Skip to main content

Full text of "Government Gazette Of Uttar Pradesh"

See other formats


TTTT'Ml Pft VPTOTT ftAZRTTfl, .TANUATIY, 1, l

li!.!ON PUBLW SEntfWB COHMIS£ION

AdverfsseniPiil Mo- S'l

i ,v 'i • Lin ^   iu 't-1 ^'' '''u-' >»"' ul'un.'d p^t-i hum Indian

,, ,'   "ini ii,"r-i.ii,iu,i , ,tl(j r.nmfVki^ui \.iili mU-ntiim of JILT-

;    - -h'"'1,  , ,i , .Tna, ' o, ^4" r, nf V.P ,1  Sikhim n, V,H;.,U,-

,1 i,,  ,  .llpi •< "• ln-l'.'   l~piJ"i • L"_'lii'ucirlL.xnl)]i'by P,

" ,, ' L,,.  ^.  .kin! t'--t.--.  T'Jl'-'l  'n~'l -l"1"^"'11 •'•-•n'lnu.ui.Lri

,  ",  ,,, !-, ,-,-1  i...- di-piu.-l ivi-.i, i-vni  L'akiM.m and nnn-

• , , V. ,   -  ,- .,t ,r.w*i.i ..ml K,Ahy.u   K«< I'1'. =a1imi for c.thn,.

--,  i r in. il !•.* sjul in u..i. <' li-i-iiuil1Iii™"v<.Mi"*.  l-'.-irii.

,,,  .'.;,-,...  jU,l ..,'.1,,,. m-*oi.i SLlM,'.\v.  ViuntJJ'.ib'H Hc-iviPi-

. ,,, ,   ,  t'.i-i  !».? ''i'  '*•«' -'^ -~Jllli'   I'^'qu'-tf, for  iurnn

I,"-!"",  ".H'T ...i. ui n-M.aiil.lm.ihl1i-lvil,iupjniL-iHiy  sclf^ inl-

~.'i," -'1,1"' '''i' /'Vn-iuy ^'pOPiJui^vliii h i..uin.Tt?ivuuirod. Closing

I , , i.,, /.....- ,,1, i.i)!., U.oiiMith.fe.-uiyi.-'LUvt orC'in-L-dludi.iH

i-    i (.,, "1 i,.i Ii.-,! •",->(!•>  '-1-J 'or  Si-liudnk-Ll O.isl,-b  unil Tri-
.,'  i'  '.',,.  .1- nay, I'.''..'.  (~*h  JVImuuy, J"J3 lov  ..pplicdnta

In,  .  [~   i .1, l|i'.--n.it  J'l. V l-'Jl'-lt  r,i ui" Mil Iv i|ull£.''llt ,1111.1 fJUJit/ /!l?r

,,."|J,i,-ii    in-* rn-' ILI . S'p '.in   .'I'jJ1" ulii'n  viili separate ii'e
JJ|^.ii'li1fl',:^.!i'>(T I''*- L:'JI ,]iij,\i'l iVijiMtfi'-'ftii/ilii''.'! Jnilu'.uEm-

j o,-, ii/r u.iZf.-.u? rfi.-",».ii. fbii'iiua-il;' Pmiitl, Tnpurct.
!»,,-'' l JMIT-'HV but l:k'-l\ t*' .nuUiim- nulelaiilrly. P«(/ : Ra.J.in
1!>—4,'jfi lJrL,JiL:' imtul JMV lo .speLiJJy qnalihul and rsp-ii'i* need
i ajiilal.t-. ".lr?f . IJ-nu"ni DO to 40 y m's. QualiJicahoHt, •
LtSrittzil: HI IVur em AgriculTuiai r-i MeLhiiiiifc'l Engnu^cjinci of
Iiy o/ <- quiv.Uciii. (n)About two year's (-xptJi'ieuee
ijiii , riiia praft'rably including PxpericuL-e of
Oivhlkviiuiis rtUx.-blc at Ccmmis=-ion"s diberp-

\villi puhl nr.uln.itn li'.iiiuiiM iu iSUiLihlU'S «>r IjJi'iiiKiiiiu h Imjii
i-L-ijuiiiiiijud iiiKLiLiiluiii. (11) AbuuL olm yi-.u1 h ju.u-lji al in lohiian-li
1'i.Vi'ijL-jiciD HI KiiLifatica oi1 Ijjruuoinu'b. yu.ililiu.itiinih idaxsibJu
ai- Coiniui^nin s di&i'L'ohoii ill i ,IHO of i-nuiliiluli-H H(!IL'J'\MSW \vc|J
qualified.

