Skip to main content

Full text of "Javakhk'"

See other formats


SUhUNf-. i\ mmebiTb Amtm^fi %ammff ^uAurbqli ^%%{r nuiLmtAkf^g ifjA tt ^puig 
^ut^p-iuin ^ p'mnminp tltumViimn^ph jiLp t^fiugLag {if0/^> {^uiffhijiu 
gfunilfhpui) uimmtlnLp-btub ittf^ uiuiilJ t, p^t oiju bplifipif wjufil^'ii 
tl^pflit ^OLpfi q.ttiimmi[uijppf ftpffL^^iiff L ^ngjunil nt 8op'-&quii]i ^ibMbpfi 
dfifiailuijppf J-iuiLuiiHinLp^A ( p^^l'l ip^^S 'baifuuAuijp ^uipppiu^ np- 
i|f^ Vgfnhp^nu^ Aaiuafunu npf 01.%, itp^ tubnuuJp k AmLUtjup ( ^ff^nci^^: 

^iri^^lr iiifLiff«fi{fr£iii^ttr1r ^iuifmplr[nil J^iuLio^ff u^lf, Jtu/uif^^ iif- 
linL^p ^uihnuf ^ ^uiLf niupp, i^piughp^^ faoufjig* npaif^brnk kplyfff 
prnpipntj^kuik uimmimiLn^ minrhjtg [iul t^^pff k pnLuitntd mjurnktu 

TTfih^ JipiuilinCiikmg ^uipumnipbuih uli^tippii ^%^ufj^u tfkp, mjb- 
tq^u k i[puig uiiumdmn^p\ikp% wju q-UiuBiLfi .ituwjih ^mitiupkus iv^lf^ 
^fclr jfiinuti Vpiukg diaifaiiwti TTn^u^u f'npkliwgttL ^) uiukitti[ ^uiqiup- 
luili Q. laja quiLiuiLfi ([tup uiiuiJiu ^ iiupmjii gkqftg ^ffi^Mip^lk &mn.iub- 
Unip-fiAf ^uli iui^uAqji ilkpuij {[lupqnut ( 1^ pif.kiluf np iiOjng ^ftt- 
ufittmjffU linqJkpp uim^aiiuiit 10 turfing inqukpfigt thuli phtiiit^d ibpftiiii 
^laLlpuuwj (4<0[if()y laantit ( l^npkiiiugpii^)^ ^«i|inriifij[fif£ ^ftLuftunj 
qJkb- k q^qop luqqh' k iiu^muibmnLp-kiuU uiinLb ^mpf of/ pikifu ^nt- 
qwpiugLag'»t Uju pikifup ifjjiuiiif.u§diuj% pijunLit ^p ^pmg kplipji liuiit 
J-nqit^if.bmh dp dmujA kuf nLumft k djtfalhli dmmhltmnjipiikp tuhnuu- 
Intd frlr %puih €pif.biju ifjtutg'ft. mfuu^u^ Q^iri^ur^lr t^apk^rngfih^) l^a- Digitized by Google 118 untt^^^nw^H^ /ori/fiflrfifijl ^ftuuinuAinLit p-m^uiuif ^p ^fltl k"*^ ^PlpHE' ^^^'V('' ^ 
ifiuiifig jhinnj^ ^iiff f (tif i ^lf^ JF^^ffwii^% t'npt%uigli)i (fi. f (• ^) ^if^nuf ( 
uiiLW^npt^ ilpuig L pilflju %ttu^uipuigLng. P^iS ^"^ 4P'^S J^'^^^'^p tl 
^pt ^HLHuippft luiLuiyiii pif.ki^^ ^[f up ^uiiiiupiuili Q. tfiupuhi tp^ 
l\g^uuiiiip ViulibiiniiugnL tlpuigjt nbpfiiihpp ^hpiuj i{[iiipfiif^ jtifuiui^f 
Vji^piiuiuli p^niLh ^pt ^uijng Upinwi^u Q. p-iuqiutnp'h pthiiiupiuilinuf 
( uiju pq-h^jufi ^2b'ui)inip-fiiiip^ h liaiiilhuiliuii ( ^ufffULif ^nimnu 
&tti[lt ilkpuijf ^If^uj^u munLit ( hupVltutg^'b* >) c/'of/jf (Qpifiiif^^ii) nnntu- 
uipp fiLp iflputuiiwittuj inuij lipli Vfi^pq-uiuiiuj nutbJi 4P'''9 Pl^lt'l' ^^' 
&^.** k ^WLtuuiiuj uitui fij[iii{inriiii^fif£iii.^^Llir 4^Lif^ifiif/^% ibpuAgii k 

Upiuili fi. J-uiituiiiuli UIJU Ifiir^fiflifli (/ uiuiumuiifpAittil migiuut 
t ^puig ^ttiiitpf umlimijii ^mai ^wfwuif^ ITiri^frf «if«f{r»iffriif£ ^apjig 
ItuLUiiuut ^f fii^ui^u uimmdnut ( PjiLquiktip ^)t cQi^io juuiiiuijp uuiuipui' 
uitmh JTuLibq ^fi ^hpmj ^uig uipguijliii h ^kq^p i^m db&uiuitu, k 
^uA^p piiii uuip qmJk'iimjh uifiuairir It nmtfqu \m^mpuipuigii*: k upp- 
fki^% ^ULq.uipuig^ up juin^ui^ ituiiLUij tp p-uiquiLupjili ^uijng k m- 
uiuuimitpkuigf limikmi qi^uimtp k p^mi^p qmifkVmjk ^uuH^li k uin.' 
%^fp a|fifl!ri{iffliJ|.iiy k n/kuigkuiiuli *p ^wplffi ifis^guLgmiitp. k q^pli um^- 
Jui)tuV np ^maufj mlr^p ikmi piiq. kplupjA iu^J^§ 1^ £%f ^pffflf^^^Sf 
up ^ ^'kgh dkb- i^kttih ^tttp^ mfkuMmk J^\gk ^wmpkuti tymn!kuijp 
ui%m[iu Piijg b* nuiputJ utpt^^'k %ttmmpf^ PH^'t H^iLuiu^kpp qmpibuii 
uAgmb- ^Ifb i^puig ibn^pf uiumfi k JTuilutu ffapkiiuiglti fitp mifuuip- 
iuiapaLp-kuii iftj painp nuiuunHikppt P'''gl^ ^'*1P''t''pl'39 ^utumuilili 
i^uiLuinikpIt ^mpflr (^ ( i^uuutt 

Pmupmmnthkutg J-mitwhutli HJpmm Q* ^''p^J ^kpu^umpikkaui t 
UIJU Iriiffiiflrfir iuijiuumui\i^%f jA^iqiu uiuimjuul ( Sa^^uilA^u tiuip-nqp'' 
k^^P ^)* ^ ^^ uAui^ tf-uipikuii ffppk qoi^uiuiplili ^Jh kpp-kwi ^ntt 
qliaqifmifpg l^ntnuipuig k quijku ku uiitpagu ffLpnj mtputp-kuiV uin. 
^uiauipuili j[i%lk npuittp iuLUiitp'^t 

d*. f iirpifuT f iiLf iifp^/r Jfi ituiu% phl^uiJ k ^^{"9 ^fiipplikuii 
p-ianuiLnpttLp-kui% ika^pf fiuti JbuLuili{pii mbgUnut ^pmg liifuuiiiaL" 
j^kmh Ikpfttjt ^puig Pui^uim f. p^uinuimpp (980— 10 U) ^^ifbirtiT 
t llluuii£uiiu{ip, uiiLuikg P^pl^f t^k "P"' P'"'^ Pmqpuim IV 
(1027—1072) 1045 fhutlih jiup i[uiuuii ^pulp|ll^Oppklkul^ ^kui ntlflr- 
guii- uiuimkpuiqit^ J-uiitmiiuili ijfiinul ( P^PU* ^If'^ifuiii^g ^Ip^gbp^ 
%iui)imliaut t ^"P ^uiqu^t Vpui p-uiquiLupuLp'kuili &miluibmlif mju^%' *) ^^(v ^* ff* ^* '}* ^* 1^ ^f* 1*7^- ')• ^f^"* 1^3* ns^m. Vm, kp.zh2. Digitized by Google 5ittbU1»4^ 119 ^ftr 1064 P^nLfA, ^Ifjufttf muiMitnLd ( Vwuip^t^na nLiL^wjbglili (id'A). 
€8iupnLghuii ifAt|ii?ffrM (O^^fnif^iirlf) iif4fi#f/r% punidnLp-liwifp. fttpnil, 
dmtuL jiMiJuutp^^ ^uig*,. k p^kaii patiiialihguiL [i qmuuiLb, up ^n^ji 
Jtmuuifau h uimuihpmq^JiuL dhb-uiL iquimkuig ^ifii|iifpli^ up ^n^ Ujuiui. 
L luiL ^muuipuili tiiudtiiuiji ^luiiuip upnil Ifmnnphmg H"'JP ^ kt^^ '''^' 
niittpj* L tfmdb^uifit ^ai^iahuiju'li b qlipoiiuLapalt k qfi^juiu^u^ upui- 
fnati^ntl mpuiphmi. k [guiL ludtiuijii ^iuqiu^h mpkuiJp* k tuii^uiduip 
ttmhli§iLbu k iiii|^^ifi%i# mmpwDi ^p ^uipafilitt ^ji qbpnLj^^iii k qui'liiu 
ivif^Lfff/ It mpituip-nj iif^iolfj^ ifiupqusputwgli ap n^ qaj p'fiLt 

3"%. q-tupntitf p-iup-iupikplt uipiiuLiukfUkpji duiitiuiiulif kpp ^p- 
putg uikmnL^ffiHip umuuiftli p-ntiwinLit (^ H^uiipuiiuif^ k Ujuuiigfuuijli 
^nqiuui^pbpp uliuttLit kli lubliiu^nLp-kiuk inutbi k ^l(plriiif£fiL/u lituiLiu- 
4!^pkl wju nwLuinikppt (l npn^^kmk Ujuiuigluiujlt ^j^p^f nmumfili lip- 
muiuiunuf ip uAiliuijunip-^A iktif pbpbint, ntuutji d^l*. qiupiiL uiiLwyi 
l^uoLit ^puig p-iuniULttpibp'h uinjiuiLnLif bli uiHiiufn ^mdmpbi mjn £rp- 
ilj^p^i k mjnuibtiff ^nqiuuitpkpjig Vuipnufih iuiUuiibi Ufauiigluiujli k D- 
fuiuipiuiu^ffi ifpiugbuii nuiLUHLbbpji fii/7^iiip(i{[ (^uijpjiiluuiVjt ^uip[iLp 
mwpfi ^lukgiab- ut^n uipmp^l^bp^g J^V Di}fifiif fiilr^ ^puiiuaipuitinLit t 
tapul^'h flip opt%fbbpp, {UqpnLqiujji opl^'h^Up)t 

14.84 p-ttL^% ^uipujig bui^nip lui^p jutpiuiliLBLit t ''V ffuiffif- 
^iupiulittjji (Q^fffp(^ ^Ckbu) 'IP"'J9 P^ufiuf^n^d t AuiLtuji^p k jujuf^ur- 
pntif 11luuniiuiit{p pt Vbufu^Dtbpp ^irlr liiupnqui^aLif bplimp ju^uf^inifiif- 
%irfir£, ^uiqu{gp uin.%LttLit ( k builiaifp f^yf ^lui%mLup Vbu^^libpfjUi 
k ^utqmfji p%uilili^bpli% qbp^ t mmbmtdt Bbmnj i^mnjiLd ( Ufuuiigui' 
[u^p k qiiULd iquiiUipnLd Ufuuiigfttiubt 

1637 p-nLfDi diu^uip^uiptuliii% pli^SnLbi§9i[ ^putg k tdbptp^at 
^mqmuipiibp^g k f^'^^pgbppg ^irpj^lrnLif ( ^^ iiflr^ffi/iiiri^/rLlflr k 
qutithBLd im&limnmuiii^ dp ipwiuijaLp-fnit llj)i»L^butk Q^m^^ar^agi^ 
limtLatilmpLStLd t P'^^U ftk^fi^ 

1772 fhnili'b ^m^bfhuL ibpuilntu k hdbptp^fi Vnqmdnii p-uiqui- 
uip%bp% uimiuipntd bi Ujiiunfiuiuipp k ^p^ t dintd up uitAb'ht fiiajg 
laju dttiduiiiuti dnqndnli p-mqmtnpp diuUuiuipiuiail ptALtttd t k if uf- 
liupnulp qmq.uipnLdt 

1807 p-ttLplb Ihntuhbpp %nLqni^ji^ qopmi[uipfi tuiLiufknpqjiLp-biudp 
iqiMiiupuLd bi Ufuutipiuittifpf uiuliuifb ^% limpnquihntd uitLbbi k 1200-^jf 
uttbiji ILULU qjCbntnphbp phl^ntd b'U pbpq.p tqmpuu^ ibpfk, 3 /T^lffiii- 
%op' dintd b% ^ntpfbpfi ibn^pt 

1810 P'"^ ubiquibdpbpji 4-^tf Ihotuhbpp ^iMiiqffi^ ftiiniirifit- 
mfi oitLmfhnpqnt^biudp qplbpn^ ^mUlimpb-iulifi ^mpftmlittitd b% UJuuii" Digitized by Google 120 tW*ML^MH»b(^bb^ jfjuiui^jji i^iuiianLit piuimliiui- Suiiliug h ^utpupg itpiagbiai HOf^ji ^utjf 

Hblttil H^piug if^^ tLUuAbpp jui^niiiughnLif ki Jkit fuipq touil fhijkui' 
itplibpfi'bt hpkia^ttL uupn-iuppf UjuiglftnL i^wiiui L jfhmumdutiuttkn 0- 
qifuuiiiipp ijiiuju^nut fr% k Jbb- muup p^aqituLit luiLuhbpjiki 

1811 P'nL^ H-hlimltitphpff 7-^lr iLUkublipp ^uimiuipkilulfaL wnju^- 
\nptyiLp-bmJp luitmmmJbifi ibqnLp-fiLiiibp ^pbiaiP nuiquilfji ui%g%nLif 
b% f^p^uiiJ^p-nt ibitiibpnil L nfflbpp jiuUliiupb' jiupiwIinJiiRil Efuw/fui- 
V^tb ^f'P^r I't^P'^'^P't^'^ ^^ iq^itLit U uiiiiinLif pbpupt l^fLpfbpp 
ifiuiju^nLit bV p^nqiibinil iLnLubbpfiii 16 p^)iif.w%op- b 2 q-poiiulit 0fii- 
IliujU ^mimnt^fiCb^g jbut UJuungiuiiugii iiutpibiui Jinut ( p-ntp^bpfiht 

^bpluiuitu 1828 P^ttLlt Sni^u^ 23-^% unLubbifp^ ^mu^bilpi fo- 
niui^iupfi uiiLiu^npiinLp-biuJp. %mpuU uttLbbiatg jbin^ jiupiuilitnLit b'h 
Uhiiuifwiuijflt ilbpuij b uiphAm^bti miuinbpiuiiJ mminij^ mppntit pbp' 
illiif /u/i^/ni^ 14 p^ntubop- li IB ipoiwli ^)t 

1829 P^nL^i ubuiuibJpbp^ 14-^lf Iftti^uiguiit Ui^pjiuiiinLUiQiu^ I'^t" 
'Uuitipntp-buidf^ Ujuiuufuiiiuffi^ JinLit f fhtiLubbp^'ht 

'hmpnta ul^p^ uiutuibpumilhbpfi diuJuiiuili Ufuumuiiiuf ^iuquifli 
pbmlfji^bpp ^uifu^ttLJ b gpuiLif kii f uflruff fiilr liaqilbpt ^wulibilJi^ u^iu- 
mbpiaiptlfb uiyf fiutiiugp pninpRilfili unfiujuiintit b Irpiif pbuilili^bpp 
uiuimbpiaqiffig jbuinj ifbpmi^iatLUmin^ pHiuiliLHut hh t^nifif^ifi lliLqpt 

1830 ^tiLffU iptipniifli b dmumJp Uptiui^urbfi q-USLuinibpIt ^uijb' 
pn if.uiqp^nLif b piiuliLntd frlr Aiutwlufli q-fiLqbpnuff lifimjk ^uiqiupp 
AuLit t iuibpailit 

1831 jfhnLffb Jijuwigl^aijlig Uqmpmp ^bimifuiiibuilif ^bmpma Stp^ 
jriubttL^lbwif qjtibpuiuiiu^ Sniffiuililiiup b ifjt ndi VmbifiiaWtnu qiaijiu 
bi llfuwijfiuiu{f b pbpiiji ^mpw luijIA linqitnLitf Sw^mg t^bpbqdmiiiU' 
mini Join ifiiuiLit bli pliui^iupuiilibpf ttfi ^olil b ifp upSmmtiLit DflriiL- 
ibmb ibinq^bui itmpq^ili niuipu pbmlinijp-ffi% b% ^mamuimtiut mjjumbq 
b wjutqjiunil liiuqifntJ £rlf itfi i^VPH tt^l* "f ^^LUf^tfA ^^'^ fftt^m^ 
up'h ^unfiMpuiLif ^p Jp ifnJiiuiiluLp-^Liit 

1860 ptfLJt'b 30 uiUipttLwj p^p^iugpuLit Ufumifwiiu^li pp* 
%mlih^bp^ j^^tp ^uiulntJ t itfilib 366 inm%, 1101 tap. 1088 ^q.. 
ubnjif iniq-uiJ^ltp 2189 ^nqntt 

1868 J^nLJfb 'fit'U'lP^'l'HiP ifnliiLnilaLp-pL%ltg ifin^Lnut ( i^^n- 
muiLitLp-biuU b iqmmliiubnul ( U^iuigjunL qiaLwiLJilitt 

1874 p^nLJil, bpp pliulili^bpli p^jiLp f^mubntdk 493 mtuUj 1549 
m* 1418 ^q» ubitfigf p^iq.iitd^'bii^ 2967 inqnL, Ujuumuiiiuj^p liiuqJnLit ( 
db uiiLUiajii qiuuuiL b ^luifiugLnLif !*• k^'P'tt l^^"'^"'^'^'^ ^mqu^x Digitized by Google siSi.va.h* 121 

1889 P'nLJii Zluunguiiu{fli farLmfLfr punfiuiuiLif ( Puipuii^p-nt L 

1890 P^ltLfl^ UfttUHglMllUfH ^bftU&UiLlt t HUIUUILUllltU^ fi. k"'Pllf 

^utti»^gpt hull ihpliwj 1896 P^ULfiii ummUnut ^ fuiqM{guijlii i^mff 

iknjULttpBLp^huidp, ^nLpft inpuilintitf lujiiuthq^ atp 0/ufif^fffjfi(p L ^itLp 
tl^hmb pp itpiulittLd ki, k lu^tu uijq. td^mbnLit itlf» i^prngbp^ tlfP''ll"'f 
^u^ upwipg tpp'4t''t f'^^bs """^gl^l t ^"^ t^ uAnL%pt ^luin 4^)i ^ju- 
qu^ k pkpn ( bqut&t fikp^fi ^^Jiiupliaip-jiLlip ^kpm^LiiLd ( ^iupufig 
^ptpau ^luquiLop^'h (•{• 529 ^* iifiuffj): ^utg uiuimJmt^fiphbp^ uiuis" 
lBi[ mju pkpiip uuiuia^li ^t^t^itmgki ( Oi|4fifiifiifp JTiulikqalsuignLiit 
^VJ^HI P^PW jl'l'-'"''f t ^ ^nJtqj^nu^ uipiwLiukjihkpp duiitiuYiaili, n- 
p^lr Iriir mppuLit ( kplimpiumk k uipjiLimikq iqiuiuipmLitltg jktnnjt Uju- 
§mkq ^putg p-utnutLnp ^iM^^iirlrf %nLpqiuuiiu%p uuiiuuki t ^nfbkpfi k 
^uipufig iquiuikputqiliikp^ ^buikiu%g)ikp^% k kpp Bafhkpp juiqp^bi b^, 
■^m^/T'iiilrff p-uipd ntJ'kpnil jmpiuttinLki ( %piuig ifkpuij k uiuuutjtli 
^uipq maihit 

1624 p'oi^i iiL^iuliiULap JTonLpiUL f^n/if 0iff4iiii{[fif^( uijuutkq 
^mpqoul ( ^mpuf^lj^kp^'h k mqmmnLit h'pP'pqjp ipuiig l^^gt 

^mfauLim^ ^mdiukmli (<^C» lyupauf) lujumkq ^bltitLif (^li £r%^- 
^bp%kpf putjg 1770 p-Btfiii ^uig p-wnuiutp ikpiulup Uuiq^ii^wj^ Jout 
imi^l^kp^g lauipmi' Jkit jmnp-aLp-fiLkjig jkm m^puLit {; k 1'pp^pqt'^f 
auiliuij% jbuiaj SiuSfilikkpp inpfig npuiLnuf b'ht ^'p^qji ^kp^fk qiujJui- 
fOfJlt ^g /^ui^-iirffiflr up mitnLukmgm& ^p U^iupfiuij^ f^uflp itoui^ili luq- 
fm^iifli t'ltip'OinoL tuq2k*uj ikint fiuii wqiuh fitp ^mpkilk ( itingiiitLit 
.^apkikg^ 'huiL^p- uiinik k Piupuiiifhgp hiujui^ii^p it^'sb ""lUf^^- 
ppf upiu llb^p f/TfiLUiuf It mqkpuakd k Qjuff^nf/^ If^p mqumliiuU t^ui" 
lp%, up mnif^uikfig ipm ituii Mniikiuil nui^u uiuiiiupatif ( ^P^PHP* 
D/M ^-utitaikmli fiuti'UiquA fitp ^mpkdnut qntiup^iukmijiu ( kqki* iftiu" 
Itai i[iuiLttiiJtil gllkl t ufutijiu uiitpag^ iqtuinpf uiqiulittLit k uitqm f^£- 
fuuimiiLif t fuii'iuqlA hl mnLfap nLqiuplindt ^oiput %piu q-p^h p^iuquibJ 
t ^utpb iitln lui^fi^t bt i/jfrlf^lt opu (j[ itkpkpp gnjg k'b uiiufjiu uiJ" 
png^ iu/k ttiuimp, np ^mitoqail uimjpki t/rlrt 

1828 j^atfi Bttujiufi 26-/rlf9 ^luuliki^^ 1\\fimyniiiu^p^ luihltk^ Digitized by Google 122 tl«'Hl«M»nh(*']'b*b [HLg jbuinjf ^ipui qopuiuilrut Puilnlulifili laniu^ig uiuiinbptuqifli mtibntit 

UjdJ pbpili pninpnilliii uiibpuili (, fiuli nftLqp pmi[liuigiu& ( 
229 miiltgy 756 uip. 604 ^f. uhiLlig, pbnuiit^\ip 1360 'inn^t dp- 
piuhgftg dfiutfit 5 uintiipf 13 uiptuliwli, 12 pq.uiliw'h ubiLJig ^uij [nt- 
uiaLnp^uiliui'ii*' biy Jhui guab-'ub pp f^ntpf uuLU'bfi'iibpi 

simriiiii unr (^rmih. 

Slttdntli ^lUihwIiULif ( fpdiuuibmt Uju pbpq-ji ^fnHuipliiUp-jiLhp 
ilbpiunpLnLit ( UpfiuAbplt {fiwtj.uipliuiglilibpli L fipiu^gjthbpli) MiiJ^ij[fif- 
uft utfipiuu\bmM^bm)i lutLiu^^ diuituihuilfhbplihi 1590 ijfiffif 1570 
^nLuiliuiVhbpfiU •Up. uinui^ fiuitiuipliiuliiu% p-uiniULnpntp-btuU f^i/lriif- 
f/^p ^bpiu J^iJintuipf {nplt tubntrndp by luunLif b^f lin^itLbi ( l^jt^^ 
lliuft ^bpai p-iuqp) uifipbg ludpnq^ Jlufituit h *fi iffifp utjing ^iii^i{[iii- 
II Pf mmputb'bin^ lujauibq bplipuiiutinLp^liLb bpl^iu^fiii inLumuinLbbp^f 
b ^ftilhbg ftLp fpitbpfi ^luifuip qifuiuLnp libgiupiuVhbp f^dnl^^nLily ^PlB" 
jii^p^nLif b ntpfii inbqbpt Bbinnj uipq-^^ f^dnli^fiii jfntntd t ^lapp-ipu- 
djunilpbpuijnLit uiiLiu^li% lubquid 920 p-nLJi^ *fip. jbinnj, bpp Uq-ppb- 
^uinai^fi iJfip UpiynLi ^luujtVb uidpnq^ uipbbifji b ^luputimumiulili 
tnfipmufbuinqfi ^pmdtubail lub^iuduip dui^dbq.iuliiab qop^nil junLdntJ ( 
'^l^uiumiub b Vtudgfu^lf {Jljumug^nt quiLiun.) iui)iiuuiuip^lA iqmimpnLd 
t^dnli^fi pbpqpi f^wjg ^lULiuuuifiiubmin^ %/iiif iu\tdium^\^ b mlnuiLfili 
ilpnL^bui\if p-ntibntd ( lujU b iquiiuipntd ^^biji pbpi^p (J^uuiig^m^^ 
qiuLuitLntdf AiuliliU'&quiJi q.buili iiuju iuilili)i)t 

Ujuuibq fiuiq.pwm Vbb- (1027 — 1072) ^p^g p'uiqiaLmpp puA- 
Umplintd ( fiiuqpwin llpinui%nLignL apq^filibplA^ Vdpiuinli% b ^ntpq^- 
lijfhf nLp b ^piubf dbithnuf b'ht lijuinbq uiju Bmqpmm Vbb-p ^fid* 
lintd ( dji pUq-iupituli b ^lajbi^uilibprn iniaSiupf ]ir1r^u|(ff utuuiLd 4 
'fiupP'iJitt''8fun^pbpmjnLdt Vptu npqiiL l^^opqfi fi. fhmniutnpnLp-buib 
&iudm)iuali (1072 — 1089) t^dnli^l^'h littptiuUtnid ( uiuumpli bplipwimp- 
djtgf np uidpnq^ ^piuuinurbli'U dbb-mdbb- ipiiuu'bbp ^ uiuiuiSiuiLiiLd b 
inbtttd t dfi ludpnq^ uiiupfit t^dnliiHtfi iT^j bplipuiimp&fig uiqiu^ntbg 
b ipjtuiniuL ^njuup^iji'bt 

^puig 'hfidjimplt I-/r p^iuquiLnpntp-biui dmdiuUuili (1125 — 1155) 
iipm fitjp f^iuduipiub ^jidbntd ^ lujumbq untpp l^iu^ iliul{gpt 

Ujambqjig ( duipqftu f^dnliilbgfi'by up dfi niubmi, iftfuJiuniliuij b 
^n.binnp diupq. ^p b ^piug [i^juuii'hbpli ^bin ^ui\g (p p-ui^ntd mqmutb^^ 
^puiuuiiu^p Trn)iqn^bp^ l^^g^ Digitized by Google 5ittMlMk 123 1553 p^ntjA ^i/ff^j^Atlr utJipttLit ( ^uipujig l^iuitmq lui^'b k 
juAi'iinLit ^lujjunapo uifhmp^lij^'iit 

Iriif/r^fii^^Llr/ir alkpiaqputuf ( ^lupfhinufi p-nn., Vglu^p-auli npi^ft Jtm- 
LUt^nufi'iit bpp Up^uAbpp mffpuiuibinnLit ^fii ^n^^iuif^ , lipiu^p pkui- 
llbg'hatif b'b l^ntlitj^utjnLit VuipubpffU^ npabg luUntmdp k uijtf. ^niHt- 
lap lin^uiLit {; JTrnpumuuiwIht ^puig ^mitUuiuuiilf (302 — 237 *^. |fiffLiii^) 
puiqjuutptiLfhbuih duiJuthiuli^g itfA^k A^mummU^ puidiu%nLitp (1455- 
1463) l^nLbtyuii ituijpu{gwiiu{g ^p lriii.lfj{.fi/j/r ^p^umiULni^buib (Ifiii- 
^mpiupttLp-ffLh)i ^puig ^ us pupdw'h ft pmnuiLnpntp-biuii (72 — 87) cfuf- 
diuUiuli ^uijng p-iutj-UiLop hpaLiubq-p l" [bin if ypx'S^^^c/'jy lfiiL%i}.fii1lr 
lia^aLit ( ^lu^wg-innLlst fuijg ^mpupdiubfi jiu^npnibpp^ Uq^opli k Qp- 
dutiiii (SI — 103) inpfig ilbpiuiiiupahttLd bit ^puittuiiuUli%t ^uig V^^p- 
q-ittia ^. (364 — 379) ilbpuiinpnq^nuf k q^b^bgliuigintd ( bntliffiy^ b- 
llbqbgp%t ^puig ^mfup-uiiq, XnLpif.muim'UJi fhrn^Lnpntpbiuk duidtu- 
%m^ (446 — 499) lujumbq ^pfiuutiuL ^p \nuump ui\inLbni[ dfiltf npfilt 
%m mut^ntd ^ jftp ibin ^Irf^iiiifiniiilr iqmmbpmmtfft Uju ^fufii/uipf %f- 
luihiu^ntd ( lujumbq dfi bufjiulinuiaut \fni^tyuii ^uifup-uiYiq. Xntpq-uiu- 
[utip ^pinukp npiilihbpft ludiupmhng'ii ^py npnk^ ^pftumutli ftpiuLiiLb^- 
%bpnil ^tutLui^uipnid ^ffb BpkdinbuAi A^uiumuibp k llpjuuiiifimUt ^lu- 
fuaiimli diudwhiuli (<^C) niupntd) lyntkiytuh uiji ku ftutiiu^ ^l^p, dftiufli 
pbpup j|iriL ku i^fufifiulruiLif ^pt Ujuop biiLlrffif/^ P^Pl-IL ^^ wLbpuiii 
tf ^'^t'^t" ^ blibubgliiit Ujumb/i p'hailinLd kii 15 innLb pntpg uitLk- 
%f{khpf 52 lup* 56 /rf* ubnjtgf pht^md^'Up 108 ^nnfit I'Hnriiiri'i. H/fi blibtibg^\ tiaiitnLgbi t Bnil^uiiliitu ^.f^Sb bm^ulinuinup 
(957 — 964) Upjnutiiiug l^kni f. p-uinmuip^ puinuiLapuLpbtti'b (955 — 
957) L AiU^uiti^ kp^ninuiLHip-burii d^uidurbuili, ^Ir^if (if iflimjnLd b'b i^uf- 
mbpff 4putj bqiub- uipi^mhuiiipnLp'fiMubppt 

^^tdnLpiiojttLd %uutnLd ^p AuiLiujuffi ^puig uin.mjiinpnpt 
^piug Wb&% fiuttipiuin pmnuitnpp (1027—1072) ^lifr/ t lipm 
mpkdmhu/ii t^mtfiPp't Digitized by Google 124 Unttl^^nh^bhl, ^lupijiw ilpiugbp^'i If^iiflffif^ffLir ( iliupii-bplt uiitpngt Vptu ^jiJ- 
'biuplinLp-ftthp ilpuig mmpbufiphkpp ^hputupntJ hih ilpuig ^t^p^tlt ^* 
P^tunuiLnpltli (1156 — 11B4)9 f^mdiup p^uiq-nL^itL ^opp, np liftuiuliiuuiuip ( 
p-ttiihit %pui natuuipy dbb-m^iL^iuli t^atdatp p-iuqiiL^fi^ (1184 — 1212) 
n^ iffiwjii dniLmgnt^hiub ^utnthg fiLp iop ibtLbuiplittijp-^Litpy wji b fitp 
pninp nLiun^pnLp-^Llip t^mpXhbinil %pia ilpmjf flip ^uiifuip ifft ijnuiLiOLnp 
iuuiuipuil{p quipipbgf np Itpiu &uiduiUtuli 860 ub^biuli nL%^p: \ttti uiju- 
utbq duijitfi iTt^ ijinpbi mtiLbg b V, \iumntm&ui&)ifi ^bpuiijin^diuk 4/r- 
pu»iu»ifi blibqbgjtiif np 1553 pntfth uiiupufig t^uiduiii iw^p linqnuimbgt 
Ujuuibq djt ilfn^pftli dtumnLn.li d^^ p-mqnLusb- ( 4P"'3 P''"1'"' 
inp ^nuinuilq^lt'b «. (1407 — UU): 

ndiub^ V. UuutnLutb-uiyu^ AJbpuiifin^dtuU hi^bq^bgnL if(j btimb- 
qbpbiidiu'bp f^iuduip j^uit^nL^ntitb b\i ^mduipntdy puijg ujumiLnLd b%f 
f^mduip p'uinnL^fi% p-mqnLUi& ( ^biiuq^ ilia'hgnLdt 

U^ui uiju ( ip'^g lauipbqfip'bbp^ mntuib- wbqblinLp-jiL^p, ^ul^ 4iif- 
jng Ufuiwdwufip'libpftg ^lupn-ui^t fiwpippbpqgfii^) wuuLd tf Pti* if-Ufpnt 
ulpfpnid «^ l*ttip utilui'bltg mmpiuU qfuui^f np jui'bnLU untpp UuutnLUi- 
b'ui&ji'b, np Uipif. ^uipifinj (["^/r^ jiujUduid tinibutglt l^n^i tpt fri uiui- 
puat qiiiu ilutpufiu ^n'bbuigli fi unqntp^ jbpbuuig uijiuiiinbuig, ntp ui^ 
puip u^mb^^u ibn-op Sftdnp iluipq-utuibuifrb— qliliVb 'hbdbinpbutj jup- 
fuijfib ^Iputg jntplfnLpb'h^ uitLnij^ uipwpbuti uidb\bfi'hf ^wn'h npnj b iii- 
a^lr ft ^uijng b ( uppnjli JTbupni^puij uiLpVbbuii^ b tfiud fiuipuqp "ppnj 
^n'bli% b nthfi qjip ^mjbp^'h jui^ p-lAn-i 

Upiubfig hpbntd (, np uiLmiiq.nLpbm)i uiubpnil untpp Uumntui' 
&u§yup utnLusb' qfttifuutlt b^uin.fi Sptq^g ifthntmit in'hbuig unipp fum^ 
uiuim^nilnLpbuib ^uidwp (• q.utpnL ul^qpntd ^uipiftui ( ifim^gpuittf npft 
uiutui£uin.nil b ^utpi|lnJ ( lin^nibit ^buibu§ui^u b uiju ^lap^^uilf n^ p^ 
d'fi. q-uipntdi ( ip^bntbif jUi^uitn 'Ip'^g utuipbqfiphbp'U rnqntd Vh 4iii- 
Luiutuig^bi^f mji ^* qmpntg u§n.ui^f phpbu dji iuij ft^ui'hli ibnfnilt 
hull ^t^PI ^ f^mdmp p-uiq.wuip% fit p-mqni^fi)! dfimjb %npnqbi b Irn- 
pui'bnp ipYtnLpjiAibpnil ^mpumuigpbi k'U^)t — ^' ■i tiTi ri '* *) hphn 96-7. Digitized by Google 


Mvjf. tnlrnp ^n^Lnt^J ^ yxjuwiptututoft t^oMumn.^ an uiUiinl^iuhnt.J 

ifih i^utfbnt,p-lrwh ^41^ 35-41^ 5' tupLtrfkuth lrpliwpnt.p truth 
mu mfi^afitit hpfi uiuii^t 

fjpm utuCfJtuhitaplb frfa* C^pLUpu^g vapnuwi q.utLiutLh Pnp~ 
J-nJfi C^m u IB pm l^n t. p fiL^p Oiiii--Tfv^£r^^ uutpn^^ np q.iitbL.nL.d ^ 
Ikjumtf^utnu^fif PupJ-aJfi L. V'lfiy^ufj^ uuiCfJuMhutif.ilnnt^J f SJuluni.p 
[&ntlf U o^^ut iff'-'lf'^ C^iaputL. it^nunq^ 't^'fPtk pj[f'4^frp''^t U*~ 
^mto^auft nmL.u»n.n iitLnui miiniy^, ofitufipbrnpul^lkufi i^b^o-hut" 
27/9'iiijfii^ ii- M^c.iJ|fi^^ fit- uutpnij^t }XpL.Jnum^ltgi^ {kfuati^gltttufli f uf« 
i-iiffi.fl* ^fit-n nbmn^t i^ufptuLft^* IXpmmCfUtiip i^wi-utn-n Wfifufif^^tf 
I'&ttilf ^^oij^q-uirili ilnt^hut^ip-uiiailf {iu^^p-uti^Mump ilrnJbnily 0[i- 
p-nt.f'-n.aan uuipnt[f np ^ifftfftfiifS~ (r \kltttui^^ut[at^ltf Ikpmui^uihp 
L. \Xqir^uioiiq.puMtioiJp umC^iuM%tufi^lunL.J. HqJ^^auAtf-ptuufOi^fi f.iif- 
i.«fii.n* XTiumiamuimp uutplrpat^t ttf^frf^/^^^ CT'iif^^iDV ^tuputfuut^li 
iJrnAimt^lP'unnilf IToJ^p^nf umptrpni^^f ^mtjmqjputii j'j/^'iifjfi^i U uifi- 
uh^ inpni[f ^£ilftff ttffi ^n^fiLit ifutq^f ^|l^(r<i»f ^P^lti^t "''''' 
pLpntlf ^''"f'^^'^pt iJrnAuBjr^J^unnt^^f ^wpmq^nt.qj^if TimLituipmp' 
IpuJ 1*fif|^-f iifi|9 ^bpirp U. Smutinp'tif umph-pmlt Digitized by Google 126 limiVnbJ^hMi pkiuJp. 40 — 55) pull mfli-Jat.m^JiQ utpLhif, 39- -60 t[lrpumt fMmm*> ^mmtft Ikfumi^^mim^p 'if.mLmiLp Mntp flrmp fpmJpmpHrpp^ Jfiii 
II mplLJaum^Q ^^'Ht uipLlri^^ C^lrm^C^lrm pmpipmgni ifi 
tim2mmi^unp ^t 

\k^u iLm2mmi^unpfi 'mplt-Jmlrmh umC^Jmhp 30 ^hpum mm^ 
pmini.pirmJpf miuphfh Jph^L, ^/f(>/^[ff tt'-IE^ ^ ^ULpfi fun^ 
pniAjli iitpfi thm^tLnm m^hpnt U^mjti pm^ma.at.p'liL.h limqJai.if 
4: q.m2maiiluimp ^mprnt. mpL.Jmlrm\i mhl^fiiAp^ ni.p %m CJfm" 
^^hm J/irnhnuJ ^ Vaupmi^ifuulf ikuAkpfi^ L. npn^ amC^Jmhhlr p 
^niJbfit ^PpPpiPs ^fi* ([iii|ifV mplLJmhmiM umC^Jmh ^mpn^i ^ 
^ifiJaiinfii.£r^ II SapaLphmag. ^a^/P (ftiiif H^mplLmhq.nu qlrmm^pf 
npfi iir|tf ^nqjp i^mhi.ni.J bit ^mpnm pfRLphlrpt t^t.uf§ufi^ 
q.m2mmt^unpp Jom 16 t^bpum hplimpnt-phmJp pbt^C^mmtjaLj ^ 
^fifut^'^fni.mpp ikniikpffiM ^ apnh^ ii^L.ai.J Mb ^uliftmifig ip\»^L. 
plr J" wio tt'^^PI!.* VpL-hnfit iJnL.%lfpp C^mpmi, nuiiqa^hmtf II 
Jmhtriail (l^if#^Diir^iii^|l i^m^mmifuiipn* ^mqJaL.J £rti L. ^put m* 
plLhfhmh um^Jmitp Jom 30 iflrpum lrpliuBpui.pirmJp II wufm 
i^trmqC^bui^ gwhpmhmtnf ^rnqJatJ bh Opfrn'^m^li II. f^miftmpm^ 
umh-^wfp fmpqm pip^2.'''P'fll* 

b^4' f^miftmpmLJuii ^^ft 2,"^p9^ ^ CfwJmhnt.h ^bmfi hp" 
(ffiL ^l^p^p^ mmpmh-av.nii C^mpPm^pfiLhit 4*^ H^m^lumfm^p 
^m2^mmt[mip 4^2"''^^^' '"fi' J'mJmhmli umC^Jmhp m^m^ ^ 
i^ui-fi Siicifi0tf-f&-o^ i^ts Siififpfi^([iif f-pf-ip b. Vmq.lto1bnil^m' 
iftg L. UtfiijiifJiij^^* Spopglimt i^mpmL. mpb.bi^uL.J ^.m^mmifmipp 
limpi.nLjS 4r V^mmmmmuiai. ibn^brpu^f puli C^mpmi^nuJ S^wp/k 
l^bn.hbpnilt 

ILjtf fiifjaiiv^io/fi^ bp^mpuLppiMt mJIrbm^mmp 36 i^lrpum 
4*1 4'if2ii.fr|rv^ ^tlt^ ib^lbS ^^p^^ ifuuhj piauphbrpfig if/bfa- Digitized by Google SffkW^ 127 

librqtuhut^J II C^muhnt-J ^ 5 — 8 ^hrpmmfit 

ILju nut29nm^mtMft Jwl^knlLi9^p-n C^miMiump (■ 650 Diifft.iif- 

puti mmpmhntjmh ^ uLwC^ntu \tut in^l^ Jw^trpLniP^^g *^tft^ 
CfUi2,''^'"L 6000 Rmhw^mift pmpipntJl'^tJb mJiifit 

{kjmmi^mi^tufjt auju phq-mpimli t^V^'L^^ltC p'"'^'''^'"''''^ 
(r C^brmLlrwi^ amnpwpwJ-mhauJhkp^. ^wpLnuip q.m2tnmifututf ft/i 
pmJ-wiijiuJ (r Div^^iif|^ 4375 aamlhtu^m^ put pip aup-ptAt ni.- 
hbrgaq^ £&'ft.itf2l/9'ii9jOi^t S^plr^ni, t^m^mui^wm^ ap putJ-tu1bL.f9L.J 4* 
%^pttL,^pni.intqfi inpniff L. l^LML.i 4* itph^U. ^nLMp ^"PC* ^^ 
ttHuuil^u It ij[fi^i.fii.if ftptr^ uMLkputlip utitni.mJpf np s«»JP U.f^2^* Xivt-Oi/kr^^ tttJlrhtttpiupip i^trutiLh ^ OUliti.£^^ fiii putpipui" 
tfifcff 4r qJUL.uMiLli n.php-^ ^bq,pniint^Jt liiif a.iiii|^fo^i0&' 4" trii^ffc 
^MtifMtB-hlrpltgf ap J^fHrmh^fi^ CJrtL.iu^wih' brh q.pkp^ 10 ifi«* 
cf^-tft !)'&-&* ULfLffi.^^ puMpipni.piiL.Vb 4* 10826 nmlhui^uBi^i iftn^' 
fb^C ^1^^* ir^i* llpai^ifig pq^ULJ 4 ''A ^uti^putC^utJ rnqpfiupi 
v^i^qmgfihbrp^ upamSni-J trti| /ran hut^tip^ t'^^L ^^ '"/I* ''^f " 
P-b^Vbd ^ umumfiti ifmL.uihkini[ wuki* ^Vummli wuinup 4'Vy ut^q.^ 
mkfi piiut^ai^pfnA ^utmmmutlri^ L, q-fiut^^b ul. uutpp k^if'i ^^' 
njACfiy ftp uniuti^mqut^biuif q^mnik/^ 4" U»£Lfi«^i 

(T&i'-ULfUii.f/^ uiph.Jmkuth juthflfis h^utmuatjJ 4" u^qhifi 
C^uth^f L tlmhrn^mm (^o6CEJl}AWh) um^mih q.km. ^4* ^bmrnqo^ 
mmi-f pf^ ut^utqkJp^ {Xp^fuii 4'£ «'/' ■tirf.inif putpiputglri^ t 
ftfiiif ^utqmpib kpliputpmismtiuth ifii|iifafiiif{[iti^i Ofiiif fjwf m^fa ia« 
itmtLg Lu i-mUmtjuii^ 4" i^ubu^lt 

pf^i i*!! mi J- J ut^trpuili 4** 

') ^"rt * *'cf ft!i ff»ir^# '^■^*f*'';W f "T^f •«^*"»i» ••fMf •*##**£• Digitized by Google 128 ULan•ll1^n^^H*^^ ^f HA IPt^^k'^l^ ^ mn^C^mumpmli ^wcm^^^ «i|if nrpir- 

^tupnuuthuti i^jji Jomlrp^p C^muhnuJ t fl^'h^L. 7014 itiirbitf^* 
^m^ f.mpip99Lpirmht 

Ujifin&-i]f ir&-i-«U.pfii^5 Cfpuu^a utpltLlri^ f^miltmputLjmh £^- 
i^^ 4"'^T-t''I prnpipathatjl 4* ^ni^tptrpp fhrnn^p^ np {kpaui^fig 

10,466 mmlhat^iuift putpip 4*9 ^ ifpio ^mf.mp-^g ii|fopf tn|iiitfiii« 

V^a/ifiLii fltaJulrppt rifij[ upwhfi^ uipLJnuMC^fiL.ufiu t^m'bL.ni^J ^ 
4^/iiL. Of^fii. fkiun.pf J^ tnubprnli utJpngnalt \k^u /ktutLpg t^*"^ 
uiplt-JnuuMOf i^mituauJ kh JJiJkuiitgpg C^^fiu tfi^u t^kpum ^fr- 
iLtuunpai.pkatJp kplinc J-wiiL,am tkiL^kpf ttpahgfig mpk.Jmka$bff 
^Ipuif q.tahi.nuJ 4: *riifL Oi|£fic tuintuumuth pt 

^uiuuM^^p mpL-kikoih uut^Juiitmi^fjlmat.Jf t'^miftuiptUL.uih 

iLocif frtf tfiif^ t^'H.t t^pk-JaL-mo k. ioii|iif ff-h^llf ^^f-ujiu Umi/. 
iffifp fkn.\»k ppt WpmiiQ Jl^f tuJk^tupwpip f.iiifif#^ii (: Ocuifitic 
/*/!* "P 1^1 '^'^'^ auAiu^tuif^ puipipnup-fiiA ntAifi iailfi Juiqbpk.ni» 
P'tS* Opifiii^j t^'tt ^t^-^b" ^ t^kpum C^kn.iUL.apRt.p-kmJp 
ptupiputhnL.J 4" ^iVfitt'f ti^t/ f-tuiu^Ppt "p/^H frplr^in^iifti tjk pmm 
JfiJtwhg^y ^friLiiiLi ^hf^t ^I^LM^u q,mhLj9i^J kh XftutiiUBpuBp- 
IfutJ Tiif£^»f.ifij|| f^kpkp^i/^iuput Ll oiifc.([fiifi£r£^ tf-unitup-hk ppf 
^^.kpf^fiiiu 9|211 amhm^tnifi putpipaL^fiLitailt 

IXjii fkaJukpp Jffii^^ i^mpniM {[ttff &ffii'([fic.ifii' (r/^tt /kr^iw 
ui^utuMiL.hkpnil» uuttimfii 1853 p-numlimtlip uimrnkpuB^J^'h k Q^nc* 
funpni.n.hkp^ ^^UitP'Ui^mhaL.p-kmh J^uiJmhmli mh^^utj ^nviitfi- 
inkf^ntl ofJiifjifi^p^if. m^J-J Jfimfit JmgtanJbkp ^mtii 

Uofiftfuip /kaJiikp^g J^ ^jknAau^^Puti pm J- tttbttukin^ ifi^auJ 
k 'ik^l^ uipk,J§§um^ k. C^mubtiuJ q.pkfi'^ Jfth^k. ttfm^AC.* 
ififitf. uut tin^t^auJ 4* \utpmq^ni.qji;^t . 0|ifMtf Jpmhm,J 4" P/f*"^* 
)>irp^ if^ kp^utputi^f. 2,lP''''t* "P u^UL.9ti.J 4" ^tftpf^/l^iiHr f^^c- 
f/^^ II fip ^pnijJ 4" o^J^ tt^'lf'tb uthntiihkp^f npmb^ Jomntj^ 
iiMi tttHtglimLJ 4"! <»f • Vm-imp-pRt^f UfMUfii/^iifj^ It of j^iri Digitized by Google *aMM»^ 129 4ofl»trpfc Hi. iimfm^pitkph mm-mi' ^^iffit k% oijii k'^V^^PE ^^H^* 

^mHjma.^ mphJk^mlb ttm^Jm'hm^irttt.J f ^miftmpmt^m'h jjS^ 
Cfmitt^^ai p-'i'^P^P^^^^ ^^ %nili%''t^mti^ It, ^fraff•lflirf ^.m^mp-^ 
Ivfrpp 1l Jlf.c0t.ff irtf S*iiit.iiffpiifir j^knAimimp^pf "(""^jA^ mJb^ 
hmC^^Lmfmmi^h^ L mJkhmp.mpipf prnflpnuft^tAA (r 9,254 friv- 
itm^m^t 0|iiifb|y J^mlbmftt^^ t^'Ht ^utpmt. 2fA.iii.if 4: ITnffv^iif 
(p-mgl) fhniihpp^ 't'^-fP t^l T^'VA ^pk-ki^ ffi.i|ffii.ir£ff^t Ujn 
iJbtLitk ppf np ^pbhg mimciip umm^y^ bib n.numhbplfgi i^pt'^ 
ijbpmbpttLjS imi'lint.mh &tv ^iifii2iicj|ii^| mpmh^ C^bj^mi^pbrndp 
^itA.i'i.iif.if frir fpn^J L. t^mnitnLjl ffll'^^ ^J" lbtL.hbp^ iififA- 
lmpiii|iip 9f.mt^fk% (: ^Jlhkl^f <>/> 10, 018 nmiim^wtff pmpl-' 
pitc^/rcir ncip^ ^^4^ Jfol[bpLfnP^gt 

{kfinuC^mU, i^L.at^J irtf ^mpm fum^^p /bnAibppf nptAg^g 
Jpmjit J^^mii^uh bh umC^Jmhrnlffig UL^m^^itf^ifi^^ f.iiii.ttiii.^irt 

^mumiL.p mpLbim^mpmuimfiit nmC^Jm\$nv.Jh lt^L,nt-i &tf 
U nvflvfitflvtfiifiic. ibH-hbppt Vu^ uypL.JmmC^mpmt.m^^it umC^Jm%m^ 
t^lfantJ iti^at-J (- S^frof.^ mil ^^itfifftjan /^&ft-) ibnAtm^lP'mhf np 
a^UL99i^J 4" T'mit^mnh fp'-lps ^ ^ft-fvcif JfA^lL S^ni^pqaLitfiu 
9§.fiLJipt ILja llP^lt pmtpipai.p^LMt 4" 9>145 amhm^m^t wt irn nsbfe UmLMtfu^p jmm ^mpmuum (r I'ibpttalf ttm^mfit M/Nifir^ cW* 
^tvivpttVAf {rv 4?"^ ^^ ^ "i ''/'^/^ ilbputj hmi^mlibbp uAi^mJ ^bit 
imtjmtJt Dpii»b^ fiJ^mK,t9pmMH^u mmpmbitumb- bit q,mLma,p 
umCfJmhmfifAbptitJf hpm mdbhmpmpip mbqbpniJ II "^^^ 
bh mmjj^m 9,^mi.m^^ CfmJmpbm f £<vp ^bmbp^it k. ^m^hb^ Digitized by Google 180 U.ftWM»nh(»'hh"b tuplLbiwuC^^^u^uunfiii uwC^JauViilfpnL.J* mm hntlfi Juttit nL.n^p-fiy 
6 1 87 6 nmhm^mifi putpip (ry ^if^ hput ipf^^l^l^ Jui^kpLj9f[l-it 
Jom 714 nmiBm^mi^ prnpipat-p-fiLii nuhfit 

Vjift JmiibpL.n^fk\i 4" 30 ^ttULUf ^ncai^ tjkpumf ^tt^ Jma^ 
paup-^tiip* Jomwunprnuii^u 8 tfincftti (r* U^/i* fni.ph aftfffi_2ai* 

Ofiif if^^ pui^t.nuJ irif ^&-«ik&iii|^ t^mmlibhpp 
i^t^u^u^g \^pjm'pni-nu^ — ^iiiiLiiitffti.tf-ifi^9 T^^/^/'S Uffi- 
^mpq-tuputuni^f ITutpuLilin^ f.£rafiiif ^irfrp^ , utpL-Jaum^^g* 8m Jpnij^ 

rii([ ^pLufiup^ q.ni.pu 4" ^nuaL.J r*miftmpmL.mh^^m^pf ttp 
XX^mf^^mimoft mJlthmJtrh L. mJbiBmli2miimt.ap firmtf ("^ ^"^ 
C^aubint^ Hh^ff i^mprnt. mpL-Jai^m^ M^lifc.iii.ffifiif f/^*-f/^ i/o«» 
^maAt-auJ ^ Vrnpfuw^fi f-frinui^^ ^frcra (l iffii|iif ff-^^p mpL.fSmm" 
^ffiuufiu C^nutrinij^ whghai.J ^ Ik^mi^^mfm^^ mpL.biltmh ^'nqJff 

C^^t^ufiu t^'hm^ntj^ ^npfu f^^^ll^ Jom ^maJbL.nt.J ITii* fpfi ^froif 
fvi. f^h^lt uiplLJni.m^ Cf9Bubfail^f ^CPPCI tt'-lt ^"'-^f P miffuat-J 
(r Mficn^ ^1^9* %Jlfa,n f^m^impmt^m^ it^P P-"U^P'*'iF^ umtL^ 

jmrnis^ umqmltf Jnt.pi'm i^Tblrpf uuf^cifjlf mfism^u^ Jp '^''fptk 
^ut\tm^ni.pkmJpf np Jf§m^b 2p9''*^'"'"^1 ^t t-^^t t^ffuqli pffb 4: 
fLiifciifffifiliot./9-^ctf mmfjiUf nLjumfi II. limiL.m§^mpnL.pffi.Vb mhau^ 
QtutLfip tr pniimh L. ^mufmfnif^ ^4* mm^Jiut 

Ulju u&^ m^ph ^mh kp^nt. mJpngp mutpml^t XTph rift m- 
plLJmkmh ^nqitpf mhJ^fmufj^u miftphf JfiLMp C^mpmi^m^^^ {f^l* 

Ol|i« IjH^ mtftfihf C^upmul^p ilibapubkpfi ^pUffPnt.d ^Mftr- 
^jtmrngki^ 4r 'bautii; (f«Ji«(>f irfip. t^auS ^p XTf^l^pt 

^miftmpmumh^g q-t^uifi C^mpmi^f q^kpi; d^kXn^U f.i^ ^Ir- 
nifij f.iiiirt.ficif (r Sffc.ifiifli-f.fro^ it^C* "p i***-^//^ utpLkiD^g m^ Digitized by Google sm'V.}*'^ 181 10 j»* §lbnum^t K^'£h mjuu^i^u i^n^nLkntt. tnutm'&u»m.^ m/h 4r np 

aut^^ii fMifCQLjf 4* Duffitfafo ppi-pfmpi§mlf f-^^ff^ 

Jlop) f,irmbpp* i^kp fh^u u^^qph ^ mu-hnn^d ITit^p^iff finLiikpfigt 
Z^mpmt. mpLJmirmh ^nqJpg C^umL.J 4* Sncdn^nc f^^ppt *>p f-(r* 
uy^ mpLJmLjm^ ^ficftr£ir^ tfrif^tfocif (r frp^itc \kpm f-but fit Irp^ if/k- 

U.|ff £^^9 (r£ ^fWpwL. i^wpiirwi^ J^L.i»afii ni^qpn^p-bmb ^tr- 
paiff| fintfi.iii.af (r Vututuamuii^nu [P'^p ^wJmhaLii fbtL^au^lft^* 
1^ umapnmnt.Jt 

Vput J^f tupLtfkmh t^nqJ^g ^tif^cfiuJ &ii 4iit.ptriffii*£iii| 

11 'vc-p^2 '["'"'k'^^p* Uptff uipLbf^kuiii tuipfAt ^ni.pkuA Ittiffi pt» 
pmhfi ifoui ^iii| if^ 4A^ ^^p^st mtJrpwlif mpL-Jmhrnii wt^fib 
kbS ^f^^^^ h (lLf4^ifiiftffpiiffi{0£/l9 JX^utf^fWfm^ mauhnti ^nw 
■iiff|^tf '£utiimupup£fHt OL|ii 1^^ utJmn-p t!^£ii^t ^''^ Idha^p 
nmn.aLgmil uiwrnmi- (r iJ^'bni.Jt 

U|if £^/kj «I^4r<9A mpLdnum^t tt^iif£^iii£i»^/rj f^tu|A 4«»- 
niifi. f-Mttfcircif 4 l^t»tf^«u£/^ it^C* ^"^ mttfptuh^ni.wir ^ C^tuptuL. 
utplt-bi^^pg C^ftL.nftu utpLJ99i.m^f 4"'SP t^i. ^^f^^^f,^^* Upitf 
Jml^bpL.niph (r 16 .p* iflgpumt ^nupp ^uiqgpuaC^mJ fr* "(if 
if^^ PmAuni.J L. q,nLpu ir% f.iif£^it ^n^p L. whuthnLii mn.nL.' 
hbp au ^ifftu^tftrnt UL^Irnif wJpnqftuujt^u i-utht^aLtuir frtr bpl^wp 
i^fftaiff np q.nph frtf mint. J C^mJtmhbp /^ftiib^nLt 

\j&fi mpLbihwii utf^ftib pip^'^^^pt ^Itpwi limh bp^nu mJpngfi 
mt-bpmlfiibpf "P^iiglig ^mptut-uiifiiip l^nj^t^nuJ ^ Ui|ifiifft Slri|iif* 
gphbph iv^b^ Itt"*^^ "'I*' mdpngfbhpfi Jutn^ii. upumdni^fl^fiCiMii 
4r£ ivpf^rif in.nL.J (*< 

QL^tf»£^aM£iii^^ ftuunMLp 4/liai/kffitf£^fa umCfJ»i»bm^J»ai.J man- 
pmbLatJ It Sifo^ficp it^^f '*P JommgMpmuik^, ^nttLmlbl^piiiff 
tbp^ fFLtf/r. Jut^bplLm^p-it (r 13 ^* ^bpumt ^ni.pp (ftf»fl(iniiif.fi£fa 
It II. ^Mff^pw^iifif I aM|of0lrf f.iiviiLif(-if (r mJbiiW^atL t^btimp^nuhpt Digitized by Google 132 uaw'j.rnbf^bh^ U.|if /^^l* upmh^g Jfi mmtM matpp wtLutf md pnt^fa^fiii 
uftum^uihnuJ (rP M^^mi^uiim^fi if.wi.tmn.^h L. ipmhft^ oi^u§t.nt.d 
jr/ktf jX^w i^uiim Dp H-UBL-UiiLUtg^hlr phf lUfJ-J Jpwfii C^utpmL. Il ui- 
pUt I Ifut'b Jutub-pii bii ii|iif«i^ii#tfiif.if| fiu^ Jhat ^wiit ^^/^'"^ up" 
ptwfl^l }Xi^^uuii§tf.pnilj>p uhuiC^mlimitni.ppLiih ^t 

ruti-tutLJiu C^utpWLwplLJmbwii auiC^Jwiiwq.i^ptwM-J mwpmh*' 
t.nL.J 4" r'nt^iuflih [b'^P^ Unuf Jut^bpLnifi-H 26 ^iifiLur^* bp" 
^uipnLppLiip 10 II lUBfiini^ppiXip 2 — 3 ^bpum (r< 

Xnupp f liiiLtf uiqmffrii C^mJ ntiip II maupncitui^nLJ 4* (fAp» 
tfaf«T|i| Jutf.hbtipu»f f IT' uti-piwppnL. L. hhJpuBptmnA ppaumm* 
1000 ^fip* UiubmfifSbmp ^pft Jl^f fi|iirpii«.)fiif^i_iii.if 4 0,8604 
q.puiJ cf/kt^f- ipt-plrpt n^ if^ ^fi«.{^ ^^'''l i^n^ff l^ lb 4| Ictpnti 
uiajpbi^t 

K^ip Ji^f If at I £npu C^mm ^n^pplf ^ff/^^^pt npnbg 4P^l 
mJmiL.p ilmmp punfbpp Jp mC^iufpii prnqdnL^ppt^ P-^^P 4 jA* 
ifMLift j^pi.tiwgptibph Cgwuiapml^ amumbpa^ Jombhutintl utja 
klib^^pb^f ^""[""P^'-np ini.bp II pn-^nCtiiibp Irb fifiotffii.ift 
"|if l^bd "i. '^b '""-^'-'"k lb f-^'^P" t'^lb^f j^uBfbmtl np i^wp^ 
%m\ip 2Utm ^mmlfiibp th putipt.ai.J hptu J^ft LutLuAmliMuii 4» 
np uthgbwiaLd^ wpLJtnbmh k"^^b9 '^b ^^9^ tb^^P t^'Hb 
MiiLppt lj£p mtpfih ij|tif| if^ utJpngp wubpuilit Ujtfif utjv f^p 
JfiutfU lik;uU t i^fUffti^ttifafii if Hfumi^wiutop ifWL.wn.pitf JpLu ^4* 
up UptttwC^witphh 4* 

P*4^ ^iffffi nLpp2 i^^P '■-"t uwl^wi^h itpwitf)^ 2,^m ^^^p 
b\if dp ^mitpttii 4[, utJwn.p inpwftm^J Irh L. dp wtuuitiph 
itimitwlfni.ppuit ^nuiipitf wiuuipuphbpit bti ^wipmhtn^f dp 
aitimnp [p'^f npp fni.ph M«ii9j^iitii^^j» ttmpuinL.wi- ptdttud bitt 
Piif.ff.iff 24^9 Ikpi^ntll^w Ipf^lp dowf nppg ul^pqpii 4 utn-hnt.d 
Htmpptw ^mm^p. Uj^j""^* S*/lrf.ifiit.pf.iD f-pi-np ^wpwL.mpLlf fbwh 
k^%dp» Switlfwi^ 4,p^t0flf9 ^lpl^i»pg 4^''fP A^i ^lopawct dp^ 
dkmhg dtttm. UL^fff.£, C^wdwhaiii fbnJbb-pp wpLdmbwh ^nq^dpf Digitized by Google AIU>UH^ 138 


^WLtu^^ji Ifi^^Jtuh pmi-iif^iifif^tf iun.nqfiuntun 4r ^ /^^^'^t" 
hpL.nLjJ (r Snpnuinillt t^unfJoih l^i^^JtugLtuiimliaMh (QHDCTOJIOrn'* 
^OCKftfl) ^^P^^lts^ '"^^tts Off Iff in um^iuL.iup-fii. q.tuL.utn.hb" 
ppg J^hh jr» "p^ p.tupbfuwiL.h IfiltJiuitf autnln f-/kp^/> ^ ^p^ 
mm.aimtai.pfiLiip puiuut^mh ^p^^bi^f^ hh i^a»nu»lifi^ hfti^phn^ f^P* 
tLUiuduaibt 

\kiumkti iJbiL^ putn m^ Vji^b^i^tuJuf^p ilbgutdbtut q.^mn'^ 
Ht9i-P-buih tufiiin^u fu^um ^(n plb^ufi^u iivii.^iui«(if/iiB^ i^aupip^ 
iLficif (ti ifim^U ^utifiutquA^ i^iJb (r q.atibat \kn-utf^h miinfjuJ 
A^Lit if.utipu (r uftfbJpbpp ifff^fp^fa, ^fi^ ^'pkbPC ^t^'^4. ^^^^ 
^unutt |r ^ iiiii^ififf{[tifrp^ firunuJ bh ^bi^mbJpbpfi »l^qp.^ht 8ir- 
pbi^ai^utf piupbfututL.hnt-P'fiiA/n ^utJuipbtu ^^2,'" ^^ 4* /^/^^•<-(f ^ 
^^ af%ff.iffif — 2— 3^t Piojj ttz^PP '"P^P d^np JtnUb^nL.^,ibm 
pmpbfmmnHini^^^ubp Jom 10 mumjt^iub U9piuf,ut.p-butilp pf" 
Iffictf 4'* /^"^ /f^f-^<''^P<i'<^4'^* iJbn.nt.uti if.fi jbp'itbpff pMtpbfnnuL.* 
hnuppuitp — 13 gtui" C^uiqJ^L. ^ uimmuaC^nLjJ t Hjbg muipphbpf 
php^mg^ntJ J^mfb Jp imini.mJ ^ fi^bl Jlfhik, — 23^i X^iniMt 
ftc mj^^mii 4.^p9p i''^''"l^^9 bpui2^ bii ijlthni.jf tu^iiuii^u np 
i^ubp tiumntjj ^ ^np f^coti^tfi Jmpn.bpnijJ bppi^^ ^ff fjfituuJ 
Ipmismiit^^ npnif^bmU. SP^t ^ ^mpiH^bntU aiaim^mn^nfl 
^ f^tmnntfimhnuJ pnL.n'hfi^t [jtupmfi 'l^pft'^ mptf.i;h tpmpnL.J (r 
ipLispf P-'^lg f^f^fr/mcif ^uflroftf^ fJriL bptfiup J-utJwitutli ^p 
Ifmpbi^^ f.«itftr^9 npntj^baiL. i^mpnubp putt^tutiath gnL.pm ll^^^'i^i. 
^nm^ tn^bfrnLii uutnm^li tup^bto jr iii»nL.Jt UL^cfifTA^i| funrnp m- 
^ijji IpatJmf jr iffl!fn.if| ^^'^ Ijnu^nLjutp iittt^^iuihifiibpniJ L. 
Jffh^U. atiif,mJ ^iupaun uuipiMC^utpftnLjtt IkJpnq^f t^mpnuiig^ L. 
mJptnU J ft Juimp 'fp\'lb. f^tt^t it^'/'t uiuump^ w^lpU.a»f^ Digitized by Google 134 ttnttl^^fthJ^^bM, 4*1 Jfimfii mlhiplLiikpii bp^ma ^bh «f&f «caf ^ iv|£ mbqmmmpmt^ Aiiy 

UifmiLif ^£ f.iifnifiiiif ^«u^ Hfiffai^imiui (r t^fiL.quimUmbunU' 
pbtulb^ npntl^bmL. 2^'" S^^P"* k ^ uttLWL.omiibpn uutum^^ 
^fif-pof ^atJfiYibp frtf ^^fif.ift Ujiffiy^ii^ q.iu2tnbpp pn^ubpp i^mnif 
triri ut^uui^u 0[f« t^uAbiftp iLnt^ufiuif^h^ bppnpq. Jmufi iwip &£ ^/^ 

U^iff£^iff£iii^^ f^ui2muitluimni.J ^mit L. utubip gnt^pm mtr- 
i|lrp« op» Tifi.^ff|ifK.fi-iflrn^ F^fP ^ ^ff^uif ^uthimf UatP'^aa^ 
irfri'-U^Mif&i»£ q.pLqbph L. nLpfi^pbphf npn%^ 6 — 7000 ^* 
pmpip trtf i-jv^ Jw^bpli-n^p-^gf L. nt^p otf.^ putpb-^mn-iinL.^ 
[Hft.Vb iJbiiii f^fhnuJ t 20— 30^t Pif#f./loiiif^^ifi f^cfncif, ftp 
f«iiii.jii.if 4" 7000 (p, ptupipnt-Pb-uA ilpuijf ioJuBtLn ^^gp ^(>- 
'bmuL.mLJ 4* t^imh^ kprn^tttaa-p-ffLii^gf m^uiJ^u L. miutut.omb'mh 
fipmb-pjigt \S,^u i^pft^t mmmiutaJb iii^fa (rt "p tf^iu- 
^fA if/k pwptuii 2^P^ Jlitu^b &iifS-^iii.if (r ^"'p^^' 
pnm bplifipp II ^nbmL.nt.pirmh dp Junup tupu$q.ni.p bmJp 2''fA' 
tubnuS 4"* ^''(f dpuu Jmupf ^iiitfii.tf (r ^taipmutpntm bpl^pp Jfi' 
£11^, acump L gwh^b-pp ip/wuLJU^J trir ^nhtuiMi.ppiA* ut^^' 
fat. uimm'^n.a^t \k^u ^pL,qa9^J IpL^ip i^mu^J^u 4* if^tf^^ iiftff.iifif 
2^miimbJpbpp 15 — 20 -/lb II bppl^f^ ^HPblt kt^'ts ^^lio^ ^ 

ULjtf prnpipaLp^pLiiiib-pp tlpu^ idb-n-p jjihaij b-h ummmp^ L. 
ifiubm^uitL^ p^b-pf npah^ pminpmtfflh ^ghauJ bh tt^^db^^Pt 
piiiulituputiihbppf i-wh ^nuJ if,tLisbph ot. mutmnuC^tuUib-ppf tufii^ 
tni;u np q.lti.qmgfiiibp'b taJpaq^f 2^P^P'"4 puAqMipl^nLMth bh 
dtinuS II l^bprnl^pt^nut frtr iff|if ^^ugatl^ "P p^p^^l^'^^^pp ^^P" 
Plf^p pjmbuL.fl L, tl<mip bii ^ut^aL,Jt b^fr "'l^ nqapJb-i^fihbpit 
l^uiJbhnLj b-h P^'^bPP ^mn-b"! Jp mma i^bpm^nup ufmmpmmmL'' 
l^L. C^mJutpf P"^^p P'^IL it ^^iff^ h-nu^p ^ui2nLbii9L. L. i^p" 
^nt-J taitnt-J 4r utjpnq^ mntJitp^ bplini-umb'^ q.pupg a#ii.^ny ib-p^ 
upg irat-^p^ ^miutirnt^miry upauhf uipuipqat-d bi mmh laitl^piJb'' 
Itbpnt-Jf mi§pi^b-^t$l^ ppbhg pm^utnt \n^lMuiJ^uff Pf.^p uimmm" Digitized by Google imnM^ 136 ^ntJ bh h. mJiutLn* mjuufl^^u 1886 p-nt-fi ^ntJufiu^ 20-^l# i^/i- 
a.Hq£nL. ihrpmU /rnhfaLj utuum^^ p"^ft ^ p.iupipuihnL.J L. ^Irtl' 
tf.hi-J pmqJuMfiL. ^ornhpt 

^Ifpmii iiffTufiLlf (^ttfi matdmiif 

J(iupq.uiL o^juiupli ^ntitjt^ n^Ldiuh. 

ul^aMtpuBq.pnL.J ^r J'nqntfpq.ui^iah kpi^pt 

^htnltft^kpii tnJutiLn JphiU. utha.utJ Qnt^thup ^huph ^Irh 
^aahnt-i! ppq.lnni ^utq.nL.uiniikph nt. n^tupfi Jnpp-ni-g ^urpiulf 

Ji9L2''"''k'^^PIl^ ^'- ^Pt' WlUUfpufl ^UiJuiplfiU phLbtt.Unfl\i f.OinfT£. 

IbJutii Iffj^Junni-J piiffo^^^tffrfi/T liiopnnmhnL.J Irh luufplrt Ll put' 
Ltmpmp utufpnLJtut ^11^.111^9 '"It ^t'^t tlb'"'^'^P*"^^" tllrpiuq.pbi 
iMputhg utnl^nLiint-p-lnah it. bp^uipli kn-Utiin.hlht 

JXfuutfjtttBna^fi q.tn2inui$jiump hlt^^'lb ""^l^P'^^p'^^P'^^^' 
iibp^g if4'4^ tl '"f^ tf ^P luf^utfu l^utpl^ni-tn ^ tf-iufhuf "p^g 
ttaiLiufutgtuir i^mup^ inkqutifih numfil^utiinL.BbuBiB ^utjuntT ^ufii- 
lbnL.d ^ Jfi uiuMmliiutLkiJi ^111.^ — 200,000 p.t 

XX^ini^miuBfi^ qjuLiatLfi ^pp'ri''L. ^niluifi lithJuth pntnpn^ 
i^if ^oi^foiLMi^ 4" IkfuuitDUtiuij^li l^ihdunjth L. pntnpnijjih itJiuYt 
Ixptauugluiaflihliht Ikfhmlrq^ XJbn.h oi^ft putpb^uin.iiaL.p-liLiip 
4,55^ 8» fwpiim^p -[-7,9® 8* mdpuAip -1-22,74^ 8. /l ttj" 
ifinir/i 5,6^ 8* UJbiituuuiUinpli gnt-prnpf ^iuuiinL.d ir — 23^ 8« 
^uli tuJbiiUimio^p -|-34,9^t mmn xm. \k[u im I futim^li f.i0i_iDfL/r ^'"^ uMifjimm 4* ^toU^anfi'li fpb' 

J^mpt pijJunL.J b*U ^lotf^ufj^ti ^bpf uwul^m^ii hputho L.u pn^ 
tnpnt[Jjii utii^htuJ bii R-nnhnt-mh Ll h^iBiuutinLJ bh npuil^u ^tn- 
umput^ faqtapwiiiibp fl^foinm^iifi^ifffii ushgnpq.iibplih nu t^i.qft 
bp^mmuutpi^bpffit 

Upmiigfig ir^MviNttLii/fiifrfiii bht Digitized by Google 186 ttftwwn^^»^^^^ Uutpo — irirJfjaj^h —|— 16^95 K mm^ni-^^iii OLiilrgni J^ 
Mcifffioir ^t 

ITof^jf limpirni-fl ^ fUr "fju On^ tf^'f u^qjiiti (f"/' li([itfiiitr^ 
4*9 f/i ^^tfiTi-ifff ttm tMUBUthirj, t nLitlrglrtf an w^ihJ ^utbq.auwi' 
L. tuLiifffoifif 4* /Qat-wiri 

Wn/9-JiffTf. '^iuhmuiuin^ji ijlfnutff ^iufuiaunmglnmi§lt t^tatat-mir' 
^fTf.ift U^io/jf^iifj^ T^m f.^i-i|^ ^iifl#f.4rti{i umn^ uutannanni.J 
^iif| hirJp.un^'h 2 5^9 9 fbnJni-p-lrtuii Jp mLtuquthf an p-n/npn' 
ilph miifuiimJ 4* p'nqhnL.wirt Ikfu mL.mqutiifig 't''*fP V^i. ^t^' 

Afoj^if Ofi^ fiif_iiffiifify lii-p p.nnnwitbpn tnqutitni.J L. pJ'jJfL.nL.J biit 
0/ii#f.f»i Hffi./f^ f»^ Bf^^tfy 5 — 6 tUrnuan ^btLUL \rni.pU9q.^ 

il^^i ^^LJfJjigf umnit /^"J/ utqtuiph fpp utL.auqu§ii 4** 

SfuutpuKphgnLf ^wqALputauii ihpmh umnnatnni-J 22f^s O* 

flrpJaL^^Lii n i.ff^ t 

iTni^pmi^fjuiihf ^utJuthnL.h i^L.i^ Jomf tnuB^ ^pintJi 4** rnin^fi'bMii^Mi^. UJuiuigiupufp ffiiLiifiLfi fpfr^4 pnittptt^\ untpli 4 w%uiuiiL%bppg, 
itpiujii SpJupi^^iiLUip k Vuiduuip uiuphpfi iiuh^hpfA ^uilr i^Vftk '^"''' 
gmiLkhpt JThb- luUmmiLkhpf apn\g 2JiltnLp-biui§ ifiuijm dmmiulimpmp^fik f 
upmnui'ittut bit {i%fif^^%lrfr/b1r ^ft^ dium^i^ k UJuiuigfuuij^li uw^itiuliiU' 
l^g Snpbpbmlf umpbpaLiit Vpui\g pbtiunt^lip pttiinLit bli 6740 ffr- 
ttbium^% inbqt 

Viulpufii luiin ^mpnLUUi 4 bmjiuiibpnilf npnl{g mJuuiLnpuiui^u iniu-' 
piub-uiut bh niuLmtLlf ^lupmuupkJinbmh b utpbbibuA itiuubpnutf k ntp 
mpmb-tiLii bit if^ Jpuijh nuiuuiip, tuji k Viikwlup k mji Ipqitbpfi Mrlrm- 
uniiiitbppt 

Uju mbi^ mpmbpntd giuknui frir l^inmuum, luip^f gopbi, ij[iif|f- Digitized by Google wof ^£t ^tupmht^bpttLd uiiupuifii^ pnjubp^ tf/iir£iii^ (Rnmex)t puff"!-^ 
(Beta), p^OLb^iuli (Ocymnm), P^iupJunLb, b-bp-pnU (Serpyllum), liumkJy (xa8- 
tiirtinm), lituqiudpf ^mJbJf itwqiuuiuiinu, uittiuu (Porrum)^ uiuJfi^ 
(Anetnm), uuiiubiju, uttjuf ujumnp, iliupat^li* intpuiqop-li k w^fht f^tujg 
miVUJig ttiLbifi liiui^uiLnp ( ^fro^ffitpni b ^lu^ui'bnL luiqliuiitp^ np 
Ab- fUi%iulittLp-buiitp intubaLit bli Uq^fuiu'bii.puiinoi iliuSiuttbinLt 

'hmimbpttLil b wjb yj^iULttpmuiJ^u "hfiifi^nL iJiltnLit bit ^bmbbui, 
itmiilt^bppt Jrhp-iuttjuif (Helichri8um)> uiiqpli b-iutffilif lULbiJi i-iuqjilif qiubli 
&uiq^il, quiLJi uiuuinb, ij-bqlA b-uiq^fili liuiit b-ntit^, inpfi ui^, [iilIi d-ui- 
Htk (Piilicaria), fuiuijuiui (Papaver), /bl»4'"*""'lA4 (Solium montanum), fun- 
fKUty dnpnutf liutliw^ (Tnlipae), ^h^^^h^ (Ribes)^ lin^b-nt&f lint&linutpttL^f 
^^iui, i%^iuqlili (Colchicumjy itiubttLiuili, ifffjuiuli, If uitpiiLf, lintf/nL. 
luiipbpiubf ^njiuiiud limit OusLi^ndi (Colchicum autiiiiiiiale)^ utunpntpf 
ttiiLuiuitpiupf uuiJiinlinLbf (Pyrola)^ utniqui (malvac)^ ^f^l k""^ nfiuinut 
b^iuqftli, fppfntif (Crocus. Safran.) 010^ 

^ittbuib^bpljig b junmbpfig 'biiubuiLnp bit. ui^ifujuflff , tuiuiLnjui^ 
hoMiuj (frifoHe nbriiii),Uiiinii/, fififr/, pui^fff jT^if L^ (Convolvolus liseron) Plflf^k* 
pwnligJi, niutLJi ^ttittf npinL iffuuifiii, fl^Jfr^OL^ (Thalictruiii)^ lyftl linm- 
prnJiy f AiT^/r fifli^fif£, jpffi}^ (Mentha)* q-iuUiinLn. bufilif (Urtica)> inju, 
tg^^'biuj^f P^bi putb^mp, J^biaUi* p-p-JuJnpf P'fi'aL p-p^atiuif duifu 
^llimpitnLli (Lathyni8)> ^ini- tpH*^4' W^t ^""itk (Conyza)^ [oiutuili, 
(Bryonia alba)> futu^'blunin (Polygala)^ /wA/uip jupjubuiaLlif fuiLbutuiiny 
ll&ifbi-aLli (Barborea)t li^tniliitJiubfi, liniqbiif ^nujifi/u, ^n^iif^ifini^, ^fi- 
fflrfui/ (Melflotus)? kP^lH* ^"""tt ^V"^9 qtu^qfili. qtutLqiLfi itug. iji/Ji, 
^^pia^^f iiu§L&njnttL^, Spi, (puipiuli bqbt^li)* iditndif ^Squiuituiuip 
SpimtmaL^, ifmitnLiLf Juihp-wpf duiinntli, itiLnLliauinif, ituqlituitntlif ^uilf- 
P'ULp-f ipp^PPV^f nLti^libfiliy u^mufbmndif ^mlinmbd. (Sinm) ulnqblu 
(CoronopuB)^ ''tpt''tpt {biLUiuibpb tf upwDin^ unLiuilinLif bhf P^i mp 
mq^l^tuU tiffim^ ufipbbt Opiubg fmnmuibpbp q.ui%nqli'b ^mt^bntmb' fuili- 
ibpp bbpb^iV)t UnfunLlif uapbli^ untin intuinpiuli, inmmpmli, inbpbuiuif pbfut 

t'pp'pqp inpiulinuifb JTuipquiuutiubntit ui^niit bli ^buibbtui uiinqui- 
mat b-mtLbpp. 

^^blijif phl/iiuibipf libtuuttbb^^ juliiapbhli, uiiubibbjit 

Ujumkq gmbnut b% itjfim^nin b ujntft^inp, npjig {fl^PE ^"'B 
b% p^^auTt 

AmtJtB^^ ^mnCbmb itupntuiu ^^t I'miwbpnLit t^mbtntd b% prnq^ 
JlMffL iupmnunfil^bp b im^^^'Ubpf ffb^uil^u liwb l^linLbbp. uspmbgnut 

9 Digitized by Google 1&& tiL««m«M»n1»i»'W«'i, SHiSqailiiibp U tiuiphuil^bfii \Jilipji tlptuj ^mff piuqifiup^l§L p-nsnLb%bp, 
fiuli ih itUhpntd %iuuiiuumuil^hpf tuqat^uUfp, fV/^fy m^b-biutfithp b 
ifinfp lup^bpt 

Jfi UfUifuiuilL. p-bnui^qjfj^ trti Xlt-utghnLJf nnft tlfw^ f.inifi.fTi.if 
frli {kjituitgiuttu^ futtjauf'h ni. p-^Pf-P^ 

^^PtC ^"'n^^^Sna^iub^ 4" pb-put^qjinL. i-usfp^hf npff hplr^ 
linqJn 2f.i-fif.if kh p.uiLm^utii fAq.tunimli ^mn.^^ut^phpt \k^u 
j^fttnL^f^urj/ifr^fTf-if ti.utbnL.lr lb u 4* ^^^i ^A^ ^tuqut^pf np iiyjifif 
p.atnpnJbh UML-kputL i^t 

MfiuuiL.lrp uiutpuuMp ^bm^hpn gnm brh atittihuf np Dianut' 
on UMiuputuunuiuut 4" ^H^I ^ JftutilM wpL.lrtbtub L^ utpL.JutlnMh 
inplrpjf 1/4*9 p-^9 uipmir 'iuthmuiutp^'hlrpnil ^ioqnpq.tii^gnLp-fitAM 
4* nt-h Iraki t^iui-utn.fi ^hmi 

\3,pU.lribuAt uftttpuui^ f.iLiiitf flpuif ^kn. dfth^lL. tufuop hl^m^ 
tnlrib 4" ^^""9 ^knpnt^p-lriub tnumkpnJ Jft ^tuJwnotn wpiiU' 
*butti.pnL.p-ftL^ t 

IXiJ'd Jpufth Irpl^nt. b^bnlrgnL. uiLbpuibf ^uig^ ^npbpj 
utnnpbpl^pb'ini ^tuhiaiuutp^Urp Ll qmhmqmh mhlrph npJkp bit 
it2jttupbij^f dfti-uubpp^ huihl^nt-mir bit ^nqp in«i^t 1882 O-ai-ptif 
bpp. tup^nLi/ui^mh qfthnL^^aMibpfi ^mJutp ^utpbp 4'^ir ^pni-if 
inffo. uiLbpwlfhbp^gf UMUitnut^bi bib Jfi atapni.Lpbuii uiutmfij Jlrfi- 
pbi b\t L. a.tnbt upp.uiwm2^ outpbp^a ^A^"*^ '^t <""/*'"''"''{[ ^ 
hpta tnuflf mpq.^'h J^ ^wh^ q.bpbqJtnhia^utpbp f fyut^^iopbpf 
dfi Viiup^ ut2utimhuil^f btfbqbgnt. q.ptuh t^bpL.^ Jft f^p b.un^t 
'I'iffiffTi-ifvi' ftopbppg ^2,'^tnbpji irmirlinL.mi^ bib bqbf^ ^i»|trp4'^ 
tapiuti§uiqMnt-ppLi»iMbpnt[f npah^ ^bpmp.bpni.J b% ^T* O'T* 
II d»i7 q.utpbpfiht ^putitg^g luJbiiut^^hti nt-bbybi 4" ^l^^^^^ 
tupiiaiiUiq.pnt-p-pLiM* ((Uju 4" ^foiff^uin vbpul^u (oui^iohutf^Vj 
fH* tb"t^ (1294]t ir^i_ii q.bpbiiJuAtu^aup^ 4p'''l foitq.utiinL.' 
utir bh bqb^ irp^fic JiupqJiuilbg IfbpmmpuAi^f ^'^'-cffv m^uufJ^u^ 
u9pimhia^pnL.pbmJpt «U.jii (r ^mlt^^uw bO-^; ^mbu ^iiifitf»faian Digitized by Google s > 
7: 

I 
> 
r 
7: 

> 
r 
> ib < 
•Q ^ 


i ? 

5 I 

i 
Digitized by Google Digitized by Google an "^mbm^Uf hnajmnD * • * • tin. « • • mnWh II. ithpttutt-nhXty 
ihpli-fiS fH^ % ^m (1362)»f b^frijlryiit. q.pm'h ^kph-fi ^wpfi 
ilpmj ^oif/ri. limpfiugnLlri t» ^$1* £ (145 l)i 

^mnlrn^g J ft ^mh^ufi tlpuif if^ii«iff#ii.lr/ 4" utq^ftLuli puihin 
^knmy qapoppiimli J^ ^uttffjif-Si fuui^^mpfi 4p"'l^ "P ^tui^ui' 
iffoij[fol#o^4-b ^oi^miiutfli q.lrnirqifMihm^tun 4*9 q.J'ni.iunnLplrwJp > 
^aDnn.iugnLlrt 1^ Jji puth^ ^utm §§L. Il^nn B.UBit.bpj utth 4" ^P^' 
^iD^t illrgni aqnpJIrw • • * • ^ariff.ivi-jtriii/^t ^utp^r W2maAiual^n 
ifoifi 7 4^P2Ph P-^p^p^^-P'^'*'^ 4* ^l^t ^ aurf-icr^foli ^fi^ni 2/^- 
iffif-iiri'* M^ifi *lpugf L-it uspiioitUBq.pni-plrmlb ^frin^fr/i irir frpfr- 
i_utglrf^9 puffg mhtlbphmhhfjt irtit 

Uffififilriifif putntopp i^utitLnuJ 4" R-^PI-t ^'"P^^Ljathh ^nn- 
Jpf ni-p Uin.utf qjtthni.lf£pu 4* ^l^i '"'"'^^I'^S if.lrplrq^Jtu1btuuini.' 
hnt QiiqjMiJf^itn bop' pnuLutl^ai^ t'^fi ^ ^UfirfrtrioiLfi/i tftnqnghbp 
frif 1360 utaJ-i^ii kplpupnt^btub L. hph^ uutiH^it £utihnt.piruthf 
npnii^ ^mpuaL.J trii ^hrg tftaqagfitlrpntlf itpnhg ypliuipnL.pfiL.Vu 
4" 270 umJ-f^'ht ^nqngitlrplig if^ufjif if^ ^m%ftnfi kpl^ni. iinqJn 
2piinL.uiir tfh Jmjpirpt if4-£ mkqjt p-utg^ Jfih^gf fw^nuift ^^y 
nt^um^ L. nwuinfi^ S^t" ^ iff^nL.dt 

V^J^Il. J-nnn^ni^pq,p f^nqntfUkpfiU tuUnt^ muithu 4'> uiuliinjIiM 

pmphn II. utpmutnHL.uu9 ^uiJutplrMt pntnph mu^oftfi^iiiMiifi' frtf* 
mdpnqf fL^Vfib '^i^f trp^nL, ^mplimhff Jfiunh itfi wnL^i ^uffy 
JffLJuitlrpp afjr ^utpliutb^ trht ^mqutf^fi f.pkp^;- tfkif.pnhnL.J q,tnpYt' 
lulJ 4* ^'"l^'fl U* r'ui^ kl^kqkgltitf np 1856 pnuph l^utn.nL.' 
alrt 4* ^fupmuibut Urnqni-plnuiin^ f.Wkfiifi.finiiifij4''' t'-P ^ tfutuunFp 
^tauutam^ni^pbimii t^pmJn^t \Sm dp ^muutpiuii 2^i#fTi.^^i-i# 4'> 
utnMtha itntii pul^ f,Jp.l^p^» if^iv^if* if^ fintif^fi^iifinfii-if niiifit 
Uicfif MVfu triflrqbgljit hlrpfiHL.um ptuLJul^m% %upnif.lff^ frlit Upfif 
nuBLp-nt-J q.rniML.nLjl Vu Z^utjnff Ar^iri|^j«i^aiif i-^fo^arii 0* Xlku- 
pn^kiuh uiqmfng L. u* \iaaiiq.^mlnmit oppnpq.mg lrplfif.tBukuib 
OMupngfukpnt ^wquif^ ^fit^uftuunftU irunpnudf pninpn^'h uin^inb- 
ikiif uimpuuiutuitum nmhi^nLd 4* IP/ii-iifiijf kl^kqkgfi^jj np i^ui- 
ii.fii.^fii.ia&- 4* ^utk^wh MCumU^likm'b^ iujjummaupfijun^ L ^* Digitized by Google 146 u<i't.Ui^nt»j»'M»i» 9hlh DUunutBtul^uth tuutnk^uAt i^HfAiiff o^ ^mnmLmi^h ^nniifi 4*/ 
if^ niiq.mpiwl^ mmnwhnL.p-^iii uiuinuuimuiunn 4* tunrnir L. fuatt' 
liutgnni-uii- ^ Z^tufag tr^tri|frj/if. ^luJwpf np ^j^irlr^frc. hrh Itpbitfi 
i-tn^B^mfj^ uipJ'utitiafli2«umutli ^^P^'fP ^^pf^linulnuiip J-unLtuhq." 
hlrpnt Z,up|fTj| klfbqkgaL.^ t^^t uapLJuMu^^L.a^u tf-utbt-mJ ^ 
Dutnwpautbrb wii^h\iy np ^'iitBL.uah' ^ 1880 ^rai.^by Ifpl^Uipni.' 

p^^iAii h 40 If* ^uSi iu»ihai^p^Lhp' 22 ». fi. 1 m^^A^t ^/^^^ 

tlmlbngt ILjf^f-p II tuumqmh ^/ii.tf^t ifjrtv|)# if^ 9p^"PtS ^P'"' 

Liap-fiL. irmn.lrppf npnbo L. utfu mtuiW&ufn.n^ ^tri wittLdt 

^titiltu^ qp.oumflmm ^utJuipLaLj 4* ^ inpii.lrilruti ^"Pd 
fit.li i^anft iui^pii Lmi J^ 4f.''»PPtk* tlpuaat-bp Jatuint-n.t Uptu 
linij^ph irpL-UBgnq^ ^Irm^kpp g"iS ^^ mmiJIfUf np irpmif ^^i| fr- 
ivAr« £-ir II tifj/ qfAintA^MJb'hbpt WpmHig Jotn uatnii fpp Jji la- 
t_ufquth ^v/y npp Jl^f f^nuutgLni-J irtr tnh%q.n^ pniinL.u$irhkpp 
Ll ^m u^n.at^futhnL.Jt 

fLiftif ^Innflrp Ll hpui Joan fmpuii^nL.J dff ^tuhp tu^plrpf 
npaiigfig '^t'^P lin^L-nL-J i; o^hmLnp[i <^J/>* li^ Jfi utpiuthut' 
^pnLp-^t-it /Ip"! u»iq- P^i^P uatJrpmlfiilrp^ 4^"!* ^i" ^npp if4'£ 
ii^iifiittvt-np 4* '"i^ V^P^I ^^p^pit^'-P^'-^P^ "P tuptri^ 4* ioif^- 
1'^/! '['"IP P'^i^"^"^^ ^ if.tftu thm^n^lrp^ if 4*9 tfifiirj^ari' Ipmphp ^w- 
P^pb 'iP'^l b'-P "'-J'^^ b. kplpapwutL. ^mpnuwih-n^ J[i inArij^ 
^uilihin^ ia^mq.hh Jt'^pPf if /><->' mtrf Anumghlrinil hpauhf frn- 
pnpq, L. inppnpq. tnbq^ mu L. luff^ iL.lrp moi/ra^ IbpmUt ^utqam^ 
^nL.d n^ Jf utnjplit^p ^i([<i'/f dfttufh tupL-Jtntrmti Xnpu§l^nL,J PPIT 
funi-J iriv bph^y ffuli mpLJkilnmiinL.iS Jp toqjppLpf npahg fn'-pp 
Jutf^ni-p L. ^utqgput^Uiit ^t ILjtf fP" ""ipt'-PP ^b'^fi' t."^P 
trii Jutmm^mpmpnL.J loifcjiA^ ^utmumftitt Hialh iiutit. Jf DU$hb 
fp^nphkpf uuitiuffit iputiig 9'"-pC ij"'^ fuitnL-Jt Digitized by Google SlWO}"^ 141 ^AC'btiwif t^M»a,bra. ndf^nii. f-ir^l^ utpli.lriut^mpuiL.f Wfifioiy^if j[^pg &-fii^#ii. iltrputn wpL.^ 
Jn^m^f 41^ 14' ifiLU^uuii^i imfini.pirui'b L 6P 5^' mpLlr^ 
^trmit kplfrnpni^p-lruth uimLt liift Jotnutunptuiu^u* i'nJh Jwbk" 
P^^lP'^g 5540 ^ni.m pwpip ^% \Spm Uiplt.bfiruti§ ^nqJni.J 
if.m%Lni.J ^ vfitf.b^'hnL, L. f^nqu§inL. piapipuuLiuit^ta^nf utpLr 
dni.m^nt^d t^nqutuiliit ilf^n ^ ^^f-'''^/! (uinhmutlt otupSj Jfi 
uuipuatB^ f>mpf np i^utbi^nt^J ^ Xkfyutf^DiaiiU^^ L. U./iinii»^iffti^ 
"^mhutuiuip^ft J out L. np Jfiit^L. ^Ifpffii* lrfTf.fi-P*/i oiff^oiif lufo- 
rnkpaoaJn uut^Jtulbutautp ^p trnLUtuuutuihIt L. Sut^biaumua/hh 
Jpfb-t 2^inpuiLnLJ rl^o^q.iuqli [Hutuin^ui tlrniilrpj 2^7/^'"^ > "Z* 
uliUL.nL.tS 4" y'ut\iimnjt '^p'-nhg b. iu.i.ai-J ifAtii/f. %fii./fafTi_ti^ii 
q^t-ip IXptnut^tuhft i^tnt^tutLnt^tft l^t^uftunt-d T^f.iff'/ utupnt 

j^fti^ith tntupui1fnL.ppi.hit tupotntutnlrnntl ul. dtuph nn^nnbpnJ 
2598 q.buktutnpit 4*' "Pts ^^ if-tfu* s^ftL.qji 2ftbnt..p-ytnit tttirqit 
irf 2074 q.» tftupkiiu^nq^ L. 478 q.* tupotntutnbqt ^ff'-qjl p^' 
J^mitt^nt^tf ir trpk^ ptuqji* ^io/i&'ii»^f Mpilrptntu L, 'bnpt02tiit 
Htupi-tuju p-iunjt t^tniti..nt-J ^ T&i-i#4'/ utupfi utnnpntnnL.Jf tu/U' 
tnirq mbkpn 2'"'** tSotn frii jA^"'-'"^ ^ k'^L^PI^ mhlrpftg ^Irn^nt.. 
kiif pull ttpt^u kp^uL. ptunnuJ k'^L^PE tniilrpft turLtufh Irht Mfi» 
fbptuiu p-iuqn ptuJ-tuitt-nt^i! 4* uptuhfig Jft qbtntul^n^y np ^fi- 
untjj 4* 189 itiru* iLtn2tnp ihttumaf iLtupittuh L. tujptuh ^tufLnn^ 
iftLSipg L. ptaipt^nt^J ^ V'ntituuilfh ijf^lp* ^p/kptupiip ifoin Jp 
f-irt if"! k^l '"Jpngp tuukptul^t 'bnptujiih piuqjp q.tniii.ni^J 4* 

"hpLhtit ifhjt'iiy phti.utt/t'iip 14 mmJii t 1^ ^Pirbut^ui^ k 1884: 

pnt-ftiit ^mpirtuptni^it l^tuf &7i([fii. tut^ppi-pt ^ftikputnLjt Jp* l^tuh 
L. 2^totn fp^npiikpt V'nquttnltii tuL.lrptulip Jotn Ifiu^ Jp irkJptufffii 
fbpJni-lif nt^p pttpnmlhbpp fnqtuhuLJ U. pS-'jJiL.nL.d biit 

^^o^tuqjp fuiiifpiMf Jp Xnptulfjp if4-£ ifoin 2 utuJ-^h P-^P' Digitized by Google ua uftwwnbm^ Oq£mh ^bpUBlM — "PQ^ mnt^nq^ — ^^ii miiaL-uthlrt L. wjni.j^ ^iirirui|^ 
ni.jum l^hii aiinLJt UicAif itntith uthnt-J kit L- Itutph^mhtaji ^^ut" 
l^ppf atputfti ^Oq£Uth tflrpw/hw uthm^uttt tftnfuwpir^ ^Un^pp ^4'* 
npqM l^n^htnt^^ npnt^^huth. a.hLnh out^tulbmit upptumhnhh Mpb^' 
utnh^ufgiilrfnL. ^luJutp l^nupp ^^npt^f uiwuililrph 4* tP^i* 

Muiphuilufi ^ijfjtub JbqtS ^f ^"1^ iupi^uti,uthf.f piiLUUtlfut' 
'bnu^fitJUp ^wpnL.umy wtu mtrnh ^utgn utn^tnatlf (- L. ^mJtrqt 

Ikfumbq^ tjt^nt^J tri kpl^nu ftaJpiHrpf mpiM^kftm^LU^ymt^it 
L. wpLJutw^ttiptttL.utjph* uiiLtaffihp ifi^ttuJ ^ in.1^1 b. \kpnL.f^ 
utupb-plig L. uutaii 4:^ ^pkCPtH. ^"V^ff'^ L^tS ^ ^^fi h* 
ftuJpiibpp uutumlpuiinv.d lih Qn^ij^uff 4.^p9^pt^ ^ ^frinf^irin 
hni-WiinLJ \rmfhuhht 

rhtul^p^bpi ^pytni^Jft if.auqjp-utlimh%lrp tri Z^nl^laJf li^^iu^) 
ifpuutf vbir Ll ^n^p T*iif_ f-f^'-l^pts* 

rtuiiJp-wl^tah§§LP'btuh J-utJuthutli upmho hiufu aififf^fr/ bh 
2utiiq.nLpw n^L-qnuJ^ h^k. iJ^P" ■"■"/'"■-Jl ibwa/f Hutpun U. upm ^bm 
urtu ^fti-qn Stwil^iug JbputnjapiiibtnL. tuutm'£tuiLnir utbntaAn" 
funiJri^ ^utpirtuluf npfi p-ni-p^ pibtuliff^bpii 4"/ i^n^utq-wp" 

iutputp qiiiugbi^ bi Suthq.nLpiut ^tupi^utlup pitml^fi ^bppi p"'St 
J ft l^fih U. Jft Iff Iff iniii^gf pf^U^pp Knuuiut^npyutl^mh ^wibp b\ty 
pnLntl 212 infTi^tfy 1872 ^nq.fif npnhgfig 1001 ^ff-/^ atput- 
l^iuht 871 ftt^ial^uti fffc-fL^at vptuhgha 22 utptubutlb L. 21 fta.ut' 
l^tab ^ni^L.nputlitait l^n^dutii frtfy dftg.uitbpn a.jiLnwqht 

1881 p-nLpg tatumbn ptagni.iuir 4" t^^i-nutl^wit wpontJitiU' 
l^uth Jliq.utubiuh q^mpngy "pts Jftii^L. 95 U^ng^wl^tuUn q.nLpu 

bh bt^iai- tfin^p *p 2^"""^' tP^L h^Pt^L t'^'''3'"l^^P ^^ S"tt* 
uiJpnq9 ^jtLqnt^J Jbp ^uiJutpbjnil ^tuh 91 ^"f-^ ^'"{bpf^ii 
tf-pbf^ ^utpq.uif^ ftJwgnqiibpt 

Iiuthb/Jiu 4* ^l^l ^'"'^t'p^k ^ ^'"t'^P'pt'k 'batqpp-p^lifutini' bq^ 
patfpTbbp^itf npnho 83 ^ffuia (dp ^Jtutuh 25 pnt^pjjt 4") utnw^ 
ifp TFutjubt bii Swing utn.ut9iinpn. Mutpiuinbth biMihubnuinu^^t 
Ujffif uimud^uthnL.J 4* ^^^"'USt'^lt ^* ^Pkti. blibtibgniitt Digitized by Google S^QLWLH^ US 

mmft, 

Q*fi^irttfj tb'-ltS c^A^^^ U* Qntl^uiVbffu^ nt-^wuimb-qfih 
mutpw^L.nLji 4" f^t nhq^uiniw^ B.utpiniuLmYMq.iuti9 nnft mpL-bflMinU 
k^V^P ^^'-J"-^ 4* pipUMlfiMlrnfi Jp trplimpmiliq. 2.lP^l^ "P "4/!"" 
i-iti-if 4* ^UBpmp^md q-fiLtiJ^g L. ^muhni^J dft'U^L. %jupuiqnL.qai 
Irtanmiit uLju pmpipmL.wiit^ui^^ ^bfpi '^ipp^^^'^l"" ^nunuJ 4* 

pmiiUBUi wt^kputlfbbrpffgt 

\Sm taiightrintj^ ptrJ-rniMnifi UMn.^h.n^j q.mihu ^ \3%nnmnL.Ju/b} 
Hftf^Oy tbmnf ^nulfj^ntf^ VuBpmt^^B^fi Jfi^ni/^f Rif»i|[ tt'-lt '^^"' 

fnt[f mwimi^d 4* ^p'^tutft uttfttrph L. Hnpfap tfom p-uii^L.ai-J 

Prnprnti^p- ^At-fPf nil ptCUnL-J ^ 2490 q.* uitrqt 

Out pw J-u»itL.nL.i 4 IrplinL. p-utqhf L. fH^ml^w qlrwh ph' 
igjupiutli ^ L. q.wp'iMui'iip ^yqkmt.nL.J ^j uml^w^ii ifi jj^fflifiririit- 
L.np IfiuJuLpf iJi^'l^ '"ll Jftuifit if A i^bputii ^ iq.ui'h f-frin^ ^- 
pminth tjkmhniibpfi J-tuJwhutl^ uttu Irplfnt. B^mnhpft ^uiptupb' 
pmuP'pLiip pntnpntlfih l^mpt^nt^J ^t rliL.ijjli ^luptut^wflih ittuunL.fl 
nhn. I^^uwdtrp bh Jp ^ji^ itwpw^ngli mioppuufiibpf ^pLuftuut' 
tbh Jwuat-J q-^t-q^fig ^/2 ^bpuut ^bit.ni. q.mii.ni.d ^ 7 mp2Jlt^ 
bp^* 3 mp2jfit nuiisnL.P'butlt L. 6 utp^'h putpipm-p-buth upput" 
UBW^ M'op^r itutimnLiLt ^bnnLitp ou/iiq.nLUii' 4** Jpuilif ^utput' 
Ljmf^it ^puA ijipun ^ttf| ^aubp^it mquiL.Uiqng.iub utpiuihwqpnL.- 
PftLiit ILfu tLpuA Jout ^iirj if A i^bpbqjtuiiur^utpy npfi ^P^'t 
q.bu. npni liBupq.Uigi.ni. J 4* ^binL-btu/^ utiuuiiuiiiuq^ppf *r \inL.pp 
if^"^ itti^pnL.^iutiiu'h iupbiuJ^ hbplibiui fi|iiiinfTi_i0^fjvif f^iupubq 
^^ifjii /bp ^iULjupiuit* bi. liu^np pp^gl^u /bp i0^f.bia»^fivirt ^^i.- 
qufglfJt '"1" diuinni^n.^1b 0* \jinbi^iuVhnuft tliuh^ bh ^n^ni-if L. 
ni^^m qjufj^ut \rununi.tL^ Z"*'P9P ([fotf qbpbqttinyhbpt ^biu^ 
iii9 luAfib jViiUi^iuh^ yii ^iuiug L. ilpttfg ^wpiu^^;% ptuumliiuli 
qbnbgbb blibnbu^%bppt %bu$^ i^f^H ftftp^h qtnlhL.ni^it (71 uf/i- Digitized by Google 144 «LaW«M»n»>l>H'b j^naAtfi q.^i.nmtfUMh Jpq.utuhutit f-'l/vj^^' 1867 paLp% ^jpfLiif-- 
gaLwir ^ Jp iub^mf^Jwp l^'b^f npp putl^nLj l^m^ dutpdhmdmp' 
ijnLp-butii t^p^wiir if.npirp'blrpt tljii Q-^lpngp ^^ifiifr^ L. J^it^L. 
1884 Rni^ml^tuitn mm^mtaiitlri^ ^ Ht9tfliuitBnL.i ^atAm^wt-uaiiUL." 
P^^ubn ^hpm^mummmRi pii^kpaL.p-^Liipf mfbaa^^bmtt. lyiv^* 
LnLtt ^ J-aqi9tlpq.lBUtit ij{^iii|ii^t IXjifif l^miLiutlmpmM^^^p mfu 
qjnipngii trpliq.mubruiit ^ q^iapXplff^ L. i^ff2!'popftlfiakp ^ mut^audt 
(iLJtnt^Jhutpuih^ ifow f.Miff.fii.if ^ ^utmampmlbp L. ^wumpmlimg 
2UtlrJuipw\tn t 

Sltbpp l^ffumi^ymhuia^np hrhy ^aqnghlfpii ^mJkdmmlafn^ 

Vi\iq.^ttihputui^u t^LJiji f.&'ifi^ y^np^fiL. nup^^ ^t'-lMptS 
Jm^HLp ^t f^iiiaiifi^brpp Z^fbp L A^tugfthlrp trhf wtLutfj^h' 
2ffrn/i 91 tnaaJli irhf 262 uipimliauhf 250 ^fjiv^uili* lrpl^pnpq.htrpp 
13 utniiif 205 wputl^auiif 181 l§fjttliuiht Pioj^ upmhg^g i^iiflf 
It. frni^fiL. utnLii ^Pf^Pf ^ utptul^mitj 7 ftt^mlimii L. 3 mnt^ 
p^ai.p^lrpf 10 aupatl^irnhf 9 ^f.iii([iiii#* piq.wJ^ri'p* 109 utfiiLiiy 
485 m^iif^fifffy 447 pq.wliuthf bp^nL. uhtt.p J^iuu^h 932 > 'Q^ar- 
a^^D d. 10 mnL.h ^fOjA-M pSu^l^hp hfh^ it^L.uhhpn q-m/fftw limit 
brh JXptnui^iaitpgt P*^ ^aujlrpit L. p^^ 4r'"9b'f^ q-ka^ Qmtn amh' 
ktpP ^^* upmiiD n.lFn, jbi mauanaa-lri pP^t'^S ""If-kgnLp-^LT 
ipgt Upf^nLMfB putppUMoit Ilu th ^ pni^polrpi^h paun^lrpni^f '[.'fp' 
inLuti'^ittrpntl^f utgLutiriibrpn^ L. tufiiif ^ii^ bpt^h p'h hl. fBfLUf^- 
^bpp pnLp^lrptr^ bit nt. pnt-p^bp^^iti 

L^u^bp^g Jjftu^it 9 ^"f^ if^tttbit ^wibpi^it It tvat^ubp^it ipbt 
llinpif.utf^f Jtvli ilpwg^itbp^g 10 ^ntf^ tjjiwgbpi^'it II 25 S^tt "-''^' 
ubpi^iit Sftpinu^buaaii ututpp ^m%t^ffutuUnt^J bh ^putgftp* ipatito 
t^utJwJp ^utjbp^'it ^bit uatj^npttt^J L. bp^ itntit ftul^ t^tnb* 
hwitf jrpbhg DUB^taituti^ titpn.npJiitit ^utJutitttAf JA l^t btouftf 
ttijSf [iit^ ^uubppy ^"tpp ^P^t'^lbs dffit^b, }fbpn t^mtbit ^par* 
gbpi^itf L. A^ d^ut^ii tjptttgfiitbp^ ^buty tttu L. tttutiin ^utgb" 
pi^h bit fuouaLjft ^liiif U. ^utfbpi^it pttfaptttUfit jj^tmbgitti^bpt 

vitutlilfffiibpp uimpmmttLjf bit bpliput$^apbnL.p-btttJp* ni.* 
if^ff 1205 ^&-ff» tttittpmp put^piauuki- tfmgbtm^tt L. 74 fjbu* Digitized by Google ^llWM» 145 

utnomtamkqjtt ULif^fi if^ mmitn qutthu 4" HySB ffrii* t^Wfikfm- 
^nm L. 0^69 tfhti* wpOMmknlrnkf brp^ni. uktifg ^L.nui^uAi^L.' 
pfiia ly37 ^u* P-^WP p.W2J^at.tuh ^nqjtgt Uljif ^nqa^ ^tut-W' 
^rniHalhuftntf^ limuMmtn^ ^PSP^l ^^ mpDnLittu^iuii ^nqlrpftg 41 
nJbru* dmplrnm^nn II 159 q.lra* mpommmkqj^^ p^if.tnJl^ip^ 
400 niro* II. mamiwbuimmliuA ^f^nffpffg 253 if.lru* ifmplriui^aqt 
flf-nfrifif limtiimin^ ifhrpgpmir Irh 294 t^bu* tfutplrfm^nq^ II 
159 A.frir* utpoutunnlrqj^t ufrf.fi»if^i#ii — pui^funt^wir L. l^muiunn^ 
^trpgpmi- ^nqp — 1499 ^Iru* tlmplffttt^niif 233 q.lru* wpotnio- 
tmknhy ft JftutufiV 1732 n.bu* %^LnwgLng J^i^a t»iutpinuiJnLii^ 
fpii h^ mituiahuitMfai^nLp'ftLif ilrp^un 1895 p-nLflh aLiph 
497 frf L q-niftlf 392 ^n^ L dmmwii, 523 ^npp^f 2698 
nrjS* II a^utp* 68 X^^ 12 ("Z* if^o 9^2 i[trpuut ^bn.UiLnpnLplru9Jp ^iuJmhnLh q.lnn^ ui^k- 
p^it* Ottf ^hnt-Jit piaql^ui^uiir 4* ^l^f ILpiv P^PtbS^ "P k"*' 
iLnt^gnLtuir ^; brq^i^ q.lnnfi itaju wtp^% ptapipwgnq^ ibpmh ^p^l^ 
II. ^nifat if.liLqpgf np i^mhnL.biJ^u ^ ^1^1 P^PttS Q-^'H.t ^t*-' 
vfiu f.&'ifi^ mf uttl§flht 

U»j^ff ufjf. hrplinL. tahni-hhlrpp dfiwfiutfnf l^mtfiibi^ lr% Tlniif. 
i^n^ut winLitpt JXpm phpt^ wtJ-J wL-bputl^ 4** '^t uainphpl^pbtul 
^^S'ft p^Ptb '^tftS Iff^f'^'f k dpli^L. i^lrtnpt hlibrqtrgni^ iff 
nyiiiMi^ f.fr#L ti-a l^puutLbp l^utinfitiuir ^ II liniff dfffh funpmhh 
nt^lummmb'qjlt 4" q.wpiuti' U« Vutpi^^u tahnLitnt^t %ni[tu q.^Lq^ 
UB^J-J p.nfnpntU^h ^iu1[iq.nLutir ^ L. hptu uikqjp ^t^"^'"^ ^^ 
Jutputqitlrpt 

^^PT-t ^'^^7^'V ^t^t PL"^P^^P '^t'^^'^^S k^pl^i^i k^'f 

Jni-J bi iff inpf up l^n^t-na-J 4* V*£^&' inpt Hput ifoin i^iivi if^ 
plpm^f np^ 4t"'l ^b t^'^i} ^"^ b-" nt-fftmututbnp 4** UttLpp. Digitized by Google 146 aft«i>u<M*nM^H% utir ^ ^m^ng ptuLMilpuii Jbir L. i^bqlfgpli klibqbglAt Um %krp' 
fitLum quiptf.topnLuiir ^ 12 wiLUi^lrwfiitrpp ipp-mhliutp ii|iaifi- 
l^bpiibpntl hl^trqbgnL. 12 upublrpp 'IP^'i* ^ ^tlbpffth if.utmutu^ 
muthjii^ 7 111^2* kpliUfpnLp-bmh L. 4 u/p^* iw^iiiiLplnuiM f><0p- 
ilfwj^ ifipinHfuip ufututlilrpatl^ ^JiLuJiuun^h ujurin^ ^"j* U^~ 

ulllrnbgnL. iLma-pnLif ^uff II ^utino m.ufpnu^ uppmututq^ ^^^ 
pirpntl Jfi 2^ii^y uumIiub^U IrifiLifarj Q-^HP'^St ^ff^btnt-g *p iftrp 
IfwiLunnLJ t: npiu^u ^wumpwl^uig 2^§nkJmpiubt %bmfi ub^ lui^ftii 
t^^Lj^jjig i^pbp^ f.fi£.pif 9 p.mpiptUL.miM^uil^li ^p^l ^jfthnLUtir ^ f^^^- 
qml^iuiM mp^aLiiUfl^mh Jpn.wulnuh 'p'tp^SP* ^kmp tu^lrplA oiiiif- 
l^nLtair bh iruin.bpf ma.mL.b nuiul^u ni-nJth^^ npn%^ pnitni^J bh 5 
^bu* mbt^t Siibpii piMif.^wlhpmiuf^i9*^mmfJimiimJ§np bhf J^mj^ ^ut^ 
^miriolf naJb^ bt-pRMiiul^wlh '£ut2UilinJ j^iifii.ioi' L. qmp tf.ua pnt.wnbr 
ub^bwlfitbpt 

lXjifin&-ij> ^ if.m'hi-nL.J jflhwl^uth q^mmmprnhpt iLif^fif^ f-/^'-- 
Hp^ pniitit^J ^ 20 t^bubmmfih mbtft ^'iiuttift^bph \pqjpnL.dft 
^fihlfu ifliLqJig if.utiip-auliuthhbp bitf 114 wnCbj 475 iufi* 446 
fitLiul^iuii ubiL^g^ nhn.iuit^hp 971 ^na.ht ^mputuint-if bh iubuau^ 
hininiu^nLpbuiJpf ^nLpq^nYiibp pmhuag'hbtnil L. q^jmatunputuii^'u 
bplipunf.npirnL.pbuiifp* na.iap% 1335 q.* i^wpbuu^nqj 1290 f.* 
wpouimmbtijit ut^pbtTb J ft mw%n q.wjjliu 4" 24>25 f.« J^ ^fi- 
ifttiAt (bplinL. ubn^Jigy 3yS3y ui^j'tutanbtnL. phqjtLiauili Jjf amiiifi^ 
8>78 q-»t 

Squ§Juipq.liUB%gltg 25 ^nif.^ i^puabit ^aufbpi^'iif 16 ^Of^ 
n.ni.ubpi;li ipba l^ui pn.ua at IQf^Htl. Vuapfuua q.^L Jin ifaniai.nuJ ^ Ikpauaagatatua^^g Q-t'^lt "^pb-b' 
f^ua^pt^uliUf ifoin 23Y2 ^bpuan ^bn.au Jfa inpaulil^ ^^kff "pt '^t* Digitized by Google Sm^VM'^ 147 linL. f^^g It- p-iutjtLnLif ir ^uttftutputLuth q-lrutfit ^f^t-qji ^^ilh^h 
mpL.lftjim'b Icqif^g t^^t '"p^t^l^^^P''''^ i^L.ni^J brh 7 ptfLnf 
npnhg if"! 4"! UiJpngp UiL.trputtit Ikifpngp ^pJisHLwir ^ 
Ifqt-t <»jf> ^^Pp p-L"'~P^^Pt iC't ^ ntAitrgIrt ^ Irpl^nL. ajti-n f 
Jfjlit utpb-lriut^utpmL.f dfti-up Q-t^^t ''*p^t'{}''^lf^"ff^* ILfLfiiOif^ 
l^atdmp^ ilp^l Irquiir 4" utpiinitm^pni.p-pL.itt uml^ut^b q.pL.qutg^' 
'blrpn uinl^lri^ frit tfvjf. ^"'Pp ^ yi^bqlMgnL. ^Mifff^ uiivut^ ii^n 
ut^iMUi^u np wpiuthuti^pnL.p'liLiip ^jjf hplLni^Jt vftumug^ibplLi 
iuuni-j 4'^ii ^4* tt'jf- uipiuiiiUin.pnL.p-^LiMp liutpqjugnqjblfpiM 10- 
ulrt thf pir m^if.mbq^ ^'2,^lbtuliaL.uiir ^ P-^PQ-t ^^'^'''pllfi-fUfUfh 
uitupjfhf np ^phrh^ t^b^ jbl^'-'ft uihniiMp^ UnLl^lrpfinp' L. in^- 
ppi* JUputt^ni-J Ii2luuihpt 

Vptri^ if^L.autglihlrph wunL.d 4'^ii> ^^ ui^u g/.^L qn i^min- 

IpaiilriJfu ^ ^7^/ ^t b^i. "P ^'"P^l '"^"'-^"^ wqu/nb' T^ '"" 
iinLitnU L. I'b'-ljP ^t^fn.lrt ^ Hwp^jutut 

^irptf.^ Jbfbs ^b uutnplrpliplrmf utitg^ ii^nL.bi]fu ^ ^l^L 
JfHi^L. t^b'-IE* "P trplipuM^uipJ'b J'UiJioiiwIi t^ttilinL.bj^ ^ b^ JJf 

