Skip to main content

Full text of "Jules Verne - Capitan La 15 Ani - benzi desenate"

*> r^wm ■ * - • ,må ,± 


<'- iEWSfl ■F 


>-v^ '•>" .**6 / ■-: 

rj ^'-T'iT* 


■ • *r= i - 


i 


t ^ 
* STADION I 

IB 5 


Conceputå sub formå de benzi iiustrate, insofite de text pufin, in 

care predominå diatogul, contribuind lo dinamismui acjiunii, aceas- 
tå serie abordeazå operele literare ale scriitorilor romani si 
stråini, clasici si contemporani, viafa sportivilor de frunte, po- 
vestiri de aventuri cu nuanfå educativå. 

Serio oferå tiner iior cititori o lecturå coptivantå, inferesanta si 
totodatå si insfructivå, care-i familiarizeazå cu literatura cu sportul. 

IN LUNA IANUARIE A ANULUJ T873, 

DUPÅ O V1NÅT0ARE DE BALENE 

NEPRIELNICA, BRICUl-GOELETÅ 

„PILGRIM" SE PREGÅTEA SÅ PLE 

C!£ DIN NOUAZEELANDA SPRE 
SAN LRANCISCO.CINDCÅPITA- 

NUI. HULL FU RUGATSÅIA LA 

BORD PE SOTIA ARMATORULU 

J W WELDON,PROPRIETARUL 

VASULUI,CU FIUL El JACK, 

VÅRUL BENEDICT" Si NEGRE" 

S^ MAN, CA SÅ-I DUCÅ IN 

CALIFORNIA , 
mmgmm 
OtRSCTfA 
DINCAUZA VINTUMLOR f*UT£AåUCt t 
A TREBU/T SASCH/m 
MA/SPRESUD- CÅLÅTOR/A S~; 

PUTEA SÅDUREZE, DgC/, CEVA 
\Af MULT, J >; u . - ■•■ * 

1 '" ■ 0//, NO/ A/E S/Af r/Af B/NEPE /AS, 
/AR O/C/C SAW $E OWPÅMEREO '■.'■'.■;■ 
D£ JA C/C, C ARS l-A /NDR ÅG /T. -f | , * n. 


.>! ... ^V-"-.- i - ...' '.■..' 

D/CX ST/£ CÅDATOR£AZA 

rorUL 'FhM/l/£/DVS.,D-NÅ 
WtLDOti. 

CfRMA /ND/ABCTtA V/NTUll//, 
B0L7O*/ UH C ART SPR£ DR£APTA / 
NU CR£D, DM W£lQO# 3 
/V£AR /=/ FÅCU7 S£M#£. . . DAR 

PARCÅAUD W IÅTRA T ?f S- AR PUT£A SAMA/£/£ 
SUPRAV/£ru/ro#/P£ BORD P 
ASffAPTA/V/rfl, CUrUlf i 

O SA-/ SALVÅM, DA/Å W£LOON f 
SAl£DÅM C?T£VA F/CATUM D£ fiOM 
CA SÅ~S/K£V/NÅ. N£GOKO / 
NU L -AM VAZUTN/C/ODATÅ! C(JNOST/C//N£l£ 
Å$TÅ, /V£GOÆO? 
NU, S/NT£M C£rÅT£N/l/0£X/ 

A/AM£#/C//. N£ tNrOKC£AM 
ACASÅD£LA M£L60O£N£, i/ND£ 
AMLUCKAT, C/NØ, ACVM Vtffø 
10 Z/U, C0ZA3/A A FOSTC/OCN/FÅ. 

S/Wf LI TER SU DE ?E ZGARDA 
LU/ D! NGO/ OH,DACÅ D/NGQ 
AR PUfEA VOtiB/ 

/A T£ UlTAft/CK, CECULOAKE 
A CAfAfAf PAC/FtCUL i O ft D/N 
PR/C/NA i/ NOR LER3L/R/ N1AR/NE ? NU, D-NA WELDON, S/NT M/L/ARDE 
DE CR/JSTACEE M/C/, CARE SERVESC 
DREPT NRANAMAR/WR MAM/ffRÆ. 
/A/APQ// /A/APO// 
UHPU/ DE BALEMÅ / 

\ TEA/T/E, SE l/A fiEPEZ/ASUPXA //OASTPA ' 
' C/ZMESTEj/ZAW/K, C/fiMESTE./ 

PUT£Æ£ S/ CUZAJ. 
VZfAU SAST/V CW£ 
COMANDA CO/ZA B/A ? 


