 tifcuifit ujjffiif^u jyiungp fbu bpajiuS^ pufiut^u m- 
pliJ^fruju II iifpiuSurfiiiJii unfuuiljlibppt 

\»uirpnpurbfclip (UjHCKa hjih TpacorysKa, Motacilla alba L.). 

fpbhft Join £ iifujjinLif't <*ujt/i tuUt^iuti AJbn.nuS h; tu^uuabi^ Ii_ feP"t W 
IffiLt? 4-1 t ? tfbpun^uiiubnLjS h; dtupuiji u^qp{ilis *1»ujIl. /juiV Jn^upm^Ji^li 

mi^irij (cfepuft copoKonyT-L, Enneoctonus excubitor L.), tuuMKlimfa 
(cHHrap'B, Pirrhula vulgaris Bechst). 2^^111^1111. (cnBOBopoHKa hjh 
paRma, (Coracias garrulaL.) Bnu^n^ (fim-p^. fyiupjiu-muMty. Upu- 
pa epops L.) uiJM^uM^muupuu (mypBa hjih n^ijioi r 3, , B=tp"'2W"iA««- 
(Merops apioster.) Il ^^^4. dq^/inii (shmopchok^.) S^i^pm^ii 

a^tum^l p-n.^ni.ViiiFp/13 ii^ifjliiifLJip frfi pni., (^)HJlHHi, Strix Bubo, Bll- 
bO maximUS L.) np 2 $oun pMupipmJfibuiU t ^iififiinLiii 

^(bnnih^buii p-a.fniJu'ubpp upuuilpuumjft bu bpE^bafdjubpfi ftidppu II 
nt dbuiib oajmuiiA^m b% fcptiug bpiLbpni^ ilirij ijnLuip^uj^liij^ni- ti£Uiiii^Uf- 
fLniiy uiii II Lninnpnui bu J^i jiuiufi uUuiuuitpup dftpiwnubp^ p-pfd-ntM.- 
liiVp jniirp k. uifjlft 

iDfifiuin^i im-b[fi if[r& p~n.£nL < b € bbplig li^iififiiioip (rlf. ^niJi k ^pw- 
gm^Lupfi J^i ^gufif^ mbuuit^ubppt Vntlnputlpuu ^niji (o6lIBHOBeHHaA KJ- 

KyniBa, cuculascanarusL.) miuwfrij tP"^" 1 -^ luu tpbli' ftpilju, k J[n Digitized by Google tnUHMh •hUMlfr 87 uijlf lufiiunAi (; Jiinul. Jff/igiusujpiifrp/iijr ut^uuibn dfjin^U bpb^g. uibuiubp 

lpu\t. ijtukiLbltli (^TejiBBepTHrojiOBKa, iiH[u*2-ipi#ft"A, Jynx torquiUa 
L.) ^miiuj^ liuigui£,wp (scaeHnS, #. Picus viridis) b. uk. i/in^m^iup 
(nepmiii #. P. Marti us L)« upu/u^ tunMnJ»iuiu^u ff.t#iiiL.m-J fcii C- 

ouiiif a^iLfifi Miutnmn_likpni_ili 

Q^.iLiiiL.ii[ip[i (Corvinae) mbmulfubpfi^ ^uitlwpiiiif pnfnpii ^£ lfuj\ 
iffiiffjii uiihifi u^utuuiutp £ uIl. {uiuiupiuli tut^njuLp^ ^niLiiip (TyjanHb. 
^epHHfi BOpOHX, CorVUS COraX L*). ^«uj i"**k- ulrpiJWpuiij uirj.ii.uiL. 

(rparo C. frigilegus). ^""i"^ (copoKa tfiaodoKaa, p-p, "«^- 
uuHim\ Pica caudata Briss). k £mtf* ^wi WH? (coftea, garrulu* 
glandarius L)< 

DajugfjVubplig if£iif(iiifi_np tii 11^111111^111^/1 uip&/n_p ? (Ope.IT> StjIO- 

XBOCTBifi Haliaetus albicilla L.) oL min^ (nepHuft BopmyHfc, ^ajJin- 
quifit Milvus niger Briss), ^u*p%i oiiiipi (KpacHiift KopniyHi), "u^- 
ap CacTpefo-yTflTHHK'L y»[»ik ffyg. Astur palumbarius L.) k. &"-- 
ilui ^p (upupu 4. 2.m^, acTpe&EnepenjaTHHK'B, astur nisus LO upu/b^ 

iMr& ^luhwt^nLp-biuilp. fitiffiuoiini-tl bh nju^miu^iu jHfbbpput CL«/p/ , [/» "/kp- 

g^i* ^uiJ Jui^/iu/i u^ijp/ili ipu^u ti np<J ppp (nepenejiB dHJUvnepraH, 
Goturniz communis Bonn.) upm £k«n ipi^u t k. ^npmJuip^/ili Qjep- 
ra*rs ^MiJ KopodejiL, e.a&6a, crex prateusis bechst): 

W^mJbp nponpnni_p-4riuZi ajJiriiuipuL. cfufiSuiinu^ii ^ 1l m^u tf/ijnij/iu 
iun_uidrjiiiii{/;u npunni [rii i/imu/ifuk ((^aHX, phasiailUS COlclliCUS L) 

^uf^giuL., Jnp/i^ (cfepaji KyponaTKa ^hjibi starrm cinerea L). upmii.g 

£111111 jtk^nfc irii II gpo/i ^fr« ij^nJuilinLiJ, nt-utn/i Ii_ g..t_pcn opbppU ipu- 
jj[iu tli Ef.jiL.rjbpp L. ilutunuS ipupJuiiiiiiiingiifrpn, ni_p ^k£inni.p-lrLuJp iip- 
piubg piLunuS b*Ut Hpiubg pubpp ^luciiupiu^ fell II. t^buiufi i/piuj, nuMmjt 
k. ^juipiiiiiifiif^iii C,bqbr^tbp[i (fufiSiuifiu^ JlrlJ ^tubuil^ni-p-buMtSp. nfii£ui- 
iinul til: 

Bi^uiLii/ili/rp/i^ lyfuiuLJipuiuil-u tpuh C t bmL.bui^ mbuuil^bbpp. i^uj^puf- 

oni-ii ;iuli/ilu^ (ch3£i& ro^y6x, ^o^mp^iii. columba liva Briss)* m- 
qufL.il/i- tmiiinptii^ (ropjiimai ajia-6axTa, Turtur auritus Ray). It. Pa- 
lumbus torquaius aldr* upm^/i^ J/iui^ii ilw^piuumJu ^mi.ijiui[p <5Jfc- 

iuiljS ^ oi^ULntfj, /io^ J/ilxi bpl^nt. inbumlm £ t bn.iu < bnu) bu uitJb[Ji uim^ 
bpljp'bbpi 

Oij.numnufi i/frp£/iii /^mii ubupnb(fifibp[i ulp^pjtii ^mC/i^ii^p/» ^puij 

bpb.n(.J feii jpm^^uipp, (6eKacx OapameKti scolopax gallinago LO 

^nlpnb^bp[t i/i«p£/>ii ilui£j[iu tii II. </iu^p/> ^in^uipii ^uiJ j/iui^mii p-n_^ni_iip ( 

(licfloi ueKacx hjh Bait^niKeTB, S. rusticola L). ^wtfufj/iii J/il* Digitized by Google 88 U**l»rilWH*\. p-*.$m&%bp[itl yu&ulu uimmui^ntJ b\* tluiyt (tfdjurafl qaniifl, ard. nivea 
Om.)f frq"i/iLfi^ (#^0 {^BCt-nHTOJiHi^ai vanelkB ?rigta*u8 L-> 
*KtiipWf q^ibpubpfi iuutuS frfc Ardea stellaris (puna ^mJ boa$ho& 

%uiuitul^ t^bmji lutftbpji p~iubip funmbpji J^ ufawmol £ Jjup^lmtL 

Ratlus aquaUcus (bowhoS naCTymoK^). k zuripwC^p (BaapuinHH- 
ija 3ejieHOHoraa ^mJ qoproBa Kypnqai gallinula ehJorppus). m^v 

bplpii. p-n£ni.Vb t;[ gmui tfuiful^nm b*b^ juil fail t^uffpui, p"££f «/m|wi 
J3hn.£lii-ii« J/i jtuihfi ^iifji fchtLfbfpLjj jfruifij pgfuiffinnuf frit {d-iuq. ^tWl 
bubtfibpft il^J. JMpuA u^ifpfo ulfunuStiit npuui[ pmt^kp (jtBA) II. mf^tu 

(cipenert, otis tetraxL). uijii tlbptftViibpu ipuj/ju fri tu^tuii </fcpf£k 

k., frp-^ i'Sh'^p inning t % ^HfCp. t& » Ji«f lJ, , |w#^ ^P"t gntpmi p-fL^nuJ 
fair ludbtfi C,utpwL. k,. J/i :<f iiiifctiito^/ig ^butn^ ^p^» • ^frpuHj-UFH^ituf j mjo- 
uf/rtffrtf jfpufji^ UNfpni|£ ' ASbn. ^unuS bit, juU J^pi^ J/i uibifjitj J/ilu infeq: 
^cupliiiili ulflpfiii CfbiLJuUnul Iri, ^n_ii{ip, «l^» k- int. fri ij.iinu$: Opu»Lg, 
/»1#^tt(^cf k Jiri wpoup (jCpoXBt, Otig tafdfl L). npurnJ b'b jnpij. iirffj- 

pL.vbpfitj ^bmni npntfibmL. upuiug ifcbtnnLpiibpp. tu^tu^u uufCMir^ ftf***-' 

<i_ni_|I fcrSi, np un«*Vp iffrV n.d-ni4upmfkbwiip. bu Ipupnnufbmfjti iirjHfiii 

^n*£p inmpui^nL^^iciiii iuff^.iffp? p-«^fcj *)t 

QGsuiGfi tjbGi)auG|iGbrji<j ^uiii % l^nif, «p«Ur2> <ty, t2, 2 n p/s nupi 

ftjfuwp, uijfc, funqi 

IfUfCl{UJiJt/lUj/{ li. Ul^Ifi *) 0?*""«-fy fcif EMeitflHOBi.: EiHCOBeTonon* h ero o6pecTHOCTH b% 
•pHHTOioiH^ecBOMi OTHomemH etc. b-b CGopHmrfi MaTepiaxoBi *m ohh- 
•ani* KaBK. njeMeH-B h MicTHOCTeft. T. XXL Digitized by Google WUUMh WUtftfr 8» ^O.'HU.^U.'lO.'b 'UWu % n *u 2 u u 

*)*frfmiiji{ imi^cirWiillfiffif Zl niULiun^tulpUJh outnuiop iqLvtif 
t £j[iLii ) fnuui[i < b pLujfUnLffrbui'h 40°4 1 b. iupb.b^uAi bplnupnkf&biu'lr 
(>4°t5 f uiMin^iiJiii^liifcii^i minify 1449 n'JthMiu^uitfji puipipftLp' £i_l# iii_— * 
ibgnn C t uinp'ni.p'bu*U ^jp^l b. , puJunuS t" 1 14i70 .£• t[bpum- 
//iiiJ 130f60 J!* IflnnJbinn inwnuibntp fiL^it *$w<[wt>fi Jft}nt[ 
urfff^lmLtf t tyiuJiu'bnLU ttbwn % piu£iuhbini[ Sipiuh bpl[tiL V>ii/iiiu- 
i_#iji % Cfiu^ng b. ffrntp piutj Juiubnjix ^u//nj tfiuun, up /rf/f/fffiu/ £~ 
qbm[i um$ /jiiji/p, piu^iubuiLtl t" *$b[fiuiuj>biuUq. b. |Pi?^iu£ui^«t_ 
p-tunbpji. ii*fL.fiiOifntif p'Z/tiifyt.nf.t/ fcii n^fviULnptuwI^n C^ui^p, jiul{ 
bpl{pnprj.nLJ x fd-nLpphpt ffrfiLfioutg t/tufin, abtnji luifti l\nq£p, 
ptif</-ujWm.if 4" bnfc.tuiij#i«t ffrnLppbpji) ^uinpiu%^[qtup b. *lin- 
piu2k <lj l&uinbpli: ftpLiii^igni) jthiunnLJ tpnWriLif £ "♦ ^t^Pf fc^fr- 
nbgfi%, pmnuipwifi^i d-nnmltupUM < Unf §bi ,u3 L ni lb ui/i_iiiOliiii^[tiifia. t 
if.bqbyltli b. mj£ C J fiLptu < ljng%bpy wJb < Uui[uiL fuiuhnt-ffr'hbpp L. 
iuy*U% \frnLpgbpli p-iuqnLil x p'Uq.wp&uiti ^piiii^mpiff^ , ^ikbPlL ^~ 
uijfiit fiiuqpLW i ii£Jt[uip jd-iuqn Jai.nL J t" P l mp.ptiiy jp-iuqfiif ^t"/f» 
wpL-Jn lw£ b. l[npinLif iumfobpli (^p^uqbp[i) i/£"£s Up" 1 p1#i»'//i£- 
*ubpn Jb& JuiuiuJp p-nLnobp b%t ^/ifiai^t^ jp'tunn rtuAsLntJ £• 
Jbh Cfpwufuinuiljliy ft"//' iiinti/iniii^Lii^iii* Join • i/£ i[bpuin ^fc- 
rt.iuLnpnLp*btu < U t/pu'j? (frucp.giiij p-tuq[i [binb-pi Upit/ifcij l(ut% 
u. {^uinnLuihiub^fi blibnbgfo b. u. \}iupiLu[i nLfuunntnbn^hi 

Xlfdt; C^uiJbJuimbinL i[i < b[i < hp fining b. p-nLpj>iug Jiuubpn f 
l{p inbu t bb ( iiDy np p-nLpoiug Jwup pnJbnLtS t" uiJb%ut[tULi C^untd- 
wuiptu$mL[d~ fi Lb p y uifii £7#£ C, tiling p aiLb^ pwpip b. C,utJbJiu- 
imupiup uii.b[[t i[luui uibrjp y p w ig tfjnqng^ubpp, 2b^ tnL P'b i -^ i ^V^ ^~ 

19 Digitized by Google 90 fcftWWMlhflH+V JuigpnLp-[iLhfi ji ^fi^aitn/i utnfbb^n^ S" 1 /"? Juiun iULb[fi puipip fcz 
\*pLiu < bgng fc_ ^[i^[iuiu^gbui t b^ fd-iunbpnLU* tftnnng'ubpp /jm- 
4 un < uuiLnp L. [lufii b*u, Jfrutybn- J/ilii ^Ftiin&pm. if, n%nC t uj < bnuj- 
tuj;u n£ f [d~kli- lufuuibq^ t"( '/"i^ J/i^tiityi liwlunhiuunp tfcnnngubpi 
( ^iu < hZiuli[> H'dpi/i ifbb ^piot^uipur^if £, "/' uiuipuibutLj £" 
p-pgiug p-iurjnLtf rfj^juiULnp J^li^p-fr «u«ft/i_. uui Join 150 •»• fcptytu- 
piH-fd-fiiSi L. 4Q ""*</"£ ^ fiufinLpfiLU ni/L/r. pwpip, C,uipfiLpiij- 
f/&uij ^jtuiupft buMiubpp 2 UJ l WLUJ b ^ iPP u F n l n Pb9 f J>u*n--uil{ 
uiqptiipp funfunVaLJ £ i/£-£ inbqm.J y pm^i/iu^it. fuui%m.fd-%bpp 
babpnt^J b% upui'u, [iul( wC t uiq[t t u c urfi m^iif.£7-&iij Jp ^utaain nu 
J ft mbutuli Jpnjbp\i m_ iiijj Ll iiij^ nunbfbnl^Vbbpnj np ufif^uipo. 
ni_ *uul\tuhnu l^bpupn^ iubtu.uib* fi^nnmib fc^i mm m_ lutbtnbn, 
£[i < buMpb < U[i < ubpfi utnnLbpft iffuilj[ t lipurfi J£ uipcniij^iifpa. ahnbalinL— 
p-fiiJh b% upupuLnJi {^iftuaUf np iu#<f J, ait#)iiiiaij.if tftuitmhuii fuiu- 
%m.p-*iibp 2t^L at l* ifrnftpiug^tnLJ L. uinbnuiguni.iS b% umiu ^puf- 
upAipuslfpy np Ci'hni.Jp L. iftwp2UMLbbplt CyiuJiup jtpp ujuunupl^n £ 
&*jfL uj{&£ (into 304 — 30 5) * 

*)»tifWfif^ bplipnptj. uj>ui < h£b[[tf>p tftnnngubpfi bpl[rtL linqjjtn 
fLUipipwgnn^, m^tu^^i, ^UMpftLpuiJbiuf ift < biup[t < bbpn Ll upmbn 
Jo wml — iftnqnghbpfi bp^nL linn^J[ig — £i_£L UM l ni i V ,Mf, 7 $pbp*b b%i 
C/° ifoutpljfhbpp £iutpuia : iu < iig piuplp L. L\uium b%. JfaiL. ui%- 
nuiJ uptu%gfig J fait iftm.7* l[n^fi JI;V Jjt i{o2^uji{iiip^i fuui\mi.p- 
t;p umponLiubi J^ifcunu np &[tuij>ui2t it^ ui%gliuig < hb^u uutfi— 
uiULuib bnuAi l^tnpbtni. tifjii ifi'uuipfcui 

%nfu piupipnLn^t CytupfHpiuJbuij iji'lsujpfc'bbp'ls b% y np 
auipn.uipni.ii b*u umMiVubpp* fuuiifif Jitiijf iuptJ* C^uMumpujliujg u##- 
a/i^t up njbnbgfili ^poutm/iif rp £: 

^h%nLp~fBL < uubp 4 u nun c C 9 iuuputuil;u utnhLufitj fc^i, nprntlCJunL. 
mutnuipfi Jouihppnul outpC 9 uj < hj> ifl"*!* S^^P^J %npkpp ^u«1mi- 
ifuiuip t puiLu*liw% if.bnbg^lif juipJutp Ll ptupip b% 9 f*ul{ C t i itbpp 9 
h%£iul;u L. p-nLpf>bptt t up 9 u/uliiuunu 9 guibp L. inf&f: 

^%uuuipuiliiul{iub 2b <hnL P^b L< * t<b ^Pb3 wJb'ufcg ^fap f&n±pgujg 
ajfutuLop Jolittp-% tt "P lijmitiMiiip t IwMt &wpu*uipuaMfbmuMlim% 
inbnuili^ui\tgi Jfrui 2b^ nLJUt ^ t ^ u# ^'Cp" IM C« J-utJuMutuli Ll ^p- Digitized by Google ^CUJCW <MlMHb 91 mp%LnLJ I; Z,pwupupiulifi ^uipuiLiiij/iV bui^m-J. 2p9 Uia l u ' mnLU '^ fr 
ujui^uuinilf npfc tft/vuiLnp fpLtiili bplpni. J^/i^J/ilJ ptuplpiubni.J b*U 
bpl^ni. Jb%utpb%bp. tf.uii.pnLJ //iuj $nft 2 Uim P nLW ** lt Cf ullv ^7 t 
^iuL. p-nLnoiug inntu^ng iJ-U{p n gP* 

f*uiafi upiubfcq Jjftiij %iub. nLpfe bpl[nL Jqljfip-, np tiiupuiiu* 
piuuibimuliuj'h IjuiJ tfuuinfiimul{uAi uibuuil^mjig J[i utn-uiiijiit 
'\i2UM%iulinLp-liLu £nLUJi\ii 

^utCf'l^puiufi t JlkL l P~b9 l^ mn l iuJb < hiuL l ji < U 2^£(? ^ UJ j n 9 
ii. ^ni^w^Jh^u-^l^pm^t J" 1 // 1 blibnbnljflt ft "f 1 ijchWuli/ t •££»- 
ihuuiobuAin. f&iunnLJi \}iu i[kg £,iuuiupiu\[ ujiifhbpfi i/f"U{ Cjiuuwiu- 
uwliu& JfrQuiti p.iiiplpnLfB-hiuii Jfi 2^V ^t n p\} um-ui} 2/ l ^ int -" i ^ 
^T tf/i tLUiLJijB-f ifrnJll'tk llu/jd-nLnfili^nL^ npwbnhtj DLUhthinl^hbn fc^i 

\}llbnbgni.u 2l l<l,nL P^ UJ<u fifrnLiulpLuhp n.uiW/?Lt/ t C,iupiu— 
<LWih\i ujumumlJ) iupb-ji d~ in 3 tunning uuul[ bnuib ^buib-buii iup- 
•iiuhuinpm_p-biuh i/t$. 

'b JuiifuiGiul]G flijuiGfeu ^uipiiLiililjnuli pijJiG fbSR (1633) 

uitfji cJiGbgm. usurp fli|uiGfcu bljbqbgJiGt 

^wLJB-fi 2l t<ljnL Pl s Ui < U iliuu[i% tf 4"*/ wpliuhiun pm.fi- fri/lt 
4unlnSmbuj < U tui.iub i^pini. 

^JufGbguii. |i GJiifiuGk quit-|ip untrp 3m|fiuiGGku bl]bqbgLiiju 
]i Guijriutqbsni-pkiiiG sbiun_G bijirbtfiuj bi. uiiLuioGnripiLpbuuG 
^bbrufcuji urpuiquiG uirfbu]|iul|nu|nu|i uiri}buiJp bi. dui|u|n-f (Tuufi- 
sbuji Sfcr 'bknrqji Skr Bni[fiuiGG|iubuiG. fimjgbif iuil u|irb|{i bq- 
puirgq. m f fiuiGi}|iu]Jif pGpbn.Gni_j x qiffelj pbruiG qnqnrifji [upGi}- 
rbgkf uin. Uusni-uifr 1816 uiifji« 

b«i/^ liiup-ni.njilil;[i Jiuu[i*U iupliuhiutLpnLpj^Lb l[iui pnCh 
•inui&wpfc lupb.Jinbiu'h njuinb C^iupiuLUi^h l[nnJnLJ. 

b pijfiG >uijng IbBcbll. cGnrfijii-G llusnL&nj bu ITuiGsbufi 
Uqui^uiG h'tuStusiiLrbtuG Jiifni] ubu|GuiljuiG turijbuiifp l]uin_iu.g|i 
Gnrui<Ibi. l|iupiu.i||il]ku uni.rp SniJfiuiGGku bljbqbguiju Ji jjicuiauil] 
fiiMjLiij Jiifnj bt. uiifbGmjG GG^bgbjng bi. l)bGi}uiGbtug Jnfngt llqiu- 
jbif qfituGij|mjnqui}, jjicbu^f qifbq purduiGuicnr ifiuqptuGu abr, 
qji ifjij^nrijnt-pbuiifp unLpp ftusni-ui&ui&GJiG bi- uiifbGiujG upr- 
png jGjbugfc Sfcr q&bn.uiq|ir jiuGguiGuig |nfng t jiuifji SbiuitG- 
1862-JiG, ^uiGAui^ Digitized by Google 92 GRWWflWa+M, Ujti blibqbgfiU t bqb[ if. tuhim J^g/rfjfrp/r if wVp ko%p luuijum 
tnkq^y l{UiJ ffpuf ptulinLub i1# jjhiuqnLtub ^wbiuiltfi f P^/^t P n i n Pi 
%2*H%uiLnp Jutpqlfliiif foimfcu* 

QqnLiu < h[ig {{ unL pp %bput;u» ^iii^-nf.f/i^fiii[i % ^uififULiitj/iip 
[unpiuhnLil , 1742 p-m-fox 

lFfy£*g luijp-tuitli »pi|j» CptfP ^"i^ 1 /unpafimLJ* 1776 /?"• 

^ibZ^ 4. Ui P i t utu l^ Uf C (1757)t S^f^pApijj/i Up-uilfuiff i/tufi— 
ffiuufbinp (1764)t unLpp X}pnLuwql;Jun W./ipu#([ fthnfuuiffrqlr 
fyiupwinh iluipquiUfhuin (1786) t W n - nL P ui^uMtutumfi uiiLOiOliti/ifi. 
•JuijifiL^/it-li iluipn.utu[bmp (1800)t unLpp }}uibtpui t h t bnu 'hiufuui— 
rfk^ib dfciupufi* JjinbifiiuViiau i[tupqu3ui htqp (lo»M)t blibnbgnt- 
tLiuLfd-nLJi 1»ui[/i-lPiii^[iui(iiii Juilpu%nLiub (Jliu^. t[iupqiuwbw Qui— 
puiUfbpmnL (1796) k. P^Lf^-Cp 1 ? 111 -^ 11 ^ 1 nLtptpu2ph (1796) Mft— 
qbgnL pm/fiui/: 

ll^u blibrjbgnLit Ijfuij H ^uwi Abn.iuqfip uiLbuiiupiuh *) &- 
Qiiio. JuMunuiij>f npnhgftg %2 UM<litULn p ^ Sbuin.'bbqjLop §iul±ni[- 
pntf/i, •tni[C f ui < U i bl;u Ijtup imifbui^ ^wfouuu^nb pJ~2kt '*- u# IF/ 1 ' 
IfiutJ^i JuiunLhj/ubpn f iuphmf3-bui^ fviu^bpft if^O ujJifiniJinLwhi 

(Jju blibnbgji% ptuLiulpLub C,w[mluw t" k. p w Sl t nL PtZ Ui ^ , '~' 
2Uipd~ llwinLuib^ubpjiQf nLhfi < Umb. Jfc piuntub^iui 

f*iug[i tup* blibqbgnLtj, giuquigni-Ju //ujj nL p^2 bp^JZ blfb— 
nbutfhbn £t , npnbg\tg ##• \^nLUtuLnp£Ji < bn tui bfji ij^uitftii {.fin t" 
'fcuipimupauuibuiUMliufu inbuiul^uifcyx |]m auiWiiLi/ t; «f££w£i utii pb^fiff 
i/fefi/i JmunLi! il[i tf.hqbg[ili 2p9 tuu l Ui pt" a lb ^t? : 2 n P" ujtLbbpk 
dpuii CyiuuimuuwLwir Jfc ^niujjftijtu 2^^*f t Ulll f "pf f-dpkP'P' 
nha. b.u £ l[iun.nLgnLiuhx \nLuiuJnLinhb pp *bbn L. bplpuup fc1#: 
^nJbbpji ui/i_ui£ ^mi <^fff>p/>{(t t^qbgfili tf.wLJi jB-*ub pt \}l(bqhtjnL £p- 
lliupni.f<H}iVb t 30 1 / 2 ^bmp f iiujhnLfd'liiJbp 20 Jbuipt Upb.bfiw'h 
Uiinm[i </pui/ iupwiuf>nLuw I^iiij C^binL.biu[ Oiplinhmqpni.p ^L*hp* 

(*Gnrfiof bi. nqnrifni.pkuiifp Qusn^nj K|iiflibguii. untrp sui- 

fituru (i 14-G ubu]sbi/pbr|i 1853 uiifji bi_ jbs uiuiirsb|njG srni|f 

puurbu]Uics Jnqni}ri}ng ^DuG&ui^ui] )i IjuijuriiLpbuiG iuifbGui]& 
! Ihni,.uuig UqkfuuiGqr P* be Ji fiui]riuu|b8iu.pbuiG sbcuaG %fcnrq. , Google Digitized by ^ WfeSWlh tCMtfr 93 >, o^iil ]9 G^bifpbrji 186# uwfji |i urpwqmG B^inr turfb 

uj|mljnmnufc UMiui*(^iri)lc ^uiu^iu&)i b*. Wbf bpji be ui(jnn*fij|r 

jwj, I^Mrp l.ni.u^i-nrjxj^ bl|J*i|bcjjv jwftndi urpiy{i VJv» ni ft *ft&fc 

fit^u»uiu|bs]iG uiqjqhti: JJiif(JuirljbguiL uiu.rp suifiujru juiGndi urpnjG 

^rjiq^nrji l^ni-uuiLnrsJiG |i 1853 uiifji bt. u|i.iursbguit- 1869 uiifjii 

IP^iLii bnl^nL bl{bnbij[i < bbpp ^n^iiijt"^ &- mli^ff-^ £^* O nt -PP 

^t/ifirin tf-uAiLtiLJ t; i^biJi[t iui[u /{fifji/iiLif, ipfc&-(W/ftuj/i i/ocn t 

Jhmn f u. |}iiinnLiii&uj&^ilifi % *yfiiiui2t^ P~wnnLJt Hju bplpnt. fc^t- 

Jlbnji t ubp[iu C t fcJ < iiui[ilinLp-fiL < iin i[bpuifipL.ni_J t" \}pb.iu < bfiij L. linw 

2P$wl^LU£Dfiij r^iuqp-uih <f fifTfii^nif^ili , npn'bp fcpk'Un Cybui pbpb^ b% 

li ui /i. ii • ^/Vnpn.ciij JinutiLUppy np uijcfif ^ ujui^Lm_J (- ^iui/iii- 

"IhilIi blibqbgnLJ: 

(\fjifWi uiiu bl^hnhnhiibpfin owniu pm.il t£ mi *UuiL. u. U"— 
uinLiuhiuili € b 1 «♦ \fmpajiu L. u. \\jipml^nu L. QnLnfiuiiu nLJuimu- 
wbnh^bpnj ni.p //^ui///i fc. wot opbpn piunJuip-jiL. m_£jiJ7iiji_nn- 

^llfcp til CyUILUMDLnLJl 

frm.u1ifafilf t/ nChftii Jji nuiLiu^aili C,niml^uiui y f /"?I>/ l M{ ^* 

[p/iLii 2t ,< ^ nL P't L ^' <ij ^PtO ^2 Ui ^ ,alLn / 7 ^ *buiC t ui < htLiuuibwh 
wnLbn, in^ui^tg fj^ii/iiuio^iiiili, 3/ l { 7al / r "/J[ l £, [i l p w^ ngp y nuiniii- 
dujiJi'u (hnqni^iupiuSipy C^uifnn juiOfinrLiiiniiflffi, iiipijkuirnuLnpuiy ipui- 
pngn II. uitfii: 

«f£uinuj d£j1i Onc.fi . i/infnuii^iiiiiuifinc.if 17 hi. (tyfjinniiti € [)Ui < bimibiu < Uh 
*fl/» f/w 111 .gftlifj. puiqtiLJ fc. 1/^1 ujainut^/f i/ifr ^paiu^iupuilinLJ £/*• 
if ui i uiq^pfiLp^ibppi \*uli %n piu 2^1} P'^lf^ on-ifiLfinf t $p^ n p\} 

*§uiniii£[i Jji^nil uiliolinLJ £ IfiuM^gui^ Apl[iJi/t7-m.ij{fi t u/^iiiiiS- 
^P^/jt/ui^bui'lin./i L[bp[i% Juiuftg J/ili^k. 2 nc t^ r 2 UJ P ( ^ bpliiufd-nLnni. 
liuijiupiu^ijif np a-inifL/iLi/ £• gtyn^uijtjig ff.^u^t C,fiLu[iUy 3 i[bputn 
LJbn.ivi.npni.p-bwi'h t/puf/: 

*$tiiniiigp u[tuimuh I; iu^[i t hbpnt[ y npn'bg Jfc$ if^uilituiLfifi £• 

*%iun^uuf>lt 2[ , ^ tu k UJ l^t ^ l, «-pF'/iLli1ifcn^y *U 2111*11 im_np £ Cff/% 
J/i^/i_ ^ui^-Upi^iti iuqLiugkpEj uiLbpnt^jiy Pkpgiug %to^\^Jui^ Digitized by Google 94 ,iift*iiwnw*bM, nLfuuiuiuibnfeu, np 1//1 tf.JpkjifriuLnp Juimnut., 4y wp/i ^pl^p-fr 

lfiuliiu% uiLiuiinnLp-bw% utubfhi[f utu bnuifr £* giving \onunnt[ \1u1~ 
^uiinm/f/i abpbaJui'bp, nn < hiuL f iumiiil^nk.bi £* % £//uif/£riiu/fff(^ JuiC,- 
i/&j|.iiilJ[iii1ini.p-^iL.if pbf^nLhb^i \*ul[ upupuliuilpdiu uif.iu^iffiL^T'^ic.liir 
umutilJ tt /^t* UUI JwC t Jbij.uiliui < UnLl&-[iLU phijjiLhbmL C,wJwn 
Dpj§uuin < ubw < ubpjig £- iiw^iiiiniif^nijfcji (}jii nLftiutuiuibnnL 2 nL P$P 
IpiuU < hiufulifc < U DUintUDfi uiLbpuiljubpi 

%iu < u£iuli[i phuil{fcfiibpp 1886 /^* ui2fuuMp£ t uiq.pni[ bqwb b\t 

11,543 -p. 8751 fa. /• «/H»^' 20294 Wp, »pps' ;««jfc- 
PC 4837 ««p. 4077 frf. p «/p««.*pV 89H, P"« P ^V 6524 
!«{■. 4615 H- p i/pu«»pv 11,13 9 £^ «jn. u li4p* 100 •«/». 
3 1 p*- p «fpu»«pv 131 ;«if P . tipwgfibp* 77 u# f . 26 /»?♦ 

/i Jpiuup'h' 103 ^ n fp< (tyt-if iunq.aLpT[ti.%%bppg 5 «"/•• 2 /"£• 
p Jpuwp%* 7 ^"tfc* 1897 f"» Jpopfruij ui^ivp^uifpnif *Y 

<tuiUiifi(iiL(f fyfy Mi 18,238 ««p. 14,852 fa. p Jpuiupfr 
33090 Wp« 

iLUilptuu guiquignuJf uiJifcmfinLUib b% P 1 /"/ 1 liui^tiifi^ui^tuli &- 
tLiULiUiLUilpnii i/iiip^iii^uiii Cf^tFboiplini.p-fiuktubppi tyuwbn^ (- an— 
uinWriLif L. %njb tf.uiLUHL.fi C^nu-bjnp lium.uH[uipnLp'[iLunii np fcii- 
p-wpliLULJ t ijjiuiiicniii^i/i (l. l^Jbp^p-fi UHLUitftnpqjuliw'u p-bJfAtt 
tyd-J l^PpPt k u*p<h. pu»q.putm ifuMpnuMU^bui %l;npn.-fkuiLuiDiu— 
t bui%p, np piuLinlnuU Jbir ^u#Jiu/f{?fiL^/?Llf (* i^uij^nLi/ ^7-(* ^mj 
i. P"t fefijti Jiii^ P~i*Lpg uiq^a.uMp i UwlinLp-biu < u llnq^J[ig **)t 

*) 1897 P"« j«lA»m_u#p/i 28-/»^ l(UimuMpwSr Jfropbwi tuzfuiup^iu^pti Jtu— 
uibtu*b%bpp n-bn. L.u q.uiuuit.J b% ^binbppnLpq.(i q-ifutut-np uuiuiin/iiiai/i^tti^aiir 
^.puiuii^iiiui^ni.J, fiuty upiuhg uff.tuq.pnLfHiL.'bp U£Ui C ii_ni_J £ ^uiWui/f/i nifinfi^uiiiuf* 
muAipt ^n. w^dJ /uuuifit. iupq.binL.wSr £ P°JZ uiii#| uiju u/k.Uff.pnLJi^fii.i/iifepji^ 
Of.innt.fe£f»i. f npufkuqji qu»uutqw% ufumpJnt/u^ubplt mbqft^ £u>p*i-fi1f s fl£ 1//1 ^m« 
putL.npnL.pjiL.^ £m.1i£iiiiif£ii^ o^-inm-fynt- ui^o iu^luutp^uttf.pli a , Jb%£ %ui%Jim^t 
a.mi_uin.Ji uuiuiinjiuinji^iii^iiiii utbq^blinL.pjiL. < U T bbp[i putd^p l^p inupuq.pb'u^f bpp 
utiq. Juitnbuiblibpp t(p tlbpuin-iup&ni-lru l^*/»?>i/»"/» aifiuitfifiifiitfi^uityufif f.pui«fr* 
iibaj///ii/, fe/ijp, £l P"nj£ ^ uipntfi otf-uinubi Yip iu1f 9J15 1 

«ft u uipd"* $uiq.puiut ^uipi|jui^bin/iii , l!in^ii^(u £l a.uiu.uMn.wujbtn u£. Ipopiu^nLir^ Digitized by Google MftflUiib WWb 95 ^Uifijl-fbGl} qm^LntJ t %ui%£iuli[ig <|tu|/> ^uijiuil, 23 i[apuui 
C^bn-utLnpnLp-biuJjij ntp \}uipbuii [bnJh i^n^-ui //» piuandi\hbpp nn- 
inpuiib* uiiunuibnLbmil /(o/oJ/ilJ fcti JfiDUM%fi tfinpp[ili lnpinl[iibpt 
QJiun.ui'hngp inbnujLnpnuub t" ^j" P uif l nL k < *'^PL t 9 ^foh 4p u *lf 
uiifcniiifL/i i/£o i- ptucfufifLfiLJ t" kplinL Juiuji f Ujip^ iu i[b[i[i < Ut 

QfLUlOilflLJ piilli//Lfll.i/ til UlfLllli-fr£(lJU|£ If Uiqj>UiUl f /lll^ I^fr/l£f1fflf_lf % 

C^iupnLutn Jtupq[il[i J»i pui^gut < b^[tLp < b £•£ kp nL ^ t t L P piiiii/f/i^liAp^ 
jini#i^ui1i^f2 njifrpi Jl/LuiOiiiiLi/ if.w'bLnLtS £- libqtnnm piuquipp y tfm- 
qntjnLiS i[bp ujbiub itSbpni^ff 4l ubfv[i linpnbpni[ L. upui%g l[£buj- 
%bpml% Qjiicnfcfi, Jji C^aiumwpnLU btuivfi ututli " i "/" J " ,/,lii 1'" i ^ |f| 2~ 
JuwuiiilJ t Jiu^uj/jiijpp, bpblin%bpp [iLp q.npbfig'ubpp bum-fc 
p%ji i/£-0 ifmpnuub unuC^uipiubfi if£~0 nbuibnbini[t %nj% bum.[t 
J[ilu //nrai/^i t[ inu^uil\LUh qiuppji < h < h 4" Z"-/ 7 ifinLDub nc UUM IP 
uuippb^i \ipiu Cfiu'tiq^m uu^im/fuilf C^fiL pui^ng £"» run fj.ujLm.f~ 
nnLnJh[i L. niuniubniup[i ituflip bpa^o £Ji nWj ^tui/iLf?i_ii% L. npp 
l[bnwnmnLft}bin < b /i_ i[ui^[viun^nLp-buj < h Jji Iputmupbuii , oni/ii £-«. 
uiJb*imiC f iuuiiiptulii fim^iubnaufhutub ub'bbujlifi opiui[uMp&p bpli<iu 
pni-p[[i t : V^fcf/'^ JiuurtLjf JuM%iULiu%fj. puianLbajt^bbpft p-iunni_J y 
bpb-fiLt! All fcp/^jciip^iii1j^i t qbqbgfcli //. puiLiulpuh rfui^u'jfnf^ 2/'^ 
iffiLtub inhbpy nWufnatu/j iuiuw2Q-U*Jp < ljbpni[f t t n ^phk. "/"^P^tfl 4 " 

lifrfifii^ t. 2 tuut P nLUi< i' < i £ bp nl l l H>l um ^l k^l ^" i ^- ki nL P $b *t n J£~ 
p\il[ fj.uiCf^jiintlf bpbo IpLuhnliutLnp L. piuLtulpub iuml ^f.niuli/13— 
liAp: IP/? tfrnopjiiiy Diupiu2k < b* puiuiulpuh q.bnbg[tli /LfiLifui^uil^ 
bl[bqbgli t"[ 2b**" 1LUi ^ t" ^^/^*«'{"i^ 1//1 ujifcmii/f bl\bqbqni, wbqp+ 
[wli ^aij^iii/fiiili blibtjbg[t ll[tup 

fiiupbpiunrj_wpujp LfUiUiupuil^Uin npouiui[w^p ^fJif* nLp l±iu~ 
Iftiijp ubntlnuub l[npubm*ubpml ^ u H fl Jf U1 ^ bpbum[ npou%l^[i < bt 
Wiutnbnft n po uaiinbn\i t b u/binwidi t> nf P /n-fiaij>iif7#^Ln o.fciiauiii— 
iniiiii pn^npntlfi% luaium U. nLpfo^bpfc pfbl[bpiulpynLphbwl\i i^ifiuitf-- 
ij/fg utawm l[tupnn t pnj^npni^ft% *Lfcij /£</-£- qpou r ubi f bpnJb[ f fuiu- 
qui[i \JumAmputli iunpfiLp\sbpp f np pqfunnS b*b tuhimun-n omticu* 
^tuii linnJbpntJf L. ifmopjili tun.nLuil(p 9 np ^iiin^iu^nLif t" ^" , ~- 
pm/|^i i/("9» uiJb'hiuiuii. qpomu^w^pbp^ b% ^moJnLif ^t^ ^- /^tf 
ufcpnq uiupni_np < hbp[i C,iuJujp, 'nptibq .gpjfifh A- ^{ v f/ > iuifbbppt Digitized by Google <x u&nmfmim*\. 
%C\.ZX].Mb Digitized by Google <whMmi*tm> 9* 
;fuquriniQ Digitized by Google 98 U£*UMftW*MVu nuiihu b% #?1/n^iuinfe mil biun-bpfi J>u*ngp unuwtp[iLhn L. (<hn.}nL%— 

^fijbn'ubnn) i/£li£irfcfi_ pnifb wnftutnnlipwui fj.tuuiul(iupap Innt.— 
pfc l±iuhui£ ubqiuVhbpji uiiLiuQ ^u/lJ^i ^"Zl 1 t l^nL£ tnui^u f £u/f 
ii/itu tjiiutjiliuiunLU liuAiwjp 1/11/19 \iuiS l{bl(iji t* juiunnLJ f bpjt^ 
tnuMumpt^iabnfi fujphpp iuinmua-\i ^liilfui^tijli /[/iijtlfyi/iLi/ /l uji/oj- 
n.iuUny[i lupb^b^btuh bua^pfi piup£pnLfd-biu < U i[pw^ npwb^[ig bph- 
loli/ 4* Ipn-Uii-if nt_ *$buitftiuupi % u[ipbpi^libp b% uuipj>ni-Ji Ci/t1# 
hpblim t^l§'bnLnpuiliiu% bpiud 2 ullu funLil pp luhuLiS t; If^nLpfi pnwnU- 
tj.nulf pui{j[i nLppu§p- opbpfctj 9 bpp' fi^UniJ 4" ^bpofo 2/ , ^ l %i ,, " 
*ubpfc% t/ ^w^lg .i^itiintfuia-t^iiLt lP/?iii|ii kbP^kb bpbl\nhbpp 
uibnh b% ni-WunLJ bt.pnw%ul[iuh uttnpbp^ Jfim bpblpnbb pp upnp^t 
lupt^b/nnub t"» npm[C,buiL. upupnq H n llbpp JfaJbufoynil ijptiii-nLui^ 
l[iupnri b% nb'Hif'L k tu<Ulu< i I i_ ubqtu < U € bbpli < U L. 1(UmJ pujq^rj. tfinplnq- 
*ubpfi ««-2^p q.pu*Lb[: 

\nquipuAi%bp y puitpLuhfcu, ^aili^m^iti 9/jfy 1 ^/{UJ^ft f u, 9/ r 
ub[inbpbut% O^j/i i//i uiLaiijui^j, /ij? jpnliLfif-t/ t; iuJmptu < hn^rj 
*b n £V b^i. ^ bn - nL f \FnLn.nLp-fi Join, ptujj ^ptnU^tj tf £^ ol £~ 
im./ii_i/: 

QjtfUffrn luJuipuiling b% iluj[[w n£ Jftwfu ^uiliJui///! gwqiu- 
j>uiq[i < bbpp L. ^iun.ufi^fiin^iii^iii1i luinbiuVubpfe hwn.tupir/ubpp^ uj/£ 
(l punjni_j/?lifc{n Jiolj[ iJbiup puig[t u^iuC l mupu t b < ubplig % n£ ng £[* 
[font. J x Digitized by Google WMGft* *D*aa> 9» nushN&ni&niLii u* arAini 

^uiruiquiq^nt /fun/ luuiGfbuiGq* — ^inifLfiLif t ^mi^ti^/iy 

fjt"{/' uifi-fc^t 18 t[bnum C t bn.utLnpnLp-btu% i/p"*/* %l 1Lr l nL ^ k w T 
J[i wt^Lutu^k^ bl\bnbg\i Qiujif£i£-£fffJfi#/v iai^i^ni/ l[kun-nLgnLuibt 
t n 1P 2 wtn ULU k uiL fc"t J[iu*fh ni.ii/? ii/jo^iiton* np fia.fiai.fiL J tir 
Qifif^i^/iLfifL iififnLfiiiffi£ifi&' UMpfufi 9pni[ L. inui^u b% puiLiif^iifV 
/ujl q^bftx ftbuilifi£Ubpp ij.uuip-b[ &ii Qiiipifjiififfifi^ufif^i ^itfii ifj^- 
l^ltS 1828 f^m/ii. nifn-Ufi/ijiffl 40 inntA £if> 89 "*p. 83 /"J* 
£ J/imti/iV 172 ^t n lt* pi*inp\i t[ ^*mj [nLuuiLtip£ujt{w < Ui 

^b Lr lb9 kk u 4^P um tfbn.nL \inLpwl(-}un if-binfe u/i/>£1j ffp— 
ffinifc.nL J t tfUlilUlSUjl] uflifiLif t^pmj nLJuututmbqlj^it 

^tunwifjuiJjpL/i i/oin t P~P4t w g ^uinunjuiijjfiL t/w,£p/>4 tf.fi Lqpt 
Uuirnil* — ^iniiLfin/ t < |»ifiii^uif//»Jf ^Lfi/iiff \\nLptuli-£un[i imfer 
/jnaVfiLif. nLhft J ft ^ifjfJifjpujff, i/nuji/iu^t^ blibqbgfii %\} L 1P iiftum- 
IpuUnuJ t ^|ufi/uiifniJif^£fiif1ffi£i^1fS ftbiulrfi £lib pp qiuqp-iub &1i D c - ff7 / v 
— QfLuiif^ifui^ Ownm/ tt^lig* nifipifJtiip* 35 mm.ii oii t $|£, 
mn* 72 /'f* /' i//»tfJM^if* 115 £f ni l[h pnjnp^ ^ ^ufj [nLUWLnp- 

Quip/it^i i/oifi ffiiifLiiLi/ t p-pgutg \}uipni[ a^L/fn* 

&uirqbui[iur ((u/J ]unj|uir* — fyffif Lnuf 4* \uipuMij.uiqinLpy 

Join i/t^ fiL iftu i[bpuui l^mb CfiupuiLy MnLpwli qbuiiulfft iiuftt 
Ijffjjf/fiLi/: f)t-ii{iif ifOffj^ifff^fifif iupfut ^/iLijnti/ /jaij 1//1 ^ufiffft*— 
pm^ blihnkgl*x ftifiul^iffjnp qmqip-b^ b% |un^ t 1828 fkmijfb*~ Digitized by Google 100 WJ*OW1IW»W*^ 

jiliifiiirftV 86 ufnL% Mi, 189 wp* 174 H« b fy^t* 363 

^nf/r* pnippV t[ CyUi^^nLumLnp^mlpuiii 

\\iti/bf>b < Uqi Quipni/ fe. I^uififiiijui/^fii. Q-fci-nb pp Jftuiu[i\i Iptut^ 
JnLi/ A1i i/fi C^utuuMputlinLp-jiLU. bpbjtfi I[[[iJui% £{ utuuin/ify t#iui.£ 
£ f fiLdin/i fe_ pbuitifrfiibpn J[ilu i^hLqtug^bpjt C,bw C,iuJbJiu- 
*mub % bn£[ b%* tjpt^p ij.fi Lq^bpntJ^i (-{, puig[t um[nptolpu < h hptf- 
jtiutf-nphnLp-pLhlty L. ui^.bii.nphnLp-ftifuftgj apup in ui^nL J fell tiiufe. 
£bpiuJuiUjUMC 9 nLP'buiJpL L. piuilpiulf[i tuprj.jiLuuipbpnLJd-buj J pi mism-iuHdi p. &r.iini HuifiuiGg </iuif PuijbuiQ ft*-'/*— u S" | p« w 5 rL|,t -^ t [) i pl<hb < uw£pfc 

JLwfu UHJijiU) bpl±iiL bpliiun hl gtuhn pinmliubp[i aumin^ifep/?*!/ li. 

^fnup-fi (IpufonL) ubn. fe. $iutn[i ubn. ibn-ubpnifi 

^fefn i/^iiii(f fui/tiiiiu^ fe. JjibJbnfii £nqni[fiLpq5i t p%Lul[n^p-[iL% 
lyiuumiumb^ us pi bplpni. inbnm.Su fr{* ' 

$inL < Vp hiuabi £* ptuV^mlfn^ — (ooii&aintiilj) ^up(ij, apnt^bmL. 
4j/jtjii?feif brffn b% ^tnp C^unpfi bpt[Uipp C,uj[h[nL if.npbuipuAi\i i bpx 
"*)*£iU|m.t/ iffaniMjubp £fauj%f tun hrnuiJh ni_ Jm.fi. /ftii&ujliijfefi feifs 
^jtibpji iffeSf! tSuiup lpu%n%fULnp uh t ubipli% i bplitj fefy puHjffufyiub, 
4*pnbij{itj iuJb < lHuC r [i < bp\l$$ intupfc um.w* £ ^iifiLiufr, itym, i/wi£- 
ji turpi rii J in up tf-btnuuiifinp funtnbp but \jlibnbgjiu, np typnuS^ fc* 
a*. \nLuiuLnp[t£ uiSinifbpt QfafbQKpify £ Jjt iHupun.u3&[i «/pu>J fe- pm- 
tqjifyfV pinfAujiiwli mt ajnjkgfrl^ &* 

^t^lt uifjta/jitfeiiifi, ffJ»ft/fN.c/t Jfr PtPu^tk '/P^i ^ifi^Lntif t Digitized by Google WMMMt *tLMUt» 101 uiJpnqf Znpiuiip iuunnuB& fc* «(in^iiitiMii. &u#*Lfcpfri/: 

piftu^fcHpp iTbir Juiuu*Jp phfrlfikp h'bivpmfJnfi k{ *>f 
/W.ti^i.npciD/f ai^i, 274 oHiAt 11&5 " wf • 860 Jh|. £ rf[w- 

u/>^ 1995 £***$* H l * taai *^jpiin^t« ^J" ib^^f^PE '* p******^ 1 "^ 

p-huMh^mkp #*" 1872 P^«^b9 "Lfhgbi fr1# btjbtfhfuiliuilh^luw^ 
Ifkifii riming, uifiju £{ ti( bmiitl(usVb ' £• piugm,b^ ^atui bphfuin- 
Urn '4*j[ nLfimif fiLi/ til qinfcfo#qtuli gwquigkbpnLjx flpi ij/nifUJij/r 
b'iipihfak 3tp-lP^««|t£t^C L-fiJ-fibp \luft Stp WhgUifi- 
ibw\in* ftpiULiupiuh 3 n< /« Stf \*upiu ft [b ui^ p, ft'bfufiu L. flints 
^ruiii Stp ULfctn^friiiip t up jiu|ui1f^i t pui^Mii^ij it^lt 1 \bui% — 
^/'Jf ttfwfo u[unnlibpfobpnilt 

<frnfr fuiiGuiGg /jw if 'hinfpiui&or* — Vi1/Lni_i/ t U 1 ** P"*- 

%iui>y\i3 ^b tlbpuwuifwtb Cgbn-tiLf ^nfii ilinwlrft u#0 ^fujJm.i/r 
J^iumbn l[iui Jfi wi.bpinli blibnbqfiy np/i uinnaiub^i 4P w l t lP nLUJ & 
£♦ <l\FbC,pb £u3% y tnmpuili ui...»: 

tiuifuustul]. — K^ftpp $u» < bu>hgb9 '/'".pp tfy %bpj[±L ^wp1i~ 

uili/ t %iuC l iuwiuli uAinLb nLJymiumbr^[i < h f {?u/j upw C f ut%fL^Uf 
inpb imfr ""/""-tf ^Z 1 £ iU [ iLU ip, npb *^t?> ujuhlJ b% f j£^ii&{ £ 

2m[i}uirL //uii/ <u]rg*liuiGq)ius* — ^ifiWm.i/ fc pmiiml/y 

Q-b L lb9 C*b LU b u > Wll^^^bpi nuip[i ^ilu/iu- iUpL-Juibuti lpnqJnLJ r 
J[t putpip uiuptu^uipp-b l /p ul /> n P m bnb9 bpb-PLiS £* ^tuWuiZ/p 
^it_p tu^/il/frpni/ nu 2[ l 9 us k UJ (^ nL l t ^t *p/'£ ^biunt. puip&pui%uu.J £" 
c//i fio-t nt-p /("ii 2" iC/? ^^ ^ui < iinbuin < bbpx %nLg^ ^t^J uip# 
upum^iuiL.ni[ t[ tl n 1(!. k"iP L b[ k £wpg~CiUi%qbuwi ^b^b 2P£ U, ~ 
Ipuu^nuJi J^iii^i fiiiL % gwputC t iu < ii t ^bp f npwbr}[ig «p^p ^ imulinLi/ 
%buiiupl;linLJ C^Ungbbp j^l/fc^/iL: ^[il^hlJ /£iu| i/^i bllbqkgbt n pb 
J(r£ rj.pnL.aib t IP^iiuiptpi^/ij pbpanuir J[i 2" II/I t \bnjtgbk.y tfanjip 
L. iHij/icniii// bmi£UMpiui%i C f btnL.biu^ uipliuUwy.pii^p-huidp* 

[^ij; fl'h. HGoLunTpG Uusntdnj bu IPturquir^ 
ijmusr nt{irs|il]Tilj l]tuGqGbg|i quoLrp GcuiGu 'Ji tfipl|ni. — Digitized by Google 102 ftt^WflNN*V p{iiG /raquijG fluii^ifpbrfiG bt ftiursuiqni.G^Gt IPjuJi— 
puiruij bi. *luiGui6fiG» nrf jinquiipu j{icfcf;bl qftsnif, 
nr qnr&nq fcr jain$|iu* * • ' : 

fihiuliftfiibnn- ^uij » mLUUiLnp£Uitlku% < ubp fc1i f nn tmupfkbpuiLiS 
4t% i//ilo ^.jf^uigfthpfag fcpb'iig /[ii^tn puippuifLfii/; £iij| > iifif£'ifji t 

US «wH.i# fcV 472 tup. 383 H- Z 1 -*H^v 855 W/" - 

1»/"-7/» ^/»i-ii/itiiii^/iii lintjdnLJf 1//1 ^ufip InpnLJf npwbr^g 
ZfttunLJ t" ^Ufpg^C l uj < b^[ium uifi.fM.iij/fp, ijuiW#?i_t/ t UjlljUipbl (flw- 
Jlbp^bj) /j/i^nnnSr ifin onfall, ifcuntntubutbj} JiumnLn.n } nnft Jtuuft 
iuitu%qnLpfit t h < h uitMLif £"♦ /^t *ty i[u 1(um /d- b [ k n l u m l9bk t" 
If iif^oftfiiif /{#*€.&£ wpMmbqi ^minntiufig c ubpj>L. p/^ufif.1/ £ ^ «wil* 
^itnnwli iunafttni 

Opiu^i/ij ftngp ft £ puip«Jp if.in'hLnLJ t" Ruihichb u*Lbpiulfp f 
-«ip C^fo njitnujmbn[i t", fif-lf^i /i/jfcnty/? fc_ i/fcJ C^iubfLUimii piubx *bnr-4>|}ifi. — ^bHb~£ m V* Xig^^t"" 1 ^ l % ««£«t-1f- i g"'p> 2/»[/»- 

p/'p ibnJbbpp pn^ppiuib. mujpiuhnLbmi[y fapb^g {u#1iOfjp£ pW- 
£ t uipJiu < ii c/ptuj ^uioJnLi/ fe^i 1//1 tfinppfili Cfiupp- umipiubni.p-fiCh) 

'fii.p inbqtuLnpni-iuh t *b"p-tfr/ li /' tt Lr lP l C L(JJ ^ , / , ai, Zp/ ,t -( l ^'''f ? / , 3 
4j.n^tugiuh J [i ifmpp[tli wn-iLuili C^nunul £* ^JfiLf^ J^iOfii^ i. 9pt- 
ifii/ Jourui//ui| uum[i < bbpp x btiuifiLnLJ t" ^uiJonpff i/^J: 

\}qbt[bgli < b uppiiifnui^ owphpftg, i[bg t^bq^bgplif Itf/ip u[iLhbpfi 
L. n-tiJu/Utuliiuh lpkuiSuMp%bpfa i [p w l ^tuumuitnnLmh 2^Vg t* *//» 

%[it-qp CytutSbJiuinujniijp £111111 I!tt£ t" bip-uiplinLb^ t gffff£Ui<- 
Diul\pffrnL.fifrbiuh 1 uifhiub^u np uiiifcp/? Jbhiuiinfu Jiuup rj.bn. fc^fe 
qvupunnuij'uhp b%% 

$%tul{\i£ubpp niuqJ€hb[ b*h ^^*4 > / >< /'/ l 9' p%fj.ujJI 9 ' < Up % 319 

•WL f 1465 "p. 1331 tf.» /> tymojiV 2796 ;«^t 1877 

Jd-aLfty ni3ibgb[ b*U 4 ul I n Sf bl[bi^bgutliku% J^uui/fiul/ #j.fijpng, np£ 
.^frfygP llUMtLnLgnLh[ t Hiupbgtuf i/uili^ i^iiiifiu^iiijp % l}i#i/ifiLiii&iii- Digitized by Google <Mft20M» «KCMlfo 103 wnLp* i[uintiuiuibui St/ 7 3«npiH-^"/n-1#frttityi hmfuunil'. pwoJio% at* 
n_ui$/rii inuipfo *iLi/ni_g/j£ i; bnh[ Hi{£~4> IJU| iiffp Up uipmuibuYb p » up 
qufpngfi puignt.Jp € ul±wpuin : pb[ £" /il/i c^iiiLiliri-Mi^ii/li miunL.J < biu<~ 
piu%ft C f fiJ < UutplinLp't}L. t b[i» qpnLuibrj>[i (/£$: 

4|lG-<MllJl. — *h«»^*-»*-«f t (^uiJgnp q-brnft uj£ u/i/i/ili. utjihJ 
uiLbntuli tt nnmlCyboiL. p < Uuil\ji£hbpp x ///^11/ai^i titiffiiif^ uiuij> &- 
^uiin o«iip [fob^m. U£Uitnz£tiffi.fii/ > uibnunftnjunLb^ b% < fo#»p~<J>/n/' J 
^/if.n/1 uiiinf.ii/r butq.h^ tt /'fy^t 11 umuhlJ 4* UMLiu%ij.nLp-fit. < Upf 
4$bijinn%bun lint up iubnLb\ig % np iiui^iuuiiu//riLfJj £- uipiuibn tV 
uiJifwifwLb^ ifct-qfc bl(bqbgnuJt %fiLqp £ttf/ff^)l{ ^/ t 1/n^t.fiLiJ, Jo- 
inuf//ijij «oui/(»— j/ip/i ifUihtDbpft uiuiw£iun,ni[t %[iLnh. blibnbgfc'li 
puiLUiliut'u Jh\ L. 2-B^I t s U/ ,IJJ '[n-iu'b ^putf k w l ^bmLbui^ uip- 
jLui t hwn-pm_p [iLbn. 

4iuifunG Cusm^Dj Ubf 4>J]ifibgng dnqmjnirqu 
ifJiLuptuG cJiGbgtuf qbl]bqbg[iu '[i fkujrtuiqbsni pbuiG 
sbiuaG ^Ibsrnuji iibawifp Ouirq|ju ijuirijuiujbsJiGt j}jc- 
fuuiGmpbtuG IPnirpniqui TLni||i juiuGjiG. jjicbgtf }> 
^rfiusnu suiGmstr U^uirqiuGtuG bi l^nqLuljJig IfuirbuiG* 
Uluvijlu^/i i/paij t/ ^pnLiii^ £. 8|icbgtf 'Ji *Br|iusiiu \pui- 
sotrG bL l]nquil](]gQ [itr (TuirbuiG pi[. frlfih'tK 

\}l^bqhgnL ^ttiptJif. tu j^iif l[nm!nn! Ifuij J[i ifcngpfcll JuiwnLn. f 
tip/iii mbnuig\% < iibpp l[n£tiui fail (tuirUwrf-fiqGtULDr: lPtuim/i_n_/i i/fc-£ 
Jjjfuij bpbo tj-bpbqJ 111*11 y npnbgfcg J[iJ[iuifu J |iif ft muiupiAiuBDUipft 
*lpu*l l[u*l uip£ui%uiqpnLp-[iLiif np C^binb-buifii £• 

bu ITuiquiquij buq[iul]niqnu IjtuliqGbgfi qjuui^u 
fiuiLr...- bqptuLrG (iifnj str %ur... ifiurft biq[iul}n« 
uqnujiG pi[. Aft. 

0#u a^iLiruiiJifeiWiii uii&J fipn iiSbpuAing t hum-uiim.J \inp 
t bb t bbg[i < ubp[i CgtuJwpi npnbo [ipb\ig luUuiunLlAibpp iJbn.p uiiu- 
uihq fail upu^nLtSi 

PflLllbluG < buiijUiuiuili. — ^iniiLiiLif t *ljf?p-<J)fii^ifj ^utrj^it. 
bpl[nL i^fafitfin CfbiL-uiLnnntp buiJp ft 1 )/ 1 "*pfi-iJttiifj^?f-ii/ifi Jji ib~ 
a.ui'li tLUitf-wp-fi^i ]}ui J[i CfUiuuipuili JuiuiiiLit. t nuipuiLnp bui— 
n.bp[i C^m[iuhnL uiuii/: l^faiLuili uuinpnuittLj Ilu ^uij 1//1 nL p^2 Digitized by Google 104 ettww*ii«Wb 

dmuinu^* Jp bmnJu ^iijj^^/i it. wtfp ^lifrfmplitiifSr &um,l>pl§ 

Jwpn. (ftp , j>pn£ ^bw lMH^uf«RiW{fiifc£ t" ttfftrtfifrfi ^{ilij ^JtpA^j- 
Jtuup n.u%uun-d £r uit^pftLpli Join 9 /iii^ hqpojtp % (buuufo £//u/>^ 
£ito4pwpH4u < U) *Hjutpfkinluin.li 4 b U. u. \frtHnHLwbiuh%ffij ; psuuji/ui— 
ft-fiL *L(uutuiuip%bp \fWiliu A1i uipmibq nLJtfwi 

*fy*fr[i tftpb.bfutC t pL^fiuutf^u lpH}JnLjf ^jhudgmpli luf l{nqj[t 
4ft i pttfpip autpmC^utpp-p i/puij furffi_m.i/ t «ty ^/iMjmifffc^/i, Up 1 /- 
pbgjig w%nL$im[i ntp wLkffiuli bl[bnbguL [nuiun!th[i gvupp J ft 
uHitupuhm^tup t % ^builtbtu^ t»pim < hmqpnLpbuiiSp* P*d. &tM»* tu 

4wfi|ui l|iuGq6bg|i q|uui^n nrqnj |nfnj %uu){i: 

^Ifijii f/"-7/>9 C^uipuiLf j^fcpuiiHupli </{iuij <(fu*/ if/i Juium-iu'b 
utLbpiutif fiLp l(un Jji nhpbnSuihi |}ju JiuinnLit-p nLJvuiutwbqjt £: 

THUfipfuiGjllj. — U"* ^^ *{*upq£u*u uiuu'b'u t, up u>/<fi/ « 
ptpgwp^tuli £-, iytiri*Lnt.i/ t" *but%&utl[lig 40 — 42 i[bputn Qbn-iu- 
Lnpm.p-biujlp % tyfat ^- \*vpui'l m P' uiiftfc Jfcf rnbqp, %wpn.Juj < u 
iflnu$lj[i itufii linntftiLiSt fy/ii.17/1 i/£o bpLnLiS (- i//i ^iY# blfbqbgni. 
luUtptulij Irfiuml , fun/ii p-tunnuub S n lfc unuli* bl(bnbgnL 2 nL P?P 
Ipuu piuqJtup ftL nhphnJutVubpi npnUgfig 7 nLbfo JfiJbiu'bgjig 
Jfc-Jji J>uil[ Cibn.uii.npnt p-biu J p pivp&p Jjiuiuibutuli fuiu£j>wpbp% 

Iftpwugfig J/iif/i i//ifiij npnLwhr £• l]inGqGbgiuL jutu^u *£r}iusiiu|i 

pil* (M^lTli J \F[iLM < ubpfi muiupu^iijuqpbpp uAiphpbnJhbiJi b%t 

Jujuwlil. ||rp|BUlQ ui'bnLUnilt np nifuimuinbnh t : U/ ,Ui Join /{a/i 
ff/i B 1 /^ rfbtnp piupipni.pbiub JuiC t uipAut% f C t buiL.bui[ inutupu- 

%iua.pnt[* Hju t siuu}iuG unirp |)ruiu]fmG{i pnn_G ifbdjiG 
UunforfiG ifb^JiG UuisJiG pi^. 22* 

(Jnjli q-frLqfig pmi.uMl{iun i\bpL. I[w$ Jfi ^£ii qjiLqiuuibqli 
^uipiuq-puiipk ui < unLbm[ y ni.p Ipu^ qbn. Irfiuutliiuhn-nLli 1//1 i/A£ 
blibnbgfcy np[i i|jiujj /{ii/li C,buiL.biu[ wpJLiu < bujqpnLp[iLb < bbpp. «\}U 

lunurmju. pi[. G^tf|uC» '[i p^ ft«tf\pb« Bi««"*i ^i^ finLpgbp 

b% pUuilpLM-ii % Digitized by Google Wu3Wih <M1N1* 105 ^urfiuis-qjiiq Ijiui/ ImicfuiuuiG. — QH 1 ^ t Buiiiwiij/r 

firing ^tu^u iutftfjt% 1//1 /nop inpni-J L. bpb^g linn J fry nftiiifiiifSr £- 
pmnip ibnLUbpni[t f)t.if/i i//i ^wuiupiulif i£iifjinu#24-1i blib^bgftt 

|tif £1^1711 fillip /rUg* *#utpC,utwp %2 Ui ^ ttULn P k fa 1 -? ' bpliwfjkfc 
Ct** < y t gbpmlt fi < Uuiliti£hbpp f&bk ^uijbp M# f 80 uwwAf 435 a*/ 1 * 

361 fa. /1 i/H«{-1i 796 ;*»^* 

^ k b LJ lb9 4 — 5 *[bpum CJiiunHf ^tiffin*.*- tupl^Jinbwh lifted p f 
IfffjV f-bin[i uiO uHpl^i - tLiriOiunLJ 17 Qilf *$uipC,iuin[i iui.bpuA{hbpp f 
apv%g i/4r9 i^wlfinLifp t" frlfrQ fd-nLJpU 2b^ inLW ^ r bljbqbgfot 

Wui^Ull]lDU] /jfiuif WuiJUllflUll] It. 4im7 TjMLCjJl— 1»inpji^ 
Liu. if 4" ^/ , / lu, ^ , jf" CfffUijfuwjjfSi l\nqJpi J ft Cfmlmnulj npfi ^^9^4 
C^uulJ 17 ***/• l fc n JZpbk wn-nLiii^t ffibpjt Jbbr Juwp ijJunHwifinp 
b% 9 JjiLuUpp Jfc ^uiif bpli^uiptim%fi l±w*nUuii.np p.%iuliuipuAAbpi 
\}llbq^bg[i < U £npu u[iLUbp[i i/pa#j ^uiuinufififiLiifSr ifi^g/i^, p-unjuu^ 
^i«fif i//i 2"»"^£ ■»» "P 2t < * utLUi '^ t 1650 ftwLffi* L. i[bpiuhnpn- 

V*h 1864-**« 

l*tlbnbgnL Join liiuf ^ufliiLmmupiuhy itLp %2 u,< ^ tULn P t ^* 
wLhiui inuMupubtut^fipp. Rju t fcUlUJUlG li bjjlf <J)lUpjjG pi|» 

IWPU- 

%t Lr l nL ^ 4 UJ ^ f bplini.* \uw£~J>f)l* *) fc- \p[tput t buiLnp tuhnLb— 
%bpm[ JuimnuLbbpf apnbg m-fuuiuiinbqfobp b*U C,wiSujpLnuft 
%^uifj [npu t{nipFu £7^ ^fii^i puiplp fuuifwpZiuVbbpt 0t-ujiffnt_- 
fd-jiLbp upmnJnLi! 17 f ^17 ui|/j. fuui$iupliuVhbpp lnu%q.%bgpbi t 
it* XPbupnilppy bppL ^uip/j-Jmii/i Ju/ii_pu ft2fuuM < ufi ZbnJhwnLnLp-btuJp 
t[bpuiqpb[ t mjuuAst^g ^T/ lpi~iuupii2 innL P'buj < h JiuiijnptLUbpns \}l 

\P[i ««-/'/» 2 tuuu%qm.p'jiL% k[ puiguHnpnui t lb L lb ^ n f?u*~ 
flffrfr miinilin: (^u/^-Pppiuii/i ujp2 u *Lui < Uj> < bhpfi cf(if(f(uii(i#f{ uiiii 0-/i'-~ 20 Digitized by Google 106 . oAWMiiip-Ma 2iu^/>ii pii&mj uiiuhfay P W IS ^~ uu l n 'l'9 £ / u, /P t* /^'/^"H-'f ^- iMnl- 
iffiLi/s jhii^-flppiuiip [ubfnil tiijfft ^uii/fc^iiiti/ t ^i 11 lt Lt W **""-(?- 
pb[ \tpuM C,oppi uumI[um£u i[hp$fai\u C^puM&LupLnL,J t" ^- /u1fijfpm_if (r 
%BL.fapb[ ^uiifufjii^if f npufiuiifa Jfeui fai-p C^wlutLmjahuM^ npiLm,% 
nqapdfa inwfui (tiu^if (-/ llwuriupnLJ £ fyc fa'^lfapp k- t tb t - § fi l 4*£ 

p%uil(lif%bpp pb^ ^" i /V ^> p%qwJl;*bp % 1 14 mni^ 676 

«*p» 637* /"£♦ /» JfauMufa% 1313 ^"f/»* 

ijfiruiGg //"it/ UfcJiij-fbuiGij. — ^t/iWnLi/ £ ^p^utfas 

3 — 4 ^bpum uipL.tfnLmj> b, %n£u £uMtfa £( \kMin^tuliUMUtfag ^ufpurc, 
{^puLfd-faLifa fpfa (//ituj: fit ii^1i i/fi i/niijuiu^t^ 1 bl(bqbgfa: (tiitn^i^- 
^PC 1 : u "lP'b[ b% ^wpuuj-^tui/i/ij, p t hrj.uiJl; < Up 35 fifii.ii fci t 

237 «"p» 199 Z 1 ^* /» Jpuiufaii 436 ^»«^t pn/npi* t( ^«#/ (««.- 

uuiLnpfuM ^ufii : 

*^b L lb ^ ou1 k w l ^Uirj6|l-JuUl^ ui%nL.%ni[ J fa tfangpfak Jut- 
uifiULt fif.p im.ii/li/j.uipiiip umuulJ b\i f p-fc luJtfamfanLiub £" ^aipf- 
f/fjfif tLUMi.uMit.fau uifapwuibuinti \ilnLpu fa2fuuMiMny npfa% wuMmlfm%li- 
tJtU UtM tljffc^ P^/^P CfUM^u^jbpp *): 

IPtfjfmiiilif Join, rip i/fcS nLJuuiwmbnfa £-, fyuif if^i C t fa%uM- 
LaLpg i[lulij>i QuljiuGuiuquis ^mJ ftnin Gmcquis. — S*"P"'&<-«lJ £ ^u- 

JuihnLu fyuii/ ^uili^ifi^ qhrniulifa iwfu UMifafatM f J fa *fanj>pfal{ p*"p- 
lpnL.p-buMit </pu*/: 2 n P u, 4p S^S^iM-infr 4" u*iq-fa < ubpnil* ^fa^lfa ^fr*- 
qng < ubnn v/uliwfunu b% U. libmnnm^ uiLibpn, phitC^uiiipiuuMlju tlunm 
£&if, p-t^- ^" , ^ / 1i*tf&- bplt^iupliujufa^ iibitbgfali uiubp Lux fyiifji 

*) IPt ng -Pb2 *»*-oii#iy.in.pf , (iL,ii ^£ u««ni.«J £, p-£ iy.iif tf/i j>pttuuin t bl;ni-PyL. < h 
p c bq.nL. < Uui& P' nL -V4*i* qJzphqJtuU £, np ifui f iminiif^ni.&| t P' nL -P^pl 1 3 i i\i-Ui%^.m€.' 
P'ttg.'b'h wub^vug'bni.J £, ffrt; ^lUi^iuuiui^ni./^/ii.^i/ijf jbmnj ^luijfcp/i /l p-nt.pj>bpli 
i/^£ ^t^ t &u>*tbli P"k nt.if &[iuutliutmuipni.fd m butJp. a^m^ t; i/ptui# usJthaihbp 
HJbpfwui^u ^uiJui&uifisbi fcii £l ^stufu Jni^uaU L. wti^m ^m^w^tub ^pwJm^bi *> 
ifit/iiuinui^/ilf l{ui C Uq c Ubini. i L. Jjiuij^i ^ui^ui^iufjji ^tpuiJatimir J^ag^% ^r^^fe- 
g but ip l^iuUi^Ubi £> ntmn/i Xl ^m^Mf^ttfif &^unij b*b p^taqb^i Digitized by Google MUHVih MM)* 107 Jt^ ^uij u. §iul(np C^ftu bl[bqbgfiu^ nt.p tuft J £j u^^moif £ 
^uiinuipLnci/t ("^ i»p/i «ft£t nJrtnfr iu£ ujipftu, /jiuj 1/^1 </rnpp/iJi; 
fhuMntulpuui) ujuttftLU Jiummn. |J« Utupg.fr if tuunCum\t Wh win-- 
tffrufr Juannui. kl k w l °J r<fl fr ^uifri uuftftu a* Qifififif.uiS'fifS'frif 
uiunLuni[i Qju 0p^fii_ufr 2 nL f}fa £*£ 4«iA gut^qjinuir [ugbp L. at- 
pbatSuiuubpx 

%ftLnni.J 1(11*1 ufbuiuilpuu bpli^UMubwu ijiujino: 

C/° f/iL^oLi/if iff plim^LfiL J \Pb[[i t g-j±ujC t uuinujphuiu < ubppf 
upnug uuifuuftDp bplpatp ihui J ui%uil[ fal^^l a<u '"i" t tt L 1 nL ^ t 

p1fm^ii4pp plifriiiip fcii, 117 inni.1i, 406 t»p* 384 fro.. 
fr i/frwofrif 740 ^no-fr: 

fltf^uiifuftiftijin a.jtLqjtg ifbpL.y qhuift UMiftftu f iffriffViifiiofro; 
tfcngpfili CgbiL.uiLnpni-P'buiJp. omiululJ bu ^utuuiunfinpy ^uhtuC^ut^ 
Ll %biuwiuJfi2 P~pj>wp < tiu*li tj.fr Lqbpp, nLp Jfru^L. tuft J u 4*£ o*p~ 
iiiiLif fail tffriffr tuLbptuli blibnbgjt L. nutiiupituti C^iuuiLUuitupuj^t 

PrUljmr (Qf{ppiif£frLp, ^wpiii-^o^^)* — ^hAciili/ t ^luii- 
iuilifrg "^"{fr CtUipuiL-tupb-Jnungy J out 15 i[bpuui C,bn-UiLnpnL<- 
p-btuu *//'<"{ t fPfcpifckb Ctfc LU fc uut i[i < h linrftnLiSi %bnp i^ui^inufj/fii 4* 
Xl /mi. 6iu < UiuunupC 9 nil pupu»pbpnLp-ftLh nLbft j>ui#tuj ofr Cfbuit ^np- 
Ouf^uij^fiLif ujuwtun-ubp flpuu) ui^ Jftuifu JtugutiL.ubpt ^feu/nut 
l\UMh tfcngp fr 2 wu *k lliuunutULnp tpnqngubp 9 mubpft ttbir tltuup 
If nn i/i-fr fcii t Jftojfii i[iii£/jpp, J§upuiEf.ubpp L. tf.nJbpp unfit Lift u 
•ajnuuH-J bu ffrtfffr "*£?> uiubpft ifomi flf_ii/fi# Jfr C^iuutuptuli bljb— 
*[bglti %fiLqnLJ jjj j^friiirp » pu/uftupuiungubp flpjiu fnLp uhubutL 
4fjuiint!iiin.fii^: 

ftiiui^fr^iiopp piffr4 &- Q)fifpiflftififtniifiifra uuMnp-uih ^tifj&p fVii t 

^iiifiui/tiip % 35 ■w**t 190 mp. 163 fro., fr J/imii/iV 353 Wfrt 
<J)ujpuftjfJfif.if 4 £P iffijliif 4~t 

Bpi ffrt-fjffr CfUiptuLUnft^U lpniftni.J i£iiij Ipufiiugtupft L. uujfr- 

Uttull gUipfc CfUMU^gt 

QPbrabh*— ^ufiiJiif^io Join 20 i[bpum tupbJmtw^tuptuL^ 
ftulnuuiuuiuiuifcg 2 — 3 */• 'fto/fr wpb-JtmuC,[iLufcu f J ft p/pfr £iii1f- 
Phut ^uipuiLiif^if ^iwjJ/io upumiuir fc- ui1nninrL#ii/» °;fr L 7J 2 u,in 
Hbnbgfcll uibug L. ^ufj^opui^iiiif uiqp.ftt.pubp nCuftt \Pfiuijiu ^iififn- Digitized by Google 106 URWhHlWa+M, -4- ■ . r >it %munn ifinnntfbbp ^iub L. ^ui^opp, JwpiuiLhbpp L. ^.nJbpp op— 
miiLfiLi/ 6if whbnji Joint (|(.ij/iii Jfi jttunuipffi t b n *BPbk* b>nuufL 
bl±bnbtjfc) npfi ffuii/uipiu/pi^ ^"'Pt < /P Ui i WBLiub t"» Ornbuilfo 

ITjirqJiljuij untrp <foiijir|itl kl]lji(bg|iii chftbgun. 1674 muht 

%fcu'ihg IV2 f /^/ ,<,in ^ t bn.iULnpnt m p~buiJp. fyu/li piuU$uipvubng~ 
Up 9 ntp /[mil ^***&- fu^innfi II. mui € bifi irumJrni 

^t L lb ^CpU^-Uf^il ^IMlfflLlf ^liff 1//1 IjJiuuiLbpy CjOiuutnutti 
ifuifnni_fL f up jfiijinii/i £ fli/tiiiiuii/i mhnLhni^t Uptu funptuhm.J put.- 
mif& ^r 1//1 JoSf liuin*bh buiiLf np uvu#2im.f»f.i/ £: 1 l / ,LI ?/ , ff ^ «£/'£ 
ifipL. lum Jfc n *-pt*2 u*i-bptuli JwmnLo, if* ftuinnf.tu5iiji1j/i fulfil.— 
jffii/ t. opA^ fuui^utpliuhx 

fihutlifiibbpp CfUt^bp b% % 71 innLh. 339 *"p* 264 />f^ 
^ JjbuwJi'u* 603 £f n Q-b* P Ui 3/' bplipwajiphnLffrhLUfrg L. iuuumuUum~ 
mtuiC t nLP"pLb[ig wiupuiwitLJ b% limit. whfuutajipirnLp biuJp II. 
ipwiw frli lipnuJ fauiii&uilii 

U l ntIUllB'« — SfcnfiiLnpfiLiif& 4* Ui p/ > *"^ IA '/ lbn.w% wpL.bfw^ 
C^ujbtug fuiiiO^iif 1//1 ifrnjtppli Cftupfd-uilifi i/pfiJ/* um-iuflL. Z^UH-d t* 
^ifip inpp f npfc Jfcfnil C,nuni.J t fl«(j[Uiiiiiiti|iiiin^ tj.bm pt 2,npp 
uuutmuh t" t^lpStk "'j^iifcpni/: (JWfLnt.f7-/i whbpp t^bqbgfili b*ii 
II ouMinbpp hLpnupulpuli lnu^l^iupiuu^tonil qutpnuipnuuirt *{nu < b2iu- 
llbgftibpn uii/lupuiiifig b% a.uii[iu uijuififff/t np ftulitnuil^u £1111/1 /we 
w J lupiuUng Ipuipni^ fc-p C i utJwpni.b^ bp-fc np funhuiL fjjfbkf} 1 

%bnhgb\ k *Uu*L. f/iLnui^iifif t/t^pbk blibnbgp^t 

p%uiti[t£Ubpp <f)uipii^uiiiiiiifiii/70 ' l828\ j^aL^ bl(wb CfUtf 
*UMnJjh*ul{UjVubp h%* 34 m#»«-^t 131 «"P* 107 /»^* £ Jbuiufti* 

238 W/,i mwLiuliuj'h nhr[bijt>!i upputmui^ bl(bnbgli € b i np iu.1i/i ^bwLbm^ mp- 
Jnf1fHifpnLjf7/ii.1ip« Digitized by Google Jl.< itt&lfth WD* 109 P^'teC <P^ IPpr- 

q|iG srniq str <J)oqnu|iG, nr tpGf nriqjif flibsjiuji* iuq- 
qfcfi ^uiuuiGmj, nr tr duuifujGuiljG Uuijji Wnfius|iG *) t 
nr Ijnjji P*uiBifuiq t nr puiqunnrbguiL [i brljrjiG puir- 
ujig* puiqniif qtutuiau uubrbuigt 

fill ui lift f%bpfi pfif/f M»t iff ifmiifi t/ t w P'bpf>lig t^iunj^utb* 
pn^npfi 4*£ ^»"*/ £iu.miii.fip£iiii£iiifi* 34 iniii.fi • HI uip» 35 f^ui* 
^tiifi. f iffiuofV 196 ^mjf: 

U* 3niJBluGGtu uiffULfiiii/ iff nL.juinmuibnjt ^tuj ffLJlf ^ft-- 
jjfutiijfff J^n^iffiufy ptupip uuipfi lllufoi np <f/> fvai^uipliuh £ t 
^nififfiuiLfipm.uiS' ptup&p L. Qi fiujf.fM.po ^tug^i b- ijui/ifif SuifLfjpf 
<uuinuipP~%bpni[ i 

ttqins /^mif Dntipil] q[iLq« — 4fifWiu& £ Qliufy ^n_mfi 

|uiff0ffi: QLinfffiifpifin ufuiinifm.if fcfi, /cf^ *li IJ ' l |-fp-^iii^n m jif 
^fuvffi miftfi mbuiuli C^uiplibpjig uiqtuui £~ IfiugnLgb^y fiLftifif L. 
iinftH-b^ t Qfjufim fct. jtVimij iff iifjfiy ^uiLiiif-fiuifif 0j£puijp \*JiuJ<- 
q/iLif-fiuufip o.f LnoLif i/?fJijf nL%bnwir iff uMupiuiiuJpni.P'bufu unum~ 
^uffLifi/y ipk^l t "TO uipmohaLP"l§ tfif g **)* 

ftfiuifff^fiopp £fif.fjuif.np£ui£pjjff ^mjbp 6ff y pfiipiiif£-fip 52 inm.fi* 

189 m P . 164 f^mifiiifi- f iffuiiifV 353 Wf « 

^ft-^f uipL.Jinbut'u linqdnLJf Join I 1 / i/fepuui Cfbn.nL ij.p- 
inniiLni-J tj iff ^ffi> uiL/jpuiij ififfio, ni.fi wnu t bqnLp-bm < U uiub— 
{in/ ^lufu^/iLif frfi \)pJnn^btu^ ^iii^ijjfiuijf f^ffuip^p* Upui fl.n_ufff 
//uiifui£iui/jiji£ ^mpf f/p ui£ npnuuhr £. 

P*[ii-G 2MJ- tu IPfiJipuir bi_ Sfruifrbr c[i6bguif 
qbtjbqbgfiu Ji fitujrimqbsnipbuiG str QusbtfiuiGGnufi 
HqntuiGjig l|Lupni_q|il]iiu[i: Opuififo <fn,|>p ff#£ i/frpli., 

*) *buiij./»-(*u# £ i/ifit 

**) IP/i "«-(»/»2 tuuu» < br^ni.p-\iL. < U ^£ luunt-J t, pH; l^uAiliP'UMJnL.pn tuju ^./it.- 
4jn^ ui^i^^ifj||iu % aji < Un^np < Ubpp Juib[ b% ij.fii.igji bl{bqbyli c U L. ijfif£nugtnt7£t Q^s 
mjtuur&ujn-nil \ % ui < blip-iuJmLpli ttfiqp bn.nL.bi £ £l bpbup ibutLp ntupibn l^aAiif- 
p-wJuipn ^itupg ni. iftnpi £ uipb^ tu^u /^^>at.uifi-ni_pbui^i i^mui£iiia./i Jusuh'b II 
kpp. J/i m\ipwynt.\*ti £uf?£ £, p-fc b((fcf/jfc^/i^i I; i^min<ffj£ t ^tptuJtu^bi t; tlbpwq.wp£- 
^ofj| uiLdippi L. ui^iJ^^U£^ii tfpqjp nin/inLbi !;• aijo u^ui^uiiljii/ J| tjui 4 U t gg f 
jfU£u£^a II w(f|ifii}£ tb ut Ui ' "fR""" t k tu 9* t -5hL u *Jb < U whmtuii ^»mpl{tippg U. i«"|»- 
luMlinLiTubpfrg , nivinft li ^f>pml|n£nLli£ t Uquiini (Stp 3utpnL.p-tnJubiu < u)t Digitized by Google no nawwTiwa+M, Hquiquij bjj, JuuiGJiG nt JuuirtujGuiJuJiG Qtujau ibqnij^ 
cjiGbgfi qbljbqhgjiu: 

\fiuuwuLft 2 fflL / v ff k w l Citub'iuuiuipui'i'f i*Lp Ifiifii (}*£♦ q.uipfitf 
q^bpbaJu§%UM t pwpbp y £u/j uipb.Jtnbui'b l(nnJnLJ tL^Lnuimbnhi 

pui|iic|)l] /fiuif ^tufiji-chfi k- i" 1 ^ ^uifiji-fbfiq. — litnifLfiLif fc~ 

|Jp|UiC,/i C f uipuiL-uipb.Jwbui < U l^nqdn^d L. C t frJ < iinnuir fc- 1870 
jjhnLfi'Uf bpp l{iufL.uti[ujpn^fB'biu < h liuipq.wq.pnLP'bwJp £ui£[i-j>b < U ij.fi 
uijd-JbiuU uiJuipui r bng[i < bui[ulf[i < U pbuit([if%bpp ijMiqpbij[i < U uipimbnx 

(ifii/g i/omiiilfuij p'bq.tupluilj q.bpbqiSui^iujuAiftg &_ ^i1i &^fc~ 
fjbgnLg pupnbft £t up ^/iii tf-ftLqiumbqli t" ijjfy* 

ftiiiiili[t£iibpp 38 tnni-fi til, 141 nip* 123 Z 1 ^* Z 1 JftuiufA^ 
261 W/it 

tbswctG /{mi/ 2uij-fbQij. — ^iniiLnu/ 1 4 ^^-^^#9 ^t 1 ^ 

iupb.biuiC t uipuH.) 1//1 £mp InpnLj, npfc if/iOni/ ^mi/iLi/ £- l)m.£iui({- 
£mj ahinuilipx %npp wJpnrfiiuufiu buiblitiLuib t uij^iii&pii/t 
*bb L lb "ibbpn tLiJuiuunpiuu^u qinbLnLiS fcli ^fin^i mpbLbiuiC^iujbuig 
lwUSlfh) [iuli w p Ll J wuiC,t lifting ^miiO^iij /fui^j ^//i CJhliuVhbpfc 
WLbpiulibbp L. imp 2t < ^ nL ^ s 9 utL uibuuul[Uih fluffing ui^ufff 2^4! * 
jl£lif?t.^-/n-ii1iiji/i J^O 1i2M#ii"J«-iip t" ^k , p^p[iif.npbiu < U^ ^uiiLiii- 
fiifn^t nJinbg[il{ urniSin L. \Fb[fi d -Jilting 1111(111% buj < U < bbp[i iiuj^i^ilff 
Jbi[iDiuliui*U w unu p tub gpi *|»/itJ|/i tf.pbjp'l^ l(bq : pn ( hnLif ijuiWm_i/ 4* 
u« [}iii/ini.iuS ojMi£ bl[bqbg[i%i np Join <huiJui < biul( < bbpu iinnnaJtf 
&if 9 i[bpwg < ubiml uifii uifjp/iLjip, up ifjfi_uiO pnjuni.J l;p bl[bnbgnL 
^Lu/iuuij^iii ufiutnfig L. jd-uiifiLnLJ bl(bqbgnL l(bifjni < bnLi] 2/iiifH.iu5r 
J ft DUiiLui1i^f.ifji an.iutjinbfi tft ?• D'/^ J 7%/ 1 ^' upupuupuupuin (: k- 
anif./7-nLif i^iii| i//i C t [i < UuiLnLpi] piL^fy* bum.y "/'/*</ IpuhinLiuir £- 
bl[bqbgnL qiv < Utj.uili < ubppx 

^b L lt I / UI P/ 1 buifpnLJ /jini#Lin_i/ t *J/» tfrngptk* ^uiuwpuili 
JwinnLfi-y nip /juij t/{i iiuj^ujtfitiff^i if.bpbqJui < bt \frpi JuiuinuLp 
< ii2 LU<UuJLn P nLfuuiuiuibqfi £ b. lpngLm.il t" «U Llii ^ "• *b2 u, ^ , * t 
QwliuIi l(uiJuipuiliui[ gwpl* 4l! w l k^l ^bmbJuuj uipiui^uiiffnL" 
p-fcLbp. 

ffr\\* frtfbft. I}uiiAul uiifbQuiI}iu|JiQ |}usnt^nj cji- 
GbguiL untrp *litufkusuil]u ibauiifp^.. bt nrijniti "Bui- Digitized by Google VftOTOib WMUh 111 ifui[ iqui]Gt oqQuil}in6nLpbuiiTp qbqmu* puiqiuuirm- 
pbuuG ^luirujig cUufi UnL|hfiuG. fiuijruiuibsnLpbuiG DJi- 
iftnGjiG jjicinsinl] 4>uiif|)Gt 

\PiuuwLfunLit UiwCyLnLj £ iPV u < ^2 tu< ^ iULn P 1Pi. w lbP UiL ^- 
uimnuiif **) L. C,bwli.biU[ JwunLhgbbpp. w} l]oiiufO i^iufjui/i Jfc 
JaiuUy Jfc mphiufd-l^ £"£[1 fr^ib ^kf nbuibqnLuib'. p) b^/^t 
uin-tugbwitt piu^[i J[i t/uiup, 1//1 wpbuip-fcf nulibnob iiiO/i i/4"9 
< ubptftiulinLiuir f npfc i/pojj ^o#j C,btnb.but[ apnt-p-fiLUp. Bpi fc* m^ 
oppojif Xinfekb tun.uM^gbfn^b. fo^uuiuinff.o.u* op uij bojiufur/iou 
bmbnlpnumu^ np bpbp unc.pp iij^utopu fc l)ui^aijni. $2 UJU1,JJ k un " 
put, uifcp flo^uiif buifiulinupwi 

l|mif uii.ii Quinnc.Srnj IfufpufUffju? bujfcul(nujnu oiooj iinpoo-oo/it 
{^umnLutir nnnpJfc luuuigfcjti 

\\luJujlU tyifuioL&oj (PfiLpuifj.fi "Pf/» *b/ IUJ 7/ 1 2t^9t unL PP 
uifu, {\uinnnijb nnnpJfi tuufjugfco* fiio.fifOifnpfpif-^fj'Uiif fluf^ufif 
004/1 olpifjuou/iift /^*/i* ft*l|lj tps ff) tt^t wpbtup-l; futufbpt 

\Pwmnuun pun.iii/(ufif vu%fu%uiJ libp^n^ ufLU^oiLoifOLt/ t; Jfi 

BUjCglUbUllX 

^b L lb 4^Pb buifpntiFu t[ fy"*/ ^Z 1 ifrngpbk' l[uiiIuipuill UiU l' 
wfoufcifh blfbnbgfi) np nifhfc Jjiiufb Jfi /unpu/if L. J ft wLiuaiubi 
\Sl[bnbgnL fin-uil* l^iuJmpiul[iu^ JZ^pt £ // , " i / Q-pnuuir £*» «C/o t 

Wklbjr P* u#l fy ,al ^/ , ^ , ^fp^ Utlip#H-^lUl1l/fil bfuiipup |}OJI_p/lif, «£flf- 

|T/i £/»£ piupip* p~i(. flitf^Qi {\nn < Uq.nLp^bui < h wub[ni[t uiu 
/pif.u ui if no £■ fc/jf^t &- luphtlu ("/ UifuitijUfin t l[n£uiLJt <(f"-p£p 
/[ui if [unLgbp, fipniffj/10 iZ/iiiuiif/iup fifcu. to JfuiiffLOLif oil* 

Qifuiuiufffi^i ifooi nioifLOuf t ^ u, j fVO oijoiiogufifUfii /Liiipog/i 
2#Vi' t ppt "p ^t" uiLUtpuinLiubi 

Qifiifuputfi/ifj Jb^bi. Cibn.nL liu3£ if/i nLpfey tfingpfcli /pof/ui- 

pUI^UIUft Uliltl/lLif fJL iU € UfunpiU < U lfufOIOf.fi. , Op/l Jfctull fJiLfilif (|IIf~ 

ifufpuj([ui£ 4>uip/' '/p" 1 / gui'iinuilinLiub t; fp-l^ fofufiu *fLpputnnu<> 
^n-bfnL t* iiif£oo6uf^iffjp^i C f nafc < hbppi 

pifUff^/l^ifOpp pO^Opif £*£ ^Of.OOJLOp^Uff|Ufii 4 ai j°f ff ^t UffLIO— Digitized by Google 112 aawwftwa+h'b 
Digitized by Google *Gfr3IIW «MLMlfc 113 
Digitized by Google 114 &R*lVW>fih*+Kb Uiiuiiubu Pn^ii/w^ig, £ptupfrpij/ig b. ^n-uinutljfcg tj.iuijp-ujb, p%- 

^iniftV 446 wm.%, 1357 "/«♦ 1201 bv b Jb mu b v 2558 ;•- 

f|i* ^/njjuiojiiiipp pu*Luiliui < iiiU£Uiib lipp-nnub Aii« npni^rifiu- 
i£u#^hfm.ifui^iiiii p^nuiuljiuVubpfrg nLbfr\i ij.ujpng L. 2Ufpfii.iiiii^ ZPt* 
unut Ail ^uiO/i-^fciij.^ uu»pnLap%bpb ^bm f npnbg yuMin iubtjmi 
ijjujJiu £rlf tipiffiig lb Lt Ul Jtfcfybp utupjtbjnLi l\us < b pmciii^iiitifii- 
£""/' £iuiii#ii-fMjAp, npnUgfrg i//iiim.iJ Jfuij &. $nif if pw^ , ^^iLijfin- 
gb^bpfj'b ijnuupiLiug'hbjni.i <f)u#tni/fif.tf frii t ^-^ fo^uj^u ij-fiLntu- 
gb^bpp uifLfiiO^ili iubij.uiJ ^nbnt^pui^b ^*wji*p /wA/fni t uutpuui- 
thuiir ibuihjbi feii, Ijutpbbjnil jjhl; ututmuUtu^ ^tuj ^t"?P iimntiii: 

fiuiyb Mii/#ipii*//ujii upupiuupStiLbopi bplipuianphnLp^fiLhi #il 
iu itLbimuhni.p-fr iJhp) umju tj.fi Lqiug fob pp ufiupwupiLi/ Ail if tuu. ij.wpp- 
%aLP"biuJp 9 C 7 fcLU t UnLp-biuJpi ij.bpliul{nLfd buijp y p-wJpuitjJipirm.- 
AHruiifp, nuljbp^nLJd-buiJp b. ui^jbx flUSMirblMini * BPAtt-b qusiunpi* *nutipniinM»Miv 

tQuisJl <][U-f)* — ^inififiLif t %iublujl[frg Join 67 i[bpum 
CJmjiLy 'f£*uf/> u#pA-iftniii^/ii-ii/iii b. bpl[iup-nLnnL ^fu^uiif ^lupiipiii- 
%bg Join 15 i[bpum C,biLnL y ft"// 1 iupb.JiniuC^uipwL, Jfr pwpJp 
(4973 »«"•) uiunbuipuilj inbtjni.J\ %b L lb wpb-Juibuiii IjnqJbg C,n- 
uaut t" ^iiiinui-^Ainn, up ulfftijfo 4* uhmAmlJ ^lu^-biu^ b. O^/if-o- 
juufl jbnAnu2nP'ut < bbpbgt U*oin ^u ^ujp "i#i_tii£ u#£u t J-b L 1C. t n ~ 
inpliuiLif tp iUf&iSbiuU mbqpg tfangp fo£ CgfiLufiUy lopuiljnLJ f m_p 
iiijifi/ Q-b L lb w | / i f/ , i | Apii Aii» uututnfili 2 n tn uwbujbi tp pifUf^i^- 
%bpb < b inbijwifcnfcwLh^ wihjb puipipt ^fiLijnLJ /fiuj i//i ^/lii* un.fr- 
pui^ A. i//i iinp bljbijbgfri ^ujpng bppfcj* fb'b mJubqbjx pi#u#(f/i£- 
ii&pp ^uip ui -IP ii i_p ui i#?£ij, Qputphpubg b. tyiuJpuiljbg b*b bl{bji 
pnjnp'ii 4*£ ^hij £fii_uuif.fip^uii[iiiii* piin.uiff£-ijp 246 inwi.ii. 985 Hjp* 

735 H- £ 4«"»^' 1720 ;«#« Digitized by Google ^UUWih 4>UMlfr 115 ftuiriinuf*-— -^minjiu/ fc- ^uiii^iu^g Join 46 4^P UU1 ^ n 

Hku{\} tupluInLmgi %umJbiulibpfig 3—4 i[bpuui ft""|/» uipfcjfym— 
^fUi^iii, (UuJgnp qJtmfi lutfu mifijih^ J-uipJLnui ^np^i jiu%^h%% 
< H ,LJ ZP pM*d-ui*uLnL.J t hpl\nL Jatufi, uffLiutiifit_i/ f «p tf-uiuutLJ fc* 
^np^i i/t?t pifiif^LDLi/ fail &Jbn~p f [tul{ bplipnptj.nL J % np uiUBpuiir^ 
uiul £ iuifuuilinnjbwlit [biL.w'u ^uifui^T^rfff wnMitfbfin 4 i\bpuui 
C 9 bnLiuLnpnLP'biu% </pu*|f utuipni-J b% uii/ujfi-p, npni^buiL. uipf 
JfcSnqtfb miLuiO^iii il iuuni.iS uuwinfili 2 n 1 4" [font-Jx 

^fcLnnuf ^uiii l{UJ € bn < imiLnp tjinqngibp* ui%bp% t( 'ty'^'/J 
JftLuft'b l{[ig 2t <UnLW ^ [fobinily 2 mm ui'ba.iuJ Jfjfiifi l{UinLpn irui- 
fi_uii ncif t" JftLuft^M npuifcu pm/ft \\iujbpp L. JtuniutLhbnp njnn%- 
Lnut b% bpl(pnniL JuiunuS. lupimhnfAi Join fci ^iiiit tf.nJbppx 

2,Jbn-p nfr Lr lti l /p ui i UMpbAi piiifiifiLi/ t" ihuiJp Join 9-^t 
£u/[ upui JoinwliUMj ^nilniuiL. q.fiLnnLJ ^tfyjf huuf-b^w, uijii i,u/u* 
OAuJiubWh [i Allium utnJbbjnif uibnAugjf t hbp% uiuhlJ fcii. ftlPiupn. 
Qnilaum. Cfiug n unfit ptiipuni_i/ piuii iu < iifiy>t 

%fcLqnL.J ^ciij 1//1 iinp t guMpuuyk'u b. bpbg Q»^> uiLfcpm^ 0- 
llbnbgfc'hbpx Uptu'Lij/iij uin.ujfh'up guipiufk'h t"» ^impnu^t^ Soli- 
um/ i- a.inUiMi.J i; C t uupuiLUnfi 1 b ^ujWuimiipiufyi Join, »Lp i^iifif 

A*. (1461), IM«. (1521) k n»M). (1596) p««Mu,toA P/? fyn? 

ohmuDiuhiLUMli ffifiiufwlftij^ufp/rp : [}pi bl[bnbtjnL. i/iui/fiipui^ui£ tfcwpnfe 
i/puij fpnLui^ £• P* 1 /* ft*?Cb» tp* ^pkp n P":E t l in< ^ LnL ^ t Cifc*-~ 
ufcuuifi'li C f tu%iLUinujpiu < U[i Join* bppnpnn Jfr piupip ubn.fi i/ptuf t 
/t. Ini^LnLj t «P*n-inii (f<tujn.iuh) bq^gfiy>. upw Jfcuifii £npu upw- 
uibpu b% liiuuojufu J'uniJ* ^^»9P p n Luiuir £- ^ pn-fofc hutii.y 
ftp fifiLpp t* C^uiJwpLnLJi 

ftuiJjtapfi unfifAiy Inpfi i/t9 uiutpiuirLnLJ b% afiLnuMajj^ubpIt 
uijf^&ppt Hjiii^fcfft Q^fiLpuj^ij pujqnLJ lum !#• ^n_^ii^o^ii/t/i m- 
liOLiifif %nLfipnLUiir J ft i gwptiJ2k <lj *luAigi <ty nupft^i t( 4" 1 / f^ 4 * 
jj^i uipbdbibuib linnJfi uij^ii£rpficif f «p^? uAtnuhp um*u juijin t J 

*^b Lf lb9 4} a £P b***i- ^ n - nL t ^<" J^f p-f.fr ui^f mj unpfi'u tjJLnph— Digitized by Google 116 tkS^Hl^WM, LfiLif t %bp t gfo**)[oPfin tf-fcLqibUibupfit ntp ^uij if/i blibnbgfi k. 
qbpbifJiuUwmnifb t 

fawlififljbpp pfifWfrf* 4"£ C** 1 / £m-tfii#itip£fiityiA1/iiAp &ii f npn%g 

«ft£ ^iifl#|oiiip , 'IA-^\p4][^»D ll:IIJI »^^* I A^[ l p> top bpltfli ti^^i- 

'^1f ' in^pm^butttrj^ibp\i Juinlus^q^b ppt * ^UqutJI^ < Up x 155 !»*«.%• 

617 "i P . 556 ^v /» i//imii/»v 1173 Wf" 

Q|tii^i tuAf wli/ vfcli p"'3/» unt/fijiujtyiuV bplipiutfnphnLp-fiL'ufiij) 
itffebun pit gulfd- ftLbfrg L. iiil/miiiiiiiijiii^nL^/it^i/iyt liink. 2fc|»iifi/ui- 
milium ftfbtmfpt 

^tuaGtuljbr qjiiq (iLiawfcptii k p-aLp^kp^V ^wpncJ). — 

^iniiLnLi/ t ^iuliiuilijitj Jom 40 "/• uipb.JnLmg) A^kbPbS ^ — 8 */♦ 
QtupiuLi di^iiiif/i1i Jtupi-bpfc ffiuiff, (huJgnp qbmfi Ztiifu tutfjfft%t 
jttuw Cfft'b tf-fn-n t &- 2 Uiin ^^1^^ upuuwupupiuh £ bqb[ 2p9 WJ - 
'/*"/ ^-t L 1 UJ St < ^^Pt <u Pftwlb^'fyb pupliul{ J 'mil Jftfngji'by npni^m 
Cfbmk. p^tuir £- /u«p ^Wf»/» </("£ i- utuuin[tli q&nLinpiuhgiubb^ 
^lUhwu^uipC^bbp n Lb ft i Ijmj i//i fr/fiijij/i a* l}i#uim.ui&u#&/j < li uji#sif_- 
1mt/t liuilLninnLtub 1838 /^"* : ty/ii/wV l^mtJitiiiiJi^ t"> tnfc1iipiij£i#t 

Bliiui^ii/irp/i ^uijtp M# t 84 <*"«-*«♦ 380 "*p- 360 fa. k'*H- 

ufi% % 740 ^"ifc* fiuigfc um[npuBl(iuU upupuHBpindtgfitji upuptw- 
ttftitJ b% %utbL tu^btf.npbnLpbuiJpt 

\ %b Lt lb C 9 ^LVJtu*'iuplLbikuM% \nqJnu5, %n^h ^wJgnpfi uif um~ 

"^i/iii (ffcij if/i Jiuinnin-1 nLp cj-UibLnLj t; J[i qbpbqJui < U % *l|Ulfitll- 

SUlfa llffolL$ffl^t 

^Ull|tir*— ^fnifLfytf/ t %ui < ii2uilifrg Jom 36 t[bpum ^AnLtu- 
tnpnLp-bwJp ijt^/ 1 lUpkJnLmgy Qwpquifuintftg qk°lb iupli.bfui- 
^mpUMLt flt-if/rif i//i .guipiiijtii b^b^bgltt ^nq% uipgnLUf* fc> u * |# * 
4[u§£b 2 lum otuliuiLf npmlCfbtnb, nuLtutinfii Juiun ^m^o-S/io/iij/fui 
tb L lb^' 4" wpnLwbi ftimil{[i£hbpp %^LfiuJpbpf§g b% quHjJp-uihy 

^ijuii/tV 104 tniit-^t 437 "if- 369 fa. /> -/H"^ 806 

, ^Diqquir* — ^inlnLUti/ t W-juii/fApftj 5 — 6 t[bpum qk**lb 

uipb.b[mG,fitii[iu, Jjr utupui^utpPji 4p*"l % fl l -^ , fr^ , ^ ^^ blibqbgft 

' ^. *tb L i:b9 a b §9 $rP b^i ^tn-ni. i/fi Qii ^uiiiftfffiuipiliift *»Lp ([iai^i 

d^ 1 ))* quunnLg Jiuiguib mwupubiuqpbp L. J ft l^iif Irftuim-bp Jm~ Digitized by Google Wbajy* >aw}A\ ii7i 7^,««.i» .«», 801 -p. 261 H« /» i/H^ 562 Wfr 

Q|u n.fiL^ujgfi'ubpfin J[i i gui < b[t miiLb utbquttftafunuuh ^ V <iwtfrr \ui[aifbuiGi). 4im/ 4>uiit[iiinu* — 0*" Jfr ffVffsb «■"•**- 

■uii^ t » n P uiiupuib'LnLJ t C t iuJiu < hnL t ii IpuJ (^tuilj>np ' ij-iifi £ tp- 
^fiL tuipft^f %bimup^tifi upj^tliuC^iub^g 23 ^bpaui % t t biL.uiLnpnL- 
fibut J pi $b§ip J/i nJtqbgfill ^t ni lb m t ^ibpl[uijuitjtimjf npfi CgjtL- 
mhiiiuihfc IpnnJnLiS puiplpiuhm.i5 £ C^tuJuiuaL^U pbnn.pt 3ujji#i1j/i ^t? 
fi^t" ni/ (: CtfcJ^buiplib^ uipi Diunmop II. bpp y Jfciufii fiJitfi&if o, np 
\fbir JifiLUbiug J^b^bobpfiJ 1 p-iutuuLnnp unufiwiL.wypbi'1; guiniuvu 
bl[bnbqft%bpritl fi_ pbpi].m[ f * [l " lffi£iii.fy "£" «jftui^.ii#i.#ip qJuiiL^i- 
mnufii **]: "bptifli jui£njiijfci t" "P^t" $W , 9- n fi?» n Pt ^^ts i^ 4 " 
initi 'linfbttfiu jm pn%fj i^ p-fc "*/ £ uift'piutubinb^i ^fhjAifiu bpb- 
l*lu t 2/ , ^ IIIL /^/ ,l - < ' i ^/ , ^ ^uifybnlig L. It* btibnbg[i < iibpli lULbput!^ 
%bphg f Diunmpp J ft d~uiJuj < Uuili awLinl^m^ puiiuipiutli L. Jutn- 
jfiu^aiin t * hnb^i Qi-itif 'blibtfbg^b^ np pusLiulnu% Jbb £r k*jfyt 
*[bp}h^i uluipfi%bpu pninpni[[t < b t gui < hn.b[ b% L. ^gtupbpp tmupb^i 
(Jpul ifoi/i ^itfii' bpl[nL wiitupu%fi fuai^uipltuVhbp 2I 1 k A\ jjihnLb- 
pjt iiipiui t Uuit^pnLp-biuJp:i ' ' 

Q|iiifil#JT uijrf- 1/ qbmbnnmih (- y^i Jb^uft fc;fc^tnnuiinL&uj((Ui1/ 
nnphuipiuhpi jiuli uiJiuiLnLuii bpbn LuJ[w < bbpf] < U n-Uiifiu b% witi- 
mbn JhDiu < U[t i[iMk um.uMl(UM < U t ubp L. tupC t bumiuLnp < ubp y uuipp n/Liu- 
ynrftibp^ ufttngbpp ^o^tu^m.:' 

\iurtupnL|UJl]» — <)»in1ii.fii-if t \uiluij>biu < Un.fi pbpn.fi ^/ilii/i- 
tfui^iif utnnpnmfig p n j}' n n_ ^IP^ptS /tufi_i*i9iiJtfiiJ& uifi.rri.tii if £r Jui^i# 
uitfi[i < Ut QjifinrV/j //lu j if^f Cffi^iuLntpgy n.bnbgtiiujk'bi iPV u oftChbpf$ *) Kv3»b*> b P . 431. V^. 4S. Digitized by Google 118 WH4M4YIMHM. i/fiiuj CfUtutnuttnnLwh bl{btfbg\i % apft Jfuufli matift^t t" «ty .f^f 

uiiftjt% l\wU pwqilwP'fiL qhpbnJiuVbbp^ pwjg wujtuiu^iuqfip }Jt 
1f^ufinfM.b£t 

0*b^ bi tfrnfr luirui-tTnLruiq — ^ui^ui^&ufli^ ^4n^r 

ufp^Lififim^Lif^Ut ftui^mi/ tf-binfi wlinLUgubpfi 2 nL P9H 1; m ^ LnLl f hi 
Jftoui^ft Mbpiuhng'hbp , ni.p jitnLpgbpp iJbn/ubpp tfju^ftu b\i fc- 
pb*Ug tuUutunuVubpp tiffu^^oLt \$piuUg[ig ^urfffiiLfipiffafiif fcV 

guip, J^pftlniiuUf J ft j>ji£ puiplp* ^fltu < h-ij : iuj, finipuiJ-ruuJ L. 
ffrfrg-fuiup Hpuiigftg <}>"£/> ^uifiu#-|Pni_{iii#*pii_i/ ijuij ^w^ng Jfc 
IrfwuiLbp blihqbgfiy jtuii \Fbb f ^tif{ifif-Q l fit.{iiifipi(.i/ l[iub bp^m. fefyfr- 
nbgft* Jjt%p piuuuliuAi Jbb t> ^n^m^mi^, i/fry uftLbbpft i/(iuf| 
CgUiutntuuwLuib II aba. ^fififn.iif.1f* JftLup </»npp (- (c. liftututJipt 
QfLui9li[i iifOui^nnJfrufif funpufitfi £tif^ufifi£fii n.pnnub £♦ 

(tfiGbgtm. unurp suifiuiru Abatutfp uiQuirduiG £iil- 
quijbg[) ntusoij lPm.utti{iG nrq|i DsljiurJiG quiunl) On- 
qoifnGJiG firuiifuiGuii_G Str <fr|q[iu|iiu l]uipmq|il]nu)]G« bl){) 
c})Gbg[i uoLrp bl]bqbg|ra ^uiruitfnLruis[)G {uijng pi]^ 
IftJ'h ni^ ar Ijuirquif* nqnriffi ITnutjiG jjicbgtf Ji str» Cu- 

SniUlfr &bq jfict* Ullfl;G»: Ofy" 1 ^/ 1 Iui[uuil(nqJp f mui/ifi- 

iiu < u < bbplt i[bpL. ^Gnrfi[)LG «B{i c|i6bgiuL up BilbGuiifirljJijii 
Ji duiUtuGuilpi cfi. QifiG pi||iG Ib2 l h« tr» jjicbgtf &ui- 
fuirtG bL l)oquil])]gG hiuipniG jmG bi ifuijrG Oiua{il)G 
bt fiuijrG 4,b[)ifiiuGG bL nrqfiG ^ujruiiimriusG, ^m- 
IjuiaG bL i)iiLusrG far *hiL|uuil:G> ftuifuirji fiuijrG 4.b- 
[JifiuiGG, Ijiujiul^jigG |itr H^nqquiGtGt nri)fiG Jiir Cquii/G, 
^JuGqrG, fli]uiGbip, jjicbgtf bL Cusolui^ nqoriTf] uiuui- 
gtf»t tyngp /ify 'ubp^L. Unup ubquiGu fuirG jficui- 
suil] t QapusuiifjiGt jilt bqpuijr ^i|uiqji6 t <*luirnGfiG t 
JiLrbtufig l"uipnLG|iGe pi|. fl^t 1 * 

tyngp bl±bnbgnL ipLmli i/pi"j 4"£ 4" 1 / iffnuuhr. 

