Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1901.1-27"

See other formats


STATENS ETNOGRAFISKå OTSEUM CTINERALKATALOG 1901.1. - 1901.27 Kopia I - I - 

1901. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


REGISTER 


Sidan: 
1901.1. 
1-14 


Lappland. Inköp från Prof. N.V. Rosendahl 


1-3 
1901.2. 
/ 
1-10 


Lappland. Gåva av Prof. N.V. Rosendahl 1901. 


4-5 
1901.3. 


Sietzius deposition: överförts till föl lande nr. 
Tibet, Japan, Mexico, K^ngo, Kamerun: 1894.3. 
Japan, Kina. 1895.1. 
Nya Guinea. 1896.2. 
-Kamerun, 1896.2. Qi^^i-^l'^ 
Kongo, 1897.8. ... 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
1901.4. 
1 


Australien. Gåva av herr Leon Levin 14/1 - 1901. 


12 
1901.5. 
1 


Guiana. Inköp från W.D. Webster. 25/1 - 1901. 


13 
1901.6. 
1-2 


Mexico. Byte med herr Ivar EnsrstrÖm 


14 
1901.7. 
1 


Nigeria. Gåva av Greve Eric von Rosen. 9/3 - 1901 


15 
1901.8. 
1 


Eldslandet. Gåva av Kand. Erland Nordenskiöld. 


16 
1901.9. 
1-23 


Mexico. Inköp från herr C. V. Hartiaan. 22/4 - 1901 


17 - 21 
1901.10. 
1-4 


Nordamerika. Centralaiuerika. Mexico. Gåva av 
Frih. A.E. Nordenskiöld 


22 - 23 
1901.11 
1-31 


Japan, Turkestan. Gåva av Dr ph. F.R. Martin 


24 - 30 
1901.12. 
1 

t 


irina.råva av fru Caroline Roth, f . v. Knorring. 


31 
190J;13 


Konso. Inköp från Ånsbåtsmaskinisten C. Bereström 


32 CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 4407 8 68 - II - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901,14. 
1 

190i.l5. 

i 

1901.16. 

1-4, • 1901.17 
1 - 12 1901.18. 
1 - 36 

1901.19- 
1-3 

1901.20, 
1 - 114 1901.21. 
1 - 1284 1901.21 

1901.22. 
1 - 92 1901.23. 
1-49 1901.24. 
1-96 1901.25, 
1-87 1901.26. 
1-24 1901.27. 
1-11 Guldkusten. Gåva av Kapten G. Grill, London. 

Ecuador . Gåva av Kapten John Malcolm Lewin. 

Nya Guinea . Afrika . Gåva från Dr. K.O.E. Stens- 
tröms sterbhus. 21 sept. 1901. Lappland . Inköp genom Docent Axel Hamberg från 
Sirkas-lappar i Jokkmokk, 1901. Australien. Gåva av herr Carl Lumholtz. Kina. Inköp på Bukowskis auktion. 25/9 - 1901. Sudan . Darfur och övre blå Nilen » Schilluk - och 
Baggara-stammarna . Inköp drån Doc. Dr. L. Jäger- 
skiöld. Nya Guinea . Indonesien , Kina . Dr. Erik Nymans 
samling. 

Bilaga till 1901.21. Turkestan . Kaschgar . Inköp från Missionär L.E. 
Högberg. Östturkestan . Arkeologisk samling från den forna 
huvudstaden Yotkan i Khotan-oasen. Gåva av Mis- 
sionär L.E, Högberg scan besökte platsen 1887. Japan . Turkiet, Persien . Buchara . Egypten . Inköp 
från Dr phil. F.R. Martin. Ändid.ian . Turkestan . Inköp från Missionär M. 
Bäcksträn, Ändidjan. Aiidid.jan. Turkestan . Inköp från missionär Magnus 
Bäcklund i Ändidjan, Turkestan Japan. Kina. Siam och Tyrus . Gåva av Ingenjör 
C.H. Sunde vall. sidan: 
33 

34 

35 - 36 

37 - 36 

39 - 46 
47 - 48 
49 - 68 69 - 229 230 231 - 245 246 - 256 257 - 263 264 - 278 279 - 283 284 - 285 CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 4407 8 68 - 1 - 1901*.i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


i9oia*.i^ 14 
.■LAIPMKÖ 
Inköp fi^ån Professor N^T, RosenåeåxL^ ^ 
4 Jan. 1901. 


1901.1. 
1 


Kniv med hornslida, "Slidan å skinnet märkt 


A-^E) 


1890". 

NorrKa.itim 

Lappland 


2 


Kosa.iärn. "Eavsak" 

Nattävare 
Lappland 


3 


Barjislev (Kosa) "muora kukse". 

Por.ius 
Lappland 

CARL SVANBERG AQ, VÄXJÖ 2399 9 67 -.2 - 
-jt 


1901,1. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. ' 
1901 a. 


: - 


'4 


Brännvinska^ge "pu^llemvina kagga" 

Gellivare 
Lappland 


5 


Tobäkspiuag "topalc kurtakan kurte nakkest" av 
lommskinn ' ' ," ' 

Wattavare 
Lappland 


6 


Renbiikg.iord "påtso ave". 

, Sellivare 
Lappland 


7 


Pulkastav " wuoi.lem såbbe". 

Jokkmokk 
Lappland 


8 -' • 


Grlnima till renbötsel "bagge" 

Gellivare 
Lappland 


9 


Armborsts tock "Juoksa"* 

Reparerad av Rosendahl i enlighet med 
.Linnés beskrivning i Iter lapponicum. 
Enligt uppg^ift från 1600-talet» 

Ullatti 
Lappland 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 r 3 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901 a, 

10 11 12 13 14 Pilkolv "äuoksanuola nåda". 
Uppgifter som för nr 9» Ullatti ? 
Lappland Pilkolv 1901.1. Anm. Ullatti 
Lappland Sk.juttyg med bälte "wuötjemreidok". 

Gellivaré 
Lappland Spåinstrument « skopformat med rassel och 
bark j ed ja. "Spä (troll) trumma, Meures" 

Jokkmokk 
Lappland 

Litt. B. Sommarström: Skafttrumma från 
Lule lappmark sid. 125. En utförlig beskriv- 
ning av spåmannens ('iMi te") roll och "spå- 
t rummans" användning finns i originalkata- 
logens bilaga. Mösskrage "Kirrik" för spåman. Jokkmokk 
Lappland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 , ' '. ' 
- 4 - 


l9or*2-. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901*2. 1-10 


1 


LAPEIiAHD- • ' - 
Gåva av Professor N.V» Rosendahl 1901 


1901.2. 
i 


Knivslida av renhom^i 
Lappland 


2 

A'& 


Kniv med näverskaft (näverskivor trädda på 
tången), läderelida och vidhängande nålhtis.' 

Lappland 


3 


Tänds ticksfodral. 

Lappland 


4 


Tråddragningsskiva . 

Lappland 

CARL SVANQERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 5 Gen. kat. nr Inv. nr 1901,2. Anm. 1901.2. 
5 Sländtrissa. Penningpung . Skedpung . 8 10 Tobeikspun^ . Tobakeplpf odral . Säcklåa av renhorn. Lappland Lappland Lappland Lappland Lappland Lappland CARL SVANaERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (il - 6 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.3. Anm. RETZltS DEPOSITIONE» Oe samlingar som KBTZIUS deponerat, och som för- 
ut varit samlade under inv. nr. 1901.3. har över- 
förts till följande nr: Samlingarna från: TIBET, JAPAN, MEXICO, KONGO, 

KAMERUN, överfört till 1894.3. - " » 


n 


JAPAN, KINA 


« 


n 


1895.1. 


ii ■ ." , — 


n 


NYA GUINEA 


ft 


n 


1896.2. 


— " » 


n 


KAMERUN 


•« 


n 


1896.8. 


» ♦♦ — 


f. 


KONOO 


n 


n 


1897.8. CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 7 - 1901.3, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. TIBBY. JAPAN. MEXICO. KONGO. KAMERUN Seposition av Prof , G. REfZIUS 1894, öYérlämf 
nad som gåva 1901. Se katalog 1894.3^ CARL SVANBERG AD. VAXJO 3389 1 68 -8.- Gen. kat. nr . Inv. nr 1901*3. Anm. 1901.3^ 1-10 JAPAH och KIM 

Professor G> Retzius . . 
Inköp å auktion efter G* Dahlgren 

Se katalog 1895 il o CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 2399 9 67 9 - Gen. kat. nr I ny. nr 19Ö1.3^ 

Anm. 1901.3. 1 NYA GUINEA Gåva av Professor G. Retaius« Se katalog 1896.2. CARL SVANBERG A8, VAXJtJ 3389 1 68 - 10 - Gen. kat. nr Inv. nr 3,901*3, Anm. 1901 • 3. 1-115 KAIEEUK Deposition av Professor Gf Hetzius 1896 
•Gåva 1901 ,, 
Se katalog 1896.8 CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 11 1901é3. Gen. kat. nr Inv. nr Anm.' 1901.3. 1-17 KOHGO Deposition av Professor G. Retzius Se katalog 1897»8. CARL SVANBERG A8, VAXJO 2399 9 67 12 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.4, Anm. 1901*4* 1 1901.4. 
,1 AUSTRALIEN 

Gåva av Herr Leon Levin. 
14 Jan. 1901 Stenyxa med skaft av träribba, böjd omkring 
yxan och lindad med vid ja. 

Nj^ ^plland 

Australien Yxan överlämnad till Hr. Levin av äiikan 
efter Svensk Horeke Konsuln i Sydneys 
Carl Albert Palstedt som avled härstädes å 
Levins Hotell, 28 Aug. 1900. 
("Hotel Clara Larsson", Birger Jarlsg.17.) CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 Hl - 13 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.5. Anm. 1901.5. 
1 1901.5. 1 Inköp från W.D. Webater 
25 Jan. 1901 Klubba med stiliserad, mänsklig figur. Bålen 
triangulär, anaama uppsträckta så att arm- 
bågaena tangera varandra, bilda jämte bålens 
triangel en rombisk figur, vid vara övre 
och nedre ända extremi tetändarna genom sin 
böjning, visa tendens till spiralbildning. 
Handtaget lindat med bomullstråd. 
Websters nunimer 11226 

Guiana 

Med denna klubba följde-ett leopardkranium 
gjutet i brons 5 avsett att bäras på stav. 
(Benin). Inköpt av (Jreve Erik von Hösen 
för egen räkning. Sedan skänkt till Erland 
Nordenskiöld och sedan sliänkt av honom till 
museet. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 14 - 


1901,6,. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901.6. .1'.- 2 
M1XIK0 
Byte med Herr Irar Engström 
Bägge föremålen hemförda av C. V* Hartman 


1901.6. 
1 


Båge. 

Sinai oa 

Mexiko 

Mayog-folket 


2 


Pil. 

Mexiko 
Tärahiimarer 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 y 
- 15 - 
y 


1901.7. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901.7. 1 
NIGERIA 
Gåva av Greve Eric von Rosen, 9.3. 1901, 


• 
1901.7. 
1 


Människohuvud, s jute t i brons, identisk med Webs- 
ters kat. nr 24, pl. 11. fig.SO. (nr 9765). På 


-1 


utvikta kanten vid basen framtill, bilden av 
en stenyxa, på vardera sidan därom en krökt 
ann, samt vidare fyra liggande leoparder, alter- 
nerande med tre buffelhunmden. 

Benin 
Niaeria 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 16 - 


^ 190148^ . 
Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
é 


- 
1901*8» i 


EiPSMUBES • ■ 


Gåva. av Kandidat Erland nordénslsiöld 


'24»3é. ^01 ■ ; t v ., ;;{ ' 
19Qi.8. 


■■■.■■■■■'•■'"■• 
1 


Halsband av 13 bitar av Teredo-skal » uppträdda 
på tre flätade sensträngar, järnte en byx- 
knapp av metall j stämplad» •^patent" och där- 
-T-.. 


\inder en blomma. 

Eldelandet 


' ^ -.'-xr CARL SVANBERG AB, VAXJO . 2399 9 67 17 1901 .g» Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901. 9 i 
1 1901*9.. i-- 23 MEXIKO Inköp ftån Hr* C*?, Hartman. 22*4»190i* Insaalade ^ulder lAxmholtz expeditlon 1893. "Tunle" av ull för laän. Tep. Hik-us , Ya»-sdr- 
ga-i. Col» in Baborigame. 

Chihuahua 

Mexiko 
gepelmaner . Bälte av ull, för män och kvinnor, Tep. Vo- 
rä-far-ui Gi-vö-ra. Gol. in Baborigame* 

Chihuahua 
Mexiko 
Tepehuaner CARl SVANSERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 18 - 


1901,9, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*9, 
3 


Hårband av ull för män, omsluter pannan. 
Tep. Må^rar-ga«i . Användes numera endast 
av några få äldre män inom stanuaénf Gol. in 
Baborigaiaeé 

dhihuahua 
Mexiko 


- 


Tepehuaner 


4 


Dansbälte för män, av hjortklövai» Gol. in 
Baborigame. 

Ghihuahua 

Mexiko 
Tepehuaner 


5 


Pilar, 19 stycken. 

Ghihuahua 

Mexiko 
Tarahumarer 


6 


Kqg;er av puma (skinnet genomborrat av pilar), 

Ghihuahua 
MéSikö 
färahumarer 


7 


Koger av tigerkatt* 

Ghihuahua 

Mexiko 

Tarahumarer 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 19 - 


1901,9, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901..9. 
8 


Dansskallra av Poculue öp» tillverkad pä be- 
ställning av en av de äldste inom stammen. 
Dylika användes i bördan av seklet vid . 
festerna. Gol» in San Andres. 

Chihuahua 

Mexiko 

Tubarer 


9 


Filt av. ylle för män. 
Sinaloa 


- 


"" Mexiko 
Zuaque -(May o) -indianer 


10 


Elfldrill, 1 par, 

. Sinaloa 
Mexiko 
Zuaque *(layo) -indianer 


11 . 


Elddrill, 1 par. 

Sinaloa 
Mexiko • 
Zliäque -(Mayo)"indianer 


12 


Dans bälte av kokonger* lindats i flera varv 
omkring vänstra benet, strax ovan fotknölen. 
Se PéDensmoréj Yuman and Yagui music, 
Smithson, Inst.Bur. of AmeriEthnol.Bull 110. 
?/ashington 1932. Plate 29. 

Sinaloa 
■ ? 
Mexiko 

Zuaque -(May o) -indianer 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 20 r 


1901#9^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


i 


1901.^9^ 


\ 


13 


Klubba. , -• 

• Slnaloa 

' ' ■ Mexiko ■■ ■ ■ : .■ 
■ . - Zuaque - (Mä,yo)-indianer 


14 


iCLubbä, 

Sinaloa 

Mexiko 

•Zuaque -(May o) -indianer 


15 


Rör, användes såsom brewäska, slcänkt av. . 
Sonoras guvernör i HermosillOj som erhållit 
det sig tillsänt av en Seris-indian på 
Tiburon-ön. Brevet finne kvar i röret. 

Sonora 
Seris<*indi^ier-, 


16 


.Eiltj vanlig mexikansk» 

Mexiko City 
Mexiko 


17 


Pilt, vanlig méxåkanské 

Mexiko City 

Mexiko 


■18 ■-' '■ 


Gudabild av lera, modernt fabriksarbetes 

Mexiko City 
Mexiko 

CARL SVANBERG AB, VAXja 2399 9 67 21 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,9. 1901» 9. 
19 20 21 22 23 Gudabild av lera, modernt fabrikearbete. 

Mexiko Git.Y 
•■■ Mexiko Gudabild som nr 19* Mexiko Glty 
Mexiko Lerfat « trefotat, modernt fabriksarbete. 

Mexiko Gity 
' Mexiko , Lergök , modernt fabriksarbete. Mexiko City 

Mexiko Rökels ekar g modernt fabriksarbete. 

Mexiko City 

Mexiko CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 (il - 22 - 1901,10. Gen. kat. nr Inv. nr 1901 *10* 1 - 4 HGRDAMEEIKA GlOTMLéSEEIM, MEXIEO 1901,10, 
1 Gåva av 3?rofe08or Prih, A,S* Uordenskiöldi Gl paav^.iutnlng av en stenplatta med hleroglyfer 

iexiko 

G ehtralaiaer ika Glpsavg .lutaiag av rund atenskiva med en 

sittande relieffigur i mitten» omgiven 

av ett band hieroglyfer. 

Originalet frän Palenque, Staten Ghiapäs, 

Mexiko, 

Mexiko 
Centralamerika CARL SVANBERG AB, VAXJC 2399 9 67 - 23 - Gen. kat. nr Inv. nr I9oa,,i0* Anm. 1901.2.0. 

. 3 Lerkärl , svart j klotformigt, ined två örorij 

tre utstående knölar på vardera sidan nedan- 
för uQ^nningskantené Märkt med röd "52" pä 
insidan av mynningskanten* 

Hö^d 12,7 cm. . ', 

Diam, 17 t 6 cm. 

Mexiko 

O entralamerika Lerkärl , gråaktigt 9 klotformigt, med två öron 
och två utstående 9 horisontala flik^? på 
vardera sidan vid haisdeléns övre kant. 
Söndrig» Märkt som föregående med röd "SI". 

Hö^d 9»5 cm. 
Diamé 12,C4cm* 

Hordamerika 

Anteckning pä läpp i nr 4: "Indiankruka, 
gravfynd från Morra Amerikas Förenta Stater" Allt troligen från utställningen i Madrid. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (il 24 Gen. kat. nr In v. nr 1901.11;', Anm. 1901.11. 1-31 JAPAN ocH fURKESfAN Gåva av Dr ph» P.H. Martin. 1901.11. 
1 Hr 1 - 7 Japan Skål av fajana i form av ett avlångt blad aed 
uppvilma kanter, utvändigt ljusgrön, in- 
vändigt gråvit krackelerad med mörkblå lotus. 

Japan Skäl, fajans, av oregelbunden j veckig form, 
krackelerad med ljusgröna fljaasor på vitgrå 
botten. I mitten inuti en upphöjd spiral. 

Japan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 - 25 - 1901.11, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*11. 
3 


Skäl i form av lotusblad med tio uddar; mörlc^ 
grön glacyr utan och inuti. Bladskaftet 
bildar på undersidan fyra öglor j vilka t;jänäi 
aom fötter. 

Japan 


4 


Tekopp av fajans med gröna, blå och lila kvist- 
ornament på vi taktig krackeleräd botten. 

Diamé 12 cm. 

Japan 


Se "Utetällhingen av japansk konst" 1931 
nr 263. 


5 


Kopp av fajans, liten» invändigt gulalitig, 
utvändigt dekorerad med blågula blommor och 
bruna blad på gulvit botten samt en större 
brun glacyrflamma kring nedre delen. 

Japan 


■ 
6 


Skål av fajans^ åttkantig? invändigt dekorerad 
med en gulbrun kant med blommornament i re- 
lief} i botten en fyrkantig tavla med strand- 
parti, en bro, ett signal torn, fyra farkost ea 
med master ute på sjön och i bakgrunden en 
strand med ett berg, allt omgivet av en grön 
ram. Undersidan med avtryck av väv. Pyra • 

fotknappar. 

Japan 


t ■ CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 ^-^26-- 


1901.11. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.11 
7 


Duk, rektangulär form, hörande till prästdräkt ; 
guldvävt, blonsnigt, rött siden med bloimaor, blad 
och fåglar etc; i olika färger. Vid ändarna två 
kvadratiska, vita fält, vart och ett med en sti- 
liserad, invävd, violett sanskritkaraktär, »gi- 
ven av guldornament é Fcdrad med vitt blommigt 
siden. I ena hörnet ett vitt sidenband. Duken 
sanffiiansjrdd av två nära 8 cm. breda remsor, tm- 
givna av lika bred bård och hoppassade så att 
ornamenten passar samman. 
Längd 133,4 oa. 
Bredd 30,5 era. 

Japan 

Nr 8-31 Andid.ian. Turkestan 


8 


Vagga, sartisk "busehak" jämte dithörande nattkärl. 


Se katalog 02,8. 49. 


. . . 


Andidian 
Turkestan 


9 


Instrument. Mutar". Spelas av all a och äverallr.. 


Andidjjan 
Turkestan 


10 


Trumpet, "kemajj" , stor av mässing. Spelas vid 


, 
olika tillfällen av högtidligare art. 
Andid.ian 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 - 27 - Gen. kat. nr ifCJléli^i Anm. 


%2 %4 -U 17 gaaa^Ala "teaié^'*. 'gaäjgjfe»- '^tote^^* ffåiig^ilSö '»t©S£3^".* 


•SpilXlym»- *'tavt&'^. i|}i^lfeiiiafr ^'liä^", nn ' M WHi Miffn Hi ll , wi i li i ft y.: i« 


Surfeestaa 


■ ; » wi i wi i ' wii ,iia ( T,. iiil lf ii i i wj/i i . 

föstes tOBl. ' ft..U » i ii ^.' |ii r i i w 
If 17 * 20 Sså .iQff&pukofe av pl-iM-fiöfloii» Itésteutea-fi fugteestan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 28 i9oiaii Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm, 
1901.11. 


18 


Lerkruka. 


■ '• Andid.lägi^: ' ■• 

■ ■ 1 -Turkeseah ■ • 


19 


' Les^ruka 


Andidjfloi 
furkesian 


^ 
20 


Lei^n^a 


Andidjon 
furkestan 


- 
21 


fvättfae. "läåan*?. Vanlige b åd© 
fusicestan. 


1 . ' 

i dstra och väst 

Attciidian 
Turkestan 


•a 
22 


Kruka av koppar, graverad. 


/Vndidjan 
Turkestan 


23 


(Jma av {nässiniSi graverad 


Andidjan 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 29 - Gen. kat. nr 1901.11; Ann 1901,11, 

24 " 25 26 27 28 Troll och spåskål , "rämä d^ärn"» 
Dén lär härstaiama frän Persieiic Man dels, 
, dricfcer vatten ur den, dela b ©gjuter sig 
därmed. Detta förfarande anses slsydäa mot 
allt slags ont, beroende på inskriptionerna 
i skälen j som är ptmtade ur Koranen. Även 
användes den till spådom, då den lilla skålerji 
svänges om, varefter imn,- sedan den stannat, 
läser någon viss av inskriptionerna, vilken 
då skall tolka den vetgiriges framtida öde. 

Perslen? Vävsked* Åndid.jän 
Turkestän Vävsked med solv, "gula tjighi". Andidjan 
Turkestan Vävsked, som nr 26. Andidnan 
Turkestan Vävskyttél . "macko Andidjån 
Turkestan CARL SVAN8E«G AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 30 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.11. Anm. igoi^iii 

29 ' gygblt , liten, spni exempel på buir de väver och 
bereder tyg ay finare kvalité* 

Andidjan 
. Turkestan 30 t. Jfr nr 29.. . Andld.jan 
Turkeetan 31 Tygbit. Jfr nr 29. Andid.jän 
Turkeetan "Krukmakareyrket står förfärligt lågt i dessa 
trakter, I Andidjan kunde jag ej komma över 
något, som jag, ansåg värt att köpa» De ryska 
varorna hälla alltjämt pä att uttränga de 
sartiskä»" CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 31 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,12, Anm. 1901.12. 1 1901,12. 
1 KIM 

Gåva av Fru earoiine Roth fé von Knorring, 
Sunnansjö i Grangärde Sni Apparat för tillverkning av silkesbörsar. 

Kina CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 32 - 190a.*13^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901*13* 1 
KOHGO 
Inköp från IngbåtstnasMnlstön G', Bergström, 
Falun. 


1901.13. 
1 


Elfenbénslur med snidat människohuvud i smala 
ändan och två rombiska, upphöjda fält nedan- 
för huvudet, det ena genomborrat av biås- 
hålet, det andra, motställda, med ett upphö j 
band tvärsöver. 

TÄngd (ohörda) 85 cm. 

Ebembo vid 

Stanle;7 Falls 

Kongo 

Bas ens e- s tammen 


b 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 33 - 1901.14. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


igoiiH. -1 
GUiöKUSTEN 
Gåva av Kapten Gustaf Grill, 6, Eostfevor Ed. 
liondon S»W, 
Inlämnat genom Bocenten Gsear Almgren, 2 sept. 
1901* 


1901.14. 
1 


Piphuvud av bränd lera. RÖdakti^. 

froligen Ashanti. Jfr. t. ex. SiS. f.a.o. 
G. 368* (g. Linblom). 

Otydligt signerat: "249". Denna signatur 
nu utplånad* 

Guldkusten 
As G hänt i ? 


• ■ 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 34 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.15. Anm. 1901*15. 1 1901.15. 
1 ECUADOR 

Gåva av Kapten Johri Malcolm Léwin 

1, Boulevard Béäusljöuf , Paris. 19.9.1901 Indianhuvud , preparerat. Jivaros trofé. 

Ecuador 
Jivaroa CARL SVANBERG AS. VÄXJÖ 2399 9 67 - 35 1901.. 16.. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901,16,, 1 -. 4 
NYA GUIBEA 
AIBIKA- 
Gåva från Pil, Dr* EéO,E. Stenströms atérbhus. 
21 sept. 1901. 


i90i:<i6é^ 
1 


Klubba eller "Sago-beater" av palmträ, 2iäx'maQt 
lik Edge*?artington Alhxm Ij pip 295 fig»l 


' 


oQh 2j men skaftknappen, som sannolikt likna 


b 


fig.l är avstympad strax framom fågelns öga. 
Längd 100,7 cm. 


• 


Hya Guinea 

Med klubban föl;5de 15 svenska stenyerktyg, 
som skall användas som bytesmaterial. En 
runstav avlämnad 19,1,1904 av överbibi, 
E, Dahlgren» Enligt uppgift av Vaktm, Törn- 
blom avlämnades senare tre sp^jut. Dessa har 
av mig numrerats 01 , 16 , 2-4 , 

Gust. Swenander. 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 36 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*16, 
2 1901 as 4 Anm. Spjut taed .jämspets och trint träskaft. 

Längd l,67ia. 

Afrika .?. Spjut av sanma typ som nr 2, men skaft 4-kant- 
igt med inskärningar i de 4 kanterna pä en 
sträcka, strax balcom fästet samt. på ett 
stycke längre bakåt. Längd 1,37 m» Afrika ? Sp.lut med trind, i själva udden något plattad 
järnspets med alternerande j 2-sidigt anord- 
nade hulllngar och bakom dessa 4 stycken 
parigt påsatta sådana. Skaft trint. Längd 1,78 m. Afrika ? CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (iJ - 37 1901,17. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
T 


.....-.■ ■ -- 

1901.17* 1 - 12 
MPPLAHD 
Inköp genom Bocent Axel Hamberg 
från Sirkas-lappär i JolckmoMCj 
sommaren 1901. 


1901*17. 


• 


1 


Blodlca^^e» Köpt av Nils Ostok. 

liappland 


2 


Blodka^pe, mindre. Köpt av Anna Grufviear. 

Lappland 


3 


Ostform. Köpt av Anna Pirkit. 

Lappland 


^ 
4 


Ostform» Köpt av Anna Pirkit. 

Lappland 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (H - 38 - Gen. kåf. nr Inv. nr I901»17i 
5 8 9 10 11 12 Oatfona » Köpt av Anna Plrkit. I>appland Sked » Köpt av Nils Peter Eassa. L appland Sked . Genom Kils Peter Rassa köpt från en 
Pirt-ji-lapp* 

La ppland Eokse » Köpt av Keira K\il3uk* Lappland 1901.17. Anm. Kniv , för flicka. Köpt av Keira Kuljuk. 

Lappland Hålbus. Köpt av Nils Peter Eassa. 

Lappland Pun^ med balte och sked. Köpt av Anna Grufvisar 

Lappland Pipfodral av trä med mässingsbeslag. Köpt av 
ETils Ostok, 

Lappland CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 39 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*10. Anm. . 190Ui3é.l -. 36 AUSTRAIIEN Gåva av Hr# Carl Iiumholta. 1901.18. 

1 1-11 Norra Queensland Pannband av fint knutet nät. Ymer 1887 .:sidé 249 
fig5 28. - Carl Lumholta , Bland Mnniokoätare 
sid 153» fig,42, 

Herbert River 
Horra Queensland 
. Australien P.jädertofs , av talegallans f;Jädrar.- Yaer 1887. 

sid. 255, fig*30. - Carl Lumholtz, Bland 

Människoätare: sid 291» fi6«57. 

Herbert River 
Norra Queensland 
Australien CABL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 40 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,18. 
3 Halsband av avskvutaa bitar av gräsaträn, 
uppträdda på ett snöre. Brukas egentligen 
vid sorg. Ymer 1887. sid. 247, fig.27. - 
Carl LumholtZji, Bland länniskoätare : sid. 252, 
fig.55. 

• Morra Queensland 
Australien Husband sora nr 3s Horra Queensland 
Australien Halsband som nr 3* CTörra Queensland 
Australien Korg_i Ymer 1887.isid.61, figél6. «- Garl Iijm- 
holtz, Bland länniskoätare: sid. 337, fig. 
64. (Gul orig. etikett: 3) 

Herbert River 
Horra Queensland 
Australien Korg ^ Ymer 1887. sid62, fig*17. - Carl lium- 
holtz. Bland Människoätare : sid. 237, fig.52. 
(Gul origi etikett: 6). 

