Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1880-1881"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM Generalkatalog 1880 - 188 1.4 Kopia I 9/&f - VÉéf, r - I * • Gen.kat.nr. 


' Inv.nr. 
Anm. 
;■ ■■' • 


\ REGISTER: 


Sidan 


2321 


1880.1. 


Japan* Gåva av Herr C*E* Lund den 24/7 1880. 


1 


2322 


1880.2. 
1 


Japan* Gåva av Herr E* Sundevall den 24/10 1880 


2 


2323 - 


1880*3. 


Grönland. Kön av Dr> N.O^ Hnlst år lftfinl 


3 - 42 


2404 


1 - 180 


2405 - 


1880.4. 


Vesa-Samlinsen 


43 - 291 


4748 • 


1-1279 


4749 - 


1880.5. 


Nordamerika * Arkeologisk samling r på va av Mri 


292-293 


4754 


1-6 


Fr* Brown, Cincinnati, U.S*Ä. 
4755 


1889*6* 


Japan» Har tillhört konsthandlare M.P. Le ver t in, 


294 
r V 


Stockholm . Gä va ? 
4756 - 


i880v7v 


Arkeologisk samling från Irkaipij (Nordkao. Kan- 


295-332 


4870 


1 - 115 


tan Schmidt). nordöstra Sibirien. 


f8$ö,8\ 


ExU^-TJl. &-xj> K . P>u tcotJSK^! 
4871 - 


1881.1. 


Sydafrika. Köp av Kantan Thure Een Är 1 Rfil i 


333-335 


4682 


1 * 12 


■ 
4883. .- 


1881.2. 


Kina. Gåva av Herr Sundevall 1881. 


336 


4884 


1-2 


j 
1885 - 


1881.3. 


Indien och Turkiet. Gåva av Herr K. A. Wikström. 


337 


4887 


1-3 


4888 - 


1881.4. 


Lappland. Gåva av Professor. Friherre Gustaf von 


338-340 


4927 


. 1 . -»' 4 " 


Dttben. 

. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 1 - 1880*1 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2,321 1880.1. 
1 1880.1. 1 JAPAN Gåva av Herr C. E. Lund den 24.7. 1880. Oigargfodrai . 

Av papper, beklätt med mångfärgat 
rörspånsarbete. (Orig.nr. 2,108) 

Längd 15 cm. St.; omkrets 14 cm. 

Japan ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -' 2 - 1880.2. Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 2,322 1880.2, 

; • , i. 1880.2. 1 
JAPAN 

Gåva av Herr E. Sundevall den 24. 10.1 880 L Sn urra . 

Av trä, prydd med fem rödmålade ränder 
Snurrstav av me tall • (Orig.nr. 2,110) 

Stavhöjd 3,6 cm. Snurräns omkrets 
10,9 cm. ■ • 

Japan ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 3 - 1880.3, Gen. kat. nr. 2,323 2,324 2,325 2,326 Inv.nr. 1880*31 
1 4 1880.3. 1-180 

i 

GRÖNLÅHP. 
Köp av Doktor N.O. Holst år 1880, Yxskaft . "Ulimautip ipua". 

Begagnat som tändstock (att göra 
upp eld med). Orig.nr. 1,862. 

Grönland . 
Sukkertoppen. Som nr. 1. Orig.nr. 1,863. Grönland . 
Sukkertoppen. Flintsten . "Ingnataut". 

Begagnad att tända eld med (?). 

Orig.nr. 1,854. 

Grönland , 
Godshaab. Lampa . "Kutlek". 

Halvmånformig lampa i två avdelningar 
från en grav. Gammalt mönster. 
Orig.nr. 1,836. 

Grönland . 
Piskernäset • Anm. ELÄNDERS. G8G. 6262. 10. 64.. - 4 ■- Gen. kat. nr. 2,327 2,328 2,329 2,330 2,331 Inv.nr. 1880.3. 
5 8 1880.3. Anm. Lampa . "Kutdlek" . 

Lampa. i två avdelningar, från en 
gammal hustomt. (Söndrig.) 
Orig.nr. 1 ,835. Grönland, 
Atangmik . «.».-. Skopformig, av tälgsten. ,-Nyare 
mönster. Orig.nr- 1,837. Grönland . 
Atangmik . Från en grav. Orig.nr. 1,861. Grönland. _> n .... Begagnas såsom reslampa i tälten för 
att spara plats, den stora lampan 
och trän. Orig.nr. 1,860. 

Grönland . 
Lichtenfels , — n — Av tälj sten, begagnad som nattlampa. 
Pormen nymö dig. Tranen rinner i den 
vid vekens kant befintliga fåran till- 
baka i lampan. Orig.nr. 1,873. Grönland . 
Atangmik . ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. * 5 - 1880.3 Gen. kat. nr. Inv.nr. 2.332 2.333 1880,3 
10 

A- t ii 2.334 2.335 13 Anm. Lampa* "Kutdlerussak" 
/tLampa av tälgsten jämte "Maligkagut" lamp-f 
stol* Den stora lampan som även får tjänst-? 
göra som spis, har i allmänhet samma halv- 
månform som tranlampan, botten sluttar 
något mot den raka kanten, mot vilken man 
lägger något sönderriven mossa som tjänar 
till veke och i sig uppsuger trän och fett 
ur epäckbitar. Orig. nr. 1.834 

Grönland 
Sukkertoppea 

Lampmossa. "Iperak" 

Lampmossa av vanliga slaget, Dieranum 
elongatum eller f ragilifoliumi Av lamp- 
mossa eller asbest (berglin) bliva för- ; 
träff liga vekar, vilka då de genomdränkts 
med trän, brinna med klar låga och utan 
att röka det minsta. Or ig»nr. 1.847 

Grönland 
TigsBaluk Lampmossa. "Iperak" 
Dieranum, scoparium Orig. nr. 1.848 
Grönland 
Tigasaluk A*. Laf. "Iperak" 

begagnas som veke i de grönländska t^an- 

lampörna. Laven rivés ej sönder i likhet 

med mossan. som begagnas ti\Ll ; veke och än-: 
vändes mera.. sällan.. Orig. nr.. 1.849 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. — 6% ~ iasö,3 Inv.nr. Anm. 14 p&töBmsi. ■»ÄSé begagnas-' viä rivning a# laspffiessa» sena. i 
£02© av étt grovt ptilvsr begagnas till v©&£ 
i äe- grä&läntelja lamporna» . Oi?ig.aiv ii..85£W . 

' ft*8ol«Pfl ■ *5 Rlvåät». "Ågsealigttt* 1 

Blväärn till laapiaossä* Orig»ni?. i. 851*. 1& &fjag?sta&e». ,, IönesGsex l £i*a: , * av renhorn* 
•• Qrig.nr* 1*368» . . 

• GrffnlaaÅ 17 13 13 L.luaetalie. «Ean@rUsér£l&° av trä iäöö fot av 

®a örnklo. a.869. ' . ' ., 

QiöÉLkéxiåC 
Sultkertoppen. Lacrofaäck. Lanpbäele av trä aeö fes spjälor . 

Orig.nr. 1.884. . ■ 

Grönland Laaphäck ,. £aiaphae& bestående av. en avlång 

träställning över vilken kläderna 

läggas, då de skala torkas genom. 

värmen från tranlaapan. Doa konvasa 

Sidan sSttOS uppåt* Originr.1.883. 

Grönlond . \ ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. 


188ÖW3 Gen. kat. nr. Inv.nr. 2*342 1880.3 
20 2„343 2.344 2,345 21 22 23 2,346 24 Anm. Gryta av tälgsten att hänga ii ver lanpan yld 
natberedaing. Orig.nr. 1.353» 

Sakko rtQDPen 

avlångt sed handtag» begagnas att hålla 
saates varm 1 på kaolnen. Detta brak ISr vara 
infört av tyskarna» sea ieko vara allsänt. 
Orig.nr.4.846* , ■•■.QWMMft .- . . Skäl,. "Ktoutalt" c-7- %.;. . . 

Skål a? valf ieäbaaa» för fisk och stat 
i allEänhetV öxig»nr« 1»Ö4$ 

ftrffluaadj 
. Liohtenfels Skål, ^PUgttta^' 
Bkål». flat av trä» n för tra» att i åea doppa 
angjaasaotter, a.m»' 1 Blott få grönländare ha 
ett Mags tallrik, beatåoade av en lainäre, 
flat träskiva* Maten upplägges vanliger* på 
åat Binutsiga golvet eller på ett gamalt 
akinaatyck©, som sällan är renare, och är en 
f ränaanöe tillstädes och köttet betöckt aefi 
allt för cjycket senats» så är värdinnan nog 

artig att slicka d©t rent »Orig . nr . i . 841 .• . , 

-".'.-. - "'."." .Grönland Slev* ^Ka^utak" 

Slev av trä. Iven begagnad- som skål. 
Orig. nr. 1.839. 

Grönland 

Lichtenfele ELÄNDERS. GBG. 5919. 12. 64. -86-- t8SÖt»$ Inv.nr. & M 29 30 m 'ba^.odi t©i©s?* OäKi#»Bsv iwétö*. Liclrtenfiels zeå av trä. ®*£g*D$i*-. '1*8$$*, Skeå 

^.JSsaS 5 m renhorn • 
£ Dalmas ) , ■ eller 
S f vå QrSalaad SÄ0Ö förf äjeåigaå a? 

öeli försedd aeö tipäi Atan^taik ** 0^ifS7é 1*84$*-. 

Grönland Skeå« sv tälgötea. Gt^ # aj?.l»833» ■»ft&mf Slåauesla. ' 

att begagna såaom sked* Oyig.Br. 1.855 

■ §. eöåer ©a ■SBfeSegtop.pcaa- Anm. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.' -: 9 K . Inv.nr. Anm. . 1830,5 m- av skåiae. Grig.nr» 1.838» . 


' ;tt Siaiiå@ö'6 Bf gtmd av sälaMsm. O^ig.xir» 1.337» SuMiogtopnea' 3| Sfeopa» ' ■ °Estät«fc*; 34 m -Sto ; oälolsina, Orig.as'. 1.858-. 


' av renJKJin» Orig.ar» 1»8S0» GrBnlanå si^äset 36 • VBaeajee* . ^iofcagafcvifc» 1 * 

viUse® skall tappbära serena fria gx^taa 
viö. iaat&olailag» 
(Holsfc .ha* Sven !»©aim&ng@a %«^w©iiaiaw& w ) 

Orig.nr. 1.881. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. -^iO-- ' *88Ö>3 Inv.nr. Anm. 1880 t j5 
37 38 39 40 43) Eniv* ,, !Josä3Psiut ,, - 
ekaetet av hom. -Orig.ar. 1.959;. 
Grönland 
Sukkertoppea : 
Kniv. Hosarsiut ,, 
att urholka kastträet med, 
skaftet av renhorn, Origynr, 1.958. * 
Grönland 
Sukkertoppé» 
Mten* kniv. R Savérak fl: 
begagnas att. skära .ut figurer av färgat" 
skina, vilka användas till kansik-psoit* 
skaftet av valros stånd, bladet av ett stycke 
• tunnband. Orig. nr. 1.960. .'.■..., 
Grönland 
Lichtenfels 
Iiiten kniv. 
att begagna vid finare skinnarbeten, 

prig.nr.. 1.961. 

Grönland 
SlöddkniV. "Sonat" 

förfärdigad aV ett stycke av en värja med 
träskaft. En dylik smal, iångskaftaä» kniv, 
som är slipad från en sida och litet krökt 
i spetsen, är grönländarnas förnämsta verk- 
tyg* Ö flg . nr .' 1 . 96 2 . 

Grönland 

Åtangmik ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . -Il — '$68$»?- Gen. kat. nr. Inv.nr. ■4t 43 44 45 46 öos ffiäaaea.' i&é IfeÉÉÉiÉtefiÄ .sitt a '$>$•- -.^säBEaaflseasfc 
•för att éfeyåila äeasaema -iao%-' ^é^raa»# '•> - •gBflaroffieiwanr .\* -' soa fsäsooa vid tsräarbeteaa sätta ,s>Sk tssesaea QT&gixm? s*i§3* 

gjfiEft«aB,. <*« Drillborr. ' »tåöijtat 1 * 

%eatåéaä©.' ^ I^Uipäo Selar ^åggå^s^t*^ 

sälokiim. n O&uiaiak n ©aastpöte a» ea besjkotat 
förfärdigat av x&Bwm aeö utskäsaiBg f öl» 

Grönland^ ,* ' 
Sukkertoppen Anm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -■ 12. ,-r 188Q»3 Anm. 1830.3 m m so §i 52 ■QT3M*m>« 1»87S 


' ■ .■fifepänsätoi& v&« .Afeaootf 


i ■■ 


. ttgaetifu n @itä2,£t ö ' ! 


■ tis6n*0s&' ■ 
dx£$«<n£;«i»-@?4 
Slipsten? 

tage© av fe. Holat från e» : @s?av j*å 
Kekesteaitifc, ett Sv©*^ra* ^e©alåaåa&t: l€ger 
vi4 f t:S^0?4'os^@a* ! ' €ttlg«nsv i-.-879.w-' 

■SriiiisaéL 
Stea* "Brsovaifc" 

att begagna vifi beTOäaisg av sidya©», (vöfet 

.gM&ée öänaad) öyis.ajp. i*9fö» 

Grönlaaa GllzmBYBte%££&v *t$mmBS&° 

att begagna vid boretäniag m s&f sa* (villrst 

gaides dä2Eea)0rlg.sir. X.954- 

. Sfeavblaalt "Eapåeoffils av 

äy-> fcen a©& tsif ött©»» leä -s&aftrtoSak f öxståa 
oa flat trä-Qllsy ijeas&iva aeå, två Isörfca bon 

på frasisidaa varpå aas skaver ökinö. Orig.nr. 

1.955-. ' 

Sr6aiaaÅ ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. S4. 1880,3. Inv.nr. Anm. *880>3 
53 54 
57 58 59 60 61 ■ Kniv,- ■ '»ölö" 

©om begagnas av -kvinnorna vid beredning av 
skinnen vid slakty eyaing m.m*©rig*nr. 1*929« 

Grönland 
Fiskernäsétv Fyra målade sälskinnstyckén> Origj.nr* 1*969* 

Grönland Käpp* %amiut n [ 

av trä med bred järnspets* 

För att göra skodonen (kamikerna) mjuka och 

behagliga braka kvinnorna draga och vrida dem 

över den skarpa kamiut-käppen. Enl* Kleinschmidt 

Gr. Ordbog 166 kallas redskapet Kangmiut* 
Orig.nr* Ii870. 

Grönland Rynkében "Tigussaut** 

d*v*s. ett benstycke varmed grönländskorna del|s 

lägga de fina vecken på översta kanten av 

sulorna på skodonen, dels rista på skinnen de 

mönster varefter de skära och sy. Av renhorn* 
Orig.nr* 1*964* 

Grönland 

Rynkeben "Tigussaut" 
dfo 
Orig.nr. 1*965* 

Grönland Rynkeben "Tigussaut" 

av yalrösstand. orig.nr. 1*963,. 

Grönland ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. -14 i88Q*3 Inv.nr. Anm. 1880*3 
62 63 64 65 66 67 68 av ronhoro med faä&g© av pärlor. Ozdg.nr, 1V$6&|» 

Sukkertcmpen 

\ '•■■'" 

Rvakebea "Sfgpassaut** 

asr valbard oeh isäeetag» Ortg*ai?* 1*96?* 

SaKkertoppon Pigrl ö Kakilerat 

av valroaa. Orig.nr. 1.978» 

$rog Rroytnfil», ^@grkttt g 

med UoeorGant eller (enl* uppgift av Holst ) 

Eionfilc kavol av trä.Orlg.nr. 1.979» 

S«akertoppea 

S&vtaål» ^©rkiit w 

av valbara, för f örf ördigaad© av lasaat. 

©riggar» 1.940» 

Grönland 

Kavtnål. ■'^Hs-rkat^ 

av fcoaa, för förf glisande av laxnät. örlg.sr* 

Grdnland 1.948. Senor. ' 

©ittaade på svansen av Seltsersoak, 

att bogagaa till sentråd. IJJalugssafe. Orig.nr. 

1.938. 

Grönland 
Llehteafela ELANOERS. GBG. 6919. 12. 64. 3S8©».3 : - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I880i3 


2.387 


69 


Matstrupen *I-fislsk* 

av kiapmyts (klappmössa) ' Neit sérsoakj beredés 

till tråd; Qrig.nri; 1*937. ' 

Grönland 
Tisssaluk. 
2+388 


70 


Rensena. ' ■'"":'. 
upprispas och begagnas till träd. 
Orig.nr, 1.932. 

Grönland 
Iiichtenfels 
2.389 


71 


larsvihsenor • 

till senträd. Srönland 

Qrig.nr, 1.933, Mskernäset 
2.390 


72 


Yitf isksena . . 

som upprispas och begagnas till sentråd. 
rs^^^c«nland: 


^ . 


Sukkertöppen 


73 


Sfvå senor 

av Beitsersoak (säl) som och fått namnet 
klappmössa» emedan dess panna är försedd med 
ett tjockt skrynkligt skinn» som djuret kan 
draga som en mössa över ögonen för att rid 
stormar och stora vågor skydda desamma mot 
vältrande vassa stenar och sandéOrig, nr. 1.935 

Grönland 
Lichtenfels 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. I 2. "64. -:.16~~ 1880*3 - Gen.kat.nr. " 

■ 


Inv.nr. 
Anm. 
W8Q*5 


^ " ^ .- 
2**392 


ié 


■Séaträd 

ay ^tfisKsena* Orig*a3ri' i»943** 

Qröniänd 
Sukkértoppen 
2*393 


15 


Iråd ^alugssak 1 * ; -. 
förfärdigad; ay svalget av Mappmyt sen» 


'. " ■ 


"Begagnas att sy kamikker med* W' Grönländskorna 
förfärdiga även tråd av senor „ vilka då delas, 
i fina trådar, vilka man antingen flätar eller 
tvdUmar genom att rulla .dem med flata handen 
på ^Einden. Tråden uppblötes därigenom; att varat 
särskild tråd dragés över eller under gungan 


' 
-„•>. . ' . 


från den ena mungipan till den andra.Örig.nr* 
1,974i • Grönland 

gigssaluk 
2.394 


76 


• grad 

av rensenor en del snodd och en del osnodd. 
Orig.nr. lo 941. 

Grönland 

Fiskérnäsétv 


. ' 


• 


77 


■ ; . 
Tråd %erdläk n 


;v ^i 


flätad av^sälsenor» Orig.nr* 1.942* 

Grönland 
Mchtenféls 
2*395 


78 


f råd* »Perdläk» 
flätad av vita marsvin 
(iPorcus marinus minor.). 0rig.nr. 1.944. 

Grönland 
Jiichtenfeis 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - *17.~. v V ■-,:. 1880*3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm.; 
1880*3 


• ''-•'''■ 
2*396 


79 


Sentråd^ "Eerdläk" 

flätadg, begagnas till hopsyende ay ölsinnen;*; 
som spännas över ka^akerna och Häiakema, (san 
och Jrrinnobåtarna. ) Orig.nr* '.IvSfei ;" / 

■ Grönland " 


3 


Atan^mik 
2*397 


80 


Flätad tråd i»Pe"rdlä1c* 

begagnas till lagning ar skodon och till. 

hopsyénd© av tmiakskinnen* Qrig*rup.^ Ij.975.; 

; * . . Grönland t- •- "' r- 
• giaasåliak' ■ • • . : 
2.398 


81 


fyå flätor sentråd 

av valfisk,, flätade så att trådarna kunna 

utdragas. Orig.nr., 1.946. 

Grönland 
Lichtenf els 
2.399 


82 


Et t . nystan- gara 


% 


av barull . "Grönländarna spinna 1 det: pä en ten. •? 
Qrig,nr. 1.968. ^anländ 1 


!! ■ 


2.400 


Sållaas •'^ea?kursivik ,, 
av ben och mässing* Orig.nr* 1.S71** 
Grönland 
Sukkertoppen 

ELÄNDERS, G BG. 69 I 9. I 2. 64'. -? r .I8v~" *880*3 Gen. kat. nr; 


Inv.nr. 


" 


Anm; 
1880.3 


2*401 ; 


84" 


Ett; stycke shirting 

av det enda slag som danskarna (enl. Db? * Höist 
tillhahdahöllo eskimåerna, vilka därav för- 
färdigade linnen. Orig.nr. 1.947» ■ - ' 

Grönland 


) 


2*402 


85 


Mössa . ."Hasak" 
av renskinn med kant av vitt och rött skinn 
samt rött bomullsf odéir. Orig.nr. 1.891. 

Grönland 
Fiskernäset 
2.403 


86 


Mössa "ffasak" 

. av teist skinn med vitt; bomullsfoder. Orig.hr. 
1.892. 

Grönland 

Fiekernäset 
2*404 


87 


Mössa "Hasat" 


• 


av harskinn med blommigt bomullsfoder. Orig.nr. 
1.893. 

Grönland 

Fiskernäset 
J.405 


88 


Mössa "Nasak™ 

av harskinn med vitt. bomullsfoder. Orig.nr. 
1.894. 

Grönland 

Fiskernäset 


- 


- 
» 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 19 - 1880.3 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*3 


2*406 


89 


Vantar* "Ärkatit" 

av sälskinn» bestruken med blod, begagnas 

vid kajakrodd;Orlginri 1*895* 

. Grönland 
Fredrikshaab 


* 


2*407 


90 


Vantar.. "Irkatit" . 
av renskinn, fodrade med e;jderdun. 
(icke återfunna vid inv. i Jan» 1885) - 
Orig.nr. 1.896. 

Grönland 


/ ■ / ■ Fiskernäset 
>.408 


91 


Kvinnobyxor. "Serkernit" 

av sälskinn med skinnbroderier och hängande 

röda band. Orig.nr. 1.886. 

Grönland 
5.409 


92 


Barnbyxor, 'Waitsut" 

att begagna inomhus* Orig.nr. rlv887. 

• ' ' ' . *Ö . 

Grönland 


Sukkertoppen 
!.410 


93 


Mansstövlar. "Kamiker" 


A-£> 


dubbla av svart skinn med remmar. Orig.nr. 
1.889. 

Grönland 
.411 


94 


Mansstövlar. "Kamiker" 


utan remmar. Orig.nr. 1.890. 
Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. r 20 .- 1880.3' Gen.kat.nr; - 

1 


Inv.nr. 
Anm ; 
1880*3, 
95 


Kvinnostövlar. > "Kamiker" 


A- 2> 


dubbla av , rött/ skinn med skinnbrederier,. . 

Orig.nr.1.888. „ .. , . 

, . , . Grönland 
2*413 


96 


Sprinspéls. "Atterdlaek . . . 

dräkt av vattentätt; sälskinn, förfärdigad 

så. att-benkläder,, tröja, handskar o.s.v. 

bilda ett, helt. 

Kär en val strandar eller dödas vid kusten, 

kryper grönländaren in i en sådan "springpels" 

som fylles med luft och därefter tillsnöres. 

Han går därefter ut på valen, ja, till och med 

in i densamma för att avskära köttet och lossa 

barderna, faller han i vattnet, hålles han upp « 

av den i pel sen inneslutna luften. Orig.nr. 1.9 

Grönland 


i 

04 
-• 


■ "■ s * - " Eiskernäset 
».414 


97 


Sukässut ' ' 
• 
att snöra' samman pelskapuschongen med. Ben 
beétår avi n Agdiunäk n rem' av' säl l skifin r två 
"Atat "hakar av två ringar och två "Ispkut" 
ändknappar. Orig.nr. 1.907» 

Grönland 
Sukkertoppen 

'.' ■ . • .'■■ . . .» v ' 

' ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 21 - '■1830,3 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880il|3 
.-,'■*-, 


2V415 


98 


2vä Kålersiutlt 

att begagna vid sammandragning av päl©-* 
kapuschongen, baktill med följande -delar: 
"Agdlunak" rem, "Atat n hakar, "Isokut" and- 
knappar, "U-jatserf e* antagligen den ring som 


-.. . .'/■ 


trades över "Atat." Orig.nr,* 1.909» 

- : Grönland 
- Sukkertoppen 
2.416 


99 


U.tatoiutiy ...... 

begagnas antagligen som skulderrentmar varmed 
hailvpäisen eller vatt enpälsens undre del 
dragés upp så högt man vill hava den eller som 
byxhängslen. Orig.nr. 1.908. 
Grönland 
Sukkertoppen 
2.417 


100 


Svältrem "Ungersak" el. "Tavsik" av mångfär- 
gat skinn med vitt. bomullsf öder. Orig .nr. 1. 90; 


v. 


Grönland 
■ <■' Fiskemäsét 
2.418 


101 


Väska "Pokålak" : 
av färgat skinn å kanten prydd "med skinn..*.... ,:. 


'. *1 


broderier. Qrigénr. 1*905. 
Grönland 


> 


Sukkertoppen 


- ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 22: - 1880.3* Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2.419 2,420 2,421 2.422 1880,3 
102 103 104 105 Väeka "jöokaluk" 
av rött och brunt skinn 9 med vita skinnkanter f 
brokigt skinnbroderi samt bärrem. Orig,nr* 1.906 

; Grönland 
Sukkertoppen Rund påse n Igpiarsuk H 

a$kf ormig av vitt, skinn med upp och nedgående 

sirater av olika färger, begagnas till att 

däri förvara allehanda småsaker, Igpiarsuk 

är nu mestadels undanträngd av spånasken, 
Orig.nr* 1,882, 

Grönland 

Sukkertoppen Kam "Igdlaigutit" 
av ben. Orig.nr. 1.878. 

Grönland 
Mchtenfels S.k. Klåkommisarie 

av trä och ben* Orig.nr, 1.898. Grönland ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. ■1-23:-- 1830,3 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. £#429 2*424 2*425' I88O43 1 
106 10? 108 Itusff Ångare "Kumaksiut" 
av trä och harullj att sticka inunder ; 
kläderna och. fånga löss med. -Qrig.nr*. -1* 

£göulanC 
ffiskerhäset gältförhän^ e 

av tärmskinn å kanterna försedd med skinn- 
broderier. Orig. nr. 1. 885. 

Grönland 
. ffiskeraäset Sarmfönster "Igaläk" 

innan grönländarna lärde sig att bruka glas, 
var den långsidan av deras vinterbostad där 
ingången fanns» försedd med några fyrkantiga 
tarmskinnsfönstér med omkring 65 cm. sida. 
JPönsterna voro i allmänhet så väl sydda att, 
ej blåst och snö kunde tränga igenom, ehuru 
dagsljuset, sparsamt genomsläpptes. -q^^ 

1.871. 

Atingmik 

-,.-'.■ . - - 6r8nland^ ELÄNDERS, GBG. 69 1 9. I 2. 64. «?■ 24 ■*• 188Ö.3 Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
$880*3 


2*426 


109 


Tarmföhster "Isalåk 

avlångt av tre hopsydda tarms tycken med kant 
av skinaremsor,, begagnat i stället för étte . 
sönderslaget glasfönster. Or±g*nr, 1.872. 

Grönland 

Atangmilr 
2.-4:27' 


110 


aiarmstycke 

av Dksuk (Phoca barbata) begagnas till tarm- 
fönster i vinterbostäderna. Av ffksuks tjocka 
skinn skära grönländarna remmar och linor till 
sälfångsten. Orig.nr. 1.936. 


\ 


Grönland 
Atangmik 
2.428 


111 


Båge -.'■'.■, 
av trä funnen i en K j^kken-m^dding. Orig.nr. 
1.824. 
2.429 


112 


Uppstående giller "Hapariak" 
i en rävfälla* Då räven biter i agnen som är 
fästad vid ena ändan av ett snöre vars j andra 
ända är f astgjord i den till gillret hörande 
proppen, ryckes proppen lös och gillret delar 
sig. Men då gillrets övre del, som stött en 
stor sten, nedfaller, störtar också stenen 
ned och dödar räven. Orig.nr. 1.828. 

Grönland. 

Atangmik 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12, 64.- I EV. 1880 3 - 23 - 1 13. (K. M. 1819) Snara "Iligak" för tatterat (Rissa-tridac- 

tyla) . I södra grcnland fångas fåglar 
och i . synnerhet tatteratter medels 

simmande snaror vilka utsättas med 
något blankt eller f iskliknande före- 
. mål till bete. 3i.ikk.er toppen . 1 14 . (K.M.1825) Järnuddad hullingförsedd "renpil" av horn. 

" Minst 50 år gammal". oiikkertoppen . »•■■,25> «*. 1880*3: Gen.kat.nr. 


.Inv.nr. 
Anm, 
188%3 


M3$ 


m- 


i^e^-M.«l flSSSftfljgsft .nsft >!£«** fft gruaä-.-air .. 
triftriét oéh .f Sr att wm®m- harpusasie s8aå©r- 
split* 3?isg ..ar' vllpiöt ottarnä* i©£€t%st* M «tt 
&WB3tåBb& tzfieBaf* «i«tsr «*% .tssg®£Sp 22- om» ' 
$&tt8$ triat b@ns%cS£© {rtttstygftt } tvärs- 
igejosa- -väfts* säm fcasea ett £ä& 4& bom*** 
En ger.on ä©t*ä hål. träda, med bäg^e iiadar i . 
«feä£tapc$agit. fSsta%.Mä©rÉ©sa- *@sthåll©r sitt- 
s^ékefc Mrt möt sfeaTt&i oeh ttläar ©t* s&agS' 
. #a$5Ssa^- bo® tillåtas? mttstiyelcQtQ se&* 
f^teaäö'- åt ; 0Moms* o Sä oi$&*&Gigt* opets • 

sitter : på%^tt «&-tii$M$&iB0m mmmmm- 

hen wså. |ä?aep©tö ©eh i äett© (hariHissimtsea) 
är ea »p -fftatgjosd' vilket* gene© et* Ssaäppe 
.fS«te» via träs^ftet* Härigenom tarsre&es hår- 
piskans ts© skilda äolar hårt mot vassa&xa» 

Besasea. fortsätter ssråssafer te&pp©* oeh är av 
rapg@£$r 9-12 ia@t* IHagå* ItevaåEsaesaa. .-av roiosea 
ligger tills hajtpiinlsaet©* är g^ört vm~ upp* 
laga på dm t sagotaåQ beaställaiag (Ma^alä:- 
©tolåaj aofr lar £ast@3orÉ på $Éa£0fe<e& f raaf 8?' 
i^aaes-eia* £&&» Sndsa -av- femMn* Sar förenad aeå 
■«w. laf t^Ilå Masa. av «*.* h©lt . siilsMaaa» som 
till© leastet har sisett ligg©» ba&oa fåugst- 
saaimea få l^såöaa. Hå des trlffaäe eilea 
hörbar tm&a ©ig bi^te© laittstyelet åt släaa* 
.s®ffi5aos- ; -8v??© ä©1 slafett^p,, -ep0tsea'.':fsl^f©0 
£ råa isittstyoljet och ©ittar kvar 1 t^urot 
uaaer åo* att e&aftst bliver flytanå© på 
vattnet* Dsa geaos resas©» 120a hgorptsaspetsiäa 
t örenaå© fclåsan Mdrar till diurets ut* 
sattaaö© och visar fäagstiaasssa var rovet 
finnes. Orig.niv 1.825. 

•C 

QffönlaaÅ 
Snkfeegtopsea 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 54. --26. * 1880.3 ■X^^Lls 
• 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm.' 


100 
a-b 


1880,3 

-'■■•llTS- 

1 


Ivå spetsar, "fiikak?. 

till én kexiharpun ay renhorn. Q;r^inr. i,829". 

'■■■■■ Grönland 

Sukkertoppea 
1*344 


118 


Redskap : "Savigf ik n 

av renhorn som tjänar till att fästa harpun- 

remmen vid knappen på harpunskaftet.Orig.nr. 

1*B22>. ' .••'■' -■■'" ■ 

- Grönland 

Sukkertoppen 


' '. 


1*345 


119 


Liten tvårslå ^Sånerut 

av renhorn, som fasthällér ena ändan av 

harpunremmen med harpunblåsan. Orig.nr. 1.831 

Grönland 
Sukkertoppen 
>*346 


120 


Redskap "Kivssarut" 

av renhorn, som fästes på en rev eller én 

härpunlina för att hindra densamma att sno 

■sig.; Orig.nr. .1.820. 

Grönland 
Sukkertoppen 
2.347 


121. 


Redskap "Kivssarut" 

av renhorn, som fästes på en rev eller en 
härpunlina för att hindra densamma att, sno 
sig. Orig.nr. 1.821. •' 

Grönland 
Sukkertoppen 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. ■i- 27 *. 'V-. . 1880,3, t Gen.kat.nr. 


ln,v.nr. 
Anm.. . 


■ 


1880S3 
• 


2*348 


122 


Uovfit "Talérovsiutit" 

som' det' också kallas emedan det i denna form 
är avsett? att hopfästa Talerut eller t rambenen 
på sälhunden, Hovfit består av: ^Buissaut" 
pilformigt stycke valross, "Agdlumak" rem av 
sälskinn, tre "Atat" hakar av valross; oeb> 
n Isokut H ändknapp av valross. Orig.nr. 1.830. 

Grönland 
Sukkertoppen 
»,349 


123 


Fyra blodproppar n Simiäk n 
av trä. För ätt bevara blodet av den dödade 
salen, vilket 1 den grönländska hushållningen 
anses för en närande läckerhet, inslås blod- 
propparna, de breda i såren efter lans och 
harpun den skruvf ormiga i såren efter böss- 
kula. Orig.nr. 1.812.' 

Grönland 
» 
, Atangmik 
!.350 


124 


Ire blodproppar "Simiak* 

av trä, breda. Orig.nr. 1.813. 

Grönland 
Sukkertoppen 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. •*28 s- 1880.3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


. ». 


Anm. ' 
1880.3 


H351 


125 


ledekap 4«£e Kitsivik" 
(avatatnut) att forma "Fangelblaeren^pås 5 
(Söder ut i Grönland större. )0rig*nr, 1.973» 

Grönland 
Atangmik . 
2.352. 


126 


Eedskap "Hauut" 

av renhora att draga kobbéremmeir igenom vid 
förfärdigandet för att forma densamma.- ~ 
Orig.nr. 1.973» 

Grönland 


. ' .[> 


- 
Atansmik 
».353 


127 


Modell av fångad säl + vid vilken är fästad en 
- 


12©,,, 


^Avatatissak" blåsa, för att hindra honom "att; 
sjunka. Orig.nr. 1.915*- 

" •• - - ». - - Grönland 
1.354 


129 


Släde ^Eälutak" som 
. - 


A-D 


som vid säljakt skjutes fram av skytten i 
riktning mot salen. Skytten som gömmes av 
den Vita skärmen och har stuckit bössmynningen 
genom öppäingeh på densamma,, kan på detta sättt 
utan svårighet komma inom- skotthåll. De t ta slagi 
jakt idkas mest solklara vinterdagar* varför 
jägaren ej sällan ådrager sig ögoninf lamma- 
tion genom solstrålarnas bländande återkast- 
n1r»g från snön. Orig.nr. 1.910. 

Grönland 


i 'ELÄNDERS, GSG. S919. 12. 64... - 29 - 1880^.3'. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm; 
1880 f 3 


2.355 


130 


Kruthorn ■ "Kukiussak n: med "Paulersaut" 


A£ 


krutmått av renhorn och trä. Orig.nr. 1«;867> 

' ' - ■ • ■ '- Grönland " • " 

Sukkert öppen 
2.356 


131 


Krutmått; "Paulersaut" 
av renhorn. Orig.nr. 1.810. 

Grönland 
Sukkertoppen 
2.357 


132 


Knallhattsdösa "Serkovtausivik" 


rf> 


av renhorn. Orig.nr. 1.811. 

Grönland 
- 
Atangmik . 
2.358 '' 


133 


Haselpuns 


A-J3 


av mångfärgat skinn och renhorn, proppen för 
liten. 
Grönland 
Fredrikshåb 
2.359 


134. 


G.iutform "Kuitsivik" 


A-p 


(amerdlasiinut) av tälgsten för tillverkning 

av hagel. Orig.nr. 1.949. 

Grönland 
Sukkertoppen 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. .« 30 - 188Q>3; Gen.kat.nr." 


Inv.nr. 


Anm,- 
1880*3 


2*360 


135 


Jaktväska "Pökalak" 

av ludet sälskinn med röda skinnkanter och en 

genom hornskiva trädd rem, bäres antagligen 

vid huvudet (på sidan eller baktill) Orig.nr. 
1.832. 

Grönland 
Fiskernäset 


'. 


2.361 


136 


Snöbrillor "Issarussat" 

av trä, begagnas emot solsken på snö och is. 

Orig.nr, 1.899* '»'„'■,'*' 

Grönland 

Atangmik 
>.362 


137 


Snöbrillor "Issarussat" 
något större. Orig.nr. 1.900* 

Grönland 
Fredrikshaab 
!*363 


138 


Snöbrillor ^Issarussat " 

av skinn, begagnas mot solreflexen från stor- 
isen och snön på land. Orig.nr.. 1*901., 

Grönland 
Piskernäset 
1.364 


139 


Kaovut (Kaokut? ) 

till skydd för pannan i köld. Orig* nr. 1.902. 

Grönland 

Fiskernäset 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. S4. - 31- - ; 1860*3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm,. . 
1880. -3 
1.-365 


140 


Modell. ... ■'.-■• 

av kaj ak; med roddäre och jaktredskap*. Kaj åken. 
är i båda ändar försedd med bénakoning och ben- 
knappar samt har en uppstående ring ;av läder,, 
vilken genom sin höjd är avsedd att skydda 
roddaren mot vågornas inbrott i båten. Rod- 
daren är iklädd en AnoraK av blått bomullstyg 
och håller i den tvåbladiga åran. Framför, 
kajakmanneh står en A,salok eller s .k. kajak- 
stol, på vilken större delen av Alek harpun-* 
linan av upprul-lad, bakom fångstmannen är en 
Avatak eller s.k* harpunblåsa fästad, (modellei 
är gjord av trä, i verkligheten är 4vatak av 
sälsklnn) Dessutom ligga på kaj åken: Harpun, 
Unäk med kast-trä, lansAnguvigak, "Servik", 
litet spjut till salens slutliga nedstickande, 
Nuvf it fågelpil med^ tre på skaftet sittande 
benhullingar (den ena saknas) jämte ftoysak 
eller kast- trä därtill samt slutligen en 
Sermiaut eller ett benredskap till bortren- 


1 


k. 


- 
sande av is från kajaken,. Origénr. 1*913* 

Grönland 


1.366 


141 


.Modell 
■ av kajak med räddare och jfåagsiivédskap. 
Kaj åken saknar uppstående skinnkant. Roddaren 
bär vit bomull8-»anora£ över sällskinnspälsenf 
Till kaj åken höras Åra, kajakstol Asalok, 


- 


( 


harpunblåsa Avatak, harpun Ernangnak med kast- 
trä och harpualina Alek, lans Angpivigåk, 
Servik litet spjut till salens slutliga ned<» 
stickande, "Nuvf it" fågelpil och kast t rä* där- 
till Novsak, orig.nr. 1.914. 

Grönland ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. ■■■*■ 32 - 1880 f 3. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880p.3 


2,367 


142 


Éoag£ "Ussusap pua" 

att fästa på ena spetsen ay kajaken r 0xig.nr. 
i ^ 912, Grönland 


- 


Godthaab 
>.368 


143 


Benkniv "Sermiaut" Sermerisiut) varmed man 
om vintern rensar kaj åken från is .Orig.nr. 
- 1 * 815 * Gx-önland 

Sukkertoppen 


" 


2.369 


144 


Håv "Kalut" „ 
förfärdigad av ett runnband, en skinnremsa 
och ett segelgarasnät , begagnas till fångande 
av Angmaksoetter, (Mauotus aréticus) Innan 
danskt inflytande gjort sig gällande förfär- 
digades näten av sent råd, som knöts över 

fingrarna. Orig.nr. 1.816. 

Grönland 
Sukkertoppen 
2.370 


145 


Modell till laxbaroiS^: n f tikalik" 

bestående av "Ipo" (skaftet) °nimek n (den om* 

virade remmen) "iigdlunak" (remmen som fasthålle 


P 
. 


benspetsarna) två "igimak" (benspetsama varpå 
själva harpunspetsarna sitta) samt två "tukak" 


t 


harpunspetsar av ben. Orig.nr. 1.827. 
Grönland 
Sukkertoppen: 
* - " r - T 

ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64. * * 33,^ 1880*3 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. ■> 371 J.372 1.373 1380.3 

■ 146, 147 148 Redskap H Imusivik ,r 

att vinda upp fisksnören på. Orig.nr. 1.866. 

Grönland 
Atangmik Krok av .järn , 'Nigsik n 

att fånga lax med. Orig.nr. 1.826. Grönland 
Kangarsuk Ull-krok "Kana3orsiuut ,, 

att begagna under sommaren» Ulk-krokens blå 

stensänke är ett. par benstycken och två röda 

fågelfötter fastade i stället för agn. 

Krokarna äro till antalet fyra och ha hullingat. 

Ulken som på Vintern håller sig på 30 till 40 

famnars djup, kommer om sommaren nära stranden^ 
Orig.nr* 1.818. 

Grönland 

Sukkertoppen ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 34 - •■ 1880*3 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880 ,,3 


i 
•374 


149 


Ulk-krok "Pungarsiut" 

att begagna under vintern på isén. 1 Ulken 

(Cottus seorpius) fångas vintertiden, synnerlig 


;en 


av fattiga kvinnor och' barn medelst- ett 30 "till 
40 famnars långt snöre av' fiskben, på vars 
ända en blå avlång sten fästes som sänke och 
varvid en vit ben eller glaspärla eller röd 
, •■■ 


■ .-'■• 


klädeslapp fastgöres istället för agn. 
tTlkens medel-vikt. är 1/3 .kilo och v£d Godthaab 
kan en kajakman fånga 50 till 100 st. om dagen 


► 


Dock fiskas i allmänhet för varje" gång blott, 
till. husbehov för en dag. Ulken hår fäst kött 
- ': 
och lämnar en välsmakande och hälsosam soppa. 
Orig.nr. 1,817. ' 

Grönland 
Sukkertoppen 
.375 


150 


Hällefisk-krok "Satarnarsiut" 
av 3ärn med sälskinnslina och två sänken, det 
ena av bly,, det andra av tälgsten. En myckenhe 
hälleflundra (Hippoglassus) , fångas av grön- 


i 


ländarna med stora krokar,- fastade vid en fisk 
bens- eller sälskinnslina av 100 till 150 fam- 
nars längd, fisken kan väga 40 till 80 kg. 
Grönländarna skära köttet i smala remsor, vart- 
efter det torkas i solen. Orig.nr* 1,864. 
Grönland 
Sukkertoppen 

ELANOERS. GBG. 6919. 12. 64.. - 35 - 1880.3 Gen. kat. nr. .376 Inv.nr. Anm. 1880^3 
151 »377 .378 .379 .380 152- 153 154 155 Hällefigk-krok ' , Hatarnarsiut ,, 
(se föregående) Orig.nr. 1.865. En burk torkade Angmaksettér, (Mallotus 
arctieus)Angmasak är en lödda (norskt namn) 
eller grönländskt sill (en liten fisk av lax- 
familjen), som i #uni eller ,|ull regelbundet 
Infinner sig på vissa ställen och då öses upp 
ur vattnet ofch torkas till vinterförråd* 
Orig.nr. 1.856. ■ * ' 

Grönland Snuskvarn 

bestående av en flat skiva glimmerskiffer 
och ett avplattat stycke kvarts ,. vilket senare 
kallas Agguvissip Kale Kuta^ 

Grönland 
Sukkertoppen 

Torkapparat ^Tupaliut" 

för röktobak, som skall malas till snus. 

Grönland 
Sukkertoppen Tobakspipa n Pujortaut w 
av renhorn. Grönland 
Fiskernäset ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. - 36 •'-. 1880'; 3. Gen. kat. nr. Inv.nr. i 381 2.382 .383 .384 .385 1880.3 
156 157 158 159 160 Anm. Tobakspipa "Pujortaut" 

med träskaft och huvud av täigsten. Orig.nr. 

1 * 922 ' Grönland 

Lichtenf els . Tobakspipa ";Pu3ortaut n 

med skaftet förfärdigat av två trästycken» - 
bundna mot varandra med en smal rem, huvudet, 
av täigsten. prig.nr. 1.923. 

■ ' Grönland 

.Lichtenfels Tobakspung "Tupausivik" 

av ludet säl skinn. "För röktobak men även för 

tuggtobak.* Orig.nr. 1.925. 

Grönland Tobakspung "Tupausivik" 

något mindre. Orig.nr. 1.926. 

Grönland 
ffiskemäset Tobakspung "Tupausivik" 

av rött skinn med vita åkinnkanter och mång- 

färgat skinnbroderi. Orig.nr. 1*927* 

Grönland 
Sukkert öppen ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -37 *■ 1980*3 Inv.nr. 

1880^3 
161 Anm. . 162 
A-<~ 163 164 165/ rgiushoxn ^ "Stanörsivili" ; , 

med propp av trä. Qrigiar. 1*917. • 

Grönland 
Sukkertoppen .Snushorn , "Sunörslvik^ 

av gethora» övre delen- av vitfisk med mäss:tags 

kant, .botten oeh propp av yalrosstand.; 
0rig*nr. 1.918.. 

g rönland Sukkertoppeå Snusdosa "Sunörsivik" 

av renhorn med bottenknapp och propp av vit- 

tflsktaad. Orig.nr. 1.919. 

-'' .'.-■'- - Grönland 

Sukkertoppen Dosa n Smakusivik M 

av renhorn., Pör "udkrads av fiber.". Propp 

oeh botten av trä. Orig.nr* 1.920. 

Grönland 
Kangarsuk Snusdosa "Sunörsivik" 

rund av skinn. Begagnas av kvinnor, männen 

bruka horn. Orig.nr. 1.916. ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64. --3S- 1880. 3 Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm: 1880i,3 
166/ Docka '*Inussak n 

framställande en-Ama£tok eller en person som 
bär amaut. Olika delar av dockans dräkt äro: 
Kal ek, det toppband som de grönländska kvinnorna 
veckla ytterst om sin hårtopp (till prydnad 
över det inre som häller hårtoppen tillsammans ) 
Kaorut en sådan duk. som kvinnorna bruka ftinda 
om huvudet. Amaut en s.k. barnpäls som är för- 
sedd med så vid rygg ätt ett barn kan bäras 
däri, brukas av gifta kvinnor och sköterskor* 
Ben till amaut hörande kapuschongen kallas 
Nasak f kanten på Nasak heter llupärusek, - 
kanten på ärmen heter atsip-pä, den nedre breda 
kanten på amaut kallas kilungaut* Akut äro de 
båda snibbarna fram och bak på amaut. Ilugdlek^ 
linnet varav ett stycke synes nedom pälsen, 
Tajakut pälsvante* (varav* två finnes) Kagssuaut 
livbandet om en barnpäls med Kagssugaf ik 
fäste* för Kagssuaut, Serkeroit fruntimmers 
byxor med Sujorak, som består av tungavik, 
ett underlag av rött skinn och av tre smala 
skinnremsor (två vita och en röd) Åmitsut, 
vilka uppbäras av tungayik, två .fcåmiker stöv- 
lar med kule eller den övre delen* av värj o 
stövel och Serkussat det därpå befintliga 
knäbroderiet samt Atugak r sulan.- Orig-inr. 1.98C), 

Grönland 
Sukkert öppen ELÄNDERS, CBG. 6919. 12. 64. '-■ 39 - 1880,3 Gen. kat. nr. Inv.nr. 2*5592 2,393 1880;3 
167 168 Anm. Docka- "Ihntisak" 

försedd med Kalek (topjband) Käorut:, (huvud- 
kläde) Ånöra£ (överdraget tygsk^ orten) 'av den 
grönländska pälsen med Iluparusek (kanten upp- 
till) och Avåt, kanten nedtill, Sefkermit 
(fruntimmers byxor) med Sujorak, som består 
av Sungavik:, ett. underlag av rött; skinn och 
tre smala ékinnremso%*(tvä vita och en röd) ' 
Amitsut* vilka uppbäras av Uuagavik r Jlersit; f; 
strumpor, vita r Kamisat halvstövlar med ku2?&* 
eller den övre deiea av stöveln* kitdlavät, 

taggarna på stöveln och Åtungakv suiaay *Or!ig*n^. 
Iw98&*; ' ; .'•"■..'..' 

Grönland 

. Sukkertbppen Docka "Innusak* 1 
föreställande en Angut-, man i vinterdräkt. 
Dräktens delar äro: Kulisak, renskinnspäls 
(med håret inåt) för en man* (Hplst uppger att 
pälsen ifär detta namn även om den ej är äv ren- 
skinn)'.^iben till Kulåsäk hörande kapuschongen 
kallas Nasak, kanten på Masak heter Ilupiirusek 
och kanten vid händerna benämnes atsip-pai-, deiji 
nedre kanten på kulisak heter, kiluägaut-, Kard> 
lit , byxor Kangmit stövlar. Orig.nr!»: 1>.982% 

Srönland 
Sukkertoppen ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - - ,- 43 - 1880^3 •^-_ 


■ :r "' , "' 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 


" 


• Anm. , 
1.8800 


, 
£*29$ .." 


169 


j&ocka "Iniissak" 


' 


■ • . 
Mgut, man i sommardräkt.. Blå bomullstygs— ._ 
anoräS (tröja) med gyla fasoner.. Ånorak-upp- 
slaget (Nasak) är försett med pälskant (llupä-? 
ruBek) Kardlit, byxoma» äro. av blå och vit- 
randigt bomullstyg^ varje kamik .består avs 
Eule, den övre delen av stöveln* Pusaaru*» 


- 


randen (vit) mellan sillan och "Kamilafc n eller 
hela den övre delen av stöveln utom : sulan ; , 
Atungak. .Örlg.nr* 1.983. . 

Grönland 
Sukkertoppen 


t- . ' 


2.395 


no 


3?vå små tälgstensgrvtor "Kulivsiut" 


- 


a-b 


171 


hänges över lampan vid matkokningj leksaker. 

(Den ena grytan söndrig, grépen lös) 0rig*nr. 

1.852. 

Grönland 

Sukkertoppea . 
2*396 


172 


7eckoalmanack "tfåai ..rmnS-M**» ''■•.•■' 

av trä -med benproppj de sju hålen beteckna 

veckans sju dagar. Orig.nr. 1.931* 

Grönland . , 

Sukkertoppen 


- ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12/64. - 41 --• 1880.3 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1SS0.1 175 rm 177 S& 9 f iimartatit rt begagaas v!4 boisnaadorvi-salagea» Orlg»na?é 
1*9^0* * 

Mchteag©l@ ! av valben till ea trusEia.OTlg.nr. 1»929« 

a.. -s av tälgste», •WrhotJmä^m på stäa» ii? gäouå 

f öar tunaaear Stryk^lia ha» -blivit aöäviadiga 

£ö3^ grönländskorna sodan fie fått -eu?9j>@ie&a<r» 
Grig. nr. 1.876. 

Gi-önlaad ■ 'Stg^^a .- •%@aigsaaat n '- 

av tälgatoG» Uyhollmingea på siäom äs- gjorä 
för .tusaen. Sts^sbo. har miyit nödvändiga 
£8r grönlSadekoraa sodoa de fått stjyopoieka 
tygei?» Qarig.nr* 1.677* 

- " ' IiichtQBfe3 S:gQVPg0BS. 

fåv tollE e förfärdigad av ©sMiaåsa Sf«©iai# ori 

1.950. 

Grönland, 

Godthaab. Anm. g. nr. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. - 42- 1880.3 Inv.nr. Anm. 1880 é 3 
178 Sigill "Hakitsit" 

av tälgsten*: förfärdigat av en •eskiiriå.'0-*'ig« nr « 

1.957- 

Grönland 

Sukkertoppen 179 Kors 

av ben, inlagd i vägsten. Arbetet g^ort av 
eskimå. Orig.nr. 1.956. 

Grönland' 
ffredrikehaab 180 En dansk Een Kronesedel, utgiven i och för 
den grönländska handeln. Orig.nr. 1.911. 

Grönland ELÄNDERS, GBG. 69 1 9. 1 2. 64. - 43 - Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. .4.1 - 1.279 

YEGA-SAMLIISES 
Inv, 1880.4. 

Innehåll: Föremål från den Hordenskiöldska Vegä- 
expeditionen, från samoäeder,, tåuktjer öeh eski- 
måer. Nummer från originalkatalogen äro satta 
av år Ivar Paulson. lexten å de följande sidorna 
består av en något förkortad översättning av 
Paulsons dels tyska (samojeder), dels s.k. 
svenska text (ibland nästan obegriplig). En 
ytterligare förbättring och förkortning nödvändig 
Likaså böra de angivna uppgifterna om de olika 
föremålens exakta storlek kontrolleras. 

Stockholm den 16/11 1955 
Jan Söderström ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64.. b: 1880.4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2.405 2,406 2,407 1880,4 
1 Samo^ ederna (frän Ni*. 1 - 112 

Idol. Av en avhuggen trädgren, till större 
delen obearbetad. Den grövre deléa 
föreställer idolens huvud, som, spet- 
sigt bakåt, har en snedslipad yta på 
varje sida. I var och en av dessa en 
liten fördjupning, föreställande ett; 
öga. 

Ii» 64,2 cm* 

Br: 4,1 - 6,8 enu ; 

Tjt 2,5 - 4 cm» 

D:o Grovt tillyxad träddel, liknande före* 

gående. Munnen markerad genom, en ut*- 

skärning, näsan genom mindre sådan. 

?v& små gropar utgöra ögonen* 

'\ Lt 63,5 cm. 

Brr 2,4-8,3 cm., 
TJ: 1,1 - 5,2 cm. 

Dip Grovt tillyxad trädgren,, nedtill, pål- 

f ormlgt tillspetsad. Huvudet pyramidaljb 
Består av två snedslipade ytor, vilka 
framtill mötas i mitten. Inga ögon • 
Munnen markerad genom en vertikal in- 
skärning.. Käkpartiet relativt stort 
och tydligt avskilt från bålen genom 
kraftiga inskärningar. , 

L: 70 cm. — därav huvudet 19,1 
St. bredd* 6,1 cm, ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.. - 44 - 1880-. 4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 2.408 2.409 2.410 2.411 1880^4 
4 Idol. Ds o B: o Dt o Av trä, plant snidat", glättat* med pål- 
f ormigt tillspetsad underdel i Ansiktet 
spetsigt i profil - detsamma uppifrån 
bakåt; Mim och näsa markerade genom in- 
skärningar, Ögonen genom små gropar. 

Jit 56,5 em; - därav huvudet 7*3 cm« 

St. bredd: 2,7 cm. 

Kort, grovt tillyxad träbit. Hedtill 
pålf ormigt tillspetsad. . Byggsidan rak 
ända upp till huvudets övre ände, fram- 
sidan däremot löper från huvudet bakåt,- 
så att båda träffa varandra i mycket 
skarp vinkel. Sidoytorna plant och jämt 
snidade. Ansiktet endast antytt genom 
sneda inskärningar framtill i mitten, 
vilka förmodligen föreställa mun och 
näsa. 

k: 47,6 cm. - därav huvudet 13*5 cm 
St. bredds 4,5 cm. st. tji 6,8 cm. 

Stycke av trä» smalare nedåt. lill stör- 
sta delen obearbetat: endast övre änden 
huvudet - har två bearbetade snedytor, 
vilka löpa uppåt och mötas i spets i 
mittpartiet. Inga ögon. Munnen antydd 
genom ett litet snitt. 

L: 43*2 cm. - därav huvudet 10,6 cm 
Br: 2,1 - 3,3 cm. 
T jr 2,5 - 5,5 cm. 

Av trä, tjockast på mittens den vänstra 

sidan har trädgrenens naturliga rundning 

överst på huvudets vänstra sida snedytor 

Munnen markerad med ett snitt. 

L: 67 cm. 

Br: 0,8 - 2,4 cm. 

Tj: 1»9 -: 4,4 cm. ELÄNDERS. GBG. 691 9. 1 2. 64. . . ~ 45 r 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*4 
2.412 


8 


Idol* Liten stav ay tara» liknandet föregående. 

Munnen -markerad genom ett snitt-*, ögonen 

endast svagt antydda. , 

L» t . -23. cm. .; 

Br* 0*5 - 1,3 em. 

5?3s - Oj8 - 2,6 cm, 


2.413 


9 


D»o Liten 'trästav med nästan raka ytor. I dei 
skarpa mittranden två små inskärningar - 


1 
näsa -och mun. Jå värj e sida ' om mittlinj & 

två små gropar - ögonen. 