PROFITIND DE INTUNERfC SI DE SOMNOLENTA LUI TOM, 
NEGORO S-A FURISAT PINÅ LA TIMONÅ SI A VIRIT SUB CUTIA 

BUSOLEI O BUCATADE FIER^ÅCIND SÅ'dEVIEZE ACUL BUSO" 
LEI.ELURMAREASÅSCHIMBE ASTFEL DIRECTIA VASULUI, FÅRÅ 
CA CEILALTI SÅ-SI DEA SEAMA DE ASIA . SI A REUS1T... 


DE APROAPEO LUNA, DATORITA LUI NEGORO,CORABIA NAVIGHEAZA INTR-0 CU TOTUL ALTA DIRECTIE. SI lAT* CA, LA ADAPOSTUL INTUNE 
RICULUI 31 AL URAGANULUI,NEGORO SE FUR1SEAZÅ DIN NOU LJNGÅ eU£OLA,SCOATE BUCATA DE METALPE CARE O VIR1SE SUB EA SI O 

ARUNCÅ IN MARE.PLANUL SAU DIABOLIC FUSESE INDEPLINIT. - PILQftlM" PLUTEA IN NÉCUNOSCUT CÅPffAffE SAND, SÅ-L AP MC 
PEACEST TiCAtOS MAMA PfSTUO* ? <y >>■ il *•-*. CE CAUT/ A/C/ ? M NEGPU BLESTEMAT, 
A / SÅ M/-0 PLÅTEST/f 


f i > k å å f * : ; * > - _ *- V ^ & • - f\ / v > i _ i i , w\ DA t DA, PAM/HT/ 
/> SP/PS/r/ \ L V V ,^ ^ V * >• ' / y. 


* dl TL 
T- 


, tt'f ■ - ft, / ATUNC/EUSirOM VOMPUCA IN 

' RECUMOASTÉM fLLUAMS/PPDMGO. 

B/WCÅ AM MAfPt/Wr SAtVÅPAWVCm- 

S//VP 5/ VKEO 50ODPD0LAR/ . AFAPÅ 

\W % DP AL/M£#rp_ DICK, Tri MUL TUMtSC 

IXMMeieWMOR.Vt/ v «5 \L 

XAAtfjVPS/PfPAMWCÅlAUZA \JJ 
NO ASTRA., \iif'/s p •'.' *f ■ S •f J *~* .^ 


¥\\\ i #**■ ■TSr'. Jv . V ' S / 'v 


^ / ;— < ^ •"* • / 

SWJfff Pf fAKMl/L AAt£P/C// 
D£St/D, PfCOASIA SOl/V/AM, VtC/NA 

CU CH/Lå 
* * «• CH/Ae ASA, M£/?£. LA?0OD£M/Lf 
D£A/C/$£A£IA O f£PMÅMAf?£ JK SAN 

mwlAfXArpLt/fMEUDAcÅMmfn ■ 

CU M/N£, £1 SÅ VÅD£A Bt/CWOS M/JL OACf 

a£ rmtsfwtl ca sa m/a/g fri u ozas * %- 


o- ■ i 

V' ' l\ \ ^. . Y\ 5* ry *x <4 


W CUM VA #£ Af i ÅM LA 

MAPGWA PUSnt/lUf A7ACAMA, 
' ~ DOM NU i i ? _*^J 
DA* D£ C£ SJ/VO L(/4M P£ CQASTÅ, 
CA SÅAJUmeM IA CH MA/APPOP/A/ 

0£AS P t • y ►**• ii j\ Mk \ s*-; \ \ JS^ •$v\>^ r/wxa, ø&pAc/rf sr/i/ y wa £x/s/a 

#/C/ (/A/0£ASiA MA/P6>//A/0£3-+ 
SU/fDfM/Lé, ASA CA.. 0£AtTF£l M AM 
l/Af CAI P£#7ÆU i>-åfA W£lDO// S/ C OP/L 
S/ DACA PAC£M f O M/U P£Z/ -•,, VW rii.: i* **S s VÅM//IWM£SC NUMA/ S, 
AWC CAlUl 0/MPÅDU££ A 

så y// evM/A/£j/#a#f? 
I w> * ^ hi ****** 


I i f 
♦* - /#!/•■ - yV-/f M /Af T/l H/7 P£ /V/M£/V/ f . 
PAK DACÅ SA AV£#rt//?Ar?A//'ADMl \ 
£ /A> PP/A4£J£>/£ SA S£ #ATAC£ASCÅ tf; »V \ S ffs rsv \i 


p «** i \ •• ^ '/. r Uv .>\ft\ \ V ^? *• >J .">,..; fc WJ r «h4i«' > '• *: '•"*}» 7 t Ciw * . rff v#/ //V7///V/7 CV/MM AZWOAPK u 