Herbert River 
Horra Queensland 
Auétralien 1901.18, Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 (iJ - 41 - 1901*18, Gen. kat. nr Inv. nr igoiae-. 10 11 Korg» Ymer 1887 o sid» 62 j fig,18« ^ Garl Lum- 

hbltaj Bland Männiekoätare : sidb24l9 .fig.53-. 
(rtfjj, 7«) 

Herbert River . 
Norra Queensland 
Australien Korg » Ymér 1887, sidiöSj fig.20. -^ Carl Lum- 
holtSj Bland Människoätaré : sid. 173 * fig»48, 
(Gul étlkett:5) 

Horra Queensland 
Australien Hät f ör fångst av V/allaby (Halmaturue agilis). 
^uéTZ.W&7 . SidéöS» fig.22, - Carl liumholtz, 
Bland Människoätare : sidéliSp figé36. 
(Gul etikett: 31). 

Herbert Bi ver 
Uörra Queensland' 
Australien Klubba »Inölla - nolla"* Ymer 1887* sid, 52? 
fig.4i r Garl LiuaboltSj Bland Mäniaiskoätare s 
sid. 93, f ig. 32, t, 

. Herbert River . 
Morra Queensland . 
Australien CARL SVAMBERG AB, VAXJO 2399 9 67 42 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901, 18 é 
12 13 14 15 16 17 1901,18. Anm. 12-30 Central Queensland 

Kjol i frans av opossumgarn, Ymér 1887« sid. 258 
fig*32. ^ Carl Luinhöltz, Bland Människoätare 
sid. 402, fig.75, 

Central Queensland 
Australien Sp.lut äv tj?ä, Ymer 1887* sid. 52, figél, - 
Carl Lxunholtz, Bland Itläzmiskoätare : sid. 404, 
f±g*80.. 

Central Queensland 
Australien §I>^^' Central Queensland 
Australien Sp.iut . Central Queensland 
Australien Sp.iut . (Gul etikett! 105) Central Queensland 
Australien Sp.lut . (Gul etikett: 106) 

Central Queensland ? 
Australien CARL SVANBERG AS. VAXJO 2399 9 67 - 43 - 190i,18*. Gen. kat. nr Inv. nr 1901 ,181 
18 19 20 21 Käpp é lång» (del av spjut?) Central Queensland ? Australien Klubba , "npliä - nolla". Ymér 1887. . sid 52, 
fig»2o - Carl IiumholtSj Bland Människoätare i 
sid. 93» fig.32 c, (Gul etikéttiSO). 

Central QueenslaniS 
Australien Anm. Klubba, "nolla - nolla". Ymer l887é sid.52, 
fig.3? - Carl luoholtz, Bland Mämiakoätare» 
sidé93, figi32 a. (Gul etiketts 7l)# 
Pä skriven j påklistrad etiketts "No. 62 é Fra 
Tambo, Central Queensland*. 

gäiabo 

Ce ntral Queensland 

Australien Klubba . "Bendi". Ymer 1887. sid*56, figi9* - 
Carl LumholtZj Bland llänniskoätare :, sid.405 , 
fig»79 a. "Hr.539 ^^^ Coomooboolarooj eentrsi|L 
Queensland", 

Goomooboolaroo Central Queensland 
Australien CARL SVANBERG AB, VÄXJO 2399 9 67 - 44 - Gen. kat. nr Inv. nr i90I»18« 
22 23 24 25 26 Klubba , "Bendi"* Ymer ,1887., std«56,. fig,10, ^ 
Carl Lumhöitzs Bland Märmislsoätare s sid. 403 j 
fig,79 a. (Gul etikett: 65) 

Goomooboolaroo 
Central Queensland 
' ' Australien Bumerank » (Gul etikett; 51 )ö (Vit etiketts "Ho 

4O9 Peak Downe"). 

' Peak BovmB " 
^, ■ Central J5ueensländ 

Australien Eumerark * (Gul 'etiketti56)» (?it etikett!"Ho 
489 Central Queensland, Duaringa")» 

Duaringa 

Central Queensland 
Australien Sköld , Ymer 1887 1* sid* 57, f ig. 11 i * Garllaim-» 
holtz, Bland Människoätare s sidé402,fig«77. 
( Gul etikett? 92), 

Central Queensland 
Australien Sköld. Yittér 1887.sid.57, figU2. ^ Carl Lum^. 
holtZf Bland f^Eänniskoätare : sid#402,fig.76. 
(Gul etikett! 90). 

Central Queensland 
Australien 190143.8,' Anm. CARL SVANSERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 45 - Gen. kat. nr Inv. nr 3.901.18. 
27 28 29 30 31 Harp\mBpets av trä med huliihgär. Ymer iSSt'. 
sid, 65',. fig.23. - Gacl iiåmholtzj Bland " 
Människoätares 8id,385> fig.TOs • 

Oéntiral Queensland 
• AiiStralien Hägptmspets av pärh. Ymér 1887^ sid, 65 9 fig.26 
- Carl iiuinhöitz, Bland Människoätare : sid. 
385^: fig.68. 

Central Queensland 
■Australien Tgäplu/»K , som indrives i " den harpimerade 
Dugongcns näsborre. Ymer 1887. sid. 65 j fig. 
24. 

Central Queensland 
Australien Träplugg , som lir 29. Ymer 1887. sid#659 fig. 25 
- Carl Lvuaholtäj, Bland Människoätares "sid. 
3859 fig. 69.' 

Central Queensland 
Australien Hr 31. - 34 Västra Queensland 

Mjuk påse » flätad, för förvaring av "pituri". 
Ymer 1887.éid,64, fig. 21. - Carl Lumholtz, 
Bland Människoätares sid. 65, fig, 23. 

Qeorgina River 
Västra Queensland 
Australien 1901*18. Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 46 - 

,4 1901^8, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901,18* 
52. . 33 34 35 36 Pllatkniv aed sliäa, använd vid' "Mika-opera^ 
tionenw.Ymer' 1887. sid 60j fig^lS, - Carl 
Lumholtz^ BÉenå Männiekoätåre: .3xd«64; fig«2^ 

Georgina Eiveir 
Västra Queensland 
Australien Bumerang ^ Ymer l8'87o sid 54» fig.5. - Garl .. 
Lumholta', Bland fflänniskpätarB s sid» 68, f ig, 
24a. (Gul etikett{47) 

Västra Queensland 
Australien Bumerang . Ymér 1887.. sid, 54j fig»7. -^ Carl 
LumholtZj Bland Människoätare s sid» 68, fig. 
24c, 

Västra Queensland 
Australien Nr 35 Syd-Quéensland 

Pannband . Ymer 1887. siä.2499 figi29* - Carl 
Lxmholtz, Bland Människoätare: sid. 408, figi 

83. 

Syd-Queensland 
Australien SMcka, spetsig, ur palmbladskaft. Fanns i 
asken i vilken Lumholtz förvarade Hr 27-^32 
vid överlämnandet. 
Hör e^ med säkerhet hit. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 47 Gen. kat. nr . Inv. nr 1901,19. 

1 1901^19. 1-3 KIM Inköp på Bukowskis aiiktion d.25 septol901i 

Samlingen har tillhört Eonöthandlaren A. 
Mattson. 

Katalog sid, 15. (Nr 139). 1901^19. Anm. Kvinnor ook » kinesisk, av blågrått silkesflor 
med broderade bloramor, fjärilar etc. 
Auktionskatalog nr 292. Kr. 66:,- 

. Kina Kjol (i två delar) av ljust violett siden med 
invävda, delvis målade blommor och fåglar 
(Ho - ho) j bården med broderade människo- 
figurer och landskapsbilder. 
Auktionskatalog nr 299. Kr. 45?- 

Kina CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 48 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.19. Ahrh. 1901.19. 
3 Kvinnokra^e « tredubbel, av gtilt, rött och 
vitt 0iden> broderad med blomnor 1 olika 
färger. 
Auktionskatalog nr 301. Kr. 25:- 

Eina CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 49 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901; 20., Anm. 1901.20. 
1 1901.20. i - 114 SUDAH DÄRFÖR och ÖVRE BLÅ NILEK Schllluk- och Baggära-stammama. Inköp från Docenten Dr. L. Jägerskiöld. Hr 1 - 77 Schilluk Livbälte av enäckskalsskivoro övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilluk Armring av järn. övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilluk CARL SVANBERG A8, VAXJO 2399 9 67 50 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.20. 
3 8 Armring av järn. Armring av jäna* Armring av järn. Armring av elfenben. Armring av elfenben. Armring av elfenben. övre Blå Mlen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hllen 

Sudan 

Schiliuk övre Blå. Hllen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Uilen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilliik Övre Blå Hilen 

Su dan 

Schilluk 1901.20. Anm. CAm. SVANBEBG AB, VÄXJO 2399 9 (il - 51 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901* 20. Anm. 1901,20. 

■-■g--- 10 11 12 13 14 Armrlni^ av gräs. övre Blå Hllen 
Sudian Schi3;iuk Ånafln^s; av giraff tagel. övre Blå Nilen Sudan 
Schiiiuk Halsband (rem) med amulettpåaei 

övre Blå. Hilen 

Sudan 

Schilliik HeLlsband (rem) med amulettpåse. 

övre. Blå Hilen 

Sudan 

Schiiiuk Aimband med amulettpäse. övre. Blå Hilen 

Sudan 

Schiiiuk Snöre med krokodilmyslckörtiar. 

övre Blå Nilen Sudan 
Schiiiuk CARL SVANBERG A9. VAxJÖ 2399 9 dl -52 - 1901, 20 é Gen. kat. nr Inv. nr 1901^ 2a. 

:■ 15.. . . 16 17 18 19 20 Armband med uppträdda Kauris, funnet i Hyäh- 
, , grotta. • 

övre Blå Nilen 

Sudan 

Schilluk Sandaler » ett par. Sandal er „ ett par. Lerkruka. Lerkruka. Lerkruka. övre Blå irilén 

Sudan 

Schilluk övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schillulc CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 Hl - 53 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.20, 1901 ,20 i 
21 22 23 24 25 26 Kärl . av pumpskal . Kärl av piimpskal. Skål av piunpskal. Skål avpiumpakal. Skål av piuapskal. Skål av pumpskal j trasig. övEeBlå Hilen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hllen 

Sudan 

Schilluk Övre Blå Hllen 

I ■ III I ^JM WI M I II i»»— ^ " l*l«» II 

Sudan Sehilltik övre Blå Hilen Sudan Schilluli övre Blå, Hilen 

Sudan 

Schilluk övre Blå gilen 
Sudan Schilluk CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 54 Gen. kat. nr Inv. nr 27 28 29 30 31 32 Hornskedd Huvudåsar d l Huvxtdf^ärd » Huvudgärd . Huvudgärd i i Huvudgärd . övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk avre Blå Mlén 

Sudan 

Schilluk Övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk Övre Blå Milen 

S ud an 

Schilluk övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk 1901 i 20. Anm. CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 2399 9 67 - 55 - Gen. kat. nr Inv. nr 190U20i ' 
33 34 35 36 37 38 Huvudhär d ^ Gråöko^é Tobak» ett styckeo Tobak , ett stycke. T obakeplBa .' Tobakspipa n övre Blå Mien' 


Sudan 


Schiiluk övre BXå Hiien 

Sudan' 

Sehilluk' övre Blå Hiiea 

S udan 

Schiiluk övre 31å Hilea 

Sudan 

Schiiluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schiiluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schiiluk 1901*20. Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 2399 9 67 56 - 1901. 20 i Gen. kat. nr Inv. nr 1901* 20 i 
39 40 41 42 43 44 Tobakapipa . Tobakspipa i Tobakspipa * Tobakspipa . T obaks pipa . Tobaks pipa « Övre Blå HiJeh 

Sudan 

iSbhilluk 

öyré Blå Hilén 

Buåaxk 

Schilluk 

Övre Blå Hilén 

Sud an 

Schilluk 

Öve Blå Nilen 

Slidan 
Schilluk övre Blå Ellen 

Siidan 

Schilluk Övre Blå Hllen 

Sudan 

Schilluk Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 57 - 1901,' 20^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 »20. 


45 


Sköld, stor. 


övre v Blå- Nilen 
Sudan . . 
Schillikk^ 


46 


Sköld, stor. 


Övre .Blå .Nilen 


Sudan 
Schiiluk 


47, 


Sköld 9 stor» 


Övre Blå lilen 

Sudan 

Schiiluk 


48 


Sköld, mindre. 


Övre Blå Mlen 

Sudan 

Schiiluk 


49 


Spjutspets av järn. 


övre Blåliien 

Sudan 

Schiiluk 


50 


Sp.lut. 


övre Blå Hilen 

Sudan 

Schiiluk 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 dl - 58 - i9Qi;2o. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
' -■ Anm. 
1901.. 20. 


51 


Sp.lut. 


övre Blå Nilen 

Sudan 

Schiiluk 


52 


Sp.lut. 


övre Blå Ifilen 
Sudan 
iSohiiluk : 


53 


Sp.lut. 


övre Blå Nilen 

Sudan 

Schiiluk 


54 


Sp.lut, 

t-,:t ■ 


Övre Blå NilBn 
Sudan 
Schiiivik ' 


55 


Barnsp,1ut. 


Övre Blå Mlen 

Sudan 

SehiilTok 


56 


Barnsp.1ut. 


övre Blå Nilen 

Sudan 

Schiiluk 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 - 59 - 1901. 20 i 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901«<20> 


57 


Barnep.-^ut» 


övre Blå Hilen 
Sudan . 
Schilluli 


58 


Klubba. 


Övre Blå Nilen 

Sudan 

Schillulc 


59 


Klubba. 


övre Slä Uilen 

Sudan 

ScMlliik 


60 


Klubba. 


Övre Blå äilen 

Sudan 

Söhillvik 


61 


Klubba. 
Övre Blå Silen 


Sudan 


Schilluk 


62 


Klubba, 
Övre Blå Nilen 


Sudan 


Schilluk 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 (iJ - 60 1901', 20, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,20, 


63 


Klubba*. 


övre Blå Hilen 
Sudan . . , , 
SchålliAk 


• 
64 


Klubba, 


övre Blå. Hilen. 


Sudan. . 
Schillulc: 


65 


Klubba. 


övre Blå Kilen 


Sudan 


ScMlluk 


66 


Klubba, 


övre Biå Nilen 

Sudan 

ScMiluk 
- 


67 


Klubba. 


övre Blå Milen 

Sudan 

ScMlluk 


•68 


Klubba. 


övre Blå Nilen , 

Sudan 

Schilluk 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 ^ 61 Gen. kat. nr Inv. nr 1901^20^ 69 70 71 72 13 74 Klubba. ELubbBtav. Klubba tav. Klubbstav. Klubbstav< ELubbatav» övre Blå- Nilen - 

. w ww i .j tii. ^ii i.- '» l ufCL i Li ii r III 'u wii H iii i i iii ' iii I 

Sudan • ■. • • 
Schilluk Qyge Blå Hllen 

Sudan 
Schilluk övre Blå Hilen 

■^iiii ■ 1 ■i iwm iiii ■wi_ < w »!iii ' i) i i w.L ii .wrj III 

Sudan ■"»-■■i ' . ■' M ' Schilluk övre Blå Milen 

Sudan 

Schilluk övre Blå HJlen 

Sudan 

Schilluk övre Blå Hilen 

Sudan 

Schilluk CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 62 - 1901,20. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,20. 


75 


Klubbstav. 


övre Blå Hilen 

Slidan 


■ 
Sehilluk 


76 


I^SE»' 


Övre Blå Nilen 

Sudan 

"Sehilluk 


77 


Plodlaästbarpun med s 

Mngd 3f20 m. 
Mnans längd 6^- m. 

Nr 78 


tång och flöte. 

Övre Blå Nilen 

Sudan 

Sehilluk 

-92 Baggar a 


78 


Matskål av ttö. 


Vid Zibilen* Vita Uilen 
]JoK=D,1belein 
Sudan 
Ba^f!;ara 


79 


Krulca» av pumpskal. 


Vid Zibilen, Vita IJilen 
Hos=D,ibelein 
Sudan 

Bassara 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 63 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901^20, Anm. 1901 ,20. 
80" Kruka aV pumpskal, 81 82 83 Vid Zlbllena Vita Mlen 
no^=I).ibeleln 
Suda:n 

BQjggara- Kärl , fläta$., klätt med remmar. 

Vid Zibilen; Vita Hilert 

Bai^afä 
Sudan Kärl é flätat, klätt med remmar. Vid Zibilen. Vit£ Ilileri No^=I3.1belein 
Sudan Lerkruka med flätat lock. 84 Vid Zibilen, Vita Nilen Ho^=D.1bélein Sudan Lerkruka med flätat lock. Vid Zibilen. Vita HJlen 
no«=D.ibelein 
Sudan 
Ba^gara CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 (iJ - 64 

1901.2Q. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr , 
Anm. 
1901; 20. 
85 


Mössa, (gu-tärd-^te' kavalleri ) « 

Vid Zibilen, Vita Nilen 
KoKssD.ibelein 
Sudan 
Ba^^ara 


86 


Mössa. (iE^Fo^ééeiäs kavalleri). 

Vid Zibilen, Vita Nilen 
Nog=:D.1bélein 
Sudan 
Ba^gara 


•■.■•;. 
87 


Spjutspets av .1äm. 

Vid Zibilen, Vita Nilen 
Npg=D.ibelein 
Sudan 
Basvara 
i 


88 


Sp.lut. 

Vid Zibliena Vita Nilen 
No^=D.ibelein 
Sudan 
Ba^f^ara 
■ 


89 . 


Vid Zibilen, Vita Nilen 
NoK=D,1beléin 
Sudan 
Baggara 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 65 1901.20, Gen. kat. nr 


Inv. nr . 
Anm. 
1901, 20 « 
90 


Vid Zibilen, Vita Nilen 

Nö^iaBjibéléih 

Suäaix 


91 


Sp.iut. . 

Vid Zibilén, Vita Nilen 


Noff=l)"dbeléiri 
Sudan 
Ba^gara 


92 


Gazellfälla. (Se anteoloiinÄ av Jä^erskiöld). 


Vid Zibilen,' Vita Nilen 


No^»=D,1bélcin 
Ba^sara ' ' ' 
■ Slidan 
Nr 93 - 101 Föremål från Darfur 


93 


Korg, flätad, med koniekt lock. 

Darfur 
Sudan 


94 


Kors, flätad, med köniskt lock. 

Darfur 


Sudäii 


95 


Kor^, urnforniis, med lock. 

Darfur 
Sudan 


- CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 f>J 66 - 1901. 20 v Gen. kat. nr Inv. nr 1901^20*; 

96 97 98 99 100 101 102 Korg^j imiförmis» mindre utan Ipcfc. Kors. Kors 9 med lock. Skål ay pumpskal. Kniv med alidao Kniv med slida. Barfur 
Sudan Dar fur 
Sudan Barfur 
Sudan Darfur 
Sudaii Darfur 
Sudan Darfur 
Sudan Kr 102 - 114 Inköp i Gmdurman. 

Skål av pumpskal, omerad. 

Gmdurman 
Sudan CARL SVAN3ERS AB, VAXJO 2399 9 67 - 67 - 1901^20* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.20. 
103 

io'4 

105 
106 
107 
108 
109 


Skälo liteix, av puiapskeili ".' 
Skålf Ii t en, av pumpskal. 
Skäl, liten, av pumpskal. 
Skål, liten, av pumpskal. 
Skålf liten, av pumpskal. 
Skål, liten, av pumpskal. 
Skäl i Ii t en, av pumpskal. 


. Omdurman . , 
Sudan . , 

Omduiman 
Sudan. . 

OmdUvnaan 
Sudan. , . 

Cteidurman 
Sudan 

Omdurman 
Sudan 

Omdurman 
Sudan 

Ömdunaan 
Sudan 


- ■ CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 68 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.20* Anm. 190.1,20, 
110 / SMI 9 liten, av puiapskal. 111 112 113 Dervischs värd . Dervischsvärd . Stav. 114 Klubba. JQmdurmag 
Sudan . . Omdurman 
.Sudan Qmdvirman 
Sudan • Omdurman 
Sudan övre Blå Hllen 
Sudan . • CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 69 - 1901.21, Gen. kat. nr Anm. 1901 i 21^ I * 1284 IJYA GPimSA, IMDOtlESIEN och EIM . Br Érib Kyiaans samling. CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 70 - 

1901^21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901,21, 1 - 1284 


1 


HYA GUIHEA, IITDONESIEN och KIM 
Dr Erik Nymans saioling. 
ITr 1 - 1045 Nya Guinea 
Nr 1 - 681 A. Prån Nya Guinea. (med uppgivna 
lokaliteter). 
Nr 1 - 401 Finschaf enområdet s inklusive Jabim, 
Simbang och Tami* 


1901.21. 
1 


Gördel "Gbolu", för män, av brunt barktyg. 
(Se orig.kat, 01.21. nr 33), 

Sattelberg 
Nya Guinea 


2 


Gör del" Gbolu". Jfr nr 1, 

S'& orig.kat. 01.21* nr 34). 

Sattelberg 

Nya Guinea 

CARL SVANBEfiG AB. VAXJO 3389 1 68 - 71 - 1901-.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21.- 
3' 


Gördel "Gbolu",. för män, avbrimt barktyg ned 
målade ■ svarta och bnina ornament j spiral- 
motiv*. Begagnas av Kaes«, 
(Se orig.katé 01i21. nr 55) 

Siasi-öarna 
Hj^a Guinea 


4 


Gördel, som nr 3. (Se oriK#kat. 01é21. nr 36)* 

Siasi-öarna 
Kya Guinea 


! 
5 


Gördel "Obo", med målade svarta och röda fisur 
( anthropo- och zoomoepka). 
(Se orig.kat. 01,21. nr 115). 

Kya Guinea 


^r 
6 


Gördel "Obo", med. länf^Sfiående, breda röda 
ränder och prickar* 
(Se orig*kat* 01,21* nr 150). 

MjQ. Guinea 


7 


Gördel "Obo" 9 som nr 6} befjagnad. 
(Se orig.kat*, .01*21* nr 151 )* 

Nya Guinea 


8 


Kvinnok,1ol av två basttofsar, bruna och vita, 
den ena större än den andra. 
( Se orig*kat, 01,21. nr 37). 

Sin^ing 
Hya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJD 3389 1 68 - 72 - Gen. kat. nr 1901.21. 1901 é.21,, 
9 10 11 12 13 14 Kvj.nnok.iol av tvä .basttof sar, bruna ocia vita, 
den ena större än. den andra * 
(Se orig.kat. 01i21. nr 38). 

. . . Nya Guinea Kvinnok.iol , som nr 9» ■' 
(Se orig.kat. 01,21. nr 39)*. ■ Sin^in^ 
Mya Guinea Kvinnok.iol. "Lalon". Göres på Siasi-öarna. 
(Se orig.kat. .01*21*. nr 304). 

Hya Guinea Kvinnok.iol . 

(Se orig.kat* . 01*21* nr 141). H ya Guinea Kvinnok.iol . 

(Se orig*kat« 01*21. nr 34). Jabim-f^räne en 
H.ya Guinea Lösskört "susulu", ett par, till kvinnokjol. 
Bruna och gula. .Bäres baktill. ■ 
(Se orig.kat. 01,21. nr 292). 

Siasi"öarna 
N ya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 73 - . 1901.21. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901.21*. 
15 " 16 17 18 19 iiösskört "Sitsulu" , som nr 14.. , 
(Se orlgilcatf 01*21. nr 113-14). Nya Guinea LösskBrt "Suaulu" , som nr 14» 
(Ss orig.kat. 01.21. nr 40*»4l)é lya. Guinea Hr 14-16. Används vid dans. Fästes baktill 
mellan g^ördeln och ryggen och bildar, många 
tillsammans 5 en slags tuppstjärts som vid 
dansen vaggar upp och ned. Lös skört . Kallas pä jabimspråket Susulu. Göres 
av rotang (Sim) från Siasi-öafna. 
Som nr 16* 
(Se orig.kat. 01.21. nr 251). 

Simbang H ya Guinea Lösekört "Susulu", som nr 17. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 262)* Simbanf; 
N ya Guinea Iiösskört "Susulu". Ej förfärdigad av rotang 
utan av . Gvang . 
(Se orig.löt. 01.21. nr 252). 

Simbanfi 
Nya Guinea /^^ .^ CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 74 - Gen. kat. nr . In v. nr 1901.21. Anm. 1901; 21* 
20 21 22 23 24 25 26 lösBkört "Susulu"i Ej gjord av rötang utan 

av Gvang". ' ' ' ' 

, (Se orig.kat. 01.21* nr 308). 

Nya Guinea Re^qiskärm åv Isandanusblado Göreé mest på Tami-öarna. 

(Se orig.kat, 01,21. nr 80). Kam "Sopoa" av bambu* 

(Se orig*kat. 01*21* nr 16?) é Kam , som nr 22. 

(Se origikati 01^21. nr I69)* Kam , som nr 22. 

(Se origikati 01.21. nr 172). Kam , som nr 22* 

(Sq orig*kat* 01*21. nr 168) i Kam , som nr 22. 

(Se origikat. 01*121* 171). Hya Guinea Hya Guinea Nya Guinea Kya Guinea Nya Guinea Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VJlXJÖ 3389 1 68 75 - 

1901,21,' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190UÉ1',^ 
27 


Kam "Sopoa" av bambu. 

(Se orig.kat,- 01.21, nr 170).' 

t Nya Guinea 


28 


Eam "Sopoa saun" av hopbundna pinnar* 
(Se orig.kat. 01*21* nr 173) . 

Hya Guinea 


29 


Kam "Jalå" av hopbundna pinnar, prydd med 
tuppfjädrar. (Jalå betyder kam i allmänhet). 
(Se orig, kat* 01.21. nr 50). 

• Nya Guinea 


30 


Kam, som nr 29* 

(Se orig*kat. '01*21* nr 5l). 

Nya Guinea 

■ 


31 


Kam med tofs av kasuarf jädrar och ett par 
vita fjädrar. 
(Se orig.kat, 01*21. nr 268)* 

Slmbäng. 
N-ya Guinea 
' 


32 


Kam. "Sopoa". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 239)* 

Nya Guinea 


33 


Kam "Sopoa" av hopbmidna pinnar* 
(Se orig.kat. ol.2l. nr 33p). 

Lolabo 
N;y-a Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 76 - •Gen. kat. nr' 1901, 21 i Anm. 1901.-21.^ 
34 35 36 37 38 39 Huvudprydnad av kasuarf jädrar fästa vid bambu- 
kam. "Gbéla-gansang" . - 
(Sö orig.lcaté 01i2i, nr 48). 

Eya Guinea Huvudprydnad « söm nr 34» 

(Sé örig.kat, • 01 . 21 '. nr. 49 ) • Hyä Guinea Huvudprydnad av kasuarf jädrar "Moi" fästbvindna 
vid båmbupinnar. ■ 
(Se örig.kat, 01.21, nr 235b) é 

Mya, GuäLnea Huvudprydnad av kasuarf jädrar "Moi". 
(sé örig.kat. 01.21. nr 234b). 

Hya. Guinea Huvudprydnad , som nr 37. 

(Se origékaté 01*21. nr 226)* Hya Guinea Huvudprydnad "Titi wao" av röd-grön-gula 
papegojfjädrar. 
(Se örig.kat. 01.21i nr 225). 

Kela 

Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 77 ■- Gen. kat. nr 1901,21^ Anm. 1901 i21 i 
40 41 42 43 44 45 Hårprov av Seboa, hövding från Simbang, stor- 
växt, kraftig, laeäeläiders^ 
(iSe orig,katjOl5 21énf285)? Simbang 

Hy a Guinea Hår av Kalueng , (medelålders kraftig man.) 

, Under håret bars nr 44» 

(Sé orig,kat, 01,21, nr 286), , , , 

Pinschfaåif én 
Hya Guinea Hår av Nomdembui {äldre man), 
(Se orig,kat, 01,2l» nr 289). 

Från byn Hasegalata 
ITya Guinea Hår av medelålders , kraftig inföding, 
(Se orig.kat. 01.21, nr 288), 

Pinschhafen 
Hya Guinea Krand , flätad, av rotang "Sunsum", soin bärés 
för att hålla håret uppe. Jfr nr 41» 
(Se orig.kat, 01,21. nr 28|)* 

Hya Guinea Huvudprydnad . 

(Se orig.kat, 01,;2ii-.nr, 237)* Hya Guinea CARL SVANBERG AS. VAXJO 3389 1 68 78 - 

1901,21., 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21V 
46 


DaniShuvudbonad av målade träpirmaB, röd b svart 
och Vit, "Må-dlbo" j besatt med vita och röda 
fjädrar. "Må^aö»!; Ribborna i vilka fjädrarna 
fästas, "Sebi", toppstycket boboauj ringen 
inuti, sim. 
(Se origékat, 01é21. nr 342). 

H;ya Guinea 


47 


Sanshuvudbonad av palmbast med målat ansikte 
i röttj blått och svart och lösnäsa av trä. 
Gulvita kakadorafjädrar. 
(Se origékat, 01,21. nr 343)* 

l?;ya Guinea 


48 


Panshuvudbonad närmast lik nr 46, målad med 
rött 9 blått och vitt^ 
(Se orig«kat. 01.21. nr 344). 


