Skip to main content

Full text of "Ouvrages de dames : dessins variés pour crochet, filet, tulle, tricot, frivolité, guipure, tapisserie, &a [et broderies en tout genres] Commission exportation [nos. 34, 46]"

See other formats


<*--?" 
Cs C^^.^9^. 
DESSINS VARIES * ur et, Tulle ?\ co ,\, a ifé sseî^ COMMIS S EXPORTATION. -<?>o- -c^>»- 
r* Jules TRI GOULET, Editeur 

Ancienne Maison ROSSELIN 

PARIS r /^s . 


h' fin ' l.ith.T. LibaH*. Pcu-u- / 

DESSINS VARIES 

pour 

^et.Klet.Tulle.'î^ 
évolué. Guipure ,Tapi^ 6& ' 
COMMISSION EXPORTATION Jules TRI GOULET, Editeur Ancienne Maison ROSSELIN 
PARIS 
i>(>f><> > -' <th : . ie,-,ï<- !',iris 


*• N. N 


l iTim l 11- nnmTn-nTnmTiTn-nramTmT nm 

TnTiirmTninnmTnT hbb iBB^nn-r-n-rrrrrrn 

ittitiiiitt nn-nimimniniH nwrr muni 

-]-iiiBn-iBB"in-in-|nn-in-iTin"i"i"i"i"i»"iB«BB«"!«"*nn"n-m-«m"i -nnmBBinBnBB-n-in-niin' 
Bn-nnBBnnBnBBTTn-in-nT rrrrnTTïi 


1 I I II I rnrrn-nTTTTn I-iBB-nB _ i-nBBB-i-nBBB-nBB-nn-i~imm-Bm i"nBB-iBB-B-iBBnBB-i-n-nB-nji 
■iiBi^miTBirn-niTTiiTinT tt m-n-iB-iiBBBBnBBBB-inBmin"Tni. i-.«BBBBm-nnBBB-nnnmBB-i-n-nm-i-?-nm-rTTinB- 
■•ni B-n-iBnmBBB"nnn-iBBn-n-n-i"n-i-m-n-n-ni 
B"i-n-n-nBBB"in"iBBBi niTnTimnTnimii 
i-;nTniiBiimniMii"BnmTim -rm-m-rrm 

m-mmTiTn 

■Tnmnm 

■■-rn-n-rrrrn ■-nn-nBBBiBBi-n-iBBBn-iBB-nn-i-nnn-i^.nnxiiiBBBBBnB-BBBBB-in-in-ni-i-in 
B"nmBBBm nmi iBBHBB-|-n-n-rn-rn-rrnB-ii hbbi «namn-nm-n 

■-i-i-iBBBnniBBBn-inBBBnnBB-inin-innn-inn-r-i-inn-'BBBnBBB-iBBBn-n-i-i-i-in-nn Bmi cmiTm-m ■immBiiTninTnBi-nmTnn-nTB'iTnmMmmTBmTiT 
■n ■■■■■"miM"iiin"'"TTiMi"nmn-nn ini^-nmTii iiimn 

Bn-nBBBTnBBBBB-n-im-iBBn-rrn-n-nBBB i 
miBBB-n"n~n-iBB-n-nn-T-nBB-i 

IBBTl'B-l-niBB^-IBBT-n-IBBTTIBBB HBI 

Bmni-iBBB"m"nBB"»nB-iBB~nTTnB"iBBBBB-iBmTiTT-!TTn-n-n-iBnBi n-nni" 'TIT1IT "-n"i-n"î~îBBB"iBBBi"i"n"i"n~n"nm~in~nB rinmTWirmiiiM-.MTnnmMiMi-m-mni-iTin-iTninMi 

!--BB-nBnmBBBn-iniBBnnBBn-i-nTiBB-iBBB"iBB-i mnrnTiminHnm 
"•■■" iB-mnBBB-nn-n-nBB-nTiBBiBB-i nn-iimmmmBnm nu 
B-iBBBBBinn-QBBBnn-n-nBB-nnB-nBBBBnBBBBn-iBmn-n-nTiBn-iB 
BnnBBB-ïiiB-TnBBB-inninBBm-n-ni -n-mi mmma 