MPOXWGMZ CUA/(JMft£ #£GO#0 P 
A P0S7 Bt/CA/Ag IA #0/ P£ CO#AB/£ ' 

s/a D/sPA/?ur pfsrt //oAP/f. . ( i '.*- V N^ U 


•^.' > * 


2&rø /#ØZ COM M-Aft 0SP4TA/. 

f*M/ DAV SPAAU CA At-<j SA Mt/MM 
D£ FOA/UE P£ DÆUM / S/Ml£T/ 

6 ATA D£ Pl£CA/?£ t D /VA W£100N? r 


i " ^»f % 


. i ^TZ=r i\ 


V s* DA. CÆ£D CA POr£AA SÅ POÆ/mT? 


S- / ' -'- S 


.^ -/ I ['• Y ' i*". 1 V ^ [* '■/. \'^P» SE? * ■ u ^ •^ Vv .' ådJ. f*.t y. ■9 
* ^v .'-' . si _ 1U 

M& UA/D£ S/A/rA#BOW/D£CAUCMC 

& OA/?£ M/ I -ATI PPOM/S? St PASA- 

K/L£-AU/ST£ ? l A. ~S. w / é K iV L I 'V J^>1 A-* V"w ... v -- 


v :* h MA/BW H(J OACAWlCfM 
PAPAZ0OAAO7, APO/ /P£r/ M S/ 
£AKA PX//HPJD//. ' * i£K, ,^v < - l\ '.<: / lV \ ' \ Jt ^ ri% i i hi r l ii' / * ! •» » "tfe >»i 'RABOA/tf, PWUU, O SAGAS/M 

SV7£ D£ ASPPPt DPAXSOP/ /At JUMJL 

■ ££PM£/ SI tøcfMATOA&å COUBW, 

^ ^ PASÅIZfA MUSCA PIA/Å AWNCI,MÅHI1/CA t 

1 JJN FPUCTDå MANGHIfP.PGUSroS CA 
jg„s yA - PI£GS/6a. 
PAPAbAW ASr/AC£A/UGIt 5/ Af I 
W* Af/P D£ GU#£SI. CA f£ fA/tf£B{J/VP5C ■ 


- »w •i C^ / 1 v ', 


DIMINEATA, GRUPUL PORNESTE DIN NOU LA DRUM. SINT 9ZJLE 
DE CfND TOT MERG A§A. NU FÅC MAI MULT DE 89 MILE IN 24 
DE 0RE,DAR DACÅ NU 5~AU RÅTÅCIT,FERMA AR TREBUI SÅ FIE 
APROAPE DARCURIOS,NIMJC NU TRÅDEAZÅ PREZENTA UNEI ASE- 

ZÅRI SAU AOAMENILOR... . i <*%* Jk <4t"» ••i rf/T W <?//#* ti, PAMPAS 'fo$ééM*A 

c/mpip om tinuwl Acesn tiu 

MAålåMIQCeVPéfPASUL /' 70 -*a* I M ^sy. /, 4/ DRPPPATP, //#£££, ADPVAÆA/UL 
PAMPAS £ C/I/AP ASA CUM A/ ?///!< 
fa CÅPVU £>£ CÅLATOZ/I... DAK 
A/C/ //£A£l/JM INT& UH P/A/UT A 
CÅPW tøfÅTISAM MÅU/M£?T£ pfHÅ 

S/P£M/A/£... . tag: *v* \n A//rMAfn)MM/r,ASr£A AU/OST 
C/fiA/ f ' DA* A/V tX.SfÅGfA'AfY S' / 


^MHM! M !i/W < 7 MA4AI ( 'k'tl) .- y > 

FOATFCÅfXAU SrfLU7/ ? DA,Al ,/ '^ 
^N VAtt/7 OMS/7 f/ZAUS/Mf/^/MMW"' A 1 Ti 


■ *a 


\ \ \ 


.•••Hl 


7* t\ V ^ 


faå l l ^WL r= *tf/>w /#£/ /^^r^ t/a 

OtA/S£CrA/MMN£A 

UHDJP7£g f A/M OS ' 
P MUSCA 7£7£ / S 

HAÆÆ/S A WSPAfiVT/St CAli/l 
OH ' S/a//£M foAfX/CA/AfWCA 
£C(/ATOe/AlA/Af#JCA A/£G(//A/0MLO£ 
D£ SCLAV// BUSOLA A/£ A/AfSUAT,/AX 
FU/?ra*A A/£-A M/A/AT D/At PAC f /C /N 