ii.ir P,i,,tft,ci'' Jin.tor P.cscarch Officer, CJicrnt'.ity of Fores I
t*  n-.,i,irl,  Lwt  En.ca.ili  Int'jvlc.  DeJnn Lii',t— Pay •

IU — "ill— ur.l) — jU— ?on.
i xp HI iic-i1 Ln.mlid.iti
'

I .,-. •_.  ]>» TI- a »ri i' in

i"-( A j""i :'• y-'Mis ti.iiu'i

'

mu,rlpiyto speciiilly
: Bflov/ 30 ypiiri. Rcltix-
b'fiitintb. (hii'ltjictiliont* \ Essential: (i)
juiij Chejiiiitiy of reco^niiaodUiuycTbity.
,-rd iL'-xjrcli L-xpiTipiico in CLnmi&iry of
iiiJ'ii-'iit-on i rolas,>ble .it C'ninnuEMouV
ihilit--- olliprv, '^r \rrJi-qualinLd-

.                                .           ,

f Hsul'i:-  Pi -rpc::ii in ui l)Li'. vacrncy fillud unTciiipurL.TyliaMb
.  in-.-'ii     "i','. :    Eb.ijijn— 40— l.OUO— 1.000— 1,030—1,050—
,!•;(» — 1,1 1 ('i — l,nn   rlas  Jj per ct;j.t of pay ya non-prarlisiiig
Jo'i ii. ' -  Kijili'-i'iiaT'LilpLiy to --ptL-ially quubtlc d.mcl rspprieuccd
iii'lM.it-   .-'-it  : Pfl-».-  4.1  yp; vs.  lifl'U>nbJc  /or  froucj-Jijueiif
ri-'i"   ri i (?>/,' •il-o.i* :  Es&rt't'iil :   (ij llodical cpj.ilincntions
i'i If flu ^.-L- rial J , j Iinli.ui LlcdiCdl Couni'il Act 1[)'K. (11) Post
, • ••! i '7' q'i, b jr LTn>n=! iu E^dialog." rnil Therrpeutica like D.M.R.
.,. t*. ?•!. L' 11  .>'• 'qui^vlenr. (ui) Abuut 5 vein's suitable experience
i bl« at Conmiipsioii'is  ditcrction
wjll-qualifiud.

(jVoit'?i*cc?) Ftltfift Divinioiis, Ministry
a^CL-^t.ifj — Post tcinporjiy but likuly i'n
-          : Rs 300— 30— 020 Higher

I..LI-. i ll"^r"-'-'-! r-pji,'-'lly fjivJilied iiiiil exjJi'i'ieueed eiiiidid'ile ^ijrc :
:V '. i'- 4ii JT>', is.  Qi'<j,^fiLnt.aiio •. Eatential : About 7 year's ex-

it ions relaxdblo nt

i .I-L i,f Ct.ndifl.ae3

we?ll-quali-

t \rill be filled foi prebcnt on tejn-
0—1.000—1,000—1,030—l.Oof)—

I 1 '•"'—1,1'^C—M«JO, p'nd -'Jpa1 cent, of pay usnon-practiging allow-

.^ L.  il'^hir  iiiAi.U p.ty to -pi cu>lly quplitied -and experienced

i .-LI 1^1 iii ,.   -Ipr : "Belov -l."i yci.is   Edtix^c.  for  Government

.-".,&.  tn.j;+ui<Tlf,n4 i   E&umiul  (i) Medical qualification in-

i-l • i .1 .n  tjp Sea. .Ule tu tlie  Iniliau  Medie.il  Council  Act,

'.'')';.  L-'\ TV,-t ^'.ni'l'tL- cniJ-incatioii in  Pediatrics,  (m) About

j v-i1-  u'V olin'Xj) iiujiLj luhoipitul or in practice. Qualifications

ui ::.•! l.-.it Ui uciiiis-io'i's di-scivtion in c:t&L of candidates otherwise

fi.

!^ J iivrnftln i

s ut fiinil A vniliim. Ih'ixntini'iit,  Mii\in.