""Upt'-P "k*^^i k" Pljb'^L* 

rpLqlf 'ftff ^b^ utL.trpmli kf^brnbgnLit ^ibs^ jjfbni^uiir ^ 
^ufing yi^bnhgkiit \j*tu a.^L.nnL.cfii ^ tf-iniiunuJ ■"If- ^luuutpiU" 
t^nt^fHrwti tup^niJbJf i^.fiL.quil^ut'U J-nqniljtq.utl^uth if^if.wutruth frn- 
^fff- QMipnghlrplig f^b^P ^ if.winwpimitpt ^Xnpjt J^fj q^iJuuiunpuf 
ui^if o-trm^ uithfih inil^nLiui' frii iun.WL.Iriiuai^;u ni.thji L. qtuLiO' 
^ i^iUiL.bpy pii^iniff^hn 10 ^bubtuutph utu/puih-nLpbuth '[p'^J^ 
IXifpnq^ 9^b'~1R A'>^''<-'f t ^^ n.tru* uthrnt 

Pffm^^^iifrnlf p'^l/'pP ^^l^P ^^ \pginni-dft {jot^fiLiniJ^t 
\f'uiqLp II Xfrlf^ii l^b'-'L^PbS' p^q-wft^P 163 utntAif 1587 ^fi- 
if.pf 835-11 tnpuiliuifif 752-fi fit^uil^uMh ubiLfigt 

^lupioiuttL-J bii ^tfuinLnpuiin^u* bptfpiuq.npirnLp'lrutifp* fii_- 
it^h 2727)30 q.lru* pm2lunL.iai- ^nq^t "pbs 2^67 f.frii« ^utplr^ 
nu^anf funtnutmbqji L. uttq.^ ^f 530^30 Uipotnuiinlrqji L. uthjtup' 
Jtupf 30 q.* phattini-p-lriuh ^utJtup ^t ttpnif^lnnL. ^t^put^iuh- 
ib'-p ^b ^'^^b l^'lt" k ^^^ t* 4ypbl*''^^n* 0)3 a* mpoutm' Digitized by Google 148 tta«i.\j.<t.pnh^H% wb-qh II ih B.wLwI^uihutg'bnLifj ni^utn^ l^iuuMUtind i^lrngitna-J frit 
TjJL) utn^nLiiutliwh ^nqtrppg* 910t30 q-*f "^^9 74^30 ilmpbitu^nqj 
836 a.* lunoutututlrqh 1^* v) mqunwuiUiml^UMVblrplig 722 q.* 
nph 222 If.* tfinplrna^an L. 500 if.* wpomwuilrq]^ ^t Xkfuui^^u 
nLpbJV ipmh^ tiuiinuitnif^ Irh iftrpgtinL.if 1632|30 q.* utp^nL." 
imlfuih L. UiqiajmuiuiinliutiM ^"iff "p^g 296^30 q.* ijuipbfiB^nq^ 
4*) 1336 uipomuimlrqjii* ^i^pui^uiit^L.p taiiiph 0^2 q.* ifwplrfut' 
^nq II 0^9 mpoutUMuihqht 

ut^ptfJV laiu qfii.qttiQi.nQ mJbbgwi- 0^ pttt^junL.ini' II R^; 
l^utiquifn^ iflrpgpuiir ^nqh ^ 4359^60 q.lru*f npp 2493^30 q.* 
p^mlfwuihqj^f uijq.^y t^wplriiu^nq L. funmwinkqjf ^y 1666^30 f.* 
uipouiiumbqj^t Vi^piu^uth^a^p uiiii^'h i^t^nuJ ^ 1)5 q.* tfui^ 
pbfut^nqf 1)2 f.* uipomuruibqbf P-^U^Pbd ^'"^ 7**^ ^'"dt bpt^pia^ 
q.npirnLp'liLitpf q-fiM-qUighiibpi luwputiuni^J bh Ll mififiiiliioiiuiii- 
^nt^pbuiJp* i[bpflih 1895 p^nL-ljih unu q-jiL-quigfiiibph ni-ff^^^if 
869 bq tiL. q.ndl^2^y 714 Und nt. diuuiuilif 346 ^npq.9 7587 
nijump nL. mfii 227 ifi^ 7 ^^^ 431 junqt 

piiw^fiiiibp^g 1886 0'fif-^ ui2Jutttp^uiq.ppL.Rbiub ^wdb- 
dmm dfittn'b 62 ^nq^ f.^fn&-ii ^unbpf;% L. 24 ^nqp n.nL.ubp^^i 
q-pbi Ifuipquiif "P'^'^sts ^'P unifnpbt bh 3-a. buipq.b uuinpbfi 
q.iqpnghbpnL.di fiutf 83 ifiiff/i/iicfi^iirif nL.unL.d^uipu»Viibpnt.dt ^ai^Junpai-phbpp uiJbhuih2*''^*'"-''P tb^lP^ "H? ^ humaLd 
(rp iipuiiig C^aqLnp mbmp t ^lup^^ni/^ifiift 

Uiu qinbL.Qi.d (: Xj^fuun^^mfiuf^fig Mqi^f^uutiiqpuiiqOf^ miubaq 
^nuwunfih '^uMYiuiiquBpC^li ^.p^lf ^A"''£#''''(.'''^9 ^^ ilbpum qk^t 
ifUtputi^t T^cf^ wplM.dmhtttb ^nqdjig C^nunL.d (: d^ qbinmlft 
Snpu (^uitmiiuti^np If. luijh ifiaqnghbp iqt^ni,d bh 4^t.fi^if^y 
C^uipuiLf npnhg bpl^at. l^nqdaL.d f.oitfc.fif.if b^ ^ai-p»npat.piihpft 
puiLiuliuih l^l^stk mhbppf ppbhg nitquipiutl^ auilfbpni^^ L. fi- 
nnlfo f^h^p ^uiuhiiud jr 1^68 1 vbuili^^bbpfi pafnn'b (r^ i^nLjun^ Digitized by Google mh\iM^ 149 p.9H.p^lFp kiif 672 utpuf^mh^ 673 pqtulfutYi uhn ^gf pihq.utJ^^ii,* 
1345 ^nq.^t llijfifiifrij^ iiutnauJ t ^'''Ptit''''lt numfft^wi^nt^pi hatb 
numfilj^uiitnt 

fX^ttmlri fttriit.fii.if (: II HutiJfilinifhbpfi plMUil^utnuiiint D/i* 
pmb^ Jftb^U. 'l^fffh^ J-tuJwhuilibbpu ^uiJwpuni,J ^pit t^nt^n^ 
pnt-p'bbnp Cfaif.lM.np ifj^nuju It. Jbi jwpq.utitD irt. u^p l^fih tftutb- 
ntuJ ^"np^Plts^ PF 13*^0 bu wigbibab cfff- pbuibwpui'bn^ 
hm m^J-JbtuYip uft" pni^npmlpit ntui^tunli ^hPf ^H 'I^Pft^ Hiny- 
Jp^ntfiibpfi J-tiiJtnhmlili ml^u l^ui^uiunpni^uti- , nph L. bu li/i- 
^mtpta^pbgltt U.|tf piiuttiutpwhn p't^L. qfiuqsuiiiuh uAbppg 
jtupJtupmLJtp L. f fri|£r^^^ (ti uutiiiujh f^tuquiop rniibpfig Jfi ii#* 
n^witiph tifa.Mit.£r£irt.^^t.ff ^mJbpi %fjuuiL.np Aatingp 4t^l ')"''' 

IkJpaqf pYituliatpuAn autti^wgmth fr 4/^^f- ub^bwljihbppg* 
q.m^lp'£f pYiifaLiiutpuAtf %hfuiput%f utJiupunph ttbhbut^ L. cfir* 

Ofli/lltfZiflfft 

'htuC^lp'ip dp Jbh, ubhbuili (r^ ^p^fL umJ-l;^ bp^mpnL.^ 
ftbutii L. S wp2ph tuitiini-pbutbf S^/o u§p2pi t/ putpipat.^ 
p-buiht IXpU. Jutbuttt L. ifWpuiLjuipit iumtnbph fi^f aitfOt.frt.if b% 
bpli^bpl^nL. tfitffiifii.^itiff| 1 utp2p^ b. 5 4^p2''(f ^P^'^f^'-^^*'^ 
II 1 tup2^pii 2 ^bp^nli nmhai-pbuthf C^ftL.uffuuifjp'b . mmmpg Jp 
iy.fit.fL. puigL.nL.J (: ptul^nt \3pm J putt i'tumnuJ if.mhL.at^J t ^P^^ 
'"Plf!^ f^P^^f^P'!'"'^ b. frn^fit. itffij^if nttiiini^pbuth frit.^n- 
p-at-pp i^iifjtii^''^ 2^^"^'"^ ''A i^miLiupwlUt Utrirfritf^^ upttmbpni 
aamutmmin-uth' b%f tmmuilfii ul. ma.mumutnn ttfrni^tifi't TfLttflf It. 
tHmmaL.^mabppli tliupwi^n^phbp b'b l^mpauihi \kpb.Jmlrut% tjjttt« 
mnu^wlijiibpp Jpfb. Iimfunumh (: tf^ C^unb^Ji^ pull i|.fi-ttfi» bp^au 
^atiJftuJ dp dp upum^^bpf «HHB&'*/^ uip\;dbmiib pp^t 

Dfriifritf^n datiLutpwhp utiufLpa ^mpatjui- 4t t^bpb.nud dp 
2ppdutindf pul^ %bpo(Lni.d uuipmuili dufpui^njpnil^t l^fi-itfir 4**^* 
f.^'tui CfpuupumjpYi upumpf l^wpinLmi- (: i^itijtfp l]L2^4'ifKiritfS«f|i P«^ 
tuutm^bppy hbp^b.nLd a.nfrt.ttfS' (: tf^ pmL.2Uiutuam i^pumit t»« 
n^tufn dp omn-Uitinijup ubntuif t^lf'sbk ^^^("S**^ S'ntS'&titi'y 
t^bpmih dp nudun Hbquthp Ir/ii^fit. /(nqdp dp dp B-mi.2!^utmm Digitized by Google 150 tinU'M'flM^H'U |iifif([i»^iifLt \j>pLJutLuA uiwm^ nLtiqtiLpbwJp. 2tf'fi *'<-*<' i^ ^^ 10 
^ifti.2iifii|iiNii wfl'niL* q.iuuih If. iuwmaL.^aAp ifiif^^i.lffii.if if^ iii.- 

Tifipd^ J/iLo ^nqdf9f uipL-b^uAi ujuimiA nLnnnLp-lnuJp. f£- 
pnt^uth t if/k hntiiup-brnf ififf^^ai^mi* luuimfi^ fuJ»nt.tuh JJi if.b» 
qbglfll f-ivpf-* tl^pmii fitujtmLmh (hnuuwg ^ufju&fiiif^iffif mn^J^g 
ifbg muimlibnt ^tumm^C^m^^ wiLiuf f.nrti.iiiS' t if/k (f/T '^ itP' 
J ft wn-fL. iffi ^uMfLUi%lifiL^ff ubmuitf iruti'lingiibnaJ i'utHwi'f 
ifbnmh JaJtuliwi^bn L. Jfi ^"^P^^f ^^l^lh^ ^nqjh bni^nt. 
0iffi.2ii*u{u'ifi tupnn.t U off^^fif^iffi^ff ^^i^ ifpaiuih 4r tfp ^ufJ#ii|.y 
tlbptuii mi^iff^triiij i^nAibnntf mut^uintuhf npfi J\;f tLUinutuh- b^i 
tfmbwqiulM Uiuput^bt^Vubn L. ii#/iiii.lriiincfi^ifftf ^-fna^i^lifr/it 

^mC^^lfip put till g ih^t '"pb-Jnum^ JmhacJ b% J-aqaifuB» 
pwiipf np tf-tui^tuoLpu pn/^np tf^auJunpnLphbpli mqoP'aambqj^h (r< 

Oiif 3 mp2Jf^ bpl^utpai.pbuthf 3 mp^ffiM tw^nL.^bu»b L. 
3^/2 utp2^^ putpipnt-p'butit Jp C^uiuutptuli^ ubhbuil^ ti mutjumm^ 
S'lffS'^fT^t Qi/ilLifin&ifflf mtump dkf 4^j ^p^Jtf A''(f ifUfpuiL.m^^iifi 

Atfi^LncJ (: uiifopuimbfjnt. if(rPt ^ufinfrfi/i ii|iiiifiiiiffiLiff&' frif| m- 
iL.wummqn %bpliwh 9 ^if^ numuili^n Dutpwi-t 

Z^fiL.ufiuuMift% L. uipb.bibuti unuwbpb mti^liL.%aLJ ^uij 3 
mp^Vit bpl^tupnLpbiuiif 2 utp^ViM uuaUnt^p-bmit U. utn^ututnuitfji 
putpipni.p-buih J ft ifuiaLUtpiuiit bnfro tuiutnb utOLfb. i^pai.uti' bii 
bplitup Ififmifffiiiriiti&fiy wiil^ffL^ha (^tujuncmir (r ^A 4^^MPhk J'^'^ 
Jutgn^gf tfbputit bpbuuppfi^ ^foti-t Uniff ^ail#f(:iiy tfpm.auh {r 
if^ 4^'"''f^4 ''frf^^' l^uupumtfpit b. mpLJmbmii uimwbpph 
l^uA l^mfuwpuiVbbp^ "P'^^slfS kt^P^'it ^ ino% opbpp f^tuju bit 
tttttnt^J bpbuuppft^bpt ^utannLC^tttUtbpnuJ a.nfu.mS' bit &-iiffi2^iif« 
tiutititbpt Digitized by Google Mtt^tl1«•^^ 151 ncimnKwii ibrbitrnweniii!. t HimtJItliaipilfp^ mnC^JuH^it Hhphtidmiimmndin^ an uftunuufwiutum 
(- It. ntJbft knl^nL. ubXibml^ C^ni^nL. ^utg mutmL. C^atJiant ^brnbi/^ 
Jaaii%bph trtvutl^aqifmit^ ^tutnnL.mhml^nnJh XL. aLiihh* if^ Jt^' 
it pun Mfff^'vi' ^'"pts* ifpi-u%trnn '^ihg 2h^'^'~^^f ^ uv/i^* bn- 
l^uittaLp'buAf 4 utp2^* junfinLp-binh L. 272 iv/i^* p.uipipnL' 
ftbutbt I'fpfr/'/^ qwfiutiutit ii^l^^P ^^ Annnnai'* utpL.iftnbui% 
knbup JutpJaunniip IpaaJ ^tuumpiulf oiupb ttpufi l^utb #L#if-iifrn(-ff 
tniuuitmhut^pbpj npniig tunmf q.pnL.w}f ^ph utiuhi ol. fuUXnpt \SnL.tn.m t^pt-t^p t^wlha^nt^J ^ iXluutt^iUiut^lig f-t^uilf uipL.ifutui' 
^impimL. 18 tfbpuut ^bn.mL.npnL.B'bmJp if^ Xnpjf Jir9^ Vptu in- 
pL.biu»^tnptuL.UB^fiii l^ntidni^i ii^unLJ ^ ^ir^^Q-'^lf ^fi^"'^' ^"'' 
noif-iffj^if linqJnL.if piuplputhni-J ^ ^Pf-t uutppf npft if.uiif.utpl§l[i 
^tuliiiiiwgpmir ^ J If ^mph iffri" fuui^t j^^'"-'"^ ^ ^* ■^('"/'f 
tmhnL.utJp Jjf Juttnni^n.^ '^t^fP '^t •If'pt' A""^ q.pni-ittirt I^lmJi' 
uuttfaii liaqdnt-J ^mtnu/itw uutppf juttifbtt Jp i^jfi.q]f L. b^bqb^ 
gnt. mubputtff upm%ffjf Q-t^^t uipLjJmw^fiL.ufiu Jjbir T^L.if^'/ 
uutpp u.utq.utp'bh Jfi mt-bputli^ bbbnbgjit ZjiL-uftu^utpLLbtbrnii linn-' 
dp ^n^p S^^cii^j """PP ^ ^pi^uftuuffpii l^nqJp pbpq.ft liuthmb^ 
lin^nL.m}f ^"^P^^ it^P^ '"~P npunL.J frlf ^^ipff punf.bpt Vutpli 
i^mfjup-fiii ^cffi if^ mJpngp iDL-frain^y npp '^tfts ^'''^'■'f ^ uannp* 
kpl^pbutj witgobp 2f.f-fif-if bit Jjih^L. i^fiL.qji anhbppt ^np^ '^tf 
uabttbg ^nuuL-if ^ Jft ^b/jlrtiuitnt Shbph phtf.^iaitpiuui^u i^i^u 
tf-buthmthnp bi* P^Ptt uutpp juth^h j^iifii.icii' ir ^utuutputl^ Jft 
bl^btflrgpt ttt^unt^Jllttapiuh ^ntAipht 

^ittulift^b pp ^utubitnt. ^npp^tuh tfpunjig bh 134 tnntAtf 

630 tup* 555 ^^.m^iifif ubiLpy* p^yp upiuhpg 4 utntAt Jtpf-^P 
1 1 firn« 7 ptLtuliutitt Digitized by Google 152 QLft'l-UL'H'.flt^R tiutg^iilfp^ Hrn.fl§ ^nq£ 2300 ^.trubwrnlfii ^t ^^wgn uU. t /j^ 
itnudt Ufiioi^iiflf ulrn^^g 9 ^ni^ft n.n».ul»p^% L. 30 ^ntf^ ^utib' 

Vtu/jutJo Pp^wpimli t^t^nn i^uALnt^J (: C^tuJiu^aLii rift 

^wC^pi-uJiUf Jom 3^2 ^bpum C^lrn-nut 

A^bpf^h^u iituLp-^ fiLcfiSf bp^nL. Iinq/fp ([lutr l^iuhw'bg Jfi Jfi 
9ubiypft%bpf ib'iUf^bpp ftu{/k '['"IP nuq^qmi" U. J ft dp q.pmhutl^ 
pnAiutirt ULjif blibqbgnL. utpb-btbuth uiutmft upumau^mhp ^Pf.""" 
uiUBmnuuih 4r bpl^ni. ir^nniffiijaofijMi oibpb Diuitq,nflinalt Uf^bqbgnUf 
ph^uil^u It. JwmaLOLhbppf I'^H'fjl k*"^ q.brplrjJtumMbpf nptAgfig 
Jfi Duthpup if.bpbqJwhuiDmpbpn hbpt^uiiutgiint.J b% putJputi 
i[it Oj^ uipXuAiUiiipnL.P'litJb L. n^ mwuiutbuaiyfip Ipt^l* ^itaulili^t'' 
pn p-nupfi^ bV 56 maLiif 244 ii»n* 205 ^iLUf^iifif* piiif,uiJi%n 
443* pafoph t^ Jut^Jhtf,utliuA upuhhphbpt ^wit U, trplinL. 
matit ^iffj mL.umt.np^ualpuVbbp 6 uapUBlpuhj 8 pif.ml^m»h ubiL^gt 

S^^Lftr mJpnqftuui^u inmmlimiini.d I; R'^^pf, l^utuuth^juuiii 
L. wuijut'Utiiut ^ifffiiifSf oq^yubpfiht ^hwlip^bpp upupmuMm^J 
bh b-plipm^npi'mupb-uiJpf if^hmuai.p'biuJp L. ioliitfiitfiirii|iMV''-'" 
Airufifat 

Hn0-fit.0-^t.ii^ pntnpntfjih ^(r mtupmh'ni.wir^ JpJfiw^b 5 
4nf.^ mw/hp uailnpb-i^ bit P'nup^lrp\;\i L, 4 4^1-A n.nijutp^;h • eo P oo< Digitized by Google Digitized by Google 
^J,kGSm U'^pVMjtkmS mifHifUHe <i? fi^nhir P,Ti <uhU4,^ Ud' 'ocjuun-jivvpri s nn^ q (12961* -uj 

RELIQUAIRE DE RELIQUES COLLECTIONNeES PAR H^THOUM II. (1296) ^os. Miaa. S6 iio.ia 1895. TM4i.«Mc-b ^Uqqiaqiiiukiu'U Aial/qtt^n U. Stupp ^ U, 9*ltiip: Digitized by Google ;wm Q. fumm 4m^¥ -ksudrwn m$t i^uf^ if^ Juiuhutmmu^f ap mutmpiuumhi k ma^^^ t^bp-nuJ (]>• 

^fc^2^(f» /^"i C^mtamnup'^tiip 2 ttmhutpJkmpt Snuiftp Jfi hpbnp 
fmp^M»pnt.mi- Ig Jp fum^n^^ i^hpm\$ ^ppnmau ^ui^umh^ fP" 
iutjpbpfih dfi Jfi uppfi mht^pphbp lihpmni.uiht Sn^tfifi hpbufi 
inp» aAlipL.iii»lrpag.J Jb-^aumi- (- i^pu "Pp^f^y ^bpLu 0* 
Qm^m^g, ITi-fltifiifj ^uupmuibmfif Vmbijtm^'iinu \3mpun^l^m^fi^ \»fi^ 
t^nv^mimu Tj^tiBb^btuBt^nphp L. ^auitiLmij^niM pJ'^kt f^^^btu^ nfnt.^» 
hbppt 

SttLjfip J put bpbup 4p^t bpliutputi^pbpnil f.pnt.fiii' (-t 

^ViSP %^1»11PitU BPM8 ir 
tn8PWh$P% hh %P^ 

nxnnnyvitfiishijirtip 
\th% hh dsiw%fmp% %nh 

%llhli»^>h% </l^«0 b^ IT 

nnmQe Pirns f^v*^ i 
tfM ^tr mhoh ^ h vfi \^ 

10 Digitized by Google 154 Uft1.UL1.0nl'0'M''b ^iuif.tufi^l§ bphuQ ii. ^^l^ffpH qutpq.tuptii.tui' bis ^miif-fiif ^fi 
wl^iilrpatlf npniig P ["-p ^utu%nuJ (: fwn.utunt,*blit 

A*iuq.tunp i^nf.iffi' (r utpfiLiin^ j,^'!^!'^^*^^ ^nq^ni^^ nph Jl^f 
fpnuwi' Ltt 0. Qtul^nilp US-fLffUTj C^^npuMinhmfi Jfi^fiit Jattnp^ 
()• 'bfi^afiutinu {jf^tu'U^iiuq.nph^ "ilin^Ppf U. OifFfr^ifititf/iff 

Mcund'^^ ^ff#j pi; tvjf uppnt^PfiCup Z^bpnuJ piuq.mt.npp 
i^uiiiq-puutt^np opbpfih iiuijubi^^u 1^ ^I^L 4lP9* 

0.|u JaBubmuinL.^p S^^p-lXiuwf^bi^ ^"'IPP t^'^L ^ Vwpmij^p- 
db ^1^9^^ ^uitumbtubftf^ 800 p* U.jif i[bpf ft'liu ^J Ptmputij^p 
o.iiiifaiifi' Jfifa^p^ uiuitnJttLJ tp, pi^ at^q. uppni^pftcttp iffaiw- 
ubi 4* bP^^' b'-P ^"'iP "^'''l^'^Ajy > TC Uii][iiJnb mtiifcif if/i l).^- 
f. Ill ^mfi^ rat. npiyliq.fi p'ii (: bq^bf^t 

O.III UnqnJnitpf npft u§qq.auhnLiMp ^tn fff^'^-^f Upnt.uutql^^ 
J ft Jftwpttfb bufputiauinu bqputjppf npfi tubniJbp iift^tiu^t'' ^^f 
l^utpnqiathnuJ mtui^f htufliint-J \jni-ftputti bquth Jfifngfiii^ q.utifn9 ^ 
U.pifiiii^ii't' bqpop Joutf ftcp £l JbtL.%nt.J ti 0#ii|^fiif#iifif bqpop 
l^nqnuiai.wp futlbi^nLJ (- Muipiifij kuifiuhnu^nufkii ^ fiulf ui^u Jwu^ 
htttutnt-^p muM^nuJ pt.p Joint ofraifij q.'bnL.J (: l7fiifi.ifi(Vfi(rif frf* 
aofi ni.hbgni.uii'Dfig Jutu umuAuMinu^ 'iiuhmiqtnpC^fih JbnAim^d 
frt p"i"p ^ntpnqnLppiAipf npp C^bm If. iif^f. JmuitwinnLiftpf 
Pnqlbb^naf S^m^iiifv^lf | nprnf^bmL. qiuuwii ^t nuibghf^t 4,iififffflirnf-if q.fiLqJli q.pbp^ l^biiq.pniinuJf Jft PlP^^b 4P^I 
ptupipuMhnL.J ^ JrnLitq.wjfi bl^bqbgfAt 

uutfu uLl ^uipffg dfi uuiJ-f^h ptupipnt^pbwh fMbpohuiimpl^ 
^ ^j^hnL.wilf L. wtniu upm ^fp^l H^P'^bP ^"'pf'pf'^ l^uiitq-itbg' 
putir ^ blfbqbg^hf np ^npu umtH^fi bp^u§pnL,pftL.h L. bpliuil^utii 
nrnJ-^ii itn^iinL^fiLii nt. BLmpipnLft^Lii nLiifit Digitized by Google Utftrqb-gaL. itrnnL.hp a.nmpml^utiL. ^ wn.uti^ a.ifp.f^p pf W' 
pL.lr^lFimh mtamp if^O BLUtgLnLj ^ ^.trntrgfili^ ii^t^^P''^ lriiniatj§iu- 
linLjair iffi fi|fffiiifif-^ftii#« ^njfiiuiffufff dftm^b ^n^n ^%i^ Iffrjj u^iif- 
mtft^^wit ^# l^tmj UinL.dmku»ii iuutmp 'ft^ff "Pp hknoL. f^utiiif.ut- 
i^nL.mi' ^ dp nnLni^hnnd uiutattioi' [uutiy unto mioli ^inri tl^nia- 
glrp^h \jbupailjp.lrmit mmnJknn^ dfi mhiflfpi-uAtrih tuniutiMUn^n" 
pnuppLiit \Xju mmuiff d^f ^aij L. dfi tfutdtupial^wm if.ni.nitf 
nn uttthd ^JT ^ juinnL.wih't Z^jiLuliuut/plli UMUimn nnmnndhh 
u^mpt/^ II. tun.tuhg ufiumnL.^m^p ^* ^utputL.utjphph lijtg .^ q.uii.p' 
P'Pf np kt^hqlrgnLit ^utLUtuutpw<wJ§ L. upauiipg ma-trth iLtrnlrg' 
liui^^^it ^t Snpa ufiaAMbrpp 4p"'1 p^l'^pnL.d hrit ptupmlf Ifutdufp' 
hlrpf npnhg tlkpun pmpipiuhwjjiu ^ ^l^i f^f-k'P'll* 

^mpwLutjIfh ^tadutpn iru»n.unlrfhu ^ ^1^1 ^p^h^ dnLUtf^ 
L. Juut^miit, ^utit^m^itlrpntl^ quapq.mpnt^mlf ^t rpLdnLpqjti. blltralrgfiit uppmmmj^ if If. iu Ifiupdftp ^^wnli- 
pnaj^ ^hnt^tair juau^atiU. q^b-qtrgfilf IrlftrqlFgli ^t 

vpui hplfutpnLp'ltL.hn^ 6 uutJ-i;iiy lutjbnt^piiLhn 5 ii« II 1 
ntp2* Im~ pmpipnLJI'pLian djAiL. I^mfi'nnhl^^;^ 7 uutJ-J^it f^t MA- 
umpninp pUiqduaitlfftLiMJf uftL-hlrpp 4p^I ^l-'-^^-'f ^^ ((Utdutphb'p 
L. upu9%g 4P^t p-^p^p^'i'^lh^ t ^I^L t^f^k^P^ T uiiJ-d 
^utitqjii.uiir t:t 

UlflrqlfgnL. ^aupwL.aMjph linqdp ^"f' t^l^Stk ll'''^*''p%bp 
fiplrhg i'tafplrpnLjt lud^naftbinaf^ t^f^u tup2]^lbuiiing dfi djf ^utp^ 
^flfr^utuy^y pntnpnL.d L. I^utqdni^d lr% 8 wp^j* ^P^^ ^ mpj^* 
tm^it* II 9^4 "'PZ* pmpipnup-kuth dfi t^hqlrgpli 'bmfumii.iaL.pp t 
Uaoi Jlffhgf l-t^^lt klltrqirgph ptagLnud Irh bpl^nL. q.nL.n.y dli^Eif 
np mmhrnLd ^ b^lflfqirgpia f pul^ dpuup dp l^^'PPtk /vf*^* b^//- 
qkgnL. qjaun,V np S'/t id^jA^ prnpipnufttuiit L. 2 utp^^* [u/^' 
inaJHrmii (-y litudaupmlfutui ^ L. ^^t'^P'^'i qutpq.aapnL.wi't Digitized by Google 156 Untt14?(IM»?1»h% fffn^pltli q.nL.ru 2 if«p2* Irptfwpni-phmij L. l^/'2 "^2* [unhnt.' 

'XMmfutuq.piuii mplt^drnkmlb. ufmrnp pfUf^pHtfjA ^iaiiif.tujuA 
f^f Jffmfii Iff Iff if l^fig limiiH-ntJu hrb hrpJfmM- tfJrplrfJmitft ti^nf^ntf^ 
Ibinp* — Irp^nL. ^mn.* utpj^* pmpipnM^btah ^oijftt^ajfif^ ip^'i '^t 
DmR.ml^ni^ujf tup^^hut^mtji l^wpjftp ^utpt ufmitutLUthif.mit 4" f£~ 
puLwirf npfi ^fifj limili^lrypailf ^ £"p^ wp^jjiflb kplimpaLfH^utU 

Mnp-ifqiibp^ tlp^l ij^^l "'i^ 'fp utpituhiUi^pat-P'^hf Jputjit 
upiuitg utmutni,uthif,uiitp 4p^l ff^f^ofl^LMtir kh fuim^kp II. dp i'tuit.t 

htikrqk^ttu miautp i^tuLppp ilrqaLitpg 4^/4 mp^h putpip 
irf iquButp J^u^hijt dout ^npu tap2Jiit brp^prnt-fHruth II 1 '/^ 

int~[up '^ui'&mhfiUL.np ^plr2Uimlip 4L"'p^^lJt^^'l lutpq,utp§iLjm^t 
Ufiffi frn^iii.^ l^nqdnL-d dp umd'^'U hplimpnup^buth L. ^/^ UMp2pi 
lutiiMnLp-lnttii dp dp iummnL.^uih (['>'/ < Ik^u ufutmph painpnilp^ 
hduiii 4" ^pt-upuiajph iqunnpf dput^b uput tuii.fL. lil^l n^ //.ut' 
i-pP' II ni q.ni^rLiit 

Xillbqlrgau utptLb-ffrw^ ([#ifif^» mutmp^ ^^Ip^fPs ^'A "'P' 
2^if ^kiLiBL.npnLp'biudp liuf\i dp dp hkpuuMfttt wirhirp^ l^mduip* 
itlrpph '&ui'&utii^lrpp d^f dp \Xt-kuiUipuih^p tj-^ni^pt L- dp utp^ 
i-pL. ^iaiMq.utl^ai-Uiirt Upuihg if^ mkqn ptugjLnt^d ^ dfHn 2 ffffi^* 
Irpll* k. dom V2 uBp2* fun'iiai.p:hmih dp uiwrnnju^iuiL f^^ftrj^^ 
^miit^mlfi»hipQ^ bqfmiptfUi^i^ut^f upm Z'^^'P^ F'H,"P"^'^ ^ '^P 
limdmpf dp i-uifpp dp duipq.nuf puli dpuup dp lupi-tuJp ^mi^^ 
qjul^ i[puf§ fkhni^uii^t Hiadmpp ^gtuf ptm^MjntJ, ^ dp^ i^^fpPk^ 
kfP uiutmnu^itBbt 

\3*pL.duihMuiL iaftuutphs l^pg ^ qjum-pStny ftp. 25 wpfpir. irp" 
liaupnL.fHrmii /l 14 Uipfph /w^iMaupHnuh L. 9 ufpfpV putpip nu* 
fUriuit Ifpk^ uirhbmtiitkpp. punhwitaLjmir ipYink^kpLii ^t 

IkpLjftnb-iuii liaqdb nultp dp l^^^j^A, ^mbq.uBl^mqMpi^^ 
q.nLJif ptupipni^d /vfif^ L, ufpiutiimq.p99L.p-pM.it ^^f dpt^M u^^ Digitized by Google SroWlW 157 pnL.mh' hrbi 

Ul^lrqlrgp'h hba^ni-um p.mJ-miinL.mh' ^ IroB- ^nnmVubn^y 
npnhg^g Irjfbr^iM* mplLlfiifmh tinqjfi iAt 

^mhq,^iiimj^mf mhliltiMilrpRLJ limit Jp mip U. iT^ ^flh Jmpif.t9L. 
t^tt^ntttif^n f^mhif.mJimqj»ni^ mmimlikpiilrnt Ufr^Mfv^ trnl^nL. tl^tq^ 
Jp IfUif J^ dp *^uiitif.lrpimmnL.1lit Z^L.u^uun^lh L. ^uapwL.un^lb 
ll^uufpn/RpmiL. trplilfplfnu futtpmiAlrpltg mn.m^Vbhpff ugpL.tr' 
ijgmii uimrnhp^ ^^9 limit J^ Jfi murnqmbt 

%^L.Jna-pqb^^ ^inj q-ftLjjmgfi^ frij^fr^lrjnf. mpL.Jmtrm'h Jm- 
MUf np ^mi-itflfiv^aifirofi^if Jfimpmhfig pitmlimpm%p ui^mfji ijfi^ffi 
if.mpiplri b\t klilrqkg^f ulrqmii^ ^mJmp rnkq^ mniitrint[ irlit-qtr- 
^L. it^^ff ftp pn.%tri ^ ^pkp-^;^ ([^ii Jmupt ^lf([ k^lft IrplinL. 
iitrirfrffi^ir mrLW^irph l^ppl^ ni^unudhmpmlby fiuli mfJ-J npui^u 
^mumpmlimg imlrJmftm'b Vb i-mtLmjIrghai-Jt ^mgfi mjq.* blibrqlrgnL 
fanprniAlfpljig q-t^uifi mplLir/^ tf,n!bkp Irh ^m^fr^ L. miif.mkq^ U-u 
gnpbii frff ugiiRi^Jt i^rNMi m f^rnin. ^brg muimn.OiJ-ttm 8761 ftiit* pmpipni.p Irmh itrnJbhp i/^m 
Jbmitg ^uyufi- L. iq.ni.wi hrh Uni.pp aL.qtint^lrmJay £fUtpwi.pg 
£f^t.upmt fipm'ir^pg 'Af/^ ^P^^ft npalhjpg ft^A ^ftLMftu f.ift^tf- 
i.iii.if Irif lrn^fii_y ^ii^ 'l^'tt ^tUtpWL. Jp ilrmaAf Jftuuiiirppg 
^n^p ^i^ pmpip kh L. mC^m mfu kpb^ iJra.%lrplt ^T^l k^^ 
tLaL^nLmh- (r if^ mJpttgf npfi brp^mpaLP'pL.%p li/t ifii't cfooiiif- 
t.npmui^u 100 1 fiuli imfitnt-p-lttiip 20 niocf^^iit 

^mppuuipf ^Pt i^li^^^Pt^^C ^V^ mp^i ty (fpn^ &- titfrif 
mkq^ i«ppii»iiMif2 i^m^kfn^ ^iffiiOifS-y pninpttLU ^ m^u kpk^ 
ikmAtkp^ 2"^9llf pf^fy^fu^lfti^pfi 4p^l ^t ^b ^2^<''C^4 pwpi" 
pmyhki^nil at. i^LnuJ ^ivitccf k^l^^ iknftikpf^^ ni,p J^mitnuJ Digitized by Google 158 UJtWVm-J^bh^ 4* tiiiff bpho akiL^kpfib ^i^ufi' if^ tmif^iuiiiii^ AfW*' ^P ^"J^* 
Af^''' uimpuaiminmm l^t 

ll.Jani|P p.lrpqh mAfi kntm f ficiLy £fUtputi.ligf Cfpt^ufiulig L. 
mipLLhi^f^ft^j np mrniini-J ^ t^'tt P^U^'PC* ^f FlPt ^V'l k^'^l 
Jfi 'l^nfpl'll itutmauiLf ifom 7 utp^^^ bp^tupni.pirttAf 4 iirfij/lif 
iUi^U. Il 5 utp2ftii pufpipnuB-kutht ikiu immnL.iL.ft Jftm^b mph^ 
i.bibm\t nu £fmpmL.m^fih ufmmhph Irti ^itttif.fii_ti Jhm^hit 

ufri^mtf/l Ifp^nL. Il^%ip (fv/ kplimp fBnpm%rbh pi ^mmjth 
iil^mputi' t U* dtffift^f-UiS'ffiS'^iiify (fl^C frn^fit. ^rijii) lilrnotLn 
frp^ IrpliaL. miLm^brmi^t Z^mpmum^fih uimmph Jfi l^mJmpp iilrp^li. 
^l^tumh^jt t if^ ''P^^ utmmlfhp, lbkp^li.auJ H^pmg \Tbupni[pkmh 
urtunLpntf. uL. f.njiffi^ if.pnLmi iff mpimhmqpRi.p'fiiJht P f ^P 
mlf^ijit. p^l/^p f't'^MU nitt^opfAiml^kini.^ npaif^kmL. umum^li 
bninLmh 4'P* 

2^mpmL.mjpih f.iLffiir ifovi if^ umapbpl^pbm^ mlbg^ J-m^n.p 
ipfntf pfjbai^i ^ i^h^L Mt9t.ppf f^^p pkpkijnL, C^mimpt 

^iplf mn,9b. Iiminfismi- t liftumubp^ 3 :tmJ'^*0 pmpip^ i^ 
linpntf^i npft jp^p9p h^mmunui b^ p^ml^mpmiiiibpfi mt^bpm^hbpt 

unui t qbpbqimhmmnciint 

{k/umbq ^mh 12mm fum^wpXmVbbp L. qbpbqituhuipmphp 
^wflf'Mt^uih mpimitmif.pat.pb mi pt Upmhgfig iphp ^P'"/ qpnt^mh' 4r« 

/dii. ui k <i\U17) 

Vu ITfulildvup liL libtiuilitgu . liufUc^iUgiug 

qtuutt 

\Th bn^mhbftLiimiU. qbpbqimhfi Mjwpb mpUbibmh ^^l^Pr 
bpbup ih^lb u3pL.inL.mD q.mpipmh' ^mf ip fum^tupimh Ilu 
^bmLbwi mpimiimqpni.P'bmipt 

/9(l. ui ? fi (1425) 

dia^l/ri uiinipU ufUfipUlib ipLunil iljuajipiai^ // Ut^ 
i^Okob V^^b^ Upqu. j/^b^ inLULuwpbiJU juijUu vumb- 
lib 'buibi Jjril)uijb bW^J 

\f^ ni-pfij^ ^bpbijimllift ^mpiftp ^M^t fum^mpimh^ 4C^t* Digitized by Google ijm»f^ 159 

VJuiiu liuiUqUbgvuL 

rinu. ugt. Umpqliu. UumniwdiudifU. up. ^luirutjliuh 

inuip. U. ^pfiqnp. ^^tb uiuAmnurnhfimbp ^f*^/* 

Upq bu tpbgu liUiVqTibgli qiuuiiu jfjujumuili Ifltd 
dlnuL . . . . ^/7 . juip. . nibklflt bi uipiuqbplih . . . 
bripiupgu [iiTng mp. irtu[)[9iupiuj bi in p. . * - tP 
bt cui/b7/iajb lapui/pa'b . . . y Ifu/ . . . u/g bi bpbp/iaj/fg: 

iu0l^ ubhhittl^hlrnlt u^tumb-pt i*nqni[pq.bwh utulriatl q.ut f&JplpU' 
pbpq.gflhkpli juuBbbptt bit bquti-t Uptuiggltg t^fP t^l ^fn-ufiu 
^tuj JJi 2/'^'"-jPA^^» 'b^'f.pbk ubiibuM^iibpfig pwq^^tuyuti-j "p/'J 
Jfttufh d^itp /|[iififa.fidi l;t Jj^'hni.p'ffubp ^utm hJuAi ^ pwntuiihujit {kp»m[^gtu[uiffi^ ij-h^ff utpLJutaiCfWpmi.f cfotn 17 ifbpam 
Cfbn^tmi^npnt^pbuiJp ^nLpp utpb.bi^butYt utt^^h Jfi input 1^ l^p" 
«fpc.fit.J 4: bplfat. ut^^tn^fth J-ut^tLbpnt^^ npait^ f pfr^^ 30 ttnttJ-^it 
CJrti,munpai.B-but(S p iq.unt^J bit JhJbatitQ an uitwC^biLut limit t 

ULju J-utfo^bpit u^iti.aLJ bit inpft i-mrn^^ II fi^ni,J Jfiit^L. 
t^bmft utt^p^ Jomatt-nputu^^u Jfi ^bpuut bpl^utpnt.P'brutJpt a^ut^n^bpp 
Jftfli-f f IrMi^if Jomftli liutf Ufwmiti;2b iifiuutubp dp C^utum ujuvrnt Ujii 
J'mfn.bpn puttibutguth' bit Jbi- J-utfn. ^utpbpfi^f Jutitp ^'Cfi^f l^p' 
pfifl L.' l^utpJpp t^utLatfjiit C^nnw^bpmbpfi^f Jomuttjnputui^^u bp^ 
^iic. tjbpum putpipn^pbutJpt 

OL|i» bp^nt. J-ttt^n-bpfi J^fpg C^aunuJ 4r Jp uutn.it utqp.fit.pt 
i^m^tLb-pfi H;f ^ititi atpC^bummliutit putted iOJifpL. utfpbp^ ''P^^Opg 
dp ^tuitpun J^i pull dftLjuitbpn dfi ^utitp ^l^ts ^^ pifii|^iii* 
ytuit Mmti L. utjituffiHJiitbpf npnit^ itbtt utityf^bpntf ng^lJn II ft- 
mp tfbp if.nc.fr|ir^* putpiputitat^d bh dfiitilt. d-ut^n.^ tU"'t'C* 
pu^ mbtf^ mbff^ 4"^#PM ^'"^''^^^'if^^p Jf^^ ptujunud f(r<^/' inp^t Digitized by Google iflo aawywHihJ^bb^ UfL C^mompm^ upmrnnn-^mliAkp^ f.i>f «cuf l/mA ifHt fp^ mhg^ 
^frp, pirpliM C^pmgmVblrpp ^utJmpt 

pnitfpif hp^tti^up mmmpmmnt,Jh Irfi, ^n^ iffi.up f |»f w^^^t Ajrp- 

if#jf.atij| iwiirlriiJj '^IP^pts i'^'^PC ^paihtiai^mh- it^l^f^! ""^^ 
C^\iu9p^'h t pmpipwHiUii^ Jff\$iL mfitmk^t (T^ci* kplinu Ir^frf Ir- 

tt/pfr/»(i £/k ftll ,pm.intJbtitpp pnctilrpn^, ^otl^mp ppi-prnt^np 
i UHtiititb patf^t ^#ii.p q.lrm^ Xmfu miftfiht q-brmfBg Jom 40 uinif^'^ ^friLUP- 
unpitLpiruiJp pmpXpmhnuJ frif m^mi^^'h J-m^nJrpy 5 iltrpumpg 
uti.btk putpipnt-P'b'mllt L. 3 t^krpom^g n^ u^in^fipii frji^ifriliiif.- 
p-trwht IXiu &m^nJrpp l^uaqJni.mh hfh ffmjiL f^p^ b. mL.iB^ 
^pmkp^gt Ujii J-tm^n^ dl^f mpm-trumopirii tl^apat.mti' bh fro^- 
^tuppiLpfi £fit^ ubttbtulihlrpf btibqlrgfihkp L. mff^ jff^'^'-^t^^kp* 
{!!ibtf.^miipwuii;u pn^np ^irni^^cirfrfrp^ 2''"'' Jm^nt^ t^nprn-mi- 
h-h U- putqliuigmi- brh 2 — 4 ulrhbrmliislr p^gf if|r iinrcf^'i'^J miAr^ 
ijf ptupipnL^kmh L. qtmhmqutit JkhaL-^km/ibt ttifftnfO ^%nu» 
Plf^iip pm^m^uA tr koft l^kh* 'V^sts b'-P^^'^^df'-Pb 
limnupp i'mfi.m^nLjJ 4" ^fhP''Pl¥'^ mpMai^r" uimm^Jf-w^p (ff if ^tii- 
ifioujiiip^t llii.iii,0/rif l^Bplip f^kmh^g Jom 20 um^Hiit pjupip 4r< 

uiutp^ iffVjfL^ kplfnt. ll^^lJikp^g oc upw%» Jff umit'Ji^it^g muk^fi 
prnpipnupkuA L. kp^mt. mp2ph frnfint^kmii l^mttrnprniU. uthg* 
fJkp k\iy 4tp cfivja^ ummpamfffi '^l mkq^ n^npndk^^ pmpipmt-' 
int. J trtf Jfih^L. ^tlkpfhh ^mpiipi ^L^w^mU^jjiL^ l^pkt ^""^''^P 
q.^hkp puA^if^t 

\^pU,Jmkmii l^n^Jp t^pkfH; kpkf ^kpum ^knjit^g 't^'f Digitized by Google I 09 /5. 

> ? 

3D ^ 
€P Jo 

> > i 
Digitized by Google Digitized by Google SmWJLM^ 161 

pjmijmmi^u f^itpn^Mttir ^ if mjfi.^ iffj, ^kP'^Pt I'^fk^^'^^ rf^ji 
^mprnt^mfUfi uimtrnftf npiif •^lr«i 1l kpl^lpmJ mpamb^ ^mi^^^p mp 
4 mmJ-^fti kp^mpm§^^hf Vf% 'T2^^ ^lajfajiii^/kf-lf II 5 van- 
fff:^ pjmplpmjp-jiLii niii^^ jfilitn§jmir 4* upprnmrnm^^ 4^^r^rts* 
Ujii pfmm^ iFffW^ hpku^h hiimpnLjmi^ ^ 't^P^'^ q^munaumrnhpf 
fmli fm^flt^ wnjmummuf^ 4p^l iPP" ^P^f'^'^ ^^ h^^'i. p^LiMsi* 

'b^fi^yac /fplfmpmL.ftpLiMp 6 utm^i;% L. kplfnL. 'i^p2A^' i'*'/' 
hni^figAp 3 umt^i^h 2^/% ^ptfi^ ^ pwpipnLfl-^Liip d^m 5 
umtJ-irh tr* UfLMMMPiiiiiO Iptf^MiptuXL. ^* fuapmAp .pafit' 
ptmiU. L. limJfupmlfmui* ^fu-ufutrnft^ It- ^^mpmLmi^ unitinifp^if 
^1^9 ^If i.aLjr Ji& vli]p^fii. pmpmUi (f^^ ufiLiilrp up l^dwp tr% 
X^ttLjS mutmkp^ 4f^l* piffpmliip ^mpwL.unpit Mfmrnfi if^f '^"^^ 
L.nuJ hh brplfHL. hp^miii rat. • tii^ij 1l ttpmlbf ^f'l ^t k^f^ "'- 
irfrf ufnuffaL^ci^ir* ^iNvjti aummli Jt^9 puigLJU-J kit ^^^ iflri* II 
upmiig 4p^l ^pk"^ ^"^P ii}itfiitiii.^iifirt 

uLi.aiff. funpwitfi Jf^^mbqp J^ uwth^-b putplpnLp-lrwitf iT^iJf 
nL. ^4^ mfij^ir im^bnu^^mb ifu dfi utp^jjth f^U'puL.fHruth Jfi 

iijp^ if4*£ tf^ ''■^^ prngLifcJ 4* tt^t k"bPb itkhlnmlipt 

}^fit f^t^pmUffi mnjtutmmtfff d^^fmlnnt htitrnpnumi- 4* U* UU- 
■Htf.aAivi'^irjrf Irpl^g. ^pk^uuiJimuikmli ^friiif l^^fiB ^^"'S 
WiiMpntffkmif mmnJrptul ^mi-» JJjtUMuunLfp HmmRMjm^mirfih 

Ipii, mmmftkm[iikp^ .mpaMm^pt^kp^f djA^ o^Hv 4p^ ^^VW" 
fJk^i^f jt^uffS^ fm%iMm^m!b mmudepiti^ ^oWciii^ tgpttfi-t Digitized by Google 162 UnUWON^bb^ fiiffi* 4* U* UiiMini.iii&'airir^ff/i ^plr2_mwlfbknn^ jfiOimififiMifii-firiry 
Jomfi ^^npf. ^* p-w^un.ftpi9f Xlrn.^p J-i'^Ht ^^ "ITf""^^ ^'4 
iffiifi i/oifi f^utJuip 0i«f.fii.^^tf* JlfrfL^ii uijiff brlitrqlrgaL fifriifiii^ai- 
f^i'^it U#i|ir ii|iiiffi^ J^Lu l^wimp^ ^h9 ^liutpnumi 4* 4P'''S i."P" 
p-m^ni^^fiittrpf JfiLU uiiumhrpn L. tnuiu§nL.^ut%i1ltb-pn i'ii»&'^fri-f»&' 
Arir uppng ilftaphtrpntlt dff.^iifirpfi#ii{4''' P^U^P ui'^^llkp^ifppi 
<2tuut futfnq^nt^mir tr% L. uimtn^u k% phpmt-J tahfutftn ^(['■'P^^ 
^iftii^itt Z^i.nffam^fii% §nmm^ ^h9f uirqaAliit Ifftg p.mgLnLj 4* 
if^ f.#if.iLlf if^ nibn.uipitulf ulAtlrl^li J^^y at^p Afitnir ifoan^^ ([inj 
if|r ^"^p/^^f JtumnLJL.f ^i^fp frfl^nc tf-trplrqJutht UJwiig wuk/aif^f 
upmii^ T^fipf.^ T-^ li. f^nfifuvfi^ if.kpb-qJmhHrpn m^mfi fJAflht 
llijff ubltirl^p iopU.b-tlrut1lt unum^ ^h9 p-u»^L.nLjt ^ Jft irfrn f-Pi-- 
iri0^* trpl^nL. mp^jjih prnpipnufHraA L. l^f% tap^* nutbnL.ftbmiM 
if|r utitg^ iifj^nLJ 4* t^*Hh 4^P^ ^ p-unt-rnhnLlrtnil lrpl^at^u[if 
itfAn qitHLJ ^ tt'nt ^t'-**^'' k. ni-qifwli^. ^Otrfrcif in^if trfrirfrio- 
^|r 4p^l* '"I" nt-qi^w^tutirmg mthg^p ifoifi 10 uunh^h funpni-' 
p-fiLitf 2 mp^lflii krpl^wpng^p^fitii L. 1 Yg <>'/'2* Iffini.p^Li mt-- 
ifit WftM^ utisg^p uuihq.nLqilrpntf^f 60 mm&^-hui^m^ ptmplput" 
iim/nil^ dmlbntJ ^ dp p^q.uipiuili mb*blnml^f 60 «* kplpapn^' 
fUrutiti 2 If* twfbnup-trtDh L. 1 u* p.mpXpn up- iratlltt Hiu utitb'' 
llfig trpl^nL. um%q.nuqa^ JB^ni-J Irh dp '^"fpl^^ ^bqj, nup Iftuf 

inpp* 

Uljif nitq.wpiuili ukhlrwl^p nLUbfi dfi Jhri' mutmni^^uAf np- 
tnbqjig k^'P^lt ^ q.nt-pu I"*! k. Juthtrt Jfi ni-fi^^' p.nrnpn^ii 
uthfuim ^ip^ f^h^f "P ^^^^ hi u w n pm ptm ^ utit nL Jit b-pntf^ utm- 
pwiht-nuS ^ J-atfiLfi if^9t Swdtupfi impL.JmlruA uMtam^ if4'9 P-^'g' 
uni-d ^ d^ "'-ptl f.AL.fi.Y np dmbnLjd ^ if^ nbtf.uipimll utiikmlif 
ULp ^flEfif ^npu n-trpb-qdiuht \j*fu utritkutiip dfi q.tJLbn^ ^mqnp- 
il.utl^gni.p-fjL.1lt n§Ai^ li. tniw&iopfi ^ftt^u^umffib linqdn tf^uAnLnn 
ubrhlr^ ^irutj aM-p i^mhunLji 1^ pmq.mt-npp L. p-mgf.mL,^nL l^uap^ 
irh^km/^ t^-kpt-qdmhUrppf tlfn^pfili dmmnL.n.9nl* \}»pL.dwkia% ii|iif- 
ufp dirf ^^ p.mjL.nLjf ^ t^ntMii dp ut^m^p%f kp^nu uvnUiipg Digitized by Google smjs,}^ 16S 

"fLiriJ^ p.utpip ulfitkutl^fB dt^ff np^ * urn.uium»uqnLJ pimgnLmi- 4' 
if^ Jlinp ""^H^y "/> umiMtf.nL.qiilrnn«l^ uttahmLd ^ gjtrpL. L. iiinn- 
pmpm^htubniJrfit^ Jmlbaa^J fifriiuffiiflf ukYitruttiiitrpfi if4'9< U»/c« 
ukhkl^lt ^^L.upuun(rh l^nqdnLtt Xq.unLj 4' ■'/' uwJ-^ii puBpipRM^- 
pfrarii i/^ iCi^ '"^Hff "P wuAmLit ^ t-t^'^t umnit fpfi aii- 
t-mqmipt 

^u/UqUlllUHnnHill ^mhi.aL.J t klikriifgniLg ijtiifp ffhiytuV 
flrui^ mpU.Jnt^mf9 Jom 8 umJ-^/h ^IrtLnL. miLutf ggat-mir 
ffivjiL^ t^utqjap-lfltt Siifiii uppwmut^ limJutphbrp^ 40"^ I putpiput^ 

II tapiM.trtt'wih uimrnhpfi Jfi;f pmgi-ngJ bh l^utiSmprntiU. f.fLlftrpy 

fjpirp'^ fiuatt.u»l^nt^u^ 4ry kplinL. uu»J'^;h fSyffaL.fHrtuht 4^1.11^- 
•MTf^ir uimmn lUfJ-J DttAn.nL.t'f i;t \}ptm mpb^lrtlrmii uimahfi fviir- 
^^ilfffi-if i|[iif j ^iiriff.ffiij[ffii_iiyi' if^ ''li^ll kpl^^L. "dnup- fuuiqaqniff 
It. Jfi uiuiB^utiL. oqwl^f apfi if 4:9 It. Iftu%iag^ PPlif^^ *^h J^^'ft* 
fd'UUqnifinL pTiUilllUpiaVll. SLm%{i,mlimmhpg mpLJnuutf>f 
J'm^n.^ iH^-f Aapni^mi' 4r ^ umJ-* kpiiwtisnuplruihf 2 n* /<*J~ 
iiaL^kmA L. ifoiit 3 uioJ-f^h putpipnL.fHrmh Jp limJtupmt^np 
uyi^kanlit U/rio ^LMfHtiuffiii u^imfi^ 4p^i '^h ll^fJ^up 4* pnut' 
piti-Jf [tu^ utpL.iSmlrut1b uiutrnfi 1^4*9 ^^/s iiifi2* fanpnufHrutdp. 
L. 1 u* pmpipni-p'IrutJp L. 2 mn^* umihnLfHrttfJp J^ luut^iii- 
pMriff 4* pt^gLnud* Jpt-u uiuitnlrp^ 1/4*9 'i^'' ([tifir i/fr}* li. ^nap 
uim^tBptuttiihpt ^ututtrpltllt l^ftg Itf-unuJ lA ^/^ wpjj^h putpipni.' 
p'kiah fiuip^ iutnuiputihbpt \Xfu utriiA'^^j piaguauJ kh 
q.iLhkp 1-(i:uil» ^^ptl ^ ukhkuil^t Tni_fL/i Jkh" k. l^uiJwpwunp 
4< vpuah Jom f.ifiifi-fii-if 4* i^^ 't"'pptk '^"""nt.n. L. nL.pfij^ uk- 
iikuililhk'pt xkuni-J kitf 04" c" puiig.nL.^nL. phuil^mpwhh 4r 

l^np^prnjupvaUn limJ fiunnujpu/Up. 4 umJ-^ri kpliiufiinu' 

pktuhf 2 II* 2 iiffij* §mihnt.p-kmh II 2 fi» pmpXpnLp-kmh 
limJimpmL.np dft uklltkuili 4*' J'tajn-f^ if4r9 ^a/hil.io&'s Q^/iA^Lif ij^'<'' 
JmpmiL. ^j 5 ivp2* pmpipnLp-kut% k. 2 aiffi2^if nu^bttijp'kamh y Digitized by Google 164 OLft<MLVA^f»>^^'b J^ uim^u§fm% — fibpltMt ^mmhfnt. mkqt Hpuilif^g Am^ A^mp2* 
irplimfiini-fUndhf 2 ivp2* f^npaLfHrmh II 5 mp^* pamnXpnti.fl'hm'iM 
J^mitmpmXIi. J^ t'^Pl k^t* "ff^uffrnft funpflrpf J^mfb ff^f^^p t^i^ 
J^n^pf limb II. impLLJmlrMuit hl. mph-iftlmit uimwjrp^ ^4f * ^^c-- 
uffuunffh mtuutp if^9 ptugLKLj 4* ffff f.ni.fL Jft nL.p^ tMMift 
«t4f > a^ 3 ff« 'kpipmfiamL^ffL.lb L. 4 -mp^* jmfiittL^^t^h niJfa^t 
HkpLJribmit upumfi ^^9 ^^ t^^fhami^ap sfpmia Jam dp ^ olji. tfnv- 
ifficif 4" ^^t 'b^fPtk "^^^'■"(f* ^ifamtxnp ^p^^ii* miLm^ ^t^fftk 
^pmmimpamk h^'lf k^^^^t^ f'Pi^ hvmmpmithkpt \lpk,lrfhmh 

IT^i^if jl^nai.p-lBaJihlrp^ *hjmbimi^np £- if^ ^"*PPlfk Uf^^' 
fpy ^%imiipt J'una.fi J^f i^npnLmi' Jum^ttii^f nup prngp^iikpu 
a^ptti^mir Mfm^mpttAhlrp^g k^^ ^ ^ ^urui J-m^n-p if^^ i^- 
pnL.mir .^^ftmL. I^mpaaviitrpf fumint^iikpf npniiff Sf.impm^lrpp 
Jtmj^p 4/4*9 ^ ^uLpu t^pnumir liLiit 

Xr^fL. JijmpnLM k^^C ^utpi^tait pjrfi9pna[^'h uAfuHtmJ ^p 
fhatj^LJuir L. ir^/buiftii&p^ $nimt^UfuAni^lnuii ^p irtBn.mfmLjt y 
^mlf Mi|cfir ^np^fiL. utifprn^J Jp fhfli umplpmi^mt^y ^mii u^J-J 
J^ 'Ipu'^ tftupfwuikm^ Jm^pftLwir L. majpHuwmhqfi 4" ^f^{i^- 
pmirt Uifjr^ ummpft U* Ikumnt-utirmhii^ A^bprnt^fuJuih mmit^h 

l,m fbp^f ^pmjg^iilrplf L Qnfitkp^ t'^tt" t tuppmirq^ oi-^rOT^t 
Vk^uti^pwpm^li ifiULimtLit 4*^ Jfi ^"''sppjfk ^^Mf^"'" 4* mmifni i»/^ 
Umi^fi uim^uptAmM^kraub ^wJutp ^^t wmi. %np^kr^hm f-^c^^ 9^^ utpkgJrimC^pLMftu dtp L ^4'<' 
^kpum ifkmiwa^uptH^fUfutdp piuf.mpimli ^if.uti^matHfunpp 4p^i 
puipiprnhnuJ lA ipf4pit. pfpmlfiikp, mptAgfr^ C^ftLMpmrnj^ ^mi 
%l[mmMt.J i^ mmpmu^ ^pi^ It- dmpmtpfglf •M.^pmfr^ ttjii j^p Digitized by Google ^£fA imiifffit tt^t linqJitf Jftdbmitg dom 50 uttuHh ^hnM$t 
LMpoi^p-buiJa. bnl^nu umankpl^plimn mjp i^uauS Irti- ^iriLifc in. 

pA-p^ ift9 pM9gt^m.it kit ptuqJiup-lt^f J hi L^ i^i^P ubtikimtfitlrp f 
aptAgpg Jfi ^mifpm^ l^mauphhrpp hmh^fOijafi- trh Jbir Jfr&- ^w* 

<l»llLllli PbTH. Di»JfMi«p ibnJhkpp C^mpan^uiiph ^bp^jfit i^m^mfkft It. P*flr» 
f^tf^msMit i&^ C^fti^n^mmifiii bfffi ifmhti^prnf prnpipmi^m^J bh 
J^Uhmfit ttLJifin^P'bmJp II J^dbuAgpg, dom ^n ^bpmm ^fc^nc 

ttjii ibtLtsbp^g C^fiiM^um^f^. ^h-^ P*^f ^Tf ••f** «^ 
pltJiwIriwi^ /mii^^ q.mhtJULd bit ubmimifbmi J-mfmbp^ np ^£9^ 

Ut|» ffiM|fL^ Jlr^ p^vco^iaA drnf^ni^p i^npmLmh b% l^f^[{ 
ibftuf ^p^ mbit bm^fit b f f npnk^^f ^hntimlpfbmh mmbi^^^f "Beiu-- 

pmgL^uJ k 3 mpijjfik bflimp^^ 2 iip|r2» i^fi'^t ^ 1 tiiv^^^ P^P* 
ipmi-ffthmJp. mbib^p ifir^r U(iMi- mpkifiii&iufii ufiiaif/^ Jj^^ f^iT'^ 

k^fqjfbpfit bp^nks hm^ d^tmftt ^mtf^bfmt^ iff C^mgmip^ ^w^ 
imp 4rt 

^/i mp2^» pmpipnup-bmhf L ^2 '"fZ* l^aibni-ftbmb ^wJmputiU. 
^fnpmL.mb^ (i A^ft ^utpmLMnfii iJ|iiiiff/k if^^ Ys iv(i2* bp^W'- 
pmg.P'btmit 3 ^p2Pk £tt'|^^^/i^fc^^ ^^ ^ ^bp^nli putpipmup-buth 
IpmdwpmiU, J If I^'fp2, 4*^1* Digitized by Google 166 ttntt*Wffl»^H% J^ uAff^ Ir^i^fit. niifff^if IfpliuBpnt.p'ktuJp. ttffitff.ifc.fif^ fjupiptu^ 

hp C^mJtup uAMg^kp b\$ p-nifmh-t 

VJ uua.uif'bnnq. mpJ-. Stir-U ifi^afn S^p^Qimpnup'ltLitbntith 
ubuolJ tpt Pi^ ffp miupft ufn,wf (i^^ <v/f- unJbn^ Jmtr^ tp if^ 

l^uipiui.unliih uioitnfi J^f iSp wp^fiitft^ utt^lrifi putpipncpbuth 
L. Jom ^U utp2* iuiibai.pbmb L. ^/i tup^* ^npnt^f&bufHi l^m^ 
JutputiL. %bpu 4r tpnpai-uti bq^bi^f Jk^p ^ft tli^^p^gi ^ititi- 
q-bpip Jfjlh^k. hilfbppf u»iL,mbg fk'^ftt Jwpq, ^miiq,ut^nLaii t 

^tumtibpp bp^HL. lint/Jh i^f^£ 4r mpiathtufpm.P'^iif mp 
fi£ p^ftp b. m^ fiLp ilp^Sp "^VL^ktSE k^P^^'S^l ^^ l^imiiunf 
P^ ph^ Wff/r mu»m,bpnt[ l^t (I^ii ybitblfp uttL^L. qbrnhfig Jp 
tup2» tun'iiat.pbtuh uiutm (- f poi.aifi' ^l^if "pA 4p'"l''4. 
ftmnbi^nil putpipm%wi^pm b\i bqbi bppapq, U. tlbp^ptb uVubmlip^ 
np q.btL. ([i19tff.fii.tf ^t Hub J-tu/n. f^upbpfi if(r^ ^apakjmh- 4 iiffi2* 
bplimp^ 3 mp2lfif im^bai.pbmii L. iff ituiJ-i;h pmplpm^biuU 
iffrti&iif([ t» ''pif uBpL^Jmbmh u^annp pn^mpmtlfiit ^tuhq-nt^uth- t^t 

IXpL-bibuiit uiutmp if^P bplini, ^.^Pl^k l^"pni.pbiBh ^/^ 
10/12/^ti bp^utp. k Y2 uip2pi» ijuihnupbmh pnp^ k^lf po^ C^w 
puttJtuphauJ Yi wpiph fmmpaupbm% Jp Jbh- limJmp^ app ^b^ 
pL dp ni.pp2 ffp Uip2p^ bpliuipni.pbm1lt L. frp^fic ^bp^n^i /^i«/- 
iitttMbuiii L. Yi ^Pi* pfnpai^pbtmh p^^p2$ nup Jp piL^ndi 
pat.it t/i q-pbi^ b. int. ufS-lr^t 

Ubhk^p iupkbibmUt mmmp mhlipL!biibpat.J if^ni.mi l^ph 
bplfnt. ptut^utpiwht \jbp fwlh^h p qnup mtf^inA. ifrp^aftfifrf.fuu.-* 
PpL,% 11 JoBpqnt, Mimml^bp l(pnq^ ^TC t^^kfjiut Digitized by Google 3i«U»ai»-P 167 idricr^bf. U fri* ^cuJ P^n^ L. ^n^n uuiJatuphlrpp f.iniM.ffi.if t^ IL- 
^Mif^uf^iif^^^ q^l^t^p utpLhi^^f {}mJuu9p ibaAihpft^ wpli.Jni.ut^ 
J^ pMifipuiL athq.uBl^p flpu»li 

ULjci trp^RL. UtuJuutpltlrpIt Jpff' ^kn.uiuapai.p'lit^hp^ ^'■'fA^ 
^t"* ^Irpum Ip^fft U>/i« frfi^iii. n.ftt.0fbp^ JftfU. ifj.iii-if 4r <f/^ ^''P* 
lip C^m^ftL. 6 iifficftfa funpmt^PfiiAi £l ^<vp«' umJ-^^lb uu^ttL^ftCb 
ntiibhutft Uio u^uuauJ 4* U^^i" Huittump^if C^tupiuL. ^/^ i^lrpum 
i^iLML^g II ii^untJ 4r Jfih^L. ^n^p irbphiifim unJrpmluiit S^/r- 
jiaf([^ 'ifffn^ C^nunLit 4r <f/l il^pm II iNiMLiNipfDi^ •■^ii.iti.iif^t op 
y^^q/A ir uiiL.'iimi.J \Tlth HmJmwp[ig J^ i^frpuin 4'^''''*^ tmpLt^ 
^mC^mpmi, q-mhaLaq^ ^kfat^i^mp ump^ mtip^t^phlipfigt 

^nputlifi bptfat. ^oqjfkpp f^tL^kp kiij uLl^ IfwpJpp II. «Mf^4> 
ira^ Jfci- nt. ^fi^/v ^pkppgf ^aupjpp^ ^A.iifj^ii II ^pMfj^ti 
^"TAs *»•- f*^A5 p9uqmti.pni.mh^t 

Uljii fPlkpfi J^^ 9pmpt9t.wi Irti if^ tftrntLUiunp fc([liflr* 

fiiiiri.fit.if t tf^n-^ HmJyutpp inpm^LJf fkmfi utf mi^fiitf utJm 

^^M» lr(i^Mfpiic/»^i.bti t 20 iopj^i'f £ii»/ifiii^/kii£ 10 mp. 
2/kfc &L ptmpipnL.P'pLiii^ ifoM 5 umJ-^ht 2 mp^'b kp^wpnu.'' 
pkmh^ V/o iia(bni.pkmiM L 4 '/s uaud^h pmplpat.fkkwy ^m- 
njuAtipiJiili phmipmhpg p-Qifhmjmh- BfiuUkp ^atJmpmliuBtn pnip^ 
pmuS kii 11 rnpmii^ tfkpmf prnpiprntUnuJ jr t'^f-bPt ^Ap<"-*vi'^p < 

ifMfff* kplfUfpaL^lftuisf Sy^ uipjj^'U imfitat.pkmii k. Jom 4 0iif« 
cf(-ti puapipni.pkmht 

\)llktfk^nu ^uipuBumjIih miumpy ttpp J^f p.mguauJ h kl^k» 
oCr^ni. f ocfi-tf £l kpk^ inuimai.C^w%f lifinm^ V^^ j^wlhf^tft.tui' (-» 

'bfiuifff t[kpL. tie's Vkupntlpkuth wmn»kpmi[ limj J ft Ir^* 
itujmi uipiutiimq.pai.piiLitt Digitized by Google i6» ttftmwnMH*^ it^fp p^utqitutp-fiu ut/plrplfist 

pM»pipm.phmh^ 6 tfofcfjrl' imfiiat-p-lfuA k 1 trufcft^ 4**''^''^* 
p-lrmh J^ J-utfiL fiutpf np[i J^^ ipupnLmi- jr <f/^ Jmrnmi^n^f Jfi 
uutJ-f^h p.utnipni,p^butitf 2^2 utp^t'^ h plimpm.fi bmb k. irp^iic. 
mp2Jfii luffitm^p-lrmht XT^L-hnfi ^utptpfigf mpk-lri^bmit uiiumfh 
kts 1"*-^^ h ^npnumi- ^/% mp^fth CfUtumtn.fl-bimh L 1 tup^^lk 
pmpipat^b^aA ttp tfj^J ^Mv/Vt "p/^ ui mmft Jk9 k^t ^b 4f^^fbk 
fnap^t ^fiLiitit 'nkrifp linrnprnt^mi- l^t 

yT-^mjit qjiMiii bp^at, t^nqJaLd l^mj 4f'9 ^"^'^^p^^. ^b 
bfi-numi mpismlitmt^pmg^fub % 

Xkfu mNtpatif iapm^f Jk9 «f««imi.i«S'f- ^fiA UmJfumpmuJ 
l^uA puaiJutfipL, ui|plr^ upmiif^ pbt^ C ^m hp mtui^^ J^ Lu iff^fp 
q.kmAm^inp b'^Pif'V' ^^* ^tNl L. kplimpmlfif, uib^fffptM^^ Jfnttrmitg 
JlHogimiej apalk^ kpffkiSii if If ^^ ffhrntLitf bpphdh- nupiim^ 
mtnm^ikuaiiuipjmp i/lrp pu»pipmiiaL.d^ lb b^'pkjh ivc-f^f '2f.ijivl.ify 
Ifpl^f Jpfj^ fmitmqmh lia^Jbp mi^^p pjvtfiii|^it^s O^C^mh^ 

ItA- mfmmnpi^ (f^^T'^f t jmulmij fif«'£t b^k ■•'^ tnlni utfit^ 
Dut% put pip bh^ np l^wpbifi 4* L. ^mhtfhurir ,g^Jlbit 

V^iipQbpji^ np C^mt^mhu4imifp^% Jmtpqlimhg p%mlimftntthbp 
bi^lngbl, Jf^jm jp uwM^Hify^ pmpipbh, 1—10 BmJ^h bp^ 
limtpmi-fNrmy L. 1 — 6 umJ-ipii piu^tm.p'hmht 

^fifh ^mpfbp Ilo I nup j^iilrt.iai' bh ^aiptr J^utt^pfibpf d^mj* 
9L,fti dif i^npmLMii bh ujui^ mp a^ A bpf fS^fir hutmmpu§Vbbpi liv* 
pmlip* d^mff^ tMgb^mtt^bpiit* uimmaiJ^mVbtp 4^ ivcli^ q^mf^^inpft 
^w$p^ liagf^m$pfjfibf0nlr ^mmmu^mhhbpf' f^a^ibpnud Ipmh ^ni^ 
ppll hmt^bpt 

diq.Cf^%pmu^u iiijif pn/iip mitgfJtpb m. b^^'PSL^^Pf^ 2.""" 
d^f^oLf bhj of.p* trfijWfJT'tfi ^P^pbS '^b^ '^bt.b t^HK, ^^* 
2tvm ji^Miiif^ fi. iNtfiuiiv 

(I|ff uaqg,^L.pii ut^d-d ^iir^ot.ioi' - jr iapfi^ ^h9% * 2^''P^W^ 
tb'^tt' ^'^"^fb^ £fmpauaum II 2"*'|' 4^^C*>*^tp MaiMiiiHiiflrMi Tf.|»£* Digitized by Google AttWI** 169 /tpuhlrutiif np dp mj^njcf L. ^b''"''»fiP^pp bpfiwuiuwpq. t ^ 
if^ ^mitp ii.pL^iugpt 

PufLiv^flvif (- ^mnS-frJ %lfutptuif.plri Jputfu dp "'ipp #ic.i|f nc- 
/tfiLitp. J-aiiat[pq.bui% ^rF^ari- ^fuut^ dutqwpm%i» qmht^nLd (r 
uibri- Uwduutpp inpni-d iiffi.ffc.iiiij[jl uiO ut^phf "'^ft^pts 4"''PP 

J^ttfjo. ^ft»pff df^f ifBapnt-mh- dp 't'^'^ctk ^'^S^'^4. ^^'^fL 
dmmhfi hhpu L. 99g.qqmCtU9fbmg 10 ffoi^ f^pi^ utubqnuqnil 
drnq^iytrgph^ tltpL.^ dmmh^ dp piiqutpim^f ini.uwi.np uhithwl^t 
HAg^ pkphph (flv^'T^//! it^-l'^St'f^ mutphf^ q-npi-iuilri^ kp'i** 

Mtrhbm^p ^mn.tul^nu9p 4*9 .7 iup^JAt dbi'ni^pinu'ii U. dp 
mamd-^h ptupipni.p-buu%9 CfpLMputuiph mmmp d^f ^fiij dp 1^2 
^Plt^ ft[i^ui^fTt.^|riffii fi. 1 wp2Jp\» nu^itni^pbtulb ii|iiftffrFi.^fti7i| 
ii|i him^nud 4* ^t^p ^"P/^* *b([iifinlr|A ^ up ii|iififtfii.^iiftfti nciifr- 
9^1 ^ ^vpt ^'^f^^ ^motfit.^ii'if/k ^nq.pg dp t-in^ (""/^ ^m- 
mmi-ifibip impt ^aqd/tf dp tup2pi» Cfbn^aL, ^tuj dp tpffppll hutii 
II dp diupq-nL. humbiOL, t»b-qt Upm d^f ^mj Irpb^ q.nL,n.ht 

{kpL-bibiaBh tqmmp dl^f pmgt.aLjt ^ 4*^/4 aup^p^ pufpipm.* 
p-himhf 1 ^p2tt* £Mf|tiffA.^friiiif II ly^ tupiph C^tummnuftbaaii 
dp i|jii.it.| app doam p*«p^(>^5 V^ ^Pit^ dbbm^pbrnh dp pnui 
(- ^mhifm^nLjmi't Upm bplfmL. Ifaqdrnt^d iilitumbip bit (^. YT. 
mmtL.bpgi* pull hbp^Lui^d ^uth trp^iiA. ff^f^pH ptnpjirpt l^mf 
f^cj^mj^^ unumbq m^ptm kh fiff^^n L. dttd ipuiuutiJt U.ju 
tfM.%pg dmmhfi ifit|ii p.mplpnL.ftkm% dpm(b dp urndt/ia £rp([fii- 
pmt.p-bm% L bpfiat^ "'Pit^ imibuL.P'bmh dp ub'bbualij npp C^pa.- 
mfauuaip'ii aapituap dlf^ puaguna^d {r dp iaa^ualL aaiutmat.CfUah Y^ 
ampjjph bpfiuapaai^pkmh II Yi MPfj/"^ luafiant-pb^uala^ "bkp^LuL.d 
Hk^^ ^maduap hua^it Upua uapLbjiruah uiuauap d^^ ^vf j ^uapk dp 
vimC^mpmiif V/^ uap2jfi' pnpni^ptfuahf V/i w/ij^tf kplfwpnijm 

U Digitized by Google 170 tta*j.u.*j.pnw»'hh^ put^unLJ (- if^ iinfiitu^ttiift q.ni.nAi^ np tntuptUL. i/if J[i uut^l^h 

AnaLpiiuih JJt ^"pj^f nnfi Jl^f tun Lu o^ J ft u»U^^ ^l^mnt 
\Thi%o ifbnu»n,utn^u»ho htui^ft ub%lrutLn L. Jmatho mnlt^JmbuiU 
mmmft Jl^f ^fraiff_iij| ^^^^^^^ nn i/(-^ iun^lt'b patninai.pbwii§ 
It. ^1^ wp2l>^ fut^bnt.pbui^ l^n ift'bfin ^uy^fioi' 10 ^uf/l uto-utf 
t^iiUi^fi^^y uiit^^ft ^tn^p (lii^ ^ut^Um^uti^ nt. putpiptugutLf 10 
fi^'ll b.Uf L. Jb%^ ftfutho Jfi uutJ-f^h btnpnL.r&buiii L. 8 tupj^* 
dbh'nt.pbuih ^uttLui^at-ufi Jft ubhbw^f npft J^f i^utiuh^ Jatpq' 
iiuiiig it. tubtuuttLMibpft attl^npiibpt IT^iifjli ttputho J ft UffLUfb* 
Afih Jnhitt-P btuJp ihfl'^ qiuhtuqtuiit.99i.Jt ilfii tub n fig Jfi hbtf 
tuhg^tttl 9tt.tyitulifi 4.^W ^l^hatttJi^tuiM^ L. nhljtuh^ J ft Jbh 
ubhbiul^f it^ utuJ-f^hfig tUL.btft ptupip99t.pbuthf 3 uiuJ-^h bp^tu» 
pni.pbtuh L. 8 tup^Jih nu^itnt^pbtuht ILjii ubhb^fig J ft iffri| 
ffili^^ir^ bp^iup qhtuiffthoi Jft '^'-ptl ^^f ""^Sfi iVtP ^P t?" 

iittt^Jf iiiff^ifijii uipq.^h PL^L ^P* JbiiD 2!^p9tL!iiU9l^b^fi\iD ^nf-ft" 

^nt.f ^fiiff^ II ^ypfuBiiil^u 9nbuuth^f np tuhg^p p/fr£ ^iii^of.&£ 4"' 
iTbh^ JfiU-hajh tuh^ontf ^bptut^tupXuihfi l^pl^ftii f^^iJf 
ttbitbtulfp L. Jtnuth^ C^tupiut-tutfih ttftutnfi Jftfff^ t^^t '"pb-Jttt.tn^ 
iq.L9tq tffrij tuhy^pf np J ft tup2^% ptupipni.pbiuh Ll J ft atp^J^'U 
^tu^bnt.phut'b ^i ^^ifufif ^"^nffg fbtunj tufu tu%g^ft J^^f p^^g'^ 
k.nt.J ^ li. Jfi lufi^ tuhg^^ np ututhnuJ (- l^^t tupL-JtuiU" 
£ffit.upus fTbhf) i2tupnL.htul^b^ft'liD 9^%tut JftbJbn^b 9uhgDntff utU" 
l^ut^U J ft ifUtpfiLp f.u'llf'S jbtunj utmfttiintJt^tuii^ jfrin t^tutt^htuj^f 
npntfi^btuU. tuhg^p ^«iM hp ^k^l ^ ^ttu^nt^b/^t Uutitjb^^g tt^^ 
nnt^ftiibpu iffifncJ hf^^y Ph '^ff ^tuhft tutupft tutLtuf fipbh^ dp* 
tub^^ ^fiii iffjf tuhgf^ntf U. 2*^''' ^frfLHi. tfittugbi^t 'bptuh^ ^Mffcut- 
tnutgiint-J ^fihf pl^ '"It ^^9MP ^f ^ni.if 4* Jffh^L. ubpbhfttu L. 
ttfttuhnt-J pipff Jh9 tu^J'Ju 1^1 bpL.9ugn9i^ 9Ufpfiiit H^bp9utfM9pifth 
Jbh^ Jtniuh^ iftjf. tuhg^g t^^t ^'^pb.dtntuC^fti.uftu itf^unti tuhg^ 
^p^ np bpt^utp lif.nL.b[nL.g jfrm p9ugn9,bg9UL. J ft ubhb^fi tH;ff 
fff.p f.if»lif-ni.if 4" ^pff tftciiifi/iift Ufrii^ tlbptui^tupituho^ t^nL^pu 
bl(tuh^ tu^if. utfpftg U. tttntuii^ Jftt^ti o»ipbpnt ITbi- UtuJutupnut 
tf2iiilfiocfi|i bit tuiuu^fiti^ aup utipt Digitized by Google ftttWlV-B 171 h2Ufiuii,np bii k. M^Pp ^bf ^nnttutuh 2 ^^nonjilf fnutnwt^'hbppf 
npnh^ f fraifi.ncif b% ^n^p VutJuutpJi iitpiif^oLi/, ^bfunLinft uLutfi 

DpMiii^^j^ J^ii iJ9ap§9L.mi- 4* ffp iPP^ uuttfl^^ lunitni.Ubin'bf 
6 mpj* bp^mpacpbeah II 5 iiift2« prnplpni^p-boBb f.u'pl' <ft£> 
Ufiai t^'tl' S^t-i*^" iiiffjfiA bpbujt ilptuf aui^nuwi- (- 1 '/^ ^P2* 

tnbiJ^ (- #i£i hbp^ng.uin nihbgbi^ ^ fi^lfh ^^^^t ^uipfi Jhf 
uiJpn^ i^npaL.uih^p 3 mpjjf^ ^tmfitaupbiuh 4^2 uBpjjt'U ^fk* 
U. 3 Ys •■'P2* p^p^pnt^pbutb (-t 0*A.iftii (f^9* ubdjig 2 ^bp}^"^ 
gtoi-pf pul^ ^brniiftg 12 4.^P2/f4. f'/'^P i^i-nuJ (- ^^2 — 1 '''P2* 
iUftitai^pbuiTb L. 2 uip29 bpbuipai.pbuiii Jfi mhit^ np ^fuciuiiui- 

Upaiff i/om 1^2 '"PS* Itufiint^pbuA ^mptBi^wh 4" dfih^U. 

iifp2* iutfi§nupbmh U. 2 mnj* b-p^uipnL.pbiuii Ll J^bJiin^ii putp" 
Apai^pbtuh J^ utbq^ 4'/ tC^P t^^U"" ^"^'^'''p k * U itiifi|ifii' 2 
ampjflh bp^utpni.pbuth L. uufinLpbmb ^bi^p fp^VSb "^^'0* 
^Tf i>p^ "^ V^VC, ^ "i if^t-H uitupmq.wlhbp'h bh Jhutgbf^f ftpa^- 
^trin£L %'b^%'^sbS "'^P^L ^^^ i^mpmi.unb'^ i^nqJnt^J Igtuf 12 ^^f- 
2fii^ bplimpai.pbmb L. ^2 itfnj/*^ imibni.pbuiiM iat.uiiU. J^ tmm m\tmf %%t^ inirb^n'i. UjJ^itbwli Uliiuibglig niunP^mlpuUttL^bmii diuitiu'biuli ilbpuip'btu- 
^lui- tfii Vbb^ Viuituiupt 1837 p-nLfih, bpp Viuifuuip upummt l,p jufiin 
mlimmiLn^f lujdif b^bpuLbfi %iu^iuuibinp ptAbi ( 1/]^ ^uijpb'ufi ituipm 

tffff nblbpf upumJaiJ ^p 'biu li%i, Ipug^'bp hluu ifbiugp Vbb- 
Vmitmmplf iapiulji ffiu^ dmipuplfg 'b'VP t'^t piupip f uillruii] ip'^'P^BIl* Digitized by Google 172 UmMPnW^bbli uiiifnpnLu L iiilfii{£r^ itmpHf ^fVHH "'if^P^i* ""'I'S ^p^l^ 'W'^E 
Jbplly dfiui/ii fuHutnil 'pu'P^'uP^nLUii^f mJuiupiugf t^yi itp liiuibuj piuTb 
ifuil^ tiAfkffp liptnlii liiu%iihlii k b-^&^mgbnLd (t ^luUiug itouikguij 
tipiuit k nuikgli liuigUn^ juipk^ mJufi)!, uiulimfb %ui juipiuiliaLkg phi ^kpuij 
k uijkui^ii uiuutnpli ll^kg ntnuj ap luppMi tutippLpp mtu uliitkg ^n- 
uku bu iuiLiUfkgp ntdbpu k dp mjbuipup ^lupiiLuii- mnip /[ttijpk' 
iitLbf ap iluijp t^iapaLkgt huliaji ampg pa.'bkgp k iuijbkgp ^iutiuig- 
uim% phlikpa^u^ ^binpaup'b, app oij^iai^kuadp foiikgp inutptuj i[uijpk' 
%aLii ^mqiug k naLa.p ipwjpg uiptkgpt ^uijpkhph utju at uiji ^fujiflr 
pkliuiL, uiipiiuuikg dp ^kpui t^aLpu uip^hpi, putjg kpp mkumty ap ^ 
lltupaq^f jp^f jp 9 jp"^ lupiuL k gaLguiduimail %uipi kplipp k 
uiuiui kplip'i^p uliukg gajg muin llojuLomaCk km at %kuipaup 
dp lutL liuiuijigp^f upiu ikmjikp% ul muipmbf Ip'-'l miu%aLmtpp%t frp- 
i|[»L op dhaig utui'baun^pp lytdatdf ^utg, l^kpuil^aLp Lp\( uiiuipu^ ^^p ul- 
inatdf ut)iliaqp% tp'kB fS'^-'^f ttp uiiuplinLd, liai^p iua.ui^ inatiub- piamp 
^aliatd aunatd ^pt hu douikgiuj %pui%y iPllL sk'"^ ^ui^lf fiukukgp 
uia.iujf %ui uliukg kpl^pligp gajg muii k uiqut^kif dph^k ap ku lipllph 
kwuikgp illtS' ^PP''P'h ^P^ 'VA^T k''"'l^9t ikttjgkplt uidatp phaliail k 
uiuLp ^apu duipquL, ap utus%k% ^ppP'pq* tyuuun^muikmph pki^utj, ku (^ 
qkuigp ap ^ui%qkpiu ipapikdf jkutk%kppg ^uiu'bkdt Vuilimfb dp%^k pd 
qhuiiu ilutjpk%p% uuiuuipli pquiLUtd ^y uijiui^u ap uiuiiaq'bkpp umpum^ 
ipatd k%f jfuiiatd uyi&gkaLd ( p^alikp% k ipuipi^uLdt ba ^t'kg mju dp- 
f^ngp% ilpuij ^uiuuij at pbliuij iluijpkiuL jkmkpg. %ui ipmpiiuL k^uiL 
dmuiL t^uii duiquiput'U {uijpp)t bu jrh^kpltkppu ^kui iiuipkgp q.aLa.p k 
^puiguik mpiuilikgpt Uju duidmkmli Irui juAliuip^ q-utpu p-a^tUL, umu-- 
mpli pquitkg k ui%juijuiuigufL ut'buiuinp iT^j^t Digitized by Google 4fllbf. 

pffffiiiLjf^ mti.mfhtfnq. ^utnutinlrm Irtnliu^nm^au^ ma^tufhrnftt^nu^ 

pL^LpiJrpfig ^rnqfunf hu utpnk\t upmmpmnmlri^ IrJ ut^u q,mtip-ut' 
^miiRL^kmb JmiipmJuttib upumJaL^fiLitpf ivn uiL,kiJi L.u if 2^' 
i^fr^fii. fat-uaif^ tuiL. unJ-J ^kmmi^ai.J kJ C^pmmutpatliktt 

f^utgfi ^mphn^ iimq^p-m^uthitkpligp i^ofti L. HpmutC^utbfi f.iif- 
looA.^ ^tuqp-uiliutiibhpf npmb^ fLtimi^Mi^ kh V^apkiikut L, Vn- 
lim ^^LJikpntJ. ^uf^ '^tlJ^^st^^PH ^^'"•^ts ^^* triifin ^mm^p" 
^p 4* mpmhg ^utuuia^iaptuppmn^ ^pwi" iffn^trnfanupiiLitp Hivp* 
haf f,mLmtn.mputppwm^lt utqif.kgm.P'kiulb mm^f ni~umli U. ku 01* 
iLinP. ^p pkpkJ J^ ^whfi kp^kp II Cjk^mft^kp upmhg pmp* 
pmu.m1l t'^ €%aii.iff^^ {uic.pJiicif^iiLjf»t 

^aijntlpq.fi ^''"Pf^ "^ P^PSt^ ^ C^mti.uimfii'u ^kpmpkpkmtf^ 
h^i.p-kpu Ifii^u C^tt§utu^ki_ kJ f.£^ifit.fipiifi^ttf Miftpifif| ^tutip-tu^ 
l^mhlbkpligt a£»irwwfa 706 wf. 627 /^f. 183 «»t.f*. 

A^mpfmu 52 ,, 61 ,, 10 ,, 

^.MiflLwb 196 „ 169 „ 40 „ Digitized by Google 174 


iiaw«i.onw»'bb'b 


Snupsfu 


233 
225 
41 


N^fttf^lOLpUl 


673 
601 
137 


^ap^iu 


185 
160 
46 


nc^Jmba. 


181 
164 
40 


b^w^u' 


799 
720 
196 


flhq.-'fh'i'P 8 f Ac 


a 3025 


uin^ 


2727 


A». 


699 »> hpt^ni. ulnLpg^ 5752 4nf.^t 

U^iififufiiiti^ f^wl^ff^ypn JffiA^U. ijlrpf^ii JmJw^UBtiblrnu 

ffL./riJ i/^i.ii fp^liaglthlrplig mi.lrifi tftun^m^mV II ifpp-ai.uii- hrht 
ofa&£i^ ^fif||ni.if t ilbpjih iuamp'£ut%Ji Ju§^pat.p ktaJpt 

^tupLoAg^^ }^piipaL.J^ ^aL.u§h'£ t^^LJift^ friit UnuiW ^t 
Cftuhq,lrpi%bpnil ^ /^^ iijfutn nt, ^ut^ntj^ ^bh mutppkpi^nuJ A^ut" 
^f^utb^ft ^w^ inuuun.np^uilpuVbbpft^^ npalbg C^m^plrbmliff^ &ifs 

A^mpt^wi.gli^ L. V'q^utpuiupiugji^ plift^hbrp bit HpuAp ^uf- 
inug JaTL.tu^uth' bh ftpb'bg Jmmblbft ibqnL.% L. htounL.tt bh tin" 
piutfbp^^ht Ul. p^^m^^tn phq-nciiUBi^ b\t '[p^'S <">^^("'^/<^/^<-^^^/>f 
C'lS ^ wj^u^l^u niitnuthb-^utii l^b-uAon '^uiiliUi^uAi (-t 

^pl^nt-tuf if.lii.qj^g bhf fuounuJ b\t U 2"^ p.fffnaiiffi.ti^» ifrnuiifiuna* 
liatiy ^ttthi^b-pin hJuth (r Siuntrfij n-rnqp-ml^miiiMbpfiii^ JJttutit 
pi§q.C^vaiiputtnf^u ^iiff.lificJ frtr ^^uifu^ntii q.at-iaiuii>f npnd bJ ^ 
ini.U'ML.np^wl^utiihbpfi uiuni.pb'wJpf 'imhm^i.ni.J bit ^uthuilig 
Jbi- Jiuup ^iiif.iffii.if t \kpmiuiftuhgltiib-p[i L. 't^AzA'^^A^^PA hJutV 

ruiyfi (^poifuf^ffflf irf^ub-pftg au unilnpni.pjii.hhkppgf nbmut^ 
if&^ffili If^kuiii^pf un^npoi.pffL%lhlrpn pnijnpp tiJuttr irli ^inf ifii.* 
If ia»i. fi/i^ ID ^ m iiif b-pftii t 

Upiiitf^ Jjr9 npuit^fimnupffiJbp uuiumftl^ ^Ji^ jr tftmpiiii'fif.ifii't 

Cirf S<'*^P«'^(r<' uputlb^ ^polfiififfi£ friri u^pnL.J frti ^poliiif- 
i^iifif ^utpgbpntl qjpiuiint.jii^f ^£ifrirj ni.i|fiii^Nffit. ^mJ k^P^lJH 
frif l^ninuft li. bppf;f^ ^£rii n%.qni.J uubj^ ^(r tuq^ni^ ^un bits 

upwYt^ fiu'^utltt tUi^itLji bh fnt.tttnt^ttp^tttl^tu'ii'bkpff CJiitm lip^ 
fotfiii^iiiif ^tupgbp^ JtitM^itt Digitized by Google mmY»^ 175 C^bm muk^j^ i^mm L% iltupt.ai.Jf ^mh fH; 2p9*""i'''^"1 Jf^^^ 
uiq^iinL.ppLithlrplif op» ilfutgtig I^UiJ P'nupfilrpfty ^bms 

tt|iff fmtumn.^ ^''^''P limp-aijlflfiibpfi atJbfth Jji i^nphutl^ut^ 

tj^Lap limn.m^u»pnLpjitJbfigt 

Xkjuwf^^uum^^ t^mcuMn^ft ^uti^piUf Nfii.£fLrvi.i/iify Mm/itfi^^ttfif 
II JuiUiuJp Stfi^pu 'tb^l^Pb t^^ktiP^PC, ^^^k^b^ou ^tupnifi^ 
4>"/ kht Upmif^ 1829-/rli t^mtijp^uii- ill ULfioiif^tiflf^ tf.ui9.UBn.ft 
T^-o^ur C^UMUutpw^ni.pkmh ^^f it^tbS^ 

vb^ttil^u hbpnUufiiibpn muimJatJ triff ftpbitg hutjuh^on tnt-" 
uutL.np^UBlfwh ifUt^Irp bh bq^ui^ L. qmhwqutb J-mJmhml(bbpnt.J 
utjfLwfi^ mbifbpff^ fr^fif&- aliiM^iMi- b% w^u 'fb^W* Xkh^butt 
q.tupni,J {kputuiC^uihlt pt^/> utpq^imir 4* ^t/. b. 2P f^'k^l 4'"/'''* 
^oif ift-qbplth ^iifj&-p(rtf fuoub^^ L. utJ^^h Jfi w^mm^ubJ fumubfjtu 
50 p ui niLUB n. mni.a.m%o (- mouHfi't 

Ujii JutJw%uiliiibpp if/r ^iifii|oy^ii (CEpUCin) Dif»4ttilfiii|| 
up Jltu§iiif.wJutfh u^utputuint.J (-n pJ'2k^t~pbu»Jpf t^utiftu \kp^ 
mutC^whfi pl^^piM pJ-^fl'ft.J 4*' ^PP- p^kC V^b ^ f.ftiii.lifit.if| ^tti- 
afai^gfih auqut-J 4" ^fri-tulf uf^ y uimm'&uin.bia^ ^4r /^^p uiut^tno^ 
if^ii 4* k'^P'^lbk ^fc-cuvf ^utpaqbi^t l^ulf p^^kP npufi^u qjt ^ut- 
C^uBhmjlih bP^^bS 2,^'" ^^'rfLiffflfir^ auqutp^nL.J 4 Joutat^iuj ^4{ 
tb'-UP ^iupnqb[^ni.t ^bj^gft^f np ^utC^mitatf ihb^ nCub^bf^ ^uAift 
utfbmbti f-Uff/^-lr/ 4^^9 ^utJwg ^utJuig niiq.nLiMnt.J bh ^utfla^ 

ibk^^Pb'-^p* 

rutiijP'ut^utit hbpaubkiMbpff mubfnij^ i^utpuL.u u^qp.aL.J ui^if. 
f^LJi9tL,J phutlinL.J 4/^^ 26 «iiii.ii k'^P'^lJbk ^'"l^P^ ^ J^utfit b" 
pba maL.h ^P^Sb't^* U^fffl.iii-if m^ti bpbf> utauiip IpaqJat^J 4p 
^ffJ-ni^bfjt t^bpt^utummiipt \x^u bpb^ mnCb '[p^Sb-f- /"Ltfaff.!!!- 
Ljvif 4^^f 'k- aL^kftii fipbhg tftn^pp^ b^bqb^itt ^mp-niJfli C^ui" 
ibpii tfputjlihbpp'ii umfiutni.d i^fijh fiplrUg ^wp-ntb^ i^polfii /iff-' Digitized by Google 176 uawi-pnw>*hb^ l^fih uihnuJt Mpoliwl^uih tl^^mfjmitui.p^iMtlrp mbuimifmn t;fiit ^« 

£111 utTbaiA J If ilpuigjf' ^mm /^^ff^[^ h ^hlj^ Mmpuau^m ^h^ 
{^l/iajlllUjllf tt^qt mmini.mlipal) mqUmi A&^f^HA ifrlt-^gf 
Ll bna JlrnJ-nLbi (-| jtb^miihrpntl C^m^bgnlri^ ^ JXpmmC^mlhli p^^ 
llftV pnAm^piruiJp f^l^l ^ifjjf^ ^ muti ^pkht Upur qf;J jmi." 
ffic&^£ L pnqnfbi^ lf% ^hi tt^lt F"L''P k^P'^ltk^^'l^PH^ ^ 
Jjtmtii oijtf J-mJuthmli frtr C^miimummgkj^ Irpp phkP umnputqpaL." 
fHfttJb (- «»iL.tr£ Mutu^nt^hitm^g np ^umfiui^^ tj'qjjthkft'b ^nL.%^uq.u» » 
i^uthauPlfLh piiif.ntJblrunut Hut^mfh C^wl^miLmli Jtup funumJuth 
uuiumpli uu»ftainL.J (r Ifi^^^fp* V^^Jf^hlfb^ ^p ni"f.nL.hli ^aiAimq.tU' 
L.mhni^P ^vh b. bpp um Cfiuummm jr Jhnt.Jf i^iirfiyfii.if (r ibtt.^ 
fic atnopf ilbputh afmSnctf ^uttgJf f.fffic.if ^bpft oiiLtuff ap £/r- 
qbhf Iff. XTbiLtAp Cfiuiibitf npm^u qji ^btnnj opp ni^nou Jl/pinl^t 
U»|tf np i^umuJ bit ^^it ^^l k^'^P^iU'^^ppt pnqn^nuJ bh \kp^ 
§nmifUi%li U£^-pt([^ffft P44ff 100 qnun.au2 mni.if.mh^ 4r uffii-'- 
ifncif , Ijutufnqbibhg ^^mp^;^ ^Ptt ^^4ph4fb^ ' p^^^^'^plff'-'f b. 
fuumltL. upumat^^pntJ 4r ^p^'it mqmm pQij^b^ li^^nfp ^Lp ^politp 
q.iauw'bbini^i IXfitaLC^butb. ^polfflififfi£ tlatugfth wqmm 1^ pantini.J 
Z^btifi'bl^^h b. Iff III Jfth^L [i if 11*4 J^n^ff k liv§pnfj^lit 

1887 pnufAt wju klf'bpf np 1829 pnt-ffu^ ^mphn^ ^tuq" 
PmlimXina^pbmh J-atJtuhuili t^lP^^L ^P ^^f^**^/^ tf.u»L.mn.fi 
P&^ffff qff^ipi if^WL 'f^^^^''^^ Jbpibhunp uan^mauJ 4* p^p 
ilptogft npq.i.ng* np miahfib ftpkh q.utuutn.li Snupu f-Z^-fff) ni.p b. 
Jbn^hnuJ ni. puttjunt.J jr 4^/ k^P'^'ltk ^(rc«i^> ^jn t^fti^qbpfi 
pninp ifrnpn^jjilfiMb pp fm^wfu ^fijnLJ bh ^tupflUi?/ uthmJh *I«&^£-> 
gji ^uupbisuililig J If iiutC^mmm^f np ^p^umnh^^m^pbrnb tfbpmf 
4k^lbi t Jntpwppnum^mh Jut^nLutJpt Ujiff J-nqn^nt.pt^p P^st 
utfii np ^af£ tfi^uf 4* kpnt^Jf iiffj£ L. fiL.p wifummmnfipnt^pbmJp 
iri. mniinL.hni.pbmJp hprnhfig ^ mutppbpL.nt.Jt U^uftr^ phmm^ 
ii&^uilr i^lroffti^fii unJnpm^piitMtbpn pntnpn^lb ^uffj^nff^iiffif bh% Digitized by Google Sm\L^^ 177 i^pumhkmg J-utJuihm^ 12 tiai-iLrtL^f ^ fannC^nLpq. 12 uttLUi^ 
f^mqd mh J-tuJuBhmlf mm/j^u bh atp^mtumfi ^HigfTPf an fr f^* 

%utli ^o^o i^op^ajp)f umitmJI^pf uwlh^^f fmhmJff^ ifibuutjt iw 

^'£aij£t ^ftS-^of^i ^Mfiifiifti (^'>p^*>'2}' /■*<i>(f^<-a-f pLfuip-t %aJf 
am^mtLf drnprnt^f plii^iif^, (foifiiiy ^iviiyf kpk'^U Z^""*-' ^'''{f* ITm- 
infli(|, upiffmC^t i^mpnpf ^np-mhf /"fv^f ^I'-tlf J'm'&^ Jmlf^iii^i 
nmJfft r'm^l^lf ifi»^n^iifi/yrvi.ny 1^4 < — ^utpibm^ patpL.f U^ump" 
i-fiA. putpji%f pu»pftpli^i9L.iif q.ai[tmgbtm§ Qjtua^ut hbhq.Uihai.pbhf 

"^IPLLt^* — -u^frffrj^mi^iiiff A^/^P UinmaAibpff mhnL%li»t ph L.u 
CfUt^^tn^mh bi t 

iriftnf.i^iiitr^ MflincliliCrnff Ilii if&t- ^ututttl ^tut^m^mh bV o<* 
pfthmli {iu^^lfC^uim (80 miifpfr^iifir J^ ^^tr fr)* ITatpf-aiffp^OT, ^Af* 
p^tf| (UpP'><-^A)t ^na.nJf (2,fi./^i|Aii^if4^)| hqj^ump^^p-f Tini.2'''^f 
A^mpPnL.^ (86 mifipfr^iifli if^ 4^^)' Uiif[ifAiff| ^11111(^)^1 ^pAfP' 
^Ippif^*'' (91 ifiiiipfr(fiifif hbpniiijijf A^wpqtmht 

Z^mf^w^uA J-nnatlptfjut^mh rnqop- fibbpffff upmho qjtmbh aUu- 
toffft.iff^iffi'Ali f.fii-lf ^111.11 l^utf eX^nt^uiugmu foi^uh Ji puipjih^^^^ L. 
mf/iit 4i^ii ubpniAqp ppbh nt^tiqiu^uMiL. ^p uthnutuhni-Jf Jiu^ 
%np ubpnLiiif.p 2^apC^liL. at.unt.g[i^hbpji L. BugC^uthiuhbpp [ipbh 
c^Mi| l^u»p-n^j^lp (- mil fii.ifflffii. if L. m2JuMumni-fl (r unifnpbi^ ifa»|<- 
nb^fi i^bqntJbt 

1886 p-nuft iifjjkriiffi^uif n^ J-tuJuthtu^* hmful^ftb ^.tuumn-tU" 
iff|lrigf MJpmp-ml tlc^st tlt'^^^E ^k^l ^P *"/" ^t^l^PE ^ '"1" 
^mmbf^ jrP uputhg €tlput^ltr^ tP^L """/.• <'i>'('<'/I' Jftut^it J^ mnuV 
^mptpg* ip^^sb ^P f-P"^'''/.* JffL.uiibp\t wubf^ ^ftit p-^; ^iitj bht 
Ut.umji t^mph-ncJ bJf np p'^l^pn^'b uitr^^iffa 4** nJuihg L. ftiir* 

q.mt^ufifili fiup cIIotsjiKa n't AxajiiiiixcKift ytsi'B* mz^fiif- 

amni^bmh J^f uptuisg €ilputgp3 ll^ib^pt Digitized by Google 178 aaw'wnbfi'hn l).^iii^^iif£iii^ficif p.iiiu^auJ trti 17 mttuhf 21 fftiiiii^iiili 19 

Unuihg Jiuuftii bu ^pi lf^2.^J tf^iojif J^ fiut^fi iift.iiiffaifc_* 
P^iMibp^ np Ifpb^fi tnutmJbgph ^ihl (ipy^g (-uifffaitf Juiuph. 
pull onuthg ^bm^Dp Juthpiudmuh ni.unL.J\iuiuppni.p-pubp L. uf/i- 
f.4^fi mwrnpuiuui Zttu^bpll^hpg — pn2hph^ pwiLwpuiiin l^n Jhuth 

pftjiiififrplf ppb%g imq.Ju»% Jutupit ^UipnquiiiituJ bh iumui'- 
Jbi dputfii CJbmb-btnt wLai%q.nt.pl-ptMMb ppt 

Ximm tp^l J'utJuAui^'hbpnL.J tutupnuJ (-n Jp ^tupt^utiubm ^ 
npp bpbo umplimt.utt^'hbpn ^uf^^'^'f^binil fd-f^iuJphbpp^* Jp 
^ph b% pbpnt.Jf uihnL.J hpm ptnugpt ^pp p^^Uidpibpn f.iif- 
Ipu aiLtific-if bYi tlutpq.tuufbu9p% l^bnf ^bm^ uut C^mulimiMnui 4* 
timpliu»L,tutf,^bpp ptwpq.iUL.wh^p L. uAiph-nuJ hpw^g mubtntl* 

<!cOli. bpbubbp^ if^iiUM^l^^y (-£ Jutpq.ng J^f ^Ir pLas^i^t 

l^u^hfii upuihg bpbuiibpp l(h^p uL.uthnLJ 4*1 oitLiiat^J bit 
Jp Jp i^ifip^ L. f.iiii.iiffifilf fit. qhnuJf oAilbpf if,hnL.Jf iathm» 
utiupC^ph upuAg C^iuhiLpmnuJ bh' 2^, (["^f a^ptutp L. u^hf uut» 
Luiih upuBbypS ^ ^i ^b'^C tb Jiini-J uputb^ Jom^ Jpwjb (rjP 
CfWi^uttnutpJni^ppLit 4* 9" IS "tutipUf L. ^ CJbiL,mhnui mppnfpgt 
Mputho ilbpghni^J bh ^J/f ^ if-isnuJ* C^utuiiaL.J b% Jp uthmmn.f 
"ipi^tlbp IftnpmnLJf fiP^^f aiif^ot^i Jtuq^ ^P^^^^^t P-^IS "f^* 
C^buaL. ppbhg bpbup ^h^up uLiuguti- l^p L. ihp'U f[iiipfiij[ ifmpf.- 
Ipubg J^f Jtniibtf nt-ump utui^pu £rff ppbhg liuthmhg mmhbi 
hauptbmi^t \kfuuf^;u ^J'^P^^^k^'*^^ ^ uputhg ^buA Bpf mJntMph' 
hbpp mtuhp humwh' ^Jj'^^^^ ^^ Jutq^^ pur/SP-iif^y ubm^m^ tP'^'S 
II, iftnli* pul^ ^tuiiuif^ Ju$% mhnL.J ^Uiqiuph nu f^p^bp fic 
^iifl£iif#i.ni.ifi 

P. 

\Pp qmn^utJkuai l^ffh pnju* b-u iniutnJat.J frP* /^t 2""" 
Jiftn J-utJmitut^bpnuJ Upfpu^bnii99U utbaLitnJ Jp Jmpif, ^^uiiiff* Digitized by Google *IIWIM^ 179 ^bpP^iuit ifntpiuiff 
Fhphit miuUd* 

&£, £r£, dmmmq^ 

&£ mm p-niip^'bf 
W^d* q.nLu mpfii 

(\i.uw^ U. hnwiig Jhf ua^npoL.P'fiLii 4" t'^p^^i ^pp ^P" 

Hmn.lbnL.Jj tfthuuih JmhnuJ 4* ^"^Ap* A^^T ^'"P^p u^utpni^J (- 
piiq.nat^nL.Jf 'l^P'^lffif'^i fuou^bph tr£if.fr^o^» Jfi'li^li. np ijtb^ 

^» 

}Xn.uiDbmjhbp(ig Jfih '&u»2J^ J-wJuthut^ mwifiu (- QfiunLu 
"^pJittmmmffU Jfi ^Mftp ^'''fff "pA Vf*/ ^^PC ^bqmbp isl^uimb^ 
jmaf pmptfuthaut L. J^ ^aciif ifauf [iLp ff-llultg fi|o([fr^vi^ oiuf 
£^ jr ^«f9 mnunt^ftiit W^ml^pmp ^mp J mguih hw^ni.J ^ ii>^- 
pofnt Ujf- J'utJuiibut^ 8^11111.11 fum^mlf^DnuJ 4* ^^IP ^ ut^nt^ 
i|frfi«|i [la^nfh un^apnt^J nu uliuni,J (r t^P^^L '^""l* ^'- ^^*'' 
flijf. a»2iv(f^pii'[> C^mJmpuni,J 4* JnttiwiinpVbbp^ iiiff^iif^ifi|pt 

^* 

Pii2ii'ir&p|i fipbhg fbqntJtil [tpbh^ fipb'hg ^n^rn^J bh iptf^, 
Moi&tifjlf fi^ if^ p.tuguiuapnt^P'^Lii ^bii limpnqiubnLJ mu§n VftLu 
mqif.utpitni^nL.pitLiiiibpfh hput%^ ftujinhfi bh fi/f^UJ uihrnAnilt 
ttfif mfiifcafitr t'liif.ifiiftf Juiujth ppbhn pnjmUbpn uiwwJnL,J h'U 
^JirmLbmi puin^iujuiuqji. Digitized by Google 180 imu^flbfJ-bb-b tnp. unutho ifi&ijffii.fififi£.fc^ Ufnibi bhy 'bnp fr^^£ kh fnJhppj 
utu^w^h mbi^ ^4* kqbt L. unathg nnutmuiulutubb^ b\t ftl^ ^"l *"' 
"l"! *" {tl"''P tf bV^^P t) t^f^S^fi^ Miutnbfifig t/» tppf i«"- 
tLUifui^bi^ It unt92^'fiqpL.p — wlbni/bpt 

I*ff^ fiffi_ UM^J-Ju B.n2Ui%bnfi Jmufi^ J[i uiJtjfni^ i^Uiquti^mp 
uiuitnt. ^uiJtup tuub^Df np uptuiio b-u uiuiml^uibnt.ii bh ^iff.^iii- 
utpftutl^m'U ^bnhhf np ^pnL.mhr ^fji\i b. ifututuJp. hnp UM^fuutp^fi 
q.pb[H^ ptinp uihl^fiiJiM'bbppi tutqpni-J ^ uthiipoht uAi^uupbhff^ 
b. iuhopir^^s U^Jpnq^ ut2luiBp^ni-J Jft ^inn/i ^oijf ^nuhbhtu/ntl* 
iu§u ^bi^U utd^'b mbq^ ppbh ^uvj/ifrti^ d ^ ^utdiuplti.Jt \3Atnutpp.bp 
ntuniUDiitbpli ^iupumni-B'biub b. hputh^ p^Iiuil^fi^bp^ t^tupp-ui- 
Jni.pbui*b b. l^btuh^p ^uipJuipnL.B-ffL.Vbbplthy htu' Jfiutfii dft pmh 
^ fubq.pni^J'--ftnn ututt ftpbh tuqium luiupbtnL. phnLpbuth 
q.p^nuJ Mt 

{jpuiiiD bpb.uigbt bh 2^utiu§umMuhni.if ^uit^uthutl^utitopi^it t 
^fiftf U q.utpni.J ''^) II ^bmq^buif^ niiq.nL.hbt ^uttbpf^ii ibani-hf 
lipohp b. un^npnL.p-ftL.Vbbppt 

Vn^tuiibpp Jji^ut^iautu^ bhy JutpJisji Jwubpp ^mtf nliiif i.nii 9 
dffut^U ^m'&u»lu tnuimm^nt-d (r l^mhwHt^ umbh^hbpfi n^ untlpput" 
l^ut'b Jbi-nLpltiAst U/iufifi^ if(r9 2""" £ti ^wi^ Jbh Anptuunp^ 
hbpf l^quiL.npitbp b. toiiht 

Unppliiif puut ^nfn^lt ^^y u§Lbfj^ i^mi/ i^m^aiii Jphtnq.nfb 
l^y Jmqbph nt. w^fbpp wq.n.u»t.[i ubunup-bufhf bpbuU bp^mpmuifh 
f^f -^uil^iump hbq^f ff^pH ^"fP tf^i_ iutLtuf phliutir L. bpp.^^ 
tnw^iniif "^ijgbp^ b. l^nmbpff Jf^ wbqjf mmpmhnLp-fiiJbp %bq. 
ntJbbit uiq^muil^ uiwutJlbbpt 

Vn2u>lb p^'^^npn'-Pbinh jmin^iifif^j linnJbph bV luhbpb^ 
umjpftL.'Uft (^uthtlbp^ b. wlhif.mq.pnLd lubtf.pbi^j uth^nqnt^^'-^llf 

') IlaTKaiiJiiii Uuraee. 