■ 


a 
Nya Guinea 


49 


P;jäderpi;;^dnaäer "Oabalam"» som fästes pä dans- 


a 


huvudbonaden. 


b 


(Se orig.kat. 01.21. nr 246-47). 

Hya Guinea 


50 


Pannprydnad "llan^en/scens" , besatt med Hassa-ska: 
och hund tänder. Bäres med tänderna vända 
uppåt. 
(Se orig.kat. 01.21, nr 248). 

Hya Guinea 

CARL SVANBERG AB, V^XJO 3389 1 68 - 79 ^ 1901^-21, Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901j,21.. 
51 52 53 54 55 •56- . ■•■■. Pannpiydnad "Ållolo". eller "Såmeiitäppa" j be-? 
satt meS Haseaskal» ooh hundtändér« 
(Se orig.katé 01j,2i. nr: 266.) ♦ 

Hya Guinea 

Häsprydnad "Dingdingboja" a,v hundtänder öch 
Nassa-skal* 
(Se orig.kat, 01,21. nr 208). 

■'-■■"■■■•■ ' Nya- Guinea 

Pannband "JåkoV, ay rödfärgad smal rotang(?) 
strimlai 
(Se orig.kat. 01.21. nr 227). 

lya Guinea 

Näspiydnad "^Ging" av slipat musselskal. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 219). 

Hya Q;uinea 

Ms prydnad , fyra stycken "Kassom"5 av pärlemor 
(Se orig.kat* 01,21, nr 325)* 

Nya Guinea 

Msprydnad av svinben. "Bågadi". 
(Se orig.kat* 01.21. nr 210). 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 80 - Gen. kat. nr 19Qii21.- Anm. 1901 i 21 i 
57 58 59 60 61 62 Msprydnäd av svinbeh» "Bägadi", 
(Sé örigfkaté 02:^21. nr 211 )• lya Guinea Mspj^dnad av kasuarf^äderpennpr, "Timtiia". 
(Se orig^kat. 01*21* nr 209 )• 

Nya Guinea Öronprydnad "Walanda" "oalaoa" av ringar av 
sköldpaddskal "Salassa" och Hassaskal "Sanemf 
(Se orig.kat:. 01*21* nr 267)* 

■ ■ Tami 

E;ya Guinea Armband "Megong", även begagnad som örring. 
(Se orig.kat*. 01,21o nr 35). 

Hyei Guinea Brö s t prydnad .i använd ia?;trid, av tvä Ovula 
owim och Hassaskal pä nät verk. "Kapsoa^sili 
(Se origikat. 01*21; nr 108). 

Iiolabo 
Hya Guinea Bros t prydnad av två Ovula ovum och Ifassaskal 
samt två små Conus-ringar. Begagnas i strid. 
(Se origikat, 01.21* nr lio). 

CTya Guinea CARL SVANBERG AS. VAXJÖ 3389 1 68 - 81 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901,21» 
63 64 65 66 67 68 69 Bröatprydnad , närmaat lik nr 61, men mindre. 
(Se örigikati Oi.%21i nr 109)i 

Hya Guinea Bröst prydnad med Naésaskal och Gonus-ringar* 
(Se origikati 0ii21i nr 112); 

Mya Guinea Halsprydnad "Kapon-v/aio" = valö. 
(Se orig.kat. 01.21, nr 20?)* Guinea Bröstprydnad "Koa", 

(Se origskat. 01é21. nr 230b). Ilya Guinea Bros t prydnad "Koa", lik nr 66, men mindre. 
(Se orig.kat. 01*21. nr 231b). 

Hya Guinea Bröst prydnad "Uyunge", av två evinhörns tänder. 
(Se orig.kat, 01é21. nr 69). 

Hya Guinea Svinhörntand "Jabo", 

(Se orig.kat,. 01.:21,* nr 321)..' 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 81 

a 1901,21* Gen. kat. nr Anm. 1901 .; 21 i 
70" 71 72 75 74 75 Armringar , två styckoaj av snäckskal med snide' 

rier. "Bi". - ■ 

(Se orig*kat* 01*21o nr 263.) ' 

Siax5i~c3araa 
N,va Guinea Amringar, fyra styoken "Kisneng", som nr 70. 
(Se orig.kat, 01,21. nr 62)* 

Siasi-öarna Nya Guinea Ånarlngar , tvä stycken, som nr 71 « 
(Se orig.kat» 01.21, nr 6l), Siasi-öarna 
Hya Guinea Armring « av Gonue-skal. 

(Se örig*kat. 01*21* nr 264). Kela 

Hya Guinea Armring , bred» med inristade oBnament, fyllda 
med vit fär^* "Simasim" eller "Semasim"* - 
(Se orig.kat,. 01,21., wp 232b). 

Tami 

Nya Guinea Armring, som nr 74, men med andra ornament* 
(Se orig.kat, 01*21* nr 233b), 

Tami Hya Guinea CARL SVANSERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 82 - 

1901*2.1. , 


Gen. kat, nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 y21* 
76 


Ariubaiid av flätverk^ besatt med Hassä-skal. , 
?'Mango". , 
(Se origékat, 01 ."21, nr 65)# ■ 

H-ya Guinea 


77 


Armband, som nr 76.' 

(Se prigficati- 01é21.' nr 63)v 

/. ■ . ■ . ■ -■ " Nya Guinea 


78 


Armband, 8 om nr 76. 

(Se origVkat. 01é21.- nr 66)^ 

■ ' NyaJJuinea 


79 


Armband, som nr 76 é 

(Se origikat; Qi.2X, 3ir64). 

E^a. Guinea 


80 


Annband^ som nr 76. Att knyta ihop. 
(Se orig.kat, 01.21* nr 67). 

ir;va Guinea 


81 


Armband, som nr 76,' litet. 
(Se orig.katö^ 01.21. nr 68). 

Nya Guinea 


82 


Armband "Dibi", flätnins av rotang eller oxrm- 
bHnke(?), uppskuret* 
(Se orig.kat. Olé21. nr 218). 

Nya Guinea 


' ■ CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 83 - 

1901; 21 ; 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
3.901. 21 é 
83 


Azmband "Kavaka", av flätverk» svart och rött. 
(Se orig.kat. 01.21, nr 212). 

>- ■ ■- v ■ . ■ Nya Guinea 

1 . 


84 


Årmhaxiå "Kavaka^g som nr 83. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 213/). 

Nya Guinea 


85 


Armband av flätad rotang, röäfärkat."Jäkå". 
"Jå = armband 5 "Kå" = röd. 
(Se origikatb 01.21. nr 215)* 

Nya Guinea 


86 


Armband, som nr 85. 

(Se orig.]fat. 01..21.. nr 214). 

B^& Guinea 


87 


Armband "Jåmo" air rotäng, "Jä" =s armband, •^mo" 
= lian» , . 
(Se orig.kat. 01.21. nr 216). 

K,ya Guinea 


88 


Armband, som nr 87. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 217). 

Nya Guinea 


89 


Armband, som nr 88. I orig.förtekn. kallat 
"Sim". "Sim"=rotang. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 332). 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 84 - Gen. kat. nr Mnv. nr 1901*21, ■Anm. 1901*21.- 
90 91 92 93 94 95 Armband flätat av rotangé''Oeng".(Obai e^ "sim" 
ehuru av rot ang), 
(Se origVkat« 01,21. nr 260,), 

Hya Guinea Armprydnad . "Eammata" V fästes Instpcken mellan 
armbandet o.ch armen, Kasuar.f jädrama heter 
"Moi". (Anm. fästa vid en sirislev(?) av 
kasuarben), 
(Se orig.kat. 01,21, nr 269), 

H ya Guinea Agmpry:dnaä "Kammata" med "Moi". Se nr 91* 
(Se orig.kat, 01.21, nr 298). 

Hya Guinea Armprydnad "Kammata" j utan "loi". . 
(Se orig.kat. 01,21. nr 299). 

Hya Guinea Knippa blad , .som instickes under armbandet* 
"Saling". 
(Se orig.kat. 01.21* nr 222). 

Hya Guinea Knippa blad « som nr 94. 

(Se orig.kat, 01.21. nr 223). 

Mya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXja 3389 1 68 - 85 - 1901, 21. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1901,21. 
96 


Knippa blad, som inetickes unäer armbandet o 
"Saling"é 
(Se orig.lfat,' 01é'21* nr 224).; 

Nya Guinea 


97 


Palmblad, en knippa» upprispades som vid dans 
bäres instucken under arabandet. "Segern",. 
(Se orig.kat* 01.21. nr 240). 

Hya Guinea 


9a 


Palmblad, som nr 97. 

(Se origékat* 01^21, nr 24l)f 

Hya Guinea 


• 
99 


Knippa blad "Salin/?", .ifr nr 94-96, av upprisp- 
ade Drauena eller G or dy-blad. Bäres som nr 
97 vid dans i (Se or ig »kat. 01 ♦21. nr 242). 

Nya Guinea 


• 
100 


Knippa blad "SalinÄ", som nr 99. 
(Se orig^katé 01,21* nr 243). 

Uya Guinea 


101 


Knippa blad "Saling", som nr 99. 
(Se orig.kat. 01.21* nr 244)* 

' Hya Guinea 


102 


Knippa. blad "Salins", som nr 99. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 317). 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 86 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901V21. Anm. 1901'.'21-j 
103 104 105 106 107 108 Bälte . "Omlisep" , av gul f lätning j . eom vid ,. 
festliga tillfällen bäres baktiil, över 
korset.. Jfr nr 104».. 
(Se otfig.kat, 01,,21, nr 327). 

3fya Guinea Gördel "Ombiheep" eller" Siandin", 
(Se origikaté 01.21, ar aso)? Hya Guinea grön , tre stycken,. av en Leguiainas* "Babäiiké? 

Nya Guinea Prydnad , som bäres på benet "Jågabba", rikt 
besatt med Kassa-skal. (Värde = 1 yxa). 
(Se origikat. 01*21. nr 341.). 

• . ■ . • BFya Guinea Hundtänder "Ni", användes som mynt. 
(Se orig.kat. 01*21* nr 265 X* 

Hya Guinea Snäckpärlor , slipade. "Keköm". 
(Se orig.kat. 01,21. nr 249) 

Tami ■ 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB, VAKJO 3389 1 68 - 87 - Gen. kat. nr 1901.21. Anm. 1901 •21. 
109 110 111 112 113 114 Mansmösea. Bäres , egentligen vid sorgj liksom nr 111-114* ("Do") 

(Se orig.kät* 01é21f m* 42)* Nya Guinea Mansmössa "Do". Soia nr 109* 
(Se orig.katé 01*21. nr 43)* Hya Guinea Sorgsnöre j "Gvogvonang" j bäree om halsen, 
Försett med prydnad av Nassa-skal -och 4 
htindtänder. Sorgetecken i allmänhet, kallas 
"Matteng"» 
(Se origikat. 01. 21 o nr 46). 

Nya Guinea Sorgsnöre, femdubbelt. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 45). Nya Guinea Sorgsnöre , sesrdubbelt., 

(Se orig*fcat* 01*21. nr 47)* Nya Guinea Sorgsnöre, sjudubbelt. 

(Se orig.kat* 01.21. nr 44)* Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 - 88 

1901.,;21,i; . 


Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901«21., 
115 


KviimoiBöSGa "Gbalofa" av nät... 
(Se orig,tot,, 01 i 21,, nr 86). 

. . Kya Guinea 


Utpt 
"ll6 


Kvinnomöesa "Gbalofa" av nät. 
(Se origskat. 01.21, nr 8?) t 

"... Hya Guinea 


^ 
117 


Väska "Nia", prydd med hundtänder. Liten. 
"Dyrbar och eyår att erhålla (en yxa och 
två hyvel^ärn)"^ 
(Se orig.kat, 01.21* nr 334). 

Hya Guinea 


118 


Väska, liten» "Asasap", för småsakers knuten. 

• Hya Guinea 
Päm-Q tammen 


119 


Väska, stor, begagnad som ryg^prydnad av 
kvinnor. "Adisjo" eller "As-3osjo"6 Knuten, 
tvärrandig och rutig i brunt och grönt*. 
På ena sidan. fastbundna tre. små knippor av 
torra blad. -r 


... 


(Se orig,kat, 01,21. nr 239b). .- 
v 
Hya Guinea 


120 


Väska "He", knuten. Lilaaar nr 119. 
(Se origékat, 01.21. nr 70). 

Bya Guinea 

CABL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 89 1901.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


'• 


Anm. 
1901 i 21, 


121 


Väska "He", knuten. Lilcnar nr 119 o 
(Se origikat» 01;21é nr 7l). 


. Nya Guinea 
•■- 


122 


Väska "He", som nr 121. 

(Se orig.kat, 01 i 21 .nr- 72-)* 


JJi^a. Guinea 


123 


Väaka "He", som nr 121. 

(Se orig.kat.. 01^21, nr 73)* 


Nya Guinea 


124 


Väska "He"» som nr 121. 

(3e orig.kat, 01.21, nr 74), 


Nya Guinea 


125 


Väska "He", Som nr 121, 

(Se orig.kat. 01.21. nr 75), 


N;7a Guinea 


126 


Väska "He", som nr 121, 

(Se origikat. 01.21, nr 76 


Hya Guinea 


127 


Väska "He"s som nr 121. 

(Se origikat,, 01,21. nr 77). 


N;ya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 90 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901V21 ■ Anm. 1901,21, 
12Ö 129 130 131 132 133 134 Väska "He'% knuten. Liknar nr 119. 
(Se orig,kat, 01,21. nr 78), Efya Guinea Väska "He", som nr 128* 

(Se prig.kat*' 01s2i, nr 79), Nya Guinea Påse "Talo", flätad av panåanus(?)striialor. 
Antagligen tillverkad av Bokana-s t aiomen. 
(Se origikat. Öl,*21. nr 175)* 

Nya Guinea Påse "Talo% som nr 130. 

(Se orig.kat, 01,21, nr 176), Eya Guinea Påse "lalo", som nr 130. 

(Se orig.kat, 01,21. nr 177). Hya Guinea Påse "Tao", flätad, lik nr 130. 
(Se orig.kat,: 01,21, nr 178), Hya Guinea Påse "Tao", som nr 133. 

(Se orig.kat, 01,21, nr 179), Hya Guinea CA«L SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 91 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21. Anm. 1901^21 i; 
135 . 156 137 138 139 140 141 Väska n flätad av kokosblad. "Kanom". • 
(Se orig.kat, 01.'21*: nr 228). '■■ 

H ya Guinea ; Väsgaj som hr 135. ' 

(Se origvkaté "01v21i- nr 229 )> Väska j, som pr 135. 

(Se origékat. 01*21. xw 230), Ml "llå" av fägelben. 

(Se orig.kat, 01,21. nr 197)1 Hål, Bom nr 138. 

(Se orig.kat. 01.21* nr' 198). Nål, som nr 138. 

(Se origikät, 01*21, nr 199). Kål, som nr 138. 

(Se orig,kat,, 01,21, nr 200). Hya Guinea N ya Guinea Nya Guinea Nya Guinea Nya Guinea Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 92 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Anm. 1901.21. 
142 143 144 145 146 147 Ml "Ålä" av fägelben. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 201). ITya Guinea Vattenkärl "Bo" av kokosnöt. "Bo" betyder 
också vatten. , . 
(Se orig.kat. 01*21. nr 309). 

Hya Guinea Vattenkärl- "Bo? ,som nr 143. 
(Se orig.kati 01*21* nr 310). Nya Guinea Vattenkärl . "Bo? av. kokosnöt, med ornament» 
(Se origékat. 01.21. nr 329). 

l? ;/-a Guinea Kokosskål med genombruten kant, målad röd och 
vit. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 318). 

Kai 

Hya Guinea Kokosskål , utvändigt färgad bsrunröd och prydd 
med inskurna ornament utan färg. 
(Se orig.kat. 01*21* nr I6l). 

ITya Guinea CARL SVANBERG AB. V*XJ0 3389 1 68 - 93 

1901^21^ 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. ' 
1901^21* 
148 


Kokosekäl med handtag, för övrigt lik nr 147» 
(Se orig.kat. 01.21. nr 162). 

Njya Guinea 


149 


Kokosskäl, som nr 148. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 163)* 

Nya Guinea 


, 150 


Kokosskål, som nr 148* 

(Se orig.kat, 01,21, nr 164), 

Kya Guinea 


' ' . 
151 


Kokosakålg som rar 148. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 165). 

N;ya Guinea 


152 


Kokosskål, som nr 148. 

(Se orig.kat.. 01.21. nr 166). 

Hya Guinea 


153 


Matskål "Dso" av palmträ med sniderier (män- 
niskoansikte m.m, möt ena ändan. 

Jfr nr 395-401. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 275) 

Tami 

Hya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 ' - 94 - 1901^21. Gen. kah nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 V21. 
1-54 


Matskål, närmast lik hp 153 men större, 
"Ytterst' svär att erhålla 5 arf . Enligt 
säljarens uppgift gjord av stenverktyg* 
(Se orig.kat, 01.21. iir 466). 

Finechhafen 
Uya Guinea 


155 


"Fat" "Gomba",. "Härpå serverades kokt yams i 
byn nära Sattelberg-stationen." 
(Se orig.kat. 01.21. nr 88). 

■ ■ Hya Guinea 
X 


156 


"Pat", Qom nr 155. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 81). 

Nya Guinea 


157 


Slev "Lakao" av kokosskal, med lån^it träskaft. 
Svart. 
(Se orig.kat. 01 i 21. nr 307) i 

Simbang 
Hya Guinea 


158 


Slev ^lakaoi" av kokosskal med snidat träskaft 
slutande i en fågel med fisk på magen. I 
ornamentens fördjupningar, vit färg. 
(Se orig.kat. oi.2l. nr 220). 

Nya Guinea 
Tami-arbete 


1 ■ ' CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 95 - Gen. kat. nr In v. nr 1901*21* Anm. 1901,21, 160 161 16S 163 164 165 Slev av kol:osekal •'M&aoi^g meå ©sådsat ti^kaf 

■ (Se m?ig«kat* öl«21» af 221). ggäslev "SaMo"s ■0M<Saé«. fföi- taro- ©eh Sagogröt 
(Se orig.kat. nr. 01.21. 116). J^g' Qutoe a fraslev a som isr 160 « 

WL iliW KLil I » ii w ; 'i l i ir 

(Sö orig.katé 01*21». sas? H7)« gg ä guMi ea fgäQlev a ocaa nr 160^.. 

(S© orig.kat»' 01 »21* sar 116)< "S jfa ©uinea fgäaléV i, ©om ar 160. .■ 

(S® oris.featv Oi.21.' sjt' 119), 


fgäQloy » öoia nr 160, 

(S@ orig.^to 01«21é D£? 120). gräslev ft som ar 160o 

(Se orig.kat. Ol^Sl*. nr 12l). Hya Gaiaea CARL SVANBERG AB. VAjOO 3389 1 68 96 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Anm. 1901,21, 
166 167 168 169 170 171 172 Träslev "Sako", snidad. Pör Taro- och Sagogröt 
(Se orig»katé'0ii21i nr 122) i 

Nyia Guinea Träslev , eom nr 166. 

(Se orig.katw 01.2i« nr 123). Hya. Guinea Träsiev r som nr 166; 

■ (Se orig.kat. Oi;i2l; nr 124) é Nya Guinea Träslev » som nr 166; 

(Se orig.kat; 01.21; nr 125); Hya Guinea Träslev é som nr 166é 

(Se orig.kat, 01,21. nr 126). Nya. Guinea Träslev » som nr 166, 

(Se orig.kat. 01.21. nr 127). . Nya Guinea a^^M Sked av bambu, med ornament på skaftets bak- 
sida. "iCasoia" eller "Sako",' namnet e^g säkert 
(Se orig.kat. 01.21. 277) Kai 

Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 97 

1901,21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21.' 
173 


Träspade "Sako"'. Använd dels som sked, dels 
att sönderhugga frukter med. iPrån Kai-byn 
närmast Sirabang;»:, (Se orig.kati01é21« nr. 259)« 

. Kai 

Nya Guinee 


i 
174 


Pärlemormussla, slipad och skärpt i. ena. kant eri. 
"Jå"« Anvf1,ndes av kvinnor" att skala tarö* 
(Se orig.kat^ 01.21. nr 311). 

Uya Guinea 


175 


Pärlemoimussla, som nr 174. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 322). 

Jabim 

Hya Guinea 


176 


SOf lång spetsig bambupinne^ använd söm gaffel 
för att upphämta taron ur grytan. s 
(Se origikaté 01* 21 é nr 306). 

Simbang 
Nya Guinea 


177 


So, som nr 176, 

(Se orig.kat. 01.21* nr 305)* 

Simbang 
Nya Guinea 


178 


Sked av nautilus-skal . 

(Se orig.kat. 01.21. nr 142). 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 98 - 1901,21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21. 


179 


Sked av nautilus-skal, 

(Se orig.kat. 01,21, nr 143). 


HJya Guinea 


180 


Sked, som nr 179. 

(Se orig.kat* 01.21. 144). 


Hya Guinea 


181 


Sked, som nr 179. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 145). 


K;7a Guinea 


182 


Sked, som nr 179. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 146). 


Nya Guinea 


183 


Sked, som nr 179é 

(Se orig.kat* 01* 21^ nr 147). ' 


Nya Guinea 


184 

■ t 1 


Sked, som nr 179. 

(Se. orig.kat^ 01,21. nr 148). 


Nya Guinea 


185 


Sked, som nr 179. 

(Se orig.kat. 01,21. zir 300). 


Nya Guinea 

CARL SVANBERG ÄB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 99 - 

-' 


1901,21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 *2i. 


186 


Sked av sköldpaddskal . " Jaoli" . 
(Se orig.kat. 01.21, nr 149). 


Nya Guinea 


187 


Kasuarb enkni v . 

(Se orig.kat, 01,21, nr 56), 


Nya Guinea 
■ 


188 


Kasuarb enkniv, mindre. 

(Se orig.kat. 01,21. nr 55), 


Hya Guinea 


189 


Benkniv, använd vid kokosätande,. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 203). 


Nya Guinea 


190 


Benkniv. 

(Se orig.kati 01.21. nr 204). 


Nya Guinea 


191 


Benkniv. 

(Se orig.kat. 01*21. nr 205). 


K;7a Guinea 


192 


Bennål "Kamata", som bäres i armbandet, använd 
som kniv. 


(Se orig.kat. 01,21. nr 206). 


Nya Guinea 

CAflL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 -100 - 

1901*21* 


Gen. kai. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901* 21 i 
193 


Bendolk "Salun^", pä Kai-spräket "Kamata"é 
(Se origikat* 01,21* nr 320)é 

Jabim ..? . 
Kya Guinea 

"få^ång", ett slags trämortei för stampning 


194 
av taro* Med sniderier och röda och vita 


.', . 


målningar. 
(Se orig.kat. 01*21* nr 312), 
. Nya Guinea 


195 


Stöt till nr 194. 

(Se orig.kat. 01,21, nr 313). 

Nya Guinea 


196 


Sagokrossare av stent skaftäd som stenyxa. 
(Se origékat, 01.21* nr 315). 

Nya Guinea 


■ 
197 


Trämortel "TänKtång" ( "Dängdång" ) , i form av 
mänsklig figur, för sönderstötning av areka- 
nötter ät gamla individer. 
(Se orig,kat* 01*21* nr 181)* 

Nya Guinea 


198 


Betelmortel "Gågä", liten, uppburen äy? två 
ben, som upptill övergå i armar. Samma an- 
vändning, som, nr i97_. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 52)* 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 101 - 1901,21,. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
' Anm. 
1901 é 21 i' 
199 


Betelmortel "Dån^däng", Söm nr 197. 
(Se origfkat* ' 01»-21* nr 180) 

Nya Guinea 


200 


Sirifödral av bambu med sniderier. HKaso". 
(Se origikati 01*21. nr 182)* 

Hya Guinea 


201 


Sirifödral^ som nr 200* 

(Se origi,kati 01*21* nr 183). 

Hya Guinea 


202 


KsilkkalebasQ "Ngåp". Skeden kallas "dåjnn"* 
(Se origfkat. 01^21. nr 235. 

Nya Guinea 


■ 
203 


Kalklcalebass "Ngåp"* Skeden, av kasuarben 
méd träspade, "Keeua". 
(Se orig.kat* 01.21. nr 324). 

Nya Guinea 


204 


Kalldcalebass med pärlor kring miynningens "Ho", 
skeden kallas "Ho indong". (Se orig.kat. 01. 21. 
nr 54). Nya Guinea 


'A 
205 


Kalkkalebass med devarra kring EQrnningén. "Ho" . 
Skeden kallas "Ho indong". 
(Se orig.kat* 01*21. nr 53). 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, V*XJÖ 3389 1 68 - 102 - Gen. kal. nr 1901*21, Anm. 1901*21* 
206 207 208 209 210 211 212 Eal klsaleb ass "Ngåo". 

■II » III» .i^uM ii i i ni t^ rr. i _ ■ ii ^n ii hl L i W • ■. - 

(SjB origékat. 01,21, nr 234) IJyä Guinea Ealkkalebass %gåp" i 

(Se origékat, 01.21, nr 328)* ITya Guinea Kgilkkalebase "Ngäp" med "däiam". 
(Se orig.lcat. 01*21. nrr.lie]).. Nya Guinea Kalkkalebass "Ngåp". 

(Se orig,kat, 01,21. nr 297). Hya Guinea Kalkkalebass "Hgåp". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 233). ffi-a Guinea Bark av Cinnamoiauia. 2 bitar. Bäres i väskan 
för välluktens skull. 
(Se orig.kat. 01.21* nr 258). 

Hya Guinea Huvudgärd , snidad, as trä, uppburen av två 
mänskliga figurer. 
(Se origikat. 01.21. nr 137), 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB. V*XJÖ 3389 1 68 - 103 - 

1901,21, , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
• Anm. 
1901*21, 
213 


Huvudgärd, som nr 212, 

(Se orig.kat» 01.21. nr 135). . 

■• - . . Tami? 

N^ya Guinea 


214 


Huvudgärd , • soi nr 212 . 

(Se orig.kat.- 01.21. nr 136),, 

Tami? 

Uya Guinea 


' 
215 


Huvudgärd, -som nr 212. 

(Se örig.kat. 01.21. nr 140). 

Nya Guinea 


216 


Huvudgärd,- snidad, av trä, uppburen av ett 
djur (fågel). 
(Se örig.kat, 01.21, nr 138). 

Njra Guinea 


217 


Huvudgärd, snidad , av trä, i form av en 
mänsklig figur. 
(Se örig.kat, 01.21. nr 139). 
o 
■ . Hya Guinea 


218 


Träkrok, varpå diverse föremål upphängas. 
Dubbel, snidad, svart. 
(Se örig.kat. 01*21, nr 467). 

Simbang 
N;ya Guinea 

CARL SVANBEflG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 104 - 

1901*21. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1901.21. 
219 ' 


Husstötta av trä* snidad* målad röd, svart 
ocla vit. Kallas pä ^abimspråket "Aiijaba". 
(Se origékat. 01.21i nr 293). 

Hya Guinea 


220 


Husstötta» som nr 219» 
' (Se örigikat, 01.21. nr 294} « 
lya Guinea 


' 
221 


Redskap av trä, använt vid plantering. (liknar 
en biillroarer), 
(SS orig.kat. 01,21. nr 429). 

Hya Guinea 


222 


"Slipsten'Vi Troli,s;en en gammal utnött stenyxa. 
(Se oriK.kat. 01.21. nr 25). Sattelberg 

Hya Guinea 


223 


Stenyxa, funnen tillsammans med nr 222 i när^ 
heten av mlssionsstationen.ii^Se origékat* 01. 
21. nr 24).. Sattelbers 

Nya Guinea 


224 


Stenyxa. 

Hya Guinea 
■ 


225 


Stenyxa. 

Nya Guinea 

, CARL SVANBERG AS. VAXJO 3389 1 68 - 105 - 1901.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,21. 


226 


Stén^yxa. 


Nya Guinea 


227 


Stenyxa. 


Nya Guinea 


228 


stenyxa. 


Nya Guinea 


229 


Stenyxa 


Nya Gxiinea 


230 


Stenyxa. 


Nya Guinea 


231 


Stenyxa 


Nya Guinea 


232 


Stenyxa 


Nya Guinea 


233 


Stenyxa 


Nya Guinea 


234 


Stenyxa 


Nya Guinea 

CARL SVAhBEBG AB. VÅXJO 3389 1 68 - 106 - 

1901.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21*' 
235 


Stenyxa.' 

Nya Guinea 


236' 


Stenyxa " 

Sy a Guinea 


237 


Sten,y3ca,' litens smal, skaftad. "Kiano". 
(Se orig*kat. 01*21. nr 338). 
Hya Guinea 


238 


Stenyxa, "Kiano", skaftad. 
(Se orig*kat. 01.21. nr 128,). 

Nya Guinea 
... 


239 


Sten^yxa* skaftad. 
- 
(Se orig.kat. 01.21* nr 316)* 
Nya Guinea 


- 
240 


Järnyxa av hyvel.iärn, skaftad på snidat skaft. 
• ^'Bage". 
(Se orig.lcat. 01,21* nr 3l). 