^Gnrfijit QusnL^nj bu ni[uiGbi i|uirquju]bsu t nrqji 
«iu]uie|uuiniq|] c{]Gbg[i qbl^bqbgfiu ujrqbojifpf bL qn- Digitized by Google WUNM» *UM1* 119 jjitf unfbGuijG frjiusolitfig jjicinsuil] |i6A bt &Gni)tiigfi 
filing bt uiiTbGuijG uicjuajsnquig (i ifiujruivqbsnipbmG 
uiGuiiquisfiu puiqoifimjG bi IjujjJiGujjfiG Ji (taftp* pt[» 

[*ij bp £l if£ b pinup giupt upLbf np/i </piu| ^uiinpiityiiLiiiS- £ tty 

/■mi [l fpnLoi^ t «0nirp Uturq|iu»: 

Qjii bl(liqbgti i ubpliu b. pbt^uMpSiiuli nbpbtpSiubuiwrltfty bpb.ni.fi 
t» *»p IF^i l | fc iii[iiii'-O l nLpiii^|» bpphiTh f/iLjjiu^fiiijifi^ t &j£Ar£t anr-winnM* 4uucru«inMfrMiv 

2uin|Ul{a|ni.« — *|u#riiLiiLif t fttulfii*i/ ^u#ju#[?u#1i[iy Join 18 
tfbpuut H^fit CftuptuLf i//i iUiL.nLUilijt C,m[uwLJt %fr^ip i^uiLi/ £ 
umjtLtulifi nLqrpnLfihbuMJp L. luhCyiuJbJimn tudfy/i bpl{iun £ f .giff^ 
Itujhi ^nilftrnp ifc n >gp "wl *fc n £P pu*p&p*ubu*int£ p < Utj.C 9 utpLnLj t; 
£npu [biLUbpjif npji uiuuin-&iun-ni[ bJ 9 miini_i/ ill, ttfiLnp l^n^rtLwibr £ 
Qtupfiuifu^nL, lupifthgh ^CjWp-q.tnnmL — £"[>" [hnJuiuhfri R#u ffca_- 
'ubpfcy C l ujpiunu^ < liltf |utii£-frfif/ ui'bnLUJ^hnLiubft i/pitt| ty"i| «//» aA- 
nbgfcli fuus^usp 0*4 1>* jf^nt_u#/{ui1iiii^, nn u* ^jiftann \nLUUMLnpji^ 
/. l[n^LnLiI L. nLfumusinhnft £: 

^jfjLijnn/ /|uf| j£ k gwpu*2k < li b^b^yfe. 1878 P"» nifbfcp 
&fuwliUM < U rjjupntj, np with J tfmil{ £* ^L^fig ■?/> i/fcpoin C,bnjiL f 
^tutf-pfr inpnt-Jy i/»u#f?uj&Lni.(/ iii hi m^iii £rn t hl/i iunLUiLbiwml?m 
//m^i p-j*b%li%bpx 

Blimfyfi^fiipp Jiuuuiifp fd»/i^>jfii#£ £uML[tupwp[i Jtnufig 1823 P"* 
muiHJd'tuir bpb.uAiEjfihbp ti, JusatuJp t/ ^tupinptunfig L. Q|iiiiiii- 
^uiiiffiiiilf^ blpnLnp'hb pi |iiiiLfii^fii)i pim.iu$iuril;tf b%* nLbjt% "b&p- 
ufcubiub q.uipng*U uiLuspmuiir DtuCfuAiiu^ L. piuuulpub apiun.t;w u#1f« 
ifogi Qjii if.fr Lq^frij 2 LUm bpbjuiu'hbp uni^nnnci/ fc^i P7»$>//iw lf- 
^iffUujl( t fcpb^ ^ n ^/ 1 £"£ UMUiiptnbf h% pcf^J/uilfifiif ffcuilinLiuibinpt 

^mJk%p % 202 mnci. tii, 753 -p. 561 fa. t ^«^v 
1314 Wf: Digitized by Google 120 U8>WM>llhW*\, %m.f<hbuM < U J'UiugnpqUibp, np nLJyinwwbqfi Aii «Q i ui1iIiioui.» c (f/ftf • 
«ffi/Lfi.) iuhnLUiJpx l)fi| iinj^ii^iif Qjnuif if/in , /[ifj/^nLi^oui/fcp/i «- . 
Jw^uj^ngji , uithjiu^ibp^i , fcii : 

in^ifJcu^ffjif^ig ^fffojic. 3 i[bpwn £ f bn 1 juLnpnLp~bwJ p i//j njuginuitjli 
f/pffJ/t ffimtlitifiibpg i/&piup1fui^fr| A^i uMj/uyibq^ {fail ^ilrinufp^^j t 
nt_p fr/ffy t/»ii ^iuqiufuft l\n(d- } ftulibupupfiuin L. ^uifui^iii tj.ftLnb- 

tbs* %t L i nL ^ ^2 UM<UaiLn p n i.b^i tfvi* ^"ft b u k ^kPiPsb i nL * 

if/iift ufj£ oijmuilJ til ujifliiuiC f iu%if>nLJ bnwb bl^bnbgnLgx %b L 1P 
Jfc2 m uiiuutiub 4 UMiAiiuiC^uiii oft & fun if, np tupuibpfjfu Jbb ifiiwu- 
%bp 4* uijLum£uiajBLJ f npmfL,huib- mjnnf-i/ 4" Jouiftl^ uibqjtuf^ ^uiu- 
^bnp fY. futuUajiipn^J 4} n JLP t^i. ^ an - nL - uibqbpfi < Up x iffjfifniffiftjip 
w&fufiis flcuin/i &. <f nifnif nf.nn.fi 9 np uij£ Zlii uifiigiuh a.npir £fr 
IjiiipnrpuUnLif a.i/jiif?£ ff£nif<£uf^ufij ( nnf_t/ 9 [u < hrj.[ip 4" JuiinnLyb^ l\tu-, 
n-iui[uipnLf(hbtui? ftpb%g Jfi ni.pf%2 Cfl ^ r 7 uibquitftnfub^ni.x 

Cfymi/tV 44 ™l1i fci/ f 178 <"«. 149 fa. /> JfruwfiV 

327 W/i: 

£hG ^bsiUptb*- — <lwiiic.fif.il t" (^tuJgap nbumilrfi iiufu {pf- 
f/nf.cf% ^tuWtu/f^fl i/om 56 i[bpuui ft"// 1 lupb-Jimu-LfiupmC J ft 
lnpqL,J f npfi Jfi$m[ ^nun^J 4* %bwujpfclifi uin-nuulipi \\pMinbn_ b*k 
fpniif.nf.if J}ftJb%uft if£nif Juf^uiii^ q.npbuipuj < U < bbppy i^bnjbgftli piiui- 
l{Uipjuupy 2fit_((fffif t cf/i C t [tLput < ung L. lujfiix IP/i p/pm///i L fP UM i 
f^fffiia.iifff& t ^fffjfio if* ^^np^ fr^ojjoo^iff np juim ^t^ t* te4^r 
qbgnL 2 nL f t ?P k" 3 ! ^b {^"l^pi^k^ ^b** 1 f-bpbn.Jui'uujuiniJui, (J 1 /* 
aL pl'Z ^k^1^3b £( t °jj[fcj f pufjc; upj%iuiC f uj% t pfi / i 'ufff£ifi^fiifi.ficii 

oiuhiibi 4" in/iciJ/ /f- otupbpp fiLp ob^'-P'b'^^Pb '/i ,u, J ^"f^ 1 * 1- 
iAi: Qiuinfin a.j[^iicf/Lfincf/m(-cf nh iul\i uli/ fcii ocffiifiifjuiii ffffa./i pm- 
iiffLff nil bp 9 npnhp ^/u iff en nc. J fc if lu^umkqjt tj.nphuipiu < L i iihpnLj U. 
nfnifJin^ffiif obpnLJx bpkb^f^P ^b2 m m l tnmiu ^ k ^/w"i/: Digitized by Google WASON* *CMUK 121 iiSMtiiMtii %. &pjuv WRhOSlTbl* Fitful- 

utnuigb^ 4" ^""fuiWcii pbpqfig L. f/u-^/'g* in*, /(u^c/ili/ £ *huib- 
Jd>Ul[[lc|l Jw^mi [d* 111^2 lb L ll' w*i"H-%m[ L. tW//iptfy /jfipj t mj- 
ufc'ligU gumhi L. \npu, npni^CybmlL. puinl[uiguib £ ^7^/ 24 f/ 11 -* 
f]hp[igi Mpui < biululi[i < U utuC t Jui < U < bbp < ii fcV £,t*Lu[w[iq t|f?L/iui/{ nbmp> 
C,uipuiL[ig x $*iupffriupr ^binp, uip.L.b^^g" uij(ft//»iii1# ifinuin[i zitfijiuj- 
UfwpC^p^ [iul[ iupb-JnLinjy[ig x \fn-UiL uuippi \\ < U^inl;u tnhtnu'bp uiivin- 
f/ui^iifi.* inbuncfdbiuli «/£$» aiiii JuiCjUim l^uiqJm.J (~n i//i tiin_iu^j- 
4} /i^t Hop^l Jb^JignLp [ilU) \P b [[i g -fil;li [in ph uitt bp[i /i2£iu#ifn_/<f/nu r l# 
uiuili II. uij&J t/ J^i 3u*uuiiSp upuinliufhnLif £" ^piulig (fujnuuW- 

uiuAih Jbhuianfii Juiuh p^lfiintJ £ ^mi £111 1 )[t n.uiLUin_/i bppnpii 
num^lpLUbiul^ui\i 2p£ui < ijrn_i/ t /iui« 1//1 Juiup f /ji^ujt" (D»u#f/i2 ifci-npf 
^[iLjJiuinuiii^ pbprjp, ^/in_&i(uij i^uj^gp, ffhlfiinnS b'u A/^/t^^^/'f 1 /' 
nuiLUiiLm.J: 

^iLi/ifiinujii/i i/iii^iii/1i pUiiC^aAipuiiqj-u fbnJhnui £- t P~k^ 
noLpl[ £ \iuiL. n.bnbg[ifi uiiutfiantmiiAAibp^g^ uipiinbq puipipui— 
IffiLi/ fcii ^l§2~p-uitliui ^nn-o-Jju/ij fc. "*/(i [bnJhhpp L. inuipuibi.nLiF 
fHpfuunfinp[ii \^nQuinun[i Ll uifc Cftiipp-nLJd [iLb'ubp pi QJpnnQ will- 
pwibnLp-^iAip huiblpnuub I; C^vupiiLum pnuiuilitu'hnLp'buiJpy ihn-~ 
%bpp tuuLul[nmib til ui\imainJ\ibpn^ npnhg //^0 (£Uj1f *buiL. tupw- 
nujuifiL & ui rub pt ^lii^ciniii/cii j[>fa{i"i.i/ ^(uulffiu/ t" t ja "l n, lP b- wui~ 
^/iu < b2 in<bLULn P it^b* Jui^uiLUiiirj. Ipnicljts ui t bnLuu t bnLUiirp 1 np 
^fiu^aif/i t : Z^^ng p n l n P lt L lP['0. ufuimliuAinLj b\i qtuhuinui^t 
lluijnLUibuiml;phplt L. t/ff/iruiLUjiif. ^b^^^lifuiphuAAibpfi^ix 21 Digitized by Google 122 aawn-MiiiP+M, AJbVb i&U 4C0CPl}iUlWfrM*V 
i^brji cl;G l[u»J CqjuifbGi}. — %ui%LnLj £ X^p^i^^i tb~ 

in ft Itufu uiiftnLJ L. 2 n 9 u *uiwiiHiLiub t [bnJubpn^t |}jtiffi&j£ V>tu- 
< bujLnp £ «♦ QuuinLin&'iii&if/i ^uiif ui£ifii((tifcjf , lultuftiOi blihqbgji'bf. 
j,n 2^1 t Wt>lt£-§nilut;<t>n 1756 (IMPD) P««^ t £"- 
^iui2t^t bnliuintuifin /fuit/nifiOp ^if/fiuj^tifj fjfcm/i 4p w l> n P Zt* 
%bi 4" ajiLniUinfcnni \\Jiuivn Q-b Lr lb 2 nl M} u % u tuning /£&ifi|.iii1ifii1ini.i/ t"> 
npni^buiL. uip»uthnni[ b% u/htfimLii At^^^Ztpt^ UUi P ^^ , " i 3"7 
p-nLn^bp/tt ^Uiulifil^ubpp 108 innt.fi ofi» 564 "*(»• 453 /"J^ /» 

j/imii/iV 1017 W/m "p/»j 100 "int^in; 555 "i/>* 449 H- 

j^uijbn nil, ^itf^ 8 uiniAipf 9 "*[)• 4 /»*£ ♦ fdnLngbni 

P»t" "t/ 11 ^ ^"t" 'hbpgji'u 2^C ^1^^ ii£ti#tnlj[uififiu/ fc- jifrnLpf* 
ir/fnocuuif/it.afii^ni^iiGn^ilit npnbtf u/hab[ £ \fbC t mb"\nL^b [uiu < b[igt 
[*uli uiu d-1un.w%11.b1 fc- /"-P Jui^p* ^/iljiujduiiiiiiij ^uuifjfiLi/^17, nn 

W^ibs t^iuCjiiujqujp p» w n$bhp ib^^L" 1 !* ^b °p ^»b Ln t ^4ty 
t L P £ nn £n % Wi*ii?,g-$kki uB p P"/ 1 t/^ 1 Ci/"ipf"tif«»L (iptii£i/iuii//i) 

i/oti? /i. uijii bpl\ni. f-b L lPPP phbuij utniugb^i 

*tikrfhG ct^G* — 'b"/^ aui2 uiutt l iu ipb *l^pb &u*ip ni -Jt \uipui- 
^utj/i Jiii/u mi/i/j1i, tf/i uutpb utnnpnuinL.Ji %b L 1 nL ^ %2 tn ^ JtULn P t 
J^iiitf, if. H«iinfiLiiiSriiiSr1i/i blibnbgb^y n p 2b** tnLtu ^ t IW^ft (1697) 
PnLb*U L. 2 UiU1 ui < htj.ujJ bpp uiiuuiuimuhuipuj c b t; hiun-UMjbf f/>t.«- 
J7ain/i1ifcn^i1i t npni^Lfbuib. uftumbpb </P"t/ %liuiinbih b% piuaJiufd-b 1 - 
tLbtLuilfbbpb C,buij>bpt ^b Lt lb ^t ui p u ' LW lb <b l{nndm.i5 1//1 p{{im///i 
dpuji l{iui Jb fy/ii/tui-fefJ i/ui1fD t fin f>£ 1//1 wpiuAiuiapnLfd' b^b 
^nL%b u- d mn 1 nt lP i ll?9 ui*bnLui%LnLj 4" hpfr.g-ifitifiljfniii.gt \%ul{ tipm-- 
if/to %bpj>b- f inpb Jk9* k^l \b m P UJ< bnLiu < Unmiir if. bLn^uiuibrj^b t ^"* 
nbifJiu^uJuinLU bu bpbg £ujpk /i/iti£&pi 

fthuilibjhhpp pn^np% t/ ^"t/V i^t 117 tnmfi. 502 «*£»♦ 

440 /»*• t J/iuio/fV 942 W/i* Digitized by Google WlVirtWh *fcWifr 123 ^/»iit fl f £ rf|i t^urffUftlfifi jf*^ ik w l ^K"^rti-rf t Jfiiifk. ufiiqju'J fctyii- 
<t)fup^fj{irj, ntp tuj(hJ iliu^ikitituVubp bv pliui^cm.^: ffiHiilfcfiib pp 

^u/|A P frv B7 mm.*! 191 **p. 1^2 fe. £ itywi^v 363 W" 

^uipui^ni^ Jui/u uu^ili, iauutnjtli rfoin \ujpui^2t 1<Uuj pl 1 ^' t ^k^l^gb 
4ii1ffuiif ^ndi/ilft p1iiii///i^Vfrpp pfi^fiflf t[ Ctwfip W»? 14 wmilIi, 
48 "p- 40 fa. /> J/imiifV 88 ;«?/" 

*)»J]L|J)US(uG« — *J»ifiii_#u.i/ t «fy bpliaipuilb. ptpwllb '/P" 1 / ^ L 
2p9 un *l inu1 nLUJ$r t; \uui < bui[ui t b J ^uipiupfiL^tuq, ^koiL-p-unfiuj, |Jii#- 
J LUi P r ' m ^Z^ Ui Z f \u*Hu> < ii-itpiIuiHt 2uiluJujlu-pnL[tit[ii L. *$wJuip- 
tf-ko^fc [fcn-lifcpiu/t ^fct-qfr uiiLuithg C,nnni.J £ l 1 ^ 1 ? 111 ^-^ 111 /^ 1 l / Ft -- 
qnLJ tpuj J ft Cfjiu uithp b. i//i iffip* guipuifi'ii L. if.bnhy[il[ bl[b- 
qbgfix Uju bl[bqbgnLJ Ipu^ J/i (k^bp-uiLbinuiptuhv \±nfpL.uih lb- 
n.wq^p t np 2 LUm C,pu*2 UJ inp& t" ^uiJuipLnLd b. ouim nLhitnuiLnp- 
%bp m.1i/n 

^li^hlJ 1#2 iii^iiiiLnn (- J/i Qj1i, bpho [d-uu qui l{ tutu ufaubuiti- 
^ubpftg ptiiqliuitjuih ^gmptu^k^ uiupipmfygt npft nji.iuh l[uiJu3nw- 
•l{u*l J*pip[i ilpu*l ipnuiib t» 

(HmrfifiiG llj cfiGbguiL uiiquiruiGu |i pd JiG ft fci 
U^ui. bu 3tul]npnu druaiuj Cj jicjunq qbqnju nrqfi 
Uujruifiuiif uu]uiruiu]bs|iG: 

^/"-f/i uAibpu p < Uq.C 9 w%puiiubu 2 u3m CfUiuuipuili fc1i t if^ioui* 
"tywp iinjii /w^ q.binbuiiftnpx fi < huitifi£ubpp ^tujfcp tli, 42 fnm.1i t 

131 ««f- 168 fa. t iZ/iui^v 349 Wf" , 

Vir-ctG l^iiii/ DGl^jifbaiGs (l /jroJ (Piufiiuu-ctG. — ^tnpii- 

4.fiL(f £- ^uipui^jt^uipji Jouif f )jfipfif£ff/j«g.faffi£i mO ^nniffiLif t if^r 
JLUpuittft i/puijj Gjiiin6i{ (r puuilfnLbi Iffc^ Opw*/ II "pl/> IP"*- 
lnuii-pt^pt «p/» ui'hnLhml L. ^Lqp uijcfi/ t( ITin^iiiil-^^ t ^£- 
4jilJx ^fiLqnLJ l[iuli ui^^bbp b. uiuiptnfcnubp. ufbbpn Jbb Jui- 
4iuiJp 2""" CjUiuuipuili b%f fjuipfiu b. b^bifbgl^Ux $uu§li\t£iibpp Digitized by Google 124 &as^WflW*Hiv B m L ^bp tv 52 uwij, f 221 up* 199 fa b ty""^ 420 

Cjntj.[ij "pfcg Jfciufu 3 innLlif 6 wp ♦ "- 2 f'J- P m ntp t gbp b%t 

mO IpnnJnLJf Cjtupjiih iniupwibaLfB-biuU t/puij: %bin[i fitnp^fci. mju* 
tb L 1H Jfct-u'iibplig C+uidb J uMiniu piup JutgnLp £• niuai/uf^^c nijo^i— 
if nnli n«_ upnpml;t^bbpp f/st-l^ t^l^jtk m bug b% mmfjtu t ftju— 
infeij /[mil piULUilpu% p-nLm[ hpl[pup 1(111% fc nbqbgjili urfiop, , Zc_ J/j 
Diuniujk' 1 '* ^np b^hnbgji b. iup t 0nL%tulpu% uruippiu^t$i i b ' hluhlJ^ 
%uipuAix \^iumbn 4* fliin#lj[t-ni.i/ iu#u t bppnpn. nuui\il{iuUiul\iuh 2PP~ 
fui%jt nutnftl\iu%p x uiifmn.ni.iiij nli^iiio onLi/t fCumlflt^ubpp pn^np% 

k L ^bp b%, 126 «"«-5, t 399 mp. 369 /«*. /, J/iuiti/iV 768 
;n^t 

luuirJuiuifiQLS ^niJ Vir-lurjuunfinr. — Qi/jWJ £ "7» ^i" 1 / 1 - 

jd-nLp-biub i[puil> ^t / 1 ^/ 1 ^ utu pfc uuinpninnu! \ *[jupu£-}uij[i inO l[nn- 
JnuJi $%hpp 2p9 UJU l in vwLuihr b% upupuifcqubpnili ^/'C/j/i i/fi ^ujj^ 
nfiLi/ ^ufiiaJfiii& (- in|i^« \fb[[ij>-fil;ll[ujpbui%[i hiufugm^ %np Ifum-iiL* 
gnLuiir ^uipm^k^y 1^1^9bk blibrjbg[i% b. P'ui/^-pt^ IT^/'.g-Bt'f- 
liupbiuhfi %nj*Uu^l;u ^brfbglpli /i_ pbyuupjiujli wtiLhpi |d»(r blibnhgni. 
b. /^"t* lFfy/».g-Bf/[mFGni^/i «n«"i* piul[m.ti uiLUjq, uuifi/ftiiLu//i#iLs/? 
(pbtppnU^ k"i u lum.nnuj'ZJo iPa^/i^g-ftt^f" 1 ^ 111 ^/' huifuon^l fym- 
n-nLgnuub b% uinpfiLp%bp ij/iLiruj/jiulj C f uiuuipmlinL^fbui% C^ujJaipi 
Wfr nL pbZ P" 1 / 10 " 71 ^ t[t ^pt'f'P IPfy/'^flt^ufpouiit i/iuiLg/i 
■&tu%uiupupC J t" zb^^L < ^ n / 1 \^pb iU,t t n Pb9 l ^/ , ^ , i a - %[iLifcutnui% n^itnnj 

Uju nt'Liiti Jo in y l]nq^bp ui%tiLiu%nLiuir nfcLnujwbnnnf l{Uii 
J[i nj(_apui/{ i^ui^iDf t. i/^i ^/fi g r bpbgJui < hiutnnL < hi 

$%uili[t£Ubpp g.tuiipb^ b% uipiinbq^ £^1i \upfuiutfuip tfct-lfcgr 
np p%lpiihr t" ^/ic^ninuii (l. "||np Jllp/uiiii/inp f/nn^p/ 1 <//'9tt*t *f/» 
C,ni[uinLJi 

Qjii g.ftL.nn uijd"J utLbpujl^ £t &m&^nLni&r upnmuinnL b. i^uij«^ 
n/i Smn_fenni^: 

*|inn Y*pb' un b n Pb p'builit'li'bpp pnmpli £( ^wfip °^t 2T 
uin^, 88 Oi/i» 9Q /io.^ /i t//iaiu/i1/ 178 ^w?^J Digitized by Google <MK£fMh 44*00 12a ipnLfd-bui'u i/['uij li 2 Uim S rtL P m klb^ w l nL<u fci n pt i*luiw&tuiLm( 
L. uwiuyb^ t tiijij. {uiun.giuifi'ii mbrj) tuiini/Lnt tyui ^jfjL^iuuJu/ty* 
luJb'iauMa.uinln lutfiupuAinqp Iftupnn t" ^ttii/ui/iiJL&M ptfio/i n-htniu- 
l[ut% i/in^n/i/f blibqbgli% f if.fi Lqftgu ifcngp /'1i£ C,bn.[i /j[ti#j luf/L 
UOirp If JlfitUU ai1//?i.V i//i ni.fuiniUinbiiftx 

^Uiul^^sbpp S^ifyi 4ii t 23 «nni.ii, 97 tup. 91 /"T;* /» < ty ,ul ~ 
«/|V 188 Wf" 

^UirUipnillUJU* — Qiii[iii5r t uuifi/i {urfi£/i3i, wp/i umnpnmnif 
^nifficJ t ^i~puil{ /j-fcm/i L[miulibbplig if fop it. Jfrgfrl ^btunt. 
Jfmi'bnul i iinjii tf-buifi Cybtrn \*ip ibP-pb 2^ n P^t L ^ lb Lr LP f IIILIIi ~ 
^uiii Jujomp t;. II. nLbb^uipnil JbnJ If^tluj^ ahnbajjli w J w put ~ 
*Ung t: (^t^- ptiffJ^uAipmu^u inhbpp Cjiuuiupiuli ^> F" 1 /!? ^tui* 
/l J[t k guj%fi l{iu c lm c buiLnp 1 bpli^iuplitu^jj tj-b/jbglfli £^ifoiL^f /i liiiion : 
^llbqbgfo piuLiul{iu c b ^njuj/fuiijf £, i^fco u[iLhbpji i/nuij C,uiuuiui- 
wnLwb y u . l^uifin^iii&iii&^iii tuiiiLUni^t U/im lupLJinbui'b riniu'lr 
Iiiij/faiuiiii//tiiJ ^gtiip/i (//'ttij /(o/j CjbmU.biui wpJiw'bwqpnt p-fiL'bp. 

c*Giirfiof imlVGiuljujjfili ilbf ^uirwpmjuiqli dnqn- 
ijiiLrqu ifbfr bL i{infr cJiQbgjifif umrp bl]bqbg|]u jficui- 
siul] fioqng ifbrng bt tuifbGuijG OGjbgbjng |i fkujnu- 
iqbsnipbujG sbiunG Q)bsrnu|), ji piuqunnrnipbuiG ujwr- 
u|ig (JtuB U|iL|i;(i'ujiGji juiuGmpbuiG brljrjiu fliqmqnt 
futuGjiG bt iqturnGmpbuiGqbq{iu ^uirquiyji phl]f)G, sui- 
rniqtG ITmrpuiqui ^m^G. suiGmshr str IJJiiftoG, str 
$icl]iii]p, str Uqtur[)tG. str 'hunfipt ^rjiqnr, Qquir|iui, 
c*uifiGuiquir, Uuirm.|) UuuG, nr jbrifbamGij ufirni^ uic- 
{uuisbg))G* bu lTbr||iq|np trjjgu qrbgji pni_|i(i ft^fe* 
nr l]uurqiuf iltl] pbruiG mpiriF|i uibtf* uiiftGt 

*^b L lb *^t? ^cj hpl\nL ujLbpuili blibqbp[it ftuli £n9uj/{iii{~ 
£ni.ii [jjipu blibqbgfc, uu.bpuil{ i^[iL^wmb^bpnL[t j^n.wQji'bn l[n£— x 

lhlJ t Prij[i cJiGJi bqgji, ^php n uip x 4nu|i ljui[, bppnpqp % 

ITJIJ^ IjlllGf (l l"ppnp<ip % Drjl l[lllGf (ilbpfo i/tnli^)? 2npiifr Digitized by Google 126 UftMftniMftM, 2 nL f}$* t*[ k^ l^ i t Ui t^ iU k fbpbqiSuAuiui'bbp} 4jp/i i/ioii^ncJ 1//1 
tf-bphu Jaiiiai^aifi/j i/paij /{iifnfffifgi.ric.if 4"* «JJjU fc filllGq|lUS Ullirp 

^hrjiqaruij <Ku*6<!tuil]uij buj|wl]niqnu]iG»: h^ t|a«/i Jp»(nLJ 

StihqhgQL. fan putty ^unliupp < // lfli / *ty \fuut£j>iupfi ttumoamnL.t! % 

p«/. (UP". (1230)» 

l^uipu/piK^ujj^j p%iul(li£uhpp, np Jft d-wdui'buili pmLui^mli 
£Uitfi fcii fcfjfcj, ni/cftf if/iuij^f 44 tnni.1i oi, 158 *"/»• 148 /»f» 
^ ff^mfi/i1i 306 ^«^/>» pn^cinii t( ^"*J*p» P* ^ 1 -3 f^^P^g **£*• 
Jiif fifii^uf If o£io t 

IPuiGlUCJip ijujiJ ITuiGuLC cfcG. — iwiiii.fit.if t Q\nLmnL[ufan 
4 t n »ff b^i. ^bpjAi-y f hnfiitiil;u J[i puipipaLp-bw^i i/nn/j Jl. tii.if£i 
tun-ntfiiupuip lultJiu^ m. ^nif^w^ inbuiupiubx ^cfnLif ilj[uij «f/i 
< haptu2k <li ^k^l^Sb h- ^t ^ lumnLfl - /A^iLo^r btuiLbpfi inui^ f np 
lia£Lm.J 4 "bUlfilUSUllj: 

JViii^^pn 40 1n1u.i1 Ail, 217 "in. 184 /"£• /' tf/wiiu£1f 

401 Cj ni tbi n pbs Jb Ui ! y Jf} uwLUf 4 tup* 2 Z 1 ^* p~ nL pg b*ui 

(frill} UlG Ullbrilll]* — Ofli cf/i tf/?i_fjtiiui&/j/i 4" ^lupiupn^iuij 
*tb L ltj rf° m * ^b ^"P^kb l^^fb^ 1 i l i ^ n - t/»«ttiftytifira-fii.1f 4" ^^* 
hlihnbqfr'bi np\i ^ufp/iff_tifj|iif linqtiji [unpuiitfi 'Ip^l n.pnt.iif&" k* 

«(huilui6uit|u ^uifi Ubifijifi- fimifinipfRG Ifnirpm- 
qui ^ni^Ji JuuiGfiG piufinnq, lfiupnu|fil]nu 'hnGAuiuui- 
rwj str ^r|iqnr|iG pi^. ft.* 

Q|iNnof ([«Eij itatfli. «f£ if cartnfii.fi. 9 np ^Apminpnfjm.iii^ 4** 
Upiif ifoifi ^ttij if/i [uuj£ujjM£ipt 2t35 J burp bpl[. h. 1 Jbmp 
iiuftinLfd-bu/b) npft «/pttf/ iupimhtmLpnuuir 4** 

IS ptjjiG 2Vfc (1306) bu trjiqnr nt ^uii|uif IpnGq- 
Gbguif qjuui^u 'ji piurbJuuiiunipJuG Minqiug ifbrng. .: 

l^jtf Junnmm.p piuoo/foiif ifjniiiiuLiip OLfutnutmbiift (r ^uj- 
tfurp LiiLtf: 

\^Lbpu3^a Join 4" C^iuJuAtm.%1 fip^mpbmii <{^>*-fp* 

Ijrftj* — Qii^inLi/ 4* ^ 2npni,J k. bpbg 4 f,i Z 1 ^ r 9 m*u*nwb 4* 

4iiupbfmi[t \\pb-ilinhtu\i linndfuj Cjiwnui 4* ^^p-^ni^im^pt CptV* 

A.bfjuuh utupp 4-uiju.nm £ui1f0^1f ^m j irp^fif. Mip4^ llil/M11 ^ Uf ^ / £u*p* 

4U jp f jiiftfi^uifu^i 1 uiW2»nunu%nL % p-but < h CjUiJiup 2b < ^ nLIJU ^ rt t u *P w ~ Digitized by Google smaiM* .mm 127 i.iu^% uusp[ig iuUpbAibplt J-iuJw*limli Jbb C,nqivp-Jpbp b% ujpjii- 
1i#ii_i/ /l wiul\mfii lubnul ufbbpp) nLuwfc k. utju linnJfi iniibnnLJ 
•urn &_u ^fcii alfuif^Lni i/t 

%{tiqm-J l[iui J[i b^bqbgfi u. \\iup^u iuUmJhni[i npft ^fi_fi#ir 
^iu^aiinin(fiiij[ £wpli *ll 1tu l Ifi-nib k* «♦•♦ jJlCOJSUll] pi]j» Q*l(llb*» 
{1716) J P*t bl[bq^bgnL upuwbpft L. JjH; ^/'^ ^ fcpi^i/uiiimtniinLtf 
i[Uf)f jh^h* H-wnntg fuui^Dtupbpz p^wlift^bbpn p^/i'/ &1if fifi auin- 
l^fc/ 41i pn#i/iu /l mujui i^bprnf^mplbix Qju i^fc{ituipup<J£ j&nLW- 
i^iubp iuiitn%ji t" [fanuf bl[bnbgnL Join qw'hnLiuir Jji ahpbgJiuh^ 
Xfbmb.btuj imuuiUi*Utuqp[ig* 

[fr^. IMP^R- (I817)t nr t ^[Quium. qujjli diu- 
jjiuji [1 (20) •Brjiusnu|i dxuauj] str ^uiGfitp: 
pn^upli t^ ^ui^p tii, 94 *unLii t 408 "'p* 378 /"£• £ 
Jfcuwfi* 781 W/" 

hP£^9fc Join t irljGuiSUllT uiiffiLiifif/ mfutmutnbqjph k. Ijml- 
pnLiuifu i»l Ifiilffrfiu tf.fi Lq.iuuibqli\ibpp f frpbty IrfiuuMibp bl\bqb- 
ijfiihpm^i Digitized by Google 128 CftWH-MMiMtM. xguxump 4ttx*tp 2uirhfuiJ UlGuiU]UlS. — <|»«#i1iliu.iJ t %butiupl;litig ft"jf/» *"- 
p/i.£r£iii^Lii^fi , Join 8 tfbfiuin C 1 bn.iULnpnLP'btuJpj i^aii/gnp tf-btnfw 
CO 

S3 

S3 
Oft 

c h%f CfhLUJtUf [HpUlllll */[»"!/ 4ll#tl||.flll#& t ffli1lfCli/£IllllinL^ff t [lllfjp Digitized by Google tUUNMb <MUiGO> 129 ifingp b^t lupb-Jnuno* ubmnbtutnnLhnx ikiuhop tiituwwhr t; iuiunu<* 
mm[f np[i% If Jig Ifiuh ui^J-J ouui t hli.L l < Ut±fcq lULbijiy outplay fihiufpu- 
Ipuu^ *b n £P / M 3^/ ,: 

Qju i/iuli^p C 9 [iJ < bh^ t ^miL^i^- buib u k nu l au E ij*|j* Jitup#iLi/t 
l^m 1i^ t up Ipn^ynuJ t" "♦ QuinfiLui&iii&'^ift 17t28 Jbuip 
(8 iWtf') bplfiupm.^btuii, 9t72 «/• (4V 2 uu#<ffc1i) imfkmjpbufk 
II Join 8*64 *f» (4 uuj<f^) putpinncp-buih t//i C,uiuuipuil( 2b ~ 
%nLp-[iLb t"t i n [ ,(l ^gUMn-uihliJiLUfi ujiLbbpft i/puJ{ Cftuumutuinnubt 
H^/> bplfnL iULiuU^iuinnLb ^ hofd-p ifcngpbk ujujtfifiL^fjfif b, bplpnL 
rinLnAi u»phJmbiuh IfnnJnufi nnn%qjiq uifuilinnJbu/up i^iiu^f 
'Unuuir t tfiw^uiSr piupbnml L. t^bp^Ai J muni. J i/£ ubnufii imujui- 
puiuww&i t\iup$rLtiLJ t"» /^"t bppbJ'b uifumbq^ uu* < Urj.nL[uw < hbp t/ 
fc^i t|jfe( t Z f tuJpnup£Juj c b inofhfAi putplpuigbf ojjiiuifen b% unu- 
tmupiua. JuiuinLgbit 

|}jii ij.nLrL.n piugLnuf £" 1/^1 imp, IfutpJfcpy imu^uih Diupfcq 
2\}*bnLiuh q-iut-p-fi i/(r9t "f 8 ***• (11 "'PZ*) ^pk tJU P nL P'b L ^' 9 6»48 «**• 
3 uum&.\ fuifii iiLp [ilIi L. blfbifbgntg 0tl8 Jbuip (*/. Uip2b <u ) 
umUj^ ptup&pnLp-[iLU tiLbfit t\tuJuip < Ubpp pnpnpni,J h% bplpiL uiJ- 
pnnf b. upufbtf C^iubiii^ui bplfuilfw^ l\bnb uftLlibpfi 4l ,tn l* p^J'^^btm^ 

v uL bP'c bpifnL Jwufi (rGf)» n p n< ^sb9 "*£(? mL ^tb L UB fi l ^ x ^l u 

tuuLp-ft C 9 aipujLtufi < h fjfij?Jfif_(/ t Jfc ahnbgjtli f %2b 3 ^P ng l bqpuitfrui- 
//nLfii& fiULii. pui^LHLi/ t ^"/^ bplfiupm-fft biub L. 2t88 «f* (4 ^PZ^) 
(tuibnLp-bwth Jjt upusCffi Jl^9f n f}\} unuw^ft Jut up hplfni. nbnbgbk.* 
nLp-iulfiuqJ ufcLhbpfc i/f"H| pnmpnn bpbg IftuJutp'hbp Ai ^uioifnLif f 
npnbgbS ^b9b^b *bnnLUp o-Jp^jd-iuiL. puinipiutjuib £♦ uiiumbnhg, 
bpb-bi bppbJ'b aui 4 UnuilfUbp b% fjtu^inLiufr bnbft 

^iiiL^/i C 1 inpiunufli < b itn-uAi (/{""# npnmubr t* 

^Qnrfiof Bj6 l|ui||i l]uiam.guiL uiillifiuiifir(]^[i i|br 
QuisniQu sbq|i 4uqtnj| ficifiurs|i bl^bi|bg|iu umrp bt 
qiuLfip qni[b[^ Ji fiu)jruiii]bsaipbuiG (tntiyipuj^ t^^^uiVj 
cJiQbguiL uiju (ibaiuifp sn. 'ubrutuji fiui6i)bri 6» bi|- 
qturf 1 uiifbG fi % [fir^ntpjiiG finqng iTbrng t nrf pfipba- 
Gmf jjicbgtf ilbq [i * u * uidtfi. pi|. IMfl ^. 

l^i(i.Jf#ifrtfjif jpLuili i//f iiij t*( npnLiub t. Uoirp Juui^u Digitized by Google 130 uawM*m*i*Ma puirbfuuiui sfcr lPm[utu/i6 *i>brul;ubuiGg iJuiuG tfirtynt- 
pbuiG fiaqnij puirJunLsuirJiG 9 nrf puiqnuf ujirni] bsm.G 
c|i6b[ qqunfip unirp bl]bqbginjG: 

^oiii bpl^uipnup-btuh L. 2 — 3 «f» (3 — 4 ff, £ , 2*) puipipnLJp-biu^ 
^mn^iubl^ifu^ Jfi C,usuiupuil{ 2^*2 tt ^f/ 1 < /( ,Ui l ptuplpiuhnLj 

SjiuhtLiuliuMtnnLUp nLbft Jfcujfu Jfi rinLnJh, npji l\iuJiupiul\iU[ 
guipfc 4p ut ! 1P nLut ^ t» 

l)iuiTofG Qj cJiGbgun qiuGquilpusntGu juiGntG upr- 
png KrbcsuiljuiiqbsuigG Ifjifuijtiji bL *hiiprjitlji. Ji fiinj- 
runqbsoipbwG <J|bsrnu[] urpuiqtuG l]iupmq[il]nu|iG |i 
suiGu QqnLuiG[ig bi juiatujGnrqnipbmG unirp ni|i sjiu 
bt uiGuiiquisfiu 2uirbfuij Umrqfiu i[ujrqiuiqbs}]. AbapG- 
suupbuiiTp bt uiqop[u.f 6. if}iu]puiG}ig (juisuirniifG 
bqbL up JunruiG|iu {1 rfiuiau []y airq bu ^rjiusnuji 
fruiauij Uujrq)iu i]turqiuu]bsu bt uiqopun or bqpuirfu 
cJiGbguif quotrp l]ujpntq{)l]tut |i t[irl]mp|iLG finquig 
ifbrng* bt luiibGuijG fibsbmqtug, nrf pGpbn_Gni_f jjicb- 
gtf qifbq {i *u. pij. IMf bi Q. 

U jrn tu liui 1/7 ni/bri 25 ^♦(11 uuhH;% Ll '2 m P2b < ^) bplfuipnLp-buj^ , 
8>64 «/• (4 uairf"^) ^{hnL^bw^ L Join 6t5 <*• (3 «t^<fti/) 
au3p!pnLp-biu% //uiiftufiuiiftifj^ J/i 2^ <u £ tt [nLuim.npnuuh' 1ifcn (l 
ipn pp uiininni.C % iuU < hbpnt[i <$uipl; bplfowp ubrptuVhbpp mid J ^iiii- 
iLnLtub b*h\ ]\bnwftiiuimuh Join qui'iiLm.J t £/ nC^iuhntj px 

bu ITljrsJiS ijuirquiujbsu c[iGbgji iqwrjiuiqu, nr 
bqbL [uuirj Jip. (frniiiuiG* fli|uiGhu i[uirquiajbsG sqluil 
d pnufuiG. cJiG^giuL [icjuiuGnipbiuilp unrui* 

(}jii bl[bnb[jiiLi) tpnop fe\i^ Cybn-ni , wpb-bibiuh l^nqdp qp- 
inn\iLnnI t; <(^tiintii1ij JtuinnLiLp » * np/i */{'"'/ f|ti#j C^bwb-bw^ iup- 
ImhiiunpnLld'^Lhp* 

h fiuijriuiqbsmpbuiG Sbtuafi Q)bsfrnuji l}uipnLq|)- 
IjnujiG, bu *Pr{iusnu[i dxuauij Uuirqjiu i[uirquiujbsu Digitized by Google <MTb2I»ih WMUh 131 IjiuGqGbgf] qJuuiSn 'ji [niuuiLnrmpJiiG finqtnj Jiifn/t bt 
(VGnquig JiUng Sfcr 3umuGI;u}iG bq|juuipfcp|}G biifjiui- 
ptuG[igu, nrf uius IjiuG fiujGqnLgbuj^ bi uiifbfimjG nqnr- 
iftufruig Ubrng, "Brjiusnu Gusniuifr libr [nuiuiuirbugt 
finqini[ bi ifiurilGni] ujus, bi juiuG qiusuiusiuG[iG, bi 
nrf plipbaGnii jjicbgtf [i *£rjiusnu qlPb[fnG l]uiqifiui qu : 

(Jiii Jmtnnm'li J£$ iLin'ULnLiS £ U lll ( ,l ^/ ,l, ilmpr^mmbwli q.b- 
nbnJm'Up, npfi Juiufti £"*//* &t>*iiUibui < Un C,bwb.bm[ mLwirj.nL- 
p-fiLbi t uMmuiJnLJt lP/» mmpufcli ftLp njubpfcJ fd-fiimilnLU uupu- 
ibj k k- /(ini/fc1iiii/ui/ [ftp miijj t[pmjftg gbpb[ umminLp bmi 
n£[ipp y uuum ( bnLmb[i q.^i Q-fa^PE ^t^L ^ iliuigfcu qiumint (}«. 
bpa mmpufiliiibpp [tibi bi mm umminLJd-bmi J mufti) uljubj bi 
ibqbi L. wmi$b[ i^iuiiuljuiiibpjii fcp nu - umLUiimiibpftx P'"/3 
\jmpn.fiu i^mpnmmbuin |}iitfifiL&fiL ^ImpLfftL^ fimwmLnpibpfc iun_/uO 
CgWpgpb^ t" Jbn.bjfti jd-^ m[ ( ^fy fy 1 " 1 uupuinqp L. urn l^bi" 
iiiui[i pmppmn-ml gn^g t" uinLb^ fiLp uupninq^i L. wjumjfuni[ 
mt^muib[ J ft m p mi nLp-[i Lip ^mmi^g *}: 

lliiili^/i jif_if^i 2800 nhubmuifti minima. , ^/»W idbn.ming, 
fin l^mupuupni^ bi wpi.nL J mimunLhibp upm CyhjnL, J ft Spmnrng 
bplpnL ompmift f 40 t H nL ft i muMLUt Pf. Jfcj>w*i>[i &fti k% k~ ^ll* 1 * 

\\^miop mmC J mm € UnLj t" wpd~* {^uuinLmhrmmnLp ilmpnmmbwpj 
np oumi L. ^fti*} uimptiLg ft i[bp ^mim^m^ t «tf|it tjujfujnuJ 
L. ftLp miftmif ui2[uuiuwLp~btuJp. (/fcfi£ /» i/fepflfij l(mpanmghi t 
ifctn /u/'W iftmi pmmminl\mi miwmiLp, npft C,wJmp L. lli^uj- 
tftmiL,ft l[nnjftg mp&mimgbi £" ftiui^ft L. opCjiuLfd-bmi v *u 

l^wioft mpb-bibmi mmmft Join Ipmi fin^nt. JftJbmig l±ftg 
uimunuimompbp y npnio pmnnLmb bi C,nnft */t9t u P iU ^gt9 ^t^t 
'Ipm^ //uij C,bwb.hm[ inii/i^iii1/iiia.^inn . (JlU t fiuiGqhllS ^blUlhp 

liiq[iul]niqnu[)G piiLJiG (b^P: 

c|)Uia|)Unuh liuilif. — ^mliLULJ t t l % u*liu t ghm < bi].lig mpb-b^w- 
^mpmLj ^mUnLmfig JbpL.^ Jfc m < hmmn.mmmm uwnmijUjnfd-^ ifnmit 


Digitized by Google 132 ua^awnw^+M, Wpb.Jmbtu^ linqJfcg C,nunLj (- Jji ipngpfcli lun^nun^ np tfinuiy 
p-UitftuiLJ t $ttfWiu.iii^i qbm[i JtPi \} u k wpli-bibiub l^nndp puip- 
ipu/bni.J t 2« U£i£ii/ — f f- Uf 70 * Uj £lfll ^ l 7t uiifnLn uitunuwh i/(0 l^fiilia- 
iiiuJ Ir^f bplinLy ptuLui([ti/ii i/ASr blibqbg[i < iibp II d[i JusmnLiUy fr- 
pbt/b t"f ffc«- &-i# JjuiliaiiLlf: \}libq^bg[i f ubpn Jfctufuitfi b%, 25 Jbwp 
bplnupm.p-biu'u k. 12 «/• [uifiinLp-buM < iit bplpnt.u'h £-/ iilU^ Jji Jji 
^iiii/iiiniif^iiiia atm-ftp-i |P uimnLfi.fi u.u fiL^j/i </">£[>/'({ o-uil/i^ u. 
if n in if out* auiWui/fiiii/ini/lj, uppunnu»2 ^gtupftg 2{?1ifif_uj&! |Pfifinfif.fi_{i 
n.n.iu'h Ipui JuMpuil[UM^ Jl^pfe t/pui{? «//» iu c Uiupni.buin fum^ji ffrb-hpfi 

Jtj ^(inLiui fc-. V 1°» ^* IPntutu brhg* U 1 " , "" , LfL/i «ft£» "*£ 

l[nnJ[i u/uw?m-i/ ^uij i//i ELmrpnhfi Jbb tiiuiC,uupiu < iii 

<J)ui/itftiWi i/£$ iftiflf pin Lasl^uAi p-nLni[ fugbp y np pn£npf)f//f)f 
»ufWni_uj& fcii. 4"*/ ^ aia - ^/ f }piui[uiQUM < Ui (d»t i^tuliotn/i 2 nL P?H 
L. phi; unupumhn ritiLpu Iptuh ptuLui/fuiif ahpbaJuiVbbpx 

U* P*Uirqiftu6jlug l|tuGf. — V"fc-"uf t |llfu£fii<ffuii/ f/uffig 
fLf~tu{i C,[iLufcU) ^iifo^if. ^npif i[bpuw CfbfL.WLnpnLp-hiuJp Jfi q,bqb- 
mftl( uiupiuCfiupp-jt 4p w l % 4 M ff/ ^ , ^/f juw£tu&k- t b. aJp^jd-iULnp 
11 Jbwp bpl\UMpni.fd-buM < h L. 10 tfbmp nufiini.p-hiuhx f{Lhfi i//i 
uMLtutL b. bplpni. ifingp [unpaid, ^h^tt^u L bp^nt funpC t prj : iupui < bi 
%u3iip inLuuiJnun iun-UMinncp biujp miu b*b uifm.nLJi \\^w < Uj>fi < U 
\\^d ([iuj Jji iLtULfiP'f ttLp ujJifwifwLiub b% iliu^ujCyiu^pbpfi l/illp- 
Jh < b < bbpp } ft%^uil^u yufjfff-f;/ butbul^ntunu t \uuinbiu t b y J[ilo |)iif- 

lff»f.f~f f lUfif^UlfflflLn l/tljpiJ.flJUffJIfl /f. Uiffill IjlIIJ fX. l/£ IJtuWlIil/tU- 

mnLUy np 1856 {frm-fAi t l[iun-nL[jnLUjh: l^tuli^/? t/ptfij //u*| VLQ 
(989) P~nLUillui\ip* np Q-nLijk C J ^J € UtuplinLpbui € b [dnuuliui'hn [fal'i 
/^tt- fifLfif1fi{.fiL^-/ff-1f1f tuunLit tt P"t tl^gP ^fiJ^UnLUiir £ V*/"t 
HUipnLd) ii. IPfJiipmujr ^bplpuintfd-buiiip' \%ul( i^oilP ji f/f^j '/"'/ 
Cjbmli.buit iupliu < UtuapnLp-[iL < Up . 

bljuijf ujinsnibugnii cjiGbiuj jiuQniB urpng piurq- 
ifuili^mgfi itbr Uuj(iu]1|uij bi ITburnpuijt futGqJi 'ji uiiiu 
diur^buig ifbq jnju 'Ji ^uijuiusuiG tuc{uuirfi{i« 1029 cftrlj. 
pi[- 1»ujL}ipu uiju IjuinnifuiL Ji i^uiQuifiuijrm pb uiG 
Uuiifiattl bujjiuljnujnuji lbOO unfjit Digitized by Google <MlURLlih tOMUb 133 Hui'iiDn nLbfi II. J[i quuhq.iuliuiinmJu , iippuuuiuu2 guipfig 2fc~ 
%iub j nnfi dnuil lun&w'biuqpnLUih £"♦ 

ftuiGqtul]tusnLGu IjuiiLDjg 1>ui(i<iiuil]bg|i %>qnu Ciffir- 
juuiGbtuGgp 1856 uiifjit 

l^wii^p nu^fi iqiup^uiq^ nnfi i/4"9 qm%LnLj feii fiL^T" rifcrjir- 
9t'k l" nL 9> ufutpin^q Ll J ft utnpjiLpi *) 

^lULp-nLJ puiplpiuhnLiI £- J/i ^-m.i/p f n/i^i uwnpmrmLiI y 
l{l;u 2[ l 9 ul< iiuullL 2 a, P niAU ^ r b% [uiu£D>iupbp, fwli ^m.i/p/i f/pujj 
/(u/j i/^i nLii[i2 tliunJiunnhhiui Ju*C l iuniui < b J nnji um-tn$\fh bpbufi*U 
a.pnLinir £♦ 

Bus uiififintfi[)G Ijiftujuf GuifuGbiug fiuiGqntgb[pg 
pGq finiJuiGbuiL ifbGuiusuiGJ) u. piurqdiuG^iug- Ji pjitG 
405 — 1800 t u k t//n-o fepto/iV MiuGqGji ujju ifuiGuir- 
AuiG fi iqtusjiL nut|bru]g nrf uius brbtbguiG '|i i|brm- 
GnrnqiluiG pntfiG 1872- 1888- 

l^mlf^nLif {{mil ipfcp lbn.iuq.bff lULbimuptuVhbp , npnugjtg 
Jfiup ifewuiiuli £ %[ , bt n P HfrLbbuig ^/""J^/n 1312 P'nLJih 
|lliii^-iiipuij i^uili^li wnLUiirt \f[ lLU C/UnLpbLbubpbg ^ui^iuiLnp t* 
ifyi biufiul\niunuiul{u3 C li libpupnubm^ p-iuif. 1640 P~ nL b9* unjbufiu 
/i_ i/^i btujiJinpnui ffuiunLUPubphg i^wljiiit. up t u * Huibifruiuunu 
^uifuiUiHiiu^ diuunChgp, np iwLJipb^ £ i[iu < Ug[i < U {iq^imnfinu biujiu- 
l[niunup 1558 p-nLfi'bt 

Hjuiugjiu uaiuml^uMuni.J t 183 qbubiuin^ inbq, fuuqlfLugiuh 
i^uipb^UMC^nqjigf funimuC^inpofcg b, if/nop^l] uiutniua.figi 

\[u3 < bg[i < b fusion! ml{uj i tp Ifuipqnuuh ui^J-J C,iuuq.ni.gbiu[ 
tf.iu%iuilibgli %bpul^u^a^i §f p-^bnufinbiu^m^ np pi; fiLp vubl- 
uuil[iuu fpiLi/ufplffrpm/ L. jd-fc unLJipiuuiLnLp-bujJp Jhbwuftu piu- 
pb[iui-b[ t t^uiiiop, ilbpiuunpnq.b[ni[ 2^1#fii.^"/ii^jifcppt 

Hjuuofi iliu < buiC J uim t U t ft*k n 'l n p nu tliuprj.iuuibw (l£piii//fii - 
^i/fif ♦ qpiupiun. ibqiiLbu CfJnLm (/// ui'bJ^Jt nn bpl(iup J-uiJuiuutli *) lli_U!^ifj./?i_PfiL < Ji^i iuuni-d l y) jdt; tu^u lUf lP^l tL p[] P-ll u ^l t> ^pp unLpp. 
\Pbupnufft (iLp j£tupnqnL[d'bw*U iffiOng/iii l^mJb'hut^ni^ <fnijni/p/f-/i^/ ^»pui2^* 9 n J0 Digitized by Google 134 OltMftMIMN>R'b tfuiugnLj nLunujuiuntJ tp 2P9 M *k w l tb L 1^Pb9 nuiitwLh ij.fi J ntj 
hpbfuuj < ubp[i c Ut 

I^UirfpfuiG^Uig UlGtUyjlUS. — <|»i#?W#ili/ £ Wbb fiui'uuiug 
HJtLrifig uipbJuuiCfUipuiL^ CftuqftL 2 i[bpum Cfba.nL Jfi tfangpfck 
pjp uil^ji CgUipjB- a-iuauip-fi '/pu'jt npfc bnbj> l(nnifn union nL J fell 
\ui2b IUM l' m >£ ut ['* B^uifL^-Ji/ui^, < [ s uj[p-n k gbuj t b> y\iupJ[ip-j>ujp, tfo- 
pbiuunum i tflrftuj-^wp JfcJbiuua In^g ibnJubpp, npnbg J £} ^f'f" 
lhli/ fell \g*fipuj < uujLnpfi L. \\uuiuiuimji inpbpn, npnho J[iuu < huj[nil 
//uu«jt/#ii_t/ fell $n[npw*ug innnt QiluiO^i bp^m. inpbpfig C^minnS b*u 
i[mujliubp L. Jjiui'uujmi[ InuaJnLd ^ninpuAig ahvnpx {fo-p^iiuupmn 
tiuipfi II lite ui gui pfi Jfc}L. l{uij Jfi 'iibn u/ugg, np t Jii^iqtii w ~ 
unid fell, Itf-LnilJ t rf/i^fe- ^fcpmi i//ilo /tiiiiCp i. Ini^LnLiS t 
'ifiunfipti -bui fa ' U""li/ fei, fd-1; C^\Sh ufuuiunmnp bnb[ t m/if 4"iw 
I/^ig ifbpL. y £fj t u-p < u ui ui iinn uwpfi dpuiit 

' Jl^rf- JbuAi i^uiugp iuuinui2 guipfig ^ilifiLfii&t \& 'ifiuip bpl(. 
L. 9 i/fe«ip lui^unLp-bui'u Cfiuuuipuili 2t <unL P^b L<u t» ' iluiJuipuilnnui 
Ll uAiufiLh^ L. nLhfi Jfiuifu Jfi uiLuAinuiuitiLU L. Jfi CfUiiiuipuil\ 
nun-ftp- 1 \^pL.Juibuiii tj.n.ui'u l(iuJujpujlfuj^ 4>u*pp J/i ^/»^ uhpfia- 
i!uj < u[i fuuj£iuj>ujp tt «p/» l // l " i / npuLuib £. Up* JuiUjU fll|uifit- 
u[lG« 1//11.11 l[nnJnLJ |P|l[ junfilU UqjiqJlG. bu/f ^im^ lifcpti pi- 
^mSr JuiuulJ uiuippbp unun.bpni£ (tflGko Cjup. bl]bl|. p-l|j» 11*^ AN 

l[^ui < u t gfig tfcngp fol Cfbn.nL ipfiWaiif t Jjf t CfUiJbJuiuiui- 
puip Lui.b[[i [uil 2t <bnLUJ ^y nda^p-uiLnp uusifuiliuimnLU, ntp, t l(ui^ 
CfhmlL.hui[ uip&uAiuiupnLfd-fiLup. 

bu ^|tuqi}uiuiur|i nrijjj lTuifisbu|] 'bbrufcuu bt 
Outtfiu si][iGf iintrp lufiuaiqitrefiu ui. pauiuiG ijaijuif* 
unfui smjiG ifbq sturbG q. dunf. bpt d^ {uuiifnuGJit 
u]uirsiul]uiG iJiGfi uiauij[i iusbG[iG ^rfiusnuji^ pij; fl^'l"^* 

Qjuuifeij i^iniJLifLJ t uiuiunuup ((StrnLGg BuinH-pJi 1 G[i 
urijji ^mpr|it| bujJiuljnuinu[iG 60 mil fljuuGuiBuijr tr 
uui uiGuiu]uis{)u, 96 uiil'buij tr or ifinJubgiuL tun. 
*r[iusnu- L8 2 /i 3 3l IMP2» 

Hjuuujzfr C,[ilu[iuuji[i < u IpinifnLJ, nLp iaLnLj £ Jnpuil/p, lip- 
InuuiLnLiS t unupuu^i J < uwgnpn < ubpi l^mli^/i (/oui ^m^ 10 /^"«w- Digitized by Google UWNW "Ml^llfb 135 ijol^ui^ fcigbpi np p.utLiulfui'u [ubl Ail ifiiuu/b^t l^uil/o^ ubujLuj- 
lliuhni.p'^Lh t" CfiuJiupLnLJ if[i <uj4|>> "p/> ujpnfiLbDnL^ Ipuun-LU- 
i[uipi.nLj 4" ujphdbui'ii i^ufif LuC^ui^pp , 90 uiutpbhuifa. {(fvt^fif if If (;ti 
Lupbqiub^ np /lii^gii k C,wg p-funul, l[hpu3l{nLp btpauJ L. Jfc\i 
Jh'bwli luuffinLJ uimuibnt 

\pwqlpH}tUl|ui6f* — > < Jh»^*-' ,li ' t %usnJuuil^bp ^La^g C,uipwLi 
J out if (-if ^bpuui C,biL.nLt (luNJ^np g.btnfi £w[o uf^iifr, ifft pwpip 

d-UMJML.fl HlfutflK i/tfiil^f Ul'bufcLU k k- gLUMLUjlllU% £ < 2ifJ.ili{l<XUli{ , 9 Jbwp 

30 "• uptyvptiLp-buAi L. 6 Jbwp 43 "• iuit%nL.p-buih* iiJaJ^p- 
£tiLu[iy UMUL^b.\tg iigwh £ *//» iinpi^tii gwpk ffiffi./if7i Q\tuwbp[i 
tS^9 l[iuu i/^i 4 gui*i/£ fmu^giupbp, npn%gfig if^ili^i '/pu'j 4 Ui i Abb* 

(1476) p-nuuliiuhpy fiuli i//i M-pfcb 4p w i % «Uoup fau^i Str 
fltGtuG uquirnG ^uiprjitjfiG fuituiruiG pi^. Ihtfl^Q)): ^wLJp-nLJ 

l\iuh JjiDUi t u[i n.bpbnJuj t u < ubpj npnhg 2p9 kU k UJ i tb L 1 w 9b^ sa PE **P9~ 

Guild rGbrh gbpbqJuj < u < ubp b*u tubnL.uAinL.il % 

;rbc8iulqtuujbsu]g i|ui6f. — Qii/£iim.i/ £ \pwqkngwilw < u>gb a 

C^iunuiL) ifrnDp ^iii£ C^bo-m.* ibn.uj'u uwnpnuwL.Ji l^fifiiD^i bpl{UM- 
rwL/J/ii-iiii k 10 </feuip 70 "• (iif/W^/if-ii/i* 8 ^p: IKty <//> 
piuprtLlffip tjiuiprit; qilp^P'ni^ tj-iuL^p^y nLp fruiii JfiDiu < h[i qbpbq- 
tSiuVhbpi %iuLp-\i CgftLuftuujjfi^ upuwfc f/^-O kpljnL uppu*uiuM2 gUi- 
pbpfr ilputf ujpiuj^ujajpnLLuh £-• 

«c*Gurfi{jL llusntdnj cjiGbguit smrp ITjifuijtj bi 
^luprjit^u Abuuiifp 8nijliuiG6tu i}mri}uiu]bs|j in. diuB- 
sbuji 3ni|fiuiGG];u|j fiuiGqbri if[iujpu](i bnpiupf 

^LULp-fi 1/4-O a.ffrfifri.ui&' 2l 1 ['l , J C * l bp[iij Jft*U[i i[puJ{* 

Wju t (ituGqjius fifqGuiljbujg 3»x|fiuiGGtu tjuirqui- 
iqbsfi c[)Gnr| i|wfi|m lfujqu]f{i nnjjj p^ lMT4fc» ; 

l^riilf f>j^ C l uipuiLiui\i ( h /(n»Jm_«f aiuWnLi/ fcii uw$up jngbp 
J[nupiuVbbpfi CfLuJujpj rin u+fJ-J ifftuujubp hit £wuu*jiwli JZwpjj 
lift Cftuum utuipfcuuM iuluuwlu* «t */*wi<Pf< ^l|io/#iLiii{r^W#^i ^mfbfiy 
puig[i Jfi wjtLnLgt \\^uj < b^p iuujC f upii < linLJ t; 1//1 hbpnLhfc giuL,w!uuip 

Hjuj^ofig J/j d/i^ Cfbn.nL /(uij 1//1 £^fii C f iv < UtLitmujpui%i np[t 
i/^0 //m1f £a. c UiuLnp < ubp[i } ilwptiimubw^bpfc [}bpbifJuiii < ubp: Digitized by Google 136 ttaWWMIM*M*, t^wlijWi wpL.bibiu'h fy«ni//iLi/ f ahmui^ mO uu</i/i gbphni.il 
Jji gmpiu^p 4* Q-Uiit.nL J, nn|i i/^O bpbo [utu^oiup k^l 1 V w k n ir 
lhlJ 4" ^UirUlGfl fc- uit_iuW/n_/iJFiniiii iuubini[, ujjuwbn iaSib^ fcli 
ii\ioiuhfc ^qhuiLnp^ibp i 

\f[i ^/i^ t| Cjbn.nL 1[uji i/f nJiLqtuutbqJi f uiLbputli bl(bnbnfi 
L> CjuAitLuumintuu. nn juijinii^i £r VhriUuLULOrb uilmLumft 

Ojupp bqgji Ijtuif <£iuruifibr&» — y.wpbgb i/m1i^ t/oin, 

ftuiJonn nbuifi uiififi'u ln.LnLtS t J/ifyk ^u^miiiiipn i/£ jbnJuiu- 
amanL^t "P/ 1 ^LU^umLjiinbuin buiipfr obpbbpiiLii ifinpnunb fcli 
oiupw^p%hp f npnba uiH-iuOn, P^J uibnbpp ^u^nLiuS b*u uiuiwbpt 
(Ji/piinO pbpbp L. Ju3 < uujLiu < UfL m^pb pp upmniub b*u fufcin w'buiuj- 
n.fii^, J/i ifc^ "^n^i J>bpbfi if-Uinuip-jin uiw'hm.iS I; at"// 1 wmbppf 
fuijif uijcfi/ fiijff. ifcijf iiLqfi^t £~£ juuufuubnuub I; L. wpi jnup- 
ui^pbpp 2 LUU1 if.d'nLUipuiJuim£bih bit Ufiuiifg^io bpl±nLu[i J£-$ '("i^ 
^tijiuipbpy C t buiLujiu.t y u L. bl[bnbgfi b% bniubx \\fipujlinu, ^tu'u- 
iuilibgnL luuhfnLl (fcp. 103 ^ 105)» U^f?*-iii1i/»J gm/^iulifct-ii 4*«- 
fd nLn^ftlinup bpliiup iniupfthhp wpi DiupuimbpnLiFu I; uiig/fiujn/if , 
^UMplujlinLiTubpfi bplrfiLrjfitj umfunnmibx 

fyu ^uipmCjbpIltn ifmgp [Ai^ i[bpL n.inuLm.6 £ UqJllUUlctG 
LULbpwl[ ajiLnujwbnh'ux 

IFiqGuipbri} Z/iW IPuiMiujpbri} ijiuGf. — U«" upumliuAtnLi! 

kf ^nyuipt^u/huM^ npil* Mb L Pbkt p~ujn.tuLnp[i < u, np Jfi ujh, rf-ai- 
tSu/hiuli t[ uj^mbq t /jiugfy: ^(nifuiLi/ £ t f u3pnC t u/ha.fiUui (2 111 /- 
nLUfi-) *lb L lb Join, Jfc lun.iuu&'uwoiub ibn-iuu CgUipjp- n.iuqujp-li'ui 
duiif on bplinL lpuJujp < ubp[i i/fl"J/ C,ujuuiujwnLuib Jfi 2^*2 fr k- 
nt_^i J£i tpkuun-UiliuiinnLUX ^n-u/h i[bpb. npnuub (r* 

{GuiquirbuiG nLJusiuskqjiu juiGm.G unirp Uuirqufi 
nrt lF|(|Guipbri}t AJiifOni)|iG Gnrnqbg ^inGciuiljbgJi Un- 
rpnibG 8uir. < biii|^u]^uirbuiGg(i ^mfiifiif |iirm|f [i 
jjictusuilj fiir l^GnjG (>iu[ii]|uiuGnLi(|]t urijuijli l^bioUji 
bi fiuiifiujG GGjbgbiog Jnrng 'ji 1891 ft^3l" ujUJi: 

l^ujiif>£ 2 nL P9P UMUjp^uut t bnb^y jpi^iuhii L. [ynbp f npu\i- 
9 tO ^b^fi 1 bpl(iiLu t ii b% fUjifJ l(LU ( U[f : nLbt \\ju *uj>p ufj&u* buub- 
l±nLUib t piupip biun.bpni[\ Digitized by Google ^lybSEM* <MlMllh 137 liuariffir bljbqbgfi l^ud $nn\Iwcl\{i.-^ ( bui < ULm.J t ty»*4- 

quipl? Join, ^wiS^gnp tf,bm[i mO mififoi ]]ppuiinut2 gixipni^y [uiu£ui- 
iL. J\t 2^^£ tt mfuft nhr[bg[ili liiup-nLufclifcf iffi lulluil jimpiuu 
II. uptu ^luptunu^i^ tuul^tChniJ il[i '/?"#!/> L. JnLJ<h junpiubx 
lHjLU < bD t b hlUJi 'UuuL. J ft iLiuLJip-f nL[i //u#1i 2 UJU1 ohpbniliuVhhp r 
piiiLiii^iiiii p~m.ni[ {ugbp if[iuJ[iLU < U < utin[i CfiuJiup L. J[t oiunnLli[in 
2#i Qiuumin fi ii iii t /in uinfi^li l[[iuuuLbii b%x 

fuirJuuiGuij ijuiGf* — 4in/i"u-m& t Wbpibk tb L ib J om > 

i/£ ibnJbini,ni^LnnL.ii * ^pbo IpnnJfeg upmniuhr t; puip&p ^bnfubpni^f 
uifLfpLnLJ wiunushL.nL J lj ifyi /unji <Jfip> fifi/i i//i£ni/ C^nunnS £ J ft 
uj run l mil y nil aSinLil i/^uiI/iilJ 4" ^ttfWiu/j tLbuiiul^fAsx 

l] fifif on 2b < * inLiU ^ f t" uin P n<ijuJI l n l ij unpujuiujf j>iunni[f m.^jt 
bnl^nL fin op L. J ft lulujo. kinpuj < U 1 ifbg 1ifcn inLuiudnun Ll Jjf 
rinLH.'hi \\uj < Uj>fi bpliiupnLfd-\ii.Vu £ 12 Jhuip L. [LufiwL[d fiLbn* 
S dbuipx pfci/jfi -&iuliiuw\fh J[i futu^gUMpft i/pwj n.pnLiub £« phi/, frl]b» 

l^ui lion ni.1i/i ii. i//i t CfLuuiupiuli gujpfig 2b < *" tLlu ^ I l lUL bP~> 
nLp l[iii\i ft\h — (J^P nuupfig ilfiDuu'bfi nJbpbaiiiDh'hbpx 

Hjiu'bun nLbfi U. 2 L 1 9 luu l iU Pb uu l nL 'fb^^^'b b inL B^P^ f^wui — 
cfcp tLpni.P'bujJp.i dn$iuwujnuuM[i J£o /(uij ^buj'un.uja.fipJujUM i/m— 
lluj'bnLUj'UnLUjh Huupa-fiu i^iupniuutbLnfi aJbpbaiS tub pi 

i\uM%Dn pninpmftfu uAifuhiud £ p~nt/btiLiu&i 

bnQtUUUir lluiQf* — lunifLfiLif t" ^fcuiu^ttyig 'l^^ib ^ Ui / ,Illl -~ 
iiint_t|D, CfUjq[iL fcfi^nc Lfbpum C t biL.LULnpntp~bLuJp f Jfi ^bnJhiw* 
pmo^i '{p^l 1 ^J u ^'MPf n P llum~nLnnnub £- \}f]b2^ iun.iuDbiu[[w 

LUhnLUlJpi UppiUUlLU2 DUJpbpjtg } l^lllJujpUjlpUllll t ^ jlllif^flLl/ t 

bplpnt. ufiLbbpfi i(puj^t %Jpkfd- iniAi^i \}pl[UjpnLp^[iLb < b tj 12t4 «'- 
[iu film, fit fcifujf 10*83 ^* Q»ptti1i CjinputLiu^h ubJji f/puij l\iup— 

HtugLnLJ I;. |>ij. (fafljj* bu IjUi^n^iu ITmJutu trfcg« 4/ ,c * 
u/iuui^/jli wti//j i/paij. |i fintqb|Jiuj6t Uquisuiruirl; ^ poLiu- 
fiuiifuirt ilbsuiuuiG suirjif i|br suir (1311) bu uiGmrdiufr 
str T^uiqiuru qrbg[i: 

l^inif^ 2 nL Pi.H k^l piuLiuliiub p-tiLml /ugfrpt n P n< b!lb9 ^b'" 
ui|1# hpbgU b% tuf&J liLuhqnLUx Iftpufbg JfcJbujiig l[\tg fell (l. i^iii— 
i/fiipui^uiu^t JptiLingft i[pwi l[UJl {hutU-hun uMpiiuiiuqpnLp-fiLbn^ 

22 Digitized by Google 138 f&^ttdMftpft. ObCbujlj tftrsbiin IfrtucUiquiG. i^JiG jmrtjof bi 
quiBtuquiG, 'fltrilju sfcruiiiiul.r urptoqiiili Uqp.tiiqtutfrti 
tAitipuiG. itattll (1712). 

M\^iu t bj>n nLUhtfh^ t; b 2pOiiJiiffij{i£ifJ(jj: ^ui^iff "klptS ^1° 
i£iuiij>it uA'fii%iuJ t p-niftm tub lu mjif if ujpj.mbr^ [tmnbp h*u ii/m^- 
i_fiLi/: $[bpj tiLbbqnn t hhn < U t;i nthiui fcli aiuijiu uimuibn, munJbh- 
pml[ iu^p/»-fi/i Joui Juimuii^ iu'UiilJ, jipb\ig 2 n /*^/ , / , 3 l(UJuihL.J 
i^iolio^i i/oi/i nw < UiiLUjb nnLna &um.frtj II. C,[uiAmliI iiffh C^pui^mih 
wbuuipiu < b]ig i np pmgcnuS £- uj^uibnhg nfiutnn[i uift-O^Li 

ClftGlUtfirljflS l(uiGf. — TiffrtiLfin/ t fyiL^itf/i ^/n-^/i ^iil- 
pujL^iupb.Jmbui'h /jn/ji/nLt/, f^iujonn airtniiifffi JMMiij ifin{i>n |i1f£ 
put pip: \*tibnbg[i < h l[[iuujLbp fc- t nAULp-[i t/pui/ tymj QbuiLbui^ 
iunliubuifLnnLp-jiifitn*, 

QGnrfiofO *rjiusniiji hi l]u]iT£uiG Bj bu ^Uil'Jj^ 

bujliuljnujnu Gnrnqbgfi qbl|bqbcf|iu tuju tficurstul] v [#fa 
bt jiif dGiiqtug f*Ujqqiuuuir}iG.-- pij. ft*tfM^ 

l^uiip^ i/t"0 1 pbJft irn-iiiO ^m1i i/^i j> fillip fnw£pujphp } «- 
pnhgfcg uiJHuujJbb[i 4l iUJ l qpnmjb £> 

h RtujriuujbsnipbuiG Qqnuil&fig sG- sG. Srqiusiuj 
u. IjujpmqfilpiuJ)* ptuqiuinrnT^buiG xqujru^g *Vurftumj- 
piuqjiG bu ifbnuiujujrs...* nrqjin fiif Ifuiqiufjiiu bOjjiu- 
Ijiiuqniifi-.- &nrnq[bgttjf u. 1)ffiBiuijiri}ftu. 

i[uiubn nLli[i 2{i0uitiifiifj|jH(fj fc_ Jftj>iuh[i fugbp, np < hrtftwt;u 
uitAip b%i 'If^i ^fi£ Cjbn.nL, ^l in ^p[^l PLl IUJ kl' tfl 1UJ l '("*/ ^t ^*"^~ 
tf-numuipuAit 

IttUllfcJ) tluiGf . — 't^ipui/fnu qu/kiuitfhnnL uiufym/, tflujpuj- 
^bpJhLJ pUuilinLnr^ l^fiLuili/jjjr ' ({fil^u/iilftlf i{wffrnLn$1\ddp <<Tlfc- 
nnLbpnil u^iii^rtffyfff} b^tuu ^uJ^rtg ii)^[iiaip^p &W.£fii£f£- k ^"' 
hri^UJ^p l|ii^iiiirt- iftfc f /r^fiit%ll^/i i/boii '(}*- upiuVg Jjfck Aptiwriunl 

a.\iunu L. *$uilu ^mJ *$nLuinfc auJLUJfL t bbp[i yyfp Jiabtejhr\ AliU- 
«W/i tiiifii/^ iiJl)/»Li*i^/n.,iiJr i/iilfc^^Lift l|)lli ifyk% ^iHA/j J/, 
Jtr& «*&. ;pui 2 li^/i ritttiifb^ jfjfflifr piii^ ^feW. #fy utLUjpftbLi hfy 
JuwlfiuAin&bf '■npW&ML'W[iuL^pW ^m|lii^liiijff/B|» Digitized by Google wwton* wmi» 139 L. wp2un.hg 4^^ p^i^tf-iuLUpntp^btiAi i/pwp l *^ f u/yW^fcint C£bin- 
if,huit; '•^totiif uyj/ui^/i^fc^/i nopgbpp nu mib^brjfAi ^OJjrtij , i^nm uj- 
Ityy '&_ J/jVi/jJ w^fuaip^bppx l ifpin%Jtg [buiii'i qtupibtti^ iuiinnbt[ 
p^utlpnLbgu/la \\tinLUi < h[ig Ipup-flLt^fiiintAibpn h. gf&ht}ft t it f WLiunulb- 

i[fl% i[*fuj>p **)* '{few u»\u mtiihUtiilituu ilu/iiigu £, ty ninph- 
i_m.tf '4" IP'* \ttrpiu-\PnLpiuin uiL ( bptuli[i uiplL.b[iuQfiLuliuitrj[i% '/nn- 
i/mli/, rf/i ^ntyctf/i tft£i \Sfitiiupnvp'liL.Vu ^ 15 ^ fiifjWjP^fJqi 
9'/ ^fr^RfJ t}/ 1 '/ 114 - nppuitn'iu2 gtupb ^P^l i^» L b[liu '£- £j/fc/ 3fc- 
qtiChpy np uiffrJ ptt{W[ifii/j|?fy ${fy £• C t fiui[iu-uifilL > b[bui < U //nijdWi/ 
piiipSpiu^nLiS '£- bpkl Ui l l *1 ffttl/iiq : uiliiuihnL%n f im^frnf(-rf uppiutriiut 
^giu^[tg glAiuLui&i Xljiimbn uttiuifi&iu'hiuLnp iuiuinnLiu < Ufiat f U^ ifpiut 
ifpnudir 4" ^/' guipbiui /lidiif #»j? 2 Ui < /? f %%/*'( pufbiiiuliuinnp- 
htiiuiir £ i- IfpnLiS t i/fc/»"i1i C,bwLibiu[ Jd~m.uMlpulip* iffrijf* H'Sl** 

{1629). 

iflWili^n ntSibgb^ t 2l 1 ^ a,t H lu ^b uu i ^- iffcrirpiuVtibji[i fcit)bp f 
t puiifj uifJJ ptrpipni[fi < b j>iu < UtuiLufo ! fi1i: 

ItinfGflUtaj l]uifif • — 'Qui 1//1 ##»£p/i/ft ipfei^/*//, qffip-iu- 
tnp l[u/Uj> J 4" *(Wp %bimupiijj{[i wpl^h^jsufh Ifhr^tnul^ ^bihthpiutfft 
-t/iniiilf/i alu[u UJ//7/1V if[t ^iif/^uilf/i 1//1111/ 2b^ nLwif: '&/**' f /^t^- 
.lliuhtLhJfhi pwig MfttfiAiitiit t P'nrj^JtiLUjht 

^tufiscbltdGj) vJjLt/Of •— ! Uu# ^/jJWiu* k CituJtij'UnLh utupft 

ppiLiuilu aiunAnuAwLif t; Jjlftf£L. 3000 tttnUiu^uil^i pitipt&pndp'buj'u 
L q.utifiilp^% nLiift 1//1 ib h ^bbk ^Hf? intnpdHftidlW[iL < Ui Q/ifirilrf, 
tiLp du^J /£iis%fjifui& t #/* tynjlltbki Clinutujiiuli [pM[i[jrj V/ 1 ^ 1 " 1 ^ 
nilp^jthuiLnp tluiinnuu, Cfljntlin itfi Ubh i[wftif> t; bgh^ pdiLiulpu- 

u. 'CiiihnL'iiiiiii^ly/i in ii/ili paJLuil[iu f U Jtib puiq JfJL^/iL^i niifittn t 
Hid [[in lU^UuiLqt 

Umrp Uuirquf) ijuiGf. — l|m J/i §t a &lfk tf""^«- t ^^ 

^mkdp^/i ujfi%^w%£[i ^iiifLiiil/iiip/i<£i uijiiiiiM a(iiitti2tfiirtfp f 

•■ u^!L •- ! - • , ' 
*) li/ipui^nu < hui1i<2uf/ < /i9(i. fcp. 105—106* 
**) llilT-. fc r . 171: Digitized by Google 140 ca<Mi*rnnf*hKi, funL t m < hng fc zb^^L uinL ^i "- j'u^ai^u njiouujbgfi t nuiifcux 
CfUifinhnLbinil L. Q ) uf{nuiipi/&0.{i fyn^nLfyni/: 

CtfbGuitfirljj^ iJtuGf ^fiqJiusuiGI). — < )«mifLfii.J t T^/w- 

inmii tb Lr lb9 bpk nL ^bpum ^fcrL/iL, ft"!/' C 9 iupua.L^UB t pL.JnLm t Pf 
W^uhl l[n£nLLuh 1^111113 lj[i iutfu mi/1/1 Join, 1//1 w^ mm inn tn turn ah- 
piul\nn!x §ui£ufpp 2b^ jnLLU ^ r fr uAmm? Dinpiu^ £ n [ 1u aninpuili 
u[iLhbp[i i/puij t #ilu/i 23 «/6tnp 50 uiuhuiftJbmp bpl[inpnL[fr[iLU 
L. 10 t/tinp [UifiinLp ft Lb 1 k{i{{fiL *b n >gpbk' ^1 [nLUiuJnun'bhp 
luqow fnm b*u utfin.nLJ 'bbpup, nLp l\iuu Jfc Jbb tiL bplpng. ifrnop 
funpiuVhbp L. bpl[iiL funpC 9 pn r iupui'ux JP/iiii// t ^usnuJLUJj/iu q.nL(Lp 
iiijcff/ gu/bqnLUih £-, "J/" upuwilLUii-ni[ ^ wuiiluspn (frnLpt>bp[r 
ui < buiunLU%bpfi wupuuiniupui'h t" nwpiiubx |}Liifoufl#£j i/oin, op 
iinjifiu^u li[wm[ £wiji % giu t bn.nLuib £ ^mj fli^ (1641) ^ntm^miipr 
$ui^uip/f uipb-Juibu/u /jn^J/ili 2*u«n Join /(iiiu bplpnL p-iuniu~ 
l£uiii£ uh*ubiul{hbp f npnugftg Jtfhfi rpLiuif ufctZ/i t/puij a-pnumh £v 

P»iL frtfVK jjicuisuil] t uiju opuiqu fcqfiui iJuirquiUjbsJiG: 

$iu£lu p[i 1//11 ii, C 9 fiLuliu-iupb.b[biu% IpnnJnLJ fiirffLfiLif fc1* 
JfiuMptuVubpfi fugbppi np ufijlfcu^u ufhtuuhiubng b% nutpluih L> 
Wjj-J IrfiuuiLbp upm-p-biub J£o &1i: Jd»4" "'i" b'9^pb L. 0t mm— 
imp ft /[ififif.n^iu pnLuuih b% bwn-bpx 

llut'UD^g CfiuafiL. duiuU L> ^/'W J^^IL tibn.WLnpni.Qhb uAt 
i/puif l{u*l 'H* ^njiPbki 4? a, P nL kbP *f wuinLn *i n p utf&J nL[uuiui- 
uibnh t? jfiinpCffiL uijii C t iu < ua.ujJui < u k f>[i) np uiju JiumnuLp /jni_n_ 
nLUfiy JwgnLp £* J'uutgbi II, jd-nLpf>bp[i iuUiminL.Vubpp %bpu £h*U 
Juib L x Cju JuiuMLn-tt J4"9 ^f 1 b* iU i.b l /f llJ i ^p nLLU ^ k* «^[lir[lUl 
UlUJUlc|uiurnqJ)G»: ^n-uio wtuu£ t( ^/» n.bpbnJiuu //mj ^fc- 
mLbui^ mniupuhuin.pnil. «Uju t filuGq(jUS ^ubq. IJUlsJlG^ Ul* 

qui^bgtf- pi[. fl*liP*»t 

^Uisfl ptljUlGg ijlllGf* — ^itfrfiLfiu/ t %ftLfJiumtuU n.jiLnJiif 

iffWp[ft. t |i uOm q.buifi uiO i£fi#jrJfiLif: Qui 1//1 C^uiuuspuilif 4? n £Pbk 

i/ni^ip t" t uj^J-J lifcuuiLbpx *[ nL p9p l{iuh JjuupuiVubp^i {ugbp Lu 
y.bpbqJiu'UujinnLUi Digitized by Google MUHUih *M1MW» 141 
Digitized by Google 142 WWWMKI*V ^UlGAwl]}) pbri}- %ui%lulJ k ^uiJmbnLh guinutgfi C,fiL~ 

ufMUUiifi'u linnJnLJf Cyiun/d- iiiii^utJi i/pufj* pusqJiuB 7 ^ upuuibpuiaJ— 
ibpft ujuupupl;^ ijjunjuuiiatg jfcin, 1870 P r nLJi% C tL hJ^unL[ L h t u ^mli— 
tLm.bg fL.rn.uuig l t , uin.uiL\u3pnLfd m but < u l\u3pamnpnL.p btuJ pt Qjcfif tujw 
uibnnL.J 2t l<unLUJ b £• ^- 2l ,<ULnLl ^ ^ Q ul ^ ul f Uf ^ 2t <unL P^t l - u ^P f 
LuLfiua.^% aiubuipi inbbn L. iuifiii Qbuibnbini[ tlbpfaiulpuu u#i-fc- 
pm.J[ig uirLUiO ^uiliniuiS- upuuil{b pp, ujfi_uiO fcii^g pbpni.J fc«J-g- 
^nc %liiupuMtLpnLp-[iLbitf up uipb[ t 1835 P~n:^i>* <a%ui < ulujlifr 
pbprLp f uiJb%iup < Uquipiutlip ^puiutniu^UnLJ , nLufc ijhg u^inuipiij^ 
/i_ pnJuanS t ^Z 1 omvL.uilinL.ufi ifbpuuijig uiLb[fi uiujpujbriLp-liLut 
}^2 i nujpujlihbp < U nL. bhnL.Jpbpp ompni^ bu hiuhlpiL.iuhy> *"*): pbpn.jr 

i/£$ nm^LnnS fcp biLuiih umu*i uimp , nn bpbo niupujwujj < ubp[ig, 

fihuiniuliuiui uh^builiuhpltq—lzp putnbuigujb **)t 

^UHlufbluQlJ ljUllf 4>lUa[)Unu-pbri}. — §bq^ujLnpnLLub t ^m»— 
Jluuulu ll}^nb C t fcLufiuuJi L h < u l[nnJnL,J puipipuignn J ft d-uipt-nuw 
[bpui'u n.uin.Lup-li'u: Qju (&ft-/> Jfitufij Lupb-JuibuAi ^"H^^g Jjtui- 
qwSr t ^uiWuif ^jspu/h Cfbutf [iuli J(} LU bpbo linndfrg *uum uj— 
iL.uj t ul < UujgLub t Zl uujum[ili nujiL.[iL[bpt |P/i ^uiuiit, Join 3,5 Jbutp; 
luifitnLffrbuAi unupfiuuM pnmpnLJ £~ ibiL.uj'u aui/Lin^^, 12 1112— 
uiLupujlibbpnil L. Jfc fLnJunil uifi(i_/f£&iii < Zi //fujityiij: f^p 1 }/' bp\{ui~ 
pnLpfiLUp fip [t^t ^ om HO Jbwpi jiuli liufiinLJd-fiLup 85* 
/f.6n_ tu lijtuuiLbp JuulJ b% bplpiL 4} n £Vbk. JuiuinLnJuhp, jiuli ityiLir 
2l} < hULp~fiL < h < ubp\f C t bmpbp < U b*u Jfeuifu < ul{Luuib^x ^fiLufEULUf^ 
upupuuih'b Iffog Jftiiif bp^pL. umnpbplipbui^ fd~Luniul\LUiu ub'ubujl^bp r 
upnUo JftJbuj'ug C^bw C f utnnpn.uiligLnL,J b% Jft ipi-1ffii/: \}pLU < ugfiif 
um-UiSji'up kl* on *l t mt t /JflLiuSr t C^nqftilf /iti/f i//ilu Jwup, fti* 

. *) GTaTHcra^ecKoe onHcame 3aKa»Ka8CKaro Kpaa coct. Esei^KiML 
C.-IIeTep6yprB 1835, 

**) Meuec-i,. „KaBKa3 , L a 18G4 r. As 35. Digitized by Google w%^%ty»«fr 143 u&u k- uutipqi ^kr n u% ■'^Hkflt lb k pv^k k uutn r^ tg n i x 

Uonul 4^, fit mjff gfi^ig ^fii^i^ £ Jowiul l iuf\iij t U£iui uuiQljg 

IfuiifanLs pkrij.— Qui* *>]# 4wp u i&' lf ^r *)t ^u p%y? 

CJiiftb[ fc- lT"ii/«-nLin felfiui'hPi np JfcbJhnfi cfiui/uiiitfj/[ 'hqpuu- 
uputnpx \\fcptul{nu %uAiSutlibg^% **) fliupbj>iuj {*&("£» /*i*4 l^tiff?*- 

frpi^rfc. t[bpuui CfhuriL, q^Pffn tupb.b^ f ^u»J\gnp fc. ^^fenfiJjvtf// ¥*" 
wkpji Jftip[vumAiJkii < U ^*inftuf' ptupapuHjnr[ rf^ ttf^ffiiiifijiiii^fimi ^« 
H_ufii nf|ifi|#nLiii(fmn fur^if0-^fet ftfr[?f£ m.foj[f fd-phui& lyuflttfrp 

**) 0|uiin./. (ii^ fcp. 103-105* 
***) ^Tf-' "i"**" 1 '/ 1 ! &(»• 18* Digitized by Google 144 cawwrmffrhM, iunfiLufig uiiupfcuui L. ujpb.b[buj < U lijinJn^J lipliuujutujpfiuuif uji/« 
pwu/unnLiub i/^i oaili^i in 2uiuj put 1(11 bpnif^t pbpqfi i/£0 /{iiij i//j /(it— 
%umHl pini.fi y uiubpfi uiL.bpuMlfubp, Op£ fnujug.ujpnL.wib uiLUiniuuft 
JuwgnpfLubp II. pujpiu^pbpi fibptip ui^J-J upuuiujb £ JujgujiL«- 
%bpnu[% fibpgji ifiui^t njjuifi <//""/ tijfc^ £ 1/^1 i gujpuj2k <u k" 3 ^ 
JfiLfiOt niij^ IpjjJujpp LUjd-iI pul(ujb £- lL uibgp ifitupnbp in-iubt 

lT[(|6ujpbrq ^«ni/ 0*iud6uipbri|. — UWalJ t ^PJ^"^- 

n-jiuin qjiLnfi Joui y Jji upuibuj^p uuipfi g.ujn.uj[d-[iut |)iii upuwl[uj- 
iiriLi/ 4"/ 1 Jl7«mn«fiiiifii«J "/"J^ Mfc L p[*k.fc puiquiLnpli'bi nip L. fcugp 
p t Uinlf L LnLd (-fit ^bpntuuLupfi Jfeuifn ujpb.Juibuju l\nnJp uiujumib ij 
ujJnLp uiuipuuini[y np ndijj bpbo u^ffiufffiif/f, /»«4 i/^it-ti bpbo 
l[nndbpp uiutujn^ujj-nui t tuuJbpcibuiuih hut fli^/i Jjiuitu Jji 
finLnJu Lupb-Juibuju Ipnn J jig x fibpqjj ulUJi uluL. Jji Oil uipbpn 9 uu- 
njuju&jiu upupuujnili |)ui mbgujgjiubpjig i\n^LnL.J £ *liUirhG-l|!I]lUlt 
fib Pit ^/"-ii£uuf^i1i J muni. J iiijcfi/ 1//1 pujpiuli $ni.p ij ^nunuS, 
jwl[ wpu-JuibuM*u l[nnJnt-J ulpujuib[ji bu [ubgbnl;u junnni[ujliubp f 
nnnugnij bppbJu jm.fi £ pbpnuub pbpnu: 

I^UllUl-pniniG. — flbpq.ujjjujqujgu g-UTLtnLJ t; QiulpuJ g.buiujliji 
^ui^f l[nnJat.J pujplpujgnn jjjpuju i[pujji f\*-u[i 2p9 UJU 4 UJ pt uu l^ n P 
llfcuujLbp ^: l|u#lf bpbo blfinbgnLi pujnJuijd-jiL uiubpji m. juuj- 
^unLpubpji lULbpiulfiibpi \\un U. Jji puq.ujpluili nbpbnJujuujmnLui 

*8 uiruifiuiGj uubruil] ljuiif piuLjni-qiujui k 2uufiuir-rpu- 

1U)« — U»i-iuO^ 1i« uibnuiLnpnuub £• JPfLiuc fbpuju wpUJutbuiuj jiul[ 
hplfpnprip* uipbJiihu/u nuu$jiu % JjiJbujugjig Join bojjh ijbpuui ^Wui« 
i-npnLpbuiJpi (^fi_uf9iinf.i/ Juni.J k; Jji tftngpjil[ blibqbgnL LUL.hpuj\{i 
fiuli bplipnpijjiLj* n^jfyit {^/u bplpnt. uibgu tj Siiu 0.01 /fy/j» fci fc- 
jvfa/ ^/iL^uifiuu^ dnnnilpq t ubpji < u fcpp iutipuuwujpuj$i % p fliujJbwg 
£Uip&uitiJw'u Jfc$ng[i < ui 

i^tfim^i ui9 uitfi^i pw piping tub ubwui&U. Ll ujuJuiui^bifc (fujjn^ 
^.Uiaui^/iiff Hfi JfiJjiutfu J[i ^nLujpiuUgusnb^li frUMuuiupitpC, nity 
tupb.b^buj'u linqJpgt ^iupr.[i O-iuqiup-p Jfi ifm^pfili CjUipPntp-fcLU 
£- ubpliuj^uigunLJ II. 2p9 aiu l UJLnnLUJ ^ t t"jh[ npupuapn^i ^uspi-ft Digitized by Google WUNUih *CMlfb 145 <upbJiibiu\> umnpninnLJi *fc n Jtpfck C t u3pjB'nLp-biu'u t/£>u*{ rj-bn^ Llu 
iftifiLi/ b*U Jfi lifcuuiLbn blibnbgji L. ijJinbnJui'hiuuinLUi 

^luJiulHiLh Jfc pbprj. &_u l(9Ul ^^L^tjiup f/r<-jg{r UMpL.b^buM% 
tinqJni.Jf np puiLiu^urff C^fii [fob [nip 2 Uim £\}£ ^btngbp 4* /^*n- 
quib i 

Mbn_usuii|ujGf pbrq< — U/wjt"^ *"/^t" wLbpnLtub t» "p 

^qd-nnnp £ ^muinujuimu^u tuub[ f fjH; pbpq £ bq^tubf npni^btnb. 
nJiubp £-i IpLupbnLiS fcli f?t «/"^J> t" bniubt liffrffLfiLif t" (JwJ- 

vHulifiij ipngp pi I ibpfdn ftninp 2t <linL P'b L< ^ <b ^Ft9 Jpdfiuijii 
duutpuufp JfiDUi t UJt Jmubp'b hi J'biuqtnb: 

I^UllUl* — f\ulnu t Uuiupmn[in tt(~u/£i i/fefifc-t ifoin i/^i JqpU Cgb- 
iLutLnpnLpbiuJp infij nbimul][i iuifu wiji[i < b tLinbuiLiS £• ^Z 1 IP^*" 
^cT-fc* ^ciirLiu^fiLii^i , £ipu ^uiiupiuliiibpml ^"^ptk Wl fp n 9* "ft 
^lu^iii^uiii uiijrn_ijn lub^uipn t;i ^buiiu^/i IfnqJnLj ^mj t l{ptfiau— 
<ifiii{?£jfiti^i d'huMtjnpnfhbpx i 
Digitized by Google 146 typHTOfHm*' y f^llIMn UTHM»libP /{fi^ </"<-(/* 4^1 lyufiuiiuwunpi [Ufjft k "^^ ^l^g^^t iqinLif 
h% Wt^ftk <//< ^bpum bpl{ui[mL[<fbuiJp, npn%g ip/ffH. //fl/f/fyi ujplJ- 
((nLiii&r liiuquitfjjujfiljii piupinji it. uounL biun.bpp J/i uJfLilfii^^ $6- 
qbgl[ni p-[tL% b% utuM^ftu if.wqnLp-[i < Ut ^pbptk 4Mn|pniiw.if pMipi- 
pui'bnLil t ^.n^iff^uili ^u^ufip"/ uppujuiu^ 4*upi//ip £Wgb9 2b~ 
%wh klihqhyfr'u, npjt J[i k n 1^C fUiVni J t u[biniut{jLu < U l<p/ppj~ 
ufafiiiff bply$bn. tmLWg[ii b u k ^b LU k n 1^ nL ^ ^b tbltybk* bpli~ 
jmp^uili/f ifim/ii, ib n &pbk t HWp 9i 'bl a 'l> n P ^tf^wjfygp /uim^ui^pfc^ 
4" i^uiuuinpjji fLhiul\nLpbwb C^iuJuipx t}/jfcn£g#n_ ujilujO wiupiub- 
Lni-J 4" "ty puiLtuliiu% piiffuip«£ui/( ^puiupijpfij/{t 'hnfiiufiu Ipvutpu- 
Jiufufi buin.bpn4 auipij.iupnLiubi S'bbnn Jfi f hpt^m. li. Jft%^U uuh— 
ilumJ biL.tiuplpiM%fi tii f jtpb'bg um.ui$n nL*bh c Uiumi[ nWtupAuufy pu#— 
l(fcp Zi_ tfangpfcli puiijOufpwifngij&pt 

%iunni.[d-ni.J l{U^l puinii^uiii piiLnJ a-hnbafi^ CjiniWLum Juum— 
%nLp-*ubp f iupC t buuiui < bng'hbp) ij bpJuAiuiliiuh L. n-nmiug qfc'linLn- 
pm/{iii1i ^/iLp^jt/i, i/^i C, jiLp 111*11 ngt Cfiuuuipuiliwg tupf/ 1 * uinum Ll. 
C t bn.uj[j.ptnmnLb L. lu^fi. p% iul\ /ijrfi&pp f pnLnt^ 249 uwlU % 735 

•"P* 722 /i^.ui/(iiiiit /»t//iuio^ii/ 1457 £i n ib* | // ,| -p |f| Wp^p^3/ , ^p— 
Jiuuuitj\i < ubp 61#, /i_ 50 «f»n*-f» f 116 uip, 44 /»^* /n//iuiii/ili lf)0 

Sn<f{i Cfiu^bpf Ipub 'hiuL. bplpni. wnifb n.ni.u%bp L. bpl[nL tfifii.fr 
p-nLpob pi * 

^uijfrpii nLbfc'u i//i 2 Ui p</''ul(£ifij funpiub dp //.ui^fi^li f/££> 
ficp p^L. fcpuiLnLUD ^ntSt^Ai ujujifiiifpiifff JuitnnLgu*%b[nL f pu«{f/ 
tl§upnq^ i1i J-iuJiUUiugnLp-[iLU Ll ijtiiiiiuoiiii &/iiiiufyuji/?iiipfH_^-{n_W 
%bp liminujpb^t 

%bpJiuUuigft%bpn tf-ifuiULnntuutl^u upununnnL.J b*U tp/^piu- 
tj-npbnLp-buiJp, lu^f^bapuhnLp-butiSp^ tf-ftib^nphnLp-butdp /i_ ^iu- Digitized by Google viwm fkww w P^9pt uiwtnniuuwnLpbusJa, C,ujib pp % aiuguituuuifcu uin.L.wpnt[ L. 
wp^buuihbpm^x 

|}ju ifjuqitLfd-nLJ t U2 ut ^ iiULn P t $ n pkp tf-tpdwhuigfih^ up 
t/^/ioiiuim^p fy f fM.1t/i piuLiii/[iii& p-nLnift tu^tf f/btpf wpwbp f pit— 
nuipiuuli uinouiiuinhnlAibfi y iffiupnLitunui% f nfthni. Ll iLUinbQnfr 
n.npbujpuAt\ibp II. wy^Ux 

Jftiu iLiunnLp-nLJ 25 wujpnLg [i i[bp i/Iiuli/ 4" ^f 1 ^«t^'/- 
Qonj> f qpnuub nbpJui%ujgji%bpp uAibpnLiii 

CGGt[(£t(IJ» — *fcin1n.nnJ 4" t*""f*gcp i^bd, ^ "/fy"" 11 ^t 1 ^ 
CjfiLujiUf Jfc pbiuuplwli i^u^m/i i/puij: fltijf'Jt l{uAinbiuLnp tfin- 
nnqbbpn piupip &uifi_ip/ii^ t I^R^fjtk m< ^^pp pUntunJiiutj puul[bpnil 
isjpiuibq^ t"-/ R-fct-lfo f±uiLUMl(ui < U j^LUL tnbuo fci inuiWi^t %uinn^p^ji 
Join bnb.nL J b% Jfc 2 lu P4r k nL Pt iU ^ t< ^^P^ n [ in< bj> ubn. L.u ujb- 
nnmih fl/hi (}jti niumiLp-p Jfiuj < UnujJuji < i$ < bJui < U [fobim^ \}[b%l;*ii- 
nnpfyfoi UMtL.u/bl^ j^uitnm/^/nL puili £/n.fyi« hi pi Jfcujfii Ipu- 
P^ib t" wub^, np ii iu uijbouih iiuiLju^iutL^iSujir £ f npguAt |j(fe— 
t b^ < biinp^p i npn^bmL. l^b t UiLpn < bjig ujLbih Cfbn.nL £* Q-in^LnuJi 

^uuj^^ibpp 116 hiiilIi to, 231 "if* 201 /»£♦ /ttZ/imii/iV 492 

^fff/i, fip/ij 97 """-Sip, 201 "*/*• 236 f^« aJbpJiuUujn\i to, 16 
4/i/n_l#p, 23 "'p* 20 /"£♦ C^UBjbp* 1 UMLUpi 3 ^p* 4 /"|« ft-nLUf 
\ tnntSipy 2 "'p- 1 /"£♦ l // ,lll 9/ , k 1 unnLbp 2 u*p* M/mpti/i^* \. 1 1 ! *' - 1 ."; ' ' *i Digitized by Google 148 BrtWNHHtM^Mp llH.fc.mFlMli.-.t.HM'M 

*\*ui% iutlift aaiLtun_/iLj 1(111% tinLJii uipnp%bp[i L,binb-buii if-fri-— 
*]bpp ♦ 

1) U{iiit/tiu^//ui, 2) V'l/o-lnupfynjt't (UfP ""/»") 3) V"/ "* 

^, ^uiuutpiulinLp-iiCb L nLufi 339 ^«^t 1220 mp. 1226 /»?• 
^i «//,in«/iV 2446 W/" 

]]pm%g\ig \J[uii[bui < blnu tf-fci-np aui%Lni.J £* %buiiupl;l[[i u^npfh- 
JiuiLjiuUo^g 3 '/fywif? «jt"uj/» ^/ ,,l, / ,ll » %ui%iuil([ig i/oi/i 70 i[bpum 
*l(~uv{i uipb-JtiLinoj Jfi tiuijuiuiiluiwli 'Ip^li Wn^^k^k 111 obtniul([i 
*uifibp^%j np ulrfinp% £ uinJhm.J \p i [Pl~i} ]U h. fin-fcg l*- p"****]*- 
4-IilJ &tu lifin-£ui i [i i/£0t \^Liu%nnL[3^biii% wubim[ C^nLJn mil ^m- 
fuifLbuili 4" ^fy k. fypfy t" U^iwpfiii^iii^""^ iii1ifii_fyi: fbnLpjtbpii 
upui% //n£ni_J fci t}1i/(/j£iu-piiiijiup: J837 — 38 ffrnt-bptfu jfruint— 
P~bS 40 uinLh C^tujbp iLtiinp-bi b% uipiinbrij uiulpLUj^h p-nt^pobp^g 
4iu3um[ili < ubrj^nLb^ni[ 1844 £7"« ilbpuinuip&b^ £r^# tp^9 lt L 1P t 
\$pui%g 2/ l ^ ,Ui ^ bl(bnbgli% ui^d-J £( 4"*J f/"-^/' ^/it-«#/i«#uij/ifi '(*"£- 
t/fiLtfs H(unlbui%l[ui% f fo^m^u L. JfiLu pnmp nnLfiiuipnp%bpft */il- 
*lbpp y ,il%[i% l±wl%n%uiLnp t bpl[iup L. [tiijli t[innng%bpi ftfitii/ftij- 
nui%%bp[i 11111.111$ 1(111% iijiuipml^q%bpy upnniumnL buiiLbnnif f npn%o 
4j.fi l^[i% puiLiiil{iii% q.bqbg[tli wbug b% mui^ui 

^^LijfHLi/ /juij u(bmtiil(iii% bpliquiubiii% mnm^ug tiuipng } ^/»J- 
lifitmi 1888 /^nL/ifi! 

l]i/uio_1ifcnn uipiwhn b% J%nnl iLuiLuia.[iu £nppnpn. nuui^i/fiu- 
"iiuiljiiiili ptuJ-%jt nuwfiliiii%p 1 C t iu2iniupuip nuiwuiLnpp L. ^b%ftytt 

$%iut l fri%bpi, 211 «nni.i tli f 774 "if- 763 tf. frJfrwufi 1537 

'bDllo-^lUrtjOjhG ^uiWnnf 4" H[iuilbuM € uliunlig Join 3 ^bputn 
nk^t u*pb.bip. i,%nnSp CyUi^uip%uili t" ^*Z^/ bfV^frjfJ* tu1ifii_1iiii^ f Digitized by Google <NMMI> <MlMlft* Ui> tnmAi feii t 236 *"/». 238 H- /11//111111/1V 474 W/,t 

Itnijo-UujUluljOjhQ H.tn'iiLnLJ t U(iiit/fciii^^tii///g 5 — 6 i[bpuin- 
at"// 1 tunb-biujCitunuML. C/UnL.9n 'hnfiuifcu C^uiftufibiuli 4* bnwiir 
lu1inf.u ui%nLiuJp.i fi l builili£ < bbp£ 31 uiulU fell, 108 nip* 114 /"£» 
/i J/imu/iV 222 W/" 

*lini|o-Srojjgl]otG ^HWJ t ^ot/o-^ui^fc^^/i i/om, 2 i/ty*"** 

f-4*uf/i LupL.biiui t ^Lu\iux ^hiul^i^ubpp 3'> inni.1# ill* 102 "*p» 

in ^. *, j/,u.u/,i. 213 ;«#» 

p-[iLh nLbbqnn piu^i l^iuy. 
Digitized by Google 150 CRtoWnN^f't tfinu nuii vim •uma.bf 

*bm|o-UuirillSni]l]lll ll^qp pif^faiLif t %ii?U&inl{liy Join 96 
i[bnuui ff^uifi uiplL'ifnLuiDt 'Jju/ l[n<Lnnf I; c uuiL. tybuifhinL, ftjiun- 
i/fiLi/n fd~bnb.u 2 nL i 1 $H Q-ui'uni-uib IfiunVfcVbnli iii iii oil* tunJnVJf: fy/"-— 
ij/i i/oi/i 1//1 */»«£/ '/»'( blibnbgnL uiibjiuili 1[uj^D}\^ Clhh&) ffrnt-iu- 
IfU3%fi If [mi fiiuj£ujj>ujnbpni[* if.n.ut'u /j^ij DurnbMuj J[i*u]i ifpuii J[t 
Jujuil t; Diu'hn.ujlinnuh , Jibn-ji^ Jfc ifwLbQ un/umbt plmjlififibnn 
«'(» 1844 p~nL[i < U \\uifi wtnni^i < uuiC 1 w < uii : [iy u.uiqP'Ujb fci ^t[ l/i- 
#i_fiL if.uiLum.iiLJ , /i£. Qppb[biu < b[i l(iii in nub g[i, 1850 P'ntjAi i/t- 
jiuiplfui//^ fcii utuitnhnx {^bq.uiJl^'un 177 *nni.fi fc1i t 591 «"[>• 

508 />?. MHW A 1099 ;n^/i. #i ( i/i 9 % 875 mp. 331 /^. •/"- 

^iul[u/b b% f 92 wp# 72 /"*♦ inicppninli^^t 1*24 ^f* 125 /"£♦ 

u lpt1 nL<ul 

^iDljO-blluiGnilbu]* tj.uiLUWL[iu uipb.Juibiu'h l[nqJ[i i[bii}[i < u 
q[nq% £-, ^ui^iuilifiu 103 t[bnuui Cjbn.nn Qpiu uuiCjUuiuulJ t Qifc- 
J[iiii[Uiq[i Jom huiUlulJ (~ ///» blibnbgnL tuiJffiuj/f, nn IjnmJ £ U"//'- 
tnutli ^k^1^9b ui'unLun, unw $jj < unLund £i uiiii afiLnn ^uiui wfutLUiJ 
ifniLULJ t" Vk1"^l 1 ll' UiU [H^uj^il 'bty'lp'iff 1 ) 1 ft 1 "*-" UifliuWiuLfin- 
^bpp i^bpuifLhuMlinLbt b*u w^uuihn 1853 /?*• Q-uimil JuiuuiJp, Jm- 
JujjunL a.utLum.fi ^lfiui'u^ qUin^a, J mum J p. £# §ujJtini[[i L. IJiupui— 
utm^i < hujC t uj < UiL < ubn[igi f^un.uiJfc'un 145 tf»ni_1# fc1i f 544 "*p» 

406 /»£• /n//iui«/iii 950 ^/i f np[ijf 399 "*p» 321 /»£♦ Juj[iu- 

ij[ui1i 9 88 *"[!• 34 /»£• piiipm/iiiui , 105 "*[»• 49 /"£♦ unLppnin- 

nU)LUUig-<l)UirJ]U (B"p/i«i/»). — T»i#i1ii-nnJ t 4° l / l, 3 ^tup/iu/i 
Join, lnu/iiZf/i^i C^w^ng <t)ujp{iff/i wbqtiLJ, hlu 1\ui^ J ft uiLbnuili bl{b- 
*]bgfi L. C t ui € uuuuiujnm < ut Qnnu l^nnJfig uiuiwuib t /fcn-^itpni^, npn < u L g 
iruibl[nLUjb tiu C,ujuujnuili L. unnnuiuinL buiu.bnnu[i \^Jpnq$ ifct-qp 
auinjiuigutb £r bn^nL nnLnn'bp-ujg, bnliuin ifennng^bpfigi wubnj* 
4J[iJbu/hg\ig ufhSuMUWLuib b% L. nLbfjlu nhnuipluili auil[bn f nnn'ug Digitized by Google VCftSWib *Kltftfr 151 */£-£ (fMili Op^fiplifcpJ ^/ilij^i hlIj/i JfcJfciufh fcp/piL uiqp[iL pi %[tL- 
jt/i i/oi/i, ifm.iuh ^uiii^/iii ijinWriLt/ t *|jiu^tin#iiijl[ m'hnLh ^ui^ng 
jh fuwuiwbnlt'b : 

p1fujf//it1f&pp n.nni mnuj < biLmuip x JiuiuilpuVbbp fci t nil uiun- 
Z^fc/ t1i uiiuwhn §uiJpml[i 'Ziuj^u/iiij/ij, Jftiua.J-uiJui'hiuli J^Utuinil 
^iiiuju S t .w < babnnLpli niULUJO-jj pmijiiip^iuj L. utupu &fcppuiifci[i 
^.ufcaimi^r ^mpmpm^tii/u ^LqbprtLlSt 'p/tyfipp 141 tfimAi Mi, 331 IM p» 

4J16 fc, /i f//iinii[<v 647 ;*#»* ^'ft^i-ifikiif^iiAMtj t P ir%£- 

^llHUpbufyfi'bj npfig 1888 ffrn^fo uUpgnLhfi niii € hZwpiu c l}\ijg ifin*- 

*lbp*Jin {,bn.riL '/frtljfi ^idptui.. Jji tftngpfjli C+tiiflfihtiCffrbufb t/[M#j: 
<Jj/h£rtJj/i itflpni. l±ntpSnLtf ui\ilihnuh b*\i &wn.hpi ^[iLqp ^ftffoif.'4tfSr 
k 1&70 'p^LftSt L. it i ifp i^uilruftifip puii inlli^i £iity/i %puAifig f 
jip JbfjiS ltlfc*fu*l k ipuinulluAtut^Uiifi [Ml phiii^iii^iuijfhbp ndHb- 
liuj^ti^' lull wp in'tinr) «£- tj.uspiuiiri 4 fJi/it.j|/A ///ij tufa/itum. £^iu/: 
Jtfmi^fotyp 28 «nt& 'A^t 70 <*p- 61 /ty- /iifyimi/iV >J3i i>- 

ij/i, w^/ig 3 i«p* 1 '/»4* <|l^ " | p oo p^ i||| ^/ , '^ 34 "'p* 33 7'?* 

jJtu^uilimVuhp, 15 *Wp» 19 £*£• puipw [tilth) 6 *tfp« 2 /"£• unup*~ 
£>nui%[tliy 10 "ty. 5» /»£• %#/tyni.W/tyit Digitized by Google 152 cawwnwa+Ki, nnnrjbPh ■umibr ffrnLnofcfi/i q.liLijbp'u Jbb JuwuiJp tLinbuitil fci nif^ffiuif/iif^ 
fpwppfr bu tupipuLiu'Uq JiuiwlJi X^piuftu ufn_ui0^i1i fiuffi{i^iif1fiif<- „ 
Intuit 2#i£ui1#iii-i/ f np pnJhni.J £- f*tfif-iiffi-/i ^lLu/ium^ili , tiuijuiiu thfi* 
t/ufun, Ipub 61 lt Lr L* B n L n P frpguip^wk lt Lr l^PE 1X7 t^f t pn— 

{fipii t[ /yinn/ fc1i q.pbjp-1^ JfcL.'iwfii piiuiLnpnLp-ftLbn^ uuwwjilf 

llbnuimn f m'hbpp C,uiuiupujli L. Jbb JuiuuiJp qbinUmi^np^ tfcnnng- 
iibpn bnLiL. fit. iffn.fi. li. libqmninnLp-jtLb'hbpnil £t ^uiJuspbui n£ 
Jjt tKhuwL.J upMinduilpuuli l±uiJ £utpunupuiutbimuliui% mbuuilifcuifitj 

< U2 tu<liLULn [' Jfc nplL&Z 2^-B. tk^l* M 01 ^ 1 * fc ^^f^tt nLftiuuuinb- 
nh%bpi Jal[fip- < hbpf uuiliwfii upuiitj* anun fffio'Ziui^tu'z/ ffibuifj^r— 

inftg 4} n £V b 2 U,UV ^ %2 Ui ^ iW kP L P'b L<li nL<u [ lf ^ h- n^JuiC f Jbtf.iutiiu%l^ 
^luJwp pji[npni^i% L,bwiu gp gpiulliuh £b*Ut j^Jb'huipiunJuiJuipn. qfiLnp 
Itplipnpi]. |u^^f/i1fiifi tt "f 730 uifw.fi p\uul\fci nLbfrt pnpnp^ tj 
ffciuiibpx ^n^bii^u puiqJuiJiuptf. b% Hjrpfc'ii C/ 1 "/// 1 ^ 1 (474 *n#Y 
l^pfiiifp (1376 «*»•)» \uipuiq.uiniJi ^\iuq.tupp (372 «"•) 'bbpftfo 

V*b u uti'' lt (349 "»•)? ^topmfipij u^Jfcu?^/ilf (335 *«♦)» n«-p ifp«— 

(fifiLii 4" nuw\ilpLulm>l{iuli bppnpq. ^pOuity? numplpLubn^ ^unjbuipp 

(329 «".)» « , "r L «? (282 «.)♦ *lncK u, ifr^ (277 ".)* 
^Lfup^li (252 «.)• ***frt* (222 ■».)♦ ^-ie md llf % (214 «"•) 
Digitized by Google 4—- Digitized by Google b. I III U 8 b 111. WWWW* WM i*. 4 & § » a* . Upuiuiuiiqtud 
IU« ui 4 put If mil f uil i| |i u fi g -,0- ^fr o- Su^uipuii t| # |pui|im/i/iriijiiiii^^/i | THnorpa(J)iA K. Mapthpociahiu 

OpCejiiaHOBCKafl y;u, a. J\4 1—2* 

1901. Digitized by Google /i,03B0JieH0 ijeH3ypoK). Th$jhci, 28-io Hoa6pfl 1900 roja. Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google <Mtt.2U.Mh SUMlfr 
"mint c iiixii iMumtntrmmt* a.rtf ->-*-•- ua woimnwwb *) 
uiikIuj^i iLLULLun.nL.ii puutlp-ni-ii [fii ffffiitifLnptifug^i/ ^tu ifep, 
j&fiLp^fep, anLU fjjfififlfn.tift.f?plffep ii_ LLbpJujuujqfiubp* twihbpn 
L. p-nL.pobpp puftlibbp feu, fiti^ ant-U-ufntAjlinjjji_npZifepli ni, 
f} kpduiULunfiu bpp il tii ift lutiutuu bp > 
f&ni.p.gbp bu CttitJujpi.nL.il uluIl. p-uitJHunjulpuu QjfLfit.rflffepp, npnuj> 
jtpuiug frniJ/ii} (^Lf^fiflff|^ifilf^ifj) q.uin]P*ut}S bu (iifrftifpf?i.rf L fcpu/bg 
tinjnufu t;^ piiffjiifuipfiLrf fclf npu^u U'j ancrf (ijj fiLfi.fii.rf) Ifn^Lulpuuftg 
ffiitf|rfnufjfei Dpufif^ rfiif^rffVf|.fii^iifif fait, 2/1^1 uiijiuii^ili, fuoiffiLil feu H« 
uinpupuinuiljUMu[i pmppLun.n^ rffi tiffuiilf^ilf tupuiuMuutunLP'buiJp. L_ nUtu- 
£nt[ fbu ipubiuipuui.nL. J J^ilu fd-nL.p pbpfiyi Vpiuuj* pMLutp.nL.il bu Grf/ip- 
t^uip, Hj/i, B/ipij^oij, C^tiff}., *huiuimiJ$nLp, 'huirfjfif^/ij S^if.if^ 9 %jjJ/i, 
&tufjjfj-f|.fjjpfiftf/i, *^uipifjpfiL£tif{if L ^ufauffu £fj£)£iij fu C t Luuutputl^nLp-ftL,uub» 
p/i i§t£. 

Bliffj/l QjfLflt.lf1lJ#p{lfJ P"nLp^ fell (lffrffifpf.fILrf UUJU. Dill$^l-*ft/lLpfJ. 
^fifpfJI^fiff^, Oui$/l-*P/ll_p»j. 4fyt_piifff£flJljfJ) If- (*UIIJ.fe|/l*f*/n-pi|. CtLUUlUpLulfflLr 

P~fiL.uubp[i piffjj^itlffepp, npn If ^g P"£L- wnoin fffepugnif upiif^fef feu ftpbug 
j>pn.LulfLuu \Slul\Jluu wLjuuiL.nL.p~liL.up, puijfl Ll uijuuj^u P"£ {feijncfiii f P"^ 
ifpounLJ u, jcM; unL^npnLp-ftL.uubpntl fbu intuppbpL.nL.ii J/ilu pnL^t^bpftgt 

\»Lu^ulifiu pliiu^i£ HfpiLifJlfufepp Luium^u Jnf-ffif-fef feu CfUj^bpfi L. A 
p-HLp^bpfi rf^? ? "Z 1 *»fei»4>frp» mifipifrf ^fei Ufputm.fiLjft 

llnL£infiLpifi^iiilf LnbuLu^utftg uidbuftg ftutpip (1uJfifp1.nf.rf fetf fj. fep- 
rffiflffif^fiflf -LLunfi-Lulpu If If fepp, jfe<nnj fLnf.fi-uffififIffLfiii.nptffepp Y tifupif (tuffepp 
fe- ft </fep^ n ^ P ni^t^bppt AJt^Lul^LuiLpujlfLuu piif<ftfni.rf uiiljuJ fep pfepfeVj> 
fifju <fnijmfni_pi|_I*fepfi pu^tuj^u p.ujgutpiuili % luiuilil^u L. ^ludbJuitnujIiLuu 

p-flliipp, IfJJcfrf UTtiffJlIf felft|> rffl J>UfIf^l U|fiftilrfllffellflf If- LUatLLUtLpUltiLUU 

mbnbliniftfcL.uubpt 

*) $fe'« U*fr. ^iutf«|-tu, 9-/ip^ fc. 

Digitized by VjOOQlC 232 aftWfcrOWNtM. 1- d P IT U *u U 8 l» *u b p. 

