Skip to main content

Full text of "Generalkatalog 1904.19-20"

See other formats


3. STATENS ETNCKllAFISKA MUSEIM Generalkatalog Kopia I 1904.19- 1904.20 / - I - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 ,19 « 
1 - 732 

1904.20. 
1 - S2 REOISfER Hordamerika Påskön, Melanesieh, Polynesien och Guiana CABL SVANBERG *B. VAXJO 3389 - 204 - > 


1904.19. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 


1 

1904,19. 1 - 732 
NCmCMIiHIKA 
Gåva av professor och fru Gustav Retsius. 
Uppgifter rörande föremålen även i fotosamling 
nr 30. 


1904.19. 
1 


Mask. Zaimotsa. Den som först medförde koppar til 
indianer från kusten. 

British Columbia 
Bella coola 


L 
2 


Mask. Pokwasr. Det är den som frestar kvinnor- 
na när de går i skogen. Sissauch dans. 


i , 


British Columbia 
Bella coola 

■ 

CAfiL SVANBERG AB. VAXJO 3389 - 205 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19 

3 6 Mask » Noaa killa. Hamr kair(?). Sissauch 
dansen* 

British Goiumbia 
Beila eoola Mask* Kommokya* Havsguden eller Heptun» 
sissauch dansen* 

Brltish eoluiBbia 
Bella eoola _• loaa Icilla. (+ någoi^ oläsligt}. Sissauch 
dansen* 

British golumbia 
Bella cooia Mask * Roa eller Havnen. Den som hade med sig 
solen till världen. Sissauch dansen. 

British Columbia 
Bella eoola Mask . En av 4 stor* Metlepekock. Metla pek 
Bik* 

British Golumbla 
Bella eoola CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 - 206 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19;. 
8 10 11 12 Mask* Seatamma» iDet är den som lockar folk 
att sova. Sissauch danaen. 

British Columbia 
Bella eooia ■Mask . Silsmasr "eller Den fisken (Bleksprut) 
Sisoauch dansen* 

BritlBh Columbia 
Bella coola i. Skels. (i form av fågel). Sissauch 
dansen* 

British Columbia 
Bella ooola Mask . Mokvakors. (öi-nhuvud) . Sissauch dansen British Columbia 
Bella coola Mask (svårläst inskr.) Skänkt av Fillip 
Jacobsen till Magneson och av honom till 
G.Retzius. 

British Columbia 
Bella coola 1904. Anm. CARL SVANBEf. 1 AB, VÄXJÖ 2399 9 67 -207 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904,19. 
13. 14 15 16 17 Mask, Tillhörande Kosif;ile eller "den sorte 

winter daae, disse er de. s^gende aahdér", 

/ ■ ' 

British Coliimbla 
Bella coola Mask » Hayeaw Åskgudens dahc". Britlah Columbia 
Bella coola Mask . Skrutl* Den föreställer bi-masken 
(nansmaek)* Tillhör Koshiut danseni Köpt 
av Aronsen, Victoria aug* 1893. 

British Columbia 
Bella coola ^>!ask . Den mannen som blev stmigen av bin. 
Tillhör Koshiut dansön. Köpt av Aronsen. 
iJictoria 1893. 

c- 

British Columbia 
Bella coola Mask» Allilako. Be e. ....... andar. Kosifule-j- 

dansen. 

British Columbia 
Bella coola Anm. CARL SVANBERG AB. vAXJO 2399 9 67 -.208 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
18 19 20 21 
a - c 22 Mask » Nuskochlo s-mask. ("Pa^azo" eller den 
leende anden). Inlcöpt hos Hirschberg och 
Landsberg för 2 dollars* Victoria 28/8-93, British Columbia Bella coola Mask. Skaka. Tillhör åskgudens dans. British Coluiabia 
Bella coola eller 
Bella bella Blaeker nr 20 - 26 Bella bella . 

Mask. Kallhoksua. Sen frestar människoätaren 

att äta sig själv. 

Se bild i bildarkivet. 

British Columbia 
Bella bella Mask . Bek Bek koaäl a nusa. Pen lockar folk 
att bita stycken ur armarna* 

British Coltimbia 
Bella bella Mask. Okänd ande. (Aronsen). British Columbia Bella bella Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 209 - Gen. kat. nr Inv. nr 23 24 25 26 Mask, 3a3.uhli Åskana gud, frän Bella Cella, 
där den ännu nytt -Jas» men det finns blott 
2 indianer där» som vägar begagna den, 
ty de tro att de skola dö ef te"r att ha 
begagnat den* De nyttja en kappa (d3?äkt), 
som är sådan att de kunna kasta ut "värme' 
dév.s* eld ömsevis med den ena och andra 
i dansen* .Elden utgöres av påtänd ceder- 
bast* Under tiden rasslas det som om 
åskan gick» Köpt av Aronsen sug* 1693. 
10 dollars. Han har köpt den av Pillip 
Jacobaen» 

British Coltimbia 
Bella bella 1904. Anm.' iirmen .Mask » NuBskoloss =s den mannen, som narrar folJt 
att skratta* Köpt av Ai>onsen, Victoria 18SI3 C /Ji^:^n i&.-; Eritieh Columbia 
Bella bella Mask . Snach* Slav från himlen som bär vatten 
till andarna i himlen. 

British Columbia 
Bella bella Mask . Ömmask.-Sen som först smakade fisk. 
f illhör Lisauk- dansen. 

British Columbia Bella bella CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 210 - Gen. kat. nr 1904.19. 
27 28 29 30 Mask . Bear Head. Björn eller Nanu dansen* 
S-n. 10 dollars. 

Port Rupert 
Brltleh Columbia 
Kwakiutl taask » "Andemask av okänd natur". Aronson. 

Fort Rupert 
Britlsh Goltmbla 
Kwakiutl Mask . Cansmask från Vancouver ön. En av de 
4 bröder som vaknade upp i K....... hus. 

Sömnig. Mustachema av skinn, bortfallna. 
Aronson, Victoria 1893. Se bild i arkivet. 

Vancouver ön 
British Columbia 
Kwakiutl Mask . "Bek Bek Kvalanusa" (Salmosa, Victoria |i 

Port Rupert 
British Columbia 
Kwakiutl Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 - 211- Gen. kat. nr 1904 o 19. 
31 32 33 34 Maek » Hamsela* Inköpt för 8 dollar hos 

Kirschberg och Iiandsberg i Victoria 28/8-9 

Fort Eupert 
B ritish Ooltunbia 
Kwakiutl 1904. 

Anm. Mask » Vots^ik. Vargmaékii Fort Rupert 
Bidtish GoltMnbia 
Kwakiutl Mask . Ulvmask vid hövdingedans* Salmon» 

Victoria 1893. 

Port Rupert 
British Columbia 
Kwakiutl r Mask . Skruuth (getingmannen) . Hör till 

Rossiut-dansen (vinter dans). Denna mask 
brännes ej efter 4 år, utan nyttjas hela 
livet igenom, en gång om året i 10 ininute:fr 

Äl; ^rt Bay, en ö i Eormueen Island, 

t 3^ 
Georges Strait. 

Alt ert Bay 
British Columbia 
Kwakiutl CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 -212 - Gen. kat. nr 1904.19^ 

35 36 37 38 39 40 1904. Anm. Mask .. Snach^ 31av av himlen, som bär vatten 
till gudarna. Köpt hos Salmon, Victoria, 
(jmf . nr 25) Rivers Inlet 
S.V. British Coltualia Mask , av trä, med röda streckmålningari 
(dansmask) British Columbia Mask, gjord av ryggutskott på valkota, Koppajf'- 
inläggning i ögonen. 

British Columbia Mask , vargmask(?) utan anteckning. British Colxuabia Mask « svart» utan anteckning. British Columbia Mask. British Columbia CARL SVANBERG AB. VAxjö 2399 9 dl - 213 - Gen. kat. nr 19Q4W19. 
41 42 43 44 45 46 Skallra av trä» 1 form av männiekohuvudé Brltlah Columbia Skallra av trä. På ena sidan människoansikte 
m.m. på den andra stiliserade totem» 

British Columbia Skallra av trä. British Columbia Skallra av trä* British Ooltmbia Skallra av trä* Ansikte åt bSda. sidor (^ Nyare British Columbia Skallra av trä. Målad i rött och . svart* En 
upphöjd zon längs skarven* Nyare* 

British Columbia 
Bella bella Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJfJ 2399 9 67 - 214 - Gen. kat. nr 47 48 49 50 51 1904. Anm. Skallra av trä« Närmast lik nr 464 !d.tla killa. jBritish Columbia 
Bella bella Skallra ay ^räi i fpi^ji av fågel med en 5mrg? 
på ryggen; . "Doc^tors . dance Rattlé" 

British Coltuabia 
Bella ooola Skallra av träi I form av ^ågel med en kry- 
pande man på ryggen och bakom honom ett 
ansikte; Målad röd öoh grön* 

Bi^tlah Columbia Skallra av trä, föreställande en fågel med 
ansikte på magen och den visslande demöne^ 
Ka~Ka-tete på ryggen; Hännast lik niblackf 
(blyertsinskrift pä skaftet) • . 

British GolTambia Skallra av trä, närmast lik föregående. 
Sissauch-dansen; Nyare* 

River Inlet 
pritish Columbia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 ^ 215 - Gen. kat. nr 1904 ..19 é 
52 53 54 55 56 Skallra av trä, närmast lik nr 51» men moden, 
("Hiåa Sa-fu»?)i Sisauki 

River Inlet 
British Goliimbia Skallra i form av fågel» med blå och röd 

målningé Moderns "KoBkims"» Sissäuch->daas4ni British Coltimbia Klapperinstrument av trä* Mittla dansen. 

Eort Rupert 
Britieh Golumbia 
Kwakiutl Klapperinstruméht: av trä* Mittla dansen* 
F* Jacobéén, jan 1894* 

British Gölumbig 
Bella bella Trätrumpet* Navalbchdans* Åronsén* British Columbia Anm. CARL SVANBERG AS. VAXJO 2399 9 kl - 216 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 fi 19* 
57 58 59 60 61 .trätrxuapet » störa?©, (liigen inskré) BritJBh Oölumbia .grä-blåBJhBtaAiment Brltieh OoluiBbla , .grä,~blåainstruEent« mindres (munstycke till 
nr 56) i 

Britlah Göltambia Viegelpipa iaed snideri och målning* Hornets 
.dans* 

Eritieh Golmnbia 
Bella bella yigselinatrument * Kuttimat ta- dansen. gort Rupeirt 
Brltish Columbia 
Kwakiutl Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 61 217 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

62 63 64 65 66 Visselpipa , platt é Jacobsens förteckn, nr 33 
"Dansflöte tillhörande Kasefute^dansen^ n 

Britlsh Columbia 
Bella ooola Yisaelpipa t 4-kanti Gammal, Kasnatsar^daneen, 

Aleirt Bav 
BrLtish Columbia Vieeelpipa » igycket liten. British Columbia Blåsinstrument med 3 rör borrade. Navaloch-; 
dansen. 

Gardiners Inlet 
British Columbia Blåsinstrument likt föregående men mindre. 
Navaloch-dansens . 

Gardiners Inlet 
British Columbia 
Bella ? Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 & - 218 - Gen. kat. nr Inv. nr 67 68 69 a 70 Prydnad C?) av trä och horn, iaalagd med halipf 
tlsskal* Snidad. 

Brltlsh Coliambia Pamförkläde av skinn med målning* Brltlsh Oolimbia Pamförkläde av tyg, broderat med pärlor, 
(modernt). 

