Skip to main content

Full text of "Government Gazette Of Uttar Pradesh"

See other formats


usIO:N I'uuuu MEiiaci, COM;

V'Ai niH'rviu.j-.Vi. J

Vl'l'LH'-\ i LuN

i/, u, ,u:d  pui

Illicitly ,1. I till,

Iti-ll  t'Jl  llll'li nil' lltlulli-U  l',L-  ln.li    ji -,i

Jjnyi.^i'd  Jiuni J'jki-taii -,utli inn UHLI.M]'. i-
JinLi.i or subji i <- ui A. j,,J,  Mlvl. ia or 1'umi-

u.|.-v Di i II-IIMI JM--I -iun ui India Lj;i,,i .-LI ' u- Ji r 1, - ,-i,Ji
i:, ;J yuara lui NuLu.Mlulc.iL i.u-iU"-,, mud «ii u aijiii.tiu.iii.uui.Lumjji , ,
,11111 up to 4~> jianini iH-|>l.iiiu ii:-i n- fiun J'aki-n.u ,u,(< i.nu-
JibeiotuL uiea'a ui Jammu ami Iwi^Jiiaa. .No n Jt,.\,n,<.ii im o,L i-
-uivi1 in exceptional i,at>i -> .aid m 110 La-fj btjond tliu* ;i.,.-.
I'ditHxiilarsj and application tuini? nom I^L, itlaiv, 1 IULH Jt ui jr
,S,M'\iLb I'umiiiiMiiun, Tr.st Lux 110. liSd, A^.\v Lu Jh"i. K< ijm M - n ,
loniii mu'st -,|ii ' il\ Ji.ant ui i,t<ht anil Mjimld I i <ncuj ji.iii.i u I j
s.'li-iulilHnSL-U uu&tampi il L-iuiJojc- lui utiL.li j.u^t ,it lt,,-,t ii ,-, •''
'J'' 4' llirln.itUli,' lliLLL'OU Utilili- oi IIO-T icil \\lilili m.Jii- tc.
iL'i]iiH'L-d. L'lo-aing dalr iui1 rLLL-ipt oi applii at ii>ii \uiii m.i-Liij

«i,-(.-ipt ui i ru^tifl liiduui Postal Ui-d.-i-h n i Pi-7-!i |J;, 1-1' i j'r
M-lji-dulL-d '.'astta and Tribe-, otli Fcbruaiy, lll.'i.l (I'JLlj J. ' • na.y,
Llljj fur applicants abrnad;. L'»iiuiii»bioii iiinj mint L,, jluiu-.Ij'
iiiiliyi-'iit anU bum, JiJi diyjldi'i-d pm-soui, l>-t: "tirp.'i.H' " .ippln: -
lion vvitli sepaiato leu n-quui1.! ioi L-auli p««i1. I, mini.it i - ,n ^-.nl
may a,pplv un plain paper it iorm^ nut a>ailiibi'-auiLdLpu~irirL ^iia
local liiilian. Jimba%-,y. It 11,411111-11 i.-aufliilati^ nnint SIJ-J'LLU !oi
uLTftOiial intui'\"ic\\".

1. One Mcditimtttl Kiiyfite,; Jmltitii _!,„ -u,H »• I J. "i.,,<
Institute. Post i-L-raporary Utlioi thing-, beiiiy e^ual. pit ii n IM<- r-i
iSdioduled L'a^tL/tnlju candidati.'. J:'ay X-.Ii.jil—:i,i<»--,j"^i>--.J5O
_:iu— JUO—E.B— JU—771'— 1U— t».-iU. HiyJu'i imtiaJ p,-. t.i
•spi-'Lidlly nualUii-'Ll ami ei.pti'iL-ui i il L.nuud.iU'. Ji^ : i>tJu.i ,'J.i
juaxs. lit-t ±ublejo) UitatiuiHt.Ht mittinn-. ^Milijiuiun,*. j'-.-r,.-
ti«/ . (ijDugn 1'nij.SU-thauiL'al Jjjiiynn.iniyt'1 .^uiiLiilLui.ilJLiiU'i < -1 -
mg AvKU apecialibation m laim mathmnj ui ii I'dgniM U LJM\, ' ,iij
01 equi\ alL-nt, (iij Abuut 3 jL-ai,-. L'.\pL-ii"in,r ui UL-IJ.H .uiu <n n\"-
uig voik in uiduuidLtLiic' ur ii-pau i_i iiniiJ"\iii •';-'" "lt..i,il
implements. IjLialiiicatLoiirf ivla^ubU ^r Luuiiu]>-,'iJn''a UI^L!' -
tion m cdho oi L-aiiduidt'j's others J'-L- -vvell-ijiuilUH'd

J. Une D,yntly Din-'nui- Uui'tUt ll-ub'i-. HcrtHfi Ett<ju<«, LII(I}.
Post temporaiybuLukelytueuiiuniii'. I'na : fa l,buO—H".1—J.iiOn
HigliL'i iiutml pay to spon.illj qualiiau tiiivl Lipurtunuf (i ^ liiididatf.
J.I/L! . -fmit-ialjly below ai) .ytjai'ri. 'jutiltji' <lttt>'*. : Jif^Lntt.>,' —
(i) Ucgiue in Livd Eiiyineeini^ oi reuoym,-cu Lm\<.i'fciTj «j. L^tuva-
lent. (ii) Po-at-yraduatu degree or diploma in Pubiii Iltc'lrJ- Jiii-
giaueriujj iioiii ruooguhud ui^ituuon. [in; Ji^tenaive esp^iiLiin;
ui PabUu jlr'anh jiii^muuzniy i\ork oi wluL'h abuut o jtai.^ ^iojulu
be in responsible chdi'^u oi i'ubhc Ht-alih Jiln^uiLLiiije, l>_pai:;ii< nt
oi UuvL'iament, Corporation or ilajor Lo».al i>odj-. guitUliLLtiiun^
' loldxdblo at (Joninnasiuii'hi discretion in cafa- ui uindiiutLd otJici-
wisse \veli-UjiiaUtied.

