Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1881.6-1885.8"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM Kopia 
I 1881.6. - 1885.8. -. I - Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
Sidan 


'• 


6170- 
6192 


1881.6. 
1 - 23 


Register: 


1 - 
Söderhavet och Kina. Gåva av J. B. Goush 


13 


■ frie . ■ 
6193 - 


1881.7., 


Brasilien. Köot av Pru Maria Wenneiroark. 


14 - 


16 


6194 


1 - 2 
6195 - 
6202 


1882.1. 
1 - 8 


Afrika, Indien. Jaoan o. Kina. Inköp på 


17 - 


18 


Hazelii auktion. 
6203 -, 


1882.2 


Siarn. Gåva av grosshandlare Adolf Bjur- 


19 - 


20 


6209 


1 -^7 


lins. 


6210 - 


1882.3. 


Japan. Gåva av ,1ustitierådet CL. Stein- 


21 ■• 
6212 


1 - 3 


hauer. 


6213 


1882.4. 


Siarn* Gåva av professor A.E. Nordenskiöld 


, 22 
6214 - 
6248 


1 

1883.1. 
1 - 35 


Afrika. Söderhavet. Andamanerna. Nicoba- 


23- 


35 


rerna o. Borneo. 
6249 - 
6252 


1.883.2. 
1-4 


Uordvästamerika o. Söderhavsöarna. Köp 


36 - 


37 


av Köpenhamns Museum. 
6253 - 


1883.3. 


Söderhavsöarna o. Australien. Köd från 


38 - 


45 


6275 


1 - 23 


Museum Godeffroy, Hamburg. 


6276 - 


1883.4. 


Australien. Gåva av Henry Bonnard. 


46 - 


53 


6319 


1 - 44 
6320 - 


1883.5. 


Indien. Gåva av R. Bo vi e. 


54 - 


88' 


6417 


1 - 97 

ELANOERS. CBG. 7686. 3. 65. - II - Gen.kaf.nr. 


Inv^nr. 
Arim. 


6418 - 


1883.6. 


Korea. Gåva av srosshandlare Erwin Kun- 


89 ^ 


• 94 


6439 


1 - 22 


hardt. 


6440 - 


1883.7. 


Kina, Kanarieöarna, Turkiet. Gåva av P. 


95 - 
6443 


1 - 4 


R. Martin . . 


6444 


1883.8. 
1 


Japan. Gåva av professor Anselins sterb- 
hus. 


96 
6445 - 


1883.9. 


Nordamerika, Byte med U.S. Nacional Muse- 


97 - 


99 


6453 


1 - 9 


um, Washington. 


6454 - 


1883.10. 


Grönland, Sibirien. Gåva av larofessor A. 


100 


- 122 


6539 


1 -;91 


E, Nordenskiöld. . 


6540 - 


1883.11. 


Peru, Nordamerika. Byte med Trocadéro, 


123 


- 144 


6616 


1 - 72 


Paris. 


6617 - 


1883.12. 


Indien. Gåva av fröken K. Palman. 


145 
6618 


1^2 
6619 - 
6642 


1883.13 
1 - 21 


Ostgrönland, Gåva av friherre A.E. Norden 


- 146 


- 149 


6643 - 


1 884 . 1 . 


Afrika, Asien, Amerika. Gåva av general- 


150 


- 155 


6660 


1 - 15 


konsul H. Hoeylaerts. 


6661 - 


1884.2. 


Afrika. Gåva av herr W. Nibblett. 


156 


^ 158 


6668 


1 - 7 


■ 


6669 - 


1884.3. 


Afrika. Köp av herr Lewin. 


159 


-161 


6679 


1 - 10 
6680 


1884.4 
1 


Ostasien. Gåva av herr Emil Riebeck. 


162 
6681 - 


1884.5. 


Algeriet, Tunis, Montenegro. Gåva av ba- 


163 


- 164 


6684 


1-4 


ron A. G i -son Lei.ionhuvud'. 


LÄNDERS. GBG 


76B6. 3. 6S, ^ - III -r Gen.kat.nr. 

6685 - 
6687 

6688 - 

6758 . 

6759 - 
6866 

6867 - 
6870 

6871 

6872 - 
6895 

6896 - 
6900 

6901 - 
6905 

6906 - 
6908 Inv.nr. 

1884.6. 
1 

1885.1. 
1 - 63 

1885.2. 
1 - 104 

1885.3. 
1 - 4 

1885.4. 
1 

1885.5. 
1 - 24 

1885.6. 
1-5 

1885.7. 
1 - 5 

1885.8. 
1 - 3 Srönland. Inköp från herr Fr. R. Martin. Kamerim. Köp av herrar Knutson och Waldaii«166 - 190 Mya Grulena. Persien. Ceylon. Köp av ma- 
skinisten Gustaf Lundström. 

Hordamerika. Sydafrika. Gåva av profes- 
sor G. Lindström. 

Sydafrika. Gåva av fröken Eckerman. 
Söderhavet. Köpta av Museum Godeffroy. 

Peru. Kalifornien. Gåva av dr. G. Eisen. 

Japan. Gåva av herr F.R. Martin. 

Somali. Japan. Byte med museet i Bremen . Anm. 165 191 - 227 228 - 229 231 232 - 238 239 - 241 242 - 243 244 - 245 ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. Gen.kat.nr. Inv.nr. - 1 - 1881*6. Anm. 1881^6. 1 «. 23 

Etnografislc' samling från Söderhayet ooh 
fråil Kina i Statens Etnografiska Museum. 

Gåva av herr J» B. Coughtrie i Hongkong 
år 1881w Katalogen upprättad av professor Hjalmar 
Stolpe den 10. lE:. år 1882. ELÄNDERS. G Q G. 6919. 12. 64'. ' ■a 2' A. 

1881.6. 


Gen.kat.nr.- 


Inv.nr. 
■ •* 


/, ' ■ ' ■ 


.Anm. 


> • ■ 


1881^6^ 


■.:' ...■;1: ■' - ■' '■'■/'.:' 
- 6170 


. • 1 


Oördel. 

Vävd av Hiblscus (?) - f ibrer^ Grunä* 
färgen vitgul; vid vardera ändan tre 
Invävda, ornamenteréda tvärränder 
(bredd 2^5 -4,1 • 4^2 om) bildadd 
av inslagna, svärta fibrerj; längs mittei 
ooh längs vardera sidokanten en omkTé 
2 cm bred svart rand, bildad av rfin# 


t 


.' - ■ ' ' 
ningen^ Ändarna frans ade* 


" ' - ' • ■.. 


■' ■>.. ■' 
längd (utom fransarna) 168 cm» 
Bredd 48^5 om^ 
Ouleai. 
" ■■ • •• ■ 
Karolinerna. 
Mrmast lik Lindberg*Stolpe| Fotogr*^ 
Album i Pl» 43, men tvärränderna vid än^ 
■ . '.' 
darn® med andra ornament» 
Original-atikett^tpfomans Dress:» Ouli# . 
*ei (Garoline Group )'*i 
• - 
Anmi Liknande i Museum Godeffrov (Cat. 
'■ 
p» 381/ Nr 57 etc») sakna uppgifter om 
det kdn, av vilket de begagnas, medan 
gördlar lika följande (nr» 2) uttryck^ 
ligen kallas "Htlftéarte ftir Frauen." 


- . " ■ . 


6171 


2 


Gördel. 

Som föregående, srandig på längden av 
sju omkring 4 om breda, svarta, av det 
ljusa inslaget yitpriokiga ränderi?^'*^; 
Andaråe fransade» ^ 

Längd (utom fransarna) 149 om» 

Bredd: ena änden 53^5 cm, andra 50,5 om» ELÄNDERS. GSG.'6_9 1 9." 1 2. 64. • ;3'* ■ ^ ■ '■ .- • 


' ■ ■ - 


■'.'■■ . - ■ ' .■.''■.,'. ■ ■ • , . ' •- • 


1881 i6; 


■ Gen. kat. nr. . Inv.nr.- '- 
Anm. 
1061.6. 


1 . ■ ■ • 


. ■ ., ■ ■'%-■' 


Anm. LlknaMe i Musdum ^deffrosr: 


. . 


Ouleaik 
' 
KezoltnarBa. 
6172 


3 


. ■ ■ 'i 

Pzvdimd. 

^står av en (xmltr. "^ em lång, iBS om 
bPQd vävnad ev bruna , tvinnade vizt^ 
fibrer, vers nedre hälft är prydd zssd 
f erst en red f rOn ev Coiz leerioa. 


• 


. ■ 
därefter ett omkr. 6,5 em brett fält 
prytt aed f yre långränder ev rOdec, 
grOne, vite ooh bl& fjädrar oob äelleii 

i»- 
desse fjäderränder Inflätede gule siok« 


' ' . ■ ... 


saoklinjer, liicaande helin. S&ollen de 
därpå f eijande två redema av Coiz 


' '■ '••■". ■'■ 


;LeorlisB-frOn ett tvärband ev fi^råi^t. 
ull- likt ämne, som även fSx^kosmier 
bland de röda ooh grOne f Jädrerna vid 
hdgra sidan. Vid undre kanten ev denna 
vävnad en wäsx, 30 om lång frans av på 
trådar uppträdda ^aå vite^ swada snäok" 
skal-skivor (trol. bakre änden ev en^ 
, f 
liten Conue) med här ooh där inblaisdåda 
svarta pärlor, gjorda ev frOn. Fi«n- 


' 
- . 


-^ sens strängar på två ställen fOrehade 
genom tre tvärrader liknande snäok* 
skivor ooh frOn. Strängernae nedre 
ande prydd med ett brunt frOskal (av 

1 ooh nedenfOr 
detta en omvij^d tepp av saiomB ull* 
like ämne, som ovan ooh sist någre vita 
fjädrar. Snäekslrals-skivorna omväxlan* 
de uppträdda • ooh » 


■ ELÄNDERS. G BG. 6919. 12. 64, ■A ^ 4 

1881.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ i ■ 


Anm. 
188t*^w 


\ - ■ ; ■ ■ 


3 


(Fort sv) ^ — 

Oriiinal-etikett: " Wårriors Dpeös, 
Admiralty Group". A, H, Moseley såg 
inga sådana prydnader på dessa 5ar* 

Amlralitöts-öarnä- ' 
, 6173 


4 


N&s prydnad. 

Hål av skalet av Tridecna liftas. Övre 
ändan genomborrad, bär en prydnad ar 
4 hängande pärlsnodder av mycket små j 
Ofärgade glaspärlor!^ vid ögat^ oolf på 
4 andra ställen förenade genom ringar 
av röda>xnvita eller blå pärlori i^ot 
större än de små "^pfärgade» Kålen 
prydd: ornament av inristade^ svdirta 
figurer* 

Kålens längd léfl <mé 
Pärlsnoddernas längd ornkr, 11 cmi 

Origlnel^^e tikett : * Warrior ornaments 
^ (nose)«i Admiralty GJ?oupé " 

■■" '. : Ci ' ■. ■ ■ ■ ■ . 


- . 


■ ■ ■ •■■ . ' ' .(s ■ . ■ ■ *r 

Amiralitet s#öarna^ 
6174 


5 


Näsorydnad. lik före«åendew 

Pärlorna röda, blå, bruna, grå, vita 
eto^é, alla mycket små, utom tre större 
röda i ringen, som längst ned föranar 
de fyra strängarna { dessa på fyra and* 
ra ställen förenade av små gulbruna, 
ringlade oy lindrar ( ?)| 
. 
på mitten fyra tänder av Cuscus (?)# 

Nålens ornament 
tre gånger upprepat. El_ANOER5. GBG. 6919. 12. 64. #. 5 ^ 

1881.6. 


Gen. kat. nr. Jnv.nr. 


. I A • ■ > ■ 

.. 1, . sr .. ■ ■ . 


Anm. 


■ " % ' ■ ■ 


1881.6^. 


; , .. ■ Dl .. .. '. 

1 ' f- ■ ■ -■.■ 

! ' ■ ■}' ■■ 


. 
5 • 


(lOPtSi) 


■: 


Mléns längd 13^8 tm% 
PärlsjQOcLdernas, länigt omirr» 10 emv 

\.' '.■■'_ 

Original*etikott : seumaa som till xaté 4* 
617S 


; 6.- 


Br3stpr7daad. 
A7 en stor pärlemoz^mussla (Marsaritanf 
marjs^aritifera}^ oå båda sidor Därlemois 


i 


glänsande; i Mitten ganomborrad av två 
bål (3^5 em från varandra) i det ena 
genomdraget av en dubbel^ tvåslagen 
' 
snodd av bruna växt fibrer/ av ungefär 


-■ ■ ' i 


105 ^ längd é 


\ • 


Musslans diäm^ 24'»3 z 2Sf 5 om* 

Original-etikett:.«* Breast^plate» 
Admiralty' Group* * 

' . ■ 

iimiralite tSAÖama • 
6176 


7 


Täska. 
V"' 
Vävd av vita Eibisous (?)-fibreri nedre 


!\ 


kanten, med omkring 30 om bred fransi 
övre kanten med en bred franstofs vid 
vardera ändan ooh en smalare på var^ 
dera sidans mitt^ Täskan prydd med 
fyra fyrdubbia > vertikala ^ invävda 
sioksacklinjer 6^ bruna växtf ibrer på 
framsidan oob lika många på baksidan» . 

Vkskans bredd 56 omi Väskan» djup 

35 cm» Original-etikett : " Bag for 
provisioner. Ädmiralty Group* *» ELÄNDERS. GBG. €9 19. 12. 64. • r-*- 1881.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


4' ■ 


iB61i&l 
('■ 


7 


(Forts.) 

Mlsalitet3»0arna • 

*■"_■■-- '■ ■■ - ■ T: >•. 


6177 


8 


siri-slev* 

Äv trä, i form av låog^ fyrkantig 


-.Ti 
träpinne, nedtill utplattad och tillf 
spetsad^, upptill siådad. överst tväfl* 
ne sköldpaddor i vända zäed bukarna mot 
varandra/ där under 4->kantig|, med de 
för Hemit«öarnå kåraktärifstiska ini» 


•. 


!' 


■f g . 
skärningarna i kanten j mitt på den. 
snidade delen ett ornament lika vid« 
stående teckning i alla fördjupningar 
■ 


• ■ ' 


■' 


fyllda med vit ^%?et d® upphöjda de lax 
na svarta eller röda| sköldpaddorna 
svarta» Hedrei ändan anfrätt av kalkex 

längd nu C sple t sen något skadad) 55|5 c 

Origizml«etikstt: " Spoon for eatlng- 
lime. Hsnöit Group»" - ■" 

Gbrmit«öarna« 


• 
6178 


9 


Flöjté 

AV smalt bambu^r; båda öndarna öppna. 
7id ena ändan en djup, trekantig in- 
skärning i kantenri- 1^ 5 om från andra 
ändan ett litet; ovialt hål. Röret 


prytt med ihbrända (?^ ornsment krliig. 
disn trekantiga inskärningenv små radil e rande streck; på ena sidan om samma 
inskärning två brända ( ? ) tsriangellika ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . 7 « • Gen.kat.nr. 


. Inv.nr. 
1881.6* 

.-Anm. 
1861*6* 


9 


(Forts,) 
fläckar, utgående från kanten. 
Därnäst sex tvärband lika Tid« 
stående teckning; därnäst sex 
längsgående linjer med åt en sida 
vettande trianglar och därefter 
åter fyra tvärband lika de först 
nämnda. 

Längd 26,2 cm* Diam* 1,3 om* 

Original«etikett för denna och näst- 
föl jandé: " Jew's harp Q Flute. 
New Britain & Havi Ireland* ** 

Ksra-Brit annien<^ruDDen • 


6179 


10 


Mungiga. 

Äv bambu: ett i ändan rundat, i den 
andra spetsigt stycke bambu, i vilket 
ett tungformigt, smalt Btycke utskild 
rits, som kan sättas i- vibrerande rö# 
relse* Sidogrenarna i spetsen samman^ 
bundna. I instrumentets rundade ända 
hänger en stor tofs av svärta, röda, 
gröna, vita och gula fjädrar. De 
större fjädrarna hava å spolens bak« 
sida täta inskärningar; på några hro 
de utsparda styckena genomborrade på 
längden och en smalare^ fjäder dragen 
genom alla hålen. Instrumentet till 
färgen mörkbrunt. ' 

* ■ . 

Dess längd 25 om. Bredd upptill 2,9 
«&* Mzmast lik Museum Godef f ro]r 
Pl. n . fig* 3* Ori«inal*etikett 


e?' 

samma som föregående. N. Britannien» 

firuppen* ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64.. *.8-#-. 

' ' '■ - ^ 
iRfllfi, 


Gen.kat.nr.. 


inv.nr.'''' " 


''■ •. ^■•f^/'---. 5 ■"..■■■/■, ■■ ■■■ 


Anm, 


, - :■:■'% ■ ::|- f"i " v . ■ ■ ; ; 
, ■'! 


1881V6* 


'-'•-.';■'■■■ '' ■'>' 
6180 

■ 
■ 


11 

' ■ ■ ., 


Mynt. 4 

79 små sniäokor av släktet Nassa 
(Cyolonassa ) maå bort» 
skurna övers idor, så att blott basal* 
delen återstår, uppträdda på en 35,2 
«a lång rotting, str , bräcket 
nära mitten» ,; 

Original-etikett: ^ Money» New/ 


- 


•'ss. 


f 


. Britain & Ddke of York Group. " 
Ii' '. > 
: ^a Britannien. 
4 

6181 


12 


Kniv. 

Av sköldpadd» Ett långt i ena ändan 
spetsigt, i den andra tvärt avskuret 
styeke; nära den breda änden en liten 
buckla med ett däri nätt litet hål. 


, 
• 


Sna sidan betäokt med mycket grunt 


> 


fördjupade ornament, bildande ett 
system av oregelbundna krok- och våg». 
linjer. Längskanterna rundade, den. 
breda ändans tvära kant tillskärptf ^ 
Sköldpaddan svart ooh gul* ^. 

Längd 24,65 om. 
Största bredd 3,9 cm. 
Bredd vid tvärändan 3,5 cm. 

Original-etikett saknas. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64, $ 9 «» .■ 


1881.6. 


'Gen.kat^nr; . 


Inv.nr. 


.i" ■ * • ■ 

- . ■ * ■ ^ 


Anm. 
1881*6» 


'f . ■ ■ .■,■..■: 
6182 


13 


KniVé 

Av samma material och fosm som nr« 12 > 
men mera mOrkbrun» Mra spetsan et'& - 
litet 1 borrat 4 fint Ml* 

Länga 19^6 om* Bredd vid breda 
ändan 2^6 om« 

Original#etikett saknas. 
6183 


14 


<5 

Kniv. 

A-w mörkbrun sköldpadd j båda ändarna 
tvära, t inskärpta 1 den smalare något 
3kadad| nära mitten av ena sidan ut# 
löper smalt, jämnbrett i ändan till«> 
skärpt utskott, nära vars spets är ett 
fint hål, vari en 8 om lång sträng &xA. 
pärlor av musselskal och något svaft 
vegetabiliskt ämne; är fästj i strängem 
yttersta ända hänger främre hälften av 
en Oliva ......i 

Längd 17,7 om« Bredd i den breda 
ändan 4,1 om. Bredd på mittan inbe# 
räknat sidoutskottet 694 om. Bredd 
i smaiarä ändan 3 om. Sidoutskottets 
längd 4 cm. Sidoutskottets bredd 
1,85 om. 

Original«e tikett saknas. ' 


t 


■...'■■ ■ ^"^ "^^ 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. 10 -m 

1881 i6. 


Gen.kat.hr. 


. Inv.nr. 
Anm. 
1881^*64 


, ■ ■ - , 1 ^^'^ 
6184 


15 


Baläbendé 

Av mycket små jpärlor öv tritt iaussal» p 
skal och brant trä^ till större delen 
sammanparade iså att två vita alternera 
med en brun* Framtill en vit, slipad 


•*■ 


rund skiva av mus seilskal (Diam* 2,9 om) 


t 


i vars mitt dot bruna operclet av en 
Polydonta är fäst medelst en knut å den 
genom båda skivorna gående tråden» 
Operclets konveza sida vänd utåt. Få 
ena sidan om musselskalskivan sitta på 
vissa avstånd 10, på den andra 8 fram» 


■>:. . 


halvor av Oliva oarneolaj därefter 


' ' - . . 


följa 9 tänder av 

■ ■ '. ^ ■■■;•■■■ ■: '■ ■■-f ■' • ■. ■ •':■■ , 
Hålsbandets hela längd lÖO om« 
Originelle tikett gemensam för nr* llSé 
ä19: •» Ornamejits from Hew Britåik, !few/ 
Irland, Iföw Hannover. « 
618S 


16 


Halsband. 
Av samma material som nr. IS, med samma 


"' 


slags musselskalskiva med öpérclum af 
Polydonta ooh 21 på jämRa avstånd häng* 
\ 
ahde främre halvor av^Oliva carheölai 
Halsbandets hela längd 62 om* 
Original-etikett^ se nr* 15. 

ELANOERS. GBG. 69 I 9. 1 2. 64. 11 Ä 

1881.6. 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 


,;• ■ ■'■-■.• 
' (t ■ . ■ 


; Anm. ". 
1881>6i 


■ V 
6186 


17 


Pärlbaadé 

A7 en mängd små rödbruna, tunna 
skivor ar något ▼egetablliskt ämne^ 

' , uppträdda på en 153 cm lång| fiia tråd 
av samma färg^ På nio ställen (av*^ 


if 


stånden olika) sitta tre tjockare 
pärlor av samma diam^ ^ som de tiinna 
skivorna* mellersta pärlan alltid 
. i 
brun^ de två sidopärlorna vita, av 
.; 
musselskal. Det hela är påtagligen 
f ärgiat på en gång genom neddoppning* 

■ ' ' ' 


. 


U 
Original-etikett» se nr» 15. 
6187^ 


18 


ArmrinRaré 
"■ ' 


. 


Tio armringarav snäckskal (Troobua 
" niloticus ) i mycket smalai på ena 
sidan utlöpande i &n spets* Den 
mörka teckningen å skalets utsida 
"%:■'■- 
till största delen bortskrapad> 
h-y -.s 
Största yttre diam* från 7^2 om till 
'- 
9j5 cm. - . ■ ' 
■ - ■ 


'-■ 


Original*e tikett j se nr. 15* 
6188 


19 


Pärlband» 

Av frön av Coiz lacrima genomborrade 
på längden och uppträdda på en 7 »36 
meter lång tråd. 

Original«etikett| se nr^ 15. 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.., :''■'-' ■ • 
■ -.-12 -r 
■ . • ' 1 


1881.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
UBBliéé' 


. 
6189 


20 


Av ijusgult grä» (*?); överst en vävd 
gdrdel, 97 om låiig^ 17 ém bred, bxN^ 
derad med ratt oöli violett illIgaTa; 
vid ändairne en frans av rött, krusigt 
ullgam; från gördelns nedre kant ned^i» 
Mngér «n 65 em bred frans av samma 
slags material, varav själva gördeln 
.■ " 
är g jord ^ men stråna äro här kluvna ooh 
uppfläkta till över varenda sittande 
små lappar, "''■ 
. . , ■ 
Originai-etikett : ^ Womahä Dress •* Ma« 
.... 


■ 


kåda (Duke of York Group* *♦ 
- 


. 


Duke of York. 
("Amakota»") 
6190 


21 


■■'•.■ ';■.■■..■ ■ .' 'c? .. ' ' 
Fisla»ät«(?) 


- . _ 


Knutet av fint vit trådi rektangulärt ;; 
(Längd otntcr. 192 cm, bredd omkr* 13a 
om*) längs kanten löper genprn yttersta 
maslcorna ett snöre, som är fastgjort i 
ett av hörnen ooh där bildar en ögla. 
varefter det löper omkring enä lång# 
sidan, gaveln och andra långsidan och 
bildar vid slutet av den sist nämnda en 
ögla, genom vilket ett från förut nämnda 
ögla^ längs nännast» gavel gående snöre 
löper. 
Original-etikett: «^ Hat from Tabri- 
' 
ands (sicl) Islands **• 
Trobriand-öarna • 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12.64.. -■••■•. "-. 
- :ii3 •,: ". 
■■•'■••■'• .'-'-■' ~ . IfiftH .fir. ■ 


Gen.kat.nr. 


Inv.rir. 


' ■ y '' 


Anm, 
1881^6. 


# : . ■ ■ 
6191 


22 


■Kaffiv 

Med 24 (hap haf t 25>rpiimar av svapt 
trä, söm upptill aaamanhållas av ett 
Blags kltt (brunt); fältet b) hap^/upp* 
till oob nedtill ett gult tvärband oob 
ulkanternas yttersta pinn& är iindad" 
med samma slags gula grässtrå; fältet 
a) har å ena sidan 10 sioksaolrlinjer 
tvärsöver bildade av mellan pinnarna " 
inflätade smala ^ gula grässtrån» Balc^ 
sidan av fältet a) saknar tydliga orna« 
menté 

Längd 1^1 9 cm. Bredd upptill 2^4 cmi 
Bredd nedtill nu 6^7 om« 


. : 


priglnalae tikett t " Gomb* Salomori 


- 


Group. " 
SalomoÄSarna. 


- 


6192 


23 


ISoTRé av rishalm (?). 

7ävd, inslagen med fint snöre. Fozmen 
rektangulär* Loeke t omslutande. 

Längd (pålagt lookl 
■ ..Bredd,' " 
Böjd " 


V 


Kina. 

ELÄNDERS. GSG. 6919. 12. 64. ■ ^ 14 ^ 1881é7i Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. ^ ieei.7. 1 - 2 

Bresilien. 

Kapt eir fm Meria Weni^rmarlc år 1881. 
Fru Weni^rmerks adress var sosimisrea jy682 
Ikieby, Sikatorp, 3k6vd®. 

BQtalt med £5 krokor» ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. - •■..•'.•■ .■.'/■.' -tö- ^ •;'". • • . .; 


'. -■; , 


1881..7. '. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. - 
1881.7. 


■ f . 
6193 


1 


Båge . 

Av hårt, brunt trä, trind, rak, endast 
vid vardera ändan (omkring 20 cm från 
spetsen) svagt böjd i trubbig vinkel. 


' 


Avsmalnande mot ändarne. Intet hak 
för bågsträngens fästande, blott en 
kort lindning med jaoitara. Strängen 


; .*■ 


. .'■'( • •■:' 
grov, av bomull* 
\ '■ ■ . ' ■ ■ 
Bågens längd 327 cm. 

Bågens tjocklek på mitten 3^6 ém. 

Prov. Catharina. 
Brasilien. 
6194 


2 


Pil. '. ■'■■,:•■■ 
Med järnspets, fäst 1 den kluvna ändan 


■" ' ■ 


av ett omkring 75 cm långt träskaft/ 
som nedtill är skarvat med ett omkring 
90 cm långt rör, utan leder. 
Järnspetsen platt, tunn, med två 
trubbiga hullingar { den ena ombö jd ) . 
Från spetsen är skaftet på en längd 
av 27 cm lindat med jacitara: samma 
slags lindning på skaftets mitt vid 
skarven mellan träet och röret ^ till 
en längd av 23 cm och likaså 9,5 cm 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.. ■ '-le'- 
^"- ■' ' ■ ■ ■ ' ■ " 


1881.7. 


Gen. kat. nr. inv.nr. 
Anm. 
1881.7. 


■ ■. . ■ ./ ■ 


'2 

■ 


(Forts.) * 
från bakre ändan till en längd st 
12 j 5 cm. 35 ési trån bakre ändan en 
4 om lång lindnlng med bomullssnSre , 
för fasthållande av två. svarta styr- 

. fjädrar med båda fånen bibehållna; 
fjädrarna ligga platt, med avigsidan 
inåt röret j spetsarna nu fria, men 
hava synbarligen varit fasthållna vid 
skaftet genom samma, slags lindning, 
som främre ändarne (spolarhe). Den 
ena pennan nu avbruten omkring 5 om 
från spetsen. 


.-. 


■ 


!■ _ ' " 


Pilens hela längd 170,5 om. 
Järnspetsens längd 8,3 om. Dess 
bredd 5,1 om. 
Prov. Catharina. 


^\ ' 


Brasilien. 
Ftxx Maria Wennermark har uppgivit, att 
hennes fader vid ett överfall av indi- 
aner blivit dödad med denna pil. 

ELÄNDERS.. GBG. 6919. 12. 64. - 17 - " " - '■, 


1882,1, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


" 


Anm. • 
• 


i 

1882] 1. 1 - a 

'■a 

Afrika. In å i e n« J a o a n o. 

K i n a 

lö&öp på Haaelii auktion 1882 


- 


6195 


1082.1. 
1 


Stol. 

Af trä, skuren i ett stycke» 
(Oré>>.nr, 2,254) 
Höjd 25,9 cm. 

Afrika 
6196 


2 


Solf .lääer. ■• ■. .'.b-- 

Äv palmblad med handtag av SsambUo 
(Org. nr. 2, 255) A 

Indien 
6197 


5 


Solf.läder. 

Av palmblad med handtag av bambu. 
(Org. nr. 2,255)& 

Indien 

ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.:- - 18 - Gen. kat. nr. 1882.1, Inv.nr. Anm. 6198 6199 6200 6201 6202 1882.1 

4: 5 6 

a— o 7 
a-o 8 Gudabild s 

(Org. or. 2,236) Kina Paioperaeste . 

Innehåller tre livseseencepillér ^ inne- 
slutna i vaxkapelar, järnte medföljande 
beskrivning över användandet» 

XOrgs^^a^E^i». ?i>257) 

Kina QfferpaDper« st.. Försilvrade, användes vid begravningar» 
(Org. nr. 2,258) 
Längd 13 cm. 
Bredd 12 cm. 

Kina 

Mexikanska silverdollar. 3 st. efterbild . 
Av försilvrat papper, offerpengar åt 
de d3da. 

(Öpig. nr. 2,259X 
Diam 3,5 cm. 

Kina 

Näsduk . 

Äv ornamenterat pat/per. 

(Orgo nr. 2,260) 

40 X 27,8 om. Kina ELÄNDERS. G5G. 6262. 10. 64. ^ 


1' 


^ 19 .- ■ • 


1882 i 2é 


Gen. kat. nr. 


. Inv.nr. 
Anm. 


1882i 2» 1-7 
■ S ■ i. a?. 'Ht ■ ■ 
Gåva av grosshandlare Adolf Bjurling» 
•-; 


1882i2i 


. Bangkok, 1882* 
Se brev arkivet. ^ 


i 


6203 


1 


Båtmodell. "Rhua eannoan"* 

"Brukas av det lägre folket." 
, (Origi nr. 1,984) ^^^^ 
6204 


2 


Båtmodell ^ "Ehua péth"Ä 
"*Br\ikas mest av siameser av äldre rasen 
och kineseri"^ 
. (Origo nr, 1,985) c,^^^ 


■ .. 


6205 


3 


Båtmodell. "Rhua wath"* 
"Lätt båt för präster etc." 
, (Orig^ nr. 1^986) g^^ 
6206 


*• 


Båtmodell f »Ehua .vaö".*&" 
PEör^.prinsar, brukas även av européer. 
ffled kajuta på mitten." 
' (Orig. nr. 1,987) q^^^ 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. 

t 


- 20 - 


\ 


1882 e2o 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
188262» 


' ' 
6207 


•5> ■' 


Båtmodell» »Rhua Dai ma". 
"Expressbåt." 
N 
(Orig. nr. 1,988), giam " 
6208 


6 


Båtmodell. «Bliua kuli". 
"Pör försäljning av olja, harts, rottini 


3» 
■ 


mattor m.m," . 


( 


(Orig. nr. 1,989) ^^^ 
6209 


r^ ... . 


aåtmodell. «Rhua Ichoa". 

»Kunglig båt* i verkligheten 2? till 36 
m. lång och anv^d endast iör proces- 
sioner, dä kungen "visiterar" och give: 
presenter till alla tempel en gång om 


? 


året. I vanliga fall använder H.M.. nu 


» 


mera ångbåt utom då han skall bedja i. 
templen då dé gamla båtarna måste be- 
gagnas;*^ . . 
(Orig. nr.. 1,990) siam 

1 ■ ' 

9 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- 

- 


- 21 - 


1882,^5,, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 


- 
1882^ 3^. 1 « 3) 
J a D ai n 

Gåva av justitierådet e.L.SteinMuer,, 
Köpenhamn 1882,. 


1882. 5i. 


6210 


1 


Hårprydnad. 

Av vridet, förgyllt papper. 
(Orig.nr.. 2,545). 
Iiängd 36*5 om. 

Japac^ 
6211 


2 


Håriarydnad. 

Av krusat, vridet, violett papper. 
(Orig.nr.. 2„546) 
Längd 32,6 cm, 

Japan 
6212 


3 


HårDrvdnadi 

Av krusat, vridet papper, färgat rött 
oeh grönt. 

(Orig.nr. 2,547)) ^"^ 

■ 

Längd 35» 5 cm. 

Japan — 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64- 22 Gen.kat.nr. ■ Inv.nr. 3;882>4: Anm. 6213 1882.4. 

X. ■ 
3 ©SEg&Ok- Såya av professor Å.E, lordens^iöld 1882< Modell av flytande hua . 

Inuti httset sex små figurer av lera. 
(orig. nr, 2,552) 
Längd 36 cm. 
Bredd 50,2 cm. 
Höjd 27,1 cm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- 

f 


- :23 - 


1883.1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1883. 1. 1 - 35 

A f . r i k aw Söderhavet» 
Åndamanerna. lic oba. - 
r e r n a. B o r n e o. 
Byte med Köpenhamns Museum 1883* 

■! 


1883 i i é. 


; 
6214 


1 


Sköld. ' 
Av trä, skuren ur ett enda stycke. 
Spetsig mot båda ändarna. Prydd med 
två målade sneda kors och 10 rader med 
sstarta lindningar försedda rotting- 
skivor. Ett litet hål nära vardera 
spetsen. 
(^ig.nr. 1,753) 
Längd 1 m* 28,5 cm. 
Bredd 31,2 Cfflé 
Det på baksidan befintliga handtaget: 
Längd 17 cm. 
Daiaker eller 
Olo-Hsadschu 
(Malajer),, 
\ B o r n e 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. •r 24 ^ ■ 


1883 a* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6215 


1883.1, 
2 


Tröja* 

Av basttyg med utsydda linjer. För- 
sedd med ärmar; 
(Orig. nr. 2,195) 

Längd 32,5 cm. 

Bredd (utan ärmar) 54» 5 cm. 

Da.iaker eller 

Olo-Nfiadschu 
(Malajer) , 

B r n e 
6216 


3 


Trö.la. 

Av baattygi utan ärmar. Pramstyckena 
kortare än bakstycket. Tröjan delvis 
kantad med mörkblått bomullstyg. Nedan- 


• 


för ärmhålen prydnader av flätade 

rottingstrimlor. 

(Orig. nr. 2,196), 

Längd 66 cm. 

Bredd 41 cm. 

Dadaker eller 

Olo-^fiadschu 
. (Malajer) , 

Br o r:n: e o 
6217 


4, 


Ära. 
Gråbrunt trä. Bladet sluttande från 
mitten å,t sidorna, något spräckt*. 

ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64. 

. 4 


1 1 

.v 
1 '25 - 


1883.1. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883,, i • 


(Orig. nr, 2,197) 


■ 4; 

(forts. 


1 Bladets längd 1 m,. 15 cm. 
— "- max, bredd 11,9 cm. 
Skaftets längd 85 »5 cm, 
-»♦- • max, bredd. 4,2 cm. 

Nicobarema - 
6218 


5 i 


Båge 

Äv brunt trä^ på mitten rund och smal 
v/ 


^\ 


och därifrån; vidgrnde sig i)ia:df0rmigt åt 
båda sidor, mot ändarna tillspetsad. 
^. ■'■ 


'...'■ ■ '■ • 


^ågen något böjd och å övre och undre. 
. kaiiterna prydd med flera rader rätlin j ig 


i 


och vågformiga .sti^ckornamenti Vid ena 
ändan Ijasttrådslindning*. IkJs bågsträng 
av snoäda basttågor med öglor i ändarna 
för fästning. Strängen söndrig, lagad 
med segelgarn. jg^f^ ^o.. 6 och 7. 
(Orig. nr, 2,200) 
Bågens längd 1 m. 88 cm* 


' 


-"- max, bredd 8,2 cm. 
Strängens längd 189 cm* ; 
Sy d-Åndamane rna. 


■ 


Mala.ier 
6219 


6 


Pil, 

Skaft av trä, något snidat, ined inskär- 

.. , ■ . . ■■ / .' 

ningi f ör bågsträngen. Lös sipets av trä 


;.-.■ ; ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 26-. 