Brltlsh Columbia Dämförkläde "Penakta", tillhörande Siesauch- 
dansen. (Jacobsens kat* nr 16)* 

Brltlsh Columbia 
Bella Goola Damförkläde (utan etikett). Brltlsh Columbia St. jama av brons, som varit fästad på "dance 
blänkets". ( Jacobsens nr 27)* 

Brltlsh Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (H - 219 *. Gen. kat. nr In v. nr 1904.19 . 72 73 74 75 76 St.läma av brons b som varit fästad på "dance- 
blanlcets" . ( Jacobsens xir 28) ♦ 

Brit ish. Columbia St.iäma av brons j som varit fästad pä '?dance 
blankote"» { Jacobsons nr 29). British Columbia ■Trähuvud » litet» fillhört en "blänket" för 
Blitta dansen» (Jacobsens nr 22)* British Columbia 
Bella bella irähuvud a litet* Tillhört-en "blänket" för 
Mittå dansen* (Jacöbsens nr 23)* 

British Columbia 
Bella bella Trähuvud , litet* Tillhört en "blänket" för 
Mit ta dansen* ( Jaoobsene nr 24) * 

British Columbia 
Bella bella Trähuvud , litet* Tillhört en "blänket" för 
Mittå dansen* (Jacobsens nr 23) • 

British Columbia Bella bella Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 (ii 220 - Gen. kat. nr •N. Inv. nr 1904.19* 

77 78 79 80 a 81 Trämask i form av dödskalle. Britieh Columbia gräskalle British Columbia Träbild » målad) naken; föreställande schainan, 
liggande i eke tas, med kniv i vardera 
handen « 

Britieh Columbia Träbild « som föregående. Britieh Columbia Bocka av trä, Plathead, med oederkrans om 
halsen och mantel av vitt bomullstyg med 
blåmålad väl .(?). 

Bidtish Columbia Stav i snidad) med 2 människobilder. British Columbia Anm. CARL SVANBEHGAS. VAXJO 2399 9 (i? - 221 Gen. kat. nr In v. hr 1904* 19 t 
82 85 84 85 86 
a 
b, 87 
a 
b 
o 'Iznanpinhe C?) snidad, korts Brltish Golixnbia Träpinae med én fågel i äaåeni i^ritish, Columbia Männlskokranium med avsågat oalvarium» som 
uppgives hava anvMnts eom dricksskål^ 

British .Columbia Ansiktsdel av ett människokranivmi Bgjtlsh Columbia M^iniskof emo3? g^ l 2 st hopfästadé med en koppas >- 
holk. 

Brltish Columbia Likkista s målad ^ med inneliggande lik# 
Se bild i arkivet. 

British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 222 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904^19. 

88 
a 
b 69 

Q 

b 90 91 92 93 Väggar 2 st. av gammal likJtiLeta, snidade och 
målade* Se bild 1 arkivet* 

B3?iti3h Golumbia Gavlar 2 -st. av gammal likkista, målade i British Göliimbia 1904. Anm. Ett bräde i med målningar och inslagna tänder Britiah Columbia Totempåle av trä, Omålad, väl snidad, överst 

Bävem(....,,,valfisk)Prån Horth Island* 

r ' ■ ■ 

Queen Charlotte Islands 
British Columbia SS^o^cy^f^^ 


Totempåle av trä. British Columbia Totempåle av trä. British Columbia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 Gen. kat. nr, « 223 - Inv. nr 1904.19. 

94 95 96 97 98 99 100 Totempåle av svart skifféir. (modell). British Columbia fotemfeåle av svart skiffer. British Columbia gotempåle av svart skiffer» 

British Coltimbia Totempåle av svart skiffer. British Columbia , Totempåle av svart skiffer. British Goltuabia gptempåle av svart skiffer. British Columbia Totempåle av svart skiffer. 


N. British Columbia 1904. Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 * 224 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904* 19^ 
101 102 103 104 105 Totempåle av svart skiffer* BMtish Golumbla gotempåle av b vart skiffer* British Columbia fotempåle av svart skiffer* 

British Columbia 

Modellerna av skiffer äro troligen från haida, 
enär skiffer brytee pä en plats nära- Skidegate , 
drottning Charlottas Öar. (se An. Archacologi- 
cal Report 1916. Ontario.) Grupp av brun sten: björn bitande stående 
manlig figur i nacken, björnen sitter på 
en hopkrupen mänsklig figur. 

British Columbia Grupp i svart skiffer: 2 stående mänskliga 
figurer. 

British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJO 2399 9 (il - 225 - Gen. kat. nr Inv. nr i.904.19* 

106 107 108 109 110 grupp i avart skiffers 2 sittande bjözoar. 
Vid vardera sidan en lax. 

Bzdtish Columbia gjgty av svart skiffer» mänefclig. British OolTMabia Gru?)p i svart skiffer? i sittande mänsklig 
figur méå löst huvud och 6 liggande» samt 
1 groda. 

British Colttmbia Grupp i svart skiffers 2 sittande» 1 liggand^ 
mänsklig f igur* 

British Columbia gi^r av svart skiffer» mänsklig» sittande 
med hatt och regnkrage. 

British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 226 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
ill 112 a b d 113 Figur av svart skiffer, liten, mänsklig, . 
sittande, med huvudet nedböjt mellan beneiji 
På ryggen ett genomborrat utekött för upp- 
hängning* 

British Coltuabla jgräbild a storj sittande, föreställande en 
människoätare, hållande ett lik(här re- ^ 
presenterat av ett: 

b.jöinBkélett försett med människoskalle av 
trä. . På huvudet har bilden en stor . 

rin^ av céderbast och omkring halsen en annazk ring med 2 hängande äiidar. Brltieh Colxuabia 
Bella cöola Halsprydnad av träbåge, överklätt med grått 
skinn med nedhängande 2 snidade plattor, 
1 krokodil och en mängd tandlika bihahg 
av valrosstandi sé bild i arkivet. 

British Columbia 1904. Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 Hl - 227 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19. 
114 115 116 LsjRgyaa^ av h&a CEiäasd8kofemoral)i2©ö ö»i- 
öeelcf oéh BöJLiotioialSg^oinsa^» S^aaal* 
Bélu "ecml#«jias©"o 3iar« HaaaåbootoBiltéMuQ* 
fig. 231 c» Häiädö 

B*0*SQgc©9 I'riait!ive arts aaö erafts, 
Oasbxläg© 1033 ©»lii. "It. ^as ©i3pl©^ed i>^ 
t&é éhmené qS th© ladiän txlbes of th© 
nörtli-t?ést eöast of Au^rica tet oa£'^iag 
th© Qouié of si^ p00pl0"# 

Ba3.äa 1904 Anm. WmBVätå fwåXi Bld,a<3gat© {"Skiae^le") 

Queea Charlotto Islooaa 
Bfitieh Coltaabia 
Haida ^^9 f l§t9ås,_ löaehålijmåé ©a aodiöiiiiiané 
utdQQiliera 
1 bQSgkfistJcai 
1 e^iolétt ev ekiffer 
1 ekål év trä 
1 bit öirarfe flirg 
1 halv tmderkäké av bäver 
1 knippa BoQw® av ■ 'sältariaaat^C'?) CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 228 i Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

117 118 119 120 121 Träbild föreställande en Sralfisfcj aiäiad svari;, 
röd oeh vit. "Sannolikt topp . av en mask. ^ 
Salmon i yiotöriä» 

Brltish Columbia gågel av träj målad i rölit» blått och svart. 

Britlsh Solumbia Husmodéll Brltish Qoliimbla Husmodéll Brltish Columbia Modell av port . Brltish Columbia 1904. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 229 - Gen. kat. nr Inv. nr 3.904 sl9j 
122 a 123 124 125 126 grädocka » liten, 

med amiaa docka sittande i en bardorka- 
modeH. Eskimo--» (söndrig)* frumåa t . -stöiamen av jäaräbléck. Britieh Goliuabia S^^rnBå snldéri föreställand© en f^älllg 
P3na> slukande en hund* "Ceremonistav" 
Masset. Uppenbarligen oäkta» Masset. 

:Queen Charlotte Islanddi Brltish Coltuabia Baetkrans C avc öédérbaet ) med långa hängande 
fransar i vilka sitter heligt dian. 

British Columbia Bastkrans lik nr 125. Britieh Coluiabia CARL SVANSERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 ^ 230 " Gen. kat. nr Inv. nr 3.27 128 129 131 Halsfing av cederbäst, Hör till Eosiåute- 
dansea. F« Jäcobseäs förtéolshlng nr 12* 

Bgltiéh Oolumbia 
Bella GQOla Huvudrlng av cederbasti Hör till Eosijulie- 
dänsené Fi aracöbsens förteckning nr 11 i 

British goltiinbia 
Bella eoola HuVudring av cederbasti Hör till Rosiut- 
dansen (den första vinderdansen» ) Victoria 
Aronsen* -■^.-.'f ' 

British Oolumbia Halsria^ av pederbasto Hör till Siesaueh^ 
dansen. F.Jacobsen nr 26. « 

British Coltimbia 
Bella coela Huvudring av éederbast. Hör till Sissauöh- 
daaasen. F. Jacobsen nr 13 • jiini 1894. British -Oolumbia 
Eélla coola Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJO 2399 9 (i? - 231 - Gen. kat. nr 190^.i9.« 
. .'"132 .- 133 134 135 136 137 .Hatt ay trä, möd iaåiningar» Insk. inuti; 
Htivdinghatt* 

British Columbia 
Bella bella Häepfydaad av sten. ¥, Jacobson nr 31» 

BidtJBh Oolumbia 
Bella coola CTäBprydnad av hallo t is-* skal» BritJBh Columbia Häaprydnad av haliotis-skal. British Columbia Häsprydnad av fealiötis^akal» British Columbia Näsprydnad av haliotis-skal». 

British Columbia 1904. Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 /' - 232 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19* 

138 139 140 141 142 143 144 Iiäpp-prydnad av träj anlagd med haliotisskal. Britlsh Oolumbla Mpp-prydnad av trä» Mpp~pgydnad av trä* Läpp-prydnad av trä» rdnad av horn» Häpgprydnad C? ) av ben. Hän.gpryänad ( ? ) av ben* Britlsh Columbia Brltish gplumbla Bjcitish Golumbla BritJBh Golumbia Britlsh Golumbia 1904- Anm. Bri tish Columbia 

", ' ' ' I "I " I 1 I 'UHU>>vAN6ERGAB. vjxjo 2399 9 67 - 233 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

145 146 147 148 149 150 151 Kän/ypryänad ( ? ) av ber»* Armring ay koppar» Agmring av koppor* Atmrlng av koppar» Armring av koppar» Britlsh Columbia Brltish Columbia Britlsh Columbia British Columbia British Columbia Armfin^^ aV ys^dea» dubbel mäseings-tén. British Columbia Aarmring av ^Ti.åénf dubbel oässinge-ten. 1904. Anm. British Columbia 

- ' " ■ " ' ' ' ■ CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 234 ^ Gen. kat. nr 1904.19.- 
152 153 154 155 M.6 157 158 ^raring ay vriden, dubbel mässings- ten* Br3.ti3h Columbia ^imririg äv yridenj dubbel mässings- teni Britiah Columbia Armring av vridenj dubbel mässings-ten. Britieh Columbia Armrinp! av yridenj dubbel mäaeings-ten. British Colxambia Agmrinje; av vriden mäesinge-ten. Britieh Columbia Armring av vriden, mässings-ten* British Columbia Armring av vriden mässings-ten. 1904 i Anm. British Columbia 

' • ■ ■ CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 235 . Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

159 a$o i62 163 164 ArmtXn^ av vriden aässings^^ten»' . Bglt Ish Oblumbia AangAag av vriäön inässiag&*tén4 . B3?itiBli . öolTialJia Asprina av vriden inä0slngs«téa> Brl t i gh OoitUBbis Armring av Vriden .mässingB-ten* ^ 

BritJBh Columbia. iPrydnad av dentaliuia^-sksié British ColtMabia Prs:änad av dentalitmt-isital* British Columbia . 1904. 

Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 236 - Gen. kat. nr Inv. nr 


166. 167 168 169 170 Kam av trä. (nyttjas ännu). Queen Gharlotte Isl Haida Kam av trä» Bsdtlsh 0olumbia Eappä av gtil eederbasts Britigh Golumbia Kappa av gul cederbast. Gåva av heTT Magnusson 
till 6» Rétslus. 

Vanöouver Islands 
Britlah Columbia 
Quataino Kra^ e av cederbast. British Columbia Krage av cederbast é Britieh Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 237 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19, 172 173 a 174 175 176 Krage av cederbast, Brltish Goituabia Cederbast t ett stycke? beredd. Brltish Colxunbla ■Iftya, ev vargsltinn, med svans j till dagligt 
bruk* Jakobsens kat* nr 15* 

Huvudbonad av. björnskinn, pä hjässan öppen* 

t 

Hatt * bnuii? av cederbast. 

British Columbia Hatt , bzun* av cederbast* British ^olumbia Hatt » bruuij av cederbast. British Columbia Hatt , brun, av cederbast. British Columbia Anm. CAflL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 - 238:- Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19. 

