Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1903.1-25"

See other formats


Gen. kat. nr Inv. nr STATENS ETNOGRAFISKA MUSEUM 1903.1 - 1903.25 
Dep. 1903.1 Kopia I Gen. kat. nr Inv. nr 1903.1 

1-36 
1903.2 

1 
1903.3 
1-7324 

1903.4 
1-3 , 
1903.5 

1-15 1903.6 

1-151 

1903.7 

1-2. 

1903.8 

1 
1903.9 

1 
1903.10 

1-2 
1903.11 

1-S54 ' 

1903.12 

1-7 
1903.13 

1 
1903.14 

1 
1903.15 
1 Register. Lappland . Inköp från Lappland genom Docen- 
ten Axel Hamberg 1902. , 1-11 
lordamerika. Inköp från Herr Axel, Linde- 
gren. 12 
Sydamerika . Gåva av Greve hr i c von Rosen, 
Katalogen är bunden i sex sär- 
skilda band. ... 13 
Chaco . Gåva av Friherre Erland Norden- 
skiöld. 14-15 
To bas , Chiriguanos , Matacos , Chorotes. 
Gåva av Professor G. Retzius, 
Konsul Th. Caspersson och Fil. 
kand. Hjalmar Wijk. 16-24 Ainu, Japan , Kina, Burma, Främre Indien. 

Gåva av Löjtnant Didrik Bildt. 
Indien och Japan. Gåva av Dr. Phil. F.R. 

Martin. 
Chaco. Gåva av Lektor Carl Lindman. Anm. sidan: Mexico. Gåva av H.M. Konungen. Columbia. Gåva av Dr. Carl Bovallius. Tibet, Mongoliet och Ostturkestan. Gåva av Dr. Sven Hedin 1903. Samling 
överförd 1965 till 1902.13. 

Lappland. Gåva av Greve Eric von Rosen. Kina. Gåva av Missionär Henrik Tjäder. 25-55 56 58 59 O ii Kongo . Inköp från Sjökapten Ludvig Selan- 
der. 
Bolivia , Chaco. Inköp frän Kommendör C.C , 

Engström. 60 
61 

62 

63 64 

CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 444 9 70 Gen. kat. nr Inv. nr 1903.16 

1-4. 
1903.17 

1-3 
1903.18 
1-2 55 
1903. '19 

1-11 
1903.20 
1-148 
1903.21 

1-3' [903,2^ =: Register. 
Costa Rica. Gåva av Herr C. V. Hartaian. Benin och Sibirien. Gåva av Friherre iir- 1903.22 


1-5 


1903.23 


1-13 


1903.24 


1-40 


1903.25 


1-3 


Dep. 1903 


1 land Nordenskiöld. 
Indonesien och Mel an es i en. Gåva av Herr 

Carl £. Gadelius-, 
Bolivia. Ghaeo, Gåva av Greve Eric von 

Rosen. 
Sydamerika . Eldslandet . Gåva av Kapten 

John G. Högberg. 
Japan. Gåva av Konsulatsekreteraren Tors- 
ten Udden.- 
Lappland. Inköp från Sirkaslappar genom 

Docent A. Ramberg. 
Washington -. Nordamerika. Inköp från Herr 

Gun härd Ström. 
Borneo , HawaiiÖarna. Inköp från Kommendö' 
ren, Greve JUR. Cronstedts ' ' 
sterbhus. 

Persien. Gåva av Dr. Sven Hedin. Ann siaan: 
65-66 67-68 
69-114 
115-117 
118-145 
146 

147 

148-149 

150-1 'o 9 
160-161 ,1 Guyana. Deposition från öordiska Museet. 162 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70 - 1 - Gen. kat. nr 1903.1. 1-36 1903.1, Anm. LAPPLAND Inköp från Lappland (Sirkas -lappar), genom 
Docenten Axel Hamberg 1902. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 2 - 1-903.1 é Gen. kat. nr Anm. 1903. H 
1 1903*1. 1-36 

L A P P..L A- N B.' 

Inköp från Lappland (Sirkas-lappar) 
genom Socenten Axel Ramberg 1902, 

A. Från Porte-f -jällen 29 juni 1902 
1-29 Paradmöaaa f ör karl. Förfärdigad av 
Inga Kristina Sikal, Porte~f.1ällen 
. Lappland Vardagsmöesa f ör karl. Förfärdigad av 
Inga Kajsa Länta, Port e-f; jällen 
kappland CAHL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 3 - Gen. kat. nr In v. nr. 1903,1. Anm, 1903.1. 
3 4 Skinnkol t o ( sjvattza) för karl* 

Förfärdigad av Anna Kristina Magga 
Pirtji. Port e-f .jällen 
Lappland Barmkläde för karl. Förfärdigad av 
Inga Kajsa Län ta. Porte-f.jällen 
Lappland Mans bälte med spänne. Köpt av Amma Aira. Port e-f .jällen 
Lappland e för karl. Köpt av Nils Paulus 

Pirak. Po rte-f .jällen 
Lappland CARL SVANBERG AB.VAXJÖ 3389 1 68 4 - 1QCH.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*1. 
7 


Mid.ieband utan spänne. Köpt av Amma Aira. 
« 
f?o r t é-f ~;i älären 
Lappland 


- 
8 
k-b 


Skoband, ett par för man. Köpt av 
Amma Aira. 
". 
* - Porte-f.iällen 

Lappland 
' 


9 


Kvinno-mössa, Förfärdigad av Elsa Ka.isa 
Eriksdotter Unnes. 

Porte-f.iällen 
Lappland 


10 


Skinnkolt för kvinna. Förfärdigad av 
Inga Kajsa Länt a. 

PoÉte-f.jällen 
Lappland 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 5 - 190*5.1 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.1. 
11 


Barmlapp för kvinna. Förfärdigad av 
Elsa Kajsa Eriksdotter Unnes. 

Porte-f .iällen 
Lappland 


12 


Barmkläde „ för kvinna. Förfärdigat av 
Inga Kristina Sikal. 

Porte-f f iällen 
Lappland 


13 


Kvinnobälte med nålhus. Förfärdigat av 

Elsa Kajsa Eriksdotter Unnes. -,'•,'; 

• i ' * 

■ f .... 

Porte-r-fjällien 
Lappland ,v ; 
• 


■ 


14 


. ■ ' v > 'i 

Bälte 9 Förfärdigat av Inså Ka.lsa. Läntä. 

' ' \ t- ':■■ '• 

■ ' - 1 1 : . . ! 

'■ ■ ' \ ' 

Porte-f jiäliLen 

Lappland \ 

' r \ ■ < 

! 

i - l 

LcÄRL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 

' hl' - 6 - 1903 


.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.1. 
15 


Skoband ett par för kvinna. Förfärdigade 


k'b 


av Inga Kajsa Länt a. 

Porte-f.iällen 
Lappland 


16 


Videkorg. flätad. Förfärdigad av 
. 


A~l 


Kristina Tjaggi? 

Porte-f.iällen 
Lappland 


• - 
17 


Videkorg, liten. Köpt av Inga Kristina 


A-fe 


Sikal. 

Porte-f.iällen 
Lappland 


18 


Saltkorg. Förfärdigad av Kristina T.iaggi. 

Porte-f.iällen 
Lappland 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 7 - 1903.1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1902*1 é 
19 


Soekerdosa. Förfärdigad av Amma Aira, 


A-e> 


Porte-f-jällen 
Lappland 


20 


Kaffepåse. Förfärdigad av Ebba Maja 

Kall ak. 


* 


Porte-f.lällen 
Lappland 


21 


Kaffebricka. Förfärdigad av Lars Anut 

Kallak, 

Porter-f,-jållen 
Lappland 


22 


Koxe. Förfärdigad av en avliden släkting 
till Peter Anka Läntao 

Porte-f.-jällei 


[ 


Lappland 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 8 - 1903 


• 1 ♦, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.1.0 
23; 


Koxe» Förfärdigad av Amma Aira. 

Porte:-f,iällen 

Lappland 


24 


Koxe. Köpt av Inga Kristina .Sikal. 
Porte-f^allen 


- 


Lappland 


25 


Sked. Förfärdigad av Peter Amma Länta. 

Porte-f.iällen 


i 


Lappland 


26 


B151kkagge« Förfärdigad av Amma Aira. 

Porte-f jällen 
Lappland 


-a CARL SVANBERG Afl. VAXJO 3389 1 68 - 9 1QO^-' 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903..1.- 
27 


Kag^sked. Förfärdigad av Hils Paulus 

Pirak. 

Porte-f.iällen 
Lappland 


28 


Parkasäck. Förfärdigad av Ebba 'Ma .i a 

Kallak. 

Porte-f.iällen 
Lappland 


29 

kh 


Björnsp.iut. Köpt av Amma Sirkit. 

Porte-f.iällen 
Lappland 

B. Från Aktse gärd 15 sept.1902* 


30 

Ar '6 


Björnspjut. Förfärdigat av längesedan 
avliden Kalluk . 

Aktse Aard 
Lappland 


- CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 ■ - 10 - 1903.1 
Gen. kat. nr 


Inv. nr. 
Anm. 
1903.1. 


C. Från Kuggusvagge. 13 Aug.1902 


31 


Bälte med skedfodral och bryne för gosse. 
Förfärdigat av Anna och Stina Spika. 

Kuggusvagge 
Lappland 


32 


Tobakspung. Förfärdigad av Anna Spika. 
Kuggusvagge 


• - 


Lappland 

' 1 " ''".■: 


33 


Penning pung. Förfärdigad av Anna Spika. 

Kuggusvagge. 
Lappland 

CAHL SVANBERG AB.VAXJO 3389 1 68 11 - 190; 


5.1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.1. 


D. Från Akkavere. 28 aug. 1902 


34 


Koxe. Förfärdigad av Nils Paulus Ostott. 

Akkavare 
Lappland 


35 


Hornsked. Förfärdigad av Nils Paulus 

Ostott, 

Akkavare 
Lappland 


36 


Penningpung. Förfärdigad av Anna Kuljuk. 

Akkavare 
Lappland 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 12 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903.2 Anm. 1.903*2 

n •r.9os*Ä'éi' HOR&AMEHIKA Inköp från hett Axel Mndegrén Saöskor , ett par. Frän Lac de Flämbeau 
reservatet. 

Chipeway indianer 
*■ H..W-. Wisconsin CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 13 - Gen. kat. nr In v. nr 1903.3. Anm. 1903.3. 

SYDAMERIKA 

Gåva av Greve Eric von Rosen. 

Katalogen är bunden i ett särskilt 
band. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70- - 14 - 1903.4. Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1903.4. 1 - 3 C H A C Gåva av Friherre Erland Nordenskiöld. CARL SVANBERG AB. VÅXJO 3389 1 68 - 14 a - Gen. kat. nr In v. nr 1903.4, Anm. 1903.4. 1-3 Gåva av Friherre Erland Nordenskiöld. No 1 och 2 från Motaguayos -indianerns. 
vid mellersta Berme -jo. Nordenskiöld 
träffade stammen i San Pedro, Prov. de 
Jujui, dit den kommit för att söka arbete 
å sockerfälten. 

Katalogen omarbetad år 1959. CARL SVANBERG AB. VAXJO 444 9 70- - 15 - 1903.4, Gen. kat. nr In v. nr Anm. 1903.4, 
1 Skinnväska . Av skinn, som befriats från 
hårklädseln. Rektangulär form. Hopsydd 
längs båda sidokanterna. Kring mynn- 
ingen en skadad vändband skoning. Länge 
kanterna på båda sidorna, utom längs 
botten, brodyr av blått och rött ull- 
garn. Höjd: :40 cm 
Bredd: 50 cm San Pedro 
Prov, de Jujuy 
Motaguayos ind . Skinnväska. Som nr 1 . San Pedro 
Prov, de Ju.iuy 
Motaguayos ind . Stenflisor, etc. från boplatser. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70" - 16 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903.5. Anm. 1903.5. 1 - 15 Tobas » Chir i-guanos . Matacoa . 
Chorotes Gåva av Professor G. Retzius, 
Konsul Th. Ca sp ers son, 
Fil .Kand. Hjalmar Wijk. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 - 17 - 1903,5 Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.5 


Tobas 


1 


Toba« Flicka, ca..15 år gammal o Var älska- 
rinna åt en soldat, som sköt henne 
genom vårdslöshet med sin revolver. 
Hon var från norra stranden av Pilco- 
mayo. Hennes far har begärt en ko i 
' ' ■, 
blodskuld o vilken fortfarande 03 är 
utbetald. Hon var begraven i sittande 
ställning» Graven en rund grop. 