1883*1* 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
WB3éli. 
5 

(forts) , 


förseäd med bladformig järnudd och lång 
järnhulling, medelst baatflätning fästad 
vid skaf tet i På skaftet, och spetsen fyrs 
hartsade bastlindningaro Hör till bågen 
(Origé nr,é: 2*201}^), 

Längd 99>4* cm* 

IJdden maxé bredd 2,9 cm. 

Syd-Åndamanerna. 


■ 


Mala .ler 
6220 


■ . 7- • . 


Pil* 


■ 


Som nr*. 6 j men med något snidad spets, 
bredare järnudd och tre kortare hullinga: 


r 


samt något gulfärgad bast i lindningen* 
Hör till bågen no. 5* 
(Orig* nr* 2,201 b. X 
Mngd i m. 69 cm* 
Udden max bredd 4 cm» 
Syd-Andamanerna. 
Mala .jer 
6221 


8 


Bälte* 

Av säv, lindat med rödfärgade bastsnören 


■• 


s*imt försett med vidhängande tofs av röd 


- 


färgad aäv* Jmfw ho. 10 och 11* 
(erig* nr. 2,202 a). 
Vidd 77,5 cm. Svd-Andamanérna. 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. / : •■ : -m^ ^. -■ . 
,1883a.; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883 él> 


■ 
6222 


9 


Bälte, 

Som noé. 8. ¥tdä 75 emi 
(Oylg, nr. 2,202: b), 

S^vd-Andamanerna 


-■ 


fflala„ier 
6223 


10 


fofs. 

Äv röd säv. Hör troligen till något 
av bältena no. 8 el* 9; 
6224 


U 


Tofs. 

Som nr.. 10. 
6225 


12 


Halaband o 

åv 12 st. Imndknotor av människst, fast- 
bundna vid en tygremsa meddelst bast- 
snö re lindingar. 2>et hela rödfärgat.. 
•Vr- 
(@rig. p?. 2,203). 

Länsd 56 cmi Syå-Åndamanerna 

Mala.ier 
6226 


15- 


Huvudsmvcke • 

Bandlikt, flätat av svartfärgade rör (?j 
prytt med röda ornament av samma materi£ 


a. 


(Orig. nr» 2,204). 
Omkrets 34,2 cm. 


-■:.. 


Hya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS. GBG. 626Z. 10. 64.. - .2,8- 1883.1» Gen. kat. nr. 6227 Iriv.nr. 6228 6229 62230 1883.1* 
14 15 16 17 HandledsniYcke . 

Flätat av färgat rör i, ornament (å la 
greque). Rött och svart och med gula 
tas t tofsar 
(Orig. nr.. 2,205) Vidd 20,5 cm. Hya Guinea 
Papuaér - 

fiänåledsmycke . ,.r, 

., Som nr. 14. 
(Origé, nr. 2,205) 

Vidd 20j8 cm, 

' * Hya Guinea 

• Papuas 

Handledsmycke . ' 

Som ner 14, men gult och vitt och pryt 
med tre röda tygbitar* 
(Orig. nr. 2,205); 

Vidd. 20 cm. 

Sya Guinea 

- iP,Q;'|)ua.8 ,..• ■ :"'■ 

FiskbT>-:1ut- . 

Skaftet av l^ust. rör. De hullJlngför- 
sedda Jspetsarna äro ne dt ill- -^åmmanhållba Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. 

1883.1. 


Gen.kal.nr. 


Inv.nr. 


;' . . ■ . ■ 


Anm. 
1883.1. 
17 
(forts.). 


genom tre ringar av flätad rotting och. 
instuckna i skaftetp som åär är lindat 
med kluven rotting. 
(Origo nr. 2,206), 

Längd 1 m. 92,5 cmé 
iiängsta spetsen längd 46^7 cm. 

%a Guinea 
6231 


18 


FisksD.iut. 
Skaftet av ljust rör. Se hullingförsed- 


» 


da spetsarna, fem st., äro av trä, ned^ 
till sammanhållna genom fyra ringar av 
flätad rotting, samt instuckna i skaf te 


fe 


som där är lindat med kluven rotting. 
(Orig. nr, 2,207) 
i 
Längd 2 m. 14,5 cm. 
6232 


19 


Längsta spetsen längd 43 »3 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 

Skaftet av mörkt, trä, prytt med ett 
lårben av kasuar, samt därframför en 
rottingstrimla, varpå små vita snäckor 
(Hass^) äro uppträdda. 
(Orig. nr. 2,210); 

'; ,Längd 2 m* .50 cmé. 

\ Sfva Britannien 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- r 30- i83'5«l*> Gen.k;t,nr. Inv.nr. Anm, 6233 6234 6235 •1883.1*. 

m 22 lubba» aaneattgjbut ( ?) * 

'V 

tägia, åön-övxe av två 'på 'Varanåra • 
atäilåa- IssglöÉs. varav åeé övefata: slut^i* 
m®ä ■eii ;^iio-pP' Q©b åe/i lapöj"© äi?;- pf^M av 
•ea i 'vitt,. -rPM' oek svart, imtdigt irå«» 

,.■■.■ ■ ■ %: ^ 

pi^åiiaiå beståeaäe av/^jj*©^? Iiäi^anå©' på 
:d I fä:» '4 4v IJus-t' t rå toeståeaåe av ea i-and -stavj,. 
var© äaäaj? ärO' Mglefomiga, 'd@n eaa 
röåmålaå, dea asårae ap@t® ©niåaä i. 

Mngd 1 ®* 24^5 e®* Skåj^t av l^iabu meä spets aV bmmpolerat 
tapä ffiefä en 12,0 ca*, 1&:^ spe-tsvlz^lig 
inökärniag* Spetsen fastad vid skaftet ELÄNDERS. GBG. 6252. 10. 64- ,- 31 - 
1883,1.. 


Gcnkzfnr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885 a 6 
■■ 2'2 " • ■ 
(forts.) 


medelst en 15 cm* lång fealkbe struken 
lindning av rottingstrimlor. -..^ del av 
skaftet prytt med svarta arabeskerartadc 
slingrande linjer åt båda sidorna, be- 
gränsade dels av en smal streckuppfylld, 
dels av en bredare rand., 
(©rig.- nr.. 2,212) 

Bängd 2 m.- 27 em. 

IS^a. Hannover 


} 
6236 


25 


Sp.1uté 

Spets av Mrtcbrunpolerat trä,, fästad i 

■ ■*■■■ - ■ .. ... 

ett skaft av. bamburör medelst en i4,.3 
cm. lång lin(ining av rottingstrimlor. 
En del av skaftet prytt med ett orna- 
ment av svarta om varandra sig slii^- 
rande linier,. vilket ornament åt båda; 
sidor begränsas av två rader små tri- 
anglar och en bred rand. 
(Orig. nr. 2,213)/ 

Längd 2 m. 16,2 cm. 

Hya Sannover 


6237 


24 


Metkrokw 


Av pärlemor med udd av samma material 
fästad vid kroken medelst bastlindninga] 


• 

ELAN3ERS. GSG. 6262. JO. 64. 

. . „ . 


- 3,2. 


10ÖX 1 . 


Gon.kit.nr. 


Inv.nr. 
' Anm. 
1883 *1« , 
■■ 24.' ■ ■ 
(fortsjj; 

. ■ 1 ■ r ' 


vilka på metkrokens bakre sida fast- 
hålla en 8 cm i lång basttof Si I met- 
krokens övre ända ett hål för tof sent 
.-. -- .. „-.. 
(Origi nr i 2^^211), 


'.' ■ •, 


Längd 12i3 cmi 
Max i bredd 3. cm;. 


il 


Marshallöarna 
6238 

■ 


25> 


Sp.iut; 

Av svart trä, avsmalnande mot båda. 
ändarnai Bakre ändan snida(fi 
(Orig; nr; 2,198), 
Längd 2 m; 6 cm; 
lax i brakri. 3.i7 cm» 

Hva Kaledonien 
6239 


26 


Slunsstetti 

Av grå bergart j äggformig och väl 

polerad; 

(Orig. nr; 2,199) 

Längd 5 cm; 

Max; omkrV 6,8 cm';, 

Hya Kaledonien 


^ 


6240 


27 


Halsband. 

4v en. ba^sjtrådsf lata s^:^ld- vilken-; på^étun^ 
naj ba st snören ,3 3:.;sJ; ; snäckor^ ^äro:r.f äst adfe 


•.? ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64. 

-• 


\^ - 33 - 


1883 


■ .1. 


Gen.kit.nr. 


Inv.nr, 


■ 


Anm. 
1883.1. 


■ 


' 
27 
(forts.) 


(Orig. nr» 2,214). 

Längd 1 m*. 9 cm.. 

fid.iiöama 
6241 


28 


Bärsele^ 

Av två flätade band av vass samt på 


1 

v 


^ 


mitten sammanhållna av en 5 cm. bred 
flätning^ 
(Orig. nr i 2,215), 
; Längd omlc*. 2 m*, 55- cm* 
, Max* bredét. 11,1 cm. 
Hya Zeeland 
6242 


29 


Svärd. 


Av ljust trä,, avsmalnande mot spetsen. 
Frajmför det trinda handtaget ett tri- 


■ 


angelformigt utepx^ång på varje sida. 
Mellan smala träribbor äro ha j tänder 
medelst snören av gul bast och svart 
. -hå.T fastsatta, iitief ter svärdets båda 
sidor. Vid, båda ändarna, och på mitten 


— — ~ . ,,-. 


av svärdet äro breda lindningar av. 
svarta liårsnören anbragta,. I spetsen 
äro undefe' den svarta lindningen smala 
palmblädsremsor fastade. 
(Orig. nr. 2,216> 
Längd. 1 m. 12,2 cm.. 
Max. bredd 7 cm. 
KinfismiJI,;i|5arna ,. 


ELÄNDERS. 


GBG. 6262. 10.64. 

^( 


- 3!4 i 
A 


1883a> 


Gen k-t,nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1883.1-. 


6243 


50 


Armband^ 12 st'».' 

Av f läta.4§ mörka 2;pi*tågor ♦ 


i 


pfc 


(Orig,, nr, 2,2171 
. Kini9;smiliSsiraa& 

■ - " - ;■■.-*■-:• 
6244 


31 


, Förislääew ; 
Av upprispade palmlslacii banden av brun 


- ¥^ 


/' 
färgad bast*. 
(Orig. ari 2,218). 

Längd 43 cm ii • 
Sax, bredd 27 cm.-- 

Pelewöarnai 
6245 


32 


Flätad av palmblads Icullen prydd med 
svartfärgade palmbiadsremsor, vilkas 
hoprullade ändar överst bilda en pom- 
pönliknande tofs och vilken kring 
Iciillea fasthålles av tre radei; band aw 
palmblad, fastade medelst svarta sy- 
ningar. Brättet prytt, med tre rader 
inflätade svarta ornament, Hakband 
av svarta läderremsor» 

(Orig. nr, 2,221) 

Höjd 23 cm» 
Diam,, 47,5 cm* 
Senegambien ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 6-1.. -.35 - 
1883.1. 


Gen.krt.nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1883.1.- 


. 
6246 


33;- ' ' ,.'' 


Sköld., 


1 


Ovala avegarvad buffelhud, svart och vii 
fläckig. På sköldens baksida åtta ögloi 


9 


av skinnremsor för genomträdandet av 
; 
sköldstölpen. 
1 
(Qrig. ni. 2,222), 
' 
Höjd 88,8 cm. 


■ ■ 


itftffrer 
6247 


34;, 


Träkärl. 


Gyiinderformigt på tre fötter, vid kan- 
terna prytt med inbrända triangelformigc 


1. 


ornament. På ena sidan ett handtag med 
en däri knuten läderrem,, 
(Orig, nr. 2,219). 

Hö3d 15,8 cm, - ' . 
Max. omkr. 44, cm,- 

Betschuaner 
6248 


35 


Träkärl. 
Cylinderformigt på tre fötter. Vid 


- 


kanterna inbrända vinkelornament. På 
ena sidan ett handtag med en däri knutei 


1. 


läderrem. 
(Orig, nr. 2,220) 
Höjd, 16,8 cm, . 
Max, omkr,. 47.7 cm, 

Betschuaner 


ELÄNDERS. GSG. 6262. 10.64. - 36 - 
18a'3..2..' 


Gen.kit.nr. 


inv.nr. 
Anm. 


■ 

... . .-. , 
1883.. 2. 1 - 4 ■ 
Ko r d vaä s t ai m e r i k a. 


' 


Söder havs öa^rna 


f 


Köp av Köpenhamns Museum 1883. 


1883. 2. ■ 


. ' 
6249 


1 


ietkroko 


ft 


Av vitt snäckskal med udd av sköldpadd,, 


/ 


^ 


fästad medelst tre lindningar av finai 
baetsnören i vilka vita fjädrar äro in- 
stuckna, tafs av fina baetsnören och 
rev av flätad kokosbast.' 
(Orig. nr..' 2, 2231 

• 
Krokens längd 6,1 cm.. 


'' 


Uddens >"- 2,2 cm. 
Samoa 


- " " 


6250 


2 


ietkrok. 


Av sköldpadd, mycket böjd, med hulling,,. 
samt, ett utskott för tafsens fästande.' 
(Orig. nr. 2,224); 
Höjd 3,9 cm. 
Bredd 2,7 cm. Hawaiiöarna ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64- - 37 - 


' 
1885 »2v 


Gon.k;l.nr. 


' Inv.nr. 


! 


Anm. 


6251 


1883.2. 
3 


Fiskkrok, 

• 

Av trä. Den konkava sidan täckt av en 
pärlemorskiva, udden av ben med två 
hul lingar, fästad vid kroken medelst 
bastlindnlngar, i vilka fjädrar äro 
instuckna, 
(Orig. i^, 2,225); 

Längd 10,6 cm. 
Bredd 1,8 cm. 

Hiira Zeeland 
6252 


*:• ' 


Fiskkrok, 

Av trä, igycket böjd, udd av ben, inåt- 
vänd. Ett stycke tafs av snodda senor. 
<Orig, nv, 2,226) 

Höjd 17,5 cm» 
Max. ftrredd 8 cm. 
! 


■- 


Uddens längd 11,5 cm, 

v 

ELÄNDERS. GBG, 6263. 10. 64.. - 38 - Gen.kjt.nr. 6253 6254 6255 6256 Inv.nr. 1885.35. 
1 4 5^= S.. % --^ 23^- S ö d e r h a v s 8 a r n a 

Å 'm>s t. 'r -a! 1 "■!" e. .nv ;, 

Köp från Museum Godeffröye H^aBurg, 1883. Métlcrofc . 

Av sköldpadd, udden rak utan hulling. 
■ (Or ig. nr. 2,234), Längd 3-9 7 cm. 
Bredd 1,5 cm. (Hya Holland j 
Australien Häi, Av ljust garn, tjbckare draglina. Nät . 

Som nr,. 2, men garnet något mörkare. 

Nya Britannien Nät. Nya Britannien 1833.3. Anm. 


ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. ' 
- 39 - 
' 


? 1885, 


.3.. 


Genlkat.nr. 

/ V -v 


Inv.nr. 


< 


Anm. 


/ " \ ' 


1883. 3 o 


. 


■■■ . \ 
/.6257 \ ' 


■ 5-' ■ 


PiskSTJ.iut. ' 


/ 
/ .' '' 


f 


Av bambu med sju spetsar av ljust palm 
^^:f Vilka äiro instuckna, i skaftet sam 
sanananhållna av fem ringar av flätade 
rottingstrimlor,.. 
(Orig. ax\. 2,231); 

Skaftets längd 2 m». 26 cm. 
Längsta spets längd 49's5 cm, 
Kortaste -"« 45 cm, 

M.Godeffroy, kat-, Bya Hannover , 
2319 


t 
6238 


&. 


SPriut,. 

Äv mörkt trä» skaftet avsmalnande bak- 
åt samt piytt med några ringar. Spet- 
sen bredare än skaftet och ytterst för 
sedd med två hullingar, därefter några 
rader små, triangelformiga inskärning- 
ar och sex rader hullingar;, Bstkre de- 
len, av spetsen är platt och prydd med 
inslcurna. trianglar på båda sidor om et' 
rått snideri, föreställande en gudabil( 
i sittande ställning, varöver en ^aal 
ring av röd bast är flätad.» 
(Orig. nr.., 2,242); 

Längd 2 m. 72 cm. 

Bredd 4,8 cm, , 

Salomonöarna. 


1 


.... 

.ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- - 40 - Gen, kat. nr 6259 Inv.nr. 1883.3.. 
7 6260 a Av ljust trä, slät, ändarna spetsiga 
med inskärningar för bågsträngen, vills^n' 
är av tvinnad bast, svartmålad^ och i 
ena ändan fästad vid bågen medelst bastj- 
trådslindniag. Rit hör pilarna no i 8 - 

ii; 

(Orxg. nr, 2,24-3) 

Längd 1 mw 89 cm, 
lax. breddi, 3,2 cm i. 

^antja Croz 

Salomonöarna Skaftet av rör» med inskä;x»ing för båg- 
strängen och där fr^nf ör en bastlind- 
ning, spetsen av trä prydd med rät- 
linjdga. vinkelornainent i svart, röd 
och vit färg, och försedd med rödmå- 
lade bastlindningar, vid spetsens in- 
fästning i skaftet, udden utdragen ko- 
ni sk, rödmålad, Förgiftad. Till bågen 
no. 7. 
(Grig. nr. 2,244 dX Iiängd 1 m;v'20 cm. Santa Cruz 
Salomonöarna ■I.Qt3,i>»^» 

Anm. ELÄNDERS, 080.6262. 10. 64.. 

~ 


- 41 - 


1383.3. 


Gen.kit.nr. 


Inv.nr. ,. 
Anm. 
1883.3; 


5261 


9 


Pil. 

Saknar inskärning för bågsträngen och 
bastlindning där framför, eljest som 
no. 8. Till bågen no. 7. 
(Orig. nr. 2,244 b) 

Längd 1 m. 21 cm, 

Santa Cruz 
Salomonöarna 
6262 


10 


Pil. 

Skaftet av rör med inskärning för båg- 
strängen och där framför en bastlind- 
ning, har spår av målning i rött och 
svart, spets av trä, fastad medelst en 
rödmålad bastlindning, udden utdragen 
konisk, fördmålad. Till bågen no. 7. 
(Örig. nr. 2,244 c) 

Lär»;d 1 m, 21 cm. 

Santa Cruz 
Salomonöarna 
6263 


11 


Pil. 

Skaftet av rör med inskärning för båg- 
strängen, och där fr.imför en bastlindni: 


Ig» 


spets av svart träp instucken i skaftet 


1 


vilket där är försett med cfrägad bast- 
lindning och några rader ornament. Till 
bågen nr. 7,. 

ELÄNDERS. GBG, 6262. 10. 64.. - 42 - 1885.3.. Inv.nr. 1883. 3..- 
11 

(forts.); 12 13 14 (0rig. nr. 2,244 d) 
Längd 1 m. 12,3 cm.. 

• Santa Crua: 
Salomonöarna 

Ka va g kål » 

Mörkbrunt hårt trä, snidad ur ett styck|8 
rund med btUcig botten, fyra fötter och 
ett trekantigt ut språng med två hål.. 
(Orig. nr. 2,238) 

Hööd 18 cm. 
Diam. 60,1 cm. 

gjd. i loarna 
Bröstharnesk . 

Flätat av kokosfibrer, prytt med in* 

flätade ränder och romboider av männi- 

skohår. 

(Orig. nr. 2,241) 

Höjd 87, 2 cm. 
Max. bredd 47,4 cm. Anm. ^4o ELÄNDERS. GBG. 6262. tO. 64.. - 43.- 
\ . .... 


1885.5. 


Gen, kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885.5. 


6267 


^5' 


Fiskkrok. 
t Av trä med- inåtböjai träudds, rev av en 
■ stark kokosbastf lätao Hulling och rev 
' fastade vid krokeri medelst tunna bast- 
flätor, 
(Oiig, nr. 2,257) 
Längd 579.5 cm» Max bredd 15 cm* 
: Uddens längd 11^4 ciSp , , 
Liriana längd 1 m, 65 ci2k, 

Kinssmillöarna 
6268 


16: 


Fiskkrok, > ■ 
Av trä, med' inåtböjd- träudd, vilken är 


|'oC^ 


fästad vid krokens medelst lindningar 
av bastflätors .tafs av snodd kokosbast 


. 


(örig, nr. -2,25.61 
" . s *■ '' ; ■ '"' v 

JLängd 17 cm. - , , 
Bredd 5>8 om, . - [ ' 
Kinssmillöarna 
6269 


17 


Metkrok*. 
Av iJärlemor med udd a\' samma material 


. 1 


i mörkare färg, fästad medelst bast— 


bindnii^ar, vilka på metkrokens bakre 
"■"' ■■ ' ? 
sida fasthålla An 7»5- cm, lång bast- 
tofs* , i metkrokeris övre ända ett hål 
för tofsen,. 
(Orig. nr. 2,255) 

längd 8 cm. ^ 

Max. bredd 2,1 cm, ''' ea-rnatj ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64.- 


1883.!?. Inv.nr-.X, 


■v \ ^:?>,: -X Anm. lS83-.5:w 
■ /18 / \' 19 20 21 


'A 
\\ 

\\ Flä^'a'.t- :, av. männi skphår . 

(Ör±g. 111^^2^250)' 
S.Godeffroy^^tp 

1708 ' '< Klngsmlllöarna ö-l fe -c^ ■w Fiakkrok. '^.v'VA'1 ■• --;■ '■■.\ V:. ^^. ,\.\iU. Av pärlemprj laycke^tCböjåo.X Med';^tskott f.ör fästande av 'tafseh,\ 
(Orig. ar.. 2^232 r) 
'^^v \ 


Längd 4 5 2 cm;, 

Max. bredd 3 9! em. 

"M.Godef f roy 'kat, 
p. 343nr. 644985? \ 


Hukuor 
Karolinerna % \ ■^■\ ^. 


^. 


gjskkrok. Åv pärlemor» myeket böjd. Med tafs a.if> bastsnöre i Jmf, nr. 18.. \ ) 
(|rig.nr: 2^232 b) 

Längd 3 cm* ^ 

Ma», bredd 2,9 cm. 

Hxikuor 
garollneima 

gjskkrok . ' 

I ■ . ' : ' - 

Av pärlemors mycket böjd Jmf. nr. 18. 
(Orig. nri 2,232 c) 

Längd 3 cm. ,;>;-; 

Max bredd 2,6 cmé f ;. karolinerna ELANOERS. GSG. 6262. 10. 64- - 45 - 1883«3< Inv.nr. 1883 *3< 

' 22, ■ 23 Av pärlsEBoro 
(Origo ar; 2,233) las» breda 0::b6 cm, C» Huteiors Harolinerii4) (OriiSo nr» 29 233) . 

Läagd 1,1 GB, 
Saxo breda /,6 ca. Monte Verde"»6k 

(« v^iikuor, Earblinerne.) Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. 

' 


- 46 - " 


1883.4. 


Gen. kat. nr. 


- Inv.nr. 
Anm. 


\ 


i i 


1883. 4.. 1-44 
A u s t r a. 1 i e at 

Gåva av herr Henry Bonnard, Sydney, 1885, 


1883.4.. 


6276 


1 


Yxa,, 

Av grönsten med vinkelböjt skaft av 

mörkt trä. 

/Ori T m- 1 7-,i.^ ,d'Entrecasteaux-öarna 
(Orig.kat.: N.Guinea, 
Papuas) 
6277 


2 


Bumerans. 


^ 


Av Ijusbrunt trä, delvis rödmålad. 


(Orig. nr. 1,755): 

Australien 
6278 


3, 


Bumeranff, 

Av ljust rödmålat trä. / 
(Orig. ro-o 1,756) Australien 


- 


6279 


4 


BumeranÄ. 
Av ljust rödmålat trä, 

(Orig. nr. 1,757) Australien 


"^ 

ELÄNDERS. GBG. 6262, 10.64- ■ 


'■ 


- 47 - 
1883.4. ' 


Gen.kat.nr, 


Inv.nr. 
Anm. 
1885.4.é 
6280 


5 


BumeraiiÄ. 

Av mörkt trä. 
6 


C^rig. nr», 1,758) 


Australien 


6281 


6 


BumeranÄ* 


Äv mörkt träi 
(Orig. nr, 1,759) 


Australien 


^ 


6282 


7 


BumeranK. 

Av mörkt trä* 
(Orig. nr. 1J60) 


Australien 


^ 


6283 


a 


Bumerans; 

Av mörkt trä, 
(Orig. nr. 1,761) 


Australien 
6284 


9 


BiimeranÄ. 


•■ 


, Ay^.__^mörkt_ trä , 


i<' " :■ 


(Orig, nr. 1^762^ 


Auetraliea ~ 


/. ''■ 


6285 


10 


Bumerang. ' 
Av mörkt trä. 
(Origo nr. 1,763) 


Australien 
6286 


11 


Bumerang, 


Av mörkt trä, 
(Orig,, nr. 1,764)/ 


Australien 


-- ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64.. y Inv.nr. 1883 »4, 
12 13 14. 15 16 17 - 48 - 1883,4. Bumerang . 

Av mörkt trä. 
(Orig. nr. l„765)l Australien Sköld . 

Av trä, oval, vitmålad. Pä den konvexa 

sidan äro svarta, röda iin^eornamnet. 

Handtaget på baksidan urholkat i själva 

trät, 

(Orig. nr. 1,766.) Australien Klubba. "Waddy" . 

Av mörkt trä, 

(OrigV nr. 1, 
Längd "03 cm^ Klubba. "Waddy". . 
Av mörkt trä,, 
(Orig. nr, 1,767) Australien Australien Kl ubba . ^ 

Av brunt trä,, Urspjälkning i skaftet.. 
(Orig. nr. 1,768) _ Australien Klubba. "Waddy"' . 
Av mörkt trä, 
(Orig. nr. 1,J69) Australien Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- - 49 - Inv.nr. 18 2Ö 21 22 23 24 1885.4i Av märkt trä* 

(Oirig. nr.. 1,770) A ustralien 

Klubba. "Waddv" . 

'ig* nr* 1,771)/ .. 

Australien Klubba. "Waddy" ^ 

Av .brunt trä,' , 
(Orig* nr. 1,772) Australien Klubba b 

, Av .mörkt träjJ' 

■ (Orig. nr. 1,773)} Australien 

Klubba; fladdy?; * 

■ - Av , mörkt tyä* , På huvudet en urspjällj: 

ningi 

(^rig. nr. l,774)i Australien 

Klubba. ? Waddv" é 

Av mörkt träé 

(Orig. nr, 1,775); Austr alie n 

Klubbaé?Waddy" é ^ mörkt ;träi; , 
(Orig o nr* 1,776) Australien Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 50 - 
1883. 4i. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 


6300 


1883.4*. 
25 


Klubba- "Waddy". 

Åv trä. Ii handtaget 
C^rig. nr. 1,777) 


inbrända fläckar* 
Australien 
6301 


26: 


iaubba."Wadd.v". 
Av mörkt trä, 
C^rig. nr. 1,778) 


Australien . 
6302 


27 


Klubba. 

Åv mörkt trä* - 
(örig. nr. 1,779) 


Australien 
6303 


ZÖ 


Klubba. 

Av mörkt trä, 
(Orig. ar. 1,780) 


Australien 
6304 


29 


.1 

Klubba. 

Av rödmålat trä» 
(Orig. nr. 1,781). 


Australien 


i 


6305 


30 


Klubba. 

Av brunt trä. 
(^rig. nr. 1,782) 


Australien 
6306 


31 


Klubba. ".Waddy". 
Av mörkt trä, 
(Orig. nr. 1,783X 


Australien ' 

ELÄNDERS, GSG. 6262. 10. 64.. 

j 


- 51 - 


1883*4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.4'. 


• ■ ■' ., 
6307 


32: 


Kasttra» "Wummerah" . 
Åv mörkt virke. 
- ■("■^ie. "^. 1.78*) Australien 
6308 


33 


Kast trä, "Wummérah". 


■ 


Av mörkt virke* 
(Orig.„r. 1.785> Australien 
6309 


34'' 


Träsvärd* 

Av Ii^jibt virke, rödmålat * Brett blad-- 
formigt* '■'.-.■ • 


.C^^ 


(%ig. nr. 1.786), Australien 
6310 


35 


Vattenkor^:. 

Av palmblad. 

(Orig. nr. M69) ^ya Svd-Wales 
Höjd m. Wtag Australien 


^ 


6311 


36 


VattenkorÄ. 

Av jJalmblad. 

(Orig. nr. 2.070) jj^^a svd^Wales 

^°^%S*fi^nf *^^ Australien 
6312 


3? 


Vattenkorg* 


. Av palmblad i 
(Orig. nr. ;2,071) Nva Svd-Wales 
Höjd^m._handtag . Australien 

ELÄNDERS. GSG. 62S2. tO. 64. 

\ 


^ 52 - ■ 


1883.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6313 


1885 »4, 

3a 


Påse. "Dillyban". 

iöauten av baéten från en planta 
. (ciaudium Clomef atum) , vilken växer 
vid Icärriga platser. . Handtag av 
dubbelt bastsnöre. 
(Orig, hr. 2.,'0:72> 

Höjd 35 »5 cm.' 

Max. omkr. 59 cm. Richmond River 

District 

Australien 
6314 


39 


Påse. 

Knuten av bastsnören. Kvinnoarbete» 
(Orig. nr. 2,073) 
Hö.id 47 cm. Richmond River 

District 
Australien 
6315 


40 


Del av förkläde i 

Av snodda bastfibrer hängande på ett 

bastsnöre. 

(prig. nr. 2.074) Australien 
6316 


41 


Snöre. 

Tillverkat av basten av Hibiscus 
heterophyllus) . Användes till met- 
revar etc. 
(örig- nr. 2.075) ^^^ Svd-Wales 
Australien 

ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64.. 

^ 


- 53 - 


,1863,4, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6317 


1883*4» 
42: 


Snöre o ' 


- 


Tillvsrkat av basten av Urtica Moroid( 


5S 


(Ett slag nässla) • Användes för till* 


<m 


verkning av påsar och nät. 
(Örig. nr. 2,076) ' ^^^ Svd-Wales 
Australien 
6318 


43 


Material till snören 
Bast av HibiscusHeteropiayllås 
Infödingarna vid Riclmond River tugga 
basten tills den biir.m^uk ocJi låter 
sno eig. 
(Orig. nr. 2077) 

Nya Syd-Wales 
Australien 
6319 


44 
a-bi 


Kottar» 2 st. 

Av rfindursia. en större och en mindre 


kottey '-J^irlset cederliknande till ut- 
seendet» men hårt och tungt. Använde 


B 


till byggnader, etc. 
(Origo nr. 2,078. a-b). 
Nya Syd-Wales 
Australien 

ELÄNDERS. GGG. 6262. 10, 64.. 54 - Gen. kat. nr. 6320 6321 6322 Inv.nr. 1883 o 5 
1 ^- 2 
a-lb 5 
a«ob i885»5« 1 ^ 97 Qåva av herr- RaBoylo (Öborgs saml.) 1883 ^ 1964 förelåg ec ori^j.katalog i två 

delar* ©en eiis en Jf-Oiapistt förteckning 

över samtlisa föremål i saalingen» Ä>en 

andra en beskrivning med närmare uppgif te:!* 

om giasaiålningarna no«12 - 78 (Orig.nr, 

2^002 «=» 2,068) • Bessa bida kataloger sam' 

arbetades 1964 till föreliggande ö 
jPublp Brainze , liu-| (lUlsson), Abbe W ,8 
Me i^inciuiatlöGhe Pantheon Ölasöialereio 
Leiden 1937 <» (Orig, nre 1,991) Pokal fised lock a 

hr för,g5illd ioetall, 
ädiå 46,4 cm. 
Makt omke. 4.5 »9 om^. Pokal tged loc^ i (Origo nr, 1,992) 

Ay- förgylld laetall» 
Hö^å 46,6 cm, 
M^E. omk. 46,6 om. maien Ppkal med ^^pok. (Orig, nr. 1,993) Av 1 trä, öron av föi^^j^^lld metall. 
3^ »8 om. Indie^ Max. bmk. 37,4 om. 1833. 5. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. " -'S « 


im3^3* 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.5* 
632-3 


4; 


Av fargyiid metall «, (Orlgö nr» 1,994) 

Höjd 17,9 om* 

äax. omär. 12,9 emo Indien 


• 
6324 


5 


Av förgylld metall» (Orig. nr, 1,995) 

Höjd 19,5 OJPo 

Maxo omkr», 13,3 cm*. inMen 


» ' 
■6325 


6 


Avlång, av förgylld metall» 

iäiigd 48 cm* (Orlg<,nr, le996)é 

Bredd 40,2 om. j„^^^^ 


'6326 


7 


Briokeia 

Hund, av förbild metall * 

(Origp nr. 1,997) 


' 63'27 


8 


Bricka. 

Sund, av förgylld iaetall. 
Omlci', 1 m. 0,5 om. ^.^ 
(Orlgo nr. 1,998) 


' 632R 


9 


PacDerokniv. . 


\J\J ^KJ 
Av aandel trä , snl dcid . ( Or ig . nr , 


1.999) 


Läni^d 28,5 cm« Bredd 3, ,4 cm». 


Indien ELÄNDERS. GBG. 6262, 10. 64. - 
X,,,. . 5^ . 
1833. 5i 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883*5* 


6329 


lo; 


Av m^^kt horn (?) aed prydnader &v. 
elfenbénsenideri me svarta ornamentö 
lamti träfoder (©andel trä) 6 
(Orig, nr« 2»000). 

Längd 27fi3 öm. 

Bredd 12 cmo 

Höjd 8,2 ca. : ^^^^^^ 


■ , • . 


633Ö 


11 


Sfcrii^ft 

Av sandel t3?ä (l)t> innehållande klook* 

(Origo nr; ^960^) 

Jjän^d Hel cm 
Bredd 10^3 cmo 
Höjd 5.4 m. ^„^i^^ 


- 


. 12' ~ 78 
Hinfiulska ^da^. 
En följd av glaaiaålningar framställan 


- 


de gudar. 
Viahnus Inkarnationer. 
Vishnu är av sina anhängare aiisedd 
EOEB det högsta väsende, och f ramställes 
sojia en mSfiniöka raed fyra arsiar» Färgen 
■7 
på hans kropp är blå, i högra handen hål- 
ler han öhakran (chakram.kastsklva. kaot- 
ring) eller dikus ooh i den vänsträ 
Han eägea hava genomgått tio Inkai-nationer 
i följande ordnlnge (1883.5.12-21) . 


/■' 


-6i;331 ■ 


12 


Glasmålning. 
w Mateva Avatara. då Vishnu antoa ekaö 


. U^lf ELÄNDERS. GBG. 6262. 10, 64. ■ - sr- - 


1883.5» 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1883 r5w 

12' ■ 
(fort Si) 


nåden av en f isko för att upptaga 
n^eaae" '(Mnäuernaa heligaste bUO&er) 
fråa havsbottea» dir en ^ättl^WSlt , 


■ d©a från-guåamas värlå,' haå© dolt ö©ffi« 
(Orig» nr, 2002) • ^ndlea. 
6332 


13 


Glasmål^yiins. : Jsfä' ingressen till m» 12 1 
p/^^ ^va-^a^^ ' då ?ishmi antog slcapna«> 

åea av en s^öldpadte och uppbar berget 
■ Mandara iör ©t t sätta gudarna i etånd 

att därmed t.1äi!3sa c3.©n -sp av mäölls var- 


^S"t> 


av de ©rhailo emrltaue öen odödliggörar 


l»o 


de- drycko!i#; • ....• --^ 

{Orlg, nro 2j0O3)» Indien 
6333 


14. 


G^aamålnins. ^afe ingressen till no« 12o 
^/ ¥arSha ^vatira. i vilken Vishnu för» 
vaadlad© ©ig till ett viiasviae ^ör 
att uppli^fta Jorden Bom nedfallit i 
- världahaveto 

(Orig, nrp 2,004) Indfen 


^s^g- 


6334 . 


15 


Glasmåinins., Jmf » ingressen till no, 12. 
4/ Kapaainka ÄvatarSo i Vilken Vishnu an-= 


rs-^^ 
tog skepnaden av en man med lejonhuvud 
och tillintetgjorde den mälctige Jätten 
' .■■;- 
Hirras^a Kaeipu, 

(Orig. W, 2,005) Indien 
6335 


. 16. 