177 178 179 180 181 182 a Hatt, brurxj av cederbast. British Columbia WlW ■ liiW J II Hatt , brunj av cederbast* ^ritish Columbia Hatt » brunj av cederbast é British Coltunbia Hatt, bnmp av cederbast. British Columbia Hatt, brun, av cederbast. British Columbia Katt a brun, av cederbast. Hatt, brtin, av cederbast* British Columbia Anm. CARL SVANaERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 -239 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904* 19 i 
183 184 185 186 187 188 Hatt s gulaktig é Bpltish Columbia Hatt med totem-målning. Britieh Ooliuabia Hatt med totem-målning, BritiBh Columbia Ifatt med totem-målniag. Biritieh Oolumbia Verktyg av hjortben, för korgflätning. 

Masset 

British Columbia Verktyg av hjortben, för korgflätning. 

Mässet 

British Columbia 1904. Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJD 2399 9 67 - 240 ^ Gen. kat. nr In v. nr 1904, 19, - 
X89 190 191 192 193 194 a ggäfibrer för korgflätnlng. Bailtlsfa Oolimbia gor^flätain^ Å påböräad, med träform för 
bottnen* Britlsh Coluiabla Korg, påbörjad» 4-kantig, Britleh Coltambia Kor^ > cylindrisk^ brun. British Columbia Korg » cylindrisk, gul med svarta tvärband. British Cöliimbia Kor^ « 4'-kantig, nedåt avsmalnande, pä utsiäaap. 
med svart, giAlt och rött mönster. "Kåge 
Kuro". (P.J.l) 

British Columbia 
Bella coola Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 61 - 241 - Gep. kat. nr Inv. nr 1904 ag* 

194 b) 195 196 197 198 Korg> 4-^kantigö British Oolumbla 
Bella coola Kokkor^ » gaimnal. Brukas hela västkusten 

utefter att koka ii Göreö av granröttåga? 
29.8il893 Sslmon 1 Victoria. Ilinkit indi 

British ColtMibia 
Bella ooola Kora » gles, (bärkorg) svart, av granrottågorj 
Grainmal . 

British Columbia Korg , gles, (bärkorg) brun med 10 svarta 
tvärränder. Av cederbasté öammal. 
Köpt hos Hirschbejg& Iiandsberg, Victoria 
B. C. 25.8.1893. 

British Columbia Korg » gles, (bärkorg) med 11 svarta ränder. 
Köpt hos Hirschberg & Landsberg 28.8.1893 

Vancouver 
British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 (il - 242 - Gen. kat. nr Inv. nr W9. 200 201 202 205 204 Sor^ meä handtag» Omväxlanäe violetta och 
röda tvärband. Användes av kvinnorna att 
plocka bär i, att *••••• fisk eteV Gjord 
av granrötter och oederbast. Köpt hos Sal- 
raon. 

Britiah Oolimbia Korg » gles, 4-kantig med handtag* Victoria 
eller Al. ert Bay. British ColiMibia K^r^B- g gles, 4-kantig med handtag. British Columbia Kor^ » liten, 4-'kantig, brun med 6 svarta 
tv:ärränd0r och handtag. 

British Columbia Korg » birun, för fisk. Britiah Columbia Säck, flätad, stor, brun, att bära las i. Anm. British Columbia, , IVANBERQ AB, VAXJO 2399 9 67 * 243 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904^19. 

205 206 a 206 b 207 208 Matta» stor, brun, ej fullt färdig* British Columbia jäatta » stor, bininj med grön- och rödrutig 
bård och lo breda tvärband i svart och 
rött* 

British Columbia Matta med röd och grönrutig bård» British Columbia Matta med bård och rutad av 2 längs- och 
5 tvärband. 

British Columbia 1904. Anm. Matta, stor, av eéderbast med 4 breda tvär- 
band och bård» Köpt av en indiska i VictoHa 

(kanot)» aug* 1893» Pris 25 cent» 

/ 

Väst Vancouver 
British Columbia 
Ohiaht CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 244 - Gen. kat. nr Inv. nr 

19Ö4,1Ö. 209 210 211 212 215. 214 Gederbast » en knippa. Queen Charlotte iBlands 
BrltlBh Columbia Cederbast t en Itnippa. 
/' * British Columbia Gederbast » en knippa. British Columbia Klubba av valben, för utbultnlng av ceder- 
bast. Victoria. Aronsson aug* 1893. 

British Columbia Klubba av valben, för utbultnlng av ceder- 
bast. Victoria. Aronsson aug. 1893« 

British Ooltuabia Klubba av valben, för utbultnlng av ceder- 
bast. Victoria. Aronsson aug. 1895. 

iBritish Columbia 1904. Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 2399 9 (if 245 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 i 19. 
215 216 217 218 219 220 Klubba av valben, för utbultning av ceder- 
baet* Victoria. Aronsson aug. 1893* British Golttmbia Klubba av valben, fot utbultning av céder- 
bast. På översidan ett ansikte utskuret. 
Aronsson. 

British Columbia Klubba av valben, för utbultning av cedér- 
bast. 

British Columbia Bédakap , halvmånformigt, av valben. V. Vancouver 
British Columbia 
Clahoquaht ? Redskap av ben, större. British Columbia Vävsked av trä. Anm. British Columbia 

"■""""^ UHL tVANBERQ AB, VAXJO 2399 9 67 - 246 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 .19 i; 
221 222 223 224 225 226 Redskap av trä, kamfonnat. (troligen anv. at-j; 
reääränniiig). ■ Britlsh Columbia Skottspole eller knytnål av trä é BrLtieh Columbia Skottspole eller knytnål av trä, mindre. 
Ena ändans båda klor avbrutna* r British Columbia Slända med trissa av ben. British Columbia Sländtriesa av valrosstand. British Columbia 
Bella coola Sländtrisea av ben. British Columbia 
Bella coola Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 dl - 24? - Gen. kat. nr Inv. nr 227 228 a 229 230 
a 
b 231 Slänfltrlaea av ben^ Britlah Columbia 
-Bella Goola Algblads hoppressade j en 4-kaiitig skiva j 
svart, födoämne é Algblad , hoppressade, ett stycke, svart» 
Födoämne. 

BrltJBh Columbia Matskål i form av valfisk, målad i svart och 
rött cederträ. Man äter bär, fett, fisk- 
tran och fisk därur* Köpt av Salmon» 
Victoria aug* 1893. 

gort Rupert 
British Columbia Ask av trä med lock, snidad på alla 4 sidom^ 
Victoria (Aronsen). 

British Columbia 
Halda Ask av trä, stor, 4-kantig, snidad på alla 
sidor och pi^dd med inlagda opercula av 
snäcka på övre kanten. 

British Colvimbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (iJ - 248 -^ Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

232 233 234 235 236 Ask av trä^ mindre,' 4-kajatig, snidad pä alla 
sidor» tåtaii opercula på övre fcanteni 

Se foto i bildarkivet. 

British Columbia Mattråg av trä j avlångt, med inlagda snäck- 
opércula på övre kanten. 

British Columbia Matskål , snidad, utdragen i 2 snibbar, före- 
ställande d^urhuvudé 

Se foto i bildarkivet. 

British Colvtmbia 
Haida Matskål , avläiag, med ett d^urhuvud i vardera 
ändan, målat i svart och rött. 
Se foto i bildarkivet. 

Fort Hupert 
British Columbia Kniv av ett delfinrevben, använd att skrapa 
matbark. Användes utefter hela H.V. kusteili 
Köpt hos Aronson i Victoria, aug. 1894. 

British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 249 - Gen. kat. nr Inv. nr S37 238 239 240 241 Sked av svart horn, j snidad,* GäVa. av Magnuseh 
15 »8^893» Victoria* Brltish Coilusibia Sked, av svart horn, önidad» ^ ^i^^^-^jf^ Gai*diners Inlet 
Britisfa Columbia ke^ av. svart horn» snidad. Gardiners Inlet 
British Columbia 
' Ki-gé~3;up . Sked av svart hörna snidad. Gardiners Inlet 
British GoltMflbia 
Ohléf '3 apoon Sked av svart horn» snidad. //^//z Masset , , 

British Columbia Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 250 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

242 243 244 245 246 Sked av svart horn, snidad. Kaését , ;. , 
British Golumbia Sked av svart hora, snidad. Maaset 

British Columbia Sked av brunt horn med grunda, geometriska 
snidérier på handtaget. 

Mas set 

British Columbia Sked av brunt hora med ett par inskurna fåro 
vid handtagets spets* 

Masset British Columbia Sked av brunt horn. Masset 

British Coltimbia Anni. CARL SVANBERG AB. VAXJD 2399 9 67 - 251 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19,0 
247 248 249 250 251 252 Sked av brunt horn» SkQ , 4 av homj nyare» Sked av hom^ nyare» Sked av homp nyare. Sked av l^uet homé Sked av ljust horn. lasset 

British Solimbla Mas se t 

Britlah Qolmabia Mas se t 

British Goltambla Masset 

British Golnmbia Gardiners Inlet 
British Coltimbia 1904, Anm. Gardiners Inlet 

British Columbj,ft^^^„,^„^^„^^,^„ ^399 9 é7 * 252 - Gen. kat. nr 1904.19* 
253 254 255 256 257 258 Sked av trä, måiad. Sked av trä j .. måiad* , teed av trä» . målad. Sked av trä» omålade Gardinera Inlet 
Brltish Columbia gardiners Inlet 
British Columbia Gardinera Inlet 
Britiah Columbia Gardiners Inlet 
Britiah Columbia Sked av trä, ömäiad, brun av trän. Gardinera Inlet 
Britiah Columbia Sked av horn, brun, ator. Anm. Fort Simpson. Britiah Columbia 

MMMiaMM Jll. iiliiii I IM •«-■«< I,' itHRPSVANBERG AB. VAXJO 2399 9 d? 253 - Gen. kat. nr 1904.19. 

259 260 261 262 263 ly 264 
a 

b Sked, av homj stor,~ nyaare. Port. SimpsoB 
Brltish Öolumbia Sl,ev av träi stor» skitet slutar i ett djurf 
huvud. Sked av trä^ liten» Sked av trä, liten. Sked av trä, liten. Alert Bay . ,- 
British Oolumbla Alert Bay 
British Golumbia Alert Bay 
British Columbia Alert Bav 
British Columbia Anm. Mortel av sten med stöt. Brukas till att, 

stöta fisk (och hava saker) i. «Jacobsen n|r 3» 

ShlmSlOn ^.^ sVanbebg ao, v*xjo 2399 9 67 

British Columbia - 254 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
265 266 267 268 269 270 Stenkniv ? Brdtiah Columbia Mytilusskal . begagnat som kniv att ekära lax 
med. 

Brltieh Coliuabia 
Bella coola Kniv av järn, formad i likhet med iiQrtilus-^ 
skalet. Brukas att skära lax och skrapa 
iaxskinn med. Begagnas blott av kvinnor. Masaet 

British Columbia Kniv av järnplåt i iBritish Columbia Kniv av järnplåt» Britieh Columbia Kniv av järnplåt. British Columbia 19Q4. 

Anm. CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 2399 9 67 - 255 - Gen. kat. nr Inv. nr Anr 1904*19. 

271 272 273 274 275 276 277 Kniv av järnplåt* BritiBh Goluabia Kniv av järnplåt, med trähandtag. Britieh Columbia Snidkniy av järn med träskaft. British Öolumbiä Snidkniy av järn med träskaft, British Columbia Snidkniy av järn med träskaft é British Columbia Snidkniv av jäm med träskaft. British Columbia Snidkniv av järn med träskaft, överdraget 
med skinn av h^ort. 

British Oolumbia CARL SVANBERG AB, VÄXJO 2399 9 67 - 256 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 ^19,i 
278 1904.3 Anm. 279 iJ80 281 282 Verktygslåda av trä. Alert Bayaaug. 1893 G.R 

Bg^itish Columbia 
Kwalr-iutl Verktygslåda av trä, mindre. Alert Bay aiag. 
1893. G.R. 