Orevaux 
Pilcomayo 
Argentina* Tobas 

Chirijguanos 


- 


2-4 


2 


Chirisuano. Man från chirieuanernas 

begravningsplats vid Esperanza socker- 
fabrik. Begravd liggande på ryggen» 
- 
Prov* de Ju.1uy 
Argentina 


- 


Chiri^uanos 
. , 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 18 - Gen. kat. nr In v. nr 1903.5. Anm. 1903.5, 

3 Chiri guano . Man. Begravningssättet mycket 
intressant. På ungefär en meters djup 
i hörnet av den hydda chiriguanen be- 
bott, var denne begraven i en dubbel- 
kruka av ungefär 1,20 m. höjd oeh en 
maximibredd av 50 cm. Enda medtagna 
husgeråd var en kalebass. Chiriguanen 
har varit begraven klädd dels i den 
röda chiriguanbindeln, dels i några 
kristna lumpor. Likets läge i krukan 
har varit sittande. Krukan var ej 
fylld med jord, utan innehöll blott 
skelettet och litet mylla. Då uppgräv- 
ningen måste ske på natten (chirigua- 
nerna äro ej att leka med), kunde en 
del fingrar och fotfalanger ej anträf- 
fas. Begravningssättet är typiskt för 
guarani talande folk, men håller säker- 
ligen på att försvinna. Denne Ghiri- 
guan var död sedan 3 år (utgrävd 
april 1902). Dubbelkrukor med skelett 
från förhistoriska gravar finns i 
Salta dalen. Vid Golgata i Quebrado 
del Toro har Greve E. von Rosen funnit 
ett barnskelett i en dubbelkruka. 
Barnskelett hittas dock för det mesta 
i urnor, täckta med en upp-och nedvänd 
tallrik. Sådana har jag funnit flera 
vid Arroyo del Medio på gränsen till 
Argentinska chaco . I Catamazea har man 
funnit stora massor av sådana barn- 
gravar. 

Tatarenda 
Gran Chaco 
Argentina 
ChiriguanoB CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70 19 - 1903.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.5. 
4 


Chiriguano. Ung man ej ännu 20 år. Döpt 
till Vincente, men återfallen till 
hedendomeni Gifter sig en kristnad in- 
dian, såsom denne gjort, med en hedaiäl 
• 
•flicka, omvänder han aldrig henne till 
kristendomen,, utan återtager de gamla 
hedniska bruken. Han var från norra 
strandeh av Pileomayo och tagen däri- 
från som pojke. Enligt uppgift ren, 
typisk ras. 
i ■ ,' 


■ .•■ 


Pilcomavo 
Argentina 
Chiriguanos 

■ Matacos 
.5-9 


- 


' ; : 


,5' 


Mataco. Myeket gammal mamma. Gummans 
historia kan anföras som ett exempel 
.. , • ': 


t " ' 


på indianernas ställning i dessa 
trakter. Hågra, indianer som arbetade 
i Alto, hade stulit ett par kor från 
den spän jor, som ägde Alto. De förde 
korna till skogen och slaktade dem. 
Ägaren fann på, si akt plåt sen. Indianer- 
na som märkte, att de var observerade, 
flydde. De förföljdes, upphunnos vid 
sitaClasa. Ägaren sköt på en med ett 
hagelskott. En annan person nedsköt 
den sårade indianen med sin revolver. 
De övriga indianerna , utom denna gamla 
käring, undkommo med sina familjer. 
Hon fördes fången till Alto 
forts. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 20 - 1903 o5* Gen. kat. nr Anm. •1903.-.5V 
5 
forts. Gumman vägrade nu att äta och blev 
allt svagare och svagare. Till slut 
trodde man att hon var död 9 en lasso 
bands om halsen på henne för att liket 
skulle släpas till skogen efter en 
häst o På vägen började dock gumman att 
sprattla. Hyttaren, en negerpojke» 
blev rädd och satte hästen i vild gal- 
opp, ankomna till skogen var gumman 
död. Al to de los Gill 3S Prov, de Ju.ji 
Argentina 

Matacos Mataco . Man kallad Pedro från Alto. 

Ditkoramen från övre ^ermejo. Begraven 
i sittande ställning på 1-§ fots djup. 
Dödad genom ett knivstyng, samtidigt 
som han själv utdelade ett dödande 
hugg åt en annan indian. Al to de l os Gill 
Argentina 

Matacos 3S CAH(. SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 21 - iqo^.-r. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.5... 


7 


Mataco, Gammal gumma. Etiketterad , "mataco 
vieja". Hon ansågs ha varit över 100 å 
gammal. Gumman är gråhårig, vilket man 
blott ser hos mycket gamla indianer. 
Från övre Bermejo, Husgeråd i graven, 
en kalebass. Begraven i hopvikt ställ- 
ning. 


r 


8 


Bermejo 

Argentina 

Matacos 

Mataco. Kvinna i sina bästa år (50) eller 
yngre, fillhör den underavdelning av 
Mataco som kallas Notenes eller locte- 
nes, Det förra namnet tror jag är rik- 
tigare. Betecknande för matacernas 
låga ståndpunkt är de underhandlingar 
jag förde med kvinnans släktingar för 
att gräva upp liket, Mannen betalades 

med 60 centavos, modern 60 centavos 
brodern 60 centavos och en annan- släk- 
ting 60 centavos'» ^Betecknande är> även 
ätt ; .de lymOiarnk' viihleuiha mer "för hela 
liket än för bara kraniet. Med bestämd 
het påstodo alla, att den döda varit 
mataco. Jag har dock ej tagit mer än 
kraniet, då möjligen annat blod finnes 
inblandat i någon mån i stammen choro- 
tis? Modern till kvinnan var typisk 
mataco. Stammen är från Pilcomayo, 

Pilcomayo 
Argentina 

Bäatacos CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 r- 22 - 1Q0^ 


■5. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903 ,5, 
9 


Matacos . Man i sina bästa år* Tillhör der 
underavdelning av matacerna som kallas 
vejoses, en stam som ganska länge 
haft beröring med de kristna. Lär hav g 
varit typisk. Jag såg farbrodern, som 
var typisk mataco. Liket var begravt 
på något mer än 1 meters djup, med et1 
lager av bark över kroppen vilken 
varit inlindad i en vildsvinshud. 
Begravd i hophukad ställning, liggan- 
de på sidan, med händerna på bröstet. 
I graven fanns en kruka utan något 
som helst ornament. Då jag frågade 
indianerna, vad krukan var till sade 
de, att det varit vatten i den, som 
indianen druckit på vägen, vilket 
visar, att de säkert tro på. ett liv 
efter detta. Släktingarna ersattes 
var och en med 80 centavos. För att 
få dem att tillåta att jag grävde upp 
skelettet, fick jag försäkra dem, att 
jag var en stor läkare, som skulle 
väcka den död© till liv. I graven 
fanns även resterna av en läderväska, 
men utan innehåll. Har väl innehållit 
mat, som förmultnat. 

Carneada Rio Sero 

Argentina 

Matacos 

CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 - 23 - Gen. kat. nr 1903 .5 Anm. 1903.5 10-12 13 Chorotes 
10 - 15 

Chorotes Kvinna . (ca. 40 år) & énman,samt 
en flicka eller gosse, hör alla till 
samma familj »Crevaux. Begravna i sit- 
tande ställning. Graven en rund grop. Caiza.Bol.Chaco t? 
Bolivia ? 
Chorotes Chorot . Man, ca 40 år. Stucken med kniv 
i fyllgräl. Stammen, t ill vilken denne 
hört, mycket typiska chorotes. 
Begraven hophukad med ena armen över 
huvudet, den andra på bröstet. 
Enda husgeråd i graven en förmultnad 
kalebass. Graven en rundad, avlång 
a meter djup grop. Caiza , Bol . Chaco 
Bolivia Chorotes CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 24 1903.5. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.5, . 
H 

: • • i . ' 


Chorot. Man, Begraven i hopviken ställ-» 
ning, på ej, fullt -fr meters djup. 
Begraven jämte en kruka och en läder- 
väska innehållande en förmultnad pipa, 
några frön, förmultnad tobak? 
Släktingarna ersattes med 20 centavos 
var* tillhörande samma stam, men ej 
samma familj, som föregående* 

Gaisa , Bol . Chaco 

Bolivia 

Chorötés 
' 


15 


Chorot. Kvinna, gammal. Släktingarna 
ersattes tillsammans med 40 centavos. 
ö raV en grävd rund. Begravd i hopvikt 
ställning på M 7 dm, djup. 
Begravd tillsammans med en snäcka 
Bonus oblongus och krukbitar* 

Gaiza.Bol.Chac® 

Bolivia 

Chorotes 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 25 - Gen. kat. nr Inv. nr 19Q 3n6, Anm. 1903.6. 1 - 151 AINU. JAPAN. KINA. BURMA. FRÄMRE INDIEN, Gåva av Löjtnant Didrik Bildt. CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 l - 26 - 190' 


>.6„ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*6. 


' A. Samling från Ainu- folket på Jezzo 
1 - 47 


1 


Rock av bomullstyg med applikationsmönste: 
i vitt eller rött på mörkblå botten. 
Por män. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


n • 
2 


Förkläde av mörkblått bomullstyg. 
För märi. 

Jezzo 
Japan 
t 
Ainu 


3 


Mössa "Hilka" av bomullstyg . För kvinnor. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


4 


Pannbindel. för kvinnor. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 - 27 - 1903 


.6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


■■ 


1905i6. 
5 


Rock, ,imf , nr 1. . 

Jezzo 
Japan 
Aina 
' 


6 


Levins av bomullstyg. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


7 


Halsband av stora glaspärlor, blå, svarta 
och vita, för kvinnor. Den största 
pärlan enligt uppgift från Haehalin i' 
Jezzo 
Japan 
Ainu 


8 

4-6 


Örhän&en, ett par, av vit metall, för 
kvinnor. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 28 - 1903.6 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6 
9 


Rock "Attu3h" 9 av almbast. (Ohio-bast) 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


10 


Lé^sinis , ett par. av björkbast. Använda 
vid bergvandringar, jakt etc. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 
■ 


11 


Penningväska av Ohio-bast. 
Jezzo 
Japan 
Ainu 


- 
12 


Respåse av bast och vass. Enligt upp- 
gift färgad genom doppning i dikes- 
vatten. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CARL SVAN3EHG AB, VÄXJf 4407 8 68 - 29 larvs 


t fi s 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.5. 
13 


Påse. av "au^e" (vase)* 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


14 


Påse. stor. av b.iörkbark. Fläckarna 
härrör från Saké. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


15 


Bärband, för bördor i allmänhet. Den 

breda delen på mitten lägges om pannan, 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


i 
16 


Bärband. för bärande av barn. Av Ramie. 
Trästycket av lönn. Bandet lägges om 
pannan, 

Jezzo 

Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG AS. VAXJO 3389 1 68 -30 Gen. kat. nr Inv. nr 1903 | C t Anm. 190?4 6i, 
17 18 19 20 Snöskor i 4v ungt mullbärs träd, med läder- 
remmar. Jegzo 
Japan 
Aina träfat , av Kdtsura - trä (kå*tsura=olea 
f ragrans ) . Jeazo 
Japan 
Åinu ■g at . av körsbärebark. Jeggp 

■ iff !■ il» !■ Mwrt—na» 

Japan 
Åinu Käke pad e, av trä, med" ornament. Jezzo 
Japan 
Aina CARL SVANBERG A& VÄXJÖ 3389 1 68 - 31 - 1903.6 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
21 


Spade, av samma form som föregående . 

Antagligen hörande till vävapparaten? 

Horobetsu 
Japan 
Ainu 
\ 


22 


Matta av okänt material. 

Horobetsu 

Japan 

Ainu 
■ 


23 


Nystskiva av trä, med ornament. 
( ej avlämnad). 

Jeazo 
Japan 

Aino 


24 


Nystvinda av trä. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 
'• 
. '$ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 32 - 1903,6, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6'~ 
25 


¥ avsked . - 

Jezzo 
Japan 
Åinu 


26 


Tobaksdosa av lönn med bärknapp av hjort- 
horn och vidhängande pipskaftskyddare 
av trä, med ornament* 

Jezzq 
Japan 
Åinu 


21 


ICniv med skaft och slida av trä, snidad, 

Jezzo 
d apan 
Ainu 


28 


Svärd med snidad träslida och géhäng. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CABL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 33 - 1903. 


6... 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
29 


Spjutspets för björnjakt, av järn. 
Skaftet förfärdigas förBt när man 
säkert känner björnens tillhåll och 
göres då omkr. 6 fot långt. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


30 


Bå^e av "unko" - trä. med sträng. 

J.ez.zo. 

Japan 

MtaiMMMM» 

Ainu 


31 


Pil med förgiftad bambuspets. Giftet 
av busshi ( Aeonitum?) 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


32 


Pil, jmf. nr.3l. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 34 - 1903. i 


3 . 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6, 
33 


Koger av körsbärsbark . 
Jezzo / 


/ 


Japan 
Ainu 


34 


Pil av trä, med vilken björnen retas 
innan han offras vid björnfesten. 
Brukas även vid fågelskjutning, 

-,y '&- 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


35 


Koger av trä, begagnat såsom väggprydnad. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


36 


Harpunspets. (hit hör en träpinne) 

Jezzo 

Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG AB. VAX» 3389 1 68 35 - .1903.6. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*6. 
37 


Mustaschlyf tare. av trä, i form av svärd: 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


38 


Mustaschlyf tare . 