Nya Guinea 


241 


Yxskaft "Ala", till hyvel.iärnsyxa* . 
(Se origikat* 01.21. nr 129). 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 107 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21. Anm. 1901,21. 
242 243 244 245 246 247 Yxskaft ".Ala"j till hyveljämsyxa. 
(Se origélcat. 01*21. nr 32). 

Hya Guinea 

Yxskaft , som nr 242ö 

(Se origikat. 01.21. nr 134). ' 

Eya Guinea 

Stenklubba i form av pikhaokaj med skaft, 
Pä skaftet tofs av kasuarf jädrar. "Kvanting" 
(Se orig.kat. 01.21. nr 9). 

Nya Guinea 

Stenklubba i form av pikhacka, utan fjädrar. 
"Kvanting" . 
(Se orig.kat. 01.21. nr lo), 

CTya Guinea 

Stenklubba , genomborrad rund sten med skarp 
egg. På skaftet kasuarf jädrar. 
(Se orig.kat, 01.21, nr 11). 

H ya Guinea 

Stenklubba , lik nr 246, med fjädertofs mitt 
på skaftet. 
(Se orig.kat* 01,21. nr 12), 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 108 Gen. kat; nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901 i 21 i 
248 249 250 251 252 253 Steiiklubba , sarrnna föna som nr 247 o "Kvantiiag", 
.-(Se origiikati 01^21. nr 301),-. 

Hya Guinea 

Träsvärd "Sing", Gbéi Selan-ormen. 
(Se orig.kat. 01,21. nr 104). 

Lolabo 
Hya Guinea 

Träsvärd . • ' 

(Se orig.katé 01#21, nr 103). 

Lolabo 
Hya Guinea 

Träsvärd ." " . • 

(Se origékat, 01, 21. nr 102). 

Lolabo 
Hya Guinea 

Träklubba^ o "Ölopda". 

(Se orig.kati 01.21, nr 303). 

Lolabo 
Hya Guinea 

Bå^e med röréträrig. ' 

(Se origikaté 01,21. nr 295). 

Lolabo 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 109 - 

1901 5 21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,21. 

254 


Båge med rörsträng, . 
(Se orig#kat. o1ö21. nr 296). 


Lölabo 
Nya Guinea 


255 


Pil med benudd pä snidad träspets. 

Simbang 
Nya Guinea 


256 


Pil, som nr 255. 

Simbang 
Ilya Guinea 


257 


Pil, som nr 255. 

Simbang 
Nya Guinea 


258 


Pil, som nr 255. 

SimbanA 
Nya Guinea 


259 


Pil, som nr 255. 

Simbang 
Nya Guinea 


260 


Pil med rörspéts» snidad. 

Simbaus 
Nya Guinea 

CARL SVAN8ERG AB. VÄXJO 3389 1 68 110 Gen. kaf. nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901.21. 
261 262 263 264 265 266 267 Pil med röfspets, snidade Bil, soa nr 261 é Pil 9 med rörépéts o Pil ssom nr 263. Pil, aom nr 263. Pil a som nr 263 « Pil , som nr 263. Simbang 
Hya Guinea Simbanfi 
Nya Guinea Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya Guinea Simbang 
nya Guinea Simbang 
Nya Guinea Slmbang 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 . 68 m Gen. kat. nr 1901; 21. Anm. 1901 é 21 i 
268 269 270 271 272 273 274 .Pil med rörspets. ■ Pil , som nr 268. Pil, som nr 268. Pil, som nr 268. Pil, som nr 268. PjJL, som nr 268. Pil , som nr 268. Simbang 
Hya -Gxiinea Simbanf^ 
Nya Gutoea Simbang 
Hya Gviinea Simbang 
Nya Guinea Simbang 
Nya Guinea Simbanp ; 
Nya Guinea Simbang 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 112 - iS01;é'21, Gen. kah nr 


Inv. nr 
Anm. 
I90Ii2i; 


275 


Pil med 3?örspetSo 


Simbanff. 
Nya Guinea 


276 


■Pil i som nr 275; 


Simbans 


i 
Nya Guinea 


277 


Pilj som nr 275 i 


Simban^ 
Nya Guinea 


278 


Pilj Bom nr 275 ^ 


Si.mbanfi 
Njya Guinea 


279 


Pil med träspets, fyrkantig. 


med ornament « 
Simbänf; 
Nya Guinea 


280 


■Pil med träspéts. 


Simban^ 
Nya Guinea 


281 


Pilj söm nr 280. 


Simbanfi 
Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 113 - 1901^21*. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21 i 


282 


Pil med träspets. 


Simbang 
N^a JSiiinea 


283 


Pil, som ar 282. 


Simbang 
Hya Gxiinea 


! 
284 


Pil, som nr 282. 


Simbanfi 
ijya Guinea 


285 


Pil, som nr 282. 


Simbang 
Wå Giiihea 


286 


Pil, som nr 282. 


Simban^ 
Nya Guinea 


287 


Pil, som nr 282. 


Simban/; 
Hjsra Guinea 


288 


Pil, som nr 282; 


Simban^ 
Hya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 - 114 - 190iU21. Gen. kah nr Inv. nr Anm. 1901.21. • 
289 290 291 292 293 294 295 Pil med träspetB* Pil >- som nr 289. Pil, som nr 289. Pil a som nr 289. Pil, som nr 289» Pil , son nr 289< Pil , som nr 289- Simbang 
Nya Guinea Simbang 
Nya GiAJnea Simbang 
Hya Gwinea Simbang 
Nya Guinea Simbang 
Hya Gviånea Slmbang 
Nya Guinea Slmbe 

Nya Guinea CARL SVANBERG AB. vAXJO 3389 1 68 - 115 - Gen. kat. nr 1901i21i Anm. 1901*21* 
296 297 298 299 300 301 302 Pil med träspets. Pil, som nr 296, KLI , som nr 296, i^, som nr 296* Pii> som nr 295 o Pil » som nr 296, Pil » som nr 296^ Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya' Guinea Simbang 
Hya Guinea Simban^ 
iijya Guinea Simban^ 
H ya: Guinea Simbanf^ 
Nya" Guinea Sijoibang 
Hya Gxxinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 116 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901, 21, 
303 304 305 306 307 308 309 Pil med träspet8< Simbaiifi 
Hya Guinea Pil i som nr 303» Simban^ 
Nya Guinea Ml j som nr 303 f Simban^ 
Nya Guinea Träsköld j avlång, böjd, med målningar. "Mala", 
(Jfr. Pinsoh. Samoafahrtén p. 178).. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 8), 

Sattelberg 
Hya Guinea Taga, ett stycke, tjock, brun, med målningar, 
"Maloko". Hänges över skuldran tiil slsydd 
mot pilar. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 89), 

Hya Giiinea Tapa . som nr 307. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 90). Hya Guinea Sp.iut av trä, spetsen med tvä rader hullingar. 
På Kai-spräket "Sändu", 
(Se orig.kat. 01.21. nr l). 

Hya Guinea CARL SVANBERG Afl. VAXJO 3389 1 68 117 - 1901121 I Gen. kat. nr Anm. . igoiiait 

510 311 312 313 314 315 316 Sp.lut med snidéri nedaireör spetsen och vit 
fjädertopp. "Sändu"! 

(Se origikati 01*21. nr 2). 

Hya Guinea Sp.jut med snideri. 

(Se origékaté Oi.2ll nr 3)« Hyä Guinea Sp .iut med hiillingar och mothullingar: på ena 
sidan. * ' . ' 

(Se orig.kati 01.21* nr 4). 

Nya Guinea Spjut ined t of ä a,v.kasu£trf jädrar nedanför den 
aläta spetsen. "Såndu". (Se origifcat.01,21, 
nr 5). -Eya: Guinea: Sp,1ut . 

(Se origikat. 01.21. nr 6). Nya Guinea S£jut. 

(Se orig.kat,. 01.21. nr 7). Hya Guinea (Se orig.kiat. 01.21. nr 99). 

Fränciska^Eluss 
" Hya Guinea ib^H • A<fi - CARL SVANBERG AB, VAXJD 3389 1 68 118 - Gen. kat. nr 1901 ^21 ,' Anm. 1901." 21." 
317 318 319 320 321 322 S pj utV 

(Se prig.kat; 01.21; nr 100 ); 

Franc iska-Fliis s 
Hya Guinea Sp.iut ; "Kim"; (Se. orig^katf 01.21; nr 91); Sp.iut , "Kim". 

(Se orlg;kat; 01.21; nr 276); Sp.1ut , "Kim". 

(Se orig;kat. 01; 21. nr 92); Sp.iut « "Kim". 

(Se orig;kat; 0i;21. nr 94). Sp.iut , "Kim". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 95). Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya Guinea Simbang 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 119 Gen. kat. nr 1901*21* Anm. 1901*21* 
323 324 325 326 327 328 Sp.jut , "Kim", 

(Se oiigékat. 01.21. nr 96). Simban^ Nya Guinea Sp.1ut « "Kim". 

(Se orig*kat; 01^21. nr 97). Simbang ■ 
Nya Guinea Sp.lut . "Kim". 

(Se orig*kät. 01.21* nr98). Simbang 
Nya Guinea Pisksp.jut , "Sao" ("Saå?"), flerspetsad* 

(Se orig.kat. 01.21. nr. 107) Simbang 

Nya Guinöa Fisksp.lut . "Sao". 

(Se orig.kat. 01.21. nr. 291) Simbang 
Nya Guinea Fisknot , "Wasang" (=0asang) f med träflöten 

och sänken av Cardiumskal. 

(Se orig.kat. 01.21.' nr 237b). 

£6labo 
Nya. Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 120 - Gen. kat. nr In v. nr 1901,21. Anm. 1901 #21, 
329 330 331 332 333 , . Bambiikäppar , fyra stycken, med utskiiren klyka 
i båda 'ändar , oöh , Inristade ornament . 
Kallas ".Påm", . , 

(Se orig.kat, 01,21, nr 254-57).. 

Hya Guinea 

Dessa käppar saknade nTimmer,.men är trol; ' 
identiska méd katalogens nr 254-57: "Bambu- 
käppar för uppställande av nätet nr 253". 
Ifrågavarande nr 253 "nät för .fångst av 
Kangurum "Moiava", Kallas "O" (mera tyskt"U") Paddel "Å", med snidad människofigur "moa" 
och ormen "selam"9 en mytisk företeelse. 
(Se orig.kat, 01.21. nr 290). 

Uya Guinea Trumma , "Vångång", även "Jaming"^ som egent- 
ligen är namn på det trä, varav den göres. 
(Se origikat. 01*21. nr 26). 

ITya Guinea Trumma. 4iAi i^t^t^^ (Se orig.kat. 01.21. nr 27). Nya iSuinea Trumma. (Se orig.kat, 01.21. nr 28). Nya Guinea CARL SVANBERG AB. ViXJÖ 3389 1 68 - 121 

1901,21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21. 
334 


. Trummas 

(Se oMgikat* 01.21* ar -29). 

ITya Guinea 


335 


Trumma, 

(Sé origékat. 01,21. nr 30). 

Nya Guinea 


336 


Truuima, "Ån^". 

(Se orig.kat. 01.21. nr lOl)* 

Lolabo 
Nya 'Guinea 


337 


Dansattribut, "Salin", bärea av kvinnorna vid 
dans. 
(Se örig.kat. 01.21, nr 105). 

■ Nya Guinea 


338 


Dansattribut, soa nr 337. 

(Se örig.kat. 01.21* nr 106). 

N;ya Guinea 


339 


Pensel av inflorescensen av La/=:o, använd vid 
målning av ansiktet. "Labiola". 

N,ya Guinea 


340 


Mungiga, "Kalingwäng" , av bambu. 
(Se orig*kat, 01.21. nr 245). 
N^ya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 122 Gen. kat nr Inv. nr 1901 ♦21; Anm. 1901*21, 

341 : 342 343 344 345 346 347 Snäcktpumpet b "Dau". 

(Se orig»kat* 01*21* nr 323). Hya Guinea Bullroarer » "Balom". Kärmast lik: Be Clereq, 
Ethnogr».'Beeehreibung von Hederl. Nieu- 
Guineaj p. 78. fig.. 28» . 
(Se origikat. 01.21. nr 314)» 

ITya Guinea Bullroarisr é "Balom?'. . 

(Se orig.kat. 01.21. nr 314). Hya Guinea Bullroarer , "Balom". 

(Se orig.kat. 01.21* nr 314). Hya Guinea Bullroarér . "Balomr. , 

(Se origéloat» 01*21» nr 314). ITya Guinea Bullr oarer , "Balöm!'. .. 

(Se orig.kat. 01.21* nr 130)* Hya Guinea Bullr oarer , "Balom". , (se orig.kat. 01,21. 
nr 131). Uya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 -123 - Gen. kat. nr In v. nr 1901..21ä, Anm. 1901, 21,, 
348 349 350 351 352 353 354 Bullroarer » "Bal om" ^ 

(Se orig.kat.; 01*21% nr 132). ■ Hya ..Guinea , Bullroarer , "Balom" ., 

(Se origi*l£ato 01s21» nr 133). Hya . Guinea Bullroarer » "Bal om", 

(Se origikat, 01.21. nr 331 )* Bullroarer , "Balom". 

(Se origfkat, 01,21. nr 328b). Bullroarer a "Bal om" . 

(Se orig.kat. 01.21, nr 261). Hya Guinea Bullroarer . "Balom". 

(Sé origikat. 01.21. nr 335). Hya Guinea Bullroarer . "Balom". 

(Se orig,kat. 01.21. nr 336). Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 124 - Gen. kat. nr 1901.21. Anm. 1901.21. 
355 356 357 358 359 360 Btillroarer j, "Balom". 

(Se orig.kat. 01*21. nr 337). ITyg Guinea Snlderi . 

(Se orig.kat. 01*21* nr 57)*, Kai-b.yarna 
iJya Guinea Snideri . , 

(Se origikatö 01.21. nr 58). Kai-byama 
Hya Guinea Snideri. (Se orig.katé 01.21. nr 59). Kai-byarna 
Nya Guinea Snideri . (Se orig.kat. 01,21. nr 60). Kai-byarna 
Hya Guinea Ur 360 - 367 Sniderier från Simban/^ och Lolabo Snidad figur . "Goam". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 152). Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 125 1901,21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21; 


: 361 . 


Snidad fisur, "Goam"é 

(Se orig^kat, 01^21. nrl53)» 


Hya Guinea 


362 


.Snidad figur, "Goam"* 

(Se orig^liat, 01#21# nr 154),. 


Nya Guinea 


363 


Snidad fisur, "Goam". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 155). 


N^a Guinea 


364 


Snidad figur, "Goam'-'. 

(Se orig.kat!, 01,21. nr 156). 


Nya Guinea 


365 


. Snidad figur, "Goam!'. 

(Se orig.kat. 01,21. nr 157). 


Nya Guinea 


365 


Snidad figur, "Goam". . 

(Se orig.kat. 01.21. nr 159). 


Nya Guinea 
■ 


367 


Snidad figur, "Goam". 

(Se orig.kat, 01é21i, nr 160). 


Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 126 Gen. kat. nr Inv. nr 1901*23:* Anm. 2.901'»21:. 
366 369 370 37i 57S 373 374 (Se orig.teit» Oi*ai. sar 333)* IMLS^^^ Snid ad;,^ fi fflg« "aoeaa". 

(3c o?ie,l£at, 01*21'. or i74)'6 li^a Guinea Bn l&aå ftf^v ^ ^Gooö'*. 

(Be 02lg>laato 01,21. nr 319)> iTya Guiaoa »l»i^3x^»«><Ba gEJdaa fimag p "Soma^ö 

(3e orig^.kat* 01#2a« nr 326), Isya Guinea 

msMi mm m i ■o a i.i. »^ i » ii '» n i w ■ "Leksak", "Goaa", 

(Se orig#lsat, 01,21. nr 238). Hya Gui aoa KärlekQQtea o Användo av mannen för att fraia- 
l^lia geioklirlsk hos kvinnan» oöm ^arörca 
moä stonén» 
(So orig.^t, 01,21c nr 272) 

%Q Guinea Kärlekaston » Änvanåaing scm nr 373* 
(So orig,l£at. 01,21* nr 272), 

Ilya Guinea CARL SVAN9ERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr 12? - 1901,21. Anm. 1901.21,. 
375 376 377 378 379 380 381 Sten , "På pamaga", som användes att trolla 
regn med när solen, "A", ej är nådig. 
"På"=sten. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 271). 

Hya Guinea Fisknät, litet, "Kåta". 

(Se origikat. 01*2li nr 236b). Hfya Guinea Fiskhåv 

(Se orig.kat. ol.21. nr 83). Hya Guinea Fiskmjärde a "Toigba". 

(Se orig.kat* 01.21. nr 82). Hya Guinea Metkrok . "Eng". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 232) é Nya Guinea Metkrok , "Eng". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 184). Hya Guinea Metkrok , "Eng", 

(Se orig.kat* nr 185 )> Nya Guinea 4ä& CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 128 - Gen. kat. nr Inv. nr 190X.21. Anm. 19Qli21. 382 383 384 385 386 387 388 Metkrok , "Eng". 

(Se orig.kat. 01,21. nr 186), Metk rok, "Eng". 

(Se origolcaté 01*21. nr 187) é Metkrok, "Eng", 

(Se origikat, 01*21. nr 188). Metlcrok , "Eng", 

(Se origékat. 01.21. nr 189). Metkrok , "Eng". 

(Se origékat. 01.21. nr 190). Metkrok , "Eng". 

(Se origékat. 01.21. nr 191). Metkrok , "Eng". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 192)* IJya Guinea Nya Guinea Nya Guinea Hya Guinea Nya Guinea Nya Guinea Nya Guinea CARL SVANBERG AS, VAXJÖ 3389 1 68 - 129 - 1901 *,21-.' 

• 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21," 


389 


Metkrok," "Ens". 

(Se orig.kat. 01.'21. nr 193).' 


Nya 'Guinea 


390 


Metkrok. "En/?", 

(Se orig.kat. 01.21. nr 194). 


Nya Guinea 


391 


Metkrok, "Ens". 

(Se orig.kat. 01,21. ör 195)* 


W^a Guinea 


392 


Metkrok, "Ens"* 

(Se orig.kat. 01.21. nr 196)* 


Nya Guinea 


393 


öskar, Kaoin". 

(Se orig.kat. 01.21, nr 340). 


Nya Guinea 


■ 
394 


Bätmodell. Bät=:"Wåne". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 302). 


Tami 

N;ya Guinea 


395 


Mattrås (7Ji 

(Se orig.kat. 01.21. nr 278). 


Tami 

Nya Guinea 


- CAFH. SVANBERG AB. VAXjO 3389 1 68 -130 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Anm. 1901. 21.' 
396 397 398 399 400 401 Mattråg(? ) 

(Se orlgokaté01.21, nr 279). Mattråg(? ) ■ ; 

(Se orig.kat. 01.21. nr 280), Mattråg(? ). . 

(Se orig.kat. 01.21. lir 281), MattrågC? ). 

(Se orig.kat. 01.21. nr 282), Mattråg(? ) 

(Se orig.kat* 01*21. nr 283). Mattråg(? ) 

(Se orig.kat. 01.21. nr 284), Tami 

Hya Guinea Tami . 
Hya Guinea Tami 

Hya Guinea Tami 

Hya Guinea Tami 

Hya Guinea Tami Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 131 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21^ Anm. 1901.21. 
402 403 404 405 406 b. Astrolabé Bay-anrådet. Hr 402 - 529. 
Bogadjlm. (ir 402 - 420 ) 

Mattråg ^ 

(Se orig.kat. 01,21. nr 440). 

Bogad.1lm • 
Astrolabé Bay 
Hya Guinea Mattråg . 

(Se orig,kat. 01,21. nr 441 ). 

Bo ^adjim 
Astrolabé Bav 
Nya Guinea Mattrå^. 

(Se orig.kat. 01é21. nr 442). 

Bofyad.jim 
Astrolabé Bay 
Nya Guinea Mattrå^ . 

(Se origikat. 01.21* nr 443). 

Bo^ad.lim 
Astrolabé Bay 
Nya Guinea Matträ£. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 444). 

Bogad.iim 
Astrolabé Bay 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VJUJO 3389 ^ 6B - 132 - 1901,21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901, 21. 
407 


MattråKi ■'■■•:■. 
(Se origikati 01*21. nr '445) • 


•. . . 


■ ' BoKad,1im 

Astrolabe Bay 
. . . • . . .jjya Guinea 


408 


ffiattråf!!. 

(Se orig.kat* 01,21* nr 446). .... 

Bo^ad.iiia 
Astrolabe Bay 
Nya Guinea 


409 


Matträg. 

(Se orig.kat. 01 é 21. nr 447). 

Bogadnim 
Astrolabe Bay 
Nya Guinea 


410 


Kokkärl av lera, flåkformat, med spetsig 
botten. Från en bergsby i Astrolabe. Bay, 
Erhållet i Bogadjim» (Se orig.kat. 01,21. 
nr 465). Astrolabe Ba^y 

Nya Guinea 

,. . ■ 


' 
411 


Sked av nautilusskal, 

(Se orig.kat. 01*21. nr 450). 

Bogad.iim 
Astrolabe Bay 
Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 133 Gen. kat. nr 1901.21. Anm. 1901*21. 
412 413 \y 414 415 416 Sked av nautilueskal 9 fräiare kanten t ändad. 
(Se origskat» 01» 21* nr 451)*. 

Bo^ad.ilia 
Åotrolabe', Bay 
■ Nya, Guinea Benvérkty^ a använt för olika ändamål. 
(Se origikaté 01.21* nr 452), • ' 

Beaadiiiiä 
Ästrolabe Båy 
H ,yä. Guinea Väska , liten, prydd med Coix-frön, Bäreo 

om halsen. 

(Se orig.kät. 01,21. nr 453). 

Bogad.ilm 
Ästrolabe Bay 
Nya Guinea Armband . 

(Se orig.kat* 01.21. nr 449)» " 

Bo^ad,-)im 
Ästrolabe Bay 
Nya Guinea Danssmyoke av blad. Fästet innanför aimbandet. 
Uppätet av insekter. 
(Se origikat, 01.21. nr 446). 

Bogad.iim 
Ästrolabe Bay 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 134 Gen. kat. nr Inv. nr 1901**21, Anm. 1901é:21, 

417 418 419 420 421 Ksw. , ujpptili med tre grenar j av -vilka de båda 
yttre har Bmä fcasuarfjädertofsar* 
(Se örig.kati 01,21. nr 46l)«. . , 

Bogad;11m ... 
■ Astrolabe Bav 
Hya Guinea Kam » upfetiil fiencaabruteh. ■■• 

(Se örig.kati 01*21^ nr 462),. . . . . . 

■ Boffld.iim . .... 

. Astrolabe Bay 
H ya Giiinea Kaltefödrai av bambu. 

(Se origikat. 01.21. nir 465). 

Bogad.lim 
. Astrolabe Bay 
Efya Guinea Kaikfodral av bambu. 

(Se origikat, 01*21"i nr 464). 

Bof^ad;]im 
Agjjf olabe . Bay 
Hya Guinea Stenyxa med skaft.' 

(Se örig.kati 01.21, nr 472), 

•Astrolabe Bay 
■ Hya. Guinea lojrfu CARL SVA^fBEnG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 135 - Gen. kat. nr Inv. nr 19Ql,2i; Anm. 19Ö1>21, 
422 423 424 425 426 427 Steayxa . 

(Se origé.kat* 01*21. .ET 473). . 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Stenyxa . 

(Se origékaté 01^21. nr 474)? 

Astrolabe Bav 
CTya Guinea Träredskap , klubbformat j med djurhuvud i övre 
ändan* (Leksak?). 
(Se origékat, 01.21. nr 460). 

Astrolabe Bay 
. Hya Guinea Kam av bambu med papegojfjädrar # 
(Se orig.kat. 01.21. nr 456). 

Astrolabe Bav 
. Efya Guinea Kam . 

(Se orig.kat. 01*21. nr 457). 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Kam . 

(Se orig.kat. 01.21. nr 458). 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 136 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901, 21* Anm. 1901,21, 
428 429 430 431 432 Bros t prydnad s 

(Se orig^kat." 01 ^'21 .'nr 455)>' 

Astroläbe • Bay 
Hya Guinea Armband , flätat, prytt med Nassar- och Conus« 

ringar. .* ' ' ' ' ."' 

(Se orig^kats 01,21, nr 458b) ^ ' 

ABtrola.be Bay 
Nya Guinea Väskor , tvä små, den större prydd med Coix- 
frön, avskurna i ena! ändaji. ^äres om halsen, 
hängande på bröstet. 
(Se orig,kat, 01,21. nr 454); 

Astroläbe Bay 
Nya Guinea Bullroarer , "Balom", knippa av fem, närmast 
liknande nr 342, och mellan den instuckna 
en bladknippa och en sirislev av trä med 
skaft av fägeltibia, 

Astroläbe Bay 
Nya Guinea Madang. Nr 432 - 483. 

Halsband , "Bali"j av hundtänder. Pör kvinnor é 
(Se orig.katé 01*21. nr 397). 

Madang 

Astroläbe Bay 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VJUJO 3389 1 68 137 Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21, Anm. 1901,21, 
433 434 435 436 437 BrSstprydnad ,. "Bol"> På Jabimspråket "Kapoa- 

sili". .... , , . 

(Se orig.kat, 01.21. nr 401 )i 

Madaa^ - 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Armband , flätat.9 med t.vå flikar,, prydda med 
' Nassa.' "Asi" . 
(Se origtkat. 01.21. nr 405). 

Madan^ 

Astrolabe Bay 
Nya Gruinea Penisf odral i "B(e)lång(e)läng" av flätverk 

och prytt med simckskaleringar. 

(Se orig.kat 01.21. nr 398). 

Madang 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea Kam . 

(Se orig.kat* 01,21. nr 406). 

Madang 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Kam. (Se orig.kat, 01,21. nr 407). 

Madang 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXjO 3389 1 68 - 138 Gen. kat. nr Inv. nr 1901 é21# Anm. 1901*21, 

438' ■ 439 440 441 442 Kalkfodral fl "Adog" eller "Adok"^ av bambu. 
.(Se orig.kat. 01»21, nr 408), 

Madang 

A3tx"'olabe Bay 
Hya Guinea Kalkfodral . 

(Sé origikat, 01.21. nr 409)., 

Madaaag 

ABtrolabe Bay 
gya Guinea Kalkfodral ^ 

(Se origtkati. 01*21. nr 410), Madang 

Astrolabe Bay 
Mya Guinea Kalkfodral . 

m, w iaiiwiii^ii »ww n i Ha m i ii ■■■!■ 

(Se orig:,katé 0i«21., nr 411). Madang 

Astrolabe Bay 
ITya Guinea Kalkfodral . 

(Se oiig.kat. 01,21. nr 412). 

^VAfe^A-^ *'^ Pl fe b Urs. Madang 

Astrolabe Bay 
Mya Guinea CAfiL SVANSEnO AB. VAXJÖ 3389 1 - 139 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901*21; 

443 444 445 446 447 Ealisf odral . 

(Se orig.kat, 01,21, nr 415), Made 
Åstrolabe Bay 
Hya Guinea Kalfcfodral. (Se örlgikat, 01,21i nr 414), Madang 

Åstrolabe Bay 
Kya Sulnea Kalkfodral . (Se orig.kat, 01,21, nr 415), Eladang 

Åstrolabe Bay 
Uya guinea Ealkfodral . 

(Se orig.kat* 01 i 21, nr 416), Madaag 

As.1;rolabe Bay 
H ya Gid.nea Kalkfodral . 

■8- 

(Se origskaté 01*21. nr 417). Madang 

Åstrolabe Bay 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 140 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901; 21'. Anm. ■.1901*21,. 
448 449 450 451 452. Kalkfodral » 

(Se orig.kat. 0L;21.. nr 418)5, .Madang 

Ästrolabe .Bay 
. Kya .Guinea Kalkfodrol . 

(Se origékati 01421» nr 419)i Ae.trolabe Bay 
I?ya Guinea Kalkfodral . 

(Se orig.kati 01.21, nr 420). Madan^'^ 

Ästrolabe Bay 
Uyä Guinea Kalkfodral. (Se origiikatir 01.21i nr 421 ).- Madang 

Ästrolabe .Bay 
Hy a .Guinea Kalkfodral . ■ 

(Se otig*kat.-01.21i,'nr 422). Madang 

Ästrolabe Bay 
Kya Guinea CARt SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 141 - Gen. kat., nr 1901.21. Anm. 1901.21. 
453 454 455 456 457 Kalkfodral . 

(Sg orig.lcat.. 01...2i., nr 423).. Madang 

Asiirolabe Bay 
Hya Guinea Kalkfodral.. (Se orig»kat« 01.21. nr 424) * Astrolabe Bay 
Hya Guinea Kalkfodral . 

(Se orig.kat, 01,21* nr 425). RIadang 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea Kalkfodral, (Se orig.kat^ 01,21, nr 426). Madang 

Aetrolabe Bay 
N ya Guinea Kalkfodral . 

(Se orig.kat, 01,21, nr 427). Madong 

Aetrolabe Bay 
lya Guinea CARL SVANBERG AB, ViXJO 3389 1 68 142 - 1901,21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901;. 21. 
458 


. Ealkfodral. 

(Se origolcat* 01»21i, nr 428)* 

Madan^ 

Ästifolabe Bay 
• itya 'Guinea 


459 


Väska, "Tan^atam"* flätad. 