GlaamålninfJo Jmf » ingressen till no» 12, 
fi/ Vamanä Åvatara^ i vilken Yishau antog 


^tso 
Qkapnaden av en dvärg (Bratuaan) vilker 


i ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. Gen.kat.nr. 1883.5% 

16 
(forts*) 16336 17 6337 18 6338 19 6339 20 58 « bedragande den store konung Mahåbali 
fråntog denne världens styrelse och 
kastade honom ned i helvetet. 1883 i 5. (Or ig* nr* 2^006) Indien Jmf. ingressen till no; 12^ 

<s/ Parasurama Avi tara „ då Vishnu blev en 
man kallad Parasurama Avatara, vars för- 
äldrar voro rishi (den vite) Jamadagni 
och dennes hustru Renukajj_ vilken säges 
vara identisk med Grämadevata Ellaunnenj 
Para suramas sändning var att besägra 
l#hatrias9 diViSj., den kungliga eller ; 
krigarkastenp av vilka han säges hava 
dräpt en stor mängds (Ofigé nr» 2*007) Indien Glasmålning * Jmf i ingressen till no* 12 i 

7/ Rama Avatara * då Vishnu ble konung 
DasrathSs förstfödde son. Rama som 
hade tre bröder^ Lakshmana, Bharataoch 
Länka (Ceylon)f. vilka hade bortfört Rams, 
hustru Sitä* I sitt krig med denna jätte 
understöddes han högeligen av sin brode2[ 
Iiakshmana och av apkungen Hamman* (Origr nr.' 2,008) Indien Glasmålning rf Jmf,^ ingressen till np-# 12* 

8/ Balarama Avatara,- Nandas son oeh benämnd 
Krishnas äldre broder, vars plats han in 
tog. Såsom åkerbrukets beskyddare hål- 
ler Balarama i handen en plog såsom stay 
Hans hustru var levali vid vilken han 
var synnerligen fästad* Han säges hava 
varit en stark man, som enligt Vishnu piirana slog många sättär.- (Or ig. nr. 2,009) Indien Glasmålning * Jmf* ingressen till no* 12* 

9/ Vemittva Avatara . (den mångfaldiga inkar 
nationen;, då han förkroppsligades i 
sina tolv lärljungar, de s.k. Pannirand i 
Aulvar eller Arhvar, genom vilka han ut Anm. ^^Tl 


^Z^2\ a ^^^H ELÄNDERS. G5G. 6262. 10. 64. 59 1883 • 5* Gen.kat.nr. Inv.nr. 1883. 5> 
(förtse) 6340 ?2i •i , 
f ^6341 ^^2^ rotade åen buddiettalca och ^ainistiska 
m»fl, i-eligioaefp och befäat© ein egen, 
varföjp© dQsaa tolv lirl;|uagar nu ;||tete 
honom tillbedjas i hans pagoder» 
(Ong, nr. 2.010) mdlen i^^0ffiålni|2g, #aifo ineressen till no» 12 
10 /Asva (aliao KalJcl) åvataraj då Vishnu 
vid denna världens slut okall för. ^^ndla 
sig till en hist, och sedan han till- 
intetgjort allt ont, skapa sig en n^ 
tideas ordning',. 
(Or ig» nr, 2,011) • Anm: Indien griehnaa inkarnationer ^ 

Kriehna är i själva verket en av Viehnu 
inkarnationer p ooh framställes i allmänhet 
såsom en man» stående på ett ben, och spe- 
lande luta» Han är den mest (^rlcade och 
mest kända av alla indiska gudar. 

Antal av Åvataraa Glagmålnin^ . 

1/ Kriehna med sin favorithuotru Eadiia, 
Krishna var son av Vasudava, ett namn 
även begagnat för *iriohna, och dennes 
hUGtru ]3evaki, en syster till Kanea 
eller Kumsa, en konung eom av avund- 
sjuka befallde barnets dödande. Öetta 
försökte Putana, hans aoana, g^nom att B ^^rä" U^ ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 60 - 


1883.5. 


Gen.kat.nr. 


■ Inv.nr. 
Anm. 
1883. 5, 


^ 


2-2- 
(forts.) 


förgifta sina bröstvårtor och på flera 


ändra sätt, IBrför överlflånad© föräld- 
rarna sin son till flanda, én herde vil- 
ken dock även han fick befallning att 
- 
döda barnet. M©h då Haadaa hustru 
Jasoda hade fattat tyck© för gossen 
adopterade de honom i stället för ett 
litet barn de hade förlorat, Eadha är 
en av Krishnas favorithustrur o Hon är 
dotter till herden HandUo 
(Örig, nr. 2„012) j^^^^^ 
! 
Glaamålaln^. Jtaf*. InÄreesen till no- 21 „ 
o/ Ponna Maunu Kriahna. Som vnalins blev 
Krishna favorit hoö de unga Gdpie ellei 
mjölkflickorna. Mr desea badade i 
floden Jaumna d»v.s ^umna» spionerade 
Krishna på dem ,och medan d© vor i vatt- 
net borttog han deraa feiäder, klättrade 
upp mod dessa 1 ett triid (Ponna fiSaunu) 
eller ii Iexander-!> träd ( Colophyllum 
Inophylliia) och tvang de unga kvinnorna 
att komma och stå nakna framför honom» 


■ 

■ 
■ 


bedjande om siaa kläder. > 
(Orig. n3Cé saknas) Indien 


A,^Ai^^'Z 


6342 


23 


Glasmålnings. Jmf. ingressen till no^ 21* 
2/ ChorabuKrishE^a. den scen då Krishna 
påstås eåeom barn krypande hava bort- 
fört ©n amörask under sin arm emedan 
hans moder hade vägrat giva honom eå 
mycket smör han önekade. För de rätt- 
tréende äro till och med ©n Avataras 


5^8-S^ ELÄNDERS. GSG. 6262, 10. 64.. 

, 


- 61 - 
1883 i 5i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883 ,5. 
23- • 
( forts é) 


barnsliga handlingar b®tydel&efulla> 
(Orig, nr, 2,013). j^^^^^ 

Anteckning i orig.kat.s 

»Sönaerelagen 1336 av AéWsBramaoliusi 
■"^rsatt genoca Bsselte AB med kri 400 j*^" 
6343 


24. 


Oiaömålninfié Jmfi imiressen till no^ 21.^ 


m^^ 


L/ Kiåilva SCrisiina. Då Krislink ännu' var 


gosse hoppade han ned i Kaleias, orm'» 
konungens daosa, där han råkade i aå 
stor fara att hans foatsrföräldrar 
och lekkamrater fruktade för hane liv i 
Men han stod trituaferandé på oitako- 
nunsens huvudö och i denna ställning 
stående dansande på en orm och spe-» 
• lande luta, f ramställes han of ta av 
Bina anhängare» 
(Orig. nr. 2.014). ^^^^^^ 
6344 


25 


Glasmålning» Jiaf« inarGaaen till no» 21-' 
fi/ Murre© Aukoo Krishna* Krishna drev 

en gång på ett bananblad på vattnet. 

och kallades därför Murre© etc* ' 


S%(oO 
_' 


<Origo nr. 2,015) ^^^^^^ 
6345 


26 


Ölaemålninf?. Jmf- insressen till no» 21» 


F% 


fi/ Kriehnas tio inkarnationen» Krishna 


sittande på en femhövdad "cobra", hål* 


: \ 


lande sin hdgra tå i munnen ooh hans 


\ 


moder stående fr^aför honom med en på~ 
fågel för att roa honom.- 
(Origo nr. "2,016). ^^^^^^ 

ELÄNDERS. GBG. 6262, 10. 64. - 62 - 1883,5. Gen. kat. nr. 6^46 6347 Inv.nr. 1883.5. 
27 Glasmålning 
7/ Jmf , ingreesen till no» 21, Bala Krishna . Krishna som barn sittai]|- ^^LT^ 
de på en f emhövdad "oobra" hållande 
sin högra tå i munnen ooh hans moder 
ötående framför, honoq jned en påfågel 
för att roa honom. 28 6348 29 (Qrig, nr. 2,017) Indien Glasjiiålning . Jmf i ingressen till no i. ,2^1-, 

8/ Dog:ada.Y Krishna a Krishna som blir 
förmåaä: av sin moder att. smör medan kryper» 

(Origi nro 2*018) Indien Glasmålning s Jmf* ingressen till noi 21. 9/ Govérdhana Krishna i Indra som f örtör- 
■ nades över att hans anseende blivit 
imdanträngt genom Srishnas, kornas 
och bergens dyrkande, tillställde ett 
förskräckligt oväder genom vilket her- 
darne och herdinnorna med sina hjorda^ 
råkade i stor fara> Krishna då en 
sju års gosse upplyfte det stora berg4t 
Govei*dhana och höll det liksom en lek- 
sak -uppe med ena handen, ropande till 
herdarna: "Se, gå fort in under berge 
det. skall skydda er från st^ijrm och_,; 
oväder, gå utan uppskov och frukta^ 
ei att det skall fälla" j Därpå flyk- 
tade allt folket med sina hjordäo-.i 
vagnar och gods samt Gopis, som bli- 
vit oroade av regnet, in under berget 
De spärrade upp sina ögon av förvåning 
Gopis och Gopas grepos av glädje och 
ejöngo hans lov i, : I sju dygn regnade 
det ur de stora mqlnen sända av Indra 
her på Gokula i Hända för att till- 
intetgöra dess invånare, men de skyd-i^ 
dades av berget j och Balas förstörare 
Indra* vars avsikt tillintetgjorts be*!* 
falide molnen att försvinna* M åter- 
ställde ICrishna i de förvånade skogsi^i- 

vånarnas åsyn det stora berget .|5vtr= 
'' dhana till sitt ur- Anm. 5^^^ ^l(oH ELANDER5.'GBG. 6262. 10. 64. - 63 - Inv.nr. 1885 « 5. 

29 ^ 
(forts.) 30 eprungllga läge, 
(Orig.nr. 2j019) Indåén 51 32 Slasmålning . Jmf, ingressen till nr» 21. 

10/ Gopala Krishna » då Krishna växte upp 
såsom en koherde bland koherdar. Till 
c följd av sina olika inkarnationer och 
uppenbarelser har Vishnu fått många 
namn av vilka de föl.iande må ng^m iass 
(Orig. nr. 2,020) Indien .31-44 
Glaa målning: é Jmf* ingressen till nr, 21 

samt till nr» 30. 
1/ Sri-.Hang;ha-Ka tha> Ett epitet tillagt 

Vishnu, naninet på avguden i Sri-Rang? 

pagoden när Trichinopoli,» 

(Orig* nr. 2*021) Indien ä;n- Glaaaiåining é. Jmf, ingressen till nr. 21 
samt till nr. 30.. 
2/ Varada-Ra ^ ia-^gtrumal . Vishnu eller ddn 
mil de konungen, sittande på deia brah- 
manska gladan, Yaruda, såsci h^n fraa. 
ställes i terapier Gonjeveram, 

(Orig. nr* 2^022} r,, ^-^,. •, 

Indien 1883 r5. Anm. .^G-^" ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. / 
- 64 - 


1883*5. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6352 


1883*3, 
33: 


Glasmålnins, Jmf, irif^ressen till nr.. 2j!p 
samt nr., 30 • 
5/ Vönkadachala^Murtti» i bokstavlig me- 


S%1 


ning, guden, sittande på Tripotibergetp 
som är en ut|;rening av östra Ghauterna, 
Tavlan framställer gudens ställning i' 
ténipleti Vishnu den allestädes när- 
varande säges hava antagit denna skåp- 
nad ooh beviljat vissa boteeftergifter 
ät Subhramanaya, den sexhövdade gurden, 
SivåG son, för att förmå honom att död( 


1 


Sura, en jätte & Subhramanaya kallades 
därefter Surasamhara-, 
(Orig, nr, 2,023) 

Indien 
63S3 


34, 


GlasmålninRé Jmf, ingressen till nr, 22: 
samt nr-o 30'. 
^/ Ramas och Sitas giftermål» 

(Orig. nr. 2,024) ^^^^ien • 


nL% 


6354 


35 


■* - . . . > 

f 
Glasmålning. Jmf. ingressen till nr. 22 


njt 


samt nr, 30 « 


. 


5/ Ramas kröning eller. Putta Abishakums, 
(Orig. nr, 2,025) 

Indien. . 
6355 


36 


Glasmålning. Jmf. iriit^ressen till nr. 22 
samt nrf,. 30', 
^/ Ramas krigsvagn eller Rathum 
Jmf, nr» 69, 
(Orig. nr. 2026) 

Indien 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 65 - 


1883*5. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883*5. 


6356 


37 


Glasmälnin^a;. Jmf. in^resRen till n-r. 70 

samt till nr, 50» 
7/ Iferasinha med Lakshuri. Detta är fin 

av Vishnus inkarnationer som lejon* 

(Orig, ni*, 2,027), 

Indien 


^y-L 


/ 
6357 


38 


Glasmålning. Jmf. in£:resf5en tin nr. ?P 
samt till nr, 30, 

8/ Gajandera Matchum. Denna tavla fram-- 
ställer den legenden om huru en ele-» 
fant skall hava blivit titen av en 
krokodil medan han drack vatten ur 
en dam. Elefanten kunde q) med all 
sin styrka undfly alligatorns grymma 
gap. Under denna fleråriga kamp för 
livet utropade elefantens "Aek Gudom, 
upphovet till alt, skapare, upprätt- 
hållare och förstörare av allt, hjelp 
mig Du, Jag underkastar mig Din vilja 


ti 


Ehuru det stod i flera mindre gudars 
makt att befria elefanten från den 
överhän4;;ande faran,, men det var ej 
deras namn han använde i siha böner, V 
och därföre säges Vishnu, d^n högste,; 
hava ditkommit och" dödat krokodilen 
med sitt vapen. M förvandlades ele- 
fanten till en konung under det att 
aligatorn såsom en bevingad ängel upp- 
steg till de himmelska regionerna,. 
(Orig. nr, 2,021) 
Indien 

ELÄNDERS. GSG. 6262. 10.64. - 66 - 
1883.5* 
Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm. 
1883 «5* 
6358 


39 


Glasmålning:. Jmf. ina^ressen till nr. 22 


samt till nr. 30* 
9/ Vamana och Balachukra vurthi. Vislinu 


^vx 
antog skapnaden av en dvärg, Brahman, 


lo 


2 

*- 


vilken bedragande den stor konung 


Mahabali fråntog honom världens sty- 


rande, och kastade honom ned i hel- 


vetet. 
. 


(Orig. nr. 2,,029) 


Indifc.:. 


6359 


40 


Glasmålnings Jmf. ingressen till nr. 22 
samt till nr. 30. 

10/ Lakshmi, Vi^hnus hustri, rikedomens 
och lyckans gudinna, i denna bemär- 
kelse bärande namnet Sri coh Tiru. 
Lakshmi utgick från mjölkhavet, då 
det kärnades av jättarna (Äsuras) och 
gudarna (Davas) och liknar i så fall 
den ur havet födda Venus. Tavlan 
framställer henne med en lotusblomma 
i handen och två elefanter. Det, 
säges att ett av hennes namn är 
iCshidrabdhi-tanaya,. dotter av Bhriga 
och Khyati, 
(Orig. nr. 203-0), 

Indien 

Glasmålnin,!^. Jmf, ingressen till nr. 22 


S^27S~ 


samt, till nr, 3-Ö.. 


11/ Vishnu eller Mohinu. En kvinnlig skåp- 


nad antagen av Vishnu i hans Kunna 


avatara. Då mjölkhavet kärnades er- 


hölls bland andra produkter amritan. 


Äsuras förskaffade sig större delen 


därav,, och genom den överlägsna styrto 


i 

ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64. 

y 


- 67 - 
/ ' 1885.3:^; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.5V 


de därav erhöllö undértr/ckte de' 


( forts oX 


Devas, vilka klagade över det onda, 
som tillfogats dem. Vishnu antog 
följaktligen Mohinis skapnad och 
bedrog Asurasp och fråntog dem den 
dyrbara drycken, eller enligt några 
uppgifter sparkade omkull det kärl 
där den bevarades. Sivartes tillag- 
ga .att ,Siva blev kär i Mohinis som 
födde honom en sonj i norden "::allad 
Hari-hara» 1 södern känd under Tamil 


mm 


namnet Ayinar* 
(Origé nr* )' 
Indien. 
6360 


41 


^ , ■ 

Glasmålning é J?if» in/a:ressen till nr, 22 

• samt till nr* 30 é- 
12/ Manmata eller Karna (hjärtats oro^ 

stiftare) indiernas CupidOp den sin- 
liga kärlekens gud. Han såges vara 
Vishnus förstfödde son, och blivit 
inkarnerad iPradyumna, ,Krishnas 
. älste son (en inkarnation av Vishnu), 


m-h 


som är utan like då det angår kärleh 


S-. 


saker.. Manmata såsom hjärtat med sin 
pil kallad KSnabanan (Kärlekspil),* 
(Orig. nr. 2,031) 
Indieji 
6361 


42 


Glasmålning* Jmf. ingressen till nr. 22 
, samt till nr. 30* 


8-H 


13/ Rati, Manmatas hustru, som hjälper 
sin man i uppväckandet av gin93-.i'S • 

ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64. 

- 68 - 
1883.5.- 


_ 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.5* 
42 


kärlek, och motsvarar därföre Venus, 


■ 


(forts,) 


Kusa och Lava äro Viehnus söner i 
hans inkarnation som Rama. 
(^rig. ni'. 2,032) ! 

Indien 


6362 


4iv. 


Glasmålning. Jmf. ingressen till nr. 22 
ssunt till nr o 30, 

14/ Fem ansijcteh av HaniimaneiTerHanumat 
en ryktbar aphövding. Han var son 
till Pavana vinden coh Äujana, en 
apas Kasari hustru.^ Han kunde flyg 
och är en framstående figur i Rama- 
yana» Han och de andra aporna som 
hjälpte Itama i dennes krig mot Ra^- 
vana, voro av heligt ursprung» och 
deras makt var övermänsklig. Hanu<* 
man hoppade från Indien, till Cejflop 
i ett skutt, ryckte upp träd, bar 
bort Himalaya» grep molnen, och 
åstadkom många andra .märkvärdiga 
omvälvningar. Hans kropp är så 
stor som ett berg, och så lång som 
ett högt torn. Hans ansikte är 
rätt som den klaraste rubin, och 
hans svans är av en omätl.lg lärjgd. 
I en av hans strider med Ravaha.. 
och Rakohas insmorde dessa hans 
svans med fett, och antände den, 
men till deras egen stora skada», 
ty med den brände han nediiela. de* 
ras huvudstad, Lanha eller Ceylon, 
De tjänster han gjorde Rama voro . 
stora och många. Han tjänstgjorde 
som dennes spion och stred modigt. 
Han flög till Himalaya, varifrån 


1 

9 

3t. 

ELANOERS. GSG. 626Z. 10.64. 

/ 
- 69 - 


/ 


1863.5. , 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883 O. 

43 


(forts,), 
han medförde medicinska örter med 
vilka han helade de sårade «- Han dö- 
dade odjuret ICala-nemij och tusentals 
Gandharvas som angrepo honom. Han 
medföiii^e Hama på dennes återfärd 
till Ayodhya eller Oude» och där er- 
höll han som belöning av Rama evig 
ungdom och liv» 
(Orig, nr. 2,033) 

Indien 


c- 


6363 


44; 


Glasmålnine:. IJmf s insiressen till nr» 22 - 


S^^^O 
samt till nr» 30v 


15/ 


Ett ay Haniiiaans ansiktenp d:o d:04 
(Prig, nr.. 2,03.4) 

Indien 

44^;- 45 
B E a h m a 

* 


' 


6364 


45 


Glasmålning ö - 


1/ 


Brahmä med fyra huvuden, i sin van- 


bW ■ 
liga form har Brähma , fyra ansikten 


och fyra armar, i händerna håller 


han en del av Veda och ett vitten- 


kärl,. Han bär på pannan Voardha 


poondrum-märke och sitter på en svani; 


Han är en av den hinduiska treenig- 


he terna obhi säges hava sitt ursprung 


från Vishnué. Han säges vara skaparen 


och upprätthållaren av Brahmandå 


(jorden) vilken är indelad i 14 värl- 


■ ELÄNDERS. GBG. 6262. 10.64. 

>■" 


^ 70 - 
1883^5.-. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr, 
Anm. 


6364 


1883,51 
45 


dard ' Under namn av Chaturmooga 


(forts.) 


skall han hava givit de fyra hindu- 
iska evangelierna Vedas åt världen» 
(^rig, nr i 2,033) 
Indien 

1 
6365 


46 


&l:,smålninfi, ' 3m.ft nn 45, 


r??2. 


Sar^asvatéj B?ähinas hustru betraktas 


såsom lärdomens gudinna* Éåeh hon 
dyrkaG ej annat än vid en årlig 
fest kallad Sarasvati Pujahj det 
är&iraövatis dyrkan s då en del hin- 
duer ' offra t ekrivins trument , böeker, 
vapen etCi.;; ., 
(t^rigi nr, -2,056) 
1 Indien 
4? --53^ 
Si v a 
Siva-förraodas vara det högsta väsen 


- 


dets manliga makt,, och framötälles som • 
en man med fem ansikten, och tio armar. 
Han bär ett halsband av mähni sko skal lar. 
ormar slingra sig om hans armar, hans 


'■ 


kläder äro en elefanthud och ett tiger- 
skinn, och hans mun utandas förstörande ., 
led. De förnämsta symboler som han hål- 


■ 


ler i handen äro en h^ort och en träuddp 
en trumma och en stridsyxa. Den foriu 
i'- 
under vilken Siva dyrkas mast är Lingam 
eller Indisk phallus. Denna figur är' 
enkel nog emedan den blott är en konisk 
sten och visar ett ehuru rått, otvivel- 
aktigt alvarsamt försök av en avlägsen 
tid att åt den skapande kraften giva en 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - n - 


188 5. '5. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 


1885.5 o 


form, vilicen de kunna tillbedja* Siya. 
Siva är i flera former den allmännaste 
guder. i södra Indien, ooh överallt vid 
vägkanterna och under träden kan man se 
grova stenar be strukna med rött färgämne 
och vilka tillbedjas såaom Lingams* 
6366 


47 


Glasmålning, Se ovanstående ingress. 


5U2 
s 


1/ Isvara oéh Parvati. Isvara eller 
eller Siva är en av treenigheten 
dyrkad av Sivaitis i templen Parvrati 
-(den pä berget födde) är av Sivaitis 
idenlif ierad med Sakti, dyrkas i 
Saiva.pagodas under olika namns och 
kringTaäres jämte levara vid dennes 
fester» 
(0rig..nr. 2„03?) 

Indien . 
6367 


48 


Glasmålning. Jmf. in^^ressen till nr, 47 
?/ Rivas och Paryat.åe. giftermål. 

(Orig. nr. 2805.8), 

Indien 


' set^ 


6368 


4,9 


Glasmålning, Jmf. ingressen t. 11 nr, 47 


° m 


1/ Årdha-Käri-Slva inkarnerad till 


hälften av Siva och till hälften av 
• Parvati.. 
(Orig. nr. 2,039) 
Indien 
6369 


50 


Glasmålninp;. Jmf. ingressen till nr, 47 


. 


&/ KaSlasa-Parvati. Mahadeva med sin 


5??b 
hustru Parvati sutto på berget Meru 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. f. 
- 72 - 


1883.5. 


Gen. kat. pr 


Inv.nr ' 
Anm. 
1885.5. 
50 


eller KaSlasa då Sura, en jätte med 


(forts.) 


tj.o huvuden och tjugo händer upplyf ta- 
de herget pch bar bort det* ' 
(Origi nr* 2, 04^0) 

Indien 
6370 


51 


Glasmålning* Jmf, ia^^resssn "i ill nr, 47,. 
5/ Parvati Sivas hustru. Se nr, 47* 
(Orig* nr* 2,041) 

Indien 


58«> 


6371 


52 


Glasmålning. Jmf, ingressen till nr, 47* 
6/ Vi^hne svara, Sivas förste son (herr- 
skaren över och undanröjare av alla 
hinder) ' franiatälles som visdomens son 
med elefanthuvud* Det vanligaste av 
hans namn är Pillalyai (den glönsande 
sonen) j Vlnayaka (den store guden) j 
Ganapati och Ganesa (härarnas gud)* 
Till hans ära hava många mindre pago- 
der blivit upprättade i vilka han 
dagligen tillbedjes medelst offer* 
Han anses som källan till vishet, 
lycka, långt liv och jordisk glädje* 
(Orig, nr, 2,042) 

Indien 
6372 


53 


Glasmålning, Jmf * InAressen till nr, 47, 
7/ AtlrtSmuÄa Subhramanva, Subhramanya 
(den diamantliknande) som har många 


tu"] ELÄNDERS. GBG. 69 19. ,-'' 
- 73 - 
Gen. kat. nr 


Inv.nr 


\ 


Anm. 
1883. 5. 


egna stora pagoder och liknar ni*. 
6373 


53 


52. Vighuesvara finnes och dyrkas 


( forts é) 


i alla Isvaras och ?livas pagoder. 
Han har många namn pch sex ansik- 
ten ehuru han ganska ofta fr^a** 
ställes med endast ett. Hans bäg- 
ge hustrur äro Valliammai (juvel 
hustru) och i)Svayänai (helig ele- 
fant) vilka båda framställes som 
naturliga kvinnor. Deras uppgift 
var att föda barn, bota sjukdomar 
och att avstyra ont. 
(Orig, nr 2,043) 

Indien 


• 


6374 


54 


QlasmålninA. 
Bala^-Subhramanya med ett huvud. 


^%%0 


yaigre son till Siva. Se nr, 53. 
(Org. nr. 2,044) 
Indien 
6375 


55 


Glasmålning . 


V"^^/ 


Datchua Murthee Mrdomens beskyd- 


dare, åkallad av Vaishnavas. 
(Otig. nr. 2,045) 
1. 
Indien 
6376 


56 


Glasmålning. 
Siva eller Natesa, till inte taöran 


^lz 


de djävulven Tripurasura^ 
(Orig. nr. 2,046) 


-- 


Indien 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64,. i 
- 74 - '"' ■ 


1883.5. 


Gen.kat.nr 


In V. nr 


-•■'■•■'--••. ■- - ■ 


Anm. 
1883. 5> 
57 


Glasmålning,* 


^k^'3 


6377 
Pyzhänl Aundi* En religiös tlÄsare- 


gud av Si vas sekt på Pyzhani-kullari^ 


1 


: • :■■■• 
. (Orig. nr. 2,047) 
Indien 


58 


Glasmålning. 


;. • 


6378 


! 
i ' _ . ■ 


ApDer,. Sundarer och SöiQpandeli Poete: 
och a^godiktaren som författat en 
samling sånger kallad fievaram^ be-^ 
sjungande de 1008 Saivå pagodas^ av 
vilka sånger likväl endast 574- nu 


1 , byTf 


' 
finhas>. "Detta verk tillsanmans med 
Tiruvashaka kallas Tauil Veda» ooii 
anses heligt. Manikyavachaka é 
\ 


' 


(se den 4de figuren på tavlan) med 
vilket namn menas "den vars ord äro 
iik ädla stenar** Sivakavaoha (Siva i 
rustning) innehåller dialoger i bun~ 
, den form mellan Siva och en av hans 
anhängare^ varpå alla deras religi- 
ösa hSckér äro skrivna* Skalden 
föddes i Vadavin i distriktet Madura 


... 


/ 
och, var konungens av Maduras Arimamd^ 
dhana Pandaya minieteri Han levde 
omkring 800 år ef t* Ghrist* födelse 
och dog vid 32 års ålder vid Chellam* 
bran* lan val: en av de förnämsta 
kämparna för Siva.ism mot Guddhaismj 
■■■ 
och oin hans verk sägee det att de 
som ej bliva rörda av "det heliga 
ordet"* kunna ej iföras av något ord, 
(Orig. nr. 2,048) 


' 


Indien 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12'. 54.. 

■,•- 


- 75 - 


1883,5. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.5. 


6379 , 


59 


Glasmålning^ 
Dunga eller Bhavani Divas följeslagare 


^"tr 


som f äktade, med Indra och dennes him- 


» 


elska trupper under hundra år, slog 
denne och tillvällade sig hans tron. 
De besegrade andarne som blivit bann- 
lysta från himlen^ och dömda att vand- 
ra på jorden, samlades efter en tid, 
och beslöto att framställa sin oför- 
rätt för Vishnu och Siva.*rof8Eda av 
Brahma kommo de inför dessa gudomlig- 
heter, vilka åhörde deras klagan^med 
medlidande, och deras förbittring mot 
Mahishasura var så häftig att eldflam- 
mor utgingo från deras och de andra 
huvudgudarnes munnar, därav bildades 
en gudinna av outsäglig skönhet, med 
sex armar, i varje hand hållande ett. 
vapen. Hon sändes sedan emot oros- 
stifi?ar©n. Hon steg upp på sitt lejon, 
en gåva av berget Himalaya och anföll 
odjuret, som oupphörligen ändrade 
skapnad, tills slutligen gudinnan sät- 
te sin fot på hans huvud och avskar 
det med ett enda svärdshugg. Från den 
huvudlösa buffelns hals utgick ögon- 
blickligen den öfre delen av en män- 
niskokropp, som mot gudinnan riktade 
ett olag. Lejonet avvärjde det med 
tassen och Durga kunde dä göra slut 
på striden genom att genomborra odjure- 
hjä.rta med ett spjut, 
(Orig. nr. 2,049) 


;s 


Indien 

ELÄNDERS. GBG. 69)9. ]2. 64^ 

..."^ 


- 76 - 


1885.5. 


Gen.kaf.pr 


. Inv.nr 
Anm. 
1883.5. 


6380 


60 


GrlasmålninF-:. 


?S% 


Kali ett av Parvatis benänmingar och 


, 
former. De äro även kända under ett 
annat namn "Aunna" eller moder, och 
deras dyrkan är utmärkt genom några 
starkt framträdande egendomligheter. ., 
Denna dyrkan får ej utföras av vem 
som helst, såsom fallet är med djä- 
vulsdyrkan, utan tillhör endast en 
viss klass av Sudrapräster* Mkväl 
härstamma en stor del av -djävlarna 
från Skanar eller Tamil, och ärb 
alldeles oförenliga med Brahmanismen. 
(Orig. nr. 2,050). 
Indien 


M-;^*vy^ ^ 


Glasmålning , 


M^tj^OiÅ 


Karna dhenu. kofe som beviljar önskning- 
ar, tillhör den vise Tasishtha. Han 
frambragtes di havet kärnades. Bland 
exemplen på hennes övernaturliga 
krafter var skapandet av en hop kri- 
gare, vilka hjälpte Vasishtha mot 
Kartaviraya. Hon kallas Kama-dup, 
Savata och Surabhi. Det säges också 
att hon är vit, har kvinnohuvud, tre 
svansar, och giver di åt en liten 
kalv . 

(Orig. nr. igjwf ) 

• ' Indien 
6381 


61 


Glasmålning. 
Krig mellan Havana och Hamä i två 


m9 


stridvagnar eller rathums. Se nr. 


■■ 


68. Ravana en kung av Lunka, har. 
enligt poeten Ramayana, tio huvuden 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.... - 77 - 1885*5i Gen. kat. nr Inv.nr 1883.5. 

61 
(forts.) Anm. och hunära armar* Ravana framstäl- 
les såeom lider;lig och grym* M 
han hade våldfört en kvinna på en 
öde plats, förkunnade hon över honom 
en bitter förbannelse, vilken hade 
till verkan hans bortförande av 
Sita och det därav följande kriget 
aed Rama, Hans hustru Mandotiri 
och hans bröder Vibishina avrådde 
honom från detta krig, men han var 
förbländad, och framhärdade tills 
han blev besegrad och dödad. Rama 
var med Sita bannlyst till en öken 
och Lakshurana hans broder hade 
följt dem. Genom larichas list 
fördes Rama långt bort på jakt efter 
ett snabbt rådjur, under det att 
Sita fasttogs av Ravanaj som bort- 
förde henne genom luften. Två sago- 
lika fåglar slogos med Ravana, men 
blevo dödade, och deras krpi3par som 
nedföllo till jorden, gåvp någon ,, 
misstanke om vad som skett.- Rama 
var otros tlig över sin förlust. Haii 
hade i ödeoiarken gjort bekantskap 
med två skogsprinsar, lali och Sug- 
riva, aamt även med Hamunan, vilken 
han nu använde för upptäcka var 
Sila var dold. Efter många föifråg4 
ningar upptäckte han att hon var mo^ 
sin vilja i^ijge. i Lunka eller Ceylon 
Ravanas" huvudstad, Hamunan sändes 
då till luka som beskickning för at ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. 

\ 


"- -Ve ^ ■ ■' , 


1883. 5. r^ 


Gen. kat. pr 


Inv.nr 


. ; ■ ' 


Anm. 
1885. 5n. , 


'•'•■■ 


•■.6i- ■■ 


Jbégäira Sitas frigivaiicl®, men mö ti tes év 


(forts.) 


ett 'nekande syar» Sugriva ställde' ©ii 
Q-TsA av Yaharaei och apor Hiéd Bämunäii 
som generaii till lamas förfogandeV 
Med deras hjälp slog han en bro eller 
ett näs över; sundet som skiljer Geylon 


'. , 


från Södra Indien och tågade därövei^,. 
slog han Havaha, intog iiunkaj befriade 
Sita* uppsatte Vibi-Shiiia på Liankas 
tron och återvände till Äyödähaya ellei 


■'■■/" 


pude och blev dkr kröh^ 


■ '/ '"' ' '. ■ 


■ (©t|g*kBr..:':2j^^i^^ ■ ■ • :„ ;',,,, 
Indien 
6382 


62 


Glasmålning; 


' '■• . - 


Siva dödande Tama i. stället för Mar-* 


,_/r?^?. 


kandeyai Bet säges i Markanda Purana^ 
att Isvaraj, en Brahmins son var dömd 
att al tid förbliva sexton år utan äit> 
dö« Men Yama» dödens konung» som 


' 


icke visste i vad mening han skulle 
fortsätta att endast vara sexton år 
gamåai, kom för att hämta honom, då 
han hade p.ppnått denna ålder» Då 
kom Isyara ut ur en "hugsun'? och dödade 
honom» men återväckte honom dock till 
liv genom gnidarnas förmedling* 


T'- 


(Orig» nr. 2,052) 

Indien 


• ' t 


6383 


65 


Glasmålning» 
Paryati-Linjg;a. d.ä. Parvati dyrkande 


STIDt) 


oc^ omf ämnande Linga*. 


(^rig» öi^^r 2,053) 
Indien 

ELANOERS. GBG. 6919. 12. £4 - 79 - Gen. kat. pr 6384 Inv.nr 1883.5. 
64 6385 65 Glasmålning , 

Avudayar Llnga . d.ä. oxägarens linga. 
Puja föredragen av en Brahmin, en 
kvinna står och ber. 
(Orig. nr. 2,054) 

Indien Glasmålning . 

Kunnappa Hayanar Jjlnga . En sivaistisk 
tillbedjare av jägarstammen. En dag 
iinder det denne man tillbad en Iiiriga- 
bild (emblem av den skapande kraften 
i naturen) säges Siva Linga, som är 
en av den hinduiska treenigheten,, för 
att pröva mannens trohet, hava låtit 
ett av sina ögon falla och en ström av 
blod utgå därifrån. Förskräckta över 
undret uttog Kunnappa ett av sina ögon 
och insatte det i stället för det bil- 
den förlorat. Gudomen som ytterligare 
ville pröva honom, säges hava kastat 
bort även det andra ögat, vilket ökade 
mannens förskräckelse 1 sådan grad att 
han, sedan han för att ej förlora sik- 
tet lagt ett av sina ben just på den 
plats där Lingas andra ögonhål var, 
tog han ut sitt andra öga för att er- 
sätta bildens skada. Därav uppkom han^ 
namn Kunnappan i Tamil, varmed menas 
en helig man som uppoffrat sina ögon 
för sin guds skull, 
(Örig. nr. 2,055) 

Indien 1883.5. Anm. 5d0l !p10Z ELAN o ERS. GB G. 69 19. \Z. -80 * 1883*5.. Gen. kat. nr Inv.nr Anm. 6386 1883.5*, 
66 6387 67 Glasmålning < Jivendra gudarnas konung, Divendra 
eller Indra (Mllhörande det Sabha-^ 
istiska elle Vedaistiska systemet) 
skyarnes eller luftens och de synliga 
himlarnes gudom. Han är väen härskare 
över den östra udden. Hans vapen är 
"värja" eller blixten, Hans slott 
eller paradis är Sverga, som tyokes 
hava blivit inrättat efter en Hindu-p- 
kon\ings slott. Det lär innehålla två 
avdelningar, nämligen ett lägre para-i 
dis till vilket ett stort antal folk 
satte sina förhoppningar, och ett 
högre vilket utlovades åt asketer 
eller människor på annat sätt fri-* 
gjorda från jordiska strävanden och 
omsorger,' 
(Orig. nr,; 2,056) 

Indien Glasmålning , 

Mica Bhadri é en"murti" dvv.^s. ^n 
skapnad eller del av Siva, härröran-r: 
de från Dakshas offer, Mm& f öro^ 
lämpade sin svärfar Daksja genom att 
ej stiga upp då denne inträdde, och 
därigenom uppstod, ett gräl dem emel- 
lan; Daksha gjorde en offerfest men 
underlät att inbjuda Sati hans dot- 
ter, och Sivas hustrun Förolämp- 
ningen gick henne till hjärtat, och 
gående till festen kastade hon sig 
i offerelden och omkom, Siva blev 
från sina sinnen då han fick höra 
- detta och. avslitande en hårtofs från 
sitt huvud, kastade han den häftigjt;. 59 OJ ^noH ELÄNDERS. GBG.69 19. 12.64 - SI - Gen. kat. nr 0388 Inv.nr 1883. .5 ♦ 

67 
(forts.) 68. 6389 6390 6391 69, 70 71 1883.5. Anm. till marken. Därav utgick en för- 
skräcklig skepnad, men Slva som i 
sitt dåvarande sinnestillstånd såg der 
med förnöjelse, kallade den Vira Rhodjja 
(en angenäm hjälte) och skickade den 
att omintetgöra Daköhas offer, 
(^rig. nr. 2,057) 

Indien Glasmålning * 

Siva Rathom eller krigsvagn körd av ^"^0^ 

Ravana. 