Jezzo 
Japan 

Ainu 


39 


Mustaschlyf tare med spånprydnader. nv. 
Begagnas vid högtidliga tillfällen. 

d ezzo 
Japan 
Ainu 


i 
40 * 


Mustaschlyf tare. .imf. nr. 39 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


./' 
/ '' CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 36 - 19<D3. 


5. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
41 


Amulett. Skalle av havssköldpaddä. med 
spånprydnader . 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


42 


Huvudprydnad för festliga dryckesMas, av 
bokbark, med vidfästa tyglappar och 
ett i trä snidat björnhuvud framtill. 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


43 


Cigarettmunstycke av trä. med ornament. 
( för export ) . 

Jezzo 
Japan 
Ainu 


44 


Cigarettmunstycke av trä.( för export)* 
Jfr. nr. 43 

Jezzo 
Japan 
Ainu 

CARL SVANBERG A8. VAxJf 4407. 8 68 - 37 - 1903 


*6» 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
45 


Gördelprydnad av glaspärlor» 

Sachalin 

Ainu 

Japan 


46 


Tobakspipa av sälskinn. 
Sachalin 

Ainu 

Japan 


47 

A-b 


Tobakspipa med fodral. 

Sachalin 

Ainu 

Japan 

B. Japan 
48-110 


48 


Regnkappa av gräs, för arbetsklassen. 


f 


Japan 

CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 - 38 - 

1QCR 


,6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 


49 


Bondhatt. använd vid re^n é 


Japan 


50 


Hatt för rickshaw- coolie, 
vitt bomullstyg. 


överklädd med 
Japan 


51 


Hatt för bönder. 


Japan 


52 


D.iimbaori ( rustningskappa 


eller ridkappa 

/ 

Yokohama 
Japan 


) 
53 


Toilettask med spegel 


Japan 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 l - 39 - 190"« 


6 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
.1903.6. 


Toilett-etui av tve: med spesel och andra 
toilettsaker. ^{^rafA ao (va 


54 
Tokio 
Japan 


55 


Tandborste med tunsskrapa. 

Kiolo 
Japan 


56 


Handduk ( tenu&ui). vit. med svart korn. 

Japan 


57 


Handduk, .imf. nr. 56 

Japan 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 40 190,3.6- 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1903.6. 


■ 
58 


Handduk (tenugui), vit med 


hästar. 

Japan 


59 


Ark, (indigo) för färgning 
(Handdkfcsmönster) . 


av bomullstyg. 
Japan 


60 


Ark, se 59 


Japan 


61 


Ark» se 59 


Japan 


62 


Ark, se 59 


Japan 


' 
63 


Ark, se 59 


Japan 


64 


Ark, se 59 


Japan 


- 
65 


Ark, se 59 


Japan 


66 


Ark, 6e 59 


Japan 


67 


Ark, ee 59 


Japan 


68 


Ark, se 59 


Japan 


69 


Ark, se 59 


Japan 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70^ - 41 - ■ 


1903.6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
70 


Ark, (indigo) för färgning av bomullstyg. (Hand- 
dukåmönster) . (Se 59) 

Japan 


71 


Ark, se 70 , 

Japan 


72 


Ark, se 70 

Japan 
' 


73 


Ark, se 70 

Japan 
i 


74 


Ark, se 70 

Japan 
' 


75 


Ark, se 70 

Japan 


T.6.. 


Ark, se 70 

Japan 
' 


77 


Ark f se 70 

Japan 


78 


Ark j se 70 

Japan 


79 


Dricka av korgmakeri, för vattenkanna. 

Aomori 
/**- 
Japan 


80 


Korg av bambu, i form av solfjäder, med plommon- 
blommönster. Användes att förvara kakor i. 

Shizuoka 
Japan 


> CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 42 - IQO^ifi. 


Gen. kat.,,nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*6, 


' 


81 


Bronsbeslag» till skjutskärmar (fu.su.ma) 
för den plats där fingrarna trädas in. 

Kiolo 
Japan 


82 


Bronsbeslag, ,imf nr. 81 ' 

Kiolo 
Japan 


83, 


Bronsbeslag, .imf. nr. 81 

Kiolo 
Japan 


84 


Dockkök, litet i form av litet skåp av 
bambu med miniatyrhusgeråd . 

Kiolo 
Japan 


85 


Dockmatbord med servis av 6 porslins- 
pjäser. 
Togiöf. 


- 
« 


J apan 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 63 - 43 - 1903.6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903,. 6 
86 


Saké-kopp av vitt poralin med målning 
inuti: Benkey bärande tempelkloekan. 

Miidera vid Biva-s.iö: 


a 


Japan 


87 


Saké-kopp av kalebass. 

Kiolo 
Japan 


88 


Saké-kopp. .imf. nr. 87 

Kiolo 
Japan 


89 


Saké-kopp, .imf. nr 87 

Kiolo 
Japan 


90 


Saké- flaska av kalebass. 

Kiolo 
Japan 

CARL SVANBERG AB, VAXJ{ 4407 8 68 - 44 - Gen. kat. nr inv. nr 1903.6, 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Saké flaska . jmf . nr. 90 Kiolo 
Japan 

C igare ttmuns tycke av körsbärsträ (modernt) med 
inslagna skrivtecken. 

Kiolo 
Japan 

93 - 101 
Nio st. japanska folkböcker för barn. Folkbok för; barn. Folkbok . Se nr. 93 Folkbok . Se nr. 93 Folkbok. Se nr. 93 Folkbok . Se xae. 93 Folkbok . Se nr. 93 Folkbok . Se nr. 93 Folkbok . Se nr. 93 Folkbok . Se nr. 93 Tokro 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 
Tokio 
Japan 1903.6, Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 - 45 - t 


1903.6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
102 


Räknebräde 

Japan 


103 a 


Brevkuvert Tokio 

Japan 


103 b 


Brevkuvert Tokio 

Japan 


103 c 


Brevkuvert Tokio 

Japan 


103 d 


Brevkuvert Tokio 

Japan 


104 


Kuvert för inläggande av gratifikationer åt tjänar 

Tokio 
Japan 


e. 
105 


Munorgel (s.k. fågelflöjt) begagnad i templen, 
lackerad och silverbeslagen, gammal. 

Tokio 
Japan 
- 


106 


Visselpipa av bambu, begagnad av blinda massörer 
(Amma). 

Tokio 
Japan 


107 


Solfjäder, minne av pilgrimers besök på Fuji-no- 
yama, med teckning av toppen och av vandringsväg 
i rött, med utsatta stationsnamn. På baksidan 
finnes vilstationen Tarobo's stämpel. Med pap- 
perskonvolut. 

Japan 


ar CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70. - 46 - i9m.fi 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 

108 


Fu.i i-amulett av papper i konvalut. 

Japan 
- 


109 


Flagg i form av karp. Begagnas vid gossar 
nas fest den 5 maj . Munnen uppsprättas 
och däri fastsättes en böjd bambuspjä- 
la runt om så att karpen gapar. Vid 
blåst åstadkommes stundom simmande 
rörelser. Karpen är ihärdighetens 
sinnebilda . 

Japan 


M 
110 


Träskål, svarvad, lackerad inuti, röd 
och svart, utvändigt röd. 

Rinkihöarna 
Japan' 

C. KINA 
111 - 118 
r 


111 


Hårnål (tinningnål) för kineskvinna, 

med inläggning av blå isfågel-f jädrar. 
Upptill örslev. 

Peking 
Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJ{ 4407 8 68 - 47 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 


VZGZ- 


*&*— 

Anm. 
1903.6.'.- 
112 


Hårprydnad, av förgyllt silver, för kvinn 


ä t 
a 


Peking 
Kina 


112 
b 


Hårprydnad , som 112a 

Peking 
Kina 


113 


S.k. klåkoramissarie av elfenben och horn- 

Ganton 
Kina 


114 


Hänglås av mässing. 

Kina 


115 


Sigillstamp av svart horn , 

Shanghai 
Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 48 - 1903.6. Gen. kat. nr 


In v. nr_ 
Anm. 
1903.6. 
116 


Sigill stamp av vitt trä. 

Shanghai 
Kina 


117 


Taktegel, fragment, från 3dje kejsarens 
av Ming-dynastien mausolé N.V. (?) 

om Pekingf 
Kina 


118 


Offermynt av gult papper, att bränna. 

Kina 

D. BURMA 
119 - 141 


119 


Manshatt. Köpt i Mandalay * 

Burma 
Shån 


120 


Bält-tyg för kvinna, broderat med silke 
i olika färger och guld. 

Irawaddy 
Burma 

'Shån 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 < - 49 - 1903 


.6, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*6. 
121 


Turbantyg för kvinna» av- svart-rött 

bomullstyg med gul dvävda, brokiga ändar 
och lång röd silkesfrans. 
Köpt i Rangoon. 

Sha'n : ' 
Burma 
• 


122 


Bägare rödlackerad, av korgflätning. 

Pa#an 
Burma 


123 


Betel-ask,_ rödlackerad som föregående. 


A- 


Pagån 
Burma 


124 


Betel-ask, stor, sfärisk, svarvad av 


A- 


trä, med lock och rödlackerad som 
föregående. 

Pagån 
Burma 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 50 - 

1903 


• 6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*6 
a 


Betel-ask cylindrisk, 
av korgvirkg. 


brokigt lackerad, 

Pagån 
Burma 


125 


Areca-nöt 
b 
Pagan 
Burma 


126 


Cigarrer, 5 st. 


Rangoon 
Burma 


127 


Cigarrer, 5 st. 


Rangoon 
Burma 


128 


Cigarrer, fyra st. i 


blad. 


• 
Rangoon 
Burma 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 51 - 1 QO^ . 


fi. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6. 
129 


Cigarr, en st. liten, i blad. 

Rangoon 
Burma 


130 


Cigarrer, två st. med rött papper. 

Rangoon 
Burma 


131 


Cigarr en st. med grönt papper. 

Rangoon 
Burma 


132 


Leksakshäst av trä. Köpt vid uppgången 
till Schwei-Dagon templet i Rangoon. 

Rangoon 
Burma 


133 


Docka 

Rangoon 
Burma 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 52 - 

1903 


.6. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I993.6. 


134 


Docka 


Rangoon 
Burma 


135 


Docka 


Rangoon 
Burma 


136 


Docka 


Rangoon 
Burma 


137 


Docka 


Rangoon 
Burma 


138 


Docka 


Rangoon 
Burma 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 53 - 

iQfmfi T 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903^6. 
139 


Docka 

<■ Rangoon 
Burma 


140 


Horoskop på palmblad 

Burma 


141 


Manuskript på Polåsspråket, skrivet på 
96 förgyllda palmbladskivor mellan 
två träpärmar.' Enligt uppgift 1 Man- 
dalay en fullständig avskrift av 
lagen ( munkföreskrifter?). Eran 
1700-talet. 

Pa^an? 
Burma 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 - 54 - 1903.6. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.6,. 


E. FRÄMRE INDIEN 
•142- 151 


142 


Chapstick-fodral. Köpt I Darjeeling, 

Sikkim 
Indien 


143 


Shuttle-cock en st. 

Indien 


144 


Armtoand ett st. av rött lack med inlagda 
spegelglasbitar etc. 

Indien 


145 


' Armband ett st. av snäckskal med målning 
i rött och grönt och med två snidade 
djurhuvuden. 

Indien 


146 


Armband av snäckskal mod röd voch gul 
lackering. 

Indien 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 - 55 1Q0 7 , 


. f> .: 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903-*6.» 
147 


1'räask, rödlackerad, med mönja till 
målonde av kastmärke etc* 
- 
Kalighat 
Calcutta 
Indien 


148 


Leksaks-orm, (Cobra) av trä. 

Lucknow? 
Indien 


149 


Plan av Benares. 

Indien 
• 


150 


Snäcktrumpet (pilgrimsminne) . 

Kalighat 
Calcutta 
Indien 


/151 


Amuletthylsor av koppar .Muhammedanska • 

Indien 

CARL SVANBERG A8, VAXJC 4407 8 68 56 - 

1903.7. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1903.7.1-2 
INDIEN och JAPAN . 
Gåva av Dr. Phil. F. E. Martin . 


1903.7 
1 


fa.iangsskål, glaserad i vitt. grönt, brunl 
och svart. 'Formen oregelbunden. 

Takatori 
Japan 


2 


Ridpiska, med skaft av .iärn, innehållande 
pistolpipa. Trycket ligger närmare 
skaftets bakre ända. Spännes genom 
dragande på ringen i skaftets bakända. 
Vid avtryekningen slungas en inuti 
skaftet befintlig kolv fram av en grov 
spiralfjäder och slår emot en knall- 
hatts cylinder, som för påsättning av 
knallhatt blir åtkomlig genom att av- 
skruva skaftet nära mitten. Vid skruv- 
locket i främre ändan sitter en ladd- 
stake av järn med led, som böjes när 
locket skall påskruvas det laddade 
vapnet . 

Liknar ridpiskPrna från Agra, Stolpes 
samlingar från Vanadisexpeditionen. 

Indien 

Köpt i London. 