3. Two tieinor tinmtiji'- Officers, G'/utte/, Inu.it fl ^a.i-l It L .,-
c«i LaLuratu)!/, L'ai-lnit, Jhinit,t,y of JJtjti'(.v. Pon UinpLiMj
but likuly to bu made purmaniLnt. ljmj : Kb.bft.—i(j— 1,K.'J—I.MIH
_-l,lijU—l.O.'tO—1,100—1,100—1,150. Hightr initial p.-v tu -»pu-
cidliy uu.alib.crl and experienced caiiu.iuiitL&. ^tyc1 . prtiLtauii
above dii yearn- {junliJuMLiuiib . £!>*t,tt-tai—(i) Ii(.fcttiicii f^ut
or Ji,t Clasti Masters degiec in Phjaitb ot iCLcyiu-tU liavtii-ity.
in) KoheAi-ch faxperiencc oi high standard. Copies ol pubhtUd
ptipui's to be fu-initahL'd.) (i»J -hiptnenco in oiie ci tlic itiJi,r*ii:g
hiibiects: (a) Electro-acoustics, (b) Marine Pliy&ic.-. (f> ib^tiumtuti'-
tiouui\o[vinijrt,-ldys and electronics duvic^ '"U l^J UperatiuiuU Ilc-

s ediuh 01 Maibematical methods oi Applied Phj ai^- Qualniuanui-
ruUxable at Ujm.jaissioner's discretion m <vse uf cdndidatfa uthtr-

•i. One Mcmoi Hciuittfic Ujfuu, tHndf 21 (L'H
o/ Ariiitiiiicnt tittulics, h.irLce. Poet ttmpoiuiy i-ut J
, made pbimanent. 1'ay : Pifa.uoU— 3oLi— 3isO— 3SO
E.B.— 30 — 770 — 40 — SaO.' Higher initial pay to specially quaUteU
tind experienced, candidate. Aye : Preitivibly btlt-v 4u yti.r&.
nriaii/imfMMi ; Etssetuiul — (i) lleuudruh di-yi-tt or 1st Ciaar-
Jilaater's degree in Chemistry, (n) About j yecu-a reatmtii ei.-
penencf. (Copies of published papers to lie bubmitttu a^tMdeiiut
ot icjbcarch.) Quahfications relasablo Lit L'oaimii-picuiV disci ttu a
m case of candidates otherwise •well-qualiiied.

"i. 2Tit'o iSemor Scientific Vtfictr*, (Grade 11 Af^ltft /'A&Ai'w
ttHfi Engineering), Inxtitute o/ ArmrnnuiS Mudies, Ku^u. Post
temporary but likely to be made permanent. Pay ; ils.SflO —
330—380— 380—30— 590— E.B — 30— 770— 40— SoO* Higher mi.
tial pay to apacidlly qualified and experienced candidate.
A'je -. f '•eferably below 40 yeai-s. QualtficuttaM : i^ULtuit :
' (i) Hopearchdegteo or 1st L'lass. Masters dtgrue in AppliL-d Physics.
J (n) llosearch work -with pubhahed results. V2i (i) At leas*
' 2nd L'ldss degree m Engineering or eqmvdk-nt. |»; turns i
1 cspenenue. QualitLeations rolasablo at (Jumnii&iiuu B
ia cdae uf candidates ot          -t

i) One Senior Scientific Officer, Qrafa 11 (Matltit)uiti>'.i\
IhUluK of Armamait Mudic*. £M-eu Poet t«mporary but likely
UQ be mode permanent. Pay : Ks.350— 330— 380— 3SO-3U—
'•5UH— E.B. 30—770—40—850. Higher initial pay to specially
tuvudilied and osperienced candidate. Age. : Preferably below 40
Qualifications: #sseM*«ri-Itesearcb degree mMatlieawtics
nW University. OS First Clasa Maater's degree m Matbc-
with some Maoareh experience. QuaMc&tions pelaxaW»at
i-aw of candidates otlict"

.- J"'i -i LJ-.,. £0; incur

Jr,       ,*] ,,,»,, ^^r.,. . ,

i item J •

:i tht 4r,£

No.  4864XU-18-RA'.l954-55 — L'jiu

iiardti^i-h *•-:••- u.:- . L4-f .i — 1-"".
otiti dlji =i"ii"dl iiiioiiti r t i. rl,;i: t! •
i '/i rl.ff L:i3ni'H.-ii it .i^j-iJi.i;- i I, li:w», it i-

k-. U.lv

r,.ti^

r,-.

Ba.

lu

5

tianpuj
Purwa

IT is hotels Jioufwd rL»u L.uni U^ Hi- CtuI-'-tJ-m K • »'irf Book
...dforusfUiTia. U Kuuilu, JUi^m-t rrat-l^arh, t IA. ]..tftu;ulaj>
ihich ari- as ui.d.r, Imd J.. en lo.t. Kt-Miptu i-*u, •! ir-w 1 1

\'.ut.-tloile.jti<mH«cn»t Book n... Mi4J«'lf« ?•-> aw«l

> unu-^J''

r  I'. HHATXAUAK,