(Orig. nr.. 2,058) 

Indien GlasMlhing . ; 

' Siva Ratham eller krigsvagn körd av S'^Oi> 
en man* 
(Orig. nr. 2,059) 

Indien Glasmålning; . 

Minakshi. Hamn på' Maduras skyddsgudiiil- 
nä, hustru till Chokarna tha eller Sun- 
dara, namn på Siva. Med namnet .menas 
klaröga eller fiskhöga. Hon var konunjg-rs 
ens på Mädura Malaiya Dvajas dotter, 
(Orig. nr, 2,060) . 
'■ ■ ■ < ■ ■■ . Indien s^o^ Glasmålning . 

Rasi Chakra . Detta föreställer den 
hinduiske zodiaken och solsystemet, 
kallat Rasi-rChakra eller "den upp-^ r'5T>^ ELÄNDERS. GBG. 69 19. J2.64 - 82 - 


;:.;: 


/ 
, 


ii8a3-,.5. 


Gen.kst.pr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.5. 
71 


roriska damen". 


(forts.) 


(Örig. nr. 2,06l3t 
Indien 


■:.; 


6392 


72 


Glasmålning. 
, Madura Virappen. Se nr.. 75. 


^^"j 


(Qrig, nr. 2,062) 


/ 


Indien 
6393 


73. 


Glasmålning. 


.r-^/ö 


Madura Virappen, Namnet på en bland 


gudarnas antal upptagen skälm, till 
vilken ett litet tempel blev byggt 
vid Madura, Han är föremål för en 
dikt kallad Virappen Anunani. Sagan 
är av senare ursprung tillhörande 
tiden för Bomma Nayaka, och konungen 
Tirumala Hayak, Bomma Nayaka, en 
hövding, hade en dotter vilken horo- 
skop bebådade olycka i ett visst år. 
1 det året lät hövdingen bygga en 
koja i öknen, satte henne in i den 
och förordnade synnerligen tappre 
män att bevaka den. En natt då Ni- 
rappen vakade regnade det häftigt, 
och den unga kvinnan tyckte det var 
synd om honom, och tillät honom taga 
sin tillflykt i hyddan. Han begagna- 
de tillfället att erhålla hennes kär- 
lek och flydde med henne. Han beseg- 
rade hennes fader och blev beryktad. 
Han upptogs jämte sin hustru en annau 
kvinna och dödade dem slutligen bägge 


:- 


vid en betänklig tidpunkt såsom ett 
offer till Kati, 
(Orig, nr, 2,063) 
Indien 


LANDERS. GBG. 6919. 12.64. 

.','^' 


-'83--'; 


1883.5, 


Gen. kat. pr 


Inv.nr 
Anm. i 


6394 


1885.5. 


Glasmålning:. - 


s^ilL 


Dharma Ha.iah. Bét var en gång en 
kung som hette Diliyaelhana,, den älste 
av hunära bröder." Vid samma tid 
levde fyra furstliga bröder,, lÉallade 
Pancha Pandavasi ©härma (eller Yudisfc 


tm 
■ , , 


thina) Bhinaj. Arjuna, Uakula och Sahs 


- 
Ir ' 


deva, vilka tillsaffimans hade en husti 


U 


kallad i)ropadié'*J5essa förlorade eitl 
kohungarike boh allt vad de ägde ge-^ 
nom att spela tärning med 3)uryodhanaj 
och blevo tyiahgna att vandra till öd€ 


-■ 
■ 


marken^ Men Ayuna gjorde sträng bot 
för ätt erhålla den märkvärdiga bågei 


h 


med vilken han sedan beégradé Dilryodl 


lana. 
, 


Vid samma tid föddes Vishnu som Krisl 


na, 


uppfödd av fåraherdar och sedai^ bega^ 


> 


nad av de fem Pandavas såsom sändfebu< 
till Buryodhanä, Men ©om könungen 
icke kunde komma överens med de fem 


1 


bröderna, anställde dé krig Bot honoi 


h 


i vilket dé besegrade honom med till' 


m 


hjälp av den märkvärdiga bågen samti 
JCrishna, Ty just för detta ändamål, 


■■ - 


att förgöra Duryodhana, och för att. 
återupprätta konungadömet åt de fem 
bröderna hade Krishna blivit inkarne- 


» 


rad. 
?ishnu är mycket ryktbar som" Ram^ 


1. 


men ännu mer som Krishna, så mycket 
mer som han gjorde de flesta undren 
i Krishnas skapnad. Vad beträffar 
de fem Pandavas /Pandoras/ blev den 
älste Dharma, som var mycket from 
och mild, konung. Efter någon tid 
lämnade de alla konungariket till- 
sammans med Dropadi för att resa 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. - 84 - 1885.5. Inv.nr . Anm. 1883.5. 
74 • 

(forts.] 75 76 7T 78 79 till lyoksålighetens plats (Hima- 
laya-bergen), då fyra av dem samt 
Dropldi dogo pä vägen blev Dharma 
i den sistnämndes kropp upptagen ti 
Vishnus himmel Vaikunttha, 
Jmf, nf. 75-78 
(Orig. nr.. 2,064) 

Indien :li Glasmålning; . 

Bhina . Jmf, nr. 74; 
(Orig. nr. 2,065) Indien Glasmålning . 

Sahadeva . Jmf. nr, 74. 

(Orig, nr. 2,066) Indien Glasmålning , Hakula , 

(örig. nr. 2,067) Indien Glasmålning . 

Arjuna. 

(Srig. nr* 2, 068). Indiei Ratt bomullstyg 

med gröna, gula och blå ränder. 
(Qrig,. nr,. 2,2079) 

Indien f^/2. r^/3 ^^iH ■^11^ ELÄNDERS. GBG, 69 19. 12. 64.. 

f 


- 85 -* 


1883. 'S. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr. 
Anm. 
iS33.5,-, ■ 


6400 


80 


Bomullist.?^,, 

öröat med. gula, sarinblå octo röda 
ränder,,. .Äanten. röd.', 
Crig. nr, 2,080) 

Indien 
6401 


8X 


BofBUllStFÄ. 

Srönt ffieai röda, gula, marinblå rlnder. 
Kantan röå. 
(Örig. nr. 2,081) 

■ Indien 
6402 


82 


.%auil8t^^i 
fuEi-t,:, "blått, med rööa, gula och 


•/ 


vita ornament samt @ula ocb vita 
rSMer», ■• 
(Orig.. ,bä»., 2,082) ■ 
Indien 
6403 


83 


Vit bottöri med bård och ornaiaent 
(två mSn&ter) å r5tt ooh svfårt, hop- 
sytt sv flera vader, 

(Orig. nr, 2,085) 

IndiejQ 
6404 


• 84. ■■■ 


åfiMl.l,s.l;if^» 


■" 
¥itt med tryckta r5da ornament,. 
(Orig, nr, 2,084) 


■i 


In^^i^^, 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 86 - 1883. 5 é Inv.nr .1883.5. 
85 86 87 88 89 90 Bomullstyg c 

Svart med tryckta liailörta prickar* 

(OiTig. ,nr^ 2,085y 

Indien- Bomulletyg . Svart med tryckta röda och gula orna» 
ment (prickar). Ka^t^n röd,, 
(Origé nr. 2,086) 

Indien Bomullstyg: . 

Blått med röda tryckta ornament. 
(Orig. nr. 2,087) 

Indien Bomull a tyg . iöJdr och vitrandigt med vit bård, 
Bta^dén blå.. 
(Orig.Äi 2,088) 

Indien Bomullatyg . 

Blå och gålar rutor, vitrandside, 
(Orig. niii 2,089) 

I Indien Halvyllety^ 

Röda och mörkblå rutor, gröarandade,, 
(Orig. nr. 2,090) 

Indien Anm. ELÄNDERS. GBG.6919. 12.64. - 87 - 


1883.5.. 


Gen. kat. nr 


[nv.nr 
Anm. 
1883,5- : 


6411 . 


91 


Halvylletyg:. 

Röda och svarta rutor » gulrandade, 
(0rig, nr» 2,091) 

Indien 
6412 


92 


Bomullstyg i 

öröna och röda rutor, randade med 
vitt och gult; /;■' 
(Origi xm 2,092) . 

Indien , 
6413 


93. 


Bomulls ty f^.< 


• 
Timt, röd^ och svartrutigt med- röda, 
svarta coh vita. bårder. 
(Orig. nr. 2,093) 
Indien 
6414 


94. 


BomiillstyjKi 
w^Jk"T 


JBotten svart med mönster av små gula 
samt större röda prickar, bården 
bred vid kortsidorna, smalare vid 
låneisidornai 
(Orig. nr* 2,094) 
■ ■ •■ ' 
Indien 
641S 

}■;.■■■ 


95 


BomullstVÉCé 

Boifeten vit, mönster och bård av 
tryckta röda, /svarta, gula, violetta 
och gröna, ornament,. 
(Orig, nr, 2,095) ' 

Indien 

■i 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. l^-e^ - 88 1883.5. Gen. kat. nr 6416 6417 Inv.nr 1085*5. 97 Anm. Bomullstyg. > , 

Söd-p vit- och klårandigti 6ul rand 

vid staden. ' 
" " (Orig; nr. 2,096) / Röd- och grönrutigt, 
(Örig, nr* 2,< Xndien ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 89 - « 


1SR1.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1883.6. 1-22 
KOREA. 
Gåva av Herr GrosshMidlare Erwin Kunhardt i Haai- 
burg 1883. 


1883.6. 


6418 


1 


Sked av gul metall. 
(Orig. nr. 2098) 
Längd: 22,1 cm. 

Korea 
6419 


2 


Två ätpinnar av gul metall, upptill runda, ned- 


Ä-E, 


till utplattade. 
(Orig, nr. 2099) 
Längd: 19,8 an. 

Korea 
6420 


3 


Tvåsidig kam med trätänder fastade i rörspjälor. 
(Orig. nr, 2100) 
Längd; 9,8 cm. Br. 5,1 cm. 

Korea 

ELÄNDERS. GBG. 6262. tO. 64.. - 90 - 

1883,6, 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883*6. 


6421 


4 


Tandborste med skaft a.r trä och borst av nöthår. 
(Orig. nr. 2101)' 
Längd: 20 cm. 

Korea 
6422 


5 


Hatt, cylindrisk med breda brätten^ flätad av sva 


ft 


tagel (dubbel flätning) med metallskoning. Kx^t 


- 


band av svart tyg. 
(Orig. nr. 1883. 2102 a) 
Höjd: 11,3 cm. Diam. 40 cm. 
Koféa 
6423 


6 


Mössa (hör till föregående) flätad av svart tagel 
Skoning av svart tyg. Snörringar av hg{rn, en 


r 


violett snodd och en blå silkesända för att hop 


f 


draga mössan^ 
(Orig. nr. 2102 b) 


' 


Korea 
6424 


7 


Solfjäder med ställning av bamburör överspänd m^d 
oljat rödfärgat papper, skaftet av svart målat 
trä. 
(Orig. nr. 2103) 
Längd med skaftet 38,2 cm. St. br. 26,3 cm. 


' 


Korea 

ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.. - 91 - 1883.6. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


. 


Anm. 
1883.6. 


■ .. 


6425 


8 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6426 


9 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6427 


10 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6428 


11 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6429 


12 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 1,0. 64.. - 92 - 1883.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883 w6. 
6430 


13 


Mynt. 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6431 


14 


Mynt. 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6432 


15 


Mynt. 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6433 


16 


^tynt. 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 
6434 


17 


Mynt 

(Orig. nr. 2104) 


Korea 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10.64.. 1883r6., 
18 19 20 21 93 - 1883.6. Mynt. 

(Origo nr., 2104) Korea Hyat. 

(Orig. nr. 2104) Korea Tobakspipa o livmiså och cnmstycke av ljus inetall. 
Skaftet av rör, piytt av bruna ringar med stjär- 
na i mitten. 
(Orig. nr. 2105) 

Korea Munstycke av ljusgrön sten. 
(Orig, nr. a06) 
Längd: 4,9 cm. Korea Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 94 " 1883.6. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 6.439 1883.6. 
22 Portfölj inn^ållande 10 st. stora fotografier av 
Koreimer och Koreanska vyer. ELÄNDERS. GBG. 62G2. 10. 64. - 95 - 1885*7. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


t8©3.?, t * 4 
-- 
KIM^ ^åSÄSl^-ÖASBÅ... SOaSIEt 


•@åva av Beipr 1«B«: åarlte 
1863 


f^S^t*. 


6:440 


t 


^^å ä?§a- lt£aat -osfe- 'blå. I)l,€!m^* 
6.441 


2 


' '&mt..'^ä|Ég;^£fö3<.lc^ 
SMtaff av ffasali®tpi&(?|». 
:©I^«I3£» S-t1?«. 
■ m$å 3 eia»- '^aJamte :22i,S ea.. 
Safiäx^e^SSaoma 
6442 


5 


6z^g«iar* ai14* 

M5^ 6 im* öaisi^ts 16^0 ca. Stoftets Wagé 

14tS sa* 


4 


^i^&tet, 
6443 


^faz;^@:t. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. » 96 - 1885.8. Inv.nr, Anm. 1883, 8. 1 
J a p a. B Gåva av professor Ängelias sterblms 1883 • 1883.8. 
1 Konnaassdoaa med look . 
Btmd, aj trä® med almanack (?) 
(Orig, nr. 2,119) ' y ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64.. Inv.nr. 1883.9. 

1 3 - 97 - 1863.9. 1 - 9 N O RP AMERIKA Bjrte ised U.S. Naeional Museum, Washington Halsband bestående av en skinmresosa laed derna f ä8ta[' 

d® fågelnäbbar med vidsittande fjädrar. 

(Orig. nr. 2?03) 

Mord Asaerika Skjorta av brett ljust skinn. Äroiama prydda laed 

fransar av anala skinnreomar. 

(Orig- nr. 2702) 

Nord Amerika Byxor av brett ljust skinn, prydda med rika pärl- 
broderier och målade med olika färger, nedtill 
fransprydda. 
(Orig. nr. 2704) 

Mord toerika 1883.9. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 98 - 

lRft.1.Q^ 


Gen.két.nr. 


Inv.nr. 


■ - 


Anm. 
1883.9. 


'644§ 


4 


Moekasiner av brcct ljust skinn, prydda med rika 
pärlbroderier. Denna bär påskrift: 8499. AMM. 
Assiniboins. Daeota 199. Dr. J. KiQd)all. 
(Orig. nr. 270S) 

Nord Amerika 
,6449 . 


S 


Halsband bestående av en skinnremsa» varvid äro 
fastade smala skinnreomiar och därpå hängande 
klövar. 
(Orig. nr. 2708) 

Nord Amerika 
645Ö 


6 


Kvinnoskjorta av brett ljust skinng prydd med ssaå 
klövar hängande i sioala skinnr^oaiar. Änsama 
förlängda med rött ^g. 
(Orig. nr. 2707) 

Nord Amerika 
.6451 


7 


Kanot, förf. av tunna träskivor, på utsidan bekläd* 
, med grönmälad bark: fören och aktern i:!unclade, 
uppsvängda. I fören står en indian nied ett lax-> 


1 


ljuster /9/ i händerna, ife|ad4 skjorta /2/, half 


J- 


band /I/, byxor /3/ Och mockasiner /4/. I bakre 
delen av kanoten ligger en iruiiankvinna på knä 
med en åra /8/. 
L&tgd: S20 an. Br. 95 cm. 
Nord Amerika 


. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 99 - / Gen. kat. nr. Inv.nr. {^2 1883*9. 
8 '6itö3 Åra av ljust trä, med delvis platt handtag och utr) 
draget äggformigt blad. Bär påskrift med bläck: 
"11434 Passamaquoddy Indien Eastport M. Dr. E. 
Palmer" . 

Längd: 184 cm. Br. 15 cm* 
(Orig. nr. 2706) Laxljuster: skaftet av trä, själva ljuster består 
av två något utplattade träspetsar samt en 
därimellan fastsatt jämten. 
(Orig. nr. 2701) 
Längd: 254 cm. 

Nordamerika 1883 .9* Anm^ ELÄNDERS. GBG. 6262, 10. 64.. -100 - 1883 élO Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm. 


1883.10. 1-91 
C3RÖNLASD. SIBIRIEN. 


' 


Gåva av Prof essor, A.B.. Nordenskiöld 1883. 


1883.10. 


• ■ ■ ■ ■ ^ "- , - . . . ■■■:.■. :.'. 
054 


1 


Mössa av isbjömshud, med vid kulle och skärm av 
brunt sälskinn (garvat) broderat med vitt. 
(Orig. nr. 2807) 
Diam. 31 cm. 

Ost-Grönland 
6;%5 


2 


Tröja av isbjönishud, med håren vända utåt, försed 
. med kapuschongs Bäres av män. 
(Orig. nr. 2797) 
I^ngd: 132 cm; 

Ost-Grönland 


i 


6^56 


3 


Mansbyxor av isbjömshud, med håren vända utåt, 
fasthålles vid knäna och om livet av fina drag- 
rensnar av skinn. 
(Orig. nr. 2798) 

Ost-Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10.64.. ' 


'■/. 


1 ■ 

. ^ 101 


i883élO 


Gen.kat.nr, • Inv.nr. 


Anm. 


6^7 


1883.10 
4 


Manströja av sälskinn med kapuschong. Den ludna 
sidan uiå t, yttersidan gulvit, runt kapuschon- 
gen broderier med sentråd. 
(Orig. Nr. 2804) 

Ost-Grönland 
64.58 


5 


Mansbyxor av sSlsklnn med håren utåt, fasthålles 
om livet och vid knäna med fina dragrenanar. 
(Orig. Kr, 2802) 
Ost-Grönland 
6.^9 


6 


Kvinnotröja av sälskinn med kapuschong. Den ludn 
sidan utåt, i nedre kanten två tungliknande fö 
langningar, broderad med vitt och svart skinn 
samt på framsidan prydd med två röda klädes- 
lappar. 
(Orig. Nr. 2805) 

Ost-Crönland 


r- 


efoo 


7 


Kvinnotröja, försedd med en agrcket stor kapuscho 
(att bära barnen uti), av sälskinn, med den Iv 
na sidan inåt, i nedre kanten två tunglika föi 
läBgpingar; hroderad med sentråd. 
(Orig. Nr. 2806) 

Ost-Grönland 


ng ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. . - 1C2 - 
ifisaao. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.10. 


' 
mm 


b' 


iCvinnotriija med kapuschong, av ejderskinn, meå två 
tuDglika förlän^ingar i nedre kmstcn^ 
(Orig. nr. 2812) 

Ost-<?röaLanå 


9 


tCvinnobysor, mycket korta ^ av sälskinn med håren 
vän^ utåt, nedtill prydda laed skiimbroderieré 
(Orig. nr. 2199) 

Ost-RrJÄiland 
6463 


10 

A-P> 


v, ' 

FrtmticiBers stövlar av bruntt garvat sälskiiifi och 
kantade DH!d isbjörnshuii. Vid ävre kanten hänga 
några »lören med blåa, gula, vita och gröna glas< 
pärlor. 

(Orig. nr, imo) 
Uäxigåi 63 cm, 

Ost-Gpönland 
6i*6j»i 


11. 


Mansstövla r av hårlöst sälstciim, med korta skaft, 
prjrdda iscd broderier av vitt sällskinn, 
(Orig. nr. 2814) 

Ost^rönland 

ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64.. - ioj - 
■isesacio. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883„iO, 


'-6^'65 


12 


stövlar a^ brunfär^t, hårlöst skiUm, foårade med 
sälslciinin. 1% fre^Bsidan ett längsbai^, broderat av 
vitt sälskinsio 
(Orig. ns". 281S> 

Ost-&ri&nl£md 
^6*466 


13 


"Sorgsaössa", ^sppig förCäfviigaä av fyra breda r^- 
sor av vitt och fyra dito av laöiict sllsklEia (gar- 
vat) äverströdiia raed mycket ^aå fastsydda sälskin 


as- 


bitar. Framtill två mnddelar, i^dåa av sälskinn. 
(Orig, nr. 2803) 
Höjd: 29,2 em. 
Ost-Grönland 
i6'4&7 


14 


Skäsia (åffivindes av kajakroddars till skydd e^t so- 
len) , av trä, halvsiånfozioig med nedvikta kanter. 


^T 


som piydas i^d fina ti^nskivor, fastsatta med ben- 
stift. Uaktill två kläppar av valrosstand. Faat» 
hålles med en skinnrem om huvudet. 
(Origo nr. 2811) 
Diam. 5S od. 


/ 


Ost-0rikil»id 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. 1 

- 104 - 
IRR^.IO. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr, 


X 


Anm'. 
1883.10. 


%4€8 


15 


?Iaka, nmd, vidgande sig nedåt, (upptill försedd 
med bred kant av brunt hårlöst sälskinn), rfiisjs^- 
färäigaå av skinn från jaasf ötter och saaala rem- 
sor av vitt hårlöst sälskiim. 
Diam. upptill 46 cm. 
(Orig, nr. 2813) 

1, 

Ost-Crönland 
4--6'469 


16 


Liten baraväska, halvmänfofwig, förfärdi^d af 
skinnet från två niåsfötter och sälskinn. bro- 
derat ajed sentråd. Handtag av smal skimiresE. 
(Orig. ar. 2801^ 
Län^d: 63 <aa. 

Ost-Grönland 


- 


^■m^o 


17 


Pocka av trä. föreställande en »an, iklädd »Äder- 
och över-tröja, byxor och stövlar. 
(Origo nr. 2810) 
Lingd 25 rai. 

Grönland 
^6471 


18 


nocka av trä, föreställande en kvinna, iklädd över- 
plagg, byxor och stövlar. 
(Orig. nr. 2809) 

Ost-Grönland ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. » lOS - 
lefit.iiri. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
lS83.10o 


6472 


19 


Lanqja, slevfoxsiig, av mjvk stenart, på botten två 
meå nedre kanten paralella upphöjningar. 
(Orig. nr. 2793) 
Längd: 19 cm. är. 18 an. 

SidskertopDen 
Väst-Grönland 
16!473 


20 

■ 


La^psi halvmånfonaig, av sten meé låga kanter, flat- 
bottnad. 
(Orig. nr, 2?96) 
Längd: 30 ca. Itr. IB cm. 

Kgedesminde 
Väst<-Orönland 

■ 
■ 


» 


6.474 


21 


Lampa av sten, avlång, flatbottnad, cied höga kantei 

(Orig. nr. 2794) 

Längd: 21 cm. Br. 11 (m. 

EEcdesnunde 
VSstoGrimland 


1 

« 


J:6-475 


22 


Lampa av trä. halvmånfomig, djup; botten kullrig. 

(Orig. nr. 2778) 

Längd: 22,3 cm. Hr. 13,7 cm. 

Kap Yoiic 
Väst-Crönland 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 106 - 


iSB3.10- 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.10, 


64i76 


29 


Fat, djupt, ovalt, på kanterna belagt taeå tunna 

ribbor av renhorn. 

(Orig. nr. 2779) 

Längd: 28,3 cm. Ur. 14,2 om. 

Kap York 
Väst-Grönland 
6477 


24 


Oval skål, djup, flat bottnad, i övre kanten en 

s^0ning av renhorn. 

(Orig. nr. 2793) 

Längd: 19,7 cm. Or. 13,3 cm. 

Ka» York 
Väst-Crönland 
t6)47:8 


25 


Slev av trä, med stort, djupt blad och kort skaft. 

(Orig. nr. 2783) 

L&ngd: 22 an. får, 12 cm. 

Kap York 
Väst-Rrönland 
l^4?;9 


26 


Oval platta av mycket djukt trä. 

(Orig. nr. 2781) 

Längd: 28,2 cm. Br. 13 cm. 

Kan York 
Väst-Crönland 

ELÄNDERS. GBG. 6262. tO. 64.- - 107- 
ifiiei -in. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 
Anm. 
ie83ilOé 


6480, 


27 


Spade av trä med långt biirå och kort akaf té Bladet 
f: 


; 


pk översidan ref flat» 

(Orig, nr. 2782) 

Längd: 26,2 &a* Sr. 8 era. 

Kap York 
¥äst<4!Srtåiland 
W^ 


28 


Sked av renhoni utan särskilt skaft och blad, flat» 
nedtill rak, avsmalnande uppåt* I civre kanten ett 


.~- 


hål. 


, 


(Orig. rir; 2776) 
l.ängd: 18 cm» Bs>i 3,8 cm. 


\ 


Ka» Xoxk 


^ 


lläst^rönland 
mi 


29 


Sk&å av renhorn utan särskilt blad och skaft, flat, 
nedre kanten avmndad, avsaalnande uppåt. I övre 
kanten ett hål. , 
(Orig. nr. 2777) 

Sao Yorit 
Väst-Orönland 
,§4.83 


30 


Sked av valrossbet, flat, skaftet fyrkantigt* 
(Orig. nr* 27S7) 
IJtogd: 13,3 cm* ör* 3 cm. 

Ca» York 
Väst-Grönland 

ELÄNDERS. GBG, 5D ! 3 • 108 - ip a ^j o . Inv.nr Anm. 1883. XO. 
31 32 33 34 t-^f-OL 
■i)C ^f&L' 4- t^ -^^toJ^' Dosa av renhorn, vidgande sig uppåt, platt. Locket 
av trä. 

(Orig. nr. 27?4) 
LSngd: 7 ciq» Br. 6 os. 

Cap tort: 
Vä8t'»0rönland *'611o**, skavjäm med tvärhandtag av ek. Själva 

Järaet, halVBiänfonnIgt, ined ett ut språng, på 

vilket handtaget är fästat. 

(Orig. nr. 2780) 

Längd: 9,2 cm. Br. 10,3 cm. 

Cap Yorii 
Väst^^rönland Skaft till "Ulu**, av valrossbet, i två delar. 

(Orig. nr. 2756) 

Längd: 7,6 cm. Br. 6,8 cm. 

G{«) Yoric 
Väat-^Jrflnland ELÄNDERS. GBG, 69 19. 12. 64. Gen. kat. nr i64'8i7 - 109 - Inv.nr 1883.10. 
3S 36 37 38 Kvinnokniv "Ulu", skaftet av valrosstand (hopfogat 

av två stycken) idingan av järn. 

(Orig. nr. 27SS) 

Långd: 6,6 cm. 8r. 5,3 cm. 

Cap York 
Väst-Srgnlatui "Tigussaut", synkeban, d.v.s. ett benstycke varoed 
grönländskorna lägga veck på diverse skinnsaker. 
(Orig. nr. 2771) 
tängd: 6,8 Gm» 

Cap York 
Väst-QrSnland i-^Hyi.-C^t^ st^ Hake/?/ av valrossbet, skuren i oval, sied ytterst 

liten öppning. 

(Orig. nr. 2758) 

Längd: 5,6 oa. 8r. 3 oa. 

Cap Yorit 
Väst-Cränland 1B83.10. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6910. 12. 6-; - 110 - 

1883.10. 


Gen.kat.pr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.10* 


6.49Q 


39 


Modell av hundsläde av valrosstand, i främre ändan 
en fin skinnrem fästad. 


•- 


(Orif . nr, 2759) 
Längd: 6,3 cm. 
Cap York 
Väst-Grönland 
§491 


40 


Modell av hundsläde, av valrosstand. 
(Orig. nr. 2761) 
LSngd: 4,8 cm. 

Cap York 
Väst-Grönland 
i.6492 


41 


Snideri i valrosstand föreställande en hund. 
(Orig. nr. 2764) 
Längd: 3,2 cm. 

Cao York 
Västsrönlai^ 


' 


fim 


42 


ättideri i valrosstand förest&llande en hund. 

(Orig. hr. 2763) 

Längd; 3 an. 

Can York 
Väat-Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 60 19. \Z. 6A, - m - Inv.nr 1883.10. 
43 44 4S 46 Snideri i valrosstand föreställaiide en hund. 
(Orig. nré 2763) : 2,9 cm. Vaat-OrSnlannl Snideri i valrosstand förest^lando en hund. 
(Orig. nr. 2765) 
>: 2,7 GOi. 

Cap Tfdi^ 
Va3t«6rtinlai^ Snideri i valrosstand föreställande en hund. 
(Orig. nr. 2767) 
Ltogd: 2,4 oa. 

Cap Yorit 
Vast-0r8nland Snideri i valrosstand föreställande en hund. 
(Orig. nr. 2766) 
Längd: 2,8 om. 

Cap York 
Vaat-Grönland 1683.10, Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. GA.. - 112 - 1883.10. Inv.nr Anm.'.' 1863.10. 
47 48 49 SO 51 f-f^ •VHt^i.tSiiHt Knapp av valrosstand.i nedre änden genomborrad. 

Användes på kajaken 

(Orig, nr. 2769) 

Bi£KBeter: 2,2 oa. 

Cap YoiHte 
Väst-grSnland Knapp av valrosstand, i nedre Snden genmborrad. 

Användes pä kajaken. 

(Orig. nr. 2768) 

Diameter: 2,2 cm. 

Gap Yo«ic 
Va3t«<Grikiland iHHy^ '^■■^^^, /-?^2^,. .éL^^^^ ELÄNDERS. GaC. 6319. 12.64 - 113 - 
1683.10. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.10. 


■-■■ 
<6;50p 


52 


Stife till tmrpuii av ben» nedtill försett med två 

häl och en tjock benring, fasthållen med ett fini 

benstift* 

(Orig. ar. 2773) 

L&igdi 16 cm. 

Gap Vork 
Väst-Orönland 
.6^.01 


33 


Jämuddad harpunspets av valrosabet, laed två hul> 

linslUcnande utskott. 

(Orig. ér. 27S2) 

Längd: 10,8 cm. 

CaD Yos^ 
Väst*Orönland 
^AQ;2 


S4 


Järatiddad barpimspetis av ben, med ett hullini^ik- 

nandeutskott på var sida. 

(Orig. nr. 2793) 

Längd: 12 a&. 

Cao York 
va8t-<i^nland 

ELÄNDERS. GBG. 6919. \Z. 6-i.. « 114 - 
1883.10. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
1683.10. 


s6S03 


53 


Jämudidad harpunspets av ben, medi ett hullinglik- 

nande utskott på var sida. 

{Orig. nr. 2754) 

Längd: 10,5 cm. 

Cap York 
fäst-Grtiiaawi 
■.6504 


56 


Harpunspets av bea, iys^Eäntigi uddlds. 
(Orig. nr. 2790) 
Längd: 10,2 cm. Diaiaeter 6,5 cm. 

Väst-Crönland 
.65,05 


57 


Ljuster /utan skaft/ av valrossbet, tvåspetaat, 
platt, hullingförsedd p&innersidan. 
(Orig, nr.276Ö) 
Lfingd: 10 cm. Dr. 2,3 cm. 

Can York 
V&st<^r8nland 
65.66. 


38 


"Sinerut", liten tvärslå av rerdioni. Hör till har- 
punr©a. 

(Orig. nr. 2775) 
LOngd: 4,5 cm. 


i ELÄNDERS. GSG. 59 19. US - 

1883.10. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 


- 


Anm. 
1883.10. 


&5Ö7' 


39 


Jästiitdtdact pllapets/?/ av beos färsedd med två sto- 
ra hullingar på ena aldan. X nedre änden en kort 
spiral utskuren. 
(Orig. MPi 2?72> 
Ungd: 29,8 em, 

OrSnlanä 
65Ö8V 


60 


Pilspets/?/ av ben, på saitten försedd ated eo liten 
hulling på var sida. I nedre änd^ en kort spira] 
utskuren. 
(Orig, nr. 2770) 
Läa^i 25,2 cm. 

Grönland 
6509' 


61 


Pilspets av slipad, gråbrun skiffer, tjockast på 

mitten. 

(örig- nr. 2784) 

iLingd: 6,2 os. Br. 2,7 cnu 

Ca» Yoxk 
Väst-Orönland 
65a:o> 


62 


FilssMsts av slipad, mSiic skiffer, tjockast på mit- 
ten. 

(Orig. nr. 2785) 
Längd: 6,5 era. Or. 2,2 era. 

C^ Yoric 
Vfist Grönland 

ELÄNDERS. GBG. 6919. iZ.64 - 116 - 
iflfia.io- 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
I8fi3a0. 


6511 


63 


Pilspets av slipad grå skiffer, tjockast på mitten» 

(Orig. nr, 2786) 

Ltogdi 4,8 cm. Br. 2,6 cm. 

Gap York 
Väst-drunlaiul 
6512; 


64 


Liten pilspets, slagen av flinta. 

(Orig. nr. 2787) 

Lgngd: 3,6 cm. Ur. 1,6 cm. 

Cap York 
Väst-Grönland 
6513> 


65 


Pilspets slagen av ljus flinta; formen oregelbun- 
den. 

(Orig. nr. 2788) 
Längd: 4,6 cm. Br. 1,9 od. 

Can York 
Väst-Grönland 
65144 


66 


Pilspets, , slagen av ljus, genomskinlig flinta. 

(Orig. nr. 2789) 

Längd: 6 an. Br. 2,8 cm. 

Cao York 
Väst-Crönland 


- ELÄNDERS. G BG. 69 19. 12. G4. - 117 - 

188^.10. 


Gen.kat.nr. 


In V. nr. 


Anm. 
1883.10 


6515 


- 67 


Pilspets, slagen av svart flinta. (Jordfynd). 
(Orig. nr. 2791) 
Längd: 5,2 cm. Br. 2 cm, 

Väst-Crönlaad 
§516, 


68 


Docka av trä. Arinama ej markerade. 

Röjd: 9,5 cm. B. 3,7 cm. T{}ockl. 1,3 cm. 


\ 


Väst-Grdnlaiid 
^5,1? 


69 


Docka av trä. Axisama ej maxicerade. 
H. 5 cm, Br. 1,4 ob. Tj. 0,6 cm. 

Väst-Crönland 
%^% 


70 


Docka av b^i. Armania ej maxicerade. 


""^^ ^ 


H. 3,5 OB. Br. 0,9 an. Tj. 0,6 oa. 


- 


Väst-Grönland 


71 


Docka av trä. Asmania ej maHcerade. Ett ben sak- 
nas, det andra skadat. 
Höjd: 3 era. Br. 0,9 cm. Tj. 0,5 cm. 

Väst-Grönland 

■'■■ 

\ ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 118 - 

1883.10. 


Geri.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.10. 


65:2Q 


72 


Platt skiva av nänaast oval fora. Omerad med ett 
Qönster i längdriktningen av öpimingar av olika 
fonn, vilket i den ena något bredare ändan på 
plattan bildar en utskjutande kant loed två tri- 
angulära öppningar. 1 inotsatta andan ett tvär> 
ställt cylindriskt parti med flera gentsEborr- 
ningar ock^ i sidled. 
Längd: 7 an. Br. 3 cm. 

VSst-^rSnland 
^i2i 


73 


Benpiyitoad. Tunn platta av spetsoval form med i 
ena andan ett litet utskjutande, runt parti med 
en genomborming från den ena bredare sidan til 
den andra och i den aivlra ett annat liknande 
fast med två genoa^orminy^r. I centran en ge- 
noaborming. Ena sidan har ett linjosönstcr av 
små borrade fördjupningar. 
Längd: 5,3 aa. Br. 2,9 an. f jockl. 0,3 cm. 

Väst-Orönlani 


1 


S53§ 


74 


Benfövemål. Stavformigt, något böjt, runt tvär- 
snitt och en genombormin i vardera finäan. 
Längd: 7,5 cm. Diam 1 cm. 


■^-, 


Väst OrSnlaiBi 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64 - 1X9 - 

1883.10 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.10. 