%bpJuM < Uuigji < bbpb < ii l|n^fiiii C 9 puiLbpbgb < b ^uiiLiui^iiin^ijii^fcifi 
|}fii/n/ni/^i <fmi/iii^Jiii/( 1817 f*» npi^t*u^ wbnuilijuu d-nqm[ptj!iib- 
fi/ilf ut2JvuimuiiilipnLp-but < U opjj%utli ^/ifyili L. unt[npbg < bb < ii pubk~ 
'ubpft'u bpl(piuiLnpbnLp~huj < u L. n.fi'hbiLnpbnLp'buj'u luiLuianfu &b.bppi 
^UMnJjfruilpuifhbpp b\±iuh i[JiLpmbilpbpahu/b ^ujaujLf?/ini_/(7^?t- < ii/?g, 
lfuiuLnpumfl;u %bqtiLb^nt^ ^uiufo^ou Q. {[uip2UJLUiu t gubpbg t 5"mfiii 
C^iuplibpftgt 

Hjii t^uitifjhtulpuuhnLjjhbiuii puit-UilpMli < UupLDUUibgfi < h uifii <fui- 
Jiuhuil^nnu^ pupnh^t outpnqbi. p&Wfc/ /i_ (tuifrf £i Wn » npnho o.fiL- 
2iul(b[ml %bpJinh^iu^ l^pbiuUnLiSp^ C^ujJnqnLj fcjfii' ubufuiput- 
infeoinbbpfo iftplinLp-fiLh npnhb[ C t uifpb € ufcj>jig qnLpu, l|f7^cijiiof.i/ t 
ftptuptuuifi uuinpnuiubpni.Jt ^uiftt 31 fc. mi^ui 1400 qbpquiumiuh 
ffrkjtpfc k- fyptkb u *n- ul 2 < bnpri : nL[ifrbiuJp i fmL*uunni[ luhgiuh 1^/rLij- 
p/im /l Hjuiiutfulliu L. blpMb t^Jo/j^i ncp 40 °f liutputimb^b 
b < h[d-iupl[nLb(jui < h , [ipp uhnChn. af^uuiLfintitiq^tf Jpqbnj^Vhbp qnpbui* 
bb[ni[ l 2 luul l I pp $bpJ uuiuigujfu b. 1000 ^ fl ^/ 1 JbiLui*ui \\ujui bpp 
ufugufu Qrj.buuiu y m.p kpkt^ k UJ F iU ^' m b^ t b b'hp- iuplim.br) tuhy L,w- 
Juipbui pnpnp'u £^ ^LUiuquigu/hx 

y^l uu ib u b 9 UJLUi Lb <ip nt -p~biuu &iuJiubiul[ ftifiLWifj //iiin_aii/m- 
pnLp-jiLhp otfiinLfd-biuu ^uwiULt q.iuqfd*iul{iu t li t hbpfi < b pui&uAibg 10 
fuJpbpfji U. u»a.iublfji < b puh& < buil{iuimup < hbpml -&iu < biuupLupL l hg , inut- 
{fit/ ^t^J ^i^uuuijntJ jiLpuigiuhiftLp qhpquwuiuAttfu 500 f» *ty 
/i. IjUiiLg qUbfULy 40 tul^iiiii linufili ftLpui^guiii^fjiLp C,nqnLU opilf- 
/(ai^j nunbumji L. bpl[uil{u/u nncpfk uiJfc'u i//i qbpqiuuuiiu < hfi < U 
opuilMjuu upU2iupbqt; t Ufi CftnJvup^ ftLpiu^iub^Lp judpfti t( uipiuJbg 
l t n £pbhi £iu^iuiuuipC t aprLiuliui € h qhquiwnLUi iLbpyutufiu 1818 
p-nLb i[bp^li € ii 1400 qbpqwu muiu quiqp-iulpuVhbpftg l)m//fui(J 
L,iuuiub JjiJjiuifii 455 qbpqmumtuu y JfiL.u'ubpp fl[ujpriqujguj € u lipb[ 
£m ( biuapupC J li q&ni.iupnLp~jiLu < hbpp\ 

0/ u 455 qbpqwuuiiuh\ig Jfc Jwup CfUiuuiuimnLbg f^b%lt m 
umJ t fyiui < UiuL,iuhtLnLi5 y /itilj 194 qhpquiuuiuiup %uAiiwl[[i 
tf.U3tiun.nL J f npfcg 57 qbpquiuuiu/up WVuffiljfbifj. qmqnLp-ntJ \ np Digitized by Google <MVUKL1«> "MLMUb € hl tf t^Pt lu< ^ r lt lu lt p-^^nL^nL II. 12 4 qbp^uMU tnut'up \} [!*%£% qnpffc 
Uju bpl[nu t^iuqnLp- < hbp[i < b mpnubguiL C,ni£ %wqnL.pfi Ui- 


a 

a cj 


3uipJuip 


n \7^ 1 13^^ 


ir/> tb P . 

tyuium. 
ij.fcu* 


uiud-. 


n.bu. 


uuicf.J ntu. 


ULLld-. 


1 
67 

127 


3185 
4498 


1538 


383 
1407 


2090 1 3568 
17S4J 5906 


209o' 47,54, 
922 j 35,81. 
194 


7683 


1538 


1791 


1474 


9475 


612 


2^ < hnLuih [fobijiil uiuuwlj'i uj < bum.nn$ujnujp IfijJuj^ m.%l,p^ niuuiji 
b. phiuli\i£bbp£ Jbb £t"["£ k'fi l{pnLiS '. Jfofh. 1831 Pl lL P ^* 
iLfy t/f^i 360 C«^» if/iifi ?t#i- JW&/ t/ii i7/it//iuij1i 94 ^t* 
(]^ff i^tuifi^fiia.ni^ iLinnfd-uiliiuVuh pp gpni_b[)iu < b nw € Uiuqiu% nfcLqbpi 
pw{g n^ J[» mbn uinuttn ^fin£rn ^ntn^jfcint/ t uw[iuinLbgui < b ilhpw- 
niuflfUui^x \\{U &tuJiuhiuli c bniuho inpnLbgiuL 285 ribuftiDUU 1527 
um&t, < h mbq nfct-qljg ]Q t[bpum C 9 btLUMLnpm.pbuj < ii (/{""{ npu^u 
luJiun-ui'bngi i\Jspfuiiul^u 1873 /cK ilfiuAjf mbnuiifinliibgli'u nLJ^p 
t[bpuw ft"// 1 ^t LU t U} lliuwu3nb[iuuit;u tilth nq$ tun uin mbq b. ii/iL- 
[jpbgfi'b 1500 tupgnLLuiliiu'u qhpuiVbbp k. 6000 P nL Ftt IH^f 
£pp iiufujtii/i 1i#ifi ui'hbp l{iun.niqiu c hbinLX 

^uui\tm[m^ l[um.tm[uipnLl<t [iLhp Jfi'b^L 1851 P fiLtij/ftiifyi 
u?ni_fy t 

UuHWub'* 11.882,, 4 . 7064,3,. 

tyiHVpty* 29,006. 94 . 19345,oo' 

Q^JtV 40889, 58 . 26409, 32 . 

Q\wpwpn tLuin p-ml\u»Vhb pp //•"*//» ^ CfiumnLgbi b%t Digitized by Google n»«Myw*nw*hKi, IP/fif^ii. 1850 fi~nLUjl{uj u%b pp quiqfi ujl^uAiubpli m'ubpp pfyilf 
p-nLpgbpti L. Cfiufipfi puuilpuputVubpfig n£ii£m[ jkb*" «Hii*ppAp— 
LnLiff i/^ififjif mill o L usJuj < Uujli[ig ufhuiuilpuAi liuimLUjhubpb kk u ~ 
u tf , tbSb UJ lb Q-lfuuiLnny quiqwufc fuapC^nnail^u/u fyujqbbifp m1#- 
iujJp jpOni.// kp w l u qJuqnLfi'ubpp L. pnfnp J[i$ng%bpnil qpp- 
q.ni.J £p l{iuunuuiLnp , bLpnupul[Ui < U uiubp 2b <u ^l x Wb^i.^ uiuq.ujJ 
um.uju&\i < u untl^pubp fcjiu t u2 UJ<utu k LnLU * l WL inaLU 2b <unr fi t ^Pb u * 
Jft%ftf.bn- JftLu lb L 1^Pb rfpu'l n i n *R riLjwn p nLp-[i Lb £p niupJi- 
1i#?i_t/: 

C/" 82 uiujp[tubpb p*bp wggnLJ qbpiSuiuutl^uju ui^u &nqn- 
^ntpqp^ np 2 wm tuuquiJ liiupom £- bqb[ l[usiLUJtfujpnLfiLuJU *) 
k. Cftu^hpb or l <isnL P'btu < \i **)t nn ujJb^bwSh^iu tfuip <i ujuipnLfi biuJp 
b tun-tuft [ £- C,ujftp[i L. ujuipufiliubplt uihbpnuSj tupiop 2 <an P^b L 
fiLp linumnLpuiliuiu pujp&pm.fibuiu L. uJ2b iUJUluJ ufinnLp buju x °r UJ ~ 
i-urn-fr wumhuuiufiu ujJbuuaujuiujCfntfnLUjb uiulppli £ iiip^mju*- 
uiilJ. ^uMu&tulibgliubpIt w^fcubpn CybuiqCybm^ < hptu < hg IbnJb bu 
wug'bnLJ L. C t WLiu < hiuliuj < U £, np /juip& JfifngnLJ, uptu'ug bP^9 
wmfiubpntf Jfcutuuiu ^ujuiiul^iut |)/"op ^ml/^ui///? auMLum.fi tit* 
n-ui}b u ^ujpnLump qbptSuiuujg^ fynpbpu t" ^uiJuipLrtLJ L. qbp- 
Juiuiugag uihbpnLi! iil uimfcubpni-J ub. tU2b* ujmilJ< UD < bbpp finLpou 
tiL Ciiufu bu l[iuiniunnLii '• /i. ui^ i hiuful{\iu luqiufufcu qhpJuMum.Cifi- 
*bbpp uijd J linpubuinil ubqJuib fcpbug u*k9£py &iuJiubiul[ bu 
uiugliujgunLj qujqriLfi[i (nnLpfiLi/, 1[ujJ jipbug wujup, uihuAi[iuo- 
\ibp\i um-ujfi € \ s npujiLnLP'[iLup f uj%pujpn^ujliujunLfibuju Cybui 
tffcuiultuj l[uiJuig IfwJutg ubpu (* &&l#ilJ m^u qujqnifi < ubp[t i/t$ 
It. ^fiijpiiija£.i/ upu/iig [uwqiuq i\buAt^h ni_ uihuibuuiliuiu puipfr-* 
puiumfili npttLJd-bLupi 

(}ju aujnfiujl^ujuubpp n£ J[i uin.ujuiji% ujqqbgnLfi [ilU £bu *) 1826 ffrnLfc t^ufuifffiujqif/tii t^Utuun^kipL. t^ujifi£(ijra.n^ /fti«ra.uj^fif{tfii_- 
/dfii_i#£i < Uujiunm uinLbg* 

Ui/i/^*^/»^ 24»534 p. "uu. 8,850 p. 

D/fci/^^n r $/,i/ 51,474 p. uiuo. 21,844 w 

Aktm Apx. Kom. *». VII. 

fcp. 236. Digitized by Google <HlUNllih S41M10> ifuf^uiL %nui%g puiutfinnL^ hiub buuilptuU nt. inb^utinuil^iuU 
Jffiqtfif t: *\>utqjd uil{iuVbbpp i[bpiupbpinLi! iii 'ft"// 1 jLUfclfiibpp 
Jbbr JuiutuJp tun^iuJ iu p ^mif i>fv</* iinuiif o < Unw < Ug (/pus/ ifiuinLif 
61f nnufiu CfUtuiuptuli pm 'uiiLnntiifyiiiu nL<f[ij np wi^ino Ijp nmi 
Cful\i, [unwCjUinfc l[uiJ uimiiL 2 uuua l ui2fuuimuiiiD%bpjt cfufifm- 
iiuj^ <[uin£binL U. l(tuJ npa^u jd 2^ujJ\i — lbZ ujm btl!* T^S "ikwji £ 
«Jbb Ouilfoni^ iuuiifUnuhb^ fcpb%tj qw2Uibp < b ttL wpj-li'bbnn *~): < U 3 b P Jio^ i L n k £niua.njiip % q.uiqjd-uilpuhubp mutpulpuuuiiuU[ig^ A^ii/ui^i^n^i, t)nfr- 
j_uju l li_ \tutpujufi a.ujt.iiJfi.iilrn L a^n.nfcjnSat U'i fifcuifii phfclfbbpb nc 
tj-uinp- mipuVbbpp , iuj£ It. %^L^iumiuu^ i^i^uj/^i li_ uipftJui/iUJU Juiu/i 
puinl^fbbpfi tifiijhiuugfct) piuLiulpuU uiuippbpLm.d bu fiH^ piuncujn.ni/ (i_ 
0^ undnpnLp-[iLAuibpndt S» L t{ L ucnujlj£i i^i&u^n uiLbifi uiliub t; ^ujnujli- 
nu3^pb $ {\wpuMpwnpb), npfi {bui uputnilutlpjjU puiL.uilpuu ubpm uiuqbuiintf 
ipuu^nL.tu\S £ bnb^i 

$)ifilfbbpu p^ii^CfUibpuMti^l^u wL.b[[i jzuiu J^uj^hjuui^ ku ? L uty Jfcr^/i- 
j>wlpub li_ ^na.u.nniu^ujii ij.inubp[t J(;£ ^tutn (Ui^uifu i^tutmu^ni.J Irii 
pinp^pin^muinl^Ubpx 

sUMUiuljlji infill pwp&pnL.p-[itJip ^uiuuni-J £ 1657 li/nJiJttnpfij 
i/in^pn fify ouifcn Biua.nL/i (1668) u_ f^/i^f/itf/i (1658) ^ui^fcrn L o, pinjo. 
piup&p J/ilu t^UMLUIILbbpfigi 

Mnfc.£ L J/ij/ifi zpVumpuwp ^uMubnLi! (; 847 tf/i//iJfcmn/?j 21 iM» 
jjjlJj|/i piuplpni.p-bw'u fy/»"/»7, */" 1 ^[ 1 t^i u^k// 1 P*/»$[/iu/» (840) "- B«"' 
a.ni_ji (844) ^mjfcn/i typ^Jlbpfiij^ p 1 "^ upulpuu* J^ilu a f uit_iiJfi.li{rn L ij, Z 1 "^- 
*u|i^u Rinb^bqnLp[i (852), ^FF^ibit (822) u_ «^^« MnLpfc^p unuuiujfe 
1; uIl^ Ju/itn t]iuqbpni^i 

S^Ju/i Jli_p bplpup til77 !?/»//» Jtinp tn/f. It. 156 [wfiim 4>bP~U bp- 
ipup (59,5 ^«) ^- ^kij (31, B ). tu^gbpp uu-j tiiulpuuip nL.qipuC t ui^btuijt 

Xi*L.b[li mbr^blpiL^-^iMhbp >t^^ Ipupnn muii^ npn^buiL. Juj^n_ui- 

*) O^on^^ fc*f ^binLbuMi ui^/uaiuini-P/iL'b/i^. BKOHOMH^OCKift 6lITb 
H'feM'fclJKHX'L KOJOHHCTORT> Bl» 3aKaBKa3CKOMT, Kpai. HHKH^OpOBa, B*L „Ma- 

Tepiaiaxi Aia Hsyqema 3KOHO.vH?ecKaro C.HTa rocyAapcTBeHHHxi spec- 
TtaHi 3aKaBKa3CBaro spaa. t. L ct, 99—106, Digitized by Google s ra*nwniiM»M. niuhiulnuh C t btniuL]OUini.p[iL, < ii < itbp uijii uibrpngfAjbpfi i£fepuipfepnL,pfeuiJp 
Ipm/uupm-iu^ j\Ai {tin Lin pcffi^tjlifepfi i/n/jiJ/117, peg/ 1 "{. %oinn^iLJ^jn^^ *) ) 
/iif^ upiuLp ^iiftifiLuife fell ^ftdfttu^b djijuuufi {mpfiLp (Ituprf.£pfilig £iu<fini,J- 
iifep^i lipiiiit B^JiiiLnpnLpfctuJp feuuiu^p (i_ {b^uiLuu^p fell, nuipiupiiiijijfi- 
lifep/i ^fein ^ifitlfeJuitfifefniT upufbj* uit.fe|{i upulpuu uj^juuimtuul^p fell, pf£{^ 
uiL.biji cpiu({itfi, iniJufo lipuiliiy liiii|uuj<£fen_linf£ ni^li II n^ ^ lipiuljij pli- 
n nLUiii^ni-P^^iL 11 fifepp : 

ITifiajLnn quipiiuigJuiJp luuUwjytuhJib^fi fell, umnp t*ni_2nL£j ) P"£fe- 
uiL.bih Join fe. bplpup ncnhnt^ Ipuu^nLLU^ P^fi^^ufi {bint Upiu upiiiirf£uin.p 9 
feuip&feJ, liwfij will tt "P £iUiiibi)uiimup.ujp uiui^g ^fidui^i L. {b^uiLupbp- 
Ui i a ct^ J ^'Pb Z^ n P^t t " f t* UM< i M & u, ljbg[i < b *fc n 4±p /»fy ^ n J[ t ^ ^pkVPI* UiU { m 
pnL.uinfi J^iOui^ tljijnijlifcp ntJub^w^nif ^/iL^feijnL. "{f^u tiwi/»ti{ni_iiifc £cj irnu- 
pni-tui Jfefemiin^li dinan ni_p££ ^uitpujyubp uiug/fiiiglife^ Ii_ ifbpiuii.LupJipu* 
afenfef Jii.p ^feifi n-H"/* ^.Uinut^Ui^pP-nLp-jiL.upt *l#njli Jiuij ^uiijui^gni-J 
iluiuiLnn uiii2Luii<J"fii_p-£ii_li £ tn£ipni_J. p"^/ 1 uj^pubpp nn_nqfc|ni_ £fi{i" 
{bpPfc II uijii ufiuc/i&iin_ni| &uiff.uiC$ ^n.^ii_lifep^, nL pfcz IP^P^ "£ ^t 
t^lPb ^"J"/ 1 ^ 1 J^li fyJtfLiJiLjl fe- {uouni_Jt XipfimujULupii.nL.p fiL.u JiLp ifuip- 
nuinmu fitL^tui ubpntl li_ m^Jjynyd- n r npomAih;ni.p feiuJp tj.n^nL.pfiL.u £nt_Ii£ 
ni a£)L.nfepni_i? li_ n* un^u jfiutj j>uiipuj>n t_i?» 

S»piiii^i;t#i c/uAuAjjf Pt L P 2 min ^"^P t, / , °^ inijuiJuipi|.^iiiIi^p 

fitupnyiilpuUni-pbuiiip linjliiijljii juic ^fcfi^ ijpolip, ^Unp^i. uiaj^ui- 
ii_ JuifiuiLuilin. pfcpnLii (i_ pbpui{LUL.Luui {nt^b. npuilpiiuh fep/», piuuulpu* 
< UuiUutb ^npQpfef t /"-P u2inbiul^ni_p^iAjp t phlpuo Ippouiulpiiu ^uit_ui- 
tntuib j>iifep^i ffeli ifenfuiup^iufei puipnyulpuu u^ijpfiLli^Iifepp, Ii_ upu/ujt- 
fi~h Upouiuipuii II fifij pLupnimlpuu ul^ajpntM^L bpfy qnupl^ Juuigujo 
uipwtLfiLp buidp fL^Jni_J fell if-4"// 1 tuupulpubnL.pfiLM* upuurf.fuwnL.ptiLbp J 
Biua.nL.^1 2 fLll, i[ ni -P"/ ,, -^ l ^ i nL lbqfunLpfiL 1 bp t uiiiuin-UMunij fe^nijlifep^i 2nL.ui^- 
ifinuff /ilWi II ui^ q.ui|/iu fell 2t#iuiii{feijiife|ni_ iu^i|. puipn^ui^iiili uili^ni-Jps 
^uinuMjzhfli Ll {uAtDuiipb nnp^wpwbbbp^U Jouiji^ ii_ uin-^uiuiifpiii^ tlfc^ 
n^iLnfepn ampnimii^t^u £ujin pfi^uio feci Ll £nuiIi£i-ni_J fell i^bubpinl^iuu wfu* 
infepni^* /iufy Ijl/br^pnlib bpfcy {bn.nL. ^Lnfepp pLupbpLuqihLupLUp */»^p />u£ 

£UIL fells 

BimiBfCV 

S^Mili^uiii^i aiut-iuiLp /nLli^i fcpbu iun_LuuXbm^Lumnul^ ptiiu^uipiiili^ 
<Ml, wiuwbn IpuU pi^ ^mf»m*fmfi*%p^ np ^LuinnL.^ fell niJpn^ '^uipiiipuiij^il* 
-L. Jui1iuii.ui1iii. Sui1ia.feqnL.p^i ^tui^iiiili Juiu^ili **), II. P"ij lpuunuLUL.np life- 

*) A^TponojiorH^ecKia HaCiioAeHia na KasKasi. Th^jihcl. Digitized by Google 'Ml'UEClih S-UbUfr ukiutfbbpjt^ ptun/jujgiu& puutlpupiuuubpi HiuwJ^u up wimiiiif.pti/^tiffj inir- 
utul^infig £mpcf£ bplpup Ipuuq. uin.ub[ upujug l /f IU 'J, ityimjii q.uiLjun.ff 
l^nL^uini^iujiJt fiuiuftu mbnbl^nL^liLb uiui^nL. ^u/Jujp IpuubJ, np j>uiqju£fi 
Ii_ JiulnuLuiiifL {ui^^ffiiij./iii Joinjity ttfiL.nbpnL.i5- jiuUuJ-u bu lTn_ni_p- 
&pijf/i It. u*j{u, npnlf,^ fjnjfjuf^u £pp uufiuipuiuno, fci feujn.ufjni.J 9 i/in/j^" 
fpiiptiffj.tif tftjfcpp tfbpuMunL.il bu It. bu/b 2 — 4 ububwl/bbpfig, putnlpuqiutS 
Jui^ni_p It. puiLAuipuu tibnbtjfih wubp. ftul^ uiiu bburLpnuUbpfin uii_lf{£i 
^tn.ni_ q.fiL.fjbpnL.if, fiu^iql^u bu ^/ii/i, *Vujpiiin.iiiiiini_ it. "JJ[^, "«-p ^uiJir~ 
Jfuuiiupuip ^uj¥pu^uiljpp-nL.p~ltL. < up uiL.bift ^fi£ £ jd^ujifmSbqb^ ij-fcn. lt-u 
Jfe^ Ju/uiilJp rpupuir^uiuUbp but Wfiuifij ui^ui^ £ uiubii np u/Jpnnp fj.ui- 
t_u/o.nt_J uijcfJ uj^Ilu fiu/pujf|.uiJ ^feli /jujn_ni_ijiiAni_J 5 tuy* ^njfpii^ujffp- 
fd~ni.uj}$ uibqbpnL.fi ifbpiu unpnqnL.fi ii. upu^upii UnL.fi bu^ fiul^ if* n J>p /*"£ 
^ujnui^uit^pp nLMiohbpnL.^ j±ui un.ni.fi II Imp <£li_£iuii bu Luin.ni.qLuunL.fi L. 
lpnni.pubpp l^nfipbuipnif &ui&tjni_ils 

llujC,ujL.npnL.p-[iL.up UMufiutlpuufi li_ bi.pnuputiuiuft jumn.unL.ptL £• I^uAm 
luj&nrLbbp^ ubnuiu^ puJt^q */wj h_ $•••»*-«»&•* — IfUiuibpw^bp It. ^hp^puuilfijbp 
JitLniMi^S tLbuiupU) npnuq i/pui£ liutfini.J fcli ^ujiUMU^uiuifibi 

^fun L ui k gni.J mubpfi fib^mqn^b dump uinfiL.uui^u ij, fib\$ fiuiuutfia 
J^i It. frpifnt. ^wplpuufc: Ljjri^ujupujujt^u wpuiwj>pufi <Jpuj( ^uit/i l{?/»> *»<-- 
£UJn f pni_p^iLu ij i|.iijp<Ini_ujb. t/n^u ^iu^ wiJiV utuftut. thnnnqb Jpuj^ q.tnunL.ujO' 
ujCfUiu.fi u uiubpp, uipcnui^>/it_ufii n£ fifi (Juipn r uipnj)j k p, n£ J^i q.bnbg.linL.p-fiL.u 
£nL.uput \fbp K pni.um £1 w^b^pmu i^uipfiuipni-f&fii-uubp \bu ubplpu^uiqunL.fit 

t|(U^uit_np.it.ijj& bu fiuiuwfip bLpniqiulpiiu It. fiuiuuifip. uiufiuilpul* 
<£li.ni^ ^njij J^i j>iuufi uiubpnL.il Luiu limb. £ri_pniipii/juiii piilLUj/fUJU |fjji_ 
Jpii^ l^uipujufiji It. p-uiuq.uitifiu qnpqbpt I. t| ui G ui G cj ^uiuihb. — fpfjpnf.tl fcli Ipnpfifip 2^iupaj/^irj ^11/ J ^uipiljip uj[pzt9f 
npft ujp^Ji tin uipd~t; Join 20 ^""ft^* l*Juni_J j^ J^iu^Ii. ntfilifcppt ^lni_p^- 
^p fi^uibnhn, puiqnLiu}$ j^ } It. bqpbpftu wIl ii^-ij-. (kp/iij) l^ujpm)S: ^Ipp^- 
k g^i Jmup liplfuuil^fi £ fjiunt-iij L. ^uiJ uML.biJi sujuuipu/^ ^(/inpjia, inuuiiun^ 
&cluj}$^ np uiL.biJi uiui£ upn^i P*k^fepp Jfi^uj^ pjjfijm.f&biu'u fcr^i t II ^u/u- 
iincJ J^iiiili. ibn.^[i l^nti^lj^bbppi Un^tnl^bbp ^niSupU^ m^ i^fcp fcij igp£- 
inncJ, JmuuiUiJiin onp^ mubijpux 

4>njuiuG. — lpupnL.fi bu zfclwpLulit't)) dfcwlpiifiq^ ^ti^^S "" LU il^ ,t Digitized by Google 
S« HI 'b h fc 9 b Digitized by Google wash* shmi» 11 ^uia.iini.J fci# Z wt H^t mut kb9 ^~ ("^^"i ^uiii£ni_J: ^nij^ptpp bpljutp bu t 
"lifen L tffepjpuAni. J fc^i ^«2ri, np 2 — 3 i/tp^nty jiujiinLp-fcuifi uIl Jtu^ni_ip 
.£ ^i?int.u\ bppbiTb £j jcJiuL^ttuj fyiuil dbuiiujaubiu^ Iptinp, fiulj up tub fry 
.lifrpL. lifffi mufifiiiujf^np^ kp^iij — uin^jyp* bpluugnn Jti/un iI^iujjij iiiju 

+gnnp b. Uiu^uU bu ^iiini_J: 

l}rKiUiini_n. — t]ujpnt_J feu ijiuZjiui|ujij q.n£ufc jjd bp^y^ Jni^in d_ iuj£ 

liuinp < ubp[ig: IT^J^fi ^bpuj^ F- to t^W uknJnLfcjni^ tupfuui^nLnn ££fint_J £• 
-J£li<li_ ^ulfbbpp: MnLp&^p bn-iuUlifiLhuj&lL ptu a ni_tu& £t Qpfunj^nf-fjp 

4jni_pin J££nn{?Ii* 2, 3, 4 1l J/iImLl wlifpijJ C,[iun_i CfLUiWiii ti/p£uti/{ni_nn 
ip7^Lni_J £ *"•$ k»jiJm<»£^«2.« h- un-b[fi C,muuipiul^ £ j^innLtlj pi^^bpp {uiu- 
unuS bu d fiush. iluiuiubpp ii_ dbp£ui un li) ^^^^i. — (fuiupiiL^lini^t IPJilu- 
^^PP ^n^Lni_J fjli q/J^i/i (ijkpiuj£) iup\uuj[m.n, b. uji_fc|£ [ujl. Ipnnpfct) bu 
^u/pnLti/fe [filinnJ, p"[np bn^p'bbpn IpupntuiX tli ifiunL.^ *fro«j«»— cfmupii* 
lJ^Ui (&*h-j>bpp bpl^uip bli [fibriLi] b. ^ug hn.uiu mml^jig piugm-tiife) Jiu^ 
4iipJni_Ii^ Join^in tuu{j^uiunt^ fI£iuiouj&t fihu-j>bpfc ^Sm^pbpn fefLtuli^Liiiu- 
JLIl ^tnpnt_iufc: llju p-lLj>bpji \Sut^pfiu^ l^n^ftg i^ifyli. fcuijpp* J^i uip^in^-^ 
^iP'to'l t ^wpnciiifc, np^i i^puj^fig ipud npiuubbp (i_ fyu/J u^uj^Ll f-/"-^- 
iliuiifrp fru ifiu[uni_iub; Unt^npuipuip fB^L^^bpp ibu ^wo-lint-il, ujjj /ftufu fc^i 

C»n.iuO/iu uipluiu^nLnfi i^pui^a ^ujufni_J bu <f^t»p»i np IpupiSfip ^/^/>a 
^t u dbuip [uji*bni-ld-biuu (i_ 3 ilfcmp bplpu£Unt.pbuju Lump £» S»otnfii/ 
hpl^m. muguiJ ifiujp-ujJ&nLi) bu Jj^pjiij, ^tuini u/nj)li_ni_il J^i C t iuun_ni > g 
-Aa.nl. J II ujujuj )$uj^pbpp tufi bu ^uinni.J> tLomni. iJ^J: 

^(lLjmfim — t|ujpm_J t^i £iu[fig, Ijiui] findjig piuJpiu^ui^ ^t?^/ 1 " 
pnLqJtu^n^ ifrn^p b'b^ ubm$nt-b[ni[ ^uiuuni-d t; J^ili^u. bii^ifrpp. ^ncpi^- 
t pp bnuiu^LMuillL p.iuj t;^ p-h.bpn ^iuuuni.i5 bu dpbfL. ujpJniu^p "i^u- 
«{f;u np uidpng^ ^^tkU F^B t «^"*-^' t Bf»i-(iii^ui^ p n [ n p kqpbpp upii- 
wintJ fell uifjnL^u^i ^ujJ uitb^ p utugwg.pU LJnpjfhnil. 

S«||ii|i ]Uipn.Lurailif — 'biufu duinbpp uiu\i pni.il b^, l^ uin ^ nLr lb r L 
*^/,J mbgfig bpl^nLufi pujcftuIini-J, wn-uiu&pU uiilujuAJiu n^npni_J, bpl^nuuu 
4| ^inul^ m^m^u u|aj^ni_J. Il J^i brLiuul^[it.uujJ>.k. uu^fiuiuil^ 2 n f l% ^.rV^f* 
^ujii^nt_J tfbpui^at Sbuin^ bplj^nt. t^mX fcpuip </puj| n.lini.J L. Lcpuljfc mm- 
4/»°. uiuiub[nil' ^mu|ni_il tu a.wq.uip fiut l^niuiiip 2 n p/ 1 Ijuinpuiwujz bu 
tifiAbuiug tfpuij tfiuifd-ujId-nLui^^ uiflijtuAi np ntJbbunLu' b\t 5 ". IUi£bnt-» 
P"/iLfi t 3 n. ^uiuinni-p fiLM L ui^^uili tp^uipni_^^ii_ij, np ^mulini.J fcu 
l^uiu^nqji J^i j>nL.u^ftg dfcuiL. i?ju_u ^nL^i^p: Upm 'Xuj^pbpfcu ^mutn P"^£ 
-4 ^uiu{iii^t npni^ L ^ujlio.m.tjfnnt.J • tin 8tt/in^ bpbuft bpljnL. l\nnofcg 
«^unt_J feii J^i J^i u£n^ — P~^itB "/"P" 1 ^ 20 uu/bwfiAkuip bpl[. u. 2 uuiliin* Digitized by Google 12 nftWMUMa+M. £,uiuwni.p~biuu P"fe{, II. feunlfepp, ^tuipp i|fepu_/ig nXibinif 1 i£mp-ui/c^ni_J 
i^fepuiu, jfeuin^ ujju fep^nLuu £| IfiSiulS uupuunL.il feu (i_ J^i tilpuuiujunq— 
fen_uiii^iL.uiu<£(L. ^uj^nuui il£ ^np-^tn^uiinji '/P"^" 1 / wjiinfeinoiifcfnij 1 //iu- 
upit.il fenfepw^i i/pwjt Bfeuinj J{i uuf^iuiui^ «^.rv^, — fen-uiii^iciimJli. Jm- 
^ni_fLi^uip^i Ipnnp^ npfi fep^nt. hui^pbppu +»*i £ ^tuupjife) — <Jnni_J fei# 
nifujiii, &intlfep£i ouiyifepp inuium.il f 2-^ u f/ > kl lu kb U1UJ ^{P h- il^pnuiii/iii 4ui- 
upii.il, 4L nr ip ^t kp^nc ujuq.iud uiug^uiniini-il 9[{"/» it- 6auf6/i dpuimd II. 
CgUiuq.nL.uuinL.di Cupn fep^nc. nn[ujuubp[i */p"JJ n_uni.il feu r^J nniiubn.— 
uui fen-tnu^ii_uuid.fj_, il.j£uifenni_il 5 "♦, &uijpfepnt_tl ^feinoCfeinij ufenujqnn, 
*J£ ifiui^ui ^ 14 ". bplpnpnLp-buiu y Zppbpfc il^O ifeui|c} L uu<c} L ni_uj& (i_ buiip/j- 
p/iii ^"1 ^uju£uj^| — (i_ 4± nT lkpp tywiu{ni_il nuitLuip-fAi, jtnpnnnil muibft ijn- 
[wup il£ii_uufep£i Cfbtn uiilpinguni.il: Uupn ri.uni.il frti ymmin*y£ (bpbuuiunq } 
— 26 ". bplpupni.p~buiu L. 14 u puip<Jpni_p feinii Jrn_w1j^it.YjUj<i(i_ ^tun- 
iljip ilui^ni_in £, 2.ni_p£n nuiip-uiu y [iuIj bplpupnL.p~buii5p. fyt-^m-imJlrJu (Ml mm 
iuj)tnnii£i uiui|ufeu f np& ityi ^uinp), bajpph wp^in^*^ f&nifibp. nilmiig ilfi- 
jtuAifc C,uiw £[ fj.njiitjij.nju £.ni.£ni.lf.j> Ipupui^: Xiplfnt. fen_tuij^it-iij) bpuui- 
iingiifepp rj.unj.uipj) b_ &n&puifj{i duiufc j>nnbpnd djidbuAig 4jupn& bu* 
JiuJj fcppnprj. jinqnil rjuiiui_ni.il feii pfj£i i/iui/ft 

Qpfeutuung^ig jfewinj ijuiiuni.il feii *fM*"..-.» "f 1 "7 1 ^iwl. ilfemp ilfe- 
&nL.pfetnu uiuf/i/iiu/j djiuiljui^ ^ 9 fen-Uiirfj{ii_inS &ui£ni_iu&. uui Jitf.rn.ii feif 
| J{{ IJ / , w, "j£ ^"'MVJ kl^kt muj l{ ni l wim ii ol J Jiuij Jiufup pbpuiuji i|fepujjnt£ 
pfepnt-tl bu, It. fenopuiryj) Join fep.jni_ &tujpfepp ^uiirrj.ni_uuini.il: Uui &tu&- 
.jni.il £ pbpuiup uiudfi^uiu^l^u pP/ 1 mui kl 1 3 ^ UJU p n, 7P nniiuiiiifepp: Uujin 
tj.ujquip-pu i|.uni_il fru Jh«jJX — 45 ". bplpupnup fciJu L. 10 "• /uii1incp-^ii_1i 
m-tifrgnij Ijinnpfi i/pui^ [uilnp bu j>unLi], ^uj^bnLp-buidp. bphni-U ^iu/ni.Jt t/k- 
piuli unp^ig Jk'Jnp ^unr«J II linp J^i nLpjfi^ i"i^ bp[pnpnL.f3~bw\i L Jfi- 
^^ uii.bifi luiifunLp-biub £np ^in^nLj, uiiig^mgYinL J il^i i^ni_^^ i/ptiij, 
bpl^ni. iw^pbpp fcpwp tyui]rini_ij, II fj_iint_J iupb[i muiL innuiglini.J: 8lrifin^ 
ii/» luuqliti^npbiu^^ ^/'"f uuMUin^Jbuip [ui£bnL.p-buiu II. 50 ". bplitupni.- 
p-biuU p~utL.^buj^ Ipnnp Ipupnt-U* l{nu{[ili iun_aj^i Jiuuni.J. uui ^/ fynU_nt_J 
t ^nT*"^* "- ^uj^pbppb niAjji bpljujlpiiu ^nn^ npnun^ig il^iun ^uu^m-J 
fr^j in^Sptu^ i^tpuj^n^, J^iLup p^i uiui^ni^ uiug^uigliir^ni^ 1 l^nu^fifi i^piu^t 

, Cii^uj J^i ba.tublj^L. < btuJili. ^unpL.uj\S a-nL.UuiL.np ifiupufi butn^nt-H &p- 
£^nn5 tii ^ui^uiui^i i^pui^ni^ II ^uiu^ncJ }Sn^piu^ t/pui£: 

3ffWin^ Jij.ni.il til tfflfP-z, np Ipupdfip^ fibuiui^ubut^ bn.wul^fiL.'bui' 

<Jll_ ^LU^nLUJ^ J^l ^UlUp i^l fel_ UpUl l/pWJ^ ^UIU|lll.J flU ^mjfmX — J^l felLUIU- 

LfiLbuiJitL. ^uipi-uiJj ^uiuuipuilf lpnnp y np Jiji-ni.il £ Awlpuuifc i/pui^ fe. 
^uiujL.ni_J ^n^pui^/i Jouit 

Qujiu uiug feu feuioiifit-J Jt<^»— il^i lfuipP-ujL.hp £n|?uiu np upu>u|iu- 
iini.ll ^ iuj^uiu II. iuipipufd pi Digitized by Google < MVi£W*"1>Cti&A* 15 » n DLr A k f jw 

%m««A{n 15*— 20 4i 

a^mV, 10— 15» • „ 

2 ^ni &— 10 

Jluf/untu^ li^pqmty* . * . . . 1&~— 20* 

Cpfruuilinop 1 p* 60" 2' f». „ „ 

i*H*pf.; 4~ 5 >. „ „ 

*KFHp 25-30 

Vnuifi 10—15 

Xfemu/unn ...„..,... 40—60 „ 

3^pi«#c 5 p. ■ 8" p, „ . m , „, 

Sm^nA ... 20^30 ■„, 

Wrpp* 2Qrpu 25* p- „ r - „- 

32 P . 42 P , „ „. , 

OsGuiifuiG* — \tuifu C^uitfUnuS fcL o-nLfupuj, II uiupu ^Jn^/f Ipuu* £ni.uuibpi 
HpuAiftn tftumJu uiujpft uhuu£ f^ffllfciufc tinunjt t; q.np%b[ ifpuiniu- 
Apuu uiuipiunpj np m^cfJ puJuul^uAt umjpplipi.nt.ii t; upuAiftg tifn.tift.Ojiii- 
•u^t" t L P uiuipumjp'buiip.t buplpuifr i/p*uj ^ujij.fini.J feii {(^{iii, np unifn- 
jiuilpuuy {wuuipuilj n k; ^p UiU £- ; — fculf uptut JfHP^ uiUMi^abpn j±fiijiii&uj 
£,w un.fi uuiLnp ^ioJ moU opbppb ^kuip^ujiij* /»u^ u/(cfJ ^muuipuil^ cfm- 
ijtm, np inbniunpbbpp mmy* frX ^n£ni_t?t 

^IJh|» ]i*iri}ijNruiGf» — IPmtjisftr ui^ui^iifrfig Join n^ppb^nif * lut^mbpfi 
h nr b^t'B *b n £P t^i. tpkuinfinLiJ kYi, •/kpui^io. J£i uu^iinui^ ^uiiuil^ /fiu- 
upiLi!, tj-mtfriufd-f/l* J/i- ^f ifJint-J, i^kpuqfcg J|k , fetMgpMLfu &£l||m{ / fcnfc- 
puJ^/i lioin ^liiufnul, jfr innj dbuiui^ubuj^ bn.m ul^ftLMuiJib. fetif£nt.iif& J^i 
buin^mfu &n.nL.(S bu ^nupii- t/puiji Juj{u ^"'yp, f^ miul^nif Ii_ tuJpnijO 
kl^kU ^uiUjbind luIig^iiujiinf-J, b. l^nutjiL. i/pui^ jinpnnntf fuJpui^iini-J- 
uitifuj ifiiifj|/ri.^u^i m£ ^cjfp tl^fe-tin^Ii fy"*^^" ^m fcrti feui£fH.J U. uitlpiii^- 
iimiil ijf^lj incitm. J; ujjiiuf £u np bmin£n\.ftifi> ^ptf/pb &ii/jnji_iiik ^wjpp * ^"'Z 
£; tf.Uii.fiu ni_u/i tiptu£t 

II. S qui ifui r ij. l| ui G g 

Umfnpju^iiftl £iutt(^p L ifMMpwf^fr ifpwy{ui\iq t bmjj} fell {fajfi*, ^**«f 
Zuqauufc np Jmmkjmiim^ IfUfupLpud £ uuuuffig lfu$d ^f nl [4^o* ^n^LpJS^i/i ^^* 
fbpp. r^hnud bu q.nL^upuuhpfi J^£ L_ uin^iuqnj Ipuu^ni.dt ^uj^nuupp unifn- 
piuputp [pupped bit £Ui[/»iJ ^iifil uLl liljp/itiji IpnuiLfini , 

i^UiUMjift tfpiuijig CfUia.uni.J til ^fNw^T^lC* n p/» ^ nL P^P um,iu^ibpp 
Jsh-UiuliJiiJuuM&b.* pma i^p ifi1ini_J, ^iu^ m^cfJ utdannOntlfiut &ui$^ni.uj& ^t 

Qpfuui£ffiii}|T Ipupnt.u* bu vL. ^uiJ ^uju^n^ui 'lifrp^m^ hihutLfigi 16 

Digitized by Google 14 HR'MVNM1W»'M%V VkpfuuM^nuth dpw^ ^UH^unuS bu p-];"*^ np fityjtfi ^ ou1 pnu^Jm^nif 
ubtpinL.b^n[ ft^hnuS £ tfj^jfep{uj 'bbpjAi.t UuipnuS b% jjLl Z^ltB 1 Auilflr- 
pji1# ^ui^iincJ fell ^n^fep IpuJ inpfe£utjfept %^uubp[ih &uj&^ni.J ^mfmjm np 
JjuipftLiJ < felj 1j.11jn.11/lj JnnJ9*£ujt 

{ujpnLiifnljfepp <iJfen_p .^ujff.IjnLjI feij £ni_£ufi unul^fia *f^f* {& nL -2. mu *lj) . 
auifLUJiJ Linpp-fig IpuptuK, £mfu{i l/,u '[' u,l l ni / t 

t|inujfeni-il£i (inujinnLiucf^i) uni£npni_{c7~£»L.ijn JhXtih. ^/iJtm £;/ u|iu^- 
U£iu1jni.ff j £ H»iuij<Jiu/f/i a.ujf_iun.ni.J. uijuiij^u* Jfejupft ^wpnun^iibpnil IpuS 
hplpup uipnpb^nil uiutpjju^uigbni.iS feu iiiupubft ui£b Jump, np nupit*J fell- 
^uiuj&fc|, jui^u^u ibn^gbpp) uijinfepp, titulpuuip L_uj^u, II. ^binn^ ifcnzfiui- 
gtuti ui\$nL.fuft £utmufufi Liu J p-uiuui^ji J^O jd-ujff'ujfuuj& pbm uuLqlpuij- 
Ijfe/ni/ uiobnfiu* ujuo b\t IpugUnu] Ipu^rnJ^ AfipntL uj&nj-fup /jujJ Jd-ut*liuj- 
^tp pbfig uiuoiint-J t; Juiptfuffb u_ nil. p£& tntuihu, np gutm bplpup- 
n^fiuivnLA t,i .Dpniii tj.fn_nuiijpbbpp Jm»^ feu jjjuni_(I. tuurn-J feu bpbujiu^ 
ibn^bpftu^ fefefep^i </puij, typKpfr" u_uiiiu. piujg nni/npu/piup J^i J^i fuuj£ 
JXfuni_J feu nLM^bpfi J^£t •**/* *J/> ^uun £{ ^t^Pt tntu k t Z'hSXk'hhMU.'h RU.P* 'MrflMWIMHWi Ul» ttPUfTMHth UMJIPffrPWiVbCP 

^Uiuillb* ^ufff^uf^/i tj.uit.um.nLj fe.ii uiqfpliub pf^U 2 tum ifcnjtp* 
^uifiiii^nLifif fell' uiiifii^fiLif /#_ diubuiLiuuff t u2 UM< uni.Ji L ^* tnuipfe- 
lltubp uipjitli ^wlfLfH-iT' (r't /i1#1*p-iniiiw imupfc^iuiip* ujuuijpLni.ift 
J)u ^ifep^uii &7Cj < |»feiiiiii2ti |,Ll ^ ^ <u 2 w<u ipk£t 1 ' ^iupulitujiitir 
C^wnhi. nLJd- uiiiipfe([iiiif [fokp* Jfc 4 U, / I ^» ^"^Ptk Wlfpk tp» if 
i/ujpnJjuAo Jk£ fip bpLm.Ji 4"*7pp ipk^9 'bpufii A- ^mii^fnuy— 
pfey piuijP/i f/pciijt «p 4} n £f} t^i tptiiijt fciL. fcpp ^ai^iuliiiili- 
iwiAu$iupl{bg wfl ibtLon Jblfob^ np Jmumfutfii ijlifei Jiuuijty *Uui 
ituftip JfeijIiDj: ]ufen2^ w^filip uitiftiulr ^nL^ £p fe^fe^ ipui ift^^ 
uipiniuiuiiinnul tpt np ^/' C t wuliUM < UnLJ \ fd~k \f^t ^ u/hnLd- /iLp 
^feem tpp Duj^iuliiijli Cyiupnpbg, ^^ ^uji/u/^uj^ £• uji/iilii1iiji1iiii— 
inL ihlfuwonL fep^itnujouipij/i ^fetn f 1/ui 2 lu P nL ^ im h^3 tw^" 1 ?^ *(C"" 
iiui^ fe. l^wphbtt i r ^uul[uirjuiL t[ ^wpOp* Cf^ 1 a K iitJuM < liwli ^iH^iu— Digitized by Google <MVb8Qiil» <HlMin» 15 uu$% piupl(Uigutb CfpuiJiUibg ifpuili, nn qifLJup 2 w pd'k l D L ^w* 
fculinfii 2 UJ [<fbiji 

\*pb*ug q.fci.nuigfobptt tnub^rnf bjd-fc uinO(fiu1i a qu»l[ ni^ fy*fckj£ 
L. %u§ f/ujjp iputfob* ^p^fc"^ 1 cfoiJuiiui^li 4* ufuuil[b[nLi %u» uin— 
qfcu au&bq t" k. l[iupnq t" ui2Jut*iuib[t 

U&pO^ii wmp^hbpu Jfcuifii Q-fct-nbpfi um.uifu3Lnp f tjinop jv 
2Uitnl? lipp-nuulr ■ Jinpq.filfp </wpp £ii£ nt.2 4^ uffiu/^fiLif fcpbty 
Uf-O^iffrp/iift ulu^wj% upw'bg t/ £&)* /^" n # muiiftu 14*15 «hi*- 
p£i# ui t hglib < UiupnLi npni[C,bwL. 17*18 «miipfc^ui1» m~£/i^p iupjj£1f 
uiiu%p iTbutgutb t" CftuJuipt-nLtf L. Jfcuifb uijn£r Juipn^p fjuipruj 

.'• §nm!ubppf wnffcliubpli C,bw CfiudbJunnbini^ 2 tum nL 2 ^ u 
upiwl(LnLJ . uni[npuipuip 21' utinpjru ui^t App ^f1#fn.f?pui^u#1# 5ui~ 
n\.u*yiL.fjHkCu\iq l[UJtI iii^uitfiLniJ fcii fcj ^uii/ ^fiitfiuipfiLift pu/jiu- 
fh.nt.J3 [tLU ^moiffii.if ill u»%npiub\tli npnjAibpn^ npnbt* nji'bninpw— 
^uiif huHL.wjnLp' fcLhfcg uuoiutn ^Aib^n^ 2 Ui P nLUUi k nL ^ ii ^wfxAiJt 
um[npnc[dbuulp jtuui i[iuq^ 14*15 uiutpbliui% C,wuaji(nLj u^uwlpub^t 

fiuigfc qfi%ni+opuinpnLp fcLbjigi ftutquLU /lii piuiwi\iuu Jbb 
utan.bnm.ffr Jilu I; nLbbgb[ uiuwlinLnnubpti C,wuwij[i i/ptiijt Q|uiinui— 
uji%bpp f bpfitmuuiiipn.'hbpp tt/>pfu/ ij^i/hlJ ti puisne i^iu^ qfiabpnt f 
upturn o£ \binni tucjui/pii^ilit {]^ijli#n.i/ fail unupfr < bbp i £l bnjtww- 
uutpn.ubpp P~kb- d\} f>u*bf} Ipnu^lim^ Cyiupuimugiuby put jg $>/'^£- 
ouiuj^u Al puipniiUiubu wnputiniuquib i[bpiunwnJiinLJ bu qfiin h. 
JuimutniuCfWU uunQfclfijbnli Cfbm u*JnL.uhiuhmJ\ fid-piuqquMpiup u/« 
JtiLubiugnq qn^qbpfi inwppbpmfd-\)Lhp C^binnC^bmi; Jbbtu%m.J £ f 
u$inLu\fbp jujii? utLbip j>umu Cjfoq uiuipfAi Jbb £ ihuaLj ^"ftB 1 

tuGlUlini pbtuG UiUSJl&UiGGkr. tpt UffUtl{nLnqUbpp u/^- 

tuuligi9Lf3rbu/u bop-bpnpq iuuinfi£iubfi fcV upiutliji ^/i^uiLnL^^itli 
utmugLnLd £ mbnuAiufb ^iiifi_uii/iiipni.^-[ic.1/^ t . bjthl? ilbgbpnprf 
l^nbn^umnpjiuj^lig f [mil bp-^ C,jiitq % u^nqfigx (Ipjujt 11 £l fu%iuJnt- 
p-biu% 5 uiuunftiuj^bp /2-"/[ t" tniu^ti ^iiifLiiii/ffiprL^T-^iLlipt £"p~ 
pnpnp ^nW^iuinnp^rai|1i y ^o^[ . uit-fc^ ifoi#i^i//n % ufAumpx 

jd»ti- »»^ blibqhgiulnuUt P iU [9 uni^npnuffrbuAi [lpiui nL < Vpm[ Digitized by Google 16 MWmimMM, [tail ijt uifH+nLJ npqb*Lp[iu tuJ^BLUvutuw^ np^btLpm^ "Plh^^l't* 
l t utJ 4> n /p^c/»» hnpuimubpfi Cgbuit 

f^uqCfiu^puju^n upuultfi [d^^ipLnL^jiLu f^utipm^I bit n£ fdl; 

JfiJbinug puiLuitiuiu Jombgwb* II. nuiniuufrjiubpu t/ pu§L4ulpJtL%^ 
friufuubp bu tupuibt Qju ugufff^uifjLm^ 4"( £C f mtuMi.fi'biufy i^u^fe- 
ffii.if 2 uli,9> H&BLwp k [ffiinirJ uptninj jbui In^ub^ aptutllbffli- fvm** 
inaiAji^f JwuutLiuuif. np (hnqn^n^piip %2tuunLutJ* "^ifk^l ^IffHf 
luft Lji tft 1ffU|HLJ npufffu uwfultfiSi uioutpusip k°i u th ^t owutpjp 
2i*lu£ fi/jiint.iifi/AS#uijtyM. uitybl k fywu bpbatH[: \j*. in^us tut* I? 
i^fiiin^fiin_f t /ip i#2iuijfifjiii& ? n Jf£f ^dl^u Jpfngft a|nJi#?Li/ 4" UHfMiltf* 
p-mntnknLJjkfiiA uintuuiu^nLi b. bpp n£ i/{r /ffcfuif ^ jii#^#viji.nLt/ t 
CftupuutH^^g fri* tuunuS t b- ^in/miifyip^ utpunl^funpC^nLprip lpj»fmm^ 
pbppuy Cgiupa, nii p-uitun^np C t uMpu%L.np < ^bpni^ 2Pf, i V u t u f UWL4 V&' 
quiLyn nqitiLfyi iua-wfoapqnLjfrbiuJp iiuhlJ b% b\brfbam^ tiuiLfcjfcpi 
Cf^MitptBLpnuI blfb^bgnL rj.m_n-p L. i[bpuifiuinJhQLj x ^jbnLCybmL, up~* 
piubgi ijfuui^HLi^&« frV CfiuJiupt.nLjf ptb- d-aqmlnLpqp tfwop \hh£ 
biu.iL. w£j>ntl l; uumhilJ upui%gi *$uiC t u3%ut'h utftLu ifo jiu&mfuaLj 

%pUt5uf , UWL% f £[l i OpCyU^J ) Uppity £fl ^Uf^flfljpHtt/, pU*{$ Upufytj 

tiptf^ubpjiu JfapuM^LJ t b. mupypftuft qiuLtul^ C^iuifAupnLil x* Suitfybtofc 
imuplityplin jbfM»| ^tuif CftuLLnp ^{u^JuOLjih^Lup iifp^iu%b^ml bf*»*r 
crHyV^ t uiii#^/j|i tuutnlin^bipL Ad l[wiS upiuitg npqhtLpQLj b% frftbttoff 
quiLwlfabp[hU } bxt l(UfJ t^nutlp^ frpbfyg liwpnfptLpi^Lup %piui*$ 
fthmfi fit* J u 

UiTwuGujg^Gtf}* bt urm% ^GfwjGbr^ fiiiHlu^nijGm- 

Pfel^v — j^if^^vi|f»"*ttj[4""- ufa ui^fhtfn 4-j C,iuql>L £- upjutpmC^miJf. 
op. wdnLu'uujtfiiiiabQfe LjUiJnjlut^Unc^^i^p uiJm^uuaL^kbmih. i^bput^ 
pbpjufijp CfUipguli^ii . L l[tuJ< upuia Jfc ? wn i uj < kJi[i t U 1#j«iiW#/ffiL- 
/<fyjuV uipjifot XiPfiCiUjpahiyJy^i b% f mj1#. £[ i/wpuj/iiy /t*^ 
uiq£lluj%sfijL t//i ; u/Svj/ii J -11, ,£f&g C^tnp£ub% i ^uf^ np uw t Jft tffno^ 
ftftB"^ unupblfUj^ibpkpiau^ lf% 2aiifiiuC,iuuul?pl! i[bpujphpnLp4iUMiip^ 
*pnj>P fr u l If'tZ ''^*' uputiitgf ptfjinLftjHiifr qlfwfigbpnuf iftinfufpcJ t 
b% [rpblfg ufrputhji C,bw* ]fi t JnLuuyLp\btu < u fu%ffpnLd abpuiliylin. 
£uij% nLbfcu Jiufpbpp b. JtuuuJLUJuri tuq^k^l Jtumpt Jjui /ilii Digitized by Google «Hl%81Hib <M11vcn* 17 CftuLw^iub mqui^fo g.piutJr{#u/ % bpp ui&olinLif t» n /> ijpai ' MwqWpjii 
/l ^uitf /it,p tuJnLpft%^i ,^ti CgiaJuiiiujbrtLjf uilu^u t o?q Uq/ili > 
^■£ ifcuMfugnnL) L. jfcimij, jipn fjkl; Lytrtnphilfo lubJinuu £ uiifi 
q.npbnL.J y futfinLJ i; b^l^bbp^u L. wqJnL.li puiftlpuigtoiLdt p-fc 
wutjiLu\if wtgfc l n l u wqyfch" uiuiptu%x 

^luuiluC,iilJ i1# liuid. ij^ujx>fcn f bpp b*unq%bpp ipbuLugnLfi 
fLBfgiul(iu^nKp-biu% t//i0nj^1i t um.LU < Ug iipm C f LuJwiw^UnLjd~^L < U f b 
um.ubmL f S^ujWli/ k*u ^piubx {{^lujiu^ l{iuf(t uLul±b py> mquj^[t 
upupwiuliu/UnLp~[tLVu t [un^uinCgfii bunq^hpfc ^mif 0^1 ujfLiuO: 

liCuiGuiqrmpkuiG quuGuiquiG <\bi_br* — U/u ^uiliuiluliI 

if mi i#2ttflfiijff{ifii.^Hnij1j Cybuih-bw^ iLbpp. 

"/♦ OrorDgUlhlluq* fc/ip bpl±nL qbpqLuumiuh 2 muju i nL ^ k% 

2nLinni[ nnupblitnii tubulin i. L. l[inJ bpp Jfofi bpbfiiLU^bpp ftfu 
LUiqpnL.J, 4} n J>P CfLuuuitinLJ b. 'bnfb frul^ opopngm.J ^uiliiit-i/ h% 
Jiu < Um.l( < hbpli < Ui npiq^uq^i J[ilu bpbjuLUj[i puifump LULqpbg%Lj L. 
luiULufofot Ujvuj/i"/) < b2 UJ ^ iUM 1l tnL P hiuU &LuJiubuiii b < unq%bpp [uui- 
£iu&k. gbwpuwLj t1i opopng < ubp[i fibpn L, l{iupii[ip i\iuuuj^ pb[ 
l{iuiunLt! L^bpLu^gt 1}juuj£u£ *b2 UJ<blur [{ inL P'fc L ' u Lu^dJ pkb- gfci.* 
p-iutg b, LUj.'huiku 1 fLiupibiu^ wbqfi Lj nLub^ni-di (twin C^utojiL. t 
uunuiuiCjnLJ , on mjii £b.ni[ t U2LuhLuq.pnLLub*bb pp dbbLubui^u C^put- 
&Lupm.l;feu wiijiLU < biuummLnx ^nnnt^nLpr^b £•/ uuitfin^i/f q.iuimuupijp- 
mni.il 4" ^ll^kb 1(111 pnLnn ft: 

p. frtuql]uiquiri}[) GcuiGuiijriuplnG* — tim/ufini/t" tun-Wr- 

fn^ C,ujpuuujtjnL[i b'unnybpfc ^uii/uiiii#j1iiiL^£t-1#p % in qui $ duijpp 
1[luJ J ft Jomftli uiqq.wliLUU bLuqliiuqtupij.lt bpbl{n[btu < h dji l[ujpJ[ip 
gnq t &qnL.J C^Lupuhiugnifc llfc'fc'u b. d[i fuiu^tuU^ "*""** "J*/ 1 

4/£lUJ| IpLLipilfcp L. IpUiUUMl pb[ LJ llLULUnLLub, UlLU^U %pLU IblLgpt 

q.* ^uinjuiijuiafi GcuiGuiqraipJiLGs — i^u/pipit/uiiL/ii £u/- 

2^ ibwnj qpbpk £ n L n P f tb L 1 LU g[i < ubpp ^LULLu^gLnud fefi 1//1 puq.LUp- 
alu lii C^uipp- mbq L. q.LUL.nL[ qnLnJuji 'bbpq.LwfituilpnL.pbLuJp t//i- 
Jbiu%g ibn-g pn-uuib tqiupnn! iiquJiftji^ L. w^ upupbpx ]uJpui- 
^uiif LLtutpbpjig j&itfij uIiuulJ fail J%^-m^m^j», liLUgLULt Qjti (ftuJm- 
Ifin^f %2 UJ<unL l l l gu* < bk UJ 9 nr L bpfcwLUULupqfi Jtu^pp } 'hiufuujLqku Lun-Lub 
1 fob mil t L P C t LULLu'uujb uiqftiLui b'bnquig CfLuJuiluj^bnLpiiLupf Digitized by Google 18 C«MlWllltf>'Ma pnJhnLiJ I? utftj. m^^ufj lbn-f)g f pbpnLJ ijnt_nJuuM£nL uio-iuO, J/r 
tjujpjffp juipqwp- IijjilJ tJ-Lpffii &1 CfptuJujpiLj nnuL.%Ui£nLU. fin— 
innnub gn npqjiLb ^ t"° oppli wp<huj < bwn < h[i } J/i £iuc ^iulum 
(btju/uuilj) uibtlit 

QnuLhiujJi'b [tulinfit JJ9%^L. tuljuiUlfhbpp tfcgnLJ fc- ujftnbpp 
L. IjutpJpujb in^obnn £ui£uiuig t bbirii[ % wbnLif mtmtpJI—pmpmkt f^nffiliU 
uljunuS t c^uip ^• <li t # t 4 fy 1411 uiUiiUTtu^ ulibutiLnn JfcDtu'ufc 
upnnpn t" iuwili/ ufiui 2 nL P9P ^~ "/'"P/ 1 ^/»u/»" i/oi#ifcuin_J uniffif t 
C^uti! pnLpntiS L. Jfe fuhlnp, ^t?p "f/» JuMintu^ifi L. IjutJ utpbuifd-fc 
rjpujJ [up tub iniujfcu Ibn-gp, J/i ^^ ity/if uibnt-J fjpupu%p i. 
&aif^ mui[ni[ ju < uq.pnLj 2 in P nt - <hvu k}*l u l w pp t C l 7?/ l (/p [uulnpp lb- 
n_/iu 2 UJ P nL< ^ Ui k nLl ^ k u[wpb[. Ifon* unnj-inljinVubpn «2#ip#i2» ^° 
tnuijjiu UMjufjfbgu nnLnJutu£nLU tf/ic/in0{fic. CgiuJiup rj.ptuJ'ubp b% 
qhtiLJ u[tupbl[fi pntn-px \*ulj uui if/i ^/i^ t/ upupbjnLg jfatmij pn-/» 
fj.pusJ < bhpp lij.nL J 4" ontnJliui^nL um-iuf L. [u\ilnpp Ibn.fc'u i[u»qnLJ 
f lk u lb t L P p < bkbp nL Ctfc < bbpni WfbnL^bmL. 'utu lupnj;^ %2UJ < bnLiub t 
CfiuJwputLj luj/j. ^nO npij.nL C,bw y np 2 UiU1 i*iu^-««*f ^uiliff/niiii- 
<H0U t ifoni-J Uijn. bjiuujliuiuiujpnLP'btuut 

U*/i guj'ufi uiLbjjt jitLUtuLnpnuub ij^LijbpnLJ bpfciniuuiuprj.p 
n£ Jjht; jnl± C t uM%ij^uuanbu £- jffunLu** uijj (iWIi t f^/ 9 IjtuumM- 
pnLJ. bpp uin^filip uptu m n am /juj 1//Ji_^i1jfcf?^? umpinJwJp uljunuf 
t* upupbif bpfcinuiuuiprLp *upiuu ((jopoj)) t" inuijhu uipbuip- IjuiJ 
nulrfi iipwJt \}l bp~l; otii nuipiLUfiLJ 4"» upiuhni^ < Uui tupimupu^ 
innLif £ Z 11 -/ 1 £,uiJuiluifitnLfjHiLbp* unupp f/tf/ 1 ?/ 1 " ^ #UJ fr nwu uinnub 
nnujjn ImlJ t; nnLnJuw^nL 1110.0/ Zc foj>P iftiufu^nLdt 

if. UnihiruiljmG GcmGljrfcf ♦ Simjuuiu^u J/i putpblnu J// Jfangml 
wnMjUMj b^nn^ibpfc Cfiuduiliu^UnLJ&^iLhn uinJbbjni^y bp[itnujuiunrj.[i 
CgUjfpp J[if>uj < bfi piuphliuiifobpfi Cfbui if/i bpbljni q%nLj t" iuq2k w l 
innL%p y uiLUhbjni^ Jfc J uMuituufe t J^i p-nLbij-ji ij-fofct *^/» 2^2 7i' 
i- <//> ^/>^ £"/* ifpQ-bp, Jbrjjp L. ui^t \\fuuibrj C^pwL^pLnLJ fc1# fc. 
uiq$lj lu l pu*pbl{iuJ < hbpp, [i%£iul;u U. DiuC t u) < hiu < Ui *B/i^ ftiouuil[gni - 
fd-fiLh\ig (km hi p n l n PP 'uuumlJ b'u p'bp-pbjni, nnfi J-mJiuhuilj 
fudnnS b% ((OnL^iin oOai^i^i ljb%ujgp)) L. ptuphJiufuuinLJ f np flu- 
iiinLtii Sr 1/^1 oOuijb/ij i/^ilo/i1i «^it"[i» inuij; Digitized by Google LCWJUlib <Ml!iCfc 19 ^P^pb^bS /fauinj guiCyUibwSi liwmwpatJ t" iijuiinnijpiii.p-fawif 

hl^up. Cjiupiifo gnqntl btuhl{ui& ^uiiiwiig uVuhw^fuj pfapnLif fail 
.4nnMiJuipnliu$%g Join, IpafUafubg^nLJ b ft fimwuiuffj.fi kPIJfb** 1 * 4? u, ~ 
-^iiiiiuiii C f iupg < unLJ £- upui*Ug ifwfuuirLwpl CjiuJwiiitjbnLfifrfiLitpi 

bpfiwimtuipn.p ihbni.il £ L,uipuhuignLfi mO lhrL.fi Juicfiiituifiiitfip 
xpbpuiir J uitniuhfi'u fa_ luuttu pu*L,u3 < huAi Jfi wuiCfUnubfi^ — m^ op^- 

%f?i.i/ 4" upuiiio* J* </fap9f>J ^uiiiijLfitiiiityiiiiiiifapp Jji Jji am&ui\ onj§ 
Wb fuJni,Jy ^bnpC^uiLnpnLJ ^ pwpbJ utfuuittLp fiLb'bbp wiim.*/ hl Jfp- 

LtiLtSi [}i/faif{io nL2 fiinLif fall /uiitutf^riifapp, Jfi Jfi 1*11 ffii.pi£ tu j 

iini-tp umus'bw jnift 

Cjrji IjQnj GcuiGiui}rni.p|n.G.-- fi/p/i ^n^p %2 tu ^ ,Ui 1P^ib u ^ 

%uifuuMuil;u uunJuni-J fail iipui CftuJiuluifbriLpfiLUn fa. tucutu uiui2~ 
moiiuiu|{rii fubtipnLJ iipui ibn-gp iipui u^bunLpfig ^iwf u^faupwj- 
i 1 / 1 ? 1 Upu'Vg t/ iMuuniuu^iiuiiiiiLi/ fail ^ujpgiifafm/ iipui // hi i/^p: 
(Ijii IL.ujliui'bnLp-fiLbp liuiwuipL.nL J (- ttyii^fa. uiWuii/ fa. uifb ft""/- 
on Lily bpp uijpft fy/iiip ui/[ k- u lb *»iupm.J /» L p ul{bupiubg ifiuiiip, 
AU IL b L P bSinifiibpfi fa. (fin J J/i unjtf-tu^tMt^fi Join: £fin/tu<£iiijii#?L- 
Pftdtu uui 111*11 ut[nLg jbmn^ %np ^tfauuiomii tLUMjfiu £* ^/p/ 1 (fi»fl9 
oljbupiuUg uwL% f C^utJpnLnnLj ulibunLpfi fa. uljbupujmfi lbfLj>bpn f 

Jl iipai^ij J*mpbk nL - ^ w ipbk k n i. nL ^ % \ik^ unL pp ibz^L ni l b L p *^~ 

4LUJ& #ipn.£ii t nug t ^im-iff CjtuJpntpnLJ t; %ap ipbuuignLfjfii t 
iipuiii np*j/» ^n^OLif fa. £cp dbfLiuh npn.nL qtLbuuiUbpfig iiiu_[rpfiLif 
iipuiii, up ^iu ij.ii/it fkpui^bftg jfatfini imp ipbuaigaLb Jfi /^u^///?- 
iim^ fa. Z^" 11 ^ ^/' ^ii*i»u*4 t IfUL^pnLif C f uipu%uignLfi\i fa. Sipufbftg 
uuiuAwlJ j£ uifqwjiufi iiiu.(p f fipoi/ fa. < U2 UM<buJ tipnLJthfjL < bp ^m- 
uiiupnuuh t" CjtuJwpLnLiIt 

(frill U JuifuU — :%2 ui< uwn c pnLp-fiLiifig ibintif tfibuiugnLb Jfi oai- 
ii£ miif.Mii/ ^.iifiLif 4" /"-p ^uipuiiuujni.£ii infaiiiifa^iu. fa. uuf(ii uiii- 
aaii/ inuiiinLif t" finiiinil"iii pii&uiiifap t fi%^uA;u auiiiui^ t f^[* 
tiiiifaijt *b n >gpbk ^" i i^// l t JptLbifiVubpy II uty%i ^niijgmii^ii t( 
ttpiuUg ifinfuiup^ ini/^ii uiiifuiif i//i if/i f"/f fOL^ujuij ^uii/ £in« 
puia t iinL^ipiiLif iipuiii: 

lP/» op t/ tpbuiugaLu fiLp pii^tpiifap/i ^fain t ^«if/»w ^wp- 
«/iii uibunLfd-bwiui (Jpi cf-uiJaiiiui^ pii^fapiifap/io uiLUifaiffijiip J^ Digitized by Google so ca%B*»w*Ma 2/i2 to^i p t p&pfiLt/ jkp Attn &- iuH[mpwliiu% C^upg m. pvupLfctf 
jfrfiuij, jiiSpuf/ (r if£ piudvuli oqfrt ^bpm'b C^mg m. tiffj -rj.%m.J h~ 
mwijiu jfcbuvtgoLJi'bi mp fo^mV^i Ijbfoutgp ftntpt ^buutgtnAi pro- 
fbjltp^fumn^fhfiL^bp m %bfm ( jmJmJ t 4 difjj hl Cjtogp nLmnuJ r 
npni/ ./l iiut £rpjpj#ii.if fc* ^«Jturaffif#p^if tTbw^ pLp nLJwtrrji%i Qbtnnf 
p%i(bp%bp% irfi fuJmi.J oiffii pu*pbJmfcHMiLp-[iLbhtip ftilfirprt/ fc. 
joqnijn CtUipufc 20 — 25 k nu tkk iwi^pnt-i/t I^iul CgftLjtrnnppniJbjnty 
It. pi^pfyniy ^bmn^ tfcbumgm.\i p'uifbp'bbpp ff.ifm.if Ai, mrHii1ifi/£mf 
J{i if£ ffl|f- fjnc^rouij ^* aL tp* t°k tfrbuunftHLb if linLi/ t" u*lH*nbij> 
L. q-fcbpnLJt Q|c# Cfin^ri^up <af3~uju^lvJkpy £- /ffT£tm.Js 

lunGttuGkr* — %2 ut ^ $u "lP nL P'b L ^'t9 •ty^jk. "f^kp 2! UHn w<b ~ 

<puJ uiLlmlJ t i/^f t_ bpfbJ^U tfft giubji uiwpft'hbpi (1/° bpi{uipr 
Jfcfngnul fu%tuJfi%bpp ^{n.puiu£ppn/ b% JfcJbm'bt) h. ijmitoLnp 
WC&bpfjfc pfbbiu%bp fM.ffiifp^fif_fft \\p3 p'hbHrbbpp, np £*#&£» b*b 
l[n£LnuIy JW.ij€i#p^L«Lt/ fcii ipbuuiynLft unu%ftg, npft ^ni/wu/pt^ 
umiuguuJ b% C,uipn%iugni\i uiiuhfeg iui_bih k&uAtiuajAi pfitbtnUbpi 
\\fu {un%£tu%bpp upupimuLnpmliiuh fcli #il npf^t k. fc/3"fc* £nLqwp- 
l(m.fi < bi dbb m\ipwLtuliw < hnLfd~liifhbbp\i infeijfi^ {{niMmAtx 

%2 iU %UH-np t iibpp fiLJvmp^LfiLif tYi C,bmb-biui tmybbpfifh* 

x Xf\kfa UlfUubG*— - Uju upuufc uinmiO/ilj opnt.J nLfffffpr^f-fif-tf t 

7 ^uiin ipfthml btfjiub tf-gyp-ui^ biftwb 1(111 pwnibbh l n Pb* tfijuiLy 

PfdnL r^puib 2 nL 2 Ui< b f unjijy Jfc [3~nL%n[i if^bp b. J/i 2^2 ^fr* 

ypui 2/ l 2/ 1 pbpwhfAi ^tupuhUMtjULb nL[nt_ < bD € ubpml qiupqiupncJ b- 

2 n pb9 ^b i^ibybk ^j««^ 1 2/ ? ^ ilii ^ {/rffni_Ji Hj u b jn<b i. Ui<1 ' k n i}- nL ^ 

#V « qjuio 2* in F^ USLn pk>gb * ^- """lioLif t cuiif ^lupuhbpfcg f^roif 
bpbbiui < bbpjiij J fop: pfcpnj^if J ft ^^//^"i/ft 4 Ufl ^ ^Z 1 ? n ff 1 nL L' m 
UJ14// /i- ifuii/ 10 — 15 k Ru fck iiLtp fc^i miu^ut 

HT|l^nL6f|lQ. — IPfrJ- upuufi uia-uiff9% 2 ut P w P~ nLt f gnpb%p 
pjbaLii fcif tfim^ Op^i i/t^t jbinm [font J if/i inui^g ufnunnL^jr 
i/^Jt pbpw'bp buiblinLJ. C,buiLhw[ opbpp kpkb^ mu *4l %aLp b'l* 
2Ui<j imu^fiu AffiLifini^ i/£9 [i. jfcifinj 9 nL PP J>uiJni.Ji upn.umLlib 
pbpiubp biublitiLJi IP/i .gfuli/i op/ij, iirpp gnpb%p br[nLJ t» ^yJmciT 
ii 1/^ b'^i.b ^9 h" 2 tu P nL ^' ui k nL ^ wdk'b op ifiui.g £ nL f 2 yi T 
4fiui£ i. uutLw%nil butblib^i \fb9 nL<b £b < *'> ^PP "'Pl^ puii-ui^if— Digitized by Google •S«%80llih'N!Mn» 21 %ut£wtft irpiib t ifinLiIy if out £ jj&fr{f»i/ ifrffrnil iifHtiit j/^wl, |n- 
pfc, fti%2np \k. >«vftfe» ifityt <*tl?i nu/mplpuiJ - tfo ^MrpuWljfifc/F 
ifim.fr t Upui^ £j fj.ar1iui^ni^ ^ifipimitif fail bbftfP* ig'litu.J >*nutg 
2_tt ^k9f ^b ^^b **$ tt £ w J Abiugml £t/ff?uf t j4u?f?{ ^nn/ott/, 
Juiqfl J/iOni^, t. miijiii ^npfig /jiiff^omj^i i/fr£ Uf^b[ nt l % ^b 4rbt 
ui[b L P kli JiDqntJ i[bpiuu x L. riitntJ Jfpu/^/i'Zi bifibjnLt Vf'f/' 
^tb L P~£ lyt-pu t" quill*" b- itft tnbuml[ fhiu < h&p> jputfjp > C^bqui- 
%{t4.p~ l[UinJnLJ, nn fbmn^ ^tua/' L lP LU l JpbiQtl wtmm.J Mi: 

ftlBsl][jG« — flf.fftfjp(f7it.J fc^i JoimuLiipmxuJ^u 15 — 20 ^""" 
liutpjjip *bbplimir itiLf tf[i 2b2 °lb* ^- ll,Ill ^ f ^Ai/' CfiiiJuip J{t 
f"Jf qnLfMpu^x \}ppbJ < U upw%g tpnfitutpl;^ nLqiup^nLJ 61i J fan fa 
Jp ^-fiij^/j^ui/^t ^' lll /p/ , ^ l 50 — 1)0 l{fnnl;li liwupuhx ^knquj^gniJ 
ni quipped tiu Cjiapyfi L. %pm J>ajpbp[i m. if on CjiuJwp ntu < k*utjtu < fr 
nihiuiibpf i//i num.* /{(if iitii if £ {fiffficf/ir? Jbtmunubuji pb[p vqnqb- 

fl£ll /ftUUftuSrt 

P"ni[ bipaihr pn{i1#i), t/£i tnutupul[njir ^iul, bp^nL uwpjl? iaLtttbbq f 
npnUgfcg t//>W upuwl{uj < bnLJ £ tua-UjWlHAitJf£t# i/it«iugni^i1i t upi- 

%n^lt opp C f uipu < ywgnL < U ftip &btLj>ni[ ifi'L^wir biuqfclibbpfr 
J ft tfinnu^ qibpnil J/i wupil;fi t/^9 A- 2 nL P$P /nWf|nWrp qwpub- 
jni[ % ffCfiun^iiLif t" </>fcfitojfii/i1i: 

^IjlUlUlUlUril. — J}fLtuLoi/ifcuj1i j" 110 l /« M If urpLp q.bn. Lu 
fbuMq-uthr) C t uipu t Uiunmfi tnuiufcg Jfc%p cmui/fiLif tfibomgni. [i tmub 
L 9 bppfil\\ig % p^ulinm, ju%&4ip\ibp L. quAiuiqiubi jnputgpiub Jpq.bp t" 
i/u//p tubni-Jf b. C,bpp-[il[lig <a£[n[iu i bgy> — JuHnpft l[iuJ uiuiW/* 
^Uffi u/ij — liwfiinLiii 

\on t U£iu < bbp t" nt/jtun/[LfiLi/ 1iaiJ!c. fiinin[i gujqp ilbp£uig < hh[fw f 
tjnpbv[i liiuiubfii u^b^u L. u^fiix 

tuuivbnpuijr ((mi/ Ult|. — ^uiUuilf(i qiutwn.nL J b^u fttuifbq- 
pu*ipp innC,Jiuliuiu £» ^1inLf/ f i/^f giuhfc ubpnLuq. ^wpnLUwli Jfib_unfii 
mnC^Jji ubpnLbqibplig b% ^nuii/intiLi/ frpbiy luiu^bqpu§ip%bpfi < hi 

d^nfncffcjin ^tt ^f «//»2 in ^/ , ^ L ^ ,l, /^ l w'ulp [b^b b iUi if"lP iu lP' 
pw Liulpu'b tt n [» J[ib.unj% inf?^i//io //>ir/it \ouj^bqpui^p%bpp 2" il/? Digitized by Google 22 imimnwwa -Jbbr ^uipif-iii\g Ail t/iiij^mJ uiubiujopiuhg l(nnJ[i[j, mi/fti mpm- 
JuoLJihbui'u L. mfupni.P'biuU n^u^^bpnLiS /uui^&^pu/jpp iiip/fwj 4* 
dfm%LnL.J Ll ulii.ulOlMjj^iiipf. upjiifi^ic uuhu < UolJi ]}uM t biuJuijpp 
Jj^b^L. JiuCf bnpfcg £{i fuounLi! \iptu C,bw f /i ^mii /ii-p jwp^.tn1i- 
,«p/it Jft^^L. tuhnwJ %p§u% inbuhb^u ffruio £- {[b'tinLJ U. Siptuhg 
•MMtuh qnJujig bppkg ij} ui'uglib'UnLii 'i 

luQuilfhjOU* — ^uml{iutfpnLp ftLbfig J[i ^tuli/r 2 Ui P AU P~ ""*•"*£ 
^ftbuusgnLJi C,uj^pp J[i ow^h[i piupbliiud^ubpjp L. Diii^ujiitiij/i f ifiui- 
*UnLurjipn$ f bpbgipofuui%li L, nL p{}2 dfc j>m1i/i duiptiliufhg ^fain 1//1 
•hpbtim flffiii/ t ^uMpubtugnLft mnLbp, nLp C^iuLuignnub b'lt [fcinLil 
*UujL. ^pwfbg if on? uiqif.iuliiu t b%bplig J[i t gui < h[wpt {^P~pl> % gt}g l aian l 
,phinpnL.J i1i bpl[nL fuuuiJ[t < ubpfi linqjfig ^( ^/' ^/' iff p*J> npnbg 
~inbqwl{iub putppiun-m[ ^f>£t.m.if til <kfuUuiJfuouy> L. npnhg ujtuj- 
-cnoiili t < /4 ui i ^- u*mMluilti < b uiwC % ui%}nn [fob^ np uijrj. bpb- 
^fiifauiii ^t iftbuuignLJi U. fjhl; ^mpuhiugaL^ b%nn%bp[t ^nnJfig 
iniiLUib funuinnLii'hbpp ^uniL^T-Awt/p liwrnuipntfi^i «£cii^tiiifijjii ifyi 
.*/£ puicfui// f/rfi/i muifni/ < tipuu t bg f opC^nuJ tt «p tP^O g.npb[t 

{^ufiu iupi hpl{nL fubuiJfuoubbpp fubuiJ^bp^ C,bw fipi^HLff • 
h^ C^uipun/hjfD^ opn U. uijii ipiLt/iiipp, up iftbuuignLfi C^iuipn itf/»- 
juifi ifiuij C t uipu < uuig ni.fi ^opps Qju nnLJusppf np inuiinuiiiLiiLi/ £ 

15 100 /*• ^i^t "J/ 11 ^OILUIILIILl/ //*£LJ)Llf £ « l^falf /rfl^ //wij» f 

.#ipni{^&ifi/£. in pi g.nLJiupfi J ft Juiup btufuuLnLJ k ^uipuiimjiu^i 
•o(f/iin^ l /{ 1Ui Jt /{m J « ipiuOiiLp » : 

fitug[i utfu unLJiupjigf npn^^nt J t"t nn ifinuij/i ^uijnp i/tujj 

iiaiA. 5 — 3 //ntrf- f/'i'/'t i6 — 20 fynLUw ajurfi/rp, l 1 ^^ putf?-- 

J 111% oij/i, 1//1 /unj, Juiugnu fcijuiii //t"p (A. 1ihj1i /io^ bqw < h ^111- 

2 nL t kk u p) ^~ ^b ^t <bnL kp Cjivpu'imiJop, bnjiop ni_ ^poO C,iuJwpt 

\jpp [u c biiiJ[uou t bbpp Jfc npL.1; pui'bnul jh% limpnnjLUhni,J 

.£ f uiJui&iuj%nLP'buM < U «£"*/» gill Ljiu^iuh L. Jjilu ^putL^pbw^ltbpn 

.JfiQtuJumLj b*bi b 4^P9 n i tftbuuignLfc ^u^pp i[£uipnLd t 'i[»«2 nLai ^ 

+ mb&lj c b t g[i ifwrjp» f L. gptntJ b%i 

ijnr Ablb). — JuIhih/iw^iou/ij i//i guShfe op ftum} ifibuujgnL[i 
^piupbliuiJ tiiubtuip CfptuLJipLnLJ b% iftbuutgniji uwLby nLp ^ujV- Digitized by Google <Ml\,2lllib <MlhlKb 23 *l[iuuiLnp l[bpujni£ itfe l^fiu umfuuiUfl^u untl;p%bp umuiuunpt[ ipk~ 
jd-fc pnjjtp C t us < uqfiuml{uj t u liu/uiUhgftg, IL.ntJ I; tpbuiugnLfi L. C,ujpu- 
^uignLft C l wpiim < hhlnu < h 2 a P^PP ^ 4^P^ ui kb glL *ubpjSuuil{ft *uuuiuHL.p% 
{\{u ilbpQfcup ntquipqnLiS b% LfUipitUmgnLfi umL%, npuifcuqfi < UpuAto 
•ppqjnl pgutiu L. bpbu ^i^falf k. luupu o</-/?w/» ^to? pbpb'ut 

Suicnrtf* — £uipuiu%biug 2 ut PPb ^b^K^pP b °PP ibbuiugnL.fi 
Jiu^tp CfpiULftpaLj k uMqquil\iuu U. C t tupL.LU < U l\iuuuMug x C,ujpuui- 
^b^b Uiu *2qpk t P h[wfiu 'ubplum awunLbmLt J}#ip C,iuLUJDLnLif but 
JttJnpft uiiU2Utp tLunuJ bu utuiu J£o uibqn } bwm[i < u J ft J ft JnJ 
i[umJii.Jy Jbuiuigufi ljUJ t bui£ Ijujpjfip jd-b^bp ia.ni. J mO IpnqdnLU* . b. 
jfcuifij Jfi 'bn^pbk ^ifbk iponL.d t mutomft UMtl - UJ f b- pn-um-J 
Jibn.fi u Jiurjn, Jfi ntp ft 2 *b n J>.pbk w p nL bpbfuuj^ tu^fiLp t ujbrnL.J 
Jiuqfi Jt,£ L. wtfbkp JujqnLJ £: (}jii JfiSngfiu upuiug 2Pl ut ' m 
tqwuinq CypiuLfipbuifiibpp ^{^umnnuir 2 <un P^i UJLn P "^t» wub^ni^ 
10 — 20 -a, '/ £li ^ i k nu tkk ^ 1 unL ^ uiui2Utfi tuipft'u* miff unL^'pubpn 
4i£Cfiini|[ai1ifiLi/ fall ^uipuuiugmfiut \}pp p"[ n Pp uiuiifiu bu uni.l;p- 
*ubp f CfUigp-nL^b k Ui P1 au lP nL Pb UJU *P bpbfuiuubpp qjunwpni.J bu 
*u[jiLp Jujqb^nLg L. ugui^tuijOfiLi/ bu iftbuujgnLft C,op% nu Jopp f 
jipnbg quj^nif 1 J f, p-w2l{b uuj k ^ u ^ntfipnti! u*[b L p tfujqnqfiu L. 
J ft qn ^q. qntj^uiiu^ uiifiLp uthnnhiux \}pbfuwubpp 2 UJ p nl - UUJ k nL ^ ^u 
■JutnjM^f p w l3 ftbi l^ mn l kpkb u p fut }^t UJUini -^ bu U. i^ifi^iiiiiOfiLi/ 
^fibuwgnLfi < h f np qui[[iu ^ b. Jft ^-ii^/f^liiijif 'unLftpnL.J C,uigfd hl- 
Jufo 1 I) { w d'UiJuiuutli uipqt;u CjUjgp-nLftip fiigli ulpun^J t" Juinb^ 

* u ib L pp* 

{[uJfiQujwfcu &u*2 bu uiwifiu pninp C^pujifipbuifiibpfiuy npfig 
jbuinf wLb' L fi i/om wqquiliuju'ubpfig p'uuipni.J bu Jl;l\fiu % nfuJnpp 
^ i lb L L n 1 y> » bpl{pnpqfiu l «uib L LP oinLnq)) t bppnpq.fi u % {{ ^2p uiiuhnq^ y 
Jl. ipppnpqfcu* «p-[uujb C,ujgp qujpunqy>> npnbg fudbgubpnu[ J ft 1//1 
p.iu&uiii oq[i, ItuuqpnuJ bu C,buiL.btu[ opp 2 ff#lfv '/^f < 1 U, Z» bP^ff 
•upu 2 U10<UU ^PP %uiuiuipb^ni.x \}l bpp JfiLU oppt C,ujgp-nLfup 2P$J LU - 
upmniiLiub [tip £npu oquuiliuiuubpnif ulpinn! 4* ^"^ P^^L* ^ UJ ( ,(I " 
^luignLfi mu/ufig £,/?W fd-iU2kb <hiU k t ^""-(rp qw[fiu, Jfcup , . iii Jfc- 
^itii^uiLn, L,fugffrnLfu\i t Uy [iul[ J[ilu }ppun % JjiLu liuiuufbgx 

j)inui1iiif|rff/ unL^pp? {uigp-nLJun J[i gfa u*[b L P ^- ^t^t ^ Digitized by Google 24 aJWDNrtMNW. iA&fiuf p-nfopp J^f/jiHJUpulib^gnLJ £ bpbup, putp&tftitf^ftfifn.^tyi.ir^ 

njw$\th C^tugp fd-wgmtjipft Cjtuifwpt WfiLu ^rngbpfig m-tp6pl{LnLJ 
t i//itii pajpblf L ujJ < hbptj < b f npnhg 5—10 k nu lkk t uiH-l;p Vb imnfjiu* 
{oa.fii.ifi CfUtgp-nLfttlii 

OLqutplpiLJ t^i C r wpv'bujgni jf uiaLup* upuM%g t( </% ^?*"° (tifii— 
2fH-2*n 9 n i^)» ipbuutgnLft CyinJwp Jfi ^tfjfjjjt/ft ^t 1 n !fl: f- nL l u l iU lr 
J ft Jbuuujyubun p-ui2k^ w k ^ ^ifjfl/3"fiL^#£ C^uiJivp dp gw— 

***b lit}* I 1 P~u>2kb'* iiU k < *'bp °^ nLr [ u 'pk. nL ^ t 

\fft%^q.bn. l{iuuu»^ ^u*g //#? jd-fub'uf tn%bg[i < ubppg Jfi t gp»%fw 

uujusJiupq. onjiL 22^PP iba-gbpfe'li 2p9 nLl ^ h\i t tt L 1P ^ jfu1wjf|inLif 
Juito%wl\ijbi C 7 wpuuj%[tp[i < hi 

' IfuUJgQL ifarpbj^Q. — fli-ppiii^- opp, llk uo pfrg J " 1 "/ ifcbaui- 
om/i Cgiump C,pwi[tpbiml fu%uid fvou < bkp^ < b L. Jft DuAifc puipblftuJ- 
*ubpi rj-iuunLi nnLnJu[i uoluj ^%n pant p- bus J p uiu/hnLtS i; Jfi ^pui* 
ufiupiu li mbrj i/£ fro^* Qjutfifrff CftuLUi^gLntJ b*U ^/"-ij/i C l uipu < bbpi* 
#ii_ uinyfplflibp'h £/ L. upu/hgfcg Jft Du/^un bpbuubpp l(wpJ[ip 
£Wpquip-m[ buihrl[UMir ufuapnuJ iiit (J ju JfcQngft'u bq[i nwhbpp* 
//«Mffa{#7i/ i^uijp &1i a^nnfitt/. fculinfb [ifruigjLnpp jiLp guiLnpfi ^bm r 
&biL.%bpli% J ft J ft i[uifL.u*ir ilhgpuidnJ pnJbuib Jowb%uj[m[ bqfi'bt 
^itp nuMbuilpn^ fuiufuiiU. %2 £fl ^ 1 t w%nLJ \ipuj p/j/i f/ptuj ^ fi mn ! 
Jjt gfp£ liwpb[nil % q.iu%ujlip lupfcifbiufd-uip-iufit ifiinnj I; g.pupuupx 
\*ul[ giuinpp Jom lift pnLpift %nL^p t intuitu iiuuii/uiliiiirL^i1i y fip 
Jap&t; bqnt ffrujELtnpp id pi qmiutlfp ujmufhu wpftLlinui L. ifcui — 
l^m^iub upuC^m.J I; fiLp Join Jfthi^L. iun.ujtj.ujuw i/f/iiiijp, npn^ 1l 
*P R l*P l w pbpp liujujitcuiir b% i/imcif Zl n£ w^ ^/i liuipnquMum_d ipk^l 
%puj < U umHtuilpu/h tfopnLp-fiLU^g^t 

•flwuusgnLJ tj.uj'uujljli iftnfuujpl^ i U Jft ^ir^iijt^ t1i ^•uj^ui- 
^u#u.i/ uipbu/b Jt 9 1 l\nqupii.d b, uj^m^u ujui^iilJ Jf*%}L. ujn-Ui~ 
tLUMUUljf ifa^PP* 

\fuujnnLb JnppbjnLg jbui$n pn[npp gpLni.J fcli, J%ncJ V\» 
d^w(u tuhuitSfuouuhpp, npnhf> p'hfipnLJ b*h t- ij/iin#iLi/ t Up inp* Digitized by Google S41%3Rbh MLKBfe; 25 J**i+ «P«2^' £*p£°4\ tO^fo* oijtfi L\ iftntyff* "^"TW) £mf u*- 
Jfa*., </f""f Ilm jpytfii^n^auijiffi upajui&npnpmfilfbuufp* ffim$ffi&i£» 

Aiiq^mfau'k Iti CfUMpJ^ait liwfcmitgi ^AuiffiaflgiJrV /^^ lj^|iffc|fiM 
4)(UifSbj{ prtji/fiit^tf dftcdfrluuinpfc Jty\ u*p&V>P'fr npu*d%bp> 99111V' 
Jis Jfrx guikfti dhtquAgutviMi ^kbfpbpfixd^fa uttyfjiu* frk /tiufjhfppp- 

dim, Jjt\ ot^ifqifk^iAi^ kf gp. itfiLqu\ij^ JituflttmgyiubinLJ &£»• ^fupftfi*-" 

iMVf^if^ tyhum-J &i, J£ if.bffbf^ ufmmli b± iuJpm^bnpd^pmM^ni^tpfjiy 
^fuutplffi ilpwp fif" 1 ***{** n^bbprnf * tpbtJ^p^p ttt^t^ i^mp, 4 V 
tuhmud bu. i[bp£p lai^JL^mnJ fhuufnkpppUt JJju &^tp l{mfJLat-J k 
^ii^uf4 "• fjkmiymlpyuii uifiuujiu L. t lpufdfc]t*Jiutbm£p Jj^fuffc^t £fNB*» 
4.ftpm t u^ < bmpp!b C,fiLpiqufipfHiJ b% £ui2 m l u 

*Ppkp<Mtfifilrf • "*- U^^puf pcKf C t tnpu%utMfftk.[i CfiupuuAUfuilip < £»- . - 
Jtbpn jthuf^uuipfi C,myib 't' uiimnntitiHnbf umiffiti [up ^ihjulim^* 

J[i 'hnjbufiu Jbimugubuii tf.0uMfr.g9 d[* l(u»f^^p ^ufftqui^^gv <//»■ 
^*ff » ^ifl| mf&iuifhhbffuf; U> iju**iutpt*k f 5int-kp%hpfc)f ^n^Mf&'^tAttUfnLn- 
jpmuyi \mpnn*±f<kkiubi 'liUfb* 2**l k vP~ opff Afifr fryfa i A gn^ufhimU 
^pqV-jtpilHid t ^mi^Lap^ . uiauhgt' tu^u C^^Aw^bpip r t np> \gPtfcfjP 1 1 
(jn^ifin/, opCf'ubfnLt (J pi. pnpnpjh J fa • m^fiMfifcf {*> i/<£t < rfitwd b\i » 
^fuiiW, o^uifmfi tfoin* pnuqmLnpj+t ^uijfp ifbptfiim.il j £ ffrut^BLnpfi 
jUfrmplft kj.r t < ymcJ gfifftb #"*** fhu^t^p^. bj. fuut^pu^pp 
Jj* u*l/ itml ibnJkhp£%\ lim^nul b% ^bp^ Jouii *$m<C,w < lm/b 
opifanf k ^pkpip L. u^ki^puifop ^^n^^pm Llpt^}, pnppfA 
£,pm*.[ipaij fuMJ^tiuipifip iifbfBLt P»utipiAwp^ ^uijpp fu^ifC^u4pnfp 
Jhf^ffMp . i[bfpii nt^d (r ttb^Wfa k UM»nfcu . t ftbtuifSt^apfiU » /iiJ( 1 J/t 

/tip dml\mp < hbpm[ 2f}9 unt l aUinnLtlu ^ uiutftpt.ni J fct (Jiii iumnid t Digitized by Google 26 agWlWIIMfrltM, J ft mfd-niLfe */puijy iU$\nqJoud tfujiufuntj paw^bifput^ppy ZbrLJiu* 
J\* JaJ pa. uuibi Ujii J^^ny/rii ajufjiu £ f^ujcfnLnp^ Juifpp ibn,fiu* 
1//1 puid-wlf f/i1i/f <{ULiiai#&, j^tu^-iufunLiI t; J mm ft I^uul iffcj k 
fuui£uiibL. j>unLtf ffcuuf.tui.fipfi tupnbpfi'b Ll uiupu J ft guiufi k^P'tt 
t[ uj^blJ intuit o^ujfufr fk£* Hunfrpfcip J I? JLufcb k na l^k ^"4^— 
fni[ futu^bif pop ftg f ulfuncJ £ uuiifcpb^ jd-uuMJtLnpfi Jupm. j>n U. bpp^ 
llftufo t CfUtuiaLjf ifiuqwpnn! £"t ^- ^«uj^ uiuj[pu. «D^/ Jm** 
Ifiupubpi [friuq.wiapp if-bpfi £- t upturn A j£\|> t l\p /uidjuiuiilid^iil/? » : 
lPiu(f uipubpp CfUtJpriLpoLd bu fd-uiUMLnpfiu b_ J ft f>wufi Ipnuif^lp 
unL^p uiuifftu MuiiftpfijJiUf ifiibfiul p-uii^nLnpfM\ ibn-gn wnLiuh 
CfiujbfaL i[bpuM^t ypwuftg J ft t gmufi matuubwli mmpfe urn-utS mi— 
i[npaLfd-{iLU t ^tyt *p pui^nLnpfi *\iaifuu tf uuafipnLJ ^p% L. 
JftutfU £uAiiBUi\i Join Jfi futuftuSL. if/atii* jd-nq^iULili \Puil£wpubpn» 
CfiuJpnLpnLJ t^ftu uipt ipnihip L. unL^pubp mm^tux 

ffruiBMMLnnfifj ibtnnf uuafipLnLj t fuwfbnjiuM ^pp^ L. tup} <fui-. 
Juiuuilf p-ujtf.UMi.npu £ i/nJn £bn.[iu upui Join Ipuba^UnLiS , uiupir 
iftbuturfpt^ppy Jutliujppui2l}u L. JuMlfUipubpp, pmnp% uulumuij pm- 
guin.nLJd'buj'bf u*j%uil;u np JnpnLo £nLuhgnnubpltu tuuautJ uumbg— 
u/ilJ bu L. bpbg uttta.uMd uthbijiu gunuJ upusug bpbunt^i 

%bmui2k uaL -J (l J/i j>uiufj ii#j£ afiLnbpnLJ uuiju uuiifipuiLiT 
t t ilu t^ f lp UJ lP2 u- -MtuuM P'uta.nLnppt 

ifiuiqiugnLJ uuHftpbpnL hi; up IfiuunupLtiLj t~ puin%fiunLJf~ 
ncp itpuifu j>un.npp ifiujpnLJ £ fit; uu»ifip^^t% b. /iH? pwn%ftu^- 
ufuiii^y p n L"Pt inRiiuuiinL iftupipi \\n.ui^bbpp umlnpnLp-fiLU 4"ft- 
iip qiiMcnLf qnLnAiui% uiirfcp pwniu < uftuji tfWLp-RLJt 

^uiruGiun.* — U" || /'( , ^( #IL $t u t9 f^ mn ! pu**-uik mu up"p"^ 

bu L. umujum rfiuLnLf nnuiJhwIu nm^m^ bniuuutl{p uthb^iu[ C,puiL{i- 
pnt-J t" pninpfiu nSiuii C^uipuuusn.^ ^inpuft in niJb pi \*ut{nfb Jjhu*—^ 
ifitLnpfc \g"ipp ^"i«/ CjUjpup ifUnt^d t Hlb*t} u ^mpuiMiug iu.fi h gP"bjjfrn\ 
Jfc ul*ni.vibnft Jl; q.uipunLUiir } 1//1 fTLp/j^ ulfnLwbq^ t[ ^"jfiu^iu- 
9««-/i uiubg^ubpft ^uiJwp um.t;p < hbpno[ tj.unLi! bu Jfc bpfcinujuwprfft' 
tflfvp) b, ufwpbfnil, bptf-bfrnlf C^piuguAi atplutl\bpnif_ p-iuifnLnpj^ 
Cyhur Jjiuirifcu iLbniJ ^uipuuu/gnLJi mriLbp* [\piwhrf vl^nunbif lipnrf 
^mnifii nL bpfcuuuuujpqp upup bu ij.ui[[iu b. iirii tp uuiiuuui[nif? Digitized by Google ttllUWih WMUh 2T i t iupu%wgnLfi i/op/io Jfr ^Ui2'//i%tu4 fa* J/l Dfl^ OJILf/lfltffj* UHVfJiO^ 
fail ulintuibq%bpp %puj%t §faii?fij y bpp pnjnpp %bpu b% Jtnbnu! r 
DUiC t u/uui% uijuuifaf faju opC^ncJ 4" ^2 Uf ^ , C II fuuLffCiiuJpnip C,iu— 
LuigntJt » . 

fui^ 17 /^ 1 imuiifiLt/ fai* t t atpu%uign^fr Cjtuilujp pbpuib (C^-m^jr- 
imulrfi)) 2 n pbpp fijfLu ub%builip Iptud J[iL.%ni% ubibuilrfi l(ujufbpui^r- 
%bpni[ uia.w!%i%mgpmlf ptai(f/ii/p t mp if.Uiiit.nL J 4* C,wpu%ujgt>L% f . 
opSiuiuimnnmih Jjt t ptu%ft C t uipu%bpnil fa. pii^fapfiL^/i «ii#?£/ilj1#fapnift 
Wfumbq £*# Cjtupuiibpfitj tf^n f on input, umifh'ublf otifLtiiif 4* "<-— 
iifantii& f p%uiptnLJ ^ mfuutLnp fa, u^uiilJ 4* C t ujpu%ujgnt[i £,&{*- 
ui3i%bl{ii3% 2 n P^PP ^ Ui W^ , ^[ : Dj° Jl 1 9 n 9fr' t i J p^illbpntCff^ubpn ubgtf 
&uifbm[ bpnhp b% utunut fa. t % uipu%uignbfe% a-m^iLi/ x ^u3pu%usgnLlr 
uinum/i^ orpugnLinV piD 4* lf*bm.J. p%l{bpm£,fc%bpp ij.tf.LnL J b\*- 
%puj%. tpuijiu 4" Swuti ifu*ippi iftu3[jhuip-Lni.J , ttfrtOfyttilr, ''{Uf . //>• 
iifiLif fa. tnupu %pw ujpuiuianLf/ubpp ^inpbun: ^nLunt[ jtiiiiff{ii/uj-* 
iim.if %puj% uiub[ni[» «Kf^» fail ^iiij P["lJ, np UMqfhlfo tu ftp £,op>- 
unu%p il%tugb^ np if.ni. J%ut»\ \ff§ pntn.p dnftifrp bu % mpfofo 
b%j> wiufltUf lifting tit ifiuiUy On Lp% b%g ggnul* ti[l?wj> tu unm* 
lfh%utu, p%lf%bu. l±putlfii fcfrg ggm-Jj tifcirig w ui^obpif. [vifibu r 
J^fb p%lf%bat l^ui/ufa^ i/£ t ^gm. C t fcp% ) nL dkpp «w1W/i*tup £&W- 
gbtf ni £rii.pij ifp \ggb\tf n£ iiputkpKf 

\FfthtpLbn. Jwjpp uijuifj4"tf fupuiuWLJ I? L,wpu%iugnLfr% i nii%u3^ 
Lnp Cjinnup 13113% pnL J 4* W*» diunbppi ^/h.uim.i/% Ifn/umfp. Annnf 
/l if|i CjUiJpnfp ifpnytinLiI %pw l£i*/{u*uifiS# ♦ *—uuj uin-uift/iV £,inJ~ 
pnjjk% 4"» "p ujjij. Cjiupup, npuffcu ptr^npft i/49' B/lJuuiLftp* wnJitnuF 
4" Cttypu^unnnuiini \}l bpp pnjnp gripfapp ^fjf^t^ 4*> l l/u#i*£#fLif ' 
fall /vw^brfpoppy np tf-owftb Ifuiuffcx (Jui 4/ *ty» fyhlnpy Jkfp ^/» 
oiuii/i guui*}? linufiljwunEjhbp fupmh uiustjiu 4~ Ci^Jpu^kugnL^ 2 n P 
LfiMLfjhnn CfUSpufih fa. %pnAt^g fiuiuiliiii^fif/ aoin\i% y bpho uAhlUmiF 1 
113% g t lpu§n%nLd C,ujpu%uj gni.fr i/^nt^ fa. liaiujnLJ Jk^f^i pmpb- • 
i/m^icnfa/fr^' np iipas um^Sjthbli npfiji% ivpnL bphluiuj ifc%[ii 

diffinj tLuiffiu 4* ^ctipu1iifionL/i ^ui|pp f o.pfyriLi/ i)^ajii t ^twi/- 
pnLpncJ Ll uiiini.i/. «pui^a/ OtiiV, ^11/ wjuilm (hpnjfum[tDp\ ^ifn-^ Digitized by Google 28 llftWWBhWM $1? wak^t Ctt^pgiCfbiLuAirmJyki p-aq%b^ml np\ tapkdm. k[ 
Juijpn tf-p 1(111 [uiunJul^ 'hp tub L. fupimnl^. «puijiu Omii t nipp tf 

^frfC«A, % fdik Ullgfw* tlfjpM^I* C f tUlj*fh lift [uptUtnbhp bd iflAU&(t 

op^J«*k£ , »fc* ' initial <itf «b{ «\ ui £ npiy/fy afc!^** » ■ £#*fl» iniif^i^ op^ - 
iiwV.gf* ttfrfct f4o£'»iniMj»— ^^WMf^f pm.t[u£ imui* "p/'J b^tu[ji 
bmltm*b < U r ftful*1 dn fit} p -duifib%* uAmkhtf ^ntnptaf dfeut ,1/mjm^ 

J«np^m$^ v puf<fitauf dji} pmpip ) jAwHiJd-fr 4p m 'l f /*"«otpMiiipp fipoi^ 1 
Jw&t £*p dmt{mp^bp^t^x ^gkupmnnktuh" ^iu^UUlJ ^ £» uMiibpngfuf 

4/fW(V uw-%niid Ibrujtpt Qp* dfr£*gjib tfm^M. € Um^^L diimkiuipm^< 
^.<ufqMip/>iit bi[h£wgUm.d t qiwtLUm^ U. ^m^^s^np^ CJ& ijjm^h* 
ufmkbp^, uf^ufr£touii op^^gn^ rf-puAig 'bpm'b b'b upfM*([UfW.«f» 
<Uumlf qQuJ|^ — l^tp^iiujt«** uiitiwpwmMHMJ b% n%wi bifk~ 
l^tfl** p-a§n^apgf ,ui£ ljn<jpJ^V fuiu^ipmippi ^int-i/ IpaftifinLtl Nfc-' 
o^iufhfi i/oin y C t wpu < Uujij4iL[i < h x bptfm. CfUjpi* IjaJbbp'b plifyiy&vd.' if/mo > 
p^i^4|p»t.^5ifcp<w/- • <2p4«c<qiflumiktii& % ij if Lp«» fcli pbpnid ■ it ^m^«f-np{i 
jbfnhp , liw%*fUk*l'biwd* [fydft^mujlb/u p-mufULnpft vfc. ^uif m^m. fc^w 
pu#g£tV&P£* ^*"f^« i/cun/Jf .m yp w fr iM A iifep j i y fcp/jik ujwimu^/bUp i/ui- 
JuHtlQptiuHJ b% - pMUtf-lfLCfflW IffHtfl-p pupJbfif* ^ujpf*Up/?fr, up iuUj> 
l[H£LfH+d b% IpiAtuHfphpbbpt fct fjpufWg/i£ C^m p u^iiu if pbpp J ^ ^uili 
£ 1i/ii*//fi uuimir0id pmi^mLap^ inhbyfyubpfot |}jp* djjtfnfifpb ffiw<+ 
4j.iV.CtnL dwfpp bplifr. JnJ ibmfti JowbhutuS £ p-UiqnLnpfi&tf ^aaJn 
p/icpiju^f . ^ipui^ /c J^ i/ni{p • mmifm < bpt$*ks f^mtf.mLnpf f [w*UKip*~ 
C,nu!). C,mdf.atifUH-d i £ v ^*fjpiu^/i Jr/i&p^ uurbfat^. «4 U4 t aar t mpw* 
^i 2iu1iiJi&^ ' innLfiiii^ | k^P^P » * U^f"* Jf^tf » cf mf p > tnmj^fiu t k fuuifkif^ 
fiopp L ffptpq bptottcd inwitjuf ,fwj» ifAhfm^^ UrmnJu^ * tub mad t 
/i. pmnp£ ( nufflLP**d b% b^bq^bijfi. iMtLOJ^g ^olJ b% jjitiLiitj — 
^fiui_1fit#ii, M|f|ip uibbf^ f/ui^iiip1i6p^Vff *UpUi%ij ibthlLJtg ^ui^fntirpiv Digitized by Google *BUNMh *CLM»» 2& Atf^nVbnnilf puty JuMtyuipMjft nu £yiupU%baiftfybpg 2Pf UiU l utu ^ tL ^ M* 
itpuJbgt l|fL.1iii4f uftp%kp% ujifuimmnut t£L ^n/( £<ntii£ f ap fhtuq.w- 
«.nji£ Hl ffrtuiLnLQnL JfrVPg Juipqjfll Jiiliji^Miiiflif npuftuqjl ^m- 
qjiLnpn «^/j[iiii^nL^»-^-^npjii/i £lji mn.liiii^iif1i qapnLp-fitSip h. u»jtf 
"Ifugifffjiui^fit/ t[ lifuufygt C f uipti%utnpfcp'ubppy ftppkdtii pn.lff|Lif W# 
f^unf.nutplt II fciiu^brfliop ifcfybpfrg* X^pp ^ouibinLit h'u btyhqbgnCh y 
Jvw^bfipuj^pp itp guilifi linufttl fc* 1io«./i|?fiLif &tmdlim^fb^ np p«u*J 
ai\ift hl[bqbgnL qnLO-p* fctifyifh Jui/ftifppu^/ilf tfUthnut £ £«-p ^PP" 
^uitfUimp b. piny uupuiir iqu/^nL//, npuftuqp pfrustjMLnpp blibqbgp 

fjtiillUbinLqy> f /ipm/^Wnif. AjfK" "*J«f J[iL%nj\jp dp f&fimijtp uftp, 
JtkiUij-nLnpp Ifp ^npg%ft jiLp lunJUku^wfa. qopnLJp^jiL^i pi 

\jt[bqbsjnLj % guiQui%iu\i Stmfu funuwatytfidufhnid £• &,uipu nu 
p-unjMLnpltif ibn.g ibngp tntu^hu L. >ummjum tf-mLfu wl^t W^b* 
4ipfii^af-if* /rjuMtV^puimlf tf juuu^k uiLbwuipiubp ifpu^ ifpuAr ijiinu/ 
i; upiuUq mfu%hpp i b% \}l dp%^htL. guitjufibuM f U, upHulffc fkutpt^nLfufb £* 
lumnutpnLity piuij.riLnpp npnbwLtf £r ffruHLnL^nk JutuAibpp d£f 
tuft dndp *tinf>n[tli l[uinpp, np i/fyiO/iii^u p'hl\bpnLL 1 fi\)bpp ipbf. 
b% f i/iuiJfclniipi/ tfinpib^ Iffitif pibjiugPnLp^ptApt ffriifffiLiipfi tip-fc 
q-uiiinLtf £- uajij. JnJp^ iniu^u £• ifutliwppiu^kbf imi *V| Jf/Jf t 
uitufpu p-UMt^nL^nL p 1f^apot.Q/»1jfr{i^1i i. q.ni[nLit JB-tui^uiLnpft (ub[gU 
4tL 2^ n P^4?P» fc u k bfB"k it 4uipnjjiii1icw.il tfin < hb[ f n.tupibu*[ ju/jtf?- 
^UOlJ t* 1ip*if1»» "p i//> tfmp m^i/r, wuffi/ /<^t fi< % 1#niy1ig hinqpf^it 
-cua-tiipf^iiij /fn. ifumJbuift 

^uui^jfi funp^aLprj-a IpmnuwbmLij jfrtfifij DiuC t w < hwfH uwiifiu I? 
{\abtniupuAp i f&"uitpuk.np\i Jkhiugpy f%ul( [viu£p x pnutfJiuC^nLf 1l ^p"i- 
^.^uilJ' G f UMpuiihtnp < Ubpfi?ii /vw^twtpn^p inb^nLi 

\\upu q. uiuil^ iijnLfi.1ifiiSf. ^bnp[ig tubai-J b% L. f^l 1 * pp iffijSr 
\uipt^m^ BLqijlLnpLnLd tfii t^urf* ffruiyAL^ni. uwL%y myu uLUqiuJ 
lufu^iuin^liiiL tu%g < bb[m[ [uiu£knjwp uiui% fa.1i/iji: tUm^&ijpop intuit 
uJflLurt C 9 uifubb.npibbpp iu%2 nL 2 in k^^t ^ u*nJbm.J\ fntufbqn»p 
Jtujpp pbrj. wn.ui£ 4* f-uj^if C,tupu hl if/buff^i, %pu3%g 2 nL P9P 
<upLupb[nil ^b S w ^ t t u l inn l ,n ufbnt-d, utupu ^utifpntpnut ^ui/ii//i1/ 17 Digitized by Google 30 C&WMIhffr+Ki, lu Jf} lyunJpp iiupqiup %pui Illy ft in.nL J x Q<^ui pn^np\tb C^pui— 
Lftnnt-J jjn.mii uiO-UjO uuipj>wlr uhnuAifeg Jfr ptu1« iiLtiifa^m. fa- Jfr 
puid-uil[ Q-ttbt* fuifb in Lt Ufii^fipuipiiifi ubmubfe jlp^l 1P* LUJ b k l\*~ 
iifiLif £LUi/^uj|, Lfiujju.ui^ bquiinLf l{uinujn.y J a np* iouiii/aii/iii5r 
^iiiL| fu'liinp L. w l[^ 1 V4 uu lb u b ubnwVubp uuipgntuib fail fjt%nLiF 
%umIl JftLu Joui^l[ pu»pbl{UMJ < ubpft njnJhbpft atiuui^i 

\i </fa/>9"{ C f wpu < bh.npubpp ^tutiiinLif fail C^wpu^uignLfi uinLUp r 
nLp Cfiuau nu ifcbufcit, ron.iu£ fail pb pried J[i uiJiuu bquiinLf Jfr> 
Jh wuiuiuin- nunbg'UnLj %pui*Ug fa. Jutuguibp inuiihu Juilpiippui* 
2nLUi \3bpu Jinhb[nil fjhuiqwLnpp puinJnLiI t />«•/» fd-uinjd-\i\i) 
jtuli C,i$jpup jj.iini.i/ t fii_p pw&wftiJnLhgn. tfiu^iupiiipii ni_ Cftupuf^ 
p\illbp < bbpp iFuhlJ fail, £u^ J/ilii C i uipuub.np < ubpn gpuni.Jt 

<fr£ l /'t fluAuAj fa- ,uij( nfiLnbpnuf w^v if£0nj£ii *hnpuiC 9 utpub t Ug~ 
piulpnu! J ft inqjt fruij^ii gjnu/faii Jfc jub&npy jfuli < iibp t glLJfg gu^uim— 
ihu < UnpuiC l aipu[t ibn-onil qapbiubr Jji anjo. njiLiuiwi f uiuiui Jiul{uip~- 
iifapii ulpim-J fail CgpuitjiuU uipiiulib^ fa. luqJuuMinb^ qbiLUtlfn^ fu^L 
jub in ptfh fa. p-njjbb[ w£b inqjt huijpftg* nut pu^nqLneJ \; ui^q h . 
{fin nsn\np\fg qni\iupmbutLi fa_ /ipp JpguAiuilf uuiUMhnud ub^il qnLij 
upuhbpp *): 

|jp£r^[ff j^iii t fapp ^fMJi.iiti*ii m&fiLi/ 4" ^iupu < bbuiw%p } f n L n f* 
C f aipu < bb.np < hbpp 'Unpfig ^uinugLfiLj fail Cfii/pujt mnLbp } nLp uAt-r- 
JfiQiuuiJfcu unufepiuhbp fail ^ull/ilJ L. P < b(p'pl}JZ uiuiihui ffruinp-fc 
t/ptiij £l[? Juil{iup*iibpml 2['9 iUU l Ui mnLiulF [<huiquiLnpp iitiffiui&- fc. 
ih\inLJ fa- pbp 111*11 p J ft 4 <nn i l f 111 ^ i/ 1 "r%nLJ f i/^iii^fa. np u/ubptj 
J[i npb.1; piub fji ^nt^pncJ %pu/u jtpp «ftrfWk£«wjV*)M B^JJ^s 
fcpb'ii wjq.tql;u huAip ni_ i/65r upii^nn p~ uitLiiiLnpfih uutuuifilfc 
ubuua'hnLJ b% p-uifLnL^nL p < bl{hpnLC 9 [i < ubpp f bfjht; %ui tunuib £fc 
iJ^haLi! ^UnpuiCfUMpujt Juiui'ubpfc i/^0 upii^nuiib JnJnt Q^/>4^/lC 
gnjy fail wui[[iu uj^ti, JnJn Juil[iiip € bbp[i < b b* bfcbuiqnLJ fall ^7-m- 
iLUiLnpfi ui'b'ibnpgni.ftbiuh 4p m l ^ ^f P ^t^J ffili fail nLnMiplpnui^ 
iim IpupJpbpn^ ifcnn 4* i/^"if iw-i/t np ^9"uig^iifaii* fa/3"t mnO^^lifafinv 
^^ fail CftuJuipnLJ ui^il % i[bpiuf^wpi < hnLii fail ^nqp U. Ifpfl^ gnp^ *j Ui_fe«i/i^fcai^i. < Ouj ( iiiit/iuj4({t. fcp. 44* Digitized by Google V^afciih <MlMlfK 3t inu§il§u JnJpf i/{iff£U. nn, t^iVnOuJiutu, t£nC 9 wrjnn} < b uutiuiiwjnif 
p-tuauiLnpligf jd-tutLg^bnuJ b%i f^*Ppfcjz[ § g i^ mn i £ l u*nu < bli_np < uhpp 
gpLtiLJ b*U f i/i/nLi/ b% J [unfit Jd~tuij.nLnpp [up fuvu}biipopm[ bu 
Jinbp[iJ Jiuliwp%bpml f np %np[tg uffnui^iii hu)ruw^nrj%bp[i L,bw 
C,uitj[t 'bumbling J>k$ b^i mlinLi/ i/^iii^b. [iifut 

£uiril SUlGkl* — mipuilifi ifin.uii.ofn Jwljiup%bpn L. C t uiubh.np<- 
*bbpp 'bnpfig CftitLiUDLnLJ b% ^uinu^iufonL/i miu*bn } l/u/^uuj^u^f/f 
113% hl J u. miuuipuwmLnLJ Cftupun mtu < bbj^nL ijibuiu^ji wnLbpi ^uiniip 
2p yiuu[uJUinLuih ftLp p < ulibpni.C t li < hbpm[ q.nupu £ qw^a [iLp ui— 
iL.iubl\iwpui < blig u. Jotnoifui/ni^ o&uifufAi^ bnLhp £~ fun%uip£ t uuf 
%piu tuiLiuQ L. Jfr J>[}£ Jnjufrp i^ono)inLif* ufii£iii iLwnJbmin^ [ili* 
CfOp'b nL Jopp y CfUtJpnLpnLj 17 %pw < hg Ibri-gbpp L. jiuo ^tint-i/i. 
|}ifi JfcQngji'h tfcbuuAt ■ £i Joinb%ntJ 17 C^mpuff b%nn%bpffb) C,uiJ- 
pnLpnLiI iincuiig ibn^^gbpp k. 4ufiiaAfnt.t/ C,ujpufi Joint tyW/ifttiffifi; i» 
CfUipuft C^uiipn fffuLnLJ 17 ^uinu/i ihn-fcg L. iniupnt^ ifebufe ^onp.* 
wiwlJ. ««ftn«« npriniJu innLuiiy \^umntiub [ukp «nuij, [^uinnuuh 
uiJofd-iUjlt ^uAjft » t 

— $nc.fif&n. piuqtLtULnp pifty fu%tuJft Qufif* apmnwufiHuhnLtS 
t; iftbuft C^iujpp, liinptui iffip uw fc^ npqft% uij tu^jiu p/i n|(if 
J^n uiiuC,bi*t 

|}ii£ui Cyiujpp CjwJpnLpntJ £ innO/fit/ii i. opC/unLJf £i/nn_ui- 

'Uwmil irnin. ptupbdiufuuib^* k u, ll"l S^^fc [?// ,, 9 w 1 w !jbl: < * in f lu, P~ 

ELt> Icbi WpP ub L "ifi* 

Qfti &iuJiuhuil[ fubuiJmfuoubbpp niui^iiiliOn^J fc1i f nn C,iupnfi 
od-jtuip pbpb%, np (l /fiuuiuinm 1/ 41is |tui{njif fu%uMJui[uou%bp[ig 
Jfop puig 17 wfbtiLiS ujjfa jt%£ L. J[i inn. 1/^1 pnfnp[t% gn^g wui- 
L n *l % pnju'Lniif* 

— jJ«V^ t/ffiiuff, [u < buiJ[i < U xnnub^ m ^wnufo 
\T[t uibrpu£np t 

IT/i tuwifcun, 
IT/i tiufiii^ni-n 

ir/i Jiu$piii2» 

IF/l fuHLpO/lil, Digitized by Google 32 CWMLWnM*M*. tfi, ^tJjin^likp: 

8|i|n/i intult'liLy , 

P*n# p-fii_ii/i ni_ tftntjjt ^fiuiuUbp t 

9dbuuuVbbp x 

% M WJt-%bp (ft nil), 

^cf/i ufUtrtub L. uij[u *)« 

flju uirft^ «f/» />pp 9 n J0 mut [[t a JuiliutjAbpn fcpp. iffuiuuiMf* 
fuuAi pauiLnLf/ 'fc1*.» 