BnnTTT,-nBBBin-TBBi"iin-iBB-i-n-mBBBB"iBBBBnn-n-nnmm-n"nB mmi mu 
■mi ITTBBHTTTn. jnnnnmTnniMn n"TBBBT-t-nBB1"m-nBBBB-|BBBB"lTTTJ~n"n~n"n"nB 

n - nBBB"n"iBBTTi riBBBBBni iBBBTvrn'v m-n 
iB"H-ii»TB«-nn-« iimiiiiimTmnmTi J» * nnnBBBji «lin-— BBm-n-nBnnBBB-TïBm-i-n-n-i-m"n-nB-nBBBnnB. 
■■nnnBBii«-i T -n-i- , .- i B«-i-i-i-i-i-i"T-inBBB-i-in-j-i-i-i-in-n-i-n-nn-n-nBBBmn 
■^BBBnqjinnnBBBnnHnnnnnnnnBnnnnnnnBBBnnnnnnnBnnnnnniBBB-innnnn. 

■ n^^BBBBBnqqBBBn-inn-3-T-lBBBBB-innnBB-l-lB-T-l'l-lBBBBB-l-li-lB «313J 

ln ^BBBnBBB^nniaann"T1~llMH-iBBBn"n"lBBBBB"rriBBB - lBBBn~nBBBBBnnnBB 

■X'ZnBBB-nn !BBqnn aB Bnnn B SB"n"BBBnn"BBB"nnBBB" 

■ hbbh ^BBBnnni B »- , ,-i-,BB«~i~in~i~iBB«^~in~i~i - '"i»BB"t~~i~i~iBBB _ !nn "muni 

■ :liïZ33JIiK^2ïïï^n7-BBB-i-nBBB"nnBBBn-nBBB"n-iBBBn~nBBBnmBBB BULjH^ BL, mil ■ Il IU llftll .IS-KirBas^^^K^rci^BBimqqqaBqq ■■JRfttt T1HB BBB-m ïïs::.ïï;IïS?».-,hk;S. »!?!-. -i-rmn »:::?=■ i \ i m 1 1 ii i i i"i ni Tn'rnmTnimmT! 

5BSBBBSBSBBBBBBB2"""»""!»"""""""" 1 

■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ii .-,-.* ) ____ = _ == _ =>==== _ == __ _.____. rrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrm *V t r J Wt a £n^ rrmrrrmrrrmrrrmn . » 
rrmrrrmrrrmrrrmrrr rrrrrrrrrrrrrr 
urrrrrurrrr 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrn 

rrrrrrrrrrrrrrrn 

rrrrrrmrrrrrrrmrn 

rrmrrmrmrrmrrmrmrrm rrrrriiBrrrrra 
rari irrran 
rrrBB rrrr 
irrrarn rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm 

Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
rrrrrmrrrrrmrrrrrmrrrrrmtr:rrrwrrrrr:mr-- 

mrrrwrnrrrmr 

rmrrmrmrrrm\ 

mrrmrrurrurn 

rr rrrrrrrrrm* 
. rrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrummrrrrrmmmrrrrrmnmrrrrr arrrBBi 
rrrrai 
Brrr«BrBBrrrBrrrBBr«Brrr«rrr 

rrmmn irmurr rmmrmrmrmmrrrum 

L^PPBB"a«rrf-rrrrBBBBBrrrrrrr 
■rrriBrBBrr rBrrrÏBrSBrrrHrrr 


i rrrrrrrrri • 
bm -rrwrmrrrrrrrrrmrmrrrnj\ 

rrurrrrrrrrrrrmrrrrrrrL 
.wLLttnj-rrrrmrrrrrrrrrrrmrrtrrrj 

B5LÏ5CCrBrrrBBr««rrrBrrrBBrBBrrrB 
BBBBBrrBrBrrBBBBBrrBfB.-i ■■■■ rur 
CID rj«D fbbh BrBBrrrBBn irarBarn hTnTnmTn ■ min uiiiiii llllJUlUI 1*1111 TrmnmmTniTi 
Tn-miT'mnmmHi Jiii-i-H iiuk mu nn"nnnmTnTi"niiin 