British Golumbia 
Kwakiutl y Handyxa . C° niblaek Pl XXIII fig, 92). British Coltmbia Handyxa (= niblacfc Pl XXIII flg, 92) . British Goliimbia Yxa av järn» med träskaft. Yxbladet lagat, 
med 2 mäseingsbtiltar v. en {jämbult fast- 
nitad vid ett annat. "Tekta eller Canoöxef 
(Jacob sen nr 23) 

British Golumbia 
Bella coola CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 257 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
283 284 1904.: Anm. 285 286 287 288 Yxa av ^äm, med träskaft. "Kanot-yxa". BrltishCplumbia Yxa av Järn, med träskaft. "Kanot-yxa", 
"Tekta" Jacobseh nr 24. 

Brltlsh Coliambla 
Bella coola Stenyxa , ekaftad. Brltliah Coliambla Stenyxa , utan skaft. (»sMblack Pl. HIII, 
fig. 89) "arbeids stenöxe". Jacobsen nr 

Shimalan 
Biitlsh Ooltimbla 12 Stenklubba med avbrutet träskaft. Brltish Columbia Stenklubba med träskafts Brltlsh Columbia CARL SVANBERG AB, VAXJD 2399 9 dJ - 258 ^ Gen. kat; nr Inv. nr 1904-19. 
289 290 291 f 292 293 294 Steiaklubba med träskaft. Alert Ba.Y 
Brltish Golumtoia Stenklttbba med trääkaft. . Britieh Columbia Stenklubba med träskaft. Brltish Coliambia Steiaklubba utan skaft. Brltish Columbia Stenklubba utan skaft. Jacobsen nr 7» 

Brltish Coltimbla 
Bella cooia Stenklubba utan skaft. Jacobsen nr 8. 

Brltish Columbia 
Bella coolä CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (il - 259 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904. 19 < 
295 296 297 298 299 Stenklubba utan skaft. . British Golumbia Stenklubba utan skaft med. hål tvärsigenom. 
Närmast lik Kiblack Pl.XXII fig. 82 . 
Jacobsen nr 5* Queen Charlotte Islands 
British Columbia 
Haida Stenklubba utan skaft med hål* British Coliambia Klubba av vitaktig qvarsit med uthuggna 
ornament; huvud av. 

British Columbia Stenyxa , liten. Jacobsen nr 15. British Columbia 
Bella coola 1904.] Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJD 2399 9 fil - 260 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
300 301 302 a e Stenyxa , liten* Brltiéh Columbia Stenyxa , liten; BritiehColumbia Stenyxa , liten. British Columbia Stenyxa liten, nephrit. Gardiners Inlet . 
British Colximbia Stenyxa liten. British Columbia 
Bella ooola Stenyxa liten. Bi'itish Columbia 
Bella eoola Stenyxa liten, nephzlt* Stenyxa liten. British Columbia 
Bella coola Clayoquot 
British Columbia Anm. SVANBERG AB. ViXJO 2399 9 67 * 261 ^ Gen. kat. nr Inv. nr 19P4rl9* 
503 304 305 306 307 308 Stens tö t 9 närmast lik stöten nr 264. 
Jacobsen hr 10. Spelsten Spelaten Spelsten Spelsten Spelsten jBgltleh Golmabla BritlshliQolambla 
Bella eoola B3*itlsh Columbia Britlsh Oöiumbia Brltish Columbia Britlsh Columbia Anm. CARL SVAHEERe AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 262 - Gen. kat. nr Inv. nr 509 Anm. 310 311 512 313 314 315a Spelstefi SpelBten Speleten Spel sten Spel sten Spelsten Spélstén Britlsh gplumbia Britlsh Columbia Britleh Columbia British Coltuabia Iritlsh Columbia British Columbia British.: Colimbia 

CARLSVANSERG AB. VAWO 2399 9 (H ^ 263 * Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 

315 b 316 317 318 319 320 Spelsten B skadad* aug,. 1893 G*R» iri:tish Golimbla 
éella coola Stöt av stenj avslagen. Brltisfa Ooltuabla Stentrlsaa t genomborrad, av porös lava. Brltleh Columbia Ste^triasa . genomborrad, av porös lava. British Columbia Stentrlssa » genomb03?rad^ av porös lava. Britlah Columbia Stenhammaré , stor, avlång, väl huggen, för 
nedalagning av pålar i laxfiske. 

Britisfa Columbia Anm. CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67- ^ 264 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 1904 i 19. 
321 322 323 324 325 Stenhiammåre nästan cirkelrund» plattt Bråtish Göltambia grälclubba i toTm av människohuvud pä skaft j 
mörkbrun* Ö^örd av hemlöekgranen* Begag- 
nas att döda hällefltmdra xaeåi 

Alert Bay 
Brltlsh ©olumbla Träklubba laed utskuret människoansikte på 
ena sidan» Ö^ord av 3ew-trä (växer ej norp 
om Eivers Inlet) . Begagnas att döda hällej- 
flundra med. 23.8.1893. 

Alert Bay 
British Göltunbia Fiakkrok med snidad mänriiskof igur av trä, 
närmast lik Hlblack Pl. IIXI, fig. 155» 
Eäänniekofiguren i profil» har på huvudet 
en liten bjÖrn(?). Vidhängande tofs. Bea- 
hulling. British Gdlumbla giskkrok med ;jämhulling, innersidan med 
utskuret fågelhuvud. ' 

British Columbia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 -265- Gen. kat. nr Inv.. nr 1904. 19 i 
326 327 328 329 330 331 332 Eiskkrok med benliulling. British Columbia Fiskkfok med benhulling. British Goltimbia Figkkrok med benhulling» British Columbia Piskkrok med benhulling*. British Columbia Fiekkrok med bexihulling* British Columbia Fiskkrok med benhulling. British Columbia Piskkrok med benhulling. British Columbia 

■IM iMimiPi II i> mi III III I ■ '■'i.JAtiL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 dJ -^ 266 ^ Gen. kat. nr Inv.nr 1904*19. 

333 334 335 336 337 338 339 gåéMcJTofe méå bénhulling. Britlsh Goltambla giskkrok med bénhulling* BritJgh Columbia Piekkgök med benhulliiag* BgjtJBh Columbia giskkrök med bénhulling. British Columbia Fiskkrok med bénhulling. British Columbia g^skkirok med bonhullisag. British Columbia gjskkrdk med bénhulling. British Columbia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 267 * Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
340 341 342 343 344 345 346 giskkrote med béi^uliiB^i Britléh Columbia gjakkrok med huliijag av -trä. British Ööiumbiåi Piskkrok sed huiiång av ^äm. Brltlsfa Coltambia Elskkrok med imlling av järn. 

Bs^tish Öoiximbia gjskkrök med bullång av-^äm. Bgjtish .Öolumbia gjskkrok » hullingen bortfallen. B3?itieh Cöiiaabia gjskkrote äv ^äJ»* Bgitieh Columbia 

'!'. '■ ■" .' ■ " '. 'OM »iVANBEBG AB. ViXJO 2399 9 67 - 268 - Gen. kat. nr Inv. nr Anm. å9P4j*3L9,. 
347 348 350 33% 352 jliskkrok; av yétaå BsrfLtåsh .Columbia giskkrok av ^äxuo Britiäh GoJLtaabia jBisKkrok äV 3 ära*: British Columbia Fisiairok av ^äm» (0nibla6k.Pl. XXX, fig.l45l Bgi-feish CoituBbia L.iuaiber at trä xmå benhullingcu? (den ena 
bortfallen). Mägnesen. Clayoquot , Vancouve: c British Golimbia Harpunspets av ben, mycket Dka,dadj hopsatt. British Coltunbia CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 - 269 Ä Gen. kat. nr Inv. nr 353 354 355 356 357 358 HåEpunspéts åv ben med udd av 4-Iiaötig spik* 
Tofso British Columbia Harpunspete » stor? av 2 hopbundna benstycken 
Udd (av ^ä3?n)? saknas* 

Britiäh Goiumbia Harpunspets av ;jäm med tof g. av skinnrem., 

British Columbia Harpimlina aV skinnrem, svart, British Goltuabia, öskar av cederbark. British Coltimbia öskar av trä* British Columbia CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (H - 270 ^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904 i 19. 


♦ 
359 


Tq£& till metkrok* (? ) « 


' r ' 

Britlsh Coluiabia' 


360 


Rep 


' BiTLtish Columbia 


361 


Hep 


Britieh Columbia 


362 

■ 


Åra 


British Columbia 


363 


Åra 


BtitiGh Coltimbia 


364 


Åra 


British Columbia 


365 


Åra British Columbia 

mmmmmmmma ■! i«iiww »^ii^i ■■ n i ii ■ g H HLl ' .:. VAWBERG AB. vAXJÖ 2399 9 67 - 271 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904. 19 i 
366 


Ära, äälad. ... • 

Britisb Columbia 


367 


Äräj målad. 

Eritish Columbia 


368 


Åra, målad. 

British Columbia 


369 


Åra; målad. 

BritiGh Colximbia 


370 


Eanotmodell* gammal. 

British Columbia 


371 


Kanotmodell t £lv. 

British Columbia 


372 

A-c 


/Sr a -C 
Kanotmodell* lltén. omålad, med 2 små åror. 

British Columbia SVANBEBG AB. VJXJO 2399 9 67 - 272 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
igo4.i9. 
373 


Kanotmodell med 2 fi^surer* ä©n eaä med åra 
i handen j den ändra med harpun, 1 lösårat 
öskar samt 2 salar* 

British Coltunbia 


374 


Åra, modell* 

British Columbia 


375 


Redskap av trä» 

British Columbia 


376 


Harpun för laxfänsst i 2 delar. 


a 
b 


Masset 

British Columbia 


377 


Båge utan sträng^ brun, av ,1äm, f^ammal. 
Begagnas hela kusten utefter. Victoria 
1893. 

British Columbia 


378 


Båf»e med stram. l.1us. nvarsé 

British Columbia 

. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 fil 273 - 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904. 19 ä 
379 


Bäf,e utan sträng jl.ius 9 aioalo nyai^i ¥ictorlj 
1893. 

Britiah Columbia 


1 


, 


380 


£11 Méå klumpspets, inga styrfjädrär* 

BritlQh Columbia 


381 


Pil med klumpepets» inga styrf.1ädrar. 
* (^ - --■ rf v^^^ *» ' 

British Coltunbia 


382 


Pil med klumpspets 9 inga styrf;]ädraz'* 

British Columbia 


383 


Båf^e, närmaBt lik Niblacfc Pl XXVI fig. 115* 
Eödmålad, ny. 

British Öol^bia 


384 


Kulpim^ av skinn med munstycke av ben. 

Britiish Columbia 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 274 - .' Gen. kat. nr 


Inv. nr 
■ Anm. 


% 


1904.19*, 
385 


Färgkopp av: sten. 

Britlsh Columbia 
586 


Pensel 

British Columbia 


387 


Penael 

Britioh Columbia 


388 


Pensel 

Britiah Colmnbia 
- 


389 a 


Skinnfodral till nr 386 och 387 och 388. 

British Columbia 


b 


Påse av brunt t.vss Inneh. rörd färs. aus.93. 

Alert Bav 
British Columbia 


390 


Mall till målning av ögon, av bark. 

British COlUmbJbaSVANBERCABVtXJO 2399 9 67 - 273 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
3.904 a9<. 
391 


Mall till målains av ögon, av bark* 

British Coiijmbia 


392 


Mall till nälnins av ögons av bark. 

British Coiiimbia 


393 


Mall till målning av ö^on^ av bark* 

British Columbia 


394 


Mall till målnim; av öRön, av bark. 

Britieh Columbia 


395 


Mall till inålninK av ögon, av bark. 

British Columbia 


396 


Mail till målnins av ögon* av bark* 

British Columbia 


397 


Mall till målnini; av öson* av bark. 

British Columbia 

TTTT^ I ".' ". " ' ' ■ UMIbvanbebo ab, vjxjo 2399 9 67 - 276 - Gen. kat. nr 


■ • Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
398 


Mall till mälning av ögon* av barlc. 

Bzltieh Columbia 


399 


Mall till målning av ögon, av bark. 

British Columbia 


4G0 


Mail till målning av ögon, av bark. 

British Columbia 


401 


Mall till målning av ögon, av bark. 

British Colmabia 


402 


Skinnfödral, målat, iiinehållandé 41 spel- 
pinnar av trä därav 21 st. med miarkering- 
ar av pärlémobitar. 

British Columbia 


403 


Spelpinnar, en sats av 72 st. (l avbruten). 
Jmf . 1898.8.18. Se Goddard, Indians of 
the H.Wé Coasi 106. 