'652B 


73 


Resäseslag av ben, "Ögla*". Platt droppfoxm. I 
den bredare änden en genomborming för en p&B" 
serande skinnroa. Nänoare den spetsigare änden 
en ann^i genomborming från vilken på båda 
sidor går en rännforoig fördjupning till åen 
spetsigare änden. Den senare förd ji;^niin^n för 
fastgörandet. 

LSngd: 7,3 od. Br^ 1 ca. Tjockl. 0,5 gd. 

Väst-Grönland 


. 


•6-52'4 


76 


BeiÉcnapp. Platt fors laed en rundad spets i ena 
änden, i den andra ett hwrad med smal hals 
för fastsyning genom skinnet. 
Längd: 1,7 cm. Br. 0,9 aa.: Tjockl. 0,5 an. 

Väst-Grönland 
-6525 


77 


Oenföreoaål. Kulformigt laed ett kulfonaigt huvud 
med en genonborming från spetsen och snett 
utåt. 
Längd: 1,7 ciB. Max. dåam. 0,7 csa. 
Väst-Grönland 


- 


':6526 


78 


Benförooål. Som nr. 77 men huvudet kffiq;>akt octi 
slutande i två spetsar. 
Längd: 1,2 cm. Max. diam. 0,7 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 6-4. .-. -^ - 120 - 1883.10 i Gen.kaf.nr. Anm. 1883élO. 
79 80 81 82 Benförraiål. Som nr. 77 men huvudet öglefomigt 
och två f länsar srunt hal sen ^ 
Längd: 2^2 cm. Max. diam. 0^8 cm. 

Väst-Grönland Benföremål. S(»n nr. 79 men huvudet skadats 
Längd: 1^3 cm^ Max. diam. 0,7 cm^ 

Väst-Gi>önland Benföremål ^ Som nr* 77, den ena flänsen något 
kraftigare 
Längd: 1,3 an* Max. diam. 0,5 cm. 

Väst-GrönlanA Benföremål. Fyra kulfonoiga spetser av avtagan- 
de storlek i en rada; 
Längd: 1,7 an* Max.diam. 0,5 cm. 

Väst-Grönland ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. •^^121 - 1883.10. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. t653a. 65*3^' 1883;10. 

83 84 85 86 Benf öirernål .- Cylindrisk foim men något större di 
ameter i ena änden som har f rag^lent av ett ög^ 
leformig parti. Den motsatta mera spetsiga än- 
den har en genomborrhing från centrum mot sidan 
Längd: 1,8 cm. Diam. 0,7 ob. 

Väst-Grönland Benf öranål. Närmast oval kulform En skålformig 
fördjupnång i den bredare spetsen^ En ränna 
kring den mera spetsiga eoiden, som har en skal- 
dad genonborrning från centnan mot sidan. 
Längd: 1,2 cm. Max.diam. 0,7 cm. 

Väst-Grönland Litet kläppfonnigt benf öranål. Cylindrisk forai 
med rundad spets. I motsätta ändan ett parti 
*^skadat. 
Längd. max. 1,8 tsa, Hax.diam 0,7 cm.. 

Väst-Grönlaikl Benlänk. Närmast cylindrisk form med ett ögle- 
formigt parti i båda änderna. 
Längd: 2,3 cm. Max.diam. 0,9 cm. 

Väst-Grönland ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. ; 1 -122 - 

1883.10. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883 ilO. 


6535j 


87 


Benpärla, kulformig-diskformig; 
Mauc. diam. 0,9 cm. 

Väst-Gr@nland 


- 


6^#i 


88 


Benpärla, kulfproiig-diskformig. 
Max; diam; 0,9 cm; 

Väst-Orönland 
mp 


89 


Benpärla, kulformig. 
Max. diam. 0,8 cm. 

Väst-Grönland 
^s^ 


90 


5 st. benföremål, skadade. 
Max, längd: 2 cm. 
'•6539 


91 " 


24 schackpjäser av fosilt elfenben. 


A-/ 


(Orig. nr. 2B17) ,^^^, 

Sibirien 

ELÄNDERS. GBG. 69 1 9. 1 2. 64. ^ - 123 


1883,11. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 


/ 


Anm. 


1883.11. 1-72 
HEKU. NOROittlERIKA 
Byte med Trocadéro, Paris 1883.: 


■■ 


;.;■■•■, 1 - 64 
\ 


1883.11., 


Peru 
v 65.40 


1 


Kärl av obränd röd lera, krukforaigt, bukigt med 
spetsig botten, vid öppning och två öron., 
(Orig. nr. 3a32) (Mycket söndrigt,, lagat)i 
Höjd:; 22 cm.. Öppn.. diam.. 9,8 cm. 

Peru 
<65'41 


2 


Kärl av bränd lera, krukformigt, bukigt med rund 
något tillplattad botten. Två öron och trattfor- 
mig öppning. , 
(Orig. nr. 2133) 
Höjd: 22 cm. St. omkr. 53 cm. Öppn. diam. 7,7 d 


^* 


Peru 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12 - 124 - Gen.kaf.nr Inv.nr 1883. U. Anm.. '■ e5;42 1883.11. 
3 ^efsm 4 ^6544 Kärl av bränd, röd lera, krukfomigt, bukigt med 
rund botten, trattfonnig öppning. Mellan själva 
kärlet och halsen löpa två små handtag. 
Höjd: 25 cm. St. omkr. 57 cm. 
(Orig. nr. 2134) 

Peru Ånsiktsumai kärl av bränd^ röd lera, bukigt med 
två handtag, sittande nåra den tillplattade bot- 
ten som i mitten är utdragen till en spets. Hal- 
sen är prjrdd med ett ansikte med stor näsa, ut- 
stående öron och inristade ögon och mun. När- 
mast halsen på den bukiga delen spår av ornament 
föreställande armar och händer. Vid den flaskforl 

, miga mynningen två små handtag/?/, genooborrade 
av ett hål. (Sprucken). 
(Orig. nr. 2135) 

Höjd: 22,3 cm. St. (»nkr. 53,7 an. Öppn. diam. 8 

Peru Kärl av bränd, röd lera, starkt bukigt; halsen 
cylindrisk, två öron sträckande sig mellan kär- 
lets hals och buk^ 
(Orig. nr. 2136) 

Höjd 22,7 cm. St. omkr. 60 cm. Pppn. diam. 7,6 ciji 
/Se Wiensers Péron et Bolivie pag. 589 - 634. 

Reiss & Sttibel das Totenfeld von Ancon Taf . 94/ 

Peru 1 cm. ELÄNDERS. GBG. 6919 

,/ 


- 125 - 
1883.11. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 


• 


Anm. 
18B3/il 


^63'45 


6 


Kärl av bränd lera, krukfonnigt, btikigtméd spår 
av rödfärgsornament; botten nmd; i^got tillplat- 
tad; halsen cylindrisk. Två öron av olika form, 
det éna söndrigt; (Söndrigt, lagat) ^ 
Höjd: 17,2 cm. St. wnkr. 47,5 cm, Öppn, diam, 
6,9 cm. 

Peru 

(Se Wieners Péron et Bolivie, pag. 589 ^ 634). 
(Orig. nr. 2137) 
v6546 


1 


Kärl av brand, röd lera, krukfomigt bukigt, med 
tillplattad botten och fyra anå utskott nära den 
fiaskformiga halsen vars kant till en del är sönr 
derslageni två stora öron. 
R. 16,7 cm. St. omkr,., 43,5 cm. Öppn;. diam;. 7,8 ci 


1. 


Peru 
/Se Wieners Péron et Bolivie pag. 589 •• 634/;. 
(Orig. nr. 2138) 


' - 


' 6547 


8 


Kärl av bränd, röd lera, krukformigt, bukigt med 


rund, avsmalnande, nå'got sned botten. Den tratt- 
formiga halsen /kanten söndrig/ övergår i en 
valklik utsvällnihg. Två öron sträckande sig 
mellan kärlets hals och buk* 
H. 16,5 cm. St. omkr. 42,7 cm. Öppn. diam. ?,3 
cm. 
Peru 
(Se Wieners Péron et Bolivie pag ^589 - 634), 
(Orig. nr. .2139) 

ELÄNDERS. G BG. 6919. 12. 64.- - 126 - 


1883.11. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
X883.U. 


f65:48 


9 


Kärl av bränd, röd lera, krukformigt, bukigt laed 
obetydligt tillplattad botton. Den trattfomlga 
haO-sen övergår nedtill i en valklik utsvSllningé 
två dron. 
(Orig. nr. 2140) 
H. 13,8 an. St. oinkr. 40, S csié öppn. diam. 7 cm. 

Pern 
(Se Wieners ?éron et Bolivie pag. S89-634) 
6549 


10 

t 


Kärl av bränd, ljus lera, krukformigt, bukigt med 

tillplattad botten och rak, cylindrisk iials. 

Prytt med ornament i mörk färg. Två öron. 

(Orig. nr. &M)2.lHt 

H9Jd: 1S,1 an. St. eo^r. 43,9 cm. Öppn. diam. 
. 4,8, cm.. 

(Se Wieners PSron et Bolivie 589-634) 

Peru 
6550; 


11 


Ansikt surna, dryckeskärl av bränd, röd lera, ki^- 
formigt, bi&igt, framställande en sittande maa- 
niskofigur. Kärlets hals rak, cylindrisk, pxydd 
Ried ett ansikte med stor näsa, utstående ögon oel 

. sam. Mnnast halsen på den bi^fonaiga delen en 


. 


upphöjning föreställande en arm och en hand, från 

den tillplattade botten framskjuta två fotspet- 

sar. Fra^ bakre sidan av halsen ett handtag, sa 

sträcker sig ned på figurens rygg. 

(Orig. nr. 2142) 

H. 13.6 cm. St. oikr. 29 an. Oppn. diam. 3,7 cm. 

•Bem 
(Se Wieners Péron et Boåivie 589-634) 


■ 


Ancon Taf . 9? f . 11. 


-ANDERS. G BG. 69 19. 12. 64,. - 127 - ■i883 a lJL o - Gen.kat.nr Inv.nr 1863.11. 
12 13 14 Ansiktsuna, dryckeskärl av bränd, röd lera, kruk* 
fonaigt, bukigt vaså spetsig botten. Halsen reUc, 
cyliodrisk, psydd laed ett ansikte med stor näsa, 
tatståmide 3ron, ögon och liaka, sauit inskuren cnm 
Närmast halsen på den bukiga delen omao^nt för- 
eställande axisar och h&nder*, fvå mé handtag. 
(Orlg. nr. 2^) 2.IH2> 
U. 12, S cm, $t. mkr. 28 cm. öppn. dias. 4 cm. 

Peru 
(Se Wieners Féron et Bolivie S89-634) Kärl av bränd lera, bukigt, med tillplattad botten 
och låg cylindrisk hals. Två öron. Spår av orna- 
ment i G>öi4c färg. (Kanten söndrig). 
(Origé nr. ^44) 
H. 7,3 ea. St. osakt, 24, S cia. %pn. dia(Q.8,9 a^ 

Peru 
(3e Wieners Péron et Solivie 389-634) Kärl av brSnd, röd lera, krukfonsigt, nå^t av- 
långt bukigt, botten tillplattad. Halsen rak, 
cylindrisk. På den bukfonnigEi delen två uts&ott 
varav det ena är genooborrat. 
(Orig. nr. 2143) 
H. 7,7 GB. St. odkr. 23 cm. Öppn diam. 3 cm, 

Peru 
(Se Wieners Péron et Bolivie 389-364) Anm, ELÄNDERS. G B G. 69 19. ;2. 54... - 128 - 


1883.11. 


Gen.kaf.nr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.11. 
•■ 


6554 


15 


Skål av bränd, röd lera, pä eyllndirisk sig neOåt 
vidgande fot. Vid akålena största vidd tre sd^ 
handtag varav två åro söndriga. foten s^drig, 
lagad. Kanterna söndriga. 
(Orig. nr. 2146) 
H&Jd: 10,3 cm. St. (s^r. 3@,2 cm. 

Peru 
(Se Wieners Péron et Bolivie pag. S89-634) 
6555 


16 


Kärl av bränd, röd, lera, bägarfonaig. Kanten sön- 
drig, lagad. 
(Orig. nr. 2147) 
Höjd: 11,6 GSB. St. omkr. 40 cm. 

Peru 
(Se Wieners Péron et Bolivie 589-634) 
6556 


17 


Skål av bränd, röd lera, rund prydd ined ornament 
ovanför den låga foten. Något sönder i kanten, 
(örig. nr. 2148) 
Höjd: 8,1 cm. Diam. 17 cm. 

Peru 
(Se Wiénera Péron et Bolivie 589-634) 

ELÄNDERS. GBG.69 19. ]2.6d. - 129 - 

1883.11 é 


Gen. kat. pr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.11. 


:6557 


18 


Skål av bränd, svart lera, rubd. (Ifterhäswning av 
kalebass). Söndrig k^aten. 
(Orig. nr. 2149) 
(Höjd: 5,3 m. Diam. IS era. 

I^exu-indianer 
(Se WieneP3 Péron et Bolivie 589-634) 
^6558 

1 


1 

19 


iikåX av bränd, röiä lera, rund. (Eftestiäntaiing av 
kalebass). Söndrig. 
(Orig. nr. 2150) 
Höjd: ,7,5 en. . Diam. 12, 3 os. 

Peru-indianer 
(Sa Wieners Péron et Solivie S89-634) 


' 


6559 


20 


Skål av röd, bränd lera, rund. (Efterhänming av 
kalebass), fräckt och söivirig i kanten. 
(Orig. nr. 2131) 
Höjd: 7,1 <aa. Biam. 11 cm. 

Peru-indianer 
(Se Wieners Péron et Bolivie 569-634) 
6560 


21 


fCärl av bränd, mörk, lera, nästan klotformigt ned 
tillplattad botten. Kärlets bnkiga del står en- 
dast i förbindelse med halsen genom ett bygel- 
formigt böjt rör, vilket tillika tjänar som 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. IZ. 6-i - 130 - 3.683.11. Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
forts. 
1883.11. 


6561 


21 


handtag. Vid halsens 6na vinkel ett taggigt ut- 
skott. 

(Orig. nr. 2132) 
Höjd: 22e3 cm. St. mikr. 30 cm. 

Peru 
(Se Wienera Péron ©t Bollvic 589-634) 
;6S62 


22 


Earl &9 mörk bränd lera, av en typisk och ofta 
tätehamanå^ form, viUken utmärker sig därigencsn 
att don bukartado delen av kärlet står 1 förbin- 
åcjlse med sin hals blott gen«n ett by^lformlgt 
böjt rör, vilket samtidigt tjänstgör sora handtag, 
På den vida buken 1 hög relief två r&tt utförda 
avbils^ningar av ödlor. Vid halsens ena sida ett 
genomborrat fågelhwwsd, bcstarot att gemssdragas 
av ett snöre. 
(Orig. nr. 2153) 
Höjd: 21,5 cm. St. oinkr. 44 cm. 

Peru ^ 
(Se Wieners Péron et Bolivie 589-634) 


» 


';.6'5e3 


23 


Kärl av brKnd, möric lera, klotformigt med till- 
plattad botten. Kftrlets bukiga del står i för- 
biedelse raed sin hals (varav blott den nedre 
delen återstår) endast genren ett bygelfonnigt 
böjt rör, vilket tillika tjUnstgör som handtag. 
Vid halsens ena vinkel ett taggigt utskott. 
(Orig. nr. 2154) 
Höjd: 22,5 cm. St. ocikr. 30 cm. 

Peru 
(Se Wienera Pöron et Itolivie 589-634) 

ELÄNDERS. GDG. 6919. \Z - in - Inv.nr 166^.11. 
24 2S 26 aPP3#J-1i« Kärl av bränd^ mörk lera ^ bukigt avtagande i rund- 
ning mot ééa tillplattade bott^Hii Typiskt därl- 
gencHB att den bxikartadé delen av kärlet står i 
förbindelse Died sin hals blott gsnam ett bjrgel- 
formigt böjt rör, vilket samtidigt tjänstgör sooi 
h^ttdtag. Vid halsens ena vinkel en liten apfigur 
(0rig. nr. 20.55) 
Höjd; 20,5 cm. St. wåir, 37 cm, 

Pcni 
(Se Wieners f>éron et Bolivie 569-634) Kärl av bränd, mörft lera, flaskformigt med rund 
botten, kort hals och två öron. Sönderslagen, 
lagad. 

(Orig» nr. 2156) 
Höjd: 19,2 cm. St. mkr. 36,5 caa. 

Peru 
(Se Wiener Péron et Uolivie pag. 589-634) Kärl av bränd, mörk lera, runt sied tillplattad botf 
ten och kort, r^ hals. På kärlets övre sida tvä 
öron och ett upphöjt pmaiuent (djurbild) . Halsen 
sönderslagen. 
(Orig. nr. 21S?) 
Höjd: l4,S cm. St. omkr. 54 cm. 

Peru 
(Se Wiener: Pérou et Bolivie 589-634) Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. - 132 - 1683 .U. Gen.kat.nr 6567 Inv.nr 

1883 «u; 
2? .6568 28 6569 29 Klot f örmin flaska av bränd, raUric lera, botten t ill< 
plattAd, halsen rak, cylindrisk j ett handtag. 
(Orig. nr. 2158) Något vlttraå, kanten söndrig. 
Höjd: 15 ras. St. c«ikr* 39,3 aa, 

Peru-Peruaner 
(Se Wiener: Péron et Bolivi© pag. 589-634) Dubbelkärl av bränd, möiic lera bestående av två 
flaskor raed halvklotformiga kroppar och raka cy- 
lindriska gencKB handtaget förenade halsar varav 
den ena är öppen, den andra tillsluten och prydd 
ised en djurbild (apa) vars huvud och svans äro 
avslagna. 
(Orig. nr. 2159) 
Höjd: 14ft3 era. St. oasåtr, 21 cm. 

Peru-it^ianer 
(Se Wiener: Péron et Bolivie 589-634). Kärl av bräod, m&tk lera; formen nästan koniak. På 
könens botten (flaskans sida) ett ornament, lilt- 
nMide ett frvdcfäste. Halsen r^, cylindrisk. Kär 
let prytt med en djurbild (apa) vilken håller 
bakben«m pä flaskan och fraoA^enen pk dess hals. 
Handtag. 
(Orig. nr. 2160) 
Höjd: 16,8 cm. St. osdtr. 45,7 cm. 

Peru-indianer 
(So Wiener: Péron et Oolivie pag. S89-634) Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. ]Z. GA. - 133 - 

1083.11, 


Gen.kat.pr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.11, 


.65.70 


30 


Kärl av kalebass, skålfonaigt av kurbit sväxt. 
(Orig. nr. 2161) 
Köjd: 7 cm. St. oinkr. 41,9 ea. 

l»eru 
(Se Wiener: Péron et Solivie pago 129) 
6571 


31 


Karl av kalebass, skålfonsigt (betjrdligt miiuSre än 
föregående) av kurbitsv&ct. 
(Orlgo nr. 2162) 
Höjd: 2,8 cffio St, cHBStr. 13 era, 

Peru 
(Se Wiener: Pércm et Bolivie pag. 129) 


\ 


6572 


3a 


SlSnda, av Itårt trä "chonto", ena spetsen nedstucken 
i en rttxi^lsa, vilken är prydd Eed fyra 1 rött, 
vitt ocli avart målade rSader. 
(Orig. nr. 2163) 
iiängd: 28 em» 

Peru 
(Se Wiener: Péron et Bolivie pag, 43* 32. SS, 579 


, 


6573 


33 


SlSnda av hårt trä "chionta", prydd roed två blå- 
Bäålade ränder; avlång sländtrissa av lera sni- 
dad och töålad. Något av spånaden kvarsittande. 
(Orig, nr, 2164) 
Längd: 29,3 cm. 

Peru 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. \Z. 6A... - 134 - 
ieai-ii. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.11.; 
. 


6574 


34 


SXStnåa av hatt trä ('^chonta**) laeå målningars avlåni 

slMndtrissa fkv lera, snMad och målad. Obetyd- 
, ^ ligt '»v spånadi V^&gBltter» 

(Orig. nr* 2165) 
JiJängd: 31,3 oa. 

f®"CTa" 


• 

9 


"6S?S 


3S 


SlÄnda av hårt trä ("choata*'), rand sMndtriasa av 
l@ra, .spår av isålning, 
(Orig. nr, 2166) 
Längd: 25,f cm, 

Pera 
6-576 


36 


SlÄnda av hårt trä "choota", med raålningar i röd, 
vit och svart f arg. Sländtriasan av lera i sam- 
m firger. I^^got litot av spånaden kvarsittand®. 
(Orig. ar. 2167) 
liui^: 30,5 cm. 

Fem 
>65f7 


37 


älgnda av hårt trä "chcmta" oacd svarta, vita och 
röcia målningar. Sländtrissa avlång, målad B^tk. 
(Orig. nr. 2168) 
ttogd: 27,9 cm. 

Per^ 


■ ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 6-1,. - 133 - '■-■'. 


1683.11. 


Gen.katmr 


Inv.nr 
Anm. 
1683.11. 


, 
6578 


38 


Slända av hårt trä "chonta" m«^ inälningar 1 vit, 
svart och riiå fii^« ^'ländtrissan avlång av lera, 
snidad å la greque och äiålact i sasEsna färger s(m 
slänå&n. 
(Orig. nr. 2169) 
i^ngd: 29,7 mi, 

Peru 
657^ 


39 


Slända av hårt tra "chonta" méé målningar 1 vit 
och röd färg, rund slänitrissa inålad 1 saioBia 
fär^r. I ona spetsen en urspjälkning. 
(Orig. nr, 2170) 
L&ngd: 27,8 cia. 

Peru 
6580, 


40 


SläMa av liårt trä "chonta" laed isälningar i röd 
och vit färg. Avlång sländtrissa av lera omerad 
i rött. ■■ ■ 
(Orig. nr. 2171) 
lUängd: 31,3 cm. 

Peru 
v 
i 6581. 


41 


Slända av hårt trä "chonta'* utan trissa, caed något 
litet siräsad. 
(Orig. nr. 2172) 
Längd: 27,3 era. 

Peru 

ELÄNDERS. GBG.6919. U. 64,. « 136 * 


um^n»' 


Gen.kat.pr 


Inv.nr 


. ' 


Anrh. 
188'3',11.'' 


. 65-82 


42 


Slilkda av hårt trä "ctoata" med färdigsptmnét gult 
« 
■(0rigo\nr«'2i?3) -■'<'■ 
Låhgä: 2S taa» 


■ ^ 


6583 


43 ■■- . 


Slindla av hårt trä *'choQta«» Emé sp&sads utan 

trissa. Ena spe$96»t aågot urspJäH^^» 
■Orig..'nr.'2174.- ......... ■ . ■ -^ 

'••'■■■■■ ■■■■..<: Fem ■ 
6584; 


44 


Slänga &v hårt trä ^'chonta*' aied isélntngar i r@tt 
och vitt. Sllnd t rissan av lera omarad och färgad. 

Spanad kirarsittande. 

<Orig. nr. 21?S) 

Läiigdi'28 ©a. ' 
6585; 


45 


Släoda av hårt trS "choata*' m&^ Galningar i svart 
färg nästan betåekt av spanad. 
(Orig. nr. 2176) 

Lätsgd: 26,5 cm. 

' . . Pem 

— ^ 

ELTANDERS. GB G. 69 19. 12. 64.. ^ 137 - 
iRfi3-ll- 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 


Anm. 
1883.11. 


6586 


46 


Lit@a k%)p av rörvfixt liiidaå med gult, bnmt, rött. 
;.-.. .■'■. 


yi)Ct/Utn<^ 


gröat, svart och vitt garn. Qr&vfynå, 
(Orig, iwp. 2177) 

IJa^: 48,7 aa» 

Peni 
(Se Wi^iér: Péron et Solivi® pag. 653, 634). 
6587 


47 


?r@ r^r ss^manlinctade s^eåélst f^tt, blått, gult 


■^^^W^-*^ 


och ^r#at gant. driav^yiid. 


<Öpig. nr. 2178) 


■ ■ ■ 


Pera 
6588 


m 


Tre rör sassmaaiit^aée medelst vitt och i^tt gam. 
©ravfyad. 
(Orig* nr. 2170) 
IJn^: 43 ^s. 

Peru ■ 
6589 


m 


fre rdr, varav ett avbrutet, saass^mlindade inedelst 
brunt och vitt gam. 6rav£^^. 
(Orig. ttp. 2180) 
I^gd: 43 cfflo 


"^1 


Pera 

■ELÄNDERS. GBG. 69 19. ]2.64. - 138 '. ... ■ 


1883.11. 


Gen.kaf.nr 


Inv.nr 
Anm. 
18B3.11. 


6590 


30 


Två rör sasimasLLindade niedelst brunt och vitt ^m. 

(Orlg. nr. 2181) 
Längd: 56,6 cm. 

Peru 
65-91 . 


SI 


tre rör saBmanlimiade medelst brunt och vitt gam. 
(Randat). 
(Oraviynd. 
(Orig. nr. 2182) 
Ulngds 39^7 cm. 


■- 


Peru 
.6592 


52 


fre r^r sammanllndade medelst blått och vitt garn 
(bredrandat) vilket i ena ändan fasthäller en 
boimillslapp. Cravfjmd. 
(Prlg. nr. 2183) 
Längd: 47,3 cm. 

Peru 
6593 


53 


Två rdr (det ena söndrigt) saiSRai^iållna nedelst 
flätning av blått och vitt garn, aom i ena än- 
dan fasthåller en bomullslapp. Gravfynd. 
(Orig. nr. 2184) 
Längd: 47,5 cm. 

Peru 

» ■ ■ 


\ ■ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 6-: - 139 - 
1883.U. 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
1883.11. 


6594 


54 


två rdr sansnanhållna medelst flätitihg av brunt 


/OM^Vt;..^^ 


och vitt garn. Oravfynd. 
(Orig. nr, 218Sa) 
L^gd: 38 CU). 

Peru 
.6595 


SS 


Fyra rör saisisantiållna medelst flätning av brunt 


A«uftw.^\/<1 


och vitt gam. Gravfynd. 

Orig. nr. 218Sb 

Längd: 43,3 cm. 

Peru 
6596 


56 


Slunga av flätad brun och vit bast; användes vid 
jakt eller i krig. 
(Orig. nr. 2186) 
liängå: 174, S co). 

iSe li?i@ner: Péron et Oolivie p&g» 33, 66, 685) 

Peru 
6597? 


S7 


Påse, flätad av brunt bast. Söndrig 
(Orig, nr, 2187) 
Se Wiener: Péron et Holivie pag. 53, 62, 6SS. 

Peru 

ELÄNDERS. GSG. 69 19. IZ. 64. - 140 . 1R83.11. Gen. kat. nr Inv.nr Anm. 6598 1883.11. 

se 6599^ 39 6600" iäO 6601' 61 Brdstprydaad /?/ bestående av 11 st. paralellt 
liggande, bruna rörspjälor, förenado medelst 
lindningar av rött, brunt och gult gam till 
en nästan kvadratisk skiva. 
(Orig, nr. 2188) 
Libigd: 7,8 aa. Br. 8 cm, 

Peru Broderad väske. 
(Orig. nr. 2189) Kors av bruna rörspjälor, förenade genrai (snspun- 
net vitt, Ijttsrött och blått gam. fiylika *'kors 
funnos i stor E&ängd lösa i gravsanden, tjänade 
till prydnad för de falska huvudena eller vara 
fastade vid själva mumioma. 
(Orig. nr. 2190) 
LSngd: 19,7 cm. Br. 11,9 gq. 

Peru Halsband /frapient/, beståenée av 8 st. grönak~ 
tiga itukluvna kärna, vilka äro goneraborrade ELÄNDERS. G BG. 69 19. IZ. 64.. - 141 - X883 ä 3JL Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 6601 foi*ts. 
1683.11 
61 6602 62 6603 63 6604 64 av ett litet hål och uppträdda bast< 
(Orig. kat. nr. Z191) Peru 34 sto prover på våvoader och broderier. 
(Orig. kat. nr. 2192) 

Se Wiener: Perén et Bolivi® pag. SI, 53, 65 g 
67, 69, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 93, 106, 109, 
514 - 536, 636 > 640, 654 - 655, 761 - 775 

^era Åtta kulörta garehärvor, tre brasa, två blåa och 
3 ^a. 

(Orig. kat. mr„ 2193) 

Peru Kärl av bränd, röd lera i fona av en människofigur 
med utstående n&sa, dron och haka samt inskuren 
anm. Spår av armar och händer samt fötter. Scaalf 
omaEoent runt halsraai. Vid vardera ansbågen ett 
litet hål. Något vittrad. 
Höjd: 14 OD. ät. cm&rets 22,2 oa. 
(Orig. kat.ar. 2194 ä UR ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 142 = Gen.kaf.nr. Anm. 660S ^ 
6607 1883. U 

65 
a - c 6608 - 
6610 66 
a - c 65 - 72 Nordamerika. Tre st. ovala bitar av pärlöBior»/^ oc*» A/ för- 
sedda med hål i mittea (mer och mindre arbetade) 
visande tillverkningen av metkrokar. 
(Orig. kat. nr, äS^ a - c) ?.SéO. A-C 
/a/ Längd: 5 cm. 
/b/ " 4,9 cm. 
/c/ " 4,6 cm. 

Nordamerika 
Califomien a/ och b/ små pärlemorskivor med hål i mitten 
visande fabrikationen av metkrokor. c/ en Ii* 
t^ färdig metkrok, 
(orig. kat. nr. 2561 a - c) 
a/ Längd: 2,7 cm. 
b/ " 2,7 cm. 
c/ " 1» 6 cm. 

Nordamerika 
Califomien ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 143 
1863.11. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.11. 


66U 


67 


Udd till metkrok, förfärdi^d av gMlt ben, pfyl- 
förmig. Sösdrig och lagad. 
(Orig. kat. nr. 2562) 
Längd: 7,S cm. (teOtr. 3,5 cm. 

Nordas^rika 
Californiea 
6612 


68 


Udd tUl metkrok, förfärdigad av mörkt ben, pryl- 


/:?a/u^€>^ 


fonaig. 

(Orig. kat. nr. 2363) 

Längd: 5,4 oa. 

Nordamerika 
Califoraien 
6613 


69 


Udd till metkrok, av b«i, prylformig, något böjd. 


^^^i^t^UQ 


(Orig. kat. nr. 2364) 

I.än£^: 3,2 cm. 

Nordamerika 
Californiea 
6614 


70 


• 

Två 'St. bitar av meticrok av ben. a/ bakdelen wed 


1, 


utskott för fästande av tafsen. 

(Orig. kat. nr. 256S) 

ak/ Längd: 4 od. 

b/ limigd: 3 cm. 

Nordamerika 
Califomien 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. Inv.nr. •» 144 - 1883.11. Anm. 1883.11. 
71 Litea udd till metkrok, förfärdigad av vitt bea, 
prylfomdg. 
(Orig. kat. nr. 2S66) 
Längd: 4,2 cm. Sordaaerika 
Califomiea 72 Tre st. delar av metkrok av pärlemor. 
(Orig. kat. nr. 2S67) 
a/ Längd: 3,3 cm. 
b/ •• 2,7 ca. 
c/ " 3,2 an. Nordamerika 
Califoraien ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65, 

IV 


- 148 - ./ \ 


1883.12. ^ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
•■.'■■■ 


1883.12. 1-^2 
mUTM 
Gåva av fröken K. Pälsiaa 1883 


1883.12. 


6617 


1 


Figur av målad lera, föreställer ett postbud, 
(örig. kat. nr. 2586) 
Höjd: 9,6 cm. 

Hinduer 
Indien 

( 
6616 


2 


Figur av raålad lera, föreställer en skräddare vid 
sitt arbete. Huvudet la^t. 
(Orig. kat. nr. 2S87 

Hinduer 
Indien 

ELÄNDERS. GBG. 7586. 3. 6i.. - 146 - 1883.13. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 
1883.13. i - 21 
OSrr/CRÖNLANO 


1 


Cåva av friherre A.H. Nordenskiöld. 
FöreisåleD h^iförda med expeditionen 1883. 

Följande notiser var införda med blyerts i orig. 
kat. 1964. 
"I origihalförteckningen av K-P {» K. Palman) upp 


K 


tages 2 små ékinnpungar av "måsklor", samt 1 par 


»yxor. 


byxor, sca ej kunnat återfinnas. 
Stövelparet nr. 2 saknade etikett mea är troligen 
det felaiKle av de i orig. förteckn. nämnda 3 par« 


il. 


I stället finnes ett överloppspar av aiÄ kvinno- 
stövlar, utan nr. som mö jligen hör till denna pos 


t. 


Obs. katalognotisen till nr. 21. 


1883.13. 


' 
6&19 


1 


Manströja 
6620 


2 


Manströja 
66a 


3 


Manströja 

ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. St,. - 147 - 

1883.13. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1883.13. 


6622 


4 


Kviroiotröia. av avisjvänt sälskinn, framtill prjpid 
aed pärlor. 
6623 - 
6624 


S 
a - b 


Kajakvantar. ett par. 
6625 - 
6626 


6 
a - b 


Stövlar, ett par. 
6627 - 
6628 


7 
a <- b 


Stövlar, ett par 
Jämför ingressea. 
6629 


8 


Stövlar 
6630 


9 


Syväska 
6631 


10 


Svväska 


- "* " ■ 1 -. 


6632 


11 


Syväska 
6633 


12 


Syväska 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6£>. - 148 - Gen.kat.nr. 


1 

Inv.nr. 
— ieS3.l3. — 

Anm. ■ 
1883,13. 


6634 


13 


Benkam» med vidhäessuide benkrok för smås^er och 
en litea sälkropp av trä och valrosstand. 
663S 


14 


Beakam sed tillbehör. 
6636 


15 


Skiimtuta för ttKimea. 
6637 


16 


Kvinitokniv. "ulo". Av Järn med skaft av trä och 
ben. 


- 


6638 


17 


• 
Docka, av trä. saolis. klädd i skinntröja och 
byxor. 


' ■ 


6639 


18 


Docka, kvinnlis. 

ELANOERS. GBG. 7666. 3. 6ä. - 149 - X 863ol . 3 » Inv.nr. Anm. 1883.13. 
19 Pocka, kvinnlig, klädd i skinntröja och byxor. 20 Pocka, kvinnlig, iklädd skinntröja och byxor. 21-- 

ax Skinnpung . 

(osäkert om tillhörande. Var?) ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65. - 150 - 1864»t, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


, "i ■ ' 
■ 

f 884, tv t - IS 

' ' ' 
mM^^ miMf jmmtp^ 


';66li3 


1: 


E^^^aatig, väva av gr§e, guå» li^o^ koiateiw^ 

p^åå sed fSpassfUPa 

Oråg^aar. 2570» 

mm^ 7f- ÖB» ■■Bredd t? «ew {l^asasma .ej ia^ 

Ms:t(t> ÄfrSJsa 


■' 


6644 


■2 


av l^aåE} jm0d ianj^tado avartag £^^a« g^oa^r 

tofs och 'Q& :Spa2?eais fvmm' av q^ese^ ssatexl.->' 
aä» Bäs^b i ett fjnU^e tsttt g<äsio8i loc£[@t« 

Qiftg,iaa?,. 2577-^ ■■ 


' 


Wå^å 199 1 «^ ^P ^9»' c=i* Ctelrets 55»2 ea 


k ■ • ■ -ELÄNDERS. G B G. 6919.- 12. 64. - 151 - ia84*t. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1884*;i., 


■ ■ ■ 


#,6.45 


^ 


Eimä km^ 
&v Imlm m&å ixdSMtaå® STsrtSt t^4a ocit Isli 


Mäös0is®E2Sor» mree i ©tt sis©»® tm%t ge* 
. - 


a@m: i«$él^^« 


"^it@«isp... 2I®0*- 
Wée 


-4 ■•..-. 


'. 


' 
^il -tak 'öv ;iifissinig* Bö^t:©»' flat {små läus- 


©taöe) p3E3rSå aeä ©®a geijc»at>ji»tsss, laaiia 


^maiaoaxt oo^ ^tt band si^d blMosssameat» fai» 


Iseta seövi&ts Saat ptytd tmå aa?aMste feeSj"» 


e1iS^«2?« ÖBBresrsitoJ inwBQåå sed ea b^gel ©ofe 


0ja ai£i fSst &?oS: ©ssfe pÉ^M asö åt^a gesc© 


• 
bsutna- wmi&a 0£ttai^Qt« lamp^a^ -^^^a' :^01ae ' 


■ tMGpm.. 