olUCIllinBbllHlHlllf!lNl.ll|Hl,WC-. .    1'OHlMH'h^l'lcl   I III' KrlllM Illll'l I ( 11,S|,.S   '

umilidati-s if MIIIh MillaljJe c.indid.il.fH .i\iu1.ilili , f.llu>nM.He ujiivwn-

,.Ii  1'tuj rtH.sno—3.10—.)so- :!,sn  .'»I-.TKI  K u —:ui-77n—m-

tioO   H.ijjhL'1- iiiili.il p.iy ii|) ii>  T!M .'!HO (HIM und .sl.ii-e) lo (•.uirln|.iLi'N
po'Hi-riiinit AmrnJt Jliiiiilnn.inee Hn^im-ei ^ ln-eiu'e  in   c-iilei'iirieK  '
\\.' o^'O Jorsingli-Min^iiiLd nm .nalt, ,inil up lo  UH.-Md tu llmne \\iMi
lieenueH  m  uategnrinK  'A1  ni '(J1 hu  nndti-en^ineil  surci'iill.  ;
Age   tiolvvniTi 2.j aiirl-J0 .\ ours   l!rltt.\tthlt fai  (lurnii'inrnt wwtiilb.
^'itiittjtrtttiuii*  EnRWiKil,. (i) E He., doyree  willi Tliyhif-s in-  Mutlie-

nical. Elocti-ii-iil ui1 Aerriiumtii-al Eniiinecniiy ul ivrcif-n'scd Ibn-
vpi-riity o" Tei-linolofticiil liiNtitiitmn nr i-i|UK.ilent. (n) \l)(,nl, ;i
je.ii'S pr.iL'l/u al experii'jiee in AfTiintnil<ii'i',l lOnyineci in^, \\'orK.sli p1
nf pstablislinij i-ujiniatiiiji e t- , IhiiiluHtiui Aircraft l.lil., hiihiui
in linns I'oi'poriition civ any loreiyn ftietnry ul (iqiMvnlc'iit nr ^ivntei-
important. Nntu'. Tho new I Inr highnr (iducMtiuiiul rjiiulilieiilioiiH
maybn-vrnu'Pilni thoensn ofiMndidulc'H whit haM) (i) cionHidi-riihln
pi-acdiLiil oxponenco of Aiiroiuiutin.il Enniiieni'ififj, wnrk n/: (jrniind i
Wngineor Lipjii'unl'icciHoi1 RiijiUinns in Aui'oiifiul'iral Riiyineei'in^ Wni UN
uf repute iilirond suuh UK Viekei'M, Dc-IlavillnudH, J»i'is1ul, DoiifiliiM
Tivitt .inil.AVhitiu'y and crunjDinMhle wuvkHliijin in Jnditi, and (11)
jjiiHned jMiitneulal ion px.iminiiiKiu.

0. Oiw Civil-iJtohinntflinfienii, (truth 7, limmnttnliw fllmth-
•locda Netrn Siutwlhifa fi'iiilaniinilfi Uuvfrnmntl nf Di'llti- Teinjiurary
but likely to b"e'omn ponnmnmt. Pny. llH.i(ill--in—140 —iiO—
500, plut/2." pni1 ceiil'. of pay IIH non-piMi'tihin^ ullou'iinen in bon nf
priviilo]U'aL-tien. Hif>linr iuitin.1 ]my 1o Hpenally i|iiiili/u'd ruul ox-
pcrienccdiJ.iufLidiitn Af/r. Ilelmv .'Jflyenrs llfltwtthlr[nr fiarm\-
mrnt xr.i'wtn1>t* I}u<ilifir(t1i(\>if>' KwHlittl (i) TVIi-dn al Ri'iifluntci
wilh recognised pu.sl-ffrafluatn ijii.ililieatiuns in Opllinliunln^y.
(n) Sonm training or exjjerioneo in Eye Iloflnitul or l^\ci iSui'Rcry.
qutifio.itirmK rclaxiibln ut ('ommiHHinnH1 diNiTelmn in c-n.su nf eiuirli-

10. Oiir Ti'ilmunl Ujfifcr. Ciinnmiiitlif I'lnjfii.^ [<liiiinit,lmlitni--
PoHt temporary, but li.'lJy tn c-nnlinne l'n>/; UN.;!'}ft- i'H—fiOO-
30—800 T-hgher initml pay to Hpeeially (|iuilificd mid i^porienenl
candidatp. Age'. -Dulow HC years- J'rfrmtlilr jor (Jni'mtniMit
Acivanls. Qualificntiona JSa/ientwl: (i) Degree ' jn Wleehnmcnl
JUngmnernif; of reeoeniHod OhivfTflity oj- ec|Uiiidi']il. (2) A hunt 4
y oars' practical oxiiorioncn of drawing HpcfilientioiiH fur A^i'ic-ullnriil
Irrigation, communication and inifho-viwiiil e(|uipinenlH. Quali-
Jiealion.s I'clnxable at CoinmiHhion'a diLeretif»n in r-iif-i' ol I'linclidiiieH

11.   Tiro  permttnfiil Jimiur  "Rfurtmh  Officfi-ft,

Section, jUinutrji of Drfe ncc— Pay ; Ua.276— 2fh— 600— T0.13 —
30 — 650 — E.B — 30 — 800 Hiffhor initial pny to spccinlly c|iinh/lrfl
und experienced pnndiduteR. Age\ Below 30 yoarn. Qwuhjii'riitrmN'.
Ensential • At least Rpcoiid rlni5P Master's or equivalent Uonnurh
dcgre1) m Mathornntirs of recnginm-d UrnvorBity. Qnalific-iitionh
reldxable nt Commission 'u diacreiion in eafie ol ctindidiiU-H otherwise
ttoll-qtialificrl.