British Columbia 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 dJ - 277 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
404 


Matta, att spela Skirsanew-spelet på. 

EuEkiö , Vancouver 
British Gbiumbia 
Kwakiutl 
■■■:.- 


405 


Matta« rund, med uddar 1 kanten. 

British Golumbia 
- t 


406 


Dentalium skal 22 st. använda som avnto 

Barclay sound 
British Columbia 


407 


■ 

Kopparplåt* mynt. 

British Columbia 


' 
408 


Föremål av trä» med musselskalinlägsningar 
snidade oznament» av samma form som 407. 

British Columbia 


Jh 
409 


u 

Snäckori div. små och 2 fiskkäkar. 

British Columbia 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 -278 - 1904 A9 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
410 


Pung; aT fotskinnet av stor simfågel é 

British Golvunbia 


• 
411 


Tobakapipa av skiffer. 

British Columbia 


412 


Tobakspipa av skiffer. . . 

British Columbia 


415 


Kvast eller borste 9 liten, av träfibrer, omr- 
virade med vita fibrer» målade i röttf 
gult och svart. 

British Coltimbia 


414 


HakformiÄt stenredskap. Handtag till ,vxa, 
skarvyxa. Bladet består antagligen äV ett 
tungt musselskal. Yuz^k-indianema; n. 
Kalifornien* Se Kroeber, handbook of the 
Indians of California, s. 94. P1.19si c. 
Smithson* Inst. Washington 1923, se även 
Goddard; The Hupa^ Fl. 3* Köpt hos Hathan 
Joseph & Co. San Francisco i^ 

Nevada 


- CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 279 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904»19.. 


', ■ ■ ■>- • 


43.5 


Verktygs ovalt j obsldian» Köpt i San Präncls< 

Heväda 


!0. 


:> 


416 


Stenyxa» ined skaft av h,iortho3-n. iiten* 
■> 


417 


Skiniimössao kaBketformis, med skärm» 


418 


■ 

Skör^ ett par^ av skiim$ med l^usa skinn-' 


a 


broderier*' 


b 
419 


Stycke av båse till elddon* av valrosstand. 
med sniderier. 

Alaska 


420 


Korj^ med inflätat mönster* Flätad av kvinnor 
Köpt hos Hirchbexgoch Landsberg» Victoria 
28.8. 1893.. 

Alaska 

CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 280-, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904*19» 
421 


.Snöskors ett par* ■ ' .. . . :,. .\ 


a 
b 


•■'■■■ Alaska ?■■■•';' ' 


, 422. 


Siiöskörb ett par» ^ . . . ,, . .: , : .. 


a 


■ ' ■ ' 


b 


Alaska ? 


423 " 


.Släde ned medar av valrösstand* Eöpt hos 
Hötte i San francisco* 

Alaslca 


424 


Stenyxa eller kniv» slipad. Köpt hos Hötte i 
San Praaoiscö* 

Älaa&a 


425 


Harpunstift av.valfosstando 

Alaska ? 


426 


Kastpll med 3 spetsar av valrosstanda. , 
. ^ Alaska ? 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 * 2a ^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904,19, 
427 


Kastpil mea en spets av valroestand med små 
hullingar och 3 sidoepetsar på skaftet. 

Alaska ? 
' 


428 


Kastpil med harpunspets« rödfärgat skaft och 
3 styitfjädrar* 

Alaska ? 


429 


Kastpil med harpxinapets. Baltre ändan av 
skaftet avbrutet. 

Alaska ? 


430 


Bågpil med harpxmspets och 3 st.vrf.lädrar. 

Alaska ? 


431 


Pil med benspets* 

Alaska ? 


432 


Pil med benspets. 
Alaelca ? 

CARL SVANBERG A8. VAXJÖ 2399 9- 67 - 282 i Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19* 
433 434 435 436 437 - 458 459 Haai-ptan» Moäell, Alaska ? Få^elsluni^a méd 5 kulor (oregelbundna) av 
ben och valrosstandi • - - 

Alaska Ka;1ak ^ Modeli, Alaska ? Släde é Modells Alaska ? D.lurbilder » en éaniling, av, valrosstand. Alaska ? Föremål av vE^Lrosstando Alaska ? CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 (H - 283 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
460 461 462 463 464 465 gobaksplpa Alaska ? fobakapipa av valrosstand, eu3?op. modell, Alaska ? Piphuvud av valrosatand, euarop. modell. Alaska ? Haokprydnad av människohår, hopkladdade med 
bxuoa V£ffi:(?)-klumparé Chicago 1893. grärieindianer Bros t prydnad av skinn, broderad med färgade 
Brethison-taggarj glaspärlor och rödfärga 
de fjädrars Hedtill frans av rött tagel 
i bleckhylsör. 

Pony indiane r Skiimtrö.la , rödifärga^d, med pärlbroderieri Apacheindianer CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 - 284 -, Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
466 


Benkläder med pärl broderier* av bockskinni 


■ ':■ 
. a 


(leggins). 


b 


Apächeindianer 


.467 


Benkläder, ett par, korta, mjla? av ekinn 
>. • • 


f^h 


med pärlbroderiér och Rnäckskaletofsar. 


468 


Mockasiner. ett par. av skinns broderade med 


a 


röda tvärränder av Erethizon- taggar och 


b 


pärlor kring kanterna* Ch1.ef Yon&tonau 
Long Mandan* Achit 1 ... * A Kitth a tsh 
Csde Huska. Hev. Judd Collection* (Rare). 
/ 


- 

469 


Mockasiner, ett par. broderade med pärlor* 


b 


Siouxindianer 


470 


Mockasiner, ett pär^ sulbruna. med broderier 


a 


av färgade Eréthizoh-taggar* Nyttjas i 


b 


kanoter vid fiske etc i 
Norr om Quebex!, Canada 


' "-^; -^ 


Three River indianer 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 2&ä - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
I9O44I9* 
47i 

a 


Moefeasiner» ©tt par© närmast lik nr 470. 


■ ., 


472 


ELubba av bikönisk sten med skinnklätt skaf t 
med röd tagel tof# i ändan. Begagnas av 
kvinnorna att döda de särade * Köpt av 
handlande i Cbicagö» 

Apache cli Ponyindianér 


475 


Klubba av bikönisk sten med pärlbroderat 
skaft, 2 svarta fjädrar Vid huvudet och 
en skinnremsa i skaftändan. 

Apache ooh Ponyindianer? 

■ 


474 


Klubba av bikönisk sten med skinnklätt skaft 
med röd tageltofs i ändan» néd gml och 
blå pärlbeklädnad på skE^tet, en färgad 
örnfjäder vid huvudet och en tagélfläta 
i skaftändan. 

Apache och Ponyindianer? 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 286 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
475 476 477 478 

ia-n Klubba med skinnbeklädd stenkula och skinnr 
klätt skaft. Grön och gul tagel tofs i 
skaftSndani "Pueblo Squaw vvar club". Puebloindlaner Klubba med skinnbeklädi stenkula och skinn- 
klätt skaft i Vit tageltöfs i skaftändan. 
Köpt hos handl. Gold aug. 1393* Santa Fé. Puebloindianer Klubba lik föregående, med brungul tageltof s 
Skinnet taget av ett hästben. Köpt hos 
handl* Gold aug, 1893. Santa Pé, U. Mexico Puebloindianer Koger av skinn med målningar, samt båge och 
12 pilar (6 med stenispets, 6 med jämspeti?) 
modernt arbete. "Prom the old Qfiösity Shops 
Jake Gold" Santa Féf H. Mexioo. 

TV /^ c-<i-'»'T- Ct-<l 

Apache indiane a? CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 287 - Gen. kat. nr In v, nr 1904.19. 

479 480 

A -B, 481 482 483 484 gebakspipa med huvud av röd sten i form av 
yxa. Örnfjädrar hängande på träskaftet. 
"Hövdingen Black Bear 'b fredspipa^Köpt 
i Chicago. Tébaképlpa med hUvud av röd atén och träskaf;. gobakspipa med huvud av röd sten och grönt 
träskäft é 

Apaehéindianer Böd sten , ett stycke, varav piphuvuden göras . Skinnpåse Huvudprydnad med 2 horn, begagnad vid Buffal|) 
Bance. 

Puébloindianer CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 288 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Ar 


im. 
1904.19. 


485 


Danshuvudbohad med härfågelf.iädraré 


Puebloindiaaér 


486 


I&ivudpr^dnaä av målat läder med 2 moln öoh 
k 


2 honalika ut skotte Påskrift' "1'ueblo 
indians. Santa Fé". 

Fueblöindianer 
487 


ffiivudprydnad av trä a målad. "Used by the 
Fueblo Indians for dancing the BHatachino 
dance» a Monte-zuma dance. Used as a Crovn 

Paebloindianer 


l" 


488 


Träredskap» S-spetsat* målat. 


489 


Trästav, kort» med fåsel i ena ändan. En rad 
av bak längs ena sidan. "Gom Dance Stick 
used for kéeping time in their Dances", 

Mo^miindianer CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 (i? - 289 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.3 

Anm. 1904.19. 
490 491 
b 492 485 
a 
b 494 
a 
b Instrument av trä, liknande nr 489. gjiäskallror av landsköldpaddskal. ''Eattle, 
tied a3raimd the kzieé". Pueblolndianer Skallra av kalebass . "Battle used in the rigljit 
hand" • 

Puebloindianer gruEima med pinne s målad* "I ombe or Iteojm" Pueblolndianer Trumma med Qpinne (hör e^j säkert hit)* 
"Tombe or Danan". /' 


CL<] Puebl oindianer CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 ^ - 290 - 

1904.19. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
:;i ;i.i 
495 


SiaSPW n^ed pinne. 


■a 


• •'' ■ . ">■ 


b 


Puebloindianerl 


. . 
496 


-t 

, .. ■■;■ 1 i .. 1 ■ ' .1 

Trunmia 

' '■ ' , ,.. r ->■ . Puebloindianerl 


1 
497 


1 

> 

Trumma. "ToiBbe-or dnim from the old Pueblo of 
Namlé, W.M." ' " 

Puebloindianerl 


498 


■ ,,, . 1 
Sköld av läder. ruI med ^röna målnin|(![ar- 


/ 


»Tiaw hide shield". 

Puebloiiidianer 


499 


\ 

1 
Lerkärl, stor kruka, målad. 3 fäpfter. 
"Old acoma (Ck>ld" . 

Acoma 
New Mexico 

CAHL SVANBERG A8. VÄXJÖ 3389 1 68 - 291 > Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 1904.19. 
500 501 502 503 Lerkärl , snarlikt lur 499. Santa Fé 
Nev Mexico Lericärl . stor kruka, målad, 3 färger. Santa Fé 
Nev Mexico Lerkärl . snarlUtt föregående. Acoma 
Nev Mexico Lerkärl , stort, målat, svart på rött. Old San Ildefonso 
Nev Mexico CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 292 - 1904.19. Gen. kat. nr 


In v. nr 
Atim. 
1904,19. 
504 


Lerkärl, mindre, med pip (ett huvud) och hank. 

San Ildefonso 
New Mexico 
Pueblo 


505 


Lerkärl, kopp med öra (förmodlisen från samma 
scHu föregående). 
San Ildefonso 
New Mexico 
Pueblo 


- 
506 


Lerkärl, kor/iformat med hank. varpå ett par fåg- 
lar. 
t 
Platsen okänd 


", 
507 


Lerkärl. korEformat. enbart rödmålat. 

.; 
1 

1 

Santa Clara 
New Mexico 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 293 - 1904.19. Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
508 509 510 511 Lerkärl , korgfonnat, avartiaålat. Santa Clara 
New Mexico Lerkärl , korgformat, svartmålat, lik nr 507 men 
rund. Allt lergods kvinnoarbete. Santa Clara 
New Mexico Lerkärl , korgfonnat, litet, gråmålat med blå or- 
nament. Santa Clara 
New Mexico Lerkärl , litet, vasformat, med hank, svartmålat. /? o/u^ik- ^7 Santa Clara 
Nev Mexico CARt SVANBERG AB, VAXJO 3389 1 68 - 294 - 1904.19. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
512 


Lerkärl . svart . Kvinnoarbete . 

Santa Clara 
New Mexico 


513 


LgrH-ärl med öra och 2 halsar scnn har piparna vfinda 
åt motsatt håll, svartmålat. 