Lr 24,2 cm. - därav huvudet 5^9 cm. 
Brt ; . ' 1,5 -- 2 cm.. 
T^t 1,7 •» 2 em» 

- • Y .''■''*'■ 


1 
2.414 


1° 


Ds o Liten trästav med den nedre deleri pål-- 
formigt 'tillspetsad. Litet huvud. Två 
små snitt - näsa och mun. Ovanför, grund 
gropar - ögonen. 

L: 22 cm. - därav huvudet 4,2 cm. 
Br: , 0,7 - 1*7 cm. 
*3*>. 0*4^ 2,2 cm. 


1 


' \" 


2.415 


11 


Ds o Liten smal trästav, avsmalnande nedtill 
. ■:> 


med avrundad mittlinje framtill och sido 
som bakåt bli allt större. Huvudet lutar 
starkt bakåt och är plant snidat. Mun- 
nen markerad genom en inskärning. Ögonen 
blott svagt antydda genom små inrist- 
ningar. 

Ls : 25,4 cm.. - därav huvudet 4,6 cm* 
Brr 1,1 cm. ;. .. 
fjs 0>8 - 2,1 cm. 


P> 
i 
" : •.-.'♦ ELANOERS. GBG. 6919. 12. 64. - 46 * 1830.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880>4 
2,416 


12 


Idolji- Liten trästav med rakt snidade ytoa?.p& 
sidorna, också fram«* och bäktill. Sma» 
-'• lare upptill. Huvudet lutar bakåt. Basan 
ock munnen markerade genom små inskär- 
ningar* ögonen genom djjupa gropar •■•■ ur- 
holkningar. 

Ii». 18,9 cm. . 


- 
Bri 1,4 cm. 

3?d« 0*3 - 1,3 cm. 


2.417 


13 


Dro Iiiten smal trästav,, nedtill pålf ormigt 

tillspetsad med. relativt breda plana 

sidoytor, som avsmalna bakåt. Huvudet 

spetsigt bakåt och även bakåtlutande. 

Munnen markerad genom små skåror. Inga 

ögon. . - 

Lr 23,2 cm. . 
Brs 0,5 - 1,5 em. 
T^r 11 - 3 cm. . 


2.,418 


14 


/ .... 
D:o , Ti^stav, hedtill pålf ormigt tillspetsad 
och med snidade plana ytor fram- och bak- 
till .samt på sidorna. Huvudet med skarp 
mittrand, bakåtlutande,. spetsigt upptill 
Munnen markerad genom skåra* Ingå ögon» 

It 27*1 CBU. 

Bra 0,5 - 1,6 cm.. 

TU 0,5 - 2,3 cm., 


>*'■• 


- ELÄNDERS. GBG.. 6919. 12.64.-. - 47 - Gen. kat. nr. 

* 


Inv.nr., 


. Anm. 
1880.4 
2»419 : 


15 


Idol. X&tea traste»» nedtill pålforalgt till- 

cpetsoå. oeh zaeÄ plana ytor* Eavtaåot luta 

starkt bakåt» nar s&arp saittrand och Sr. 

spetsigt tspptill. lim ooh aäea markorada 

genom vertil^ala inekärnii^ar»' Inga-Ögon. 

I»! 18*2 cm. 

Br* 0,5 - 1»4 ea» 

^1 0»5 - 1*3 ca. 


r. 


\ 

\ 


2V42Ö''" 


16 


Bso Träf igiar, tillspetsad nedtill och med 


■ / 

i 
psssa ytor framtill och på sidorna. 

EyggsMaa tvådelad sed ea aittrandt där 

ry@geas två vin&olstÉällda ytor usSta - r 

^randra» Säsa» ©ca pannan liata bakåt. 

Han- oen fcälcparti©* plastiskt .frass*» 

otällda genom breda urgröpningar. Uo 

högt sittande ögonen bestå av gruatia 

gropar*- ..-,-, 

L| 25 em. - därav huvudet 6 ecu 
Brs 1,6 .• 2 cm, 
13* 0*0 • *> 2 ff ca; 


z.^ki 


1? 


Ds o 2räatav t nedtill pålf oraigt tillspetsad 

xmå plana ytor frastill ooh på sidorna 

säja» dsd rundad rygg» tMvudet bakåt- 

lut&nde. 2vå snå inskärningar utgöra 

aäsa oöhlEiia. Eainsl^rning under msnnen 

aar&erar okilJelin^Ga^iaQllQn bålen oea 

laavudot. 

3».* 26*5 os. « därav huwdet 3 ,5 om. 

Br* 1,4 oia. 

fä* 0,5 *• 2,1 ts®. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -s 48 - 1880.4 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 
2^422 


18 


Idol. Rund trästav, nedtill pålformigt till- 
spetsad. Ansiktet består av två sned- 
ytor, som mötas i en skarp kant i mitten 


• 


Munnen markerad genom en stor Inskärning 


t 


ögonen genom små gropar i snedytorna. 
Lj 26,8 cm, - därav huvudet 7 em. 
Diam t 2,2 cm. 
2.423 


19 


Sto Liten träfigur, avsmalnande nedtill och 
med plana ytor. Byggen bredare än f ram- 
partiet. Huvudet bakåt lutande § . spet- 
sigt. Mun, näsa och ögon svagt antydda. 
Skiljelinjen mellan huvud och bål fram- 
till samt på sidorna gjorda med inskär- 
ningar. 

L* 14,4 cm. - därav huvudet 3,2 cm. 
St.br t 1,1 cm. 
St.t;J: 1,5 cm. 
2.424 


20 


D:o Som föregående men större. Näsa, mun och 

käkparti plastiskt utformade, Inga ögon, 

i» 24*7 cm. - varav huvudet 3*7 cm. 
St.br. 1,2 cm. 
St.tj* 2,2 cm. 
2,425 
a 


21 


Dtö Liten träfigur. Lodrät rygg. övers* och 


underändarna sneda. De sammanfalla baktii 


.1 


i spets, Minnen markerad genom inskär- 
ningar. Endast ett öga består av punkt-- 
liknande fördjupningar och en rnnal 
strimma. 
Ls 11 »5 cm. 
St.br: 0,8 cm. 
St.tj: 1,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. *AS~* 1880*4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


" 


Anm. 
1880.4 
2v42Sb 


22 


Idol. ' 


Mten träfigur,' i stört sett- söm föreg. 
Den vänstra sidans yta är dock välvd, 
medan den högra är plan* En inskärning 
föreställer munnen, ögonen bestå av 
punktliknande fördjupningar* 

Li 17,3 ca* 

St.br: 1|1 cm; 

St. t;}: 1,7 em. 


• 


2.426 


23 


D:o 


Grovt skuren trästav»: spetsig upptill 
och nedtill. Ansiktet har en skarp mitt- 
rand. Mun och näsa antydda genom in- 
skärningar. 

1: 15*8 cm. 

St.br* 1,3 cm. 

St.tJ:. 1,2 cm. 
2.427 


24 


Sto 


Enkelt snidad trästav, nedtill pålf or- 
migt tillspetsad. Ansiktet med skarp 
mittrand och fjö. som ovanstående. Mun-* 
nen markerad genom ett relativt stört *■ 
tvärsnitt.. Inga ögon. 

Lt 14,5 cm. 

St.bri 1,2 cm. 

St,tj: 1,2 cm. 
2.428 


25 


D:o 


Som ovan men med mindre ansikte. 
L: 12,8 cm. 
3t.br. 1.3 cm. 
St.tj: 1,6 cm. 
2.429 


26 M 
Som H:ris 24 o. 25 men ovanligt spetsig 

nedtill. 

L: 12,4 cm. 

St.br: 0,9 cm. 

St.tj: 1,25 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. - 50 - 1880.4 Gen.katinr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*4 
2.430 


27 


Idol, Enkelt snidad, smal trästav, .spetsig . , 

upptill och. nedtill. Platt ansikte. Mun- 

nen markerad genom ettv tvärsnitt .. 

Ls . 16, em. :'„ 
St.br s 0,9 cm. 
St.t^: 1 cm. 


2,431 


28 


Sto LångJ smalj enkelt snidad trästav. Fyr- 
kantig. ; Huvudet " endast svagt markerat 
genom två parallella tvärstreck. 


* 
; L* 26,7 en.. * 

St.br: 1,1 cm. _ - 
St.tJ t 1,2 cm. 


2.432 


29 


Dso Enkelt snidad trästav. Hedtill avbruten. 
Byggen bredare än framsidan. Ansiktet 
platt. Parallella tvärsnitt föreställa 
mun och näsa. Huvud och bål tydligt åt- 
skilda genom tvärsnitt framtill och på 


• - * • , - ■* 
sidorna. 

Iii 11,5 cm. 
Sti.brV 1,3 cm- J 
St.tJ» 1,5 em.. 


2.433 


30 


Sto Liten trästav med plan framsida och 

välvd baksida.;. Underdelen lätt avsmal- 
nande. Huvudet bakåtlutande och spet- 
sigt. Själva ansiktet icke markerat en- 


,•*?•' 
dast antytt, genom ett tvärsnitt . framtill 


• 
Lt 14,2 cm» - därav huvudet 2,2 cm. 
St.br. 1,3 cm. 
St; tji 0J9 cm. 

• ■' c * ELÄNDERS. GBG. 69 I 9. 1 2. 64. .- 51 - 1880*4 Gen. kat. nr. Inv.nr. 2.434 2.435 2.436 2.437 1880*?4 

: 31 32 33. 34 Idol. Smal trästav, avsmalnande nedtill. 

, Huvudet lutar bakåt . och har avrundad mitt- 
kant. Mun och näsa markerade genom tvär- 
snitt. Käkparti och hala likaledes marke- 
rade genom tvärsnitt (framtill och på 
sidorna). Inga ögon. 

L: 19 cm. - därav huvudet 4»7 cm. 
St.br. 1 cm. 
St.t4. 1,6 cm. 

D:o Enkelt snidad trästav med plana men oregelf 

bundna ytor. Upptill och nedtill snidade 

bakåt. Ryggen bredare än framsidan. Huvudejjfc 

har skarp mittkant och ett; tvärsnitt - 

munnen. Inga ögon. 

Iii 28 cm. ;- därav huvudet 2,6 cm. 
St.br: 1,7 cm. 
St.tjj 0,9 cm. 

D:o Som nr 32 fastän med en avrundad mittkant 
längs bålen. 

-r därav huvudet 3*1 cm. L: 


23 »8 cm. 


St.br: 


1,5 cm. 


St.tä: 


1,1 cm. D:o Smal, enkelt snidad trästav, nedtill pål- 

f ormigt tillspetsad. Huvudet bakåtlutande 

samt spetsigt uppåt. Mun och näsa markerade 

genom endast ett. tvärsnitt. Inga ögon 

L: 16,2 cm. - därav huvudet 3. cm. 
St.br: 0.8 ciu- c 

St.tj: 1,8 cm.- Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. I 2 . 64. *-.52.-~ 1880.4 Inv.nr. Anm. 1880v4 
35 Idol. Smal, tunn, liten trästav. I stort sett 

som föregående, Huvudet har en skarp rnitt?- 

kant.- 

i.» -■ 14,4 cm* -? därav huvudet 2,5 cm, 
St.br: 0,8 cm. 
St, t;} t 0,9 cm. 36 fDto Liten trästav. I stort sett. som föregående 

it - 12 cm. »" därav huvudet 3,2 cm. 
St.br: 0,9 cm. 
St.tjs 1*4 cm. 37 38 39 D»ö % allmänhet som föregående.. Byggen, bredare 

än framsidan som är rundkullig. Inga ögon, 

I?» ' IT cm, • ~ * därav huvudet 3,8 cm. 

St,brt 1,1 cm. 

St.tj: 1,6 cm. -'■'*' 

D:o Medelstort oregelbunden trästav. Ansiktet 

plastiskt snidat, Har skarp mittkant och 

en skåra till mun. Ryggen avrundad. Inga 

ögon. •:-'.. ;. 

L: • 27, 5 cm* - därav huvudet 2,9 cm. 
Stibrt 1.2 cm.* 
St.tj» 2,9 cm. 

B: o Mten äräetav,; -Slätt rektangulär. På, den 
emalälf ramsidan ett plitet snitt - munnen* 
I övrigt iiiga sniderier, som markera an- 
siktet. . , 

Zt 13,9 cm, - därav huvudet 3 cm. 

St;br» 0.9 cm.* 
St, tji 1,8 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. r-53*' 1880*4 Gen/kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1880.4 
k 44 ? 


40 


Idol. Liten flat trästav med lodrät ryggf tycke 
Framtill på mitten en inbiaktning. Hedtil: 
är staven pålformigt tillspetsad. Ansik- 
tet lutar bakåt. Hasa, och mun markerade 
genom 2 små snitt. Ansiktet har skarp 
miVfckant. 


i- 
L: 12» 2 cm. -»därav huvudet c: a 2,9 


cm. 
St.br* 0,7 cm. - upptill. 


•■ 
• 
St.tjt 1,4 cm. 


2.444 


41 

Ur 


Bro Enkelt snidad liten trästav med platt 

ryggstycke* Sidoytorna mötas i en skarp ' 


y 
mittkant. Huvu||och bål tydligt åtskilda, 
Huvudet bakåtlutande och spetsigt uppåt. 
Mun och näsa markerade genom inskärningai 
ögonen genom smala, djupa inskärningar. 


- 


'. 


L« 10,5 cm» * därav huvudet. 2,2 cm. 
St.br t 1,3 cm. 
St .t jr 1 cm. 


2,445 


42 


Sto Som nr. 41. Nedtill dock tillspetsade 

Inga ögon. • 

i»» 14,9 cm. - därav huvudet 2,5 cm. 
St.br. 1 cm. 
St*tjr 1,3 enu 


2.446 


43 


Dto Trästav, avrundad både framtill och på- 

ryggsidan. Avsmalnande nedåt. Avbruten 

nedtill. Relativt långt huvud. En liten 

inskärning» munnen. Inga ögon. 

ti 15,2 cm." 
St.br: 1,1 cm; 
St. tji (vid halsen) 1,8 cm. ELANOERS. GBG. 6919. 12. 64. - 54 •■-'• 1880,4 'it 


! 


Gen.kat.ni;. 

1 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4: 


2.447 


44 


Idol. Flat trästav med Jämt snidade ytor. 

Hågot avsmalnande nedåt. Huvudet med 

skarp mittkant. Inga ögon» ingen hals. 

Två vågräta snitt framtill markera mun 

och näsa» 

L: 15,6 cm. - därav huvudet 2,5 cm. 
St.brt 0,9, cm. 
,S*.tj,i 1,5 cm. 


■ 


2.448 


45 


Idol. Trästav med avrundade ytor, som avsmalna 
nedåt oöh sluta trubbigt. Huvudet som 
vanligt av snedställda sidoytor, som 
mötas i mitten, så att en skarp, vertikal 
mittkant finnes i ansiktets mitt. Huvudel 


i 


tillspetsat uppåt (bakut?). Munnen beståj 


» 


av en djup inskärning, ögonen av gropar. 
L: 12,6 cm. - därav huvudet 3,8 cm. 
St.br: 1,7 emv 
St. tj : 1,8 cm.- 
2.449 


46 


D?o Avlång -smal- trastav med rund rygg:, ned- 
till pålformigt tillspetsad. Huvudet som 
föregående. Mun och hals markerade genom 
djupa inskärningar framtill j ögonen 
genom små, punktliknande gropar. 
> 
L: 21,5 cm. - därav huvudet 4,9 cm. 
St.bn 1,15 cm. 
St.tji 2,2 cm. 
2.450 


47 


Dt o Stav, ungefär som föregående, nedtill 

pålformigt tillspetsad. Huvudet med. 

skarp mittkant. Inskärning - munnen. 

Inga ögon. Välvd panna. 

L: 20 cm, - därav huvudet 4,1 cm. 
St.br* 1,5 cm. 
St . tj »1,9 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. ^ 55 - 1880b4 Gen. kat. nr; 


Inv.nr. 
Anm; 
1880.4 
2i451 


48 


Idols Liten tunn och platt trästäv- med skarp 


mittkani, nedtill pålformigt tillspetsad; j 
välvd panna. Inskärning fö re ställänder , •• 


.:•;■■ :\ 
munnen. Inha ögon och ingen hals. - ' - ; 


i,f 18,6 cm. - därav huvudet 1>9 cm»? 
St.brr .0,6 cnw ., 

St. tå? 3-*2 cm. . 


2.452 


49 


2)to f rästav med lodrät rygg» nedtill pålfoés- 


• migt tillspetsad* Iven huvudet spetsigt 

uppåtff : ,krpkig v näsa o en välvd ' pannai ' Skar 

mittkaät; v En bred inskärning ~ 'munnen.. 

Ingen hals och- inga ögon. •■•'■-' 

l(i 16,1 cm."-- därav huvudet' 3» 2 cm. 
, St, br? ;0>8- cm. [_ .... 
St.tjf 2,1 cm. 


P 
2.453 


50 


23to Mten trästav, nedtill pålformigt till- 
spetsad. Krokig näsa och välvd panna. 
Huvudet avsmalnande uppåt. Inga ögon och 
ingen hals_. Bred inskärning - munnen. 


■t ' 
Lt 13,6 cm. - därav huvudet 2,5 cm. 
St.brt 0,4'cm. - ... 
St»t3* kt 5 cm, .^tmder munnen). 


2.454 . 


51 


Dt o Mten trästay* avsmalnande nedåt. Byggen 
rund på den ena, sidan. Huvudet tämligen 
långt utan skarp mittkant samt spetsigt 
upptill. Inskärningar - mun och näsa. 
Ingen Hals.; Inga ögon. 


L: 13»6 cm. — därav huvudet 4» 4 cm. 
St.brs "1 cm. > 

St. t3 ;*: 1» 4 cm. _ --...,< ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -56. - 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm; 
1880,4 


2.455. 


52 


Idol» Mten långsmal trästsvv spetsig nedtill 
och upptill. Endast ansiktet skarpa mitt- 


kant v markerar huvudets plats. Inga andra^ 
ansiktsdrag och ingen hals.» ^ 
'ht 18, 2 cm. - därav huvudet 2,7 om 
St.br t 0,6 cm. 
St?t-js 1,1 cm. 


i 


2.456 


53 


D:o Liten, enkelt snidad trästav med platt,, 

lodrät rygg. Tillspetsad såväl upptill 

som nedtill. Huvudet med skarp mittkant 

och en inskärning - munnen. Inga ögon 

och ingen hals. 

L» 15+4 cm. - därav huvudet 2,8 ca. 
St.br: 0>8 emi r 
Sti tji; 1^2 cmi (under munpartiet). ' 
2.457 


54 


Di o Enkelt tillyxat» smalt trästycke. Huvudet 


i 
lutar som vanligt bakåt och har skarp 
mittkant samt: är spetsigt upptill. En 


■ 


bred inskärning - munnen. Inga andpa 
anletsdrag. 
3j»V 15* 6 em. - därav huvudet 4,2 cm 
St.br* 1,5 om. _ • . r 
St. tj t 3,4 cm. 


». 


2.458 


55 


Dto Trekantig, nedåt avsmalnande trästav med 
brett' ryggstycke och skarp mittkant fram- 
till. Huvudet som vanligt. Mun och näsa 
markerade genom små inskärningar, lik- 
som också halsen (framtill och på sidoro 


0. 


Inga ögon. 
£j 23 cm. *• därav huvudet 5,2 cm. 
St.br:.!, 9 cm. 
St.tj:l,8 cm. 

.ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64. ..». 57 -. 1880.8 2 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


t.459 


1880.4 
56 


i 

Idol». Grö/vt; snidad liten trästav med brett; 


/ 
- 


ryggstycke och smalare f rämdel» Huvudet, . 
som .vanligt* .Munnen markerad genom en 1 =, 
liten inskärning» ögonen genom små gropai 


'» 


halsen genom djupa inskärningar framtill 
och "pä sidorna. 
Ls 15*9 cm* - därav huvudet 2,7 cm. 
St.brs 1,5 em. 
-v 
St, t^i 1*4 cm. 
!i460 


57 


E$ o Liten trästäv med brett, ryggstyeke. 

Huvudet ovanligt stört» med* skärp mitt?» 

kantj avsmalnar något uppåt .Mun och näsa 

markerade genom små inskärningar. Inga 

ögon*. ...... 

Ls 13 »5 cm. - därav huvudet 6 cm. 
x St.br: 1,1 cm. 


\, 


St. tjt 1,5 cm." 
:.461 


58 


Dt o Grovt skuren långsmal: trästav, formad , 
uppifrån mot ryggsidan i en mjuk kurva. 
Huvudet noggrannare och mera detaljerat 
än figuren "i övrigt. Munnen och käk- 
partiet :siätt snidat} däröver en spetsig 
trekantig näsa. En bred inskärning - 
,. munnen, små inristningar - ögonen.. . 
lalsenpmarke^ad genom djupa och breda 

inckärtilngar framtill • \ . >. . .. 

. ■•■.--.. \ ... ■■ ■■■ ■ •■ - ' 

Lt •:- 3P cm. « därav, huvudet 5i, : 4 cm. - 
Stvbrrl,2 cm. 
St.tjs2; em. 


/*' ELÄNDERS, G BG. 69 I 9. I 2. 64. - 58-- 1880.4 Gen. kat. nr.- 


Inv.nr. . 
Anm. 
1880 w 4 


2.462 


-z^r 5ff [ 


Idol. Liten, grovt tillskuren trästav, som 
\ avsmalnar nedtill; Huvudet som vanligt. 


' 


Mun och näsa markerade genom inskärningar* 


Inga ögon och ingen hals. 


i 


i Iit 16 >5 cm.' - därav huvudet 2,6 cia 


H- 


, St,;brs 0»? xsa. 
St » t3 s 1, 2 ca. ' ' 
2;463 


60 


D: o Iiångj smal' liten trästav med bred rygg;. 
Avsmalnande framåt* uppåt och nedåt* 
Huvudet ungefär som vanligt. Munnen mar- 
kerad genom snitt.. Slätt snidat mellan 
mun" -och näsa* - Ingen hals • ögonen mar- 


■■ \ 


kerade genom dj^pa inskärningar.' 


\ 


I»s- 29 cm." - därav huvudet 3 ,1" cm* 
St.br* l t 2 cm* ; 
St.tä;* £,5 cm. 


l 


2.464 


61 


Sto Liten trästav, avsmalnande uppåt och ned 
åt. Ryggen bredare än framsidan. Huvudet 
ovanligt litet. 
Ir: 21,7 cm* - därav huvudet 1,7 cm 


» 


St.br i 1,5 cm. 


\ 


St.tJ: 1,3 cm* 
2,465. 


62 


Dro |rekantig trästav med bred rygg och upp* 

till skarp mittkant* Huvudet ungefär som 

vanligt. Munnen markeråd genom ett, litet 

snitt. 

2i t. 23 ,8, cm - därav huvudet, 5,1 cm. 

St,brs 1,7 .cm. 

St.tjt 2,1 cm. (under munnen). 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 6-1. -:5&--- 1880,4 Gen.kat.nr> 


Inv.nr. 


• 


Anm. 
1880*4 


2.466; 


63 


Idol.. TrästaV> nedtill pålformigt tillspetsad. 

Huvudet som vanligt. Mun och näsa mar-; , 

kerade genom mycket små Inskärningar. 

Inga ögon och ingen hals* 

Lt 21*7 cm. «*. därav huvudet 2,4 cm, 
St.brs 1,1 cm* 
St» t£ t 1,5 cm. 


k 


2.467 


64 


D:o Lång, kantig trästav, nedtill pålformigt 

tillspetsad. Upptill avbruten. 6 st, 

ansikten inskurna i den övre halvan. 

Längst upp är skallen av en ren fast- 

spetsad. . 
Lx 110 cm. 
St. diam: 5 cm. 
2.468 


65 


D:o Långt, obearbetat stycke av ett träd med 
ansatser till grenar. Hedtill pålformigt 
tillspetsning* Inget ansikte . Skallen 
av ett offerdjur (ren?) "fast stucket." . 

Lx 150 cm. 

St. diam: (upptill) 5,8 cm. 


• 


2.469 


66 


Dio Fyrkantigt tillyxad, bred trästång, ned*- 
till pålformigt tillspetsad. Upptill 
några otydliga ansiktsdrag. 
L: 119 cm. 


' 


Bredd 4,9 -5,2 cm ? 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64. -60 - ;:18S<3.4 Gen. kat. nr: Inv.nr. 1880.4 
6? 68 69 70 71 72 Anm. Idol, (?) 


Mten, trekantig stav av trä» avsmal- » 
nande nedåt. Inga-, inristningar éilér 
markeringar. 

Lr 7,9 cm. « 

St.br.el.tå: (upptill) 1 cm. 
D:o ' 


Enkel» obearbetad trädgren» bredare 

upptill än nertill. Den övre änden 

snidad snett bakåt. 

Ls era 65 cm. 
S3j.diam:2,7 cm. 
D:o (?) 


Fyrkantig trästav med glatt; snidade 

sidoytor. 

L: 42,6 em. 
St.br: 2,3 cm. 
St.tj: 3,1 em. 
Yxa 


Av järn. skaftet saknas. 

/ 1: 14,2 em. 

Eggens-bredds 5,9 cm 
^Nackens n br:5,9 cm. 
"ögats längd: 6,6 cm. 
Som föregående. "Nacken " knäckt. • 
:.- 


Ir 12,7 cm. 
Eggens bredd: 13 cm* 
"0|ats n höjd (?): 6,1 cm. 

D:o Svar finnes endast yxbladet och en 
liten del av tillhörande delar. v Eggens bredd: 12,5 em. 
" längd 7 em. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - - 61 - 188Q*;4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


s s ' 


Anm, 


■ 


1880,4 


„" < ' 
i, 476 


73 


Järnstycke, benformigt med avrundade .kanter. 

Ls 16,7. cm / . 
Br. nertill 4 cm* / 
Br* upptill 1,8 cm; 
StvtJ» ; 2,5 em. 
>.477 


74 


Di© Platt och retangulärt. På den ena lång- 


\. 


sidans mitt, en bred utbuktnlngj, vid de 

båda hörnen mindre sådana. . 

Ii* 18,6 cm. 
St.br »5,6 cm. 
St. tji 0,8 cm* 


• 


2.478 


75 


Dso Troligen fragment av ett f lintlåsbeslag* 
Platt och med nio hål av olika diam. 

Ii 13 »8 jern* 
St.br »3,6 :am!i 
St.t3*0;8 om* .,"*■■ 
2.479 


76 


■■■•:\.\ ' ': ' •' "V- ■ . " "\ 

Fragment av en munharmonika. Den är av ^ärn 
med 6 smala avlånga "Wandöf fnungen" (? )a. Endast 
en av mässingslamellema oskadd? de. 5 övriga 


avbrutna. ,..•■■-■ 
Lt 9,7 cm. 

' Br: ' 2,5 cm. 

Jtt n der Wandöffnungen"t 1,3 cm. 
Bri ° " * '-'t- 0>2 cm. 
2.480 


77 


Järnstycke, smalt, avlångt och något oregelb- 

bundet till formen med 3 genombrutna hål av 

olika diam. ^ järnte ett, fyrkantig* hål* .. 

St.ls 12 cm. 
Br: 1*6 cm. 
Tji 0,4: cm. 
. v. 
• 


1 ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 62.- 188Q.4 Gen.kat.nr. Inv.nr. 2.481 5.482 2.483. 2.484 2.485 iosou 79 80 81 82 Dt 6 Rektangulärt, något runt och 1 den erna , 
änden böj t i kurva. 3 genomborrade runda 
! ' hål.\ .:•. . . ■ . --.-..■■.... L? * 


19^1 em. 


Brs 


2,6 - 3 r cm» 


SJ* 


0»3 - 0*5 cm* Ds o Smalt, .avlångt» i den ena änden böjt åt 
sidan - i den. andra änden bakåtböjt. L; 


11 9 2 cm» ' 


Brs 


: 1^6 - -3,4 cm; 


n* 


■ -■ '- Q<0 cm» ' Irästyeke,, fragment av meden till en mycket 
liten släde. Smält, avlångt -med 2 eller 
3 fyrkantiga genomgående Ml. Ben ena 
änden är' avskuren - ' den andra änden av.- 
bruten. Lj 


30 cm. 


Brs 


2 - J2V7 om.. 


5>3s. 


1+8 cm.-- ' D:o Som ovan. Inristade ornament* 1 fyrkantigt 
hål* i -.■■ . Ls 


l&tl cm.. 


Brt 


,1+5' .?•■"%, 3 cm* 


»3* '". 


0,6 r 1*7 cm*> Sil Oval- rund kant av trä* Kanten #ämiaanfogad 
med metalltrådar, överdragna med ärg. Pä 
utsidan dessutom en smal ring av trä, fäs- 
tad med metalltrådar. Ovanför denna ytteri 
ligare en- träring, . i vilken silen är in- 
klämd. Den senare är anf rätt, och lika- 
ledes överdragen med ärg. 

Diam: 27,2 resp. 28,3 cm 
Kantens höj di 6,3 - 7 »3 cm. 

Jmf. nr. 90 a. Anm; ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64 • 63 — ioao.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. ' ' ;_ ■••'' 
3B&M, 


M86 ' 


m 


Séäatsrofce. Btt reabes sadeist olag. -a? en t-gute» 


"fr"- : '■ '-■•/■:, 


båg eten öpjmat £&§z& sisa till sida 


£.0.2.13:4"?-, 


f öx* uitegasäe av isängen. Är alltaå 
atyckat i 2 öelar* ' 
ifr • • 2©»5 én&f 


2^ 


umi 


84; 


JSsaasfeäFöfc* bestående av ett flertal: ■aaååölesv 


E.o.^i3- H <? 


!.48d 


85 


]?ragrasat av en yaa ©v #§*»* Eaöaot ea del @v 

bladet finnes kvar,'. ' 

J&t 5*5 ca 
' 
. ;£^geas: bpKi -!©■;«©* 


86 


J&aeöålls* i ea Aeesasl .flisar.! £3@a&ét$&.'ä$f '©£#©sr* 


*.-*,. ku. 212: Si 


- 


tlÖSSa* 


fl» 


1.489 


Yxa av Järn» iaeä iåagt träekaf t f Yxaa som ar 70« 


* 


Lt . 12 t 7 ea. 
liggen© bra ' 12,2 «o* 
Sackoas bri 5,4 ea» 
- 
"ögate^ ISngft» 5 .est* , 

Sräskaftats 1» 56,5 öm» 

■ l 
U4$d 


87 


Fil i form av ea rtsnä jä^etåag, instuckna i 
ko** fcräs&aft» 

Ls 17,2 cm<,,va&wr p&&*< 
ståsagea 9,7 och träskaf- 
tet 7,5 CÉU 

2rä^aftots broMs 3,4 <aa 


■ ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64. - 64 •*■ . 1880„ 4 4 :. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I880i4 


4). \ '• • 
lu49i 


88 


Kniv Av järn med ett träskaft som handtägV 

Eggen förvittrad och dess nedre ände av~ 
brutenv. • . . 
L: 24 ; i4 cm. (inalles) 
Knivens it 10,3 em; 

n brt 1*4 -■ 1,7 cm* 

tit 0,1 cm; 

Träskaftets It 13,1 cmi 

'.'■'' br* 3»1 cmi 

1 5 1 3 1 6 cia. 


- ' 


2.492 


89 


Träskaft, i vilket ett verktyg varit instucket. 

Runt med längsgående spalt; 

Iit 21*4 cm. _,-.', 
St, diam; (nedtill) s 3,9 cmi 
?.-,493- 


90 


Pilbåge, 2 träbitar ("Två bitar av en båge rått: 


A- 6 


täljd.») 

Inskärningar för f astsättandet av båg- 

strängen. Undersidan plan,, översidan 

välvd. 

Iit 13,9. resp. 20,2 cm., 
st.br* 2, 6 cm,; 
?3 * 0»9, - 1 cm. 
2.494 


9f a 


Benbitary vilka voro placerade % sJlJLen (Nr 82.) 
2.495 


- 4- 


Idolij En s. k, "hache" av sten med människolik- 


(4111) 


nande ansiktsdrag,: Beklädd, med svarta, 
röda, blå och bruna tyglappar. ; Vid 
huvudet äro fastade röda och svarta tyg- 
remsor, samt 4 smala mässingskedjor 
med mässingskulor, fast satta i ringar. 
f 
Lt 6,4 cm. jcW ) stenen 
Br: 5f8 cm. (nedtill; / 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 54. - 65 - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 


1880.4 
2.496 


92 


Idol. (hache) av trä i - ett. blått- och gulrött, 
tygstycke med ett läderskärp om magen.. 
och med korta ärmar. Endast det smala 
ansiktet är. synligt. Detta har en liten 
'■ 


vågrät inskärning - munnen, framskjutand a 
utmodellerad näsa. och små gropar eller 


urholkningar - ögonen.' 


Ii» 13 cm. ; 
Br: 4 cm. 

503 .*■' 3 r 8 cm. 


2.497 


93 


D: o men med renskinn. Läderskärpet på ryggen 


draget genom en mässingsring. Ansiktet v. ; 
bestar av en tunn mässingsplåt, placerad 


på träet. I plåten äro ögon och näsa inr 


skärna. 


L» 13,5 em. 

Brt 3,8 - 4,3 cm. 

St.tj» 4,2 cm. 
- 


2.498 


94 


Miniatyrkvinnopäia. Av renskinn* med vilken 

gudabilder beklädas. Omgärdad med läder- 
skärp. På denna finnes framtill en liten 
mässingsskiva, överdragen med ärg. Dess*- 


utom tyg-* och läderremsor i gult, blått 
och rött. (ingen figur i denna päls) 


Li 14 cm, (era) 
Armbr t. 16;,7 cm*. 


2.499 


95 
(4115) 


Kvinnopäls - Pany *av renskinn. Geometrisk 

ornamentik i vitt. och brunt både fram- 
till och på ryggen samt på ärmarna. * 
Krage av hundskinn* Fastsydda väntar av 
brunt renskinn med tumgrepp. 

Li 106,5 cm. 

Armbr t 42,5 cm, tuJN§t.) 14 cm. (nedt. 

Armlt (inkl .vantarna): 58 cm.Vantl:16 


,5 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. ■~-6&- 18B0.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
aS8G*..4> 


1*500 


?& 


Upptill ©a l>»ed .sessa e*? s^sMäe»* &©&ta4 

js©<i gulvitt -s&ixaw Frasasiåaa mosaikalrfelg 

gessa olika aklm- och t^stycfeea* UpptUi 

lSäeiöl-eå ; ;|jari- evseöfia at* fäets väsfce» vifi 

gözäeln må* 

' Ii* ■ ■ 25*7. «a» , ._ 
St.br s 23,2 em» 
Bz«dd upptill i 20 en« 
1.501 


97 


'.'•■+■•■ 
Djo Som f öregåends ©en aäafes© och f rsmtill 
. .. 


(411?) 


£ örsecUä Bed laöe^fraasos 1 .su&£ &e& s«k« 


Böeaifeea» 
&» 17*9 öh» 
S**fc2?s 16 c®. 
Hr©d& upptill* 1%2 e©« 
2.502 


98 


Bio Som försgåond-3 den -utan XMerfaeaneajp» 


(4116) 


I»* ; lfi t S cm» ' 
Stebrs 15,5 can* 
Bre&ö upptill t XO»l «b» 
2,503 


99 


1>8©) Som tuv 9B* .■■■■■- 


* 
(4118) 


te -..a5#S «8b- ■ 

st.br »ie # 5 «a». (upptill) 
2.504 


100 


Dio Som de föregående mm. be-^öligt miMre» 


(4iao) 


!•* ' -11'.. em» _ 
St«fc?s 9*3 cm. 
Breda up&t&lli <6 # 6.-esw- 


^, ' • ■ ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64. - 67 - 1880.4 Genlkat.nr. Inv.nr. . 1880.4 Anm.' .505 (4121) !,50S 102 
{fa?) .507 103 

(4124) 

a-b. .508 1G3 
(4123) 

c-d. Smycke ' till kvinnomössa i form av två stora 
platta nmda bronsringar. I den enas mitt; 
©ii hästfigur, i den andras mitt figur av en 
h^ort. På båda ringarna upptill runda hål, 
genom vilka löper ett lädersnöre, som hålle^ 
samman det två smyckena* Få snöret äro upp- 
trädda pärlor av glas eller bärnsten lik- 
söm också smala rör av tunn mässingsplåt* Ringarnas diameter» 
lädersnörets längd* 9,4 resp» 9,6 cm. 
55,2 cm. Kvinnas tövlar (vinterstövlar) av brunt renskinn 

med hårsidän utåtv Mags skaften längsgående 

smala band av vitt skinn'. 

I.? '76 resp, 67,5 cm. 
Änkelbr* 14,3 cm. , 

Br.upptillt 21*5' resp. 22 em. 
Fotstorlek* 23 resp. 25 cm. 

Påshandske för kvinnor. Av brunt renskina, kort, 

med 'hårsidan utåt och med i sidorna infällde, 

.stycken nedanför tumroten för tummens genom- 

•, stickande. . 

■ lii- 18 cm. 

Br.nertillt 31,1 em. 

Ett. par tumvantar av renhud. Hårsidan utåt. 

öppningen kantad aed rött tyg.- Prydnads tofs 
av rött och blått, tyg. 
(Påträffade överhoppade 1962.) 

Iii 30 cm. 

Max. bredd 17 cm. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64..-. - 68 V. 1880.4 Gen.kat.nr. . 


Inv.nr. 


: . ' * ' ""v "' . . ' ' 


Annv. 
1880f4 


■ '■ i "■*•"' 
1*509 


(4121 


Kvinnomössa (sowä*),, av brunt renskinn med . ■ 
innerfoder, av det. rödbruna skinnetV av; en- 
3ärv. Vid öyjérkanten och i mitten oroerad 


v... 


med' en bred vit pälsrand,; vid den nedre; 
kanten. med smala mörkbruna. pälsstrimmor» 


• 


Baktill , hänga som smycken» 2 breda remsor- 
av rött ylletyg* 2 runda flata, bronsskivor. 


>: 


ornerade med. inristad cirkel- och punkte 
ornament ik 2 mindre och 2; större flata 
runda bronsskiälvor» genombrutna med s.k» 
Solhjul* Alla skivqrna utom en av de förs- 


, 


ta» fastade genom läderähörej den andra 
vid en ked|ä- (material?)* På alla läder- 
snö rena finnas brokiga pärlor av glas och 
bärnsten uppträdda*. På' mössans framsida 
2 virade band (material? ) att binda fast 

.* mössan med», . 
Hs 37 cm*. 
• / Br* '■ 32,5 cm., '■ 

He stora bronsskivornas diam: 9,5 resp.9. 
■ "' små «r n; 5f2 .1 6 


il ca» 

'3 ca. 


!,510 


105 


Mna (Lasso? ) flätad av fina läderremmar, hop* ' 


( 4125 ) 


: rullad och stadigt hopbunden vid ändarna 
med lädersnören. -. . ■ -. 
Diems c ta 0,6 cm.- - . = ■ •- 


• 


.» 


106 

(4127| 


Broderi i fosm av en (närmast grov kägla) Ut- 

sparad ornamentik på ogarvade, gulvita 

bottenytan med påsytt mörkbrunt läder 

(fållad) med smala röda tygremsor, lång- . 

sidorna med påsydda breda röda filtkanter. 

Lr 20,2 cm. 
Br. nedtill: 9»3 cm. 
Ef. upptill:' 7,7 cm. 


- ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64...- -■ 69 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm; 
1880*4 


i^m^ 


107 
(4128) 


Broderi. Samma form, Av läderbitar i olika : 

färger, Grundytan* garvat brunt läders 
Omamentik: 2 möt varandra ställda 
trianglar i vitt;, vare baslinjer äro 
delade i mitten och tillsaiamans bilda 
en genombruten römb, sömnad runtom- 
kring med smala röda tygremsor .. Utan- 
på långsidorna finnas breda röda tyg- 
remsor» 

L: 20,1 cm. 
Br.nedtill: 9,1 cm* 
Br.upptills 7,6 cm. 
1,513 ' 


108 


i)>Q, Som föregående i fprm. Hopsydd av läng 


Bss- 
(4129) 


gående gula och mörkbruna , iäderremsor 
Upptill, nedtill och på mitten 3 smala 
tvärgående remsor av läders likaledes 
gula och mörkbruna, samt sömmade runt- 
omkring med smala röda tygremsor. 

it 18,8 cm, 
Br, nedtill* 12>1 em. 
Br.upptlil* 8,1 cm. 


• - 


2.514 


109 

(4130 ; ) 


B jo Hopsytt av läderbitar. &rundfärgen 


mörkbrun. Oiriamentiken gulvit och röd 
(av läder och av tyg) samt bestående 

av tvärränder, romboider/ ö;ch cirklar. 

B: 15,4 em* 
Br.nedtills 8,8 cm, 
Br, upptill: 7 
2*515 


110 

(4131) 


B: o Form som ovan. Av hopsydda läderbitar. 
Grundfärgen gulvit. Ornamentiken be- 
stående huvudsakligen av 8 mörkbruna 
romboider. Smala och breda tygstycken 
i rött finnas även. 
Ii t 18t2 cm. 
Br.nedtill: 10 cm. 
Br. upptill: 7,9 cm* 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. r 70 «■ 1880*4 Inv.nr. 

1880 f 4 
III Anm; 112 Broderi. Som ar. 110* utom ifråga om färgerna* 

Grundfärgen här brun den ornaméntikea 

gulvit. * ; 

i» ■ 18#2 em. 
Br.nedtillsl0,4 cm. 
Br. upptill: 7,9 em. 

Ds o Som nr. 100. Enda skillnaden även här 

färgerna} Grundfärgen gulvit ocn orna- 

mentiken brun. 

M . 15*4 cm. 
Brinedtilli 8y,5 em'.. 
Br. upptill* T cm. 

(Med nr* 113 - t.ö.m. 972 - börjar t3ukt3erna> 
därpå eskimåerna - nt» 1000 - 1252f 
därpå följer ett tillägg för t^ukt jern^, 
nr. 1254 - 1279, Se sid* 1631 ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.— - 71 - 1380.4 Gen.kat.nr. Inv.nr. ,53.8 ,519 113 
(4136) 114 

(4137) Anm. Siffror inom ( ) är© sif f ror f tån den gamia 
katalogen. De: nya ha uppställts av Paulsson, , 
vara svenska: språk i katalogen dock är något* 
"underligt •t" Sela katalogen därför genomgängen 
och återuppställd av J;. Söderström (även den 
del; som aldrig blivit översatt till svmska)* 
som dock följ t-. Paulssons nummerförtecteiäjagi SL.1 u k t A é fe : ■ 
Redskap; för. jakt och strida 

Pansar av 76 st*, bénplattor (|-plåtäi*)> hopbundna 
med läderremmar . Hopf ällbart . (från Pitleka| *) 
Benplåtaxnas storleks Br: ll»*? - 13,5 cm. 
2*3 * 4,7 » 

0,5 ■-■ 0,8 " 43 styck lösa pansarplåtar av ben till ett. 
annat pansar av samma slag nr nr. 113» läder- 
remmarna saknas dock., 
Benplåtarnas storlekr Ii: 


11,7 - 12,6 cm 


Br: 


2 f 4 - 8 ' » 


fjt 


0*5 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.. -- 7=2i~. 1880,4. Gen. kat. nr: 


Inv.nr. 
Anm; 
1880.4 


1,520 


115 
(4138) 

116 


Pilko^er av läder* 


- 


>«p21 


■ ■■ ■ "•■■" 
\ 


(4139) 


DtO 
>..5'2SL^Ä" 


{:11? \ 


Di© 


.' •• 
C414Q) 


■ • . . ■ ■•'-'. . , ■".:... : -• - 
»»523 


118 


D*o 


(4141) 


; '■...■.■...■,.•'.' 
>.524 


119 


D:o 


(4142) 


' ', .j j -..^ 
».525 


120 


D:o 


(4143)? 


*"■■■'' 
2.526 


121 
(4143) 


Framdelen av ett pilkogert liknande ovannämnda. 


; • . - 
. ., 


■' •■ . 


Pilbågar av olika typer eller delar av dylika}; 
även leksakspilbågäri 
2.52?^ . 


122 
(415.5 


2*0 ', v 
£.523^ 


. 123 


2,5^ 


; pä)' 

125 
•('4151} 


D:o 
D:o 


f- ■'.' 


2.53C* 


126 

£&$7?} 


Dso 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. >• 73 > 1880.4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1880,4 

127 
(4152) 128 
(4146) 

129 
(?) 

130 
(?) 

131 
(4245) 

132 133 
(4145) 

134 

(4244) : 135- 

36 
(4231* 
? Pilbågar av olika typer eller delar av dylifcaj; 
även leksakspilbågar* ; Dt.-o Dso D:o D:o Armborst, båda med lädersträngar Ds o Armborst med lädersträng^-n 't irtiniåtyr» Leksak 

' Pilar ?■ ■ 

-!•. Med träspetsar. 

Nr, 135 snidat ur ett enhetligt stycke trä> 
Nr. 136 består dels av ett skaft av trä, dels 
av en spets av trä. Båda spetsarna äro "tjocka," 
(stumma) nr. 135s Lj 64,8 cm., Diamt Q, 9 ■«■ 1,6 cm. 
Nr. 136 i Hela Is 51,6 cm. , spetslängd: 4,6 

skaft. diamt 0,9 ■*- 1,3 cm., spetsens 

diamt 1,5 - 1,9 em. cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. •*.7r-i 3mo»4 <3en.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


,»i 


1S30.4 


^//js&^ttndwnL 
!»54Ö 


15? 
(4223) 


■-■(#9& j%*öEE0J'' f>s$^£$as$' 
!#54I 


•■ 139 


v 


(420©) 


Bs«^ 
£542 . 


mi 
(42?^) 


:Sfift. 
}i-545 


14@ 
i43|S) . 


Ds® 


~- 


£544;- ' 


, Ml 


i 

; 


(43©) 


Ds© j 

1 
5.545 


142. 
(420^) 


M& 
I.54S 


142 
(42Ö4) 


■9sm : 
J.f47 


i44- 
(422?) 


Mm ''.-■:■-■: 


• - 
145 


ié$m 


(422$) 


Bs© " 
!.54f 


' 146 


■ ■ 


(4225) 


Btfc 
U550 


147 


i 


: (4?e7,|' 


St© 


• • ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64.. 1880. 4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


(Med "öturarna" beiaspetsar) 
.551 


148 


1 


(4196)? 


Dso^ 


149 
(4228) 


D:o 
» . 
(Med skarpa, vänliga lancettepetear. ) 
.553 


150 


. ,_ 
; 


(4203) 


D:ö 
.554 


151 
(4205) 


J)t& 
t 55>» • 


152; 
(4218) 


J)to 
556 


153 


' 


(420#) 


B:o 
.557 


•v . l ' 

-■l5C:/;>- 
(4221) 


Bso 
.558 


■ ' im. - . 


- «. 


(4214) 


Dt.o 
^.559 


*5|- 


.. -., , . 


(4212) 


'D.ie-; 
!.56Ö 


158. 
(4215) 


Dio 
!. 561 


159 
(4200) 


D»o 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64.- - 76 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880;.4 

160 


Med ...åäxassipe-téaft Jämte ett mellanstyek© av ben. 
U562 


• 


(4216) 


o .■'■-. 
U5S3 


161 
(422©;) 


3D:o 
1.564 


162 
(4197) 


Bt0 - '•'.;', 
!.565.' 


163 


Dso 
■■ : 


(4217) 


• ; -'. 
1.5663 


164 


Bto 
, /■* '' 


(?) 


:.567 .;. 


165 
(? ) 


DtO 
,568 


166 
(4192) 


DtO 
.569 


167 


■'■'■-. 


(4166) 


D*9 
,570 


168 
(4191) 


D:o 
.571 


169 
(4188) 


3>*ö 
.572 


170 


■-'- 
•: ■ 


(4169) 


D:o 
.573 


171 


■ ■ J 


(? ) 


D:o 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. * 77 » 1880^4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880V4 


.......'..''..:'• : ■' '-, . ■.■':.■:* 
2*574 


172 


Med .-Jämspetsar tfämte ett mellans tycke av ben* 
? ? 575 ; 


173 
(?) 


Dto 
2V576 


174 ; 

(r) 


Dt© 
>i577 


175 
{4173) 


Dto 
>;§78 


176 
(4176) 


Dto 
2.579 


177 


Dto 


(4*62) 


2.580 


178 


Dt © 


(4177) 


2.581 


179 

(4185) 


Dto 
2i 582 


180 
(4174) 


Sto 
2.583 


181 
(4189) 


Dto '. 
2.584 


182 
(4186] 


Dto 
2 i 585 


183 


_, 


(4175) 


D:o 
2.586 


184 
- ' 
(4167) 


Dto 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -78 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I88O54 


»; ; 587 


185 
(?) 


Med .läraspetsar» liksom på de föregående i all- 


mänhet inga styrf^ädrar. 
088 


186.. 
— (4195) 


Bio 
».589 


187 


Dt 


(4172) 


'• 


. 


».590 


188 


Diö 


(4175) 


».591 1 


189 


D:o 
- ■ 


(4167) 


»♦592 


190 


Sto 
• • 


( ■?> . 


■ .■■" 
!é 593 


191 


Djp 
■j 


(4187) 


l ' 
1.594 


192 
(*? ) 


D:o 
1.595 


193 


■pto- 
- '. 


(4171) 


:.596 


194 


Bro 
- 


(4182) 


1.597 


195 
(4193) 


Dro 
;.598 


196 


D:o 


(? > 


:,599 


197 
(4170) 


D:o 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.... -79 * 1880 o 4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


• 


Anm. 


.600 


1880.4 
198 
(4179) 


Med jiärnspetsari liksom på de föregående 


i all* 


mänhet inga styrfjädrar. 
.601 


199 . 
- (4190) 


Bsö 


.602 


200 

(416a) 


D:o 


.603 


201 
(4?46) 


3>:o 
-■ 


L..604 


202 
(4248) 


9*o 
203 
(4213) 


Pilskaft 


/ 


Till pilar med penspe t sex • 
!.605 


'.606 


204 
(4226) 


Dso 
' ■ . •' 


!.607 


205 
(4227) 


D*0 


5.608 


206 
(4235 


D:o 


>,609 


207 
(423#) 


D:o 


2.610 


208 

h:v.) 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64., 6a ■* lesöei Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
188Ö»4 


,612 


•205. 
(?) 


23aö 
•612 


210 
(4210) 


Stö 
•613 


211 


B*e 
•S14. 


si:?.' 


Ö*ö 


, 


*613 


(423?) 


Ste 
!c616 


: .'21é 
(4236) 


Alla tseoll^ea till öilar aed Slnissetaai* 


' ■ i , 
\ . , . •■.■■;•>,- 
1-617 


215 
(4239) 


Bt© 
!.G1£ 


(4158) 


Dt o 
>,619 


21? 

(4233) 


Sto 
>.620 


218 
(4161) 


Dt© 
2.621 


219 

C ? ) 


D»o 
2.622 


220 
( * ) 


Djo 
2.623 


'221 
• ("4238;) 


DtO 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64. * 81 * ieeo.4 Inv.nr. Anm. 1880.4 

222:- 223 224 23 226 22? Alla traiagea tm ■taaayfflfffeJi-a«Ba6taa« ? , Kastpii» snidad ur att onda trästycke . Spetsen 
nar ©a nänaast aöc&ertoppalilmaado fosaiu Sela ,1* 71>7Y€is* 

Sp©teena Is 4,6 em. 

**■' största diomi 

Skaftets diameters 1,9 om. 

0*5 • Ifl ea. Kastpil sed fcesspsts. Spetsan SövsQäå små, ptiakfcf 
oiasiasnt» -Sela- lä 74 f 6 ca. 

Spetsens 1* 3,5 em. 

* största äiaas 

Skaftets diaaotora 1»! <33» 

Q^l .« .0^7 •«©*, Kaetpil, lik don ovannäcaiåa» aen spetsen utaa 

puaktoxasaaeati 

• Hela It 63,4 ca. 
Spetsens 1: 2,3 era* 

° största äiams 1,1 ©a» 
Skaftets diameters 0,2 * 0,7 em. 

Kastpiska (till kastpilar) av IJusgult trä oeh 
ett läåersnörs 

Stavens 1j 69,1 en. 

° fers 1 * 1,5 ca» 

* t&« 0,7 - 1»! <aa» 

Snörets Is 53,8 ea. gilepetaar (av ben eller Jim) 

Av ben, alla spetsiga och en gång inkilade i 
pilskaftet. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64., - 82 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


.629, 


227 


Pilspets med långt skaft och en lancettf ormad 
(?) 


spets. 
Ls 17,9 cm. 
Största bredds 1,6 cm. 
.63© 


228 


Liknande ovanstående 


(?) 


Ls 16,1 cm. 

Största bredd» 1,2 cm. 
.631 


229 


Av samma slag som nr 227 och 228. 


m 


L: 12,1 cm 

Största bredds 1,5 enu 
.632 


230 
(?) 


Med ett skaft som framtill blir allt bredare 

och utan övergång övergår "i spetsen** 1 

L: 17,9 cm f 

Största bredds 1,7 cm. 
.633i 


231 


Liknande nr 230 


(?) 


Ls 17,1 cm, .■"•' 
Största bredds 1,5 cm. 
.634 


232 
(4242) 


Av samma slag som nr 230 - 231 
iforsl& 4 breädJ 1,3 cm. 
.635 


233 

(4241) 


Av samma slag som nr. 230 — 252 

Ls 14,8 cm. - 

Största bredds 1,4 cm. 

'ELANOERS, GBG. 6919.' 12. 64. ■* m ■*■' -£880, 4" Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880,4 


2.636 


234 


Pilspets, nästan ellipsf qrmaä. 

1: 14*2 em. 
Största bredd: 2 cm» . 

Benskaft , i vilket en järnspets är införd. 
Hos båda fattas de små järnspikar, vilka för 
att stärka förbindningen brukar slås mellan 
skaftet och spetsen. 
!.637 


235 


Pilspets ' 


(?) 


Hel L: 18,5 cm. 
Skaftets största bredds 1 cm. 


* ■ _ . 


Spetsens n " : 1,7 cm. 
" .L-r 3,7 cm. 
t.638 : 


236 


D:o 


(?) 


He-la.Lt- 23,7 cm.; •. ., 
Skaftets största bredd: 1 cm. 
Spetsens '■"' H 1,7 cm. 
n n Is 1,5 cm. 
1.639 


237 


Järnspetsar 
(?) 


L * 15»3 
Största bredd: 2 cm. 


•" ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.—. '- 84 -• 1880*4 Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1.640 1880»4 

238 
(4275) !.641 239 
(4276) 1.642 240 Lansar (Spjut ?) 

Lans (gravfynd?) Spjut (?) av trä med järnspets 

och med, fäste. -ev. knapp (tys "Knauf w ) av ben. 

cm. 

35 em. 

'2^- 3 cm. •' 
8,3 cm. L: 305,2 
Klingans 1: 
Skaftets diam: 
Benknappens 1: diam»2j5 - 3,5 
Klingans största bredds 4, 2" em. 
.". tjockleks 0,8 Lansskaft Liknar den ovannämnda, Runt träskaft (klingan 
borta men benknappen kvar): . . Ls 218 cm» ' " " ; 
Diam: 1,2 - 3,2 cm. 
Knappens 1» 7,5 em. 

™" diams 1,4 - 3,6 cm. Slungor 

Slunga av läder med snören eller remmar. 

Ls . esa 145 em* 

Mittpartiets Is c: a 15,5 cm* 

" största bredds 3,1 cm. Kastkulor av ben.' sten eller trä » närmast 
ellipöformadé och fastade rid sammanknutna 

läderremmar. ELANOERS. G BG. 69 19. 12. 64, - 85 - iseo.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
'■/Ärim.- . 1880.4. 
241 242 


Dso, 9 st>. 


(4313) 


Li 


243 


Dso, 6 st. 


(4315) 


L j 


244 


Dso,- 6 et. 


