Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1893-95"

See other formats


S f Ä f E I Ö BtÉ O Q a A t 1 S K A 
1893* 1894, 1895. Edpla 
I - I - Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 
Sidans 


B e ^ i B t é a?8 


1893 a, 


Hordamerikao Ariisona*. .Såva av Mrs. Marjf 


1 
1 ** 27 


Hemenwayj Boston 1893. 
j 


■ 1893-é-2* 


Horåamerika* Gåva av kanåidat 


9 
1 - i6^ 


G.Ioräeaskimd. 


1893.3. 


Hicara^a etc* Gåva av döoénten 


36 
1 ^ 30 


C*Bowallius 1893* 


1893*4* 


Kamerun. Inköpt fi^n M.Heimes. 


43 
._1>-122 


" ' ' 


1893.5. 


Påskön. Gåva av kapten Gari EolwaBd Ulff 


71 


■ j ■ 


1-6 


1893. < 


1893.6, 


Kamerun. Bdvidn Bowalllus och Gunnar Linell 


73 
1 - 118 


1893. 


1893.7 é 


Reservnuminer. 


94 
1893.8. 


Hordamérika. Florida. Gåva av docenten 


98 
1 ^ 38 


Einar Lönnberg 1893. 


1893.9. 


Japan. Kina, Siam^ Såderhavet^ Afrika. 


107 
1-46, 


Amerika. Gåva av Hans Höghet Prins Gscar 
Bernadotte. 


1894.1. 
1-40 


Sydamerika. Söderhavet • Japan. Kina. Gåva 


116 


av Hans Höghet Prins Oscar Bernadotte. 


« 
1894.2. 


Kongo. Inköpt från inf;e.1ör G.Ulff. 


125 
1 - 135 
1894.3. 


Kamerun. Son^o^ Japan. Tibet. Mexico. Depo- 


148 
1 * 54 


sition av professor G.Retzius 1894. över- 
lämnad som gåva 1901. 

ELANDERS.GBG. 8504. 5. 65. .II Gen. kat. nr. 


Inv. nr. 
Anm. 


Ports* 
E ©...jg,. ± 8..,*'., é PS 


Sidans . 
1894» 4. 


Karaeswa* Se 1896*8*1. «• 115* 


163 
1 - 115 


, ' •! . ,. ■ • . f . 


1894,. 5* 


Åuotpaliea. Gåva av H.Herbert WaMber^^ 


164 
.1 


Sidney. 


1894.* 6. 
1 


Chile. Såva av kapten John Sayer^ 1894 


165 
1894.7. 

1,-2, 


Nordamerika. , Alaafea* Gåva av P.S, Petereon* 


166 


Ghioago 1894. 


1894. 8. 


Indoaeölea». lya Guinea. Gåva av Hans M* 


167 
1 - 44 


Konungen 1894. 


1894.9. 


bie 

AiaaBönaBorarådet. Gåva av Honr-=^ H*Gouffh 1894* 


178 
1.-3 


>• 


1894.10. 


Kongo»; lukinbunÄU. Inköp frän fru 


179 
1^2. 


M, Walf ridsson 1894* 


1894i.ll. 


Sydafrika* Gåva av herr K. A. Carlson 1894* 


180 
1 .-:■ 16_ 


. > 


1894.12. 


Samoa* Gåva av kammarherre 6*C.W*6edercrants 


185 
1 ^ 3; 


1894. 


1894.13. 


Chiri^ui. Gåva av hov.1uveléraren 


186 
1 •* 88. 


Paul Telgej Berlin. 
- 


1894.14. 
1 


licäragua. Gåva aV docenten Gairl Bowallius* 


204 
1894.15. 


S^ydafrika* Gåva av doktor Emil Holub 1894* 


205 
1 --64 

^5- 


■,^ ..■ 

ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. « ut - Gen. kat. nr. Inv. nr. Anm. fortBé 1895.1. 
1 - 10 1895,2. 
1 « 25 

1895 é-^3.'^ 
1-20 

1895*4*^ 
1-2 

1895 é5. 
1^5 

1895.6. 
1 ^71 R.e,:.fi. 1. jB , t. e .r i- 

JäpaoB Kina etö. Deposition av GfEetzius 1895* 
Samlingen järnte andra depositioner g gåva 1901, 
inv. njr 01.3. var tidigare dupl. av denna 
katalog* inköp å auktion efter framlidne 
häradshövding 0. Dahlgren^ 17 oktober 1895 i 

Hordamerika ft eskimåer * Gåva av ^^gmästare 
E.Wilson 1895. 

Hya Hebrldern a* Gåva -av apotekaren 
Emil Johanson a895. 

Holländska 6uiQna« .Sitriname * Gåva av 
kandiöat G.Martin 1895. 

Kina. Gåva av herr Henri Bukowski* KinSé Japan» Geylcm-. Inköp på auktion efter 
V.häradshövdingen 0arl Dahlgren 1895. Sidans 229 234 245 251 252 254 ELÄNDERS. GBG. 8504. 5. 65. 


" i -. ' 


1893.1. 


1 

Gen. kal. nr. Inv.nr. 
Anm. 


1893.1. 1-27 
TUSAJAN. ARIZ(®A 


1893*1. 


Gåva av Mrs. Mary Hemenway, Boston 1893 

De nedan näionda föremålen äro alla från Tusa- 
jan, ett gansnalt namn pk den del av Arizona i vil- 
ken Hopi (Moki) byarna ligga. De moderna lerkärlen 
äro från Walpi^ de antika från A-wa-to-bi och Si- 
ka^ki. Efter 1893.1é 27 kopia på orig* kat* 


• ■■ 1 


Vattenflaska med ena sidan kupig och den andra 
platt; Kn helt liten pip och små öroné Den ku- 
piga sidiin ornerad i gult^ rött och mörkbrunt. 


- 


(Or ig. nr* 1893*li 1) 


2 


Del av kärl med st järnsymboler (Corttik-i-nu3). 
(Origi nré 1893.1. 17). 


' 
3 


Fyrkantig matskål, ovanlig form, orneringen in- 
vändigt, bruna ornament på v|.t botten. 
(Orig. nr, 1893. t. 4) 


'\ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ul"3i|. Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.1. Anm. 1893.1. Gul lorakål wed . handtag, strarta ortieringar, vir- 
velvind spiral, (axite) 
(Opig. fip. I893.I0 5) 

Ruinem vid å-wa-to^bi Vit kruka nxsd ostiericgar i bnmt och vitt. 
(Orig. nr. 1893.1. 7) 6 Kärl till förvaring av föåoSsmen. Cult laed ome- 
ringar i rött och mörkbri^t. 
(Orig. nr, 1693.1. 8) Lågt gult kärl till förvaring av födoSimegt. Or<° 
noringawia invät^igt. Öo föreställa någon a^- 
tologisk varelse. Horn på vänstar sidan av an- 
äiktotf» solros på den högra. Moln dekoration. 
Trasigt i övre kanten. 
(Orig. nr. 1893.1. 9) 8 "AmtÄora". Cult lerkärl méå orneringar 1 brunt, 
botten röd. 
(Orig. nr. ie93;l. 10) ■■.\- ELÄNDERS. GBG. 40?.'l. A. fi4. 3 - 1893:.!. 


Gen. kat. nr. 


• 
Inv.nr. 
Anm. 
1893.1. 


J 
- 
9 . 


Kruka omerad i rött, gult och möi^brunt. 
(Orig. nr, 11893. 1. 12) 
10 


Simpelt lericärl i form av en en sko. Övre kanten 
och botten trasig. 
(Orig. nr. 1893.1. 13) 
' 
11 


Liten flat skål, röd vit och brunmålad, med Sa- 
li-ko-na's ansikte (Sa-li-ko, sädesgud; mana, 
jungfru). 

Symbolisiii: Omkring munnen regnbågen. Över pannai 
sädesax. Över nääan Halitrtisskal. Nak-tci. Gurk 
blonuna på vardera sidan om huvudet. 
(Orig. nr. 1893.1. 17) 


1 


• 
12 


Litet runt gult fat med svarta omeringar förestå 
lande Ka-hår-wug-ti . Denna kvinnliga; vaz^isé är 
mor till de sex olikfärgade odjuren Na tacka. 
Symbolism: ögon och mun. De både linierna! på 
ömse sidor csn huvudet visa på vilket sätt; de 
gifta kvinnorna kamma sitt hår. ^ 
(Orig.nr. 1893.1. 18) 


Ii 

ELÄNDERS. GDG.40n4.4.fi4. - 4 *^ 1 


1893.1, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.1. 
13 


Matskål, utsidan målad rutig med gul och mörkbrun 
färg, botten röd, skålens insida vit, med bruna 
stänk. 


,) 


(Orig. nr. 1893.1. 19) 
14 


Lerskål med omeringar i svart och vitt. Svartica 
ornament. 
(Orig. nr. 18939.1^ 21) 


15 


Liten, ljus, grov skålé 


- 


(Orig. nr. 18939.1. 22) 


16 


Antik kruka av "orange ware" . "Orange ware" är 
mycket sällsynt, endast några få föremål äro 
funna. Detta exemplar är det bästa i samlingen. 
Enligt Kidder mycket gammalt, (ark.) 

(Orig. nr. 1893.1. 15) 

■ 


17 


Antikt kärl (coiled ware) gulvitt med ojämn yta, 
ett litet öra. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.1. 2) 

ELÄNDERS, ane. 4924. A. 64. 5 - 

1893.1.. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893,1, 

18 


Litet kokkärl, likt desn som begraves med de döda. 
Antikt? /ark^?/ : 
{Ori. nr. 18939.1. 11) 


19 


Kärl till förvaring av födoämnen. Ä-wa-t-bi, En 
låg giil skål med omeringar i mörkbrunt, /ark./ 
(Orig. nr. 1893,1. 16) 


20 


Antikt kärl (Si-kah-i) grått, en stor bit borta 
på ena sidan, /ark./ 
(Orig. nr. 18939.1. 14> 


21 


Antikt kärl i form av en slev. /ark./ 
(orig, nr. 1893.1. 20) 


22 


Liten svart lerskål med ref flat handtag. (Antik), 
/ark./ , 
(Orig. nr, 1893.1. 6) 
\-'' 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. 6 - i893'.l. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.1. 
23 


Fragiaent av antikt "coiled ware" ljust, /ark./ 
(Orig. nr. 18939.1. 23) 


24 


Fragpient av antikt "coiled ware" ljust, /ark,/ 
(Orig. nr. 1893.1. 24) 


25 .. 


Fra^ent av antikt "coiled waré" ljust, /ark./ 
(Orig. nr. 18939.1. 25) 


26 


Fragment av antikt "coiled ware" svart, /aric,/ 
(Orig, nr. 1893.1. 26) ^ 


27 


Fragaent av antikt "coiled ware" grått, /ark./ 
(Orig. nr. 18939.1. 27) 
! ■ 


./•' ELÄNDERS. GDG. 4024, 4. (34. MSg ^ i.BQHåJ!0I.06IQiL 0aJB(3f3 'BtESEHfED fO mS MSSEXa 

fhe olijeots meatloned belew ar® all from fasa(^ aa @lä aas:© of th@ portion 
of ArlEoaa ia whiöfa the He-pi (MeKl| Tlllages ar© sl*uat©d. fho laodöra pottary i© fr<^ 
Wa3i-»plv. '^he aaisiént tvm A.*wa*t8-bi aaå ^L=^=M.«. 

f he nisB^érs ajre in peneilé, f he ntimbers im iaSc are from the satalogia® of the 
Hem0a<^jr Bspoditioii (Eéaca @olieotipn} 

• I#. (1) mtsr ^|ar 

' Ijl» 1(2 ) ÄEMlieniS dipper (ooiled ^ifare) 

X 2* (3| ffra^aeat of dipper with står sjmibols ( So^-iU^i-nim) 

3. (4) S 1446«Sqi^e food >owl, tmostml form* Haa beoa ia us@. 

4i (6) vlaadléd bowl. with whirlwiaå (^ spirals (Ruin of Ä-wa-t o-bi.) 

22« (6) Bipper with grooveä hs-ndle (anoieat) 

5« (7) fhite and brown jair* Broltoa ^ breath liaé" 

6^ (8) S ISOl Food vessel 

7. (92 ?ood vessdl with faoe of o^hologioal being» Hora oa left of faoe stm- 
f loipQr on ri^it. @lotid deooitatien viV 

8* (lu) AEtphora (A>v. 18. (11) Sraall oooMag pot similar to thos© btiried with dead. i^aoient ? 
9. (12) Jar 

10a (13) Sboe shapad ruäe waré, Jar* 

2Xi» (14) Anoieat bowl (Si*liato.i l 

16« (15) s 178* Anoieat Oi«»^ ware Jar» 

the orange ware is very rare oaiy a few speoiEiens being knoim 
%is speoimen is tmiaue the best in the ooXleetion» ' , 

19, (16) food vessel (A-wa»to-bi l 

11« (17) Sipper with faoe of ^a-li-ke«-nia.na ( Sa-li-ko .@om god 

Bia<->aa •> vsbX^ 
S^bolisch. About isotitb,ralabdff 
Förehead, ear of com 
Ealiotis Shell represented över nose 
yal£«tei,- rainolotid tablet oa heaä 
Sqtu^h blossom on eaoh side of head* 2* - 8 - iMélB^S.l. eoatd. lS7él893él, 

12, (18) s 1@12. Hå-har^waq-ti ^ §ee dplls ato, 

f his fesiälo Ea^tsi^tfåk is mother of the slx dlffereat ooloreå 
ffiéastere Ha.feaa..aa O' o ^ ^ 

of eyss miå tooutk 
: < fhe two llnss one oa eaeh slåe of the heaÄ represent the wa;^ 

laarrled f@wasi weraea dress thelr hal:?* 

13» (19) Food vesseX 

^1. (20) Äiusldat dipper 

14. (21) Food bowl wtth Bwsstloj^ ornasaent 

15o (22) Liten graf skal l^t@ 

Fpai^até of anoieht oolled wair© ... 

v -' j ■ ■ ■ ■ I ^ .... 

J. Walter FmlSBB 
Kadrid Feb,1893. - 9 - '*^" 


1893,2. 


Gen.kat.nr. ■ 


Inv.nr. 
Anm. 


1893.2. 1 - im 
NORDAMERIKA 
Arkeologisk samliog. 
Gåva av Kandidat G. Nordenskiöld 
1-23 
fusajan, Arizona 


1893.2. 


Gåva till Kand. Kotdenskiöld av aiiss Hemmeway 
(Jaif. 1893.1.) 


1 


Söndrig skål. 


2 


Söndrig slev. 


3 


Liten söndrig skål. 


/ 
4 


Liten söndrig skål. 


5 


Handtag av en stor slev. 

ELÄNDERS. GBG; 6262. 10. 64. 10 " 


1893.2. 


Gen. kat. nr. 


■ 
Inv.nr. 
Anm. 
1893.2. 


: f Y 


6 


Del av slev. . 

■■■*■■' - -■■,■;:,■-•.>..,•'!.■ ■ 


7 


Fragpent av "coiled ware". /ark./ 


8 


Fraflment av "coiled iwire", /ark./ 


9 


Fragment av "coiled ware". /ark./ 


10 


Fragjaent av »^coiled ware". /ark,/ 


11 


Fragpient av Ijusrött lergods; 

i 


12 


Fragpient av Ijusrött lergods. 

ELÄNDERS. GnC. 4924. 4. ^4, 11 - Gen. kal. nr. Inv.nr, 1893.2. Anm. 1893.2. 

13 ■' 14 15 16 17 18 Fragment av målat lergods • Fra^ent av målat lergods. Fra^ent av ntålat lergods.. Fragment av målat lergods é Fra^ent av målat lergods i Fra^ent av målat lergods. ELÄNDERS. GQG. 4924. 4. G4. - 12 .-^ Gen. kal. nr. Inv.nr. 1693.2. 
19 20 21 22 23 Fragpient av lergods, målat i en färg på ut och 
insidan. Fraipnent av lergods, målat i en färg på ut och 
Insidan i Fragpient av lergods, målat i en färg på ut och 
insidan. Fragment av lergods, målat i en färg på ut och 
insidan. Fragpient av lergods, målat i en färg på ut och 
insidan. 1 - 23. Skänkta till Kand. Nordenskiöld av 
miss Hemmenway. 1893.2. Anm. ELÄNDERS. GEIG. 492-1. 4. 64. ^ 13 ^ 

189.1.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
• ' 


24-160 
• 


1893.2. 


MESA VERDE 


24 


Fragment av "eoiled ware*^. 


25^ . 


Fra^ent av "Goiled ware". 

1 


26 


Fragment av "eoiled ware". 


27 


F^ragpient av "eoiled ware*^. 


28 


Fragment av "eoiled ware". 


29 


FragDaent av "eoiled ware". 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 14- 

*. 
1893.2, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. / 
1893.2. 


' 


30 


Fragnent av "coiled ware",. 


31 


Fragment av "coiled ware". 


32 


Fragment av "coiled ware". 


33 


Fragment av "coiled ware". 

1 : ' 
■ 


34 


Fragpient av imiterad "coiled ware". 


35 


Fragaent av imiterad "coiled ware". 


36 


Fragnent av imiterad "coiled warer. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. fi4. / , 15 - I 
Gen. kat. nr. •■ ■ Inv.nr. 1893.2. Anm. 1893.2. 
37 38 39 40 41 42 43 Fragnent av imiterad "coiled Ware". Frag^nt av imiterad "coiled ware?, Fragment av coiled ware med målning på insidan. Fragment av coiled ware med målning på insidan. Fra^nent av coiled ware med målning på insidan. Fragiaent av coiled ware med målning på insidan. Fragment av coiled ware med målning på insidan. ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 64. :^..i6 - 1893.2. 


Gen. kat. nr.- - 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.2. 


44 


Fragnent av coiled war© med målning på insidan. 
45 


Fragment av coiled ware med målnjng på insidan. 
46 


Fragment av coiled ware med målning på insidan. 
• 
47 


Stycke av en rund skål med svart och vit målning. 
-<* 


använd. 
48 


Stycke av en rund skål målad svart på gråvit bottei 


U 


49 


Fragnent av vitt och svart målade leritärl. (Kant- 
- 


bitar) . ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. G4. 17 ^ I 

Gen. kal. nr. -I Inv.nr. 1893.2. Anm. 1893.2. 
50 51 52 33 54 55 Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar). Fragmeat av vitt och svart målade lerkärl. (ECai!it< 
bitar). Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant' 
bitar). Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant» 
bitar. Fra@nent av vitt och svart målade leiicärl. (Kant- 
bitar) . Fragment av vitt och svart målade leirkärl. (Kant* 
bitar) • ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 18 - Gen. kal. nr. Inv.nr. 1893i2. 
56 37 58 59 60 61 1893 ;2-. Fragnent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant» 
bitar. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. { Kant- 
bitar.) Fragpient av vitt och svart toålade lerkärl. (Kant- 
bitar) . ' Fra^ent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Krit- 
bitar. ) Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant^ 
bitar. ) Anm. ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. G4. .19. r 1893.2. Gen. kat. nr. ' Inv.nr. Anm. 1893.2, 
62 63 64 65 66 67 Fragnörit av vitt och svart nsålade lerkärl; (Kant- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl i (Känt- 
bitar. Fragnent av vitt och svart Eiålade lerkärl. ..(Kant- 
bitar.) Fragjnent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Frapient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4 2Ö 1893.2. I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1893.2. 
68 69 70 71 72 73 Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragpent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar. ) Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragaent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragpent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) ELANDERG. GBG. 4924. 4. 64. ,21 .-.-■ 1893*2. I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1893.2,. 

74 75 76 77 78 79 Fragttent av vitt och avart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) . fragnent av vitt och svart målade lerkärl, (Kant< 
bitar.) FragBiettt av vitt och svart siålade lerkärl, (Ka,nt- 
bitar.). Fragnent av vitt och svart målade lerkärl. (K£mt- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl, (Kantr 
bitar.) Fragnent av vitt och svart målade lerkärl.- (Kant* 
bitar.) ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. CA. -22 Gen. kat. nr Inv.nr. 

1893.2. 
80 81 82 83 84 85 I893i2. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitkr.)' Fragpieat av vitt och svartmålade lerkärl! (Kant- 
bitir.) ' '■;■•■•■;;■■ Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl^ (Kant' 
bitar.) Fragnent av vitt och svart målade lerkärl. (Kant 
bitar.) Friagpient av vitt och svart målade lerkärl.. (Kant' 
bitar) . Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. (54. 23'-^ 1893.2, Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1893.2. 
86 87 88 69 90 91 Frapient av vitt och svart målade lezitärl. (Kant- 
bitar.) Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar. ) Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. (Kant« 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lex4cärl. (Kant- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl. (Kant- 
bitar.) Fra^ent av vitt^<}ch svart målade lerkärl. (Kant* 
bitar. )^ ''^ ■ ■ .■ . ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 04. - 24 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.2. 
92 93 94 95 96 97 98 

1S93.3. Anm. Fragment av vitt och svart målade lerkärls (Kant- 
bitar.) Fragment av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl i Frapient av vitt och svart målade lerkärls Fragment av vitt och svart målade lerkärl é Fsa^ent av vitt och svart målade lerkårl, Fragpient a^ vitt och svart målade lerkärl, ELÄNDERS. GBG. 4024. 4. 64. - 2D - Gen. kat, nr. Inv.nr. 1893.2. 
99 100 101 102 103 104 105 Fragaent av vitt och svart målade lerkärl • Frag^ient av vitt och svart målade lerkärl... Fragnent av vitt och svart målade lerkärl. Fra@nent ^v vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl.. Fragnent av vitt och svårt målade lerkärl. 1893.2. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. kJO - Gen. kat. nr. Inv.nr. a'0^«) • ^ # Anm. 1693 i 2é 
106 107 108 109 110 lH 112 Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl. Fra^ent av vitt och svart målade lerkärl. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl . Fragment av vitt och svårt målade lerkärl. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 27 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.2. Anm; 1893.2. 
113 114 115 116 117 118 119 FragBient av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärls Fra@nent av vitt och svart målade lerkärl v Frapient av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl. Fra^&ent av vitt och svart målade lerkärl» Fragment av vitt och svart målade lerkärl* ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 28 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.2. Anm. 1893.2. 
120 121 122 123 124 125 126 Fra^ent av vitt och svart loålade lerkärl. Fra@nent av vitt och svart målade lerkärl Fra^nent av vitt och svart inålade lerkärl. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. Fragment av vitt och svart målade lerkärl. Fragpient av vitt och svart målade lerkärl» Fragpient av vitt och svart målade lerkärl i ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^ 29 - 

1893.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. ■ 
1893.2. 
127 


Fra^jent av vitt och svart nålade lerkärl. 


128 


Fragpient av vitt och svart målade lerkärl. 
- 


129 


Fragment av vitt och svart målade lerkärl. 


129 


Fragment av vitt och svart målade lerkärl. 


130 


Fra@aent av vitt och svart målade leiicärl. 


131 


Fra^ent av vitt och svart målade lerkärl. 


132 


Fragiment av vitt och svart målade lerkärl. 


133 


Fraguent av vitt och svart målade lerkärl. 
a 

ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 54. - 3© - 1 


.1893.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.2. 
134 


Fpagpient av lerkärl med kvarsittande öron eller 
handtag, målade. 
\ 


135 


Fragnent av ierkärl med kvarsittande öron eller 
handtags målade 


136 


Fragment av lerkärl med kvarsittande öron eller 
handtag. 


137 


Fragpient av lerkärl med kvarsittande öron eller 
handtag. 


138 


Fragment av lerkärl med kvarsittande oroa ieiler 
handtag. 


139 


Fragpient av lerkärl med kvarsittande öron eller 
,^ 
handtag. 

■ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -. 31 - 

1893. 2 i 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr, 
Anm. 
1893.2* 
^ 
140 


Fragpient av skedar av lera målade. 