uni rg Br s rr r i i i i i mni-iiini 

iwiinTnnTTmnniHii WSï -ma 

m TT1Bl-m 

btti 
■-i-m-n-n-îmm-nn-n-nBB«-iB«-n-n-nnm-mmm 

■mmi"mTnmTMm"nim"m"m 
Himmm"niBnTii"i«HBimTn iiiim ■ naiMafs ■ uni IIIIIIIIIIIUL lllll ■ lllll ■iiTm 33 D^^^i"ini"i~i"i"iinn~i"i"nBB-iBB^Tin-nin-nmnnn"n~n"i Jl33I]D3I!lDDïlï"iB"T!i»"JB~i"inn-n-nTTnnn-«BBiBm nnmiinin 
iTm-n-n-rn-r iiiii mt 
in 

Mil iiiiii iiiiiiinï IiiiîiEKiii iiiiillt iiiiiiiiiit lllllll ■ iii in ■■■ni imut lllllll ■lllll lllll TBBm"nmmTrn-m TBJiTnmTnTnTiTi iiiiiiiii iiiiii iiiii mu ■liiiï mil ■■■iiiiiii iiilliiiii 


tintai iiiinii 1111 iii ni IllIUlf iii il iiiii il i iii il, , TTrnTr rrm 
TnmmnTnTi. 

nnTnrmTnTnTTB ■ liai BjBl H H. KL 
BTTTi-mmnTftl 
iBBnBB-i-n-rninnnii-n 
nmTm 
îTmTni 
n-nm-nH-nnn-iH-m- 
iTnTmThTm 
TmnTmTm 
inini-ni 
nnTrmTi' 

i i n-mn-rÊn n 

iTniTrnTTrnni 
ni-n-n-im-niTm 
■^iiiiimi ■■■■■ TïTirTiTTrarniiiTi 

TTTTri U1UU IIUIIII lllll! illlllll lllllll. min 

nBBnnii 

TmTrnTmTmii 


.ITTTmTmTTTl 

-rrrrrrr tibbbbib 
iniTTl' TMITTni n~i"n-n 

rfFBÏF 1 1B1111 inm1jm"nBi TnrmiTmTni ■immm 
-înan-i-iBB-iniBBinn 
|-rn~i~w"nïB2B32« Ttimn-ni3D3iJ n~n-nn^jninTinnnBnn ■ mi UUIII ■lllll BBHBBBBHHHldij^ mrmrmmrrrmrrwrrwrrr rrrrai ■■rarrrr :ï.. a s^s:s52s ["■■rrrarrrin 
rrrn ■■■■■rirrrraia 

'rrarrrr rB 
rrr-rrgrrrgiirBn MSK^KL mmrrrrmrmuummrmrrrr 

rrrrrr 

rrrr r «ll i LLLi_j-!-~ 

rrn 

'■■■■! 

rrrn .■rrrririBaiararrrrjjBrrrrnrppppprprrrrBi 
iBrrrrr-BrrrrrarrrrraBarrrrrarrrrrarrr rBaar ■■■■rrrirr(vrrirrrB«r«rBBrrrBrrrTrrBrrr«B 
riBBrrrBriTr.-rvri rrBBBrBBBrrrBrr£r7nrarrrB 
mrwurrrmrrKrrwrrrmmrurnwrrrmrrçrrwrrrmm rrrmrrrrrmmurrrrrmrrrrrmrrrrrmmur 
nrrmrrrumrmrmmrrrurr^rrmrrrumrmn 
Kr.tm r r BBBrBBBrrrBrrrrrrirBrrrBBBr ■ 
prrBFrrBBrBrBBrrrBrrrvrrBrrrBBrB ■rrrrir BBBBBrBrrrrBBBrrrrBrBBBBBrBrrrrBBBrrrrBrBBBBBrBrrrrBBBi 
rrrrn mmrrrrrmmrrrrrrrrrrrmurrrrrumrrrrrr^rrrrmmrrr raai 
rrrrrarrrrrrrrran T-rrrrrrarrrrrrrrrarn rurrrrr rmrm 