2) ^uilgbuil. "^luinif, m^lmpli fiaziuUpli mlgbiui^g. ^VaipU 1894 J»fe 7t8i 

»; tfTntpU 1890 J^ 9 1 Digitized by Google i^ai*ai»* 181 kpfL^rf i'tf' l^ ^fif.if&.if tuuiutq.utffi Jiuufiiy hut uiuipni-J ^ ^ptS' 
Oft II umumfili kumuftnnL.B'^L^a* iiiiy fii if/r qn^utp.lrnnL.plruth 
ahq.nL.%utli ^^* dffh^L. uth^tuJ lifo ^f-/i ^^f-iniff. l(itnfg^ n^ dfiiaf'b 
fk hilbtuJmLdf utn U. nt.nwn^ni.J ^ ^ontulb^ uinLby ni^n Ifpi; 
Jkaiibf ^tBipii ^ ^na.iif/ni_ p-tanJutit i'mfuubpnj fiul^ f^pt *"' 
iLttaftahmif hapk^ tin Jlrpma.uttCbutt tuJni^uhni- if out t HifirLUf- 
ilmp^ULp^L.itf optr^^'iibpf limit niiiikpf ul^^nt-i^f uituutnL.ft q^utg- 
JtiLitDf uthwutitkth hit hpuiitg ^utJutpy utuni-d 4* ^ninihit* utit' 
uitt^Jutit fmbl^utfuttuB-yut'b qif.utgnt.Jn itlrp^^nt.J ^ itputitg if^O 
phni.B'pt-hnf npfth tu^Uf^uth ifoin tmunpni^J trh hptait^t ifputhg 
^utJutp tnJpjttif ^pkbPE ^tu^pbhfi^ 4*' dffut^U p^ fiplrb^ ftplrbg 
tnqmm tULMUbt ILif^ii (lihd'*fi itpiahg ^utJutp tut pd tup ^;-t aUt-fi 
natJ itthtf. ^utipfrti^^]) — iff^itf pi; ncif ^utitap ^ utunt^iui^ib* 

fXfuuttDttttuiD^ i^tui^uttt^ pn^uthlrpn tfltuta-huinutlfbiug hitt 
i^mdtuiiu^ tun J-utdtuittulf^ uptnit^ fudpkpnil q.iutfjp'nt^d £rli 211P' 
OMri^iar| \k^utfigfutaifif yXq^^utuhi^ptuuioiJtj W^p i^tu^tuit ft j ^t^lj^^ff 
q.utt.tutLhlrpn Jft tmn. d-iudiuhtulf^ ditiufnL.9 fiplrlig dturjlrpp i^iu- 
julrutL. it. ntinpdaL.p^L.'b hthtMJtlrtnL. itutintnml^ntlx itwtn ^ktniu- 
•PP-PtP "'^^'"P^i* h iilrplituftugitttt.d tfjtiuitg ^ntJb* — ^turvutt^n' 
ptuufi^u ptuqdtmi- ^2"'- 4p^I kt^ pnjutit pnupp- ^ dtuhni^d 
i^iuJ if.nLiiniUf f.fi£i &-#!£. if* 1^2"^ tf.tuL.tnif.lt'it itutntni" 4* ^^ hphfutu^^ 
ftuli kpl^UL. k^l'ptS^ ptulik/futp-fi utMt^^kpJtgj^ tf.nt.pu kh ittu^ 
|af-if if^ ^utj kplfUL. dtuUfftlff npnitg ^tui^tuutupiulfjn^kinL. ^tn- 
ifttfn lfmfiitH,uti- kh dtutikpt Uptu ktnb^fig tudnuufirUn kplftup dut^ 
^mlip llriL^ii M»fLfii£ t ^2P^d tjfit IT^ "^pbl (fA^ ^U '^^9'Pt^ 
l^utuittiir ^L^ dtuiilfftlfp L. dft fttthp duitfj ikn.fih kpliutp dtu- 
^'"kC k"" ' "*? ^ 2.'^pd't.nt.di Tjtntn tuitt^tud ufuttniu^nt.d l^f 

np I. ^tuitutlf litnittn^^ "P'tt ^^ i^nt-d tnn.tuitg dft 

npU^; . Vmliy apftii uauttntu^nta tutLnuutl^ft d^^ tnrtutg^ 

hkfULg ' f' Iftuufnt^d kh ^pkhg df^fuph L. 2^tnpni.ittu^nt.d ifur- 

Pnjutiikpp itutntuliktMig liktuiiu ^kh uppnt^dy kplfptutinphnt-" 
p'hmdf pufupnafftit ^k% uitupu0uini.Jt Damifj fibdtuhutn utuih Digitized by Google 182 uawvn^P*^^•b (uutnlt) qtLqn^ngy ^^Jmhtuu ffini. qrLqn.ng3 iirif^i'^If mf^^^ii 
S"19 ^ tnuitfiuy p-f^ ap^uth wp^mJmp^ni.J bit kplipmfjtph^Lj' 

Uiffi-afi^uflffrp/T ^[luini.nputaiiru uiutpmuinL.J hri Jmqm^np^ 
i^nt-p-huidpy npff ^lajtup L. ^ut^lrpp iiprnhg l^n^nL.J l/b Jm^m^ 
q.npht f^uigfi uptuiiffg Jp ^lalhpuih 4'f uimpmuinL.J lA uim^mm' 
iLnL.plrwJpf ^utuutpiul^ q.utpphni-p-kutJp L. Jmhmijutitff. mj^^i-' 
plruiJpt 

IT/r pn^ui optul^uilb liuipnq^ ^ it^^L ^ — ^ ''x'ff "^"^9^9 
tf/rO^ii p-ni.nil ^iupnq^ ^ ilutumut^lrf^ 60 — 80 ^niif^^t Po'/Jf npntf^ 
^htnlL w^b^Uiii ^m^ iff ^u»fuL.nL.JIt nt-umff L. upmhf Jki" JinamJp 
tu%q.n pi- trh Jhnud II. fiplAg J-mdaAmlfb rnhg Irh If tu ghat. J m^ 
^n-UMLhijutut^u i^fjlitlrtn'ulrpnut t npui^u oqmt, uffpw^mpTbkp L. IfutJ 
iJlfiLp* oq.uibkpnL.Jj npmi^u tujtiplrpp II. ^b-fktup- muntfiibplf 
niAilihq.ltp'hlrpt Ikit^tuJkitmm i'uthp 4* (f^tf f^^V'^lb ^it'^^^'^'^'ftC^* 
dfiit^qbn. utJni-ufiiin mufbh ^ JitnLdf ^tf pn^mh n»iffLiii|f o/in 
Ll 2}""' uthqwJ taJpni/^ ^J^pm^itlrpn^ L. anipuHrptti[ ^p^i^d 4* 
^tuqw^nt-d L. 2p9''*'^^J tb^lf'^PUL '^""i^'^pE ^"'["btnL. Il itfifff 
dnup-puii fu'bqpktnut ifnput^mpu paituhhrpn ^phq mmpp 2*"' 
pniAsuili diiatJ k% tatuhp L. pthwduLd tnmtb kpkptmhkpphf Ifk^ 
puilfnLp iqimmpmumnud t Ifiup uthni-d L. mj^iff ^alf djti-ttlbkpp 
iZ/r^iff kpl^ kplitiL. dtait k% quufhu qpt-q nt. ^utqutot' ^njm ^m* 
ffuij^ 2f.fii_if kh d^fokpph dff dfi (fj^ fi|iii/i([t ummf/mi' biii.^n- 
hkptt d^;^p ifikfnuf t[kputh rndprngitnuS frfr dp ^'"^{f UUiJUly 
{m%ujpmpm\f iinqnif) impi p'L.kppg IfrnpinLd dp ^^"^ ^^1^ "" 
pnhgpg dp ^aaitpup kppkdh 4*^ at-qqutlfp qf§§L.p»llikpi§ kh mhg" 
l^uig'bnt.df f.fii.m^'if ^mi/ P^lP^P p^pnL.d kh qamn$. d^f k. cifit.- 
iikinil ^luutn Ll kplfiup dut^mlfb^ m^u nt. wib imtiAp dminti-dt 
^nqnghkpnL.d kpkpitmhkpp^^mqnL.d liqdfl-nL.d kh hpmhgf np* 
m^uqp ppkiig qiuitmlfbkpn upmhutiij pttli upplfwtiikpp ^mtqutp 
nC dp utiitfunkf^ pfOJU^kp k% muqqnL.d Ibprnhgt ^nim% p^ kp^ 
l(Uip dm^w^ntf^ ^^tuug'hnL.d t;i^ kpkptuthkpph L. uni-p mmmuiu^ 
pitttVukp wtufjpa npplimUkpffbt ^{rin^ ^ mukj^^ np upmh^ ^.''^tn 
ttpuipiou kh L ufuptrm^ffi ^^^l^^/^i^ ^pmkftt ^Tmf'^P'ii dp Digitized by Google «kHLti^ i83 

«i«cJrf J9fM»ii^ mnjmfmflimL.it kit J^ p.mit ifhkit II mitJ^^mt^l^u 
ml^mmtJ Irh ^ntfbf^ ^fhitff Jmqit nt. mm^J^hi kt^ "^ ma§kqj9f 
mp^g /hrmitj mUtlimmlrfji lijkpmia^ mhgbttLJ Irh fjr^A'£ift. mumh^ 
m^itmf m^fmtJi§lfli m^trpit at. pmpmu^^iJbpf itpm ^Irpflh mum^' 
'£mit^ miimpJmhmu^pnL.^JiL^pt XTp pmh hmfubit ptr ^'kmfulfbt 
ml^mLjt Irii t'^ff^l ^t (['>"'(' ^'■'9' "p^ Qmmhmfmuf ^bmn^^ J ft 
^np u[mitlip lr% m^lrpmnLj mi^trimghtf^t mpmh^g 4*^ flrmai^ Jft 
^fih 2"P' npatf^kmk. bplffumhkpp affc-p^ kit It, mfu ^fP^^^^'k 
JfitiL, /[kpfitm^mitmiti^u Jp pmhttuJ JkpJ-k^t irfiaib^t IkJpjnqf^ 
•pp qj9i,pmit mitg^gitkimtlf II l^kpfty mqmm mkqkpttL.4 f^^^i" 
pmf if-nph-k/mil l^mJ p'^'-pP' tfiftif£r£ii^* pM2mtit ^kpmqmtLitmt,J 4* 
mm^it II mJpmtif^ tlmmmtm^p tmmfjptt i^«|£ mJtttLuitQLit\ ttpp qmm 
a»iff.t0if fLir/ii'aiffS'ficif (* m^lt jit^p hfumfammlt h. i^iMif Oiifip ^mJmpt 

Va2m llpi^p ttmumpl^ ummfaoUf immmfuoUf fmmpkpm^ II 
ifftt^p fiii^ f.af JTf ifiB^iifjtf II iif|irii|4rtf irtii ttmttmffli pmpn^m^ 
^mit kt 

a^i»£^«£«r^^ pmimitkpp ^m^JmJ kit jp 4^^tk ^-•- 
ttmfit^f mp kitfi-mpliutttJ kit ^p(t^9 mfttfrn^mfimi^t Urn pitmp^ 
uttuJ 4r pmgmitkpfi^ lu C^ummmt.ttLj IXfttrnf^^mim^ f.ttphmlfmf^ 
^mtC^mitm^ligf €uim^ufmbpi9il3» Um Jhh- CgkufiitmiiauppLit L. /ifp- 
f^n^ii^ 4* 4.»mfkimtJ ptt^imitkppg It. ttpm Jftf^ttgnil kit itpmit^ 4^P' 
fmffltttiJ ppkitf itkpffit qmpkkppt fitm^ailmt^f^lnJititkpp L m^tt (• 
iqtmtmAtta.pt mp itpttt^i^ }kppJi;f . ^Itit furfaf nuvcinLif ^Mnnai/iatliiffr- 
pifcif ^ufif C^m^Uitp mtmk^ithkpmcJ t 

^i4^mti^mim^ pm^mitkpp paittpntlpit f«ii.p([ kit tM-unutltg^ 
itpmiigfig i^km. ml •# ^T^pf ii^£' f p<r{ .^f^t, f«^»jWp«*-rf ku 
ml 4/k pmgtttf kpkfumi ift . t»^mmittn.J t 

Xftitmtjap • tAmfUlf^'^f^mtit ^ktm pajmtitkpp lip^Am^mii uitmit' 
^mt.pfuJit. Lu tmi^in Dpi^itft pkM- imj^mmh.mpimlimi» kit L. pm- 
tJtttipmit fJkpttkiL.mtit^9tupktttJp ^^^fttm^J kir A(|frfbipi/r| ino^iifjfi 
fp^mtmrnittprntufi^it^g 2mm ^ffi pmit t p^imitfi hpmitgt 

^ ^t^ttAkpp pittm^mpttAitkpp^ pmimprntj^Httlmit, iit t^mj f/irt.« 
timgpitkf^ p^mlpmpttMukpfiti i^itfkpiitkpp k^t ii;£ii|^ffff |£&ti mmn^ 
pk^m/ult Digitized by Google 184 llikW«M*Ot«(>H*b fLtatLail^ untlpufi JJi aifLmiri^b mpmmmmbnt-fi-liiJb m.%^%t Cfa- 
mmiiltlimlii fkqrtLii L.m wjf. J^L^nfhh tt Jl^u»fb kpfikJhf tpf. 

ut9L.J bit ppkiigf pfi2frp(rb £lrfifi.a^t tt|if ikqi9t.% itimml^'itmt.J 
k l^nlimA^upmrnimlimh t^ypn.mumwlit^'b h. Cflrmqifkm^; Jmta^mgm.k' 

ttutpJuth iLkpp II phq.nLiiki C^utftfm^mitpt Pfijfrpirti ^f^-^fp 
aufJ-J umum^^ norfiifc.iir/ST'^A. kh It. dkftf^ ^atff|kt. ^tupstnmgmAm 
^pkitg fLm^^^kpJig (ffki^ C^kmkkuti^ kp^m^ifp mp tum^mf^ kh^ pk^ 

patJ iif|f. llbjaL.f Jtamfih Jft ^mumiffmp mtu^m, lNi|iifOT»^ai|ft 

b 

a. 

Upl) iTomu bptinufii lil/p, dtk tl ID ptiliUtia ninpu, 

Ikpftm (fni. flit J Jkpmt.^p^ if^n-ntfp (fac ^^«m^^ 

^Irnpu lip dqbiT gbq uitumnj) lip itrifiq. 

Uhl/t ([19/tb, ^mmp 4**/tl^f lut^fSp^ (o'/t'^f «»t ^•'it't'^ 

PpkriL tuVquiir{(fd7ili) inpu tuVq. ^Ijfbq uAiqujuT'dj) wXiqanT. 

Ut-tp ^fr»tp t^ q,ni.qutifittf ^t ([WL ifoiir^ffr^ mftpmt^Uf 

Ijlibp Tiumbp ts iTomu tfbt Vntqip [iTidhlig. 

Uufff^^ t^wJutumfif iftuihkgl^ff afiumU^a fk (ufrnt^l^u* 

IjjUl puiUbp uiuuigtSy qib'tti qViaj [ubifiu. 

X^HL^ ([iifj(riri i^^P k'^'l^^^ imfl-dp ^oijttiy mil i^Mi|(rf^t 

bpliHL uiJtqunr^ inpu mbqunT^ ^b'bq uihqiaiT, iTlt mliqunT. 
Bnil^uAAiliuli npqljIU lautug pn^uuj biT ^lupgptg u/bnUiu 
Puili iTp qfiinbu iumal tupfiy dbnpltgu tun uuuqu 

Unc/t 4[iif|ti^| immp (ui/(rbt fUip-Jp (f"'|(rb» n^f (rt»|tfc. 

l?plim u/bqunT^ inpu tuVqtaiT. ^pVq wVquiU] tftk^Q^^ Digitized by Google J^ULbULH^ 18& Up[) infiuij uiiumbrij l^lwm Uomu. 

vfihd JmhaLu iiri-4' ^^tu tbu mpftup^u* 

^I^u/pjbVmi/ IfU Uhpq quij, id muiu uiVnUw. 
IjU luim piali qb^biT Id il)Ubu tiUlibpu. 
td*l: np qinujp iTuspq bu UXupn. 

Uli.&if tlbuhJ C^nmbi^ ^^^ qtun^u tnui2atwu 

%uiil liuinbil uijquibri l^i nCUbu %uiUj 
GpT/biT ithrip Ipjuuibir inuuupHnuiup 

oimt. ^<ifp4^ ^ffL^CrJ ii^oi ^Uiubu Ufut^fuiUf 

G/um vupui libplduiU ibu qiaj ^buw, 
fd*t np qmuip dlapq bu Uuipq. 

Ili^tfiaf ^oftpntf mmi^plrg ut^pnit.^'ti prn'^fj^m^ 

^IjLupuibu) ^ulUnU Uiuiag l)puiUlig [dwffiJiUy {bpq) 

Hmd tfm fmhbu ^um Jut u^bu^p J/tfii^Uf 

flcuV IP ql)inbu bldt np Up Uuibtfp liiaffiun, 
^/p /innipiT ^btnn kn ffujliiaibu qjiu. 

Z^btl^u i'^p^stp pum^ Jm'UnLJu bu , if iiiiiiii.ii t 

fd*t np qinwp'^ Jlapn bu Ulapn. Digitized by Google ftiugiapduili ldl)L 

fiuui 1886 P'* uiijuuip^. 

1895 fh. 
^mumftiLd . ■. 4303 dom 4602 

"huiLiuiinLd . . 59496 61900 

63,799 66,502 

hmutp-buiii littud^g nfnunfunu^gp quiLuiU-H f^^^ifiitli Iriff^ifflrf^ 
pn/up quiLuiiL%ltp^ ifi^ VPP''Pt '"^'0' i pnHittLitt %pui dp fiutLmlinLulf 
^bpump t^bpiuj piimlittLd b% 2i ^nqpt 

Pninp qptqbpp Pb^E ^^^ ^f nipbdh dp^% p-ntn^ pLpii{fui%^Lp 
qpiqutd p%uilinLd b% 605 dmpqt 

srubob Pbm* 

8%bpp /7-/»i£ li %pui jmpmpbptiip-pAp pninp p%uilipihbpp j^fi^ 
^bm bpbntd ( ^buibbiui uiqfiLuulipg. 

Slibpp PpLp. JTp uiui%p p%uilipi^ 

^imqu^nid . 699 5,3 

"huiLIUILULd • 6809 8,7 Udpnql qmiMiLnLd 7608 8,8 Digitized by Google ii«LWl»iH^ 187 


I 3 i 


..,. tJ," 


O 


o 

CO 


CO 
CM 


-co" 

CM 


~~ro 

CO 


^ 


OC CO 

0-- t>- 


CO 

O 


66i89 


ixv-ixo 


CO 


r^ 


ic 


!>• 


OC 


CO 


CO OS 


O 


OC 


^-4 


-^ 


t^ 


03 


CO 


t>- 


CO 


r?< CO 


CO 


_jCM_ 


^-^ 
o 


^H 


CO 


Oi 


T^ 


CO 


GO t^ 


Oi 
' 


t^ 


CVi 


C5 


03 


03 


CO 


CM 


CO CM 


CO 


03 


irt 


«6206 


2^ 


«. 


o 


CO 


Tt< 


T-^ 


CO 


CO 


CM OC 


oo 


cv 


03 


1 5- 
(M 


CO 


'^ 


CO 


CO 


CO 


CM "T-i 


CM 
^H 
e 
CO 


OS 


CO 


t^ 


CM 


o 


O CO 


-^ 


CO 


--t 
! <c 


^ 


oo 


CO 


CO 


CM 


c^ 


CM 


CO '^ 


CO 


CM 


CO 


ibcRg 
a^ 


CQ 


c^ 


o 


in 


T-^ 


CO 


-^ T^ 


^-H 


iC 


^H 


Cv* 


t^ 


lo 


CO 


-^ 


CO 


CM CM 


^ 


^-^ 


r^# 


C5 


oo 


-^ 


oo 


T— 4 


03 


Oi T^ 


CO 


4^ 


CO 
W"ij 


C^ 


T-^ 


T-^ 


CO 


iC 


CM 


T^ -^ 


in 809i 


!>• 


oo 


o 

T-4 


!>• 


oo 


OO 


iC ^ 


CO 


'^ 


-* 


r 


«I 


OC 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


«;; 


-*■ 


si 
1 


1 


1 


1 


1 
1 


1 


1 


! 


?<! 


S 
CO 


'^ 


^.1^ 


OO 


03 


CO 


CM C^ 


o 


OC 


!>• 
•e. 
T-^ 


OC 


CO 


CM 
CM 
CO c^ 
OC 


CO 
CM 


CO 

o 


»c 


«OIK 


— 


~c^~ 


y^ 


~ri 
C5 


CO 


t^ 


OO 


t^ 


O CO 


T-^ 


oo 
b' 


tS- 
CO 


05 


CM 


CO 
CM 


y^ 


o 


CO 


GC 
CM 


t^ 


O^iS 


T-4 
^-M 


' 5- 


•* 

^ 


1 


1 


1 


1 


1 


CO 


1 


1 


I 


1 


1 


tl88 


4, 


CO 
oo 


^ 


s- 


1 


1 


1 


1 


1 


oo 

CM 

CO 


1 


1 


1 


1 


1 


««2E 
1. 


•d 


oo 
CO 


CO 
CM 


1 


1 
i 1 1 1 


tt 


^ 


00 


a 


CM 


1 


CO 


CM 


1 


Oi 
-^ 


1 


1 


1 


86 


S 


CO 
y^ 


QO 


!>• 
^_i 


-^ 


1 


t 


£- 


C^< 


1 


CM 

CO 


O 


CM 


1 


03 


1 
CM 


! 


nu 


1 

-2 

m 
9o 


^ 


s- 


CM 


1 
o 

CO 

i-H 


CM 


-^ 


CM 

OC 


1 
CM 
CM 
CM 


1 


lHi 


a 


«I 


C^J 


1 


1 


I 


1 


CO 


1 


1 
1 


1 


a 
(& 


d 


C£) 
CO 


1 


1 


1 


1 


00 


1 


1 
1 


T-^ 


9f 
CO 


lO 


■■ 


CO 


^ 


t 


£■ 
T-4 


1 


oo 

CO 


1 


1 
1 
1 

tftS 
T-4 


T^ 
C^J 


03 
o 


liZ 
'j5- 
S- 


T-H 
1 


CO 

oo 


1 


1 


1 


1 
1 


CO 

y^ 


26:e 


«4 


— 


T-4 


"if 


i o 


"<yf' 


~CM 


"ai 
OO 


CM 


OO 


r* 


»ft 


-♦r 
t^ 
CO 


OO 


o 


^ 


1 


•^ 


* ifi 


O 


^H 


'«♦' 


«.'H8l 
. 


*: 


C5 


^ 


r- 


o 


-rfr* 


•^ 


* 03 


CO 
OC 
a 
T-4 


CM 


CO 


T-4 


CO 
T- 


4 


CM 


T-4 


y^ 


oo 


T-l 


03 
ifi 


C^ 


CO 


CO 


CM 


£• 


lo 


I>- 


^H 


OO 


t>- 


I 


CO 


O: 


^iH 


^H 


CM 


*;0902 


th 


oo 


CM 


o 


OC 


1 


tfi 


O 


oo 
03 
CM 


GV 


^ 


T-l 


CO 
T-i 


T-< 


CM 
^.^ 


1 1 
eh 


/••^ 


, 


/— *v 


• 
^^m^^ 
, 


• 


cj 


1 9 


• 

St 

r 


eh 
eh 


y^ 


^ 


- i. 


y^ 


a 


i r. 

1 c- 


co 

i 


co 

CM 

• 


03 

i 


•J 

t3 


o 
3 5- 


t 
1 


mi 


8*- 

t 

t 


•J 

•r 

3- 


• 3 


•a. 


tti« 


3 


9 


:3 


•S 


^ a 


:3 


5; 
99- 


S 


o 


«t 


•:&' 


•:&' 


c^ 


«?- 


^ 


:& 


^ 


AT 
^^ iV 
T-l 


CM 


CO 


-^ 


ic 


CO 


i> 


00 


03 


|L» 


s^m 


MVP 


hKB^^ 


■BOBH 


BS^ 
'~' 


"^ 


— — 


■■■■*' Digitized by Google 168 lUlWVnbf>bb% f^urn ubnl). 

Ip 1886 p-. ui^juuip^uii^pnLp-tuiitp. 

^miiuifttLd . . 228H iff/i. 2020 ^f. l*UiLUIILnLlf 31218 28278 hdjimuiru . 33501 „ 30298 „ 

HtphdV 100 phuili^g 
4^uiiiut^nLit 53,06 utp. 46y94 ^f* 

^UlLUIILntlt 52,47 >, 47,53 m 

Ultpnq^ HUILUIILttLlf 52,51 M 47,49 ,, 

bt ^lupfiLp fiffiui^ffflr ifi!rfL/lr Juipq.l^tubg qiuijtu ( /ffOf^mlli ubiLJig 
*fiiuiiu{pnLif . • • • 88,48 

^fULIfffLULlT . . • . 90,58 

Ulfpnil^ I^UILUIILnLlf • . 90,44 

Ujuuifiunil Ujuiuifiuiuipp huiliuilU uijU umf^mLiup^liL ntutmiAhp^g 
JfiU (, nifi fifyp ifiuptipli liiu%ui%gfig uiLbiJt bit 

l]um tuq^ntldbiuli 

I'lULUiitfiu phuilifi^hbpp 1894 /T"* tll^' UK^kflht^^hhllbP "SuttiuiinLit* gf- 1 N- >f' '^uiLwn.nut. °f- »<• fcf ^ Jftmu^'b. Hf. ; »,. |tf . . fhmimhbp . 
Smjlibp I 
2278 2012 

I 
35 20 

I 
24 24 42% 

55 

48 15 U\ 29 

J I 

4 2 6 8 14 24. 28 22 25196 

^51 

1921 

14 

> 

2321 

319 52 ^"l^PE • 2888.2114 4502 20321 

3566 

1745 

13 

> 

2029 

271 45312 

7217 

3666 

27 

» 
4350 
590 27474 

3686 

1945 

29 

4 

2329 

319 

24 22333 

3586 

1769 

27 49807 

7272; 

37l4i 

56 2' (^ 
2043 4372 271 

28 590 
55^ 83422 27740.61162 1 I 
35810,30059,65869 Digitized by Google AUMll»* 189 Uju uiqliLuiulilig bpknLit (> np uijq. urfffrpjv liui^dnid h% pninp 
or f forplffif^iiijl^fcifil^ ^buikbuii ^/o* 

Auijbp. 71 — fhnLuUbp. 11 — ^pugp%bp. 5>6 — f^nippbp. 6,6 VfiLU 
minbpp. 5,8 

/?^/(/; iiutuulunldbuils 

^mLUiiLfitt piiuilip^P^Pli uiiumliui'UnLit bli ^btnbbiui blibtibgfiibpli. 

1894 /^ni/rti. 

I. 


11. ' III. 


IV. 1 V. ! VI. 


VII. ! VIII. 1 
5- 


^ 1 


^ 
i"T ' 


B 3 


s 


•»* ' . ' 
i 
3 


*- ' t 


i 


•*• ' ^ 


, 


1 u i 


•- 

1 


^ f 


i 


■1- 


i 


3 e 


^ 


« iiS 


S " 


£ 
♦#■ 


*t 00 


s 


♦#> 1 to 


*r b 


nf>* 


D^/^lV^^!^^^,:^^/^'^^,' 


Of "»"?>» Of N!M 
OS G^) 


1 1 

05 o lo ,-* 


^ 'cm 


QO 't* 
' 1 
^ '-»* OC ^ O 


•^ 


«llff<l(p^ . 


1^5 
<>< 
CM 


o 

CV< 


■ 1 

1 1 I 


A 


A 
A 


A 


CM 


CM ,CO 

'CO 
CM 

1 


CM 


^ 

^ 


• 


CO 
CO o 'co 


»« 


C£) 


o 


o 'o 
'lO 


CO 


T-^ 
tjD 't^ 


CO OC o !^ 


CO CO 


-!♦< O 
'r* 


05 r* 1 


^UlLUIILp . 


CO 'OC 


OC ;-* ^ ,oc 


in lO 


A 


^ CO 'CO 


A 


A 1 A A :-!♦* '05 1-^ 


^ CO 


CO CO cv* ^ 


CO CO 
;cM CM [ 


1 'co.t-^ 
1 


. 1 . 


1 
1 ! 


1 1 'CO |CM |CO| 
C^J|CC 


'cmIo'co 


05 


CO |o 


'^ 


CM |oC 


•^ 


'-f ioc 


05]coUn 
C^i f^ 


•r: .05 'ift 


'^ 


CO CO 
H^ 


^H 


iCM CM 


CO OC CM H 


ndpn^i f «i«fii/r 


CC OC 


CO CO CM 


OC 


lO 'in 

CO CO 
CM 


CO j ! 'OC 'O ,05 1 

CM 1 1 ! 'ic ,o !ir: 1 
C^i 


'-^ 


. ! 1 
CO 


CO 


oi 42465 7842 4002 7096 6 4962 72 finiap ffiff ifip1ffif^iii.^friff1i ^luitbitiuuiiiLp-buiifp uiju umLiuUntP^liCU' 
'bbpji uimuiliiubni^bpp liuiqitnLit b%. 

iiuj laLuuiLnp^uiliuih'ibp'U 64,4 — ^luj^limp-nifil^bp^ ^11,2 — BnCbui' 
i^Liubl§bp% 6,0 — Qijuft^fiffinplfiir/ilr 10,8 — JTui^itbii^uiliuili'bbpli 7,6 

ibmlibuii utqliLUiulipg bpbntd (, up piiin nmumlituptfhpji uiitpnq^ 
umi^uiphuilinLp-pLUp uiiuijtu ( ^binkbuii ^/o 

Qfl»fiLiffi{[ifil»1fitp 0,4 — ini^knpiuliuiii%bp 0,a — ^utmnLuiLnp fuitim^ui^ 
glfkbp HfB — f^aLpdnLUi'bbp 5,5 — Dpprrti/t ^/rt^fiiij/rilrp bl,i— Blri/jSm^w- 
Imrwif 'i^^l'^slfbbpf uiiuiinobmp-nii b miu^buinjf ^nt^nLiub- umnpfii 
Umimoibuihbpf ommpm^miuuimlfubp b &u9ttiu'builiiuLnp uiinpnqhbp 2|0 Digitized by Google 190 unai.pnvf^hb'ii Quin fiuiuuiliuipql) 1 


* 


luqui^^ 


♦ 


lULIUIL 


t 


Utfpnq^ q.Ui' 


Of- 


Ni«»f»- 


«f. 


>*• 


bf... 


Up. 1 ^f . hp. «.< 


Unlinimlimllbp. 


SaUmlimli 


8 


12 20 


1 


1 


2 


9 13'i 22 

1 1 ' 


\ n%l%mim1i 


5 


4 9 

1 


> 


» 


> 


5 4 9 


ITtti^tnimmlim)! pmmlp 
; ^««w<f"ff . 


5 


5 10 

1 


110 


113 


224 


116 118 


234 


i ^nfdii/iaif^iatlfiiiji^^iV^ 
tiMj ittLuutinp^m^iu'h 


8 


i 
7 15 


53 


45 


9:^ 


61' 52 

1 


113 


BmilimnmLmli . 


1 


1, 2 

1 


3 


3 


6 


' 1 
4 4' 8 

1 


IT^i* ^pliumtillm%lip^ . 


» 


» 


» 


10 


6 


IG 


10 6 16 

1 


]r«f^i/i^iii«ft«fibib&|i^; 


» 


» 


> 


9 


9 


18 


9 9' la 


^mmii'mLnp pmnm^mg^libp 
Su^iTttilim^ 


130 


106 


236 


120 


105 


225 


250 


202 


452 


mXhm{m^ 


k 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


» ! 


^mSmamlimlUp . 


52 


} 
44 96 


> 


» 


> 


52! 44 


9f; 


fintp4aLm%bp (bonrgeois) 


1896 


1749 3644 


» 


» 


» 


189G, 1748 3644 
1 


D/V"^^A lH'«9t^''e • 


> 


> 


» 


31914 


28636 


60550 


31914 28636 60550 

1 


5^1r£r/, .... 


» 


» 


> 


70 


69 


139 


70 


69 139 


*huiqPiuliiu%ilhp 


> 


» 


» 


» 


> 


» 


V 


> 


» 


Pmqhniiu& ummp^li iqiui- 
molibiHlibp 


26 


U 


40 


12 


n 


23 


3S 


25 


63 


Ommpm^aimmmtibbp . 


69 


61 1 130 


8 


» 


» 


77 


64' 141 

1 


ikbprnplmk^qUp . 


199 


121 


320 


26 


18 


44 


228 139 304 


iHbifmiftlp'^ 


2392 


2123 


4522 


32337 


29019 


61856 


34736 31133 66869 


1 " '■ 


1 


1 


1 Digitized by Google WbttV* 191 D 

c 

.£9 
fa^m i.f ^f ^linluy 
1 96t6? 

1 8i?8?; 

i ^li^It' 

: 9 

" 29 

2 "stir 

^ "9Y9 


66iK9 


1 'l^l" 


Oi 1 


86208 
•V"r"00l— 16 
10988 
1 i 1 1 1 1 ! 


9 
' " 06-18 


". i 1 ! 1 1 


i9 
" 08-U 


1 1 1 1 


8t2 • 
" Oi— T9 


S'*! 1 1 1 1 


Oi9 
" 09—19 


g ^<^ ^ ^ ^ 


S fi9fl 
S ^:St2 


2i9I 
" oe-it 


8t92 


1 


" Ot-IK 


l^ CO "<* CO CO »H ^ 
00 


i UL2, 
'^9019 

^ iOi 

s ei9 


i80t 


1 


" Ofi-IZ 


O'^cC'^eOf-i ^ 

CO 


8199 


" 0?,-6I 


^n 1 1 1 


89i 


" 61-81 


5«- 1 1 1 1 


III 


1 


" 81— iT 
" il-9l 
" 91-91 


sr-i 1 1 


S 06i 

5 208 


198 


1 


3"--* 1 1 1 


108 


5§-| 1 1 1 1 


198 


J 


" ci-f-i 


S" I'' 1 1 1 


« t89 
S iI8 
S 96e 


828 


1 


" tl— SI 


5-1 1 1 1 ! 
5 1-^1111 

g'l-^ n 1 1" 


88i 


•^ 


" tl-^t 


9i8 


^ 


" Kl— II 


62t 


t 


" u-ot 

" 01-6 


§ I-- 1 1 1 


« 9}; 9 

S 9o9 
- 298 . 
3 I6i 
S? 9t8 
S- 9t8 


999 


^, 


3: 1 1« 1 1 1 


98 i 


(O 


" 6-8 


5-- 1-'*' 1 1 


in 


25 
on 


" 8— i 


^ 1 1 1 1 1 1 


i68 


T~( 


" 1-9 


g- 1 1 1-" 1 


298 
" 9-5 
" 9-t 
" t— 8 


s- 1- 1 1 1 
s 1 1 1-^ 1 1 
s I'' 1- 1 1 


.__.«68_ 
00~6 


/ 


S U8 

S 08 11 
"S 200C 


2t6 
" K-? 


g^-H |« 1 1 


tf-oi 
" ?;-i 


^w- ,« 1 1 


0121 
♦M*"" I— 


iM , iH — e» , , 

2 1 II 


8918 


M 


« 
9 


a 
pi»^lim;§. Digitized by VjOOQ LC i92 tt«^llVnb(^H% mbuiuli^infig fui&wDiki ^^^f ^dfthfijf* m) tt^i^h 15 mmphliuimipf mja- 
li\fii uifUa^jfultfy npa\f fitiL ^b'h 4fff«fc/ wjli ^mKmlip%f np jipiflig mi' 
jfimmmb^n^ t^nfuuipjfb^^\ uijit^ ^%^ ^mumpiulinLp-^Ap ^ i-mfuK^p 
lipwig uiui^uim%itLp-bmii ^uiituip. p). 15 — 20 miuphliuiliTbhpf ujapifi 
lil^%uLpajb inimtKuilimli l^bmiigp ^mJmp »§immpmiimnuu&l§bp* f). 20 — 
60 muipbliui'b%bpf uijup^gi nt&bp^ nuipumgitui)! k ijMpb-nA^nil^bmh 
limmmpbmi ip^mh^% mmmlimiMfiibp* f)« 60—70 muipbliui%%bp, uijy- 
p'kf^ ntJ^bpp i$iHmtutm% yf^mknut umiuLttifikp k b) IQ mmpblim%^g 
mtkfjjibbpf npi»\f mp^.^ fuiqmpbi bli mijummbiuLgt 

Ufitui^u atpbik Jbp ^bmmq^mmb- t^mimtLnut p)imlfj^^bp% tujq 
^fAi^ i^uiuuiliiupqbp^ 4fuij lujuuilt'' ^^ piuJ'm%LnLit. "fmqinfuut 
^muatLttLd. 


• 
fU.g. ^^L. 


Vo 


fU,3. ^l,L. o/o 


— 15 wiii^ifr^. 


912 


39,» 


14742 46,» 


16-20 


» 


266 


11,7 


2915 9,8 


21-60 


» 


1045 


45,8 


12730 40,5 


61-70 


» 


45 


2,0 


635 2,1 


70 mubiP 


» 


15 


0,6 


196 0,7 Digitized by C oogTp UUhLuUnLldlfiii. 

Hh 521 f<>/f> Of 'imam^li 'iwJhduiui 'iliuiUhuii ^fr^iujii^ b% fuiiiioi«i|i- 
uid. 

llpwliui%. ^fltf^llf1l. 

15 

343 

111 

20 

15 

7 

6 

3 

1 

521 521 

Vpiulipg Umhttuf (, ap mdnLubmgntfhkp'ii pum ^mniulfl^ ^lu^diiLJ 
ki 'ikaikhmi o/o' 

Bpiu^mli. hum^wli. 

15 — 20 luuiptliiu'b. 23tg 65>8 

20-25 33,8 21,» 

25—30 29,8 4, 

Cum iaiinuifi-^Lb%kpli, ludiiLu'hmgun'kkpp P'jiLk ifmiKu^atpffr/nt 
'tMifiMf, ifk%g fwuil^ djimjii lun^dnfilili likmkkwi, 1876—1880 12—15 ww/f^iifli. 


ff 


15—20 


124 


20—25 


176 


25-30 


155 


30—35 


43 


35-40 


10 


40—45 


7 


45—50 


3 


50-55 


3 Digitized by Google 194 ttnULI^nbf^H^ / Jpiifi 20 uiiufb^. 20—40 40—60 pn/wfg. 

^'ttijbp 1274 310 23 1607 

^uigfiUp 87 49 1 137 

Vwiidbiiw^uilUp 162 76 6 244 

OmwJtliB' 1523 435 30 1988 Ufuwigunuijfp uufpuq^ fiutiwamif 1886 — 1890 /^niiu^utlilkfc/i^li 
bqbi bli ttiuiiiiibbp* 

1886 P^HLJili 3116 

1887 „ 3481 

1888 „ 3352 

1889 „ 3383 

1890 „ 3291 "'P'"^' \ ml'^f^''""l 3,324 

4,63 liuiif jftptufiuU^Lp ^luquip fiiiuili^'b t^tuijiu t 46y3 ^^nAt^t flLph- 
\df^ luju nuiLUiiLfi bVUti-iufthpni^fiAii 8,8 puipip ( ^i.^, f^fi^ijtubui'hf 

%iff^fif%f^ piiii^ui'bnLp bViiumphpntp^fiLb^g (•^7>5)> ffu^ufj^u %uik 'bnfb 
' %fif4fiflif/lr f/j^Lii niuLiun.fi'ii'btfpligt 

Cum mtinntp-hiuii yUntUi^iihpfi P'f'tpf \tuiiibdq.liili 1875 — 80 p"* 

^butuiq^outntp-biuli ^luituiiui/b atjuui^u ( i^iuuiulimpuLttLdt fn,u.iih^bpi. 


Vbatbi k 


Vf, d^fmtlti^ 


1000 


P^bHL 


5 mill'- ifji will- 


pltlbiiid k 


Fb-kiba 
pniJ. paid. 


fiilip p'iiui^iJi 


ybatbi b-b. 


imjbp 29919 


7382 1476 


20,2 


49,1 


A^msfibbp 3532 


683 136 


26,» 


38,5 


Vw^dbumliml,. 6267 


1089 218 


28,5 


35,1 


Ciifu/iftV 39718 


9155 1831 


21,7 


46,1 Autjbpfig i^'bLnLif b'ii 49, i — ilpuigli%bplig ^lunuip 4iiffiL% 10^6 L 
itut^itbq.iuliuiVhbpjig 13,8 iifi.fr//r b ^luqiup ^nfiiil^ 6 mtbiji atitpnq^ 
^ui^ui^HnLit ybttLutb- ^aijbpfig (42, s)^ ^puigjf)ibpli b V lu^dbtyiuliiuVbh^ 
PI§ uiju nuiiutiLJf ybnthiihbpli P~ffLp 38,5 b 35,3 — 'bafbufl^u pat pip ( 
uiifpnii^ l^fif^u/l^f /Ir dfflAnjb miiubpfi bVbiyuipbptti^biub P^nLJig — 36, 8 — 
31^8 fiLpiupiui^Lp ^iutiuip phuili^%^)t 

*)HaAesAHH% OoBcaHie TE<(jiHccKofi rydepBiir. Digitized by Google J^Uhttli* 195 


4ifflifif%5 


irinthqUpf, 


Vp Itlttiin 


1000 


^hiL- 


mmpb^iub dp- 


pb^linLif t 


h-i'i"«'i»3ts 
tj,!. fft^p. 


lliuiiuiig 


&%bi bl. 


iwjkp 14036 


1476 


9, 6 


105 


^pmgl,%kp 1666 


136 


12,8 


81 


Viu'iirbnui^iu'b 3164 


218* 


14,8 


69 


«.^iiii/tV 18866 


1831 


10,1 


97 Ujuuiffiuiui^li nuiLUiiLnLit lupquiuuiLapnLp-liLUii — ^luiiuip 4iifnLlr 97 
^ImL^q. — lip Iff l»fff4fffl»f/f pbii^ui'UnLp uipniuuiULnpaip-fiAliii (80) piffff- 
ipjp tt 

^uijhpfi lupumuiULttpnLpjfAp (^05) put pip ( fHtiui^u qiuLiuiLp 
iffiLU pninp lunnnLp-fiLUil/plif uifbui^u L ^ipiu usitpnii^ liiff^fffl^f^ ^lujb' 
fb f^l^^uUtttp lupt^mumLttpnip-fiLkfig (89 ^lu^uip lilm^t 

JXJ^ubbplf '^'udbdium yUntUnUp^ p^^tp 1875—1880 p^nLiuliiub^ 
%bpnLit uijuui^u ( niuuiuliiupuLntit ^)x \rtiiii.i»f. 


QqaLfh. 


;-.|lrp. 


g.fu.,Ai.tp 


ITui^J&f. 


i 
i 


U^. 


H- 


\kp. 


h- 


Up. 


h- 


U.p. 


i h' 1 


8a<.li^. 


\kuipl>i 


.378 


232 


34 


29 


50 


46 


462 


407 


^hmp. 


\r«,l.u 


334 


315 


34 


32 


55 


48 


423 


395 


ir-P- 


Qat-hpu 


330 


985 


30 


32 


58 


57 


418 


374 1 


\iuipf.i 


Biti-i^u 


279 


239 


27 


29 


56 


54 


362 


322, 


\Twil,u 


Ofniim. 


295 


251 


36 


26 


54 


44 


385 


32lj 


SalIi^m 


Uiufo. 


301 


259 


21 


23 


44 


43 


866 


3251 


3nt.£^» 


lal,m. 


314 


275 


21 


26 


46 


36 


381 


337 i 


Ofnttan. 


"baibJ. 


345 


301 


23 


26 


52 


40 


420 


367, 


»kuim. 


'hblfm. 


337 


322 


23 


26 


35 


32 


395 


380 


l,nl,m. 


Snt-lt^. 


344 


323 


32 


22 


51 


38 


521 


383 


'baihJ. 


Ump. 


354 


311 


29 


22 


48 


41 


431 


399 


'hblt». 


XTiupm 


299 340 


42 


38 


42 


19 


385 391 j 


\ P»| 


['PC 


3910 


3473 


352 


331 


591 


498 


4833 


4302| *) naHTDzoBi, AxaautJiaBCKift ytsA'^. Digitized by Google 196 tta1*u?^pn^(i^^^^ JntJfib ^uiuinLit ( BttAntutfiffit {j^ni^^Cbf^ mutmiu^itiJ ^ muippifi%f 

J bpp f/»Li2 III jf/»1rfcp1f uipqt^ gui%iu& b% (JtliaLJ utpmbpii), puli itp^UfiitnL'' 

{ iT/Irl^ fifhnLit ( jnih^up^ {junLf^fiLbp uiiuinui^nLtf ( ubuimbitpbppif f/rt- 

Huigpltbpli uiijausuiuiiifli lutfb'buiuiuum^li ftuiitui%wli)t 

f^iugP upiubpgf uiju uiqfiLuuililig ^bmbntd (, np ^lupptp wpuL b~ 

pbfuuiibp^ /[bpiuj yittntit frl» 89 wiip^* tuJb'hmffi'^ itus^ifbq-utliuAi 

ip'ug^'Ubpp — 84 b iuitb'hiuiutmp\ jntbuinuiLiub i[piugp%bpji rftj — 94t 

Ufuuiipuiiuspli q-UiLUiitaLit ^/^^f muip^%bpli pbp-wg^nut bqbi b% 
^bmbbtui p^tttnil Vii^bgbmj^bp. 

Upiuliuili ^flfl^flf% Vftuiupi 

1886 f^ni^li 941 786 1637 

1887 „ 842 799 1641 

1888 „ 991 753 1744 

1889 „ 1300 1273 2573 

1890 „ 952 767 1719 (Cii|iiiirtirp* 5025 4388 9314 {VfiyiipiiL. 1005 877 1863 

ibmbiuuil^a b' fiLpu^iub^tp ^uiqiup phmli^g JbiLbaut ( 28,3 
I ittupift iuippLp uiiiuiJiupi^fi ilpuij JbtAttLit frif 89 lijibt 

AJspnjfiibmi p^ntbp'h bu uuiuigbi bit utbquiliuili numpiiiu%ium)ifigf 
puli^ utiiqnLf^pL%%bplif luJ^ubbp^ b ^uiuiutili ^uitbitwin Ht^bgbuiihbpli 
P'jfLk mjUmbq ^nm)ibin^y bu umpuinLuib' fiunnLit bit ^uiliutnLfuuilp ^[i- 
IIU& \nuiib&iiffbli ^binmiiomttLp-jfLitjfg ^)t 

Q/ffi/ttii' 4^%f, 1875—1879 /7. pbp^iugfnLit mJ^u%bpjf b wq- 
qnLp-pib%bpli ^uiJbdmin bqbi b% Vb^bgbuiiltbp. 

iuijbp ^piugpibp Vuiiitbq. Fninpp 

Up. 


^,. 


Up. 


^,. 


Up. 


^,. 


Dp. 


H- 


BnibaLttifi 


267 


234 


17 


11 


77 


73 


361 


318 


^buipHimp 


208 


180 


9 


11 


67 


44 


284 


235 


Vuipm 


262 


217 


12 


15 


93 


59 


367 


291 


^•HPk 


263 


231 


9 


8 


38 


38 


310 


277 


Vuijpu 


232 


231 


15 


10 


26 


32 


273 


274 *) IlaHTioxoBi AxajKaJtaKCKifi yta^i Me;(aKO-aDTponojiornnccKi!l oncpKi, Tej)- 
iHCi 1892. Digitized by Googli itaWUHi 197 

enL%^n 196 186 16 18 28 45 240 249 

Sffq/^n 209 198 11 9 22 42 242 247 

0^aumm,$ 267 266 7 20 54 41 328 327 

Vtuiu,kdiitp2\l 202 7 4 31 32 255 238 inlluikJpbp 225 181 


6 11 


34 31 


265 223 


VnjbJfkp 193 178 


5 11 


28 31 


226 220 


'hbliiatJpbp 160 135 


11 9 


19 31 


190 175 


fininpp 2699 2439 


125 137 


517 499 


3341 3075 


bpliuL atitfig 5138 


262 


1016 


6416 UJblilig luitn itiu^ uiuiinus^nLit ( jaAnLuipjCh — lO^O^/o ti Jtupmfi)i 
— 10,5%, fiull uiitblpg ^/»^* "bnjbifpbpjili—l^/o b nbliuibifpbplA—h.i^/o 
uiuipbli§ui ifliyi^ Pnin^i HLiiuqpttLp-bui^ mp&tubfi (, np ituij^u, jai- 
%liUf jniifiu b ot^nnmnu mdfiubbpfiii^ bpp l^iuUiubg mbmjfib tuijfiiu- 
mm^fbbpfi ^puij lULbiiulinLtf ( b ^.miwmjfA mifuiumutbfbbppf Idi'b 
Vit^bgbmibbp^ P'fiLp limit ^luuuuuipnLit b ^uiif uihgiinLit ( inquiitmpii- 
Vb^bgbiuibbpji fhni^gt iuij b Jai^itbuuiliaili Vblbgbiuibbp^ p-nLbp% 
£um mJliubbp^ ^uiduiuiiummujuiubnLd b^U, fiut^ jttLUuiq.uiLiu% tlpuigfi'bb' 
pfi Viifbgbm^bpfi P'^^p, ^nLg^f u^nf^iifif pmpipuLp^btub b aiitaq' 
fiupiup inbqbpnLtf p'iiiulinLbiaL nfuifff^iffrLO^, mtuppbpLntJ ( pbq.iui • 
lintpfig b utifb'itutpiupipp [filiifLit ( jntb^ufib 18% uuupbliiuh, dftyfU 
p-ttut^t 

Ituui imuuilifi b puin lUnnntp-^Llibbp^ ^pliq inuipnLuij pbpiug- 
fOLit bqbi b% Vk^bgbiu^bpt imjbp. 


tpuigfihbp. 


Vui^Jbm. 


fittinpp 


iuiuwlip 


mp, Jn. 


mp. 


h- 


up. 


h- 


mf. 


h- 


Jl.\k 1 


muip. 


518 433 


7 


6 


63 


56 


588 


495 


1—2 miupb^. 


525 467 


23 


18 


67 


73 


615 


658 


2-3 
375 336 


18 


22 


46 


42 


439 


400 


3-4 
190 195 


9 


12 


27 


32 


226 


239 


4-5 
150 124 


2 


5 


20 


25 


172 


154 


5-10 
262 194 


16 


13 


46 


53 


324 


260 


10-15 
84 66 


8 


9 


26 


25 


118 


100 


15-20 
50 47 


5 


. 5 


19 


8 


74 


60 


20-25 
49 44 


4 


2 


15 


25 


68 


71 


25-30 
48 70 


7 


5 


20 


17 


75 


92 


30-35 
49 74 


3 


7 


12 


25 


64 


106 


35-40 
41 58 


1. 


3 


17 


22 


59 


83 


40-45 
41 62 


4 


5 


27 


12 


72 


79 Digitized by Google 198 
iimii^nb^bb^ 


45-50 


36 


37 3 3 


15 


9 


54 


49 


50—55 


46 


37-8 


19 


10 


63 


55 


55-60 


20 


17 3 2 


8 


15 


31 


34 


60-65 


43 


35 4 4 


15 


16 


62 


55 


65-70 


32 


17 3 3 


14 


9 


49 


29 


70-75 


51 


47 4 4 


1(> 


8 


71 


59 


7')- 80 


29 


20 1 - 
8 


37 


28 


80-85 


27 


30 - 1 


14 


4 


41 


35 


85-90 


10 


9 - - 


1 


3 


11 


12 


90-95 


14 


8 - - 


1 


— 


14 


8 


95-100 


4 


8 - — 


1 


-- 


6 


8 


100 iwifrfA 


5 


4 - — 


1 


2 


6 


6 


Ctif<iiif(Vf 


2699 


2439 125 137 


517 


499 


3341 


3075 iuijbplig 25 -'50 utuipbl^iu'U ^iiflfiif/^ uidrili bli tfbnki fiui ^t 
mtiiuJtufit^fillj uijuui^u^ 100 uiqwituipunL ^ptuj itbitbi b% liiu'Uuijf^ 25 — 

30 w. — 144, 35-40 m. — 140, /n#4 pffPE^ 4*5;* 50 tniup — 124. 

^lugp'iibpp ttti utiiiuituipii.liw'Ug ^luitbitiuinnLp^buitfp ^fif%ifij(f miKiifig 
Ituin itbiLUnLif b% 35 — 40 matpbliuA ^luuuilinLif — ^uippLp miiiuJmpn^ 
i[puij 160 llll'b, ^uli Vui^dbmiuliiuVkbpli if^^ 35—40 ut. ^uiuuilinLit. 
^uip^Lpp%^ 164 llljlit t^'uiif.uipbpnLp-bui^ ^muiulintd Ifmbmif luU^miib' 
ifuiui lutbiji b'ii JbtLbttLitt 

t^iiui ^luumlfjlf b uqunLp^^Mtbpfi pninp Vb^bgbtuj^bpfig fttptufiub^ 
^Lp 4iffffifp^l» f^lfUntd frif. 

iiujbp. 


Ipmgfihbp. 


JTu'iithmmliui'bliUii 


Vkhik 1 miup. 


186 


49 


115 


1-2 


195 


157 


136 


2-3 


138 


155 


84 


3-4 


74 


79 


56 


4-5 


53 


27 


45 


5-10 » 


89 


111 


99 


10-15 » 


29 


65 


51 


15-20 » 


19 


39 


27 


20 -25 > 


18 


23 


40 


25-30 » 


23 


45 


37 


30-40 » 


44 


52 


76 


40—50 » 


34 


57 


63 


50-60 > 


23 


•49 


52 


60-70 » 


25 


52 


54 Digitized by Google MttMlH^ 199 70-80 » 


29 


80-90 » 


15 


90—100 > 


6 


100 ULblP » 


1 35 39 

4 21 

— 2 

— 3 

Vp'UiL itfi inuipfr^iiilf hphfuuiUhp ilpuig^libpfi if^J '^^'^^l ''^ ^P' 
^m uiUnmJ uiLbip ^^^ fuih ^( dui^JbmmliuiViibpfi b bpbf ui)iquid ui- 
tbiji ffi^ fui% p-^ ^uijbpji it^^. pull itp%ib 4^1ff uiuipbtiui'U bph^uiibpfi 
ifui^niju% uittlinup ^uijbpp tf^^ ( 64> ilpuigfi^bpli if^f^ 46 > ifui^itbuiui- 
lluiVbbpfi /(j 44* Ifuli i^%'iiq.lig dfiii^ uiuiu muipbliui'U bpb^uAibpfib^ 
^wjbpji iftl 73, 4puig}%bpp dkl 57 1 dui^dbuiuiliuilMpli iftl 53i 

Ujuiuufiuiiufli qiULunLULit Juihntl^bpp diuVb uiLbip uiuuinfili ( n^ 
ifpuijU f^p^iJiubwDi 'Uui^ui'Uqli ptt[np ii.uiLUiiLUbpli%ligf uiji U fhuLUUiu- 
muihp itiu)inLl^bpli Jui^figt Ujuin^u^ pum ^urifiif^^ P^'/T ^^^bghuiibb- 
pjig fiLpuigiu'U^Lp ^lupfitpfii pbl^tttJ (. 0-10 1 


n. 10-^ m. 


20-50 «. 50-70 


». 70-100 «• 


U^migmimf ^luquff 70 
0/ii<il|fiil£litpjl qwLUiiL 6!) 
B^ung^nt qunjua. 48 
8p»HmiiL fiuuuiL 27 
^lif^l^y, l*i«4w>lff 41 
/huLuuiummli 62 


2 
5 
6 
9 
8 
4 


13 5 
13 6 
25 12 
33 17 
29 14 
15 12 


10 
5 
7 

12 
7 
6 


irltiTLlifU/i^ fF/^in ^u,dbJmmbin{ llfbgbwillpl, p^nifi 4friii, ^/iii. 
wiiutruilif aiiinuip%w^ttip-biu'b mmpb^uili itp^ ui&Htitp. 


^libi bl. 

imjbp . 1476 

^pwgfAbp 136 

iriif4ifftiiiiii4iiili 218 

fini^pp 1831 


1027 

52 

203 

1282 


Suipb^ml 

uiLbimgbi fcli. 

449 

84 

15 

549 


1000 pimli. 
utLbimg. b%, 

15 

23 

2 

14 UqqmpimlittLp'buii p%q^iu%nLp ui&uLitp qiULUin.nLJ ^uiu%nLit ( 
^luqiupfili 14^ upbp-^ ^lULUiuuip luu^uiiqli ttli^^ ui&itui% (15). pum 
uttiqutp^jiAUpfiy iuijbpfi lu&nLitp ^uiLuiuuip ( linji %ui^ui%nji ^uijbpfi 
uiUduili, 'IP'^St^^Pt '^^"^H — ^3 — puipip t inji Ipm^iiilrf^ ^H^^Slf' 
\bpfi ui&ULifpg (12), pull Jiu^dbuimliiuVubpp lu&uutp — 2 — UKui^iffif ( 
Itajh %ui^iuiqp "Upuiig uiSnutfig (4)t tlpn^^bmb ^puigpibpfi lu&ituii 
p-nibpp luiin £p^ b%f uLuuifi upui\p ^frlf liuipnii uipinuijiujmbi ludpnn^ 
quiuuiLfi ilpiugfi'ubpli luSuLifpf puijg ^uijbpp uf&ULifp, np ^uiituipbiu ULp- 
ui%qiuit lULbip ^ Jm^dbuimliuiVUbpfi ut^kULilfigy gnjg ( uiuiifiu uiju ^bp^ 
^ii%bpp*i i{[irlfiffifpifflriif^ifi% li uiiLttn2uiuiui^uiliui% uiuijdmVbbpp uuiuuijili 
Ijuii^iii'lJi npuLp-fiLipt Digitized by Google >^,iuLUipjplt pUuitiuiU bi luptitfAiiupbpiukiuU mdbpp bi pliui- 
khltfbpli mlfinbuuiliuiU qnpdnOitnildiiLUp: UJuungmiinfji niuLmiLJi fikiulil^^bffi^ t^^miMfmaiJ^u uimpminaLd b^i 
bflifmq.npb-nLP'buiitp, iujq.bpiu%aLp-buiitp k uimfmfilimimibaL^bmdft 

njpnq^ HuiuutLJi 4fff£ ^uiiLOLd {; 2650 l~{ ^bfmm^ apjig bplipm- 
q.np&uLP'biuk ^luituip jiupituip t Jfiuifi 81^613 H-bubiumfiipt Uju ^ivf/^f 
42,641 ^bubuimffkp mpgnCkmlim% t, finli 38,972 ffrif^ liminuub-uim^' 
pbpfi ^ uiuimliuiinLitt 

^, M^bpitjiibilli ^bmrnqomaLp-biuk ^luituiiuijh, luju nmtmn.^ pkui" 
llfi^bpfA piu^JuaLiub- ( ^buibbu§i fiukuilinLp'b mJp k mbumlijlf ^aat i 
$ 


n.mpk[m^mn. 


1 


it. 
1 
s. 

6 
Afmfp. 


njff* 
8U,5 


613,s 


183 


44168,7 


11197,7 


56162^ 


3397«,< 


90954,10 


^ ^mAimmmt^kmif 


0,89 


0,67 


0,. 


48,8« 


12,30 


62,69 


37,» 

Uju luti^Luiul^if bpbttLit f^, Irm/tf, up p-^k uiju q.uiLiuiLnut piuuU' 
ij[iiilf mbq b% piLknut iujq.p%b ppf f^jg ^luitbitmuibinil uiitpnq^ uitupm" 
itnip-biui ^bui d^ mnlipu (^ ^% limqitnutt 

^fiP^Pi* "P '"J" ^^uumtutf fpwpp^ mpmbp ^mitmpbm j^^iirlrt Digitized by Google s^iibttio^^ 201 ISfi^nffHy np ui'hjiupttuip ^njjg pn[np ^/ijj^ ^/^'ts 't'^^BP ^^'^ uiLbifi (;i 

inppnpi^f np iluiphiui^nqpf uiuipm[iqlif uijqnL L ^uijlipji ^nqbpp 
jiupuipbpnut k'b uipomuimbtihpffii L ui%juipituip ^ntibpfih utjUuif,!!^ fi'lii- 
uitu' 1:0,6, b 

^[I'bqbpnpq^ np ^uijfip'hbpp ^ludbduimuipuip iiuin b'b b upui ufiuin- 
^luiLb iujU (;, np i^ntfunpnLn^bpp iium tupmbp ^uijpp'hbp b'b i^iup^pbn 

SbuUb'U^^ p-t [iLpiu^ui'b^Lp iniulip b fiLpuiftub'JiLp ^nt^nCb np^uih 
piuifunLiub- ^nq t f^l^intJt Hu.pti«.^ 


iii|, ^mj^p 


L uiji^nL 


P"1"P''"1C 


: i 

e 

12,.. 


if 

1,.:. 


H 

4,.7 


i 


B -tt 

tf a 
B _, 

*^ B 


i 

r f ; 

6,93 


20,90 


•2,3a Dyif iuii[iLUiuliltg bpbntJ ( np ll'i-tliugji^ iiuui ^/i^ ^nq iii.li/ffi: 
Ujdtt inbu'hb^pf p'^ pui^JunLuib- ^njjlr ft'U^iii^u {; piudu§'UnLui& qiu- 
liuiqiub qfiLqbpnLift Bbmuiquij uiqjfLuiul^bpnLJ ^. AJbpJfiibi^^ it^l^PE 
/[uihiuqui'h juifpbpli ( puiduilibif %uijb[nil p-^ liLpuipui%^Lp b^nifufi'Uy ttli 
^aqnLbf {bplint ubn-fig) b dfi ui^JuuiuiiULnpfi'U np^uili ^nq t f^tl^intdt 

bplltiL ubn-lig [iLpuifuili^Lp ^nqnth /ilr^iif^ puiifunLUi& ^nq\i futliuilinL- 

PliLlip. ii 1 ;:-^ 1 ^ 

■•*-; i^ 1 -^ 1 


7 


1 


-* 

1 


^ 1 

1 :> 


1 i-^ 1 -^i 1 :> i ^iii 1 


1 1 1 1 


Cv* Ice 

1 


cc 


-+ -H 
'-i2^ 


it 
i 1 ' I 

; i" 1 


1 
' 1 1 
1 


: 1 


1 


1 1 1 


n 
1 1, 31131 

1 , 


111 2 


71- 

1 


2 


1 ! ' 
1 ' ! 


■ 1 

1 


1 

I 1 


i ^ 


e 


1 


' ! i ! 

;- 2 413 


i 
21 7 


6 


3' 


3 


i ^ 1 : 1 

'1 i ■ 1 
2 3- Ii- li 1 


-,11- 


1 

1 
s* 

Ci 
! 1 ' 


1 


1 


i 

i 1 u Digitized by Google 202 immrnbj^hb^ 

•/^iin 0(11 


• ^ ^ 
001-01) 


i 
oii-o^j 


i ^ 
o«ot 


cc 
__Ot-QK 


—1 1-1 
-M CC 
<:}:-0}: 


, m-\si 


^ 
WHl 


<>i 
Hl'Ll 


r^ fl^ 


, 


ii'^i 


^ 


ej 


'S 


9r.-«.7. 


u-n 


r-t '>f 
(M f^ 
n-u 
CO 


•^ 


u-\i 


-M — • 


is 


iii)i 


-H C^ 


•^ 


' orrftl 


i 


tr« 
•"1 CO 
_Sl-LI 


_ ^ _ _ - ^ __ - 


^ 


o 1 


s 


L\'\)\ 
•J 
f-i o 


Q 


\n-^i] 
t 


^A-n 


1- -t 


§ 
t- Cl 


e^ 


tl-JM 
^ 


VA'll 


-t '--i 


tc -r 


^ 


r.i-u 
^^ 
»— "-t 


« 


UOI 
<b 


01-6 


CO (N 


5- 


«-s 


-f •-I 


•^ 


H-L 


W I 


1 


L-{) 


•"• 


1* 


9-^ 


1-^ i-H 


•J 


<3-t 


1 


pC 


t"S 


i^ »-« 
Yrl 


nqh i-i 
3,^^ .JJ,I..J4 


1 

•J 
3 ^ 

vP 

3 

r 

^ 

1 1 


1 1 


Ho-86 


1 ! 


1 1 


9o-L(' 


I r-l 


LTrOo 


1 -^ 


95-Q6 


1 1 


^Trfo 


1 ^^ 


1 o-V.o 


! ^ 


[:7rZo 


1 1 


rz-iz 


1 1 


lf:-03 


1 1 


0Z-(\\ 


1 1 


61-81 


1 i 


s\-i\ 


1 1 


il-l)l 


1 '- 


91-Ql 


1 'N 


Sl-fl 


1 -^ 


tl-8l 


1 1 


GI-?l 


<N 'f 


?I-ll 


1 ^ 


Tl-Ol 


1 


Ol-G 


1— 1 ^H 


6-H 


CC -t 


8-L 


1 -^ 


i-9 


t- 00 


9-Q 


-^ d 


! g-f 
t-8 
8-5 


(N CO 


! c-i 


CO 0< 


i n^* I 


(N 1 
.3,^^ ^rf^iWi •/ifiZ ly •i/Vn Zru^ i7ii7«)/ laifm Im^ 
-m7^Jm^ Zm^ Julmy Digitized by Google ^ttbttVi-|k 20S lljii uiq^Luw^bp^g itblijf mbuUntJ bli^, %uifu^ up wjli nftLubpfi 
P'pLp, npaiig fnpuifiub^Lp b-ttLJuh nLiifi. ' 

• 

1 

f-H 


o 

1—1 


1 

o 

1-H 


o 

1 

1—1 


o 

1 
1 

o 

G<1 


o 

1 


•J 

r 5- 

1 


4 
1 


17 
4 


28 
19 


10 
16 


7 
15 


3 
14 

1 


1 

! S" ^PkC^PI^ "V^ tt'-I^Pt P^t^Ef npnbif bplint uhnji f'it^illt^bpl}^ 

• 

1—1 

« 

1 


1 


CO 

1 


1 

e<5 


1 


1 
J 
15 

6 


42 
34 


9 
13 


2 

6 


1 
10 


1 

Digitized by Google 204 iift'mi.onbW'i'^ Itppnpii, ua uijh qjtLqhpfi P^fiLp, npii'lig ftLpiuftti'h^jiLp ui^fuuiuiui- 
tnpfi'ii piit^ttLit \. 

• 

1 


1 

1-H 


1^ 

1 


1 


o 
1 


<< 1 

3 

1 

o 

T-l 


^ -a 


2 


15 
5 


35 
21 


11 

20 


4 

9 


2 
14 ' 

lljiiu|/ffiii// Ujutui^uiiui^fi qiuLiunttLtt luitblilig luiin h% uijb f/ri- 
i///ff/iy npnlijt ntiilfU fiLpiu^iuUifiLii ^nifuji'li 10—15 qbu, juipitiup L 
10 — 15 qbu. tu'iijuiptfuip ^iii|. bplint iibiLfitf [iLpui£Ui%^Lp ^/fipLli 1 — 
2 lybu, jiupiftiipf uiyifi'ii^'li tliupbiui^ntif If^jlfp ^ uij^nL b uijq.^iuili t/ 
pninp utbuHili ^nt\bpjir^t X^Lpui^iuU^fiLp ui^uimuiLnpli'li 3 — 5 qbu* juip- 
ifiupf b uiju^tutfi li pn[np ^nqbpfigt 

fiuigli ^nrili uuil^iULntfd^fiLiifigy ^PkPt klP^"''^' ^^ "^""^tk ^PI^LB 
( [[i%nLif bplipuiqnpb-inp biudp uiiupiuuibipu 

^uiui inuipji'bbp i[uitiiu^uiu gpmbppf bpuiimnip [iibp b jui&uifu inb^ 
niugnti ^iii^f/][/iLf/f/i b qiuiinbpli Jl^bp)t ui^iuq.li'b ipiiuu%bp b'b muiipu 
ifut'b^ubpli'in dpuihpli iquiin&uiiLnil '^l^^'^'^g^'^ ^luttuipbih ^b'h iu%nLit, 
uiji luiuiiu'iinuf bli Jfiuijb qwp'hui'biugui'bnilt 

bt puigli lujli up diiulintd b% ^"np piiinpnilji^ liiif4iiffi|£riiiiiii|[fi#% 
^bnilf tuhuiu%ng uii[pn^ 1,1 ^b'h uitupiupmiutptnutf npnil^bmb qiutuiiLnLit 
uiyiutuiiLbbp ^[[I'iibinL uiuiui^uiiLni[ lutiiuuntiiiibpfi wqpp iliuitbinL ^uittiup 
hli qnp& tuhnidi 

f^wtfji ijnpb'iiltgf yiu'bnuf b'b quipfi, np [biLlinut b qntlunpitLiLiibpff 
qfiLiibpnut uiqiiiif b ^tujj bli p^junLtt, lip-iuLUim, npjtg ^^p^ b'b ^iu%nLit 
b liuipuin^li[x P*^ iip^ui% uibq b'b piLbntit upiubgfig fiLpuijfUi%^Lppf 
gnjg ( muiiltu ^bmbbiu^ luqfiLUUilip. Digitized by Google WbUN-P 205 

«0 
•J 


5 1 


ifhttbmmlilinil 


42730 

52,35 


36230 

44,43 


1863 

2,37 


790 

0,8o 


" pninp 4«7/r 

^miibtfuimni- 

pbusJp 4^1ff iiiiif^f^li£r^i/r [i^ip ui^ttLif uuiuigntuid- ( t^npb'b L ti-umli. 1885 ^m/rli 


507, 8'^ 6 jiini/fcpiii 


188(! „ 


355,700 „ 


1887 „ 


214,176 „ 


1H88 „ 


230,787 „ 


1889 „ 


283,037 „ I ^lfifiifi/t)i^ 1,591,526 ^bmilLiim 
"'l''"^ \ Jtlt^ ^. 318,305 ,. l^uiLiuitnLif oqitL qnpltuipiu'b'hhp ^^uilf L oqli jfUiib[h tiL bplipui- 
qnp&nLP'jiLU'ii utjumbq ttjufLui'bg ^but ^ffiij| ^nAjt'ltx Uibiiugiub- gnpbVb 
wiLiULbiuiui^u l^iu^Jntd ( uipuiuipji'U i^m^uitLuiliui%ttLp^buih 'bfiLp^ps 

Ujti.buiui'bnLp-buiitp miupumiput bib ^m^P^HI'if- ^npuilintd b t'tyupmL- 
put nt Vuipo tifnqbptiLtft 

UJpnq^ qiuLmtiiiLd f^i^uidl^ip 274 fUjqfi ^"V' "/' pi-li ULif ( 6 1 3 , 5 
qhubmmfi'U mbqt 

Vput'bliy 36 t^bubuiuifihp dfiuifU ptLbtiLuid- ( [utuqnqli npf^bpiitly 
dhiugui& uiuiptu&nLp-biub i^bpuij uiSntd bli libiLiuufiy ^n'bfif ju'U^nplif 
mtuiiifiy ubplikfiljli, iibq^if d^jipiu'hli^ PP^t> liwq[iili b p)ilinLqli &uiiLbpt 

fiuigfi lufb, np mju dpqhpp^ j^uipd^ p^uipd ilm^uinntd b% q.iuLui' 
tLntdy f^fi^iftqittd nt Uq^puiu'bq.puiinoinLd', uiji b u^uimpuiumnLd bV puijt- 
duiqy uiiuumbq, jtbodtu b iftiupilutpriuii 

hfiuqaqfig ll''^l' ^^ ^'^'l^^'^f uuiliuijb uui p^nji b d[i'b^b ui%q,uid 
i^npp fi'b^ p-p^ntiui t iffbnLdy npntl^btnb uidpuAi '[bpf^fili guLputp intui 
p'tlfibinL iqutinSuiiLnilf [uuiqnqp t^biL ^^uiuuib- b% ^uiqntdy nLumfi b ^i 
ittpiniu^tuULnLd b uiquttLLnLd ^ dfiiujb qiULUiiLiiLdi 

4^1rf Miupfiiibpnid £uiinLiu& ( ^bmbbtu^ ^luUiulintfi^biub 

1885 ^Ht/ii • . 120 ilbiipo. 

1886 ♦, • ♦ 81 ,, Digitized by Google 206 iia'hai.rnhp'bb'b 1SH7 


f9 


• 
167 


>> 


1888 


"> 


• 


• 


143 


fy 


188') 


>> 


• 


• 


450 


ff ntfihdh* irii^l P^nunf 192,2 „ * 

VijqnL Jpii-bpli ilui&iuiLnLitjig ^ji^Uq. utiupnuuij plipiugfrnit uiniu- 

4»i.i.p 


ap<f kf 
P«.pJ.. 1 l.ui. j 


1885 pn^fth 


12000 


6000 ! ,, 


1886 


10000 


5000 ,, 


1887 „ 


6500 


3250 „ 


1888 ,, 


14000 


7000 ,, 


1889 ,, 


17000 


8500 


M 


|/i%ffiiifitlr. 


59500 
11900 


29750 
5950 

^pP'PH^f Viupnuiuutmkf hmpiuiuifbilf i^nLliiiui L luji ttfi j^ui'tiji 
qliLtibpnuit itiiulitnut ( U b-Juuifunuit 

Uju inuipfi {tfuuijunuili uipufiLUuiphpttLp-ffAp p-^L ui'htflnui utui' 
pnLuAifi^ ijinpp ^Irj lifui^ffiu ^, puijg %uilunpq. uiuipli%bpltg tuk^mJbJuim 
luiL t« 

4^1ff tntupffiibpfi p^puig^ttLtt uipi^fiLbmpbpnLui& ( b-fuiujunm. 

4»nL/». 


UpdntinLp^fiLii 
PuLpiJi. ^aiq. 


1885 /»nL/iii 


45 


\ 
225 ,, 


1886 


70 


350 I ,, 


1887 


19 


76 ; „ 


1888 


650 


2480 ; „ 


1889 


500 


2000 


1 f If J|.llfl/(lf • 


1284 


5131 ,, 


257 


1026 20 Digitized by Google *tt^a^•^ 207 UiLusLbituiii^u ibiLbiujjtlb L unifup^nLtLltbpfi tf^uibpitLif liiuipiuuintif 
L% mui p in fi 1^01111% nip It luttnf gui%nLtt bli db& ^utbtuliiitfhbiuJp liiupuin- 
^fHf ij[iifi}iifi//iy inuiby tf.mqmpj luiqliuitt, unfu, ^uiJbiHibp U lajfln 

4^1rf uiuipli'bbpli p'Up^uigfnLtt ^uitintmb- ( inuipuifiiili pnjubpfig ^h^ 
mkbmi f>tuUiul^nLpbmJp* 

*«c/Sf. 


UpJaqaLp^jiLii 
Pttipiji. Sniij. 


1885 /3nc/iVi 


6035 


1 

1974 ,, 


1886 ,, 


5926 


775 i „ ' 


1887 


4541 


455 1 ,, 


1888 „ 


3863 


876 ,, 1 


1889 


3698 


1939 ,, 

i 
24063 
4812 . 


60,19 „ 
1204 ,, ^iJiifiujji ^pinnLp^btuU b bqiu^builifi utpwq iftnifinlunLbinL iiiuiinSui- 
iLHil qpLquim'binbunLpbiu'ii luju ^fiLiip Jfi iuiLiuliifi)t oqiiLUi ^ft uiuiifiu f 
apnil^buth pnjubpp jutSiufu itpunttt b%t 

^bp^uiui^a jvninli tupti\iLbuipbpnLpfiA\ ^fi'bif. muipji'bbpli p^Putfj- lOO.I pf ULpi 

1886 „ 


• 
870,000 


1887 ,- 


. 
619,880 


1888 „ 


. 
572,119 


1889 „ 


• 
391,308 


ntpbJh 1 


piniiuit^ltp^ 
3403,807 


Jfi^'b PiiiniP 


680,761,4. Ufuuiigiuiuiffi quiLUiiLnitt liuiiLiuiluipnLpbut'U pii'hpnil ^ftdbntuib^ bli 
^ffiifiiiffiff^iii^ffilr imbJuipiuitlibpt htpui^fiub^Lp ^hlJu fiLp bplf^nu ubn[i 
mht^iuifbbpfi p^ntfi ^utifbttuiuif fttpui^uib^Lp mutpli liuifji &iuJui)tiuli^ inui* 
l^u ( ^2 ^fim gnpb'b b '/4 ^nm qjupjit Uju gnpbVb nt ti-Uipfili miu^ntJ 
b^i ^luuuipiulinLpbiu'b phmpm& iinbJuipiubmuibuiUbpp b l^tuJ liiuiLunliu- 
paiPJiLiip tlui^iuiLnnf fit iipuiiTb uip^pnCbfi qtu'bAuipui'UnLtt lui^bg'bttLit ^, 
uniUi btuit uiji ^mi/ui/fiii^fif^iif If pipLmtLntp but)vj &iuJiubuib mnLnnhb- Digitized by Google 208 ttftwipnw^Ma fi^% ^ui^inf/ ilbptuiiuiiiA%hinL liij|fiiiirfif^/i^i Ujdit upiu'blig Join 180^000 
p. niiLifiup ( qnjuiguib't 

W/uJul/ujiqia^mldliL?/ . 

bplipuiqnp&nLp^liLblig jbmnj dnqntlpqbui% qiJuiULnp niuiputufifiiLii^% 
( ui*buiuliuiuiui^ttLfdfiApt Up^nLUfi b uiiiiujuiuiuiuiliuilb uipomiumbiibpp 
:^9350, AJbpiu'bntfbbpp 3725, b i^'Ujl'p'^l'PIl 11,090 qbiibiuinlfb muiput- 
d^ntf^buiifpf 'bu^uiumnLtt b% lubuiubtuiniu^nLp'btuii qiupnutgdiubi 

^uitiiu^nLiI b qtULUiiLttLit wlbgbiui 1889 p^itLJi'b l^uip. Ufuuii^tuiuijf fiutiui^nut 

l}luiUf£iUIU{pll qui LIU 11 n Lit 


Vi% ui u n Llilb b p [i P^ ft L p. 


■J 

3 


• 

t 


.440 
40,978 


100,516 


96 
9468 


1 

3 


130 
960 


20 


Oiquiift^p^ 


41,418 


100,516 


9564 


4 


1090 


20 ^buikbuif^ ui nil Luiu lift g bpbuLtf ^ p^ fui'lili ui'buiunL'ii p^il^iiLit ( 
ql'i^fl'uglt'f'bplig jiLpiufuili^Lp ^ulIuIi^ b bpl^uL ubiLli liLpui^iiiti^liLp 4n- 
quL'b, !{ \P n L lu li\i. 


JtpiittL ubn.^ liLpu{pui^i, ^nf ni)i. 


11 

!i SuiLuin. 

1 


h^Ullil UL 

ui'bqbwj 


^li^.t 


»~"f !:7,H 'i-'-k 


6 


14,7 


1,5 


0,7 1,7 0,2 Uju uififiLuiulip gnjg ( uiuiiJiu np uAiuiu^iuiiqiu^nLp fidiU bu uijli- 
Jfui'b quipqiugiuit ^y b upiu qiJuuiLiip iquiuiSuinLii uifb I, up lup^uLlifi 
lupouiiuuibtibpp ijtnfuui'buili &nqnilpqbui'b ituiui^b[li qlbnil uiuiini^ ui^nLpqji 
bli q%nLiff np luiui uibquiit, uuiuuijili pui pip lu'buiinil, ibn.liuinL ^i fji- 
'buLit uibuiumCu'bbp ufiu^bi Ifiuit mihimgUbit Digitized by Google SfXlW^f^ 209 IT btiiiLuiuiiu^nLp ^Lbp^ P^^li quiLtutinut puiLUf^iulf miupui&nuai' 
tf P^jg ^ uij'bui^u dntiniliiq.buils p.uipoiinLf3^hwDi dfi %iiu'biULnp luqpfiLp ^(t 
^mJuiphui pn[np ^tn^p fi luiin^ ntlilinp i^fiLtiiu^fi)tbpp nCuffh itfi ^uihfi 
i^b^uili* uutuigiu& Jbqpp tiiJuuiLnpuiuil^u [ipb^bg ut^pbplb b'b uinuiiLnLJ 
b J^uifb iffi duiuU b'b b^uifuntdx Wp ijibp-uilflig uuiuigLnLif ( ttoui 35 
HpnLiuU^uij dbiipf p-^b Jfili^b 2 ijintp- bu inntntiUbp ifi^nut b%t 

IPbtinLiuuiiu^nLp^biub npntp-fiLbp 4^1ff inuiplflibpli php-uig^nLit b- 

ubi t. 

HM ^. 


♦¥-4- Pt^f 


jr*,pj,' ^,^a4 <-j.i«* 


1885 P^ai^'b 


208 


966 


220 


1886 „ 


271 


984 


225 


1887 „ 


235 


1078 


283 


1888 „ 


243 


1137 


207 


1889 „ 


246 


1154 


311 


Clifi}ii/rftlip* 


1203 


5319 


1246 


o•^s^l, ^. 


241 


1064 


249 VbtinLiuuiui^nLp-buili ^tiiupqiu^uiini u^iufif^ufaj^^ quip'bui'b giiLput 
bnutliuilip b jbmnj bpuiiuinLp^fiLU'b (i 

f^ n.^'b ui tt^m^ n Lp- [9 I'll p puinul^iub dbb- q.bp ( fuiuqnLd t^fiLtiiuliutU 
llbui'b^ji d^^b^binq^bui^ tuLb[[i nt uiLbip qmpnuiUnLd l,t I'fiLtiiuglif uiui' 
^tttd b'b, — ^lULf ^'hiiliui^iuLf iiiuii b puii\.% 

fi*tL^uiuitu^nLpbui'b quipi^uigdiub uiuiui&iuiLii uijb t, np dbit fui- 
%iulinLpbuidp Pn.^nLb'bbp b Antbp uiiupuiLd b'b Ufuuii^lutu, Upuiupnt" 
diub b f^ft^ijiut hLpui^ui'h^Lp plimtubfi^ uiui^ntd t 15-/»5 n^ iifiif^fiifi 
^lULf dfi ^lulifiiip dft'b^b 50j 

^ptuiLium tifiLi[bpnLd qftLquiyfi^ uiiu^ntd b'b uuiq-bpt UiLUiLb[Uiuil^*i 
dbb- £ui'builfnLpbiudp uuit^bp uiui^ntd bli fi^nLfunpnuL^bpp b ^bmbbiui 
^uijuip'buili tiliLqbppt — iimliui, yuipuifiliuid, ^nqliliuidf fiiuLpui, ^iif^, 
^npfuf OpSuif irbp[i'bliui b ^uipbuAii 

^%q^llut^uiL mui^ttLd b'b d[itujb ^l^puig[i'bbppt 

fiuiij^ luim jffi^ i^liLi[bpnLd ( uiui^tnid b uij'b {;/ uiul^iULtupfiu 

^l^'bnpunLpbiudp mtupuiuimd b'b fStutfilbbiuj f/"-i{<i/i^/l^ b duiliui' 
^lubt^ tjnLJunpiiLii'bbppt 

Pliuilifi^bpli luubinil piLbuid- ^lilibpfi db& duiup [ipb'bjf b'b qnpb- 
ui^nid b dfrnifb dfi ijtnjtp diuub 4 iliu^miLfi ^lulitnLdt 

^bp^lili ^^il!ff muipftlibpu ^Ij^bnpunLpbwdp uituptuufbi b'b* 
1H85 PhlIiIi 164 duipq, 

1886 „ ^ 200- „ - Digitized by Google 210 llwlS'On^^^^^^ 1887 
1888 
1889 158 
167 
197 nipbilh H'htliuirt'i'll^ 881 
i//ij/rti /^HLnf 174 npunpti-nLp-tfiudp uimiiiuuintihbjift p^fn-H liu itbb- ^^» '[bp^li'b ^jiiq 
aiupli%kpli pkp-uig^nLd mmpuiuibi b'ii* 

1885 Pm/rtf 169 duipti. 

1886 > 122 » 

1887 » 113 » 

1888 > 156 » 

1889 » 173 > ntpbdh pluwitt^bp' 733 

ifttt'^ P^nLnf 146 ^ijuuiuipiuui^u nputtLtt bit uujifL^i/y bppbJh ^[ '{'^jl b lii^UiUffiux 
d'niinilnLpq.p mmpuiityiLJ l^'biub p b tt'U ui lip n tfi^ b ui J p, qntjuapiiLiL' 
'bbpp iifiuifiiupi ^nLpqn%)ibphi[f iffttu uiqqbpp uuijibpnil b pbiLtiuilifip 
ijibpnil uibquii^nfunLd b% uid^% uibuiuli b-iu'hpnLp-fiLit'bbp, f^fi^lfiUf Uqtjf' 
uiu%q.puiuioi9 ^uipuy Upqui^uiltf HJuuiuIuui b Vfi^iujbin^liiu^ ^op^fi' 
f^fi^lpqbiult bpliuip^nLqiiL liuijuipui'hpt 

\^utbpnL^fiCii%bp mbiimilinfunij^ibpfi p^fitp ^fi%if. iniupli%bp[i /rk^ 
p-tug^iiLit bqbi (• 1885 paL.f.'b 

1886 

1887 „ 
,1888 M 
1889 
(faili amjili- 
P'4 


fibiAmbha 


278 
313 
448 
460 
479 


1474 

1533 
1629 
1676 
1697 


182 , 
204 
175 ' 
168 ' 
170 
1977 
395, 


8009 
1602 


899 
179 , Ufuui^uimp pbpntit d-tujuniit b%* — ilunLbiuiifiuijui, Jfuionp b iplitiL- 
p^biu'U ijiiujint Mpus'bttil tnmpiuu^ni^bp)i bqbf^ b'b* Digitized by Google iillMlVi* 211 1885 P^aLftl 


2190 ifttipij. 


1886 » 


2220 » • 


1887 » 


2319 » 


1888 > 


2376 » 


1889 » 


2415 » (e%Wtl'C 11320 
"'P'"^\jl.y,% ^. 2264 

2 ji p- b^ ui %£» — l^biL fuiiji Ufuiuf^iuiuiffi niuLiuiLnut ^WLp-fi f np- 
&ui&nLp^liL%li lip fthq-^iuiipuigbi k uput i^nfuuipl.^ unpit ^p mb-^ntJ 
itp'f iffp'b^iuitf^bpp puiqiSiup^fiL k %piu%g iupti.liLil^% ti piULUiliiuli dbit 
ip. puijtf uijdtt ^bwii^bui plilihnLJ (i 

Uitpnq^ qwLUiiLnLit uijdit l^uij 43 ifip-b^iu^, npn^igjig jiLpuifiuk" 
^Lpii mutpbliui'b ifomuiLttpuiui^u uipq^fiL^g t inuiijiu 800 pnipilit 

4^1ff iniupli%bpli p%p^wgfnLtt uijq. ^ftp-b^ui^glibpnLd lu^Juuiuibi b%* 

1885 P^nLlil 139 itiupn. 

1886 » 145 » 
18H7 > 116 > , 

1888 > 204 » 

1889 > 195 1 ( jiifiiii/tli/i 799 

"^''^'^ u^J^i ff. 159 Jtputtiuig* Uifpnq^ t^tutuiiLniJ n^ itji ipfbimpd ^mquig l^iuijf 
faipp'U (/ i^uiiLbntd bli ^/ifv^i TlptuUg p-fiLb utjdtt ^uiuliniit ( 297-/^* 
k liLpu{pui'b^Lp ^luiqiug inutpbliui'h uipt^jiL^ pbpnLit ^ 200 — ^00 pnLp.t 

4^1ff uiuip[i%bpli p^puigjfnLtt ^uitiiug miu^ni^bpfi p^fiLp bqbi (. 
1885 P^nLlil 260 1886 » 
265 


1887 » 
265 


1888 » 
295 


1889 » 
302 


fl.i.tJil'^^*""'^*'^' 


1387 


'^ l#J/.* 


f^- 


277 n u m uij% iu% lin lP^ [i L'bt IT/r ^lu'ufi q[iLqiuliiu% ^luuuipuilinL- 
PliLVkbpfi i/tj qiJuuiLnpuiui^'i liiubuij^ uiiupiuuintit b% nummjbiuUlitiL' 
p-buiifp. q-upb-tttd hli mhquiliuilb ppqlig limuiLf 101^9 qfpq. k puilibquipt 

Vji'iiik ilbp^% (hniu-f^p^uiifiuii u^mmbprnqdh uiju uip^buuip^ uiuU' Digitized by Google 212 IWW^nWH'h'b uijili uiuijiiub'nLUi& tp tifiLquigli'Ubpli J^2_ ^ luiuihpp J^tufh itiub ni i^nju 
luUbin^ luitpnq^ qhpq.uiuuiui'b ^lubiibpiip iJtniHi'h 4of nii/ ^filbt ^utinhpuiq- 
itjig jtfinnj, bpp tf.jiLtiuigli'iibpp jiuUliutpb- ^lupuuiusjuiV ^u§inLbgji% np lu- 
tbip AbiLbmnt ( qnp&uipiuVbbpjig bliuiybbpp q'bbit lliul^u§j% ijinqbpp 
inLUtnil b'uifuutttbgtuU b utjuop qfiLquig It'll nj /^^'^^ ( qnpd-nut b n^ (/ 
ifji^iig ntUfi luitUbinu 

Vfiuijb tf.nLJunpnLn.ltbp'ii nu ^pqbpp itjili^b uijuop qbn. luipntUui- 
lintd bit jipb'i^g uiuimpuiumbi lipb%g pninp ^lolrf fr^i^li^rp/r limnp'Ubppt 

4^1rf inuipfilibpp php-mgfttut numiujbm%linip-buidp ufiupiuuini^b' 
pfi p'IfLp ^uiubnut (• 

1885 p^tttlii, 787 Juipii. 

1886 > 909 !> 

1887 > 941 ^ 

1888 > 924 * 

1889 ^ 967 1 

j /ilfijiiii/tli/i* 4528 
"^''^^im^fh. 906 Digitized by Google 5ittmi--B 213 /?. ^niutnuyuiging. 

^Riuquiffi pbiulfji^bitli uinnpfi'ii ii-iuuuiliiuiiqfi^ ni^uit,nptutnj^u u^m- 
piuuinLit ( uip^huinUhpni^i 

^hmkhiui uiqjiLUiulip ynjg ( uiiuijiu ^^ fuititu^niJ 1894 p'titfi'b 
jHf^ uthutuli iup^huinlibp lij^iulip iup^buuiiuuip'hbp L luiuilibpinbbp liiujfii. i/H^/milrn;; 


JilH^Juhmpm^ 

J^i^^ynimi^mi/m If mYi 
JtlH4(Ju hmnmSmJ^ 

Jijt^4fJahmfiih^ 
^flW^-Cr I 2 

2 I o CI 

CO "Oi — ""— 1^- A ft 


r r r 

r r a* ^ 
•% 

^a 1 Digitized by Google 214 tlAWW»nW»'hh'b Uju luqjiLuuiliJig tphntJ (, np ^uniiu^ji fpi^^( fL^P uip^buuiiu- 
Lttp%hpp ^ut^hp bin Jlp^buwDibpffu '^'-^Ip uiiupiu&nLiub- b% t^iuppkni' 
p-JiLbp, ^ftLulinLp-jiLlipf ti-bp^iulinLp-ji til pf nulibp^nLp-fulip k ttiuiliiuliiU' 
pntp-ftApt VuilimfU upiubg[ig h n^ dfiVb lujli^tu'b quipntuguiit ^1^9 "/^ 
^iuipnqui%iuj dpgb^ 'libppbpuiliiu% uiuipiuUpli ^bint 

^pbp^t pninp mp^buuthbpffb ^bpuipbpbmi qnp&jiibpp iiuut ^lu- 
uutpmli k linuijiin b%, lup^bumuitnp'Ubpli (/ "'-/'/'^ ^uititu^%bpnLit ib% 
liutmutpbiuinnp&tub' fipb^bg uip^buuipt 

Uju pninp mp^buiniibpfi uiptifiAiupbpnLp^fiLUp uuiiuiiLnttt f^^iuqiu- 
fli k nuiuuitfi d^^ k ^mduipbui n^%^ ^ luputiu^utliLnidt 

^ffliU muipff%bpff pUp^tug^ntit bq^ui^ b%. 

Of'ikumm- 


'iuipmbm- 


Himlibfm- 
1885 pni-lfh , . 

1886 M . . 

1887 ,, . . 

1888 ,, . . 

1889 „ , . 


164 

174 
140 
186 
175 


182 
125 
158 
231 
215 


104 
103 

106 
176 
164 


12400 
10500 
10000 
13000 
12600 


^. 


"''•'"^liS"* Af 


839 
167 


911 

182 


653 
131 


58500 
11700 

Ujdit mbu)ib%f p-^ /rli^ utnlinn frlf IftuiidnLit uip^bumwLnplibpp^ k 
%pw%g luiuilibpiniibpp puttiu^ffi pninp pibmli^^ibpfi ^rndbdwrnnipbiudpt 

^fiiuqiuffi 20 — 80 muipbliui'h uijp drnpi^liuiUg P [i^p ^uiuUntd ( 
1100-/^> ntpbdii iliupuibin'Ubpp liuiqdntd b% 16,5 Vo< B-^ 20 muipbliiult 
bpbjuus'iibpli pliih (/ ^uiH%nLd ( 530-/f, ntpbdli uip^buuiuiinp'ubpfi lu- 
luilibpinbbpp liiuiidmLd bit 24,7 ^/o* Digitized by Google AtthUI-f 216 9^npdiupu/ii'lib[ilt utpriluliuipbpnLtdliiltp . 

"fiuiqtu^nLit. 


^uiLUiiLnaf, 


1 


: ^ 

-a- 


1 

i 


1 1 

■fc *, *' 


5 

r. 


1 

-a 


5- 1 

e 

a 
a 


Vf . . . 


1 
3 1 855 

2 1481 

3 ^ 234 

2 1 308 

1 


G 
4 
G 
4 


1 

» 


200 

> 
1 
4 . 1055 

2 1481 

3 ! 234 

2 308 

1 


7 

i', 


Oii^iudiltp^ 


10 , 2878 

i 


20 


1 


200 


1 


11 


3078 


21 Uju luqjiLUuil^lig bplintif 4; "[t Ujuunfuiiiuflt qiULiuiLntit luiui fji^ 
U iium ^uiuiupmli qnp&iupiu%%bp l^ui'li, npn'hg lupufiLbiupbpnLJ^fiLUp djf 
{U^ji'h uniitiup ( liuiiiifnLiff npnil^butU JjiLu nuiLUiiLbbpfi unpbuipiuViib'' 
pjtg lULbifi uutnp ilji^uiliji i/^j t^mUnLbin^y uipuftCUiupbpni^fiCiip ^ 
mpmui^iuiiLnLitt 

4^%f. in uip It'll bpji php^iug^iiLit lujq. if.np&uipiuii'iibpli J^ftLli nt utp^ 
tlfiLbiupbpnLp^jiLii'b bpknLif ( ^buibbui[ lutiJiLUUililig, 1885 pa,.l,it 

1886 ,, 

1887 ,, 

1888 ,, 
1889 


^np&iupiuViibpli P^I>Lpt 
«-:•"• oj-'-f- o#"a! V*- 

1 1 i 


4 
3 
4 
3 
3 


2 
1 
1 

1 
2 


2 1 

3 1 

3| 1 

3 : 2 

3 1 2 


12 
10 

8 
11 
13 


11 

8 
7 
8 
8 


10,410pJ 
3,807p. 
3,595 p. 
3,ll4p. 
3,078p. 
17 
3 


7 14 7 
3 1 


54 
11 


42 
8 


24,004 p.; 
4,801 f. Digitized by Google 216 ^mtt14*nw^^^^ ViiLkinnLpt Jlfumifiuiiui^fi t^uiLiuitniJ uiSLkutnLpl§ ut^nqnLp^jiLiiii 
lluiuinLiub- ( bpl^pmi^npb^nLJ^hiuii uiptifiLhiuphpnLp jiLhligt 

bi uiju bpkiiLif t ^binLbuii luqIiLUUililig, nip bplfpuii^np&nLp^biu'ii 
%nLWii uiuipji'hbpnLif ffi^f fiuli uiiLiuin iniupli'bbpnLtf luitn ^J^iujuiliuiVubp ^ 
iuiLUnLiu& iun.kuinLpnil u^uipuiu^binn 

QlLfcuijIUI^Ufll 
ik"'!'* 


'i^ui)iiilifi. 


1885 P^aLft'l, 
182 


188G „ 
16!) 


1887 „ 
172 


18><8 „ 
181 


1889 „ 
19G ^fiiuqiufiiLit luiLbinpnil uiiuptuuinqlibpli p^ftLp 1H94 p^niji^ ^p^ 1) 4iifii{iif/iif/Lfiilifrp 


2. 


2) P' l^iupuli i^iii£iifiLi«^tii%%£rff 


78. 


H) %npb'utl^iumiup'ubp . . 


20. 


4) ViuUpmiluiiiuiiLbbp 


113. 


5) Qttipijnihp . 


11. 


6) ^^/lllll» (juuiii) mui'tttiiubp . 


4. 


7) 'h^lihilttiiuitt^hhp . 


12. UJpttq^ ^lu^iuiLUiliiubaLJ^fiLiip libmpn%uigtu& ( iiujhpft ibiipuLit b 
upui^f lunAunnLp bh iubntd n^ itjiiufb jfuiqiuj^li b qiuLuin.fi tf^^, luji b 
^t^lt^h ^ltl!'"''^1P'''"l^ll!'f l^juiiillfliiuijli b ifli%ib tuliquiif ^fiiiLp^uijji- 
ufi %iu^ui^iqli ^bmt 

Vftiujii 9 ^pl^iu'iibp liiuli lip quiLuiiLHLif uiiupuiuinLtt bli luip^i- 
nLpbiiiifpt 

iuiitbituiuihinil i^iu^iuiLuiliiuii^ibpfi p'fup fiuquipfi ^uiijiui^uiii uiq- 
quipliiubiiLp^biu'h ^bui, l^p ui b it'll hli^f np mn.buipiiil^ui)i)ibpp buiqJntd 
b% 22 o/o* 

Upinuipbpiuliinb ifiu^iun.uil^iulinifibui)i qijuiuinp 'bliipbpp itouiui^ 
uipmuiiu ^buibbui[bbp'ii b'b* Digitized by Google i^ubavH^ 217 PnLpiJ, 


•r„«i(4. 
Sapkh, uipdnqnLp^kuiitp 


130,000 


,, / 


imgm^mmlilililip 


%u.pl, 


— 


35,000 


JlJ,Lp 

7,000 
SmiMif itmwgHt, wpJ^unKLp-kiaJfL 

01,000 
'"f* _ _ -> 

4,000 
I'-d' _ _ _ 


— . 


2,000 
l^mfd muintiiiikp — — 

3,500 
^fhrnuum h itp^ — ^ 

2,500 
hm, uiuiltp h imLitp ~ 

3,500 

l^iiiljuitt'hp^ 248,500 

^tpfhpiu^m% ^iu£tt§u.iuliu§%&LP'km% lyjuutLnp ^jttfUip'U b%» 
^mnpkqt'h • . llhOOO pnipi* 

iliiflfiiffiiftf lUttipiul^likp G3^625 
VkinuinUp . . 9,000 

y^J^i^Up . . 71,000 

i^fuuilunih . • 8,500 

OLuik[kqi%f lun, ftfifiiiLflrfr/i 29,009 292,125 pntpiP VpuAfig kphnut (, ap uukip mp&mq^i^hwitp luuipui'iip'ltkp 'likp- 
pkpntJ Irlr fui\ j^^ uipmui^tubnttt* ^aLumjf k qiuLWiLp ^bmq^kut lutigiu^ 
mmliuut £i 8Q%uiij^uiSiuiL%kp ^^iu%. iliuSuia.ui^wlinLp^kui'is piqiupiiuliifui'ls 
"ff^lf ill iJiiinLit luijiupitiup iw'huiuiiap^'iikppt 16 Digitized by Google n. >viiw. 

ma t-nliq.utulruih ng^unuiFbutnufb* C^ftJ^ni^mh ^ 1836 ftnu^fi 

\^i.pMifiah^lii^p tttutplf 'flffh^ fi^nL.naf^ nuUlAnLjt ^ 4 — 5 
ni.uni.gli^f 140 — 160 m2»uliL'puit 

q.utg frnijif amffriifif na-unuJ1butp§ath* ptugaL.mh ^ 1870 p^nu^h OL- 

IfiH^ul^nuinu) fnpq.npJiMjp lu {LpJ-mitumimmjit. ^utp^ Qmtf^mh' 
ir(ri' ^uifrnqjUnL-hnt. Il Nfiii(rir f^mputrqhrttthli ^np^^Uf npnbft 
luihih &lf mn^ki utn^utf^it tnwphh ipff tLmuhrp uti^Uihq.lrtt 

WfJ-J uifq. Q-uipngn qlrtnlrq(RL.Uii^ ^ U* Ntii^ k^trqlrgnL. 
if-Uft^Pli pmuuttimh fmpJwpimunp ^A^'"^/^^'"^ *fi^ ^ '"Vi^S 
l-uipngfig putJ-utitt^nLJ ^ JftiM^ii Jft uimmii^2p4} 

\*t^put^uth^l»Lp mutp^ nL.hkhnt.J ^ '^tft^ ^Hf-fii^ kpl^aL. 
^mpJ-nij^fij 4 m^unt^glf^ II 150 — 180 wjwIit-pmaL^^t 

iXfu kpl^nL. q.tupngiikp^ mftt/ifri^tfiii JnL.m^ ni. ^l^P 

3238 pi^f-pih 4** Digitized by Google fLmgOLmi- ^ 1889 paufiht Unm jt'hnL.B-^Liip p.utuual^ui'u tlia- 

130—149 iuimlilfpint 

0** Oaumnt^ putgaLtrtnt. 1^ ^uqwwliimbuutl^uiii q.u^pngj 

UiffLfff^ f.Mri.Miii.iii.if Jjfb^ 1881 p^nLwIiuihp Iptuftb Z^iii- 
1*5 'l^^'-1*'^li*''i'^'*nmnnml^m'h n.uipngbtrpy uml^m^b tfpp liutn^wt^ut" 
pni^ft^ubp pmgb-g mpftnub^ qjtfpnghlrpf q.pu»b^ ^trtnq^km 
i^mtinLlrgiath L. m^J-J n^ Jfi l^mfng ni^unuJIbutputh ^(«'/* 

1881 U^nt^g ifi^ifficioi' hmfuli^it ig-tuuiutLUiUiIrm ^puiqifjt^ 
fmitjtaal q.utumtLt9L.Ju pmgHLuti- trit (hnuumg J'anntlptf.utl^uiii 
^fiLqmlimit J^q.mukmh maaath k. ^^tff- f-^P^S^ npnitg ii|f0V 
mmhnLfHruih ^mJmp J'nqa^nupq.p aj^mpnt^it ^ utuipkliutii 
7726 pni-piJt 32 ^fifi|^* L. mmup qjupngtul^mA 2^iiiiC-^/ri.iri»lr- 
pji ^mjutp irut^ulri^ i; Jmm 25^000 pat-pifit 

l^lrmk-trmi^ utqJ^LUUtlift g^^lS ^ wmjj^u ft^ miq. q.inpngbh" 
PP ^P f^^^C"-^ ^^ f.uiifCfii-iff hrpp trtt ^ftJiim^uti^f uiiff^fr^uili 
J^fki* ftnt^ntj ^"fit^ mjmlitrpm ntJb^it L. miapkliuaii i'mfuup np- Digitized by Google 220 «la«^u1fn^^l»^^ 

•mMlrf. 
Um[npnijl!ibp. 


'tt^i.. 
Uf. 


H^ 


13^ 


^-P^C 1 


1 


li^iffififiiffii 


1882 


75 


7 


82 


501 


— 


2 


U.^ttrf.fi^iJi* 


ft 


69 


14 


83 


525 


— 


3 


i^utpuii^trP 


1868 


91 


10 


101 


1043 


— 


4 


^inhlim 


1881 


73 


2 


75 


370 
5 


%brohq.nt^put 


> f 


61 


— 


61 


378 
6 


%A.4u. 


y 9 


37 


— 


37 


395 


1 


7 


V2<"A<» 


>> 


85 


— 


85 


493 


— 


8 


Y'lmpatLpm 


ft 


52 
52 


437 


9 


^cp^ai 


1885 


73 


— 


73 


435 
10 


MUipi'tll^ 


1881 


92 
92 


429 1 


11 


Miapm^^md 


>> 


76 


— 


76 


406 _ 


12 


2,O^U»lf 


> f 


27 


. 


27 


318 

■ 13 


\iu.piua, 


1875 


51 


4 


55 


364 


— 


14 


A^milimh 


1881 


76 


— 


76 


525 


— , 


15 


%^- 


1869 


42 


11 


53 


440 


— 


980 


48 


1028 


7059 


] t^mthu ^ 3696 ifiofif.t '/k pmg iuitittrj^ni[ if.ni.funpaLiLhlrppf «r- 
pnbp n^ 't"1 ^^ uamijfu L. n^ nuqmplinL.J hph^mhhpfiit ifL" 
unLithuiptatitt 

A* ^iMC-iffiL^ii pnanpy f-^sb 'f-n^^ipnt.niilrp^y 8 — 18 Mtiiv- 
pkliuih kpkfuiubypfig — 6128 — J^wfii 16^8 ^/o k jW&wfuni^J 
q.iiipngt 

1890 [dnufiii ^i "^tll-^ alffprnpitmli ^t^qnud pwgnt.uii' fr 
Urn^m^apirji iupf>nL.hm^mh Q-Uipngt Digitized by Google i(UML1*it 321 If (if bpLj9L.i (• L886 p^ncft tU2J^»up^u§^pni.[&ptAiltg* 

Uuiiif^fr^ ^tfiif uwiniinLjS irb 


iipfdnupiiiJiit 


I. 


II. 


III. 


IV. 


sj 


fimplpm- 


irtfhus- 


»—fA*. 


Vmnp^%. 


^ 


f nylr ffif - 


iiuipn 


».,4«,. 


'^tk'-r 


" 
•«J 


pns%h- 


t^mpngU- 


f^ niuniti- 


tt V-f- 


^ 
5 

^ 


paiitt 


pilLiti 


\mpm%%k' 
pniift 
J 
•• 

J 
3 4 s 


^ *:»- i, 


. •rf 


i 
3 5 v= -au 


1 i 
^ J- 

^1 


J 

e 

cfe. 


J 

1 


i 


1 

d 

•A 
a 

1 
VI L 1 


v^ ^ 


8 -a- 3 w 

ft. 5 = 5 
BH 


^ 


9 


5 
^ 


>1» 
1*1 


- a 


iili 


1 -^ 


v3 


s 
r 
3 •» ^ 

Hi 


lit 

r = r 
« i 4 


^3 5 3 

f a- c-^t 


1. "*- 
tl 
ft 


s 

=5 
1- 
"fuiquif* 


17 


37 


20 


854 


96 


1259 


— 


2283 


^iif Lorft* 


1 


37 


67 


1160 


235 


29715 


3 


31218 


Upnql 


f llftllf- 


, ILIILlt 


18 


74 


87 


2014 


331 


30974 


3 


33501 

i Digitized by Google 222 aam1^nN►^n lL|ii iuqJtL,utuli^g IrpLatJ 4*9 «p kpP^^t''^ ummynqhk' 
pjt l^mqJni.d lA wjf.aq^ mqtf.mf.hmlini,ftkmh ^trtmL^trmi^ mm* 

^uiqui^fi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 44y0« 

TiULUtrLfi • « * « « 4t8* 

V J^utujiit * * « « * 7 95* 

p^ CihrmL^huB^h 1^ M* 

t^^ikp 2160 9,0 

rbiii.iii#frp 68 2,1 

^putgpiikp 165 8|6 

^\piugli ififf^Jirfcif^miftfAn 83 2,5 

•Hf^frp 4 1,0 

hutpkip t Irhp-uiifpbi^f np Z^mj t^pun^f^mhbpli ^/o p^^^g (r£ 

\j*^un^u»iuiDni-J 1880 P'nL.p XTaufpup 24-^ir ptntfiii^utir 4" 
A^fff^fiiy trpliutrn. q.uipngi§yplth ^^g^^ ^^j*"-"! '^^ f.puBq.ufptaii'nii' 
pbrpgiupioht 

rputq.inputh'piipk-pgimputhp ^uahi-ita^J ^ U* Uanif^yL^ifiilraifa 
q.iHpngfjih liftg Jfi ^/^iiOL-^ilrifflr ''4'f * puid-auhnL.uik ^ kplinL. ffm- 
fi^* mquiJtupq.liutiig It. l^whuAg* uutlimrb ^uthtufjt aItil /«.i# J'^'" 
o^^ frif iw'£tahtni.dt 

T'putq.utputh'php^kpgwputhh ut^J-J auhp 1440 opphmli 
*^tuflrpki It. n,ni.ubrpir^ ttpf* ■^'"9^ uputb^g mmpkl^tatb mmm^ 
iff7f_if ^21 ^unkp^\i II. n.nuulrp^;h uiutpptrpmlimh pirppt 

iXtfuwiftoh tabq.u»Jui^Mupii 4r 40 ^ou|4'4i ^pwif.wptaitp 
lliun.tatliupnL.J tr ^^Jhtoq^p mhq.UiJhtrpp thaqntjn L. i^iaifLatf^iii- Digitized by Google itttbUW-B 223 mni-pk-uth ttHLttff u/ututuiulumitutmiiL. ^ hnm hiuf^wq-iu^nf nn 

pkl^tnit tuitq.iudu§tj£u§n^ i fi* 80 ^* aJu&wnkniL.^ qutmy Jftm* 
tffii-attf. itnL^nnL.J trh q.nmq.utnuth^h 10 P'^^P^lh^ IXfJ'J qnut' 
if.mnm'hniiptrngmnmtiii mAtft 23 ^^ifiriiif.^4i utitq.ti§tft 

maii ^t •tfiif.atfif trh q.putif.utnut%^ht 

q.kputumhuilim'it J^tnmi^mit fmaLttftf f^'^'iV ^ iifjifii|^ff qnLnl^ ^^ 

^.trnplmtli^ n.m^ih^nLj 2pint^utir ^ phrd L. nLunL^iUil^uth fuJpk' 
pp ftu'£utfm DUtqui^mglilbbrph Jiouhmligni^p-lrutJp utiaihu trfg mm- 
pkl^mh 3—5 'bhplim^uB^ntt.d* Vt-pm^utii^fii-p hlMpifrntrngni-Jjig 
'^tft^ ^ot.ifi^ q.nimltni.J ^ 80 pnupfj^ mptf-^Cb^f npp L. fmm- 
limguat^J ^ J^ npL. ^ pmpktf.np^mlpu'iM ^uimmml^^t 

^mtfm^mi.ptf.p 2"'^ u^pntf^ ^m'AmfmnL.J ^ hlrp^mimgitLtntb' 
pjA II ^pkp^ tt^2.tn q.m^ijf'&p fji 4" [fihat-Jt Digitized by Google ;»« 'hbhi.nsh'biirb i^'i.niicirn'b'bbPa* ^uiLiuiLJiu tlI'Lqiugli'bhiili ftriif^fiijffifl^l^trpf luim uftrlrui^uflr^lr^ f f « 

uL dnuL k Mq hlit Vfiulig ^mdkJmui k uvlrirp/i lf$mm!ii(i ^mulIi, i^A* 
m%g IfJMg L i^ititlrpii^ qiu'itmqmii ^nfif aLqqnuu&t 

{^7i 2JihnLJ^liMhli(iii UptfH; ukuiiuii^ap b\if ifoui 25 imiijr/r iff- 
fLfifJ lUfUntmb-^bpp li^u qhtnUm^npf fiuli uifi^dhmViihpp iiuJuiphiu jF( 
qkui^ijt ilkpuijt 

Di/p«i|j P'ntqfi limHLp%bpp JfiitbuAg lipg b\i, nutm^ b b'wn.iajnLif 
hli npui^n Smitutuimipi k apmi^m &fiqmilmmbql^ 

F^utlimpuiVkbpp ^tffiuf Aril jtpkl^g laiiftr m^pkpff kppkik itjitujh 
iffi npJiiiuqlip limd ttji ^uipmmi ^puiLJtpbinilf uifUu^u up ifpb^-^ PH^f 
qfiLqtttglihbp'ii qjiinb'b lji%bi p%uiliuipui\i%bpt 

Piiuliuipui%'bbpp il§%nLif b% ^luuiupiulif tultmmi ^utpnil, ifjiuijk iut* 
pttLUtniibpp utiu% £iuliiump k tkuiyjiqli^ kpkmgnq iqmmkpp luipnut k% 
inmimb- fuspfigt 

^usuikpji puipipntp-jiLiDi luiL lunjuikip jJiiitiJ ( 5 uipijiiif npjig 
Join dfi utpifi'bp ilii(p% ( liiuqitnLitt imnmnLp^fiAp Jfi lupiyb t, d^^ 
juft^ k gkfu miriub-^ 

m unr nvu. fiuilip iJ9%ttLit t doiniuLnpuiui^a 27^ uiuiH,% kp^uipnLfi-bui%, iT^^ 
utud^'U luijkni^biuU k ^apu iupi]i% pmpipntp-biukt 

Iriu&lip uiutijiiupiuli (f^Lfifrmifiiilr) ^ k nAfi dfi ^kpfi-^^ ^i mf» Digitized by Google mW>* 226 

ifih Jkb-ntp-hmiit D/u ^nfpfili ^I'pp'l'^p^ ^uiiiJiL uiqoin inLunil [nLUWut- 
jfuut ( fiijf * bpphitit luitn kpliuip piii(/f» nip mUb^iulnip- uijgbiatb fuiup* 

^oimaL^mVbbp ^itini L ^hpp-filibbpli tftnjfpnLp-buii t^^j^uiLnp 
ulmm&uln^l mtiimtfj^ ^t^apb-mb-bih (• gbphl^p puig b% ui%nLit iiiLuuiitnLinft 
mbn p-aqiittLiuit lujq. b^tu^bpp b ulilbpp funuinil ni inpnil b-iub-^nkitt 

fiuilip tj^ntit b% latb^y uipopf inuiiuif jonLilfJif utp-iup b uijiUt fiui" 
l^g prnguivt trlr i|.ittrlrp f(u|/^ maA^ 1^^ f "'' '' T^'VA biumm 

Sin. 

Stfilffr piuifjimgmb- ( bpl^Ht pwdiuiditLi^g^gf — MfiLlr li p-^tipo&m^t 
SnAp itfiim fiuiLUi^nLuli ^ [^%aLit, miumbp^ bplimpni^^Ap 15 — 
24 f ^ub puipipiiLp-fiLbp i^/i—^ '"Pli''^ t iKbniitt ^mmbpfi if^^ n^ itfi 
ifiiiiffiit4fir% inLbfif ifjiuijit jjt untn. piuginLit ( f t<^ piul^pt 

irufd^^ quin.% m n lS t, lufujil^gi ifpim tublipiiUpli ^Bfl^f (ii|y 
d^dbm%g /[ptuj it^Lniif b^li frntLiublffiLUfi mmintmit tfkpiuVbbpf nfa'bf 
^butqibui^ put pip uiUui in il b liuipiiuUiuinilf i^bp^mbntd b\ itji jiiffaifiij[if l- 

"^ tupip'b Jb&aLJ^bmb pmgnuu&^ p^nqbbinil, ap ^fi^uiuf t ^^P^bk 
(ii|i£finiit4ffilr)t 

SiuU iH^, mtumbpfi'U lifig ijiiniif b'b i^uipuilibbp, npnbg ifbpmf 
imputLit b'U liiuL^ b uiqUi^ mJuiVhbpj ijfwjui^ mbp b lujijbz l^uipuili'^ 
libpft inuil^ q.putLit b'h liutpuiu'hbp, npnbg *ijiuijibg'bnLit b% iiuin lubniuit 
int fubin^ b npn%gfig luiinbpp juiStu^ iiuimiupli b% iffUntdt 

Siuh itft iu%liliL%nLit jutSutfu i^pntuii^ ( ip%nLJ uiiJiLpIt rndpuipp^ 
ifbpuih limd linti^p ^uigji miuiatpt 

f^%q.poSuilup ififuli jiummlifig V^ — 1 uipijth put pip b jui&tu^ pn- 
[npuiliutib t ifiiinLdt Vput ^uib^l^p bu miuU &uii-lili m^u quin-'hiunii (, 
dfituji ifin^p li%^ S'^^ts 1P^^* ^^ltl '^t^ mbqutd p-m^ntmb- ( 1 — 
1 V^ ^uittjali. "'PlP'^ dbb-ntp-biuk ^bpp^filit ^I'pp^l'llb luUdfi^mu^n inrnt^ 
tip, fAnrlf/lr d^^ d^\^b pkpm%p f^miinuub- ( p^n^bjippf npfi uimtmb-fp 
djiim 'bmjntd ( it'lt iinLn.p, npuif^uiili lujuinbqlig fuidft fuiuiiuijt f^niji* 
Ft l^^PfE k^V'"'-'^ i p%iipm^x ^lumbpfi d^^ unilnpiupuip iJAntd b'h 
bp^ttL if^ffpfili uflr^ffLfL uiiu^iupuihf npn%g d^^ q.pLnuf b\i p-j^fudnpp, 
pmp^uip^Pf apq-p^uilipf P^^j^'^kbllL^ qtuumpuilip b uijibt IT/r lublifiAnLd 
^l ipn^"*^ i Iphntd iji^ at lulijiipt 

Mil. 

%ndbpp ifthntd b% 2 V2 dfi^ib 3 mpi. iuifbni^bui)t b 3 djih^b 5 
iiii#(f(if bpliutpni^biuin ^luinbpfi puipipnt^fiCbp dfi umdpi 4 Iphntdf Digitized by Google 226 ttnai4^fiW^bb^ ^nitp bpliiupnip^huittpf bplini uiuiuibplili lijigf qbinbpg itji mpip'b 
piupip* \''2 fupi* iiujiiaLpbiu'h b ^4 lupifi'b funpni^biuU itunip^ ( ipiuLUi&t 
Vpui%g ilbpuij, itfiitbuilig pmLiuliui% itoui, ^fiiii|iiiiii^ 6% ^2 uipip'b bpliuipnt- 
j^biuU puipuili iqPtuj ^uii/ P'nii — (^iiiij|), — npnbg b-mjpfi\ luitpiugptu^ ( 
ifiiujint puip^p 1/2 uip^ui^uiifi b^iuiff tftiuinLUtfi luqbqbiu^b ^fiLq, npp tuhg lr)i 
lluigUntJ lib%tiiuUfi)ibpfi iljfipf b b-iudpi^uip nil^—liuii^iliuiui — bplint b-iujpbpp 
pllfi Join itjiuiginLitt VunLpf%bpfi uiiL^b dji itfi uul4^^\ imjfUutp biub mbq 
ju§mbiugpui)^ ( llb%q.w^plibp i{[iifiJ|6/irL, npp b lia^Ltitit ^ 1'" 11 P H'^* 
Vpuiug uitL^fig iqintit t Y4 lupi/ii luijUtttp-biuli lupfut 

bpl^nt quiiii.ppintbpji i/]^2A in m p lu 6-ttLp^li til pf np itoinuiLnpuiui^n J^ji 
nm4^ ( lp%nLif b luiuppifbbplig 8 ^irff^ii^ S"'^P If ^atptLwb- ( ii 
l^a^Lntif ( l^nitptpL" k'^'f uiuiipii^p^yt 

m. 