New Mexico 


514 


Lerkärl, skål. svart. 

Santa Clara 
New Mexico 
Pueblo 


515 


it.SK!?ärl. kruka t mindre, platt, mälad i .1 mi-gf>v 
från krukans bredaste parti utskjuta på lika 
avstånd 4 djurhuvuden, små. "New Zuni". 
New Mexico 
Zuni 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 . 293 - ' ■. ■ K 


1904.19. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1904.19.. 
516 


Lerkärl, kruka, olatt. målad i vitt oeh svart. 
"Old Zuni". 

New Mexico 
Zuni 
_ 


517 


Lerkärl, stor kruka i vitt och möxHsbrunt. 
"Old Zuni". 

New Mexico 
Zuni 


518 


Lerkärl, större i vitt. svart och rött. "Old Zuni» 

New Mexico 


. 
' ■' ■ . 


Zuni 


519 


Lerkärl, mindre skål i vitt och svartbrunt. 
"Zuni" 

New Mexico 
Zuni 

CARL SVANBERG AB, VXXJQ 3389 1 68 - 296 - 

\ 1904.19. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904,19. 
S2Q 


Lerkärl, stort d.lupt fat. vitt., mörkbrunt och 
Ijusbrunt.^New Zuni". 

New Mexico 
Znni 
■ i [ ' . ' 


521 


Lericärl. kanna med hand tas och snio. av. ^ult skim- 
rande gods. "Tesuque cocking pot". 

New Mexico 


■ 
522 


Lerkärl, kn^a liten, av {snilt skimrade ^ods. 

New Mexico? 

' 1 . 


523 


t/ 
Leiicärl. litet, av sult skimrade ^ods. 

New Mexico? 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 297 - 

1904.19. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
524 


Lericäri. litet, av eul t skimrande éods; små kor- 
ta vingar -på sidorna. 

Saiita ciåra el, 
Santa ¥67 
New Mexico 


523 


Lerfie;ur. sittande ; ihålik. ansiktet rödmålat 
i händerna fett litet lerkärl. "Ood av water". 
Av gult skisirande godis. 

■ ■'"■ \ . . ■■■ ,. ; 

Santa Fé 
New Mexico 


526 


Lerfijgar. lik föresående, även något svartmålad. 
"God av water". 

'.'.'''■' ' ' NeWMexico 


527 


Lerfigur, lik nr 525 men utan lerkärl. "God av 
pain". 

New Mexico 


■ CARL SVAMBERG AB. VtXJO 3389 1 68 - 298 - 1904.19. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anni. 
1904.19. 
528 


Lerfi/^. lik 525 men utan lerkärl . '?God av advis( 

New Mexico 


!" 
529 


Lerfisur lik föreeående "God av Love". 

New Mexico , 


530 


Lerfisut. sittande kvinna med ett barn . av sult 
skimrande gods. 

New Mexico 


531 


Lerfigur, förmodligen lik föresående, sönderslasei 


^ 
A-c, 


huvud och ben borta samt barnet allt utom ett 
ben. Dessutom 6 lösa lemmar Ohithörande?) Av 
gult skimrande gods. 

Mexico 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 2S9 - 1904.19. Gen. kat. nr 1904.19. 
532 533 534 535 Lerfigur , 3 sittande figurer omfaBinande varandra, 
av gult skimrande gods. 
"Pueblo trlnity". New Mexico Lerfigur , ej ihålijg» föreställande en fågel? 
Liten. "Tieticka Idol, tesuque*^. Kev Mexico Lerfigur , stor, stående laansf igur, gråmålad med 
svarta och röda räader m.m. vänstra foten sön- 
drig, ihålig. "God av Rain, Cochiti". Nev Mexico 
Gochiti-stam. Lerfigur av sanma typ s(Hn föregående med en pipa 
i munnen. 

Nev Mexico 
Cochiti-stam. CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 3389 1 68 / . 300 . 1904.19, Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1904.19.. 
536 


Lerfiffup. lik nr 535. "God av war Cochiti". 

New Hexico 
Cochtti-stam. 


■■,.■:'., i •, : . 
537 


LerfiHur, stort djur på 4 ben, gråmålad med svar- 
ta figurer. 
New Mexico 
Cochiti-staiD 


338 


Lerfigur, liten sittande gris? OmerinK lik nr 
, 537. 

New Mexico 


'■ ' : '■ ' 
539 


Lerfiimr. sittande katt? Omerins 3lik nr 537. 

New J^fescico 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 -301 - 19Ö4.19. Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19. 
540 541 342 543 Lerfigur , anka? i ryggen en hank. Omering lik 
nr 537. New ^^exico Lerfigur , djur med lång hals och 4 ben, (krop- 
pens grundfärg röd) i ryggen en hank. Omering 
lik nr 537. New Mexico Lerkärl med hög kullrig översida, omering som 
alla föregående. (Cochitikärlen) pipen p# sidan 
och likaså 2 öron, undersidan kullrig, röd. 
"Cochiti, wafeer canteen**. New ^exico 
Cochiti-stam. Lericärl. litet, likt föregående men på ryggen en 
ödla. Nev Mexico CARL SVANBERG AB, VAXiO 3389 1 68 - 302 - 1904.19. Gen. kat. nr 


inv. nr 
Anm. 
1904.19. 


■ ■■ , ■ 


544 


Lerkärl, litet, fåeelllknande med hank och ödd- 
ning i ryggen, pip genan huvudet. 

New Mexico 


545 


Leiicärl liknande föregående men större och mera 
korgfason. 

New Mexico 


( 
546 


Lerkärl, ett dubbelkärl (ut. kcHmnunicering) lik- 
nande 2 gräddsnipor med gsnensam hank. 
"Cochiti". 

New Mexico 
&-' ' 
Cochiti-stam. 


547 


Lerkärl, rund kruka, mindre. 

New Mexico 

CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 - 303 - 

1904.19. 


Gen. kat. nr 


In v. nr 
Anm. 
1904.19. 

548 


Lerkärl. liten skäl. oz^ierins inuti endast. 


' 


New Mexico 
. ■■■ .".;- ' . ,■ 


549 


Lerkärl, lilmande föregående, något större. 

New Mexico 


SSO 


Lerkärl, liten, olatt vasforml^. 

New Mexico 


551 


Lerkärl, liten kanna med låns hals och handtac. 
"buken röd". 

Nev Mexico 


552 


Lerkärl, större kruka. "Old Cochiti". 

New Mexico 

Cochiti-stam. 

CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 3389 1 68 - 304 - 1904.19. Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19. 
553 


Lerkärl, mycket ator kruka med oiålade jaktscener. 
"Cochiti Pueblo". 

New Mexico 
Cochitl-stam. 


554 


Lerkärl, koretliknande med pip som ett fågelhuvud. 
Hanken söndrig. /Old Cochiti/ 

Santa Fé 
New Mexico 
Gochiti-stam. 


555 


Lerkärl, koreliknande. men utan öppning upptill. 
På sidonia av hanken 2 djurtiuvuden, varav det 
ena tjänstgör som pip. 

New Mexico 


556 


Lerkärl, kanna, utan annan öppning än gensaa pipei 
som är djurhuvudfonnad. "Cofchiti, Pueblo". 


u 


4 
New Mexico 
Cochiti-stam. 

CARL SVAN8EBG AB. VAXJO 3389 1 68 - 305 - ./ : 


1904.19. 


Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm.;' 


■ "■! ' ■ ■} . 


1904.19. 


"," ' 


557 


Lerkärl, nnise:. konisk, med öra, vit och svartmålad 

New Mexico 


'• 
558 


Lerkärl, likt föregående men något större, örat 
sönder. 

New Mexico 


559 


Lerkärl, sejdelformad mufig. 

New Mexico 


560 


Lerkärl, mugg. "Buck". 

New Mexico 

CARL SVANBERG AB. VAXjO 3389 1 68 / - 306 - Gen. kat. nr 1904.19. 1904.19. 
561 562 363 564 565 Lerkärl , mugg, konisk, örat har en längsgående 
öppning. Målningen avnött. New Mexico Lericärl. litet, med öra. Nev Mexico Lerkärl, något större än föregående. Nev Mexico Lerkärl , runt, med stort öra, skadat i mynningen. New Mexico Lerkärl, skadat. New Mexico CARL SVANBERG Afl, VAXJO 3389 1 68 - 307 - Gen. kaf. nr 1904,19. Inv. nr 1904.19. 
566 567 568 569 Lerkärl med oi^cket lång hals med örat högst uppe. 
Omering i brunt och svart. Nev Mexico Lerkärl . "From M*Elnn? Canon. Buniab mound**. Colorado Lerkärl , likt nr 565, men mindre. New Mexico Lerkärl , runt och vid kruka med kort (låg Bipining^ 
kant, utan öra. Nev Mexico CARL SVANBERG AB. VAXJO 3389 1 68 308 - Gen. kat. nr 1904. ic 

Anm. 1904.19* 
570 571 572 573 574 575 Lerkärl * liteaukruka med smal kort hals* 
Omering i svai^ och blått. 

lew Mexico Lerkärl » stor vid kruka med 2 horisontella 
öron och kort hals. 

lew Mexico Lerkärl 1 liten halväphärisk skål, omerad på 
Insidan. / New Mexico Lerkärl , likt nr 572. Héw Mexico Lerkärl 9 likt nr 572, med 2 mycket små 
horisontella öron. 

Hew. Mexico Lerkärl 1 större, halvsphärisk skäl, omerad 
inuti. 

Hew Mexico CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 309 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 a9« 

576 577 578 579 580 581 Iierkärl i likt nr 575, men utan ornering. CTew Mexico Lerkärl » likt nr 575* Hew Mexico Lerkärf., likt nr 575. Sew Mexico Lerkärl » likt nr 575 men mindre» Mew Mexico Lerkärl » likt nr 572 Hew Mexico Lerkärl » stor skål eller platt kzoika* över- 
delen horisontell med hål i mitten, skada^ 
på sidan» 

Uew Méxibo CARL SVANBERG AB. VAXJÖ 2399 9 fil - 310 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904a9t 
582 583 584 585 586 587 Lerkärl elev med långt skaft» rundat * NewMexico iLerkärl lik nr 582i New Mexico iierkäri slev med egendomligt skaft, bildat 
av en utvikning av själva slevskålen. 

New Mexico Lerkärl lik nr 584 (utan omering). New Mexico Lerkärl » halvsphärisk skäl, inuti svart, 
utvändigt med en ring av intryckta orna- 
ment t "Cliff dv/ellers pottery* Inlaxosa 
Creek". (fotografi nr l) Lerkärl , kruka med relativ lång hals med öra, 
svart och vit. (fotografi nr 2) CARL SVANBERG AB. VAXJO. 2399 9 67 -■311.^ Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904#19* 
588 


Lerkärl» terukä med etor vid buk och kort 
hals, utan öra. (fotografi nr 3) 


589 


Lerkärl, stor skål', svart lik nr 586. 
(fotografi rup 4) 


■ 
590 


Lerkärls skäl, mindre, lik nr 586. 
(fotografi nr 5) 


591 


Lerkärl, kruka med kort hals och klmipöra. 
svart och vit. (fotografi nr 6) 


592 


Lerkärl', kruka, avart» titvähdiet méd upp- 
ruggad yta, utvikt kant* (fötogx^fi nr 7) 


593 


Lerkärl, skål, liten» svart* (fotografi nr 8 


) CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 312 - 1904.1 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904,19. 


594 


Lerkärl» ett ffenomsående häl imderifrån. som 
. oyimar ut vinder örat (mellan detta och 
halsen) men det istår e^ i förbindelse med 
kärlets hålighet. (fotografi nr iÖ) 
595 


Lerkärl t kzoika liten med profilerad hals 
hela yttersidan uppruggade (fotografi nr 1 


2) 


596 

597 
598 


Hr 586-595 höra alla till fotografien, som 
har på baksidan inskription som ses på nr 581 
Enligt denna skola 11 lerkärl höra till denn 
samling, men endast 10 finnas ö Å en av lappa: 
na i lerkärlen upptages även endast "6 svarti 
4 svarta och vita (Pepper)"* 

Lerkärl, skål med nä^ot invikta kanter, or- 
nerad i svart. 

New Mexico 

Lerkärl, minimal krtika dubbelkonisk. med öra 
ej oznerad eller målad. 

New Mexico 

Lerkärl, kruka, örat löst. e.1 målad. 