(Sé origftkat, 01>21, nr 403). 

Madang 

ilstrolabe 3ay 
Hfya Guinea 


460 


Podral för småsaker, av palmblads s Ii da med 

flätat skaft. 

(Se orig.kat, 01,21. nr 402). 

Jladang 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea 


461 


Kalkspade, "Tåd", en knippa av ses 9 inträdda 
i en flätad ring av rotang och en dito av 
rödfärgade fibrer. I knippan för övrigt 
instuckna en kalkslev med handtaget över- 
spunnet med röda och gula strimlor och en 
liten vit glasknapp i övre ändanj samt två 
i båda ändar spetsiga pinnar, instuckna i . 
tapalindningen omkring en av "Tåd". ("Tåt"?). 
Tåd kallas på Jabimspräket "Belom". Har 
ursprungligen haft med trolleri att göraj 
används nu även éom kalkekedar. Används 
även flera tillsammans för att förvara små- 
saker. Bäres instucken under armbandet» Til- 
lika härprydnad. 
(Se origikat. 01.21. nr 406b) 

Madang, Astrolabe Bay 

CA«U SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 

Nya Guinea - 143 1901 #21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm!. 
1901*21. 


462 


Kalks pade, "Tåd". 


• .Madang 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea 


465 


Kalkspade, "Tåd". 


Astrolabe Bay 
" N,ya Guinea 


464 


Kalkspade, "Tåd". 


Madang 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea 


465 


Kalkspade, "Tåd". 


Madang 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea 


466 


Kalkspade, "Tåd" i 


Madang 

Åstrolabe Bay 
Nya Guinea 

■ 


467 


Kalkspade, "Tåd". 


Madeuig. 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 144 - Gen. kat. nr .1901.21.' Anm. 1901^21, 
468 469 470 471 472 473 KalKspade . "Tåd", 

ii m i riri i II wtu' ii <T ; ' ii i r, j i i *■ Kalkspade .' "Tåd". Kalkspade . "Tåd" . Kalks pade , "Tåd". Kalkspade . "Tåd". Kalkspade é "Tåd". Madmig 

Åstrolabe Bay 
Hya Guinea Madan^ 

Astrolåbe Bay 
Hy a Guinea Madanjs; 

Astrolåbe Bay 
Hy a Guinea Madang 

Astrolåbe Bay 
Nya Guinea ladans 

Astrolåbe Bay 
Nya Guinea Madang 

Asjirolabe Bay 
Eya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 145 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21. Anm. 1901.21. 
474 475 476 477 478 Kalkspade ., "Tåd nrnfifill. Kalkspade , "Tåd", Kalkspade , "Tåd Kalkspade . "Tåd", Madang , 
Astrolabe Bay 
Nya Guinea MadanK 

Astrolabe Bay 
E,ya Guinea Madang 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Madaag; 

Astrolabe Bay 
jifya Guinea Kalkspade , "Tåd", 

Ma dang 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea 

Nr 462 - 478 bar förut i orig.kat.01.21. 
nr 430 - 439- Uf^ä^ CARL SVANBERG AQ. VAXJO 3389 1 68 - 146 Gen. kat. nr 1901*21, Anm. 1901.21. 
479 ■ 480 481 482 483 gr urama , "Dängdång"» 

(Se orig.kat. 01.21é ar 404). ÅBtrolabe Bay 
Hya Suinea Sköld i väska, "Sapoia"(?)« Girkeln^iid träskiva 

i nätväekao Avbildad i Krieger. Nya Guinea, 

b 

Astrolabe Bay 
IJya Guinea Sköld, stor rund, av trä. "Gobis". 

(Obsi S-rljudet något åt tj eller sch). 

(Se orig.kat. 01.21. nr 399). 

Madan,^ 

Asti^olabe Bay 
Hya Guinea Sköld , rund. 

(Se orig.kat* 01.21. nr 400 ). 

Madan^ 

Astrolabe Bay 
l ya Guinea Sköld, rund. 

Madg 
Astrolabe Bay 
lya Guinea G^ 1CV 
<0/' ^ CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 147 - Gen. kat. nr 1901 é 21, Annn. -1901,21. 
484 485 486 487 488 489 Sked , "Akok"j;av kökosskal. 
(Se orig.kat. 01,21i nr 345)» Ae tgolabe BawV 
ll^r p. Guinea Taro^stöt, "Takol", av trä, snidad j med inän- 
niskofigurer på toppen» ly. 
(Se origikat. 01*21. nr 381 )^. 

Astrolabe Bay 
Nya Gui nea Dolk av kasuarben. (So orig.kati 01,21. nr 358). Aatrolabe Bay 
Nya Guinea Dolk av kasuarben. 

Se origikat. 01.21, nr 359)* Astrolabe Bay 
' I^ya Guinea Dålk av kasuarben. (Se orig.kat. 01.21. nr 360). Astrolabe Bay 
Hya Guinea Dolk av kasuarben. (Se origikat. 01,21. nr 36l), Astrolabe Bay 
Hya Guinea 14^0^ CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 148 - Gen. kat. nr ■ Inv. nr 19Ö1. 21 Anm. 1901, 21 é 
490 491 492 493 494 495 Dolk av kasuarben, 

(Se orig.kat. 01*21* hr 362) Astroiabe Bay 
Hyå Guinea Huvudgärd 9 "Kalok". 

(Se orig.kat, 0l*2l. jm- 386). Aströlabe Bsffl 
Nya Guinea Huvudgärd , l'Kalok"« 

(Se orig.kat, 01.21* nr 38J) Astroiabe Bay 
Hya Guinea Påse , stor, av flätade palmblad, "Se;3m"é 
(Se orig.kat, 01.21, nr 363) 

Astroiabe Bay 
Hya Guinea Påse, stor, av flätade palmblad, "Sejm". 
(Se orig.kat. 01.21* nr 364). 

- Astroiabe Bay 
Hya Guinea Väska , knuten, "Er". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 368). 

Astroiabe Bay 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 149 - Gen. kat. nr In v. nr 1901.21. Anm. 1901.21. 
496 497 498 499 500 501 Väaka;, knuten» "Er"*- 

(Se orig.kat, 01.21. nr 369). ÄBtrolabe Bay 
Hya Guinea ¥äete, knuten, "Er". 

(Se origwkat.' 01.21. nr 370). Astrolabe' Bay 
Hya Guinea Väska, knuten, "Er". 

(Se orig.kati 01.21. nr 37l). Aetrolafaé Bäy 
Hya Guinea Väaka, knuten, "Er". 

(Se orig.kat. 01.21. ns- 372). Ast3?olabé Bäy 
lya Guinea Väska, knuten, "Er". 

(Se origikat; 01121'. nr 373)* Astrolabe Baiy 
Mya Guinea Väska ; knutea, "Er". 

(Se orig.'kat. 01.21i; rtr 374). Astrolabe Bay 
Hya Guinea CARL SVANSEHG AB, VAXJÖ 3389 1 68 150 - Gen. kat. nr 1901 i 21. Anm. 1901* 21 i 
502 503 504 505 506 Väska , knuten^ besatt med avekurna Goix-frön. 

"Kröp". 

(Se orig.lcat. 01.21. nr 365). 

Astrolabe Bay 
Hya Sulnea Väska, eom-nr 502. 

(Se orig.kat. 01é21. nr 366). Astrolabe Bav 
Hya Guinea Väska, som- nr 502. 

(Se orig.kati 01.21. nr 367). 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Kam 9 "Raling",- besatt -med Guecusskinno "Ut- 

t3ur"é 

(Se orig.katé 01*21. nr 348). y 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Kam, "Raling". 

(Se orig.kat. 01.21. nr 390). A3i>rolabe Bay 
Hyå Guinea CAflL SVANBERG AB, VÅXJO 3389 1 68 - 151 - 1901,21* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901»21. 
507 


örhängen» två stycken, vardera bestående äv 
en sköldpaddringj "Mlil" och en Gonusring, 
"Riap".- 
(Se origéltat. 01i21. nr 349). 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea . 


•■ 
508 


Halsband av hundtänder, " Unt.lii". 
(Se örig.kati01.21. nr 353).' 

Astrolabe Bay 


Nya Guinea 


509 


Halsband av hund tänder, "Unt.iil". 
(Se origékaté 01é21. nr" 354)* 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea 
• 


510 


Halsband av hxind tänder « "Unt.iil". 
(Se orig.kat. 01,21. nr 355). 
Astrolabe Bay 
Nya Guinea 


511 


Halsband av h\indtänder. "Unt.iil". 
(Se orig.kat. 01.21. nir 356)* 

Astrolabe Ba.y 
Ilya Guinea 

CARL SVANBERG Afl. V*WO 3389 1 6B - 152 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Anm. 1901,21. 
512 .513 514 515 516 Haleband , bj^ett^ flätat,; besatt med Hassa-sJsal 
s^nt frön, inklämda i hartslifct ämne. "Tjai" 
(Se prigéKat. 01*21. nr 352).. 

Astrolabe Bay 
Eya Guinea Halsband av tyå .svinrevben, ^"Initevir"* Bars, 
järnte följande,. , av .en, gamxaal kvinna» 
Sorge/tecken? ' 
(Se orig.kati 01.21. nr 350). 

Astrolabe Bay 
lya Guinea Halsband , jfr. nr 513 é 

(Se orig.kat. öli'_2i.-;nr 351)* 

Astrolabe Bay 
Hya Guinea Bros t prydnad avsvinhörntänderj besatt med 
Kassa-skal och frön av Abrus precatorius, 
»'Tjiatjang". 
(Se origékat, 01*21. nr 357). 

Astrolabe Bay 
„ Hya Guinea Bröstprydnad av stor snäcka. Bärsträngea och 
dess kläppf önaiga fortsättning besatt med 
snäckringor, Hassa samt en vidhängande 
flätad kedja, "Tip". 
(Se orig.kat. 01.21. nr 347). 

Astrolabe Bay 
tJya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 153 - 1901.21* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
'Anm.'. 
1901.21. 
517 ' 


Armbandr av flätverk,. "?/ar", och en stor Conus- 
- - ring, ^"Hapa",' 

(Se origékat. 01*21^ nr 388).- 

, Astrolabe Bay 
Ija Guinea 


518 


Armband, .jfr nr 517. 
:. (Se origfkät. 01*21* nr 389)*, 

. \ . Astrolabe Bay 
/ - . . Hya Guinea 


519 


Band besatt med Nassai 

(Se origikat. 01*21. nr 375). 

Astrolabe Bay 
•Hya Guinea 


•i 

Icéq^u 
520 


Band besatt med Kassa. 


(Se orig.kat. Qlé21. nr 376). 
Astrolabe Bas: 
Hya Guinea 


521 


Band besatt med Uassa. . . 
(Se orig.kat. 01.21. nr 377). 

Astrolabe Bay 
l?;7a Guinea 


522 


Band besatt med Kassa. . , . 
(Se or ig i ka t. 01*21* nr 378). 

Astrolabe Bay 
■ • • ' Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 154 - Gen. kat. nr 1901^21, Anm. 1901 i 21 i 
523 ■ ' 524 525 526 527 528 B^a besatt med Nassa, längre än föregående 
fyra* Bäres; över skuldrorna i kors pä brös.t 
och rygg i "T;)ur'nai". 
(Se orig.kat, 01.21,. nr 379).- 

Astrolabé Bay 
Hya Guinea Band lik ilr 523» men 'besatt med Coixfröno 
(Sé orig. kat» 01.21». nr 380). 

Aströlabe Bay 
Eya Guinea Gördel av pandanusbläd och flätor av "Djimbroniji . 
(Se orig.kat. 01,21, nr 346). 

Aströlabe Be^ 
Hya Guinea Bälte av bark, med inskurna ornament. "Aiwelin, 
(Se orig.kat é 01,21. nr 382). 

Aströlabe Bay. 
Nya Guinea Bälte "Alwéling"j äv bark med ornament. 
(Se orig.kat» 01*21. nr 383). 

Aströlabe Bay 
Eya Guinea Bälte "Aiweling", av bark med ornament. 
(Se orig.kat. 01,21. nr 384), 

Aströlabe Bay 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VÅXJÖ 3389 1 68 155 - 1901.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901; 21,. 
529 


Bälte av bark, utan ornament. 
(Se origikat. 01*21* nr 385). 

Astrolabe Bay 
Nya Guinea 

Potsdamhafen, 


550 


Yxa av Tridaena-skal med skaft. 


h'b 


(Se orig,kat. 01.21. nr 475). 

Potadainhafen 
Hya Guinea 


531 


Yxa av Tridaena-skal , utan skaft. 

Potsdamhafen 
Nya Guinea 

Nr 531 ej upptagen i Nymans katalog, men 
hör antagligen hit. 

Berlinhafen. Nr 532 - 638. 


532 


Bröstprydnad. Rektangulärt stycke av tjockt, 
brunt bas t tyg, besatt med Nassa-skal i när- 
liknande mönster. 
(Se orig.kat. 01*21. nr 391) • 

BerliBhafen 
N,ya Guinea 


533 


Bröstpr,vänad av två svinhörntänder. 
(Se origikat, 01*21* nr 476). 

Berlinhafen 
Nya Guinea 


" CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 156 - 1901V21". Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19Öli21, 
534 


Höftprydnad av flätverk av palmfibrer, besatt 
med Nassa* 
(Se örig,lcat* 01é21. nr 394). 

Berlinhaf en 
Nya Gruinea 


535 


Armband av sköldpaddskal» För män. 
(Se orig^kat, 6l«21é nr 392), 

Berlinhaf en 
Efya Guinea. 


536 


Aimband av sköldpaddskal. För män. 
(Se orig.kat. 01«21. nr 393). 

Berllnhafen 
■ ■ ) 
Kya Guinea 


537 


Armband, flätat av smala rotang(?)etrimlorj 
på rätsidan rödfärgat. Tvä Conusringar 
fastade vid ena sidan, genom flätningené 
Etikett» Armband (överarm j man). 
Né Guinea, Berlinliafen. E.N. 1898. 

Berlinhaf en 
Nya Guinea 


538 


Kam av bambu med tvä vidfästade prydnader av 
paradisfågel f aädrårv 
(Se orig.kati; 01.21. nr 469). 

Berlinhafen 
' Bya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VÄXjO 3389 1 68 - 157 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21* Anm. 1901 .-21 i 
539 540 541 542 543 F ;] äder pry dgad. av rött och svart fägelsMnn, 
med vidfästp.de gula fjädrar, samt tvä långa, 
på båda sidor utuddade fjädrar» (Var meå 
etikettsnöret fastbunden vid nr 538). 

Berlinhafen 
Hya Guinea Väska, flätad, på enå sidan upptill prydd laed 
tre grupper (4,6,4») Goixfrön, upträdda på 
långa, hängande garnändar* Pransad.Cjfr nr 69}.) 
(Se orig.kat* 01,21. nr 395)^ 

Berlinhafen 
• Hya Guinea Huvudgärd av trä. 

(Se orig*kat, 01.21. nr 396). Berlinhafen 
Ifya Guinea Sa^öhaoka med skaft. 

(Sé orig.kat. 01*21. nr 471 )* Berlinhafen 
Mya Guinea Stenyxa med skaft* 

(Se orig.kat* 01*21* nr 470)* Berlinhafen 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 158 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21, .Anm. i901i21v 
544 545 546 547 548 549 550 Er 544 - 552 j bågar, hopbuntade, med etikett Båge med sträng. Berlinliafea Båge med sträng. Berliohafen 
Hya Suiaea Båge med sträng. Berlinhafen 
H ya Guinea Båge med sträng. Berlinhafen 
Kya Guinea Båge med sträng. Berlinhafen 
" Hya Guinea Båge med stränga Vid ena ändan är bitar av en 
fransk och en tysk tidning fastade tmder 
lindnlngen. 

Berlinhafen 
' Hya Guinea Båge med sträng. Berliiohafen 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 159 - Gen. kat. nr 190i*2i, Anm. 1901,21. 
551 552 553 554 555 556 557 Båj^e med sträng. Eerlinhafen 
ilya Guinea Båge med sträng. Berlinhafen 
Ifya Guinea Ur 553 ■* 578, en båge g pilar hopbuntade» 
Etiketts Berlinhafen. Båg e 9 kort, utan sträng. Berlinhafen 
Mya Guinea Pil Berlinhafen 
Hya Guinea Pil, Berlinhafen 
Hya Guinea Pil. Berlinhafen 
Hya Guinea Pil. Berlinhafen 
H;ya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 160 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901>21-. Anm. 1901.21.. 
558 J P il . JL p 559 Pil. 560 561 562 563 564 Pil. Pil. Pil. Pil. Pil. Bérlinhafen 
Jf^YQ; Guinea Bérlinhafen 
■H ya Guinea Bérlinhafen 
Hy a Guinea Bérlinhafen 
Nya Guinea Bérlinhafen 
lya Guinea Bérlinhafen 
Hya Guinea Bérlinhafen 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 161 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901 i 21. Anm. 1901» 21 1 
565' Pil, 566 Pil. 567 568 568 569 570 Pil i Pil. Pil. Pil. Pil. Berlinfaafen 
Hya' Guinea Berliahafen 
Hya ' Guinea Berlinhafen 
Hy a Guinea ' Berliahafen 
Hyä ' Guinea Berlinhafen 
Hya Guinea Berlinhafen 
Nya Guinea Berlinhafen 
Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 162 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21» 1901.21* 
571 572 573 574 575 576 577 Pil i' Pil. Fil* Pil* Pil, Pil. Pil. Berlinhafen 

H ya Guinea Berlinhafen 
Hya Guinea Berlinliafen 
H ya Guinea Berlinhafen 
Hya Guinea Berlinhafen 
Hya Guinea Berlinhafen 
H ya Guinea Berlinhafen 
Nya Guinea CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 163 - 

1901>21, 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1901 I 21 4 


•■ ■ 


578 


Fisitpil, flerspetBad^ 

■ ■Berlinhafen 
Hya Guinea 

-Nr 579 - 619 j 41 pilar, hopbuntade från 
N,ya Guinea. Etiketts Berlinhäf éh. ' 


579 


Pil* ■ ■■■■■■' ■ ■ ' 


580 


Pil> 


581 


Pil* 


582 


•Pii. 


583 


Pil* 


584 


Pil* 


585 


Pil* 


586 


Pil* 


587 


Pil* 


588 


Pil* 


589 


Pil* 


590 


Pil* 


591 


Pil* 


592 


Pil* 


593 


Pil* 


594 


Pil* 


595 


Pil* 


■ 
596 


Pil* 


597 


Pili 


598 


Pil* 


599 


Pil* 


600 


Pil* 


601 


Pil. 


602 


Pil* 


603 


Pil* 


604 


Pil* 


605 


Pil* 


606 


Pil* 


607 


^i^» Tierllnhafen 

Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 164 - 1901, 21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■ . 4 

Anm. 
- 


Nr 579 -^ 619, 41 pilar, hopbuntade från 
Nya Guinea. Etiketts Bérlinhafen. 


1901*21* 


..,,■■ 


608 


Pil. 


609 


Pil, 


610 


Pil,. 


611 


Pil.' 


612 


Pilr 


613 


Pil. 


614 


Pil.' 
, 


615 


Pil. 


616 


Pil, 


617 


Pil. 


618 


Pil. 


619 


Mskpii, flerspetsad. 

Berlinhafen 
Nya Guinea 

Nr 620 - 638, 19 pilar, hopbuntade från 
Nya Guinea, Etikett: Berlinhafen, 


620 


Pil* 


621 


Pil, 


622 


Pil. 


623 


Pil, 


624 


Pil, 


625 


Pil. 


626 


Pil, 


627 


Pil, 


628 


Pil. 


629 


Pil. 


630 


Pil, 


631. 


Pil* 


632 


Pil. 


633 


Pil, 


\., 
634 


Pil. 

Berlinhafen 
Nya. Guinea 

CARL SVANBEfiG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 165 - Gen. kat.- nr 1901*21. Anm. 1901,21. 

-.■635 

636 
637 
638 Nr "620 •■Ä 638^ 19 pilar j hopbxmtade frän 
lya Gviinéai Etiketts Berlinhaf en^ 

. Ml . 

. gily glerspetsad fiekpil* 

: gil.F lérspetsad fiskpil, 

Pil^ flerspétsad fiskpil. 

■ Beiciinhaf en 
■ - Hya Guinea i?r 639 ~ 667 r 1 båge och 28 pilar hopbimtade 
från Nya Guinea^ Astrolabe Bay-oiarådet 
Etikett: Bogad^jim* 639 


BäRe utan sträng 


640 


Pil. , 


641 


Pil* . 


642 


Pil* 


643 


Pil. 


644 


Pil. 


645 


Pilé 


646 


Pili 


647 


Pilé 


648 . 


Pil* 


649 


I*il* 


650 


Pil* 


651 


Pilé 


652 


Pil* 


653 


Pil* 


654 


Pil* 


655 


Pil* 


656 


Pil* 


657 


Pil* 


658 


Pil* 


659 


Pil* 


660 


Pil Bog;ad.iim 

A e trolabe Bay 

ITya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 166 1901.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Nr 639 * 667, 1 båge och 28 pilar hopbuntade 
från Hya Guinea, Astrolabe Bay-ocirådet. 


■ ,. • . 


Etikett: Bogadjim. 


1901.21* 
661 


Pil* 


662 


Pil* 


663 


Pil. 


664 


Pil. 


665 


Fiskpil, flerspetsad. 


666 


Fiskpil, flerspetsad. 


. 667 


Fiskpil, flerspetsad* 

Bo^adjim 
Åatrolabe Bay 
Hya Guinea 

Ur 668 - 681, 14 pilar i bunt från Hya Guinea, 
Madang. 


668 


Pil, 


669 


Pil*. 


670 


Pil* 


671 


Pil* 


672 


Pil. 


673 


Pil. 


674 


Pil* 


675 


Pil. 


676 


Pil. 


677 


Pil* 


678 


Pil. 


679 


Pil* 


680 


Pil. 


681 


Pil* 

Mädanp 
H.va Gxiineä 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 167 Gen. kat. nr 1901,214 Inv. nr Anm. 1901i2l* 
682' 683 684 685 686 687 688 689- B.; Från Bya Guinea (Utan uppgivna lokäleir). Gräakjoi i rödbrun j på rätsidan med långa 
tofsar med svarta och gula tvärband. 

Ifya Guinea Grägk.1oi < Hyä Guinea Gräek.1ol < lya Guinea Morq av t apa, med målade ornament. Begagnad. 

aya Guinea Moro, äy, obegagnad. Hya Gxiinéa Väska , besatt med stympade Coix-frön. 

Iiilinar närmast nr 502, 3 j 4* 

■•■■■'. . > 

Hya Guinea Väska, liten, besatt med Cöix-frön. Jfr nr 687 

Hya Guinea Väska, besatt med Nassa. Kärmast lik nr 500. 

Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 -168 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Änr 1901.21. 
690 691 692 693 694 695 696 697 ¥äska . rödbrun, på f rameiåan med tofsar av 
KauriSo 

Hya Guinea Väska, nä,rmast lik nr 540, Hya Guinea Armband av flätverk* Kring kanterna Uassa-skai 

Hya Gulhéä Armband av flätverk. Kring kanterna Nassa-skal 
' ' ' Nya Guineia Huvudprydnad av Kasuarfjädrar, med fyra hår- 
nålar av rör. lärmast lik 35? 36 i ~ 

■ ; Nya Guinea Huvudprydnad av Kaauarf jädrar med 1 hårnål, 
Mrmast lik nr 91 och 92. ;. 

Nya Guinea Tofs av Kasuarf jädrar, utan hårnål. 

Nya Guinea Kam av bambu, upptill med röda papegojfjädrar. 
Närmast lik 425. 

Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 - 169 - Gen. kat. nr 1901.. 21. Anm. 1901; 21. 

698 699 700 701 702 703 Kam av 8 plzmary sammanhållna av. en mörkbrun, 
i sicksack gående fläta* jfr Biros kat.pl 

Hya Guinea guppf.jädrar , 4 vita, vid nedre ändan virade 
med röda och gula fibrer. 

Hya Guinea Tuppf .jäder , i^it, fastbunden vid en pinne* 

Uya Guinea P.jäderpiydnad av vitgula hönsfjädrar, fästa 
på en träpinne. På mitten några röda fjädrar. Längd ca 60 cm, Nya Guinea Fjäderprydnad närmast lik nr 701, men utan 
röda fjädrar. Längd ca 54 cm. N ya Guinea Bröstprydnad av svinhörns tänder och abrus-frön 
närmast lik nr 515. Pinch. Samoafahrten 
Atlas, Taf. XXIII fig,2. 
jmf . 515 Hya Guinea ' CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 170 - 

1901^21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901^21, 


■ 


704 


Bröstprydnad av svinhörntänäer och tre Ovula 
Ovuiria samt Kauris. Jfr nr 63, 

Kj/a Guinea 


7P5 


Bröstprydnad av svinhörntänder och Hasea. 

. Nya Suinea 


706 


Haleband av hundtänder. Jfr 508»511» 
' ■ :•, ,'.' . , , Hya Guinea 
707 


Halsband av hund tänder. 

Nya Guinea 


708 


Bröstprydnad av hundtänder. Kassa-skal, blå 
glaspärlor och fröskal. 

H;ya Guinea 


709 


Bröstprydnadi Jfr nr 708* 

Nya Guinea 


710 


Fragment (?) av prydnad» Två hopbundna hund- 
tänder* 

KJira Guinea 


711 


Halsband(?) av 6 snodder, sammanliållna av ett 
i sicksack gående band med en rad Nassa-skal. 
Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXÄ 3389 1 68 171 1901,21, Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21, 
712 


Prydnad (näs prydnad?) av 


sköldpadd, 

E^a Guinea 


713 


Huvudf^ärd. 


Hy a Guinea 


714 


Huvudgärd. 


Wya Guinea 


715 


Huvudgärd* 


Ifya Guinea 


716 


Huvudgärd. 


nya Guinea 


717 


Huvudgärd. 


Nya Guinea 


718 


Huvudgärd. 


Hya Guinea 


719 


Huvudgärd. 


Nya Guinea 


720 


Huvudgärd, utanxföttér. 


Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 172 

1901.-21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
19031 i 21^ 
721 


Huvudgärd, utan fötter. 

Ijya Guinea 


722 


Huvudgärd, liten, uppburen av en laänsklig 
figuro 

Hya Gxiinea 


723 


Huvudgärd. Jfr nr 722» 

Hya Guinea 


724 


SaKOStöt av trä. 
Hya Guinea 


725 


fräekäl, rödfärgad. 

Hy a Guinea 


726 


Kalebass. 

Hya Guinea 


■ 
727 


Sirihslev, liten. 

Hya Guinea 


728 ' 


Slrihspade av mörkbrunt trä med genombrutet 
handtag. Maseim-typ. Handtaget avbrutet och 
skickligt fastbundet med brunt garn. 

Nya Guinea 

CAHL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 6B Gen. kat. nr 173 - 1901,,21. Anm. 1901*21, 
729 730 731 732 733 734 735 736 Bambuatlcka använd som.Sirihspade, Hya Guinea Bambiis ticka , på tvä ställen omvirad med gula 
ocla röda strimlor. 

Nya Guinea Bendolk (?,) , nedanför knappen i övre ändan 
lindad med röd atrimlaé Jifir nr 193» 

lya Guinea Träpinne , använd vid eldgnidning. Nya Guinea Eorg. Hya Guinea Två prover 9 grövre och finare , av textil 
växt, "S3o". 

Hya Guinea Panflö.jt av 8 rör. Hya Guinea Trumma, Hya Guinea CARL SVAKBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 174 1901i21, Gen. kat. nr 


In V. nr 
Anm. 
1903.*21i 
737 


lltxmma,. 


Kj^a Guinea 


738 


fCTimma, 


Nya Guinea 


^^^^a^ 
739 


Baiis attribut. 


Nya Guinea 


740 


BiillroärérC?)* 


Kya Guinea 


741 


Mask. 


Bya Guinea 


742 


Mask. 


Nya Guinea 


743 


Mask. 


N;7a Guinea 


744 


Mask 


Nj7a Guinea 


745 


Mask. 


Nya Guinea 
;> 


T 

CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 175 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21* Anm. 190ié;21*, 

746 747 748 749 750 751 752 753 754 Mask* Masteo; MaslCt. Mask. Maeké Meak* Maska Mäsk. Mask. J^a ,Gufaea Hya Guåinéa ^ja M3åiié& Nya Gtiiaea Hyä Gruinéä Hya Gai-néa HTya Guinea Hya Guinea Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 176 - 1901*21* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
' 


Nr 755 - 767, 13 .stycken träbilder frän 
Kya Guinea. 


1901*21. 
755 


Träbild. 


756 


Träbild, 


757 


Träbild o 


758 


Träbild. 


759 


Träbild* 
, 


760 


Träbild. 


761 


Träbild. 


762 


Träbild. 


763 


Träbild. 


764 


Träbild. 


765 


Träbild. ' 


765 


Träbild. 


767 


Träbild. 

N;7a Guinea 


768 


Msk. 

Hya Guinea 


769 


Fisk, 

Fya Guinea 


770 


Pä?,el. 
Nya Guinea 


\ 
771 


Människokranium. 