Tfiif/r iffi b-injpniit, uitilnpuipuip f^iLiiitf 4ff/%i}(;f//y t^utkLntJ ( o- 
fiirlr* npm i/tj inbqnLiff iquiinfi it^^ qinhLnid ^ itji pntfumpfif 
np qbrnhfig ^2 nipifih puip^p ( [fthnttft finLJuuipnL bplint lliflfffigt 
J^bYinj)§ puip^pntft bttidp it^Lntd b^ 1 ^4 utp^ji'b itujbnLp-biuli bpl^ni 
p-uiqp^f np linitntd b^i u m m pt iuipnLum%bp^ oqw'bbpnLit uututp%b- 
Pb k'"lt^Pb'^ Vs lupib'^ puip^pnifd^bmdp b bplpnt uipijtlilig uftir^ [utj- 
%nLp-bui)i nLpfii bpl/^nL p^uiqp^bp (/ bli ^tfLnidy npn'lif wdnLuftVbbpJfU 
fippb dm^&mliuii b\t b-umm^ntdt Onui'b qndjig n^^n^ ^ puiduAinLd b 
/lrfii{[fifii|(if liblitiutijihbpli muipnip^buidp ^ inui^uAtnidt MiniiLpp uuimpib- 
pt '^Hl' wfipw^n^biu% ^luifi b lulidji^uiui^n %pui ^bpb ^butq^bm^ 
piup^pui%uiinilf ^ummpuiUft ^ui%q^ui liuinLpji b uiji^ pmp^pni^biuU dji^ 
^b db 'hnfpbk ''{"'wni^uAi ( pmgLntdy np uijddu djiuifh ulinbi bYi ui^ Offfili juiuil^uinpnLuib- ( mfumuiptuu^l^u uuimduipql^ut'bgf ffuli mm- 
_ 'builroi ^b^pbp_ 

hnmbi o&jup f/nt^ff, bpp uipq^'h djt 'UbpfUmli '' '^^ puipi. iqm& Irlr trji^ Jj[iifiriiilroi ^pi-pnpp dfiiui f^i^nLULntd £r% oquijntd b ^pwtfipLnLd Ipintd uuiuipp ^Ipuijt 

IPjiuijh ^uipntuui mbbpntd uuimp'bbpp &utb-linLuii- b% ifi\nLd fm^ 
^w%bpnil b ^iffif liuiuibputibpnilt 

V^dfiuib ^mpnuiut utlibp'b nLbfi)i buiypii — utduinjiLUij itlrlilrifr^* 
nui unilnpuipuip mmimit fwpfigf bppbdb pntLuilimb puip^p ifthntuiit dji 
ttb^bwli ( ifthntd, np bplint liutd bpb^ uiuimnL^ui'b ( nilrtrlrjiLif n^ ^^ 
limnLpfig, uiji uiututji t/l^j: Udmn'b iftnjuuipli'bbinil oumjp'iif buimptip ip' 
dbnp pninpniljih ifiuili ( dintdj npn^^bmb ^mnbi^^p p^m'bq mp&binf 
^trl mu^uigUntdi Digitized by Google ^ %jj[£iiiff/r u§iL%binil ap phmlifi^hpfi uiifb%uiJb& itiuup ^lUfkaj f Mif* 
ffui^mViikp Irit, itkl^g l^p 1rJj[ifrpiiifptrl^ itjiuijh ^ptu'bg tinkumhkppt f^i- 
Hmgli h futqiupuigjt ^tubiu^g qnkuinkbpp Jfiuijh liuiupa^ k Siuim^nil k\ 
mmppbptnutj fiu^ mmpiuiip J^itUnfiiii (i 

^muifili — litupntit b^ ifjtuiliutilig, iungiuin%bpp uiMp^l^mjltjif ^iffm- 
ipgf fifhttLif ( <(|^^^ i^HiUbpp. k^^P^tE '^t'^ih 'fP'"/!! pi'igfuub- ( k 
fll^ Join ^nSI^LiiLif (• P'bbpp bpliiup b% b f iiftffifiirij[/^ dom ij[ii£i|irfLi/i 

puufigf ifuimbpfiuijligf qbuiiililigt ^nipb-^p btLtub^fii^uikb puigtatif t, bq^ 
pbpp qtt§jp^iu% b liiuiiqlimail, pjtijfitui b% liiupoLitt f^bbpjf pbpmVkbpp 
^bp^uaUntd bli biLiuUliJiLliuiibf np Jfi ffi^ b-m&linLit bli iibii^kpl§ kpku' 
^bpp b npmbg 1'"-P2e 1'"jP^"'^ ^ i{[/ffiiJ|/kiffnlr( pfii^itui ( limpm&t 

^lu put fill — wifbpfilimjlig, iffiup-PLU^Iig* bplint ^nqpbpp limmntif 
Irlf iiufu linqfttidt 

^/riffiTL^, ifuipinpll ^, itjiuiji fjfnlubpp ^uiHiJig (, ^rnqhntit 
n idbiLpt 

m p^ m p fi — l^iupttLif k% iu%P'l{gitniLnLg, uiuLuijfipligy mmimuhgf 
qkmqpjig k My^lrt iiuninLit ^ i/^ti^b nmUbpp^ j^bb pp imm bplimp ^frlr 
uiiuLiff luji ^mugbntd b% d^%^b quiuinuilipt 

^PIUP — ndmip ^rnqkntd b^ lubp-uipnt ^pu/J^g* tutllt 'bdui'b (^ 
timputd b% mbj^^dnn^g, qbuiqplig, uiutm^fipfigf mmima^gt 

^pb^^ml — dnjq l^utpd^p p-miijig limd iiaum filing ^2 utpijih bp- 
\mp. b 74 aipi. imfhnL^bmb limnp (^ np ^bpbntd qplintd ( '/^f/f* 
ifk '^itt ^^*" V^P^ liuitqkpail linqfji doin ij[ii#ii{ijiLiA Vpui oif^gp h 
kpfbih ^ntp&fp^ ^inifjjkififylrji^ mtttj^bqnp&mh^ i% Digitized by Google 228 ttWl^mb^bbt tfff^^ ainbbpp, limpntJ b% quiinfi^ligf uAifd^fi^dniLfitij tfiu^nLq-jig liiutt 
liuiuiajin uiitbpjiliiu lin^ntiub- limnpltift 

^nii.%ng — liuipnti! b'b itjiiujli liuipifjip ifui^ntiiltif b mtubp t^np^ui&- 
lltupitfip lUiifigt ^nifi^lr t^npitnLi! £rli uitLm%^^i)i fu^Uiuitpnil b ^bpiuU ituut 
tubq-tuit qpitLif lipb)ig ui%nLiip^ uiLbimg)ibin^ <kfi ^lUjbintJhy juoufpt ^fif - 
Iroj/r inLp^ luiut^uinbnil b bppbiHi uip&uij^fi j^bibpn^ (j^pitj^piL) uiu- 
t^bnapb-ntit b ibpigbfi bplint lublffiLbnut i^bqbglili itiui[fil^bp frlr ^lifiLiTi 
^ni^kagp t^nuifin^ liuiuintJ b% ^f^^^^uijfi ilpiujx 

VpuA^g itji fuiuU iniupli uiiliu^ tP^P't P''l''PILf ('"k '"J^'^ l""" 
fiffpp ifinqng if.nLpu t^iuifiu ^bpiuiibp')i uiitiinLd Ifi'b ^^pmd* — i/ui 
fPlb "^"U'l'll puipuili ftbiltg qnpb^iub- dfi fuitLiublifiAli Ifutnp (, npfi 
[uijiinLp-liLUp itjiiin ^uiduiuiiuwuiujfiuAinLd ( luiLUnqfi puip^pttLfd^biuUt 
i^puidp dfi ^^^ jbin &iu[Ui^ ^fnii/ Irli tnJufilif uiuiiu luiL^bfig nui^bpfig 
dji'b^b d^2^E ^'^'-'^umpuig'bbinilf b-uijpbpp dmg^ntd q^nqUngfi q^ouini iTt^, 
^if^ mtkijib limju ^qntd. jbinnj fipb^g ^biLpbpp l^pb-^bpft^iif plffi dout 
pithnLd bli ^^pmdfi b-uijpbpp b lUjuiq^n piLhiub- dw'h ti^iufliut 

^^ttk^^Pt t^/'f"^^ ijtduif ptuquid ( l^iupiub-y utjufthpli lijiutpn^ 
1r^ b ptuqiudfi 'Udiubni^buidp dmlib^^ p-b^nil uiuqhbqupb-uib- (: JTfi^ui- 
^WttwIiiibplAp unuli uuijiinttilif jiuli ^lutiiuliutuip'hbplAp^ liiuuiiniufuuiiLk (r 

Ujdd fuqwjfwgji'bbpp qiJuiuLnpuiiij^u bLpntqmliiub ^bn^, ^bbpni^^ 
bpliutp ^bprnpl^aL b'h ^uiqlinLd, [luli q^Lqbpntd un^npuipuip imi bi 
mftUntdt 

Vn^npuipwp uiq^lfbbp'ii ni ^uipu'libp% 4fi/f lifiLf/ b% piug b liniitn 
l^muiHjmf liiubui^ b diabjtiiuliuiqnj'U, [luli uiiuiLUiLbbpp^ dnjq ituqiubtU' 
liuiqifji inpbpt 

'buiju b miLUi^ duiqbpp uiubpntd b'h, d^^ '^Ifll'g ^/' ^bpuiqjib- (Jil) 
p^nqUntd, miLpili duiqbpp Suilimli b uiliiub^bpfi '[^[""jl'g miu%HLd b 
q^uiuigfiibpp djf^iubfi i^nfpfilif fiul^ ^mqiUfUigji'bbpp bplint dbb- b-uid 
ifiLuoLdt ^jiLqiugji uiqyilibbpp &uidbpfi ttmjpbpffb qn/bqqji/b ^inMibp 
b dbfuiuli b'h luUglimg^ntdi 

Bbmttf b-iub-lintd bi limpd^p ^ ui u, doia li^u tupiJA bplftupnt' 
j^bmU iftftLuliJ^Lyi^f np fifbatd ( ^k^t iP'^J* ^ftmlfpLift f/'vi^^f b ^um^ 
d^^ mbqj^ bppbdb luiuuiJimn'bttil b uipb-mj^mqnfb j^biu^ uiui(bbq.tip&tub' 
k iHfUntdt 

^uiuji ilputj liutuinLd bV lli [j^ ^ IPI p — bplini luipf diupqiupfiui' 
^bp, np iujiabplt ilbpiujjig li^nid b% ittlf^li ^"^^fH* ^^P^'^'^itj^ Digitized by Google wmV'p 24$ pui& h ^utjpp itji fj^nj^pfili nulibqpiuif (uiuiStujuifi) ^inujiiid': ^iif[r<ffii.tr^ff 
uiju nulili%bpp d^JhiuUg i^li qjiin^niit li iiujli ^uiUnutt Utiptuin f^tJ{iii- 
gliibpp dmpt^uipfiinbbpfi b nulifibbpfi ilinjuuip^'U uiilui dwpt^uipfimbbp b 
ifinLi (if0^ifrffr/% ifbiniuqjig) bi ui'hnLitt 

^td'^lElt^4P'"jt3 {f^"/"'^'^ b'b lb p fi in p. uui itji tibqlili J-iutqiu- 
iti t> ^bpiub iffi liiuif bplim impff 20 ifftli^b 200 '^''fPl'k ""k^' 
qpiuJibp {nLiLnLUfjiiu) l^tupuib-f np iquuiqiiLif b'b Siuliinli ilputjf utiuptU' 
biiLbinil itfi lulitub^fi^ itjili^b ifjiLupt nulift^ibpli uiiul^jig, ibpuifi i/(j mb- 
HP liuipiu& t iJihttLif ifji ifb& nulift {dui^JnLqliui)x ^uiiLuitbbp'b luju nu- 
lljii ^btt qtintdt 

Vpb'hnj'b ibpuiji ilptujt nulffi'bbpli 'Iputjlig liuipuib- ( iftlintd i{[^- 
mnigp — diupqiupftut^bp, np bppbJi d[iui/ii, [iiili bppbJi doinutLnput' 
iqlu H'ft ^b ntlibgnq ^"''PPl'k "ul^li'bbpli (^^tutiutli) inLp^ pninpntbinij^ 
miupmb-Lntd ( ibputji bpliuipnt^buidpi 

^bplim^ ^jpuij lu'bgbnLd bli ^.ui p q px Vui iqiuwpwuinnLd b'b 46" 
mbbuii ^bnil. dfi biuqdm ') jum^iuib 6 — 7 niubmjidbinp iiujbnLp-jiCbn^ 
bminid b'b. uitqut poLlibinil /[pnqli ^tul^mmfi'by ^nti^fbpJM doin lujq dfib' 
injii biuqdiub &m\b\ni^ bp^ni fl^ipq b'li ifibntd ni dbiugiub- ^"ijpbpp 
i/'"?/' ill^t'^ ^luijibinip dfidbiuiig ^bin l^uiptiLdt Bbinnj j^^ i^uipqbpp b 
/?( upuilig dji^Jt m lu p uib-tiLJi^ ft CUp quipquipntd dbuiiujtufi qnjhqqnfb p^b^ 
l^pjig ipliiud- d-uiqfiliiibpnilt 

^q^l'k'^^Pli i^'P^t 'IP'^jI'S ^H ^^ "ll'^t ^^^ uiiLbnidf pull ^lup" 
ttbpp fgtttd bi miuip^ biuqdui, ^piui^i qhuiipu^ iti^l'l"'* "P llf)""-'^ t 
iffi'ii^b upnLb^'bbppt ^tu'btujf b iquiiLuiLlibpp ^uip^uip-ttLd b% qinLfubbpp 
luq^ {liuinilji) liuid dbmui^u^ {pmqqiuqfiui) ipiup-^iubf fiuli ^piat^p qp- 
liiuiJtu^ upui ^Ipuij uitbiiug'bnLd b'b b dfi biuqduit 

^lltV^^PP ^ diuuiiuqui^uiu liui'btujji Jfgntd bli lyfb-fbpjib dp liutd 
dji^uilili V^Pi nutijiibp, ui^uiif^lfir/f^lr u/liif b'b t^uigbntd oqbp, ibiubb- 
pp% qiinhd nuli^ djiiutquiqtuq uiuiuipiub^iuVbbp [^fiLiuiqnLlf)f duiinbbpfih 
dmmbfi'bbpt 

\iq^l^tbp% nt ^uipubbpp ^luqlintd b'b qbqp'b dbiuu ptntqnLi, /r«ri^ 
iqmiLaiLlibpp qbqp'b dbuiu^ l(uipdlip pmuinLiit 


Digitized by Google 280 ttft1^a^pn^^>^^^ luitbpliliuijlig, ^"Lfi^fii iZ/lrlf^/t mnputu piugitLiub- ( k ^jr£^tlfLi/ ( p^^ 
i/ouft f^kbpp ^bmq^binl, 1f&f[fiilfii/[fii|^^ ^luubntd it'll Jfi%ik nuiuuimlip, atp 
k iin^liLOLif frlft 

f^nLituiiu% Intuit iliu put [ill. ^uiqiiiiLit b% nin%bpli%, imuililijlf mm- 
llltgt ^uiptiLit bit liiniuLltg Iftud tuitbpftlitu^ligt 4^ajuiibpjt put^'UitLp-fti^p 
V^ ^Pl* t ifiiaLit* lituuintit Ml iinqfltg iliupintg ^mii^ifi/t 

fr[fii^. iiuqiiiLtf b'h luiuilfji tlpuijltg, p^kbp ^nLbjt* %ittu'ii ( irtpii. 
ij|iii^fiilf &ltibml^iu^jiUf itjtiujli uiitpnqj^uiui^it &tu&linLit ( linipb-fpf t^pmiuU- 
%bp ltiL%^, iinSliLiiLit t tq^tujP^if; oqtuli ^n^^ni|^»t ^P^ft '^l mbt^t biiu- 
lift lUiLiuyi^ bpkiugnu tliuup litupitLif Hrlr tuoiuntl^a^^gf iiuuinjtlipg, ttiu- 
iiiLqlig k tujib, Jtuli jbink[i^ ibpkiugnq^ tftsiup ^luuiuptuli ip'fig* 

l^oil^nLfu, ^lui^hnLif b'h biiulijt iftitjutupt)!, %ptu% Wiulr I;, ifpiuj% 
luuutiuiL ^ULlf/t li liuju lintiitft bplittL b^iujpbpp ^ni^glig p^kji uitub Liuui' 
LitLit b% ftptup ^btnt dptu lltiLp^fp jiuSiufu mut[bbt^npb-tub- ^ [JiiaLift 

iuiinLiup. ^wtibiiLit b'h nin'bbplt'b, bitulip 'lP"'Jf ll^pntit frlr ^oi- 
llig, jifinLit t itlt^^b tttnUhplt bpbup h 3 ^/i/ iwfbnuJ^^A aLbfit ^bpji 
ifiuup lift f^i ituftinLp^btub liuipiiLif bti lituuinjm utitbpfilitu^lig liuttf ^firp- 
itjtp liutnpjtg. tuju iftuup liniLULif ( ifinlu. uptu ^ff^fg tubg^UuLtt ( iiij*- 
juiiLpp, np tuifntp iituuitiLit b% k^lfts* ^lUinLtupp k^W^PtS ipuiuiiji 
tjtnfuiupf.'b p^nifbiiLit b% piugnituitfUbpt 

npfutsiiatju. ^lut^bttLJ b'it bputlifi k ituitiLtupfi ^pufjl^gt ^tupattl k% 
lliuttinjin tsiitbpjtliiujltg, uioiuntl^n^fig, ub qutllf^lig ^ "'iO'^ Q[f/tfiii/ifi/u£ 
I't^/' ^«V pptqitiujiitl ubfuttnLbinip itp p^ftii iltujp fc fifbttLttf app k ^ff^- 
LtiLit t i^tv ^P'" 4p'''J k^lt^Ptd P^'S'"^ t ''A ''A f/fi^uflft UpfutuiBL^It 
lintpb-fp btLiu^liJiLbtuik ptugattub^ ( b uinptnff ifotn bplint limit bpl{g 
qiujP^^ linilinil lin^liLttLif (i 

l^oinil lupjumiatfu. — ^lycp^^g iiu^ J^k^ uiiipml^ Jomfig ^nfi- 
lluiLit ( Jfiiiib uinpiap quijP^if; ^niS^ni/. m^uu^ufi lin&iul^bpli Jfi iiupg 
bu limpuiLit ( tu^ liniiitnLit MpqauibuilinLli-btub ^luituipt 

^biuitiup, — iiuuiupuili k"'l'"-9 i^"'!'* l[iuuinLif bi uipjuiuimjuli iln^ 
puyjfg ift^/rii 

Snijuui. 4iiif IrntiT b% utp^utiaLluli iP^'jtS' '^itt 4ll°*i Pb^T 
itttijttil ub^iTiiLbinil b upllbinil iflffp"^ liufU jifiitLif t dpli^b h^l^bpfig 
ibl S^^f "'J" 'f""'P liaiLntit ( i^^it ^tttpi^fp btt.m'bli^Lbusik pmgnuuir 
( k uinpmfi ifoin bpbf nmj^'b^ linilinil ^fi£^Lirtif (t f^kbpp ^binu^bm^ Digitized by Google ^ smnM^ 281 

^plfibpn. ^tipb-fi duiifiu%uili f^kkpn jhin b% b-iuinLitf lujiuilu up tuit- 
flf qutuiniulip JhiiLif t P^S* Sntjuli pninp bqpbpfii limpntit frlr qtuj, 
ffiu'iit ^uipntif bli luiipgt 

btu i^n L^Sfl — UtUtlLUIUIOp. 

l^^juibpli)! b-uib-lioLit b*!! ifi ut ill ui fu f n^utpli itnpftniif t^uipmb^y limit 
fkiu^iUf b f^bpp ^tuut 

l^nLimiu ')• un^nputpmp ^luutn pbifig qnpb^uib^i 

^luSJt^'ftnqinLlu, ^un^Unid b')i MpnL\f>%bp^'U b iut[nLutpli if^nlufp 
ittfp ifiuLit b ll'^1P'oqli''»l — /Vfr/t liuiuip — liutmnLift 

Stupnifu'ittpblut Vpppit — liiuit, P^bipf npnil l^mpniit b'b jm/iifi.- 
jbjf. — mpbfu^ b^iujpp linittLif bli ^/r/?« /?. ^^Miiiuipuifiing. 

iuiuipli. fuipuiijig, n^ lujbfiuU bpliuip, upgmU t^liLquigjiibpIt' 
%Pf lintpb^p bppbdh luuiibbqnpb^ui&t 

^iupinjtli—^nj'iiui^u fiuftui%lig liiuit utifbpfiliiujpgf ^utqiitiLit b% 

liuuillli 4P''*J' '["'f'HI' ift'kE 1^"^'^ ^^ f "^['VA ''(j* lf"k "P"' 'If'jIlS 
Mdiult^ tj^mP^iup^uLtt b% tmniutq^ — itfi ilbpinl^ iiujinifFbimh b i/Jk uipiji)i 

bplfmpmtp-bmU ^ttiPiu%, itji ^uijpp p-bi l^utmuiitt 

VHpfuunaL^. llfLpitfp ^tui^iLUiuininl l^nHiui-* l^mpmLit b% luntmji^ 

llpg, drnjuiraLpjig b luf (Ut 

^utjnLiup* unilnputpuip itui^nLinjtg ^/i mpijii iiufbnij^bmtit 
Snt^ui liiuit luipfuiu^li — itiu^ntinfigf piuLuiliiub bpl^iupf pninp 4f- 

fbpp pjiififiu limpiub-t 

flpi-fH goiitutp — ^uipftuulinL 4p'''JI'3 ^^ liiUttinLift 
^bpiuplitiL liutit butifin L^ifi {iiiuitLUiuiop)f muHinut b% ittbnpt 
l*lJu%bpli'b b-uiitlinLif b'b qui mil (imifiluii^ limit qmp^pmiqfft 
nm)ibpfi% imqhnut b% ^o^/r^ It ^[fi{[lfiif^02/rijfc '} tmj ^MJI ii|/irf Ik&^ji mmmitiimuiim ^mqitmiit bit €%2^^ f«i/ifiw»t Digitized by Google fXfutu^^utnufli t^uii^uttvff ^utj ^jii-qmg^ ' mqtuJtBpq.nL. if(^ 
210111 flf^ 4* qutpq.tttguiir ujinnj qq.tugJniAfp f^'vA kb'^m* ^f" 
J^rf tnti.tnt.lr jut m^u qtupq.tmgtuir ^ tuhtmuhinlitniM ^Ifpfl^* Ifptu 
tn^^nuJ ^^iviv n^ mj^ ^if^ ^t ^fUr "^ [f^p kpf^pt^ ^tuqjtLpq. 
mnunq Jfi irwfunt^wir ccufii.ififii.^» L. J^ ifinnni.^ tumtufufAt «4^o- 
PCt ***** '"L t^if ^^^ if Iff if ^^ tnttL.fl Off Iff If ptnhp iPyU^^'^b 
^ii£rif»* tnJnt^uiinL. untfnptnl^tnh Juouolrph bh (^"^ if^ npL-t; uf^- 
Ijutmtntnif^g ^ptnJ-tnpni.tnir J^^ng^'ht l^tnt tfjtt^qtngflit jtnut ^ir- 
fLHi. ^ (f^''9£ qjf-f'-l'int.gf if Hi Qtntnpiikpfi L. irfifif ^11^ MMiifir* 
gb^bpjt htrp^tufttL.pbtnJp f^^H iff tmtnfj^u Ifittt^ ftpkh ^ktn fno- 
ulrmt^f ^Irtnp ^KfJ ^/^ nL.tnnt^tt L. tnn.tuiiiftia fuoutnlignt^p-ftLit 
^tntttupktn bpp^f tnhqjt ^^ it f-iffrivni-ift HiffiOiv ^tn^^ttthrtii nL, 
hrppbiTu irbirbm itptn ^tnJtnp €tnqtutttnpq.ni^f^ltLitiif ^tnfnL.p^fti^ 
4* ^tntttupt^nt^ttt "bftt q.pbp^^ ^Pft'^f it t'^p^pq-'u^gnt^J Ifiinf 
^frifi* tmohbpfiii tnttoft f^ ^tntttmpitt^J ^ttp^tui^npbfttL. U. ttp ptnh 
itfii^ftpbinL. itptnitt ^t^ft tf.bpq.tnutntn'hfi 1/4*9 b.ti ttft tufLtuhijih 
ttupt^tuhji^ ib tltutbtnt^ttt Iftu ttbhiU. tuitntntt tittuptntitt.npnL.tnir 
4" 10 tntupbl^tuii tnbq.bp ^btn ^^tupu%nt.ftfitJiii^ tuitbn — ^^®* 
ubtf iiptu tnpbjuUbpn ^tnhbiy U. tntH;ii ^tu'£ntDJi ptnL.tnbtuitnt^' 
PftLit Iff Iff/ 1 Ufiiffii ^ptntttn^nt^tf bh n^ dfttn^b ^bputnphy ^bunt^pn 
L. tudni^ufihpy tn^f^ L. ttbh tnbq.bpliit^^iibph nL. tnbqpbppt "bm 
tun^tnhg l^bunL.plt p^nntnt^ni^pbtui ntnn Jb fi^U tn%iLtuif a.fiL.nif Digitized by Google SmWH"-!^ 2S3 aifir/iTi. L. I^uiil fSff BLutii Jbnghlfi numtrinL. pntut^nLii^ ^nLhfit 
lififfiv jkii^ ^Ln ^utnutqutm nnn.ni,ii utn.utfl^ii Mnmn^'U iffo }rfiir ^fi 

J^uiutl^iuii ULn t^fHrtuii y iiut uinhtunLwir ^ l^utmutnlrt tnuth pntnn 
irmiLUnnLp-^LMMlrnn^ Of.if£r/ iaiffii.ififni.if miiiaffih II. q.ut^uiutfli'b 

Xjnl^uinwtnlL idnuA dp^ng^hy A'PA ftiiffii-if^ifjfr pLn/npntj^h 
uthq.nnh' nb^tuir ^ unm hnm * oa^ify iffiiif m^^uitnmu^^ft kt^B 
l^uttLUiilwpnLd ^ wdp.nq^ amnLiip L. 2'"U (f"""- t^nphtrinil^i ^fi- 
q.ni.d i'njf^ UidntM^MnL. ^uAq.lrnint 

upta uppLnLftfiL.Vb tuiiif.iud ^jmw ^p ^hui^wutLnLd wdnLU- 
ifffc l^nqdpg* ifnf p,tUL.utl^tuiiuAnL.d ^ ^jhutgnq^ Ij^hn^ dfi jiul. put' 
lljirm^y L. BLUidtuiinLdh l^utd du§pn.mu%uiuhnt.pffi-ii utfu muttn'£ut' 
n.ntj^ mbq]^ ^fi nLitkhnLjtf /buntlrtnd nn l^iuh q-fn-qlrp ni.p Qpl/' 
[d^ fLfi^fip ^utpulrpp Q^ujipaqy nuifiitt 

r^i^-L. f iffi-affiLfii.if pLut^dut^itni.U-^L.h ijl^l^ uwl^iu^U ([iiiif 
datpq.ltl^f fififiif^ uilfiituiiinb^ u^tu^ng^d Irh d^L.iiiifh mtah d^f 
ffb^m^u op^iiUfi^np Ifitnfjtf utjiitui^u L. u^pnL^nciit 

lljif fMttL.utn.nLd q.lrrL Ilu upm^uituitt.nL.d 4* *'"l9tk 'b"'t'SI!.' 
ittrtnt. untlnpnupjiLitn It. uput tLthttttunp 2,utpJ-uttLliPp ^mduip- 
Lnt^d 4* ^^utji'dutu^iti^t 

fXdni^uitnLp-^aAtp liutinutpL.ni.d ^ ^tFmlt.lrut^ ^uihqi^uiMbpntf^ 
'itjtu^tfjt^^j thlruminlruf nutuutntkiuty dtttttJ-utd^nLd f dntqmpjunLd j 
^Jfitta ttttttitlftf ptttq.nunp l^tttitifitbgftlrt L. muutl^t 

'b^^^'^tP^'^E ""lik'^l ^'"IPH ^bV* ut2luutmnLd 4* uiutuftii 
i fir If np P^^ft fb^ irutfuu nLitbrhuti L. antjutj^ oij^tf j'"'" ["H' 
dat^fiy ut^u aiutW&wn.ntl wdh'uftg 2""" dki" uiutufiit 4* [jjf'UnL.dt 
L^mpuutit^^ft utn,tttL.lrtutui^u ntttplr^lritn.tuithit» utdutn^n 2^""" ^if*. 
f^&. 4* uiuttnttt^nt^df npntj^lrtnL. f^Ltjutgfi^ utttuanjili fjLmqni.uiir 
yh jhhni.dt Z^utpuuthbutg muitnpiuumnt^p-JiL.hn dfi2!^ u^ui^ni^d 4* 
^b'^^f^pPb ^pbS ^ utlt^nt^d df^^L. dfiL-ii ^lt'bq-2,'"Ppt* '"dp.nq^ 
d^ 2utiLtap^f <iiojutnh o/i ofutnn ffi2f^piix 

Z^tttpuji k"v^ts 2""" -pti.^ b^k ^bi.^'^k ^"^p^^^^ iftbumffi 

k'^i'^bS 'f^'^'o^nputuii^u fJAnud 4" ^lnn.lLlFUti^ hutfuulrppi 

16 Digitized by Google 234 imttSPflbP^bb^ 


'^UpuilitiptplfO 


^iuiitifuiup% . . . GO p.- 


-200 p. 


bpb.u.bu%u.^ \ fiu.phku.mp,, 60 p. 
Du^ni. .... 100 /f. 
G p^ttLliqfi oqnt ... 1 


i p. 
0^/r /ntif/r • . • 


1 /«. 
Vuiiiuitmfh muiiimlil^n^ 


1 p. 
\mpub lutLiu^ phpnqfi^ . 


1 p. 
^utpufiU piib^iuj . 


:i p. 
Siupuiq • . . . 


1 p. 
U/£ /f fii^j[ i/imlrp b^mfuulfp • 10 p. 
Cii^nii^tliC* 2.1 


i»— 400 


^uijlspfi'u li ij.bpli%bpli'ii . ♦ 1.1 


0—200 p. 


^tmliliit. 


irf, bq 
'ih p. 


ITfi qiuiL \ • f • 
2 p. 


Suiiili p-ttLiiqli oqfi ♦ 
20 p. 


C/iifi^, p/i/iW, /*ip/r, /?^t/ k liu^uip 
12 p. 


bplint qnjf lioijtliAiupuUutqput^phbpliU 
2 p. 


Mit^' .... 
Ip. 


Vuiiunfuip- .... 
Ip. 


blibqbgtiLli . . . 
1 p. 


^Ul^ 0/^11 UIJ [ill . • . • 
4 p. 


Up^niLui^tuu .... 
6 p.— 50 ij. 


/'{j/r nff([/r ^lupiifi itopp 
„ —GO k. 


^nq^mpfiU .... 
3 p. 


ll/£ (i iii^[ b-iufuubp . 
10 p. 


C^ffiiff 


tv 


88 p — 10 4. 


iiupuiulibuig pni^p t^iujuup 


497-688 p»tp//t. 


i tf^Mfif^ if^wl^^^rt^^tf fc^t n^ wi^t/r^ fi# t»*il» i«i»# wwi* Digitized by Google m*\i.\'* 235 £^gmil L. utupu ^'iii^pni-J Cfifiivifif.iifif» qiiutf^ iiijf. tunfbutj 4<>p 
ifom II ^'^tf^pki ifii{j^ifi^ IkiL^Jb fiun npoLaL. C^utJmpt ^ruiC^utiituii 

m^^mmntjl jr ^mJnqlri^ iipmhg ''^tl ""iftk "^f'^f,'"-) t"i ^Ph 
ilp»»lt f.tifii.i/ (r m^^ifij' ^on ifom, ^iitJ^nuJ (r ""llf 4<>[>^ "^ 
^tspq.muiauihpf paunuJ kpfimtuumpufi '"{■^'"^^■-''f ^/^/''-^^^f^ 
II ^itq-puLd ^l^k^fl ikti-^pt 

qtiJutp- (-, fll/'f S('fiiii(r£i fuiiif utumJ (r irm. tun.utitg ijuifm- 
^^ pyiti l^llt* fMthffJ 0|i J-mJmhutli mat. Jl^li fihpaUg Cjrm 
m ^tt^ttLptf. ^%kltfr»9 ^Pb ^t^fit t^fl ^H! gwiiliat.p'fftJbp fji^ 
ii(rji ^^t^E "'It ^pt^^^'^^Ptb^ matipUf mfiMUutuJkiiutiiipu imi 
Jft ^^^ff op ^^p ^.^J^d^T^t ^m^mhmlb ilkpuiii.wnJhnL.J L. 
afmmJnL.J (- kpftrnwumpt^p ^^PC '^^"^ ^^lt ^"-^1^9^^ fuouiuli^ 
IfftLp-pCiipf Jfiuih^iuJtafi lunmhkiatl ftt^p /("'t^tSC P^ mtui^nu 
kh pt nit 

ULijj^ittl ^^Ipp l'pkp''Pt Ofin C^ptui^pnuJ (r tuq^im^aihhk^ 
pjtg ^mJ ^ktlfi'^PPs ^P^^ Jfupn^f C^pt^puiultpnL.J iipuiiig ph^ 
jmil at. iftmgailf ^atpg nu ^npi 9uitni.J ULquih- utqflian i^Of) 
4«p II JutumJp rnqflpu^ Jutu^h £l fult^pnuJ f.ivifi£ ^op ifoin 

Ofiiifii^i apnity J'nqniloL.pq.p ^mmmnuiJit (r ^nlnL.Jf f.ivft(af kh 
mt^^mi ^op if only f.atlnuJ mqunp 4®P^ ^'^ ^pq.uiutnaibpf ^t.fif.if 
mamfp wpJ'tuhmuapnLp^L.ltitkpn L. faht^pnuJ ufijO^ioj iktLf^pt 

CT^|i^ii£i wif^i |iir£i Q.iiiv^^|i limpi^wpl^ffg opf^h^nil^ 318 
^fmipmuikmtug ^iiiiintffi^ muLp Nm^fi^triv^ if mif^nciis i 

*lj|0^iifi ^t^ipp mmmmulumhnLjt (r* afi^puJtup (r ^fin /'^^i 
ii||N»/t ptkdf foApJ 0£i '^tf^S ■'^'"-t^! ififntfi-frlf^Bi 

^wiof iififtfitnn n^ if/ir pmhuil ^C^^LpmuffpnLtuhf ilkptU" 
t^anthnut k\$t Digitized by Google 236 ULft'l-UI-PnbW'b^ \r[iLUf lrnp.bi!h bnnnpq.f l^^PP^Pt ^P^ ^L t^"'-'^ ^^ utq^ 
On^ifii ^on Joui L. MitLpnuJ nn UMmmwufuw'U utwit Pii^ luq^f^ 

Qb§ni.a f frill* tupiL^h n/m^mS' (r tlthnLit tntui p^ ^muitt Ul. Ir» 

Hjrpfma^l;u wqfl^iuf ^*"IPP itufuihuud (r mtumi^J^bpfilii 
P"!^ ^nmtuit {jputttD a.uiijtu b'b tnnh ^op Jouif htnp^pq.ui^^nuit p^ 
nppiuit ^lUfl/jlJuiul) uiuth L. uin.hbi^nil "'I'i- unLdtnpp t^'bauJ uttf^ 
fp^uii utniAtpt ^^^ino (^ utubt^ nn uiUiwq.uiJhb'pn mufi mnubpm^ 
if^iv drnhbifiu ^liLputu^nL.nuJ bhf pul^ uiq^fliuif muiiip dfth^L. 
C^tuiLl^iimufi'ii uituipf n^ Jp pui'bnd ^b'b C^ftL.pmufipi.nL.dt ^^9^^t 
^^IPH i*'*^l'"~d h t^p iuiiq.uiliuthhbpliy dp ^uftipufth^ uiutm" 
t^md^Ubpft C^km humauJ oi|.iifiis ^utini^iuJhbpp luhq.pttLJ Irh tftf* 

?pk^i ^^p^ ^p^i^L P^ f^i. mffinfi tunjii^ ^ib ^^pbs ""iftkp 

muiint. ^uiJuipt 

IXfu q.nLJuipp ^n^Lncif (r (nC^utq-i^iiiuuliidf tip utpmpbpl^'b 
h^iuhuit^nt-it It <!^*um tuubn>f C^md tuiui ^bb it 

HijOi^iii^ ^^ipp ^puiJ'uipt~nuJ It b^^^ utiLutfiuplibi^nLg L. 
uiunuJ (r* (ii\i*q9l'f(p pdu ^(r, *^b^pnp utf^uapfiVu (r {blf-^ip)i P'^l 
ut'li pu^v t 

Dili t/^ hiujuuttn^u pJiuguth" ll}^b[^nil ^gp Jpm^pf J ft ^pi. 
p'ttpipfig 4r p-n.^bghni-J^ «uLi|0^^tf in ^ifn i^f juoufh ut fiJ f^tttfu 
(r« Ibtiitft^ l^tuttAibd 110 Juth^p tftni/^f ^ttu^ind ^atui^fjlh^ tftttm 
pwputttli duiiJfti-ti^kptt^j '^hk ^d^tl H^'^^'f'"^ ^'"-/"'"it ^^PP JftP" 
iSiuitfi 2'" 1^9 Jbh C^uipufth Jbutu putmi9tj£p utpi-p^ uiu^tqJ 
tni.nuitbpitdj tunpopn ^nufuinJ ^nfifuffiD U. uttijttt ^uttnii.iutthb'pit 
uiiuni.J bh nin^inii.^Cr^ L. ij.i^fuutL.nputiqf^u l^uthi^ bh tuitJUnL.d 
^nqjt tfbptuif np tnuimutht^nt^J (r ^^ — 220 JfifL.t ttp^utift tna» 
quth ufiputifUipitLUtir L. utti^utm f/r^/ry Uifh^uth ^utif.^Jtauliit 
putpip Ifp it^t* ^ '"i" ^ mtuuf£utiupf np uifi^outtn hpfimutuutpt^'b 
umfiuiL.tit.(S (r i{Uid miuptn^p inin^ pblfitbtf ^mif Atubiyhht uttfrn 
fp^utit 

bp^tup uutlitupn.nt.pifCufig ^bmn^f np bppJrJh J ft ^uthp Digitized by Google SlUbUW-B 237 on 4* mbLnuJf t^nfuwqiuni qj^^nnai^p^buiJa. CfiuJiulutjhni.piiL% 
4 I^UMftu'hnt.J L. uiiumqtutnjbnn hulinih il£iunni.J bh n.natJn 031" 

2mbdu»t utnn.l^h uinfliuti ^^iPP ^it h p-bprn^J U. ut^uni.J 
bh ^aui^fffi ijtuufi p-uiu^fi juJbit Sufif ^"^p/'^^^p^J Jfiislih lituJ 
bnl^ni.ub'ii nt^nutnbnuJ bh utnh C^on ifom ui^pft iniut Uuf ^ifiif- 
fLnLpnuJ (r utqjt ^on ibiL^n b, luunuJ* <^U>^^f- £ni.iiD< XJputh 
oifp bh fuJwghauJf 9.iputin uuujjiu L. 20 ^. ^"i 'Unt.fipni.dt 
vul^n^b utnh mhfig bpl^tt. bpbfutut nt^quMplincJ b*b iuq^l^un mnU" 
hp 9i^utpuhgnL. ttitffriiit-dt Upuiho qitni^J mbubnt.J £rt» C^tupu^hf 
if/r tt/i pni^pifi tftnq hn.jipni.Jf ^lii^putuppL.ni.J L. i^b puiff.uinJUnuJ t 
ir^ ^uthjt q.fii.nbpnt.J ibbuuthf upiu S'^IPP b. Jfi otuUfi Jompli 
iifff.iif^iffifii£fi ftffii-i/ L*b tunfl^uii unntJup inuthbi^J fipbha ^^but 
^Ipt {x^uuabn bpt^nt. juhwJphbpp C^iuJaaupuni.J bh b. aiupb" 
Jatqp-nuJ uftpud b. tthtuptulbni.p'buiJp utuipbit onfi ^uimn ^P* 
hnpC^uil^uifni.pfiL.'iM 4* luffinhnuJ upuin^%uJwt^np\tbpfiih hptuhy ^n- 
piui hbifni^pbiuh C^umJui pt ^buiuh i|.iffi.fri./ q^ni^nAifi utn.uif1bnpfi.nu, 
pbutJp. utn.u»f i(r abpnud ^uipuiiut^nupiit Uptuh^ i^iffnf.ri^ ^uiif- 
pnupni-J Irif pump ft ibn^obpn b. luu^ui C^uipuhtu^nCb liuthqinuJ (r 
^Lp ul^buputpp ifoifi aatupb. pn.huth'T^-^ibn-hbpp ^p^MJ^h b. if.tjufiit 
#"1 ^^loi** jbmn^ Jp C^utttbum f^^Ppfi^ frif ututf^ftu^ "PI'S ibmnf 
mqutuafipnf l^nqJft bl^ntfhbpn Sfi Jji l^uBd bpl^nu bpl^nt. f^A//' 
iiuui^p ^^ ututi^fiu L. ifpunuJ uthbppt U^injii ""it ^""IPl^f "P" 
u^^u uiuBU9ni.mL.npCfl9L.pf at in. f^^2^P ^'^^^ k fuUtuduL. muiiipx 
UfLifiA.oin£riifif unifliuif ut^^pn C^pu/uppni.J (r bpbt^nibuth fuhfuf'* 
^h itbpl^uti bnnn JuiprLbuthgf nuutbahnuJ ft up Ifbpuil^ni-phbpn 
b. juifutghnuJ ibbuiuunLh onhh* li^uopfih C^buthbph uffi.icfS' tfibuut' 
gnup C^opn* upuiho ^.tuihu frif i^buut^nufi uam^isn* Ikfumbi (r/ utubut' 
ifiifif fuiifn^^ bit ^uif Jni.i/| ^buutgnufih mn-utf p.bpnud b. uput 
utiibpi9 hputii junumuthnuJ 1^ nhiu/hbpf uifLCftuuuipui^ CfUtq-nuU' 
utbq^;hiibp* bpblinffth utJ^^iion gpunuJ bh utbbpnt lljii p-nf^nnp 
lin^i-nL.J (r ^uiqutfi^ C^utpuhgULiot Digitized by Google 238 ufti.tt*hrnw>-hb^ ^fifi^^ ^utpuhgau^g iff frp^fii. Of jirmnj ^tbu^ ^'"IPC ^C' 
nuti.pmti.J t ^i.p iffff-iff^mfiiifrp^tf fic ^tm^npfthf C^fft-puauffpntJ 
iinutiig P'i^l''4 *"- ^^S'*^* hplf^nilrusii ^ifb^^l infipa^ muthftg 
Jft ^puti^liput^ 4* q-uti^^Uf np oq^nt, jtlC ^^'^t^ ^iififf^iificif (r 
oq-ft Ji;f tntr/ihi pbq.CftuiiaL,p putpL mmfj^Uj muiut nfltntJ pm^ 
J'ubIip L utunt.J* c^£riif.ifiivnL^/!rctf| ptupail J-nqnifp^i^* 1^^"! 

inutgnuu r^mif ^uimat2Uf ioiij4'£'<'i p^i muiUinuuihnLlinil np iiifi tfn* 
i^rtp 4* k"i!^L t'^P """^ Jbifiii^ 2.^m limpomml pmpL. kputt^y Of 
uMiL.hku ^fic qniiuiqithpii- ^pmJJIru ^pp-mhf Jbp iniii.if»i U/<t 
juouoff Jlrptuj iriff fuJnut (r oij^^ '■^ ^^plfg LS^^W'l ""'^if^ t 
iiifiiii fuitutJntAtt 

— 'a^troLj^irf- tfti'S''"'*! munuJ 4r hthmifiii tunA[tlfai[ piuJ-m^ 
kP^ V^^ Jj^npC^l^utl^ IrJ tuqat ^%utdnugu3f L. qtutLhtujatl f.(r- 
li}^ C^putufpbtttihlrpp* miMfutgitni.it (r* airir|i imp ^ittttJ^tt l/tuiti^^ 
Igp Jbqp Jhp h-tuqlfliit fint[p* ^putJbgf^f (rp^iifii^vt Qbmnj ^pm 
Jficif t 2j^ttp^tattitutnt^p-btuit putj-ut^p It. f.ait.ni.^ fncfi-irn^ f.^ 
hnuJ mqflftuj trnttuhpf trnwlhlrmil fii^p ^titt 2 — 5 flntitq.^ ^f/^t 
if 44 M"'^ /krufo JtttitnLJttUf Jf tttujitmttt^ itttU" but^tnLJif trpk^ 
ippu f^nfisfi P'bl} J If mpjjfit ^utP'ni.tt^utj tuptu^'^ffUfi C^tttJmp^ 
utiffitmutlf Ifimttifimnb^ Jfi qn^q. Jbutu^'pMttiinL.^f 4/*^*'' b. ^utpmqt 
ITpJbutlltg ttq^tttitbpnug fbtttttf tnqmdtupt^^li itutttntJ bti oq.titlt 
utLutqnt.pbtuh litttpt^nt^t ^qflpuf ut^pp ftL.p oqfi^g dp dfi pm* 
J-utli muiipu 4: pniappity ttpnhf^ ^Xk^ilfif^u f^nuu pufiy liifififfi.itf&- 
uttL.pp itfuut^pit mpJ-mlttttg%i;3 tuubintl fudnL.d bitt Oqfifig jbtmnff 
unilnputputpf dp dp ptuJ-tttli p'tl btt mtuf^pUf "ppg jbutnf ifMin- 
q.utdutL.npp p/bi^ptuboo C^tatpuii tutLutf bh pjbpnt^dt Vp ulinL.tmb^ 
qjt if(r^ 2!^pni.d bh pi^lp uti^ui^itbpntl ^utptttqhbp'^mh^i^mf 
fiutqqputqutd f fipZ'^tl^ ftuunmuiaL. Il •»/£)' — tuq^fl'^l ^tP"*? '^t 
Qjp2 oqp L. ptudtul^bpm ttlfnt^tttbtiJp jp^pfp t^mn,at^d bh dbnput" 
dndbp L. qitatJ dp bpbpttufjp f.£^frc.| fin tnmitpg uiutpbi^ittl pb" 
pnud ^ Ofoftfi Uniif fbtmb^pg ^ift^P 1^%^9tk f'Pf^x'l'''^**^! Digitized by Google JlU.Mll**B 239 mkiipf ivff Jbtuqut (r ^M^t-fvciff qiai^J kh Of^ Jk9 utinut. fncn.- 
tfMi^^ir ^iifirf.ivni.if 4* ^f-/^ q.nu»h utn-fL, L. ^fi Pnu mutihu ^utn^ 
uph rnhghbiiiLf Jfrbj^L. nn ^buutgni^ ^^pts ^^^ ^^ 4* P^^^l 
^ff t§muthnL.J t liifi^* wn.tuf plrnnti C^mpun L. luinut "^if^^p oq.ji 
q.n.uth iua.u»9 ^nhuip^nuJt pn^np^ii pwpU.nL J L. utupu C^utJ* 
pnupnL.d hi» otuC^iuUuiift mfpt *rifi^iifififfify np uinObuii utjipnf 
tinqjS^^ 4" ^p'ut.^pnLwh- ^jAnudf liutii^itni^J ujiif^uiifiif/k^ (r k*- 
uat,Jf likputupft mfif-iiiS- lI'^pU"*^ f.S'*^^ bpkufiihf pif^^ Jutmmh^h 
nitntJ Jiumpf i^nL-^ffb op^hn^J iij.nt.J ij.i^^it II utunuJ* «U.^- 
fkpn. inuUf UtfiftficiaiSr f^mp/ir tlu§jkmt.i!h ifimpi ^kufi ^^IpH 

^fi^^ii CfmJpni.pnLJ ^ outC^uiiiunJi ikn-^n L. fktnnf ^cp 4®pr 
llkpuaupfi L. d^cuiikp^ ikn-^kpp L. ^iffiif.t»fii.if libpuiupfi ifoin< 

pn^npffb^ npnh^ oXkj^^kpq. tnLUf Ultfififfciff&' unupp upiuilifiii utp^ 
fhmhuigh^^f ncjinLpnil CfUtpu pn^^ tuukj^nil ^JnL.tt L. Jk9 <""^f(> 
Upwib Jkuiqjjiy nL.mni.Jt Qkinnj J^tuih ^iff k'"L'^ts kl^nnhkptt 
utiif^wlh t^ffi^ A if hnLffpnuitf np OikpkumkuutitPii^ (: ^n^cniift 
P£rpirc.if fnn'ii^tuiM q.^niJ kh kpl^nL. uutmphkpli J^f Lf ifkpwii k" 
pk^ ifffi}i#(r ifiini.Jf npnhg^g ^ff^P ^mmlimgpmir ^ ^^uipuphf if^«-« 
up ^mC^uiism^^^ L. ^PfPf-f ^mpuft tun.utf phprnt^ht rnh^p J out 
humnuJ (r ^^t ^^p1 "P ^n^unut 4* u m ^n u ^mii^ni^ ftul^ '%nL.l^p 
U9mm um^na^t Xkdk'hftg utn^utf ^ku^ £^uff ph 1^ 1 — 5 n* inaf- 
i^tf utu^UL. ([iift»^fii|^ir » Um gnjy ^ mm^u C^uib9^.^uml^uBVbkpfiih 
k. munudm tHutJpuap-f mii^iff^ tp4'if > 2^^ ^kiiutj l^kpuwpp^ ^/'''^f- 
Jmh^^p- ^utpuiignL^'h:!^ L. if-hnuJ C^utpufih lutm^uttiputi miliui^^ ^kf* 
Mkpuuipp J^ P^'^lt ^^f A utn.utf pkpnqjiih nu Jff ^^^ff ("- 
i^(r^ 4r£ ^mC^uAiun^ C^Juap (r mutipUf ifuf^uf^ti iv|if linL^rpi'kpp 
^kh ([ivli^ncif t 4^(rii^ ^^pts l^^'^l kpkumkumbfi muf^ii irti mquuft 
linqjfig ktfmhhkppf mp iinjh iU^ntl ^utu^unuJ 4** 

4,iif|iif^ti 20 — 100 £!• 

*«i^«»ii«r^^li 172—2721.. 

^a»|fiftr mn^uif pkpnqj^is • » • • I72 — 2 f* Digitized by Google 240 ttai.iwpnM»'hb^ hii C^utpup 4®rf » JfiL.uUhpfiiti9 ppbitg L. jfrififij utpq.l^h fi^P" 
pnt^Jt lljii bpbl^n^fl ^uiJutp libpmlinup'bhpf^ npn^nLUih fft^j 
dftiu^b 2-3 mbuuitijig ii|iif^iifif ^fcir thUini^Ji Cif/7/i/^^^ti U. ^bmaj 
JuJolJ £riv tfilruutilt mhffg hlfuih oqjfht ^^ppffMbs l^^nn^^ ^fP- 
F"L'^Pt ^/"^^^frp^ aiiff.iif^iffif mtUDutguti bit ijiihni.Jf liiuoutunutt 
frb* bnp.hJ\i J^Jbuthg ^tu^C^n^nL.Jf ^ft.i.iif.if L. itlj tbl^P^^. 
gpt^nuJ mhlrppt 

U ^1.11 opn tutt.iuL.ombuth uBq^lfun ut^ppi C^putL.fipm.d (: bpb" 
iinffih Jftuu^b iftbup ^"^H^ffg b^ni/hbpphf apnho bpbuutbu tuho 
l^fih mnub^^f L. jtppU. ^npC^wl^annupfiLiB^ ^^cniiiii^fini-i/ Ig hputhgf 
bpl^^bpt^nt. piuJ-tuI^ oqjjin^y P'hl'*^. ^ ^*"3'*4* Uk&'ffi-if 4" ^4*//^^ 
if- 2,tumbppi liu»outi,nL.df bpi^ncJ U. aupiubttubnuJ blu itph^L. 
^^n op, bpp iupq.i^ii gpL.ni.J bht 

pplb 4" ^uti^uMonuit pi^n iifff.fii^iififtifr/i^ti| u^uttnunud hpiuhg II 
bpb^nihh t^Unvji iftbuuijfi mnCUp^ t^buuiinbut ^f^^f*"/ ^^IPU 
ifiiuii/icif 4 t^p ^but Abufi C^utfSmp if/r iwum^li^ utpfatufaL.if J^ 
ififf«^ficf.(r i^nujutuff Jfi ^ijuiupmnhhbpail it£ifi^| Jji fb^ut^ dfi f^w 
Jutpf Jfi fi/f- bmJtubffj p-nqjnL^^ if.nt.nnu»j jubh'tu^^ bpbu^h 
/^tuDutpun.uia uii'tui'* q.uip-iutf i2y'Daapimduit U. ^npu Q/itq. JnJt 
(Ifu pfjnpp t^wpuutb (r {/ri'fi.if if^ ulinL,u»bfifi ^bpuit^ V^^PfP 
JnJbp t^iutL-tah* upwiiig pn^npjih uttum^npt^m^J 4* q-utunui qnL.tL.* 
iittftft bnp. ttinhauJ bib utqjji mmJuV ut^u pthiuAtbpp <i}tu^ bit 
inuithit mibgjihbppit L. ftpbho i^int^J oi^^h itutttnL.Jt Suth 
uil^pp uiiumLaLjt (r itputhg oripnil II pi^jnilt Qbtnn^ utpq-^it 
fuiti^pni-d bh i^bufih uttuttf ""pbpbi^t "Ujufi'f.p^'if/l ttJwit ufutm^ 
putumnufS bit Jbw^Htf qHtntJ iff tmtff f-Ul^t ^ t^^^^L f^'^^A 
uin.ut^npi^nt^pbutJp Jfi ^utJnt^uitutguth bpptnwuutpn. utit-utf (: 
pbpnuJ ipbufiit mwitfig ot^^itt U|i#io£ri|^ n^njuth ifoin qwt.at,f^fiit 
l^uthtiLbni^J L. ^fi pnn tnutthu ijtbu^it wit-tuf qittutnUf Jf/h^bi np Digitized by Google WMM«* 241 ifnA.irt ULiffio JbtuquA q.iinLJ Irii Jf;9 rnhnpf tutLtuf Rhnnqii nL. 
p-m^tuLapft iiuifa f^(r<f/k wtLUif^ fkmnf J-k^^t ^9 "^ iwfu q-ft" 
{Ui-pa mwfjffu II. JomtrhnuJ ifwJp.ni^pnLj ^mC^tmhwifi ^9(^f ^fP 

IbfL^bpiit Qbmaj ^tuJnL.mhtuguih bft^mwiuutpi^fi unLi/muJ (r ibn.p 
oifttL. itm* b^k P^'y^^nftp uifLUtfatdtumnigp i[bpmh p-iuthiu^" 
hbn II. libuiqwt \)npumiuuu9pq.ii utint,tt 1^ oqj^ L. pwif.mL.nmn 
prnJ-miincd. 'brnju ^lu^oihmflihf ^bmrn^ tatiibpafpf ^onn L. uifiht 
^nfnpp ^JnuJ bh C^mJwpbw C^bmb,bwf^ pmpbJni9fPnup^fiL.Vu 
tahb-intl* ^{k^tjiibpu £iri.i#. }XuutnL.tuh unLpp. i^tfiif^^if nMpJ-m%ntg' 
ir^i J^ pmpXfi hbpu/biuU'^t Upm^fiy fbuini plt^nufint^uti- iLni[ 
uw^nu frif ^uA^ni.Jt Ui|0^ttij ^^/P/* t^P b. ^Lp mhbTjfihbp^ Iff" 
Jfg mutibu 4* pbpmh 2"P^PPf ifUiJ b^^ ufmmpuium ^^ 't'^l t 
muiibu liuiJ junumuiiinut ^i omi/kii bh L. inf Of[ifi| k'^V^tS ^* 
lioii p^"l'^p ptupbliutJlibppf Jfi ^iuiiftup i^pwitf Jp ^nthffVft f tn- 
n.pb^ iTjk ^miiftuh (:£ ^np^- L. ifi/£t#t OLfifii]^0it^ ^n^HtitnuJ 4** 
P*aif.iffi.fT[i/kiiy puig^ CfUt^if,bplbbplig • • • 5 — 20 p» 

^uiCfiuhuijp)s • • • • • 50 ^. — 1 

\)llbqbynL. of.iff^1f • • • 10 — 60 ^. 

Uw^nt^pg fbtnnj gpp'pp^ If^ mwiftUf n^mnuJ fuJnuJf if^<- 
jni^ ^utfUM^nt^J fc 2^<* ''<-2 ^^pp^'i' ypi.nt.J uAbpnt 

•Ubf. 

Z^uipu II tftbumj ii2,'''hu§i JhnuJ bh 3 — 6 II bpp.bJh d^is^U. 
if^ muipft L. oB^u bpliutp J^fngncJ tiptuhf^ dpJbmhg 2^"' ^*'* 
f^i. bh mbnUnuJt ^butub h^whuih^ n^ ^4* t^^ts^ *"/£ ^ 
t"1"$t9 2""" ^^ifi'^ ^ tuhghai.Jf npnilCfbmU. tufu n^ Jfiut^^ 
Jbh" auJoO- 4* ^uiJutpL.nL.Jf tun L. ntfif. ^nnnyfi bpbfatuhbph 
nu bpftmtuutupqiibpp pnJhnuJ irb^ncJ bh ^§butuf^h L. putg ^bh 
pnqhnt.Jf Jfih^U. np dp pbhun ^uinJbb'Ut yTfiJfiuifii ptupblib%^ 
t^tulifjlii f^nfi^ bh munjiu i^fbufiii bpbo on, bpbf^ ^biJ'P S^P^k 
fftfOff ii2M'iw^^ mathnt Digitized by Google 242 «Lft*w^*M•nw»•^^^ Pfiifin miifi|iffi.iffntiirfi^ii ^trii/r mhbif^^ uiiunmutunnni.uti- bii 

m^f. ni.pmfanup^L.hhlrpfiht ^mj mmhmijbbpit Jhni.d £rti kplr^ 
0|ii ^t'-P'^k^tS ^t^t^ inplrfiJutpPlfi \}»n-mfp opb utn.mi.omlgtulb 
ittf O^itt^ ^^ipp ([unii^ficif (- mqmduipn ptupbt^utJiibp^h (r£y «>jl- 
mnuJf faJai.J U. ^(rifon^ti ypLni-J b%* jfrmnj l^uth^nuJ bh aaif- 
pbfimJ ^mififfif^t J^iJ '^^ mutiJ^u pbpuih ^''^J/fr pu»J-tubn».d &if 
irpifiivj if(r4 >f(r(f nmftan U. pbpwih fitl^tlC^ {bmni '"ff-tif 
^iifj ilf# mmtbtf umljUi^U ^«tf/ pbpmqiibpfiii wfrcif ^putL.ppbf^ 
^ncfiialfitnii ^ui^ft ^bh Jhnt-Jt U*^i.ff opbpit mju at. m^it pat^ 
pbl^mJitbppf npnii^ ui^q. opti iffjf.ifilrj| ^tfg^ tA^ '^"'S^if ^P**** 
i.A£iffiaf iif Mif j^Mij mhbgjthbp^^f 9uqfl^tu*l0p L. ^utj pbpnqhb" 
pfilb . I^pbhg matiM L. £^t,ptuuppf9i.J iipiuhg pmuut^uA ^fi^ tilr- 
i|Nfiini^t ^u»i[t nL.pui^9H.p-^L.iiiibpph 2^^ itu^wfa iutjbutlignt^J 
(- f.iafA.fii^ fffciLtriiftf, fVfi 2P*-^"4. """^'"S"'^ m^ibpfiii ^^uAntLJ 
(- k^LP* ^9yL.«»^»^tJ bit t^pbp^l^ ^b^lt f-'^U^f! ^^p" "'- •'uf* 
fl^ij/hbplb II uliuuni-J Ig CfUtumputtfiug kVP ^""PP* 

^ut^bpp uailaptupmp inuiiificif irti ftuiifi^/kii, XTunfiu^hf ^l^mp^ 
q.u»ilufn^llitf U. ULffififftuifdfi&'iiiif^ H^bputijfnluJutii^ UbmmbJpbp^li 
If. ^l^iif/iifif iif| uat.pp V'w^ht Piv/^ upiuiigfty h^iuhtui^np L. mm" 
C^wit fb[^ph bpb^ bV S^wm^p^ pf ^\^uiptfwtltnn.piip L. U* ULtf 
irani.fif&'iifi'iiiifj H^bputifinlaJuthpt tf/7(r ^utpuuthpop jp^^ fbitb" 
/fVL Ufutm'£attL.ntl lu^n bpbf> 't^lP ^ufUfUify iffnfampi^iip nt-p^^. 
puthnil upuCfUihfni.J bitt ^ifk'oj m^rpi' tf, ^utjfilb q-mpiaLuti-^ 
4* uLtimplinuJ bp^nu ([at J bpbf> ttutpq,au ifrn-^fii^f npnU^ bp^at. 
^laiif bpb^ op JiBnn^i bh p-mt^nunpff mathpf £ivc. '•^fiLfmu^t^nt.J 
b. ifb pw q.m9L.hHLjt t 

IX^iu t^uifb pp L. Itpuiiig ifwpinuiui^gp^ 

•^ ^i'^A^ i/fii4ni.j}. • . • . Op. 

1 Y4 uipilfii iui itui^niq qnqhngji ^lutfuip . 4 p • 

iiauiJifwgnL limnp . . • . 1 fi. Digitized by Google ^ahttl-'B 243 imputnugmHi itopnf iriipop ^Ifiv^Ef ffftlL ^'^jO' ^t 

iffi qnjn itbuiu ' piuuiaL& ' itotnuitapuiui^u • 3 /#• 

Vji Jlifiuin k itji niuiiuli • , ^, — 80 4* nk 'i'uM . 


% • ff "-^ 


20 4. 


Uuipbiuurji h thniylittj p^bi . 


2 p. 
iia>lfH>l 


1 p. 
9 f . ftidpl lautiiutuHL 


• • ff "^ 


90 4. 


4/ii« .... 


• • >> ' — 


10 i. 


0,^ . . . . 


2 p. 
^wf„^% gii^wj df, nulif, limit. 


3/.. 

(^^ijiiii/tli/.* 30 p- 
Puij^ upiuiifig itffii^ 60 ifv/f ump-uij, 2 ubff ttfi P^nifi ^nrptiif/i 
^kuuiffi uiiuiijig nLqiupliiiLiub- niup^iuUpIt /T'/'ip luUintim fii/f f^^'^ 
fjkllr^, irp ^kumgaCU k ^utpu%uignL% ^njq^ Jhuiit 

DiLUf^lr ^'^''VA q.uipiaLutitp. 

l^mpuiimgnuft muA^g nup- op fhmmi ffij|ifipffVLjf frti ^in* 
ftit^app offvcii^ kpl^au dmpti.nt. ibn.^n^ ^mj^h /f.mpittt.mi'^^ 

20 fnf/f p^nqinL^ k ^hliuiui* 

^kujii lift najq^ natiuiui, Ifituuipttiniail %i^iub- k iffi ^njq /■^"f- 
[UL^* i^kuji)! Jfi kituli* 3 juui^ liiiLintpf npuil^unj^ ^uipu k ifikuuii juui^ 
If (if untpp Jh ui% dpli^k uiuuilipt ^trpirmp^li itfi iknjf uuipinwlikqt,')!* ipuij 
pkpnqiikplii dfi ifji unjq. qnnpui, i/]|it ^lajkiji, i/i^jp qutpuiii^fii uib-ui&, 
upml^uqli ^lupukiugniHi ^uijkint li^^if [fi/n inutj k q^utpui%^ltili ^'f^^ ^"^ 
mail ijiiftt ^k%in P^ntnil i^infFuijf npuiluqii ^uipup ipkuji ^km /[njq^ i/p- 
Ifiv/t ir^ funpn^mb- ^luu Vft fi'n^ ^luinuaj. Vji mdiub itiLmikq. dfi 
mitui)i ttkpt 

^Iruuignuh ^^putL^pntJ 4r kp^mmitutpq. pii^kphlfpfA L up^ 

ImLjmir^ pifptBqhlrpg ummkaLi trti Ibm^p 40 ml^mii ^irn^^f 1l 2 

on^f ^£rniiif.ifiiLiiifi.if* 

/>. 0111/. 

A^mpq.wtlmii.^h fii-j|iiip^ni.ir trti ififiii.yic ^miMntfj ikiuf^nil 

kpipmpii, ^itt/f. 

3 uipi^')i itw^iiLq. Iiuid frp^iTL f^ni^ iminiLJi ^uif 9 p* 

0*^ uuiftinuili uimiuiqliui • • 3 p. 

ir/r kui^itui • . • » — 50 i{[* 

IT/p ^11^ i{[friif({/r • , >. ^ P» Digitized by Google 244 UA«Ml1.pnM»'bb^ ITfi injq. nuCiimJiuit . . . » — 40 4» 

f^bi • • • 1 p» 

^'Um . . • . » — 10 4. 

^fflifjil liuuiiwuinL . . 1 /f* pliriutiU'iiii^ 17 p. 

pm&f Iffffiilf (/ titqiuiilinLit bli ifji fiuitf. uinliuiJiuii, VP^ V*i1 1'"f'^"'J* 
itfi Pniji ^uiittLiuji 

B* ^lu^fi qiupintui&if, 
bp^ffL ifiupqni ibn^pttil ttLqunpljittLit frif ijihumgnL^% if ft latuiJili iluip- 
infill, ''A Wt 1'"-lP'"j9 ''A lypuiitfi ^uiul^f bphp fuiu^ q.iup-tuj, npui^uqli 
i^bnuignA b iutpu%tugnLb jum^ m^n ituifntp b uatpp Jiinb iffih^b 
mtiiu^* uiiuu'b b iHli ^luui quip^iuj b itfi luitut'li itttiuibin 

Vfi iftnLp^tuiJi iiui • • 12 [T. ' 

0*^ fVT ninbiuitui% • • 1 ['* 

0*^ dlfpium b lift uiuquiifut'b « — 60. 

f^bi . . 1 p. 

ifiliu . . • ^10. 

Siupuin . . . — 50. 

'huip'Uij tinjupntnilf timpdpgpmb-'fuui, b ^/2 p nthiili oqp 1 p. 

^l^hiiuiifthp, 16—20 

1*, il'iujli quipinLui&p. 

bpbf itiupulliukg iibiLgnil utquiplinLit irif itji ifiuipULujumj lufuifiliy 
itji pmitpmqbmj ^nL^uijIjiUij. ilfi liuipitpgpiub- ^iul, ifji pnip iiuiiiLuij, 3 
bpliiup linLini ft 21 ^luin q-uipiuji bpb^ op Jhnuff iiLuiiiLit, juitnut b 
tlbprnq-uiiCUttut b'bt 

^. ^lubpfi limit ^uititji ^uij» 

Vuijfiuli 15 — 20-^tr fflbufi linqifjig ifji uiquij lituit itfi luq^ll UiiU' 
Ifiiii/ (: ^tupujii. 

Vfi fiui uiut^ftp. 

f^bi mrnhp^g nuiliuimli ifuiqbpfi liitiub ^iiLumli b% ifilintif b i^uij^ 
pfii dfi ttulifi liwuinLif, ntiiuiplinLif ^luputiiugtiLfiUj np ^tupufi Jiutibp'ii bp- 
liuip //rlf/i b ifjjli^b uuiliifiiulibip luitttLubnt ^bin dfiuiuljDi imlili opbp uiltgli^t 

ir/r iuitut% ^iiLit ubpf np djiim ufipa^ //ili^tf. 

V^ qnfn itbmu puiuinL&. 

Vji ^mjbifi. Digitized by Google MttWI»* 246 . 10 4. ^[I'iituj U dp I'^f'lt* 
^tuj iniubntyi d^uifh dfi bpblinj Jinuff fuiL ^[iLpmultpunif h ilkpiU' 
HiuiLbuLj (: Uju tjiiujp ^utpinLtub-jf ^ml^^t 

b, ^tptli '^MT/* 

u^'b dft^ip ibn^nil miffifp^ffiir b*!! fi-mpd dps^bp b dji fo/f ^pqdiu (^<i- 
llilf)t Sui'bntip djiuijb uij^. bpbl^nj ^[npuiufipLaLd b lutLiULoui t^bpuitiiuiL' 
%nLd ^s 

HfH. 

Sntutfi tnuiiib^fiD utJbh (f^P^'V Ui2lutuu9n1.it kh nv.pu»juuiauLi 
^pbhg ^mpuhufguL^h* nuumft U. p-^gp 't"'l ^■"^^/"'-^ ^ mcf^-tf 
whi^uiJ dp DUBtiff op nCputfunup-ptJU ut^b'ini.gf tf/imiio utuihucd 
bh pplriiy ^uipuph qa.ouhbinUf umiu i^uid uiih nujummuthnhi 
uL^mt 

\32y/i»wq.pnt.p-fiCblig ibmai ^ifp^f* mmiipgU tf.aL.pu ^p f iif- 
Ipu dfAi^h. np ututip i^uid utb^bpi^phn ^f^u'J upmb ^C^uih^ q.ai.pUf 
muiiifi qpouhbi^nt^f S'aif^([| ([iiitfui^ ([n^fr^ ifffif^ni.9 npui^^uqji 
C^wpuhuigncii l^uihiuh^lt u^l^u i^u/iMwh^p U. ^usqlip u^i^u iu»ijl^pt 

Hmimf^ l^pLputl^^ph qjupibutt IghpUiuiM^n mu§ba%.d Irti 4"'/'* 
fff^if qjujmp uhJip^ piiMiikpai.£^pi%bpp ^£rca ni^prnfu qniMipf}- ftui' 
ilfUitLbini[f bpif.lri^ai[ ni. uimpbijnil hu»qlimijf^ ipu 2u»bp99U J f ^mpu^ 
huigatAs uhip ipiMfbp Ig ^uutiaud L. m.tfutplfnijt ([trfiifufti^^ llfit.frfvt 

Hmpdpp iipi^putl^l^ph l^lrpuuth^pi u»w%ni.d bh C^utpufiii ^imIv* 
I^QC. f'^y^'P i^utt^ui^b^nL.* ly^^l^f hfii^uitipf ^PtC ^ ^"^PHt 
fifii«fiii([cfiif trit fJfUnud mfuufpup tupouuth^bpp thutduthuiiit Htrp- 
umhup dp iflrS* t^utpi^ puihfutp bh tgbnud U. C^wpuhutgULph jtu^ 
£i»^&-£^ ututf^pUf np ut^JpfiumuMU^^p L. f fipi'#ii.iftrfif| Ijp^pf 

^kpphbpp J-uiduiifutiif ifaifaiociiiiif. C^utdpjupidutitf C^pup 
mbq.pn liu»d l^bpuuBpn fint^d 4r uutfmf hbpf^hut^nil oi. pwpibm 
pad autpnutpnL.d • pL.punpVbbpp^ dp ^utiipup C^b-m CfUtpuhm^ni.ph ir| 
humbghnt.dj mwhuLd uppp if.ni.n.pf ULpimt IX^umbq^ l^bpyutp/t 
huLppaud -fr ^utpuph dp 2.'''U"l^* '^t ^^^ ptui^liutm p-mjllp^utli 
muaiil nt. pthlnp^ mbq.pn hnuppnud 4* dp /7iaf2{[/^i^<''([ f"'}/'"" Digitized by Google 5J46 ttftVlS4^hW^H^ 50 ^'"'V* — '^t C'-PlJ^ 4fl.* 

Um/lr miLutf ifmn-auJ Lib irmj^iffS^ JnJf np C^mpahm gtn.h 
mi^ at. ^uf 2/00*2 '^a'|<''~"^*>'/9 '■'J'* f^L"P nuptu^ni.P'^iMitrpfi 
J-wJmitm^ ifftrumh p99ittpn$lj^h Cjkn-OL, 4r ffiitnuJ C^utpupg II jm^ 

Z^mpumbft^^^ Jp jmp^P mn^mf i^kumfp C^mjp[i liif^ut^op/B 
^trm ^itnut (r Jpfbnpf.^ mnubp^ mmbk^n^ pLp C^km Jp p-ntii" 
tt ^iJf* ^Af^^Pf-fi ^py'^lfpnuJ t ivijP^cfii ^oppf itpm li- pL^ 
J If ^tuiip pmph^oiJiikpp'hj ir^mlituit ^mC^oAmjIihf tpb-giffa^ptM 
li. mmhntjmppnft Cb^n^^ ffmifivivMi^i irpp oqnt. mn^tatfhi pm^ 
Jimlfp Jmmnugtmhaut bit ^tuC^hmjplhf am i^liJmL.J (r if/^^^np— 

C^mumfj^^t fTpfhnpif.p uimmma^rnhnuJ jr* — MMmniMtir ^mJbhmj 
miLmfhIimj ^'^pp-mJu Qmpni-fUgiM mJfiit CfmpuTbfif ^^''^t ('t'fr** 

cULtfisnc.afS' mfaqnt^ptiM mm^^ piti^JlifnLj jr ^■f^*''^*'^! tC'P 

mmi^lf^ mttitbiJi^ nuiifft:^ 

— I^fa^ 'VA'^A mAbhmh^f Sf^ptmt;p fmitf ^mmALnut 1^ 
^ifh^l ^^IPE* [uhmJpa ^t'^t p^pt C^mpahgmi^flii 20 mum.miMipm 
II bpb^ ^nmho^p^img oalipt 

^^mC^mimh ^mnAnuJ |r ^k^^ il^bumgnL.^ ^^IPP ^ muauJ. 
t^mpm^^ 4: 1 pbpbu mpm^in 

^bumjp ^^Ipp ll^ft C^mJmimfitnutt k b. fumummitnuJ (p 
Jmqmpp C^bm pbpb^ L. ^mJ bp^mp um^mp^nutt 

\^fH; i^mpuiimgnLii ommp f^<-^9 ti ^oi^*''^*'^ i^bumfft 
^opjig ffJmhmip^ fH^ fmhp ^m^n^ ^j^^li f^utf C^mpap mm%b'* 
£ifL.9 ofttncif 4r* ^Qmpni^fl-pLii mJfih av^tf^ofif ^10 — 25^ Cf9§fMt[ «|^* 
mp f.iif£ Jmtfmp C^mpup mrnhbiat-f ibfhi;h tfb^ o|i f.nc.f 4: i^^^^p 
pfbgit^ ppbh mnLiipf P^l t^ ibtu^f^ phi^mLiii; dp prnthml^ 
pmfup'Bt 

ipmuppbmihbppg ^mmbpp mt.pmfunt.ft'bmJp piufntitaut b% 
a^mC^mhmfp miumfrnp^p b. gpuauJt Digitized by Google i^UmW-B 247 hmjfih mbuitni^Jf pup ^ibbs ^b ^'"^'■'{f ^x*/^ b^^C b"^'"-'^^ i^' 

(*£ miib^phbnffb mutfhu q.iummnlibi_ni.y L. ^mC^wituiilig c^iiffffic- 
pbuthii ^^cifjiaf([iifii uittiinuJy ^hni-J HjuutiDUiuum iLnnhaibtuih 
Jam U. utuuil^p C^puiJutii fuhtipni.Jt Miutubn uuiumjili^ iunui^nt.J 
bh f.fifiS'iif^af^ S^P£9 bP^^S ""Ifi"'^ ib.tughnt,J L. uiuut^uiq.pui- 
dp ^tupbiun^lb l^^ fipi, uiiutliut 

vpt-q^p muihni.mppnfii {:/ muihni.J (- dfi ^nuhm ly^M^P 
IpuJ l^l^u ^aciim unupii* f.f ^fi^ii muitfiu 4* 1 ^ ([• y inuutupuipph 
10 — 15 (fiuf^t 

i^puu/bfi^fi inuiuiptuuwai.p-liL.hp dft^ui u^uuauJ (- ^^iif.- 
2Utppii oppf £^fip rniibpp £faq.ni.J b. Jftuu offffi.iii| ^utJutp ([ir- 
pm^pitbp bh bi^at-J — 2^ij^^J4' puthfuipf ^mipuAfutp^ ^np/im^ 
Jpiii.fl* mpuL^a^j lf»pbf mutumbq^f limpmm^lfi^ U. /T^^fr b'^V^* 
Xrpuu oaj[i aitLuiL.ombuih junC^utpuipnuC^pit — J^t^i^'^'^b^ — ^b ^IP' 
Jmqji iftP fibl^bl t utinL.it f cfi£ i^nL^lfnt^ htuhlint^d j dp ^m» 
^b fif* ^L 'f^1P''"fnd iiffLirncJi bppbtth jrj^ dp ^tl ^iJf^ ^ "Vf"* 
tmuLd f.plr^jr tudpntif tb^W,* ITuAbintl hiupi ^tuua ppf ^m- 
fjri.ifp/r tuqt^iu^tuithbpp L. tuuitn dpL.u t^pt^tftugpitbpp m%b pp^ tfUf m- 
ififcif {:• ^t^ptudbgi^^ f^pp-iuh^ ^l^b^tb ■""'-^/f fjuip-mfk aL.pt ^ , 
mmn.au p J^bqjp pup^f b. dp dp pmdtu^ or^pf dp patun. jplp^dpi^ 
mmiput vompii mqti.m^wh%bpph iiiii mmijpu {r b. dp dp {«i/f^ 
dndt 

tfmLppnuuVbb pp dp mdmlb ([fip^imr ^cuif 2 — 10 ^« ^ivf 
frii mtaipu ^Ig^ilmhnCUt XTp aLppj^ liph (r{ if/^ mtpu^p d^f -ftl" 
dp2 •if&'iii&y ijbpmh dp pw2^p^m^ b. if,n^hngp ^afU| mmhnL.d 
t frnfr^^tfi^iifii tffii.jrn b. pAq.pnLd f.iii/ if.mpi'mfp mfpL,pp dmqb^ 
£fff.t im2p^ ibmnj C^pmi.ppnL.mVubppg jm^^^ff^ mh^pt^J!"^ i^PS' 
tfnf.tf frir 1 — 3 ^. ^curiiiffi ([cnJ 5 — 12 ^urt.^^^! i^ivcf /^<-f,» 
Ipud ubpf l^md ttpulhpp^ l^md l^pp^mm b. Ipud 20 ^nii|^i^ t^l Digitized by Google 248 ttnttS4*ft^J^^Ml II f.ifiit.1/ C^UBpuit^uBOLitfBf muti^u t^hruff Jo flit nc wunt.J. ^i^*t 
l^nuuf ttifiirficii«&^ unupp. uittutliplh lupthwlhutghl^'^t 'but ^^ t^mmutu^ 
lttmtiint.J t* — ftt!iifip^i0([«ij[ frify 0|i f-nt.^ /btf^/r ofii(r^ 4[!t ^''~ 

6lrnifi| ilbpghnL.J (- tinu/tf^ pkptuihkpp^ f.ifiMiii»fi^iicif ^ 
utJmlulhkpp tlbputq.utplhat^Jt ^m^^ff t i!i. hphg^fthpt 

'biuju an/nplA Jfi J/r pcifcfiif([ uai.p'i ^mJ p'hl ^^ utifi- 
i^fit 8lriDO| ffimtf if 4:9 utlrq^p i^nuJ &tf mui2utpf im^m^ fiiti.ni.£ 
ffi£.n.lfift%f i^m^jiu tuhaL,d (-| f^p^sW^C iP^'*^'^ 4* 9'9Ut2Ufli uttL.ui^f 
kcM sfrfiiffS' frfi^fit. JaJn fuijfni-J mmjmft hunpbpfib i/tuo-auJf 
np ^wpup l^iq. ifififi| i!i. u|iii|5'tfiiL f fnuuiUL.np iff^tfi* Jp ^I'^p^lfp 
^cif^iff (^'Vf j S^'^'-J kphttphf np ^tupup luJopfuuth' iffi^li II «lLif- 
utnijuii uai.pp mumlifib mpJ-tubtu^it^^ puMtin.utL.np puftiti^f utunt-d 
nu ttutnnLJ (r "'it'^PP pntnpntlfih j^nt.n.f np C^utpup C^utJtuL.np 
ijpitpf 2.^m i/aoupt 

Qna 't^MP b^t tftattinuJ (-| tjtrg (luthutf^ 1 — 5 ^in^^^ 
hat.i^p tnutintl bpbgiiitliuthpf Cjkpp-n^ ^^fii.if £rir liutpjfip i/mj^aiftf 
pph%g mj^lbbpfih II JtuqnuJ "^llf'^C 

Mh^tttliflitp tmtat^jiu 4r tptsV^k"''^C ^^ ^'"'V* '"it^PE Jtu^ 
ffr^HL. tlutpif pull mt^^mfp '^^IPC oq^pntl L. Jbrnqnt^ C^pL.pmubpntjS 
t V^fi^^ bptsV^k^'^C,^ itfjtfi^frff &. j/^iof utf^fii^p dtatqnii t[kg 
l^mittuittft 

hfH^ frnptttfl-nL^b ^ijp^p tptskV^E t^^l^^ ffifffii^firivif 
^utpip^ni[ ^utpup ^p ^y^mt^utpnt^pt 

^it^PC J^l^l^^S l^'^'^l P"i"PC Ui^t^Ptst ^^ ifffutwcif II 
numni-J itutfunpq. opp upnutptuutnutir ^kputlini.pithppt 

^utpnuutniibpit pi'P'pl'fipg attn,utf Jp Jp putJ-ut^ oij^ bib 
mutifuf np ^Jnut Irii Irp^mp ptupbttutfutnnt.P'pLititbpnilt 

^^P'Pt^S ^i^^^^l I'^'^^PC '^bni.J trif, ttitnt^J bit Jpaujh 
Ifit^tudlgpp L. Jompli ut^iftnliatititbppg Jp ^utitpupt Upiiflf^ -40 
— 100 f«i|f- ^utp-auf bit p-fttnt-d. fbmnf (ipllpit f^kl ptdnud ^ £^/^~ 
pntjd L. dft dft ifMtputf uta^utir qitnt^d initbppt ITp nutitp ^pp' 
tnutuutptfitbp {r^ ^pP'tktS P^k 'f'l ^i'^lP'f pqutt^niJ bit* 
^^tuqjfuti^np C^atpu £(£^» ibn-^it nc nm^ nujnLfifi^ CLlt^^ Digitized by Google 
ajvui-iiuiu^ 8P AU8 nhn n "h 

DEMOISELLE ARM^NIENNE D'AKHALKALAK Hlq_qmqpiukutU AutUiil^u^ U, Stapp, U, *h/tpi^: Digitized by Google Digitized by Google 5iH.WlI»'P 249 

P*till^ imnfft fmpi^j kit ^avuynLif , np ^m^at-J C^lra. mil #if_if frii '^ t 

*bii|if kpblimf^h ifUtpuiiutgat^p ^^ts ^2''"Htk ^^ pbpnLJi> ^t- 
umgnLp irni.Vi|i. — C^puhtugRLis phhun (r nuquiplfnuJ ti^uflfiii- 
^pnt^ftlimU ([mif nt^^i J'utJmitm^ ^pkh phiutj tnnuniiblTplih. L. 
Mf|tt phhmhkpp jJ^itnLjf kh hprnig mm^uii piih^m^bpfi uipJI;;^p 
C^mikdmm liutJ Jp fnjf. f.oc.miiiy ^mif if^ f if- ^^'■-fiii^, ^uiif 
ifii.tfiffii|iifti II iw/ltfi ^if^ JoiD kpko p't^pih mnunqhkpph 2*"* 
fi|^ij[ fic ^mpin^^i nn fk^wJut^ni-pJi t uiUL.ni.Jt 2utJus2_ni.p fii-- 
quiptfuuJ bit hmL. i^kumgnL.fii» It. u^kuputit^ ututh Jfi ^uiitfi inti- 
t^mJiikplttit Upk 'b'29u\»uttipnt.pfiL.iip^ fkutnf ulfkuputhg muihp 
hitauitqiikp kh ^f^/i 4'''P''^'''9'">^ nuquip^nt.J ^ hput%y put" 
t"H*»5 ^ kpkptuiP ippkpt 

Zutpmp opp^ kpi^ 4<*|><'£ JfiL.%nfit qpt^qat-Jh kt Putq.^ 
^'^fb ^^IPC t^^'^'^L {^^'■-^'"/ f.ifivcJ 4* ^uf^npli mnCbp L. ut- 
ufHjS* ^Z^ptuJJkgi;^ itpP""^^ f-'^P^ nupm^ut-Piuh^t i^utt^upp, 
^uft^npllfiip £l upmhg nhmuthfi^a f.iiii.fii.£ qnL.n.hnil qtuiftu kit 
iftkuutjp maLitpf. ttup dp ^utbp fSomfil^ uiqtf.ut^uthitkpp ^kut oqft 
kh ^Jai^Jf ^Mfjff^f 4i»^ifii.ncif| kptfJti.J L. lypcncif utUkppt 
^mi.apfiit tfMtpikatf^ f.iiff.ni.£^ qnt^tLitntl £mtitutupup^ kit iqut^J 
Jph^L. mttL-itp t 

ha(f kpi; ^utpuit ^*^bz tk*^ ^' ^kutu^fi ^ui^pp ^piiii.^* 
pmuJ (r fumpklimJlikpljih nu qftugfiiskpfiitf ^wt^np^itj ifuutm^^p 
jprn^^miiunftit J mutiinijtt^^^ppit L. kpkgt^nfafiitt LfiLputulipnuJ 4* 
mpmhg Pi^l''^ ^<- 'imajn^t Ufrfmii/k i^Pf.!! f^'^^utitMii uto-ut^utp^ 
IfuLj jr* ^^^V^ts "4 ^f ([ffiiffriiiii.if (r Jtuqutp l^pputi^t P'^'i 
pd iktL^i^ii piitunA^ prnd-miip-^t 

2^puiigmi^p q.pi.q\t kpPut^ II i^mpapit p^P^L ^'''Jkgnqliik^ 

fiitf^mg^iJ mmmfmumiiLd b% ^A^wf^lrAf^i. fJVLiii/ fmnlr^ mnmfiiapiittLf^bmifp pb- 
pmtd b% bnp, l^Muf f Am^It k iflih^qba. tfumi^mpb^p timpiiLif t itlC* ^o'<^"/>/! ^liLif t 
mpbmli jftj «fl» p*"^ 4*f"!t^ ^ muLmlig llbpgVuitiL mjli mpjtib^ *^Hb3* k^W*^^ ^ *"" 
ii|iir ^tpglmid mji^uiiu ^n^ i^iil^ iqm^aLif (t Cyu t*"!"!^/! ^^duipLauf ^ mifmui%ulim^ 
^mmbp^ mdpmt^bmb k mb^mlimmLJf^bmb ^imbt IT^khmjIi Jmtfmhuiti Jf^mi^aiapp i^m- 
l^mtd t bi^ 'V^B '^b /'"^^ '^''19 'h^"^'^ hp t^fj'^l' «V'^'"^'*^A '^i ^ iqiu^«Lif djili- 
ik mmm^mum tfmbbm Il/a mm^mpmLp^^ihp pm^mmpLnitf ( %piubnilf np b^p ^mdrnp' 
^iif t mbmmlim% miliinf^bm% lim\t 

17 Digitized by Google 960 UA<l«l'M'ftb(»>hh% ppii •ifn.imi.if bit ^m^uAmtfp Juimat^gmh oqfih L, p-mptJut^mnt," 
p-^tiiiikpni^^ fudtiLttt Bbmnj ^mifm'hmh J ft fimJ-mli Im.u mn.m" 
frnpl/nLJ 4r ^puAt ^^ ^mJklbnLJ (* C^mtpitfit pup mai-Vb pfbg^ 
Ibfr^t ITplb^L. uiumlfp i^mpup ^Irpatuiif loncii ^ft JtmhnuJt ^trnm^ 
jp Jom Uiqif.uil^uihhbplig JpVb phq.nLiMtiL.tt (r pMtf'tulf pt 

6lrtfin| iupif.i^h dp ^fi^ ^f^ mfLftf-if (r t9t.ptu^nt.p-pLMt 1l 

p-^l^pp 0pt,t9t.tt ttfl 

mnf-nwr. 

Itnjit 2'"^"^^ ^PH ^'"its fbtnn dtutipt9L,ttp%bpp S*** 
L.UBOt^ttL.J Irtf , tltbutugttt.fl ttintAipf htuluui£tU2p^ tnhnL.Jf mi- 
iM^tu gpt^nL.J U ip C^bhtuir hnp/ig £^tut^tu^t.ttL.Jt l]L|« <f«if- 
ififffiiffii^ ^kutugtit^p Jtujpp pbpttt.J dp dft q.tmp-tuj jr ptuJ-tm^ 
1Uat.d paittppht ^butugat^ft ^'''IPC ^ ^mcfipti uriLtiAr^ip^ /ipbitg 
C^btn C^phiuh L. 9.^fuplipi^f ifttut.npt.UL.d bh L. mCftuif.pi§ affJitc- 
ilfttff bptf.tttlf futmntttl UL. f.iircfff.£ fifi.it.if^'f mtt-mfhttpt^ttL^btuJp 
nt^llLnud ifh^p ^utpuhgnt.p f-/^'-'If UpfiimtutMmptf. dtrntiprntjutAtk'' 
ffj[i iSituiittttiiuBpC^fth ui2lutumnt.d bh ppbhg P-^L^P I^^^^^PP P^' 
'hb-gjitbi^f tup2tuunt.d bhf fffltP' jututfttLdf brpt^ttt.d L. C^tttqmp nc 
if 4*^ C^miitu^bp tuibftttf tfitaLdy C^tauhat^d t^^ut^t wbutugat.p 
C^tujph £l ^tut^tt ph [ifitntLd bh 'fpf^f'pqp mntitpf ^tt^ dpLMhb^ 
pfih £^ptut.lipnL.d frtf C^puhtugttt^lr tuq^tu^taititbppt 

^"^P t^l C^uthtiumtulbminLg fbmtij^ tfibutufp 4^JPC ^t itZ 
otfjjt tutt-tui- qhttt^d 4r ^tuC^tahtuflfh tmbuuLpirmtht iitrndpttt^ptM^d (r 
^tuCftuhtu/li tufp^ dft ptud-mli ot/p tahaud k. ^Opifitbtu *p S^^p^P Of— 
uni.df ptdut^dt "^tu^^mbtuh uputttu§ttp§tulhttt,d ^. cttttiiffii.flr&' 0|i4* 
Iftf 2^''P^''"-T Plit^* uLojiii tuiruLd^ DtuCftuhtutpit k- dfttM^bpffh 
(- C^ptudghuL^df 4^pf^p dft putt/-tu^ jr^ t^tupJibm/^ t^W t'^'^'^'^ ^ 
dhtugtuirp tntuj^pu tn^pttt^ptuhg ^ ifiMfcfi|i^fr£iit.t Bkmnj tfkpgiinuS 
k iblP ^ f.tfnL.cf I tf-tutJiLj^ quLM-lbp tutt-tufiMapfJtt^p-ktodp ^uii.io^ 
^nt.d pai^ttp dtutipttt.ttpitkpptt dftfbnpi^p mttLitp* i^ftbtu ttttuhkijnt^t Digitized by Google itUhUHt 251 4^M mbt 

fmJmmQjg^ i^hputi ifhat^J ^ ^(rif ^ntAm i^fihutf dtauu p-tumat-Hf 

ij^frif/k ^^IPP uiuimp9uamnt.J (r 4^|>4[!* — ^t paBiibquili^ J^*^ f^- 
irncif (r if^ mpd q-^if^f J^ funpRijttiir fmn. U. t^uiptuft bpfc([fi- 
l^ti ^biitii fifoctf itii if^ kppmtmuuiptip tL^^t^ "P Jutuquigiib' 
f^atl L ^m^utuki^Hil u§tLmf 4* mwlhnutf pu^ C^tuplip ^q^n^J kh 
tntph Z'^'f^kC* ^Pf- i^trup ^^ippf mqmJutpq. pm plr^wJiilrpp L. 
f>mt.app f uit.fif-£ qnLtLitp uttLmfhnpqauliHrtuJp C^uiuhnL,J bh C^wpU'- 
hmgmLfi mntAipf mmh ^'^^p^lfi'^ppg ^^ ^""'^b^C 4^^4^^^ ^'^ 
f fvi.fL£ II J^iMjlt iii|lf J-mJuihtuli frir fiioy tifbni.if, &£ip ^luunpp 
mmi^^a {r 20 — 30 i^niii^t 

Pa£iin|i bfr|iii Irii pmipt^nuJ oquth It utLrnqnup-kuiiM i^utp- 
f 11^ tfifMifil.if« j[iififfii.ffiiiifyiir&' kppmwuuipqhkpp C^fjlhtuh tpn^njutw 
kb tlb^^^pb^ t^^lf'f ([ffi^mcncif £rtf II kppkJh qn^nL.J% utift^ 
mau ap ^^ip qw^mumU^^-.j^nt-p^kpl^'iM \^% t^fihmit juutqwglbki^nt-g 
(kmaj rnm^^pv kh C^mpuhgni.p Joppt Ujii JutJiubiuti C^pi.pbpfti» 
mmmutut by$ Jft dp pmJ-mli oqjpmlt Qkatnj qitnuJ kh funli^uih 
kplimu ummphkpp ^bf}^ ^ qmpuniJ ^bpmb ^^^ippf ^lupufi pq- 
^mmhkppf Jktuu puanoL^p L. itij£tf| p^sb ^V^bs* '"V J-iuJtuhus^ 
^mLJ9p\t imuki9Ughnt.J 4* uptuhg ijk pm^ kplint. C^ium kplint, if cti- 
h^fl-mitmg nii^i 

ufjlh^h ^|pf.fr|iJt/k uinq£ putibmfnv, pibi-iui L kpp 40 — 60 ^oiff. 
fUMnimcif (ti ^muHupat^J (r ^^p"b ^^it^ 4"'^ "V '^b^^"i^ t' 
Ctmitti.kpip ^pCfhnup-pL,hp L ummhacJ ftLp {tprnt^nLiM^p qp" 
Uiatl /Wnti^ i^f'l ^pk''^ '''^"f^t npaitgpg ''^(f/! lUiiniiuigbnt^J 
4* ffpklbf if/ki.ff£ klikqkgaL^t \m^ ^mL.npp Xqnt-d k ^utC^tulbunp 
mtftu^i dp ptft-pib* ifroiifj ipkumip ^f^ippt ^"1% miltukp if(r£ 
2 — 3 pni^pipt 80 ^nmkk hi ^b^" UB^uk^* ikmni utpqk^ Jpuu 
flmqpntMpiikplb kh 1 — 5 (ifu{. /Waf^^uiJpfiip if.ni.ift 

Wpmiipg ikmmi pMfpp Jutqjpaunphkpp funuip ^nt^Jp ff£if- Digitized by Google 252 imunonhM^b^ miuh phppruJ itft irioiiirii.i|iftirfii.if trit but fi»[if ^^i.^iif, ^^ofc 
L. iuuAlint bii([ on [lit f np utn^mmncB Irtutf n pm2fuunt.4 ty fffkmut' 
jp mhpg pbputih (r. l^itnt-Jt 

^^Ppt^Ps {bmn^ junpntluth tf.uitLn /c Jp fmit^ C^ium qm^ 
puij phpni.it qhnuJ Irtf juniip '[P'^l* fi»i^tubm^ft mfa.mft y^)>£f 
tLuin-h Jp '""/^ linmpnL^J L. hpi^nt. f^|f. t^tuftfi CJhm mmifiu 4r 
Djui^uMUunfjIh ^ np ni.quMpl^ni.J t ^^P mnL.'tt^ J^Lit nmp mwjiu (- 
wnflitui tnhhiingf fiuli iHtui^uthn liiuJ fiplrh^ lA ni.mni.J L. 
^uiJ ni.nutpl^nt.J Jfi^npq.^ mnCbpf mn.uiuomkmh Jwq^pni.nphlr^ 
phh iiuthtui'&ut 2}'ll ufuttnt.t ufrmfij ffififL(rif jpnpC^w^utt bh iphnt^J 
/i. nLtuiiibuit f.iifL.fri.£ ffii.n.ti^ mn.utfhnpq.nt ft Irtu J p gpt^nudt Vpt 
£fUtpun JbLAtni'lt qputfttt^Jh (r* A hah mut*bn Jfi ptuhfi J'tuJ C^ut^ 
uuiputl^utg u^utp (r fjihni.Jt ^utunpn qhui/^^u hutqtinguti.9»p uff- 
f^l/hbpfihf npuh^ fr^i^fic hph^ ^pbs *b 4^P ^pPuiiijifiififrjf hXt ^utp^ 
uftit Ll tuJ^h ^bpui qp.utt»baitnuJf ni^piujuui^'hnuJ h% Ytpttthf 
tnutifiu (r 10 — 15 l^nui^l^ pithtttjt 

0^/i/E. Jtuqutpp ^hliuthf fb^qb l'"4f^^"'" ^ifbV^^VE IP?*"" 
uiututnuJ bh C^utpiihutgnt-lih II hph^ oii ^tupnt^tul^ Ibputh ^^^g 
utntJu h\i 2Pfk^hnuJf ifi^/(ri# tnhq ^^t^putuppnt-bi^ntft Pomp p^' 
pbliutifhbpp tnniAt hit mtatitnt^J L. Jp {'"(."^A ([if*tf if^ P^'^lit" 
itutli itnt^ppni^J C^tupufiitt iiutptatp- hph^n^pit C^utpu\utgUL.h t^bptU'^ 
q.utiL.itnt^J (r ^utpuiitg i0iTi.il y nt^p itut^ ttiufpn L. utufiif C^mippf 
hqp.utmitbppi ^"Ipkpp It- Jomltlf utq/^ut^utltithp/t tftutputp^at-J 
hit itpiuit L. i^ut^ltut ^ut/pp luputu9ni.J Ll djuftp-utpnuJ (- utqf^tttlhf 
tuuhi^ntl. ^%itiUf aqni-i^f ULiiififffcuiS' ^htnq. puffi lihptttupnfq. nc 
^hunt-pfiq. CAtutquiitif. hq^t itiupq.ni^t^ ^uti-tuututpfiJ ^hgfi* Jbit^ 
phi phi ^ftt^qiuit^ -l^^ljt "'kuni.ptuitf S^uttnlfftitf H^tupi^lLnplih 
tnnL,it ^n pbphitoTut rlt2hpp ^utpuittu^nuit L. pntnp iaif^^n^iif— 
t.npithpp Jibn.itbpliit i^fiittu bit tf,itnt.Jt ^pptulip mn.tUL.otnhiuh 
Jutqpni^npithpp ift ^irS'fifS' ^utthu £fUtJutpitp.unLj hit C^utpitittu^ 
gni.Ji iauiit if.ni.tLpt ^tttJpnt^J II C^utJtitjpfitbpnif^ qtuptitupaLJ hit Digitized by Google SIUWW»-B 253 ••f|if Ifihy nap 4^5-iifr^fic 4* ^•untAut^ttLitt \k^u J-iuJuihtuli f-^^- 
gf^p CfwJtBnkut p-finn u^H^^^tfpp^ ^ufcffi^cncif bib C^uipuiiUM^nL.fi 
Jom^ Jjultpmnnt.d Irlb itniuYi L. P'Ofi ^bh munjiu fUi^ fjiitb^nt-t 

tfminuJf nn l^mpfi u^^a Jufpircfv &. luqp u^^u C^utJntl [p^f^t Hin- 
hmJuth^ Jd^O Ilii ighni.J (- 7 <f.afn^y np 7 tnuipp ^l^l if-^p^* 
H^bpfutuii;u ^lupuhut^RiJb i^utL.Qi-t qai^nJufi uin.iu^npq.nLp b-tuJp 
ffii^ff (r t^unj^u^ ftui^ huiqlif9^uiL.npi»bpfi funuJpp frpfocif ir* 

*bi^ mi fniyp pbpbg P^lP^fi fi^bpbpt^, 

Vfilibj ifwpltlif Jff puj, tZ/tp lip inmi/ili, 

Ofutnli lufuupfp if^ f"^PE l^k^U kP uiui'bfi'bt 
Vutpfil^bp fuuitlibgli'ii if^ p^nijiit luiifntlf 
*finLp[tliiibp luuiifibijji'ii i/f ^biLpd ^jtlintl, 
Ufauiopp luiuilibtffi)t ifl dui^iuty ^nLJuntlf 
W/r [«#/, if mp fill, iffi luijf ^libp lip miublttiy 
Ofumb tu^uiop 1/4 ^Ntpp ^nlibp ^/i uiiuUffUi 

^op fuwipb^lili, tfop [lu gnug It'll f 

Ufuiqop ipLi^ii liiiuipmbgfiiiy 

*fipn^ iliuilli i^iuuin.uibgli'ii. 

ir[i [uijf ifuiplibf iffi puj, Lk^l' 4/f iiiuilifi'ii, 

Ojuui^ III fu 11^0 p if^ £"^['P P'k^P kP uiui'iiji'hi 
lipp-mif ipp-iaif ^biuiL mbiibp ^bitiubiuity 
kijinp dtup^l^u ifpiiipu p/bfi, ifl,^u pitbbi! lipiLui)iiiiit, 
Vjf puj* ifuipfili, ifp pujf kk^P kjl '"'^'bf^'b, 
O^uiii tufuuiop if^ P^^PP ^n^bp Ijp^ uiiuiifibt 

irp pojf ifiupfili, itfi pujy [uiinqp bu ^if 

%uip[iui ^iliplibpp ipipni[p bu (f/: 

Z^puhutgnLis uiju bp^pg q^q.iugni.uii- ui^uinfi^ l^lb^ ^> b^k 
^"'WB p'^^^f'l "f" ibiL^n^ juAihittJ 4* ul^buplihj utubfn^- 

*-«co^fi»9 fubiufSfi futhf m^ui ma utJiuiitupQ.^ muipt ^uau^ 
Uttmhat^ op hpb^b fP^i kPS^I t^^lb """If nL.qni.pnil pub* 
Ui«Mifii.iif&* mnt^pp u^uiulilih uBpJ-uihmg^l^y if^* pMipi^d hbpiu^ 
IfUftfBt Sfrcfifij q.atn.ituiinil^ ^f.n i^umbp^ ^luJpjti^pni-J k bpbuh II 
ufffncif* iCv\^iu ottntjf U.ffciific.fiiS' ^frffio. nulff h^^bs K'^b. wu jr Digitized by Google 264 uai^ai^pnw^bb^ bff^ifjiv ^munp[i 20 40 ('"V^t mmiffu ^ mfi nyfiiiiuiivffclrt 

ftp tfiffuibf 4: ^tupuhmgnufi Jiflh. um ftfhng^J (r L mn.m^mp^auJ 
iph C^'upuhgni^ph m^lrttputipp L ^y»^pp ilkpjfbmiJ frtr ifrnpuhm- 
gni^fji% U. iumlrglbRuJ ipaiAt Qtrtmnj ulfbupuBjpp mmfj^u jr kplimL, 

c^nt ^^b'^b "^'^kb {^pkit) ip'^i ^"^"i k^^f^^f is 2.*"^'^' 

itngf opjihrnli 12 uiajtuflrinf^ Rulfp C^mpup ^^pg^i ^ff ^P^^b 4** 
ui^ll iliupmbmuiiluipi utjit ^^iv^f npb Jam C^pap ^Lfr^t ^loplr^t 
t^nphhi k utt^opmir jj^haut II f«£ivp Jmfp99$.tfpitkph mC^m^ph 
uiqutqutliiMkpnilf C^piugmhp tntujfll-fiL.hmtl ivc ^.tltP' t'^V^d^ t^' 
1.11./ f nf_ILff^ tun.wfbaptf.mi-P'kuiJp f.^ifif£.if frtr qtuib t^'"''9''^t 
q.jtL.qpt \^wl^tnL.npitlrpbg tf^ ^'"^b"^ ufj^aifiKfii^ £rSl ^uffiifti- 
jfif-^ inuthbs ^nquAuii^ ^ff- putJ-m^f np ^utpub nupmb^ it^b' 
Vf'U "P ^'"P^C tfuJmqjb b'-p ^km f-kp^t Upp JomthnLJ 
hh ff^uMbmwhqynfiiy ^trnpub ^b^^ fMum^fih triMnfrytificaf hrh Jb 
wpnL. £rptr|bift£t Mfji/ b^'^P^Pt'^'h "P ^^P"^ mpnu qmum^jiikp jmm 
raf-l^&-tfi0jt U»|ff thmJuibm^ ^mpup ^mhnuJ (r Miuioif^y t"^' 
plfl^ ^unhibh II q.wpihnuJ \tuifu ^t^b ^k^l^Sb^ ^ Rtuim 

li^'Hb k^p^'^'^s w^^py '^p'^k^it ^k^if'sb^ f-fvi.^ inio^ k^P' 

iiuihgpf np fipbrh mmjiraan. mut^biit rpi.qjb Joan ^mpufih q^k^J 
hlb pbpnt^J Jb ^^f^ k- ^mpup u|4rift^ t 3kkn.t9i[ t[irpgh^ mnJltir 
ifinL. ilputf II ^urif ^utpuhb-qpLauipp ^t^^ h Ifi'h ^^'^b ^k^^" 
fp L. k'^pt* ^" t''"^ll ^'"J^p^nLJ 4r amh J krtinL^lnulh op/kfiiii^t 
^mqni-np% (r^^ p-auqnLJtpgnLithpp ^km Jb puiplp utkq uaimunLjJ 
Ij^j kpp ^mpuit uthghaLj irt p'UBqm^apgnL.hkpp nLtutit kh m- 
qutji^auJf ftuli p-iOf,nL.npp ^bV^bl ^ [ghnLj ^mpub q/J^b^' ^mif 
fuhinpntl fui^ntJ ^$ np mhng.^, ijf^b^ i^ufpufih pfkghnuJ kh Jb 
^Puwffi »lpuaff np ^H^hnil» — ^^amJpmg.munp'^ ib^b ^ q^ntfn^ 
^tupu b^S^'^lt mniAspf pnfnp Jattupnunpitk-ph numnuJi b'JntJ 
It. php-pnuJ kht okmnj ^mpupit m^iimtrqj^g Jkir aupm^ntM-bi-' 
hnil pkpn^J kh ulikupuAg utnuht ^pmlb mnjmf ^mpu^tr U^t' 
wn.ut^ t; kfinuJ ulikunL.ppt A^kpffihb^ m^^mfnju kh mmipu L. 
^""P^P jtf9fiAtifft.if trnavtrt iiiir ^mJpnLJBnut 4" ^ntpub^ L, lka.n Digitized by Google yabai»* 255 

f-nitmi- mmhaL.J hpat ^mttmp uiwmpmumtuir tnbqjtt 4|frinf^£-in4' 
<^utpL.uth ^utpulrp L. oppnpsf,Hrp ^utifiu bh hnp fr^ini* ^ugp- 
u^it uthunufUnmh* fiuii f>l"vj^fatrfifi fjathu kit ta^om/nfu tnut- 
fttu i^k-muijli ^^I'f isinpup ^hm /J^itnuJ £rtf tij[ifii frp^nc. ^utpu- 
hkfpjujpitkrppf upm^u hpui ftmpt^mVulrp'U nu ^utuutunupJtJ 
uim^muiuMitrppt ^irhg np hap Ir^ivi- ^mpup 4'"4^P t^i. ^"''^' 
^umtainuJ 4r ^^p ^uipuhlnipmmitlrpli ^kutf frn^ni- it2uthun.np 
P'UB^nt-npffff ^ '^ if^ 2A2. ^'df """-'"^ t^lt" ^^ ^mp uhb-qpLUBmittr' 
p^ii mtruaLAhutiit — Vtupn^ trjt t^t* ^arfuifi puBpn^j munud kit 
itpmit^i Zqi/uiut Jkp iltkufi fttutitnLd qnh^utit^ pJwgutir i^-pnJ^ op 
ftrnt^tti^np^ffUkpu pitlikpaL^kit tikitkit^ ^pkit 'oqjj^il ^kupit ^kutf 
mm^kit^f mut^u^mttkitf hl. nL.ptajttiafitklbfi^ t^pp ni_ Jkp iftut^it 
tm tuplitmi- t^-pufi ikqp ^kant 

— **^i.l. iM* ^^^.f. l""" ^tfp^uiliutt 4:^^) on q-tf^^ Jkp iffk^ 
upit uttttuii^u uynr^i^i^ uiut^mutit^^ tfpt tu'^uthf Jkp MffiJP 2"""/' 
rnkt^^ ^t^f ^f^k^ ^^P ^'"tC^ utuni.J kit ^utpuitktff.utfpitkppt 

dirutit tftitnt-J 4* 'fp fttapnifuiir ^uti-f Jft^utitff qn^i^ f.ift- 
putj L. ^uttnt-utt \kfq. f-lfjkp /^'"f-'-^rff^^ b. ^utpuitkttBLUtmitk" 
pn JfiJkutitg i/^kpwpkpnL^kutJp j^utm {f^|2 ^^ ihitnt-J y npntf^ 
^kmU. uttt.utfpititkpit ui2pttautnuJ kit Jjt npk.^ putit t^nnutitutt 
^mpufi tlkputipgf iiiiu|4tff^ ^utpuitkffautmitkppit Jp patitnal mm.' 
t^mitfJp kitp-utplikitf pull i/kpfkititkpp ^itutpai^J kit ^kuut^p t/k' 
ami Jjf pmitf l^mJ m^fummntJ kit B-nitpfi inmpmq.mitkppg JJtit 
tfjttamitmtj np p'mq.ttLnpgnuitkpltg Jft pmit ummitmitt 

Timprnp- kpkl^nfpg i#^fiif#Sr p-mq-nunpfiit JP^^^^^'^^'^ ^^ 
^mutttkmltkB €mJttt.uitmgmir kpfimmumptLttkpy npaito Strnt^unp" 
nfiitkp kit lin^L.9tL.Jt vpmitD mJ^it fmit^ q.i9pir kit tfitnt^J tfm- 
g^ttt-ttppit qp.mr^kgitktnL. L. itLpmltt J-mJmitmi^ mitg^utgitkfOLt Hp* 
p^^fi ^pn p'tof-^npn flfffLif pmpkl^mJitkppg Jpitp utmit ^^^9 

im^mkwti kill Digitized by Google 256 ua1•a'^^n^(^^^^ Ptuq. ^ ^khni^Jt lljif J-toJtui/utli ^tuLnpft rnhfi^ ^t^H 'f'lh' t" 
L. B.bnnLJ 4* ^fi^ui II JaJkqji^ii\$yftt ^^mmk9^^ %m ffdmAmfpi^^ np 
Ptuq-LMpiji ^(pMv/y ^ptafuai-umLJ ir p'^tf^ni^apgfiiik-pliti tfitmf^ufmphf^ 
tfpavift IT/k ^u»h^ i^LJiirpat-J utju ^tuitq4;up ^mmu§pmL.J ki jm- 
pmft kplflinifilbj nLumji L. ffttH^npp pttiJ-mitntJ 4* p'mtf.LnpgnL- 
^Irnfth JnJkpt Pra^ȣi p'uti^t.npglifitrpp q.mi.nt^f^ ^nL.niift uttLOBf' 
iunn.nuptruiJp ub^u ifc. in^ii tnnL.h £Tti^if#&* mmpnt-J kh L. kpp 
t^.wlhnt-J khy JJi ^tl ^lt ^^ mutfjia math utftpnth L. putq.i.n' 
pft^ii UMrihrn^Jt 8uth ^kpfH p^tu^unpfi pnt^lgp Jp utf^ p-tu2lllfhu§li 4* 
llUBuiuth jjiiiini-J Jtpp hnL^rp* (^utq.unpgpf> uifumkqjig putq.t.n' 
pli% yup^kmulint. taf f^^fl ^ui%mir L. ^uti^npp mf /[nfitp ([urtrf.- 
ituii' biUDiuL-kntJ tnuibnuat kh Dtui-np^ inaL.hnf nt.p lUmfy dp 
^opnij JopnJ iUiJnLuhutguth' kphmiauiupn.pf uiutut ftuMq.L.npp k. 
^kimn^ ^iULnpft kpkuhkpp uta^pnuJ kht Vutift pp^p puiii.i-npfi 
JftntiL-oli /((^up umi^pkint-g ^kmnj ^mi^f. 4* utn.hnLJ k. muni.J* 

JJi Jtuthji ijf II fi^4'(f 4" wuifjiut 

Uiaikpkint-g tkmnf piaq.nt-npgpD hutlu Jft ^opntj Jopntf^ 
^uiJilLuhiuguiir kpputuiuutpq.^ k. mtnu§ pu^q.i-npph /nquighnLJ kh 
if-tfdn u%iU2uiff d^fy npm^ruqp hut k-u utjq, kppiniaumpq^ ^t^u 
«^o#inf^ Jopntj^ ifhatji ^kpfp q-lfuff Jutijkpp i[kp ggk^nij^ o£m§i. 
kh ^uni.d ^p^th k. luunuJ* c(o4^y '^^'^^b^lH. ^'"-'>-^ 4"' tPl^^ 
fiuinp wqumt *pifff_finfi if^ ^/^J ^lt ^ lunummitnL.t!t ^taif.Lnpph 
inqufghktnL.g fktnnj dphp 2^uintilinuJ pkpni.J ^ o^tubj ni.p k. 
^wn.Q%nL.J kh ^UMiiq.kpint iLjf. opn ^utpukmynL.lt tnuthftQ q.tu» 
L-nL/^ qiti^ft^fi iun^iufhnpq.nL.pkiaitp k. muth 4'"'PPtk^^PtS '^t^h 
ikii^^nif^ ni.qmplinL.uiir 4" lJjfknL.J tftkuuB^nt^lb JJt 2y^^* dk 
i^iuputjilij ill ft futuuifili utpfuuifui-if Jfi Jw^m^if. jfttt^fuuif ^poutp' 
utnhnif^ k^ul^f qiuhif.kuf/f f.rai./fl.t0| k. uiUfuk^ni-J nft-quiutq^ Ckph' 
kb k*"^* rkpnqj^h uiutmi.n4^J k. Jfi ign^f. ^nLMutfiil kit iint-fi' 
pnL.Jz Ikfu ihutJuthuil^ ^putL.ltpnL.J kit Dta^utitiotpitf op^itkt tttut^ 
ijtu <^utpu'iiut^nL.fi ututitfig ni-qutplfnLtair ipkuutgnLp tlkpn^p2j"''i 
<^whq.kpihkpp k. dp^utitft limti^li utf^miipnm tnutin^ hptuh ^iifif- 
u^uL.J fiJL [ipkhf kpt^kp kpt^ktad ^utt^gkatJ } quapq.wpnL J p-m^uur Digitized by Google JtBLHlM* 257 

dmdm^^ (i(«r|p^4|Urp)t ilrp^^^ jfrntl^m {j^'p^m^) impk^pitLig, 
40pkpm.q, ^mi^m^ft, dtrp ftrnfj^mpfi ^m\Mf,mA^ ^p ^Irii^tf ,/fp- 
^trp 4" ^^ • • • ni-p mlrMmg pm% l^t l^mAif^aimlitmVidrpp ^k' 
n.mL.np mhrqtrp^ mitmLit kit mmjiu* \imtaJpofnLf ^^hftJut^fUktu^f 
^i;-mn.f^UfOfnu • * • pmi f; • • • 

X»mm pmpip kh ifiim^mmnt-J^ XTft fiaLpinL. ^pkt^jii^^ffb ^m- 
pjf^p P'f'-Plt tll'^ ^^ ifiimuiit 

Pmq.Lnpgfbkpp L. ^mq.giiQL.J kp^.kin»[* 

^Jpf9t.i fniilfhf (mhliniiji'it) Itf^kgirftf 

^wg.np'it mfu J-mdmlhamli Jfi qni^f- kmdmb^ 4* ini-ppnuJ 
p-mtf-Lnp^i L. Jft mf^ pmjiifihmli ^»iiffii-if ^^f£> ^"'tP^l'lH p-^'S 
j^ntihkint^t X^uli ^fih ^nt.um^ykpp J-mJutlim^ ^.w^fiti uiut^utii^ 
^ifCff mmiinL.it 4" \fpk%t — Birotivj ^ iitf.i_if p^^^ iiumnt-d ot^ft kii 
jttJnt-Jf ^mg ai.mnt-ttf up tun, ifnt-iivftf kpk^ mkuml^^g 4* p't'l' 
Ifmgmh' fjAmt^J — ^ii»2> km^bp L. ^nut.* — {[iii^t0i_fif-ify ^mpniJlimli 
kp^ni-tt L. mLpmfum'knL.Jt i^mgfig ^kmnj ptuq.t.npgp^ f.fifi_ifi./ 
■ffi-fi-ir^ m9Lm^i9pq.nLpkmJp mmhiii^tt k% ipkumgnt-lih ppkh^ 
mnL.ht JTmrnh nhif,mgL.mf 1^ k^ttLj ifikumgnt- nptf.ntJu L. ^mJ" 

pmi-pnL-J 4* '"t'^^PC* ^'^t^^PSt'P 2^T^''"~T'"~'^ ^^ '^^PE '"* 
ukjmtl* «U>^^f. inLUf IXumnimir uni.pp uinmlifih mpJ-mUmgfb^^lit 
ITiirm/r ^np^tmlpm^^ 4" /^iw<-if k. pmpnpp'h ^pmt^fipni.iS 4 vnmulb^ 
ni.p if/r ptmpXp rnkt^ l^mJ mpanfi tfkpmj Ibumnt^iS 4" P^V-'^PP* 
^hpupff ktfnfipkpp fm'£m^ loifnt-if kit* cir^mi^ni.npp pm§i.h 4'*t 
hli^vib ftmtfj^npp kfitnt^J limiiq.1iiiiL.tt 4r< ^t'-^^^PE ^'"^^^"'^1^*''' 
iirtL.J frif* icUfiiiipi'ffi. q.miLii f^Uft Ul, mju J-uiJmiitali B^mfjttLtf^ 
pp itnpff^ irmmni-J 4* hpk^njftii ft-mq.munpft L. pmftti-^ftL. iktL.' 
fkpp^ -^^tfio k% tfiinuit Digitized by Google 2B8 IUl<HL<M*nt>(H*1<^ mlrtmht I]LiLaoi.oifi ^«0^ t^kum^^ mhkglthlrppg J /A Jp 2^2 ^ft 
arfLMpi* ^hnL.J ^pmL^puLj 4* i^Mi^ ^mL.9tpfiti L. ^Irmn^ ^mt^tm" 
ittmf^% HL. ^mpuiiL.npiilrp^'ii l^mJ JmqpULJtplblrpp'itt ^''t^PC ^H"^ 

L. q.\inLj ^aopfri#i0fLt A^WLnLt tfni^nit^ mn.m^nptf,t9L.^lrmJp mqau^ 
Jmptfl^ll k. l^wliun^ ^iini-J lA ^mpup mntAipf ^im^LMp^ (["f" 
D^y unL.pn ib'n.fn t^nL.J ^ ^mLttpnt r^w^nLnpn ul. ^mL,npg^ 
i|[ari#f.i#fiL.ir yit muB^ *^i^ "^^IP* rtnifJtL,tfpgp^ pjnnt^nL.J bit* 
€^wq.aL.npit p^at^uii^ (-i^i t^mpai^ ([fij^if^ Jtmpj^tfii jr^ pqmLMt-J 
bh» ^i^utpun P^ff^^t^ t^* b. m^u m^h faifaipiffaip([fi^f np ^utpu nu 
ttbuutt 2nL.mn^^ J^Jbauhg Jom f.a»i#t Ih^u J-mJutitutli ^wpup ^ui' 
ifiu (r» ^'"IPH ^wftpnL.pnL.J ^ ^mpu^it L. munuJ* ^riut oqat-^j 
XkumnL.mh' ^btnf. puj^y H^LS "'' 7p"P^4t '''"'If ^nifiv/i^ CUt"^ 
JutpP^nt.^ ^tiMiffififf. PUJ^^^* Z^utpuiiwgntAi t^mputpLtfLjt (- ^o- 
pp II ibn.fi» fit- l^ni.p'i'fp ^mJpaLpnL.Jf npm^uqj^ ^Ofv ibn.^i 
m. f.nL.p-p ^L.p ^pu^l^g Mpifft^oi^aofr ifiit^t ^"'IPP ^^puiitrngitLpb 
jwhihaL.J (- t^bu^ ^^PE ^ wuhlJ* tSivfVy J^li^h ^awfiipf A'^^ 
pp uifrifHt Di0 pnuhnLtt (- ^tioufnt- Ibn, ^pt ubqJni^J i^ L, lU' 
uni-J* cutinp^oi^iiy/ ft-ify ^i"!^ "^ uimjfirmn, Jitw^ mniii^f Jbp 
pmpbtimJnLp-bhp ^utnfif \mL. uipin^ PUjt^* ^i'' J'utJwhiagli 
^tupup fiinfiutp^nL.J L. ^mJpnL.paLj 4* /[bpuwpnf nm^py ftulf um 
t/bp pmpiputghbfntj^ %puth* utuaL.J (r* «U^ L"^!^ ^V-i* ^" """L 
pijjffi^* Z,iiifvfiti HL. t^bu^ii titmh^iibglbnutt bh J^Jbmitg Jom^ 
^tupup t^bu^ tuf l^nqttpf ^bu^ Jom fWLnppj ^mpuft ifoin ^utpu^ 
iibfjjp.utmp p-tLutfigai.lit fXtu J-mJutiiim^ ^utL.mMmLuti' t^mhmtjf 
utuni^J bh Jopp* cP'if^fi^ h^t'^ ium^f P^tPb h'tlf^* ^P ""f 
ftkl' """-^P Jhutj aL. 2^wm ut 2Pitk >/»//A*> 

^m^tmhmh limmwp§tL.J f; ibniimif.ptfL.p-pL.iih L. pnfmpp 
^mpJ-LnLj bh 7>4r<i(^ b^bt^bg^t l^Lpm^mh^jpLp if.iLhpg mhghb- 
ffu ^mLnpp unLpp fittpttLjt 4* ^pmh €ttttt[fihi^ ttL ^mpu ttL pm^ 
^ttt^ttp mhght9L.J bh upp Mas^n^y tipuit^tttip i^pn i^^^k ^P^^f Digitized by Google JlllhttM^ 259 

^Mfi-ifi-Jy ^omlrJutpmnL.Jy ^nutguth kh wplwIfnLJ L. ftplrhg ut^ 
nmam^hlrpntl^ Oif,n fHif.uighni.Jt Qufh^utpi' Jffi»p ^ut^nL-J It. ^10- 
q.nL.npp f-Zi^T^^ iiffi.irifi-if t^mfit^nLJ l^t f'^w q.ai-npgfi^ pblfiinLj 
trb ^IrmLffg 11 Irp-t pn.hlrh if^ futL p-np^iuLif hl tfMtmlip plr- 
pnuS t^nL.J hrh p-wf.tfi.np ft f-t/^-l^l^f t'^k ^Pt^ ij^^ ([Uffvifj^oi- 
hntJ ptiitb^ 't^"^ ""^tS f-^P^L ^^ ffta^jltu J^ ^tatt^f &-fv^ni. f.10- 
p^MT^y if^ 2^2 ^^' ttttofj^u Ibptalh II tutti»ttL.J f.ttttalipt U»jif ttttttU" 
S'^^E ffiOMi^iiitrfii-ir 4r f-'^fp P'^f^i-npgftlblrpp'iit 

bpa ^asififfiJLif frif i-^injirjiiA. f.iiJLfLff* ^tttdtmlitt^ IftaJ tr- 
phut^ttfn to/it p Jifif^asi* 4* fVUatJ f,nt^tt.p II putg (r taitnt..J Jptatjit 
tttfi J-mJtaitto^f kpp ^tuLappg uttttmhtti^J (- 10 50 ^fiii|4*([t 

^1110^^ f'fnp^ttL.pfn litatBttuplrtttt^f ^btttn^f ^ta^tnhttih ttttm/hu 
^ Ptttf.nLnpft llrtL^p \kLMtmwptat%f jtuli ^tai^npfi Xbtv^p h'"! 
L. l^taitfitlrgbtttJ ulrtiuthp tatt.flLt Pn/fiii ^tttpuYtU-ttpltlrpp htafu 
^ttiJpttL.pttL.J kit fta^tulttn^ff ilrtt^p ^tajpf ^Irtnnj p-taftttt^npft 
kp^ft ^«Li#fifi* HaJktmtttptnftn II ftttt^np^ UrtLp futa^ II ^<0^- 
^tttJpnjp IfjiiLiT Jotmp q.pttti' ao^ir^^ ^tf^f "P iHmaKtlim'itttt..J 4* 
^tu^ttthtu^fih f 

Qlrtmn^ qtnptulitalh^ L. ihiitut^hlrpp ^hf^iAMntj if.ai.pu bh 
ftBthu tr^lratrgni^g L. ni,qli.apt^nt^J f-kuaff tblrattt^p tttniAint Ik^thJ 
ni^ptm^uLM-ftL^'h tuti.tafnL.tuh^g ^plibututtutttlit^ttt^J (-» ^ptagtnViilrpIt 
maafP-^Litf li^rggii^kpf t^otnkJtuptn L. Ifut^taL. tnlrn]^ bh nLitlrhnL.J 
f.fi&-0^4* ^Jt^ ftttuttL.Jt Ijp ^iuii^ub ^t n^tupj f.uttgf ^ufi. k% plf' 
pnt-J tf.lrttt^1lt fut^nL-J ^ta^ttt^ttp^ tattt^utf L. f.uthtalip ^uni^Jf ifii|aifif&'- 
mtf ^tmt^upft ^ptuJtahft%% Vfl't ^ptaJtutnt-J (-» dnpO-ni-J bit L. 
tttp^iAtfig ^uauJ * ptttftttunp^ "iuttittttttphf pul^ b^^ tt£ J^ ^utia^ 
^fiii|4r([ umuthnt^J qitnt^itt H(-ii "^wiammutp^fih ^tttpu L. t^butti^ 
^itfiff. bit ttttLhnL^Jf tf^tv/i lita^tttL.tiL.J f^f pul^ if^toifuyi* bp^tnuS' 

tttaptyiibpff ^tapu^ k'^V^tS '''f f^<''4'''^^^P/! '^t '^t P'''2kt^'''k ^^ 
^i<»ii|ffjLir ftpbltg t^butttjtagttL.1ltbpli pl^bpii ni. pi^bp^f ftuti p-ta- 
f.t9t..npgp^ ptfutuaL.J b\t» Ttlj^it ^bhtmi tatu H^'lPf ^tuft^bi^ £* t^b* 
uffh if^* btujtnqnttt 

PP Jott9bftnL.J bft ptatLat-ttpb ttttnlitny PtutLnL.apgpjf P-cvp* 
Xnp litah^nL.J bh* Digitized by Google 260 tta^•uLWfl^^^^^^ •ffiit fuiu^ "Pitt ^k^P Lf 
^lugnLiuj q.nlulil^ phphp (> 
XT op ^Irtn f.nLpu k^nqiilrph ^/ ^liitij^rii-if k%» 

l^tunnuipmd^p, qniu flriify 

'hufi qnutii tf-^if flffjy. 