12.  Dcputt/ Director, EthibtHona,  Mtfiwtry of Conimcrao  tiiirl
liifhititrij— Tcmpormy but, hpkly to  t-ontnnip.  Pay'.  JlH.fiOO — 41)
— 1.000—1,000— 150D-] ,(JBn— L 1 0(1— 1 , 1 00— J ,150.  Higher mitiul
pay to ypccially qualified and experienced randidato.

candidates otherwise
v.-iii  '^PU.

i'. T fo Jini'^jf Hco.i.om'ot.1 nd Stu^'&ticul Investigators Miniatiy
•-.r f'.'Ji.f.' t/I— Ti'iupoivrii but likely to coutinui; und becomo per-
*a is-n: i-vjQtu .lly. Ota-r thmns being equil pivfereuce to Seho-
>Lu-.<i C-t:»T*-.u,s caiulidAtVa. Pai/ : Ba.lGO— 10— 330— E.B.
— i.'t— ICli. Uluacv mitul tvy to speciplly qualified and expcri-
~2i yejM. EelaxaWe up ta 30

v .'il <vrsiL.L.*r*.  .l

.
..//n  r«r

.
wto.  QvaHflcatima -.   Essential-

.                      .            .       a-

iij At fcj*t sc-r-or.d plasa degree of verogni^ed University in Mathe-
JI..IT- v, suti-Uo, Ec-onoai-'us or Coxamcrr.o. [ii) Training in reoo^-
iii ,.--,! ht-hrtiail Inmitimu or about one veara' practical
.wru-u"a in dotirfinj. Quahucatious relaxftblo*at Commissions'
a.^erctioniu CM-,' of tMndid.it.. ^ otlierwixe \vell-qnalified.

7.  f rt- StMctti- £ceuam> «ntf Statistical I^t'tstigatar, Ministry
^nwrort-lWUupcjraiybut likely to rontlnue and BWH-

Itftnfiwt -.  Ewntinl -. (i) Master's or equivalent (Hnns,) dej
Ml nttigiuHxl t.mi,,M«y with Statistics ^ apwul aijoc

.      ..

ExsfiHtK.il- (i) About fi yoarn1 experience in repjjoriHibli) c-aparily
of work connected with trade/commerco inuhubng nrgnniRittjnn of
commercial exhibitions, (n) Dogruo in Commerco or in Arts will
Eronomics aw subjert.. Qniihlic-ationH rolaxubli) ut (JrimuiiwiouV
discretion in case ol uunihilateB utherwiae \voll-ijunlif it'd.

13.  Script Officer (for SOHCJ cmd Drama Unit), Ministry of hijav-
iiiationand Broadcasting — Temporary but hkoly to continue.  Pay :
Rs.720 — 40 — 1,000.  Higher initial pay to specially c|iiahn'ed  and
experienced candidate   Age   Between 313 and fiO years.   QUH-
hticationa :  JSs&enhal :  Dramatist and critic of aiauclhiy,  with
dramatic works of recognised merit to his credit njid  powepjsinf,'
experience of producing playu on stage.  Experience  of Hfrutjnimng
scripts of ballads and songs for performance) on stage.   University
dugree and knowledge of modern drama toolftnqur  defiirnble.  Qiili-
ncatious rclaxablc  at  Commifssian'H dinerptinn in ratio  oT  candi-
dates otherwise well-qualified.

14.  One Assistant Development Officer, Grade IIt  Development
Wing, Ministry of Commerce and Industry — Post temporary,  but
liktily to continue.  Other things being equal, preference to Wchedulccl
f 'iibta/Tribe candidate.  Pay:  Rs.325— 25 — ROO — 30 — 590.  Higher
initial  pay  to  specially  qualified  and  experienced  candidate1,
Age :  Below 33 years.  Bdaxable for  Government servants.  Qua-
lifications :  Ussentutl :  (i) Degree or  equivalent  diploma   m
Mechanical Engineering of recognised  Univeraty/Jnstitution.  (ii)
About 2 years' practical experience in machine shop  practice in  an

'ng Workshop nf repute.  Qualifications relaxablo at Com-
discretion in case of candidate?* otlioitviPa wrvll-q'ualin'etl .'