(4316) 


. I»* 


245. 
(4310) 


Dso, 7 st. 246 
(4309) 247 
(4311) 

248 
(4308) 

249 
(4312) 4 kastkulor av ben (urspr. 6), sammanh. av 
läderremmar* 

Ii t c sa 86 cm. 89 cm, ; 82,5 cm. 81 cm. Iit ca 87,5 cm. Dt o, 11 st. 
i: Ds o, 8 st. 
%i 

Dso, 8 et. 
ii 

■ i 

Dso, 8 st. 92 cm.. Delvis sensnören, delvis 
smala läderremmar» 98 cm. Sensnören. 91,5 cm. 85 cm. Av trä | smala läderremmar ELAN O ERS. G BG. 69 19. 12. 64. - 86 - , 1880.4;, Gen.kat.nr. 5*6.52 1.653 Inv.nr. 

1880*4. 
250 
(4305) 

251 Anm. 1.654 S.655 ►•656 254 Fågel snaror 
Fågelsnara, gjord av s.k. , yalbardsnören. D:o, bestående äy dels ett litet handtag av trä ^ 
på vilket i dess ena ände ett smalt snöre av 
valfiskbard är faatknutet. Detta snöre föres 
sedan genom ett litet rör av trä och är i sin 
andra ände hopknutet till en snara, som man 
alltså kan drå åt sig (och därvid även minska 
snaran) 

Handtagets L: 3,3 em. 

n diam: 0,8 cm. 

Horets E.t 6,3 cm* 

" diams 0.8 cm. 252 


Dso 
(? ) 
Handtagets L: 

n diam» 
Rörets L: 

diams 


;3,-5 cm. 
0,9 cm. 

6,3 cm. 
■0,8 cm. 


253 


D»o 


- 


(?) 


Handtagets L: 

? diams 
Horets is 
" diamt 


3,4 em. 
0,8 em. 
6,3 cm. 
.0,8 cm. B: o Handtagets L: 

diamt 
Horets Ls 

diam: 3,1 cm. 
0,8 cm. 
6,3 cm. 
0,8 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -- - 87 - 1880.4 ..•.'• \ . ■ - ■' -■ : - 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ' 
Anm. .657 v658 .659 .660 1880.4 
25.5 256 
(?) 257 258 
(4506) Fågelsnara» som föregående» men med den -skill- 
naden,, att röret här icke är av trä utan av ben 
( "Knockenröhre" ) . Handtagets Li 3 »2 cm. 

*?-• diamt 0^9 cnu 

Rörets Ii» . 7,1. cm. 

" diamt 0,6 cm. Dt o - handtaget doels försvunnet. Rörets Jit -.,;. 
••-'•» diams 7j2 cmi 

0,6 - 0;8 cm. Dt o. I form av ett valsformat träställe,- be- 
stående av 2 st -träringar förenade genom 3 st. 
träpinnar. Vid varje ände av dessa på båda 
sidorna ett. tunnt men starkt snöre av läSer, 
fastsatt som ändar i en sammandragningsbar 
slinga. : 

Träställets L: 17,6 cm. 

" diamt 7,5 och 8,2 cm. Dto Träställets Et 17,5 cm. 

" diamt 8,4 och 9,4 cm. ELÄNDERS. GBG.6919. 12. 64 -' 88 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
.. Anm. 


>*pm. 


1880';4 
259 


liske 

A'. Jaktredskap 
. 1. Harpuner., ("Stossharjpunen") 
2,662 


(4250) 


Harpun med långt skaft av trä, mellanstycke av 
ben och spets av Järn och ben. "Snöret" av 
läder. 


^ 


■ •_ 
Helår L: - 295 'cm. 

Huvudet» i vilket Järnspetsen är inskjuten 
och fastnagladfr-L: 12,5 cm. 
Huvudets st. diam: 2,4- cm. 
Järnspetsens Lt 4,6 cm. 
br. nedtill: 2,5 cm. 
, Benmellanstyckets synl. dels 16, 6^ cm., 

w , diam: 0,9-2 cm. 
Träskaftets !■: 268 om. 

•diam: "2*3 - 4» 5 cm.. 
».663. 


260 


Harpunskaft med benmellanstycket kvar men själ vi 


1 


. 


(4251) 


spetsen borta. I originalkatalogen "Kap Yakan. 

Harpunspetsen av renhorn* stift och akoning av 

valrossbet." 

Hela Lt 255 cm. 

Mellans ty ekets synl. del: 13,6 cm. 

" diam: 0,5 - 1,5 cm. 
Skaftets L: . 241,4cm. 

" diam: . : , ,2,5 — 3,2; cm. 
!.664 


261 
(4250) 
? 


D:o 

Hela L: 249 cm. 

Mellanstyckets synl. del: 13,1 cm. 

diam: 0,7 - 1,6 cm. 
Skaftets L: 135,9 cm. 

diam: 2,7 - 4,1 cm. 
.a-'' 
■ "-o 

ELÄNDERS. G B G. 69 19. 12. 64. — 89 - i880i4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


J.665 


262 


Harpunskaft utan huvud och mellanstycke; Skaf te 


t : - ;. 
(4252) 


något avbrutéti 

L 224 cm. 
Diam. 2 - 3,3 cm. 
>.666 


, 263 
( 4255} 


Harpunhuvud (f riPitlekaj ) till lång,, tung har- 


pun. Järospetsen lancettf ormad. Bred stark 
läderrem. •..-,.■.. 


.' ,' 


Lt 14*5 cm. ' 
Spetsens!: 4,6 cm; 
" st.brs 3,3 cm. 
Bendélens st.br. : 2,9 cnu . 
2 é 667 


264 


D:o med triangelformäd spets av brons och smal 


(?) 


läderrem, dragen genom hålet i bendelen. 

L: .11 cm* 
Spetsens 1: 4,3 cm. 
'* st.br: 2,7 cm. 
2*668 


265 


D:o från Irkajpij med triangélformat hål och 
.''.-'• 


(?) 


triangelformäd spets av. järn. 

L: 12,4 cm. " 
Spetsens lt 5,6 cm. 
" st.br: 2,5 cm. 


"'■••■' 


2.669 


266 


Utp med triangelformäd .järnspets och ett, halv- 


(?) 


cirkelformat "Mittellock. n . 


-■ . '.■ • 


E: 9,3: cm/ 
Spetsens 1: 3,9 em. 
■"■' st.br: 2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 90 - 1880,4 Gen.kat.nr. ' 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4/ 
/ 


.670 


267 
(4257) 


Earpunskaf t med trisn^elformad järnspets, och 

cirkelrund hål.^ 

Lt , ^.7;,l.cm* 
Järnspetsens ,lt 3*1 cm. 
n st.br* 2,7 em. 
.671 


:268 
(4259) 


Dtö med järnspets och runt bål, 

L: 6,4 cm. 
Spetsens 1: 2,6 cm* 
11 st.br t 1,7 cm. 
.672 


269 
(4258) 


Dro från Irkajpij. - med spets av järn och smalt 
hål, placerats i huvudets längdriktning. 
:.-■;_ I»r. ,'116: cm,- -/'. 
Spetsens 1: 4,1 cm, 
" st.br: 2,1 cm. 
.673 


270 


Dr o från Pitlékaj •_- med ,lancettf ormad järnspets 


. 
(4262) 


och triangelformat hål. 

Itt 6,8 cm., 
Spetsens 1 t 2,7 cm. 
'■"."' st*br: 1,4 cm> 
.674 


271 


.'■.■'■> 


(4261) 


Dio från Irkajpij - med spets av järn och tri- 
angelformat hål. 

i; 9 cm, . / 

Spetsens 1? 2,6 cm. 

* st.br: 1,4 cm. 
,675 


272- 


.,-,'! . ' ■ . , ; 


(4260) 


B:o från Irkajpij - med infogat mellanstycké 

och smal läderrem, dragen genom hålet. 

is 17,5 cm. 
Järnspetsens 1* 2,6 cm* 

n st.brV 1»8 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.. -91 - 1880,4 Inv.nr. Anm. 3-880*4 
273 fy 274 275 276 
^266) 276 277 

;|^67) Harpunskaft utan -jämspets och med ett '..-fyrkaa-»- 
tigt bål (tillhör utaa. tvivel en tung harpun). frt 22^1 cm. 
St »bi?* 4» 4 cm» Bso från Kap lord. ■*• också utan spets och med: 
etÉ långovalt hå3L'.. ' . ' .* ifK 

1* . . 23,5 em, , i;:i 

Sfc.:fcfc.-' A t 2 cm.. .' , . 


2,8 em. leiianstyckén . 
- (sucéesivt)i •:■■-,.. 

Benstiktj vilkaf uppåt bli allt smalare och ned- 
till kågélaktigt> avsmalnande, då de skola, såtta^ 
in i skaftets kulled. I mitten ett vanligt, 
närmast cirkelrunt hål * genom vilket - läderremaé^ 
skall dragas.. . - • ' Mellansty eke från Irka^pij, hör till nr* 262, Ii? 
Brt Dro Brs Dto Lä 
Brr 13 $6 cm. 
0*6 - iy5 cm. ... 28 cm. - 
0>7 -~"2- emw 28 cm. 

6,7 - 2 cm.. Bso Br* 

A 12,1 cm. 
0*5 -■ 2,9 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. - 92 - I86C.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
188G.4 


.- 


£.682 


278 
(4268) 


Mellanstyeke från IrkaJpiJ, svagt böjt 

kr . 26 ,1 em. 

ar: 0,5— 1,9 em. 


2.683 


279 


D*o 


• 


(4269) 


L» .1-2*4 cm. 
. Diam» 0,§ -1,5 cm, 
- 


2.684 - 


280 
(4270) 


■J--- : ' ''•' - ! r - - 

D$o, mycket spetsformad - 

L« 9,4 cm. 
St.diam:l,4 em. 


J.685 . 


281 


D:o, utan hål. 


- 


(4272) 


" !«-.". 15*5 cm.. 

Brjb- 0*9 - 2 r l em. l 

Den övre delen på harpunskaft 
X. 


* 


Av ben, cylindriskt formade och upptill för- 
sedda med en djup urholkning,, i vilket det s.k. 


• 
meilanstycket' stacks in. ¥id träskaftet voro' 


de fastade dels; genom fas tnagling, dels genom 

oml in aning.. t 
282 


. . ■ .' ■ . 


1.686 


(4273) 


Den övre delen av ett harpunskaft från Pitlekaj 

Den övre halvan är cylindrisk, den undre är til! 

plattad och har två runda hål, i vilka naglar 

eller spikar av trä torde ha sutti#. 

L: 9,9 cm. 
St,br: 2,6 cm. 
St.tJ. 2,2 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. ,r 93 - 1880.4 Gen.kat.nr. !..687 Inv.nr. 

1880*4 

283 Anm. 284 1.688 .689 .690 285 
(4290) Den övre delen av ett harpunskaft från Pitlekajj. 

Den övre halvan här cylindrisk •? den undre kil- 

formlgt tillskuren. Inalles 5 borrade häl för 

tränaglar, av vilka 3 st* ännu äro kva». 

Ls 14 ,4 cm. 
St.brt 3,3 cm.. 

Metkrokar med tillbehör 

Krok. Glatt snidat,, smalt träskaft. I dess båda 

ändar äro "Längschnitzen" inskurna. 

träskaftets 1: 38*6 cm. 

n brs 1,6 - 1,9 cm. 

n ; t^. -lek: 0,5 - 1,4 cm. 

Metrevens 1 s 49,5 cm (ca). 

I sänkets undre del finnes ett smalt hål borrat 

och genom detta är en tunn senträd dragen, i vars 

andra ände en liten krok är fästad. Kroken, som 

är något grövre nedtill består av ett stycke bexjt, 

i vilket 4 st. metallspetsar äro inkilade. 

Sänkets 1: 4 cm. 

n st.br s 1,5 om. 
Metkrokens ls 1,6 cm. 

Dt o, liknar föregående. Metreven är av val skägg, 
(?) tys "Walbarte" -- både ovanför och under 
sänket. Kroken (med dess 3 spetsar) är utskuren 
ur ett enda, litet stycke av ben. 

Träskaftets ls 19,5 cm. 

" brs 1,1 - 1,3 cm. 
Metreven+sänket+kroken l.s 30,2 cm. (ca) 
Sänkets ls . 4 cm. 

n st. brs 1,5 cm. 

" '» tir 1,1 cm. 

Metkrokens ls 1,5 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 6<J. - 94 - 1880,4. Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1.691 1880.4 
286 
(4286) .692 287 
(4288) .693 288 
(4285) Metkrokar med tillbehör . . 
Krok, liknar föregående. I st.f. snöre av senor 
(284) eller läderremmar (285) är här "Walbarte^ 
lindat runt träskaftet, I dettas övre ände är 
inkilad en kort, platt; benstav med hål på mitteiji 
och urgröpning j genom vilken "die Walbarte" 
löper. Kroken är relativt lång och kilf ormad 
samt försedd- med tre spetsar av metall. 

Träskaftets ii 61,5 cm. (inkl. benstaven) 
" bn 1,7 - 1,8 cm. 

liängd på synliga delen av benstaven 7,5 cm. 

Sänkets It 8,6 cm; 

n stibri 2,1 cm; " ~ * 
'"■ " tj:I,9 cm." ,\ 

Metkrokens It 7 cm.. \ v D:o, liknar nr. 284 - 85. Snöre av läder runt 
träskaftet* Vid sänkét ursprungligen- tre krokar 
- två i mitten och en undertill - fastade vid 
detsamma med "Walbarte." Av dessa krokar är nu- 
mera en försyunnen, Av de två återstående "be- 
står den ena av ett smalt benstycke - något 
grövre upptill an nedtill -, i.. vilket 4 srfc. 
spetsar (hullingar ?')' äro insatta, - Ben andra 
kroken ? . Träskaftets !«' 
" brs 

Sänkets 1: 
w -br* 55- cm. 

1,8 - 2,1 cm. 
18 cm. 

3,7 cmi, *'•■ 

Mått, på krokarna och längd på .metreven? samma typ som 284 - 85. Krokar saknas i emellertid 
nu. f Walbarte" använt som metrev och är även 
lindat kring det s.k. träskaftet. Träskaftets It 

brt 
Sänkets It 
" st.br: 57,2 cm. 
1,1 - 1,6 cm. 
6,5 cm. 
1,4 cm. Andra mått? ■# ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -95 - 1880.4 Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. »-.•69* 1880.4 
289 
(4287) ».695 290 
(4293) ».696 291 
(4291) i-. 6.97 292 Krok, samma typ som de föregående; Sänke och 
krokar numera borta* Kring träskaftet är ett ~: 
snöre av senor lindat} även metreven består av 
ett snöre av samma slag. Träskaftets- It 
« br: 34» 4 vm. 
1,2 - 1,7 cm* Sftwire av ben med från början två krokar, av 

vilka nu den ena är försvunnen. Krokarna äro 

fastade på följande sätt} i sänket ett hål, 

genom vilket ett .korfrv lädersnöre är draget;. I 

dettas båda ändar voro (resp. äro) vi&a ^Walbarjt 

streif en? f astknutnä. Kröken är av ben och har 

fyra spetsar (hulllngar ?)av metall. - 

Sänke ts Is 13,6 cm/. 
•»' st.br t 3,2 cia. 
Krokens 1: 4,3 em. 

Ds o, av ben, ellipsformat och försett, med ett, 
hål;, genom vilket är draget en läderrem. Läder- 
remmens båda ändar äro sammanknutna med varandrja 

Sänke ts Is 11.7 cm. 
n st.brs 3,8 cm. 
* " tj* 3,1 cm. 

Ds o, av ben, hade från början 3 krokar, 4 hål, 

ett för metreven *• de 3 andra för de tre krokarj- 

na. I vart och ett av dessa tre hål är ett, kort 

lädersnöre fästat. 

Iis 16,1 cm. 
St.brs 3,5 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64: -, - 96 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. < 
Anm. 
1880.;4 


\ ' 
.698 


293 


Dto av ben ined en krok av ben meäi 3 st. 


(4294) 


hullingar, allt skuret ur ett enda gemensamt 

benstycke. 

Sänkets It 3,1 cm". 
n stvbrsl,8 cmi 
Krokens 1» -2,1 cm.> ,\ .-. 
.699 


294 


Etoay ben (kroken ä» bortå.)/. 


(4295) 


$*t: 3,8 Cltt.,''. *''.'.. '•,•! 

St.br: 1,9 cm. 
,700 


295" 
(?) 


Metkrok. Består av en smal benstav. nåeot erövra 


' 
nedtill än upptill. .Hedtill äro tvä häl borrade 
och genom vart och ett av dessa är en U-f ormad 


= 


metallbåge dragen, så att; kroken fått fyra st. 
hullingar. 
It 6,7 cm. ' 


. : 


.701 


296 


Exakt likadan som nr. 295. ' 
ti 5,8 cm. 
,702 


297 


Dt o som ovanstående. 7 " 


4?) 


it 4f9 cmV ; 
,703 


298 


2 st', metkrokar, "den ena av ben med därnhuliing 


ar, 


• 


(4297) 


varav tvä -äro avbrutna och ijj- Återstå}) den andra 
av ben med f yra. koppärhullingar* tt 

Ii' j- 5 f 3 cm. 


' ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. > 97 •• 1630.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
. Anm. 
1830.4 


»704 


299 


*tt&gelbe&aaiP *■ Missande 295*98 


. 1? 1 


\ Lj 1,3 em. 
.705 


fpO 
<429$) 


flsksMutw Spetsen till ott sådan*. 3 ät. 


spetsar utskurna "ur ett och sanaaa benstycke. 
Den mittersta har 2 hullingar, da 2 andra var- 
- 
dera 1» sittande på "insidan. 
. w .1 m -' 
tiUlllrJH' "O 
.706 


301 


.$teft$an$&B*t»- öestår av w @eS*ettt0S ,, snösen 
v 


(4299©* 


♦éwr sonor. Meå wäMi&at av läder äeo viä låagaidos* 


* 
4300) 


ne faetbunéna f lötena av trä r fos&ade eom långa 
©mala tiösfcfebo» (utan någon dekor). ?id nätets 
ena ände är tfastfetindaa bilden av fågel (skulp- 
terad helt 1 trä), som oc&eå den är f aetbunden 
med läderremmar. 


>'■' 


t.707 


302 


Liknar det ovan besia-ivaa, utom det att t lätena 


(4299 


är© fastbtindna vid läderremmarna med tillhjälp 
s 


el. 
(4300) 


av t 'Waalbarté. n 
!.707 


303 


Dso. "Hät till sälfångigt med mycket stora maskor 


(4301 c 


lav skinnremmar. Inga f lytdon. 
■; 


4302 


1»8 6,20 eu feta) 

.Br* 8S^ em» (c »a) . . .•■'. 


' '-" 

ELAN O ERS. GBG. 69 19. 12. 64.- r 98 w •1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


1 
:.708 


304 


Hat, som nr 303, fastän med smalare läderremmar 


(4301 el 


•Slågot mindre maekor. 


4302 
305 


Hätflöte av trä, föreställande en fågel, som 


. A-e>. 


släpar efter 8ig ett; fyrkantigt trästycke. Från 
Irkapig. Mgelhuyudet numera borta. 

A Fågelns st. It , 9, 3 cm* 
" n br* 4 cm. 

b trästyckets It 17,6 cm. 

* brt 2,4 - 3 »6 cm. 
st.t&fc 0,9 cm. 
.709 


306 


Hätsänkevav tarm,, fylld av valrosétänäer. 


(4303); 


Pltlekal 


£t 30 cm. (eta) . . 
Andra l fiskeredskap 
.710 


307 


"Käpp med dopp sko av renhorn. Gravfynd. 


(4897) 


Pltleka.1. Användes till att föra nät under 


isen med." Käppen är rund och av brungrått trä. 
it 113 cm. 

Diam: 1,8 - 2,2 cm. 

"ab stånd d.beiden Gabelenden": 9,1 cm.. 
.711 


308 
(?■■> 


D: , käppen av brunt trä. 

Lt 113 cm. 

Diams 1V9 - 2,1 cm. 

n ii.d.Stockzwinge"t 5,6 cm. 


..-'." 


.712, 


309 


1 


(4896) 


D:oj utan käpp. Samma typ som nr 308 
Lt 7,5 cm. 

Undre diamt 2 - 2,4 cm. 


-' ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. * 99 t 1880.4 Gen.kat.nr. Inv.nr. „Anm. <713 :7U ,715. ■ \ 
1880*4 
310 
(4284)- 311 
(4440) 312 
(4438) Isskopa (?), béståendes dels av ett: långtfyxs- 

'kantigt skaf •$ av Ijusbrunt trä* dels av ea 

'skppa, en rund ring av ben med ett nät av smala 

fiskben,, 

Iit 114*5 cm. . 

Skaftet© I* 101,5 em* 
Hatets diam* .11»! cm,- 
Bätramena br: 3»;1 cm«. (ca,-) 

Isskrapa (?)f. (Ett redskap för säljak^) -■ ser 
ut som en djurfot med klor, Liten, smal, något 
böjd trästav, som i sin ena ände är bred, och. 
där "slutar" i två. epetsar, vilka alltså är© 
"gavelf ormigt" anslutna till själva skaftet* 
I änden på var och en av dessa båda spetsar ea 
sälklo. För att de skola sitta fast bättre äro 
lädersnören bundna runt klorna. Dessa snören ärc 
sedan dragna genom hål borrade 1 .trästavens 
undersida» 

Detta föremål, användes vid jakt på salar, varr 
vid jägaren imiterar en säl och då och då 
skrapar i snön -med detta redskap, såsom salarna 
s j älva göra. Själva jäktvapnet utgöres av ett- 
annat föremål, en harpun -eller en bö ssa. 

I»t; ■ " 16*2 cm. 

Stavens -brt;- ; -%fäy~-20~ cm. D:oj Trähandtaget eller skaftet rödmålat o Tre 
St. ""spetraär méd sälklor. Lj 18,7 cm. 

Trästavens br: ; 1»3 - 3>4 cm. ELÄNDERS. G BG. 69 1 9. 1 2. 64 ■*. 100 > 1880*4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ' 
Anm. 
1880,4 


i,Vé 


313 


fsskrapaf Fyra klos?, trähandtagets nedre; del. 


,(4439) 


utformat som en rund skiva med ett* hål i mitten 


+ ■ 


Med tillhjälp av ett snöre av senor är här fast 
satt on liten amulett, bestående av en människo 


m 


figur> snidad i trä, Även sftTklorna äro fastade 
med sensnören, ' > 
• &* ., 12 cm. '".-;. 
Trähandtagets br i~ 1,"2 - 4j2 cm. 
.717 


314 


Djoi Med sex "spetsar" - sm kl or saknas doek. 


(4437) 


Ett gravfynd. 

1* 22 cm. 

Brs 2,3 - 8 cm. 
.718 


315 
(4240) 


Handledsskydd av ben - ringformatf insidorna 
välvda <- har på båda långsidorna två skålfor- 
miga borrhål för genomdragning av de läder- 
remmar med vilka föremålet bindes fast vid hand- 
leden. På utsidan dekorerat (upptill oeh nedtill 


■) 


med linjer, som löpa parallellt med kortsidorna. 


■ 


Iti 11,2 em. 
Br? 3,4 cm* 
.719 


316 


Kastbräde. För harpunerv oeh kastpilar.; Av trä. 


(4279) 


Bred urholkad ränna. 

I»i 52>3 cm. 

Br» 2,4 - 3*9 cm. 


• [ - 


,720 


317 


Trärör till fågel snara - av typ som nr. 251. 


(4307.) 


Hopfogat av två längsgåénde halvor. Med genom- 
draget n Walbarte. n 

I«« 6,4 cm. 
Diam: 0,8 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 69 1 9. 1 2. 64. v -101 ,- .1880.4 Inv.nr. Anm. 1880*4 
318 

C? ) 3W 
C* ) 320 

fr > 321 
(?1 322 
(4265) 323 
(4271) Trärör till fågel snara 

I»t 5,1 cm!» ■ ■ 
Diam* 0,7 em» jDi@ Iit 5,8 cm. 

Diam» 1,7 cm. D:o , av ben. 

Lj 6*9 em. 
Diam» 0*7 em. Dto , av ben. 

Iit 7 em. 

Diam: 0,6 - 0,7 om. 

Harpuristift, hörande till spetsen nr. 42GA*-(^ /Sr9 ^.Y. 
I dess ena ände en genombörrning från mitten 
och utåt. 

Lt 38,2 em. Dto Ii t 44,5 cm; z&) ELÄNDERS, GBG. 6919.-12. 64'.. - JLÖ2 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


• 

Inv.nr. 
Anm. 
1880*4 


/ 
2.727 


324 


Husgexåd 


(4364) 


Elddon. 
Eldstål. Utformat' som en avlång triangel med 

en spets som fortsätter uppåt och är böjd som 
en hake. Sidytorna böjda något inåt och tandade 

L: "grundytan", 6,1 cm. 

Ht 3r7 cm. 

3?jt 0,5 - 0,6 cm. 


* 


5.728 


325 


St of format smalt och rektangulärt. 


(4365) 


Lt 4,8 cm. 
Br. 0,9 - 1 cm. 
Tjt 0,6 cm. 
J.729 


326 


Dt oj rektangulärt. Ser ut som en del av en fil. 


(4366) 


Lt 5»7 cm. 

Brt 1,9 - 2,2 em. 

Tjt 0.8 cm.. 
!.730 


327 


Dt oj något rektangulär. Den ena sidan är en 


(4367) 


smula välvd (utåt); samt ojämn. 

Lt 5,9 cm. 

Brt 1^6 - 2,2 cm. 

Tjt 0,4 em. 
».731 


328 


Dt o j Rektangulärt formad • 


(4368) 


Lt 4,5 cm. 
Brt 3,7 cm. 
Sjt 0,6 cm* 
»*732 


329 
' 
(4369) 


Dtoj ; 

Lt 5,1 cm. 
Brt 2,9 cm. 
Sj t 0,3 cm. 


• , ELANOERS. GBG. 69 19. 12. - 103 - 1630.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1ÖS0.4 


.733 


330 


Sldstål* formad 00m ©a rögeltmade» kvadrat 


(4370) 


Ls 4,6 ca. 

Brt ,1,4 • 1,7 öb» 

23* Q» 3 ca. 
•734 


331 
(4374) 


trästycke, hSraade till ea eldborr. fyrkantig. 

Upptill på den ena hilvaa tva rader med d$t*pa 

gropar att sätta borren i. 

£s 61 ea. 

Ba?« 6^2 -.10 em. 

13* 5*2^6*7, em» 
1.735 


332 


Bto} liknande f orm som 331, 8 toorrgroper 1 tre 


(4373) 


raöer, f •©» endast sarkoriBgar. 
La 44,1 cm. 
Brt 8 - 9,3 cm. 
23* 5,3 -5,9 em* 
U736 


333 


Dsoj Endast en fcorrgrop, £.8. endast Barkeringa: 


P, ' 
(4376) 


formade 00m — ?-, som äro ordnad® 1 rad. 

ht eta 25,5 em. 
Brs 6,2 - 7i7 cm» 
$3* 3j7 - 4 em. 
>.737 


334 


Bio» lek© avlångt rektangulärt formad i likhet 


(4377) 


med dö föregående utan smalare 1 ena och bredar 

i andra Säden. I den senare finnes ett sorts 

handtag, dekorerat sed inskurna streck* Borr- 

hålen t fyra rader, de flesta endast markerade. 

; Lt .36,5 em. 
Handtagets 1» 3,5 em. 
Brs 2,5 •"■ 12,6 ca. 
3?3* 2,5 - 3,8 em. 


fr ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64.. ~ '104 **•. 3.880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. . 
Anm. 
1S30.4 - 


♦73© 


335' 


fxSst^etet' %&$&&%:■ iefe'ö©aEt>@$&%--t£És$$$Ks 


(437© 


©så ttfä 3$s&& -i2sb©imiagar ssrsefiås £8r äslSä* 

'.boj«*> till : f össsea påmaati f #tiaäa*igt*. :seas «Ég0t : 
©jeegsltnmdea. 
•739 


336 


S&aft-til-l 4tepölAcwji!H>..Äar''391* Eaiiä €* &©»©&«>' 


(4374) 


EköKaijas)» avBEalaana© mot sia eaa Sade» - 

Lic-. t8*f -ea.- /. , " 
SÉsq» ' ©«7* p é"«&-'"- 
:.74ö - ■ 


337 


&**$. till h®sz 9 ur* 3J&» 
• 


.(43#> 


■le- .. . .!%-§- eia*- ■'-.■••' 
1*741 ' 


i 33©' 


*>«©* till borr" b». ' 333.-' '" 


(4376) 


Lb 19*9 CI3 « 
^ 


• 


■ ^Sttao» '• J.9-7— 2*1 <S®é ■ 
uim ■ 


339 


S»#$ till boa?t? B2i*>-334*- 
Blåa: ' 0*8 - - ' 2,1 en. 
i.743 


34® 


^»2)spill0el©il^F (ä^agh|iil) till 1mh?#w.331~ 


(4374) 


Av &0SU 
i 


? ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.- - 3.05 -,- 1880.4 Gen.kat.nr. .744 Inv.nr. 

1880*4 
341 Anm. .745 342 
(4375) .746 343 
(4376) .747 344; 
(4377) .748 345 Drillbågé£ hör till nr 331» 336 och 340. Av ben 
med borrhål i båda ändarna»- vid vilka étti läder- 
snöre är knutet. 

L* csa 57 cm. 

Bltffc hör till nr 332 och 337W Av träo E.ÖV 
likadan som nr 341* Ef 
Brr 51,5 cm. 

3*7 - 3,6 cm. 
. 1,3 - 1*9 cm.' D:öj< hör till nr 333 och 338» Av samma typ som 
den ovanstående. Av trä.. Läderremmen är fast- 
knuten i inskärningar i bågens båda ändar. 

L* era 43*5 cm.- 
Bn 1,7 - 3 i 3 em» 

D:o> hör till nr. 334 och ,339. Av trä. läder- 
remmen f itknutea i- hål. Bågen nar inskuren 
oroamentik. ' Br:> 51 ,6 em..' 
1,9 -2,7 cm. Dtoj Av ben. Läderremmen fastbunden i hål. Brt 49*5 cm. 

1,9 - 2,5 em. ELÄNDERS," G BG. 6919. 1 2. 64 — 106 «• 1880*4 Gen.kat.nr. .749 Inv.nr. Anm.' 1380.4 

346 

(4379) •750 347 
(4380) .751 .752 348 
(4371) 349 
(43fL) Dsofl et»f. läderremmen, s.k. "Wab£barté n tl nu 
emellertid sönderriven. De;tta snöre har varit 
fastknutet i två häl, borrade i bågens båda 
ändar» Bågen, själv består av två benstycken,; ett 
längre och ett, kortare, fas tni tade vid varandra.. Brs 51,6 em»v 
2 cm. "Pumpdrill" av trä etti slag elddon och drill- 
pinne, -t 

It? 66, cm. 

. Svänghjul diam: 14 cm.. 
Br* cta 2 cm. 
fvärslåns 1» 33; cm. 
Brs: ' 4*5 cm. , 

Elddon, från Irkaipij.' Enligt O.K: elddon.. 
Tre bitar genomskinlig kvarts och fnöske. Tre 
kvartsbitar ■■«* fnöske saknas. lampa av ljus lera» oanvänd (möjligen en modell?) 
Halvmånef ormig med låg", främre och uppstigande 
bakre kant. Intill på framkanten en tvådelad 
kam för veken. Ls era 15 cm*. 
Br: * 15" «m." 
H. vid bakkanteni 


9 cm. 


" " framkanten» 


3,5 cm. 


L. av kams 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. 107 - "1880.4: Gen. kat. nr. - 


Inv.nr. 


Anm. 
'188C&4 
■■• 


ijm 


350' 


Lampan är- utan nummer* . Av lera, på-^an svart* 


(sanno- 


bränd, Eorin som den föregående, 


likt 


I?: ' ' 21 cm* - "..:'■ 


4323) 


Brs 17 cm, 

ti, vid bakkantens 13 em, 

" n framkanten* \ 2 emy 

L*. av kam» ' , ■. ■' 15 em. 
..754 


351 
(4325 ) 


Dsof: av lera, Liten rund skal med ett. tjockt 
' ' 


handtag, I handtaget en oval fördjupning som* 
fästet för fingrarna. Plåt botten och tjocka, 
rakt uppstigande sidoväggar. 
Djup era 10 cm. 
y 
■2j • av väggen v 2 - 2#5 cm. 
\ 
Handtagets is 6 cm* 
\ 
H: e*a 5 cm. 
i?55> 


352 


D:oj lampan utan ar, rÄv trä, svart bränd av 


( sannolikt 
4324 


användandet}} ^^vaåäefprmLg söm ' de föregående. 

"L* 22 cm,: ••' '■'•T''"' 
-B£* ' 22 cnu " t 
■ -Hiv' : . . • 13 * 8 cm. 


• ' . 


i 
t, av kam. ''.•' 15 cm. 


- 


.756 


353 


J):o$, av trä, .svartbränd av- användandet! fyr» 
! 


(4322) 


kantig skål med tjocka väggar. Bottnen "fla-fe* 
pyramidformad (?) Tre av väggarna rakt uppåt- 
stigande, en sned;. M en av kanterna en liten 
trekantig utskärning. 

1,8 16 ••-> 17 em, 
Hs 10,5 : cm. 
H. av skålbotténs 8 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. — :* 108 - 1ÖS0.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
• Anm! 


».757 


1880,4 
354 


Lampveke av björnmassa (sphagnum-arter) 


(?) 


'. . . . . ■ 
».758 


355> 


Kokkärl.. Gravfynd. Av grov» bränd eller halv- 


(4326) 


bränd, lera», grå till svartaktig på ytan. Oval* 

rund form med f latrund botten och böjda», rakt 

"avstigande (?) väggar. Ivå genomborrade bär- 

vulster nära Övre kanterna. 

Omkrets» upptill. 59, nedtill 54 cm. 
Ht cta 11 em. - l ^^y 
Väggarnas tjockleks csa 1 cm.. 
1.159 


356 


Stoj Gravfynd. Av lera. I allmänhet som den 


(4327) 


ovannämnda. Mycket grov. r 

St. omkrets, (på mittett) a 54 cm. 
B (på botten) 16 cm. 

4. 
».760 


357 


■'..'.'■'-' 


(4328) 


Hammare. Från Irkaipij. Avsedd för benkrossning 
Oval» vit sten, runt om försedd med en urgröpni 
för den skSaanrem r med vilken stenen är fästad 
vid det korta träskaftet. Mellan skaftet och 
stenen en skinnbit som méllanstycke* 

Skaftets It 17 cm. 

Stenens i*.' . et a 14 cm. 
" brt a 8 cm. 
" Ht n 7 cm. 


» 
3g 


».761 


358 


'. ' 


(4329) 


Ds oj Från Irkaipij. Stenen svart. Inget méllan- 
stycke. 


-■ 


Skaftets Is 18 cm. 
Stenens It c: a 20 cm. 

" brt n 9 cm. 

n ht " 7,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. -109 •»- 1880.4 Gen. kat. nr. .762 Inv.nr. Anm. 1880.4 
359 


D: oj från Irkajpi^. Som före 


(4330) 


Skaftets 1j 17 cm. 


- ' ' 


Stenens 1» eta 16 em. 
■ brt m . 8 cm. 
Tl ht 8 cm. .763 360 .764 361 .765 362 
(4332) .766. 363 
(4334) ^767 364 
(4335) Dsö;i; Från Som f öregående* Skaftets 1: 
Stenens It 
w brt 
" fat 21 cm.* 
cta 14 cm. 

ö 8 cm.. 

'" 6 cm. D:oj Som föregående. Mellans tycke av skinn 
mellan, skaf tet och hammarstenen. •'- ■ . Skaftets iti 
Stenens It 
« brt 

*•" ht ':13»5' cm. . 
csa 19 cm., 

a %5 öm. 

" 5 :cm. Dsoj Som föregående. Från Irkaipi;j. Skaftets It 
Stenens It 
« brt 
»■■ ht .15 cm. ■.. , , 
era 20 cm* 
■* ' 7 cm. 
!» 7 em.. Etof, Från Irkaipi^. Som föregående * Skaftets It 
Stenens It 
" br* 

?i ht 2.9 cm. E 

et a 12 cm. . 

■■"V 1 . 6 -cmi .. 
" 6*5 cm. Städ för behkrossning. Från Pitleka 3 . : Hund flat 
sten med Dlgaskålf o naiga fördjupningar på båda 
sidorna. Granska hög. Omkrets t 
Ht : 5?»5 cm, . 
c ta 8 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64'. t- 110 - 1880.4 Inv.nr. Anm. 1880i4 
365 
(utan nr. 366 
(utan nr 367 
(4372) 

368 
(4387) 369 
(4382) Sten. En kullrig svart sten (hämmar- eller härd 
sten.) " ■ 

Ii t cta 9,5 om. 

Br t B 8,5 cm* 
H: " 6 cmi 

Dt oj en avlång kantig sten, mycket grov och 
)kolsvärtad. Härdsten? Lt 


13 cm. 


Br: 


7 cmi. 


Hi i 


6 cm. Hushållsväxt. Rötter, som ätas av tschuktscher 
vid Irkaipi^. : 

Rothacka. 

Består i nedre delen av en valros st and, fästad 
genom skinnremmar vid en knäfoxmig utböjning på 
ett skaft av trä. Fyra hål genom bladet och 
skaftet. ••:■•■•• Skaftets 1: 
Bladets It 36 cm. 
26 cm. Dt oj I allmänhet som föregående. 

Skaftets It 54 cm. 
Bladets It 37 cm. 


370 


Ds oj Som föregående. 


(4384) 


Skaftets It 65 cm. 
Bladets 1: 34 om. ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64 •-.iu^ 1880*4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1880*4 

371 !.775 372 té776 373 .777 ^74 
(4343) .778 375 
(4342) £«>>Från Pitlekaj, Helt och hållet av ben. 
Skaft och blad förenade genon skinnrem. 
Skaftets 1» • ■ -71 om. Bladets 1* • 44 cm. Sked - enl. O.K. ett, gravfynd" ■-. Av trä med 

istp4t, ; ovalt och djupt bladf ett. kört, flat 

skaf i, genomborrat pä slutspetsen'. 

Ht. . . 19 cm..,, därav 8 cm. till skaftet. 

Bladet »11 x 8' cm f , höjd c*a 3,5 cm. 

Tj. av skaftet! 1- 1,, 5 cm. . ':,' 

"Gravfynd", i allmänhet söm föregående. 

L: lé cm. , varav skaftet 7 cm. 
. Bladet» 9 x 6 cm., hs 3 cm. 
0?3 . av skaftet» 1 - 2 cm. ' 

B» oj "Gravfynd", av renhorn. Grå. Päronformat 

skedblad med smalt och plait skaft. 

L» 13 cm*, varav skaftet 7 cm. 
Bladets 6 x 4,5 cm. 
Skaftets brs cea 1 cm. 

D»oj "Gravfynd"!} som föregående* Grov. 

L» 13,5 cm. 
Bladet» 6 x 4,5 cm. 
Skaftets bri c» a 1 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. -- ,112 - 1880 «4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. !*779 1880.4 

376 

(4331) :.780 377 .781 378 .782 379 
(4350) .783 380 
(4347) £*o$, "Gravfynd". Av brunt renhorn* -Skedblad/ med 

Spetsig ända, mycket platt;. Knäf örmig; övergäng 

till skaftet. Inskurna linjeornament på skaf tet |* 

spetsen avbruten. 

Lt 13 cm. varav skaftet 6 em. 
Bladets 9-x4»5 cm f : ' - - 
Skafthuvudets brs lem. 

Ds of Av valrossbete, gulvit på ytan. Plåt i 

profil. Qval-runt, spetsigt blad,. litet skaft 

med énrurid slutknapp. - - 

Ii: 8,5 cm. varav ; skaf tfe t 3 cm. 
Bladett 5*5 x 4 .em.-,. 1 '-"- 1 *' V 
Skaftets br s 0,3 ^1 cm. . . 

Ds oj Av mässing.*- Stort övai-runt blad med kort 

skaft. 

: Iit 15 cm.. 
Bladets brs -6 cm. 
Skaftets br* 2,5 - 3 cm. 

Ds oj Frän Pitieka;)» Av "mässing. I allmänhet som 

föregående.- 

*iL» ' 12 cm. : 
Brs - 4,5 om e 

Dsof. Av koppar. Som föregående. Skaftet genom- 
borrat på slutänden. 

Ls 9,5 em. varav skaftet 2,5 cm. 
Bladets 7 x 6,5 cm. 
Skaftets brs 3 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64 -113 - 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


.784 


381 


D s of' Av koppar. Som föregående. ; . 
- 


(4348) 


JLs IQ cm. varav skaftet 2 em. . 
Brt 5 cm. 
.785 


382 


Btof Från Kap Jakan. Av järnbleck. Till formen 


(4358) 


som föregående. 

3jt 14 cm. varav skaftet 4 énu 
Bladets br« 6,5 cm. 
Skaftets brt 3,5 - 4 cm. 
.786 


383 


Dtoj Av järnbleck. Som föregående. 
i 


(4351) 


I,s il cm. varav skaftet 3» 5 cm. 
Bladets br: 5,5 cmi 
Skaftets brt 2*5 - 3 em. 
. Y 
... . - 
.787 


384 


Av järnbleck. Dubbel sked med två små blad. På 


*4353.) 


skaftänden en trådbit genom hålet, 
ii 10 cm. 


- 


Brt 3 - 3>5 cm. ...-.;. 
.788 


385 


Sugrör. Från Pitlekaj. Av armbenet av en svan. 


(4336) 

c 


•IiS- . 18 cm..;". 


- 


.789 


386 


Dtof gravfynd. . 


(4337) 


It 21 em» 
,79^ 


387 


Ds oj ''Gravfynd, från tundran vid Pitlekaä";.. 


(4338) 


Lt 22 cm* 
■- 

ELÄNDERS. G BG. 69 19. t 2. 64.. - 114 1880". 4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 
• - ■ 


.791 


388 


Sugrör 


(4339) 


L: 22 cm» ? 
.792 


389 


Tobak 


'• 
(4451) 


.'•.,• 
.793 


390 


Tobakspipa»! bestående av två. delar, förenade 
' - 


(4447) 


genom omvirade skinnremmar «."■ Eiphuvadat är av 

mässing c- Pung av skinn; järnnål för rensningen, 

fästad vid pungen "genom skinnremmar* 

Piphuvudets 1: 29 cm. 

Huvudett era 2 "cm. i diam. (?) 
.794 


391 


Ds o med pung och nål* 


(4449) 


Rörets Is 22- cm. 
Huvudet: -era ' 2 cm. 
Hål av valbard: 14,5 cm. 
.795 


392 
. 
(4446) 


Bro med pung och nål ..'Består av 4 delar: 

a) trattformigt huvud av tenn. 

b) rör av trä (i ett stycke) med en avlång 
öppning på undersidan för rensningen. 

c) méilanstycke av koppar samt 

d) munstycke: av trä. 

Rörets is . 11,5 cm. . 
Mellanst. 1: 4,5 cm. 
Huvudett era 2 em. 
.796 


393 


Bro med nål och 2 pungar. Knäformigt böjd pipa 


(4448) 


av trä i ett. stycke, öppning i den undre delen. 
Munstycke saknas (?) 
Lr c sa 16 cm, varav huvudet era 2,5 cm. 


- . ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. -115 ■??• 


1880*4 • - 
<■/*.—>'* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'* •"■ V.' 


Anm. 
1880.4 


■t ' ■ s ' ; ^. 


! f 797 


394v 


Tobakspipaj Gravfynd ay trä*, i ett styöké^,:, ••. t. • 


(4450) 


knäformigt böjd., fenn-dekor överdragen hela ^ v 
pipan. Munstycke .av tenn, ' ;> ; - 
Eör: c:å 15 em. 


\ 
Munstycke: 10 cm,. 
'*- 


V 798 


395. 


D:oj Trärör, knäformigt böjt med ornament av 
- \ 
C ? > 


tenn. Munstycke av trä med kopparringar på 
spetsen, öppnigg i undre delen täppt med skinn*. 
.Rörets Ii 11 cm. 
'3:.t'\ 


Munstyckets Is. 10 cm. 


> ■ 
.799 


396 
(4402) 


1 - . ' 

fältmodell (från Inretian) Då 'ett. bräde av trä. 


I 


';. .' 
Består , av skinn, spänt över träribbor. 
.800 


397 


Hacka- (från: Pitlekaj) bestående av ett spad-J 


\ 


(4385) 


f ormigt blad av valrossben och ett skaft av trä, 
båda med genomborrade hål för fästande med skini 
remmar, Har använts vid jordarbeten, vid hus- 


byggnad o.d, I OK' kallas den för "Ishacka, n 


Skaftets 1 1 37 cm. 

Bladets 1: 25 cm,, br: 11 - 15 cm och 
tj: osa: c ta lem. 


%8Ö1 


398 
(4389) -'- 


D:o från Pitlekaj, Som föregående. 
Skaftets 1: 43. cm, 

Bladet 1» 20 cm,, br: 7 - 10 cm och 
tj: c:a 1 cm, 

\ ■■ ■■■ . ' ' ■'' 


- 


Y * ELÄNDERS, GBG. 6919. 1 2. 64.. - 116 i- 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr.. 
Anm. 
1880.4 


»802 


399 


Hacka frän Pitlekaj. Som föregående. 


(4391) 


Skaftets 1: 39 cm. 

Bladet 1» J.7 cm'.,, brs 9 - 10 cm och 
tjs !:ir- 1,5 cm. 
.803 


400 
(4383? 


D:oj frän Pitlekaj. Som föregående. 


Skaftets Is 35 cm. 
Bladet is 22,5 cm., brs 8 - 14 cm. och 
tji 0,5 - i cni. 
.804 


i?L. 


Ds oj från Pitlekaj. Som föregående. 

f 1 - t- 
i . 


(4390) 


Skaftets Is 37 cm. 

Bladet Is 24 cm> , brs 6 - 9 cm och 

t^s 1 cm> 
.805 


402 


Ds oj från Pitlekaj. Som föregående. 


(4392) 


Skaftets Is 24 cm* 

Bladet Is 18 cm. , brs 7 r 10 cm. och 
tjs 0,5 - 1 cm f ' 
.806 


403 


Snöspade från Irkaipi,1s består av ett långt* 


tjockt skaft av trä, vid vilket är fästat ett- 
stort, runt blad av valben. Bladet genomborrat 
på flera ställen för fästandet (vid skaftet) med 
fiskbensremmar (valbaräer). 
Skaftets Is -97 cm. 
Bladets st. diam s 38 cm., tjs något över 
1 cm» 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.— - -. irr~ Z88Ö14. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ Anm. 
1880*4 


., 


'■'••' 


.807 


404 
(4398) 


Snöskrapa f bestående/ ätf ett lånat, krökt ren-e 
- 


horn,. platt på de» ena sidan med en knapp på 
huvudet söm handtag» Inäppén, som har en rund 
fördjupning och priéklJaskärningeXj skall måhänäj 


i- 


föreställa ett d^urhutrudy 
p 
'" Iit ' c: a 59 cm. 

Br? 3 cm. . ■ , ' 
fj s ' . .1 emi , 
.808 

T 


405 


Dsoj. från lrkaipl3 r Som föregående. 


.• 
(4393) 


*!»' 50 em. ' 
É*t; . 3 cm.-"' '.: 
fl t 1 **-,&'cm.:, -■;•....-. 
.809 


406 


Bi oj, ^Gravfynd. * Som föregående. 


(4397) 


Lr 59 cmi 

' -Br* 20 em. : ,. 
: T$& ■ 1' cm? ■ v - 
.810 


407 


Dtoj Som föregående. Få ena eggen ett litet 


(4395) 


genomborrat hål för? . 

it' " 54 '.cm-;'' ; -'' 
Brj,:.- 2*5 em. 
Tji 1 ci4 


- 


.811 


408 


Dsoj I allmänhet som föregående. Enl. O.K. 


(4394) 


"Snöskrapa, ofullbordad? Gravfynd.'?'-. 

M 38 cm. 
Brs 1-2 cm. 
Tå* 1,5 cm. '" 

ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. .1 2. 64..-. - 118 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*4 


,812 


409 


Snöskrapa. "Gravfynd, "Avbruten, • 


(4399) 


L: 46 cm.,, 

Br: 2,5 - 3 cm. 

Tj: 1 cm. 
.813 


410 


Djoj, "Gravfynd". Avbruten. 


(4396) 


L: 35 cm. r 
Br: 2 cm» 


' : . 


T-jr 1 -• 1,5 cm. 
.814 


411 


Valbarder Frän Pitlekaj. Tre valbarder* förenad*» 
(4444) 


genom ett litet stycke fiskben. Använd som; kväs"; 


vid husrengöring. 
.815 


412 


Matta. Från Pitlékaj. Mten matta av isbg örnshud.! 
(4401) 


Saknas. 
,816 


413 

C? ) 


öronsked. Består av ett smalt* långt stycke fisk- 
ben (valbard) med en liten skedf ormig utvidgninj 


1 ■ ■ 


på änden». 
L: 27,5 cm» 


• ■ ' ' 


Br : cs a0,5 cm. 
Ti s 0,1 cm. 
.817 


414 


Kniv. Gravfynd från tundran, vid Pitlekaj. Beståa 


T ■„ 
(4359) 


av ett järnblad med skaft av trä» Bladet har 
en egg och. en rak rygg.» Skaftet är av två delar 


i- 


mellan vilka bladet är" fästat genom järnnaglar. 
Skaftets I: 10 cm. 
Bladet 1: 13,5 cm», därav 5 cm. i 


* 


skaftet. 
St.br: 2 cm. 


• ' ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.*64. - 119 -7 1880.4; Gen.kat.nr. Anm. .818 1880*4 
415. 
(4354) .819 : 416 .820 .821 417 
(4381) 418 
(4407) .822 .823 419 
(4406) 420 
(4408) Kniv» "Gravfynd." I allmänhet som föregående* 

Sönderrostat och spetsen avbruten. 

10- cm. 
11,5 cm. 
2,5 cm. Skaftets Is 
Bladets It 
w brs D*-o|: !™Gravfyndf . Som föregående. Smal blodränna 

(?) på- ena sidan. 

Skaftets Is 9,5 cm» 

Bladets Is 12 cm* 

" brs 1,5 cm. 

Ds Of järnblad utan skaft* 

X»s 23 cm. 
St.brs 1,6 cm. : 

Ds oj s.k. "crooked knife" - bestående av ett 

mycket böjt järnblad,, fästat i träskaftets 

urhålkning genom en plugg, av trä och skinnremma^ 

Skaftets 1» 15 cm. 

Bladets Is 5 cm. 

" st.br ti cm. 

Ds oj från Irkaipij. Som föregående. Skaftets Is 


13 om. 


Bladets Is 


. 6,5 cm. 


" brs 


*• 1,;2 cm. Dsoj; Som föregående,, men skaftet av renhorn och 
utan skinnremmar. Skaftets Is 
Bladets Is 
brs 10 .cm., 
5 cm. 
1 cm. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.. .- 120- 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880/4 


►824' 


42i 
(4404) 


Slipsten av sandsten. . . 


Storleks 11x4x1 cm. - 
.825 


422; 


Kvinnokniv "ulu*!, av. svart skiffer.. Halvmånforaj 


.g, 


» 


(4361) 


oregelbunden, med en skarp egg. 

Storlek: 15x6 om. 
! T$, csa 0,5 cm. 
.826 


. 423 


Ds os, I allmänhet som föregående men med en tyd- 


(4362) 


lig skaf t ansat s ; på- ryggen. 

Storleks- 12x6 cm. 
.SJ* csa 6,5 cm. 
.827 


424 


Ds oj Som föregående. 


(4363) 


Storleks 11,5x5,5 cm. 
■- 
1 3$ i ° :a 6,5 cm. . 
.828 


425_ 


Bsogt "Gravfynd" av järn i ett skaft av trä., 


(4357) 


Stort och brett blad med en krokig egg och 

konvex £?) rygg. Använd - vid skinnbearbetning. 

Bladet is 17,5 cm., et.br* 4,2 cm. 
Skaftet Is 9 cm. 
.829 


426 


Dsof Söm föregående. - 


(4358) 


Bladet Is 12 cmj brs 2,5 cm. 
Skaftet iti 9 em. 

" . ■ » - 

i ■ 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. > 121 .- 1880.4 \ 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
188Q.4 


!*830 


427 


Slipsten. Som föregående. Spetsen avbruten» 


(4356); 


Bladet 1; 12,5 cm., br: 3 cm. 
Skaftet 1: 12 cm. 
!v831 


428 


Yxat ett järnblad, brett och tunnt, fäst hori- 


(4388) 


sontalt vid ett knäformigt böjt skaft av trä 
genom "halvholk" och skinnremmar. Mellan bladet 
ööfa skaftet ett skinn. På skaftet två inskurna 
raiiaor för remmen. 
Skaftet, handtagsdelen: 27 cm., t värdelens 
Bladet, Is 11 cm., br: 5,5 cm. 
1.832 


429 


Garvskrapas består av ett stenbiad. fästat i en 


(4427) 


skåra på mitten aV ett långt träskaft. Skaftet 

och stenbladet omvirade med skinnremmar. 

Skaftet. 1: 71 cm., br: 4»5 - 6 cm. 
Bladet 6x1,5 cm. 
.833 


430 


Skrap blad; o skaf tat blad till garvskrapa - 


(4489) 


som föregående. Oval-rund sten, flat och eggen 

något bearbetad. ' . 

St. diameters 9 cm. 
TÉi 2 cm. 


• ' 


.834 


431 


Skaft av trä till en garvskrapa eller snarare 


(4499) 


till en kvinnokniv, "ulu"', som nr. 422-24 • Be- 
står av ett avlångt^ fyrkantigt trästycke med 
en bladskåra på mitten. . . . 

Ls 13 cm., brs 2 cm. och h: 2,5 cm. 


.- ELÄNDERS. GBG. 69 19. 1 2. 64: ■<-■ 122 -■ 188Ö.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


i' 


Anm. ' - 


^835 


1880.4 
432 


Garvskrapa. "Gravfynd". Träskaftad garvskrapa 


som nr 429 men bladet av järn, en flat järnring,. 
Skaftets 1: 45 em. 
Bladets diam» 4 - 4» 5 cm* 
i836 


433, 
(4445) 


Brillborr med drillbricka. Borren - ett långt .. 


runt skaft av trä med spetsen av järn». Brickan 
- aV trä med ett munstycke av järn som stöd. 
J ' 


434 
(4422) 


Borr, bestående av runt skaf t /13 cm./ och järn. 
/ :' 


spets /3 cm./» Handdrill. 
►8§? 


435 


Pryl- f råa Kap Wankaramf av renhorn.' 
- 


(4409) 


L: .15 -cm. '• 
.838 


436 


Ds oj från- Irkaipij, bestående av en flat, spetr 


(4415) 


sig renhornsbit med rund hornplatta som huvud. 
Lt 13 cm. 
.839 


437 


Bjoj av ben. i allmänhet som föregående* 


(4414) 


L: 12 cm. 
.840 


438 
(4429 


En bunt säl skinnsremmar från Irkaipij. 


• . 


■ 


.841; 


439 
(4430) 


Dio j från Pitlekaj , 
.842 


440 


D:o 


(4431) ELÄNDERS, GBG. 6919. 12.64. - 123 — 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


r .843i 


1880.4 
441 
(4432) 


En. bunt. säl skinns remmar faran Kap Horn. 
.844 


442 
(4431) 


Droji från Kap No ok. 
.845 


443 
(4895): 


Skinnstycke, multnat* ^GravfyM.* 
.846 


444 
{4441 


Färgji "Två små påsar färg} Jinretlen. 

i 
.847 


445 
(4423) 


D:of Röd färg. Irgunnuk. 
.848 


446 
(4428) 


Sten "till ingnidning av färgämne^* Jinretlen. 

■ - . • ^ 
.849 


447 
(5180 


Blyerts ii fyra bitar. 


" 
.850 


448 
(4894) 


Järnrör: två små .järnrör. Sönderrostade. 
. • 


Lt 17 och 11 cmft' 
Diam: båda era 1 cm. 
.851 


449 
(4496) 


Järabåget Fö remål av .1äro i form av en liten 


båge med krolar på; ändarna. 
Iii ' 13 cm. 
Br« et a 1 cm. . 
.852 


450 

( ?■ ) 


Spånor. 
.853, 


451 
(?) 


Liten stav av trä. 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64. -.., '-.124* 1880y4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


1,854. 


452 


Talrossbete. I OK. "Pyra stora mer eller mindre 
arbetade bitar av valrosbet. En frän Pitleka-)"* 
1.855. 


.4535 


Djoj i form av en flat platta med tre genom- 


• 
(? ) 


borrade små hål* Platta till brynta? 
1.856 


; .454 
(4491) 


Valben} "Fyra st. något förarbetade valben". 