'. CARL SVANBERG AB. VAXJD 444 9 70 - 57 Gen. kat. nr. Inv. nr 1903.8. Anm. 1903.8 
1 1903.8. .1. 
C H A C 

Gåva av lektor Carl Lindman Halsband av framtänder av människa och 
Cervus. , uppträdda på fint 
snöre jämte vita, blå, gula och guld- 
bruna glaspärlor* El Chaco Paraguayo 
Rio Pilcomayo 1894 
Indios Tobas Tillägg till samlingarna Inv. 02.7. 
och Inv. 1897.2. CARL SVANBERG AB. VAXJ( 4407 8 i 58 - 1903-.9. Gen. kat. nr Anm. 1903.9. 1 M;'E1X I K O, Gåva av H.M. Konungen, 1903.9J 
1 Codex Nuttall . Facsimile of an Ancient 
Mexican Codex belonging to Lord Zoucke 
of Harynworth. England. 
With an Introduction by Zelia Nuttall. Peabody Museum of American Archeology 
and Ethnology. 
Harvard University 

Gambridge, Mass. 1902 CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 - 59 - 1903.10 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.10. 

1 1903.10. 1-2 

C L.U M B I A 

Gåva av Dr. Carl Bovallius, Trinidad 

19.3.03. 

Överlämnade gm. Häradshövding 

Rob. Bovalliua 19.3.03. . Kalebasskål t stor med svarta ornament 

( örn med sköld på bröstet och i klorna 
hållande tre pilar (åskvigg) och en 
kvist) på vit (utskrapad) botten. Kedre 
Magdalena- flodeå Colombia En fotografi a v metate, funnen på samma 
ställe som Inv. 00.28.1. och vid 
samma tillfälle. Momotombo Nicaragua CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 60 - 1903.11. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 03. //. / —£§9 te Zéatez- 
6&. av£7l/ OZJZ 1903.11. 1. - 354. Samling från TIBET , MONGOLIET och 
OS. TTURKESTAN . 

Gåva av Sven Hedin 1903. 

Denna samling överförd 1965 till 
1902. 13. CARL SVANBERG A9, VAXJt 4407 8 - 61 - 

1903.12. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 


1903.12. 1-7 
LAPPLAND 
Gåva av greve Eric von Rosen. 


1903.12. 
- 
1 


Del av sydd båt, tätad med vävremsa. 

Lappland 


2 


Det samma som nr. 1 . 

Lapplamd 


3 


Kolad träbit. 

Lappland 


4 


Halv underkäk av renkalv. 

Lappland 


5 


Det samma som nr. 4. 

Lappland 


6 


Kluveit kanonben av ren. 

Lappland 


7 


Ett benfragment. 

Funnet på "Offerholmen" strax nedanför 
Stora Sjöfallet. 

Lappland 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 444 9 70- - 62 - Gen. kat. nr Inv. nr 1 9 3 . 13 Anm. 1903.13. 1 KIKA. Gåva av missionär Henrik Tjäder 1903.1$ 
1 Matskål av trä, med järnkrok vid ena 
sidan för att bäras vid gördeln. 
Har tillhört en kinesisk eremit. Kina "T CARL SVANBERG AB. VÅXJf 4407 8 68 63 - 1903.14 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.14, 
1 1903.14. 1 KO N G O Inköp från Sjökapten 
Ludvig Selander. Dubbelklocka ("Oungonga") av järn, med 
rotanglindning på handtaget. 
Närmast lik Pl. X. fig. 181 (klockor- 
nas form egentligen mest lik den enkla 
klockan fig. 175). 

Annales du Musée du Congo. Ser. III. 
Torne. 1. Bruxelles 1902. 
Har tillhört en hövding. Användes vid 
fester och som signalklocka för att 
sammankalla stammen. Kongo. Afrika 
Kinhassa Stanley Bol . 1 April 1903. Kr:20:- CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 ( - 64 - Gen. kat. nr In v. nr 1903.15, 

1 1903.15. 1 BOLIVIA CHACO Inköp från Kommendör C. C. Engström. Pil med platt, lancettfonnig järnspets insatt i 
mellanstycke av brunt trä, rörskaft och två svar 
ta styrfjädrar, tydligen en Chac o- indianpil . 
Funnen vid muddring utanför kloakmynningen vid 
Carl XII:s torg den 22.4. 1903 i närvaro av Kom- 
mendör Engström, vilken köpte pilen för 50 öre. 

Greve Eric von Rosen hade vid ett tillfälle sk ju 
tit med båge från Strömgatan och pilen hamnade 
i Strömmen. 
Längd 102,4 cm. 

Bolivia 
Chaco 1903.15. Anm. CARL SVAN9ERG AB. VAXJO 8967 2 70, - 65 - 1903.16. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1903.16. 1- 4 
COSTA RICA 
Gåva av Herr C. V. Hartman 20 maj 1903. 
Fynd från sluttningen av Irazu, 
Costa Rica. d. 7 april 1903. 
1 - 4 


1903.16 
^1 


Lerkärl, fragment, grovt rödbränt. 
Längd 9 cm* 

Irazu 
Costa Rica 


/ 2 


Lerkärl , fragment av samma slag som nr 1 . 
/■ 
Längd 7 f 9 cm. 

Irazu 
Costa Rica 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 S 63 - 66 - Gen. kat. nr 1 903o 16, Anm. 1903.16. / 4 Pro^ment, liknande nr.1, något ljusare, 
IMtiQåc 8,0 cm. Irazu 
Costa Bi ca ffra&ment . liknande nr, 1 
Längd cm. Iraau 
Coota Rica Jfr. Hartnian. Archaeological ReaearchoG 
in Costa Rica. p. 182. ?1. 59,fi£ 1-4 
6,7. och Pl. 62 fic. 5,6,9, 

och Inv. 00.3.3S. Carri3ol^ CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 - 67 - 1 QO*S 


-17* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1903b 17. 1 - 3 
B ENIN och SIBIRIEN 
Gåva av 
Friherre Erland Nordenskiöld. 


1903.17 


• 


1 


Leopardskalle, avbildning, gjuten i brons 
Köpt av ( Greve Erik von Rosen) hos 
W.D. Webster, London. (&:7.10.0.) 
Websters Catalogue Nr. 28, fig. 23G. 
Inv. nr. 10820. 

Benin 
Afrika 


. 
2 


"Almanacka V o-kantig , spolformig. skuren 
i änammuthelf enben. "Jakutisk" . 
Längd 11,8 cm 

Jfr. Allra. Etn. Utställn. Kat. 171.11, 
12 oclj 20. Sign. med röd färg 115. £U ' 

Sibirien 

CARL SVANBERG AB, VAXJ{ 4407 8 ■ - 68 Gen. kat. nr 190?„17. 

Anm. 1903.17 3 Almanacka , sexkantig, med upphöjda rygg- 
åsar: på mitten av varje ås tre djupa 
inskärningar, djupare än den vanliga 
tandningen, utefter åsarnas hela längd 
Längd 15,6 cm. "Jakutisk" . 

Sibirien 

Jfr. Allm. Etn. Utställn. som ovan. 
Sign. med röd färg. 115 b. CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 I - 69 - Gen. kat. nr 1903 .» 18. 
1 1903^18. 1 - 255 gÖREMÅL FRÅH IgBOBBSIEH QGH MELAHESIÉ1' Gåva av Herr Carl E* : Sadelius» Singapore BTPOHESIEH DödBkalieo lakal Orang. Bättaokerna (urinne- 
vånare i Sumatra* uppgives vara mä^iskpäta|* 
re) bevara dödskallarna av sina hövdingar. 
Hövdingen (Pangoeloeh) för ett byområde 
(Kampong) balsameras efter döden. Huvudet, 
som avtages, bevaras på en särskild plats 
i hemmet 9 det s.k. Jdödsrummet (andoeng- 
andpeng) • 

Sumatra 1903vl8i Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 70 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903*1©* 

Anm. iSjiSé; BÖyäån^txiifea. Boerna fcatigoéloéb.* tJtbyggét ovan- 
på iniööt är' dödirummet* 

Sumatrs jgj, modell för -gi£ ta battae&er,^ Röema Qtb&B 

■ Stanatra Sjus*- modell för gifta battaeKéfc* Eoéma ©rang 
ImpoQ» 

Sumatra Döderuaab.yg^iad o-mamenterad med-, fyra ox* 

huvuden» Röema Andåeng-Andöeng Sama 4 Tando^: 

Sumatra Hus* modell för ©gifta battae&éfs . Roérna Seeda 

Höédä. ? 

Sumatra Hus ? modell för ogifta battackér* Eoéma Söeda 
Moedä», 

Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 71 - Gen. kat. nr Inv. nr 


10 11 12 13 ;*&%£,: ©éwisa-j.' som begagaäfr till Mlääer.föy iaän 

och •tevisaiQl?.f : tyget: är ■héiBPäfä'** -*. • ' 

Sumatra . Sm» SQ ni? 8 jj^s ee iir 8 tM* m m 8 gygfl sé nr 8 J&S, ae nr 8 sttstfitra Sumatra Sumatra Svuaatra / 
Sumatra 3.-9&3.J.18 

Anm. carl Svanberg ab, växjo 428 10 66 - 72 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903*18 

14 3.5 16 18 1903*10 Anm. Ty^ 9 Oewi-ss,, som begagnas till klMer för män 
och fcvätmo^j tygé* är ftemvävt* 

Sumatra S?yg 8 se nv 14 Fiol j, Koeat^apin* fiol » Koent-Japirw ff fegl t JEoéht-Japin. . gjöl s Koeiitijapin. Sugiätra SumatiÉ, Sttxisatra Sumatra SumafrTa CARL SVANBERG AB. VAXJfJ 428 1 66 - 73 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903 . 18 
20 21 22 23 24 A 24 B Kruthorn * Säböe Opat Séhäpähg (opat. betyder 

egentligen läkemedel,- sénapaög o .geväa*^ 
samianaattj opat séhapahg betyder krut* 
tabbe sa- horn. v,, .'..-. ..... -.v v . - -■■ 

Sumatra Kruthorn » se ni* 20 Sumatra Eätronväska . Kampil Bidil, med kulhölster av 
hprh 'i figur v 

Sumatra Pätronygäka » se nr 2$ Sumatra Ornament för husgavel* Tafcal *■ Sina Ornament för husgavel. SDakal ->• Sina* Sumatra 1903*18 Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 74 1903*29 Gen. kat. nr 


Inv. nr 


* 


Anm. 
wo3*m< 


; 
.'25 


Soinnroak* Sérka* gammal* Battaék~fc#irano;ma 

spinna härmad tråd direkt, É$3n den råa' ■ 
bomullen» 

Sumatra 


- 


26 


Maskin, Sintra* att utbressa kärnorna up den 
råa. bomullen* innan denna epinnés på ,? serkä 

Sumatra 


a 2 


27 


BokjCtrollbokj Pugtaka)* Dä Eleket få battack 
er finnas söm Öro ^crivkimnlgas betraktas 
allaaekrivna böcker möd tridskepeise* 
Battackerna %a en stavélseskrift 9 en ut~ 


.- ' ■' : 


28 
2$ 
30 
31 
32 


ireökling al? •Javasésrnas . kavi*ekråf t» Boken 
ää? air bark oéh ånneMll^r unäer^shing' 1 
oagis historiska legender m#m* 

Sumatra 

Bpk« se nr 27 

Bo|g.fl -se nr 27 

Bok» ö© nr 27 

Bok p se nr 27 

Bok» s© nr 27 

Sumatra CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 75 - Gen. kat. nr Inv. nr 190348; 
33 34 .32 36 37 38 ftftlv mod slida och bättaclter^huggvapén (pagaag ) 

Silverbeslagen äro aV smälta m^t* Pia^aut Éty. med eljätda, ee iir 33 Kniv; med slidan si nr §3 Kalv med slida* sé hr 33 Kniv med slida» se nr 33 Kniv med slida, se nr 33 Sumatra Sumatra 1903*13*. Anm. Sumatra Sumatra Sumatra Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 76 - Gen. kat. nr 


40 41 4§ 4S 44 iSply (ca!ma^ glida) och battaQkQV-äugQvap@& 

(pag-ang)* SilverboöZoeoa Öst? av sEä&tja SiXvofftooalageo äm av ooölta «$»•&«. Sieoatu 


|t asé 0åiÉa# sé- -ajp lafe $é$ #åå<ta* .-öO' *s» : 4# fffc fcff p& & öjiiaj -ö© b# .gmafttete; Bmaaf: Mi |§01*$@«; Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 - 77 Gen. kat. nr Inv. nr ■3.993*iQ-« Anm. 45 46 47 48 50 ,|§ö|2| 'med alida qg& feattacke-f^htiggvapéa -(paaaaag-. 
'Siäverbéalagen ärö o* spalta ©prt*. Påseau;*' 

.Syaaalya )■■■ ISa^ . med slåda? :öö na?- 4P JSaått : må siiaa.8. 0© nr 45 ..■galt ■■&£& öliäa.» -se ar .ffiqåv. ciéd e|ida>. #,@ nr 45 SÄatga- Svunatga Sxarnatra Ask , (Jénäång-Géndan^j användes 1 hughål|e^ föi 
bevarande av ris etc* 

Sumatra CARL SVANBERG AB, VÄXJD 428 1 66 - 78 - 

. 1903*18* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903>18, 
51. 


