Skip to main content

Full text of "Government Gazette Of Uttar Pradesh"

See other formats


CTT TAR PRADESH GAZETTE, JUNE IK, 1955

[PART

, Diii*ion, Ministfi "f

i to I'Vlirii.-u'v if).

at',nf.  Tuupi.i.irv  u]i to I'Vlirii.-u'v if).   l!).r>d
'-lv KM ruiriniir  lln-iv.ifh'i1.  C.mdid.Uf-,  si'lnuti il

i ,i  1,1 -I  Hff3-
fui i.ti'o. ul I'M'

iiir am PH. A nuy .il-n l.i- lojnitul In sit IUL umi.'ii 1 i-,t , d.'tails nl
\ihi-li \vill Jullo'A in dm- iruii.r rn r K-s.72il 40 1,01)11
1 1 "."lii'i1 initial pay to *pci i.dly (|iialini'd urul i xptnunreil ranrlidati-H.
A'f IVl'Ai 4.1 ji-an HrlurnWf fur tfimLnmirnt t>en\iiitti. fjtitilt-
i',tir>if : V^wf'trl : (ij AD lt.-j.bfc 2nd Cla-,s cli^ruu nf HMT>II-
m/'il ITnm-iMty (ii) Ail Tju.itr rxprjrinn' of nihtorial wmk in
K'L'_'liili. (in) \Viil'-' <;eiii'iLil kn'iNvkilyp \\ith background ot Indian
Cu. truphy, History and Pultun.1 and maikod liteiai-y ability

f winch  will  follow.
17 to  Mpivinllv  (tnalifl
Aija .  linl^Hnn   .'!()  ,mil   ir
wun,it*.   Qiiiilifh'ntiint 
if Li-rniini/j',1 Utiivoi-sity. (ii)
'

Qujli.

Lix.ihlf ,it C'onuui-sidu ^ discretion in can
nthnviM-  wrll-qu.ilihr-d.

of  c.mdi-

1.1 Our Dtfutof, Mini in"? Mnrlinifft,, 1,1 flic Cmtftit Writer
 ml Poni'i" f-.'diiiiitif'-iioi'. Poit temporary \>nt liki'ly to continue.
P.I . Rs.1,300 tiO 1,0'IQ UHJ 1,8110 Mtlh Mjlection grade nf
|j^ 1,8011 KKI 2,ni)l). Ffmhec initial jiay tn specially ini.ihlii -1
.mil cxpeniMicr d iimdnldte Ay? - Pn-fcr.ilily bi-low 43 ycai-,
tjiitiHfii'tti'vin E^n,f>,i! ,i) At U'.ist 2utl ('l.i rle^r^t- iri
M'Lhann'til Enmni'enim ur IT> ci|ui\.ili'nr lnj About 1(1 j'.iii'
i \liLriinn1 Jii Unvrrmnint TerlmiLal nr^.inization or with noniii
v.i-ll-hnn-w i Eii^mi-eriim inni enoraged m tht> disigii und mauuf.ictun1,
n p.tiio und opiMMtioii uf mtfluiULiil equipment ronn^r-tpd \vitb
KIVMI V.ilkv Project1: Qtiidifu iiiioiis iM'l,i::iiMc nt CVjmini^irju's
diiiTi'T'nn in LSI-SI- c.l r.indnlntes, othontinu \vi-ll-f[u,ililii-il.

It)   Of  iHrin'iH
Ddltt.   PHI/ 

i Snitetinli'inlint,
"       "

Xein Ddltt.   PHI/  Rs.  32ll -2U 40l 2.1 t"i()   M-a^uiL' .illovv-
uni-a  Us. .13 p3r tnens-m.  Uniform allowanro IN l.lijpcf a-mum
nhins? allowirn? lis.4-S  par  UIMSRIU.   Fro- furnished quarti't
i    .itai   Hijlier  initinl  pjy  to  spariallv
L-d cand-datc.  Aqe :  HMow  4-.1  yrai-ei
-

tn sit ralsn foi ivritt^a tnst, dot.uls
l!b.7Ji In M>lin. Xighof JuiU.il
nvppi n-iiiT'i]   iMiiilitlniii.
llrlHnihh  fur  f1nwu\att,\

(i)  \tln.nt. 2nd OJ.iss .log. ,                      .

iixpeiiunw uf editorial \vork.  (in) Wide yi'iimil knouL-iluo  nn i
.iniji.ujLUnLv with Indian .iiul World  ,i<Tdirh,  litniMiy aliility Vni \
i-iihrnl,  ajipn 'fiat 1011  nf  .ict   QnalifiuntioiiH  I'i'l.ixiililu  ,(t 'fj!,  
inisiion's diacnatinn in n.i.so of nandidates otharwian well-cjualified  |
1M   One  AiwtriHt   AtlucTliiimj   Cnnaiilinnt  (fipncr  Rtlhnr\-
AtJtiet rising  Brunch,  Alinistfy of Jn/ormntian  rmd  Broadcast i in
Pn^t ti-mpnr.iry but likuly to uoiitiuua.  Pay EH. 3,10 2.j 500--
E.D. :JO 1)20.  Higher initial pay to npecjully ijuabfied Hnd ex-
pi/rigncad candidate.  Age : Below 40 yt-nrs.  Rdajtnble for Govern
went yermiLtfi.  QitnlijiOfiHoiib  E^eiilinl : (i) About three yeat.
cxperienco in rosjinnsbila capacity iu Adveitiamg DepartniDnt  QJ
nri\vsp(ipar ur porindiCiil of standing or  comparable-  ijxporicnre 
in Gnvornniant nr  lommercnl  nryanizatjon   (ii)  Knowledjio of
mi'ch-iTiii'u n[ j,ilvi'itihiii!j and ftimiluiniy with market courlltinn-!
(^iialiriiMtiiiiisri'la\.ibli->at  f)ommnai oil's  diHcietiuu in ( .iiJc of c.inili '
il.itHs uth rwiaii wi'll-qii.ililiPil.