■ V 


.857 


;.. .455. 


Benbit* "Arbetad benvit *" 


(4493) 
\ 

■ r 


,858 


456 


?alro8sbete| "Stycke av en stor valrosebet, 


(4494) 


något arbetad i ändarna. Pitlekaj 1 ** 
,859 


45f 
(4495 ) 


Mammutbetef "Bearbetad stycke av en mammutbet". 


. 


,860 


459 
(?) 


Valrosstand. 
.861 


460 


Renhornsspets 
.862 


461 


Snösko. Från Pitleka.1. Träram 1 två delar. 


. >. 
(4901) 


förenade vid spetsarna genom fiskbensr(valbens- 

band.]?rämre spetsen uppböjd. Tvärslåarna av 

starka, väl spända skinnremmar. 

L* 69 cm. 
St.brt 17 cia, 


) 


.863 


462 


D:oj från Irkaipij. Som föregående. 


(4902) 


Iit 68 cm. 
St.br» 18 cm.. 


-' ELÄNDERS. GBG. 69 I 9. I 2. 64.. - 125— ,': ias0p4 Gen.kat.nr: .864 Inv.nr. Anm. 1880.$ 
463 A-E?. .865 46* isem .867 . 465 
(4473) . .466 
(4895) .868 467 

C4482) J>so|, från Pitlekaj:. Ei;t'„ par snöskor av sMdtyp 

*d.v.s, myckel:" breda, ä båda- sidor uppbö^da 

skidor av tunnt trä, klädda på undersidan med 

sälskinn. (utlån. 'till: skidmuséé^*) 

■ Ls- ' .131 cm. ■ '•. 

S%br*29 em* 

D:oj från Pitlekaä . Ett, par "skidor", som f öre- 
gående * 

■ - '■■ i&.iir ' ; i35; em.- :-.'•■'.■ 

si,br: 30 em. 

Modell av hundsläde. Prån MtlekajJ* 

Sr . 35^cm*' 

Br: 7 - 9,5 cm. ' ' 

Hs 6 cm. 

Medskoning. Stycke av medskoning för slädejv ettt 
avlångt, fyrkantigt stycke platt, valben med fem 
genomborrade hål för fästandet. Br« 31 cm. 
5 - 6 cm. 
0,5 cm. Hundsele » Från Irkaipl.1 . Av tumsbreda skinn- 
remmar^ vilka; bilda ^ na3ts- och skulderbanäen 
samt midjenand för ledarhunden. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.— -•126 - 188Q.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


5.869 


468 


Euadsko. Från Pitleka.1. fitt nar flldrnmåflai-f på' 


(4483) 


utsidan rödfärgade, på insidan vita samt förena 

de, genom ett skinnband. 

L: 15 resp. 12 cm. 
Brt 9 " 8 cm. 
1.870 


469 


Ds of Endast en sko, som föregående. 
". 


(4484) 


•. iii 14 cm. . 
Br: 8 cm. 
1.871 


470 


D: o j. En sko - insidan ofärgad och hårig, ut- 


\ 
(4485) 


sidan vitf ärgad. 

Ls 13 cm. 
Br» 6 cm. 
.872 


471 
(4474) 


Båtmodells Från Pitleka.i. Av trä. fö-rfiHtalTanflft 


en kaj ak med en vidsit tände människofigur, 
snidad i trä. På modellen röda linjer och 
snidat benornament f föreställande ett sjödjur. 


- 


is 27,5 cm, 
Stibrr ' 5 cm. 
St. ht 3,5 cm. /utan figuren/ 
.873 


472 


Bro* från Piilekaj;. Av läder, spänt över ett 


(4477) 


ribbverk av trä. Föreställande en : umiak med tre 

tof ter. '■.... 

L* 83 cm..- 

St.br. över relingarna 20 cm. 

n " n botten» 12 cm.. 
H. på mitten: 9 cm. 


' ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64.: - 127 - :3.880,4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 
" 1880.4 


.874 


473 


Båtmodellf Från Pitlekaj. Som föregående;*. 


(4476) 


I*i 74 cm» . ' . 
St»br. över relingarna: 19 cm. 
■""' n " botten:' 12 cm* 
Höjd pä> mittens- 7*5 cm. 
,875 


474 


D:o$ Från Pitlekaj. Som föregående. 


(4478) 


Ii» 45 » 5 cia. 
St.br: 12 cm. 
Höjd på mitten: 6.5 cm. 
,876 


475 


Drof Från Pitlekaj. Som föregående med två toft€ 


r. 
C4479) 


'Ei; 20 cm. -6,5 cm. 6,5 cm. 
St.br. över relingarna: 4,5 em. 
Höjd på mitten: 3 «a. 
.877 


476 


Båtehake (?.)$.. Från Pitlekaj. Stor hake av ben 


(4320) 


med ett avlångt, genomborfat hål och en skinn- 
rem däri. . \ • 

ht 8 cm.. 
Brt 5 cm. 
Ej* 3 cm. 
.878 


477 


Båtmodellf . Från . Pitlekaj . Av trä, föreställer 


(4475) 


umiak. Dekorerad på utsidan med röda linjer. I 
båten fyra. människofigurer, snidade i trä och 
en människofigur, snidad i ben, den sistnämnda 
föreställande en kvinna som - ? ? - Masten en 
träpinne. - 


■ •- . ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. — .• * 128 - 1880. 4 Geh.kat.nr. Inv.nr. Anm. .879 880 881 1880.4 
478 
(4470) 479 
(4852) . 480 
(4853) Dubbelpaddel. Från Irkaipij, Det långa skaftet 
Inkilat i en urtagning i bladet och fastbundet 
på ena sidan med sena* Andra bladet inskuret i 
samma trästycke som mellanpartie t. 

L.: 2,60 m., varav 160 cm är mellanpartiet St.br. av bladett 
Ti. ;'»■ » 10 cm. 
1-2 cm. Kläder» prydnader, tillbehör. 
Päls. Frän Pitlekaj. Männens yttre vinterpäls 
av gråbrunt» tjockt renskinn med hårsidan utåt. 
Kring underkanten en smal rand av brunt hund- 
skinn. 

Iis framtill: 75 cm. 
L. baktill : 85 cm. 

Br. med utsträckta ; ärmar: 122 cm. 

" av underkanten 83 cm. 

" " ärmöppningama: 11 o. 12 cm. 

Livbredden under: ärmarna: 55 cm. D:o, från kap yankarem. Männens yttre vinter- 
päls av brunt, tunnt renskinn med hårsidan utåt. 
Kring underkanten en 11 cm. bred, vit renskinns- 
bård och en smal kant av grått hundskinn. Hals- 
öppningen kantad med långhårigt hundskinn. Päl- 
sen färgad,, insidan fläckvis röd och gul. 

L. framtill: 87 cm. 
Ii. baktill: 94 cm, Br. med utsträckta ärmar: 
" av underkanten: , 
n -^ " ärmöppningarna: 
Livb redden under ärmarna 144 cm. 
90 cm. 
12 o. 13 cm. 

60 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64. — - 129 ^ 1880..4 Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. .882 1880.4 

481 

(4851) .883 482 
(4855) .884 483 
( ? ) Päls} Männens yttre eommsarpäls av grått; säl- 
skinn med hårsidan utåt. Kring, halsöppningen 
ett. smalt skinnbårdband med en genomdragen 
skinnrem. i, r framtill: 68 cm. 
Ii. baktill t 83 cm. 
Br.med utsträckta ärmart 
n av underkanten» 
" " ärmöppningama: 
Livbredden under ärmarna: 135 cm» 
71 cm. 
13 cm. 
50 cm. Reserverad plats för en saknad päls Heserverad plats för en saknad "rock"" ELÄNDERS, G BG. 6919. 1 2. 64. 1680.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


Anm. 
1880.4 
- 


,S85 


484 


Byxor. Från Pitleka^. Männens yttre vinterbyxor 


(4873) 


av grått sälskinn med hårsidan utåt. Omkring ö 


(4873) 


övre kanten och på underkanten remmar för hop- 
dragning. 

Ii. framtill* • 65 cm. 
Ii.' baktills ' 83 cm» 
St.br* . 35 cm; 
,886 


485 


D»o$ Från Pitleka-J. Männens undre vintérbyxor 


(4875) 


av grått renskinn med håreidan inåt. Byxband 
upptil och nedtill. 
L. framtill» 62 cm. 
Ii. baktill: 75 cm. 
St.br* 34 cm. > . 
.887 


486 


Dt o$: 


(4874) 


Béserverad plats för ett par saknade 
• 
byxor. 
.888 


487 


D:of, Från Inre tian. Korta underbyxor för 


(4876) 


kvinnor} av sälskinn med hårsidan utåt. Omkring 
övre kanten skinnrem för hopdragning. Benöpp- 
ningarna kantade.; 

L. framtill i 23 cm. 
L. baktill* 31 cm. 
Br* 41 cm. 
" av benöppningarna 23 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 131 ■*■• 1880*4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


.889 


488 


Ett par skört Frän Mtleka.1 . Männens inrieskor. 


(4880) 
7\ '$ 


Ovanlädret av grått renskinn med hårsidan inåt} 
utsidan färgad röd.* sulorna av valrosskinsu .. 
Sömmen täckt av ett smalt,, vitt band med fast- 
satt» , fingerbreda vita fästrémmar. Skorna 

fyllda med hö.. ' [ . 


" : : 


Sulan: Ls 29 cm., brs 10 -11 resp. 8^11 
Ovanlädret»: Höjds 20 resp. 21 cm. 


cm. 


.890 


489 


D*9f Form som föregående. Ovanlädret av brunt, 


(4879) 


garvat skinn med vita skinnapplikationer och 


A -b 


små,, röda sömnadskretsar (?).. 
' ' 
Sulans Ii: 25 cm.j brs 9 -'•' iÖ cm. 
Ovanlädrets Höjds 20 resp. 21 cm. 
.891 


490 


Dtoy Som föregående. Ovanlädret av gult, 


(488Ö) 


garvat skinn utan dekor. Mellan ovanlädret 


A -6 


och sulan ett svart skinnband. Fäs t remmar av 
brunt skinn med vita, enkla linjebroderier(?) 
Sulan Li 22 cm., brs '7-8 cb, 
Ovanlädrets Höjds 20cm, 


' . 


.892 


491 


Dsoj I allmänhet som föregående. 


{4881} 

" A ~J> 


Sulans Ls 25 cm. , brs 8-9 cm. 
Ovanlädrets Höjds 20 cm. 
.893 


492 
(4883) 


Ett par strumpor. Från Irkaipi.i. Av renskinn 


med hårsidan inåt. 


Ä'£> 


Sulan 1 s 23 cm. , brs; 8-9 cm. 
Höjds 16 resp. 17 em. 

ELÄNDERS. G B G. 6919. 12. 64. *• 132 1880.4 . ; 
Gén.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


»894 


493 


Skobiä. 


(4887) 


.89^'." 


494 


Btt par ökor* Salmas. 
' . / •; 


(4881) 


- ; • - 
.$96 f*?* 

'.' St 


491 


2>so. Saknas* 
«*■■-; 


(4882) 


^Säöstövle*" 
►896 


496 


B: oj Sosiaarskoy av evärtat» brant eälsklaa jsod 


• 


b 


(4884) 


mycket tjocka sulor. QEffiöelag •?«* fästressar och 


A^(b 


på skaftet en bred» vit kant av oälakimu 

Sulans Lä 24 em. t brs 9 « 12 em* 
Skaften» Ls 38 en. , br* 16 ca. 
Ml 


497 


Ett par Goonarokor av svärtat» brunt sälsklnn 


(4885) 


med taycket tjocka solos och raycket långa skaft. 
Vid skaf tpartiorjiQ os vit, eaoal kant av sSlokim: 
sant fäetromniar. 


.- 


Sulorna» Ls 26 resp. 29 om. f br:12 ©«13 ca. 
Skaften? 1* 78 w 79 em«» *rt25 ea* feäög 


■ 

4 


,898 


498 
(4850) 


Mossa. Éaeåa "Kan öi<* Av brunt renskinn meä 


triangulära örlappar (?)» applicerade ised vita 
renskinnsbltar och bsodoretd© med röd eSmtråäfc 
kantad med ett tjockt» brunt band av hundskinn. 

FäetreiiHsar av ©Man att- knyta under hakan. 

Brs 24 ceu 
Höjds 20 ca. 

ELANOERS, GBG. 6919. 1 2. 64. /v 
i, i 1880,4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- ■ ■ 


Anm. 
1880.4 


*899 


499 


Mössa. I allmänhet som föregående. Ett. skinnbam 


i. 
(4847) 


med vita broderier på den understa kanten. 

Br: 26 cm. 
Höj di 18 cm. 
.900 


50§ 


Sto) Från Kap Vankarem. Av vitt. björnskinn, 


(4848) 


kantad med brunt vargskinn. 

Br: 32 cm. 
Höjd: 15 cm. 
.901 


501 


D:oj Saknas 


(4846) 


.902 


502 
(4849) 


Dt oj Saknas v 
.903 


503 
(4845) 


Huva Saknas 
.904 


504 


Vantar Saknas .-.*-/ 


(4864) 


: ; .... 
.905 


505 
(4865) 


Stoj Saknas 
.906 


506 
(4856) 


Bälte. Från Fitleka.1 . Av skinn, med vita. och 
bruna skinnapplikationer på ena sidan, bro- 
derade med vit tråd på den bruna och med brun 
och svart tråd på den vita skinnapplikationen. 

Lt cta 2 m. 
Br: 5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12..64-, - 134 - 1880^ 4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm;. 


.907 


1880.4 

507 

(4858) 

508 
(4859) 

509 
(4857) 

510 
(4138) 

511 
(?) 


Bälte; Från Pitleka.1. Av skinn 1 Båda ändarna. 
.908 
.909 

►910 


Bruna och vita skinnapplikationer med broderi i 

vitt samt däröver vita och röda glaspärlor* På 

den ena änden en knapp av svart trä, på den and: 

ett; knapphål till denna» 

L: 120 cm. 

St.br i 3 em. " 

D: oj Från Pitlekaj . Som föregående» Utan pärlor 

och knappar» 

Lj c:a 1 cm» . 
St.br t 3 cm» 

D:oj Från Pitlekaj. Av skinn, med skinnapplika- 
tioner i brunt, med vita och gröna sömnader och 
något av röda hårtofsar. 

L: 140 cm» 
St.br: 2 cm. 

Pilkoger. Från Pitleka.1. Framsidan av ett pll- 


•a 


.911 


koger, liknande nr 115 - 21» 

lit 80 cm», 

Br: 10 - 20 cm. 

Påse. Från Pitleka.1 . Av en hel (? ) liten 
f 


djurhud» hårsidan utåt» 
L: c:a 30 cm. 


< ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64... -i:::.I35.^~ 1880*4 Inv.nr. Anm. 1880.4 
512 513 514 
C ? ) 515 
■(■4463) 516 
( ? ) 

517 
(? ) Eundskos, av skinn; som ar 468 « 7©< Br« 23 ca. 
8 cm. PuHiff , av tyg* med kort kragrem* Bi* 11 cm* 
7 cm. Nät , av skinn» äragnät el* dyl^ 

L* ,'éia Ij5 cm* Slipsten.* "gravfynd från tundran vid Pitlekaä**' 
Av svart, polerad sten (skiffer)» med ett geaom4 
borrat hål på spetsen* Li. 

Brs 
Tit 23 cm. 
3- em* 
1 cm. Prismatiskt stycks av .järn (ev* annan metall.) 
/I. x; 2*5 x ■%: cm.: ...-.' Töbakspipa * . består av ett stort piphuvud av ben 
(%onitor-type ,, ), ocn kort benrör. Osäkert om 
verkligen från t^ukt-jerna! Huvudet, tii 
Brs 
Hör &i 4 cm. . 

2 -i 2,5. cm. 

4 cm.. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 136 .<- 168Ö.4 Gen. kat. nr. #18 Inv.nr. Anm. 1880»* 
518 
(?) 919 519 
(4990) r920 520 
(4886) .,921, ,922 (4889) 522, Handtag av trä med 2z2 små,,' genomborrade hål på 
båda sidorna. Genom hålen valbarder (trasiga). te 

Brs 

3?3* 23*5 cm. 
2,5 cm. 
1 . cm.. Knivslidai Från Pitlekaj • Att vit* isbjörnsskinn, 

prydd med skiruif ransar, skinnapplikationer i 

brunt med vita broderier, och håriga skinnrems© j* 

1 : 29 cm i + "10 cm. fransar 
Br* 5 cm. 

Broderat; ' skinnatvcke . Från Pitlekaå. Sunt skinn- 
stycke i broderat på ena sidan med koncentriska 
ringar, markerade genom vit och röd sömnad. : Sill 
hör slädtäcke. 

Diameter? .25 cm. 

Knivslida av skinn med fästrem. Utan dekor.. I»* 

Brs 13*5 cm., 
3 cm. DfO}. i?rån Fitleka;}. Av svart skinn, . hårsidan 

inåt. Prydd med skinnfransar och skinnapplika- 

tiorier i brant med vita broderier» Kring den 

ojjämt skurna öppningen, en vithårig skinnbård. 

27 cm. * 8 cm. fransar 
5,5 cm. 1* 
Brs ELÄNDERS, G BG. 6919. 1 2. 64.. ~137 - ,1880. 4 Gen.kat.nr. • 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 
2.923 


523, 
(4452) 


Tobaksmins. Från Pit.!**»}. Air «v*r,« f e« m «« xtu 

"Ef g cm. 

Br* ■ 5 cm. •' '' ■ ■■ " 


>. 


f\ 


».924 


524 
(4456) 


EnöskeDuna. F-rån Kan jfefam:-. & w ,**+ mwa.**.*. 

Enkel» utan dekor. 

, Ei 6< cm». 
BrV 4 cm. 


1.925 


525 
(4867) 


Pung. Eran Pitleka^. Av skinn med två dragremma 

kring öppningen. Enkel, utan dekorj fylld med 

obestämbar substans. 

Et 10 cm. .,..-'.• 
Br? ' ■5: em.. 


t 
.926 


526 
(4868) 


B: 03, Som föregående. Vit randsöm. 

.Er 10- cm. 
Br* 5 cm. '■ • 


.927 


527 
(4869) 


Ds o.# Som- föregående. Prydd med v en vit applika* 
tion av skinn- samt; med broderier. 

Ei 10 ém. ' 
Br? 7 cm. 


► 928 


528 
(4870) 


|Ha$r Av vitt ifibäörnsskinn med ett rödfärgat ' 
skinaband runtom och två vita* garvade drag- 
remmar av läder. - * 
Et 10 cm; 


~' L "'" 
Bi** 8 cm. - ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.. >-i3.0:>.-- 1880.4 ."! ,- Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*4 


i 929 


529 
(4871) 


Påsef^'i?f^..Izu?étlénf''A7''d^uriiu«l- med hårsidan' 

3*r' 21 cm;> -*.>••■-■"•■' 
Brr 6 em. 
.930 


530 


Bxpif- -Prån Pifclekajj. Som föregående men hårsidan 


(4872) 


utåt» Kring öppningen ett skinnband. 

: *Iti<' . ■ 30 cmi ■ .'.,.'. i. ; - 
Brs' 10 cm; 
.931 


53* 

(4371) 


Elddon» Prån irkaipiS. ( n 2?ré; bitar genomskinlig 


. ■ 
kvarts och fnöske*). 
■932 


532 
(4424) 


Sentrådi Prån Inre tlea. En knim>e. 


933; 


. , 533: 

(4441) 


■ ' ' ■ ."v 

Bväfärg (?) Prån Inre tlen. ("Två små påsar 
SväfärgV?/ En av påsarna saknas. 
'934 


534 
(4443) 


Fåsey en liten» Innehållande torskbe». 
935. 


535 
(4416) 


Skinnremsas . från Kap Jakan. Av berett skinn. 
■ 


■■ , ■ ■■.•■' 


- 


936 


536 
(4417) 


Skinnstyckei Pråa Pitlekaj . Berett, sältskinn. 
937 


537 
(4418) 


D:o| Prån Pitlekaj. 


- 


938 


-538 
(4419) 


D:o$ Prån Irkaipij. 
939 


539 


I>xo|: Prån Pitlekaj. 
940 


540 
(4421) 


D:qj Prån Pitlekaj. 

ELÄNDERS, GB G. 69 19. 12. 64...- - 13S .* 1880.4 Gen.kat.nr. 


inv.nr. 
Anm. 


»941 


1880.4 
541. 
(4442) 

542 
(4892) 

543 
(4860) 

544r 

(4861) 

545 
(4862) 

546 
(4863) 

547 
(4903) 


Torskbenfc använda av t.1ukt.1erna som prydnader. 


.. 


I( 


.942 
♦ 943 


Skinnprydnad* En vit skinnrem med fransar, på 
ändarna och bruna, påsydda (?) skinnbitar, för- 
sedda med omvälvande vita och röda hårtofsar (?] 
i»« - av. delar - 91 cm. 

Bälte.; 
.944 

.945 
.946 
.947 


Läderband ("Sundhetsband ). Smalt r prytt- med 
små vita och röda glaspärlor och en vit glas- 
knapp på änden. 

Ls 47 cm. 
Br: 0,7 cm. 

D:oj Som föregående, men endast vita pärlor 

*»: 22 cm. 
Br: 1 cm. 

Djo.j; Som föregående' + en röd och en vit glas- 

L 22. cm. 
Br: 1 cm.. 

Armband av vita, röda och några svarta,, gröna 
■■■ 


och blåa glaspärlor. 
L: c: a 26 cm. 

ELÄNDERS, GBG.6919. 12. 64. - 140 -t 1880,4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 
188,0.4 


A 
94S 


548.A-6 
(4900) 


örhänjsten» det ena med mareket små röda och vita 


glaspärlor i två strängar med en kopparhake vid 
förbinäelseetälleti. r- Det andra av något större, 


-. 
vita» röda och gröna glaspärlor i två strängar 
med en skinnremsbit vid förbindelsestället . 
is 15 resp. 17 em. 


- 


949 


549 
(?) 


Glaspärlor i ett slasrör med Inskr. "Glaspärlor 


tillbytta från tjuktjer av Vegamannen E*< Mmvist 


• 


950 


. 550 
(4904) 


Armring av koppar» något spiral vriden med de 


öppna, uppvikta ändarna — ?•- 
Diam: 7 cm. 
951 


551 


i ■ ■ : • 

D:öf av järn - som föregående. 


(4905) /. 


Diam? 7 cm. 
952 


552 


Dtoj Som föregående., 


■ ' 
(4906) 


Diam: 8 cm. 
953 


553 


D:o| Som föregående 


(4907) 


, Diam: 7 cm. 
954 


554 


Dtoj Som föregående. 


(4908) 


Diam: 7 cm. 
955 


555 


D:oj Som föregående. 


(499)x) 


Diam: 7 cm. 
x) Skall förmodl. vara 4909 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.— ... 141 - 1880^4: Inv.nr. 

1880.4 
556 Anm. (4911) 

558 
(4912) 

559 
(4913) 

560 561 562: Se 4121 Armring. Som ende* Diam* 7*5 cm. i)iö| Som föregående,' 
Diams 7 'cm."' 

Dsof Som föregående. 
Diams 7 cm. 

' -t ' ■ 

Ds oj Enkel* ej spiral vridén- 
' Diams 6,5 em. 

Ds of Som . föregående* 
Diams; 7 cm. 

Ds oj Som föregående. 
- Diams 6 cm. Liten matta* Saknas 1 ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2 . 64.. ., .-•■•i42.*'. 1880i4; Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.. Benskulpturer 


■ - 


.963 


1880.4 


- 


563 


Benskulptur» föreställande en kvinna, som bär 


. 
(4735) 


-sitt. barn- , på axlarna. . . •;. 
lit 10 .cmVt 
i 964 


564 


l)jöj Före stäTlånde kvinna med "tätuering i ån* 


(4761) 


•eikteti '' "'' 
"Lt 4,7 cm* 
i 965 


565 


D:ö$ Föreställande kvinna med tätuering i an- 


(4757) 


siktet; ("långrandigt överdrag" /?/)* 
L* 4,9 cmi '■ , ■ J 
;966 


566 


D;öj< Föreställande kvinna (naken) med tatueringi 


ir 
(4756) 


i ansiktet* 


- 


i'r . 4,7 cm; 
.967 


567 


D»bj Föreställande en människa; Huvudet stort, 


(4655) 


näsan framskjutande» inskärningar - ögonen,- 
antydan till armarv På ryggen och högra sidan 
streckörnamentv 

Ls 5» 5 cia. 
Br» 1,9 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. 1860v£ Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. .968 1880^.4 
568 .969 i 970 569 .971 ;972 571 
(4762) 

572 
(4662) Beasfcuipturf föreställande en människa. Huvudet; 
stort» inskärningar för ögonen, näsan och nam- 
nen. Ingen hals» ärmarna nedhängande* till. störate 
delen sammanhängande med kroppen»^ vilken är ko rf 
och : 't~3 ock» Benen •jämnbredaf fötterna stora. 
Framskjutande ' könsorgan. Man. Tit 
Brs 4,1 cm. 

1; 9 :7 Cm,. iDtof; Föreställande en klädd man. 
. Iit 3,4* cm. 

Ds o } Föreställande en människa. 1 ansiktet ■!»*■ 
skärningar för ögonen, näsan och munnen. År- 
marna stympade. .Benen böiJdä bakåt, fötter sakna^ 
Hela figuren gjord '-'utan någon större omsorg. 1: 
Br» 6,7 cm. 

2,2 cm. Ds oj Föreställande en människa» 
•Iii. 3*2 cm. 

Djoi-; Föreställande en människa. Kroppen stympad, 
stående på en rund fotställning, ögon,, näsa. .-. 
och mun markerade.- Ärmarna långa, vid händerna 
sammanfogad» med kroppen. Br: 3,7 cm.,' 
1,5 cm. ELÄNDERS, GBG. 69 19. 1 2. 64. - . - ,144 ~, 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.973 


1880*4 
573; 


Benskulpturf Föreställande en människa. Huvudet 
runt,: något tillplattat ansikte, vilket saknar 
ögon, näsa och ann; Ingen -hals, armarna ned~^ 


i 


hangand^ r vid händerna förenade med -kroppen. 
Fötterna nästan liksidiga fyrkanter. •■ 
is- 4*4 ca. .......... 
Brt 1,4 om. 
,974 


574 

(4844) 


Hornskulptur., föreställande en människa. Huvude- 


såväl som hals som hela kroppen tillplattad. An« 
siktet saknar detaljer. 
.975 


575 . 


Iräokulptur» föreställande en man i kläder- . 


(4758) 


Häsan något utstående, inskuren mun och ögon- 
hålor} ögonen markerade med tenn. I huvudet ett- 
nagel (?) och ett bröt hål, (?) 
L: 4,2 cm. 
.976 


576 


D:o> Föreställande en människa. Ansiktet platt 

med utstående näsa, skåra för mun, ögonen mar- 

kerade genom. tenn. 

Lj 3,8 cm. 
Brr 1,2 cm. 
.977 


577 


D:o| Föreställande en släde, dragen ay en 


(4828) 


människa} båda förenade med en sentråd. 

Slädens Is 4,1 cm. - 
Figurens h: 2,5 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.. *:*45 * 11380*4 '%-?;{'.!■■ Inv.nr. 

1880*4 
578 Anm. 579 
(4759) 580 
(4658) 581 

(4755) 582 
(4664) 3?räskulptur-s Föreställande en människofigur 
med två huvuden}, "siamesiska - tvillingar*'*- en 
man och en kvinna? "tillplattad utskärning : . 

(?>, . - . .. . ... .,...., 

Ls : 3*2 -resp* 3 cm. för mannen och kvinnan* 

D:0§ Föreställande en människobyst (?) med ett: 
långt,; smaity; -tillplattat ansikte och kroppen 

endast antydd j ... 

Ls 4,7 cm^ •'.''" 

D*oj Föreställande ett/ människohuvud på en rund i 

hög hals* Platt, ansikte med inskärningar,, vilka 

antyda ögon, näsa och mun* 

■ I»: . 3,7 crn^ 
Br« 1,3 cm» 

D:oj Föreställande ett runt platt människohuvud 
med tatueringar (en kvinna)} runt om den långaj 
runda, hal sen gropar» 

L« 3 cm, ' 

Di oj Föreställande ett människohuvud» Basan 
framskjutande, inskärningar för ögon och mun».. 

L: 3,1, cm, 
Brt 1 cm, ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. ~-.;i46«~ 1880.4 Gen.kat.nr. .983 Inv.nr. Anm. 1880 ; 4 

583 

(4653) •984 584 
(4657) .985 585 
(4665) .986 586 
(4760) .987 587 
(4794) Träskulptur} Föreställande en människofigur. 
Ansiktet plätt: med utstående näsa»: stora in- 
skärningar för Ögonen och lång» indragen 8 haka. 
På figurens undre del två djupa hål. Brs 2,9 cm. 
0,9 ciai Ds oj Föreställande en människobyst (?). Litet 
huvud på en kort hals. Framskjutande kinder öch 
panna. Inskärningar för mun och ögon* Undre 
kroppsdelen grov, ofullbordad. 

lit #,3; cm.. 
Brt lj2 cm. 

Dso} Föreställande en människofigur. Litet runt 
huvud, platt, ansikte med utstående näsa och 
spetsig haka.. Inskärningar för ögon. Undre 
kroppsdelen grov, ofullbordad. 
L: 3 »7 cm. 

Dso; Föreställande en människobyst (?)• Huvudet 
spetsigt, ansiktet platt. Inskärningar för öron 9 
mun öch näsborrar. Näsan utstående, hakan skarp. 
L: 3 cm. Ds oj Föreställande enmänniskobyst. Ansiktets 
utseende, uppstående näsa} ögon och mun inskurna 
L: 2,4 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 147 - 1880. 4* Inv.nr. 

1880,4 
588 Anm: 589 
(4763) 590 
(4764) 

591 
(4781) 592 
(4782) 593 
(4788) 

594 
(4789 Träskulptur} Föreställande en mycket osymmetrisjc 
människofigia?. Ansiktet uppåtvänt, alldeles 
platt med gropar (prickar - ?) för ögon, näs- 
borrar och mun.. Kroppen alldeles platt. Högra 
armen sammanhängande med sidan, den vänstra 
stympad. Ett- stympat ben. Krypande ställning. 
L: 4,2 cm. 

D:o| Föreställande en- människa i framåt sträckt, 
krypande ställning. Huvudet långt; '- ovalt med , 
framskjutande haka, utskuren näsa, inskär» 
ningar för ögon och mun. I bakdelen ett litet 
genomborrat hål, 
Ls 6 cm. 

I . . 

Djoj Som föregående. 

i 

i» 5 em. 

Dtof Som föregående, 
L: 5 cm., 

Dt oj Som föregående. 
Ls 5 cm. 

D:oj Som föregående. 
L: 5 cm. 

Dröj Som föregående. 
Li 5 cm. ELÄNDERS. GB G. 6919. 12. 64 - 148 h. 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm ' ,, 


.995 


1880.4 

595 

(4779) 


Träskulptur. Som föregående i 
i» 5 »5 cm. 


.996 


596 
(4783) 


Ds of Som föregående. 
L« 4,5 em. 


.997 


597 
(4434) 


> t ■ • 

13 stycken valrosständer. ofullständigt bearbe- 
tade (?) stiliserade djurfigurer, föreställande 
salar och sjöfåglar (?) 
' 


Lr 0.1a 6 cm. 


.998 


598 
(4652) 


i 

Benskulptur, föreställande en människa i 
sittande ställning. Överkroppen lång i för- 

- * - 

hållande till underkroppen. Inga märken på an- 

* 

siktet, några inskärningar vid halsen. Endast 


\ 
antydan till armar. Benen och fötterna ihop. 


t*" 
"v,*. 
Ii: 4,3 cm. 


,999 


599 
(466$) 


D:o| Som föregående. Armarna riktade rakt fram- 
åt, korta. Benen ihop, fötterna fria. 

Lt 4,1 cm. 


.000 


600 
(4774) 


D:oj föreställande en säl med bredställda labbaa 
upprättf litet, runt huvud, ingen hals, ötståenc 
mun och inskärningar för ögon och öron* 


i 

e 
Lt 5,6 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. -149^ £980.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 


.001 


1880„4 
■ 
601 


Benskulptur» Föreställande .en säl. Inskärningar 


(4683) 


för ögon och näsborrar; ett hål i nedre kropps- 
delen. 
. . -' 
.■■iLi . 4,6 cm». ■■;< 
.002 


602 


B: o; Föreställande en säl. Kroppen låg, platt, 


(4501 


långsträckt, Utskott för ■'.£ ramben, stjärt och 

baktassar, .-.Inskärningar för ögon, näsa och mun» 

I«i 11*8 ■cm,;-. 
Bri 3,2 cm. 
?°03 


603 


B so §t Föreställande en säl,, Utskuren stjärt och- 


(4770) 


f ramlabbar,. inskärningar för ögon, mun oeh näs- 
borrar. En -stor. plugg av: trä i hål i kroppen..- 
Ls; f 6,3 cm,, ' • : ; , . •': 
,004 


. 604 


D:oj Föreställande en sälflgur med upprätt 


■ 


> 


(4687) 


huvud | inskärningar för ögon, utskuren stjärt 
och ;framlabbar, svagt antydda, . ; , "■'. ~ 
. J Iti-,.. . 4,2 cm». ' ,,.-.., i- 
005 


605 


Ds oj Föreställande en säl, Framlabbarna inskurna 


-, 
(4772), 


Inskärningar för ögon, mun och näsborrar i 3?re* ' 


' ') 


f aldiga ;bredbrända stjärtfötterna (??,) ; med - etfe 


; 'j 
genomborrat hål V , ''-■;, . .. * 
1 

r 
i:; 3 cm, , • . 

i ■ 


. ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64...,..- -..150 -,.- 1880,4' Gen.kat.nr. • 006 Inv.nr. Anm. 1880.4 

606 

(4773.) ;oo? 607 .008 608 
(4680) .009 609 
(4675) .010 .011 .012 610 
(4681) 611 
(468?) 

612 
(4693) B enskulptur. Föreställande en sälf igur. Huvudet 
upprätt;, utskurna baklabbar (?) /"ståärtföttern^/ 
Inskärningar för ögon, näsborrar och mun. 

Uti • • 5*1' cm. 

Dsöj Föreställande en säl; Inskurna baklabbar § 

ögon» näsborrar och öron. 

•" "Ii-8 ''* 4,5 cmv " '■:'■■■:■ •■.'.. = - 

Dsoj, Föreställande en säl. Kroppen lågt till- 
plattad^ huvudet upprätt. Små knoppformiga fram' 
labbar och breda baklabbar. Inskärningar för 
ögonen. ' 

Ls' 8 cm. •■ ■' • 

Bio, Föreställande en säl. Kroppen långsträckt} 
utskurna baklabbar; framlabbarna inskurna. In- 
skärningar för ögon, mun och, näsborrar. - 
.1»? 6,7-,. cm.- . . 

D:oj Föreställande en säl. Utskurna bak- och 
framlabbar. Inskärningar för ögon,, mun och näsa. 
L: 5,1 cm. 

Djoj Föreställande en säl. Som föregående. 
Lt 6,2 cm. D:o; Föreställande en säl. Kroppen låg, utsträcl:t. 
Huvudet något upprätt. Utskurna, bredbenta bak- 
labbar, svagt antydda framlabbar. Inskärningar 
för ögon. ELÄNDERS. GBG.6919. 12. 64. -■-151 .1880.4 Gen.kat.nr. . 


Inv.nr. 
-'■.' Anm. 


' ' '■ 


• - .- ' 


Måtten på nr. 612 (4693): 

, Iti 7*1 cm. ..'■'■- 
,013 


613 


...--■ i- . »-, *.' • * . '. . « • 


(4669) 

r 


Benskt&ptur. Föreställande en säl, Utskurna 
bredbenta baklabbar och svagt antydda fram- 
j . 


> 


labbar. Inskärningar för ögon, mun och näs*- .,',, 
borrar. . 

Lt 4,2 em. 


■ 


,014 


614 


Ds oj, föreställande en säl. Utskurna fram och 


(4793) 


baklabbarj inskärningar för ögon,, mun och näs- 
borrar. 

Storlek? 


* 


.015 


615 


D:oj föreställande en säl. Utskurna baklabbar. 
~j ■ 


(4678) 


Inskärningar för ögon, mun och näsa. 
£: 3,1 cm. 
,016 


616 


D:oj föreställande en säl. Som föregående. 


(4684) 


L: 3,8 cm. 
,017 


617 


D:o j Föreställande en säl. Utskurna bak -- och 


|4686) 


f ramlabbar \ inskärningar för ögon, mun och näs- 
borrar. 

L* ££•.! cm». 


■ :' 


.018 


618 


Dt q f Föreställande en säl. Kroppen tjock. Ut- 
1 


(4672) 


skurna baklabbar. Inskärningar för ögon, näs- 
borrar* 


-■ 


■3i? .. ■ 5,1 , cm. ',»..-,, 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. — •"..- 152W 1880.4 Inv.nr. 

619 
(4797) Anm. 620 
(4776) 621 622 623 . 624 
(4677) Benskulptur. Föreställande en säl. Utskurna 
£ ram^ och -baklabbarf inskärningar för ögon» mua|, 
näsborrar och öron. 
L* 5»9 cm. 

Ds o 5 Föreställande en säl. Utskurna, svagt, anty 
antydda fram- och bäklabbar. Inekämlngar för 
ögon» -sam och. näsborrar» 
Ii* 4 cm» - 

Dtof Föreställande en säl> Som föregående. Vän-* 
strå f ramlabben saknas! 
■3*8- 3,8 em. 

Dsof. Föreställande en säl. Litet, framskjutande 
huvud, utskurna fram- och bäklabbar. Inskär- ' 
ningar för ögon* 
E*. 3y8: em. 

Dio § föreställande en säl. Utskurna bäklabbar 
och svagt antydda framlabbar. Inskärningar för 
ögon och mun. 

•■ ht ' 3,5 cm* 

Ds of Föreställande en säl. Baklabbarna utskurna 
Trefaldig utbredd (??). Inskärningar för ögon, 
mun och näsborrar* 

Il 3|^cm. •..'-• 

^Scwv .. ... ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64..-,- 1880.4 Inv.nr. Anm. 1880 »4 

;..;,625. 
(4674) 626 
(4715) 627 628 
(4791) 629 
(4689) 630 
(4695) 631 
(4679) Benskulptur, föreställande en säl. Kroppen 
grovt utskuren. Bakdelen enkel och spetsig. 
Inskärningar för ögon och öronj näsan utskuren. 

Ii* 5» 4 cm. . . . < . 

Dfoj; Föreställande en säl. Som föregående* In- 
skärningar endast för ögon och mun. 
L: 6,2 cm. 

Bto|; Föreställande en säl. Gropar över hela 
kroppen. Bak- och f ramlabbaraa utskurna. In- 
skärningar . för ögon. 
I»: 3*2 cm.i 

3) t of Föreställande en säl. Gropar fijvfr- hela 
kroppen. Inskärningar för mun och näsborrar. 
Ett. genomborrat hål i bakdelen. 
I) t 4» 3 cm. 

D:oj; Föreställande en säl. Som föregående.. 
Bakdelen avbruten. 
Lt 4,6 cm. 

Ihofc Föreställande en säl. Kroppen grovt ut- 
skuren. Gropar på ryggen och i ansiktet. Bak- 
labbarna utskurna. 
L: 3,7 cm 

D:oj Föreställande en säl. Gropar på ryggen. 
Utskurna f ramben och baklabbar. Inskärningar 
för ögon. 

L: 3,6 cm. ELANOERS. GBG. 6919. 12. 64. ^:i54 : ~ : 1880,4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4 


\ " 
^ 


►032 


632 
(4502) 


Benskulptur. Föreställande en ■sa*% ^Kroppen korl 
kullrig. På huvudet inskärningar ÉQr ögon j aäs<- 
borrar och mun. På ryggen ovanf öv stjärten pricl 
inskärningar, mot den ena sidan en pricklinje, 
mot den andrå två. Under buken in priekskärning. 


'»- 
,--.-. 
Utskott för f ramben, stjärt- och Saktassar", ,'.■...'.' 

Iis 4j 3t cm» 


.033 


633 
(4771), 


Djo| Föreställande en säl. Kroppen kort, kullrig 
Inskärningar för ögon, mun och näsborrar. .Jyra 
gropar på ryggen,, två mot den eaa ; sidan och två 
mot den andra. Utskurna £ ramben, stjärt och bak- 
labbar, 

M 4fl cm. 


'»'• 
,034 


634 


D: o j, "Amulett" -- snideri i valrosstand, t örer 
ställande en säl.. Kroppen låg» Huvudet litet, 
spetsigt med inskärningar för ögon. På ryggen 
tre pricklinjer (23 inskärningar). Utskott för 
f ramben, stjärt oeh baktassar." 
Is 5;,7 cm. 


035 


635 


Bi oj Föreställande en säl. Kroppen kort,, kullrig 


• 


(4667) 


Inskärningar för ögon, näsborrar och -«*• på ryggen 
två parallella linjer av gropar (eller prickar? 


), " ' 
^ 
Utskurna baklabbar och markerad stjärt., 


-: 
!•: 4 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64..--. - 155 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


•036 


636 
(4671) 


Benskulptur. Föreställande en säl. Kroppen låg, 
huvudet framåtlutande, utskurna baklabbar . In-» 
skärningar för ögon, mun och näsborrar. Gropar 
pä ryggen. 

L: 5,2 cm. 
.037 


637 


D:oj Föreställande en säl. Kroppen och huvudet :- 
framåtlutande. Utskurna baklabbar och stjärt. 
Inskärningar för ögon och mun. Gropar (prickar) 
på ryggen. Ett genomborrat hål i kroppen'. 
I* 5,5 cm. 
.038 


638 


D:oj Föreställande en säl. Framben och baklabbar 


r 
(4768) 


utskurna, ögon inskurna. På ryggen två inskurna 
linjer, föreställande långa remsor (?). 
Lr 10,4 cm. 
.039 


639 


D:o| Föreställande en säl. Prick- och linjein- 


(4804) 


skärningar på hela ryggen, halsen och ansiktet, 
ögon, mun och näsa ej tydliga. Utskott, för bak- 
labbar, antydda framben. 

L: 8,5 cm. 
.040 


640 
(4801,) 


Dtoi j "Ett; djur med fyra ben och stjärt" - en 
säl? 

Li 10 cm,. 


• ELÄNDERS. GBG. 69 19. .12. 64. .. . -156 — 1880. 4 Gen.kat.nr. 


Iriv.nr. 


Anm. 


►041 
.042 


1880.4 

'.■:, ; 64i 

(4803) 

642 
(4650) 

643 
(4646) 

644 
(4676) 

645 
(4767) 


Benskuipttttv lörestälikande en säl.- Kroppen 
kullrig. Inskärningar iför ögen och näsborrar. '■->■ 
Utskott för baklabbar* stj ärt och f ramben. 

Ii» 7,4 cm. 

fräskulpturi föreställande en säl med låns, nöfr, 


.■ . 


.043 
,044> 


bakåt avsmalnandis kropp.- ELuven stjärt-, litet ■''■}: 
huvud, små ut skäraingar för främre extremité- 
terna. Kroppens -undersida platt. 

■Et- • 8*3 cm. .' '-■ 

Ds öl föreställande en säl. Kluven stjärt, litet 
huvua metf två länga inskärningar för ögon samt-, 
två länga inskärningar på nosen* '■-•-• 

Er- 7*8 cm. / 

Benskulptur f föreställande en valross. Kroppen 
,045 


läng, utsträcktf , utskurna «f ramben, baklabbar ocb 
stjärt. Utskärningar för tänderna* 

-Et ■ ■ 9,5 em. 

Bj oj. föreställande en valross. Kroppen kort, 
kullrig. Sramben, baklabbar och stjärt ut- ; 
skurna; inskärningar för ögon, mun och näs- 
borrar. Utskärningar för 'tänderna. 
Et 3,7 cm. 


■ ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64'...- -■-157-* 1880*4 Gen.kat.nr. .046 Inv.nr. Anm. 1880.4 

646 

(4775) .047 647 .048 648 
(4688) .049 649 
(4692) .050 .051 650 
(4685) 

651 
(4645) Ds o $; Föreställande en valross. Kroppen kort, 
kullrig.' Framben, baklabbar och stjärt utskurnal 
Inskärningar för ögon, mun och näsborrar. Prick? inskärningar (?) gropar på .ansiktet;, ryggen och 
boken. Utskärningar för tänderna. 
L: 3,5 cm. 

D*o:$, Föreställande en valross. Kroppen kort, 
kullrig. Framben och baklabbar utskurna. In-r 
skärningar för ögon,, mun och morrhår. Utskär- 
ningar för tänderna. 
L: 5,1 cm. 

Djof: föreställande en valross. Buken till- 
plattad, kroppen grovt arbetad. Inskärningar- 
för ögon och näsborrar. Utskurna tänder. 
L» 4,5 cm. 

Dioi Föreställande en valross, Kroppen kort, 
kullrig, Utskurna f ramben, baklabbar och stjärt! 
Inskärningar för ögon. Utskärningar för tändern^ 

L; 4,5 cm. . , D:oj Föreställande ett valrosshuvud, 
L: .2,5 cm. 

..'--■ q. ■■ ■ ■•■ ■ ■ 

Sniderier i trä» , föreställande en val med hög, 
kullrig kropp* försedd med en fena. Huvudet f örj* 
sett. med en trekantig tagg, skuren för sig och 
sedan infälld. Inskärningar för ögon och mun, 
L : 14 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. 1880>4 Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. ,052 1880,4 
652 
(4751) .053 653 
(4745) .054 654 
(4753) .055. 655 
(4705) Sniderier i träf föreställande en val med hög,, 
kullrig kropp, försedd med fram- och bakfenoxy 
huvudet långt och spetsigt* Inskärningar för 
ögon, mun och lufthål. 
Ii* 14,5 cm. 

Dso| Föreställande en val. Kroppen lång, smärt. 
Utskärningar för fram- och bakfenor.- Ett utskott 
P& ryggen föreställer en utpressad vatt enstrålef 
Inskärningar för ögon, mun och näsa, näsborrar, 
lufthål. 

Ls 13 cm* 

Dto Föreställande en valö Kroppen kört, kullrig. 
Utskurna fram- och bakfenor samt stjärt. Inskärf 
ninga? för ögon, mun, näsborrar och lufthål. 
Fenlinjer på båda sidorna av bakkroppen. Gropar 
på bakre fenan. 
I»f 3,8 cm. 

Ds o } Föreställande en. val. Kroppen lång, smärt. 
Utskurna fram-, bak'- och stjärtfenor. Inskär«- 
ningar för ögon,, mun och lufthål. 
L* 8,5 cm. ELÄNDERS. G BG. 69 i 9. 12. 64.. ..„ - -: 159 - 1880io4 ; Gen.kat.nr. 


In v. nr. 
■ Anm. 


.056- 


1880*40 > '- 


%m ■'''■-.. 

Shiderier i trä, föreställande en val.; Kroooen 
i 
(4719), 


tillplattad, fenor på, ryggen*. Inskärningar för 
ögon, nun och lufthål, 

■ 2*r • 3>3 cm, -■ . : 


,057 


657 
(4750) 


3): ©f Föreställande en -vitval (beluga). Kroppen 
kort, kullrig, tFtskuroa bak*; och f ramfenor, . - 


'. • 


__, 


Ii* ■.- -6- em, ... ■.:•.'.' ..-.-, 


.058 


658 


Djöj Föreställanden en fisk, ; Kroppen lång, smärt 


(4704) 


med utskurna fenor. Inskärningar för ögon. 
f 


It* 5,7 cm, 


.059 


659 


D.iöf Föreställande en: fisk. Kroppen hög och. kör 


&•, 


. r 
(4746) 


Utskärningar för fenor, inskärningar för ögon 

och mun, ...... 

L: 4,8 cm» .. 
' :'- 


.060 ' 


660 
(4752) 


D:of Föreställande en fisk. Kroppen långsträckt 
bukig, på båda sidor tillplattad. Bakfenor ut* 


v 
■ 
skurna, .Inskärningar för: ögon och. mun,, gropar.» 
över hela ryggen,, - . 

Ls 9 cm,,. ...„ -... .-..•„■•' 


.061 


/ 661 
(4703) 


2): oj» Föreställande en bred,, platt fisk, Bakfeno: 
utskurna. Inskärningar för ögon och mun. 


r 
• 
L: 8,3 cm. 
- 


,062 


662 


D:oj föreställande en fisk, Kroppen bred och, 
(4740) 


platt med tandade kanter. Inskärningar för ögon. 
utskärningar för mun, 


>• 
Li 5,1 cm. 

f ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. ~160~~ Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Aiim. 
1880.4 


,063.. 


663 


- ■ 13EH 


(4747) 


Sniderier i trä* föreställande- ett ^biöd*ur«* -■-•,•.. 
(?). Utskurna, fenor. Inskärningar fös ögon och 

I»» 5*4? cm. . 
»064 


664, 


Bso| ; Före ställande ett; ^blödjus*" (?}. -Som före- 


(4748) 


gående. •.',-.* •.''.>•-..■. .--.....'. 
It: 6,8 em. 
.065* 


665 


3)«0| 103regtallejo.de ett :?b^Ödjur" (?)• Som före» 


(4749) 


gående*.. . ;•.•/■•■.,"■ 

1* 9,1 cm. 
,066) 


666 


Bso$! Föreställande ett - ^lodjur" (?)^.~Kropp«n 


(4802) 


mycket detaljrik med fenor* stjärt etc. Inskär* 
ningar för ögon, och mun. 
■ Er. '4*6' cm. 
.067 


667 


Dso? Föreställande ett,. "blödjttr" (*). * °Etti 


(4737^ 


exemplar från- insjöarna 1 ?. 

■ M- 3*5 ca.. .■•-',/.:: 
,068 


668 


Ds oj Föreställande en sjöstjärna. Kroppen platt 


> ■•'•-..'; 
(4741) 


tandade utskärningar vid kanterna. Inskärningar 
■ 
för-ögonen. 
• % : 


• 


M - 4*5' cm. - 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . .-• 161 - 1880*4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


,069, 


1880^4 


; 25* 


669. 


Sniderier i trä. "Fisk, med streckad. kropp;?.,; In- 


[m\ 


skärningar- f^r ögon ,etc. pä ansikte, lio3ein.-- r , 


ristningar på hela ryggen. 
Ls 9,8 cm. 
*07Q 


670 


D:o$ "Amulett» snideri i valrossténd, före«*-. . Vi -^ 


(4523) 


ställande ett b^ödjur , kroppen bredast på mittei 
avsmalnande; mot. båda änderna* Kroppen delad i 
fem segment»" 


i.; 


.- 'I*- 4,1 cm. : ... ... . , ' , . 


671 


D:o> ^Amulett: snideri i valrosstand,. före*- 
.071 


(4524) 


ställande ett blödjur. Kroppen delad i fem seg- 
ment." ..... ... 

. Iis 5,7 em. 
.072 


672 


Dxoj VAmulett, snideri i valrosstand, f örestä!-? 


(4522) 


lande en fluglarv.". 


- . 


% ■ '.. i 
; '■'Li- •. 5,3 cm.^ ; • ' .-■'.'--" 
.073 


673 


Dto§ Föreställande en fluglarv. Som föregående. 


(4810) 


Ls 4,4 cm. 
.074 


674 


3): o$. "Amulett y snideri i valrosstand* föreställ 


• .. 
(4525) 


lande en fluglarv. Den övr© <3iJäa av kroppen 
femkahtigoeh rafflad genom 13 tvärgående in- 


skärningar^ 1 . 
' ... ■ ■ - 
Lj 5,6 cm. 

. \ ... 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64..- • - 162 - 1880*4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.075 


1880.4 
675 


Sniderier i träj "Amulett, snideri i valross- 


(4526) 


tand, föreställande en fluglarv. Den övre sidan 
av kroppen rafflad med 22, tvärgående; inskärning 


ar". 


L: 3 »6 cm. 
.076 


676 


D:of Föreställande en fluglarv. Huvudet stort, 


. 
(4816) 


tjockt med gropar* Bakkroppen rafflad med 6 
inskärningar. 
I»J 4,4 om. 
.077 


677 


D:oj Föreställande en fluglarv. 


(4809) 


Lt 5,1 cm. 
.078 


678 


Dtof. n . .förest, en larv. " 


(4815) 


Ls 5, 8 cm. 
.079 


679 


D:oj Som föregående, en larv. 


(4819) 


I<: 5 cm. 
,080 


680 


D:oj Som föregående. 


(4817) 


L: 5,5 cm. 
,081 


681 


D:o$ Som föregående. 


(4813) 


Ii: 4,8 cm. 
082 


682 


D:oj Som föregående. 
• 


(4812) 


L: 4 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64.. -163 - 

1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


*■ 


1880. 4o 


Obs. Föremålen 1880.4. 683 - 732, har genom 
ett förbiseende^ icke fått Gen. kat. nr. i ord- 
ningsföljd. 
3227 


683 


Sniderier i trä. Som föregående. 


14820} 


Längd: 3,9 cm. 
3226 


684 


D:o. som föregående. 


(4818) 


Längd: 2,9 cm. 
3229 


683 


Do. som föregående. 
-- '■' 


(4814) 


Längd: 3,6 cm. 
3230 


686 


I): o. som föregående, föreställande en larv med 


(4811) 


människoansikte/?/ 
Längd: 4,5 cm. 
3231 


687 


D:o. föreställande en larv i upprätt ställning. 


(4723) 


Runt hela kroppen rafflade inskärningar. 
Längd: 3,3 era. 
3232 


688 


D:o. som föregående. 


(4823) 


Längd: 3,1 ca. 


. 


3233 


689 


D:o. föreställande en larv med gropar på den breda 


. 
(4808) 


platta kroppen. 
Längd: 3,1 cm. 
3234 


690 


D:o. som föregående. 


(4827) 


Längd: 4,3 ca. 


' ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 164 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


3235 


691 


Snideri i trä» Föreställande en Mia/?/ 


(4690) 


Längd: 5,6 csa. 
3236 


692 


B: o som föregående. 


(47%) 


Längd: 5,4 csu ( 
3237 


693 


D:o. föreställande en Ödla med huvud, ben och 


(4806) 


stjärt. 
Längd: 8,7 csa. 
3238 


694 


D:o. (Två kulor till fågelslunga), föreställande 


4435 


ett kort, kullrigt djurhuvud med djupt inskurna 
äponhål och näsränna /?/ 
Längd: 4,4 aa. 
3239 


695 


D:o. Sr. i orig. kat. och inskr. som föregående. 


(4435) 


Längd: 4 cs. 
3240 


696 


C: o. Ett fantasidjur ined kroppen tillplattad; 


(4721) 


: utskuret huvud, nos, öron, ben och stjärt. 
,. 
Längd: 6,6 cd. 
3241 


697 


D:0. Föreställande en isbjörn. Kroppen upprätt ne 


d 
(4769) 


f ramben? hals och huvud framskjutande. Inskär- 
ningar för ögon och öron. Utskuren isun. 
Längd: 5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 165- 1860.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1860.4. 


' r ' ■' -.■■Hs ,; " 
3242 


698 
(4712) 


Sniderier i ,trä„ Föreställande en idhjörn. Kroppe* 

kort och Rullrig, tjock. Utskärningar för ögon 

■ ■■..,'••' -i 

och 0jun. 
Längd: 2,2 cta. 


i 


3243 


699 


Sniderier i trä. Sots föregående. 


(4714) 


Läng<3: 2,4 cm. 
3244 


700 


D:o. Föreställande en isbjörn. 


(4533) 


Längd: 3,9 ca. 
3243 


701 


D:o. En björn - som föregående. 


(453S) 


Länga: 3,8 cm. 
3246 


702 


D:o. "Djurbild, snidad i valrosstand". Kort, tjock 


(4528) 


kropp med framåtlutande huvud. På nosen två in- 
skärningar, på huvudet två större dylika; korta 
öron. Över bakbenen en inskärning. Björnfigur. 
Längd: 4,3 cm. 
3247 


703 


B:o. "Amulett: djurbild, snideri i valrosstand. 