Ack^; Gendang-Gehdang $ användes i' hushållet: f ös* 
Bevarande av ;ri8: etc*. •/•■.•■.-/ :,"■■, ; ■ '> ■..■ 

Sumatra 
'• 


5? 


Aefci sö nr 51 

Sumatra 


53 


Battaek-tobak^ Tömbaccop förpackad i banan- 
trädets blad* 

Sumatra 


54 


Halsband » Rlnke-Rinkes av bönor (ett sla&s 
ma-js)* 

Sumatra 
i: 


55 


Medicindos^» BekamfBekam.» med avgudabild» Inne 
hållet en dyrbar medicin söm av battaökerna 
' anses helig» 

i Sumatra 


56 


Elddon med fnöské. Santek* 

Sumatra 

/ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 79 - 1303 é 1-8 Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.18., 
57" 58 59 60 61 Medicindosa .Bekam-Bekam, med avgudabild., Sumatra Medicindosa , se nr. 57 Sumatra Medicindosa , se nr. 57 Sumatra Hönshuvud . Takal Manok, utskuret. Sumatra Halssmycke . Djantong-Djantong, av silver, 
förfärdigat av battack-guldsmed. Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 - 80 - 1903.18. Gen. kat. nr 


Inv. nr •, 
Anm. 
1903.18 


• 


62 


Öronsmycken. 1'iPadönp. Dessa bäres i stor- 


a 


lekar i proportion till innehavarens 


b 


förmögenhetsförhållande. Den rike bär 
stora, den mindre rika, små. 

Sumatra 


63 


Öronsmycken. se nr. 62 
•■ 


a 
b 


Sumatra 


64 


Öronsmycken. se nr. 62. För en fattig man. 


a 
b 


■ ■ '- Sumatra 


65 


Halssmycke av ti&ertänder ? Sawit Rimoe, 


a 


mycket omtyckt av barn. Amulett . • 

Sumatra 


65 


[Halssmycke- r se. ,nr.-<-55. a 


b 


Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VAXJC ' 4407 8 68 81 - ian-4 1«:.- 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.18. 
65 


Halssmycke se nr. 65 a 


c 


Sumatra 


66 


Smycke. T.iaping, av silver, att skyla 
släktdelen på barn. 

Sumatra 


67 


Propp till medicindosa. 


a 


Sumatra 
< 


67 
b 


Propp till medicindosa.- 

Sumatra 


68 


Mynt. Ringit, spanska (mexikanska) »dollar 
och arabiska, uppgrävda på Sumatra. 
3 av silver, 3 av tunn mässing. 

Sumatra 


3 CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 82 - 

/■ 


1QfR 


.1*0 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903; 10 


t 


69 


Rin^.- T.iint.iin. (finger) av metall é 


a 
69 


Ring. som 69 a 


b 
69 


Ring, som 69 a 


c 
69 


Ring, som 69 a 


d 
-69 


Ring, som 69a 


e 
•69 


Ring, som 69 a 


f 
69 


Ring, som 69 a 


g 
69 


Ring, som 69 a 


• 
h 
69 


Ring, som 69 a 


i 
69 


Ring, som 69 a 


3 
6"9 


Ring, som 69 a 


k 


Sumatra 


70 


Armband. Kront.iong. 

Sumatra 


71 


Ammunitionshorn för kulor. Paroe Bidil. 

Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VÄXJC 4407 8 68 - 83 - 1903.18 Gen. kat. nr Inv. nr 1903il8i 
72 73 74 75 76 77 Ammunitionshorn för kulor. Sumatra trumma , gendang. (med 1 trumpinne) Sumatra Trumma, gendang, med 1 trumpinne. Sumatra Trumma , gendang. (minimal). Sumatra Kalkdosa . Tågan, snidad. Ett allmänt, med passion 
omfattat bruk i Ostindiska Arkipelagen är Siri- 
tuggandet. Genom ett litet hål uppe på dosan 
strös kalken ut över Siribladet, därtill läg- 
ges nöten av Penangträdet , vilket allt stop- 
pas i munnen och tuggas. 

Sumatra Kalkdosa som föregående. Sumatra Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 84 - %9Q3*%£< Gen. kat. nr 


Inv. nr 


-. 


Anm. 
1903 ViS» 
■ -78 


■ ■■ •■■•'■■ ■•■•■' • -\^mt^. 
/ 


79 


ffjabalissdosaa . gaböe^ av tfä*» 


60 


..Kä33sÅO.ä&jj: Sagan* •■-'•'• 
••> 
- ' • - ■ • .&anat)fta" 

A - 


83L 


Sobalsedosaö Saboe* " • --..■,.. 
■ - ' • ■■'■!. St^nata?a 


- - 
82 


SåstfjmasSäa* foJMä?aI*ö ' S&ribiadet öeh .fealtosn 
stötos MM föf att öedaä amräadast av de 
gansla eoÉ oj Jsusioa tugga;*. 

. * . . Surnat x& 


' 
33 


Araaåötti D;jimot» av fcygband méä ä&sydda trä- 
bitar? 
. . . ' ; : Susaatra 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 -85.- 

1903**©.*. 


Gen. kat. nr . 


Inv. nr 
Anm. 
1903*18, 
84 


Boea 9 Petak s för sirlbladén* 


-■■ 


Sumatra 


85 


Dosas Krondam, för kalk* 

Sumatra; 


86 


Dosa« Kröndam. för kalk o (för rikare) 
- 
Sumatra 


87 


Dosa, Abol-Åböl» för guldsand* 

Sumatra 


88 


Elddon* Sahtek* (med fnöske och horn?)» 

Sumatra 


89 


Kam, Siseiirfl ätt rengöra garnet när man väver 
1 Sumatra 


»': 
90 


?åg, D^arat, av sagopalmen att fånga hjortar 
med» (rännsnara.) 

Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 .-, 86 • ■ i9Qä,ia Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
i905.«.18i. 
91 


. /Metrev*. Not^ar» 

■■'■••■-- Sumatra ' "■■ 
.. ' -■ 


■ $$ ■ 


Rlöåt*^Soroöi*. '",.,-. 

Sumatra 


• 93 A . • 


■ ; • ■ ■•feg^a,' lämpiå ^ för Isviaftér ? ...'..,' '".'',•'' 


* 


täsfca>. Kämpil f ■ för kvimiojéé. 

\S]umatra 


94 


^i^ertaadé Sawétb, amuletts 

Sumatra 


95 


JfriélE^vattenkärl^ faboe Ailérs (avkalebass^ * 

Sumatra . 


96 


Kärl* Koiabar* för éaftea av sagopalmen* 

Sumatra 


' 
97 


Srå&, föba^Toba* (av trä» litet) i 

Sumatra 

CARL SVANBERG AB. V&XJO 428 1 66 - 87 - 

1903<>18> 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*i8# 
98 


- Qé&éiMmå&l Sampen* . 

.SÄnät:^ 


99 


Eéäskäp s 'ätt rensa o&räéet frätt r&éet*> -Eås-Kiöi 

Sumatra ■ 


i;- 
1O0 


Metrev» Tombangan* • 

: ; Sumatra' 


101 


.|£oa?pé.s. att ställa fcoJ&ärl°p$. när åé komma t*åm 

.'elden». 

Sumatra 


102 


Kärl, för salt* Åbal^Äbal* 

Sumatra 


iö3 


terktysj Oté-Ote* att framställa rep av sagp* 
palmens bast* 

Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 O 66 - 88 - ! 


1903 * 18* 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


' 


Anm. 
1903*18» 
104 


Jlgkélit^ $ösk&$. 

Sumatra. 
',;'.''! 


' %Q$ 


M££@k* ©attackeras manliga såväl som kvånn- 

li*ga.-p. avhugga, vid JL5- .års.' ålder täMeaaa 
fäas med tandköttet* ilatek äro de inatru- 
apat som .användes- vi<| denna operatio»? 

Sumatra 


106 


Mntek, sé nr 105 

Sumatra 
- 


107 


Horaask* Soiok» för att bevara suläösnåi- 

Sumatra ' 


108 


Ealk ,ooh Sirido^a, Glandam^ Petofc* 

Sumatra 


ioe 


. .Silg: Sapiöi. 

Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 89 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903* 10 « Anm. 110 ill iis 115 116 vSbaä.00,4 »' att ■ sätta teöMjä*;!. på% .Siämatiea' jgäfiéltäafoe-»; .Réfcioiagi, \ä&t*fci plats för ,|pöfcfågelikj»: 


BÅfl j.' s© nr ■ 111 gom* Haga gi-sRgeSek&Pft Dorong* Lelcsako Gana* docka av trä* Leksak, (Jana* docka av trä* .Stiaaatgaj Staaat.ra. guaatxa, •.Staaatra .Sumatra CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 O 66 - 90 - 1903 i 18. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1.903*18» 
.117 


Bam&taclgla Abäl»ÄtoalB ia^ehällariöé 3 förgif- 
tade spetsar -ay- Xpokträdét* 

Sumatra 


118 


Eöbåko Sombaceö * 


N i 


Sumatra 


119 A 


f rätän^„ Pénäo.bat 9 att fcaSäöa 5 - »r-witän: f rån 

'el-deh med. 

Sumatra . 


11? B 


frätta^. Pénflabati se nr 119 A 
Sumatra. '■/- 


120 


f jfollstäv» föakät Mf lekat * (om bättaöken för 
©a sådan i.handea under etridön blir 
fienden besegrad)» 

Sumatra 


121 


Verktyg* att karda garnet méd*(!Mp-Tåp*) 

Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 91 - 1903.18. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. - 
- %3om%&* 
122 


.fiåttf all©» Ser©©*- ■ " - 


*. 


Stuaati?a 
. 


125 


' : .i&é^|3e^. r Baiiä« 9 -Éör barn? när •staven, svän&se 


A o, B 


. . . mi Ifuåa dö små bambu jr^r^a* 

.Sumatra: : . 


' - 


• 


12* 


(^gnvända» Mon«in. 

■ Sumatra - ' ■ 


125 


Verkt3r£« Käit„ som användes när battaekés^ 
kvinnan syr* 

Sumatra. 


126 


fli£ersklnn 9 Aapig^Ampig» Battaekerna medför 
Vanligtvis ett sådant skinn för att därpå 
kunna vila under vandringen. 

Sumatra 


- .. 


' ■ 


127 

i ■'■ 


.M3s'éay av bast. Sonkoe* 
Sumatra 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 92 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903>18« Anm. I903f-i.l8* 
128 138>' *»J?Ä 132 133 ;fä'gkft* ■.■air '. bast » ' Sömpi (påbörjad; v .Stamatra , Maka* : se hr '12& , Sumatra flaska» av bast « Söihpij, användes vanligen för 

•/ •. : ris* ._.;••■'■•'. ■ : ' ■;" 

Sumatra gfittaia. Aina* Sumatra Krans v Ségar^segär» av aippa$ den bäres för 
att utmärka att den som bär den teöEuaer å 
äP-ién-tiig. avsiktj»- 

Sumatra, Fiskredskap, Doear? Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 93 - 2*18*' Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
igo^i©* 


mk 


'f ielssteés&ap* tDoöafer.- 
1 
- 
-guniatx& • 


w* 


■iR&3E$-&, ia$b#> iör.att 
. ." -utå* 


.be^asa ■sagopalmeiiö, -saf*,- 


136 


Fåstenät* Eamfeoe.o- 


^umatsra 


xm 


Jili f apis» . 


Smnatra 


13Q 


Sösa.. (Eabojag., 


Sumatra 


139 


Soöa-8- Uaböng» 


Sumatra 
. 


14© 


$öäa, Tabong* Sumatra. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 94 - ig03 Ä |8.^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
.{fc905*3(Ss 


14! 


.,3SöB^..-gaböa^i ' -.■•■"' 


■ " • J3«matra. 


•1!>43' 


..lödie&ttäöQäi; Béå&T^ '■ ■ ' 
143: 


.ffiguifo. saiåadi 


SÄatra 


3.44 


: r Sia$». för ris i Okat» 


Sumatra 


145 


Fjiöit för barn» Söroni» 


Sumatra 


3.46 


Bifagj, BJåtnatj som anses 
och fara* 


skydda mot sjukdom 
Stusatra 


• 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 95 - Gen. kat. nr Inv. nr i9Q3*i8i Anm. 1903*18; 

A B 148 149 150 151 •.f&JEBÉPéfo, Eåmpoho gärning a. Hampoh* iSampöJi* Siläp« jPeoHin^feorgé Pérbilltla t Sumatra Sumatra iSpolé: för' vävstol., .fulda* &&$&&&&.■ % -<®a : töt» 

Mjgianacte&B Täoefat^öeho 

Sumatra 

1 i . 

■ • / ' CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 96 - Gen. kat. nr 1903,18,, . Anm. 1003*18* 
152 v ■ 156 i 57 . A . 'Bambukärl , ». Äbäl^Abalo '(s?|tnr.ll?!)<r. Bessa bambu- 
kärl höm, égéatligén till de under nr 166 
omnämnda blåerörea* Mah- befarar ,'ö'ärå åé f'ör4 a* Sumatra liffksafcsspruta* Kot.lehY £ör barn** Sumatra Bambu , ».. BilaagV med heliga iåjiskrip tioner* Sumatra 155 Bambu ■» öö ar 154 Sumatra Sara i, Beaaag» Sumatra K aiv B Peägatams, att avskära risaxen. mod,* 
(Battackeraa såväl som Malajen pipekar av 
var^e ax när roaa skördar riset) s» Sumatra CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 97 - 

1903. 18 i 


Gen. kat. nr • , 


Inv. nr 
Anm. 
1903,186 
< 3.57 B 


Eöå^i Pengätöm* att . avskära risäSöh med* 
(Såttaekerna såväl eoia la$aieh plockar av 
vara© ax liar man sSördar riset}-*; 

Sumatra 


158 


' Kvast» Såpoe» 

Sumatra 

■ - ■ , • * * , i ■ ' 
'■': 


159 


SlevMlläre* Säläh/^=al9vhållare med slevar» 
■ «■ , 
jAuavänäes i VariJe hem* (slevarna saknas)* 

Sumatra 


160 


Braadbrsv, Soeråt Apå» Iteå ett dvlikt till- 
kännagiver battackeraa att de ämna sätta 
eld på Eurppöernais hus* Sagopalmens bast 
bete ckhar 'ätt : han ökail'utf öm 'denna gär- 
ning» På bambustlekan har nan skrivit var- 
för han ämnar göra åéttä» Jte små bämbuspets- 
* ' 
araa nedsättas i åordeh för att den som 


• 


närmar sig hotelsebrevet skall därpå sticka 
sig* 
-- 


■' 


- Sumatra 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 98 1903,18* Gen. kat. nr .; 


Inv. nr 
Anm. • ■ 


'■■ ' ■ : > 


: ;■ mQ5^LBi 


' -\ r 


' 
■ -164 • • 


Bém&äläåsÄo! &ä- mvoket öÉrövökt leliSafe -sv bä:m©ni 
l^ppea, hålles i handen och iaed fcraf t 'sväng- 
eé; överstäfökert runt vasHd de%, lilla bambun 
röret .ij}udöj?$.-. 

Sumatra 


j ■■ 
162 


.S&urraa' -SåtiEfe ' för -barn. ^ •• 

Sumatra 


163 


Fisfcjiiä% Sölå&v littet, med kasse föÉ att- be= 


A o*;B 


vara fisk uti* 

Sumatra 


164 


#Sva$ei* f ©noéaéa& fullötändiffe; 

Sumatra 


165 


Vävstol, se. ar 164 

Sumatra 


i CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 99 - Gen. kat. nr Inv. nr •.18», Anm. •Stö» , J3Iåar£rW 'tl%apa.-: (öe ,: 'iiw' 43^1 •■åéä'' små %arabiipMår 
f ö.tgififeäÄé..-inM : '-'éfttta : £'r&a- "I|)öl£t»äöet:|.;-b^åéei:j? 
bat^aé&Gfppå -mläa d$vä?g *äMsä- éf $#r- några 
tjårnnjar 'dg av- giftet »■ ' W^; .jsfiaiis aaco&éfaffiw Mélekat.» Hålles i handen- tmder- etri 
den och medför seger för bäraren» 

Sftinatra illSi^ayfl.. ffielék&t* -se nr 160 Käpp, föalsat-faögoelpQhj för en Mvdlngs, med 
■ ■ • '£itil©.t'ti- ;('&Bd3säappén öaisnåe)» 

.Ssaéatga Lans, 3?ömba« Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 - 100 - 2.903.13. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1?2 174 175 176 lianss . f onM< Sumatra Mnm fomba-é. . Sumatra ff&ehnät^ . 1X1 älaa stort» (att spänna tit). Sumatra Kagtf^elstiät» DJajiäi Sumatra Pågelnät o Bantö» De båda bambukäpparna häller 
battackérn .med föttetsia? nedtill förenade 
i form av en *W$ varför nätet utspännes* 
Mr fågeln oätter sig på nätet slår han 
tillsammans de bägge rören • 

Suraaträ Annan fälla» Serpéf Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 101 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903*18, Anm. 1903*18* 180 181 182 BåKe» ffar lorkulors leksak* Japana* Sumatra . .A^yffldafrild»- - ■Osöa-.*- Sumatra Klubba^ Ea^öé Palöe* Sumatra Sikt.» Berpé, Att sikta ris med. Sumatra Modell av hus, Röema Toembok Paddl» vari 

paddin skalas till ris* I en trädstam* med 
morteiformiga urholkningar ? lägges paddin 
och bearbetas seden av battackerkvinnbrna 
medelst grova stockar^ tills skalet gått 
av och riset kvarligger* 

Sumatra CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 - 102 - ■ .'- ''...,. 


.'■;' 1-9.05, 


Gen. kat. nr~ 


Inv. nr 
Anm. 
1903;*.I8*, 


■ . ': • ' . • , . ' v '. ■ ' 


^m 


ijgUg ä^6r£, : ;_.-., . o , ■;.. •. \ .,.. . ■.? ,: 

Sumatra 


3i84 


■ t ,*■■-. 

ffiaräg av trä i : . ...... 

Sumatra . 


185 


Fimir av trä, målad, iaanlis med en miniatyr-* 
kris. på ryggen» 

Java. ■. . . 
s 


186; 


Biättr av trä* målad» kvinnlig i 

'. . , ... - ^ 

Jäva 


187 


fiskredskap 
■ • ■ Surnat*® 


188 


Fiskredskap 

Sumatra 


189 


Fiskredskap 

Sumatra CARL SVANBERG AB, VAXJO 428 1 66 - 103 - Gen. kat. nr Inv. nr aL9aa«%ffr" Anm. &90 tå& i9S 195 HMs* sigss* w& MNBfNi Ml» 8fr #£*%&£-: k» '%8idéif $$08g£ | -?$$& asp éM Höfö* feör© $&& uti» ■f ä# Kaik ööa% ©b xunC^tåggi&^träskivä- öch- 
e"fc ; t iblyt-rör etc. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 10 66 - 104 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903.18. Anm. 1905>18«. 

196 197 198 199 200 201 fförefciål • énarlikt ni? 151 (almanack^. Vidhängande Sumatra götöayafi i glas och ram* Sumatra fotografi i glas och ram* Sumatra ffotogicaffi 1 glas öoh ram* • . . Su^tra Hdffl» litet s sva£t krumbö#t> 
vSnt, som dosa. Eöamödllgeh an^ Sumatra Hora» litet > överklätt médflätnlng av floren 
samt tyg i (dosa?). Ett snöre för upphääg- 
ningö 

Sumatra CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 105 - Gen. kat. nr 1903*18* Anm. i903>i8* 202 203 204 206 207 ' MBMHE3IEH 

Sp r 1ut, av trä* I nedänden påsatt bajaburör» 
Bemålat 1 svårt , vitt oéh rött» Spetsen har 
hulllhgär på en sida; Vid hullihgaxnas slut 
eh tofs av ehören fastsatt i borrade hål* 
Spjutet dekorerat med reliefmönster på &§■ 
vitmålade partierna» På spjutets greppyta 
Inga dekorationer» 
längd 248 om 

St* Mathlas Spänt» av trä, se nr 202 
Iiängd 253 cm & av träp se nr 202 Sp.Iujs* av $vä 9 se nr 202 
iähgd 245 cm a. av trä| se nr 202 Iiängd 243 cm Spjut, av trä» se nr 202 
Längd 236*5 cm St c Mathlas St. Mathlas st», laathias St. Mathlas St»,,MatJBdas» SVANBERG AB. VAXJO 428 1 66 106 - 1903.18, Gen. kat. nr Anm. 1903*18* 

203 209 2S0 211 212 213 j Sp^^ B.-. av t£ä» 1 nédändeh påsatt ftämbuatöro 
Bemålat % svaras vitt öon rött* Spetsen har 
huå^äagar på en sida.. Vid iauilliagasmas •flut- 
en togs ät sjiör#h t äétsått i fcq?*iaäé'- iaål* ; 
Spjutet dekorerat med reliefmönster på de 
vitmålade partierna* Eå spjutets greppjfta 
•löga dekorationer» 
■'■ptogd 23-3- em • ■ • 

gto,Jgathias åmiL av trav se nr- 208 laängd 234 ca .Sr^iitB.. aV' trä. ' se nr- 208 % av trä. se nr 208 Iiängd 246 em flfefy av trä. sé nr 208 
Sä&gd ; 228 cm av trä. se hr 208 Längd 227 em St. MatftLaa St»; Mathias St t, Eatniää: S.t*.Ha1?Mas St . Häthiaa IRL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 107 - 305 •■16*. Gen. kat. nr Anm. %803*3&, 216 


218 B.einåiat 1 -sptset^ jöit$. ■©£& x-öt**- Spetses* pa.0 
'Miå3iM0^ t>é, eö ©Ida* Vid Jaallilagassaaö' s$a$ 

Spåäte-I döfe&pei-ali Jäad p^i$$witomb>3W' p<i d© 
Itöagd 228' löip 

■ fl 11 WtnitraWf < ■ Ii Hl il, LiftlifPiilHI i«W»W 


öm . . • • ^^. ? alr $3?ä: 9 ■&#> ar 
Inånga 23& ,öm ■ $# atf tjpä » -sé ar Z 
Mng§ 3S35& öp -S^,ftyfela ; é &&», Ma1iM.aä :£&J& CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 108 - Gen. kat. nr 1903*18:# 220 221 222 223 224 Sp,jut, av trä méå öböiåiéaapéts* SpQtisea faet- 
satt t iaylsa aV^hasstsairtaii mätéråal»- £å 
öpetsnylsan låg relief déteoé*- ötföfgången . 
tall skaftet lindat a% rottings S&aftet , 
ayeniainande^ . , • • - , . -•..• ■ 

. Längd 225' ca . ■ , 

■■■>■--<■-. , Amiralitets-öoraa Sp ; 1ttt fl av 1 trä* se oj? 219 
Längd 218 cm Amiralitet sjöarna ■ f i«.w». av trä, Se nr 219 
Längd 197>8 cm Amiralitets-?c3agna S pjut,, av träj se nr 219 
Längd 191*5 cm Amiralitéts-Bama Spfl fft*; av träs åe nr 219 
Längd 195 » j pm Amiralltété-Öarna Sprltaté av trä» se nr 219 
Längd 106,6 cm Amiralitets»öama 1903,18* Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 428 10 66 - 109 Gen. kat. nr Anr 225 226 227 228 229 23P jSfeiuta; av t£ä med öböidiä?asi>'ét0$: Spetsen -fast-! 
öät* i fcylsa av hartsartat material» På 

: ep© t salsan, låg relåé^dekerv .'övergången 
■u, L .:iili ■skaftet.- lindat', av ^fottiag*, Skaftet \ 
' avsmalnandei 
IiMngd 16 2 #1 cm 

,. Amiraltté ts?Sarna Ä -5 ia l.-ä.T trä.,, Se nr 225 
längd 186*7 em Amir^i1jéts~Qaagaa . ^ av träs. éé. rir Längd 176*2 ca A miralitet s^-daraa Spänta av trä, s:f nr 225 
längd 17%6 cm AMrälité^Q?5arna ^ av trä 9 se nr 225 längd 158 em spets» eaknas 

Åmlralltets-öama itjji av trä? se -nr 225 

längd |é.2.s.9 em AmiralitetB~8ama CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 110 Gen. kat. nr Inv. nr 1903^i:&!f 233 235 .fig|«i^.av trä méå oBaidlaaspéts*' Spötöön fast» 
•isätt ■& hylÄ-.av k^töartat mtöÄaåf* Sä 
öpö't^r$äé# låg- reiiöifdflsör.ä; Sfo^gångea- 
tii|- skaftet iäaäat- st tott&äig*' Skaftet 

Magd 150 ieia ■ 


.AalgalitGtsyöajatå - jfut*. atf trä* se ar .Åis&raiitgtg^ffagna ^Mt^f, ä* trä^ sé- 3ä# :23jk AsÅi&iåtetis^.daisaÉ.' SpMå» av trä* .s«3 m 
länga 162.CE1 i M&ffa&itétéft(3ar&a Sp&rW av träs se nr 23| 
Säögd 144 Öm Ais^raiitetsyöaEoa 1903*18. Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 428 1 66 - 111 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903*18. 
23*? 233 239 240 241 satt i hjrlea av -Jmrtaäftat .rsaiieié.M.f,- Eå till -ékåÉtét , iiafiat : av. -rotting;*. Skaftet 
-ä^Bnalaiaa&e',* 

jÖJH 1 '- .,8M;ftts.- a# •$$<&■,•. I neidäödeä. f ästeatt: béuBburöiv 
med .svaarfe ;öch vit dekor 8 svarta och. vita 
linter* ¥id övergången ffiéllän ; '-i$& €$& bambu 
ro t ti^surraing * 
IȊngd 235 j>6 ,ei 

■H yä. Hanaöver ^ av trä j s<? njp 238 I»äagd 23485 öm S p | ut<i a* ti% so ar 238 
Längd 235 om * av trä.*- Vid spetsens slut och haadtag- delens bördan vitfärgad rottingf lätnång 
med röda partier på bägge sidor därom* 
Den avsmalnande ne.däaden röåsVit» svart 
och röd med skuren banddekor*- 
Längd 207 » 5 cm 

Nya Irland ■l?03a8> 

Anm. CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 428 1 66 - 112 Gen. kaf. nr Inv. nr :2m 2m 246 247 äfiiöÉsu ö® .$»&*• W& ■• äpe^öéiaö; &&**$- sch', tiäaatåg* 

mod . tqäfe $&r$i;é£ -på ;b.ägge : .siåöä? dätoiofy . 
iBen a^ssaij^id^ néåänäen ; .»S.% ,-vå*v- .s^öi% 
Ö0h «öjä méd, skur en bandd^köf # 
längd 205 öm 

' fea,Jg|aaå, . • . Épffia&fr .äfr $s% sséKnr .|42' 

^4 Qjfäyvx-'A*i ■ '•'' '.' Bsrä. .■Iä&äad. Eängd 20?- cm HmJglond , r] ,^.m».y SV tjpäj; :^§. ST- 24§! 

liängd 20Övem J2& Sjaft&tfr m. ti&äp- ae .är 242 
flängd 204 p § cm Ifofa Irland >,»:v. >, av tiräp se na? 242 

9.5 cm •Häa-,.lyjgnd i)*-*S w * Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 10 66 113 - 1903.18, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1903 <18s 
248 


SD.n.utj, av trä* Vid spetsens si-iit oöii handtag* 
delens bössas .vitfärgad rottingflätning 
med röda partier på bägge sidor därom* 
Ben avsmalnande nedänden röö$ Vit$ . övart 
och röd- med • sMarés benddökor», 
Wagå 208 em 

SlSa irlaild 


249 


Sp,1wt ? . av träo se lir 248 
Mngd 20? em 
- 
Nya .Irland. . 