New Mexico 
7 CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 - ai3' .»■ Gen. kat. nr Inv. nr I9Ö4.I9. 

599 600 601 602 605 604 Lärkäri ; likt nr 598, hela halsen utvändigt 

upp ruggad.., omålad b 

Méw Mexico Jjerkäri t likt nr 598, utan öra, omålad. Hew Mexieo Lerkärl é liten bukig kruka med utvikta 
kanter, intryckta ornament» oioåläd. 

Hew Mexico Lerkärl » liten fcrtfea, avartbränd^ omålaä. Hew Mexico Lerkärl » bukig kruka med utvikta kanterjVid 
mjrnning. Yttersidan med uppruggade ränder 
som ger givande intiyck av en uppbyggning 
av krukan av lerstrimlort omålad. 

Hew Mexico Lerkärl » kndta med utvikta kanter» omålad. Hew Mexico CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 31.4 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19* 

605 606 607 h 603 609 610 Lerkärl » överdelen borta, "aztek pottery", 

; ■^mäiade '.'■','■' 

■ New MeKJco lierkärl » kruka med hög, t^ock hals, strimlad;, 
mied öra, oiaålådé 

Hew Méxiöo Iierkärl „ kruka med utvikta kanter, 3rtan upp- 
ruggad, Utah öra» omålad» Liknar nr 592. 
"Mr Ward, Hoohester" (ej på fotografi). New ..Mexico Lerkärl 9 stört, biakigt med kort, söndrig hal^ 
"ancient puéblo pottery"* Oiniäiad. 

New MeanLeo Lerkärl » stort biikigt, mjpihingskänten utsikt , 
i många bitar, omålad* 

New Méxieo Lerkärl t medelstor kruka med rundad botten, 
vid utvikt mynning. "Cochiti, old Pueblo 
pöttery", omålad. Invändigt grafiterad(?). CARL SVANBERG AS, VÄXJO 2399 9 67 New Mexico - ms^ Gen. kat. nr Inv. nr 611 612 613 614 615 Berkärl . mycket stör djup ©kål éllér vid 
kruka av fint svartEsåiat, gods. "Pa^aipo 
piato, Euéblo"* 

Santa 1*^ eller 
Santa Qlara 

New Mexieö lerkärl » mycket stor kruka av saxoisa gods. 
Pöjäaodligen "Pajaro pinto". Kanten sned- 
Véckad^ söndrigé 

Santa Clara 

Hew Mexico- lerkärl s nästan klotrund kruka med låg tit- 
Vikt ntynningskant; fint oMlat gods* 

Hew, Mexico Lerkärl » fown och gods ungefär som nr 612 
men mindre och kanten utan ve ökning » 
spräckt. 

Santa Qlara 
Hew Mexico Lerkärl , bukig mindre kruka med hög, jämn- 
bred hals, söndrig, på tre fötter, töå- 
målad. "Oroesco, Arkansas" (Arkansas, 
Wards museum, Rochester). Anm. Arkansas CARL- SVANBERG AS. VAXJÖ 2399 9 67 - :mi^ - Gen. kat. nr Inv. nr i9Ö4il9* 6i7 618 619 620 ^ericäg3. i, öaäifilkt ar 615j eä sä hög håls ööh 
utaa fötter* ( Arkansas t Warde jEnuseumi 
Eöch"). Arteaasas Lerkärl » form lik nr 615 »616, målad brunt 
på omålad botten* (Wards imaseiini, Epch)* Lerkärl , nästan kiotrunt} med kort hals, 
omålat* Stora f lågor borta på buken. 
"Pointeet co. Arkansas". 

Arkansäs Lerkärl » omålad kruka på 3 ihåliga fötter, 
1 avslagen. Cross Co* Arkansäs Stenskulptur , röd, rått tillhuggen med 2 
korta ben. "Aziöek idol av röd sandsten" 
(stolpe). Sydvästra U.S. A . 
Astéker CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 . 


Gen. kat. nr Inv. nr 1904 f 3-9 & 

6ai 622 623 624 62^ Stenskulptur aV röd sasidsten "FeAich-idol, 
Aztelc"» 

Sydväatria g.S«Å . 
Äateker Stenskulptur av töå aåndsteno SMväat ra U » S « A « 
Azteker Stenskulptur äv röd saadaténj bränd så att 
yt£m är del via glaaérado 

Sydvästra P . S »A > 
Azteker Steflakulptur av brun, lätt steiiart (lava?) 
föreställer en liggande fågelunge. 
"Setich-idol, Aztek". 

Sydvästra P^S.A . 
Azteker Stenyxa av grönsten. Västra Virginia CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 r- 3L'8- - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 .ig. 
626 627 626 629 630 631 Stenyxa av grönsten j kortare men med högre 
åsar vid skaf t rännan. 

Västra Virginia Stenyxa av grönsten. Illinois Stenyxa av grönsten. Illinois Stenyxa av grönsten, platt. IllinOia Stenhammare "Old Zia" avlång, knackad sten 
med inknackad djup ränna runt om. 

New Mexico 
Sia-stammen Stenhammare "Old Zuni" snarlik föregående. 
Ayplattad. 

Valencia 
New Mexico 
Zuni- st aminen CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 - 319 - Gen. kat. nr „ 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19,. 
632 


Stenhanunare "Old Gochitl" större. 

Hew Mexico 
Pochi tl^ stasaaen 
- 


633 


Flintyxa (köpt i OhicaÄö). 

Illinois 


654 


Flintyxa "Ohio" tunn. 

Ohio 


635 


Spjutspetsar 15 st. av flinta» större, av 
diverse typer. 

Illinois 


636 


Sp.iutspétsar 12 st. (i allmänhet mindre än 
föregående) av snarlika typer. Pä en är 
fikrivet "Quiney, 111*". 

Quiney 
Illinois 


.% . CARL SVANBERG AB, VÄXJD 2399 9 67 - 320 - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
, . 1904.19. 
.637 


Pilspetsar 2 et* av svart flinta? (li«sande 
tillsamiaaixs med föregående)» 

Illinois ? . ." 


638 


Spjut- och pilspetsar 54 st. (mö.11i«en även 
ett par borrar) av flinta j kvarts m„ ti i 
stenarter. Typer som föregående samt flert 

' andra. En märkt "Awa"? , "Boltry*"? 1893. 

Illinois ? 


1 
639 


Pilspetsar 23 st. av flinta. Samma typer som 
föregående. Pä asken står skrivet: 
"Stone- Airoidheoo? och tryckt: I. G. Craf- 


'» 


Eocky Monntaih Sanvenirsj Manitou, Golo". 
Manitou Springs 
Oolorado 
, 


640 


Pilspetsar 14 st. av flinta* alla märkta '*20( 
På asken skrivet "Stone-Arrovidieads" och 
tryckt samma som på föregående. 

Manitou SprinsB 
Colorado 


>". CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 -321 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.19? 
641 642 645 644 645 646 Plintspete 9 vit* "Eagie lake? Minn". Miiinesota Flintspets , vit. "Lafaytte Co. .Mo. W.S.i892? . flintspets » gul. "Desplain.Ill.V Des Plalnes 
Illinois Flintspets 9 svart. "Osage Oo. Ark." Arkaneas Flintspets g mörkgrå* "Tennesee(?)" T?ennesee ? Plintspets , gulgrå (av flinta ?) liten. CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 ^ 32'2-; Gen. kat. nr Inv. nr 1904*1^ 

Anm. 1904*19.: 

647 643 649 650 651 652 •Plintskrap^ a vit» Boyg av flinta* Borg(?) av. fliata* Borr av nefrit» väl arbetad. Spetsar 22 et .Cetörre och mindre) aV flinta 
m.m. (Aaken märlct: "öold* a free musevua, 
dealer in indian and mexican curiosities, 
navajo blänkets, ©to. Jake öold^proprieto^ 
Santa Fé. H.M.") Utmärkt väl arbetade. 

Santa Fe 

■ Hew Mexiéo ■ gjilepetsar 77 st . mycket små, av flinta, 

kvarts, obsidian .... samtliga ut omorden t|- 
ligt väl slagna* CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 i>f <" 323 •• Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.19.. 
653 


Pilspetsar 32 et i något större än föregående. 
Mest EV obsldian. 

Kew Mexico 


654 


Pilspetsar 6 sst. större» av flinta», (i samma 
ask som föregåend©)> ^ märkt "New,MeXf 
old arrowheads". Dåliga exemplar» 

Hew, Mexico 


•- 
655 


lilspétsar 7 st* eiaå. av flinta och obsidiaa 

New Mexico 


656 


Skulptur, liten, i form av ett hund (?)-r huvud 
av sandsten? "Actec Idols fwm the Gliff 

Dwellers 1.1.".. 

Hew Mexico 
' 


657 


FrajSment av skulpturs av sandsten? föror- 
stäl lande litet människoansikte, (liggan- 
de tillsammans med nr 656)* 
^ 
Hew Mexico 

1 ' 

CARL SVAheEBC AB, VAXJÖ 2399 9 67 - 324 - '■''■■ ' r ,■ .. ' .' , ''':'...-.■.-/ \ '■■■' ^ . . : 


1904. 


Gen. kat. nr 


■ Inv. nr' ■ 


. ■; . .; '.'...::> .: ./; ^ ■ . : 


■ Anm. 
: 1904'» i9å 

. ..■" ,658 . 


Sraf^ent av skulptur» av sandsten? f örév- 
ställandQ lit^t i|nännlskoansikte« . (liggand 
tillsanuaåns med n:i? 656). . ., ■ 

Hew Mexico ' 


»;• 


\ 


659 


Eiagment av ekxilptur» av sandsten? före^^ 
ställande lltéli människoansikte* (liggand 
tillsaiamans med nr 656)» 

Hew..MexieO' ■ 

■■ : , : . . . .^.. ... . . ... 

.•■■,- 1 ■■ 


3,. '; . ' 
660 


Iräbit, fragment « set ut att vara KravKOds(? 

(liggandi^ tillfaiHiif^nB Jn^fl "r 656)* 


). 


Héw. Mesdco 


661 


Skaft av trä» vinkelbö.lt. för tväryxa» 
"för tanning skins Santa Fé" 

Santa Fé 

New .Mexico 


662 


lat av korffflätning "Mosni"* 

Hew Mexico 


»•I- ■ CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 3:,25- Gen. kat. nr inV. nr ' 1904*19 1 

66| 664 665 665 667 668 
ä 
b Stt par stig|?y^lår av trä» utvändigt kljädda 
med läder. ;,,.■.,,.■ 

.- Héw Méxieö Ett par stigbyglar (omaka) "Pueblö". gew Mexico Såp3rot "Ämole'ör Mexica|i Soap fioat" Sade l av trä, kladd med skinn» "Pueblo indiaip 
Burro Saddle"» 

Héw Mes:iéo Iiaesö '•apache Raw hide I^seo" Hew. Mexico ? 
Apackéeaä P lo^ av trä, i 3 delar. Hew Mexico ? CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 Ö7 - 326^ - Gen. kat. nr Inv. nr 1904< 1904. 19 i 
669 670 671 672 673 674 Mockaslner « ett pai». "Pueblo Indian dancing 
mockasins". Framtill med hängande band 
med spå plåtbitar* 

Bew Mexico 
Pueblo Vävetoi med påbörjad väv. "Navajo indianskor 
köpt i Santa féj lew Mexico" é (hos Gold) 

Hava.io indianer Band, långt, vävt, (navj obälte) i rött, grönjb 
och svart, "kvinnoarbete, Santa Pé (Gold) 

Hava.io indianer En burit "Blue com bread, made from Blue 
Nativé Gom". 

Pueblo indianer skolv , "Blue Hative, indian com (nais). Hew Mexico ? gräslev , liten, skaftet med inristade figurejr 
och bokstäver. 

Mew Mexico ? 

Pueblo indianer "'™""°'"" ''''''' - 3.27 Gen. kat. nr 


■ Ihv. nr ■ 


- 


Anm. 
1904il9* 
675 


Träslev» stor* 

,* 

Pueblo iiadianer 

" ' ■ ■ • 


676 


SräBlev» stor* 

Pueblo indianer 


677 


Slev, av horn (lilmar skohorn) a 2 st* 


a 
b 


Hew Ifexico ? 
Prärie- indianer 


678 


Pil-rätare av bockhorn med 3 häl ij "Pueblo 
. 
indian» used for making arrov7s"« 
Pueblo indianer 


679 


Sj);iut spets aV .iäm med skaf thollci 

Pueblo indianer ? 