( Quinfa.iif& y^nnifiuknn ui%h' 9 piupm[ duijk'hf Cfiuquinn ilu^t^ 1 * 

fc^p piijfip octyifip 3^3 t uiptaLi}, £*n/» ^"'iPff 5 — 10 
C aL Plt ^ nL kp k uiwifiu Lfinpufi dopp (ipp «£iii(/iiu^iii£j* fc. orf/imp 
ufuitnpuwwb[ni. ifwpit \}l ampui p n [ n pp pnupinLit b'b dp lpnu f 
ut < bbgp < ubppn dp%p% £•/ i^&nujYi < Uumbg t bnLd b. nLnb^npLntd at"//' 
tftbup inrjiSini Qjfi (f iiicTuiliiii^ quiLOL^ qnLiuhw'li uibnud £- Ainui- 
fiiirfl CfUipy Zwin/Liufyn fi_ ^mpiu^[i dwl{uip%bpn CfWaup dopp [tu- 
gtuqubini. iiiuuiffiujl{n<j[ % bp tinted b*U. UnLfLij. *) ipntnpp % {tupuuwdL,^ 

Pw(t*t^ V ^niiJ iii^ £* ^ ^ui^ ♦ . . 
fcij. np op (,p, np uUp, *) l^i*^ */ ,n *£P Uin - l / ,n *£P uni/npni_^/iL.ii £ if.iunJunL.tf fcpp oc//i/n Zl n-puitl 
tntu[, [tuli iftbutunnt-ftn puigji t Muputuhbl{ui c lj ^iu^m-uin^a L. tfjt^uifjj* < UnL.I;p t Ubplig^ 

4j.ntJunL.iuir fc uiju un^n{tnt_/ctyi-if £ , uii|^uiii? p < Uu»ui < U\%^Ubpp a~aJbh t-f 1 -"- b*U 
£bl{UnL.tS U. Yint £pii if {f ^iiiijijni.J, [tpb'bg ui/j£/i^iibp/iii odinb^ni^. ^Ufifflfpi 

**) Uj« k <//i^ui^«/i f><-p/>2 bpq-bp U. u^L.pbp ifbij innL.ljg <I|. ^^-Qi_fc- 
ui[igbiult. Digitized by Google WVaahh 4 KG*«fh 38 h\i6Jff UUIUlip fftll^UJlllfl^ 6 ), 

ftp H* lpn^u\Ai> ^nu ^u^. . . 

k M %*, tipon-Jfeh. "), 

HnLiwLb j^/i *»), £/iifi uiftiii, 14 ; 
HlkljLMliti ±fip flbn ^fei/i/iV u ) 
fKiL&f|fA hutpupfi ikn^l/h 16 ) 

Uty ^uiii/f rfl^bptnJ C,t#pU hL i/ibaiab %tHJU nL^fe ityi. Jfcif 
b<h C,iHi!pHLpbinL ^".{{l o£ rift, fry L diUfto ijWlf tffeiijh <tyitiflf> 

Ufip ^utpirfj rtip/»2 r //"7 t tiilbptHilti fy Jiup*l nttftbJllfhLiF 
b*#l ftp Ifdbq ^^J* B w ulbipttlliB'b pibppiiM.ttt( llhjlfivll t *i*t-±*i 
Hf» k^iP^E qfriu'u tmiffp ftflh'ug ij/>L^^/rtrfF^ iHpi^u h% fihi~ 
tjinmpntJ. tiptt^h uiL rfttttufl^W^^fit^iikiift <fuJi/ili%fftjfy r Ui^hL^u 
thbit'btyl pkkffUifHntnpnLp-biu^ /w/j «JJ1>^ i^bhUfji ^(fftin^inriif^btuU 
tfALgmli t {tiiduipuitJ, nunn[i it £fi/£iufLU/£ fc^/j ifuW/tiiplifyfi 
upurfi uibu^h^u «Ui^nLttJ, u^fiL^")) Mi pijHjLfiLil \ ti/jfirtfftoriif 1 £fif%«» 
//u>W/rtt/, *{t tSm%iul^itfpf # n^4^iitpjrLll£f jtlf£tf)f ft. nLpWfto tiil/gli// : 
lf^ plull Llii nLfkUtipHtp^btub uip^ui^p £• itijrt tftttitjgfi <ftl/iWi/- 
^iii>4 dtiA\uip*hhffip uirLiufy i&f[Lu)ii*tpitiiAl i/JMAg [utfittLJ Hii^iii- 6 ) ^ubuin ihnflituip4U^m t 7 ) l^feqm.7. /ftUuyfcg/jfr^ 8) Jfg n wJb < Uatpui^q.tuij-lt t lj bpb- 

rt£?£» q^Uipq-tiipufUjp £ t iiuJuipLm.S t l0 ) U/><^f>^ q^nLpt( t 11 ) ^opfig qtit-pi^, upinw- 
Jbn. SiutU. q.np& t; uj^lolJ [tppL. Ui\il;&j> djip«if^L Jbnfufti ^toptuJ^hn.—^Ut^ptf Jbn.- 
ii/n 18 ) tpb/uui^i/j. u*iuibp[ig ^iiutfpni-pfip/ la ) l|ni_/uii_^i (i^^(i — fP^» 14 ) lt/'«« 
uipoi — irfc^»f/»p, 15 ) ^ntuini/ Hui < Ud}mtup c i ^gl'p ifhq^ t 16 ) \P/i [dmJbtj-lt ^-/i^f/i f/'p Digitized by Google 34 o& < Mi<M > nM*Ma "UhlJ b*U mwinwC^iub C t iui.b[i[i t b L. uptu%g n± tfkkb wl;pn jtpb\i 
frniuLnLbD ^t CfiuJiunnLd ufiif^fjiif£&/ ^uH-fr uip<H;j>ni IjnpbJ'b 
uj juif 4*11 b% i/iu jioili/ %iuU. uftumuiCfUji q.tuiuubpft L. f?L|fe(i£ C,bu tf 
pwjg iu^umjiu[t ^u^gbpntJ pui^nLn^p II l[iuJ fvpj^bqpuftpp f /" l 4>/ v 
p 2 UiU1 k piULUil(iu < UaLp-liLU t utunftu ijuinL/i ^mi/ nL^ft mfipn^pt 

|i ^bpfn^ L t iupu < hU.np*hbpp C t iuu < hntJ b% tfibu[> uwLbp* ui£u- 
tnbn m t hbgjf%bp^ Jfc% piuplput%nLJ t" l{uinLpp [l f?^*//#«m f ^m^^1f 
4. ([iiff/ £np Jptf-bp 2 lur l mu nl* u CfUipu fit, tfibufi m[u[t'bt [wlinfii 
Jbb [ipuipiu < bgnLJ < h t" in&j^i mAirj1jfu.i/ y Jwliujp'bbpp U. bpbjiiuj- 
%bpp JjtdbuM%g C^pCfpb^nil ufjunLf/ b% CjiuLUipbii Qju Jjtfngji'u 
t^nLpu t; tj-w^fju tpbufc Juijpp k. l[uiJ inmmpi bfd-l? /{Ainjmii^ t, 
J/i giiAife 2p9 UJ< h uiimJ C,uipu m. tpbu[t uifLinOt /»pp P"t ujui- 
{im.if 4r ^- jbwni CftudpaLpnuJ 'bujjii piuanLnpfc'b L. tuuftif ^u#p— 
afi%t fie. liiupJfjp ^uipr^u»p- Ii^ulJ i£{/ij/i^k |}ju &uiifujhwl{ ipbufr 
^t^lPP ([Mi/ <//» nL pl?2 U"lu*JwpHy d[' iuifiukl 1 Jk} bquiint. h- J/i 
i1L Pt2 U3l ^ lu<lin 4 l{pu*k* '[bpuii [unLhl{ tubuibf pbpni-J t imilw^i 
bpbj> ui t btj.uiJ 2p9 nLf f CfUMpu m. </rliij/f 2 nL PtH ^~ fi mn l ^/' .gfa 
hqtuinL uiui//iii ifcbuft'b #?l fuui^bqjpopp /iLuifynt. f /iiiij tTkwguibp 
{ui%i%nLJ J U3l[iu pptu 2n lU % dtul{UMp%bp^% punhui < ubfnLt QW/rttift^Jtu 
</«t"4 ^f/ i/omt1ifiLi/ irll «/itii/i /[n/jfi//i ptupbl{iuJ ^uiliiii^ i. ^wJ- 
jimpbinil CtUipufiV Jft Jft /^a#2^/ii<ui/[ ZijalJ q.^fufi'Li \ubq£ ^tupuft 
W'-AT UM ^P J1 1^ n 4b <b bu*bk Lnu l t 20 — 40 P"Ui2li^ui^bpp u?ai(ft 
Jfi'b^U. np l{tuubqpui ^pp i^bpyhnLd £ p n l"ppi t//»fy* dk$ (|Ui^ni.i/t 

]P/i^uiii/i tf-pL^bpnuJ Jwliujp'hbp'u tu^u JfcfngoLil oai/mjULif 
&if p-unj.iuLapji b'hnnhbpfi'b C^atpuft aifi-iiiO imiffi awiti — ^nujli^ 
uiutpnLJ fcli (l fepp Jutl{ujp ( hbpp <Hj>o[o[) ^ojop fci pquiLnLiJ* 
iudntufi^Up ^upluil^LnLd £~ ^ifnO i/f>ui| i- nLancJ t" ^n^i ^md- 
fMLpb[, ffuli %um x ufif(-ii iJ^i^. p-iuiftnuf i; fii^uiuinf.A^nL xbtuqli 
aiutptub mfu uit/fcri_/i» Hui%libp[iiji i f aipu < bb.np c bbpp puipipwXui]*U 
^ftbrnqnuJ b% (l qnnupHinUnLiix 

|P/i ^iiiif^i q\iLqbpm_J t/t folmku P"iii"i^3» ppinOnLp /i. 
iiij^iit i/^i /^iui/ bpl±nL buif[piubnL Jn^uiwlfp jd-iupu b% CfUH^UnLdf 
bphuhbp\\ < b rjtiJwli rfintJ, u^n^bp 2t^ nL ^ ^ C,utpu < Lb.np < bbpti «i- Digitized by Google vnvawih <HUiQn> 35 <*Luitfi nii^iiiSr CyUtawp nc Jfc 5"in J m hn.ni.p'ffLhi%bn ni C^uAiuijfbbp 
4ubnLi! fa. pn^np^b irjibwqbftnLJt \jpu*Uj> /{#?£!. hli/ fail •«{&• fa. 
■4JUm2&*mtf f ui£ti{iiij>ii liiLiiia fa. Imuiubp irtunpasbmJbbpx 

mjEp^iuUfku C f uipuji < U iifanu fail uiiu^dlJ fa_ usnauhSfhuiqhnLiJ 

iinuj CfUiJiup mutinpuMuuwLUMbr iu%lifiL%nLJ fa_ ^uiif wiutu%iji*b 
-ufaiifaui^ULifs (Ijuuifc/j C^nt^uimuip {[oJuujfu^pn fa. l{iuJ fopp ^wpup 

iiuijifLi/ fall 1 n P1^Pt mLU kp* n P mfauiifaii f<hh; Lgiupufc fnb[f>p iftnp- 

AbfnL CfUiJuip ijiuj^inji (ftfifin, /fiuif puiufnt^ibp fIFu fd-iuogpiiib 

1/fim lifiififaffit. inbntiLiSi 

{\upiJ C 9 uipu%U.np%bpp gpLm.J &ii t [iul( p-tuq.nLnpp [uwfbq- 
t £Eop fa. ifiul{Lup < hbp\i C,bui qmLfiL^ qoLfL^i/i iuiLtu^UnpifjnLJB-buiJp 

t^Umd 4" q.bpbqJui'bwwnLU fa. opCfhbi inuiihu ^iui ^ii iil linn 
^h^ybqbusfiibpfe ^ fanfaijtfuiiiijfann: {[lumbqjtg i/fapnj#juin_iitu{/jii Jm- 
J{iuppw2t} < b CfputL^pniJ 4" IP** 3 ** 1 *] t L P mnL< ^9 m P J foil*- bpblim 

4 gt$ fail uiiinLi/ [l usuiiu t[bpturi umJb ni_i/ p-wnnLnpfi uinCbnx 

P*uiquiinruifinru* — puiinuiig ^ ^^ty 1 <"/( ^/iLnfanm-i/, 

duil\u»pput2l} < li ptp Cgbui J[t C,ujL 4" imifiimii abpbqifu/UwmnLht (Jin 
inbt£ Vb^bgbiu^bbpff q.bpbqJuiVhhpp opC,\ibfnLij jfaurfij jB-tui^nLnpp 
jinJbnLJ t *u/'f ^«wl/i tlfrfcg fa- pn[np M.&ni[ [utpnuJ ptaLUp tf. fa- 
jpbaJiu%w t giupp%f lufiiuiku np 9 /"*-/"/» l\uipLnuJ fci 

Q|t# ZfUiLp iim nunntJ 4" "'J'J fapfatynj [tLp i/ui/fufjiiifap/i C,bin\ 

*#iuquij>nLJ ^uinu/iii btibqbgnLtj nLqrj^uiliJi tltbuut^fi inm.iiif fail 
^uiu/hnLil. uijtiinfaif q.inub fjjn.uiO bpl(nL jiuluij ^mij fail ifHLif 
*bpu* nLubpft% fa. bpl(nL jfji^utfti/fuui^fatiij wipul? KLbnLtt ntnubpfi 
Joint € [ 9 npwC 1 ujpun nuinil fttiftnLJ l(nwpniif 4" uitpuffibpp fa. ^ui- 
tjbpp liinpmbjnil ft"//* jfam iani-Jt {jphfuut^bpn fa. i$iul{iitp%bpn 
JunJhLnuJ fail fcpu*p ^mj^ liuinp%bpn C^uiLUj^gb^nLX 

\f[i ^liili^i nftLnbptiLJ 4r( uiUJinwCjnLJ 4"» n P £u*puf&£fi i/iii- 
Ijtup'ybpp ifihuujjfi rj.ruiu^p Jomb^Uutijiu ^fauifa.fami bpq.ftiuMpiu%iU^ 
iltub bptLh fall wunLj. 

f^ujauji.np^i »?tp> ci m u^ If nni_pu ff^ v 
Sffu ^fa^ ^iu Jmp k /i ii/ fa li^ pfcpfc|. Digitized by Google 36 BRMWIINH*^ V4>* 44^N ') •*«* pi#/> 

flifiiifmn. |ii Lm^nq frli^g pbpb^ 

it t^T- ^^"^ kfi;g F^F^. • • • 

Ifw^iun ii)i_npp tf^/ 1 , iniiiu£ii 'ipiLjiif H^ 

failf^ 'i ^ntlignrj to^g pi/fii/{, 
$fe initio. s ) piLiinij irfi^ pbpb[ y 
Y^Snpi^ u^iL|nij 4 ) fcli^g pbpb[ y 
P* npnff fj. tpnij feli^g pbph^ 

S&if ^fc^ (mhup [ify fcVg. pfcptyv 
t^nt^iuif ^guiflM} fc^g F^P^ii 
0/iififcp/c^ ^fyinq B ) feting pfcpfy. 
ftpiu^. i^uifLnq fcli^g pfcpfc^, 
linu/fy ui linn fcVg pbpbfo 
l&npuitf fcifiiVij feting pbptrf, 
sdt^nLp uAihn frVje pbpbp . . ♦ 

Sir* <£fen ^i^Juip ^ kfit£ ptpfy. 

IP inning a. upp.nn buj> pbpb^ 

\npp-ij. Ipuu^nn buj± ptrphfa 

U\u&nLi/n_ t)£pnn Irn.g ptpfc^ 
ft*iubn kuipqunn T ) trV|» pbpb[, 
hi_f|»|. ^uJ{nf£ fcfyg pbpb[. . ♦ 
P^wiLiuLnpfi Lit;p wdfhtfu njiLpu t^ t 
§£u tgkq ^uiifiiijp /iii£ tii k ^ pfrpifri* 

llnLcf if. nLunq fr Ii.g pbpb[. , . *) »8n/"»1» 2 ) IF^WI*. 3 ) ^F P$»fc(»*- t*r&t*igt 4 ) Wflpfo tfiryhp zfonqt 
5 ) lP"*^p»»»Ii 6 ) lui#n^Ji^i 2 w P^ nr l* /"-I ni - P"«»^ ujuiuipuiuinnq^, ?j fr/">q»- 
bn.uttfunqi 

Digitized by VjOOQlC <R;U*Gt|b ^CLMlIb 37 l*op{iij_ ^ujijnij frVg pbpb^ 
^npq. Ipupnr^ buip. ptyfy, 
>[fit^ii^ piLUJ^rifg feSi^ pfcfify, 

1*nL£p£;i|- uAnij WlL£ J*k|*fe[. • 
Jthifjp^ilnp/i J^ infiifa%4f ipfeqifc Ify* 
Sfitr tgfrq ^uidiup fi^^ feli^ p^[»^» 
(t/yifrtfiq. *.) fupn fei.g P^T^i 
(PiufuuW difilinn fcli.p pfcpfe^ 
!Biciliili^pi|. j^*[f"l '""^ F^pfy? 
(hjufr^phfj *) iiiir/i^ (ri^ f%/fc[. . . 

^pii^uij: ^nipiq iriiig pirpfe^ 

fli. Jpjii|- *) ptur^hq bu£ ftbpbj. • ♦ 
Sqfiif J"[n»[ ttyg ftP^t, 

%i£|l Ajti^ty •*&£ ptyty, 
VunHjij. tgiugiif kVg^ plrpi«£, 
SVit_li*^ in^ipnq i?V|fc p^pfcj. . . 
P^iuaun-npft J£p inuili^u i|.fiLptj tf^ 
SUfu J>i*q ^iiiJuifi /ili^ . fc Kg. pbpb[. 
\tuiUtuAtu^ ftnLOT tih^. pfcpfcj, 
0\iLpr t^thnfuj^ig Ij.Il fc1ij> pfcfify . , 
Mi£ np/i tii, igni. uiiqpmli^ii k A, 
*hnt. fco dfmifii optti u^pp* 
fc'^ ppofli •), ^m|iuLli pi*^. 6 ), 
bwii^ij. qg£ ') nt. lifepo tguizfi. 

P*'t $tp^ nL ^ F u "l'b 4r ntm °? IJU, lt» 
P*iiiJni_q •) J/p tipii^/i u/ipfrip {tupufi. . . . 

1)U)G$« — "b"^ 1 bpblinifc'b Jd-uiqjiLnpfi ui iify/i Wrpp /ipfrlij oiwlf 
J^inpncJ O^&^^nij ij.ajLhL^qnLn.^uiV C,ptuLfipnLJ fcfi mquiJuipi/. 
C,uinu < bLnp < ubp[i c U p^/<7"p/'.gl» * ^mptf Jf^ngtiLJ LjiuLiu^LntJ fcfi &. 
iti%J[ifi&ttfl;u \im/inu$ yA*Pfb[nit fypljwp k. fakf irtfrti.fi yMpfi 2 nL P~ 
On ^Uiitdunuuiftli iumndliiLu h*U pri[ttpn f tu^/fruJirtlufii/ unuC^tmuhb^ Digitized by Google 38 &ft^C<M 1 llhtfHh\, WLim^m-fd-huAi liuipif.ni (J/u bpbl(n^ u^fuuiuinLiS b*b npouAt l(utnb— 
lft t pun. CfftLpuiufipb^ npu^unjt iiJ-a-nC, i/1/u/^ni^ ' <(/[MjSi£/i» &ui- 
Jut'uuili f>^i£ t t nr L iyiufb* Unifnpuipuip JiuinntgiuhnLJ b% [unpn- 
i[uib, p.nqpui2i J M f{ M ¥t 4 I V UL ' "" ^U^ii 

^uipuui%ft oft <fuicfui^iui/f uii/fciiuijuifia.^1 libpuilfULpp CjiuJutp- 
lulJ t" Ipnplpunpx \jpp iipm l\uijd uui\i C^u/uulJ bu P^nuftpjig L. 
*ubpu pbpni-J C f inpu'lib-np < bbp[i Jom f uibnn%bpft juni.il pp uibnjttj ifbp 
1; IjlAmLiI II ul{unuJ uibbi «$uiiii^i-iin.^il/» "''*) d-nnnifpfLuilpLub bnui- 
IiuiImi i. ijip a/Uiuliubp'li mhuih piu<hw < hnLil hV ntutuim iSouih^tnn! 
t Vtui^u p-uin.Lnpfi'ijf guiLnpffh L. /&'""/ C 9 uipuub.npubpfiu L. *upuAig 
uifLiiiO luhntJi Jft%^U. np Jftoui^hfi lpnuil;l{ 'hnL^p £■ uutu/WlJ) 

^P~pl}^g ibuinj u^ululJ (- {«♦*»££: , Jf/i wuiut; tfitnul bu 
k giuC r iu < hiu^[i IpuiJ f/"-^/» uiiubnun^pfi uiilOZl* nnLnJuuitfjiU) np up- 
4^(~ u uidb^UaifbanLiMbfi L. ufiitibpbu Juipq., ^u/hi!u t uinJunLiS 1#iu.tp- 
1ifcp CfUiLui^gb^ q.uia.%nLJ £ ft""^ C f uipu < uh-np%b pp. 

&\f fvuii[up f tfiibuitj^gy 2 utm tt2^F *** u * t hgliiunb[. ntf /»^£- 
£111*11 nLani.J uif p-uio.un.npft ufcpnCu utuiji ^wn^g tj «*whA t.g» 
""tfbk " L Uli l ui l nLufcg. t" CfUiguiifinlii ui f 4~i'Of? t" uiuiiip* £— 
.J>nLg ibp uiui%p»i 

Ui/tli/ij uifLu/0 uiuijjiu t ft§ui^bnpiUi^pp % 2 — 10 /*•* ftnLii.— 
"iim^iif J n/3 t uiuifhu pn^npfth L. pmui.nL J. 

<Lffruia.uiLnpfi Juil[uip'ubpy>: 

— £puiJJ£. upuuiuiufuwfuni.fi b% Jui l(uip < hbpp % 

« QuainLiii&- \ui;p^i nu ptupftu ibq 1(ujJ^i \}ni.pp ]}ujpn.[iup 
Juuifbnpopp JnLpuinp inuij*** i/frn p-uiuuiLnpfi uftpncu pui^ibn 
\(ui^uouiu\ Jui'ufcp-. u^imf ubnuiU) nuinif n^fuuip... 2^ ^M*iii/»t 

— tjt^ 1 k^ <UUi l^ Z^^i l(pllunLJ tiSi J uil[ui p*kbp pi 

(^ujm 'unul^p t" tnuiljiu C,iupufi C,ujmn, C^opbnpw^pp U. unfit f 
itft%^b. ifbpffi^i CfUik u'uu.nppx \\ ijbpSnj uiuthnLUi^pp ^^loli/ t" fnt-i/ /l ^fpw^fg J|i np b. I; wbqlt, £np[i t uui p[i tuhniJli iyUn^^ npnifibutb. 
fi*U£ujl;u [tpb'hjg. fc^i uiunL.Jf /ipfe^ij "'iT- bqiuUiul^p < ul^utputi^pnL.fS ^ u^uMUil{bpui^ < UaL.tf 

wh-buii ui*Uni. < U < Ubp < U I; ij-pbi /ii.p ^uipuid* bquM t huMl^Ubpl* < U . ^^/i-^r?p/i"li , l^ui£r?L^ Digitized by Google WlVJnMh' l M3i(UI» SO nnmnp, Jfe Intuit bp^nL pnLpi[t uiuiihu nnLiiAiui£nL%i [wl^ J%uiguib n 
^ui^HiulJ p-uiquiLnpft C,oppt fyu 1(111% £[ig CfUiLuijtLnLiJ £ 50 — 
200 l' nL Piti tf/i ^H-Jiun, np^iuifi Cjin^fiL buifuuniaib [fokp ^^f 
iiui^hft^gjt p%[(hu3gf>nLJi 

Ifiiili^ij ibuini mbnft (- m_iifciint_f/ uiuip f npji phffr tug dol J 
Jmliuip'bbpp Ll CgUipu in. m n$ fill ' uidb\iuiiu l{bnui ui2Jutuwni.J b*u 
fcpb%g 2hnpL,p < bbpn gn^g f/iu/£t (ji. fcfip C t ujpu%Lnp < bbpp gpL.nt.J ill, 
ubqui'bffu hujn.ui^nn%bn € h b\i 'uuwni.J pfofd-pbijiL.. upuAig JfriuuniJ 
h\i Juilpujp^ibpp p-tuiLUiLnp[i Ll {uui'fbqpop L\btnx *$kfj>p i\bpuliULnn! 
4» uijii Jft}ng[t < u ^uipufi miuhftg p-uiquiLnpfAi junu^ui (- ijuij/?ii,- 
Jft Jbb ul\pumbnh if£o qpnuub £ //lioi-i/ bpl{nL uitfcul; ift[uiL f 
J ft bifiuib C,uiLt bofd-p tLuifd-uii^ litvpjpp %bpliiub £ t uiL.l[\ifd : 'ubp, 
c//f uiifcul; bqiulnLf J/? guify £n^ C,ujgbp L. ui^/%% \uui^bnjpui^pp 
Jft dui%\i l{aufl;li ^nL^p imu[nil funuiui pbpnqjiV uinJhnu! t; uifb 
L. juiIi^IiulJ Juil(iUhptii2 nL< *'9 U4U t( "{"^ 4* uiuijjiu mubgjt < iibpp% 9 
np JfiLU opp Juilimp^bpft Cfbm nunb%t flt-«/ifr/ fuJbinLg Ll bpliiup 
upiipb^nLg ibum^ Jml{iijp < ubpp gpLntJ b% f [wl{ fuui^bnjpui ^pp ££- 
lincJ 4" ^uiquLnpft Cfbmt 

P»tuq llbrUigOLlf* — t^binu.bui[ opp» bplpnL2*upP'\* i p-UHf-iu- 
cnpft C,ui jpp } bjjH; Jfeuijii ^.n^ t Ipuiutf* J/i^nj/ii/ umuiguih 1im.tji- 
*bbpfigi C^puiLftpni-J t Ipuihtfjh t!iuu < \nul{gnqlihpfi c h £l ^Lpuiu^pncd 
'hpiuhg ^iiijnt/* "J 1 / 1 ;/ fiwaf j>iuC t LU < Uiu < U ^uiifiuinfiLt/ £ p-ui^-i^fc- 
puigJui% Stun. — |f£ uitfcul;ft i/£0 qhnu! b% bpl(nL l±uinp uipuib 
J[i Cftug* uitfcut;fi buimbpfi*u bpl^hL J nil i^wrLfiLif, iipm i/om ^miff.- 
^nci/ fell L)uipu nL tfibuatV f["*-/ii ^//u/i f&iimk L. [uw^bqpiu^pp % 
vrtLp'b hl uputnbiuhp upuihg if.[lii < ubp[i% juui£iulb. pn/biubt \}pp 
j>wC f ui < ULU C U ilbpg'hnLj ^ P"tuij.p 9 q'Uni.J 4" unfci»kfc ^t^t S^Jft 
4^bpiuhx 

\*nui*Ug aftLnutgft'hbpfi piugiuwpnLfd buiJp unLpp ^2^^ tt /^t 
Jfiutfii JiuC,p Ifuipnn t puM&iuhb^ wJnLu'biugtub ^#i^/i1/, /tu/f ^uigp 
fLuifumuiLnp [[iiib[UL ^uilftii^ t l 

IP/i^iP^i/i qfiLqbpnLJ /i^i^to fc- guiquignLJ, iiuifuguAi 
Jfr uitLtlbpuMgni.jp Jft ofe l{UipnLii bhi ^uipuft Jiuqbpftg y <(npiqkuq[i Digitized by Google 40 CRWWOWfrM^ if£w afcptnp ul(bupui%g intuit t/jfwj ifctyVi uijii^li^ii /itjf ^tu^itfi— 
^mif tntiAtjtg utLb^jt ul^upuAtg mnLbp ujt p£t 

fdtmf i^bpiugnt.i!feg /buinj Juil(UMp < hbpp JjhuiftuLnpfc ^fon ^p— 
trnLif tii ptwjbnpop uittLup gnnup£ui%uiinLt (^fiurfcij Jutlifupptm^feu 
iutuCyUiulnt-tJ t; p-tu^nLnpfig upiu ^piJutp 'huijuffip-tug bpblintft'u 
wfobptuiig m'bfcg itLqtuftlinLuthr fun%£tiMU f jtuli Jjtut Jutlpup'ubjtfjg 
if|r tf/i ^uil: fli| tuitJjt^wmk" {£} pbpnuu* t^uit-pi i/ui^Mipplv^^ir 
C^ptuJut^nLJ 4" k mnL pt?9 P n k ^fy^i Ll ij-ftaj life ninp {fuitf£{t Qju— 
li^t" ^Z 1 "in|i ^fiui^ /puiiijiiiuSr n^jttn[t uuuiwfc Jutllutpp f J faff l. 
nn unut qnouiiiUi Jji C,uil fi«»ui{?^£ A- tunuiut^ upuAtt Xfu*l{iup— 
ptu^fa uptuhnt^ fo ^un.m^Miiifif1iiiiini^ y utLbfh lutttCftuifhbp £~ 
tuunhJ II. ^uimpui fc- Jtut^uipubp^ bplpnt. ZbrL\gbpp, fyWffit ittnjfp 
Xl tny^tt Qju hnbtinf Sruijfiuiffijii /i£/uui < LjiL^*/ii.iip ii(Jfuii 4* ujuitn- 
4aiiinLi/ (l 1iiu mi/(rii ^tS n S $"P^ t ifinLd /fiupi^njii fjuttji m.- 
pw/u UM < Ugfiiug < ub^nL b- nhgtuuft'ii guiui P Ui ^ nLbb^tufpLt 

^tZ^PR a * UM k ut P <u bnp ypL/iLi/ fcii, /w/[ p lut^nt^npp Jutl[Utppw- 
gnt. ^iin gSiuul t" i"/ 1 Afftbp 'UnntuCgUtpufp CftuJtup ti- ipii^iti m- 
fLuiauiuai JinbbmLX |]m bpblpnt ^uinufi Jut ma \inpuiCjWptifi ^m- 
Jutp fun'h^tm 4" nufutpliwh [ft < hm.J f ap < unfiuujuutl(%bpp utn^uAtifeu 
jiA.ififit.fi b%: 

l\nLum.p bwiu Uiu^iugn^g iiun.ii/if a fpuvnniiphuiJp u{ui^iij1j£i_#il.i/ 
fct Qbqwh fi^iu^gnLJ 2""" ut%wfunpd- i^m^gbp bu utbgfe nifubunt-Jx 

ffrlUqflll]jUUU|* — Xipb^^Pfrb uiiuutLombtu% C t tupa < bLnp t^iii- 
Ifuijo tii CftuLUi^LnLJ p-uitf.nLnp[i uuui/jit foiifj. P n L n PP Ci WLUi ~ 
gitLUib b% j^ii#ni_i/' fttutfbnpop fjf/jiffi i^iiiif Jutfpp ijiiffLi/ 4* ^ ai ~ 
n-w^utJutuin^gfi */f ,Ui J CjUtpttfe put tip, uput </puJJ «f/» ^*"J ". u/ujuj* 
i/£ tutftut^t fybinn} L 9 pim.fepni.J (r C f tupu 4 uL.ap < iibpfiUt np ^o^nun 
tftupufi 'bnutpubp inu*hi C^t^^P 10 4* — 5 P nL P[t ^1 nL ^ b% 
uitfiufcfr i/t^t ni/mii^ tf ipwdp jp%inpfi i/(:9 jvputb q*bntJ b% 
tun.iu^uiiiminn^gji i/pui^i HjM < UnLfiputpbpnLp-fiL%feg ibinnj Cgtu pa ft 
jd-utg^p J ft bpjttnutuujpnfif fritl} /^uianLnn/iijn 1//1 lunOfyaij ^^/» 
ij-puth upttp bu minted L. tuuiut iiamn&J tiutpni-J hl gpLntJt 

\pilljuiin* — ]}m(npujpujp imjO^uij ^n/^i//ij 2 ufIfl ^^i iutjua Digitized by Google S>ffb2a<ib <Mfttlft> 41 4" (/iii#»tJ f {ifi/{ tn/jiu^i ^n^i//f^ fji'bnLit t; JouiiuLnpimul^u C^b- 
tnLbuiHt. 

IP/i n^iup 2—3 p. 

fl\M» *- «# ........ &-^8 

«h*Ap. ................ 1—2 

4-* . . . ■« . 9-8 

*-t • • •• • ♦ 1-^2 

^UM- ..•♦ 1—& 

£u*4fc k j«p i/p?Jp -.. 1^-1 

illVuoiii^ . 1—2 

#^ iiig&ui^ «WH/* 2^Hf5.fcp*i/< ...... 4— 4 PofTC* 15-32 

%uMpit%uttjnLp$i 'bniikji'bbp 25 — =30 f« 

V {uiraiq&hfhG W t ..... .. 

<W 

ip/' t? 

diJyupp 

4"(flfr ...... 

ftiu&fifUffi tfinq . ♦ 

+$111^111% in {fa . . . 

'fcfetatamA- • • • • P^nfip Q^j i^ui i/^p 46 — 6ft, 

30 — <$.. 

15 - 25. 

3 - 3. 

13- 13. 

13.- 15. 

U - 200* 

30, - 45. 

a - 3, 

I - 1. 

6 - &. 

5- 10, 

¥>. - 25. 180 — 44* 220 - 499 Digitized by Google 42 URWWnwaWb SlUBbP* fel» nflM.* 1*UlCSUlG« — J}m[npujpujp n.uM2Uiwlup QnLiiiijy) bpb.nLi! t 14~ 
15 uiuMpbl±iuu CfUiuuilinLJf bpp ^uiuibpu uipn.fc'u uiilnui'huigiub fclr 

1*ii#2<fiujl#p n < Uff.C f iu < Upuiai^u mb.nL J £ 3 — 5 op, Jtuli bppbJ^ 
%uib. 4" — 6 opt l)/funi.&/^iu in tup Jnjupji *ll tiU l ' UUin bg < unLit &1i, 
n P 2 UJ P nL ' uui k nL t f t u k bpp bpl±uip 4" uib.ni.Ji I h^ m t9 Utttn -P Ui " 
Lin q fcii CyWhiu-J b. liuiUfnuJ Jfif^iniuli nifubgnnji ifmpfi'b b. nStntJ 
< Uuinuiinbnhli uiui/jp, nn n W^uii/ml/i * 

ffti^tnitfii/r Jp^ngfiii 2 n P D<u ^uiitfnu/ b. optu^uiif Q-nVfc J ft 
u/utLUiJ tfinfunLdt (twin Jlibpn unijnpnLp~ltL < u nL.iijt'u a/if fpnip 
inLuiifiif/ni. iitfLUi^aii ui%q.ujJni Jji'ufbL np pfiffipfii^iif ^ ^in/iLfii.t/t 

Qlif^mif£iiiiu{^ii n.ui2* n ui < uti d-uiduMuuili ^fcii af.n(_2<iji"if-t/ n£ 
Ifbpuilipubpfig b. n£ fcuJfctgbbpfcgi \ffiujfii i//i ouAafiup uuin-n» 
0{?J? iftn[uuipk t u tnuig OfiLp b% JuJulJ b. ft kit} tfinjuuipffi £fipfr- 
1#££ buiqlrfig uiuiuipuiuuiuib pkl if-npbwlwLJx |P^lf.iinjV duiJut- 
'buili aa.nL2iu < iini-J fcfi ppnLb^^bpjigt 

^LfiuiDiiiii^Lp ty/iii a/ic^T b L V n-Uifinwhft (fuiifuiiiiii^n to.. 
fe/3-t aupuutub Jji}ng[i t u ' tfi u^i#t.m.t/, qfrJiuJ b% i^buib.bui^ i/Ji— 
£«y1i&p/i. 

1) Qaiiitopp inm^ Ofii_pii fc1# jj.1ffiLt/: 

2) 4>n/i/iif uiuio 2 n P a<u IiujuuilJi 

3) $u*ui J op p ifanpn uipnpbi b% mui/fiut 

4) U"^ 1 / 1 k^ au Ul 9 nL P <u a<u ffiht-J to. wn.uiLoui%bpp pklfc' 
tfinjuutp^ nhqnibnLJ to. i/mfi fiii^ii: 

5) < fln«-(/''//» (//'".gpM* 4 UiL t u^" 1 ^) ^t£ pnLqfp- b% i/m— 
0.171.1/ to. nSinud ifinpfi^i 

6) t«»J»«^ fcf» n.ifni.ff tfinpfAit XfuifunLh UfiuuipuiuuintJ b'fr 
uiiuu^u. i//i ulpu.uibnjt i/£0 oij/i toil uihnLif to. n%nud typuiliji'u, 
umumum i//i /^ain/i CfUiuui p-nLnfih ijifif-f/ i^ipuifi to. bpp uut £c^n_£t.fit.ff 
(-, ihn2^uigusb jvnLbli bu uibnuJ i[bpuj^M b. itiwj* wuij> ifbpg%ni.J 
iluulJ ifinpliif bppbJu b. Jk^t'" ^ 2 n P ni / k UJU l nL ^ x 

1»Lii2i/niiii riLbbgnn l^iubuAig fuipujpbpnLljtfiLup q.bpquiuuiui'ufi' Digitized by Google 1>G\,3lliib <Mlhlllb 4a ill f}pb%g uiJni.ufiVubpfi ^bui, iiiiuifii_iJ, /{wWiifiLt/ JfiLuiibpff . 
Cfbm Jftuiufcif Jfcuifii upwfug i£wnbJfc unijnpnLpbujJp wpabiLnLiT 
£- bfibnbgh tAw^ CfUinnnn.nL.p-jiL'u utnJubjj uppbpfc wn.ui} Jnifs 
iluifi.biy Cfiug p-Jubi, IjbnuilinLn bifibi^ lini[ llP~bi L. u^rui 

UlAniBhtQ* — G/" ^uiLuifLfiLj U-u iudmLp-^iSsp uiuuinnu^ 
buiifc'u utiMMtpftd- t ^uii/u/fiLnLi/f wJnLi ///tip £/i u/i/it-fiLf/ iuJnm~ 
*bnLtj II. 2 ut p nL<UUJ k ^nifuutmLULJ £* unburn, p fig x (twin jui£uj^ii 4" 
u^uuitnC^nLiS y np iuJol^ Ifunf uiJnmfi%p Jjt bpljpnpiL l^t% fc- pi— 
finci/* lujuilfuiuil^u bpbfuui^ tiLhb'uuJinL < hunuimul{m[ L. C^wuwpuiliui- 
^tu1# liuipbfigpi nn fAiitC^uiUpuiu^u qtuiniuufiupmnLJ fc- ai«ijop/ili/i. 
l^iuiupuLfnLp-^i^b^ uipi i^l; u[ diil J 2 UJU1 /ubpnn^uiJjiui t; tf.uiUunL.iSx. 

\\iuhm^D t[t fcpb'bg C f bpfflfc 4 u f uujumjtli 'uuifuuiuinnf fc1# uin-— 
"liiii^aili BopnLjd-\iLh\itj i\nt.pl{ uiJnLufeVubpfe'u II. utJ fnLjjhbuiu %iu— 
fuunn\i c Upp fepb'ugfcg ^piug'tob^m. C,u*Jwp f ^ifinjunLJ b% puiplbppvt 
Qsuuihufc nkuiohpnLu* ulibunLpubpp ibn. j>b pp bpljfe'up pw piping — 
^bmJ Ju'unpnLti b*u f^uuibntg, np fc/c7"4" bpbjuui'u jiph'ug npn.nL.g'i* 
f miuphf frill} bfjfrt; nL pt?2b9 % JbnAifti \}l 2 WU1 lumJu £ ifonnf. 
i[i/iO tLpnLp fciSbpt bffrl; bpbfuui% JbaAinuJ £t 

XZpbhuuji nLbVuuiinu ^uiJuip nfaJnuJ b% L,buib-bui[ JjiSng^bpft-. 

1) Ap u lt |, !£ nnn^Wh fjtfc " L ^f}g k "J «/(/"- p-/ii_fyi t ^iinO &_ 
uidnuuunL Jk°P um.ui < ul%uiuil;u utbnLu* b*u iniSiuVlibpfc Jt?t ^ fI 'T 
uiL.buug'unLJ b- tLUipft giuhnnSx \}l im 4* C,iuJwpi.nLiS u#JfiL£, npfr 
J fan ft u*[i} fig fuifr/iif ft b^nt-dx 

\\ul[ bftt; bplpiLuji t^uipji'u t[ &£fiLi/ t» "^ d wJm < uiul[ 
l{\fbp bbbnuJ 4" ^/» 4t UJ ' u b P^k"^ Jbnnft C^bui fuwnJbnLd^ l±iu- 
ainul Jjt putpuili 2 n Pt ^^9 "- ffini-J fc L P nbn-UiliuAi u/uquiJjv 
i/t9 ^- ^ offl ^Z 1 ^"""^ UJ l r t u lk u muiCgnLJi |)ju Jfcyngp bpbj> ui%— 
tLiuJ l{plfiihinLg ibuinif uiJnLufon Jjt 2 UJU * UJ lt ^ nL k t nLuinuJ b~ 
iwpujpbpnLp-[iLU nLhb'unLJi 

2) UJfeli/iJ uiLbfi qpJnLJ bii uppbp^ Jfi^uiJuinLpbui'u L. 
nLJum u/uulJ Q|ui^i t tijWiiiiip, %buiu»2k < b\; nnunp %2" i ^* flw/(iii1r 
%ui^iufniiil| 9 luhgbnul umpp CftuJuipnLuihr j>iupbp[i i//i£/v inhggml 
L. biun.bp[i 6[iLnbpli J[i$ni[t (\l[uui ^iu^ii ^/iti^i ^ngnta* t; f>ui~ Digitized by Google 44 na«W»«*V Cfiubiujfi um.uif Ll jtSbqptiLd lifu^U ^Lhtntuntub fjfjfnfftff^i (}pp 
4iift.iuiiifif.nLff 4* (Jfifcifiiifniffii/i pupbptjnLtlpi llfop jgiff^ififiLif t /tLp 
if.om[i% II. j^ifffLiT Qf.6ffifj#tiifffi/i lAiiifj* uijiji^iVii ffiinLiT 4* J/ 1 f/>* 
2&p. OJbmbJtiu^ o/i{i' ofjf^tiiififiif inp^g l{wpiinLU* 4~ di-Aifiiif i7iif^i? 
/f. /iLn ibn-gnil k utu l RL ^ foififli f/Wj ifiJOjr/iiVt- W^P funuuHiLiTb 
4" mui[fiu J[i %nL^p atbnbinL nLfuiniuwbqliljfuf bfjH? nth npnp m_- 
'bh'biup \}np.btVu n-ouijfh liuiiubi b% uituijiu finbiq innQ,J lulpub 

JPflJLfMl/tfif* 

b/3l7 iff jfi iff/iff ^i. nLfuuuua/hutgnLp-^L%ltg ftum^ npnjt ftli ni_— 
iif%m.J t 5—7 uiuinfi Ipaphi ^b% unujbu bpbfiuw^fh Jkunbpp y L. 
jnuffff ifVi nustLJi C,bm pbpnLii n up aft tnuil(n*t qusiLp Aiuinnnn! L. 
bpbfuuifh iftunbpn ZfwSbahuuiLnp l^bpumil //1/inm.f/ uppfc O-bpbqJiu- 

3) IT/' itZ^P unhtL/' f/WOp uuiLUi%[i Jfef ihwpiufdkulr pb- 
pn L ih uiuffiqbij'hnnf b% qiu'bif.w^iumuj'b i/f^t quAitLwll%bpfc ifriu/j* 
if ft piutybqtup pn.'hm-J: ifffv^ L> if ft fyfurf- 9fiLf7 uAnLit ifbpui'ut 
\\pi typngfc-i* kfoll H**i < l* l luiCtUipnuJ t 1//1 u/bquiJ b. tfiuifufnLU* 
Jlkuifc inn Lb i 

4) \iuptufuuiniuabf h'b^iul^u L. nuttnjif uiuibhq bpbo uAsiuuJ 
w'btjkmLu*' JAx 

5) ^/i Jm if ti ^iu r biuslfbgh J ft puiui%ji l\bnj, #i/?n 'buwbq- 
^buLtf 4" Jjfi \tup uiu^ iniug $pb <7[>uiJ9 1# iff ^uifiu|( if Jtfl/f &oJb L ni[ 
Jnfufipi iff if, iitupifciy d-uAi^iu^fi^ "liufil "- J/* tgwuh uibuutl( 
hutqltlibbpi l^uuf(ti 1 — 2 J~mi J ii/*ff^^ni/ l(un}n % init, jypinSsbg^UnLil 

i; L. fUlfflff UJllilL^fcj1l/lLl/ lffil^#»l£fl/l J4*£ M- "r^Pit^tS fM - ^Mfil^ffJ- 

QbLbS uiiuinpuiuimu& Pbt uiutibut Bju /[n/f1/nt_i/ 4" 3 — 4 op u. 

hppbjfa UiLb^ll t 

6) IF/* Iffcpuilffi on, um.uiLowbiu% £1111/1 ifinij iff Jf?f_£ f//iif£ 
n.1im.J 4" a.bnbnJ'iu'UujuinLh L. bop p «uj < b>tiuuny> (wo-iulitf ^iti« 
nnpiLnLphCh nuiui r butuiL\ JbiLuibhibpfi i/fifff j inbhsou inLutinLit Abiu- 

obp*b hl ninbbpp b. iffi J ft J>fa 9 nL P [uJhi.J* inupu ^1i/inf 4* 
«ufff£ifi£fii.» ^tupusuft ifpun in J i£ififi.fif-J t fuiutiuliUDLnLiP u. i£ii>- 
puiu[i J4^ ilff|fll.J« Digitized by Google ^NbSCi* <hCMllb 45 7) *f*pfiuuiniifi bVbn.biuu uioufi bphlintfu ahuift Jkf' bpbo 
(UflfflUfJ UflLBLnLlft bfiiBLJ but 

BnniphlQ* — ^6pp fji^inufifji nuq.C f uJuinLbpnLg Jf/>1i£ uinLUiO/ili 
i*fjq.uiJ fiJiuuiiLJ (-» w f llt^B^L £* jm1ini.il 12 ffjmn ^p&2 a>af 4"' 
ii in^i 12 mlnjuii/ fuui.iu*l{bf>Lm.J £- (l jiif1iiii.1i 40 u f uiuliui%g % 40 
-uiuqiuJ $-fif.ifn n.uniJi \}l wjurtL^bmL. qpkp-fc uiif£1f kt^P^kt 
1fiu nLJutn t" a.1/ni.i/ ^q.ftLnfi 2p9 UJ k w l aLfuuiuiuibqfi'ubpnf umiubmtf 
;/i«.p ^oin ^ui^cMf ui^nf.iifj , Jpqbp } np piu&iuunLJ fc" piuguM-KUuA^u 
Aupnt. bpbfuiuubpfiu, npiql;u o/i /il/i npqfiu (-[ mpni. ifc^fc* 

jUuw d/i^ qbpniuuiniuuubpntj mft (fin* tLpni-p-jiLUn tfinpp 
*£li£ pu/nA^uiLLnLff t um.m$nnuufig. 2 UJin ^/^ u^bunLpubp mp- 
O-b^nLJ 61f ftpbug C,iupuhbp[iu uin_ui One. cu j £""/» ni2/MUimfcini,.t fudnp 
-CtHLUghinLi husup iu2fuuimiuupubpp Inumuipbinux ^UnpCfftL ftpbug 
JiplltuRhji uin_nn£m.^-fcai1/> ja^i fftifiiu/jD C^b^^mL-p-biuiSp Inupnniu- 
unt.J til miuubi inJbu mbuiuli ubqHLJiihfiLut fc. iu2fuu*wutvj>f}* 
pba.fi iniul(y rj.nLpup f iuuimun.nL J i. ^uicf l^qf? btnL.p hu^bit 
tyu iuuimbum-nif fci unifnpiuliiuu tfiul[iuunL.u t" qiupltuh KgnniLd 
i/iii1iiniiifi_#iLi/) S1inLuiS-» fuongpx ^juuj^u 1 on/iiiui^t ^oinfi^tlnH-i/ 
f^nju/lij Cfiupun nuiugbi t; ^tof-a^o^ nl[bn. j>uinh[nL L. ifbpiu- 
nuipifju, qliba.fi mniupiul\p 2 «*/"*({/» 1*t aiinn1ii1iiii1iiiijni^ iuhinutn.fi 
funpf>ntd % bub[ 4" ^- ql[oa.fi C,bm bpbfuiu^fiu £"( 2 U3 l l vk UJ ^ r ff 4fy 
. ffiffif.ii t 

IT/* puili Jftuifu uiquwuiiuLnp t; mfi ifl/nO C^wJuipf uijlit np 
*iififfi % n Lin bum ft ifbpwpbpnLpbiuJp nLubguib p n [ nn l gw ? <n^uilJffij > |>- 
•ubpu uiuiuiufjiuu liutinuipncJ bu } npuifcuqft bpbfuiuu unnlnjtuaiLnp 
llt^t* M^ n 9 ^l" ^gJuiCfUJ^n^p «JwiuifwfunLp-fiLuy> bu Ipn^nn! 
II. n£ Jfuufit mubgfiubpp^ u### L. omwpubpp utwputo bu C^iuJiu- 

flflLtf fftUffltl/flfr/S 

fjfl/i Iflfitp tjiubl{iuuiumif fiin.nnOfjj^f»jaJ (l qhqbgfili uiqut^ 
^nLubuiu^ qnm.2Uiuni.J £• fuJfi£j>ubp qnpbiuibj^nLg^ pwgfi Jfi £ft£ 
-on fifty ) npufiunfi bpbfuuijfi w^gbpp fitatpinbui2 iftufiux \iu £ft /ii_- 
'fnnf.il ^UMLft Jfiu, npun^unft bpbfiiiuu «^UiL/i ujt w ^9H9 nn ^ (I 10 ** 
qiugunq) £[[iufii C,ujpbnuufi uiuftg inu 17 q.nnujunLJy npun^uqft bpb- 
fuuin bfjibuMnb[ftu wpnbpfi 1/17O iftnuftl^tbp qn^iuuiubl {\Lfuw ij.uuj- 

18 Digitized by Google 4£ UR'WKrnbf^v iJiu tu^ojififut/, fc- ^imj lu^tfiMJ^iiiSr Jp£o{$)'<, &9pMl. /"rf> kl L P^££ 

Tifc"^ 'fttff-^p utm> wbk ^fe-i ^frVj 4wtf* "«4 4w^f 

it, ttypLtf n s%^jik hPItt"' 4 !' "wwH^f •fihhnlfh 4^w> fc #r 

8j|f , 4fy&, "i^f^n^r, tyfwpinbJM„wfa b pkm- ^kq^^k- 
% hn*s n P^tSx ^pp^ mn ^b y *ty L H& mv&hfa «wiwrf» (p?i$t$ 

MZbtvp^fiXy , ^ Dffff»««-«*(«*Si|iv. ^C fc 2;WwAiV^p[?fv "P^V^Mu^* 

v?**, "MPPk^ *."{«&. ^pjf2tfwk} b Ppl' edn WwJ»ft.%^ 
^p^F^wk^' °2 i yk\bt u MW L ty^PvP^^bfa^iufa %r 

'it [tiu C^wifiup JnJbp fcfy i/mnLfiLi/k, utu/Zj ^/f/upfr/^/^ rfftV* 1*4 

nahStf ujhi L. uuMUituhiuu » npnhp uiJt; < u llbput iu2b iUiUinLl f ' ^tV 
i£buiub[ 'liptu'U: Hpui\iy x ^ui^uj^&^ni. 1/u^iumci^/^^^^ ^n^ (f£l^f|v /»fjf wl- 

u b^^b ;^ n x v t i u ' tn b i k ui pp t, uiJptuqi^Ji tyj, jwipfo ifPQniw^Cr 

mnhhpfc miuli L. tuupu £[>/iif ibn-f> inui^iu. at^nL^^nL^^t; jlt^t 

l)ui/(iii^ bppbJ^ n£ Jfeiufi wjiujbu fc V ^^ WV ^PfUfejAfMfc 
%iujuup^ij.nL2nLp^^Lh%bpp , m y, i. ijajWiju^ i/^i^fyij^ij , Mi t q.hitni^ 
/ipMio wgaiuUq^ i^in^p^ i//Kf^nL ^ui{{ii# f jM, fcjj. 07^.^0,11/^04^^ 

%e >p T te> ""Hgpl'H t ib}» Lj : , UnJblwW&bg >^"^p Mi^ Digitized by Google <MVb3fi«ih ^UNCfti 4T 8)* ^fi.ii/i buiqjdyi b (fim.it y £"^p£ fuilwtJ Afi: 

4) &tynL uJfLUilffi (#j«lWj/j) £p£ t/t£ ti A^rtti/ (l jftiM/ff 

5) 'Ji/iifiifuii/p i^u/fi/bg^ntiJ b'hi 

\pfottfitl*--— bpp Jowb'UnuJ b% bplpnAi^ji opbpp, uil/^/i juan 
b*U CibutwjypgpiMLi! £r</u#ffcif£#>i_ ^£" iupipi/i/i^r uftfmi^p ufftffc. £y 
^"t t^.: (Ipi /ii/tulitii^/iL C^uiJiup nni/npuipiup qftJnL^ frV rtrtui/)^ 
t/tpS/fy^ & upiut^ WjnuJ 6V //ir/£ f/rijp/rii*' «/&£ bpbftujb i/j/i 
i^t* [fN£ £ inu»[ftu) input. #*• ^t*i ij.njlmft uft* ^iqp^UiV t % 

tpp ul[ULnuJ t; fep/jfiL^gp* iuW££ajujtu ^ptm./*pttt.tf'ifr £*>** 

Jrfi/i* L bplipnpq! b < U%if.af^kpitL[^ [rtL^p JtuC^iuniftf^* QiJjSiupb^.^ 
*Utufywq{fnt-2V+brtkd< b% : w < uJun*U JbkJbbinttjt 

\*plinL < Uj>fi &iniiiM < bhAi' ^ptiit^ipffLtf iir uitbuilUp //iiil/tijfojJV 
npnb£ *tt} Lr lt! ^^9 p uit -uilitu% pup^u/ii^ fci i/uijfyni_i/: fiu^r ' u/Jt- 
iiiuSnirfrpt' f(^ a pip^iLJ ) ^ptrtfj/ipfiiiJ fcif i/urfjJfiUfMtfp^jfc^ 1 — jdif/tntyi 
C^nifyLhbpy npn%&\ uj < Uu*tfrii_ < L < Zibp/i | /p ( ^j fc^tfip ff<l#frftfifi4f{ *£«p- 
ifcp u/hb^m^ puii_iii//mli ^uitfijftiiirttticf frSi • JwSiltitifliup&liil\ui%i w- 
pnLbamftgt (Jp# < buijii < hiiil{ui < ij Jui < uliiupuipi%hpp atfuitk oanttnhbn 
A1r tnwf^iif bu uputbyfrfj, J ft 1 ^uityu/fs /iWaj^a op<; qlh^w^iigft 

i^iBukHi*nuI< p*uUii^tu%' J bit' ^ni^u/fy ntijiij 

$u#t/it/(pp L. J ft bpl^nL lfjt\i lunutuitSSiutifbbnH^ mfc JjflfftWttV 
t/^i ub%btH^hLJ^ iu2Juu*tnnLj frir C^bytnwftfhb^ h*h nt'httfv k. idpt %p- 
immmbi{ml, ij^hW*/ ti C,bmbibuj[ J[rfrig%hpfi. 

1) S'bbrjfibpp JJ* ul(1tLtnbrffr tffc£ "*//*p (j""/ ^"*Jp* ~ i[bpU/y^ 
Jfi gfc£ imp qpwbr pbytint uphmhg'bhLJ hii* Mi1i>£fyiui>/? ij^/ii^ &, 

uifij aipi lujjfiph nL ww UJfiL«i*tfffrpV un[gwuifi tfii uttttjf/niV /»^ u 
uifd-J* wuunJoppt 

2) IP/' '/Z 1 ^ 1 putp^pu*%mif t; l[inmpp II C^bpP^lilffTi^ juili/fcupSr 
J£ ^ol «/<-w^p itf-nuff piupJip pnwLbmi[* «b"i "/tf (pbpb &1//ip)t Digitized by Google 48 ua<MV*pni*P+u\, bin bu iubpni_J bJy>: (Jujuj frfiniJ £ %bnolL i. piupip iiufiini[ 
win mil bnlibnqji (buunJiui^p) iubnLhp^ muni-d £> « Vi2b' u 'P£ u 
cmi^&j UnLbg\f 2 nLU1 wpwy JtW £# ^.g on^ntJ)): *{fcfmf£ ii#i*- 
J/iOuju/t" C f niugtn 4 b Wh mpi%n\pnt.d ^ np£ liufufiu CjbwL.nL d 4" tfifc- 
{nuj*ubp[i uinuinuilip* iiniiuinfiu^gy duuio uiuipb-)): 

3) £nuiL[tnnLJ bu fiLp i[bn < bmqa.buui[i ujtftml buun.l[ujultu 
$f>t-p ifiuijiH. tujli ui < u&[iu 9 np uinuimbi t; dft npb. t llhuqwuji 
4) &ft pbpusufctj i 

4) l|u#ii£nti/ &ii juiu^bnpopp L. %pui aiLiuljp nunLd Srifiiff.ffiiJ- 
i£ llfp^f inLUiu[ni[ fuiupb[ uiumm < biu < iibpp < U f Jd~t; um uinuidiupn. £t 

5) tpuiLftptiLJ Wu ^utC^ujuui^u buun.l[uj < uli n.[[uliu \\Lbtnui- 
pwu liiupqw^nLi 

6) ^ppwfibpfof Jnnui < iibplt < b a ftp bu miifrf inwifiux 

7) bfH" iiiiii(.^iiiii[i cffiuin (r («uf/iiirf», « 1 p^p "^ tyt"» t)t 
S^/ilIi/j/Ij t"[ n.&nuupnLp buidp I; [font. J. C^b 2^^0*1 b in l C 9 iudmp x 
iiubhLli dji gulp b% i^UhlJ ^tugji i/ju^t/i/i «/£$* 

8) S" 1 ^ dnfufrpp i//i 2 /, p/ 1 ^4? m&tiJ& /{tfjujirLt/ fcii d^f^jtux 
^0 l % / lu ^ ,Ill ^'"IPf — k^P^bl 1 ^ Ul1 ^ n.bnh'h ^nnp — 2 uu l in t mL ^ 

tfa L DUijnLi/ b < u < bql(uj < b[i ifwpfc'iit 

10) t^j/ 1 ^t£ '/'ity ^ inui^ms 

^iiiff^iuiiri fif.2 unfiling it^^lb" ^t ^ nL h- ^"ib ^ w 1 b*b 
{d-usaM-d %ptn douix 2/"-^ ^° unu^jtu np buidfif ^uiJpji^ U. If aid 
iftbk ^ muj [b u &bn.op np npiunnifc, tifiLd'ufi H 'uhppfi'u bpbnfi 
4/nciij < uumba%nLd b\it 

\)pp bpbfuuju bunLtub t; ^liifiLt/f imuuiJi;pp biiWl^iiiu^i 
4§ut%bpp nSinud I; fitp . nLubpfiu f ayi/fiiti/ S-uWlfiuu^iu &, p~wift 
4nui[liUi np iiLnnnLp, L. J/uiif uipnpnLd £" ifinnnt 

'ty'unLunp IptuuitupLnLd £" urvwi> oSiufiift i/oin, b 4 h%nliui < uft 
hpb^n ff-k'tb u*pbJ*iD tiuipipuib* /111// lb2^V d-iudiuutuliy bpn 
tniuU ui < hn.uid c bbp^ < h ^jt Ifuiph^ji C J bn-iua%bi f uiuAt dft wiilfji i1ihl if , 
*in liuiuibpui'hbpnd lun^iuhSfbtutfiinLd fcii: (^fuin&n tub 2 nL 2 m # 7 < ^ f,L '^ *) l]iii^iu/£nui **nqli f>uin.u. I^ni o|i liutpni-tn&^pt Digitized by Google <MVUNMh >DMUh 49 Ail oOtii/u/i ^ n / w / l / , Jt npmkuifc ^ofiulyfi C f pb2uiiuli < ubp < U t;i aiuh 
hVur^lnuhfth oij-ii Ajul » * 

^Vht^iupbpai.f^^ifbp //ujtf>ti/pf.f)Lt/ 4" funuift i/pui/t npji entutf 
^#i/j t tfinjiLUib ^iifiLifs 

\jtififj|.^fii)f{i uni^npiuptnp £ng#?t_iJ t; L. Zbn-gb pp Zij.nL J [iLp 
Ap^nt. l[nqjp IfUjii^ififiSr l^m^iuhg ffoifi^iiiAp/ili* jiul{ upu/bo pp«-- 
*hnt-iS b*h %nui jd-b-bpfrgx Q|iuiiiuj^m_J t"> "P k n l-Bb '/P 111 / u l Uin -~ 
limb l{wi mfiuiquib Ai# mq cuun.fn.iJ: 

SuHnJuifpn umJum-J £* AfiA^uui^iif, niu < lsiul(ni[ l^mnnLJ £~ 
wnpuip, p%l{bp t gp /3 uiij/iLi/ urn/ii ^k^^fr ""*-"*£ t /»"'[ ujnninn* 
inqui^'up Itf-DLii Ail 2/ , ^ iUi£ ^t9t np wqui'u 2 nLn - A^nii it^l 1 ' t"k 
iunO^uiin* mini/ 1//1 us^bliftLbpf np ujnOji/jn imuhp iini/inn //>i*/»* 

\ip-k p^k^P-BP 2 nLmni l lb p^k*""*-"*' Sriiiwj^itfii/i i/fc^g/ii* 
inui^ Jnfu[ip Ail /(Uiujnn/ A_ *bpiuh IpnL^ i/t~£ ^Aj tf?tii{/?ff. i/ifi- 
nn wpnpni.J Aii f nufbbpp mwo OnLfiii Ai# q.hinn!. mnbtinL btun— 
Iffiij u[iuuipwuwuib P~kj Ai# fuJuifonn! L. ifcnDp fc\i£ t/u/ii uihni.J 
ifAiiAiu^m.t/: ^anf.2Uii">Li/ Ail nn nii/fAnon nfbbpp £fif.f#iAij t wupu 
jd-fc n£ bpbfuinh uHul(u,u»uJfiw l\n W'if/>« • m^uuihnfuj jujjl iuOtujjfcj 
£ ((pii^tnoij 2 fVL ^ ^ ^ApAj» nuipinLUibop) an (ini#2iiji#iij///»> 
^-(r upul{uiuiu J [iw but 

\^pbfuui t u ^Lu/iii|.iiiiiiiif^iu /ftp nif^Anp^i fd^iunmb mb/ifr </[>u/j 
^nnuig%nLJ Ail, £nt.fffii/ni/ np i/iiin.frnOiiiii£iijt 

\fi < b t hqujpbpnt[3 [iLbfig /Ai/iirj [iinmji t/pufj 1//1 ^mnp 2 ,, ( l ^ 
ZanLj II h < b%nl[iu < U[i € h iuuin.^Aqiifii.i/ i//f k nr l£b ^IP^l* Q^" l -2 ai 3~ 
if&£fii£ t #?p 2 nLffl 2 nLtn kniJZbQ k n l& irf.tunJbm^ wupu fit; n£ 
2nun bpbfuuif l^nLb Aiiuijt 

ftbuini tniuuijfcpp [n qui font. J £" < bnpiub%[t € by uiqniJ uiJpnn£ 
JiupJ^p A. iinjtyiulj! J tump piujifrujjiib^ntl tuqji Jt,£ gunuJ %ptu 
liuiwjilili'ui np pbpuj < ujta L,nin UJ-uj^ umumum iftuifd tuft} plJ 2 n V^Vt 
J^f L. qUni.J Jop iiifi-OA-t (P^i op 2 Ui P nL<utu k bVun ( liui\ili i U p-n^— 
iinLif Ail [unuifi ilpu*l UiiuiL-liiub • iipiuii tuJb'uftg aifLiuO ^aili^iu- 
$l'l ni l P^^i k i^m-i/uilJ *) Aii muij^liUf jAinnj fuuiLJihi ^ui^/?lujj 
SpiufiiiunJb afofcx 

Digitized by VjOOQlC 50 fia*c%Pfiw*Ma $011% kfbjuuiUf^ k- 1^0*1 uitpu>ifl;pp f$t*tV 4t% yiA^uAtft 
J outfall uiqquiliutVbbppu *wi£fc[nut* intuit. t —n#tfcinfym_ bpkfmmfr 
{&&«Liff£* X^^l^uMuubpu 4r£ $*uJpf*H*p yp tmuifftm u*upnH$plJu L 
atamut* tlfnuLq. ^iirfffff£ ^frifiifji, Af^t £{Hufl$ % mp t ub jfiip utqtu^ 
tt fwfc ty*t «*/j££4 % «*ll»«^ £»pW/, ""ffM t« ^pfhmpb^, 
"jM^4pir(fL pkqj+u'hftuinku »l u*fcw$i $im^44|i£fr f a#j|4- tuffifi- 
i^ff^hpfA Wfiwffi bifu.'hff.p £MMn MU^ift ULpm9^HU.p4uuJp t; jfc- 

^pififf fcmi Cykufh-b$u[ app u^tumif^pp ftuimgimf-j t ^at/v ^°- 
fl«ll$\Si^i (c «"Mfm iViirj^qA^ri fa. M^cfJ ifftuijb ^fpuft-ifbg'hmL^l fcp- 

pn^if ^fSi^fiijSu^i. Jtj $ <**"»? 4lu/uwi£ ty?*by bpbfcg ff'^J ^ £*• 

fljo twJiuUwli pu/pUfuiJ lpp%wi£ nfun^ftuv lfiuJ €h%Aqq.uM- 
I4i^» ^|i pbpnLif f ^r inLf fautt t bqp&ttL, fy^tittp k. ttijfii: £&- 
ppap'u C^Lp^uftpaul bu pbpftl, £4112*11/, £«4 uputu^ftg pujpbl(ujT> 
Jftii jfinfuuvLUjpiutpfup Jft nbm^aLq^ Jputf dp m^ pm4i 44 fun^t*- 

Jlflfff^jf If. uta.ftwuutpuiff CfftLp f«*£/"f ttfmjmdl-pp ^bpgiwut 
t hpbfaiA L tfimj kpuiiuf ttpkc* W*£ 01 /* «4 # F a,< - P4h tfop"* 1 - 

£(/*» ft duippuiplimfrp^ [tunpui /fi/rpfym. i/ujpjj tnpiJ^gtoi typufug 
k[ fO^ll til i{£ ^fty V 1 ^' 

\p%%qliui < up tutu uimMttMig bofifr ^p 2 u * nm S u§ k u{u*niitfuh £" 
JbwiyJ utfatfefiVquI \k. ut p§ Jjt^ngfA ui < ubgfrubpp 4v4fo ^{"f W 2 V 
fVMWVLf! b% tuiuff^t^ufiibi %pm% £tuphppg f itptt^bwk film 'iqpjit 
JbiPUt?** 1 4 ff w I* t £ t u*tuMfu.nut k> iviJitft Juungb{\i ftupbpffbx \nf*i 
jtul[ m^bbgftubpp fcpb'ug Cybn.nL bu ujui^niif fopuAifaji fcpai ^Lfi 
AiWJ ^r^ HLpmuSi upui ^opSfiukiufr acpfip^ffafrpp rnn-mvibueg'unLJ 
k\{t wpqAnm-J t b% %tpiuu J[t up(i- t #lLi«ifcf/i^/» ^^^ «W(t "*/( 
tS^mjii uupuub[) Jfihi^L mp %p*ufa ifpuituhit ^|pui1i| t&£V{b u *- 
%ftpu{bu[fy £V*fhp\itj iM^ujmf^u/ht^pni. QuiJuip £H~ Stpus ptuplfi utuji[ 
II. QH; opopvfVLj fliAf.i/ ifii u/itp, jr#i^i v |f/i bptfjfu^lt kiuyp utun~ 
fluHfpwfc. (utvfji Jtuy, %ojphlj f CyiuJuifliL /l Mi^tft U>/iic5w^^ <f*^- 
itiuuuj^ lu^/vminnLJ bu *uptuu bppfcg iS\\iufbiul{ ffinqbb^ L. \bpp 
tiuifiuinnub tiu ijt'hnLiI pnfpf^p l^bn-uj^Uw^pL^ M4^p pkfbuf mli/fntJ Digitized by Google *il^3Rtih TOUfifr 51 U2n|)]£r Qbii/ii>p 4f[r ty/rffc#{ty, 7/ui J J/, /^ai 2 ///i1iu)^ ihkuli pfynp fyi*- 
Juui%bpfi C,uiJiup Jfc Jfc umij. q.nL^upu^t H^tupij.b.npjiV ifiVfbji, ijmi- 
P~u*li ^ai/nniij, i/i/tiJLt ^kiii.: t£iijLhfiii ^/ iudl^U iuhqiuJ /up 
ilpqiS^g %m.t;p < hhp t #?L/juip/{finJ p-(- uinhiuiJopn L. JjFl; tSiubuMLiubt^ 
4Jiufyi^ili : 

bpt bpbjuwfc ujft^/i'Lfe// (r, ^fyf/u^/r t/ul|[tp //W1/j>/i 
^Uuijunprj. opp i/ictf t nLniuplytcJ SinpiuWbft C,wJtiup jjunij/i/f, pui- 
jul^/i 2"P&/" °P°P n $b Wip^toMlit i/ftytfflilif, ^n'^ffli pwplf J/i 
Abiuj* qtf.hu w L. ui^i%i \Fo wfili ^'j^^k^^'P^' t[ bppbJ% ^[»fy/»^ 
Junii£ui fell nLquipl\nnl &lrfJi|.((fi#tfpii, tunluiLhiibufiu \bpuil(pbn}; < h\ig 
ptuql{Uiijuibi 

\PllpmnLp-biu < b opn inwindl^pp ^hj^ukg^ntJ 4" '/^t fr/'fr/uuij/iif 
k pt Sr^if^mif^if: gfefn/ij hffbjpuitfb pu#^i.[io&- Yukilfni.J fc- £*fc- 
x.fep/iif k tfimWi/ blibqbtfi %ppbfo Lrilb% uj^Uitlfypfa 1//1 ^gtu- 
1i/iiif oAmlJ Vb Cfbmp } pufjif Cjii/$h ^puiitnLltj* ^nLUft JlipwnL- 
p-biub tynpLfpq.fAt ^bbplfuj^ a^tnunLbpnLX 

%iu[[>u £ bl[bnbg[i b. j>iuLnpji % J/i ffjf tfnif t i//i lupzfo 
umfiwuili Jjiuiliui^ um-uibi Hjm/ife^ , 1 gwC t dtSiw < b f iip\Ai 4 ^"'J nL * 
nuiplib[ni{ juhnpb[ t/iii Jltpwb[ 4ppb[u\i*fl&i titottrbrptitJ k ^kpP" 
mnLffrbiub [unpC.nLpqp, bpbfuttifo H^nld yttikrifti *tPfrkp> «ty <ty 

$unnJl;pp Jfc utuifinpfc i/t? JbtLnhfnLp uibuib ^buiLHiJ l £- 
gtt#^u>feiijj/ftn {wjiMpA/ WbMr 1 ^tnpp b^bfuur^ iMftu t 
*fcfcpfc*#/iV. iAi> f»«^i ^tom^iti/v ^J^dphilil t £WLWfo 

liknpi WW^ bpbftt&frh % Aitijlu %J^% ii^iSphLphLiJ ^ilrfj^i 

uiii^nijli/i i/t£ k tu£ liandnLO* npnuub k ifftfod! J[i ftnfyiii* ift- 

iffttoj «t £tifL*rfi ibnlji bp+iiiL iPnJfc t[uitL.aLiI A^fr/uiii)/! l ^^)fi Ii. 

tpf ^Itt^ftii/ttife HiLU^iifinL^ t llLfeihi^fiii*/i ^^pghLUp L 
&iti.miupt(m.J t ^utJfhLpb^f ifiiiili i/feiji tttffjfu lo^-WrJ t" ^.iii^ Digitized by Google 52 CRWMllM*Ma b*u linm Joint ^fcfbp'ubnn C^nqwutuip ulibunLnUbpn %utfu jttiiV 
«£^/f l*iwiu'k <b £ nL, I 1*% i i b < Uql{uj < h < hbpli < i3 L. C^bmLbuj^ rnqofd-jpn* 
2?u$oi A* 

iCnuiii tiptuq ^Juintnui^uitn^ 

H^JiuCtiuinjil^ Juinn wpfcui. 

Q)uiIiuiJ u^filiJiiij ij_ni_n_nj 

*RuififeJ uitf p uun.iii J feuin/i^n. 

tfrli^fej iLiifiJ iiifunt_u« 

*£ni_Zj pufciS* uipuups upupft y 

Qutfifit.iif& JnLpiuqu Ipmnuipfc. 

S£n JJjji 8{iunt.u ^pfiuinnu. 

U"j IPiiip/iiiiJj tgnt.1i feu p-^ tpupp-nt)i^ 

stuipup ^gni-lij ^iiiqiup ipupp-ntXi. 

kn^nt. fen/jni. blffo ^fejiffn, 

fen^nt. kpt^m. fe/f/iii ipiLiLn, 

fli^ ij.nt_iL£i l(bui^ but n.uin.ii m i, 

fli^ Ctbpp-p l(buj^ j±wp iiuiiLbtiii, 

8£ji Jfcn 3{iunt.u *£n{iuinnu« 

lju mnLlin tnninnuiinni.li in, 

*fpjiuinnuuMt cfmJminnt.li in. 

^pfcuwnun CibpffhuiL. 2/11.11. nini 

0/ipfin ^ng^iii^p C,ppnLpotpuLp 

% ^P9$ i 4r ^>/ v| - <|J > in r / 1 uuiinJciui-ii 

S£ji Jfen Bjiunt.ii ^pfcuinnut 
IP/i .gtii^i/i puipbupai2 ln ul{bunLp%bp £j Sliiij/ij jtuinj £,pu>~ 
l fcpm.il b*u DiuC 1 w < bujj^ ( lj jtpb\g p < biul[wpw < bp £uipbpfig , {{ifciuput— 
tnbjnL » 

l)Gni.Gf« — \p^ n r / l 9 3 — 8 op joiniij lnuuiwpnLj Vb /^niii^pt 
Smifii/4 p/> ibn.oni£ nLnwplib^nil t piuLnpli < u «^iifrff£tii)> (^tU£f)LUJ{ t . 
^uii. t i/ijidl), bppbJ% £j n^fuwp* bnyfiLp'bbpfo /{uAid1#£ liiupJ[ip 
fdb[ l[immub L. l{iuJ Jji <frnJ>p fall 1[ nL fc* 2 LU £ ,U P* ^pwi^pnLd b% 
ami bpbfuw'u /flipfc^nn 

\}m[npiupwp uiJk'u qbptiwuuiiub nLufc pLp afc/upiitfifitfjiiui^iiiif* 
^iULnpp f np uhp%q[ig ubpntfbq £ uilfglifiLif* ^utLnpjt^U phqC^uii- 
puiu[l;u uwuuifili Ufuiifft.nt.if A1i t l^uAuit-nn woubptfu jun < h£iu < hbp 
b% nLqujplfnuJi uijuiu(u on^1#tii// % ^UiLuiutiinij/i^i ni^qiuplinLiS A1#- Digitized by Google wuraiib «wincn> 53 JfiLuhhnh b\i C^mJpnLpnLJt tyumbq^ fudpnuubr b% [fonuJ puiLUi — 

nnuiubt [fiiJ [if until; u %wfu mniuJuMnqftli b. iuuuu /fiiiiu/jD uifLiuliJ- 
'hiuuil^u £,ujg[t fc1# IfuuiULi/ fc. olui/ili/ 61i junijunnfii tfc[iiiL b~. 
[unpn intuit 

\jnbfuiuth iubnLhp unt^npuipiup tnuj^i JiS1# £ puuipnLJ f u#-- 
n-uiib^iuu^u ffcpi^uiuuiiii^ ^UmjuU^bp^t L. l(wJ f>iuC 9 us%u*b f ■ 
JliptnnLJd'biu'u fyuiJ hVbnbiuh opn ^2 Ujmiu k nLtu ^ f VPP^pfc w< ^ nL<lj — 
'bbnfiqx ft^ui i/^iouiii^i ui t UnLh%bp fcpbty Ifptiuiinnnub ilLbpm[t Gppiu^uiJ. Uujp^tijJ. tlpp^i, Oppmil. 
Wimtp-pfi. Uiulffd-pd* U ui^iii. 

Qiii^P^iijii. Uiiij.p{T, 

CfLUJ^t^. fl>lli|>fe£. QfLUftgfcf. 

BucnnLiiiVuJinnLp, CuuwifiLp. Vuj- 

tfini_p, 
Qpijfnt. Jin li . Qpij Juj^f . 
Cptnm^u. Qptniu^. UpffinL^. 
Ut-kin£u. Ci.fc in. Uli/i/iij, 
Riiifpj.uiijiijp # Bnn.o, Rnnniuuiup. 
S»iiipp/il;j. l|iii^int.lr£. hbunjt^ 
^huiuupup. ^bmuunun. 
^uipbqpb, 1»iiipo. 
^tnpij.. Wl/». tlli-fcp^. 
S»p^ii£fip. *Rn^np, *£/»l^i. S^p^ui. 
1»iiili££j. Suilffef. 
bpfrJ/wj. feJ/i. btlo. 
&iupJuijp, &op{i^« &opo, 
Sui^mp/1111. Atu^i, (Kiu^uip. 
ljtliiifjni_^i. U*iu1ini.£i. 
f^ni^iliuii. f<**ni_Jimj. P*nJmu. 
buuj^ui/j. huiu^* Uuj^tii/f* 

tuui£uitmii.p. Iwm^. h*iifto, fat/o* hiu punish in, tlmp(;i|_. lluipo, S^iupiw— 

llnumiuW^j. Ifnutfijr* 
£mJpiifp<inijj» >u#Jpuip<i* 

\Fuipw[ipnu* tPiiipui^i* ITujpin^ifi. 

ip/i^m^£. ir/i[miijt(. inFt"u*(f. ow 

Uuiiinuj^tiJli* . Siii^uili* 
lTm|u£iJ. U*ni_ut.u. IPfiLii/i. 
3uj/jnp. GfynLifi. U/^ni^i. 
8mpfii_p/iLfi. l»/it_ty. Dp/fy t.Si. Gp^ 

infc-J,. 

^fiLnnui^nu. 'bfr/jni. %fil^ui^ui^ hn^btu. 

Qfeinpnif. ^fem/i* ^fcino. 
^Honnu. ^nLijnu. ^ni_ij^i. ^Iujl[^. 
fl»nLp^ii. fbnLpfi^. Digitized by Google 54 raWNNIltf»Kft, &ll&k;. Ahpui. %. ^Wi. fey,. 

&iupq.uiptiw. Wfebikipjiw. 4!binp[iui. 
ITiiip^iiiJ. tPiufio. ITuifiiili* *0\*nuj1i. VfdboSi. -<%bfi. Ufmitym. Itoorfui. 
Sjii^piu'u. $/>$<>. 

Qu^iciniii. 

&ujfif£fi/{uiJ. Swa/i. 
i^nf.uiijpfrp. I^nLii/i^. 

^ujgji wwzwp q^rlJ fcfi /2nfyi/i </(Mity, 1//1 £/£ /itfl /fuii/ ^ 

^>tff>Ltif& t^^j. tfaftfcOfetlty tj.np&tubnLUib fcji^toL t/jiity ifateb*. 
iat[ intu^m/i %{%(. tyn/jt/^, jjhjki^Wi/ b% jiffifr/i/ii#//>l# mub^. 

£oputL pibb, 

JPopuiL <£{£rtf. 

ftifui pi^fip Juiqbpp iuijv ibn.ni J C^uituj^b^ni^ uiO Jffeh.Dni/ 
hpbg ut%n.ujil ftltfwLJ £- thu^^iif L. tuunuS. 

<f»r*f. Jkipp pu^ui in hlohli/. 
*£m. bu*p*li £| but J in niani-Jt 

JJfpPfc- JfiuJ^U ujqfftli 4" : 

dnui'hlta guiLnpftV fyim .gui^uffr < ubnnLP'biu c b C^tuJtnp W^p fell 
-m.fui{i<(fii_tf ityr «i#^<j£f*/ ^{fiitt 1//1 uii/mif ZnLuilbn^, bp^ni. bi[nub 
I,iUL) Jfi £ti#ty fp^tiij, «ty jgwty, ^mpityp int., iffi ^ ffty, 
4/^ fn/f facility II bppbtfh* *j|&t ^»*»/ii ^uipnLiiin fcV i//i ^ujilIi Digitized by Google -<HXUniih YaitGfr 55 £,iuJutfit 

IPirffiijuifi fisqmsuirmp^ilG* — fPui/pfepp '3—4 "j^m 2"*- 

ftniSiuili uitftfhtufii op inqmgbnijS fell bp'bfuujjfi'u, opn bp^m. tuh- 

jj-taJ fKiu^fic^nLift uauilj} Z n P^PP. 4} n b* nL ^' wJffi pug lt^lL' u tf}^ 
AjnwffiUi opopni-fi, WiV/iIf tuunLit fc. gUbtfitnLitt 

^ml^pmptup hfi& Vh uiw^iu If^u^L. l^pli^U jiju/Ltufj?, np 
hp^hJSi mu^nuS i; 4' — 5 uiiupfii 'fo^Ft uiulpuiuuiliurfjh 'feii, ^mif £111111 
2*i*in Ail ftujtjb^ hpb[uus^ t U ^ni//i ^iiiJ fi8r£ lfwpm[ feSi \bpw- 

htfbfwutfi'b wiufhu Jfi1i Spuafuuiti.'u titujd~ni[ bipnunir ujquiir pp[i%lt 
^fr/fj liaipb[[iu f^p m_ iif rfu^bq^p 2UMfpufunhJ L gum.! b^bbbflybt 

ftop tj>[[mMLnp ^ni^up if^WLtl £ m^mm upuCfi^ bpbfuiuiftih 
<{linfu[igy> — C^bm^btn^ %ftC l tup[n b. i/fen.ii{i{t 

t*W{ & linfuLiu.it l> tt 6pp jtiun-tMunLbgp qba. £[piutjuib % Jfc 
Diun-uiumJuj>nw ijffu t *"»//»" bpisjvusffi t7oc/i t bpp tfUi^pp bu qmif 
^ff it wpff. Wpub JfiOnpfli bjttijutuflfu }b*u piupipuMjunLif trib^y* 
irpp wm-W$ Ijfii tiilf^fiiif opmpnjp imilU pbp)bfjtu ifjfc£ia/j/i1i flfu wuj- 
ImLi/ mji.ai£ <l fj«_m1i i/om £#ii iflinuf iTt^f k- wfiimfcu *hbpu 
fhfViLiSt 

«l]fi^ifp p&2k^l nL *bupMinui1{m[ i^JiilJ fell E,bmk.bw[ Jp- 

1) 'l^tni^t^! tfoui qufonuub «<%uj$£iu2npmJ fymj t/{i o#- 

fyiutfi^i bp'bg tutuf-unS uity k*U lpug*iini.J tujii biulpn^ L. wuhlJ '. 
<i\*Jn ob $ DiiLbn ffui ti?fif.o»s 5feu»f»i iimnljwuA;u upmnptuuwnLuA 
4//1 wfcli[i < h p-iuipni-J uijfj. <fu#jn_£i m win 

2) l^n-iiiif^ CftunnntinLp-buAt Jbn.uib%bpp ifbpbwSuAtft 4.P w l 
finJubmtl bpbftim^V IbnJbbpfr b. ntnhbp[i ^puif 9* L P ^ lu ^ nLt t 
L. ffc^l [ullbgSinLift 

3) 1 nqwg'unLJ fell if|i l±mnp Ju[i 1L ^1111/ m^ii JuspqrtL «{«*-(- 
v£U/j/i ifpu>lf npfrij \njuntb[ £t 

<\>nL2uil(binL CtUiJuip, flH? hpbfuiuh tvpqbog ^inn_i7^ui1iii/f t 
jtujgnpml fan-md ill II 3 4«*^ 8 offff kpkt*** kz 91 "^ 1 ^P ^ Digitized by Google 56 ua<Mi<M*nntf>+Kb &tu1ffitfi1i/if-t/ t % CfiULiumnLJ fc1i ^t uiiunn^uj'hujinL t» /"'4 A/^t 
p-bp~L m iu%nLiS % l n l"bpp k m P nL ^ ^ 1<bt 

\iP~k bpbfuiub dba-b^g i[uj[ub < hnLJ b. C^ftL uiiupiiif iili/ (*» ^ 
lun-WLow 2 mm *l mt l w*bfvou 9 uw-iuug jbui ^luij^nt. wiubnLd blr 
J ft uin_ii/iig C^mnnniLnLp ftLh uiniuhuiini. Jbn-iubfc ahpbaJiuh^ t lP UM J' 
L. mnbbnfc x U ni_ ibn/ubp[i t U 9 nL p " i ^ nl - l ^» Pf 1 / 1 tui/uiiin {[nuipnuT 
Al {ii#ffi((iiiiu£*u [uJnn[ig ujiuuiputuuinnnb Jbn.bm uifbuibn /7-uinfif.i/t- 

'hnfii 1nuuiuiiii^f7i^ %nfijui[tu[i Vu^bgbwfh nbnbaJtuhfe i[ptuj- 
Jft liuwp 1[wujl b% fj.i#fiLt/ f b. i//»4?/»£ £ I?L P uibbjiul i^bpiult^ bpb— 
juiu^fih hpbj> uilff 1111/ fuJbg%ni.J fcii, q.bpbqJui%[i t lP Ui i l{n.uigbbim^v 

Xiffrk p^in.C t u3 t Upiuuifcu 1//1 Vhnqubnfi npnfAtbpp £h% uiiupnLiS r 
iififitfj&if£>1f JiuCffig iuqimnhmL inuim^ bna J/iij>tii& inni.1i A1i i/fc^ 
puitLiunAinLJ f 1//1 P nL p£t itrk ^ uiuii[iu y fcpn ffri; %iu t fc- 

Ijfcjf DlULfipn t 

'hnfu inuim[ 'uiipiub'hjt'u biuftwLj b% JfiDUi'ufi linui^l[nil Jjf 
npb.1; Juiptf.nL L. tuiqui [tpp owiupfi "/"}/» [iph < h t g upuC,nLJt 

\}pbfuwf[i tiffLwO^if f l[utP' t uuMWiud < ubpp qnLpu q.mfiu foi»J»m£ 
A1# uAiqlJ* — ( n ft ^ g n pb*U futu2bpnij^ [uwnJbnLJ b% ^wpfUMpnL[t 
(nMipqnuf.ui^ L. /^//"jfj/i C^bui L. ujbnuJ bphfuuifi q.[[u[i < b f %ut- 
fuiuu^u 1//1 ^ui2^/>1iui// l^bpn^i %nL2iul\nLp^Lh < hbp tubb[ £f/>~ 
t/ilrfj, fc*ii£iul;u uilioLi/ fc^i i|^tiJfi*u1#ipujnLi/: 

$mpblim < b bpbjuutfi i U &iiWfatiiif onn ithnLi! b*U b'bnt.uib i/ife- 
ijnLJ b bpbj> ui'un.uiJ np-fiLi fcli ifiuiif» — 2 nLn - ''^ tnuilfc'h n p~ 
iu^uqp puj'h qinbnq lt}i*t}t 

X}pb[inufi < u liiuTbif.'ub^ uni[npbg < ub[nL C^usJutp pnJbnL.J ill Ap- 
^iil ibtLj>fig b. ^uiWIiAgi/A/m^ uiiiulJ* 

§fll/IUI« 

I]ui1fui1i^ l[iupjfcp fun in m t 
4>n<-1i9 Jiu%fc2 UM ll linfubi uii 

X\uufiuili[i C^utpnLutbfig bpbfu infill luquttn upuCjkjnL C,uiJiup 
nLpptuffruipnLp All l\iuuim.J *upui mO pLfi'ht 

2*AiP w £J?.fcg uinuitnhmL Ifiuminui^ni^ 1 ut^ut^fnLii^p bop*b 
iubiLwJ wqoffrnLj b*u b. liiupnuJ bpbfuuifi 4p w St9 t Digitized by Google «MVu3lUib <MlMin» 57 Op op no ui a nn/in **) t!ui < bl[tu < bn luqtnm upnCfbmL %uiiuinujliml 
jhinqft n.tiLb£n PUJO ^ mat l^ u °P°P n Sl l 3 l 

{ipbfiiaii bujq[il[ {pmJ liiupJpm.li C i m < hb^u l^nplpmn tftug L*U 
JiijinLJ Ll. puicfurfjfiLt/. fj^^lll' t L l nL l ^P^l h% i^iiin_nLi/: 

lPu#1j-fii#{ um[iipbq c hbpnL. ^wi/uip qhwbtfh J[t ifciupn b"u gp- 
Jjnt-i/ /i. Iipm biu^p^Ai J[i l([muipnmn iftiu^tn tuhgl{mtfhnLiS mi^i- 
Mil;ii x np lucfinffifii^i: \)pb[mn € b fi'iinLb^nil uipj Ijfiumpnmp tfiut^in[t < U % 
upnuiLfiLJ t* lituJutg-liuiJujg mnbbpp tfcnfubim[\ 

\n(u ( himuuuiil[m{ «n//iu#iiji» feii itlifici/i — IJui 1//1 Diun-iu- 
linLuh mwfuulwli £"> i/£-£ mbqp 2p£u#iiujf{fii<i/i_ iu*^iiLiii5r &. £npif 
Jiw i iibp[i i|nuij tuilpiugptubi flt/iu1in ninhbpfc ^P^l * u< hfcLijbp (fu^i 
iu%gliu3gpiubf uifitiufcu np bpbfutu% iun_iu£ ^pb^m^ l(wpnqw%nLJ fc 

' mniii n* nn» i* ni* nun w 1. $UIJp — UftUUj/l 

2. ITiuin — iiuwiiuj(^inpguifymli ^£111 U 
nLukgnn ui kpp % fpp. St) 

3* ?uin. — uiiiiuiuj 

4. ^AnLp — «»»p-*- fyuiJ f*»- 

5. ^np, qo-kutn— tfi-tfL. ($p h) 

6. 1»i#iii[ — lifem^ 

7* ^bnuil^nt.p — ijtoifio 

&, <*nt-1i — innnnfiu 

9, tlminni. — "ii/»/»2 

10. fLinty— JiuJfe( 

11. Wty— J/iJfc| 

12. *iife/— Uiife t . 

13. Opopnn — 111 OUI Oil 

14. Uufuilify, tubnq_b[ — ifcof&b[ 

15. tlinpfrj — /j/nnfcj 

16. *bUU?[f[ — uifiuib[ 

17. *Mifi^i — i|.iifi|.iiij 

18. tepfefuuij — tynt.^ni_^i 

19. \PiuqJili — ^iii^iiin 

20. ■U^g-jH^ 

*) Sfou ^liit-ioui^i pui«/^ini_i/j ȣ 2 1 • llnuipfcj — uini 

22. 3/i — ILUJILUJ^ 

23. IP/iJuim (tiffin^) — popon 

24. ^np, ^knfrq/r/f /ip— q/1^/1 

25. tfpuii}. — uifioji 

26. *jjui£-pop6 t 

27. NuJnp /{in J J^i u#j£ upnni_n — I^o/o 

28. P-ti-^uij 

29. *hni_{pm — pfiLpfiLj 

30. Ajttqnm — UjUIUI^I : 
|Uo#iwJ«p»w/LJn-X — I J ,^1 Yi friu ii u# 

uji/i/i^p tnuimt;\f JuiJfra. — jj^ u " i J n / , 'h 
IpuumiAi S"inp /jirptuL. 2) ui uputnji 
tnnLin[i < U uipnub JjiJfrg — ^fiiip/i^, 
^nt-^ip 2P L PP ty^kg. 3) <u LtujLiii- 
uiouioiip ufcZifrJ — Jin jpji^« opopnani.Jp 
^uolJ fej. 4) "J ufcujliui, upuuipU 
ipujipii^p wfiwkg — Jui^p|i^ t ^^pt^iP 
iffu 'buwbg. 5) P'umP'u ^1^^ ut — 
ibn^u i^ipuii.npnLUj& ^. II ui^£li L. 

UlJ^lt Digitized by Google 58 Ua < Ml < M , AW*MvV, c&siv&bii a^ ii dcv* ^UfUm^ atutiiifLriLi/ w^J-J Jfc [Hi cfm i/mff hi lf> ^ii Jul P^lU fin-* 
if^rli ^t ^/lii* < hujC f uiuih$uiuilnu < h abpnujuinuj < Urr L. jd-fc *Unn f um_iuii<i~ 
%uigiuh {rfiifiuiif^i on* ^n-iu^/i^in C^bmqC^bml- t g{ftj A gfiij(.ni.t/ t> ^luifr— 
1i^l $iiuC f iumibuwilnu t U unilnnRLp-fiLb < iibn < h u*uCJbwtu i iwLJ fr1i f ifiau1#- 
Jb$l} frpiuLnLbj/bbpn uu$C y ifu$ < UuMilf%ulpLm.J fei# f tuUmuJiibpfo "/f~ 
puii^JnLho'lihpp imupphpLntJ Mi JfiJbuj ( Ug[ig^ cf uit/iuiiffj^u*^rif am— 
quiifiuip'tibp Ll umlnpm.p-jiL.Vljbp ld~uit[iui%tfpLJ fc^i ^fl"* *ft$ t- 
lupwaiug^nLJ *bpu* iniiatuitui£pLSriu.^n>i 

\3pkp, n P1P\ tu *bty9 4UU lk n r h nL f 1 }' t^N"^, uiniiu$U[tij hi rybn. Wp— 
imp ^tfjaJiu^&niifiii.&iiiif unuC 9 inuA»nt.J t" Z 11 -/ 1 ^t9 uituutfufo < J.m— 
tnni.li 2 Uitn uni^npntp-^LVubn /i_ awniutftuip'iibpi uiiuwbn £i tfi/»— 
piJ t mmi»* J4&/» pn/baLp-pLUftf itftuiC t bbaAi u liinnJtuifiupnLP'ltLbpf 
i//itii|ii ipnop fr1 £ uiLb[fc JbnJiugiuhr L. llnuliu^imn^u ml^niMih 
llbpujnilt (d>(- uia.iuOiifiLi/ L> [d tr bpfapRpifQLJ, kt^B ltm [\ nL k fr»' 
J/iuij1i wiLmOiifitif ilftgupirfi u*£p nLUfcf, J/ili^ijArt. bplyHififmLiF 
Jfcwfit Jfopt 

J}l npni^binlt ([fop ^iubufiuiuhnLJ t? npufoi pVwuAibtfiufc 
/[fruili^/i pni[p, nLauifl L. t/fc{iO£fy?u Juio[i% tpngp /i 2 ann k u"f- 
i^rVi^r qAitqiutfitvp jhui{i?l inLum[ % l{p li/fiupiiiijpfcfyg i^iifiO qpnLpjtjLbp 
Jui%l(nLpiiLblig x JfiU^ljL upunaui.ni.Jjhbuih 2p0iii1#p f ^bps^utl^ pmpt 
Y^i}^k u Jfct-u pn[op ^{upgbjffiLJi lupiwbq^ £-£ Jbig fr 'utiVNRfionL-* 
^iii£. qfiLmugnLU'»J'tnjitilpf^p^ lupilutinU nL libgnLgfewt 

IFloGlintpj^Ltiv Q^uij &irht.1irL(i n£ pt nLjiui^ifiLpjirfi, uijf 
urfupm.p'fiLh 4* u[uiui£um-nLJ Jjh^ b^bnrfiibpjfu L. p\ w^f m^wlr— 
^bpfi^hi \fdfip2 liwphrbu Jfc puhtjiuhg n^apbuth k* L £ t 1 w lt* u f 
tuJnLu[t t Up bppbifii pwplpij'hfiLJ t* 4^n£ 4p UJ l f bpp.bJ'u £"£, iuAb~ 
%wl{nuffein j#oirj>lfpnil ^vj/^ojitu/ fyiiiili: |)({i!?iim.p£ ui t b[t&nuif fr 
lipAftV uittfyfi/* «S(^rtl ""ifru^ofp utuijp/ip, uu^kkplg pbpbfrfc 
O/iWi^ YaArpnii1iJ|V //mfimi/j » : |}^ffii//tii1i Ipuiiung " n wjftb Vbh^fiH?' 
ui^f/fnuu' imufnLt 111^ Jjvfipiupb^nL* «(\iii^i ^i/u>/« wr l9hk P^P^P 
uintnf t"/ 4jP p^pl 1 * ^tkp'b nL ^hpp wm 7 Plfo* ^*PLP W "* t/ 1 ^ Digitized by Google s^aw* war* «2^ n -^'J Ipmnpnuft Jkl[ t( «/Ap iniulip u"|£/i([ bphfuui^ ^ui[3{ki[if,b^ 

pnrfibL ifituinL £t fcpt h%nq\»bpp ^^i^i^S/, ^nufib^ 

P n [ n pb*b b. g'hhnLJp'buiJp nWfit.Wiic.i/: 

flffS n 9i -,WWWfr« ll flPJW«7^*M»^ **££ ^W 1 ?.! ifyii^frpp mli^m- 
JbJimn wLbitj [u%{ujjj>y qflifti ^iji^ij#?i*fpii^#/it.V mu^i^ tSr 

kkmvkrbi l™^ ^ ^bb pimf/ifyi, (mi- ^ui'uqkp^p J/?g«i *«pni^ frpih* 

/■Wi/ffc t f^ p1i|$0i.iJ* w<lltbkp «^*/i J%nil^ f ,iuHjbiymJi^ 

*ubpv4 t( k^B n ii^ J h>kkpm gpzw 

qpbp-t; Jb2 m uir lb k n 1^ t pn-^inLi/, ""j£/»//p JbquiL#p,f ptfc mip~ 
< UtuupuC t nLP'[TL < h[ig mrpu% bpbu t uinJiiPL^ { t. u?it[ppauS k »gpfl£ Digitized by Google 160 CRWMMIMi+Mp |ifc//ui1i t" iiumAint-Jj Juijpn um^Ilo P n H if} unu^u uiniuhbpji 
Cfbm mauan fuiunuimL, Yuu *hpuj < U £lii i/oin t unuC^nLj If. £lii 
^6in uiui^iiiLi/ C t uinlLUi\t%bft[i uinLUpf ni_p uibn^ft nLUbg lub puiJpui- 
MuAiffbbpp, tulii/ui^fejf fuonwlignLp^LVhbpp ^g^tkp l unL J k b. tin- 
<t£nnfiLi/t 

^^inbnnLil b'bnrfubpn on/fiiint^i^i k w PtS if 3 *** ^ujJuipnLJ 
t iun$[iiibbpli c U fiLui/uiii imii£ t {{i[ujpiubuif //n/u j>ji Jimn-lf uj^hl » • wJpnqQ 
. 11 uiLuin-ULi/ onfcnpffujij n£ J[i fiwpng tk UJ l* dfcuijb uimubbp\i C^bui 
rjtbDUi'uli usn$[ilibbpi ujj^ 17/ 1^ L n[t iin/fc1iiiiiiiiLiii0iiiiii£iiinif ui'hbplig 
. 4ifit^nfifit.ff fail bplpnL^bpbo inutpfc II. rintpu nuii^u fiifiw^fiLfi£fi(.t 

^fcnO/jfiL^i if op pnpnp fiAtiuiSgp l{ii#£ui)ifiL</ t" ipuiimLjf np 
,4iin$l[iu < hn mn Lb intb^b^ uppbi, UiJiuU milujUumu afiLiujuij anpbbi 
II l[u>p l[wpb[ uni^nphg^lit 

tr]lSUlUUiri}nip]lLG. ^[tL^bpnLJ uiq^tk bpltwiuuujptinLp [ilu 
*k lu l* npml^bmL. C^l^Ug np fcVup-uiiuu unupbl\iuU b% nmnJbtiLily 
fculpnfit ^tuWi-t/ fei /i. uauwlim.Ji 14 — 15 imiinfcfymli uin0£ifyn 
uipnfo tniu*Up J'huigtub, «nfin.iui» £- ^tn J tup Lrn.it t (Jl uil,wj> t" 
.,iuub[t np upiuhEj |3^in 2 f,,f/T b n £P t ' L ^uiuiupujI^nLpbui^ i/t$ 
CfUjJujpnLj ^nLhb^tiupni^j Jfi np b. I; ^uiutu{ifti#((ijjf{tiiii nbp ^b% 1[uj- 
pnnuAinLiS fmuniu^x 

< ^[tLniu^iu f b uin0^i//i/fenii p^n^m^hpiniu^u piuiujl\iuh waiuinnL- 
, fd'fiL < U b*U JiuibmLJ* 'hpu/bo JfiQng nifufi'b 2 t t nL ^l nL bpfcuiujuuiprL- 
*ubpfi Cfbui, Sipiuhg Huu'huj^b^nL, «ubp J/miuiifni.)) v p w ig upiuhg 
b%nn < ubpp p~"ll £b*h uiat^u *hpw!\ig du^ohpn pmgntb^nLy) t 2 f,< -- 
tnm[ ii2ifiif#iLi/ 9 uium\[nLi! fcii, wn-iubg 'bnjii fcul[ *Upiubg fyiut/gp 
£ t tupg < ub L nL$ npni[C,bwL. g.fiinb i u f np «nnmuj^bbpny> uimug{iu£i fyn/p 
C t < uuiauj < UiLnLp'ltL < b gnjg fjb^i uiiuibu b. ifnufu^nLJ fcii fcpb'bg ufi- 
ptub bpjimujuujprLhbplt C^buii 

()fi C^uiutupujli uiniu f hbp < U nL wn$[il[hbpp JfiJhiuug uibuUnLtS 
h% L,builL.buM[ uibnbpnLilt 

in. Dnphirh lf0S» &h/» pbpb L nL upupwiuliuAinLp-fcLUp m^- 

$}}l{bbpfi II ^inpmC^mpubpft (/pcj it^^l" 1 ^ upui < uj> aiiLuiLoinp 2 U,I/I 

i[iun f lupfUJinLufo U. bpblinjbiuu fcfimLtS b% inn^pfiLpn^ tiLp bpfc- 

. inwuiupn'bbpp pbpntJ feii uAtumnLVhbpffu 2 nL P muJ l nL y uijvinbn* Digitized by Google WUNllib <MlMin> 6t fuouniJ fail JftJbuj'hn C^bm, l[utinuil{bbp wiifiLi/, upuifuounLJt \}p[r* 
inujiiiffp#j.iifapif fcpb'bn uftpwb u£q^ftli%bp[t% u*fipq- fail uiiu/fiu (c 
( Upui%aftn l[ujpuib « ^ii ui{» , if.nL/uiiu j fa- uij£ pii&tififfap uimnii#?Lt/t 

p# £iupuuj < hfi L i> < hbpfi < b i fapp wrj^lfiifapii tit. uiqui%bpp i/£— 

Jbuthg ^fain JpgnLj fait upiipm/t 

q.. f\L[uunuwbqft < hbpnLJ , tiLp uiqmui oij.fi L. p%n.uipiuili qwy- 
m t ^tf ujjfogp ^pouiinc.i/t upupriLi/, nLpuifuiuhnLii faiit 

ij.. IjllbqbgfiibpaLJ '• fiLp ifufiiuiLuiiiif. busql{uinw pqft'h fa. ti/iLpp 
JJujpqufi'u p"[np wqfhlfibpp uAtupuur&um. bl[bqbafi fail qhnuSx 

fa* U[*fV£ q.*uut[fiu fa. qw/fwt 

a. £uii/puip<tt/uiiip fiiift#iiiin.f?t.i/ iwiv/iifiifap d-nqnJbihu fa. ifr- 
uinj iffibiuli ^uiiifa^u: 

4~» l^ainrifiii^iiifL^iii fa. i/^lii mo < ubp[d < b } fapp unupbp fail uwpj>~ 
LnuJt 

^ftLnbpnLJ $bpj uftpiuC t iupnL.p'[iLU 2 u3m ^ Ui 7/ ,L t unuumi- 
CyiiLJj mj£ p-bp-L. C t ujJui%lipiu < uf>t npnifC^buik. qba. J/tutfiuipfaiuf 
uippnciip/i ^iuuujbj mq^h^ubpfiiu upiiutpiLJ faiit Dl uiju p-bfthu- 
C t uiJtul/puj%D < u 4"lt n P b t unn%bp[t ^ui{ui&ufiif>[i (fuit/uiiiiu^ mil— 
JfiQuiuifcu uiii^faifiuiiinLi/ £ fa_ i/£ uMn-vuulft'b 4t 2 m k W1 ^ nLpui— 
funLJB'fiLu £[t uputn£uin.nLj f ufcpn^ bpqbpft CyfiLunub/nL t"f ^/ f iiupMi*— 
uintdt 

Hj« upiiintlujn.ml fa. uftpn} bpqbpfi Jbbusqnju Jump ti£ [jfrfc 
uifiO/i/jiifap/it uj|| «ip?u?tijp>-iifep/i fa. C 9 utpu < ubpft uuibqbuiqupbnL- 
P\iLh < bbp*b faiit 

'ucuiGmnrnipjiLG. — IP&S- JtuuuiJp 9 — 11 inu*pfa(fiui* £u*- 

uui^nLi/ airijO^nL^iiLii ii2"iiiiiiijp#ii.i/ fail, uli/ ^feu? up i*hnn%bpp 
//uii/faiiuiii: Umiif/iu/i 1//1 &wiip fu%n.pm.J iipui //uii/^p popping V 
^faii C 9 tupn%nLj y fa. fapt *ty npfa_t C i iuJuilipui < Uj> ^ Sruirfiii&- £ 
iipai i/^-O 1ft"// 1 ^/» bpfimuMuutpiLf hr%nq%bpp } b/d-fc ui^q. C,iu£nf 
<£° /in fail j, hiuwttLP'biuJp tfu^nLJ fail fa- f?£if£ftmiini-t/i 

^l2iffiiuifipnL^7*faiifii ^nr/fr i^faifi uifip^rat^F-fauiif gnq^u t( &qnt.d 
fail iipui qilvft 4 ^ 1 WfiinL^b wL. iiui uij£ fa.u fcpUiLnLbj* £nLufi fi£ i/jk 
inquiJujpn.fi L. I[UjJ £uji{iujt,uju /jiinO ^facn /uoufepL, t/faiiuilf uiui- 
\iftg qriLpu qui/nLf ui^faiipiiiiig tf.nJuml'u uiiig^faiiui^ni.: |}j^ ^bZ m ^PF 

1* Digitized by Google 62 lytWMIhP+M. ulibunuihgftg t/Jiff/?i# upuuiiuC^nLJ £ % ujW/ifltuujtu htuh{{m-J t bpbup 
II tftiuhi£ni.J* tfcnnnynni 1//1 npb.^ t/mpij/i upmniuCybiliu £111.0. t 
uiuijtu *jt"{/» Cfiul(Uin-iul{ IpngtSp 4l oujiiiijiili/, JfAt^b. np luhtfbnuJ 
k x *b UJ £/' uibuULm.J [iLp < b2 w<bLU ^b ^ am t npni^buib. m^a JfeJ- 
utJofd- 4" CfiuJiupLitLJ* b. %2 Ui< ituiLnp tnoiifV/i^iii 9 bpp ul(b up 111*11 j> 
a.iui[iu b% uibunLfitbvuh nu p'hbtu'ubp pbpnLiS ^ ifcbuuAi %pu/ug C,bui 
bpai;j> ±ji /^iifiLtfs < ^2 UJ ^ lli ^* " i 7?/ I '/P ulibupuj^glig n£ J ft ft* 
\1n1\1 [wl[ 6 — 7 uimpblpuAi bpbfuiu € ubp[i C,bw tl ^/> fuounuJ* m^ 
ifiui. fiL JniAiQ ^mifalinLi/ t 'hpiuhg J out L. l[iuJ & 1110.111 jfii_J: 
\vhn£ uiaO/ifyp ul[bu puAtg 1iin^uijm.^"fciui/n inji ^iu// 'huuibpni. ^ 
jtpuiLnLug fnLbjt. *uum 1//1 pLn. uip&u/b t % ^"i^^iii^ ul[bunLp[t 
Joint IFjtiDju tftn^gputC^uJuujli mui^bpp f npnlo 2"4*" m^iami/ pfolfb- 
pm.C $ ji'ubp 0% hquih < U2 UJ< buib uiq^k^J^f uui/imjiili/ fcii ifnui^i fuoub^ 
frpbty Cfbuiy i//iuiii/i^j 2P2. tJu ^ tJu lSC. biu^jiliubpf gJfc b. uij£ Ijui'biu- 
fbnl;Vubp giuqbjnL ailing: (ji_ uijuiff^u' wJpnq} ul(bupuj i ug w'hfcg 
Jhiuli ifrnopuiCfiauiuli mm^bpu b < b% np JuouiilJ b*u < b2 UJ< ^ UJ ^ m#|0- 
l{Ui\ Cfbui b. ipnDpfawuil; JinbpduAinuS Cgbuipt \FjiLu\ibppf 
linfif /iii/( ^tii^iUiip, iftiiiLi/ o1# owwp lifiurfi* l}t/punO ^ufluu- 
iipnLp-biuU p'ujjtiuggnLJ, np uni[npujpujp Jft^^b. 1//1 a. bppbJ'lt 
tflipui^fi uiujp[i t" u*b-ni.J) < u2 UJ< uujbp putguupltul[ fji uijjt/nLi/ 
iiniii^f, mj£ f-/>2^/ l f ♦ ^PF inuiii Jbbbpp j/hwb fcfi {/i^iriLi/, )iii# 
tLUjniniuiLnnfc *ubpu t" JuthnLd &_ anuouAi^ C,bui juounLiSy 1#piu- 
^9 ^Lnuiif[inf.nt.i/: *||2urffii#& uinO^r^n £f»LO. fit. JnLbff bpbup 
^iupnutp-ml buiblimb 1ftft#?fif_i/ t" **7* 4>/ȣ Cfbn-.nL. b. ^unfii fiuli uijlr 
n^-ifjofiLi/f fcpp 'up 111% g ilfjDiuufi f "ft" ujfL.uAi&li'u b\i jfrntfiinLj t 
tun^jtlip 2 UJ P nt - 1uuj k nL ^ t l n - n *'P't}Lu upMifUpuhbi b. mi/^lf l[bpu[ 
p'Un.nfcJiun.pbi < U2 UJ<UUJ b[i f aiif-in1i tSuhpffbx 

