Skip to main content

Full text of "De grappigste avonturen van Donald Duck, No. 28"

See other formats


De grappigste avonturen van Nr.28 
6tjAuc<Bfé>t*£p De grappigste avonturen van 


Sanoma Uttqevers e INHOUD DONALD QUICHOTTE 

Scenario: Guido Martina - tekeningen: 
Pier Lorenzo de Vita 

Datum van eerste publicatie: 25 april 1956 in de 

Italiaanse uitgave Topolino'. 

Dit verhaal is eerder verschenen in Donald Duck 

Pocket 38 - Tweede Reeks 1988 

De originele titel van dit verhaal luidt: 

'Paperino Don Chisciotte' (^ ZUINIGHEID MET VLIJT Scenario: Abramo Barosso - tekeningen: 
Pier Lorenzo de Vita 

Datum van eerste publicatie: 23 januari 1966 in de 
Italiaanse uitgave Topolino'. 
Gepubliceerd in de landen Italië en Chili. 
Dit is de eerste publicatie in het Nederlands. 
De originele titel van dit verhaal luidt: 
'Paperino e la modica spesa' 
Portret van Pier Lorenzo de Vita 
getekend door Luciano Milano Pier Lorenzo de Vita, ook bekend als 
Devi, werd op 26 november 1909 
in Italië geboren. Zijn carrière als 
striptekenaar begon in 1934, toen zijn verhaal 
'Le Prodezze di Tic e Tac' in het Italiaanse 
maandblad Jumbo werd gepubliceerd. Twee 
jaar later tekende hij de strips 'Martin Muma' 

en 'I Pirati del Fiume Giallo' 
voor het jeugdblad Corriere dei 
Piccoli. In september 1938 
werd hij gevraagd Disney strips 
te maken voor het weekblad 
Topolino (Topolino is 
de Italiaanse naam 
van Mickey Mouse), 
dat door Uitgeverij 
Mondadori werd 
uitgegeven en verspreid. 
Daarnaast tekende hij tot 1 940 diverse 
verhalen in een realistische stijl voor andere 
uitgaven van Mondadori. Het stripverhaal 
'Saturnino Farandola bijvoorbeeld, eerst 
naar de scenario's van Federico Pedrocchi, 
en later naar die van Guido Mellini. De Vita 
tekende tientallen realistische avonturen met 
indrukwekkende titels als 'Capitan Tempesta , 
'Il Diamante Azzuro' en 'La Primula Rossa del 
Risorgimento'. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, tekende 
De Vita de karikaturale strip 'Tuffolino'. Dit 
figuur nam de plaats in van Mickey Mouse, 
maar de strips waren door de oorlog niet meer 
vanuit Amerika leverbaar. Na de oorlog koos 
De Vita oorspronkelijk opnieuw voor het ver- 
vaardigen van realistische verhalen. Hij illu- 
streerde avonturen van 'Pecos Bill' (1949-1955) 
en 'Oklahoma' (1952). Pas in 1955 begon 
De Vita weer met publiceren van karikaturale 
Disney strips, hetgeen hij volhield tot zijn pen- 
sioen in 1981. De meeste Mickey- en Donald 
verhalen die hij tekende werden geschreven 
door Guido Martina. Pier Lorenzo de Vita is 
de vader van Massimo de Vita, die ook strip- 
tekenaar werd. Pier overleed te Castiglione 
01onaop7mei 1990. © Disney - Eerste druk 2010 

Een uitgave van Sanoma Uitgevers BV - Hoofddorp 

ISBN 978-90-8574-677-5 

NUR 362 

Distributie voor Nederland: Aldipress BV - Utrecht, 

tel.:(030)666 06 11 

Surf voor een abonnement op jouw favoriete tijdschrift, 

leuke Donald Duck artikelen én voor een vrolijke website 

naar www.donaldduck.nl £ne\ echiet Ponald 
een zijweg in om 
het rare ding te 
ontwijken... 
Ponald wordt <aamen met het schild tot aan de 
wolken omhoog gesmeten... Vaar komt 
onze held! 
...om even later weer op het begin pant 
terecht te komen... 
...komt Ponald bij. HIJ heeft het gevoel aleof 
er eeawen veretreken zijn... Wat wa<$ dat voor tovenarij? 
Ik zoo wel een<3 willen weten wie mij 