0i?ig.iir..--'2571> 


Höja Q9i3 eia, Gokirets ©4,1 cia. 


l^snptea 


5664:7 


3 


"ÄnUsa 1&.2» »64 som gå^a fsån BoitåsB^ ge» ELÄNDERS. GSG. 6919. 12. 64. - 152 - ^®8^..W 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1804* U 


. f 


' s®3?a2ikoai3t^La' br« E Sd^laeets t BamsnslMm ' 


•' 


(f®ptS.) 


liggande % nsnän») 


?■ - 
-6648 


6 


av fereas» f otea utgSres av en sto»» Tisnt 
plat*a, 0<aa '^IXap på tre ©t» ösji fgttcsp 
#^ ij^p'bgp &gål<m ;0%^e» fsås: imrQ ^läitt. mi 
mmmk nmå.^ g@3i<»!i&su%@n platta iai%iiZ'« Stii!» 

metspm^* t§72*. 
rdp 5 1 e®. 


6649 


r 


Igy^a 


ps^å E^ iagiyaveyaå© ojKiaa^ts» fali©* n^' 
. 


^r i G^ttM^da mMar, fxi ^t@aima. ^ ^^ 


ögla f äs-teé i ■■0n ii^ea 'Sapéil* FSöstema, -öe* 
Xv 


M^åa meS papper» 
■. ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 1S3 - 

1884*t. .. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1:^4. t# 
■'' 


feésö 


a. 


6651. 


■ ■^: ■• 


I^tg:*i3ff, 2575*. 


■ 


C6&52 


10- 


■SlEs^tat -m^ ftMctMgH tsasibtaell»*. :aswiå©1s sUii» 


. 


i03?^»iaar,.- 2569*.- 
Magd 27 ca* 
6653 


ti 


^teijisaå soa röd öcia biå sjsEBset» påfå^ie- 


■ ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. _ - 1S4 - 

1884.1, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
■ 188«*,t* 
m ■ 
(Sosrfe®*) 


t665!4 


12 


-.taefet,,, ati- fös^sam-, peim^ 1..- BejtM iseå- .eéI^ 
sea iEöt* papper* 
v6-6S'5 


13 


Ett per e&oSo® 

Ori^.ar» 257©. 
fiäi)gö 24^3 em. 
6656 


U 


l»lBl3Knmai 


av övart BMSfév^ platt, Pöjpöstailoade m 
/ 

/' ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64.- - 155 - Inv.nr. 14 
(tisrts») t5 

ES^d 3 ca* OalaE!eta. 38 ca* Odsta Riea 1884* f. Anm. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - XS6 

t884:*2., 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1884*2* 1 ^t 
A W S 1.^ A 


■Gå*a..:sv^ llélsT S'». life-iiotieMi- eape-Ceaet eos^t© 
år 1884^ • 

■ 


f884.S. 


6661- 


t 


Äw mäf ■steroa i ©tt^ ^a^U©.* ©iteea^ ©v^^å, 
px^m jmå W QEtäaö© liäl* 

BSP 43»8 «jn. 

' . ' Mierna 
tm&2 


2 


BKJ^d 44 (Stäm Mox.ojRkr» 67 »7 cm» 

■ Äfrilia. 

- ELÄNDERS, GBG. 6919. 1 2. 64. - 1S7 - 
1884,2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
■Anm. 
'im^2*- 


6653 • 


3 


■ Enat- i^åiÉlQt &^1 lasS liföE». &9- ^aåoliass,»' 


. ■ VäS.t&astea. 
■ ie^yer ' 
6664 - 


4 


SaaSolei?' 
6665 


a-te 


Mogä^ 28 ^a». Mas* feareåö- 1t|>2 em* 


5 


asfef^ipja 
'66'Ö6 
HixTuS 07 sM i©ffa, prf tt med isaPtetaS© or- 

S&af tets Moga 34 »3 m» 
" éioia. 2,3 cm» 

ÄQhajatSi 


• ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12.64.. - 158 - Gen. kat. nr. 6667 Inv.n 1884.2. 
6 lfifi4«2„ 

Anm. 6668 RSkpipa 

Huvudet av röd lera, piytt med inristade or» 
(UUBent fyllda med vit färg. Kring piphuvudets 
mynning fem horisontalt ut^ende snidade tag- 
gar. Skaft av möxict trä. 
Skaftets längd: 32,6 est. 
Huvudets längd: 8,7 cm. 
Huvudets diam. 2,1 cm. 

Ashanti Twaapinnar 

Två krokformiga truiq>innar av vitt trä. 

Ashanti ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 1S9 - 


1884.3. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


Anm. 


1^4*3* . t - 10 
. A f a I:2.Ä 
ES|> ssp i©n?' liSMa ^- 1884 


1B84.3* 


6669 - 
6670 
Sia^S' 1 -m^- ^f2 c@»' 

l>) fil av baiabuspgäåao 
Magå 32,2 cm» 


r . . ' 
' ' . ' ■ Map^^a 
t6671 


2 J 


SaeaasEsa • 
AV wEiÉtUsBå tsMBtmnp svoaalztsaoSe aeSåt} 
tmtm^iimetv spMat med l»astS£)SiE?eä fSstää® S 
(dö bastsrlijs, viiSea fastMlle® ^eno© a^u 
txSpXu^^^cur. HäUea u&der^ wmen ocli t£ektes@i 


^- 


med fiagf^soma. 
HS^d 59,8 (®* M8i3# 16^8 em. 
^Umotmäieaefi^t 

ELÄNDERS. G BG. 69 19. 12. 64. ... - 160 - 
1804ili/ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


Anm. 
18^*a«: 
6672 


3 


Skitet av r§«nräKt, ©äoärtea &v såsmm tmto^ 

S&aft©t© iinga 39»0 «ia# 
Startens iöaga 1*24 era. 


667"^ 


4 / 


■ ffVf!©%e&8 


\J\J fl sJ 
■laBiågt t®^gQ%cls© s^ ©fap®såe, j^Ööa,, ©^m*» 


ta ©en ©3la pa2©ti?äisfife3pes^«. i .äaäfflsaa: f fa» 


t»' 
©££©•- 


löÉ^ 1,53 e&* m^M m,"? cm. 


Saiaenait>€ffiV5^et 


Sat>e&öafö3Jtot 


ftfi74. 


3 


räsfea ' 


UV ■ v 
■¥£^iBa, ■Vf:(ssii ^tmKomB, Mam- slns. ssÄbsäms- 


g^ord ^7 palmträäsf i1>pes' oc& prydS neå ^* 


äa x^ctSer* 


I^sgd 45f5 em. Maz. bs«&å 40 cmi> 


Ke&esvm. 


6675 


* 


Bxmå fiältta ^sd släia**, g5©f4 ©v oMrgat $ 
3?8tt , svart och gnaj^tsiat gx-äSj ö^tat övei? 

Magå 4t,2 «ia. Majt.l>reta 2694 caa» 

E0i>6ndafelk@t ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 161 - t884.3, Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. i884»5. i66)7>6 6677 .&■ 6.678- 9 66.7,9 ^j n 

.@äB»3rtmte©m®t^ mmgiå %5^4 em» ,»*iö Mäagå tSyS ecu iaa?e ^isoaå sålaäö 1 'svaetj, Ugoae». ,-av ^spegel* 
^P 43 »1 Cd. ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - 162 - a8i%^4 Gen.kat.nr. Anm. 1 


Qå\m mr hmst laH RiQlieok f x>am0tMllåaä@' avbiläaå^ar av" f @i»3i3ål. ©^ilaåé: 
m hBiv piobe0& under Imxm .r@sa i OiSt-ii&sä.eäf ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 6&. • U3 ^ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1884^5. 1 - 4 


• 


Algeriet « Suiiis* Moatenesro . 
Gåva av baron A»G«-eon Iieiäönhuvtiä lM4éi 


1884.5 


i6&81 


"l . 


Mössas ruad, kullen av tött kläde pj^dd imed 
gta.dbroderi* (Alexander Iss naimeMffer)f kaat 

av svart siden* Oris nr 2 120 
Höjd 8.3 cm., Diam. 1^1 cm.,. * 

Montene^ro 


' ■ 


%m2 


■ 

2 


Silvemål med stort platt omamenterät huvud 
och vidhängande öppen silverring. Begagnas av 
kvijtmor tillhörande arabstanmien "Oiilab-nall 
Gheraga" i trakten av Biskra, Algeriska Snhara< 
L. 17 cm. H.st.br. 6.5 cm. Orig^iir 2 121 

Araber 
Alia:eriet 


1 ■) 


■;&!e83. 


3 


Plöjt av rör med inristningar föjpeställande 
husochskepp^ Orig.nr.. 2,f.23. 

' ; Alger 

ELÄNDERS. GQG. 7686. 3. 65. 164 . Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. f668H 4 WBå^ ti-iJäty]|,9f I på Wä '@t§iit£i #'^i#l>aS<S) pl.étl»'0t 
Orig.nr, 2pt22. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65. - 165 - 
1884.6. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. . 
Anm. 


1884.6. 1 

\ 

GRÖNLAND 

ti 


Inköp från Fr. R. Martin, maj 1884. 


Samlingen påträffad (»aärkt och utan att vara <»i'> 


nämnd i katalogen för år 1884 år 1964« men försedd 


med påsydda originaletiketter. 
- 
1884.6. 
«6%85- - 


1 


Barndräkt. Flickdräkt. 


^6-&87 


a -4 


a/ Skjorta i anoraftsnitt av rött, i vitt mönstrat 
tyg. Har en innerskjorta av vitt tyg. Bantning 
med mönstrat band nedtill och med skinn kring hi 
huvud och ännöppningar. änala raöricvioletta sam» 
metsband markera övergången mellan axelpartiet 
och ärmen. 
Höjd: 55 om. Bredd mellan änaöpp 80 cm. 


ivud 
b/ Byxor av skinn med röd skinnkant kring benöpp- 
ningar och två rektan^ära fält med skinnmosa- 
ik på framsidan. 
Höjd: c:a 25 cm. Bredd c: a 25 can. 

■.. 

c^^Ett par stövlar av rött skinn med kantning av 
pälsverk upptill och Y-formig dekor av skinnmo- 
saik framtill. Sulorna mörkbruna till färgen. 
Höjd: c:a 38 cm. 


• 
Katalogen upprättad 1964 av intendent 
S. Rydén. ELÄNDERS. GBG.7686. 3. 65„ 


^' 
^OKH/iXL^^a dy t YUX/\A fi^vvctvL/^t/V- 

3fe- 4 I 

15-jg. 
IS -2H * 

2S,A-L, 
24;A-l- 0\^. 


31.A-^ ^^^^VvrVVri^ iXvwJ^^UAXH.\xt£e^^ A-e. -■jSTiVä^'''^' S^^SM^T?' ^^ 


3rr:^i??^;?3:5?;^^^i!^:^:^?^t^.^^^ 
2W - w ^o"sÄ oed2«Htr 
i 


-.r^^rT^^-Mtii^^^r^^ii^j^étil^^r^^s^ - 166 - 

1885.14 ■ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1885.1. 1 T 63 
KAM B B U H. 


(Map§nja, BakrLT^, Bombokof Bakundu) 
K8p av Herrar Knutson och Waldau 1885 
Katalogen omarbetad år 1959 av fil. kand. 
Iiare Sundström, Uppsala 

En del av föremålen saknades vid 
omarbetningen, men äro beskrivna efter 
originalkatalogen. ^ 


• • •■ 


1->46.. Mapan.1a, B^Evi3*L 


1885.1. 


- 
^^&"88 


1 


Skäl 

av l^uGt trä, sfärisk. Den breda kanten har 
l^us sicksackreiief , som löper mellan tvä 
rader inbrända cirklar. 

Qrig.nr. 2607. 

Hö^d c »a 9 cm. Diam.. G:a 26 cm. Kanten 2 
cm bred. 

Mapan.ia 
Bökvirl 
?6'689 


2 


— "» 
av l^ust trä, sfärisk. Botten något tillpla 


- 


had. Den breda kanten hnr ljus sioksackre» 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 54. - 167 - . 
1885*t. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885.1* 
2 
(Ports.) 


lief , som löper mellsui tvä rader Inbi^ndla 
cirklar. 

Orig.ar. 2608»," 

Höjd c Ja 9 cm. Diam. 26,5 cm. Inre djup 

c,'Sa 7 cmv:' "'■■'■■•• 

Mapan.1a 
Bäkviri 


6^90' 


■ '5'' 


av flätad rött iag, päronförmig, med en 1±* 
tea lucka på ena sidan. Användes till för* 
varing av peppar. 
■ . .'-• 


Orig.nr. 2609^ 
Hö^d 26,5 cm. Omkrets 34,3 cm* 


Mapanja 
Bakviri 
6&91» 


4 


av flätad. rotting, upptill, i vardera gav- 
larnas spetsar, rottinghällar, mellan vilka 
. en rottingstrimia varit spänd* Eektanguiärt 
bottenplan, på vars kortsidor buktand©, trå 
angulära gavlar reser sig* Från långsidorna 
sträcker sig buktande,, rektangulära "tak"yt 
' som mötas i en äs* Golvets centrum utgöree 
av ett glest flätverk* I den éna gaveln 
finns en lucka* Användes enligt original- 
Äatalogeh för rökning av kött* Enligt för- 
teckningen över Dusens samling (SSAG 924) 
rör det sig om en hönskorg* (Se Ymer, årg* 
5, p* 164* Bakvsdleh.) Har enligt original- 
katalogen i var^e bakwirihus sin plats över 
eldstaden* 

Ortgénc» 2640* 

Hö^d 24 cm. Max. längd 40,5 cm* Bottenpla- 
net 30 X 22 cm. 


o^r 

Mapan.ja 
Bäkviri ELÄNDERS. GBG.6919. 12. 64.-. - 168 - 1685.1... 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


'. 


Anm. 
1885*1.- 


'■-■'■■■ 


6692 


5 


av ljus rotting, halvsfäriek. Upphöjt bot- 
tencentj^um» 

Origénr. 2650» 

Höjd 7 cm. Öppningsdiam. 25 cm. Bottendiam. 

6,5 cm. 

Elapanja 
BalEviri 


6693' 

1 


6 


av ljus rottiiigi öppningen elliptiski De 
vertikala partei'na löper runt korgen, d.v.s 
från öppningens ena sida till den motstå- 
ende, koreande varandra i den lätt upphöjda 
bottnen. Korgen saknar upphängningspunkter. 
Användes för hemförandet av kokosnötter, 
jams, pisang m.m. 

Orig.nr. 2651. 


• 


• - - 
Höjd 35 cm. öppningen 26 x 24 cm. Bottendia 


n. 
10 cm. 


Mapan^a 


Bakviii 


6694'' 


7 


av flätad rotting vidgande sig nedifrån 
uppåt. Användes till héxaförande av kokos- 
nötter, jams, och pisang frän planteringar- 
na och förekommer både hos Dualla, Bomboko 
och Bakundu-f olken. 

Orig.nr. 2652. 

Höjd 53,7 cm. Omkrets 138,8 cm. 

Uapanja 
Bakviri -ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. Inv.nr. - 169 - 1885 i T, Anm. 1885f1i, 
. 8 . 10 11 gorg 

av flätad rotting, avsiaalnande uppåt och 
försedd med lock. Användes till förvaring 
av pärlor, armband m.m* 

Ortginr, 2653. 

.Hö3d 14,7 cm. Ocjkrets 54,2 cm^ 

"a — "« Bakviri av flätad rotting, avsmalnande uppåt och 
föxsedd med handtag av flätad bast. 

Orig;nr. 2654. \ 

Hö3d 19 cm. Omkrets 61,6 cm. B^cvin — •*i. av rotting. De vertikala parterna möts 1 
bottens centrum, som är upphöet. 

Orlg.nr, 2661, 

Höjden varierar mellan 10.-. 17 cm. 
öppningsdiam, 52,5 cm, 

Mapanja Bakviri Kalebass mörk. Halsens mitt är utvidgad. Användes 

till förvaring av palmvin, 

Orig.nr , 2643. 

Halsens längd 15 cm. Kroppens max.diam.- 15 

cm. 

Mapan:ja ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. ,, - 


' ■ 


' y . ' ._■ -.170--. .. 
1 ■ ■ . " ■ • ■ . 


1885.1, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1:885, 1-,- 


6699- 


• 12 


Kalebass 

svartmålad. Strax nedanför halsen är ett , 
trekantigt Ml upphugget. En rottinghälla 
är dragen genom , t'B:å lodrätt placerade hål 
i väggen. Vid det understa av dessa hAT 
. löper en rottingsiiiTning runt halsen^ Étt 
bärband löper gencaa hällané 


■■■.•--■ 


Orig»nr, 2644 <? 

Höjd 34,5 cm. Max. diam. c sa 19 cm, 

Mapan^la 
Bakviri - 
67.00 


13 


Iierkärl . , . 

av röd, bränd lera, Botten ät sfäriekj kan- 
ten är snett uppåtrlktad. Ristade ornament 
finns pä kantens översida och på kärlets 
utsida, strax under kanten. 

Orig.nri, 2625.- 

Éöåå 10,5 cm. Kantens yttre diam* 18 cm, 
dess inre diam; 13,5 cm. Kärlets max. diam. , 
c sa 15 em, befinner sig 5 cm. nedanför kan- 
ten. 

, Hapan^a 
iBäkviri 


' ' ' ■ 


67Q1 


14 


av röd,, bränd lera. Som nr. 13. 
Orig.nr. 2626. . 
.HöJd 10,5 cm, 
Ymer ,1885, G. Waldau. p. 287 T.i^Byn Balom- 


bi ba Mbu vid sjön Bäbu, 
Byns förnämsta eller rättare ienda inkomst- 
källa är tillverkningen av lerkrukor // 

ELÄNDERS, GBG. 6919; 12. 64. - 171 - 1885.1, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885,1, 
*■' 


14 


Kvinnorna utföra detta arbete och hämta ma- 
•- 
(Ports.) 


terialet frän den ovan nämnda siimpmarkén 
mellan byn och sjön. I vax^e hus jag titta- 
de in i, låg en stor hög lera mitt pä gol- 
vet, och en eller flera kvinnor voro sys- 
selsatta med sitt arbete, vid vilket- de en?? 
dast betjänade sig av en konvext skuren trä 
bit, med vilken de ströko utanpå krukan, vaa 


■ 
der det de förde ena handen inuti som mot- 
lag ...... Efter torktiden föras krukorna 

ut till försäljning och spridas över hela 
det kx'ingliggande landet, i söder ända till 
Bakundu ba Hnmbeleh." Jfr. Murdr. Baessler 
Archiv, Band 8, p, 10, ill. 20. 

Mapan^a 

Bakvirf. 


6702^ 


15 


Dryckeskärl 

av ett spetskulfoimigt nötskal, försett med 
hängsnöré av bast. 

Orig.nr. 2631.. 

Höjd 12,8 cm. Omkrets 23,6 cm. 

Mapanja 
Bäkviri 


6703' 


16 


Sked 

av ljust trä. Bladet är spetsigt mot skaf- 
tet. Skaftet är urholkat pä översidan. Vid 
skaftets största djup tvärgående karvnlng- 
ar och kantsnitt. 
Se för övrigt närmast följande. 

Orig.nr, 2617, 

Skedbladets yttre mätt 4,5 x 5,8 cm, dess 
djup 1,1 cm. Skaftets längd 11. cm, dess 
bredd 1 em. ^id bladet är skaf tet -urholkat 
till 0,6 cm, 2,5 cm längre upp till 0,8 cm, 
och i övre ändan till 0,1 cm* <> Mapanja. Bakviri ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64, - 172 - 1885.1. 


Gen.kat.nr; 


Inv.nr. 
Anm. 
1885 , 1, 


\ 


670.4 


17 


Slev 

av ljust trä. Skälens kant vidgar sig till 
en spets på den skaf tförsedda siaan* Skaf- 
tet är urholkat och så fäst vid skål en j att 
des undersida direkt ansluter sig till skå- 
1 


lens botten. 4 cm av skaftet närmast skälen 
har karvornament på öyersidani 

Orig.nr, 2618, 

Max, längd 36,5 cm. Skälens yttre mått 
11 X 9 cm (längdaxeln i skaftets förläiagr- 
ning). 

Skålens djup e:a 2,1 cm. Skaftets längd 
26 cm, dess bredd 1,5 cm. Vi:a skålen är 
skaftet urholkat till ett djup av 1,é cin, 
8 cm längre bort till 2,2 cm, och vid skaf- 
tets övre ända till 0,5 cm. 

Mapanja 
i^kviri 


6705 


18 


Bord 

av, palmmärgssp jälor. Bordet har sex parvis 
korsade ben. En spjäla löper mellan dessas 
skärningspunkter. Pä vardera långsidan lö- 
per en spjäla mellan benens nedre äadar. 
Bordsskivan består åv palmmärgsspjälor, 
lagda parallellt med kortsidorna., Ovanpå 
dessa, utefter långsidorna, ligger ett par 
spjälor. 

Orig.nr. 2649. 

Höjd 31 - 32 cm. Bordskivnnf» mätt 45 - 27 ci 

Ymer, årg. 5. d. 277: "Bvn Balcanni ba Kotta 
Bakundu folket 

Ett slags tältstolar med sits av antilop* 
skinn voro mycket vanliga ..* (varjämte 


a. 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 173 - 1885.1. 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 

1 


■- 


Anm. 
i 
1885* 1* 


18 


även f^unnoö) bord, visserligen enkla och 


• 


(Ports.) 


prixaitiva; men dock utgörande ännu ett 
bevis på detta folks överlägsenhet över 
sina grannar Bomboko och Bakwileh." 

Mapaa,1a 
. . Bakviri 


6706 


19 

■ ■ 


Pällstol 

av Ijxist trä, med skinnsits, av europeisk 
modell. Benen är trädda genom hål i skin-, 
net,. som på detta vis hålles utspänt é Fot- 
pinnärna tappade i benen, bägge partema 
genrampluggåde med träbité En ;jämten löper 
genom hål borrade genom resp. bens mitt- 
punkter. 

Orig.nr. 2633. 

Benen 49 cm länga. Sitsen 38 x 35 cm. 
', " 


' 


• 


Mapan:}a 


• 


i 


Bäkviri 


6707' 


20 


Pall 
, av i^ust trä, bestående av en fotbråda, en 
sitsbräda och däremellan 4 par ben. Pot- 
brädan är plan. Sitsbrädans översida är båg- 
fozmig, men dess iiAdersida är pli^. Benen är 
placerade, ett i varje hö3?n och två par \in- 
der långsidans mittparti. Hömbenen är båg- 
f ormiga, deras nedre ändar sticker längre 
ut på gaveln än deras övre ändar, och de är 
rektangulära i genomskärning. De båda mitt- 
paren är fyrkantiga och lätt böjda i palleni 
såväl längd- som bredplan, utåt och mot gav- 
larna. Sitsen har inbrända cirkel ornament, 
dels ett i centrum, och dels 5 över vardera 
gaveln. . 

Orig.nr. 2638. 


3 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 174 - 1885. ,1.: 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


Anm. 
1885. 1f 


20 


Fotbrädaa är 40 x ^3,3 x 2,5 cm» Airetänäet 
(Forts,) 


mellan sitsbz^dazis kortändar är 38,3 cm« 
Fallens höjd är vid gavlarna 17 resp. 18 
cm, dess höjd på långsidans Mtt är 12^5 cm 


f' ' 
r 


21 


Hörnbenen är o i genomskärning esa 4 -x 2,6 ci 

Be båda mittparen är fjrrkantiga med c:a 

2,5 cm sida; . 

ffiapau.1a 

Bakviri 
Bärband 


al 
6708 


■ -. 


av flätat fibersnöre. Bandets bredd 3 cia. 
Bandet flätat diagonalt enligt schCTiat 
b 
a b c a • I ena ändan är partei^ia sam- 
c 
raanförda till två parter, soni är sammanflä- 
• ••■ 
■- . ' '_ 


tade till ett tåg och sedan smalnar till et 


k 
1 m långt snöre. • 


Orig.nr. 2621. • 


. 
400 cm*s längd (•♦• 1m snöre). Bredd 3 cmi 


Mapanja 


Båkvirl 


6709 -' 


22 


av flätat fibersnöre, ungefär som nr. 21. 

0rig.nr, 2622. 

Längd 454 cm (+ 105 cm snöre). 

Mapanja 
Bakviri 


3710' 


23 


av flätat fibersnöre. Ungefär som nr. 21. 

Orig.nr. 2669. 

Längd 386 cm (+ 62 cm snöre), 

Mapanja 
Bakviri ELÄNDERS. GBG. 69 1 9.' 1 2. 64. - 175 - 

1885iU 


Gen.kat.nri 


Inv.nr. 
Anm, 
1885.1, 


. 
6711 


24 


Sovmatta 

av flätade palmblad, fyrkantig, avlång. 

Orlg.nr. 26454 

Längd 1,49 m. Bredd 76,5 cm, 

Mapan.1a 
BakviPi 
6712 


25 


Mössa 

av flätad rotting, klädd med rödbrunt > hå- 
rigt skinn é Mössan är konisk till formen, 
har hakrem och på baksidan (?) en kam av 
trä, även den överklädd med skinni Finns 
hos Ba l^angi, se Baessler Årohiv, Band 8j 
p. 25, fig. 38. 

Orig.nr. 2639i 

Höjd 21 cm; öppningsdiam. 10 z 17 cm. 

Kaimien c:a 6 cm hög. 

Mapan.1a 
Bakviri 
6713 


26 


Horn 

av ljust trä. Horent är lätt asymmetriskt i 
fä hornets sida ett romboldf ormat munstycke 


.- 


I hornets smalare ända tre hål uppborradej 
vinkelrätt mot munstyckets öppning. Genom 
det bakersta, och största, hålet är ett 
snöre draget; 

Orig.nr. 2615; 

■ 

Längd 48,5 cm. Klockans diam. 6,7 cm. Mun- 
styckets yttre mått 5 x 3»5 cm. Hornets 
smalare ända har 2,8 cm diam* 

MapanAa 
Bäkviri 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. -176 - 

1885. 1é 


Gen.kaf.nr;- Inv.nr. 


Anm;: 
1885.1.: 


- 
67lV 


21: 


Hora 

av ljust trä, böjt. Bafcändan är elllptiskv 
■ .■'■■ Munstycket på hornets sida, på den inre av 
de bågf ormlga vä;»Karna, oeh romboidf ormati 
Ixmstyckets yttre kontur är utdr^et i re-* 
liéf över hörnet och är på motstående eida 
format till en genomboirad knopp. iPramför 
munstycket en härklädd skinnmanschett. I 
bakändan är uppborrat étt häl, som löper i 
hojnaets längdriktnirg, Horents form påmin?- 
ner starkt om elfénbenshdrnet 24:.8fH. 
Orig.nr. 2616. 

■ 

Iiängd 41,5 cm. Klockans diamf 5,5 cm, och 
den elliptiska bakändan 2,5 x 1,5 cm. Mun- 
styckets yttermått 4 s 2,7 cm. Skinnman- 
schettens bredd 11 cm. 

BIapan;}a 
Bakvirl 


■ ' ■ ' 


6715' 


28 


Eniv • 
av järn, med cylindriskt skaft av ljust trä 


»■■ 


Bladet är instucket i skaftet. 

Örig.nr. 2614. 

Max. längd c:a 20,5 cm. Bladets längd 12,5 
cm, dess bredd vid skaftet 1,2 cm. Dess 
max. bredd c:a 4,5 cm frän spetsen. Skaf- 
tets längd 7,8 cm, dess bredd vid fästet 
1,5 cm, vid bakändan 2 cm, och dess max. 
bredd i 3 cm, 6 cm från fästet. 

Mapanja 
Biakviri 


- EUANDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 177 - 

1885, 1é 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm.. 


O 


1885.'1*^ 
? ' ' * 


6716^' 


29 


Knivslida 

av trä, klädd med grovt tyg, möjligen säck- 
väv, och omlindad med . rottingband. Vid sli- 
dans öpp na ände en iskinnremsa. På slidans 
ena sida två rottinghällor, ytterst pä var 
sin kant^ Éh tygremsa är fäst vid hällorna; 

Orig.nri' 26l9i' 

Längd. c:a ;18 cm, brisdd 3j5 cm* Skinhremsan 
3 cm,: bred* Tygrems ^i 36 cm lång*: 


■.:-■ 


* ■■ .Ilapaäa^a 


.Saicvirl ^ 
6717 


30 


Yxa- ■ ■ • ■ ■ 

av 3äm, med skaft av trä. Järnhuvudet är 
långsmalt,, vidgande sig mot eggen* Skaftet 


' 


är trindt, och avsmalnande bakåt. 


. 


Oirig.nr. 2612. 
Skaftets längd 36,8 cm, dess bredd 5,7 öm. 
Huvudets längd: 15,9 cm, dess bredd 4,5 cm. 
6718 ^ 


' "Si; ■ 


Blåsbäls 

av trä med två munstyåken av ^ärnii Blåsbäl- 
gen bar tvä n^urformade kammare, placerade 
pä var ©in sida om stockens längdaxel.' Bak- 
om kammrama är s#oeken lätt uppåt bQ^d och 
har på ovansidan en jämten instucken. Ben. 
ena kammaren har en holk av blad, i vars 
mitt en pumpstång sitter fäst. 
Orig.nr. 2630. 
Max. längd 83 cm. Kammramas storlek 24 x 
18 resp. 23 x 17 cmi. Jämteneu c:a 1 dm 
läng. 
Mapan ja ■, 
i^kviri 

ELAN o ERS, GBG. 69 I 9. 1 2. 64. -• 178 ■- 

«SQ5i:*i- • 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 
Anm. 
.1 i 


6719' 


.32 . 


. ■ -mF mktst&pkmm» ernå peo^p»-. 'Bii?ée: •&& :Éy3^' 
-■r-^ 
rnxsmi^ Q€m ^wm^^^^äa&k 


f 


■ :3iiagé t^f ^tsmk: (teteets- 'f;g€ m^ 

Mapaa.1a 
Bäkviri 
6720 


,35: 


Mapan.la 
Bäkviri 
6721 


$4 


SwQn borras Ml, e<m aå sssSxiti^om utTictgas* • .^^ 
så att Sriappea ®lutXlg@si &ilä£3^ @e tuim rli^t, 
vågot mer äa e& haXv tom i Säaaeter. I désma 
r^Bg Mres ob 2*3 tua låx^ cyIisider£or£i% asms 


*. 


a©©a av- -aatilopbea. -©lier trä^»*»" 
Yser* ^g;ij^,f2,,^ t)-, 115» ^*»^r0dtei"-iage3a mr QmsQ ■ 
ölser på ea ötorV flöt ötea (% Ito&å)# Säaaaa 
-h§ata «tt ^ar Bin %lik ^stiea». ■iéigger- -på^"' ä:ens'ämi 
saa Se f rSa den gccnm mit^@rvea b^frla^ to» 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64., -129 - 

1885.1» 


Gen. kat. nr. inv.nr. ■ 
Anm. 


, „ .* 


• 4885.*:l,. 
. 34 


baksbladen och bearbeta eller söndermala dem 


(Forts , ) 


med en .mindre, rund sten till ett fint pulver. 
Under tiden har någon av de intresserade åsM- 
dama runt omkéing bränt torkade plantanskal 
eller de torkade fruktfästena av ol^epalmen, 
och med den heta askan uppblandas nu tobaken 
ffé Traxpiigen tages lika mycket aska sooa tobak, 
och när allt noga blandats och blivit sönder* 
målet till, ett fint gråbrunt stoft, är snuset 
färdigt w Det .*i hälles i en liten flasklik* 
nande ihålig frukt, som är mycket vanlig i 
landet*.»» Genom. uppblandningen med askan 
blir snuset mycket starkt, så att den snneande 
för en stund förlorar bzruket av sina sinnen, 
ögonen rinna och han varken hör eller kan ta-> 
la," Jmfr Baeséler Archiv, Band 8, p. 32. 

MapaniJa 
Bakviri 
672'2'"" 


35 


Härpil 
av ^äm* I ena ändan en spets och i den 
andra ändan tvä uthnmrade partier» 

Orig.nr» 2627* 

Mngd 9 cm» Spets^a 0^1 cm bred och cta 
4,5 cm lång^ Bakändans uthamrade partier 
resp i 0,6 och 0^7 em breda. Pä mitten ett 
mid^eparti, 0^5 cm brétt^ 

Mapan,1a 
Bakviri 
6723 


36 


Härkam 

av l^ust trä. Kammen har sex runda tänder. 
Kammens rygg består av två partier» a) när- 


- 


mast tänderna ett rektangulärt block, med 
på sidorna glödritade streck} b) däröver 
ett 10 cm högt handtag, vars understa 3 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 1 2. 64. ,. - 180 - . ■ , ' r 
1885*1, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


ft 


Anm. 
1885* 1f 


• ■ ■■ • . ...... 
.36 ' 


cm utgör greppel!^ De återstäe^e 7 cm ut- 


,- • 


(FortSf ) 


görs av ett 8 cm brett bakstycke, vare 
kontiir påminner cm ett katthuvud sett ©a 
f ace* även detta parti har brändoiöament t 

Orig.nr, 2636 . 

• Maxv längd 27 cm, bredd 8 cm. Tänderna csa 
12 ca länga. Det rektangulära blocket 5> 4 
em högt, 8 em brett och T-1, 5. cm tjockt* 

■'.'-;■■■••■•■■■ ■■■■■' . ■isapaaja • ' •■ • 
. • . Bafcviri 


6724 


37 


Halsband 

Behängt med krökta tänder, små blå glas- 
pärlor och länga svarta pärlor. 

Orig.nr. 2656. 

Omkrets csa 40 cm. Tänderna 2 till antalet 
' och 5 cm långa. Glaspärlorna 9 st., och 


■■' 
c :a 0>4 cm länga. Se svarta pärlomas 
längd 0^9 cm. 

fflapanäa 
■ - ■■ : Bökvi-ri 


6725-" 


38 


Skallra 

av trä och rotting, svartmålad. Består av 
en flätad korg på träskaft. Skcairåa f.ö. 
som nr. 41. 

Orig.nr. 2611. 

Max. längd csa 20,5 cm.. Korgens höjd csa 
13,5 cm, dess maiK.. diam. 8,5 cm. 

I!3apaaja 
-. . 


6726 - " 


39 


Slitstrumma isiSÉ^ 


6727 


a-b 


av ljust trä. Består av en urholkad sektioi 
av en trädstam. Upptill 2 breda springor 
och en smal dylik. Kortändeama är tillspet- 


i 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. . - 181 - 18851. n 


Gen.kat.nr. Inv.nr. 

! 
Anm. 


■■■ ■■ '. 


1885^1. 


■ 
39 


sade till elll.ptisk torm, Bxmt slltsparr- : 
■ Bir-b' ■ ■ 


ti et löper en ram, Trunanaa har en l&igsJ!» 
, 
(Ports.) 


gående spricka i botten. 

Till trumman hör en trumpinne av l,1ust, 

obarkat trä* . 

Qrig.nr, 2629. 

f rumm^is litax. längd 44 cm^ Kortändarna exa 
16 X 12 cm. Urholkningen 9,5 cm djup. Slit 
sama 3 x 13 resp. 3 x 15 cm, möd en mel- 
lanliggande!;, 8 cm lång brygga, och i bzyg-- 
gan en 0,4 cm bred slits. Hamen runt slits 
partiet c:a 1 cm hög och 2,5 cm bred. 
Trumpinnen 24 cm lång och i diam* 1,5 em* 

lapan-Ja 
Bakviri 


■*' ' 
'6728 


40 


Tnunma . , 

cylindrisk, av ljust trä. Helt urhol^d, 
med skinn spänt över ena koi^sidan* Skin— 
ne t fastspänt Äels.med ett snöre,, som lö- 
per 3?unt trummans övre öppning, dels, 
kanske, medelst längsgående snören, fästa 
i skinnet, scan sträcker sig till ett bäl- 
te av rottingband 23 em längre ned på 
trumman* (Enligt Baessler Archiv XI, p* 
103, Earta 23, sjQvähder Ba Kwiri, Ba Kundu 
"Keiispannung" och e^ '^ Éiöhi^rspannung". ) 
Skinnet spändes över trtjmman i färskt till- 
stånd. Trumpinnar används ej utan takten 
slås med händerna. Begagnas vid dans* 
Orig.nr. 2632, 

liängd 56 cm* Yttre dåam* vid trumskinnet 
13 cm, vid bortre ändan 10,5 em. 

Hapan.la 


w 
« 
Bäfcviri ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. - 182 - 1885. 1 . Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


i 


1685,1, 


■■•■.■ 


. - . 
41 


■ Skallra . 
6729 
äy tiÄ och rotting,: Bvartmälad, Skalli-aa 


. 


består ay en flätad koacg på träskaft. Kors 


' s ' ■ - ■ 


gea utgörs av vertikala spjälor, som sp^äi 


- 


kats från skaftet, och däri inflätade rot- 
tingbandy Ovaxiför korgens xoaximala bredd 
utgörs den horisontala flätningen enbart 
av snören^ Korgens 4 översta cm är sammanJ 
snörda till en pik'. Skallran innehåller 
f ruktskai . 