250 


Spjuts av trä 9 se nr É48 
iiäogd 20? cm 

ETya Irland 


253; 


Sprltit* av trä} se hr 248 
Mngd 206 ca 

iya, Irland 


252 


Spjut^ av trä» Spetsen försedd med fastsurrade 
fiskbénahullingar bin fyra ooh fyra» Stirr- 
hihge» av fibermaterial. och vitmålad» 
Iiängd 325 om 
Saiömon^öarna 
' 


253 


^u^, av trä» se nr 252 
Längd 330 cm 

Salomon^ä.arna CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 114 1903*18, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903il8,é 

254 255 .Spffijffe av t-^äo Spetiaéfi föråeäd- sed' föDtGii^raöe 
fio&bönshiiMMigar ■'•öra ■Syra •ocb-Égieo:».. /Suset* 
sången- av fibérmatörlal- och vitixöå3taä$, 
Länga ■ 326 ■ cm • .'■;:, • ' > ■ ■ Sp.lutq av tai-äp ö© -nr 254 
Mngd 330 cm Salomoa^öaitna CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 428 1 66 - 115 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903.19, 
1 1903.19. 1-11 BOLIVIA CHACO Cåva av Greve Eric von Rosen. 

Ur årsberättelse i Vetenskapsakademiens årsbok 
1904, s. 99.i' "Den antropologiska samlingen har 
af grefiTe Eric von Rosen riktats med gåfvan af 10 
recenta skelett, de flesta af till namnet kända 
Chiriguan~indianer i södra Bolivia... 

Samlingen hopbragt av Fablo Piotti i översatt från 
spanska originalet. •a 

Chiriguano-indian med sin "tembetta " ? 

Ett litet lerkärl fanns i hans grav. Död i Kl 
Palniar. 

Prov. Suere Bolivia Chiriguano-indian Bolivia 1903.19. Anm. ; CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 116 - 1993.19. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1903.19. 
3 


Chiriguano inföding. Död i Ganon Verde. 

Bolivia 


4 


Chiriguano inföding. Död i Canon Verde. 

Bolivia 
- 


5 


Chiriguano-indian. pojke. På grund av 
fuktigheten var det svårt att fram- 
taga honom. 

Bolivia 


6 


Indian från de ödsliga högslätterna. 
Död på Obispohöjden. 

Prov. Iseayacchi 
Bolivia 


7 


Indianska från de ödsliga högslätterna. 
Död på Obispohöjden. 

Pablo Piotti meddelar: Denna indianska 
var hustru till den indian han känt. 
Han kände henne medan hon levde 8 år 
tidigare. 

Prov. Iseayacchi 

Bolivia 


8 


Inföding från den ödsliga högplatån vid 
La Paz. Död i Tarija, under kring- 
vandrande. 

Bolivia 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 444 9 70 - 117 - Gen. kaf. nr Inv. nr 1903.19. 

9 10 - 
11 Santos » taan . Indian från ctei ödsliga högslätterna. Uolivia Atteelito. roan p son» är inlindad i tygstycket. 

Bolivia 1903.19. Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 8967 2 70 118 - 1903.20, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.20 
1 1903.20. 1 -148 

SYDAMERIKA 
Eldslandet. 
Gåva av Kapten Jonn G. Högberg. 
Litt: Se M. Gusinde. 
Die Feuerland Indianer, 2 band. 
Die Yamana. Zweiter Teil, ©as Wirt- 
schaftsleben. D. Geratschaften, 
Werkzeuge, Waffen. Halsband . " Shusha Chacahuanus", av av- 
skurna bitar av Pinguin-luf t strupe. Eldslandet 
Sydamerika Halsband "Shone Upusca", av ljusröda 
snäckor. Eldslandet 
Sydamerika CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 119 1QO-3 


,?n. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 
3 


Halsband "Uscpue", av snäckor, snäckorna 
påträffas bland alger .Jaghankvinnorna 
uppfiska algerna och plocka snäckorna, 
vilka bearbetas en och en med en sten, 
tills ett litet hål uppstår. Därpå 
uppträdas de på en uttersena och för- 
ankras under ett par veckors tid i en 
strid bäck, tills de äro rena och er- 
hålla pärlemorglansen, varefter de in- 
flätas i strängar av utter eller säl- 
senor. 

Eldslandet 
Sydamerika 


4 


Halsband* "Ash", av avskurna bitar av 
vingbenen av sjöfågel, uppträdda på 
flätad sensträng. Begagnas tillsammans 
med snäckhalsbanden såsom smycke . 

Eldslandet 
Sydamerika 

/ 
, 


5 , 


/Halsband av flätade senor. 

Eldslandet 
Sydamerika 


• CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 120 - Gen. kat. nr 1903.20 Inv. nr Anm. 1903*20 
6 8 10 Armband, två av skinn, Eldslandet 
Sydamerika Fotledsband av skinn, Eldslandet 
Sydamerika Kvinnoförkläd e , triangulärt av skinn. Eldslandet Sydamerika Färgpåse av sjölejons matstrupe. Eldslandet 
Sydamerika Blåsa, för förvaring av sälolja. Eldslandet 
Sydamerika CARL SVAN8ERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 121 - 1903.20* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20 


9 


11 


Boll av vit lera, använd att kitta kano- 
ten med eller till målning av kroppen 
vid fester. 

Eldslandet 
Sydamerika 


12 


Eldslandet 
Sydamerika 
' 


• 13 


Eldslandet 
Sydamerika 


H 


Påse av sälskinn. 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AS. VAXJt 4407 8 ( - 122 1QO-5.20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903 ..20, 
15 


Svamp. "Åmmon" användes till föda. 

Eldslandet 
Sydamerika 


16 


Svamp. " Loimamon", användes till föda. 

Eldslandet 
Sydamerika 


17 


Svamp. "Cuturen" , användes till föda. 

Eldslandet 
Sydamerika 


18 


Till Elddon, " Swalle". 

Eldslandet 

Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 123 iqp-5.2Q. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1 903 o 20 i 
19 20 21 22 Eld tång av trä. "Låna" (?) Eldslandet 
Sydamerika Mugg av bark* "Tueen" . (?) Eldalandet 
Sydamerika Musselskal vari sälspäck smältes till 
hårolja. "Coluf". Eldslandet Sydamerika Musselskal, lika som 21 . Eldslandet 
Sydamerika CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 68 - 124 - 1903.20. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


- 


Anm. 
1903.20. 
23 


Musselskal, används som drickskärl, djuret 
till föda. "Iaki". 

Eldslandet 
Sydamerika 


24 


Musselskal, lika som 23. 

Eldslandet 
Sydamerika 


25 


Musselskal, används som drickskärl, 
djuret till föda. " Jamala-masurey'? . 

Eldslandet 
Sydamerika 


26 


Musselskal, lika som 25 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 125 - 1903-20. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.20. 

21 28 29 30 Kniv av musselskal med stenskaft. Eldslandet 
Sydamerika Sten till slipning av musselskal, använ- 
da som verktyg. "Chippu". Eldslandet S ydamerika Instrument av trä, för lösbrytning av 
musslor från klipporna. "Uasinij". Eldslandet 
Sydamerika Träklyka , fyrspetsad, för upphämtning 
från havsbottnen av krabbor, musslor 
etc. "Schitta". Eldslandet 
Sydamerika CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 126 - 1903.20. Gen. kat. nr Anm. 1903.20, 
31 32 33 34 Träklyka , jmf. 30. "Calana" Eldslandet 
Sydamerika Träklyk a . till harpunering av fisk och 
sjöfågel. "Umba". Eldslandet Sydamerika Träklyka , jmf. nr. 32 Eldslandet 
Sydamerika Fågelharpun. " Shuskavaia" (?) Eldslandet 
Sydamerika CARL SVANBERG AS, VÄXJC 4407 8 68 - 127 - 1Q0V.P0. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903o20 


\ 


35 


Fiskharpun. " Aoaia" . 

Eldslandet 
Sydamerika 


36 


Harpun, trespetsad. "Uaiar" . 

Eldslandet 
Ssrdamerika 


37 


Pimpsten, till polering av harpunspetsar 
av ben. (Pimpsten?) "Huel" . 

Eldslandet 
Sydamerika 


-■ 
38 


Skinnremmar, "Oara" . 

Eldslandet 
- 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJ( 4407 8 68 128 1903. 


20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 
39 


Få^elsnara av valfiskben. "Cupus". 

Eldslandet 
Sydamerika 


40 


Slunga. "Guatona". 

Eldslandet 

Sydamerika 


- 
41 


Metrev av sälsenor. "Tapim". • 

Eldslandet 
Sydamerika 


42 


Fi skhå v . " J anaush " « 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 129 - 1903.20. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903*20. 


43 


Pilko^er av säl skinn* 


Eldslandet 
Sydamerika 


44 


Pil 


Eldslandet 
Sydamerika 


45 


Pil 


Eldslandet 
Sydamerika 


• J 
46 


Pilkoger av bark. 


Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 130 - ignx^n. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903. 20 o 
47 


Pil 


48 


Pil 


49 


Pil 


50 


Pil 


51 


Pil 

Eldslandet 
Sydamerika 


52 


Redskap av valben, för att lossa bark 
(till kanoter) från träden. 
"Annau Tuenla". 

Eldslandet 
Sydamerika 


53 


Kanotmodell. ( Magasinet). 

Eldslandet 
Sydamerika 


- CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 68 - 131 1903.20c 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
. Anm. 
1903.20. 
54 


Öskar av bark. 

Eldslandet 
Sydamerika 


55 


Bälte. 

Rio Schenen 
Tehultake? 
Eldslandet 
Sydamerika 


56 


Bälte i form av snodd. 

Eldslandet 
Sydamerika 


57 


Skinnmantel, hästhud, målad på avigsidan. 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, vAXJt 4407 8 i - 132 ' 


1903*20. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903. 20 o. 


58 


Kvinnostövlar av hästhud ,< 


> 

Eldslandet 

Sydamerika 


59 


Stövlar av hästhud . 


Eldslandet 
Sydamerika 


»A. 
60 


Sporre, 


Eldslandet 
Sydamerika 61 

62 


"Manea" att t.judra hästar 
Lasso av ^uanacohals skinn. 


med.. ' 

Eldslandet 
Sydamerika 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VÄXJC 4407 8 68 133 - 1Qfn, 


?Q, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 

63 


Boleadora, med tre kulor, för hästars 
fångande och jagande. 

Eldslandet 
Sydamerika 


64 


Boleadora , med två stenkulor, för 
Guanacojakt. 

Eldslandet 
Sydamerika 


65 


Korg, (väsklik) av hud* 

Tehueleke 
Sydamerika 


66 


Korg, lika som nr* 65 

Tehueleke 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 - 134 1903.20. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 
67 " 


Tobakspipa 

Eldslandet 
Sydamerika 


60 


Lansspets av .-järn , 

S.iön Carfirl 
Tara, St.Cruz 
Sydamerika 
- 


69 


Bola perdida av sten. 

Rio Schenen 

Eldslandet 

Sydamerika 


70 


Bola perdida av sten. 

Eldslandet 
Sydamerika 


y 


-i 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 135 - 1QfV3 


.?n. t 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20 


• 


71 


Bola perdida av sten. 