^UiruGoLphtG* — Ui/fiLti1nu^iai^ni^ % uinShlip uiLb^ b.u l{npg- 
1ihli/ t /"-f uMnuMuim.p-^Ciin L. b'hfd-uiplpLnt.iS t" pujLiuliu/u bui'hp 
ui2[uuJUiiu < hD < hbpfii *\)puj bnbun ut^dJ UMLbift Jjhiu%&p onnni^ (bwp- 
Jfep £uipquip-\ b*u hruiblinLd b. Juig^nLiS Jft t^bpiLwutniuh^ Jkff 
npfc pninp u/utLuid%bpfi C^bui *uum omiup tt n p n<u gt9 "i if^ii/i ^frifi 
t"( 4? n 4L[} t 2 WU1 ^ JuibpJujgujir fi L. npnug C,bui 'unfit [wli fcpuM- 
LnLhg ^ £nLb[t fvoub^nLi (J^a Sfyti. n : p ni -P[iL < Up /'^ft itiii^iw Digitized by Google WUHUib 1»CM1I» 63 ufiinu$lpLUu i±buAigu £"( t liutgh^f nLuuifi (l uuiC^Ju/hb^ t"» «p C,tupu- 
< hbnp.ui^p < hbpp L. 1(111 J Jomfcli ui^amliuiViibpfig bplpni. upumufiifi'ubp 
pbllbpvuligtiLJ fell C 9 ujpufi t U L. i/Wt.if lipm i/oifi fepfe^ op t Jfjfofb. np 
If in ifcnjip {****£ ffbuibnuUni-d £~ ulibupui^bg^ ulpunLJ t" fuoub[ itfJni.fi- 
Yini_ ^fefii: piii/3 1fui Cfb2UinLpbiuJp ±fi f/£flLt.m.J puAiui^ fiLp pfc- 
puiup II. jvoubi Jfi urn ubn.fi , Jfi uij£ /"Jf/ 1 luii^uiJfi CJbm f npntf- 
CybwL. € U'uL t imubimui±iu t b l[buihpp nbpnuiuuiwFufi ui%n,u»J%bpfi < b puui 
4ibn.fi pui&iuhbi t" bp^m. fuJpfif npnug i/tO j" 11 " •g/'i C^nnhliiuU 
i/u/i/ JwuiLtip /{uitfj, luipuipbpm.fd'fiLU ^«uj: §i»m J tup nf}i{ um.uAiXfi'h 
b*b 1fffti?i?Lt/ y uin.ui%ifi f u, liuiiiuihigfig a aim b, \ipwugfig uin-iiiO fcif 
jiluwlJ JuJiilJi fipbijg mujiui npnLf(h[iLh < bbn c b n£ fd-fc fipb%g t^ti#«- 
iiuiifijy uij^ fipb'ug bnpunp'bbpfi^Uf ^i°PP upumJnuJ, nnpifi tfbpui- 
pbpni.fjhhmJp n.uiplbui[ mnuiJuipqfiti JfjJbmhg C,bm b% funpC^nLpn. 
4uumlJi j^JnLuft'hn Jfi uinuiJuipn.fi iife/7/fa/jm./^feuii/p mJofp- £ ^m- 
Jmpni_J Jfi npfc-t Ii/il^/i Juiufiii juoubi fiLp l[un$ C,bui } n.a.ni.b^ 
Jitp bpbfum^i fiwgf} qpuiiifig mnuiJuipn!fil{ l{mphm.J b% f jp-^ 
l±iuUm < \ig Jwabpn bpl\mp b*u % ty^lg^pp l^mpi^. b, injif uiuim^mn-ntf 
£{ Ifpiiflffi IpLuphfiglibpfjiM < b2 aJ<ulu ^ nL Pt L<b i^ mui lt u 9 {buiubpp £b*u 
funpCfpiLuilignLJ \ fcpbiig nprn-fd-fiLup r UpuAig ^fclf tiiuinofiLi/: l|iii- 
iftii^ 2 lflffV <uif(j.fiJif u/buibnbtuli fipbig uiJnLufiVubpfi 'hfii.ffr mipub 
Hpni-fd-biuu, uijiuj/iu/? if£iii^uiif^1f£rp fell ui%ni.J f np Wipuiug fbii 
IpuMpnn l[uitmupb^ L. ifmfuui%uili uiuipt^ funumm[iuub[nC nui\iuinui% 
uiuiui&wnAibpml Jbp<hnL.J bii /i_ jiiii/i uAiniud ui < bpuii.uilpuLiUni.^ 
0-fiLVubpfi uibnho mutiUui 

tyuufiu J[iJbuj%gfig ui%fuimnLuiir b. um-uAi&Siutguih ifi^bbinif* 
\inpuiC t uBpun % *lin]% ftul[ frcp uiJnLuuni. L,bui n.&ni.uipufbni.d t" ^°- 
if£r^ fe. fcpp liui uuifiu^nLJ t % < bnpuiL l iupufi ^iput^U nLnnyih uifLinO^ 
putiup «ui[uiliy> (ii#j uiq^fcli) /£#i^ii#^iii1i1i 4" (/linti/t 'b"' ffe«- m»- 
JnLU < ufi < u [ipb'li CfUiJuwbn-lji uibn^ t; n*hnLtS L. imipii pfc C^bmp /no- 
unuly npnil^buiL. %pui f[/u/> i/££ "it^l *u uu * a gp a l b% f p~k uinui- 
JuMpn.fi Cfbm ^/i 1(111 pb(fi fuoub^, ^t^3 "{' *ii2 gu<Uujr H! nL P'^ ll,< ^ £ n 1H 
llb'b'* 3 i fin Lb g i Qiifijriiijlf nhpn.uMuuiui%fi JfiLU uAinwJ'bbpft C,bui (-£ 
if ui ui\ijuou t iflffiLif Jfjfbtb. J ft npn2 cfuii/iif1fiif/][» ui^uajt 11 * ulijbu— 
puiWp b. Jbh uibnpbpfi C^bm Jfi'ufljL fiLp Jui^nt Qui^fifjlf i//i Digitized by Google 64 ca i Mmnuf*hh\, n.(-ujpfri.f/t ^fp ul[bunLpp JbnJbnt.J t" ^- utibuptump qwn-uiJbini[ 
wn-iuhZfAi jubiudjgfa £ ^tupoi/i#n.J f Jfaiufb Jab- ^11/ pup, np uimuiil- 
IhilJ fc- ul[bupnf muM2*nohp) fuounuJ £- i/pm Cybbii \tfibupn} C,htn 
mn-ifiO^iif C^tupup jjjouncJ t tuhq.pui%fali npq.fa% nLbb < hLU^nig J fauli 
JftLU C,iupubpp % 5 — 7 wuipnLg j&cn/ijt ftf.(Uf C,tupubpfa C,bm 3 — 4 
intupfaf /io/[ lipuiubp < bbpfa C,bw fd-^ufiin fogp fuounLiS 4"t P W IT 
fyiui^jo* n£t (Ijfiujtu quJtmuiqwpwnLUJ& (/^tnuiifib. itLiiLp-buiV 
Cfiupup uiujpmuiLnp t" qp a P"k uiJpnqQ opp mj^uuiuifci, fane %npiu— 
Cfiupu t % uitiipwiULnp t iun.iULOtn%bpp £1111/1 'l^H ^bp^'biui uinuh- 
ijrjLfL. iutbfb^ uaqp^itpfag P^pJ ? m P pbpbif oq.%b[ ul±bunLpfa*li U. 
ulibu put £p ft C t unj. i UnLb[nL f p n [ n pfa tu^linqfaVbh pp C^WLtnobi^ P^l 
uibh[ *) t ^1113 ifj-b^ CyUiLiugb^f tnqiuJatpq.litu'bg, p^gfa t L P 
uiJnLuimL **)» mnhbpp £fiLfi#1fii#{ 9 tubiinqfaVhhpp &qh[i ^iu1#fii.&g- 
iifcj u/ffeiipiujfi/ili i. ulihuntpfot upw'hg tll;$f>bpp L. ntnhbpp uipn- 
pb[> Jfa*bflL. np l[p C t ut%quiniu € Utu\t L. l\p j/hb'bi 

\}pp bplipnpr^ Cfiupu t % (t ni / t llP'ni-J, jfrniifap i/ujfi_f?f.J f fyiii— 
{wli/ \uipliuimnLd '• bpp bppnpq^h fc* qwnJlinuf* bppbd < iiujtql;u (ffc— 
puilpiLp t" biftiu-Jf 2 w p nL<lJUJ k ^wfuwpiuli lflil1f#lt.J« f ff /*. Iftiip- 
iqbw qnphntJ) ut lt L P Jtuqnt.J > faiJnp 2 tnr l LnL ^} q5iqjnt.Ji |)ii(f 
fcnp ft £P qwnJhnuJ t ul[bump % l[bpuilpnLp t" bifam.J f C,wg fd-fainLJ, 
Huifamtpwli Jtubni.Jx 

JJjii unffaiwwut'iiD'iibpp ifiif IfuiuiwpnLJ t trnuUpy tufi_tin.fe{iu- 
ujt" iJbn.p, tntupnLtui Jfam bqiuhiulfiibpfa^ 1iniu wj^uiuuiiuiipp 
l{pl[UtuupmnlpLnLj £t 

|}iu (fufJmlitfj^ lifif l\iuuiiupbiui p^l^bp t" L l tuhq.fauiu < iinLd 
uiJnLulinLh L. uiJb*Uuifii fcn_uiiiijni/ iU2Juuiuini.J (~: 

*|jtii ^ui^ 4" uhmmuiilJ tupinp, 1fiu , Jfa^iu^ifa qfiLqbpnLJf^ 
wJnLu*bnL C^btn Jfauwfa'ii ^nfb faul± L,nLhi k uiiinLif y /iif^ 2 (tlffV 
tnbqbpm.Jf fawiplbp l{UMiqtiLJ, l^pnuJ^ k^lP k^L""*-^* P~bqni_A, gn- 
pb'hp 2 nLLUtnnL ^i fpwqntg imuhm_J ^ wqnLJ f oij^li Opni_J, Diuq- **) ^fep/j-iiiuuiiii^i/j J/ilu uAifywdhibpli < bbpl(Wini-p-buiJp. < Unpvt c iwpu[i 
^luq^pbti^U in 111 [I Digitized by Google <MlUMliib tUMM* 65 ^Uf1i mifraLi/ 9 futuqnr^p giuqnLJ) p-nLJd-p C 1 uiLiU l gni.J f utupnuJ l{n— 
*[bpp lijd-nLjf Jjlij m. upj/bjip tuutinpinuinnnS r II. tiij/1# b. «i/f/1# 

*\)fiuM iu2fuuiimuu[ipnLp-liLU < it utfii iuuwfi£u£%fi 4* ^uiuVinLi/, up 
^uf^jri IfWjubiliu* //tu1ff.ifiii&- l{UjJ[t t/puij* ^fttipmnp ^o.1ffiifnifi^1f y i. 
btfbb p*U 4* 4 g2 nL ^ t ^ t nL L u l tu l inphtiLji 30 — 90 tfiuipfc^mii uicu~ 
jluil ^mifffi^ t npn%g dkfjtbpn bbptiLp-fcLUfiij p1#/(£fiijfc£ t &n_ni_fti 
Aif t injfi /?u/( ^2nr^ng < ubpiiLii fjm^uftijj q.npbbpnil b% i/ui1i t^iuifiux 
^tupb-iu^ifi mnLbp f J ft tiio a til ([ filial i/oiji i//i npb.1? anphft l[wJ 
inhunLfjhbtuii iLUuiiftu iLbn$l[nLC t [i i b tntuhnLiS (- ^Lp ^fcui n.nLiuiiub 
i[u$J Jfe «p//-t l[u*p L. uifbinbn UM^futmnnLd #il fuounnSx 

|}jvf^4*u % fi>wibini[ up l/{r1fp ujJnLU < UnLh iLphp-t? C^wLOiUiup 

ii#2£uu#ff7fit.if t » i^ , " i /t/" t / "/> "7iu^ uiJpntf C^iupumntp jiLb'b [iU£- 

. 4t^u uii/f7Lu1fnt. v UM^buj^u L. fiLp tj.umJb uj^/uuif/itijii p/i iuptiftLb i p'u 

£i pf/J t. ui^ujt" u% ^"" 2 a,in #ti ppiULnLbgiibp nChfi mpj mw'b 

Q)iifffipui(ii/i£i tipuiJpf tluutiiun-bifc fib p Jib pp aui1ft.fii.iJ b% 
ujJnLuhnL tuW£0iu//iiil# fipiuLtiLUpfi minify J// 1 ^/?' uin-whig tut//?t.tf- 
1if?t_ p-nnuiLM-Jfrbiub ^/i Ipupnn n£ upuinpuiuw[i rpiLt/tifp^io buifu- 
vb[ b. n£ Llui£wa.b[fi i/iL^fcp/io btujub^ %ptub P~ n l[ k uipLnt-J 
dftiufiii J[» J[i ufhELiuJ li^Diuh^ ^niul;l\fi Ipatp } JiulrnLbf &hl 
$riulub[ Ll. npiuiSp upjjCjb^ /ip£rif t tu |1f t"[ t/^t dfriufii /ifyg^i t «4fc- 
unLppf npni^CybinL. ^iunubp[At full unfit, luptLbinmib £" uijij &_m 
^ciili C,iuJuip CyWplimLnpnLwb piupfcgbbpp um*U-Jbb% fc* C^nqjiLJf 
iim uitifbni-J Ll jtuif Jifi?t.J 4 iibpiiiuuinin%Ji t/opp t npfi Jfttuli tup- 
*no < hl;m~p~\it- < U < h £ uii/^Ii paiji/i^>/i /i- 1ffij1i /i«4 inmii puAnu^^ubpp 
upu^b/t {[n.tu'bg %puM jd-nuinLnLffrbiu'u n£ npqfc%hpp b. n£ Cftup^ 
ubpp frpiuLnLbj* mJbji'u J[i pw% i[bpg'bb[aLt "ym /i^li 4"£ pn^n- 
pni[fi < ii /ii oli/jj/iiuj^i £(-* lubum^npatliiuU piuhbpni.J *hiu umftiunLtub 
4~ /iLp iuJnui*bnL C,w£nL[d-fiLb < b uinuiii u#{ t (]jou^t" op* t/^t" /">p 
Join fill UMatLUMl^iuUp i/ipjfii/ ututn^uAilt %bnnLf3-b%ub J^9 t ^ ^^ 
upimubtj gai € bliui < UnLj t 1 — 2 p» pui^i ni^iup^ l/piiil/ t /ipui- 
t.n Lb o ^nLb[i f in I; wd t uitu^i J/#^/i C t ui£nLP'ltLb i U uiniubiu^ npn 
b. puMLUilptub n&nLinp fcx \*uli bp-fc C^u/pubpfig Jfo% t jui^i/^iii- 
iffiLi/ oabbi jtLp i/opp, ^opp f bnpopp* 1fiu upupmiULnp 4* Ifin^v Digitized by Google 66 ta^imnnP+Kb JfAtft J/iOnjnt/ ul[bupn$p fu^qpb^ ftul[ uui % fcf^t ^ut^ft^ l{p Cgiupg- 
ii/i ijiuiIi i/feS/ii t /wlf frpt* w£ % Ifp Jbp&ftx 

J} in ^ui1ffiiicfii/1i^fi upnuititna. 4" //»inn/ t #ip C,iupubpp £^u*'- 
pnnuj < Uui[nr[ jiijjtirfj/i ^bp^m} o^iffrf fcpb'bg b%nq%bpfi i b % biubm.li b\t 
oo.1ffiLi/f anijuiifiiijiii/ UHubfcg *): (luifn uj'UelwJ i^nnnLp-fiCup P w g" 
LnnS t" % ^- ^^^ w! c UpujLinlpu f hnLP'^L < h < ubp[i uibnfcg. inm^ut 

\p1inniffan1f t/ q/itnt1iujjni/ t #ip fcpb*bg luqQfilfp wJb%ui*ubi£ 
C t uj < hauiJtu t hp < hbpni.J < h inbqiuJ i^t^t Ipnpnqai^tm^ otfiib[ fipb < hg J 
/ififcli © 4"/ C hpui < bf}g l{ujpbhu oiniupiuhnLii b\§ L. 2 inm ^ m lt L t" 
luuiiiiiii^fiLi/t w/» ^t w lPP OI t^kp t L P upiiulinLiub mjjOijrfifli: 

^UlRUlLIlLphlG* 4/»^f i//iiiijli uiwiLiULiub JfrQngfo k 

imu% ibp^ftii 1(111 fh.wtlujpnLpfiL < hp % uinpl[nLffrfci- < bfig fefuuj'bni-p-biuii 
4" puip&pwiinLJj U. nppiuh hiuhp t; bnbt \ipui u i/ip/f tufyiuii q-pnt.- 
p-jtLbn } uij^i^uiif ui£.fc|/i qui&uAi U. pnJbfi £• {{i^jfiLt/ iipm fofuut* 
%nLp-^Lbpi *||iii CfpwJw^ntJ t" C t iupu%bpli < b^ u*n$[il[bbpli < b, [dnn.- 
1f£>n^iif &_ JujuiuJp nprhfi'ubpli'u, L. bpp \ipiubg l±nqil\ig i//i tid-q.n— 
{nt-fd-fiifb k [utiLiSy fculpnfit u#n.uiOu#jf{ifi£.i/ t" fy»"*^g /»*-p lu^igbm^py 
bpp un_b[ti pn^hnLfB-fiLU t/» uijipm-Jt %uj ^uip&ULi/ tt /^*t t^i" 
uj^ici/i pnJbnLP'\ii- < h < hbp np qnpbb^ fc [iLp tidbit ni.pp fjpb*lt 
ilpu>lt fojSb t/ iinpbbmL t" /"-f ^ujpubpjt i/puJjt Qliri^tulipiiiiiftii* 
npguAi abpij.iuuuiuj < bp < UuiC t iutu}nmul\in f l3 tt 111^11 om^h uiL.b[fi £,wp- 
ubpp ^ifuiotulif}. fc_ ul^buni.p'ubpp pnJhmi[iui fc1#: |Jl npoiuU un.b(ft 
nhpiLutuuiu/iip J-utJiu i Uujl(ujl(lig qiuruuiftuip^hbpni^ jtidnpLttLj fc> iuj^- 

oiiiif hi Lb 1 [1 Cjinpup foj/iiujIiuiJi iuquiin L. uljbunLprf [iLp ^nufuldi^ 
lipujLnLbgbbp[ig nplfnmub £- C f w%q.fiuiu < bnLJt £wpup IquwLJ (~ 
iuhl[UijiinLP'buM < hi ul[butiL pp % mj/i/iiiwi/iLi/ £" /il^i p«-/» i/fc"^ upuCjb^ 
%puAi* upuAtfig buiqni.J b\i uilii^tnO l\n.fiLhbp^ npn\ip imubnLif 

b% n-bpniuuimu < h[i iu < brLiuJivinLbJiu < bt IP/ilu linniSftg tf Ijpoiwliui^ 
Lfiujbuig^hbpp tftnjunLhpnil* fuutfuuinLJ fcii mju iiui^iuuj£finiiil/iii1» 

*) t^utpup ^</Ji i74£ gnph'ii I; tu&nt-J U. ni.u[i t U i^putSr 1 H^k^b utqplu-pb 
m.qqb.npi-ni.J . umujum ^ut'Uutu^uMp^ip iftnfuh[nil Jw'UnL.J t; e tbpiu 4 bg tnauU^ lufljuibii 
f^uiinui£i^ni.t/ gnpb'bp L ^inuii^n^ ^^"//» UJr lF L l 1t -PP |»£^/nt_il» ^ppbJii J/i ni.p/i^ 
^uipu/i Juttn'Uni.pbuiJpL ulibunLpp *ibutli.nt-J £ ^ffiuiif, l^ni-dp m.u[ig tfbpg'UmLJ L. 
pLUiqjSni-ffrhufb uinLUj£ p jint.il- Jpnuf t L nu^n^nt.J } wiiji^ni-t/ ftibqfi ^tupujt C tbpiu < Uijt Digitized by Google WUHUih <M}M^ 67 tiUMaJiulibpiunLP'JBL < Un* tuptul;u % lipouujul;p C^iunubnn ^iulum- 
uhilJ Aiif /^t fjiu^tu};u np [tpbug i[utpnL[ju fcpbug unburn. p- 
'ubpft Cfbuif lufitufitt t( i/uifiin.ifni- fc1# [lnb'hq C^tnpubnn 
fcpbug Cfbm. L. uiju ^o1iuif/ui1f ^uij/if dnLugfetj i^ptLnLUib ouiunL.J 
i1# fcpb'bg *\i 

\\uuiij[i < U t g, np ufii/o-uif. 4/iif£ i/m^fc^ULi/ t" puiLuiliuAi uiqmm^ 
mnL.p-jiLh* umjuumI^u JJBu^nbtL. < UnniuC,uinun JfiiiJ JftLu C^uipubpp 
CfiuplLiu^JBf fcpbuy C^opuMuy uini_lili uiWiuJ ELUut/nL ^wJiup jipui- 
LrtLug mfiwft fuunpbu ul[bupn}[iq *''"*'**), uuuiiluil ^/>W CftuJuipiuili 
tinLpu £- t^wfjiu uiutuftn um.ui%tj ' J fifty ftputtnLuo fuutiph[nL y 
a.uni,J nL.p np l{U3ilb c bnL.il £• JuoimlJ £ uiJb%ftf uniu />u^ ui1#— 
bmuofd^bbpfi C^buif p-^b^ f w^mp £ wwiuS't iiujp&buji lui/tu^fc^ni/t 
m. £UJ{£ bpbufi t gui2Uibi i \jpiu < U mJb% i/iAij ^iupn.ui% t gml i1# i^t- 
ptupbpL.nL.Jf upat iuuybbfjiu C^wpubpp nwfi bu l[uiua : < um.Jf l[iuUiu^ 
C,wJpnLpnLJ bu %puj ibtL.op f uintuJutprtjili tulfiiwhnLp'buiJp bu 
i^bpuipbnL.nnS * bl[hnbanLii , VuSbgbujfubpli uVhbpnLU*, ^uipuuifyi d- 
ubpftu miLfiiOlfiiii[uiria. inbnn, um.ui}fiu uiuiui^Ln upuYba bu uiuj^ut 

Q\UJIL.U1L l[iU i UUJfD CfUJuutputliujliuju nbp ^ fc1i (fu/tfiuifific. J* 
u2UJuutLnp induhpfiu J-nnmlwpuipnLp-jiL.u b% luunul L. Juttnuin^ *) 4|ufuiJnt.J fc^i, /^^ •fy ^mpu £^iuJfc^iiii£n^ 'Un^bm.fd'biuJp l^uiuiutpb^ 
[tip uf(/jupn£ fu < hn r fipp^ ^uitfi ijinfuuipi^h J/i 2 UJ<lj L lu k am t ^ n pP^l^ '»•/»'*£ &• uini.b[ 
< Upui < U ni.wbint-9 \}l. bpp fo^gU ^/ £ ryutpibi u/ffcuni_p, J/i op [uUrupbi fc /ii_/» 
^iuipu[i t U J/i *iujc Jnppbfr btfibft }}ui Jnpf<tnL.J fc J[t ^iiul, piujg bpp. dq.nL J i; 
l^tu^utuU bifibint.^ wbu'Uni.J t;, np ^mcp 2 m<lj i tu k nm t quMpibjx Cjff- Jd~uitfinL if 
i; b. if /i nLp[t^U Jnpp-ni-J, p-ui^y ut^u tuUa.tuJ'u l;[ ^inili ^fcpu£af/iiuYfiui/in/unc_^ 
P'liiAi'b i; Liuutwpuni.Ji XPlituJutopfo Stiu i^UiilJ ui^u upturn J nL J I; uljbupnfp Ll 
uui Jinuip.bpbini[ ftt^p uiptu&p* u^iAJinuiu[utu < UnLJ £. n fli/»^i, p' 7 / 1 * i"^ p.p'f-u*&u £, 
m\iin\i nunbJ u i 

^fff£i/<1^ utbum.fd m bui < U , np uiuypb^iu fc^i ^^£ Joutuitiui^ q-tit.qni.Ji H^bum-pp 
t Uptu < U u^uiutuiufutuUbi t;. ftH; bpp. ^npbpq. Jtu^bu^ P" n U ilpmuiJ \ np >gbq inui- 
iifc^it ^u#£iup iniu'iinuJ 2 n P^P0 l / , 2' J / l ^» &wn-bp[i I; j>tjni.J t 2 nLU1nt i Jtu^nud U. 
kckl 1 *** P~nnuiLni.l<HiL. t U fuUtj-pnt-Ji Wl^bunLpp iqiuuiuMufuuu^Uni^d I;, fd-l; uujuiuftp t 
bpp np ^.n^bpq. Juigbu^ l^puiuAtb^t ^. l)uf ^£ ijbptifUnt-J I; buifrnuli ^."Z^PO 
n/UnuJ HrO-iuli utuii^p U. ujfiif>ui'u miu'hnt-J-pbpnt-J , np Jui2*-nti/ fc^i: Iji. fcpp 
bppnpq. ui'bn.iuJ pn^aii_ni_p/ii_^i ^ fu^r^pnuJ , ulibunupp piuptiiu < bnLt5 k i/fcnuAi 
/l uiuncJ. bpp np rj.ni. titn^nt-bu. um^U duiJuj'Uujli liputui t hb*bj»i \ubnjx t ^utpu t U 
uin.uj < uZ t Uiuybi t; [tug Ji^fcpL /l uAi[i&bi I; ulibupn^jp. ^nuhg np q.nt. fi'bd ^o- 
puAig iniuYf ^mpump- (^uipoui) P~nq^p % rj.nL. kl u»p^ui^nL.p-biuU p ^uipuwft i}*Uumu u : Digitized by Google 68 CaWMHlWa+M. IpnpnLii* bpu»2 ul d~uiJiuiiuili i&i_ni_J b% uMponft J£$ b. Q-bmp C,tu- 
/fuifi-uj/f linqjfig i/tunfiLj, up inhlpb. f£UJ{* *i/ip bpbfuiuubpftfh np- 
ff.btj.pnL J b. juUiuJnui! fc1# t ad'olin^P'buiJa b% cuuifiuifUfit.Jt uiuim- 
J I? pnLJ<hfi Lb b*u uii#fu.J» *"£.£ uinLuib'hbpfAi tunop-nnS ^ i^uf/u p/>i-~ 
IiiilJ, l^nui. ^uji/mlJ, £n^r ^fu1/nn/ t k uijfif* 

firp UiqjljUlJ Ijmip|lL6[l* — ^LnbpnLJ npp iuq^k^l fnnt- 
jth[iLhp Min/j ntubtjnnubpfttj juiui ^ wuippbpLnLd* um[npuipuip J ft 
Jomfcli 1[umJ CfbtLUMLnp uu^ui/fujii (l l^iif J j£ i/nffjiiui/fji Jiuprj. 
aLpuifunLp-biuJ p. i/fcnoiffi£.J i; Sipinh [tLp Join upuC,b[nL y npnil^bmb. 
uiq^Jiiu^ ui2fuuMuttuh^p uMLbfji t;' wp&b'hnLif > giuh %pui iuujpni_if tnp t 
Jin 1j ui LUi^iij. #in ifui^iiiujfcinui^tifif J&5* tf.bpnAuuimu%[t J(~0 J£ uijt- 
^u/j l[bpuibp bppfcg < hl[iuuib[li ^ j/iiini.J t p"/ uHtujfcufc t^l 1 ' 
iLiuuimuttbpp J/ijin u§2[}iuiinnn ibiLDbpft uu£rinp b% m_1f fViffif. J : 
|}£. ipp iun$Jil{p uippnLboft t C t wu < UnLJf ^f0iftu#ujoni_/ig uwiugwb 
ij.piuJni[ J[t bpl[RL ibn-g C t iu t hqbpJi < ubp b% IpLupnLiS b. tififiiify#n_J t 
tuiLw'ijg J ft npb.1; buijuufi muilf pblfbbmLX \}l npni^Cfbtnb. f-bp- 
«Liiiuinui1f^i J£o wiLiuhifi^ fuUwJof luiLiublfo jpiitfin^itiffifif/fm.- 
PftLU £fi mpLniJ uinQjiliuhpfi'hi nLuuift b. npp tunO/fiuif C,iupiu- 
^utnhbpfig imuppbpbjnL J£ iuiuuuitfu C t ui < UiLUMJuM% t g ^Jfuf/t IP/imjii 
<J^i pwif %l[iumb L ft tt "n nnn uinOl[iii If J/?i_iiiifrn/?o uiLb^jt b*b u#2* 
{uimnby'UnLif \ linui /fuifi^piibu/iif utLbfji upnlpuu l[bpmnil b*u put- 
t,uiliui%nLp ft Lb mw^u: JJl tuiutu^u % l(iiipnn b%o luubi, np mjif 
tf-UMLUifLnLj ^m/ J/i ^/ ,t -^t "<-/> npp w l9bkp i? uli Zff/ , 5 ^ l "^' , ~ 
g.uiinutpnLJp-jii < bjig JbnJul;pt 

^lajiniii^ni_J £ ^wb-y np npp uin}l[ui < ii t lt L lt9 pbpnLJ £1# 
j>iunuMD b. J[i*b[i Join btnrnu^nLJd^biu'h muii^u iu£u upu y5 w^m^, 
np 1im wiLiubtj n.n£li[t f «J^i i^np ^uijfi£^» JiiifLUi^, [l fcpp if w 
lunanLb p^t ^tuffi/^i t 1iniu1f /inn lufhpiuh uiiupfAibpfi buin^uiinLJ3'biu < b 
€{iupl x Jfi p-bpb. o<f/iin tiiUMUipuiuinh^ b* C 9 iupuuM < iifi ofr hiujitup 
^ntf-uj^t H^uiij/iii/i nfcuiobpnLJ aij/wiii^ncJ A1i npouflt liu3pbf\i t* 
jbuiiulahi u3\]nLuhm.fd-[iLhp) uiLbfji bpl(uip 1f£iui1i b iutmt tbrfhbpni- 
^iupuinuilini[i 

Hjrjl IjGnj ljmLp[ll6p» — bpt #ffen- to u|iiiiil[/i funpC,nLpqp 
+ f[iuwiupuib 1#2*ii^"ji uin^jilm Ipipn^UnLiS £~ ^iLn ifibuuipugnL^Atf Digitized by Google <MlUJWib <hUMM» 69 < Upus < h unifnpuoptup if uuti^m J b% in^ri JbiLutir iftbuwtfni.fi bnjtu*ip— 
*ubp[tgf fcul[ bpl; bqp.uM^p%bp £#ii_1i£, Join [ill iuqjq.uiliwMtkpJtg Jkkt 
-Cfbmt 

Jjpp i^bn. L.u npth\} £nLubyiub t ui^/im1inf.i/ t Jbb Jtuuwtfp 
XfUiLiuomJ t ^ii-fi minpwb othfiuin (l ifbpuinuinJunLJ C^opiubg 
ii?fii.1f, iuiiiijifi.fic.i7 . J/i ni.P^2t ^btn% {j^Lbih fifii/n^&2ifi ^- R- ni i^lt ^ 
•CfUiJuipLtiLil uifii uijp[t < ubppi npnug JiifiLif frit ul^bu piubg mwlip 
J/iIi^/l. uf JnLuiimlf mi a s l}iL.^U!ffiuriiiil[ ^ofiuiiio inn Lb i[bpujiLiuiL.- 
%ui[p ulibupw'ug C^uiJuip ui J op-iit [ft 4* CfiuJuMpLaLJt 

6^3" t bphjuiuhbp ni.1i/i1i, tul^jiLjin uitupnLJ b*u ul^bupiubg 
imuup* nJui\ig p-niftim-i! npq[i < bbp[i < U b. Ijpltfi'b uiJiii.iiifiii1iitf.i7t 
nifiuhg t^ i/iuiLi/ /l frpb'ug bpbfuiuhbpfi'u /u1iiiii/#?Lcf: Qa.^muiiipiii^ 
4U lPb k^ n 9 IpnLfB'ftLiip a.bpn.iuumus t b[i i/t^O piiii m^itili biubp £♦ 
jpt (//>c-u Cfinpubpp L. p-fc mbqpbpp tfcngp /i1i£ fukp u*£jl ni l a ^ 
liOijfiLi/ 1iptu [l Jiu < UutLiu < UtL npfifobpfc ifpiu^t \}ppbiTu ibi[[tpu3Ui 
-t" iriubliiupLUip utbq^lt nLub < unL,J 9 J/uju/fuAu/li^, 'htufuiuhZ fuiiLitiff 
jf.iu[[iu /l f/{upii/fii.i7 n.bprf.iuumuj < b[i fviunuinnLpfiLUpi 

H/P/ 1 kb^E l l^P um b^ 1 u *u fn *-u < uuM%iuiliu fd-t;b- ibLUil[iu < Uutuil^u 
b'bp-iupliLnLJ t" ul{bupn$ j§2luuj%nLpbiU i Uf pkb- 1*nui1i/iii &^ 
fuun.pnLu* *iipuM Zbn.j>p % f^jjf fculituufiu \ttu J/im1ifiifJiiij1f umoumui 
4r p^inphfttL ni_i/ np ^wi/falffiijt 

Ujuujt" BLphJ% 1iui^tucffriniii^iii1i if.bpn : tuuinui < up usfiwujjJb- 
iiufjlifif. fifing £uh/jhi/ uiiuui^fii/fiLi/ i- tuu/jifiitftifl/iii.!/ t; ut^pjt i(1ffi£n t 
Jfiu^njbn. f?1#i/?iii1#/? on £1111/) ui\iJhiftpuip n.pni.pbaj'h J£o (r pnn- 
1i#iLi/ 1i£iui1i: Qifni-ififfit. JiuCffig ft inn £ flip bpbftiui'ubpnil Jftuifiiuili 
J'buiguib iumft*u £[t l£iupnn #?/in./i1i£r#i/i1/ pnrfub^ (l i/frncfin/ili in— 
JnuubuAnu^y tupiwbn, n£ J[t ptu&iuh bn^puijp f ^wjp jui1i<J1i ^/i. 
AnnJbnn! unuC^bi unnLfimnbbi linui bpbfuiuhbpfe'h* 1iiu wttiupiuguiir 
mfcwli iiiiin/i fubiudb/nL fiLp bpbjiiUi < bbp[) < U L. //mi/ u/^/wniin/i J/i 
•uijiii^jii/i uiJ#iui/i1f ginbb^ npp C^utJiuiuifukp p'bq.nLhb^ bJ ftLp 
bpbfuw'ubpfo) [juli uitumhufAt ^uiifi ij.<f#iLiii#i t" tiiupLncJi 

^bprLtuuuttuiifi Jfc-0 uifP^ kb^P uiiuptnuiLnptiLUib £ lfiu t biug[i 
ui2[uutmui < U t ghbplt uutC t Jui < bjtg i^nLpu f-uift />^j "p /iLp wJnLtifi'bp 
*{tiin[i ui1i(-£i % uij<fif uj^ nt J t" uibqpp. \inl{ pliimuii/i^/i i/(r£ mif^ Digitized by Google 70 £R < MmilMa+h\, piuu hiuupiuunLi! t" l±un$ i/f/v^* ^*n "ft 1 "^ 4* ^2 u> ^L h ^V l / ll, P^fc~ 
uijaJiif J2u»l[b^nLf tuptnn gu/bb[nu f Cfulb^nL* 1#ui £1i oil 4* qfuuiinu 
ifnuilfo </fiu»/ C,ul[binL. ^tuJiuiu ui/iin/iift l(Ui(/ uimnc.if J ft ifuuiu* 
C^iuuhb^iu 1fiii lfbj>p uijtmfi fj-lfuij «nm1ifiLin4rp/i1i fxiuWufinnxoint.* 
upupuiunn uiiftg Ifiif /»fygp J /" , 7P uifttnfi ujiuC 9 ui i u}h ix. t/^t" £ mw lr 
/ifypp ui^ui^t fxlfuij niuuiiuuiniuu auiWuiinncirpix, i. nnn^bmb^ 
upupuiimipu'h'ubpp o^nnoif, np uifq. hiu'bp £- ^n0 ^tui/uin t nmuifr 
L. iqinnuJ #V1# U. £o1# i/z£ujnf>i_J: ^ajfi//m^aii_iu on n.^i inniiuifni/t np 
If m J£ iniiiip^fnupuif i//i1f kf Jfc gfct utLb^fi t~ if£fii^ui1i0nLi/ 9 m^ 
piubbpni.d , ntn uiilujO tuJfiLtilifii. J^ftuiJinnf./T'fjfifJp 1/fiiJ if nnr 
iuiuwm.fi CfiuJutp nfifnqnLp-ftLU 4"/* mpc.ni. J t um^&J "Jj£fi.tf £«"fr 
uiuolJi Ul/'f 1 4/ , ^ # P /'VgP um l 1u l nLUJ b t* J fcfui if tnb[, fuuqpb^f npu- 
/^iii1iO0f t pnjjo iinui ufUiC t ui i U} € ub pp JuulJ fcii uiiflffjjinfup b. n_bn~ 
*hpuM*h uutfuuiuini.fi £/ ftii if- win qui J lp?£i?i_J: 

\ipp ujC^ujqfiu n.&m.UMpntf3'buiip^ nuinJb ujpgnu.uu'bbpm] db- 
&fiifjifni_J £- itijn/i J//»fy» ^t.p npq.fi'bbpfi'u «_ Cjiupubp pbpnLil, upup 
q.pnLp-[tLup quipibuii n£u£m[ £ft [WLwi'uni.J* « fulio-piL^u » uiiun-iu- 
l[iu ifnjlf /»ii^ npq.jjubpp 2 USU1 }bu upuuiLM-J , %puM*U 2 Lum if*^ 
iuulJ. ^UMtftusCfUMUf umlumo. npq.fiu ij.ui/i_1i#ih/ 17 inuiif Jc&j /jl ipq-*- 
uinnS fc - inuiif folyiubm-p-liLUp Jopp ibiLofta fuibi U. uni*u £u/f 
iinuuif tf /ipo^i uuinpuiqpb^t IPfUjnp, np JwilinLp-ftLbfig tupq^'l* 
ifuipffnt-ujir t" b%P'utplimJnai. % ^ujtuinai^ni_fcj#ii_ t C^byuinLfd butu* p 
liinfifiuififiLfiL J £7 1fniii1f ix. l\UMiSuia ^niJuio jim oi^Lfiu/: £tupubpp f 
fcpbug uiJnt.uftVubpfi piuplpiu < Uiu^nif q.on.nquinusb % fcpbup t"( <//>f-» 
L£fii/J/io uM2fuuiu1n1.fi 61i mini* itbpgfiu liuia.uiifuipnLp-ffiJhp ftpb%g 
Ibn-gp uiJifwifib^ uiiuuibq ui^pft ^fop uiLb^ft fuuwnLJd-buiJp t 
p < uq.q.fiJiuqpnLJ, fjuii|fi#jii qpl(nnuir ^lilV^ni/ ^iLp fetuuiunLfd-buiu- 
\ibnnL.l{^a — uiJnLuiinLq — £/i //ti/pn^ui1inn/ piqq^iSmqpb^ It bpl^wp 
iu < upujnulfuj < unLpfiLh < bkpfiq b. l[n-[iLubp[ig ^binni, iiii/i_iijO t1i q.wi[np 
pui& um < unn5 c bbp i u*JnLuhuinuih c ltb pp wn-U3 < hJi < bui < bnLJ fc1i f /?ufy Juijp— 
uiipftb i/inLi/ k \} l p ^UiJnLu^UuMDuiir npn.fi < ubp[i Join /|mi/ 1//1 ^mnu^r 
Join/in 1//1L11/1 Join iuhn < unLi! 1 bpp ipuAtg hVbqlpLUb i/uiJ Ljfcuuhi^ 
nV [[t'untJt |]w guiLUM^ qpaLfd- fiLbp ft ii^uiin tiiiL.1f0^ni/ i/tiiifiii/^ 
nui1fi/:ii1fni.J Ix. fubqpnLd o1i Qinn&'ntOt np [tpb'uD fcpb'hn uiJiil— Digitized by Google <MVb2C<ih •M>cn« 7i u[i*u%bplig uin.ufO JhnAib'U) %pui%g lbn.j>bpm[ ((lu/lod i/huilop- 
nnnjnLJ £* (fnnfii^inuj^iijii pat < biuumbnhnLp^L < bp x w^uut^u* 

^op'O (fliliuif funp ^npli pUljiuj. 

ITopV p'Of/u/f rtrilibiinui UliLp'U % ) pUltiuj. 

Uqjiop'U pUlituf lurifiiu^np'U pUl/uij. 

•ffnipTi pt///u// l/iLp'U pTj/fiuj. 

lTiupi%U pltljuy, Uiuprili pUlituj 

(7q/?/du//du/{i/ % ) iluipiiU pT/f/u/j: llR^C^SD^Cb PCfobP. lP£r& Jo nn* mmmji 
\opp % in <l£p f uiuf^fi. uiJ/i. 
Joptfjpopj/ UJI^l, tiJlif^l. 
Zopbnpop lfhn£p % ift& uiq/iqt "J^/ 1 . 
lPo{ifcf}po{ip % ipu^. 
IPoptqpop Ifbn^p* ^njul^ftu* 
Jopui^pnjp* ^pui^fip. pfcpfi 
\Fcpiu^pn£p* Jptu^p. p/'p/ 1 * 
*^P n 2p X "M*kp, upuftfi. 

tljp0[l[l % UjflJUf^fl, UJI1{£{1. 
^l)f k pillLJip[l % {u££lij(llllftp, 

Mti^tuJopp* UUlUllt^p. lu *u D it n *u -B 

CJni_u/ini_ ^Ofip* tifuiuifinu. 
„ Jopp unburn, p. 

» tijpopp* infrffi. 

n bifpop Ifiingp* uit^a.bpiuli[iu+- 
Vhn£ ^opp % Ctiuubp* 

n i5opp x auiuj>ni.u^ {binp [uo- 

B bimopp* ^ mil op tnrjtuj. 

» 4*F n 2 'Jwp'l.nt.ii 1 j>uuilpu[. i ) bp'/n*- ^utpu hpb*Utj tujp/i u^bupn^p n.'hm.J b*b J/i Jftupu/fcui/i •/££ Zc 
d-uiipfepftg p.njbw& tu^U^tuh ujum maintain uiujffiu, np [ubq& l(Un£ nc-2^/ 1 ^^""-^ t 
/f. AUfibn limpi.ni J t Lj" f ^/ l 9 n Sf/ 1 ^' *»uipufcpp ufiiifi-if/jgYfnt. J b^i YiptiiYf ui'h l^n q^j n l. 
i$t,9 II tyuilifnt-J fipbYig ui Jnio/j^jYi bfi/i^j , Yiij uipui ff-pfc^ni^ *Upu/ < Ug } Jipp /^t «*"** 
fuiYf^tfip&Uf^fi ^lit.ut'bif-uitfbi £i jjpp npq.fi'bbpp J/i ^]i£ «*-2*#^ ^^ P^pnt-J Jopp it. 
\u$py*Unt.J "bpoi^i, p^ fY'i t bqb[. *but, £^u«pni{u«Yfiiijn^ /uoufc/, 2 ui P ( ^ nK ^ t 
Q-inLJun n r k u ll t I'l-C bp^m. l^nqJp I^tuUa.'bui^- ^wpubpp L. p? ', p" ujImLift flp»|-/»" 
ibpn p.ui*U l^wuliut*Uunntl % ^uipufcp|iYf fcYi q.jiJmJ pLui^uitnpbinL.. U. upuAi^ 
tuun^tl 6^1, p-fc ^ ,t °. i'T ni-Y'bgu'd' qwpq.bpp bpi{nt. c iwpubp[i t b £ ^uiui^ncJi 

2) irni.pui£. 

3 ) Snqui^t C Digitized by Google 72 nawM , nw*M*v P U \ U *u 1» »• %fiLnbpnLJ pnmpm[lt < h puinuAifcuhhp ^l[w%y [w^ guiq^uigniJ* 
ipuuh 1//1 ^u/li/iupt npntogfrg iuJb < biu[UMLp bl±bnb[]ujuiujinliuj < u < h £* 
Dpiifiij 9 nL PP ^u/li^mj/ili ^fc-. uij^ uiuiguiqunLii b%% 

%fiLnbnnLJ inntubni.J b*h Ubn.n % uiuAip, /iti/( tui/ujfi_n % piu- 
lined* l[iuujbpw < bbnnL[ b. uuituAthbpni^ J ft u/u^lu um.iu% i^wg- 

|)ni/nniiiauin l^iubuiio inniuhnLiS b% u» J tlf 2 UJ P LUJ P~ on b. 
lliuJ tL^jubbpu fiL mnbbfAi b*u ^ntiubntii \ fcul[ mnujJujprf^ b. iifiu- 
O-UMLubpp uiuiptfb Jfruifii JfeguAifi uj < ba.ujj, J^ Jl;l[ t/ tL^m-fiM- 
1f£r/i1f £l ninhbpn [nnuUut[ inuj^wt ffrt; jffinmi/ui^ff /i_ ^t" [tiLUig- 
mir^iti um.wLb[UiUfl;u a.npb fc1i uibnuS iiupu^ (*/»/»/») tiu«^frii, 
^io([ ui^iuuiub pp x ipniub (salicOmia)* uuil[Ui^h u#ju ^aniuhp 
WLD lfc inpir fcli mbntJ pnnuao^i i/t$: 

l^nnmifiii^ii uiq[imiulibnl 9 < b c ubnn ijinhjtiLj b% b. C t iu < Uwhn u/b- 
Jft}iuutl;u fnLiuhnn!i 

Wn.CfUiuuipiuli bnhjvm^bnfiht innuighm.u* b% Jiumbnn II. ffiw- 

-uibpp, Cjiupubpfi'h* ujt[$hli i ubpn b. Ifpmubp L,iu pub pp uiLuianLp-biub 
lliuptj.mli uipiiul;u % fua_iii0//1i C,wpufr < U pnnuiyum-J £• bpkp n P't ^t UJ P u Py 
bplipnpnfo* bppnpup t_ uj[[Uj /»«// < unpu*C t uipu\i < b x imuU utn9hl{pi 
U/f&ffffLp^iif pnrjiugunnS ti C,iupub pp t {111// ul[bunLpp bppfcp ^ft ju- 

.4iwtj r UnL.J Ctiupufo, tuJofit CfUjJufpbmil utitit 

\nr£uig < bnr£p ftulinfi [nnuignnfi 2 n P^P <u kl inLiuum.J £ fy 1 *" 
Mtiniugiub Op/i i/t"9 ^- uiupu fc'ujtp iniriij1i#in7, Ifuf^b/fif^ ^ifibii {n- 

.4iiuqbnn[i < hi 

1]urfjuijf> ipqiubw^ti %Hifu 1//1 Jii ^ui/9*uiiifni^ 9nin &1# i/iuj- 
oaijlinLi/, uiifftij uuu 2wp L. up at Jaw tlft bpl(pnpri l[ujp-uwi 

itLUnnl, aiiLtuO/i^i l[Uip-uuij[ig 9 nL pp i/tpyfifiLi/t [g^nuJ bplipnpih 
l±Uifd-uuj < u, uuinJh }"t-p uiLb^uig'bnLj, ujfimil;u np puipbfuuinJu //»^/»» 
luupu n-[nLfup ^guAtqnLdf bpbufr'u fuui£ C^uMunuJ* «3/iunLff ^pfi/iu- 
4iuiff Qufnni.iii&9 *j.nL £inn uj£dI? jB-unfibuy> ujunLif b. uI^uulJ Q-l"^"' 
pin inLin^x IT/j^tiiiz/i ui1fo.uiif uusuAib^nLij {bum} llfcifo j>unL,J 

>A1i J^inJ gujoiufu) ^tjp ^ .g/'i />*-1 C,wpujbi IptuJ JwhrtLUf II, Digitized by Google •MIUJ \hb <MlKl{b 7£ l±iuJ lnL[i fun. C,LupLU& nhrfiinLtji Qbmn^ L,iuhni„J fcli C f iu < bq.h[il— 
ubpp 9 uuuinL.fi tfiu^tfi/i ^k9 ^- [nnuAinLJi \nnuiqhnnp 9nt.fi £7 
wSfiLi/f uutuinbnL.fi f jSynnSy /l otLunL.J L,unLunLbuiL.i 

-Quinui onL.fi uuinpfcu L. ujqoujui tuuuuJL\iuntLn un£buil;u uiluVu* 
t pniiilinLi/, £iii( ifcn^gp />1*£ C,uipnLuuiubpp bpi\nL 2 LU p LLU P'E ^t 
luuilujJ I[umJ uiub^ 111.2 t£bni.d fcli puinuiufiui %uiu£uilinL.Jy / > ^ a ~ 
u/tu t. nt-pfo Q.u*Lam-Uil{iu t U nuinujD ubpnL.fi , puimuu^up l[Luuuiun< 
l([nLp liuipb^ fc- CfiuJuipb^t Wpiuibq^ C,uiLLuj>LnL.J t* ll^binhg uj^uj- 
cJili piunJnLfd-fcCh L. fifcbJunfby phiL^ujiinLp pui& unL.fi innujunL.J 
4 — 5 t^imf 2 ai n nL ^ sw k t 11/° J[i9ngnLj JfcJbu/hg uibubnL.fi b% f 
fifrfibujug k n 1£ 'iiumnL.Jt bp^uip fuouLUi\gnLfi y %npni.p-\iifiihbpp J£- 
fibuAig Cfiunnpn.nL J y upufb upuiu puifi puiunL.fi x ptujjf ptuniubfjiip- 
fifi nt-pfe n-bp t*i t" l{iuiniupnLil . fibh fiwuuiJp uijuuibn b% n1nnn- 
l/ilJ C t iupu < huinnLbbpp+ bpf-uiwuujpn.'ub pfi Juimbpn 2 nLU1 2 nLtn ~ 
iluulJ b% puiniubfiUy ij/iuwhJ, gbunufi ufjff k. uijif uujO^iuifi up* 
mbuuft^ p-fc JujpJ < Uuiliuj < b Jp npL.1; upul\uiunL.p-fiLu ^niujpit 
$ui nufufcunL.fi buin-Uijnn innujg%nn 1\luu uj j on ma.ui0^i1f1f fcli, nnnug- 
ix^i/hlJ ill bpfcinuiuuipiLubpfc Jui^pbpp uibnblpnLJd fiL%ubp uinJbb^nu. 
u*n$[ili\jbp[i liiunJnLiubjift L. puLULnpnt-fd-buiu J mufti ijtPUiinhP tn I"irb2«p. Cju njuL.Lun.\t ^ujj LL^i.nuigftbpfc uunLbnp Iput^finLfi bu ^fuutL-n- 
fitiftif^u pnt.ubnt;uu nt. lpup-ubnt;up. fiubnl~up guim if>nj>p Jmuli £ 
pa.fini.Jt Biug{i fifc^uAifc Jt& II ijbhirLpnuiuipuu f/'Lotp/ig, fi£ J/i *£/»«-- 
rpiufi uumnij^ fiuunjwfium. l^ui^ L. '^uiuitjuiuil^u ^Suifub^nL. C,uifiuip ^itZiauJ- 
upubp fbiu finpp~nL.fit tpptifti fijiuifii fcpp J^i^i frijp ^mJ nffuuipp ifuuiu* 
Lni_J ii_ ^uiif ttyi npli-t; C t ^t_u/bnnLp-[iL.u uimuUuimi^ uiutuJ^in^uiunLiS IpuJ 
uwuilfb[nL. tfunuuq.jiu £• b up-uiplp-nL.fi t ^L.rpugft JnpJn^iui upinni^ Jnp- 
p~nL.fi t; L. fifr ^iun.^1 &[iL.nhn. ^ui^ uiLuintT iujfii inuif^iu ttfiLnjiUi np 
ajuu fijiu uinJubui C^u d-uifiiuumtj ujfipnnO OrfiLnp i~uXnL.fi ^ li_ J/i infa- 
uuj^ Ijk'urLiii'bnLp jiLU^ £tup<J- nL.fi umuiunLfii Wfitfb frn«jj^ fuJpi_ni_J [rifr 
Jutui^ui^ujn.^1 2 nL -P2.P -~- ^- J pP~t l [uiipnubitrtP ui^uitLfAj wnfinL.1^ puip&pwg- 
% nt.fi \ (frn.^ni.u'ubp, ftsu^^u ^ujl, p^f, ^liO-^iu^iiJL, p~t~L. upu^ nL.fi bu^ 
It. fujii ^( piuL.wlpnb fib% ^LuuLulinLp-buifip, pujg ^LunjtL. t; upuumittnL.fi, Digitized by Google uawwnw^Ma Jin dnpfit^ftu b. nunt^pU: WpUfb. Jtnpnjpr iCtfiLJuhiuubui^ b. bus J ^un,n 
.uuiinl^Mint. *lf*bfc, ^UMjuf ^upupuj «£i fVijini^: Qliubp Ilu ^^i< fcii anp- 
^tu&(.m.J, npmfC,buib. a.wt-umni.U Jfc& [&bp b. nhuibp ftfiubmd gunn 
ilpubt 

S*£if.nuig^iu duntf ^inmunLiJ £ umjuLbiuMUiJ^u J win tun uiubibu. &ui- 
iipji uj^fuujuiuju^bbpjig lutpuinnLMi^S ijuj piupiptuhnuS £ ity npli_£ niJu- 
wuiinbnh- b. nnjuiin, p-uipd oif.nt-11 dnpfd m_J J^i ojun.n iiiijJ J^i nifuutp 
Ji. tyinJ ij.nff(; J/i tu^turjtuij, ki^ini_J f j[unpnt{ni_J, ^ni_£in ni.inni_J J^i ^i< 
-£/ Q-puj^ £uJni_J ti_ njupu l[ptipb Cibtnfc tfbputn.usn.unL.d ^ dji n_bnbgfrh qco- 
jjui V{> Ipuuiujpb^mf: bfi^uip, fctuOp w£^ujwujbj>ubp[ig b. dusui uUUtuun.nL." 
P~ftCufig JiVtnnj ut^uu^jtufi dft njiouutuj> b. duiuunjuun. njjuiif£iif£i J£i 
nil unjuriuifi utniiiii, J£iuicjiii& t^miin^ It. bpti3^iiuiuin_fiuini-p^buiu ^uiLJifin,Wi 
^frui* J^iuiIfaiiiJiii^u 2 UiIfl (" JL - uia.nrbgnL.P'fiL.u bu Uiumji nJmiuiqni. B"£ 
C,pn,blpub L. p-^ opn.uiuuilpuu l[buibj>[i t/nuij* 

Rni_utVn^uIffrp{ia. uidbuftg uiiJf^i if. tuu^tuJkJtuui Jfc& Jzui'uujLnL.- 
p-btudp i£fifi& tii luoncJ ^iucmt } np tipinnpujiJinni_J bu gnpbufcg^ auinnLq, 
lpupuinfpji[lii} b. bn.fiupnuignpbuftgi fiuih^utpbnf^bp ui£bj>iuu £UMtn ^ f"P* 
&njfei_nt_J, npntf^bmb pinj.^iuupnjijuife tir?tfr?fir?Lp^ii_li ^ fiuip^ifife piuu- 
futpu/bngubp u^iu^b^t Cjin.^mljujn.uj^p dpq.bnj^up ^uiin Jfc-fc ^uuuubnt-* 
p-btudp t on(iMn.LiiuI« CJiufLfiLiif^ uuunji ilb^ujn.nfii dutup* dpabnl^Uu t; 
buiadnudt IF ft Ipnnp ^uig njibfrn^ P~b.fi uiuilf Ipiiuuj^p b. wnuAibp hjiliu- 
4_otn 2.UIUI </""! tJ.iini_J fell uj^n,ft b. bpbl^n^bu/b tftVpnjn.iun.tini.iJs fft*ntJ<K 
Ljbn-uiu, fu'h&np, inuiuj, b. du/u 1111.111 tiij. futunnij JjibMn^U nuiJtu^ suin/> 
^kui auiIfiijauf\fiii^iVfiu|ni.J fcrii upiuUg upupunt.1^ ubntuupt 

Uujjd ubnj^uftg upuufipn n1.11I1.np mubpnuS uiUpuahuih £ ^uMgftn* 
J^in upuuftp C,ujgntl u^nni_J, upuufcp ^uinni^ ifbp^ujgunLji but IFft uiJ* 
cniiO ^uiJ ^u ^uiLUi^i J£j upuujip ^upb^rnf* n^npnuJ b*b b. J/i lu^tun.^ 
p.pn.nL& ^jiub^ni^ bp^m. &bn^gm[ pnAjnud b. ut^uibpp nui.bgpuj^ % nuuib- 
inii nnpkbppu ij.iini.Ji R r £ upuljuiu n^npoiuoiuljuju ^ iiniti. Jm&ni_li£i , np 
ni J/imilf ^uinii^iini.Jt m^ kV. uiutujjtg ^ntfiugunLjl ^, fepp £^»J»Jmm-/ i?1i 
(fpnd fuiunJUnuS ) b. [uJnt.Ui l]iijpiiff|.p 9 d[iujguj}$ dbqpfi C,bw % tyi-pl* Ipud 
C t wpu < bb.np < bbp[i pusd-pu k; pul^uni.d: hul[ Z 11 -!^ Jfe^ JcuuiuJp i^uj^nin. ^ 
^miii_ni.J Ll J£r& hiuui^nLp-btudp ij.npoiii^i.nLjli 

ITiVnpn ii|iiiu opbp^b n_ui[jiu ^ j^uin^puaghb^ni. unfufi tuC t uiu.fiu 
Luinpubpnd C t uiu ; bdni_uj f & pcnL fUn/nu^S ^tuJn« 

^ftL.mugjibbp'h p'bn.^uj'bpuju^l^u ztmnuilibp bu fculj upuAig J£o ^m- 
AiiiiiiiiliiVpii iuhlpnL.2Wi frnnm[pn_uilpub uinjuilfli uiunud ^, P"£ 1I/1 n.ftijntu* 
gnu ujm.fi bp^nt. ^m^njiiui^ Ii_ boft~p u.ndt^2. £/ > ^ f l ^ l/, ' r [ ^*- nunniJ ^ftu* 
fepp ^uipgpftij a.fmiujgmJu^ fd~t; npnhg t^nLpu ^tuubu UM^nLg^ ^ui^iuiiiii- 
ubpfiu fd-t; n_ndt>2)jbpfcui *i*iii u|uiinniuj[uiuii[i^« «bp-t^ nnjni_J i^^, np Digitized by Google SCUtM* iCLWlfl> 75 mnniJju £uii_p£, C^bn-uigpl;^ ^Lu^u/bmubppbj npn^buiL. tLntH^£bbpp ^jp- 
lr£cnuiiiiifii It. ^pifjiifLuipG^i nt_inG|nt_g, fiul^ ^uiCtuiuuiubpp uiutftpj) u^jtuiji 

JILUlbb » t 

*t*jii m nuMtjpUbpp opuilpuli }npu uilin.uiJ bu Suio. nLtnnnJ. um.tuL.o- 
tnbuiu^ unifnpLupiup £,iuy ni_ upuuftp ^uiif itytu^i gujtfui^ sunj. ty^u op^V 
4)^1 1 tppfcJli II bpl^nu uibuuit^ L^bpuilpiL.p t bpb^nibtub Join, cfwJp 4 />V 
jj.iup&but[ upuufcp ^uio,* h- fcpfrtynjirmV cfwifp 7-/»" ^ n i" ^ti'2 ni - u< ^ ^k- 
puii^thbppi SipuJtupij^ify ?*ui£ni_J feii ujauili^tf. Ipmiui^ uiiLUiu&pU L. 
jfif/uib. np uiipuJiupn^i^ tfui^ia, i^fep MAmumU^ Ipubui^o fb'b lining ^tu^ 
•ni_uifc|ni_: Uwlpufij ui^u ofcujiu Iiw^uiujfnnui^iiiu mubpniU^ jit uubpnL.fi 
juliL^U l{bpui t,[ ujiutmusn:_J £t Mcpuj^ni_pp t]unnnLa,uiliniLj £rli J/i futlmu^i 
•«!££ wowfe II p n [ n pp «^«ni_J ff u upm (f/i^/io, numb it Uiulpu^b uijcf J £uiin 
4nii£rp ulpjb[ b*U ftLpuj^Luu^jiL.p[iu tun.uiu<i{iii cuJujuni^ Juifnni_auiuii£t ICui^i 
•<f unlui^itu^ £UJifi ^^ tli {uooni-Jj npnt^f«iiiii_ mJ^li tfyup ui^jfu 111 inm.il '£ 
4$^i jzluuJi ufininuin. JjiL,u[ig. LULb^ji nmifc|: tpp. J^iu £ ipUnL-d i^bpui^pft 
.J^O, LUL.b[ji ^uipu^jil^bbpp fift'bp tifiLuji ^bwLjia. tfbpu%aLjS bu Ipnnpubpp 
II. lijt^Luuji uibnbq ^p&G|ni.o, ibuini i/m^p n.uni_J jipbug mn.iii£p ? Ll frpp 
i/f*p£uilini.d I; if/iup, kP^ll/^ *^*k ^^k */kpijIinLtl ^ "'JTr •ty'h-iiiijf* Ipnnp- 
ubpp L. IpuptLJiu ^n.&ni_J, ^uiuuiuiui ^uiJnqni.ui& [phb[mf np ut^u luuclluU 
^omf/bp }fc ^[frl upui upinnuifLfikpp, npmj^fnnii. pbjtp uiprhl^u J/i uili- 
^.uiil ^n_&fy £ 

>/»«-[» hlpu)$ J£i£na^ili }npu, ^,/iIiijl, bppbilu £1 ijkn, uibuiui^ ^fcpui/fpp- 
ubp bu u|uiuipuiuuini_il II milJ^Yi fykpiif uin{iu{ni_d feii ^n_p{ili. np £uji/? 
•nLinft: 

QluiinuirLUi^uin/i L. LuuAbn.nqfil^fi n.np}SLU^nL.p-jitJup ^bmq^binl^ 
•Jviiint-J ^1 

l^ifJisfGbpJig P"t^[? ^t«i"J^fcwit pM^CmiipuiiinLJ ^t flLuli-np uiubpp 
luptL.l^u Lun.LUL.oui kpt/jnj fuijni_t? tii p ^ f iSjim^b i^ni^jit ^iuiu opbpfiu 
•tSftuifli P""J( £rli fiiui^ii fipbun, lu^u ^£ n> muili pn/np luunLuuubppu^ 
j>gLu)$ {uUb[ CtUigji ^fein* 3^mi.np uifif«pni_J PtiP u^uMutpuiuutL.nui £ ^/"-P 
blpu^ J^i£n^li, J^i i^y>t\t ^tj J nL r bn.Lunubindt bul^ ni_liii_np ui*ubpp 
frujSuiubrL nL.XtbunL.ii but Qj>LUL.np pXjuiLuuft^bbpp P~^ifr tfcnfuutpl^b q.np\s 
hu uibni.il «»JIff P"^/ 1 tnfcpu_iilrpp, nJtuL^ ^ nL p/»2 [""infrpi 

Muip- unL^npLupLup £luw {bit a.np^uiVni.Jt 

fla.£r{^ [ ul ^/ , ^^ l ^p/ , 9 nuium/i^ a.np^ui^i.ni_J ^ ifolfbi nn 1LUL.uin.fi 
uipn r [iL.ULupbpnL.f(hbuj < b ^[fuuiLnp pbpj>bp[ic} l^AjXi t;^ u. oij/ilit fl'^ J^i ni.- 
pinfuni_p^ii_ii t CtUipuuAtfi^^ ifiinuu^ n£ J/i in(upni_p^/iLli, f^Lunn i_J^ ^[i 
iiili^iinLiI iiin_uilia iipunL. L. oqfcfii Um|npmpiiip uin-LuVfi puid^uilip uiufb- 
ini^ph £ futini_J, bplpup p.uipbu*uifiMuinL.f[h[iLU 4 ubp u/ubiwlt (T/iu.iinili pui- Digitized by Google 76 ca^uwnwa+M. dwl^p fyiii J piucf w^ufenn ibihj^ji^ ikn^g tuff g ufeptj ^ULnL J feu C,um Juipbui 
F n L n Pt ZpPnLfiijzUbptfbt fepe ^tl^P uVuinLgujunLJ feu, ilbpyunqp uuifi^ 
p-bp-lLni.p-buii5p. [ui^ihlJ £ iJujinni_qujunn J [i ibn.jiu L </iul ifen^p^ £»- 
utub^nil t|fenglini.J ) bplpup puipfeJujfu£nnLp^ii_uufen ujunt_J L fuJnt_Jt Uli- 
J{i£uiUf(ju' oujujuquju ^nnJfen/?g «ctiuni_2» fell wuni.J k um fj-[nt-fu inm/niT 
<lllini_2 ^ffiiui^i (^ iifinfjiiuufuuiunLiJi 

Unifnpujnujn t^bpiu^nLpubpp upuuiputuuim.^ feu jipbujz, iniuuui/i^/iu- 
*ubpp, u^bum-pp tpuU uit-uiq. ^uipup L. fun^junuin Ipuii [un^ufnujpntJ^i,£fei*' 
i^ujp<£i-ni_J ^Lfjuj^uilj uiJfeuiif^iifnnf.uin inufennt_iju uiuaiiiift \*niuu £ 
q.pbpt; L. ^uinui.gnLJ uinnpftu L. dfi£{>u n.iuuuj^ujpu.ufepni_Jt (T/iuiju £iuur 
{ftUinnLUifi inufennLtf bpli.ni.iJ bu uin.uiuipu jfun^uininnufen feintf hinC,uipui- 
pn^ftkbpt 

\ujpumufi^ji II p-uirpSuMU cfuiJui^iui^ innnt_ujfe fiuigbpft ^tuJiun btuui~ 
i_ni_J feu a-/iLijni_J jujjtnu/i l^bpiutjnLp biftnn Ipubiu^ npn'bj* p-nLp^bptft' 
puiiLni^ f^t^iu ti/i> — fun^junujp feu ^n^i_ni_Jj ^fugu £/ ^infrii^ iniuuin^r- 
i^juAibpu bu p-ftinLiS 1 ufcutfii i^fennfji^feuif JfiOnqufenfiu ^fjuu$ni_J feu Ipud 
puMpblpuJ li_ ^mii uirj^imn Ipuiitubg fipfeug, oaufeini.s Q^iii a^Lmirq^iufen/r* 
iiiJfeuiuo.npfeuj&fiJ^uju nt-infeffe^ufepm 

fi n l u b q_t It 'U b p 

tluirsn&Jijnij fiuicjj 1liupinn<p£uji ynt.uiunt_J [7)1 fe_ fqunt-J £pnt/ Jr- 
l^uip-uiu^ji tl^g ki£ni_J, iuiuui ^ujc^pni^ ^inuni_ij, n_1ini_J Jfi p-^ui^u/i 
(liStujin^ (""P u^ni_infenj J££ fe_ c Ipuptnnfpitu P~ui^/i> ^n*ni_iu& ijiui^tnni/ — 
"J 1 / 1 ^ ^"'JFC O-nLum £» /iu^ J/ii_un bplpup^ — ffuj/fni_J, tutifui nlbpyunuJ 
bis L. Lu^ni_J Jfi nupfi^ [pup-uin^m} fen_ujqpuj& 0p£ J£g» ^bpbthnd fuuifL- 
Iini_J, i^uiL^iuJ/intf ^uulnLt? fe_ ^fepfeffini^ um£uj>u/u tfj£ni_J, np btupuin^^fw 
Jiuufepu iuuquni_il bu i^iuL^tuilnL feui^fepniA ftul^ ^bnii_n iHiolJ ^ i^i/lul- 
j^iutlni. i^piu^t "f»[| h- ft^ '•" ui^nLjJ- ^rii^ Ifuipuin^ft^fi u/ugbuiquiti ^inufi 
Cfbui «ii//*«-f» tii fu1un.lin1.1l | ^iuff|ujfuni_tl L. Cujo p^unt_J« 

UJlifjlGsrniJ fimg. — Ofitipumpp ^nnuiaiiniLiI tii {uiu{uiuinif JtunnuS, 
^nujnuiani.J ujijhlJ, u. lu^Lpfc ^uinfi uiiuj)4 ^[unLil ^J<-2Tr ^ UJD j us^ufjlu^pb- 
1(1 np C,uiuui CtUigbp, npn^bmb, gutm piuptut^ ib cujqc.ni.Jt 

^kuiquirfi. — huipoufi {uJnn^i hi^ii ^ni.unlf^ni^ [iiJnpn^ n.lin.nLil to, 
bmpw&ijL. puia ujunLiSf UJ L ujinuin.uj > ^uinnii bpbun inuj[u^ni.J y bpbubu int. 
^unLJ, p-/itipni_J fthfunui L. uiupu bpbupb dbqp Ipuii £U'j±uipui£nL.p, i gum Jt 

^kuipui ljuiif u]](ip» — ^[t , -/ , [? ^ nL ^ nLI ^ k" ^/» ^ti p-p-fuilnpni£ 
(<J»«*2. 1 )* ^"fl/ 1 ly^ptS wi-klt? "it^l °- P^ijlini-J ^t ^ti p-p-fiL-b^m.^ 
uiupu J/i Jfei (Join 1 / 2 ujii^* inpujJ*) nuji.iiip-fi J^J> u|iijinpuiuinni.tl fcli 
#♦#£, (S"i«, [uni_u)# — f 11 -^ iun.ujl#g inui^ujoufi^nc Ja.ni_J feu q^ujLLup^fi Digitized by Google vosjm* vB»jm 77 ««I^V> li. ibn^ii^ lij^V^ujii {*mpfit_if, np i/ipi/fpnt_J if*- uk^u cfuiiliiflttif^ Jui«- 
-ijiufc <"[/"-(> h- fckfcuifc zui^tup j>fc£ ^^ ^uj^it^ni^ 21urpufunL.il tii, J^i^li. 
np uifNlljiinLJ £ i/ifilpniJi ijilii^rtttU^ Ifyltttyil} jf*ulti£ up^UipiiiUblniMM^ 
fufinpp o^ij.rtU? (A, ipptffDlij^ftif piupuity piAnof, Utu /[n^tntil £ ^rtfffp 
^n2» — UliipiJ m^n jn^/i </f>4iij iJ.oniiiJ fcfc Cfetf, lift lifip jfi£ ij-fantifi f^tfpuiii, 
//[t/rffij ^fro i/irt_ni_J, //p^ (rt£ 4" Ult *» k ^«^ «% uAipiiif fcj 4&u ^h-niaf* 
L pnzbpp ^nptiuiSj tfitytynift 3frirtffj bpipit. ^uiif frpkp ^(nrtp uit/rttJ, /ml- 
jiui^oA^Lp/i feiiijpftpn njnprrLiI, ff&rtttf jtitfi^h iffiM^ tilUiiffuttpiHJbtlLii, 
bpbup upuuiu»n.uMj^iur^w^ iiiufu^nLtf, ^ni_ k f>urk.tl Iml ^furtL^t frnhpjitj ^m- 
^hblfm bpbufiu Jfrnp /puJ £uj^iiipttf£nLp fell ^i«*f_iJ: 

Skpnif uiikp. — < 4lncnpiituiirnLil frli ti^iiiii opfrp/tij, fthfuffcu nt.mfium_»ug 
■piPf&pi ^bup QfUmf k zaijtuipmf: 

*tei*oG.— P/i^ni'<//i $hL*litti ztii^uip [hibbihil bn_tayptiA$ gp/i u%£ k 
^iUpJiU^rti/ ,j>uJtH?friL£ ^fetmij' flbnul b*U tptipfr i$£g ii uptuhnlf 2&J*{U>{ufii_if 
uiifk.pfi x itfijtiubfi uiuniubiul^ &nt. y ppjiiJnp, utfj, tqfpjffcij k mt^ifui *} 
tui.k[(litfbb[ntfi fepp jfutlnpp p-pLnLu* £, ifYiif.nt.il frif k ptiionL<l tn_uA- 
^/il^iuj^L, ^uiiliut/^L.li/i, ^am^uitpiLuji k ui^i <&kfcptn^, urupa [oJnp/i bpb*\il* 
Jitiij jgubptnf t^ihjtitk; arfruptif ipUumijtoLr Yiiufii^frp Artr ifc'lrtii.rf k ttftfflu Ait. 

•(^uujiiin.) i/pwj k ftitfmLil jB-Hupfi ^nnjfb, /^ftwW-tfrt fri/upfy C^b^u 
Jfcnji tputi zmj)>iiiptnQni.p bu ^oni_il bpbuffoi 

L_ uiUmb^ ftiUlpiL.d bh, Jtbttgml £ J(rfi_<?, i^n^ frtH%»ip E&Lb&uAs ^Snpp 
ptug iulini_J, uptubfhj Aft £bpu* i^#Lni.J, \uSrttfi lfe#£ 4P**i fcbpnLii, bt£- 
pbpp ^*WiVliI, pn^i/i ZHi-pfrp l*tflni.&, btpHLfit 

°/^ti ftbpktphiAiwtvIni^ intifbb^i 

>Ulini_uil. - ^ L, ?n f|.ufnni_J tli ? i^bpiuh Juinui^ u '// ll -p i^lwiLif k. futdrL- 
iimulf lL fcpf' lpupilpni-3 ^ 7 ^ ^pl"jf tt <^^P ^ uiLbphybni-S \L {fp^/>^ 
Ji#uin.Wi.J 9 i7/i1i^t- np uftlht-J ^t ^fr^i^ (^bttttl b*ti ^ri^p^ u^fxt.uibrf-- 
hibpft Jty bpbufi ^ujppnLJ, ^^"i//» ^^^ n 4 )4f^ i^^thn.iii^iuilink[ t(iii± 
\tiutpuu Uzftibp w%nL3^ Jfc l^uinp ^m^fkiJp fhprtlJI Jt;$ tHbnrlLJ b. hiiti- 
futih. ^uiiJ^ 2 Ui / ini -^ < 

filLiiJL^iuii/^ ^b'tjrylpijVubfif/b b% JitiLl-p firtffffftiJt 
l^UiLjii.— fli-i/iir^nLil fcril tim.uiLb[aiti(£u )fi&i{.tfthVhb pfoi If/i ^f^ 
<uf/>L.p ^ iTuiijiiLif ifbpwu, uujiip ? n *-p ^'Jj ">'^fu, Sututbbptii^ uipn^nul, 20 Digitized by Google 78 cawM , nMM»M. fuujn.uni.J, L. fepp. ^tupJpm.J (^ lift O-O-iuf £[ tlfefjp few tu<ftii_J [l Juiinnt.— 
^liiiini^J: 

\rGbpuil]. — \Fufenjntyn pliinpnc-J bu y ihu^pnt J ? {nLuiuni-J, jfuui^ni-Jj. 
^iiilintJ <tn.nui /it-ij/i J^£ k- ^Z 1 kp^li ^iupuj& JLnc £guni.J iffepiuut 

t|Ull*l]Ui<}, *hn.ni_ujit lpuplpuS~ y n_uni.J few /jpiu/f/iu, fepp ^/i^ [uujuJ- 
i_ni_J £, Ipuinud feu, uinpji fni.ujuni.J, ^pmnpinnnlj ^f^/ 1 " [nt_munLuV 
iguni.J Luip-utuiji iltj, *^fr <^i £ nL F "ffc" 1 -^ "- feif>ni_u*t tp-£ "{liiunLiu^ 
£ % Juiupuife pu^il' p-p-rn. Sni_u ^iiiJ ij.iiiJpni_£ uii_fejiun unid, frul^ fept. 
ni_in£iunL.g % Jp£ tfinfuiupt^u l^uip- feu uifeni_J» 

&l]n.uiifui&nt.G, — {luutufc f^fen.n infernal feu gpfi tl^g, feifi inar^iUj. 
iliunn^ ^ujuWJ, l^np^t^bbpn L. fyfcnLp rit^U uj&iilJ. iftnL.^ uiuni_J — J^n 
c p^ uj^iLp Jp£ J£j {ui^hlJ — iufeni_J a^feruu£p£i ■/f 11 "^ ""I uii-fe{UJgunLuV 
flmife/^iu* fefefetufe ufuinnp feu tut_fe|Ujguni_U {ipfeug pjucf^iuufep^i i/ptuj' 

(huifidlC. — AnLpp bn.uiguni.i5 feu ? p.ppu&p 3 ujun.uju' £ni_uj u n li! t , ' 
ui&fiLif feu £p/i tit; J ? ^1 3k nu ^ (ppfcu&p Ipfcg 4 uiun-inJ t£^i£ u^fiutfi {/»«/»)•. 
L. p-nn%nL.u* feifi n.iu/ni_« U*£ nupji^ Ipuputui^ J£j <^tP~ ku wfeni_J, un[u. 
Jujpfpii_J, fe_ fepp ^iupifpnt-J £, ui&nt-J feu ppu<i£ </pujj> <^/> 4>/*£ fumn.- 
um.il, Ipufd-uui^ pfeptuup feuj&^ni.J fe_ pnnbnL.il pn^npni^iu feu*i fpu^riL.. 
u|fepgufe{{iu g^uu? bit "f[Ujii^ II ^nuinpiufe a.{iu<{; 

<frpmf. — GrLUJLfc|iuuf£u nLinnLtl feh fefepni.u{iufepp. 

bn_iugpiu& Jp£ J£j ^ninnptufe un|u Ll ujij feu uifeni_J uujit_pn diu-^ 
nni_J feu Jfi ufynmifen/i i|piuj, J/> ,^>/i£ umap J nL P £ Ui, y winjfiu, unipn* 
rftuinufepnif ui^L.pp 2 ajl 7 Ui t unL ^» ppii<5/» Jfefeni_p-femii a.^uuiuibftl^Ubp upuui* 
puiuuinulf iufeni_J umju^fiu Ifuip-uuiijt J^J L fuiun.lini.ii: 

nmi^iu^iu ^ii_n feu uiL[i£UJaunLJ 9 upuufii* <J£P"i tluiupujfe nliljnmi 

^InG^iii.— hi_^nif ^ujJ it^Prnl unfunn.uj}$ feu ujunuf, J/i ^M pnt_p 
uji_fe^ujauni_J, J/i ^/i^ ^ujo ppn.ni_J f J^i^uju^i <Jrn_ ^ ^uipnLil^ uj^nuT 
Ipupuui^ «Jtj* 

^fcGfiuir. — Sfen-Zifep^iu ippbp ^uiu|ujfe ^iunni_J feu ui^uliuippj np 
^fenui^ 9 ^fruin^ puinpni_J feu, Jui^pni_J ipuutufyni^ ^tnpinni.J, j[uui^n i_J 9 . 
£n*-pp ^iuJni_J, ujn aujunLJ, ^ii_nnif /^iuJ At^pm^ umjuiuj^ni_Jt fluuiftuph 
int. I; I feu fyni//pni_J i^fepmut nJuiu^ ^ ujjMinnpp Jiui&£ J^ J j[uuin_ufe[ni^ 
ujoni_J feu t^bpuiut 

&.bini-l]* — (J^njniL^) ^luolJ fnpiuguni.J feu fe. ufiu^ni_J; Opuiu^ia 
fei£ni_J feu p-p-nuuL. J^iqni.^ 9 ui^uiu It muut 

f^pnuiiL ifhqm.li. — Qi_fe|nt.^n ini.ujunLj fe. fuuj2ni_J feu, ijbuini 
L f>buii.l u hpnil Siu(ini_J^ n.uni.J feu hinuifc J^Ji ^7 auJunLJ Ll fe^uiuni/ 
(PuiPuiljfi£) fefefent.J, J^i ^M pp riL. [uit-UiZ in.nL.i5 feu uii_fe^ni.^ Op/i 
«itj, ftuin^ uj^n. lUiLLuzp ^iuun<.J, n_uni_J feu J^i ujJuju/i J^J, anLpui- 
£ni.p ui^nLtl, uipnpni.J ifemn^ uJoni_J uji_fe^ni_^ Jp^i J^i ujujuj u^i pni_n_- Digitized by Google WUHMb "WMlIb 7» «u£^ii_p J/i j>ji£ £p£ J££ uipnpnul, uifeniJ fell linjli uu.fejnt_4/> gpfi J££>. 
p-utlpu\$ LUi_fc|ni_/fp igunuS mju l^uip-umiji J^JS f& nnJjnL.fi bifc aiu/m^. 

^P^P ^t ^ti. t( fcfefc"*fc pbljnft yinuJi 

Ounbifcu Lui_fc|tunlini_J bu fefefeuife ufuinnpt 

ULKiquiG. — ££ffntf un[unfLiii^ fell uiIium? II {um^uife nc fc^iulinJ 
fefefeuife ujcfe/niJjn iglini_J ifbpu/u uiuiui ufuiupn^ni.J» ncuib^u &fefew& 
ufuinnp bu un.fejuiglini.Js 

h*mcjil. — Snpfeiin uuj^nL. ifpui£ uupulninLJ fell) ifinfufrW tLuipiunL.fi, 
(feuinj bp^iuu^nif uirp7i_J 9 uiii^tu Juirpii-J, fiwnjt J^£ Juuigiu& fun^np 
Juiup ui&ni.J fell £pnif ^ Ipup-utuifc J££, <nf[ ui&ni_J, biftni.fi. bpp. fnt-pn 
^ui^hlJ £, Juii£ni.uife Jin lip ifin[ufili<Sfig fifi ^^ £j £iui£ inuiffiu iffepuili, 
futun_lini.J, i^fepaiinc.J fypiufy/ig' 3feinn£ f3-tnu ljujfi C,uipui% inpuifd-u/u fri# 
m&ni_J Lufiiubji J£j, tyuztlfrg ui&ulJ iffepiuu, J£j uifenni.J i|in^n|iL Jim* 
uiliniJ L ^tupub £il*£ infernal, nmini_Js 

^Inrljnsji Jutucjij. — llnp^nuin uuiliijnLj ftuilinL.fi fell, ijm.nL.fi uipLfr 
inui^ inpuigunL.fi, ^uiJulu uiUMfjiUf np JS-btfip if-liui^ fiui^pnuftt Dtuijui fep. 
buiu^nL.fi uinnL.fi, Juujni-J, [tjunL.fi Jpnif (/i Ifiuj&uuiu, bifinL.fi ^ bpp. £ni_pp 
^uj^ulJ £* ""I kli gLuunL.fi L. ifbpgbnL.fi fell ^pui^fig If/i ^/i^ unjup 
JiuipiLiI II 2""! muiijiu Ipufiuui^fi J£j, '""pl'S ^*t ulUi lt u ^ J^l^fe- np 
Inn iiiuiLni_J £* *bnp{ig iffepgunuil, uj&ni_J unftut;ubpp, J£o infen Jmu 
uiIiulJ, ^ujpufc fiLij uifeni-J fe. m.uini_i] : 

(Tn[un{u. — llnpijnuin Juin7ii_J fell, Lu&nLU gpnif jfi IpuftuiuU) ^j»^ 
btb tnuijfiu, p-fd-fuiSnpp imiij> £pnt.J 2*pJpuini.J ; uifeni_J l^uift uuiifi J££ r 
fuuin_lmi.J, lf iinn l igunL.fi bu fift uiJuilifi Jtj 5 3 — 4 op upu^ni.J, ftp 
p-f<hnL.[ii Wupu ^gfi^ ^fi^ m^ni_J fell ^uip-um^fi u^Jj J/» ^/i^ mm^ ?"«-p 
iiiLfefiiiglinLt}, ^p^it 1 ^ fe<^ni_J ? ^m^ ppf^nLfl, ufiitnnp [uuiiLunLtl Ll ni_uini.ilt 

Mmrsn9>iuii. fiuic. — 4mpinn^>^i|p [uiu^ni_J fell, fepp ^n^tulinLJ ^ t 
^u|/nuJ fell, ^JpinnLtl ? tuti^iu il^r ni.p[i£ l^uip^uiu^i ii£o ^n_n tu^ni_ii. fen^ 
tnnpiwi un|u uiLfe^iunlint.J, «upij£p^fen.^» uiiincJ^ ijbuin^ uwn.p Ipu J in m^ 
£ni.p m^nLtlf fe. 2^j£ui^ l^uipinn!p^p ^lini_J J^£p« U") fe- u^nwbn ianud 
O.J1U& IpJinpnLiit bppfeJli t( ^Z 1 ^ UJ ^ il/i^uili/i Jnt. ^uipni_J ui^nLil fel» 

^»Pt MpnnnLui^ £t /»l»i/i i|inj[uiiip^ii J^p" fell anpim^nujt 
^[)Lri[nLi}ui|{i fiuic. — "/iJ/iIn|.pp fep^uili^nij [un^np uii^nLtl fell, infeiji- 
pni_J) p-bifcp CftubnL.fi (ui^Snufi bu fifi ul^nL,uibnb fityi ^fr k nr l^t9 F- n - uu '& 
fiftL.u ^nqJp i^frp fell ^mpcfnulf ufcofc'hwpp i^frp ^ p-n.^nLil } mjii J/i£no^ili 
puipuifi tfclnL.fi fell, p-bifcp ji^ iuifiL.nL.fi i; i^ntpu, /io^ ufcfifcutLpp* u^nLinfen^i 
J^£») Luu^ui JmqnLj fell, fiuinjt fit,£ uuuigwfe fun^np fiuiubpn iqunL.fi fpnd 
jji l^uiPuut^ «Jt£, Li ijmL.fi) fitting LJbpg unL.fi bu ^pui^o, Jiunnmi^ u^« 
ufcbrtpp ^ UnL.fi ^tjC fe- fuiun.lini.Jf uju^iu l«npfia lt,pwhhu r/b HL.fi uin Digitized by Google so ti»*nwifo/**M. uf&nt_J fVf£ini*J, Jjfifylt. np ftuMb&piuUfti-d £« Bjjfj cfiiiJuJ^iifff fg)*nt_J k% 
uijnik^ubfifi, J(~g thbrjbpp ijthu uiiirtLil, ^ui£titfe £'i_i| ftjfinLJ L ni_uini_Jt 

l^npjl fiuic. — I»np£fi iiujfu ^hUitUhL.d b < U J (fr"*"j ui&ni_J Ipiiftutifa , 
£ni_p folim J L n.finf.J l^pmi^h btfrbfrii.4 fepp rffi ^^ /pufyrjnLiI ^ ? din iVi# 
tp*iknt_J, kpp fri|iLnt_J t, i£tt'tf'it_J kii t ibti-ipnil [tip ft tfJjni-Jj i/tpuili 
lprtpiniii& «n{u ? nli//njij L. J/i ^/i^ p-f^ni. [UfLui£ ^ffrti-J, ^UfJitii £ ni -pp 
^ph fa J^J^ u^ilJ, fj.iini_J If pintail* Ijpltf/b biftni.il t i/frp£p tifijiijiVii "L J/f 
^^ /phpinrfi-iub o^jJ owiinLJ L tf'GpJjfLnt.Jt 

ljl£|l-bui|llG|l. — l^np/iii tYi{iiV(nLn fitting ^puiJni-J izii, C.uiinjil^bbpp 
iitVpqi#nt_J, ({iVpttjIi inn, unfu^ ujipjffrrj i]fuiifnLJ, ni.ilini.Jt 

l^nptlL sftlifutl. — I^np/v^ bplpifh^ftil mrpii_J fcii t {nLiiifrni.J, £"t-pp ^lii- 
Jnt_J, tiJtifUi Sni_J lpupwn\p[i[p fjuj£nt_J frlij £nt_fiiunt_J) Juilip ffinnpm.J, 
L. hiuitLbnLii [npni. ^frtn, iut.O(iiinfjli(nt{ fjntnnpiiife unfu, unj^ u iP1 u i^ Fr l "- 
oJiWt Vkupii lfuiniijJp{i uibpLMbpft J£j ifiill^f ui£c7-nt_J, n.uipffnf.J Ipiif&uuiifc 
■^t?% ^ 4?/ 1 / £ nl ~r n*fcnt.J u. iVjfin/ J« 

RtiruiGjl. — MmiiuAi [hpfAi fcwjptYp{ig fpnpnt_J fcf# t ^buiri^ tiiubp l^irtn- 
pm_J f £g1#nt.J Ipuftutult, QnLp tiJt.tV(tUi^#ni_J L. ijAiolJ iVi{int_tY{nt.s if ft jfi\t£ 
ibuint Jia.nuS fcii inn, ufipiftYf^, tfninnpu/fe unfut Qupu tf*tVpij/um.Jt tftiiul. 
^lOUrlif k guiJnt_J feYi, Jfi ^i /ii_fj ui&ni-J IpuffruLUjfr Jij£, tfrttnnpiufe Uhfu 
itthtiLii, u. fepp un[u|i fpijpJpni_J £ f (num. J tVfj [nftph li_ tpup^uid^jt pb- 
piubp ifim^nLdt 3fnnn£ Ltft^tubjt <5ni_ fjnfnpufttnnLJ b*h J/i uiJuityi J£j, 
^uipnt.J, II. wfent-J pnpnt. bftbuftu^ hinpjitj Ipufd-Uufb feuifeifni.J L. fd-nn- 
lirtLjlf np £iiii. bifmujit ttL.utbfftu Jfi ^/i^ fihiulpiA$ u^umnp m^nud fcli Jtu- 
^SnLbfi tf£j) (nit. fumnlinLtlf u. J^i cJ/i 9^"^/ un_fcr(iiiji#fe(hi^ inprtt. i/^^ 
ni.cnfft.Jt 

4huiL. — &rii-pn iVnLiifa)ini.J feli^ npai , / 1 -/i ^uiifi- ppjili^ {nLinlinu^ 
ui^hlJ kli ^pj J^^» n.lini_J ti/i/i, uiiipii uiq aiuiinLJf fcpp ^ftfAiAp ^mm 
^ufin rtpn^Lni-J Ij, i^i|iiiL-^iiiJn^ k ginJni.J frt Ipuftuiub fm.iiit#hi_J^ J/i 
^ii tupn.iup /ilij iiiVnt_J, ^mJ <Jni_ ^aipncJ iu5fnLJ ipnJ (iui.in^ ^^.rtLJ, 
uin£m ^utJoi^ ppfoZp pyunLO i^spmh^ J^i ^p^ nnLjrt/i Jnt.p 2*^7 miu^fti/ y 
tuhk^bit auilini.J u_ funufrp ^u#bf(ni_J) r|.fini.J JmpJluli'rf. Ifpiulffi <fptb^i np 
«n.ifjJp» l 1 "^ i' Ft/,n i ^Z 1 ^Z 1 ^ t( ^uj£ui^ /ii_n ^uifj tnm^jiu t^bpuiu } ni_ tnu#* 
lini_J nt.tnrit.di 

2f*if>n»| fa\AL.— *ltlid\*£p Jtif^pnrlJ, futlLpLt^ uip/iL^ ^feirt J/iuju/i^ 
(olirtLJ t^ C,u*[uilS /iLfj/i J££, J/i ^/i^ IfttiptlpiiitfUtiLLi II uiWJ til ^iiiL/i 
j/pf^rj: B^uuj/yo/i ^jftfji/r J^ i#Vc ^cVif (U/LUJ2 rfpiufc ^fcli ^%WlJ) 

J£j ^uipJp^iintJ, jftjfiinLJ c^ifVL^ ^fMAjt 

{«li.fH| ^1|U1L« — Wn^if lutJft^ ppjAid^ ^un_/i r^mnpiii^ ^uiplS^p fi_- 
jjni.J Wttttjitt^ffi.J tVir ? Jfi ,p/i< un|, "tlttftt aufiini.J | Jtu[gptu& ^uilJi Digitized by Google «H7WVI» WHO* 81 ^ni-p&^p ^nt-Jt [gonial fcli 4tjp, f^uipnuli ujubnjMi^ feujif&ijj^rif/ini^J <^ifi- 

i/puij njiouit 

QJliili^ £[ Iffy&t 1 ^n^ywpk^ m b H f Hm b^ uAtnuS (^/jptugpiui^ mV/fO- 
p/m £ni-k). 

^UICHi]|l ^i|UU.. — l* Ln £ ^m/ouS, ipn/inpiufc un{u ui&nt_J, fjuiptlpjjjg- 
fini.il, bpbji ^UMtfi ynL.pin £ni.p w}$nu$, bn.Uiguni.il) J^i ^"i*/» pppbi {guni,J, 
inn guilifiLif, J/i ^/»5 [utun_ljm_J, kbuw^ i/kpglinLil, ipjni_J il^i ^n*[<! 9 H(» 
njuifp f *"{* 

ii ui BTj b rit'U'U b p. 

P*UlG» — h*Iing^iii ^iupfc|ni_g li. IpupuMt^p i^bpn < ub^nL.n ibinn^ fi-iubp 
tusSnt-ii bu fiji ifinufpujif, nbpiubp "{/*W ffiui^ni-if, ni;ni_J J/i wui£* 
in£ J£j> tl^i ^wpft intuit Apui^jtu Jump ^bui^bint; uinu^pujljftn ij.ni.pu £ 
P^npnLiJ Ii_ Jlini. J ij "ifr*" 1 }- Awup, tuju <f uiJujiiuifj Jji^uAiji <5ni_ bu /jnui- 
pni_J upui '/pui^t u"£ fjuiiiPLtl^ II. f /"V|?p/ ,l f ff.un.frp ujptu& n.I#rn_J iupu.fi 
i/iujtf ^npujtiuifni_* n^iiii|^u <npiugujb tiftij^ni_J fcii ujju < Uipm^inubbpp* 
tlj/bdi. ityi uiuipfci 

Jpn.Ul6m6p» — bifibfiu £npuip-u/bp <Jnni_J bu ttyi a.iuLiuf<hfi J££ ? £ nL P 
tufent_J, ^ujpni_J L £ni_pp {gum. J J£ Ipiif&uiu^li tfi^JS ftum^ typ*// 1 " 2 nL P 
ujcfytug ZjfiLi], lip^fo ^wpnuifj {gtini.J tjUip-uuAi luupu n.lini.J 4fpuj(f{il#, d[* 
«j>{t£ ipipipiu? fyiuij ppfoA uii_fijtijgijni_J, J/i pni_n, *"{/"- p 4^[ ^uipnt.il > 
«i|ini_2/>> ujunLiI) uj&pi_J feu, J£i <5nt_ (;/ tjnuipni_J, fuujn-fjni-J ii_ jd- n fi- 
lm lA btp a.tu^ni_t ^bpgub^u l^nuinpiu^ nujnA bu nji_iV^iugiinLili 

•RJiiGffcoc. — Q.npiufiiuhp 2.P nt l ^cpnLfl, iubni_J fcii lpi±ftuiuu y n_(jni_J 
fjpiuff{iu li_ ^bpbifini^ fuu/n^jni_J. iVpp kifip niui[iu t; % /jnt/inptui* C,uia IfIi 
£guni_J, J/i ^p/i^ bifib[nin. ftum^ i^iVpgijni.iJ 9 ui^nLii njJiuliljiVpp* f&ujlpu^ 
ujjMinnp^ J^i t)£i ff"J[ ^iii^iii^ ^it.n iiii.fiftugljfit.J, Ii_ ni_inni_J: 

^liupGiUL-fituc. — IP/i ^uii/i '/"^P, bpl^nu ^uitfi 2" L P f^usnJbnuiSj btfi iVif 
uiuifiu, liji fuitfc Jui.ppiii^ Jit. bpbj> uAjq.ujii jnuuguj^S appbi ui^ni_il 9 
J/i .|>/i£ t[ iiifj giuiini-J II p-nniini-Jj np ti/i a,ui^ 

ITubn.tli'bbp 

Bni>i}|Uitf{i fbuiU]UiU|. — hc^nin JjiLup tp/ipi/incJ, uibnLJ fet lpuf&- 
um^ft ^t£, IpnpuinLuAs unfu 9 iiiij, u^n ii|fc[u ui^ni_J ) i^uipuui^ pbpuiup 
^ui^f^ni.J O-OhlJ p-nuftpp l^npl^nmji ^uj^uuj^ >/puJ^ Uni^npuipuip iVififit-J 
fell Ij^npl^nulft Cfbuit 

h'meiiL.-^lP^iiip ^i/ifipntaj feii, pLuiljnL J L tu^ni. J Jpni^ ^ J^i l^mp-uiu^ Digitized by Google 82 OftWMHIMi'hM, btftnufi^ ^btutfip ^m^nnJ, jtinnj ^"f ij.ni_pu tnuMtbu % £ni_nn j>ujJni J t 
nptqj;u qjt iibntnntn fituubpp miu^p tilling iuii£iif £p/i bpbujiq j}L.nn ^giu- 
^nul^ [qunt.fi Ipupuiuh^ Itfiuinputls mij ull -fc{tiiijfiin_Jj ^^ jkmnj fiubpp 
uASnijS fit;£p (z u " n UJU 1 UJ ^ nul^nnJubp ^[ kfi i^-nnJ^ np s/»«-/<^P 0-ni.pti 
cnui^ ftum^ ui\u fifc^nqpu n_ni.pu ijfynLiL}, £ nL -PP un pfrs ^ UJ ^l ni l m&ni_J 
«Ju/i ilpu*^ p-nqunLAi J/i ^/i^ fcifi q.uttjtL. tuupu uiipifc ppfcui bu ui}$nt.fi 
ipup-uuiu d_ £uuifLliiit.Jt Sfnnnj uin_ujli<itiifiiif£^tf inpwqptu^S n_mfipnt.i 6luJ 
2|np ^uiJ p-p-nt. [Uit-iui ^ifynul, bifmt.fi t1i L [qunt.fi [uui^/i i/pcj, "f 1 
tfmjLp £fi£ p-jd-nLJii£ [fiuf}* tpp bifct-ni.fi tqjtKuni.fi £;, fift^tuufi <Jm_ I^n- 
i/inpnul tli J/i tufiiuufi (%;£, q.fhtuintf ^lu pni.fi, [quni.fi fuiu^nuji JpuJi k 
Ulufifl£UJU[t;U kP^ktd '/kpgiinnJi 

ITuuil cJlJUl. — IP/itip If.tnnpnt.fi^ uiKnt.fi kfi £pr?f^ j/i /juif^uiuj/i tf£;£ 
L_ nfint-J li.puilj.pU bifini.fi ^ j>biuifip ^ui^ni_J, ujn Jnni_J, l[pl[fiu ^buitftp 
«|»iif£fH.if, li^nmnpuiK unju tuKnufi^ Jui.ppmfr d_ {f?LiuijiiJ& ppftui uudbpuin- 
Unt.fi II ujnu^bn guiti ni_Jt 

ft^juuirji Juuic ljuiif fbiujjui-'Jiuijui. — fi^fuiup/i ni/ititpp, f^ni_{iip 
|iJiiifi<Snt_J, ^bpnufi 9 d_ J£i ^puiufi uiun_uifi [ni_iuuni.fi kfi: Cupu Jiu^ppni-J 
irli umuifin^up (p-uufiuiu^ [nt.uiUnt.fi, lpnpuiuini.fi II. uitu pninpp [nunt.fi 
ifli £pr?i£ {£ Ipup-utu^ J^£. irppfrJli £j fift^uiuft Ijinnp q_fiml[ un.b[uin- 
tint.fi d_ PnnUnt.fi btfi q.ui[nt.t Tkupu uin bu uit.b[uin un t.fit fli_f/ikini_ij 
Jiifuii£ t tl nL l} M p ^nuipuimnuJ Jfii li_ m.nbnp uin.uiu&pu fitutnnt.nuiuni.fi t 

Si|mr|l JuuiC— SuiLiii^i u^aijn^jijpn l[ptul[ft 4P tn i> p- n - UUJ % fuuiuini.fi 
irli| ^IrpncJ, bpbj> tuuq.uifi tntu^ II. dji tuun.tuti qnt.ptn 2.P ni l [" Ltii " nL ^t 
iuu|(ij Ipjinpnt-i), &Q.rn.Li $P ni l it ^ u| /^" u| (/> *^t? ^- T-"" L ^ ^nui^Ii bpipup 
ti^ini_J ? inn ^uifini.J: 

fli_Ln[r^u fefrfeuf& u[uuinp tVi uii_ir^ui^iinn]t 

l u ni-[uili.l|i. — bi^ini_i] fell undnptuptup ^uil^i fyiuJ njhitupfi Juni^i IT/iup 
^in|ju)nLi] frii, i»P"t n^futupft t; % Jfi ^p/i^ l^iu^ bftl; ^uil/i* iS/i t|>/»£ /il*{ 
^nLiJ, Jun Li^ip ^uj^^nnJ, f&nrjuni_i) bu- np J^i ^^ l^iupilpji, ftwn^ 
Ifnwptmub unfu* uiij It. u^nu|tn ti uj^nnJ, ^nnlini_J iui_fc|^ Ipupiipb^ni.^ 
uiupu lift igfct irnuji 2. nL ~P tuL.bpuununt.ti b. u*iuj>puj% urLiuu ^mui^il^Ubp 
^qunt-dt ^m.tfip ^m^ni.J fcii li_ j&nq\tni-i) fci^ini_ij^nLi 

llnLrlfiiLS. — IT/i zbptn il^iu tl/i 2.fe[i«i Ipipipitn bu pqum.fi lpu[d-uiuu y 
ujfj qiuUni-i], tu^uup^u ^tupnuutul^nul i*ii, iljib^L. np l^iujB-uiu^i 8 / 5 dwup 
yr^Lnn] ^ luupu £ni_p frii uj&m J l^tu^utu^t pbpiuun ^lijc^nn]^ ^iiit- 
t^uin.ni_iii^ jd-nupfi C J^£ J" 1 -/ 1 £""} tntu^tu^ np ^pwl^p uiuquji^ Ipilpupw^ 
j]iini.i], ni_ l^npl^nmji Ipupuiuu p-n^bpnt^ Ipuupu^S [i^bq unt.fi jd-nupfi fit;£i 
njsnt.fi Ipuulpupfi i|pui^t Upui (/p^ n.iini_J fcrii bplipnpn. ^uj^uiuii, tuu^iii 

bppnpq_p, i l^P$iy Jl b 'fr'^i ^Z 1 ^F lli r k" ij.ii ntil. npu^t" ^/> 2. nt h nL -B 'k^P"" 
utuift funuftp Iptup&ptuutu^t }&upu uitu^uintul^ubpntJ oui^nLil til p-nufipn Digitized by Google 'Ml'i.SlHib WhClb 83 ■L. abound fefeijiniJ, utfiiujh^u np n£ J/i uibnhtj ^nojili ^/i rj.nt.pu tj.ui[fiu f 
&w&^ni.J fcfi lnufe. uli/jnLiu&^p (u{ii.iia.nL.)t 

l)/cf £ Ijnpljnuip j>ji£ £ {£iiini_J, IpajB-um^ {ui/i/i 2nLp£p "(""ninol i«I« 
[uJnpnii It ijAj/ilJ Ijpiuljji i^ptuj Iri^i miujjiut 

*ftht.pui« — *Unp dnpfd-ui^S inwj> Ju^ifj ljuiljnL.n mbnp nJjni_J fell tg/»L- 
P~j}-^ujpji 4P lu !> 1 "P ^t U,UII / , "'P" 1 ^, nrjnp^ £uip t? h- «^/"-i/»P"/»P""'^/>>-n«/ 
f3-w^nt.^t Uui ifuu^ink; Jni.p]£ (;, rfffu^ili Jfe[ufcp [uijiiufe, np [ujl fd-mljjit 
% \Tji *gl}£ jkinnj 4^'Lfifunjijni.J fell J/i ^p/M ppfju&i tlji^iubji <$ni_ J^i ^^ 
uiptyuip /n-flv u^qu^frijj mijj fj^iiiJ d_ £uipni.liiii^ni.J p-uiljkfa J£i ti^fe. np J/iup 
tfcptfinnL.u' £t 8fefnnj J£i Ipup-uui^nil £ni_p fell fermio, Iini.il) ^bpbifmt^ J£ i{>/»£ 
inaj^ £ nL -/> «/fcpnlint_J t J/i pnc.fi. J/iu i^fepgiinLJ, rj.lini.J 2fepfei^i i/p^t 
IjjnpujcjunL.i) II. Jfj.ni_J Ijiufd-um^ji J££i d^uuff^u p n [ n P ** u t9 ^njn^u/^lifcp 
'til upfitnpiuifinni.J, fd-nnunt-i) bijt finn Xtppbifb £7 il/i <Jni_/i rj.bnUni.rj bu 
Tj.LnL.ii Ijnjn^iuljji ilt^Jj np ^fetnp bifmufit l>pp jzfiL.p-l^u fei£n.nt.J (;, ^m- 
■ iini-J fefi d_ £p£ J£g J£ ^^ ppfjui w&ni_J, inn d_ tu^rpijbn un-bjiunli nL.il y 
.fei^innJ d_ i|>/i<-|c7-/i ^frin fifiLuupu nt-inni.il t 

fhru* — fl^[uiiip/i ^it-miif/i J/iup fcfe&ni_J b*b uiu[d-ni.pn^ fi < u£iut,u mn£- 
J/i ^uiJuip, J^guili^i f2|ni_[u &fefeiii& un[u } fy/»"<5 t minium, ^i n pt"iP ^uiuuifc 
^ni-iij J^i bpljnL. <Jni_£? n_brjuni^n uii.fefuiijlini.J, j£J{nt_Jj ^Lnji J£j pmJni-J 
uijli^ifiii, np J/>up JfjpnL^i' liinuilifj 4fiiipJpfe{m_t lljijiii 2p n t[i tun-mug P~pp~- 
^uJnp^i, ^ni_fiijiii& [uJnpp if.lirf.ni. J piupiulj puiunnJ ? Juilip f^inpuini.Jf tipum- 
piuuinuj^ J/>up m&ni.J tlbpiuu fuJnp^i ^Sm^pbpn </puJ£ pfcpni_J. ^qphpn 
jtpujp fjupjlini.j, Ann i. J fen_iiirjpui& pp£i tl^0 ? bijinud ^iufini.J Jp/»^ h- l(uip~ 
'j^mJ ^i_n lutJjjiunhbjni^ i^feptuu ni.(nni.J( 

Ruiunrifui. — Wfiup ^uipiuinni-J, unfu, tun, u^nu^bn miinLiJj IrppfeJli 
{^j ^jni_n_ ^J^nnJ, ui^nt.il fell ujnLuint.l^hbpji if^J, pfrpm^ilifrpp cu^ipfr- 
-(pii_J» — LuuuiunL.*uubpli uuiuiJn^ifp Juippnui^ uifinc.J II. inpuitjunufi bu^ 
.ujupii n.finL.J ujni.inni.^iifep^] pbpuiupb L. lujputi ^iu , 'ini_J: tp-f^ iS in m rj.fi p 
fell bpipup upu^bjnt. ujnL.uini.lm p.bp[iuj>uji i/ui^p feu ri.iini.Jt f)i.infe^u 
|unpnt^ni.il^ ^ujJ biftnL.d bu- d^uu|^iuni^ J/iup ^-iiipj ^ J)ini.J( 

Nuiluui^* — ^unfmL.ij Jufepp piupiuij It. bpljiup Jd_nii Ipnpuiinnt-il b%f 
ti. uipLfi miulj ljujfu uuujjpu^ inpuicfunL.u'i L. ni.inni.Ji 

DJuili^g 4;^ m^u /ipp J^iu r^np^ feci ui^nt-J nuilnnquj)i ^fepm^plifep/i 

a ti 'U b ri £ 1i. 