ü\t 't zadel geworpen J Vooruit, \ope 
Lü\ bee^t! O V\t te de laatste keer dat \k Je heb 
meegenomen! Wegwezen! 
/♦Isa/* ^£A7 dolende 

ridder heeft de plicht 
om altijd en overal 
tegen ieder onrecht 
te etrijden... 
In het zadel! £njp üw larie voor' het dael! VaeY? Ben Je gek 
gewerden? 
Ik waav&chaw ü! Pit te 
mijn laatste woord! Pie man te gek! Ik zal Moti, vooruit 
,dan \r\aav\ In het zadel en pak 
/Ü55/* ö'e &?eA* benat de gelegenheid 
om er vandoor te gaan... 

Pe handige Ponald &üiéhotte 

boawt een gemakkelijke zetel 
op de rag van zijn paard en 
hoopt op deze manier tegen alle 
ongemakken van het ridderleven 
opgewaeeen te zijn... 

Volgene mij \<$ het 
een van die rare 
P'ilmenüiterel Beter dan 

een echte 

krank- zinnige: 
Behandel hem heel normaal, 
aleop hij 'in gewone 
kleren looptl 
Selo\nevogel\ Het lot heeft mij bij een 

<slot met vier torene en zilveren kantelen 

gebrachtl Kijk, de ophaalbrug... 
Aha! Men heept 
? mij gezien: Hij geeft het 
paard sporen en.. Sa na einde- 
lijk, eetvs 
zitten! Zeg, edele jonkvrouwe, 
ken ik ü niet"? 
Natuurlijk! LX bent 
Zoraïde, de knapste 
dochter van het 
oosten! 
Ik weet dat ü zeer bescheiden 
bent! Alleen vanwege 
üw mooie ogen za 
ik het duel met de 
kastelein 
vergeten! 
i Ja, ik vergeet het, kastelein! Op één 

■y — — *\~" -i voorwaarde! 

f Welke? 
Ik houd hier vannacht de wacht en jij bezorgt 
me een 
uitrusting! 
2. 'o gezegd, zo gedaan! 

tPonald Güiéhotte 
hoadt de wacht voor 
zijn 'ka&teeï... 
Soede v\acht, 
heer riddert MJ ten de zori niet - m Wat na weer? Wat \<$ 

dat toch <steed<5 voor 

heV.ee rij? Ik kan 

niet^ zien! EyW"*^ / ^ >■ N»\, ^^^ vJL V 

A *ï o s >J»U >JS»ViJ^ 7 Bn na \ee ?: "Het 
ap^tappen." ^m, ^<^?ws iV A - Ifck 


^•*/A . 52>* ** A u /ssjê V^Tl^ * . ^ ^- ^ .-^-,_ >> Ja, dat krijg je allemaal! 

Maar dan moet je bij 

mij blijven! Bananen, 

diamanten, a\\e<s wat je 

maar hebben wilt! 
Ook al zijn 

jullie met zo 

velen, van mij 
In zijn ijver rijdt Ponald onder de 
eteitioper door... 
AAaar ook zonder 

zijn etrijdroe 
geeft de doiende 
ridder zich niet 
zomaar gewonnen.. 


f netf later. 

9 ^^, U**" ,f S 1 . 'V/lj** ^' «**^ 

Ben dolende ridder heeft het nooit koad, 

maar* je mag wel een 
Tja. 

Êin opnieuw eprinqt Ponald in het zadel! 

Maar 1 wat ziet hij ate hij weet* üit 
z 'n ogen kan kijken? 
Ik geloop m'n ogen niet! Paar komen 
barbaren met een enorme vloot om 
het land te veroveren! 

Pona\d &üichotte 

Bat de kr> ij ge- 
hoorn al <2£ha\\en... 