Eldslandet 
Sydamerika 


72 


Stenklubba, funnen mellan Rio Chico och 
R. Sonenen» 

Eldslandet 
Sydamerika 


. 73 


Flintredskap. 

Eldslandet 
Sydamerika . 


74 


Flint red skåp» 

/ Eldslandet 
/' Sydamerika 


75 


/Flintredskap. 

Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 - 136 Gen. kaf. nr 


Inv. nr 


190?. 


2£u 

Anm. 
1903 ..20 
76 


1 

Stenskrapa . 


Eldslandet 
Sydamerika 


77 


Stenyxa 


Eldslandet 
Sydamerika 


78 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


79 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


80 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVAN8ERG AB. VÄXJC 4407 8 68 137 - 

190' 


5*20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 


81 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


82 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


83 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


84 


Skirmskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


85 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AS, VÄXJC 4407 8 68 - 138 - 

1903; 


20i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 


86 


Skinnskrapa 


Eldslaridet 
Sydamerika 


87 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


88 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


89 


Skinnskrapa 


Eldslandet 


- 
Sydamerika 


90 


Skinnskrapa 


Eldslandet 

Sydamerika CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 - 139 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 


190.,. 


ryr\ ■■ 

Anm. 
1903.20. 


91 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


92 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


93 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


94 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 63 - 140 - 

1903 


.20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 


* 


Anm. 
1903.20 


i 
95 


Skinn skrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


96 


Skinnskrapa 


Eldslandet 
Sydamerika 


97 


Pilspets av flinta. 


Cerro Rosales 

Eldslandet 

Sydamerika 


98 


Pilspets sv flinta , 


Cerro Rosales 
Eldslandet 


Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJ{ 4407 8 68 - i4i - 

1QHX on 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 


» 
99 


Pilspets av flinta. 
100 


Pilspets av flinta. 
101 


Pilspets av flinta, 
102 


Pilspets av flinta. 
103 


Pilspets av flinta. 
104 


Pilspets av flinta. 
105 


Pilspets a^ flinta. 
106 


Pilspets av flinta. 
107 


Pilspets av flinta. 
108 


Pilspets av flinta. 
109 


Pilspets av flinta. 
110 


Pilspets av flinta. 
111 


Pilspets av flinta . 
112 


Pilspets av flinta . 


Rio Chico 

Eldslandet 

Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJ( 4407 8 ' 142 - 

1903 


.20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 


113 


Pilspets av obsidian . 
114 


Pilspets som 113- 
115 


Pilspets som 113- 
116 


Pilspets som 113- 
117 


Pilspets som 113- 
118 


Pilspets som 113. 
119 
120' 


Pilspets som 113* 


Pilspets som 113< 


121 


Pilspets som 113. 
122 


Pilspets som 113» 
123 


Pilspets som 113, 
124 


Pilspets som 113. 
125 


Pilspets som 113. 
126 


Pilspets som 113, 


/ 


127 
128 


Pilspets som 113. 
Pilspets som 113. 


Rio Chico 

Eldslandet 

Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 -143 - 

1903*20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20.. 


129 


Pilspets av obsidian, 


[ skadad). 


130 


Pilspets som 129. 
131 


Pilspets som 129. 
132 


Pilspets som 129< 
133 


Pilspets som 129- 
134 


Pilspets som 129. 
135 


Pilspets som 129. 
136 


Pilspets som 129- 
137 


Pilspets som 129. 
138 


Pilspets som 129, 
139 


Pilspets som 129. 
140 


Pilspets, som 129, 
141 


Pilspets som 129. 

T 


Eldslandet 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 144 - 1903. 


20. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.20. 
• 142 


Stenyxa. 

Puna de Atacoma 
"Antofalla"Lat.S25*3( 


i 

) 


Sydamerika 


143 


Lerskål, gammal. 
Catamarca 
Colihafturu-indianei 


» 


Sydamerika 


144 


Skärp. Lon«. 71*25 % .Lat. 38*59/ 
Neuquen "Codihul" 
Curuhuinca-indianei 
Sydamerika 


145 


Människokranium med underkäk. 

W.Long. 71° 10. % Lat. 49*35/ 

La Angostura 
Rio Schenen 
Santa Cruz 
Sydamerika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 145 - 1903.20. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.20, 
146 Kranium, utan ånderkäk, 147 Santa Cruz 
Sydamerika Kraniumfragment ( del av Calvarium) . Long. W. 70*30* Lat. §.45^ 40* Terr Chubut 
Sydamerika 148 Kranium utan underkäk. Synes ha varit i 
händerna på någon engelsk f renolog. Paraguay 
Sydamerika ■CARL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 146 - 1903, 


21. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 


1903,21. 1-3 
JA P.AN 
Gåva av Konsulat sekreterar en 
Torsten Udden. 'Kobe Japan. 
Tre "tokko" av brons. 


1903.21 


• 


1 


"Ikkö" enspetsad, gammal, täckt av arugo } 
nobilio. Ser ut att vara jordfynd. 
Längd: 9,5 cm. 

Japan 


2 


"Sankö" trespetsad. Jämförelsevis yngre, 
nästan blank. 
Längd: 12 cm. 

Japan 


3 


"Gok5" femspetsad, i ålder antagligen 
mellan 1 och 2. 
Längd 9,2 em. 

De tre tokko höra uppenbarligen ej 
tillsammans. De skål ja sig ej blott 
till storlek utan även till orneringei 


U CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 147 - 1905.22. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1903.22. 1-5 
LAPPLAND . 


° 


Inköp från Sirkas-lappar genom docent 
A. Ramberg. 


1903.22. 
1 


Mjölknappe av trä. med händtas. 

Närmast lik v. Diiben, Fig. 8, sid. 74. 
Handtagets ända märkt med inskuret^? , 
dess underkant med fyra inbuktningar 
för fingrarna. Skinnögla i skaftets 
ända . 

Lappland 


2 


Skinnpåse med ornerade hornlister (2) vid 
mynningen. 

Lappland 


3 


Det samma som nr 2 

Lappland 


4 


Pipfodral av trä. mässingsbeslaget. 

Lappland 

Köpt av en 
Länta. 


5 


Nålfodral av ben, vackert snidat. Inne- 
håller en nål och sentråd. 

Lappland 

Köpt av 

N. A.Kelatis. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 8967 2 70 - 148 - iqQT.-P^. Gen. kat. nr Anm. 1903.23. 1 -13 

WASHINGTON STATE 
USA 

Conolear- floden 

Inköp från Herr Gunhard Ström, 1903.23. 2 

3 13 st pilspetsar av flinta, funna vid 
guldvaskning i Conolea-f loden i 
Washington State, U.S. A. 

Pilspets som ovan 
Pilspets, se nr 1 v. 5 
6 
7 Pilspets se nr 1 Pilspets se nr.1. Pilspets se nr 1. Pilspets se nr.1. Pilspets se nr.1 Conolea-f loden 
Washington State U;S.A. CARL SVANBERG AB. VAXJC 4407 8 68 149 - 1903.23. Gen. kat. nr Anm. 1903*23 , 
8 10 11 12 13 Pilspets se nr.1 

Pilspets se nr.1 

Pilspets se nrél 

Pilspets se nr.1 

Pilspets öe nr.1 

Pilspets se nr.1 

Conolea- floden 
Washington State 
U.S. A . 

Inköpt för 10 :- Kr. 25.11. 03. 
Funna av säljarens "svåger", guld- 
grävare. Floden sades tidtals uttorka 
och därvid hittades pilspetsarna. 
Hittaren bosatt i Wallula. CAftL SVANBERG AB. VAXJt 4407 8 68 - 150 - 1903.24 Gen. kaf. nr Inv. nr Anm. 1903.24. 1 - 40 
BQRME0 , HAWAIIÖARNA etc, 

Inköp från Kommendören, Greve 
A.R. Cronstedts st erbhus, Karlskrona. 1903.2 
1 *. Sköld av trä med målad, stiliserad 

människofigur i gult på röd botten på 

framsidan, och slingornament i samma 

färger på baksidan. 

Allm. Etnogr. Utst. 1878-79. 

Kat. nr. 103. 570. Album Exp. Ethn. 

1878-9 pl. 

Dayak 
Bo me o CAflL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 151 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 


1903.2' 


Anm. 
1903.24* 
2 


Blåsrör, "Sumpitan",med spjutspets och 
spetsfodral. 

^ayak 
Borneo 


3 


Sp,1ut. 

• Borneo 


4 


Hatt . 

Borneo 


5 


Hatt. 

Borneo 


6 


Kalebassflaska 

Hawaiiska-öarna 

CARL SVANBERG A8. VÄXJt 4407 8 ■ - 152 - 1903.24. Gen. kat. nr 1903*24 
7 8 10 Tapastycke , rutat med röda linjer på gul- 
aktig botten och randat på längden med 
fyra band, vardera bestående av fyra 
bruna linjer. 

Allm. Etnogr.Utställn. 1878-79, 
Kat. nr. 103.579. HawaiisKa- öarna Klubba, Sava^e Islands 
Canada? Spjut Savage Islands Spjut , avbruten spets. Savage Islands CARL SVANBERG A9, VÄXJ{ 4407 153 - 

1Q03 


.?å 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.24 
11 


> 

Klubba . 


Nya Hebriderna 


12 


Båffe. 


Salomon-öarna 


13 


Hatt, med målad figur. 


Kina 


14 

A- 


Trollspegel. 


Japan 


15 


Skor, ett par. 


Turkiet 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 I - 154 - 

1903.24* 
Gen', kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


• 


1903.24 
16 

17 
18 

19 
20 


» 

Snöbrillor 

Sked av valrosstand. 


lord-väs tkiist 
Indianer 

Nord-västkust 
Indianer 

Nord Östra Kongo 
Afrika 

Nord Östra Kongo 
Afrika 

Nord. Östra Kongo 
Afrika 


• 


Korgfat . 
Korgfat, med lock 
Kokos flaska 
/' 

CARL SVANBERG AB. VÄXJt 4407 8 155 - Gen. kat. nr Inv. nr 1903*24 Anm. 1903.24 

21 22 23 24 Sked av elfenben, Sked , av elfenben. Tobakspipa . Hal s ring av koppar. No r d östra delen av 
Kongo Afrika Nor döstra delen av 
Kongo Afrika Nordöstra delen Ko n^ o Afrika Nordöstra delen 
Kongo Afrika av av CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 ' 156 190"<5.24. 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1903.24. 
25 


Halsband av kopparpärlor. 

Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


26 


Armband av mässingspärlor. 

Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


27 


Armband av järn. 

Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


28 


Armband av .iärn. 

Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


29 


Armband av elfenben. 

Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 

CARL SVANBERG AB. VÅXJi 4407 8 68 157 - 1Qfrt..P4- Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1903.24 „ 

30 31 32 33 Gördel, vävd av gräs, brun, Gräsk.jol » Gräsk.jol . Gräsk.jol . Mordöstra delen av 
Kongo Afrika Nordöstra delen av 
Kongo Afrika Nordöstra delen av 
Kon^ o Afrika Nordöstra delen av 
Kongo Afrika CARL SVANBERG AB, VAXJC 4407 8 68 - 158 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 


3-9€ 


3^4 

Anm. 
1903.24. 


34 


Gräsk.iol. 


Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


35 


Knivslida, klädd med ödleskinn. 


Nordöstra delen av 


• 
Kongo Afrika 


36 


Knivslida . 


Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 


37 


Fetischstav. 


Nordöstra delen av 
Kongo Afrika 

CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 159 Gen. kat. nr Inv. nr 1903, 24. 1903.24 
38 Träbild, 39 Piphavud , 40 Nät. Hordöstra delen av 
Kongo Afrika Nordöstra delen av 
Kongo Afrika Nordöstra delen av 
Kongo Afrika CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 i - 160 - Gen. kat. nr Inv. nr (1903-. 25- Anm. 1903. 25.1 - 3 PERSIEN. Gåva av Dr. Sven Hedin. Litteratur: Konung Oscars beskickning 
till sehahen av Persien 
år 1890, skildrad av 
Sven Hedin. 

Stockholm 1891. CARL SVANBERG AB, VÄXJt 4407 8 ' - 161 - 1903 25. Gen. kat. nr Inv. nr 1903.25 
1 Kranium av perser. Med underkäke. I 
överkäken 8 kindtänder, i underkäken 
äro alla tänderna bibehållna. 

Persien Kranium av perser. Med underkäke. I över- 
käken 6 kindtänder, i underkäken fram- 
tänderna och hörntänderna. Persien Kranium av perser. Saknar underkäke, 
Inga tänder bibehållna. Persien CARL SVANBERG AB, VAXJt 4407 8 68 - 162 - (Dep. 1903.1,) Gen. kat. nr Inv. nr 1903,-xtl. 1303- 2Jf. 

Dep. ^1903.1. l) GUYANA. Deposition från Nordiska Museet 29*9.1903. Klubba , av mörkt trä, flat, med ornament 
på klubbhuvudet. 
Längd: 124 cm. 

Guyana 

Litt : (Se Stolpe : Studier i Amerikansk 
Ornaraentik, Pl. I, Fig. 4). 
H.M. nr, 15088. L SVANBERG AB. VAXJO 444 9 7