141 


Fpapient av skedar av lera målade é' 


142 


Fra^nent av akedar av lera Biålade.- 


. . ■ - 


.'■■ 


143 


Fra^nent av skedar av lera målade* 

" ' ■ ■ ' . ■ 
.> ■ 


144 


Fragpient av skedar av lera målade. 


145 


Frag^ient av skedar av lera målade. 

1 ' 


146 


Fragment av skedar av lera målade. 
/-^ 


-■ ELÄNDERS. GBG. A92A. A. 64. - 32 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.2. 
147 148 149 150 151 152 FragKsent av kärl med uppstående x!ahd, målade , Fragment av kärl med uppstående rand, målade. Fragaent av kärl med brunmålade ornament . Fragpient av kärl med brunmålade ornament. Fragment av kärl med brunmålade ornament. Fra^ent av kärl med brunmålade oifrnament. 1893.2, Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. «. 64. 33 - . ' 


lRq.-4.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.2, 


■■■'■'■ 


' 153 -" • 


Fragment av kärl med brunmålade ornament. 


154 


Fragnent av kärl meé brunmålad© oraament. 


155 


Fra^ent av kärl med brunmålade ornament^ 


156 


Fragptent av kärl med brunmålade ornament. 


157 


Fragment av coited ware med målning på ena sidan. 
- 


158 


Fragment av coited ware med målning på ena sidan. 

■ 
■ 


159 


Fragment av coited ware med målning på ena sidan, 

ELÄNDERS. G0G. 4924. 4. C4. 34.-» 

.; 
1893.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.2. 


'.'.■'■', "^ 


160 


Söndrig kärl av lera. På utsidan målat rött med 
svarta ornament. 


161 


Fragment av lerkärl med rödmålad botten och svarta 
och vita ornament 


162 


Fragfoent av lerkärl med rödmålad botten och svarta 
och vita omameat'. 


- 
163 


Fyagfaent av ett vitt och svart målat lerkärli 
3 st. 
\ 


164 


Redskap av gulaktig flinta. 

Stranden av San Juan 

ELÄNDERS. GDG. A9ZA. A. 64 ■^ 35 - 

1893. 2v 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.2. 
165 


Litea vit rund sten, använd att gnida msd. ., 
' 


166' 


Redskap /?/ av klar, vit fl in ta. ' 


' 
167 


Redskap /?/ av rödaktig kärneol. 


168 


Pilspets av grå flinta. 

Mancos 


169 


Liten skrapa av flinta, omlindad med blad. 

ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64. 36 - 1893i3. Gen. kal. nr. 1 

Inv.nr. 
Anm. 


\ 
1893. 3i 1-30 
NIGARA0UA etc. 


■v ' 


Gåva av Docenten C, Bowallius 1893 
1-30 
Arkeologisk saioling 


^ 


Fra@nent av lerkärl 
Nicaragua 


1893.3. 
1 


Litet, målat gult och rött. /915/ 


• 
2 


Botten av ett lerkärl, bnmt. 


3 


Två stora stycken från randen av ett bukigt kärl. 


A -b 


gult målade med rött. /6896/ 

ELÄNDERS. GDG. 4024. 4. G4 37 

,* 
1893.3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. , 
Anm. 
1893.3. 


■ , ' ' ' 


4 


2 bitar från randen ett tjock lerkärl, rött med 


Ä'h 


vit målning. 


5 


Geometriska figurer i svart på gul botten. 

1 


6 


Bit från randen, gult med röd och svart målning. 
' 


7 


Bit från randen ox^erat med påsatta runddelar. 
/3885/ 

ELÄNDERS. GSG. 4924. 4. G4. 38 t- f ^ 


1893*3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1893.3* 
8 


Dit från randen, gult med brun målningé /7108/. 


9 


Stor bit, röd, svart och vit omering. 


10 


Bit från randen. /5532/ 
- 


11 


Bit av ett litet kärl. 


12 


Tre små bitar med inkratsade omaiaent. 


. A^C 


- 
- 

ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64. - 39 Gen. kal. nr. 1893*3. Inv.nr. Anm. 1893i^3s 
13 14 15 16 Liten bits /3521/, Liten bit med inkratsad« ornament. 2 st. Liten bit* /S087/é Öra. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. GA. 40 ~ 

1893.3i 


Gen.kat:nr. 


Inv.nr. c 


.' 


Anm. 
. 1893*3»;- 
17 


Fot eller handtag. 
* 


/l8 


Fot, djurhuvud. 


i/l9 


Fot, djur. 


^- 20 , 


Fot djurhuvud. 


/ 21 


Fot, djurhuvud. 


22 


Fot, djurhuvud. 
■'' 

ELÄNDERS, GBG. 4924. A. G4. ,- 4i - ' -xB93 03 g Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893..3. 


% '.. 
^^23,^ 


Fot, djurhuvud, , , 


1 


- 24 
25 

26 

■ 

27 


Fot, del derav, ringfonnig. 

En större och en helt liten bit av en sten. /521 

En bit av ett stenföremål. 

Sked av trä, svartmålad* Bladet brett framåt och 


6/ 
J 
slutande i en spets. Skaftet fyrkantigt. På två 

sidor omerat. 

Längd: 29,3 cm. Uladens br. 6 cm. 

Indias del Amasonas Brasil. 
^ ELÄNDERS. GBG. 492'!. A. G4. - 42 

1893.3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
/ 
/ 

, / 
1893.3.. 


.'^■— .-,'- 


28 


Kam av ljust trä» bildad av 8 saitiauanfogade pinnar 
(de två yttersta tjockare) på vars övre del äro 
trädda skivor av vit snäcka och sköldpadd. 
Längd: 18^5 cm* Br. nedtill 5,3 cm. 
Se notis efter n:o 30 


29 


143 st. små tungformiga prydnader av vit snäcka, 
genomborrade i övre kanten. 
Längd: omkr. 2 cm. 
Se notis efter n:o 30 , 


30 


Halsband av ryggraden av en orm, gen(»nträdd med ett 
bastsnöre. Ojämnheterna på kotorna avslipade. 
Längd: 56 est. 

' 28 ■- 3Ö-' 
Alla föremålen inköpta av Docenten Bowallius 


- 


under Colvunbus utställningen i Madrid 1892. 


\ ELÄNDERS. GDG. 4024, .4. r.4. -■•4^3 - 

\ ■ 
1893.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1893.4. 1 - 122 
KAMERUN. 
Samling från Kamerun inköpt från M. Nennes. 


1893.4. 

1 


Jujustav med två figurer. 
(Orig. nr. 1893.4. 1) 

Bonso 


2 


Amulett, antilophom delvis lindat med rött ylle- 
band och försett med en kauri på ena änden. 
(Orig. nr. 1893.4. 2) 

Bon^o 


3 


Jujufat av trä. 

(Orig. nr> 1993.4. 21) 

Bonso 


4 


Kn halsband av fiber, 
(erig. nr. 1893.4. 14) 
Bongo 


- ELÄNDERS. GBG. A9ZA. A. 64. - 44 - 1893.4. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Aniti. . 
1893.4. 


■ - 


5 


Kn halsband av fibei^. 
(Opig. OF. 1893.4. 15) 

Bonso 


6 


Flugvlfta, 


,j- : ' 


(Orig. nr. 1893.4, 17) 

BonffO . 


7 


Trumnmn av sköldpaddskal . 


— 


(Orig. nr. 1893.4. 18) 

Bon^o 
■ 


8 


Jujudräkt av flätat gräs och gräs tyg. 
(Orig. nr. 1893.4. 22) 

Bonso 


9 


Musikinstrument med ljudkropp av kalebass. 
(Orig. nr. 1893.4. 23) 


'■\ 


Bonso 
* " ■^.' 


ki , ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 45 - 1893.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893; 4. 


10 


Kalebassflaska. ' 
(Orig. nr. 1893.4. 27) 


Bongo 


- 
11 


En stav av ebes^ols. 
(Orig. nr. 1893.4. 30) 


Bonso 


12 


En stav av ebenholz. 
(Orig. nr. 1893.4. 31) 


itonso 


13 


En stav av ebehholz. 
(Orig.nr. 1893i4* 32) 

t 


Bongo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 46 - 1893-4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 


1893.4. 
14 

15 
16 

17 

. 18 


W.n stav av ebenholz. 
(Orig, nr. 1893.4. 33) 

En stav av ebeniiolz. 
(Orig. nr. 1893.4. 34) 

Vin stav av ebenhols. 
(Orig. nr. 1893.4. 35) 

Käpp av röd trä. 

(Orig. nr. 1893.4. 36) 

En väska av gräs. 

(Orig. nr. 1893,4. 47) 


BonRO 
Bongo 

Bonso 
UonEO 
Boingo 


/ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 47 1893,4* 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


J 


1893.4. 


19 


Väska av gräs* 

(Orig. nr* 1893.4* 48) 


Bonso 


20 


Väska av gräs. 

(Orig. nr. 1893.4. 49) 


Bongo 


21 


Väska av gräs. 

(Orig. nr, 1893.4. 50) 


Bongo 


22 


Väska av gräs. 

(Orig. nr. 1893.4. 51) 


r 

Bongo ELÄNDERS. GBG. 492-1. 4. 64. - 48 - 1893,4. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 


' 
23 


Väska av gräs. 

(Orig. nr. 1893.4. 52) 


Uongo 
I 


■ 

24 


Oräshatt* 
25 
26 


(Orig. nré 1893i4é ,67) 

£n träbjällra. 

(Origi nr. 1893.4. 68) 

m träbjällra. 

(Orig. nr, 1893.4, 69) 


Bon/^o 
Boiaso 
Bon^o 


* ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^ 49 1893.4, Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


i 


Anm. 
1893 .,4;, 
27, 


En kalebassbärare i 

(Orig. nr, 1893.4; 70) 


Boneo 


28 


En kalebaäsbärare. 

(Orig, nr, 1893,4, 71) 


Uonso 
'.■ 


29 
3P 


Klätterapparat. 

(Orig, nr. 1893.4, 72) 

En flugyifta. 

(Orig, nr, 1893,4, 73) 


Bonf^o 
Bon^o 
^■ 


31 


En flugvifta. 

(Orig..nr. 1893.4. 74) 


Bonso 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 50 - 1893.4. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 
32 

33 

34 

35 
36 


En f lugyif ta. 

(Orig. nr. 1893.4. 75) 

En flugvifta. 

(Orig, nr. ?.893.4. 76) 

En flugvifta. 

(Orig. nr., 1893.4. 77) 

En slev av kokosnöt. 
(Orig.. nr. 1893.4. 78) 

En slev av kokosnöt. 
(Orig. nr, 1893s.4. 79) 


Boneo 

Bonso 

Bonso 

Bongo 
Bon^o 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 51 - . . _/ 
1893. 4i, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


i ■ 


Anm. 
1893.4. 
32 


En flugvifta. 

(örig. nr. 1893.4. 75) 


. 


Bongo 


33 


En flugvifta. 

(Orig. nr. 1893.4. 76) 


Bonso 


-..34 


En flugyifta. 

(Orig. nr. 1893.4. 77) 


Bonso 
- 


35 


£n slev av kokosnöt. 
(Orig. nr. 1893.4. 78) 


Bonso 
. 'i';'- 
En slev av kokosnöt. 
(Orig. nr. 1893.4. 79) 


1 


- 
Bon^o 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 52 1893.4. 


1 

Gen.kal.nr. Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 
37 

38 
40 


En slev av kokosnöt. 
(Orig. nr. 1893.4. 80) 

En tandborste. 

(Orig. nr. 1893.4. 83) 

En tandbortse. 

(Orig. nr. 1893.4. 84) 

En armring av ben. 

(Orig. nr. 1893.4. 85) 


Bongo 
Bongo 

Bongo 

Bonso 


41 


En armring av ben. 

(Orig. nr. 1893.4. 86) 


^ 
V, 


Bongo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 53 - 1893. 4 i 


Gen.kaf.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893*4 i 
42 


Hårnål av elfenben*. 
(Orig. nr i 1893.4. 87) 


BoaRO 


43 


Spjut. 

(Orig, nr. 1893,4. 96) 


■ 


Qoneo 


44 


Spjut med ebenholzskaft. 
(Orig. nr. 1893.4, 97) 


Bongo . 


45 


Spjut med ebenholzskaft. 

(Orig. nr. 1893.4. 98) 

i 
BonfiO 
■ 


46 


Spjut med ebenholzskaft. 
(Orig. nr, 1893.4, 99) 


Bongo 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 54 - 1893.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4, 


47 


Spjut. 


(Orig. nr. 1893.4. 100) 


Bonso 


48 

. 1 . 


Spjut. 

(Orig. nr. 1893.4. 101) 


Bonso 


' 
49 


Dolk. 

(Orig. nr. 1893.4. 102) 


OonEO 


50 


Dolk. 

(Orig. nr. 1893.4. 103) 


Bongo 


51 


Dolk. 

(Orig. nr. 1893.4. 104) 


/'' 


. 
Uonso 

ELÄNDERS. GB G. 4924. 4. 64. 55 - 1893.4. 


^^ Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


' 


1893.4. 

52 
a - b 


Dolk med slida. 

(Orig. nr. 1893.4. 105) 


Bon^o 


' 
53 


En Järayxa med groft träskaft. 
(Orig. nr. 1893.4» 121) 


Bonso 


54 


En järnyxa med groft trä^Haft. 
(Orig. nr. 1893.4. 122) 
^ 


■,■•;- , > •- ••■■.■• 


Bonso 


'•- 
.. .,.M ... 


Gudabild av trä, två figurer med 
varandra. 
(Orig. nr. 1893.4, 5) 


ryggarna mot 
- 


Balundu 
.. 


" 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 56 - 1R93.4. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


Anm. 
1893*4. 


56. 


En kalebåssfat med lock. 
(örigp nr, 1893.4. 24) 


Balundu 


57 


En kalebassfat med lock. 
(Orig. OT. 1893. 4. 25) 


Balundtt 


'58 


Én kalebassfat med lock. 
(Orig. nr. 1893.4. 26) 


Balundu 


59 


v. 
Käpp av lian. 

(Orig. nr. 1893.4.3?) 


Balundu 


60 


Matta. 
(Orig. nr. 1893.4. 38) 


Dalundu 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 57 - 1893.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1693,4, 


61 


Matta, 
(Orig. nr. 1833.4. 39) 


Balundu 


62 


Matta, 
(Orlg. nr. 1893.4. 40) 


Balundu 


63 


Matta. 
(Orig. nr, 1893.4. 41) 


Baliindu 


64 


Matta. 
(Orig. nr. 1893.4. 42) 


Balundu 


65 


Matta. 
(Orig. nr. 1893.4. 43) 
66 


Matta. 
(Orig, nr. 1893.4. 44) 


Balundu 
Balundu 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. •» 58' 1893.4. ■ 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm. 
1893.4. 
67 


En stor gräsväska. 
(Orig. nr. 1893.4. 53) 


Dalimdu 


68 


Én stor gräsväska. 
(Orig. hr. 1893.4. 54) 


Balundu 
( 


69 


En stor gräsväska. 
(Orig. nr. 1893.4. 55) 


Balundu 


70 


En stor gräsväska. 
(Orig. nr. 1893.4. 56) 


Balundu 


71 


.1 . " ' f 
\ i ■ • 

i Eh/^tor'gräsväskå. 

; (Orig. nr. 18!93.4. 57) 


Balundu 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 54, - 59 -^ 1893.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 


. 
72 


En stor gräsväska. 

(Orig. nr. 1893.4. 58) 


Balundu 


73 


En stor gräsväska. 

(Orig. nr. 1893.4. 59) 


Balundu 


74 


Ejn stor gräsväska. 

(Orig. nr, 1893.4. 60) 


^alundu 


75 


En stor gräsväska. 

(Orig. nr. 1893.4. 61) 


Balundu 


76 


En stor gräsväska. 

(Orig. nr. 1893.4. 62) 
? 
■ 


■ , '■■ 


Balundu. 


' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 60=^ Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.4. 
77 78 79 80 81 

a '■> b Ett halvfärdig gräsväska . 
(Orig. nr. 1893.4. 63) Ett hälvfäiniig gråsväska. 
(Origo nr. 1893é4. 64) Ett halvfärdig gräsväska. 
(Orig. nr. 1893.4. 65) Ett halvfärdig gräsväska. 
(Orig. nr. 1893.4. 66) Kalebassfat med lock. 
(Orig, nr. 1893.4, 81) 1893.4. Balundu Balundu Balundu Anm: äalundu 'Balundu ELÄNDERS. GBG, 4924. 4. 64. - 61 - 1893.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 
82 ' 


Slev av rödträ. 

(Orig. nr. 1893.4. 82) 


Balundu 


fl 83 


Vävstol. 

(Örig. nr. 1893.4. 88) 


Balundu 


84 


Fisknät. 

(Örig. nr. 1893.4. 90) 


Balunda 


85 


En ryssja. 

(Orig. nr. 1893.4. 91) 


Dalunda 


86 


En ryssja. 

(Orig. nr. 1893.4. 92) 


Balunda 


- 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 62 - 1893.4, 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. . 
1893i4i 

87 


Gudabild av trä. 

(Orig. nr. 1893.4. 3) 


N'-fiolo 
r 


87a 


Gudabild av trä. 

(Orig. nr. 1893.4. 3) 


N'/20lo 


87b 


Gudabild av trä. 

(Orig. nr. 1893.4. 3) 


N*ffolo 


m 


En skramla av fruktskal. 
(Orig. nr. 1893.4. 10) 


N'äo1o 


89 


En skramla av fruktskal. 
(Orig. nr. 1893.4, 11) 


N'eo1o 

ELÄNDERS. GBG. 492-1. A. 64. 63 - 

1893*4. 


■ Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4^ 


ti 


90 


En mindre skramla av fruktskal. 
(Orig. nr. 1893.4. 12) 

N*KOlo 


■- 
91 


En' mindre skaramla av fruktskal. 


..-• ■ • ^ 


(Origa nr. 1893.4. 13) 

N^olo 

■ 1. ■ , 


92 


Mask av trä. 

(Orig. nr. 1893.4* 16) 

N*golo 


93 


Gudabild av trä, mindre, av en stav. 
(Orig. nr. 1893.4. 4) 

' Ba,^i 


94 


En mössa av flat, besatt med röda fjädrar. 
(Orig, nr. 1893.4. 6) 


\ 


Ba.ii 


,-'■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 64 « 1893.4. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


• 


1893^4. 
95 


En mössa av flätverk^ besatt med röda fjädrar* 
(Orig. nr. 1893.4* 7) 

Baai 


96 


En mössa av flätverk, besatt med rödai fjädrar. 
(Orig. nr. 1893,4. 8) 

Baji 


97 


Kn mössa av flätverk, besatt med röda fjädrar, 
(Orig. nr. 1893.4. 9) 
Baji 


98 


1 jakt och fiskspjut. 
(Orig. nr. 1893.4.93) 

Baji 
' ■'■ 


99 


1 jakt och fiskspjut. 
(Orig. nr. 1893.4. 94) 

Baji 


-.- .ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ,65 - ,- 
1893.4. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.4. 
100 


1 jakt och fiskapjut, 
(Orig. nr. 1893.4. 95) 


öaji 


101 


Lur av elfenben. 

(Orig, nr. 1893,4, 19) 


Bonboko 
•■ 


102 


Lur av antilophorn. 
(Orig., nr. 1893.4. 29) 


BoBiboko 


103 
a - b 


Én kanotmodell. 

(Orig. nr. 1893,4. 28) 


Branboko 


104 

a - b 


En kanoteodell. 

(Orig. nr. 1893,4. 29) 


Bomboko 

ELÄNDERS. GBG. 492']. 4. 64, ^- 66 - I 

Gen. kal. nr. Inv.nr. i893i4i Anm. 105 106 107 108 Fiskspjut med rev. 

(Orig. nr. 1893^4. 89) Hjälm av flätverk. 

(Orig. nr. 1893*4. 107) Korg. 

(Orig. nr. 1893.4. 45) Solfjäder. 

(Orig. nr. 1893.4. 46) äomboko Bcmiboko Bmiboko Bonboko ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 67 

1893.4- 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893. 4V 
109 


Liten hacka av jäira med holk. 
(Orig; nr. 1893.4, 123) 

V--- utan staniuppffift 


110 


Hacka av järn utan holk . 
(Orig. nr. 1893.4* 124) 

utan stamuppsift 


111 


Yxa av järn. 

(Orig. nr. 1893.4, 125) 

utajistamuppgift 


112 


Yxia av jära. 

(Orig. nr. 1893.4. 126) 

utan städuppgift 


113 


Spetsig holk till ett spjutskaft. 
(Orig. nr. 1893.4. 127) 

utan stamuppgift 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. « 68 * 

1893.4. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
. Anm, 
1893.4. 
114 


Föremål av trä, till okänt bruk. 
(Qrig, iir, 1893.4. 128) 


. 


utan stamuppicift 


115 


FörcBjål av trä, till okänt bruk. 
(Orig. nr. 1893.4. 129) 

utan stamuppEift 


116 


En Icviv med slida, gjord för européer/?/ 
(Orig. nr. 1893.4. 130) 

utan stamuppfrif t 


117 
a - b 


En kniv med slida, gjord för européer/?/ 

utan stamuppsif t 


118 


Dolk sied slida. 


a - b 


(Orig. nr. 1893.4. 106) 

jlshanti 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 69 - Gen. kal. nr. Inv.nr. 1893*4. Anm. 1893.4.^ 

119 120 121 122 Svärd med skimislida* 
(Orig. nr. 1893.4^ 108) Båge. 

(Orig. nr. 1893.4. 109) ^aktflaska, skinnklädd. 
(Orig. nr. 1893.4. 120) Koger med tio pilar. 
(Orig. nr, 1893,4. 110) Ashanti Ashanti Ashanti Ashanti r ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^TQ^ 1893«4. 1 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 
1 

Anm. ' 


Herr Kandidat. 
Då jag i dag var hos Professor Smitt, anmo- 
de han mig, att i och för nedcunståcnde direkt hän- 
vända mig till Eder. HemkcHmaen från Afrika vore 
det önskvärt, oa jag, till riksmuseets etnogra- 
fiska samlingar, kunde få överläiona mina medförda 
etnografiska artiklar. Jag önskar detta desto mer. 
som jag bestämt tror att dessa betydligt över- 
träffa de senast inköpta. Promemoria över samlinr 
gen bifogas och ber jag Eder fästa uppmärksamhe- 
ten vid de, förprickade artikllama,' vilka äro 


• 


sällsynta och svåra tkcunliga. 
Smi samlingen är väl uppställd i en sal på nedre 
botten. Karlav. 14 vore det önskvärt om Ni inom 
14 dagar kunde taga en överblick av densamma. Läng 


- 


re disponerar . jag ej ruvmiet och samlingen består 
av nära 140 nummer. 
Med förhoppning om benäget svar har jag äran 
teckna: 
Högakmingsf ullt 
M. Nennes 
'-'' 


- 


Karlav. 14 28/7 1893. 


■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 71 - 

1893.5; 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1893i5. 1-6 
... . PÅSKCM . . ■ ■ . 
Gåva av Kapten Garl Edward Ulf f 1893. 


1893.5. 
1. 


¥xa %v obsidian. 

Påskön 


2 


Yxa av obsidian ; 

Påskön 


3 


Yxa av obsidian. 

Påskön 


4 


Yxa av obsidian. 

Påskön 

CLANDERS. GBG. 4924. 4. CA. -. 72 - 1893ifl<.' Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. I893w5v 

.5 Yxa av obsidiané Påskön Yxa, av obsidian. Påskön ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. - 73 ^ Gen. kat. nr. 1893 .'6.^ Inv.nr. Anm. 1893.6. 

1 
a - g 2 
a - d 1893.6. 1 - 118 KAC#mUN Edvin Oo^^Mlius och Gunnar Llnnell 1B93. 
E. Bowallius vaF en broder till Carl B* Hala var 9 

år anställd hös grosshandlare K . Knutson i Kamerun 

Kn fullständig jujudräkt 7 dslar. 