l!) Tn>o (ItotJ Awutnnl fiiiHjeo/w, flniflc I, Delhi Slatf. roqt
tfmporaj'y hut likaly to hiicumn perrauneiit. Pa.// Rs 2GO _ 1;)_ -

^0 2(1 "0(1 phis 2,1 per r-rnt of pny us uon-pr.ictisiuc nllo^v
ancn in nas-> pnvaLi- puutu-uH not allownl. II]f;hur initial p,nv to'
jpnui.dlv iiualillud and nxparienced cnndidutpH. A(je ]JB]O,

15 yaAr-i ll'lueiiblc [<ir Gnneniinrnt. servantf, it]) to the number of
1/,'iri \f ('faoLinwRtif wfiLce. Qualifications :

W

,md olpctruity .mil
il.i,dilitd uu 1 L^pi-iiencL-
Jli"!'r?iW' f'jr ffwr'UH-nf .
(i) Matriculate nf rrcnifniz^l University nr OL[inv.ilent or Hanior
(' unbind.; i [iii A ' fjr.i In Niirsd, fully iiuahtierl in Modiral,
!! L"irical Mid-vvitery with Diplnm.' of rr'-t-ogiiized tintitution
ri Nu'ainj A l<niD'str.Lti'j i (in) Training d-5 8iater Tutoi.
[ iv ) About fivrt yi'j,r>a' tiduntu'jtrafiva exjic'iunca in hospital of
ivpiibj, (v) Knnwl'?dgp nl Hindi. Qiuhfu.'aticjn< roldx.ililu ,it
('jtUTii?-.ioa's d'-.'.vtion in crHJ of can Iklatt-q nulnrwH will-

//,-f/v .j uooLiiknnHi writer. i/uitiiTtciitions : awe n* ml. (i) MnrlitMl
ijiiHlificationitiuliidBdiH nna of thHiScliiidulen to thn ludiun ilothcj!
Council Act, l3.'l. (ii) About two years' jnufasaional oxppiienrp
including our yoar srxponunu? us House HurfjXMin/ Pliysio'nn. in resi-
dent hospital. Qualifications relaxablp at Commission 'n discretion
m rasa of eandidatea othai-wi/aQ wrOl-qualified

20. One Ataiitnnt Rehrtbihinlion Offirrr-c\jra- Atlminibtrntoi,
Bairngafh Townih^J. Bl\opnL Tempnrfuy but likely to pon'
tmuo indnflmtrly Pni/ : Ra 3303SO2.1400B B 20OUO.

;      ,     .        _ 0 QUO,

l pav to spacmlly qualified und expopienccd c.inilidatp
ii 27 aud 4,1 yunrs   Qnnlifii'utiona :  E,is&nlnl  (\\
-                               '

-.-1*70 Botwcoii 27 aud 4,1 yunrs Qnnlifii'utiona : E,is&nlnl (\\
n -groc of ruL-oyuiz -il Onivatsity. (ii) Abunt Lhruu yeara' experinnci'
in M-jJinsbilu ciilmmiHtrntivB or t-XRCiitiva post, preferably in
social s3r\'ifu oiff-aniy UJiin nr or^.inisation cornnctad vith rHmbihtii
tion ordnpUoL-dparauns. Quulificutioiia n-laxablp at Oommih-Mon's
dHcrctinu in ctise of ennilnlatun oth.uwisf well-tjutilifiud.

S. S. DEVGAN,

Under Secretary.

INDIAN LAC CESS COMMITTEE

(Statistical section)
CROP Cmcrr,An NO. 5

RAttSTGHT  :
Dated the 1th June, 1955.

Fo,^^;^^^^^^                                            J- H.  Droved by ,. LK.

/?^r- sr,'. B'ltaMi Lne Crop ItepLtt:  West Bengnl State fat the yea,- \ flS.I
(AH i-^timatoM are m maunds)

(')             (-;                  (3)

-  Murahidabad          BankiU'a

.  S.itigfnctory oxpept in (1)

1.  Lii-kBloikorDistiiL-tq .
2   Proujreaa of the crop

vu-lii :
11153 Bymkhi Preliminary

4  Finals, for the- last two yrar

!!). i _, ....._.,

Illo3 Bysaklii FinsU

Normal yijld

,1.  Awrajge of nnal Cntimrttpq for Ifi years preceding lfl.1.1
U,  Quality of tln^ ernp oxpcrted
7.  Approsiro it^ total i mport of the HPW crop at the important ma:

(1)

10,000
3,000

3,000
40,000

23,000

12,000
10,000

13,000
2,000

5,000

(3)

2,000
2,000

1,000
3,000

6,000

Total \f

24,000
15,00"

17,000
45,000

,.  Average.

About ,1,000 mds.