<3ni_l|. S>lpuU i/i npp Jin^pni.J feii, ^nc.ui)ini.J 9 fen.iurjpm^ £p^i J^'£ 
4urj jaJjnL,d J uiu[um &ni.ljn &tj_nL,ii Jr^£p 9 feijini_Jt nLinfe/^iu ^Lunutfu fell fpq- 
lini-J Jfepiulit Digitized by Google ~72 uawhrnwa+M, P U X U % l» 0- %fiLnbnnLJ pninpnilfi putnuAij^ubbp £^uilf t [iuli guiqiugniJ 1 
l[uAi J[i gtuhfctip, npnUtjftg ujJb < uw[UjLp bl±bqbywuiwinl{in < \i C h £*: 
|){i uilig 9 nL PH C t iv < b L guj^[i < b £• ^H uiiuguitfiini.J b%% 

^jttnbnnLJ /n/7<ulini_t/ b*b iJbn.n x t/iuil/n, /iu/{ uiJwn.n l pm- 
^HLi/t //ujiiffcfiuiiifyim^ Al uujLuiVubpm{ J ft u/hl\\}Lb uin-us%i 1 iiusg- 
*ubjni[t 

\\nilnniupwn /{uj1/u/{^> inmubm-J fell ujt/£1i 2<"ptii^7' °P k- 
liujj n-ifu < hbp < b ol ninbbp'b b*b int. turrit. i/ 9 ^iu^ uinujJuipuftl^ 4l iuui- 
n.LULhbpn wiupfi Jfiujfii JfrgiuSifc ujWijJt/, i/^4 ^t'( t[ o^iil^ii- 
1/fe{i1/ i. ninbbpp jnnu^jaij miu^ui (dȣ pnn^ujhuMiftu Al j<hk [nmuij- 
icn.bthu um.wLbiiuuil;u ttnpbr b*lt ui&fit-t/ &unuWi («/*/»/») uujujnUf 
Jtuli uitigiuwhbpp fnniu'b (salicOrnia)* uuiliuifb uiju in niu'bp 
uithih nnph fell uubm-J innunoft J I; ft 

\^nqui < Utu[fiu uujjftuiujlibnl^Vbbpp iftnfunLJ b% Al C^u/hiubp uili- 

Jfc$lUUll;U fflLUlif/ILl/t 

|}n.^uiuuipiu4 bphfuuAtbpfi jnmun%m.J b% Jwmbpp II. ww- 

Hnbpp, C f uipubpjt < U x uinQfclf'iibpp Al tmuiubp C^iupubpp uiLtunnLjd-butb 

lltupa.ni[i uijtjfu£ti % uifLiuO^ C^uupufi inniunSwLi! £- ^PkP n P't ^7 U, P U P^ 

hplipnpqliV bppnpq.p Al «u/(1/t /»«'/ < UnpuiC t uipu[i < U x uiuAi mn9/ilf{it 

U^fcunLjifili jnnuMtjbnLd b% {tupubpp, /?u// ul\bunLpp bppl;j> tfi {#?- 

^ntu^bnuj C t mpa[i < U } uiJofth C^uiJwpbun^ ("{ft 

\nnusn < hnijp fculpnfb pnnwgnnft 2 n P^P^ t/ innu^m-d i; %pm 
fnnuinuib £p£ i/^O Al uiupu fc*uj>p {n^mi/nn/, /fuifyffy/n/ /?{?fc*b ju- 
.niun < hnnji < bx 

l]urfiuijp inn^tubwifiu Snafu Jjt Jbb t[iup-uuimd }mp b% uiiu- 
ouigiifiLi/f wiifui wui 2 m p b. uptu i/oin J[t bplipnpti l[inp-utu^ 
.Jilint-J, uin.ui0^i1i /jui^utu^i/j 9 nLn P i[bng%nLJf ighnuJ bpl^pnpn. 
iiujp-uuj% f uiunJb £'«-(» tin-fyuinWf-i/, tufiiu^u np pmpbfiniinJh [fifty 
sUiuiiu ainLJup Dtu^qnuJf bpbu[t% fttuj^ C^uAtnuS^ <k$[iunL.u *#p[iu- 
4nnu \\uwnLiub, rj.nL £tup ui£gk P'UJipbu)} uiunLiS L. uljunLJ *£/"*-- 
^op [nLUJ^i |P/i^ui1i/i iuhtj.utJ uiuujhb^nLn [binn^ Hlfc'fi gunuJ 
sh% ^ mi/ gujo.ujju, dk$P Jfr >gtf. t L 1 ^ujpu'&'t ([ mi/ i/uiinL^, /i. Digitized by Google WUB'Uih <M}MW 73^ IfuiJ inLJt [tuL Cjiuputh q.hfonLgt Qbwnf ^iuli#?t.t/ fell C f iu t Uq.bp&— 
lifer? f>t 'UuuwlJ miii^ui/i ^k 9 i- tniuuhnLifx \nniunbnnn fni.p £• 
ujbntJf iia/ii£n1i#?Li/ t iffenLJj L. oalinnJ ^iualifiLfe{nt_J 

*f%uinu§onLJ uififin/ili L. luqpiuui q.uww 1^111 n tf.fi lin jlicif ( u ifiuililr* 
4* uinuihniJi fculf tpnop ft%£ CftupnLuuAibpp hp^m. juipuiffn ^b 
u/htLiud l[iuJ uii-bifi f?t_2 alint_t/ ill pwnuAifcux ^uili^m^nLffy /^£" 
nit" 4l nL Pfc? Q-WLujn.ujliui'u Dusnuij/bbnnLJ y puintuU^up Iptuhiubg' 
l[int-p. lnjupbfi £- ^wJtupbfX \\pjmbq^ L,uinitgLnLi! \; ^uiliuilio, «u^«u- 
ij|ili piu^t/fiL^/n-li U. JfrbAmfiii plia^tulifiLji puuflifiLi/ jnqu/iinLJ" 
4 — 5 rf"«tf«J 2 UM P nL ^ tUM k t C/° iZ/i^hjim-i/ JfrJbut'bg tfifeulinLi/ fell* 
JfcJbiu'ug k n 1£ ^uvmlJi bplfiup [uouiuligntdf ^npnLp-^tVbbpp 1//1- 
t/feuilio ^Lunnnnni-Jj uptuh < bnuj < U pwJptuunLJt fiu'tg pmiiuili/itf/*- 
Jji nLnji2 flbn t( t l[wmwpnLJ. Jbh JwuuuJp iupanbn fell nlunp- 
lrlJ C r wnu < UwgnL%bnn. bnjiinuwusnnfbbpfi Juumbpp juluj 2 nLtn " 
n.lim.i/ fell putquM^Uftu , ij/iuiiili/, gVbnLJ uijff fe. uijli uinOf{tijli y up 
inbubffhy p-^ t/ifipi/liui^uili 1//1 npfe_t* upuliuwnLp-fiLU ^nili^Tlit 
pmnuiii^iunLi/ &uifi-iii{fiJ£ pnquigSinrf fjtuliui^p ifin.ui9{ilili M*t npn^g- 
ri^iJfiLt/ fell bpfimuiuuiptibbplt Jwmbpp uibnbl[nLp /it.lilifen uinJbbmL 
tun$hlibbp[i ([fuoJfif_ui^D^ Al pliufLfin#iL^7~feifili Juiu^Aix iitPUMflnP tn l« IT l» 2 «£• Cju ipuLiurL^i ^uij q.jiL-rpugliubpfi ulindian Iputpinufi fell affuwi-n- 
pmu^u pni.iifen(;ljli nt. fpup-lifcntlin. dufenfelin £tutfi *fc n 4tp dwuu £ 
pa.lini.ilt Biuq/i J^uj1j/i Jfcfc li_ ^lrl#ri.pnliiu^iuli it'-H^Ptd^ "i. ^t it 1 -' 
#jni_J jiuifini.^ Juiuiitti]£iiifi_ ^^1 h- j}fiit/]^fiiu{£;fi feiufufe^ni. ^m Jmn ^feliam- 
\ipiibp /fell tlnpp~nt.^t bppfetlli J^iuijli fepp J^ili^i feqn ^tuJ ntfuuipp ifltiuu- 
lhliJ [l. /putf J/i nn(i_£ ^n_tuliii.ni_p-/ii_li uimulittiinii' iuuu£^in k giiilini.J ^tuiS 
uiumljbinL. 1/111 mlia^ili ^ feli/9-mn^i.ni.J) t^jiLnuigfiu JnnJn^giu^ uninni/ Jnp- 
p-ni-ii t; II. J/i iton.^1 AjiLnfig >gu*2. < "^ J [ r|| / % &uiy* inui^u q^LqpU, np 
amli J/10 tualifelis B^ii (fiiiJiulim^ uiJpnnp a/iLnn qli^nnJ ^ L. J{i infe- 
uiu^ Ijbuf^tuUnLpJTiLM gtupd-nufi uuiiulifiLiIt OlJ^li ^ nt T^t}B |u<Jp«-nt-J fell* 
Juiiiiiui^uin./i 2 nL p£P fe- ^frpP*/i iuupuubirnl* ifj^majf*!! uinJni.^ puip&ptug- 
lini_Jt (^a.^ni.lilifep, {ili£ti{f;fi ^uil, p""J-, ^lia^to^iuL, /9-^d- upj^ni_J fell, 
fe. m^li ^[ puiLUilpuu Jfe^ ^uiliui^nL^-feuiJp, pm^ ^uiaftL. £~ ufiuinui^ni.1^,,.. Digitized by Google CS'MWnwa+Ki, np finpfi-^fjiu L. nL-ui^pUi WfiUiL. Jtuprj.p ^^tJUMUiLUiuuj^ d_ ImiJ ^uiLn 
.uuiuilib^nL. <[!&£) ^uiLni^ ^upujiuj ^i btpnt.^ SHfitbp Ilu ^^ bu a.np* 
^uj&Lni_il t npnif^bmb. n.ujL.uin.nL.fi i$fc& £^fy ^- a-binbp iifiubind £uiin 
i^lpnUt 

f hfiL.ijuiapU dunif ^iniutinLJ t uii-Uii-btMiiul^u Jiuinuin uiubijiu. fcw- 
ii^ip ui^fuuiuiwu^ubpfin tuqiuuinLAU^ uw p.uip&pu/untjS £ il/i npfi_£ niJu- 
uiuuuibnjij d_ uiqiuin, p-uipd oij.ni. J 3npf3 ni_J il£ t^mn.p l^uifi J^i nihiuip 
L. /jluJ q.n'bh; J/i ui^umijum^ fc^inni, funpnifnud. IpiL-iyt ni.inni_J J£ d/i< 
i;i iLpufi [uJnt_J II. uiufiii /fp/^ii/ ^bmji ifbpiuti.UinJjnL.ii fift iibnbqfib Qpo- 
jiujIj^ l^iummpb^nif: bn^m/i, &ui(ip ui^fuuitnuAi^bbpfin (i_ liuiin uWinuin_ni_- 
JB-jiL.'bfitj ftinn^ ui^uuifjuji ifyi ap.ouuiu^ d_ Jufl/ufLiijlifi. uituuijtuft J/i 
oil tin. ton ton ufcipuu, J£iujqui& jriLunj (i_ bputfuuiuitifiuinL.p-buju {uML.uiuijP.fi 
^kw % fifiuiua.uiiiui£u 2 UJt/l l" 11 - uion.banLp-fiL.u bu u/bnLii a.ftL.nui^nL. £7-(^ 
{pnblpub d_ P - ^ opn.iubiutpuu libu/b^fi 'fP^l* 

fcnLubijt^uubpfig uifibuftn uiL.btji lu uiuCfUiiSbfiuim Jfcfc ^gujliiu^ni.- 
JcHrujJp a np*& bu uj&ni-J C,uigp^ np upiiinpujuinni.J bu gnpbuftq^ aiunnLq, 
buipmn^fi^fin II. bq.fiu^uiuignpbuftgi fiuiuguipbnj^up uifiijzuiu £uiui ^ft nnn- 
&wfei.ni-il, npni^frinL. putL^uiupuiguAS untfnpnL.p~fiL.u ff- tiuip&ui& piub- 
Quipuiunnubp upu^bt^t (^Un.{uiljuin.uiljp tipt^bot^un £unn Jfc-& j>uiuuibnL.» 
p-bvuiip. ^ uu{tiin.LnLJt ftjtiffi.ni.iifj uuun.fi tib^uin.nfii Jtuun* dptibnl^uu £ 
LiuaUni_Ut (T^i Ipnnp ^uig nJibinif P~b.fi imulj* lpiiltiutj> u_ tnntuubp uuluj- 
j_oin zjuuin ifuin ^.unLJ fcli w^n-fi u- bpbli^n^buiu 1fbpu1n.u1nJjn1.fit fl&*nfJ3-. 
bbnjuiu % JuuJnp, uiuMu&j d_ JiuiiiuLimfff. fuiunnn fijibJinfii giuJiuj> {waft 
^JjI/i qujuuimuuuilibpuj_nL.fi bu upuiug upupani.^ ubnuiuni 

llui/d ubn\bfig upuujipn nL.uh.np in lib pm.il uiupuid-mu £ ^luq^iq* 
J/i£in upuufip ^mqni^ u^uhlJ, upubjip ^uiqni^ tfbp^uinhnL.^ but HTft uiii- 
P-nnO hind l^u ^uilui^i ti^J unnufip ^topfc^ni^* n^npnud bu L. J^i uiC,wilJiu 
nnn.nij£ ^fiuh^ntf % bpl^nt. Jijn_^ni^ pn_ijni_J li_ uu^uibpp nui.bgpui\$ x nLtnt- 
inii nnp\$bppu afini.J> fl'^ upuijiuu tLnpoujovuljuiu £ liiuli. Juj^ni_lint np 
n( J^iuifli ^uiiuq)ini.ilt uj^ d_ muiu^fia ^ni^iiiqlinLil £;, tpp Jj^mUm^S bu 
(fpnil fuum.unL.ii) d_ [uJnuJi lliupuia.pt J^iujqiii^ tSbqpft ^bm % ^/iLp/> ^mil 
^uipuulL-npubpfi p.uid~jiiu ^ p^j/^iinnJ: bu/j />(-fJp iJfc"^ fiuiuuidp. tfui&wn. ^ 
^toiiLnnJ II Jt^ futaj^nL^ijiuJp ^np&tu&LnnJi 

ir(«npn li^uiii opbpjiu a.uj[fiu ^ ^uitwpuia.ub^nL. unfuft uiCfUtn.jiu 
LtnnpubpnJ ^luiJijiJnLiu^ jnpni_ fd nrpij^ C,ujtlpi 

^kjiL.nLuqfobpli putL^utupuiu^i^u 2" ll/7 "J^n £rlj /iu^ uputun J£o ^to- 

^mliiiili[«p1i iuii^ni_2t/i: frnnni^pt^iulpuu umu-umI^m UMunL.fi ^ ? ^^ J^i n^uuu* 

one toia/i bplj^nL. jtui^wuiu^ II. bofd-p ij.nil^ ^" ^^ ^ ni.inni.il ^/iiit 

l)pp C,ujpg,pfiu a^Lfpiiqni.fj, p*^ npnii^ rj.riL.pu CfLuubu ui^tLnLg.^ j>w£,wuw 

^ubppu^ P"t q ; nJt2^ l ^p/»^ , **»*« u£iuinui«^uuiifcq. «tP"t nnjni.J ^^, np Digitized by Google tCUSMih i-CMlfr 75 mnniMu £ui i_p/i, ^bn-uigpt,^ ^lu^uiuuiubppb^ npn^buiL. g.nUk,zbbpp ljp- 
iipinuiuuiu II IpptLUin.uMpbu ni-irib[ni.cj i fiul^ jzui^uiuu/ubpp uiuijbpQ u^fiw[i 
*iL.uibu » i 

^hjiL.nuigjiubpp opuilpuu £npu uii/a.iuil b*U ^uig ni_uini.J. uifHULO- 
inbuilt ^ unilnpuipuip C,uig ul. ufiulf^ip ^mJ dfriufii guiiliu^ ^wg. tyt" oppb x 
-ifyi, Ir^ipfrtlYi II bplfriL. inbuuil[ L^bpuil^nL.p t bpbl^n^buiu Join, <f ujjp 4 /»" 
Ji.uip&bui[ upubjip ^uig % II kpk^njkujV cftiiJn 7-/A ^injfi jSii^nLiuj ^fe- 
£itul^p < Ubpni StuuiSuiprL^l^ &ii£nt_J fcrli iiJfLtiili<^itf 9 Ijuiliuj^ uiiLuib&pU L. 
JfjiiiL. np inmui^uipnJi^ ^w^ig liirp ibb'uuiu l^uiuui^p jjsh uuuiji^ {uig 
•*ii_uifc|nL: liuil^ui^U mju Ajiuifij uiu^iutubuiuil^uiu uiubpnLu'i u*fit uubpnL.d 
uui$t;u hbpui t/ ufiiiinui^ntJ £» Mkptii^nLpn Jui ui n i_ijuj fir? liI tfi J/i mJiuii^i 
-J^£ m&ui& II p"["pp titjunuJ tii fipm t?/i£/>g ni^uib^t Wtulpufii uijcf J £iuf/i 
*n)itYn ulpibi bu fiL.pui^uiuijiuppU uin,uiuApb uiiliiifinii iIiiitiinL.ijtiilitT£t iCtu^i 
■€huiu*ui*uuili ziiiin »{>/i£ to [iiounLtij npnif^buib. mJ^ii ttjiup w^fuuit/int-il £ 
jSfi ^luufi upuuiuin. tijit-ujit) un.b[ji m.mbit fepp J^iii £ f^iunnj l^bpLul^pji 
^0, uiub^ji ^uipu^filfhbpp dj/up tl/iLU^i ^binL.ji^ i^pgunul fcli Ipnnpubpp 
ii_ J^i^wli^i wbnhg l^p^Sb^nug ftuini tfui^p *j.lin i_J fcpb'ug iun.tu£p ? d_ fc-pp 
t[bp£vubnL.ii t fifc u Pi kpkt^ ^k ^k t lbptj < bnL_J bu iujij. iSjiliAmfi* Ipnnp- 
*bbpp II. huipapli fpL&m.J, ^uiuimuui C,uit)nqnL.ui% ifiub^nij^ np uiju uju^ujJ 
jSotnfwp jji [u[/>[ u^iiif uput/iiurLfifjpp, npn^btnL. /A^p uipiji;!/ ityi tiili- 
ipuJ ^n.fefi| £; 

>/»«-[» bipn^ dfi^ngpb /n/ 1 ", ^tpuiL } bppbuL ^ iJtij mbuiulj l^bpujl^pp- 
libp bu upjiuipuiuuinL.J d_ uitlb^u ^bpu^ uuifiu^m.^ bu ^t L Pt ^ n U Z unn 
-ni_i/?£: 

^Qiuiniijfi-iu^uin^i L. LuuJkbn.n^jiljfi q.np^Lu^nL.p-fitJup C,bina£,buit; 
jSmunL.^ ^t 

falfhsfGbrliq P'klP ^bwo^buit; n < b^iuUpiu\int.d ^t flLiiLnp inlibpp 
-uiprj.t,!! uin.uiL.oui bpbipi^ fu Jni_J frli p ^^, J^imi^Ii lAfnilfii Qluiu opbppu 
•J^iiujli pnjj [«fi uiui^fiu fipb\ia^ ui£u t,[ n^ uiuiU pn[np uAiihUMUubpftu^ 
^gui}$ £uilir£ % ^t"^/ 1 ^tw 1 ^^uit.np uiuf«pni.il P"t^[? u^uimpuiuuiL.nuS t; ^/il.{> 
ir^uio u*fi£nnpu, J^i frf-lty J^£ J nL P bn.mu%b\n^i l*ulj niJuli-np uiubpp 
jAifzUuibn. niJub'unL.L) b\ii Q.^iiJL.np n^iuiuAifijAbpp P~^^ ifcnfuuipl^b q.np\s 
bu lubnLJ ^rf p n b u b uibphAtbpp, nfiuiujt ^ nL / 1 / , 2 ["nuifrp* 

Uuip- unt^npuipuip £iuw ibu q.np)Sui\$ni.iIt 

i\^b^g fiiii[i^gbbpjia uuiuuifil^ a.np^iu^ en 1.1] ^ a.fi'ufiu, np tLuiL.uin.[t 
uipiLJiL.uujpbpnL.p-buAi n.^uuiLnp pbp^bpfig u'jiu'b ^ ? (i_ onftlit i\'i lift ni_- 
puifunLpjitAi^ Ctiupuuiufijt, IfltniSi^ fi^ J/i w^pm-p-fiuu^ puinnt.d^ }J§ 
uiugunL.ii um.uiug qpbni. L. onjijii Uniin|iujpiu|i uifLiiiO^i pui&iutip irnuh- 
vil^p'u i; fudnL.ii^ bplpup puipbtiuijuwni.p-liL.Vubp uiub[n^t IPJiliifinjli pm- Digitized by Google 76 ca^uwnwa+M, cfiu^p Ipufi puid-uilflib pp Abn.^[ig ikn^g uAigubint} j> UL.nL.fi fcfi C,uifiuipbui 
F n L n Pt 2pP" n «-ii k |>ukp£l#i X)pp {ufififrgp Ju«nnL^uiiinnJ frii, i^cpolffinn lji#jfu 
p-bp-lLnL.p~buit$p. tutfinL.fi b; fiuimnLguAinnh Abn.jiu d_ </un_ <ifciLj>£ £»- 
uiubpntf tfbpguni.fi ^ bplpup puipbfiuifuinnLpftLSihbp uilimjfi L. fufinufit Uli- 
fift^wuij^u 1 tpjjuuiipuu ^rifjJfcp/ia, «GfinL£> fcli wuni.il u. uto a»ni_fij uiuiind 
<Cfini_2 ^fc-otiJ^> £ u|ujiniuufuiulini-iji 

Oni^nniupiup ^bpuil^nLpubpp upuuipuiumni.fi b*b /ip^Kp, imubin^l^b- 
ubpp, ul^bunLpp Ipufi uiuuitL C^uipup L. fun^uipuip ^wfi {un^itipwpni-^ji £kf*« 
tfuipJiL.nL.fi c^jiLrpulpiih uifibUuiC t wpnL.uw inliirpni_Jij UfiiauiJ: \fI1jMi £ 
tipbpk; u. tpujipiJ^ni.J uutnppb u. fifiQJiu rhUiuui^uipnbbpnL.fii (T/iiff ill £mu»" 
{uipnt-uui uiltbpnLfi bpu.ni.fi fcli uin.wu&fiu funC,uipuipubp buifi fun^iupiii- 
pni_^iufcp» 

^uipuuiliji^fi (i_ ft turpi tub thuifiuAiutli. uipnLUffe tiuigbpft ^uitfuip Ipuu^ 
uiL.fi [711 iifiL.nnL.fi ^ui^inuft l^bpuil^nLp bifinn Ipubw^ npn*uj> p-nt-p^bpl^u- 
puifLfiii t^fytfuAifi* — [un^mpuip frfi l^nu rn.fi: {tu^li £i fipbuj> uiuiuuifi- 
l^pbubpU bu fd-funL.fi, fifiuifii tfbpn^ft^^i fifi^ngubpfjfu Ipuu^ntjfi b\i Ipufi 
puipblpufi u. ^fuif uin^otuui IpubuAig ftpbug ot^ub^nLt Q^iii n.fiL.nwgfi'ubpft' 
uti]b < Uuiq.np\Sm)Suilpn t U nL.uib[fij> < ubppi 

fi n L u b titt/ti b p 

tluirsn&Jijni{ fimg, Uuipuin^>fijji inL.uiunL.fi tli u_ jaljiii.il £pni/ {/* 
buifd-uuiiji fil\£ btfinL.fi, ujupu ^uiL^fipntf ^wljnt_J, q_lini.J J/i p-£wj£uft 
(i/iujjuif; f 1 " 1 / 1 u^nLififcq) J^£ h- f Ipupuinfpiui fd-uijifi* ^n£r?i.iiJ& ifnu^uinif. — 
T/ 1 ^Z 1 ^" J iPP H-nLtiin £, ^iu^ fifiL.up bplpup)—' p-tulinL.fi , uiupu ifbpgunL.fi 
bu L. uifeni-i? J/i nL.pfi£ l^uip^uui^ntf £riujjo i piiJ& Jp£ if££* ^fcpfri^iiii ^uaufL- 
IjitlJ, tftpuii^uififintf tpwJni.il d_ ^bpbifinif ui^b^puiu AfipnL.fi y np ^itipinn^if^r 
fiuiubpu tuUaljnL.fi bu ifi^uiL^puifinL. \Suiljbpntf fiul^ bbnh-n fiunufi £ i^iiiul- 
jPiuJnL. */puj^t npp ^ f-t* 1 ^ "J^" 1 -!?. ^111^ ^uipinn«p^^i uiualpu^ui^S fiuiujr 
C,bui UiijiL.p bu fuum-unL.fi) £mmii[ufii.if d_ (uiq p-hint-fit 

Uhif|iGsrni| Buig. — U^iJ^iliinpp ^npiua\i nL.fi tii ^uuj^uuj^ni^ Juinnul, 
QpwntugnL.fi iunriL.fi, d_ ut^fiLpfi ^»Lugfi ufiuili ^^unnJ «tj*-2ff ^ UJ ^, u/^upu^b- 
Lmp CfUiuui CfUigbp^ n pn^b wL. £wui ptupuil^ jji piugL.nL.fi 1 

^kuiqmrfi. — (luipoli^i Jvfinpfi u£u ^nLUgbj^ni^ [ufinpp, nJitLnLfi fcrli, 
binpw&L. puiQ uj l/n i_i5 t uituuiuin.uj L o_ujnniI bpbup Uu1ju2nL.fi f bpbupu inL. 
jiunt-fi, p-nupnL.fi PfunuS L. uiupii bpbufth fibqp t^uifi ^^ujpui^nL.p^unt Jt 

fkmpui ljuiif U]|f>p* — l^ 1 -/ 1 ^ ^ni-iigni-J fell J/i .g/i^ p-ptufinpnt[ 

tuujiij J/i Jfe^J (Join 1 / 2 wjp2.» inpuifi.) quiL.ujpji J^£ upuuipuiuuintjfi bu 
4Ir«g, (^uiii [uolu). — /»«-1p mn-uiii^ mui^uj^iiirpi. J^.ni_J tli ciuiLiuPJi Digitized by Google WUNSU* <mvw 77 .Jl;£ k JttHi^iif difojiuifa ^ufpni_J, np tjtpiftpiH-d (j* uJju cfuiiltutuuiff Jui<- 
-#pu& w^iLp k- ^^m^ £utj>iup j>ji£ *pfcl ijiiAfcjn^ ^furpiifuni-J bu^ J£*gk 
up ui/MJJefiint_J £ jfifbpnLli ijufiq.frt.tlj& tfytlrfi/it} ftuwt* w&thpWUuinLJUiX 
Jufinpp ifiij-tiLfi t& % ipputiuifnif pfiipiijf pifiniiil, lim /jn^tntJ £ /^tffnp 
^n£* — mtipiJ wjii /"2/ 1 '/p^j ij.ini.if fci ^ku, tl^i Imp' £1*2 n-imtif' iftipuiu, 
/[p///fij %bu ijiftnLtf , */[#!> [*£ i/in-nnJ, k tou^ui ifyr u/btjW £j 4&" i/lrt-ncJ 
k [n^ppp ^infttiiJSj tfifytyrti/* 8ktrtrtj irp^nt. ^miJ kpir^g ^inrtp uilittcJ, /m- 
jiui^a/fy/iLp/i feilijpfrpp n{npni.tf, fpirtt.tf ftitfi'+b «ft*^Jt UllmfcudpHiflMILd f 
bpbup upuinuiiuiu^uiTjn^ uujfu^nLi}, <J/ii_ ^urfctif' In ft\uf1L&t W'nup^ Cfta* 
^hbifw bpbujfij iffrnp If mi] £iu£wpili£nLp bu ^ortt.&t 

&t»pnif u]l|i^. — %i/thpi£iuinnn] kit upijtj opfrp^i), ftfyu^u m.mpunt.»u^ 
iPlfifjfpi Cibtiff QfUmf k iw^UMpni^: 

tfefofi. — 9/i^uilt^i $tftW £iii£utp £nt_fekjni{ fefUoiyptffj& £p£ iH^ k 
ZUjpduirjtiil ^p.uijfcfrii-fj t>bumi fflbnul b*U tptifdfr li^J to upwbnif zpmtofunuS 
ui^n.pri % tifl^lubfi muitl\jbwt^ <Jni_ ? ppfuJnp, uiij 7 tqntiffrif II mt^ifw *} 
uiLtntlitfhbinifi fcpp (uilnpp p-f3-L.nL.ii £ ? a.ifj.m-if fc^ k pttfini_<? bn.uAj- 
4/»cifUj<Sk, ^uift.tulk^LJj/1, j±Um.iulpiLufi k ujjj <$kkp*^, inupu {utlnp/i bpbttffa 
/il»} ^ufy/wf tftojoY^ irtfcuftrf qoftiwamb < UwfO£bp b% Wbni.if k taufui J6hl. 
^unuJj fuin^uuii guiuni-J, u^minion.iit^hHfntf &iltyrfimit_tf t^bniA «otu*^j-£ 
^uintim.) i/ptiij k fb^m-d p-t&pfi ^mf{&, fihf&rtL&i fri/bp^ tyufuk^u 
iltijp ^unJ £tij k gttjpfo£i?i-p b*b ^wilJ bpbuffy* 

Wsara(. — flliifif}./t i§t£ i^bb^ pUifh^^mf^.a^f "*f*l 4*j*£t$^t **J 
k uff«{kf{, ]£ii#(piLfJ ki, 3tbnij±ml £J{rfi_<), jkirinj fttifoip C&L%Au& ftdSrtpp 
ping tubm-d, upuiiifhj Aft ibpui iftn.ni.ti, ftt^nffi l(^nf ^p^j fibpnLJ, b^ 
pbpp tiflittlhi.a', ftn%p\i l"<~pPfi fti^n^ bi^HLSt 

RbfiLfl feii um-intbiinufcti JbS a|iuer^i bfartLtppftfa Ccu^f rtLppuup- 
'°/*rtP» a^pfeajkifbulvinLfb inuAAtlnk.t 

>uiini.ui]. - ^ L 7P r|.iunnLal fci ? ifbptub Jiurjiu^ ^[t^P [gUni-ii k fuidn.- 
IhvlJi k fepf' ^mpJpni_J j^ ? ^i ^'^ 4| ifc i^p feii wLbiiiiifbni.6 iL ^p^/>^ 
jiiuifL^ni.^ i7/f1i^t_ np u{ii^.hi.J ^t Ottfthfy [ifhitLd b'ti ^^p^ L^iTLi/rfcijf- 

\iiutpuii ii^ikp uiini.iT, J^ ^iiirip zitojktip fuprnJ Jt;£ dibrpiuJ k {uiri- 

^uiJk [wSftl 2uipni.Ji 

ftnluii_fc^iuii|^i/ "tfu^lpitVubftfu tili inVL^p nM/btfii.Ji 

l"uiLjii.— fli-uiiraint. J t1i utn.iuLb[inii(^u ^tf^uj%i^p^it IT/i ^f^ 

ui|/>i>p ku JuinnLif tfbfkuu, u'uih-p £tiLp £tiin wiuifiu, fli6in%bp'tid uipnrinu], 

tfo^ptk' FP*b&wfui£ ^unnfttjfbbp ^ui^JnlJ, Oi^nnJ uh'funfi.w^fi ifcuifr 20 Digitized by Google 78 m-imnnp+M. fuwnJltnL.fi ^ d_ fcpp ljwpfipnL.fi £ 7 fifr ^f-Cf £[ Jfeijp fcii w % 6hL.fi It. tSunnnL— 

\pGbpuil|.— ViifepinJip pUmpni.iS Jjlij fiw^pnL if^ ^nc.uilini.i7f fuw2pL.fi ^ 
Ctwuni.fi &tj.nLjS j}Lnh At,? b. aI/i ^pmli^i ^ujpujo <inL fgiinLJ ifbpwut 

t|llirl]Ul<J, 'hf^.ni.Jn, Ipuplpud- nJunL.fi bu ^pm^ilj, fcpp j>ji£ futubi? 
loliJ £j bwUiL.fi [«iit mupij inLiuiini.Jf ^pr/ipfir/inLiJ, typ^fr" int-wunuSf. 
iaunL.fi Ltuj3-um{ji fit;£, tS/i pfr^ £ nLn mini. J 1l bifinL.fit X*jd-t; upuunuu^ 
t; x Jitilipuife P^k"^ P~p~tiL. ^niAt lj,wfi thwfip.ni.^ wL.bpuucfunL.fi ^ fculj. bfdt; 
nLin L unLg % fpt ifcnfuwpl^M l^wp- bu w&nLiIs 

AI]n.uiifuiini.G« — >tuutu& l^bn-p uj&nLi$ b\i £pfi J^£ ? fei^i inmjpu y 
fiwnnif .puiiinLiI, ty n n/njlifcnn II Ijknli-p ijl£ii u«^nLJ. i^inL^ wunL.fi — J£h 
.p L * uiijiLp £p/» t^tj futfinL.fi — uifenLii aj^bn,w^pfc l // >llJ ^ ""I inLfepinjiinLuV 
DLinfeWiii* &fc&uj& ufuwnp bu wL.biwcfUnL.fi ftp bug p.wd~pbubpfi «/niuj« 

(huifiuic. — AfiLjip fefLunjlinLif feu ? ppfiU&p o "iu^ujj ^ni_iuljni_J t , 
ui&ni_J feii £p/i J^gj mij a^nt-i) (ppffbip J/ 1 / 10 . 4 mli^.iiiiJ ^p/i^ u^fimji (£fy»). 
Il jd-nrfunL.fi bifi ^ui£ni_. IP£ nL.pfi£ Ipuf&uw^fi J^£ <^tP" ku ui&nnJ, un(u^ 
Oiupii.nL J, II fepp l^wpfipnufi £, uifenLiI fell pniiJ/i ■/pu'ji ^/> tg/*> fuwn.- 
linLii, Ipup-uiuifc pfeptulip fewfe^nLiI II fd-nrfbnL.fi p.nijnpniffi'b btfi rywijiL.^ 
ifbpabb^fw d^uli? fell uppjffen II f^ninnnuifc q.ffuii 

4>prnf. — CfLujL^/iiL^^u ni_mnnJ feh fefepnLu/ilifenp. 

bn-iu^nuj^ £p L J^£ ^ntnnpw& unfu II ujij fell uifenLiJ, UJ (/ ILn £ l •?"*"— 
i^nLiI feu J/i ul^nnnbtjji f/pui£, tl/i ^p./i£ uwn.p JnLp 2 U, 1 ww[fiu y uiupii* 
fiwuiubpnif w^fiL.pp 2iiff|ui^urrL,il 9 ppuifi fib onL.p-bwu rjjbuiwl^filfbbp tipjiw- 
puiuuinuSf ui&nLiI wruwpjfu Ipup-uui^fi dt;£ L. fuum.'bni.iii 

i\nn[iujiU ^ilii Ii Ii ujL^iii^iinnJ, upjuuffb 1 <J^P", liiiilipiii^ pb^ll* 

^InGjlii.— hLijni^ ^uiij H^p-ni^ unfunn-UJ^ b*h tuiinnJ, J^i ,p^ 2 nL P 
ujLiV[Uj^IinLfi, J L ,^i£ ^ui^ ppipnLJ t fi^i^iiifi^i <lnL £^ ^uipnLJ, ui^nLiT. 

*QkGfiuir. — SlbnAjbppU ^nptp Ipuupu'X ^pmnnnJ feu uj^h^inpp^ np 
^inm^ ? jjbuin^ pbinpnuS fcii, Jm^pnuJ. ijLuiliui^ni^ ^inpinnLii, j|iJui2nLJ ? , 
JnLpp ^pujJnn], tun fpuunLiJ, fiLnnd Ipud ^p-nil iminifiii^nLiit ttuinfiupb 
<JnL i^[ fell IjnuipnLiJ ilbpwUt ftJiuli^ ^i u^umnpp Juiobji ilt^^ ^uuinLfifc^noJ 
uionLi] feu ifbpiuut 

Ci_bjni_lj. — (JfnjnL^) ^/iLunnJ fnpwcfbnL.fi fell L u|m^nLJ: Opmli/i^ 
bifcnL.fi bu p-p*nL.tuL. fijiqnL.^f LuniauiU L ui^ut 

P*piiLUiL ifhqnLl]. — &Lt[nL^p ^nLuAnLJ II fuuM^nul fell, ^fetnn^ 
^pfeuiL^pni^ ^uilinLJ, iLlinnJ fell \unu^\i fih^i w 1 gwunL.fi II ^lulinif 
(pmp-111^2) ^fe^nLii, J/i .pM p-pm. ftiiLiii^ <5ij.nL J fell toLfc^nL^/i ^p L 
J^^ 9 ftwn^ ui^il [lULwip CtUMunL.fi, iyunL.fi bu fifc ujfiuiufi J^J, antpui 
£nLp ui^nLi], uipnpnL.fi ^buin^ wonL.fi uiLfe/nL^ Op^i iJ^^j uiu|m J^i pnLiL- Digitized by Google tuutwih <muim» 79 mj/iLn J^i j>fii Jn^i Jtj£ inpnpnt.J, uifcni.J fell unfii iui_fc|ni_f^? £p£ J£j> 
p-uiljui^ iin.fejni.ljp jglini_J iuju Ipufd-utuifi Jlj£, |cfnijlini_J fei£ t^ut^m^ 
4!"P£P J/i ^/i^ £[ &fe&uifc P^^il [nlini_Jt 

(li.tnfe|^iu iiii.fe£iiiolini.J feu &fefcm& ufumnpi 

GfuguiG. — 3tP" nl / unfuniuii^ fell mlmM? fe- {uu^iiifc ni. fe^iulinif 
fefefeuife un.fefni.lm iglini.J ifbpufh uiluum urujupiilpii.J* nunii[Jiu &Ij&uj& 
u[uinnp fell wijf|uigiifii.ili 

h^uichl. — Snpfelip uuiZ.ni. «/p"JJ uiijiiiliiiit.J fell, iftnfyftbit n.uip<Uini_J_ 
fkinni bplpultJlnJ ujnnnJ, uiupjj Jiiifjni.il, Jinnfe Jij£ Jliuiguio fungnp 
Juiup iiifent-J fell ^pn«/ [/» ^lii^uui^/i ^t?j ""1 uifc"<-J, feijini_J. fcnp £ni_pp 
^ui^ni-J £, Juinjii.ujfe Juilip tfinfufjii&fin J£ ^/i^ Ijj 2""! uiiu^tu ifbpiuU y 
Hiiiin_lini.il, i^kpnlini.J ^J 1 "^/ 10 ' Sfewnj punt (pit J ^uipiu& £nnui|3-iiili fel# 
uifeni.J luJuAi/i Jtj£, fy^lbltd UJ ^ ni -^ i/frpuilii J^£ infeijni_J ^"^Ptk f / >nl# 
uilini.J fe_ ^uj^uj^ £>li{ uifent_J, nLinni_iit 

llnrbnsh Jumchi. — llnpfjntnp uuilifjni-J |cfuifpii.J fell, ijin.ni.ij lupLfv 
iniii^ ^npuiQun i.J, ^oj Jni.fi inuifjiu, np pbtftp f""^, Jiu^>pni|it CLupu fep. 
£fuiVgni.J iiinncJ, Jiiinnt-J, £ulini.J £/""/ [/> Ipupuutu^ feijini_J, fcpp £ni.pp- 
^gui^ni-J lj % uiij fell uuilini.J II i£fepnlini_J fell Ifpwljfrg- tP/i ^p/i^ unjn.p 
Juifini.J fe_ 21011 muif^u Ipupuw^fi JtjJ, unpfig bifi inuifjiu, J{i1j*[l. nn 
liui uilin.ni. J £j: %npfig ifbpgbnuSi uifeni.J unjiufjlifepp, J££ infen ifenu 
uilini.J, ^_u[iu& ^iLfj ni&nt-J It. ni.inni.Jt 

lfn|un|u. — tinpt^ninp Juii£ni.J fell, uifeni.J £pni^ j£ Ipu^uiuh^ ^fe 
bib uiutiftu fd-p-fudnpn inui^ £pni.J 2£pJpmni_J, Ui&ni_J Ipup utuifi Jlj£ y 
/uufn.lini.J, ^tinnj £glini_J fell J/i uiJuili/i Jtj^ 3 — 4 op upu^ni_J, up 
p-p-nL.fi i Wupu igf*l J*bl ui&ni_J fcli IpuPuui^fi Jfj£, J/i ,^/i^ intn^ fni_p 
liiLfe/iiiqlinLii, Ijpl^jiu- fei^ini.J ? ^ujij ppij.ni.J, ufutnnp fuum.uni.3 d_ ni.inni.Jt 

t|tursn9)|uii. fimc— Mujpmn^)^p {uiii^ni.J fell, fepp ^ni^iiilinLj tj r 
hminuS fell, 2.Jpmni_J 9 uiu^to J^i ni.p^ ^iii^-iiiif^i Jfj£ /iLfj ui^nLjl ^i>* 
innpuio unju iiiLfe/ui^lini.J, «up^p^fen_^» fiifini.J, jfewn^ iiuian £jfiiiJ inui^ 
JnLp iiiVnLJf It. I.j£ui^ ^iiipinn4>/>[p [nlini.J Jtjjpj tu«{ fe. innu|fen Jo.nLiJ. 
0-/i1i<1 i^innpni.J> bppfeJli ij[ J/i ipuJ J/i^tolifi <Jni_ ^iiipni_J iii^ni.J fell 

^P"t "(M'wn'-oij ti /n-»[/i i|in[uiiipijli <JtjP" fell n.np^oi^ni.Ji 
1jli.ri]m.i].miji fiuic. — 0/iJ/ion.pp bplpuujznif fungnp liinncJ fell, mfeifi- 
pnLJ) p-htfin CfiubnL-d (ui^hlJ fell J^i u^nnnbnji JtjJ, J/> hnndjiq pn.liiii^ 
J/ilu l(nnjSp ifbp fell ziupd-nuS, uftdf/Uuipp ifhp ij p-n.^ni_J ai^n J{i£ng{tl* 
puipui^ iji^nLJ fell, P"fei/»p PuiifiL.nLjS £ fpn_pu, /iu^ uftiifi'bn.pp 1 ulpii.wbqfi 
Jlj£«) uiu^Lii JninnLJ fell. Jujij/i Jij£ JliiiinuiV fungnp Jaiufepn f glint. J Jpni/ 
j/i Ipupuuj^fi Jt£, fei^ini-J, ftinn^ i[kptj < UnLi) isli ^pui^n, Jtxjnni_ui^ u/?- 
djiun-pp £glini.J J(>Jp fe- fuiiin.lini.J, uinjai linp^in ^putLfjDj n.lini.J / inn Digitized by Google 80 G&4*ft*PflhffrhKi, iiffeni_J biftriuti^ tUfSbslL. np |d-iifif<fy£tfi#ni.il (;* Bju <J-wAu/buih iqlir»i_J frk 
uijwt^uhftn, iM~£ Uibijkpp ifinu uiiiriLtf, ^id[in}$ fiLn iflfjnLJ (L nc.inrtt_4}t 

$. nL P igbnLii L ij.1ini.iS Ijpiiitifo btfibfriut fepp J/i ^^ IptitfnnLii K ton irii 
o>jVni.iI, fcpp fcifiLnnJ £, ^^«5««-il t^i JfctoL^ni/ /np/ifi £itytfi.J, i{feptii1f 
ipnptniii^ ""{", U^k n !i1 ^- ^ ^i p-fttnL [iiiLuj^ ^fjrti-J, ^HiJiiii £n«-p£ 
lipids (?^£^ m&ni.il, «j.iini.J ^puil^fiU typlrf}^ fc^nnJ, ^p^P ^H^l ^ ^ 
^g^ /phpirtrtniib q/iLd ipiJ?int_J (i_ ifkptfiinLiit 

I,nji^-buiJuGJi.— ^np^ii bifibinLtj fluin^ ^tiiJni_J fr)j t ^imnjilj'ubpp 
iifrpti1ini_J, tf^bpiub mn, unfiJ, iijnuffc-n jfifjifhLt?, nt.ilini.Jt 

l^nptlL SttpftAl. — l^np/iii bplpubj>nil ujqnuJ lrll t £m.ujfrn(_J, £nt-p[i .glu- 
Jnt_il, uitijpti £,ni_J Ipitpmn^ftip fyuf£ni_il tli^ fnUl/IinLiJ) ilufbp /jmnpnLt?, 
ii_ ftiimtli ni. J jnpni_ ^frin, iuLGjutgiifr^nt^ ^ninnpiiife un[u t inn. u iP r J u {^ r l k 
tLfibit llu{tu ipnrpn Jp^i uibpiuubpfi J£j> i£nu|c}ili|c7-n(_J, rj_ujpunLil Ipup-uiu^fi 
*^t?> J/i ^/i^ J"Lp uu&nnj L_ brffini Ji 

RnruiGji. — Iliu1#iii1f< [np^tli feuj^frp^in, ^tnpnt_J fell, J^mn^ Jmiin ijinn- 
pnt_J f £glini.J Ipnpuiub^ j?ni_p tuLfc|tlit/1jni_J Ll fflini-J kt£ni_fyni_i (T/i ^/i^ 
^buin^ <Sfpii.J fcii ujij, mquib^ ^ninnpui^ urtfin Rupjj tfbptfbni-iii t^ini. 
^OliJrti/ ^UiJni.J fck, J/i ^Jif {ilij uj^hlJ tytilffillli^i fit;^ l{ritnnpiu}$ unfu 
iqiirri-J, li_ f*pp unfun ^uipJpni_J £ % £a,(rni_J fc-fi infif^b li_ ifiup-uii/Wi pfr- 
piuUn t^iuj/piLiit 3irinn^ dji.gujUJi <$ni. ^ntnpuiinni_J fell J/i uidiubfi i?tj, 
^(i/priLif, L. lu^nnJ [np.ru. bpbupb^ ^inpjitj fyuj|cf uuiii fein&^rn-J L. finn* 
"iini-Jt np £iiiL fei^ini_/fi f|i.inf?^ii J/i ^/i^ ftuilpiilS ufutnnp ui^ni.J fe^i Jiii« 
%nLbfi tf^J, £uiL Jiiiunljnn], (i_ il^i J^i ^f^ui[ m^b^iu^hb^tn^ ^nprtL *{(iti}£ 
fiLtnfit-Ji 

4huiL«— ArtLpn bn-iutfUni-ii bu^ upui f /,-/i <ui^i pftf^bi ^nLiniinuJ 
uifenLi? IrTi Jp/i J^t ipinul tifi/i, uiu|Ui mi{ ^ujlinLilf fepp fittffu&n ^tutn 
^utUt hpn^ni-J (j, i^i£iiiL-^iijJn^ ^uiJni_i] fei/ ? LfUif&uuAj [nLu/bhL.iJ i dfi 
^ptl uipi^iop /iLrj iu&nt_il, ^u#J JnL ^li>pni.J m^nLi] ^aiJ fiui_fn^ J^rt£_J t 
iuiipii j>iuiiiu)S ppfiWp [tjunLiJ i^irpiiili^ J^i ^r^ii gttLptn 9 ni -p 2" 11 ? Mftalbv* 
"I'l^l gw'bni.ii L fun Lift p ^iit^^ni.J, rybni.d daipdiuVif. i{piul{[t <(pd*l1 "f» 

«n r iuJp» Or"!^ ^"""i •J/" ^/»^ t[ ^u«(*tffc />L1 2."i»J iniu^ii JbpuiU ni_ oi^i#- 
1inc.il nL.mitL.Si 

2l*llfjni| 4*[ifiL.— Hwtifrtp fiiUf>pnLil, /iirtLpJ//, ^pt Lf {t ^Ul J/iuju/iIi 
lolirtLJ tt ^^mir /iLijf/i J^2, ^ ^^ IpiipSptiitfUtiLd L uj^tilJ feii ^a/c/i 
j/^jt Qjuiif^/i i/iJ'Wii/r J^£ i^ L ^tf^ {art.iif£ ^pcli^ ^fei iI/UHlA 

(^tldttL l^jun-. — ^ni.^ ^tkts ^^^["4 LripurtfhnL.ti b%, [tLijJl 
il^J ^uipJ/^1inLil 9 ^nLtJ ^iM./i if^t 

{lMLtH| ijijult.. — 0nfu f ^unJjfr^t ppfjlii^ ^uil/i tprinpiuk ^uip^l^p fiL.- 
qnLi] *tintt|itt^rrt.J Lir ? ifyi ^/i< unj, "flt^f ^uf^inuJ, inKgpt^i^ ^<ul/< Digitized by Google W^W WW* 81 ^i^pXgp iJjjriLj, ^aunud fell Jtjf?' ^( l * , / ,ni - l ^» uiubnju^ feiu^feuf^nuvn^J i£n- 

i/pttij i|-V(IlJ' 

QJdiVg £[ l m fyiii tjtnfuuipt,u *«b*"» b*u uiVolJ (^piugpuj^, miijjffi- 

^ijicni{|) ^i|Ult.. — l*«-*jp Sui/olJ, l^nwnpui^ onfu uii>n lJ, l^uipUpuja- 
^jni_J, fcpfe.g / Ui ^ gnLfiiii £ni.p ujfeni.J t bn.uigunt.iij J/i £"*i/» pppui fijUnLJ, 
mn qui1inc.J, J£ ^^i* fuiun_ijni_J, jfecin^ i/fcpgimufi f^fini-J J/i ^0^ 9 fp 
iptiJfi «£"*ji 

ll ui BTj b rLk'U'U b p. 

P*uiG. — h^jni^if* C,wpb[nL.g li_ IpupiucLp a^bpnub[nL.g ^ uin ^ P tulip 
ui&nt-J bu dji utnuppui^ nbpuiun tuJputL l^uiupiL.d t ij.lini-J J/i inui^* 
in^i J£j J/i Jguipfi uiml^t Apui^jiu Juiun ^hui^bmt; uinu^pui^fiQ rj.nt.pu t; 
p-npnL.il It. tjbnud /, u^pUrL Juiun, mju cfujiliu unify dfi^uiufi <$iil fru Ifnui- 
pnul upm ilpui^ mij ^uiIjplJ, Ii_ tfcn.gpfilj ajiihbp uipm^ tiuni-J uj{i(l{> 
in lull inpuiuuiinL,* CL^uu^^u in pinguid u|in^ni_J fell wjii < £npwpuiuubpp + 
dftuib. J^i mm p fit 

Unpuipujunil fefjint_J b\i ^mmfciiifc, ^tlb^k^Z^ Pui UUJL - 

MULUi&Ui&pu — buibifiu £npiuPu/bn Jijnuj frli J^i q.utL.uiPfi i^tj, 2 nL P 
uj&ni_J, ^liifintJ li_ fnt-pn mlint-J JJi l^tuputuijt «^t£t jf imn ^ kpkfc £ nL P 
uiL.biujrjunL.J^ l^pijpb ^uifint_J munnJ Ipupumu uiupu nJjni-3 l^puil^pli^ tip 
^/"i ^ n P^i nm fati p.pfcu& utL.biujaunL.df fifi pni_n. "*[/»*- p £| ^wpni-J^ 
«i^ini_2^i> tulinLif, ui^plJ feij, il£ <Jnt_ ^[ ^nui(ini.J f [uuiilIhilJ It. pnn- 
unt-J £rt£# nuii nut ^bpnubihu Lnuinpui^S fLuin^Ji bu wL.bpununLiit 

•FhlGfkoc. — Qnpiufd-uiup fpnd ^uinni-J, lubnuj feti lpnpuuih y H-Ii/iliS 
Lpuil^fw li_ ^kpbtjtntl fuuin.unL.Li. fepp ^* i / > n tuuihu L^ % fyni/inpiuo ^uiij feu 
|giim.J t «J/> 4>/>^ btjtb[nin ftum^ LJbpnunL.d 1 iufemJ mJuiiiufepp. puil^m^ 
ufuwnp^ dft il/i n.n_ui^ C,ui[Ui)$ ^ilij uii_fe^uj^iint.J 9 L. nnflnnJ; 

lluipGuiL-fiuiC. — IF^i >"ii/» ^P - ! fep^" 1 - i Ui, ^ 2 nL r [uujfLlinulj fri^i few 
inuif^iut J^i £uji{> Jm.gpui^ Jit. fenfe^ ujlif^uiJ ^nLUj^iu^ pppL& uionL.u y 

ITubrLfWObp 

BnLiJiuiifJi fbuiujuiuj. — t^Lijni/T dfruup lunpuint-u*^ to^ni_J fell /jiufK 
uuj^ i^t?) IpnpumLUi^ unht^ mn, u^nu^bfu tu^ntJ, Ipupuw^ji pbpujun 
fcfufe^ni.J 7 n.ljntil pnujipp ^np^nuifi ^uiPuuiiji ^[pUi^ Un^npuipiop ijifini_J 
feu ^np^nwji ^feuit 

Iwuicnt.— IT/iup ^innpnuJfeli, jnLiulinLJ L ui^ntj£pni^[/i J/i l^uiPuui^ Digitized by Google 82 naWMmffrhh-b fei^nul, ^bunfip ^pui^ni-il, jfc<"ni il{iup nnLpu inunjiu, £ni-pp ^tuilni u% 
npwj;u nji (fferpnnin ilufufepp uiiul^p tftiuijt luupu £p/i fepfeu/tg /u-«ip ^pui- 
£ni-if, jgiini.il ^tup-utuu^ f^pinnpuife wig mi.fcfiijglfni.il, ^^ J^ni ilufepp 
Uffcni.il tl^Jp (^uiin tuifiiujil nul^nnJubp £j feif Jn.nt.il, np ^/»«-P*p ij.ni.pii 
mtui, ft" 1 "I "JJ" tJ/i£ngfiii rj.ni.pu gijni_ij,}, £ nL PP ^ n p/"J ^ tJU ^L nl l " J ^ nLl ^ 
«Jo/i f/pu^t p-nqunuS il/i ^/i^ feifi fLUijnL.. ujujuj uinijjfc pp^bi. feii fufcnt.il 
ipujd-uuju d_ J^uuin. fin Lilt Sfeuini tun-tun Jurjfiif^u inpuinpui^ n.Uidp.nt-1 feunl 
Qnp Ipufi p-fd-ni. jujluj^ l£iljni.il, feifini.il feu L j^inLii futu^Ji i/piuj, np 
i^n^p £u£ p-fd-nL.ui£ lpkj}* tpp ti£i-nt.il ujpfcuni_il £j, J^uiii^i Jnt. £^n- 
mnpni.il feu J/j uiiluili^i tltj£, framing ^iupni_u\ [glint. 3 ^uui^nufi f /p <iU A "- 
fjjutl^tuujf^u l^pujl^jig i^fepgunt.ilt 

ITuuil cjijui. — W*/»"p if wnpnt.il ? uifcni.il Ir^j £pn«/ [/> t/uip-uui^/i tU^g 
li_ rj.unt.il ^ptu^iu feffint.il, ^fcunfip ^w^nnl, ton Jani.il) kpkt igkuiijip 
^uj^nLil^ l^nuinpui^ unju iufcni_il, iliuppiufc d_ jm,iugujfc ppfuii uif_fejiug- 
linufi d_ ifjnujfen gufuni_ilt 

ft^juuirji [uuic l|mif fbiu|jui-'Jiuijui. — fi^uinp/i nwufcpp, °r[ ni -L 1, P 
juwijJnLU^ ipfepnt.il, It. Jfi ^uiufi uiurxfuil /ni.ujuni-il feu: CLuiw Ju^ppnul 
feu umuiJn^up (ffT-tuifiuiu), jnt.uiuni.il, ^inpuiuint.il L ujju pn/npp ^aiinLil 
iilf £pni/ f/i Ipup-uui^ft •!(,£. feppfeilu £ji dfi^u/Lfi Lpnnp ij.i1ujij tui-fefujg- 
uni.il (l fcfnnuni.il fetfe aui/ni.* Cujuj unj feu in t_fef in o fin nit fiLuifejni_g 
jjin.uj£ ajni-fup fjnuipujuini.il feu u_ ni_nfenp mn.uibi.pU Juiinni.aui1fni.il t 

Si|uir|i Jutuc— Suii_iup/i tijl£fenufepn l^piul^fi ifpuJi, pn_uwfc ^uuifjJnLil 
felit tpfepnt.il, bpkj> ujunuit) miuj> (i_ Jfi uiuaiuJ gnt_pui £pnif jni_uiunLjl 9 
tuujui ifuinpni_i], Jn.ni.il £pnif jfi /jiufcfuLU Ji il^O d_ ij.iini.il l^pml^iU kplpup 
bifini.iS J mn nujuni.J: 

fli_tn[r^u ^t^iu^ ufutnnp fcif uiubiin^Lni^Jt 

h>nL.\utlL.\j^. — bi^inLil fell uni^npuiputp ^tutji ^unl n^uwpfc Juni^i IP/inp 
i^inpinni.J fei, i»P"£ n^Jiiinpfi ^* ilfi ^^ r b^ UJ ki ^P~k ^'-t* **t ^tl /""I 
{flini_i] 1 JunL^in ^uj^^nul, j&nn/Unt-i) feu. np il^i ^/i^ ^uipilp^i. jfcrnnj 
I^nuipuiui^ unfiii tun d_ upnuihn fell iubni.J, j&nnhnLi) un.fejji ^uipilpD|nt., 
xuu|Uf il^i ^^ uiuij> £ni_p uii.fefUfnlini-J u. Jui^ppui^ Ifn-uiif C,uiuifcl[Ubp 
jalini.il i i"ni_Oip ^ui^^ni.J fell u_ pnnunn] feijini.fejni_t 

lini.rl|nLS. — IT/i 2''P I/, ^f 111 } ^Z 1 2pp m k n Pk nm ^ [gUnLii ^uip^utuU^ 
tun atutjnn] t uf^uui^u £uipnLMUibnL.u i feu, il^iu^u. np l^mp-uw^t 8 / ft duiup 
yr^LnLt] ^ ? uju^ui 9ai_p feu ta^ni J. I^ujPuuj^[i pfepuiup oiuo^ni.J) [tiit- 
t^uin_nLUj^ p-nUpji 'ilt? Jai.p ^.tan inuiiJiUf np l^pujl^p iififalf/i, l^ul^iupui^ 
jjlinLJ, in. ^np^nmji Ipu^uuiU ftnljbpni^ IpuuputS /i^feauni.J j3~ nU pfi il^, 
iiLnn] ^uiu^uip^i f/pui^s Upui i/puii^ rLuni.il feu fep^pnprj. ^ui^uuilf, uiupii 
feppnpn.pt I /^ ^ p2/ , ^ l / , f /p"J^ il/> •^"'P ^ "r^nLilj npuj^u t^^i ^nanLn ^iaff- 
cjuii^i funf-ijip ^pufpjpfifliuiit Uupii uuu^uinuf^ufepni^ ^uio^nLil fell jfhnujipp Digitized by Google <HYi,3llirt» VOMfo 83 4l gfefunt^ &fei{int.J, ut£bu£u np n£ J/i uifen^in £nq.ph £Ji tj.ni.pu fpti^itif 
&uifefjni.J feu inufe. utifjnt_iii&t{>p (u^ii_ua : nt_)t 

tp-£ l^npi^ninp Jt^ t [fcunuS, Ipup-uuiifc J" 1 / 1 / 1 2 nL p2p "|""nni_J fell 
Judnpni^ It ipini-J I /i n<lf ^/ 1 i/ptu^ feifi uiumJiik 

*P ht.pui« — \*np finpfd-ui^S imuj> Ju^in Ipulpnun tnbnn ijiinLJ Ir If l|>/»i-- 
,P~fc~4± vu pli */puJ£i np J£ uiimfiujpui[[, nqnpl^ J>tup £ ? li_ <r^Li^^^p-ui^/i>-ni^ 
^T-fui^nt. J s Uui ijmj^uih; Jni.pl£ tj, n^fu^ifi Jfefufep £uf^itii&t np jiiii. jd~ misfit 
*{F[t ^fal i^" 1 ^ OLfc|ttiniini_J feii J£ ,^i£ pp£iii<S t J^(>uiii/i <JnL ? J£ ^^ 
-uipn.uip /n-ij, u^qu^fc'ijj tuq, o^Tidi L. 2_LupnL.UiuL[nLi} jB-uil^b^ fipUfb, np J/iup 
if»ptjipnt_J f^> Sfetnn^ J£ Ipup-uui^ni^ £nt_p fell fen_ui o. fin i_if, gbphiftnil J/i ^/i^ 
\iniu^ 2 nL P iffrp^iinnJ, J£ pni_n_ J£u t|fepfjtini_J 9 fj.Ijni_J ^fepfetji^i i/puJ£t 
fjjnptifgiini.J It. Jfjnt-J /{Luff uiuj/i Jf;£i Ujuuftu p- n [ n P ** u t9 ^njnjui'fiifrp 
^feli upuwpuiuwnL.1), p-nn%ni.fi btft O-m^t bppfeJu tj[ J/i <£nt-^i ij.fcnlinL.ij fell 
iLiint.J tjnjnjuifjli Jt^J, np ^femp bifmuf^ l>pp jzfiL.p-l^u fe^n_ni_J ij, ^ui- 
"lint-J fell d_ £p£ JljJ J/f ^p^i* pp^iiiJ ui&ni_J, inn d- upjuffcn iut.fejfiigifnt.Jy 
.feijini_J It. Lp/»«-P"/» ^feui J/itnu^iZi ni_inni_J: 

*Phru* — fl^fuuip/i £i-ijiiijji J/iup fcfe&nt-J fell utti|c7-nLpnt|, pU^u^u tnnj- 
J^i ^UfJttip, J^|>uiliji fjini_£u &feoui& ""(", ^/ , "^» liiiiniuif ^pjinjt ^uiuui^ 
£ 1 nL. < U 1 J^i fepfjnt. Jni_{i 12.ferji1nt.fj wt.fejuftjiinL.J, 2£Jjnf.J. / TL l/ 1 ^tj pnt^nt-J 
uj^li^iiiii, np J{iup Jfepnt-^i' lumiiliij fpiipJpfe{m_t l\ujui £pn*/t uin.ttiiin P~pP~ m 
^uJnp^i, ^ni_liijiij& fuilnpp tj.fifj.nt_ J ptuptiftj puitint_J, Jut lip lpnpuini-ii, tipuui- 
puiuuiuito <?/iup ui&ni_J ifbpuiu^ fuJnpji tSiu^pbpp ijpuJJ pfcpnt-Jj feqptpp 
Jipwp iju/ijiint_tJ ? ^o.nt.J fen.uiijpui^ ^p^i <?^£, fei^int-Jj ^tuiint.J Jp/»o iV tjuip- 
'fjuitl ^Ln uiL.biiun/Ub^rti^ ilbpuiu nt-tnnt_J> 

Ruiunrifiil. — W > / Iti [| LpnpinwnLii, un[u, tun, ti|nu|fen jglinLd^ feppfeJli 
^j linen. ^J/ni.J 9 luonnJ feci u^ni.uint.l^bbp[i ^t? ? pbpiuUUbpp <u^ipfe- 
fjni-Ji — uiuuiuniAiubpfi uwiui]nj>up iiuj ppni-iJ, ujnni_J d_ ^npLunlsnuS bu^ 
urnpu fplinL.!? uint-mnt-l^bbpji pbptuupU b. "{/»^^- fjui'Jtnult tP"£ Jtntiifj.^ip 
fell feptjuip Lt|tu^fejni_ ? u|ni.inni.fjp pfep/ili^ti^i </^p fe^ ij.iint.Jt f)t.tnfej^iu 
|unpntint.J^ ijuiJ feijini_J fell: &^tiu|^itint^ J/>up P"iupJ t^ Jlint.J( 

h'uijuuij. — 4 > tuf^int_fj Jufepp puipuiij II bplpup JLnt^ fjfnptiitnni.J Irlif 
It. ujpL/i (Jitut^ tytiifu i/fujj^iu ? (nptugunt.J) It. nt_tnni_Ji 

njuili^ 4;j iu^u /ipp J/iu o.npb feci ui^ni_J fjuiiitifcpiii! fjfepuifjpiifep/i 

a (( 'u b n. t ii* 

<3nLl|. MpuU iftnpp Jui^pnt.J feii, jnt.tiiiinLJ 9 ferLuigptti^ £pfi Jt^-J 
dtifj j(jiinf_J, uju^iij <^nt_ijp JtjnLJ Jtjp^ fei^int_J» fli_tnfei^iii ^ujqiufu feii /pq* 
unt-J Jfcptiilit Digitized by Google 84 B«*R < W«Ih0*hli\, Sipm. fumcm.. 3pt-f{p fcjfiiiLJ fei, ^p/tif /i#-*j, inL| igwgwfu un_fr- £//fep/i, fom^u L jun/ini/mtyi ^fem fipp q^a/i^ ^u/^fc^V^ i^npfc 
fell ui^hlJ ^fri/iL^in^ mbnuiljji 2?V*P?W£» 

*UuifL-cuiruip#— P*p-nL W/i ^ujtpfjl^ubpfi ^frnji,{ig Jui^pfefn^' [QUnuf 
fell if£ l^uip-uui^ji «!££» pfepiuiip qiJnt.p fciub/fnuJ, /j.iini_J l^pmi^b J fen. 
imuj/iii, utupu [ffUriLii J/i i/inujpai/f/i J^J ? ^gui Jnt.if 9 li_ $npfp& tyl-p-p l{Pp* 
Ifftb fen_uini/ni_J ? tl/rli^fi_ p*tuU&piuUiu[pt 

*Jii.(i cuiriup. *QfjJinnujfji#inijJ feii unjii <£Ii.nii, J/iiuiii J£ ..g/ii Ohlr 
feu iuLfe|qiglint.J uiiLw^jj^b mjiiojiiJ feifi iniifj£iii, 

T^npuippui. (d*nui./i % ^wui^tim finiinnif/i ^mpiup). — If/iMmdwuni-ir 
futurjnqp ^tfyni-J frfi, ^/>i-/3rn fen.iuglint_J J/ifyli_ ifmjzp £fi£ ftiuUipuijjtmpt 
fl»npfc fell lu&nul fei/itfjfe d_ funpnihu^ Jkl^bbnl^UJi C,bm d. 9puJ//i bbptuhnfr {Midvmim»i»Mi bi* un»n'unMWb ^uili^m^/i tf.iuLiun.^% funLcu1i^1iiiijiiiif7f7L// fcii Ofepi/p L. hlbui— 

riuuJ)G (Bouton d'Alepe, roaoBHKi>)» — [} t ptii br i lu ib *) Ul,ifr - 

jiw^ fbpJp ijfcfL. XIII* qujpnLt! ipyiuibn uwuin[ili inwpwbnLwb t^ 
bqb[, Ll itfbyMfl;u bpUfinJ fc f l^binqCJimk /3ih./uj1ioli/ £-* Ji{-feuj~ 
[ifiliiffL ui^/ii« lipW-J t q.pbp-1^ uj^i;^ Jjjf qtu^liu^bgli L. (ftuV 
^bpi^iuuinaiVlibpy npnhg £ n P u ^t^R: u^nnLbn ju/Onnn tup tup qpuj- 
qni.b[ fell ujjij. ^LuAjrj.nLf^buiht pc/^iiL^T-feuii/p: 

*#iu^us£nLiJ /ftuli bo[J p pdfcki F w !9 "i. ^t ^b LUJ< ^ft Ui ^' n 9 

U. t(mJ pnL&mpui%i [Ji/pn^o q.mmifL.nLiS i!\iJ\iuj£ii %bt[iuif L. *)>fe- 

mujp^lf tf.fiLqbpnLj IfUih ^Lfpuil[m% pntj-mpiulibbpy uitmt^ft%jr 
bplpiL, /ii|// bplfpnpup iffiwfii ilfi p&2k ni l x P*t "pi*lb u b ^^ ^ al ~ 
tum^nLp-fiLU fell diuinnLgiuhntJ lu^uutfiujt pnL&iupwIVhbpf? bpb.unS 
4" %puj%ltg f up 1896 phnLJ^b 1 qfiJb^ b% Qby.uiJji pni_<fuiptu1/£ 

5340 ;/.«-««%, 1897-/.1. 4114, M 1898-/. V 9250- 

^Lquiqfobpp uplpnuub lf}^ini[ p^2^b ^b^L n L CfiiuiputLn- 

*) D. de Montp^reux. Voyage autour du Ct cease. IV. fcp. II 

Digitized by VjOOQlC <MK,9Bt* W&fr $5> jim^/n.^, nlntnul k% q*)±qLul{iuu p^/ij^mW^, uiyt{ipli£bb- 
p/i1it 2P£bk Aniiiuhbpfc k. JujuuiLLtthq. q^puig^bpfct ^Lqu^lfnjh 
l±fju~p&\i2$*bpp ijJuinunpyHuku uiuxni^pubpu tii j/i^m-J, up mug 
um[npmpujp ubpuqfcg ubpuLlui utLLubquuiS fci t>pb%g wpnthump L. 
luu&uujIi_usu ifinpJLum-nLp-buiJp tLtnwh tf[i$ng%bppt l)pi|i)fj> 2 UJJLn 
uftpuitjip b% qk*{b CtfiLui'Uq.'ubpiii'uuuuu.J bu Jouibpp bplinjp qpbg 
uiunLhy t gui£mjfcpm.i/ t jfiLiiiff ffpauf: (^4^lc J/i.gfuli/i mfc/jiii//iii^j t 
i[tuqnLg q.n^nLp[iLU nLubgnq C,fc^ujuqnLp[iLu%bp upujuj) Ifuipnqqi- 
iifiLi/ ii pd~2k^L' uu *l{U3£u 2 UJU1 uiiiauii/ £/ uncupp 2t^t^ L wbsf 
ui£J>P b*b C t tu%m.Ji>x W^uiqjiufi uju^w^nn qXvqobpp upLU%g t[utpl{p 
£b*u 2q.nL J y npnil^bmL. fcuuu};u fcpbug ujuqjin! bu L. <fnqnt/ui_p/j.1# 
t^ ^lULUiuifiLi/' Ufii.nj7^iff1fiif^i 4 lu| f JbnJub[p £ujl{ujuiujqplig £ '{*4*- 
[mtLLubx \Jpinugjig niiiuUg uluU. <( iqnp wp i(hp gujqbpy q[iinbu y — 
if Uf #i£ ui^ £fy[ t % Af"t w i JuiuutuJ- jiLp ULufu\iLul[uiu qpmjfrbufu 

u*kf x Cj liu (/ ,u / , kb^p^bzk^PtS u 2 UJ ^ tUMLn P t qbuiuJ2k un b P lf * # - 
gnLu-pbpjiUy np n£ Jjjujfii fcpb'bgj uj^ L. 2p9 LU k UJ l q[iLqbpnLu* 
p&2k nL P~b L<h * inuiindbpuLp-fiLU L. unfit fitilf J unwind- t" utunLtlx 

%fiLquillUM < b t[fip ujpn L&'hbpp — u^libgi — °P iifi^tiiffc ft jaiOiip— 
ijwli/ fc1i npiynLg npafi* pLunuliujn ^Jinni-P bwJp nuqqnLJ b*U l{nui— 
pnLUih nutfp'ubpp, quAuuqu/u bmjH«*-%kp iqnuS L. uiwfuuiu)l{Ubp^ 
q.%b[nil % ifnnp~mfd-nLJy uirunq^Lugunn! x }\pujhgfcg v2UJULULnp £r 
q.bwui2b < *>gb Vfcllb & UM k n E L P* n pb bop-p uhpnLUqp ifcpujpn^ t 
fcf|&/i Upaiii 1//1 J/i luUg-iuJ unfit fwl± %ujuiutli bu C,puiLfipnLif 
l{nwpnLUjhubpu nLqqbinLX 

\)ujtfip[i^ubpu iufi.iuL.biiu in}; u ujuiujJ'bujpm.d-nLp-bujJp b% up*!- 
ptHiqnLj. unu[npujpujp pbpml /^uiujnLi/ &1# uimujtSp k. ^Luuliuiph 
nuJ2 n t-if L- ([ujJ uiLb[[i CjJnLUiubpp q.npb tiu uibnLtS LuC,Luq[iu ol- 
ubijiubpx ^Luutiujpbq uun{ip[i£ubpp U2LuunLLub bpfcinujuujpq.lt ui- 
wuidp 01112^1/111* uiiuhnnS \ipui qinLJup u2LuuLubji &1i///iii fci q.unnS f 
np upujunil jiiij/i2 t/IUi '/ ni - Ili ^ % il^l 9" iL P t M wt tpbi^bpp po L 2h nL ~ 
p-bwJp £( fr1i upuputinnLi! U. umiu d-uijluiuuili q-pfrfjH; J[ilui% Jfr 
Jfrfng* wpfiLULun^nL.p-ftLu x qnph tLunnSi t \ i puiug ujpfiLU bu ujil- 
linLi/ /[aii/ Lubbfinil Srm^&pi/ fiLup t //nit/ uiqpnLl[ qub^nil nwubpftu* 
L \pmtS uijiLifcli (6aHKa) utJpuMgubintl dl;£j>[i%x Digitized by Google 86 ua*nwnw»Mi\, \Pn^ui%bpn k. tLppiughhpp uia.ini.b^uiiu};u ^u/i/ui^/i^fcjin^ He. 

Qui/^uijif &. ui^buil;u x iL^Lriiug^bpp p&2h nL ^l nL CtwJwp uiJb- 
^fcg uiLb^fi iifidnuJ Vh uppbpfj < U y ntfutn n/bui^nil ffiuifujiftjjif #11. £u- 
uiuiunbnjfhbni £ujLUjmiu L m[ f up ^Ltit'hiinLJd-ftLbp inut^u I; J ft 
npL.1; unLppj fjp^iii ujuiin^fn^ ufUi2tno%p £ Jujuwl gnunh , ^/j- 
t.ujhnSibpp uj2^iuiififii.i/ fci ijm^tfifyfy* ^t wjij utiLppp npp fif/ii#?/i 
{{lif/i fc. ^uiifi^ajii^tii iipuiij nLJvm fifing Y npm[C,binL. J[jlu uppbpp 

^I UJfllill/lL UIJIJ "/'p/'t £^ P^2^b ^P" 1 WWLIIjJ f^fllfft/fcf — ^/iLinif- 

- tine fit jti%p *}: 

^pbp-fc uicf(-1# tLbptiiummuU i/£o upun.wL%bpp L. Sfrpm.i#/i- 
*ubnn afiwb'u tSfeoiuhfi um[npiul^uAi C t ftnuhfLnLfd'^Lb < ltbpft prf^fiJL- 
p-btuU Jfc}ng < bbpn 9 L. fcpb'bg iLnpbujqpnLJ fcii, k. fcpp ii^mcnnLif 
Aiit fin jipb^g J[i$ng < bbpp ^b\i oiLbnuJ, 'imp nfiJiiLJ b% ^fc^/ii/- 
"iifcp^ili, uuiijipli}%bpli < Uf dnipiuhbp^ U. bpp upuAig £{ n iifi*£ £&!# 
l{iupnniubnLd uAih[ L. C t jiLUJ < hnn ujpiit 9 < h tuhanLihbth 17 aum.%nLJ x 
iifHi in 111% nL J fcii prf"2W' ^ OIf,: 

fl r £ 1//1 1nif^iiiiafni..2'til[iiiii Jfc9 n gt? iP'h iiJfii/fiLif, %nfit [jul} 
bpbfutu*hbplig ty in%n ouiinbpp hmn\\\in j\ih uiwinnnuumLnLJ j wiif- 
*4u};u x ait/p/iijfO niuLutfi.nL J f liun-iuhtj owniupfA iniupbl[iuh Jfcyji'u 
p-nLni[ if/if/^iuijif 750» />"4 gtu^ujftnLj* 550 bpbfuuAibp **) fcfi 
upLuinnLiuuinLtiLiit ptug/i iipui1i/ig injlli /»«'/ i/uipui//^ Cjfc unjoin l - 
P~fiLU%bpfi &u»Jujhtuli iiijjfe^nLi/ fcii C^fei.uM < btLbhp\i < bj npnbp jnu/b 
JtO t( mn-m1iiiniijpiiii £&1i itfbni.Jx ^[tnu < hrf[i p n [ n p ^gJujCfUj- 
£nLfihfii.Vhbpp uppnLfd-bujJp l\uiumipnLii fc1l# t uiai^u b'h nunb^nLy 
JuJb[nu fAi^ np l;t giuhlnuhnL.J £1 % < U^bgbu§i%bp^ 2 n P^PH u#fLUI ^ , 9 
uifuuiwC J iit < bnLp-biu f b b^jd-uiplibinL fl.#inSr:n5r#ii_i/ fc1i f ^liuWiil- 
Jp-[iLUp dji'b^L. tfi hui < hpiu < bnui ) nL2UJtipnLpjiLU ^h tiuipl'hni.J L. 
ii*ll% s 

|}ju pninpfi fp~bp[i p-nnuihrn auiijiu £~ [puig < bb L nL nuinpw^ 
\u%omfimuMUJ2 uinL P't L< ^P* u, l uu lk u ofi^lim^t ^PP JfiWunfii iniii^i/iijt **) 063op-B EjrncaBeTnoJiBCKoft ry6epHin sa 1894-98 rr. (IlpHjioace- 
leie ki BcenoAAaHHMmeMy oTHeTy). Digitized by Google WLSWib ^UMlfr 87 413% 2 nL 2 m u*fuintuC 1 w < bwl{iith Jfi^ng^bpfi ^tLJtJbmL ujujiniJiiifi.ni/, i//?- 
otuhfi Jiupnfili fcpwp buiLfig JbnJunLj tii t ^ujpSrnf.if feii, pt" 
um.u3^ft% JbnJhnnn «lib < bq.in < bfiy> t" jjhuiqnLbi L. im tLiuihu uiui- 
iffiLif t JftLu%bpjt^»t |}jti(jf/iu/i ijtujr^fcpiJLt/ wbufcj* fjhl; ft%£ &1# 
iiiiinLif: 

^fcuiu^t^i a/iLfifiLif \futplinuh%g JJiJLi/^ujlip JbnJhnu! £*• ^n— 
quug'hbffw wbu'hnLii ii t up u?iu^> ^» fc u k n fi « C,Uiuliuj < unLJ b% } up 
^ujpp ufipinb £ i/infy p1fiufyfit.fc £»i $ui1inLi/ [d-tunnLJ b%% IP/j^ujIi/i 
op/ig Cfiupufi fcijpujjp Utu^ufJJfp, np 40 uiiupblfuj'u lip fjiif£p t bpui- 
if.nL J p mbu^nn! £- (J nLffd-uAifih f np /ipjrfi mu^ £, ^t &bl{b[ bJ 
^bq mui%bJy>t \}iuC,wl(p C y fiLw < Ur].ui t bnn! £, [l. Jfigiuiifi op £111- 
pnLhiuli bptunnLii mbu^ntJ l)fiLj/3~ujlf/fif t up IfplfiinLJ fcp J[iLl~ 
'bnjb fuougpi f\LJd- op fig i/ui/ufcu/liLnLiJ 4* Uui^cif^^f s £bmL.bui[ 
-opp l)tu^fii^/i pnfnpniffi\i uj«_/iij£ ^"/f 1 U^^Pfft 30 wuipbl{iuh (f/iiif 
bptuq.nL J inbuunLu* £ f<hl; \\nL[ffrtu c bp blfhf I; b. Jfuii/fciifiLif £ />/>^f 
r 4rj wui'uhit ^buib.bmf opp iiiii 4"[ iSbnJhnLi! fct \ffi bplpnL op/15 
JbnJbnLiI I; %tuL. 1//1 &p&£ i/niipfc//u/l# mnuip Jjffib/bnjfu (fine/in- 
*ifu#4 C t fcnu%n.iu < iinLJ b% \\nLfjd-iij < hfi uii//ii_ti/?fyi, uiba.pbpp y bnpop 
luq^ftlflibp pi l]uii/£rfiui£fii/ C^uMUUiuitnaiuf^u /ii/uiifui' Y /^"t" ujpnbon 
uiyigiub ^rnj-fi \\nL[fthui%fi cfftut/i^ujrz.m/ Jbinult b. f<hl; 1iuj nl\b%- 
jjih1i/i» t"> /^"t "£t ^ ^/> i^» iniuhnLiS |)fu.f/cfafjif/r ahpbaJtuhft 
ifbpuj^ Vu$bgbiu[fi upinffb C,iuJuiufuiimuufuw ( bnq uibnnLJ J ft /^-mj- 
{[foiuti 1f1n.nL J ♦ ifbpiuu Q-tiipfi uihnuJ b. £{1% iSombgbnLiS r.p nun fit 
2lfi% pnfnpniffi'u f]i tiLinnLiiy iJin-<LUig < unLj tt '*- IfuiJbinLJ i; ^fr- 
tnubwix Wpiubfig ^uju^ijjWli/ til, up « Um.fJ<7~tJji#p ^feWcuii/i fc-, 
Zi_ 111/ij.^aili JhnJunn < hbpfi < U iim I; mwpbp): f\Lumfi tL^bpiuhg frp- 
/^ni. uiniuJwpn L. p < un.C,UM < bpu3Ujl;u VhSbgbwi L. Jiuu € uwLnpunuJ;u 
\\nnJd~1uhfA1 ipmug^nn ffrui onLU'Uiju/hp tLhnLi! M# t Vh$bgbu3[fi 
4Lbpbailiuup piuhfj.nL J x (jpp ifom&iifiLi/ fcii nftuilffAi) R^PZ^Lt ^ n ~ 
in fig nnnLUib bplftiL uinwJuipnp p-nn%nLJ b% C t bn.w < haLJ y fiuli 
\fruignLU-ui £01*11 JmiinLtl t" nJspbntluM c hfi i/t9t innL^ WnLfjihiuufi 
iinLphopy ufipuip C t ui < bnLJ 1 L. Jfi Ifinnp ^mpnf.i/ t tfbpg*unLJt 3^^ 
4/irij anLpu t" n.uiifiu n.bpbnJui'bfig, litub^nLtS t~ mmuJuipiLlpLuug f 
guifu L. %uiLJd- whrnLJ \$nLifd~uM*iifi upuifi </puu/ t- kp^k ullii (/' 11 ^ Digitized by Google 88 jucmMfcrniKi ma-wb ipvf«#?llf^fvj2/i i/fcpfjjjfij#fijjfiL</ \ p^piLi/ uftpujp iqn^ |p/r 
*/££, Ifitun/unLJ L wmj/iti C $ ttLui < hn. < itbpjiU /m/fe/f?L: jd»ju l |»nL.V||ijtfiV» 
up tfbf>p />W m$uwJbg Mi/ii* ^uiLuitmug^nn! 4ft /^t m1iif/ȣ4*i- 
lift o p"{"p C f jiLUj < uiibbp% uifLfin in j ui1i t Zc uiLbjuigpbgf fit; upuifr 
ui^q. //i/wpp $npwgpb[ uptu[yb^ fri# t jujcfi/ bpp i[iu[uljg C 9 ftuu%qiU" 
'unLii &1i t J£ ^£ i^f?2/iiii9^oi-i/t ig%nLj b% £p£ i/t^t uiuufct* 
ffntbiftLf L. /ipp wW/iOiuiiftii [uilui%(ilJ bit 

JPjt ui^mfiult nkm4?t* Jusufi% u^uuidbg^ii ft%i %wk. fyfcffr 
H[iLqpLily m.p fruBgnCu-unwfoh ijipp /fiutfitupfy £p Stf Wt^lktC 1 
\Ffciufu uub wJpnq£ u/ipuip C,$$i%b[9 aJbpbqJufUp Si|iS/(6f t i/frptuir 
//p^/{ "Iffc/t ii/ipifip, pMJg/i «ty 'bnjtpbh k mn pt a * i/iwn-fy &- JlfahPE 
iplb[t guiiffiLb £p uimMi% %f' tnn l u P m l?9 uJLb[wgtiib Juwp fp-j^qb^ 
££1# o^iufufi i//i iu%fjfcjL!tnLtJ , jtptp i//i inLJipmlimi pu/ux 

lifrtfiij^tlffiLi/ \iu.mumpn.UMbg C^ufj/i ityfty JfrtiijJ/'iiij npqfi'ir 
Jbn.'ltnn! £: JP^/PP ^Liu'bq.iubnLj £ Zl. 2 UJ P nL< ^ UJ k 4fp4W.*/t P^ 
bpbfpiuh nfif.bp'ubpp qw[[iu t /l fidjiju/ £ /*p^ miu%b[t %%nLif 
hi pufg ui^jolJ tj.bpbqJuj%p f tiqnuJ u/ipifip &- i[utn.nLiS bpbfuuMf^Ux 
filing Juifpp rj.iuplbw[ l\} C t iu < Uq.uiniu%nLJi k. iuj<fi/ii £[ u|iii|Lif £* 
p-.t i/m)flfi|iii -^l\p^ i/uwrfi t /»/'frV bpLnt-J Ll taunt J* «fc^/ 
■W ^.f inm^6i/»j l]p^/i1i tfiini.il iii t pipj luhrnj qbpbqJui%p y $!iu- 
njH-Ji bpbfpuij^ uii^L%p L. Jfc£t»g qw%ni.J £([fi{{?p t i/uin_ocJ t fc. 
%np[ig biubliflLilt \}l Jfruifii tu^&J jfaj/pp ^luUt^uimuhnLi! t" k- 
lyiLiuhni-J i 

f*uM%iu < Ugbgtt ^tpp/n.puf J^rui| UVi_i|jii/iig Ifliiuguj^ii/lip munij k f 
ffri; J qui bpfrunLU imup[i um~uj} ui|i^i^iii^i JbnJufi'b ^uilifiLi/ t/ 1 ^* 
ajjphq J tu^ fig, Jfigiuhfc uiiifMiJ C 7 puigut < U iupliul[nLi! i[bpui%, J^Z 
oiiu^/iii uijii fii. ufjlf /^n^fj t "hnpfjg fd-ujqnLJi jMll.nU.O'MmG'u 0*1)1.6 0. £^"{n«-^» Binijij.iuij.nLJ ? f a *tiP u, ^ f,L ^t Ou|Mi^i|jiini.J L ^m^inii/i ^ JJoutOll Digitized by Google smacw ux+m so JfrHJitifi aihi&Jfo bpttflnpii ui^art) ft l^fifin: u{tttttf4ij^i{t bpLrrtt? £ Jftfc 
^luiuujJp 2 — 12 inuipfr^aiWifrjif L iriftWtitpiftof^u fitftHlftifb ubtL^ uijjb l;[ 
hphufi tfpUs^ L. um^uiuufftt*^ ping i/rfc#jfepriLiP lbrLbbpftb t ui$tlf1j£ffV, ntn- 
1ifep/i^i (f fttrpufffi\ikpp iHrfc JiiiumJp F h ptk ^ (/&ftt-£)i Sftf|i^g^i4rfr|t{v 
-j|_pujV fcp^nL inbuudtfi hi puithurbnL.S x t^y. It uiprrt-t Ijijp cul6j/i utpuif £ 
tfiuipitifei.fii_J L. tULbfh uipficbnih £ ifiimLi!, /iufy uipni_V uH-b^ft iptiiWiifn 
^feptifmf £ uimnai^LnLJ It uptilfinu wpftiitmut £» hpljm. tnkuuilfb t;^ tfinj>- 
Pbk llwpfipwtywn-k Ipuupnw thrift p^dlfflj^bpiit^ b*b ijfyi/f_ni_J, ^frirtqftfaft£- 
tfitiipuj&i_ril_if, (buin^ Jfcfc «/£p*£ fj-iiifL^nnJ' L |cfttfpui[miitytil{nt_J* lT/i mui- 
JMi-tJ ibtnn^ put-taUrtuii £, ifywji* uu|/i!j JllfitJ £ iiA^frtti *)t 

ftjfc i/tr^ft? «nfripw^mlk tiffttttfubprttf pd-^lfnc^ b\i Vta^ftmpbuA ^bp- 
j^uiuuiixtbp bpbj>-£npu ubp^it^ftig ft tfbpt VbA ^aiut ij.<frri_u*pm-p t kiiiiJp jui* 
CnnnLirij Z^i/inL^friuJp fifitutiwi mju «J/»J"jpf rtp wjf- fftrflirtuiliniiifan il/i 
J|_ujp£iij uiLb[fi fipp n.tnnw'bfij* upn^nLd £ II iifldJgb /»Vpp f fiftfettfttfjifiLJs 

IPf ih)fuiu£ uafliuwitf k. i^bnjtb^ daAiputgptu\> il^Jr^fy (AirS6Hie)y 
15 Jufmiif <^tP~, 10 Ju^uoij m^/> fyuiijfu. k. 5 Jufuaf iSfeigiurtSnif ti j utf 
jj/iilr ^uiiiftliriLiF fc%r d. fcffbmdt Sfruirvj ^m^ii/jkm_i$ r tgimtL^ Iftituicfi i/piuj 
4- ij^jni_J «/£[»!£'/&' trtJu/bttjii^o omtqn < U[i j>tnp6i£pfi **) tf££ f&arffrb^ym& 

Opp J^f tuTji^tuJ ujju 1-bqp tfmfub^nt^ ^lupniAiin^nL^ b'b bpbjt lf m $ ~ 
£rtp*> dp, bpp iftp^p nLfL^m_J £ k 2P*-p£p ouj/rtMutym Ji fljifr <ttiiJftu < Utnlj 
iiifuf/i4fni_n_ fun inn uui1ii|.^i J££ fefcfenLJ tli, ^»/»*-p-p ^urtl^Ltl, J^i ^^ m- 
^/r^i onLbptiiftrtriitil ztiitpLiii-3 L taupu uaf^u fininpp opbtymfa bpbjr inti^iuJ 
j|.i/rrLJ ftfCg^r "/^i) ftLput % piit%j>[n.p tfl^fu/if^ii 'butftii&'jfctt pwpAjtfto*Lb 
%P nt l £ ni -iiiinuinL^ ^bmn^t hul^ bfd-t; uffuaifpiLn. knfimp tb% lp#fitfmu*bm*ti 

Abl*lf.— WtiJrtip d^fiLpki^niLt? [nrpubnLti b\t\ l^nqtu^wifiu pJhfpttfb 
4iuirLlf JnLp Ll# tu^ncJ dbniu'ubnnt 

CLjunrdmlm pujljuf/ni. ^ajJtup ^nptu^pui^ ^nLOp pp^Ahd £i1pm-iut 
h\t uiiini.J d. rtfLt/ifyWJ: *) rOAOBBRl> RJfB nepGEACKaa 60Jt3Bb Bl EjH0AB6T0n0J'B. CKopoBa. 

^* C6op. KaBK. Me^. 06m. 1868 r. W«- UpoT. KaB. M6a. 06. V. CTp. 
-360. IV. CTp. 198. 

**) ifui^ntf, ^Ap&tnLpjii #p ?*{tt W ^^^c/ ^fc/tijlt^ &t/^fw, a/uii^- Digitized by Google 90 nawMDh^Ma L. funpni^iufe unfuft J{f£ni.^p ij.£jni_J ui^uili£iiiijinnji J^Jf put^puil^ntl &mfc- 
/julJ lutpuuVp II. dft^tuUfi pnu£ m^uu^u upu^riLJ: 

Ujrm.|jini.g juin_iu£iiiguife */fcp*£(? pnLcffcjni. ^ui Jwp &k&uj& snul 
Ipupuinfpln^ k*b r^UnLi] i^frpiuli* uiupn p.pji*b&n iunni_J fcii pni^pni.J k. 
^P~fr ^fc£ P~uiP~uifunL.tu}$ Z n pt 4^P w h SfuJ^fniJ i^liniJ «/tp^/> "/p 1 "^ 

IPknptuJniip iLt^p-ml btftrn.^ [l nlir?i_J fcii i/tp4>/» l /p ,l, 4 f 

CsfuigiUL. UlinJ Ipuf&p piuJpw^/i i/fcpuij Innftbylibind n.lini_J bit' 
uii^bpfc hi ft^.ni_^uj^nLJ irli prp~ni.bnl^Vbbpli^t 

0f}{rni^ £ni_wlim.t? fcli m^irpp, gm.pin £ni-p til upu/jni_J» Up/iLi/- 
£rii uifLZini.J gwi.nn m^/i ufep^Ii_^i ^nuj^ig /jiuJ fenfepui^igs 

UsuiifGuiguii.. ll/iliuiJnli, Jfefuui^ tifqufkf} J{iiuu{ili [utun_lini_J, Str- 
omal, tguigiiifuniij puijpw^f Jpui^ ywuni.iS (i_ fi.iini.tf guiLnn luiniuJ^ifit 

IT/i ^|>/i£ Jfcfinu^ biftnLi) tli li_ £pni^ pbpuiijp nnnnnud: 

\pfunLii bu L. &ni.fiip ptpmlinLJ? upu^ni_J: 

Drpbgni|ni.phi.G« 8ktn ^uigni_guiifii£nL. ^wJuip ^uippwfe Jfi£nij^iif- 
tipui t^^ip fuwnAni.J til qftiinL. {bin d. fuJwglini-J, nn^ ijijniJi|n^* if-iii* 
fj.uipni.t] til £uJf»ini_gi 

Rnrnsni.phi.Gn, pni_cflr£ni. ^ujJuip j^n.p^iniuli^i ^uifiuizi^i uipJwin— 
iifcpp p-tul^nL.d t bikini. J L. iujii Jpni/ jnnuigliniJiJ fci# ^^fi_uilfi|.^ilit 

S*i[uuiguiL« Stu^p Jp ni / £ni_uilini.J fcli f[ n «-(up It. i^nnp-iup-fcjnij ui£- 
fuuit/ini_J ^pinli^iiff^t 

*t»|[nji n^{i|p Ijsrbjm. ^wJuip &fi[<LwupnqJi fn.ij kii ^iini_J tyfufib. 
L. ifyi op^ig. £m.iulin(-Js 

^jjnji ujuisuin_ni.ui^fp pnud-b^ni. C,ui^tup liui[u [nnulim_J tli Ii_ 
i^bpuiu Jfffjp ffAftnul* uiupu Ipufd-ntl iri^ini-J fcli uuiupilip li_ J^i £np£ '/p'^i . 
^w^wfe ipini-J ufiutnuin_ni-ui&£i >/puf£* 

1*nrsGni.lj» I^nmli^i linp^ili (l*np £ni_ulifi1i) ibn^n P~utg b'b tubnufi^ 
i^npmunL.ljji i/puij tuij guil/fiLif, upunijnLJ f|_4^"|/t jnMi^lilj uiubintl. 

\ni-upbn unp, 

< hnpinuni.^p ^np. 

l/L. luu^ui ub. £2^ itl^L mu, it u fnp 1 """ 1 -^/* i/pui^r uifjp* 

f^njGJi ijfeif. |d*iu)i (1. limfenijj [7)1 nminLJ: 

l^nL^bini. ijkrf* ^wilIi^i Juni^ 2 n P nLUJ i t" ni_uini.Ji 

IPni.^ P~ti /"^ni_J: fl^p-ni. ^npni.111^ nt_tnni_Jt 

Viji nLn_njgf. llni^/i lpup[i J^£ btfcni.iS b\t )$b\$ui}$ ^p-uit^uiui ^uiJ' 
tj-iupnt- ui^jiup L. ippfc t/pujj JtwzJbinil i^.iini_J ^^iii* Irpp ni_n_n/ o^pp J^i 
inftij ^ ^ujLiii^LnLj, piu^Juiqni^ J^i ^^ tu lt l -P "^ Z mr \ m \y nL -^ \ ^t ^tt 
^ Jn^u^ip ouilini.J li_ 2^/* l fr ll, i ^uj^ui^ Jj.lini.iJ nLiLin^ uibnn, npwt;u) 
iff* Xuil^ft d_ giupuMLn (nu^t Digitized by Google WbaUW* WMUb 91 Jfrp-fuJnp^ f/puit «l/i ^/i^ ^ujaiufu feu mbnt.J b_ ilu/jlJ m.fLnL.g v p{i ? 
i/puii. 

tlnnfuiguiLp pni.cffcinL. ^tuJuip uiwj>iugptn\$ ujiWii.ii feu fLuni.fl ; 
bnnpji'Ut llnpfefe bu pnfJpnf_J, £a,uni_t? J^i upupl^ft J£o L fLunLtl ljnnj>fi < Ut 

^smmii sbijji uir|n_Gfinuni_pJi!_Gp iLturLujpfegufe^nL ^ujJiup Jfefjpv 
fru n.uni_J lifepuiut 

>mq. b*u<Jnp^i Ji^£ J£ ^/i^ ^uni.uf|. feu fLum.fi, funpnu[ni.J, ni.mni.Jt 
l^nLon L[iu[d-ml fetiinLJ u. ni_inni.J cut 

-fluupifi ^npnt-iut, tfijinfibpui 1 m^Lpfia upufnpiuufnuj& Lbpuil^nL.p bh 
nLtnfetjuni_fJi 

lVfefni_^i ufepJ^ig tiputnpiuuinuj& Pti fe^* ^uJujfj unt_ J t 

>mrpnf-hi. Mi^ni_J feu J£i ^npfi «Jt9» ifciufd-iup-ni-i) L. JfincJ ifin-- 
qntj. nfj ^fepgu^i* upiuu ffiuugu£t ^uippni.fupi 

£bn_f|i fiuuffifng, IPfeqptJiJnJ, <$tp- fe- fi/» 4>/i£ "*'&/» tfinpuj Jfnn- 
u^iu fefjini-J feu k. ^unLi? JferLlifeWtus 

IPuiqbrp brl|iuruigGbjnL fiuiifuir, kuii^uju "JfJj/p feiJini-J, injfL £pni£ v 
£nL.uiunf.J feu t^jjubbpp. \Fufi tyi bu nLinni_iJt ^fuJpuipJJiuup gon feu> - 
^uif-UJ^nt-J (i_ fipfuunt^ innuc/iLJ g.f nt-fu)ifepp< 

IPuiqbrp puii]iiu.b|[H. iifcif. lluiuinr^ n *-pf}Z tt^l ^ Ui (/ ,u » /ipfrujf" 
qbuifig Jfi jf>iun bu uiujuni.J fcpbua ^fcu? fe_ iun.LU$fiu uiufLtuJ innuiuw[[iir 
wjil tguipp Jo.ni. J £p£ J££ ? npuf^u g/i Jiugfepp ^p-ui^inL^iui 

IPuisGuiciuGs. (Puifeu{i J£j Jfi ^fi^ W [t t -V ^" Ui ^ nLl ^, inm^puij-- 
uni.J fLunf.fi Jfutnu^ni_u^ </puf'* 

IFbqp l|UiujnL.b||iu. RnLpfLp tniu^ £pni_J p-n.£nLiJ iLUnn] feu ifin- 
p/tu fiu^ ubrLiulpuU fuufLuiJp % fxn^ l^uip-ft iJ^£« 

irbrjm_|i fuuijpui&Ji (/pmi Jtu&nr.u feu tf»un»-il y np ^ujLUiUuiit 

ITljGuisiuif. IPfi Ptj/i ff-iu^ f^in^inginfc fcfcm.Jp /jfepui/jp/i J£g 
£uiun_ufejnfj nLinni_J feu bpbj> zuipuifd- ^lupntMinlji 

IPnpifnr — (TCCOTKa). Own.p £pnu[ [nfjuigunf_J feu» 

ITrubiElLU* IWn nOuJUin/m. ^luJtup ntnufepp inui^ £m_pu fell fiunLJ, 
np ^ppfnu^iut 

^fepJui^ t/?uj/^ y J^i uijfuunti utiffLU JnLp feu n.unL.J L l^JTiuuiaptu^ 
^puipfepp Jt2(? ^ D r nLl ^* puip^pujouj^ ■ ^ n [ n p2b"bpp ^pinufeauni-J feu ^i- 

LUIUtLpbl 

UuiiLnLa feu nL,uifeaunL.Js 

(tuiG bimbp pni.cffe^m. ^uiJuip uuj^u f^frif} 2.uju Juiqu feu iLuni.fl- 
«/^p^/» fjfepui^t ujujuj bfe^uj^ [ n £pu i 11 - 1 ?" 1 / btftni-d bu Ll 2.np^i i/fepujf ^uj- 
^fe/ntj 4|uni.tl il^p^tfut 3uj1£uj{u £nmjuni.J felit 

Sijuiifiujr IjGnj ljuipG uiLbjmgGbjnL ^uiJuip IjUipiSprnfum^ui Ini-tjl* 
uAiifc btfinLi) bh Ll Onupp [uJujtjunL.J IjUn^pt Digitized by Google 92 &&wiwnwM*i^ #£&£ ^luiifiifp fri/rYiLtf y\i h. Jnt-pp fuduitjbnuS ifrrwuifopp: 

8rsh suirtuft. Suijiiugpiu^ uin frii ^uiupi.J ntn'bbpfiu L. ^ujijuj^uu/S 

<&iKibini. lifcif. (fcp-nt. rj_pnt_uib uiuii/<$ fc. fi/Wnp frii nLinni_Jt 

4>riruiguii., *{*{&[& wiu^iutjfU hi.it b*b L J/i ^/i^ upfbiffrq iif&fiL.t? J^Jp 
hl. £uJm.Js 

^Inninn <^ui^rfi_J> fro — Juitfuuicf fru uilrni.Jt 

ll/n/i pt . . !l V'pfr^P pnt/prn_J fru Ll ufuip^i tf(;£ tu&/j& nlfni-J 
tfcnpplii 

hpUiudnuntl fr, [»}«-*-^ uiuriL.iJjfint.fiiO pniunij P"t/j kit upuinptuuiiTnLtJ 
11. £uJiua.uni_J 

Omn. £ru_p frli iu&ni_J ilf^fs/ifii 

*f?Ul£Uli. \*uj£u Jiutffrpp u/bii|fifjj* fru. ij(l <£/>i-p'p ^iupi_J frli, ^tu- 
£fii_J ^iniiiL^i Ipnnpji <//""£, <J/» *£/»£ (2 Jufuiuj) uriL^jJtuu^i (CVJI6M&) 
i^n^ijitjufrjnij iu&fif_J i^kptnb li_ i/iuj^ inning IfiuupiLi] t^ifuji^i bpiffit. opjio. 
jfruinj uiju friif£ufii.ii i{fjpa1ini_J fru, u_ iinp iLttLpU blpii\$ Jujnfrpp Jmin- 
ljfrpni| J£fj Jijff ^ui^ni_J ^uilini-J frii, jfrfimj ^f 1 ^/ 1 ^ ^" 1 A^ 1 k PH u i tum ' 
juuuinnuuv friu£uni.u Jo.ni_J frpijni. opp£ bab^U nncpu frfruf& iWnfcpn 
upiipif.fl, hppnprj. uilifUiJ uni^jiif£u£ friufum. <Jfjni_i) Ii_ frpp if/pi/innm) frii 
. nn uj JpnifJ f|£nt.{up ipufj/if-f} li_ fu^iui Jtufjfrpfi J oui&iji.fn_J /j t u/juni_ij frli 
ffiupiurf. /u-'J" 1 / /juj J <£ni_£ t^knbtiLtjnd opp Jfi iuufLiuJ frpfr^ op ^tupniJiuih 

£fIL.Ui If Ui£ l 

*Pp|»g UirJlL.G qui|}iu. (tfupjujiji uiuUp\itf ^gbpntd th L ^uiqUiUi\t 
£,bui (uujnAifrjniJ ^uj^rrflJ 4>/»P"P» 

^P"t ijiing >gP'fcg t *^p/ , «-ii O-UJ^u, ^uiutii fHb[nil tpuu{rtiji fri 
.Juifu &/>&£* /»"^[ frps C"?uii7ujp/|. % luilnpift phi 
Digitized by Google <MVUHlih «MlMSfl» 93 INUt OGtOMni bl» irtfrfeUS. %ui < biiulili fuiLinra./i d-nqm[nLpi£U £** ^utnutnnn! (* tfui^iii- 
tfiuifp^iii* 1#pm liuipbJ9j>ntl fc-j Ju$pqnu opC^usup inii^fiuiiiii^tfiiiii- 
nLiub t He. n£ 1//1 puii ^/i l[uipn§f ifcmfrnfub^ uifii: Iftii^iiLiiiii 
^p^inuiljp «//»2 in < ( ^"P^P <hui*b % g[t t U (bpbl^jbmh\ « ^u# lih juoufc'b » 
((/t" ibz^Pt** 1 )' « u ppp [ufi%y> (utiLUiLotn) 2pOm.J 4* Jutpif.liuB%g 
J^O d_ 111.1/ 'opC^uMup C^muuib ifofrj ibn.fi if^fm^n^ jutftn§.J t" 
iipcijif He 1fiu ui < b2 nL 2 u1 ^bnJhnnS £ : 

()pp uliuLnuJ t" Cf nr lknupf>pf Jiu^p n.pLputghb^nL ' C^wJuin 
H^bpahaLii b% JbnJbanft a [flip uiiuljftg ptiip^p, . puij 4V iu*LnLj 
Aipuinm-CjUi ii \ibpp t 

\pbn-tub pnufifo JfAi^nhn. ui < ubgp < bbpp £tuy ii# ijfhni.j (l 
-nnfjDLtli un.b[fc ttpuinui II iufowusppbpSibpp i^rOTnLif fct Jbn.bijAiy 

£1113%) wpnpmJ L. ipuilim.J f C,giiLimnui[ni£ f up lim usffii mp^/*J 
^uiuiniub £ ^7^[ ^- J[iu*j*ii C^nnnil ([uipiiff £- fain 111% ui [i {{frifinj 
^uj^/^ilitiiffml liiuuMjiLiS b\i liqiuljpy ibnAtbpp [uuifniJ ilpbgfr'Uf 
nuihbpp IpjiuptLJ JpJbui'bg C,bw puii/pujff/i f7"fymf , tfiiuf<husf&-nLJ 
Jfc liuipiMjbuijt Jfc-0 [l ifbnuj'u i/^r ^uij aUnt-iIt 

*$bi. fi mn l CfpuiLppnuJ b% j>uiC J iu%unfi < b r nn aiupiif opQbnLj 
t, Vh^bgbuitjiii innutn%b[nL Ofii_pp y iffu\if<tuipni-J pninpft 4 ^ L. fVnLif* 
t*ul(iJjV fc/^"t" Vb$hgbui[p l\p*U £" % C,iupb.uj < h \{iuif uMn^gtuin /{iii- 
iiuij^i ^rif^ fc^"t ifiiju#i/inpi£* (ftiii/m^n^p /It. /juii/ 1//1 w^ taqguwi 
'Jutpff lfati [ liu3g t ub[iHl utiu'li liwtS pwfjji 1//1 tluwp lnuafbpin%bpm^ 
innutg'bnLJ b*b Jbn.b[li%x < ||iii^i i[bpg%nLJ b% %put l/p&|>/?1/ ijii* 
pnLUib C^uigpf }ppu l{unnp miiivLi/ (c ifHa/^n nunb^nt. ^hpiubg^ n- 
pn%^ gm%l{ut ( bmLJ fail upumwrftbtt. [fob^ 1l Vb^bgbunftg ^tafub^ 
limit Qiwiii e U < U£bgkmf[i < i> upun.libg%nLJ b% Jp t(u*J bp^m. irnufu* 
mutlilt i/ptujt bpbup n.iupl%nLJ n-kujfc mpi-lr^y mn%bpp Join i//t 
i/irnr iftnpm.J f np fm-pii Mijbfnlrf fihunftiiLfti uiapu mfuf} b. nm- 
*hbppi tfota Jji J pi iltunLuA Jnd l{wJ tiprntj. ifimLif t ibn&bpfcfo 
*]mm> ( ju«^ liili^^uijpiu^ iRtpug'hm.'f b% %%fbgbuiipV 2^f ilu L ni l i 21 

Digitized by Google 94 o&wmiiiP'Ma ^nr[1 i/m^iui p^/v* 
Qiuiuiuiifiniiilff ^aiijfjp P^/ 1 * 
^iai^ -&tu < UutUfUjpC,q. puipjt pbf}* 
Wqofd-jzq. uiiu'bq. (/puij pfy*» 
IPlmfgiu&lffrpp pmp/i phb'hy 
Qiiil t[ pwpfc Jbn-b[ pty»«» 
2 l/f IILUI^fUlif j>fr* 

0/^t opCfinuub 2,PtS UH-bi$uhnLJl £t upu^m. if A1i r up i//itir 
opp 4 b%£bghui[li 2 n l^PE £ WLUI ^ llll £ l,l -5 jfeinnj mji|. £pni£ uppb% fc* 
pb*Ug ibn-gbppt 

fauiqJui'u opp, fcpp upumwp unfit ul±ULnLi! t"t Vhfbgbu*ife 
Join puipbliiuJ\ibpp ^uiLm^LfiLif fc^i < u%}bgbuiih mttL%n L. uqjit- 
iraplifrp^i ^fcu? tLhiiLii blibnbg[u 

Q)fiiintupui^/i Jfc^ngfo, bpp nqfnfu b% mw^fttif % € u}bgbw— 
it*** L a V u 9^ tai L^ L' u k bp-k ^"* mqtuJwpq fc- % Vpm uputnuj^p ^tv- 
piwj fy/^C Jomb%nLJ (* < b%£bgbui[[i € U L. u#0 Ibn-gp %pu§ fl^'/r 
mO fc. Jiu/u ^niji/p ffibj^nil uwntJ. 

l^uuwuub nqapJft nb. 

^/iWj/i ^^/iff pmp/i pj/i« 

tpwpjj. jiuiquib p^/i. 

^flff Jiuquuir p{/i. 

Qiuiuiiiiiiifiailif}. ^mijjp p//i* 

Qi^ai lifijif '//i^p ifinuiifiu^fii/ % giuC J iu c biu$g Jft ^/ifffip^ t- 
i^mp2iiiJuil[p t i^UhlJ t € ^2t t ' w P^'Bll Vb$bgbuiifc pfrpli[>lf Y /?o/£ f/u#p~ 
2*uJtullp Wui i/fcpuij (l utwut //mpfii.J i^iuifimif o/i ^p&J>/' b. m/vf* 
Juiuuli/ p-nmuh puignLwbgpt 

Qfyi^fipiupuip ifinDptuC 9 uiuuMii%bpji% L. uin t guim < ubpf} < b JfcL'iiafir 
opp p-iuqnLd b%) [tali £im[iuiC f uw i ubpfc% L. C t iupnLuun < ubpfi^i upu- 
C^nLif fcli J£ op iniubp /fuiif blibqbgni~d L. i^mifimpuia. tliuuwtgw- 
%binLg fbtnn j putnnuSt 

Qjui^(-ti 2 nLm Putgfuni. i^iuin^fun-fii^ ufiuiniii^fin/ b% 'jtuf- 
Jlbp f bpp nL2UiiLUuib bniu&ubp'b t"( jjhutipLnLJ b*u b. ^1111/ p-u§n~ 
JuAt bfcup liuiimupb^fiu M2£b £ lll {/ ,l, * Cj^t 11 * ^frinwjtiiiM.if 
\\jupp-fi ppnLin&ujifp blibqbgnLii 1 bpp l[iu t bw^ i^&pmli tputp-w- Digitized by Google <Mft3Wib <MUiURi 95 p-nLiub [w[[iu kfo* aL 2St 4" ^k^h "- IP^^tS ft mn ! ^t^"t mui ~ 

*V fc//fcf» frpp upminiuUgbj fclit 

% < U$bgbwifo blftqbtjfi tmuhbjtiLq ftmn^ mqqiul[iu < b b. biu— 
1io^7" fytuiiiuj o KLiuihu fcii unuMLnnfi uinLbn U. m%bgfobpji C^hw 
p-tunJu/h CfiuJiup ufUMWftiuuunnLp m lfLb%bn inbubnLifi \fji ba l±uii5 
i//i n^fuwp fcii Jiipfd-ni-J k. qpiuhfcq iqiuuipiuumnLJ 2tt iU ^ UM Z t 
l[npl^nm k. /utii^m,: Ivo/f fr^t iuuiii t % ("f/ 1 ^^2 "- ^kP ai l 2/ l i ul *)* 

C/f bpbl(njfo foPpfcg ' b% mui^u .jpui^uiiiiti j{iii , %piu in[i~ 
piugnLbbpfo U. if/i^uiii^i Joinfiti usqq iul\uiVhbpfi% f^bPpfcgfcg ft" 
tnnj DUi^iu^i m j^i1/ i"/ 111 JnJ b*b inui^fiu, np q-fa^PP umnJnu uiufif 
fiuli uJfi.tijf.otfi/iiiiii t//i ^^ ui[ftLp f bpl(nL JnJ L. t//i 2/*2 tt^l* 
/ill miuhnLii %pui uwLbn* ii2/uuifi^j> qnpbbinL L. utuimwpuiq. Jw- 
uinLgufbhinL C^usJutpt 

<f)tutfifiiii t £uj&- Jbn-bjp ipuiffrwpnLJ bu ifyi //uiujfcf t/i/? J^O //_ 
ij.ii/in/ ijuic//i t/t^t /»«^ 2 n pbp C,uiqgnuib[i C,iuJujp qtuqwq frir 
2fc < hb[ uiui[ftu k. bp£ bpfcwuwiupq. t* liwpJfip IjiuJ bfipuj'ubqnfby 
/)«/[ fc/^t" -U[UirL.utL % ub-j l^fiitMnjifi l^uit/ l\ut%ui£ afii^i^i t[mnp otu- 
2»Ltf t^finuiiit 

$tuif t/£o pujqJu/h ljuipqp l\UMmiupbjnLg ftuini bpa iiuifffi 
/( me/ ij.mif.iuqp t^fj {iiiiifiLt/ fcii, i/jitu uibqn J>wp b% qhntJ^ ,001- 
nuigni.d iifu/t. quipfc 2" i 'Z mui lfc u i n p u {k UI ll 1 Vh^bqbiuih Uifujuiui- 
l[p tu^q. uiiuU ttl;} C^tuumtumnLb tfiifiij: % < LQbtjhuJip wqutJujpq L. 
l[fo intqiupliuJLnpnri < bhpni[ 2p9 UiU l UjmnLLU b tnti/fTLfiLtf fc- blftqbg[i. 
ui^u dfcfnqfo guiC^iuhu/h fffjnt^uiijfU-t/ (- jfcii? iitujfcjnLg, «fif?ni(ij 
it ^ #l, /^ , ll, ^ l / f 5 ^Z 1 ntpfifo i;[ £i//m_ii/f » i 

IftWij/iii jnqwtfhbjnLg ftuinj %puj ui/jtui/Oiifcfj/i /c op-ui- 
bwl{bpfc J^O u. wigbpfi i/puij q^nLiS b% puiJpuilini[ ifctuffrui- 
p-tub junLblif [tuli pbpiubfSh 1//1 %2l} ilu P^f i/t^iujii i/ui^tut/tu^/i^ 
up ^ui^uiiiuiii t limpntJj L. puitfpuil[i Ijoii/tiii/j t^ttiujnLtf iii ujuj- 
uiu/Ugfc limnpfig Jfc 1 g/'P^"i/ *J Zi- t//i pZ?l m ty **) t Xipbfuw'hb- 
ji/i £bn.£p uim^u iii J^i J^i tfni t f^/S 1im^i 'hpiuUgfitj J fop 

*) **) S^« ft^-fciiMi /l I^P 1 ^ q-lfurtLiSt Digitized by Google 9a tRwrn^wv i^ui/LfiLi/ ti| ftum l lijiiu/i iipu#1#^ig Jum.uL J , b. &bn.j>ni[ ^ui1|/f9~ 
V*u/ u#n-uiO/i1ip, im^ui '/p/f/i^ i/uiH-fiLif tufLiu^i i £ f t C^iuX^ij^ 
*hnn! bpljpnpn.n y lb inn £ %np[ig i[um.nLj f bpl^nuup JjtJ.bw'bg i/c- 
uibgbnuJ b. J/iujif/i1tf ^tu1i^gli#iLi/: 

flju pn^np% ufubtntg ftum^ uiu[imiiil{ Jfjuiljiuinil upuuiiuhnLiS 
b% b. %n£u tiuinpni[ Jji aouifi /c J/i «*-«{*♦«£ //uiujnLt/: (Jlii Ifwyip 
iu%g b\t /[iiig^iriLi/ Hi tup mSingm^y ^pbnfi *l nm i fr lu ±k lua l nLt f b. &u*j- 
I'bpn UiJnuig'UnL.J aownnJi 

**Iiuww%d[i[j iUL,b[uiguMb fyiiiijpn ((luiunLJ b% ubw*bn, wub- 
l ni l* ^W^mnLtub nqnpjfi oby gnu J'Uwghtufi ui>\ fouiniStuh bpl{- 
pnpti opp %npftg {bin b% tulffiLifj am p lb m i «l}oi/?m.iu& nnnpJfc 
pb)) uiubimf L. gnpb uibnuJ /»^/» t/ l[tiii/fc1i|4iiit 

4>non £ii£ CjUipnLutn%bpp 2 n pbp b\t C 9 iugg%nLJ Jbn.b^fi'Uj 
puj^g uMpt ii^ufonLJ t{ ufmifi cufyg/i liuinpfig uu^uiatl^bn^ &Sf 
l[iupnLiS L. C^uign'hnLiSx H^ujp2UiJujlfp uputmvuDfc limn p jig t (/»- 
Iuili/* i^bpuiii JnJ numb. DiuC 9 ui%iu% %puj i/£o U1 ^ r ll l 3 fuw^uilU. 
/finpriLt/ £r (l Qfiif i/'t/j /ii1i///i lpnnp%bp //ujgW^J: 

(}fip uputmupuiELh ujLUjpuiLnLj t* (l. ul^uLnLiS fd'uinJufb l{wp-> 
tf.pt puipbliutJ //mliuij^ 2p9 UM upuinnLJ b% < it € Ufbgbuj^ < b L. [tu{nil 
nnpbp uiuhlJ: JJjii gfiLnbpnLj Llu (jiiiIi i^tu^uAift jiu^uili ((iiiijujM> t 
npnbo 'buwbiml Vu$bgbuti[t u%uipft Join* nnpbp b% bpa.nL J L- 
^ujgutg'bnLtJ pnfnpfi%i \\C,ui Jfc j>iu < hfc Wm^ii/ip ui^n nnjpbp[ig* 

IP ui j r p n r|p n l if fe n r ij. n l fi. 1>uifiijuuili^i ^uinhl^ y n Plfc £ liJ ^ i 9 ^ k°fipf} fibiLufi j>b puibug 
tunpumiubji buifj/ify, n{ii|.{i Oujii. inbuuwpuL.. 

QinuiJuiipp £uii.uj^ip, nprj.fi £""*, bJ utuwnji tylpu& npf/ 1 Jmllit 

bii fumJh^filf Jnt.^i^/»^, T^ ^itf^i. bt^ ^uinj[tlfp A^npui^ npsLJi £umuj 

iV^k^i bin fid w^bpp funup^. ^b bJ finf 1 ' 1 * l(p&gpu& n Plfr £**A» 

uibubuiiuiL* bJ p-unpu dm am npnh Sum* 
bJ IfnAjbpp ^pu/Lm^ tgfr U|ui^1j£uil^ 

U f l| b u n l r p nqpniifk fi iu r u Ji U. 

11^ ^iJ [tuUljtll (//»^p) ^Ulfiuiin BL*j ^|J iniJllil}llJ|lf|. ^tUflUfffl. 

G"^ /iJ ffhrLifbuiu (n.bn) C,uipuUp y Ijii Iphpu Juiinuiiji np jijfy fetij pfe- 

Digitized by VjOOQlC want* vcvm 97 bu* wntJbp Ijpn.-u'pn. £{i£p^uj)j£r£. H&nL£ ^ftL^b ipb[. 

QpopngtL dbp bu Ipbi % f+Uiugbi fd-npnup t^usiub^ 

fbfufiu &£& tnnL.b^ ^ftl ty^ n PU "it'-fib 

SniAip uiupj±b[ bu y bit n_iun.ki ^wgn jd-^Tubii 

?uipup n q p n l if fe uljburnjp. 

M 'Uufbji, Su/bp Jfrfep j> filling 

M uiinbp uuipij.£riiipT(u£iij^i#iiifiuli) ll^p ^{iliiuj, ipiifji ^{ilitiij. 

'biubfi. ttupuibn ^liuiJ, 

bJ uiiuf/p u^puufi (piuliiiji^i)iliiuli^i. Ijliurkn /jn tfijwJ. 

bJ mtu^uifi dbi^uip (^uib/jnij) 'biu'bfi. 'hni.n.p pmij ^£ tfuiiij, 

hJ f|.n.iijfi nnuftm.p (^"^"{t^) uuiti^i, Snt_fjn wuuii^p /jJlituj. 