Kamerun En fullständig jujudräkt 4 delar. Kaoierun Huvud till jujudräkt. Kamerun Huvud till ju judrälit • Kamerun ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 74 - 1893,6:., 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893*6* 


. ■, , 
4 


Huvud till jujudräkt. 


Kamerun 


5 


Huvud till Jujudräkt. 


Kamerun 


1- 
6 


JujuskrÉinla. 


Kamerun 


: -. ■■.7 


Jujuski^amla. 


Kamexnm 


^ . 
8 


Gudabild 


Kamerun 


9 


Gudabild 


f 


. , - ■; ^ 
Kamerun 


10 


GudabUd 


Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 75 - Gen. kat. nr. 


Inv.nr. . 


■ 


— 1893-.6-. 

Anm. 
1893.6. 

Il' 


Jujupössa av röda fjädrar» 


Kamerun 


12 


Jujumössa av röda fjädrar. 


Kamerun 


13 


Jujuraössa av röda fjädrar. 


Kamerun 


14 


Jujumössa av. röda fjädrar. 


Kamerun 


15 


Spjut. 


Kamerun 


16 


Spjut. 


Kamerun 


- 


■ 


17 


Spjut. 


Kamerun 


' , - 

ELÄNDERS. GBG.'4924. 4. 64. - 76 1893.6, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
» Anm. 
1895i6. 


18 


Spjut. 


Kamerun 


19 


Spjutspets. 


Kamerun 


20 


Stav. 
' 
Kamerun 


i 
21 


Stav. 


Kaaierun 


22 


Stav; 


Kamenm 


' 
23 


Stav 

■ 


Kamerun 


~ . ' ■ ■ ■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. t' 7t- 1893.6* 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 


•. 
24 


Stav. 


Kamerun 


25 


Stav. 


Kamenm 


26 


Stav. 
27 

28 
29 


Stav. 
Stav, 
Kniv med slida* 


Kamerun 
Kamerun 
Kamerun 
Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. ._ _:_ .. 78- - 

' ■ 


1893^6 i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr.if 
) 


' — 


Anm. 
i 

1893.6. 


30 ' 


Kniv med slidan 


Kamerun 
'■ 


31 


Kniv Bied slidaJ 


Kamerun 


32 


Kniv med slida. 


Kamerun 


33 


Knivslida. 


Kfunerun 


34 


Knivslida. 


Kamerun 


35 


Kniv. 


Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 79 - 1893.6. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


\ . 


Anm. 
1893.6. 


):■ , 
36 


Yxa,. 


Kamerun 


37 


Yxa. 


Kamerun 


38 


Yxa. 


Kamerun 
- 


39 


■ 
■ 

Yxa. 


Kamerun 


40 


Kalebassfat med ornerat }.ock. 
41 


Kalebassfat med slätt loc&. 


Kamerun 
Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^ 8©- - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.6. Anm. 1893,6, 
42 43 45 46 47 Kalebassfat med onterat lock. Kalebassfat med ornerat lock. Kalebassfat med ornerat locft. Ask av kalebass Ask av lalebass. Ask av kalebass. Kamerun Kamerun Kamerun Kamerun Kamerun. Kamerun ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. .^-Bl >. 1893.6. 


■ 

Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 
"■A' . 


, 48 


Askf aT kalebass. 


Kamerun 


\ ■ 

\ 
v 
49 


Ask av kalebass. 


Kaioierun 


50 


Ask av kalebass . 


Kamerun 


51 


Ask av kalebass. 


Kamerun 


52 


Ask av kalebass. 


KaiBértm 


53 


Ask av kalebass 


Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 82 .* 1893.6* Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893 ;6 i 


54 


Ask av kalebass; 


Kamerun 


55 


Litet kalebassfat med omerat lock i 


Kamerun 


56 


En liten korg i 


Kamerun 


57 


£n liten korg* 


Kamerun 


58 


En liten korg. 


Kamerun 


59 


En liten korg. 


Kamerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 83 -* Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.6. Anm. 1893.6. 
60 61 62 63 64 65 Stort lerkärl. Mindre lerkärl. Vattenskopa av kokosnötskal. Vattenskopa av kokosnöt skal. Vattenskopa av kokosnötskal. Kalebass . Kamerun Kamerun iiamerun Kamerun .Kamerun Kamerun ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 84 1893-6, Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 


66 


Kalebass. 


Kamerun 


67 


En kalebassbärare ^ 


Kamerun 


68 


En kalebassbärare ^ 


Kamerun 


• 
69 


Skramla gjord av fruktskal * 


Kamerun 


70 


Jakthorn'. 


Kamerun 
- 


71 


Jakthorn. 


^amerun 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. T 85 - 1893.6. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893»6; 


?? 


Marimba. 


Kamenm 


73 


HärpU. 


Kamerun 


74 


Kam. 


Kamerun 


75 


Hårprydnad av gräs. 


Kamerun 


76 


Flugvifta. 


Kamerun 


Tf 


Flugvifta. 


Kamerun 


«-*-->- 

^ 


■ ■ .:- ELÄNDERS. GBG, 4924. 4. 64, \ •-> 86 «» 1893.6, Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 


78 


Flugyifta. 


Kamerun 


79 


Flugyifta. 


Kasnerun 
■ 


80 


Flugvifta. 


Kamerun 


81 


Paddel av trä. 


Kamerun 


- 
82 


Kanotmodell med 7 åror. 


Kamerun . 


■fl 83 


Vävstol. 


Kamerun 

ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 64. ^ 87 - 1893.6. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6, 


„' 
fl 84' 


Vävstol. 


Kamerun 


ft B5 


Vävstol. 


fCamerun 


fl 86 


Vävstol. 


Kamerun 


^ 8? 


Vävstol. 


Kamerun 
\ 


(1 88 


Vävstol,^ 


Kamerun 


89 


Matta. 


Kamerun 


. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^ 88 - 
1893.6; 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893^6. 


^ 
90 


Matta. 


Kamerun 


91 


Matta. 


■■, 


92 
93 

fl 94 
95 


Matta. 
. En halvfärdig gräsväska. 
En halvfärdig gräsväska. 
En halvfärdig gräsväska. 


Kamerun 
Kamerun 
Kamerun 
Kamerun 
Kamerun 


■ , , ■ V. ■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 89 -- 1893.6. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893 i6 i 


% 


En halvfärdig grUsväska 


Kamerun 
•■ 


97 


En stpr gräsväska. 


: Kamerun 
• 


98 


En stor gräsväska. 


Kamerun 


99 


En stor gräsväska. 


Kamerun 


100 


En liten gräsväska. 


Kamerun 


_ 


, 


101 


En liten gräs väska. 


Kamerun 
■'^ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. » 90.^ 1893. 6 i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1B93.6. 

102 
a ■=. b 


3 st. band till väska. 


Kamerun 


103 


3 st. band till väska. 


Kamerun 


104 


En bunt vävt band. 


Kamerun 


■ 


. 


105 


En bumt vävt band. 


Kamerun 


106 


Blint snörené 


Kamerun 


107 


Flätad hatt. 


Kamerun 


- ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. 

./' 


■^^ ,91 • <^ 
1893.6. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 


■'•::i08 ■ 


Flätad hatt 


Kamerun 

i ■ ■ 1 


fl 109 


Åra av rödfärgat trä. 
(Örig. nr. 1893.6. 115) 


Kamerun 


110 


Ofärgat gräs. 

(Orig. nr. 1893.6. 116) 


Kamerun 


' 
111 


Rödfärgat gräs. 

(Orig. nr. 1893.6. 117) 


Kamerun 


112 


En korg med lock. 
. 
a - b 


(Orig. nr. 1893.6. 109) 


Caläbar 
v 
' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. n, 


i 92 - ^.^ 
1893,.6. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
• 

Anm. 
1893.6. 


- 


, 


113' 


En korg med lock. 
a - b 


(Orig. nr. 1893.6.110) 
c 
Calabar 
- 


114 


En solfjäder. 

(Orig. nr. 1893.6. 111) 


Calabar 


115 


En solfjäder. 

(Orig. nr. 1893.6. 112) 


Calabar 


116 


Liten bricka. 

(Orig. nr. 1893.6. 113) 


Calabar 


■ 
117 


1 

Mössa av grästyg. 

(Orig. nr. 1893.6. 114) 
' i 
Calabar 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 93 ^ 1893.6. Gen. kal. nr. Inv.hr. Anm. 1893.6. 
118 Stav. E, Bovallius var en broder till Carl öovallius 
Han var 9 år anställd hos grosshandlare K. Knutsoi ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. --94 - 1893.7. Gen. kat. nr. 1893.7. 1964 vid utskrift av föreliggande generalka- 
talog kunde ingen orig. katalog med inv. Ä:r 1893. 
7. påträffas. Ej heller innehöll den s.k. "ligga- 
ren" några uppgifter om någon samling av detta inv 
n:r. Som reserv för en event. samling med detta n:; 
insattes tre blanka blad i katalogen. v Anm. EUANDER5. GBG. 6262. 10. 64,. T 95 «■, Gen.kaf.nr. Inv.nr jmi^2^ Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 97 * 3IRQ3i7. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. -98 - rag^a-i^e. Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1893^.8. 
1 3 
a - b 1893.8. 1-38 
FLORIM 

Gåva av Docenten Einar Lönnberg 1893, 

1-16 
Peace River, Orange Gouatryi Florida^ Stort lerisärlsfragaent från ett stort kärl. Ome- 
rat med upphöjt nätverit. (ark). Peave River 
Orange County. Florida Mindre lerkärlsfragDoent. Omerat med upphöjt nät- 
verk. (Aric.) 

Peace River 

Orange County. Florida Litet lericärlsfragpaent. Omerat med upphöjt nät- 
verit, (ark.) 

Peace River 

Orange : County . Florida ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64.. n " 1893 iS. I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1893*8. 
4 Litet lerkärlsfra©nent. Omerat med upphöjt nät- 
verk, (ark.) 

Peace River 

Oranjge Gounty. Florida Litet lerkärlsfragpnenté Omerat med upphöjt nät* 
verk, (ark.) 
(Orig. nr. 1893.8; 4) 

Feace River 

Orange Gounty. Florida Litet lerkärlsfragpienti Ornerat med upphöjt nät- 
verk; (ark.) 

(Öri. nr. 1893 ;8. S) 

Peace River 

Orange County, Florida Litet lericärlsfragment (ark*) 
(Orig. nr. 1893.8. 6) 

Peace River 

Orange County. Florida ELÄNDERS. GBG, 4924. 4. 04. 1893,8, Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1893.8. 
8 10 11 Stort lerkärlsfragpient omerat med fint upphöjt 

nätverk, (ark.) 

(Orig. nr, 1893.8. 7) 

Peace River 

Oranjge County. Florida Stort leiHkårlsf raggment omerat med fint upphöjt 

nätveric. (ark.) 

(Orig. nr. 1893.8. 8) 

Peace River 

Orange Goun^. Florida Stort lerkärlsfrag^ent ornerat med fint upphöjt 

nätverk, (ark.) 

(Orig. nr. 1893.8. 9) 

Peace River 

Orange County. Florida Stort lerkärlsfragpient omerat med fint upphöjt 
nätverk, (ark.) 
(Orig. nr. 1893. 8. 10) 

Peace Kiver 

Orange Gounty. Fjorida ELÄNDERS'. GOG. 4DZ4. 4. 64. - 101 > 
, ■-, 


1893.8, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. , . 
1893.8. 


« 


12 


Stort lericärlsfragment omerat med fint upphöjt 

nätverk i (ark i) 

(Orig, nr. 1893.8. 11) 

Peace River 

Oranse County. Florida 


13 


Botten av ett grovt kärl, ituslaget^ (ark.) 

(Orig. nrl 1893.8; 12) 

Peace River 

Oranse County. Florida 
> 


14 


Lerkärlsfrag^ent utan omerlng. (aric.) 

(Orig. nr. 1893*8. 13) 

Peace River 

Oranĩ County. Florida 


13 


Lerkärisfragpnent utan omering. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.8. 14) 

Peace River 


. 
X 


Oranee County. Florida 

ELÄNDERS. GE3G. 4924. 4. 64. / ' 


1893.8. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.8. 
16 


Lerkärlsfragpient utan oraering. (ai^.) 
(Orig. nr. 1893.8. 15) 

Peace River 

Oranse Gouhtr. Florida 


/ 
!•' -I?'' •' 


Lerkärlsfragrnent utan prneritig. (ark.) 
(Orig, nr. 1893.8. 16.) 


; - . 


Péace River 
Oranse County. Florida 


■_ 


18 - 38 
Redskap av flinta 
Grange County 


18 


Bakre delen av en stor spjutspets av grå flinta. 
)ark) 
(Orig. nr. 1893.8. 17) 
Orange County. Florida 
^ 


19 


stor spjutspets av röd flinta. Hullingaraa avslag- 
na. Skaftdelen hoplisuiad. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.8. 18) 

. Oranse County, Florida 

ELÄNDERS. Gno. 4924. 4, tJ4. * 103 - '■' 


/ ' 
1893 iS... 


Gen.kai.nr. 


. ■ 

Inv.nr. 
Anm. 
1893.-8. 
20 


Spjtsspéts av. röd flinta med två hullingar. (ark.) 
(Orig. nr. 1893,8, 19) 

Oranee Gomityp Florida 


■ ■ ■ '21 ' ' 


Spjutspets avrgråflinta, genranskiiiligw (ark.) 
(Orig. nr. 1893i8. 20) 

Oranse County. Florida 


22 


Pilspets av röd flinta. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.8. 21) ,, 

Oranse Gounty. Florida 


■ 
23 


Pilspets av vit kvarts . ( ark . ) 
(Orig. nr. 1893.8. 22) 

Orange County. Florida 
i 


24 


Pilspets av ljus flieita. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.8. 23) 

Oranse County, Florida 

ELÄNDERS. GRG. 4924. 4. R4. 

^ 


j *• 104 » 


1893.8* 


Gen, kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893,8. 


• 


2S 


Yxa av vit flinta. (ark.) 
(Orig. rir^ 18939w8i 24) 

Orjmge Goiinty, Florida 


. 
26 


Spjutspets eller dolk av grå flinta. (ark.) 
(Orig. nr* 1893^8 i 25) 

Orange County. Florida 


27 


Skrapa av vi taktig fliata. (ark.) 
(Orig. nri 1893.8. 26) 

Oranse County.. Florida 


26 


Litet stycke ägat. (ark.) 
(Orig. nr. 18939.8. 27) 

Oranse Goimtv. Florida 


29 


Spån av flinta. (ark.) 
(Orig, nr. 18939.8. 28) 

Oranse Gountv. Florida 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -. 105 - 


I893i8i 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm, 
1893.8* 
30 


Spån av flinta. (ark;) , 
(Orig. nr, 1893*8. 29) 

Orange County. Florida 


31 


Spån av flinta. (ark.) 
(Orig. nr. 1893.81 30) 

Orange County, Florida 


32 


Spån ay flinta.. (ark.) • 
(Orig. nr. 1893.8. 31), 

Orange. County. Florida 


33 


Spån av flinta. (ark.) . 
(Orig. nr. 18939.8. 32) 

Orange County. Florida 


34 


Spån av flinta. (ark.) 
(Orig. nr. 1893. 8. 33) 

Oranse County, Florida 
\ 
"f 

EUANDERS. GOG. 4924. 4. 64. Gen. kal. nr. - 106 - Inv.nr. 1893;. a* 
35 36 37 38 Spån av flinta. (ark.) 
(Orig. nr. 1893,8. 34) Orange, Goun ty. Florida Spån av flinta . ( ark • ) 
(Orig. np. 1893.8. 35) Orange County. Florida Redskap av ben tillspetsat i ena änden, (ark.) 
. (Orig. nr. 1893.8. 36) Pilspets av grå flinta . ( ark . ) 
(Orig. nr. 1893.8, 37) Orange County. Florida 1893.8. Anm. ELÄNDERS. CBG. 4924. 4. 64. ^ 107 - 1893.9. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1893.9. 1-46 
JAPAN. KIHA. SIAM. SÖDIRHAVET. AFRIKA. AMERIKA. 
Gåva av Hans Höghet Prins Oscar Oeraadotte. 
1-8 
JAPAN 


1893.9. 
1 


Lackerat altarbord. 


2 


Ljusstake, trana av ljus brons., 


3 


Rökelsekar av ljus brons. 


A-c 
4 


Vas av ljus brons. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 04. , ' - 1©8 - ■ ^ 


1893.9. 


Gen. kal. nr. 


■ 
Inv.nr. 
Anm. 
1893.9. 
5 


Gxadlackerat altare med två sittande bilder av 


A- 


Budda* ■.....'■■-''■■'• • '■ 


6 


Litet .smalt guldlackerat altarskåp, utan bild 
inuti. 


- 
7 


■ 

■ 

Liten modell av tempel, av brons. 


A '6 
8 


■-■;•■ 

Ett dussin pappersnäsdukar. 

KINA 


9 


Lackerad fyrkantig låda till schal. 


- 
A- ELÄNDERS. GDG. 4924, 4. G4. - 109 - 
i . 


1893.9. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.9: 


10-16 
SIAM 


10 


Förgylld gudabild* 


11 


Förgylld gudabild. 


12 


Förgylld gudabild. 


13 


Sax. 


14 


Sax. 

ELÄNDERS. GDC. 4024. 4. 64. • , ■ .^^-lio' ^ .: 
'* 


1893.9. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.9. 
15 


Sax. 


16 


Liten guldbelagd Öppen ring. 

17 » 24 

SÖDSRHAVSÖARNA 


17 

i 


Tapa vitt. 

Marquesasöama 


18 


Vippa av vit fjäder, 

Sandwichsöama 
/ 


19 


Vippa av vit fjäder. 

Sandvichsöama 

ELÄNDERS. GRG. 49^.4. 4. 64. ', '. -• 


- lii 


- ■ ■ 


1893,9. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.9. 
20 


Pil. 


■ 


Salomonöama 


21 


Pil. 
Salomonöama 


22 


Pil. 
- 


23 


Pil. 
Salomonöama 
Sal<Muonöama 


24 


PU. 


25-43 


Salomonöama 
/ 


AFRIKA" 
25 


Sköld. 
troligen Hadindoa 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 112 - I 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 189i3»9» Anm. 1893.9. 
26 27 28 29 30 31 Sköld. Svärd med läderslida. dolk med slida. Dolk med slida. Spjut, Spjut. ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64. ; ■ /■ 


* 113 * 


1893.9. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.9, 


■32- 


spjut. 


a 


33 

34 
35 . 
36 


Spjut. 

Spjut. 
Spjut. 
Spjut. 
37 


Spjut. 


v 
- ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. 

* 114 « 
i 
IfiQl.Q, 


Gen.kal.nr. 


Inv.nr. 


\ . ■ 


Anm. 
1893^9, 


38 


Spjut, 


: : ' ' 


39 


Spjut, 


> ; . ' ' . 


v 
''■-;, 


40 


Spjut. 
41 


Spjut,,. 
42 


Spjut.. 
43 


Chicot, 

EUANDERG. GBG. 4924. 4. G4. 115 - , 
1893.9. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893i&. 


44 
AMERIKA. 
44 


Dryckeshorn , silverbeslaget , 
. 45 


Mimgiga. 


Siarn 


46 


Fjädervippa. 


( 
Japan, 

I. ■ 

ELÄNDERS. GBG. 497.4. 4. 64 116 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1894,1, Anm. 1894.1. 
1 1894.1. 1-40 SYDAMERIKA. SÖDERHAVET. JAPAK. KINA. Gåva av Hans Hö^et Prins Bernadotte. 1-3 

ELDSLANDET. Harpunspets av ben. Köpt den 1 mars 1884 . 

Inköp i Punta Arenas 
Alaculoöf stammen Spjutspets av ben. Köpt den 1 mars 1884, Inköp 1 Punta Arenas 
Alaculoof stairanen . Spjutspets av ben. Köpt den 1 mars 1884. Inköp i Punta Arenas 
Alaculoof ELÄNDERS. GOG. 4924. 4. r.4. --117 - ' ' 


, 


; 


1894.1. 


Gen. kal. nr. 


1 

Inv.nr. 
Anm. 
1894.1. 
4 


Äraitkansk bröstnål av siiver, ngrcket stor. Fru 
Eastman Valparaiso den 24 mars 1884 

Södra Chile 
Araukaner 
', • .■. 


i . . 5 , 


Araukansk bröstnål av silver, mindre. Herr Evans 
Valparaiso den 24 mars 1884. 

Södra Chile 
Araukaner 


6 


Araukansk halsband av silver, bestående av tolv 
stora länkar och 11 små /en fattas/. Herr Evans 
Valparaiso 24 mars 1884. 

Södra Chile 
Arakuianer 


• 
7 


Ett par stora araukanska örhängen av silver. Fru 
Eastman Valparaiso 24 mars 1884. 

Södra Chile 
Araukaner 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - ■■ ■^- liö - 


1894 il i,. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894 a i 
9 


Ett par mindre örhängen av ailver, 

Araukaner 


9 


Ett par mindre örhängen av silver. 

Araukaner 
i 


10 


Ett par små genombrutna örhängen av silver. 

Araukaner 


U 


Ett par små genombrutna öz^ängen av silver . 

Araukaner 


>■■ 
12 


Örhänge av silver. 

Araukaner 

ELÄNDERS. GBG. 1D24. 4. G4. ■ .- 119 - 


1894 il i . 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894 ii» 
13 


Hängprydnad av silver. 

Araukaner 

t 


14 


Hängprydnad av silver. 

Aratikaner 


15 


Hängprjrdnad av silver. 

Araidcaner 


16 


Liten människofigur av silver. 

Araukaner 
i 


17 

' ... . j 


Fingerring av silver. Fru Eastman Valparairo den 
24 mars 1884. 

Södra Chile 
Araukaner 

ELÄNDERS. GDG. 1924. 4, G4 »120 " 

1694.1.- 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894..L. 


*■ 


18 


Söndrigt halsband bestående av 15 långa rör av sil? 
ver, pärlor av mässing, silver och blått och 
Ijusrött glas. 

19-20 


t 


NUKAHIVA. MARQUESÄSÖARNA 


19 


Tatueringsinstruiaent. Oåva av Guvernören Robert 
den 11 maj 1884. 


Jtfe 
,-i ■ ' 1 

\ \ ■ 

20 


Hår av de gamle, buret av...... under strid. 

Gåva av Hassien de St. Lorain, den 8 maj 1884. 

- 

Fakarava Paumotaöama 


21 


Metkrok av pärlemor 15 maj 18gi4 


X ELANDERG. GOG. 4924. 4. f>A. 121 - 


1894.1. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


^ 


Anm. 


22-24 
TAHITI. 


1894 .lo 


1 


22 


Patea. Pryl ay ben. 

KöDt den 27 ma.i 1884 utanför Papeete 


. 
23 


Vattenskål av kokosskal. 


24 


Bläckfiskraete. 

Köpt den 28 maj 1884 2 sv. mil väster om 

Papeete 

25-28 
HAVAI 


25 


Vattenskål av kokosnöt. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 122 

1894.1. ,^ 


Gen. kat. nr. 


• 
Inv.nr. 
Anm, 
1894.1. 
R 2b 


Halsband av gula fjädrar. 

Hawai. 


\l 


-■ 


R 27 


Halsband av gula och röda fjädrar. 

Hawai. 


1 
28 


Band besatt med' tre rader siuå 'inusslor. 

Haval 

29 - 36 

' ■ " 'JAlöIf 


29 


Halsband méd två rader vita snäckor. 


30 


• ■ 
Halsband med en rad vita snäckor. 


31 


Halsband röda snäckskivor uppträdda på ett snöre. 

ELÄNDERS. G B G. 4024. A. fi4. ■■ « 123 - 


1894.1i 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


.* . ■ ■ ■ . ■ 


Anm. 
forts. 
1894.1. 


JÄLUH 


32 


Halsband av röda snackskivor. 


33 


Halsband av röda snäckskivor. 


34 


Halsband av röda snäckskivor. 