Nya Guinea 


772 


tlänniskokranium, målat rött och vitt. 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 177 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,21. Anm. 1901.21, 
773 Eadlus av'i!annåaka, rödmålad j med tofs av 
Kasuarf jädrar# 

Hya Guinea 774 Easuårtlbia, rödmålad « IT;ya Guinea 775 •Pibuiä,' rödmålad. En flätad risag kring övre 
änden. 

Hya Guinea 776 777 778 779 780 781 gjskf ån^sapparat , konisk ryss^a. Nya Guinea Påddel* Eya Guinea iPäddél* Nya Guinea gaddel. Hya Guinea Träsvärd, långt, Hya Guinea Träsvärd. Hya Guinea CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 178 - Gen. kat. nr igoié2^é Inv. nr Annn. i901*/21, 
782' 783 784 785 786 787 788 789 . firäsyärdo Nya Guinea . Trä0värd. Bya Guinea . fräs värd» Hya Guinea Träsvärd. ITya Guinea Nr 786 - 790, 4 stycken bågar och 3 bags tränga^ 
bildande en bunt. Bå^é med sträng. Nya Guinea Båge utan sträng. N ya Guinea Båge» Nya Guinea Nya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 178 - 1901,21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901. 21 é 


' 


790 


Bågsträngar, tre stycken, av rötans. 

Nya Guinea 

Ur 791 - 797, 7 stycken bågar, bildande en 
■ blint» Prån Nya Guinea. 


791 


Båge, ornerad, med s träns» 


792 


Bä^ge med rotands träns. 


793 


Bå^é ined rotanss träns. 


794 


Bäpe med s träns» 


795 


Bå^e med s träns. 


796 


Båse med s träns. 


797 


Båge utan sträng. 

Nya Guinea 

Nr 798 - 811, 6 stycken bågar och 8 stycken 
pilar var hopbuntade. Från Nya Guinea. 


798 


Båge med ornament # flätade band och sträng. 


t» 
799 


Båge som nr 798. 


't^^.U^ 
800 


Båse. 


801 


Bä^e. 


802 


.Bääe. 


803 


Båse. 


804 


Pil. 


805 


Pil. 


806 


Pil. 


807 


Pil.. 


808 


Pil, 


809 


Pil.. 


810 


Pil. 


811 


Pil. 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 179 - 

1901.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
• 


Nr 812 - 820, 3 stycken bågar och 6 stycken 
pilar var hopbunt ade. Från Nya Guinea. 


1901.21. 
812 


Båge utan stängé 


813 


Bäse som nr 812. 


814 


Bäf^e. 


815 


Pil. , 


816 


Hl. 


817 


»il. 


818 


Pil. 


819 


Pil. 


820 


Pilé 

Nya Guinea 
Hr 821 - 850, 2 bågar och 28 stycken pilar 


— 


var hopbiontade. Frän Nya Guinea. 


821 


Båge. 


822 


Bå^e. 


823 


Pil. 


824 


Pil* 


825 


Pil* 


826 


Pil. 


827 


Pil. 


828 


Pil. 


829 


Pil. 


830 


Pil. 


831 


Pil. 


832 


Pil. 


833 


Pil/ 


834 


Pil. 


835 


Pil. 


836 


Pil. 


837 


Pil. 


838 


Pil* 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG A8, VAXJO 3389 1 68 180 - 1901.21* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Nr 821 -; 850, 2 bågar och 28 stycken pilar 
var hopbuntade. Från Nya Guinea. , 


1901.21, 
839 


Pil* 


840 


Pii, 


841 


Pil. 


842 


Pil. 


843 


Pil* 


844 


Pil. 


845 


Pil, 


846 


Pil. 


847 


Pil. 


848 


Pil* 


849 


Pil* 


850 


Fiskpil. 

Nya Gjainea 

Nr 851 - 897» 46 stycken pilar och 1 spets i 
en bunt från Nya Gxiinea. 


851 


Pil* 


852 


Pil. 


853 


Pil. 


854 


Pil. 


855 


Pil. 


856 


Pil. 


857 


Pil* 


858 


Pil* 


859 


Pil. 


860- 


Pil* 


861 


Pil* 


862 


Pil. 


863 


Pil. 


864 


Pil. 


865 


Pil. 

Nya Guinea 

CARL SVANBERO AB. VAXJO 338? 1 68 - 181 - 

1901*21, 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Nr 851 -^8979 46 stycken pilar och 1 spets i 
en bunt, från Hya Guinea, 


1901é21^ 
866 


Pil* . 


8S7 


Pil* . ' 


868 


Pil* ■ ' , , 


- 
869 


Pil* . ' ■ 


870 
871 ' 


Pil* 
Pil* . 


872 


Pil*'. 


■^ 
873 


Pil*= . 


874 


Pil* ^ 


875 


Pil. 


876 


Pil* 


877 


Pil. 


878 


Pil. 


879 


Pil. 


880 


Pil* . 


881 


Pil. . 


882 


Pil* 


' 
883 


Pil» 


884 


Pil. 


885 


Pil* 


886 


Pil* ■ 


887 


Pil* 


888 


Pil. ■ 


889 


Pil. • 


890 


Pil* 


891 


Pil. 


892 


Pil. 


893 


Pil* 


894 


Pil* 


895 


Piöikpil. 


896 


Piskpil. 


897 


Spets till kastspjut* n^^, ^j^xi iq-^q el, 1039? 

Längd 190 cm. 

Nya Guinea 

CARL SVANSEnS AB. VAXJO 3389 1 68 89 L 68£C W'*f'^ '" swaaNVAS navD 636 
836 
136 
936 
536 


Bsuino 3ÄH 
•ITfisTBM 
•ITTdJisToI 
?tT(l3ISM 
•Ifd^iSM 
•ITdsiSM 
•TM 


t^se 


•I?d 


£36 


*TT<i 


336 


'Tfd 


136 


'ITa 


036 


•IM 


616 


nid 


816 


'IM 


2.16 


•IM 


916 


•IM 


516 


«IM 


^16 


•IM 


£16 


•IM 


316 


;nM 


116 


•IM 


016 


•IM 


606 


.'IM 


906 


♦IM 


i.06 


•IM 


906 


. .'IM^ 


506 


*i¥a: 


t06 
£06 


••IM 


nid 


306 


•IM 


106 


•IM 


006 


,'IM 


658 


•IM 


969 
•I3^I06I 


?B9UTnf) e^ll 
ufjj^t^unq U9 f JCBifd ue^sjOiSi^e 3É «636 -^ 969 Jll 


■ujuy ■ . 
JU -AU] 


JU ■iD->\ 'uaQ '13 '1061 - Z8I - 183 - 1901.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■ Anm. 


Hr 930 - 


933 hopbuntade,. 


190ir2i. 


' 
930 -. 


Båjge. utan sträng. 


Nya Guinea 


931 :• 


Pil i . 


Nya Guinea 


932 


FiBkpili , 


Hya Guinea 


933 


Fiskpil. . 


Nya Guinea 
. 


Hr 934 -^ 


'■ ■■ *• 

938 hopbiintade. 


934 


Pil. 


Nya Guinea 


935 


Pil. 


Nya Guinea 


936 


Fiskpil i 


Nya Guinea 


■ 
937 


Fiskpil. 


Nya Guinea 


938 


Fiskpil. 


Njya Guinea 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 184 

1901; 21. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 


Nr 939 - 950, 11 kastspjut och 1 pil hop- 


• 


bimtade frän Kya Guinea» 


1901 •21« 


. 


939 


Eastepilut. 


940 


Kastsp.iut. 


941 


Kastsp.iut. 


942- 


Kastsp.1ut. 


943 


Kastsp.iut. 


944 


Kastsp.iut. 


945 


Kastsp.iut, 


946 


Kastsp.iut . 


947 


Kastsp.iut i 


948 


Kastsp.iut. 


949 


Kastsp.iut* 


950 


Pil. 

/■ - Nya Guinea 

Nr 951 - 987 j 37 stycken hopbuntade från 
Nya Guinea. 


951 


Kastsp.iut b 


952 


Kastsp.iut. 


953 


Kastsp.iut* 


954 


Kastsp.iut. 


955 


Kastsp.iut. 


956 


Kastspjut. 


957 


Kastspjut. 


958 


Kastspjut. 


959 


Kastsp.iut. 


960 


Kastspjut. 


961 


Kastspjut. 


962 ' 


Kastspjut. 


963 


Kastsp.iut. 


964 


Kastspjut. 


965 


Kastspjut. 

Nya Guinea 

CARL SVAffflERG AB, VAXJO 3389 1 68 185 

,1901 i 21 i 


Gen. kat. nr 


Inv, nr 
Anm. 


Nr 951 •* 987, 37 stycken kaatsp ju t hopbimtadé 
frän- Hya Guinesé - 


1901* 21 V 


' 


966 


Eaatsp.iut»' 


967 


Eästöp.1ut» 


968 


Kastsp.iu*,- 


969 


Kästsp.lui* 


970 


Easispjuti* 


971 


Kas.töp.iuié 


972 


Eastspiut* 


973 


Kas.tapiut» 


974 


lÄStspjuti 


975 


kastsp.iuti 


976 


Kastspiutb 


' 
.977 


.Kaetsp.lut. 


978 


Eastsp.iut. 


979 


KastsPiiut. 


980 


Kaetsp,iut. 


981 


Kåstsp.iut. " 


982 


Kastsp.lut. 


983 


Kåstsp.iut. 


984 


Eastsp.iut-. 


985 


Eastsp.iut. 


986 


Eastsp.iut. 


986 


Eastsp.iut. 


987 


Kastspåut, flerspetsat* 

Nya Guinea 


988 


Kast trä. 

. ■ Nya Guinea 


989 


Eastträ. 

Nya Guinea 


CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 186 - 1901.21., Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 é 21. 
990 


Eastträ. 


'^ ■ ■ 


Nya Guinea 


991 


Kast trä. 
Hya Guinea 


. 
992 


Snideri till kastträ. 

Nya Guinea 


993 


Bendoik.. 

Nya Guinea 


994 


Ster^yxa med skaft. 

Nya Guinea 


995 


Yxa av ITridasna-skal med akaft, målat rött 
med vita prickar och snidat* 

Nya Guinea 


996 


Sköld av trä, avlång, snidad, med ansikte 
strås ovan mitten. 

Nya Guinea 


997 


Sköld, närmast lik nr 996, med bastfrans 
länge ena sidan. 

Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr 187 3.901,21, In v. nr Anm. Nr 998 - 1001 i en bunt. 1901,21. 
99ö 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 Sp.iut med bambuspets och träskaft. Nya Guinea Sp.jut med bambuspets och rörskaft, Hya Guinea Spjut av träj i ett stycke. Nya Guinea Sp.jut närmast lik nr 1000. Nya Guinea Nr 1002 - 1010 bildande en bunt med 1002 och 
1003 särskilt hopknutna* IjD^Ut, Nya Guinea Sp.1ut. Nya Guinea S pnut med bambuspets. Nya Gtiinea Sp.jut med fastbiindet utskott för pekfingret 
att stöda mot vid kastning. 

Nya Gtiinéa CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 188 - 1901i21i' Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Hr 1002 »1010 biidahde en 


hwat med 1002 och 


• 


i003 BärsMilt hopimu:6na. 
1901» !21, 


., 
1006 


SD.iut* 


Hya. Gul-nea 


1007 


Ép^, 


Hya Guiaea. 


1008 


SPiiut. 


Nyå Guinea 


1009 


Sp.lut. 

i 


Nya Guinea 


1010 


"Bil med rörakaf t* 

Nr 1011 « 1021, 11 pilar i 
Nya Guinea, 


Nya Guiaea 
en bunt från 


1011 


.S|>Jut. 
1012 


Sp.1ut. 
1013 


S£^^* 
1014 


Sp.lut. 
1015 


Sp,iut. 
1016 
1017 


sp.iut. 


> 
Spjiut. 


1018 


sp,lH*» 


^ 


1019 


Sp.iuté 
1020 


Sp^ut. 
1021 


Sp.lut. 


Nya Guinea 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 189 - ISOlmZlk Gen. kat. nr In v. nr Anm. irr 1022 - 1029 i én bimti 1901*21. 
1022 1023 sp.mt * 1024 Sp^ut. , 1025 1026. 1027 1028 1029 ÉMM.' SP.Iui;. S2JBi« Spilut. Sp.jut i Hya Guinea H ^a Guinea Efya Guinea lya Guinea H.ya. Guinea. t?ya Guinea Ifya Gäinea /^^ét lya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr - 190 - Inv. nr 1901 ,>2i^- 
1030 1031 1032 1035 1034 1035 1036 1037 Ifr 1030 ~ 1033 ± en bunt* Sp.1ut. Mya fiuinea S£Mt. Hya Guinea Sp.iut » Hya Suinea S£äHi- Hya GoAJnea Kr 1034 - 1035 hopbuntade. S p.jut . Salomo^öarna ?,P.1^t' Salomo-öama Hr 1036 - 1037 hopbtmtade. Sp.lut . Nya Brltannlen Sp.;iut med fjädertofs, Nya Brltannlen 1901-,21,. Anm. ^2^/^e^ CAm. SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 191 - I93I*.21». Gen. kat. nr Inv. nr Anm. Us? %Ö'$Q - 1030 hppbimt&a^i %90li2U 
IQ3Q IQ39 1040 1041 1042 1043 1044 1045 MM3 raeå rös?9ö&ft. IlStä Easano^siFG^ 
IlÄ* 

N.. Lanenburfi? Sfeaidé Jfr Pas-tington Ålbua III 9 Pl,36 få0«a 

B« Irland* Bal* VJonörGfs 3.899* 5Sé tfeache 
lol^iåo* paaéiaaek* Baaaiaasteé 

l)Qaoiaaak« gya Irlanå Baasoaok* lljgQ Irlapd CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 192 - 1091*21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Nr 1046 - 1237 

INDONESIEN 

KIM 
Dr Erik Nymans samling frän, Mala jislca öarna'. 

Nr 1046 - 1206 Java 

i 


' 
1901.21. 
■ 
1046 


Hatt "Toedoenf? harass(h)as", användes av 
kvinnorna vid risplockning. 
(Se origékat. 01.21. nr 70) 
Java 
Indonesien 


1047 


Hatt. Jfr nr 1046, 

Java 
Indonesien 


1048 


Hatt. Jfr nr 1046. 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 193 - 

1901 ..21>. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21. 
1049 


Hatt "Toedoeng harase(h)as", användes av 
kvinnorna vid risplockning, 

Java 
Indonesien 


■■ 
1050 


Hatt, färgad ljusröd med guldkant. 

Java 
Indonesien 


1051 


Hatt " Toedoens ^elabay". Utan kville. ' 
(se örig.kat. 01.21, nr 71) 

Java 
Indonesien 


1052 


Hatt "Toedoeng bangban", med kulle. 
(Se örig.kat. 01.21. nr 73) 

Java 
Indonesien 


1053 


Hatt "Toedöens kalo". Kulle, svarta ränder. 
(Se örig.kat* 01.21. nr 75). 

■ Jäva' ■ 
Indonesien 
■ 


1054 


Hatt "foedoeng t^etok". 

(Se örig.kat. 01.21. nr 72). 

Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB. VÅXJO 3389 1 - 194 - i9bii2i^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
2.901.21* 
1055 


Bbmullaty/?, "Kaih karet", balik. Sul och röd. 

Bätavia (D.iakarta) 
Java 
Indonesien 


1056 


Bomullstyg, "Stansan kåpalå". Blå, brun öéh rö< 

■ ■Java •'■•■"- 

Indonesien 


1057 


Bonmlietyg,, "Pällén^merah", P. blan. Bäres 
av männen. 


Java 
Indonesien 


1058 


Bomullstyg. Jfr nr 1057. 

Java 
Indonesien 


1059 


Bomullstyg, "Kain",(SaronK). Grön, röd och fful< 

Java 
Indonesien 


1060 


Bomullstyg, "kain". Svart, röd och sul. 

Jäva 
Indonesien 

CARt SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 195 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21. Anm. 1901.21, 
1061 1062 1065 1064 1065 1066 BomullBtyg , "T^elana". "%* tidor, etiropéen". 
Bénltläder» Brunt j blått och vitté 

Java 
Indonesien Boaullstyg a "Kain".(Sarong). Blå, vit och brun, 

' " [ ' Te^al' 

Java 
Indonesien BomiAllBtyg . Sarong, Blått och vitt. 

Java 
Indonesien Sidenduk , "Sléndang", mal »"Ke rembon", sund'. 
GulbiTin med svart tryck, fransar. 

Java 
Indonesien Sidenduk , tjock med bård och frans i ena 
ändan. 

Java? Indonesien Sidenstycke , m^jukt, guldskiftande. Java? 
Indonesien CARL SVANBERQ AB. VAXJO 3389 1 68 - 196 - 

' 


1901ft2l;i , 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
: 1901 jäl. 


! 
1057 


Trätofflor» ' Gampéran^ suMi mal, 
(Sé örig4kåt.01.'2i. ni? 16)', 


> 

Java 
Indonesien 


1068 


Pin^errin^fav silver. T.1int.1in, 
:(Se orig^fca-t. öl,21. ro? 35)* 


sund. Ali. 

Java ■ 
Indonesien 


■• 
1069 


Fin/^errinÄ av silver* 

(Se origéJJat, 01,21é nr 36) 


Java 
ladonfeaien 


. 
1070 


lin^eiTin^. Jfr nr 1068..- 

(Se örlg. kat. 01.21. nr 37). 


Java 
Indonesien 


1071 


Fingerring. Jfr nr 1068. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 38). 


Java 
Indonesien 


1072 


Pingerring. Jfr nr 1068* 
(Sé orig.kat* 01é21é nr 39) 


Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VAxJO 3389 1 68 - 197 1.21 i Gen. kat. nr Inv. nr Anm.' 1901.^21, 
1073 1074 1075 1076 1077 1078 FlngerEin^ av Bliver. OJ^intjin, sund* All. 
: (Sé origfkåté 01*:2ii nr 40). 

Java 
Indoneeien öronlmappar é Gombel.- 1 par* Silver och stenar, 
(Se origikati 01.21. nr 55)* 

Java 
indonesiea Öronknappär . Jfr nr ►I 074* 
(Se orig.kat. 01.21. nr 56). 

Java 
Indonesien öronknappar . Jfr nr 1074 ö 
(Se orig.kat. 01 .21. nr 57). 

Java 
Indonesien 

Öronknappar . Jfr nr 1074. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 58), 

Java 
Indonesien 

Hårnål, ToBo kondek. Silver och stenar, 
(Se orig.kat. 01.21. nr 59). 

Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 198 - Gen. kat. nr Inv. nr 19ölw21. Anm. I9OU2I* 
1079 1080 1081 1082 1085 1084 (Se oiig.kat. '01*2l« nr 47)» Java 
Indoneeien Silvernål . "Perii ti o (P . talc ) '» . 
(Se orig.katé 01*21. nr 48), Java 
Indonesien Silvernål , "Péniti (P.kopökopo)". 
(Se örigikat. 01*21« nr 49)* Java 
Indonesien Silvemåi . "Peniti (P.räss)". 
(Se origrkat. 01.21. nr 50), Java 
Indonesien Silve37nål . "Péniti lilar", prmfoEm» 
(Sé orig*kat*01.21* nr 61). Java 
Indonesien Silvernål . "Péniti", förgylld. 
(Se orig.kat. 01.21, nr 52). Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 199 - 1901 i,21,. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901*21^ 
1085 1086 1087 1088 1089 1090 Skärpspänne av silver, .Pendlcg* Ovals, 
(Se orig*kat# 01,21... nr 42)*. 

Java 
indoneoien Skärpspänne . Jfr nr 1085. . . 
(Se origfkat.. 01r,.21... nÉ. 43)!w, 

Java 
Indonesien Skärpspänne. Jfr nr 1085. 

(Se orig.kat., 01,-21.. nr 44).- 

Java 
Indonesien Kvinnobälte av silver. -tillhörande Pending* 
. (Se orig.kat 01*21. nr ■62), , 

Java 
Indonesien Silverspänne ., Gésper till kvinnobälte, Bäres 
av perampuan-tandok, Jfr originaiförteckning 
(Se orig.kat. 01. 21. nr 53) 

Java 
Indonesien Bälte , brett, av rött tyg, Spänne likt nr 53 
Jfr originalförteckning. 
(Se orig,kat. 01*21. nr 54) 

Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB. VAX« 3389 1 68 - 200 - 

1901i21; 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21 i 
1091 


Tobaksdösä av silver j "Selepa'% royclÉet sammal. 
Vidhängande Ambar - ambar* ' 
(Se orig.kat. 01.21, nr 45 

Java 
Indonesien 


1092 


Töbakedosä' "Sélepä", som hr 1091. men utan 
Ambar ■• ambar. Bäres liksom föreg;^, av 
kvinnor. 
(Se origékät. 01.21. nu 46) 

Java 
Indonesien 


1093 


Ambar - ambar, en knippa. 
(Se oMg.kat. 01,21, nr 41) 

Java 
Indonesien 


1094 


Le.lon av silver. 

Java 
Indonesien 


1095 


Kam, åt två sidor' tandad. "Serit".(malo) 
"Sisir kräpp" (sund.) 
(Se orig.kat, 01.21é nr 8) 

Java 
Indonesien 


1096 


Kam* Jfr nr 1095. 

(Se orig.kat. 01.21* nr 9) 

Java 

Indonesien 

CARL SVAN8ERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 201 - 1901, J^l. Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1901, 21 é 
1097 1096 1099 1100 1101 ■ Kam » åt två sidor tandaä, ?'SeritV(iaal,) 
"Sisir kräpp" (sundi). 
(Se orig.kat» 01*21^ nr lo) 

Java Indonesien Kam . Jfr nr 1097. - 

(Se orig.kat. 01.21* nr 11). Java 
Indonesien KlÅkomiesarie , hand av evart horn, skaft av 
ljust horn med träkula. "Pokulan gambang". 
(Se orig.kat* 01*21, nr 18) 

Java 
Indonesien Klåkomlg sarie » som nr 1099» 
(Se örigékaté 01.21, n± 18) 

Java 
Indonesien Fläkta , "Kipas", förfärdigad av akarv/angi. 
(Se orig.kat. 01.21, nr 27). 

Tegal 

Java 

Indonesien CARL SVANBERO AB, VAXJÖ 3389 1 68 202 - 1901*21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1102- . 


Fläkta, "Kipae", förfärdigad av akarwansi. 
(Se orig.kat,. 01,21« nr 28)o 

Java 
Indonesien 

Nr 1103 - 1105 9 3 stycken fläkt or, flätade i 
bladforia* En grön och vit, två i grönt, rött 
och vitti . 


1103 


Fläkta. 

Java 
Indonesien 


1104 


Fläkta. 

Java 
Indonesien 


1105 


Fläkta. 

Java 
Indonesien 


1106 


Mässin^skäl, "Bäkät". för tvättnin/3: av händerm 
efter måltid. 

Java 
Indonesien 


1 
1107 


Mässinfiskål, "Bakår", mindre och flatare än 
nr 1106, har sanmia användning. 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBEBG AB, VAXJO 3389 1 68 203 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21.. Anm. 1901.21^ 
1108 1109 1110 1111 1112 1113 Mäesirigs lcål, Bäl:år"j för tvättning av hämderna 
efter maltid. Mindre .och flatare än nr 1106. 

Java 
Indonesien SpefielBtällninf; av trä, skulpterad, målad och 
förgylld. Tre lådor* 

J ava 
Indonesien lådfack , pyramidformigt^ fem lådor och av- 
satser, l^lat och förgyllt. 

Java 
Indonesien Byrå , rikt skulpterad, målad och förgylld, 
tre lådor. 

Java 
Indonesien Byrå 8 som nr 1111. Java 
Indonesien Nr 1113 - 1119 Betelservis av mässing. Mässir^skäl med lock, ornerad* Java 
Indonesien CARL SVAMBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 - 204 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.21, Anm. 1901 « 21. 
1114- 1115 1116 1117 1118 1119 Bägarfoim , "Tempat Sirih", séxkantig, ornerad, 

' • - Java 

Indonesien Skål , "Tempat pinang", liten, slätj utböjd 
kant. 

'■•'■• Java 
. - Indonesien Skål , liten, "Tempat Gambar" med kupigt lock, 
slät.. 

Java 
' Indonesien Skälé Tempat tambaeo", lik nr 1116. 

Java Indonesien As k ., liten rund, "Tempat kåpor", locket saknas 
Innehåller kalklämninigar. 

Java 
Indonesien Spottkopp . Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 205 - Gen. kaf. nr 1901,21:, Anm. igoiisié 

1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 Glgarettfodral a "Tempat Rokko"* Flätad, svart, 
och vit... ... 

Java 
Indonesien Cigarettfodral <, som nr 1120 « Indonesien Qi^arettf odral , som nr 1120, Java 
Indonesien Oi^arettfodral « som nr 1120. Java 
Indonesien Ett paket "2)aiui rokko". Arenga-^biad. 

Java 
Indonesien Vaxl.jug a rött* Java 
Indonesien Vaxljus , rött. Java 
Indonesien CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 206 - 1901 »:21 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Annn. 
19014-21.- 


' .■ : - ,■...:.'■- 


1127 


?axl.iusa rött. 

• Java 
• ■ Indonesien 


1128 


Vaxiy^uas,. rött." ' ■ • 

• •' Java 
■ iadonesieh 


1129 


Husiaodell* Jfr Inv* 28*14.1. 

Java 
Indonesien 


1130 


Låda med redskapsmod eller. 

Java 
Indonesien 


^ 
1131 


Porslins tallrik,, liten, "Périn/^ t.iellong". 

Java 
Indonesien 


1132 


Porslinätallrik, som nr 1131. 

Java 
Indonesien 


1133 


Porslins tallrik, som nr 1131 

Java 
f 
Indonesien 

CARL SVANBERG A8, VAXJO 3389 1 89 L 68£G ■"■"'f'^ '9* oaasNVAs tuvo Otll 
6£TI 

9£IT 

sax 

•12*1:061 


ua-psaxtoptzi 
*8£n: -ro mos 'biTiäTI^isbfTGJEOd 


uafsatiopui 


■BABX» , ..... 


*3£ll -x" VXÖ8 '•yiiaifBisiiixBJ^oi 


TOipéåTfopui 

■SABf ...... . . - 


• jjäfcreiru-Ba yafa-{:a:ii'*aaao^B »^ifjftiiisufts-iod! 


nsfSQtiopni 

■BABf 


•t£TT vtu mos »sfplxxBisufXScto,! 


UQTSSUOpTII 

RAPP .... 
"t^STT -^« raos ••stiaiiBiéu-ptSv^od 


uaT:s3ttopxii 


•t?£ll "^ mos *lffiil^'i'su-pf sjpi 


uofsatzopui 
■eABjp 


•uauoiiatrq. ^fa:9äu '^^^fT *5iTä?T:T:^i"suTX2ap,i. 
■LUUY 
JU -AU] 


JU •;□>! 'usQ *TS*T06I - Z,03 - - 208 - 1901^21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*214 
1141 


Riskniv, Ani - ani,(Java mal») EtemCsundé ) 
(Se origtkatf 01*21, nr l), 

Java. 
Indonesien 


1142 


EisloiiVi som nr 1141? 

(Se origfkatf 01*21. nr 2) 

Java 
Indonesien 


1143 


Hieknivi Trähandtaget med två utskurna mänsk- 
liga huvuden, niålat. 
(Se orig.kat» 01» 21* nr 3). 

Cheribon, (Te^al) 

Java 

Indonesien 


1144 


Slev 9 "Gajong"» av kokosskal. 
(Se origékat. 01,21. nr 21). 

Java 
Indonesien 


1145 


Slev, mindre, "Sindok", av kolsosskal. 
(Se orig.kat, 01.21. nr 22). 

Java 
-, Indonesien 


1146 


Slev, som nr 1145. 

(Se orig.kat. 01.21. nr 23). 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 209 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21. 

Anm. 1901.21. 
1147 1148 1149 1150 1151 Slev , mindre. ."Sindok", av kokosskal. 
(Se orig.kat. 01.21. nr 24). 

Java IhdonesiGn Foim för baJjverkj ,av .trä. "Tjitakkankwe"(inal.) 
(Se orig.kat. 01.21. nr 4). 

Java 
Indonesien Kopparkärl för riskökning, "Iiandang(mal.) 
SäängCsiuid.) 
(Se orig.kat* Ol,21. nr 60). 

Java 
Indonesien Sil av bambuflätning, "A jaiikan(simd. ) Tanggok 
(mal.) ... 
(Se orig.kat. 01,21, nr 76). 

Java 
Indonesien Korg av bambuflätning- för ris etc. Bobokko 
(sund.) Balcol(mal.) övre kanten rund, fot- 
ställningen fyrkantig. 
(Se orig.kat 01,21. nr 77). 

Java 
Indonesien CARL SVANBEflG AB. VXXW 3389 1 68 210 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21, Anm. 1901. 21« 
1152 1153 1154 1155 1156 1157 Vägka flätad av gräs, "Teppäli:"i Java 
Indonesien Eldpust , Ilir(iaal*) Hihid(sund,) Plääjad. 
(Se orig.kat, 01. 21, nr 15)» 

Java Indonesien Vävspole av rör, "Tråpång"(sund») Inöränd 
omering» 
(Se orig.kat. 01.21. nr 13). 