(4505) 


Övre delen av kroppen kullrig, den undre platt. 
Inskärningar för ögon och näsborrar, utskott 
för öron. Frambenen sträckta framåt och bakbe- 
nen bakåt. Ovanför de senare en prickinskärning. 
Björnfigur". 
Längd: 4, 8 caa. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65.- - 166 - 1680.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


3248 


704 


Snidorier i trä. Föreställande en björn. Kroppen 


(4533) 


med den övre delen kullrig, den undre platt. Ut- 
skurna ben och öron. Inskärningar för ögon, mun 
och näsborrar. 
Längd: 5, 7 cm. 
3249 


705 


D:o. föreställande en björn. Kroppen lång, ut- 


(4766) 


sträckt ned fraaå titttand© hals och huvud. Ut- 
skärningar för ögon, asun, öron och näsborrar. 
Längd: 6,3 an. 
3250 


706 


D:o. "Djurbild, snidad i valrosstand. Kort, bred 


(4534) 


kropp, smal hals och platt huvud. Två sammanhän- 
gande f ramben och två d:o bakben." 
Längd: 6,1 cm. 
3251 


707 


l):o. Föreställande en björn. Kroppen kort, kullrig 


• 
(4530) 


Utskärningar för benen, stjärt och öron. Inskär- 
ningar för ögon, raun och näsborrar. Oropar över 
hela kroppen och en grop under svansen. 
Längd: 6,4 cm. 
3252 


708 


D:o. Föreställande en björn. Kroppen lång, smärt. 
Fraoåtlutande hals och huvud. Utskärningar för 
benen (ihop), stjärt och öron. Inskärningar 
för ögon, <min och näsborrar. 
Längd: 7,3 era. 


■ ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65- - 167 - 1880 .4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
iseo.4. 


3253 


709 


Tråsniderier i trä. Föreställande en fantasibjöra. 


(4722) 


Kroppen tillplattad på båda sidor, med ett ge- 
noaborrat hål. Utskärningar för ben, öron och 
mun - utskott för en fantastisk åtväxt på rygget; 


• 


Inskurna ögon. 
längd: 3,5 cm. 
3234 


716 


Träskulptur. C jnrbild, snidad i trä. Kort huvud 


(4648) 


med platt nos. Djupa inskärningar för ögon. 
Saå uppstående öron. Kullrig rygg, kort, spetsig 


• 


utstående svans. 
. , 
Längd: 8,4 cm. 
3255 


711 


Benskulotur. Föreställande en biörn. Framåtlu- 


(4531) 


tande hals och huvud. Utskärningar för saassan- 
bängande ben och öron. Inskärningar för ögon, 
wsm och näsborrar, 
iäagd: S,4 cm. 
3256 


712 


D:o. Föreställande en björn/?/ Kroppen lång på 


(4724) 


båda sidor tillplattad. Framåtlutande huvud, 
utskärningar för de platta benen och för öronen. 
Inskärningar för ögon och näsborrar, 
längd: 11,1 cm. 
3257 


713 


Benskulptur. Djurbild, snidad i ben. Fyra ben. In- 


(4529) 


skärningar för ögon - uppstående öron. 
Längd: 10,8 cia. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- ~ 168 - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
1880.4. 

Anm. 
1860.4. 


3258 


714 


Träsniderier i trä. Amulettbensnideri, förestäl- 


(4503) 


lande en björn, bärande en sittande raånnisko- 
figur på ryggen. Björnen© kropp lång och tjock. 
Benen parvis i ett stycke, inskärningar för ögon 


» 


näsborrar och mun. Människofiguren hoptryckt sted 
något uppsträckta armar, mellan vilka huvudet är 
nedsjunket; inskärningar för mun och ögon. 
Längd: 12,5 cm. 
3259 


715 


Träsniderier. Föreställande ett dubbelt björnhuvud 


(4734) 


med inskärningar för mun och näsborrar. 
Längd : 3,9 cm. 
3260 


716 


Träsniderier. Amulett, snideri i valrosstand före- 


(4509) 


ställande /?/ Inskärningar för ögon, öron, näs- 
borrar och mun. Cirkelformig genomborrning för 
rem. Amulett från en barnmössa. 
Längd: 2,2 era. 
3261 


717 


Träsnideri. föreställande ett björnhuvud ..... 
- 


(4536) 


ett gapande djurhuvud. 
Längd: 3,8 an. 
326' 


718 


Träsnideri. föreställande ett björnhuvud /?/ In- 


(4539) 


skärningar för ögon, mun och näsborrar. 
Längd: 2,8 cm. 

ELÄNDERS. CBG. 76B6. 3. 6S_- - 163 - 1889.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4.' 


3263 


719 


Bensknlntur» snideri i valrosstand, förestäl- 


(4537) 


lande es* björnskane /?/ kan ev, betyda björnhaae/ 


'. 


Inskärningar för öron och näsborrar samt smn 9 ut< 


» 


skuran stjärt. 
Längd: 3,5 ca. 
3264 


720 


Bönskultur, "amulett saäderi i valrosstand. före- 


(450©) 


ställande en björnskane/ se ovan/. Inskärningar 
för ögon, näsborrar och erna. Cirkelformig genom- 
borrning för res. Buren av en tjuktjer på mössan 


' 


Längd: 1,8 ca. 
3265 


721 
(4527) 


BenskulDtur. Snideri i valrosstand. Obestämd förta. 


- 
kullrig ssed fyra inskärningar. Ett björnhuvud - 
storlek? 
3236 


722 
(4538) 


Benskulptur ....o föreställande en biörnskane. Län® 


hals med ett genomborrat hål, utskurna öron, in- 
skärningar för ögon, mun och näsborrar. 
4739 


723 


Benskulotur. Föreställande en räv. låns hals med 


(4649) 


ett tjock kropp och svans, antydan till ben och 

öron. 

Längd: 12 aa. 
4740 


724 


D:0. föreställande en räv, lång, smal kropp och svai 


Si 


> 


( 4743) 


f raailutande hals och huvud. Utskurna oroa och 
spetsig nos, saiaaanhängande ben. 
Längd: 7,1 cm. 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65,-. «. 170 - : 1CS2.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


<Z£N 


') 


4741 


725 
(4697) 


Träsaidcri, föreställande en räv. Kroppen kullris. 


tjock svans, frasåtlutasde hals» utskurna öron 
och sa&oanhangande ben. 
Längd: 6,1 cm. 
4742 


.;?26 


I>:0. föreställande en räv. Sam foregående - med 


(4698) 


utskurna öron och inskärningar för ögon och mun. 
Längd: 5,6 cö. 
4743 


727 


D:0. föreställande en räv. Son föregående. Linje- 


(4699) 


skåror på ryggen och .svansen. 
Längd: 7,3 era. 
4744 


V- > 

728 


....'■• 


^ 
(4702) 


D:o föreställande en räv. Kort, på ryggen något 
kullrig kropp, tjock svans. Utskurna ben och 
öron. Inskärningar för ögon och näsborrar. 
Längd: 4,4 era. 
4745 


729 


D:o föreställande en räv. Som föregående. 


(4701) 


Längd: 3^ cm. 
4746 


730 


B: o. föreställande en räv i Som föregående. 


(4700) 


Längd: 4,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. SS- - 171- 

■v. 


/ ~ 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
'.'■ : Anm. 


i i ■* 


7 1880.4. 


■ \ i ■ '.- 
4747 


731 


Sniderier; "Amulett: bensnideri, föreställande 


(4504) 


fantasifigur. Kroppen lång, på mitten inböjd. ', 
Benen två och två i samma stycke. På huvudet ,• 
prickinskärniiigar för ögon och näsborrar» På 
ryggen fyra pricKLin jer. På spetsen av svansen 
(eller huvudet) fyra prickformiga inskärningar, 
fyra paralella pricklinjer med 11 prickar i den 

ena sidolinjen, 10 i vardera av de tre övriga". 

. ■■ ..■•■■•> ? ■ ■■ . , • 
Längd: 4,5 cm. 

. ; ■ ■ ■ i ' ■• 
4748 


732 


i! 
. 1 

, . ; ■- 'i 

Föreställande en djurfigur med lång, något kullrij 


1 
(4718) 


i 

kropp. Utskurna ben och öron. Ett ben avbrutet. 

Hare/?/ 

Längd: 6 cm. 
3083 


733 


D:o. , föreställande en hare/?/ Kroppen kort, kull- 


(4727) 


rig. Utskurna ben och öron. Inskärningar för ög< 
Längd: 2,4 cm 


»n. 


3084 


734 


D:o. Främre delen av en hare. Långa, utskurna öröi 


i. 
(4736) 


inskärningar för ögonen. 
Längd: 3 cm. 
3085 


735 


D:o , som föregående. Inskärningar för ögon, mun 


(4738) 


och näsa. 
Längd: 2,2 cm. 
3086 


736 


D:o som föregående. 


(4711) 


Längd: 2,6 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- I880ri4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.087 


1880,4 
737 


Träsniderierf "Djurhuvud med lång* tjocks sne$,t 


' ' ' •-."-' 


• 


(4780) 


avskuren, genomborrad hals"W öron och nos ut-», 
skurnaw Inskärningar för ögonen. 

■Ii't . 5- ca. 


'• ■ 


.088 


738 


ptof "••... en människa - eller djurbild» In- 


(4656) 


skärningar för ögon, näsa och mun. Ett, runt 
hål går tvärs genom huvudet vid öronens plats. 
Kroppen liknar en stympak kon. Korta, utstående, 
armari" ' 

L: 3» 2 cm. 
,089 


739, 


1)8 oj föreställande en hund (?),. Kroppen lång -•• 


(4725) 


pä båda sidor tillplattad! f ramåtlutande hals 
och huvud, spetsig nos, sammanhängande fyrkantig 
ben, kort svans. 
L: 6,8 cm. 


S.a 


f 090 


740 


Dtoj Som föregående. Hundfigur. 


(4713) 


• L: 5,5 cm.. _ 
,091 


741 


D:o| föreställande en hund} kroppen tjock, med 


(472.61 


et t. genomborrat hål mellan bakbenen* Fz^ambenen 
i 
saknas. Svans och öron- utskurna. Inskärningar 
för ögon, mun och näsborrar* 
Lt 6,3 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.- -173 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.092 


1880.4 
742 


Träsnideri. Föreställande en hund. Kroppen 


(4744) 


tjock,, tillplattad på båda sidor. ^Utskurna >" 
öron, svans och ben. Inskärningar för ögon, 
muh och näsborrarv Prickade linjer på hela 
ryggen. Tre pluggar av trä i hål genom kroppen. 
it 5,4 cm. 
.093 


743 


Dt o ) !; '"•'..■; en' hund. ••" Längs kroppen 4 tre parallell* 


i 


■ «. 


(46|8) 


streckv Inskärningar för. mun och ögon; upp- 
\ ■ 
stående; öron. De sammanhängande bakbenen och de 
likaledes sammanhängande f rambenen sluta i en 
platt fot* 
i* 2,'|F cm. 
.094 


744 
(4651) 


Eräskul.pturt~". ; . v en hund i Inskärningar för 


. -• 
ögon,. fiTnri, nmm nrth näfähn-pT^T*- TPrnrphfinpm nfyrmiflw. 
hängande — likaledes bakbenen." 
B» 3*9 cm. 
."095 


745 
(4733) 


Benskulpturs föreställande en hund. Kroppen 


lång, på ryggen något kullrig. Lång, framåt- 
lutande hals och huvud. Ben, svans och öron 
utskurna» Inskärningar för ögon, mun och näs- 
borrar. 
1*' 3,5 cm. . 
.096 


746 


Dt oj föreställande en hund. Kroppen tjock, 


(4729) 


kullrig. Utskurna sammanhängande ben och öron. 
Inskärningar för ögon och mun. 
1» 3, 5 cm. 


- 


■ / 


/~N ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12.64. -. N* - 174 w ■ 1880.4 Gen.kat.nr. - 


Inv.nr. 
Anm. 


.097 


1880.-4 
747 


Träsnideri. Föreställande en hund. doppen kort 


i 
(4728) 


tjock. Framåtlutande hals och huvud* Utskurna 
ben, öron och liten , uppåt stående svans. In» 


- 


skärningar för ögon. 
L: 3 cm. 
.098 


748 


D»of Föreställande en hund. Kroppen tjock på 


(4731) 


ryggen, kullrig. Utskurna ben,, svans och öron. 
Inskärningar för ögon., 
L: 3,9 cm. 
.099 


749 


D:os Föreställande en hund. Erbpen kort, 
. ■ ' . • 


(4720) 


halsen något nedböjd} utskurna ben, svans och 
öron? Inskärningar för ögon, mun och näsborrar. 
M 3|4 cmé 
.100 


750 


Ds oj Föreställande en hund. Kroppen kort och 


(4696) 


tjock, benen sammanhängande ... 
In 3»3 cm. 
.101 


751 


Stoj* Föreställande en hund. Kroppen- kort, 


(4726) 


kullrig, t j-ock r spetsig svans. Ben och öron 
utskurna; Inskärning för mun. 
I* 3,9 cm. 


- 


.102 


752 


Ds o? Föreställande en hund. Kroppen på båda 


(4732) 


sidor tillplattad,, benen skurna i ett stycke. 
Kort, nedböjd svans* lå^g, framåtlutande hals' 
och huvud med utskurna öron och inskurna ögon. 

1: 4,3 cm. ' 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. .^ ■*■ 175 *r- 1880,4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.103 


1880.» 4 
753 


Träsnideritf "toalett:} ett djur. Kroppen hög och 


(? \4&&- 


platt} litet , tjockt* uppstående huvud 'med rund 


H^0<° ' 


nos och små öron* Två f ramben och ett bakben» 
Svansen lång, mot ändan platt och kluven*" 
Ls 2,1 cm. 
i 104 


754. 


Dsof "^rämre delen av en hund»" 
• 


(4730) 


L* ■ 2,1 cm; 
,105 


755 


"Djurbild. Kroppen platt, och långsträckt. I dést 


1 
(4583) 


bakre del ett hål. ryggen prydd med svarta 
v" 
prickar. Hosen spetsig, öronen rätt uppstående". 
Ls 2,4 cm. 


-" ■ 


,106 


756 


Dtoj Föreställande en fågel. Kroppen hög och 


(4642) 


kullrig, halsen tjock. Huvudet försett, med en 
tvådelad kam och en lång, trind näb^j» 
lii 4,2 em... 
107 


757 


Bro? Föreställande en fågel. Kroppen hög, s kull- 


(4593) 


rlg och halsen *lång r grov*, f rämåtlutande. Huvu- 
det runt 'och uppåtsträckt, näbben lång, spetsig. 


\ ' 


Ls 11. em. * 
iöe 


758 


Bso.f föreställande en fågel,. Kroppen avsmalnande 


" 
(4632) 


bakåt,, genomborrad av ett stort r runt hål. Hals 
och huvud framåtsträckta, näbben tjock Och trind 


• 


Le 7,9 cm. 


'' ELÄNDERS. GBG.69 19. 12. 64. - 176 - i880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 
1880.4 


'.109 


759 
(4798) 


Träeniderif F öreställandé en fågel. Kroppen kail- 


rig, halsen kort, upprat t stående, huvudet endas 


b 


antytt;. * ''-**• 
Lr 5 em. * • , ■ 
.110 


760 


Dioj Föreställande en fågel. Kroppen skrovlig- 


(4580) 


slutar baktill med en rundad spets. Halsen 
mycket lång, smal, sträckt uppåt och framåt. 
Huvudet mycket litet. 
» 


' 


Itt 4,6 em* 
.111 


761 


sPioj- Föreställande en fågel. Kroppen kuilrig, . ;i . 


(4564) 


hög| bakre: delen genomborrad med ett runt hål. 
Halsen rak, uppstående. Huvudet saknas. 

,Iif 4,2 cm. ■■•_•.. 
.112 


762 


Dt oj Föreställande en fågel • Kroppen '" tj ock. 


(4602) 


Halsen framåtböjd, tämligen lång. Huvudet runt 
med trubbig näbb. 

1: 3,3 em. , .. 
,113 


763 


iDsojf föreställande en fågel. Kroppen kort, r ' 


(4612) 


framtill mycket bred, avsmalnande bakåt r Halsen 
lång, smal., framåt böjd. Huvudet antytt genom en 
lång näbb. 

L: 2,9 cm. 
,114 


764 


Djoj Föreställande en fågel. Kroppen kort, till- 


(4620) 


plattad mot. bröst och sidor. Halsen framtill. 
platt. Huvudet upprätt stående, illa skuret. 


' ' 


Ls 2,6 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64. - 177 '-■ 1880.4, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.115 


1880.4 


I^M 


.765 


Träsniderij: föreställande en fågel. Kroppen ?■ 


(4594) 


bred och hög f raiitill, sluttande ..bakåt .,,. så- .att; 
den bakre delen, ined ojämna kanter,- blir nästan 
platt.. Halsen tämligen lång och tjock. Huvudet 
stort, riktat framåt, näbben trubbig. 
,- . 


'■ ■ 


. _Lt 5,5 cm. .; „ 


• 


►116 


766 


D: of Föreställande en fågel.- Kroppen bred, hal- 


(4600) , 


sen lång. Huvudet litet med spetsig näbb. 
Ir»; 5 .cm. . . 
: 117 


767 


D8.0J, Föreställande en t 'ågel>. Kroppen kullr±g r 


(4559) 


Blut.tande mot stjärten,, som är genomborrad. Hal- 
sen f ramåtsträckt,, avsmalnande uppåt. Huvudet 
litet, med en tvärskuren näbb. 
It* 4,7 em. 
018 


768 


2)»ö|? föreställande en fågel V Kroppen kullrig 


(4601) 


med hög rygg. Halsen låg och tjock. Huvudet 
litet med spetsig näbb. 
Jäs 3»9 cm." 
119 


769 


Dt oj;, föreställande en fågel.. Kroppen låg f . kull- 


(4634) 


rig. Halsen lång och .tjock. Huvudet tjockt med . 
trubbig näläbv '. ,l 
Ii: 4,2 em. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . - - 178— 1880,4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.120 


770 
(4778) 


Träsniderij Föreställande en fågel, Kroppen 
platt; med mycket oformlig hals. (??)■• 
L: 3,8 cm. 
.121 


771 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen låg, kull- 


i • 
(4787) 


rig. Hatt, kort,, tjock hals med tjockt huvud och 
trubbig näbb. 
L: 4 cm. 
.122 


772 


Dioj Föreställande en fågel. Kroppen kullrig. 


(4576) 


Halsen lång, framåtlutad. Huvudet litet och kan- 
tigt. 

L: 4,6 cm. 
.123 


773 


Dt oj Föreställande en fågel. Kroppen tillplattat 


l. 
(4586) 


Halsen lång. Huvudet utlöpande i en lång, trind 
näbb. 

Lt 3>9 cm. 
.124 


774 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen framtill 


(4560) 


hög, bakåt sluttande, Halsen avsmalnande uppåt. 
Huvudet rundat bakåt, avsmalnande mot näbben. 
L; 3,2 cm. 


•■ ■ 


.125 


775 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen låg och 


(4570) 


kullrig. Halsen tjock, f ramåtlutande. Huvudet 
långt. 
!•■* 3,4 cm. 


. ■ • " ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. .f-* -^179 -■. 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
A 


nm. 


»126 


776 
(4569) 


Iräsniderij Föreställande en fågeln Kroppen 

(V . 

liten a$h tunn. Halsen t j oek. Huvudet litet. 

vt 

smalt> framåt sträckt. 
la 2.7 em. 
. 


.127 


777 
(4553) 


D»i§g Föreställande en fågel. Kroppen låg, kull- 
rig med en inskärning baktill. Halsen tjock 
och tämligen lång. Huvudet långt och smalt. 
- 


I* 3,7 cm. 


.128 


778 
(4554) 


Bjo| Föreställande en fågel l kroppen låg och 
platt. Halsen kort och tjock. Huvudet stort och 
trekantigt. 

Lt 3,6 cm. 


.129 


779 
(4555) 


Dt oj Föreställande en fågel. Kroppen korty hög 
och kullrig. Halsen jämntjock. Huvudet runt med 
tjock näbb. 

Ii» 3,6 cm. 


ll30 


780 
(4568) 


B?<o $ föreställande en fågel. Kroppen hög och 
kulirig. Halsen lång och smal. Huvudet platt me< 
lång näbb. 

Li 3,6 cm. 


i '■ 


. . • 


.131 


781 


Djoj Föreställande en fågel i. Kroppen utbredande 
, : - 
(4582) 


sig med stark sluttning mot den tjocka halsen. 
Huvudet långt och grovt. 
**' 


• 


- ■ . ' ■ 


Li 3,7 em. ELÄNDERS. GBG.6919. 12. 64,...., -180 - 1880.4" Gen.kat.nr. .132 Inv.nr. 

1880.4 
782 Anm. .133 783 
(4605) .134 784 
(4606) .135 785 
(4611) .136 786 
(4613) .137 ? 8 ? 
(4614) Träaniderif Föreställande en fågel. Kroppen 
hög och kullrig med ett, hål genom den bakre 
delen. Halsen lång, framåtsträvande. Huvudet 
litet, med trind, näbb. 
Li 3t7 cm. 

D:oj Föreställande en fågel. Kroppen bred och 
plåt ti Halsen kort» Huvudet långt och smalt med 
trubbig näbb. . 
ht 3*8 cm. 

B: o§ Föreställande en fågel. ., Kroppen , platt, 
bakåt. Halsen smal. Huvudet försett med lång, 
grov näbb. . „ 
Lt 3f2 cm. 

Dio$. Föreställande en fågel. Kroppen kort och 
bred. En rundad inskärning i bakre delen. Halsen 
jämntjock. _ huvudet med spetsig näbb. 
£ t 3,3 cm. 

Ds oj Föreställande en fågel. Kroppen tunn och 
platt, ojämn i bakre kanten. Halsen tämligen 
lång och kantig. Huvudet litet och kantigt. 
L: 2,9 cm. 

D:oj föreställande en fågel. Kroppen kort* tjock 
och bakåtsluttande med antydan till stjärt. Hal- 
sen kort och tjock. Huvudet brett med trind näbty 
L: 3 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 181 - 1880.4 i •• ■" . . : ."''>'S.\- ■ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ ■ • •• ' Anm. 


:i38 


1880.4 


' ■''/':■' 


788 


Sräsniderij Föreställande en fågeln Kroppen 


(4616) 


kort, sluttande bakåtv Halsen tjock. -Huvudet 


- 


stort. ■' - ■ 
'%$ 3»3 cm». 4 
,139 


789 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen kort och 
K ■ 


(4618) 


tjock. Halsen tjock. Huvudet litet,, tillplattat 
på sidorna med trubbig näbb. 
%r 2,8^0^1. 
.140 


790 


Dr o,f Föreställande en fågel ,, Kroppen pliatt» låg 


v 
(4621) 


osymmetrisk. Halsen smal. Huvudet litet med tvä 
skuren näbb.. - 
Ls 2,9 cm. 


p- 


.141 


791 


D:of Föreställande en fågel. Kroppen kullrig, 


(4633) 


från sidorna tillplattad. Halsen rak. Huvudet 
med trubbig näbb. 
Ii* 3,3 cm. 
.142 


792 


Dro$ föreställande en fågel. Kroppen bakåt- 


- 
(4643) 


sluttande. Halsen tjock. Huvudet brett med 
trubbig näbb. 
It- 3»8 cm; 
.143 


793 


Dsof Föreställande en fågel. Kroppen tjock. 


(4710) 


Halsen smal, huvudet litet. 
% 3 cm. 
^ 


\ 

\ ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64. — .-.182- 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


..144 


1880.4 
794 


Träsnideri; Föreställande en fågel. Bakkroppen 


(4785) 


delvis avbruten. Halsen tjock. Huvudet med till" 
plattad näbb. 
Lt. : 3»2 cm. : 
.145 


795 


D«.o} Föreställande en fågel. Kroppen med rundat 


(4792) 


bröst.}, bakåt stjärt. Halsen tjock och. kort. 
Huvudet litet med trubbig näbb. 
!»•■ 3*5 cm. 
.146 


796 


Bjö} Föreställande en fågel. Kroppen kullrig. 


(4800) 


Halsen lång och smal. Huvudet litet med spetsig 
näbb. 

Iii 3» 5 cm. 
.147 


797 


D:q| Föreställande en fågel. Kroppen låg, kullr: 


■g. 
(4557) 


Halsen jämntjock, något böjd upptill. Huvudet 
riktat nedåt. 
L» 3,1 cm. 


- 


.148 


798 


D:o}. Föreställande en fågel. Kroppen låg och 


(4572) 


platt, med en rundad kant från halsen till stjär- 
ten. Halsen lång, rak, något spetsig över nackei 


L. 


Huvudet litet» baktill brett. 
Lt 2,5 cm. 
,149 


799 


Di 0} Föreställande en fågel. Kroppen långsträcki 


;, 
(4577) . 


kullrig, vid sidorna något tillplattad. Halsen 
tjock och rak. Huvudet baktill avplattat. 
L: 2,6 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 183 - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.150 


1880.4 


mii 


800 


Träsniderij Föreställande en fågel i Kroppen 


(4584) 


kort, bakåt avsmalnande* Halsen nedtill tjock, 
uppåt smalare. Huvudet litet och spetsigt. 
Lj 3 cm. 
.151 


801 


Di o$ föreställande en fågel. "Amulett: ben- 


(4585) 


snideri föreställande en fågel. Huvudet brett, 
med betydlig inskärning för näbbet. Halsen 
smal och rätt: uppgående." 

'"Lr - 2>9 cm. 
.152 


802 


Sto; Föreställande en fågel. Kroppen liten. 


(4575) 


Halsen lång» rakt' uppåtstigande, uppåt avsmal- 
nande. Huvudet tjockt med spetsig näbb. 

L: 2,4 cm-.- • • 
.153 


803 


Ds Of Föreställande en fågel; Kroppen ojämt 


(4565) 


låg, sluttande bakåt. Halsen kort. bred och 
kantig. Huvudet brett och kantigt, upptill 
platt. 

£* 3»9 cm. 
.154 


804 


Djoj Föreställande en fågel. Kroppen tjock, 
■ 


(463l)f 

■i 


sluttande bakåt 'med en ås längs ryggen. Halsen 
lång och tämligen grov. Huvudet långt med kam 
och två små inskärningar för ögonen. 
Ii* 4»7 cm* 

< ,* ? 

ELAN O ERS, GBG. 69 19. 12. 64. - 188Q.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


i.155; 


1880.4 


• <sav 


(80§) 


Träsniderij föreställande en fågel* Kroppen 


• - 
(4597) 


mycket ojämn,, långsträckt. Halsen lång, böjd. åt 
■sidan. Huvudet långt och; grovt... 
i»f 5,7 cm. 
..156 


806 


B» of Föreställande en fågel. Kroppen platti» över 


(4579) 


ryggen^ kullrig mot sidorna. . Halsen mycket kort 


■ ■ ' \ : : 


med uppåt sträckt huvud. 

. :.':v.I#.- 3 cm.. .'■••...'■■■••.• 
.157 


807 


."■■■■■■ i.' 

D:of Föreställande en fågel. Kroppen lång, bak- 


(4609) 


åt sluttande med en randad inskärning baktill . 
Halsen lång, framsträckt. Huvudet med, lång näbb 


i- 


■ I* 5, 7 cia. . ■ 
.158 


808 


Dsoj Föreställande én fågel* Kroppen liten, 


(4617) 


något -kullrig, bakre. delen. tvärt avskuren,, 
halsen kort. Huvudet nästan runt. 
Lt 1,9 cm. 
.159 


809 


D:o| Föreställande en fågel. Kroppen hög, bak- 


J(-43S6") 


tal spetsig. Halsen outvecklad. Huvudet tjockt 
och klumpigt medv näbb» ■'...':'•'.: 

. . ■!»*■..■. 4,1 .cm* 
160 


810 


B: oj Föreställande en fågel. Mycket lik före- 


(^70.7')) 


gående. Huvudet outvecklat. 
It 3,7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. .-185 - 1880,4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.161 


1880.4 

811 

(4619) 


Träsniderij Föreställande en fågel." Kroppen 
liten, oval, framtill svartstrimmig med ett 
häl genom stjärten. Halsen tjock, huvudet litet 
tjockt med trubbig näbb. 
Iit 2,4 cm. 


r 
.162 


8*2 
(4599) 


B: of Föreställande en fågel.- Kroppen liten, 
tjock och kullrig. Huvudet långt och tjockt 
med trubbig näbb. 
L t 3 cm. 


.163 


813 


3>*Of Föreställande en fågel. Kroppen framtill 
<4592) 


höge Halsen t j ock och mycket kort, på ena sidan 
av huvudet en smal inskärning för näbb samt en 
prick för öga. 
tit 1,9 cm. 


,164 


814 
(4636) 


D»Of Föreställande en fågel. Kroppen långsträcki 
bred, baktill genomborrad. Halsen kort, rak. 
Huvudet med en tvådelad kam. 
ii 3,7 cm. 


't 
165 


815 

(C4514) 


B* of Eöreställande errfågél. Halsen lång, f ram- 
åt st räckt. Huvudet mycket litet och f örsett; med;, 
två rätt; uppstående öron. 
I»« 4,1 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 186~- 1880.4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


166 


1880*4 


<&eN 


816 


Träsniderif Föreställande en fågel. Kroppen bred 


(4628> 


och platt med ett hål borrat i vänstra sidan. 
Hal Men rak och tjock med två huvuden. 
Ii* 3»5 cm. 
167 


817 


Ds oj Föreställande en fågel, "Amulett, bensnidez 


i-. 
(4511) 


Halsen kort och tjock, näbbet brett. På huvudet. 
ett; 0,7 cm. långt behut skött.." 
*"'*, 
Ls 3,7 cm. 
168 


818 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen långsträckt 


»■ 
(4629) 


baktill tvärt avskuren} sidorna raka. Halsen kor 
Huvudet framåt böjt, utdraget i en tjock näbb. 

Itf 5,8 cm. 


*• 


169 


819 


Djojc Föreställande en fågel., Kroppen lång, låg, 


(4562) 


bakåt mycket tunn. Halsen kort, framåt sträckt. 
Huvudet upptill platt:, baktill utskjutande över 
halsen. 

Ls 4,5 cm. 
170 


820 


B: oj Föreställande en fågel. Kroppen låg, bred, 


(4608) 


något kullrig, spetsig bakåt, Halsen rakt upp» 
stående. Huvudet» kort, brett, rundat framtill. 
Ii t 3y«f cm-., 
- 
5,1- 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.."., v - 187- 1880 i 4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


: ' ■ 


Anm. 


.171 


1880.4 


^b&H . ;^- 


821 


TräsnideriY Éoreställande en fågel . ; Kroppen 


(4644) 


långsträckt och saal. Genom bakre delen ett hål 
Halsen obetydlig. Huvudet långt med tjock, trih< 
näbb. 

Ir* 5*2 cm. 


l ' '; 


,172 


822- 


Ds of JFöreställandié en fågel.. Kroppen platt på 


(4P9) 


ryggen. Halsen ,rak, fyrkantig med huvudet en- 
dast' antytt! ; . 

. Ii* ' 4».5' .cm.. 
»173 


823 


D»«$ Förés^iilahåe! en fågel. Kroppen platt; och 


' 
(4709) 


tunn med genomborrat hål baktill. Halsen kort, 
tjock. Huvudet tillplattat och försett med en 
trubbig näbb. : 
Li? 4 cm. 
.174 


824 


Dt 05 Föreställande en fågel. Kroppen lång- 


(4581) 


sträckt och låg. Halsen kort och tjock. Huvudet 
spetsigt» uppåtsträckt. 
1? 3,4 em. 
175 


825 


D:pf föreställande en fågel som står på en oval 


(4627) 


fot. Kroppen kort > tjock,, ay smalnande bakåt. 
Halsen kort. Huvudet med trind näbb. 
Ls 3,4 cm. 

ELÄNDERS. G BG. 69 1 9. 1 2. 64. ^.A 88 -^' 1880.4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. .176 1880.4 
826 177 827 
(4567) ,178 828 
(4566) 179 829 
(4578) 180 830 
(4637) Träsniderif föreställande en fägel i- Kroppen, 
rundad, bröVfce t kullrigt. Baktill bred, platt 
stjärt. Halsen lång* nedtill mycket tjock» aw- : 
smalnande uppåt. Huvudet litet och runt med triii* 
spetsigt näbb. 
Lt 3+4 cm. 

Dröj, Föreställande en fågel* Kroppen tämligen 
tjock med stjärt baktill. Halsen välutvecklad. 
Huvudet försett med en inskärning,: föreställande; 
öppen näbb. 

Ls 2,7 cm. 

Dtoj Föreställande en fågel. Kroppen långsträckt 
och kullrig méd en inskärning på var sida om 
stjärten.. Halsen lång, tjock och framsträckt. 
Huvudet baktill avrundat. 
It 3,9 cm. 

Dröj Föreställande en fågel. Kroppen. låg och 
smal, ryggen tillplattad strax nedanför halsen. 
Halsen rak, avsmalnande uppåt. Huvudet litet ocfy 
spetsigt, 

Lt 2>2 cm. 

Dsojj Föreställande en fågel. Kroppen bakåtlutanc.e 
med några runda inskärningar bakåt (?.)■•■ Halsen franpH 
åt sträckt. Huvudet litet med spetsig kam och 
trubbig näbb. 
Lt 2,8 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . ... ^ 1'89> 1860,4' Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
• Anm. 


•■181 


1880,4 


'ben 
s 


831 


5?rägniderif Föreställande en fågel* Kroppen 


X 45561 


nästan rund* Halsen avsmalnande uppåt. Huvudet 
platt med otydliga inskärningar för ögonen. 

L: 3 cm. ■' \ ; 


/ 


\ ' ^ -V 

■ ■ ■■ •■ v ; 
.182 


832 


3): oj, Föreställande en fågel. Kroppen bred. plåt* 


v 
(4598) 


och bakåtlutande. Halsen framåtsträokt. Huvudet 
tjockt med öppen näbb. 
L* 4.6 cm. 
.183 


833; 


' ' ' ■ ' r. . 

D:o} Föreställande en fågel. Kroppen bred och 


. ' 
(4795) 


bakåtlutande. Halsen framåtsträokt. Huvudet 
platt med trubbig näbb och prickinskärningar 
för ögonen* 

L: 4,2 cm. 
,184 


834 


D:oj Föreställande en fågel. Kroppen låg, stjär- 


■ 


• 


(4510) 


ten stor och platt. Halsen rak, tjock, huvudet 
från sidorna tillplattat. Inskärningar för 
ögonen. 

L: 3,6 em. 
.185. 


835 


B*o§, Föreställande en fågel. Kroppen hög, lång 


(4604) 


nnh nmnl-^ Hal aen l&ng, AVflmaThnndft nppÄt. Hmn*- 


% TT» ^ / 


det. uppåtsträckt med inskärningar för ögonen. 
Ls 4,5 cm. 

ELAN O ERS, GBG. 69 19. 1 2. 64 "-• 19P - 1880,4 Ge'n:kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.186 


1880.4 


<&&H 


836 


3?räsnideri£ Föreställande en fågel*; Kroppen 


(4552) 


läng, framtill bred* bakåt starkt avsmalnande;, 
ornerad med fyra prickar på ena sidan och med , 
en uppstående, kant mitt på. Inskärningar för 
ögonen. 
i - 
I»* 3*9 cm. 
.187 


837 


pto;|. Föreställande en, fågel. Kroppen något lång 


■ 
(4607) 


sträckt, kullrig, spetsig bakåt, ojämn och gul«* 
fläckig. Halsen kort. Huvudets bakre del mycket 

utstående;*,, främre delen spetsig, inskärningar 
för ögonen. ^ 
I»ft- 3,2. ■cm* 
é 188 


838 


Btof Föreställande en fågel. Kroppen långsträck 


t'. 
(4639) 


Huvudet tjockt, baktill kullrigt med otydliga 
v 
inskärningar för ögonen. ., 
Iii 3,6 cm. 
.189 


£39 


D:o> Föreställande en fågel*. Kroppen ojämn* 


(4590) 


HalseJi ej tydligt utbildad. Huvudet runt med 
'.. ■■> 


i 


stpraiinskärningar för ögonen. 

■ - L; :-: 3 : ,-9- cm., 
.190 


840 


Dso} föreställande en fågel. Kroppen lång,, täm- 


(4595) 


ligen bred,, avsmalnande bakåt samt fullkomligt 
platt* Halsen lång och tjock. Huvudet lång- 
sträckt och försett med inskärningar för ögonen 


l 


På kroppens bakre del finns åtskilliga mörka 
prickar samt på undersidan oftämnhete$* 


- 


*»: 6 cm. 

ELÄNDERS. G8G. 6919. 12. 64. - 19.1.-- 1880.4 Gen. kat. nr. f 191 Inv.nr. Anm. 1880,4 

841 

(4640) .192 842' .193 843 
(4516) .194 844 
(4573) .195 845 Träsniderif Föreställande en fågelv Kroppen 
kullrig» bakåt tillplattad, försedd med en 
fyrkantig utskärning* Huvudet brett» kantigt 
med én stor, trubbig näbfc> och stora inskär- 
ningar .för ögonen. 
Ii* 4,6 em» 

3)*of föreställande en fågel. Halsen tjock, 
huvudet från sidorna tillplattat och försett 
med en liten -?«* över näbben. Inskärningar för 
ögonen. . 

L: 4»6 cm. 

Dtoj Föreställande en fågel. Kroppen låg, kort 
och bred, baktill brunfläckig. Ingen hals, 
Huvudet stort, rundat bakåt med spetsigt näbb. 
Stora djupa inskärningar för ögonen. 
Ii: - 2,7 cm. 

D:oj Föreställande én fågel. Kroppen bred och 
kort, baktill tvärt avskuren. Halsen mycket 
kort och tjock. Huvudet brett., och tjockt med 
stora inskärningar för ögonen. 
Ii* 3 em.. 

D:oj Föreställande en fågel. Kroppen oval och 
mycket kullrig. Halsen lång och tjock. Huvudet 
långt, rakt och framskjutande med spetsig näbb 
och inskärningar för ögonen. 
L: 5 cm. ELÄNDERS. G BG. 69 l 9. 1 2. 64. 192-- 1830..4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


196 


1880.4 


<SEN 


846 - 


Xrä'snldexi'| r : föreställande en. fågel., "Amulett $• 


(4512) 


snideri i ben.. ..... Huvudet litet och spetsigt* 
Halsen nedtill tjock, i uppåt avsmalnande.:. In**; 
skärningar för ögon." 


" - 


I»8 4,7 cm. ■ .• ■ . ^-^ 
197 


847 


Btof Föreställande en fågel. Kroppen hög. 


(4561) 


Halsen mycket tjock,, framsträckt. Huvudeti/fcjoekl 
med spetsig näbb. och inskärningar för ögonen. 
I»fc 4>1 -cm.:'- •- 


v 


,198 


848 


8*oj* Föreställande en fågel. Kroppen tämligen 


(4589) 


kort» hög och kullrig. Halsen lång och tjock. 
Huvudet runt med prickar för ögonen och en 
lång näbb. ^ 
L» 3» 5 cm. ° 
199 


849 


Dxo|v Föreställande en fågel. Kroppen låg och 
• 


(4571) 


platt med lång rak och något spetsig över nackei 
Huvudet litet, brett baktill. 
Ls 2,5 cm. 


,.' .'• 


,200 


850 


D:oj Föreställande en fågel, kroppen bred. 


(4518) 


huvudet kantigt, tillplattat, inskärningar för 
ögon och näbb. 
Iit 3»5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. ■j*\,tf3 -" 1880.4 Gen.kat.nr. 


In v. nr., 


'- 


Anm. 


.201 


1880.4 

85i 


1&Ett / 1 ■ 


(4622) 


Träsniderl. Föreställande én fågel. Kroppen 
tjock, kullrig -. stjärten genomborrad av étt» 
hål. Två korta, tjocka ben. Halsen tjock. 
Huvudet runt med spetsig näbb. Inskärningar 
för ögonen. 
/' .I> t 4f7 cm. 
•202 


852 


D:o} Föreställande en fågel. Kroppen tjock och 


(4784) 


kullrigf bred,, platt, stjärt, genomborrad av . 
mycket små. hål.. Halsen kort och tjock. Huvudet 
runt med spetsig näbb och gropar för ögonen. 
. I» i 3,7 em. 
*203 


853 


D:oj Föreställande en fågel* "Amulett: snideri 


(4517) 


i ben, föreställande en liten, tjock fågel* 
Huvudet runt, avsmalnande mot näbbet. Inskär- 
ningar för ögonen." 
L: 2,4 cm. 
.204 


854 


Ds oj Föreställande en fågel.. Kroppen tjock, 


(4635) 


kullrig. Halsen, liten, smal, framåt sträckt. 
Huvudet med spetsig näbb och inskärningar för 
ögonen. 

L: 3 cm. 
,205 


(f§) 


D:oj Föreställande en fågel, bärande sin unge pi 


i 
(4520) 


ryggen. Huvudet runt med näbb plh inskärningar 
för ögonen. 
, 


'»V 


L: .3 fl. cm. 

ELAN O ERS. GBG. 6919. 1 2. 64.- .t: 194.'- ,1880.4 Gen.kat.nr. ►206 Inv.nr. Anm. 1880.4 
856 
(4519) ,207 857 
(4742) 208 A 8|8 
(4805) 209 859 
(4574) 210 860 
(4587) Träsniderlj föreställande en fågel, f Amulett:; 
snideri i ben, föreställande ett par sammanvuxna 
fåglar. Två .huuvuden och två halsar. Inskärningar 
för ögon." 

L: 3,1 cm. 

D:oj föreställande figur, där ena ändan avbilda^ 
ett sälhuvud, medan den andra är utformad som 
ett; fågelpar * 

lii 7:, 8 cm. 

Dt oj "Ivå fågelbildér och etts hakformigt snideri 

i valros stånd, sammanhållna med fina skinnremmar 

i» 4»1 resp. 3f9 cm. /fåglarna/ samt 
3,9 em. /haken/. 

Dtoji föreställande en fågel. Kroppen oval, kull4 
rig med inskärningar för stjärten och med en 
mångd små prickar på ryggen. Halsen lång och 
smal. Huvudet litet. 
Iit 3,9 cm. 

D: oj Föreställande en fågel. Kroppen hög, trlnd, 
med skåror på bföstet och på stjärten. Gropar 
för ögonen samt två mindre vid näbben. 
.!•■: 3,7 cm. ELÄNDERS. GBG. 69 19.. 1 2. 64.. ".r-1'95.. 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm.'- 


.211 


1880*4 

861 

(4807) 


Träsniderij Föreställande en fågel. Kroppen ■, 
kullrig med avarta streck, från ryggens mitt. åt 
sidorna. Stjärten med svarta streck f öre* 
ställande fjädrar. Halsen tämligen lång, huvude 
utdraget 1 en lång med inskärningar markerad 
näbb* Gropar för ögonen, omgivna av ringar. 
■ r'l*r • 3»9 cm.' '■•-,. 


fc 
V 
.212 


862 


Dt oj föreställande en fågel. Kroppen bakåt- 


\ 


(4630) 


sluttande, över stjärten sju strålformigt in- 


skurna streck» Halsen tjock, huvudet från 


' 


{ \ 


sidorna tillplattat,, med kam och Inskärningar . 
\ ■ 


för ögonen* , 


, 


\ 


is i 3*5 cm* .. .. 


.213 


863 
(4588) 

\ ■ 


2) so; föreställande en fågel* Kroppen nästan 
rund, tämligen platr med fyra prickraderf en 
efter ryggens mitt, en på vardera sidan samt 
en 'pä brÖste|K. Halsen lång "och välformad,. 
Huvtidet långt" med speisig näbb. Inskärningar 
för ögonen. 

• Li ' 4 cm. ' ' l 


.214 


864 
(4551) 


D:o: föreställande en fågel. Kroppen liten och 
platt, med prickinskärningar på ryggen'. Halsen 
tjock, huvudet kantigt. 
L: 2,2 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. i- 196^ 1880.4 Gen.kaf.nr. k2I5 Inv.nr. Anm. 1880*4 

865 

(4585) .216 866 
(4550) .217 867 
(4563) ,218 868 T räsniderijf Föreställande en f åge£«* Kroppen lit4n 
prydd rmed två priekiinflery den längre, tvÉrgifcendo 
den kortare längsgående* vinkelrätt mot den förra 
Huvudet rundat baktill och försett;, med bred näbb 

I»t . 2,2 cm» 

T. ■ • . . ; . . . ..." - . 

C: o; föreställande en fågel* Kroppen tämligen 
platt med 36 svarta prickar framtill på bröstet, 
vid ^vingarna och vid stjärten. Halsen något fraifr- 
åtlutande : /f ramåtbö^d •* ?/ftivudet med' små prickar 
£§£ ögon och näbböppnihg. 
J»t, 2,9 cm., . 

D:o j Föreställande en fågel. Kroppen låg och 
kullrig med sex små prickar på ryggen och ett: 
hål baktill. Halsen kort och t^ock. Huvudet 
långt, från sidorna hoptryckt;, något: "insnört n 

på mitten och med en rispa på ena sidan. 

1'' 
■ ■ . 2m . 3,8 cm«. 

Bro } Föreställande en fågel. Kroppen låg och 
på mitten avtäckt /?/ gropar över hela ryggen. 
Ett genomborrat hål baktill. Halsen liten, rak. 
Huvudet försetts med näbb* - 

I»: 3,1 cm, ..-.:'•; ELAN O ERS. GBG. 69 19. 12. 64.' .J- 197 - ; 1880*4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


Anm. 


.219 


1880.4 


%BH.. 


869 


Eiräsnidéri} Föreställande en .fåg|l.. Kroppen. 


. 
(4544) 


ornerad med pricMinjer.Mnge. ryggen* & bak- 


, 


kroppen ett, genomborrat. näl-. ; 
bi 30 em.-.' 
.220 


870 


33so} Föreställande en fågel. Kroppen tjock och 
;. 


(4546) 


kullrig. byggen ornerad med. åtta prickar* av 
vilka sju bilda en ring omkring den åttonde. 
Stjärten markerad genom två djupa inakäraingar* 


-' 


Halsen lång, avsmalnande uppåt* Huvudet mycket 


-■ . 


litet. , 
L* 4 t l .cm*. . . . . 
>221 


871 


Drof Förställande, en fågel. Kroppen framtill 


(4545) 


mycket hög. Halsen tjock* Huvudet försett med 
en kam,, prydd med , gropar» Inskärningar för 
ögonen. Näbben trindé Från huvudet gå fyra rade] 


r prickar 


prickar ,r en utefter ryggen, en på vardera sidan 
och en framtill. på bröstet. 
1»» 3» 5 cm. 
222 


872 


Bsoj Föreställande en fågel, Sjock, grov kropp 


(4540) 


med tre inskurna trianglar på ryggen* .Kort och «' 
tjock hals med fyra linjer prickade. Huvudet 
klumpigt mé.d inskärningar för ögonen? 
Lj 3»9 cm. 


-' ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64.. - iå8,;,- ■, 1830.4' Gen:kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


,225 


1880*4 


%EH, 


673 


$2&ssD$iB&xiip 13s©stéaijgiså© ea .fågel*: -£åa@ ods ' - 


y 
(4541) 


fcögf &a&&Hutas<2® Easspp sed gröpas? på- seyifee©. 
SsaEsl^utaislé Bals med feaatigt twmiå oela aäbb* 
£*'• 4>4 cs*- ; '' 
,224 


874 


Dtsf Föi?©etälia2iäe ea ^ågel* Två parellelM 


(4542) 


psftcMIr$©r l£Éng©-'«^ea ©eb •sljj&eljStts safc 

• /■ 
å©e«sa-.-yttej?ligérö"-^vå* B&^det .seMtlutat* -"• 

fcalean. njyck-et %3oek t aö&be» tsutsMg*- 

&* 4,5 es* ■ ■ -t • '.....-.•.■. 

* * . ■ 
.225 


875 


"ÅEulett s : bé&é&Msxl* f örestäilsaaa© en fågel* 


(4513) 


Halaen lång, tjock} iaivuöet ©malt*, spetsigt* 
'■ 
I& ssrggea- 29 pxlcfeföasaiga 'iilsi£äI!a&^g@ar*: , »' • • .. 


"• • 


£f: -4' '-ei3*> • • ■ ■ !. ■ 
225 


876 


Btof. ^öftsbtäliaade^ea f%ei* Kroppea ■■ -faäJtietgt 


(454B) 


&alse» ISng,. fss^tlutsado, ha-vuöet -platt*, Bå 
ryggen tre parallella prlcklinjer. Bakro delen, 
gesoia&örrad «7 ett feål* , J ' 
gg'26fe ■■; 


vérhöppai 
1880.4.1 


le 
383-718 


■Lsi 4:»1 cb* 
267 


677 


$»o$, BQrestälisade m fågel* K3?eppea låg t fcsleei; 


; ■ • 
(4549) 


nästan äeisaatjosk* f&rra&et litet och platt* Så 
gyggea f ©b parallella ps?lc&lin$e2v Sitt; på 
bröstet en grop* Genon kroppeao balade dol ett 
runt hål . . 


i 


I»J 3 »3 cm* 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. a^Ligg- _ 1880. 4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


*268 


1880.4 


^H 


878 


Träsnidérii' Föreställande en fågel. Kroppen. 


(4543) 


bred och platt, betäckt med svarta prickar» ,. 
Halsen rak 9 trekantig med tre svarta prickar 
på var^e sida. Huvudet baktill kantigt. Näbben 
trubbig. Inskärningar för ögonen» 

yl* . 3>6 ■em» 
.269 


879 


Dtof, Föreställande en, fågel.. Kroppen bred, 


(4547) 


något kallrig,. baktill genomborrad av ett* stort 
hål.. Å ryggen 54 gropar* Huvudet brett;, av-- 
smalnande mot näbben* Halsen kort och tåock 
med tre prickinskärningar på vara© sida., , 
Itf : 5 cm.. •;.,.- 
.270 


880 


Dso| Föreställande en fågel* »Amulett?; bensni- 


(4521) 


deri. . . Huvudet nästan klotf ormigt;, inskär*- 
ningar för ögonen. På ryggen fyra längsgåendé 
streck. Kroppen från sida till sida genomborrad 


fl 


lit 2,3 em.. 
>271 


881 


Ds oj Föreställande en fågel. Gropar på ryggen 


(4615) 


och hål i bröstet. Halsen kort. Huvudet runt 
och vänt ät sidan. Inskärningar för ögon och 


\ 


näbb* ■..-.,■•.• 


t 


L* 2,1 em. . •. ■ . 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. ~ k 2ÖCL ~ 188a*4 Inv.nr. Anm. 2.330.4 68$ 884 
(4633) 885 886 
(4625) Srämi4as&f: £^*es-tlllaBö©- -^x©så®lca -mt. -m :£%©£ 
Eort , appsöttståeaåe Ifcéöpp*, caassanvusoa ■■a&å. hal< 
©oa» Etavuået ruat sed iasMssii&gar fös? egos och 
aäöb. tslc&liafe- runt halsen ocli ®&n uaäro dslcaji 
av kroppen» •-- 

I* 2#? «a* ' 

*®&->-sä3£* » ösa sussas© i&QBäeä .®r' &ågal* iggpe&et 

iik f öregåeads, ' Iziskäisiiagar för ögoa sslmss*>" 
«*» -2»?' en» . -• -• ■ 

Dsof Föreställer en fågel» Kroppen f a^måtlutaöj 
skåror pä st|§a*t©s$ två fcosta bon. Haleea Isort, 
två imslä&saingar fös? ögonen* 

I»: 4» 2 em» 

£*o.$ Pöa?eställaEci8 ea f figel»- Krcppoc långsträcki 
med utskott föi? ben» Salesö trlnö» öivuSet 3dt©i 
©ed spetsig näbb. 
Iii 4»! ca» 

D:of FöreBtällaado en fågel» Kroppen långsträckt, 
feöllrSg meå entyöan till besi» Bavaäat litet. 
Ls 3*5 cm» ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. ... -&-'201 « 1880.A Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


»277 


1880.4 
887 


Träsniderij, Föreställande en pilspets med in- 


, 
(4821) 


skuret människoansikte. • 

Lt '■ 2,6 brr .■ ■ 1,7. cm.. • 
.278 . 


888 


D:o|> Benföremål, utskuret i fem planf med stora 


(4825) 


svarta gropar. - 

£* 3 z 1,7 x 1 >1 cm. 


' • 


.279 


889 


Som föregående. 


(4822) 


£:■ 3*1 x 1,7 x 1,1 cm. 
,280 


890 


Dto-j: Kompletta i form av halvmåne$ på ena sidan 


(4824) 


röda linieinskämingar, på den andra svarta 
prickar. 

Lt 5,3 br: 2,9 cm. 
281 


891 


'D:o# föreställande en knapp el. dy!.; 


(4829) 


Storl: 3,6. x 1,3 cm,- 
282 


892 


Di oj I form av ött erogelbundet böjt rör - med 


(4830) 


prickar och streck. 
•I»* 6,4 cm. 
283 


893 


D:oj; I form, av en oval platta? den svagt kull- 


(4831) 


riga översiiari prydd med inristade streck,, fyll- 
da med röd färg. Ett stort hål genomborrat i 
centrum. 

Iit 8,5 br: 5,1 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 1 2. 64. —".202 - 1880.4 Gen. kat. nr. '- ?84 ,, Inv.nr. Anm. ,285 1880,4 

894 

(4832) 895 
(4833) 286 896 
(4834) 287 288 Ä .897 
(4835) 898 
(4836) 899 Träsnideri 1 renhorn i form a? en rund pinne 
med tolv uppstående runda kammar (?) 
Iit 7*9 cm. 

33 jo j; "En ögla» som tjänar till att fästa harpun- 
remmen vid harpunskaftet", I.» 


3*7 


cm. 


Br: 


1,6 


cm. 


fa 


6,7 


cm. B: of En ögla. 

Ii: 4,4 cm. 

: Brt 2,1 cm. 

Es. 1,4 cm. D:oj En ögla. 

Lt 4,2 cm. 
Brs 2,3 cm. 
Es 1,6 cm. Dso, En ögla. 

. Ls- 3,6 em 
2tl Brt 
Er cm. 
1,5 cm. Dtoy Ea ögla. 

£s 3,4 cm. 
Brs 2 cm. 
H: 1,4 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. '64. ^ 1 _ 203 -„ 3:880^4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


.290 


1880 ..4 
(9£0) 


IPräsnMerif .En ögla, . 


(4838) 


Itt . 4*7 em* 
Brs 2,2 cm, 

H: 1,6 cm; 
,291 


901 


DiöjV En ögla." 


(4839) 


lii 4,8 cm. 

Brs 3y cmy .' 
Ht i* cm*. 
292 


902 


Diof En smal, platt pinne, på den ena sidan med 


(4840) 


ett; tvärband av sic&-sack-* prick* och streckor- 
nämentj i mitten ett genomborrat nål med en bit 

av en • skinnrem genomdragen, 

Lt 7,5 cm. 

Brs 1 ? 5 cm.; 
293 


903 


.Dt oj En tub (ett rör), kort, med två ringformigi 


t ■- • 
(4841) 


upphöjningar, i ena ändan en träpinne, 

L: 2,4 cm. 

• ^Brt/ 2^2'cm, 

f räpinnens is 5,5 cm. 
294 


904 


Ds oj: "Doppsko eller; pilspets" i, Qroérad med ett 


(4842) 


streckornament, . fyllt med röd färg., 


■ ' 


295 


905 


Dtoj; En miniatyrpipa». 


(4786) 


Titi 60 cm.; 
296 


906 


Dso>, En skruv,; 


( :? )■ 


Ls 4,4 cm. 


, 
T 


- 


\ ■ ■•• ■ . 
1 ■ . • ELÄNDERS. GBG.-69 19. 12. 64. - 2Ö4~- 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm; . 


.297 


1880.4 
907 
(?) 


Sräsnidérij En tub av ben. 

Iit 3 cm. 

' té" ' ■■•■ . • . 


- 
.298 


908 
(?) 


Didj Som föregående* 
Iit - ,2,2^ cmf 
.299 '" . 


909 


P»öj En hyska. 


(?) 


L: 2 em. 
1300, 


910 
(4922) 


lloj Från Irkaipi^ i Ett; spänne med två ögon (?) 
Störlt 5,5 x 3,5 x 1 cm. 
.301 


(m.i) 


Btof Modell av pipa* 


(4786) 


L.av skaftet - utfört i två hälfter -: 5 cm 
Hé av piphuvudet t 2-3 cm. 
Br." " : 2 cm. 

- / 


i 


.302 


912 


D:o| En kniv. 