ATlAtiTtC,P£Dt/PÅCAPUlHO£N/ 
TOM, SÅ å/U Af L£ D A/A lA/fLDOAl £ CLAXj 
tfEGOKO 5/ HAXGIS ££AU//V /£/£$/ A 
x x 


/« //, / % V ' / ■ D/CX, UA/D£ £ //Af£/S ? /**V \*' V r&ib :. L\ / H A f(J6/T //AÆZ/S £ U/V /#A£>A/OÆ 
f S//V£ A ///?/'/ A/C/ /A/SUAfA /A////P 

C/Å'/ CU MOOfO. PROSAS// CA 
ACl/MMA/UA/f/If^C r/ VA AK 

Wf-M/MA// MmWMPt CQ/tS/A s *'* 


STtU TOT, SÅKMATWl M£V D/CX. 

da# poa r£ ca ro ras/ vom scapa 

SA A/l/ A/f P/£/?D£M ATADéJDfA . . 

SPA£T/M'A CA $A PVT&M /£$/ Ntl/E- 
UL APS/ /Y-A AJ(/A/$IA V/kfiOL COM/M* APA 4 /WAVDATPAgTfA OP ,/OS 
A COA/U/L// . . DACA #(/ // S/M D£ 
A/C/, VOM Mi/P/ ASf/A/A fi SAO /A/EC AT/. 
i 

PRIZONIERI^FÅRÅSÅSTfE NIM1C DE DOAMNA WELDON, JACK,VÅRUL 8ENEDICT SI HERCULE,VOR PLECA PE DRUMUL 

LUNGÅLCARAVANEI DE SCLAVI.SPRE KAZONDE,AV»NDUL InYrUNTE PE IBN HAMfS, 

!\ [ -WV ' U'V M* . A &*2 26MAI.DUPA38DE ZILE,CONVOIUL A AJUNS LA 
^ KAZOWDE,UNA DIN PRINCIPALELE PIETE DE 5CLAVI DIN ANGOLA æ- :■'- • ' / T V '/. ■■ A V i I! 1 i T r -l A > ./ >J W; J 'V vrø-/ MM/C. . . F£UCirA&/ / 
CU SCLAV/l P£ CAR£-/AVEM ACt/M 
MSAÆACt, VOMPUKAfACå fATÅ 

^ / O '/Z/Æ 'OP C£££P/LO& . ' /M/ PA#£#Å(/ CA J(JMAIAT£ DM 
S CIA V/ A(//>/f#/r/>£D£OM. . 
vAt, cam a& f/wrvr 

SUPGAVKTUL. å/Ar* 

AtAMA, SÅgMAtil/LCQftlAS. 
REGINA MOINA,M0$TENITOAREA REGELUI DIN KAZONDE,A PORUNCIT SÅ SE PREGÅTEASCÅ CEREMONIA INMORMIN 
APA RIULUI DE LA CAPÅTUL ULITEI VA Fl ABÅTUTÅ CU AJUTORUL UNUI DIG.PENTRU CA IN ALBIA SI 
IAR DUPÅ INMORMINTARE I SÉVA^EDA CURSUL FIRESC . _r/, 


£>-AtA WElDOrtJOM S/ mWÅSH LU/ 
AUfOSTVfMDt/r/CA SCIAV/, A/AMA/AVM 
PfD/Z UM, D/CXA £/£/?// D£AS£M£A/£A . . . 

F£ DUM#£A/A, 00£//Ul 5/ ' yÅXl/L S£#£D/CT 
AM SÅ VÅ V/A/D CU WO 6oO Dé OOIA £ / J 

l(// J. W£LDO/V/, 
A/ SA/SCB//0 SC#/SOAZ£ /A/CA&£ 

SÅAAlÅf/ S/TUAr/AJAX P£M//V£ SÅ MA 

DA/ DAZ£P/ M S££WrOKC&£0/A/C/OS, CA£f 

A #£US/T SÅ f(J6Å . . DUM/V£Z£UL £/(//* MAA///O0K 
r(/B£eCl/WS/AH, SÅNU M/SCAP£ \ \v w. • / JI^S S/A/^DA/ZCOOCOA/D/m SO/Jl 
A4£C/ SÅ A/é/ y/A/A A/C/. QSAPACO/ 
^SCMMBl/L ////£ (/At PO£/ J P£ COAS/Å PESTE $AT $-AU ABÅTUT PLOI TORENTIALE CARt NU MAI CON- 

TENESCTQT SATUL E INUNDAT> IAR RECOLTA PlhRDUTÅ. IN DIS- 
PERAREA EI,RCQINA A CHEMAT DIVERSI VRAC| : SA OPREASCÅPLOILE. 