^/n/bf q.dipaq pbpbp (t 
^utif.nt^npg^^ 2wpaL.hwlfntJ his* 

f^UIHttlltpmft^p, t^MLU lupjtf 

^ifj|lr f amlf jj^^i/ m/f/r* 

Sikpq. iULin§i pkphp (t 
U*of llt§qJ^\Mhlrpp* 

f^uit^nLupuid^py q-nui i^Uiu, 

■Ant ^fn^ "Pitt tk^P if 
Viuqq i^kmnq pbphp (t 
f^mq.tft-npgp^ ♦ 

f^wq.nuipuiif^p, fffLff m^f/f, 

f^'b'll'PI '[""^"l phpbp ^t 
Wop linqJIihhlrpp^* 

f^mqnLnpiiid^p qiiLU qhiii, 
l*iilt qiLUili q\d qliui, 
^itL fuui^ npqlm \likp t> 
f^'bqlip Ipijunqii- pbpbp ^t 

H^lrpftuui^u puiif.nL.npwJuimn q.nL.pu ^ if.utfhut pul^nih ptu~ 
f.fii.fifj^^ Jjt q.uiplpuiir tjiutAtufu ^^.i^^ifi^^ qiini^J kh f-zAv^^t 
u9L.ki£^ npui^u uiif.li ^fiiii|ffi_if jkutL-fyf umJfilbkpn f.oin^if f^ng' 
^ni-Jt {y*utif.nLJipiuJtumn iuu»pnL.d ^ L. U-uta.nL.npk ni^ ^utpuk 
ufj^fkpft ^mitp.nupnL.Jt uLfu J-tuJutifutli fun^utputnnL.^lth mu§iku 
4-. P^utif.nLnpgnLitkp^tM Jjt ^tuL. L. ut^u^p J^f q.putir ^ut/ni^ut 
nt. dp ^uth^ Vn Ir^ip-iUft ^wi^nL.np^lbkpffg '^t^E t'^V^i^b Digitized by Google ^ w2Jl^mmni.J p-nghlri^ q-put n^nL.fufit Xk^u ^mi-lrnn k. jfuifttuit 

. hlrnpLium^t mJIrhiuiit inuBmnmumtnl^aahnLp'h'utitp. juutiraLjf ^ hnut 
m^uAfpf np ^utpujt nm^ft ^nLiinupnif^ ClLt^* 

^mpu nu putq.ni.rtp tttmhnt^tt bh \tltpUf iiptithy tua m^ ip' 
f.fii.af bli p-nhp^ '"ktlH^ bp-l^ ^^aapup tjlrpgplry* tnbmptup ^f 
bp'^ ^B[lrpgpkg* titiitma-lrpy ^tttpuftit tnaahtti-J Irb tttttuh^ ttt^p ittn 
't^'PP b^i. ^^bljn»-iS k^j ttpm^ttqj^ jutt^mfttt-p^L-itp iflrpittuhg attm- 
^tS ^^'^■»^«'/> 4"'''PP V^i. ""L ^''-^'"-'^ ytohni^tf 4" ilkptuliphk' 
pffiif np l^kp$tttt%g ^kut ujtpnil tuttfppt ofrinrtj uttai%fit.tt oqp ^iifiT 
amtif dft aahliptJbitL.at tftmpmq.nfpiit[ l^tttpmir putthhtti-J inttntuyhn^Jt 
' Pm*/J fun^tapmpttL.^^% fsptmlbp^ tun tuf pmqJuti' (r ifthni.J ^utp' 
uft an k g p J tt^ Vtt t^^UP-^'l "ft^f k """If np ^kp likltauft 

Pfi/fiii ^tupuhk.npiikpp qiina^J itatanni^J kh oqtnif pkpni-d 
qitna^J k% junitituit k. ukut-na^tf 4* n tu in L.y ina-ppauana^na-ji'kt.it' 
ikp ^oq.nL.an itnpmtqutatifitkplit 

VtgtytL. l^atth^nqp pattpip pqaua^na^J ^« 
~Ci«t^ jt^ ifirMf/f 2k^ Jit an J t 

— n^^f ^aupghnL.J kit anju na^ aajh IfnnJ^aft 

— \Xqam attjatph^p* ifih alanqna^li puj^i P'ni.pgi l^mpn^ PUt^ 
pampklfwdp paapklfaaitf ^aupa&ifanatp ^nn. g^fjjf^ bP^'P J^^i^hP P"'' 
qna-nppit ptti'tajt 

Ttf^-h tlitaup 2^^' q.n^na^J k% mju nL. aufb fpiqat^g9 

Dm^na^^g ^aua^tttf^i-na^J £* Joantaa^npatttqiru 20 — 80 pn^plffy 
^ htmahftt^ pir ^attpuamlh^^ aaathnqjt k. hpau ^ampaafik^npiakpp ^%£ 
Ipopnnna^kkkaitit m^p danpq.^li kibt 

littt^na^pff ^kann^ tf,aua-na-j£^^ kit tfitnt^J tfUtuna-ija^j np €anku^ 
tilrir»9 ta^nffit^ i*"!. ^"^^^ tuJH;ii afaupq. 3 — 20 ^* 4^"q k ^f* 
aJ^pnuJt 

Wpm%^f ikmnj 4*^ fan^ampaupna^^^i ^ ^'"iff ^ ^ — 20 ^» 
^a.pata^aali^i.p^g tnniina^itf np f^'^jt p^panhp pamhau^t 

A^kppuan^ P"1"PV'-J ^^ nkqatahiikp^ I'f'-pfp i^ amJkitut^U Digitized by Google a«d aA'HlS4'nM^^^^ f-nqf fb^-W* mtLmhg fiRfi ^ii([ ^pwL^pm»^biai.t 

^ti^PC ^T'^E q^MnLjt fWL.mppi» ^uihnLlrgitauJf ii|arf([irj^- 
ifficif 4*^ ^''(f V^'f^tL Vlt*' ^utpui»bqp.op ^m £* uimp^aL.J» ^if(f 
iftlrumh qisuLj JmhaL.J 4* ^t^^'^pt ^"9/!' 

l^bmLlrmi^ Irplrfijwp^lf Qpp fkm^n^Jtp^ miilfyfffi ^pmLJt- 
paL.J b% ttm^nu maL.m^kp^h It, ^munpkiigf ^4*/» ®f/^ fadrng^ 

uiumtip li, Jfi pjmd-wli oqtmpmli ^JmgbaL.J ^mpu ni^ t^lru/At 
Qlrmnj fm^mituth mRAif9t.tt 4* ^H^^^^f^ '''"-PE ^ manaJt* ^l^t^tp' 
u^ jlrqnLit mftm^ limpkJi^* f^m^LjtpmJmipg^ msfm^aLjt t: ^lipm- 
pk^ It. J If flf- f.iii-^i»| 4* "Unt^pQutt 

^mf.tfL.npg^f 4/ 9unLbt9L.J trb ^9§^mpmpf9L.^nLiK ii|i»4 iWflt.airi' 
pplriig ^mLlrppf t^m^mh nt. ^ff»^iii.a»ify J^mhnLj irif ^a»fiifi#iri|- 
ptmjpiilrp^ ^kmf mnhtrinal hpmhg^g L, iffiiifSrf pmd-ffh Jff ^mh^ 
fffjf. ^mp-talht Jkk P''*^ ^mfnumhf Jff faapatluti' ^mLpif ^wpu^ 
iiuitnfipg 4*^ if^ 2^2 -®1^' ^Irutuflf ^trm '^ JfimuffU Jff mkq ^Mf- 

Vptr^n^^ii ^mumpmlfuig ^^p t ifl^nLJt ^4''' 9-tZ^pt^ ^"'p' 
uph fvi. t^kratmii JfiJIrmiig lkn.f> paStuti' Jmltnul kh uimpj^r 
^mLMpp t^lru^t pull ^mpu1bknp,mipp ^^pup ikn.^% 4* ptibai^Jf 
Jff Jff tlmnjmh JnJ 4*^ gauh^auguf^ wni»aL.J 4* iktL^p II i^w- 
pntjj IA% i^Rqn^^talii prngmmpnuftkiodp JaJg^ opffhmli 4* 
■ii|Ufif^^i«t ^wpk/J^u p-uiifjtt^mpp tuf Xkn^atl ^u§haLjt 4* "ff^ ffC* 
uim%ltg ffnplrh L jMrf 4r mmijfuf npml^iifj^f ppkltg pmgmmpni-- 
P^kmJpf gnptrhp mnLutm (f^p* Uptttbntl hm pprntMi^fi 4*^ 4* 
umuthnuJ gmphrh gwftkiaLf apn^kmlL, ^mJnL.uhmgmhr%kpii If" 
putt^ntAiM ^nuhpli gapkh jaiiif&'/fict 

hplrf> ii|Miif|tfi limmmpkinug ^Irmnf ^ufpu au i^kumit ^m^pat Digitized by Google J(IIMI.1«4^ 26S kh t^fj^u maup^gf np ^'^fif lf^i_ tl tnU-nLJ 4* ^ tflrpPwhnuJt 

^m^phpfjlitf ^ff^Mi^^iriffrf^lf II Jom^^ wif.utlimhitlrp^% L. p-^jnal 
nL. imfiiatfim^l^^atl tnmmi.nL.Jt Vmfiim'im^j^^fig jkmn^ na-p^i tt^' 
qp'p^g Irlimir ^mpaiilLnphkp^h L. ^mpuimqjpopp 'imitmuimp^ 
bii i^mL.J ^munLf^ inL.nLbn^t — ^ti^PP ^'"p'' "l. t^kumh mtL.m' 
K^mum hrh JmhnLjt r'n^mpmpttL.^^h Ifjit-if 4* mh^nqjiinf Jomp 
*^mina^mf if&'fl* f*- 2,^^mp ifiinL.Jf np i#ii|ii0ii|tiar^ir&-iiif mhnL.^- 
uppntl — ijfhphf ^ifiii kl_ ff'ii.m'iM jhmL. utm^ (* Jm%ni.Jf uuumub" 
fi ^'"-^nLp-fitAih muimgnLgmiiuq^ ^.^mpHmi^fihiit bi. A'^jr JJf 
4f"SP t^i. '"-l""^"'-^ tf im/ummlrintl 2,'''muik^ni,J l^t 

\)p'tr ""ifplm 1(19 LU uLp-p tit p liupffprni- 4* fffiMni^Jj ^m^ir- 
itmfmtl mfit ifiri* hmfi^mm^if^g up lipb^nL. 4* ^^^fffi^^pfff ^ ^H" 
pm%g mq/fMi^mfAlrp^ f mprnmuLULJ L. ikpntfnL.P'^tJii 4* i^f^f-* 
pnut mJiBLuhnLgf np Ifmimn^nLtf 4* [un^mpmpnL^nLit L. um J^ 
mamtJitp Jupp-naJ fii. mp^tAinmnt-J 4* ^^mpnmt.p3t 

Y^n^mprnpnu^fA mmhna^d ^mpumt^p S^IS ^ mmtfu %mlu 
^^u^ L. muim ^mpatp Joppf ^np^mi-upnuJ irfiaipi#j II phim' 
iiirp ttmmttna^Jt 

t^h^l^^pp-^ mn.mL.om ^pmL^pLnt^J hh mqt^mlfmit L f-f^^f 
^mhmjD* mtn, o/in tLmgmn.muitu J^m^ib if.pmig 4* mmm^mlinLdt 
im^l^it Jmmni-gmiinLJ hrb fumu^h L. m^u ^Irp^'liplf mhniitnf 
mju Of jg Ifn^Lnt^J 4* [umLi'lf opt 'bmlju ^mii "im^j^ Jtuml r/ p ^pm^ 
a-^paL.mirhtrpfih tu^^^ fnju bfi mmfj^u L. ^hnL.Jh g^Hf t'lfi' mm» 
ijfu €^mpt§mupi^f umlimjb mjJ-J mjq. un^npnup-^tAip tjIrpmglFi^ ^t 
iimjj^f llrmn^ pkpnL.it Irh ^mpup oJ-^mn II Jp l^fih hmfi^mm^u 
J^ pni^pf]^ TbnL^p ummitm/ntl lilrunLppgf pmg 4* mhuLj L. J^lf 
^4*4 gu^g mmfj^u ^mii^tim^miihlrp^itt 

l^mpu^ oJ-^mp uimmpmumLnLJ 4* S''"tt'^'''''"'-f um^nL^ L, 
kplratmiratmhf^ t^nqkpmlt ^^(p^^ ^i^ J^m^b ppbfi^g n^Tb^ ^ m* 
hnLjtf a»|^ Ie. mff. 't^lJ^PtS 'f^'"'^"'^ 4** ^'"P^t oJ-^mp f-[>^- 
^mLnpmui^^u pm^J^rngmi- 4* [fi'itnLd ^lrmL.lrmi limnphkp^g* 

hplint ^HLfuiU jflLl^l^lfl* Digitized by Google 464 aftw^pnM^H^ V^ll ^iififiyin fupjuiu. 

hpliuL fulfil* iftkC ^"''^tif ^t^-uf, uintpuo, 

2npu luiip-uiitfi. 

Smuii L i/(/j[ ^fiifif luiuifili, 

^fnjiifus'ii tluiprnfili, 

Sufiflr fa bplini ^uiin lip)^liiui» 

irp t^ptuJ. 

^/^/r foufiflf fa bpliiiL iiuinilli. 

hpliitL iliupn* 

hp lint butqdui, 

bplinL ipfl'iut^ 

bptff p'nn. Iiuiif kui^m.q. 

ipbf qnjq nm)iiuftiuit — iT/r qnjq li^umli^ifili, kp^aL qnjq ikmm pm- 
uinL&, fr/f^HL qitjq qnupwj, dfi uipliq^ J^ "'Pk'ltk* '^ilL P^b 4*^' "'' 
ukq, Siuq, fi^kijili, [ntgliJi, ^lujhtpt 

Xjiiui — ^UL^p^bp. 

^bpuutpnfp^ dfi iiuiqlilif iliuputlili, 

^buntpnfp^ dfi iliupinfili, 

Smqp^bpfiV itfi dft qnjq qn^piuj fa p-nqinifu. 

^tf^uiLiffi^lf^ itfi luiuiftli, ilaiputfili, 

^^giuuipli rniibg^^bbpfig fiLpu{gui'b^LpliV itfi Jfi qujq qnupmj fa 
uiLfffifujifrlf i^ufiT ^uflfffilfg qni^iuj fa qnqbngfi i^niujt 

^fau/r pmpbliuiilhbp^%f npnlip 'bnt^p'kbp fall mnd§i ^mpufi)ty itujb- 
l^nil lipushg mnLuib-fi%j ^luduiintp ^urif qnnpuij, iffLlfiiiujiiilf kiujilit 

Ifnnm^tunun J^ ^loni! J^^ngfig jlrmn^ miu ^uthq.lrpi1ltlrpfig 
JJt a^uthfiupt h'UifunL.J L, ^L.p nuli^hlrpn Juthpnt^J nt, J ft f.iii.« 
Jmp limqiHrfntl^j 2y^'"i ^ wm/jfut apm^uqjt ftup 11 pLp npq^^ 
itkp fi ^iuliq.kpin ^fif.fiffy npnij^lrutU, litrpuwh^g^ jmm ^wqpL. f; 
iHUiUtm^nL.J ap ^utpulrpfjlh IfiuJ iipmiig npq.^Hrpp\i ^PP ^^1*^^ 
Ujif ^puiJn ^lupubpn <Ki0|iiff^ti» bit lfn^nL.Jt 

Ikiuuif^u ilbpfathnLJ 4* ^tiipifuftifa-uvj ^cfflff.(ri«£ It- ttffinL* Digitized by Google iiULlitth-lt 26S it/t 2,^ut uthitutfuuihilfih ^» itiu tf^if^ irhisq.utphrnnL.p JbiAmh Im- 
ntBL-J 4* ututit p-n^np i'mlinnL.B'fiLiint ULjti Jfiiufh huiuiutnuML.nn 
^ fqj^ Ifiinf ^mJuipf np tutu J-tuJtuhia^ trpl^ iitStntui^nfttyi 4'//'' 
ltttL.Jf tufupii^h tt^ ptoit ^ gu»hl^tuitnL.J t9t.tMtb^ ifflf^ni-^in f-pui- 
itnL.Jf tntitfj^u frtit tutHjUB p-^ tt^t ^pttihg l^toplrli^ntl^f tttuiutt^iuj 
hplrlittttfft w^ftp iritt^n, ^n gh^pt ■'"19 ^Ph kf^H b i"'P^ h 
m.ttpi' tuhftL-tf iLptmhn ^ttti.tautnf tf/iiffti uptttnpttttjo frlf tuUnt^tu- 
itttL.J L. tf^ ftthXnp i-tttirttt^^ /fif.fififfii.ir Irtt futlitudtuU^ if^£ It. 
ttttmfj^u hptaitf up nt^ttt^^ L. ptuppnunt^p^^htii tuttgitfi* litutt tSft 
^tttpqutllMp tf^f q.hni.J hh tuJnt^uliUL. tnpb^p L. i-ffi^^in^ inm- 
hut^J ^tgfi Ifi^'fPf »»»unt^J* tcb'^y ktf tttupptn ptoit ^ plrpfiryit H^i^^ 
JptaJ^ut tftrp ^ ^frirfiLif; tutiitnt^ttt p,tuhnt^J ^ ^tuptftnitpf tnlru' 
ituLjf 4* '"P^t^Pf ft'-'"-'' ^ ptuppnnnL.pftLijlh tuttghnt-J l^t t^^lt. 
^aipi_i0ifini.if bitf np Irplrfutttii ulJ f-irffp futatfutff itptu phtut^U' 
pni^P^tAtn ^*uantaittuff uttt^tutit ^tuhtf.tuJta%^1ltbpp Pf^fl ^^^ tntw 
fku hptuhf nhtnpkinu II tutL. tttupq.^tu1lMgutl^ 2fi£ifiiffiiiififii.fr^fii.t Bur- 
^m^ mtumm^nt^tt l^y np ftpbitg tuuhgn^j trplrluttth j^iuhf ftj^ffL. 
q-t'f 4* fftittint^J L. qjttttitg p%tuLUput^p^hit 4*^ utntultnt^Jt 

Qtjjt J-tmJtuiitttl^ itinL.jmhnL.J Irh hplguL. tttfp Jtupq.lgiu'by 
^MfS «'^9^'^^''<-y fp yptrfuttth Ignfu ^fiiifi — thtutttoitmliplb titn^ 
kfit^ ututtj^t \9taL. Jtutntatt tLtatt^jt Jftu €lr% nt-tnnt-Jf up Irph' 
fatuilrpn Pf^fjop uif^t^ — tihn.tu^tnu ^dlrn%ftitt 

ySplfni-haifi thtudtulttuli ^h^p irni-hp (* ^nfnt.J nt-p 4*^ np 
ttgtutmttt^nt-J ^f tl^autit tnitutJutpq.^tulhgltg ^btt^nt.* JBul^nfit ^lotf^- 
i.fii.if £* irHq^tituhlf fi^ippy I^Pt JJf^l^ &^lifii-}ff.ff tuittfputitfitfit 
4* L. uta ftt^p ^ktn phpnt^J 4" p'''l''^l"SC* ^tit/J^u 4" ^ t^'l^hli 
-^Jtuhlituptuplnt^^fAt — np fit^p ^%tuptu^^tnnL.pirtnJp tuifututnnt i/ 
4* plrpL.tugbbj^ ir\tnL.hq.pt (^4*^ l(tulituf^ p'itq.^tu'itptutnl^u ^fr^' 
tutuh-pit hhf pwfg ^ u|«ifiiiiiy^fiL.if 4*' "/> bplgutp tnutit^i.nt-tt h% 
frp^ncir^^ gtoLutlt ULjffiij^ii^ if.iruiftrpnL.J V^"fjP lituitilrptnp J^^ 
tAnt^Jy opQpni.J lAy 'f^fjPbS i.^'Wh^U^'L.P^^'t'U" ^^ n.tupXp" 

18 Digitized by Google 266 Uft%tt^Pnh<^bb% L. flrwlL^g utn.'UnL.J trptrfamhj pitpmhp^ ^bl ^^ mutijfu L, um^^ 

q.wghnL.Jt \ritiL.1bnfh tfuyufiniiy^fi^ i'^it '^t^9 <"&'<''&' 9pts ^P^4^ 
ni-ifftu fuJha'itnL.if trh irliiin.LtBhhtM L. Jlbuiymirn upul^nL.J Irnlr' 
u^Yi l^taJ uiJnL.u^lin It. l^utJ itiut "J utlruhrt ^ ^^P tf-nnut^ii fjOimi' 
fUffhuf p-wJ^uiiibi (- hnuihy L. hplro ui'Ua.uiJ utiiylrtf n.wpilrt 
iputiig J^Jni^t ^ "If flit ^p Utitq-l^tuitpf utit^irlrtntl ^t.p uit, ptnnq.pf 
Snptr^itnt-tnfjtltf Ut-pppttnL.tn^ph L. ^Jiputt^Jnt^m^fiYt o^itnt.- 
p^btuh 4* liutitint^ift a*titintlpq.lrtttit liutpirftanif Irplrluutit utjptutp^ 

a.mthu ^ntM.lrg^% S^'f-^ putj'utitnt.lrthu — irVitn.l^tnitllM Uliiini*fif-q 

ffiti juitq.p^ l^n l^tttantupnt^ltt 

UfH;- Irphfutttit tttitituih ^ iritnL.Jf Ytpttth ututplilrQitaLJ trig 
ittun.p fpp ffirff lih't^ titJutitntl^y ^p^tttutttfyif uwt^p 9"^P ^^"'-^f 
^kfp irirdp^ /nt-gl^p t^uttvuth'f P^k^P^ff tnutl^p l^ptuli bit tnitni^d 
Ll utnputp f-h^t bpbfutuit oiff^fi-tft wl^uthf^ ututl^ tttJtttititbp 
ttftitbutitg fu^b/ntl ^it^bgitnL.Jf if^it^L. np ^nii.L.npittttit 1/^^ 
iiitnL.itq.it mn.mfliitit ^ Ll Jtn fpp tf.uipibutt mutitfL.i9t.if ^ utuit- 
OiiL. guii^ntl^f laJni^ufiltp fnt-pp •Jt[pputttL.if ^^ utiubitoittHtput' 
utntf^ l£mpnL.J i^y l^mJ Vbitt^l^ttti/iM bo^p ^utut t^utffHi^ l^nitali^ 
^ (f"^^ U9u§ijtuj np utttitfnL.it tiattpjtt ^tufbtutip bpbfututft utnpmn 
Iliau^nt^Jf mOp^itbuti^ ^'"IP ^f^^-ppy Uii/iffriL.firl' '£2^utp^uty> utunt^tt 
It. puifiq.utLnp iJ^itb/^nL. ^tttJiup luB-pft ^put/ ^ qitnt^Jf AUfiriii^n 
fiunt^d L. taunt J* (H^utitutlip ^nti. 1^ ^fi ^infv^»t iftnq^ bit mtutbuy 
np pbpiuitit ^ iuiL.itnt-J L. l^mpnL.J* ^PA p^lfitnL^J (-* tnmhnLJ 
P^uttfULji 4" blfbtibgnL.iSy np bpbfutuit J-utJutu^p ihit^t nt^tnbg- 
itnt-J bit wit tuunL.it fly np utitutuittuu^p ihitp L. IfutJ tLgnL.J ftup^ 
^#ii_ uinfu^utitf np 2"P q-mitnt^ ^inif ^^utp^ it^t* ^"4 q.tuiMUtlift 
tf.itnt-J bit iritittf.lfiuitp ptttpijt tntnti L. bpbfutuit if^i.fi.iiif^j| ^lo- 
iibfJiUf Jbti.nitfpnL.J fnt.tuitnL.dy npntf b. uppL.ttt.tt l^t 

^tufbmlfp ntqop^^ lt'^t"'L"4 bpbfatujlitt tf!itnL.tf ^ ifuff^ ffb^ 
putfy npntl^bmL. q.bti. tuiMl(ituL.it^ 1^ U. bp^^ tf.btnitfiit ^tuJ fii.- 
pjt^ putitft tfputf t^iibit" ^itnpbpp lip lutpitbitl^ l^utif ^n^ kpiju^b* 
Qbutni irititq.liutit^it Iftuit tf.it bghnutt ^ tntujtnp J^f L. mt-pmAtur^ Digitized by Google «tt^tIL1•♦ 267 fLfiaf^ oq.wlht 

fp mmfjfu ilrtr irm^aph if^ iifi^ gg'"^ '"ktl ^ ""^ ^hf'**-^*'*' 
limii mqoPf'h auukjntl II fiL.putf^uih^i^p Z^^fbS ^'i'S^^it" ^' 
ptfup ^ui^mlfiM^bini[ ^hat^J uiwplfaL.J 4* oq.utit 

yrititqJimhlt uhutp^ Jom qiini.J trh wlifi^f uwiiq.lrp^ L foj^ 
bplitup-lrqiiif pmpljt mwl^ fi^fif^nt.if tri unLpf iiwpblif i'^A'T^ 
limJ ^wfff illrpJmli^ tflrpw^ qP'-L'^'^lp*-^ ^^ amtrq^ L. u^u pa fit' 
pp TbpuB .^wJmpy np ^o'p^ff ^Jombittuiit Yrtitif.([iftif^ff ii|iirf- 
llhghlrinLg fhrnnff f.iii|&-itti|fj|r inqu§ghnL.J £* kplrfuutf^it mm^mp 

i[pmh tmq^ gwhnt^Jf J op wlhliniihnL. tlputf pm fai-^nL.Jy ilpwh dp 
^mg q,pmh U. ^LArpffit utn,uth muth J^f Jp utnuh pn^nph Ir- 
pb^ tuh^mJ mmpmnLj y ap imp i^ff^ij^j itrutni ibfLpfi w^tlE* 
hunp^h unfuf y^hng-d 4* q-nt^pUf q.u§nitnLjt ^t^^ rnqopiuptuh 
L. hplf^ wht^mJ utunLj* «U»iiififiL.ivi'; utqjtu quJwp^p pwg f^pmyi^j 

iplltll, tpHk iiupnuilinLu^%f 
IjiLump-mp-iufu p-nLp% ^pbufkUf 
^ui){gp imiuL \tnpu^uli%, 
^nLp^utith miLiUL ^pftuutnuji^f 
VhiuL pbpbg JiumnLiuh-npiiffUx 
ViipuAi ftuntpp npntbguiLy 
Pm%ipuipiLinil puipiLinLbgiULf 
^but fffipfitflfiiflr dlipmbguiL* 
Viupt^mp^bpf upgbp pbp^f 
iilhiULnpibp, fiuuip tqtff 
Qlinilr BjtunLU Ipummpbg^t 

Qbmnj p'bp'L.nL.p-bwJp ftuutnLjl f; brhi/qJ^atiilt ^Iprnf L. fii- 
untJ* ^JTuifpuiit ^) i'uthq.n. buf fH;- fl'bpL.i^t — ^b^L.n^ utbgp^ 
%^j uimmuBufumiMnuJ ^ bVbifrlimitnt 

A^tnibutlfp qitaL.it (;■ pwtaL.tn irhtiq.^uih^ utf ^nn Jpf dut^ph 
^L ""It ^VC. Z^p^^^^k ^p^"^ bpbfuutffi bpbufth q.mplputh ^ *) Phi h it^tp ^%%^m%li iif>0iii£i Digitized by Google 2B8 ttai.u»j.oftt«w«i«*b l^uihfih utulrtnJ* 

VkLifintLUiii tpp-^^iui ^qiuL, 
Vntp^usiL Jj^auilEf i^fiii^ ('/«"» 
y* 1^1(1 SjiunLUf (/'(ijf/f *fipliuiHinif 
Vlipnp^f *fibpnp^ff 

^ktlt ^'"Wt ""l^P ^^'^"'-'f nLutlrgijni.J ^ hUiqliutb^^ y nn 

hhhn.Luthh uhutpft J out nn iutn idoinbrhutit 

up Jfi pbiruti 4* iiiniu%nL.tf l^lrpuutpfig* ^utin m'hq.utJ 4*/ "*n au- 
ffilb opn pntnpni^^'b irpir ^hii wmthuy bphfuuifjib ^mJpbpnq^ 
q.UipXhlrtnL. ^laJtapy P-^IR t^J^P 1'"^^-'^ h -P^'WP ^2!^P^''k ^ 
ni^utni.tt inLUiXIni^ l^aaJ futuL-filf L. IftuJ ^tBLl^fip y ftul^ bp^ tquin 
^Tf unfu nL. ^uigt 

JThiiq.liui'bli'ii uttuut^u 2!^^^i'*^B ihrtn* iLiutlnul^n ijtrpghtti.if 
I- p^k^P^n ^ inin'Unt-J putqni.J ytp *^'^lt '^^^9 ^ ut^puL-hut- 
lltnU wqofdf'h utulrfnil^ irhi^nLJ np t^^uutquiittufyHf uttum pi; n^ 
ahpuiMnhuiir) L. hh^n.l^iuhlt ujipmn l^p papn^ftf l^n Jutplrdp^ It. 
inh^piuJ-k^ut Ifp ift^fi ^"ppg f *"/ ^^'"IP 'f^p^ uiulrsnif^ irkirlrs 
JktLg'iitrf^ p^l^kpfp^j np i^iiYiq^l^iuhp utn^nqfufhutp 

Wiu ff uiifuthuil^ utpq.i-h utut'ii irtun.tah l^wtt ^"''PP^PtS ^^^ 
duianL.iS 4* uiqa.wl^utii^brpli*U U, piupklfutJhbplih Uiifp fnL.ut flcULcom 
int-Uy 2}'*J!"*P "^uU'nf ""tftkV- ^^fLl(iuL. ttuth^tt pbrplrgiit 

— ^'itS L""i '^^^^ ouimaq. dbnii^i! y auf/i^ mt^u»utnL.J 
PI [by ll.fiiffncii#^ ^opnil afopnij fj^io^^'' V ' ^'t uttfUimmLj ^mpp 
I^L"'! ■"f"""'^) ^uipgYinLJ Irtf utuiftnitbrpp L. J^ ^tubff ^iiii|4'(f 
^iffif dfty bpl^nL. ^un-l^ftp ututihu tufJtf^ tttLu u%nL.nnkiiy Jhom" 
^liftuli 4'/ ^bpu ^puiLlipnL.J L. ^hL.piaulipni.J bht 

V ji ffii ikuini ifoutpl^ utaa.uti^auh'hbp'h nL. ^wpL-auiilitrpn 
if.mijiu brh utbunL.pktn'Uy Hftutpquih'h trh ptpnt-J i'lftif.^tifif^ti— 
pkpni.J bh juut^iuir ^un^l^pp y i^tnif inL.utikny bwJ fuutt-^iry l^uiJ 
Jmtl^l luutnt-py l^utif JtiutnL^utiy l^utJ ^utunL.pttii L. Ifutit Jfi 
if.^i,iinL.dfi if 4*9 bi^ mnuutir ptri* UiLiaO^if nmpmmh firpnq]^ ft^P" Digitized by Google iiW'ttI-* 269 V^C l^^ i[bnmq.wnihni-it dph^ii. Irnlrfauif^ mnputh f^^^ip^ 
09fmJutpq.^l^ L.U '^utduifudfLi.nLjS ^mthu kh l^utni^nn L. Jji 
paL.fi^^y> p.qu9i.nt^dt 

ii|afMP^t- mmJf d^ ^UHvd ^kfp i^ai^ptnutii l^f taunuJ 1^ m§uU dkhpi 
Iffiivii^ fi^nL-d th ^wtp k. ^nn^utL.nnni-J* ccU.< ofriiui tnt.u 

pUj^f 2^np^utL.ap quti-Ui^ PUb* S^P^'lf Jopnil />///>»< 

Sutii m^pp ^putLftpni-J ^ hputiig huinht U. ^ltL.ptuujtpnt.J 

fir ^^fff^'l "^ P^l'^4} ^y^lkuil^p qitnLjf ^ Irplrluiuh ^fti^plrpp ^^p* 

Iffi II itpuihg^g uintulinL.J 1 — 10 i{pfif^4'4 phhutft 

\XtitnL.*^lru»h. n.wib-mlfp opp if^ mhiLtuJ inmu^\inL.d ^ bpL- 

fymiJA uiubin^* 

kpiltuli ililili 

Xjl. opti Irpl^ni, uthawif putint-snt.J nt. nii-iubnud l^lftnnnm 
2^"pbnp t 

I^iBt-autnui/nJ p^ 4tapbpii iuUl^bntitD bpbfutuhbpfih iftn- 
funud £rtf ppbYi^ hjt^inp npn.fi'ubpfi ^butf npnUo Jl^^pinnt-ft^i-' 
^ts l^^f^l 2}"^ -fbi. ^^ utumni^Jj fih^miru HmplfiufunL^dj tpP* 
bpt^nL.up muiinm^bt ^pf w^fuutmni-if bfi libmAM^p l^iupb^yR^b 
i.^'t I"*''" liwmuipbit 

HLdbiifig mrLiu^ dft ubiaiuttp l^tad dtuqjt d^rf qinud bh 
dfi liutpdpgpmi- ^lauf ii-utp^utp d^ ^wlh^ HP It 1r"'-lP-"'i^ '^t '^"'' 
iift p-utQl^^ltimiij bppbdh 4*/ 'fp Vlt "'^^'"^l"'^ (P"1l'"^l'') ^ 
if.mtbli^ ibiLond nL.qutpi^ni-d DtUL.np^ht 

€\jmit tudirpq. jonliftob Hp^b^j munt-d ^ t^'l^kc ff'^np^hj 
^pmddir ^t^ttL^ tnqmh Ifiif^^f 

"^m/^npii /Aq^ntAnud f; ^^nb ^wh^y dp ^""^^ k""l^k "''"' 
fjfu q.mtblifib L. irfiijpfif. tap^lplb fkp' nt^nrnplinL-d uuih^l^ph ^loif- 
ifJkpib ^Uidtant Digitized by Google 270 uftwwn^^^^^^ Qlrmnj tf.uijlrmlfii ^i-f ""^ts p.lrpnL.J 4* ir^lrqlrgminugmlimlh 
p.fir^nf-^fii^^» npatl p-W/a t^nLjJ 4* IrptrfomjIAt lipt Irplrlawii mtLr 
fhiilrli 4f Jlnt.nitfwp-p mmh^g Irh miinL.J L. t^bp^ phhunm^J 
b^trqtrgnLiMt 

^utihu £* ^ut^uiiituli U, ututii if^O l^mmmpnLj ^iriff.irj»^ 
funp^HL ptf.pf itrutaf kpkfuuBb f.fffjiriif([^ tP^t^* trnwh Jff ^uthfi 
mnmdwptLliuth^ ^Irm qiMat.d bii Irlflrqlrg^ f uup &-^aii* 4* tklbnL.J 
fmL.nppt hplrljutujli ^^IPH J^prntfLp-lrutit ^np^i9Lpq.p ^^ mm- 
iin It, p^ lr^lrqlrgnL.J tLmmwplriJiu ppauL-atAi^ ^ni^^ ^hlrpl[an 

\)lllFqlrynL.tt kplrfuuiii fJrnjLiT hrb ^utLapp ttp^E ^ ^HeP' 
uinL.Jt XTft ^uihff Ifisnt^^ Irqwir J^fagph iiutfa JlfptnnLjJ b% 
mpnL. Irplr^uijlihf ^('(["'-f Jffh^L. uptu plrplrnt uuq^bwt 4^1 
ir^uuiliuiutwpaLp^lntiit l^f^uii 4*^ tiuttnaupwi- fjfh^fiht 

XTliputlrini^g |ilrin* ^ta^uAuA joufjp ilrtLpiif Jtnpni^pmpn f./i- 
giifi* antfu *fi fauunfib 2<vf iff^mtfii luulrfnif^ ^hnL.J 4* utiiLitt ^ui- 
t-apii Irpbfumia f./i^mi' ^lnmlLnL.i 4* ^pu'if* 

Yrfai#f.{[iffti£i funhmp^ni^J mut^inLjl 4* ^tufu* ^utL.apff nm^ 
on II muiut put/ni ^/n » utnLUnL.J 4* Irpb-famii l^fPkP. ^ iiumnuift 
^ut^uihui'b <!(ii|ifr^iiftifif^^l» 4* wunL.J L. Irpp, tllrpftugitnL.J 4' ^np" 
^tnunpnt^J 4* ^kmlLlruii^ fuoufJtpni^^ np JfiLuttlrpn thnop ffi^i 
AnAnfubtnil ^ii^ifni.if trh* 

mik^iliilrpq. iHLUf jiMnp^mL.np Jl^pmnL.B'^L.i nnh^ Wwumnumi^ 
^opnif^ Jopnif^ uiui^^f funp irhpni-Puiii ^utughi^f ^"'-^ "'^ £i^^"P 
irtnuif n.u»tnnL.jDtL butututp'^t 

^luJpnip tnmfj^u ^ut^m%ut^liht IT^ii^li. lojii J-tuJutiiUt^ P^fPC 
t^iuiifiiuiir &-if jj^hnL-J* ^pJut humnL.J trh tMLutM.nt-p-lrmh 4>»i>* 

uput ifoin uip-nn.wliutu9 L, nupp^hp^ ^ufiiiii^^ ^mJIrJmm* oii^^ 
Jlfuu ^nqJ/t itumnuJ 4* mmhni.9m^p2^f lupm Qg^mliutitp^ fjit^air- 
I^Mih tf.utmmunp%kp^ h, tiLft^^Irp* ^mpllrmf^ ^mumlip ^uiSkJuimt 
Oi&^p i/42 tr^ t tutiJ^u f^Ljf-niJntl fnLpp* t[lrpmh ^4"/^- 
Juiliftt ^uipnqnL^^Lii nLitkgaqtilrnn iut^ irA^frii^iii. aMtd-m^ Digitized by Google StUbUh* 271 of^ bit ^puiJglht9L.J utifbh^lAf npnh^ ^lnnL.trut£^ f.tupbdwqPnL" 
p^kmJp. ^Jni^tt kh* «9^frR^(rf. utit^mutt Op^hbtu S^'fy tnl^n ut^^n 
^m%f lih%q.tuhai.ppLh* Ifh^ut^tupy q,mmntJ^m ^mmuipy ifrnpi^m 
UpnL.uutuh'J* iuP^nrLutl^iuif uutn (rnir^ii« hL.apLUf2hf Omtfif utuh» 
fw^lfiup^Ui n.ut^Jutq.Ti>t 

Biriffirj trp^lrplinL. pwJ-mti ptj f*^ utut^ftuy tf^if^ /^if^ ^/?4' 

ummphlrplf ff^f^ ^ ^'"S '""'it"* ^Isni-lbD^ ^"'SP npn2nLuth J^i 
^4* (^i k.^f'hp^^PbO ^t^t pw^l^w^'un dputjU un^npmpmp 
trplr^ mkumlifig u^tu^utu ^^ tj^itm^Jt Z^iugp tflrpfufgiilrtnL,g jk- 
mnjf ^f^^mhuiit mta^tnutlip^ ^ utunL.J U. tutu t^utjauhut^ £i^' 
L~npp muKfJ^u ^ ^ut^tuUuia^'h 20 ^iiii|(-i{pi wp^nti.wl^mihlh 10 ^* 
mpputgauffh II J-mJml^n^fiii bppkJh J^au^U bpk^^ff ^tif.fff^ff#tf 
^iiii|4'4* \)pkfuunfi ^lOjpir 4"^ ^ut^tniiun^h 1 ^* 4" uim/j^u mui^' 
maufi^^ UBubintii ^mJimpt Qiruinj uiquiJutpq.fil^ a^nL.J kii L. ^tif- 
trnvj^ mtuhpg oq.utia Vb ^piUL.fipL.nL.d ^ aa^p ^u»^ IrU nL.anaaL.Jt 
Z^ampai^uanhlrpn ^augjag ataavauf atp atp pata^aial^ oi^ja L.u trh anauahut 
Unalnpaupatap ^pauL.ppna^at bh pphglf^^ Latah pf L. aoai.au fjih ataatiata^t-pf 
atttLatafbh anbaapj uhtaauU op^itrtn iapauh (* at^ataan^ataiant-aSt 

UtptaL. yphfaaauahh Jhaa^athha 2Jf^a^atay Irptro o#i^i| ahattna bh 
^ataltnLjtf tap ^"Hatt^atanal puhi ^atadhil^^j ^ul^ aat/fliataia 7 on fUffi- 
^iff_if bitf tap auataat^l^iiata L. at^atapl^k^tta ihhfit Vptr kplrfuanh ifilr- 
fLaalbfa if(-£ atkavh^y ^auL.ataatana.J kia ^^ koftp ttiaapanptt oqjaa^tn 
tt k. alpattah oatat-aapn aLpi^atair ataaubaat^J ^ aShittpL aLkpkaatata*Uata' 
aaaaLiat 

\rkaa.nhpg ^auitkjj^u af^atafkatalfp ^atahnt^kg\taaL.J 4* ttaaftoitt Jfa 
Jatt^ttLp ataJattitp 'ftf /nL-ataftnt-af 4 hatajat Jop irirkpp Ll atatt^ata 
kpk^tttflfa ataft Jataukppf aat^p JkiLtaia ^ ^una-auir k, JkaLniajattp-pt 
Qktl9aa^ inafatagiaat-J 4* kpkfuatt^faia af.ni fp'f'l """Z^'t '^tff ^ua^ 
qptJ 4* kpkjuata^^ ikaa.^kpp 11 attunt^J* ^^k.kptm opit [tuitaptijap 
^plfititatiii^f f^tttqpt^ii 4* nataokpp k, auatnL.d* wam^j^^tm opit patatap'- 
IH^P t-plfiihatafik* fktnnf ^f(f* «^iij[iin ff^^fffC ^p^hata^m Smi2- 
'"t ^cd" ^ h'attmkp^'h dp d^ 't'^'fftk kpkfaiat^i d^ d^ dad kit 
ptLitattir thhnud* kpa. f-Wik^ kpkfuatait aiaaujmfag ^auitnt-d f;p ttp* Digitized by Google 272 ULft'MXI.pnbfJ'hh'b ntuh^^^ Jjih q-kruip q,nt-put J^i-up^ t^^t o'^'"!"^ h ^'ivf i-if t^ 
*^whi^^iini.J JnJlrp fit ^pir S^Pjft'^^^ mutn.uiL. q.mfkl^pii f-f" 

l(on tnquth unmnm mjfif q-pmut o'&mftth ut on ifiuqlA lipf mquA 
autniLiuLnp nttlrfnL. ^Jmn (-»t 

^utjlruilin Irnlrfuiub £LaiP^fit-/fif-i/y uttathu 1^ Jonn L. munL.J* 

U9UMufuiuUnL.J 4'* ^^utnXoim UnnL.uutnl^ f 2^nn^amlnui (-if y uuan 

rr/#^ii»t ^kunt-pit tntofj^u ^ ^utjlrui^fi'b 20 50 l^* iffnq^f tf^ ^lop- 

n Iff If M^ht-p l^uiJ mq^t dp V^lt'H. "'"^nfi L. '£mJp.nL. qitnLdt 
\i.iiinL.^kiaL. Jfiii^iL ^utn.muniJb^p^ /puAutfp lilrunt^pb ^ opp dp 
tuhquiJ tnnuty'hnL.if yphfuun^'h L. trp^nt. tuiqutJ pmtnt^imt^J y 
Jftfi tnnuiffbbfhuf JpL.up Irnfr^fij^ift 

^Pkr irfMhq.liuihit tMaiipmnLUtliiub ^ (^wpnLuutf irutn.Ufj jvi_- 
%bgnn) 15 — 20 Off i; ii|iffii^fifl' dhnLiff L, Jph^L. '"jq- oph ^/ 
jbiniuiqLnL.J ^ bphfutafpllt Jkn.nhpg ^mhbipj ftu^ bp^ tP^P'"^ 
4* (lunpiutnj 3 — 7 opt Upbjuuth Jba.nhfii^ ^tuhbftti-g fbutnj mhb- 
3t*P [nqut^hni^J b% irithq.liuiiip% L. tnu»ptibgjhnL.Jt U^jlii optr 
lupq.^'h ^tilfa.^iff)itf fiii^ii ppbh ^frn (* ^b%ni,Jf auqoPf ITJ^f""' 

ind 2."P^PB. ^"'f^f-'f* ^^^sbs ^P^P '""-'" P"*-'^ ^^* wubintf^* 
iiPinpnij^ ju^pntf funutut itnuttn dnnnLbypp ^napfi* d-nnnJnL.J b\t 
iffiuf iuUl^^nqj^^Mp bu tnb qp dp Jbju Ijuihni-if utubtnil* ^V^n^n ^ii- 
utbn lififfilfftfp utniuU tu ^nU i^q- J%u/iy>t Qbutni funut abpnuJ 
^l#lff.^fiflf^ iuquMWnL.uiir tnbnnt.if iJutn.nL J €tnhpphmiuq uthnt-Ji^t 
crlflff.^firlf^ bpbfuuih qppffp Jp 2tl (^p(f /^^'■'j ^"l) ^ dnJbn 
ibnjth bpb^ luitqwJ uAghnuJ tr m^rppitmutqj^ tlputipgf bpbj^ 
m*bqwd 4*^ ii^ininf.fif_if 2P^PiP ^ q-^nL.J humni.J opopngji Jomt 
yi»iq- ut^ppinntaqli Jnfuppg q.%nL.J bii bpbfutujp pmpip uriii^y np 
^Juifubliuti b. guiL. iq^^ih* 

U fth^b, f^mnjuuntJbf^p /pwYtuifp ifutmp wn^iahipii fuisutJo 
4* q.utpl'UnL.J bpbfuutffi ^tutt \jpp q.utibutifp nLpffi irVhql^miip 
Jotnfig tlbptnqutn.lint-J (^y frfin. f-/^2^#""/ ifutpq. ^mif iuimunuh 4r 
qunjiu l^pbitg doatf bpp Jpu bh pbpnLJ ppbig anrnJUj bpp Jb- 
iLbf^ bit luhgl^mgbnLj ututh Jovtnilf ^Pp ^t ^^^f^{[^^^ qutdtu Digitized by Google 5iULWlo4^ 273 fpirig if our* ^nq.utuHun Jmmn fiul^niit p.uipiping\iiiLd ^ kphptuihf 
nn linfu Ithi^f utfufiYi^h ihiaJutiitul^lih nutf> k/pirf ^<"/^^< 

\)l. trpi; if^ ui!h^nq.nLplruida. trnkfumit wfq. ''^^Lutiq.uL.^ 
R^iMii utnuthfiLJ i;f dtamn f cf^^fr^ni- ^uttfiun lrpkf> Oft ^oififii.- 
Im^ Ofin ifA tuho-iaJ muthnLtf hrnb^nuitfiii J^ iim^mwuilfft q.^- 
phaJuth^ Jpwi tnqwtiiinL.J ^ U. utjwihn Ifnutpnt-dt y^opn Q-Pn-- 
^tS lAfVil dtiLpni^df fifing dbnputdnd tLbnt^d ^utfni.d II filfill^ 
ttl^t ^tcf^"^ uthni^d fpnil ih puailt d^rf* VmtugnLUiir i^^g 
q.ni-2"'lina^d (r pt ffnjuii ni^dh^ (r Irnlri* uauut utit^ ^^P <'('''' 
inmli^nLd L. hopn iSuAutmutp^iilrp^ d^dtriaitg Ifwpnq^ mkqni^d 
Pmqat^dt 

b^jr ("A*/! i^^l^^^^^g t iuin.uifmgltl* n.nquihni.d bh turn 
hhli^lfuihfi muff ^nii^npp^ ifnud P'f^ffpP b. ^idnk-fu munjjfu'k 
mqfih — fifji|. 2PVb hnL-fuji 'IP^'l A'*-^"^'' Irpk^uBfftbi Huiif tf-nqm" 
hai.d trtf iinm pPfudRppf iqm^d fpfi df^f L. m^f. fp^^l i'^'H^S' 
%nud Ifpbfumht l\du§h^ ^f^ futm^bpl^tmp b'U f jncif muBjmff ^tff 
bptfmmjiih fnqmgiintJ U. ([iififf.filrjiifii.if ^bptatht 

Pif^ t9t.pp2jUbp bpbfmuifi'b bpb^ on j^f ^^'"(f ^PE '^1' ^^^ 
q.md d^Lhnfh ^ut^npfi i^but l^^tunud b\». bpl; ^PP'^Pt "^^f^^^ 
if^if bpbfuuth iruthpmhiui^ IfpdbnAtftj fiulf bpf; pbpU,uthiuff Ifp 
miLfff Oufiiyij ^Pp Rmpnp^ CJrm intyiB^%b\it 

Upb^wffi ^wn^wnnuU^p ^f^pua^uiV ^on V^P^P^S i.^^ sh'**'^ 
t^bputiif np funp2y»li nff^lf* ^Pp ^uBn^munuii^p limmu»pn*.fi Ifutd 
SbmiLitpihif.tun^u»fp C^wuhfif dtufpp bpbfuuBjfih i^ntiutghnL.d ^Tf /rif<* 
^^if ("£ fnquAiRL.d f diu^puni.df uiopu l^uib^nL.d jr n.futblfffu^ mm» 
f^fu bpbfumii flfp^p b. hput ^bm qhrncd bl^bqb^ji, ^fifiif.ifiTi.if 
mtamquthp Ifntidp^ ^uffLiffifficif inuhp qitnLd U. u§tiopnL.dt 

Ullbqbgliti mp iu»lit9i.bi^nug fbmn^ q.utfbuifip fulhtfj^nud i; ^W' 
^mimfpy bpbfumfpii m^mn^mumJu^ftg^ C^mhbfji 'bmf 4*^. (futanuf- 
pmt^d ^ bl^t/bgwlimh ^np<ini.pq.p It. umrnhnud bpbjtttuffi dopfi g 

10 4* ^m^C^md p^ipt 'Vu§ibtul^p Ifplllf^ p.bpai^d ^ bpbfuwh mm^h 

11 5 ^auff^l^ ^nq uuttuhnudt 

^mtLmuniJb^liif C^mhb§nLg jlrm dtujp% ioqiuut q.9H.pu t f />* 
if9A.if inuMhfig L. faiff71.q1.1f ^cfi iLnphbpndt Ufififc^lrcfrlL dfumh Digitized by Google 274 ULft1.llS4^nWi^bn miJtfJt ^^l I; np-Utqi^nuJ fcpfr^iojir^s *btu opopn^ji Joan q,hnL.J 
4r auJuthni[ fni-pf mp l^pl^pp iJombhwh bpbfuutf^ht f^utpip 
■iMi^ q.hni.J ^ oiji jwuiltlff np bphfutuU fidmumnCbi^lhft^ iffi|lf- 
Uff^u II 'b'jjiauipf^^ np i^f'^plfpp ^i/oinAriiiiitit \i)pb|um^flil q.Hi.nfu mm^' 
ittrf^liu lipi"^^ ^"'S ^^ qitni-Jf np lutpkpp ^JlomlrUw\n 

*biii f.p^fii.J t hphfurnhf Jf/^ manj^u fnuuftisp £l utunL.fl. 
9.^bn.fim^ DfrfL^ifiVy npin^^uqji hpbfuutiibpfi ^fiiiij tzl""!. /'"-''/'* 
Wn ^tljbutui; Ifptrfuatf^ht Sutp bphfuunfAt fulnoDutghliinL. i^mJutp 
IbumbgliincJ ^ ^pfuh piv(f/k ^t^ b. ^npu pnfnpfi^ i[lrpuA utuh^nt^Jt 

bfH; bptluwih altumwn.nfif tt il^nquthni.J hh Jji ^wfu§^ 
n.nq^f JutinLifli 2^f^P ''- i'P^'^''^ pminLfni^J hpwhf np ituLMt" 
ififijt *bnjtf iii^ifiitiyi^fi^ ifiuutuin.nqf bphfumj^ Z'^^'ttkC fl^uipmnuS 
kii C^uiuutliuilifig nuifmn-nfff bpbfumip inuitf ^bppfilfjigt 

^P't tit^'^1 L'"-"t^C — 4Mpt^C — ipMuiunuJ t> pJ'^kb/nt, CftU' 
imp bpbfuutifth l^iuhifiibghnLJ bh ubm^ Jom b. ^tfft '^^'"ts ^ 
dbju J^nt-J ubuihpt vnfh )^ifiiiiniif^ff^ ^nL.uiifi hnpph, Jp ^n- 
pb^2,^pP^fi ^mif n^ppuip- bpbl^n/^ ^uijpti ni. JoB^pp biitni.J bh 
l^mnLppt ZtUsmh bpbfuutjfilM qinuJ \; p'finL. '[p'^l^ utmifu Jopp 
mubind* ^C^nt^om 4* ^4r' M^lfif t'^" t ^4r* //^^ wnc'bt ITutmh mn.- 
hn^J jr ifif^ bpbfyush p-finu ilpm^fig L. utupu pp^ nt. itn^b 
/(bpuf t[bpuiq.utplhnuJ t 

\jppbith npq.^hbpp P^'I'^t ^^ fhhnL.J — Jph^b. irj^^'v^^trf 
iiiffipfr^iiflf q.wn.hw§p JbnJhnt.J bit fXfu ^uml.^^ uiqiumni^bf^nL. 
CgUtJwp Juiipbpn mnuP'buihf bpbfuuth faiunuitbu U. hilitq-wpb^ 
pni^p-buth opbph bpb^ bpba whi^utJ wh^%ni.J bi fq^fi f'2'"' 
mmlintj* ^npfih Jfi Jfi whq.wJ fu^bi^nil b. i^qji linqJIig q.utnAiUt" 
ini[ UMuni^J b\». nVd p-^fupu ^bqji^ ^nt. ft^jufim ^'hhfilit 

*hnib huftuwuilinil ^If- J'utJuiliutifttbpnuJ /^2'"~ (fB*/^ big 
^Ju»ghnud ftip l^iinfpt 'hnpuBirhfih ^"44* Jutqfi J^f bi uan^ULjSt 
X^pbfuunfrb ifi uiJpnqf utmp^ Jnupu»ina[ b% uim^nuJt 

\}op-p t^niUL. Jnt.pnL.J b. mUB/^^u bh ftft puifiifmi.npf &-lf»f^ 

niAbgnq iiii|^^iiijy ftp ff^ V^bk kl^'p^ ^ '"t" ^^^gh'9M.J irif 
bpbfnun^it 

VjiL-uutLMp^utlirnitnLp-fiaJb pbt^nviimh- Jfi iity^ oif f-iii. b% f^" 
i^np fififUCift Digitized by Google ^llhttM^ 276 

'bap h%mh- fnpmL. J'^'V^i/! ^t^^f^^nuJ b^ hnpmhhfi^ II ^frj^ 
op tuftf,uif^m tnmC^ai.Jt U>ii|iif Jp l^tnapp CfwJwifti^ jA^^^'^t ^1^5 
^m^mt^Jf fmli ffimijiiii'ir mmfpmmli 2''Pt ^^f ^mp-utptuh- tuqQ* 

Cftrmli. uputbm ffi^g b^ mmf^fiu ^mplfpf Jomkhunp^ npalhg^g L. 

hpirfuun^ tl^g juimbpp I^HJ/ ^mutJ hh ^tu^ tuhni-Jf np 
f fl^&iej|^ fitmhpap ^''^^''^ irn^nt^ h. mmaiJitlrpn ^ntjmnil hjjblrht 

hptrfmrnth mn.mfj^'h mmmJittrpp CfUtitlri^u caiffi.([iii^fiiOi^([» bit 
mhai.J. C^mm^^ff — fuy»2,m»h h. ^tmJmh' gmplr% — ^^m fuuinJhnt^J trh 
Jmlbp /ti'^'Vjft Z^'^'^^Pb 'f'''>^p''*'^fL b. 2^4!''*p^l^^^^Pf ypy^mf* 

cMf^pil op £fmmlflgp nijunum ftat^utLf mn.li^;^m m mmuil^u f.«A.if 

\)ph^tuiff li^mh uttmutJn tf,hmL.J bh Jfi ptupip antq^ b. ut^ 
0«L^ bpb^uUffUf p-^ mju^mtft bplimp^ut 

una bpbfutuh ^i^ni^i^ ^ ib%nL.Ji^ ^ibqni^ ^ putgi,auJf^-^b^ 
llbiibgat. aiuififf^^if auni^J bh pbaii^hf ap ut^uff ^oubit 

bpb^iuj^^ ^2 — 3 mwpft irjih- bh manjiu L. Iimpbi^^u S-p- 
ipii gblit l^mJ cfiinA^ ttft.fiti» bit ^ifocify np bpbfum^ t^Plt ^ 
iif|£ L.U i'^i' ^ffLifftt Upbljuuiflih ifptt Ijubhmlu ^bh munJim^ np 

Upb^utiph auudwh muii^pu l^ibpn iipw piuplp iniif^ ([#fi.«i 
t^iMUtguti Ipniiftp phlimh^ dtutumh) ^wg b. utq^ bh qhnLjtf np Mf- 
fi.fiii.ofo bpbfuuih tnuiifiu I; jmbp utubtn^* ti^ffi. ooi.n pqtuhq. 
fiti^ iOfii.t pJ ^noL ^qmhu ^f^ loii.v* pup npq.^'hbph lOjli^tfiir fUipf.ioyitf&- ^f^. trm npt^nu ^f^t ^^i*'^*' 
(- ntiJ^l^ 2U'C^i^^u9tulfui!h mbum^l^atnil. ^/"^ C^utJuip npi^pi it ft 
«fio£ (rt "pfjlii iut^binL, L. fjihh nt^mb^nu fiptut^ntJUfit ftii^ Ifpb^ Digitized by Google 276 UftW«H»nhr»'bb'b Ximm C^mqUiL. 4r ii|iifaiii#^fiLif ^ nm Jon opopit ^'iiutgitt;p IrpAr- 
hnui^h but J Jon nn.wlbiLtu^n'^ htutntuah^n Ibnmb ^i.n f-P^/' '^hf* 
IhJanqf f ificttfiLii ipf^l^f f^^ ^''^it*- k^P^V9^l "'A bpliat. o- 
pop U. Jfi^wlitfi ^tf.mitq.mVbbpTi t^mhbii \Top fuhutJfh ivc f-mif 
mltuipu»l^nL.f^fiLXlh bptfuwifth i^S- ututtni^if U. ^itff.^lftr^fii.5 «i|tf 
linqJp i^ iiff%f^ii#fi.if| ll^Mi ^p^cocif t «^ii([tflr£ ^lO'L^'t?^ b^V 
wii2kbu»l^tuU tftnpJinilt {Tputj^huilf humini- l^fi Of ^ Jfi uihl^^iAnv-J ^ 
bpp Jji Jufjp Jfi mmpblftuh bpbfmmffiii pbpbg humbgpbg o'^fup 
^mp^tt L, qiiutgt 'butfttL.J IrJ* (jubf^ bpbfaiuf^ ma^mf iltt»n.L.nuJ 
t 4fp«»(f/ff /k«»([ lbmb.(k J^ mpilfUliii uaJfi^ 5<tti'p t» pjuiAm^mih 
It if^ ^mpJ'nL.J ^ np bpbjttmh l^uiJ Xbn.mp ^iplf b. l^utJ f>£^/^ 
ifbpun 4^ip prbl^fit A^utfup tnftpfi^ flhi* umlfmfh bpbfuuth ^w 
p4r mplmiifi ifi/mlf wb^jupj' ^umwh l;p. utb^utt, 20 pfiii|t| Ir- 
^iifi. Jutjpp b. f-pd'vjft ^PP ^'^ iiliuttnbg^ fH; ^(r JiuhbiinL.J j^/i- 
mmh^figf hui h'pimqbi^nt[ ufUBmiuu^uthby fi%i» fL%pnn ^p tt'H' 
iifif unpaiJrp 4r* 4'p(['' <- tuh^utJ ibn-^p ijutn-b^f tP^ft uAti^uiJ tu 

Upbjumibpli if^bptuf u§n.uiHph juhmJ^ j^iniifiitr^fTC. C^utJiup 
C^utqUiL. /^t k^P^lb tb^b '^bqmif.pbf^ ^^PP* npml^btmL. tf,bp^utU' 
muihn i[iuin utiqjp.nCu^ 'IC'l ^ ifpnt.uih't Vwfppf JaAimt,u»htf. 
Ir/94r bpbbiwii wn.fbii^^i^ (-t ftputcntJUo ^nt.*bfi uttLuAg IfbpuutYiQ 
uiubint. qiituf^f bpbfuunflh ipb mutf^y ^^ui^fc/fi^y np hw umumftli 
lutipu l^t %ui mtupmutLnp 4* b'-P t"P^b^ ^bmb-bf^^ Jfjlh^b. fCr- 
ffULn/r ^mif Jbi" ^tupubpn ^atubh hpmV /9(r mi^cffii Jbq^ ^* 
hfih" mnLpt 4,iifij[iiffL.iii^ q.t;tMi^nt.J ^p fuoubit ^put ^p^l% ^p ^^i' 
CfHibV fH^ ^^lb ^^P t 4'l4r^ uutCfWJJ- mni^fn JutC^whmi If^^'b^^* 
^uifLii^T iiumplipTi t 

^bpfimuwtuhp p-^sb "^"'^^f- Juttnut^utputpbint^g* bpb^uthb^ 
Pb 4V^l "^ ^b b''^^'^^ ib "^^'^''^'^f ^wlhif,bplh mb^mJ b^^^C 
«tr iuhnL.J* ^l^ ^99q.aLjt t Jmrnp* l§i.p utp'bfmt^lbntlt 

IXiuuill^u bpbfuu/bf pi; ^1.9bk ^ P^^ tiri|iiij| Jfib^L. ^npu 
mjaipbbtuU ^iiiaiif^|t JbhuiUnuJ (r tuatuut II mUC^n^^ tuiuwhj Jb Digitized by Google iltttinLl»* ^7 i^tnJ wflb q.atinwnl^ authfi ^w Joint [Tiumh ^i hnuuh &p^^<-f mmut" 
l&tattL.bini^ C^uiJiup ifiuqtun ni. JJi ^ut^mu^m2utn9tL.J\ibpn^ i^^hnuJ t 
fl^fiL^^t Sftfiu utmpbifuih ^utuiulim.J tuffqi;h bin ^nmmq^ t {/^' 
ifficJ, L. i^bmiiC^btn^ dbbiuhtui^ntl taiiuA ^^p(^t ^ifbklL '^^P^ k 
og^itmi^Jt Squih ^^Pp^ oi^b^n^j ua^npnuJt (r ^ftmuit^nt.fkfiL.'ii ^ uiuf' 
^uttumiint-Pfiifu II q-nt-Piuti ^2^1^ t^k ""ittkC '^^pts ''"^"f "<-<' 
jr t^nLiiqtuf q.npibi^ L. limp Uftitrf t Mbpml^nLp b^tb/^f ^i.i| C^tupbi^^ 
UBUihftp 2/^^^/ b. w/^if tfi" unilnpnuJ (r ^'upu tfutJwiwil ^£r- 

'buynnii jtw&uifuuq^ bpbjuiuhbp^ Pfi'-p 2""" 't^'^P ^ ^ ^"^ 
nnJai^pnii t;i n.biL, lua. ^i^ nJpn.hbt ni.ufSiub iiiupb.npnt-ppi.^n 'It 

4" ttiumn, \ipuA liuiJ hput Jfifiinp9fnt.p-bmVb Irii q.ffJni.J fH; 
npif.fibbp\i L. p^ ifWpubppt Uiu^utiit C^wiph ua^bi^^ in^iiafS'ifc- 
PfiL.'b t tuqif.nL.J» ffopp ufipnuJ bhf ^opfig t^wfub'bnL.J ^ ^^2* 
unt-Jt iTuimp t^ijuiaunpuiin^u C^putJunni.J (r ^*^p affpn^^ fiuif 
^^IPC ^biiltYiUiliai.[dbwJpf tlutfunilt *bft/ii pulf dm^pp I'pkt'-I ^ 
mtufbii nptf-JiYibplih C^op mhnCbntl^ bpp upuAtf> ^bi m^q^oLd ppbib 

t^utfpit nv. diuipn hbpuihiumtlf ^frifif^fcin^r iinpgttnud bh ft^ 
pbhg p-^ fi2fj»*ui\sni-P'fiubp £l ^^ umm^wh- fiup^ush^pt 

'bnfit ftuli npifpiibpn upanmhy ^frfa u^pnud Jipbhg bbpmgmh' 
HiatAbpphf uuilfwtti C^iut^ututiutntl fl:^ t^i. "P uihbh ppbito ^• 
pblbg b'haqitbpfihf tro^tilf umtuhuiini. bh ffpbhg np^ifihbppgf "^It 
utaimi£iii»n.nij^ upumunud U, jiifffif.iiitr^fii^ bh tlutpuaL.d ifptfitii| C^bmt 

\Xi.whq.nt.ppL.hh tuuni^d tt P^ *^t^P t^P ^l'p*''g'ub ^opp 
MP'^sb ^^9 tP^L ""^P^l h d'Ufin^p tlt'tS 4}" IP IL^^p^l^^* s*"/' 
pfAt MBubf^ ir ph ^P^stS ^^^tp ^ tujhm^u ifinp^pt bi. bpp 
apq.^1b C^mp^pbi^ (■ ufiuuiiiiwiLp^ h-bpaLitfiii mutmuiufumiib i^ 4r« tOfi- 

^^lh oiint^bmh miuM'&tttnnil jhiniuXunLif b\p quii$uii^ii i/iif1ii^iifij[iM)i k Jn- Digitized by Google 278 ttnUS4^nWi^bh^ UiiquiligaLp-butii J^^ apnintJ b% ^hmkbmi mum^tiiuVuhpp* 

iophqpuijp, npfiii lin^atJ hi aipi^uiitji, Jb&tiuJjt, tiviT/r, ipuiiiu, 
inuignL (fc^( liuipqiui qjiut^)t 

Vopbiipiujpf np^'ii lin^ntit b% ^bn.fit 

iopbqpop lijiti, apfii lin^niit b% ^oqnpliliti^ ouiiupibpli ^bin fuo- 
ubifiUf Jtuli jipbi lubaLmbntJ bV ^lupu uiiqiuif fumlinLif luiqiiu, lui^utp 
miqiuit 

JTopbqpop tf^)i — fbttbliliht 

iopa{gnjp — ^o^iiif t 

JTopui^njp — itoppatp • 

iopbqpop npqfi* 

JTopbqpop npq^* 

Aopiufpn^ npqft* 

Vopuifpn^ npq^* 

bqpop npqfi. 

^bojipqlf — bqbuih • 

ybmJa\p — ^lupufi IfutJ ipbuiuj^ &liiiqlibpp. 

Uhbp — /[bnf^ ^uijpp, 

Aiil^iui^ — Ifin^ Jiujpp, 

^bpuuip" uidnLulinL ^wjpp* 

^buntp — uidiiLulinL iutjpp. 

Uhbpiiiuq — Ifin^ bqpiujpp. 

8iuqp — uJnLubttL bqpiujpp^ 

Smi — luJatuUnL ^njpp» 

Suiqbplililili — utJaLubnt bqpop llffbp. 

itupuji ^uiitiup uiJaLubaL mqqutlfuiVtbpp lin^taul b% libpum\f, 
l^uli ijibuji ^uiJiup ^mpuji tttqqjuliuiilibpp^ tubbpuil{it 

VkJnLufiVbbplfb uiiL^uiuiupiuli k''i.''^ ^^ itiupq ai ^^/r^t ^^^C '''* 
Jntubnt Jiuulth fuoubipu ^frfifrtpn^ ufnui^ ^n^fiLif ( lipiffV uiqiuq. mk* Digitized by Google StJOM}*^ 279 fmuff^u iftkumiif iif^iftfrpi|.. mdnLultnLh^ ^Ir^ up j^Lp limit mmh mqiult 
([ff^ffiiT t^ tuquijf ifiuiiu, mifiuipf ^mJfif Ifmrnmif piujg unLmdiiuiuitu^ b-ox 
ndnLujilip 4^*JE lin^nut t* ^ip ^opp, Joppf ^opbqpopp, kiipopp 
k ttipliiUbpli luiLiu^ ^lupup, luiibpn^ L f ol(f u/li^ uiilui^ '"litkl* ^'"'^P' 
ikpji uiiLUt^* ifbp 'ffinP^^ofbiuUp '), 'UiiuUmbuy l^n^ ^bui^ pt'il'* 

%h pt^uiumuAfi uthquiJiibnfi luintupbnti^p-^L.hhbnn 2***"' '''^~ 
^m^amiiib iji b^t Vuit.mlitub jn liutphbJf tuiL.u»f ahnbi a^iupif II 
llhunup^ ^) mmm^bp^ '^tfts '"fi mnqbp /tf apnil if^iwpiitf pficJ 
(r C^mpup ^up jnCififiyiiiinfTii^iijErfi^li* hu§ uium^J 4^' 
^bpuutpf libpuuipf 
ipllP't ifuifuipt 

^bunLpf libunLpf 
*fiupt Juntpt 
Siujfbp ^If/r^y 
Oifi pmii 

SuiiJtli, uiuiilili, 
Vb ub uiuifilit 
Suifpfilif iniufp^lif 
^luq^iuqppfilit 
\Xl§tui^;m ai^pbJhf aiJpfifP fbpqauummit Jhf utJbhmuppbm 
ifih Cftrnpuft ^uiitmpf mJnLJuUm^g ibwajf mlnf.nh (rt Mkpatmpif bp» 
^^4* JnJtmplf [Jbfi») hJutii atJni.p 4* /^t.p li2J^mbni.p-bu»b if^f t 
IfbitmLppi* f^pk Juntpt ^k" tuhi^nLp^f ^th^^uib ^fiLf^T {Aft* ^t" 
flitl ilf mmif mbij-bplfii^lipi^ oi/r pii^ m^u npnt^miP^^g pHtwIgmi^ 
pwifi mpailCfbmli, €mufif.bplfif^^p^ a»Mif.trp^ff^ifilf auJ^;lb f /'J'"'/^'^^/! 

Onf^tti jff CfWpu/^ ^tummuimpmni.u§i- 4* ^ iiuni^pbath* im C^uipa' 
itHup-^iJb 4" "t^n'-'f — 2^ lnoaHi.J-^^buni.pli £fbu§ 3| libpumpft 
Cjbm 10—12, iiifrf.frp(i#^41ffrp^ CJbm Jlf^iLdfiy mbq^pP C^bm 15, 
II lfii^9ML.nplt Cfbm 25 — 30 mtupfif dffb^L. miit^uBJ Jf/it^L, ifoi^* 
/^o. iiaiif t^aJb^^Xi iififf.ii»if ^^ iiffir^iiocJ^ umumjil^ dbt^^ ^wJut^ 

pbl^f^l itfjf-t Iti^mh^nLp-pcVb tuunuJ 4*9 ^4" >'/' ^wpu migbi 4* 

, ^ 

Aw^afil m%biiiil ii.iun.ki t ^lftlP't*ifkiu% tuju^l^'h ifa^lfp f-tuifiniix Digitized by Google 280 llftl-ttl-pnw^Ma ^mi^ap^ Ifpq^lil^S I*- i»put ^bmfjii iHtutghi I; kptih^nutf ttp iir|<f ^ 

rmpkpmfumtupiup mmh J^'^'^k"^'^ ut2Ji»mtnmiM^p umi^nprnL." 
fUtuA ^pmi.aiJh^ntl fnnifiififfii.iiii' tf uiinui p^; ##£ uAtntuiikf^fi 

iXfUUi^u t^mtfbJfi ifii^fTnfii_/7^i.fifi^* l^bunLpn ^utg L. ^^nui- 

Vbh- i^uipup f.piift^^n£.if (■ ^9ugp — C|iifiiiiif l^p ^m^ji* II Of.* 
%nL.d lfbuni.pliV ^lrpuilini.p b^bmLt 

^phP^Pt ^"'P^p l(nt^bp'b t l^pnL.Jf fuhn^^ C^uipnv.Jt 

hppnpq. CfUtpuh mJiuh 4* int.wlhat,J U. f^«vif/lrp|i i^u»iL.nt.dt 

^nppnpif, ^UBpup ^mg 2,u»qmfitni.J f mbqbp gl^nudf thnqa^ 
tjai.Jf infii.ff fit. inlrji u»t.b§nLJt 

Smii wti^jjilfii ki iP^P ^ pbpmiJt 

yPji 4fn^pti fuAguttLnLp-jiLii ufmpmwtimhnup'bmh L. ^Ir- 
uat.pp l(uliuff fuQub^f wiipibi Cgmpufthf imtipbif 4*''j4*'/fr{ ^^■'P* 
if^ hitaqhbplihf ^pp p^; iipmh^ ^u»m frtf kpP'^l ^ifk^"^ ^ 
ui^fiit L^wpup upupwmunp fr in-babtuh moiiibt Ijbunup^ f^^^'^^PC 
II 2''''" 2'"'''* im.bibwh mptntuatnLb /^ fii^p flfi'imtilf ^bpvu^» p^|9 
bpp muspfihbp uibghbi^aLg jbutai ^lupufi £fU»Jpbpai,p-^tJbp Cf§mm^ 
Y^nuJ (: II ^ummC^u»\ini.J \; l^bunupffh ufUBmrnufumBii mtuij m^h 
cf:fififittifMi^ t^bp^lfhu if.uAif.utmi.nt.J 4* ff^p ^fp^^^pt^t u^Jp^tu^ 
mmhbiRil C^mpubp^h a^ Jjitujb mputi-^f ttij£ II C^mfutp nc if^-f 
^mpmblf if 4*^1 npnb^ C^mL.mmmun^ ^^PPf J^L-^njh J-mttmitmli fi^ 
pbiig €mqu»Jmpq.nLppL.iip3 gnjg mmfOL. ^utJmp hbinuJ bh ^m* 
\iuthgpt ut. ^^if^ "utt ufUiW^uiiunil cii}fiffL.fii./lr q.aijtvuuAD'^ ^P%:t 
ftk^ iiifiLoi.i/ 4r* 

<4^1f luiilf&n^ p^ii lip lulfu, 
Vutuiij^ftm jifuip IjJl fubu, 
VtiLui at inpP^ itiuli^bpnun l^pubu* 
IrL&bi linLinuiu, luj q^utL %niuiiiuLPt 

\3ui^m^b bppbJh jr^ Cftupubpp ppbh^ b% IfiutlnuJ ^but9t.pp 
ijbm* tujuuil^-u on^tiiir^. 

Upir flbunLpp i^mpubpfiif Jfihfiih utub^^fi uftp^ L. hpiuh ^f^€ 
m^j^mmbgbl^^ Jfit-uUbpp fipbhg uidnuufiViibpfi oc^ffpn /jlint.if» — Digitized by Google WWl>"B 281 t^'fC ^'^pts h ui\inuJf £ftunu\i uij^ Ilu ^ C^ut ilf.lrpnL.it L. tuunuJ 

^bp^pnu /^ti^f- tuptut Vpuih^g L. iuin.nL. J 1^ l^n-ftL-t 

Vui^wjh utJtAifi^ 21"^^ ^fi.i-ni.if £rlf mlMq.bplfhlilfbb pp L. iiiji|. 
aiifLiiii.£r^ifffijti# C^ltutli.bmt ufmut'iwa.ht pnti* 

bpp if/^^/f qjuAai^J 4* ([tfiatiifnfc^ fiup u^mpmuil^uMiini.p fiL.iip^ 
JuthuBUUthq. tr^^; %l^mmbfj^u jr/ q.pJuiq,u»pini^p puh (r uMhni.Jt 

PF ^bt "P'tl'^l'^p nulibgann d^£ ^ ui2Jl^uitnnL.J L. if.pJiu^ 
q.Uipint^PltL.\i 4r Uihni.Jf p^; m^u^mVU ^£ ^^pt-t- tf ^t^^u ij[fii-tn jr» t 

Dpft ^t^p ('"if bpl^nuun Jfimj^tuli Jhwimj^ inuiii/i* imS-fiL^ 
uMnif pmpfi^hbp^g gnpbhf p^Hf mmh^p^ C^uiL.l^fip L^ua^rU mmtbu 
if^pf. limJ 2"P ^^ aunAiaL.J jipbh^ ^'■'"''''P ^ jiifjffftii.ni. J 4^t 

bpp ^^t'/f flfti^uft ppPPSf Ipnnp^^j P^lbSy P*ujl(lihu§liUb' 
ptS^ iffi([^lrfrn^j^ ^nntuitacJ ^ L. aaJbL.ni.J f;t Qtw^uibt q.nqw^tuh 
^pj|i rnkq-bplfh^liiibph ni.quipliai.J bh Jipbhg tSwpwHt^y npniifi ^b.p 
i^afulfinif^ uM^uftii^^ bp^ pbf^ 4r* ffit.£piifj ffipJ-fiLi/y bpi^ Ifp' 
mnp^ £fauhq.bpJi limpnuJ It. nhhvn pbpnuJ ppbhg umfiiiuht 

Irnp Jj/hjiit l^iuJ if/mi mpf^nuii ^fr/iifiiiiiDn Jft ptuh wubfji 
ii^tf^iff 

GnA Jphp bpbfumi^'ii libpwl^nup b\i muiihu U. dficuiibpfi^ 
^bi munJiut 

Upfk JjiVis jii^p npq.nL. C^ut\iqbplli\i l^aip^uiuiush (- iqnufS L. 
'"It (u'P(['''*f*'''tf^^ JJtuuhbpji npq^^bpfjl\t auiJ-fi'b ^(r ^'''tfiTi.Jt 

UfffL d^'iip mqwj ^nuhji L. C^ml^utn^wlf^ hptu wquBC^uAi^fi^ m- 
ils;% pwhji Jbi-f fututt prnJ-ffiin iipwlh ^bh mtutfiut vftLu^bpIt 
bpb^mhbpjih tupmi- C^wiMqbpil^ q\;J ppbh tffnq i^bXi mtufjtut 

Uao. Hiu^h thmJmiiUBli JfAifi'by undnpwptup ^fn^pftii^ qnphft 
b^ qbnL.Jf L. ^umiuubtnil* nLU9nL.J ii|/ii-iific.if bh iibpuil^ni.ppt M^^/i- 
fphu ^a^ntlni^J U. ^fLCfiLif jr ifpivtij ^bmt 

\rpp ffp^p ^p nL.qni.J tuputp qhuij^ L. inut^uihfnL.J (r np 
Jbt^un iL%u»n \\iuutpub ql^uMpbpnL.J tuJnLufihn i'bhni^J (r uputht 

19 Digitized by Google 282 ttftl.ULlPfihP'l.b'b bna dfiip f tiiiif iififfi.fii.if jr 'Ifkbd^^Vb^ mh if.lt pl^bfilfflibpfi^ 

IjnJnntuputn utkn-ltpl^^l^bpn lfn.nL.hifm C^uifC^ninuiS li^i Jft" 
Jktuha^ dUhbpn • • • Jopn. Juiiflih • . .x> UntfAi^ it. tSftdbui'b^ f.ari|ifi- 
If^o q.nLpn utunuJt UppbJh (ri hlfi^^i-ni-it biif ^iiilf^fi.tf»fic.if Irii 
JftJbiuhg bpbu It. Dtu^ni-J JfiJbtuhg J ui iff* pt 

Ufthh utq^uitn jj^; Jfiit^L. uAtt^utJ L. uiJnLulbnL. p.fi.ifiiL.^^i.<- 
tf^^t Ufif ^i.n mnuiJuipt^ni.p-fiL.'lijt gn/g utu^nt. C^utJatp a^ J^utfii 
omutphbpfi iun.uif C^tufi^nfnuJ t ^pui%f utfi^ L. ibirnud L tufu 
111 fL III L tr^ iii uy ^ f I 

bpp lfiuulnuhni.J t Pb kt^H ^"tp^l t ntiini.d'bj ni-p^^A^ 
tiJipnuJ tr> ^ ii/iuf C^uiJwp Jfi2*n nulffthbp q.hni-tf ^ jutuu 4r S'^f-' 
irrfci/t 

bno. I^ijnfp dbquufpnud h Ph m'upwniJUp Ij'^if *"/" t'^iif 
Ibn-op pnJbb^fip^ u^dbgfip^ fth^nu q.ni.pu b/^tup Ltufih L. (f^^/* 
finifi l.-d fuo^nuJ ^t 

bfio. tuaiptniumi^pn ufuipmon ii|iif^iii^£#ii.J (r ^ ^^'^ futUf^fi' 
diubbin^ Iflbnfpj Jiuhiuumhq. bp^ hut bplfpnpif.h {ti ^(t ff^i^f 
tu^Dtub thnn ajutC^witfkgfipf np unuputop tntttif nitlfutf^ mp\iDtu» 
n-hfi dft JiuuXt nt.itni.d 4* uiuipinan iJiiapbmL. U. utu n^ Jjitttfis 
^fi tnatifiuj mii^ L. qliJatif.utplni.ppL.h (■ 9ubm.Jt 

bpp nt.pfi2l»bpp putJautuni^J bit ^Itnfn Imtnh L^tuffiMt 

'hatfubfi putpnfuilfuthnt-p-jiL.'hp t^J-putfutnutautp utfJ-J mlisfr* 
tnat^bf^ (r^ b. ut'bpwpnftulitu'itnL.p^ftLiin CjMtntfCJbtnf; ma»pwih-L.nL.d (** 
piufg L, fiijtiiiy^fi uffii ihnnntlnL.pn,n ptupnttMmf^u pwplp fr ^oftif.- 
^fills' {XJuatfgljBiutflt L \XqJ^fiuut\ttf.puttnotli J-ntfn^nL.piflMbpfigt 

Mtulfwfb if.utLutn-pu phatlffi^'blfpp ^^9 ^^p^pnfutlfUtlinL.ftftL.'* 
hnil tUL.bfli f^^jt fail phlfitnt^J IkpuiutC^nthp i^tuiif^wlftuVblt pp^ fi- 
pn*bg Jh9 <f/^ J'tuJathutlf utaumfilf tntuputhnuuti' ^p ^Ifutp-h aw^- 
tif^pnLfdftJUpiit l^utpu L. bp^inutuutptf. IftnpnuJl b\i fipbiig Jutm^ 
l^bpp L. tupliL.hp JfiJbutltg fuutn-hnuJ IfutJ S^ututiffih JftJbuthg 
titifnftt bh tnutfjiu L, ^.m^i^ufutif utut^Jutln JfiJbuthg hnLfipnuJf 
ttifumftunil^ •^''^r "^ ^l^^kp ^^ ifiltnuJ L. utitutut Jnt^m^ ndtb" 
ltni.J JfiJbutitg tnncht ^utu^uthutlb^lig L. C^butbLnnnL.B'fiLiifig ut* Digitized by Google 5»Ubtt1»-B 283 ■nuflf^t ^"^pil^^p utu§hni.J t S^^c^^^tnutii ^^cp mm/bpj fi i.p o- 
nphtuunp l^finf Jouif npn ^C^tuJphpbtaif f.iffiL.if (r ^<-{> S^^f*"^^ 
tnficlf : S^^L.^^(rp/^if ufipni.J ^ ^m^pnhlhfi'b nu fti-p JfiLu (LUBfutnoppibf 
L, t^nt,^^ "^pbl 2""" ^uifuupup'bhpfi'b (r/i ^/i^ir ^f^^piJ^^t opft^ui^ 
L.ttp lihn^ bf^p.uiip'birpp £ifii|iii^jr/^tr hpiuht Ujcfif q.ptuh^f M/icp- 
qfjli^b Uiifbplumhpp^ ptuhq.wpl^nt.u»i biit 

*rnLp mfuui^^pni.p-fiL^'ii lUfJ-J i{.fifr/9(r tlbpfw^bf^ (r< 
t^p^pm-Jft q-wnfftul^ughibpli J^f uthptupnfusl^wiint-PltiJbnil 
Mfii.fi#i.tr^iifii^(-if fuiftmlblt bV iuAt^nupbg^Df ^ffl^ulibgli^f HiiipS-iii^- 

Piupnfuil^mhat.P'buih ftftr^ifiifti muim'SuiiLhbppf P'*'3f' *nfrb» 
imbutul^whftgf fifnuit^npuiui^^u ^bmU^kiufiibph blb^ 

H^bpffih utmmbpuBttitliu q.puibpauJ L. fituqtu^ni.J phwl^nq^ 

"^uftitufiUig^hbph bpbhg 4Ac<f^ fiuq-bghnuJ bh 2pf^k^l <^o- 
"i^4 ^pi-qbpnuJ* Siuiit^nupiUf H^iu^uthf Wtu^fum^ t^^^'^ftw U. 
uBffhf q-ftJIri^ntl ^*''^""- ^Jpfhapq-Ti l^uihtuigf npnbg mnuUp (juiin 
mUt^uiJ iunLunnuJ {r J'utJutifpnupbuih mbqfit 

^ffuj^m^ upftliuiiibpp ^uiunp bh fJihni.J q.[iuri^bpnud L. 2*"^ 
autp-hbpatl^ plbtu^nLJ mfbmbqt 

\y tubputduiiiunJbbpii \i}^Pit') ''^V'" Ja/bb/nil f.f>fr^(r <"" 
Jbh^ maiitpf a^ Jfiui^b Jn^ppbg^Mncd b'b ^uspubpfittf iif^^ L. ip- 
nwhg n^nqtuiiuia bh mm^bu miutr P^pt^^pts ^^P''"t* 3"P^*^f 
t^utpfif CfUtul^lip-f m^fit^p L. ufffht 

Huf^pfi^bbpn uiiujJuihtUi.npnuath it^^L^^. ^pk"^ ^^prnfi^p 
Jft uiiii^uiJ f.ifiif^ tt^l ^ '"IP ^^pi^'^'^S J ftpni-^itlr pp uutiftpbf^^ 
Jtuqbpn funuqba^ f.n£r/?ir ^utJwpiuMli d%nUni.J fcti pnpnpft uibb" 
pn L. JampbghnuJ ifWpukppitt 

S^^dfCrnfTcif Jfi mbuuili §nnuiituMpnni.ppL.h (r ^tuJwpunud Digitized by Google 284 ttai-u'ipnMJ'bb^ pn^tuliuthni^phuth utwpmi'Jiulif *fi ilpt^ ^tp'^^^f^ ii|iii^fii| wJat-U" 
'bncitf ppbh^ 4r£ ai.pft2J^bpfih uftpbint/^f it. l(utJ wJnt.uhni. i|[nii|* 
m ni.fi- ftnJb fig fffii.iiii ^iiiJ nLpfji^bpf '^1*1 ^pts "'- 't^'ltS 2/.'"' 
fills' C^bmLnLd h% ctf^OifUfif. uituiumL.^tp[j> juiipC^pq^ht 

bpfL J ft Jiupq. nL.t^nt.J I; Jji C^utpuft ibiL^ ^f^fy ffp «*- 
n.tuhifh utbfi Jfi Ijuhinp (- Jtfifcif tfnii«l#| ^/<^(r C^wpup 4.^PSC'' 
Ibnui t '<'J^» '^'"PtC 'fombhni.J L. J-wJwq.fip t iphnuJf (tu^^ 
bp^; ^f ifbpghni.df ir2iiii«ii'{[ni.J 4r /(uiJd ^nL.'bfit ^^an^ 4" ^«v- 
rAjf ihnplbi^ u^iup mnLiip ibn.pn ubnttbif pnun^p obpbtf tupmjt 
'£kw!\iwupupC^^\i ufipn^ jnouobp 9.puiUfibfji> L. ufnfat 

Vp^ C^utpun Jjtiif tlbptui fu^D nCbft^ tun^utiiXft^ mbubbtbu 
mpC^wdutp^Uil^utii iLnil wunLJ (-• cPi'/r^ ifn(.irifittffi.%f (l^piq.) f^t 
(r on fiTi.il mtubp ^unt 

— t f^t h^^'f} uiutmuiulntuhauJ I; Jtuptfpt 

ar b^ uy^in^ ^hbuf ^ui^^ui ^iflf», tuuni^d h C^utpup L. ^IrnLiif- 
'bnuJt \TuBpnp C^UMulpuUnt.J t b. uttnmnt.it (r fbutb^g, Jf tun-uth^ 
ifii ififcj| Jotnb^nuJ ^ iiniutf /i. ai.nmul^li wunuJ. €Uu ^bqp 
afiLobiff j|.nL.li Iff fi^tili q.nLalfuibt 

^Ph ^tu'fwifuii'nLpfiAi lfut^ui%nL.J 4** unn^fff-if bh pi; nn 
'l^'ftptk uiqfiiutf l^uiJ Jtupq.ni. Jfifngnil l^uipnq^ bh JfJbuiiig 
l^tub^bif ffi-n qhblb Jfi ^utp^ npfi Jfi bpbup Uffrnf Ifjtffiftif^^'l' 
p^ ufpui^tupp ^uppnq^ (r fififf^ ^tupuft tnni.hp L. JfiLMp if ^lif- 
£irif L. p^ ^itifiiiif wp§np H^S mmitbijiu np ^n^ini.J iffijcifif^r 
ufipuM^iv pfUt 

\luluu9mq.1baignL.pbwh ^P^pfs ^f M^^f ^P ^^.o/f ^fp^lP 
un»fnpbgUnL.J (r ufpnuC^nuhf pnnmuAiwi^ i|.iiiif/ ifijff fh^ nufitnuf 
fSfut^b mn^tubg wJnuubfy JfiUfUwIit ILjtrinfri^ tf^^l '"i" t^i. 
tuhhuihop Juipq.nL. wuL^pf aup U. ffuth" Ifp ifi^f t^S-C ^ kC 
^bp^uiiuihutt npui^u hpw wJnuufiipt 

Omutp if^ql^g pbpuih" CfUipup bpp ffbghnt^J bh wqjq.ut^ 
l^uihhbplig Jfthf mniAipf bpfmuBUUBpi^itbpp muBiibgfAtbpfg Jfiif Digitized by Google WMIN-P 285 i^wii ^"jjf mufi^ntj^f qpwLni-J tig u^PP ^ wJni,uhnL.p^jiL.hjig jtr- 
annj uppnudt 

Ltmnu q.tunJi wuMhihifiu knahJh C^bn^nu ttifi^-iif^iifiilf (i^iifififf- 
^ntft) (r mmhnuJf an '^uAiumtunC^lth Jainnki^iinuJ (r C^uipufih L. 

^^tm^ ir UMubf^f iii}bq.C^uthnwui^;u f nn ^if^^^QP uuMUUtfili 
aLtunatuil^mii bhy npn^^bmU. if'nnnilnt.pttp mC^wn.ftU }i2iiftiiiiij|fii.- 
P^L.h (r tnutifu q.nut'bt Uiif£Lifffifijiif^ii«iifit./9&ifiir J^f anA^at^wh' 
'"qftkli* ^Pk' it liuipnqu/UnL.J umftinbi pnbh J ninnbgiiniiflh tu^ 
dnL-ubutbuii fiL.p ^fritt ^Pf-^^ it ^wpf^quthnLJ Jfi tunJ'iubuBL.np 
tuJauuftit fmiifr/t be Jfih^L. uAif-tuJ bP"^ hnpuiC^utpup iubJb' 
HaL.pfiCb'ii fiup utinutgn^^p ^1^ aL.itbhni.Jf i^^bpfphu uutuinjtii L. 
2wpaL.hutl£ iwhtwinLnuiS (- n^ Jfiutiis tuJat^uiiaLg L. iiiaa.fii^iiilf- 
hhppgf uiii L uidpnq^ tb^ltd* 

9*nfia^ai-ptf.p ifutwutuftupuinuJ 1^ U. Jaj^apb^hnq^ b'ppututuuip' 
f-ph it- ^utiilit. (r tnuimiuC^nt.Jf np upumaL.u»L.np mhpg t/niifli if#i|* 
ffilf uauifpit Ut^umft L, upuAg uftpusCfOipnup ftclbh ul^ui.ai.J L. ^l^p^ 
futitaud (- 9.qatiMqnL.haifat^ii — ufipat^ouai.pftLJbail^ at. C^uaJpaipn^t 
Ut^ JJitofh mjif q.^^Uf^nt.J f tr^p bplimuiuuipq.p i^wui^uih-JiuJ ^^ p^; 
Jfi i^nugl^ ^iftkC lutJnLuhuihiu^ pt^p C^btn L. l^tuJ S'iini^iift'irn 
£muihf Jknub^nt^J jr irpm f.4^if» apatf liiuinutpbnuufl^u muiUiC^n^" 
L.at.J tf npaifC^bmL. unutuft tfi if.l^uf^lfpaL.J wtiffilibkp'it uiuauJ Irir* 
cflccf ^Irifi 0£i ui\tnL.\iu fbitui.f whap Cflrm ut f^nn C^nq-pu t/I^T^s 

Tjriififi utiiiLutJ lffO^^*^kintf "'19' tnhtnup toutm/Luihy hhnnhb'-' 
nn autcutl^uih tuauitnni-Plti.h bh iniuiph mnQ^l^ukpjt'b tybtuint, ficif 
aMiyclf ap ^ifiif&iiii*if| ^uidtupiutt^ piouamt^f bpabtat^ L. utatpbinL. 
Irpjiiniuuwpqiibplt ^btnf Jftutfisiu^ i|.tfaf£fT£. uiqB.fii.ppf laptnpf uui" 
pkpp l^f^f i-iuqfilf^ JaqatfJunt. L. uifiiif Jfih^qbn. CfWpubpp an» 
tapnifph qplint^uih bh uifq. uiquiinnt.p-pLii^gf tipiifti^ ppuiunLho 
£aiAph bpfiiniuuuipq.'ibbpft C^bm fuoubini^f Jfnufhtuli tuiu ^uiif in^if 
anauhp f.ifiif^ii«. b. iufflit 

l)pfiittutuuipq.hbpp taqfbhbpp ufipmp ^puit^binL. Cftudtup utj^ 
^tutnntJ bh liuinbfjuapii iu»Jt ifuijbini.^ CfUtqiiaubif ^mlh^ap Juth^ Digitized by Google 286 Oia'Ml'M^ni'P'hb^ Q-uttf nuL. q^ombJuintmbif ^^titP' huinuirtf tuutpft ifirP iific 2"" 
naniui nr. fi^l^P ^Pl-btf fuii. phl^hnhtn ntiibhaii L. tairbt 

{Xn^ftl^hbn'b hrppmtuuiupqiihnlilb ifnun fiififiL C^mJwn put^p 
tujh nn C^u»i^nL.fSy ifaliunudf Jutq^bpp q-bq^bg^li ^ftuuncJ II. S^f* 
tnuVlMbnnd qtunn.atnnLJ bhp tun It. if.ntuuiHhb-nnuJ if.%nL.J lr)# 
Jbjuuili (^qiupuih^jtAf iifc'fi^b.^^i fubXnpy [^k'^11 b- uuniit pbpph~ 
)f&nfit_i/ iiftii^fit.if bh quMptuh^fti^f ^''"'ikt """kts ilt 4^"! (f*"* 
iunuJ iifijtifj|(-if quipuiii^ftf^f np^ tpP^ uthnL.2tuC^nmni-P fiCb ao«.p4r< 

Juouni-J L. tufi^t 

U»n.^usuuipui^ rnqyn It. ^ifjfll Jftdbutiu^ wbubni.Jl L. ^u^;n 
bh l^uiu^nL.Jyi — uppiuC^tupunuJ bii C^bmU.btuf^ mbubpnt-J. 

ui. \jl^bqb^ni.J. — 9^^ J-tuJbpi^nt^pbm^i ut^unL-btbu L. /94r 
Juihwi^uthq. wuiuputni-ifi^^u bp^mvuuuipif.%ypp fudpni^ l^uihi^bnt^J 
bh blibnb^nv. q.wg.pnL.J L. htufnt.J Uiq^ftl^hpftiist 

p, ^wp mnL.hp. Z^UBpuutiMft^bpfi'u L. Jf;if jr{ puipb^brhq.tu» 
ti^if C^uiuiupuiliutg a^ififiB uiutp 4r ip^nt.Jf npph q.pbfl'f^ P-^L^P 'it*'" 
ntu^fihbp'h uiiLuAg ^pwi^pptft^btnL, tui^iumopf^h Jtuuhiul^gnLJ bibt 
Ujiftfifrj}^ Jfi iu$mmlrpft tuqotn incup tniul^ J^ owlhfi C^tupfi^p ^n- 
if,fi C^uidwfudpni.tuh' tuuni.Jf fnounuJf mtupni^J Artrs UppmuMUUipq" 
hbrph iuq^hl^kpft ilra.^p pnJUwh upupnL.J £rif U. frA^t ^iifcui- 
^hlJ bh Jftdbwh^f ubqJnuJ kh /^fiii«[i lkiL.^f mqtub ^^Pt ^ 
tnunfiu uinfl^tuU L. utiijbt 

^. ^b-plihbpnL.J- Uppmuiuuiptfiikpn nombftwpmft i '^tltPt 
if(rP O^IS wuifn^ ftplrhg p'^U^P cviiffuftiiifi.npni.^^i.iiiilrfi/it AP'>-* 
'iini.J b^b utqfltlfitbpp Ibn-^p L. kpqbfpij^ iqmpnudt ^bnJbkp^ Jft 
pbpti. uknJauJii paiL.u§buih ^ qquiaJat-.ha'iikpb Jtnjuiu'bQJwi 
^utJtupt 

q.. ^ipt^pp Join* Kii.fl pkpkmL. uiwpmml^%uUni.p^liiMi 
iuq^ftl^bpftf 'bnpwC^uipukpfi L. kp^mutuutpqUkp^Vb ^t Mpuiisa 
^uiq wp2*ufnL.uli'b h. m.^ ^frnOiiiif^fiLfi^ii| kpp phni.ppLh'is pii^h 
JiLp qbqkgt^nL.f^kiudp ul;p t 'bkp2iM^nud^ qUnt-d k^i '''ipf'^pp 
l^uiJ utiuni^iul^p f'"-P """^bf^nut fi*^ lJiiffiiii«ii|iiip^^b L. ft^ i/uf- 
'Uuiuathq. ""ipt'-pt dom uputbo ktuh^hwi' LpLutp ktOunuJ Digitized by Google yaWlW-B 287 TjritfOi ui'bq.tuJf hna uin^filfn uut^nnfii ibiLph l^tuhif.huii- t ift^nud 
tutup.pt.pp Joutf bpfitnuiuiuptf. uftpiuC^utpp CfUthq-Jiuiiul^tug fi'^'-ptif 
C^i^h^'bat.J (r pt-p ^pP^l ^PtP^ np/ih bpp bttit ufuumtuufuiuhni-J 

lr» ^ifplt^ tuputn i^huttpu U. H-tutfiu bpfimuBUUiptf^bpp i^p" 
itnt-J b\i tun.fL.pg ^ut^f^-.u^ni-bin^^ bp*^P ly4'^L'"l^ if.x>tnbJtuptnbi^nily 
If^^ k; ppbhg l^'^P^fpt "l^P S''I9 '"^^ hptuh L. Ibpiu uhpp f-(f* 
nuii.£rift l?A^4r ^Ufubi bh %iniutniul^p\i ^ tuqui^ nu '"qfp^ hutnnt.J 
bh ttp Jtnup Ji;f L. bpptnuiutupii.p pbptuh 'fppf-P nL.mni.Jf ccf iyi.l#- 
ttniAsnt^Ji^t ^ntiinntAint^Jf npnJ^bmb- auppnt^btn q^nchq^ai-'buMgnq^ 
luqtuLitni^g t J^ttii^bnn 

l* t(i^2*'"'*- ntni^hn^ ^pp2'^*'* iiii»fii|p C^tut^w^nt^J ^ 8 — 
10 tu^ifp^ i;pp2'"''*'^ linfubinL. It. ftupif.bfnt-t \jpuub^ pnp^i^ifi- 
iffii.if b\iy pp^p ^^'^MpR uiJai-p pnJhnL.Jf bpa.nuJ L. bpq.p tntul^- 
tttntj^ I^pp2tntu^ l^npil^ptnnt-Jt \)ppiniuuiupn.1bbpp CfiUL,tu^t.nt^J bh 
^^Pf^bhP ^ ^it "'^ll'B '^^l^'-^ bnifftia b- tunud iptu*bg ^PtP* 
bnalrJtf f^i RnnUnt^d b'b hptuhg Jtuu'btulfgbinL. ^pp2'ntu\j i^npt- 
llptnbtntJb L. Jtulbtut-tuhn. ^tnpbmtAtt rtniLif bh pin'U^wrbbp b. 
2fi.fi9|i pntnpnL.JI nu. I^tapncdt 

*) UniuJ pbpbh^ p^tpiuLup tt^H^^PtS ^t^H* ^u'^'^u' Sbifiiulji-Vuibiljiiu'h — lulrntlf 
^t bp^muiumpi^ mtimiom iluiii apufi t qhrngb^, bpp mutuiputuinnLhi ( ^^/^£ ifjt ^p**^- 
^irilf, jm%^^iup& uui p^n^nLif (» Vmbilimhp ^tiujuLit ( jbmLf mbuhatJ uiqpjitpli niniuj 
^ ""litk 4<c^f^'<'^t i*P ^ t^^^BP^L tP /^i^H'^f* Biuliliiupb^ qpiu vufipnt^ (; nuip^- 
Lttid*, ^pmguihp auiq ui^ntif b bpi^nkJy ndpiuiitiiapiup ^nip^bp^ (^bqitLtiilf npfi ^b- 
mbuiinLp^bmiSp bpq^^A^tmb^% ^^lubi ( a^mii unipfiLpli itom l^iu'bqhuiit dl* uni^filiv 
bpqpx Uaim qhiiLtf ( ttouip, ifjiifbui^g puigrnqpntit ffpb^g "^PPf ^nfiinut bit dui' 
mmh^iltbpp L diuiimqfip i^^nid itfiiui uijqinbq uibu^nLbinit 

$b^m%p bpb^ minp^ a[ipm^mpnLmb^ ( Jhaiif b djiiin^ S^P^^P ""IPt'^Pt '^^"'t 
itl^Pt ^/""^5f '^I'^bpi uL tp'iliiip ipi^["'C bp^inLift ^uiiili' ^uiltji' uilininif ttLniiLif 4 
ufi|2^iuff/fy p^jg npn^^bmb fib^p tt^ tuiypmm diuif^mp^ "Pit ^ ^l^b t^^ uiuiijiut 
Ifpl^UL m%qiuif ^upXnLif b)t ^ut^gibit uuiiiuijli ^bi limpaiituinLiff npnil^binb mq^l[ui^ 
itZ^P^^PP VlJ?^^i"4. k^'^H"'-^ ^^ ubiu%pi ^bp^iuu^^u mti^liiu^p %iiu%nitf bli l*uiq^ili 
^m^m%iuj[i npf^iiL ^biai Ujn up fidiuhuLd (; Sb^mhpy ^ ^lutiuminiff b qhaid lipuilig 
^^P^Htg ^mjHLif (t hpp mbtthnid (; ^ip lu^ajbiuiji^ juiqP^uiiuilinil ^uilrf Iriff^ ^ll{[fli- 
^iit dom, €^^m^j9 t uihuLii b aiiiuf^miliLnLift %pui mttpnq^ ifuipiifibp ub ubuiliitLif ^t 
\f%aqbbpp mmltttiif b)t mnilf, nip uiuiiui^^ ^^Liuliqiulittiif (« Viu^uiifbp^^ luqiu^iiLif ( 
iim%^bi 1*it^ttL^UL%f Jhiuu pinpb luabinLy b bpp uijq. bu P^ajl ^b^ uiuiifiu luq^liiuj b^p- 
\imqiibpaf ^offi^fr/ ( mmijiu ^lf([nL^0L ut^bpftli^^iifaih lu^bp aibbgaq ifji otqipllf ^mJ" 
pmipULi m^bpp b ^ni^li uiLmlinaLift Digitized by Google 288 Uft^fttS^ni^^hh^ hpfuniuuiupq^it funb^ mut^fig mmjiu t /ti-p nt^qtuifiit ^ir- 
nuih ^I^PII^i Ox* utn.haL.J L. huihai.li munjiu 1^ Jft^nptf. fAilib" 
pni-Cnub^ np ^n/g ^ tmunjliu pphh L. utuaLJf pl^ Jmiph ^ 
mni-lrii D.iuui ^oitmhji l^bpuia^ JftuiufiiM nt.mnuJ trtft 

(:• yTunil^n^ph. \kq9ptibbrpp Cfiui.iUf^i.nLd kh L. C^uipufih 
titiil; fnfii.il ifiiiii uihaLdf hpfimwuuipqUrph (r^ fuJpat[ C^lnnlLt§L.J 
bh ifiiciiifjt 

/!• i^tuJpwpiJiuh* ^PP- f-i'"^'' bii uwpbpp hwqli^ ^ut^ 
qhtni. L. bpp ilfi'^tuli bh ifiuitai.Ji 

p. 2tu ifiphbpp* ^if/^9 J-utfu L. uni% £fUtL.iUf^b[nL. n^mf^fiut 

cf. $piffi{fffi^fi£.ift "^P l^^nutt bh utq^fil^bpp ^ap^atn m- 

J-p. %np L ^miififif^ ^l§ put^^hbpfihf bpp ({.iinLif bh 
a ^luii fillip ^nfubini.i> — qpouUbfpL. L. iu/^bt 

vfiptuCfUtpn Jp^npq. ^ i^mhai.J wq^fbuth utqif.ui^ui%lhbp^g 
l^iuJ pblibpnL.C^filbbpft^ JfihfiU L. Ytpiu Jfifagnil fpiifc.iit.if tuqfbun 
nfiputp^ Jiumiuhfif p-ut^^f^hw^ fic.i|ttffi^n£.if II at/tbt XTfipq. ^ mw^ 
ijtu (Sfi^npqfi%M^ np ^^uh ^h^p num^f ^jrui' bl hptuh miuhfit 
bpf upwl\i^ ufipni.J bh JItJbuihgf ffpbho Jpfhnpq. bh tfthauJ 
Jfifhnpif. uiqf^un ^wJiupf L. bpp qtnhntjt bh hpui C^uiJutp b.u 
ufipb^uthf ippup Jftuiufih qYtauJ bh utpmbpn ufipndbini.t 

Piiij^ wubf]^ hpuih^ ff^fic.fii.if bh bqtutopfil^fihi ()»i| O^fafrnii y 
fit.pu»f>mh^fi9^ph fit^p muihp^f utnAib^ail p^qt tquthfipf ^uii.^^/?-) 
^mi^ L. unjhf dfiuiufih qhaL.it bh qpi-q^g qat^pu dp PL^^P ([""' 
f^iifjiLt fX^umbqf fuiuqtufnil nt. bpqbinij^ bifiauJ bh iibpatLphbn 
L. muthnuJ ^iupbpfi miif^if ppbhg C^puii.fipnd fr^itiS'* Puan buiatuh- 
uftpblfuihhbpp C^bm aumnud nc 9.qntJiBqniJbni.J^t Digitized by Google SmW*f^ 289 Hrtnisn-k^ n-ktnnbr^ ^rumpmnn^ inrnrbrtti^mt. 

r^£.i^iit^iitif ({.frnipiioaiiifiiiilrnj^ ^iiif iTnLJ kit Ufuiufh nu mat' 
wfff nnif.phbpnf C^topukp^f p-no-hlrpp L. p-naJktnpt^ftiMhpp^ P"/"" 
pn 2 — 40 ^mffif np d^utuftib mtupnuJ kit JfilLitn^U [utp^p utut^ 
II, ^utti.uttlutpL.aLJ JftlLitn/tt 2^^^^"^* 

vkpiLUtumutitp mitttutJitkppit JftdhmitQ CJkm l^uiutnnit l^» 

ut. ^ciipiiiiififffi.li^/1. kpliputfnpi-nt.p-pg.ith ttfutifUtitfni.J 4r 
jiffov ut2^httatamnti ikn.okpf nt.utnfi II, nkptLutumtuitfi^ atttJ'tuitnt.ktku 
^L "^Ptl [l^^'^hft^kpli C^ktn Jftm^mh kit nnpknt.d^ a« un^a^ 
pt9i.pliL.itit ni. C^utuutputl^utg k^V^bsC — ^Z'"'- ^P PLLbV* i^P A*"^* 
i#rai.^9i itutfuututktntl tttttnt.it kit piudtuiint.tuVukpfi C^uiJutp^ ({.• 
ti»tiif.at^gnt.p pt.it pf ^hpp^* f-* limfnt.tui^p Jpnt^ppt.itp L. ttt/iitt 

vkpi^ututntttitk li2ht9uitnt^ppLitp ttttumkutitni.J ^ tnutit tuJk" 
iituJkhkppit* 4®Pf (jH"'^) ^ ffopp (cofffiii)i l^^'ipp^ ^utitp fuk' 
tutC^utu ^Tf tuituui^Jtuit pputt^niAtD ntAtk l^utti,uttlatpktnL. tf-bpiLtuu^ 
tntatitft tttpmut^fiit i^nphkpp^ tun.tttity Jkh npq,nL. /oJ'tupni.ppL.itit 
mtttAtkinL. l^iuJ ptnpCfnt.pif. C^utp^itktnt.* ittu itiitutu^Jittit ^j^*"^*"-" 
PpL.it nuitp npupitkppit ^htujukinL. L. fpitit nt.tnktnt.t — C^ktnLtat" 
tMil^tt II itputitg ijututnut^n Ipftlpit ppkh 4* ttiuttnt£tuitni.Jt ^"ip 
Im. ut^pttutmutit^p putJ-tttitnt.Jp ^cp ikn.Dit f;t f)pif.piikpit pptu» 
uuLit^ ^ni-itpii ppkitg ^uiutntulip ppkitg Jotn if|iif4 &/"<_, ppkitg 
t^mutttutl^n^ ppkitg dp ptuit tf.iiktni.f l^tatd utn.utitg ^^pts pp"''^ 
cficif^ ptitt^pki^ni. dp if.npi- ^uttntttpkint.t 

U|if ffftrifiif^i/iif^ p2p"'»i'ni ppLHsii tu^d■d C^btng/^C^ktn^^ i^uf^iif- 
ttnL,d 1^ L. npif.pitkpit tu^J-d tu/itui^u ^^nL. C^ufutinutti ^kit 4^PC* 
pit^tti^u ttttLMtft i\L.tttnp J-nt^n^UL PUP tf.utittf.utmt.nL.d (:• ^2^pdp^ni.tui 
tmijutf^p pnptdtatptp ppkit^ dtupkpnuitf C^tupkpntJb -^ut^tttpit tfutp^ 
iikii 4/iv< 

rkpq,ttttttmtttitp itkpopit ^uttLUtilutpnt^p pL.it p ^ki^poittuitnt.d 4* 
Jop ikti.finL.dt Xjtttipii tuitutuC^dtuit p2ptutitnt.pkutdp Ipun^tu^tU" 
pat.d t tmtttit i^nphkpp II C^ptudtuinL.d C^utpuk ppitt vptu iktLpit 
4" Of lift* P'^fP ptuppoitkpp ptuittttf^pitk ppf itttt 1^ ^tupukppit ^2- 
ptMtdtttfntijt II tttQjuttttmtuitD ptuthtuitntutt OifLiifirjf iipfif p-nmuttu^ Digitized by Google 290 UnU.'l-PnWJ'bfr'b miutL. ^utg tuitt^tuJ CfUt'bffi^f uin.ut'bg hptu ^fij£fni.fii.^triifti C^utn*' 
ugh pnuiunL^M^ ^nciip "^ptlt ^"^^ 1^0^01.% 

i^on L. Jon UiiiiiMutiftalutu^nnqiMbp CfUtJatnuaL.J trh u»L.Uit^ 
nntLflh II hntu tlh^p uiLtuq. C^utnupf npnUo It. uin.m^fiViblrpfiu 
JwC^jtn ibmntf il'"4t'^ J-tuiL.w'bi^ni.d bh flO- ppuiLniAtarbbpnt 
vniii ftpuBunL.'b^pbbpnd o^cfiL.fit.i/ bti uptu^bp L. tuih J-tuJtuhutl^f ^PP- 

umuslbnLitt i^uitph fi2kiu»*Uni.p-fiL.Vii uiLUiq. npiLniJu ttubi\»ytbu ^mtr- 

^ni^J i^ pnfnplih pLp 2"^P9_pf opC^hm^J U. f^npC^wlimi^ it^^fi "P 
winptub J-uiJuiituib fipbr'b ^'htuq^iuUq, bh brnbi^ ^aiiu9hnt.J (r nn 
[tup /^2^'''^'"-MA''^^ ^tu^lhttL.J (r Jbi" npq,ntJu L. inutinni.ppni.d 
^ P^L^Pt^ ^iifaffiiitii|.iii.^^ ^/put'u fth^u^l^u fipbiit U.1^111 i^nt.utisnL.d 
4* iba.f>bpp iwfapq.lt ibn-fbpp t^bpun^ npnij^ II pt-p iba.^bpp 
fkpmpmobuMp pa tubifu'nL.d (r ^pc ibrn.f^bp[i*bf ^bmnf ^utihat,J (* 
hpuAs 'p"ll' £""'^P ^ ^tudpnupnuJt 

b/T't lULUtq. npq.fii\t ^fi^fr^mti C^ftt^tuUi^ni.p-piAt niAbhtuf^ 
^'"IPC Iff^n^d (r bfimti ^wfnpq.nupbiuh fiptuLnL.h^lig L. jiuOfip- 

^'"IPC it k.^P^l Ipk^L ^p'"^' 

nn^fic ^tufnpi^ni.p'biuh drndtulMUili dmiuh Jbh-fii^ ppuiuncii^ 

fp tpnop frb^ utu^Juthwiltiutn.nt.J ty ^^ hiuhp q.aph'bpnt.d 
utt^M h h^'p^pt'^kS^ ^luipatC^MU bqptumlbbpit C^bm L. uutiuhiut 
itpuiha ^mJiuiuM^bnup-piJbpt Vtu uj^mp (r qif.nt,^'*'^"'! I"-P ^^i" 
tnu^iffii^li ^bpwpbpbuii hiuptubpft^j npat^C^bmL. upmhpg n^ dptujit 
l^n-ftCbbp b*U h-wif.tn.Jf u»j£ II Jfn-u brqpw^phbpfi^ fiLpwafuth^pc^ 
pn mwC^wiifnuJ ^ 'iMnj^aifiufi iwfuu L. pt^p C^wJmp uthbit Umi- 
Ifw^b upw ftpwi^niJUf^p b.u mwpwh-L.aL.J 4* P^l'^P ^^f-UfJ^bpp^ 
puigfi ^wpubpfigj ^4r wii'2u»pd- II, p-^ ^"'p&wlfmiii ^^IMbpp i^h^ 
nufjt On. bp-^;" w^q-wJiibpftg Jfihpf cnuiti Jbhfi ^IP'^ipP /^4r 
npupV JftLAin^b 4*9 utwhfig Jp ^uig mn.bi ifhw^bi 4r omwp bn^ 
iffip L. ^wqwp Jwh^p- ^wumwlibf^^ mjf. t^bpi^wummBbfiVb 4^ bu 
tiuf ufwpmwi-np (r ^whi^bf^ mwh Jbhfiht \^ub fr/^t ^^Q^P drnt" 
%t;p- uiwputf^ tr u»pbi^i w^q. upupm^ (*£ uifimft ifikwp^ q-b-pq-utu^ 
mtuhp fiiiffif Jbhjt ibft-oadt Digitized by Google *UMll-P 291 Siffif Jbrh-fi tuhHiuijtaluiuhnnq.n II. iinut JuiC^ffg ibmni iinm 
l^f^PfUl h "i Pi^ t^fittf wuutq. npn^V tun ftpbiifi^ 't'^fP ^l* 
p-^^lP/if ui/uliiifh math 'ff^fp mutn^^ni^ Jithn tbrmni ^f^^MP f"!" 
puf/^^t Vninn btip.tu^p'bbnltg fbmn^ itufnpn.nt.p- ft iJbii tu'bg'bnuJ ^ 
iut^mi^ bqpop vnfrj npqntJbt U»fi«iij(rff ncfibifii* itufnpn.nt.P'litAin 
^ttttntupi^nt^tt I; bpb^ni.pbtub ^ttipif.ntlf L. tu^u ftii^ml^u tuptu^tuitf 

U^iii^ ptuhpf ft^^ttf^u tttutugfthff npp iC^'l it ^"'P*''^^ 
uni.d mmii Jbifi li2,t^tubnt^PftL!bp^ q.tu C^tupubpft ^nqh ^t ^^L. 
^tupubpp fipbiig C^btn i^nij ^blb abpncdf uin^iifjti tltuiitMa.nL.J 
Irti fipblig l^'Pf^pPf S*''f-f<-^*"^frp/' ^ ^\»tudnh^ tnnt-tuir nuiift" 
iibpn JttApbf^nij^ if]^ q-nt-Jtup bib tf.n^iug'hnL.J L. ftpbisg ttthachail 
^ut^ntl mtuf^ftut U»jif t^nuStupp fipbiif^ t^a^nctt bh cm plf^ff#f.^if i» -— 
utpbtuh i^jth b. mjf. iftnqntf^ ^nq.nt.J fipbhg L. ftpbh^ nptf.^hb'pp 
C^tuq.nLUU9hbpnf nnni^^frifilL l^hputuhop 2"^ i^^ tuiini.J n^ fipblb 
II n^ pLp npt^ftiibpfibt u^ir tUtumtuC^fi ^ np l^bputuh^p j.^P "'*' 
iibii dp Cftupufihf uftii/fiifmi^iiffL dfti^ubbpfi'b (-/^ ujj^m^ 4* f^frl^) 
^tu^bfUil^ np fipifiti^ pnfnpn^ftii tq^tnfi ^nchftht be fr/3'ir i"'' 
ibiif tudnt^ufiViibpp t^n l^n.nL.b\i II (^n ptudtubnL.fi^t X^pk dft 
ftuh/t tup2JiiM ^mnp tf.tu^ tnntJiif tuinqtutw^iun. C^tut^tuutup piuJ-fih 
tqlitnlt tuiibh ^tupubpft if^Py tun-tuita 'btuibint^ p^ tutu C^tupun 
2tutUy fiu^ tu^h n^ dft npqft ^ntAiftf L. ^tud uptuh Qtutn ^m/i- 
i^tuunpf pull i/pifiif pnfnpntlf»\M tuhtq^tn^ ^t Ujii (r tututw&tua.p^ 
np dfiU^hnih qb pqiuutnuiYift bpbiutu*ubpfi^ dft ptuitftun 2}"^ fufi. 
b\M C^tuq.'Unt.juh ^ pul^ dftL.u'ubpp qpbp^ dbpl^ b'Ut 

SbfiO ^fqt 'IC'l tpw^f^^fi ^nt^bft II iptu tudni^ufthpj Ir- 
P^^ ptuJ-tuh ^t bqptumlbbp[igt f^iudtuhnubifiu dfttu^U iicii ututu^ 
tffii-if (r i^hnf 't'"l(^ b. t^wpt.ni.d ft'b^tuj^u ftt^p t^tuutntul^b CJrtnt 

Mtffi^ diu^ffg ibtnni lup^qfiiip dhnt^d (r diupq.ni.h npuqi^u 
dp tun-tultlfih u b tqC^iu Intuit nt.p ft 1.1b f npjt ^bptu^ /tpiuunch^ ^nCbjt 
uttu'b n^ dp tuitqtudnt Ujii ihnnntl htu l^tupnq I; C^niLtut pt.p tuhi" 
IbtuliuAs L. pt.p npq.pY/bpp ^'"Pp^P* Dptu diuC^pg ibutn/ tuphq^p^ 
'bn npu^^u dtun.tuhtf.nt.ppL.lb ptudtuht.nt.d 4* npqp'bbpp'h bpiiaLU 
tnqtu'bbpph L. df^l^ tuqfpljhbpplUf nptu^u tuinulbiph tifri^^ci«^iif« 
igni-Ppciit Digitized by Google 292 UnU"»'Pni»(»>>h% 4,uiififfifttffn nnn,hHrnn JpUhn^h finutt^nLii^ii nLitffb tupiut'' 
ifhit €t^uiiLUiitq.ni.p-lKUihf ffU^ C^utJutC^tum nnt^jiXibpIt^ fii.ptu^UiiB^ 
it*- PC ffp^^ni^ ^ptouncitfii nuhfi tf^ofjti fiup ^off infiifai if op fifp- 

^hnf ifbian atrficftS* inijfiffif umiubnL.d 4* '^^ff nL.hbgmi utphu§' 

fanpP ^on uhnuiitp^t (li^on^if^t "/"'"(/^S lUfLUfP OinLUih bptr" 
^uAsbrph u§*binium'£iun. l^mJ uuim'bL^nL.J b% L. ^mif bl^kqtrgnL. 