M#<J p-nr^b^ bu fd-nn.u bu ^p^ini_Jt {uii_fcp[i dnfufipp Ijp ^u/hihb u y 

b« fc^fc/ frJ ,pn tfcb£j>p pn.\ib^ i^bbpp u^nL.jbpp (fuiUnpfi 
IjLcini-J tu tgfiL. utnuiu pb& bp lUiu^ji anLua) ^n tnuilikut 

l^ui^uiif liiDhu/hq nqpbpni[ £puif.fnl[tffifiuijtu{m{* j>utC y uj < uujjfi < u 
^L n 1pbp % DrW*u& b% wub[ wujifiu L. I bum i P n l n P jntjjuipJjfiiiLfj- 
pnrfiibpp CfUitSpnLpnLJ VhSbybtuib fy/'&^p/'J h- 'hpui (//>*" J qpnuub 
ujuhu^fi i/(-0 q.puiJ Aa.nL J y npn Ll ujuif/i/fiii'LnLt/ £- 4 P"-*^ UJ ^ llll //'^ f 
^ipp ilujplujuipnLp-fiLh auj*u& wubinLui 

b i^rpOfij fiL(ffii/ C t ba.ujg*ubmil 1[uj < uuj < u[j y iiiiQ&ijtrffif/iif i^frpy- 
iinLi/ fc1# fc. ^nnu ^"Q/ 1 ibnSubpft'u piLutub l{iniS nmbp[i < h ij.puib 
uiuAmlJ it "if 1 a.bpbnJuAiwuinLUx 

1]ui1iiuj^ blibn^bgnL q.n.uj'up ^tsti. ^L 1^9 lt^L nL 9 i^" 111 / 
i[bpujnuitLunLj b% lf1#$fcfjfcfiif{f wnLun f ncn if/ij*/^ t( ["'J ^" [/'" 
\inf.i/» ujiuuj mtujaLnLtS L. uuiiuunul uinujJujpn. inLnujpliujLnpnq- 
< hbp^ < bx 

Uptulf^ rj-uiqutn^p i[bpgpujb q.'bnLJ b% ft"//* n.hpbnJiuuuj- 
uinL € U f fytii £iu < uuitnujpC t lt < U i/uijp iffifiLif, k w ["t k tuulw P nLU< '» ^ UJ ^ f ^ 
uiuni.J, fuuj^ujifpn^p ia.m.J $ uiuftu lipli[i*u i[hpg%nu] L. uiuj^hlJ 
i^Uhli! a.bpbf^i!u/h\i mO IpnnJpx Wyirnhn Jji'u^bn. t gujC 9 ui%m < U 
ujqoJB'^'ubp t i[iiipifnLi/ t bpl^nu Juiprt C^tubnLiS b% Vh^bghunjAi 
l[iupujbin\j Jfcftitj L. pnMib[m[ i/jiui nuAibppg m. mful'ij) fifbtj'unLj Digitized by Google 98 CLR^CLS^nW^bh^ b% qbpbqJiubfi tf£-£ t /"J*p/u^«*i(ni^ itj.nL J i/(9pt (Jjii i//?Oriij/fi# 
#VL / r / , 2 bpljm. C^nqfi pnJbnLJ til qbpbqJui%ft ^P^l i^Ptytinj/i fc- 
pfeujptujnt tptu^uiiiuiif i/oui uiaaiul[tu%li pn.[i i/£-0 on^nuJ £" ^Z 1 
•l^i ^ n 7 ^ ^fy. muj [t u i*i* 9 tg tin 1^1 (//""{• «//»-« jnt-riuip^iiiLii- 
pnniitpii ^ t^bmb.m.J til iipuiii L. Jfc i//? pntn. C,nn iub-bmi[ ui- 
win!. « QuififiL uiS" nqnptSfi f>by>t {j,upu ^("/p inuif/iu til t^tpiiiii t 
If. ify? p-nL.jp. &lLuitj*unLil 'i (friiir/i/wii //u/pan i/tpOu/giitjnLj jtirtrij 
vnL.nwpliuitMpnn%bpp «Jfcn_o til inuiifcu iiifOtgtuiWf i/oui/i/{ iubi- 
%uii.npnLfd'fit.Vbb pfrU L. uiiiuli/. « U*iin$'iiiii£ij iffufcffrujpni.buy>. it- 
<nn i ^p Uil -/ l p l,l -t/fii/ t p n l n PP Q*bnt-J til iiifOtotui^/i wnLbp f ntp iba.- 
ofrrifT iM.niifni.if t_ ^wgt} b% iifiirniLi/t fcpp nLUinL.J utpb*hnn! 
Irii. P n i n PP l\U3 < biL < bnL.J tii (anqnpJiup ujup)} fudb^nL. %iufu ,giu- 
^ifiiiuiii t_ miufii JjiLu%bpp iuL.wani.p-biuh l\iupqni[ uin.iinc.if b% 
|?ptiio Jtn_p Jp i}wrLwb JnJ, L. «\\uwnLUilr nrjnpif/i [i%£ upu- 
4nuipujtLm.J [p2 nL ^l w)> uinb[ml J ft piu&iul{ a-/iii/r fudnudx \$ndp 
L. pui<fui//p uAta'hnL.J t" ibn.^ig Abrupt \}ppbd% £*£• Ju/uutuis%rL 
bpp Vh$bijbiupn l^ftii 4 bqiu&t ifnif/j i/in/utuptii jublnp tii um.- 
iini.if lbtL.obp pt f\nnpjusp^iuiip g?£puia.nf^ tii juJncJ f nnufiu qft 

^raa^llf £flLUU!Lflf!ff l£ » t 

dqitpJiup-UMultg jbmn^ ouiC^iuhiuh C^nqbCjinhq^um t; ffuiinni- 
{inc.if t_ wuiiu ^nLmupl{utLnpnn%b pp inurii rfn.mii uia.iifOp (faiii- 
qbuMbr Jtupqncg J ft if/i piW uj/j qfc%\} piin.oi.iit/ni/ U piupbJuMJu- 
wnLffrfct-Vbbp wiit^ni/ [uJnuf tii L. opi-nLift 

§qiuJiupn c llui € Utiliij jtinnj ([uiifui^ii tii iiuiniiLif ^lujfcpL, n— 
fifiii^ i. iwjii ^bpiif [minn! tii nqnpdaip-iuupi 

puiiiaiiio t t//#^uj^j/i uijf qfcLqbpnLJi iifijif, puiqJu/h opp f 
qbpbqJiu'h[i i/(iuij kp^k. ^ i[u>njnL J \ nptufcuqfi « i#i/£&gtai^i ^n- 
^if uj^ii ui2^iuips nLl ^ '// ia, W l "ft /" L P 2 nL P9P L"l u ,,| / ,nL / , » , 

(d^illljl/lllif jlliOfipiJ opp Uff flilZ/Iuil t. pUipbl[UjJ 1(113% w^ qw- 

|/iif til iii/Otjfcui^/i ifini.ii* iipuiiiry/ig J/i ^uiii/iup «o^ pupntntun.)) til 
pbpnuSy np piuri^ ui if ni. J t i/fr 2^2 °1 nL 9* ^t 2/*2 i tl' < ^ nL 9* ^" i ~ 
^#n_/ij t ifi(iuL[itj II. uij{in fyuuibqlig uqwLnp aii/fcg^ii/fcp/i ^fcin ijp— 
"iinLi/ til n.bpbnJiu'biuwnLbf nLp qui([w til if int. mqwJuiptL pin- 
j#ti£iiii/iftpp % pbpbpnil fcpb'bn t,bw ofj/i: IpuiLftpLnuJ t k gtuC t w ( Uiu < U f Digitized by Google WbSlUih tOMUb f 99 <*p l[uiutwpnLJ tr «jfcgu1fii#^ni|/i» liuMpq.pt llmifuij^ 2C9 UJU i wm b- 
^ai[ nbpbajuiup l***[[iu bu ii. puipip luijhni[ nqpbp umudlJx (}fe- 
<tf»f)j )fii#^i inquiJuMpq.^ (l umimmum ^uiiffii£ t |> nqnpJwffruw b% fcidnn!, 
%wfuu»utt?u Jfcjtfct onft pgbbinil q.bpbqSuiufi f /{ icli / "- i\bpui- 
*iuiOL%nLJ mnLby m.p U. C,iug b% ni_u?f?t_i/t 

Ul/^ on 2 UM P nL< * tut k Vbfbgbuiifi uiuiu i/£© hhlo. fcli ujwC,ni.J. 
4(ut%U3jg q.inLfftbbpp }h% {fiLiiAfii_u% tnqunluipq.\il{ ^fcfi uuMtfepLniJ . 
i[tup }bu miffiLi/t iivfuutptuli ^fc1i i/miinLi/s Q{U /il^- op/imij p1#- 
\j3-iugj*m.J qfobp'hbpp li^^bgbwip mnuigpuib inbnntJ £puio. fcli 
j^mrLnci/: $ntuJiupn[ili jiw&ujfu ilUhlJ b% bl[bqbg[ij m.p duuC,uj~ 
^iiiiif uiupfcbjz £* l[iuuiiupnLJ Vb^bgbwiJ^ C,uiJwp. bppbJu t"# .puj- 
L r u*hinjfc < h iniic.ii fc^i C,jiiuLfi[im.J uiJpjtbop l^ujuitunbini. L. C^jtLpui- 
.nftpnLJ fell iipuiii p1//^p/jf>n«/t 

(Ptu^HLiiiij boffr'ubpnpq opp pinpbl\inj Itiuuui^ frpb'hq Cybui 
^bpy'tibmil Jp Jfc liuinp uutwnh x qiu^u b% Vh^bgbmyh tnn Lb p y 
^ui^Uf nqfWLJy [bumf Om.p q^bnLiS muMowg%ni.J L. [nnuMrfhnLil 
uquMLnp < bbpfe < h uiLiuanLJd-buM% liuipqmj 1 Jfufrfd-wpb^nil 'bpui'bg «/^t 
im^ tfolifu^' upupbb'uui^ infua t# dbiLbhiiuliiuh b%oy>i ({gutiij mm 
Jgl[nn ^uiifffi^o £nc.u#lf m. i/ iii Jftuij% fcpbug arni.^iimpp t npni^b- 
*nL. iLpiuho 4"f iffiLa. iqiuCybmij* Jftu^L. mm <huiJiuuuil{ fntp £bu 
<whb^ q[fu < bbp[i < bt §quiiJuipqfili Llu ^nnu'hnu! bu fcpb'iig q[{u < ubpp y 
npfcg fbuwi ^wIi^uli/ fci uiiii^rp^fiii He. uutifipb^ uiutijiu JnpnLg- 
?bbpni \\uivu C^uig bu iiluwlJ L. gpLULJ fcpb%g uibbppt 

^buib-hui^ opp utn.uMLoinbui'u pwpbliiuJ liwuuijj* /i_ i/iijuj- 
Juipqfcli (jpj^ili quiijiu fait uqwuiniup L. ui^uufbn[ig oui^iuliffi^ 
i^fctfi tLbnLil nJjpbnJui'huJUinLb, lunfiuy nqpbp wmilJ, l±wumjpnLiI 
*bt>l<hH;lig l[uipfp» £l uififiii i[bpii3qwn. < hnni y C,wg nminn! L. 
gpLnt-Jt QfijnLCjbuiL. unuiLnp'bbpp u^uraLif i*b /ipfc^ij a.nphbpjfb 
■nfUuiif if^if^nfan. Jfi'h^b. in in. opp ^rpp ua.uji.np fjjWnp& fall J%nLiSt 

*$iun-UiunLU t g[i < U Jfi n^fump b'u Jnpjd-nLJf um.uiL.ow 2 U3m 
•i[uin [uui2" l -y ZtV* 3 ^ k ui P~^ iaj ^ ui 2 htfmi.Ji puiplntJ ifcbpfi i/pwj 
ix. inuiifiiLi/ q.bpbaJiuhuiinnLhx \^^umbq f airp&^i/uiif^i i/puij uifciLng 
<b\i ln.ni. J U. ^utg f aJifyi, o*//»t U£iii1li/ip f q.uijd-ui^ Jbnpy ^tumnii^ 
II. wy% 2 UJ P nLl ^ t %u*[fcu b\i MuupbliuiJ ^iiiliUj^D a_ innui if uipii^^ Digitized by Google loo mwMmw^ifc-b lAi±mf;u L. k giuC t ui < Uw%t l|uiirtifj^ £ngmi! b% qbpbqdui%fi 2 aL P9C t 
[ui[[w II puiplp <Juijim/ nqphp uiunL J. % gu$C t w%tu% ^ufimupiN-iT 
t guin-iuu^lig liuipqp. jbmn^ uq.uiLnp < ubpfig J[t%p qb^b k wbnuT 
qhpbqdu/ufi l /{ ?lli j ^ ^^f" 1 ^ *ty punhuili inm^u 1iiif£tf uinuj— 
Juipqliui%g L. j&innj l±tuUu*hqy npn% t g bpl\iup puMpbduifummLp-fiifu^ 
1/&p whhpni^ JuJolJ b% L. qhpbqJw%jt i/nui f qpnuub nunbihqk'ii— 
^PtS ^b 4rbi nimnLiSx |}t^ui 'uutnni.J bit qbpbqdiuufi Ipnqotfu d. 
ftu^fiif/, nLUib[ni[ tn%jig pbpuib nnjnbfiq^ttbp pt §qiuJiupqliUM < U- 
gfcg ft inn i ifri^fif-t/ A1i liuAiui^jgi \* i/AnOnj ti^fr d*Uusg*pq t iibfipr 
{frnqbb^nil qbpbqJiubft l /( H1J J k uMLbfuitjiubr fuJfi^^bpp uMbb[m[ 
qbpbwiiuiifi i l[! u 'l % i tf s F ui 1 mn -* tnL " ^ l 2^ fL P ^aij t^tuifi bqiuhiu- 
. 4j^1i ^b^ti. nt -mb[bql;% L. qb^b *****-***& ^ni-J ti qbpbqjiuhp- 
opC^hb^ inui^iM L. uiupu ilhptuqiunJhnni uml.% Huifni-Jt 

\ 3 < b£bijbiui[i imupb[tjfi 1 h ^anp^iuffipnpfi £,uig)) b*U ww^u L. upu- 
utiupuiq JwuwLijUi'iim.Jx 

fyfuuiLnp Jbn.bpntj'hbpli'u opC^ubf^ b*U intuit! Vh^bgbw^bbp^Ux 

HjLiuq {\ippmp- opp qb L lb P n L n P m ^pb9 tquiunLUij l\bptu- 
lfp%bp h*U pbpnuJ bl[bqbg[i L. ti^uuiLnLp (fuiJuffiingni.^T'^i.li/ijf jfr— 
i/ii?j bpl±wp uifin-nij'ubp utpn.nLit bljbqbijnL t/£r£t "*/f pbpwb l{b~ 
puilip%b pp qujpunwnL.J L. uitqui pn/np uiquiJuipqfili %uumlJ II. 
ului/ilJ Ail tuhfuui^p uijq pbpiub^bpp, n pbS jbmn^ pwL l iuhui c l* 
C t nqbC 1 u3 < Uq[iuui t l\uiiniupm.if CfUiJuifb Vh^bgb^ng C^wJwpt 

^farkqifuiGuiSIIlG* — *|»£ijjiii^tii1# qbpbqJui < iiuun%bpp um[npui- 
auip qinhLnLii b*u qftLqjt^U Join, &iuhuiutUMpLfhbpfi ^2 U7 /*^ ,t n P u {k u 
qfc u/bgttLquipi lulmqlibpp nqnpJftu wuAi ViiSbgbuifiibptfiii U«i/n- 
puiamp JfcL'bni'b qbpquiuunuu ui%qui tilth pp JftJbu/bg Join fc1# 
fd-uinLnLifi . X\tu < bnUtULnpnLP'liLUf bwruntq^bp pninpnilft% ^tubx 
\\npuim < bbp[i qbpbqJuM < U i ubpft i||)ujj t/iulin puipbp ill quipunLUib 
t hint J l[wJ C,nqwlinpn 2b <bU3 ^* t u k ^i^pnLvinbbp\Aip miutqw'hw^ 
owpbp IqnLUibx ]jpw%£ p < bqC t iu < hpwiqfcu Jfnulimnipy bpl[uip+ 
0010.111% l{h Lb [1 L. liuid op opntjtuiL. ouipbp b%) fyfobpnil hqptu~ 
thuilpnLwb L. J^mbqp immquAiiuqpml buib^nLuibx 

^LqbpnLiI 10 — 25 pnLpifi uipd-btjnq mimqw < hiu i giupbp ju/iir 
iw&uilu ill tuuimuiC^ntJi Digitized by Google <MTb»Ut|b tDM}!* 101 4U.MJ.S* |Pa.iiiL t ^uiiftuiu L. <J)tifiifi7 t fi%^uil;u II JfiDuAift f,L / , / , 2 i Dn -~~ 
1ifrp t np ui^dJ piuLUi//iii^i nLfumuiuibnfAibp nLufifu fiphin ifbpui^ 
Lfbp-iubnuuLp hiuh d~uiJtu*biuti uiinjuifii-fc^iu fci bnb^x }}pui%n i/ui- 
if/iif 111*11 2 nL ? in UH-uAinni.ftfii.Vbbn bnbi b*u f uuil(uifii fi%i ^ui^n- 
nnL.bg if fcui fit J fop nui%b^ nn C^binb.buij^i £: 

(P{i d-uiJui^uili *$uiifciuu ibuirun uifiiDufu puipip 4" °nb[i n p 
ftLp uwnL.bpnif uiJpnnQniffo hmblib^ I; %uAiiuil^ Dwnuion*. \$pu+ 
ilpuij uwum[ili K uui[uui < u&b[ t~ IPrLfiiL. [hum-p L. wn.ui^mpl[bi < hnui% 
/^O-fiLfcit ^uiipuiun ftul[ni% ftip \ibuin juifujifci t JfiLtiiL^i i|nu/j tx. 
[inmpb[ *upui <iiii£j \nnppi ftuli lpflLiiif.fi puiplinLfd-buiJp L. iiin- 
fuui'u&mf ignmib* uifiiuil;u t inni-b^ *bpui llfufo /if.p < hbmnif x nir 

^fifLiiifi.fiu/fi I{fu1f t/£i jiuAifi &uifnJip L. Duinbny npniio unLpp 
Ij1i CfUiJuiputuI U. nnnhtf uin-ui$ &nnnifni pftp JnJbp ifum-bintf, 
Jft npbJ; LfftLiuhnnLfd-ftLbfig p&2k. nt -P'b t - la "- k" 1 *! "ty 1 "*/£ 2*"*!!^* 
17 fu^UnnnuIi Hpu/ug p~fii-p uijd-J puiL.uil{iuU tfin^n £ L. bnuib'li 
^ CjbmnCfbuil^ Jnn-Uiuni.p-buMu b% uipuiLiSi WpuAig uiJb < hui < U2 lu ~ 
'uuiLnpp l/fiiptj^r t CfiuJuipb^ «\pbbppy>i ]}ui ^fttJiguip g-fiLqft Join, 
inpft i/t^ puipipuignn Jft uiaiuin.ui& j>bpb I; y npft umnnnmnif 
C,nunL.J t* i/^i uimiLiiiln *$bn&fi Jfc} f{uij if/i guipuijpi f, / , / , u| — ^ 
n-uiumuinfin liuifunuub- fcii JuipnnLy n^jumnfiy k nt lt* tf'lb "~ "'it Digitized by Google no2 ua*uwnw»+M, <ifi%njuAifAibpfi hlrbpfe Wtiiiffic-^tT-fVtiiii pftLpbq%bp 9 npnbg huinibpftg 
Jut-p £ l{wP~l{uiP'nLJ L. CfUMLuio^LnLJ upinhg tniuli tLinUnnuir 
Aunnipuhfi tf(-£t I] tup- ^nLbbgntj Ipubuj^ nujuui b% tLUt^/iu uijfi- 
*jjfcij t JnJbp ilmn.nL J b-b-hpft iiia.iuO r < hpiuba^g Ipuft-wh fiLnn 
jfHMnud fcpbty irbbpft^U U. fuUn.pnuJ 'hpuAigftg fcpb'ug uinfAi^fi l{iup-n 

ftjut t uj> tf uui^ii#Lfu^iuP|//t1iij.iii1y/iifrji/i^/ fcli pbpnLJ mpnub^ 
iin^ii lib'hq.u/bnL birhpfc ^hifiubnLfd* fet.Vb nLbbgnrj pftLpbq%bpfig 9"«-f» 
jgunul 'bpwfug lrlrbpfc t ii 9 np ^ui/ctff ludbiu/huin 

Sb'bri tiLbbgnn CfJiuubihUbp^ t"( f/.u#//iu inninhnLiS frii uijii 
fiiiifi.1i uH-wnuAtnLi! U. pd~2l[L-nLJ, 'uumJuumuiI^u JnJbp i[iunJiini[ 
Ahiupi.fi wiliii t 

fc/ 1 ^^ tt'-'lb ^ otn Q-inhLni-J £ ^ uj^ujil^ rfuijfi-, Jt£infe— 

jj/ v 9 ibr^^nLuthj npuibnjtg ^iu^ l{u/[<h }nLp £- lp tu P' nL -^ 1 |}fi_tifLir-» 

jvuufiu fjig fnpbg2 U3 £P"l} °PH 2/'£ tli 4 Ill i tb L lPl}b a "J^" 1 ^/ 1 ^ 1 p«m— 

></hi_^£l1i t iLhnLJ iupj.uibn^ nLptuix \fnJbp i[um-b[nil uipj. &um pi.fi 

kp^^b^^ mut kb9 ^ nr L ^ ilbpg%ntJ L. ui^n. tpup- IpuP" p-unftnLnq^ 

$pnif 2 uj nui[ubmi[ dimlJ JljiiUJinutJft *//»"*/ 1 "/' mn.nq^ui^UuMp 

IP/i ujpiuihu[t \JPl[%uiinujJ[i /""*£ Ipu^ *uujL. ^fcuiiujtWLi/, np 
Ai/f CfUJiiujpujli guip £-, PlP^kb l /Z ,lli / pli/fiuS": 

$pu*$pb9 $ UJ *b ujt hg uiiubnn ^uiliiuupupCffi f/fiuij kj^l ^t ^"'J 11 -' 
up l\n^LnLiS t; {(^Upmbnji /iiiu£». ulu 2 ulf/T qopiuuip (* Cjimliun- 
cm if L. ujJb'b Jfi u/ugnpii uAi2 nL -? tn 0-***$" h- ^uiifpnLpnLiS £- ^p"i^J5 

^binm^k^l} i/om, ^uiQgiu&npnLJ l \ f/uij Jji utCjUig.^ (ftuja_ t 
<*ip£ i/t£ ify ujfogg k^l 1 11/" d~uipi.p l[n£LnL.J £ *#iugj>ujpnLU. 
iilinfunLUjir 2 )» bph[uuj < ubpli < u tnu/hnud til w^quibn^ L. bpbg uiiiffiiiif 
luhglpug^nLii ui(/i ui^bgonif, npuil^unb <c ^n^uii » tu%g < bfii 

fl£ upulpjju %2 UJ< ^ UiLn P b'b ifind. \jPni n-nLp- njtLqnLJ (*"i^- 
pbiuhfc wripfiLpli Join gjuthnLuA &mpi.p U. (|. JJiiip^/iijfi i/mli^^ifj 
-ipngp £%£ pujpip f inpuMlrfi i/#V£ pul[ujb (fui^a.p r up nLii^i i//i 
^i&fj uu*uggt Hjip$li < iiU ^n^LfiLi/ t Muiu[-luuj£t \\JnL^ ^uiIiiiij^ fe- 
^ifr^g ufuiLUjJ u/bg'UnLU 9 ti tw^ij. uAigjpn^ npiukunfi nprj.fi nLbb^iubi 

1 ) Sfau uuimut € biv < Ubplt Jiuuni-Ji 

2) gfeu Sijuipffp^ncif » Digitized by Google 'WVuaWih WMlfc 103 fitu\iuj < Utj[i jpOui/fiul/fcfifn.i/ quiunLnq Wbh-%nJbpfi fuus^fiu 
+ilJu fcii f1ini.if w£giDijuiLf flu/ffc^Hfj/iV ifinpwtjuiLf ]}m.pp %2 UJ ~ 
"Ii/iV niJuuiguiL nLubgnq%bpnt \*nl{ ^ftpw^uMLnpfi ^uiu^ d-uiin.fr 
^b9 ni l ul ^ > 9 ^ Iiutguni-J af i^' bpbfuui\ibpfi < bf npnbo ol^ b% nm 
JtfiinLJi 

\pbpnLhfi%ibp < ii uwulJ fell, fj-l; fcpb'hij J iuhl{m.pbiJJh &um- 
duAiwii JfiJbui'ug 4}p**J i/tnfu uium^u wju unLpp CjiuJtvpnLuib 
igujpbpfi uifLiuO t/i1i *"««[/'« t- *upuM%n 4k m l p n -1 ||Vf -ff: 

^\nnni[nLnij.p imu^wnLif £ font, ^ufj&tul^i ^uipnuinhfth fe1#- 
JjchwptinLwb- gwpbppy fofufiu opfjuutli \FbPlbk ^b^b |uuf£-uff£- 

^tn- dfofL. wj&J £-£ i/1ffi(_c/ ill Op/i upu2WiuJiu € U J%uinnpq.^ 

lifeft ffen. Jf^b^L. wiJ-J t( d-nqni[nLpn.p um.pp £ CfUiJuMpnt-J Jfc- 

duiIi^i mqpftLp^bp t ^piubtj Join Lj nLJuin n.1ffff_if 9 JnJbp i[umjtLJ y 

wgwquMti JuiinqnLJt fbP^9 ^ftLUM t un.ni_Jd'fti € u € bbpftn p^ljfnL^iLl* 

fyuuifwfi UMnpftLp t ubpfig < b2 UJ<ljinLn P b%* 

WbPlbk f /"-f li/ « \uui£-iur[ptiLpp » t np upu2UiutLJ t npufiu 
JlfijiuuiwJ iffruiuhf^nup-binb ptiL&fc^. utiuuibn utnMMiJbiiuuii\u pfe- 
jwlJ b% JlfiiininiuJ Lfiuhwh bpbfuiuhbpfc < h y JnJbp ifuMnjiLj fun- 
Pb*-Pb aifI - 111 ? ^ bpbfuuijfi'u pnnjugunLJ mm fiuifi.1i fpnifi 

Ppiu£pfii_i7 «*£mi/i (pipmnjb) Lunjp.fiLpp* utnjtqfnLp-ftifis Lj 
4MnvpnhjniJ pnpmnhbpfAi, npnhg ^unfiuufcu JnJbp i[um.bmil %put 
um-uif % inqwhiH-J felit \\^u mnjpftLpfi JimifAt wLWunjnLjjhfiLiiu m- 
iffiLi/ £t /^t" ^Z 1 Iin.tuuuu2 m pnpnmnLp-biub utfuuwif p.nJbnuub- 
•CgiUfiuhutLj Lj /"-f 1 puMpblimJ%bpftg L. h%nn%bpfig ni_ inbfuhwJ 
ft1#^1ifii_i/ fujti UMqjpLpLpji Join pi \*pl±iup inuilfOnfJ^nuf {bunnf J ft &b- 
jim.1i/i bpluH.J t 1ipm1i fe- uiimlJ. \unuuiuigfjp opftuuin%ijnL.p-fiifu 

pbiLnifubi L. lip pJ-2k nL b ut tpp Uf / lf k n - Uiti l tu 2 ul P b jnumujt * tnu ^ tt 

ibpnL < bfr < U iLiuLinauthm^ juifrnLJ k <fm{n-/f1# ii- /iiif|#ij1f w^&Jbiuh 
*unjpb L PE P'lb*'* 1 '^ ^ x <k\niMBgni.bp um^u utqp.fti.pnLj U. liuMmmpfip 
junuuinLJtL*,) umuulJ lj irbpnLbft% II. ufupupnuAinL.Jx ^ftLu/un^ Digitized by Google 104 CR^Mymmp+M, jnLiugLnLd Lj L. ufuJfiyujwfcu pd-2k nL ^L nl t punjnLum.J ^gpftumnu^" 
fiL'Jd'[iLbt Jfrpj. opnLUJufig f uith [iug t unL.J £ LULLUunnLp-ftLupy *"/f 
uriipfiLpp unLpp \ C t uiJujpun.J II. ^ifiomnuicnn Juipnliiuug pJfk^L t* 

puilifu^/q if.fu.qfi uuipbpnt-J g.ui%nLnq uiLuobpji (C y wJpnm < bbpfi\ 
wnpfiLpfi $ ni -pp bpftuiLunuipnutgunLJ t; JuipntiLU L. ufcp < ubp2UinL.Jt 

$uiuuAigfi Joui qinhnLnq ^hwCjiDinwlifi wnpfiLpp tfiuiptutniiLJ 
4" 4l'2 m P' P"uifhfibp J!l uiil^uiii tuning pn^np ^nijfc/fii/L C,fiLUi%nnL— 
p-ftLb%bppi 

\)np-tyfiifi iftLnfi Jounfi fln/jiulj *bujC,ujuiujljfi tunpfiLnn pni_- 
J-ulJ t CfiuJpnLfB-fiLbpf fmnLffrfiLUp L. IpntpnLfd fiLupx 

X*quLuuiupfi ifuiugfi tunpfiLpp unfuujl;u utiLna £ C,ujJujpL.nL.J 
L. ni.fuuiiui.npuhpp upiu uj#i_uj$ JnJbp bu ifwn.ni.Jx \\uhlJ b*u f 
fj-l; J ft uiuuauJ J ft ujuLgiuLUiut liuiJbgbi £- uiqhbi mjii. $nL.pn f 
puifg ftulpifu 1iui lpnpm.b[ t : %buin^ lupn.fo Luptfuip Jutp^fili 
JnJbp bu ifum-h^ f Jwuiiun lpnpb[ ui_ lunofjhbf Jfi'hiL. np uhpfig 
ulpihi £ pnfiib[: 

£ftu-ipfii{i a.fiLqhLi5 \ bl[bnbgnLg ifrngp fju£ ubpj>L. un^Uu^if 
tyuij 1//1 unLpp C t wJujpnLUj& wnnjiLn, nt.fi 2p9 UJ k UJ l At^lf'Pfcff 
nt-fuui ti utu^fiui 

\\fipujug a -t Li lt Muin^Ufi fuuJff* Join 1(uji Jf* unLna C^uiJuj- 
ni?LUJ&" wnpfiLp, npfc inutl[ innuMg^untJ bu utunLuJwinL.b'ubpfiu* 
uin.nnynL.f3 fit u C^utnjbpntfx 

[\uulJ b%, fdrfc 9 nLn P k- liptul(p bnaium L. J>nm fcii. J^r 
umuuauJ bgpuj^p"2 nL pp b9f*l t utnn t} a i £ n lP kp w kp "'"fy t iipuiiu 
« (ji| i/£ ^^ %uuifi uiusguigfi » : \jgptu^p OfiLjiii £{ upuuiuiufuuAihl 
£• a^im. £{. 1//1 ,g/i£ ftuiujufig fuJfjp ^mfLugfi py>x 

J^n-iuLbiiuufiu C^b^buip-ubpft Jijf upuinJi.nL.ii Lj (kuiuJuiC^nL.- 
p-binb uiqpfiLpuhpfi» Jwufiui npnug 2" L PP lyJ D l ni l % Juipn.p uiJh- 
%wfu wbuiuli C f ftLLu < utinLfd~fiL.uubp[ig pd-^punt.J t uiiifffii^uiiincf/ i^t 
\\1uwfwf1 LunpfiLpubpp i^inbLnLd bu JtupnliuMug ufuJiuuifbih inbnb— 
nfiLi/ (l upn2uiupuuLnui bu bojd- iv^fuu/iift n-bJapnifx 

%nfu Cfb^gbutfd-ubpnLJ LuutuiJni.J bu utjhwjtufi tuqpfiLpubpft 
Jwuffhy npnug uiuili bftH? «puiqrLujLnp urn.iuJhpn : fiuy> ujp&Luuujuui^ 
^n±.ftip pn-ub^f Jujub pp nui\ni. liuiJ utphmp-ft g.n^U IpMuiuAiutux Digitized by Google WUlCiih W&fl« 105 \\nu»l{U3 aiui jtnnLfi-b tub J < huignpn < hbplig ^uiliijJinp lt% C^buibr- 
i btufiibpp. 

\\ \\putlinil bprj-LtiLd b\it 

2) Mp^H /^t i/umjfrf/iu, t. f^t ^uilif gi^r^fi «3/iiiiilii 
+$nftuwnuy> b% tuunLf/: 

3) Mptnli[i i[pu>l fnup ij/u utbnLd k. bffrl; uuifcuipLiub L%> 
uibbmC tu until b%. «$[iunLU •fapfiuinnu, bu Jbqtu^ \\uuihnD)i 

4) 1){iuj1(/> V £^* fu^nLdy ^bpuAi ^fcii p-gnuJi i[bpui^g £h% 
AuhtfUnLifx 

5) ^fcbp'bbpp kp^k i p L p u i^ii intuitu t ifiiuiuuiphp L,ui- 
Jaipbj^ni[ uimt 

6) ^fcbp'iibpp ^nqmhmi\fu J ft llP w k b*U 2y.ni. J £jiji ;/££♦ 

7) U^kiinjii ub < ubujl[nL.J bpbp iuiua ^h t/ujfi_#?ct/, Jkrig 
£jiuJyjnb[m[ wjat 

8) 4>UJ{ifrn i[uiti.nLb^u AfH" Zmfii (~ C^u/hnuJj ujuiilJ b%, 
J3~l; ftpb%g pmJptuunLJ fci f d_ npuf^uijjt ant^iulf/rtj, jd-fc nt[ t 
puijptuunnp* ulpinul b% us*hnL% ( ubp imu[ lu ulJ u/1ificui1i i/fcpiuj 
•fin riuiiLUipfc iuifijp* 1im //n {/llf/i piuJpuiunn pt 

9) tUNufp i/u*n-iii4 , J/i£#ig/i1i btu^pfo f^n^uigwh iLbpftg tf.nL* 
2Ujl[nL[d~[iLh < ubp tii miifiLf/* ujjtiuftif opfoutlif bpp i n p u piupuil( 
2[ 1LJ [bji b% J'bnLjf wunuJ til ifiuiLnp C,[n p "f/ I * /l /' f" 1 /' ^f/* 
yuuj^ £ tj-npu^nul, wunu! b% fcpb%g[ig J fop "l/""/ 1 dbaJbfi k. fM^iis 

l|piu/(/i upi$2ipu*t! iu^ Cfbm limu^nLuib £ t. oQwfufi ufu/^i/iiu-* 
JnLhjyp. f^bi}C t ui € bpujujl;u pV[t*p o$iu[ii < ub pp 1110-111% foui^u /u«pfT 
liilJ fci, i'i£ n^g ^ ftjtniJ %} whig t //'UJ/> k^if uifcm/ifU'fygiw/ 
ilkpmpfr p Ln L{J . uiLh^utgnifc JbiLii%ui£nipp o£u#/uii iV wboLii* usJb- 
'buiJuigifLp inbq C,ujJtypb[ml uifli ptug/i f[>Ul1f^g o£m£##ji/ A/tf|-? 
i_hli/ fcf# t o^iuftmil opC^nn! b* u/ufi&nLJt ^mpuuili/ip/i <fiiii/cu^iiM^ 
C,uj pup bplipu^Lu^nLJ t ^aijpfcii|4(|i4i1i o^m/w^W k V^^/'S ^ft^/'i 
Jik^tf ilkpg%nLi! [tip Cfhin ipu/u^nL ulibtipiubg mnCupx Sq^wpbpgfa 
diuiluAiiuli bVlinl^Up oyiujtip tun-uitfu k bhni,J L. t[iuJ ofuifiijr Digitized by Google 106 (&S4mniiP»hM. Jnfupfig /ilji Join qunLJt € [) < u$bgbui[ bnuib JfrSngfo J^i^mii^i op- 
oOuij^i/i ujn_uj0 l(ui < U[d'bn b*u i/iiifLfit-J: %[iLnuiuifinn$ ^tui/ bpl[uin* 
J-umJui%uiI[ in 113*11 nun ft pnLp-fcLh luhnnhbnfc oSuifuhbnp ^UMpaLmJ bib- 
iiii/pnijO f/>c-f/>Jft uif^quibq nLJuui b\i aw^itf, JnJbn i/u/n.ni.J y C,uinu> 
fit. tfcbuuiu fulfil £11**11 p~uiq.ni.npli uintAi alitufp 1 fulfil C f tuJp.nL— 
pm.J b*b itfjif o^uifufigi IP^uj^ oSwfuhhp £j /ipp J/i fipnj ^£- 
i.uAiqaLp~b 111*11 pm.&fi£ bu uniAftnLnLJ • uiuiaihu x o{?/ri#(iJ^ 9 $/ii/r ^/"--. 
jjuci/ *\iuMC t uitnujlib%g oVuifun, np Jji lifiuuiLbp uiumu unt^npuilnjuu- 
o^mfu tt CfiuJuupLnLit £ npufiu JlfiiuiwuiJfi pnL&fa* qui^u fc1#» 
iffiJ iluin.nL J y ^nqjig uiuAhlJ 9fint/ 2 UJ l u, t unL ^ "- 4Z unLU * ittl utu ~ 
uiuiJfc i[ nUJ l* n V l UJLin€ ^ UJ l l 

\p C fob Pl» ^ll^SClPflMi-P. 

(ili^uf^cf 1^ui£ifii1iijui|fic.i/ t uifiiuffcu L. %uj%iuilfli quiLuin-nLiF 
qba. J^iulJ I; bwa.uiujui2 ulnL P fcLbpt fl'i Jfcuiju 2 WU1 Q-fcLnbpnLJ , 
uif[ L. Iifijif /iu^ Dim/ui diili/ ^uiif 1friL^ifiiji^fii1if unLpp. C^uiJui— 
pnLUib buja.bpt \Hpuj%n ujfLiiiO fngnLJ uiqopntJ t1i f uiguiquiq,. 
n^fuuipj bn JuiuinnL.J L. uttLuitfufi //tui/juinn, i?i_ </fc{i$/iMifc[i/iu 
bq}fiLp < libpn J>u*2 ui'UnnI bum. fag* C f [)LW € hn < bhpn jipb'ug C t ui\iqbp&- 
%bpfcg l[innp*bbp ujwuiuin.nL J L. /(iiiijjni_J bu buin.fi iZfiLqhpfig, np~ 
uifcunfi frpbug C^fiLui^qnLfd fiLliubph £i mm 2 a V^Vb ^m ui^qmbn\ 
Juu/b* nLpfe'ubp Lf^LuiuquibunJiu uinopnn l^uAiufbg uiqojd'b^ uiui- 
fiiL^ ibuinf uifii uiubqp f npnif uiqojd'ni.J b'liy pbpntiS 2 nL i nL i nLl ^ 
b% ui^n. buin.fi uibpb/ubpfi </[>ufJ J^mi/ jiipnL.J iffiuf IfbqtLfi if(r£t 
npufbuafi C^fiLwiu^nLpfiCun, np uiubnfju k u/bguib [fjunLJf in/f — 
intii Jbfunnub iTuui^ (l £l{ujpnquj < Uuii i ifbpuiquinJhui^t C«/n«-£ l[ui— 
Ituiio t;i quiifiu b% aijij unLpp. CjUiJuintiLuib bpl{&[iLq buin.bpfi if^i— 
^#ii/ bpbo liiliauii/ u/ug%nLd f np npn.fi nLbb'hiubx 

|^|#f bujit-hpnil bpn.Lnt.J b*u f %pu/ug i/^if| ■pnJuni.Js Bn £ tfuffiip- 
l(ui^gfig bwbin.li qpuid b% lumping i/&{ig1iftt.tf /l 7/uii/ i//i uitui'hn. 
uiuiC, ' uiunfiu : 

fl-£ t//i C^uiLUimuignq ^/i C,uiJuipluil(Lnni u*huiub[ uiiquifwfr 
Sujflirp/rV* ^ipinbgfcg J ft if/iLjjt J/f mbpL. u/uquiJ l(wpb[p Jbb 
dbfif* 4" ^uiJuiptniJ II. dhnuMUfnn%bppi ft%^ui1^u unjjuiJnuil b\i r Digitized by Google ^UUHHih SUMlfl* 107 uuiumfili uiunn&LnnS but ^nnnt[nupqp win. htun-bpfo fipp l[bu<- 
i^u/bfi i;iu\{hbp 4" bpb.ml[U3^nLJ L. ufitqnLj £, /^t" ^pui^J Ifpn* 
pb[{*u % tupftLb t C,nunul. Iipiuii^ pquiLtH-J bu t_ bppbJ% %njir 
[iuli k^P u i ui P UJ ^' iUt t n t tLnL ^ nL Pbl & lfm -/ , * Unfit CfiuulfiuynqnLp bin J p. ■* 
\[UMpb[\i 4" J^uj^u pwgwuipb^ L. utfu un^npnLj3-ftLUpf tip bpp J[*. 
iuttL. tuuwLn £fi muiiftUf hu»nl[bfjiuy l[wu* iun.iudbnuujl;u Jbir imu«- 
ii/i utLuitj. £npb s g2 us pP~b (,i.bjr~i. n pbj>2 iU [! L P'b) °PE ^b^P k^B^ ^ 
bpbo u/biuuj futjinLJ fc w l r t ^ a * #L / , ^ i ^- ujudlJ* « B*"P fr« i/Ano- - 
%nLJ i[bp lltiM^f i[bp ±bu oiini.J l[inpni.i} bugvi |P/i mpfou £/ * 
Jfctfunpq.nLJ tt f^fc" ^ k m pbp* w l u mw pb ui < i'2 nL 2 in u P nnLg l kp — 

UllXJj k ^Ipp ^t" /lU^Iiilljttf milieu £* 

(]jo unLpp C,iuJu3pnLtuir buin-bpp fcpbug uppntp-jtLun ww^ 
u^uiunn! bu £l ippu/uunpig jbtnn^* rt£ no £fc Jfifin uitmiL if l(uij "' 
u[bpg < unL.u* uiw^olJ 'up tuba £[iLnbpn 9 uin Jfcuifii upu/ug tfrp-uiir ni/fc~ 
Z'/ 1 ? l / ,^ 2^^ / */^/ , 9^ i ^[ 1 "/ wbiiLJ b% fpfc J^O fc. fuJbg^utiLj ^iliuW« > 
%bpjiu % np p&2k nL b <bx 

\puiiL.bpfi J^piuhjf inbuiulfiibp (-£ pU^iuhipwuM^u 1im.£piiJ^~ 
/{it/f# -frYi C^iuJuipLni-Jy iii(uiijt"U opfouill £Ji € Uiijp[i < b 1 puiprfjiu L. p%— 
(im.qb < u[iu l±iuiiUM£ &uiJut < huil\ Jfrui^aLuJuifii uiiifui^ni^fiLui& fcli l[uig- 
u\i CfWpmwbubpftgt £uiLUMUiuig\inLJ t//bt ^t ^btnui^k^ ^b Lt l nLl ^ 
C^ma a/unium^ Jfcup Jfr 1±U3UU3£ n'b/ffn.^&^/j £p k m P^i^ "^b^P* 
£ n yb9 l l w bib < Uujmil C l ftLtu < uij.ujgbi L. bpbj> op fig iSbn-bf I; pi 

*|injir ^iul^ 1iuj 9 fii^ C^uj^hilJ t Juimutq p^linLqb'ufiu Jfi nL~- 
Vbl m ^n wullbmL < h*uiuwuil\ni[i aj^bnimJb^iii^U^L. upuin&inLil t 
Jfti^ni/. i. uijii fi/mfir]iiiifi.m/ bppfcg bpfcimuuuMptfiibpp uijij. ^tl# 
m1ifiLff 9 tiii/ JfiJjiiDfU hbpnLb[i < bbpp, npmkuqji bp-fr Jbn/bft% t/t 
€ Upui < ii t p JbnAift'ii t 

Qt*?^!* unLpp CjUiifiupnuub bwn.bpfig ifyi Diuhfcup. 

u»* %iuh &uilim-J i u« Qfunf^iu nLjutniuwbnnL Jotn q.in%mi.uii>^ 
P~lkb bum-pi Hpui c/uiii/i1i upuwdnul fc1i t ^t J^i [d-nLpg b L P 
Ifiiitf Cjbtn bl[b[ t ""• (Jaip^ii/ii nt-fum uMubjnLy npiuj^uqft /iptV 
J^i npii/i uiuiji *l&uJitw£bini[ ncjhiifiiiiin&ij^i iim C,tupgpb£ l; Jfc- 
giuufi CJuini.np'ubplif apn%g ^uiJ&iiui^fii^ np iujij. [frntpfyp wqo- 
tihh [ipbuq nLJuuHutnbqnLj-f y«jj A5i in/itfc^ uiyhu* unLpp ^tiiJut— - Digitized by Google 103 QRWW1W+M. nnLiub &uin_p t up ujfii diuJiiLbiuli fip ujuijuiLffLi/: f&iN.pt>p uiwo- 
]<hnnl 4* wj'f hum.fi mn_iiiO t 1/^1 nfjuutp dutmnuLd L. i^6puin.iuft.<- 
^/fiLf/t (P^f uiuspnin fbutn^ *bn^U C t t liinLnn%bpn uibu'hnni b*U J/i(l- 
^nj% pm.ppji'u jiLp l[bnQ L. dfi %npiuift% ifwlf^iitli Cfbuiy np dfi 
ill tf pbpnuJ ui^jj dfcbSbnfii uibnnt.d diuwqb^nLt |Jpi wuuAud 
C y < hint^np < ubnn uiunud b*U < bpw < b 9 pi? nLJuiniuuibnfc'b uiia ^ f utn 
*/f"pp/»^< i/6pb., uwliUMj% 1im upuiniuujuiuhnLj £, /^"t /»«f ni_jbi- 
uiuttnbnhu uiu t"» 4 g*M^/» "p Mpiuif fcu utnopbgfi L. uui l[uiUHUpbij 
[id [u'iin.pnLiubjyp L. nprj.[i mujpqb.bg: |}jii fit"/J?/»3 l^ mn i n £ ^t^ 
mfu p~nLp pb pp> wfa L. Cfiu^bpn ul[um d b% iuu^uig/ mm hum. pi 
p. 2wptf.iu[u[nL. q^iqntd < U2 ul<binLn l l t «l\uiq%ji fuut£p*t 
[)nui diuuft% UMiindnLd b\i^ pi? dfi fiiWiuJ, Ann j£ qjiLnujg[i 
npiu pbjt uia.uiO £nj>uib uMnpp-ni.d fcp, dfi uAignpn pntpo buin- 
pnud t lipiiiif, f^/Jf [ w k n l^ biVLnud I? Ll ^ l{wpnqu/hnLd hl- 
f fl n ^tt t A^^ al / ,, '/ / ,L P u*pmS/i *// IMI /> ^ ai iP£^L n £ doinb < bm.d I? 
Ijuin^r juiutffUy lyindpm pntd L. dfi d mm tun funuuiu/hnLd \ n Pfcg 
{buiff{ djtuifii fi(_nni.iit.J l?x 

diu'rt [il, n.njUqa.nfu {ftfinp^icpnt/: <J)uii#|(/#ili/ feli ^"t t//» uiWuif/ 
dfi p-nLp\g fup^uii/u/p^frf/ii/ uija fuui£p x ' Ipjipb^ I? qpiu d\i tifiLqp, 
puutf /iu/|nj1i fii^waiiuig t ^7^/ ^- cnjfioi^ii fcp/jm. op 2 Uf P nL ^ iUM k 
d'biutjb^ hum.[i uiuilf p'bliiuby dfi%^L. np p.utpblfuid < ubpp bl±b[ bit 
II. dunninq /ufftiuiuiifui/ni^ fuui^V wlj^/i pfy*fy iipmiit 

f f* Up( u, 4 *t\}LiwLd Cjwhjq.fi i/t£ p%liuib I? i//i C^fi'buiL.nLpg 
^^iiup^i ^uio_ t up bpl(iup (fin tf mil in /^ upu2inni.b[ £ /i_ utj&d t[ 
uiui^uiinLt/ tt £Uunb[nil np utpn.l?u £nputgb[ (* : ^bp" 1 limnp^ibpjtg 
4i £ dfop ^b% iniubm.di iut[ Jfiui^b tfipuiir i//j£m_i/n Op^i J(-0 
jnibbinil fiidbg%uLd t1i C f [iLiu < hi£Ubp[i < bi np um-nifltuiiwfcx 

t. ^fcaiaijt^ ll iu ll**} lb "it wplLdwwCyiijpwL dft tfinopjili 
qwa.iup k^l* butblfnuub n^HULnpuiui^u pnfufc L. /^a//jl»#n. bwn-b- 
4 ll ^4 t 0P W ^5 ^t^ «»A^p '('M/ «^/» iM-&t Cife'iiUMLnLpg P~lkt huiiL, f 
4i p i^ui2inMft-'f t" «pa(t« ^Aptf t*. iu|{ C,fiiMi$tifnLfiityiLU < iibplig pm.- 
-^fu^t Qui lip^LOLd t «1|«h*j1i/i fuiu£*i p~fcb+ pn^fr buim tt <f|ufin» 
sdnij &Vt pk u p^ dom 2 IUU1 ^^ diudiubuilihbpfcg dji Iminblj Digitized by Google i-tvba&w «i*&Min* 100 4MLnp. butn. t* bnb[. nnfi'u p-nLpob pp ifuin-b^ Jnfuftp b*u uuiplpb^i 
fruity JfiLU opp C^tu^bpp tyutwb^ h%) np w^n. unLpp bum-[i £/il- 
<*lbpfig Jjtup plillb[ k uij(f if c^ti^tfini-fi^ Plkb butti-fi l // ,UJ |» npni^ 
Jc l{uirfiifi fuwip /»*-/» uppnLp-jiLiip uHH.b[ fc- uiju fdnlpnLUi \}l 
uifitnLCfbuiL. ulpib^ b% Win ipnfuuipfc'u iff {if fd-nljnLU unu^uibfi 

a. fipuiQnLp a^iLijnLi/, pfnufi/£i tL^fufiu ^uij 1/^1 piL^hft bmn. f 

'ip ^Unfuuftu tfjiif £1111.01.1/ £-* \pbpnLufi < Lbp < u munnS bu f fd-fc urn 

JfAt^b. uijcfiX t[ iiiiji Jbhrnp-ftLbi mfbfiy fiu£ tip tiLhl;p fipb%g 

Jiuhlitiifd-hiuii duiJuM%wlif b. tip upui mbpbJhbpp bppfco }hu 

JthuiipLnLJ ': (Jim Juiutfu upuuiJnLJ Jili* /?-(- £1111/1 ^r/ 1 ^ &ubJuAiumI^ 

^ubpncJ Jfi u/tiiO-UiL, uuiuuifili piLUuib i/fii fe//fe# C^uiunjuuiuMgbi (* 

iifiui uuini.hpfi inm/£ t /l utujiU opCfib^ %piu < u wubpRiJ 1 «§£ifnip &> 

l[iubuM£ J%uiu^ f b. nippi^o t[ J'buigb^ £-: 1}£^>uijll/l nCiibgnq%bpp 

.ippbftiD putpipiuUnLit b*u umum p/fU-fft JnJhp i\iunjiL.J bum. ft 

uiutlif nfjuuip JuMinntiLJ b. tuuiui ^pg^b^nif hmn.fi wpJutuijig 1//1 

0^1 i ^f"/* ui Swiff til Op/i i/t^ if- ifptnlifii/ inLuabauJ uifobppx 

\\upu fcpb*ug C^uAtnhplfig Jfi /ffnnp fjnifipiLt/ bujn.[i < U m. ifbpuin.ujn-- 

~iifiLif t ^uiLuiinu/^ni/t «»p 2T/ V ^ tfV f ^/ fUifl / > ^ 1 frpb'bg ui^guiguiLU (^ 

p-nnh% utfuuibni 

4 • pfiLO/nLn a.^LqnLJ 9 U« lP/»^"i« iuhnuinhnt.uth JuiuinLii.fi Joui 
J^uiii ouufbfig intb^fi i/jbff£mip/i C t uigtz < u[i < ubp r upnbo ^Un^Uut^n 
uniijini-nLif b'uf b* npnbg Jfi uibpb/u fifWiui/ Jbb Jbno b\t C^ui- 
Jmpfic.il Ipnpbft ^uiuiJulJ iff, p-fc Jfi ui'un.uiJ i/fi ffrnLpg J ft 
AbnJuuufiuMpn £- Ipnpb^ uipi buin.fi AfiLnbpfig f P^iO tifolJb. urnCb 
XfUtubbip 1 ban Lb pnAintb^ £7 /^ 1//1 i^nnf/n fd-at-iuigbii ^ u/ 11 ^111^/0* - 
/m^ t on ui|fj. luuiinfc&n unLpp butn-fcg'h fc> ^"» ftmuuiiubnLiS ^ 1/^1 
iiinOiufi. i/uiirfiiVif t^t uin.nn^uAiui^ b, bpa um.nnfui'unLj I; 1 /^iii— 
uiutpuLit t /i«-p JunuumLilpt 

n« ^tupuipnL^ujfu gj^Ltifi Join ^uij 1/^1 Jfri */" i fp/ 1 uiiublb c li\i y 
tip unfuuiku unLpp t CfUiJuipLnuJi \pji jB fiLpg IpnpnLJ I? *upuM 
Jft J lu up b. J ft WUI2U1 2l l<itnL ^f p w !9 nJkn. uiui^uip £pui%bgpuib % 
•uiJpnn} p < Uuiut , hfiDni] IpnuinpLntJ b\ti 

^piufjfrufi unupp CfUiJutpnLuib buin.bp Ipwb 'biitU. tiLpfo 2 win 

22 Digitized by Google no ii»n*fnw*hM. iffcuqhpnLJ \ fi^ujt" 1 fiu/htu'uig (fl/juii^i/i £iu*£p»^ -lum^io^ioi^t $f*^> 

ftwqnilMSLprfli t//i ^gmbji biuaMp 4*[ uiituni^pp 4* CfUidu^pnud Al 
qtj,nL2iufoju*J t ^p ul ^ / 5f/ , Jf* lupiuftjii ntop iruuLp n£ dj? #***%[! tfqpir 
^irti w&fiLtf* bpfc tifjjg. biun-titj ^inpuifr fyufmnml fiufcb% >dp bqu& f 
iuunuJ b*U fojn ifrnpiuguii, IfffoliUji , bftl; lint i//i^/v utjt^nud pnui- 
if{i f uimtfb iufhujvwLq Ijn i/iiuijt bp"k 'bp*** Jui^ipiuCfiuinftli uftnqfty 
djiitb nLtnji 1 l[p p-nuhuiLnpn^ *)t. 

<ll;VMftl>'MU 1 b qcaSUUTAKVe 

ii. f*n»2HKVbbP 

P^iL,^mfb%bpli upx^i/iuit/iit/bgp diuuuidp d%iugb^ £ : IT/ 1 igmbfi piptiL- 
uiulthbp unLpp b% ^iui/u/pi_#iLi/ t cffi^#u/fif.pif.p %pu$i§g dbqg 4" £,"*- 
Jiupnul uupuubli *Upui%g JLWp ij} fynui , 1ipiu5iij p%bpp [p ^mi- 
jpiuf; Q|ui4^u^i piL^nub%bpltg 'u^iuhuiuip 4" tyhbaSaiMlip* uptuii 
n£ Jftiufb J ft iipL. 4* ifiiuw £&1i C f tuug < bnu! , uij£ L. 'hpiuUfcq fupbff~ 
pnLif ti# t up fcpbty bpbjuiubbpji'u 2 nLtn b. -fiiiupuiuMp fuoubpnL. jp- 
liflfi^D upu painty npnt^bmb. C 9 mLiuinni.d fc1i t up Sifu 4"£ bppbd'b 
lift &upifitup, owq^piufuou bpbfuuM^ 4* ^nhi: ]}puJ funpJB- dui^pp 
uiuibini[ 1ipuiV i7£ op CffiLMi^tf. I; Xluu±hni±d , L. upuCjiuh$iujd< t; 
miSfiuuh^y np iiijii mqut^fi ilpn^p- diuwp Ipnpi;^ biftf^ f mini fipbfu 
nui\\ii npitff^unji aifi-fi^ui^ajj: ^mfflp l[uiimupb[ 4* u*/* 1 ^p 4&n0 
l[uidf>pi Ipnpb^ t /»*-/» bpbfuiufi ^"j/^f ($-£S-A#i_1ip) t #ip£ gmix^g 
1iiu dbnJb[ 4" s B^/Jf ^pp £l{njjd-p iniupb^ 4" k^ n 9^ n P nunfi b, 
uirLnn0iii1iiiij t publ\iuplr iup» ^l^n^n hfchbnJhiuli 4" auinJbi Lu 
p-n-bi bpnliinil. {opp dripp-uii )$fobn-U IfJ* 
ITopn l^bpw^S afrtobiiM bd^ 
foiLbp }$[i\$bii. < bwti bfi fj-iuiL^t *) Upufpufifibui^i. Zj/iJ^iUjp^. ^.oit. n&.uni.JifiiipuiYi|i. fcp 70* Digitized by Google <MH3Mb <MiMiih in \pfi&biLUuiliJi < U ' inbrpnlpub pnLpj>bp < U £^ unLpp bu C^uiJuj— 
pnLit L. $b% uufiubnLiSx \\piuhg J(-0 £-i \ujU iuLiuUipit.p^Lb € bbn 
frjibbnJh tulip Jiuuji^j npnbgfig if^uilfuiLiifi 4" £ybw Lib turn. 

[\uwnLiu& C^pniJui^bg J^ppuj^w J JrU t£liui[ y^blilpu d_ uifijwbrr 
Jfr iufimifcu[i tmw&ujp 2t^b n P u ll^ u lfb Ipni/u^-if fffibg \jpnLutu— 
qfcJnLdi WppiuCiUjJp Ipmmupbg J^umnLhm^ C t ntuJtu < iin, L. auindiu— 
pfiL. nLJttuiuMLnp'bbp ulpjbgfa pn^wpbi wju wiuHiunn: (Jiii J[i$ng~ 
SthpnLi! uj^rj. bpiipnuJ p1m/^i_ni_i/ ^p flij ^n^nLinSr Jtrnni[nLpr]-p r 
npft piug.tiJLnpp C^piuJuijbg Jbb ^op^ni^ a^biu^ L. Qttfiffii^i^f l{np- 
iriub'b^ uijij miu£ujpni $u*ig tpp 1°U^E ^ouibguiL umi&iuph c U r 
C J mLW L gniJigm < U ui'bpJiL hrffirbnAiUiliUhpi nptfbo IptWLgibpnil j>um— 
pbp ilbpgitbpni^ ighgffb n^nuip'hbp^ <//><"/ b. pninpji*b l\mnnpb- 
gfc'hi XPfciufii iutpmnnL.bg Jfi aWbnunp^ np iLbuig L. upuiniTbg aim 
ikufcgll P ujg.uiLn pftbi i^bp^ffbu ^uiLLuimug t pwjg ^tfyf "'J" tifc~ 
}hg[fii bpb.wg Jfi Vfcirbn/uuili L. t//i1i£ij&n_ gjfhni.npiT Ipuiul^p. m^^uiy 
LuCjUJf p~lug.uJLnp 7 %pu/bgjtg ttyiin», &[i&bruUuilip &fbg JIWPP 
liriiii a//w/»4i fc. uupubbgi {d*uin.ujLnpp uiiu inbuhbini^ C^piuJuMJbg 
uiiiLm ibn-j> £n wiiii iniu£uipfi i Ut ]}pw < ii[ig [binn^ \\uurnLuih- uni^npbg^ 
pbg hfchbnSimilUfii bpahi uifii uinopj>p } irpni[ agjiLjuigUnLj tr 
du3pnl{wUg uupiM^bi^F^bnJiiinli^by npni^buiL. [^uuinLUjir JuiC t ni.uj < it 
in turn [id- t utiufhu S^jS-fcii_1iii>///j < i/ uupuUnnh < ii\ 

ptug/i h\AbnJbtul^ig &nnni[n±pr^p umupp t CjUiJuipiiLJ %o4jl 
lunuiLhnLUf npfi Juiufi% brpub /(fLiutijujji/iiij/fiijSi iuLw! t \tn.iH.pfiLli~ 
^ihp'h uiliCfbuiiugbi b*U b. J%iugb[ (~ Jfriufii Jni^u^uuilpuhpi \}l'p 
Ipuifb'hnLii b% Jnpp-bi tunmuhmJliy 2 UMtn iuUiliuJ fury^iuC^mpLnLii 
h\i L. ^frli Jnpjd-m.Ji npm^btnb. <Cbpiu ui^obpnLi! wpgnLhjShbn 
h*U 'blpumnnS^x 

\*pp £iup IpnJ uiLb^fi juiL iiupLutLnLjioll pn-ini/b ^wpaLnLJ 
£ pftjfe: tpp 1iiif pLiiLi/ £- 1/^1 inui)/ litnplSh, ui%bgji%bpfi% pui- 
[u[i& £ upumnudf uiJI;*hj>p C^iunuuinLj 41i t up 1/^1 wfunLp if^i^, 
^ui^uifif i/m^t uifimji upiimuiCfli: jtiuinbpp iu^rj.ufliu[i i[l;uijrbpnLj 
ipiuiinl; n.2/1 cf(9 libpuilfncp 41i u/5^ni_J t rinLpu phpnLif , uiiuihu 
^iipiuUj npujl;u g[i ^"'p/'fp *"/i ^" ^upumuiCyfjx XPfibL^bn^b lfbpu[ 
i[uipLm.J L. C,uiluiuwlJ b% ^OLnotn/i: UfziA^i^ ^iwnS^pni^ ciml5i Digitized by Google 112 BawMwia+Mi aidb^iufidiuauinLh [d'n.£nLh < ii £• ul(np < libpnLd *uu* 'unfit £ii^ nb~ 
iniu'ufi t bnb^ Ir u3 l9 /fr ,f,n /t t/»p tnbubi £ t up duipqjili nniu~ 
VjiilJ til diupiLuipt;*uhp[i < li x iluijubgbi (> /^t i//» H nL gk frpb'ii £/ 
uuiiu < hb c Uy nLumfi b. C,bn.ujyb[ (~ € hpw'bg{ig b. iuuipb[ lULbpml^ubp^ 
i/t£ : b L npni^hinh. 'hpin ufrpbifi uibnn uH.bputliubp'u fcV nmutji 
lu dfc luuqwd C^uipgphi b% ^pw^h^ fd-fc w^uti/fi^fiLtfiJ pu£u fc" 
uiLbifif 2t <lsnL Pb l -^ €li ^PP Pk uii.b p tiilfub p pi <a]^i.bnuilihbnn 9 uiid- 
unuujuiuhbi k iiiu, npai^buib. &utdiubwl{in[ P n L n P 2b <UnL P^b l -* t ~ 
%bn% t[ uti-bpuili u^juijb /fina- < iitu < Zj» : 

«|>ii^ npnUo ci UMtbiji, IpuM^u^o^ pt; w qui J uipq.fi l[y>i — 
lHu^uiit)) nprn^buib. i^inO £onn inniudiuptLU 4"/ fy/»fy t : 

p#n.£ duiuffu fytuj Cybuib-bui^ ujLiu'hqnLp ftLbp. 

J^Cftuli ui%nL%ml dfi uinuii [ilii J>pn$ Cfbin hiouoh wuinnLb- 
jfiJ* /Wij1#iili7 I; fcpb*ug bap lupiubiug^bjfiu: {jn^tun, iututupq.[iLU 
tinnhbintg ibuini inn Lb b*u nuinJbnuS b. uiiuuidnL.d b% jipbhtg 
funpp Jopp l{nnuwfi dutuffux Jftiu uutumfili piupl\ui < biiLd (~ upufhtj 
i/pu^t tuhljihaLd b. wuAtfig nntpu lu^intd , upuinnL[ipb[nil £L[bpu»- 
tLuunJutui uin-iu^u huh i 

%npfig hpliutp npnub^nLg {binnf upui'bo ^nLuiuC^iumnnnh q[i- 
dntd b% J^uuibtiLUi np jtpb^g fd'b.bp uiiu^ npwt;uah uii.bih ^fr^~ 
innLfd-buidp IpLupnnujuiuu npnhb^x \\umnnub pined £ , // ,lii ^ l 3 fuph^ 
ibPP* pb.bp milieu b. pttL rj.uipi r UnLJx ^bn. dfth^b, ai^&d t/ 
'hpiuuj* 2 ui P nL<utu k nLl ^ ^ ^t^PS^^I djidhui'ug iuiuuifcu* 

«JJ£,iIj((»... 

-#i 

— 2ft 

|*ti/[ p-nLpohpp upLUUidntd b% Ljbinh-bui^ uiLUi'unnLfJ fiLup* 
ftuilinp [ub[ni[ ^ni[ul;ifi npqm. IfnpnLUuip, //ti/b£fu.J i; fli~ 
4§nLift b. y^iuufip hum.ui'ubpli'u b. nLnuiplpni-d < Upui < u npn < ubmLt 
llfiuiifo bpliiup npn*ubpntg jtinnj ju%qpnLd fci (}fjtfi&fi£.tf fcpb'un 
p-b-bp uiiu[i npuj^nnfi C t b2uinLpbiudp npn < iib < ut {^uumnub tmuihu t 
^piuhg p-L.bp y liput^tj* ptL£m.d bli b. npufiu ajt dfcdbiuug ut 
I[npg i ub < u f 2 tu P nL ^ tUi k k""^^ 1 -^ ^* Digitized by Google <MlUMiib ^tMifc 113 QnLunttfi, %utu^pL. 
QnuunLtfiy %uiufip* 

\\p§ uiiw < bij.nLp[i Lb n £111111 Willi I; C^buib.huiifi'by nn uiwwJ- 
wlJ t HutplLbui^ f&nLpgbpfi i/t9 % / f, *^-/' ,u f/» Juinfc'h. 

l]ui{i £l{uiji bp^m. fc/jpu/jp, fyiLunufi b_ %ma[ip iu < bnL < b < bbpm[. 
If piling fiLlit^iif ity .g«/p fywp-Juj m1ini.iirii^ y up unilnpnLfihfiLU 
tiLh^p tf-lful^ ifuilip 4/pfJ£* (P^i inUqiuJ %pui%y Jtyiif //npu/L /j. fcfj- 
puim%bpp niiuitjfAi npnhbfni. ifpuuif b. UMiuuinLfi phyfe^ vpnfp i//i^j— 
^/i_ fipb'hg L[bpiDqwpin (f&puji{fiLp upmnputuuibi% \um btfiby /jiu^-ii- 
uitunip /i_ bplpup uupuubg bqpiuni < bbn[i < bt }juiwuby f uuiuiubg f 
t[bpfuiuik a% aiii^uiii^uiniiiiiai^nij[ tfiwg iipmifj npn^bpriLi {jp/fiup, 
LJutLjpqfiL% ^bpium[ npnbb^my /«*""/ i*u* fu%npby QumbitLb, np 
fcnb% pih.^nL'h qtupi%fit npu^^unfi Cfb^umLfd-biuJp [^iunnninbiu9 
npnbb[ jiLp »/»pt//» bqpui^p < bbp[t < bt Cinn/it_uiSr ^iitj iipm ainofjhgp 
b, 'bpiub jnuj-jfii^ quip&pbg: \}l Jfi'bfb. tuidJ t/ ^ M# npn^m.J t; jiLp 
bnjpuMip%bpji < U l(n}biml. nftniunut, lb L l [h unfit Qnuwufi , \fwu[ip f 
ufiLuiffi ui2»t uipijAifSu. 3 nti / nu /t fap't 1 m frp* QnninLifiy %uiu[ip f 
l[iufd^UuMuinLpi Jjpp if ui p-n-£ttLb quip&uiL) ifpui C t uifpujliui < u (htu- 
iL.tuhtL.nL{d-fiLhp i/iiiifn a/juil^ii, nLuuifi b. uijrf-J, bpp < Upui% ^tup- 
g*bni.J b% f jfrt; ^nupnq y nLp // ^n ^ui^puj/fiiiif C i wputnni.p-fiifbp f 
1iifj /(liifiLjni/ jutfinLJ t" Q-bui*hfi*Ui l{iiinhbu uptubni^ l[ujJb < iinLif £ 
uiubif jd~l; p n l n P CfUimiuliui'u CfiupumnLp-fiLUp i/ifing nbinbfot 

\*ul[ Cjiuibnp jnuj-iniufi Jiuufo pfi^npni^rii tun ({bpui A1# 
ifjfifini/nLi/* 

JP^ uiWuk/ J^i Lftnvu fiiJnp C^nLbgbifiu anpXp lifiuuitn I? 
p-ntfiinLif b. cf^fffiLif t mpt-fiip uiuhpb^i ^wq^L muhpp fhpnul t; 
Jiuqhph i/t?t fy»f ulibupuimp </pu*j t" tf-uiifiu* uidofihfig b. fVp- 
kl 1L lb!J CfUipup p-n-ipLhfi t; tfinfuutpliLnLj b. uui%pp qifulSu f^n-^nult IPnrbJu. — \}pkb L lb9 m^wm-d feif X»^t^: |)pp npufug 

ij.ui^ftu Vh J ft f/iLft p n L n P tt Lr l tu 9b'* , l , pp uuipuuiifiuiir Jbb .guf 
< Uwl{nLP'buiJp ppfi'itl fcii fuui2iiLj b. ^UolJ %pui*hy um,ut£p r 
[u%qpb^nil np aLinb*U b. C t bn.ut < Uut%x tp///iLij l^pb/nil fb% uupu- 
ifrn.iT JnpbfiM%bpfi*Ux Digitized by Google 114 CSMnrofM'Kl p. *Bffr%aunh%%bP ^I1lG»— U" 1 futuiVinnLb L. u in n infill 2 nLU1 %iujuutnn.nn t; C^um— 
JwpitiLji *|jiii ^uj%uj^ulJ (~ fulfill pw pb^uj J fo L. ^uipujlpuJfoj 
^uuJuuttjif.nL.J inujun aiu^o t^d-pmnt^nLp- ^Lhp i. gwiujligbjnu^ tin.- 
SifiLtf, nLUinft L. Jutpajtl^ pub /nil %pui nnJungp wfupni-J i1/, ^ni_- 
2iff^6f#ii/, np uiubgfobpfig J fop uf/im/i JbnJh\tx 

^Uq-C t iu'iip4uufiu 2 UM<U P iffii uuiu**bnLJ L. %nfh fia(( QP*n fb% 
^UMtftnuJ^ Jbng CyUiJutpbinif uiiiit 

Q\iuwJnLJ t/ii, ^4 *£/» m%tf.ujJ ippu l±fo \Pb[fi t pb < Ug unuup 
^npg. ti/*^ ^npinof opuilpuuh \Q l^nu^li i[ujpiujuipnLjd^bujJpi J^nUtu 
uSunifhnif Jfi tyfo w^ u[ujpAUjuipnLl&[iLUp d[i£ C,wJujpbmil ulpwtJ 
t inuiiiiiifi^1in£ putguiliuijnt.Jd-b»vb Jfcfngfo $*-an-fc/ i//n.u IpuhuAigp 
II. uinLfifOui^i^^ uj^ib-u £W2Juuiuihi y Jfo^L. np ifutpip £p*ip&pujg m 
li&lit (^ JfcQngfo 2 m -^t n P F n L n P duiJu/huili Jfcjitf. Cybn-tiLb 
£,uiun.foui upntt-liush £p t uin^uAtg CjUifhuBL jiu < hl{iupb ju#ji<$«i/{Lin_t/ 
I; \\nhun\i ijjiwj L. IfinLdt Wfcguj'bfi op jfciwijt bpp 1 n pi£ iULtup- 
uibpiL i//M"j fcli ifc'iinL.Jf iiupppuu^p-ui^ (uiLUjpuib^nL ujn-ftfiihml 
ifiL^f J fr^i GLunLJi ^tu^Umjtl^iip ifibp-wljjt Jbqpp l(inpnLiS tt £««*- 
Jui up upnC^nLJf ifutui J in up uiuifhu uiiu puAi uAmn /fiuiiufiif^ fln- 
iiiifjf tpnp&bui[ ulfutiLd £- i^miif fuoubj tnurfitfi^i/flifiO Jwufo, %pup 
pwyLulpi3.^nL]d~buj < b JfiQnqfo, P w 19 w l u uj%a t ujJ^t t/ ^"J^ fc&UMn—- 
U9ULU L. puipfi liiudbgnq^ 2 nL< **H in^fbiuh jiujilujlpLnut k U«^f*ii//» 
i/pufj b. [\bfii_J Sipu/ux |]ju t uipnuhufi £111111 tubgjtbp CfUtdnanLif 
h% n,[iLnujgfobpfof np ftub ifcfi^iujnL^fruii/p i/iut/i ^uoub% %pui 
tnfcpni Jiuufo: [p£ uiLUJ < bqnL[(}fiL < u uwmJ £♦ /^t flii«fim.*ii&' IjMw 
q.w'ufobpfo iHnbn&bifcu nwufo C^nuiwnLni fjhfnJh wntbg* [iitl^ 2*ubp x 
np^x ^*ii/(p jiupZujlinLbg Jfi tj.it Jl^2t l // ,lll i ^ RLD ^ nl -^ kp upnutw- 
a.nmb[ ^pu/b U. bpp ^IpLupnmugaiC n.ujpiwL \\uuib pl Join L. 
ffolpby fenbii n/rf- uiui/ li. n^ Ljmnuia.iiLfd: fii!hx Huuinttulr ^ifiinm- 
^ifcj l//;ui [u^lfcfp* uin-iui %pui < b[ig C,nwwn.m ffrJiLbp wnLby juAp, 
^iu// ii^iiii n^ifri wni.bg auinfox }}ujIiuj^U 2 nL ^*P ^"i^ ^nuMunML^ 
fibwJp ujibf^jt ujuiutC^nu^ ifji^ujli uwbnhbg fctp CywJuipy jhuu fJ^J/f 
fiLfi nLdnifx Digitized by Google WUWtfr <M5frCfh 115 ±bp% t^1i plfui^LfiLi/ dmptilitu'hg Join, ftuli fiabpp luaipnuS t/i1# 
iiffaftiiMUr&i/: IF/i op yfcbpp 'WfciiiSi fuhtfpbgp% iju#j^fcp/t1i t wp /^ f, i/ 
iiMifSf \tpbfUg i$Uw[ JutptjJpu^g doin, ifyfUfk. np ItiuiunirtwhuAt t 
^m|f tf£it£ mjtj frpb < h L g Ejjiniii uihuiwnJlibppi %iu^bpp ihb^ i gwgui < b 
4/fcurf"f j^fep/ 1 •ft 1 *"! k- ^pwhg ffrtoufb jiphfog tnbqp f ntu^ifijlf 
2%kflfa puim fl w P UfUML JiAHpif. l{UM$jy l^Uuilign^p^liLbp if. flitudb- 
guih m^/iitf ^b/titiffUHtJUiu^ ufauuiMmpt ^ifctL i^iii^i. CgfcJwf kp f^j* 
4^/rif mbwuiau^g CiiupqSmLj b% 2 Ul1f1 b < *'* uMinq&u3gwsg f i[bpwrfu*p« 
£J»Jtt fc**k Mp« 'iig nnJunt-J fc1i [ipb'bg gun.bftfig mat%^ni.^p gnig 
inu4£ni4 *£- ^tnWncif* mu^puS jiHf flW £'6S# [UiLuigb^t 

^ic&p ipiLbtimugb^ £7 l£. 1#pm J>P~[ig P^k^L t" k tumnL ^ tl 11/° fuui* 

,^u*l t 1/^1 ihupif. ukifuAhif igmii J£ ^uAfmi-t 

fymmm utquAmffp bofd-p fWflwjtVi^i ffrtp/' 2^iS T ^T^f 

lll*g» — ;<B«« ulpfpntLj Julpsf. £ i^fy> ^pwipugiqm € b } p*"JJ *-• 
pn^iimljL nfWpfuipiiip t t f b f M upUpn ub^ <f (?<)/* &«wJ«m£«*"£4^H|? 
ii^jii tifuitm&aimfu/ &_ tup fife k l{bpujit^puAjiiiffnMfitiiLb^i 

l]ttfltytlt|. — tffi9 ity dWtff&ii^ ^Ff t **£&( A. %bp1pupui- 
jfnufB^bmJf ) &umw'&niilfkhuulpty apupiMiqfafs yudiwfi/ jif^^uiififlfcfm.j' 
«Mhtfj£ bpfikj* ijt ^iUl^a/^V^ui^ it. iftuif usf^of^hfy niuwfc t H«^ 

£mH.pi np l[*>tnfilili bipnifhfflsbp£ ijMJfiffffUff j?j& tilit 

^nrh. — QfcunLu \lpnLuiuql;J qUuifpu upduuwk[*pbg ^p Jiiji*** 
llbpuAikpffat op Jocaot^Mfj n[n>ifhg dfi 4*2 ^- ^/' £"pt* pbpbfot *bp- 
pmbrp %[> pkgfi/Ux *$pj>uinnu %wnuiL PnpnC tfaNitfr P^M ***** tt t£ Ui - 
fjt, m m tih g r iwiinft L 84 [f uAfii^bg £i*pnvU mub^i[ % «QVfi&&ui[ ^ 
^1^111 (c. £&i#£7ff bpp^oy>t l|Jm 4^tuJuAi,usl^fig ui[f#iii&' fapp% nuiqw- 
pbg S>%kpLgx *) IFfili/i umuifi/i^ € UtSai t UnL^[\ifup gn^u wiu^m. ^iwJutp tuunt.il h'u, •gPbs'b Digitized by Google 116 cawwtw^wa SGPPfePb fcl» »MtMKCW% WbMSPWh ^C^SCirffh%« fi^if* i//i op ity ^jvif gapuft Cftuuliml oppb^ £ bpbfmuttji iuqmb- 

qnt^-^t^up i. t[kpL. 2 u f Lan ^l l \ipkt^Sll f a pb^ tt^L 4" "Tf- Cr uta kpt 

putplpugbt^ t i. t[bpb. putplpiBbui^m^ tuhfrbb^ gnpkijti f ap mnbjf 
Cftuali ^rnutp Qjn. ift" L ^I't t» gnpbup, op uuLtutfibpp miJpMtq— 
fatlfiu biuhlpLtuJ fcp Cftuulimp oof-jvuf £ ftumuipli gnqnubrnt^x fui^ 
^ifjif 2^P/f uliunul b% linbi^abiw^ b. t^uty jtShqpb^ bpifiiofegv 
|t 4^P? n i ^pkt^^P ilbqj>uiunul t ffbbpfiu b. upumnLppnuI ynpb— 
fyiV J [l J [bum ft buMjpnu! Jft ipn^gpftli C t utali ptLbb^t fiutjg Jutpqjtli 
"'/T 2^kpft puiJ-jiVu t| 'uptuhgfcq fuutuS bu b. fcnb^o uVbtLLnuf 

HtdL. — J^pbiuhiuqft^i upuiLtuL ^iifjffifjo tiumJknuI b*b qkoth 
Mipbtfjulip f fuuM^tuliU^gLnLj b. tunop-nuli ^fVhiilttuhp uMtLiu^ftit tub— 
tuuJ uipb. uibuubtjtu* fuui^uil^iPLmjS £. unpuibufi% uitLiuQfiu mil— 
ojifif muMujtg qnLpu C^iubbtjiu iuupifonLJ bu ukufh uipbtuulfp b- 
tuqofthnuf* «Q^ JpppJfcp ppfco uuili 9 utjtL ft J ppbfuftu muiCJbu** 
€ui ppkgbUMg, jtj jtpbuu gnL i[bmfi uiuiltp y uiftL ft J puiit; gp upuCJiu* t 
>u, / T ?ff ^knfbbfjtu bpbup q^utjt uipbht^u bu njupl%mJ b. uijtf. 
mjiqni.p-buiJp tf P~tuqauft J^pbm[ opCfunud bu 9 feu gat}; u % UMUip[t 
tupb-q-f Iptubiu^ uipb. p/Jto f bplptup UipL. p\J*u* UMpLnt[ UMufAaut r 
ffu}Uil;u % uipbjj. JbnJb[i f uipb.q. fuutuupfti \fl(u tupLm[ fcp#p_nnf 
b*u* Dtpb-p i[lluMfi iupb.n. i[liui^ oflo. ^frif lupb-ftli... iunb.p feu* 
pfcuMiiuii lunuuife&\ inufjt £ii uiptuup ppfco utulfp i/'fu'j «#• /»/ ^utf 
ppk^^kF l ut ^ u pfe P™ bu... 

4)fffifiJf»f_J fc1i t ^7-(- uliqpjnut uipb-p 2<tfin Join t frn^/ bplipfth*. 
Jft op Jft Ijjth uppbi t /iLp Jiubliu/h tnninbnnLJd-^Lbn b. 2 n PP 
i[bpb. iqJtn Hum it^ki (- . uipbtuulijtu b. 1iui puMpl±iubiuiml 
pm pipiugb^ t ^°j»k» Cfbn-tugb^ ifuipj^uilfojvos 

IP/i uiuqwJ C t iupubbjfp%bpp C,wpu nu ipbutu^jt C^bui mW 
jlfiiLi/ t/i1i •fLuitjiutu ibn-ni[f bpp wpbp ulguby i/uijp Juiubix ffrui*- 
qtiLnpp fuiiqpbg uipbqiulifiu Jjt gfcl uupuub^ Jfj^u^b. np i\inwt\i- 
quiLfip uibqn l{iu < hqhb < hi puipfe utpbqtulip uapuuby, putffl bpp i[b^ Digitized by Google <MA3Mii» <MMUh 117 pLurtLupiuJL /iL{? if op Join f uus uujuui[it{ puipliuigujL iinuj */['"'f 
iii-2"i1iiii(nL u^uim'&uia.nilt ]^pbn_Lulm uiuiuiJbg tuuiuiTsiun n, pujjg 
£iup Jujjpp wLb^fi Llu pujpl{UjgujL L. Luu[ibbg C t Lupu < uu-nn < libp[i < h , 
np J>wp ifujnJuLu'ui |m^nj1i IpuuiLupuLbg Jop uj*ul;hj>p L. pn^np* 
C t uipu < hii.np < iibpp gwp n ? ujpiuj < U L. J^u^Im. uipiop tf 4mi«tfiii#8r ^ 
^UMtftuiufi uwnpnuwi.Ji 

l^IlLllJlG* — l^iiLti/ilip %npb^u LuJ^ugp "bin pi l J b'u < Upin t ii r 
fuui^uil^iDuni.d L. u/bJjj^ujuA;u finb'bn CjUi^btugpn innL.il J[i ptun- 
njuiLnp C^LuJutpnLLuh- bpbjuui^ L. IpuJ n_pLuJfr i^ptif j t hpLufcuq[r 
tu^n. fnui'liji uiLLnnnLfjhbu/h JfcfngnLJ pujnn.LULnp [ft ft 1{luJ 2 ujut 
rtpujJ uuiLUhLUht Xipp ^uujp </i [[I'unL.J pLufuuiLULnp bphfuLUifi II.. 
IpuJ q.pujJ[i i/puij 1/tiijfy, Lu£gbpp bplrfi'ug b"u in.nL J y np tinut^ 
£uip y l[luui pLU%ft ^C t LU < un-ftLub € ut |Pui1fHf.^ii£rn^i1i pwpipwn'bnL.J bir 
n.k"{h WLM^tup k. Lunop~iiLil. «|}^ Jop hrngfc'u uifiLu bl[nn liLupJftp- 
[ubbpuili, wfiL. ft J pbfufcu ujiuCfbu y>t 

^npui'LaJi (6opO,fl,aBKa) nLbbgnnjp linp puifyiif £ 'ulu^ullTi 
b. luimlJ. 

« |^ni_u/il#p 1##?p % 
( ^npui < LinL.lip $np))i 

\*l ujpi ujfij CfLULLUUiml, np mui € u[i no pnt-fthbuj J p tLnpuiunL.l{pi 
^finiulfuij: 

\nL.uujf 1 9 3 ^ 7 b'unLLuirp puipfi L. bp$iu i u[iL L £ iffimt-di- 

1 uLu'ujt Lun-LuQft'u ouin.npn.nLJ hmnbl^ C t jiLLu < un : nL L o L bLuJp~ 
pnJunuubp l(p dbiLuftf i//i npb.1? CfftLuj'uq.fig Lupfciu umJubip i/uiujW 

tLLULUp ifbuilL.lUUD l^nLub^UJl^ llflflUIIUUUI^ ""IIP ^Pk P~UJtlllbnLU~ 
jnLl/fl llUMUlLUpftf i[p C f flLLU%ILUJ € ULUf% 

{\pbn_Luliu ul inLuftun J> n W b. bnpuim fcli C,ujJujpLnLj . pu— 
l(pnpnLJ LuphnLul[p "-fa^PP* b u k inLU^bp gbpblfi* £* JluU f^uif/itr- 
bqjn% \Pji op J> n ip ujpbtLLulip [ii'uq.phi Lj bippunp £f?Luif{iif t np> 
frptfu LuipuLnl; "-fcbpp 2/ , £^ F ( frL 9> npntl^bmL. u[ujfub < unLJ tt gbpblfit- 
£"( it ^mi/fclifiLi/ t/ti#1i ^"*£» npnu^binL. luJui^ilJ t, pn^wpli £-£- 
/ip&l# fcli liuijULif: — ]^ oil., luuulJ t bnpui^ jm.ii/ify?, jjul gbpbtppr 
2P9tp n V i}( iU J L bb € uuJu f [inli bu Q-fe^PP kp ZP9^* ^~ "P^^lt 1 ^ 
j>hn ^nnjbuy lifL ii#jii 1/^ p*n^ Luubn%bpp b, ggfip 'hpiuug w^- Digitized by Google 113 J^VDMUM^Wh gkpnLJi npnUg iiftiiiuilAi gbq^i .Jjf. lUjhnL^bmb^ utpL.% ulpibg 
Jjkpbliji J tub qjuf^ L. utukfobpni[ iai/^4^ {ip&Si € buipiq%bpfi < Ui 

\^pbtfiulllt b. fflMfll^l f»m*mmpmkmf£ pwgUiUipnLd All WfUUft,U. 

4P(i bo [dp mfatuli^ tfpkz (/ tL 2 utl t) ^i' "P p'btoll'-'*^ t qdn[u~ 
^gni_i/« fcjip fyiiu nunbump ufui^uiffriLt/ tt ^ , " 1 liminuHfwh q.nupv t 
«juj^iu bplfftpu /{f?p&ujii&£fiL fc. pnJbnid £ uipbqu*lf[i l[wd ym-uifi 
uHLMstopj np Jwpq{il{ l^juftg b. mUt^nL/d-^LU^ qplpiLtuir 4ffif/if»~ 
pni.b'Ut Hwlpufu nqftpduib [^uwnLiubp 'bpm'b f/plf/iSi iifafknuf t 
ndnfv opt H j 11 ^2 uiu f^^ 1 ifiiuiHbfjiL 1ii^uiin<ii^/n/ % fuiutiiupdiub ityi- 
"Jfij/i^ C r ptutfiu t ii$ibp b% iq.nL J qkmfc w m- /w*-«a#ionLi£riwt 

IPfi m p[i 2 iuuu < itn : nL : pi[iiAi t( uiuiilJ t» /^t mphqwlfo *n. 
jnuifap j>typ k. bqpwip b% bqb^ uiphqwlip f/^Pff* ^4 P 1 -*" 
«'/»fyj gbphlfi b% 2P2^f 1 B^ff •ff'VP utfhqwllp ^uijubghi t <|^i- 
^PP 2P£fy ll, '9 '*" H UB tfn%b[ t ^°PP' ^ tj[ mwuwhjipbi t <£#ii_*f- 
ii^ii q^bpp 2U^f i l % h- ^PP ^ , " 1 ^wi?^ m 9^l t* ^"*$PP ^i 1 f ^^ T " 
Mi mil t" inntb^ bpbufa'b b. uinjiu^bi iu%2 nL 2 in k ufwu ^P^t /'4 1 ^P"* - 
Jtubpi *yuj t| jun-ni^iub ul[ub[ £- 2l l 9^L y P 111 /? 2 rv<LflT "2 f>fjU> 4 fl|M 
Jiul[npLnui L. jdwo 4* libintJt (Ton imiLif/& uiUHnuUfji C,bmpbpp 

^USIfkr* — |)ptirfj£ puidwliu-n^d fcV hpl[iiLup % pu*pt* k. £wp s 
fftiurWi uMuinah wiuli b^nnnbp puipji, bp^uiifili I; [fAni-dy £iufifi%p 
£iup* fd^niiiutL.i Jiputtyjitj. ftLptit k guti^iLpp upuml(iu%nLd i; dft 
dkipifnL L. bffp ilbpfrfafiu opCjiuup dowklmul f ipuf uiumqp 
i|ufjii t pfo\{hnLd L. j*um.wunLU <W'£ l nigla i "ff dtuprpli 4*f 
dbnJhnuI i;t 

Wuinq^bpjjy Jifbir uip^ft Cfiuduwinbqn^p-^uUp l[n^nu! fc {iftjufihp. 
it liuf if £l{i» : U^uili^ ddtiufti upuwdnut bii, {jhl? qpu/iig dft dwdw'btuli 
Jb<»p-puiHUiudl^p b%^bqb^y npt*%q p'u^iuUmip guiutpft guiqgfig dhnJb^ 
J; r npnifCfbmb. fii-pungiu^jfjiup uoi'uusdfcp dminhb^ tt f*t dfiuifr, 
im Cyfi^iup f^uumiMtb iuju (fkufcgp »jniiJrp<fjiiyiifepwL.. C^wdwfh) uhfffr 
Jici[jhp uuiiiuidbph t( uwwqbp[i (* i/i/i^iii^pi/t^: 

Suiw^-qn^ fiuiliiuiquirfi. — 4lp^^ ^rt^mJ ^i ^aypJiuiuu- 
^uJutpr d(i ui!iff ami/ (wpqp n|aij/fiiii%« ^m f 1iua^ 30 ^Amp qpu>- Digitized by Google ^UtaKWb WMM* 119 gf^bp^g tfufju i[bpgpbg, t u k 15 CfiuJtup ifitbgi t}pi£fnp#f mha-wJ* 
irpiiif ^Lhh%unni[ tfjuifu fn^pb^m.^ %m ifmpibg tftnjui%w^ f pu*J*f 

4nuumf}li .gwilfi piup&pwguiL L. pn^np /cpT-ff ^ nr [ w f in lb -Cfbtn gpjvt. 
JflflLfTfl bpl\honi.Ji 

UG&rljL* — 3/jwfiLiip if. ^/jili i/^iuif»/i1i gnpb% b\i gut%b[t ^(^*** 
J[£r^ t Ipiupab^ pu*ig pwd tuhbtfiu H// 1 ^ /"/fy t 8/»««<-u/j pmcf/il/p, 
^l/»/»3 rj-tua-itiuguih Qjiunui uipuiwunLb^ i;x *Upuf iupifmuituJiijjflbp\ig 
nnpuqbi b% iublhb-\ 

fcrUlCS*— t[»p fVpf/^ilijpp ^uiiiiLfiLif £7 **- u*nuibn% ni_ mm//- 
*bbpn iftfiifiof fc1# ^npiuhiu^ sLftLnvigfAibpp U. 1ff?j1f/ivi£ ou/^ui do*- 
gji'bbnn n.{it/fif_i/ fci C,bmb.biui Jfi^ngibpfif up lublnb. nuiy. 

\\ {^buipb^ni^ J ft bp^m. JuiptL, i/^i ^luC^iubiu^ C,bin nLipup- 
i[nLJ fell {^pp-b^uif uuinpf Wp/d-blsuij ohpbaJuiupg Jjt gujp pi- 
pbjnLt Dpmlfjp uifiiu luuiCfbinil L. iunoj3'b^nil t pujpipiubni.J b% uiCjW- 
a^i1i fbuin.Qf CfiuJpnLpnLJ |]p^tV1i £cjjjiijf.f?p/j tf.bphqJw'bp L. 1//1 

omn i^bp^hnLtS y ifituffriufd-nLj JbwuiDubwj ^ujj/^i'i/iu/flifcp^ 1/17 £ 
ii_ pbpni-Ji |}pp infeij fell Cjiuu'hnLJf *hpiuUg rj.jiJiuLnpnLJ b% m^w 
Jj/j^ pmoi//iL^/ii.1i if. giu^iuhiubbp, ffi_ mini nL J J>wpp fVt£ffnfty#iJL 
uhnutufe '/p" 1 / ijlinLif: £bwb-bui[ opp iuLwg.-bpbgjp c^pfffiuf 17 m^ij: 

ou/pn /i_ [iiui£nil-[tmMiiluiiL.nil % DtuC t iu < hui < bbpnil pl. tuC t iunfi < h puinJnL- 
jp-btuJp ftirtLtf ft"// 1 iuja/j1#fcp1# ol wptnbpn f p-uiihnp inbnLil L. 
Z 9 iu i hq.[imuLnp fffaptipit^ w^tL ^wpp io.nL J J[i npLt; Opfi i/i?* £u#- 
cuiffiuifjIffiLif ill, ^17 wlulpbJh uIjuulJ 17 tu < bJ[i$ujuil^u mbum^x \}l 
bpp puiLiul[& t huj£un[i a 111 [[ill 17 wuipb. f alifiLi/ u# jo. J>ujpp ^u*- 
"uiilJ bu 9p/'{ft ni p u lk u V[l} mUpb.p tiiuqiupftt 

2)» \}pbl[n < ubpp blfbnbgmJ ^Mfffiiif b*U uj*Um.if* \uAnu^ n- 
dnutpnpftli puitpLnt-J b% blibnhgfi L. jnpn. uipnnLbtfubpni^ u/blpL. 

^UIjC/flLl/s 

♦])♦ t/ 1 '/" 1 - 4/*^ ^SutuS b% iupojp^ity lifrVh t( mqwJiupifjt 
2^pbp Cjiunuibf Jji Jbb n^fvuipli llfiifo huibl(wb {ipp C^nwwn^ »gp- 
2«li/ 17 Ipuituig L. Orbing ifc;0 Juybb^fH^ ^mjj p c bp~wqD[i < h ^ii#t£ui- 

A.ilit£ l/liipHLl/ fcliJ 

^iui#iar^i tnu/h\iQ lol/ij iii ^ntjiniwLiS h. <np J>i*pf* 4l lu *l T[ ?a/ ^ Digitized by Google 120 Ca<MVMMl»*P+M, flrnSnilT* — fta.iii£l#fcpp ^mfuigp plignLULnLJ £p /»pp C°~ 
innLLubi \P[i ^njp Jiupg pui|f^iii1iiii£fii/ QiHfi&rii. 4p w l* n P tl 1 ^***' 
Upk^L £" uiaunt l nL Pb L<u b9* i[hpg%nLJ t P'P'nL pi£ ll. 2 u tP ulnLl ^ 
Pfuig[i </p<"j* P*ni/uujp uutumftli puip^uiiifiLif £, ^- gntL.iLna.nL if 
k n ipt 4[ iaJ l* H/f gna,gnn.ng[tg tun. uiQiij 1ifii.fi t npnutnt. J%i 

\jluL. ujuiilJ b%. 

\*pllbj>nLtl £iu p igm a. iULbbpfa uimgpujlibbpjt i/£o igbinij 9 
nmnnLiS b% f gpu/hg gnn.gnn.nglig pun-Lu$Luhni J £ npnmriL J pi 

{tgpLu Jwpgujpl;% bplf^^fi t/pti/j pwn-iul\i IfwfLonil Luhg^b— 
f^u LuuftLhbpfi nujnJhuj[nLg fipptfifiLt/i/ £- juifLuiOm^inLift fitf/f i/nui— 
PLulift nuiplifig 1 l[Lufi 11*1(1 

Jjpp iun.ujQ{i1f Hi If a mi/ npnmnLiS t" 1 ujuiilJ fci. 
*Pppt lfLUpl[nLUl 

t)/#"t ujfL.iu^fa uj'bgujJ npnuinLtin \fujpw wJufi ^ufa upu^ 

ifiui^/i t uijij iniupfc CfHLip 2 wui i""- kp ib^b* 

1]UirbnLS ij.iii{/ifi j^ujfi_fu.t/ bSt []>Luig f^LppLufJ- opp 1//1 ^/i^ 
i^tun-nLLuh L. unu^nLLub JnJp, gui € uguiliub pp fvipnuS \ \uiul[LupLuu- 
op a am. J gnLpu 1 nui%bpp g^Lgfr ifbp* 2 UJt ^ i b nL [P 99 nLU * gbufhtfh* 
Jft l[Lupl\nLUi $npu l\uinp uipnf_ii% npufiugji /(inp/piLi/ip gLugmpft 
giui* b u k wpuibpp l(U3pl[Ln[ t g tugiuui upuC^binL C,ujJujp x Qiuuili[ig 
JfAt^U. \}gfcLU JujpiiLupl;[i inoiip pi/np tp/|«i-2" / p/^/ J opfcpp 4/ , / TUi '// r 
61/ iguiCjnLjf Jiuu%uiLnp Juiuiiugubp ui1i/?i_i/ t £u//; (j/j/iui fiuipaiii— 
pt/» mo'uhV CfUJULUpLulpug Jujuiiun Luum J f qiuhoubpp op^lifiLi/; 

1|IUld'Ulbn futpb^u upua.LuiAih pp g^fuukpjfu f>Lup y /in// in- 
LniuJ < ubp[i uituli wubg b% ghinLiS L. C,Lugiun.p IgnL.J gnLpu f up— 
ig^ugft i[tujbtul(p [ipb'un uiu/bp ^/u*/»t* fiqfiVtrp pu/pfi bi luip 

<l|UlfilJUUlUlG firbcSUllj. — C«/t^i i//» Jiff1fm./f J/i upuC^wupult 
£ 9 pb2Uiiul[ nLh[i y up 2iupnLlfii#/[ uuiLLunJiinLJ t 1ipui Z nL l r i.P ^ 

*) |)liuj^i£ji tfoui|f «ouiuiifYifcp-iifci2Ui^i«ui#iui»i*1iljpi 

Digitized by VjOOQlC <MVb3\Mh ^HMW* 121 -iinuLjUnuiinLil upuAtx Jjpp JutunLl(p duulJ £* Cfpb^uiiul^p pb-bpp 
aitutpqutbr ^u^uli/ t uptu ^pui^ uuutpft i/ow Ifut^qhutb i |ji_ fcpp 
Yitu quinj3-%nLJ t* utu ibn-fiu hiunltfi tfwLbb fmunni-J 4" fy 1 "* 
\hui. LunnL utunLiIf «p d~upjifc f ItwpnLU* "uput bpl[UJpujgujh LqnLbq- 
"%bpp L. q.utunnLpubp ntnpni,u* Ifptii Juiqbpfigi Cjo C f pb2uiutlfp 
JuulJ t" bphfuuifft J out JfcufL. tuft op pf bpp ulu utpmutnu/unLj 
£r uin.ui0^i1i ^(U^fifuj/j ui1f ftioupni 

QuiSluGuiGkr* — *|»iii1niiii/f^i iLutnnn.fi &nqni\nLpnu l;t uutu- 
infili £,iuLUJwnL.J £ uujuiuj^uujubpjt nnpiLpbu/lt L. CyUiqujpujLnp 
-uiiuwJnL.ptiL.u'bbp m. uunuijiututui2uinLp[tLu < ubp tiLbft uputug i/ui- 
-u[iu, npnup Jbb JutuutJp WwV fell J^ilu ^fujuip'JiuWj nutLLun..- 
'1i£ri?ni_i/ uMUitnJnLUibubpliui \} put up l;i < uput € ug bplnnliiu hilS bu 
>jipuil;u bpl[wp 9 utn£utLnp f nL. utputputbubp^ bpl[iup Jtuqbpnil II. 
Jspltutp hnnLLULbbpnil, nunibpfi put^bpn jbuib. nutp&utbj fnLfuut 
CfUiauib* pvutliLnLiI bu output jpubpnL J f yputquiguhpnu] \ Lucbpuilf 
w < hbpnL.J L. JutuuiLutun. ^ui^ow^AnpntJ y np quiuLnuf fc < hfe«»"'- 
j^kufin ^utpuipniiutlu uiuJunq iutuuiuiuipLffi '(put^t (Jui J ft funp 
Aup fry butirlinLUtlr &utpL.bpntl Ll [ufiw butn-bpnifi Hput < b k p ifiunLJ 
hu uutL. f*utuut%q iLJiLnji J Lin nawLUnn \f*ti/(ffep^j input. J t 

Jftutuiut uutuh pp ftpbug iutfitp uJiuubgubinLf butuofih uiuei- 
^UututpaL.p'liL.uubpfi AUiji/iV C 9 b2UinLp-butJ p Juuitftni-J bu Jutpq.^ 
Ijuiug Jp-nLpbuiu i/t? : 

Kg. uutuiujuuiuhpp Jutu%utLnpututt;u +mQ4>trp b*u ltnjLnL.J* upuAip 
ufipnt-J fcfi u/itbpu.n^P'utputp L[bpg < ltb[ CyUtpubpft uiouuiltuAt ^mii- 
jjLbpi'hbpp LfUtiLubty upup pnJubt ututpbi II. ututut J/( ?f f/ , ^ f ujbbpbjn^- 
p-ujpwp uiutub[ fipbLig uibqp qubii ^utpnbpp utiu q[iui hunting 
ii^uu'fi.P fell num. J IjutJ utubqubp jiiL/ni-ifiLi/ C t m c bqb[ Aubpfc i[puif f 
up 'bputuD ^utJutpiXutlibu Jouibuuin 

Hutwutuutubpu utL.bi[i Itutuutug bu Jowbuiu-Jf jtutu pi; 
wmuJutpnliuAtgi \}pp uputuj* [ipb%g ^ui^njai^fp^i uinuipuil\p iq.nL J 
fe^i JutpqltuAtg qtfuubpfiu* uputuo uIiuulJ bu utf fiL Jm^i ^tu/- 
C y iiiuj < UD < hbp putihbif bpp upu/uo [ipb'ug JuLyuiutltu bu iq.mJ 
uput%g i[p<i'l* ff^tffiLif fe^i ^ri_ncfe/t fepp Ifriai^iD JuiUulJ bu uput*hg 
uiiobpp L. Lufiwbq uiutp pn. t unLiIy u put up Ituiuiwqm-J tiu fe. f/m- Digitized by Google 122 brwmiiim**. dbintd ASi uiJ^lf fc%£ Ipnmpb^ t fr2r^L l t L ^PF p/>i.1f A1i ifinLj 
qpuibg upwhpnLd i upuihg p^Utf. if feu* if.wnJhitLj hfti < Uw[uLu r uinmy 
£wpuw[ipui Ll tun-mfutpiupt 

Wpuibig dtuufo uftififiifni.if fcii CfbtnLbut/iibpp* 
^Aiiifii^iinLif i//> 1i2«h5mii5" liinO^uij if^i ifebp »oiO oAfi/r 
lyuU£*id uiiuUhlJ bit A. ftpbity L t hin du/u whni.di {Ju# urbuknnJ 
tt nit n.piuho [iLp putpblnuiTubp[i 2 n U^PP. ^ U, 9 U1 ^ usuip A1i iihj— 
f/iw* abw.d jtLtfpuwLd t Ibn-obpp A_ ftLp bqpop tyiifrt Oumppuil^ 
*Unf) C t m%if.bpini[ uppaLJi ^AinAjAii#£ opp ufwmdnLd t; uiju ft"/^/* 
^u.n tnhbgtihlrpl? € ii A_ bpp ^fcli ^uftttttfifiLi/, J/"/3 £ umBjftu luitpputl^ 
iinO 2 a P^Pb < /{ ,fIl i d%ujgtuft fiLnmn dwuAtbpfi C,binx*bppx Qm <fu#— 

duiiiti4i pmopp ^fifuuffifiLif fcii t. <{j>ut$j)ujwutpuihy> Ai# Ipnfnidi 

liptiiljs IjpMi l^uiliwip ^putd-utpLnLJ t iud»LU i Uuj < bwi %pui> C^tup 
A. J fa gm%fc uuupfc nt-pfe *ni^mjWfp ^Afo ifftnudz l^ApOui opt t» 
J|i uH-bkh up wain bpjiumiuiupn. uidnt.ubiiu'unLj £• C,btn pt |)iii upuut* 
dnuS tft /^t Apf bpbl\nhbpp qnLpu £p nuiihu y uiuutui'huAibpp 
jAm/t/ig jjji^nud, liu/u£m.d A1f*«« |}uf?Lif Ai/ t ^t" "*/£ fcffy? 2 Uflfr 
iuipuifill tp t uiutnui'ufi m^u dft <fu#i/fif-if dfi afiL/iuuij (n anpimLdt 
f^uiontL%"UJ^ui < bjt apuuip uidi^h op luu^hnud i;p l^tot^ »piu£- 
aiii^ &npnt[ A. ELum-d aiu^fiu ^uiptupnL^utfut *|yiff itidfc'u uiiuulout 
1iJ(iuinni.ff tf» "/> / ,L / ? ^/»5i ivpftLh opuifibp £- dututir itfunLd w— 
funn-fr dfcfi ^ujpg^tnLd £ upiu'Uf iifiuili, A. '/i f/ApOfij i/^r tuiurL.iu~ 
ijt ^funpC^pq.ml l[nL mp £- duhlJ iftni. dt^bpfi'bt ^buiLhui[ utn.tu~ 
Loin if.iJU[jiu uibu%nLd £, up if^i ummiuhw^ iiuwtuh (" J^inf. «/[»"*{ 
A. {{Uf£[ k nLl *lPb9* if u k n i^ ilbp{J < uni.d t" ^ uiiiAjj A. tfcnfuiubuili 
hiufp[iijy J[ilu liaifd^g 2 nt -l nL l nLl ^ k 'bpw '/p^ 4 p/»^ : l)" 1 Uiuuiiufcuif 
t |/?linLi/ A. &111JL.111J/11.1/ t upw'btj tntuup bojd- wiup[i 2 lu [ TnL ^ ,in k x 
(luitn iup[t, Ipnpliii £- bnbi f dftus^h jfii^ np tuub^ b% f %pui ^m- 
lliua.ut Ifi t uipbi* uijii luwur&uiiLnil kl (frti^gntii-tujuijAi^ oni^n- 
pA^ Aii dfeui frpbiiif gm%l[iuguiifi ^iii([iiiiLiii^1f wub[ f npm^uif^ 
ppbty tjw%il{niJd-fiLbp l(unnutp^z fco^- tmupjii ^pmliiiif^u uijii uu/- 
inmliuiii gbfvnuwuS t /iLp ZhiLgbpft tu ifoi#iA1fm^ni/ 1//1 bphftrwtfi* 
feklinpni.d .(• C^u/bbi b L P kp^*4±b9 "'"^ft u[Uiw£um,uipw%h[ml i i fd^ 
fiLp ibnLgkpp gbfuuui A1#, ^ Ipupmi fc'u.gp ^mtA^t \}pbfuui < U mW Digitized by Google WUHliib <M1WM* 12* cr^itnuii^o/i^li /fuii/rufpnti/ t; uwwui'ufi fu'hq.fipp, (l uui iu%fibbtni£ 

^iugP^nLfu%bpjt faV^S kp^^pb^ 1 flilf ^f 4""^ tipiqmuanft typ- 
t/mp &b 2 nL l nL l nLt li p P u lk u R[ l a/^Aplifrpp nt-j wat.% ilbnuinumSbw- 
ifiu uuHnuAuu&bpn £futpb*u jtpb'uijt 

Ororoguiqnq* bpp i/mjpp bpbfuuijft% bftbr wwifiu .glwi/ t 

iifiiglifitcf 4l /ftp bbnif biubl[b[iuf 'linui oftfB^b fit. abnuiStn lipmYr 
fubqtj.ni.il £", thnnnifnLpqp- lipui JtuC,p i?£ ^4" ^pitf rf°PP* *"/( ^ 
utbmul[ ^gtuf^bpfi t fjfr{iftffpfiLi/ y nptrbg ^n^nLif £ nopop nguMtft;"nqt 
\}puA\g ftpp qjnqvuhniiS Ifu JtuutuAfiibpftfb t. uufiuUnudx K/u"(/»u/»" 
giufgbftfcg bpbfuiuhibpffu wqiuw ufiuCfbfnL ^itLunif opopngft ift£* 
^fuiup-^j Cjimfuufctt fc* n lfc Jiuq i1i ijhinLily ausp&fib uiubq 2 nL ~ 
^ntpitiif: fjt. frpp ij/£uiif?ui_i/ b%^ up opopnguinnnp qui^fiu £- bpb~ 
fuunft% mw < ub^nL L. uum fun-funjigji fpfy t % fr u k n fi* fy 1 " 1 Z^P^PP 
upmnwtL.bpti[ ^uAmliS b% k. uiurb C,bpfJ-filifuj qncpu Iqnt-J. jfc- 
t/rnj lift onn.uidbfv y J ft inL L. Jft j^i£ / wf, 9/ 1 (fwo ffriuqnLil opo— 
pni^i ifoim Q^tf <t?uiJuj < biul{ ujprjj^li bpbfumU jhin ("'^.f?/ 1 ) 4* f" 1 — 
//»«J* £binb.bui[ opp h nbl[n fitD'h dft l[mnp ^uigft ifp w l "if tif Jf"*- 
"liii 'it/, nLhb[fij>nif Jft l±wnn ^pujl[ ifbntjhnLii \ ^wfjp bpbo iuuqwif 
bphftuuifi llfcwilp 2 nLn - Jnui[/ni mubipif* upbfufw £wi_p t giuLp uiiupiy> 
Qhtam € Uwfu lipiuffp L. wtuiu ^iwgp £i£fn-ffifit.if t^i q.nLUf UMubjnif. 
«^m. '/"''{p t" tt ""L .pplitu)): 

Qpopngmihnnbpp fhutJIin^ubpfig uwuwfil[ ifuifiib'hnLj b% f nLuuift 
Ll CgniLiUuiuip Jw^pbpp awn-UitttiLuofi opbpntJ /jtuiif£nt.if fcli <hiuJ<- 
k n it^ °P°P n jf} ^P^l ^Hpp-^ubp liuipriwinLf npin^uqfi 'bpiubg £^u#- 
Ju*piuil(nLfi i u Jowb < biu[m.t 

^rtc. — -Opmii^ tflip* jump fiy Jiuptjutlibpuj kuMlfiibp fcli, J/i- 
nw%ftup Jfmiliaj^fi) u wu infill nL ^7t P^/ff ^ uiuumftli JfiiuJftuit 
fiuiuly.nLJ b% Lun.iuhh[imnl;u ui'bwiiinJbhpnLJ f wipbpfi i/(~9: Qpui^P^ 
ufipni-J b% lib%uiligft^ Jwprj l[iu < biuhq ^butf fiLUin/i t- uii/^% J^J- 
^iij anpSr fr1# iil/fiL J ^/pui^/j &bn-j> pbpbmi : jffi wLuAitj§tLP'ftL 4 it 
iuuhlJ (> ^4" ^\uiiiftuft J ft ^pk? tiwdbgbi £ < h&inui2(^ lb Lr lt9 
Jft UMqyk lu l lfi nL P 1 bu* < u inuAib[> P^IS ^pp w^tlftifj b < Lnqbbp < ii nc 
qfiLrjusijfi'kbpp P~n^ ftfb mnLbiy *hui puipl\tuhmuttf ihLiurjbi Jft ut~~ Digitized by Google 124 iift*c*rnwa+M, :C y in^[i < b (fmjri. t p^pfyt np ql'Lqb [jUpfrg 1l n pb "~ wdpnn} *h^- 

tnuj^k^ UMLlipfc: |*«i/3 puipbpuiqtLuipujp <J)uiiii#?ii uibub[ £ %puiu 

^vk.bn.b^ unfit uiji <fai^a_/ii, up ^iiiftu^fiiS- uiujuplJ tp* t^k^g 

^uju£[iu %lnuLnbf[i t ^ptj/' u*J.pi»q£ qhujq.pnLp-fiLupt 

\Jputug J[i nLpfo tnfci#ui//p , fjfi «<-£V£ t ty«£Liu.i/ t bojjhp ijp£- 

liKiub\i £-, uiJfc% J[i f(/"/» i[piUj tiLU^ gwruuiunLU pbpu/u U. uiJ^u 
t J[t pbpiuunLJ guiruujunLb luuiumJi *|jui usutpni.J Lj arf'fl/w.g/i /unp- 

j>hpm.J% \\uiuium nut ub pp on hl f/'?^/ 1 uujtiJuujLnnnnS bu upuiUy 

upuj C^uiJwp nnCybn wujuiilJ i/tn iu#o Jbnuwih ui^/tifiip^iot *|jUi 
^Juipnliuiug nn£ nq£ //»*( t imuWiu, puiJJ Appt\g ^/i lj2 uluJ unLJt 

*\spuj iftnpnuJ liP^k t f/uiflLLOLi/t np/i pngbpp n.nLpu bu p-ujifi- 

±ulJ pbpuiuuhpfcg L. 4 g^uiSiii//fcp/ij: 

|unrpjUiq»-^ljppfci/1i Jui^Jbuiwliuju '%u^bgbujf%bpp ^/>2^P* 
~*hbpp 2ubpji bu ifinftiuipliLnLj U. 2p£ne.i/ ahphnJujuuiuiuAip^ iuujb- 
jnLi! fcpbug pwpbliiuJ < bbp[i wubpp, nLp x ^uAnu^binu[ upwug^ p1i- 
.qnifbnLii bu II l(bpiijl{pnLiti £uij q[iLqujgltuup[t ujubmil JuiCjJbqw— 

//m1i mubpntJ lbZ^P u ^PC o^tufufi Join lihpujtjp'ubp bu q'unL.J 

^aiinl^iuu^u [ipbug watLiul{iuh < b < bybnbuii < libpji ^uitfuip, npnuo 2 UiU 
, l±bpupupiu*bgn'[ qtufpu bu iiLinnul iu^il IfbpujlpnLpubpp L. lipllfru 
jntuuipuigfiu Join ilhpuMij.iua.unL J qbpbqJuMUtuumLu L. nfctnli iiuinL- 

Iiuli/: f*ui{<7 £pp mjii 2 Ui ^ J llbpiuuipuiUD uuiuiqiuh uu$bgbw£ubpp 

C,iu}bpfi mniju bu qujjliu L. iupqbpLnL.J t uMtLuiLOinbuiUf tupL. im- 
.abtjnfu ujt w% kpkb^ 1 ll tlu kb hu i[mfiiU3plpLnL.J \ L. LUfnujku Juni.J 

JfiufL. qfebpj bpp kpkt u Z nL ^ ^ n-UinJbnLJi \jfd~k l\u*Jbum.J 
.Aii t #in apuMUD> qujrLUjpbu libpunnpu/uuMifinftiui.bpnL.q% q[ lUJ ^ au P" 

Jiinb Jfryngliu ^u?pni.i/ fri i/piiiii^ n[nL[iuuhpp Ll n*bnLJ nuiubp[i 

4nuil[ iil ujntm^u mujum.J puinnL.J L. l[iuJ Jii^umu fuut^ujliugnLj 

i, qbpbqJwupi 

\lpiuuq Juju[iu I[uju putqJuijp-fiL. unumJaLpfiLuubpf npn^gfig 

jliybujl V/» bplniL.upi 

\P[t CfUJ^ qtiLnujg[i fbZ^P^ l ni l ^t 1 J uuC^J bquilpnlife wuulJ* 
stnbuuriLJ t "P uiiu < bui^l\^ c hp i//i JfcS uiJiuuni{ l[bpuilinLp nunLj Digitized by Google ^n^aauh '<mimui» 125 4r oOui/u/i Join frpp pfi^npli mpipt1# upuuipiuuwLnLj b% D^jb/nLt 
^uifii uiu/pop/iliiii^ o^cnif&^fit/ "'if* ^uipgiinu/ £ unuuinfclfimip, 
fit? SlJ CfiuJuip 4~ lUjfj: ^&pui(piLppi *yiii u[UMimDufuiubnL.J £ f ^t" 
£i.p ulihunui^pjt ^uii/uip £, it. unmiini^ wL.b^\t auipJuitfunLi! ^w^ii* 
npmlC,buiL. utu ij/iintp t nn 1#pm ul[bupw jpp i/uf^ftfuAfiLuiS- (-* 
Unfiling CfbitHujjtpgpnLwb* uijii ^^Jff Z 110 m^nw^lip Join (- ^giii- 
2"i.cf o£iu/d/?1i Ic fcpp P n L n PE giini-J biif %iu lupffrnLb utuutuaLJ 
i; f np mbuhfe pi; ni[ inftmfi nmi[i /ffeptu/piLpp: \\t;u Q-fczbpfc'u 
juliilJ t 1//1 2^^ r^pP'J^P'ng. pujoLfiuf t jpiLflLp &_ 1//1 i/fe& t 
<&ip £nij# ^^p° t" dufiini-Jf nL^quiliJi nSinuil ffk^ l[bpuitinLpn U. 
uIiiwlJ iimfib^t £«n/p ^uj(/friffi(.J 4* n-ni.pu u/hb[ 2 u,< * t P> p ul !9 4*" ~ 
/ufriinc.1/ tt (Jnt-ip nunnLii t" f°/ n p ^ipui/joLpp, wiSiubp Jjt ^nnif 
jlUiilJ L. hiubp gutybpnil ^£rn_tif1/nf_J t Qn-uiLouifciulf alio Jutpnp 
I^iupyhnLiS t i/iuil/ui/i/fi/iOp, p\; ncp tTuiug %pu» ul(bupuimn, 
<giu < h\i nn 1//1 1/&&- 2"*-^ l(bpuiL libpwliHLppt — «lf/i lu^tu^u jfuo- 
u/ipt upiiimuif/iiUiW_i/ I; uiiuW/i/{/?Sjp t £*•£- ^ uibnpbpu /j/ji/ui- 
iimif ofco l^utuiu < ub < b , bpblin^biD% bl[nnp 2 nL< * i &Pi "*// 2 ai ^ / ^Z 1 *" 
ununuAtDni^ ^11/ u/ffctipu/ jpp » : 

\Pft nLpfa ^t^l ll ,Lr l u '9b t( JmC y Jbrj.iuliw < h < bbpfi nbpbnJui— 
^iiuinuAi Jowni£ uAig'bb^u J ft tfmop[tli 2 nL<lj k wbubi L. ^binp 
pbpb[ innLby dm Jul J Jfi J>pnafi uiuilf "~pc/r np i}t Ui b t tb l I) 111 * 
^ui|1i ftpp liinnuLotnfciiiii i[bpgpb[ fc ^P" n 3P 2 nL<u P ^" l ^^/ ol -» wi- 
tit/ 4* J/ 1 l / r ' v 4!( 7 l , 4' t!iuC t Jhfj.iuliu3 < h bphfuaj^ j^iu#l(: £iuulnu < but[ni[ 
Jin ncn frtnpp-^utri tt utuuwb[ £- J^b^L. bph^n^ L. bpp. 1/m //p^/»^ 
2"i1i t !(OpujUfptiiii<ii^f>n^inL^t ^PJp^t k h- utuipb^ JiuCfiSbquM- 
l[ui < b < bbn[i tLbpbqJuM < Uwwui < Up iff-b^ L. fogp ipUMJub^t 

XlfjH; [ipftlfiHUifidfcy bl(ijub ^/"-pp umfiufnuub k q.bpbqJiu- 
iiufinuitf Joinnil i^frpiii^ciin.liiiif , uijf bpbl[n^ win umfiip ipaiq.il/ii 
iluin.[t £ f nptul^nnft funpPnuq%bpp ^uifubg^b^b u#^ij ^/iLp/i1i y ijft- 
pbatStuVhbp^ Jomni[ ui1/giio^ut 

sunbp S cut. tpp bpbjutu^bplt < bJiu < UnLphiu < ii nafc'ubp b% f np ui%bnL- 
/ij/T-fiipuip 2P9 nt -d b% L. iilJ ub. fijiuininnil futfinLJ t^i, )icii (|i« 23 

Digitized by Google 126 cawwnwfrMa t.itfSff|iif1ifnif JbnJkmJ £» jiuli imJ /(Mf^Mirj £jutfmuimi[ b% jfu^nLif* 
£^Lw%tim%nt.J f p«*jy t(£ wnjguj£ut%m.J ipt UputWg puppp iKmlr 
iukinqSibp tBLkkStf uijajiiigii uwfimnu! Jrfi Jji l{5in*<, ityr uUuuJ&p- 
iffc w *>p tfA'ty ""^oi^Wp^t k. Jfsif lukfc jMjii pvtpipjr uifctpp, 
irpfiStg tfoiii/iW jttvi#<&fupii#pnL^7-{itJf fcli tiiiMiiyfcf iipwbg ^mmi&m^t 

£&uW(Mili/ t JAWjLnp limq5iru. tfit£* Jfefy*^ ULkhgmqm fttM tf^ntudm 
MpuffMLOLif t ^MiSnif^ 4 AM f^/ v P 4«mpWp^ tliMf1i*Ltif mfifMffanft &m- 
nApfag ^uAi^fiuf t jfiLoifff«ii/ t up fhpJp oilrgUpi^ IfwnpfcV ^luSwii^r 
ipuijifm. Jt j k mjSunfcij fyp pliai^L^? ,m. ^ipfcii w^uiui //p p^tiApt 

\puig^4if if mgif t wp ironfall CffiLW^brj.fivp-fuAiit £ tftuif^ii^ ^h"" 
«P^-P n l2 ^ UJ ^ £» ^■ D wpfn^i tfi afcpoLjf mtninft 4. tipjuii *aCjkp 
jhii £iumnLgwiimLJ* 

1|mpi//ip guiJft% (pOHt&) iH$iiuun*J*fi frpbty o£i*£iiitp1i «pl- 
Wi, fipn^y ^ n ?P 2(W yy frfy*"/ 4**"**^ ^ At LM,Cbf l mL P^ tM '^'' 
bitp^mplinnui wbqft 4?*"!' fakifb fjuniiuknul i;i 

P P b P 

*|jUl&UU&Ull]« — f&ufiiftifiig, |wij£iu/[iM*f, t>/ip> l^/ipuiij k ^£uifi~ 
^tut/i ajMjjfcpfli J outfall, i \nL2'£n*-[*w ^Junjt wff m 4$9 *&bf. P UJ p*^p 

Ipuj qanuffff5r t nii|i Join J£r C,uigfi S-iiiH. uimptubb^ (- £«.p uufvjtitfi- 
p-iufuli*n tijiLqbpfij piiiji/tiJ^iL 2 n P/ > JL Ufa P^'^H m 4 k m4t tk^ Jl Y H - ut ^* 
\P{i f}[i£ CfbiLM. J fa iuqpfiLp £ \uMpliuigault 

°PP* °P d~i"[n4p*tb fsuppwn-nil 2f.£ i! n P^^2 Ui fP~b t k?l Lmj ^ r 
2fi^ui^uij ifcufbftig puM^JiufJ-fiL Jiuprf.fal[j ifm1iiiif.uiif^ bpfiuuuatufHj-- 
*bbn L. ^m^iujCgiuu umfhlfiibji n-iufhu h% Wjuinhn ncfmni %uuybiub 
ul]Jina%bpli € b L,uipubbp < b ni_ wnQfilfisbpn <c^uinu/i Jw < biM.2tuliy> (§u— 
Jb'bmJnLq. JuJhnL^uiln b*b DfuijnLf/ t nuipiLiupnLt! frpbty lipbobpn 
L. UMunu nbpnLiS 2 mf \ tnm \b u "ifiii^iiitniii^ fxbpbmSwhifa t//?M// 

^LAnht^ni^-faiSih wuhlJ £> ^t* ^f- Siui^iiiiiniiJ^i l|4upij.ui1/ 
uihnuliai^ J fa l[mpji^ bpfcuiuiumpq. t" bnbii np jbnJbbnaLj um.ut%&'— Digitized by Google TOianM* 4 MlMifr 127 "biutjuib* uiuuqwlim^p-biuJfi £r upuptuufb^x %tu ^n_niir{ t i/uiui Zi_ 
uii/qpfii iftupfj^uiiitj ^*Vin* mfc t^ £iul[ujm iuil fiwliww L. ii£ 
^iiifinliiiia.n^ t ./^" l / , Ap/ , mUM kpg t bff ^ iWI up*uniu^k[ t i/£ miiftir 
iSmpqaL, iipiuli <£bn.j> fi lnnub^ uifc dfrtujh guub^ t f ^^r i//m* 
ui%qjuJ utju ^uiiiaii^uip^iif/ uil/glifc^ui fjtVg *ti*P9P nL tfbinq* np 
bu liuipuqiu'liiuJ ^tq tjfijg inuj£ t ^£" pUjutfttifc Juijp t Wfy jfrW* 
|ui^ fcnp Ipujaut uiiiJiiuifniu-p A1i &#£&£« iiiu *[hpgpb[ ^ f3~nLfW- 
ufcpMi CfUiliuifLut^npuli unL,pp f Jft^fig ^nuyi^ ujufcpf/. <{ € \jituijunpr] r 
(ujluuqli^i^t ^jui. mpd-ui'iifi ibu i/puQ- P~*Lp iipkffi^, up ifiiupa- 

\Pft mWuu/, £mpqjut[inn-li5i f%ui < bui < bg i tt u tt fUf n9tk^PH 
ilfttiiufl Cftu^ib^tu ifnLpu fc- fci/fy' If V Ui / M 2 /,1L ^ 1 " | S' /,| -^ |M / £ ( (^ Ipnnp 
lur l9bhp \H % u *pqiu%ti < U t* ilfsbuilinLUib-i |}ju i/[r£iij/fp C t uiu%tiLJ £ 
ll lupR-Uity ui^iiiliO^lf t 1#ui tfyi inoi op fctfbbfnil piu%us < bg nftLqn* 
ti/uffj/i diudtuhuili 2P.p n Z t *""'// ,u ^iiiu^M2 f,£ -^ # /*^ # k- urn ufcpnil 11I1- 
UntHinLJ £* 

O^nt-^fcuit l^nipf tulip tjiupiiiulf ulp^pubp^ L,uipv\i i/tu1i£- 
2"i^» JuM^uj/b l[nLuui < U[j i/fupi^fcp t /iw/( uitfiiifi^p bnui^m^jfli i/rpii- 
ofen Iptuupnb nLquipfinuJ fcp € ywfu2fLbfi < b hpiu 9ntp abuigiub dftfngfo : 

*^Jlll^i2 /II -^ i / , qJiqbglini+ljhbwi'u £fU-pp C^iuuhni-J t; b, %iuU&uil{[i 
/uuiu£iu f np i\bg Jinprj. nLquiplinuS £- f%iu < biu < Ug x ^uifu^Ch^fli iptu[u— 
gphbini. L. fi Lp Join plVpJnm.: Qpu/iio pnjjjnul fc1# *| l iii^u2 ni -^/ , ^ / 
£n£ fiitu^/ici , rfinul ifinL </pu*j k. i/fui/utjlifii-i/: f)i£iLJ^i bpfunw- 
uuMpiLhl^pftg l[ujp[i^ < ubpp %pm1ig fbinb-fig fcli nblfimul , pu*ig 'b" 1 / 1 '- 
nnLhfi^ £&1i IpLupnqiuhnLiS iuquiwbn finp-p CfUiUbnLd £* l^m^ij.ai- 
1i^1i t um lipu>l[ Ipnpiuh jwpIuiliLnLJ t" r hl 1U3< ^S *lP ,u l Wkty ^"V 
pt L Pt ri° m ' ippufA* qJunfi^ ajnpnut.f bplptLufi^U ifnufug^nLJ Lu 
tunuJwnLti %uifu2nL%fi%i 

^n Lin nil 4p m l ^ ^fuiinut ^utfuonLUlf b%nn%bpn^ Hjupn.ui'bn 
jin1i^1ifiLi/ iV lipmliy nifjuifnnLiiiS- < |fiii^i2 ,>L -^ l / , ^ | t i- /ti1iijjint.i/ 1ipm 
&htL.gpt )$* < bnqi < ubpp ufipni[ ^luJarlm^hnLil fell, dfiuifb [v'hqpnLi! b'b 
uupuub^ JftUjlL, CjLijJpiuplnLj ) opfowLnp l^bpuptil upiiufip l{iuimi3- Digitized by Google 116 B*WMWM«Mf SUPPbPb HI* »l»JU»«IM'ii fcPfcMlBP'WI' <*Hft$UWu«B t}rI]f)Gf« — \Pft ^iuilinhmii bpl[[iu£p ^tuin Join £* tfrtbi bpl^ 
pffo* 1//1 op Jfc ///i1j jpptyi CfUiulinil upph[ k bphfuLu^ft tuninb- 
nnL.p-fiuhp L. i[bpL. 2 a l n - ul ^l i JSpkb^gH* npfo ifiufb^ £* w/f CfWukpt 
pw plough [ t* ^- i[bpk- pinplpwluunpi^ luujphb^ gnpb'hfc'Uj np tun Ll.it 
CyUiul( fuiutit (ljiju^4"« k ^ijfcj t*r ypfr^Pt "f iua-iutfubpp uiJpnn- 
toiler if htuirlpLnLJ fcp /^uiulffif^' gguni.J (~ lyiuuiiupli gnnmfhndx |m~ 
l{n(\i fiibpp ul\unL.d b% l[nb&-linblin[ L. C,iulj fu^ff-pbi bplfiiofigv 
|i i[hp}ni bpl[fi < h k gp Jbtigiuhnt.il i; fobpfeu L. upuuint.fi nnn! gnpb~ 
%p% % JftJfcuji'u buiipnLJ Jft ipngpftli C,luuI{ pnJhbtx puijfj J lu prj.fi [[ 
uijn. fiibpfc puid-ftVh t^ "hpiuSigfig fuinuS Vh L. fipbuo uVhiiL.nLiI 
Hpiuunifx 

CrDL* ^pU-LublUlLfAl UpUfKlUL. l±iU t UWtD fLUIfI.1ffli.lf fV1f f(~Uf/* 

aupbijjulipy fuui£iuliUgLnL.tJ L. iunofjhni.J\ \j*1iW/(iiiljf? iun_fif0^i1i ii/Zj- 
fl.ui J uin/f. inbubbffiu* -fuiu^iulj^s oluli/ £• unptub'hljiu um-iuSfiu uiu- 
elumJ iniuufiu iinLpu C^LUbbijiu 1j.11/ n a 1if?L if £r1f »?£"#/» u*pbnwl{p fc. 
iuqo[jhnui* «Q^ JpppJt;p ppl;£hujl{) inftL fiJ ppbfufiu uf m^/jru » ,. 
<iiu pp^gbiugy jiJ ftpbuu ^ni. ifbinft imuljpy in fit. fiJ pw^^p upu^bu y>t 
\PuiptLp JbnAsbijtu bpbup ifciuji uipbJbigu b% njupiunt-J L. ufjff 
nujrjnLp-bujJp £-£ fd-iuiuii.Ji WpLnil op^iffiLif b%, fAiiujl;u x uiuipfc 
ujfiu.fi t IniMuui^ lupiu p(/»«t bplnnp uipL. p/Jtu* LupLnif luuftb-nLdf. 
p%fujl^u* uipLjf. JbnJb[i } utpb-q. juiuuupjii *yr?jif iUpb-ni[ bprLLtiLJ 
fclf. Qplf-ff «/4"i/) ujpb-q. i[liUMi) gntL. fc^frJ lupb-ffb... iupL.p ft if 
pl;uiiuMu lunninfiJ-f mini, £1f mpiiiup ppl; p?uujl[p tf^ufj ui« /u/ */»uif 
PPk JZhutk". fc n - UJ pt t P"*** bu... 