Hebben wij 

ook niet 

zo\et<$ mee- 

gemaakt? Eigenlijk moet mijn 

<5£hild knaap er na 

aankoYvenl 

ligt onze 
ridder 
ik toe- 
op de 
Zo, en na ene\ naar de markt! 
Ten elotte vliegt hij met een grote boog 
door de lacht... 
L 
Pan gaat voor onze 

beiden helden letter- 
lijk en figuurlijk de 
zon onder. 2e el apen 
de el aap der 
rechtvaardigen. 
Maar de nacht ie 
vol leven... 

AA'iaaaawl Hierheen allemaal! Ben 

fee^tmaalfcijd! 


V\e gemene 
enovr'ende 
hekken! 
Ze vlachtenl Kom Gancho, 
'Mteraanl 


Sn zo zoekt onze 

ongelukkige held Ponald 
Glüichotte, de droevige, 
dolende ridder*, een 
veilig heenkomen... 

We laten on<s etvljdvoe 

kiezen! go<3\nant weet 

de weg! Wet lijkt aleop ze helemaal geen 

washtpoeten hebben 

aitgezet... 

£n ale op het 

filmdoek de aanval 
van de indianen 
begint... 


7ona\dl Wat gebeurt er? te oom Ponald 
dan niet gaan 
vte^en? 
Vo\c\nea Vüc\c\ bekoor- 

lijke dame van deze 

dolende ridder'. Vroaw 

onder 1 de vvoawenl Leuk, maar 1 laten 
we het eer*«st een-s 
over* een echade- 
verqoedlng 
hebber } 
Onderbreek me niet! Peze echone dame Weg jij! 

Ik wil je nooit 

meer zien! 
i«s van mij! 
Wa^ht! Ik geloof 

dat er een «steekje 

<?«szit bij deze arme 

«stakker»! 
Een «steekje? 

Pat i«s nog -zacht 

uitgedrukt! Kalm! Hier», ik 
betaal alle «schade! 
Oe\\ Ve handlangere van de vijand 
hebben me overmeesterd en willen 
me \n de kerkere werpen... Loop maar 
naar de (^Mljri roei Mijn bovenete*\ 

be<5te \fri\Y>\n<>A\cnriï _ __ J 


Weet jij... y.waar 
Sn gezamenlijk 

gaan ze op zoek 
naai* Ponald, ook al 
hebben ze ieder zo 
kan eigen redenen... ochtend 
Vaarwel, walken, bergen en zeeën! 
Ik groet jullie voor 1 de laatste keer 
rordat ik deze wereld verlaat! 
He', een hoaweel en 

een ezhepl Weepfc Iemand hier 

eome a\ eerder een graf 

gegraven? 

Pat \<a de voorzienigheid'. 

Soed dan, op naar mijn 

laatste avontüürl 
...maar er 
komt eteede 
van die 
troep üifc! Waa^m graap Je dan 
niet ergene 
andere 

■ m ■ M n f^ ^' Pit land te van mij, omdat ik hier 
wil sterven. Onthoud dit: «spreek 
noo\t een dolende ridder tegen: Van, 
ridder, moet ü 
niet sterven, maar 
verder r\Jden\ 
af v \. Mee, ik graaF hier oF 
andere helemaal niet! / -. r. *^> -•, — ^ Mte^hien heeFt ü 
gelijk. Ik verander mijn 
plan en bouw hier een 
«slot voor mun na- 
komelingen: 


Wier, dit is onverwoest- 
baar! Pit is de legendarische 
riddermedaille van 
koning Artüs! 
•/' * / / 
t / i' 0, 

V / 't/ ■/ In 

Waar is 
die voor''? 


Ccie kant 
het aan een 
ketting om je 
nek hangen! Pe riddermedaille van koning Artas! 