Jfiu ibtna/ ^iinL.tuaibpit b'uB'utpl^t.nt.d bh utfq, tf.J'pasfum i^^i^ur- 
ilpitt 0/i« Miup-fum nfi9.qaL.J utJaLuhai.p'ltLii^g iPP^ wdftn jtr— 
liifii S*ii£.fit.i/ 4* uinuttf fin ^m^iiifLifi^ Jop upmut^^q^ UMqui^tub'^ 
^fjlh L. CfOp pnii^ phifq-ftdnLpbiuhf ^bfiq.aL.d &if mmb ^uiJop-p 
CfOtJuip Jbn.tui'n> Jlrhbppt Duf^ic/jlf C^uiuuiptnlinup-fiuVb tuis^hwJt 
it PnqbttLj blibq^bgni. q.nt.n.p Ai^nLwUbpliht ttpf^iuh wp^utJut'^ 
nifcif 4r uiiuopft'ub bpbjuunfi fttuifbaLUth- ^hnq^bpphf ui^U^UMii 
t^ni^p- niAsfi bpbfutuip 4P^!* ^^^ni.^'" ^^ ^bpt^tuumuiiBf mtuh 
bpt^nu Jlfh'bppf Jtuituf^uihtf. ^trnfiuin^, ftnif%ni.ni.p-fiCbnil npq.bm» 
iLpnuJ ^ li. C^wputquim npq^hbpli ^bm CfaiJutC^wt.u§ump fubiu^ 
JnuJt 

nnf.fr^^n npufib ft^iuiLuthif.nL[i-buiii [iptui.nL.hfi mAft Jpunit 

npq.bqpnnji 2«'P<''«'{f<''^ k^'^lft 'IP'"!' t^k ^P"^ "Pt^tP^W kP' 
cniif^ iiiif^'* liutpnn l^ C^tupuMatutn npiLftiibpfi ^uiutuuutpf Jfiih^U. mii- 
({.iifif uiL.b^jij d%uub umuthuii_t 

Shiftbuw/nLp fiiJb 2""" ^pti. ^ ufutmuiC^at^J L. ut^b Jpmfii 
utilb n.^uioni.iff ^Pp uinft^tui ^uimp n^ dftut^b wpau aaf£.ff#^ ^num 
ifftf iifj^ L. ptuJ'uilbnuiui' 4r q.bpq.asutaiuhp^t Siiiftbuwii s[unbinL.J 
4* ^utptuqutm npq.at. fipuMunL^^bph L. uihbpnf Jw^fig fbmag 
J'uta-iuhif.at.J hpiu /T'^' UMhjutp^ L. fH; ^f^'P^^k^^ ^mj^ift 

Pwgunw^m h^wmunt^J ^f np ptuJ-hnLpi^p C^brnq^^bml^ iti- 
LbiaibauJ 4r b. wtu iiuimwpuat^J ^ C^butU-btui iL.nil* 

U. /7pqp7/ p^uudufULnuT t ^opfig. 

PP "Pf/^^ h pu»J-tuiiL.nLji ^^pts* ^bpgfbn%.d 4r f^h^ np 
^^WP Muiibu 4r b. ^bn,uibnL.Jt Oufiiiii^ inuiU9ut^nL.J (^ np on- Digitized by Google i^abttl** 293 l^nc man H'l'-^p foco i^^h^^i^t Uiti^fif^if uiu C^op JwC^fty ibma^ 
iLUtm 4* P-^3 ^^'fi.d lrnp.utiniiknji o.^'i/ it. C^WL.u»uuin Juiuit utau§^ 
hai.Jf II J^ nifn^ai.pq p^ anfnnnilft'b ^ft q.uimuttnut pmnL.it hpmht 

fi. Vrip^uijpiibifU bli puiduihLnnT. 

UnpwiphlMpp pm J- mlbnub ihu %Mutht II mtLmf pitmpnt.J bh 
3 — 4 prnffmiinq^f npaiio Jm^pnL.J bh C^m^fiLitb pp^ II fih^Ui^^u 
uta. ibo-h 4*^1 Pf uttiMUi^u I; I tumpmop amcfuitfifLif bnpmm* 
%bp^ tlbpm/i UfH;' bqjpmm*bbpfi npq,plbbppg Jftlbp l^mJ Jfi om- 
%f»uh wJiiLuUm^wh' frtf, imfuubpp ^iif2i.«ii.if L. w^if.^mh if^nn 
nhif.ifmhat.p i^nLdtupfig mm^jiu b%M w^b bqpopp npfi npif-fih f frit. 
2^; mJnLuiimgbi^t Oiiifttf ^npb^h fic {'"pi-p i^bp9f.wummhp A" /"P 
mhq.mJ^bpfti pul^ ^mpJ-miimh L. mlb^wpJ" ^iff^oi.iiiS*titrfifi dfimih 
bq^pmmhbpp p-aLft% ^iifi.iitoii9p ifufti bh uflfncif, uffLUftiy iiaif- 
ibfai^p-i; Jfi bqpanpp mmuh npi^fi aaJbft^ fiuli Jpuup m^ d^%p^ 
Lmd db^ bn pop 25 — 30 fnifffib^iutf npihni. 15 — 20 mmpb^bp/t 
i^mummlip ^wnAinuwi' 1^ ^It p^^^^'**-^1 ubuiCfm^mlMai.p-bmh 
iftrP* ^mdmhat.dfig iuqmm 4* dhnud dfiw^it ^mhmlbg acifif.fiL^iftr- 
p/i9 — Cfmhii.tpihbppf fuinfirn/i L. mphmtfiibppt Z^utumump dmubp 
misbtnLg ^bmn^f afff<fiiiiffTi£tifrnn tlji£ml^ {l^nift) bh it^nuS L. np 
dmmp nud phl^mu mmibu hpuiitt f^mJ'mhaL.mh'isbpp uadnpmpmp 
i/ooi if^ mmpfi ^o-atl bh dhat^df ^bmn/ C^w^mLnt^d L, iifiLUfP- 
nL-mttfig mLbih uppnil fjihnudt 

Pimfiniiifttftf wdbhrninJumLnp mmm'&maJbbpiM Crii. 

III. \iadapnL.p-fiL!liiibpfi tfbnhni-dn* 40 — 50 ^"f-/^ dfimufiia 
l^mpnq^ frtr dprn^h mfit J-mdmiutli ^mqatq^ wtupbij bpp pafnnh 
^1^ '^kmhm^ni.d b%M ^pbisg f^if/iiifislf at. fipmL.niJb^ L. pninph 
4^ b'bp-mpl^L.nL.d frtr iififi2 op^h^bpftt \mfuliph ^uij t^bpi^mumm^ 
if nil ififif.tif lufi. ^4* '/"'i" npn^bi {r fiLpm^mh^^Lp mhq,md^ ^- 
pmLnLitflh au uimpmmlimhm.P'^i.hp L. umC^drnhbi^ 4" npn^ um^a" 
nat.piitjbhbpf npnb^ kf'C^ ^pk^^ timmmp^ncd ^/^ivt U^pf-/^ ob' 
nntAtif.h mhmpt^binil huifuiip fipmunv^M^ fic un^npaup-ftLiibbppf 
J^ hnp pptuLaLiiolt l^md uniJnpnLp-bwii ^ft b^prnpl^Lnudf nppg 
Ll imn-Hi-d 4 [un-mlnt-PliLisf mhamum^whnLp-pLh 11 ^bpfp pm- Digitized by Google 294 ua•^.^l•»'pnM^^^^ J-atisnuJht IX^uuf^u on. \tm^\tfi un^npni^p-fitJbp atuJ-utiiki^ 4* ^'"f* 

f.^ ^kmf £fi.fr££riifif l^mmmpnL.d (r ^i.p t^P^Hf l"*k '"l^'^f ^PF 
CfUinubrpit ^bh m^qauJ ^ffipni.fr£ htu^hfi ua^npni-P-fiiJUni^^y t"P' 
h-p trptrufi ^pu^l b J^ni.J^ if A iff umliupLni.d 4* utubf^f ^putitutibf^ 
miibiai.f uiu iifiJmt^.a»plnup^f»iJu t ui^nuJf npfi^ L. h-iu^atJ 1^ 
^n.pi.f 4.^p9p puiJ-iulbni.it t 

a* T/^iffCfin ufiumHiun-p ^nqji utut£iuuni^P'lti.iih 4'» iu/hiq^^u 
np liL,niu^u/iM^fiL.p bqpaup mtLiu'bi'biUinl^u l^uipnq^ 4* if^'^k^l t^P 
puiJ-fih ^ntipf ^blnlLiuul^;u L. bqpop ft^l^bpnuB-biubp uih"*^ 

f.* ^fiijf ^fi^ m^iblbiUfntj^ bfipiumhbpfi^ if]^ ^iuUfiufi J 2'"'' 
. iiai.ppi.h bh iuhai.it f ^uiif ni-p/^2 ^''p^'"/ i/fttf/iftif^ni.if L. ^frtf 
fii.ffii_J tP^^S '["'umiuiiii infit.if pbpb^t 

q.* Unjpop ^luijiiuCfiuu npiLfihbp^ iuyfj^iuinuthWii piq.Cftu%ai.^ 
pfih f; iiyiiiifi^cififfii.if II ttfifjttfi/fiifi| |i£fif4Sb«.fic_J jr inftfif Jbh-fihf 
ififi^iiiiif If III ffi^fic.iif&' jr J'luo-iuhi^ni.jifbtuh fipiui.aijbufi^. 20 — 30 
miupji iU2h'iuinnri npq.nL. ^utm bqptuipp ^mcmi/iiifi piu&fiii l^ lun-" 
hni.J a.iii-^(r 15 tniupb-li^iuh bnpop Cfbmt 

&*• ^nqn itbi^ bqjpop ibn.fi'b iff^bfuij^ uiu bpabdli ijiuwi- 

ifni.if 4* 7^'-/' luhihtul^iu'bli C^tuitutp^ bppbJh qnntuYinuJf hiuh'nt.^ 

iifiii^ni.if (Jih ^u^l^u %b^jliKpnL.S miuiniuC^bi {r]t Sm^uf^ (:/ ^^p ^|i 

K^ftuAiuinL. Ufauin'£iun.nil^ bilLJui^^ ^*''2b^P ^Ipupnnmitiuinil "£^2"' 

t 9^/9 iniuj^f liiuuliiuiiuiM^li mhqjt^ 4* utiu^jiu^ "Pts ^ h-iuif-auit 4r 

. hin.nilni^p'liL.Vubp It, tlbpfn a.iiicfuitifii.iftit 

f* Oqp'f'Ip^l'pl'S ftp f^uM%fiup 2""" '"'Ptt^^P ^^ iii.ii£rifncif 
II Jfii^uiibpp ^bh ^oJ-iupni.J C^iui.iuuiup iu2hiumbi^ ^luitfi npjptu 
bqp.op npq.fi'bbpp 2""'" ^^ numm^Jt 

(r* Vqp.iuip'lMbpli^ Jp fitulifiup fp^fip (inif pn^npn^fiii npq.p 
^nubb^Uiufni^^ ^bh ^iiiJ£rirficif Jiuuhiul^gbi^ Jjii^u trijauimtftn]^ nn- 
ql^^bpp ^tupuuBlbfif^fi hiufu^bpfih L. Jfi i^iiiin^ufii. pn^binif^ aiu^ 
J'iuiti.nL.J bht Digitized by Google i^a^tt1••p 295 C^mJiun itti^uuii^ ifat-dtupli l^usift ({.fii-ifiif/iy ([in J [iLp ifiijO^iffb v"" 
Jtatn 2^P^P utnAiki uitumt. it. i^tuJ nLnnut^ji %pai lulUni^uiJp 2'"* 
^nil uiutini. It. frpp bqpwipikpp ^bh C^utJtuituiisnudf l^n.i_nL.J 
II p&uJ-uuiiL.nL.J bht 

P"* ^pp bnputmhbpn ftpbhg i^aiuuiUil^ltg 't'"L ^^ f-finm- 
i#«i£.if II moiibu (ipb-ig tiiuhtuhgj npnUp lup'bDUi^.'ufi CJtm juatn.' 
^Inp^ ^ui^bghat-d bht 

J". \kdni-ufiVb kppi;fi fipwi.niJitfi^ j^ni.>j^ ftup Ij^nf l^md 
npn^^bpft CfUidtup puth iifii-lffr^ni., bfJ-^; djt uiii^/^tf ^^/^ wiii^tud 
n.ati «ii9f-V C^uiLUiuwp puidfih uffiutli /^^/^ C^utpubpli '^^9* "'l^ 
UMtumi£wn.ad It. qubum npn.jiiibp ntJubgnnb pbmmiifiDp t^php-^ 
atbpli U. jubq^ (r atmpni.df dfih^i^biL. ff-puM tu^fu^'imut'bofi if.nL.g^; 
ifirj- dmunil bt^pop npq,jihbph q^uipq,uMpi.ni.d bht Ouiht^tuiitumd 
pup npi^li%bpfi*li upu^bf^ fih^uil^u ftt.p dfifngiibpp hbpai.d bhy 
amduthunud 4* < 

J-ui. u^fr bqpunphbpn jOlfiiin ^frtr uid nuubtughib fni. bqpop 
npuniJu fffjo jih^ laqfl^tui C^btn* puiJ-tuUi.ni.d kin 

dp* b^(r ^mpubpp dftdbuih^fig nu^ft'bbp bh t^nqtubnudt 

J-q.* b^tr mbq.bplib^l^hltpn dfidbwhg C^bm uppntl ^bh L, 
^mpnuhuili^ bn.t.aud bht i^nnni^nt.pqp ptuduihdiuh tf.tjuutL.np 
uiu»m^tan.n tttbt^bpl^bftlj^bp^ ttilbC^tudtuiutrbttt^fdfitJlib (- ^tudtupaudt 

cf f.» b^ir llbunupp fuapP" (r /l itbqnt^d 4* ^npp- npqfihk^ 
pftii L. C^iuputrpfiht 

J-b. bpi^ dft bqpop Ifiinf titphtuqfiliMp dbh (ry uiu ^utntum 
^fUthwfftil tua-tuUfiit if.aph if^fitr£ ^itnf 't"1''4f piiicfiii.fii.if (rt 

dq* b/^-jr bqpopttpqfthbpftg dfthh iubtun.utlf 1^ L. q.rtqw 
iittud ^ tntuh l^p^pp* 

d'i^* Up"!^ b-qpwmhbplig dfiitp ^"H b. tuhtuiutuli (rs 

(lhtf.Cftu^ntuuq^^u dnqnt^nL.pqp putd-tubni-ftfjt^ tuubpfi^ (r 4*"" 
ifmnncift 9\Tl^p^q^pp i^p^auu qpn^f dl^ ^aip'&p ^plinuu lfpq.tutL.htiip 
mungjS k iims vtudtuUntJuJ^u tuqutuq ^p^fp datu ^bh C^tuiaudf 
%m tuittpnt^d ^ ^IP^Ip'^^pI^B ^t^t '^^"^ ^ tudttuuUtit'UaL.d Ib^tU'^ 
itwh-jig utR-tuh- CfUtif.bdtuuntl — mltpbii dnt-pp ^p^^ :£iif^iifinn» iy« Digitized by Google 296 aft«fas^nw^hh% h^hnqhbp/t ^lyif dfim^b C^miph ^frlif.iiiti^ {r, mm ^ftrh p.m^fih 
t[bp^hnLJ ^ 99p^utii ^miffriffiiLif ^f npp upm Jm^pg ^bmn^ i^wp- 
Ibwf^ puiJ'Ui'UL.nLji 4r bqpuiiphtfpft J^ft ^P'h t^^pi^ HffLuitf^^if 
4r uiajphf^f put^ hp^k Jft api^au Jom (r wtnpni.Jf Jhat.J ^ iputht 
bpf^ tlbrhq.tuiili (r Jftw^h J tump* iputh if mo ^bis C^uAnLdf jk"" 
2USU9 dp ^n^t Irii^nc n^juutp mtufpu frt» cifjti biipoppf npfi dom Xk^utipatnufp q-UH-UiiLn HniJ^uiu^ utdbiMUtutn.nqfutpmp ^if#- 
L.aun.i»lrpltg djiii 4* ^trndiapLni-dt iTuf ofi£.n fii. dfn^nL.^ tuqmm 
Of.il II utputq. ^^brinL. ^lapLLnpni-p-^iLiip 2!^m nuL, 4* mMlifMuS 
fH; utiLnq^brpp L. fH; ^ftLwIiinitlrpli ^iif|t Jiatm^ opffiutlfplrp 
jnjj ti mnLkit np J-aulbmut^bpd (Mftjflpifl)* 2p2/»"«-4> /S^o^m- 
j^fi II umliu»L.9upfiLii ^liLiohq.ni-p-liL.iAkpfig mwlh^nt^anjbkplb uf^u- 
ffi&'iv iuptaa.nLp'k-iudp nunuiinLd^irht 

v'iiutlift^bkplt 1/4*9 ioiif/ifii&*fii_iit&* ^lti.uAq.nLJI-fiLiihkpfi dlrir 
dutup fU9n.utfiuiinL.d 4* ^lhinL.npiuuil^u mufpkini^ knwhutlifig Ll 
mq.fimnup-^Liiltgt Ui. dfiutflb itam dff'fp dmun ^utpbib 4* iflrpia' 
tP^L kit '^"' it "'IQ-^S^'-P^^'''^^ utfj^mmnup-kuth unm^duiVbypfflbf 
d'UitLtu'iiq.aLp-b-uiit L. mututiu^utliuiii t^^^^brpffht 

rpi^qiagltiilrplt phuB^tupuiYihlrppf np q.pbp-i^ipMfnpnajj^'h y^p' 
linuwlir kh tat^ufig L. uiutpniAimlinL.d trib whiaumAtik-pfi Q-k^g 
^nn-fitugutir q-uttflrp nt, dlrir Dtuhutlint.p-lrutdp. utiflumB-B-nUf 10- 
^utqfii utiq.irgni^p-fiL.h niJujiii piiml^ff^lrpff tan.nq^ni^p-lnuh t/p^ 
fiiiijt Putgfi p-p-nuutirib^ auulimuaL.p'fftJbffg iwnutfaaguti' iJTUtau^ 
htrpnf ut^q. fun'bmL.y q.b-miiutj§ap p.ftmlitupiuhhlrpn umumpli ittumu'^ 
mnf-if trii ^utquip nt. d^^^ dwlhp opq.iuh^qdhk-pp iutn.mfmgdu»ht 

H^bpfbh fuoflrpuuft d'Uidialhmli taiu quti.u§n,aLJ uti^mdlr* 
dutm ^fi^ fn^£r|i kqutftf Jtul^ ^A^f- tnutpfihkpfi piip'mg^ni.d nit- Digitized by Google SlJkW.}"^ 297 1885 p. 


22 


1886 » 


12 


1887 » 


001 


1888 » 


171 


1889 > 


18 


Oi^itt%g* 


824 

fP/'e 


itbithniiii 


362 


796 


48 


165 


204 


22 


116 


726 


42 


112 


289 


25 


195 


217 


21 


950 


2232 


35 tlnpm^mh hautift^f limp J pmUi Ll ^alinpq.uti^h ^ltLtuiiq.nLp fti-h' 
Hrpfi^ Jlrn^ki lrh» 

^""itk' ^uipitpnili 

412 
27 

9 

6 

4 
458 

hk-pp mnl^nvpf mmmrnhnub-fntl pmm mutpftikp^ 21 [t. 48 df^fy 
^/rirf mmp^hbrplt phj^uaff^muJ dfiffih p-ni^ntj tfiw/fu ^ 35^0) 
m/iifiifit pnipp Mifkgkta/hkp^ kppttpq. duiupg uti-bijtt 

\kn.u$L.biutuii;u ^mmiuliuti^a p%kp^% pnianq ^iupuili^^ ^jtuuih^ 
q.nLpfiL.hiitrplig nL.^ufq.pni.P'Irmh wpJ-UBiifi ^ if.ifuwL.Hputtnf^u 
IJkn^p t q-UipiiuA mtapmitti^nq^ P^'ft^ft ([/ioli^o^ (Rpyil03H0e) 
pnpp.a^nt-ini L, mpn^utfiift i^t^^kifi. "^tf^* UfLuiOii]^ Jinufih 
i^^^"* utlrtilf^nt-fl-ltL^hlrp ^^uthf ^ul^ utff^m^ ^^i.iuUif,uigbi bib 

1889 p. 13 L, Jlfn.hi2.^iili 1890 p. 18 L Jhn.bi hpb^pt 

iT^f-if ^|vf-aiiff.fic-^^f-i#i#£r/i]^j^ un.bih mioputirnuuti^ ^ F-"PP* 

IkJpMqP q.un.iaa^^ ^fti^mliqiibplf Jtau^h uum^utohuiliiuh mfr- 
•mlrlini^p-^LiiUrp ^mhf ^tili ^wnau^nLJ 1889 p^nt-^ii bqhi brh 
411, npn%g^g iTfr/Lfr^ fri# 2 7 , fiuli 1890 p. 491, npn%^ff^ Jk- 

iLki frli 59 ')t 

^^Ofjy ^tanut^nt-J ^uij Jfituilh Jfi if.mi.mii.wliui\i Ll dji f^ir#fi_i:- 
nof^iffir P-^pik* rfii^awg^ikph f./AvioiLii/iiifi^^''' pft'2l^t.nL.J bh 
umijtpp^lrpli L. muitLutt. ^tr^lfdhlrpfi ifoint ir^2i.tifijti duadm- 
%mlay ^UBLUitnuBtad :£tuliutmu»a.plthf p.i/'^^lf&'n^if utih^ini %2,io^ 
%u»linL.pjiiii ^Irb miathu* Uptr ^pi.iuhq.nLpiiLiip brp^atp ^ utb- 
L.acdf nt-pwluatitni-d fri# L. iirjf. ^tudwpni-d brh ^ftdhnilfi'u ut- 
njtq'fmiuiiaL. d^fagf ^ul^ fr/cf^* (fc/i^ ^ti^'Std [""-'"^"^d khf 
'} UanrDxoBi. AxaJKaa. yi:ui». 

20 Digitized by Google 298 Ua«|.ttVnbW»h*b kr^mir fjhitf^ /<- uuiutmiini.pkiaJp. hnpntLnt-tr/nij^ Jm^ uiM»mi&mn.^;t 
Mtdbr'buiJIrir fuiiUiJ^n ^tufuAinL.J ^ 'Lnutbni^J j nn trpp ^^- 
L.mbn.p JJt putllt ^ amii^iiilffit-ff ni.mlftf lirifjnt-^in o-tnitni-J muf 
ahu i^ift 2^liL.tuhif.li nL-uttr^nt- af^b-pwplrpnLpiruiJp nLiitrgwir m^u 
QiaUl^nLpftL.'iin t^n^nL.d tris l^utdui^t 

i^nnndnL.pn.n lrpL.tuli^unni-J ^ ^^fiLiuYinni pfsLhhbrph npui^u 
JtnDpftli i^-utlihbpf n-ijubbp^h kn^uBbl^ffi^iuXL. ^upfp/fi^i^ t^ihmpli 
irutirlimiri ^XbiCubp^^ kph^^ ^mififf^y l^tupd^p Ll uL. 'iftttinm ppn-' 
Ibtuirt IXiLtafbnpqi ummhni.d ^ Wtumirni-g dfi mbrutpmlif nun 
li^u'ifMv^fii.dri' trh iJihni.d <^fium^n.ui^nqiibpfi L. db-nAttfnhb-ph fn- 
l^nLiihhpp II upugh^ iimitrfnal <f/f- mtrmptuli^V iiaaiituh^ ^^fi|fi- 
utnil fu^HL-d Irh hpmhf na^ q.UimaummpmnLmir ^ ^utpi&mMttL. ^p* 
t-uihn.nupkfu^^f lltupdpnal unaathf nal uiptnjt Lpt^tup i'mn.uii^ Miii- 
l^ntjjiMfi^ II uL.naj^ hpiuhf m^ iq^utli dhutu ptupn^ uau^; m/u m^- 
juutp^fi'ut 

Wpuilhg dmtiffU ptm^dmpfiu nimmdnt ppiMglrp ([optiy tfpfilf- 
StS ibl^^-P t"^^ dfihh utfiruf^u* fA^ui^^u mimmdki^ i^iv« 

Smtkpp^ f/^nijt f //{!rli ^hpPiuk d^ fiutiutpd^y op dmpi^lip ^bpftii 
^liL%q^g'ittrit, ^^pff^ umqgpith%f ilbppUt lu dbiLgpliklit Uttutntutb' utmakg 
i/t qmLpmpiT linLmtujf nt ^put ^ p-p^ uiunp uilbg^, ilbp% op dhtL- 
'bbitiL t^ dbtLunty^jf, ^hp\ op ^fiCkiibuiiiiL (^ ^^AnjfULg^ nc uinqgnig^t 

Uun%g tibiibi 'ip/li^'b itudijiutjf fnifiullf d^ f^if oi[iud*t ^lufuin 
lubgiub^ f///f, lubopbliuiii ^p$ iyiiopbltui% ^f^ lipub% fipuipnt Pp^ p^j^ 
klib'i{pf iu%opgiu%^t Mpdp lipu^ lip Pp^ iiuif jiuinbii lltgfip, bu l^p- 
puid piift ^iiii{%()f d^ o^juiupd^ pbpbd, ntinb^pt 

^bpPuij ipu^tpU ^nilp, lipu^. tfutpb, ^nufiiflfit 

IVii ui ijf/iiit* <UuuttL pmpljltf mfuuiutpw^t 

4^ii(. ^Kbd^ft d^ o^iupd* mnoi 

3nuiui%p Ifpu^, ^h%^, qnA i[liil (;u op^t 

4{fii(. 4^bu ^bptHi Id, op diupunt piLbbd^ ofump miupli fubifp i|fi- 
liifup ^ nuijt 

— C lipu^f bu luuinp ibqp t^ftinbdi Digitized by Google *tthttI-P 299 


— ^E ^fP^'^y kc^t' ^it'ul''^ k^'P^E* kElt^^^ ll'l^l'E '"""'1P> *"" 
iLiuLOin jusfbJ uuiq'iiuiit i{|f • (^ ^ht^l^'U i[uilu ^nililiif, fi'tt^p uiuiift 

Ablittfi^ uibu%li Ij^of VitiUfifi^ ll^ui^, pnqii^ qntquij fiiil^hitwiuhtjii^ 

^liubi. iMi^ iP^ptp oj/wii/^ig>t Jibpifii m linul lid p [t^ ^'liiHiip 
HiaiUL^ ^uinibift 

hmb ^ui'itiiuiLifi^ 4/!"^* ^^^sbf^ ^^ kllP^*^ pbiihif^i 

^^/ft k^Pp'^J ^nu^lfh ^n^Hf ^ft* <c^^uipb, ^nuiuili^ 

— UuuiiL pmp^'Uf lujuuiiupf ilpu^ ^nuiiu%pt 

^pii^, tSnuiiuli, o^tupif^ mm JbqfiTt 

^pu^. hli^p, nitLii ilHil ^u opt 

4f ff(. «bif iluipiuitjf% ^if, dtupqnt op ptL%bit iulijtut'li Huijpluimit[ii 
{qiuiLUiligbi) lit'bbif, op ulbll^'U l^p ifiui\ugp\ibJi 

Qniniu'lip ijf/vft. cSuf ^^^, bu qbqp nfitnbiijx 

— ^^l^ll t, lipu^ V'P'^P pbpiuUp &n.binilt 

<biinLbliiibpa ^nf (If ^bui lip litnitbif, otniHiu utui^ pH'P 'h^*^^ 4/?> 
^{fiffff fff piuii lj[iuiLUbdf liulintttJ^ ^puihlid lip, if//^<f P'"lk* "'^"^'/"^ "'I 
p%^ uipinfi ^'bbut 

^uipiuii^p iLUiiiliiJi ui^u but qiuiLUuij qnuquij pbl[hpinntip fni[pt 
l!^llbpmiu){gp ^lupgpiibi l^p pp^ ntp ( pbpui&im — i' /itf^ f^'libif, l{pii^, 
foifituli oqiJt% lubJ^lt piubfi'b qbqp q-fiui^t 

— «Abgli£9 ^if^sl^Bf ^/f^t btuit^qmpiub {&uAimiuJiuui)y ibp ibn^lj)i 

puili ^ quijf mbii^f bu fi'b^q lip pbpbdi 

^bV^* blt^ ijf/iiifrli til ^plintupt Viufili qbiil Ifbpptu^, Suipk ^n- 
i^iii%>, lipu^t 

— QffifAL piupfA, /f?i^ qniqbut 

<irt o^mpJ^t 

— Vu^nth It'll ih tp> ^^lt ^^^Pf lifLb {[bil ^u opt 

tbu bttihfiqiupui'b ^d, luiLiuLout pnlibd^ [ipfilintuili uiiu%[id lip^ [i- 
p/fi|[oiifi1r piL%bd, uin.iULomriL% miubfid l^pt 

— if b*" i*"^ ibquiL, ^Iput ^niqmUpf iuilj lua. utuipf ^uip^li /'^i^t 
Jtif^t db ipupp o^iupd* linLintuj lipt 

c^m^^t, luiilit fi/aui^ Pi^kl'f kP^b buAftqiupiu'bt 

2auiiuUp ^lupiuupq ^ui^^t IPJ^t kP ""^-'^^f uipfuip^iui^'li umi)ili Ifpt 

^Sbu^^, ll'b^q pbpjtf ilbpumd* ^biLnL^'b ^ntuij lip buAijiquipuiin 

Suiibpp ntpuifuiiiub lip, iluiqqb% lip q^dt 

2ntqiuUp pbpt o^iupp i^uip lip, q'libf kP"t' *t^ lufuiqpuilijf, o^- 
j^uipu uiiLutp uiiLtupf ^b^ ^t P''tp P P^ ^npP^k '[n'l tf « 

Vhn'U^ ui lipub% Pp^ db%^ guiibp'ii fcli^, fi//riif/r bpP"''ii^ ^fif' 
j>uiqiufpf lluuinLui& uijufi quitpuipp wntbp t ^bqfij op luibliji, i^bp Digitized by Google 300 uaw«M»nw>hh% lAiipflf op ithiLgulibi^iiL (^ ifbn.giillb'i{p, i[hplt op 4/ftl!ri|jflffr/iiL (^ ^/rilrf- 
3piik%gt 

— ^ophpntin ^ntf-nLbf ^mn ifl^f* ^lift bu ui l^iud junji timtp^pffk 

SiULhpp l^iuiLhb'ii qiuLp-iupp inpinb^f inpmh^if l^milAi op* Ir^iif i/lra- 
'bnqbbpnLb upfA ifl^ ^my^ 'U^ui iliLiii.gaqiibpnLbf lipub%, tSnuiuili^ q-nt 
^ijfUfii jtufi quiLPpfi^ ^h^f ^t'" ^fiti'l^wu ifiif/fy lr(iii Jbithjiut 

tOp ututui^u If bu UI fiif o^mpu ^bJ utuij ibqft* utbu%liit (i'li^ 
iUpmjt (Ift^y kE''t inuiiu'bli iil i^bptfli^ o^iupp ijiiufuli ^g»t ') 

d^aqailpq^fi iutjuuiuiiuiuipJuiitp ^lupftiq^ {^uippni^f uusintJ) b% f Ir^- 
linLitf bpp uiuiopfjUifi ntULiuli t hr%LnLitf liLuatli L f^l^bij^u uiltfi&aLit Irlr 
uiltjutjui, fnt^t /i q-njitLp-fiLii ^ttL%bgnq^ uiuioplAift fUfiiif^^lfi 

Hiinq^iuliuiinL ^tuittup fubinLif b% itji limnp inpli Jl^^, i^bptuli uq 
gwDtttLitf iZ/f ^tuifi ^fii^(^ ^Miif i/j^ "Lpfti puAt qhntd if^fp b iqnLif iftn* 
qngi till np ilbpgfb^ uijq* liiif liuuiui%uij ^luplihi^f [lul^ lun.iu^'Up ^[i /lu- 
Limiiiujt 

iuiplilbq [rlf/j[iii^ bpbfuiuUbp)! luuntd b'U pilibp%bpjt'U. ^(^uiu 4iffj[, 
^Jifjit bi. Ir^4 i/]^lili iiiif(^ nm i{[[i iniuiaiuufumiil. tOininiitu fbqp ilinftut 
Vl upiubnif^ fippf ^lupfi'iiqp l^p ijinlunLli itfiLulilt b fi^fp lfiun.nq^uiliusjt 

^uipfiiiiip lipb%g iipafunLbinL ^luitiup iiuplAq pihliui&jth miuinus^b' 
ifia luiintif h'ii. tj^uiq^f^li qtitquiiff qinjuu uiippnui (if 

l^iag fuiPiubfi ilpiuj fiaiuLit b% qqi^ftqlt (^ntlr) liuiJ £iif1r£iii/|^ 
iquiuttibq b ^ufif uiqnil unjft ^uiiquLit Sialiuiui^%t 
iuil^iuui^g uipfiLh bib uitLUntdt 

^ijuji)! oqjt b\ lub-niJ b uipnpnuft 

^>npvuguiu 

hnLifip inuipiugiiiiLif b inpfi it^^ ifiuip-uip-usi' qhuLit b% ipnpflht 
UibiiiLlip juuiinLit iftapfii bli fuiintdt 

*) ''/"" ^mpnitrnhmL^jiAi miqaLbi t „T.a Rcvuc dcfl Traditions PopulaJres"-^ Digitized by Google SmMY^^ 301 jfrnittLtt k ^iififfiii/ k% ifittplAt 

Ijudb/pL {JunaD util** 

%^mnpp JuApntdf k^uib- ^mdijl^ji ilputj giu%nLif, hplint lUiLUitoui 
iffr«. pwh i^kputi-f lult^ftp ilinpnL%, nunoiJ k%t 

^utif qnfinLufi linLUtp iliniliiug%ttuff ^fi if^J biftiiLif k iffi ^uihfi 

f^HbltuL wbphibbpp ^nptujUttLiff ^itb&nLit k iinLp&lt iij(i/ bi^HLit nt- 
mmLfl Irlrt 

l^bqifi qui^p bifinLif k% fltail k nunnutt 

inth^ imi'^tii-l^) liftanp pnilpaLitf unLpSfi uil^u kif/ntd k juiftiLit kit 

^ututf/nL ri^iT. 

imikijf 4ifLlrflr kJ^nvi k\i J^%ik up ikntJ ( j/i/r ^tif[i> ufujui 

Up^iuiL^ ^mit n^mpli ntfhmiiupfi ainkqp inpji ^puij fiuintJ qp- 
intit kl> ^kpm\i k mtnuLom kpk^nj iftnluHLift 

4iff ufiym ii{in^/lr %itiu% q.nLpu ( q-WiJiu k uutuuifili fkp nuiifia, f /r- 

f fiiiT liuiJ upui ^utflbkE ^ k""^ "f" l"-1E """^E I'^i'^pt ^^"^ ^kb-ttiJ 
flrniif k% ilkptuU k opp ttfi ^ui%li uikntuit i^ajftntJi 

^lup-iiip-Hut kii ipiiiulinilt 

^mlr [lulinrnp uuimbnul, fb^ntd k r^'iitiLit k% ilkpui)i, jkmnj oiji 
I'^f'l^llp ifi^'nil i^mtinLit l^iuuinLi! i^bpvulit 

iuiLliULp niili%aqp kpklin'hbp'li uiji ku jjt uiku^inLitt Vpiu'li[ig lulus'' 
mnthimt iiudiup /[bitp iqnut k'U iUmp k fuiikinil kpb^ lu'bqunf mpinp' 
mbglmLif klikqkgat 2^<^p$Cs 

imdipjt ^kin litiLut b'U uiuiifiui 

6ui%liuip& utlifig Utttpu kli l^tuit^nLJ k limn tp fig qituii i^Jj^fii Jfi 
Idittd fgntd linrnpnidi ^utmm^nLit (, np IfSkht&p ujuuiiJtuitp q-fiui^ttLit j^ 
4i9i^iri|r^ ft/''^^ ^ ^^^Ip linipufglinLit lipmit Digitized by Google 302 UftW^OnM^hb^ ^[iLiu'itii.mgniibbplii p&ilfhinL ^uiiftup nLttfi L ufumniili fj^n^^PHfH" 
unid lAi ^luliinfiiif u^^pffU^ ^<{pA^> niuumialfuhpffhf pivbpp k lipit^li%t 

Ujiupuiufi bi ll'npbi miuifiu — itljltp ^uig h miubfip iniukntit ittbibiuU 
t^^tttd ( dfi p-uiJpiunnp&ft uiiLui^t f^uiJpuiif.np&p 4iiiff^ii/%fii.if ( k tiiup^ 
ibini [itLtL tfjt limnp liuiijt /nLulittiik limpntit i^hntii ( ^m'j/^ mbqpi Pb^ 
[""IP. 'IbpifltntJ ( lujij. tujiupuiuljlt k miuUntit bpbfamjli f iififri|[^li tfrnprntdt 

IDiintuij imtbpl^iult SputniiL itnitnil o&nLif k tj^ntd b'b lip^jtfl'bt 
fiiuifpiulip pttiinLif b'h lipuilip ^f iFLfi/^ t^'kliji '[puij k uiuif miuf f {i- 

^iiiLit lipd^pfiis k bppbJii (f tf^^^fiit 

bpp ifpiibiHLg ^uiqnLif bV tun.uiLout'bbpp ^ntif ^wj^ b% fuitnLitt 
f^HLqp liiud nCUuipp liuip^fi it^^ bifinLit ntinntd k ^luip-p judntd b^t 
^luii luifuip b% nLuinLdt 
^i^jt'b^iu'ii bu^iiLiili- uspduimp pijl* "^t" b^nidj^opp bplini mU" 

qiud jfidnid btit 

UunmflmiguiL. 

UiniuJiiaguiLli f (if f np^ b'b ui&ntd ^buikbuii if^bqbpp* Vbjuuilili 
[iLqh oqnL ^btn juiuiLbbiniP niiaiiaLd bit pbpuihp, luju tlbtip uttLbniiuq^p 
/j[(ii muipli limpttLd ( S^itpt 

^^lupti-uiuibinp dtujap (jubiuitL dui^t) b^bttittd q'tiiitd b% giuLUii^ ui- 
uiuidfi'ht 

0>liaLtift dji^ntlip t^liuLd bit ^pm^^li, np fttqp qntpu uiiujf luju 
dindiuhmli uitiiinLd bli muiiudhbpji dl^ k ubqduidt 

JTuidnLJu Jd^itLijilt uipdiutnp diuiip ^uipq-ntdf bifi Alf tnmiliu ^pfi d^^ 
dlili^k ^pjt V^ dwup int^mUuiip k muiiu ^fi^ iiiilutifbbinLg jbin dfi bp^ 
///It pnui^ u^ui^nLd pbptuUntd^ giULuq utmmd^ i^bpiuji 

Suipfi ^ftl^lilJl ^bttntdf oqftntl luiquiid k t^nid b\i giuLiu& tu^ 
uiiudfitu 

bpi luutiudp iffp-bitk giULntd i* q^'^H (RyiiapOCli) Iuil ttbhrntd 
k ijiubntd bli dbqpfi 'Ipwjf utu^tu dbqpp qqiuiail ^uu juiuiibnid, furiLd 
guiLuib^ uitniudji l^nqdji lujinji'b bpbufig k inpnil ipiup-iuP'nLdi Ujinp ntA- 
IttLd, ^tuitiLd ( ftpbli mmmdji guiip k uiiLnq^iuUnLdt 

^uiqp u mum fill mm^rngbntd l^md prndprnl^p uufjipM^ d^^ p-mfhm^ 
fun id k qinud bli ^bprnlt* mjuuijtuuif gmtp dft ^m^fi op l^mpuLd (: 

fldmlt^ (/ duipfup dm%p b^bbrntd igbntd b% oqltfi iffc^, imt ba.mg'* 
lintd, jbmnj uirnqbgUntd k ntyiqnid flbp^ltpt ' " Digitized by Google SL\kWk>* 803 fluungg. 

'hpadnil ^lugii ppqiiLit bli [uil qfiinL it^^f hntug%nLif U lituuintif 
nLtt.tttggp'itt 

^lupji uiifiLp'ii nt oilf'iiii.pp (buiLius'li) iffiuiulii hijinLit, inpfi ^hpiuf 
paiittLif k n%nLif b'ii nuuiLgffiht 

^nmh4\f ubpifp &h&HLitf oqliai[ luitiLntJ h iitpji /[putj ^miiu& qp- 
imLtt b% mLiLnigflAt 

TTjiUhnjU tiLiLitLgpIt ^luitiup nuiumpfi ^bpntmb-fp inpft ilbpuij fiu^ 
lULd i^bniJ b% ifbpiubt 

Udndili nifWLgg. 

2npiugpui& P^'i^P'P U"'- i'bb-iiLit b% iip ij[i/ilrirplr tu%nuiif ipipttLfA 
U imLlip-ft i^biibttLgli ^bin iiul juiuiLbbin^ inpfi ^bpmj fwintif k iibntJ 
mia.nLgffiUt "bbqit miLtuLom bphl^nj tfinfunut btit Uja it^lAnfU ifbup iip" 
linLit b% k plifi ttLiLnLgfli%t bi b^^ ttLiLiiLgfp uuijiuiuili (^ lip gpnt^, 
fiuli bp-^ liuspJjip^ lip i-iuli^t 

^liuult in M III) nuwLgg. 

n^iupft liuiif uip^tuiLfi ni^uiitupfi mtibqp iliiuiutji ilmint ^bui fuutn.- 
liaiJ k lapp ilpuij fuiiiui- i^Untd bli ^bpiuUi Viitiutout k bpbl^nj ^n^ 
futtuft 

UiTnitdli^li nuuiigg. 

Jlitnpilng'UbpIt nttLnLgpp fi^bg^Ubint ^luitiup^ iirlf/^ i^f^mtntniniip 
limft Um ttb^nLiS k inpli ^bpiuj ^utiuib- qinLif bi i[bpui%t Opp bplini 
uiit^Uiit fl-bqp tjialuuLdt 

JFjikhnjiji ^uittiup pusPiufitiiLli pnju k ^iiLit qifuilf ^iutuiuiupui^iuifi 
fuiuiihiiLd, itbh-ntJ k inpjt 4p"'J f^l^^ qintif b'ii nuLnLgfjii. op^ ({ 
2 — 3 lubnuiit lipliiinLift 

^lu/Uuflig ddj) nuwLgg, 

O^iuitfi (puijuji uuiuinV) ijinilili 4fiiiL/j[^/f ij-btihiiLgji ^btn t^iupiniif 
k inpfi ilbpuij fiuiiui- ijfiinLit b% h^h^jA k opp bplim lu'hiiiuif l^pli^nLifi 

fiufpli pufO'diaVwiuluin. 

Stimjng pntlip ij[ffiif luliiuliyt iniu^ip uiuuinfili ntiL^ntJ (t HLiLnLgfp 
^"f^^pg dbb^ ( ijiitnLd k ifiiujinLit (t fi&ilfbint ^uiitiup^ gnplAi u^jfLpH Digitized by Google 804 UftW*Mn4H•^^ lusqiriLif It'll ^fi<|f/r fiLqnil ni miug jfOi/ii fydnpfi fnukntit &%, bphufili ith^. 
fuiiLtf h t^UntJ aLfLatgfli iltpuijt 

ptuj, h liiuuiiiLiff fuiiiiLif uipJmmuiffMfii ( lubntitt 

yMi ^jiLp^ji ^kw ^uiithntit b% 16^0 Jtqpuiitnitf imtiiuffintJ k 'qp-^ 
%nLif Juitiniji ijfuij, opuiliiuii itfi uiiniutf ijinlubiailt 

^Unpniuudy lupliCUn limpUipL. 

^kpitg ^jfl puipip liiuuiaLit bi nitpntj^mli tfuiutiuijit ^pl»L iftumfh- 

kb 'Iflt ^^ ui&nLit iikp^b ip'^i* 

^lutunjin liinuiLp jftiuliinLJ k t^linLit hDt '[tptl' ilbpiujt 
^uipinn^plfi fkpatgfp qhniit bit lapp ilbjiiuj L ^fffi^Auf ^t/v/*^' 
^lujui butijipuiiili lia^nLiui- pnjup inkpUp p^pnuwLit liiuit ^aunkif 

k t^httLif b% l^mptub-lih, iiuputLp fwiaut unLnq^mgiitiLd ^t 

Vpnil (unpaid. 

WiiinLuij pnipfff iipL^lt iftj luj^gwli biffntd bli, np pnipup 4iff- 
[iLJif uiuiui urn funtJ bit upai[ limputb- ilkptif if^i ^ inpbpni^ ifiutp-ut^ 

ffllLlft 

XlftSoP^fili fnqfi ^bui b^b&iiLit tikntJ Vlt limpnLut&fi ilbputj, liutit 
qilidop^lili inpiugltntd, ttuiltpntitf ^uipm qlftqfi ift^ luiqintJ k q.%ttLit /[puf^ 
piui-ff ilbputjt 

^Unnpiub nulinp. 

^nmpmi- nulinpp liuifu qnntintp^kiuifp rnqqatd kit, uiuiui ipkitnp 
l^utif liUL ifuiliputi- Ipuip lutpttpqttLJf ^ittilijp^p uuiJiutuilinLgnil lutqtnLif, 
jfiiiinLif liututiji i[bputj k tlfittp^utp^ttLif ^fruif iif^ nulipfiltf np inim luifput- 

lltlLlf ^t 

l,utL oqlt gltgntit kit lutppji P'qp^f' flkputj, futiiltlili Jutltpniltp gut' 
Itnuf ilkputlt k tjiutp-utP^nLit lininputit aulinpp^ Itut^iuui^u ^ii/i titqqbintl 
uijlt k jkutiij ^npu mmfftmutlfbkpii^ liuiuiautt 

^nutpiub^ nul^iipp liutju qnntiitLp^kutitp ntqqnLif bit, uitqui limutkfi 
ilbpuij jfuiintiub- uk iitip^p, ^bputlt uk uiqufkq k Jbftiutli (jiut^utp) gut' 
I1U1&, ifiuip-utp-nLit bli linrnputb- itulipfili k ^npu mutfumutl^bpit^ utitiiLp 
lluiuiniJt 10 — 15 op ut^uufj^u liutuittLut& JhutipLg jbm bp-f^ ^a^bg, ^Jt 

[UtLUtltUtJi Digitized by Google atUbtth-B 306 Spinli mujpiud. 

dk int^n ^uiimLit /JjfWruT b% ifhw^% k gpm^ miuprnd; uiju^l^% 
mp l^p^litfi Jfilt^h np Jpumk-p ^^tujt 

^piul^nil liuiit ^»il ^uittntmitp p&ilibiiiL iiutfiup iinilff uih^ ^uf- 
putqp ifi^ ^mintJ Itli ijfnfp fih^ ifbqpuiitndf %put% ^iJ{^iiL%frL^^ilr ifffir- 
£ifL ^lutfiupf luuiiu uiiuutnuiitji ilkpiuj ^luibinilf iftiup'iup'aLit ^mtuiuui'pt 

Vajii ifp^agml p&ilintd hit ii liiajb^uiliji ^miLW&pt 

lUiiuUll) iiupuiLd. 

^inpbittL ^luJiup liiuUbJ^^ limhui^ mbpkp ^b^ntJ b ^jttP^p fiuJiiLif 
bit utliiuli^l' <'($< fiuipiifb%uili ^rnqjilip — np f}.frj}/rlr p-nifi'^nip ii"'^ "'■' 
lift, — Jfi tlfn^p {[innp ittift ^bui i^b&aLit b ^fif-P-p liuip-bglinLif bh iutiiu%^pt 

flpr^wunud lalituUl. 

Viilji [niL 1(01 J f ifu/^ uliitLit bit uf^ffflr^lr b tiuiuiniitf u/^mlr^ np- 
Inruf b intji b-tuqjiiip f^ipLJ ^k^ "P uututlibgHt 

lUlu/7/lp npiinilfp. 

^mqittpff mbplibbpp i-bi-ULit, ^"Lpp fiuifaLif iglintit bit uf^fffl^ b 
b^bitiub- uibpbp t^bnid mlimb^j^ltt Uuntif b% p-^ lufu l-bqp aptiULl^p 
^utpt^iiLit ^uAitLif ( q.nLut 

VjilibnjU nbqp luUniit bli b npultnmmit ^tp^/r iusittupt 

7u/m/r}/u7/. 

Itnp fyiiugiub-jili lun.nq^iug'bbinL dutiful p titubiuliji {["flf/* (/>''' ^^ 'ft^ 
uutumjiti mutfiugbntit b%y luuim juiuiguti- uiliuili^ itoin pnHinLit b i^bpwlt 
iftP^utuimqli jiLq iltj^u'll') ut&nLit ut/Uui^u^ np iliunbinil uiliuili^ji it^^ 
p-ut^atfit 

Pliinpjt lirnipftg ffil liuipnttt, tf^^ ifft liuinp fuiiLUli tinfuaLit, fupb'- 
inpni[ Itnppg b-iub-lintJ b tj^ntJ bit Pnltjtp fitnpn^nLit. jbinnj fuliinpp 
i[bpgltnuf q%nLif bli usliuilt^li utjliui^u^ np /u1r^/r ^fff /'% t^ltnLd ( ii/i^ffflir- 
2^ b utiuiq^utgltttLiti Digitized by Google 806 tta«jn-rnh(i»hh^ hint ^m^lrfii^ ^fi^oLfif^ P'^i^C f^uqiiuf, itfi pufcfiff^ ^^01 k'^P^t 
iftt 5—8 kfuP^ln liaip^usg'iiaLif, mho^li ipttpuLh fuinLd irii h iom V2 
dmJ i[iuiitlq^nLift i^fyuiiLif it'll k uiiLttn^uthnLitt VftlAufU f trf^ uiiuLtt kti 

ilifiinL Jnpp^ntg itji Ifmnp Jignttf tf% luf'lll'' ^t^ & f //^i^^ uuttiub 

iiutliP^lt i^hi^nLgp luiL nuiphtttdf ifji piuduili oiini ^bm juuiitiinLit 
U jfidatJ irlrt (I/ii f-iri|^ bph^ luiLtutoin liplj^nLd fclrt 

hphf gl^^fi/f tplibpl^nL liutnp 1/% uihntJ k i[bpiuiihpp qpni.it. 
G. u. in* nt. ui. &t Qujui upwDif luipntJ h)! ^uiilifiUuilifi i[bpuij wjktuiu^ 
np UumnLuii- puinp iiuipn-iugnLJit bpp l^nqp pn-^k^ opp ifft ui^HUiJ Jpm^ 
inLif Irlr uiun^p ^^ i/(J k limpunil pk^ioff^bpfig ^tf^P, ^mdntdt ^bg o- 
pfig, ttiuniit blif ^( uin.nq^ui'iinLit bit 

VuiUpuib^ unfyp ui^ntit b% fuigmjfifi it^^, bn-uighntif, i^nfp jt^b^ 
^Hiluig'bnLit U funuf JiupifbfiUt 

IfinLifpp b iluin.oq.p [iul ^bb^ntdy lUipifuttinLitf liiupuin ftLq^ tt^^ 
luiqtnLit b opp ttfi ui%qiuif funtit frlr pnpfib. itji futUfi opfig iiutuibnut (s 

ifb^ntitppf i[iun.on,p b [nqp ^mLmuuipunuifi uiftuiji ijibfib b fubintg 
jbutnj uiuif iq^mfi JhmU — m^u 'buiuiuiuilinil p-nijip b% Jaibntdt 

^liupillp gujirm. 

Uju ^fiLUibqnLp^btub dmifui'biuli itutpifji'iip liuipttpniitf ^binq^bui^ 
ttLiL^nvit b mu{fui%nLif (t 

Un.nq^aig'bbinL ^uiJuip^ ^uilIiP^Ji qbqbntgp fbui^jipli if^J mpnpntd 
b p-buintpnil ^untit fr7i JmpiFbfibt 

SbimnnbunL[dl}iii {IPiajiaulii). 

h^i 'Uuinminbqfib ^qntu ( innibif iquinLli, iqinnLlp ( bqbi^ k^it 
p^P^nL ifuib-nLbji ifj;^ liwupn^m fuipp uijipuA qiup^iniJ ki, np itmi-nAp 
IpaiuinLmlinLd (t Qujiii umumfili utu{puig%nLit bli d^ rnqfiLUy qUntd ^m- 
j|ify^ iftjy dmi-nCbp igbnid i[bpui)i b 'buinminbqfib ptug^ iumntd fnLqfi 
pbphffUt Vui&nLhji qnippifib ^mpntd ( uijq iquinLlj^bppf uuiliuijb bpt^nt 
^PtS kP^lt^ qnipu bli quiijtu b ittppg bi lyflfbhid mju qbqp^i Digitized by Google JittbUh-B 307 Jruijuiulufi itiLfj^ litttpbinL ^luifuip l^p^iuLimnfi iiul ^i/tf b% funtJ 
L i^bpiub itui'hpiu& Jllfp^l*""^ giubaidt Vuiliuijli ifji ftuUfi oppg ^i^BE ^"' 
Pbs ( uliuLiiLit U ubiip ^"i'ts llplfbinJ b%t 

Mif/lf^iiifL, p'ttLpfbpf^'h tq.buiLiup^fiji^iu't l^n^nLiui- pnjufi ubptfp ^u/iT 
ipntip ipf^l bifinLit nLuintif b% liiuif Jfiuifb ^itLp'h frtr fftJnidi 

Siufutui tjiiji (i{[fi/li^fi/fL) ^ntiiuip iiLuinLtt bli, np mbiLuimbunLJ^IfCiiU 

Jtupilhfi utn.iULb[uiui^u Jmtinm tnbqbpnut b lljtuml ^uiiji ifaAinuf diupdhfi 
1/1(9: Vpiuiif jiutitupuinuf irir bpp ubpiuliiu^ juipwpbpntp'fiCbfig jbirntj 
^b^t i^aLUigtaLift P&ilibint ^luifiup p-nip^bp^'h qfi^Sji^ lituif qfti^li^lipiu 
lia^iiLiub- itnjq. ijiiiuiq.nj'b futpp ifiniliiug^inLif b% d^ fji^ ^ftiutjli ^btn b 
P^gttil luiqtnLift Uoftu uiju puiqunipnip^fiL^p [glutLif b% p^iliaiufi liuiit 
liutqiifi litubSfi it^^ b ifbnLif duipdiuUq. Iipuilifi ^bpmj, nntlnpiupiup itui^t- 
tiutifi it^^t 8bmnj paiapnilfib itbpliiugui(^^ lutL J^m^tuf^LnLJ frlf uuiitubjf 
i/it^t pbputbp l^'^P uiiLbnLif b iiii{[iiilf^/f pmdpmli linjunut hl ^uftrflfiiur 
diuiqiui/t ntnbbp^ ^bV*- ^^^^^ fiiuqiutipiiLp^biuy b^nLfup nb'^t.^l^i diup- 
tfpbjiV uiumlfbgUnLd ( qiLJuiujiuq^ n^^bpfibt hf^k pbpiuUp fatp ^lutL- 
lib% b b-nilup tumiuJhbpli)i nl'^lil'^ lummdhbpp l^p ^ui^lfUt b[^^ uiiliU' 
9^1f lubniudni^ p^inpp ^b'ii ^lupqinLd, l^plj^ttLd b'ht 

Viuumifiuidl) utiL 

BdllfbitiL iusdiup q.npb- b'b lu&ntd iftp-nUi lin^ntiui- ifiintb, np 
dfi ilbpinliui^iuip t ifi)tnLdy ub, ilfiiip iitaumltli puipiuli, W'-lfP ^f'BP^ 
dwqmbdiub bpl^tiL bii^Lp%bpntlf jbinnjfp ^uiuin b lunpt Viu upatmpmu- 
innid ( itP'' lliLUiibiuiui^u utuiplii luduji'b, bpp liui%ut^bpp ffi^b\iy dn- 
qnilatd bli iltp^ntlibbp lujuui^u^ iuiLiuUtf ibitp uiiuinL iftp-nLliJiif np- 
ui^uqft ^kp^p flb^t^ '^b P^L ^f ^'f kli ilfiiip b fiui uiiuifiut Stftp-ntl^ 
uijaml^u l^wpinLiui- 40 op ^i^lif iii7i/i ( dhntd, jbuinj uuiialinLd (; b bpiiat 
opntd ^npiubntdt Uju duidtubuili ^bp^biitd [iul b-b&ntd b'b b umuihtiLd 
tttqlfmuili i^nipt Uju ijininLg dji dufuuii liuid uiLbifi ^fij^ [gbuLd Irtr dfi 
^fib^iub ^If l^uidf ludfip V^^* liuipii d^^ b judgintd liui mtu qui & flit 4^- 
uu)iqU pulinjU d-filn|.^iiilr^ ui^u guit ( pn^bnid b 'buifu utpftib b muptu 
EjiSuLbbp ^fidntd at uiquiuiLntdt 

Uju qbqp oqlinid ( dftutjli lipuj'bg, npn'bf phquCUntd bli mjq imb 
fumb-mb^ opfig 40 op qbn. ^wlbguib-t hulf^ fiduibmiUL ^uiduip pi^ fuui&ULUi' 
&p liuiinuiqbiUL (^ nLquiplinid bit qbutfig ui^igbbint. bpt l[utU9UiqbinL (^ 
ifi liutpnq uiigibj^f npail^buib ^ftp^ iupbuih %dm)i libpb^ %pttilit Digitized by Google 808 lu^14^L•^pn^^»^^^ Od[i liduid. 

Oifi Ifbuib^ '"^lI'S fti. puipip ktiiijililt liiuinil uitfttLft ^uiif iruf k%, 
np p'nj^H ^iniupui&nv^t 

t^ttjUp ^luibint k nuLiiLg^p ft^hgUbint ^tuitiup ^mpfunAp itbitnut 
b tjiuip-iup'nLit frlr lib-iu^fi tlpuijt 

U&nLfyli tjinifiif gnpb'b ufit^Lpfi p'btjtfi ^bin fuuiiLhuii-f iginuf b% 
ift '^t^* ^if "'"'it^s punfuLif b ^nipp ^/i^ fp^ ^itiugltHLiti 

^utinLmfi liuiit p'blittLiib%nL ui&ttLfuli ipnijilif fjiiipp If^i ^mimit iiflr- 
ifi lliupmulf ^but fytuiibiiLitf fyJiugliaLit b% p^ffAmtapnLm&fi'b b i^iuiibg^ 
%nutt ^nfp p%^ jbiniij i^qilinuf b mtimmLntJ (t 

r&4, wi\wn bn rbibin. 

llph^nLdf bpp. %pm <!CM#lfii»^^i» — tjmfu'iuAitf np 'ifutfMmfuiitoJnU' 

ifwb. pLput^tah^pLp ifaupq, bplfiM^nuJ ^btuh^^ mnumnuli M 
nL.hpy npli if^'^ff p'bift ^ UMlruMirj bpp. mp-biftp i^iiifriif^*» Juipq.ft 

ui^'b n'&p^ %2,'^'iimlini.J ^ q.bn. tluifw^wtin ^4* ^^ubit 

U»fi.iii^ p.bpbh^ Jut^nLUth tlbpuip.bpbwt Jff^mhff hmfuuf- 
mui^utpdniJiif^i Up'^ p.utputpn pnit^ph p^lfii^^ uttuhanplipiin l^n 
Jbnit^t Prat, p n^jfitL^h ni-J ^ifin^lf fi^ Ifuth^i;^ ifififif Jihn l^n 
J bait ^t Vpt P't^ 1(0/ J* pju^n nLUplb muA^g q.nupu kthbhf 
if^lf£i lip J bn.it pt \)pt^ Jbn.biutag%ntJUfi ifttLnjufuAf J^Litn^it amp" 
it[ig 2,"'-""^'! ^t nt-pp2j^ 1^1^ Ifiit Jbn.hpt hp^ taiJbintl Jph^ f-f /* 
^^if f^iftbttf bpl^utp ^Hf utitippu b^^ ubhb-ttilipg ubhkui^ atthg^ 
hbiJiu XbiL^bpfih bpl^nL. JnJ p.tiitbhf Jat^ j^n itiwmw^pt ^P't 
^mg b'iftbij^u uiti.atfbh biftuti- S'^'S^ fiLifilrify ([/>%'£ ([£ Jbnit^f 
tti^utf^ ^ Iropp fjpauitunf np itnp ni^utkht bpf;- m^ufifO^ ^avtr- 
^4** ^ifbn.bif Xuifit li^Jtuitttthi^f li/t fttbi p^ p.mpb'liautntb'ppg Jfih Digitized by Google XlihUh-B 30d ifutfttiSmhlri^ i^t Ijp't' d^uiJtitlinjjt q-b-plrqituth fl^nph^nt^g tuhJpfw' 
m^u ^bamn^ J^hp uihnLiift mpuiwutuhlrinij^ t^lrwuimft k^P^E 7*^^ 
fn'-pi^* u^ ^P if£rfi.if^t 

a^nqnijnLpq.p ^WLUiannLd 1^ b. <^''^p/>([y i#rai-ii f.iniii([ m-hb' 
^nn nq.b'hbpfiy npnby <liguti.bpis> ^ l^n^ni-Jt Omi-fr/ip ibiLobp^h 
niAifih uh-y uiubanwli b. I^utpjbp (HjuinL^iibpT^t uiu^ hminuJ bit 
lkumni-uthnuppL.hpg tpl'^g juthihni.uth <!in.uti.p-inpphy> b. ni-J np 
ub. ^uffunt^ fuiftbfif hut Ifp Jbtiitfif fiuli ni.J liutpdfipn^ l^tuJ 
utubtntul^a^y Jfiutih ^p ^fii.whtjLUthtttit 

^pp Jtttpq.ni. flttt'&ut I pn 1**'l npftit n^ Jp k^P'H 17^77- A~ 
Jtuif.pbi^ ^bit ^utpttti^y bp^ Jutpq,p put p ft ^ btjbi^y puip^ ^P^Z' 
tntulip if.ttt^ftu b. ibiL^ fuitinpittf^ fuutpbtntj^ Jutpq.ntAtf ^ntf.^it tu^ 
tttuiJiiutl^bptii tuttitnuJ 4" P^P^Sf Ifk ^Pt" t^P h ^n^h t'"* 
tbu ir l^p ^pb^wutl^pj Jfi ntnp tfitni.J linti^ppity Jfit.un t^tfjlthy 
b. ibti.p Jifputf^ntl ubttJnLJ t/ph'^fthy nL ttttthnt-J ^tttf-^it ub. 
tf^aph-btnt. itJuthni.p-btttJpt 

^tifg np ^ntf-fth uit-tithq.nt.if ^y whbgftf> p'tuaftLnt.J bh tflr- 
ptithy b. Iiaqf^ntfwqph nttthuy ptupiptttitttth qn^b^at^hpttth* cM^iiijt 
ttthnt-j^ ttiutiiuuy Jbp tnuth 1-l^pui^py tnqtUDtn uthut^p p'uqftp nt^p 
llbpRtituTi b. utitht {[Jtatho l^t ubtfJnt^J bh hhfbgbtttth ttmhbppty 
np p^ tttjtf. b. p-f;" nLp^2, Jbtvb^hbppg ^^ta^bhuthy httt^nt^J ttt^ 
^bpfthy bp-^ P-^'S J^^g'"^ it^t^ tttuni-J bhy ttt2Jutitp^fig f.lriL 
^^ lljuttttybty bp^^ Jttttnn putqm^ l^tttJ JtttpJphn aftttttffni.li iffhfty 
qjat h2uth i;y np hnjh tntohftg nt-pft^jh ^^ ttiftutft Jbtiitftt 

Qbutn^ JbttJruit^ fnqutghnL.J bh utttti.p fpntf tntttjmfi ift9 
l^tttJ l^utJp b. ^titJ ttttupttttulift ifputjy bp^ tntititJtttpq. ^ J-tttJut" 
Ipt^y pull bp^ IfiiftlpStttpi^ ^^^tfttthpht \rbtt.bif titqif.tttlittthhbp^t 
dttthtut-uthq. bptitftttttmttitupttahbpp tf.hnt.Jf Jbtt^b/f 'fp^j Jp Jp 
^ptuu'U fut^p bh utirnt-Jy npuil^uqj^ tfbp^hu ftt.p ^utJ^tttlfp-'bptmftt' 
utpfP'^utttttt tuh^t hp^ hh^gbtu^p^ Iffth ^* Jtuqbpp litttpnt.J 
trir* tatuuabitfig b. i'fiifJr/ ^ ^Jtaqtn Jliptttmni^ ftftr^^^ii » Ufii^avj- 
hbtnt.g ^btttn^ tot^btutguiir fut^pp pttttfini^J bhy tntujtnpy ^tttJpy 
l^imJ titutfutnutl^p pbphf^uptfuim ^npqnt^J bh b. fLJni.2f-puituhTi ^» 
fpp tttJtuhn — lfnuipni.Jy np hnjh uthfig nt^pft^h ^^ ^JbttStfit Digitized by Google 310 unaiJ^nbw^Mf ^uthimipii limntrt Mb wutthu puw^wiL. t^mnjvaJutli^ np qHtnuJ Irit 
hhfirglruttb bnkufihf ^H^iJ^PP p-utffp^utlinil funtAili lin^ni.Jf p-b- 
puthfih ii^/wp^ qiinLjft h^uiumputli ^wuti^ffy ^'"^tk' ilwputp^ 
l^wpnLj ^tuq.gitHLJf XkiL^lrpp kp^-Pt 4P'''l ^(^'"/'^^ pRiibgitni-Jt 
kpplrtnt ibtLpii ifnif mmfjitu b. tiiii|iiff uimrnhf^nt-J b%j wJpi9q^ 
futin^u ^ut^mftnud frli limuBi.ft if 4*9 b. Ipttpni-Jt ^utmb^ft ub- 
L-bfiugmff l^mmi.n Amp^u»lit9g.d b% ubuthp* ap *Un^U uthpg nt.- 

nutUbpfi b. ^pi'fp tlpunnil^ fuui^mXb. I^muinud bhy p^o^g uut n^ 
pninp q.lii.qbpnLift . ubann^ ifttupiaUnuJ bh Jfi l^tnuibpw^ <f^9 
It. blibnbgni.g pbpbtnJ ^wuiupml^wQ li^nk-Uifji'li l^uiJ ^mfuuip^ q.p' 
iittLJ J^fpf tnuihni.J miuh Jl^f mbqp q.^nL.Jt ui. tu^u pninpjt 
hpuih^ ufhnt-J b'b plbq.utJi^'iin bplpnL. ffufifficfffj p^^m^^nt-dx 
Ikpni.^ t^ffi.qnL.Jj bpp if^ti^if mwuiih^ni-if bhf ^^mpJ^t-ni-J ^ L. 
"^l-Pt o-iiff/^uy buliniii iuuitnuiiDn utm^nuJ bh b. tuuni-Jy A^i* 
u^pm^ i^^uig Of-^9 dinLii P^plf'^fL* XKtthJ '"It '^'"PtH k^^* 

vuin.npq. thuijpg ^Uiibu ir ^iu^tuhutht i^ut^u bh L. Jb' 
njbijf utnifjol^mVubpni p.mpblputrubppy tPktS^^PP ^ uin.^muut' 
pw^l q^t^qwgp^f fih^f^uih <^utpnuum (jfuff Jbn.bfp^ unhfiui 2.^m 
Jmpq.t liif^ii ^ff^a^l utmpfiui^ ^k'^l ^uiJpnL.pni-J £* iAfbgbmtb 
mJbiiUiJomfili uihi%iaLJ9pftLp-but\if dopy ^ifra^t njiuibp b. tf'j/t' 
ibn.fpy Ipad ^uiJpnL.pLni^J ^ wubtnil* a^iii. nqf pnjf^f IJnLpp. 
i^ni^^lb Jfu^ftutpi^ii^t %pbfH; P"i"P blintjitbpp hup blinqjji ^btn ^ub- 
ij^m kii L. hpmhgpg Jomftl^bpp i'^l/'il f^2,"i^J b% Vbfbybut jj^ 
4l^p9t^ /kfOii^fr^£i» gwhlinup-pi-hhbpp lituJ Jtnmq.pni-p-fiL.1lihbppt 
Htummpni-J bh £r^fraft-i|ifi^iirir i'^uny Au^ ifoMV^^ taqa.uiliuiii1ltbpny 
'^^IPP* kt^P ^ «'f9/>([i't uttL.^uiuuipwli liuthutj^y ^af>uilr q.ut' 
f"df l"'-P9P Wlb'^ ^^* '^'"tPP^ Jmdn b. uin uiutn^un-hbp ^um' 
ijfu b. prnpipiuXw^ii bpq^ bntubuil^n^ p.iubbp bh utuni^Jt l7^1r- 
ffrym^fiflf funp^aL.pq.p ^uiU§UipbinL.g jbtnnj ^mtififj^ b. ifoin^^ 
uiff.iir^iiiifif£raif p^l^nuJ frii q.uin.utqh ilputt b. pimpiptuiut^ii £W' 
ini^jf Ipmb^int^ ^tmdpnL.pnLJ hTbfbgbutibhy wuMtu ^npu m^p Jmp* Digitized by Google *ttmi--B 311 q.^1^ p.niinLjt frii q.uiq.miip^ L. mmthai^J klibqkgpt ^iiff.i»i{^ "^^IC 
uAkgfihlrppg Jph J^ ^'*p t qiinLjff np ithfkgktu^li j^2**'"''([£! 
^arifififffffn Jiiutjt U.njmfhg f.irif£.if {: ^m^iuhwh mpntugni-p b. ^tu^ 

^km hmj^f If'utitlrh p-^r in/h mmhfig ^"^'""^ ni-pfij^ l^i^ ^ JknUr' 
fnu It. Jm^kpnt-J l^n ^wi'ynitrlli n^ia^iohiujphf jlnnli-fig tmuthnL.J 
bii q.tuifjoan 2P9*''^W^'*^^^ ^iP J^mpnhmii^n^j npnh^ 2P^^ 

£rt# l^mitta^^y hnpm^wpuhp II uiq^hliiibpt hpl^ Jut^p mmutm^lri^ 
^ ^taptap opp^ h^flrgbaiut Jp op uim^tti-iS bi blfhqbgni. tf^-^y 
mpn^^lnnL. q-pw ^taJwp ^ututnuli utrhbuili f.fifr^(- n^ aSfi f^/^i-f 
^nL.hfif L. lifrLpm^fi op^* «ii|fDOiaipiiri|.fii^» [&tuq^nLJf fiuli Irp-^ rai.- 

^mq.U9qn qiini^J bi bl^bqlrgnL. J^futbqjtf q-bitApif hhfb' 
gbu»ijp J^^ipp ^n^nt.J ^ tit'b 4Mp^E* df»i~u Jompli laiff iir([iirlf 
l^migUiiD iP^ffp* b. Jfiii^t^bn. om^miiuib lpumu»pnL.li (- lpiupq.p 
unmAo pampiprnXmrb nothu frii* Jatiph l^i bquthtulint^^ puiftbp 
4* utunt^J b. ^miiij^iupni-J ^m^miitujp'ht 

^mpq.n l^utmiapbtnug fbw ^tw&ui^ ttbtLbnum^pp fuhq^pnt^J 
(r i^ut%i mubft f^^b. blib^bgmliwh opi^it^nt^ uipiikinL.mh- ^ t^iubX 
mubtHf umlpufu ^utqjpt- ^ uimmm^ni^Jj np ^tu^tmhuth dbpd^^ 
iihfbgbmifi utfipnf A'^7^^C[!' npai[^bmb. ^^ut^ ntiifft opprngUL' 
^bpp Bhut^wliiunp iati^hwIigaaJI-buiJp munt-J bh Jp mfurn^p n-tuliXt 
np 2'">'* jat^m nihq.^utmLni^J 1^ pmtijSnL.Bbutb Jbh" Jutufif Jm* 
ifai£.i»iff. Iimliimthg ^m/jfaJUnt^t ^pp ij^tathip t^bp^gfbnL.J bV itt- 
ftnrL.uiliau[jt t^nuill 1^ hhfbgbimiJp kp^-i^t^ '^t ^P^fp*"!^^ — utmai^ — 
tf.pbpf;' pMfnpp ^uaJpnLpni-J bh hhfbgb-utfpia b. Jp f^^t 4"*" 
Uftk Xt^ni.J paapmlup d^ff aph (50 ([• — 1 p*) uip^nnja^mijt 
(bpbutffufitn^ tlbpghni-J L. ^banuj ^m^uMhunffh 4r muilj^ut oqm- 
tttupq,^^ 1bhfbgbu»ifh ^ muthni^J bit tihpbqdu/bmwntJitf puli ^lar- 
ifUfj^ ifbpufq,wniiai^J iihfbgbiaij^ maLi»pt %bpbqJmiip hii^bgbut' 
ib mqa.uiliuthitbpp if.bpbif^J§uh1ubpp Joan if ("(f ^pit^ luafiint-p^bmh 
b. bplint, utp^fih ^npnLp^bmii aftnputi- uiuampiuumtui' (- jJ^lbnuJ Digitized by Google 812 uawwnw^hh^* if.^Lquig^iilrppg nil ^^ np uiutmtn^bi^ ^pt %lrpkqJutit ^npiMfjfii 
mmmat^nmii utunLd ^« m^ppumnu jmptrutL. *fi Jbn.lring'»f ^u^ 
t^kplrilJuiii ^npnqjt mtumwufituihnLJ ^* «0f ^li fruf^ (- fuipnt-p-liiAt% 

ififii.ifii-))# — Qqnpdfi p'^pl' i'irffffifjf. 4fff.iii.ift Uiijiir if in q.nLpu 
^ q.uiijfiu ij^bpbqJmiiftg II mwanut^aqn fftnpnLJt i^pp ^^pf^S' 
irfii-if IrV /^-^if fic iftbmuMmn futn^auiL. qinii-J Irllt i^lrplrqJuih^ 
pirputiihht 

\AflrglruiUi pbpnt,Jj qitni^J trh t^bplrtfJwIhfi iif^ k^V^P^ 
l^mmmpnuJ bit p-tumtwis k"'PtP^ ^V^P p^na^J ^ t^bpbqJmhp 
J^ff liutuibpanfig ^inirffi-if bh JbnJrm b. uum {^.pl^ni^J mmpl^bg^ 
IsnuJ ^ t^bpbqJuilbfi if^ff hmfuutin^a f^lf^lf mmli^ Jp bplivt, fi^p 
if.itbinalf apm^iiqj^ 1L"^t'P piopXp l^b^t b^£r ^^fl'^fl^'*'l£ kf^ 
tt {[utuibpinp pnini^J bh ii.bpbfJauit^ 4r"'i^ P^ iffiiirif firpfrf- 
ifavif ^^bgitbfj^u II pfr ^bpbiJwlhp ^aqa^ fighbij^uy apuif^-uqj^ 
uiui^mutitni,p wJopfau^h-nup^[iL.hpt bpp ^iir^iiflfioif hhfbgbimfj^ 
ifoin^^ afff.if»i|[if«if^ pnufi 1/4*9 op^hnLjf (- ^nqja U, iif.nL J fJrplrf- 
Juihp d^f 2pf»uuiuimi9tihbpn ighnuJ bh tf^bphqittaiip ^n^n^t 
\kJbh Jutpq. f-ffi^^ if^ pm^nii ^nt^ uiffmfi iq^ ih^bgbmiJt ^b- 
niifjy npm^u ^urmnLgnLJit hpaa bpm^anffoftt rbpbqJw%fig S"* 
Ibtoi- pnntp ^nqn mbn^J bh ifbpaMh b. Jft pni-n. aa%tf.mJ ^b" 
tunt. ^bfi p'ntjitnLJf Jbqo ^mJuMpbin^ '"it* 

r^mqttm% k^'PtE /[UianiapbinLg jbutnj P^LTP ^''"^P'^^p'^^ 

•bh ^ut^whaajp ibn.^^ t'^'iP^ T^itf^ioifiifif ^/ muat-J ^* ciMf* 

-utntjui- ifwpXui^mmnjg mpwugl^^t Qbmmj ibti.^ bh mim/j^u ir/fi** 

fbgbau/li domffli mqqaulpnhhbplfh mubtn^* ^l^mf-fth untMp '^l^t" 

pwpf^-t ^ni.^ '^ifPlits^^ ^t'^'^^lts ^to^tuhiathf mfl-nn.m^tu fp y 

' mppu9gnL.hbppf Jompli mqifutlimhhbppg j^iombpn L. iafif2fvt.2<n f^- 

pbqJmh i^npnqhbpp Jputu^h qiint-J bh hhfbgbui[J^ mnLitpi^f 

HLp iCfo^ 1*^ whnudf ^mjbintf^ np Jffhjh. mhi^auj '^rnqji J-ut* 

-ttamhmli ^l^t lljif ifiirjjff ^n^L.ni.J ^ Oi^banwmp ^wgT^ b. ^wan^m" 

11)4^ mpL.nt.J 4* qbpbtjduih i^npnqhbpffht bn^pffpf. opp Jomfali 

'atqif.wlimhhbph nt- l-PkbS ll^^hm^^ Jf» dfa limnp uaamnh pbpni-Jf 

hhfbgbm^l^ pn/np X^P^PP inLuahnt-J bh) b. ibmn^ qhnL.Jf hnh* Digitized by Google sm^m^i^ siii ^jirmij^ f^bplrqJmhit op^lWt^ frtf mm [fin t Ujlfni-^frinli. bop^h o^i 

^mmmphiat. k. tuf^ kf^p-p ^pp ^mpnaAtnlf ^ofuph op^^^)) ^mg 
trh mmfjjiu} ^t^rngfllbtrpltg 10 — 15 ^nq.nt.f npniig J^rf ^uiiwfu 
ij^'hnt.j ir ^m^mhmlb L, Irplrgihnfunt UoB'n ntwiinfhu^ ufff in- 
^mhhbpp ^mvm^unt-^ II. ij^itni.J hiflrgtrmit t^bpbqJtnbp op^' 
iffr^ bitr thmtliu muim l^mJ '"If- ^PH ^mJ Jfi n^p^2. ^P minrntu" 
pmijf. aunitnt-Jt nt. €ofuppi^f ^nif.aL. ^mg mmij^ut 

ifmfumui^u mtvUbini^^ ow^mhrnj^ ^m'£nLP'liLi*n muMmutpiuqit 
^pbitg ^p^ ni. %np yh^bgbiuAbph ifi'jwmwtfJi'iM JututnLguthbinLfi 
ipm%^ ttLj^mplinud bi» ipmh tfl'^p* pmd^mlf^f utthup* i/^l^iup^f 
ifniT l^ffjbpp tlmn.bini.f iftm^m^ ijjumpi bthbniL. ^mJmpt ILiiftif 
Jnpp'ni.J frii Jji bpffhj^ IfmJ ttp ^mhft n^m pf l^mJ if^ k"4.^ 
npftg ft^fffm^fih mmmpmumnud ^ bmj^b^f Juntl uruffic^t tptZ' 
rnntl^ ^ PUlP"i il^tmi-t Vul^ bfH;- uamu ^* tptl'^'^'l '""f^pf ['*' 
pfi^ai-pf ^hplim^ ibU"^ ^pb^-^kr "tp^f'lt ^ ^ium inpftt 

UiLiiiLOffi J!""** i'^'U Z*"^"/! 't^^ ^mgnL.ufir ulpii.nud ^ cf fo- 
dbpq.ni.p-pL.hn U. thmJn ^-Atr Mflrpfmiini-J uimmmpmq.pt ^inifitifo 
pmqlfh m^pmgnL.h fkufmmmpuiq wniinqfilb^ mmini^J Hkt-bmrnprn^ 
%p ^mJpnLpbf^ ir mmjji&t Ulibqbgnt. q.nL.n.p aimmmptuq mn.^ 
huqp ^pmA^pnt^J ^ tt-mdnLnpitbpph ^qnt. ^mgfi* ti^pmJJb^ 
9^'P tpP'Vi^ft ^^PP^ ^q.nu ^mg ni.hffh^'^t ()ar([ifvji/ ^pmLftpb" 
ifin ([£-cf pbpmh muni.J ^ mqjtmmjiritf pnli umfininL.Jf fut^^m^ 
^ni-if ^mpumfiitt U.|ifii|^i# ^juirLif frfr tqmmmpmq. mn.hnqjii inifi.- 
Ytp ^iB^ffitiWir pup bpbgtffnprfi L. mftprngntiibpft ^bmj q^"^^ 
Luriff mm%num^pp ffup qqj^pft nu qpmqpfi ^bm^ qfi^qft p^t^'"'^' 
hbpn II dp pmitff MrpntAip mq^mm'ubpt \lL.mqni.pbmh l^wp" 
qni^ ftumnuJ bit o^mfr* Ol£/tr^ if4-([ tL"'-t^ll f.^^^hmhy Jpuup^ 
qnauttJh ^md mafbtU-m'^pp b. mh^mdp.bp auimunt-d ^ingpht Ikjn,^ 
mbq dp ma.a&Xph juoumlignhjppLii ^p fjphnudf ndmh^ uimm- 
dnud bh hhfbgbmijp pmpp q.npirbpp L gmumlignLppL.ii jtif^ifi- 
%ttLjHtpm dmnm^mu dm^numhj nupp/jitbp ppb%g mn.apban q^np- 
irbpii bh mn.mf pbpnud k l^md upm ipm qndtr^b nu bqp qn^ 
dnt-dn Jjmm j^fiiLiiifi^ qpunud bh dpfimhp ptnh^mhbp ummphbn 

21 Digitized by Google 814 aft*tti4^nfrW»M, fnt \rp ^usnqiuhp if^^ if^ -ftti. ^^^'^^ miiuti^y ptrnnuJ ^mJt 
£rii if^O wbq^ L. ^tu^uiituih op^hniJ ^ pl^ ^''^SH ^ P'h ^^^ 
tnmtinf np Jji Jfi l^mnp t^kpgi^bmi^^ aLtnttuJ kitf Jfi ^uttip ^/t* 
tnnp 4"/ gliaL.J brh l^mB-uunft Jl^ft Qtramnj iuptf.^'ii dmmnL.gmiinuJ 
frir inmif lrpjitna$iuuipqiilrp^ Ibn^^n^ l^irpml^na^piibpn II ^/iuil.^- 
nrat.io&' 30 — 70 ^fif.^i# /^"/"/"'V^^ f '-''-* uifunpJ^mlimil^ ifiai^oc-if 
4-* bppbJlb J^iu^b Qifiumbq^ l^bpugl^nLp pl^y^ 4" /uunLJt ^^tnff 
4" utubi^r np libpmlinLpittrpn ififiafnc.ji.iii.if bft Jbi- ^mpattthhb' 
pfi if 4:9 uth^uih^ £l 5 — 6 ^nf.^ :J^L.hnfiM ^aupqiuhfty bh iic.aa#ri.if y 
^wtkuiju fit-p wutiijig ij-puiwliip f.piiri' pbpm}f q.pq.uin9ilt Tiutm 
ij^ffi^Ubpff blibqIrgphbpnt-J 'bnL.fiphi^wlir q.t^Abp bh tum^ttLjtf 
ap uiuiitnt^J b*U <^ni^nL. S^9 tnnt-nqjbbppt 

Vpp fiiLiifficif) mph'iniJ bhf ^mutu^auJ bh ^Uigpf JhaL.J 
4* Jptuib DUi^UiitUii^ UBih.jb. n.pntMtb funbuuV tlbpuih Jp iUi" 
i_iff2 ^'"9* omii 'of^pP fublpuiJtttiiff 'bdiub i([J*i.4' putup Jtf 'f'/^*' 
pt kp^k t ikfi'rai.if ill. q.hnuif ^Mfjf^ ifoiRi' *Vm^tuitu§lli dfi tig^' 
fuutp^ 4* q^ni.J ^^'fg^ 4^*1 ^ linAqitniLif d^n^ngl^ .(^ mifiv^lf t 
^Ijiiiff-iffii-if bh L. pninppt Smh ml^pp jmnitm^J 4* fAlfmdut\ipt 
L. ^^bfa^ Joutbg'bnt^J ^mt^pptiLiiAitbpftbf mpiAi^ iboL^ntl i'liL.^' 
/up f-4'^A tp^^9 S"'l^U"t' /vai^a0^i!f^i.irof bht HiMnfimtmii if^- 
pmynubbpp i-nUfni-P^buth ufauutiiu»tL.a^ ^^V nC^ud putM^mtiM 
bl^bqbgnLg iufq.uibq pbpbft wiop-f^p t[bpfwghbiaL,g fbrnuf^hgi/T 
^bgbmiJi wi^pp utwffiu 4"* ^m^whanpii 20 ij[fii^4'4 ^^dnt^gx 20 
k* ^L ^/>^9^''A'^^ joi^jti^ifi blibqbyaL.t Qbmoj p^ppg^ '^t 4fiP' 
^friffii-tf* vJXuutnt-iui- phif.aLiibiJ^ t^t'f S^vf^^^ unupp. ^utJmp ^m- 
if£4' ^^fa 'X' ^"/> ithftrgbugj^bpfiq. ^miiy mcfUiLif II ^fMitlffi^'if 
triit Sffffir bpbfuuthbpftg <f^^/v fuit^OiJuAa ibn.^1lt ^ifiirf.fiir£.if 4^ 
qjLmii J out 9 L. fifif4-ir uilligbui I'^^kt ^"C-^f ppbh .^iff^^cffy ^c^ 
^Milirai.if 11 ff^^uipfi ^^jmwmli Cut^* llififif9i.fifi- oqnpjff Jbiubf^ 
Iffii-iii ^raf.rai.ii» utuat-if 4* ^ f-trncift 

b^4' ^^fbgbutijp fiUUMh mmpblimitffg guti-p 4*1 9pbututmp Digitized by Google StttMlM^ B15 


p. 20 in tup, puipip i » —20 ![. 
2/1. — * 

4 p. - ij 
8 [I.— ^ 

5 p. Iff. Jftli^b 19 uiuipLliiuip 

^wifntuhuitfiu&fCb 

wilaLuUui^mb^fi\i 

i tuiLuiig Ipntinupnunji 
q. Bi/iii/i/r/rlr { 

* ' ^ linqnuiHLtttnil . 

^huiututjif hop^if^fig k ^nqnL ^iugft 20 — 30 p. — > 

utjh ^uihq.lrpipf pu^ ^^£r fv^* ^tuhq,lrpin L. uiYtlinahhnt 

^bpbqiruiliiawniJiii untlnptuptap f.fnir£.fi£.i/ t tb*-qif tft k"lr 

Jpy PIP "'lip l(^J Jff qjoiutui^p tllrpuijf dft ^^utitp t^fti^qbrpni^d 
^L ^k^l^S"'- l^'-PiH* rtrplrfifmii^ Vp^i ^f ^-^ '''If ^tun.ut^lfliL.' 
if^ ^iirif opngmlb. mm^pL.mir ^mp limd n.mpmnL,J l^mnp omphpt 

Ij^J^uffit ffW^utbtaliilrpft U. it^^htuLnp Jmpn.l^toiM^ f friifro- 
Jittliiiikph fi i-iffrlffiLi/ hrh uipiuAutif.pni^ppLijt vft ^whpuji tiputi 
^L ^"P"^"*^ ^^ JiitnuJ h\tflrglrtu/h uiutpmuptaiii juitnliutTbli^ dfi 
q.npi'^t 

vmtiwf^fi q.lrplfiJmitwmt9L.itn q.mhL.uLjt 1^ ornqm^ftg n.nLpu 
f-fr^lf utpL.lri^t rkplrqJwIbhlFpn Jpttirtuhg ^^mut Jom bit L. oiii- 
IpuiiniM t^u»umi.npnL.mb-t XTli 2.'''P4t"4.^ JftJhiahg Join p-u9qng.uth 
yi» itputtb Jfi tLtrpn.tauuiUiit IpmJ phmuiiMfiDh minLmJ^bppt 

vlrpb-^JuiiiUi^iaplrpn irplr^ aniruutli bi§* bpkfum'ubpfiiiip^ un^ 
tl§tputpwp opngiuXL. f^-f ^utum^mL.np%bpffhV innuti^b^uiufi^u q.W' 
ifju^mibLf ^^It- opngauXb.bp ^/ limit j l^utpJpp upptamiu^^ ^tupb' 
pbS i^^^^^^ ^ 'f'P^ uii^mt9i.mhq.utiAbp[i ^bptuf mJputgputht 

Z^nq.b.nput^tahhbpp'hn Dutn.u9itl1hL.hh Jfutp l^f nrnithpft linqjn 
1 Y2 tttp2hit putpipnt.P'buthf ys utp2Vb nuiitnt-jB butit It. 2 tlbp- 
2ir{[ ^ittuutnt-p'buth Jt^P ^uihtfitboputi' ^ nph tlbp^ i'utipn pnin- 
ptm^tuibL 4:< Vputhg f-4'''//' utpb-Jni^ut^ ffin^ni^ bpbuji ^pwj bp^r 
^ut^uAutj^ ^* ^iiilfa.ifi^ffc_iifi- ^ dftw^U fuui^f pull bfUr ^utpq^ut- 
wbuffi* luut€f ut^ tpnnJnt^d q.uii.utqutYtf Xutfunt^J {Xi^bututputttf fiuli Digitized by Google 316 ttai^a^nbWib^i qil^f'i' ijtqwpt \)plint.uf tnm^h ^ uii.ktmmpmh^g jmpdmptmLnp 
fuouolrp irh ihnpwq.pnL.utirt 

wi^utinHrpji q.lrplrqJuihm^iapbpnt Irfd^ ([fifir 4'/' ^iifn.mh' 

tuiuhwq.plit 

^utintub hmqb^j^ vuqtuphp q.umhp Muiptuufbut tunuiifi '^ 
^uiuuilfl§ 18 mJtugt 

IT/f qjiu [uiggt ^Pltt. ^nq^uiii 

Uj[ i-'iiaquigu fiit juipiudiutt 

Vfi U ^lupuiufh nqpiuituj^f 
IT/r h muimpuil^ jtiuqgptuimj'li 
^JL "l^nil'^ l"f uppuilimlif 
bt 0pttpttgu uAijultuiit, 
Bnpng luU^nip- uiiLp% itui^uLus% 
^Itu tipnibiui uipli jiuju inmupu'U, 
iui'iililip nulibp£ jiif m\upml{ui% 
3'juipiup^fiA diupt^lpii)i ^uiitiuj%t 

2( %w ^iummpmip^f np ^mti AiLw\ftf 
Uji np jbui itui^HUuh ufipbiUijV utuipfit 

^.Slibiilipiuif juijli b-mniug f 4ffi}fri{t1ff jutjn laifiushg ^^^tf "^^ A"^* 
Uifuipnuiuijji'ii'U npninusgt 
Bui^bq tl&iL^il. Sip fid S^i 
"hnq ifw^tugnLu ^lupl^iuHp 

*^«*( inyij^f. Bit ump^^t 
Bnif^iulihlu fUi^iubuij ht^funluuiibiukgy flip libltiug muipblpiAt ipp* 
^uiVbbpli ()!) piiinpb[nil bplpupiumk ^pLuiltunipiiLhfig jbuinj tfiu^liiu%w^ 
gmli {[b^bg 10 ifibuip. 1H63 uiifjtt Digitized by Google *UhU1»-B 817 ^"i"4nt k''p^b^"4. ^"Rrt^ ^mpU^ i^^^hb ^^^ t> fffi- 

If^ oiiiir tnLumitmi Ifpt f-lfcvy PeIC* <f/^^4' 4f ^* ^4" ■''//' ^ ^^ 

mkuml[ L. Jpm^mifi 1^* L. ^kiig m^q. i;^ mutm'iuin.faf np Ifplrfuun^ 
-immtfiiip ^''^tp ifi^^i^'t ^^9^^ hhrqnL^^L.% ^ mutfjfu L, hpb' 

tttmpq.m§^ t; iirf nf ctroi^lrpiif y ^if(^ ^pt i.'^'P^ ^^ mh^tti^fMli ifi/mirt 
0/ dftmfit ^U9f ^pftuwniilrutiibpp ni-if/rir ^ui^^f tun L. ara- 
Mip Jmpq^lif fifrl^ b^li uth^mLmiDbkppt U^iiy^ir libhq.mhfiiilrpn 
II p-a^^nt-hlslrpp ^at-^ii ^aij^^f utf/^ jruIm^j np t^^^ fH; ^t* 
oiif^lf fiii^ tlkpfmiint-J 4'< U-ji' ^i^^ ^tt^ 2'''P"^''k'*^^ ^ t^P 
i^fmt^ftfiaJbp It. Jmp^mu ifw^^g jlrinrajt uiir umt^mniim^J ^ ^t'"' 
^^ l^^-pfP J^^^b. JmpJ^iip ^usffii ^mhXhb/ip is. bpp ^^wn.^ *fi 
pjutpimtifui^ utuBuJ bitf p-tL^ni.J 4* \)pni.umq^;dy bpbo miiq.iaJ 
^mttoMti^pttL^ II* ifJrptrqJuAn b. wjuambq^ 40 on tFhnL.dj Jfilltib. 
Utifbgbuith ^wn.muaLii^n /pwiiui/p t Qbtnnj utpq.i;ii Jbpwhnud 
4* bpl^^itfff bmfHi Of i&uthumimp^ t^man^t Vft^; utpq.uip ^^^ ph' 
^MtJliLMMj 4* ^^p^4t-^t9 ^ ^^P^ipt^bs^ tf.haL.if bplfpufutif.ni^J 
\jMmirmL\i b. miigitni.J mpq.uipbbpff liutjtuiipf np bpliiifnt-J ^iit-^ 
mbtfj^it J^ '"^f ^* ULfiNVitri^ mp^iupf mqmaJbualibpui ^nif.^hbpp 
ibmtLmpmhnLJ bh uLiiini'ifi.li b. ^lUq.pnt.J np ^"^^"'l io^4* f-n^' 
mmMmmiBfif npin^uqp utiguiamaL^h dbqmLnp ^aq.fiiibpl§ f n^jni.- 
P^iAi^gf mpsAg ifiuatt ^auait m. utifpuipmwi.tafini.ft^L.hn ^ji ^nin» 
pmtJ tpbhg^t ^lf4 bpt^ ^of ^ff Jbquii^np ^' MbpR^pi^h k 4^ir- 
pmt^pj^lb t^miinud b% %pati§ b. ^Wfi'^'i-i^fv liauJ ^i^ ^^pb^uimlf' 
hbpi» mmhnt-J. tAt JbqmL.npliibpp ^^miipf np tuptfwplbbp^ tgm' 
l^Afig yciii-pt ttmkf^ b.fmuii.mp (rt ULjiiairlrf ttpmit^ mum^nt^J bhf 
"P 4^Pff^ f m m m uanmhii ncj ijfhftf npui^^mifff bplptBp Jhmh bp' 
^%^nL.Jf mpifjupllibp^ ifomt Digitized by Google 818 llftT-U^M^nW^H^ BLuip bnlfl^nhlfnn) t^wijiu trh wnbkgfthbnfih unglrfni.pkmhf ncii- 

L. fumtJbli hfuni-Jt 

fuJnt^J% npttfi^utfp ftptritg utiq.m^uihhkp^ ^nq^ffhtrpp irwpmt- fp-- 
tfhtmitf tifiiiiff^ fitJnt.it kit P-"lP' ^^tnp JiamhwpJww^ dom kp^ 
l^nL. fnkpji Jt:fuikqnL.it XL-wann iknunth 

l^aif.^%kpp ibl""^ iititjmM§kpnLj "tt^'t ^^^ ^ff^it 4MP' 
ffth q.mutuiuuttuhpf np fjibkfnL. ^ kpp 3000 mmpfth p«>^"^t 
kpp utpL.p ioph.JnL.m^lfg (-ivf^t kpp \J^lii;fA llfmb ^) q^fnt^it 
nn. ui«ip fipwp ^laiiiif^ir L. kpp qut^ %kn,nt \fkap fr^iirir J^m^ 
Jtuiiwli \)iiJtmh^ ^^"4.'fC* ^* XTiapptaJ If'l^P ^ %m^^uliAi^^u iif- 
L^kintuprnhfi^py np ufjJ-J lfkhif.mii[t JmpJhn^ Jhnt.d kh kpliph" 
^ifi-i/y "ip'^b t?}'^^ ^Pktp ^ iiUi^mmtailinLltibf np ^npftg 4f'P' 
fph q.iummamwitltii ^fonnf./3-^L.ir tnaitkitz 

A^kpfkh tf.m9nu»utmmitff J-mJmlhmli ^''^pplftl ^pkimmfimtaik" 
mp uiftmfi i^^ir J^^IR^ JuapdfiVukpp fmpnLftltt.ii mlfm^ mn^itkh 
U. ^at^hfth ^nq.^hkpn'^''aitjb J-mJwIitwii^ mtJ-iku/bff ^mlitmMi^mli% 
^a^fth q.nLun Ufjiinp it^t* dmpJphp hkpupt l^nq^ni. w^^P V'^k'^t 
utkuhkft i^nfnpp iikpftuA OniiwnL 4«»^t 

[Ifu liutijt Jtaufti mmmdni-J khy 13^4* d^wJmftut^nif^ kpl^ni, 
kqjpunp pmd-utbnL.ki^ kht D^anifj^ii ffLpmf>miB^l^i.pp Jmmth'kfntl 
fH;- JftLuh bpkh^g mi.kijf k^'Pb^ nviiffj '^jkp'^'l ff^P ^P^^bs 
tntmpkf^ Ijgpkf^ ^ JjtLup ophff ilp^l U. m^n kqjp.mipmfipni.p^^L%ip 
^rpftuutnujih m^^utb f>ni./i 4" ^k^P "P ^'^'''^'''i^/ ^ "^If- k^lE 
'L^P9b^ f-tniiiiiviiiiiiifif^ tnkqt ^winutumutiip opp ^^pfinmnn kil^lH. 
Ifp l^mfu^j Juipf.nL.u utf ni.u^ P^'pb ^P^V^^^P p^Pb P^^^PP 
tPbS kp ^'"^tr k. I^p qiH; il2bn~b '^b ^'^■■'ff^ b"k ^^b' nLM^ 
^tup ^pk^antnlip ^tap puahkpp ifp »fi*t: J^i-n hS^atp pt T/^jr p^' 

pnLp^^L.hp ki^^s^ '^'"ptp kl^'^d^b ^pb^^'^^b '^ k^ij^p* '"-p 

Ifp fudpnL.IAi utp^mpllikppf fiuii kfH; ^mpni-ftkatA ^nfiff I^JjnLkgf 
Jl*uihg%^ imfu k"V^P' "^P kH ^'"L.mf^nt^h JktptH-nplhkpp* lLf«- Digitized by Google ytt^ttl•^t 8i9 m^u JtrqutL^nnitlrnfi nL. wnif.tan%lrnn qmmni^ktnLg jtrm* mpq-tup' 

^n qnilpif.fi ^tuJaqJtaJp ifJtuifump ^mif impf^tajnL,fl^ltL.itp bp- 
llffiipnL.J% 4*' ini.umunpy ■ififfic2tv^iviii9 irmiLkpntff irutnhlj^htrpntj 
qtmpq.wpnL.mirt Dm putqiimgutir 4" ^P^ft ITk^S — vP* — A^lr* 
p^h ^mplpni.J ^b^b p^'^^A^ Jtmptm^pnu'hkppy bplipnpq.nL.tl* '^^q- 
hua^nphkppf ^ul^ krppnpq.nt.tr ntnnpffh ftupl^nLti* imn.^iuutuptuif 

tupq.tupitkppt Uptmiif P-'^L^PIL '^b^^^^^^k. ^'"P^f^'^'l tqb^'b tb^b^ 
L. tqpmp pniilrii ^^ip ^m^QLuth' kpl^nL. q.tuu ^py^tmtul^bpfi 
tt^kqjt L. J^^"* 'nb^'b ^''"Liff^iirlifrii Ikumi-ntJbt 

Tcfn^jf^jv q.tnhi.nLJ 4* qlrtmhft €ofup-n qtaftpTOf nup ^^b""-*^ 
4* K^llt^hpt Uijimtfrf q.pnL.mir 4^ litmpmubhp uL. ^tui^p^nif (qb^f^) 
ijfy np kn. kii qtafJiUf L. npn%g if4'f uj^in^ tBtuh^nuftity ^n^i_ 
qtmii JkqtUL.nphkpnt 

^nqn^nL.pq.n ^mi,tatnuL.fl 4* U! a^ttimqf;^ litapdi^hhTit 'bin ^oi/i* 
irnL.J ^j fH" nttq.^taiinL.p fmpnLp-kiath thrndttthmli^ p"VP ^"' 
qn^nL.pqiikpp ui^mfi mhgh^Yt Jtuqif;' lituJnL.pfntff np iqnL.tui' 4* 
q-^nqf^ ilptm^mft \J%ptf.tmphkpp tmb^tmtnbq ^b^b ^^9^b^ k'"' 
ifiiciiOfii^ II q.^m% tupfmjni.p-ltL.lbt ^u^ Jkqmunphkpn ifmJnL,p' 

tbs 'Hb'^b u"P"'^b^ i'^w* t'^"tfb «'tt* Digitized by Google 4CihiiS'f: QfiunL-u ^p^umput ^ll^^ tlifpL. Unt-pp Z^nq^it Upmig mn.fitL 

^nqn^nupif.p ^tuLutmnt-J ^j t§p m^hqkpfg^ mJf.n^mui^m 
Ilianutil^uipLni-J 4* ^jppopqjti-pbrtati Uih^mumhkijlf IpuJfHmal^ L. np 
utfLttthg ifput hwftinpn2jSiab Jft mkrpL. utTb^wJ ^WIP it P^lfi^'^^* 

Stuinsj Vppnpq.nL.fiHruthp ii.lrpimq.nfh ^auinutptrtnL.p-lnit% U. 
li2l''^hnLptrutii mfiUiiupy hut upui ^nt^fi-lrmh Jiuuhh phmt. ik 
JmuiirnL.J* L. ^pp ^t^P fu^qutfunuJ ^ ^utpghkt hpmh ov/f. 
dmufihi hut uiautnJlrfntf^ ^Ifutb-trtui^ t^^'PP* ^foifirfiiL.if 4' ^P* 
|>4~4! ^dtnmirbt Vppnpi^nL.B'Iruth ^ni,fHiuth Jutu^ht 

U.fi#if.if trhf p^^ Qta^ntlp. uitutnpfttapfift J-utJttthatii utmubp 
l^nu ^utipiuuibtmhbp ^utL,utDni.lrQuth IL junp^ttL.pq tupjthf [Hr 
\)ppnpqnLp-ltL.hh fh^ 4* "*- ^^}"4 knmi^t \jpiftap Jututirkgphf 
t^fi'^b^jihy tflrp^utuf^u ^Ifutpantuguth J ft Lrt/nut^augnt^p'trtoh ^tou- 
htr/^t Qutl^ntlp tqutuipfiiupoa utkuhktnt^^ on tf.ptohf^ tt^ ttjt ^fc** 
tnLtohfIt ^blftuhf gtahi^tttgutL. ffh^a Jfttttfiitulf ^hhlrj^ L. ^Jtm~ 
hut It Utjif uituut^ton.n^ liqtfptagtmL J ft h'tttfjt tui^f fufftn trikqhna^* 
tnft J4'£ II 12 o^ huutrnA uttLuthg fnft iii. ^•09/'* Jmmirttul f^pt Digitized by Google WbftH^ 321 gmtj^ fni-ph mo-huLsSy filrpni-J bqji nmpg ^tmtLmfmgmir i^9U^ af£> 

U|f. fhuiJuaiMU^ p^m.^niAp {kvmni.i'nL. ^puaJttAnal^ ikqnL. 
kumu at. muimg hpwlh* 9.r%^ bru fii*pifjtftfii£.if > Ifu ^ii«pjii^ IrJ 

I^utpasi \jppapf.nL.fHrtah ^mt^^JfCbp fij^mftm if4*£ ^WL^hghkif 
itaL. 4* '*'// ^u ^Jwuii'lru^t 

'bm 4^j[ i^p9 mnuky fii. llppRpq.ni-p'irmh Jmufiii m^f^ bbU 

Q,hq.^mitptmtni^ limiim%g if.wup u^pttuJ 4* 0* Xkumnt^mi-mh-' 
h^hf "C^^ ^ "fqop^nt.J 4* irhhq.utpJrpttt-p^trmitf ^i.u9itq.nt.p kmi 
L. t^ff^t ^^^''*^^^* wJkh^g u»L,hiJf upauh trts fuaumu/hnLj Jm^ 
mmtjibrp Im- apm mf/ufjiii pmifSm^ff^ nt^fumtuunphkp ^inLj lA 
A^mpipau^ ^^krptmi^nlttJuth mm'&uapp^ MjiJ^jtumbq-patuiOf^ cbo^^" 

Dm birm^^ L. \}ijj^ut Jiapn^mp^iibpff ^Irtn phm^nut 4* 
JutpJhmtl bplfii^mt^J pjiitipntllfit imm itfiuu ''p^p^Jt npni^ 
JiiRLJ brii mpi^mphkp^ iitufmi^ 4Mpt^ iUiplini.J$ 

U« IXuinnLtuhwirlbuti Juiufjih uiUiinJnt-J kiif fH; ^wn^tuunL^ 
l^mubp^ ^hm utapkrpnt^J inaqjtli fttaqnuJ L. ^t^hnuJ l^pt l^pp 
R^Tpk ^b^ Ja$hni,Jf J ft ut fii upm Jtuhuiir uL. piriJi Jjffj^g q^- 
itrnt^mh IMfiifi pbflirp ^^h if.ttLpu tf.miJtUf nppg q-ni^jtui^ttuJ 4^^ 
^4* "''* 4" l^hrint. \kuu9ai.wirmJu»fppt b^p uttfmnii mhgiitmgtuLt 
Jfa^uhph ftfmh utup^ U. qtuitmiftuh q.pmumlitȤiiiikpn^ ^""^ "'g' 
pai^bgw/b mn.m^fiii^ Jutpi^liuthgt 3fii^ii4'^^ 4*^ ff^-p ni,pmtf.p pkr- 
pkg J-pkg HI. ututpoiL. XTmpputJ U« ^In^ii^ii iJtrivp upiu^lrini.t 

XTft uiiiif,utJf hpp Wmifftnd U* ^n^up qitnuJ 4*^ ""Uf-t'^ 
-foL^ ptrpkinL* ^^pk^vttStliis trpbi-lM:0WL. hpmh L. uti.lranlff> u§nL.kgf 
Ptr ^f^^S Vkaubini. 4" ^2t""P^t ^Pk^lC* XTrnp^mJ 1)« ^ivjii£ 
pi^ 4tfMrff»iN|L#i«^^i.if£ IP/9 miUftiL. ^iottmp^ 44*^ tHrpmq.mp- 

HfU pjBp-u$ftp^ 4.^psp^9 ^p^s ^«>[>A^y "p nb ^p^^^i* Digitized by Google 822 ua*a14^nw^^^^ hfi D« hmputuikmiff npft mutu/i J^h^k. 7 mtap^ ufm^aqhirp ^tAf 
L, fipjr €q.nLn.it3f S*^iii([ifrj ^w^i^f^lff uiJ^;h mtup^ nL^m trh if.%nLdt 