(4360) 


L* Knivblad: 11cm. 
" Skaft: 7,5 cm. 
St.br: 2 cm. 
St.t^: 0^5 cm; 
.303 


913 
(4410) 


D:of En pryl med en liten knq§p. 
L.t 10 cm. 


- 


.304 


914 
(4412) 


Dtoj Som föregående; 
1: 11 cm. 
.' 


: - ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. £ -r t 205"' $880.4 Inv.nr. Anm. 1880.4 
915 916 917 
(4487) 918 
(4935) 919 Träsniderif Som föregående. Ehopp med inskuret 
ansikte av en människa (?)'. 
I»i 7 cm. ' 

Snideri i ; trä ,' "föremål av ek, i form av en låojj 

tähdad spjutspets, ingniden med blyerts. n 

-L: 24 cm. 
St.br: 3 cm. 

/Vinare/ 

B: oj Föreställande en fågel med två lösa vingar 
Röda och svarta ränder. Utskärningar för mun oe}i 
ögon. L: 15 cm. 
Vingar: 9 cm* 
St.br. av kroppen: c: a 3, cm. Snideri i ben, föreställande spänne med pricka 

och linjeinskärningar på varje sida. 

1: 13 cm. 
Br: 2,5 cm. 
Tj: c ta 1 cm. 

Snideri i horn , spännf| utan dekor. 

1: 12 cm. 

Br: 1,5 cnu 

Tj: c: a 1 cm. 

/irkaipij/ ELÄNDERS. GBG.69 19. 12. 64. ~, . — 206: -■ 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 


*3iö 


•1880V4 


&&Y; . 


920 


Snideri i ben - ("Gravfynd")-. Spänne med ut- 


1 


skärningar, föreställande d^jurhuvuden samt linj 


B- 
inskärningar. 
' 


i 


1: 3,9,5 cm. 
Br» '2; i- 2,5 cm. 
2j: cia 1 cm. 
.311 


(Jfg) 


D» oj Spänne med prick- och linjeinskärningar i 
'■ : ^.- 


(4928) 


Iit' 9»5 cmi 
St,br: 1 cm. 
23? otal cm. 
.312 ; 


922 


Dsof Spänne,, trekantigt. 
:. 


(4936) 


L: 5' cm. 
Br« 2,5 cm. 
Tj: e.*a 1 cm. 
.313 


. 923 


Djoj Spänne, ankarfofmigt. 


• ""• 


. . 


(4921) 


' 6 Éf. 1 cm. 


4 ; 


.314 


924 


D:6$ Som föregående. 


(4932) 


6 x 1 cm. 
.315 


925 


Ihöj "Spänne av valrösständ, rundat och uppböjt 


(4899) 


mot spetsarna,, som inåt vika sig till en hake $ 
på mitten en- ögla.; , 
4 x 1,5 cm. 
.316 


- 926 


D:<?|, Som föregående. 


- 


•" 


(4927) 


5,5 é 0,5 em. 

ELÄNDERS: GBG. 69 1 9. 1 2. 54. e v 2Q"7'' y - 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


-317 


1880.4 


2F/y 


927 


ffräsniderl •}> Som föregående;... ■ •- 


(4937) 


5+3 x 0,5 cm. 
.318 


928 


Dt oj Som föregående men utan sidohakajg och ögla 


•': 
(4929) 


2,5 x 0*9 em. 
>319 


929 


Dtof Spänne., 


(4931) 


4,7 x 3*7 x 0,4 em. 
.320 


930 


D:o j Spänne. 
i 


(4939) 


9 x 3 cm. 
.321 


931 


Dt Of Spänne • 


(4923) 


5,5 x 3 cm. 
1322 


932 


Dt of Spänne. I stört sett som föregående men 


(4924) 


utan egentlig öglaf- oprydd (?). 
4 x 3 cm.. 
.323 


933 


■Dt of- Spänne. 
. 


(4924) 


6 x 2,3 cm. 
.324 


934 


Dsof; Spänne. 


(4925) 


4» 5 x 2,5! cm./ 
.325 


935 


D: oj Spänne som föregående. 
. ' ■ 


( 4930) 


5,5 x 1,7 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64 --2QS- 1880.4 Gén.kat.nr. 326 Inv.nr. 

1880*4 
. 93$ Anm. 327 328 937 
(4926) • (938> 
(493&J 329 939 
(4916) 330 940 
(4917) Träsnidérlf. w Hake : av vairosstand.j prydd ised. 
linjer och pri ekar* fyllda med röd färg» @enom~ 
borrad 1 ena änden» ° Brt 5 cm. 
3 cm» Dtoj Som föregående* L: 
Bri 3 »7 cm. 

1 . ' 'CBU, Dtof i form av en hake med en rund ögla 
(genomborrad). Med prickinskärningar. 

\ 3 , x 0,5 cm. 

gjll ägg ti ll Kläder 

överplagg,- Kap Nord,, av horisontala tarmskinn- 
ribbor med kåpa därvid. För kvinnor» 

L: 115 cm. , därav kåpan 35 cm. 
St.br» 75. cm. t av kåpan 25 cm. ' 
Ärmlängd: 40 cm. , bredd? 14 cm. D:o| Från Kap Hord. Som föregående.' För män. 

L; 143 ' cm. , därav kåpan 45 cm. 

,,St.brt .90 cm., av kåpan 25 cm. 

Ärmlängd t 60 cm. , bredd. 17 cm» ELÄNDERS. GBG. 69 19. 1 2. 64. . -_ -209 "*• 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


*3U 


1880*4 
; : 
(§& 


fräsniderij? Som föregående* Bör kvinnor (?). 


(4913) 


is 105 cm,> därav kåpan» 30 cm. 
St.br t 67 cm., av kåpans 25 cm. 
Ärmlängd: 40 cm,, bredd: 8 cm. 

ärmöppningen, vilken är 

sammandragen 
*332 


. 942 


Ds oj Som föregående» 


(4919) 


L: • 113 -cm. , därav kåpan: 38 cm. 
St.brf; 90-cm,, av kåpan: 22: cm. 
ärmlängd :40 cm., bredd: 11cm» 
som föregående:. 


•■ 


•333 


943 


3):o| Som föregående. För barn. 


(4920) 


is 85 cm. , därav kåpan: 25 cm. 
Stébrr 56 cm., av kåpan: 20 cm., 
Ärmlängd: 33 cm., bredd: 15 cm. 
. 334 -. 


944 


?#o> "Pitlekaä", åv fina, vita tarmsMnnsribbör 


( * ) 


(?)> med röd sömnad mellan ribborna'. Kåpan fast 

■ • . . ■ . ■ ■ ■ *& ,■ 

fgrdä.> Bör kvinnor.. 

Iit 108 cm.,, därav kåpan 3,4 cm. 
; : -".) 
St.br»78 cm.,, av kåpan: 30 cm. 


Ärmlähgd: 40 cm. bredd .- 29; cm. 
.335 


945 


Bsof ' , ..=..PitlekaJJ w ;, av fint gult sämskläder me 


i 
( ?. 3 


brunt fodertyg jäen' ■ bård på ärmöppningarna och 

underkanten* Kåpan 1 fast sydd. 

L: 119 cm, , därav kåpan: 34 cm, 
; St,br: . 53 cnuy av kåpan: 27 cm, 

/ Irmlängdt;55 cm., bredd -j 13 cm. 

' Bården på ärmarna c: a 1 cm., på underkan te] 

i .' ' 1,5 cm. 


« ELANOERS. G B G'. €919. 12. 64. - 210 - ieeo.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


»336 


mm.r& 
sm 

(4460) 


Sjudas ..ma&- två immgåasäas?* lteä&. Pitloka.1. äv en 


trärlr^Sj, varpå saa spiiat ett oältarEEaeiibi^a» 
!DesiS3uelö%i> ©ed ©Ut kort träskaft* fästad vid 
tnaarlngen» « ffid tpUBaaan» fastade genom sMjoa- 
reesaaa?*; tvä t^ma^lnaarj,, bestående av utskurna 
träpinnar aeä on filta av valbara (valfiekben) . 
på lindarna* Veibaräf liaorsm utlöpa 1 eaå sked» 
foanaiga Inmtdés -> -;* Ina ©ca feo^li^a soa pisk- 
^anlrtar;.,-- ':.-..., 
Bias. av ringens 30 « 33 em. 
. ' sreää ® ; . ' ** .# ' i.esa. $ <e&t» 
- Lir^å av slcaf tets ' '13' cia. 
« ( tpas^liis©aBa8 23 och 28 ea. 
337 


947 
(4461) 


SruEaaa* Wxä&. Pitlé^l. Som fSreeå^i^*"Sklsm©«! 


cö?aåat j uteas tasaapianar» 
X)ia^ av ringen* 37 '.«* 40 caa. 

Bredd n _ '«* * . e«a 2 .ca» 
■ £§ngd av ,sfee£tat* ' . 2.6*5' em* 
338 


<94]F> 


D:o| Pråa i^ltlcikaj. Som föregående. Skaftet 


(4462) 


av ben "sed en trujapinao" - pinnen saknas. 
Skinnet skadat. 

Dias. av ringens 40 - 44 aa. 

' Bredd ° •'.*• * '■ e*s 4- sa.» 
•,£§agå av ak;z£t<ats '. - 12 em. 
359 


949 
(4457) 


?±eeel»iQ&* E& »inner av trÉ» kluven i två hai£*« 


*»■• ■ 
mm åter hopfögatö* sådan sgrielaja MSvit något 
vid&ad i sitte» och* ursprangligea, %tt atyek© 
av en valbard inapMnd mellan båda halvorna . 
Sen EGEbranea saknas S»n» på våra visselpipor 
(dungigor). 
Irt 8 em. 


*'' ELÄNDERS. G BG. 6919. 12. 64.. -'211?=*- 1880.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


- '' '" '•■" ' ' 1. ' 


Anm.%.' • 


.340 

.34* 
.342 

i 

.343 


1880.4 

950 

(4458) 

951 
(4459) 

952 
(4463)'' 

953 
(4464) 

954 
(4465 X 

, 955, 
(4466) 


fräsniäerif Som föregående. 
hs 8 cm. 

Dtof Som föregående. 
L: 8 cm. 

"ViesélredskaD". Prån Fitlekai;. Av ti* t t form 

av en fiol utan strängar. 

Jis ' 70 cm,,. däraV munstyckehålet c: a 40 i 
, St.br;. (av muns tyckehålet).*; 14 cm* 

liol. Från Pitléka^*".*. ptford efter den (fiol) 


sm. 


a ■ . 


344 


som fanns ombord på ?éga B 4: med stråke — > én. trä- 
stav, bågformigt böjd och försedd med sträng av 
fiskben (valbard) ■., 

Iis 66,5 cm» . 

St.br, av fiolkroppens 13 cm. 

H. «* ■«••_■ s 5 cm. eté»; 

Stränginstrument, fiol el.dyl., omvirat med snä- 


• 


345 


ren men utan egentliga strängar. Stråken (ref. i 
,-0K.) saknas»- 

■■■**4t%. 63 cm* i' 
_,,„• St.br»13 cm.,.-; 
'■'.'. H* c sa 4'ém.' ....*. 

3).tö>. från Eitlékaj . I princip som föregående 

men med annan form. Bara en tråd son sträng. 

Ii* 62 ;"cm. ; ..... 
St.br: 8 cm. 
Hs c:a 2 cm. 

ELÄNDERS, GSG. 6919. 12. 64.. -- 212 ;•'-- 188Q.4 Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


Anm. 


>?AG 


1880;, 4 
(^ 


Snurra : n ay. ben",. En- träpinne genom ett platt 


(.4405) 


benhjul med genomborrat hål på mittenj; röda 
färgstreck och inskärningar på kanten och på de 


n 
, 


•övre sidan.; Hjulet, är litet, avlångt, ovalformi 


gt . 
' 


Hjulets diam» 4-5 cm. 
'"■ höjdf c*a 1 cm. 
Pinnens längds 8 em. , varav 
"..•• 5 ,cnu över och ? '.en*-, under, hjulet. c 
.347 


957 


Ds oj., bestående av, en benplatta och, genomlett 


(4454) 


centralt hål i denne, en träpinne* Omkring pin- 
nen är ett skinnband virat med ett avlångt, 
genomborrat bens tycke v Pä pinnens topp en genom 
borrad benknapp.r 

iii ■ Pinnen c sa- 40 cm.. 
Benplattan: S c 12 cm. 
Benstyckets i: 15 cm. 


■bi 


.348 


958 


2>»o| Som föregående, utan skinnrem» Pinnen fär- 


(4453) 


gad, pä några ställen med röda, runtom- gående 
linjer och band* Benstycket på pinnen har två 
genomborrade häl vid båda ändarna. Benplattan 
med rödfärgade- inristningar; 

Pinnens. 1 ss ^ c*a 40 cm* 
Bénplattan* 4 x 10,5 cm. 
Benstyckets lr 15 ! cm. 


- ELÄNDERS. GBG. 6919. ] 2. 64-.. ä. 2-1-3- 1880.4. Gen.kat.nr. 


. Inv.nr. 
Anm. 


349 

.3.50 

50 B 


1880.4 
959, 
(4455,} 

960 
(4469) 

961 
(4468) 

962 : 
(4467) 

.963 
^4148 ) 


fräsnideriV Som föregående. Benplatta med in* 

graverade djur och människor, en sol (?) på 

mitten, utskuren i fiskform med skinnremsor. 

genom små hål på kanterna. 

Pionens!* c ta 35 cm- 
Benplattant: 9 x 21 cm. 
Benstycket: 21 cm. 

Paddel. Eran Eap -?-.' 


\ 

i 

\ 


350 b 
351 

352 


Iit c» a 1,5 nu 9 varav bladet 50 cm. 
Bladets bril§; - 24 cm.' 
Handtaget! 7*5 cm. 

B: o,j? Eran Irkaipif v 

- * lf; 163 ; cm.> därav bladet et a 80 cm. 
Bladeté stil>r8 ; 10 cm* C± mitten) 

Handtagets 7x7 cm. 

Btoj Form som föregående. •' 

iit 168 cm.,, därav bladet c ta 80 cmi 
Bladets st.brs- 10 cm. (i mitten) 
Handtaget t 9x7 cm. 

Båge* från Irkaipij. Enkel» platt, av trä, utan 


bindning. Enkel skinnsträng (? ) 

Lt ^ 136 cm. - tappaift 2 cm 

Brt 3^4 cm. 

Tj: 1,5 - 2 - 2,5 em, - 

ELÄNDERS, GBG. 69 1 9. 1 2. 64. „ 214 1880^4 Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■'• • ' 


Anm. 


»353 


$880*4 
964 


'$&&&i&ä@x$:$, Eaäfcét tsösfca? ■■■iséS liaäaa rSag air- 


(4M9) 


säsåässfäSB*. l^lUtaä" äMflaistffifig (&)* - 
Bredas. 3 - 3*5 jcew 
►354 • 


965 


.SjM>i" ilSfcaå. <t$äE$a3r <m@& ^*$->?«&» 


M 


.-St-.. ■ H8«*a» ; -.■-- ■ • 
8r* 3 <hb* 

%* i* 1,5'<%. "' ....... 
.355 


96S 


ffås^aiafai% ^Sasteil» «»?■■- ISqSsq m&m avbtratéaa - 


(4278) 


£* 165 (45 ■♦ 12© ~csb»} 
►356 


967 
(4480) 


18©il~s&oiJin^» 9 fesaolattos T)å träferää© 


It 190 ;CBJ»;. 

Bet- 8 <©* 
t 

,357 


966 


Siof 8 feeaplsttar på tsäferél&e. Bo oi?egeHsaaån^ 


(4481) 


fjfiSmaties feenplattöEna ära geaoxabosssaäe på 
'ä 
flem ställen ©c& fastad© v&ä ^räplattor geaom 
tséö#. 
.358 


969 
(4319) 


Isbill. FMa Izka&»i3* 


BreM* 5 csa# 

Sy odÉlslc?2 ecu 
c;.' 

ELAN O ERS. GBG. 6919. 12. 64.. jr . 2l£ > 1880*4 Gen.kaf.nr. .359 Inv.nr. Anm. .360 1880é4 
(4277) 971 
t? ) .361 972 ?orts. på sid. 216.) 

Fågel spjut* som nr. 966:. t 170 1 50 + 120) cm. 
pets?24 (33 -?) em» Spet Båge.., Som 965. 

L* 120 cm* : 
Br« 5*5 em* 
2?3* 3 cm. 

Jaktredskap *? -? -?-*■ -^ 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. „ 216 - 1880.4. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. I originalkatalogen är ruv 973 - 999 
överhoppade. Sista föremålsgruppen i 
Vega-samlingen börjar sålunda med nr. 
1,000* Vid utskrift av denna, katalog 
1964-65 bibehölls detta avbrott i num- 
merföljden men icke i gen. ka t. numreringen. 
De överhoppade numren torde vara reserve- 
rade för event. tillkommande föremål. 
För att alltjämt ge möjlighet att införa 
sådana insattes sid. 216 - 219. ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 04. 21? - 1880.4. Gen.kaf.nr. ■Inv.nr. Anm. ELÄNDERS 1943. 3.000. 7.6.63. - 218 - 1880.4; Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 219 - 1880,4, Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. \ 

V?" 
\ ■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 220 - 1880.4, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


Anm. 


1.000 - 1.253 
ESKIMÅER. 
Litteraturförteckning . 
Hjalmar Stolpe (1880 II) Den Allmänna etnografis- 
ka utställningen 1878 -79. 
Nordenskiöld A.E. I - II 
T. Lehtisalo Entwurf einer Mythologie der Jurak- 
Samojeden (Mem. de la Soc. Finno-Ougrienne, 
VIII, xx. 
Goeoras 1901. 1904 


• 


Byfaan (Se G.' Buschan. Die Völker Asiens. Austra 
liens und der Sudseeinseln, sid. 304. 

ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 65.- - 221 - j 


1880.4. 


Geh.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I880.4i 


Dräkter och prydnader 
Se Nordenskiöld II. 429 f . 
3.362 


1000 


• - - ■ * 


(5133) 


Päls. parka för man. Av gråbrunt murmeldjurskinn 
med hårsidan utåt och med kåpa av samma stycke* 
Kåpan kantad med remsor av långhårigt varg (eller 
järv?) - skinn och mjukt hundskinn* Pälsens nedre 
kant och ärmarna kantade med långhårigt varg-( el- 
ler järv?-) -stinn* 
Längd: ca. 100 cm* därav kåpan ca. 30 cm* 
Max. bredd 70 cm. (vid fallen) 
Ärmarnas längd 40 cm. 
" bredd vid linningen 14 cm* 
Litt. Nordenskiöld x/232 - 233* Åvb* sid. 232* 
Nelson. 31 f . Pl* IV och XVII* 
i. 363 


1001 


D:o För kvinna* Av grått renskinn med hårsidan 


(5132) 


utåt och kapa av samma stycke* Kåpa, rygg - och 
f ramstycke, axlarna och den på båda sidorna djupt 
inskurna underkanten, som fått formen av två sto- 
ra, avrundade lappar, en framtill och en baktill 
äro ornerade med breda remsor av vitt sibiriskt 
renskinn med smala bruna pergamentaktiga skinn- 
remsor med röda stickningar, (fastsydda med röd 
tråd?) På nederdelen är den runda framlappen 7 cm. 
kortare än den likadeles utskurna baklappen. På 
kåpan liten tofs av rävskinn. 
Längd: 130 cm. därav kåpan ca. 30 cm. 
Bredd ca. 63 cm. 

Utskärningen på nedre delen: 48 cm. 
Ärmlängd: 40 cm Bredd: 18 cm. 
Litt. Nelson 35 - 36. Pl. 18. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- - 222 - 

jS 
1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


, . . ■ • . .. 
3364 


1002 


Päls för kvinna. Av 1 jusgrått fågelskinn med hår- 


(5169 el. 


sidan utåt och fast sydd kåpa. Kåpan kantad med 


5173) 


brunhårigt björnskinn och pälsen nedtill kantad 
med gråvitt hårigt renskinn. Pälsen helt ornerad 
med bruna fågel skinntofsar och nedtill ovanför ren 


•r' 


skinnranden prydd med ett brunt band av fågelskinn 
Öppen kåpa. 

St. Lawrenceön 


•. 
Längd: 110 cm., därav kåpan 30 cm. 
Bredd: 75 cm. Ärmlängd: 45cm. 


• • 


Ärmbredd: 15 cm. 
Litt. Nelson. 34-35 


v. 


3365 


1003 


D:o Av mörkbrunt fågelskinn utan kåpa med en tyg- 


(5169 el. 


krage. Pälsen nedtill och på ärmarna prydd med ett 
• 


5173) 


tvåfingerbrett band av läder med korthårig säl- 
skinnsrand. 

St. Lawrence ön 


Längd: 110 cm. kragen 7 cm. 
Bredd: ca. 95 cm. 
Ärmlängd: 40 cm. 
Ärmbredd: 17 cm. 
Litt. loc-cit.. reso. Pl. XVI Nordenskiöld II. 
251. 
3366 


1004 


D:o Kamleika. Av säl tarmskinn i långa vertikala 


(5131) 


band med fast sydd kåpa. Kåpens öppning, pälsen 

nedtill och ärmarna kantade med tunna, korthåri- 

skinnremsor. 

Längd: 112 cm. därav kåpan 30 cm. 

Bredd: 85 cm. Ärmlängd: 36 cm. 

Ärmbredd: 20 cm. 

Litt. Nelson. 36 f. Pl. XXIII Nordenskiöld II, 23 


i ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,. - 223 - 1880.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


3367 


1005 


Päls. I huvudsak som föregående. Såpan försedd 

med en sentråd och kantremsor'. Även ärmarna prydda 

med kantremsor men utan pälshår, ornerad med svart 

stickningar. 

Längd: 10S cm. 

Ärmlängd: 35 cm. 

Ärmbredd: 10 cm. 


a 


3368 


1006 


Överplagg (nr. i OK 5128) 
3369 


1007 


Överplagg (nr. i orig. Kat. 5l29X 

i 
3370 


1008 


Överplagg (nr;, i orig. kat. 5130) 
3371 


1009 


Plats för hatt (nr. i orig kat. 5172) 

St. Lawrence ön 


"N ELÄNDERS, GBG. 7686. 3. 65... t 224 t- Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
t 880. 4. 

Anm. 


, 


1880.4. 
' 


1372 


1010 


Läppknapp av en svart sten, hattformigt utskuren. 


(5134 el. 


2 x 2,8 cm 


5143) 


Se avb. hos Nordenskiöld II. 238. fis.9 

S. Nelson, 47 f., Pl. XXII 

Nordenskiöld II 

och 233 Jacobgen. avb. sid. 241. fig. 4-5 

i 
.373 


1011 


i 
D:o som nr; 1010 ^ 


(5135) 


1,8 x 2,5 cm. 
.374 


1012 
(5136) 


D:o som nr. 1010 men av valrosstand 
.375 


1013 


D:o som nr. 1012 


(5137) 


1,2 x 2,7 cm 
.376 


1014 


D:o som nr. 1010 


(5I2&) 


2 x 18 cm. 

Avb. hos Nordenskiöld, loc.cit. fl*. 9 


• \ ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65... - 225 - v 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


3377 


1015 
(5139) 


Läppknapp som nr. 1010 
2x2 cm. 


- 


»378 


1016 
(5141) 


Som nr. 1010 
1,4 x 2,1 cm 


- 


J379 


1017 
(5143) 


[1 , . ! . 

D:o som nr 1010 men av en vitgrå sten med mörka 
serpentinfläckar- 
1,8 x 2,2 cm. 
»380 


1018 
(5140) 


D:o av valrosstand. Hjulformig, delad genom en 
kringgående mellanrännä. 
2 x 1,3 cm. 
Litteratur Nelson. Pl. XXII. 16. 
J381 


1019 
(5134 el. 
5143) 


3382 


1020 - 
1023 

(fm z ) 


Fyra stycken ämnen till läppknappar, an av vit 
kvarts, (kristall?), tre av granat/?/ 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 6S.~- i 226 - , , ■ ■ ;.,[:., , /, . ' ,, , - ■ ■..,.,<-■ 


1880*4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


Husseråd och arbetsredskap 
3383 


1024 


Eldstål 


(5171) 


St. Lawrence 
3384 


1025 


Drillpinne. Tillbehör till elddrill. 


(50532 


Rund träpinne med en liten rund knapp på spetse 
en vit tråd kring skåran vid knappen. Drillån- 


»• 


dan konisk. 
Längd: 28 cm. Tjocklek 2,5 - 1 cm. 


\ 


/ 
Nelson, 75 f. Pl. XXXIV. 4. 
3385 


1026 


Drillbricka, till nr 1025. Av trä, avlång, hatt- 


(5053) 


f ormig med översidan överdragen med tenn. Om- 
virad med tråd. Hål för drillpinnen, (den tenn- 
belagda ytan). 

Längd 12 cm, Bredd: 3,5 cm Höjd: 4 cm. 
Litteratur: Loc.cit. Pl. XXXIV, 7. 


• 


3386 


1027 


Tändstock till nr. 1025 och 1026. 


(505 i) 


I form av en sälfångststol/?/ Trekantigt trä- 
bräde med två avrundade hörn och tre stora ge- 
nomborrade hål med upphöjda kanter motsvarande 
sälfånsstolens hål för stolbenen. Vid ena sidai 


l 


en rund inskärning för drillpinnen. 


■ - 


Längd: 42 cm. Bredd: 21 cm. Tjocklek 1,5 cm. 
Surdoch. 255. fig. 256 

ELÄNDERS. QBG. 76B6. 3. 65.- « 227 - 1 


i S 


' •'*'-■ 


1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


"S 


Anm. 
1880.4. 


3387 


1028 


Drillrem med hand tas. Skinnrem med två björntän- 


(5096) 


der vid båda ändarna. Björntänderna genomborrade 
med ett remhål. Tillbehör till nr. 1027. 
Längd: remmen ca. 100 cm. Björntändernas längd: 
ca. 7,5 och 8 cm. 
Litteratur: Nelson. loc.cit.. resp. Pl. XXXVI é 2 


1 


3366 


1029 


Drillbåge. Tillbehör till elddon.. Något böjd ben- 


(5054) 


stav, tillplattad, fyrkantig i genomskärning 
med ena spetsen tämligen skarpt avsmalnande, den 
andra trubbig med ett genomborrat remhål i båda 
spetsarna. En skinnrem fästad vid bågen. På in- 
sidan inristade valroésgrupper mellan två paral- 
lella ränder, de andra sidorna likaledes kantade 
med ränder. 
Längd: 49 cm. Bredd: 1,5 cm. på mitten 


- 


Tjocklek ca. 0,5 cm. 
Litteratur: Nelson 84 Pl. XXXVI betr. borrdrill 
bågar. Jmfr. Hoffman, The Graphic Ärt of the 
Eskimo. 
3389 


1030 


i ■■ 
"Bäee till elddrill". Tillplattad . båda ändarna 


(5055) 


trubbiga. Som nr. 1029. Båda spetserna trubbiga, 
tillplattad. Inristningar - på innersidan valros 
sar, på den ena smalsidan sjöfåglar. 
Längd: 37 cm. Bredd: 1,2 cm. Tjockl. 0,7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 63 — -/228 - 

1880.4.. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


3390 


1031 


Drillbåge. Oregelbunden böjd benstav. fyrkant is. 


(5056) 


på den ena sidan valrossar, på de andra sidorna 
diverse djur och jaktscener. Bågen på ett ställt 
avbruten och där omvirad med en skinnrem. 

"? Bredd! 1- - 1,5 cm 


( 


. ^ 


. •■ i--.. 


Längd: 49 cm. 


/ 


3391 


1032 


■t . 

t 

j 

i 
D:o som nr.; 1031. Fyrkantig, med tämligen snedgå- 


(5057) 


ende kanter. Inristningar av diverse djur, jakt, 
scenerier, vardagsliv och kult /?/ - framställ- 
ningar. Jfr i de dubbla valross-mangrupperna 
hos Hoffman 
Längd: 45 cm. Bredd: 1 - 1,5 cm. 
3392 


1033 


Liten, böjd och tämligen oregelbunden, fyrkantig 


<5053 


benstav med hål i spetsen men utan rem. På tre 
sidor äro valrossar och smärre jaktgrupper in- 
ristade. 
Längd: 30 cm. 


/ 
* 


Tjocklek: 0,6 - 1,2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7886. 3. 65,- - 229 - 1880.4. Gen. kat. nr. Inv.hr. Anm. 3393 1880.4, 

1034 
(5058) 3394 1035 

'"''t-.:-. 3395 1036 
(4994) 3396 1037 
$4995) 3397 1038 
(5119) ' MjfoMMtit f^t i^zp&tsi Drill-eller mejselpryl. Rund trästav med urholkad 
järnspets. Omvirad med, röd tråd. ^ 

i Stavens längd: 12 cm. 
Spetsens längd: 4 cm. 
Nelson. Bl. Pl. 37, 2 - 10 Yxhuvud av grön sten nefrit/?/ med en slipad egg 
och tjock nacke. 
Längd: 8,5 cm. 

Bredd: ca. 2,5 an. Tjocklek 2 cm på mitten 
Litteratur: Nordenskiöld II, avbild. 7, sid. 23€ 
Nelson 99, Pl. XXXIX I huvudsak som föregående. Häcken tämligen avsmal- 
nande, flatsidorna delvis grova. 
Längd: 10 cm. Bredd:, 4 cm över eggen. 
Tjocklek ca. 2 cm. Handtag, enligt orig. kat. "Diadem". Utskuret 
handtag för väska eller ämbar. Avlångt böjt ben- 
stycke med utskurna fem solhuvuden omväxlande 
med sex valstjärtar i genombrutet arbete. Säl- 
huvudenä hat träpluggsinläggningar för ögon och 
näsborrar. ELÄNDERS. GBG. 76S6. 3. 65.- -230 - 

1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4, 
forts. 


3397 


1038 


Längd: 12 an. Bredd: 2,5 an. 


(5199) 


Se Nordenskiöld II. figur 10. sid. 239. 
Jfr. även Nelson. 93f . XLIII. resn. fis. 14. 
3398 


1039 


Nålhus. Enligt oriff. kat. "Knivskaft av valroas- 


(5106) 

SlöS 


tand*. Rörformig, utskuren valrösstand, vars ena 


ände är stängd med en träplugg, den andra änden 
öppen. På utsidan två sälfigurer utskurna i re- 
lief med två par knutliknande öglor på sidorna 
och med en vingformad tredelad utskärning på 
huvudet. På den vingforaiga delen inristade tre 
parallella linjer avslutade med y-liknande fi- 
gurer på mitten och likaledes två y-fonaigt av- 
slutade linjer över koncentriskt löpande paral- 
lella dubbellinjer, tandade vid den öppna änden. 
Längd: 13 an.' Max. bredd ca. 3 cm. 
Se avbildning hos Nordenskiöld II. 242. finur 25 


1 


Nelson 103» ni. XLIV. rem. fieur 25 
Jacobsen. 339. f is. 7 och 10 
3399 


1040 


Benkam. Träskaft med- oval eenomskärning o«h i den 


- 
(5106) 


övre änden försedd med en stor ränd knapp. Skaf- 
tet är omvirat med dels en rem, dels en strump- 
tråd. Vid skaftet är genom små tränaglar fäst en 
kransfonnig, rund benkam med flera skarpa tänder 


i 


varav några år avbrutna. Nordenskiöld II sid. 
238, figur 8 
Skaftets längd 9 cm. bredd: 3 cm. 
Kammens längd: 6,5 cm. därav tänderna 3 cm. 


" 


Kammens bredd 4 cm. 

ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 65,.- - 231 - t" 


1880.4.- 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4000 


1041 


Kam av ben med -fyra skarpa tänder på den ena och 


(5107) 


ett stort, genomborrat hål i den andra, tillspet 
sade änden. Inristningar, tandade linjer och 
gräsformiga inskärningar på framsidan. På överst 


Si 


delen, över det stora hålet, ett annat mycket 
litet hål. 

S. Nelson. sidan 110. d1. XLVIII. 
Jacobsen. avbildning på sidan 265. renskinns- 
kammar? 


- 


4001 


1042 


Sked av nefrit. Söndrig skaftdel 


(5103) 


Längd: 12 cm. 


' 


4002 


1043 


Nefritbit. Söndrig nackdel av en néfrityxa? 


(5102) 


Längd: 9 cm. 
4003 


1044 


Benbit. Halvbearbetat benstycke till ett yxblad. 


(5155) 


Symetriskt avslipad egg och spetsigt slutande 

nacke. 

Längd: 15 cm. 
4004 


1045 
(5104) 


En bunt kluvna valbarder. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65— - 232 - 

1RR0.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880. 4ö 


4005 


1046 
(5156) 


Tre små skinnbitar. 
4006 


1047 


Tobakspipan bestående av ett tvådelat trärör, 


(5154) 


sammanhållet genom en omvirad skinnrem och ett 
piphuvud av tenn i "kinesisk (sibirisk) form". 
Jfr. avbildad tiuktieroioa hos Nordenskiöld II, 
121. fiff. 7. Se även Nelson. 280 f. resp. 283, 
Pl. LXXXVIII. resp. fieur 7 och Jacob sen. fis. 
1-2, sid. 245. 
4007 


1048 


Skinnväska. För förvaring av tobakspipor och and- 


(5122) 


ra rökdon ra.m. Baksidan av vinterrenskinn, vit- 
hårigt, tämligen kortklippt. Framsidan av ett 
brunaktigt skinn (murmeldjur?) med hårsidan 
utåt, kantad med brunt järvskinn och vitt, lång 
hårigt renskinn. Framsidan ornerad med vita, si 
biriska renskinnsband med kort snaggat skinn, 


- 


tunna bruna pergamentskinnkanter och röda och 
bruna stickningar i tandat mönster. 
Längd: 21 cm. Bredd: 14 cm. 
Litteratur: Nelson. 284 f. Pl. LXXXVII 2. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6B„~ - 233 - 1880.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880 i4i 


4008 


1049 


Jaktväska av ett helt björmhuvud med öron, ögon- 


(5123) 


nerver och nos. Dragsko av en läderrem 

Längd: ca. 30 cm. Öppningens bredd ca. 30-17 cm. 
Nelson. 166. f . Pl. LXIII, 33 väska av varghuvud 


. 


4009 


1050 


Pung av en hel liten djurhuvud (av muraeld jur?) 


(5124) 


med den bruna, mjuka hårsidan utåt. Avlång med 
en liten öppning vid huvudet. 
Längd: 27 cm. Bredd: 13 cm. 
4010 


1051 


Korsväska. Flätad av ljusbrunt-gult gräs, i en fii 


. 
7 


och tät teknik med horisontalt inflätade linjer 
i rött, svart och ljusblått. Bottnen spetsig od 


1 


avslutad med en grövre flätning. Bredöppning föi 


%^ m 


sedd med en drqgsko av samma material som väskai 


l. 


Jfr. Seison. sid. 202 f . loc.cit. Pl. LXXIV, 9, 
II, 12. 
Längd ca 35 cm. 
Mynningens bredd 28 cm. 
4011 


1052 


Underdelen flätad av ett ljusbrunt-gult gräs i sli 


1- 
( ? 8 


ten teknik, övre delen gjori av vitt, garvat sk 


Lnn 


med en liten öppning försedd med drägsko av skii 


m. 


Jfr. Nelson. loc.cit. Pl. LXXIV, 1 - 5. 
Längd: ca 10 cm. 
Omkrets 22 cm. 

ELANOERS. GBG. 7666.3. 65... - 234 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4012 


1053 


Hå v. Ram av en oregelbunden, närmast oval böjd 
-.; / 


(4955) 


dubbel järnträd med nät av skinnremmar och med 

en dragsko av läder. 

Längd: 56 cm. Bredd: 25 - 30 cm. 
4013 


1054 


Bärrem av skinn med en knapp, utskuren ur en val- 


(5060) 


rosstand och föreställande en säl. Ögon, öron 
och näsborrar av träpluggar. Genomgående urhol- 
kade med två hål för bärremen, som bindes om sa- 
lens i-mase vid sälsläpning på isen. Jfr. Nelson -, 


■ 
72 f.. PirixVI och Nordenskiöld II. 237 f. 
Bärremens längd 
" bredd 
Knappens längd: 7 cm. 


* 


4014 


1055 


D:o som nr. 1054. Knapp som isbjörnhuvud. 


(5061) 


Se avbildn. hos Nordenskiöld II. 238. fie. 4. 
Bärremens längd: 
Knappens längd 6 cm. 
4015 


1056 


D:o som nr. 1054. Knapp föreställande en säl. 


(5062) 


Avbildning loc.cit. fig. 5 
Bärremens längd: 
bredd 
Knappens längd: 7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 63 - 235 - **• 


1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
.'"■ Anm. 
1880.4. 


4016 


1057 


Bärrem som nr. 1054. Knapp bestående av en liten. 


(5063) 


rund plugg med sälhuvud i ett runt genomborrat 
hål i ett fyrkantigt benstycke med fyra små rem- 
hål i kanterna. Skruvprincip. 
Bärremens längd: 
n bredd 
Knappen 3x4 cm. 
4017 


1058 


D:o som nr. 1054. Knapp som isbjörnshuvud med två 


(5064) 


små salar på sidorna. Åvbildn. loc. cit., fig.l 
Bärremens längd: 
bredd 
Knappen 6 cm. 
4018 


1059 


D:o som nr. 1054. Knapp föreställande en mytolo- 


(5065) 


gisk människofigur. 

Se Nelson. 447 -448. betr. denna mytologiska 
figur. 

Bärremens längd: 
breddP 
Knappens längd: 6 cm. 
4019 


1060 j 


0:o som nr. 1054. Knapp föreställande en säl. Hela 


(5066) 


ryggen utskuren med O-motiv. 


J 


Avb. Nordenskiöld, loc.cit. fie. 6. 
9 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,— - 236 - 

1880 Ai 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4';. . 


4020 


J061 


' ■ 


(5067) 


Bärrem. Som nr. 1054. Knapp föreställande isbjörn- 
huvud med människohänder på sidorna. 
Avb. loc.cit., fig. 4 
Bärremens längd: 
bredd 
Knappens längd: 6,5 cm. 
4021 


1062 


D:o som nr. 1054. Knapp föreställande sal med in- 


(5068) 


skurna prickar över hela kroppen* 
Bärremens längd: 
bredd 
Knappen 5,5 cm. 
S022 


1063 


D:o som ne. 1054.: Knapp föreställande mytologisk 


(5069) 


raännisko figur liksom nr. 1059. 
Avb. loc. cit. fig. 2 
Bärremens längd: 
bredd: 
Knappen 6 cm. 
4023 


1064 
(5070) 


Knapp till bärrem; Föreställande isb.iörnhuvud. 


3,6 x 2,7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 237 - 1880.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4024 


1065 
(5071) 


ilenknaDD till bärrem, av ett ovalt benstycke sed 


två genomborrade hål. 


' ! 


3,2 x 1,8 cm. 
4025 


1066 


D:o. Föreställande sälfigur. 


(5072) 


5 x 2,2 cm 
4026 


1067 


0:o. Föreställande ett isbjörnhuvud. . , 
■ 


(5073) 


5,2 x 2,8 cm.. 
4027 


1068 


D:q som nr. 1067.. 


(5074) 


4,2 x 2,4 co.. 
14028 


1069 


D:o föreställande ett sälhuvud. 


(5075) 


3,6 x 2 cm. 


■■■'. 


i? 4029 


1070 


D:o föreställande ett isbjörnhuvud. 


. ■ • 
(5076) 


4,2 x 2,2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 63,- - 238 1830.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4030 


1071 


Benknapp till bärrem. Föreställande ett salhuvud. 


(5078) 


2,8 x 2,3 cm. 
4031 


1072 


D:o som nr. 1071 


(5079) 


4,8 x 2,7 cm. 
4032 


1073 


Del av bärrem. Med två knappar av valrosstand. 


(5080) 


den ena föreställande en sal, den andra ett säl- 
huvud. • • • < ■ V^ 
Sälfiguren: 5,3 x 1,9 cm. 
Solhuvudet: 3,4 x 2,5 cm. 


; l 


4033 


1074 


Bärrem. Kort skinnrem med två benföremål: en av- 


(5099) 


lång, rund pinne med två hål (remspetsen löper 
genom det ena) och en platt benstav med en rör- 
ligt handtag, fästat vid staven genom en benplug 


g» 


Användes för sälsläpning.från kajak. X) 
Bärremens längd: 
bredd: 
Benpinnens längd: 1 : 18,5 cm 
Benstav med handtag 13 cm. 
*>et rörliga hantaget 9 cm. 
x/ Mörten P. Porsild: Studies on the Material 

Culture of the Eskimo in West Greenland. 

Meddel. .Grönland Vol. II, 1915, figur 34 

resp. e.d. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 239 - 

1880;4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4034 


1075 


Bärrem, som nr. 1074 t men pinnen liten, avplattad 


(5100) 


med bara ett remhål i ändan. Handtaget trasigt. 
Bärremens längd: 
bredd: 
Benprylens längd: 9 an. 
4035 


1076^ 


D:o som nr. 1074 men med två stora pinnar, två 


(5098) 


enkla handtag, en liten remknapp och en tämli- 
gen lång rem. 
Bärremens längd: 
bredd: 
Benpinnarnas längd resp. 14,5 och 15 cm. 
4036 


1077 


D:o kort bärrem med tre små tänder med genombor- 


(5101) 


rade remhål som handtag. 
Bärremens längd: 

l 
Tändernas? -|ängd:i>3» 5 - 4 cm. 
i 

*■■-■» > 
4037 


1078 


Knapp till bärrem av ben, utskuren i form av en 


(5081) 


sal med träpluggar som ögon och näsborrar. Prick 
inskärningar kring nosen, över ögonen och vid 
svansen, som är killiknande utskuren med ett 
genomborrat remhål på spetsen. 
Längd: 14,5 cm. 
Bredd: ca. 3 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6.3. 63 „ - 240 - 1880.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4038 


1079 


Pryl, avsedd för ätt borra bärremhål i sälskinn. 


(4960) 


Lång benspets, något böjd, vars grövre ända är 
fästad genom omlindning med skinnrem i en utskiii 


•^ 


ning av ett runt, enkelt träskaft, x) 


.... 


Prylspetsens längd: 31 cm. 
*T ' 
Träskaftets längd: 13 cm. 
x/ S. Nelson. 130 - 131. Pl. LII. 12 - 13, 


' 


•' 
Jacobsen, 245, figur 6-7* 


\ 


4039 


1080 


Pryl, lång och rak benspets med skinnrem omvirad 


(4961) 


som handtag. Avb. Nordenskiöld II. 230, figur l 
Längd: 42 cm. 


>. 


4040 


1081 


Harpun lättare stö tharpun för jakt på valros s 


(4941) 


och större sal, även på vinterisen. Runt träska: 
vars nedre ända är försedd med en stor skåra föl 


*» 


instickande av ett spetsigt stycke av en valros: 


1- 


tand, fastvirad vid skaftet medelst skinnremmar 


> 


På skaf tets övre Unda ett stort hål i den rakt 
avskurna anslutningen till stöd för förskaftet, 
ett kraftigt, runt stycke valrcsstand rakt av- 
skuret i båda ändarna. Övre nedre ändan ett rem- 
hål för fastgörande vid skaftet, på övre ändan 
ett runt hål till förskaftet. På den ena sidan 
en flat utskärning för remomvirniagen. Det lösa 
förskaftet tämligen avplattat och spetsigt med 
en benpinne insatt i ett hål i spetsen. 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65- - 241 - 1880.4. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 4040 1880.4. 

: • . if,. 

forts . 
1081 
(4941) 4041 1082 Remmen virad kring träskaftet på fyra ställen brei 

på stö*>ch pikfäste, smal, enkel eller dubbel 
på två stallen på övre skaftdelen i en särskild 
omvirad del på den undre skaftdelen med ett eni 
kelt fingerstöd av ben, med ett smalt avlångt 
remhål genomborrat och en utskärning för remmen 
på botten. Harpunspets och harpunlina saknas. Harpun, I huvudsak som nr. 1081, Ispik bestående av ett järnblad, Fingerstödet utskuret som en 
sälf igur med prickar och linjer inskurna på svans 
iygg, öron och näsborrar och ögon. Dessa bestå av 
inlagda träpluggar. Delvis omvirad med fiskbens- 
remmar, resp, vid fastgöringsställerna för förr 
skaftets stöd, 
Harpunlina - lång hoprullad skinnrem med en stor benhake, Harpunspets av ben, fäst vid linan 
Sluten skaftränna med en skarpt avslutande lång 
sporre, triangulärt remhål tvärs över bladet. 
Bladspets av järn, trianguläet inkilad i spets- 
rännan av benspetsen och fäst medelst en benplugg, 
Skaftets längd: 153 cm. Omkrets ca, 10 cm. 
Pikens längd 14 cm, utan inkilad tånge. 
Bredd: 4,5 cm. 

Spetsbladet av järn, triangulärt inkilad i spets- 
rännan av benspetsen och fästad genom benplugg. 

fSf*!? 8 , lä 2 gd 153 tm ' °«*rets ca. 10 cm. Stöd 

till forskaftet längd 18 cm. 

Förskaftets längd: 8 cm. 

Spetsens längd utan bladet 9, bladet 4,3 cm. 

bredd 2.5 cm. Fingerstöd ca 2 x 4 cm. 

Benhaké till harpunlina 9,5 cm bredd 2 cm. 

tjocklek ca. 1 cm. ELANOERS. GBG. 7666. 3. 69,- - 2m 

i 


■ 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


> 


Anm. 
1880.4. 


4042 


1083 


Harpun. I huvudsak lik 1081. Stöd till förskaftet. 


(4946 el. 


Enkelt fingerstöd. Harpunlina med en genomborrad 


4947) 


björntand som handgrepp. Harpunspetsen som vid 
1082 men större. Fodral till spetsen (av skinn), 
med skinnremsor och fäst vid har punl inan medelst 
en tunn skinnrem. 
Skaftet: 1: 141 cm omkring c:a. 12 cm. 
Picken: 1 : 19 cm., därav 7 cm inkilad i skafte 
Förskaft stöd 21 cm. (1) 
Förskaft: 25 cm. (1) 
Harpunspeta: 11,5 cm. (1) 
Järnbladet: 6 x 3 cm. 
Fodralet: 12 cm. 


t 


4043 


1084 


Harpun. I huvudsak som föregående. Delvis fisk- 
bensomlindad. Utan harpunlina. Enkelt finger- 
stöd. Harpunspetsen med kluven éporre och orne- 
rad med djupa linjeinristningar,, inskärningar 
på hela kroppen. 

Skaftets längd: 154 cm. omkr. c:a 12 cm. 
Ispik (av valrosstand) längd: 32 cm. 
Förskaf tstöd : längd: 22 cm. 
Förskaft längd: 25,5 cm. 
Harpunspets: längd: 11 cm. därav järnbladet 
5,5 x 3 cm. 

1 

ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. GS.- - 243 - 

1880.4. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880,4. 


4044 


1085 


Harpun. I huvudsak som föregående; med tämligen 
lång ispik/?/ Omvirade fiskbensomveckling, Finr 
gerstöd utskuret som sålhuvud med träpluggar 
till ögon och näsborrar samt inskärningar som 
snörband. Harpunspetsen av ben, i stort sett son 
föregående, men med en rad små hull ingår längs 
ena sidan. Urholkningen för bladet avbruten. 
Blad saknas. Spetsen utskuren (på hela kroppen) 
med ränder och"slipade "eggar. Harpunlina saknas 


•' 


Skaftets längd: 131 cm. orakr. 13 cm. 
Pikens " 46 cm. därav 8 cm, inkilad. 
Förskaft stöd " 24 cm. 
För skaft " 18 cm. 
Harpunspets " 13 cm. bredd. ca. 3 cm. 
Fingerstöd ca. 2 x 2 cm. 
4045 


1086 


Harpunlina. Hoprullad, vit garvad skinnrem av c:a 
1 cm. bredd. 1 
4046 


1087 


Harpunspets.' Av ben.' med ett blad av grön sten 


(5010) 


(nefrit)?, insatt i bladränna i spetsavslut- 
ningen och fästad med en benplugg genom spetsen. 
Ben-delen, som också år fästad i ränna ("closed 
skaft-socket"), har en spetsig, "avslutande" 
sporre ("single spur") och ett triangulärt rem- 
hål. Stenbladet med snett avslipade eggar;' s * u ~ 
tar med en spets och har rakt avskuren botten. 
Längd: 13 cm, därav sporre 5, remhål 2 och blad 

ränna 4,5 cm. 

Bladets längd» 5, bredd: 3,2 och tjock. 1,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 63^ -244- .- 


1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4047 


1088 


■ 
4048 


1089 


Munstycke till harpunblåsa. Snideri i valrosstand 


(5092) 


föreställande ett fiskhuvud på den ena, och en 
fiskstjärt på den andrå änden av en rund, in- 
skuren benpinne. 
Längd: 10 cm. 
tjockl. c:a 3 cm. 
4049 


1090 


D:o Pinne, snidad i valrosstand, med runda till- 


(5093) 


plattade ändar, ornerad med enkla och tandade 
linjeinristningae 
Längd: 8,5 cm. 
Tjockl. c:a 2 cm. 
4050 


1091 


B: o . Kedjeknapp av valrossben med en ögla, ivilke 


a 
(5086) 


hänger en annan knapp, ornerad med inlagda glas- 
pärlor, tre gröna och en blå, delvis avslipade. 
Diameter: c: a 3,5 och 3 cm. 
4051 


1092 


Exakt lik den föregående. 


(5086) ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.— - 245 - .*• 


1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4052 


1093 


D:o. Knapp-kedja av samma art, men med en enkel 


(5087) 


benring påhängd. 
4053 


1094 
(5087) 


Exakt lik föregående. 
4054 


1095 


Munstycke till harpunblåsa, Av ben.clTvå dubbel- 


(5084) 


knappar av samma stycke, överknappen utskuren i 
forsa av ett solhuvud; ögon och näsborrar utmärk- 
ta medelst inslagna träpluggar. 
c:a 1x2 cm. 
4055 


1096 


D:o. Dubbelknappar, med överknappen som solhuvud 


( ? ) 


(ögonen, näsborrar och öron med träpluggar, 
2-3 prickinskärningar över ögonen). Under- 
knappen koniskt utskuren. 
c:a 2x3 cm. 
4056 


1097 


D:o. Enkel knapp med benplugg som skaft, utskuren 
i form av ett människohuvud med en jägerhatt. 
3 x 1,7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65.- -246 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. • 
1880.4. 


4057 


1098 


Knapp till harpunlina, av valrosstand, avlång, på 


(5077) 


mitten genomborrad. 
Längd: 4,6 cm. 
Bredd: 1,8 cm. 
4058 


1099 


D:o. Enligt orig. kat. f stor knapp, varmed har- 


(5082) 


punremmém fästési vid blåsan, snidad i form av 

en sal". 

Längd: 8 cm. i 

Bredd: 3 cm. 

Tjockl. 2 cm. 
4059 


1100 


Krok. "Krok till harpunlina av valrossbetS 


(5089) 


Längd: 3,3 cm. 
Bredd: 1,8 cm. 
4060 


1101 


Lansspets. /"pil/". Runt. tämligen tjock träskaft, 


(5026) 


något tillspetsat, menmed trubbig ända. På f ram- 
spetsen en klyvning, i vilken bladet av en svart 
sten (skiffer) är inkilad. Över och vid klyvnin- 
gen är skaftet omvirat med en rem av fiskben. 
Sternbladet bladformigt med skarpa eggar. 
Längd: 40 cm. därav bladet 4 cm. 
Tjockl. 1,5 cm. bladet 1 cm. 
Bladets bredd: 3 cm. 

ELANOERS. GBG. 76B6. 3. 65,- - 247 - 

1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4061 


1102 


Lansspets, som föregående. Bladet av en grå sten 


(5027) 


(flinta), i avslagsteknik som föregående. 
Längd: 40 cm, Éäxax bladet 0,8 cm. 
Ur. av bladet 3 cm. 


\ 


4062 


1103 


Lika. Bladet av svart glas. 


\ 
(5094) 


Längd: 40,5 cm. 
Tjockl. 1,5 cm. 
4063 


1104 


Som föregående. Järnblad, triangulärt. Direkt un- 


(5023) 


deilbladomvirningen inristat en med Y avslutade, 
rak linje bomärke. 
Längd: 39 och 3 cm. 
Bladets br. 2,5 cm. 
4064 


1105 


Som föregående, men utan märke. 


(5024) 


Längd: 37 och 5 cm. 
Bladets br. 2,7 cm. 
4065 


1106 


Som föregående 


(5028) 


Längd: 42,5 cm och 6 cm. 
Bladets bredd: 3,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG, 7686. 3.-65 — - 248 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


1066 


1107 
(5029) 


Lansspets som föregående. 


Längd: 40 cm. och 4 cm. 
Br. av bladet 3 cm. 


• 


4067 


1108 


Som föregående. 


(5030) 


Längd: 45 och 5 cm. 
Br. av bladet 3 cm. 
4068 


1109 


Som föregående. 


(5035) 


Längd: 44 och 4,5 cm. 
Br. av bladet 3 cm. 
4069 


1110 


Som föregående. 
: l 


5036) 


Längd: 44 och 5 cm. 
Br. av bladet 3 cm. 
4070 


1111 


Som föregående. 


(5037) 


Längd: 39 och 3,5 cm. 
Br. av bladet 2,5 cm. 
4071 


1112 


Som föregående. 


(5038) 


Längd: 39,5 cm. och 3,5 cm. 
Br. av bladet 2,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 — ,- -249 1880.4: Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


* 
1072 


1113 
(5039) 


Lans spets som föregående 


Längd: 42 Och 3,5 cm. 
.., .:. 
Br. av bladet 3 cm. 
4073 


1114 


Som föregående. 


(5042) 


Längd: 47 och 5 cm. 
Br. av bladet 3,5 cm. 
4074 


1115 
(5043) 


Som föregående. 
Längd 42 och 6 cm. 
Bladets br. 3 cm. 


..-. 


4075 


1116 


Som föregående 


(5044) 


Längd: 44,5 och 5,5 cm. 
Bladets br. 3 cm. 
4076 


1117 


Som föregående. 


(5045) 


Längd: 46,5 och 5 cm. 
Bladets br. 3 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 — - 250 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4077 


JU^L 


Som föregående. Lina av skinnrem fästad genom ett 


(5041) 


genomborrat remhål i skaftet och omvirat på ände 
kring skaftet. 
Längd: 34;5 och 5 cm. 
Bladets br. 3,5 ca. : 


n 


4078 


1119 


D:Oi Skaft av trä och förskaft av ben förenade 


■ 
(5040) 


genom benpluggar och omvirade remmar av fisk- 
ben. Oval järnspets, inkilad i en bladränna på 
förskaftet och fästad genom benplugg. 
Längd, av skaftet 30 ,5 cm. 
n förskaftet 11,5 cm. 
" bladet ' 4 cm. 
Bladets bredd: 2,5 cm. 
4079 


1120 


D:o. Vanlig lansspets. Järnbladet rombiskt. 


(5033) 


Längd: 39,5 och 5 cm. 
Bladets br. 3,5 cm. 
4080 


1121 


D:o som föregående. 


(5031) 


Längd: 39 och 5 cm. 
Bladets br. 3,2cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 251 - .' 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4081 


1122 


D:o som föregående. 
. - 


(5032) 


Längd: 39 och 5 cm. 
Bladets bred. 3 cm. 
4082 


1123 


D:o som föregående. 
• 


(5034) 


Längd: 39,5 och 5 cnu 
Bladets br. 3 cm. 
4083 


1124 


D:o. Träskaft utan blad. 


(5025) 


Längd: 38 cm. 
4084 


1125 


Koger av hårt garvat skinn utan hår. Tämlieen li- 


(5000 el. 


ten och kullrig skinnpung, sömnad i två delar, 
- 


5001) 


botten, runt omkring rynkad och övre delen med e 

dragrem av skinn fästad genom ett remhål i kog- 

rets kant. Avb. med lansspetsar. 

Nordenskiöld II. 230 fie. 9. 

Längd: 17 cm. 

ör. 5,5 - 8 cm. 

S. Nelson. 146 


a ELÄNDERS. GBG. 7686, 3. 65.- - 252 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4085 


1126 


Koger I huvudsak som föresående. Försedd med skinn 


(5000 el. 


rem med fastsittande hår. (sälrem). 