35 


Halsband av röda snäckskivor» 
-; 


36 


■ 
Halsband av röda snäckskivor •> 

ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64. * 124 Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894il. Anm. 1894 a. 

37 38 39 40 JilPAN Buddhabild t Hl skåpet nr^ ? 38 - 39 
Stor bunt grova rökelsestickor i Litet paket rökelsestickori Snideri i vitt musselskal. ELÄNDERS. GQG. 4924. 4. 54. - 12.5 - 

1894.2. 


Gen. kat. nr. 


• 

Inv.nr. 


"■ ' 


Anm. 


1894.2. i ^ 135 
KONGO 
Samling från Kongo inköpt från Ing. G. Ulff . 
■ 
Sami ineene lord av Herr Friedrich Wilhelm 
Ulff, distriktschef i Belg. Kongo, först "agent 
conBaerciål" i Manyanga och i Vivi. Sedermera chef 
d 'administration des produits de Congo. -f i Kongo 
på inspektionsresa i malaria 1895 (enl. meddelan- 
de av Konendör C.E. Ulff. 


1 '. - 
1894.2. 

1 


Spjut. 

Equateurville 


2 


Spjut. 

Equateurville 


3 


Spjut 

Lulami 

ELÄNDERS. GOG. "1924. 4. fi4. / 


.»'126 - 


1894.2> 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894 ;2i 
4 


Spjut. 
5 


Spjut. 

<0 
.. 6 


Spjut. 
7 


Spjut. 


^''' 


8 
9 


Spjut. 
Spjut, ELÄNDERS. GBG. -5924. A. f>4. 

- 127 - 


1894.2. 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 


l . v 


10 


Spjut. 


11 


Spjut. 


12 


Spjut. 


13 


Spjut. 


14 
15 


Spjut. 
Spjut. 


' ELÄNDERS. GBG. 4924. A. GA. /, 


- im-^ ■ 


1894,2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1894,2, 


16 


Spjut, 


■ 


■ 


.* 


17 


Spjut, 
18 

• 

19 


Spjut, 
Spjuts 


^ 


/ 
20 

■ 


Spjut; 
21 


Spjut. 
1 ELÄNDERS. GBG. 1924. 4. n4. f 


s 
- 129 - 
1894.2. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. " 
■ 

Anm. 


- 


1894.2.; 
22 


Spjut. 


' 1 ■ 


1. 


23 
24 


Harpun* 
Harpunspets. 


■"'i 
1 


1 " 


■ ! 1. 


StäMeyfalls 


25 


Avrättningsicni'^ 
Bansola 


26 


Stor kniv. 
Ban/9:ola 


. 
27 


Kniv med slida 
Lac Leopold 

ELÄNDERS. G0G, 4924. A. 64. 130 1894.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


° 


Anm. 
1894.2. 


1 

( ■ 


'*'- 


■' 
28 


Kastkniv. 


Aruhimi 


29 


Kastkniv.' 


Aruhimi 


30 


Kniv; 


\ 


31 


Kniv stor^ krökt. 


Aruhimi 


32 


Kniv med slida och bälte. 


UDOtO 


33 


Kniv. 


Uban£;i 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 131 - I894i2. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894. 2> 


i 

-i'. 
34 


Kniv, 

\ 


Stanlevfalls 


v 
35 


Kniv. 


Stanleyfalls 


36 


Kniv. 


Stanleyfalls 


37 


Kniv. 


, 
• 


38 


Kniv, krökt. 


Stanleyfalls 


39 


Kniv, krökt 


Stanleyfalls 

ELÄNDERS. GDG, 4924. 4. fi4 - 132 - 1894.2. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


■ 


1894,2. 
40 


Kniv (mynt) 


Maa.iemo 


4i 


kniv (mynt) 


' Man^^eino 


42 


¥xa 


Stanleyfalls 


43 


Kniv, 


Bahsola 


44 


Kniv 


Upoto 


45 


Kniv, 


Upoto 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. } 


- 133 - 
I894i2i 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 
46 


Liten kniv. 
Luläini " ' 


\ 
47 


Kniv. 
Luläffli " 


48 


Kniv. 
LulakL 


49 


Yxa. 
Kassai 


50 


Sköld 


51 


Fetisch 

ELÄNDERS. GDG. 4924. a. 64. ( 
» 134 - 
1894.2. 


Gen. kat. nr. 


■ 

Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 


52 


Fetisch. 
■ 


Nedre Konso 


53 


Fetisch 
54 


Fetisch 


- . 


- 
55 


Fetisch. 


- 


56 


Fetisch. 
57 


Fetisch. 


>^ 

ELÄNDERS. GaC. 4924. 4, 64. » 135 - 1894.2. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 
58 


Fetisch med skinnremsor. 


59 


Stav. 


' 
60 


Stav. 


61 


stav uppgrävt i jorden. 


^ V 
62 


Spira med blyfigur. 

■ 


63 


Stor halsring. "Kung Mahohos". 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 136 1894.2. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.'2; 


64 


Liten halsrihg. 


- 


63 


Fotring av mässing. 


Nedre Kon^o 


' 


I 


66 


Fotring av mässing. 


Nedre Kongo 


67 


Halsring med tre hängen. 
68 


Armring av koppajr. 
69 


Armring av koppar, större. 
70 


Armring av koppar. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 04. - 137 - 

1RQ4..7. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


- 


Anm. 
1894.2, 
71 


Annring av koppar. 


72 


Armring av koppar. 


73 


Anaring av koppar. 


74 


Flugvifta. 


75 


Flugvifta. 


76 


Flugvifta. 

i 

; ■ . ■ 
j 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. R4. ■ - 
y' 


; - 13S - 
1894.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Annn. 
1894.2. 


, • 


77 


Träslev- 


- 
78 


Träslev. 


79 


Träslev. 


t 
80 


fräslev. 


81 


tJägare. 
• 
Kassai 


82 


Bägare;» 
Kassai 

ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 04 - 139 - ^rf^ 


1894.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 
83 . •, ■ 


Rund sziidad träskiva. 

Kassa! 


■■84, , 


Fingerring av tenn. 


85 


FingeFring av tenn. 


86 


Fingerring av tenn. 


87 


Fingerring av tenn. 


88 


Armring av tenn. 

ELÄNDERS. GQG. 4924. 4. 64 -140 -^- 1894.2* Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 


- 


89 


Lejonklo i tenn> 


90 


Tobakspipa av lera« utan skaft. 


91 


Tobakspipa av lera, utan skaft. 

■ 


92 


Tobakspipa av lera, utan skaft. 


93 


Tobakspipa av lera, utan skaft, trattformig. 


94 


Tobakspipa av lera, utan skaft, trattformig. 


" ELÄNDERS. GnC. 4Q24. 4. f.4. - 141 - ', 


1894.2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2. 
95' 


Bjällra. 
■ / , 


96 


Marimba. 


97 


Sked av elfenben é 


- 
98 


Sked av elfenben. 


99 


Lur av elfenben. 


100 


Lur av elfenben. 


- :--:-:^" ELÄNDERS. GDG. 492'!. 4. 64. 142 Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894.2. Anm. 1894.2. 
101 102 103 104 105 106 Lur av elfenben. Lur av elfenben. Lur av elfenben. Basthananare. BasthaiBBare . Mortelstöt. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -145 ; 


1894.2. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894*2. 
107 


Elefantbet, delvis urhålkad. 


108 


Bägare av elfenben. 


109 


Bägare av elfenben. 


110 


Snören av gräs. 


111 


Matta. 


112 
a o b 


Matta.. 
\ 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. GA. - 


^•« :i44 » 


1894^2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.2.' 


113 


Matta i 
114 


Matta. 
115 


Korg. 
, 
116 


Korg. 
117 


Korg. 


. 


118 


Korg, ELANDERG. GOG. 4924. 4. C4. «. 145 ^ 1894.2. Gen. kat. nr. Inv.nr, Anm. 1894.2, 
119 Korg, 120 Korg • 121 Korg. 122 Korg. 123 Kalebass. 124 Trunma» ELANDE-RS. GBG. '5924. 4. 64. '^ 146 

1694*2. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894*2. 
125 


Tnanma.' 


126 


Trumma. 


- 
127 


1 mille tobak. 


- 
128 


1 rulle tobak. 


129 


Slida till spjutspets överklädd med skinns 


130 


Slida till spjutspets, av trä. 


J i. ELÄNDERS. GDG. AQZA. 4. CA. -147 - 1894.2. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894. 2r 
131 


Slida till spjutspets överdragen med flätverk. 


i 
132 


Kniv med skinnslida gjord för européer/?/ 


133 


Stor flätad hatt. 


134 


Ett par stövlar av hud, gjorda för européer/?/ 


135 


■ 
Ett litet piphuvud av lera. 

ELÄNDERS. CBG. 4924. 4. C4. 148 - 1894.3. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1894.3. 1 ^ 54 


KAMERUN. KONGO. JAPAN. TIBET. MEXICO 
Deposition av Professor 0. Retzius 1894, 
Överlämhiaid såsom gåva 190^ i 


Samling var från början en deposition med inv; 


nr, 1894.3,, men donerades 1901 av Prof." Retaius, 


varvid den förenades med inv. nr. 01.3. ^ som omfat< 


tade andra depositioner - gåvPI' av Retsius. 


KAMERUN 1 - 14 
1894.3,. 


1 


Spjut med lång, smal järnspets. Skaftet av kvistigi 
ljust, lätt trä. 
(Orig. nr. 1894.3. 1) 
Längd: 158 cm. 

Kamerun 


',» 


2 


Spjut med järnspets. Skaftet av ljust» lätt trä. 
(prig. nr. 1894.3. 2) 
Längd: 151 cm. 

Kamerun 
3 


Spjut med järnspets. Skaftet av kvistigt, mörkt, 

i 

tungt trä. 

(Orig. 4". 1894.3, 2) 

Längd; lie, 8 cm. 

Kamerun KLANDERS. GDG. 4924. 4. G4. - 149 

1894,3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.3,. 


Spjut med Jämspets. Skaftet kvistigt, mörkt, tungt 


4 


trä. (Orig. nr* 1894.3. 4) 
Längd: 180 era. 

Kanterim 
■ 


5 


Yxa av jänt lacd träskaft. 
(Orig, nr. 1894,3. 3) 
Skaftets längd 64 od. 

Kamerun 


6 


Hjälm av flätverk med rMa fjMrar 
(Orig. nr. 1894.3. 6) 

fCamerun 

Inköp av Herr Ä. Löfdahl. 


■ 
7 


Matta randig. 

(Orig. nr, 1894o3o 1) 
Längd: 179 cm. Br, 103 «aB. 
7 
Kamerun 


8 


Matta r^mdig. 

(Orig. nr. 1894,3. 2) 
Längds 10? an» Bredd 106 gq. 

Keffiierun 

ELÄNDERS. GQG. 4924. 4. 64. « 150 - 

1894.3. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.3. 
9 


Matta, randig. ' 
(Orig. nr. 1894.3. 3) 
Längd; 179 cia. Bredd 114 cm. 

Kamerun 


10 


Matta, randig. 

(Orig. nr. 1894.3. 4) 
Längd 176 cm. Bredd 104 cm. 


\ 
' 


Kamerun 
j 


11 


Matta, randig. 

(Orig. nr. 1894.3. S) 

Längd 173 cm. Bredd 103 cm. 

Kamerun 
■ 


12 


Matta med ruti botten och ljus randig bård. 
(Orig. nr. 1894.3. 6) 
Längd 181 cm. Uredd 106 cm. 

Kamerun 
Isangile 


13 


Matta med rutig botten (snett itudelade rutor i 
rött och gult), samt ljusare randig bård. 
(Orig. nr. 1894.3. 7) 
Längd 187 OQ. Bredd 98 cm. 

Kamerun 
Isangile 

ELÄNDERS. GOG. 1D24. 4. 04-. ^151 - 

1894.3. 


Gen. kat. nr. Inv.nr. 
Anm. 
1894.3. 
14 


Matta med mittelpartiet å botten rutig, rikt mön- 
ster. Å &nse sidor enfärgad botten, bård längs 
hela mattan. Sällsynt. 
(Orig. nr. 1894.3. 8) 
iängd 187 an. Bredd 94 cm. 

Kamerun 
Isangile 

Kongo, Mukinbungo 
15-41 
lEiköp av fru M. Walfridson, vilken såsom Mis- 
sionär arbetat i Kongo. (13 juli 1894 kr. 155:50) 
■„ 


15 


Avgud, kallad Kunda (ljudet av franskt ou). Medfö- 
res av den slay som flyr från en husbonde till 
en annan. Konsncn till byn där han önskar finna 
en husbonde, skramlar han med Kunda för a$t blivj 
bemärkt och få skydd. 
(Orig. nr. 1894.3. 1) 

Kon^o 
Mukinbungo 


16 


Fin gräs tygsdräkt, väves av männen i en slagé båge, 
Brukades förr ngrcket, men börjar utträngas av 
europeiska tyger. Negrinnan draperar den omkring 
höfterna sam en kjol med rynkorna samlade fram- 
till, där den hopfästas. 
(Orig. nr.. 1894.3. 2) 

Kon|i^ 
Mukinbungo 

ELÄNDERS. GGG. 4924. 4. CA. -■ 152 =■ G« Gen. kal. nr. Inv.nr. lfiQ4.,l. Anm. 1894,3. 

17- 18 19 En bunt grästyg, "Mbadi"| innehåller 38 st. Använ- 
des mest till kläder d.v.s. skynken, och sys då 
ihop bit vid bit, men användes även såswn mynt. 
(Orig. nr. 1894.3. 3) 

Kongo 
Mukinbungu Band använt att bära korg med. Den smala ändan fast 
, . göres i korgen, den bredare vilar på hjässan.- 
Dylika b^id användas av kvinnorna, men flätas av 
männen av fibrerna i pisangträdets stam. 
(Orig. nr., 1894. 3i 4) 

Kongo 
Mukinbungu Stor korg, använd att frakta matsäck uti. Bäres 
på huvudet^ tillverkas av kvinnorna i alla stor- 
lekar och användes i nästan hela Kongo. 
(Orig. nr. 1894,3. S) 

Kongo 
Mukinbungu ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. r.4. 155 

1894. 3 ö 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


,- - . . 


Anm, 
1894.3. 
28 


Pia^>växt liknande den .föregående, medelstor^ dylika 
begagnas för vatten och palmvin. Denna ej öppnad. 
(Orig. nr. 1894.3. ,14) 
--- . ■ 
. Kon^ 
. , M Mukinbungnj 

t 


29 

... i i i ; 


Punqtväxt mindre, avskuren i rotändan, vilken an- 
vändes såsom propp. 
(Orig. nr. 1894.3. 15) 

Konso 
Hukinbungu 


30 


En pim^växt prydd med sniderier, använd såsom krut- 
horn. Tyglapp till propp. 
(Orig. nr. 1894.3. 16) 

Kon^o 
Nukinbungu 


31 


Stor lerkruka, bega^ias att koka gästabuds-och 
bröllopsmat uti. Vid bröllop gå brudens tärnor 
30 ä 40 ti 111 antalet, till brudgummens hem sjun- 
gande bröllopssånger, med var sin dylik kruka 
med mat på huvudet. 
(Orig. nr. 1894.3. 17) 

Mukinbungu 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ^ i56 - 1694 k3. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I894i3. 
■32' 


Lerkruka, mindre, begä^ias att koka gästabuds-och 
bröllopsmat uti. Vid bröllop gå brudens tärnor 
30 &. 40 till antalat, till brudgummens hem sjun- 
gande bröllopssånger, med var sin dylik kruka 
med mat på huvxuiet* 
(Orig. nr. 1894.3. 18) 

KonEO 
Mukinbungu 


33 


Liten brungrå träkanna att dricka ur* Urhålkad me- 
delst bränning. Sällsynt emedan tillverkningen 
upphört till följd av införsel av porslinkärl. 
Denna har tillhört en hövding och blott enstaka 
infödda ha råd att skaffa sig dylika, 
(inv. nr. orig. 1894.3. 19) 

'^ Kongo 
Mukinbungu 


34 


Karaffin, liten, av lera, ävenledes sällsynt. 
(Orig. nr. 1894.3>|?0) 

i ■ 
'-.;;■ \ ' Konso ■ 

Mukinbungu 
.- : 
v 


'. -'T^^v ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 157 

1894.3, 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.3. 


Kruthorn av mörkt trä, snidat, uriiålkat medelst 


35 

■ . ■ f 


bränning. 

(Orig. nr. 1894.3. 21) 

Konso 
Mukinbungu 


' 
36 


Kruthorn av mörkt trä, snidat, urhålkat medelst 
bränning. 
(Orig. nr. 1894. ä. 22j 

Konso 
Miikinbungu 
, 


37 


Flöjt till jaktsignalen. 
(Orig. nr. 1894,3. 23) 

Kong^ 


■ 


- 
^fukinbungu 


38 

• 


Tnnrama av en urhålkad trästam. Användes vid dans, 
då trumslagaren sitter framåtlutad på trunmian 
såsom på en käpphäét och trakterar den med hän- 
derna. 
(Orig. nr. 1894.3. 24) 

Kon^o 
Mukinbungu 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 158 1894.3,. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.3. 
39 


Fiskredskap. 

(Orig. nr. 1894»3. 25) 

Kongo 
Mukinbungu 


40 


Råtfälla. 

(Orig. nr. 1894.3. 26) 


/ 


Kon^o 
Hiikinbung^ 
-) 


41 


Korg, stor» använd att frakta matsäck uti. Bäres 
liggande på axeln. 
(Orig. nr. 1894.3. 27) 

Kon/^ 
Mukinbungu 

42-43 
Mexico 

Gåva av Direktör C.W. Hartman. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 159 - 1R94.3 Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894. 3 i 43 44 45 Anm. "Breech-cloth belt of Athomi or Hia-hua Indians". 
Långt bälte med vit botten och ornament i mörk- 
brunt, rött och grönt. Mittelpartiet omerat i 
brunt och kanterna i rött och grönt. 
Längd: 260 ran. Bredd: 702 cm. 
" San Juan de Tenochiltan near City of Mexico". The comb (pine-cone) of the Sierra Madre Indians 
of Chihuahua. 
(Orig. nr. 1894.3. 2) 

Ga»si-vi-far-ul, Tepehuan, Baborigame. 

Chihuahua "Plough - bill of the Tarahuamares . (The plough 
a crooked branch)." 

Grå och gul sten med ena sidan flat, den andra 
buktig, något avsmalnande åt äna ändan. 
(Orig. nr. 1894.3. 3) 
Längd: 146 cm. Bredd, åfiit ten 5,5 cm. 

, , Abovéachic, 
I Chiahuahua "Sticks for making fire, used by theZuague In- 
dians near Rio Fuerte and the Pacific". 
(Orig. nr. 1894.3. 4) 
Längd: 45,8 cm. Oredd: 25 cm. 

Mochicahui 
S inälva EUANDERS. GnC. 4924. 4. CA. 16Q 1894.3. Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


,1 


Anm. 


. • ■ ./ . 

1894. 3 i 46 - 52 
japak; 


1894.3% 
46 


Japanskt altarskåp med två Buddafigurer, vUka in- 


A-G, 


taga s^iana ställning. 
(Orig. nr. 1894.3. 1) 
Höjd: 45,5 cm. Fotställets bredd 37,5 cm. 


47 


Svärd, något böjt, med slida. Fästet klätt med 


A- 


rockahud och lindat med gröna bomullsband. Plå- 
ten vid fästet hel med undantag av ett klövcr- 
bladforaigt hål. Slidan svart och knottrig. 
(Orig. nr. 1894.3. 2) 
Längd: 89 cm. 
, 


48 


Svärd, något böjt, med slida. Fästet klätt med 


A~ 


rockahud och lindat med gröna bomullsband. 
Slidan blank, svart och brunt. Plåten vid fäste- 
mycket genombruten. 
(Orig. nr. 1894.3. 4) 


t 


Längd: 85 cm. 


- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 161 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


- 


1894.3. 

Anm. 
1894.3; 
49 


Svärd, något böjt, med slida; Slidan svart och 


A- 


blank, plåten vid fästet hel med undantag av 
två genomskärningar mitt eanot varandra. 
(Orig. nr. 1894.3. 4) 
Längd: 87,5 cm. 


50 


Svärd, något böjt, med slida. Fästet svartmålat, 

- .- ■ L i ■ J 
-j 


A' 


lindat med gröna bomullsband. Plåten vid fästet 

mycket genombruten. Slidan blankbrun med matta 

fläckar. 

(Orig. nr^ 1894.3, 5) 

Längd: ^^ o». 


. 1 
51 


Svärd , något böjt, med slida. Fästet klätt med 
-■" 


A- 


läder och lindat med svarta läderrenmar,påirena . 
sidan en överlindåd järnkrok och å den motsatta 
en märla. Slidan svart och knottrig. 
(orig. nr. 1894.3. 6) 
Längd: 86,5 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 162 - 1894.3. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 


— '-: ■ 


Anm. 
1894.3. 


52 


Kort svärd med slida (en liten dolk skulle höra 
4- 


till men fattas). Fästet klätt med rockahud och 
lindat med gula band. Ett djur /lejon?/ av gul 
metall fastlindat . Plåten vid fästet hel med 
undantag av två motsatta avlånga hål. 
(Orig. ne. 1894.3. 7) 
Längd: 58,5 cm. 

1894.3. 53-54 

■ ■ TIBET . 
v. 
53 


Stenplatta med en Budda-liknande figur inristad 
å ena ytan; inköpt av Professor 0. Retsius hos 
a tikvi tetshandlaren Podjevski i New York. 
Enligt uppgift hade den tillhört ryske målaren 

Veretschagin och försållts å hans auktion i New 

York. 

Orig. nr. 1894.3. 8) 
54 


D:o med tibetansk inskrift (en bön) i övrigt liknas 
de den föregående. 
(Orig. nr. 1894.3. 9) 

■ 


i- 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 165 ^ 1894^4 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1894.4. 1 - 115 KAMERUN Se 1896.8. 1 - 115 ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 6-1. 

IB94.5. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1894i5. 1 
AUSTRALIEN. 
Gåva &v H. Herbert Wahlberg. Sidney. 
Ur brev 
Till etnografiska Huaseum får jag härmed 
öfverlämna craniet af en australisk inföding. 
skänkt till museet af Herr Herbert Wahlberg i Sid* 
ney* Närmare detaljer om fyndort in.in. meddelas i 
3 - ne bifogade bilagor* 
Stockholm p den 16 juni 1894 
A.E. Nordenskiöld 


1894i5. 


Se brev i brevarkivet w 


1 


Kranium av en australisk inföding. 

ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64,. -165 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1894.6. 
1 1894 46 é Anm. 1894.6. 1 GHILE IQUigUE Gåva genom Kapten John Mayer 16; Vfi 1894.» En skalle funnen vid nedläg^ing av vattenled- 
ningsröré ELÄNDERS. GBG. 492-5. 4. OA. 166 ^ 1894.7. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1894.7. 
i 1894.7, 1-2 

AMERIKA 

Alaska 
Kwakiutl indianer Gåva av P.S. Peterson från Chicago 1894 < En stor djup slev av horn. Skaftets innersida pryd 
med fyra inlagringar av musselskal skiftande i 
blått och grönt. "En Alaska jrngl ing måste kunna 
i ett tag dricka ur denna sked full av trän, in- 
nan han förklaras vara man". En svartbrun sked förfärdigad av stengetens homc ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. •=. 167 

1894.8; 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm.- 


1894.8. 1-44 


' 


INDONESIEN. NYA GUINEA 
Förteckning över den av Hans M. Konungen till 
Riksmiseum förärade samling av etnografiska för- 
emål, scffli åtkommit från Dr. Med. Jacobs i april 
1894. 


1894.8. 


■ 


i 


Modell av fiskebåt (atjenesisk), PreUioe poekat, i 
storlek 1:70. Därtill hör flera redskap, åror, 
flagga, m.m. 