£rr narr rrr rrrrrrmwn rBBrrrrr rrrrrBBrrrrrBBrrrrrrrrrrraBrrrn 

■BBBrBrrrrBBBn rrBrBBBBBrBrrrraBarrrrB 

FrrrmrrrrrwmMrrrrrmrrrrrmrrrrrwmmrrrrr £ -rBBrrrrr rrrrrrBBn rBBrrrrr rrrrragr rBBn rrrrrrrrBBrrrn 
BBBrBrrrrBBBrTrrBTBBBBBri rrilïrrrrBrBBBBBrarrrr - rrrrarrrrr HA-MSM SB 1J 1 ffla a aa35friS^-^-a» ■rrumrurnwrrrmrrr:rrmrrrmmrwruu'-rrmrn:rrmrrrmmrmrmmrrrmrrr.n 
Trrrwmurrrrrmrrrrrmrrrrrmwmrrrrrwrrrrrmrrrrrmmmrrrrrmrrrr] \ m ffl^"B Wffl^ m \ \ \ \ m MB BB BBBB m 1 I I II BriiïiBBBBBBBBBr-BrBI-BrBrBBBBBBBBBBBBBr'BrBrBÏ BrBBBBBBBBBBBBBrBn 
ararrra 

ŒÏLrrBBi Brrrararrrrrrrirrr ■mmî rrrarrrrrr 

rrrar ran 

ran 

■raai 

---S 1 LHXE IBBBBBB BBaaiïaflaBBLrrn 

'-[llilïïrrrBrrrrrrrrrBrrrBBBBBrrrBrr^rrr- ^B: rrrn aaranan 1 
t ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ucxa iiiii rrraran ûrmrrrrrurmrmrmmmrmrmrmrrrrrmrmrmrrrrrmwmrrrrrrmrrrrrr 
-rwrrurrmrrn rrrïrrirrirrïrBrBrrrrrr ïirr«~! rurrm «■■m ■Bi JB JH ■ 91 JH Ji 
■llirrui 

rrrrrrair jotmi Mllll 
mrrrrmrrrrrrrrmmmrrrrrrrrurrrrmrmï-urrruummrmmm\ r^mi ■ ■ i«rrr«r« 
■rrr rBrrrBBBBBrrrBn ■BrBrrrBBBBrBrBB -BB"BrB BrrrBrB «1 ■ _. saaÉanfti 11IIR mil jiiiiiiiii «1 uaiiiiiiiiaiigiiiiii j ■ i ■ i ■ ■ a ■ bbjQ 1 1 ■ O LuLL^ r L" rr " Br "' ■■^»'" r "» ■irMiMnirirrirM'-i 

■■riirririrririr BBrrBBr rBBrrBBBrrBBr rBBrrBBn rBFrrBBBBBBBrBBBBBBBrrrBrrrBrBrrBBi-rrrBBrrr BBn rBBrr 

BrrBrBrrBBrrrirrrBrrrBBrrBrBrrBrBrn rmiirrr 

rrBiiBrrrrr«rBrBrBrrrrr mrrurmrrrrrrrmrrrmrrrrrrrmrmrrmrmrmmrmr 11-11111 raHxfttlS!- ■Cf LPLKSSSSS?!|:S"»""»»"r-ir'-rîrïr - iï rrrr wrrrrmrrrr 
rrrrr rrrrmmrrrr rrrrai 
rrm SîïSïïSSUÎ!î^35i ŒŒ^rrrrrrrirrrinr-iiri- rirm BaiiÏBrïïrarrBrBBnBi ruwrrrrrrumr Sï^lpS'ï'i rriBBrrrrrBBBBrrrrB 
rrrrraj UfP' P^^^rrrCKrrLt-Cr rrrrrrrr ~ rrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr r -rrrrrr 
~ïlCZnLLL rrrrrr ~ rr rrrm rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. 

CïrLr5ï5LSrLC"BBrBrrrB|BrBn aaarBn TBBBrBrrrBBBrBrr -BBararrra 
■ÏLEÏCrBBBrrBrrBBBrr urrmmurrmrr\ BBrrarrBBBrrBrrBBBrrBrrBBBrrBrr %% B J -^dldad— *final 


ummrmrrrmumrmrrrmmmrmrrrmmururrrmumrurr\ 
■r rrrra mrrrrrmuurrrrruunrr-rrmumrrrrrmumrrrrrmmurrrrrm* «rrrr rrrrr rrrrr 1 .Brrrn Wft+HSWS- Brrarr BBBrrBrv-BBirrBr rrrr rr-rrBBBrrrrrBBBrrrrrBBBrrrrrBBBrrrrrtBBrrrrrBBBrrrrr 
BrrrBrBBirrrBrBBBrrrBrBBBrrrBrBBiirrrBrBBBrrrBrBBBrrrBr rrBrrBBBrrBrrBBBrrB-r«BBrr«rr ■■■ r ~r«r r ■■■rr*rr ■■■rr»rrpB«rrp : 
mr\ rarBBBri rwr\ ibbr rmn ibbti rarBBBr i ■ bbb raraiBr riripr 