QlminJfiLif A1# t ^7-(- ulinptnLiI uipb.p 2 tum ^ om t ^7^7 tfpknt^^ 

Jji op 1/^ ^rlf uppb^ ^r />^p Jiuul[iuu uiqmbqnLp-fiLup L. 2 n PP 
i[bpU. itfhix Qui fLfmibi 4" * uipbajulifiu L. 1fin puiplnuhuMintf 
pwpipiugb^ t* ifipk-i Cfbn-wtj b^ Jiuptf-liiuugfigt 

0*/f mliauiif C i ujpu%b.np%bpp Cfiupu nu ifibuujifi ^bm m1f« 
5I1/H.J t*/ 1 ^ iLuBiputu ibn-inff bpp wpLp u^ubg Jiuip Jwubft P»m- 
tLOLn pp fuunpbg wpbiLiulifj'b J ft n^j£ uupnubiy Jf^b^L. np i^iniub^ 
qwLnp mbnp liui < hg € ub € Ui pmpfi uiphtLtultp uanuubof pw'g bpp i^fc- Digitized by Google <MVUNUii» MMUI* 117 puiiiuip&uiL ftLp Jop Join, uui uuium^i// iiwnl[wqtuL %pui i/puir 
fii^tulfu^nc. muiur&iua.mlt ]^pbiLtulm uiuiuiJhg uiuiur&uin p , PUJIQ 
£wp Jutmp mtb^i Llu piupl[uitfuiL L. ui^i^hbg C t iijpu'hb_np < libpli < b f 
np J>uip iiujnJuui'ht \^ul[n^U l[iuwujpnLbg Jop tii^it Sj>p L. pn/np 
C t iupu < hli.np t bb pp gwp iLuipIwiu L. Jfo^b, utfuop t/ l[Lu%iLUuihr fcV 
^uitftuiufi uuinpnuinnSt 

l^nLlljlU* — \nmft%p 'hnphiftu wJLYuDp ^lu/hlJ b*u 1#pui1# r 
fuujfwliii£LnLJ L. uAiJfc$iuuit;n fcph'ug C^uijbuigop IuulJ Jfc puin— 
qAiiuip CjUiJuipnmih- bphfuutifi L. i\utJ npujjft i|niu/, npuifcunjr 
mpj mLU < u[l unLnqnLp'buj'b JfcfngnLJ puiqy.iUL.np [fofo ^mi/ 2 ullir 
ripuiJ uuiiuutubt |}pp C^uip ift [font. J pujfuuiujLnp bphfuuiifi Ll,. 
L\umJ rj.pwJ[i i[pLUf 'hiujb^y UJ £4*t I pp bplrfi'ug h*u Ig.nL J f np gnut^ 
£uip y l[umui puAifc ^uAtqftu^ux \fiu < UnL.libbpfi < U puipIpuigunLJ fair 
n-LjujJi fnuuftup L. uinoffrnLJ* «|}'" Jop bngLj'u uiJjlu bi\nn i\ujpJ^fr 
iu < ubpiul[j uifiL ft J pbfuftu upuCfbu^x 

^npw'bnLli (6opOJI,aBKa) nLbbgngp Imp jnLubfo £ WjfiLtF 
L. uiuulJ. 

« \^nLujt%p 1#np % 
( {*npLn < bnL.lip £np » j 

\*l tiiju uifii CfiuLuiuinily np tnui'ufi qopnLp-butJp n.npuiunLl[pi 
^npu/uujp 

]^#iLiifyi l t 3 b. 7 h^nLushp pujpfc b, fcpOtuli^ t (/i1ini_i/t: 

1 ULu t uji ciifLiuO^ DuiiL.npn.nLJ buigfe^ CyfcLu/un.nLjd-buiJpr' 
anJhnnubp l\p JbnJuftf Jfi npu-Lj ^ilidW/?ij uipftLU utnJubm i/i/?mi- 
tLWLnp C f bwb-UJ < bj> fyf)t.1f &1/uj j , %npuiuntutti qn^qp ^/^t P'tuqilbput— 
nnt.Jp fyfififittip^i, Im C t fiLUJ < uiLiu < bujii 

{\pbn.ml[h ul mm fop pnjn &_ bnautip bSi C^uiJuipLni-J. pu— 
L\pnpnLj uipbquii\p f/»2^PP t t°4 L nL -u[l%p ghphlfii £ «fuA l^lt"^ 
bqbn \fft op ^gw^p utpbajulip /"W/^/ fc bnpuim mLu'bfay np-' 
ftpb% uiquiuil; tfebpi 1 2P9f*L nL 9* npnilCfbuik. i/u//u/*Wi_t/ Lj } obpblfii 
^L it k. UJa *h < itnLJ Jluu n.ui[i npmlCfbuib, uiJui^ulJ £*, pnjnpSi l^f- 
[ipb'u b% 1/aijnLi/: — |^iii£_ t luuulJ I; bnautip mLufopy rinL nbpbl[p^ 

2P9tp n V i}l UM b iD<UU3U y b u k DU tbz^PP kp 2P9 DU ** ^~ n p u l k ua fc !r ' 

j>bn <hLU(bu) uifi_ «/^o i/^ ^cT-fi^r u»ubn%bpn L. gg\}p l/pml/J m^-^- Digitized by Google 113 Bft*U*PnWiMthV ^g^fifiLif, npniig iifAiuijlAi ^bqy>% (jc uijiinL^bmL. uipbfu ulphq 
JfhphllP J***!' q m t h- Uiubq^ibpni^ btul[k^ frpb'li iuipi^ifcp^li : 

^(i bojp-p tf.ifntu%[t Cpt"2 ( nL Z aMl t) ^ ul i» 'T p1id#J(t iili/ 4" q^n^ 
jAriLtf, App iipui nunbump ufiu^iiiontJ £"♦ Situ Ifusmiuqtair qnupy fc- 
tj-w^tu bplf[ipu l[nphin%b^nL L. pnJbniJ I; iupbqwltfc I[ujJ jfTLuhfi 
«ii«_UiOn ? np Jwpqjfili ("/"/'J b. tniu^ntp-fiLUl^ np IffiLutb ^mfin- 
pfiLti: yui/(in^ nnupjwb [^umnLiuhp < Uput% kpkt** 1 ^biJhnuI £ 
•q.d-nfu.£pt JJjii i/^uiuffi'li ifiiwnbpi. 1mju/a7Ui/^m/ % fuuaxmpJiu% J/i- 
^nglt% C r puiifUi < U$ibp ti lq.nL J qkutfi ^11 f *-""*">" «-lifeppt 

JPfi rtt.pl} 2 uiuu%n c nbP[[ith k[ uiimLJ £- f fd £ wpbqwl{h jnl 
jnuufap j>mp k. bqpwfp b% Afjfy. uupbqwlip f/v^pp* £*4 p*- 
«#^1ip ghpblfii frit 2F$ i V $ w iy & n !P utpbqmlf.p ^mfubghi k f£- 
^ftpp 2P9^1 UI 3 '*- fwpn'hkl k ^°ppt «*«J t"f upuinnufipb^ I; <(fif.tf- 
1i£Si qfcbpp 2P£^( t ^" ^PP ^ ,u# P^tfjM u, jffy k % ^"*Jpp ^ «*Mtyt- 
Jniuli t" inntb[ bpbuft'u L. fti?/ruffc{ iu%2 nL 2 m k u * miu phi 4 iU P ^P" 1 * 
ifmlipt *||iii t( fun.nt[uth ul[ub[ t 2P9^L* P" 1 /? 2 ,,< • II, "2 III4|I, * ^ Ul *" 
t/w/{ npLfiLi/ A. P~uij> i; //tinLt/: Q*op tmiLti/& uiupnu^ji C,buij>bpp 
hu^J-J (~£ if/fwtnAf^i Aits 

^USI^br* — Uptirfi£ pui^fiiiWfitxt/ A3* hplpLuji* ptupl} A- i}up x 
t^mp/i tuuinqfi mutli hr%nL.uilrp puip£i t Ap&tii1f/i/( I; ^1ifit.J t ^uipfAtp 
^lnp t ,^-^niiiiirt.; Hpiii < iig[ig ^tupin i pjku%^i Lpp uputntimiinnS £ Jjt 
tflnpipic. A. App i/ApMfyfii opCfiuup dowlfimu! (~ % S#pu* uiuwqn 
i/uijp t pSitfisnLl! L. jjtuin-UiunLb onfig /^iAirj iuji|. Jwpqjii fci 
JbnJiinuS i; 1 

{^uuiqbplig \fblr iup£[i CyUjJuwinbqn^^fiuUp i/n^tn li/ £" «0/i*/?"p 
tiluiiif tp» : Up'uiliJ iStauji'u uiuiinttnut tSi, ^*t" ffp^^J^ <% &uidivimil{ 
ho^-p uw%iuJl^p b'hbqb^y nptAtg p^q^iuUrmp ^wutpp giuqjg[ig JhaJb^ 
4rt npnifCJbinb. ,/;i-paijgiii4i^/it4p aiuhiuSfcp Jinwibb^ (~, /^t" iSfiu*p> 
lm C^nquin ^uumLwir tupi ffk^^p lu»bbpJ-uig%bjnL, ^Mi«/*«p, iii^p 
Ji^p-p Miiiiuit/opli t^ uwwrfbpfi £- ^nfumplibpt 

^uirq.-qni(Ji fiiuiiiutquirli. — itffwli ^ilJ ti ^uipifiufau^ 

Jillikpr dp miff ami/ Jutpqp iqail(UiukQ. %W qAiWQ 30 ^M*A(«fp ^(Mil- Digitized by Google ♦MltaHWIi '<NU*C» 119 bpbu giLubuu* L nu[ tfinfu [uiigpb^nt. f %tu tfrapJbg gfigiuBw^ p w f9 

v mump If gajilfi pujpipujgutL b. pfffp /"T^-f 1 n 1 ai ff fir l{ f ^t *" ffpfr* 
uintbg bpl\b^ULili 

CG&rkt* — {J/wiiLiip i_ Ci(/»^ Jfitunftu gnpbu bu gujub^ ^p^*"* 
J&£, t(uj[ub^ p*"/J pwrf wubjfiu U(/i1> /"(fy t S/iMnLfi^i pujj-ftup f 
npfcg iLtuaJbuiguib ^jtunui iupuiwom.b[ £* %puj uspvimutiCujpfhbpfig 
nnpuobi bu wulbb.% 

fcrillCS* — fcpp bplffiujtp l14uup.nL J t /l wnuibnu hl uj^lJi- 
*ubpn ulfunuJ bu ^nnuj%uj^ g.fiLnujgfiubpp b. unfufiuti guiquijtuh- 
fjfcubfin ij.fi J ulJ bu ^buib-buii JjiQngubpjif up uiuipL. gujn 

1) Putnpbim£ J ft bplptL JwniLy Jfi owCfUJuui^fi ^feu? nLnuip- 
//ni. J fell y^np-buujj uuinpi Wppb'uujj abpbnJutuftg J ft J>ujp p&- 
nbutLt Ijpujuo upuu upuCfbmtl b. iunoffrb[nif f pujpipuiunLJ bu uiCfW- 
qfru [buiiL.pt CfUjJpnLpnLiS \\ppbu StLuuiLttpji q-bpbgJujup b. Jft 
oujp i£bpgunLd f ifiiuffrujfttnLj Jbuiujoubutj ^ uij/f /»^"i/f ^fep/i i/t? 
ic. pbpnLJi Xipp uibg bu ^ujiflinLif, upuj*ug rift JfULfipmii/ bu ui^iu- 
a^i1i pujnJaLJfrfiLU b. guiGgu/buiubp, fie unuhm.J J>wpp bl(bnbgnL. 
4tbnuAt[t ilpui[ iLUULdt ^bmb.buj^ opp ujLUJii-bpbgn a^plptLj I; uj^/l 
otupp /i. fttuM^nt^fuut^u[uitL.mj^ ouiC^uiuuiubpni^ pl w^ujiLftu piugJnL- 
Jd-buiJp iluulJ l^urf 1 uj^ajt < ubp < b ul wpuibpp f pwihnp wiifHi/ fc. 
£,iu uq.fi uuiLtip Ifbpmnil uipj. guipp Zq.nL J Jji npbi; Qpfi i/t£* £iu- 
4_uimujgunLJ bu, p-fc ujuipbJu u//ui#li/ (- uiuJft}uiu£u utbquiit fcc 
ipp puiLwli&uuj£UJifi qut[fiu t" utu&pb. f aunt J ujiu. J**upp CjUJ- 
ifULt/ fall ^p/'3» "p^t")/ 1 uiulpbp riujriujpfit 

2)* \}pbl[n < ubpp bl{bnbgnn! Cyitlpniii All luhm.u* . l[u»uw^u n- 
dnujpnpfili p wtfiLnLJ bu blfbnhgfi b. l^pn. ujpgnLuoubpntl w%ipb. 
ZyiuflnLJi 

$)• bp//«L 4/»1i [buiul bu uMpojpffiii Jftuu t{ tngutJujpgff 
2^pbp C,uigujlr f Jfc Jbb g^fuuipli mfcifiu hwbl[uj& fipp C^nmiun ^p- 
21lJ t ^iui/iiiij t H-buife tf^O Juiub^atl fytfi p%puigofiu C,uAiuj- 
4L.mli ifiupnLj bui 

t$pp jufpntliiu/f ui'hipb. t" gju*[l*u b. ujpk. 4Ji htuqiuJ, ^uf- 
i^uum^t mujufig idl/ij &% ^m^ujunLtf b. £np J>u*pf* ^fp^/ fp"J^ 
l[piul{ muj^fwi Digitized by Google 120 nawmihfr+M. flrnsnilT* — }&a.uj£ubpp [dmfump p^qncuLmJ l;p £pp \^u^ 
uinLiubt \Pfi limp Jwpq putpipLuhunpi^ Qutfi&fif. 4p w l* n P bl 1 ^"* 
Upk^l k inhunqnLJjUiLhfitii i^bpnuntd i; {frjd-nL ^2 ^- 2 i HP mnLl ^ 
Pfuu[ti 4p ut l t P* nl b"HP uw um fjl( piupl^tuUnLJ tt t- nniLnnn-nLif 
k n ipb I /P ui i < U/'J nnn-qnn-ngjtg iiffLif#$iii^jnt.J I; npnuini.il u% 

\\iub. uiuntj bu. 

XXplftgnLJ juip upum.uitfbbpfju wnujpujliubp[i J^O inbmij* 
ainpoLiS buj fiptuhg qnn.ann.nn fig juin.uiOiu1iffi J t" nnninnuSpi 

\}n[tiu Jwpqutpl;u bplfiijyfc ifpui^ ouin-Uil^ l±um.j>nu[ u/uguh— 
ijtu uiujiLubpfi num-uui^nLg nppuim.Ju t" $ujn.uj$ujunLJ , fcul\ i/nui— 
puiltft quiplititj 1 liwjbuilii 

\}pp tun-UjQhu ujuqwJ npnuwi-J (- 1 muni. J bu. 
*pP[»t Ijujplinun 

\Sp~k wn-iu^jiu uAinujiS npnuinLilp \Pwpui ujjufc lifcujiu upu~- 

IjUirhnLS qw^fiu i|ii/n.nLif A1i C*-Uia {[Lppwfd- opn iffr !>/ȣ 
i^oinLfiLiiiSr fc_ UJiuC,nnub JnJn f qu/uquiliubpp fuifwuS , \iuul[iupwu- 
op in.nL J ipiL/iii* nui%hpp q^u^fr ifbp. 2 u, ^ l l inL PP aaitLU * qbuiufcut 
Jh //uinf/nLifi ^wriii Ipmnp mpni.f/ 9 npuj^uqft {{luplinnnp qujquipjr 
ami, £iil[ tupmbnp liujpliui[>ij utqutui iqiuCyb^m. CyiuJwp* j^uitfi^if 
Jfiu^U. \}qb w Juipquipfcji uio*bp p n l n p ^pk nL Z Ui pP^t °P^PP kbp^^t* 
bu uttuC^nLJf JuiU%uiLnp ilmuiiuqUhp ut uni.il ^ fiuli \}njiiu Juipqui— 
/i^"/* woujiu* Cjiuuujp wiling Jujuiuiq mum J, amuguhpp opCfhnt.il % 

1|U]l6*Ullin /iii/ifc//i« tqum.uji-%bpp qifuubpfcu £ujp 7 /?»// m- 
wmJubpfc inwli uiubn bu quni.J U. ^uigutmn iqnt-J qnLpu, np— 
mfcuqji liujfiuilip [ipb'bg urn* up ifr't^ 1 HqlfUbp pu/pfi In lutp 

ttyUlflUJUlUlG 6rbcSUll|. — Bi/feti i//? JiuUm.li «J/i upuC^wupuu* 
^pbjuiiuli nt-ufaf up 2 Ui P nLUUB k uuiiiunJhniJ t lijiui 2 nL Pf.P ^*~ 

*) ^/jui^iCji Jow[t wwiuJ < bbp»ubqiuUuitnuiJ%bp% 

Digitized by VjOOQlC WUB'Jih StUMM* 121 .wifj^ugijfiffiLif iiniifiis (jpp i/iuiififj/n ^iifiLif t* ^(i&2 lf,,l, 'fP P'b.bpp 
uuwpqujb C^uIihlJ t; upui </f>ufjt u'Uuinji Join /[ m if a.iiui&t fee top 
iiiif quipfd- < uni.J t % on/ iba-ft buinliji ifinLU} jiiuinm.J #7 ifpuf 
C,hut* tunrtL uiiifiofy fin <fufu?^i 9 l\wpnLi! %nui hpl[UjputguMb bqnLhq* 
'%bpp L. o.ufifrj.iic.fiifop nmpnLJ *upuj Juiqbpjigt Cjo ^nf^ffiufi/p 
JuulJ t bpbfuui^ Join J^ii^u. tuft opp, bpp ifio lonuiujiiiiiiinnJ 
t uin-U»^\jlu L,iu^n i ui/j toil fuouopt 

QlUSUlQuiGkr* — ^mljaui/f^i if.u3Lwn.ji &nqm[m.pq < h t"( iififti- 
ff»/i([ CytuLUJUini-J t uuiuiu/uwfbbpfc nnnu-fd-hu/u L. C^uinujpujLnp 
^utuiuiJni-P'liLh'ubp fit. uunm\iU3uiuM2UinLfd'pLVbbp m.ufe upuiug Jiu- 
"tf/i1f t npnbo Jbb JuiuuiJp Win if fcif i//if.ii ^fujuipiitu/j iiiiiliiiii-- 
^bbpnLJ ujimnJnuububpfiui Qpuiifo t( ifpufify on(i_iii//ifjjni.i/ oif 
jinuil;u bpl\iupi uj#i£iuLfin ? fft. iupu3piub < hbp y bpl^tup J$uqbpni[ II 
Aspliuip bnnLba.%bpni[f nui^bpfi Jd- uifd-b pp jbuib. rttup&iubf ^nufuiu 
Cyinauib* p%iul^LnLil bu output fpubpni. J , $puinuiguhpnL,J , uiL.bputl( 
w'hbpnLiI II. JuiuuiLUiun. *$u»$DW£-£npnLJ f np qmuLnuI k <|»oifiiif- 
<?t"if^in ^Xuiputpaiiuiju wuiunn £uj < UtiJiniiipC 1 fi i(pw{i U" 1 ^ /""/' 
utfin tt im&^fHLiif&r d~ui£n.bpm[ L. fufiui bum-bpm[: Unuiif o ^iiffii_i/ 
hu \iuiIl. puiifuiifo */"-7/' i/f.<ff qmntSinn ^ut^bpfi AnpntJt 

\\uiuiiuuiu < iibpp fcptihg iuij%p %Juiubg t bbiml buiuojd- iuii<J- 
*uutLnpnL,P'liLUubp[t <Jui^ii/?V ^o^fJinL^rjp-fjfift/p ftnmfini.il bu Juipq.- 
l{ufug Jp-nL,fBbuMu Jkf : 

hq. uuMWu/Uuiubpp Juiu < huiLnpujinl;u *#*C*frj» ^ k n j. LnL ^' "P" 1 ^^ 
ufipnLJ oif usubpLn^jp-ujpujp i[bpqhb[ ^uipubpfi £/?oiiui//uiii ^uiii- 
*jLbpi%bpp ^uitLubff ifiififi pnJub[ upupbi II uwiui /inif^ii uAibpu-n^- 
p-utpwp tfiuiiiDf ftpb%g uibnp aifO£! ^utpubpp wni n.jiuib < uu3mi[ x 
ij^iffifp^ oil iluulJ //mi/ wubqubp jiiL^fiL^fiLi/ C t ui < uqhp i%bpji f/pu#j? 
■fip iinmii^ ^utituMpiiulib'u Jowb'uui^t 

DufiniffiiiifiiDfiii uiubifi Ijui'uiuuq bu ifoifioiinLift Piuii /^t" 
innuiJuipiihwfunx \}pp iipiuiio ^iiifciiy C t w^C l n^uj < U Dp uuiufpuil^p <\a.nnf 
bu i/ififiiL^iifiio qfju'ubpliUf fffiuiiio u^iinLi/ oil a/0 «i_ Jiff^u ^tof- 
^fijfifii J>ubp pujtfib[f bpp upuihg fcpbuq tlnLowiulfii bu iq.ni J 
upusug i(pii'l* nl{unLJ oif ^n_ni_Oi t fenp iintuiio Jui%ulJ oil upu/hij 
uiiohpn L. utjfuwbn uiutp p#i_ii#iLi/, upu/bo {[uimrnqnui! fcii /l //ai- Digitized by Google 122 BRMXWffliPMa dbimuJ feS/ uii/£1f l\fh£ l[nmpk[i </r£pfe[* ^ L ^FF P nL< ** b*u ahnLif 
•ipiuluj upmkpnud^ upw < Uj> p%ri J feu* qjunJunLd fei < Uiu[imi r ii&nui y . 
£wpiuufcpin feu fun.ntfmpuApt 

•DpiuSuj Ju#u/»Si uftuuiJni-J b% QbtnL bur/% bpp* 
^feuiui^tluiLif 1//1 lijuiiuii unjO/fuij i/£ f/^fep £ w 9^ r VF 
lyjuUfnxJ uiiuUhlJ feS/ fe. fiph%g C t bm Ju/u Lubntdt |Juj urfeuumLif 
tt *ip n.putug fiLp puipbliwiTuhpfi 2 n F^PB Cjiuniub ututft- feSi fiui— 
/fiu* n.%mJ fiLnjunm.A t afefLgipp L. jiLp bqpop Ifonf f'uwjppuj^- 
***"£) ^"#Si«*fep^«i/ uppau!t ^feuifejfeu#£ opp upumJnLJ i; umju f £"/>£{* 
fiLp uihbgfihibpfi'u L. bpp fj/h C^iunuumLJy gn^g I; miu^jtu uujrppff/ty- 
^ n P 2 a P^Pb t /P Ui i iFuuiguth fwnmn JtuuAtbpft Cybinnbp pt |J#a (fui— 
itwUuili pmnpp CfiULWtnntxJ bv L. {(jyiuQjyuiinutpwhy) b% IpnfpiJi 
%pu*bi %pus ^urffui&p Cypuid-iupuiLJ £- unlaLufaw'buMi Win ^feu? 
Jc 1//1 gui%fi wwpfi ncp^2 l nL 1 nr l^bp }}fu iffiiniidi l|^fep Ou/ftpfc u» 
dfi uiUtyfi up inn in bpjfuimumpn, uiJnuifuui'unLJ t" ^btnnt (Jui upturn— 
JnuS tpt /^t fepp bpbl[ribibpp njtLpu fcp niuiftu f utumui%uAbpp 
jbuik-^g ipi£m_i/ t l{ti#ii£fM.f/ bfa** U ,,nL ^ o^if /^t "*/«f fef'^P 2 u,t#r 
impuifili tp t UMtmuhfc **[k u Jfc thus J nL J Jfi om^uftuj (p qnplhiLJt 
(d^oi ofii_1i-uj^iii^ upuuui uiJi^'b op iu < ug%nLJ £p ^jitf* »fltu$- 
^m j inpnif ^ l fi nLl f *m*£^»m ^uipuipnLiuifut ^111 wJffi uin.uif.oiir 
^lluimnuJ tpt "p /^p ^/»5* wpfiLu gprnfoji £- dinwh ifAini-J u#— 
fiinn.fi Jfcfi ^uipjiifiL J t upiu%f 1ipui1f y fe_ '/i i^ipOnj J ft iuujflLUJ~ 
i/» i funpC t pq.nif fyfiLUfp 4" gunul ifcnL i/t0gji1#: £hink.bui[ um-ui~ 
low t].uj[fiu mbu%nuJ 4"t "p «ty* uunnui1iui| WuiuiSr ^> A^ini. ifpuif 
u. ^uifrf l±nmipfig. fiulinfii ifhpg\mi.il i; Jfi wubn u. tftnfuiu'hwli 
haifpfitj, JpLu linqjfeg 2 nL [ nL t nL ^ t ^p«" ^p5 r 4 p/»^»5 0"* uutwu/uusr 
t; i font- J d_ buuL*unnLj t; upui%g tnui\ip bof<h tnuipfi 2 m P nL<ttat k l 
^uim utpfif lpnpft£ t bnb^y Jfiuifii fi*h£ up uiu6^ &i> 1ipui ^uj- 
//uinLiu/[li 4" u*ph[* umju upjuur&ujn.nif 1; I ^ui^ntSi^uijutjb'h^ untfn- 
pbi fell Jf}2 m fcpb'lig gut%liutguihft C^uMl^utn-Uilfu uiub^ npu^unh 
fipb'hg gw^linLp-fiLbp l\uiinwpl;\ X}of<h uiutpfi'h ^puiliuif/iu uiju uui- 
uiUAliufji gbfumnout k fiLp ibn^obpn feu Jowb'uuimif Jfi bpbftrtujfi* 
ftAqpni^J t" Cfiuibi [up lipbj>ftg uiufeijp, apuw&um-wpiu < hh i [nif fifrfc 
fiLp ibiLgkpp gbfutua fell, ^ Apupm^ f&gp C^wl'ub^i \$pbfuiub wfu* Digitized by Google 'MVbSllW <Mll*Dn> 12$ irfiimnt^igopi;^ l{U3wuipnLJ t" uuimwufi [v'bi^fipp^ fc. uuj mufihbjni^ 
fbiuigiiLU'-unw'ub'ittj wJpnq* umC^Jp* ui%^uj^tnw < bnLJ £: 

^uigP^nLln%bpfi j*pb%g l{p&jibpfiu unship 1±um J upiqupuuifi typ- 

ump fcb 2 nL i nL l nL ^ nn u& u q\} itZ^P^^VIl nL Z mnt ^ ' ^P "! uifLiim— 
iJmi utmnmUuAbpp ^fuifcbu fcpb%gi 

Ororoguiqnn* fcpp Jw^pp bphjuiu^fiu irfc& ww^u giintf £ 

uriiglificif k. /it-p bbnif hiublib^iul iipui ^fiftt^ m. pibpiuup liptuV 
fubqqncJ tt dhnqnifnLpqp 1ipm JwC,p n£ pfc fytm ^ PP» "'if 'ty' 
wbutul{ ouiSpbpfi t tfbppitLpnLj , n pithy Ipi^nuJ 4" «opopngtuqJ;"nqi 
typiwbg ftpp qjnqiubntJ tfii Jut%nLli%hpfi% k. uupnhni-Jx Uj""f /*"/** 
puitoobpftg bpbfpmubpfiu ujqwm uiaiC^binL mLunif opopngfi Jk£ 
V^iiiup^, ^uil/iuj/jft l? n lfc Jwqb% JpSifiLiff puipi/fii utubq 2 nL ~ 
fninjiaJx fct. fcpp ^i([u*ifi#H_t/ b%^ up opopnguiqnqp qui[fiu (- ipfc— 
fuiuifo imuhbinu U. uiu fun-fuiungp qpbi t % t u k n t** ty 1 " 1 2 n P^PP 
upmnum.bpni[ £,uAint.J fc^i U. tnurh L,bp[d~fil{fig rj.ni.pu <iipJLt/. jfc- 
iniij, J^i Dnrnudbjvj Jfi Ahl Ll if/i .p/ir^ [una ft Jiuq p-uiqni-J opo— 
pnijf/i Jours fl ju oSui/fifiiui/f ujpifiu bpbfii tub {bin (w-^^M t if"*— 
//»u? ^binb-buij opp bpbl[n^bwu Jfi l[mnp C,u*gfi i/(*"ij "^ ^ J*w 
^iiiuJf nLbb^fipntf Jfi Ipnnp lipuil[ ifbpg^iu.J ^ ^ujgp bpbg luuqutiF 
bphfuwfltif.ifpni[p2 nLn - inai iliuuitibinil. n^bfufiu £nn.p, guJLp in tup: » 
36uot| ^itu/ii l(piu)lp II ujupu C,uigp 2 l t rLinnL ^ ^ l J |,l - l| t iuuhuiif. 
««£tot_ t/ruJjp £« £"♦ Ul11 - j>pfoui»i 

§popngiun.nnbpn fhiuJlni^libp^g uwuinfilj ifujfub^nLj fci t nuuuifr 
L. L,nqiumuip Jiumbpp ousn-iuunCbofi opbpntJ ^uiij£nf_J fell <f iuJ- - 
^n^fAi opopngfi </p"iJ ujqop-j/ubp liwptj.uijtiLy nptql;uqfi 'bpiuhg £C,um- 
i/mn«Jai/fni./i1j Jomb^uu^nLt 

£rtc.— UpuiW t ll 1 P*b iW Ct ,if ifuiprj.iulibpui l±UMl{bbp b% f i//t- 
niu%jiup JjiitilitiM^lii uuiu infill nL<tbn, p"i/J i- uwumftli JfiiuJfiini 
P^fOi/fLnLf/ Ai iun.iui.bjiutnl;u iu < hinwnJbbpnLJ y wtpbpfi t/££: Qpui^i^ 
uftpnLJ bu {[b^iuligfti Jiupn l{uAiw*Ug Cfbui) nuiwfi L. tu t/£ii i//i- 
0/ij ^.fipS" frii rjUtiLi! upuiug &bn-£ pbpbpni x IP/i utLuJbqnLp-fiLit 
wunLi! t"t /^t ujptutfwfi Jfi ^ph? I[wdbgbi i; ^fcuiujjt^ lt Lr lt9' 
Jfi utq^k^l IfinLJfrbuiu muAib^ B m ld ^PP ^l^k^t biinq%bp% #ic 
qfiLfjtuijfi'ubpp [jfrnn £trii uwLbiy %tu pujpliw%ujtnf iLUtugbf Jfi uu- Digitized by Google 124 u&WM fe ftM*Ma :C J uiqji < h J-ui^n. t pfepfe[» np f/tLnJ) P~*fpl*g n [ a pt ^ uii/pro^ ^fe- 
„4Jiiif2(ifif uiL^ip^i: |*Ufja, ptupbputnnuipujp 4)iiiiit/ip inbub[ t 1*ptuif 
„1l fiiq^uj^ntl iffetmi^tiuj/iufep/iii, //1./1 ii/jfjuil/n^ /n«//fe/ 4" i'f u '^ fe- 
& pb.bn.b[ iirijlf ui|ii rf- m /«-^iii f up 2 ,u [ ai k ai ^ r wwbni-J kp* t^"S 

# {uiii£/iii ^ll^uibfft i; ^pk^l" wJpnq} qhtua.pnLp-^Lbp% 

Hpui'bg Jfi nLpfo uibuuilip, np **-£;% t l{n£Lfii.tf t bofd-p ijp(- 

lmu%[i £-, aiJfo J[i ll^t '/p 1 "/ "L^ifi gtun-UiunLit pbpiu% L. wdl^h 
. J ft pbpui^nuJ j>uirLiuunLh luuiiuJi %lu luuipnhJ i; nJ-nfuD^ funp<- 

j>bpaLJ: ^tuuiuAiuAibpp op nu f/'2^P uuiiuuLULnpnLj b*U ipuB^i 

\ipuM CftuJujp anC^bp mm c UnLii dbp uijii i/fes/uui^i fj^/utiipi^ig s < ||C 
. t/ifiprfi/uiiio, nr ft n l9 h ni l t wuilhuf pui/fjf fepp£\g £/i ^muiinLilt 
"'bptn ifinpncJ l[puili £- f/uifi_i_ni_i/, np/i pngbpp ff.ni.pri fell ^-iii^- 

±iilJ phpuiVuhpfrg L. o/^in&iii^fep/iqt 

junrp|Uiq. — bppit/i t/w^i/fei/iiii/ftijii 'VbSbnbuifitbpp f|>2^P~ 
"ifepp 2 /'/' ^ 't tn l}i lu pk LnL, f b- 2P9 nLl ^ n.bpbn_Jiu%iuwujup> "J/gfe- 
JhlJ \*pb*hq pujpblnuJ c ubp[i ui < ubpp 9 nLp x ku/Liu^fe^n^ < Upiu < hn f p1i- 

i^mJhnLii b*U II. //opui/fpnLi/: £uij a-fiLfiuifj/iiiop/i uifife/ni/ Jitil^JbrLUi— 

l\uiu inubpntJ nfebp'bbpp o$ui/u/? i/oin J(fepui//piifep feii nunLd 
. jwinlfuiiu^ii fcpbty u3o^.ml{uAi VuSbgbtufiihpfi ^uiifiup, npnbg 2 tnb 
, llbpupupiu x ii t gn»[ qunjiu b*U nLinnLiS uijijl Iffepiu/fULpiifepp fe. //p///»^ 
jtiLuujpujgli'u Join i/fepuirfiun-iifii. t/ qbpbnJui'UujuiniMt b. njiujli ij-um.- 

IwlJ: l* 417 /^ tpp uijrj. 2^^ llbpunupu/bD tnniugiuh VhSbgbiufhbpp 
.t^iujhpfc uini^U b\t nui^m b. mpa.biL.nLJy um.iuLOinbuj'uf uipb. &111- 
.n.b^ni.u U[t;u x Ifpllfo n.[iiuli[i b% j/in/uiijpl{t.fiJLi/ y fe. ui^qiuj^u iffinLi/ 
.<Jfi%flL f/*2^Pt ^pp kp^t^ 2 nL< ** ^ n-uinJimLd 't b/^t ljUjJb%mJ 

A1i t np npu/bg n f uin f uipc1i ljJipfifiiipui1iuii^rn/iiiii.D^nLijt n l' w k 't u V~ 
Jituh JjiQngfo (jippntJ fell < bpw < hg tL^nLfu^ihpp fe. nbnuiS nw < bbp[t 

in mil ni iuitLuA;u 111 mil 111.1/ p mnnul L. l[wJ Jniiuiu fuLu^iuliUDnLJ 
>J; n.bpbaifuj'bni 

\lptuug i/ain/ili /{mil puiqJutJJ-[iL oJuiuii/nL^/ii.iiiifcp t nptihg[ig 

j/'2^i! ^/' bplinuipt 

IP/i ^«i/ nftLnLug[i a t2^P^l ni l ^t Jiii^t/fefiini^iiiii^ in1intJ % 
sinbu'hnul t "P <ncn1iin/i^/iiip 1//1 i/feS luJuiunt^ {ffepiul/fULp filinLi/ Digitized by Google <Mft3Wih <MlMin* 125 i; of whiff Join bpp. pn[np*ii uinij^lf upnwpwuwL.nL J b% ojjbfnLt 
^uffn mui pop ft%inli tLwUfnil ul Jf % C,uipg%auf 4" i/iiu1#tii/?/fii#i0fi t 
/^t oiJ CfiuJiup 4" "'if l[bpiulinLppt %ui wwwwujuw < hm.J 4"» fJ"4" 
^rt./i ul[bupujmft CfwJuip 4"t ^- uput^bntl uiiir^ gwpi!wg < Uni.J C^wf^f - 
iipmlCfbwL. if in ^iifi^rpt np ifnm ulibupmipp i[iu fu&w'h nuub £s 
Wtuumftli CfbwutgpftpnLUib* uijii ^u*jp /i*p utitl^nqj^bp Join 4" j>iu- 
2"lJ oOiii/w/ii 4l /rpp pnpnpp gbnuJ b%, %ut wpfd-nCu uupuunLJ 
«4> np wbuhtfc fjH; ni[ iwSwfe uct/i/i l^bpwlpnLp pi I|4"i# ^tZ^Pt^ 
^ULttLii t J/» 2" 1 ^ 1 q^pp-J^p-ng. pwgi.nL J 4* ipiLfLp L. J/i Ji& t 
*5rAp 2 f>L ^ 1 ^P u t JutUniJi ntnrpwltfi iftncJ ft"//* l[bpw([nLpp L. 
neurit. J [tuifib^t l^ip l{u»Jh%nLJ 4" rinLpu iuhh[ gifjlip, p u, i3 < / flf * 
jub\tnL.i! 4"* **n*-fy» nLtniiLii t f n / f, P tytpuifynt-pp, tnJiuUp Jjt faqd 
ILUM.J L. Sniffy? j>w^bpm[ C t bn.w < \mLi! t QnLuiLoinJiufif uiiii dwpnn 
£ i uuny < bnLJ 4" inuf^iinji/^ni0p f ^t iit-p ifiswg 1iptu ff/foifpifjipp, 
jpw'ufi np J/i JAS" 2 nc -^ l{bpuMi. IfipwlpiLppi — «lT/» w^in^u fuo- 
uftp f upuu9U3ufutuUm.J 4" ifimW/i^ip, ^4" ^4" wbg.pbpu ^Jiu- 
i/m^i j>fca ^ifiiiiiiifn)i t bnbl^nibiu < h blpnnp 2 nL< k £J»Pt W U 2 Ui< ^ 1 k^P~ 
upupw < b t gm[ [id ul[bupw jpp » : 

IP^i ncp^ ^inj tj-fcLquigli 4"( dwC^JbiLwlpuVubpft nbpbnJw— 
ifcniniiiif Jowm[ w*b g%b[jiu J[t tfingpfck 2 nL<b t" m bub[ L. C,bwp 
pbpb[ mnLh 1 n.nJuLd J/i J>P n g\} wwl[ ipb[y np £^"n/v£/>* U"i- 
^ui|ii fVpp wn.wLowbw'b i[bpgpb[ 4" 4±P~ n g£ 2 nL< * s H ^" l ^f nl -t tnlr- 
nil 4" ^/' 4 tn £['bk' Jm^J^fin^uiii bpbjuw^ n.{iiift(: ^uiu{/tii < Z/u#£ni^ 
np itui jjtinpp-^vun 4"t uupuub^ t" JfolU. hphl[n} L. bpp \hu l^pli^U 
2iuh 4" libpuiuipui^uiiftnfunLb^ ifbpgpb^ 4" i- *nwph[ Jui^Jbtj.iu- 
lluiVhbpfe g.bpbqJtu t Uwmiu%p &g-b[ L. fogp iftuifubj^i 

\iPk t , ptk** ,a "lk'Jfrg bliiub ^t'Lpp umfminLuib 4 if-bpbt^Jut^ 
iiufinfff% Jotting i^bpin^iun.1iiii{ t *n^ij bpblia^ win inmlin £pwn. <b*u 
i^wn^jt^ npwfcnafi funp[d-[wn\ibpp ^w fubg i iib < u ui^rj. ^Lp^i1i 9 at- 
nbnJtuVbbpfi downi^ v/bg^bfjiux acntp 3"iLfcpp bpbjuw^bbpfi %Jw%nLpbw% nif-fobp fail, no ui%bpL~ 
mp-wpwp 2P9 aLl ^ a< ^ ^ nL *J u ^~ "&liu{nwml fu^nt.J fc1i t tm ^/i^ 23 

Digitized by Google 126 08WI»MltP»KM. A^ifiiifMv!iifM.fft p«*|5 tft «w«j»7jw^*t^ fr* Up*"i$ B a FTE ^ au ^ r 

tuknq\ibp >OLyl&, wjajiiigii uinpujnut Ir1i j/Ji i(3jf)6? i/£ uupuJmp- 
ifft f mp bt^ty imnu^Wpft &. i/tffi mjfrt" **ji ITVb mtif&pfi y 
npn%tq Juiuji% fw t uHnupwpnLJd-lvL%i Vh vwtMiifb[ Sipuitr tymD&fftm 

tifwam+BLJ t /(Miiur^ ^pvptftyp limnpUp^ UMtf^iiLif mffMtfuifc &ni<- 
nMpftg iiumimJf jm.aiiifjii/ t op tfrptfp oiirgfrfrfnt/ IpnnpJiV /{miii^f/? 
^uiqrSim. */££ i- uijSwiAijf Ijp pinfi^ni^i m. /ipAif uujtucfi /jp p-niAftA 

^Uiinjfjuifujjpp, ftp iuuifil{ ZjfiLiufbrj.nt.fd-fci&ii (- mut^u.* juiii? 
«gig"!2 t* 1 ^ 4"f ^•° mpfwA ^/» o^fiDLJf mLftwfi 4. 1ipju?f foi^lrp 
fbOa fuimnLgwiimLJ* 

1|uipi//ip gtuJfch (pOiKa) i/ij[S«tiiimiti/^ frptity o£m£iSifrp1i fw.- 

1f4if y ftpntiy ^ n Qp £(W 2. m V §§ b'^l at l ^ UfTLt ^ f b* u At Lm ^l mL P^* mt< ^ 
b%pmfA{nLiui whyfe tjfpufj* fudinjii panaubnut £: 

U P R b P 

CfUMtn t^jujqbpji^i Jomftti, l^fiL^/iipm yJunfi tii£ uiiftfig gfif_ piiipap 
*pniiun.J 4" « < ||iif^iifiniif4» ftt/iniiiirtftAij^ris ty****^ J^i <fafjO- tfMiip 
^ufj ^JMjnr&- t np/i ifotfi i/^r CfUigfi irium- jnMfpui&&£ £- f**-p tf"f^u#ip- 

\Pft f^fa C,bihJti. Jp uuqppLp k /jiupJ^tiijoo/j 

(}f/Ji1/ wiuMfi, wtiMiLbiuMUjfcu Jklr apuufc iULuuf. £npb i P2 Ui pP~fc 
°PP* T ^nrptilptfjt fMippfUfi.ni/ 2£.g i. n pb£2 tu P i P~fc t lp*£LnL.J f 
2fi$*ultw{ ajujfbfjjg puiaiSuiffrfiL. Jvupnhlij Jui^iumi'lNf. hpfiimutituftq- 
ybp b- lunfcuiCjiuu uufihlihbp ^lufjiu fci uipiinbq^ siLfmni %vup$iuM < b 
ul[finp < bbp[t < ii C t iupu < ubp < U m. wqMilfiibpp tCfUipufc i/ui1iiM-2«i4 » (tu— 
Jh^ujiSnuL t/iii < bfJL2"i^) felt j>wnnu} } nuipi^uipnuJ ppb'iig l(pirj>bpp 
L. uiupv phpni.J 2 UU L mUM [t u 'hwCiUiuiu'kb l^pblJuiift i/puij 

{\LUi < Uq.nLjp-liL%i% uiufiLif t> ^-^ "'jf- iui^iMiiiui^ ijjtopffuiif 
iubnLbni[ Jfc lpnpfc-& bpfcumiumprj. t fe^t^ t np jbaJukpauJ uiilui%I— Digitized by Google <MVUMHih <MMin> 127 ''btuguth* uiLiuifiulim^p-bwJfL £- uftiipuiufb^t %us iin.mh[ t (/win b- 
uiSs^pi;^ duMjiq : tiui t hg Cfinn^ utfii £-£ £iul[ujm uun. £uil[wui b. fi£ 
qujrfui^iiutf. niffc, ^ifibpfi mujl(figt }jpp iiui ^lpmnut^kl £ *ty» ^Vffcfr 
i/iqfffit., < bpui% Jbn^g fi wnub^ iuj£ .J^utjii iuut^ £"* ^J\t" if£*J* 
ui'LqjtuJ uyti ^uiimmpupl^mi^ iubg'hb^u fltfyg *$*P*IP nL - ^buHfa *tp 
bu l£wpnqu/hun! ghq^ gtyg mrn^ p-fc ^jf^Hlf Ju^p k ¥iib[ $%&* 
\tufi bpp. IpujniJ vu'bJfisuimnLp b% bqb^ 1uu *[bpgpb^ £ pnLfw- 
u \} ftn C^wtfouu-wtinpufi un^pp, dfc$$9 k nu iph[ ull, ^ l,l /» « < bc^upf 
(iiiliajqli/i^), jjiii. mp<hiubft jbu i/puz/J. fJ-njLp .^pfy/i^t -"f £|[*"/i«- 
ipjjgiup ^plib^ tga Jfrfiundm. uipfruUm[: %iujiup~ liuiSa^ gn 
uiqjLuJiujiifnL>p-bujitp f C^wptuJ p^fi ifiui^iuMfuq.^ .qittu -fit. Hlfafcl 

il^mli C t ui < uhi£iu qnLpu 4" W^£> np t \tiu[u2nL$i wLhmJbni^ ufft .Ipnnp 
iUi $bkp. fl B "*[»5*u1i/»1i t ilp^iulinuuirx |]pi ilfciuifip C^wuUnud t 
I^aip^iii1{/i uilpuub^Jpii b. 1iuj j£ inoli op /i£lit^/ii/ pui^fuflfg ££"-Q£ % 
upupji diuJui'Uiuli 2PB n 2 t mui [t u [fbuitugpritlih b. uw ujipnt[ nli- 
qnLbnLJ £-; 

^jl/fiL^fcint V^uipijiiiip q : ujp < imi < b uliupbbpfo C,uipm[i Jiu1i/i- 
2"i^t JtuifiuftU linmtuhg ^uipijirp, ftuli ludum^p bnw^tuqfjli ifcpfb- 

^wfu^nuhjt ifbqbglin^p-buiU [HLpp ^unilinLcT £ k. <|iai1i<iiiii//i 
tuiubfc'h) np i[bg Jiuprj. nLqiuplpiLj I; pui%ui < iig x ^uj^u^mj^fii ifcwfii- 
gpubfEiL. b. £i.p l/oin pbpt^nLi ]jpw t b k g ptL.%nu! b*b 'fjui^' 71 -^/ 1 ^' 
0i?£ iLUutfJiu, ijliiiLi/ J^fic i/fuuj t- ^wfughnuli %^nh bpfunuj- 
uiupr£btjplig lnnpfc&bbpp 'UpiuUg jbwb.[tg b"u pfhlfiinLiJ y pai/J *||Ui^f« 
^ncli^li ^fel/ l\iupnqui < hnLti lumnmbix $np-p ^iiiulinLif t" duipatif- 
1i/ii, uui liptuli l{inpuj$r juipJuil^i.ni.J £- q.pvu%g </p<uj IP4% Ui fl" 
pt L Pb ^ olfI * fnpufc'u ifbrnf/u nippmjy bplpnuufth tfiuifug'iinLJ b. 
luntuuinLd %infu2nL%\Aii 

1±nunni[ i[pw^ fr1i C,uju%nLj ^tu^nLblt ir*bnq%bpp, Huipij.w'Up 
jiii1f^1ifiLf/ t" < bpiubg uiipuinnLuilr < ||Ui^i2 ,Vf -^ l / l ^ , t ^ /u1ifpni.J 1ipu# 
ibn.gpi )p < bnrj c hb[ip u^pm} ^u/i/ur^uij1ffi£.t/ fci, i//i uijli fii%^pnn! b^ 
iiupnub^ J^U^Il CftuJpuMplnLjf opji'liiULnp libpupii{ upaufip ^uifniii* Digitized by Google 123 nawminp+ia pbjnn Qu/^uijlf fuatiip fuSuAiuiinil fii.p JuMp^u/hy upupuinLp-jtL^pf 
jfbir nopjt t #n.^ii/£i^fii.i/ T^w^^ui/i/i i^fii//iinp, j\^wprj.wijfi < U t^inbk- 
#fiL: Si/p^#i/^ inprtLj H^tuprf.w'up %pui < Ug C^bin IpunLft t pafULnnS 
k__ u in u infill Oix/p#x imuinuj [binn^ ^1io1i t"/ p^lfiinLiSi ^hlihp'bbpp 
< hptu < b p-uinnLj b% uL. &u3jtt.ft inui^: J}ju p"P~P lunuJ t" *U"*/"- 
2nc1in, t ^/t^ £upbf>2 tu [ l P't l °PC h^Unn%bp^g biuhnuli q.ujjjiu 
n1i/^i#it_J t" abpbndtni^ 4p tu l ^ ^f/ 1 Ui pjjf l,L ^' jfibp p-iuifwLJ: %puj 
wpqnLhjSbbpp i/tnm/jfiLtJ fell fie l[ujqJnLJ uifii ifwDpfcli wnpftLpp, 
*tp wfiiiufiuft uiftmLp liiupliuj£nil qnLpu £- giupnnt.J (fuijfi_£ Jouifcgi 

\p < hnn < bbpp qju/Jtu pm&iuhnu! b*U %u»ju2nL%fi t U i\uipiLiubfc 
tibpbadiuh^q^ um/£uij1f 1fin ^[rf-UiWiuiffiLf/ L. iLhnu! i; luiL^uib- 
< biul\iuUni-f(hbii3 < b J^O (/{iiulfuj^nc. ^jfiuf ^Ain *jj 

hlfuilf-CIUinUl. — IP/i i^tiij bp[iuiujuujprj. J[i Ptn~pj> [mu^fi 
uiuAi htufL.iujbfbu ^ maiiniuufaiuhnLd 'bpiu l\hn$ ^{iwuf rmiii fen^i^i , 
itLumh b, i[bp$fi < hu tuJptuuiniu'hnLU £ c hpii3 < h fuiuufc fun_uf0 9 jipp 
ft I; ii ui l[ujJb%nL.J £p fcpb% Jnpnpbg^ib^t \uuj'up lubJ^mui^u 
tiuiiuubi t fulfill bpfcwimjujprj : lt < b 7 npft j/puij inpi fctfub^nil ifjuftu- 
4ifii.oc.nf_f/ t wpiLiup ifobipt nLUtnft bJ L,iujhpp ulpunLiS Jrii fiftf^- 
tub I upu/ux 

Ur»b6 tiqGuimr. — Qio uuipmuifcbiji gpuibpfi Jfcfngji'h puipi- 
ptuqbi t u*id~J jiLp $ubnLhp l(pnq [buin.p b. ujfijinbn _tnjffjf 9 fculi 
viuiiwhli 2 nt i;^pt} <li b9J*L lip UiU l} , t ^9 n 'lt m P ^ u*(binbi[ inufhyht fiph'ux 
%ptu abpbtpSiuhp wpfrJ n.ffrfjf.f7f_J £" L,iuJiuhnLh ihpmh ifbptui b. 
tfiuuouiiinnh l~i \*pw2*n duiJuAiiuli tLtuiJiu J>u*p b% i/TiiAfiLi/ uufii 
inbnhtjj np w%£pL. fiuj w jt 

Q|Ulfisn ijiui/ Q|if#^iifiUf{tofyi ^f P nL P41 utqun t t'jfeft "|i 
fhanLbb^ t £pfiuwn < bl;nL[dfiLii b. fiLp ftp"* ^bm J^mu/1^1 </iiii- 
Vufc/ uiuiuftnx font pobpn L,binb-b[ b\i 'bpui'by L < hiu£ % winwl{b[ bq- 
ponp wfij \hpw!\i i\bpu}^ np mi&iS htpiu w'hnLh'ii t //f li/, ^iii// 
J>pn$p ijlinn/ fci i/fi tuiuplrfi Jt^ fc- [bn-[ig t^nptiLji Hum t^iu^ii ^.hqbj/i/f il^ufftli h, zl&bi ^tfUj'iuiwiiii/jfi 14 iu*U nL. < bnt{ } np[ig ttb'b^. L ttu%bg{t t b t f» (inL.'u 
MiLtu'bii.ni.p-^L.'bpi Digitized by Google <Ml%3lHih ^UMllb 12» pblfinLJ t" lT«-nL^/i tfotn t m^JbiuU < hwL,iuimul\fe uihqp, nLj* 
t/pujj Ail ^uiulinLf/ fj^nLpobpn L c biuL 1 iuiniul{m.J t WWWbfrWh IjUirljSlUqJir* — \\ui(uuipnnLpbuiJp tuwpwtnnt[ Juupij.[ili /jiuh- 
2"itn tf-fiL^bpnLJy F^IS F n l n Pt9 < ^2 lu ^ iiULn P ^uiJwpLnLJ 4" fnui'ujif~ 
gtj/i ^ppuig U4"p[>' U/ii titii/i i/£ ^iuIi/i ibntuqlip Qnnnt/rrff £ ,> 
HjigCfiuquipbwlif ^wluuJuou L. utii «f»J>ipt ppn%g otLbnLJdbutJpt 
tlutpnqui\inLj 1; ff-nL^lintp ^LVubp wfbb^ l\npnLuin%bp qinhb^ 
fin^i tnbtfit jiJui t im3[f J^iji "kpp tLpuiLbi, ufipusC l uip < hbp[i < h fprf"— 
inbg%b[ JfiJbiu%g[tg L. u^fiii ptu/3 uij« P B /"/'P uilinLif Ail h- 
i/^iLU if.ppwg'bbpp, p.w^ituhgbgfi Quitinpfc ifcuifLop Ijiuiw^nLJ t fyf* 
ptniinLiSf np %ui Jjiuifii Ifuipnn £- ^mi^&f bp^hi^p /ftuf^OT^gt m- 
quitnb^ n^iLnuiofu. iuuipnLuin\i ilfiwli JfiSntjp /finrr/ft/i^i tnihpfi^ ^"^f 
ntiuh'bbpfeqx J)t_ c/u £,buib-biui JfjQnqn^. 

^tuJptup&dui'b opn Jfciu J iuuuutfhbp[i C^bui JnpffrnuS fci L. 
t//i ^m^ ui^t «(i/i uippLbnil foftp §wl{npp qptiLJ fr PlPfc l /p u, J 
L,buili_bu*ip. «lPfci L bpuifiinpi, %bwnJh Jbp ml; pi QfcunLU *£{i/iu- 
fnnu mp&mJ bpjfrujm ^bpnLumnl^J^ C t uipgfi < ii g\*w mywlibpmgV* 
«/»1i£ uipuiugnLD, ^npJ-uiJ ami mJui ^iun^in£io: » <f)iuffiif/u^uii4)#/» 
tin *bngm ml;p% Jbp QfcutiLu *$pfiumnu* « uiu ujo(- [!«-«•#£ IP"*- 

l^^ui uijii iLpnuuip ninpnLJ, ut*bg fc- fyu/ginLi/ hnbabfi /fuiif 
i//i &u#^ i^ruijin^i i/fcO> fen//ni_ iwmn uiJpuig'liitLii b imu < bnu5 u#ji- 
in^i 1/uit/ iiija.nL Join </£ put nip mbn ifrfj/ffiLifs Us" 1 "'i" u*i\ofit~ 
gp P~nn t\} UIUJ [| w t "(> \\mp\[ni.wn mm wbnbfh /"*/*/'* $iu < biu < iigft + 
mini 2p9 w k Ui l "- 'hnfijjwli *bufii&uitll? 2 UMU1 UJ p m ^P < ^ nL uHUfc^bpp 
mJ(-1i tmupft mmuil^u miiiiii^ni^iiianLnLt/ felit fj«. npm^bmb. mmm— 
C t m{mtLpnn%bp[i P'^'-P ^iuifiwqui^g Jbb t" ^- < b/ , f <,, ° ^ w k n PP Uf * > 
i/Aii^i ^tuJtup £Ji lnvpnniuhnLi! fogp fP^/t nLUinfi P n t[ k w"J//»"f 
n/i ni.pfi£bhp iupwuiqpb'u win wnojd-Dp* J [unfit #ifiiiit"q/» niii ^if.p 
qopnLpiiLhp ifinpg^^ upiiC y ui < U$nLiI I; np wluil. tun. mum. lupuiui- 
apb*Ui uiiLUJ%g ftJtuum € h nJpnJbbmn Digitized by Google 130 rttww^nwa*!^ ^hUirb 9^b|« — H*&& ifuftrttiJp f«"p/» gl{nq%bpp ltiu%iufg filr 
^IffiLifs *b[iui1i^ u/j» Jfr ptrgml nntgitUftfLj A1i, ^^ C t frLtu < ut£nt.- 
PfiLup np tint-pall t ninth I , p-fc ^nnuiSr |?nn nut £- /^cjfc/ jiliT 
ifoifiii t t ^"4" Jinuiif.pnLutb junpC^nLptin If p^ui tittup gup Pfc n£t 

\*Lpiugu3*hiliLp tf-ujpt* yk nr L nL *bfr bpbp qiup[i* npn%gfig J/i- 
1ig' uipbtup murium t^ f k ^uit/ bplgn. gnpbu b. fft t^mpfrz %w 
uptuhg apM^nLt! t j£ ilh ww £uhui£ put^fruaaAlp «/£$ «Mf& J^fp- 
nutbontfy mpnybtur uppntp-pLb tfhptutipbHu[ < Unarhgx 

%tvpfi ffll^[t u P up 2kb <bm h(!. ifcutp'P'nt.J' £- ^"i/i/ ibn.fi < U 1 tftu- 
pp%bpp n/bm.J tupf JibnL.fi ujifi[i < b 1 li^uriitir^fftiif Pk MI J ,r f^pi*^ 
nTfir ^r1i£ unippp (fiittf uiju ^^ ifutprfb £ < &2«jfot»^n*tJ. mu [ aj m f 
ibfLp nfbtn.4 t kuffufr l tt w ! f 3t rtH,LU *$pfc*nnntr tuDbmif bpb» mifo- 
auiif B-taifi tnutiptif mO ibn.&m t[bptfbnt.if b. 'bwimnti p£ ufii&in- 
pasupmn tftupfi% IftuJ qnphfop np ifwpnL if out 4* p^tft ^p^^tO 
fci imruufftugbi t; C 9 pLw c hnnLppL < ltp b. ^tuJ upui tfotrt £ om^L/iLif 
IjnpnLuwp t 

%u»pft fftpujp dhnAtbfjw t^tupp%bpp ifiuf^Ni 4" /»*-p uj Jt ^iiii//i- 
pbfjrftb b. uifinLCjbuih- 11*411 t/fcpMrb'ii 4" 2"*p«*liiiifyfu tJ ijih-jiu^l— 
Pfcuu%bp m^tbp uumAitu^ui^ %pm opC t < bai.pbiu € k CJbw b. %p*u m.- 
%bguA ^hnpC^ppx 

Uhfuuljll jrOll luff a^n^uil^ntpptVubf fell iuUolJ ujfuu^ir. 

^luJputpiJw'h tlft£wl(n C^iuhbifpLy j&utfij i^imi^p 9 aL Pf "^ 
&fiLt/ fell i/£ *fr#w#£ (iLtuLtuPj Jk$ b. bp^m. pnt.[d- diutnbpn rf^i- 
Jbtu%g fiutuir bplyiL gpLgmJuimni^ pn.1ifii.if 41i. s^tunufd-p b. u^unLcT 
"Pftbpft ui t bnLU < iibp iniut* npji tuUnCup uiuxf^u yuiuupp 'it<W f "^^ 
tujiunnLfci *upuj < u,jig< I; uiiuu^iuyh^ Cjn.iu%n.ntip jiLbp ItfuJ uifu^uj^n^ 
ntiLp\iLhp* pull bpi; itufu uMintnnLp x 'hpuihpg £.£-: 

[P^i .gui'up uibnhp bplpnt ffiiina fail pnJbni-J atuLtuPp [ipb*bg 
pnt.p Juttnbpntlf pul^ ouinuignu! JftJ[nufii dp Jtupn. x bpljnL pp- 
Pni[ y i![ilu Jujtnbpn buibl(ujbi 

JuiuV foH. — flpujtw^/ 1 g.nt2u*k^ < * l i P'k uJ*ubiJi£ ■fciu'liuiupup- 
^npiLfiLpiiLup iiuf. /flF-t </"**" C t builLui < bD tuhmft tiLbb%w^ {lUplJ 
b*h \ouj£ujI(uiui UpLnfi Joui iLui^UnLtub \u*»fc+yl> JaiuwLn.p^'\ f 5 — 10 Digitized by Google <M»^t£l* *&Mlfr 131 jfm*m mp—iryfrJA f tuuifcf £ % ^t iiubtttupupiCfifprfiu.p^ltp qpcap{i» tf 
^Mf^ fc/3rfc nj % «£utf», Ufktajt k ftm 4|lrftai|t foe 2 fl *" 2 min ^ s P <h 
wpfb-tx }b% juiprmtiiiWpt**/ iSuiliuM^utp^p 1 A^4~ «putpfjm [fa ^hi///um 

Jtfth%tf l»l&&pp l(u$umMpfHMfnL h%> fit *£* 

^[-IjtUiq. — fcpp 1//1 tiii/tu unf_i t linpfnut r f^-^tucq «**• 
"iinij ufuiiLUMLUbplii fu%qjinLJ fei aui^bpfi pfepuiifiifepp ^trnqfef, np- 
Al^iAt^l l[npwir Ifli/llfUflL^l/lif £fILIflfeif! Qpiffii.|> t[ /jiuif /?&[ fell i/fep- 
xfonuSy if uf m^ ifbnwi ifriubhiupnLJ L. ^mWnt.tJf/i/iLcf fe. i/mi/ 1//1 
jLnjuiCiUMW, abnui%n puiguj^m-i/ fe. uiiuiu i^iu/jnLiJ 4l uimiu£u iuiij~ 
i^nci/t Qjfj bpl[nL tf.1; mgnLJ'h ^/ wuriLif b% C,b m (Lb iu[ uiqop^gp. 

9>fii ufUbtlj qfri l(UJtq uftibU. 
ijnpVbp/i*) t/n-i/'ui/ ufbbif. 
OufUbpri fiMquft[i u/bbil. 
Uipbpq %dnpfr**)utbbi/: 

IF[iG[i utrp qruiifcqm fiunfiB*.— ty»ui jap&p^ ■'tj j»«g- 

i nu lb l 1L 1 ^ tS ttL ^ f 2 n t r ^ f Vt p u >%pu*lfii s Cfbuh pnpb^nt ifiui^ , ijifiu.tf*** , *)t 
QlfaLll[lGGkrQ i//n/fcm?tyfij tf.<Patbgfbb[iHL %uftu Margin/ ipjijiu- 
iiniLi/ fell /jiinO Jiuqhplig ft. bpbj* ufl^iaJ ^uifapitucfiitLj ft. fp£« 
*ijt" ifpu^fiLtf* l)pp ^ufiffeiffniif Wr t tip C t m^mMi.^r C^iuht^aLump 
Aiinliul\nLiS b%t 

luiH<|] HIH-L* — Wt^^t uppu"l*uipbpnLJ Ijuili utuum^l[ £p- 
4iuiili\i Ll lmo%uiul;p /jmliiujp l^iud wnuiJiunrihlj: nnnho jtpb%g 
£*"*£& IT^L f^ l * l ' Llll |) ^ l\n£nuK uptu%o uufe/fiLi/ Jatj>pni.J fell 
Jiff a upaiuuibij^%bpgf oquiLnLj 1ipui1ig fe^uit/ri<.(fiifftp£ig, ft. nLfumiU" 
(.finlffeff bfywb J UiJui%iul[ nL^tu^F-uii/n-fiLif f^*"'"?"*- 4 ' ) ft. nntitiili/iL- 
PftLUibp wfiiriLii ypuiif^ iZ/i^aii/i C^wJiufunL, tjiu%iu^o b'is rnfhb- 
\imJt\ npnhg otfiinul b% nLJutniuLnp'hbp^h tibptul±tiLp bifcbifiu L. 

**), lj acuui in aiji l^/i. ^uip^ni_J fc^# /^^ pLuufifioi/i^r ui&gkpQ Ifutffaiqivfiitj 
***) IPuiJJi^n^frui^. ^^Uiuni-Pj.i.^. f?p, J 27. Digitized by Google 132 nawwnnw*^ % piling fag uibnhl\u» < bnL.J < hpu/hg qpnLp~but% II nLJumjf Juiujivt 
Qiuifi tiijif pnmnn C^wnnpiLnuJ bu fuui^ft nni-[ffu% Qui jtupJmp puti^^u* 
jujuliutpb i/uijp t fiil^lifiLi/t AhnJuhp^t nt_ nuiub pp jutftnuJ ffirtfi— 
)i^iii y nL2tup'UnftLnLJ t IhnMtbnml bbbni-J linLpbop f ufii^uitu [uou— 
obp umuulJ L. inupu LfbuiaC^bmi; C t uj < unuMpuiLnLJt \\^u (fuif/uiiftiiif 
nil fiL^fiLif t ipiLjui^fy inmj t pnJunLJ £- fyim aui^u lJ</fijfJ- Jut'* 
u1 l l S l V*um£J$ 1*H-ip liftuutptug iu£j>bpnil iiuijfiLcf t npu/u L. tyjtyp— 

iHflLfl iutfiinil UlllflLf/* 

iju/rfafo-fuu/i, bu gb ifiuwiuti, 
tyu/rtf/fi-fi/u/i, bu gm [fiu bpbufiV Uunnuiri. 
lJuiiiUfa-tuuJi, bu gnL giuCU ni inn/? inufijbU. 
^unffifi-fuui^ bu j?n nmfi tnu/lifi ^nrjli bU. 
tywiiljfi~fuuJi, bu #ni qujpu/ilu/zt?, gnt buinuili bit: 

S&uiuj JbiuiJuiq&ntn &ui£uni[ bpif.nL J £*• 

•/?/m gtuibpfiT/ liu/Ub'U quipi/wliy 
J?fip ni uifuuibp ^uirjyfi fuuiip. 
Qnp-zng qVu/ tipuilig uiwlip, 
Ppbufiq j)ufip Tjpuiljg guipbpp* 
9JJM ufipnil ni ^wlujuwiI 
/fruu/niq ni tqujjdujfi upu?ni[* 
XtpufUj? gbqbfig ^u/i/pfip Jfmqbljj 
UVdfiV uiiuin m i/uiuiutti IjnLqb'U: 

Q\iuina.uiJ C,uipg < bnan jiupnLmb nLjii/ijiifu^fiiiii/pt 2iiiin ul "~ 
ami/ lupgnLbj/h wfobpfiu iuolJ fc- L. l[uiuiuipm.J utuuibubppt 

V>i ui *ib u b b* m il} i nL fipb a ^"-t^k n<u ^^t Mbp^ty tb 1 -^ 

Join f ifi^ifiLinSr tlbpnjfebuiL llu/ij1i^-^iiii^i njiL/* fiui < uiu € ugbg[t *b*i/— 
nndg ffriifif^ uigfcpp ^ %bmui2k <u b u * \2 wl<u b' m V* L l V>k nt tp* n P' 
'unfit /io/f ifuiifiiLiiili fbuib.nLJ% t jd-uiqnLbii Hum bplfuip uiuip^bbp* 
2UiC t uiq : npbb[ t u. ^mi/? JuiwnLU-p b. fuuipb[ d~nqm[pn c li i u , J[tu^ 
^L. u/ittf-uiJ Cfbpp-ltliubpftg *ubpu juiinpfe^ni/. nt.p < UuifuuiUfj;u bus- 
int.li i[bpJutli%bp b% pnJhwb bnb^ npu^ugjt iujij. puipXpnt-fd-fci.— 
^tS P~ a -£ a lb u nmubp'u ^IpauipuL^ut Digitized by Google tUUlM* WUtOlh 133. *uciuu«iuiiiirirnnv«B tuupu p-fc n£ uiu/ubtj fob pfcn J fop typ JbnJbfc ^t^3 bppnpif. 
l{u/ < Uifot 

fc/^t ^" il -p >&P~bP~ w< ^k % luU&ph. l\p f'Ujt 

fc/^t \{us^uimul{p Jfofc tfiuilf i/oifi gutfubpti i[bpui^ 'uumfi lu 

b/^t J fo[t tnw% Join pnLb pnuui 1(umJ uMtLiL.tm.p IfiuUfjf 
ufbbgfobpfcn J fop ljp JbiLh[ii 

\jffrk' k wmnL< ^ £ufiilin-innLJ fc* f fV /'fP ^uiif «//» npb.1; ifiuum** 
luhlpb. l\p fuijt 

b/^t 2 nL< i P. £bl?P ^P & w 2b % m tP n 9P uiJp u "l f l nL P'b L ^ 1 
ljp uiiumuiCfji i 

b/^t btnubpp Jk$J£ JkfJlb mnLUi ^ r < butnb < ii J^mi/^ fc/^t 1"*2~ 
uifiLiftf fc^i t innt.1i i^iuijfcV luhlpL. l\p ftifjt 

^npmfo uunubbtfiu bpbo uAitLiuJ jlhgnLJ b% [ipb'bn ibti.- 
gbpfo U. mniibpfoi iliufub^ui^nil \\uminL uilit&^/iflt 

b/^t uipb.nil uAtipb. fin/' R-^lip kp ^b l 

b/^t OiJ mbu%b% L. }uupubh\ii pn[np oibpp l(p piupbl[iu- 
JuAiu/hx 

0<J/i 2 wu lbkp ifiit-J t1# mfuiuplrfi if^£t n puik u nb 1L nL b'F 

pt i//i1in £no1io ^ 2 fejt 

b/^t nin^ uiiuljp gap a-uif ifm^iuii^uip^ /f&n^T-fifj: 

b/^t "*9 P nLn -p 4l n p t^l* < / rfvJ Z l[umuj < Uuj^ fol( bjd-l; Iwfu^ 

gap q-uif lip inuijt 

b/^t ^^P o/(iLinuijt 1#2uiiiiu^nLif tt np iim pwli fc* o, n- 

4t L P 4/f ^ Ui i' ^PP tnwwtun-p i[u»ip pblfib 9 l^^^kp ^infor* 
fol\\ib^iu x pbpui%p i[bpL. nLijjjfiL^* 
2(u/ii u*$_£p fiJiunui^i Digitized by Google 134 nRWWflhl^Wi, \}pp [uJnpp C,fiL < Ugli[tia Jfi lynnp p^tL^ftx 
\ipp CtWgfc l(tnnpp ubnu/hff (/puff, l{in < Ut^u\ii 
{[pml;un\i ■&tu < 9MiiupupC J npqp ^bpiunwnJbatiy /jlJni.^ b% Ipnin— 
fimiJ ^buib-tipx- 

^I'Z^PH t Ht Jtu F tu 9 iP^* ^ Ui< ^ twit 1 ** n P u ik u lt UUJUun< b* iJ< hb[ h F 

iiiiL^ inaijnL i^buifitj ^iSr uAiybnul ^ npufiutffc «w*tt.pp £i/nui» — 
uuMtnuAiu/bhpn ^fuifrb'bx 

\jfwquA uMffiLpJi (/pff /uui£ ^ ^^2^-1/, np gwfgwlinfu 

friuJ»uJruM < U i gti% ifiuiii ifJiAibpp pu*g fcV p-mfiuuxl, npmlCfb- 
4Jib. «2 ujn - € i f nL [ykppy> "HI &tuJui t Uiulih &1i piifrf-ui5wff*-i/t 

d»jj*X«&Ht{ft#w*— tun futJn 0^ — ^&5i i»2JuuMnuLJ\f C,iug' fAfb nnnnLJ f 
-npuil-ua^ p UiJ 7 , f pwd'tuhnnp [iph%n ifirnw ^u^unn^wn-l^t 

Ul^MLiigp pispipfitifig fb mn l puttf* }b*U tnuff{ff# t np^uqfi 
4nui% «puipiUDbuijd-py> m?buj(: 

fc^t taipnuub CfWf ruyutbhi t^uiffftg ufjf&u fb% ifut{*ft[t 

£uigp ^JP ^fb^p } /fu*J tuj/iupp 4 W 1V P mt t'blP Jbqj>< £" 
XjUiJuipLriLJ. fiipftfj^tf uAmqfjih (JuiifniMiSr C,tugji[j tfplpmJ t* 

Kfftf'if^fVp^' #Mi bf$muwu*pffbbftp iftjwn^ gbpwbg ^fali wl- 
4finLi/ t wuMtu p-fc n£ %piu%o C,uipuui < bfi L g[i < U, bjjH; wJimv. f 
w'ulpli-i [ml\ b£H; iJhnJ IfiLU Ifp ft*/: 

[]i70/|^itni/ nc bpftmiuuwprf.%bpn tfmijbuin^ L. ini.fi f£fVfiSff*t_ii< 
jb% fic.iffffit.ify npuftfiiqfr L l wpuiu c bfep\i dhuiiftififtff^ £i*ii_u#^iu/in 

\}[vwnp[i l{£buip J/ptfj^p ^fVV IqmJf dUrj^ fr: 

\}jvmnpp ibiLgfry <Jfen_^> ^fcli £/ihj{/iu, npu^kuqft w£j>bpp 
^uft^t tiijf '/"Jjp Afr qSuntJi np Jftnup ijbpg%ftt 

ftpiuunuS 1 A^P-fc- uibuhb'bt np q-^fvuipljp i/tujp piftifiL* ^ijio— 
1/m//nLf/ tt np (f/^P mfiinfi tflWif/it DP"t" P"[ n p uiUituJ'bhpp p-iu- 
ihtiLbV in ft in [1 ^uipuwiubu/Ui D/^t uiatLiuip pnbputuiUfig lyfiW. 
j[impg%kt i/iSty/il/fcp/i 1//1I1' //p i/fnutyrs 

t^\iLu/bam.fd ftLb miupuihnnuh inbnnLi! bjp~l? Jjt DiutytuUut^ 
4^iu fu^iuhnL^ C,fei.iuUnni.pfcLUp l\p i\bp^iu h ui| 1 Digitized by Google <Mi\,3D,W WLMlIb 135 \iPt i/j[Ap ^mpnijuilifiiij /up lujufniAilip ^mifpnL/jffr^f ftulinfik 
phn-fmAi l{p tLitinJiiiuit 

*u * B "u n i* a p s » *u 1 1 . jrioonLiT fi. p*t rfuAmLifffi^. ^ufhjinuii J^n-^iuuwpmtl iȣ /um- 
^bnL&^ubnn L. n£ atpC f butnaj < bng < hbp% b% tfmjl(LHLiT } nLuuift L. 2 UMn 
ofbnU b% lUgjbinLJ J^JbuAigx *$iunutj>ni.J umil.uil*w i/u"7 iiiiii- 
uruinuHL b% JmmnLgiuUnt.il t nputj^uqp muinfti /oil u/Lgli/*: |}fofi~ 
jbinil JftJbw'ug ^npC^wLnpnu! b% Wp-uiiup/ii/ L. ptupbdiufuuiniiJ 
jMitLnntotLp-ltLh L. ^aifnqnLp^fitAi Q^fi^nclifip/ilr CffiLpuiuppnLd fell 
unLp£ru[ tL p^^l^t hl 1#2^i qnq\iUutnjufx ^fiL^bpHLiJ ui^gb^ngub pp 
fp*U&np t[tuJ lipurpn% fill inuil#fiLif fcpbbg C,btn L. if/i ity* ^fuui 
MtutfMt nLif up 2hnpC l ujLnpni_J Vbx tyjpuilif^ ^/n-pimi/ipnuf fell onjim^ 
Jl ipp &pqhnt;%mf% 

H*p jyttrUfc utiibprn-J ipuiilf £wt[wuin qwpqwpnLj fell l[wp- 
tf/ip p£h]bnni[i npu^uqp *hnp-mwpfrh £i J^wpif/ipj nLptufu in%g%ftx 

tt^pp? tn^nbm bntuir hw < bop^%bpfi*lj L. uioipiJ^tfrljllfip/ill injyfe- 
annita nuimpfyfemt. bLpmmninnb uni^npni^^-pLbp Doiiyoj oni_t/ ^fimo^fi-* 
tnt; n'iitj : C f ui < UpuAmuf tt 

>&Bi_Gi} bt ffl]rsmpfrtG «frfm>nu|i. — tfpunjm^/j ^/i- 

jbppi uitJfFiif ftlr, qbmp iffi pnufi Ijuj'bq. i; uinAinni. fe/^t" "*/'f 
jtytnff/fli if/» nptt* /»(» ijlifel* 9 nL PI 1% l tu k n l^ wp&u»P' l{unf mity/i 
i/n ntunSUwi. (wl[ bj&k ^T iflifiV ipm iaif(1i infilling C^fimi^qn^^ 
13-pL.Vbbm am db^nL fltmpC^p ^ut/itii^fu j t l)ifni-{ tfwthw^a uipr qfc^F 
fepfig ut\iqutJ pWfjjfi/LnLi/ fill n_bwfi i/££» apui^uqff bpbfuui^ hl- 
iifi'tiujli! 

(Jlitrp QmrCthll* — JJfLni^iiiL/ipaij upuup wpi a.wnun-nLJ tu 
jutprfhfr i; nptqfcu tfmifip J^wpif.pvli upuux ^i/p/iij^ ^/»^^ op upuu t 
ic 2 uiU1 ^PP % iffiu*bnL.J fill iTii«Lif t uiio/i1i »t opp Jfnufh Jfi tub- 
q.uid f li^uopft^h fill Iiiu2 l,t - I f* B^a 2 U3 P Ui P' nLUi l p^puiggnLj Iruiip Digitized by Google 136 Ca^CWflhfa+M, tLtiplrbn jbu uiunLJ f n£ ^utfuuiputli Jiuhnu! ^ n£ pntrux qqmJ b~ 
"i. L nLUt 9£ ui%nLj f npufiuqli \}ni.pp U ui / l f 1J / > &\} u fuuiC^puiofei 
€ h n fi t b u k bqfbpnLu J^uuilrnL ^pufifuflffff/ uiju 2 w pP nL<u um(uum}?w 
2p oiupd'LnLJf nn ^Ipuj^g Jujq puuftnLft L. unLpp (Juiniiu^ nm- 
'bbpji'u ifi iup~iup-ni.il t 

£uiLUiuiw[nil, nn JjnLpp Wujpqfiu mjff. 2 UJ p UJ P nLUJ l pfhpuig— 
chili/ Duingiub I? iFbuigb^ L. ni.np.ujp opn gnpb^jt C,inul{bpn 

*b2P^L ni l t L P pn-nt-J kf'P^L t* jipbuji t"[ /» lf}2 UMmui k. ^ll uiuggfei 
*unfii ufffi ntppmp opp gnpbufcg ifcnqjpug bu uAinul L. fH.tfifif.ffr 
XlpfiLnuJuwfiq. uiquAibpu ul ujq$[il{bbpp 'unfii ifc^PP **"$ PitP^ 
bu nLinni_i/, npufiuaji bpiuanuS mbuubu, pi? nt[ t/fvatffj ppbuar 
Ofif.fi wujinL, JftUiuiLUjJuJ^u ^njLiifffiuiffii^ 9 fin uw uihwfc ijfitfc b- 
uupuuujh tuttnLu fopi 

jhupuip opn a.pbpl? ujJI?u uinifb fyuijbl t biftni.J } nuiuijt 
II ujiu unuup //n£i_ni_i/ t if *w t. « ly^Ztlb u P nu }) : \&ni[npujpujp uipf 
opp ul[uui bu ij-uni-J ifoif?fiff/fif£ (J. Uuin^if^? m.fuuiuMuibnli'hh ppv 
U#uuj/?ti£ nLfuuiuMuibnhubp tLuiuun.m.J puiLuiliujuujfiuift l{ujut npnug 
i/f/O wLbih u2UJuujLnp I? ^u/uiuj'iji uipb-duibuiu l\nndnL.J rxnifi- 
%nuuibp% Djifinfrfi ^uiHii^L/iLi/ ill nLJuuiuiunpubpft wC^umu^u pujq- 
JnLpjtLU, bpbgujliuju uiuquiJ upnnpn tuu^Jtu nLfumwuibqnL 2 nL P?P* 
JnJ i^uifi_#if-f/ t uioiuqiuq Juiuiqnuti i\Jipujqjun&liu CfUJuq-fcurnqfiu 
ifanfuwiuuMli puiplUnpC ujiwlJ bu* <k\uui£p gbq nqfnfu t* quMplfb^i 
— Dt^ kbuuiUy upuuiujujuuMuni-J I? CfUj'b tf.fi upjqjti 
pUirbl]bQnUlG« — U* l) llJ / l f <J / f «"o1#£y i//if#£ff. Jbh upnu pin- 
pblihuqjJJu I? CfiudujpLnLJ L. wpi JfiQngnLd J-nqnt^nLpq-p pi; pun. 
uiriffit.nL J (-, L. pi? 2 WLn nLpujfu uiugl[ujgunLJi U^itujif toni t/£- 
QngnLiTu t» l, /» 1P D Pk P n l n pfc uiujuu £/£ Jjiu I? quibuiuJi B«Jj/* 
upujufcg C t ujpuuj t u[iD < bbplig jujt/ifcnn ifi^u JfrOngni-Ju bu l{inuiujp- 
LfiLif i- upbpl? ujJpnn} qb L np fc Jftuju^ I? uAiqliwg'unn! ihujJuj- 
%ujlipt £ujpuiu < u[ip fbnujir opbpnLiSu l?\ t fc n *£['b-L t^^p^P lluiqJujir 
us pt ul uifii uiuAip dlumlJ JuJulJ L. ,gt$ bu ui%ulJ* wupjjf bpp 
tUhfubpp putiAuliUiuuM^uuft uiuiDuiguiir I? ifonLil ) ilujuili qnLnJujt 
UHLJutfunptj.nLphujJp ulpunLil Wu £[>£&/ f/'^/ft u f I0 / l ^t bpq-bi /i_ 
ifUjnmp ni_ if^f uibuuili JfaJnunLp-fiLuubp uAibix Digitized by Google WUSlUih H^Mlfo 137 J^CfiU Jfc w^utiihuli fum.Jp njiinfe^ffeiinmii^f ifbp$h% onn fiLp 
*Jfc9hg Jfofo ufn-u#Oiinnfi t; niniipnLif, 4±b L P4rP P'^p" ^»"^ D i""-if , 
jpuuftujfup jnOmSr niinLif t bpbufAi uL. ifnL/i duulJ fe. /(iinO 2 fT / lfi [ > 
C,iun.ui$r dp wnujttuinn.nL C,hin 2P9 nLU * tt LJ LP t ^b LJ L UM 9b^PP up 1 * 3 *! 3 
luunLJ feii <<^feonm-n.frininJi>> fe. ui^wnJiii ama if ni./T'fefii iff C^buib- 
LiiLif iinmii: |d»t gbouuiu fe. fd~ky Ju/butuubq.y iinin if/iiip ^woinn 
jtL Jfcli IruiJuMbn.nLJd-fiLb'ubp ul L,uAmigUbn uiub^ni^ hfibujnba- 
iinLif feii 2P9 luu i UJUin 'l^l s Pt < ^ l 

\ffi giuhft ni.n^2 /nifpfen t| fl^i^m-li n^m-ii^)) 4"^ ^^ a '^" 
2'i«^/>» feii fuuinni-Ji (fin^ppnLif feii if^i fjin^. if/i put nip infejj upn- 
wpiuuwnLJ y J ft fep/finp inq nnnLif L. irui^pft^ tip f(wiiwii£ ni_ 
l[iupjftp [ihuj2ll(iuujli l{wiunuf nu ^nniinLif, np iruiiruj^pt I}"/" 1 
Jjppuiujuujpn^bppn mJb'bpn tiiupiufili ni_ upwfuoup nifvp'b Jp fe- 
n.uj < ul{pLhp , p-mtLuilL. ipnum feii fjiiin^wniinLif, ^"PP "J-fLnimnf , 
^f»Lp&\o_p t nLub pp omp/jnipnn/ nmil mninii ib.fi qnLUUJLnp Ipuinp- 
%bpnif 9 ifbpui'b if^f ^wnnLiiinJiLfn ifbpuipl(nL. <Ja/?i_i/: Mp^V^ 2 LU ~ 
pnLif mubujnujh ajifiip phnphbuji iffefLiniiifep fe. £pp 2"^ puini/fe- 
niinLif phuinp-p^ifpuip IP/im bppuiuiuuipthub pp *JpJp bpl[ujp ifm- 
^wij nuibpp*h fLnui&- > jinpLHLif °*h if pi" jfe^fe-Pt npujbu iipui CfUi- 
LiuuiujppJ fd-fclfimiupuC^bbp , pull dpoufhp upuifuouubp /fwiiniinLif 
'feii iipiif ixifLiiiOn fe. nmiiuinmii pi^bnp pub pp Ju3Up% nblpnuauAinLtS 
iipwii: ft^fif Jp*up ulpibn a/fLnfe dp C^wpump Juiup*u ixn/LttuimnL/J/ 
fe. UMiSpuiuinwlubi iipwii nuAtutnuAi qbnbnLifiib pp if£"£t d Ui ^P £"• 
f/nji/ ^pimfinpiLif t ^ L P P'pl{ € UuJUJ i ujC t < ubplin Jpj>uj € bpup < h niiuif fe. 
pfepfe( iipwif: (J/ ,lli ^'4> t/ u/hJpyuiutfcu pnJhp Ifbpuinif pfepnLif fcii 
^iipuiii 2 UM ^t Lun - UJ 9 i d u, ^/> bpbunifli t" uiujipu ^put uipuib'hbpp II. 
uwliliuUd < b2 LU< ^ UJ k nLl ^ : b 11 ^/^ 1 P~[il{ t yuJUJUjC y e ubpp ulpant-iS fell £uip— 
£iupb[ iifiiiili, if^iii^fe_ up i[hujpnLJ t" wniLn.mii on : (^jun/fVu qutuiuj- 
1^111 pnLp-[iLUp 2 UJ P nL< ^ UJ k LnL ^ t» if^ii^fe- np /"Lii t* 9" J ^ U » P't" 
if^f nt ~pp2 2 ui ^ imnJmJ^nLifii t" nnii5"nnf : Diiif/iOfiiiii^ii in in 2 LU ^[ 1 
/nmijfmniinLif t" t^-f ^of.g^p/ 1 ^ 1 "- ^mpJmJ^LnLif fcipMj 2 Ui ^/ 1 4P" 3 ! 1 
|)/j[nLnLif t" pmLmt^mii inLp$ lin-fiL. ifm^m/j[iifepn fcpujp fcii ^mn- 
LiiLif fe. ip2P LnLl ^* bppbJ*u ninLfeiiifen ^i fcii ujwmujn-LnLii ': Ufe/'- 
Qujuibii if/i l[nqjp jiuqpnn £ ^miin^nmiinLif : l^ui^n^ii punpnunir Digitized by Google 138 BR < MVMMtt*flN+\, 2UiC t jt < b < bumbt} < bnLi} b% fafr £ /p lD it u *tb < *' ^ ia ^ wni[\iu, hphu^Ai 
ffm.fr j>imlJ b. fihfilibiuupuCfbbpml £yi£iifimiifjuu$- iqwmbgiinul m.jiL— 
qn % CfUi^utjt «L Jji liwuwilfilbjt tuiibfa^l b. < bmA;jrbbqi (haqmlhfMilx 

1|^v ttzfyb'* 1 * tyj* "y 1 ^^ Ufi l piu%Ji ui Willi/ ^ii/j liLuuib 
b*b WilifiLi/ Ji. ZnLni£ « ipiufiiuir jibpw'b'bbpji » , C % puigtn < b < libp bib *up~ 
Jm^ncif <ip.aunblib < hn.ujhjt < U tfitnJug^tbfnL^x 

SbtUn_G^&qiuaUl^« — Vy'U'imf hj^ bpptnujuuipipjbpp gpuihp 
2rciifL.^i hJiLqbp b*b pb print k bl[bqbgaL pwliaul qMiputiLJi fefHr 
ffff igjiwujuiuli m^ubm.J t mjif i^iiyiiniiiJ^lffii^^iiJiin l[uianupbinLf. 
j>tuC t ui§iui < U ^ptubpg 40^50 4* trmLy-iubg £ nifi_iiu.f/: \jpb\jMfbuAp 
d-iuJuHmigmLp-fcLkfig jbuinj bpbgbgni. QuiCjig ifbpgpwh nltuhii[ ^m- 
tLJiuf fcii £tfji|. fuuipnjq^y np <aqsL. < bwum.nLh£)> £" ^ft^LULif &. luum**- 
ufjtutuli ^"i^bp^ bpbj^iuliiu^ wfbq. mi/ upmnLnuI feSi 2 nL V$f. "* 4 ^VSP 
wdnuifiVubpn bpb^mlpadb ui1fg.ii/if fi-a+fni-ti tUL%inuin.mLb£h dpimfrff* 
\*pbjiiuj < bbpp cf^i j£r ^n#t- ^plpub /pii^j^/iii/ fell fuuifui^lifi 2 m H l 9:t*' 
npufiuq[i CfUMLbpp Jib ujwujt% iut£utfu <Efjf_ u/ifei: |^u|£ii i//j £muW 
inn tun-tub ilbptuif.iun.unt. J mm Lb: \fp t pju < bpun uijfi {uu/u&nij£bbpj* 
Cpbiquil^np-^ fiHJi^iiLif fc^i # up qautn^p jd-uip^ufudmu bpblinfjiu 
« IptufihuuiLp » inuj/f ijlifeli /i_ p-infd-uifuni.fi'b wjrj. l±bptulipai[t 

$tpun.iuqji Jnjujipp £p£ iftj jnt-biH-J fuJbg'bnLtf bbi hr%j&q.~ 
liui%[i < b, «p C^b^tnnLjd-buiJp uiquimn Lp t ( 9 {iLui < bq : [i < b f ap aiiLiwjOiii— 
^ffii^: 'b'y^ ^"^Vty uibnt-J b*b C t mLuip < baLJ f np C,tuLbpji 2 uun & nL - 
uibbu } i^utCfOLiI b. q.tup'bw'bp 2 w i ^ u mu *lp u uipwbpm-J > np- 

mk u nfr iJrlIip ik^vi} gw < bj>obppt 

S^p'bq.iuqfi CfUiJtup lubuiuiuv&wfL- gptnup bu anpbuibnL.il y 
apmlf^butb. ({^ppiMnnup bunt-tub JptoigpSi tu^q. buia-fi Hfcuibjuul fc- 
iftuip-iup-ni.b[» : 

lPbd"-UJUllI« — (JfLiii^li opp m qui J wp refill b. tqtun.tuL l{tu~ 
4 * HU 141 ^uinpubp b. ItfiwpnVbbp uiiLiuir lujjfe^/iLff fell J fi J butty* Jbir 
upuup 2^ >n P^t iULn f'^i nLt 'hnpiuuptuilfbbpp w*h2 nL 2 in ^t^^t /^" IIJ 24/ , ^ 
1iiu/f i^i JpqJjp aifLiiiS- tfinuf fell fcpbiig qnb t gu» < b^ibpp < b infeunL- 
fl-biuii) LfiuJpnLpnul fcii %pinbg &biL.j>bpp b. JpqJjpp maifjiui Unit—- 
DUi < b£bbp < U ^/ CfUtJpnLpnu! b% 'bpiubg &uil±winp b. dp Jp fW- 
iinL^fiij n1iS"iuj#7Li/: Digitized by Google smaui* <Mincn> 13* §iuu Jblrbpp Jfc Jff 2^2 °lt uj n.ujlr q.%nu! <oSi uwAirlwA;— 
pfc% L. i gUiC f utUuiilt% uibuniJd-biuU , 2^" v / > ^ u 'JLflpfiLi/ Mi %pu£ig up*!— 
un } fcpb'ug ot lfcfcg ^b Jfr p-iu&iuli %w[v fipb'uf* [tidb^tl L. uiupir 
'UpuAig uiiuif£uip^crfyii/: \}l bp-l; if />£/>£ Q ft ^^bfUMbnuJ fc\ f 22°~ 
.pp mua^ftu b*h tnubg^bpfc^u t up quimwpljh^ h. ^bpuji^mpi'iibut 

\\l^u opjig jtiuwj bpfcuiuiuuipqfabpp iftuiutpnuwlr qnupti iV 
qmifju dfc Cfpuiojiupuiliy j£Usqui<gnLj % «$o/p#?Lp» Ipi^piAuir *j£U2«jy^ 
ii. wp2 Ui t-nixJt Q^ufo^iij punqdnup-frtii tj-tugjiu £" qfnnb^nL b. qmjui^ 
puiiilV/yii. fcpb'hg ^u^puifclittLp-fcuLp #aj5/ mnuiq op^ifiui if ifipnjilfp/i o $ 

)ii#^ wq^ltlibbp'h nL CfUipu%bpp fcpb'ua uhiibpfi puilibpnti! L. 
IpuJ tfoi/TtiiiifUj hipn.fi wuili ^[npP'b y&ji%fauq) Mi /uuin/iLiJ: Jmii- 
fin uiiJbij} lib'liij.tuiinLP'pLb t vimuuni+d* bpp l^induig^liuidtug bpfc- 
muwiu ptibbp^ fci fcSi iioinMifii.1/ /jl Jiuu < bu»^gm,J 'i {viun/i <twivp)> 
&inJiubuA[p dfop djt &n*l k uwJuni-d ibn^i L. tufii i gui < b Qfpfuif 
^PUP^t** 1 h- ^ ni p 11 / frufim.d ^typ ^uuinyfiiij dtfiifL. np Sim imu* 
|/i## t /jLp wupuquij %2 w ^ Uil ^ s b "'Sfm.iip; |}l npm[L,bwL. ptykp- 
fbbpfc'u iwpn%fi £7 [fc%ni.J fd-fc m[ hliS £7 ufcpm.il ', tiLuwfi L. funu— 
wnifwunL.p-buMu biifd-uiplinLnqp ^ uiqunnunuS , dfafh. np fy^wpfc'* 
uip ^ funuuin^uAiuiudx 

ITjljniQfjl iapb-fguigp-lf bpblinitfu Cfji^ft b% i/n^nci/ h. «^ir 
i^uiiluli/ » f uipifc'bgu J[i tuduAifc 1/17 lui*^u dfc^ft^ 9 i,L p t. umpu 
A^p- fell ifi&ni_if fie. J^i piudpuil^ftg njnpujh- ujuunpnia. tiUnuS i/fc"-- - 
$p Al ^ojiuilJ 'j[i f^2 minaM h KgujiLujunLU d luuliu/un » t li_ ^10- 
iLiifiini.il ufbtuud bttLup njin 1.1/ : 

^bwb.buj[ opp fifjif. i/iiiif^F-cVf^/i i/t9 ifTimnifiJ' 9 l,l r( , p o}ut[up 
l{iuJ p-nufcphi fell uibnuly Jbqj> C,wJiupb[nil «ufpo : iffp» QnLpp Jfi 
ujiwnLpp utbq p-ujiftbn 

VuiqljUiqiUriJ. — ^cnujifu/ij puippujiLni^ t{n£nLj 41i <££<£" jm^*j» t 
l^O-ifiLOin 2 lilllv l [ uj n* i\bn- l^ptp £pwgnLwirt iffi/f/liop 2 miuu l nL ^ 
t1i blibqhgjtt |]jti opp P n l n p C t ujpubp € u hl wqffcliubpp 111*11 2 nL 2 m 
^^i1ini.J oil blibqbtpiLJt (}pp ((QiLiiiLoifi ^nuunp) 2 Ui pu*\{u* < lJp bp- 
0,01.1/ £f1i f bpbjuuj'ubpp l£*-*-mk bhi iii$-fii.ift Iji. fcpp nL!L.b%ni fyLqbp fi1r 
op^i/nLif t 1#2 IIJ ^ ,UJ ^" utq$[ilibbpli qifu^ubpft'u ol{bupuAif> fiupquip- b*u- 
AqnL J Ll JnJ 11111*1 fiu ^bn.pt ^uMJiuuuBgnLp-fcvufcg {burnt oi/nLif olf Digitized by Google \I40 CRWMI1*M*\, fj.bpbnJuj < UwinnL t Uj puiou/nO ^uig uiiu < ubmil fcpb'bg ^bin y JnJbp 
-t[iun-m.J nbnbutiiuVubnfc t/puijt n#mf?f_ii t £jUJg*u nunnLi! Ll. i^fepu#~ 

2wrSuiruiGuig ciupuip. — U-*f tift+i m JrM hphlinfiuA cfm- 

Jbpij.nLP'biu'b JfcQngfo uiwup bpbfuui^ 2 UJU ltk ^u ^iffafliifff-i/, ibiL.— 
'ubpfo JnJ uim^u Ll /{fif WiffeoiffiLi/ bl{bqhgnL. ubniuhfc tii/LiuO : 
\fcpp uiujun £Jiup L. fcJiuuuwLU linLUiubiug wiuml^n /(iupnni_i/ fe1i t 
fiit.ii/a #TiiJ^?f?n i/jfi tutftu^ft i/£o inuiun Innpwlr jd~nj<hbp £7 uiirnLt} 
II. ixifLtiiOion^fiLi/ iuiu bpbfuw < iibpti% i^bpqfubinLX [\iu P nP~bpfiij 

^hf^ft 4P w l ^ifr^wpVy fc u k *ffc LU ^ifc t lV ut l % ({ t l ^ UJUmnL<Uy> t MOUmm 
gbp^ti t; tLpnLiuh- ift < Unt.J L. nuui ffijW bpb[uiuhbp[ig ^£?Wp fc— 
JuiuuwlUj fculi C, fail tin iJittuip b*u CfUMlSujpLnLJi 

2|lf-SDrbfcUipp}l» — Cju opp uni[npujpujp nLJvw 0% aiifiLt/ 
« IP'^iiimiui/^i fuuM^bpjt t hy> } npnhgftg ^fiiiifiiLfip k' %iuhiutlfl> ^fu— 
pun_ iuplL.JuibuAi linqdnLiS « l^nai jm» /{#M/ii_iii$- p^pujlj[i /i_ bp- 
^t^ lt Lr lb ^ ou1 ttiniinLfiiS-ilfepn : flf_£ut/ifiif.fip1ifjpp JnJ b*U i^nia.nLi/ 9 
uinofd-nLJ L. mjfj. nLfuuiuiwbqnL ^nn^ftg fygfcl 9 nni l 2 Uti 1 UM b > ^L ni £ 
gunuJ Jlfisujuiuji! nLubgnqhbpfi ^kp^pft l /f llli J» n P [uim/uuj^t 
a^bpujq.ujp&lt'h oujpbp b% ainpnuS IpnJ i#fefiifif-t/, npuil;uaft ftpb*hg 
C J ftmj c Ur^nLp[iLU e bbp < U £-£ fujij. ^gtuphpft Cybui a^buAi uAiyb j[i1i . fe_ 1/1111/ 
nufuuiuitnbnnL. Join bnuib hruw-bpfin 2 nn h h. tnn P <u ^P ^ liutuinutj fin— 
iMM^uah ftpbia ^j[iLfji1[fipiiL^j[if_1ii#fep1f £/ uifiiinbn l^ujiunLinir J'hiubx 

%nLb ilbpiuq.uinAjujfnil *unfii ni.juuiuiuibnhg pbpwlr ^nnp /nf_- 
S-fif_i/ fell 0p£ i/f^O fe. ftiJbg'um.J fffn0^f^iffen^1f t npiul;unft lipo/lfo 
-onuniul iuJm.u < hui i uuj t u: 

%ni < u onn 2 fJi,J? p < uuiiu < u[tD e hbp C t fiJ < um[li < ii JuioptiLj fell inbb- 
pp — «i/ 1 ^ ^ ui^UnuJ)); 

CiLU3q-4|lGqCUipp[l, bpblinjbu/u & 111 Jbp 1^11 tpbiuh Jfj^ngfc'u 
•ijf in n Ufa. fmjr fell imuuni-J bl\brjbgft L. miu^u k gmC 7 uj t buj^li < bi fli/ilf— 
jnnu^fi Jft^ngji'u k giuC t uAiui'u £f?i_iiilim_i/ t Q pt/^"t" p ,l ( ^ / , S"^p»M-ii^- 
'^ifen^ nuihbpp L. p^l/tp l{ui < uuj t un L. bpbfuuj%hp[i Jfea. ofenn fe. J^f 
J[iJ>li£ onC^nLwh ^iliji fjlinLi/5 U^u /"-fin gunLj fell ffi^fepjfiii, 
tiujluuuifi^b L. Jiuqbp[i ( b: 

|J. I^UUnillGuiGg S0Gn» qfcin^bpnuf pninpnu[ti < U £/i fno1iLnLi/ t Digitized by Google £fS9pnq U- £ujn.bp jpouuiul i 

< ^/ , 2^P" i i/ l ^ , d'tuJhfiwnL.fd-hiuU <f-iuJiu < Uuil[ d-uiJiuunp'ubpp pw- 
r[U*p9 Cfiug b% pbpnLi! fcpb'iiij Cfbur blibnjtg^ b, puirf-nrSifiu/ j^2 liJ ' aa 
uiujll pMinwpftulibpujn,) mo%f\i 

JJju J-u§Jbp^.nLlj^buM% ty^ngfr 4 ?* bpjiwiuiiitiprjfibpp ££111/? uA- 
liutpn.ni^d-jitfb < hbp b% iyUnLify J inhmnulif^ %iuU *Iiv/(#iu/ t nor f /^ 4 * 
0£1i miupfiu < upui < uofeo Jft^guiifiup P~ n H t"/*^ ninth [ fcpbiin bl±h^b- 
gnu if^-0 p-nL^p- [uuh^uj^hlx 

UtUiq flLrpUlB ui/fe.iiiLoinbiii1f f^wpa/ilflifepn, nui[bpfclbbpn 
w'hhjou nunuJ bu finb'un htuu^HiiJd" € ubpp U. to /^u#/(iiiV uAmlumJ 
JnLp£ni[ futfrnuJ iiiu^i: l{fif Iiiiijd £7 n§nbnntf bofd-p- fiiWujf/ frui- 
lpni-J h*U Jjt npb.1; 2 n V x ^"/^ uin-UiLouip n.uMnpfcVubpp lunmnyt- 
uiftn uAijpou* 2t^ nL ^ ^ Juiuiiufuf\ubn, np ^n^c.nc.if fell* tnLpptu- 
P~uipnLpr>t ||iif i^UhlJ b% Jiuinhbpn y npuA^uqh liuMjiruilip € bp.uiun 

jlutyM- J~uMJbpwLp-pLUhg finm^ iuil^b uwlu p < Un.(jUj < Up intuitu 
L. uipt inui/HiLif Vuybtjbwi nLbbgntfiibpn dunAuiunpuMuhu , £*i#~ 
jvuinO ^imo 1 t- UMUJunLUii l{bpiu liphbp b% pbpnuJ blibnhgfi f nin 
uifciijujhbp b% utftn.nL J It. us tit' pbpwlr'iibpn n.uMptHu,J. uiumui pri- 
mp d-tuJwuip'bbpp Ifuifinci/ J^utajt^ humwlJ fell, jiph'ug njm.bi 
nLhb t uuM^nu[ gnjC t uj < kui < libnJi < b y npnug £u*2bg i^ uin l wJb'bwjbi 1i1i$fc- 
gbmg * C,ujJ>ujn Jf\ ph^u/iinLp^ C t najHjJb < k ujuulJi 

HjT °f¥< , fa UJ l u ? £^ l{wpnLilj IpLUhuiit^h fin C t ui € unLj f £11- 
wfop £b% tftnpnLiSf npiui;unh «fin^uinnu^i abphaJiuup piuhn.ni.iulr 

^mpillf} um-UiLouibuAi jnuCfiuSiu/ii funt^mmluj%bn < Uni.J fc- oJil- 
jj|i pfyujlrfi^ubplifii b. CfUinnpnjiLJ bpbfuu/ubpft%t Qju ilhpShfu'ubnu 
Jfe-itfr luuj bpJi-bplinL int. tin uium^u ^uiC^u/huij^U ^tiionnfpt£.iV- 
[iil dfc$nnfi%i QjlinL^fruid- giu^u/un/h 2P9 nL ^ t ^^PL 1 "~ °/ , ^~ 
1ffiu/ 9 uuMuUinmi^ I^umJ Jfc J>u/ii[i linufil{ L. ^uiif JnL y ppfi'uJi, 
nnpb*U, Il.uj^\ \*nbl±nihiuh < hiufuujino < UiuUp\i < h l^noh m J nfiib pn [i~ 
pb%a Cfbui inL b*u inculifiLif /^fr/ifrj^, up « (fuiifuf (. ^ui2tV1i» t. iln- 
puiun*[ pu/huAi utuiuni <||iiiiniji^fiLif fell fe_ uifuuifiulp nplwuidnfiibpf 24 

Digitized by Google 142 C&H^PrtWfrhhV tip Cy^ug blibqbgnLJ «l}n_t"4> k^pbg^^P wub^u v uiuJfcfuuqki* ul~ 
uiulJ bu inLbt %n£b bpblinjjiu J-ujJnLnpubpfi dbbuiqnfit Jujup 
C^wqupq-Lnt-J £ j 

|}pj bpblinfi upiiuiuipiuqp dfiup « curt-ui Sr » £ iffutiLdj npp L. 
gmL l ui f buj^u 1 mfipujgnLubp[iu L. iffcjttuUlt dtupql[wug P u P*pt>P-t? 
£• CfpiuLltpnLJt \\ni[npujpujp uipi bpblinffru 2nL.l± L. ui^ujl bu b— 
tfmt.Ji \wli liuipJfip, qbq^iu L. m^ ^fifr u kpk UJ ^' im.1l iiAi^iiij— 
Jutu [fiuttLJ t* 

SlUSpl]* — l}n_uif.oiiifciii1i J-uiJbpqnLpfiLufig [^ mn l qfiLqujg[i- 
ubpp ilUiilJ fc1# uwfu iniuiinnnl; p^h t ouiC^uiuuitfiu U. uiupu jfi/ifcW 
puipbl(uiJubp[iu *#pfiuinnu[i ^wnnLp^Lbp obnpifUiLnpbim.x $ujunL- 
uil;p\iu L. gmC^aiuuj^u unt[nptupwp Jfi-ilfi £^2 oi^i frli inu/imuT v 

2"*- liiL.nLbgub^nL unifnpnLp-[iLUp uuiumfili pfuqC t ujupuiguib' 
t /*t ^n^pbpji L J^k dbbbpfc if££: 

lP/i 4 ptii < ii/i a.[iLnbpnLj uipi opn C^utuujpuil[uil{uiu Juimuiq b*b? 
wuulJ Ll bl[bnbgnL awLfdnLJ Jfcap iujlujj ^'"fjl 1 ^k9 i/rui^ui- 
p-wb puM&uiuniu* d-uiJnLnpubpjiu^ uiu Ipn^Lni-iS £ « ui £j tup » t jiut{ 
unui^jfij* m jo ouiin^ lj[ipuili[i opn* «wfuwp op»i 

\*ptinL2uipp-fc y JhnL.bingfi'bj wi!l;u vtolIj quiuuiqufh nunbib- 
qfcuubp L. Jpgbp wiuuib ali/iLif £- qbpbqduiuujuinLUy opCfhht iniu— 
ihu fiLp C,[iu m. linn Vbybgbiufbbpfc qhpbqJuiVbbpp L. wupu J ft-* ' 
wgubmil fiLp pbpuifr nLuibfbql; uub nn P n [ n pt pbpiuhubpfc C,bw f 
J[iuiu[iu C,uig bu nunnuf . uipiuibq £-/ 1mf£u uiqwdwpqfil{ L. wupu 

luuUUt^BX 

UU]r{l|}l 1. — P»t giuqiugm.il L pk qfitqbpnLJ nuqC t ui%^ 
piugtub um[npnL.p~[iLu £ JfcJbuiug [uiuph^i 

'ouiiuiuiurij* — C/sfy ,,t| f ^ Jfcifhuiug b. 2 un p^ UMLn p nL ^ u"p~ 

uiuip[i at ^ujpubpfi Cfbpusug wubpfcg pul[np^ bu pbpncJ IL C,bp~ 
Pfcllfrg uihnLJ tpbuwubpft q[fuubp[iUy 2£«£»W, ujnjftugu q.ui^oi- 

ubpfc 9 [u t lt£npubp[tj CfWLbpfi 2 Ui P Ui ^ i ^"'Z miu ll iu un l u ^pPt k~ 

Xbpfcgt %pbpi; tuJ^u uwlu l\npl[nin t" bipnLJt 

^UJlfpiUrAnilf. S°^ UUlfupUpUig OJ^p UIILiULOUlbuJU 2 UiUr 

i[iuq bop- Lun^[il[ JfcuiufiUj pnmpniHiu uiu [you quni.J bu bop if Digitized by Google iM-dlMh IJiMlfh 143 wr Wb L PbO bofd-p pm.fi. P nL P 4^P9^ tnLl ^^ hofd- [i uibuiuli Ir uin.fi g 
bofd-p uibpb. npil[nLJ L. bopp uibuuil{ hw^jil{[i C,bw uihnt-J Jfc 
pntiLnfr if(~£t uiuiui ftptfUg iLplffig < ubp[i uiub pp JuAi uihbmi^ qui- 
*uuiuufu ^ijiii^i^ifcn — Jujmiu^lfj puii uiufi , linHtulii riui%uili L. ui^fiif 
— lif.nL J til P1 nLr lfc Jk9 t. ibZ^PP muJ<UnLl I tyhnL.d Jfc tliupij.b'UnL 
P' t t^Pt muj k* P*"Pt u* uu H\bpb < ubpn.nplrnLJd-bui < u 'bbpgnft ^uipui- 
Hfe bpfcuiwuwpn.'bhpp npn%ni.J fc1i t npuifcunfi uin^filiiibpftg J-ui— 
&m./jf n.nniubui'li L. C,bwu.buii onn i/£ npL.1; im-tp uunuhuiim^ i[b- 
puMnjupl < ub < ii% ^luJpiupldiub opp uinthlfikbpu fiL uinuAibpp ^liiLiii- 
^ldlJ tli i/£ Cfpujunupuili mbn f i[ji£uili C t uu < bbinL. uiJffi linnJfig 
C t ujpu < ubp J /j[m1liifjo II wnuuiSujp refill tLiuifcu 2p9 UJU l UjmnL ^ ^ 1P~ 
I ntuiigi IP/j ttfot k***^ */% wuipbl[uAi «i//iiui//ju?» bphfuut^ 1/pu- 
mbg%ni.J b% 2P£ UI W V *^£ m ^ipy ^Ib^^kb P1 nL 1P 1 < * inLl f ibpkp 
L. if^i i/tJ" Jbauip {dbh 2 UI () l^Jn^l ujqfliuj^ f//w/»^» luJpnttfn- 
i[fi < U btublittLj *bpinhi \\upu %ui[u ^uiipuiCjUiu L. j&uinj CfbmqCfbml^ 
pi[np mq^filiubpp fuJpnil ilfi£uil{[i bpq.bp b% frfin.fit.ff L. fjLpw- 
j> 11**11 £JTiip bpajt JfcQngfo ilfcHuiliUMC f uj% uiq^fjiilfp pnnLqfc if/>9/>0 «ff» 
V>fu1i t ifUi'unLJ* [iul[n^U umjij. I^tufyi uil;pp i\bpg%ni.d t " i j'J t- 
b^Jl** tpb^ lipliub/nil bpajtLuih <(ij/iL{fif_i/p», ^^uufinfiLif t fyf- 
p iuh fry tLnL2iulinLp-fiLU%bp uiubfi j^pQuuuuiwnfobpp oaJffiLi/ frli 
Ifpufif t. 1ipm ^fein ncpai^uiifSinLif //fuiJ uifupnLJ: 

^11 °PP u *db < buifii wnLb ui%2 nL 2 ul « ^ui^Ii ujl» £ biftm.Jt 
Auiifi afiLnbpnLj nnLp wluun.np\ib pp Jftuiufi% Juiuiuin b% tu- 
1ifU.i/ i. uiJpnq} tLJiLnh'ii pui&iubni.Jx Digitized by Google , Google Ml- |>