2 


Modell åv en båt från Moluckema, gjord av krydd- 
nejlikor . 

T t. 


'i 


■•_ 


3 


1 .: 

Svärd (dolk) med träskida « keris, 

Bali 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 168 - 1894.8. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■ 


Anm; 
1894.8. 
4 


"Karinding" , reson^islåda för mungiga. 

Java 


5 a 


Flöjt av bambu» Soeling. 

Java 


Sb 


Flöjt av bambu» Soeling. 

Java 
\.. 


5c 


Fj-öjt av bambu, Soeling. 


■^ 


Java 


6 


Ett stycke bamburör med inristning, Badoe j 's 
alfabet. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. --171 
i 
«.0l69 - ■ 


. 
1 


I894i8. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
1 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 
Anm. 
1894.8. 
12b 


Öppen bambubägare med inn 
1894.8. 

10 

a- c 


Opiump: 
1894.8* 


Qesada Bali, en samling farmaceutiska recept av- 
sedda för behandling av smittkoppor. Inristnin* 
gar å palmblad, som hopbundits med snöre. 

Bali 


13 


Liten konkav rund skiva ( 

ning i avsedd för tämin 
b 


Opiim^. 
8 


Vattenskopa av kokosnöt med träskaft, Oajoeng aier 


■ 
i 

1 
Java 
c 


Opiianp 
14 

f ■ 


Röd och vit bomullsbinda 
ten ficka. 


, 


11 


En opi 
9 

a~c 


Flöjt av bamburör. 

Bansi 


15 


Litet horn, omlindat med 
glaspärlor. 
12 
a <» b 


Öppen 
b 
c 


Flöjt av bamburör. 

Dansi 

Flöjt av bamburör. 


ai^ 


Liten tygrulle med vidhän 
Soelinfs (Atjeh) 
Sumatra 


b 


Liten tygrulle med vidhän 


1 


• ' .' .'; 


'- ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 172 1894.8, Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


'<. 


Anm. 
1894.8. 


\. 


17 


Tika, en träskiva med å ena sidan inristade tecken 
i rutanordning, ett instrument avsett för att 
beriUcna "ominöaa dagar" * 

Bali 


18 
a - s 


Nitton stycken tärningar av diverse slag, Dado 

Java 


19 


Mynt av metall, av flera slag. 


20 


Form av sten för gjutning av ingmt. 
- 


21 


Säpo doek, eldfläkt av hår. 

Java 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 173 - I894;8é Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
I894*8é 
22 


Rantang, för förvaring av kryddor. 

Java 


23 


Skilt Tangok, av bambu. 

Java 


24 


Såll av bambu. 

Java 


25 


Tatampa, flätad, f^at korg, för risberedningen é 

Java 


26 


Kranjang, flätad korg för tvättning av grönsaker, 

Java 
.. .x 
■ 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 174 - 1894.8. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.8, 
27 


Koeköesani flätad korg 1 strutf ora, för kokning 
av ris i 

Java 


28 


Bakoel nasi, flätad korg för kokt ris. 

Java 


29 


Kipas dapoer, fläkt för köket. 

Java 


30 


Parodan kalappa, rivinstnment av trä med jäm- 
tråder, för rivning av kokosnöt. 

Java 


31 


Toedoeng djamblang, flätad hatt, som vanligen 
bagagnas av javaneser. (Chapeau ordinaire) 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. - 175 - ■> 


1894.8. 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.9. 


■:■> 


32 


Toedoeng, flätad, lackerad hatt som brukas av kus- 
kar. 
Java 
• 


33 


Toedoeng tjat aier mas. Hatt flätad och gullackera 
som brukas av tjänstefolk. 

Java 


1. 
34 


1 \ 

Broderad vit jacka med guldbrokad, för barn. 

Atjeh 


35 
a o Ön 


Brun jacka med gula stjämornament, för barn. 

Atjeh 


■ 
b 


Brun jacka med gula stjämornament, för barn. 
- 
At.ieh 

* 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 176 Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. . 
I894i8. 
36 

a - b 


Brun jacka med gula stjärnoitiament, för bårhi 

Atjeh 


b 


Bruå jacka med gula stjärnornament, för bani. 

At leh 


37 


1 

Vita byxor med röd linningé 

. At.léh 


38 

.1, > 


Bnm trekantig huvudduk med guldtrycké "Une toile 
de t§te (ilcat-kapala.) 

Bali 

,/■ ■ . ■ , . 

/Enligt blyertsnotering; Obs. Denna beteckning 
står på en cigarrlåda av järnbleck, vari duken 
förmodligen legat./ (Stolpe) 


39 


Röd flagga med vita isydda två sablar och en 
halvmåne. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. r 177 - '■ ■■ 


1894. 8i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
i894i8". 

40 
a - b 


En ^nåruiici duk av tyll med guldsnoddar och skal» 
baggsvingar. 
• 


b 


En smånmd duk av tyll med guldsnoddar och skal- 
baggsvingar* 


41 


ibmilettsvärd av kinesiska nQmt. 

Kina 


42 


Båge från 

Nya Guinea 


43 


En bunt ((»nkring 60) pilar. 

Nya Guinea 
_ / / 


44 


Tjugo fotografier från Java, Bali etc. 

ELÄNDERS. G8G. 4924. 4. 54. / 178 - 

1894.9. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm.-. 


1 

1894.9. 1 - 3 
AMAZONASOMRÄDET 
} 
1 

Gåva av hon ~ H, Gough 1894. 
' 


1894,9, 


För^nål från indianer vid Amazonf loden, 


1 


Rödmålad leruma med förgylda omeringar. 
Höjd: 40 cm. 


'K 


En halv kalebasss i dess naturliga tillstånd, 

i 

j 


3 


"i- 
1 

i 

\ . ■ 

Kn haiv kalebass, målad ut och invändigt med lju- 
sa- omeringar på svart botten. 


' ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 179 - Inv.nr. 1894,10 Anm. 1894.10. 1 - 2 KONGO MUKINBUNGU Köp av Fru M. Walfridsson. 1894 

Kongo Mukinbungu 
lenas troligen Fru Ruth Walfridsson) 1894.10 
1 Mössa förfärdigad av an^iasfibrer. Mössa föefärdigad av ananasfibrer. ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64.. - 180 1894. lie Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


- 
1894.11. 1 - 16 
1 

\ 
SYDAFRIKA. 
Gåva av Herr K. A. Carlson. Sept. 1894 

Kafferlandet 1-9 


1894.11 
1 


En väska av flätat gräs, med lock och lång flätad 
bärrem. 

Kafferlandet 


2 


Ett halsband av pärlor och getklövar. Hopsatt av 
fem klövar, två stora blå pärlor, två vita och 
tre gula samt en massa små röda. 

Kaffcrlandet 


3 


Ett pärl smycke av två rader jämnstora pärlor, rö- 
da, vita och blå, 

■ . ■ 

Kafferlandet 

■ 


■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 181 leSiall Gen. kat. nr. Inv.nr. lB94«n. 
4 6 Ett pärlsBiycke 1 totm av ea krage, av ljusår© och 
nörkare blåa pärlor^ framtill ptyéé med fransar 
av mörkblåa och skära pärlor^ samt knäppt med 
©n gul metallknapp. 

Kafferlandet Btt pärls!^ck@o 68 an. långto på mitten rdda och 
vita pärlor hopsydda till en rulle, m 1? csa. 
längd och en au» tjocklek, den övriga delen en- 
rådig, huvudsakligen av svarta blåa och röda 
pärlor, samt några vita och skära* 

Kafferlandet Btt pärlss^ke, 66 oqo långt, på mitten en liten 
fjrrkantig avlång lapp av svarta, röda och vita 
pärlor å ^sesidor b^psyåd oied en liten rulle 
av ljusblå pärlor, varefter den övriga, delen 
enr<%dig av svarta, röda, vita och blåa pärlor o 
Mittélpartiet 13 cm» 

Kafferlandet Anm. ELÄNDERS; GBG. 4924. 4. 64. -. 182 - 

l894.11o 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 


c 


Anm. 
leMiiii 


^ 


7 


£n Biängfärgad gördel av pärlor i> Vid övergången 
från den breda till den »mla delen en pärltofs» 
knäppet i ena sidan, där två gula (uetal3.kna|>par 
Iro fös tade» 
6ördeisi län^:6ö vm. 
Öreäd: <j oa. 

Kafferlandet 


8 


Ett armband av jäin&, osaväslande matt o«h blankt. 

Kafferlandet 


9 


Ett 1 Jusbrtmt pärlbroderat skynke sosb fästes om 
livet så att ena benet ddljes, laen det at^ra 
blir halvt synligt. Öégagnas av både tsän och 
kvinnor* 

Kafferlandet 
Zululandet 10-15 


10 


l>:tt pärlbälte, å m^ttea hel^grdat å båda ändaroe 


- 


svart och vitt sasit vid hopksn^tningen en röd 
kanto ' '- 

~ .Zululandet 


. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. la-'- j " 

1894.11, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.11 
11' 


Ett knäsmycke av en bit långhårigt vitt skinn.. 

Zululåhdet 


12 


"Maucha" (liknar en skol), gjord av skirmremsor 
av en "Inkonko" (skogsantilop). Användes av 
hövdingar vid stridsdanser, 

Zululandet 


13 


En gift kvinnas arbetskjol av ogarvad OJdiud, för- 
färdigad av ett stycke med sju insydda kilar 
för att få den vid nertill. 

Zululandet 


14 


En ölsil av gräs. 
Längd: 68 oa. 

Zululandet 


15 


En ölskuimnare av flätad rotting, 

Zululandet 

ELÄNDERS. CBG. 4924. 4. 64. -184 1894.11. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1894,11. 
16 Lerbild, kvinna i arbetsdräkt i O jord av kaffer. 
Höjd: 25 cm. 

Basutolandet ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. 185 - 

, 
1894.12 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1894*12. 1-3 
SAMOA. 

llFliir-jL iiiwm 
Gåva av KaBiniarherre O.C.W. Cedercranta, 1894. 


1894.12é 


v 


1 


Fyrkantig bit tapo. 

Samoa 


2 


Fyrkantig bit tapo. 

Samoa 


3 


Fyrkantig bit tapo. 

Samoa 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - ase 

I894él3. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 


1894.13. 1 - 88 
■ 
CHIRIQUI. 


' ' 


Gåya av Hovjuveleraren Paul '^'elge, Berlin. 
i 
88 galvanoplastiska kopior av guldföremåi från 
Chiriqui, ».m. 


1894.13. 
1 


Guldföremåi. 


■ 

2 

■ ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.., 187 " 18»4.13. Inv.nr. Anm. 1894.13. 
3 4 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10, 64- 188 - 

< 
1894J.S. 


Gen.kat.nr. 


(nv.nr. 
Anm. 
1894 as i 


■. 


8 
9 
10 


- 


11 
_ 
12 


■\ 


13 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. ■- 189 1894.13. Inv.nr. Anm. 1894.13. 
14 15 16 17 18 ELANOERS. GQG. 6262, 10. 64,, » 190 - 1894.13. Inv.nr. Anm. 1894.13, 
19 20 21 22 23 ELÄNDERS. G B G. 6262. 10. 64, - ^91 1'894'.13.. Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. 1894*13. 

■24' ' 25 26 27 28 ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64,. ^ 192 ~ 1894.13. Anm. 1894.13. 
29 30 31 32 33 ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 195 -^ ■'I m^ ii^é Inv.nr. Anm. 1894.13. 
34 35 3& 37 38 ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 6A.- 1894;i3. 
39 40 41 42 43 - 194 - 1804^13 Anm. ELÄNDERS. GQG. 6262. 10. 64.-, Gen. kat. nr. Inv.nr. 195 . 1894il3i Anm.- 1894*13» 
44 4S 46 47 48 ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64.. *- 196 -. 1894.13. Inv.nr. Anm. 1894.13. 
49 50 51 52 53 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 197 - 1894.13. Inv.nr. Anm. 1894,13, 
54 55 56 57 56 ELANOERS. GBG. 6362. 10. 64. Inv.nr. - 198 -. 1894 . 13 . Anm. 1894il3i 
59 60 61 62 63 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. 199 1894.13. Inv.nr. Anm. 1894.13, 
64 6S 66 67 68 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10.64... - 200 Inv.nr. 1R94.1.-^. Anm. 1894.13. 
69 70 71 72 73 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 201 Gen. kat. nr. Inv.nr. 1894.13. Anm. 1894.13. 
?4 75 76 77 78 ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.. 2Q2 - 1894.13 Inv.nr. Anm. 1894 él3^ 
79 80 81 62 83 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 203 - 1894.13; Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. .'• 1894.l3i 8S 86 81 88 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64... - 204 -^ 18S4.14 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1894. 14, 1 
NICARAGUA Gåva av Dr. Carl Bovallius. 1894.14. 

1 Modell av hypotetisk rekonstruktion av tanpelru» 
in på Zapatera. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. G4. - 205 

1894.15,. -^- 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 


' 


Anm. 


1894.13,. 1 - ^ éS"^ 
SYBåFUIMÄ 
Gåva av »r. Ejnil Holtä) 1894 o 
Btnogmfisk samling från Sydafrika. Gåva m 
Rsfo Ifliil Holub till RikffiBuscets Etnografiska av- 
d^slning år 1894. 
Här understruJkma upnsif ter himtade ur två äld- 
re svenska kataloger ^ dels ur givarakié e®Eia ant^ek 


^ 


ningar. Alla övriga uppgifter tillko®aa år 1962. 
1 - 3ö 
Nord - Zai^esi •> Stanaaarp 


1894.15 


1 


1 


S».1ut 
Hövdintse tecken. Lancottformig spets med låing 
tånge. Skaft av trä, ciricclrunt i tvärsnitt och 
med två spiralliadniogarg en av platt jaraband 
närmast tången, och pä mitten en av läder, 
iängst bak en förtjockuing, dekorerad med in- 
ristat, geofiietriskt mönster. Övergången till 
donna markerad av två stycken rundade flänsar. 
Längd: 160,5 cm. Lgngd på spets plus tåi^e 47 ca 


• ■ ■ 


Hax. bredd på spetsen 3,5 cm. 

Ma-Rv^^se. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 1894.15. Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894*15* 


i 


2 


Kastspjut. 
Till strid é Spets som på nr. 1. men tången kor- 
tare* Skaf t av trä, cirkelrunt i tvärsnitt» nå- 
got krokigt och näs^nast tången en spirallindning 
av platt järnband* Längst bak en dekor, något 
skadadi bestående av f]rra stycken insnitt runt 
om. 

Längd: 175 i 5 cm. Längd på spets plus tånge 29,5 
cm* Max. bredd på spetsen 3 cm. 

Ha-Rutse. 


■ 
3 


Spjut* 
TiU fiskutterjakt* Spets som på nr. 1. men de- 
koren i skaftändan ersatt med en järnbandspiral * 


- 


Längd: 167,5 cm. Längd på spets plus tånge 
49 an. Max. bredd på spetsen 3,5 cm. 


- 


Ma-Rutse» 


4 


Spjut. 

Användes vid slakt på husdjur. Som nr* 3. 
Längd: 183 cm. Längd på spets plus tånge 58,5 
an. Max. bredd på spetsen 2,5 cm, f 
Ma-Rutse; 


^ 
• ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. * 207 - 1894.15. Gen. kat. nr 
rovdjur, mindre antiloper. apor, etc. ) Som 
nr. 3, men två huliingar nedanför den lancettr 
formiga spetsen. Skaft av trä, cirkelrunt i tvär 
snitt och laed två spirallindningar av platt bänd 
järn, en nära tången^ den andra längst bak* ^n 
av de bakre lindningarna dekorerad med inristat, 
geometriskt mönster. 

Längd: 174 cm. Längd på spets plud tånge 29,5 
cm. Max. bredd på spetsen 2,5 cm. 

Ma>Rutse Samma användning som nr. 5 ^ Till konstruktionen 

ungefär som nr. 5, men triangulärt spetsparti 

med två bashullingar och tånge, försedd^^med fyra 

huliingar på ena sidem, närmast under spetsparti - 

et. På träskaftet en spirallindning av platt järn 

band, placerad närmast tången. Skaftet något 

grövre längst bak och där med kulformigt huvud 

i skaf tändan. r 

Längd: 152,5 cm. Längd .på spets plus tånge 

■ ' I ' 
27,5 au. Max. bredd: på^ spetsen (inklusive bas|- 

ha}.lingarna) 4 cm. 

Från Ma-Ngete. en sido - 
stam till t^ia-Rutse. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. -208 .. 1894 as. Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894*15. 
7 Spjttt» 

Sanaha användning som nr. 5 ^ Ungefär som nr. 6^ 
men endast en bashull ing och fem sidoriktade 
spetsar på tången^ På träskaftet en spirallindr 
ning av platt järnband närmast, tången och i stal 
let för kulformig avslutning ett stycke dhurhud. 
Län!gd; 171,5 aa. Längd på spets plus tånge 
2'9,5 cm^ MaK bredd pä spetsen 2,5 an. , . : 

Ma-Rutse. ( Eller Ka3t"Och Stötlans. ) Till jakt på större 

villebråd (stora antilopen. zebror . bufflar . 

hyenor, leoparder, lejon och gnus. ) Ungefär 

son nr. 6, raen vitom. spetsens tvä bashullingar 

även 6 bevarade sidoriktade spetsar på tångens 

ena sida^ 1 på den motsatta. Träskaftet har två 

spiraliindningar av platt handjärn^ en nämäst 

tången och en längst bak. 

Längd: IbB cm. Längd på spets plus tånge 

28,5 cm. Max bredd på spetsen ((inklusive bas- 

■ t ■ 
hullingama ' ) 4 cm. j 

Från Na-Ngetfe. en sido - 

starn till Ma-Kutse. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 209 / 


189,4.15,; 


Gen.kal.nr. 


Inv.nr. 


/ 


Anm. 
1894il5> 


\, 


9 


Stridsyxa. "Sleoe". 

Blad av järn och skaft av trä. Bladet har böjd 
egg och är bredast i eggpartiet, samt övergår- 
upptill i en tvärsnitt cirkelrund del, som av- 
smalnar uppåt och är intappad i träskaftet. Den- 
na del av skaftet är nämast äggfonmig, medan 
skaftet i övrigt är cirkelrunt i tvärsnitt och 
- -'- [ ■:. 


■ ' " ' 1 ' - ■ 


svagt böjt i sin längdriktning. 

Bladets max. bredd 7 cm. dess längd 21,5 an. 
' . . '■ 


■'.,.' _ ■ '- ■ ■■ 


Skaftets längd: 43 cm. 
'". " 
Ma-Rutse 


10 


Hackblad av järn. 


i 


Svagt konkavt på dent/ena sidan, medan den mot- 
satta är konvck. Böjd egglinje, uppåt konverge- 
rande sidokanter och längst upp en tapp, aysedd 
att insattes i ett skaft. På den konkava bredsi- 
dan fortsätter tappen ett stycke ned som en för- 
höjning i sidans mitt, medan den konvexa är helt 
jämn. ■•:'!■,,■,,,.■.'': < > ' ■ 
Längd: 32 cin. , Max; bredd 15 an. 

Från Ma-Ncete. en sidostas 


1 
till Ma^Rutsé. 
"Hackor av detta slag användas vid arbetet på 


fältet. 14 sådana hackor är den vanliea köpesum- 


man för den flicka:; som en innevånare i Ma-Rutse 


riket utkorat till sin hustru". ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ~ 210 -. 1894,15. Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894.15 
11 12 a - o Skopa . "Mo-Kope" . Begagnas som ölbägare . 

Av droppformigt kalebasskal med långt stjälkparti 
Öppning på sidan, nära den koniska stjälkändan. 
Har dekor av inbrända teckningar, de flesta be- 
stående av utfyllda trianglar. 
Längd: 45 cm. Max. diam. på den koniska ändan 
11 cm. 

Ma-Rutse Snidad träsked. /? ^X-^-i-l^-J Mo-Kengé-tkorj^ . med lock. 

Tillverkad av trädrötter. Arbete av drottningen 
i Marntse-^riket . Bukig, rundad underdel med 
cylindriskt mynningsparti. Hela för^aålet deko-^ 
rerat med ett geainets:iskt mönster, mörkare i fär 
gen än trädrötterna. Locket ganska plant och med 
nedvilcta kanter. 

Höjd (korg och lock) 23 cm. Mynningsöppning 
yttre diam. 14 cm. Det bukiga partiets max. 
diam. 20 cm. 

Ma-Rutse , Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 211 1894,15. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 1B94.1S. 
a - b 15 Musikinstrument. "Silymba" , ( "Sansa" . ) 

Knäpplnstrumeat, bestående &v nio stycken tun- 
gor av järn, fastsatta på översidan av en nästan 
plan» rektangulär trälåda. Lådan har en öppning 
i den ena kortsidan och är inuti försedd med åttsji 
stycken bitar av bleckjärn, fästa vid en smal 
järnstång. Dessa åstadkomma ett rasslande ljud. 
På motsatta sidan om öppningen två tappformiga 
utskott . , Undertill en resonanslåda av kalebass . 
Tungornas längd från 8 till 11,5 cm, 
Trälåd^ss max. längd 15 cm. dess max. bredd 
12 cm, och dess max. tjocklek 2 cm. 
Kalebassresonanslådans höjd 7 an. dess max, diai[i 
13,5 cm. och dess mynningsöppning 6,7 cm 1 diam. 

Ma-Rutse. Kalebasis , 

Liten kalebass till förvaring av fett ,Klotrund 
form. Upptill en cirkelrund öppning och runt 
denna en inristad dekor, bestående av två hori- 
sontella linjer och mellan dessa ett sick>sack« 
band, på ett ställe avbrutet av en triangel. 
Höjd: 11,5 cm, max. diam. 12 cm. 
Mynningsdiam. 8 cm. 

Ma-Rutse. /K ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. 212 ■ ■ ' 


1894*15* 


Gen.kal.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.15. 
16 


Re^JuiiVb "Lubeko", Av S&rxi, med svact böjt 
blad, som är smalast! sin mitt och bredast 
närmast handtaget. Handtaget. tillverkat i ett 
stycke med bladet och upprullat i sin ena ända. 
Sick-sackdekoren på handtagets ena sida och de- 
kor också på bladet, där den består av dels en 
smal linje i bladets mitt, dels två stycken när- 


' ' ■■ 


Biast ovala ytor, en vid vardera kortsidan. Bla- 
dets båda långsidor koidtava och båda kortsidorna 
konvcxa. All dekor består av prickiga linjer och 
ytor. 

MaK. längd 13,3 cm. 
Bladets max. bredd 2,6 cm. 

Ma-Rutse. 

Änv. enligt uppsamlaren "till att putsa 
näsan och avtoi^a svetten^ Bäres cmikrinie: halsen 


• 
eller händande vid bältet". 


, 17 , 


Elefantsvants. 

, . , Ma-Rutse 


' 18 , '■■'. 


Spjut i Anv. till jakt och strid. Spets av järn 
med två bashullingar och lång tånge med fyrkan- 
tigt tvärsnitt. Kantenia svagt tandade. Skaft av 
trä med två spirallindningar av platt Järnband, 

en vid tången och en längst bak. 

Längd 168 cm., på spets plus tånge 41,5 cm. 

Max. bredd på spetsen 2,5 an, 

Ma-!!Schupia. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 213 •- 1894^5^ Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894*15% 
19 


Stridsyxa. Som nr. 9. 

Bladets max. bredd 7 cm ö dess längd 20 cm. 
Skaftets längd 49 cm. 

Ma-Rutse 


20 


Miölkfat av trä. Runt, bukigt fat av trä med 
vid mynning och förstärkt kant samt handtag och 
eller upphängningsanordning med borrat hål. På 
handtagets ovansida en ^vrinningsrännfté 
Höjd 12,3 OB. Max. diam^ 22^3 cm* 
Max. yttre mynningsdiam* 22 cm* Handtagets längd 
13 cm. 

Ma^^chupia. 