U* Mutpinuibmlt UMtuufthf bpli.nL.Jl ^ ^bmL-kmi afi.«fii4jp.frc./3^^L.tf^» 
XTrnpfihuJ U* Mnfup 7 mtttpff ^utpntJlMmli uitm^nt-J i; H* Hm- 
pmufbrnlf h-nJit nL mutupt I^ptr2f9ut^p ^.tu/J^u upm ^nq^fth atttL.* 
hni.df niini.fl ^t ^mirMri^iB/i^^if am mtfuiint.J ^ pL.p afo^^r «y- 
ph i^h'lrpn bpl^nL. oi iri-nuJ frtf* taiighni.J kit* nimmm^ni-iS i; 
^oppf Jftiiip k''k"PtE ""-"'f/' ^^9 p'^qn^^i't U« Mnfup ^imm- 
irfiL.i/ 4* ^pb^uiuiii^h ^t.p irhniihkpji ^tup^mpuA^^ uimm'iuin.pf 
k. ita aummmulauihna-J irf ^^ '^"'IPC ^^^"^ kpkfnun ^ ["^f 
qk-fj fitili ^f^tpp k'^''fP Z""" 'kkqnL.^jiLii 4* fnuk/z U* Hn^up 
fuh^pnL.J 4* ^pbjmmliliig mquimki^ if-nh^; tfop|vt l^kju^ml^p i»|i- 
im%nuJ t ^pkt^'f ^ ^"'IP ILniiii'ni.j mwmuiufutBh pkpai.Jf 
ft^ U* ^mputtukmp uimup njiv^tr* Jmipp mmYi^mti^fig ^rnqm** 
injrt D« ^o^un CfmJmiuifiH9i,J ^^ itnppg l^kYiq.m%miimLJ f i^mijiu 
au2^fup^ k. 3 mtupp (r^ uyiiftf iqmC^kf^ntl miimmni.at J^pp tmmhr 

\^n.mpliUii\ikpfig ITtampt^nrnp Juimfih upmmJtiLit klb^ p^ f.^- 
hwg Jwpif.mlikpiikp^ ^kf fJ^pntjIniiL. pn.hkg^h pmbi^tMpl^kgftiit 
Uffiffifif.i'iii. ^puiJutiina^ ^pi^^mufnu ain.ui^kaifh (r/ ni.tfimp^iti.k^ 
glut. Jfikiinfii kpifpppt bpfi ifiif ku irmtipkg iipmbg ^ii£.fi.^|f 
^t m/" I^P^'il'LtV^ ^^l t' nulijiiikpp jmpki fc-^ til^t^f *^p(fp- 
mmif.aL.fl'^Lii 4"^ muii^Uf upiuii 4r£ puitaq.uipl[kgliht Uiv^iv/tr i|.ffi.- 
iLji i^mlikini^g fkmn^ urn f.lrp£itr«f^tfiti qopnLp'kmJp tf,RL,pit k^mv. 
k, t^n.mhp I[wlhifiikg9 ^''U'pp jutpJatguih. mkutUL. pmt.mlfmh ■»<][- 
ftamiikp 2Uipnt.ki kh litummuiii Jp^VtC^ ^^fSP^S f^h f^it ^^ 
uufUiunuJt \XiiDUimiikpp mtumuiufmuahkg^if 0*4* ^mqjgmA kh^ ^4r 
aaupp ku l^^muigpnu^ t^uih^t ^^i^mminu mn.ut^kutip f.iiii.tfi £•»}#£» 
iiilf([fri^, ffqkiifi f tfiiLurcy P'nt~i £fWUUit» k. iu^r^. mq^mmliikpp ^A-- 
pmfr ^2''*''^5*^* r*ui^mi^apn bpp l^bg tffjf- Sp'''2^^9 Ir^tfti. mku» 
itkiUL. p-t/khptit ^pi^^ttimnu ^wtiit^^Jmhkg upmlk k. mumg fH^^ 
C^poiJun^p ^mfu^mfmki^ tnjf. I^itun-^pf iiiii{a» ^4* "£ ^p itpmJm^ Digitized by Google JiUWlH* 828 fiL^^ p.bputhlt^ fnun anfmuig L. irashlikg tuJanqf ^tuqutf^p ^t^iJf 

mnMtfbwfJ^h wqutuiki^ liipbh^ L if^pnifr^t 4^^^j^fi{iiffiii ^ncpfi f m- 
if^uipmgplrgf ^nphiulhbg linuiLfp L. Jifpmkg p^l^p p^utiffi^bp^ii 
^C^un^^p^umiAlruij'bt IXtLUiokutiiibplig Jfiut^U atu ^utCfWunu^nt.bgf 
auumfi II ^ifrnpaqut^mu Jtnhbt mpDunni^fk^tSu^ U. I^iuh^mh- Jhtug 
qtLmtbgf Jph^L. fi^ 1 1 wn^ui^bwfibpf9 32 mwmiupmif. JutmnL." 
gfii L. piiq.niJbbypii hpuih hbput 

U* Uuif^^rioififfiif utajuutt^^tufli iftuJiup Ilu ij|cfiifiifiii.if b\i» 
S^ti§iLbgibii.uiiLutf^if bpp ptuqJw^JiL. Iiuthuuft bpbfuwiTbbpp q.pp^ 
k^PE 2''*^'V''^^ ^t^ tf^Jutt^apbfnL, IXumnL.iui'toJopp L. ^I^.bk'^ 
ittph pputuaLii^ ^ficifir^i/ JuiuiiuiifQb[nUf J ft opftnpq. f.tfficif (r 

tmbiuif^^u joiif^iifni' 1^$^ iw^it (r funi^J L. iftiff|fii.if | mfriiiffiLif (r 
fplint-J fji^pp bpbfauii qiupimirt 

A^nqpilpqff ijutm ^(t^ Jmu^i 1^ huAiop- ^^h L. Ibnp l[mui^ 
^atpmhp antjuthqmlinufl'^LiMnf uttb 4r/ ^m^n^numh L. utL.alhq.ni,'^ 
^bmb lib pmfwpmh^ atnutgutht 

^poffui^uifi q-pnuuthiibppg tudbifig ufipb^j^'b^ \XL.bu9Uiptubpg 
jlriffffj, 'btupbiiwgnL. uttiofS^ ^wtf-fip^ (-. C^ftuuiiiq.p fuhq.pni.J {r f^Pi' 
fopft %utpbti k^'^pt'^i pJ'2^f"'binL. ^uiJutp* &litif ^mfi^ P^P^b 
ifim^ umpbli 4" il^nuJ^ ^utpbpfih C^uiiiuibinu C^tuJutp* q.pust^bm 
h^bpmLitfihbpp 'bmpbii hh ^uipq.ni.ii* ^nif^fihbpp i|pp([ fr^fii. ^utJuip^ 
pJaiumni.p-butli mbhj^tugnqibbpn 90 w^qutJ liuipq.ni. J b% ispw ^» 
bpnpq 'H'^'^l^py bJuiuinni.p[iL.h ninuAutinu i^wJuip* bplj^w^^h 
l^bm'bf^n^ ^unfij^mutlinufiqiibpp ^luu-uiunLii uihqtuJ litupqQL.d trb 
bpttf ^^mpbpmitbtufjoif bpl^pii^ C^iuJputtLliiUfnu ^mifinfi. potlg 
bft'\; ^l^mpnqmibmb mithhq.CfUtin 40 uthq.uiJ livapqui^ ^£ fmb^m- 
fmnffc^ifi Digitized by Google 824 tta*|.«L'^onw^^^^ umbqibi^ (r fiOtlt f.ii*if 4ffr2''"''4* — Jtmpt^utlikpuif [ULiuunpf um" 
'ybnL.oMf f-^P^ l^tulifbbnf npnb^ ufUtjjunuJnLiifii i;p ^iifO-iiiaftf- 
irlri Upnnpq.nt.fi' pi.il p U. Ifwmtupbi^ hpw C^pwJutithkppt Uiif(|iif|tf 
ifrfu If^^p Q-^^Ps bp^ni^'ih uiJ puipmtutjuibui^b 1^ frtf L. jifiii^tti^£r|^ 
\^umuiM$h quanJUuift Stp^f iubfhhi^ 4" itp^^^g b. upiuh^ ^P^f ^f 
2tifiifii.iiiii^ ^ufn^if*^ u|ir<' ^pV^^tS 'h'^IP ^^ [tutipnulri^t ^ofi-^ 
q,utu ^ptr^tnui^hkpp /^i^f-C^f '^^ "IT^/'f ^ ^^4'!' nunpJbm^ bib 
mifbf^f pull JuMpqfili qatpC^nLputi^ ocMfr^fi| S^rf^ iiifiiti|fa([A£t 

ULjH bpfinL. quiup 4^ip P'un^m.bipu bpb^ q^uiMtff bh pju^ 
J-nAint-bi^. Jph* ^bqH^nV np d^bw^b^ (r ^P^^t ^ ^pkpb '^kfj^f 
(Jpuup \Jmi[dunirif np bf^'l ^ ^pkpb^ 4P'"t ^ ^PP"PtC ^i^k^^^f 
np mhgbi 4r whq.nL.hqpt U.iifffffi.if»&- fntion^iftr£ (-f np tufu ^<iv/|i 
P^tu^nt.uiir i^pb^tntul^bpft tmbqp labbh putpp Jtupql^tuhg ^nq^fi^ 
hbpgf ifOfm/r II utpt Cftuipshnt.tui- C^pb2}ntuliUbplt bpbf> qmubph 
^L P^Pt ftiupql^iulbg iiiifififi/l([ p-^tuJutgbi^ bh U. tnJI^h k^p'H "'Z' 
luiutnnt,J bh Jnj^nplrghbj^ hptuhgt Dtuf^iuiklp ^putg tu^^ntfj^ — 
tulfinuMfmlbfi 4" l«uiipnt.i! dutpt^lpuibg nt. qpnL,d t^nphnih dbq^b^ 
pnt l^t^lif^nhp ^ifin bpuiqhbpn^ nc tnbupi^bpntl ^ dninpbghnLjt ^ 
pull ^bqh^nhp nt.qqtulifi ^itnpnt^d ^T ^nqftiibpft ^ufituii^lii^i^ U. 
bfH; 0iaiupnt^f3-batit ibn^tuqfip'^ ^nLitphf fiua(jfH.d tntuhnt^d 4* f-f* 
J-njuDy ututntubmiib pfi L. dkqtuL.nphbpp l^mitubp^ nt^p nnl^p m* 
P^nn-ft »lptuf hutntuir Jd'utqtut.npnt.d 1^ l^^^^nhpt 

a^nqnilnupqii uifu tlutm p-utipntMtir bpbfi qutti ^tnp ^Ar2* 
tnmlfiibppTu l^n^nt^d 4r umtntubtui U. tquBmlibpu$gUnL,d 4r hptabg damp^ 
q.tuliltptHf p-b.tui.npf pu fnpntlph ub.f dunqn^ htubliutjuahf bpf^aup 
tu^ftnil L. t^pnuhliUbpp ^b^t tupLtuf nt,qqni^tuhf udtuh^ 4*1 ^t 
l^tud bpi^nu bqfpt^pnilt 

Upmif^ bplint. ubn-fi bh Jl. npqbbhnt-Pbtudp tu'int.d iii. fUVf * 
dtuhni.d bhf dptu^it ^ppi^ft t^^ dbn^hnudt SqtujtupJrpnL.pbtmta 
d-tudtuTbtu^ ^tu^tufu dtupq qtu^btu^ bh futuipnt^d amWiiitnLdf npffb 
L. ilmpitutmpnt.d bh unfa ft Ipud upimmpff Ifu^'&n^ nt, C^mimLjmindjt Digitized by Google bii^fii. ubn.^ uutmmiiu/bbnb Ilu dbnl^ friv, Jhiutb btu^sutio 
u^nnud b'b C^utt^b^^ limuib^^^ nuump L. jut^uMfu S-fi^S-^ciiaiii/i iniii<- 
%ni.J C^mq.hnt.J bh hnpiuC^iupuLpli ^fntu^iulflh^nuuih ^ii/i/ ^kfn 
f#2^<tip^ ^fpufS- C^min^bpi'bbp'b U. hnppg pbpnuJ utbq^p i^TlinuJt 

Uiffuiiffiiiiitiirptf mn^wt.b^uitn^;u ahutl^at^J bh fptuqusgiibpni,Jf 
ipP^b^witfhbpni-Jf q.ni!bpnudf UM^pbpnuJ U. uihJuipq.uiphuili tnn- 
ibpnuJt 

Hputh^ IfbptulipgjtuJ bh q.ijluiui,apiuuji;u ^lui^nuuifnily fMiULft' 
irntl L. hVbn.liutVbbpft ^m^htuqnilt 

V^utL^h bi^bfpL. i^wJmp f.%ffii.J bh ^pttti^fih ifi ^utftuun L 

kqh nc unjat^pp ifirf/i»t ^mftautU igL.muJ I; niAsb^iif pm/J ^fic- 
)#^if utun0i%bplt tit-inil nt. o^f'^'^'lf, "PS ^ fc^itcJ Aianltcif frif4 
f^ig irpmif^ mi^b^li drnpfl^ythg btftuti^h bh ^offficif .II nup 4*^ 
np fumi-^h b^hf upmh^ t^ipt^h limht^Umh bht bi. ^pufj^u^]^ 
C^utJbfi Juiuh (ipbhg Jhtuf hpiuh^ mnulfit bh tyar^ncaf -^tJip U, 
P^^tL iJ'^ utmifiu dLf.ifi.ff •inuti^aL.'^f m^u^if^ii bpbup m9uputi-aL.bn 
£«i£.i iMf iffttlrfu^ ftp ff^pf^ip '["^tP f^^^t ppbh^ a[bpglhbh nt^tnbht 
ITmpf^il 1^1 mfq, fiJmhwinif mtt.v$hg f pf-<V£[» 4^iP f-i*fr£^<-* tf^ 
mRL.m bh fuounudf op* ifni^pup vmvmltii ifn-lft. ^ut/f ummmhrn^ 
^bpp f0utpt,miJ ^m^nuJ bh q-nuft ^l^ \&mJmhMiili /^f(i fnt^pu 
(r mmfpu L Jiupq^fi^ tlbpghnL,J tHLmnt.J bht 

\iutmmhmhbpp umumjili MfipaL.J bh uiatpbf^ L, ^mm .Mu%qmd 
CfMicifC.^ fifi.ii.ififf» mibn0fhbpf/h ^Itti^nLj ^mwhnLj bh iffi phfutp^ 
im^ mfft lf$md fP^VS ^ kl""^ ^ ^IL ^^1* "M/ ^ ^nrnfjnt Cu 
i^h^L. auDmqutnb lun-utLOmbuth l^iuh^p u^uipni-Jt \3pinti:lt bh htmbt 
Ifi Cfbhhbf^ U. jwm tnhqutt ^bi/^nvJ'hh nt. qwJ^ JJt irut^p^g 
if/kt.fr£ ^2PiJi J^h^b. rip i^h mpfiLii fputph^ ifiniifS- hnt.mqnt^J 
limh^hauJ 4'* 'bputh^ 24'"^ ^^ iftbpp L. p^^p t^l^Stk 
Cffti^unudt 

Vtt^pi^^mhg fitm^binL. L Jafapbghb/nu C^mJutp utummhm^ Digitized by Google 3^6 ULft14LWt^fH'^^ i|.iffi.» JmqJ^f ub. 2'^^ ^ <"'/£ libpuimpmii^milt 

ITiifpf^^ 4*^ kppJr§ni jiif^fifiivjiffii.if frtf upwihg pmAtki^* 

^nuJ iflmcif ir ilpwhf ^iifif lrpli.utguih Jfifngfiii jfufi^iupS- ^p^l 
Itii ihunni^J L. pn-hnLdt be trna if^ auubtf^ j^^f '-/'"-<' '^^ tr/iiff 
iiphoft^f iiiu uiii^ Ilii ^^ liutpnqui\inL,J ^IriLiifffiif^ iif|i|. miifi^t r^R-- 
hn/ibbph £rfii||ifin &ififi-Mi|£r^tifiLa/ trii tiniiili^i Jputfh fih^ nn 4/*" 
ptuJut^nt^J biif hpui ^ui^fif/Liii^if frif liutmuipnL.i* f-fiii' ^utJwp 
^1 iruin^wih^hnqhlrpp ^uAi^iu^uih^ ^uf^uffLiif^lf frir utunLJt 

f^fi-trfTc.iifi' L fnifiiif bmff i^utiLutinuJ 4r Jfi^^b. wi% J-utJauhutlff 
bpp Jfi bpbfumi^ IfwJ J^ tlt^^S^I ^^^t ^mlbbi^ Ig miif^^u {f/i/>S'- 
^l^f mobiipt Hkfu J-wJmhmli uut rnitfjirnt.J Ig iwjf. ntuftr mJpnqf 
ntffwmm^Jp L. uAtCJkmwIhaufl t 

\Swmm\tmhbpfi Jatupit jmm hmfumuimiutpJnL.h^'iibp l^mhf 
m/uufi^u^ fopmlhfkifii pypmltg^ ^if§^mliii^aL.i frtr^ np uutmm^tmh 
i^npg iJmApt UtfO^p/kfa — ^tfZ^PP — f*"-P i^** p-t»i^L.Jf apttal" 
Cfbmk. aft|f. J-mJuthm^ utumuthmhbpp qpouliaL.J frtr, ^uipnn (r 
tfpiiftf^ Vr^'i P'^t^^ti* ^bl^VC ^^l^"4. t^'^^t'^ i^^ pi^audf 

Up i^ f-'^^gh l^f^ct i^t-^pli^ ibnit ^ ^puthg ^^ipc tu^b^k^ 

^tl^PC f £^tt»f lii^ tf.ni.pa ^b\t iibttL.dj up l^t pbpp ilui^b%t 
iFiM.^ ^kt^p 2^^(> ^^^ lttJnL,tip ttp uttttttitthuthbpp fii^fp 
lim%kht 

^bjkpp ^nttttii f^pbs ibh fmJttLdf np utttmat'hutitbpp ifittphhi 
f^nhp^ 2'"-pPti {'"'P t^^ p-ttt^muJf ttp ttntmtuittuitb-pp nm* 

^P$P^^ tPB ^^P^Cb" lintpinL,J lrf«, ^(r ttttumtmknA t[b^ 
gmit Itttumki P'''^48P^l ^' nutintLd h% famftki^ ^bp^tmgltbif ntLtt^ 
mf II. ittttnt-J kit. 

{JttttmtftJHttff nutttttttttutf 
^n^^tn tnutlip puthj* i^tf 

^nh lAthfr, Digitized by Google sittMiH^ »ar npiAgfi^ J^futiifiuh wn^utf kh^ plrpnuJ ui^bui'.-u fi^^inj^ i^nfifw- 
Jkl h%. 

0. 
Vl; ifflbpif* utumm%ui'hbpp qnii^iuit ii-uijlililiit* ^()i ^fiLiifiiili pp 

p-iub i/( Juiquipiuit* itui'bp'h l^pi JT^ Ififiliit* ii|fiifiij[fii^ Wt* I^J^kf. "'E' 
qtu% li*iuiLbt, iipu^ ^ntp pbptjf inqiug'bbJt Wh u^uip^fi'b inui^ ^mp pb- 
pb% iip, ipit lip mmimp, [nquiglit lip, ij^mj^pk lH <[£ wH^akH'^ k"^l' 
mpt Hu ^utfuj^p pfipmuiU upupliiuupiinLlifi ^(li qfiituiliuij, ijf/'^t op Q^nli 
uiwp^uiuiiinLiip pbplifii p^pbp ^fif/( i^p^ uuiinui%iu%bp% uf, ^wpu, p^iUgnLnp 
^b0i\tbpp, upuip pitbbp ^luqiu'b l^pt Uu op mbuUfi ^/ly tl^iip piCh^ Ifpf 
lipu^, «llj piuli ^nihliJ, P^f"ltj! tpP'"*'^^* Phpb% l^uiipt unfuji iitq^i i{[fii. 
miub iiuJt^bli lipt 'hiajkl/p miitlf op ^luuifi Ifp, fflifU jipb\ l{pu^ ^ip p'p 
^nqp y^%bpi9L%, un^fi lluiiSk m pwli (, op mnifAy ^"t ni p^uiifi^ 
4/f, kkpP^uij qpj%p f'bp lip: 

tttMfmm Uftoli ^iif^( Hi ^uii^ lipt JT^it* ui ^tfi^t ^p uiuutui%ng 4iii- 
^m& ^utitiLplibpp ppbli q^pligibpHLh ^luiLp'hbpiiLii lutin pliuk if ntunt- 
pt^ d^d^ liutnp limn^ IlL^t (f i^PP* hopnii ^ountli uiumuA^^p luunp 
p-iuuiut^J* ^luinuuj, tp^"^ of/^/lr littLUius% SusJifiki {(p. qniqutj jf%p lipt 
'hutjblip iuiLiuLOinnL% f'r/ft;, ^uii^p%bp% op ^utqhfi lip, qouililii dji^k'^i 
t/r^nt ottl^ iliup f^pjip 4/!* ^utulipbutj If op unfufi ij|iij(:Alrp(% ^, i^'Vl^ 
lip tintu, ^m^Sibpp ifiliuin.^ I^p ^ f inlf/lr, uiumiah^p (^ui^ muipmhr 
qpilfiiit *fffifL ipniituA li^pp-iuj op ^uig (Ir^, ^pfi^uLiuj upmb- fpLpp 4fii- 
%( llPf lnbii\ifi Ifop untUm ffiLlfin lupnA liuij Jt^JP* ^'"Jf kp^tf tpt' 
^aMs op uiuuiiu%^p ^tiLp pbpjib iniiwli imiiUjjisbinL, uiu ^itLpi t tft^ 

np-olr UI fuipplifi {(tui^ op^ ^uiirtLuA iiniipp upmb- (, ^f ^f ^"kb^fL 
^miit ^iLiLiub- ^uittpmiu%pp liiunUi^ l^hpp-uij if^pligibpnii uiiikppf ^f^t 
it^/* ikp ^uiiifjhkpp pkpijft Fkpk% Ijp ^uf^t op lnuiiikp^'it liuiituib- (t 
^uiftpltkpp i^i ^Pfi^PP* I""- P'^'^k'b ij[jft ^pu^. ppplintiiu uuiuiuilif;(p 
ikp ^Oiplp^kpp muipkp ^aiffrp ^mpuUfif ^JA ifhiug^, pli^ ^nrlftrfiiiif 
SfittttLir HI "fpfiuinrtu ^^p pa^ op Hiuutu/ii^p ^inuAifiit 

ir( qjtikpit iLuiifuipfA it^lip ijii Uibipt* uimitliji Ifpt 4^0 t^ikpffk 
tpupPlf ^^ik ^p^ uunntub^gp p^nifi tj|ifflk i/if; itk'hb' qmqiuliit* TPA^ "^ 
^3fp% kijii tiL utinipp ift^f ^Ifb kqii nt mpi/f/r iftJc^ /fif/r% ^utittLMj 
(^trjf/rlrs iiffbgp'ii iqpb-miif %uuiui% op nunb'ii, J^J* ui if^lip mm fiuilir^- Digitized by Google sag u«i4iiipnw>R^ ^tV^* ^'^["LUij ui lubttfi muiiifi kpliaL itb%lt luJuii //i/lrli, pbpH ojui^- 

lipu^ ^ppuinnurtL juiu^ 4P""t Ult* "iififififlf^f 4fif£iiLfiilf ^fiiinlrli mjppb"' 
ifiif ffrj|frlf if^iuLiiLi iinLn.%ni[ miup fuiuqusli iipt l^npn^ juounti uiiiliL' 
pp dnqnihli ^'op ^pj^iuUy ^pl^nLap qiiLquih op tLiub^uyijifili ' mmpmb- 
luJViib pp iniuiip'Ut ^niqiuli inbuiifii If op mtVubpnt ^ttpa pninpp iJinLip 
muiuibp t, ^bii itoutb'biujf p^rtqUb% piainLp'li ij[/ft '^/n/'/r uiui uiJVbbpp 
j|flf£r)f l^p inqnglfhli putpiji inutli, op ^lupp ifll"H^^ 0*4 op it ift ffuipnit* [9%^q qiiji nlflbpp i^ui Ji luj lip, llbpfi-mj Jt 
ifiuqmpltit* pbpiuU uiuiilIiJi^ Vl'^-t'E lEl!^^ f^l^ 4/!' "^H^^IL //"/t* ^"^P'tk!^ 
Iip, it^it* UI d^ ^^%it* qnuiuij. luUliuii ^t'b^, inbuUfi Ij^op ummiuUfi ^fii- 
Ir^iT inqiuf umiiub at ^IP^bli lipP^p^ luboj^^ (1^, luUop^fi (l^i Sumlrjf 
dmph m £nilbpp liauibp^ f ^^f ( op ^lig/A^t 

— •ff/rj./' lu llbglffi lipuk ''"'fC» t^^^L Ij^lflm utqagiiuili t, giUL% 
oppfLlf^^ llbpp-iuit ffiflbiupp pbpbit, j^^iuuiuiMl ^(Ifiri/i ij[iiiin£^: 

^1'"ft ftf^* ^lu^pin i^'hbpp liwpb'iilijp, buib li^liiu qnngp ig^lrlrlr^i 

—^hf V^h fftf luijf kput klL 'f"'PEf t/t* 'PV kf^k tptfff^' 
^iiL ^lii{[iiilr guiLp paHibp (, ^pf^iuJ ^fiqbuipp pbpbit ^^uiuiiuui ^'iibl^ft 

«^fiSrfif£rlf op pbpbit fiibii&p ^ dbtthfi^y l^publi uiumgpt 

— ^^, lipu^ lip itivpp, buib ji^miupmjji dnfufipp miuUlfJ Jip-p^ Jj4if 
IfntmuiiT Miuiibu^ lipt 

Vmpp q}nik k^pP't^if uiqinpii in pbpb% (ypm^ li^^bit ^^jf^^iT liutigili 
itmpit fiiLf fi/j lip, Jit flmbuipit* UI ibn.pf pbpt ft'^uiuiui l/i'iitf loqngg^ 
llULmbg'bt, uiwitlibgiit kH^ Vi^% ui ^nilbpp iplibiuij Ifpi Squ{pb op mbu^ 
Itjili lip op diupp lii{gtiuupint kH' lipub%* Ml k'^l^kE ^b^b 'ff"^-''"-f J"- 
b'bPt Vnb'^'P to^'bfiu op imtUmpt 

— ^nfi^uip itbn.uiL, lipu^ ^f^pPf ^^' ui ^fr^ i^^b '"^it^ ifff 

till dmpp-% 0£f uiu p^uimnk% pmiibpp^ pitui%mj Ifp^f ufipinp limprnji 
ijl^, mi ummwDtlf duiinm)!^ ^ miJ^^ .p^pmutU %bpu ituihp limtf it^ pnjutj(^ 
itnfu^p piL^ i^ui^fi lipt %nmuif jf^ibiig uinL%, ijfiif^t op fubtii mqng^filt 
uittiuiiigbp^illluniii ilbpbp %uuibp iJilui^ ^^'bb'ii lipt ^^bgpf-^, llpuf; ul 
piLHil dnjujtpp ^b^b^ 9^'' \tiLuiutp VbiLbj^ o um^mj^ (//( ^^^^b kP} 

Q{ /r]f^ aLpuijuntj^b'bt Digitized by Google SiAhMM* 329 ir( opif hill intub'iig Vnuplip^ ^jv/^r Jhuij ^|i, ^n.^iif phptui %ifiii^ 
^mhq^ ij[gt irtiT III ijfuf^^ op tp^nL uutmiuUuij liiujlibii [ipuip ^bui fuo- 
uffk Ifpt Uunp inth^ limiLfi l^pf ut'UliSiibpp ^m/iit uflr^uf^ {[t%(t ^p '^Hp, 
«f(^tti/^l!f ^ft 4/* il'^f^ ^uipfH^ ^pLiiuliliblig ^lupup inqngliiu)! I, f/i)f/i 
fpt^buipp p^ nLtnb\gt 

— f^ptftf t^nL ipuiuguiiub tpk"^ uiinuid q'titugftf ^pifp p'lil t'hbif 

op uttL^ft ui'iiiiuiifp ^npnqp fuouuig, if^liuiijt% ut ul'hm^l liutuinA uiqay* 

ij[lf^lr ilpuij uiuiitlitp tp* 

<l!iiiii((ii ( opui^ IP^P '^"'1 tip 9 p'^kt t'u^^'^l'^ ^Ll^ 4'"/ Ip'^Pf 
//iwiLt ^it 

— Uui [uiL pufipf 4/vfr( i/(:i^fii/lr nt luijui litulitfbfi: 

Ufi JTnulilip upinnui ifuipq. f///ry ^«f/y 4/!"^' 7"'^ /"^'/^ ^uipuft\i 

aiHuihbinL d^utf nCbpf, ktslft uibu^ ^b^li f'U^ opfi //p sk^^9 kP^t 

/rtf^lir fipb% nt qlt^lt f "'-f iibpP^iuj ^tupq.^ ^/lri/fif)r^i^)fj[ uwLUpt ^lui^ op 

^uipup inqngliiult uiiuivlibp (, i{[(ifffiplr fit |bfifL^^ (' (p(, op wtint^l^ifi)! 

uLutbifli^i Wombiutj l^p libnitLpfi'li, ^p^t* «'^itfj«'%> ptl*^' 1"'- i^'P^t*^' k^' 
gji, ^uil[i^p bu l^tjibdji 

^buntpp p^p^ I'^tl'' b^ t^iwi:/lii iSu ^mCiifit 

— ^luthfiiif i^uiAltJf usu juuiLp&p hu uif^nff lifibif, lip^i ll'ni fui^l 
^iULUi'b liiunlit llbunipfi ibn^i.'h, luiLif* liti^kf quiinil Ii*uiilIiI, [luuf 
Ifiuit^ iiaiiniuj uiiingtipiilrbt ^lu'tipit* numi l^nLmui^^ if^it* ui qn&ui ituiqiV 
lip ntnUfi, ^iifiLlft nt ^(of lipuilip'ii it^ip lip gli^t Slibip tf[tJm)tuij, itlit* 
UI fiilriij^ii ^^fi^fi^lf npjiili op luu /iifri}£ ituiptip tpijfni. mlfijf^/'i/ jfi^iuij Ifpt 

b. 

Vt ijfifif ^wq^uiiuliif', opnLui%it* i^iip Ji.'h'biuli Jiusj ij[p t'*"l"'9kP* 
^nrtr/fiL op qpulff 4^2^ ^P uiumiu%t^p nmtati qnLiLhiuli uiitui^ juuiiLbbp 
f 9Lf Mrlr ^£s ^iiLf iiflf fiL uiinirp ^''^fj/f^ opj^uih muip pithb'b P^n.^t'b {fpt 
i^f/r^iT lituigipf lumn'bgt'fi iftkP If'-'f'J **"' J'«/iwJpw|'«^/'i' ^Irn^tli ^iw^t 
ii|iifp£ fiifif)rj|^ ^/iTt Qif l»bq&p ^utpuiupti ifinUfi ij[p u/uiplr ni mnpinnquij //pt 
UiifUfiiflirifp ijiiif^frlf op[uialili lintq nLlilh ju'ltqui'b //p i/pmli ml ^)ibpp 
^gllb'U liut^i^bli lip. 

^niqp lipqfil, 

4fiLfi/' III lipqb'bf 

^ftLq^ l^nLqi 
Vtufiiiui itJuuitiiinLp^blinil uiinhg ^bu§ liut'U^l ^p. 

MttLqd* UI iipql^'b, 
^ULqi llrtLqt 

22 Digitized by Google 330 aft1•ll9^nM^^^^ hfnpnq fuouiiLii u^iifptlf op qbuh'ii, ^fiiifrlf. ^Hu [iul iftupif. (> fipblt 
lupuiinp iliiuii ^lutLtuL, t^t^ uiunp {["Lfg^ i^hpglib'hfi ^pub^ at {[At-f^ 
ilbpglibti ifb[ib'h l^bpP^iuU Ifpt 

fiiilpt 'liwlui ^(tr(; p-p fipplinthp nuiinuAl^fp ^1101% ^iniqp tlbpnLgfi'bt 

(nUui imi pmfumfi ^u utfipiugt, kE^t '^k'^l j«f/i'^i^uf%f ^ op /lrl(f If 
lu ^/'^i/' linLqbtu% t tiLf ^c'ip uiijiuna op linttpui fn^l.'U ^bui ^b'b iiui^, 
UuutnLtu&m ufipbu, Ptiq ppfilinLliu m bu uiuiitliliJ iuiiiiug^utf p^uiigfiif* 
fid liniqii lu ifbpg'bb'Ut 

— Z,iiiL, ^iput* iqiuitlilit 

hpfilinLpb^ luu ^uiju^puiiu^p qiiLqMj uiunp ftuqunjfp pk"{fU*'jtkE* 
(^luifiuij^, plui^iuij^, ^nqfi'U qbn^i ^b^uiiu^i q^^ uutuiiuU^p fififmli. 
^mq^fili opP^iuii iqiupp qnLiLdfii li^ibii ^pid* binb munp in liiuiL%b% 
"I'upp p-it^'b nt l^iuU^b^ l^p. 

^ntqp lipqiilf 
^ntqd* lu llPlp'bt 
^ntqt IliiLqt 
Uu ^uifu^iqiubu lu dfiuifp P'pbp {; 0[f ^fiff f.pk^ ^^"f i^PBE' 
lib I uuiijf dntuij l^p, 

^atqp lipqffii, 
^niqd* w fipqfi'bf 
^ntqd' lu uiLbifi 
^iiLq^ liniqt 
\}iuiuiubiuUbp\i iluLp^lintlip iqp&ifi ^p, tlfrnqd* m lULbiJi qniq^-*, 
lipubif iiL pbpbh luaiu^fi ilbpgnLgui&' ^^f-ff ufuap d^fffili q'bb'b ij[^t 
Uiifili qpilli kpk"^ quip^t bmi^ qiupliblt, ju'bqiu^ lip i//«(;^ nt p^nqhb% 
llhpP^m'iii 

UtLuiLoinnLii luufil^ ^l^P^p //fii/rr qbji^ l^^pp-iiij uiii^/^ Jfii/if^/ifi|li^lr 
qui'iiquiui //(%( qifuHL^ (^ai^/ft 

— '"'^t t^i&rf, 4p"t 010.^1 ^luq^piqiuli pf [ii&li iiiiiiqt^u ppp'^iy ,pbqji 
lu mmiq^ui ^nuL%utitin V iiLufilib'hf mbuUfiii l(op ll^lbplibpp [ipb'Ug iftiiLb biuip 
qiujlid ^iiLiib'b l^p. qfidiuiiui)i op utumiuU^p qntqiub ifili ^b&lifi'b qii' 
djili d^^p ^ib*h l^pt Pbpb'ii ub ^ntp- fuiib'b lip ifinA ifpuilis Viuiniubiub 
il.nLqiuj 4fr^li/f ijfuf^^ ///v ipntUt Vuiiqm^iniuU q^ntqiuh op ^ffh lupntU 
jppiii[i)i^ ^ dmbp* utuuiui'buid* w ifpiuU %umbp (: JTuiJuiup-d* pbpb'ii ^hl- 
inLih'b l^p dfiup, uiiu^ V^^PE UU^'^ kP. ^^''^^ ilptnb, uiuuiui)iiub '[puijt'b 
^P^pgp^^'b ftf* OjuB-p muipfi fjint iqj^u nunnbgiib)! Iipt ^^I^P'H uittipfilt Digitized by Google itllbUlo* 331 ^P P^IL'^P.'^I' kH* uiumiu'iiiu'ii if^ uiqutfi luq^liuiliif* iifi}fii^( ijf^ p^p i/(if* ftuft 
dui^iup^li^ i^hojful^n 4 fillip, tub m ^tffiinnLp-b'U^'ii ^mlft l^pt uui^uif^ 
If Of Iff mil mil qntniuj l^iiifiifi l^p^ oii^'b i^infui nL liiubli&l,f p-fi^ ibp innLbp qk^m intiPLi^ P^pt kP ''"'^^< ^^pt kP '""^^f ^t'P'P '"'"pl' put'Ubgiihk 
kp' ^f'f! f^l ^P kP"^*^' mli|!rij[ p^^wpup {[tlft* lipub'^i qpbp pbqif* ^nip 
pk, l^bppuij luiqif fiLitubuij, q^iupmuili qniqiuj Ifp^ lipiib'b. iffi Ipp-uij 
^lug pbpk, l^bp^uij ptqif* P^pt kP^ ^t'P^P, "'"'Pt^ ^P P^P'^P^t kP* ""' 
uuimui%ui% uiqinp mi|jij[mlrif' 4f<'t ^P PpL I'^^i. YIT//^' ^''^ uiubqp ^m- 
Ir&^fi: Uu lu ^qjunntpb'Ul'h ^ui'bk l^pt Ouiu^iup {[ft ^P P^P ^^P '^^'bb- 
pnth it^ lintiuip funiL (uiuiliuiu) pulh bit lu ibp pnpuiitli% (^ubpnAq) 
piuPttLiui pufittt kP^t 4*"'^ uimpifjii qpilfi* ut^it' op ^[iifji lu ifbp uidpii- 
'bbpnL% iff; ujanili^^ ij[iimiL/r l^pt 

— iuiqp ifbp uinL%p 4^2 iiSniS uuiq ^ji iThiujt htf iqutu^u lu it^ uui' 
miubuid' ( ptLUki k!^^ ofuinp uiuipli q.uimbgppbp (, Irj^ op luquimtiLbp 
t^ wDifib^bp 4 pp ibp uinAp uiuq IjSnL^ ^iTbuijt Dl ui^jJ' op ^{tiffi if{; 
iqnLutnLlitf' uiuq ^( Jhuiglt ir( opit' ^luju^iqiu'hp ^tuquigp tUlilnuli Ifp Jiuijt ITl'h'buili lip ifbusj, 
if^if' ui mbub^ If op if^ uiuinuiliiuif' klluiL, qfiLtt qpLq lutLUi^ liiujhiULs 
Auifii^piqiu'hp iluifiibguiL jbm iftuiJuuiL, uiuiniu'Uuili m jbut iliiufuusL ni 
ui'buiqb ^liwu binb ^lupgnig pp uiinthq [i^ii (t 

c&ii p'b&lif puiug ^uiq^ptqiu'hpf ^nt luhnCbq. [ilij^ (s 

— &II pli^fit P^'^S "mmutUuAit 

Jiui^^uiiuhp uibuwL op uuitntu'bui'b Jipb^ m'huiqp li^'h^, ilbpnig 
^tP^ "L ilpuili qi^lup ^bpniiibgt Ummiu'Uiub lu ilbpuig i^pi nt jub- 
[lun. iiuitui ip^bg Jipb'ii qiJunLlit ^lupui ^i^p mnibp op ufiputp giuLppt 
hiab ^lufu^puiui'hp ilbpntg Ifptul^ ni ifouibgntg oinipibpitLUt Vuimmi)iiub 
w ouiu^uip jflbg l^ptul^ ni oinipibpni)! ^doutbgntg, lipml^ uiiluil, hl 
pngp mntbg f^^ulipt Vmmui'UiuU ^futfi ^bp t^bp Ijp Pn^ at l^'b^ /[P 
SifLiuj, ii^'hp uiuq lui^iup^ piLlibp (: Umnp i^'h^'h uuimtuhi^p Puiifiiu'U 
tiL ^iupg%b% lip Pp ^bil kpuitt— bii p^ii'lh bu pbbfif ^puk ummiubinh^ 
tiL tquiut^ iquiin ^[i qiuplintfit 

n'hni ^bqji opiUy m^ IP'^'P *P"'lky lipub'ii uiumui%l,p'h hl pnqlibli 
^luinLfti Imj Digitized by Google 5)32 aft1«tt1«Pnhf^hb^ J^tuqiugi op i%iupbi lipf ^uifu^ui^ ^h% nftuilituj liui^tf piunl pp- 
iLtttf gnpb'ii uifnaft ipilih ^ipinnJiliii, op mquijt W^ optt* /flvji} lllpf ^ut^- 
^uiuiiip llH^t 4f P'Hj '"iLb^ t^^P V^'VSIL "^^"tt" /""- uiipLp iUiiiug opt 
Hut i^iu^p^i ui uminuAiiuii t^niiLp miff 9 ^nin^p inl^t kH"^* *^ILklLP I'^'t'' 
^mjfi liuijfihgfffit Ouiu^iuf^ uuimiuiifi ^nuiffi [ifiu'li ^uiju^uijuit* ifilib^ ij[iii- 

^'^i.1 tup 'tntfuiuputjlttt ifl,lip uuiiniuliiujltit' (,ui^^p ifinlili lipt Qi#/fi{[ 
4^P0P'^t """ "^Infutlii oulfftif* liiiLinuij lipf nt lipu^ lip p-p^ lun. tnuip 
JiuhiniL^f ^^f^ ^i/fii/i fuiup^^f ^P^P *^f> ipiupiutt' ^bufiui intulip p^nq, mlr 
luip t^p igttLfit Ufu^iuuip litun%l, Ifp ouliltli, utiubfi uiuttui^li'b pnqiflti 
/j[(lf(, ff( ipwp^if gli^ Ifp fbufi)! uitulipf Jiwgiub^p jtiuip^^ lipt *^/'^if' 
liui'bg'hiif liiuit op ^fiuiub ouljntl ilif'b t? C^ uiinnp ^L^li'li ^t^ ^ ^uiii- 
)f/f, qt§hw^ui%^ lip lif^kf ^niui^ j^id^ ^tf^^ ^^''ik^ Uiutniubtub qniqutj 
utinnp llput ^P Pp^ """ J!"^ ilnupuilibpitn qpligibpniut ui uiaL, ^nq 
uilf/rlff UI ^bqfi uil,u ^mpuinuihtuiif ntinbli juttb'U ^tf l^ib'Uf uiuiP ^ntp 
ttL lufuiquip jffi{|frlit Uuinp ui ^uiiftli dfiVbiup, ^pb'b^'b [Tu^ l^bp^iajf 
^lutf^t lip qplighbpnLli, iiuLtuitiupPli qnJif luhJ^tif^'li Jl; i/( Ofiij[/f ij[iri- 
inmy ul uup^bg%^ lyvy Pp^ if I; d^ ifiuipiu ^fiuiubbptiLui i/^J pnq^f, op 
Ifj^iui UgnLlit Vhn'iif UI liuLpuiju'biu'bf luunp ^bui ui^iqmp qnfHf liiiLUib'b 
fuiib'lt fb^bpuCb liuiib'b, ui^ uiuiu% /fli^ ^, duiJii [ili^ ^t 

C^inp /rii/i ^uipduiunVubp)i ui op ^mllf Jflis^ ^, uimn%g Jliiiili fii, 
/[uip ui'bghli'h pfiiuiffidf uiijiiuip^i^ d n lUui pn.bg jilit 

^nL^uipuijntpb'Up fp^d' ujfidbp ^p, uinthp fui)ijid' ^ntuii i{[if/f^iiffi 
ttLb^lf putpiuij iftnLlif muipuij Uluiuigfiiui op b^uifubdi Suipuij Uluuiigfuui, 
ijii ^uiibgfi fuuilipf linplinuip uiuipuij d^muilip, l^iudiug l^utdrng ^Uifub" 
gfi, linmd' ^pliaui diuigt Vtu tp^nt linuifi ^duip m^ ^ipftl^nCU p^uifim^ 
fbgfi djiLimuipfi ^bl^uiLf op b^uifu^fiy umuiuijfiuiui)» dntpntditip- ku.kp 
ffiy/rt liibgfi op djiLimutpp ^ quijf liumuij Iftiplintnlih ^pui)i at ibaj^a 
IPb ^bm)ilfjitt ^l^d' Ifbfntmpinbgjit l*uiqpui& ^uippmb' duipq, p^qd' 
faL%u uiiubfi fbfidt V^d' lu d^ uk duipq.d' ^(If inntbg ffbb^fiy puuig* 
€V%^ bu puinbq jtHTtt ^uippiuij tuibgfi op (^(/ir itl^P i ""'bg^, wuiup" 
qbpi ^ijsp (tf, duipq dntpq fuiintbp ( ftpb'li inuLbpt *} ^uiMitnyt Vrnp-fuuiif^ IPfHJjffiw^ ^k^J ^^pi^-^^^ tp* Digitized by Google 4BLbttl»-P S33 €hutltli [ili^ l^f ^uipgntg iuiliu^u liiujliuiir ituipupt 

— ^^t* fL^b^ linplinm ^ji pkpt i^uijukiuL, ^fi^J' Jiiuighp (, j^ui- 
juntiUL op liilfi tpP^wjt^ 

€^^ ^'J!f^ ij.nuibu, ^bqiuL, ^bq^uiLf uim lu bu utnUtbd fuipufiUy pubg* 

— '*T»^ iltiLiniutt maty pufif WumirnA juijinlifi t op i{nmp Jinli^- 

d^iuL, puutg ifuipp-p, ^ui/^t ^pp-iuii^t mntiip ifoinlili (, quipmplil,^ 
ijiiupm)! tun. ipipt 

^liuj /[nplinmp l^llibgli, pli^iuij uiuinp ^mpp-Jtli t^Uuigfit Viitugjt'b^ 
tifubfi iLiuuiUiuipf qusjpuinpVbbpntii i/(J ifj: ifiuq^iupiuit' Jinmii^y uiibif [i- 
pb^ ^min lup^pp-^ duiimiiiu'bbp iliuiLJtli l^nt uipUfi ui^u ^nLU linLuiiuln 
VmriuipffU iH^ ifuipii i/liupt huinbq ^^jrf' Iriiint, HW^g ^^P^J^f "'J'^t "'" 
jfartr q^iiLq-iuj tjiiup^ui lintmiupt ^nplininp ii.pfi iluip, ^lupftif* 'IP^'J ^""""V* 

op ^uipa%l{p pjlpf '["'P'^ lubop-jt ^Jy ituLiT liimiuhmJ lipt V^if* tu ^uipu, 
""litkf ""I'^J l^'^lit'^ l"^1lt^ H'^^^f €puipnil linplinm lufuuitupj puffb hl 
di; iff: pntn. iun.tuU pbpVbbpp glljf'bt tiirp op, pufi, fu^pp nuiutj, d^ dl, 
pniiL ii/fLlflr/4% pfiuimnLh uimjt Imrijffrlft Xtipp- tu op, man'b^ linplinmn 
fiuuiiuli littmlibgli%, (/mlf ibn^ ibnJ^^ pn^bbglih nt p-auilix bmU 'iiumui'b 
op ^utg nLinbli, fi^&li ^bin t^nil diuptip d^ db%b- luiliq-btun-jid* ifiiiuL 
igbg pbpbg fthb^fi d[i ntmbdx Viop-pf ijinpu /[bg ^bg ^(^ty 4^P^i P)'' 
^my op niinbdt Siu'b^u lipq^uip'bbd miubfid lip pbpuiliu, liiuibd puih ^l{iujy 
f^npu piub ^ tpP''"Jf pill' ^Pf pujt, ^nubu ii^nluu ^, ^bd llp'Up nLUi^, 
ui^^bpu uppbgjt, ffhiua^nliLil^wdlii tl^'Jf '^l^gl' ^P 'tl^'^P "'it '"'^'^L" 
illfuuib- usn.iu^u (t llLnL^d* tiuipliji uiuipuij pbpuihu, b-uidbd lip, ^/r)iiii ph- 
pwliu pifilf iJluijt Uibd ui'bn'b^ ^usLUsp ^uiLiup linLinb'iit U[ uidopntu il^'U 
^lubbgfit Vt ^tld* luiigiUL tub diupp-p i^tu'bubuin.ttild^ P^tptP^ P^P^IP 
^ufi uiu luiL kf dubpp liinnp liinnp liiun.'bbd lin.&hd lip, phuii^Jt pbptuUu 
puAd* duiiijtt Utt.iuj dup limnpp, iniupuij pbpiubu, &indbd lip, iun.li^u 
jipiup lip utttl^f gnpb% ^uiutfid* ^usifi piub ui ijinpn ^ji IpP'uijt Siupui- 
"El P^P"*^" "PP^g^f w'bop-li drutiLiUL jbin ^luiniu/jt Winh^ libpiu% fudb- 
glf^f tl'*'^ iti'^ "' p-njubf HL ^luintiuU t^Uuigfiht Vuspq^p li^iiui t^iuLf 
puuig, €l*ltibpu ^nu ^lubnumfi, iiuiuiiujumiuU bi, tjitupui'bbpin uiil qplipn 
huiL, pujtt fibpbg i/it P'fpit dftiuitupd* gllbg op d^^^^u ^bm, boptiui'ltli 
UI fiuuiiuliy ifimijiirLliz fl'^L^f pujt, uiuui^u untlbpfi d^^ ^b^ ^bd u[uin.liit 
f^btid* inpbpu ^ui)ibglif ^tji ^unfuguij, pbliuij tnqli'b^pt ^ii^^7/p /i^//^- 
^tl" l"f"'g"'Jf Iini2" t^""- {"'Pb'^f mkj'f* op ^lidjt m guiift li-n iiutj 
ui^pbpu uppbgli, ^uiiilpbbpJ ^ui£U£j, ^uipftli ilpui% //ni.^ (^^V "'- "'tj^ 
op inui lf(iii fntU, %(fff uipp-nili dhuigjit 

Umuiuiluuiut'b uiibd iiflr duip^p lii'liui ^liuiu ^'fiuiij^, uijuuiuip, puuig. Digitized by Google 334 ULaw1^^nw^^^\l fuii^ ijtiupuilibpin uttL Hfljbfnt iliuj ^laqpninpuij 9p ^pp-iuiff pubg, Cii- 
uj^ii qpbpf nut uiuuflu lull p luiLm^g^ if^ uk intbif' ^liiuj, fbqp op mkmltfif 
^ttLipLliihiudjii nfifi, npfbfi lutLiu^m /[Ifpp'iujf lulinp ^uipjp-fi^% fC^f^ '"^ 
^frf^ luiiiuffib Jfnilp inmhfi lip, uiqiuU ^kl i^iup^^in linuaiujt 

^infuin iiLint i^uipiu'Ukpin, pufi dm^fiu J^ipt ^ki^^'li ^ki[ ^ ^bp 
inbu^, op bu mbubfiiif ££ifi ^ op ^nuliu miLlibd utuiAig £iiilfi{[tlf iffrnfft" 
lliJ uniiuinfidt l^uiL, pufi uiinnpy Ijlipp-iudt ^luij f iri.ii. iuiififiiuu fiififiifif- 
juuilili ^ni^iRr tp* pufif luuiiuif 4/rJ]|lr, iu^ghpli£ f fififiiiii)^iolr/r uiiL^tlr iir- 
ibiif fSi^ niipt Hiuj qiuuuittiluuiiili ^ni[pf uiibif J^ uL iiuiqiupJ' ^uiii' 
qb^ aimljigu ijnup-p^punu f^iLiuL ^p^Uf fnt^ailnbiud^i tl^^f bmbmrn- 
iLui^u pliliiUL itL n%iug$ Vpi^ga i^alfiauuL, pufi inbu%fi%g i^pic F^i. lA~ 
in^ pUpf pbl^uij luinnp bmk% at flrivj^/rs tlriifj^/r, t^hiugfi, J^d' lu mbu^ 
%jid diuquipbgf,d' d^ dmqam duipt^d', lipaL%liiibpp mnui^, t^LU timt, 
p:uig* c/ilf^piulr ufuip ^lualifi fbqfi^t Qup* *tpll«L diuh^p-in iiulibg tp- 
IliiL diuHp-u uiatbgi 1^iupiu%bpi uiiLtUjf umiLgiuj ^wpgnLgfi ^p mm ^nt- 

— QiM itiLbpf t'"''9f ^uipuid ML iiua, pbpuq tf k'*^J^t kt '[""""'Hr 
juuilifi luiLui^, p-^mlimp qwuuiuip jfnu^gf luihi i^iupuij uiiliul, uim i^iu- 
piu% ilbpgpbt i^bpt ^p ^'b&fif fi-^iuliiup dfiu luitiaqp fuiui^bg, lutbi 
djiu uiiLtuL, mi jmtbi mitmb^p limuit f irtfufy lipt 

"hmdnip^nLh d^lip um^mp- mnfu clriiiji^iiijfT^ j^f/' ummmimjf imi" 
[uip^ fbtifi ummmlimp ^ft 4/!' Vmmmiji ^bpup ffr/^ty dmpqni jjujoi- 
[nil qiiL^mj munp if.jiijfm'hp^ ^f {:• 

cQi/^ ^mli, ffb&fi mil^bprn ^Ku ifltpgli^i — ^'^ilf tjt^ i^nLpujuflf, iir- 
pIi, liput ULtfUfiiilrt Uulili '"'""P f4c. "tilibprn lip dmltfif iumfi ^ df^ 
jihoimd, limiLbt luifjtLip ibiLgp, P'p]^k'P'Pp'k P"'^ ^^t 4c> Opd' (|f- 
//#iLi# l^rnhghfif mupli fipbli pblibplii jupmm Ifnunm^ li'op qmj, ^plintun^ 
d^ qbrngd' fumqm'h mu nLum[i)i f^ntlft Qii ummm%m)i i^fip ^fum^mpfi 
quiminJ qiiLnmj dm'iifi l^p munp juminLp^pf {[put* tUumlrq ^m^fiigibi 
Ij^p dmpqtiLit 

— V%^y ([put ntumrnhf dmpqii m ^m^pigliblif Imuppgntgltp bu, 

— ^Vu^f [ii^f iiput milibpmpf bu *^mu ^Kd, bu ^m^fiigiibd ij[{rt 
ttuiuili \ubif>p 4t^ mbq ^ ^\^, ^E^P V"* ^P kP l^^^^f kP"^* 

jriii li^ibu tptt Uupli qiLilfijIii mjubi linunmjf lyfuilip p-bqg%t lip, pbpt 
tjuuilimpli'ii ibn^p '['""fP k''"H,t l^t ^ o£iif^£r* f^ugd* qnpb^ip m [£- 
(t kP 'Ut"'^^^ te"^ uLumfili^ «^jf^ i^<f/rtr ^mbp ^^t>t OluuiuIi ^^"^^ Digitized by Google *tt^al•^t 336 mfimpii^ ^utiLUiL ifnjujip litLmat, d^iP lu ^koiilth ifjt^t^ ift ^w^tl uiiiuiit' 
p-iLUiL liutjiuiL oi^pli mfjunt tttiamiuh iiiapqliq.li ^t Viuq luiluiup^ it^lf- 
ipltnLJi lip p-p ^lnuii niudfiLpinA fuui^uLp-p i^fip ^fuinftuiplibpnLh jui- 
^^igp%b% ^/f: Dir op ^(Ulriii^ lip, ift p-HLtifrnpiP (iffrd- ^inlSiiifLfff^iiilr) 
pttnthuij ^p ipuiip ou^jt mpitut^y qaiquij lumnp ^lub^fiii uitLut^ f/r^- 
%/i, Ifgu^* €nuimm, fidiughp (if op qnCb tfuutftiupibpntit qbiuli^pgplibtt 
^f mfttu ut^^pgjt ouliJili tif i^bpt t^lt' ^P t'b&p lu qbiu'b^gpbhut 

— l^iUL, lipu^ ttLumtubf iliupn^liin p-aq ^pp-iui, tl^^S quih ^bqfi 
iffiLlrlrtr ^pPiulit 

Uu pntq^iupp ouliat pbitbbpp iliup fi-iu^bi Ifptmuij^ Jmpqngp 
iuntijit ll*nL %bu qjitqmjt trim q.aLqiujf milibpmp Ifpu^ nLumfA fi-p^ umiq 
usi^iupifp ^oif/r lip p-p ifiupp^t"*p-p m^^ifrpKi/rlrlf tt wunp ui qnih 
Hbmlt^gnL, p-nq mbuiifib op fnt ibn^^ia ui piuUJ* qntqutji 

— l^ttiL ^pdpf ^^k "Lumwli, ibiLgl^u qapp ^ qtuj* 

«^lr^ t opf ilnmpp ibngp liiuiq^ q.jip o&uilup, ^p-ni/it* qnpb^bili ui 
its llt""-^* ^^ "' ^tntpup lip iji^biff fft^ff* ttiftutji intttij pniLiuj, qbiuli- 
^pbiuj kpp-iupt Uunp lubipp iquiitlip [[pf pbp^ ^ntf jiirp/rli /[ttmjfii ni 
ibn^p mJntp /[uiiqt g^lt kn oSiufupf ^^tfyf* I^P^^lt '" LUt 4C f [A""^^^ 
jih^lt m liuij%li ^p qfj^ULii tlbpftpjilit D^^lrffifif ^itflrjftfA ^"A^ butpPfti 
ttL /Df^ lip i^it' pngp kpkl''^ f^(%t> t'bqi ^^mfiuipp iniutj pniLiuj, 
luim ^uiiqiuirndfii qujfj fufiLiiuutu ^mttji Jn^fip lip liuia.lit 

ttuimmb ^ui^t op ^^mfiiupp ifafultp liititiULf iniiuplt iRrui/ lipt i^o 
uiu fi^ t^iu^i^y kP^t "'- ^lilfibpiiLb lip qiup^^t 

Uilibpinp luliuipil.li qntquij utttui^f ^C^* ^^l"''-* tl'^'^f ijntlr jfli^ 
I'hbuf luiui t^mptup ^p, iipiulip'b ^qJtJmgiML'^t 

tluimmb op iium mpnpntp lip, milibptnb tubap nLituLUt linLuiiuj 
Pp^ qutpq. ifp t*t, bu fbq^ mpd^pgibd lip, tttif* ui pfipmrnh quijiq 
lim%g%lit fiLumiub ifnippfi Jiiuj ^pt Vntp-bitnip-urbg Jiupulilip qntqtuU 
lipubli* tfTtp ( ifbp luquih, qb tub^gntg fp'^t 

fliumtub liuiplipitbit'h lipu^ lip ^p ibp luqiu'b iffltp ^fuuijiuip (p^ 

^pUliJl^lf ^l^ffdlUgtULf lluilLIULt 

Vf^iiij, ([pubi, Jbp mqiujjfb qbiuU^pgUbint inbq uptqm^ibg^pi 
Umap pnHib'h ifmilr/ilr ^ p-ut^mLapffUy qtuUqmtnt f^m^mmpp uibu- 

mjf l(^if i^^ifiultiujf ^puiifiujt l{op lumnp inmbffb liuifub'bt 

Suiiftli l(op limfub'bf ^niiulip gp^b^h i{[/f pntlipf (If ( op u^mlf 

\ubqqh%f uiummbiuj milibpmp ^miLuntli ^ni^m ^mpntfu nLdmuqlib glimb- 

pfipmmi ifilri{[iri^ ^ ma,m^t ttuimm'b op mmnp mbu%b ^* €^pb-giif^irp 

tqj^mjif Uumi-aL btmB-lTp, oqbtt ^^t' Digitized by Google 3S6 aft»WL^PnhJ^hb\, * 

p-lLkpn iqmp^uth i^tulinfitnuJ 4* ifuthi^aA uhutpfih L. Jibn^p (f'P'" 
if^p fuitinpnil qip.uiqb^'hnL.ti iptuht Dot itfiuC^u[iu%nL.J 4* ^p"*^ 
i^wp^gf l^mpnutt 4* ^p"* bqntJUi^hbppj bpn, frn^utnncif bht Vu^ 
bpa bphjuuMh 4^"^P t^i JbiuthnL.J 4*f Uiihm^u np l^wpnti^uthnLj 
4r ffopp tutu "iuthtu^bi^f ufutCfWiqtullt C^pb^ututi^p jutuq^nuJ 4* ^p"* 
^butf ifliaiif putpatl iMiincif It. utuLwiuhnt^J bpl^^hot 

VLpiuDwh^fiLp ifornf fit. bplint. nuubp^ '/f / ^" ifoAqitmi' 
bh Jfi Jfi Cfpb^uftul^t vpuiigjtg Jfiibp np l^tubt^iuh 4* ^9 nLufihf 
puipfi 4* b. ffioi-if 4" ibn-fi dutmb^nud '"If- dmptLat. t^.npi^uth' 
putplf unph'bppf ^ui^ iutju nLM^fhi l^tuhi^huih^p ^wp 4* ^^ f/iiic_if 
4* tipm ^cvp tfjtphb ppi Hjsp^^'iM n.wmmumuBh^iii ut^u bp^nt. Jut*' 
mbtuhiibpft JfiJbuthg ^btm ^^utJbJuttmbmu bh L. ttpit up ^bputiip2'' 
n^bgf ut^it linqJ^it i^ii»ff»([mbJr£#i. 4* ^'"^PtC^ 

&*aq^nilnLpq.p CfUtuwmnt.J 4* b. m uth mutCfUi u^ut% 4p^2* 
wuti^pf np phuti^nuJ 4* '"/A^PA ^Jp'^pl^ 4p'''I^ 

Miifii £l iniff^ CfUtg^ P-^^pb ^pb2^utut l^hbpf npnh^ 4*"^ 
p-^uth J^fngph ttutLutnAinuJ bh p-nitpji 2'"-Pfll ^ ^P'h ^t^P 
hbq^utgiti^ ^utgp-nt^juflitf uputito fntftnuJ bh hpmht 

Hiifj U p-pfuitupfi nq.[tf np p-p-fuJnpn i^bpnt^guth^ L. fnut^ 
j>utlfit^mir J^fngfth hoph uthi^utJ Upnt,uutn^;J 4* ^if'it.iff /iii.if 
q.bpbiiJuthp CfwJpnupncJ b. ijb p9Uif.utiL.inLj t Upbi^nffiij fr/ia mtuh 
uiutC^utuiutit C^pb^fnut^/t t^lt*' ti uut 4* p^^S '"^^'"-^ V^'^C ^ 
nitq.nLitnL.J iputht Dput Jutufih Jfi Ifftit ufutrnJuLd 4p* 

fi*iuJ-utj ^lupu ^it, libpuwhgu mnthp ^dmp lip imnntbitf imuihgft 
liULqbgli, ^/iLlr% ^i/ tnjuniu, /f%^ nftinbd p-p p^p^fupifnpp mb'tuhg uj^- 
mfi ilbpgLfit JT^if* tu utibif l^buttLpu ^liuit fniluf puuig. «C/f^^y p-p-jaifnpp 
juiu^iuli'bfbgpp'tt ^ifunil fp/i ^p* Sp/p ^bif ^bpntg^t — 'tiTtj, ^"^p ¥/»f- 
JutiLUf kff^^ libuntpii PL l^tuptflip l^usptfpuiL* pb'^f ^'""99 f^ 
d^puif intbu nilfinLiif ^b/ijt 4f^ pui% ^( unptlbgnug^z 3fiinliu op p'P'jup-- 
ifnpp llb'w'iig mlimlt ilbp%iuj, jumiuilj^fnLfif ^lup i^piiLfif op^ ^fP^^I Digitized by Google ^UMJH-* 837 i ft^^filliiilti ^luuiifif ift^uii p-p-^ifnp%k path ^bia o^pp &nid bptiLuui' 
q^it ^ppuij, [tiLu nbphqitiubp ^luJpntp^t Ujup luu^wDi op niitugnigltpf 
^^ op ^^dfi libpp^iuj jbin nuiinqhbpuLb ffbflr(lr ^ mlrf min i{[t%( P'p^ lub- 
^ui% p-mp-iulijii (1/ iltpV op p-bhpu liniLiLbp {;: hpfilinLiub ut op inui'b 
uiiuiiuuiiuU ^pbimiulfp //.uij unttip &bb^^, p-p^ p-pfuifnpf q^nuip ptug^ 
^uiliinli pui'hiujf put uffiuilt p-p^ lultpiub piuputlifii ^if {[bp^, op pbbpu 
lintLiLbp ^, ^bd lip'iip inbu^ii (//(': 

f^iogfi ^pb ^mu^l^*bbp|lg J-nqnt^ni-pt^ft^ C^iULUtmni.J t '<- '"J^ 

^fbn^ 7f^^ ^)' ^^ npm^up l^bpufmnmb^ni^^ ^ ^bpl^unutif^nud 'bptu\t 
JnnnJnLpn i»^ C^LmbLnuJ 4* ^b-mbLbutt u^uimJni.P'liubfi^* 

€^mpnAffi)i diui l^iupb-^lt, d^d* m luibd d^ uinjni[ uintunilf pn.p%' 

'"tk ^itbhl^* tk^P ^"^it f4lL k"'J^^U t^ ^t^it' t^l q-HLiibu, pujt, H'U 
^^lubbgt Mmibdf iulu'U ^pbul^')i liui^^ lipt VuiutOf inLUtgjt p%libp[iu, 
utpfi jtufi luq^liiuli pabblipt Dfj/r^^ op mufiduiguiLf Pnqbg pl ^uifuuiu 
ha phlfiuj binbp. Ui% l^bp^iuj, bu binb^'ii. uiumfig lubmbq ibn.ni ^[t pi- 
ifi lilid-^%f qfiinbuf inftpiugnL ^iu)i, Jtuui^u li^^tibd pp pnHbd {tlpuij ^p 
phlflitttd) ^bd lip'hiuj, lib%Ui iun.tti^ Ifiubg^fit ^luqd uibq uiinnp buib^'h 
diunbglt* dbp D[{;f% ui diufp qniiimpy mbuiUL op d^ mq^iuUd* bmbl,% 
i^iuiiqlfd lipf inuug* cOuijfir^ 't^Pb lit WUt* Sfiunu "fpfiuinnu pu^^t Uu 
pubinCh mtu "tq^lip quijufh iu%guiLt ^pdp luui pbpdifi uiq^l»lip u'^'- 
liftii ufipnCb tp op^ pn.^tli, lu^ iuigli p^^ntu ^p m^i^gf ^ttLp% pb^nLut 
^njatlf ufnutntlf i^li i^li diuqbpp m^ om^^^pt ntubpnt ilpuijnil puig 
gliui&t I'fiinliu, mfipmgntf iiuiiUL ^nCufipj mJuntb dutqbpp b-mb^libp ^fi'b 
uuiq qboilmmln ^/r£/r/]!r pOLPiJili oiniHifp op f frin/»lr ^Cp f^ty qjtinbu 
pp l^uiliuili^ ^ pMLuUfip mbqpt f^lbpp liuipdjip^ d^li d^l^ fiAiinp, ntb- 
fbpp liiudiup, ut^bpp funinp, pbpiuUp mqu^jiliy uin.l^bpp flutpqlt pbp, 
Hlfinba pp UumnLiu& piulr ^l^p nAbg^, qui[iuJi uin.bp mmnp 'bifubp ^m 

bnfrlLiii([ffijbiii^ ihbnnu qqnuh npm^u qb^bgl^nt^pbutU ^w- 
muinbnumfiiqf J-nqnt^n^pqp Ibpmh dtuni^l^utbgfig uhpuih L. Uii« 
ma^uihnL.p^fiubJig ut^tfihaumh \;' ^utJutpnudt 

UL^ftt larflf UfOttndauP'lttJttiibpnj ^P*^ J'nnnilnL.pnp piugtU" 
f.niii.J 4* ^p^^g irtuif.ni-dpt *) U^» joi^mm^it miqiiLbi t La roxwo doft traditionfl popMlaircft-/» 1895 ^. 
K 1 bfkn. 1-9. Digitized by Google 338 Ua«Ml«M»nM»'H\i "fipfiuinnu op intuuiuiinpn dnqnthp If^p, iiuinkpp ^mt inqagj)i at 
iuti^ll'libpli'h mui^^ji'U lip, op uiinn%gi,li utiuuiuinpn ^uiiu'bt Op dannibig 
uipb-iuL, mtfuuiL op pfimmnLli umpipLaptub^hp (Id^ ^luulipgtuL p-p putbp^ 
jnip mbiiii ^, luitbpp ufui^hp i.'h, niupiiuL puuig pp^ uii llltujt flu[ii 
P^P^ 1^* ^Af * ^E k^J^ ihl titttithuij, puaig "fipjiuutnupt Ouui^uip- mm 
uiui^ilputiu&'bbpp ^^ nuiiLwiif lulibpUnLpuiguAit S^J* op ^futji lu lu- 
mnii£ ^f/flfi litiLuibli Juttbli, ici^^lr pinfi/uilrml l/p, htfi op ui upinbpi 

/»• 

UuunL ^pimtuilittil •[! *bii/{[ muiuiui%p ttmuitf UumnLiuir ^piuitiujbg 
op mutuiiubfi i/(^ unipp ifbiiilrt (jjioi. op ^njft *fiuiif inqiub unipp ^f//f- 
'biug^ uiuinp^% ^tiiub i/t uiquiif* itL inf^^^fft l)i^ op fnLpp ^uf^/iLiiiL, Uu- 
innLUi& miuuiiubli intup puigbg, pfimmaCb it^ll tftk 'l'"-" tiw^t ^P,^fl 
turn tpk"'- ""it'b mdoP'bbpttA %bup p-nqplit Uumntiud^ q.ttLiLp liusj%uii- 
tp, ^lupgnig p-p iu[ dutpq ^Jiiugt — 5^, puffbt — ^t ^w'ij j/[p ipiiL- 
'bui'Uy pt'uig UuinnLiud-t 

tHh u^uipjili uiui lufuuiiuph ni J!nLpp luUbpbntp u$giu%t Qifi t^bpfi 
qqfi'iibp'h op Ifw^ ^t^t lumnbg laqutili (If: llinn\g puli diupunt m^u 
(%, ^pitp nLffrlrmlr li^pUliuihf rnqkhiuh ^bli ^pUhuipz 

^bpp qnff'bbph lAtuiiauJ bh ifbmbpp J^ff npmbqftg t^mm 
m'btf.utJ q.nLpu bh qtufjiu humnuJ q-bmlt mi^ftbj J-uiftLlrpp Intuit 
Joutwl^ut^ dfi utqpfitLp^ #tA 4P^I ^ ""(ft uut^pnil uiuhnnuJ ^- 
plihg 2^ktk* '^1'^}.^ amiibpn C^wuhaq^ Jutqbpnt Upuf'b^ 2^*" mli- 
q.utj bpLnuJ bh b- p^muiuiupqiibp[i L. hnwhg C^bm ttppt.nt.Jt XTp 
^tuUfiu^j (-{^ l(tathtugp C^tu^ubpltt^ qitnt^tt bh f /kM[ 1^ tmtt.tmh^ 
ftiHut\ibi^nL. p-l^ 4f^Pb lib ^^' tutiiptttJ frif if^ bpfimmtitupt^ft 
^frifiy "pbs ^ fii-i#{rtfif(.if b% npt^fiiibpt 

(J.|fj t^^tnbpft Jtuuftii tnuttttdnt^J Irh ^^btmLlrtui^ f 4'<'|^^pf • Oiltuj f^iutputj qbiitli ift mqiuif* d^ opiT ^jiJuftJnt inpn^ ^ppgiub- 
tluiluuip tplini [uji liuinp utq^li qniqiuif iba^t'h pniki ^*iii. foiibli iniu- 
Ir/rli lip ^b^ mutlip d^ [uil oqiUitU Smlr^if lip mm qmpqppnA ofufli, 
%uinbg)tb\ iip, ^miatrnj, qm^mj, PbHflb P'b'-Plb ^^^^^P ^pmitgpbb% 
l^p, ^bmp bmpm)intpb\ i{[(1rfrtrt Sqm'U ^mulfimj ^*of mmn\g 'b^fb lib Digitized by Google StUWlH^ 339 

maiiit Uinn'bg ^h'ii ^nr^^y d^ uiuri iiufLiup-d* tj-nLpnaLpiub^utl, ijoilh^ 
lumaf ufiu^k'ii lip luininbqt ^bpfP. ^^"^/'^ k*^P inqiu% tiui^p- ipufif 
qntq^ op tpp'uijf liputrh, €ipp-iuu oputy ifiiupfi bin fnifiifi/x Qli^^ 
juoa^ llttLuittij op fiuiipJ* op^i qunthiuj fuf/t Uin i^bpfi lllfbbpp pb- 
pb'b t^fiT lupb-p^^ linHiiibp, fiuuu^jtpf oulffi linLutui'b l/p uiuwpf f^pf^ 
tfULU lip ^lu'bb'b UL "^uidpnt ^p i^lrfrlr< 81101% uip-uii p-ui^iui innLb ^ip/bfiy 
u^iuind^ ^p p-p ipbpft flf/'l'frp/; l^ltifq-jtitttL iapp jtpb^ piAbglfb mutpiub 
ffpblig ofiiflfi luipuip-iT ufui^bgji'U. ^^p^ ^p t'kBE I""" L'*'3^9f ^uqui' 
^bg, p-nqfili op tfP'^'Jf fub^d* op^lr fif//r q.uijt ^Unilft lup&pP^t k^^kC.' 
Ibbppf ^iifLiir^/rptr hl ouliftlibp'b m gpjjpbk ^.E "^ ^P^t 4f P'P uilinlif 
tnntfilit Viuq ifbqp H^ii^aLJi {[p mm pm%p. m)idb%gli m fivi.ffiilf i^b- 
Pt qit^bpnti mnLm&libp% mbubfi)! lipt Sqjili m [mid* dniqmp- lib- 
lim% Ifop ^bpfi qq^'bbpp liblim ^mrniiftit Udfiud' ^pl^uLu lim'Ug'bp ^p 
m\igbfif mu mqm% jubipiLft lipt Vmq (|f^0L mmpjt jubimn. tqpmpmfit j/iJir- 
puL fpfff 'bumfi ^ifflr^t ^/i: V^ opd' m pfiprnmh npfifi ^^^pp If^llt kE^ 

ir( ptLttLiim mqmd' uiumlpnLfi lip* umq mmpfid' l^lim'bp ^bm uft- 
pHil mtqpji'b Ifpt ^ijt '[u't'P'P k^pp'tob ffpmp ^bm Vbibb l^p mpmp* 
^nqb op lip qoiL^^ itt^l''^ i^^lP bP^'P ^^^ [nqiim'b ^^ri ^^ftid' laqbmli 
lip ^bli iniihmjf pfipmm)i ifijtlip ^pfi dft^^'h qmjm li'migijit ^li^^ mu- 
P'p'b, llbftli mip-ft'h^ V'tk ifl"'J^ Vmpq^p qntt^mj "fboumj m^pm^pfib fti- 
4E ^^9 ^'"q'^pt'^'^P ^l^l IliLmmjt 'fiboumj m^pm^pp ^ipuk kP P'E^ """' 
pfid' ^n^if pmq.p^mLm &miLmj^^ i|[lr^^fff q.mliltdt Umfili Ifbl^m^p uftpnub 
umq mmpfid' mn.m'bg d^ ^nn. ^fi/i/j^^^if' b-mitrnj^ lipt Smpfib op p-p" 
dpdji lip, ml^pm^pp mmap q-jtpd' l^nLmmj nt /[put ^ip pp^ wo- uiu qji- 
pp dnLpatdnLp- qpbp Sou^fi limpdb^'b ifpmj limfbfi. f^/v/r kp^"^ '''"' 
mfim mpmii pitli^* ^^pb lltjIE I'^'-l'^^ lim%g%li%, m'h 'Ibp^ji'bp ^ntlim 
(• nbp^ip mqmd' l^mj, fu^^ mqm% ^ntpp gl^^ at [ipbi ma. t^phpt Qifi- 
iqJ^u m ^t%ti VtiLpntdnLp- l^bp^mj Soiqlifi limpdbfjfh ifpmj nfipp (p- 
^iri. dmmjf mpmh pnil^ limjbfi Ifpt ^bpfi qqfi£p q.nLq.m% j{|iiilriylr^%t Wh 
i^PiE '^tk'^ IfLJi'^Jt itpV^ '" mqmdt Um dm p p-p ^mtr^f; ^p mmapf 
ifmqqi mqmi ^[i t^'-PE Sk^ k*"- tp^^ i{[iiiiL%( {[bpPmjt %fiLdnLpq.m q-bqp ^mppm% mltnibnil if( mqgmm dmpq.d' qnfn 
Umn%p d^ upimfi mpmd' liaibb'bm'ii, fiil»if()i 0/1 {[bpPmj mpmp uimnJifi 
l^op dntqmp pj^pt V^ opd' m uimiilibp i, iffu/^t op tplini tffbpp qqff Digitized by Google 340 aawwnbj^bb\, ^pdp^ itiupnttL ^ubu. p-^uiiiuip pubu^ d^ ^nnfim JiumirnA miuuy a^ dtup^ 
ttjAiut ^nrijih, in^J' op bu ibiLgu l/pi^fliui qibift Uultli^ tLuiiilt f^/^y i^b- 
pnt qq^HLb ujip^ lip: ^%^ iff op uliputp fOL^j:, lumnp ffui pp pbp^ ^^r; 
iuiiitt' iluifuin tumaiif ujtpnil minpfi'it lip^ [iph^ inquij m linttib'bui'iit V^ 
opit' ui M^uipp-tubfi)i iiiijilip tpP^tkE "'l"^^ '["'-t k^f fbjfbpliiiliiuVii lu 
^iiiJ!f^( {[op p-'bq.pJt'U ^nLpp ^uii^t Urn '[u'lup'p ^lupP^iuVb ol tfibp^ llt^ 
%bup ufipnLffb llkqk^ Sbfbplibfilip %bu ^ tpP'^'J P'P^ ifuipq. ni Ifilili (If 
ibupf liiipliU UI ^pp-bgl;li il^'bbpp njtifiuhiuj^ nftmb^iiuj l^p p-p Jiupup 
mbgbplj^lHuUp ufip^ l^pt ^tiLf^m^ diupunCb liiuiCb^ ibn.^ luliiij^if p-nip 
UL itpt li'op^ itttVii fiLin( lip liuiinqitt VuipunL ^ntf-nCU l^p ^luu'blt^ kE''t 
kC P'E^ it' it> lll^t"^ piu'bbp qitLu ifp uituj, mb^hpl^filim ^^p fnilJt'bUf 
't^Pt lit tp' — f^p A^J1» lluin^u uiuui^u piub. uiptnp ufiuiLliuib- ^jt, 
duipp pbpbg uiHibg [t'li^ltf \uouf lu innibg op upm^u luUgmb-p pbp^t 
^'hplip ^wDmputff iipf ?gi/]p uiit op jubqS ^"^PIP ''pt* ti""- dp^nLp% jjlr- 
^fifLt Mp^ IfA^ "'l ^^l f'lP t^^fUL, jt'b^'U uliubg puipiuli itiu%bi, 1"' 
ijt'b^ p^iluiLf ^fidfi lr(fii ^£r dbnUifij 'b^iu l/p lutLiiiujt Vuipq-p ^lualipgwL 
op ifibpnL tub^b^^p ptLbbp ^y uitiui^iub^ uiuiiiuiutui\p llfiit op ifibpnib 
ufipmp lituliqliwj, qiuj fnilpt t'finuiiiiu i^bpnt Hlji'b p'blibpuiiui{pp qoitblt 
Tip Pp* dbiijf tf 1P^ 'B'"IP* ^"M k''"^'^^ ^pfr% ftpb^ mquipp, qatquij 
mump gnilp Irirui/r, ibitpp qh^ l^p upuiffki ITuipq-p o uui^ui^- ^uibq^ l^pji 

&nti^ntj^ni.pq.n bnlLutl^unnuJ ^ L. tnnwJutpiL AbnWbbn^ annba 
un^npmpu»p uiJnuuhui\int^J bh 4^bp^ llt^^pt ^^^* Utut^uti'U 
unmitgpg J^ f^mTb^un B.mgmn-nLfHfiJb i^ut^Jbtnif* Jmpti^l^utbg ^mii* 
q.bpihbpntl t^miJtu frtf ift^l^ wdnuuhmiinuJ d^ ^^l^stk "^ifk'"! 
£^bm ii. dpuiuph wuipnudt ^ulhai^f^ CfUtuuttnutppd b'b i^fihnud ifii- 
puiiigf fittthji ap ^t^fimbh ^(r itptuU^ 'b^pt ^^> P-'"l9 ^PP- A~ 
duiiinud bit lud^h k^P'H ut^juutmai^d b'b uuiui%bi TUpuihg^ art* 

P^104. P'^'^pl! ^t£* 

\kju dmufili Ilii ^tfij ^bmlLbuif^ mtumdai^ft-fiubp^. 

€^ui^maild^ iff; /ntir/r liuiap uiq^ilid* ^ntpp tpP'9"^ ilmlump u/li- 
fftlf mhqutd mhu'lifi lip d^ piLbmltli uiqutd* ""IPPt t^Pb^ 'humuibi V^d* 
t^pllULu, uiuni{g tP'^P 'IP'^J "tp kuiuihi lipt l*pbf uiuipjt u^p futibit^h 
butU uiuuilittLJi'ii lipt ^blbpp hifi op mqui'ii ihitpp tuqfliuij ^pui)i lip q%tt 
luq^liuij Jiwlrg qnq iffr/ft* qftuibu p^p tjjibpp b^uilidrl^b% lipt V^ opd* w 
uiquilt [itqutliutinL qnJi, luqUi/lp q.n.ui'b &utlit;'U liui^^t ^uiil, d^d* m utbu^ 
li^ ll*op mqui'ii pppmm'ii oi q.mn.mL, ofjinLmL, pui^mp limiLmu l^nqm» Digitized by Google mm\"^ 341 guiLf ipniuguiLf libiuij Irnp^li ttuipq. q-iuiLtuu Ofj/r^ tlusfuk'hiuj, iliuililt 
Wkdl' ^k"'^IL "l"""'^ kH* ^^ ^ kE^t kn P^IL k'"J tE k^J utufili tl'lipjt 
t, lipliiuu 1ft* 3^4 P^^^tP 'I'^^-tf P'UtE^ ^^lt wiiiuinnLtt ^iiuijt DjjJ/riJg 
qnLiiiuj uinL%, i/^^'^t ^PE ^^B t*!""^ mbi^p biupuiitnLp-blinil ttiupqnLh 
liui%^^ lip ^nilp* 'ft'f* ^ ffk ^Uigif* liHLUi gli^ IftiL Jiupt^nth //{[ift P/i 
IliuftinLli ^iu%^i 11% dfiiudlfm liuifunLJi lip /^I'f^p P'p ^^ iifi/^^ omij^b^ 
pf.'h pn-lrt y»Jt ^p P'^^'ltp "^ juniiiuili ([npit kp pbp'hli'b, Ifh^ti ui p-nq- 
1ft ^f't'tP kP* *^l'i.^* t'w'i ^nujiiilf liiuib% op ipbpli'ii ^iun.hp ttitfufip t 

^tpft ti^fi^bplt Jtuufih mmmJuni^J 4" ^^^ C^b^fttu^&Xibpfi Jl^ff 
nun tuuunuJ 4* P'h ^pto^M lrplLai.J btt npuM^u Jfi luYsui^utuiTb 
i^npm^ £^tuum f catcifffiifif (^iifjjifi/)| m^ii^' ^ ofnlit \T[i tun. J-tu^ 
i/mlfuf^ uptuho wiu l^bpoiutpuiiMDntl Jhai.J b\t It. dtnplnLd r^^ 
'butjuutqt^uttn^ ^tupt^nuJ b\i hpb^tg L. utin. n.pnt-P'but'is d^^ft i7c- 
bpp. ^"^P /'^^ liupq-tuiiD b\i , iftuibinuJf i^iiii'^iiifl.iiifi Jiupq.nu 
l^bptuwputh^ b'b pi\iq.nt.hnLJf' mnubn uit^bmuJf ifm^nfii-if , ^fr- 
pmliaLJth btftnuJ L. tuuitu hnp^g l^bpuiutpm'liuti^nfuv.ni-J rat. i^ufS 
drnhnudt Ujui^tv iiniul/^ ^uipnL^mi^nL.J bhf Jplb^L. np Jiup/fftl^ 
qmpfSmgwh q.iupiu\i frb Jtahnuit L. hputhg pit.hnt.Jt 

HtuLiufuolf ^) 4"^/ ^*upubph nL. I^tuhtu^p bpb^2'''pP[' L"l^ 
^npboj^^^p.p-ft^ ifft^iH-^ntpP^ Ijn^u ni-pptup L. ^^tupiup- /^ra^u ^^- 
puf^^ bpbi^nfbtah fhiuJtuufugnL.fB-liL.\i^g ^but wf[^ Llu ^b*ts tu^fj^^^ 
mnv.J b, iun.wq.tuum ^bh Jtu'itnuJ ft u^iutnftL. Sapb^Jat.tn^f 
(\i-pp.pJnL.mD b, M^ntfi^ififi.iiio nqfi\tbp^^ npnhg lipuflf^ iiilif.fii- 
phpni-Pbtuh u^tu^fnmtuit bh C^tuJtupnuJt XSptu^Ugftg bptini^up* Sn- 
pb^itnumfii UL. (it^pp.P'Jnt.m^p k"l" -I^"IP^P ^^» t'^k ^^P"*'/- 
Jnumo lituJ Lp2!'''^kll ^p^^*9 bp^uttuutupq. bqptuippt 

Xf'hhfLtup.bpnt.P'btuh J-tuJtuhtut^ uptu*b^ qUnud b'b hVbql^ni" 
\ift Joutf M^nm^ Jracifi^/i ituutnt^J ^ ^.n^iulf ^bmli-p^ b. ^ofinuf- 
paut M^lpbpfi ufUiUinL.f^phbpp — q.nun-p ^uf^ iqtu^bi^f f^'^P^ S'"'-" 

ktP P^P^L ^ "'It^f t^k ^pk^^ -{^"tP^PC k'"*'""P"^'^ ^^ iffu)/- 
biuptuplnL.^nL. u^tu2Utoitf ^nqtugUnuJ ^ ptu^ni.f^at,J bh bpblutuifthf 

') BttinLbi t L^ revue dcs traditions populaii-es-f 1895 p^. 7e 1. 

23 Digitized by Google 342 «Lft«M)L1.pfih(»>M»^ nuMiiutqui'b n^nnC^pbbp b% iqiuni^LLnL.J hnnuthhfiiit Vut^ bp^ ffii- 
nwCfUipubpft ^b'b upturn uni. J ^pu§\iff tufq. bpbi^n^ibpp urn. pp. iijifi* 
CJbmtl^ \ipuAio n^ Jfiwiit hVbikiupbpni-ftbtuU Jjifngfiit ^bh oa.- 
ijituJf "^li^^ '/P^''/''^9'AP ^^ iphni-Jf bppbdh uu^UMhbioilf Jsp- 
pbJlb 1^1 wpiumiui^npbinif itnpuih^isjiht 

Upuihg daiufrb iuwinJuuJ bh C^btnL-buti^ibpn^ 

«. 

iiupufi)i JkkE VA/"" i'^tl'") SnpbfitnLtn^f tlLppPitnLui^, ^ftpiuli' 
itnLui£ upu^i, H'/t* Uutnp libunipp ^{^ ituitiji ^ HUtf "l i[ltpui ilpuiji 
uinmpiLiuj Ifp* ^ll^p /^^^ lil^'iibu op^ ^uipup ^uiLmli% qiujliit qnpf libunt- 
plih luttlim^ ^j (li(f ^uiitlibinL opbp'b op q-niquij, l^buntpp Jfiinpp !}.%( 
ll*op mm ^mpul/ii llpt<^'f' miiltlt impHfi'b gmili op pitltl, l^p^ ^nLnp l^m^ 
^/t j/pfiilr ijf/iwt* «S/riii bu libp^mJ^ p-nq^ni Saph^ifntm^mf HLppp-ifnunprn 
mqium^ ^bqfi^t ^mnmtp qnttip limfu^y i^lt ^bpf^ltl^l^'ii ^ffi^(: ^u/^t cnfri/- 
li^ ll*op ^mpiip ^btipbpp ^bp i[bpnLgf cO^/itf, Snpb^dnim^f (lippp-itnLmff 
^ftpmlidntm^f 'inLp fittmpmliu ^muiif{pi Putd """ '^""^'^i^ f^tp ik'^'P' 
pumgt V^it* m t['k"'- ^"'P^f ^t tniuiifmpqd* Itbpu ifp ifm'hjiiit Sqmifwp- 
qp limjiilt lip qn.m'b mttm^p fuqifmp^ ^t'^tf tl'k"'- ^^pup munp mqm^ 
limiLlib'U, [nqmg'iib'hf pmimibtiy iqmtLlibgpbb'b lipt ^mitlibgpib'h Ifopm^ 
liniqb'ii op ^pl^m'bf ^mpup ^pl^iinLg nbmlt% ibnp^mlimi quji mma%gt^% 
itL limqm^l^ l^p ^p m'btt^'b ^m^m'U ^uilbgli^, mlinib'h m q^ptjfi 

2npbfdnLmfp iipu^* 

tUunp m'hnLbp p-nq puJi Uummntp. 

— UumuLmb-mutitLp, ^[iii( fii^pp-dntmfpt 

— th'b^ op ifL^t* UumnLmb^ limmmpi,, ilptaj l^p pbp^ ^^pmlpImLin^pt 
llmn'b£ f^//t^' iibpp-m'iit ^biiiiLph op mmnl^g mbuh^ lyi^f V^tE b' 

pmli ll^Lm^^ Oipli^bpp mm p nil db&lim^ lip, muftli op nil ifbd^'hrnj l/^pf 
^fiLibmum mu iqmtLmip m[ ^ ^mitpbp^y if( q^f^lbpit* t^Utf '*'"' mqjfb 
Unqlimj lint mm^ifi J^imii gli^ ^^ ^uipf op q^jtiw'bp fuitr ULififrlf: 2a' 
pbfifitLm^Pf flLppP^dnuiipp ni ^^pmlpSntm^p mm mbubfih lip, IffspPm^i 
^nufufAi ufiLpntb ^ib^ tip nftupm mm mqm)it Squi% op mbuhfi lip o^- 
lupp'bbpp^ llbpP^mj if^lifili pn.'iit ^^t 4c» SniqmUp unLqjuj mbub^ l^p 
mm mqffiif ^mpglt^ l^p p-p^ ^bil ^u, /[bil ^bu, ^mpm ifmpm ifbil {:1ft 
llli/r^ pm'bit* ^ kV^'E E"kf /"^1% ifmmtt^ m'bmunA, ^'U^ f^<fl( ^mpp 
/[bil (t l^fiLibmum mm ^nuimip limtLU^ mm mqmi flip, [ipbi mqmj Digitized by Google *IIM11»-B 343 €irbnLiiui /flrj t, ^lupgli^ ^ if^ opif*i 

HuiuintiLpf 

UumnLiud-iuinnLp ,. 

Hf^ op nuitf 

HuutttLiub- liiuuiuip^, 
llpu^ uiqiuiit J^iUL, iipu^ ^niqwlipf luutui^u ( optu^ ufitpnLit o^iup nLqj^i 
Siiuili ^if(^ iHit* m liuiilfh unpP' op ufttpaLif o^fuuip ^[1^01 [iptuiig 
tf-tiLt^wji SnuiiuUp aLpinfunLp-blii^ ^fi^ Jiuij Ifp p^p jubi^p p^ttgp^lt 
Oiptiupp %hu ilfptub-inuili^ d^d* lu lipul^ irnifilt. 

lluiuuinLp, 

Uumtnuib-mmntpy 

h^l op nLft^ 

UumnLUiir If^uiiniup^f 

^iiLinndiit* in oulifi nui^t 
Squi% fiiu{(: ir^tt* lu i^iLiuli uiilui^ uiaiutnLlinil oul/fb Ipntft l^pt Uu 
^nififilff uipP^q Hbn^iup- ^p liiuui^t JT^ op J* uiu uiqui% [ili^'b ltpb% 
dutopntp iip, p-p luu [i^i op f jfcffrif^ Uumntuid- liuimiup^ l^p^ lupfi 
jpht^pbit Uuinb^if^^li op ifopu nt ^opu quililiift t'ou^p ^pip pbp'b^'h ^b[ui&^ 
"'isBE P'^'^'^J ^^p ^op% UL itop opptub %uinbp (t iuip'b nu Jtupp ijiiup^ 
pnifih l^p mtnnpy ttLpuijfiaLp-bVbbp^ ^bi qfimbuij Pp fii^ ^'bhln 

UttiainnLpf 

Uumauu&iuuittLpf 

Mrj op m-nt* 

QifiirirLifi^ limmiup^f 
^pu^ Jiuppf fuUnp^ UumdrJl^'u ^ op uiu lijafai^lf ^uiLUS^lip ^ililuij, uiu u^ui- 
uif^% otf^/r iluiqultf f^lt 'i'"l3'"l k''P9P)"*'0' '"^ 4^4 ^ ^P"*^ uipui^fif 
/[map limnp pij^t Squili juliq-pi lipt Piti^pt ^p ^^ t'^ipt? '^k'^* "' ^i^' 
^irlr op d^ muiin^ ^lutm^jip ^iLiuug, d^liuii^% oulifi ^uitmbg, libuntp'ii 
lu ifiliuii omuii pfipmiuU uipui^uit nt Ifinnp Ifitinp tl'^'- pfifiuii ^lupt 

V^ d^uAiq-itnuig ^uipuJ* HHJ^f ^k ^P^* uinihp ifi,'ii%uiii op Jiui 
kPf pffpmtuli guiLp pn.%t lipi Vbfilip uniiuij Uum&nLh liuiqui^^ ^/r pp^ 
^pipm [rb^pq uijiutli pufi ^uiiUf ifuipqJ' plt^ui ^l^uij ^nilut V^J' ui ijfin^t 
•P fiP tpk"^ ^'bjiliituipii t'h liuijb^, itt mquiifuipqif' ui qituili jbuibp 
^umbp tj Uu tpliuL ffbliliduipqp ^mpg%b% {[p uiunp Pp^ Ji'b^ qnL[uin, 
P^l t tlt^ iuipu% UI lipu^ lip Pp^ Pl'^P utbu'blig lip, guiLu pn.)ibp t* 
^Ji^ii Of ifuiptf. lll^uji — l*uipii it[i (%{:, iuiqo ^ui^, Vtuuid^nt oqnpdnLpWhp 
dbb^ (, lipub%f puipnil uiquimnLjiu lipt bmh uiquili ui^^uip^ qniquij, munb^ Digitized by Google 344 ttft'Ml'M»nW»'bb% inq^uili liiaiLbblif [nq^iug%h%, liuiq^b'h, fLmiitLih)), jj^lr&lr ij[^ inqngliiilt ^m^- 
iif£. ilpiub lutu^iulifi{gb'b, i/( juut^ liifuusp^it' tu q^bli l^p puipijt'ii fifpt 
bmh l^jipp-iub hrinil ^tudiJiP' k^^^'^f phpb'U li'op nLinbg'bb'ii uitingl^fi)i y 
luufili lipu^ lip p-p* ^OLpUf ibp ouiiugp ffbidt^df Uuinniiub- ibiifi q^pp- 

khf 'h"^B i^i t^* 

— hiiy iipu^ uimii)ig^'U iftlipt Snpb^ifnLinpb ^d, uiufili ^Lpppp-- 
tfnLin^% ^f fiiili unui'b butb 'bumnqb lu MjipuiliJnLinp'b (, fnitr op ifbp 
tutk^lL^'^PE 1*^11^ itl^P f^t "^ unipp Jiiiujltp lip (uin.uiti.iu urn ^tjtp if put- 
%fiLi/) itbli^ ui ^nt [iifuipui[iui ^iifiimlr^t iutpujt'h J^l^i ui Snpb^JnLuipf flippp-itniutp nt ^jtiui^ 4(^ ^ u^ut- 
^t ilt< ^Up ^L' "'"^tk "'l^gk'"'^ uimitlilt Ijp. ^f op ^uipp uttiaglfiilih ^ui- 
lluiiLUili ^f unit^uij iip q.nLn.p p-p ^p^ iluifup-^ quLU junpaiip ^uftr^t lipt 
UuiM%£ m Ifli&fi ui^u fubiuigfi* pn.'bb'b funpaiip ifnpP'b'b l^pt Sutpp 'Ubu 
l^p ifuAilif ifuiq qillif tHj'^l' ^uipufi)t impppljDi tft^p* iuipup futf^ lip 
luippuipp pp ^p^ l"^l^li lliubg%ji^ uui^uip-J' l^uib <iiili*j[t lipt V^utliuip 
fiuut mm pbpifmi ^mpp op ifmiiji quimi linL[ l^bp^mj^ ifinplilt J^f ^(triu 
ummm'Umj lip qmn.'lit^ij, ^mpufili ffiqbmpp linim^t 

irt ^mpuJ' m mi[i mmap i/^t" Snpb^itai.m^^ flLppp-ifiiLmji wt ^/r- 
pmlidntm^ ^[t fi^iii^( ^q^t Sqn^^fiilr op ujifiiL^^ lip, mqmi pifi^m^i^li o- 
pnglip q^ib'b ^/i, 4?/»^«^' bmU l^bppm)! ^ui^lrlr op^ mqm% dnpp-mb- t, m- 
pnCUp o[nLq[i 1/^(1/ '[rnqql; lipt Sqngiimip d-lr^^lr l^p qmpil^f ifmqbpp l^p 
ijibm^, p-p ^uij iuLbp qifuatUy mu f*b^ tiui^f 'uu i[bil rnhnti uimiutu 
mpntli lULJili t/zmtt 

Qui iluijupp ({i^itl l^filpSmpq at it^ mqmJmpqJ' ^pkm\ ^p ^"^ 
qp, lipub*!/ tfp Pp^ itbi^ 2apbfifnLmff ttLpppdaiuift nt ^fipmliJuLu^% 
^%^y quLb op ifbp uimmjtLp ^(/r/i u{if/4(i ith'i{f mi ^at mqmm mm opp 
glllilgt 

* * 

i^nnntlnt-nn.n ^uiummnL.J ^ II J/i uf^mif^ ^nlrq^h fi^.^i^fr- 
pfif npnbg U.^ t fin^nuJt 

^uthuttD uiututJni-J bit* 

tGumntmb^ op Upmifjtli nmbq&bg, m%np phlibp m m^\ umbq&bgt 
Ci#/i^ 'ipbql,'!/ tp> "t u'lpuAiItt lip^mit ifrnpinibq^lif mup ^pbq^i, ^t^ /r- 
piupnL ^Iffli umqlf uimnp itfmp mUpmifp ^^^^Itp "frp^ miftlit UumnLmi' Digitized by Google *ttbtth-B 345 UibuuiL op mip t.kPB^'- f^^^P"^/^^^ ^k ^P'uiJfiii ^bm, htuijffb umbq- 
i^bgt Qffi iliujuiniliuitltg ui^r q.jiLiJiuU glilnuL l)Liujfi% nu ui'hnp piujAyt 

pRi^pbruth J-utJuAutl^f Irnp. JmhnuJ Irh Ibntubg 't^PP ^ ipuiltg 
fii. hpiahg npq.ff\ihpfi ifiiati^uiqhhrph numni.Jf npnij^ L. umia» 
hni-d frif hpiuTbgt Muihutio ^uttmhntLJ bh uput^g 3^iiiii.ii ^/i^ii- 
mnuft m^imJup mmin^x 

Xkiu Jmufih uitumdni-J Irh* 

€*fip^uinau kpP'3'*'^ i[uiluiap J^ 'H^p^ajfJ' l^ltifiu%iuj. itowbliuij 
iliuik op^ tui kf pn-^t kp^t kp P^PL '^"^f t^iF 'f^'^t-B kP ^Vbiiliiu'b' 
'itbpfi ifinpp, lu'iin'bg nt uit^ng ^tl^'^PH iinLin^pi l^ip '[""'^p IPJ^t 4'"" 
HUi^t iip P'p^ fuliiujkf if(i/' ui ^bit (lr(: "fipfiuinnup ^ oqnpitiubiujt 
Uunp itiupp unLquij uiqw^k kP P^PL l"^ ffbid" utqftu puig P'nqt "ip op 
^ni lubnCbui mmli Jb%^ V'^'V tf q^b\pt ^lum op liwqui^k, ^fipfiumnu 
UI p-uqlik lipt 

rihuuLnpuiUiii^u ^kojiutphlfpfi J^f J'nnni^ni.pn.n lutuatdni-J 
^ t^hLtspft ') Juiup\tf npnh^ 4tPll'"''Pt ^p^'P^Vbhp Irh d^hi^L. 
boph q-ihtuihlit Ijpmh^ i^kpfih utumfi'&tubfi ni^J-kn klbj wihiu^u 
np ia^uiq.^h fhui^iLlFp i^&-fi^f#iii.i/ L. jutut ^friLiic- bh iq.ni.itt U/i- 
piuhg J^dhiniim ^ktn i^n^ni-fim fhnnRij^ni-pu.n %l^tnputq.pnuti ^ ifP-P 
m^utif.fih uiupbp J^Jkuihg^g ^friLioiiiiiLif II 4Jl^I ^^l^ip^. t' 
iiiarn kh putniuunudt 

Mfih ti.lL.fi'u iuuBUil^kptugbnt-tS ^ htu nptu^u Jfi ut^wn.hh pn^ 
^fii.ni laf ^pi^p iu/fu ni-u^h iif.uii^f iwjup ut^fihf J ft ihplfg <"- 
'^llt i£f/il(jri£ pkpuaip iquii" atfiiuj^u ^pp^Pwg^kint^ i^uiJni.J 
4'» np iuiihp ^ojuuip uiuph kmh. iui-nuJ ^r>i XkiLJth 4*/ p"-huth- 
JuiiinuJ ^ dff pk^l^^f npff qmJbmp ^mquigli if^ ut^utqlih ft^p 
^f ^ul^ u^nmi Jfi Jki^ qkpuiht 

Hhimfktntl ^pkhg utopuutifikijt fic<f^if ni. ^utumi^pit, itpiuh^ 
2utm JftuiJ^utf mwpi'khlinm L. ffiJutp kht XTpia^it p%ni-pkutJp 
^utlinuuti' k\i ^utpni-pkuth L. lujJuutmni-J kh Jutpq,i^iahg ipMtuu 
^munugiahkit 

*) ShihJii i La revue des tri^tions populaires 1895 f^. >6 3 kg* 1—6. Digitized by Google 346 tta'Mi*w»nw»'Wa ptspni.Jf utuntupp-uilufiat UiiimmtCulrnfi ownuihiuitAthnnLd f mig" 
dui^ni-pbuih fpfi tui.ut^iaitft Joutf nul^^ fulbXnpiilrp^ unt^ft'hbpfi 
ift? ^ Uff/ht 

uptuitg p^uil^wpuiViilrpp /A lA nulin^^ utpifUMpn^j mipiaL. 
^uipuinnLfHrtaJpf p-tuita.uiq.[i% Dutpbpndt uptuig iLnJIrpnt-J ^tu- 
uffn-ini* hrh ^phnl/b Xffhpj npah^ Jfi uti^hp-iapp-ni^it l^utiighlrit 
uiifpnnf ui^hutp^pt 

^Lhpp pkb. ft^uiJfi Irii itiupq-iiiUffih 9»bn-fi\M^ nL.mauJ bh 
ipiu^ig if puny utu^ut/h uppnLd bit ^.b/^b^jti^ wq^ftlj^bpfrb U ^mm 
tuhiLuiJ dtufjuaiinLJ bit hputhg b. tnuthnuJ jipb*lig tuipbppf ttfi^ 
uauftit luufpnudt Hftni-P'huth wn-tui ifii|0([iffj vfipmp qpiuubinL. 
^iuJiup iipitfii^ ittif^if fuih^ P'iuifinL.J bit* i^ut'UaL.J abpnuJ bit 
itpuiitg^ n^ Jjtutfit iuJ^^it putppf^f ffupffrpi CfatpumRi,ld-piAtf '*'tlb. 
fi'ii^t* ^ututni. b. Jnuli^ npnit^ JpJbuthg ^bmbfig utitq.utq,pnt.J 
t^uiqnL.J biiy oif^ir ^btupl^l^mC^y npft Jom nii^Jr dp iiiffiiL^i' nL. 
u^nL-hq. dftdbuthg ^bm ptwqnud bitf nul^^ uttLpH- b. iluttLp^ np 
dftdbuiitg Cfbm l^n-L.nud bV itptubg qp.utqbgbbinL. ^wdatpt 

U ififi|.^^ 2utui utitt^utd pitq.C^utpg.nL.d bit itputitg £fbmt *Bfii9 
b p ft mtuutupqitb pit utitbpl^pi^q dmhnud bit itpatitg pitutLutputiiitb" 
pp b qputubind itputita ^luitutitg uppmn^ "^utprnfil^ni-fiibutdp b, 
pdiuuinni-pbwdp luiftni.df dft C^utpnuwhni^^ uufutiint^d tit qb.pitf 
np l^fiuuidbn. lat^it ^ muiiJiu* <!cb^t t^*"9_ ^"^ ^t '"i"t""^ ^L 
juijtltpiot Pu^ pdiuumnijit bpfim9uuatpq.p uiutuituufuutitnt-d (*• 

QLlTopligu dft utitquid bd bqbf^f df^l^^it tl ^^Phlt k^* ^"'IS 
bp^ ufuuti^nt^li b, C^uipnLutirp ifpl^it^^^ t^C kn kbitqiuittuitutj b, 
itnpfig ifp ^n-nLp C^bmpt 

\j[i oiuitp n.b^bp 1^1 y dutpt^i^utitgftn dutbtbitutintf hpbitg C^n^ 
qfiit "iit^q^fi itdutitnt^pbutdp qitnud bit dp uip^qp d^f b. tnut^ 
itnud uL. nL. '£bpdiui^ hailbpp d^f apuC^nud ^ ppbito utitCfna.p 
dutit q.tuf^pUf np ^uufutitnupitt 

^nqitb^nil ^b^putfUtbpp d^f u^utatdbint. qb.bpp datupity 
unutnbq utn.utf bd pbpncd dp Ifitnf l^n-pL, qbp CJbm pup utm 
dnuttitnt, dtuC^aL.mit ^p^d^btitqpaL^P'butit C^wdtup* Digitized by Google *aMlh-B 847 

-I upuitub^ lint Jlunp Ir^fiilruf^^ luiut ffiLjiii/ kp^iuij 1^1, i{[iii;( ^'o^ uimn^ 
pu§% ^ mipf 1EIE1E 4^1"^^ utquiifiupq-nL Hpiplu ^ip Jinblif ^byiili l^p 
^bm^fiuii ifiif^ PL ifqpiufup liiutih^ ihiLpp, lihpp-uij op qUft'li i^in'bli ilpt' 
^p luiib^i ^uiqit l^bpP'uij, iiuitijiiub (/i^/ii. ^lupusJfi iliuuui unitiiubi 
Qurnl^ f nLf frlr op tuunp ^puij iniu'b, ^pitp uiujtli op tti^piulup ^ fuuitig^t^f 
HL luuin^gt'h d^lilti ^iiiij[ui^1li iiiit^ ififri^lr at mbq^p lip Jitiujt JT^Iiiuip 
ibiLg iiL i^ntnf IHJ^tf it'"t ^nqlili i[bp &uilip tfb^ op i^p^it Uujtli Iiiuil^ 
7i{: uiuiap ^buip^ tibpp-iujt ^bpp-iub ofup-p q^iluiu'hli q-Lft qnbiu^uM)ifid* ^uiu^ 
iftii If^t Hut Ifblilip iipat ^tupiudntli p-p^ iliiubp luuinhq pttUt ^^jf^y bu 
llbpp-ttiif lubnp ^but liiinLJtdy p-^uili^tup luUnp uiip- Ipfi, fiip-ltluuiifu 
(4pt^) ""^-'"Jf d^ ^^d* iii;'bbd, ilbgjtf Ppj/»* P^nq nt i^if/u/r; Jf/fi^iii 
uipb-au Viff^frlr op uiin jj^ii^ld qnliuifuuihiub ^(^ d^ liaiid^d* qaLn. ^fii.%^9 
dtViiutli ^bpp i/( ifnubSlipuid* liuijt f^ui&uij ^mpup lipu^ ^utpuidiiLb pp^ 
lun. fiu^ djubpp quipli uiiuutfi'ii op piCubd ij^bp ^nbdt V!h ui qnStu fiupd* 
lliuttb^^ quipli^ qiup'bl,^ d^ dpfud* plfiui ^1 lip'buij qiup'b^t itupup Ijuiil^ 
l»t djubpp, ^b Ufa tip qmp'b^ ul ijbp qbn^t ^bp ^i^//t* i^mi^/f/ii^i/i^i 
duth[i i^p libu* 4iw;[t* qlip 'bumbp t, ^"'it ^P pnip'h ul uimnp opp-utjli 
qiJuuLb op ^ quipli^, uipuLbp ^uijji ui^u ^U-iLUij lip, mnfup mupjif ^tuih^ 
Sjipbg^'h ijutp Hpjbli lipt iuipup liuijbfi uiliui^u d^ o^if'^fii^( 4'®P' ""^1 
tuiluuip^p i^'ii linunuijt ^ji^l^ '["'P' kP^t ^uiputduLb p-p^ uiil qin^'b 
tppui^pt iuipuidfi'b liutiluuimli, liuiifuutuifif uibq^'b pffiui ^ l^phuij ijbp- 
gpht* ^uipup q-bjAi u/bliShbpp lip liutn.^f gli^ lip ^uiuifiliui'bf libppui'ht 
^bpPui'b uiutnp dmpPuLb t^bpbtpmijfh ft^p, qbpbqdui'bp pw^ui'b lipt 
iuipup ([pu^ ^lupuiduLb Pp uiLULp q.uiuiuiumpiili'U uiuiputpliui'b dhuiu^ 
p-^uili^uip ftitirfi utumbq ^putqbut Sftui kjtu, ii.bfi'b fuuttfiui'li, jid tibnil' 
[uipu fbqp ipbipbuii, lip»t nu p-ntpp uibli^ lip nbpbqdbjt'b d^^p^ qpj' 
^b 'Ip'^'^f tfiuippuLft lip duipi^nLb UL dbn.^fi lipt iuipuidji'b ^nqp t[pui' 

^bpp llULUIUtpt \X2lnutpC^pf ^butfumdmni^n^} ^It^Pb^ ibqaLisbpfi S'liif.ifiifii ifa/- 
J mi" fit Xr^utfii uptu tj^bputj mtAnm^nuJ 4*9 P'h^ ^PA Uifinacufi* Digitized by Google 348 UA'Hl'M'nhfJ'hh'b JhuiQwh'n Inuadbofilb C^kmL.lfwi iJ'^P^ a.butbnn XTnLptuut ^utf 
(bailiff in), *Poi-nL (Miic-p), Upuffy (ILpuf^if) L. Ut ^n*-p« 

b/i^^i/p/i bop ft aq^utjd-TO — 2^P''' £*• utiLUiflth 2}'piRiM tuJui 
It, dfii.u'bbftfii^ fnupt l^p^^^A i'uffpjt II ^.bp^ft nt^lifttubfi ilputj 
1^ qnaLwit 

trn^tiuif/rti JutnJIjihhbnjig tunlLh nt. muufiiin ^"in (i. frtf- 
p.uim b^t Wit utlbi^atJ ^"IP^f o^f^P* uiubi (r bnp.onn* «bif ^Z^- 
2^PP ^P JiulubhiuJ JtuiM t^uiiai-gf fiub Rbnbtfp l^mJut^bJ ^ ^PP- 
hhl triififrliDt uLfif J'uiJuMhiulf^ bqautmn mnt^bi (r £P'^9P '^t P'^'t 
uiubti L. uiubf^* <iTit. S^P^kO. ^^'"^ ^k* ^ ^/^t ^'^f huifbV m- 
ubqbbnn ^gf^p ^'"flp ^IfL^PPf t"k ^^ ttZ^PC '^""^ kP 'H"^^^ 

XTfi nL.n[i2 utLUihi^nL,ld-liiAi tuuni^J ^y p^ tuplLh ^ofl^^f 
ini,ufi^p^ Juib^ l^f bpp pp^p miuiniuC^ai-J hhf fni.ubft f^bion 
Uilbg'bnLJf htiut^utpnuJ ^t L.ni.ifif^ i^liuth ^^i^Jfi uipftubnm mA([ 
i[[w^i fim t£ bppLJh '"pkC ^I^^J (r utpb-lt ^.it^^ '^pbs ^^ ^ 
^fiii.ifi/ini.if t 

\XplLb uiif^ii on huit^auJ k, bpblinfb-wiM Jaum ^ JmhmL.J^ 
t^hai^J ifofi ntliipuM^lt d^9 ^u»bq.umui%nL,fS (r, uin-iui^om hnpfig 
h^tuabinL. L. UiminnubinL, at^hiuip^liu '2."'~P9P* 

U*pUp Jatip JuAbmug ibuini i^bmjiitp juui^nuuih fcif ^m- 
ifif#nrrf_if I ffi" ^utJiup (/ ^fctf ifinpnuJt 

bfi^b^^ ifiif^ufifiiin UBUUtqbpfig fiLpauDtuh^hLpn Uiiumf^iuUna^J 
4" <f^ Jutpq.nL. L. hpp uptu ij^uf^'ituhp C^utuhnLj 4"* wuutqp ^«v/p 
It /ilf{[biiLtf I Ufififlii|^ tft9 ^Uf^ ^' ^^PiPi — q-f^uatunp — suuutttbpf 
npnb^ bplnuip iuuiinbptuqJ tbtibmL. ^atd piuqtui^np Jbo-hbinL. 
Ib^iulb t C^tuJiupi^nt^Jz 

Vn/np uiumqbp'h hpl^nt. mbuwli bib iplbni-Jf p^pt ^ I'^P* 
f^iupli utuutqfi mtulf h^htuh-p^ bpfuthfti^f i^^pt^P t^P''"Vh ^ it" 

IXumqbpp l^tupnq bh qopnt^p^L^^ ^Jutumat^pjttJb miui^ Jutpq.'" 

!iailbift j^ftuJfiLpqbglf Jfi ifntHii. JpumuJ (ti mathnLit bh innctr* 

'^uthiuiqatpC^lih J^ f!.'"pt 'tf^^b ^^9 ^utctufj^nuwh- fpfig fudni^J ^t 

'^tl^PP ^p^'Q'fL.J tuiuthnLd frtr p^; qnu finaufoiiin, tfpnJC^binU. 