Java 
Indonesien Vävspole , soin nr 1154. 

(Se origtkat. 01*21. nr 14)» 

Java 
Indonesien . Matta för "tempat tidor, dredok etc". "Tikar" 
(mal • ) " Samak" ( sund . ) 
(Se orig.kat* 01.21. nr 78). 

Java 
Indonesien Bamburör använt som resonanslåda för mimgiga, 
Earindin(msil*sund.) (Se origokat. 01,21. 
nr 5). Java 

Indonesien CARt SVAKBERS AB, vAxjO 3389 1 68 - 211 

1901i-21é 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21. 
ia.5©:: 


gl6.1t av rör, "Söling" (mal, sund.) Sex brända 
Ml. 
(Se prig.kat. 01.21. nr 6) i 

Java 
Indonesien 


1159 


Plo.1t, Bom nr 1158. . 

(Se origékat. 01,21. nr 7)* 

Java 
Indonesien 


1160 


TruEHna, "Kéndanfc". 

(Se orig.katé 01.21, nr 66), 

Java 

Indonesien 

1 


1161 


Trnmiaa, "Kendan^". 

(Se orig. kat, 01.21, nr 67) 

Java 
Indonesien 


1162 


Stränginstrument, fyrkantigt, "T,1elemr>onÄ". 
(Se orig.kat. 01.21. nr 63), 

Java 
Indonesien 


1163 


Strän^instrument i trumform, "Gendans t.lelem- 
pong". 
(Se orig.kat. 01.21. nr 64), 

Java 
Indonesien 

CARL SVANaERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 212 1901*21^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm, 
1901 V21. 
1164 


Stränginstrument med s t råke, "'Re bab'.' .Över- 
draget med rött tyg, kant med giildbrokad. ° 
(Se orig.kat." 01.21. 'nr 65)* 

Java 
Indonesien 


1165 


Stfänginstrument méd stråke, gul- "och rödiaälat. 
. . Java 

Indonesien 


■ 
1166 


Musikihstrumeät av bambu (att svänga) é' 

Java 
Indonesien 


1167 


Musikinstrument» söm nr 1166.: 

Java 
Indonesien 


1168 


Musikinstrument,- som nr 1166. 

Java 
Indonesien 


1169 


Musikinstrument, som nr 1166. 

Java 
Indonesien 


1170 


Marionettdocka, stor. 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB, VÄX» 3389 1 68 213 1901*21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21.; 


1171 


Marionett docka 9 mindre. 


Java 
Indonesien 


1172 


Marionettdöcka, mindre é 


■ 

Java 
Indonesien 


1173 


Marionettdocka ^ mindre. 


Java 
Indonesien 


1174 


Marionettdocka, mindre. 


Java 
Indonesien 


1175 


Docka till Wayangspel. 


Java 
Indonesien 


1176 


Docka till Wayangspel. 


Java 
Indonesien 


1177 


Docka till Wayangspel. 


Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 214 - 1901,21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21* 


, 


1178 


Docka till Wacyangspel. 

Java' 
Indonesien 


117.9 


Docka till Wayangspel. ... 

Java 
Indonesien 

■ 


1180 


Docka till Wavangspel, 

Java 
Indonesien 


1181 


Bocka till Wayangspel. 

Java 
Indonesien 


1182 


Kris (loala.iisk dolk) med silverslida. 

Utbytt med Konsul T. Udden mot 4 japanska 

tavlor. 

Java 
Indonesien 


1183 


Kris (malajisk dolk) med silverslida. 

Java 
Indonesien 


1184 


Java 
Indonesien 

CARL SVANBERS AB, VAXJO 3389 1 68 215 1901.21,, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.21. 


1185 


Kris (mala-jisk dolk) med iaässinssslida. 


^'b 
Java 
Indonesien 


1186 


Kris, som nr 1185. 
A -6 
Java 
Indonesien 


1187 


Kria (malajisk dolk) med träelida. 


A-B 
Java 
Indonesien 


1188 


Kris 9 som nr 1187. 
A-f2> 
Java 
Indonesien 


1189 


Kris 9 som nr 1187. 
4-^ 


• 


Java 
Indonesien 


1190 


Kris* som nr 1187. 
K'% 
Java 
Indonesien 


1191 


Kris, som nr 1187. 
k^b 
Java 
Indonesien 

CARL SVAt«ERO A9, vAxjO 3389 1 68 - 216 - 

1901.21. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21 i 
1192 


Krisfäete av elfenbeho rikt slmlpterät. 

Jäva 
Indonesien 


1193 


Kniv, "Badé", med silvérslida och eilverfäste. 


A '6 


(Se orig.kat. 01.21. nr 3l). 

Java 
Indonesien 


1194 


Kniv, som nr 1193. 


A '6 


(Se orig.kat. 01.21* nr 32). 

Java 
Indonesien 


1195 


Kniv, "Badé", med träslida; överst omsydd med 


A'(b 


ett stycke svart tyg, salaaar doppsko ö 

Java 
Indonesien 


1196 

A-e 


Kniv med försilvrat fäste och slida. 

Java 
Indonesien 


1197 

A -6 


Svärd, "Golök". Träslida med silverbeslag. 

Java 
Indonesien 


1198 


Svärd, som nr 1197. 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 217 1901é21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,21. 
1199 


Svärd, "Gol ok". Träslida med silverbeslag, 

Java 
Indonesien 


1200 


Svärd, "Golok", med träslida, 

Java 
Indonesien 


1201 


Svärdo som nr 1200. 

Java 
Indonesien 


1202 


Svärd, som nr 1200, 

Java 
Indonesien 


1203 


1 
Sp^ut med lång silverholk. Träslida, målad 


A -5 


liksom halva skaftet* 

Java 
Indonesien 


1204 

A'fi 


Svärd» "Golok", med träslida, ny, Sundanesisk, 

Java 
Indonesien 


1205 


Svärd, som nr 1204. 

Java 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VXXJO 3389 1 68 - 218 1901.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,21. 
1206 


Kniv med svart hornfäs te 9 brun Blida "Sunda- 


A-S 


nesiskt tycke " H,S. ' 

Java 
Indonesien 

iv 1207 - 1208 Bali 


1207 


Kris, malajisk dolk, med flammlf^ träRlida. 


k -b 


Bali 
Indonesien 


1208 


Kris, som nr 1207. 


k'b 


Bali 
Indonesien 

nr 1209 - 1220 Somatra 


1209 


Sarong " Kain songet" av rött bomullstyg med 
guldinvävning . 

Sumatra 

Indonesien 

Palembang? 


1210 


Silvernälar, tre stycken, "Peniti rante", 
sammanhållna med silverkedja. 
r.SR »ren. ka t. m-?.l. nr- Qi,^ Padan/? 

Sumatra 
Indonesien. 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 219 Gen. kat. nr Inv. nr 1901'. 21; Anm. 1901. 21 é 
1211 1212 1213 

A-5 1214 1215 1216 

A '3 Srärdy "Golok"j med hornfäete i form av djur- 
huvud ^ läderslida j silverbeslag, 

STimatra Indonesien Svärd , "Golok", fäste,, som nr 12119 träslida, 

Sumatra 
Indonesien Kr 1213 - 1214 Två stycken svärd, "Golok", 
kortare* Fäste som nr 1211 o Slidor av trä, 
den ena med silver den andra med laässingbeslag Svärd. Sumatra 
Indonesien Svärd. Sumatra 
Indonesien Kniv med homskaf t och benskodd träslida. 
"Sekin". (Antagligen originalfört. ar 68). 

Padang 
Sumatra 
Indonesien Kniv , "Sekin", med träskaft, slida som nrl215. 

Padang 
Sumatra 
Indonesien CARL SVAMBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 - 220 1901521^, Gen. kqt. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*21^ 
1217 

A '5 


EriiVs "Sekin", med, träskäfts slida söm nr. 1215. 

'. ' Padan^ 
Suöiatra 
Indonesien 


1218 


Kniv med silverbeslaget, snidat hornskaft i 
slida av trä ocii horn, silverbeaiagen. 

Sumatra? 
Indoneöién 


1219 


Sp.iut med hullingar. 

En^ano 
Sumatra • 
Indonesien 


1220 


Sp.iut. 

■ ' • ' Hias? 

Sumatra 
Indonesien 

Nr 1221 - 1232 Borneo 


1221 


RpVÄgkorg flätad av svart och ofärgad rotang. 

Bomeo 
Indonesien 


1222 


Väska av palmblad, kantad med bomullstyg* 
(Se orig>kat* 01. 21 « nr 19). 

Borneo . •. 

Indanesien 

Samit. Kajan, Dajaker 

Köpt av holländaren Toestel, deltog i Hien- 

wenhuis exped^. CARL SVAKBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 221 - 1901*21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 é 21 é 


■ 


1223 


Väaka av palmblads kantad med bcaaullstyg. 
(Se orig.kat* 01.21, nr 20 ) 

Borneo 
Indonesien 
Samit» Kajan, Da.iaker 

Köpt av holländaren Toestel, deltog i Hien- 
wenhuie exped» 


1224 


Dosa av rör ^Ö"r otal och flinta» Vidsittande 
yllesnören med en blå glaspärla» 
(Se orig.kat^ 01«21, nr 33) 

Borneo 

Indonesien " 
Ba.iaker 


1225 


Sked för beredning av pilgift. 
(Se orig.lcat. 01.21. nr 34). 

Borneo 
Indonesien 


r 


Da.iaker 


1226 


Bleckask innehållande material för pilberedi±ag. 
(Seoriff.kat.01.21.nr 25)^ Borneo 

Indonesien 


1227 


Pil^ift insvept i palmblad. 
(Se orig.kat. 01,21. nr 26) 

Borneo 
Indonesien 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 222 - I9Q1.21. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 i 21. 
1228 


Koger av bambu med blåsrörspilar, 

Bomeo 
Indonesien 


1229 


Bläsrör» ■ ■ - ■ 

■ Bomeo •■ 
Indonesien 
• 


1230 


Svärd, fäste och elida rikt skulpterade. 

. Bomeo 
Indonesien 


1231 


Svärd, enkel 9 utan elida. 

Bomeo 
Indonesien 


1232 


Hugf?vapen. 

Filippinerna? 

Kr 1233 - 1234 Celebes 


1233 


Hatt, röd med gula halvmånar och stjärnor 9 
fodrad med bomullstyg. 

Makas ear 

Celebes 

Indonesien 

CARL SVANBEBG AD. VAXJÖ 3389 1 68 - 223 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*21. Anm. 1901 tal. 

1234 1235 1236 1237 1238 1239 
a 
b Huvudboaaä , "Sång kö"» Makassar 

Gelebés 

Indonesien Huvudbonad , "Säng kÖ"< Makassar 

Gelebea 

Indonesien Huvudbonad , "Sång kö". Makaasar 

Gelebea 

Indonesien Ur 1237 Timor 
Kalkdosa av bambu utan botten och lock. 

Indonesien Nr 1238 - 1256 Eina Hårnål av bambu och vax. Kina Kappa . 
Kappa Eina CARL SVANBERG AD, VÄXJÖ 3389 1 68 

>>4 224 - 1901*21," Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901. '21* 
1240 


Väf* fijr silver och guld. Bambufodral,' 
(Se orig.kat, 01*21.' nr 12)*' 

Kina' 


1241 


Ask al? agaimatolithj klotformigj' genombruteri*' 
Lock*' 

Kina 


1242' 


Ask,' som nr 1241* 

Kina 


1243 


A;pa av agalmatolith. 

Kina 


1244 


Sigills tomp av aj-^almatolitb. a?o'B hund. 

Eina 


1245 


Si^illstamp, eom nr 1244. 

Eina 


1246 


GonsKong med ty^ld-ädd pinne* 

Kina 


1247 


Trumma med målningar och två pinnar. 

Kina 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 225 - 1901 i 21 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 ,21 i 


■ ' ■ 


1248 


Trumma» mlndre.g. utan pinnar, 

' ' '■ ' ■ ' ■ ■ • Eina 


1249 


Tavla "Kakemono" . 

Kina 


1250 


Tavla "Kakemono" av siden med påklistrade skriA 
tepkeno 
■ ' Kina 


• 
1251 


Tavla "Makimoao". 

Kina 


1252 


Altarduk^ broderad på rött ylle och mörkblått 
éiden med guld och brokigt silke. 

Kina 


1253 


Altarduk, som nr 1252* 

Kina 


1254 


Altarduk, broderad pä rött ylle med guld och 
silke i brokiga färger. Infattade spegelglas 

Kina 


1255 


Altarduk, broderad på siden med guld och 
silke. Knuten silkesfrans. 

Kina 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 226 J.90i%.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,21. 
1256 


.Mi-lo-we av vitt porslin, 

Kina 

, Nr ,1257 ~ 1284 Föremål utan bestämö uppgiven 
lolsalo ,.,.'. 


1257 


Ask besatt med kauri. 

...... Okänd lokal .. .' 


1258 


Asks flätad, röd och, gul 9 med 5 mindre inuti. 

Okänd lokal 


1259 


Påsar» slutnas tvä små flätade» fyrkantiga» 
s ammanknutna . 

Okänd lokal . 


1260 


lerkärl j två halvor j sammansatta av många bita: 

Okänd lokal 


• 
1261 


Slevs gul metall, träskaftö 


■/ 


Okåind lokal 


1262 


Slev, som nr 1261. 

Okänd lokal 


1265 


Viska.- . 

Okänd lokal 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 227 - 1901.21, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
i 901 ,21; 


1264 


Matta. 


Okänd lokal 


1265 


Träpinnar, 18 stycken» 

Kr 1266 - 1268 Bräixdå rör, 
spetsigt i ena ändan» 


, Okänd lokal 
tre stycken, ett 


1266 


Bränt rör. 


Okänd loliai 


1267 


Bränt rör* 


Okänd lolÉal 


1268 


Bränt tQt, 


Okänd lokal 


■i 
1269 


Bambupinné. 


Okänd lokal 


1270 


Barabupxnue . 


Okänd lolsal 


1271 


Bambupinne. 


Okänd lokal 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 - 228 19Gl'i2iV 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 1 21 f 


1272 


BaEbupinne . 


Okänd lokal 


1273 


Bambupixme. 


. Okänd, lokal, 


1274 


Parervapen. . 


Okänd lokal 


1275 


Frukt, konetgjöra? 


Oidind lokal 


1276 


Kokosnöt till Mukka, 


Okänd lokal 


1277 


Papperslappar och remsor» 
bunt av vardera. 


samiaanbimdna.,, en ... 
Okänd lokal 


1278 


Matskål av mässing* 


Okänd lokal 


1279 


Matskål av mässing. ' 


Okänd lokal 

■ 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 229 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901^21. Anm. 190it21, 
1280 1281 1282 1283 1284 Korg s röd- och gul flätning. Ceylon? Baiabiii&oäyal med två mindre inuti. Solfjäder» Halsband 9 gémtri* Halsband av korall* , . Japani Okänd lokal Okänd lokal Okänd lokal CARL SVAN8ERG AB. VAXJO 3389 1 68 230 19Ä.J1. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


Bilaga till 1901.21, 1157 
J. Kunst. De toonkiinst van Java, Bd. 1, 1934, 
a, 28rt,;. 
s. dat de rindiiusi het mondharpje 
En tweede verschil met het Javaansche instrument 


f 


bestaat in de aanweai^eid van een onder en bo- 
ven open bamboekoker, welks bovenkant big het 
(hurlcant big het (hurkand) bespelen bij den raon< 


^ 


gebracht, en welks onderaid je op den grond 
gesteundt wordt» met het doel, den svakken Ka- 


.' 


rindina-klans iets te versterken (afb. 112). 
G. Sachs. Real-Lexikon der Musikinstnraente , 191 


». 


Seite 204. 
a Karindin (Tbesser Rinding) jåvanische Maultronm 


8l. 


als Schallkörper dient ein dickes StUck Bmabus 
(das Etui). Länge der eigefitlichen Maultrommel 
<■■ 


■•■-: 


14 - 14,5 cm. des SchjaO-lkörpers 40 - 50 cm. 

CARL SVANBERG AB. VÅXJO 3389 1 68 - 231 Gen. kat. nr Inv. nr 1901. 22 i 1-92 1901 i 22 i TUEKESTAU KåSCHGAE Inköp från Miasionär L.E, Högberg. 1901.* 22, Anm. 2 A- SidenroGk « kinesisk j broderad. Turkestaa Skör a ett par, turkiska, guldbroderade. 

Ka3ch.^ar 
Turkestan Porslinsdos or 9 två stycken, innehållande smink 

Ka8ch/>ar 
Turkéstan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 232 Gen.^kat. nr 190a.*22* 
■ 4 5 A% 7 

A -(b 8 9 1901,22. Anm. Spänne, ett atycke, (halte och hyska) av agal- 
matholit. 

lurkeetan Ringar a två stycken^ av agalmatholit. 

. . Kaschgar 
Turkestan D.jur » tvä stycken, mindre (lejon)j,,av agal- 
matholit. 

Easch^ar 
Turkestan Mäa singBknappar , två stycken, i föna m léjon^ 
huvud. 

Kaschgar 
Turkestan Sigills tämp av brun stenart med vidhängande 
prydnad av agalmatholit. 

Kaschgar 
Turkestan Rakkniv i läderfodral. Kaachgar 

Turkestan CARL SVANBERG AS. VAXJO ^399 9 67 233 Gen. kat. nr Inv. nr 1901.22* 
10 11 12 14 15 1901,22, Anm. P3jugvifta av nöttagel, skaftet av hörn och 
•nederst benbeslag. 

Kaschj^ar . 
QJurkeetan ... - Kopparskål , förténntj rikt örnerad j skadad. 

Kasch^ar • 
Tiirkestan • •' Kopparflaska med fyra sidööglor för hängrém 
med gängad propp med rör§ omerad> platt. 

Kascli^ar 
■ Turkestan Tekanna av koppar^ locket genombrutet arbete', 
pipen lös, 

Kasch^ar • ■ 
Turfcestan Handtvagniiigskanna , betäckt med genombrutet 
arbete, 

Ka3ohga.r 
Turkéatan Handtvagnlnf^skärl « rektangulärt, på fyra 
fötter, locket genombrutet. Mässing. 

Kasohgar 
Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 itJ - 234 Gen. kat. nr Inv. nr 1901,22* Anm. 1901* 22 é 
16 17 18 19 20 21 22 

A' C länds t i eks fodral av Eaässing, ingraverat en 
jaktsoen. 

Kascligar 
Ttirkestan Hornbä^are , etor, med ornament i silver. 

Kascfagar 
Turkestan Hörnbägare , ett par,, mindre, mörkt horn, 
ornament i silver. 

Kasch^ar 
furkestan Hornbäg^are , ett par, ljusare. Kasch^ar 
Turkestan Hornbägare, liten* Kasohgar 
furkestan Eldstål i form av en liten väska. Kasehgar 
Turkestan Hänfglås av järn med märla och kedja* 

Kaschgar 
Turkestah CARL SVANBERG AS, VAXJO 2399 9 67 Gen. kat. nr - 235 - Inv. nr 1901. 22ft 
23 ' 24 25 26 27 28 29 Trälås» Kasch^ar 

Turkeatan Trälås. Kascfagar 

Turkeetan SnugflaBkor , två stycken* Kasehgar 
Tvirkéstan Snus flaska i fona av knuten hand. Kaschgar 
Ii?urkestan 1901v22i. Anm. Snusflaska med hals av silver* Kaech^ ar 
Turkestan Tobaks pvmg av siden, broderad* Turkestan Skallra, gul och röd. Kaschgar 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 236 - Gen. kat. nr Inv. nr i9Öi,22, Anm. 3.901*22^ 
30 3i 32 53 34 35 36 Skallra » vit, grön och .röd. Eaach^år 
Turfeestan Kamellmapp . Easchgar 
Tiirkeöton Kuvert 9 två styckenj kinesiska^ Kaschj^ ar 
Turkéstah Pans ärak.j or ta « Kaschgar 
Surkestan Géyär^ ?ipa och lås inlagd med guldö- Kolv 
och stock lackerade». Med flintlås» 

Kasch^ar 
GJiirkestan Sabel (Talwar). Fästet inlagt med guld» 

Kasch^cy 
Turkeetan Sabel (Talöar)» . Kasch^ar 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 dl 237 Gen. kat. nr 1901 é 22. 
37 38 

A-c 39 40 
a 

b 

c 41. 42 Kniv med läderslida och niyntréinmar. 

Kaschfiar 
Turkestan A fc 
Kniv med läderslida, myntremmar, kamfodral med inneliggande kam* Eai3cl::^ar 
Turkestan Dolk av två antilophom, spetsar och änd- 
skordag av cieiierat silver. 

Kaschgar 
Turkeetan Altaruppsats av agalmatholit, bestående av 
rökelsekar med fotställning, 

ljusstake med fotställning, 

ljusstake med fotställning. 

Kasch^ar 
Turkestan Fat av papier-^-maché, framställande en myto- 
logisk scen* 

Kaschgar 
Turkestan Patj mindre, av papier-maohé. Kaschgjar 
Turkestan 1901.22, Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 dJ - 238 Gen. kat. nr Invrnr 1901,22, 
43 45 46 47 48 Spotel (?) av papier-imaciiéj hjärtfoiTifläd. 
(Origi angiver Värör"?). 

Kasch^ar 
fiirkeotan Spotel (?) som ni* 43 ♦ •. Kaschgar 
Tiirkestan Tekanna av mörkbrun fajans med mässingslock. 
-' Kascfagar 

JPurkestan Kanna , blå och vit, med tillskarvad pip av tenp 
Binkad» . 

KaéchKar 
Turkestan 1901,22, Anm. Tedosa , vit och blå, locket vitt, rött och 
grönt. 

Käschgar 
Turkestan Kanna , stor. Emaljfärgero Handtaget i form av 
drake. Lock saknas. Skadad. 

Kasohqar 
Turkestan CARL SVANBERG AS, VAXJO 2399 9 €1 - 259 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,22, Anm. 1901.22. 
49 50 51 52 53 54 Vas, större, blå och v-it, sMadad ocli hopsatt. 

Turkestan Vas, i' grönt och rödbrunt på vit botten. 
Skadad y lagad, 

Kaschgar 
Turkestan Porsl-Lnsvaser . två stycken, cylindriska, 
genombnitna, den ena sönder, lagad. 
Anm. Lyktor (?). Birger Mörner, Kien Sing? 
Slutet av 1700? 

Kasch^ar 
Turkeetan Skål , inuti tre rader skrivtecken under blå 
bård, utanpå saimaanBatt mönster i huvud- 
sakligen rödbrunt och grönt, söndrig, lagad. 

Kasc^^ar 
Turkeetan Slcål , vit med blonaaor. . Kascl^ar 
Turkestan Skål , Mndre än nr 53. Kaschgar 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 2*0 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901^22. Anm. 1901^ 22*- 
■55 56 57 58 59 60 61 Skål. mindre. Skål o mindre. Skål , i mörkt och ljust grönt. Slsål , som nr 57» mindre* Fat, större, söndrigt^ lagat. Fat 9 som nr 59. Kasch^ar 
Turkestan Kaschgar 
Turkestän Kaschgar 
Turkestan Kaschgar 
Turkestan gaschgar 
Turkestan Easch/^ar 

Turkestan Fat 9 mönster föreställande träå och fåglar. 
Kants tö tt* 

~ ■ sar Turkéstan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 Gen. kat. nr - 243^ - Inv. nr 1901 »22. Anm. 1901 #22, 
62 63 64 65 65 67 68 Patj runt 5 i huvudsakligen grönt. Turkestan Pat, .som nr 62j söudrigt oöh lagat. 

Kaächgar 
■ Turkestan Tallrik,, huvxidsakligen grön* . Tallrik , som nr 64. Tallrik 1, mindre o Tallrik , inindre. Tallrik, mindre. Kaeobgar 
Turkeetan Kaschgar Turkestaa Kagohgar 

»NiiMi I TIT I II r~i\\\- _■ 

Turkeetan Kaachgar 

Turkestan Kaechgar 

Turkeetan CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 242 Gen. kat. nr Inv. nr 1901,22. 
69 70 71 72 73 74 75 f allrik a, mindre. Tallrik, mindre» Tallrik , mindre. Tallrik e mindre. Tallrik , mindre I Tallrik , mindre. Tallrik, liten. Kaechgar 

Tux"kestan KasQh^ar 
Turkestan Kasohgar 
Turkeetan Kaechfcar 

Turkestan Kaech^ar 

Turkestan Kaschg ar 
Tiirkestan Kasch^ar 
Turkestan 1901,22* Anm, CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 (il - 243 - 1901.22. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901. 22 é- 


76 


Tallrike laindre i rött, /^rönt och 


L vitti- ' 

' Kasciisar 
TurkeGtan 


77 


Tallrik, som nr 76. 


Kasch^ar' 
Turkestan 


78 


? ■ ■ ■ ■ ' 

Silvermynt, åtta stycken* isamla. 


v 

Kascii^ar 
Turkestan 


79 


Koppannynt, 44 8 tycken^ Komla. 


Kasch^ar 
Turkestan 


80 


Kopparmynt, 11 stycken, gamla. 


Kaschgar 
Turkes.tan 


81 


Kopparmynt, 34 stycken, gamla. 


Kaschgar 
Turkestan 


82 


Kopparmynt, 15 stycken* 


Kasch^ar 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 dJ - 244 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901*22. Anm. 1901 ,22. 
83 84 85 86 87 88 Kopparmynt , 4 stycken, vanliga kinesiska mynt. 

Kaschgar 
Tvirkestan mt? Kasefa^ar 
Turkestan Amulett av agalmatholit , föreställande Laotse. 

Kaschgar 
Turkestan Buddabilder „ fyra mindre, saupansatta, i 
brons o Antagligen frän Börasané 

B öras an? 
irän Buddabild , en liten i brons. Antagligen från 
Borasan. 

Boras an? 
Iran Buddabild 9 en stående, som nr 88. Borasan? 
Iran CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 dl - 245 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.22. Anm. 19Q1*22, 
89 90 91 92 Slgllletaiapar a 6 etypken. Pärlor a 4 gröna. B.iurfigur i brons. Turkeétan 

. gäectear 
Turkestan 

gasch^ar ; 
TUrkestan Pärlor,. 14 stycken, bitar o,d. Kaschgar 
Turkestan Aiigåendé ntmffen frän och med nr 78, jfr* 
Hedins samlingar från Rocosan. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 246 - 1901.23. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1901 i 23 i 1 - 49 

ÖSTTURKESTAS 

Arkeologisk samling från den forna huvudstaden 
Yotkan i Ehötän-oasen. 

Gåva av missionär L.l» Högberg, som besökte 
platsen 1887 e 


1901.23. 
1 


Lerkärlsfragment. Del av halsen till en stör 


f 


urna. Förmodligen har lerkärlet varit av ;, 
samma typ sxaa nr 03.11*332. Vid kärlet är 
reliefer fastade. I mitten en figur som 
sitter och håller én säck av djurskinn under 
högra armen och sträcker den vänstra (av~ 
slagna) aimen uppåt. Pä vardera sidan en 
liten stående figiirj som håller ett föremål 
framför sig. Se bildark. Montell Pl.Vtl samt 
fig?9, p.166. 

Höjd 11,2 em. 

östturkestan 

Jfr: 03éll. 221 

Stein, Innermost Asia, Vol.III,pl. il (Yo oS). 
Stein, Serindia, Vol,I.V, pl.I (Yo 0042 b). 
Vincent A. Smith, fig. 81 (p. 138). 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 247 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.-23* Anr 1901é23i 
2 4 Iiérteärlgf rag^ent » Hals till lerkärl av amrna 
typ 80E1 nr 1. Vid nedre delen 3 stycken före 
bränningen fastsatta reliefer. En föreställeij:' 
en danserska, eom håller båda händerna till- 
sammans över huvude^é. Över axlarna bär hon 
en slöja, som fladdrar åt sidorna^ Halsband. 
I övcigt naken j benen avslagna. Exakt samma 
relief förekommer på en skäirva avbildad hos 
Stein, Iimermost Asia, vol* III» pl* II 
(Badr. 033). Se bildark. Montell fig. 11, 
pV- 169^ ' ■ ■ y.:.. 

Eö^å 6 cm* 

Yttre diau* nödtill. 5 j5 cm.. , :..c 

Yttre dläm. upptill 4 cm. 

ös t turkestan Lerkärls fragment . Krukskärva av gulrött ler- 
gods. Del av. st ört lerkärl, tämligen primi- 
tivt format. Grov ristad dekoration med 
dubbel skuren tandrad- samt en i f oria till^. 
verkad maskaron. Se bildark. Montell P1*IV»5 10,1 X 8,7 cm. östturkestari Lerkärlsfragment . Del av sliort dréjat kärl 
med tunn Vägg. I form av tillverkad maskaron 
lejonhuvud. Se bildark. Montell Pl, ¥11112. 9»5 X 5,9 cm. östturkestan Jfr. Stein, Serindia, Vol. IV, pl.I (Yo 
0025 b). CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 \ Ä - 248 - 1901 ;23 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901, 23i 
5- 


Lerlcärlsfra^nent, Fragmentarisk le,ioniaask6 
Troligen tillverkad i form* Munnen genom- 
borrad före bränningen* Har utgjort del av 
dekoren pä större .lerkärl» 

4>2 s 4,3 cm* 

! öetturkestan ,' 


6 


5'igur av lérsodö* Föreställer en gris.' Till- 
vekad i formar, i tvä iaälfter, benen, ävsl^n 


^. 