21 


PilbåEe* Av trä. cirkelrund i tvärsnitt och 
med sträng av tvinnat lädersnöre* I den ena &a:^ 
dan är strängen fastsatt genom lindning fyra 
varv runt bågen och fastknytningj i den andra 
ändan är den dragen genom ett borrat hål och 
därefter lindad runt bågträet nästan ända fram 
till bågens mitt. Den övriga delen av bågträet 
är tätt lindad med ett annat liknande lädersnöre 


» 


smalare än det föregående. Vid stränghålet fin- 
nes tre stycken runtgående inskärningar. 
Bågend längd ISB^S cm. Max* diam. 2^5 cm. 
Ma-N'Ko.ia 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. « 214 " 
- S;i5 - 


1694.15. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.15. 
22 


Pil. Triangulärt spetsparti med två bashullingar 
och tånge med fyritantigt tvärsnitt. Kanterna på 
tången tandade på olika partier. Skaf t av ledat 
rör med spetslindning» stränuttag och flera styr 


m 


fjädrar. 
Längd 87 cm. 
Längd i>å spets plus tånge 13 cm. 
Max. bredd på spetsen 2,8 cm. 


' 
' 


Ma-H'Ko.1a 


23 


Pil; Lancettformig spets av Järn med lång tånge 
med en sidohulling. Skaftet av oledat rör, ska> 
dat i sin bakre ända och därför utan ev. styr» 
fjädrar och stränguttag. Närmast tången är röret 
lindat med ett lädersnöre. 
Längd 81,5 om. 

Längd pä spets plus tånge 17,8 cm. 
Max. bredd på spetsen 1,7 cm. 

tla-S'Ko.ia 


24 


Pil. Ungefär som nr. 22, men ena bashullingcn 
saknas. 
Längd el cm. 

Längd på spets plua tånge 10,3 an. 
Max. bredd på spetsen 2,2 cm. 

Ma-S'Ko:la 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 04. « 216 1894 »15. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.15. 


-- 


25 


Pil. Ungefär schb nr. 22, men lancettformigt spetS' 
parti och oledat rörskaft. 
Längd 86,5 cm. 
' 
Längd på spets plus tånge 18,5 cm. 
Max. bredd på spetsen 1,6 cm. 

Ma-N*Koia 


26 


Spjut. Anv. för olika ändamål. Lancettformig 
jämspets med lång tånge. Skaftet av trä, cir- 
kelrunt i tvärsnitt och näraast tången (Mnlindat 


-• 
■: 


med en läderremsa. 
Längd 160 an. 

Längd på spets plus tånge 31 cm. 

Max. bredd på spetsen 3 cm. 
Ma-Toka 
■ ■ 


27 


Tobakskaka. Pi-essad till en närmast konisk i^:f orm 
med cylindrisk botten. 


; 


Höjd 11cm. Max. bottendiam. 13 oa» 


28 


Snusdosa. /0-&:J&^i:i^!^^ 

ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. 217 - 

l894aS". 


Gen. kal. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.15. 
29 


Örnklor. 2 stycken öniklor med hopfäs tade ledjrtor 
Buren omkrlnfi halsen. Amulett. 
ÄvstÅnd mellan spetsarna 3 csi, 

Ma-Toka 


. ' 
30 


- 

Kärl av kalebass. Kärl för vatten och säd i. 


Relativt stor kalebasskärl med grovt bämät och 
mynningspropp av trä. Kalebassen i två bukiga 
delar, av vilka bottenpartiet är betydligt stör- 
re än otynningspartiet. På ovansidan av det senaz 


e 


mynningshålet, i vilket sitter en närmast hatt- 
foimad propp av trä. Bärnätet hopknutet av ett 
tvinnat snöre. 
Höjd (exkl. träproppen) 35 cm. 
Max. diam. på bottenpartiet 27 an. 
På mynningspartiet 18 cm. 
Max. mynningsdiamé 5,5 cm. Proppens höjd 8 cm. 
dess max. diam. 6,5 cm. 
Ma-Tok^ 


31 


Lerkruka. Av brunakt igt gods. Klotrund, bukig fom 
och närmast klotrund 1, bukig underdel med utvikt 
mynningskant. Målad svart triangeldekor på Qvan- 
sidan. En svart horisontallinje vid basen av 
mynningskanten é Inristade linjer begränsar den 
svarta dekoren. ; 
Höjd 21,8 OB. Max. diam. 25 cm, Max* inre myn- 
ningsdiam. 13 cm. ' 

Ma^Toka 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - .21B -■ , 


1894.15 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894. IS. 


:.• 
- 


32 


slagg. Slaggstycke av oregelbunden fdm, enligt 
givaren "funnet i övergivna sm^tue^iar. s<Mn till' 


hört en utdöd Ma-Toka stam vid Zambesis sydstranc 


nära Victoriafallen . " 
Max. längd 7,3 cm. Max. bredd 6 cm. Max. tjock- 
lek 3,3 cm. 


i 


Ma-f-Toka 


'"ii" 


Strydsyxa. Unjsefär s(Hn nr. 9. men nacken rektan- 


gulär i tvärsnitt och på densanana inristad dekor 
i geometriska mönster. Skafthuvudet cylindriskt, 
skaftet böjt och med något större diameter i 
iSkaftändan* ^ ' 

Bladets max. bredd 9,7 cm. dess längd 29,5 cm. 
• 


Skaftets längd 48,5 cm. 
Mai^Bunda 


34 


"1. 
Köttfat av trä. /<U^yyl^t^t^^ 

.e 


35 


Gördel (eller bälte) prytt med kaurisnäckor. 


Kort gördel av läderrem, på utsidan prydd med 
påsydda kaurisnäckor. 
Längd 49,5 cm. Läderremene max. bredd ,5 cm. 


1 
^ 


Ma-Bunda 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 219 - lB94»lSi Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894.15. 


- 


36 


Kalebass é Relativt, stor» bukig underdel och dito 
mindre överdel (stjälkdel*) Cirkelrund mynning 
på platsen för stjälkfästet. Inskuren, mörk de* 
kor, huvudsakligen ge(Mnetrisk. 
Höjd 31 cm. Max. diam. 26 cm. 
Max. niTnningsdiam. 4 cm. 

Ma-Bunda. 

37 - 65 

Sydsambesistaimnar . 


K 37 


Vintemantel för fruar. 

Oetschuaner 


38 


Träsked. Tillverkad i ett stycke. Skaftet svagt 
böjt, i tvärsnitt huvudsakliigen ciriculärt och 
med femsidigt, tappformigt huvud. Skedbladet 
svagt konkavt och närmast spetsigt äggformat. 
Inbränd dekor på undersidan av skedbladet. Ovan- 
sidan av skedhuvudet svärtat. 
Skaftets längd 21 cm. Skedbladets max. bredd 
4,4 cm. dess max. längd 7,5 pm. 
Betschuaner 
■■: , 
' , 


. r ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. ~ 220 - 

1894.15.,: ■ 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


■ ' 


Anm. 
1894.15. 


■i 


39 


Träsked. Ungefär som nr. 38, men skaftets huvud- 
ända böjd och skedbladet mera ovalt. Bränd, svari 
dekor på bladet och skafthuvudet. Skaftet ej cir- 
kulärt i sin helhet, utan bådte baktill och narr 
mast bladet på ena sidan en rektangulär, platt 
yta,. 

Skaftets längd 20 cm. Skedbladets max. bredd 
3,8 ciB, dess längd 8 cm. 

Betschuaner 


» 
40 


Träsked. Ungefär som nr. 38, men skedbladet som 
på nr. 39 ehuru smalare och på undersidan två 
stycken brända trianglar, en stärre och en mind- 
re, placerade med spetsema mot varandra, Skaf te 
rakt, i tvärsnittet cirkulärt, Det tappfomiga 
skafthuvudet har fyritantigt tvärsnitt och brända 
kanter. 


t 


Skaftets längd 26 cm. Skedbladets max. bredd 
3 cm. dess max. längd 8 cm. 

Betschuaner 


41 


Stor slev av trä. "Bo-Ghobe-sked" . 


"Tiänar äran Polenta-sked. från vilken man av- 


strvker födan med högra hMidens pekfinger" . 
Skaftet närmast rektangulärt i tvärsnitt och 
skafthuvudet triangulärt. Skedbladet nämast 
ovalt. Inbräfad, svart dekor i geometriska möns- 
, / 
'■ i' 
ter ^ huvudsakligen bestående av triangulära 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 221 . . ■ 


I894il5*' 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
forts i 
1894.15* 


■ 


41 


eller rektangulära fält> <Miiväxlande med ljusa fält 
i träets naturliga färg* Endast skedbladets in^ 
ner - eller ov^isida saknar dekor. 
Skaftets längd 43 qni Bladets max* .bredd 11 cm 
dess max. längd 13 cm» 

lietschuaner 


42 


Flätat sädesfat. Uecacnas till att rensa Alo- 
belekornet (ett slaes hirs)4 sedan laan krossat 
det i en mortel é 


■ - ■ 


Betschuaner 


43 


' . ■ ■ . ■ - ' ' * 

Tobaksdosa av horn* Med botten a,v trä, fästad 
med metallspik, och med litet, cylindriskt myn- 
ningsparti. Hornet svagt böjt och i tvärsnitt 
närmast cirkelrunt. 

Höjd (längd) 8,5 cm. Qottenytan 3,2 x 3,5 cm. 
Max. o^nningsdiam. 1 cm. 

Betschuaner 

/ ■ 


44 


Rakkniv. "Lubeko". 

Som nr. 16, men bladet kortare. Oekoren i annat 
mönster än på nr. 16 och här endast på skaftets 


-..- 


ena bredsida. Dekoren består av sex stycken raka 

tvärband, placerade två och två.«.:i^ handtaget en 

/■■ ■ ■ ■ 
öglaiav ett tvinnat fiber snöre. 
•: \. 
Max. längd 13 cm. Bladets max. bredd 2,8 cm. 


\ 


i- 


. (■ . 


Betschuaner 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64 - 222 - 1894 il5 i Gen. kat. nr. Inv.nr. 1894.15. 

45 /€ 46 Anm. Docka t 

Pocka, med vilken barnlösa kvinnor leka. Be kys - 
sa den och pressa den mot sitt bröst, varför den är att betrakta som fetisch . 
Nedredelen utgöres av en klotrund kalebass. I den 
na äro instoppade en bunt träpinnar (cylindrisk) 
cnnlindat med ett snöre. Högst upp är cylindern 
oiaLitidad med en mörk tygtrasa, föreställande 
dockans huvud, och nedanför huvudet två armar 
^'V tyg med händer och armringar av röda och blåa 
glaspärlor. Armband a^^^od-av glaspärlor i sam» 
ma färger^ Även halsband, midjeband och kjol av 
glaspärlor i rött och blått. Mellan midjebandet 
och halsbandet ett, tredubbelt band av glaspär- 
lor, också de i blåitt och rött. 
Höjd 30 cm. 
Kalebassens max. diam. 8,5 cm. 

Betschuaner Skinn av Ziebetkatt . Ett fläckigt skinn med 
svans och påsydda lappar (för att laga hål). 
Användas som förskinn. 
Max. mått: 90 x 45 cm. 

Betschuaner ELÄNDERS. G BG. 4924. 4. 64. -* 223 - 1894.15. Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1894.15. 
47 48 49 Stridsyxa . Platt, halvcirkelformigt eggparti med 
tappfonnig, platt nacke med geometrisk dekor, in- 
satt i den grövre ändan på ett rakt skaft av trä 
Skaftets längd 77 cm. dess max. diam. 4,2 cm. 
Bladets längd 24 an. dess max bredd 4 cm. 

Betschuaner 

Redan 1894 användes icke yxor av detta slag, 
emedan staraaen då, " sedan 20 år tillbaka, hade 
eldvapen. " Spjut. Kast-och stotsp.lut . Bladfonnad jämspet^ 
med lång tånge. Spetsändan på träskaftet lindad 
med läderran. 

Längd 172^5 cm. Max. bredd på spetsen 2,5 cm. 
Längd på spets plus tånge 34 cas. Kastklubba. Samtidigt kastvapen och klubba . 
Helt av trä, med rakt skaft, cirkelrunt i tvär- 
snitt, och närmast äggfonnigt huvud i sned vin- 
kel mot skaftet. 

Skaftets längd 77 cm. Max bredd på huvudet 4 cm 

Betschuaner ELÄNDERS. GI3G. 4924. 4. CA. - 224 - 1894.15. Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894 as i. 
50 


Timmeryxa i Mejselformigt jämblÄd, insatt något 
snett i skaftets äggformade huvud. Greppändan 
på skaftet har något större diameter. 
Skaftets längd 44 cm* Längen på blad.plws tånge 
20 cm* Bladets max, bredd 3,5 cm. 

Betschuaner 


i 
SI 


1 ' . ■ 

Annband för kvinnor* Av europeiska glaspärlor § 
uppträdda på senor och spiralvridna över ett 
bastsnöre. De flesta glaspärlorna ljusröda» någ- 
ra vattenklara. 
Annbandets max. diam. 8,5 cmé 

Betschuaner 


52 


Armband för kvinnor. Som nr. 51, men pärlorna 
ljusblå. 

Betschuaner 


53 


KäDD med inbrända teckningar. Tre av teckningar- 
na föreställa träd, de övriga fåglar eller fyr- 
fota djur. Käppen i tvärsnitt cirkelrund. 
Längd 95 cm. Max. diam. 3 cm. 

Ba-Khatla 

ELÄNDERS, GBG. 4924. 4. 04. * 225 - 1894. IS. Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1894,15. 
34 55 /g 56 57 Träsked. Näimast ovalt skedblad i vlt^el isot ett 
sick-sackformat skaft. Skaftet i den fria ändan 
bredast och där också genomborrat. Skaftets hela 
undersida svärtad och i huvudändan även på si- 
dorna. I övrigt inbränd triangeldekor. 
Skaftets längd 24 cm. Skedbladets max. bredd 
3,6 an. Längd 6,5 an. 

Ba-Khatla Flugvifta. /O oÅ-^-i^-T-^ -/ Ba-Khatla Mössa för män . 

Hopsydd av skinnet från springråttor . 
Hårsidan utåt och färgerna Ijusbrunt med litet 
vitt. Mössan toppforraig. 
Höjd 26 cm. Max. diam. 26 cm. 

Ba-Khatla Bägare av trä . Rund, skålformig, något bukig.På 
låg fot med största diameter nära den plana bot- 
tenytan. Nedanför mynningskanten en dubbel sick- 
sackäinje i relief i ett i övrigt något inskuret 
pl^t band. Det plana bandet i träets naturliga ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 226 * Gen. kal. nr. Inv.nr. 1894.15. 
forts . 
57 38 59 I894as. Anm. ljusa färg, sick-sacklinjen färgad mörk. Hela förr 
eniålet i övrigt med bränd yta utom insidaiié 
Höjd 11 cm. Max. yttre n^imingsd.iam. 10 cib. 
Max. fotdiam. 6,8 cm. . 

Betschuaner fr; centrala 

Llmpopo . Träslev.. Skopan med dess skaft utskurna ur ett och 
samna trästycket Skopan rund; akålforiffliåg, skafte^ 
nästan helrakt; i tvärsnitt nästan irektangulärt; 
och i den fria ändan med ett triangulärt; tapp- 
formigt huvud; Föremålet helt svärtat utom i sko- 
pans Insida och i sju stycken triangelformade 
ytor på skaftets undersida. 
Skaftets längd 34 cm. Skopans max. diam. 8,5 cm 

dess höjd 5 cm. 

aetachuanp »- fr. centralja 

Limpöpo Hatt av gräs . /> DtÅ^^t^l-^i^ Ba-Suto ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 227. 1894.15 Gen kal. nr. Inv.nr. 1894.15 
60 61 62 Anm. Tobakskaka , Pressad tobakskaka. Som nr. 27. 
Höjd 9,5 an. Max. diam. 12,5 cm. 

Ma^Kalaka. Spjut . Som nr. 48^ men kort tånge. 
L^gd 162,5 cm. Längd på spets plua tånge 
35,5 ca. Max. bredd på spetsen 2,7 cm. 

Ma^Kalaka 62 - 65 Hottentotter . 
Södra Kalahari Oördelband ( liv bälte. ) Av ringar av struts- 
äggskal, uppträdda på ett bast snöre. Mellan 
varje äggskal en diskformig skinnpärla. 
Äggskalringa^^na cirka 5 nsn. i max. diameter. 
Bandets längd (dubbelviJct) c:a 6Q cm. 

Hottentotter 

Föremålen nr. 63 - 65 äro graveringar i phylit 
(en grå skifferart), utförda av en stam, som var 
utdöd redan år 1894. Enligt givaren representera 
de tre olika perioder och dessa tre ; skif f erstycke^ 
äro enligt honom gåvosamlingens värdefullaste in- 
nehåll. (Se vidare nedan). ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64, - 228 » 
1894.15é 


Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1894 as. 
fi 63 


Gravering i grå phylit. Bilden ^ son är inristad 
på den flata, sidan av ett stycke grå phylit, 
avbildar ett lejbn (== den äldsta perioden och 


t- 


det primitivaste arbetssättet.) 
Max. längd 22 cm. tlax. bredd 14,5 cm. 
Max i tjocklek 4 cm. 


• 


Hottentotter 


/e 64 

• 


Gravering i grå phylit* Bilden avbildar en strut 
(= den andra oeriodené) 
Max. längd 17 cmé Max bredd 12*5 aué 
Max. tjocklek 2,5 c?i, 

Hottentotter 


I 
/? 65 


Avhildning av ett kvinnoskört (« den tredje 
perioden eller fflansoeriodené) 
Max. längd 19,5 cm. Max. bredd 14 cm* 
M€ix. tjocklek 3,5 cm, 

Hottentotter, 

Katalogen upprättad 1962 av docent Stig 
Rydén och f il.lic/ Jan Söderström. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 229 - Gen. kat. nr. 1895,1. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895,1. 1-10 


JAPAN. KINA. etc. 


Deposition av Professor G» Retzius 1895* 


Samlingen jämte andra depositioner, gåva 1901, 


inv. n:r 01.3. var tidigare dupl. av denna katalog, 


Inköp å auktion e^ter framlidne Häradshövding 


G. Dahlgren, 17 oktober 1895. - 


1-6 


- 
JAPAN 
1895.1.. 


1 


En av Buddhas "tolv himmelska härförare" (djur- 
kretsens gudomligheter, Djou-ni-djin), bild av 
trä, rikt förgyld och målad. 
Bär i håret huvudet av djurkretsteck]^!?t Apan 


(Saru) = dygnets 9 de timma = 4-6 e.m. 


, 
Fotställning i form av klippa på förgylt och 


lackerat underlag, 1 


i Japan 


Katalog ÉtnogF. Utställn. 1878 - 79 n:r 165.56, 


Auktionskatalog 302. 


Stolpe: Exposition ethnographique de Stockholm 


1878 - 79, pl. 187, 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64... « 230 -^ Gen. kat. nr. Inv.nr. 

1895*1» 
2 En av Buddhas "tolv hionnelska härförare". I håret 

ts 
djurkretstecknet ormen (Mi) = dygnets 6 — tim 

ma = klé 10-12 fm. 

Fotställning som föregående. 

Auktionskatalog 302. 

Stolpe : Exposition ethn. de Stm. 1878 - 1879 

Pl, 185. 

Japan ifig sv i , Anm. Trana av brons» stående» Tranan anses leva 1000 
år och är däeför symbol för långt liv. 
Auktionskatalog 635* Höjd: 12^6 cm. apan Rökelsekärl av brons i form av fågel med lång 
näbb och nacktofs. Står på ett blad av annan 
metall legering. 
Auktionskatalog 635* 
Höjd: 9^6 cm. 

Japan Manlig figur ledande en (Sissi) = raythologiskt 
lejon, fängslat med ett rep. Grupp i brons, 
atitagligen ställning för rökelsestickor. 
Aloktionskatalog 635 
Höjd: 7,3 cm. 

Japan ELÄNDERS. GDG. 4924. 4. 64. 231 Gen. kal. nr. Inv.nr. 1895.1, 
6 8 1895 a. Anm. Gosse» stående på tentpeltrumraa. Grupp i brons, an| 
tagligen ställning för rökelsestickor. 
Auktionskatalog 635 é. 
Höjd: 5,7 cm. 

Japan 7-9 
KINA. "Koui" = (djävul), statyett av brons. Högra han- 
den upplyf tad, håller ett slags vas för rökel- 
sestickor. Vänstra handen tryckt mot vänsträ 
höften. Högra foten upplyf tad, trampar på en 
orm/7/. Gaimnalt arbete <, 

Koui är en transformation av Kouanyin, som för- 
svarar ra^niskoma emot det ondas genie. Mara. 
Auktionskatalog 597. 
Höjd: 32,2 cm. 

Kina Li-tie-koue = te-kai eller Te-kiai. Statyett av 
porslin, lik Inv. R.M. (Dahlgren) 41, men i 
färger. Håret vitt, ansikte och händer violetta. 
Rocken svart med vita blonaaor (körsbärs) och gri: 
na bambublad. Byxoma röda. Stöder högra foten 
mot en kiycka.. Bär en kalebassflaska. 
Utställningskatalog 165.28. Auk t. kat. 450. 

Höjd: 23,2 cm. 

Kina KLANDERS. GBG. 4924. 4. 64 232 - . 1895 él. Gen. kal. nr. Inv.nr. _ 

forts. 
1895*1. 
8 Anm. Jfr. Stolpe Exp. Ethnogip. de Sthlm 178 - 79, 
Pi. 138 f ig. 2. 

Tekai var en filosof (enligt några en prins ^ 
utrustad med alla denna världens yttre före- 
träden), lärd och vis, men olycklig. Han lår- 
dora satte honom istånd att blåsa ut själen för 
åkt söka lyckan. Då själen en gång varit ovan- 
länge borta, ansåg den lärjunge, som var satt 
ve^ta den livlösa kroppen, att själen måtte hava, 
funnit lyckan, varför han begrov kroppen. Då sjä- 
len strax återkom och ej fann sin kropp, irrade 
han förtvivlad ös&ring tills han fiann en eländi|; 
tiggare döende vid vägkan teia och passade på och 
tog' dennes kropp i besittning och fann lyckan. 
Detta helgon har även överförts till Japan och 
fråmställes ofta på målningar, porslinor etc. 

Kina Piv-tai, sittande bild av porslin.» 

Håller med vänstra handen om n^nningen av sin 

gula säck. Bröst och mage bara, rocken rödak- 

tig, byxoma violetta. Högre tummen avslagen. 

Är identisk med Mi-lo-we och med japanernas Hot^i* 

Jmifr. R.M. (Dahlgren) 9. 

Utstall, katalog 165. 35 aukt. katalok 450. 

Höjd: 14,4 cm. 

Stolpe Exp. Ethnogr. de Sthlm. 1878-79. Pl. 

132j fig. 2. 

Kina ELÄNDERS. GSG. 4924. 4. 64. Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895.1. 
10 253 1895.1, Anm. Apokryfis k Sittande manlig figur med korslagda ben, på dyna 
Died tofsar i hörnen. Ledgång mellan bilden och 
dynan. 
Aukt. kat. 635 

Höjd: 9 cm. 

Sannolikt europeisk 

arbete. . ■ ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 234 - Gen.kat.nr. Inv.nr. 1895*2, 

■ i 1895. 2* 1-25 

ESKIMÅER 
N. Amerika Gåva av Jä^ästare E* Nilson januari 1895. 

Se kopior på orig. uppgiftéif efter 1895. 2é 254 

Eskiinåsaker från en resa pfi; spänning efter den 
Björlingska eKpeditioneä. Föremål som Jägmästare K. Nilson tillbyt sig av 
eskimåer vid Ponds Inlet söder om Lancaster sund 
vilka i sin ordning erhållit dem av eskimåer från 
det inre av Arktiska 'N.; Amerika.' ' ' ' Läderfodral för båge^^ pilar och diverse verktyg», 
av sälskinn, indelat i tre avdelningar,, en för 
båge, en för pilar och en för verktyg och reserv-j. 
artiklar, såsom sentråd, fjädrar och dylikt. 
Fodralet är försett raed ett handtag snidat i ben 
vilket skall föreställa en varg. 1895.2, Anm.' ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. 