500iL) 


Längd: 13 cm. 
Bredd: 7 - 9 cm. 
4086 


1127 


Lans "Val-harpun". Lans till val-eller renfångst. 
\ 


(5013) 


Skaft av trä, ovalt i genomsnitt med två tyd- 
liga sidokanter, mycket böjd. På framspetsen 
en skårliknande utskärning för lansspetsen och 
en bred och platt utskuren remränna med omvirad 
skinnrem direkt därunder. Spetsbladet saknas. 
Längd: 147 cm. 
Br. /Tjock. 3,5 - 2,5 cm. 
S. Nelson. 145 fig. Pl. LV b. 3 - 4 
Jacobsen, 237. fig. 2 
4067 


1128 


D:o. Skaften som föregående '+ bladformig spets av 


(5012) 


grå fl in ta. Avb. Nordenskiöld LI. 230. fig. 2 
Liten skinnremögla genom ett remhål på skaftets 
underspets. På bladfästningen snöromveckling. 
Längd: 137 + 7 cm bladet. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 69,- - 253 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


r 


4088 


1129 


Lans som föregående. Bladet av en vit och transpa- 
(4946) 


rent sten med skinnremomvirning på bladf ästninge 
Längd: 115, därav 5,5 cm. bladet. 
Bredd: av bladet 4,5 cm. 
Tj. ca. 1 cm. 


n. 
4089 


1130 
(5011) 


Lansblad av grå fl inta. Bladf ormigt med skaft 
"tånge". 

Avb. Nordenskiöld II. 230 fig. 7. 
Längd:. 115 cm därav bladet 5,5 cm. 
Bladets br. 4,5 cm. 
Bladets tjockl. c:a l.cm. 


4090 


1131 

(4954) 


Båge av trä, fyrkantig i genomsnitt, avplattad, på 
mitten handgrepp , tjockare och kullrig men sma- 
lare en face. På spetserna utskurna tappar till 
bågsträng och smala inskurna remrännor därunder. 
Hela bågstaven omvirad med snöre i form avi 
Murdo eks "artic type" av de "backed bows" av 


- 
eskimåerna. Bågsträng av. ett löst hängande rem- 
snöre. Ett sexdubbelt snöre som dragband därvid. 
Längd 113 cm 

St. bredd. 3,5 på mitten 3 cm på spetserna. 
Tjockl. 1,2 - 1,7 cm på spetserna, 2,3 cm på 
mitten. 

L - 

V ELÄNDERS. GBG. 76BS. 3. 65 — - 254 - 

1880.4./ 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


- 
4091 


1132 


I allmänhet som föregående. OmviJckling av sensnöre 


i 
(5050) 


bågsträng dubbelt, slingrad. 


"' : 


, 


"7 


Längd: 89 cm. 

Br. 3 cm, på mitten 2,5 cm. på spetserna 2 cm. 

Tjockl. 1,2 cm. på mitten 1,8 cm. 
4092 


1133 


Pilskaft av trä. Baktill en halvrund inskärning 
till bågsträngen; däröver två fjädrar, tången- 
tial på båda sidorna inkilade i saå springor i 
■. 
träskaftet och fastade på spetserna till skaftet 
medelst medelst omvirade snören. På skaftspetsen 
ett urholkat hål till pilspetsen med sensnöre om- 


ri- 


rå t direkt därunder. Spetsen saknas. 
Längd: 50 cm- 
Tjockl. c: a 1 cm. 
4093 


1134 


Pil. Skaftet som föregående. Pilspets av ben, tre- 


£4966) 


kantig i genomsnitt med en krokig hulling, täm- 
ligen trubbig spets och två skarpa eggar. På 
spetsen en inskärning som egendomsmärke. 
Längd av skaftet 53,5 cm. 
Tjockl. " c:a 1 cm. 
Längd av spetsen 10,5 cm. 
Tjockl. " 1 cm. vid hulling 1,6 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 76BS. 3. 65,-- - 255 - ."' 


1880 .4,. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


• 


Anm.' 
lSSO,.*, 


' 
4094 


1135 


Fågelpil.. Skaft som föregående. Spetsen en ben- 


(4965) 


kolv utskuren på änden för skaf tinkilning. 
Längd av skaft 53 cm. (utan inkilad del i spet- 
sen) . 

Tjockl. av skaftet c: a 1 cm. 
Längd av spetsen 3 cm. 
Tjockl. . " 1,5 - 1,7 cm. 


• - 


4095 


1136 


Pilspets med inskrift "pilspets av valrosstand" 
~ . ■ 


(<3£9?) 


Som spetsen vid nr. 1134. Spetsavslutning skarp. 


^' ^ 
5llb 


Få änden ett skarpt avslutande koniskt skaft. 

"tång". 

Längd: 11,5 cm därav 1,5 cm tång. 

Tjockl. c:a 1 - 1,5 cm (vid hullingen.) 
4096 


^137 


D:o som föregående. Skaftet "tång" börjar cylind- 
riskt övergående med en koncentrisk vulst till < 
Längd: 12 cm. därav skaft 2 cm. 
Tjockl. c:a 1 - 1,5 cm. ( st. vid hullingen) 


tt 


4097 


1138 


D:o av ben, lång " lancettliknande " tillplattad 
resp. tillspetsad f ramdel. Skaftdelen "tång" 
konisk med trubbig ända, tämligen oformig. 
Längd: 17 cm. därav skaftdel c:a 2 cm. 
Ur. 1,5 cm. 
Tjockl. 1 - 0,1 cm. avsmalnande till spetsen. 

ELÄNDERS. GBG.7686. 3. 65.-.. r 256 r 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4098 . 


,1139 


Pilspets av bsn. ti ten benspets med en o formad, 
något antydande hulling. Tämligen kullrig, oval 
i genomsnitt. Spetsig avslutande. Ingen egentlig 


1 
! "' ' 


skaftdel . 
Lgngd. 6 cm. 
Br. 1 - 1,3 cm. st vid hulling 
Tjockl. c:a 0,5 cm. 
S. loc. c it. 
4099 


114G 


Se nr. 1155. 


"•■■' : '' ■ ^ 


4100 


1141 


/^£A>WU&r ^W. /Q^nM^l^ 
4101 


1142 
(5003) 


Kastträ. Avlång platt träbräde med avsmalnande 
kastspets, på undersidan utskuren kasttränna 
t t ill fågelspjut eller dylik) med en liten platt 
kastplugg av ben på änden, fästad genom brädet. 
Handtaget utskuret huvudf ormigt med en finger- 
plugg av ben inlagd. Brädet direkt injder handtag 
försett med ett snett genomgående fingerhål. Tv! 
bitar metalltråd fastade vid kastträet runt 
omkring på handgreppet och spetsen. Avb. Norden- 


et 
skiöld II. 250. fis. 1 till vänster. 
Längd: 43 cm, därav handgrepp c: a 9 cm. 

Br. 2-7 cm. handgrepp 3 - 5 cm. 

Tjockl. c:a 1 - 1,5 cm. Fingerhål c:a 2,5 cm. 

Fingerplugg 2 cm. Kastplugg 1 cm. 

S. Nelson. 152 f . fig. 43 Mason. O.T. Throwing 

sticks in US National Museum. Rep. US Mus. 1884, 

p. 279 - 289. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3: 63.- -r 257 -~ 1880.4. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


,;; ■ 


Anm. 


4102 


1880.4. 
1143 
(5004) 


D:o som föregående. På framsidan ornerad med fem 
blåa glaspärlor, infattade i brädet. 
Längd: 41 cm. därav handgrepp c:a 7,5 cm. 

Br. 1,5 cm - 5 cm, handgrepp 3 - 3,5 cm. 

Tjockl. c: a 1 -1,5 cm. Fingerhål 2 cm. 

Fingerplugg 2 cm. Kastplugg 1 cm. 
4103 


1144 
j$4952 el. 
4953) 


{ffart/toitä^ i^t /&a^^0te?L 
4104 


1145 


Vid kajaken nr. 1206 
4105 


1146 


Fågelspjut. Skaft av trä med urholkning Då under- 
sidan till kastplugg av kastträ. På f ramändan 
en centralt inlagd och omkring tre sido-ben - 
spetsar den centrala med bilateral, sidospetsan 
med unilaterala hullingar. Sidospetsarna inlag- 
da i sprickor i skaftet och fastade genom omvi- 
rade snören vid skaftet och centralspetsen. 
Längd av skaftet: 124 cm, tjockl. c:a 1,2 om. 
Centralspetsen: Längd 13,5 cm. 
Sidospetsarna c:a 20 cm. 


a ELÄNDERS. GBO. 7688. 3. 65.. - 258 - --' ' ■-..■• '".'.■ ' :'•■'', ■ ■'■ 


1880.4.. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■'--■'. 


Anm. 
1880.4. 


" ' . 


• 


106 


1147 
(4949) 


Fågelspjut. Träskaft san föregående. På spetsen 
ett förskaft av ben med skårliknande utskuren 
ända inkilad över en kilartig utskärning av skaf 
tet och fästad genom benpluggar. I förskaftet är 
benspetsen inlagd i ett andhål med tre grupper 


.'<:' • ■' '■ '■' 


bilaterala små hull ingår. Spetsen med ett genom- 
borrat dubbelhål, i vilket ett snöre är fästat. 
(Tråd), utsträckt längs hela träskaftet. På mittei 


l";» "■■■ 'V. 


av skaftet tre sidospetsar av ben något böjda 
och försedda med unilaterala hull ingår, fastade 
vid skaftet genom surrning. 
Längd av träskaftet 125 cm. därav 7 cm. inkilad 1 
i förskaftet. 


' . _..--'' 


Tjockl* c?a 1*5 cm* 
Förskaft l^^l^rW» 
Tjockl. c:a 1,5 cm. 
Förspets längd: 21 cm. utan skaft. ("tång"}. 
Tjockl. c.-a lv~l;5,cm. 
Sidospetserna 14 - 15 cm. 
S. Nelson. loc.cit. . resp. Pl. LEL, fig 1 -'11. 
Nordenskiöld. 251 fis. 5. 
U07 


/U48 


Fågelspjut. Som föregående men spjutsnöret inte 


(5009) 


instucket genom spetshål utan genom dubbelhålet 
, i förskaftet. Förspetseh har två grupper bila- 
terala små hullingar. Träskaftet direkt under 

förskaftet och på underändan svärtat, (sot)? 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6S, * 259 - / ■ 


1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 
forts. 


U07 


1148 


Träskaft Längd: 129 cm därav 5 cm inkilad i för- 
skaftet. 

Tjockl. c:a 1,5 cm. 
Förskaft längd. 12,5 cm. 
Tjockl. 1,5 - 2 cm. 
Förspetsen längd. 24 cm. 
Tjockl. 1,2 cm. (fyrkantig) 


;_;■'• 


Sidospetsarna c: a 15 cm. 


• •: 


HÖ8 


1149 


Fågel spjut. Lik som föregående, men utan förskaft. 


(? ) 


Förspetsen mycket lång och med tre grupper små 
bilaterala hullingar 
Träskaft längd. 128 cm. 
Tjockl. 1,5 cm. 
För spetsen 41 cm. 


| 


Tjockl. 1 - 1,5 cm. 


* 


1109 


1150 


Som föregående. Förspetsen mycket böjd. Sidospet- 
sarna lösa, hängande. 
Träskafts längd: 125 cm. 
Förspetsens längd: 45 cm. 
Sidospetsars längd: 14 - 15 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 69.-. - 260 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


' 
4110 


1151 
* 
(5127) 


Ögonskärm av trä med ett runt omkring huvudet så- 
ende brett skinnband av långhårigt grått skinn. 
Träskärms längd 19 cm. 
Bredd: 9-10 cm. 

TQockl. ca. 1 cm. 

i 
Huvudbands bredd: 6 cm. /. 

S. Nelson.166 f. Pl. LXLV. resD. 2517 utan hår 

vid huvudbanden. 
4111 


1152 


Skälmar av trä med ett skärmliknande litet ut- 


- 
(5125) 


språng över två separata glasögon i mandelfor- 
raiga utskärningar. 
Längd av ram 15 cm. bredd: 5 cm. utsprång br. 
3,5 cm tjockl. 0,5 cm. 
Glasögonens längd: 4,5 cm. bredd. 2 cm. 
Raminfattningen föd färgad. Huvudband av skinn- 
rem och snören. 
S. Nclson. loc.cit. resD. fis. 10. 
4112 


1153 


Snöglasögon. Som föregående. Huvudband av snöre. 


(5126) 


Avb. Nordenskiöld II. 235 fi<?. 12. 
Uaminfattningen längd. 14 cm. hr-, 4 cm. 
Utsprång längd: 12 cm. bredd. 2,5 cm. tjock. 
c:a 0,5 cm. 
Glasögonens längd 4,5 cm, bredd. 2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.. *. 261 •*.' 

■" ' - ■ . 

•)■-■ . 


■ ■ • . "- ■ . 


1880,4, 


Gen.kat.nr. 


^ ■' . ■ 
■\.. Iny.nr., 


■ ''■ :■ ■ ■ 


Anm. 
' .'-ii ; l ' '" 
/•/I880i4*- 


Fiskredskap 
4113 ; ( 


i^ll54^ • • 
// • 'i 


Ljusterspets * Spetsdel av ett ljusterskaft av trä 
■ 


0002) • 

' . - - 
t 


. med tre spetsar av ben, inkilade i träskaftet 
och fastade genom snöre och fiskbenrenatar. Cen^». 
tralspetsen med små hullingar, (bilaterala), si- 
dospetsarna med små unilaterala hullingar. 


'/■'■' 


Avb. Nordenskiöld II t 230, fis. 4. 
Längd, av benspetsar - centralspets 8,5 cm. 


- 


Sidospetsar 14 cm. br. c: a 1 cm. 

Tjockl. c: a 0,5 cm. 

S. Nelson. 173 figur Pl. LXVII. 


• 


. 
Jacobsen. 217 fig. 17. 

1 ' - 


, 


4114 


1155 


, x - 

Fångstredskap. Lina av fiskben, sammanrullad fyr- 
! 


(4967) 


dubbelt i revform, delvis omvirad med skinnrem- 
mar. På ändarna fastade fyra prylar "gul hook"- 
raka benpluggar med två mycket skarpa spetsar. 
Fångstredskap till sjöfåglar. 
Längd: av metprylar - 8 - 8,5 cm. 
Tjockl. på mitten 0,5 cm - 1 cm. 
S. Nelson. 133. Pl. LI. 7. 
4115 


1156 


Metkrok, sammansatt av ett skaft av ben och hul- 


(4970) 


lingspetsar, original tre - en avbruten av ben 

fastade genom fiskbenrem. 

Skaftets längd: 8,5 era. På skaftspetsen litet 

hål till fisklina. 

Spetsarnas längd: 5-5,5 cm. 

S. Nelson. loc.cit. Pl. LXVIII. rest>- fi F . 20- 

ett benskaft utan hullingspetser av samma art. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 68.- - 262 - 

1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4116 


115?- A 


Metkrok, knäfomigt böjt träskaft med två ben- 


)5052) 


spetsar, inlagda i utskurna skaftrännor och 
fast buntade genom fiskrem. På skaftspetsen litet 
stycke fisklina av skinn. På skaftändan en bit 
fiskenbenrém (lina till sänksten). 
Skaftets längd: c:a 6,5 cm. 
Hullingspé tsars längd: 5 cm. 
4117 


u s-*. e> 


-A 

Metkrok, som föregående. Utan bit av sanklina. 


(5051) 


Skagtets längd: c:a 6,5 cm. 
Hullingspetsars längd: 5 cm. 
4118 


IT5S ; 


Metkrok, som föregående. Benskaft med tre järn- 
spetsar, en något avbruten. 
Skaftets längd: 5 cm. 
Spetsarnas längd: c: a 2 cm. 


'-- 


4119 


TTfiff 


Metkrok som föregående. Endast en järnspets intakt 


'. 
115^ 


Skaftets Mngd: 3,5 cm. 
Spets 1,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6B,. -263 - -.'-.' 


1880.4, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


/ 
4120 


116D 


Laxkrok, av ett litet tvådelat sänke, den övre 


(4970) 


delen bestående av en grå-fläckig sten, den ned- 
re av ett benstycke, båda fastade genom små ben- 
pluggar och fiskbenrem. I sänket är inlagd en 
krokig järnspets och därunder två blåa glas- 
pärlor. 

Avb. Nordenskiöld 
loc.cit 1-6 
Längd: 4 cm. bredd: 1,5 cm. tjockl. 0,5 cm. 
4121 


Ufol 

1 1 nit 


Laxkrok, som föregående. 
- 


(4971) 


Längd: 4 cm. Bredd: 1,5 cm. tjockl. 0,5 cm. 
4122 


U€>2. 


Laxkrok, som föresående.. Av errsTbe^E &EXT 


(4972) 


Längd: 5 cm. bredd: c:a 1. cm. tjockl. 0,5 cm. 
4123 


Hö^ 
(4973) 


Laxkrok, som föresående, men av sten. avbrutet. 


!lfo3 


Bredd: 1 - 1,5 cm. Tjockl. c;a 0,5 cm. 


UbH 


(No. i OK 4974).Lika.Leetesänke av två benb: 
inkiladftdggg varandra. En blå glaspärla och 


itar 
en 


bit fågelfot också på förbanden. 
L. 5,br. 1 ,tj. ca. 0,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^. .X r 264 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4124 


1880.4. 
1165 
(4976) 


Laxkrok, som föregående, resp. som 4970 - 01, 
Längd: 4,5 cm. Bredd: 1,5 cm. tjockl. c:a 0,5 
4125 


U66 
(4977) 


. / 

, Metkrok, som föregående, resp. 4970 -71, men 
glaspärlor saknas. 
Längd: 3 cm. bredd: 1 cm. tjockl. c:a 0,5 cm. 


' 


4126 


1167 
(4975) 


Metkrok, lika som föregående. Men en blå glas- 
pärla och två bitar av en fågelfot. 
Längd: 3 cm. Bredd: 1 cm. Tjockl. 0,5 cm. 
4127 


1168 


Metkrok som föregående. Av två röda stenbitar 
. med två gröna glaspärlor och två bitar fågelfot 
Längd: 3 cm. Bredd: 1 cm. Tjockl. 0,5 cm. 

/ 


/ 
/ 

» 


4128 


1169 


Del av laxkrok. Ett grått och rött stenstycke til! 
lacksänke. 


— ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 68.- - 265 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


•'■'•. ; 
4129 


1170 


Del av lyxkrok. ett rött stenstycke som föresående 


• 


4130 


1171 


Sänke med metkrok. Grå. platt sänksten med lax- 
, . 


(4982) 


krok som nr. 1162. Sänks tenen har två genom- 
borrade hål, på den ena änden till kroklina av 
valbarder, på den andra till sänklina av skinn- 
rem. 

Sänks t enen: Längd: 10 cm. Bredd: 1 cm. Tj. 1 cm. 
Laxkroken: " 6 cm. " 1 cm. " 0,5 cm. 
S. N e i son . loc.cit. Pl. LXIX. 
4131 


U72 


Sänke med metkroksom föregående. Krok som nr. 4970 
-. - ■ • ■ 


(4988) 


4971. 

Sten? Längd: 12 cm. Bredd: 4 cm. Tj. 2,5 cm. 

Krok: " 3 cm " 1 cm. " 0,5 cm. 
4132 


1173 


Sänke med metkrok. Sten med benända på kroksidan. 


- 
£4990) 


Sten: Längd: 11 cm. däeav 2 cm henspets. 

Bredd: 3 cm. Tj. 1,5 cm.; 
Krok: Längd: 6 cm. Bredd: 1 cm. tj. 0,5 cm. 


"> ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, - 266 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880,4, 


*133 


1174 


Sänke med metkrok som föregående. Sten med ett 


,• : • . , 
(4991) 


vitt, runtomkringgående band. Krok som nr. 1162. 
Sten: Längd: 10 cm. Bredd: 3,5 cm. Tj. 0,5 cm. 
Krok: " 10 cm. " 1 cm, " 0,5 cm. 
4134 


1175 


Sänke med metkrok. Sten med benända som nr. 1173. 
t 


(4975) 


Krok med delat sänke bestående av två gråa. ste- 
nar och en blåa i mitten. 
Sten: Längd: 13,5 cm. därav 3 cm. benändan. 
Bredd? 4 cm. Tj. 2 cm. 
.M; , : 


i i : t ' . ; 


Krok: Längd: 4 cm. Bredd: 1,5 cm. Tj. 0,5 cm. 
4135 


1196 


Sänke med metkrok. Sänks ten som föregående. Krok? 
benskaft med tre järnspetsar som nr. 1158, + blå 


! 


: • ■■ 


(4986) 


&■„ 


glaspärlor med fågelfotbitar, Skinnrem» 
Sten: Längd: 12 cm. däeav 2,5 cm, benänden. 
Bredd: 3 cm, Tj. 1 cm. 
Krok: Längd: 6 cm, Tj, c:a 0,3 cm. 
Järnspetsar: Böjd c:a 1,5 cm. 
4136 


1177 


Sänke med metkrok som föregående. Sten med ben- 


(?) 


spets på linänden. Två krokar som vid föregående 
Sten: Längd: 11 cm, därav benspetsen 4 cm. 

Bredd: 3 cm, Tj, 2 cm, 
Krokar: Båda c:a 5 cm, 


• ELANOERS. GBG. 7666. 3. 65,. --*267-- 

1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880. 4 o 


*■ 
4137 


1178 


Sänks ten till metkrok utan kork. Sten med ben- 


(4978) 


spetsen som föregående med ett centralt genom- 
gående hål på mitten med ett stycke valbarder i. 
Längd: c:a 13 cm. Tj., 3 cm.,- rund. 
4138 


1179 


Sänks ten. Grå-vitf lackad sten, platt, hål på båda 


(4984) 


spetsarna, ett till remmen, det andra till vai- 
bardlina. Krok saknas. 
Längd: 11 cnu Bredd: 4,5 en. Tj. c:a 2 cm. 


l 
\ 


4139 


1180 


Sänksten som föregående. 


(4983) 


Längd: 11,5 cm. Br. 3 cm. Tj. c:a 1,5 cm. 
4140 


1181 


Sänksten. Svart, svart kullrig sten med spetshål 


(4980) 


utan lina, rem och krok. Inskurna skårar vid 

hålen och på sidorna. 

Längd: 11 cm. Tj. c:a 2,5 cm. 
4141 


1182 


Sänksten. Svart platt sten med skinnbitar och 


(4981) 


snörstump i spetsen. 
Längd: 10 cm. Bredd: 2,5 cm. Tj. 1,5 cm. 


■ \ ELÄNDERS. .GBG. 7666. 3. 65„ - 268 - 1880.4. Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4142 


1183 


Sänks t en. Svart. fin polerad sten, "aöplattad? . 


(4989) 


På ena änden en benspets. Omkring stenen ett 
vitt band. Sten och benända förenade genom val-> 
barder i speciella hål. Spetshålar med en skinn- 
bit.' ' _.. ■ 
Längd: 9 cm. Bredd: 2,5 cm. Tj. c:a 1 cm. 
4143 


1184 


Sänke med metkrokar. Sänke av ben, utskuret som '-. 


' . " 
(498S) 


en fisk - använt som lock liksom flera sänkste- 
nar. I tre dubbelhål på kroppen och i ett hål 


> 
N 


på stjärten äro med valbardremmar fas t satta 4 
st. metkrokar, tre av ben och en av ett stycke 


'• '■ 


böjd järntråd. Krokarna delvis omvirade med skin 


|1- 


bitar. 
Sänke: Längd: 19 cm. Tj. c:a 3 cm. (kullrig) 
Krokar: 2,5 - 3 cm. 
S. Nelsén. Pl. LXVIII. 5. 

i. 
4144 


1185 


Sänke med metkrok "metrev". Lång och tunn benplugg 


1 
(4968) 


som sänke med en järnkrok med .två röda glaspär- 
lor. 
Sänkets längd: 19 cm. tj. c:a 1 cm. 
Kroken: " 3 cm. " 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65,- - 269 - 

/ 
■ / 
lflMI'.*, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


, • ■ 


Anm. 
1880.4. 


4145 


1186 


Metspö. Lång trästav med snörlina och bensanke + 


(4969) 


järnkrok som nr. 1185. 
Stav: Längd: 83 cm. 
Sänke" w 18 cm. 
Krok: " 2 cm. 
4|46 


1187 


Metspö. Platt trästav med inskärningar i båda 


(5046) 


ändarna för omvirande av lina. Valbarder med 
enkelt utskuret ovalt bensanke och metkrok av 
ben med skaft och tre spetshull ingår av satarna 
stycke. Två små metkrokar med benskaft och tre 
raka järnspetsar fastade separat vid lina. 


. 
■ 


Stav: Längd: 52 cm. Bredd: 2,5 cm. Tj. c:a 1 c 


m. 


Sänke: n 7 cm. " 2,5 cm. " " 1,5 c 


m. 


Krokar: c: a 2 cm. 

5 * ■ 

1 
4147 


1188 


Metspö. I huvudsak som föregående. Stav med ovalt 
1 •' 


(5074) 


genomsnitt. Bensanke i form av en fisk. Krokar 

saknas. Järaf. Nordenskiöld, 235. fig.7. med två 

krokar. 

Stav: Längd: 68 cm. Bredd: 1,5 cm. Tj. c:a 1 cm. 


- 


Sänke: " 14 cm. " 2 cm. " 1,5 en 


• 


4148 


1189 


Metspö. Stav lika. Försedd med en laxkrok som nr. 


(5048) 


1167. Utan sänke. 

Stav: Längd: 54 cm. Tj. c:a 1,5 cm. 

Krok 3 cm. 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65,. - 270 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4* 


4149 


1190 


Metspö. Rund stav med valbardlina. Sänke och krok 


(5049) 


fattas.; 

Stav: Längd: 50 cm. T j. 1,5 cm. 
4150 


1191 


Metspö. Rund stav med spetsutskärningar som före- 
' > ' 


(5162) 


gående.. Lina av valbarder. Sänke och krok saknas 
Stav: Längd: 58 cm. Tj. 1,5 - 2 cm. 


• 


4151 


1192 


Metspö 


(4996) 


• : . . • . :,.,,.„■;. 


• 


4152 


1193 


Metspö 


(4997) 


-" ' 
4153 


1194 
(4998) 


Metspö 
4154 


1195 

(4999( 


Metspö 


• ELÄNDERS. GBG. 7886. 3. 65,- ) - 271 - 1880.4» Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm., 
1880.4; 
4155 


1196 : 


Nätsänka 1 . Platt, rund, grå stelt med två utskurna 


• 


(4992) 


skårar på sidorna. (Till skinnremmen) . 
Diam. c:a 5-6 cm., TJ. 1 - 1,5 cm. 
., 


4156 


1197 


Nätsänke, som föregående. 
(4993) 


Diam: 6 - 7 cm. Tj. c:a 3 cm. 


- 


t 


4157 


1198 


Nät av renskinnsremmar med skinnremsinfattning. På 
båda kortsidorna en rund trästav som handgrepp 
och långa skinnremmar som draglina. På ena lång- 
sidan 5 blåsor som "floats", på den andra sidan 
sånkor - en sänksten som nr. 1197 och fyra täm- 
ligen stora (c: a 15 cm. långa) benstycken i "han 
gréppsform". Sillnät. 
Längd: c:a 400 cm. Bredd: c:a 100 cm. 
Maskor: 4 cm. 
Handstavar: 73 och 75 cm. 


d- 


.' ■ 


4158 


1199 


Nät av snöre med skinnremrandinfattning. På ena 
långsidan 5 blåsor, på den andra sidan 5 ben- 
bitar som sänken. Dragnät till vitfisk eller 
dylikt. Draglinor av skinnrem. 
Längd: c:a 800 cm. Bredd: c:a 75 cm. 
Maskor c:a 3,5 cm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 272 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm-. 


! 


1880.4. 


4159 


1200 , 


■Hat... ' , .. 
- 


(4956) 
el. 
4957 


Trafik 
4160 


1201 


Issko (med inskrift "Ett par breddar".) Isskor 


(5117) 


(se nr. 1202) av ben. Fyrkantig med fyra linjer 

breddar utskurna på undersidan. 

Längd: 8 cm, Bredd: 4,5 cm. Tj. 1,5 cm. 

Se Kelson. 215, fig. 69 resp. la. 
4161 


1202 


Issko som föresående. 


- 
(5117) 


Längd: 8 cm. Bredd: 4,5 cm. Tj. 1,5 cm. 
4662 


1203 


Issko "Ett par broddar med skinnremmar". Avlång 


.. -. 
(5118) 


benplatta, fyrkantig, tämligen smal med två lin- 
jer broddar. Skinnrem genom två hål i ändarna. 
Längd: 9 cm. Bredd: 2,5 cm. Tj. 1 cm. 
f 
Se loc.cit., resp. 3. 
4663 


1204 


Issko som föregående 


(SÄ)^: ' 


Längd: 9 cm. Bredd: 2,5 cm. Tj. 1 - 1,5 cm. 


BUS ; 


• 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S.- - 273 - 1880*4* Gen. kat. nr. 


/nv.nr. 


• * -v-"* 


Anm. . 


T''' 


1880.4, 


"■"'-' 
4664 


1205 


Hundsläde . med två enkla slädspringare av trä. 


(5166) 


bottenbeslag av flera benplattor, fastade genom 


■■ 


, pluggar av trä vid springarna. På springarna 
fastbundna plankor av trä som slädplattform. 
Ryggstöd av korsade remmar mellan två sidostöden 
utskurna av trä. Mellan sidostöden på huvudet é$t 
handtag av en rund trästav. Vid släden fästad på 
f ramänden en draglina av skinnremmar. Med slä- 
'■' ' ,\ 


• - ■-, -, 


den följer en lös skinnrem med två bénöglor på 

änderna. 

Längd: av springare 179 cm. av slädplattform 
l 


f ' t , ' * ' 


■ 7 164 cm. \ , , ~ 
Bredd: av springare 3 cm. av slädplattform 

■*r * • ■ • 

47 cm. 
: Höjd: av spriiigaré 19 ca, därav 2 cm benbeslag f 
" ryggs tödplånkor 44 cm. Bredd: 40 cm. 
Se Murdoch.Ethnological Resulta of Point Barrow 
Expedition, 9th. Rep. Bur. Äm. Ethnol 1892, 
figur 357 utan ryggstöd och grepp r 

Berineön 
4665 


1206 


Ka jak. Brunt sällskinnstäcke över skelett av trä. 


v (5144) 


Däcket/*\ bottnen >*=— S t I fören ett genomgå- 
ende, runt hål ("ögon"). Manhålet ovalformigt 
och kantat. I manhålet en "modell-eskimå" ? På 


s 


sidorna om detta hål små benpluggar, utskurna 
delvis som djur - (björn_ - huvuden, delvis 
ornerade med inristningar. Pluggama stöd till 
j a w*rpdska^. Framför hålet en kaiakstol som 
nr. 1207 med honrullad haratnlina. på spetsen 
en harpunspets (som nr. 1087). harpunblåsa 
(nr. 1088) med munstycke och "amulett-stängsel" 
med snastofs. bärrem (se 1054), lans med sten- 
spets ( se 112$ - 28) . f å-selsp jut med fyra 


V. - ELÄNDERS. GBG. 76 -.274:-., ■■-■* ' ' .■■'■''-.. 


1880*4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880...4. 


• 
466É| ■ 


■1'2Q6 


spetsar ( se 11472, kastträ (nr i orig. kat. 495' 
■. ■»-'•. 


forts. 


eller 4953), se 1142 -i 43), båtshake (se 1208), 
harpunlans med fastsatt förskaft av ben och 


■ ■; ■ ■ ■'-^'i' r ' 


spetsblad av järn. bunt av brunt skinn med jakt- 
redskap av ben (sårpluggar etc. sannolikt inte 
.från Port Clarence.), brunt skinnstycke (lika), 
tvåbladis paddel (inte Fort Clarence) samt en 
överplagg av sal tarm (se 1004) till eskimåmo- 
modellen. (nr* i orig, kat. ett av 5128 - 30). 
Längd: 470 cm. 
Bredd: 70 cm. 
Höjd: c:a 35 cm. 
4666 


1207 


Kajakstol. Tillhörande "Kajaken med två/kajak- 
stolar" med samma nr. som föregående. Rund trä- 
ram raed ändarna hopsydda och beslagna med ett 
benstycke. Med detta är två långa trästavar för- 
enade genom ett utskuret trästycke och fastade 
vid ramen med fiskbehsremmar. Ramen är på fram- 
sidan försedd med fyra harpunstöd av ben, ut- 
skurna i form av sälfigurer med ögon, näsborrar 
och öron av insatta t räpluggar. Stöden genombös 


J ' ,)■':' '.i. ; * 


rade och fastbundna vid ramen med fiskbenremmar. 
Kajakstolen till harpunlinan (se nr. 1206) pla- 
ceras framför kajakené öppning vid jaktfärder. 
Litteratur: se N el son. loc.cit. (resp. se avbild 


t' : ■Ti . 


ning) jämför en annan typ av kajakstol Pl. LI? t 
10 (massiv.) 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65.- -275 - - 


lfiR0.4_ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


466? 


1880.4. 
1208 
(5114) 


Kajakstol som föregående; Tillhörande kajaken nr; 
1206; 
4668 


1209 
(4944 -45 
el. 5022) 


\ ■ 

Harpunl&na med harpunspets. L-na se 1086, spets 
se 1087. Vid kajaken nr. 1206. 
4669 


1210 
(5016) 


Harpuhblåsa. Säck av sälhud med kvarsit tände föt- 
ter och svans. Munstycke med pinne till en amu- 
lett i form av en röd och svart harpunblåsa för- 
sedd med en liten oval ansiktsmask , som användes 
vid tillslutning av hål i harpunblåsan. 
4670 


1211 


Harpun. Som ne. 1081 . Vid kajaken nr. 1206. 


- 


4671 


1212 


Lans. Träskaft med fast för skaf t av ben med ett 
järnblad vid kajaken. 
4672 


1213 


Lans som nr. 1127 - 28 med stenspets vid kajaken. 


-V \ 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.\ -. 276"" - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■ ' 


Anm. 
1880.4. 


i 
4673 


1214 


Fåuelsojut. Som nr. 1147. Vid kajaken. 
4674 


1215 

(4952 el. 
4953) 


Kastträ. Som nr. 1142 - 43. Vid kajaken. 
4675 


1216 


Båtshake. Som nr. 1217 - 18. Vid kajaken. 
4676 


1217 


Båtshake. Lång och kraftig trästav med oval ge- 


(5014 el. 


nomskärning med en rak, spetsig benhake t fästad 


13 - 15) 


genom valbarder i genomgående hål i staven och 
haken. Haken prydd med inristningar. Använd vid 
umiak-och kajakfärder. 
Utteratur: Nelson sid. 222 figur Pl. LXXX, resj 


. :'''■■■- 


fig. 3. 
Stavens längd: 135 cm. tjockl. 2,5 - 3 cm. 
Hakens längd: 26 cm. Bredd: 8 cm vid sockeln. 
Tjockl. 1,5 cm. 
4677 


1218 


Båtshake. Som nr. 1217. Haken utskuren med figur» 


sr 
(5014-15 


av två valrosshuvuden, en säl och en fisk. I övi 


'igt 
el. 5113) 


nwiersfl med inristningar- Avbi hos Nordenskiöld 


242, figur 5, 6. 
Stavens längd: 146 cm. Tjockl. 2,5 - 3 cm 
Hakens längd: 27 cm. Max. bredd. .8 cm. 
Tjockl. 1,5 - 2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- - 277 - 

1880.4. 
Gen.kat.nr. . 


Inv.nr. 
~ Anm'. 
1880.4. 


i 


, . 
4678 


1219 


Rund trästav. tämligen gr©»... Haken bestående av en 
(5112) 


liten benfigur med björnhuvud och kluven sälst jä 
fäst perpendikulärt; till staven medelst dubbla 
skinnremmar. Haken försedd med två genomgående 

remhål i kroppen på den utskurna djurfiguren. 

Se Nelsbn. Pl. LKXX. fig. 5i ' . 
Stavens längd: 126 cm. Tjockl. 4 - 2 em. avsmal 
nande mot änden. 
Haken 10 x 3 x 2 cm. 


rt, 
4679 


1220 
(5115) 


Hake till båtshake av valrosstand. Den ena sidan 
platt, den andra kullrig med två avlånga remhål 
på sidorna. Sockeldel till staven konkavt utsku- 
ren. Utan orneringar. Med skarpt spetsig slut. 
Jmfr. Nelson.-Pl. LXXVIII, 22 - 25. 
Längd: 13 cm. Bredd: 3-2 cm. Max tjockl. 3,5 


cm 
4680 


1221 
(4959) 


Krok till umiaksegel. Utskuren av ben och försedd 
med en remstump. 

Jmfr. Kelson r loc.cit. figur 19 - 21. 
Längd: 9 cm. Bredd: c:a 3 cm. Tjockl. c:a 2 en 


* 
4681 


1222 
(5090) 


Holk till umiaksegel. Utskuren av renhorn. Jmfr. 
Kelson, loc.cit. f ig. 29. 
Längd: 6 cm. Bredd: 2 cm. Höjd: 2,5 cm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, •- 278 - 

.' 
1880. 4y 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 
4682 


1223 
(5096) 


Lina med bénknappar. Hoprullad lina av skinnrem- 
mar med 14 benknappar, utskurena delvis son djur 
huvuden, delvis prydda med inristningar. Använd 


vid umiaktackling. 


Se Nelson. loc.cit. figur 1. 


4683 


1224 
(5097) 


Lina med benknappar. Som föregående* med 10 ben- 
knappar. 


4684 


,1225 
(5121) 


Lina med benknappar. 12 st. bensniderier, uppträdd 
på en skinnrem. Skinnremmet kort, sannolikt ick« 
umiaklina (anrulettarmband el. dyl. med benknap- 
par, som använts till umiaklina). ■ 


a 
4685 


1226 
(5085) 


HarDunstöd. ("Tre st* böjda piggar, snidade i 
valrossbBtä, användes på kajakerna, uppträdda 
på en grov 'skinnrem"). Stöden på kajaksidprna 
till harpuner eller andra jaktvapen. Se vid ka- 
jaken ne. 1206. , 
Stödens längd: 5 cm. Bredd: c:a 2 cm. Tjockl. c 
1 cm. 


:a ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^ - 279 '- . / ■ : ._'■._...,.• 


1880. 


,4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Ånm. - 
1880.4. 


i 


4686 


1227 
(5091) 


Hyska av valrosstand. Användes vid umiak-eller 
slädtackling, 
2 x 1,5 x 1 cm. 


■ - ; . 
4687 


1228 
(5170) 


Hyska av valrosstand. Användes vid umiak - eller 
slädtackling. 

4 x 2 x 1,5 cm. 
•- 


4688 


1229 
(5150) 


Amulett. Bestående av en liten oval ansiktsmask. 

. färgad röd och svart, med utskuren mun och näsa 
och som ögon inlagda en blå glaspärla och ett 
silverglass tycke. En hårtofs på pannan. Föremå- 
let användes för tillslutning av hål i harpun- 
blåsan. Se avbildning och anteckning i Norden- 
skiöld II, 239, 242 é figur 3. 
Nelson 140 f.. PI. LVI. resp. fis. 13 «.. 15.9. 
Jacobsen 349. figur 9. 347, fig. 12. 
Diameter: 7 - 5,5 cm. 
Tjocklek 1,5 - 2 cm. 


4689 


1230 
(5110( 


Paddel. Omålad, av trä med krvckformist handtas. 
Handskaftet ovalt i genomskärning och bladet 
platt samt tämligen brett men långsmalt med blad 
nerv på vardera sidan. 
Längd: 151 cm., därav bladet 15,5 cm. på mitten 

10 cm; på n spetsavslutningen" . 
Tjocklek av skaftet: c: a 3,5 - 4 cm. 
" av bladet: g! - 2 cm. 


- 


f ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. ' - 280 - 

1880.4, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


\ 


Anm. 
1880.4. 


4690 


1231 


Paddel som föresående. Men bladet färgat rött 


(5111) 


och svart på båda ändarna, med röda och svarta 
prickar däröver. Egendomsmärke, totem eller 
andra magiska symboler. 

Längd: 160 cm., därav bladet 86 cm. (tydligt 
markerat genom färgning). 
Kryckgreppets bredd: 8 cm. 


-'_ 


• •• ■ 
Bladets bredd: 14 - 11 cm. 
4691 


1232 


Paddel som nr, 1231 men bladet färgat med breda 


(5018) 


sneda band, med rött och svart på spetsen. 
Längd: 156 cm., därav bladet c: a 81 cm. 
Kryckgreppets bredd: 7,5 cm. 
Bladets " 14 - 8 cm. 
4692 


1233 


Paddel som föregående. Bladet färgat svårt över 


(5017 el. 


halva längden från spetsen,: däröver ett rött 


5019) 


färgband, ett svart band på handtaget och hand- 

greppet färgat rött • 

Längd: 148 cm., därav bladet 79 cm. 

Kryckgreppets bredd: 6,5 cm. 

Bladets bredd: 14,5 - 10 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3: 65—. - 281 - -■ y . . 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Jnv.nr. 


■ . • 


Anm. 
1880,4. 


4693 


1234 


Paddel som föresående. Bladet på halva spetsde- 


(5019 el. 


len färgat svart med två ögonliknande mönster. 


5017) 


På bladändan svarta killiknande mönster under 
en kringgående rem av vålbard. 
Längd: 157 cm, därav bladet 84 cm. 


' 


Kryckgreppets bredd: 7 cm. 
Bladets bredd: 16 - 11 cm. 
Avbildning hos Nordenskiöld II. 242. figur 4. 
till höger. 
4694 


1235 


Paddel som föresående. Bladet färgat svart i hela 


(5020) 


sin längd med ett ansikte med näsa, ögon och 
mun markerade i svart på vit botten. Kryckgrépp 
av ett särskilt stycke fästat genom träplugg. 
Längd: 153 cm. därav bladet 80 cm. 
Kryckgreppets bredd: 8 cm. 
Bladet 17 - 11,5 cm. Bladet bredast på mitten. 
4695 


1236 


Sy-attirälj. Ett ovalt utskuret trästvcke med två 


(5108) 


genomgående remhål. På dubbel skinnrem 7 ben- 
föremål och en knapp av koppar. Benföremålen är. 
följande: 3 prylar, en med tahdade kanter utsku- 
ren benbit, en benbit med träpluggar i en ben- 
krok till nålhus. 

Se Nelson. Pl. XLIV. fisur 25. 24 och 3 - 19 
(diverse nålhuskrokar) . Tillägg till nålhus. 
Användes också som amulett. 


. 


Trästyckets längd: 9 cm. Bredd: 4 cm. Tj. 1,5 ci 


1. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65,- - 282 - 

1880.4; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4696 


1237 


Mask. Föreställande ett djuransikte (björn) ut- 
■ 


(5144) , 


skuret ur ett trästycke. Munpartiet ur ett annat 
trästycke förenat med det övriga ansiktet genom 
träpluggar. Masken inåt konkavt urholkad, utåt 
konvex, med utskuren lång. näsa, mun, ögonbryn 
och två horn på huvudet. Genomgående hål till 
ögon och näsborrar. Två små remhål till ögon 
och näsborrar. Två små remhål avsedda för huvud r 
band nu med en inlagd järntråd på båda sidorna. 
Längd: c: a 41 cm., därav hornen 4 cm. 


' -•■ 


Bredd: 17 cm. vid hornen, vid pannan 19 cm, vid 
haken 10 cm. 
Tjocklek c: a. ? 
Avb. Nordenskiöld „ II. 242 fig. 2 x/ 
: 
Se även ^elsori . sidan 393 


-■ 


4697 


1238 


Mask av ett trästycke, utskärningdteckning som 


(5145) 


vid föregående. Masken föreställer ett grotesk 
ansikte med tvådelad näsa, ett litet ansikte på 
pannan i basrelief, utskurna tjocka kinder och 
framskjutande panna, genomgående avlånga hål til 

ögon och mun, små hål till näsborrar. En bit 

järntråd fäst genom ögonen.. 

Längd: 26 cm. Bredd: 17 cm. 

Avb. Nordenskiöld, loc.cit. figyr 1 


1 ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- .? '.- 283 -- 

1880 A, 
Gen. kat. nr. 


. Inv.nr. 
Anm. 
1880.4* 
• 
4698 


1239 


Djurbild av trä. En mystisk diurfiispup med avlång 


-'• 


(5153)- "« 


kropp, fyra fötter, framskjutande och avsmal- 
nande svansparti och ett huvud, upp rakt, med 
ansikte, med människoliknande utskuren panna, 
ögonbryn, ögon och näsa. Murmen inlagd med små 
träpluggar som markerar tänder* En liknande tand 
rad på ryggen direkt under huvudet. Ansikte, föt 
ter och ryggen delvis färgade röda. 
Avb. Nordenskiöld II. 241. 
Längd: 23 cm. Bredd: c:a 6 cm. Höjd: 5 -6 av 

kroppen, 8 cm. på huvudet. 
Se Nelson. 447 - 448 betr. "Mermaid" - fig. illu 

tr. med flera bensniderier. 

Jämför också 1880. 4. 587 - 596 


3- 
4699 


1240 
(5151) 


Djurbild av trä föreställande en björn eller en 
råtta med lång utsträckt kropp med utskurna bak- 
fötter och svans samt huvud med öron, mun, näs- 
borrar och ögon - delvis rödfärgade. Genom krop- 
pen en genomgående och enannan inlagd träplugg. 
Kroppen delvis färgad svart. 
Längd: 23 cm. Tjocklek: 5-6 cm. 
Se ^elson. 427 fic. . 441 f .- "Wboden fetisehes" 
och "mythic ainimals". 


4700 


1241 
(5152) 


Djurbild: Av trä. röd färpad. Föreställande kull. 
rig sälfigur med en annan liten säl på ryggen. 
Ögonen inlagda med blå pärlor av glas. 
Längd: c:a 15 cm. Tjocklek c:a 6 cm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65 — - 284 <■ 

1880.4. r 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


' • 
4701 


1242 


Socka, snidad av valrossbet klädd i en kvinnopäls 


(5146) 


av skinn. Utan ärmar. Ansikte och fötter ut- 
skurna. 
Se Nelson. 330 f. resp. figurer sidan 343 och 
Pl. XCIII. 
Längd: 8 cm. 
4702 


1243 


Docka, utskuren som föresående. K-pädd i en mans- 


(5147) 


päls utan hår. Figur med antydda genitalier. 
Längd: 10 cm. 
4703 


1244 


Docka, utskuren soa förestående., med antydda kvim 


1- 
(5148) 


liga genitalier. K-jädd i läderrock. 
Längd: 8. cm. 
4704 


1245 


Docka, liten benfigur utskuren som föregående* 


(5149) 


Klädd i skinnpäls med hårsidan utåt. 
Längd: 5,5 cm. 
4705 


1246 


Docka. Snideri i valros stånd föreställande' en 


(5088) 


människofigur utan armar. Icke påklädd. 
Längd: 4,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- '-•"283 - 1880.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*4»' 


4706 


1247 


Bensnideri »Föreställande en björnfigur med en 
människa på ryggen. 

Se Nelson, fig. 135 med text, sidan 347. betr. 
en mytologisk motiv av denna figur. 
Längd: 10 cm. Bredd: c:a 2 cm. höjd: 3,5 cm. 
4707 


1248 


Bensnideri av valrosstand föreställande en fågel- 


(5083) 


figur. Genomgående hål på stjärtpartiet. 

Se Nelson. Fig. 125 - leksak. Jämför flera ben- 
sniderier av tjukjerna. 


. 


5 x 4,5 x 2 cm. 
4708 


1249 


Bensnideri av valrosstand. Fågelfigur med utsku- 
ren hals, huvud och näbb» inskurna ögon och ett 
genomgående hål på stjärtan. 
3 x 2 x 1,5 cm. 
4709 


1250 


Bensnideri. I allmänhet som föregående, stjärt par- 
ti utskuret, brett och platt. 


- 


5x2x1 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.-. Gen. kat. nr. 4710 Inv.nr. 

1880.4. 
1251 4711 12S2 4712 ■1253 
(5120) n. 286- -_. 1880 A, Anm. Densnideri . Fågelfigur med två huvuden (dubbelfå- 
gel), utskuren som föregående. 
Dubbelfåglar och andra dubbeldjur vid bensnide- 
rier av tjutjerna. 
4 x 2,5 x 1,5 an. Bensnideri av valrosstand. Föreställande ett djur4 
huvud (björn) med utskurna munpartier och ögon. 
Genomgående hål på änden. Armar antydda basreliff 
4 x 2 x 1,5 cm. Halsband av krabbkäkar, uppträdda på sentråd. An- 
vändes av kvinnorna vid religiösa danser. 
Se Nelson . Pl. ep, Fig. 2 + sidan 421 ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,. . I - 287 - - Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ 


lSflO.4. 

Anm. 


■ 


1880.4* 


1254 - 1279 
TJUKTJER. 

(Forts, frän nr. 972, sid. 215.) 
4713 


1254 
(5178) 


Stomme till en ka.iak. 
4714 


1255 
(5181) 


Ka.iak 
4715 


1256 
(5179) 


Ben från en grav 
4716 


1257 

(5180) 
a - d 


Fvra- bitar blyerts 
4717 


1258 
(5182) 


Hake av valrosstand. prydd med pricklinjer; ge- 


nomborrad i ena ändan. 


- 


Längd: 3 cm. Bredd: 0,9 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S- t, 288 * • 


1880.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4718 


1259 


Spänne av valros stånd, avsmalnande mot ändarna, 


(5183) 


prydd med prickar och linjer. På mitten ett 
rektangulärt hål. 


' ■• 


.\. ' 
Längd: 9,5 cm. Bredd: 2,5 cm. 
4719 


1260 


Oval knapp av valrosstand. På mitten en rund in- 


(5184) 


skärning. Foten liten. 
■ 


i 


Längd: 2,3 cm. Bredd: 1 cm. 
4720 


1261 


Snideri i ben. 


(5185) 


Längd: 4,5 cm. Bredd: 1,1 cm. 
4721 


1262 


Spänne av valrosstand 


(5186) 


Längd: 5,6 cm. Bredd: 0,9 cm. (Se Vegas färd, 
II, 140) 
4722 


1263 


Spänne av valrosstand. 


(5197) 


Längd: 5,8 cm. Bredd: i övre kanten 1,5 cm., i 
nedre kanten 2 cm. (Se Vegas färd, II, 140) 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65- — 289 - 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4723 


J264_ 


Spänne av valrosstand 


(5198) 


Längd: 6,2 cm. Bredd: 2,3 cm. (Se Vegas färd, 
II, 140) 
4724 


1265 


Spänne av balrosstand. 


(5199) 


Längd: 417 cm. Bredd: 3,8 cm. 
4725 


1266 


Spänne av valrosstand 


(520G) 


Längd: 4,2 cm. Bredd: 3,4 cm. 
4726 


1267 


Spänne av valrosstand 


(5201) 


Längd: 5,5 cm. Bredd: 1,7 cm. 
4727 


1268 


Spänne av valrosstand 


(5203) 


Längd: 5,2 cm. (Se Vegas färd, II, 140) 
4728 


1269 


Fågel . snidad i valrosstand 


(5187) 


Längd; 3,6 cm. Bredd: 1,7 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- .. -290 .-. 

lflR0.4i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880.4. 


4729 


1270 


Fågel, snidad i valrosstand. 


(5188) 


Längd: 5,1 cm. Bredd: 1,4 cm. 
4730 


1271 


Fågel b snidad i valrosstand 


(5189) 


Längd: 3,2 cm. Bredd: 1,4 cm. 


-• . '- 


4731 


1272 


Snideri i valrosstand 


(5190) 


Längd: 5,4 cm. Bredd: 1 cm. 


/■ ■ 


4732 


1273 


Snideri i valrosstand 


(5192) 


Längd: 5,9 cm. Bredd: 1,35 cm. 
4733 


1274 
(5191) 


Snideri i valrosstand, föreställande en säl. 
4734 


1275 


Snideri i valrosstand. föreställande en säl. 


(5196) 


l ' ' - ■ 

Längd: 8,5 cm!. Bredd: 2 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65, — - 291 -? 

1880.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.rir. 
Anm. 
1880.4; 


4735 


1276 


Snideri i ben. 


(5193) 


Längd: 8,7 cm. Bredd: 4,6 era. 
4736 


1277 


Snideri i valrosstand,; föreställande den övre 


(5194) 


en 
delen av människofigur. 

Längd: 2,6 cm. Bredd: 1,2 cm. 
4737 


1278 


Amulett, snidad i valrosstand. föreställande en 


- 
(5195) 


mycket väl formad fågel med tydliga ögon.' 
Längd: 3,8 cm. Bredd: 1,3 cm. 
4738 


1279 


Hake, snidad i valrosstand. (S e Vegas färd, II, 


(5202) 


140) 

Längd: 4,6 cm. Bredd: i övre kanten 0,7 cm. 
i nedre 2,6 era. 
Obs; 
n. katalog 


nr: 


39 - 4748 a 


ivända för 


föremålen 1880.4. 723 - 732., 


12.30 - 


Te^jBc^vÄä^ -*©**-> (u&. fciLJLojJUJuo H22.) 


1330 


£*- a^ *s~eJL \^U^fi ■ 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 63^ -292-- 

-' 
1880.5. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i 


Anm. 


1880. 5. 1 - 6 
K ordamerika 
Arkeologisk samling, gåva av mr. Pr.Browr 


» 


Cincinnati, U.S. A. 
4749 


1880.5. 
1 


Björntand.. 

Funnen i en indiahgrav* 
Längd 6,3 cm. 

Väst-Virginia 
4750 


2 


Flintredskap, 

Triangulär form. 
Längd 9» 5 cm. 
Max. bredd 5,1 cm„ 

Gallia Co. 

Ohio 
4751 


3, 


Pilspets av fl inta. 

Rak bas. Ett urtag i varje sidkant 
nära basen,. 
Längd 2,3 cm. 
Max. bredd 1,5 cm. 

Hamilton Co. 

Ohio ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Inv. nr. 293 - 3.8806 5, Anm. lS8Qé5* 
4. Pilssets av fl inta „ 

triangulär form med randad 'öaa, 
,p.ngd 4,7 ci. Ka». bredd 2„5 cm. Scott So .» 

•Indiana, Filtapete. av g:rå flinta » 

Triangulär form ined tånge. 
Iiängd 3 9 5 ca, 
Max, bredd 2 9 c j cm e 

Gl arke i pq » 
Indiana Stenredskap » Av vit kvarts». 

Längd 3 QEu 

Max o bredd 2,2 om, 

iteputv , 
Indiana ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 294 - 

1880.6. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1880. 6* X. 
■ J a P ,, a flt- 
Har tillhört konsthandlare BS«?« 


- 
1880 »6 


Levertln,, StookMsi, Gåva? {Katalogi- 
seras vi<S inventering av ^apanaka samling- 
ar 1937) o Itepfiiinée i Alltöänna Etnogra^ 
fläka ^ställningeae 1878-1879 katalog 
under nummer 166 s #1» 

" '.'■<--' -\ 
4753 


1. 


Miniatvr^is-aljy|ur e 

Av elfenben* Föreställer en ung dam 
i kiaiono och oM som lyften de.: av ärmen 
dolda hSjra handen till hakan. Nedtill 
skymtar en rötiundei klädnad» 

Höjd 8 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 295 - 1880.7. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
v- ■:;V : ; 


1880^. 1 - 1t5 


- 


Arkeologisk samling fråni I r k a i d i .1 


(Nordka©. Btov . ScftmSjdtt) . nordöstra Sibi- 
rlen-v 
Resultaten) av, dr,. E.v Almqv^sta oeh 
löjtnant ,0. ;SoE$qv4«ts-'gräinEi£!igaf|v.imdQZ!', 
A. 1.: Nordenskiölds) ?egai-expedttiOHD 


t : . 


18*78^1880?; (Se A. E.. lordenskiöld. 
"Vegas: färd kring Asienv ochi Europa* V 
Stockholm. 1S80V Sei. I, pp. 427M-30); 
, 
Iteniw k«t»-log Mä» ?i*mpftiiigtftn?cl* aw Bjt^phO 
Ivar Eaulsom år 1950 med tillhjälp; av? 
följande? avhandlingar ochi; monografier: 
1) AiE^SordeaekiöM. ODéCitv 
2) J.Murdoch: EthnolOÄical Resulta of th 
, Point. Barrow/ Expedition:. 
9th Ann.Rep.Bur. Aa.Ethnol 
Washingtomt 189.2 i 


e 


3) É.WéJelsonsfhe Eskimoraboult Berlng 
<S txa££U , 18-thJ Anav Rep .. 
* Bur:. ~ Am. Ethno!.., Wåéhing- 
tom 1899 . 
4) W.Bösorass The; Ghukehee. I Parits 

Materiaifc CulturCé Jesup 
Uorthi Pacif i© Expedition;. 