£eep hier! <2h nee, die is al 
meer dan 2ÜO jaar Moü ja, misschien 

kannen we er over 

praten... 
Het woord \e "Pona\d"\ 
Gohrijp het hier» neer, dan \e 
de pr\n<ae<3 verio&t 
en \e deze medaille 
Sn Griel begint oom 
Pagobert met de 
nodige voor- 
bereidingen om 
Ponald &üiéhotte 
tot ridder 1 te eiaan ën <anel daarna geeft 

de enthoaeiaete 
ridder zijn paard 
de eporen, een nieaw 
avontaar tegemoet 

Terwijl Ponald Güizhotte door het 
lüéhkraim zweeft... 
\ \ \ « 
\ i i i 
&' \\ » ti \\'.l f: "/m / / 
mr-,-; i ' 
f/Sr/// ( 
J^ZÏirZ22ZXlJSL ^ss 


a)a, de jongene hebben gelijk. Ze hoeven alleen 

maar 1 op de lazht af te gaan om oom Pagobert 
te vinden... 


'n<s Peuken... Ik wa<a met j 
de aato op weg om ) 

te gaan x 

vte^en... maar 
meer herinner 
ik me niet! 
Ponald loopt in de riohting 
van de stemmen... 
Maar 1 ... 
waar» 

schild? 

En üw harnas? ^ Lans? ) 
üw 

lans? Ti 
Paar» te oom 

Pagobevt ook}. 

Ja, ik heb een paar gaten gegraven waaruit d\t 
etlnkende water epootl 


G\ü\t jij maar* apl Ik ben *—n 
al heel tevreden dat ik heb 
gezien dat m'n personage 
onsterfelijk is! 


Ik heb het toch goed gezien! 
éeweldig! 

Ik draag zelF m'n bagage wel! Met dit 
^oort onbeduidende prijzen zijn ev 
va<at geen kruiers! 

Hallo, vriend! Pat bordje buiten \<$ 

toch geen &Y>ap? Welnee! On<s 

hotel 
grap. £ ven laten.. 


Hier» doe ik geei 

dicht! AVn büü\ 

maakt meer hen 

een hoatzage 


1 oog 
"man 
«\e dan 
rij! 

IlJ \. \ / / J 
5 1/^r^A 


U*7 


*- ^^ 
^ut Gnavkt ev iemand"? 
Erg, hoor! Ik geep tl 
een kamer aan de 
achterkant! 

Ik ben gesloopt! 
Ik e\aap tot de 
mlddagl 
Pe werkelijkheid ie andere- Soed danl Wet '\g mooi geweekt! Ik neem 
nog een doücne en ik vertrek ü\t dit 

vreselijke gat! 

Va<at een droge 

boterham en een 

kop verdunde 

eawogaat- 

koffiel 
Mee, meneer! We hebben 

<s\naa<sappe\<sap, grapefroiteap, 

Jam, honing, boter, ei met ham, 

kaae, ver<ae melk, zoete brood jee, 

warme be<schu\t en 

koffie! Eindelijk ïet^ poe\t\e?<s\ 
Allee, graagl 
Komt er> nog 

ontbijt o? 

nlef? 

HNDE Er zijn verhalen waarin Donald en de neefjes de hele wereld afreizen, maar er 
zijn er ook waarin ze dicht bij huis blijven. In de eerste categorie staat het pure 

avontuur vaak centraal; in de tweede ligt het accent op de humor. Met name 
de Amerikaanse striptekenaar Carl Barks, de man die Duckstad bedacht en vele 
prominente inwoners, zoals Guus Geluk, Willie Wortel en zelfs oom Dagobert 

ontwierp, was een meester op het gebied van korte, humoristische verhalen. 
Veel scenaristen en tekenaars nemen Barks als voorbeeld. In het werk van 

de Italiaanse tekenaar Pier Lorenzo de Vita is dat duidelijk te zien. De Vitas 
werk is tot op heden nooit in Donald Duck weekblad verschenen, maar in de 

Donald Duck Pockets des te meer. Twee van De Vitas fraaiste verhalen, met , 
Donald Duck in de hoofdrol, zijn in dit album opgenomen. . . 789085"746775 
€4,95 S Sanoma Uitgevers