., 


Qrigfnr. 2613* 
Iiängd c sa 25 cm. Korgens hö^d 15 om, dess 
max, diam, csa 8,5 cm, 5 cm fiån övre äa-' 
' 
dan. PikCTi 1,5 cm tjock. 


i 


lapan,1a 
Bakvirl 
6730 


42 


■ 
av rotting och kokosskal* Skallran är ko- 

aiek och består av en bas av kokosskaT, 

på vars konvéxa sida en kupolf pzmad rot— 

ti^gkorg är • anbragt . Korgens vertikala 

parter är trädda genom hål i skalet och 
! 


1 


fastknutna där. 1 korgens topp utgörs den 
horisontala parten av snören. En ögla är 
fäst i toppen. Skallran innehåller sten 
eller dylikt. 

Orig.nr.. 2623.; 

Höjd 13 em. Epkosskalet är c:a 8,5 cm i 
genomskäiTiiiag , 

Ifepanda 
Bakvirl 


- 


6731 


43 


av rotting och kokosskal.. Ungefär som xxrm 
42. 

ELANOERS. CBG. 6919. 12. '64. -18.3 T ' . . , ^' 
1885> 1 , 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1885,1, 


■43 


Qrig.nr, 2624. 
(POPtSi ) 


Höjd 12 cm, Baaens diam. c:a T»5 cm. 

Mapaa.la 
\*- ^•*' "r** ^ / 


. Bakviri 


6732 


44 


Huadb.1ällra 
bestående av en ihålig solf jäderpalmfruk* 


med ea kläpp av ben^ Ett rottingtåg är 


t:fött genom tvä häl borrade genom fruktens 
, 


kortsidor. Pä motstående sida avfnjWten 


har en munöppning skurits, géaom vilken 


kläppen hänger ned från ovaaaänmda tåg. 


Cö?ig,nr, 2637, 


Höjd 7 cm, Max, bredd 8 cm, djup 4 cm. 


Kläppen hänger ut c sa 2,5 cm. 


Mapanja 


Bakviri 


•67'33 


45 

■ 


av eolf jäderpalmf rukt . Ungefär som nr. 44i! 
Kläpp av bea, 

Grig.ar. 2655. 

£R}jd 7,5 cm. Mak* bredd 6^5 cm. 

Ymer, årg. 8,, sid. 158: ^Slätt må Mokoke- 
strömmen, beväxt med de sällsynta solfjäder- 
palmerna. "Frukterna av solfjäderspalmen an- 
vändes av Bakwileh- och Bombokofolken till 
hundskallror, dä de jaga. Till följd av trädet 
sällsynthet betalas frukterna rätt högt, var- 
för även mina bärare passad© på att vid mar- 
BChea över slätten insamla en stor mängd av 
dem," 

Mapan^a 
Bakviri 


3 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12: 64:. ■r 184 - 

1885* Ii 


Gen.kat.nr; 


Inv.nr. 


Anm. 
1985t1. 


. ■ ■ ' ' ' ' ■ 
6734 


46 


Musikinstrumeat 

bestående av en nQrcket böjd träbåge med 
sträng av rotting i Spelas med en liten 
träpinne* . 

Origénr* 2662i Mapan.1a 
liängd 73,8 cm* Bäforiri 
47-53. BcHubokö 
6735 


47 


äy raphlavävf Består av 2 vävbitari Vid 
fogai?na ISperde bägge styckenas utgående 
parter <m samma kantfiber och är sedan 
lagda i dubbla rader haivslag om varandf^. 
Utefter kanterna har väskan länga fransaxé 

Orig.nr^ 2648^ 

46 X 35 cm. 

Biamboko 
6736 


48 


Härpil 

av ben* 

Öriginr. 2635. 
liängd 13,4 cmv Den bredare ändan är 1,1 cm 


• ' 


Bömboko 
6737 


49 


Härkam 

av ljust trä. Består av ett ryggblock med 
6 st. cylindriska tänder. Mitt ovanpå ryg-^ 
gen ett cylindriskit handtag. Handtagets 
förlängning i kammens rygg äir upphöjt i 
relief. Vid handtagets max. bipedd finns 
en runtlöpaude skåra. 2 cm där nedanför 

ELÄNDERS, GGG. 6919. 12. 64. - 185 - /' . 
1885. 1» 


Gen.kat.nr, 


Inv.nr. 
■ ■ 

Anm. 
. 1885^1 • 


• - . ' . ;■!';■,,. . ■ ■/ 
■ :• • 
49 


ett 2 cm brett fält ined relief rutor runt 
(Ports y) 


handtaget* Handtagets x5vre ända är konisk. 


' • ■■ : ■■ 
Orig.itti 2634t 

Höjd cia 20,5 cm. Tändernas längd 8,5 cm, 
Eyggbloeket har måtten 7,5 x 2,Ö x t em. 
Handtaget 10 cm långt, dess max, bredd, 
3,6 cm, c sa 2,5 cm från 5vre ändan, HandW 
tagets bredd yld ryggen 1,8 cm, 

Bömboko 


6738 


50 


Armring 

av gult ben, med raka kanter. 

Grlg.nr, 2657, 

Diam, 8,5 cm. Tjocklek 0,9 cm, 

Bomboko 


6739 - 


51 


Modell av kanot 


6742 


arrc 


i. ljust trä. Sex tof ter. Segel av palmblad 
spjälor saknas. Två paddlar. 


3- 
totgsnrv 2667W 

löngd .132 cm, Max, bredd (vid mitten) 

15,3 cm. Största höjd (vid mititén) 9»5 cm. 

^ ..... ■ 

Paddel Ät Skaftets kontur är förlänad ned 
i bladet, 

Mngd 48,4 cm. Bladets längd 26 cm, och 
dess max.; bredd 10,3 em, c«a 17,5 em fién 
spetsen. Skaftets max. diam. upptill 3 cm. 

Paddel Bj Längd 42.4 cm. Bladets länsd 
21,8 cm, och dess max, bredd, 5,8 cm, cia 
18,5 cm från spetsen. Skaftets diam. 2 om. 

Bomboko 


1 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64. - - 186 " 1885»1* 


Gen. kat. nr... 


Inv.nr. 

■ 
Anm; 
«^.t* 


... . 


"6743 - 


52 


M©d^Jl 07 kanot 


6747 


a-d 


- ■ - . 


6748 


33 


e^ tsS» fi^ceriaiiölåöea år sKålfoirtig ooli 
fetas» .ett. :ei2.ip-tisB:t ioofe,. 1 ^riilet: .ea V- 
f ossais olite Sr atoBusBa. IiOöIe©* ^ fast**' 
pluggat vid eJEilea iseå tiöpimiai'. få l@c^ 
Sr 3 (åteimtåeBSe) baffifeusticEer f astM^eaäa 
laelXaQ två tsäpinsax*. Bes på etlckoi^a vf'-' 


% 


■ 


Qcsa iQc^t* M Mdaos @^3k B:ortsMa ett 
haadtag» tmt,i% MdaQ fioas &ulf odrai^ 0t&«> 
Qsr eller läkBoade. Sanscua Isn» éåXedes o^e 

'-'©av^dos som-. 3k:naQi.a»^ 

O£l0*]^« 2628» 

BeeonanslådaB ^ 30 ca låi^, $§ em I>z>e4 


%■ 
• 


' 


och 9,5 ca hög* JiooMet S^ 0,8 öb t^ooM. 
Handtaget är 8 ea ISagt seh 4 <Ma i dt asetö" 

wpetta iastrumeaat spolas f Snaedelet tt^elte- 
ziJjQg å de seå bsrabuatio&oima (tm^geiitesiia) 
Sai€l epelaa uteslutaiaäe daaocnislk." 


1 
§Wfå&_ belagd till aialla BafeEria?!^ l^lijmn^^. 


\ 
(Baeosiei? Archiv Xlg, p, 105, Eearts 30). . ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. - IS? - ,, 
1885.1* 


Gen.kat.nr; Inv.nr. 

1 
Anm; 
. ' . ■ 


54--56» Bakundu 


- - - - - - 


. 1885^ In 
6749 


54 


Bärpäse 
av raphiaväT. Består av två tygbitar, fäe^ 
ta vid vaxandra i tre éidbr« Bägge tygstyc 


k- 
enas utgående parter i kanterna lagda om 
varandra i halvslag. Deras lösa ändar sit- 


ter pä- sacnna sida av väskan* Päsénö kanter 
har dubbla flätningar. Eurit öppningen lö- 
per ett , snöre, till . föi-stärldaing genoia ty- 
get med knopar på ungefär en decimeters av 
stånd från varandra. Mellan sidc^kantémas 
resp. ändptuikter löper vertikala band* 


~- ■ 
- 
Dessa bärband är flätade. Väven har röda 
bandmönster • 

jOrig.nr. 2647* 

Höjd 67 cai* öppningens längd 64 om* Bott- 
nens bredd 54 cm* De vertikala banden 3 


cm breda. . 

"Bakundu 


6750 


55 


Matta . 

av flätade palmfibrer. Mattan är flätad 
enligt scheiaat a b a. Vid sidorna är de 
utgående pärtema lagda om kanten och se- 
dan" fastklämda mellan kantf ibem och dess 
närmaste parallellfiber. Mattans ena kort- 
sida är oavslutad. Mrav framgår att mat- 
tans längdparter skares ur c:a 4 cm breda 


palmbladsremsor, som i ena ändan (förmod* 
ligen där flätningen börjas) förblir sam^ 
manhängand^. 
Orig.nr* 2663* 
172 X 72 cm. 

Bäkundu ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.. - 188 - o 


^ 1 


1885c,U; 


Gen. kat. nr.. 


■ Inv.nr. 
Anm. 
1885.,1., 
6751; 


56 


Ystoivud 

av 3^^» långt, avsnaikiaade ^fräa ©ggea. 

Qrig.nr., 2646. 

läagd 24,5 em. Breöä 7,4 cm. 

Bäkuadu 

57-^6 3 • TJ ten lokal. (Kamerun) 


6752' 


n 


Hatt. 

förfärdigad av rotting m.m.: Bäres mest av 

gossar imder 12 år. 
■ 

0]^,nré 2641. 

HS^d 10,1 cm. Diam. 25,7 cm. 

Utan lokal (Samertm) 


6753"- 


58 


Gosshatt 

av flätade, delvis rödfärgade palmblad (?) 


»■ 
^. 


■ 


Pamen eurc^eisk^ 

Orig.nr. 2642. 

Hö.^d 8, 1 em. Diam, 35 ,5 cm. 


6754 


59 


Svärd 

Bladet är tveeggat och har en upphöjd rygg 
utefter mittlinjen pä bägge sidor* 12,5 
om från spetsen är spetsen formad till en 
pik. Bladet är inpassat 4 en avskaren tiilS' 
sa av trä,, ovanför vilken ett par kulf orma* 
de segment utgör 8;)älva handtaget. På dea 
översta av dessa kulor är en bly- eller 
tennknopp fäst, med en tvärgående skiva 


r 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64. - 189 - 1885. 1. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1^5 •t*^ 


. . ;■ : ,. 
. -59 , 


ytterst* 
... 


G*iS,ar, 2665» , - 

Längd 60 em, däratr bladet 49 cm. Bladets 
max, bredd,, 5 cm;, inträffar intill fästet 
och likaså 12,5 cm frän spetsen. 2 cm fjcån 
fästet har bladet en 2j5 cm bred midja, 
nedanför denna midja är bladet 3»7 cm 
brett och vidgas sedan successivt till 5 
' ca Vid oviannänöada ptinkt . 

Skaftet, äf 11, cm, långt. Bly- eller tenn^ 
knoppen är 4,5 cm hög och den tvärgående 
skivan 5 cm bred. 

Utan lokal (Kamerun) 


,. 
6755 


60 


med spets av 3äm och skaft och slidä i 
l;5ust trä. Slidisn består av ett ia?bränt 
stycke öch har bändomament i form av rom- 
ber och. kapyss!. 

©rig,nr» 266fr. 

Max. läiagå 157 cm. Skaftets max. diam. 
2,8 cm. SlJLdan är 24,8 cm lång och 11,2 
cm bred i övre ändan. Slidans tjocklek 

2.4 cm. Spetsen är 33 cm läng, därav holke: 
(med spik) 12 cm, och ett fyrkantigt mellaa 
parti, 3,5 cm långt och 1,5 cm brett» Spju 
bladet är 19 em långt och dess max. bredd,. 

8.5 cm, befinner sig c: a 14 cm frän spet- 
sen. 

Utan lokal (Kamerun) 


1- 


• ELANOERS. GQG. €919. 12. 64. , Inv.nr. - 190 - 1885.1. Arim; 1885*^1. 
61 62 63 mmmmAmCL- av svart, bart txäy med me^selfoimig doppr 
sko. nedanför det tvära handtaget fyra ut- 
skurna ringar. Orig.zm.: 26644 
Längd 1,29 m. Utan lokal (Kamerun) Snusdosa av brunt, polerat ben. Cylindrisk, med två 
st. proppar av kalebass. 

Orig.nr. 2658. 

Längd 7,1 cm. ©mkrets 5,5 cm. 

Utan lokal (Kamerun) — "— av kokosnöt, rund, med propp av trä. 

Orig.nr, 2660, 

Höjd 6,5 cm. Omkrets 16,5 cm. 

Utan lokal (Kameran) ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64.,- - 191 - ■ f 


1885.2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


1 ■ ' ■ ' ■ 


Anm. 


' ;' 
1885.2. 1 - 104 
HTA GUIHEA, PÉBSIM. CEYLOH 
iBkSp av maskinisten Gustaf liundström 
1885 


1885.2,. 


' • . 
6759 


1 


Sp;5ut 

Skaftet av ^ämträ, åttkantigt, spetsen av 
järn, blaäformigw 

Orig.nr. 2276. 

Spjutets längd .1 m 98,4 cm. 
Spetsens ISngd 37 cm. 

Hya Gviinea 


■\ 


• Papuas 
676Ö 


2 


— "— 
Skaftet av jämträ, ref flat utefter längden 


t 


vid den bladformiga jämspetsen prytt med 
ett enkelt stréckoamament. Pä 1 m 4 cm's 
avstånd från spjutets bakre ända går ett 
2 cm brett orefflat band. 
Qpig.nr. 2277. 
Spjutets längd 1m 99,6 cm. 
Spetsens längd 39 cm. Största bredd 7,3 cm. 
¥ya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 192 - 

1885 « 2* 


Gen.kat.nr. 


In V. nr. | 
■ 

Anm. 
1885>2é 


•■ 


■ .' 


6761 


; , 5 . 


-Bäge'- 


m mörkt ti^ iaed s träng av rotting. Vid 
vardera av bågsträngens fästen en tjock 
ring av vriden rotting samt fem lindningar 
av bandlikt flätad rotting. 


■ 


i 


1 


Orig.nr, 2278, 
Mngd 1 m 88,5 cmV 
Stöi^sta omkrets 10 cm» 
■ Hya Guinea 
Papuas 
676'2 


• ■4- 


av DKirkt trä med sträng av rotting. Vid 
bågsträngens båda fästen en ring av vriden 
rotting, den ena mycket tjock, (Strängen 
söndrig), 

Orig.nr, 2279. 

iiängä 1 m 93 1 5 cm, ' 
Största omkrets 8,4 cm* ' * 

Fya Guinea 
Papuas 
6763 


5 


Spjut. 

Skaftet av mörkt rör, vars fljäiare ända in-^ 

till 3 : d je leden är prytt med inbrända or^ 
nament. Den 53 1 3 cm länga träspetsen är 
rikt sziidad samt medelst svartmålad, konsts 
mässig rottinglindning fästad vid skaftet 
^ 
samt försedd med en 20,4 cm lång av maandef 
prydd benudd. 
Orig,nré 2280* 

Mngd 1 m 87»7 cm. Ija, Guinea 

Papuas 


v ELANDERS,'GBG. 6919. 12. 64.. - 193 » 1885.2. 


Gen.kat.nr. 


inv.nr. 

■ 
Anm. 
■ A-' 


1885.2. 
6754' 


6 


Sp.iut 

med mörkt rörskaft, vars främre ända intill 
tredje leden är prydt med inbrända ornament 
Den 36,3 cm länga delvis svartmålade spet<¥ 
sen är av t huilingar utskwret trä med en 
16,1 cm lång likaledes med huLLlingar för» 
sedd benudä. 

Orig.nr. 2281, 

Längd 1 m 78,2 cm. 

Kya Guinea 
Papuas 


. 
6765 "■ 


7 


Spijut (?) 

med ljust rörskaft vars främre ända är pryd 
med inbrända spiralformigt böjda linjer. 
Den 33 f 2 cm långa, svartmålade träspetsen 
är snidad, föraedd med huilingar och har 
en 2 om lång udd av st jäz*ten på en rocka 
(Tryggoa valga). 

Orig.nr. 2282. 

Längd 1 m 56,2 cm. 

Hy a Guinea 
Pat>uas 


i 
6766: r 


8 


Spjut 

med mörkt rörskaft vara främre ända intill 
tredje leden är prydd med inbrända ornament 
spetsen består av en 49 »5 em lång mot basen 
något ornerad bambuspjäla, som medelst lind- 
ningar av rottingsstrimlor och bastträd fas 
hålles vid en träpinne , vilken är instucken 


i 


1 ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12, 64, . - 194 - 1885. 2 i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


. •■ 


1885. 2 i 
i ■ 


8 
(Förts.) 


1 skaftet* 
Orig.nr, 2283. 

Längd 1 m 90 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 


6767 


. . 9,, 


Sj>j|ut 

med mörkt rörskaft vars främre ända liitlill 
tredje leden är pzydd med ornament. Spetsen 
består av en 40,7 cm lång bambuspjäla, sogfi 
medelst lindningar av rottingsstrlmlor fast 
hålles TriLd en träpinne, vilken är instucken 


•B 
'" 
i skaftet samt där f asthålles av en fin 
rottingslindning . 


Orig.nr. 2284. 

Längd 1 m 79,5 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


6768 


10 


med mörkt rörskaft vars franre ända är rikt 
prydd med' inbrända ornament, varjämte en 
bred samt två smala ringar äro inbrända vid 
varje led. Spetsen består av en 34,6 cm 
lång, rikt omerad bambuspjäla, som medelst 
lindningar av bast och rottingsstrimlor i 
f asthålles vid en pinne, vilken är inatuck© 
i skaftet. 

Orig.nr. 2285,. 

Längd 1 m 87, 1 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 


% 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 1 2. 64. . - 195 - 1885.2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1885t2, 


' ' ■ •, '. ■' ■ 


6769 


11 

1 ■ ■ ' 


Piska p. lut 

av l^ust tiä w&A' tre spetsar, vilka éto för 
sedda med små hullinsar och nedtill saimiiaz^ 
, hålles av två flätade rottingringar» Vid 
spetsamas fäste i skaftet är en lihdhing 
, av kluven rotting anbringad. 

Gtig.nré 228(5 i. 


'•' 
Skaftets längd 2 m 2,5 cmV 

längsta spetsen 49 »5 cm* 

Hya Cruinea 
Papuas 


6770 


12 


Skaftet av ljust rör, de fem spetsarna äro 
av mörkt trä, försedda med htU-lingar, ned- 
till samnifäiihAllna av en ring av flätad 
rotting samt instuckna i skaftet, vilket 
där är lindat med rotting. 

Orig.nr. 2287> 

Skaftets längd 1 m 87,7 cm. 

Mngsta spetsen 35>5 cm. 

Nya Guinea 
iPapuas 


6771 


13 


med skaft av ljust rör, vars främre del 
intill tredje leden är prydd med inbrända 
ornament. Ben 51 cm länga, delvis brunmä- 
iade träspetsen har ät två sidor vända hul- 
lingar och är instucken i skaftet^ som där 
är konstmässigt lindat med svartmålade rot- 
tingsstrimlor. 


i 

ELÄNDERS. .GBG. 6919. 12. 64. - 1% - 1885,2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


-. ^ 


Anm; 
1885.2. 


13 


(ht^g.nr, 2288v 
(Forte*) 


Magd 1 m 94,9 em. 

Hya Giiinea 
Papuas 
6772 


14 


Spjut 

med skäit av ljust rör, vars främre del 
iatiil tredje leden är prydd med Inbräadä 
~ ornament. Den 50,2 cm länga brunnålade 
träspetsen har åt två sidor vända hullingar 
och är instucken 1. skaftet, som «ilär är kons 
mässigt lindat med svartmålade rottingsstri 
lör^ 

Qrig*nr. 2289. 

Mngd 1 m 94,2 cm. 

' Nya , Gijinea 
■ Papuas : 


fi 
t^ 

nr- 
6773 


^15' ■ ' " ■ 


med skaft av ljust rör, vars främre del 
' intill tredje leden är prydd med inbrända 
ornament. Den 54,3 ©bi länga delvis brunmä- 
lade träspetsen har ät fyra sidor vända 
hullingar och är instucken i skaftet, som 
där är konstmäseigt lindat med svartmålade 
rottingsstiimlor. 

Orig.nr. 2290. 

Mngd 1 m 79 cm. 

Hya Guiaiea 


- 
Papuais ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64... - 197 - 188^. 2 i 


i 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
188&é2^ 


■ 


6774 


16 


med skaft av Ijtist rör, vars främre deil 
intill tredje ledeii är prydd med iabräada . 
ornament i Dea 37 »4 cm långa delisris svart- 
målade tz^petsen har åt två sidor vända 
hullixigar och är instucken i skaftet, scaa 
däi? är koi:^tmäss%t lindat med rottings- 
stz^limlori* 

Orig^ai;. 2291> 

•iäagd 1 m 75,2 em. 

; Hj^a Guånea 
Papuas 


6775 


17 


'—•»«. 
med läuBt rörskaft, vars främre del mellan 


f Ö3reta och tredje leden är prydd med in- 


l>rända ornament* Den 42,4 cm långa delvis 


svartmålade tiSspetsen har åt två sidcxr 


vända hulliz^)^? och är instucken i skaftet. 


som där är konstmässi^ lindat^ med svartmä- 
laii rotting. 

Orig.nr. 2292. 

Eäagd f m 80^5 em. 

Hya Giiinea 
Papuas 


67^6 


■ ' •:t8- ■ 


med ljust rörskaft vars främre del intill 
tredje leden är prydd: med inbrända ornament 
Ben 46^6 cm långa delvis brumoålade iträspet 
sen har ät fyra sidor vända hullingar och 
är. instucken i skaftet, som där är konst- 


.' 

ELÄNDERS, GSG. 69 1 9. 1 2. 64.. - 198 - 

1885.2. 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885,2. 


- ir^ ■ 


18 


mäasigt lindat med svartmålad rotting. 
6776 


(forts, ) 


Orig.nr, 2293. 

Längd 1 m 84,2 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 


■■ 


wiji 


19 


Sp^ut 

iaed ljust rörskaft, vars frSmre del emellan 
andra och tredje leden är prydd med étt in»- 
bränt ornament. Den 45 cm långa, delvis 
svartmålade träspetsen, har åt två sidor 
vända hullingar, och är instucken i skaf- 
tet, som där är konstmässigt lindat med 
svartmålad rotting. 

Orig.nr. 2294* 

Längd 1 m 85,5 cm.. 

Nya Guinea 
Papuas 
6778 


20 


med ljust rörskaft, vars främre del emellan 
andra och tredje leden är prydd iaed inbrän- 
da ornament. Den 43,2 cm långa, ljusa trä- 
spetsen har åt två sidor vända hullingar, 
fördelade på fyra grupper samt är instucken 
i skaftet, som där är konstmässigt lindat 
med svartmålad rotting. 
Orig.nr. 2295. 
Längd 1 m 80 cm.. 

Nya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS. GQG. 6919. 12. 64. - 199 - 1885i2, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anni;' 
iöe5«2* 
6779 


21 


Sp.iut 


med-rörskaf t7-den-främre-delenHLatlii tred- 
je leden är prydd med inbrända ornament. 


Ben 37,>7 em långa, delvis brunmålade trä- 


spetsen har nära basen två små hullingar i 


och är instucken i skaftet, som där är 


konstmässigt lindat med rotting. 


Qrig*nr. 2296. 


Längd 1 m 80 cm. 


Nya Guinea 
Papuas 


'■■• 


'6780 


22 


med ljust rörskäft vars främre del emellan 
andra och tredje leden är prydd med inbrän- 
da ornament. Den 38,7 cm långa delvis svart 
målade träspetsen har närmare spetsen två 
små åt samma håll vända hullingar, och är 
instucken i skaftet spm där är lindat med 
omålad rotting, 

Orlg.nr. 2297. 

Längd 1 m 79f4 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


-■ 
'"6781 


23 


med ljust rörskaft, vars främre del emellan 
första och tredje leden är prydd med Inbrän- 
da ornament. Den 39,2 cm långa, brunmålade 
träspetsen har åt två sidor vända hullingar 


- 


• 


och är instucken i skaftet som där är konst- ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. -200 - 1885.2, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1885.2, 


23 


mässigt lindat med ontälaå rotting. 


~. 


\:¥OTtBjr}^ 


^*lr3Lg.nE._2?98. 


Längd 1 m 73 cm. 


Hya Guinea 


Papuas 


'6782 


24 


med ijust rörskaft, vars främre del intill 
tredje leden är prydd med inbrända ornament 
Den 37 »t ^^ länga brunioälade träspetsen har 
ät tvä sidor vända hullingar och är instuck 
en i skaftet, som där är konstmäseigt lin- 
dat med rotting. 

Grig.nr. 2299. 

Iiängd 1 m 84,7 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


.' 
6783 


25 


med ljust rörskaft, vars främre del är 
prydd med inbrända ornament. Den 45,6 cm s 
långa ofärgade träspetsen har ät tvä sidor 
vända tätt sittande hullingar och är in- 
stucken i skaftet, som där är konstmässigt 

lindat med svartmälad rotting. 

• 

Orig.nr. 2300. 

längd 1 m 80,8 cm. 

nya Guinea 
Papuas ELÄNDERS. GBG. 6919. 12, 64. - 201 - 1885*2i Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1885. 2i 
' 


6784 


26 ^ ; 


Sp,-)ut 


med^^lrjust-rörakaf tf^vara—fiämre -del Sr . 


prydd med inbrända ornament. Den 46,6 cm 
långa, delvis brunmålad^ träspetsen har ät 
- tvä sidor vända hullingar, och är instucken 


■ . 


i skaftet, som där är konstmässigt lindat 
, .med rotting. 

Gråg*nr« 2301* 

Mngd 1 m 87 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 
6? 85.. 


27 


med ljust rörskaft, vars främre del intill 
tredje leden är prydd med inbrända ornament 


• ~ 


Den 4 em länga,- till stöixe delen brunmäla- 
de träspetsen har åt tvä sidor vända hul- 


-■ ■ • 


lingar och är instucken i skaftet, som där 


. 


är konstmässigt lindat med svartmäiadifirotti 

<iteig.nr=. 2302. 

Längd 1 m 85,6 cm. 

nya Guinea 
Papuas 


Ig. 


'6rr8'6 


28 


med ljust rörskaft, vars främre del något 
nedom andra leden är prydd med inbrända 
ornament.' Den-,50,2 cm långa, delvis brunmå- 
lade träspets en har åt fyra sidor vända 
hullingar och är instucken i skaftet, som 


• ELÄNDERS, GBG. €919. 12. 64.' - 202 - 1885 ;2i Gen.kat.nr; 


Inv.nr. 
Anm, 
1885.2. 


6786 


28 


där är konstmässigt lindat med bnu]Eiå3.ad 
- . 


-.(lorte*-)- 


rottiöÄ. 
Orig.nr. 2303, 
längd 1 m 91,8 cm. 
Hya Guinea 
Papuas 
6787 


29 


Sp.lut 

med mSrkt rörslcaft, vilket är rikt prytt 
med inbrända ornament. Den 36^4 cm långa 
bnauaålade träspetsen är rikt snidad samt 
nedanför sniderieitia prydd med en bandlik 
flätning av rotting. Spetsen är instucken 
■■- 
i skaftet, som vid fogen är lindat med 
svartmålad rotting. 

toig.nr. 2304. 

längd 1 m 84,6 cm. 

Nya Guinea 
iPapuas 
^6788 


30 


med 14u3t rörskaft. Den 39,3 cm långa, omå- 
lade träspetsen har åt två sidor vända hiil- 
lingar och är iaetuekea i skaftet, awä åfir 
är lindat med rotting (lindningen söndrig). 

Orig.nr. 2305. 

Lä!3gd 1 m 89,8 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS. GQG. 6919. 12. 64. -203 - 

-V 
V 
1 . 


1885. é. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 

- . 


' 


i- 


• Anm. 
1885* 2 é 
\ 

v. 

i' 
-6789 


31 


.spj«,t 
'^ •,• " ■ 


lade träspetsen har åt två sidor vända hul- 
lingar och är instucken 1 skaftet, som där 


är låjxdat med kluven rottings 


OrigtXir. 2306. 


Ifingd 1m 97,4 cm. 


, 
Nya Guinea 


Papuas 


6790 


32 


Pil 

med mSrkt rörskaft och spets av svartmålat 
trä försedd med hullingar och en 10,2 em 
lång benudd. Vid spetsens fäste i rörskaf-, 
tet är en lindning av svartmålade rottings- 
fibrer. 

Orig.nr. 2307. 

Pilens längd 1 m 52,9 cm. 

Spetsens längd 26,3 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


6791 


33 


-"- 

med rörskaft coh spets av målat, snidat trS 
med en liten avskuren benudd,, vid spetsens 
fäste i skaftet är en lindning av svartmå- 
lade baststrimlor. 

(Jrig.nr. 2308. 

Pilens' längd 1 m 0,3 cm. 

Spetsens längd 23,8 em. 

Nya Guinea 
Papuas 


t 

eländers: GBG. 69 19. 12. 64.. - 204 - 

1685. 2y 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885^2* 


:6W2 


34 


Pil 
joed rörskaf t-ocb^0pete-avHEälat,r-snidat-_:_ 
trä med ezi snett avskuren benudd* Vid spet- 
sens fäste i skaf tet en lindzilng av svart^ 
saålade baetstriinlor» 
Orlginr* a309f 
i. " 
Pilens längd 1 m 1 cm^ 
Spetsens längd 24 eittf 


•■■,'. ■ ■ 


lya Guinea 
Papuas 

. .. . ■ i . , , , ■ ■ , 
6793 


35 


med Törek&f-t och spets av svartmålat, sni- 
dat trä med en snett avskuren benudd,^ Vid 
spetsens fäste 1 skaftet en lindning av 
■svarianålade rottingstrimlor* 

Origihrr 2310* 

Pilens längd T m 2,7 cm* 
Spetsens längd 25>8 cm* 

U^a Guinea 
Papuas 
é79'4 


36 


med rörskaft och spets av svartmålat, sni- 
dat trä med en snett avskuren benudd* Vid 
spetsens fäste i skaftet en lindning av 
svartmålade rottingstrimlor. 

Orig.nr * - 23 11 * 

Filens längd 1 m 3,8 cm* 

Spetsens längd 2,7 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS, GBG. 69 I 9. 1 2. 64..- - 205 - ■ 


, 1885 i 2,i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■i 


1885^2. 
37 


Pil 
dåt trä med en snett aveloirén benudd. Vid 
Spetsens fäste i skaftet en linctoing av 
svartmålade rottingétrlmlor. 
Originri 2312. 
Pilens längd 1 m 1,1 cm. 

Spetsens längd 24,7 cm. - 

Hya Guinea 
Papuas 
67-9"6 


38 


med röx'skaft och spets av svartmålat, sni- 
dat trä med en snett avskuren benudd. ?id 
spetsens fäste i skaftet en lindning av 
svartmålade baststrimlor. 

Grig.nr. 2313. 


.... 


Pilens längd 1 m 1 ,6 cm. 

Spetsexis längd 24,9 pia. 

Nya - Guinea 
Papuas 
:6797 


39 


med rörskaft och spets av svartmfilat, sni- 
dat trä med en snett avskuren benudd. Vid 
spetsens fäste i skaf tet en lindning av 
svartmklade rottings tri ml or . 
Orig.nr. 2314. 

• 

Pilens längd 1 m 1,8 cm. 

Spetsens längd 25,4 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 

ELAN O ERS. GBG. 69 19. 1 2. 64. - :^6 - 1885.2. 


Gen.kaf.nr. 


" Inv.nr. 

■ 
Anm, 
1885*2. 
6798 


, 40 


Pil 

med pöpskaft och spets av svartmålat, sni- 


dat trä~^skiit^en"saeti;"avsfcurea-beBuda»r-Vliä- 
speteeas fäste i skaftet en lindniiag av 


svartmålade rottings triJoal or» 
.' . 


Originr.; 2315i 


Pileiis iSagd i m 2^9 cm 


Spetsens längd 26,1 Cd* 


' lya Guinea 


Papuas 


6799 


41 


nied rörs^f t och spets av svartmålat, sni- 
dat trä med én snett avskuren benudd . ¥id 
spetsejis fäste i skaftet en lindning av 
svartmMade rottingstrimlor. 

Orig.nr. 2316^ 

Pilens längd 99,3 cm. 

Spetsens längd 25,8 cm. > 

Hya Guinea 
Papuas 


6800 


42 


-.»Ä .■•■•,■■ 

med rörskaft och spets av svartmålat, sni- 
dat trä med en snett avskuren, avbruten 
benudd. Vid spetsens fäste i skaftet en lin 
ning av svartmålade rottingstrimlw?» 

Orig.nr* 2317. 

Pilens längd 1 m 2,3 cm. 

Spetsens längd 25,5 cm.. 

Nya Guinea 
Papuas 


l- 


■ " ' ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64., .-' - 207 - 

. 1885.2. 


Gen. kat. nr,, 


Inv.nr. 
Anm. 
1885 •2., 


- 


6801 


43 


Pil 


. med ,rörskaf t och spete av svartmålai;, sni-> 


aa^ tisar-aea— ea— sne5*-avsi£UEen oeziuaa. Via . 
spetsens fäste i skaftet en lindning av 
','■'■ 


fcjvartmäladé rottihgstrimlor. 


Orig.nr, 2318. 
• 


Pilens längd 1 m 3f5 em. 

Spetsens längd 26,4 cmi , , 

Hya Guinea 
P'apuas 


'6802 


44 


-"^ ■..,.• 

med röESkatt och spets av brunmålat, sni- 
dat trä med en snett avskuren liullingf ör- 
sedd benudd. Spetsen instucken i skaftet j. 
vilket där är lindat med bnmmålade rotting 
strimlor. 

Orig*nr. 2319. 

Pilens längd 1 m 0,5 em. 

Spetsens längd 27 »5 cmi, 

Uya Gviinea 
Papuas 


- 


■- 


:- &803 


45 


med rörskaft och spets av birunmälat, snidat 
trä med en snett avskuren med hullingar för 
sedd benuddo Spetsen instucken i skaftet, 
wlilket där är lindat méd rottingstrimlor. 
Orig.nr. 2320. 

Pilens längd 1 m 0,7 em. 

Spetsens längd 27,9 cm. 

Nya Guinea 
Papuas ELÄNDERS. GBG. 6919. 12. 64. - 208 - 1885.2. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm, 
1885.2. 


: 6 8.04 


46 


Pil 
med rörskaft och spets ar bruamålat, snidat 
trä med en snettavskureni^hxiiåiBgf ösreedd^ — 
benudd. Spetsen instucicen i skaftet, som dä. 
C 


är lindat med svartmålade rottingstrimlor* 


• 


Griginri 2321^ 
Pilens längd 1 m 0^2 cmi 
Spetsens längd 23,2 cm; 
Wa. Suinea 
Papuas 


: ■ 


^6805 


4? 


med rörskaft och spets av svartmålat, snida 
trä med en snett avskuren med tre hullingar 


b 


försedd benudd* Spetsen instucken i skaftet 


» 


som där är lindat med svartmålade basts trim 


-, 


lor. 
Orig.EO?. 2322. 


" 


Pilens längd 97,3 cm* 
Spetsens läiigd 20,5 em 
Hya Guinea 
Papuas 
6806 


48 


-'♦— 
med rörskaft och spets av svartnÄLat, snida 


t'.'ly^-'/l • 


Hvä utan benudd. Spetsen instucken i skafte 


t» 


som där är lindat med svartmålade rotting-» 
strimlor. 


'• ■ 


Orig.nr. 2323. 
Pilens längd 97,5 cm. 
Spetsens längd 20 cm. 

ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64.. - 209 - 

\ 
1885. 2, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. ' 
Anm, 
1885.2. 
6807;' 


49 


med rörskaft och spets av evarinjoålat,! satda 


t 


■ 


tis u*an:«oeBuaa.^Spetsen nerstuclieii i 3ka£- 
tet, som där är Madait med svartmålade rot<- 
- ' 
tingstriÉLLor 


Orig.nr. 2324. 


Pilens längd 1 m 3,2 ca» 


Spétsenö längd 24,2 cmv 


lya Guinea 


Papuas , 
50 


-.n-.^' ',.,■.,. 