' 


■-235-- 


1895.2. 


1 

Gen. kat, nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895.2. 
2 


Båge av myskoxehorn, med sensträng samt lindad 
med snodda senor. 
Längd: 87,5 cm. 


3 


En träpil försedd med styrfjädrar och lång järn- 
spets^ 
Längd: 55,5 cm; 


4 


Ens^räpil försedd med styrfjädrar och lång jäm- 
spets. 
Längd: 59 cm. 


5 


En träpil försedd med styrfjädrar och lång järn- 
spets. 
Längd: 64,5 cm^ 


- 
6 


En träpil försedd med styrfjädrar och kort jäm- 
spets. Övre delen av skaftet är av ben, vari 


- 


järnspetsen är fastnitad. 
Längd: 60 cm. 

ELÄNDERS. GBG. 4924, 4. 64. ^ 236 ■;- Gen. kal. nr. Inv.nr. 1895.2. 
7 8 10 1895. 2 i Anm. 11 En träpil försedd med styrfjädrar och kort jäm- 
spets. Övre delein av; skaftet är av ben, vari 
järaspetsen är fastnitad; 
Längd: 63 cm. En träpil försedd med styrfjädrar och kort järn- 
spets* Övrer delen av skaftet är av ben, vari 
järnspetsen är fastnitad. 
Längd: 65 cm. En platt träskiva lued en fördjupning i ena ändan* 
Pilen lägges längs efter träskivan och omlindas 
för att bli rak. Siln bunt grova sensnodder. En bunt 'fina sensnodder* ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 237 - 


1895.2, 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895.2. 
12 


En liten brynsten. 


13 


13 st. vita fjädrar. 


14 


En smal, gul benskiva, med en liten urhålkriiiig 
i båda ändania, på motsatta sidor. 
LAngd: 15 an. 


15 .->'; 


Fyra träbitar uppträdda på en sensnodd* De äro 


a - d 


avsedda att fästas vinkelrätt mot varandra på 
pilens stam några tum från dess spets j för att 
hindra pilen att intränga för långt eller all* 
deles gå genom villebrådet. 

s ■ 


Ib 


Verktyg av ben. 


• ■ 
17 


En liten såg. 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. 238 - 1895^2. Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1893.2, 
18 19 20 PONDS INLET Synålsfodral av en rulle bomullstyg, vilken är 
hopsydd med sentråd. I övre ändan en sentråds- 
ögla, i den nedre en läderskiva r vari på snodda 
sensnören fyra benbitar äro hängaiKie. Över 
själva nåldynan är en mässingcylinder påträdd. NAVy HOURD IKLET I LAKCASTER SUND Ett kranium. 20 - 23 CUMHERLAND GOLF Ett kranium. ELÄNDERS. GBG. 492^.'4. 64. ^239- Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895.2. 
21 

a - d 22 23 a 23 b 1895 o 2-. En kvinnodräkt för sommaren. 

a/ Sälskinnsrock med kapusehong. Ryggstycket 

försett med ett långt skört. Hela rocken ytterst 

omsorgsfullt syddj samt kantad med bård av sals- 

klon i olika nyanser. 

b/ Ett par korta renskinnsbyxor. 

c/ Ett par vita pälsmuddar av nyfödd säl, vilka 

bilda nedre avdelningen av byxoma. 

d/ Ett par grova stövlar med dragsko upptill. 

Cumberland Golf En liten tobakspung tillverkad av en sälfot, övre 
kanten prydd med skinnbroderier. 

Cumberland Golf En kajak med skarpt utdraga spetsar. 
Längd: 613 cm. 

Runt sittaruoonet en träribba som överstiger däc- 
ket med 8(5 cm. 

Cumberland Golf Paddel, skodd med ben. 
Längd: 2,9 cm. Cumberland Golf Anm. ELÄNDERS. G0G. 4924. 4. 64. • — -. ■ • ■ 
■.'...■■- '240 - 


1895. 2 i 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 


" 


Anm. 
■forts i- ; 


" \ 


./ "■ ^'' 
1895.2. 


''.-.■'. ' '■ ■ .' , ■ ' ¥'■ ■ .."-.' 


23 c 


Barpunlina med vidhängande harpunspets ,i , , 

Cumberland Golf 


23 d 


Harpunblåsa, 

Cuinberland Golf 


23 e 


Itt slags fiöte liknande en låg läderskål med vid- 
fastade läderreBmar. Det fästes vid harpiuilinan 
och användes för att angiva var det harpunerade 
bytet koraner upp efter dykand?^. 

CuÉaberland Golf 

■ • ■ ' ■ r 

t : . i 
i 
1 

i ■ ■ ' 
i ' 

NUOSUAK VÄSTRA KUSTEN AV GRÖNLAND i 


24 


Kvinnodräkt för sommareni 

a/ Tröja med kapuschong av rutigt bomullstyg, 
fodrad med tjockt, spräckligt ylle. Päls- 
bräniad runt armar och kapuschong. Nedre kan- 
ten, prydd med bård av ett grönt sidenband 
med röda bomullskanter. 
; Nassuak västra kusten. av 


» 


Grönland 
., • ^!'' 

eLANDERS. GBG. 4924. 4. ' - 241 - 1895.2: Gen. kat. nr. Inv.nr. forts. 
189S.2, 
24 b 25 Byxor av sälskiiin med ytterst prydliga skinnbro- 
derler i rött, blått, gult och brunt, längs 
byxen. 

c/Ett par höga stövlar med höga slaft, det imdrc 
är av sälskinn och sytt med det ludna vänt inåt, 
varför man för prydlighetens skull trätt ett 
gult broderat skaft över detsanana, vilket dock 
lämnar synlig övre kanten av undre skaftet stsm 
där är dubbelvikt. 

Nugsuak Västra kusten av 
Grönland En halvmånformig lampa av tälj sten. 

Nugsuak Västra kusten av 
Grönland Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924. A. 64. - 242 - 1895.2. Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. Till 

Amanuensen Fm Gerda Cederblom 

StoGkholm. Ärade Fru. 

Med nöje skyndar jag efter bästa förmåga läm- 
na de begärda upplysningame, beklagande blott att 
jag ej är i stånd lämna dem så fullständigt, som 
Önskligt vore. Läderfodralet är av sälskinn och så 
väl det som dess innehåll har jag tillbytt mig av 
eskimåer vid Ponds Inlet (Söder ora Lancaster Sund) 
vilka i sin ordning hava äiiiållit dem av eskimåer 
från det inre av Arktiska Nord Amerika antagligen 
på ungefärliga breddgraden av Lancaster Sund. Hand 
taget skall föreställa en vargé 
Bågen är tillvärkad av agrskoxhom. Av pilarna vill 
jag minnas att det med smalare spets företrädesvis 
användes för fågelskytte, de övriga på ren, mys- 
koxe o.d. 

De fyra träbitame äro avsedda att fästa vinkelrätjt 
mot varandra å pilens stam några tum från dess 
spets för att hindra pilen att intränga för långt 
eller alldeles gå genom villebrådet. 
Brynstenen är för vässande av pilspetsarna.- Den 
av mig med /a/ betecknade tingesten kan jag ej f öir 
tillfället ärinra mig. Är den rund torde den vara 
avsedd att andas s<sa märlspik.- Den med /b/ be- 
tecknade delen är, för såvida den är flått, avsedd 
att inskjutas på. mitten för att" sträva" bågen. 
De vita fjädrarna kan jag ej nu ärinra mig men 
vill minnas de äro av Lanus ebonneus eller glau- 
cus. Professor Smith torde nog kunna upplysa 
därom. De vida pälsmuddama tillhöra kvinnodräk- 
ten och bilda nedre avdelningen av byxorna. ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 243 - 1893 ^2é Gen. kat. nr.. Inv.nr. forts. De äro tillverkade av nyfödd säl. Övre avdelningen, 

swa är av renhud, har jag med en del andra saker 1 

lämnat till Dr. Stolpe é 

Kajaken är från Cape Jameson å västra sidan av 

Davis Strait. Av kranierna är det vitaste från 

Navy Bourd Inlet, det andra frå Gumberland Golf, 

sydvästra delen av Davis Strait. 

Skulle ytterligare upplysningar önskas, och jag 

förmår, står jag med största beredvillighet till 

Eder tjänst. 

Med utmärkt högaktning. 

Ödmjukast 

Elis Nilson 

Nyteboda den 17 Febr. 1695. Anm. ELÄNDERS. GBG. 4924'. 4. 64. ^ 244 « 


1895.2. 
1 

Gen. kat. nr. ' lnv;nr. 
Anm. 


,. ... ... 


■'■■''■ -=.■■■■■'■■ 


Ärade Fröken, 


Till svär å Eder skrivelse av den 15 dennes 


har jag äran meddela: 

1/ Oe korta renskinnsbyxbma och muddama höra jäm 
te. de grova stövlaima till den med långt ryggbi 
häng försedda sälskinnsdräkten samt utgöra i si 
helhet scMomaiicvinnodräkt från Cueberland Golf «. 

2/ Den rutiga tröjan, broderade bjrxorna och gula 
stövlarna höra tillsansmans och utgöra kvinno-: 
dr^t trån Grönland, Nugsuak. Soaimardräkt som 
begagnas såväl inom stm utom hus. 

3/ Den lilla tobakspungen är förfärdigad av en säl 
foté, (Vill jag minnas från Gumberland Gold), 

4/ Den låga läderskålen är ett s.k. flöte och anr 
vändes för att,, då en säl eller en val blivit 
harpunerad,, angiva varest bjrtet kcaiaiier upp ef- 
ter dykandet, någon som "f lotet** utmärker* 
långt innan djuret själv visar sig, 

5/ Föremålet som angives av ritningen är ett sy- 
nålsfodral från Ponds Inlet.^ Något liknande 
modell förekcrassner även hos våra Lappar. 
Ja det var visst allt. Med nöje står jag till 
tjänst med ytterligare upplysningar, om sådan 
skulle önskas. 

Med utaiärkt högaktning 
Elis Nilson 
Nyteboda den 16 Juni 1895 


m 


'\ ELÄNDERS. G BG. 4924. 4. 64. - 245 * 1895.3. Gen. kal. nr. Inv.nr. Anm. 1895.3. 
1 1895.3. 1 ^ 20 
NYA HEBRIPERMA 

Gåva av Apotekaren Herr Emil Johanson Dec. 1895 
Orig. uppgifter se efter 1895.3.20 Halvrund bägc av rödbrunt trä, avsmalnande mot 
spetsarna, sträng av snodda växtfibrer. Mya Hebridema Halvrund båge av Ijusbrunt trä, avsmalnande mot 
spetsarna sträng av snodda växtf ibrer • 

Nya Hebridema Ljus rörpil förlängd med mörkt trä^ vid vilket 
en fin skarpt utdragen benudd är fästad, vid 
fogame lindningar av ^äxtfibrer, målning i röt« 
och blått vid fien övre fogen. 
Längd: 91 cm. 

Nya Hebriderna ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. •^^ - 246 - .■,'■'■" 
• ■„ ■ . 


1895.3. 


1 

Gen. kat. nr. Inv.nr. 
Anm. ■ ' 


■ 


■ lS93w3^ 
4 


Ljus rörpil förlängd med mörkt trä, vid vilket en 
fin skarpt utdragen .benudd är fästad, vid fogar- 
na lindningar av växtf ibrer, målning i rött och 
blått vid den övre fogen. 
Längd: 92,5 cm. 

Nva Hebridema 


5 


Ljus rörpil förl&igd med mörkt trä, vid vilket 
' 
en fin skarpt utdragen benudd är fästad, vid 
fogarna lindningar av växtf ibrer, målning i rött 
och blått vid den övre fogen> 
Längd: 93, S cm. 

Nva Hebridema 


6 


Ljug rörpil förlängd med mörkt trä, vid vilket 
en fin skarpt utdragen benudd är fästad^ vid 
fogarna lindningar av växtfibrer, målning i rötl 
blått och vitt vid den övre fogen. 
Längd: 91 cm. 

Nya Hebridema 
- 


7 


Ljus rörpil förlängd med mörkt trä i vid vilket 
en fin skarpt utdragen benudd är fästad, vid 
fogarna lindningen av växtfibrer, målning i 
rött, blått och vitt vid den övre fogen. 
Längd: 92,5 cm. 

Nya Hebridema 

ELÄNDERS. GBG. 4924. 4. 64. - 247 - 


1895.3. 


(jen.kat.nr. 


Inv.nr. 


■- 


Anm. 
1895.3. 
8 


Ljus rörpil förlängd meå mörkt trä, vid vilket 
en fin skarpt utdragen benudd är fästad^ vid 
fogarna lindningar av växtfibrer, målning i rött, 
blått och vitt vid den övre fogen. 
Längd: 95 cm. 

Nya Hebridéma 


9 


Ljus rörpil förlängd med mörkt trä, vid vilket en 
fin utdragen benudd fästad, vid fogarna lindningar 


av växtfibrer, målning i brunt och blått vid den 
övre fogen. 
Längd: 91 cm. 
Nya Hebriderna 


10 


Rörpil, lika med nr. 9. 
Längd: 90,5 cm. 

Nya Hebriderna 


11 


Rörpil, lika med nr. 9. 
Längd: 91 cm; 

Nya Hebriderna 


12 


Rörpil^ lika med nr. 9. 
Längd: 91,5 cm; 

Nya Hebriderna 

ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.- 

■■ 


- 248 - 


'1895.1.. 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895.3. 


■ 


13 


Rörpil, lika med nr. ,9, 
Liuagd: 93 cam, 

Nva Hebriderna 


14 


- 
Rörpil, lika med nr. 9. 

Längd: 93 cm. 

Nva Hebriderna 


IS 


Ljus rörpil förlängd med mörkt trä, som är något 
snidat och yid vilken en fin skjirpt utdragen 
benudd är fästad, vid fogarne lindningar av växt- 


» 


fibrer, irålningen i blått och brunt vid den övre 

fogen. 

Längd: 88 cm. 

Nva Hebriderna 


16 


Lika med nr. 15. 
Längd: 91,5 cm. 

Nva Hebriderna 


17 


Lika med nr. 13. 
Längd: 93,5 cm. 

Nya Hebriderna 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895*3. 

18 19 20 - 249 - Lju3 rörpil förlängd med mörkt trä» som är något 
snidat och vid vilken en fin skarpt utdragen 
benudd är fästad^ vid fogame lindningar av 
växtfibrer, nmlning i blått och brunt vid den 
övre fogen* 
Längd: 91,5 cm* - . ■■ 

Hya Hebriderna Rund klubba av möi^t tungt trä. 

Längd: 80,5 cm. : '- 

Nya Hebriderna Hylsa av Banan-bladslida, vari pilarna var inlin'! 
dade, samt en särskild, mindre hylsa för spet- 
sarna. 

Nya Hebridenia 1895. 3s Anm. ELÄNDERS. GBG. €262. 10. 64. Gen.kaf.nr. Inv.nr. - 250 1895.3. Anm. Till Kungl. VétenskapsoAkademiens 
Sekreterare . Härmed överlämnas som gåva till Akademien 
2 st. bågar jämte skarpt förgiftade pilar och en 
stridsklubba» från Nya Hebridema, hemförda till 
Sverige av sjöoannen Ernst Johanson. 

Enligt honom lämnad uppgift skulle pilania 
blivit förgiftade på så sätt att spetsarna bli- 
vit instuckna i i föruttnelse stadda människo- 
kadaver. 

Ödmjukligen 
Emil Johanson 

Sabbatsberg den 11/11 95 ELÄNDERS. GBG. 62S2. 10. 64. - 251 - Gen. kat. nr Inv.nr. 1895.4. 1895.4. 
1 1895.4. Anm. 1695.4. 1 - 2 

HOLLÄNDSKA GUIANA 
Suriname . Gåva av Kandidat F.R. Martin 1895.., Modell av en inaniokapress av Jacitara. - palmens' 
bark. 
Längd: 58 cm. Bredd: 4 cm.^ Cigarrfodral , flätat i två färger brunt. 
Längd: 13 ca. Bredd å mitten 6,5 cm. ELÄNDERS. GBG, 6262. 10. 64. - 252 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895,3. 

1 1895 «5. Anm. 1895-J>5..1 - 5 KINA Gåva av Herr Henri Uukowskié Porslinbild. Htonau-yin, stående bild av vitt pors« 
lin, bär på högra armen Zen-aai, som i sin hög- 
ra hand håller en skrivpensel och i den andra 
en bok. ( SonMt - sm fi huvud har varit avslaget). 
Höjd: 64o5 cm. 

Kina Myntvåg i brunt träfodral. På fodralets utsida 
ett litet räknebräde med fou kolumner.. Vikten 
saknas . 
Längd: 28,7 cm. 

Kina Fågelfigur, lika anka av mjölkvitt glas. 
Längd: 6,5 cm. 

Kina Fågelfigur, lika anka av mjölkvitt glas. 
Längd: 6,6 em. 

Kina ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. 

i 


- 253 - 
■' ■ 


1895.5. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895 .5. ■ 
5 


Solur, kinesiskt, möjligen ett slags "tam-pan, 
bestående av två rektangulära träskivor, ledande 
mot varandra genom gångjärn. Den övre har på si- 
dcun en vridbar apparat, som visar månens till 
och avtagande.' På undersidan 112 skrivtecken 
fördelade i två grupper, vardera med 8 vertikala 
rader med 7 tecken i var rad. Den undre skivan 
har en kompass, omgiven av koncentriska ringar 
med skriftecken = "tam-pam". En silkestråd som 
förenar den övre och den undre skivan, tjänar 
som solvisare då den övre skivan ställes verti- 
kalt. Längs sidokanterna, utvändigt, skrift- 
tecken, två i vardera av tretton rutor på var 
sida. En mässingnål, inskruvad i överskivans 
framkant, bega^ms till att markera solurets 
gång genom att nedstickas i hål längs underski- 


_ 


vans båda sidokanter.' Ledgångens båda fästpunkte: 


• 


- 
äro å överskivan dolda av två kvadratiska pärle- 
morskivor, av vilka den ena nu saknas. 
Längd, Dredd: 
Jämför en i allt huvudsakligt liknande^ men Äind 


» 


re apparat. 
R, M. 102. 
Köpt å Hammers Auktion i Köln^ Februari 1896 
Hjalmar Stolpe. 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 254 - Gen.kaf.nr. Inv.nr. 1895.6. 

1 2 1895 . 6 . 1895.6, 1 - Jl KINA. JAPAN. CEYLON Inköp på auktion efter framl, v. Häradshövdingen 
Kurator i FönuyndarkaeHiaren Carl Dahlgren»: den 
16 och 17 oktober 1895 i Kina 

1-3 förfficål av trä Lao-tsen ridande på en mulåsna, häller i högra 
handen en nianuskriptrulle . Fotställning av rot. 
Mulåsnans högra ÖB?a avbrutet. 

Etnografisk Utställningen 1878 - 79 Nr: 165.60. 
Aukt. katalog N:r 303 Li-tié 'koué = (Tc-kai eller Te-kiai) , hållande sin 
kalebass i högre handen och stav i den vänstra. 
Skuren i rot. Fotstycket löst. 
Höjd: 29,2 cm. 

Kina 
Ktnogr. Utställning 165, 61, 
Aukt, katalog N:r 303, Anm. ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. .64.. . .> 255' ^ 


1895.6*. 


Gen.kät.nr. 


Inv.nr. 

■ 


■ 


Anm. 
1895 i6. 
3 


Grupp av två taois tiska heliga på ryggea av en 
buffel och en tredje, som från buffelns huvud 
söker klättra upp på hans rygg. Svart. Buffeln 
urfaålkad. 
Buffelns höjd: 16,6 cm. 
Kina 
Etnogr. Utställning 165. 59. 
Aukt. katalog H:r 304 
4-30 
För^nål av Agalinatholith. 
Taois tiska gudomligheter. 


4 


Tchay, sädens och rikedomens gud. 


A'fe 


Attribut: sex mynt, uppträdda på ett snöre. 
Forntida minister på åkerbruket .^ 
Högra foten skadad. Spår av målning (blå) å 
myntsträngen, kordongen cmikring midjan oeh by- 
xorna. Graverade ornament på rocken. Lös fot- 
ställning. 
Höjd: 25,6 c&i. 

Kina 

Etnogr. Utställn. 165,17. 
Aukt^ katalog N:r 306 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. ■ ■-. 256 » 


.} •, 


( . 


1895 ,é. 


Gen. kat. nr. 


Inv.nr. 
, Anm. 
1895.6. 
5 ' ' 


Toistiskt helgon. Håller i vänstra handen en per- 


A-P) 


sika (symbol för lycka och långt liv). Högra 
handen dåld av den långa, nedhängande rockärmen. 
Spår av målning: livkordöngen har varit blå!. 
skorna röda. Graverade ornament å rocken. 
Högra foten avslagen. Lös fotställning. 
Pendent till föregående,. Av rödf laBsnig agal» 
matholith.; 
Höjd: 25,5 cm. 
Kina 
Etnografiska Utställn. 165.18^ 
Aukté katalog 306. 
r 


6 


Grupp föreställande treeni^eten San-Kouan^ I mit- 


1 
A-D 


ten Tien-Kouan (Yu - wang - shang - ti)é himlens 
härskare ii hållande sitt skägg med vänstra handen 
På hans högra sidastSoui-Kouan (Nan-kien-lao-djin! 


1. 


vattnets härskare och det långa livets gud, hål- 
lande i vänstra handen sin stav och i den högra 
en persika (symbol för långt liv). Den tredje, 
Ti-koiian (Lim-pao), s(»n bär ett bai^ på armen. 
. 
är jordens härskare och fortplantningené gud. 
Gruppen, scan representera vad kinesen anser ef- 
tersträvansvärt: hög rang, långt liv och manlig 

avkomma , kallas också Fo-Cho och Lo . 

Mittfigurens höjd incl. fotställningen 

28,8 cm. 

Etnogr. Utställn. 165.1. 

Aukt. kat! 308. 

Kina 
Jmfr. Stolpe. Riksmusei Etnogr. Samlini;: 2.p.5.6« 

ELANOERS. GBG. 6262. 10. 64- - 25r- Gen.kat.nr. Inv.nr. Anm. ^fttpp: oiaMig figur ridande på lejon, iiäller i 
högra handen ett slags svärd bak«£3 huvudet och 
i den v&istra &b kalebass. År saaanolikt era taoi@ 
tisk foim av Queii-Ghou (Sanskr. Manjourci), vis- 
iiaQ^ns» vetenskapens gud. Förecsålet i höp*e han- 
dea« som visar tydliga aolnvindl ingår är troli<- 
gen bl iKt svärdet» vanned Bhyani Boihisattva 
l^fanjotKrri skingrar okunni^etcas loörker. 
Fotställningens översida märkt tmåer bilden. 
Höjd, incl. fotställningen (vilken på framsidan 
är gcnesidirutcn) iO giBo 

Kina 
BtställR. IfeS, 19. 
Äukt. kat. J07. vfoBotaio sittande sianlig figur med blottad 
\ bröst o HäMer i vänsjtra handen» soib 
./Exposition rtnogr. de^ 
133, fig. 4 (Mi-lo-we). Stockholm It 

upjoisjtTs <LoT, LfejofvD«=rr- SeR^ upi^ Kor icLo-nrr, ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.- - •■ 
- 258 - 
189S.6,. 