. Har ev* utgjort handtaget till ett lerkärl 
i liMiet med kanel- och hästfigurerna* 
Se bildark.Montéli Pi* XIV82* 
Mngd 8,2 om* 
östturkestan 
Jfr. Stein, Serindia, Vol. IV, pl. III 
(Yo 0064). 


7 


Lerlcärlsfra^ent* Hästfi^ur söm utgjort hand- 
tag till ett kärl. Frambenen .stödja vid kärl 


- . 


ets vägg, varav ett fragment är bevarat. 
Hedre delen av kroppen samt bakbenen saknas* 
' 8f3 X. 5,1 em* ' ' - 
Östturkestan ' 


8 


Lerkärlsfra^ent. Hästfigiir som utgjort hand- 
tag till ett kärl. Visar tydligt att dessa 
tillverkades i två hälfter, som sammanfogade 
före bränningen. Bakre delen av kroppen samt 
benen saknas* 

8j5 X 4,4 cm. 

östturkestan 


3 ■ CARL SVANBEflG AB. VÄXJt) 2399 9 67 r: - 249 - Gen. kat. nr 190U23i Anm. I9OI423. 

9 10 11 12 13 14 Lerkärls frafflent . Av eamma typ som nr 7. 

6j8 X 4i5 cm, 

östturkéstan Lerkärlsf ragment . Del av handtaget till ler- 
kärl med huvud i form av ett le;5on. 494 X 4 cm> . öatturkeetan lierkärlsf rament . Av samma typ som nr T, 

4j6 x-5sl cm. 

Östturkéstan Ijörkärlsf rafflient . Av samma typ som wc 7. 

4*6 X 2j5 cm, 

Östturkéstan Lerkärlsf rajsgaent . Hästhuvud med på hjässan tilp. 
en topp sammanvriden man, halsmanen skarpt 
markerad. 4 x 3jQ cm. östturkéstan Lerkärlsfrag^ent . Pipen till ett lerkärl? 
Ett rör på vars sida ett djurhuvud är 
applicerat. Se bildark,i Montell fig. 17a, 
p., 177, 4,2 X 2 cm. öst turkestan CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 250 - 1901,23. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.-23. 
15, . 


Lerkärlsf ra^ent . Handtag till lerliäri i form 
av ett ie^on. Se bildark éMöntell Plv '7II»2. 

5,f3 X 2>,4 cni^ 

östturkestäh, , 
■ 


16 


J&erkärlefra^gaent-. Bit av kanten av étt lerkärl 
med vid myiining* Såsom hojadtag tjänar en 
d^urf igutj antydan till hörni överdragen med 
tunn grönaktig glasyr* Mö bligen. av senare 
datum. 

7»1 2: 3 »6 cm* 

östturkéetan 


17 


Huvud till lerfigur. Manshuvud med kraftiga 
mustascher* En kaffebönsliknande fördjup- 
ning i pannan, möjligen buddhistisk påverkan 


. 


På baksidan i mitten en längsgäende jämn 
ränna, möjligen efter en pinne som haft till 
uppgift att ge den obrända figuren stadga. 
Se bildarkiv Montell Pl* MtSé 
Af9 X 3ji7 cm. östturkestan 


18 


Huvud till lerfigur. Manshuvud med tydligi 
markerade mustascher och örönprydnader. 
Bfeare aeien av ansiJJtet saicnas. 
3,4 X 4 cm« 
Östtvirkestan 


> 

CARL SVANBERG AS. VAxJO 2399 9 67 - 251 - 1901.23. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901,23. 
19 


Del av lerfigxir. Ansiktsmask som mö.Higen ; . 
tillhört dekorationen på ett lerkärl. Skägp 
oéh mustascher markerade. 

399 X 393 cm. 
ös t turkestan 


20 


Lerfigur» del av. Planshuvud med kraftigt mark- 
erade mustascher. 
2,7 x.2,9 cm. 


;' 


ös t turkestan 
' 


21 


LerfifjuTs del av. Manshuvud. Starkt avnött. 

. . 49I.K. 3j8 cm. . . 

Östturkéstah 


22 


Lerfigur, del av. Troligen manshuvud, hög 
lutande panna 9 uppstruket här, som ser ut 
att ha varit försett med en huvudpiydnad , 
som är avslagen. 

Höjd 4,5 cm. 

östturkestan 


23 


Lerkärlsfragment. Ansiktsmask som tillhört 
dekorationen på ett lerkärl. Kvinna? Över 
håret 9 som är benat i mitten, synes hon ha 
ett diadem. 

4»2 X 4,1 cm. 

östtiiTkestan 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 252 - 1901.25* Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. , <-■ 
1901.23. 
24 
^%4,i^t.-^ 
25 


LerfiCTir. del av. Praiasidan av kvinnohuvud? 
Baksidan har d^upa inristningar j som visar 
att huvudet antingen varit avsett att ingå 
. ± étt lerkärls . dekoration eller har tillhört 
en fristående figur, vars baksida fallit 
bort. Se bildarkiv Montell Pl* IX t8 

Höjd 5,1 cm, 

ös t turkestan 


26 


Lerfigur, del av. Kvinnohuvud tillverkat i två 
hälfter som sammanfogats före bränningen. 
Den höga hårprydnaden avslagen. 

3,7 X 3,5 cm. 

östturkestan 


27 


Iierfifjur, del avi Kvinnohuvud med samma kompli- 
cerade hårprydnad som nr 28. Se bildarkiv 
Montell fig. 18 a, s.179. 

4,7 X 2,9 cm. 

Östturkestan 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 89 I 68££ D*^*'^ '3" SÖBBNVAS nöVO < «r' é ^MB li l »i ii l m wiiii i i 'Wii"l j ,'y w i > v i< ',> - *mo 3 »g É 9* g 

*aoa^#8ai ^^spasq^iföti? »Atj lep »lä^Söt *^0 .gös 3E Q% 

lä _i i l I irri'- » i i ' ii r i i i| <in' iii f i 
e€ oc m 9g •uiuy JU -jD^ 'USQ - ^52 - - 254 - 1901. 25 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 é 23 i' 
33 


lEierkärls del av,. Ansiktsmaeko laäekaron» 
3,,4'x."3.,,;3 em. ' ■ ■ 


' 


östturkestan 


34 


ierkarlf del av. Ansiktsiaaska mastaarono Med 
stora 3?unda öronprydnader, 

2j7 s 2j6 emo 
östturkestari 


.• 
35 


Lerkärl i del av. Av saaima tjsp aom nr 34. 
298 X 2,5 cm. 
t 
östturkestan 


36 


•• ■■ ■■■■■■ ■ • .. . .'. .' ■ . . 


ir^4*ft<j 
37 


Lerkärls iäel av. Ansiktamaekarons starkt avnöt' 

2.6 X 294 cmé 

ÖBtturkestaa 


'9 
38 


Lerfi^r. Fragmentarisk. Armar och ben saknas 9 
tämligen avnött* 

Höjd 5 cm. 

östturkestan 
•^ 

CARL SVANBERG A8. VÄXJÖ 3389 1 68 - 255 - 1901' •23. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901»'23i 
39' • 


Iiörfigurs dél av. Kvinnohuvud? Håret benat i 
. .måtten, djupt' nedfallande i pannan. Ovanligt 
naturalistisk. 

298 X I96 cm. 

Ö0 t turkestan 


40 


Huvud till lerfigur. Troligen del av ett ler^ 
kärls relief dekoration. Starkt avnött, 

2^7 X 2,2 cm. 

08tturkestan 


41 


Lerfi^r, del avé Apa, Ihåligt, Stort nint 
häl i baldiuvudet, 

6,3 X 4*2 cia* 

ös t turkestan 


42 


Å^lfpx! av lergods i Helt oskadad, Pöreställer 
en aphona som sitter med en vagga i famnen. 

Höjd 5 cm, 

ös t turkestan 


43 


Lerfigur, del av, överkroppen av en apfigur 
som spelar pä panflöjt» Se bildarkiv Montell 
Pl. XVs 3i 

Höjd 4,9 ernå 

ös t turkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 256 Gen. kat. nr Inv. nr 1901 i 23. Anm. 1901 o 23. 
,44, 45 46 47 48 49 Lerfigur » del , av* Apa. 
3 3::2jl. cm. östturkestan Lerfigur t del av.# Apa. Öetijurkestan Lerflg^ur » del av* Apa. Huvudet och en del av 
kroppen. 

4 X I94 cm. 

östturkestan Lerfigur , del av., Aphuvud med kropp | armar och 
ben saknas. 3,4 X 1,3 cm. östturkestan Lerfigur , del av* Apa* 
1,4 X 0,7 cm. östturkestan Miniatyrkärl . Modell eller leksak* Avbildande 
ett lerkärl med 3 handtag. Dekorationen an-^ 
tydd med grovt inristade streck. Ett av hand- 
tagen saknas. Se bildarkiv Montell XVII: 22. Höjd 4 cm. östturkestan Katalogen upprättad av docent 6. Montell 1945. CARL SVANBERG AB, VÄXJO 3389 1 68 - 257 - 

1901 ,,24,. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


, 1901,24, 1 ^ 95 
JAPAN, TURKIET, PERSIEN 
BUOHARAo TURKIET ÖCh EGYPTEN 
Iiiköp frän Dr phil, P^l^ Martin, liemb juden 
tillSEHumans med depositioner av 1897 ^^^ 1898, 
överenskomna lösesuiaman Kr 700 yOO, 
Betalt 19 Nov, 1901. Kr, 450,00 


1901,24. 


Jan, 1902 Kr, 250 9OO 
Nr 1 - 78 Japan 


1 


Gudabild, Amida Butsu på fotställning, förgyllc 

Höjd 1,27 m, (utan solen bakom), 

.... Japan 


. 
2 


Gudabild, Kuannonj på "fotställning, förgyllde 

Höjd 89 cm. (med solen bakom). 

Japan 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 258 - 1901.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
A 


rim. 
1901,24, 


3 


Gudabilds Dai Seiébi (énl.oriK.Jcat. Seissi), 
på fotställning, förgylld. 

Höjd 88 cm. (med solen bakom) i 

Japan 
4 


Gudabild, Jiz6 (enl.orig.kat. D.ilso), förssrlld, 
stående. 

Japan 
5 


Helgonbild, fiaruma (Dharma)* sittande, av 

brons. 

Japan 
6 


Fabeld.iur med horn, Kirin (enléOrig«lcat. Kilin" 
ay sten "Antimon"* 

Japan 


9 


7 


Medal.lönf?, liten rund med lock^ innehållande 
en reliéfbild. 

Japan 
8 


Mask till Ho-spel. 

(Se bildarkiv. Inv . -Kart • V . ) 

Japan 
9 


Mask till Hörspel. 

(Se bildarkiv. Inv. -Kart. V.) 

Japan CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 259 - 1901,24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Annfi., ■' 
1901.24; 
lÖ 


Mask till ]f(>-epelo 


Japan 


11 


Mask till Ko-ispel. 

(Se bildark.Inv.KartiV.) 


Japan 


12 


Mask till No-spel. 

(Se bildarkilnv.Kart.Vé) 


Japan 


13 


Mask till No-spel. 

(Se bildarkélhv.Kart.V») 


Japan 


14 


Mask till So-spel. 


Japan 


15 


Mask till ITo^spel. 

(Se bildark. InviKart. V.) 


Japan 


16 


Mask till No<ispeli 

(Se bildark. Inv. Kart. V*) 


Jaroan 


17 


Knapp* skulpterad (netsuke) 


Japan 

CAfit SVAffflERG AB. VAXJÖ 3389 1 - 260 - 

1901,24. ' 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


• 


1901*24. 
18 


Pensels tall. 

Japan ■ 


19- 


■ ■ 

Skarding? av brons . 

Japan 


• 
20 


Pa^ansskål i form av uppochnedvänd svamp * 
Med signatur. 

Japan 


21 


Brokadlappars två stycken. 

■ Japan 


22 


Bok med tygprov. 

Japan 


25 


Dörregel 

Japan 


24 


överrock till rustning. 

Japan 


25 


Parerplät till svärd 

Japan 


26 


Parerplät. 

Japan 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 261 - 1901.24. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*24. 
27 


.Parerplåt • 

Japan 


28 


larerplåt . 

Japan 


29 - 78 

■ 


Ir 29 r 78 Se Invi.1898.5.. 

Hr 79 ^ 82 Kina 


79 


Sidenrocks ^rön, broderad med guld och silke. 

Kina 


äSO 


Altarduk av siden. 

Kina 


81 


Altarduk av siden. 

Kina 


82 


överdel till altarduk. 

Kina 

Nr 83 - 84 Persien 


83 


Bomullstyg, ett stycke med målade figurer. 

Persien 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 262 - 

19pl^24;^', 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
19.01, 24 f 
84 . 


Tavla 

, Persien 
■■■ 


■•• 85 


Bokband.* 

Buchara 

Nr 86 --ee Turkiet 


86 


Bokbandi' 

Turkiet 


87 


Bokband. 

Tiirkiet 


• 
88 


'SofioröM' 


Turkiet 
Hr 8-9 * 95 Egypten 


89 


Pfa,s35Qént av Koranen. 

Égyptéii 


90 


Järnkéd.ia, taggig med handtaK* Gissel? 

Persien? 


91 

1 


Moskéfönstér av gips med kulörta glaö. 

Epjyptén 


, CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 Gen. kat. nr - 263 - Inv. nr 1901.24. Anm. 1901*24. 
92 . 93 94 as ^fc Fönster av gips med kulört glas, från privat 
boning. 

Egypten ^ Fönster 9 som nr 92. Egyp^ben Sidénvävnad med muhamödanska trosbekännelsen 
invävde 

Egypten "SnJcCja^ v^anvuL^ S^^tn_ ^H ■ -U-i,"t ipoiraWi'^-^ uea-o f ::)^ c^yo^ ^<ji^^^^ CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 264 - Gen. kat. nr In v. nr 1901.25. Anm. 1901v25* 1.-87 AHDIDJAIf « TURKESTAH Inköp frän Missionär M. Bäclcströmj Andidjan, 1901.21. Mössa ^ "däppa", kullen grön med insydda vita 
arabiska inskrifter. Nedre delen svart. 

Andid.jan 
furkestan Mössa, som hr 1. Andidjan 
Turkestan Mössa , "ak doppa",' vit, som användes umder 
de föregående. 

Andidjan 
Turkestan CAHL SVANBEnG AB.VAXJÖ 3389 1 68 - 265 - 

1901.25, 


Gen. kat. nr' 


,lnv. nr 


■ 


1 f . •. 1 

Anm, 
1901 é 25. 
4 


Mössa» Hak doppa", vits som användes under 
nr 1-2. 

Andidäan 
Turkestaa 


5 


Slöja, "tjitma" av svart tagel. 

Andid.ian 
furkeatan 


6 


Kappa, "färändji" för kvinnors svartrandig, . 

kantad med blå ooh svärta bänd. 'Fodrad med 

blominigt bomullstyg. 

Anm, från originalets "Bäres e^ över axlarna 

utan lägges med "kragen" över huvudet pä 

slöjans övre kant". 

Andid.ian 
Turkestan 


7 


Kams "Tärak" av trä. 

Andid.ian 
Tvirkestan 


8 


Kam^^aom nr 7. 

Andid.ian 
Turkestan 


1. 

9 


Kam, oom nr 7» mindre. 

Andid.1an 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 266 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901.25. Anm. 1901 i 25. 
10 11 12 13 14 15 Kamj "Tärak" av trä, avlång. Andldjan 
Turkestan Hårprydnader t " satjpapuk", en satsj bestående 
av åtta' f ransade snören. Vid fransarnas 
bördan, hylsor av vit metall. 

Andldaan . 

Turkestan örhängen , "isigghä", ett par, av -vit metall 
méd korallpärlor. 

Andid.1an 
Turkestan 

örhängen » ett par, med målade "ovala bitar 

Andid.lan . .• 
Turkestan 

Snöre, "Oärek montjak" med gula kulor. (81 st.) 
till skydd mot onda ögon. Till armband. 

Andid.lan 
Turkestan Snöre med fläckiga kulor (80 sté) används på 
samma sätt och samma syfte som nr 14. 

Andid.lan 
. Turkestan CARL SVAN8£HG AB. VAXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr - 267 - I901i25. Anm. 3.aoi;#25* 
,16 17 18 19 20 21 22 Amulett » " t omaka", a vart j triangeifornjadj att 
bäras om halsen eller som örhängeri åt barn* 

(Étirkéstan' Aimlett » B ca nr 16» Andid.lan 
Turkéétan 

I .iL 1.1. ■ .- ■ [- I l ' Amulett t Gom nr 16« Andid.lan 
Turkestan Amulett 9 som nr 16* Andid.lan 
Turkeétan Amulett , söm nr 16. Andid.^an 
lurfcestan Blå knapp , "kök mönt^ak" U form av s;5uuddlrg 
stjärna med fyra hål, att sys på barnmössa. 
som skydd mot onda ögon* 

Andid.ian 
' iurkestan Blå knapp , som nr 21 o Andid.ian . 
Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 . - 268 - 1901 é 25. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1901 4,?5. 


23 


Blå knapp s "kök montäåk" i form 
stprna med fyra hålp att sys 
som slsydd mot onda ögon. 


av sjuuddig 
pä bammössa 

Andidjan 
furkestan 


24 


.Blå knapp 8 som nr 23* 


Andid;lan 
Tvirkestan 


25 


Blå knapp» som nr 23* 


Andid.laa 


Turkestan 
■ 


26 


Blå knapp s som nr 23. 


Andid.ian 
Ohirkestan 


27 


Blå knapp» som ne 23» 


Andidnan 
Turkestan 


28 


Blå knapp» som nr 23. 


Andid:5an 
Turkestan 


29 


Blå knapp, som nr 23. 


Andid.laa 
Turkestan 

CABL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 - 269 - 

1901*25. 


Gen. kaf. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901.25, 
30 


Blå krtapp, "kök mont.lak" i form av s.iuuddig 
stjärna med fyra hälj att sys pä barnmössa 
B om skydd mot onda ögon. 


o 


Ahdid.lan 
Turkestan 


31 


Näsduk, "t.iarso äur.iä" röd med stickningar, 

Andid.lan 
furkestan 


32 


Näsduki som nr 31* 

Andid.lan 
Turkestan 


33 


Börs, "chelaldan" av. mörkt läder med broderier 
av vit och gul metall, inuti röd* Gehäng av 
sämskat skinn. 

Andid.lan 
Turkestan 


34 


Börs av gult läder broderad med vit metall, 
inuti röd* Gehäng av sämskat skinn. 

Andid.lan 
Turkestan 


35 


Rakkaaiv, "asträ"i Skaftet av rött och svart- 
målat trä* 

Andid.lan 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 - 270 - Gen. kat. nr 190i|,25..' Inv. nr Anm. 36 37 38 39 41 BaMsaiv , "asträ".' SMftet av rött öcli svart» 
målat trä," ' 

Aadidjan 
Turkestaa Bakkniv j som nr 36. Fläkta, " Jelpugut 3 " * Fläkta i Andid.lan • 
Turkestan Andidjan 
!Durkestaa Andld.lan 
Turkestaa 40 


Skrivetui ? "kälämdan" -. 
a 


léda-. 
b 


Rörperma» 
c 


Rörpenna. 


.Anaid.1an 
.furkeStan ■ Bok , "mäsällä"i Handskriven arabisk bok* 
Skriven i Andes jan. 

furkeetan CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 Gen. kat. nr 271 - 1901.25. Anm. 1901*25* 
42 43 44 45 46 47 Snusdosa "nasMvak" svart kalebass. Andld^j an 
!Eurkestan Snusdosa g som nr 42. Andld.iaa . 
Turkestan Snusdosa , som nr 42» Åndid;^an 
OJurkestan Vattenpipa , "t;jilim" kalebass i mässings ställ, 
pipsltaftet av rör» 

Andid.jan 

Ttirkestan Vattenpipa 9 kalebass, skaften av rör, mörk- 
lila, 

Åndiålan 
Turkestan Vattenpijpa , gul kalebass, skaften av rör med 
lila målningar. 

Andid.jan 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 272 - 

190i*25,. . 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1901 i.25. 


■ 


48 


Vätteapipas liten, av gul kalebass "för resor" < 

Andid.lan 
fiirkeetan 


49 


Piphuvud, "särrchana" 1.1us lera, niouddig 
överkant 

Andid.lan 
!i?urkeBtan 


' 
50 


Piphuvud, som nr 49*- 

Andid.ian 
Turkestan 


51 


Piphuvud av l.ius leraö 

Andid.1an 
Turkestan 


52 


Piphuvud av ljus lera. 

Andid.lan 
Turkestan 


53 


Piphuvud, lalndre, åttauddig överkant* 

Andid.-Jan 
Turkestan 


54 


Lerlampa, "tjeragh", ljus lera. 

Andid.lan 
Turkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 3389 1 68 - 273- Gen. kat. nr 1901,25. Anm. 1901*25. 

55 56 57 58 59 60 Iier lampa fl hålet .vid siäano Anaid.1an !E eya 1 1 enkanna , "Tekanna=t 3a;J t ååghon, vättéa- 
kåhiiäsijäptabå" j av mässing rikt orherad* 

Andid.ian 
Turkesian T evat t enkanna . Kanna av förtent koppar» Lock, 
pip och handtag av mäseingo Allt rikt orne- 

rat» 

Andid.jan 
Turkeatan 

Kärl , "kavak" av gul kalebass, 

Andid.jan 
(hirkestan Iiäg.e.1 9 "meachkab" för vattenbärare av fölunge- 
skinn, 

Andidjaa 
Durkestan ösl'Ear B "dälo" till nr 59» av liknande läder. 

Andid.1an 
Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 Gen. kat. nr 274 - 1901.25. Anm. 1901*25 
61 62 63 64 65 66 67 . . Träsked- 9 "kaschok" e-) slev. Aadid.jån 
•Turkestan .Träsked > som: nr 6ls Andidjlan 
Turkéstan .Träsked -, som nr 61 « Andid.jah 
Tiirkestan rötthacka ^ "tjapko". Skaftet grovt tillyxat. 

Andid.lan 
Turkestan llandyxa s "tisehä".. Form som hackan Andid.lan 
Turkestan Täl;}yxa t "pajtisehä". Andid.lan 
Turkestan Handsåg , "ärro" avigt uppskuren, skaft av trä. 

Andid.lan 
Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 275 Gen. kat. nr Inv. nr 1901^,25* Anm. 1901 f 25. 
68 69 70 7i: 72 73 jDgillborr , "pärrmä" « Andid.ian 
Turkestaii Hacltaé "kétmän" ell,er spade, utan skaft, 

Aadldjan 
, Turkestan Msj "kaip'% med isittande nyckel. Andid.ian 
Tiarkestan Ridpiska , ."kamtji", skaft av trä, snärt av 
läder, flätad med råhud. 

Andid.ian 
Turkestan Ridsadel D "igär", samarkandsfc, skodd med ben, 
rikt ornerad med målade ornament. 

Andid.ian 
Tvirkestan Sadelfilt f> "tåckum" kantad med svart sammet 
och färgade ylleband. 

Andid.ian 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 276 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901i25; Anm. 1901*25. 
74 75 76 77 78 79 Sadelputör a "djäslik" ett par, av filt och 
läder, stoppade. 

Andid.laa 
Turkestan Länds tycke "käsehkan", svansrem} till ridsadel 

Andidjan 
Turkestan St ikläder , "uaänko baghi", ett par, 

Andiid.jan 
Turkestan Stigbyglar , "uzanko". Andid.jem 
Turkestan Sadelg.jord , "äil", läder, små broderier av 
vit metall. 

Andidjan 
Turkestan Betsel », "djvigän". Huvudlag av ljust läder. 
Pannrem av vit oéh föd bomullsnodd. 
Tyglar av läder, 

Andidjah 

Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 277 - 1901* 25 i Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901i25.' 


. 


80 


Kalsrem, (de rödgula snörena kallas "kizilipp" 
och reTnmen med snäckorna "ok montjack",) 
för hästar, av läder besatt med snäckor och 
blåa ättkantiga knappar, 

Andidjan 
.Curkestan 


81 


Halsrem av rödgul t ylléj besatt med snäckor 


a 


och blå ättkantiga knappar i 


b 


Snören till a i 

Andid.ian 
Turkeötah 


82 


Ridsadel "isär" för hästar spända för kärror i 
Sadeln beklädd med iCilti Sadelputor av filt i 

Andid.1än 
Turkestan 


' 
83 


Remfläta "tirkisch" att hänga över sadeln för 
att därmed Uppbära kärr skälmarna -. 

Andid.ian 
Turkeötah 


84 


Bog trän, "kamnot", 

Andid.ian 
Turkestan 

CARL SVAMBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 278 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901. 25 < Anm. 1901 #^5. 

85 SÖ' 87 
a 
b 
c Kra^^G s "båjoat^a", motayarande loliifiltarj av 
läderoch filt j grovt stoppad.; 

• Andid jan 
(Purkestan I)ändstyci£e , "kåschk^n*! besatt med snäckor och 
mässingsstift. Emellan snäckorna röda, och 
■ gröna träknappar. 

Andid;lan 
Turkestan Emballage av färgat bomullstyg* ^ballage. 
Emballage . Andidjan 
Turkestan CAHL SVANBEHG AB. VAXJO 3389 1 - 279 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,26. Anm. 1901, 26é i - 24 AHDIBJAH., TURKESgAH 

Inköp från Missionär Magnus Bäcklund i 
Andidjan, östra Turkestauo 

Samlingen anliom 24. 5 »01 » 1901,26. 
1 Vagga av trä, målad j med lerkärl» "Buschalc", 

Andid.ian 
Turkestan S t rängins tz-ument « "dutar", med två strängar. 

Andid.ian 
Turkestan Mäs slåars lur i "kerna j". Andidjan 
Turkestan CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 - 280 - 1901-, 26* Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901*26. 


4 


Lerfat, glaserat» 


Andid;^an 
Turkestan 


5 


Lerfat» glaserat* » 


Andid.ian 

Turkestaa 


6 


lerfats glaserat» , 


Andid.ian 
Turkestan 


7 


Lerfats, glaserat* 


^ ' Andid.ian 


a 
Turkestan 


8 


Lerslcål, glaserad. 


Åndid,ian 
Tvirkestan 


9 


LersMl, glaserad* 


Andid.1an 
Turkestan 


10 


Lerkanna med handtag. 


grönglas erad , 

Andidjan 
Turkeatea 

CARL SVASSERG ÄB, VAXJO 3389 1 - 281 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,26. , Anm. 1901.26 é 
.11.. 12 13 14 15 16 Vattenkärl » oglasera0, med handtag, hals och 

■^did jan 

iPurfcöstan Lerlsruka med två öron, oglaserad. 

■ Andidijan 

■ Turkestän IierlcsHona a litens med handtag och utbSjd läpp. 
©glaserad. 

Andidnän 
Turkestan Haadtvåf^nlngskärl av förtent koppar. liöcket 
med gängjära av mässing. 

Andid.ian 
gurkestan Kopparskål » förtent, med cisiletade ornament • 

Åndidnan 
5?urkestan Vas av mässing, med cisilerade ornament. 

Andidilan 
Turkestan CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 282 - 1901.26, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1901 w26. 
17 


Skäl av mässing j "rämä ..djäia", med en iitenj, 
rörlig skål inuti j försedd med SEå häng*- . 
prydnader Icring kanten, ut- och invändigt 
med inslsxifter. 

Andid.ian 
, Gfxirkéstan 


18 


Vävsked.. 

Andid.ian 

•'••.■■ f mrkéstan 


19 


•Vävsked med vaarp. 

Andidjan 
Turkéstan 


i 
20 


Vävsked med- vaxp. 

Andidjan 
Turkestan 


21 


Skottspole. 

Andidjan 
l'urkestan 


1 
22 


Halvsiden, ett stycke, randigt. 
Andidjan 


. 


Turkestan 


-'■ 
23 


Halvsiden, ett stycke, flammigt. 

Andidjan 
TiArkestan 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 283 - Gen. kat. nr Inv. nr 1901,26. Anm. 1901 »26, 
24 Helsideng ett stycke j flammigti Andiåjan 

Turkestan CARL SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 284 1901 i 27. Gen. kat. nr 


Inv. nr 


, 


Anm. 
■' 


1901,27. 1 - 11 " 
JAPAN, KIM, SIAM och TYEUS. 
Gåva av Ingenjör G«H. Sundewall. 


1901.27. 
1 


Helgedomsskåp. 

Japan 


2 


Saké-kanna, blåglas erad , av fajans. 

Japan 


3 


Sandal, en av trä. 

Japan 


4 


Dockor silke s två* 

Japan 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68 Gen. kat. nr - 285 - 1901.27. 1901^27* 

5- 8 10 11 Frön, en påse. Japan Papper . Japan Tegelsten j ett stycke ur kinesiska muren. 

Kina Pa pper 9 en bunt. Siam Sidenduk* Tyrus 
Libanon 

Sidenduk s 

fy rus ? 

Libanon ? 

Pali-skrift pä palmblad, en bunt av 30 palm- 
bladsreiasor. 

Siam CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 3389 1 68