^Jbyfip atiii f'^'-pPf "pt ^^9 V*Pk^L ^P "'^^IP* WpLiatii J-ui-* Digitized by Google J^UhUh-P 349 ifmfaiit^ uintf-lrinLJ kh iffimii uiJai^uiui^utit Hut J-utJutl^n^ ^ i^wti.'- 

pbtfJutiAtlrnli Jom L. fifSuBUnL.fllf /^-^ hiifbgkutfitlrpjt ^ftfiuinnhlfun 
bh bquth' p-^; iin^utufut^mt 

Xkuttttibpli J^f bnlLni^J ^ Uuitriififon fii^p^^utfitulbutlint^ uut- 
itutJ^nn ^itputi^nnji JutnutiLJig {"'Pt ^ t'^l'^S^h E^^'IS t'^t^'^SE 
S'ltf^ l^fihb fntj^f pfiutjintJrt ^ L. a/^ff — ^Irut^p — ttitutgbf^ bplfpit" 
o^nuJt 

U^ utfi^ utt.utiii^nt.p[iLii utumt^J ("f P'h uutlbiuJ^pp ^nli mtr- 
afrf (r ifhoutt.npji ^P'hl'^l'S b. npndC^btnL. uut iffrS* Jkno ^ ^m- 
Jutpunt^df "'if- f/tt^v^i^nLn^ Irpm C^bm^p q.nn2dnubi^ t ^pkj^" 
^nudi 

ir^ nLnji2 UBi.m'iin.nt^p-fiuib l^t tutpni^nqh '^uthutututpC^ftit bp» 
kll^St uitumwn.^ Ifutd ^uin (r utitauuthni^dt Vpp Up C^bifbi/Ji thut" 
duthutti uiutmuttLnt^bi^ L utfi^mbifig f ^x-f/f putiftnt^bf^ ^ ^pktp* 

if'ltuth'utitli dutujtii {r/ upuutdnud bhf /9't f-^'^ uLifytint. tLomfiiM 
(r> rifipf^tr^ ^ ^t'l^^l^L ^p^2''''"k'''"i^^^^PC """^ni.d ILivifi^ni. 
'^kfjgp^ lpuiM{ni.df gnfif bit tntuijiu dbt^^ pi^ utbul^^f cUuiiik. ir- 
qnfidnupfitJbp Xbijjh\;\t ^^ ii^i»^iitv| fbmnf q.wpibutf^ ^iuitrf,nud 
n^m^fTcif &ift Oijii upum'&atn.nt^ II hfjuthuthp mbu'hbthu htut^ut^ 
Ifisf^i^nt^d blbf 2^npC^utliuti^ lV^^L"4. ^^^^ni.uihut\ifia It put nqnpdnt^- 
p-buth ^utdtupt 

f^utf^ uifif. i^btibgpii ptt^uiUfjjip bplib^fi^ bppbdh guifinni.d 
4r aJXuunL. t/pui^p'^ — iiutfiutli — ^utp dutpq.lfuihg juihbmut 

lAjf. t^l^stk ^pV^^b ^^f /"</ p^utn-tuXft ifuin^mp ituutiui^ 
"Sbdni-d 4" t^f/^i" dutpi^uip^ii^ npft Ifuttt-Dft uthftLiibpfig /ut" 
n^tu^uibnL.d t (utdu^fi^ t^nu-nif L. dutput^fi tpMplifi^^ i[[iffjS-fff{[t IJ.^j|. 
lAif.utpim^ bplibfift /[bputf C^pbiutmlibb pp ^^blbP^ bh fuutq^ni^d L 
2ibn.fibpli ffif^ftpibbpnil Jutftnt^d uutututhuthbpliht Hputitp (ri <"* 
iimtnnubfnL. ^uputniul^nt^ dutnq.ifutig do'Jt bh ilutqnL.d ^ itputha 
p-b.lt initf^ iftirifocift be bpk datpi^p put^ ip ^ut'bl^ bpbufilbf 
np uutmuthtu^b pp C^bn^uthuth lipbitfigf C^pb^mutl^b pp Ifp pifibii 
pk utumtuhuiffih L. pl^ dutpt^nulbt 

\Xfu itiwut^attt^nil (r/ ^utAutbp rf-mdw^utl^ j^utpntitut^ ptn^ Digitized by Google 350 ULWl'WnhfJ'bh'i. ^ml^U^nt^b^a^ imn-ft^ ff-^lf^i w/flf^f ^'"pt ov^ff ^^ JuthaLJf ffP-Pt 
ii|iii2ii>ii|iiiiifii.&'/ nc t 

kbS^ jMvfi-ttiOio^tifi' ^Pf-lf^p J If nut g ii^iiiiifiii_^ffiif U. nt-J-fig p.mnip 
£fUtJwpbi^nf ^irh w^fffututnuJ Cf^uht^ghlri^t 

^ui/iutlip ^b kbVS^^l ^pk^P k$ ^ptr^^utlfllikpli Hn-^fi 
ZblbPC* "V ^Pk^''^t9 pj^^'^^^f Ju»%nt.J t t^htnblt Jl;ft hfH^ 
uifu bplpM»p-p i^miib'b II nputlM^g fim-p 2^^^^) ^HU Jhmdiubml^ 
ut^q. ^uf^&-|if^^ p-nuph n^ Jftui^h Jfi J^mpmlrmi^^ C^iuqwp Jutpif. t^p 
uupubl^f ludf^ii ^'b^t fiutpf bplpuPy Jbmmii lip lpmp\;^ m^ II 
ju^uth JjifagfiiM ft'itfiU ^pVb l^hplimpfi L. igp Ciutu^ufi tri^iififiifi^^iit 
0^(r hpwih £fnif.L.u§pa C^jtuuthq-li ifoin qitbhf hpiu qopaL^p-ftL^at^^ 
ifuttLanfutiuti lbu§t Hiiij&iff^^ ^wputtuhinni i^umutl^b f^j^ nt^lifimhft 
^btb U^iff^oif llimii liph^fi ib"'tL^ ^* 

4,fii|iitf.ni_ifaft^, J-nqnilpq-li ^uffS-^^n^i itfi k^np piuif t> ^^b 
l^mpi^ bqjit bufhi.pfii'lt utTb^utptt' ^luhqUutht bf^ Join ^ii#^ L dp 
i&iuh'Sf bpp iiiif U.iiOTfri.S'iij CfpuiJuihitil Jbp Jbqtug C^utJutp ^uftff.- 
tificif (r bqfi ufii^liiif bqp 2iiip</'«ii-if 4" 1'L"'~b'C* "PbS ^^ bpliput' 
2utpJ- t i^phnuJt hppbJii 4'(. ^pkbpP i'utliLnL.J ^ L ^mJfth 
Jiniinuit d^fpf "pbs ^ J'UiJ- (r qmtbut 

vpuqmi^L. Iibtub^p uhpm ^iifii|ficiiii' ^ ^"ib S^*"* npii^- 
Sfrifb- ^pw^bftg 4" uutiuiinuJ /ken oifnctrf if fif. iuufpni.uu9pt ili-ii- 
mA £l utuuutfili uppnL,S Irtf ^if^it cULpfpni^Jy C^ntifim ni. f^pb"* 
JbtLiifiJf tuuni^J bli hpiuhof mfiutp puf ^p ^h op J* f.iiftf* 4"' 
IC*" ibl^'^^* a!^nn- ut^bJ utfifp qbinhfihiif bpif.i.nuJ Irtf Ytputii^t 

tfiffin £ilii.utiMqiibp iuuthiLJumaLpbuth Ji;f ppbhg ib'-'lb fvbd 
pbpb/^ bit uttuifiu L. paJnt^Jt 

a*aqai[pq.l§ ^utphfiantl Unhunp ^"P" k^f^C iPP" of.ifii9^ttitf 
bh Ytumtuh-f apnbo upm C^pwSutha^ utJtub pp ni^n^bghm^J th 
fkP'nt.pai^'bbpli^ hJtuhf 4!^ip pfbghat^Jf np irntlpg ^'"-p b'^i^f 
jlrinoi putplpuighat^Jf np uthipL.i^t l^ailfiL. {Ttuputppnuh m^qnijJ 
(rp ifttti^uiuiutghbif p-^ b^W ^^"^l t "p uiJuf^ bfj'L ^'"P"^"'' 
iiutf i^p Vf*/ f^'-P b'^^h pwpipuigbi U« QmilCfUtlihf^u ^utb^ Digitized by Google J^ULl^Uh-B 861 ^mJfi'u thnq^nilpq.li l^mnhfiont^^ ^miLUifrnglii (r ^nf ififf^iif<- 
mltm^ mq^fillUbpIt uphq-figt uJutho ^t wunui li\ij ^^ iPP^ 4/!* 
ptF2iiiaii(ff ^itfiff-ifitti* iffj/vtt^p^^if iPP^ ^''1'fPf iffipuJ biif npfig 
II fmn.tufu9h9§uJ ^ dub J ft t 

*Pitf J^if t^fii.rftuf^fiiMbnfi CpfuJtun luhC^nutJ-b^ut dfi aiiftf t* U^- 

if^tr* p-btfji J-iuJatUwIi pn^np i^fiutfm^fiihh pn C^mi.iuf^nL.ki^ Irii ^m- 
futuapfi Join II iffri* f>/^%^ muttnilf mqm^hant^^ fbut bh q-^btf n- 
pnt^C^bmU. utiLtuig ^utdnt, hpiulifi^ ^bh I^UMpnq^ P^l ""^^i — S"^ 
pb^itp ^utpi^ft^ JtuDpbit 

Q^^* bpl^nu fiiuJft JfiJbuthg CfUtliutn.wli *lfl^l''"l ntnpminn" 
mnjm /[bp fcti pat pip ut gin C J pb^L. ppbpf lin^Lni^J Irti UUiUJlU- 

lit) ^uti/lit 

^''-fPtk P'^'P^^'i'-^bpf np bppbdh q-njuthat^d frii lL^fii£» 
f^utf^ut^fi l^bp^ Vp*"/* ^ny^nuJ b^b ot-j^vi^t &nnn^pnft limphfi^at[ 

t bpl^j^fi^y tU^^b'C ^l^P^ "i"lC '["'IP* ^"^ tf-afutitai^J t btfiifi^ 
llfi^i bpp bqiili^p h-hnuit ^f J tump p-nqhai.J Jfi J^tuitni^tuf 
l£ttiifiifiiftiip4 iff^^uytL.tl t» ni.iu»u^bpp ^OifULif, uputh bplipit^ 
bli ^ifi2«it.if, iii.p Jbhathiuintl ism 4*/ 4" a.utn.hni.J iii.2tfvu|* /'''^ 
lr^4' i^tf^'^f ^p^^ J-tuJfig ^butnf uiu ij^bp 4" brbauJf 'jfiiiiif.tfni.J| 
iff^u trtuJuihuili Jutipp tnbuhnuitf iLutthu uttui^nt^J 4*' 

«U»ifi^fciif^ miupfi Wuflf^'iffnc^ ilf^ 4P'''l tf'"^' ^utfu tuJtub" 
pt '^tftS 9 "19 ^nL.b^ q^utpC^ni^pbJi f/'><-^(f» utuiut i^^n^ 4.^ IP 
mmpqbg L. gbjup fpft'U ^utn-hbgnit 

1/^4' "/*«' 2,lP'^^^PP uipiut^nt^fihj utu ^n ^i7fiS-|tfti4' iff 2* 
fampCfpf jtuli bp-^ tl^^b'P 4,'" IP ^wftnuy ^p ^npfrufifiic/^ 1112- 

A»«p4c» 

\3»pituqutit^li Jtuufiii ihnqnt^at^pi^p C^batL.butt ^tuphp£% nc* 
l«/b. ^luii uutpbpf npnhg ^4'f/f fp^V £^#^ ^' if^m q.puih^ bh 
Am^tt C^tt»haL.Jt Digitized by Google 862 'mU«KPnhf»'hh'if iibniirii'kii#ii«aiii»iih'k, ^i\tmw \tY iiiiii(in>Bhf»iiii>. Pinj^ i[[iiiif IfUi luatnq.it If n J nnnho ibiL^fi qutuutquthnil fu^at^J 
£rif itatnn.^ath^f U. itnatitg quttiutqutiM l^^khn.at'ufi'ubnftj onjtitat^f 
l^2t f-'^/lf P'n.^nub II "tnh l^hnuiainat'Uat^nfuni.J i u#i|ii ^ifft^uifcif- 
\ift C^atpnurnhnt^^ ^i {[&-/ii^ifffiifftfiii^fi^ifC.iii&-if£rfi^if Juinif. if.atpihni^d t 

HaMfuaipq.ni.p-fiub\i atn.ati.btatutiu ^frnui^nifLif fctf ^mifMflfjy 
(l upathg Jh9 Jufuitutunpatut^;ii UEmn.atCbbph\it 

9r^n^Lnp matn-t^niibpn^ pf^b- '/^ di^ ''^^^ ^^ niAtbhni^J^ uut'^ 
^utfit Jbiat\iatfjjiu if^mjif f iifnf iftiincJ 4" upatha ii|nj^, nofi^ II. 
iiffiiiiliifcJ ^Fif ^iii^iiini|.iff^fiifa 'j^ttpifOt Hputho C^bUbni^J b\t fj^p^' 
itn^/thf oip if inning atitat^Jf b. bpl^Uaft fLobtutp qutpfig'^ pptL" 
^ni.if| ^irnctf nin fin {[ntffctit Unifiifo iinpi'ni.J bh uttL.WL,bfat^ 
u^^u uftptMHfiii ^utpatpbpni.piitjb'bbpli J^f* — qpatL-bf^ Jfthft u^pp 
q-h^t if^cif[iy iftatfu^hbf^ athJuitn^bih ufipnt^C^jth b. aiffht 

a^nitnt^nt-pqp C^atJatl^pnLpbutJp ^ft tlbpaiabpt^nt^J q^^uffi tq^^j' 
i^np uiatn.ttit.hbppf b. bpp Jft l^fih Jftuufih nuqnt^J 4* hutfuatmbii^f 
^ttin^LnpTi 4r atiini^uiii ni.it itputht ttpu^^uiiJi l/f^C "'IL ^^ l(utfuutpm. 
qnuppiAi — uin^jLnpnLpfiCb — ^tuhjt^ an. If hl if %ptu u^n^ limpnt.J 
frtft Unifiir^ J ft ^npCf^ 4'(, ^[^ 4*9 "P ^innnn bft atlbbpb.nfPiU'" 
«^t« 2p£frt« 

U^iffti^ Jatufih putglf ^b^ftatpYsbpfi J^f uputnSuihp^ uiuim" 
Jnt^J bit b. ^lrin/i.friii£ utLatiiqnupiiLiilibpp. 

^tuhiusgli Muibpgnlig Wi'biu'b luunut (;p. Ifu^frp ^fih^ opus^jiiifputlt 
it^ qlllbpil* ilusjumt qJiLu qntu^ kl^it mbuUfiilf Jbp kp^lfkt ^ ll^^puiutt 
^Iqpmb^x Qir /iflr^ ii{/iifi^ /i//^» fii^ ni qnqqnqiui^h Joinbgiuj^ op uf^friT 
i/tjg /li^ <fiii/« irtji K'2fr9/r /?^/i yi' iiifiiii^ AtiiT t^mi, mi u^uipfilt 
iliaju^u duiiuj Ipupmuii at klkP'^i* ^k^ "' utlb^f ^ft upuiLmtd^ (:i{[fiiL nt 
^hb-iuL liiupuiupt ^luputup ^b&iuL j^p j£* ^n.uiLt ^bp^^usj, bu m d^fb 
td, ^ji^ ^ iRrufy p-g ibi^u upuuiiLlii Vbiugfthf, f^uf^/^^i ^'t <w ^ Digitized by Google VJI'P ill"^"'^ uthqit* liuijbuiL liiupuiupt ^uitLuiLg^ ^uipiftlr p^iUL, luihd J^ 
qniui oiJ* quiif^ ( ^i^t Uujili fi^uiL qhtugt Olr op i^Uiugy hu lu liiup- 
if(li tl^'Jf utup'li'ii ui%p'lilt uiihgli, mhu%fiit^ "iwif uiui1i}uj, ^bn.nLh qn- 
SiMj gutnuifJ\ iiutj ij^Uig^ uiiuq^ui%, fl'l'f^ liu§%iu%^futqhgli, ujuiififfilr- 
^nib lu ^lupgnLgji p'p luu fuiqffi'li lubniVu /flij (;. puiug JTpuppt ^lu^ 
'biuii^ luiLUij l^^,%ui qiiiugji iftniuj liuipuiupt *^^^i^' lubguiL, uitutLUiLb (- 
^fiTL. ujuiiuifjii ipft tnbuiuj op^ fiu^ ifbp ^nqbp mlriiilr (t (^fUL ^b&iuL 
l^mpaiupy oip lil^'huij qiuif^ibiuiffti (pmL^ liiuputup^ p-itutLy nbutqfupi^iubd 
if^2 ifbqp pbpbg ft^aig Jbp tpP't^H* inqbp uilriiilr p't'l'^ ji^uiL nt t[ui- 
qbg intiLht bu^iu liiubli^bpa qiuumbiuibiuJ^i tptf f^'^^A utiiLiif (p- 
^iiflfff liui'ii^bglt ^t^lt'f* iquiuiifbgli p-p^ tuuiq^Uf uiuiq^u pwli kqiut, ^fi- 
ilbp usuiiurU uin^Lttp (;t Urn op'U ui i,nqbpli% Jiupp-p dbp)t ^p, ftuippu 
J^ll J^k H'^'^S ^'bnp p-p^ ^nqbp luiqiiui liuiptuup ^b&bpf oip qmd^ 
kpbp m^tf* op Z'^fv/'p qliuigbp kl{hp (t Vbfili 4(^ ^^lULiaiugt Gui ^ui- 
t'PP^E ^^ ll^iVii^^PIl 33'"-9l' "^ E^b P^IL ut^uili, mbu^, idba. 4iif- 
miuquij fiufi liw'b'ii^bpp fi'L^fi ifjS^ linLiniujf bu liuipusup dputiuj, lubnp 
^bia tj^iugfi ifibpjit Uu op mbuutC- dutpq.nLU ^bm q.'biugji'b pnibgfii $fi- 
/[bp uiufiiujli'b, oip uinLfili, (^frLinlrni^ ninpbi) miuf inutf l^HfP. ilt't^ 
i.^'P ISl'^' ^l^O' fiduigiulif ouiu^uip uin^ji^ qnLU ({iifi.t pk^^^ t^iublin^ 
\impbgfi)it Gtr ^qiui, luu tqiuL, ui^ ^b^ ^p ^bb-uiL liiupiuu'b nL luifuiup^ 
luiijibg J)j 

Wfi ttLpjii ^aipu (| ufmmdtiLd (p. Viu^ftufi /[bgi op qnfipf libuiiLpu 
i[liput mqngp, puiqji us jfUb-ji qpl{bp lip d^pjiii, op bpp-tub^ />'*{"'f ^C 
^ouiui- duiup^fi qinbfi'bf pbp^lift inqfifu untpu qni^iup lip umq opf; 
J^nuL qiuif^i, lipiL%wj^%p Ifbp^t Ofuwli op qupp* uuiuiiajuiniu'b dnLpp- 
dnip- Ifbuntpu q^bubp^ '"^fim liuiiqbp lip (inb/f^ i^U^P tpP'tkP* ^^P' 
pitg pufpp uilll'l'"l bpkn ^/'f kp t'^l^Pf ofump ^luin m fiup %iiuli 

iik'it^p p-p^ b^bk b^^b^ b^bk b^b ^^p^^b"* "'- "*'" ^qifpt"- p^i^pp v^ 

pbp lyn TFmupk'bb'bbph la ^uffLlffrp ^bppng, q.n.ui% ^Uf^irfvifi iuilui^ 
quiplibp l^p, oji iqn^Lnp tqiuiLLfAbpp ^qiub ibu dm%b^f ^1P "^ iquiip" 
pp utpipb'b fusp glit^t JT^ mtupbd* us ji'b&ji ^jih qp^t dusupbf f^^'jfA^ 
iqmusj, USUI musp^ls u^n^Lnp u^ustLUSLp us'bbpLnLpusui^u iusfuplii Ifuspd^p 
lin^d* ilpusj liuutusi-f (^frp ^bpPbg^i dutbp, bqt% uiusipp^'b qnqgbp 
(p: ^nilkpi us ^P'^P* 13^P k^P""'P utuspbp (pi iuspubf ^/r/f dusupb* 
h^i m%ap ^dusp tf ^P ^qn^^-op uimn.usA op qusj^ i/]firii/f b'Pb^ ^P'HE """ 
ibq^ nL fuspSp\s b^iP ^tfwp t'bt ^biPf utfipusguL ^usi, p-pipuautb tf 
ush Sqft if/rjtlf ^ kp'^P "^'bg'bbf "'^ ^uspbp'U us^ P^flt 'b''P^'"-k tf '^i' 

k"'L ^PE kf'pP'^ib'^ 'l^ps'btb'^^ kpf i^pb" £'"pb "'kt'^ ^p 'fpi'f'"-k tt 

[bpf us'bfili ush utuspfi'b pusjuuiusinp qnbp^ 

') Saimhi t La Revnc dcs Traditions Popnlaire9-/r 1895f^. X4. Digitized by Google S54 aft1•u1^n^f^^^^ wt^mhqmt^p-liLiihknh at. iiifi-iiftfiiyfr^tffrniiy ifu»liifti.iififa. ^bofiatB-hh^ 

&nti^milptf truth {ftf'/tS'^^''^ iM^n^unp uiiun.iuLiibpn q.nn&ni-J bh 
i^^pbpfi fdtiutqpni^pbuiJpf f px' ^uiJutp ^t ^tuJiul^paLp-fi^h ^bit 
tlunbini.Jt u.jli ^fa^ iiiuh ni.f^2 timb»UMpi^hbp^ t^i^Ht^t-P- ^^ ^P' 
bq^q-fi W2nfif hbm f ^^^f t"»pb sk^l^ 'ttlP^*" P'^'t^lf P'tl i*"' 

i'lii.if frif uppbpfi Tubp^ii^ifutdpf utiu tuuiin'&uttLaJ ^t auBi^tubatit 
I utiia. Iff lio bh ^iiiffr/iii.if t ILfifUf^if^iifcn ifpbp^ mtupath'nutuh bit 
liiif^ii f/ri-7 ^ Jfty"" '^nph' nLiiJitit 

Upath^li^ ii^uAiuunp^ibph ^bmb-but/lbbph bh» 

bl'kl'li dibl- 

XkbtUBipwnuDji luJpanf a.iift.ion.^ S^f i^fit-ntuglihbph U» 8itf- 
pmup-bmii Irpbl^a^fjih b'Tbuth' bpbfu^lt^ ^iJ^tt o'J^f 4 iinpntMutft 
f.Miiffr^ffi. jpapCf^ bit ilbptui^pat^J t 

Qpp. difii.if t bpb^ttthf hhniibbph pul^nfii itft if.tun- bis 
t!mmqnL.JI L. trnui uiO p'^utlip 2."P^Pt ^kf ^utp-utptui fijin^ffi-if 
irift I'Pp- bpbfuwii 10 — 11 miif/ifc^uiif (r iphat^Jf Jut ma L. ptu» 
pbl^utttittpp mututitauJ bit hputii pit^ 2^T^^A "'i^p it^^Ul* ^ 
£^9,uttnuighaL.J f fH^ u^u fiit^ bputtip C^ftituh ^bputf utfif. 2^T^* 
^p tifficlr£ 4" Vi^ip ikutnni.utiuth'php l^tuJ U* Hutputuibtnp L. ^ufif 
ff^ nt^p^2 uat^ppt Ulfuiir inutthu bit iiputit Jtutnauth' n.utiL.b p-ftut" 
kP^ S^IS '""'it'* bpbfuauffi utf pniPt ^I'vi.iff.jfi b. tuunuJ* 9.*but^pp 
*lk9p putit ^bpb.ut^f tu^u pit^ A'^^/f knpbp 4*9 '"^f^ puut3 II 
utf^t Upbluutit itutftii.J L. Jp putit (r utunuJf paf^nph npu^u 
uputnt^tud bit pitif.nLitnuJ it put juouopt Ix^uafpuntl itiu i^utn-itui^d 
(r bttitt^ji tu2nnt ^npnt^utn naAtbgnqitbpit t^utijtu bis Joutp L. ut* 
unt^J* ^Mnpni^uuiJ* ntAfiJf fin^Dt Dm itm^ni^J ( bi^tj-fiitt d>ff»«« 

vlptt k'^P^tS'^i i^'^^i'"^ tp^P t*"Lb^ tuit^itni-J bii btiitif.p 

^tf^i^ ^^pf^f^h" iinptvi^umit 4 bpLat^J L. l^utitiLitiutt bqitt^b Digitized by Google iittMlh-fr 355 rnhq^Pf ni-p np q.nnLuih' (r ^l^/ ^''"f ui^tfJ fijiii^fti.af&- ^ ^finncii- 

Jfiuton b. ^nptfLump '"I'P"?!!, ^nnni.umfi^ i^l* pm Bib nb m f^ Jpjiii 
^infiqlrn mutiai.^ ^butnjf J ft bqniulfui^ttt-P biuh qutibu It. f[iiiJ 
%%uhumai^nL.J U, J ft atulh 1^ uiunt^Jt UfBI^ ^f^ atub ^ft l^tupitrttu^ 
iint^tt tuttbif tM^tutif&tu ft. 4" piL-^ttt^Jf pi^ bpbl^m ti l^tuJ op'b 
tuJtti 4*1 ^/^ bpLnuJ* au^u fih^ opp ^pf*f b. Jfth^L. ^if- ^/*f • 
^tupg nL, tjtnpi luhnuJf J ft push tuunuJ ^t yX^bint^o tbtatttt l^tuJ 
uttLutf utnuthnt^J 4r J^ jptubft finuj^l^ ^uiJ J ft ^luhfi inut 

ILfL^iifiiiffpai^ p^inp bif^n^ft tu^niihbpp tfutfubliaLJ bh i^it» 
q^bpftgf ttpnhg tttf ify^^ip ffpp fipbii^ ^lUjinifncif bit tfi9tinifpif.ftht 
Qttti^uifuf Jatittui^tuiiif. tuii^utAttuC^utu ihtvttttihtu^f iLfi/^bpiibpp £r« 
pttiqnuJ tnbubni,d b%i hptulbg upbpnif ftpbhg tflrpuif ^ufpiatl^nt^b- 
ifiut t'p4A'~1(? tt^tuttttti.d t 7-p^^Jf nL.ump L. tuh^ttrilbftg ifbp 
Pn-ibi^mif ilutqai.Jj aJopbpnt. hit^h'^ bh timbmi^it 

Porjj f^tttbft i^%t9Lj ^p^^^^ip i*nL,tntfn%.i L, Jftiuj^ fufttfiHi 
t uliuQt^J uttu'bfbi^f np 2""" wiiq-ifJ uptuh ^mif iriiiifti ^fni.n 
mirnn f-^if b%i ptubbit Gi. j^tutnbpn ^tuthtuCftuu J-tuJuAiub ttm^ 
tf,mpmL.it bh b/^U^p tujbini^fj t9i.utnp C^fthugj bit f.)fffi.J b-qhq.pif 
u^tntaf^tuii-b^ntj^ p\; C^fthtuXt tu^f^ Ilu gn^0 ^ mutt put 

%m tubt 

%utpp glibiuL-J v*-l*''4 4* uuttugtui uai^i^ntugp i^biijbutm atfrn^ 
njtutLpt Uptuhnil hut t^mhnt^J (r l^ttpuL-utatpt 

Qtib^pu tfirp^'iitttjS (r 7 fii/f> 'f'Pt ^ '^t S^p^^* ^utpfthb'^ 
ptS ^A^A ^'"IPP t^mpuLj 4" bu %21^'htuliaL.J p^ utu ^k^^ kt 
Jp ''^ptzt ^^IPP ^bpatttttuft ^ ^.ut 4{ liapttuutmp* JftLJu ^Ofoi^- 
hbpp Jutptfpli bh \i2UiittulitttLjf pull gnpkttp^ ptatruff q^tt^futpt 
ULtijiif q.utuu9ut^p mtuatttt^J 4* 2T"4* '^t ^"'tP '^^P ii^fj^^f 4**~ 
mplfitbpit pttL.tL.'b utinL.Jf Jpt^u if-utumutliaif im&^nijf L. bpbf^ 
uth^tutt 2^P^I'L"^3 l^^t 4P"'lt t'''"''""kp tfbpgitauJ 4* ^ S*"* 
mplfhbpp iPp^Po int~2'"k''^Pt'-^^^P ^hni.Jt Digitized by Google 366 ttnU<)>Pflh(»'bh% ^P'b l§npai,umi9 f.uiqf^fi^ gnnbift Join l^^tt 4/! I^^^^^i 
tpk Z^^'^b ^^'^ tb^b^ tnuflf J^f ^9 q.Uinibata If ft t^atbnt^fit Vulf 
bpi^ J ft IftuJ ttfi puihft t^tunnt. ifoin [b^b^ '^b k^^ ^b ^"'^b 
itutnq.lftiiit^ J out irt b. uilj^t 

ILiif t^nnCfjA Lu Jft an L. ^ unt^na ufltinli intuit Ufrt.|a.iif- 
gjt Z^bn'ttiuphh mttL-kt 4" 0* U^utnnt^tuhtuh'hMi ivc. D* ^tuniutifbutn 
mi^niuh'nthij tuin. tuutut'&tun.nd \;t tuJ^h tuTba.tuJ g^bibu tfi2P^^ 
It n-piuh^ tuhntAin t 

W^jutufptufiu^fi t^tut^uttLULJ aoit^tulftulb hbut q.%ntiisbp ^uifay 
nnniiu aninnh (r/i pnbhg tuuni^pkutJoLf Jft nn II 1^ ^PP-bS ^^ 
nmtu^bf af|i|. ^^nnC^ont Untuhg i^nph'fi^bph kV J ft Jbh ttb^^ 
up atuC^mhwffth opC^'hbi bh mat-bf L. J ft tufpJau^t U^fpJtutift Ipp' 
fmhtulfli (natu^wnj uim^^ftit Jblu^ C^tuumnt.pbtu'h htulf (r UMptuh't 

^pp ^bin f-^bf mnL.ftifiibp bh tb%nuJ ^ utu t^bp^nuit 4r ^b» 
fuftf a^iif|n tSbpiB tuubfnt[ uAghat^J Jwq^^ fjp^utUuilffi irmlfft J^^ft 
tmttpu bplfuL. gaugwitiumni] anJbnt.J Jbbapg L. tumJiunn /[b'p 
ptupiputgUni^tt — €^butbpg litnpni.i^ — L. «U* Mmpi^ftu Iftui U* 1^4* 
fipf. (i^^^p^f. muunii uppfi tuiMniApjf q.nu uat^m fC^tuHrwb tir- 
uulJi Qbmn^ u§pq.i^h hbtm H-^bf^ mnunq^'u gnt^gtnJtump q-^bf^ ^ 
mtufjiu tStuqJi 2,pfuiiitulfli tfbptuf L. ptupip itufbn^ IftuJ Jm^fth 
u§uaL,J* CU* 3iuifnpf uApitimiim JlfiLiifiJf ^biip^h t* U* Hm* 
ptuiifbugf ofutnii iifiificatfatff tjai^pptuhf oArfti^if 4*^1 utfuuf^^u qui-^ 
%tuqmh uppbpft rnitutMibp (- mtuthuf Jftb^L. up Jtuqp ufmutL.ni.J 
(r< iFtuqji uimmniJtfJIiUj mp opp^ uAacH np matJrf i;p* m^b ttfia^yfr 
4: ^^L.wihq.m^p^L.Yipf nL,&mp lu hbrn qHtmijU mtipu^^vuptuh^ 4* 
tfimL.tt» ^rvitp qnL,a~pf immtuq bpb'^f ([iifif ^Ofutnp f-frij Jat^ptu 
JhJ ^HffL^** ufphhfiu Ijp^t 

il\iq,nLiibfni[ hbm qhnti^ ^oif^ npufi^u ttpatmquBJ ^ unt^mbg 
io|£ L. mfiuLpbuA limmuipmuJ bhi Digitized by Google 5^ULhai"i< 357 

fuM%nt.J bii qiubmmuii upabpha^ hutibinJf li^ npf a^utup ^krh 
unuiCJIr^^ l^usJ nplfit ptupt^iuapka bri, [tpbitg juou^bpntf p'^inp Si^" 
k^mii^nLld-fitAt^bpn ^Jbnwg luiumnu^uau frliY, np ^bh tlbp^tuJUiu^ 
Jftii^L. ^iuuMiU2linupbhf utiubh^oh utii^ iuuiannt^^atup wni^nn uppfi 
€u^pu9p ^wn-hbhuf JtumiMnnil^ an^nath ni.luu9tui^inugnt.p-btuJp.f 
JnJ duMiL.binJ L. ufirU* 

Pffi^^ Ibutju L. mlLiiiO fu^in^ q.tniibt p^ CfltLUihtf.nt.p fiiAsh np 
upp^gh (r, npnili^bmli. bjd-^ iim ^^ntinpdwliiun^ Jfti-u uppf'pp Z^- 
pbhg pi'flbplt futupbp* ^hpp^ ip^ CLit*^ 

bifuifaiif^nt. C^auJaup ^fc- ifftLmiMq-aLppuVlb np uppftif t' ^^^/fl' 

[dui bli [dtatlil/f invuijiui^t 

np w^J-J phtu^ni^J 4" rtulbiut. um p^ptl b. n^ q.iuqPuilfUih%b' 
pp^ 4" b. untliipb/^ 4" ^ftlP^ putiftbi^ ftup Jopp^j npp b. pt-p 
^bpp-fih unt[apbi^ 4" /^(-P Jopfigt 

Utu fiJ hbp^tufni^fdb'utJp putJptu^pg bpb^ C^ium ^^tlP"' 
2piibg — if^ iaButfi ^uittmni^p-btuh b. J ft P'fjl lrn^ififioi_^ifriiitf n- 
l^npufh mutmpnfli — b. ijaatp-atp-bg Piii^p/^ tltkt^ — piupattf bpi^tu' 
P'^ "^uiii — muiui juua^tuliitpbiail iff^lP'^'^^ Lpi^nLu h'tat/bg^ tltkC 
limftibg iruufi J^f b. bplinu h'tu^pp JfiUMufih ti^kt 4P'"l 't'^P''"' 
pirg* Qbmn^ h^'^^'^'k^S P^ '"" Ulifififft.ifidif&)i^i^, uuf U* Mmpiu- 
mbm^gf um tf 0. ^t^npq.pg'b t t- q^pbg ^ftunil liuifi £iic£i iptf- 
puai- ^mpriutiip ^frputji wfinni^if np f^f-pp ^C^wuutt. i^pf^puMlib^ 

piM|t *P 0111.11/10. thtuJpg 4,^P9P^9 ^'"pqauhp b. t^fi^ptubbpp putrfbtft 
0* Ikuwai.wh'mihp t^fftiipmii bp^nu irtufpfig piLlbwh^ lupiuiiikj^liu 
tltkp ^tfts f-^'i-f bliiui.. JftL,uUbpfibp J\Mimti if 4*^ (it ^ifttsp ptu- 
gmmptrg p^ ^liL.mhi^naLpfiL.^$p D» Oiifiiffii.iif&^iifdf/^i^ 4* ^ aan.nq^' 
fmhtufnu ^cmfiiip i^4'<»4»t iftnuu ^Itudpfi bo^^^tf^^^ m^fumt 

bpi; wn.m^ft'u wht^uiJ bpbf^ iftpiPaulbbplig n^ Jfjibp l*up- 
im^KLpf ^p^ifiicJ 4* unphaqnt.pfii.'bp^ "'-pl'l ''PP^Pt '"^"tAi'ibbp 

24 Digitized by Google 368 ttft«Wl«M»nhW»h^ pp nopaLfthkutJ^ t tithH, 'bblf^b '^tll'9 1"^P" ii-Uii^ftut 

l/if iMn.wj J^fiip-tub L bplfiup iftapVfyfit Jfih^L. np q.muif 

hni^Jj tu^hun^u np bl^^b *lP*"l 't"'P^"'P^' lI*" tlbkH kT^ hut^^ 

dnqntliiLpiip ^uiluiuwli! ( /T^t, hfi^^ iiuqiiiuifp uijliuiiu liui&b'b^ 
np lluibSp dfi lutfpnq^ l^uinp [ftlifi U ifiih^ puip^i fnfi/{[, iffiiu opp fii/^/f 
l^p qiutLhuijt 

^ lu g [i ^tuJuip ^mp atiufuighliiliu fuui^wl^i^nLd lAif np uiumiuiiui'lt 
lib p lull ^nLuignLln 

^ in g p nbuili'ii ngbip dbi^ (, npn^^buib p nhfip p^bl^bi, ifui^- 
pnibif iSl^pmiiLbi (t 

Viuqui^ lu [[i Lp [i ilbpiuj fuui^ bli ^luintdy np ^uipp ^JoinbHiuijt 

V n [n [i l^iiil^^ibpp lipuilifi i^tj i^^ ^qiitJ np ufupiitnmbbpp ^luliji' 
HI; 

^P'k liuiinnib ^[iLiu'bq.li /[bpuij uiiun-lijif liusubi 4ffffriifiL ^pfr^miff- 
kE ^k^i ^* ^[iLiuiiip u^fimji ifiirfLlr/rt fiiuj^ npnil^bmb liiumnCU uiptib^nut 
( ^nq^biuiL ^pbiuiuiliji'ii ^ftLiuiq-li ^fif^lr iifiLlrfrpL^ ifiu^p ^biuiuig'bbinL 
^luitiup liuiuinLb ^bn.iuglinLif b% ^fiLui'bii.li domfigt 

Vb uiqnL^u[i'b ^piugiubn^ fuijibiliu lul^iub^ibpp pntpii frlr lin^nid^ 
npiq^u qji uiiinL^ufi ^lufhp ^ub%, tuuiiu p-f^ n^ lip dbnUiji'bt 

VU liuimnL ^bli uiiu^ntd, uiuiniuhfi bqpiujp ^uidiupbini[ ^ipiulit 
4fi^/r mjuli'b f^tttp b'h lu&nLdf np ij^uflriif^ i|[ffrii|iii^ ^uf^f puigntjit 
mfw^iujp ^bqnqp 4iiiL ^ dnppntdf np P'ttLpgfi dnpp- uli^bfii. 
^bptuliji opp 'iuiip pntjuu ^b'h q.1inLd, np iuiq.bpp liiaq ^ijtht 
Wnp^ai^ ^uiLJi ^ntiLlifip-'Ubpp {i^npntd bqiub- 'b'lgpl'k ^""-ktP'' 
'bbpp) luUuiuiul^bpp ^Li nLiunid, np ^utpuiublifli q^bl^PE It^'fl^'^^ 

bpt iniiip niibuij, uiltbgliibplig dfi% l^p dbiLbfif nLuuifi nn^biufjia 
b^bb-ntd Arlr, np uiji bu ^nn.'buijz 

bp-f, dmip—bq^litpiuLnp l^hibtiiuhfiiibp — ^O-imiuV p-^J^p lipi]^\ipt Digitized by Google iittWll»-B 359 UpLnil '"^^P^ I'^lpUf uiuntJ b'b, ht^filibbftp^ l^fi^ yuffht 
^Vhniuiifi^thiifi^ itililjiu uiuiiq.bp^[i^ ftbpfilj^uiltujp b% qinLif, np 

i^irlri|.iiftffiL in IP /[lujp p-iuijilit 

^nt[li lliupp ^tfULiiff frffiL ^tuJiup, ulitupbbpnLiI liJ^iub- l^m^p niiLpu 

^irlr mutijiut 

fd'ninQiUbp. 

bp^t uigiuquitip l^md ^uitp luU&iuJmbiuli ^uilr^t* Ifuiub'b ^nt^biutt 
^pbimiul^ b'h mbubi, miuUbgfi)ibp^g Jfibp u^mfi JbiChfif ntumji b Jnp- 
p-nut b'h npiubgi 

Vmpmji d-fili utpuinftip il'^'kV^kP) 4}'P^1^n!U''^^ k ff^P ^uiJiup 
uiusatpuiumnLiu& pnL%pt bpk ^p^u liuignLit ifji liuinp ll^^lff nui If^uilruf- 
llttLit kf "P uiuiinbpuiq^d, l^nuiapiub' (; iftib^nL, puli bp-^ ^iugu§pnju^ ^us- 
giu^minfil^bpfi b uimnu^bpfi iunjumnip-liCbt 

iuitp pntjuu i^bbijiu Pntfuu tfbniip buii^nLqli ^'"JPP l"-P lit't'^ 
i iq-nutf np Auif{> €^iiLi/li^fiL///r> ipifif ftuli bpk ^uAiqbpiji ifftlp ilbp 
Skkf c^ALinfiif* l[p llfbfit 

hpt ^uiLb utbdiuJiuhmli IfiuU^k^ ^lubtitJ 'bpiuU iniub bpufililtg 
ilutjp b'h gliniiff bpt tt'^t ^''^tPP I'^'^Jf i""" hiiu'b ^y dnppntd bli, 
pull bp^ it^nll I^^LiLj^ I'^'^Jf i'^'- tf linLin frlr intuifiut 

V n [Hf a p fi g ') uin.nq^ui%iuinL ^utittupf dbpliuiUnLily t^impiuP' 
iMut frir d^quapfi {usji-ji Jiuq^bpjig ^jiLunLiaiip) if(^ b bpbjf lubqtuif qp- 
trvuT ninpuiLit 4 — 7 mbumd tudntubutgnq diupqnt liuiit l^bn^ iniuli 
IpnpnLdt 

hp^ bpbfuttijji pbpiubp ippipptiLif tf Ifiigw^^JPP A^P Piuilifi'biulip 
IliuJ lioipllli b-iujpp funiif t bpbluiajji pbptti'bfi'b, np iffpifinLpp uibg*iifi 
ma.nq^ui'buijt 

hpuiiin dmdiuhmli ^p^jf^f^^^V P"'P"'pP {^utguiii) qaqtubntd ^pp- 
inpii bli iqnid, np uiUpk qtuj b liiud fipliglibliui'bp iqmd b% ^'iLpp 
b ^atp mb-nut ^bpmht 

%nfh huiiamiulinil ^utlrufj^ mqutdutpqiiiuhg qijuutpli ^ifi^^fiLif, ^ui- 
pjip/t b% fjb-LttLd b qbm%^ pbpuigpji'b ^uiliuin-Utli ^mpnidt Vpuihg^inid • 

hpuiim duidutbutli bpbfuiubbpp dji Xnqli ilbpuij ui)tg' bh liutgUnid 
*) TTrnjiihli illrpmj ff^^M^^/* ^^ unjmlinut U uuiuuifili ^np i{iif/^u U if ft utbii Digitized by Google 360 BLftl-aVnW^'frMi iT/r gusfumLliif ilhpiui glint J t% bunluiLq k utjq. ^wJ^iuluuip-nL%f^ hplini 
4nf^ q-itbt qnin. ifiu% lu&binij^ hpt^ntit bi, 
^ntfiinuiutlil^ tllbp tf 
^luit liuinfilil^ ^lunhp f, 
4fri/4 foui^^ liiuuihp (;, 
^lupJjtp lint[^% hq linuitf 
VU ^lUL^'ii ^lULlifip- liniq^t 
S%kgjlJ^ ittdmVultpn^ ^ntp uiiuuipuiumhittil ^iapgliiiLif hi, 

^ipP'Eit'^ ^ni-fi^y pt Hn.'bi^'h* bp-^ tqitb^tn uiuutgftV bpfi-plipg 
b% ^nip m&tiLJ uinLpuiuiinjilili b uiqng /[bptujf [luli hp^ €^pp-li^%y* 
^.tLbfigt VpUhnji dtudm'Umli Jfi ^luili^p b'h inuiijiut 

U'hiuunL%'bbp\i bp^ uiuHnL iji'bliif b^uitLqiupntupfi &[iLqnil qutp' 
lifiLif b'b, uihg'bnut (t 

^utmuiqiu^ diupqtiL qijufiif bpt ^0 opiiLif ^liiupnqiugw% pdilfbij 
Juijpp Jnlujip ( JiaqaLitf np ifbtLbpt 

Oifi luiiqjflip €ijiuiJ^uifii^y — qmutliff — iTt^ liiupntJ bit, np qifuiugiOL 
^iqutuiia^li* 

Upbp ifusjp dinUbintg jbmaj ituiliuipp qnipu ^b'b mmijiUf np iTut- 
&nLbp diulipp-ntfit 

8m\f^ &iuJ[iuUuili lipuil^ qntpu ^b'b muiifiu^ np guAifp £iifL iJAf^z 

^nptnknilijig usn^nq^iubuiinL ^uiituip ffi/fuilmi.^^ ^tuituspnil 1'^Pb 
lliuif utqoPnLit guihniJ b%f limit Jbo-bifi uimmiub^lt itt,^ igliniJi ^lupnt 
^npiuUuiint 'ibuty ^npiuUniJ ( b qupmbnilipt 

tVuijfiungli'b^ — itusj^ufiii — uiubqbpg i^nLpu ^frlr ifim^if^ np quiiL%b' 
PP. IfntJninfib; %njhui^u b fu'bngli'b, np liuipuiqp ^jt^ ^"bjii 

Viujfiuji bopjiif it'll'PPf junpnqj^ounLb — ^uiuufuoupli — inqtubnti 
Llr, np ^fti-pp uiiuliji giuL ni ^nn^pt 

^utplinLUi quiijiu^ uiq b% ilbpb qgntif, np liiuplinLUip ui%Xpbli i^iii- 
funtfit 

SuiU pUipUi^Ui[9. 

SwDi paipmgutpp uiui^binL ^mJiup^ 

l^p-fuifnpp qntpu ^b% uiiuiput 

Vfi puAi b-tujubijtu limit t^nju mmijiu, ipm Jfi itmap limpntJ uim-^ 
^ffiiT bit 

Uqgmmffb mitpnq^ ^mg ^% mm^nt 

hpblittjfi'b mnLbp ^frlr mibintitt ti bp-^ nm^uinimb- iJAfiii mibib' 
j[ffL^ mLbip ^mjpp Spmqji ifjimj Jjngfil ^mtLnut friri 

^fflbpp ^nigfi uifin.ngp qnipup p-mtp ^b'it mmiput 

Hqpp itll'PP qntpu ib% m&nLitt Digitized by Google J^aWJlh'P 361 4{riif^^ jlpiuj ^tiLp ^bi lu&ntit, up oSialup^ ^ituipfi — uinAp^ ^mLftpntfit 

Vuijl§uli'ii 10 lup-uip bi ifiinLif L iquiuibplA liu^igUnidf np utp^pli 
jiutptt{fttip-p uiLbiuiiiajt 

SiuU putpiufuip'p ^lijiii^iifiifr/iri ^laifwp^ il'l^PE kP^^k 1"^" iP'^ 
miuiliut 

Puipiupiup^p lutbiiug'bbinL ^mJaip jili^ np ilbpghntif bif uiuuLit 
bi* tUumpb'nL fuiu^ if^piun'tt 

^usmfi bpbuftU ^ntp ^blt iipif^fiLiA, np ^uttigutuiiubmbt 

Sut)i Jbb-p Jbn.'hbiliu nuip iniiuUnLit, ^nipli uib-nid bit uinLutggpf 
np utttii ptuputfutp-p iltiiujt 

^wgp ^uAtqiuitiuinL ^uiifuip liwglji'bp ntup untpu ^bi qhrnift 

ifitp lip niaj, bpp fifP' nt pbpui%p ^np nuijt 

hpp ^uig bjibijiu q^nihuip, liiuif ^uig nLutbiJiu uiuimuin.p ibn^jig 

&PP lltuutnLU intuignL^t 

hpp bpbfuui'U ninbbpfi Jjt^nil liusj^t 

&PP ui^£P musqlit 

hpp fiLfff fuwqiujt 

&PP t^ntj^ngfi liuiufp ^uiUnnLJit 

&PP i[iun,iu& dnitjf ^lujpjii puipiuli lljLq^bp Jiui'bi . 

^PP 1PV"UL ^^"-jAj i'^'JP E^4^A^ iniiuiifuipii ^fiLp lip nuijt 

l)pp piuuinL&p "^fl'S ^fit^ Ifi fill Jul pq. ^fiLp lip q.uijt 

1)pp ^p-bp^-bpntii^j^ pbn. ifbpghb'bit — p-bp^-ktuUnCb^p iufiLninffb 
— ^Iftp lip niuj, flip ^bm pbn^bp pbpbint[t 

frpp ffiilr^ libn.uij^ Jjip^iuLnp ^fiLp lip i^uijt 

bpp ^bpnlililig inibp ibpu 'buij^^ iui% bpbu (p^nip^) ^fitp lip qiuj 
L uiji ^i uijii Il'"l^b3^ it'tt "P k'"l^P "P I'^'^'^^^J inLbpt 

i^Lp^i inLUt ^bn.iug)ibinL ^iuitiup %pu£ nmbmiUmVubpli ilbpiuj luti 
bi gmbnutf ^ufiT ^uf^nt^ "'Ip'-P ^^ giultniJ lljuli'bt 

^fiLpp ubquiijt ilbpiuj iu%iibn.nglilip ^ b-mpntiif np nti-nti inuijz 

hp-^ Jfiiifi nmp fnp qu§j^ Sutiiiuuiuip^ Ifbpp-ui^x 
iuiiiuiuiuip^npup inLUinil i^bputnuin^unpL ^mitiup^ ^ludpni uiiuyui" 
its 4fifjf bli unqiu'bnLift Digitized by Google 362 lUl^tt1-pnhf>H"b hinLfig ^nLp hi upulinLift 
fiuiqiubliu frlr t^lintift 

%ttLiiulihinL ^uiJiup p-^ iui%usuiuip^npiip hl^ ^( inLUi lip^uij^ fr- 
pbluiujli'b fnphi kh uiuiijiu jitp q^nLJup, b^^ ^biLiiL ^npbg, nil lipi^uj* 
^uli bp^ Jomlilj^ intini 

Hpui^u nfi iiu^uiuiuip^npiip ^ilbpuniuinHiiuj^ jbinkfig ujniuiifi.^ b% 
^lupiinLitt 

iiuhiuiniup^npiifi pmpip liuiJ inpbpp t^ttpghntJ b% ppblig mbtijigf 
np ij-dqa^ ^ibn.iu'biujt 

JTiui^ bpliuipbiHL ^luifuip ViujIiuIi 7-/^% bp-^ lubipb qusj^ ^bpiap- 
<tiii^ lliuliqbntit b'b uiiipLji uiuilit 

tifiylr 'Uuiiamiulinil piaquiifiunut qnqiuUnLit bi bpliuip ifiuqbp m- 

%bgnqli ^pts ^ t'P^'^S ilt't'^ mb-tititt 

bi liuiiT bpl^iup ifiaqbp nL%bgnqli Jiuqbptt uAqqiuip ij^frpifn^ iff^ 
^bfinil piLbnLif b bpbjf luUqiuJ tnuililig tubg'bnLif bit 

hp-^ bpb^iubbp^h utq^l^bp^ Jtuqbpfi\i ibiLg uiiu%, ituiqbpp lip 

Vmqbpp bpliutpbiRL ^uiituip nunnti! b% &^i tqiuUlip IftuJ ifufi iftn 
Eq^ftlibbpi jiL liiuiiuiip uijp Jiupqliuiig qijfuipll ib'b b-iuitlinutf 
npiq^u qji ifuiqbpp ^uiifili'bt 

^uipuid- ifuiqbpp tluijp ^bli PiuifinLdf np qifu'bbpp ^uft/'t 

UiniaiT. 

%npm mbuhbij^u iqn.nLbl^bpp ubqdnut b%, npiql^u qfi qnpmbpp 
uimuiJhbpp ^iudpb%, luiqiu p^ n^ intmn^ lip piuifiji^n 

f7rim7/q. 

^mpuib- bqnihqp pnitpli intppp puiqatit frlr b uiuntd. 
^bqntUli, quL ^nu lltgjif 
JJiqiuJf qnt ^liliuj lltgp* 
Hpiq^u qfi ilbp^lfU qminuiuintub^ opp qwi fipblig qinUJiiiz 

bpt luliiu'b^p liui%^l^, uijq 'UiuiiiwIinLit (;, ap jipbli piudprnuntit b'U* 
bpt pa'bpli ift^ ^^3E ^'"kt^ ^VP P^P'^'b l^p piugnLji^ — %np 
piuJpuiunq li^bpbp Digitized by Google WWll-'P 863 BuilnrinildtfLV Ul uiUjialniini[dliLU, 

ip't ^jntjuin (qnjt^) uuiuin. nuip, ju^ii (jui^ni) t> ^P^t tfi iu^j 
({[frlf in) — iutj^f lu'itjui^nqi 

bp^t Uf^ pnia/y £np niuj, ijinq ^/i ifufu^, jiuli bj^^ itufu pntitp 
jfap fufj^ li*uuiiu%iuji 

^iLb^miuiliu fuiu^uilffUfULif frlr bpbup np qnp&p i^tpi ^^J^ 
{jp^oq^ tiif^ "<- tub* '^^k^'^b tbu^ ^"^ ^' A'^^ tj-n^-qbu trpir^f 

utunL.d 4" ^'^ funnh'b ^OiJnmtiuJp. L. uttu Irnl^ni^ if.uinuMihiunh 
tnit2^nJ-nLJiHuth if(r9 {r uiut^ni-J hnwht Uif^^ti Jiupq. nL-ijt 
^L.p quJ^utp'f9f P^'^'I'IP.^ nnnij^^htnL. iiutju fuih pphh uutlrti'- 
i'ni-fifjtf hpui quJ^wph 1^ umhiiiL.ni-Jt 

^utuiJni,J blif ^4r ^Tniju^u Jutpif-Uiptrh luhq.pbf^ t Uiim- 
i'ni.g Jp ptub iri ff^^^M umbqhbf^ L. utnhqh'hi^ {r opfti/jt whta^ 
unL-Vblrpfi l-^^bS* huiinrb upiuho p-wihnt^hi brh IJnil^uliuli i^b-^ 
putt fin ijtujulritUMtnij^ piugutl^uthib-t ^j fH^ um fji^i puih 4'» ^^ 
utnhnh'y^^j Jthi dhpmi fituJtiuht 

— P'/fij utiLiu9 q^uJ^utp-h uuthqi-trbp ^ utinut ftplrhgt fupui' 
mnL.J 4" U>i'inni-iiii'9 np jtphh^ quJuip-nif^n luinp^fiht 

AjftU^n^JM ^utJiuUutl^ Lb"4.b*^ ^ini^iumni-J hh [f^y l^pt" 
qud^uip- 4"* "'-P h "*-P iJt^ ^P t"'l kC t^'^b bP^^^ ^pi^ dffii' 
^II utitq.iuJ b^^PP, fuffu 1^1 mutf hputitfigf jtuli IfP^ quJ^iup- 
^t* ^utqufp tri itrmLfb piul^fij "i,b^i. ib k^'P^I 2.'"^^U 

&nqn^tf.lnuit liutph^^n^ quiS^wp-n liuiJ q.ntl^trutp'p Jff If' 
ppmmntupq. 4"' IP'^ ifiwi^npt 

VJi uvlff-iffif uut qiint-J i'bri'nL.J ^ rnJ tb^tb ^kP'^bi. 
UmpqMlriuhfi q.ni-tLpt Um ^mpghnL.J {r Pir "^ ^^ 

— l^fii. nuJ^tajd-n. IrJf luuiututu^atitnuJ ^ nud^;uMp-pit Digitized by Google 364 aftW14^n^^^^^ — On ij^fffif phhft If^ifl uiffmff mut^lruf ^uinghnL.J tr HP"' 

— Mni-tnlrJf juJIrJf ^Ir^fiu l^uB^d j tiimututufuuthnL.d ^ 

((2^^ uiunL.J tr* ifu fnt- ^nilq. ^IrJ lip^f^ litriiUMfr>t 
^2"'-''' 1^ni-J tr unm dfii-u trqautm Hutnuiuilrtnp dowy hlr- 
irni.J (- q.nt-iLn U. l^^pP- JffbLUn^b ^lunglrnn uniuh Ilu iurLUtfutp" 
Lnt-d 1^9 uui utuMmuiufuuBiinL.J tr* nrrhlrJ l^n uhutnt-liu qmf^J 

— l^niij utunt-d 4' qud^mp-pj hu ^nt. ^ni^q. ifp pitutlfpn.l»Jt 
Xkibnt-^lrmU. hut uliunt-J 4' ^otnumm-^ffL^ ttl^L* 
iftumlrnn unuwJnL.J i^ffif* 

iViupp-nLb ift^E ip'^'"-P't'if lltflit titf '"*"l uiiuplji% lupntb gpp- 
injji'bjf lip dutiifif lipbj! undiun. ^lug tubSuiq^ If^uiipiiumltf ftp hi pbmiublt'h 
lip uiiu^^t ^'iiftiip itp^ 4/!"^ klL """"Pf P'P bP^£ unJma. ^uignil fTii^ 
uiuipntum qilJif f^/i d-uiif, UuunL ijitm fin.lr(, phuiijfjji if^ untiLiT pw' 
'biujt Uujtli ifiLp-JiLp-iuj l^p liiiliiuj ilpuij p-p^ uiijit* op ^fnffi ^ifi gui' 
ifui^ ^uig liuip HLUtbinL, ^[ntfi q.npb-u p-nqbbif &iuifbp% f^lflifiif^ mbu- 
'bJiJ [i'b^ uiltmlji HLinbut 2iuptuupq I^U^ k^PP''*'J ^"''^^ d*iuJ^% op f fr{- 
*Ub%f if^ ifutpP^if* luunp lipu^ lip p-p^ lupft i^lip inJuiup'iibpnLU uti^, Aiuif- 
p^ tnbii p-uiifiuif (^ ^l^lt ^k unitiuiLif* gnpb% lintmrndt Uujtli ^iifff( ^fr 
uiiiLb liblituiip ^iupg%^ lip p-p^ tpPtuif. {[^^{ff kP''t* t'^iP l^" tpP'^'Jf 
tuutmftg JiulIi ^I'U'I' uiiu%, uiijupjfji'b puiVb (i Qu ^nuiui%p nnLif.uij op 
^pPuij^ diupup lipu^* €3^, utjuuiiupy HLp-p linut lintmuidj uiibi ^uid^-^i 
llii/i/j[ ll^liuij untq-iuj uintb l^bliiuip ^iupg%t l^p p-p kpp'iup ^'bftlip lipu^. 
<(.Vnifuin.if* op ^ utuij^ P'^1 "'•P'P {f"" PUt* ""^ "* Jfti. P'"*^ ^(^* ^'^M 
bin lip quittiiiuj op (/v/^uijy ifiupup ilpu^ lip. €j(nLluuipit* ^lupntju^'h ui- 
ibiji ^bif muijf uttLtibu Upbp^ qaLq^bu iT/r (/r/?'iif/»t Uuftli lit^iuj unLniuj 
Ifbliui'iip l^p ^lupgi^t Vbjilip lipu^ lip p-p^ ^.^infujfuip, Paii ^ntjumpif* 
^uipntju piiji, nmillt^in (/ ^ ^/i ^uf^^^ii Qif^^ I^Ut ^ibpP'mj* libpP^uij 
k"'lt 4c op uftLpnth i/t iwy/'P ^diub utbiiit* ^fifp^(^ J^ l^'^tt '"1""'* 
iui ifniqiup- li^%iuj lipt 

— Ujuuiuip, qniii t[nt[ ^u op luu JmppaCh n^upuiiu%jfp ifnLqiup- 
llt'biuu li^p, lipu^, lultjili liib-ji qpllbgf op qjuif bu dntqmp^ ^frlfufifi 
. «&!/ tuUnp qnilibiupli ^d, liput uiqiu%z Digitized by Google mW\^ 365 -~7*iri op uilinp unilihiup^i (if, [id q.nil[kiup-u ntp t, ^uipg%t ^{i 

— S/riiT luiuibn b-ma.ffb uiiulip^ jiibp (, (ft (f lyailikiup-ii^t 

Uufili fhiii lihpP^uij, mkuifi Im op Unpp- ^uia-fiit* uiuili jnf^/rf 
mquiiT jihiub- (• lipu^, ^uy ^^uf/ ufif/r^ ^iT q^nilibuiP^u (• ^fi^/r ^£ uf- 
'"*'& I'^'Vi^ m^iiijt 4/1 p^p. ^(J-jubpu ^utpbp t> «*-/» t« lubuitp w^- 
inftpmlimb P^nq^, (ilf^fr/r ^iti 'hntlibiup-p lip qiupP^^^ tft- «/f*i ^f"*^- 
firvit ^{1^ MruiLp ^uijf^ liiunom ^ip diiugt^ d^ SuipiT tp^t 'hmlibm^p 
ffiflrj: iTj; ibn^p d^ ipiupiuiT lip piibtf d^liuiilii uiuiuup ipiupuijf lipul;* 
€Uuaigt'i d^llb iuil flr/i>i Snuiuiip Jmuib-^ lip fi-p^ uiuiui op uiiLbtf 
Jkk"'l fubnuiJ ^p^u ifnuifi ntibiiuj puti nttibiBLj ift ijiuipiui li*iuiLbtt 

cZIij^fii^iii^frlf op itptff 'ft ijiiupiub uiiLtupy ^buiq. f OLf niiT, klL^t 
q.Rillbuip^pt Qnuiuiip l^ut ItLqiuj. nitLHiuj uibubfi l^p op t/r^ni. uiqiuj 
iuiifilflii opp^uii &bi^lipillt% lipt ^bpP^uij ^n^bpp qfiJiuUmj op ift^ufpiT 
t^ii t^mtj mbnp ^duip qiuplinLfti ^/i^ p^t ^bpi ufalr^i 4fiiti( ufli if( iffui" 
piuls liiiLuiuij luutatg liuiiLbt ^'''Pllf skt 4c ^('W ^'"■1"'J f>%A "it'E" 
Pb "'tP''iE kP''t 4f Pp^ l^^'St ufkuifid dt i^u^bl inqiud* daiqiup- lib- 
iiuj ^f ^uipgnLgft fidiugiuj op jfnt q-ailibuip-q t tl"*^ titf *"[ t^iP 
jtib-li qpllbgl>pf uiijili dniquip- llfbiuj l^pt Uuftli ^uii^t ^kk!^ bpb^ un- 
duiiL gapb'h ^niifiuf/ l^p luunpt Qif diupq.p ntpiujuy nLpuifu libpp-uij matU, 
gnpbip ipi^ lip ludptu ppf ^uiph uf 4ifilr( /^%( ({[ pk^ptu^p* ^^l^P ^P 
IPUtf k^'l^^ ^P f'PC l'"-" li'"-'''uij ^ip^ 

Vt ibl^P't lu puiqplibiiiit^ ^tkP pbitUbpp p-iuifitf qniq^ op lipuili 
(lr(: 4iif^{; ^biLnih d^ pntud' li^pbiuj, qnLq.uij op if( tti%p-bqd' iii.f(i 
^fiLffii/ qlf-H fuu ^Aiflf^lf utitLbp, %bu Ifp dinbftf limit op d^ j>aipd' 
f^t^^put^p lufi dt^ lip tluinftf o uiu^uip- ^iuulip%iuj lip op uiiqft)! fuip 

(: JT^Ilth ft d^ll liput kd P^P ''"'"'"P ^wqiup oif^ liaLUtiud mm gm- 
p It'll, littimutft 

llh^l^g m ibqnifib lip ^u/iij&lr: Uujiii oubjifp lip ^mdp^, limitUt 
^mpp libpP^mjt ipdp ^1111^^% liblim%p m^^p lip judtf fi^bqd' jfuiqmfp 
^aijut lip mm iiflrf^lr f"Ppf ^''kt'PP kP pmn%mj, qmitUmj qntqmj lip 
^Irlriff/ fffif ^ifujti^lf mniVb, op dt Vbmp^nt[d' liblim%p iftrnfugitf i^mpngii 
m, p-p lipipf mtp piijit l^ntjftPij qjtj^lf^ lr/vi#in^tr qnbntidfi^ lUt'^* "I'" 
piuqplibm^p qaiqt op ^nu^fib t[bmpmd pbpbi mmj, ilbpg%t kE'^t (f 
p-^ mifubigf mmuup ^mqmp oif^nt mitmb- j^mpm, mmubp^liiq. ^mqm- 
pft b-mjubgjit 

— frbfubifp q.nL bu, liput lip ^nu^iutr/i, bu dt ifimpfid' (^ miitf 
MUiBup ^mqmpjt ^mjubgliz 

fibmqplibmip mu op qfidm)imj^ o um^mp i^mpmd ij^i ptptf dba!bfi 
lyn Uunp m^Jupplii dmip, i^a^mp-p dimj ^ ^niqblilit ^pP'1 mttn\fi Digitized by Google 866 aaWl^^nbfrbbli ^ud^iup-f^ wntJb ^nwL,jinlrtnL. ^inifffiii* q.lrlitnlrJp.lrnli SI- fih 

unn tnuinnu o/iii ^t tnwh uimn.utL.n i^nt-J tr uut^fi dtr9 
^intunliltis> — ^if^ Jlrh luJnnlrq^h)f iUrnutb Jlrqn fahnt-J II if.iu- 
t-wi/uthn ^np-^np-utghlrintl^f iLnt-pu qitna^Jf n.uinitni.J ^ir^f^ <"' 
pU.lrj^ L. utunL.J* ^A^nihl^i^p f uutnh irUf innh tru* '"Pt i*""-^^* 

Unlrlinflih nutiil^lrnn juJtlrihu h^uti^Jf ^.ttiMbnit p.utg Irh uv- 
hnL,Jf nnin^u^ji q.nijtl^i^p'lt q.n%lfnh iri ^'"9 it'^t* 

M^iiifLfifS' ^ufg bit ni-tnnL.J nn fLntlil^iup-i^nn thiijtht 

Vh^mtru utuutgfif J-nqnilni-nq.n utauinjtii ^wi^uiinni-J tr '^ut' 
limmiaq.nlthf ftan Ui#aifii_iif^fii./9^^i-if/f Jutnq.n tf.bn. ^iiusirj tP^L 
tr itnut '&utl^utmfih hnm mJp.nq^ l^ktahfjtf "pbs ^'""^p^/"'- ^i_ 
Jff ^butn iUuttt autlituinh dbnutt irnU.uignq^ l^mnbnn ifm ^mJut- 
nni-J 4" ^uiiitnfi q.fin L. fn.lrilrutii ^ii^iiiipffii{[fii-i/ ftt-n ilp'£utliltif 
«oai^in^£f UMU ^n tf.nuih^y If^i, l^h^Jy^t 

^uitnJnL.J Irii /3'4' dp Jutnt^unulrtn Jiuijiujt 7 -fih pi-P ut^ 
^^UMi^lrnmiilrnlgh qa.ouhlr/nL. {r tnutnlrit Offfif^fifiii' q.^nntuir ^'"pp 
^l^^lbi {r if^ yphfuui^fi L. Uinuihlrft Upp uput iriinqjbhpp muM' 
^uthflri Irb iliupt^uiinbrtnfig jiptrhg npi^plby uut luqia^lri^ 4* ^uut- 
i'nL.hf npjt ^putdatiin^y umutUnt-iui' Irplrluuih litriiif.uthu»glrf^ tr ^ 
uiuirt hhnnhlrplihf pi^ P^} ^-P nuq^nt^d nt-unt^g^figy np ^'"idp 
ihuijuutif ftpp hinL.ffgu brbutLf jtd '&uil^uautuiif.ppu 4"/ ""It t'P* 

a^nq^nilnL.pif.n uuMuuifili ^wt^tatnaud {r U. trputi/hlrppitt if put 
l^utphft^nt^ iXutttnt-tMtirnt-PJiLitny upphpny ftptritg ^tatd;pp ftttfutitnt^d 
hrb dutpij^litahg hputt/hlrplt d^rfy hpplrdh fiplrit^ jiu^uiiitttit L. Irp- 
alrdh uu^ptnutl^utdopnt^u h'trpnt-hfthlrpji '^tf''9"'h 

\jput^lrpfi djifngnif^ djAt^L. luhi^utd u ft pttt^at punted Irht 11^ 
dftittfit ^utL.wtnnt.d y U. uuiutunL.d bit np 0* Dtttptf-ufth mt^fi Infill 
ttt^tnirtnt^g tkwttiy ^nudf^utp l^t^wh ""l^j^^p Ipud uttfutit f-ifj 9"'-P 
muiiy tun L. at-pji2 J'utdtuittul^ '"iSbk. ^ tnttuti b-put^bpnij ififrii- 
itnt^d trh dftdbuthg U. ^iftttt-p-ittj^ bit mttt/Jtu* tfinfuitippitnud bit 
dmrntuitftiibpny bna,i.t9L.d djidbtttiiy fjnlrir^ L. mdnt^uiiutiitti^t Digitized by Google J(llbai*-B 367 U.flriii-^&'in^L lrnltuiuiuutnq.n lrpq.lrjnif^ op* 

^uii^biig, OjuuA uijuuiuify jtH-fi fiitiniuui q-iuj, 
UumnLuii-ui&^iuj ^^^nif^nil butpu lih&fi uiiuj* 

tuamm ifmtffii-ify utn^hl^hlrnlth uthuhnt-Jf nn ihnLp'ut tnnunq^ 

ahnL-pta mutm^ ^nwJ'utnt.nLjt tr utJnt-uhuthtu^f Jftii^L. ^quJmpi^ 
Irntuir it^uthiai-p Uf'l ffplrb ^tfjuhfit a*nqnilni-pq.p ^^mm ^tuJutii' 
naiii^nt^ 4* ^lrpu»plrpL.aL.d ^t^t iffnup-m utni-utHtlrppf L. Jfi^ng 
4" muithu Ibnuiiig JpJIrutitg q.mhlrina.t u»fiiu|4'<' mq^l^uth ^trh 
umfiuina-J utJnuuitutituti L. p'nu 1*^ anmihu qhutf^ utlruhlr^nL. o- 
mmput^uA "^utJanpn^ii II. but J nL.J hut Ifp gutiiiiutif ftu^ uff^ 
pnt-^nuh Alitmpnq^ bpffmmuutptf.Jf'b utJ^'b mbq^ nflbif.nubnLJ b, 
^fia^paau^pnuJ bht 

{jputijhbplt Jft^nanJ utnuthnt-J bis bJ ftJuiumaL^B-ffLiiy jP* 
iinp^^f bJ oututp tbqnt.nij juoubfnL. niiq.i»L.hta^nLJI-ltL.%t 

^utmJnLJ £rif p-^; Qtul^ntlp uimmpffuap^n 2^UMUi pp-utJ^m b. 
utiinL-U Jiapq. 4' ^'i^h '^^ op JiMtugbi 4' J^lp bl^bqlrgnL. if 4*9 
b. utnopbtnt-g ibmni ohbit Vuttp Xkutnni-uti'wi'bitn bpam/nt-J 
utnub^ 4" ^puih puiJ-iolip nJiubtnL.j npn^ b. %ut jfduiuu9nL.pfitJb 
4" uanutabtt 

Pnfnp hbtn t^nqhbppy "f^pt sk"lP^PE^ iftlP^"' P""p"'i' 
*bbpn b. tuffhy ^iUL,uttnutghni.J bh pi; bputupt^J bpb.ut^bf^ 4" 
ftpbiig utfu fihi unL.ppn l^utd Vutm IXutnnuuii'uii'ltitp b. fiput' 
1-fvi.if^ 4" fna.bi^ fipb'b^ luju fjUt^ pnil^ntLpbutJp uimpiuuibinL.t 

^uthiutab JXpnibhg XTjihiuuh bpbfuutjnt-pbuth J-utJtuiiutlif 
bpp ^P'^S '^b il-Jti-qnt-J irtuiLtufnuJ ^py tjjputgbp^h ^4'[> ^utU' 
llu»1ltni.Jy ni-uutp b. ufutuntnL.^'hbp 4'!' ifJipi'nuJ b. pui^i^ni^Jt 
Wh op b.u iUfq.tnltult muiuf£uitLnif^ pnqb^ 4p i'utn.utjna-p^ lit py 
Jiutbtbty Jmbt blibnbgjiiMy np ut^bwbq^ huthni-l^ tbl^Pb ^ '"' 
n.mL.om 'h^b'it VI """-^^ r^^^pii bputinL.d mkubaL.d 4* "* 
^mputuibm^'iiy np auunt-J 4" bp^^* clT^ tlut^bhtiy oqni^fj dp 
dmfubiiuty utn. jiufi /[np^ifp ^^y ibqatit unp^fiu l^py^* Diff lOfL- 
)f#if.if bpbo pnL.ti. ^fifi4'^ numnt-J ^^ wa.uiii.ou9 ijmnpiinLjf 4* Digitized by Google 868 ttaWl'PnW^bb'b viriii-if 4' tb^l ^ 2}''nnLiiUil^nL.d fii.n hmn.iomL.p-fiL.hnt 

r^l^L. q.pL.qlrpni-J hnmquB^uiiinL.fHruada. uiutpmu^miblrp mtJ-J 
^limiiy pttf/g fufiruffiiftr inwn.mL.1btfp ^fi_^iii^ trh umutguth- ifprnif- 
hlrp pmgutmptrinuJ U. ^^utrnhpn^ Ju»huBL,uiiiiL ^tupubpn^ n.^dnuJ 
Irii hputlbg lupblltg mirutoi- bpmifilrpn putgututplrtnL.t 

^k'ut^ 4' utuifi U. us^Uj np Iff J If q.iUL.utnp ptr tnqtuJutp^p^ 
U. /3'4' ^miriiiiDy duMiiWL.utiin. unun.uiiAihpny tw&m^ trputq Irh 
mlruisnt.J II. uin.uiL.ow autpp-lrthu uin.uifh% puthh hpuiijn uiututJIrt 
UL. puBgUiUtpbth 4* ihhnuJt UJuAd 4/ ^uiutpwutitnt-J hrii Ph t' 
pbiig Irputyt fL^mmuift 4'» hn^b opn l^n lfutuiUipnL.fft 

^jpuBifm^mVuirp J-nnndpq.p UnLDbpfiii ^um^mj npn^hmlL. 
^UBOilrpp lfUip§f.mi^ ^q-Jiutbitf Jfiutfii mppuignLiMbpfig L. ^uv^ariruf- 
hbpfig nJuth^ f-ranS- bh wirnuJ ^Z^uiL.ut^ouT> ^njuLutir bputtfm^ 
gnfgpt Pif^ t^^PB ^nqntlnLpt^p^ pwgUBmpnL.J 4" ^P""IP t'-P 4f"P' 
ibpfi ifbpun ^ftJhm-uii-t U»fi#u|4'(i> opjiiut^y bpi; bputi/nLJ ^utg 
mbuhbV q.ui ^q.ntljbuip-T^f ^wpuuint-B-JfL^ 4" 'b2utbml^nL.J ^ 9"^P* 
putpnL,p-JfLhy loifiitfif ^ui^b/^ utqq.m^uAli Jui^pf Jut^n^ bp^mp 
^butit^t f^"1£l 9''"-f ^ uij^t 

Q^nqnafpuji J Juthuiuuthn. i{[iifiriifiri| \iutfuutni^ui^nt.Jh 4^£ p.fii- 
i_iiil|iif^ qutpuuiQUti- ^f U. Jbi" ^Wi-Uiui bh phi'utinL.J n.puth* 
<!(Z,iif.^ii iflput^; /[P^f <icZ,fif.^ik Dni-iip. infiL.lr mnt-bgy>* uiunt-J bii 
hputitDt 

i^nqn^nupn.p ^ufLutmntJ 4" bJ wbufi^^fi* ^pp JmpJphh 
UMiMiutpJ- JhttuJ 4"' l^"k ^"tf^ qiini.Jf p-ui^uin-nt-J q.pm^mf 
if.J-nq^ L. UBU mbqbpf mu^ut itnppg ^bprni^mnhnt-d ^i-fi mbqpt 

Ujii Jutufiii dff Vqu§L.bmglf u^utwdnt-J trp* 

cOf npifiif^ 4iif/r tiuidfiLpyi 'hpiUtii /rti^ ^, uijufi ifbp ^oqnufii 
^mppf luutnp ^bm ^mjpmn^i^ uufi (ttpul>) ^fr/r^ufj^lrji {[p. opiT at, ^Ir^i} 
(fjmi Qifirijifi ij^fro^^lr pnimlili {;/{lr^^if' nuipli/iligt l'%uig^'i{g fhp pf m.- 
Iffrl^, uilbgfiiig 0/1 quijuiii ttiiguii* (tup-fii, t'^fH'^ phliiu\gf ^ui^ftgu 
tluiL J^ata. nuiiPif puiiiT m inuitu^t ipui^g ^nn. ipttidw% ^Ipu^ niflLlri 
*fiui%liit* op iu%giuL, Jtit* m iti opit* tmpupiiui luin ^/r^tr/i ^fiLimguiL, 
fuui%p ^npu u^iup- JbiLUib-fi m^u piilputf uuiip- ufipmp mjiuipfimp {[pt 
^lujubgiubg p-p JhfA^ lyit TT^liuti opg pffprninb-pfipm tl""- itmmLf Digitized by Google SdkVOM-^ S69 uipp-q lu%nihbpnLU (/{lul^t iuipgnLgftl^, utfuuiuipf turn fl%^ tl""- £^ltf 
^fi^ diiiug p^t uiiuitiiu t'^ttVtf ^uillfiutli liufi uiquijfp Jfjimli ^aip ^iLfLfr- 
guiit 

— Oiitf p-pf uijuuiuip, St^ i/ltiT jtg ^lupgi^ ^t p\ tq""-* 

— Q!^f tthiiuij Jfbqli lluuinLiu&y (^fii^iif^1^niir(:)t 

ti'^, mfuufmpy /rlr^ (;, it^d* uiiumitt uibubljlqf'^t 

— /Od^ uimmJbdf uiminJpt^ lip op iquiuiitbift 

cD/up /r%^ (; (i|(^ ^nqft'bbpu dfi ^uib^f ('»: 

— tpt4 it WH.2f op?i op JiuiLiuip lmaLgfi\p jTii^ t, W"/! /»i*^ 
miupiuh utitmbqj ^npu pnyipu uiibif mbulifid op if^ qo^iu piuqJ*, i}ojjip 
^itttiiit 'hfitqiu uipLbuf uiibif op it^ ifiupp-J* oulift lup-nn^fi'b ilputj %umbp 
(. ibpituili i/j|ir[iiii^t Kbi-ji uibuiuL p-p ^^ q.uipguiL puuig pp^ fiif ifiu- 
pmip quipinq uiL&lA q.nLb t^t hu lu ^iluijubgiuj, ifiJiputwIi puji pp* 
bu ^itt 0%^^ "'It^PE b"'lll^^3^ IL'"^S P^H* tujuifi l/j&nLSiibpp mbubftu 
l^pf ^biifpui if^if* i/t^C /["t'tf ("Zt f'^l kl^i* ^l^sb t'tq'f* If&itL^, jtU' 
iq^u upntl lutpuib^ (p. ibn^u d^^bpp linjubglt, luibif iff; fuAifiup [fi^i 
(Ir ptijiailf ift jfiultjiup lifiuiuui* d^lijt'b ui inuilip pntiLif' ( dhiug^. f/r- 
mlru, pumgj luutnbjf op liuiV ituipPntu ^oitpi (libus'bf) (If, ntif pt'jl'b 
op uiiupiqjij luii ifbiLbft lip^ lujmp J^ pnLn.it* ihutgm&p ^nJiput (^ muf- 
p^d* ^mk iqiupuili ^p, jt'b^ ttV^*^"' ^"tl"" '^t'^V" 1^" Ptptf "l ^bp- 
puta ULpfiipi pliLilui){p Ifp %buibu$ Uu op puusg, uutpudpbgwjy pjip- 
inuflf jbm quipPuijt 4^^ ift{[i# iff ^lULwpiglib^j ^pdp fib^ ^^u op, mm- 
pfih tqpmpmbg ({fiUL^ m% opp dmpqii m mLmiiibgt Umnil ^mimpglfb^ 
op drnprnifib /ilr^uf^ mbqp untpp (: ^^'f/' dV)i& m^pm^pfth ^mpuh m 
op fm)i^ jfbmmbmli plr^lr/r, miimbq intu mbu'lifi lipt Vb^ m miidbli 
mmpp qmpntip ntjum l^bppmiig ^ ^iilr, dbniifid untpp qopuLpmip, 
imm qopmuip (ii 

imlr o ^m'&m^mliJf £rif mifuffrp mhuhnt-Jf taiuuiljiupitkplih ^n£nL.J 
£rif olrmif.h'ut^ p^liiianhlrpt U/mfiro pnlrhg ^uiJutpnL.J frir if^ 
"Pf-t ^l"'-/' ^ djimfh itnm — ^plrhg utifmflt — ^luJ^ii bit ft Jut- 
hniut L. jmjtnitnL.it J-ntjntljtt^irtuiit W^jutuj^u Rf ini-^'in J^l^ fi"'' 
^attittttjli ^topug^ Jipbitg mtuit ^pp-ff iSi^tttit-tu^uiop^ l^t-^it (-t 
Jitttp.tup'n Jfi ^taJ Jfi Dtoitji tubt^utJ, utii.tui,bnttitii;u Qtttp.tufh Ir- 
ptrlpniMlrpffiii upp-ji utn.fL. tttijop-bJiUf utjunt^J 4* t-^lt^VO l^^' 
f^utpi-tu^lt nit^hnt-J 4* "PP^ utii.ut^f ntnitbpit nt, ibtt^fhpit ^ft* 
JmLif tLbinhjiitf pbptubfig thpthnt^p utpiutljni^d y iLn^nt^J L. lotr- Digitized by Google 370 aa<|.u«M»nM»•^^^ ff.iifjitfjioi' Jhai-Jt rftt-q^uf^fihlrnitf nn hnl^fii-qmh L. qjf.uignL.uti' 
iim%qiini-J Irh Jompf ^iubnL.J 10 4''<i{i'([^<| Jj^it^L. J^ pnt-p.fj[i 
iq.ni^J trh inut tuuiu^^ if^"? ^ ilfn.p q.hlrtntl^ '"It k^"?. 4^P^l 

pnifjih utii^utui L. tuiifiJutumf launt^J ^t U^ futJfi ^Lqlrpnt-J 
tri fi^fiut^^ upftl^uiiitfpp umumfili h'trhht Irh uniuhg ^hruMq.lnMi^ 

&f9qnifnL.p^fi ^uiLiumnt-J tr ^ ^^nn^imfuiibftff^f ^p.p fail- 
^afLminiflrfi^ hii^lrglruttjblfnp if.^^f'P^^PP if-trplniduihlf^ dutpJitngf^ 
tLnL.pu Irif tLwthu II pbiLnCbtrind uin.uiL.hr nutul^u ^y^ ^ '"IL 4^^* 
^.tuiiftiilrpp ^Irniii lofiurifo Qpfni-J hrht 

Upuih^ fW&ui^ ^IrtniLna^J trh t^hplnfduiVuyn^ ifomir^ wiiig- 
'baniihrp^'ii L. pi^ui^m tpiUiu ^hii ^uiugiinLJ hntuitgf uml^m^b 
frnp. ^kmiilrpp qHtnud Irh mnuhf iun.iUL.ouiinalii J-ffUf^ irh q.mtLr 
iint^J Hi. iifj^ni-J tfiarlr ift9< Ikfuu^^u^ q.^uiftlrpat-J p.ui^ail ^/tm* 
pnL.d bit fL^anp-Htt^^T^ q.tna.fup L. pmhiutnaj^ utiuh tf4'? f^t ^"C 
uihg^f mfif.wlriiJlig trh ^uiiii9L.d ^Ifo^ft nt. utmhnt-J pmqnudy np 
um^ L.U ^^appijuJ^j^ ilp^t* 

Upptfdh 4/ u*umi9t-tuir uituutJ-niJ ^ ^iffiriifiri| hprnthg Jmp^ 
if.mq.aufi^ tf.uiipiiilriaijt ^pp q.puthf> JJi JnLp- q-p2.^p Ifptrhg kplr^ 
^utiilrplih ^itlrghlrini.g itrmnn iLnt-pu Irh tf-uiihuf l^plfi'^tg f'l'' 
iji Japp-fi 4* phlfitnLj iiputfig "Ip"'! ^ iputho f <0// tri ^.tun." 
Ibnutf tj^bnt-i hut^ ^plriigf L. unum ^mplLiuVbb-pfi bpy^tuTbh" 
plfh nt-maL.Jt li^iiififj uiin.ut9f munL.J Irhf wJ^^it ^aalinLuii' q.nt.tL 
pmgt-ai^J 4' 'l 1bputiif> iudlAta^ib '^mpuifflint-phwdp rniigbtr^n^ 
onf^'if if/r q.J-ni-mptu'hguiitlrfJIi mhiiJigf ^ta'hff.nLj IrU Irph^mhlr'' 
p^ ptu^nL^nghlrpp L. mtuiinuJ Irplr^tuhlrpli'b nt^utirtni-f L. ^utJ 
putg bii miina-if itap if.lFplrqJut%hlrpp L. JhtLlrAlrp'b itumt9i.Jt 
"i ^b it^S^i it k^'P^lJf ^p^'^9 uuiuihbi^ IpuJ ilftputunplrft 

Xk^uu^^u^ Jfiiu^b ttl^P^^PH Juipif,tut^unij fiuii ghpk-l^k-pp 
htu^^Jih ^/rlrir q.utiLiiUiintf^f upaiitf> koph mtupji mmhfL.auJ trii 
L. Is'pp troplrpnpq. uimpjfh uputhat-J ^f i^tujth Jnppfih fl-fL/fH-if Digitized by Google iiUWW»* 371 ^ hnaaitg 'IP^'lbS ^ ftpuA^ Wfi^ Ilu Jutpq.ioif.utu ^bh tf.tBniinL.Jt 
vkunt^d kitf p"^ bp"^ Iftupnttmbtub tLputh^ Jnpp'ftit q.tnhbrt L. tlut- 
ft.btf itpttth^ utff L.U Jutpq.iuif.taft ^bh q.tun.1butff uutlitu^U itptuit^ 
""It i.^^ gtuitlftuitnL.J L. tnt-ututL^;'Jfih tntuhnt^J JnpPfihbpn Jfi 
tuuftu^ntf inbq u^ut^nt^J frtvt 

%mfi iiii>s, iiMisnniiiiiiii'liiiii. 

o^nnntlnt-pif.n ^utJtapbut ^tuL.tutnfi ^ttt^itttt Jtaun ututu tittU' 
^bfit 4* ^tuJutpnt-J* 'itptu ^utJnqJutJp ufutu ^u^ut^nffp Z^utj ^p- 
pputnuitbtaj ^trt ^Uinirutf/nV t {j^nqnfituliut'bjx \i.Jb%utJbh Jbq- 
on itptuhg Iftuphfton^y umwu nL.tnbtit 4"* uit^ut^nnt^pfitAin tuunt^J 
kf pk" 'fj^ ^utpu ^tu^tuhiujjih fii^p tuputi' t^nqnt-pfiL.Vbbppy 
2itat-P^tJbn II ttnf j^uttn Jbq^bp ^b2tnnL.pbutJp junutnntfutitb' 
inL-g tbtnni* n.t^ni.tuputgbt ^ Jb Jbnon junutnntltuhbtnt^t H^bpfn ^ 
^ut^tuittajft l^pqnpnt^ utn^tipitajp Jfituj^ funutnntltahbf try ptr 
Jft ^npb^2!'''ppt ^P ufutatJtoJp ^^ifi pbptahp% qptnh ^tugfig 
JJf Iftnnp l^bpbt 4'< Hiu^tufit ^butq^buttr tuju ^tui.utinp p-nt-ftw ' 
itnt-J i^y npntl^bwnL. ptuntuotunft^bbpn tfftutbpnt-J ptugtupXtalf 
tntJirnt-J bit uiiuup L. i'bi'tunni.J nlti.nutgjthbp^ tjbptatf np uttuu 
bit uftu^nt-Jt vftU-itntit J-utJtnittuli 2}''tnbp'b trt tlfi'^nt^J bit f^<-- 
qiugfiitbpit ^but U. tu2jtttutttnL.J tuinutgnL.gtuitbf ptr uitnu nLjnb^ 

n^ J^tujpls uftuubpp tutLiaitg tunL.tuunt..pbtuit Uftu^nt-J 
biif tajf L. 2,'^tn uftuu opbp i'nJ t^t bit Jitnt^Jt Op^ittulff 
Unt-pp \Jutpif.uliitf JJtit^L. bpb^nt IftuJ tuJpntf^ 5 ofiy Jbir mtU" 
ufiit J flit ^L. ^tujnL. J-iuJtuutugni-ppt-itn II utffitt Tfrn. ^tutubpii 
trf ^tuJtnL.np uftuu bit mtu^ni^J L. tutu tun.tuL.bftutiitru ^Jft-tuit^ 
tf.^ tutLutf^nt^pbtuit IftuJ Jfi ittiitutntnl^fk ^tuuitbtnt. fnt-untjt HtuJtu* 
L.np uftuubpit anira^ft bit lin^ni^Jy on* Uni_iiA iXutnnt-tui'tuirittuf 
cnoi^ifft bJ pfiit^f itjtuittulfnt^J tr Unt-pp }Xutnni.tuirtuiritiuf u^uv'* 
u^B nuttn J^ 2_'*'p^P wn-tuf t^t tpuJtut^np uttuu bJ ptiitbtt iL- 
tt^utiLbttutntru Uftu^nt-J bit ^bmbbutt IftuJ tuL.np uftuubpn* tu* 9 
f.iirif ^pb^tntuliutgt p* Y'apPpPnqjtf U* r^npif^ am^pj f.* U* Bfii- Digitized by Google 872 umw^nwi'hb^ in I. J If nunamp' oppg Jfih^b, tjutpq.un[uttLli liftput^liht P-'^slf 2"" 
p.Uip' L. ^Ifpw^p ^P^pP^ MwJiuL.ap uiuiuhnn mtu^lrinL,g fb-uinj 
itn^it uppfih lif-^ifi tri ifiinuttt 

oafs' 4" ^fumipuinuD^ a.Uii-mn.nL.dt 

ZjiLuthq.li utSlriMU»qonutL.nn qtrrjpy uftput^utp^ wJkittaqopui- 
t-np ^If9pnpq.[tf p'2"'-''"^^^pt ^I^^P'^pl^i^ nL. infup nuptutlb nt- 
na-^anutqiMutgni-p'^Litii (-t VJii ^jtt.ut'itq. btuJ tun^uta-lrnBUM^u hput 
Jutm% ni-^mnt-J 4' p"ptk f-^*"/ ^Ppb fJ^'-'^Pf 'f^ t""*- ^utd 
n^^wp JuBwuiq mhhrj^y JnJ iJuttLirtf JJtL.uit nL.^mni-d ^ pn^n- 
ifinir ^iifif ^fi^tfiS' hop- ft qfiLqf IfwJ J ft q^i.nh 7 n.nt-n. Jnt-putf^ 
^iii-ir^> JnJ L. mu ^p'^'p ^ mmhh^^ utfu fth^ "PPb f-"^'^' '^t 
nt-p^jh irt nt-^mni^J ir '^ut^Uiutfi nu^^hhpjig l^wplrt Jji ^mJ Jff 
^utiipup b, uppp quthiuthutlip iq^t b. ufj/iit 

W^utiDutnufli q.u»i^utn.ni,J aL.fummtnifqJ^'bk-pp i^^^S f^'-f 
^mm Irhf qplrpir mJ^^'h Jjii qtrntrgfiti itrputh qmqmB-f taJirh 
J ft fpmti.aatttr uftqttttJ^tn q.ut2uaf nL^tmuttnlrtjp 4'' apnhg q.lrpph 
qtufj^u 4* qutpni^hpf tuJtati.p L. fii^iit-ifir* qp.ouhlrtnL. titJtrittatutL. 
J^fngithplthi 3^2^ir^ tuJkittttqifuutt^np Rt-^uttutnbqphltppt inena nhMUSbXhibPi^. mlmLlihtpffit 11* 


9. ^fr^f fifr CiA«iKwlr 


SMLit, [iff ilim.iuqliii^ ^Ifii 
Lbmrnpimht 
^huiliXiujh itou itji ibpmlt 

UmiqmjULd, Vpff umpji 
ip^Jf ^ammpmli itf jiiui- 

^mpb^uijiiiiLit, ^htoqqmnli 
[utlifjiiif dmjm.hpf i^jit. ^mitpmpiidiuii 

4^ HvMiffiiif^in^lriif/ L ^mp^m- 
imnf hp^niimp^f opkpp Digitized by Google «ftWll»* a73 tti^niiiiibpfi^t 


ntjuttnuqhttitjaLpbtti^ opg^ L 
wpt^hmitQ niJ uiuttnliuihbipt 

^ut/iifulf iifuputlfli opbp 

^liiputl^li opbp 
^btputlili opbp 
^ptpui^lt opbp 

^^ipiulili opbp 

^btpuilfh opbp 

^pipmifp opbp, lut^iiiLtf 

t ^iii4iiiliuflrt 

^^lyrui^/r opbp, ^ui^inLJ 
^^i^Mfijf/r opbp, lui^Lniit ^bipmlili opbpp b Uptiti 
qumiliui' Xiadpiupiiduth. f^^b ^pai- 
ifng ^btLJi)! ( h oq^mtntit 
4 fiuipmi^PttL 4P'*'0 ^k^' 
qbgfii,^ ttmlimjfb Aiajbufi 
^ffintf pmndnLJ^fiA p-l, 
fimpmimg b ^i ip^m- 
^luj fPI^/r/'Sl nt^in bij 
HUifJittt 6 

7 

8 
9 

110 

12 

|13 
'14 

:i5 

16 

17 

18 
19 

20 21 22 23 8miiui% ^ai^i\i unip- 
iHtummpfi^ . 
^'vjfifllrni unippp 

0. ffm^muinLp 
V. Suilintlp 

». n^M • 

d. OmpnlfB 

Uii^mai anipp 
0^m% Vt^aimp 

0. Oiirumailf . 
11ibmmpiu%^bp 

f'lu^uipiimh'bbp 


mmLn U, Vmbi^ai%'bBii bpwj ^w^utpdmiit Jb^ 
Up Djbia/^iu/i0^|k Xnpniit, qb- 
ar/r ui^/rlr, ^tn^ptk •^"'- 

Xm^aiiip itoui* l^ttLBUiiiippi 
jfff^niiir^ ibpui^ £iiili9^1n 
f'nKinJiuijp [bpiui ifipmji 
^itfA^iii/^ ^MpiukuLif, lutb- 
/nvf iTiUMiffca: 

^■ftt42''^'^> /kin^iu/iAitflft 

J ^ui^mpi 
wqnilmjniu, pipiulf^ ilb- 

Sttij iffi jmiaimpiiui'in 
pmqm^mjnLd, pbpqfi aim- 

pnutt 'fti* 

^"^P ^pftubm/nLit 

1\ mibmuipmli, ^m^iuUmjfi 
^mpMp ^b$ai^mli ( ghlfiiiiiifi 

A muittib^, iif^p^fltp >"- 

iVMiaf^wlrt 

dmiiiiiiai, ifji qliLHiugtti tniu* 

lifi 

Oimitpn, ^m^m%mjb unu- 

lip, ir. npmqbmi,''J^ nliL- 

nmgnL miu%pt \mLtmKLif, itlih''n.btab ui 
ibibmV ' ^' ^^ 

mmp^pht pbbibmii^tliiinfp, upmbpfi 
ittf, ifbiup Upaii^ iiu'hui- ufiii, 2 jbpnm ^bmuinpttL' 
^budm Xttipuimq ^un^ji 

mMLpbm%^ 4 AWp^jllf ^/i- 
limpiiiftbm% ^iun.m%liliL%^ 
^mp^ ^mut bpkwL ^m- 
ipLiiflr^iulfirlr/f/ir ^fiif/ ff- 
pataib; ^uijppb ^lupt fuui^. 
^ttf^aifttii^ttim 4* 
0/^[f^ mLbpmli nJiLiittLif qb 
mfi m^ib% ipi^ppbk dminuim. 
tf If «■> ifou tipttimb^ 4 i^t 
l»ui^^tup,' mpp ifpmj ^wl- 
Atubiiiiub- 4 bp^ni itmpi^ 
dbtu/bpfiii^ifli put^ piiiiuiit 
fiiupuii^p- qfnnntift ^^ipiulili opbp ^jiLputlili opbp 25 Digitized by Google 374 UftW'J'pnM^l'Kb antnn if.fi t-q^kn ft gf ^lrn.nL.iilrnn iiuafufthprngf iSowftlfUbpft ifffjti o_ 
fill uuiubnnd^ ifindj tknt-piLniind II ^Innfi jd'utihi-nL.J trh ni-fu. 
ututmlrqjt^t UiLifi^^lf B.mhny djt uimh d^rf utbffutL.nnni.lrf^nt-g tftud 
dft ihtiah juijtbf^ni^g L. Ifutd djt <ii»/^ ilput^ q.iupl'ubrfai-g jbutn^f 
ihtisni-d 4" f ^Kv/ ununpn ^wdpni^nkty b. bfi't^ jinbhg ^bm abnbt 
bh p'fip'bnbini uhnuif ibn.Df ononng L. lui/bt Ifuijubi ^'"i^J 
/j[iifif U^t-bmutnui^hgt Qbutni lunq.^'u ap-Oithni^d y junt-dp junudp 
bpo-nud UMtupnud frtvt u»iii nL. luih ^wih ^^Mp^f tuiLiii-inliJL um^ 
4fbB ^^i'-"'-'' h q.utuni.t qni-n!uft iufihpf wn^lfbbpfi bptf.pj 
miftudutpq.litubg ^n.^n.ngb nu puipipj putpip fuouiul^^nt-P^fiL-^pj 
bpbfuiuubpfi fuutnb utndnt-ifnt 

flc^f ttZ^P *''^9'oi'y ,pUnL.d L. utn.taLOin 2"*^ 4}'"L 4^P 
frtv llblini-d pff^rifi ni^fumuit^np'bbpnj db}fbpn if.utnAibpp dutuitu- 
nni-d y pulf djti-uisbpp bifbqbgli bh q.hni-dt xkiu utbn b^bnbgnt. 
^ni-iiOii) duthiuLtuiMa. utn^ia^ nc "iuiiiututuip^li bpl^nt. ^^ndn Jtui- 
nut^Jii dpif.UMdiu'&uin^bpp ijLutpubi bh tudbhutth utbuutlf dpq.bp* 
Ipuqjtiiy fl'2_'^p2* ^fr(oiif^tiifi^fii_9 utpnt-lif ftifiuif^i junt^pdiu^f iff- 
pL^uih-utqJilff 1-1-d^ IfnLut II. d^tuduthialip [^"^9 dpo-bp* antuhif 
fubl.npy q.bql b. m^fiit XSfii^u ^nqdpg iLUtpuni-Uth^ bh q.tbtnL. 
bunfduihbpy p ut2Jl(li*buil^bpy ^uiuwpiulf uiubpbpy butd diumuthh' 
hbpy tjinijtnfbbpy on^bp b. tuiiht 

ILjti ^nqdp ^bn.i-ni-d dp 2thnL.p-buth d^rf^ dff q.fihbiJut'&utiL 
^l t^ljlhf^i orift t pbpbf^ fii_ q.mpubi^f 

Dpuihgfig fiL.piu^mh^fit^pp J-utdbpt^nt-p-fiLiilig qJrn. uttLutf 
iuijtitp ^t^l ^ iputn.mp.utiMni^d ^t 

— yi»^l [UML. ^If2}^lf21!.^ 2.^mp f.iffifi|y ^biC 'f^'^S ^dit 

— ^^ffl^^ liULpy bi[uiqjr 

— Pfimfr^y fiumbq^ t^t^f Lni^uutL,np^li q.utaiibp (utq9j^lfiibp\i 

— *Mu/pif{ Iff i_t mmpuiwi-y fuhlnpp W^C «fl'^/"^""-» 

\jptuUg dfi^ftgy "'l^bpp dpq.bpph futrLuii-f taiighnL.d b% iri^- 
tnuii^np'bbpYjy w^u ni. w^b putith uittitbfnilt Jj^bnbgnt, Ifiud i^np" Digitized by Google ^ULbm"* 875 B-Iji if.n.uth uMthfit. Jiumiun If^tnnnniibnn JututwniMlrnii trh bmnnuJf 
"'it tt'~'lt lfnliuiuiuu»nn.hlrni§ ^i n.n^bp Irh h'utfuni.Jf np mn." 
iibft Juttntun iuhhist (jriifin utnt^uthf Qnia.n 5 — 10 bnui^bt iTh 
^utbftuii lunitni-J bh inqwiAifiiibn L. bl^btibgtiL. q.nwh uttLin^ 
jfapp-at-iff ni^pft^bp t/, p^^ig juitn fi^bpf p**'S B'nqjbnL.d j np 
p-n.^bht 

a^nqnij^ni-pn.n igi^nLJ ^ bl^bnbg^^i l^wJ bp^ biibnbgp «/i 
^£0jt ^uii-iUDuni.d uppfi l"'-p9P9 "<-/' ^ui^aihtuh iuuitnuipuiq.nL. J 
4: iiutJ cffffi/ uiunLitt ul^biibgni-J *pti. uittoBbini-Q b. JnJbp 
dutn.btni-2 ibutni ii.ni.pu bh a.iaibu U. fii^^ftity nLpuijuni.p'bmlUiii 
i£tmtnL.Jt u^brtbani^J iHinLJ bh h^bpbph nu uiiaiLiUL.hbppf d^ll 
iri hpiuhoy npnho tfh uiiLiuhijih uuiUiubtbD nL.hjih uppftg U. 
ut-qnL.d bh ppbhg witofl'Dnij^ L. iuigntj hput uftpuin q.nLp- ip" 
qbu \h^u nL. uiih l^nnd ijuin.L.nt-J bh Ifpiut^bp L. Jiumufith l^uiB-' 
Uiuhbpp dbpiuh n.hi.ni-J* dtudiulfnih tri "^lu dtautiunhg wih ifcii- 
mtnt^ii ^ ifiuqnt-d L. qtutLft nuth nL, f-i^^l^Py dnpfd^h iun.hnL.df 
np jof.fii.in uppft ifin'^iuiLbht ^tuuiw^ni^d ^y fth^m^u op* Hfif.fL* 
hiu^^^p^nudf np dunnutij^bp^g *'CP-t ^iuuiuhb^ji^p hiufuuiui^;u 
i^iw^ufthni-d bh ij^iiiifi^ l^iupnifhbpfiht Wputh^ qtoffiu fipbh^ ^tn- 
^in^nL.d bh L. tu^h n^ fUr l^^tP^U^^ '"IL ^'**^'"^9p'l"'lf "* 
pni^^bwU. hutjuiuui^u Q-hbi bht Xiiuut tuhq.tad dtuuiiuii tuhnnn 
utbuhbffttl^ t^hni^fi linuitnnL.plii-hn ^^ nt.qnt-d wnuti dnpp-fthf n- 
ppg L. liiLpUf inhpuiL.iuliiuhnL.B^^L.h ^ utrLutfiahnLdt 

u/ip. J-tudbpiLnLRfitfiin dbp^inhni-d ^ L. J'niindni..pn.n ^tud' 
pnt-pnud 4" ""'-PpP ^ futa^^tadpnjp iq.nudf npjf l-ihlf^ fi^ 
^iuhttA l^iud fiLif nil uifunfi ^luuhjif op* t^P^St ^"f-'^f'A'^''^'' 
jd'ptAipf l^tuhiLhtuir ^u^nud ^t gpi^ni.d ^ diuwtuit nt-U9btnt.t 

i^m^ffrifuvif 2y*'''*H'^^^ h ^b diummnba djiLup ^utuhbt U, 
op^hbt UL. jiuL. uimutuiniibplig ^tu^utiibn 

Ziiug ttutnbfnt-g ^bmnj tupq.i^h nL.pt uiiuL.nphbpp dfi ^tuhft ptpd' 
pbpb ^^ ptuJ-iuhi^ni^d * pl^nutnhbpn^ ^n9hh P^ diuh^f lifih R-^ mp' 
qtuJtuptf.f i^hnt-d 2/>9tf'<^i<'ini7i.if bh dpif-bpft ubqtuhhbppf dft ^fi^ 
putit uitLhnt^d, L. ^binf^h nt.tnnL.dy ^btn^^h 'htoli htnli hutfnL.d ptopt^ 
mmi^nft q.hnpif.hbpp f.ifiifi' dpq^bpfiht IT^ "'-ptl P'nt-'fp t^ 2^1""' Digitized by Google 376 fta«I.U.'J«Pnh(»'bb\ tummniS ^ Ji^uiii^nii* uuf Jfi li/nnwli ulrquih ^f 2"'-P9C '^[I'fff'^^g^g 
itft Jl'^p2,"k ^fr'LiifCfiiifii-0^fri0ir£!. £r/i^fii_ iflrp2n^iu^at^ inq^hn ggtuir L. 
unuihg JjtfL^ HiniiUiqmb f^J-wHttui^^lii ffnkn i^nwHry on* J^^uthfi ^urii- 
ipl^uiy dji iffn^pH ^'"l^ltf ^Ij^^fu^ntny q.iuhutlf^f if-fiLqiugaL. Jutmaah^' 
itbnj fB-iujunuif puijl^lt'iiw^ L. tiij/tr* vkquAlt ifiuf^ uiutmna^d 4' djt 
inn uiui^nif^f nnff i'Uimn ^ulhlJ {r ultquihjf inqtrnjiitt Z^uthnijn 
tlSiunni-if 4* Ifp^nt. ^nf^4'{[y if^ ^.'''pJ'nL.Jn^ uimtnlrg'iinLJ 4' i^' 
npf nnmbq^ np ^ffilif.ir^ ujui^p* utjtitmkq^ q.pnuurirh umm'bni.J 4'^ 
P^IB i'"^'"/^ uimmui^nuJ ^j np una^n ^uttnutp^ uthrqj^ tftrputf 
4* ^tuhqiini^Jt Z^tap^utt-np 4* ^ui%qitlrf^ U. ^fiutlff fUr p^i_ 4* ""P' 
uituiutnt-J iipuiha Irpkuit^ ^PP^ utwpL,nL.d . ^utJ utiuhni.J kht 

XTfi flf^ ^friL fii- ^^t-nt-J 4" "^f/kC ^ '^t 'f"f"^'''^''p ptttt-Jp 
04*^ ittlMnt-J nL. iuwpnuJt 

XTfi n'hn.uipitali tnhq^ 4/ ^^^lih-iT 4" f.<0i-ni./ qnL.n.%wit L. 
ittntaJuinq.ltti nL. liuAttuj^f hpltintuuiup^hlrp II uiq^ji^hlrp Jp- 
Jkutiig ikn^^ pniiwir w^j^nfJ-ntj tnutpnt-J hitt ^utpp Z"^P9P ^ 
Jl^fp ^utLui^nL.lri 4" trplrlnutitlrppf hkpkplff mmnutLiikpp ^mud- 
pn £l liuthqiiuii' iiW^nLif L. tu^u ui^b^ui\s Jomjigf np ^^uttn loii- 
iLuiJ n.^ui^nL.d kh iuwpnniikp^^t 

Vpfimtnuuipqiikp^ L. tuq^lfiikpfi fujpkp pwJ-iubniJkin^ 
nhn.*>fUthnt-p uiwp^gy ^'Uid utn.iUL.knuuM^u p^n.<fUiiini^p uiutpp 
nbq.^uiuiitut'it J-uiJiabtak uiUiit kit pninuif L. kpq.ktntl uitapnL.J* 
hiufu dfiiin J^unhtu^ kpq.ni^J 4" ^Ptt '^t ^"IPf iktnni if^L£f- 
iikpp fudpn^ftit Ifpliiini^if kit umiil — (nlf^uttiitkiiyit 

ufip. iutitiptaitnL.J kit titutpjigf np tu^tmL-taJkitmribfiL. 2"^'" 
kpl^utp 4* utk.nt-Jf ptitif.^uttnnt-J' kit L. u^unt-it K^omkdtanint rjit-' 
nutlf^uiit uttuitnuw^pny iLututun-npitkpny if.tuit-utitf npnito kiiutir 
kit jtpn ^fif no. ittto^ktna-f putg kit utitnt-if Jjt nittLUtpiutli^ ittu- 
fififip4'f > k. kpl^ni, ^tufinitfi '^utpuift^ kppwututup^itkp pkpnt-J 
i^otnktfutpmk^ut^t Uputit^ ^tf^tb '^^fj^P '^^P^'"^''^'''^^ ^ ninttt~ 
p^pbh '^t bpk"^ IPT*"*^ utitnt-J Jpdktuitg ^iifirf.4'1^ k. utuittt IfPiti" 
^nt-t!t o^nttnif^nL.piLn outitjt tAnt-Jy Joinkitnt-J 4" uptttitg U. iipkp-^ 
itfkq^ ^jt atuiiltu mquttn ^iiviic/'nf-£r/iiL^ f.^i-i^a»^fiflr mmjutoittu^utit 
utiiipit^ tri Jwptm^ifkpntl .ftM^nL.tt 'kit ^tttittf.littut^talititkpliit* f.o* Digitized by Google ^UWH-f 377 

L. JpJlraaiig ^P^^n^l jfrm ^^ iktu^^ni-J mu hnpfig t^mthu f.o- 
mkJmpmntiitlrp^ pirputhm Jmhat-J^ L. miu^ t^tlomt-^pmnij^u 
utj^h iru|fffOTifi^fii^| nn fr/9'4' mbruhlfV 04' tP^^S q-OMBbJufputftlfn 
fifai-imTbRLtt ^ L. UffiMtfi P^'^^/'y VC*/ /^'"^^^ pmd'tnhtrh L. 
^aBtiJP^aL.^^iJbp utbnpni pnqhbinf p^ ftpkhg L. ^{r ftpbritg 
i^ouikimpm^l^^ mhntAtn ibnutptrht ^ututm^nLj 4'» "/> ^PP- i""!' 
pnunq]^ l^nuui^^pghlrpn ihtut^ Irh pmJfii^aL.J putJ-uihktni-f J<0^- 
poqp iint-um^Jighlrph ^t 'ip'^i ^^ p'uttjtLnL.J tipu/itg firm ftq^lr' 
^nLf np pplrhg q-omlrJuipmlii^n fUMqp-tuliUBlfn^ t^nupu f.iifj mu- 
"(""plf^g* uLjaifilrjl piiiif.^iapLnuJ Irh b-p^nu ^fiLuat^gni^B fit-hit Ir- 
pn U. irtfttLnt-J ^ Ltt.hi.f tttttf^u'^hut^ttth tuhiJfitD jw^'^^^t/'i 
^t^^tS* '^^p^lit oitB^ kii mnitttt^tl tawnwih tahilrpfiit L. tnnt.p 
P^ IfptntttUf pthliitnL,J Irh J-nqntlpii.ft fkutU-ftg b, ntnhbpph ^p- 
ipbi^Rt[ ^bti.iMtghitt.Jf gpt-nt^Jf uutlpmifit upmht9t[ J^ uuiputptfibfji 
ftprnptuhyttt-Jh bh g^nt-Jf J-nqntlptLpq.p Jftttbwhg ^p^p^l"4.f 
i^t-ttttntj^f pntLpntLUttnif^ tutu ttt- tu^b l^ttqdh 4' tfuttfttL.Jt 

Hjrpjtutiil^u q.otttbJiapmn Jfi f^uthfi tuhi^tttJ lfp^bjnL.g jfr- 
uifij tflrp^tahnLJ ^t ^[^^ ^tahnutitftg fbtnnj uliut^ni-tt ^ iptttp2utt-pf 
^tltP^ ^pl'uitttutttpq.hbp f tttqtuiStiiptUtli ift hutttuti' jpfinh bh m- 
httuS pha.tapitali tuutumpfitift Jp^lf npp 2P^PfP. ^f^f^bt ^tfiira.lf£r# 
4" f^ n tttttjnt-pn.pt ^2" t^ J f tut Jtbh nhl^hnt-tt tfjtJbttthg ibtttb-lig U. ibtt-ofi 
ftltpP ^gnt-Jt ^iftnt-J J^hfih U. jbtn if.tutt!bnt-J tjttttpt^nt-J tuu- 
'H^'Ptlt ^"'IPP* i^Pft^" iifltP^P iti-tah ffpfngph fit-p flfitP^ 
q.^J 4" pniittt-d L bp^ litapttq^ 4"* ^^at-Jf jbtn Jqni.Jf fbtnuf 
fth^h 4* ^P'" btnLpg ph^hnt^tF L. ^tfint-J hptuh fit-p ftLbP^"4. 
Jfth^L tutvut^ft utuuiutplttiJi i^utfp ^muhbipt U/ii tnbtiJ^u ffilfiP' 
L.ttphbpp iiittt2Utuiuthnt-iT bh ppbhg u^pb^^jthbpfih L ph^hnL.J ^p 
uftpttahhbpft btnL.^.gx 

i*tttint[ttt.ptf.p ^ttthtfittoir t^tttfttt-d 4" '^utpuilt^hbp^h L. irjt' 
httiqttL.J ttth^ttp^fhbpft ilptojt ^ftt-tiut^tah ttititjutohtit^tith tuh^ 
ifih^h 4^^ Jtttptulihbptttl pt^at^J bh J-ttqntljtti.^h L. tBtutiitapft- 
qj^g ^btLtughttLjtt 

l^btntttfpf^p 4* <■*/<* J-utJtmhtmli Jttthbi ^l^lfi'^p^i ^^P" Digitized by Google 878 ttntt1'pn^(^^^^ Puiiftnt-J ^ftfj^B'ni.Jj q.ombJuinuint^J fiuqJd-nL.pbinJp. q.aL.pu b* 

^^IQ-tk t'^ ub^bl^uiitu i^Hif Ujiunh^biini-J (r '^^'^/'^ 

— iMf ^aqjtt q.ntJb tu ft'b^ ^u on whfili ^bifjt wtii^f t'PZ' 
mai-J ^ JfiLun unui'bt 

(Hvni/ii 2}^ui ^tuJ* f^Uf Jiunut^ ^wn^^tntuy>t 

rutfg t"^^ ^"'l^S^'^' P^ t^l ^'^'"P^nL.jd^btuiSpi whghnLif 
(r fiuqJJ^nLp-fiL^b muaiinqn tnq^filfiibnfi L. ^wnubn^ Joutnilt Xitu^ 
mbpfi u^p/t q.puiL.nt.J ^ 'but ^^irg u»^q. oppt 

StnhnL.wf^npf t^ftL-qwI^tub q.uitniUL.nnn ^utqJjiL, fhil'PI^ b. ^.O' 
mbdufpin^ uinJnv.l^bpfi^ tui^wmnt.uii' nt.qni.J bh ^h§ huinbi 
^luhq-uinuthutf^f J^^li ^t q-ivifiu bh qliL.qiuglihbpn L. ^fih q-uth^ 
i^uiutiibp^ Jutu^h luounL.it l^md itfi hnp u.uthq^atut uthnu-Jt 

rnut.uih '^putJuiini-it ^ i^pu»t^pfi\i tP^L '^t Sp'^'^^'^f '"' 
hnt.J 4* '^t MnhopfibnL.B'hLiM b. JbpfuighnLJt 

U^ii^ uifUf ff/^^^ c"/^ mpbii utpq.^it funhutpC^ni-if ^ L, 
m^jumun.nphbpn l^utJuia buiJui^ ouij^i-ni^if bib jipbiig mbnbpnt Digitized by Google WIWU-B. a79 iiuj ififfiiffpiiif(iiilf&p/rlf, npn%£ ;^np^mLnpliin^ dbp uiju ibitiiiuplinL' 
p-fiLbpf funumiubntd b'h ui^uiligbi dbti^ fi'ls^ui^u 'buiL jiujutUfi piupbqnp& 
GflfiLUf^ni^ Uuuibin JtnLbinfi'b, <l>uipltiili uitLUi^uiliuipn iuij uil^iui^ui' 
^lun. ^. Vmpiinubiubji)t, ^lupjitifi llpbb[biub ibq^nLbbpfi tl^uipngfi Ofliuf- 
^uilf mpo^^uop *9. ^iii{i^iii^^triii%^)i k bpfiinuiuuipq. Iiijuui% *9. *9. &. II. 
npn^p ^luJiulipbinil dbp ikbiLbiuplinip-fiLiip k limdyituiin^ liuiutuinbi ^piu^ 
uimpiulinLp-biuV luiLui^Ji'li bpl^nLup ^luiiuiuUmliiuby fiul^ i^jspyfVubppmui' 
uuiliui% opli'iiuili 'bbpliuij uppjig 'hnLJipbglt'b qui%uiqiu'ii ^ftllliiuplinLp-ltLh' ' 
libpfli JTbp funpfi'ii liinp^uiliiuinLp'liLii'b b^p jtujinkniif k ^fib'ii'iiiujli 
tiiuiiti^u tuifuopbiujfi'k fuifpuinpnip^buili, np ifinjuturiuipitupiup jiuUi% ( 
uiitbi pi^'^^^nptiiut^pnip^^Cii p'tij-nChbit Wpmmuui^duiUJi^ dbt^ ^tuumUbiJi 
q.piuilibp'b uifiuili nLqiuplinLfi'li 'bpiub^ ^buikbuii ^luug^nil. Coiiv(>Ht ilos 
KR. PP. Mechithnristcs. 

Viuiino (Autriclio) 
VI 1/2 Meebitharisteiigfasse 4. Sbqfi uqnLpbiub uiuiui£iun.nil %bpliiuj uppnuf ^liiupnqmgiuit^ uid- 
iftnipbi ^'^pnilbiuU^ npiq^u iifffi£ff{fiiiftiii» k Siujinpfi ^ifiJiuiplinLp'liLii' 
%bp^i nLuntdhiuufipbinL bqiuiuilp joi^ntiub-^bpp^ npnUp ^lULiuhuiliiuUO' 
pt'h lip qbuibqiiLli'h uiiLiu^limj qp^bpnidt OiLmJ/r^fiy np^nid iiif f mfpfif^mlf k dmpii^iupiuhiulimk p^infip upp' 
^bpli dp ^uiduiiLOUi fHiiLp-fiLb inuiytL^ jbuinj Iffip [nju uibu%nq f/^f^- 
pji duiufi'b uptufuounLp-fiLU l^p intu'i{pt Vbl^p tStuiLuijup^k-fi dmup'ii 'bjiLp-bpp ^lutu^pbi b%^ 1889 p-nLp%f 
uidpnq^ quiLUiiLU ip^binil k upp uitCubin^ dfiiujb dbp utbuiuyk nt [uui&pt 
Sbqp uqnLp-bu/b uiiuuiSiuitnil uiiupntiuj limpknpmnnfU moUbpfi l^inpifi- 
f/rpti nt np^iunfip'bbpli jpiiumuiliuipuiViibpp Shmgp'ii luUmfiuit Vpiu frp^- 
pnptf. diuup* dnqnilpnuiliiu'U pu/Uuiumbtib'nLp-pA%bpp^ piun.bpfi k n^bpjt 
pii/^iupiiuli ptud'knilf doin 300 bpbujig puiqlitugui&y yiju l^p mbubp ui' 
iLutiXhiuui^u doinjili uiuiiut^uijnLdt Uju luiJuuimnLp-btub d^^ dV)t^ iuilui^' 
liapiinLbi b'hp *9po^. ^p* Piuiiupbiubfi liiutpdmb- b-painpnil, np)i uiiliu^ 
^mpkntd b'hp dbp piu'iiui^tULUi^'libpli'b, np 1^(11 dfi lub^pui&bim niqqbgnjgt Digitized by Google SllD tti^•l•d#n^Wii^^ 


immmnui, f-kth X) » Xjiunvihrnb ififfC bflfcfl* inOiJiuiLom mbuaLpjtuh Z^tuf ut^q^ut^pncp^buih b« Urn- 

lUBibuih ••••••• 7 

lltiiliif^iit^fi^^ tnl^pat.pliL\tit, H^"' A^tui^q.bJmn ^bf^fp, U* 

watniuibtulb • • • • • • 27 

lynftttuaLlt ^fc/ifrfifmiflifrp^. U* Piifp iff jfcitf)[i • 37 

H#i^i{|ifiif^ mbtip fiiufj^utf>uilfpp-ni.ffbiuh mtuutJnt.pbut'^t 

Jl^f* fh. A^ltpfunillt (d^wpi^. U« piffpmjfciiiif • 50 

Ill) ^ininJiii^iiiii ^iififiifit.oin mbuaup-pcii • • 116 

fL^ ^utLtafu^lt mbqun^pnLfihfiC'bp^ • • » 125 

f) Ihn^p^liiJiihbp 153 

q,) f^huiliP^iibp . . . . . • 173 

fc) 4«/^^iif^ciif.pi»^iiiii mbqbl^nt.^liL.Vbbp • • 186 

f) ^ff-^p-^^^4'"-^^'''^ ^.^p^ntJh . • 193 

4-^ Siimfctiiiff^iirii q-pnufi-^tJli • • • • 200 

Iji) i^atinilpt^ft ini.uuti.npai.piiii§p • • • 218 

P) 4,ii#| f./ki.i|iii^^iifrp/^ pii9utimpiutihbp[i • • 224 

cf') ftffrffiii ft f«i^{tf. • • • • • 227 

€^tki) uiiiiiaflf£^^iiftf aiuno' 

o*nqnilpn.ui^mh bqmhutlfibp* iwfitm^. Mtupmt^lTacptim. Digitized by Google