M©m. Am.Mus;»Nat..His.t:. , 
Vol. -TI1 9 Leiden-Nero York 
1ä904l. 
5) Thv Mathiassens ABcnaeoloKy, of the: 

, Central Eskimosr. Rep»Fifth 
Thule Exped., Vol* IV, 
Et. £-11, Copenhagem 1927f. 
6) -»■--■ Archaeological Colleetions 
from the Westemi Eskimoa. 
Ibid. Vol. 2, No> I, Copen^ 
hagen; 19 30. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65^ - 2% - 1880»7. Gen.kat.nr. Inv.n Anm. .T. 7) H. B. Collins. Jr. ; Årchaeology of 

St. Lawrence Islandi 
Alaska. Smithsonifjm 
Miscell. Coll., 
Vol. 96» Ho 1» 
Washington 193f . 

8) 0. W. Geist-P. Hainéy s Archaeological 
. Excavations at, 

Kukulik, St. Lawrence 
Island, Alaska. 
■ Miscell. Publ. Unlt? 
Alaska, Vol. II, 
Washington T93&. 

9) F. G. Hainey g BskSfco. PrehistorysTh» 

Ofcvik Sit®. o», the Punuk 
Islands. Anthrop.Pap.Ain 
ISa8.lat.Hist., Vol.XXXII| 
Part I?, $&m Tork 1.941 . 

10) g; Larsan-F. ®. Bainey g Ipiutak and th^ 

Whale Hunting Culture. 
Ibid. Vol. 42. New York 
1948. 

11) J.. L. Giddinga s Dated Eekiao Ruins of 

an Inland Zone. American 
åntiquity, Vol. X, No 2. 
Oototoer, 1944, pp.11»3M3$ 

12) S. I.. Rudenko ; Drevrija^ja kul tura. 

Beringom mofja i eskimöe- 
ska^a probleaa (rysks "Iteni 
gamla, kulturen vid Be rii ig 
sund och; eskimoproblemexi" ) , 
Moskva-Leningrad 1947. ELÄNDERS. GBG. 7668. 3. 6S- - 297 - Gen. kat. nr. Inv.nr 1880.7., 1880.?. Ble Tschuktsenensasmlung der Vegai-ExpeditLon Anm. von 1878 -» T88Ö umf asst meh Se® OrigiEfl- 
katalog 1880. 4.831 ffianfrnb -■ t8S0'*4» _ 4*36 
4940 and 5176 - 5205, naen . den Neukatalogi- 
sierung etwa 1000 Euaiflera, das dem täts 
sächlichea Bestand an. Einselobjekten 
entsprieht. 

Diese Sassialung ist ne ben den Tscimktschen-» 
kollekt lönen in. Bassland (resp. Leningrad' 
und; Hew-York (Jeeup Expedition) die umfang 
reichst© und vollständigete auf allén 
Lebensgebleten. Sie ist ura ewei 
älter als die vornergenannten* Jahraehntej 
dle den f schnktschen ihre erste grössere- 
Akulturislerung, resp. aof dea Sebiet. der 
materielien Sacnkultur brachten. 
Dariiber hinaue ist die Vega-Samailung iiber- 
haupt. dle einzige gros se re von den KUsteaf 
tsehuktschen, resp. an der Arktieehen 
Kuste der Tecbuktschenhalbinsal, ein 
Gebiet das in den grosseh Arbeiten der/ 
Jesup Expedition (Bogoras, The; Chukcöee. .p 
garnicht sur Benandlung gekoassen. 1st» 
Bogoras beriihrt neben den Rentiert schukt- 
schen, se in hauptsäehllches Untersuchungs- 
gebiet, nur dle KUstendörf er stidlich der 
Berlngstrasse. 

Dle Kultur der Kiistentschuktschen ist 
bekänn ti ich eine Eskiaokultur lat voll- 
kommenen Hasse. Ser Ursprung die ser im 
Verhältnis sowohl zu den benachbarten 
EskitBO, wie au den Rentlertschukt schen 
ist nicht erforscbt, und es hat auch 
bisher an ausreichendea publlzierten 
Material daftir gefehlt. Eine Publisierun^ 
der Vega-Samalung wäre darum dringend 
erwUnscht, resp. alt der Bttckslcht, auf 
eine weltere Benandlung des erwähnten 
Pragenkomplexes. Iyar Paulson ELÄNDERS. GBG. 7686. 3, 65.. - 298 - 1880.7. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


'■■'.•:■'" 


Anm. 
1880.7* 
4756 


1é 


Stenekets. 

Av Ijuebrun, slagen fl inta. Blad- 
f ormig. tillspetsad, med skarpa snitt- 
kanter, liten inskärning på ena kanten 
(för fastsättande ?), rak avskuren 
snedplanig botten» Lene- eller harpun- 
epets. ■ 

Längd 6,7/ cm» 
Bredd 3» 2 cm. 
fjocklek osa 0,5 cm. 

?rkaipi;|;; 

Se Laraen-Rainey. ni. 2. nr 34-39 
och . Dli 4. nr 1-2. 5. 8^9* Hudenko. 
Taf. 21 f Pig, 23, 25. faf. 32. fig# 2, 
fat. 36. fig. 11 och fa*. 37, fig> 11* 
\ 


4757 


2 


Av svart» avslagen skiffer». Triangulär 
trubbiga: faser och spets, botten rakt 
avskuren. Ena sidan, platt, andra sidan 
svagt kapig. Harpan- eller lansapets. 

Längd 6,8 om» 
Bredd 4 cm» 


► 
/ 
T joeklek 0, 7/ cm» 

Irkaipi^». 

Se jSainev,. fie. 32. nr 1: Larsen-Raine: 
bl. 82. fiff. 10: Geiat-Raine.v» ni. 66. 


tf 

fig, 3 och pl, 33, fig» 14-16» 
Mathiassen 1927, II, 38-39. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 299 - 1880.7, Gen.kat.nr. • 


Inv.nr. 


' . - ■ 


Anm. 


47S7 


1880 f 7*> 
2 


(Förta*) \ 

Sudenko. Taf. 16. tim» 10: och re as. 
Geiet-Rainey. ni* .74. nr 11. Bogpraa 


\ v 

■ 
209 ff oc& resp*, 115 • 
47S8 


3 


Stensnete. 

Av svart, polerad skiffer. Liten, tunn, 
triangulär, med tillspetsade snitt- 
kanter. Botten ojämnt avbruten. Harpun- 
eller pilspets. 

Längd 3,5 cm. 
Bredd 2,2 em. 
Tjocklek 0,2 ca. 

. IrkaiBl*. . . 

Se Mathiassen. 1,927. II. 38 f och 
50-51 med" vidare hänvisningar; Mathiaa- 


m 
sen. 1 930, resp • pl • 13 , f ig. . 2f pl . 8 , 
fi&s. 2*-3« Geisfc-fiainey. r>X..57. no 2. 
4 t. ex.; Hurdoeh. fi«. 233* Helso|i. 
©1. LVII. a. 9: Rn.denko.taf.10o fie. 
4--5, taf* 18, fig. 2 f 9. taf* 20, figs, 
1-.3, 10, 12, 24, taf ., 34, fig. 19, 
taf. 36. fis. 12. Giädinas. d1. XII. to. 
4759 


4 


Stenspets. 

Av svart, polerad skiffer. Avlångt» 
lansettfonaat skifferblad med tvä 
fasade snittkanter vid spetspartiet* 
Skaftdelen o .läran. grov. Avb. Horden» 

\ skieid. I, 428, fig, 3, Spjutspets 
eller liten kniv. ELÄNDERS. GBO. 7688. 3. 68,.. - 300 - 1880. 7. Gen.kat.nr. ■ 


Inv.nr. 
Anm. 


47S9 


1880*7* 
4 


(Förta.) 
Längd %5 csu 
Bredd 3» 2 ca* 
Tjocklek 0,5 ca. 

Xrkaipi.1. 

Se Hainey. fis. 31. nr 4 (som haroun- 
eoete ?) och Rudenko. taf. 25. fis.. 
13, I*.'. 


' 


4760 


5 


StensDeta. 

Av svart» polerad skiffer. Ojämnt, 
triangulärt styck© med en fasad anid- 
kant. Ofullständig epe t g liknande 
no 3, eller del av fasad stenkniv ? 


' 


Länga 5 5 cm. 
Bredd 3' cm. 
fiooklek 0,5 o®. 


. 


IfrkaipiJ, 

. v ■ ■....-.■.. 
4761 


6 


Stenkniv. 

Ofullbordad ? Av svart skiffer. Stort 
vackert exemplar med tvä eggar, avlång 
spets- eller bladdel, kort skaftdel. 
AVb. Nordenskiöld. 428. fis. 7 som 
ep.1»t 9 pets. 

Längd 26,5 cm, därav 5,5 era skaft. 
Bredd 5,5 cm av bladet, 4 om av skaft:. 

Tjocklek c:a t; cm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- - 301 - 1680.7. Gen.kat.nr. Inv.nr Anm. 4761 '1880*?*. 
6 4762 4763 ,8 (forts *> Igfeaipii é Se., Bainey. f ig*, 32» resp. ao. 3$ 
Collins , pl. 40f Mathiaseen. 1927»-, HL 
68 ff| 1930, pl. % fig. 11 oclfcpl. ■*£;, 
fig« 16; Lagsen.RaiEoy . pl. 90, fig. 
21-24* Rudenko . pl. 0, figsv 11M8, 
taf . 11, £%. .2» taf . 2$»- fig®. 4-12. 
tat. 37, figa. 12, 1€, 22 oel* 23f ; 
Helgo», pl» ZLTIZf; Murdocli . 151 ff 
med flera avbildningar 1 texten. Ofullbordad. .Ar. svart skiffer. BågotL 
liknande föreg. exeiapl., mn kort oeh 
■ sveket grov. • . 

Länga 16 em, därav 4 em skaft. 

Bredd 7 c® (av bladet), 4,5 ca s^ skaf 

fäooS&eJ: lo®. ; sLA '*■• Av svart, polerad skiffer. Smalt, vid 
spetsen, avbrutet exemplar med? en eller 
två eggar. På båda sidorna av bladet 
randig upphöjning. Skaf t del tätaigen 
kort. 

Länga 5 9 ca, därav 3,5 cm -skaft;. 
Breda 4 cm av bladet, 2,5 cm av skaft. 
3?5oc&l©k 0,7/ cm* ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6S — - 302 - 

18S0.7. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Ann. 


4763 


8 


(forts*} 


- 


./" 


"Se 


Ser Halaev^fis., 31* JMftfcMaffifr x>l»31i 
no. 6 ocli pl. 49, ao 3* Mathiaeaenh 193C 
sié 5* fi&e* T4J. 15* Haåésko. taf . ,Ä 

£ig* TSf oeb; hänvisningar ;.vid; 4$reg« »o%; 


>» 


4764 


9 


Stenkniv. 

Fragment av svart;, polerat skiffer* 
Avbruten skaf tdel av en stenkniv lik- 
nande f öreg.. 

Xäagd. 4' om* ■ 
Bredd 3> cm...- . 
Tjocklek 1 em. 
4765 


10 


Av svart, polerad .skiffer, avlångt 
blad med en fasad egg. trubbig spets 
och en flat bakkast. Liten aveats- 
forsla skaf t del. Åvb. Nordenskiöld. 
428. fig. --4V 

Längd 10 cm. därav skaft 2,2 ca» 
Bredd 2,3 cm av bladet, 2*5 c® av 
skaften, fjöeklek 0,6 ca. 


\ ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 65,- - 303 - ■ . • 


1880.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
TSSOVfr 


4769 


10 


(Vörts*) 

Se Sainey. fie. 31. Nos. 1-2. 
Larsea-Ralnev. b1.. 90. fXcu. 19. 
llatiiissee». 1921. H. 13 1 1 . fl*É 'fler® 


hänvisningar» 1930, pl . 3, fftgv 1 5, T6 
och Dl. 6. fis.. 5. Kudenko, taf . 34. 
tig*, 20- oc& taf., 51 t ' £%•• it* ' 
Bösoraa. 2f 4L 
4766 

i 


t* 

s ; 


Stenkniv. 

Fragment, av svart., polerad skiffer» ' "' • 
Avbnatet mellanstyekG, av ett steakniv- 


■:■'■■' • ■ 
,. 


blad som föreg. En. fasad egg, trubbig, 
avrundad bakkant . 
Ifångé 5» 5 osa. 


, 


Bredd 2,5 em, ' 
1 jocklék 0,6 em. 
^ftaipii},.. ', 
4767 


12 


«. •■ — 
Ån? o var t, polerad skiffer» 'Avlångt 
triax@a3.3rt stenknivblad utan okaft- 
del. Ib, egg slipad, den andra ojämn . 
och grov. Rakt avskuren botten. Bladet. 


': •- 


till kvinnokniv (ulu) ? eller en* 
manskniv som föreg» 
Längd 8 cm. 
Bredd 4,5 era. 
Tjocklek 0,4 cm. 

IrkatpU, ELÄNDERS. GBÖ. 7686. 3. 68,- 304 -r 1880.^, m (Porten) 

Se hänvisningar mom vid försg. ock resp. nr 3. Larsen-Rainey . pl. BS 5 ' 
flg. fj ooh Ruéenko . t&£* t®!». tåg» 9?. och taf . 2§ f figw 8;, Frageent, av avart, polerad skiffer. 
SellauBtycke av ©a eneggad stenkniv» 

Iiäagd' 5.5 -ca* ■ 
Bareå* 5*2; c®» ■■ 
Tjocklek 0,5 esu 

Irkaij^l. ~ w Liksom föreg., men liten, med täalige» 
ojämn bakkant . Svart, polerad skiffer» 

Länga %% em* ■ 
Bredd 3»1 '<sa> 
Tjocklek e 4 cm, 

Irkai£ii. 18S0.7. Anm. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65,- - 305 - 

"" 
1880.7. 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
t880%74 
- 
4770 


tjv 


Stenkniv» 
Av svart, polerad skiffer. En egg till- 
fasad, den andra och bottnen ojämn ock 


grov, epetspartiet avbrutet. Mera lik 


ett eneggat knivblad som kvinnokniven. 


-, 
Längd 9 <mi ' 


Bredd'7%5 cm* 


Tjocklek csa t cm. 


\ 
Irkaiui.1. 
\ 


4?71 


16 


Blad till kvinnokniv (ului . 
Av svart, polerad skiffer. Oregel- 
bundet, trekantigt blad ined en böjd, 
tillslipad kant. På ena sidan em stor 
grand ringformig urholkning (för fäs- 
tande vid skaftet ?) . AvW Norden- 
skiöld. 428. fisu 2. 

Längd' TO.f-1? cm;: 
Bredd 8,3 om.. 
f Jocklek 0,6 cm. 

Se Hainey . f i«. 31 . resn • no 8 . Geist- 
Bainey. pl. 66, no. 1 , pl. 49, nos., t. 


- 


2. Dl. 33. nos. 1 — 4. Mathiassen. 1927 


» 
II, 84 f • med flera hänvisningar och 


1930, pl, 3, f Ig../ 23* pl» 9, fig. 18, 
J 


20* Lareen-flainev. d1. 85. fis. 23. 


'' 
pl. 88, fig. 15, pl, 90, fige. 26, 28, 


pl. 93, fig. 17/. Bndenko. taf , 6* fig* 5, taf. Q 9 fig. 174 taf. 25, fig*. t5, 
23, 25, 30-32, taf.. 31 , fig, 37/, taf. 341. ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65.— »306 - 

1860.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4771 


1880 V£f • 


(fort©*) 
fig. 23-25, ta£* 3%' £%*' 15» t?f, ■ .. ; - 
Jtooovp».. .2WL fis* '14^«. 
4772 


m 


■Steaknty. 


B^å,,,,^!!! torlsuiO^^JtaPÉU 


Frasmsnt. av. 3varfe f polerad skiffer. 
Oregelbundet, avbrutet stycke med ..©*& 
alipad mtttkaBf.» Liten utalrjataEå© 
spets på ena kanten - för fästande vid 
skaft ? - eller ea oregelbundenhet, 
a. Erik Holtved. Archaaolosical Invea- 
... ' tigatioas i», t&e ?!rale Dletriet. Med-« - 
del, Gr^nlanå, 2d. 141, Hr. 1. f^ben- 


^ 
■ ■ 


£8ag$ Si- 6tt* 
Bredd S-cs» 
t joeklek 0*5 ca* ", 
Irkaiioi.i. ■ 
4773 


18 


Stenkniv. 


Blad till kvirmokniv (ulu). 
Av svart skiffer. Halvraåaf ormlgt. blad 
med böjd egg ( tillelipad) , saiat, "bakdel 
för fästande vid skaftet. 


; "\ 


■ 
Magd 9 cm», 
Bredd 5 esu, . 
Tjqeklek 0,5 cm. 


\ 


Jrkaipij,. 

» , t r ELÄNDERS: GBG. 7666. 3: 65.-. Se-: hänvisningar 'sÖs* vtd 1 no* TiC oea* - 307 - .- 


1860.-7.;-' 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


' „ - 


Anm. 


4773 


T880*!£V: 

ta 


-(torta*) 
iiaraen-Haåiiey. ©1» 90. 'ffrb; 28:* - 

' f ig* 3% 


4774 


1& 


Stenblad till ÄarwslEra©®! ellei».^!* 


t 


Av svart sMff er. Fyrkantigt till ovalt 
tämLigent tjockt skif f erblaö., eaa aiåaa 
platt, andra, aidan något, kuplg, Dal^iB 
fasad©! «ggsr« • 
jåätigd 8 em».-' ■* 
= . Bredd 5 em* ■ ■ 


JrÄMli», 


Se Budenko* taf . 9 Q fi«. 2. taf • M* 
fi^. 22*. |§^th%siaefi; f . 1!92T«. II* §0 ff é 


^ s 


med flera hänvl sminkar. Boforas* 218. 
fig. 1 ? 44' &•■ 
4775 


20 


Stenblad till £ärvskrat>a eller öyl . 
„ 
Åv ©vart sleiffer. Äunt skifferblad med 
kanten fasad . Platt, på den: ena,, ovagfc 
Icupig pä den: andra sidan. 
Diam, 6 era, 
I3ocklek t f 5 esu 


Irkaii>i3. 


Se Hathiassen. loc.cit. s Larsen-Rainey 


1 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3i 65.- 103 f • betr. "discoldal bladea" av sasmia 

" - ' • ■■- ■ ELAN 

elag». mea få» 1 flint». Sld&iii&a, -piu X f lo**er re*. - 308 - 

1880.7. 


Gen. kat. nr. . 


Inv.nr. 
Anm. 


4776 


Töl30;»f7i : .< 

2% 


Brsmsteiu 

Av en brun sten. Prieaatiekt sten- 
stycke. 

Längd 6 era. 
Bredd Tb em. 
Tjocklek e:a $ cm.. 


i 


Se Mathiasseri. 1927. II. 75 med flera 
;•■• 


hänvisningar. (Jeist-Rainev. d1. 34. 
no©* 9 - *3 t pl* 4S* £ig@* @, 9 ©dr 
Dl .. 66. f i&. 1$. Kelson. ©1* ££?* 
f Is. 1 oeh Kuräocfa. f Is. 162 och 1 63 . 
4777 


22 


'—.*"-«. 


•• 
- 


Av svart skiffer. I allmänhet liksom 
föregående, w&m med kantiga eggar oeh 
spär efter, eld på ena sidas.'. 


< 


XM&Qå 6, cia. 
Bredd 3 cm. 
tjocklek 1 cm. 
-.- 
Jrk^ipiJ. 


< . 


4778 


23 


- * — eller dylikt. 

Grafit ? Stångformig. 
Längd 6 cm. 

Tjocklek 0*6 cm. IrksipiJ. 

Se Nordenskiöld. IX, 254 • 236. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65,- JOS - 

1880.?.- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4179 


241 


Brunsten eller dylikt» 


> 
Liksom f öreg. , men tmmt, platt stycke. 
Länga 6 cm. 

Bredd 2 em. 
Tjocklek a, 2 em* 


■ ' > 


1#^^ 
4760 


25 


Soa f öreg» ' 

Längd 2*5 'em* , 

Bredd 2 cm. 

f äoelilek 0^1 - ©»2! ea. 
4781 


2€ 


Genomborrad sten. 

A^ mozfe stigltt®** OregeUmnäets runa 
ooh tämligen platt meå ett. genomborrat 
bål* på ena sidan. Brynsten eller sänke 
fös nät, metspö ell. dyl. Amulett ? 

Ma®.. 5 — 7 cbj« 
Tjocklek 1,5 c®. 

S© Budenko. taf .. 27. £ ta. 2&. taf . 29. 
JTie. 19 — 20- Larsen-lainey. d1.> 10. 
fis. 19. R. Indreko. Die iaittlere 
Steinzeit in Estland. Kungl. Vitterhete 

och Antikvitets Akademien Handlingar 
Del. 66, Stockhola 1948, Abb. 79,fig, 5. ELANOERS. GBG. 768S. 3. 65 r « 310 - - 


1880.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4782 


ISSOfff 

27? 


Genomborrad sten. 


Av svart skiffer. Litet of oraat stycke 
meå ett: litet genomlborrat hål på ena 
sidan. Användning som föregående ? 
tjocklek csa 1 em. 


- ■ 


M&te&& 


Set r©soi Siddinss . oli. XI. e •«*■ "sinker 


■v . .. 


4783 


28 


Skof omifl; skiffersten. ' 


Slipsten» sänke eller amulett ? 
Länga 5 em. 
Bredd 3*5 csu. 
Tjocklek 2 ca. 
**Wpifc 
4784 


29 


Kieelstenar. • . , 


1 
10 et. ernå kisolstecar. Lekaak ? - 
som t.ex, beskr. av Jochelson, 1925, 
66, pl. 17, nos* 27, 29 £S* Aleuterna. 


/ 


IrkaiT)i.1 . 
4785 


30 


Lerbitaro 


89 at. bitar m, lerkärl, läspa? eller 
dyl, fåialigen tjockvSggigt, obränt 

eller halvbränt gods. Sannolikt rund ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65.— - - 311 - XötsU. ic Gen.kaf.nr. Inv.i Anm. 4785 1880*7. 
30 4786 31 (forts.) 

form meä kanter som elleF 

och ytbrodning I profil* Delvis 

prydda med parallella liGJeomament. 

En bit med ett litet genoabarrat Ml 
just under konton. av bitar f .. under 1 tw «ot&' 15 est. 
Tjocklek c: a 2 era. 

. , . Irkaiplfr», 

Se;. åfathlasaen, 192% II*. 105 - 10?..' 
larsen-Balne». 11® £»s Rainey. 550. 
Collfe ta, 345 ff. pl. 50 oc& 53. 
gel6t*»8ainev . 13* -» 133% pl* 38 oea 39» Hudenko » 92 f . med' flera hänvis- 
ningar till illustrationer. Giddinas . 
pl. XII, c. *) YaäiavaQ av bem (renhora) med 
2 ) eggpartl av aef rit. Huvudet, på 
ena sidan flått» på andm sidan kull- 
rlgt, ett stort genomborrats nål i 
horisontal riktning genom skaftdel©» 
och ett vertikalt; hål £ andakt (för 
fästande vid skaft) . Aveat apartie t 
vid skafthålet utskuret. 
Stenbladet är infattat i ett stortå 
hål. Se avb, i Nordenskiöld» 428» 
flg. 1. Huvudets — 1,9 cm. 

Bredd 3 - 5,5 em. 

tjocklek ot® 3,5 em. ELANOERS. GBG. 76B6. 3. 65„ - 312 - 

1880.7. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. ■ . 
188Q.S.. 


•■ / • . ! ' . '"'-; :■ 
4786 


• 31 ' 


■' CfortSl); ■ " ' btairti* : 


' 


■ Bladet* ■ Bredd 3,5 ^^^"^ ■ 
.8©, mm&mi^$$$te&vt0 : $®®*€* ■ 
"Hr 


'" • ■ -■■• ■ ,- 


?*kaipi$» 
i- 


""^■s 


s ® fethiassea. 1927» IX, 76 - 77. 
* 


- 


Saraeifc-Baiaesr. ©1^ 44. fie. 1. 2. ni. 


- ., 


47 t figv 6 - 12 octi pli 9 oclt 10, 


~~^ . 


^ pl. 81, fig* 13 och33é fif. 1?*" \ 


'■'"*"' '"'"■>? 


- - ■ . 
.^@©ift-Baim@3f. ©1-43. £i«. 4 - S-.Z.V 


-;.•'- ,.'...- 


■ ' -V" . 
pi. 53» **g* 5, pl. 64, fig» 4* \^ 


. .. 


Haden&o* taf ^ 3. fl«-. 8. 9- taf » 10. 


*' 


fig* 1, taf, 32^ flg* 33, tat* 3f, 
' 
.fl*., t* Ilathtasseifa 1930. ©1* 2- fte. 
10* pl* 8, f$g* 14, pl* 9V **g* 9» 
pl- 13* n«é 2 -.3* Stoloefr. fl&* 13ff. 
f 


' s ' 


NelQon. Dl. XXXIX. Giddlnga. t>1. XII. d, 


.V 


4787 „• 


.32'. 


Yxhuvudet av ben, i stort aw aamma form 
sora föreg., men. smalt, avlångt, och. för- 
' : ■• 


: 


" . sett med liten bladränna på spetsen 
och två eniala, avlånga, horisontala 
fästhål på skaftets platta överdel. 

Längd ti ,5 -«nw ■ 


. . • ' 


Bredd 2 cm. ' 


■ ■ .- - ' 


Tjocklek fl - %5 cta. 


-• 


IrkaiDi-1. 


' '. 


Se hänvisningar som. vid föreg. 

ELÄNDERS. GBG, 7686. 3. 65... - 313 - 

- - % y 


' 


1880.7* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ■ 


■ , 


Anm. 
1880W& 


4788 


33 


Åv ben? (vslroestand) >.. fanat* laasetfc- 
f oraigt blad må två bilaterala hul- ' 
lingar, 'den- enar. set ©ni sneä inskärning 
på båäa sidorna. ' Skaftet, aed öppen 
s&af teSnnat ("opern ■saa&ts ©ocke.tF),é eni 
speteJLgjaY&utaBäfc sporre (*%ptii'*) f 
triangulärt rerahål och; em annan smal, 
• ' avlång .rwupvfqgfe ("slo*!*):. - ¥& båöi&v 
sidorna inskuren ornamsntal "blod- 
ränna" 9 från renihålet till bladet, på 


■ 


ena sidan avslutande aed en. S- och 
dfifeBtrésr -B-formlg Inristning*- fethi&s^ 
aens; narpnnsp©t® av e f fcole tg^sK -2*^ 
A*fev Hordeaskiölfii 428. fist 5 som 
"spjutspets?. 

Längd 15 ca. 

Breådi vid hullingar 5 cm* 

St. tfi. c:a 1 em. 

' *'.■* ■ W^P ^it« 

Se ffij^t&äfffiSSä. t921? f Ilf 15 .ff* fSr 


- 


_,-■■ l 


. '■ ' ' ' "" --' 


definition och flera hänvisningar; 
193Ö, Pl* 1» figa* % 5, pl* .5» fig^ 
]V ; . . 


:'•"•■» . '•' _'i'C' 


** -f&&LtM* ftvpe I¥ 2 p&Sfc* liaw-- 
/?.; r©nce,ö^ ; » E 204 * 205» .pl><7&» figs* 

■ ■ -'4ij.*- '% (fri» déai $*k* ' a Panuk»^p©3i|©d),* 
?%ffidk>tfS« 220. ftÄ*r 20^- «^-"-.^«^Ä^',. 


ne£ t 93: - 94, pl* 18 # nr 8 oehx pl* 
58 > nos* 8, pl* 63, nr 8 ©ca. plé 674 


\ : 


nos., 7 - 8. Rudenko, 74 f .* taf - % 
fig* 2 (s.p. £C),. t^p* T» flg* 10^ 
taf. 19 f £ig* 7 - &?.(?« 45), ock bl#a* 
avhandlin^r - Masanw 0. f .,, Åborigina^ 


American, harpoons, Rep, US ITat. Mua, 

1902, 211, fig,, 71» 7€* Elägoaw J» 
Alden, Excavatione of Eskimo Thule ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^ - 314 - 

lseo. 7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*7*' 


"'"' : 
4788 


33 


(WOTtB%) ■ ■ 

culture. Slt@a a& Poiirt Bar^ow» Xnt©&g r ' 
Gongr. Affior. XXIII, Uew York, ^ 1928 
C 1 930} i Wiasleif. 6*. lar»ooaÉ; anS 
äarts in- th© atofaaseon collection, ' 
Anthrop. £ap. Ara. Kus. Hat* Hist», \ 
?ol. SH. Pt* II. 1916;. och Sudenko. 
S. I., Drenije aakonetski harpmio^ 


> 


aeiatski eskimosoov (Gaiaala Siarjjiaa- 
spetsar av asiatisk eekisoama) . i 

■ w fru% Institut Itnog^af 34 ~ ; .&fcat@^ ■ ■ 
.fii|ai feofe SSSl^ II» 194$^ 233^ ft ock 

24& fff*.-.-.'£i*a. IS -•'!».. ' @iaäia«öi ' - 
pl. XI,. 4, - ' ;: - 
47I1Q 


J% 


HarmrasDete. 
**■ o*y 


Av ben. Bladpartiet; m&é två bilatarala 
" hullingar. Platt på ena, kupig p& den. ' 


. 


andra sidan. Spetsen trubbig. Skaftet 
brutet. Harpua- eller fågel^p^utapets 


* 


£iagd 1 15,3 en,. ■ ; 


* 


% -':;,.; 


■' •■ 


'■ Bseåå: 2,5 or* ' - ■ ' 
' -; 


' y ~"' ; - J L.J— 


Tjoeklels: 0,5 cia. ^ 

■ •■-."..''••■ -v. • ' .IxteiöiSw'. * 
Se Mathiaosen. 1927. ZZ... 16 oc& 179 


1> > v ,, 


betr. harpunspetsar och spetsar till 


">.■ 


• fågelspjut. 
** " * ■ . ' ■ ) i'. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65_ - 315 - 1880.7. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1880*7é 


4790 


35 


Bfiorounstiet©* 

Karpunopeta eller dyl« av ben (val*©©® 
tans) . Mm$% på ena, irallrig pi é@m 


M. 


andra sidani iae.fi avnmdad speta, tämli- 


„ 


gen, ekai-pa eggar ©elto en &rait% in- 
skärning pä båäa sidor. Harpunspeto 
eliir spetsparti 'as» fågelspjut* . ■ ' '-■ \ 
Längd SV 001'*.. 
Bredd .2*5? en*. 

Tjocklek QjJ& e©v " ' *'" " * ~ ' ; 

S@ t. ex- lurdoch; 2tS. £ 1ä. 19®. 


4791 


36 


Liten benapets, något liknande före- 
gåendes platt på ena, kullrig på den 
andra sidan. Spetsen avrundad. Brutön 
nedre änden. 
',. y*. 


"■'""■"-; •. 


Bredd U ca. 
'"' ' 


"'",*'; , .^ 


■•*..,,, ^oeklek 0,5 ~'0#>? ca* -..:.._ 


> 


4792 


37? 


Pilspets • 

Avlång, något böjd feenepets, trekantig 
genomskärning med två avlånga- platta 
hullingar på enar eggen, koniskt a&» 
slutande: skaftdel med knutig fort j ock- 

ning. Spetsen avbruten* ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^ - 316 - 1880.7. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. - 
1880V7V 


4792 


rr- 


, (fortss) 4 

Mng<$ !7 ea» ..'*-'-.. '•■'*'" 
Bredtf 1:*1 ett*. 
tjocklek -e*a» t .c*v ■ ..-•■..-';- 
. ■ . Wtöpfcte- ■ 


- 


Se ?4athia3sen. 1927. XI. 45 fti ■■ 
* : 
lsa3?Bea«^Saiaewi, UTSa »1*. §tt SMaéSfa 


f Uti, Mu. hös*: 8 • 9i liatltissaeai" 1i93C 


:.*■ 


pli. V figa* ' 13 - 20* pl* % fI$s»- : 
1-1* olé, 18* £lffé-& fiudenko» tafi 
tar* f igs 2* taft 18» figa*. ft - 1% 


\,..v-. 


■ V 
taf* 22:* tiga*. 8 ~ % 'taf* 32* figi 


.■-■• 


■ - 
1 $* . ,' ■•'.':.'■,.■ i 
4793, 


38 


2Q®%g£g*~ .■-'■'• 


Öfallä&dao; fceaapétss £83* pil ?. 


r 


' £§»g& tt 0»^. ■-. 
4794 
'Kmittgt. - fcö^ä' •beaBpet®* platt. g^Mm 


- 


ena, trekantigt, kupig på den andra 


« '".- 


sidan* tämligen; trubbig, trekantig 


^X ' 


spets, en iiågot antydd hull leg oah 
enkel», konisk avslutande skaf t del. 
dng£ tTf-5 ca* 


- 
■c 


Breda IvT em., " ' 

tjocklek csa 0*5 ca*. 

S©j Mnvianln£ar till f öreg» nr« ELÄNDERS. GBG.7686. 3. 65..- -.-• 31.7 

1880.7. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. • 
Anm. 
1880%% 


'"'•'. 
4795 
Ba&sDetjft"' 

Med oval-fyrkant ig genomskärning, ple- 
; nära. på båda plattsidorna, tämligen 
spetsig avslutning. Of ulländad pil- 

• spetsa ellei» : %1V 


'■ 


.£Éitg$.-t5. ca*;- 
: 
- fjoeklfelc ösa t eeu ■ -'-J-- 

IrkaiDl.1. 
4796 


41 


trekantig genoai skärning, Ilägot. böjd» 
1 allmänhet som försg* 


* 


Läcgd 8,5 ca. 
-SJöekXtoic. e$ a 1 e© # . 
- 
Irkair)i.1* 
4797 


42 


Trekantig genomskänaing med avrundade 
eggar och spets. „ Litet* brutöt spets- 
parti. 

Längd 5 cm. 

T joeklek e*& t,,5 ea. 

Irkair>i.1. • 


{ 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 318 - 


lf?f*f* 7 


G.en.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4798 


188ÖVT» 

. 4^ 


Lanahuvud.. 

åv valroastand. Avlångt, runt stycke 
med delad, djup Inskärning (Bladränna), 
1 en rombisk framdel» Kluven skaftdel 
med genomborrade små hål i båda änd- 
f lankerna för fästande vid träskaft. 

£§ag& 14,5 cm» 

Bredd/ tjocklek etfe 2 csif 

Se Mathiassen Q 1927. II. 179 och I. 
152é fiRi 49/i Rainey. fi«*. 12. ar 12* 


• 


4799 


44 


Benröré 

Sugrör eller rör till fågelsnara- och 

Längd 9 f 5 em. 
Tjocklek esa 1 cm. 
Rörets tjocklek 0,3 cm. 

Se Mathiaseen. I. 70. Larsen-Rainey. 
ol. 28. fi«e. 12 ' - 24. Bocorae. 143 f; 
fi«. 53; (ay trä). Nordenskiöld. 108. 
fig.. a. -sugrör, t^uktjerna. 
800 


45 


Benolwis. 

Liten rund benpinne med knotig spets 
som huvud. Plugg till harpunblåsa 

eller borrspetB. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 319 - 7- 
1880 Jr, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


48QO 


1880*7* 
45 


(Porto») 

Längd 6,5 cm. 

■ . IrkaiBi*. 

Se "'athiaasen. II. 36. Rudenko. 
taf. 4V flgV 17* 
4801 


46 


Framakaft . ■.." > '.'■■« ■ 
Spetsig benbit meå genomgående hål . 
Trekantig i Genomskärning. Pramskaft 
(»foreehaftl?) till harpun eller pigX,1 

Längd 9 cm. 
Bredd/tjocklek c:a 1,5 cm. 

Se Collins. d1. 29. res».. fi«.. 2. 3. 
Eaingj. fi*-. 11. fis. t - 7. Rudenkq. 
taf. 27, fig. '0 ;•- 22, och* taf .. 20v 
fig* IS* 


i 


4802 


47 


Beggxyl eller redskap för bearbetning av 
flinta. Något böjd benspets utan hål 
och tämligen, trubbig spets* 

Längd 12 cia,. 

IrkaioilV 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S.- - 320 - 


1RR0.7. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4603 


1880.7V 
48 


Revben. 

Använd för laiapputsning eller dylikt ? 

Längd 11 cm. 

Xrkalci.1. 

Se t.ex^ Hathiassen. 1927. II. 103. 
4804 


49 


Revbenbit av valross. 


Använd till: avslagning av f linta 
eller dyl. 
Längd 13,5 em>. 
Irkaip^. 
Se Mathiasaen. 1327. II. 83 - 84. 
4805 


50 


Soa föreg. 
Längd 15,5 em, 

Irkaipi;};. 
4806 


51 


- »■ — liksom. 
Längd 18 cm. 

Irkaini.i. 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 68.- - 321 - 

lOWtt 9. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


*, 


Anm. 
'1880*74.) 


'i 
480? 


52 


Sked av hora. 

Täialigen platt, homsked meå något h&$% 
spetsigt, långt skaft och avlångt 
näronf onsiftt skedblad. Avi»., Norden- 
skiöld. 428. f fe* 6. 

Längd 20 ca, därav 1$ cm skaft. 
Bredd em skaft t ca, av skedblad 4 cm. 

Irkaiwl.1 . l 

Se Mathiassen. 1927. II. 108. Rudenkp. 


taf., t$»:'figa. 12 - 1$» taf V 2€, fig» 
fO» taf ;. 15, f ig®. 29 ocfc 32. 

' .'i* 1 * 
4608 


53 


Hackblad. 

Av val ros st and. Brett blad med agg, 


' 


- tre skilda fästrännor på skaftdelen. 


- 


Underoidan planad. 
Längd 18 - 19 esu-. 
Bredd 5 * 6 cm* 
fjocklek 3S - 3*5 os. 
' ' ItiBlta&L* " 
S© HatMassenv 1927. II. 78 - 79. 
Rainey. ffe., 22 s . Larsen-Rainev. 87/ 
med' hänvisningar till illustrationer* 
Geist-Rainev.. cl. 22. nos. 7 - 8. 
Rudenko^ taf .2. ffes. 28 - 30. taf. 
17, fig. 25 1 taf., 28, figs. 7 - 8, 10, 
Murdoch. ffe. 172 t.e». 

ELANOERS. GBG. 7666. 3. 65^ - 322 - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4809 


5% ■ 


•laekblad." 

Av valros stånd. Liksom föregående, 
men utan skaf trännor. Skaftdel något 
antydd genom utskärniBg av en enkel 


.- 


. li»g# 18 e®é 
Bredd 4 em. 
Tjocklek 2fcT em* 

Se hänvisningar som vid föregående nr. 
4810 


55 

* 


Av valrosstand. Som föregående, men 
med två transveraala omkringgacnde 
skaftrännor. Spetsig bladdel. Korp- 
hacka («pi©k«) . _ 
- 


* 


■ Säagd tj: ca. ■ ■ ' 
BreddV4 — 5«a.. 
tjocklek 3; — 3,5 ca. 

IrkaiöiJ. 
Se t. ex. Rudenko. taf. 20. fiä. 13. 
taf. 28, f ig. U ; och. Rainey. loo* eit. s 
4811 


^56 


Korohackblad. 

Av valroestand, avlångt, böjt» stycke 
med avrundad platt spets. Skaftdol 
med två rännor runt ryggen. Nertill 

platt. Rotnacka. Jämf. Nordenskiöld. ELÄNDERS. GBC. 76S6. 3. 63^ - 323 - ~~~ 


leso.?. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4811 


188Ö.7. 
56 


(forts.) 
II, 127 - a i©haefeos°. 

Mage 27,5 c®. 
3må® 3 f 5 em-» 
Tjocklek otm 4 ea. 
Irkaioii. 


; , ^ 


4812 


57 


Spets del av valrosataM. 

Använd aom korphaclca eller ishacka .■ 
vid harpan. Ofulländat råmaterial. 


>' 


t * 
liagä 25 ca. 
So ilordensklölds anteclminsaro oo# ei1 
I,. 329. 


>.»... 


4813 


58 


Som föreg. 
Längd 15 cm. 

IrkaioJLi;. ■- 


\ 


4814 


59 


- w - liksos. 
Längd 10 em. 


* lykaipi^ ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65,- - 324 - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


- 


1880.7. 

Anm. 


4815 


1880*1.. 
60 


Kil.. 

■ Av valrosstand. . Spetspartiet amsmal- 
■ nande* . sed flera,- inskärningar. 


- 
-. 


Längd 21,5 cm. 
Bredd 3 r 5 — ' 7 ea. 
tjocklek et o» 4; os. 

Irkaiwi.i. 
Sa.Ilatliiassen. T927. II- 78. IsineF. 
loc* dt. Badenko. ta£- 3. fl*;.'?" 
' t.©x> 


~ 


4816 


61 


Valrosstand. ro t stycke. 
Använd som ? 

Längd 9 ca. 
Bredd 1 4! cm. 
Tjocklek 2 cm.. 


- 


?rka^y,. 
4817 


62 


Hand t as. eller dylikt. 

Fragment av Valrosstand. Rundval i 
genomskärning, utskuren skaf tända och 
längogåend© inskärningar, rand på' den 
brutna, f ramdelen. 

Längd 9 cm. 
Tjocklek 2 '■- % c®. 

Xrkainil. 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65- - 32S - 

1880. T. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
' -1680ift'.TV 


4818 


63? 


Häafttanfc ■ ■ 

flått benstycke med på ena sidan. .' - 
skurna sneda kanter, avbrutna på 
framciGien. 

Längd c: a 9 t 5 é®# 
• Bred#£©m*- 
fjoekiek. 0,5 os* 

Xzkatv-il* 
4819 


u 


Oraerad benbit. 

Litet benfragment, prytt med taaåaå 

linjeinri3tnirxgar 

Hoffoana "fish trap or aeal tootn 

ornament" hos ealcioiåenia. Avbrutet 

stycke av en nål dosa eller Syl • 

Längd 6 cm. 
f joc&lek 0*5 osv 
I^aif»*;fr. 
S© Hoffman. W. J. . fhe Graohie Art. of 
the Eskiraoe. Hep. IB Kat.MuB. , 
Washington. 18. 97. 305 £-., Boforas. 
I, f 4g» 73 » på en haridplatta» vi$ 
bå«8lc.iutniiis. MatMaesen. 1927. II. 


122. "The double line with alter- 
nating cross-linee"; 1930» 82» 
Rttdenko* 98 f . med' flera hänvisningar 
till illustrationen. Reiney. 551-552. 


. 


Larsen-Raincy. 135 £• Collins. Pre«- 
hietoric art of ta@ Ålaskan; Eskimo. 
Sraithsonian Mia cell. Coll. vol. 81 p 

m *4» 1929* ELÄNDERS. GBG, 76B6. 3. 6S.- - 326 - 


1980.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'"'■'': ' •"'■ ' ' ' " 


Anm. 


4820 


1880*7*. 
65 


Med' roat. Huvuäeé ocl* korfc tämligen 
apetsig pinne, akurea t. ett stycke* 

' ■ På' kusuSat; (h^ulf OKsig) 5 aaS 1 gropar 

{»döts* 8 ) inskurna Si f oj® a» 
- Pinne för kast t ra, 

Dias. a v huvudet 2 cm* 
Längd- av, pinne t »5 cm* 

lEkafwitf*. 


ii 


Se: Larsen-Raiaey. ol. 75. fi&* 1 och 
pl* 27, f igsr* 15 - f fe Baåneg* f ig* 
13, nr* tTV resp .i- Collins, pl*, 15» 
fig. Ii oe& pl* 60, fig*. 7 samt- 
pl, 82, fig* 21* 

Xrkaipi.1. 
4821 


66 


Sroetastvcke arc benkedLia. 

Mtefc, fragments brutet, spetast^c&e em 
en benkod^a med ett genomskuret hål 
och två kringgående inskurna små ränno 


E f 


Längd 2 cm. 

T jocklek 1,5 ca. 

Irkalpia. 
- 
Se Sathiassen. 1930. x>l,. 14* fil?. 15. 
Raine.v. fiu. 24. nos. 1 och 3. 
Larsen-Raine.v. wl. 70. 

. ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65,- -. 327 - 

1880.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
T880*T* 


,t 
4822 


67 


Som amulett ellei? Mngiffi^rGk© • 
Wngå 3: osa. • 

Xxkalnll» 

•Se lisfchiassim» 1927» II» 115<> ■ 
4823 


68 


«.-'«'«-■ 
Sm. för^gåesåe:-. ■ . 
Längd 2*5 cs. 
-ItiOilllA* 
4824 


69 


- a _ 
Liksom föregående. 
Wmgå 3 9 5 ceu ■ 
J?P&pl$>- 


• 


482S 


70 


Lika. 
Längd 45 cm. 


- 


I^katpSl. 


. / ELÄNDERS. GBG. 7686, 3. 65 — - 328 :~ 

1880.7. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4826 


1880.^.» 
71 


B38rmtand. 

Som amulett, hängsmycke eller slip» 
redskap. 

Längd 8 cm. 

IrkalotJ. 

Se Mathiaasen» loo. eit... Larsen-Ralne.v 
»Ii 95. fi«. 10. Rudenko. 91 -ned fl©ra 
hänvisningar till illustrationer. 
Geist-Raine.v. ©1. 22. fin. 11 {©om 
slipredskap t) , 
482? 


72 


Som föregående . 
Längd 3 cm. 

i 

■ i 
4828 


73 


Liksom föregående. 
Längd 8 ca. 

IrkaiDi.1. 

> 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65-- - 329 «• 

1880.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4829 


1880*7* 
74 


Björntand w 

Lika* Med inskärningar i fors av ränna 
på änden. fSr fästande vid ? bil te et©. 

Längd 8 cm. 

Xrkaipil. 
4830 


75 


o <*" o 

Bom nr 7 1 ff :■* 
2*&agd 9 cm. 

Xrkaipi.fi 
4831 


76 


ra 

Liksom för eg. 

Mngd 9#5 cm» 

}rkaipi r t. 
4832 


77 


*" 

Med en kraftig inskärning på ryggen: av 
änden, som nr 75. 

Längd 9,5 ca. 

Irkaiuil^ 

ELÄNDERS, GBG. 7686. 3. 65 — - 330 - 

1880.7. 


Gen. kat. nr. 


[nv.nr. 
Anm. 
1880*7/* 


-•'.•■ 
4833 


m 


amulett eller leksak vid "cup and pinP 
gasse (eskiao a J as g a* q) . 

Se t. ex. Hudenko. taf . 30. flm* 6 och 

Jrkatpij;. 
4834 


79 


So® fSreg. 

Irkait>i.1. 
4835 till 
4842 


80 - 87 


?alrosetänder» 

8 st. Amulett eller leksak ? 

Irkaipi.1. 

Se 1880.4;. 597 i Statens Etnografiska 

Museum. 
4843 = 
4863 


88 - 110 


Diverse benfraranent. 

Råmaterial eller avfall från till- 
verkning. 

ELÄNDERS, GBG. 7686. 3. 65, - 331 ■t-' '■- 


1880.7. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4866 


1880.7. 
111; 


Stvek© av valben (»baleenF). 

Efed två små oregelbundna hål på ena . 
änden. Slädskoing eller dyi. föremål 
av valbon ? 

Längd 22,5 em. 
Bredd 4 cm. 

Irkaiui.1. 


- 


Se Uathiasaen* II. 109. Rudenko. 93 « 
taf . 30. Hordenakiöld. I. 429. "val- 
ben hade använts: i stor skala" (i.e» 
i saiiiaal IrkalDil). Bosoras* 9t... 
f lg« 17 g. 
4S67 


112 


led en delvis skoren trubbig spets 
och uppböjd ända* Snöskrapa ? 

Längd 20 ess, därav 3 cm uppböjd. 
Bredd 2 ca.. 

Irka^pi^ 

Se hänvisningar som vid för eg. Resp. 
8äathlas8en r loo. cit. 
4868 


113 


* 

Ändstvcke av r>il skaft. 

Oval i genomskärning, utbuktning på 
undre ändan, avslutad med en. liten 
halvrund Inskärning för bågcnöret och 
däröver en f-f ormig inskärning, otn- 

vänd - ägarens märke. ? ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65, - 332 - 

1880.7. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4668 


1880.7.. 
113 


(Focte..) 

Längd 9 ca. 

Bredd 0,7 — 1,5 ca. 

Tjocklek 0,5 cm. 

XrkaiBi.1. 

Se lathiassen. 1927. II. 51. Rudenko. 


taf. 21, fig. 12, 14, taf, 32, fig. 39 


. 


4869 


114 


TräDinne för elddrill. 


Huvuddelen platt koniek, spetspartiet 
avsmalnande, och, bettet rasp-artat. 
Finnen svärtad av eld ? 
Längd 8 em*. 
Tjocklek 0,5 -■ t es. 
Irkaiul.1.. 
Se Rudenko. taf. 11. fl*?. 6. 
4870 


115 


Trästav. 


Oval-rund i genomskärning sed platt 
skarp spets: och en enkel avskuren., 
ände. 
Längd 28 om. 
Tjocklek 2,5 cm. 
Irkaipij. 

ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65, IS&Ö . 8, 1 aova <xu H. BuLovostci ^ ^^^ 1280 VtX-rOU q UJL4-S j U_o#-c^v-\^ 


-31' 1* p" \Q4aJL ' ^Ö ~>0 t^WwX'/' S V-v-CrT^v-^v ) 
Ii 

- 333 - 1881.1. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 


/ 1881. 1. 1 - 12 ' 


/ 


Sydafrika 

Köp av kapten Thure len år lo81. 
3e iav.no. 1387.5 (hagdahl) och 1922. 5* 

fl-askinskrlv&t arbete 5ver släkten Sen, 
raed teckningar av 7?.&:s bror pft K.B«, en 
lektor Floderus,, Ål»teii, vara fru är bro 
dotter till 2.B. A ^ e 1940 GrLindölow 


1. 

ra» 


' v IV 3' 
Ovambo,. 


1881.1. 


4871 


1 


Ölkruka. 

Av 'bränd lera. Tillverkad av folket 
"Ova - Son,-|ama n . 


Ovambo 
4872 


2 


Va!.tenkärl ff "Ikojro".. 


Av trä. 
Ovambo 
4873 


3 


Kokkärl t "Un^ua^o on.lairia^. 
•' 


Av brind lera, Eed strecksixat. 
Ovambo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 334 - 

180X.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4-6 
Ovahorero 


1881.1. 


4874 


4 


.'Plitat kärl, »Onädpa». 
"Plätat av Oti f 1imbucko-rot och förset: 


j 


med handtag (delvis av akinn) «, använ- 
des vid smörberedning a numera sill- 


synt." 
Herero 
4875 


b 


.Plätut kärl fl " OnMpa". 

Som nr. 4» men utan handtag,, 

Hersro 
4876 

* 


© 


Stol. 

av trä, mtd fyrs ben. 

7-12 
Buehtnän 
4877 


7 


Vattenkärl. 


Av urhålkad rot. 


- 


Bushmän 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Inv.nr. 

1881.1. 
8 10 11 12 — -335 _- 1881*1. Anm. Trätnortel. HP&gelformigj spräckt. Bushmän era "Klotformigt. av Kuduhud. för förvarin ■Å av -fett. " Jraf. no. lo* 

Bushmän Träsked* Hör till no. 9. Bushmän Kärl . 

"Mindre, klotformigt kärl delvis ludet 3kinn; avsett för förvaring av fett." 

Bushmän , 

Kappa. 

»Av beredd Harte bee st-hud" = hjorthud. 

Bushmän ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. IV - 336 1881 a 2 * Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


1 ■ \ 


Anm. 


1 > 
1881, 2.\1 -2 


. 


K. i nk 
<; 
Gåva qv Herr B Sundevall 1881 


1881*2* 
'• ■ • : 


48B3 


' 1 


£ek sakör 

Små vita strimlor av vilka 
lagäa i vatten förvandlas till olika 
figurer t' båtar ghsu Inlagda i ett- bro- 
kigt papper. 
(Orig,nr 2,109) 
4684 


2 


frälådéu 

Innehåller rött tandpulver,. på locket 
en med kinesioka ekriv tecken försedd 
etikett,. 
(Orig,nr, 2,111) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 33* Inv.nr. 1883.0 3U - 3 Indien ochl f u v k le t Gåva av herr K« A •Wikström 1881 , 1881o3« 
1 "Hovum testamentwa 'aalabaricc? a 
Bundet Ifya testamente* 

(örigo ar, 2 y . 541) 

Hinduer 
Indien 

. "..-Hovma testamentum fcuffoloe w 
Bundet Hya testamente* 
(Orig« nr» 2,542) JLtSÖJL %j 9, "The new •■ testament of our Lord and feavior 
J e eua Chr i s t ■> traneläte d into the 
' Bungakrit laiyaaase. Seromnore 1808»" 
Bundet Hya Testamente e 
(Orige nr. 2,543) 

Indien Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. Gen. kat. nr Inv.nr * 338 - 1881. 4-. Anm. DSibea nästa oIQq. ELÄNDERS. GBG. 69 19. U. 64. - 339 - 

irsrarl fbaMkl&m ©@l? $m «$© i ©tåat feÉXla -sått ogft» é#t aftn&« att g©»g© sig till. $jfcttta-&i»6 AtjBflgjta&gp». tt»eq& ttftjMt&feniMi #» *«** tGS1*$-» i®K3Ä<äöIs& eesslissg af S^Blmii@©®^r Jag af' i»0i *gg mPpte, 10? t 

t . efter Hass ® __^a g__^» &*.« Tjteg Iwy %läii 4©t iråäiägf 1 «&*• CT§'t» (W»», 

vl*> att- ifall 3k» sisal-I® Isimaa _tf#t& nSéss» iujbb&ette* UU Vttttip* pft?%@8Q&fl _g» Igjgta '©ola- -«|>f ta@as gg ■alg Åef ©'täa©©|/ÅM® aårtta- las* 
ute dafctig^fA is^iSJte Jas till tfteta Mm wtsato$&i3riba>t$ 

»©t. ©«s parlist ffap wppfSgtait -på ©a st®!? papt**fe|fv« ®0t* ÖW* 

. set £814© nftg** fettat å étt p*ftp«urf, to h»&a a£ *t2©jasls©r slatiaa 
tea af s?eä ©©fe ffi? ^?åa f*eftai&ai»pe* tiU ttluttratttiiL af -*ett&n6 
i fegteeug^OftU^äft Sot aoA*&-fi? t»e atpeketi 8&ö©M14at© "regera* 
aflitaoft ^mppimm äa. 1 Stam ettmö ofy$» t&ll ©in® «*£guS&i? «9* a© t. 

JPJfcttÅJ JBBtpCjr»' ^ . J 

Slutlig©», lessas till #1É* oåuas» »psra 飩j>&©<3at af *aBiliisäi»« 
att' behaatfla moh tee<rar& aa*lagä& teaf .£rå& BestyLaa i Bärlin* Irtll- 
ket £3r sSgrofaete efcuU åtföljes af öfros-sättföisag i laabar focsu 

' I@»gaf ®té* åtevbegäfap »sa feiifiot* 

_ Slwlle t^Ä©sÄ*t uppstå &9e#t gsjja m ggjgfg attgft t oba&l -jag' 

1881*9* [ stå till tjflso* att redo, 4e% ga 3<a@ fcaaJ lte hmma freneia ijfeä sila 

'^"^ 

. - fäaligesi 

■ 'Susjtéf vea »©a 
fieåa® ö* '? juni 1881, "• Gen.kat.nr 4888 4889 4890 4891 - 

4927 Inv.nr 108;. 4. 

1 « - 340 / n i <rgfcn i Ti! ' . jji", ' . ' ■ i .i '! .i i . '! ., i . '' . H?w**'f' , '! || ) | L |1 " i iT » .in,, iii i iii ii i ir.n 


*«** "öfåäöaa Lapporca äo i denna Gtimcl offra 

I brevet uppgiva åö#fit ©3 caä åémé: ' 
voirlt oavända Gåscsa offer. av 1 ir* '3>* pä' övöls^ääéeplfet^ei? v|å " f i®feaa?©l©p' 

f>cw?0 ••'bös^iä©!'* iaat«4° Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12.64..