- 


-■ 


680 


Sp.lutspets med skaf t- ten* 

Pueblo indianer ? 

CARL SVANBERG AS, VÄXJÖ 2399 9 (il - vizi - Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904 é 19. 
681 


Sp.iutspéts med skaf t- ten. 

Pliéblö indianer ? 


682 


Sp.iutspéts med skaft-ten lik föregående. 

Puébib indianer ? 


683 


Driilborr med stråke é "Pueblö indian' drill" 

Pueblö indianer 


684 


Hökpipa endast huvudet, av lera. "Ancient 
pueblö (Zuchan?) pipe fröm Yemez N.M." 

ITéw Mexico 
Jeméz pueblö 


685 


Hökpij)a "Pueblopipe". Simpelt huvud av lera. 
skaft av trä, målat rött och grönt. 
\ 
Pueblö indianer 


686 


Tobakspun^ av st.wt läder. "Puisblb Raw Hide 
tobacco canteen" . 
New Mexico 
Cochiti indianer 

CABL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 3 29^ Gen. kat. nr 


■Inv. nr 
Anm. 
1904:^3.9*.. 

em 


Bock^ av léra* kviimof isurg laålads saint n^d 
kläder, prydnader och långt hår. 
Köpt (äämte följande) av 8 ihdianéköi' i 
södra Calif omien på vägen från Dödsdalen 
till Los Angelos. 

'■ ,Jafål3lO;„-iad±aaQr ■ 


688 


Bocka* manlig fimir* 

.■■■■■'■.'. i: ■ fuéblö^åndiaäer-' . 


689 


Pingerrins av silver* bred. "Efava,1o Indian 
ring". 

,irava:)ö indianer 


690 


.Pin/s:érrinfi av silver, siaaiare. "Nava.io india 
ring". 

Jfava.io indianer 


^ 
691 


PinKerrins av koppar. "lava.1o Indien ring". 

Nava,1o indianer 


692 


Pin/E^errin^ av mässins. "Nava.io indian ring". 

CTava.io Indianer WWU SVANBERG AB. VJXJO 2399 9 67 * 330 - Gen. kat. nr Inv. nr l9QAél< 

Anm. 1904,3,9' 
693 694 695 696 697 698 Armring . av sålver med punsade ornament > öppen. Pueblo Indianer 7 Armring av koppar med punsade ornament^ öppeu iPuebiö indianer ? Silyerfenapp t étö-tf rund och flat (försilvrad 
mässing). "Hava^o indian" 

Hava.io indianer Silver;fenapp 8 mindre. "Havajo indian". Erava.io indianer Silverknappar 4 st. småjkupiga. fueblo indianer ? Silvemål t huvudet stort* rektangulär skiva, 
med punsade ornament. 'Fueblo indian dres^ 
Pins(?)", 

Pueblo indianer CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 Gen. kat: nr - 333; - Inv. nr 1904^ 1904,19. 
699 700 701 702 

a 
b 703 704 Silvei-gai, lik ar 690. gueblo indianer Örhäp^e av silver. Puéblo indianer Örhänge av silver? snarlil nr 700. Pueblo indianer Örhäxx^Q t ett par^ av haliotisskal. Pueblo indianer Halsband av vita och svarta glaspärlor, 
haliotisskal och mässingspärlor. 

Pueblo indianer Armband av glaspärlor 9 snäckor m. m. (en 
turkos). 

fueblo indianer 

702-704 "Pueblo indian necklace, Earrings 
a Bracelet". CARL SVANBERG AB, VAXJÖ 2399 9 67 - 33? 2,- Gen. kat. nr Inv. nr 1904j 705 706 707 7.08 709 710 Halsbaad av mussélskälspärlör. "Béads made 
by thén neofclacé"* ' yOa^/k-^i cui Santa Bomiogo 
Pueblo Indianer Armband av gula glaspärlor med amuletter, av 
ben méiaé "Pueblo indian (charm)." 

Pueblo indianer En knippe turkoger » små, slipade amtiietter? Pueblo indianer 'Exi. loiippe turkoser » mindre* 

Pueblo indianer 

Amulett av turkos "Pueblo indian turquois 
charms", 

Pueblo indianer TrSklubba "for daring burros". Pueblo indianer? CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 - 333^ - ■ ■ Gen. kat. nr Inv. nr Anm. 711 73i2 713 714 715 716 Skulpliur av träj oålad, manlig figur* med 
fjädrar i huvudet, "Moki idol". 

Äriaona Hopi Skulptur av trä, Icvinnlig figur. "Molci idol" 

Arizona 
Höpi 

711-712 "Cachinas"(Moki) ? (Stolpes aateckn*)) 

grah.1ul 

Puéblo indianer Körgfat I^eblo ^ Cochitii /^ Ct.,/eH » Ö- J Hew Mexioo ... 
Cöchiti indianérg Kvaiiasten med löpare. Pueblo indianer Stenroortel med stöti c ; 'Cl ' Pueblo indianer CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 33'4 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19» 

717 
a 
b 718 719 7.20 721 Stigbyglar 2 et., av trä., mexikanöka (nyg^ ord a) Mexiko Betsel "Mexican horse hair bridle"? olik- 
färgat tagel, nytté 

r ■- ■ ■' 

Mexiko Tagelrép tillverkat av mexicaner» köpt hos 
Gold i Santa Pé, New Mexico. Användes 
när man ligger ute att linda kring cln 
filt eller sovsäck mot oirmar, som ej våga 
gä över det stickande taglet* y:] ,>- r il ;■;, j Mexiko Docka "Apaclae indian doll, Buckakin". 

Hew Mexico 
Apacher Tobaksflaskä av läder, målad, "Apache indian 
raw hidé tobacco canteen". 

HéV7 Mexico 
Apacher CARL SVANBERG A8, VÄXJÖ 2399 9 67 '- 3-35 - Gen. kat. nr 1904.19.; 723 724 725 726 Korg flätad j 
basket". f laskf ömiigt, '^-åpach© . w)|ter Åpacheg Lgylsägl "Apache, &pldj Santa ffé" vasformigt. 

Hew Mexico 
Åpachér Ridpiska av läder, överklädd med tagel i - 
olika mönotef och färger*. "Präa Gold 1 
Santa Péf Hew Mexico Apache eller Poay 
indianers pioka". 

Hew Mexico 
Apacher eller Pony Korgfat » stort* flätat. /3 & f^ 1' C*- -> IJfew Mexioo 
Apachér Häekprydnad av piggsvin (när 'dessa blevo 
sällsynta gjordes imitationer av dylikt 
kulört Ornament av sandpärlor (röd häst- 
svans). Köpt i Ghicägo" ''Halr ornament, 
Pävmee". 

Ponv indianer Anm. CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 67 -, 336 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904*19, 
721! 728 

■'a 
b 729 

a 

b 730 73i 732 Huvudpryfiaad virad med Éritlzon taggar j samt, 
med en ge&n fjäder och tofsar av tagel., Årmpg;ydnad av sainma arbete. Ett par bariamooläsineg » "f reé Riyejp indians" 
H.Galifom. mell. Portland? » S* Frisco" 

Norra Kalifoamien 
Tree River Indiaaet EOi^er av skinn med 4 pilaz; (nygj ord? dåligt). 

/3 o(-ie-.-i Ä>.: Skinnväska målad i rutors mindre^ Siouz indianer Läderpåse stålad» "used for carrying ei!are(?) 
load on their back, Apache", 

^ew Mesico 
Apacher Anm. CARL SVANBERG AB, VAXJD 2399 9 67 - 337 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 i 1904.20, 
1 1904 • 20 é i - 52. PÅSKÖHi lEMSTESIEH. fOLYllESIM. QQH gOIMA. Iteposition av professor G. Rétzius. Sräbild , maiiLigé Se B* Bergman, "Easter 
Island" in the Ethnographical Museiam of 
Swedeni Ethnöiä 1957j4j s# 102f 
Se foto i bildarkivet. 

Påskön Klubba MarqUesas CARL SVANBERG AB. VAXJO 2399 9 67 - 3-38- Gen. kat. nr Inv. nr 1904*20. 

3. 4 8 se^mi Hertrey J-slanas=Coöl£ laiends Hervey l8iaads=Goofc lalands gaddei a stör» bredbladig maå rundskäftknppp^ Hervey IsIand&sCook Isiands Paddél med platt skaftknopp. Héyve.v IslaBdsadoök i siande Yxekaft i Eöpt hos Törni^öé, Stöokholm* Héryey IslåndsäCook Islands E'Hani ra Zeeland Paddel (W.Dé?;. nr 2432). 

Hya Zeeland CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 339 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904i20i 
10 11 12 13 14 3.5 16 fläkta Samoa Slakta -Samoå iaddel (v¥ebster kat. 13. fig* 172). Nya Guinea Paddél iya Guinea Paddel ra Guinea Paddel ra Guinea Paddel Hya Guinea CARL SVANBERG AÖ, VAXJÖ 2399 9 67 - 34Q - Gen. kat. nr Inv. nr 1904, 1904.20. 

3.7- 18 19 20 21 22 23 Paddel Hya Guinea Paddel H.ya Guinea Paddel Hya Giiinea Paddél ra Suinea göbaksplpa (ekaft) av bambu i ra Guinea Sobakspipa (skaft) av bambu. ra Guinea TobakBPipa (skaft) av beuabu. ra Guinea CARL SVANBERG AB, VAXJO 2399 9 67 - 34t - Gen. kat. nr Inv. nr 1904.20. 
24 25 26 27 28 29 gobaksplpa (akaft) av bambu. Nya Guinea göbaksplpa (skaft) av bambu. H ya Guinea Sangattribut av ljust lätt trä» stört. Buka • 
Salomoöaraä Klubba , skaftet överspunnét med grilt, svart 
och rött gräs. 

SålömöSarna Klubba. Mrkt O. VI. 5. A.P,- Salomoöarna Klubba H. Hebridéitia CARL SVANBERG AB. VÄXJÖ 2399 9 67 - 34.2 - Gen. kat. nr Inv. nr 1904 

Anm. 1904.20. 
30 31 32 33 34 35 36 Klubba , cylindrisk, snidad" helt och hållet. 
Touga-typ . 

Pl:1i - ? Kastträ ( Webster nr 2128), g. Holland Bumeran^ med ornament. (Webster nr 1452). ir t Holland Bumerang med ornament. (w.S.W. nr 1450). H, Holland Bumeraag med ornament. (w.D.W. nr 1453)' r^ Holland Bumerang med ornament. (w.B.W. nr 145l). H. Holland Bumeranq; med ornament. (W.D.W. nr 517)' r. Holland <^ CARL SVANBERG AS, VAXJÖ 2399 9 6'j - 34f3- 1904 Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
190^.20* 
57 


BvmeteJXR med oxnameat.» (w.S.W* nr 1448). 

H* Hollaad 


^ 
38 


BumeraiiK med ornament • (W.D.W. nr 1449). 

n. Holland 


d^ 
39 


BumeränK med ornament. (w.D,W, nr 2474)» 


.^^ 


H «w Holland 


40 


Bumerans (WéD.W. nr 1660). 


d^ 


H> Holland 


41 


Bumerang (w.D*W. nr 1873)« 


- 


, N. Holland 


42 


■ / 
Bumeran^a rått ff.1ord. 

N. Holland 


U 
45 


Klubba. Köpt hos SömrOs» Stockholm. 

Guiana CARL SVANSERG AB, VAXJÖ 2399 9 i -■,340^- Gen. kat. nr 


Inv. nr 
Anm. 
1904.20. 
44 


Kam av hopbundna bambupinnaf * 

Guiaha ? 


45 


Kam av hopbiaaäna bambupinnar. 
Suiana ? 


46 


Faddel 

Hya Guinea 


47 


Eaddea. 

H^a Guinea 


48 


Eaddel 

1 

Hya Guinea 


49 


Paddél 

N.va Guiöea 


50 


Paddel 

CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9 ' v im - Gen. kat. nr Inv. nr 1904. 

Anm. i904.-2p, 
51 52 Paddel Paddel Hya guiaea Mya Guinea CARL SVANBERG AB, VÄXJÖ 2399 9