6808 
med rörsicaft och spets av svartmålat, sni- 
dat trä (avbruten)*, Spetsen instucken i 
skaftet, scaa där är lindat med svartmålade 
rottingstrimlor. 

Orig.nrt 2325. 

Pilens längd 1m 1,6 cm. 

Spetsens l&agd 2l ,2 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


6809 


51 


■— "«. . ■ . 

med rörskaft och spets av svartmålat trä. 
Spetsen är något snidad samt instucken i 
skaftet, som lär är lindat med svartmålad 
bast. (tJdden avbjmten») 

Orig.nTé 2326. 

Pilens längd 98,5 cm. 

Spetsens längd 21,5 cm. 

Hya Guinea 
Papuas ELÄNDERS, GBG. 6919. 12. 64. . - 210 - \ 


1885*2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885.2, 


.6810 


52 


Pil 

med mörkt rörskaft prytt med en mängd in^ 


' ■ - ■ . 


-^bräjada-splpalformiga^llnjer» Spetsen av 


brumnålat trä, utskuren i hullingar och in- 


' 


stucken i skaftet, som där är lindat med 
svartmålad rotting. 
Orig^nr. 2327. 
Pilens längd 1 m 46,2 cm. 
Hya Giilnea 
Papuas 
'6811 


53 


med l^ust rörskaft som mellan första och 
tredje leden är prytt med inbrända ornament 


. 


Spetsen är av svartmålat trä, utskuren i 
en mängd hullingar och instucken i skaftet, 
som där är lindat med svartmålad rotting. 
Orig.nr. 2328. 
Pilens längd 1 m 24 cm. 
Spetsens längd 29,5 cm. 
Nya Guinea 
PapuEis 
'-6812 


54 


med l^ust rörskaft, den 28,2 cm långa, 
svartmålade träspetsen har sin frnrare del 
utskuren i hullingar samt är instucken i 
skaftet, som där är lindat med rotting. 

Orig.nr. 2329. 

Pilens längd T m 14 cm. 

nya Guinea 
Papuas 

ELÄNDERS. GBG..6919. 12. 64. - 211 - 1885,2. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. , 
Arim. 


- 


1885 *2i 
6813 


. ■Tgj.-- 


' Pil 

med röx^skaf t prytt med aex inbrända ringsa*. 
St}€t86Q är av-^-sv-artmåJiat ''ÉtM. ocii in&tiickeii 


i skaftet, som där är lindat med svarto^ 
■ . ■> 


lad rotting. Orig.nr.. 2330» 


Mlei^ längd 1 m 17j3 cä', . ] 


Spetséös längd 2f,7 


Ifya Guinea 
■■;, 


Papuas 

.1 . ■ ' - 


■6814 
med rSrskaf t prytt med fyi^ inbrända spiral 
f ormiga linjer j spetsen av evartmälai trä 
är instucken i skaftet, som där är lindat 
meå svartaålad rotting» 

Orig.m'. 2331* 

PiieiM längd 1 m 8^8 cm. 

Speteeäs längd 29 j 7 cm. 

Hya. Guinea 
Papuas 


6815 


57 


med rörsk^t prytt med fem inbrända spiral» 
f ormiga lin^erj den med hullingar försedda 
svartmålade träspetsen instucken i skaftet, 
som där är lindat med svartiaålad rotting. 

Orig.nr. 2332. 


Pilens längd 1 m 18 nm* 

Spetsens längd 27,8 cm*, 

nya Guinea 
Papuas ELÄNDERS, GBG. 69 19. 12. 64... ■ ■' '• - 212 -■ •■ 


/ . • , ■' 


1885.2. 


: Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 

■ 


Anm. 
1885*2* 
fesié 


56 


•Ptl 


meä v'6takB,tt prytt med sex inbrända, apl- 


■xaj.jtoi5aa^,a iiaje^j aen ni©ci-~'BU±iWKng^E'-^jto»p»'-^ 


sed<3a,s swarfeoäiade träspetsea iiastuekéix i ' 


skaftet, 'scMB dar är ^iindat med svartmålad 


. 
, rotting, 


: - ■ ,. 
: ■■ : ■©r±^m%-'23^% 


Piieös längd 1 m 17,6 éitt*. 


Spetsens längd 27,5 öffl* 


Eyä Gidiaea 
■ 


Papuas 


68i7 


, ..59. ,',,,, 


med rörskaft prjrtt aéd fem inb3?ända, spi- 
raif ormigt böjda linjer}, sden med huliingM* 
försedda svartmålade träspetsen är instuöké 
i skaftet', som där är lindat med svartmålad 
rotting* 

X)rig*aE# 2334* 

MleiÉis längd 1 m 28,5 cm. 


a. 


■_■ 


Spetsens längd 29»3 em. 

Éya Giiinea 
Papuas 


6818 


60 


med rörshaf t prytt med fem inbrända , spiral 
f ormigt böjda lin|er| den med laullS^ar för^ 
sedda svartmålade tx^spetsen är instuekeö i 
skaftet, som åär är lindat med svariaaälad 
rotting. 

CJrig.nr. 2335. 

Pilens längd 1 m 29,4 cm. 

Spetsens längd 30,2 cm. 

Hya Guinea 
Papuas 


!*■ 

ELÄNDERS. GBG. 6919. 12.64.. 

-•■ - - 


- 213 - 


; 


1885.2. 


Gen. kat. nr. 


■ Inv.nr. 


' 


Anm. 
1885,2*. 
6819 


m 


med rörskaft prytt med f ^i spirialf ormiga, in 


NR' 
brändk lin.les?^ den méii tanHiis^a:^ försedda 


siiraaMaaälaäe tz^spetsea äf å^^tucken i altof- 


tet, soQ där är liMat med svartmMad bast* 


Qråg.2tr» 2336» 


1 . 
Siieas läagd t a 29 cb. 


Spets®Qs längd 29f7 om* 


5ya Quisea 


' ■' v ■ 
faptms 


6820 


62 


med löpskaf t , pzy tt med fem . Inbjfända spiralr 
f ormigt böjda llajerj den med hsållingar för- 
sedda bruiomälade träspetsen är instucken i 
slcaftetj SOTi där är lindat med s^artn^lad 
rotting* 

Qrig.ZB;. 2337^ 

Mi©as längd 1 m 29*2 cm, 
Spetseitö längd 29*5 em» 

Hya Guinea 

Papuas 


6821 


■63 ': 


med rörskaft prytt med fyra inbrända, spiral 
f ormigt böjda lin-Jer |; den med bullingar för- 
sedda svartmålade träspetsen är instucken i 
skaftet, sraa där är lindat med syartmälad 
rotting* 

örig.nr* 2338. 

lilens längd 1; m 17,8 em. . 
Spetsens längd 27,5 cm* 

Sya Guinea 

Papuas ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6B.~ - 214 - 


1885,2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
i885*2. 


6822 


,64 


med rörafiaft prytt med fem Inbräada, spjiraå- 


. ~ 


£oxmigt bö. jda linjerf den meå liulliagar fös?» 


- 


. 
sedda bruDiaälade träspetsea är instuckea t 
slmftet 9 som där är lindat med svaaErtmåiad - 
, rottiijg;. 
'' -'OsM^éseäx' 2339% '• ' ■" 
Piieöe a^&igd 1 m 29 »8 cm. 


■ - 


Spetsens längd 30 »7 cm, 


. ., i' . .. . 


Hya Guinea 


. , . , . . . .., 


Papuas 
6823 


65 


med rörsKaft prytt med fem inbz^nda, spiral* 
formigt böjda lånåeri den med huliingar för^ 
sedda brunmåiade träspetsen är Instucken t 
skaftets som där är Ifndat med svartmålad 
rotting* 

€ö?ig.nro 2540. 

Hleas längd 1 m 29,3 cm. 
Spetsens längd 30^1 (m. 

nya Guinea 

Papuas 
6824 


66 


med rörskaft prytt med tio inbrända, spiral- 
förmigt böjda lin Jer |. den med hullli^ar för- 
seddaj snidade och bx^iinmålade träspetsen är 
instucken i skaftet, 8<aa där är lindat med 
syartoålad rotting, (Söndrig) 

Orig.nr. 2341. 

Pilens längd 1 m 12,7 cm. 
Spetsens längd 26>5 cm. 

Hya Guinea 

Papuas ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. '65,- - 215 - 
1885.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885,2, 


^825 


67 


Pil 

med rörskaft prytt med fem iabrlhda, spliral- 
_ ._f ormlgt_.b.S3da lln^erf den med hulliagar för*- 
sedda svartmålade träspetsen instueken i 
skaftet, söm dSr är lindat med svarto^lad 
rottiJ3gt (Målzd^ngen delvis avnött) 

Orig.nr. 2342. 

Pilens längd 1 m 17 emt 
Spetsens längd 27>3 cm. 

Sya Guinea 


■ ■ . 


Papuas 
6826 


68 


med rörskaftf den vid basen något snidade, 
svartmålade träspetsen är iriBtucken i skaf<- 
tet, som där är lindat med svartmålad rot- 
ting. 

Orig.nr. 2343. 
Pilens längd 93 cm, 


.» 


Spetsens längd 23,4 cm. 
Uya Guinea 
Papuas 
6827J 


69 


med rörskaftf den vid basen något snidade, 
svartmålade träspetsen är instucken i skaf- 
tet,, som där är lindat med svarfenålad rot- 
ting. (Miningen delvis avnött) 

Orig.nr. 2344. 

Pilens längd 92,5 cm. 

Spetsens längd 21,4 cm. 

Hya Guinea 
Papuas ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65^ - 216 - 

1885.2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
_ 1885v2',.\ 


.1 . . , ; ■ 

■'v ■ , . 


v' ?"• 


i.6.8,28 


.tö ■' 


med rSirske^tf den 7iä basen iiägöt snidadei 
*ét;, sm aör Sa* linåat\ med svartmäiad rot* 


■,_ 
M ' -"' 


.. .-; .tSaag-* .,. ..•,■■,...■' 


■; ' ■; .■•■:■ 


Spetsens längd 25,7 ea* 


' ■ 


Ewa édÉnea ■ ■ 


. ' i 


Eapuas 

r * 
6829 


m 


med röjpskaftf den vfd basen något snidade, 
svärtEäiaiae ti€spetaeh äj? Instueken i skaf- 
tet, scHa där är lindat med öVaptmålad rot- 
ting... ■ ,-,.. 

■" Ori^.-nPfc 2346r ■ '■ ' 

Pilens längd 94, t ca. 

Spetsens läogd 22,5 cm* 

Fj^a Gtiinea 
Papuas 
683Ö 


12 


-I**». 
med rörskaf tfj den vid båsen nägöt snidad©,. 
brunmäiade träspeteen' är iiMitueken i skaftet 


f! 


som där är lindat. ined svartmålad baste 


?' 


^ ' "©Eig*nr.v 2347., " 

I^lOns i^agd 1 m 2,4 cm., 
Spetsens längd 25,2 cm>' 


- 


Ifea Guinea 
Papuas 


■ ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S,. 

/ 


- 217 - 
r" 


' 


18^/i2«. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885*2*. 
6831. 


73.;, . 


,I>i!L 


med en 28y5 eioa lång s-^arttoälaä träspets yvi3 


T 
— - - ■ — 


" " 


k€n är- instucken i rörskaftet^-jsaa; Mr .är • * 

lindat med svartmålad rottlingé 


-- 
Orig.m?! 2348. 
■." 


Pilens längd 97,9 em* 
v ' ■ '.'■'•■.' 


Hj^ Gvilnöa 


, Pawias 


6832S-: 


,.,.74.. - , . 


med en 28, 1 cm läng träspete, vilken är in- 
stucken, i rörskaftet, som där är lindat med 
rotting. 

Orig.HTé 2349. 
Filens längd 97,6 om. 

/ Uijra Guinea 
Papuas 


6833 • 


75 


■ 

med en 28,3 cm låag, svar-tanålad tJ^äspets, 
vilken är instucken i röi^kaftet, som där 
är lindat med svartmålad roitting. 

Orig.nr. 2350. 

Pilens laogd 97*5 cm. . 

Nya Guinea 
Papuas 
-^ ELÄNDERS. GBG. 7666.3. 65^ - 218 - 1885*2«> Gen.kat.nr. 6834 Inv.nr. 1885*2* '6635 6836 78 BM med en 28 ca ; läng , sirartaoälaét tsSspets , vil- 
ken är åns*ucken S i!«}3cafi:aÉfee%;j: stsa dös? äé 
liödat aéä evar-taiiålaa jFOttåag* 

Orl#.mv,:2351* ■■,;:■-■;■ 

lileas iaagd 97^4 om* H:^a Guitnea Anm, -^^im med en 28 Gm lång» svartiaåiad träspets, vål^ 
ken är- instuekeH å jrSyskaetet, ©can däs" 'ä^, 
lindat med svar^toålaå irotting. Kilens läzigd 97i;6 em* Jjya Guiaea 
gapuas -W*i. med en 27,7 em lång svartmålad trSspets , vil 
ken är instuoten i skaftet, som d^p är lin#> 
dat med svartmålad rotting*. 

Orig*nr^. 2553* 

Pilens längd 1 m 1^3, cm* 

Wya Guinea 

Bäpaae ... .ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 219 - 
•i 


1885, 2o 


Gen.kat.nr. 


Ihv.nr,-' 
Anm. 
" Ä5^i%i^ 


6837 


■i ■ 


Pil 

med en 28,2 cm läng svariaaälad träspets, 
vilken är instucken i rörskskftet, sam flflr 
är lindat med svartmälad rotting. 

mpigvjm,^ 2354 • 

:feipens- läagd 9^^S -em* 

feä'. ■©uinéa. 
^Eapuas': .^- 


■ ' 


6.838;: 


80 


,■■.,..■,■-■-.■.-". 
med en 28»5 «m lång svartmålad t3?äspe*B s vil 


-'■ 
.^^, _ 


ken är instucken i rörskaf tet ^ seut där är 
iii^ät. mså svartmålad jrotting. 
(^Igwnr» -255f.r-. 
il^lens längd 9?^9 .cm» 


t 


..Eäf%:C!«iinea, 
-.. '■ • "■■■ 
■.IBapuae: 
68'39'=' 


m 


'Maas^rdél. 


Vävd av bastsööspené M mi& sitait täckt av 
må, svaifta träringa* SasiM prpiä xaed slspyäa^ 
basaldélar av små vita eiiSekOT av släktet^ 
nassa. ¥id veapdera ändan %ra snöröglor . 

Orig.nr, 2356. 
Mngd 71 j 5 cm. Bredd 13,2 cm, 

nya Cfuinea 
Papuas 


' ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.~ - 220 - Gen. kat. nr. Inv.nr t885.2. 

Anm. ■ 6840 82 6841 83 6842 84 nassa* I^Éd varetéipa änioteB 10 snSrhäl, 

^<fei;g|?iaj!v.; 2357.^' 

Mi^d 59,5 ea. Baredd 13 C%. ^sMéEde^ ^ #rä av IjastsnöEea ^Tä^a toaad^,; 
eanuBanjSogade på n^4tea och Md äadaröa samt: 
P2?3rda må saå swarta taeärii^aa? och baaaide-- 
låraa av ^nå tptSa snäe&oiP av slafetöt naesa» 
TTidi ena ändan en 26 cm "Läng »atisbingstirifflla 
fäatad.. 

Qrigjnr. 2358^ 

Längd? 62,^4 em» Bredd 2j^ cm.;. . 

ifea.::#iMseia^ 
Papuas i.W-. hesMeade av et*- hand av !^?ä^la hastsnören, 
pjpytt- med små svärta f jcSriagär och h^alde- 
laraa av eoä vits snäckor av släkte t hassa. 
I ena ändan i^ 22^,7 cm llog ^aetfläta* (Söndjr: 

Ori|g..nr# 2359. 

Längd t m 46,,^ em. Bredd 1;,^? em* 

Hya,Gt!^nea 
Papuas ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65,- ' ■;. ■■- ' '• 


"■ ■ , ■ -■ ; 


- 221 
1885; 2i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885^2* 
6843'' 


85 


Pannsmyeke 
bestående av ett ovalt bastetycke, prytt 
med basaldelama av små. vita snäckor (naeea) 


t 
små svarta trärlngar ocii en gul glaspärla* 


7id ena ändan är en llten^ avlång träsprint 


fästad med ett bastsnöre. (Söndrigt) 


Origénr* 2360* 


Längd 21,5 cm. Bredd 9,3 cm* 


Nya Guinea 


■ 
Papuas 


&844 


86 


Ärmband 
vävt av bastsnören, prytt med basaldel^ma 


av små vita snäckor (nassa) och små svarta 


träringar. 


Orig*nr. 2361* 


7idd 26,2 cm* Bredd 5,7 cm* 


nya Guinea 


Papuas 


6845' - 


87 


Tre st* armband 


6.84:7 


vävda av bastsnören prydda med basaldelama 
av små vita snäckor av släktet nassa och små 


svarta träringar* (lågot söndriga) 


Orig.nr* 2362 a, b, c* 


a) Bredd 3,3 cm. Vidd 29,8 cm. 


b) " 3 om, vidd 28,6 cm* 


c) " 2 cm, vidd 25,1 cm* 


^^^ .^, w - ^/ Hya Guinea 


Papuas ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65^ :- 222 - 


1885.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
. Anm. 
f 

1885.2, 


6848-: 


sa 


Halssnorcke 
bestående av två amå bana, vEvda av bast- 
snören,, .pz^a^dda med basaldelama äv sinå välta 


J 


"snäefcoj? (nassa) och sÉiå svarta t3?äa?ingar 


■■ 


•asmt Gästade vid en stor ring av musselLslEai 
(fridacaa gigas);* 
Qrig.nr, 2363. 
Mngéns diameter 14,5 cm* 
Hya Guinea 
. ■ ■ ■ , Papuas- 
6849^ 


89 


Hals prijrdnad 


bestående av en ring av musseislsal (Tråäacna 
gigas)v. 
Orig.nr, 2364. 
Diametisr 8,9 em* 
JS^ya Guinea 
Papuas 
6B5.0' -. 


90 

■ar-h- . . ■ 


fvå st. armband, 
6.851^ 


skurna av snäckskal (frocbus miloticus) . 
Ortgénr. 2365 a, b. 


• 


a) Diameter 10 cm. 
b) " 10,5 cm^ 
Nya Guinea 
Papuas 
6.852. -- 


91 


^n^ 
6,85:3] 


a-b 


Skurna av snäckskal (Gonus?). 
Orig.nr. 2366 a, b. 

a) Diameter 6,6 cm. 

b) " 5,9 cm. 

lya Guinea 


- Papuas ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.^ - 223 - 


1885v2; 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. ' 
Anm. 
1885.2* 


■ '■ '■ 
6854 


92 


Armpijyanad 


, , bestående av två runda, å mitten genomborra- 
de plattor, skurna av snäckskal (Tridacna 
gigas). 


.... 


Orig.nTé 2367. 
Plattornas diameter 5 cm och 5»3 cm. 
nya Guinea 
' Papuas 
T 


93 


örhänge • • 
6855- 


bestående av en åtta-s trälig, av snäckskal 
(conus) skuren st|äiTaa, som på mitten har 
' " ■ 

ett hål, varigenom är trätt en öppen horn- 
ring. 

Qrig.nr.. 2368 . 

Stjärnans största diameter 4,8 cm. 

Hya Guinea 
PapuaSi 
6856 


94 


Gudabild 


snidad , av , mörkt färgat; trä, föreställande 
y 
en mänMskof igur med liten kropp och stortr 
. huvud, vilken med armarna och hakan stöder 
sig mot ett utskuret räcke» ögon av blå pär- 
lor. 

Orig.nr, 2369. 

Hö^d 27,7 cm. 

Nya Guinea 
Papuas 


- 

ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 65,^ - 224 - 

1885 


•:2, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
, 1885.2* 


■■ 


6857 


95 


©udablld 


. . . . 


eaidad av trä, föreställande en människöfii^ 


gur med liten te-opp och stort lTuirudj:»'ilken 
med anaama och, hakaa stöder sig mot två 
utskurna käppar» . , 
. "Papuanerna sägåj ått då en sön förlorat sin 
fader, skär han en sådan liten figur, för- 
varar den- i sitt hus, där den intager den 
dödes plats och anappp^ den vid alla bryd- 
samma tillfällen, både då han vill uppnå ett 
gott och undvika en olycfe. len chh träsnlda^i 
ren själv dör sMr hans sön en ny bild, som 
ersätter den numera värdeiiia>f arf adtems , 
med vilken man gör sig av med så ledigt som 
möjligt". 

Grig.ap. 2370. 

Höjd 21,7 cm» Huvudets omkrets 23,2 cm. 

Hya Guinea 
Papuas - 


6858: 


96 


Trumma 
av tirhålkat trä,, hög,, vidgande sig åt ändar- 
na, prydd med längsgäénde ref flor. På ena si 


- 
dan ett snidat handtag. Den vidaste ^dan 


överspänd med onoskinn, den andra öppen. 


Orig.nr. 2371. 


Höjd 50,2 cm. 
■ 


övre ändans yttre omkrets 46,7 cm* 


Hedre " '' " 40.6 cm. 


Bya Guinea 
- 


I^puas ELÄNDERS. GBG. 7686.3. 65^ - 225 - 

1 
1885*2* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885*2^ 


• 
6859 ' 


97 ■ 


Trä.Bni.åevi. (till et i; laus) 


föreställande en fågel vilande pä ett gencaa- 
brutet ornament, veirs ena nedersta höna är 
utskuret till ett huvud. Mgel3ds naeke prydd 
' 
med ett i svart målat ornament, snideriete 
nedre del delvis rödmålat. 
■■■'• 
Orig^m", 2372. . 

Höjd 46,9' cm. - / 
Största bredd 18,6 cm. 

Hya Guinea 
,/ 


' 


• Papuas 


' 


6860. 


98 


föreställande en fågel vilande på ett genran- 
brutet ornament, vars ena nedersta hörn är 
f 
utstairet till ett huvud. Vingarna, ögonen 
och den krokiga näbben svartmålade j den 
tjocka halsen prydd med två i svart målade 
ornament j snideriets nedre del målat i svart 


- - .- 


och rött. 

Orig.nr. 2373. 

Höjd 42 cm. Största bredd 18,5 om.. 

Hya Guinea 
Papuas ; 
6861' 


99 


föreställande en fågel vilande pä ett genoms- 
brutet ornament, vars ena nedersta höra. är 
utskuret till ett människohuvud. Vingarna, 
ögonen och näbbet svartmålade, nacken prydd 
med ett i svart iriålat ornament} snideriets 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65.- - 226 - 1885.2., Gen. kat. nr. Inv.nr 1885«2> 
99 
( Ports'*) 6862 100 6863 10:1 nedse del målat i svart och rött» 
Ori®.;nrf 2374.' ' ■ 

Höid 47,9 cm. Största bredd 21 cm. 

Efya Guinea Ti^eniderl (till ett hus) 

föreställande en fågel vilande pä ett genom- 
brutet ornament, vars nedre hörn äro utskur- na till aänniskohuvuden. Häbbet, vingarna 
och ögonen svartmålade j nacken pj?ydd med ett 
i svart Mlat piiiament , snideriets nedre del 
målat i svart och rött. 

0rig,nr< 2375. 

Hö^d 34,9 cm* Stö3?sta bredd 18 cm. 

Hya Guinea 
Papuas -."— föreställande . tvä mot varandra vända, hori-* 
sontellt liggande fåglar. Den övre har st^är|t 
och vingar svartmålade , den undre har näbb> 
ögon, vingar och stjärtens undre sida svart- 
Mlade« 

Grig.nr. 2376. 

Hö^d 25,6 cm. Största bredd 18,4 cm. 

Hya Guinea 
■Papuas Anm. ELÄNDERS. GBG. 7666. 3. 6S,- - 227 - 1885.2, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1885,2^ 


■ 
6864 


' 102 
a-b 


Ett »ar tofflor 


meå ■uppätbö^äa epetsas? ooh utan klackar* 


. , 


Prsanstyeken av Bvart läder, balsstyekea -ä^ 
blått Mderj inuti broderade med guldtråd 
pä grönt oeh rött sMnh. 


Orig.hr, 2377. 
Miigd 22,7 cm. Stöi^ta bredd 8,6 em. 
,. • ■ • 
Persien 
6865 


t03 


—"-i, 


a!-b 


med. uppätbö^da spetsar och höga klackarf 
framstycken av gredelint ylletyg med inväv- 
da gula blfflaaor, bakfltyeken av blått läderj 
imiti pi^dda med guldlackerat^ rött och grön 
läder. Under kläeken och under häif oten är 
en äämbit fästad. 

Orig.nr. 2378. 

• Längd 23 »5 cm. Största bredd 996 cm. 

lersiea 


t 


6866. 


104 


Ask 

av trä, inlagd med små nmda,sbenplattor och 
igelkottstaggar. (Mgot söndrig) 

Orig.nr. 2379. 

Läijgd 22,5 em. Bredd 11,4 cm, Hö^d 6,1 cm. 

Geylon 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65^ - 228 - ■ 
iÖ! 


35.3 


" Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■■' 
■ å885«5.. i - .4- ■ ■ " 
yp^aA;r.-i.f^aiyi.y, .ay.l^^^i^ . 
Q&im av pmiemöt Qm MaaåBti^m 1BB5 


i035-3 


6867 


R il 


■la,. 
akaft av txS, låns spets av PfBj iastucaEöa 4 
sIcaftQt^ som äé^ ^ liM^ steS s@aor« fs^ 6t^^x«^ 
, ' 
ti&å^etm^. f aathållim ia@d llBääftä23@aE> av m&nöts 
skQftot s^d^3;at^ cR^llan fJiMraxoa assQt f l}:^^^^ 
med l)Qk fli? bägst£'ä{isea* 


..h: .:■-..-..:., ;.; 


W 62,2 m. (o^g^ ^^^^ ^^ 2SS3) 

Ute 


• 
■ ,..-. . 


©oåoraä© 
6858 


., /^ 2 


Bio , 
(Orig. kat. nr. 25S4) ötQ 
• 


y 
- ELANOERS. GBG.'768e. 3. 6S, - 229 - Gen.kat.nr. Ihv.nr. Anm. 686,9 A-h 6870 fl. 4 ^ ti?att:f©3BBiiffe hwmå av s^siffei? (?) afeo^tet atr 
baama^at tm». iså i3itt<m |>3i^rt«i seä 03S«rt»at bJSti 
oeh rött t^rg*. guiöpappejp oc^ guötatråä. luiiatyela^ 
ö^ lioio* ( Orig. kat, nr. 25SS) 

:OtÖ; ' . »Aaaegiay^^ l£a8tsp.lat ' .... 

^Qf* av yu8t tspä» spöt© iaaeöttlS^i av läröj, 
iQGtiiaket å slEsaftety som ä§r £ir liaSaå Z3eä~ 
eeBoSP. ^^^g^ ^^^^ ^^^ 2559) 

Caj>© 5?0raa 
gm>lLQaÅet gabine t,i^£igo , to^i^i 

av i^i atenf&lÅof f3¥e8tälAlaiid& «n ^avozt^ 

Hammaa (Orig. nr. 2584) 

Maiayör 
Jävs 


ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 55, - 230 im$0- Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
3;aS5*3 


Se fotoMt^og 

or», '3- 
- 
föi©0täll<maö etit indisatSi* 
nr*: 3 ' ■ 
H*: it»& -CEt,. Br» 13*2 -ca*. ^ 


y 
/ ELÄNDERS. CSG. 7686. 3. 6ä. - 231 - 1885^4. 1 SYDitfHIKA Gåva av fröken Eckenaan. 1683.4. Anm. 18S5.4. 
1 Pilspets av järn. (Orig. nr. 2380) 
Längd: 32,6 era. Kaffrer 
Afrika ELANOERS. GBG. 7686. 3. 6S.^. - 232 ie^«& Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6872 
Wmé5^ i - 24 


,: Y^ 
i fors av ett huvua Bif>4 åt två öMos? väada 

(a©: jfötow .iBV.larlSoag.. l?»;) is©- SMeffrogre^lsit» 
taf v XX?It fig. 2.) 


6873 


Må^åM 


Äv toz^t^d^t]^» fSrestliilanä® ea isSnziiQkof igusit 

hålloaiäo å& xss^t&t låzaga imaama utaf t®ap rnXåowA 
Ögonen av xmida obeidianpiattd^s» os^glvnQ av 
rizig^' av isusQéi8ka3.<» Spx%ael£«m'.' lalåMaä:. % 'Btt - 
etyc^© vit tapa» 

^Se foto. Inv-Eas-tonfi IT.) Se B.B©3?^ciaaa» «Baat©; 
Islaaä^ in the E^^moga^apMfial lueetim o£ Sweåea* 
Ethnoe 193784, sM. 102. 

ISogå 6O92 oa» St* osiks>et@ 31«2 fnn^- 

. ) 

ELANOERS'. CSG. 7666. 3. 6S. - 233 - 168§«.5 Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6874"^ ^ 


1885.5 
3 

4 

,5 


is.m^^ ' 


\ 
A* laSiM t^ å f oas m^ m feaist^ liöp^ssrckt fisk* 
6B75 


BaståÉaaäe m ©*t fcsatlHEåd^ÖTO x-iaglat 1 en 

liaaiViaåaf QUEÉs ,Bk§3Ra av svärtat. iQ%0t fäfeiifteaa©- 

(s® foto* Inv.Kartoog IV#) 


i 
5876 •- 


Av brokiga f Jäärai? fästaSe på ett basttråäsöB^iP 
xlngiat i en fyränbbol ikxans* 

(Sd £oto«Inv»kartöng XV.) 

2Z4S Påskön 

ELANOERS. GBG. 7686. 3. 65, -234- 'IBStti- Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


6877 , 


å0S5*5 

4r 


:Qii^r@:»^ £&&Slat i ^-e^udub^&l. IssaiäSir 
?lk 


{se £oto«I^v«B^^oiJg XV.) 
2Z49 ^^^ 
6878 


? 


BeOTavsiiiSSQQtta 


ena guäoa 't^t odi bops^r^d $ÅI1 en M ^»a« ö^up 
påee* 
687-9' ' 


a.- 
|4« 


688Ö • 

■ 


9 
,^ 


6881-.^ 


10 


•»ii.' HGife*' 
MBQSt 38» 2 ea. St. oa^rins 2-8 -«s* 2^2,6 é» 6 


■^ 


6882;-' 


il 


liängå 25$^ cm* St. OEflt^mg 5.ji cm« ^Z-feC? . ii 
^ 


Pä0?s8n 

ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 6S. - 235 - Gen. kat. nr. Anm. 6883 6884 6885 ,.6/886 ■6887 12 m- n m EM i,: ' ' ' 'Mas*. 
41sl^ ts!^*:- . siar 3 .em»»- '2-2.&C , ET M aiMlKaMiM» , Ä^ c^ sola l^asas?© oete ©S3!*tax© snSclkor upi»- 
iSs^å 6S»2 ca* 'X^agä 8.».? -cao*' Mas^ h-vBåé' :3>I»4 ^«»i^' Msk6n 
l^irfo yi^ ELÄNDERS. G8G. 7686. 3. 6S. Inv.nr. 3.685 •§ m m - 236 - i^oQå Qif föOte^ ^e^' ^xsoM 14^4 ^<smm> 
221-/ ,: e> 2,2.^2. A- 

W^%3' /W^. Anm. 
ij^ ELÄNDERS. GSG. 7686. 3. 65. - 237 - Inv.n 


m ■^^SSi"' ■1^5*5 Me^' Of^ '^äa*. :S$». 

2.2: T^Z < c ' ^^V' ^&0m ^ ~ 

H&s&å. 330 -^^^ Bas ^fe^Ä#|»1 5em« BS|S It ©©*, Anm. 
ELÄNDERS. GSG. 7665. 3. .65. - 238- 


Gen.kat.nr. 6§94-t Inv.nr. 3- 


6895;; m 


■^m^ämM^^ mmå^!^. f ses^åa^^ 0iicftrti^3r#; mu. ©luta 
0m0^s: vått- GmU #Ä« ■ ' • • " . ::r' Anm. ELÄNDERS. GBG. 76B6. 3. 65 - 239 - 188$« Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
- 


1L8S5.6 1-5 
PQSU. lali£dx»i@a 


Gåva av ösr» &♦ E&s^Di gan* psof ©ssoy Mli3©^03ä?s 
" 188S 


1005*6 


, .... 
6896 


1. 


av bT??Snil iesas grått;, sunt, plott^ottöat, 
©Ititet» fSJPSQtt Boå ©tt eSatoigt haadtags v©^ 
©1^ sifäfi iSx^stsr ISjsaiagaiöa av ea éitaaö© 
ESsmi^ofigar* ( Orig. kat. nr. 2548) 

Syd Äcieri&a 
6897, 


2 


Fffäcape haaivaa av ett åubbelkS*il 


av ijrfMä iojpöt é\®tt» aXutet» plattbottnat 
f öreatmiand© Hvm dsian av o& wåxmXeS&oSlm^» 
SvmsMmiL pjyöd av två l>r©to lappfei^da sti?e<5lE|j 
east tvä halvEi&iesr* ^ty«3aiE^3? tiil asiaas;. På 
t^^iésm l^ e^tex> 0£i£iC£mf Éls-toii:^®^ maå ott 
omrlåltt l£lli?l^ (Orig. kat. nr. 2549) 
- 
S^: 20^5 ca* .gmkre:1;ss40^7 ca,: 
g|^ MierMsQ 
.leana 

ELÄNDERS, GBG. 7666. 3. 65. - 240 - Inv.nr. 


4 im%B £^im. SW l^ålsr å .eia ^eiSea-^Corig. kat. nr. 255(1) -■m hTiMå S©»a,. g5?&t%-. i«it..0^ .ail«te%,- fca-ttea: 
åea sa© mftea a^* (O^ig^ j^^^^ „^^ 2551) Anm. ELÄNDERS. GBG. 7686. 3. 65. - 241 1@8§»6. Gen.katnr. 69ÖÖ Inv.nr. 

' 5 av a3j|-«akty ss?å.tt:; IM0S' m&& ©Sa pä ixsse oiåmi^ 
ö-sip© Icaatan %ituö4ai, oi^oi? av håi^» bnaat iSSoy^ 
ytteesiöas» av sks^tiaB upptill pv^å&B lasS otua* 

H, 96 e®, Solaol 1* 31»§ «I3^ (orig. kat. iir.2594^ Anm. ELÄNDERS. GBG. 7666.3. 65. Inv.n - 242 - lesSéf Anm. åmm. . 1885*7 

i. f3PöB0taila&€© ifcQaa^sa^* (orig. kat. nr. 2U6)A 

Ij* -%1, -en* Bap.- §■ 'é©* H# 3:9$- <aa,. 

Japan At, Bso ^«^ (Orig. kat. nr. 2116) B 
Japan 3 M Qoas å Éotn av MBa » ,i!©'åla^eKaä meö föl»» 

St», i». ■Sf.t «a*> .St.b3p»^ 6,1 CO,' S<,v 5>5 -taao; 
(Orig. kat. or. 2117)a Jaioaa ELÄNDERS. GQG. 7686. 3. 6S. - 243 - Gen.kat.nr. 6904- 69Ö5- Inv.nr. .1885*f 4 lae^.? Anm. 


L« 2& OQ* Huvadeto Mma* l^^ om» 

Japaa ELANOERS. GBG. 7586. 3. 65. - 244 - ■a8S§*® Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
- 


a^^sm^-f 
iSofi^l&,iv..,^«@&. 
%t® mmå mmm^: 'i ■'Bmmmé "^^- ... 


^ mmvB 6906 


/i % 


Mtea tm^å -air iflo^aMs^^jsS*: tmwtm. ^ ^iai.**«f 
.istaMaa pif^å i^É pri^0i»iffitö®t.^ ««^ ^iss^ ^f^i^*^ 
Jiaatåga -iippM3»is»iai?* ftti^' Santm- iQpf «3|t* ^. 
•bafeeåisoi' :©**;, ■fesaåta^s,. ts|r€ä" äÄ. ,^?t#E©»aE^i%« 
Mail* 31b €«^ (Orig. kat. nr. 2388) 
m% Äf»S3£a- 
, , ;0OTaeÄl 
6907; 


2 


'laåg ^éas%^ få Méa si€o3?- .psj^öé^ med' -tiå; ^lialnraåB*». 
■tet.. p3E3)rä'ö ©©i: :ai. nJiiiiteKeea, «påf^* 

(Orig. kat. nr. 2589) ^^ ^^^^^ 


' ELÄNDERS. GBG. 7666. 3..6ä. - 245 - 188^«& Gen.kat.nr. 6908 Inv.nr. ■ 3. ■■ (Orig. kat. nr. 2590) Anm. ELÄNDERS. GBG. 7536. 3. ÖS.