CAP/TA//£ J /A rA / P£ D -NA W£/DO/V 
S/P£ M/Ct/L JAC/c/ SZ-ACVM^ADMUM / "£ÆCC/l£?//t/£sr/MAC/(/l P>™ 
^/ /# D/C/C, £S//A/C/P ØH, C£ /Wrfap/A££ 
"- y* 


r°'"*^'. Cf/J//V/ CA S /tf /S/M /AM /M/'KfUtfA / 
5/ VA/LW /i/tf£///C// A/C/, r,/ /J/tf C 6 /ja HtwtTrrm. asaivat v/al 

n/TUUOfi /M r#£BWCSAAMAffitri 

f ■ & COAS/A /tf A/tf //A U//tfa,OA>O t rA SA 

^C£fiFM AJ<//OML A(//0////A///OA\ y - »• S r j V \ f < i r r m w 3 > -n R SSr/l/AttS7£S AM />K/tfS (Jtf 

tfSXAWD M/CM O/tf/// ////, DfOXJ- 

- O/tfCAf/2/CAtfÅ/AM SÅ 7 A/C/M/'SC ' 

M tffXAPOPl/5 MMMVm */ ¥iA e^ * r * - • MAMA; ØM, UtrATZ-VA; MA/MUTf / 1 . - Sk/fe? 


JJ' 

DUPA O NOAPTE PETRECUTA PE TARM,EROII NOSTRI 

ISI CONTINUÅ DRUMUl SPRE TINTA . 
£ÆAG£lA MAL, fi£P£PZ/ 
O CÅO£%£ D£APÅ, O CA/AtACTÅ 

IA rAGMj H£&CUl£/ CEZGOMQT SEAt/DE? 
PA£CAE V(//£r</£ AfA£//. . 
^M S/MT/MTMLELE DEPEZGAOM 

LWO/MGO. DAAæos/f/vcvr/c/rAAs/x ? 

... .„A SAS/A/AL.. JEEC//7 DEOALÅOzA M& 
H£G0£0.:3D£C£MB&£f87t..A/Ct... LA 

f20Af/L£ DE COA$TA. . . D/NGO > f AJUTOfL^ 

. ■ . SAMl/El VE&A/ON. " 
>AÆ C£ S£ At/DE APA/ZÅ 9 «- * 
/> ^ »s /j _ PPEÅ. .^„ t „ m 

MP. IA f#Jfftf6tf/AT$/P£ O/A/GO' \ 
S4-1 /AtGPOPÅM P£$AÆMA#(/L Sf 
OfiEO/AtC/OSVL AWMAL C(/PAMAS/l£l£ 

SrÅPfrfULU/SåU... å# å rtLMAAULå, fy$ffe?/r 

por så re svgmm/ s tø* / ' / /' 7* S* / Hsk \ ■ ti* t ** * >? 


v ™ 

/ 


''A \\ r > * LACITEVA Z'LE DUPÅ ACESTE PERIPETlf,GRUPUL INTILNESTE O CARAVANÅ DE PASNICI NEGUSTORI 
PORTUGHEZI,COMERCIANTI DE FILDES, CU CARE AOUNG PINA LA EMBOMA.LA VÅRSAREA FLUVIULUI CONGO »- - r r WMf " 7 •:. 
i ..• V ^ 


péU t. \^? \ — % 


\ V' / • ^f W I z / &>r\ i k ', /' V« — % ) MAN NUI VAS AL FIRME! WELDON AU TRECUT TREI ANI DICK SAND A OBTINUT BREVETUL DE PILOT SI C< 

DIN INSÅRCINAREA DOMNULUI WELDON,' UNUL DIN AGENTII FIRMEI,DIN MADAGASCAR, hA RÅSCUMPÅRAT 

CEI PATRU NEQRI vlNDUTI CA SCLAVI SI, LA 15 NOIEMBRIE 1877,EI BÅTEAU LA USA 

FAM1LIEI WELDON 


iV If/ACUMj DUPASUXWSA §/ 8UCUK/A 

rowfffcMsnA w/ o/cx sand* 

' CAP/rAWl P/ /5 AM"/ // \> ^> *v ry i- < • 6 ^ ' 


^ CITITI 
ACEEA§I SERIE 
NU 

DE OCTAV PANCU lASi 
klrepnodcreo pol'gralico Oh-mho