Gen. kat. nr 


Inv.nr 
Anm. 
189S.6. 
9 


Pou-tai» sittande loanlig figur mdå biottaci mage 
oeh bröst. Malier i vänstra huiden, atm stöder 
laot vändtra knäs t, @tt radband. Högra handens 
tveme strtekt. LeeiKlo utseende, 
åv brun agalssatholitili, på låg, framtill genom- 
bruten, svart fotställningen. 
Fou-tai var buddhistsk pråst under dyimstien 
Liang (502 - S07 e. kr.) och ryktbar för sin 
lärdoiB oeh heligt. Man ansågs d&rför vara 
en inkarnation av Maitreya (Mi«lo- pou-sa), 
dén blivande Buddha. Är identisk med den Ja- 
panska Hotei, belåtenhetens gud* 
Höjd: 9,1 m, 

Vtstållningskatalogen 3» itsiM 
Stolpe. If^edåtion etimogr. de Stockholm 1876 - 
1879 pl. 133, fig. 4 (M-lo-we) Stockholm 1881. 


10 


Sittande manlig figur med långt skågg. Håller i 
handen en flugvifta, vänstra handen vila på vän- 
stra knäet. Huvudbonaden sfa^dad. 
Färgen Ijusbmn. 
Höjd: 10,7 cm. 

Utstglln. katalog 165,3. 
Aukt. katalog 309 

ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.,,. - 2S9 - 
189S.S.- 


Gen.kat.nr 


Inv.nr 
Anm. 
189S.6. 


■ " 


11 


Liggande, sovande man med skägg. Huvudet vilar i 
vtostra haiidcm» Vid f dt terna har troligsn stått 
ett trä, am, v^rit fästad på en uppstående, tfv^ 
kantig tapp* Vid trädets rot en litaa apa, också 
sovande» Den sovande saannen vilnr mot en Hivan- 
de tall. Tallen är ajmbol för långt liv. Äy ljus- 


» 


röd agaljaatholitili. 
Gruppen» lingd: 16,3 (»i. ilöJd:6,S cb. 
Kina 
Utstfilln. katalog 163,2 \ 
Aukt. katalog 310. 


12 


Hanrkiu-djin, det långa livets gud (jfr. nr. 6), 
sittande, håller i högre hcmden en persika, 
vänstra handen vilar på vånstra knået. På hu- 
vudet en taoistisk isössa, vanligt på denna gud 
då han frainställes aosa Lao-tsen. åv vitaktigt, 
enfärgad agalinatholith. Spår av röd färg på ciösse 


n ELÄNDERS. GBG. 69 19. 12. 64.. » 260 - 
1695.6* 


Gen. kat. nr. 


(nv.nr. 
Anm. 
forts» 
1895.6. 


' 


12 


i jmuinen, på persikas och på högra skön. 
Höjd: 6,9 cm. 

KÅnn 
OtstMln. kiitalog 165, 10. 
Aukt. kat. 310. 


13 


Sittande skägglds f i^r. Haller med vänstra haii<- 
åcR en fif^; på högra överarrBen en 
högra handen vilar på högra knäet. 
I^f^^et ljusröd agalfflatholith. 
Höjd: 10 OB. 

Kina 
Högra benet avslaget, nu hopsatt. 
Utställn. kat. 165,3 
Aukt. kat. 310. 


14 

■ 


Liggande numlig figur, skäggJös, leende, vilar på 
vänstra anabågen, som stöder zoot något som liic» 
nar en sädeskärv® eller risbal. Ifö^a handen 
håller en hatt. Bröst och oage bara. Är eaöjligen 
Pou-tai. liar varit avslagen tvärs över skuldran. 
Höjd: 4,8 cffi. 

Kina 
ötställa. katalog 165,8. 
Äukt. kat. 310 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64., ■ , 
» 261 - 
l@9Sife„ 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1895.6o 


' 


15 . 


Sittande bila med skägg, klädd i de litterates hu- 
vucihooad. Håller i högra handen en bägare/?/ ^ 
vänstra tianden vilar på vänstra knäet o Grovt och 
illa ^urcno Mössa» ögoa, ö^nbryn och skägg sied 
siiar av svart färg» Mtinnen, det inre av bägaren 
särat vättstra foten ised spår av röd färg. 
Möjd: 7,5 cBio 

Kina 
ftstäUn» katalog l&S, 7 
Aui«t„ kato 310 


Ifc 


Sittande gubbe med ryiöt^ panna och långt skägg, 
håller caed vänstra hamlen upp en fisk, som han 
fattar om stjärten med den högra, håret uppbun- 
det i en knut på den eljest rakade hjässan,benen 
bara från knäna. 
Höjd 5 aa» 

Kina 
Ötställno kat, 165,6.. 
Aukt. kat. 313 


17 


Ihiotai, sittande, håller med vänstra handen ihop 
sån säck, högra handoi på högra knäet, bröst och 
Eage som vanligt bara. Ett hål borrat tvärs ige- 
nem figuren i vänstra anabågsvecket. Ett annat 
i bottenplanets mitt går icke igenoDQ. 
Höjd: 2, i CE». 

Kina 
Utst. kat. 165, 11. 
Asikt. kat. 313, 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- = 262 - 


lfi9Snft« 


Gen.kat.nr. 


Inv.nr. 
Anm. 
1893.6. 


...■,.■ 


■ "■ ■ 
18 


Figur liggande framstupa,, rakat ttuv^s händesroa 
framstpäckta. 
länga: 5^4 c®. Höjd: 2,7 an. 

Kina 
ötstSlln. katalog IbS, 12. 
åukto kat^ 313 


19 


Sigillstamp av avart agalBtatholith, öwrst med 

sittaade^ Mngskä^igt Itelgon, som b^ vSststra 

handen håller skål. 
. mSéi f.S ca. 

Kina 

Utställn. katalog lt»S, 14. 

Åvkto kat. .313. 


20 


Ett lejon (buddhistisk)« nedhukat med framielen. 
Hrrni agaliaatholith. 
Köjd över bakdelen t, 3 caa. 

Kina 
Aukt. kat. 313 


21 


Ett liggande lejon. Grå agaloatbolith. 
Längd: 5,3 cm. Höjd: 2,2 aa. 

Kina 
Utställn. kat. 165, 16. A 
Aukt. kat. 313. 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 263 - 1895.6^ Gen. kat. nr. Inv.nr. 22 23 24 25 Anm. Ett liggande le jon med klot o Orä agatoatholith. 
Längd: 5,g em. Köjd: 2,6 a&. 

Rina 
Gtställn» ka$. 165, Ib» ^ 
Aukt. kate 313 Ligga^e fé^rll&e djar, med korta homknölaro 
Höjd: 3,7 ca. ;. 

Kina 
Gtställn. kat.. 165,1%C /^ 
Åvkt, kato 313 Fisk liggande på ett lotusblad. Stjärten avslag«»t. 
Fiskens längd: nu 3,6 cm. ' 
åi&t. kat. 313 

Kina £tt lotosblad toed två grodor, den ena till hälften 
dold under ett minire lotusblad, samt två hän» 
f.en liknande hassel > eller björkhän^n, det ena 
avbrutet. 
. Längd: 5,8 ctj. 

Kina 
Aukt. kato 313. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64- 264 - Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895.6. 
26 27 28 1895.6. Kvimilig biMg mecS vänstra hainsies håål«mde en fläk- 
ta och stödjande under aed äen högra. Väl skurea 
gaisaal figur* eacd graverade omaEsent och laålnieig 
fläkten blå, kjolen griki, den stora tof sen å kor 
doogen kring livet röd. Avslagen på mitten och 
illa hopsatt och i övrigt illa skadad. Fotställ- 
ning saknas, fracken skadad. 
Höjd: iiu 13,3 ^1. 

Kina 
Utställn. kat. IbS. (Var då oskadad och hade 
fotställning). 

åultt. kat. :K>8. Orätt uppgiven såsara höré^© 
till en gmpp sied ett träd. Kvinnlig bild bärande em persika /?/ på något alstg^ 
hyendc. Crovt arbetad. Håret svart, persikan har 
varit röd. 
Höjd: 13,3 <aa. 

Kina 
Aukt. kat. 306. (jfr. ovan 26). Anm.- Adorant mså hoplagda händer, barasmadu, Crovt arbett» 
P'éttcma nu avsla^a. 
Höjd: 12,6 cm. 
Aukt. kat. 308. (jfr. ovan 26 och 27). 

Kina ELÄNDERS. GBG.'6262. 10. 64-. - zm - Jlfi9å.jti Gen. kat. nr. Inv.nr. ie9S.6< 
29 30 31 Anm. Ett träd med tr© stora blomaor, höraaie tUl 
grupp. 
Höjd: 21,1 CE. 

Kina 

Aukt. kato 308. (jfr. ovan 26, 27, 28). >n Fotställning till grupp av tre fibrer, för den 
Eellersta en upphöjning, framtill genosÄjruten. 
Längd: 17,8 aa. Oredd: 9,6 aa. Höjd: 6,8 Cffi. 

Kina 
I aukt. kat. (30B) antagen scs& fotställning till 
n:r 29 octi 26 - 28 (obs. en figur till ö^rerlopps> 
men dessa figurer höra sannolikt varken tillsim<' 
mans eller till fotställningen . För^aål av lergods . 
31 •> 36 Gudabilder 

Sex gudabilder tillhörande en uppsättning. ÄUa 
pa ryggen stärtsta. Äv lergods och bronserad® . Sou-wen, litteraturens gud. Manlig figur i fotsid 
dräkt och med huvudbonad. Långt skägg; Hålijter i 
vänstra hanien en stanuskriptruHe. Högre handen 
kan hava hållit något löst föresiål. 
Höjd: 19,6 em. 

Kina 
Utstlilln. kat. 165, 24. 
Aukt. kat. 344. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 266 - ■i m. fl.ft/ Gen. kat. nr. Inv.nr. 1893.6. 
32 33 34 Anm. Manlig långskäggig figur med huvudbmiado Häller i 
högre handen en f lugfläkta och äoafattar 4cn med 
vänstra. 
Höjds 19,4 cm. 

Kina 

Utställa, kat. 165, 22. 
Åitkt. kat. J44« Manlig figur, skamlös, med taoistisk mössa, hal- 
ler 1 högra handen en ilugfliikta oeh i den väns< 
tra en korg med bl«s^>r« 
Höjd: 19 cm. - 

Kina 
lltställn. kat. 16S,23. 
Avkto kat. 344. Manlig figur, skägglös. Beti högra hårtofsen nu an- 
slagen. Har med båda himdema hållit något löst 
förezoål. 
Höjd: 19,3 oa. 

Kina 
»tstfilln. kat. 16S, 21. 
ftukt. kat. 344. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- 267 1895 <k6. Gen. kat. I Inv.nr. 1895.6. 
35 36 37 Mcmlig f igup weå långt skägg, taoistlsk siössa, 
bröst och niage bara. Håller i högra haaden en 
slags solf jädere soai i toppen har en fltsgfläkta 
och 1 vänstra en kula» 
Pöjds 19a7 c®. 

Kina 
lltstållno kat. 165,25. 
ådkt, kat. 344. Kvinnlig bild, med båda händer hållanie en lotus,/ 
SQusi vilar isot högra axeln. 
Höjd: 21,2 CB». 

Kina 
Utställn. kat. 163, 26. 
Auk. kat. 344. 37 o 55 Föroaål av porslin. 

Pu-tai/?/ Sittande bild, klädd i svart - gröt - 
gul o vit ■* och violettrutig dräkt, vissa vita 
rutor har ornament. Fudret IJusrött. Bröst och 
m&g/s .blottade. Sitter på ett slags stol med 
lyekotecken på sidorna. 
Höjd: 18 cm. 

Kina 
Utställn. kat. 165, 29. 
Atdct. kat. 452. Anm. ELÄNDERS. GBG. 6262. I0..64. - ^8 - 1893.6. Gen. kat. nr. Inv.nr. i 895. 6. 
38 m 40 Anm. Sittande bild, klMd i grön, fotsM rock och rutig 
budUUiistisk prästmantel. Huvudet rakat, så att 
blott en tofs på hjässan och en baktnn variera 
örat lämnats. Högra h^idens fingrar nu avala^m. 
Höjå: 18,8 Cfflo 

Kina 
Utställa, kat. l&S, 27. . 
Aidct. kat. 432 Stående, oianlig bild med långt skägg, håller i 
hö^a handen en persika. Huvudet vitt, hjässan 
knölig. Blå, taoistisk mässa. Rocken gul laed 
kontvurerade moln och lädérlappsbilder. D^wsrna 
röda. Skorna vita. Står pä grön fotställning 
(sönåerslagec och illa lagad). 
Röjd: 22 cm. 

Utställn. kat. 16S, 33. 
Av^t. kat. 433. ätå<mde, skägglös, leende bild, håller i vänstra 
handen on gul korg med röda blcrai&or. Huvudet 
vitt. Ljusblå taoistisk laSssa. Fotsid ljusblå 
Tock sed svarta omaiBent, gult bälte vita skor. 
Högra handen nu avslagen. Fotställningen grön^ 
lik 39. 
Höjd: 21,3 vm. 

Kina 
Utställn. kat. 16S, 31. 
Aukt. kat. 453. ELÄNDERS, GBG. 6262. 10. 64.. - 269 - 189S.6, Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895.6. 
41 42 43 Anm. Li-tie-koué (= f e-kai eller Te-kiai)av vitt porsli^ 
Håller i vä^tsna häraden kalebassen och i den hög- 
ra kryt^ane nast vilken den kögra« uppljftade 
foten stdder. Htnmdet har varit avslaget. Kögz^ 
foten skådad. 
Höjd: 21,1 cm. 

Kina 
åukt. kat. 4S3. äotto^en» litteraturens gud. Stående, skäggig isan 
med huv^bonade Kaller i h(}gra hai^en en eaanus- 
kriptrolle, scsi lut@r tsot a^seln. ?it. jisfr^ n:r 
31. 
Höjd: 22 (sa. 

hvkt» kat. 433. Knäböj£uide gosse, s^o håller en fyricantig skål< 
Huvudet vitt, med svart .hårtofs |)å hjässan. 

?lt, bi(&iZ2iig rock, röda byxor och skor. 
Höjd: 14^9 m» 

Kina 
Utställn. katalog 165 
Aukt. kat. 434. ELÄNDERS, <3BG. 6262. 10. 64.- - 270 - i89S,6.. Gen. kat. nr. xr:\ 189S,6. 
44 45 46 Anm. Shc@>ri. Sennin./?/ 
Gosse klMé i ljusblå rock och vita byxor, bä» 
rande på ryggen en stor kalebassflaska » fivmtået 
vitt» håret i en knwt vid varles-a tinningen, el- 
jest rakad. 

Utställa, kat» 165,33. 
Äukt. kat. 434. 
Höjd: 18,3 CQ. 

Kljia Kv^mlig, stående bild sed vit huvudbonad och 
laycket ljus, blåaktig, fotsid dräkt. Håller i 
högra handen en solfjäder/?/* 
Höjd: 18,7 cm. 

Kina 

i^tställn. kat. 165 
Aukt. kat. 454. Sitående kvinnlig bild klMd 1 vitt dok och ljus-» 
blå mantel. Eljest vit. Håller i högra handen 
slags fläiskta. 
Höjd: 18,3 cm. 

Kina 
tjtställn. kat. 165. 
Aidct. kat. 454. ett ■'•-< ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64,. - 2?1 Gen. kat. nr. Inv.nr. Anm. 47 4@ 49 Sittasiie magsr maa, idäM i vita byxor och med 
vänstra armen trMd i en ljusblå rock, sfm hän» 
g€r över vänstra aseln. Dv@Hiroppen oljest nackeé, 
brungul o Högra hanäen tspplyftad till huvude% <i^i 
vlitostra avslagen jäiate dithörai^e attribut. Vä»st:ra 
bemet i kors i^@r det tiögra. Vänster foten avsla< 
gen. Dess tof fel står på fot^ivan» Båret vitt, 
liksQiB suistadier och pipskägg. Sitter i$å tunn» 
fonsig porslinsskål. 
Höjd: 16,4 cEi. 

Kina 
Utställn. katalog 165, 41. 
Aukto kat. 454. Sittande kvinnlig bild med barn i knäet. Klädd i 
gul rock och grön - röd, svart oeli vitrandig 
kjol. Barnet har grön tröja och Ijasröda byxor. 
Kviimans bröst blottat. Sitter på rödbrun stol. 
ftögra hanien avslagen. 
Höjd: 15,5 em. 

Hina 
Utställn. kat. 165, 36. 
Aukt. kat. 2ä2 fivinnlig bud med barn» fuilkoiaLigt lik 48. En- 
dast med den skillne^eQ att den i^ala rocken pry<=> 
des av -fyra rosor. 
Köjd: 14,9 da. 

Kina 
iitställn. kat. 165, 37. 
Aukt. kat. 4S2. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.- - 272 - Gen.kaf.nr. Inv.nr. 1895,6, 
SO SI 52 53 1895.6. Anm. Lxg^axsåe kvinnobild raed 7^istra armen tmder huvud » 
Högra bröstet blottat» Huvttdet v£tt« tmså röda 
bloomipr i håz^t.. Ljusblå rock, ljusröd kjol.; 
?å baksidan ett hål Tér upphängning på vä^- 
Lfinisd: 15,5 cm. 

Kina 
Äukt. kat. 455 Lidande kviimobild lik 50, m^n med s^f^bM kjol. 
Bess yttersta flik avslagen. 
I.g&g4 nn 15 cm. 

Kina 
Aukt. kat. 455. liggande kvismobild lik 50, enea mså högra annen un- 
der huvudet, tjusblå rock, gul kjol. 
LIU)^: 15,3 GEio 

Kina 
åukt. kat. 455. Li^ä:nde kvinnobild lik föregående. 
Lån^: 15 cffl. 

Aukt. kat. 455. Kina ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64. - 273 - l^Sbt^i Gen. kat. nr. Inv.nr. 1895„§, 
54 55 36 Anm. Lidande kvinnobild lik före^ende, mm tmså igen- 
knäppt rockj ljusröd med gröna bröstlappar» Oul 
kjol, uppdragen sä att ett vitt blåkantat uMer- 
pla^ synes» jäiate en liten hoppressad fot» 
Lgngd: 12,5 om. 

Kina 

AuOct. 455 Liggande kvinnobild lik föregående, tsxm aed ljus- 
grön rock och blå kjol. 
iiingd; 13, & em, 

Kina 

Aukt. kat. 455. .56-57 
figtarer av elfenben. Crupp: Manlig figur, klädd i gaiaaaliBodig dräkt, 
stående pä ett ben och hållfuuie en båge, som 
sitter i bägkogret på xyggen. Håller med högra 
handen 1 det långa skägget* Fr^ör hsmcm sitter 
en tiger, som upplyfter högra frsaatassen. 
Höjd: 5,5 ctn. 

Kina 

åökt. kat. 104. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64,. ■" 274 - Gen.kat.nr. Inv.nr. St S3 59 1695 >6tt 

Anm. ätåeade m*.nlig bild med långt skägg. Håller i den 
wpplyf tade, högra has»l(m något tillhygge. Vid 
hans högra sida sitter en liten oiänniskobild hop Kina flöjd: 4,3 C3S). åukt. kat. 104. 58 - 62 

J A ? å S 
Slfefäenssttiderier. Netsuké i fona av sittande tiger. Signerad. 
Höjd: 2,85 cm. 

Japan 
Aukt. kat. 104. Oasmal ml, ^amasmkA 1^37 . Netsi^é i fosni av ett sittande, randigt djur ^d 
ffian och yvig svans. Skall troligen föreställa 
ett lejon. 
Elöjd: 3,6 cm. 

Japan . 
Aukt. kat. 104. Ganmal enl. Yamanaka 1937. ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64.. ■-'27-5 -'^-- 


11^5 .'6. 


Gen.kaf.nr.- 


Inv.nr. 


-'-^ ■ ■ ■ :- 


Anm. 
1695.6, 
60 


Stående kvinnobild, håller med vänstra handea %xpp 
kisawion framtill, sä att den röda uoderrocken 
synes, högra hantdssi hålles upp mot hal-umg iosvep 
i kisKmoärEaeQ« SifflDOoa o^ <^£n psydda mså gra» 
verade ornament, på Ob&i delvis röda» Rött hår- 
basid» HåfUiål. Sigmcrad. 
Höjd: 7.85 cm. 

Japan 
Utställa, kat. 186^6. 
ioÉit, kaZi 104. 


t, 
61 


Kvinna meå vedknippa på ryggen, sittaiKl© på en 
vädur. isål]er i vänstra handen en tob^cspipa. 
Väduren har en töat fästad vid en ring i näs» 
brosket. Fotskivan, dess är oval och har ett hål 
i laitten, Sr avslagen i ena ändan. 
Höjd: S,.f aa. 

Japan 
Äukt. kat. 104. CasBsal enl. Yao^maka 193?. 


62 


Foku-roku-diiu ridande på en fläckig hjort. Håller 
med vänstra handen upp en upprullad manuskript- 
rulle. Hjorten tillhör egentliga Djiu^ro^djin, 
men har här, såsom ofta är fallet, lånats av 
Foku-roku-djiu. 
Höjd: 6,6 m. 

Japan 
Aukt. kat. 104 

ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. - 276 - 1895,6. Gen.kat.nr. 1895«6. 63 64 63 Anm. 63-64 
Bilder av äni<lat trä. Sittande Sohsa» svept i mantel. Håller båda häa- 
deroa knutam» den vänstra sied insidan uppåt, den 
högra ffied utsidan upp o S^rtlackerad. 
Höjd: 2S,? ea. 

Japan 
dtställn. kat. 165, 37. 
Äukt. tcat. 304. Sittande bild lik föregående. Svartlackerad. Högra 
handen knutraa» har hållit något attribut, den 
vånstri^ lagd platt (insidan nedåt) på vänstra 
knäet @>eh vriden utåt. 
Böjd: 26 cm. 

Ja: 
Utställn. kat» 1&5> 58. 
Avkto kat. 304. 65 5> 66 
Föresiål av brons Kvinnobild, Geisha /?/, i högra handen hållande 
ask. 
Höjd: 14,4 cm. 

Japan 
Aukt. kat. 636 ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64.. » 27? « i-895.'6.' Gen. kat. nr. Inv.nr. 


&7 68 69 Ett för&sål i forci a? ea vas, Eiassivt, m@å ett 
fyrkantigt hål län^ igenom. 
Höjd: 10,5 Cd. 

Aukt. kat. 1)36. 

67 - 68 ISlefant av elfenben, s>^ fotställning av svart trä. 
En bet av inässing. 
Höjd: 3,8 CBJ. Ceylon At&t. kat. }04. elefant av elfenben, på fotställning av svart trä* 
Lik föregåeiKte, Inga betar. 
Höjd" J,8 cm. 

Ceylcm 
Aukt. kat. 104. Tillägg, 
lenare ayl&made. 

KISA 
Föreoiål av trä. 
69 - 70 

Taoistisk gudabild av trärot. Huvudet rakat, utom 
två hårknutar, en på vardera sidan (^ hjässan. Anm. ELÄNDERS. GSG. 6262. 10. 64. - 278 - 169S.6. Gen. kat. nr. Inv.nr. forts. 
1895.6. 
b9 10 7i Anm. Vänstra handesi framsträckt. I högra handen har 

gudesi hållit något attritnit» 30Si nu är bort» 

brutet. 

Höjd 22,8 cm, inberl^at fotställniRgen (<&v rot) 

Sina 
litställsi. kato 1&5, 62. Taoistisk gudabild; av trärot o Hjässan kal, knSlig. 
Ant^ning till huvudbcamii. Långt skä^. Håda ar- 
isama framsträckta. ^Mstra hanäen håller ett 
föresiålo troligen en persika. Den böp>a häUer 
ett obestämbart för^iäl. Hela figuren snedvriden 
Höjd (i&ed fotställning) 20,3 ob. 

Kina 
Utställn. kat. 163. 
Aaakt^ kat. 304. (UKuier a:r 104 i aukt. kat. fanns förutce här 
uq;}pta^ia S6 •> 62 ett europeiskt snideri: sini^ ssed 
kvinna i Imäet. Obscen grapp. Ligger i skrivbords» 
lådan, avdelning 2.) Hjalaaar Stolpe. ELÄNDERS. GBG. 6262. 10. 64..