^rr-BBBBrrrrBBBBrrrrBBBBrrrrBBBBrrrrBBBBrrrrBBBBrrrrBBBBrrrrBBB) 
rp r -rr rrr ffe;f"- rr "-rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-rrrf-rr r .rr_rrrrrrrr. . r 
LU. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrri rrrrrrrrrrrrrrrr rm rrrrrrrrrrr 

«■■■■BBBBBJJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. mii^niMi«ï«;Ti:Tiirrn ■nnii"- ■■-i«B«m-n-n«in-n 
m-nnmi rmn ~nm 

iB_rrj™ nn-n-iniiliiiiii -m-n-n-r 

inmiiBJii"««n"nmiBi"i*iimm"nm 
nuiTTiT niTmTinmiMnni 
nm-niimmm"n"nTi»nTn 
inn-"i~î-i««mB-in-nm"n-n-n«nB- rm 

in-innn-WBBBBiBBB-i-innnn-in-iB-inn-i-i-TBBnn-in-in-i 

«rrrrr ibbhbb HB-i-nB-n-iB-n-i-BnBB-n-nB-n-nB-n-nBB i^ini 

miriiT BnmiTiTTiTT «-n-rn-n nB-n-rrrm-nBB" 

TB"I~BBBTTI l~IBB liBB"n-lB-|~î-lBmB~lBBB - mTITTT Bllin mmilT i 

innnBBBBnBBB-iBBB-n-nmmBi-iBBn nBBnnn-mnnBHnnBBBHBBnfi-i-n-rn-rn 

ib-hbbbbb-11 nm-!munmn"«Tnii'nn BJBnBBTn-nmnnH tannBBBBB 

imiiBB 

iB"i~i-nB 

rmTm. 

«■m"i"nn nBinBBB-innnnnnn-iBnn 
.minn-niBB" 

imTTmrr Tmrmmm TTTTT] i 

«Bmm-iBTm TniiminTn ■iiiiHimn -n"m~nn-iBn-nBBB-iBBB-n-i-n-mn CSSkSKS K -fmfkfcBf 1 "«S2S iB-n-n-n n"iBri-nTniTiTiiM 
n-nn^i-i-nBTiBBm-n-in-i-n-nBB- ~n-rn~Bn 

n-iBB 
wrmB-n -i-n-nmn-m-|-nm"m"mT«"iTnm-niiiii-i-nmi 
nm- nTnmm GBBHTiHnninBipijBnBB-nBnBBBi-m-nB 
-im-nnBTi-n-i"nBBBBBmmBnn-nBnnmBBBB-iB-inBBÏBin"nB B~mB «B~iB~nBBB~nBTTn~n"nniB" in»" ni nm _ inBn _ ;nn'n-i~n~iB 

"tit bbb-ibb BnnnnnnnnnnnnBBBnnnnn^nnnBniqnnnnnn»i K n«Mnnnï 

"H-iHnn-iB-n-i««-iin«in-i»-n-i»nn«~i-n"m"nnn 
■■■■■ : -ni»«»«««-n»-n-n^nnngninnqqq~ ninniHBÏ""BSnHnHHnH"HnHnn"^BnnnnnnnnnninBnnnBBBnnBBnBi-i-nn-i-inB 
BnnnnnBBBHBnnniHnHnB-iHHBBBHBnBBBB-nnB-i 1 «■■■■nnnBBn-in-iï 

BBBBHBBBnnnH"n-n™BBBBB imm-imiTn-nBJ HIÏHIQHji^-ÏÏB 
iBnn-in-inBBBnBB""i-innB-innnnnBi nn-in-iiinn-]Bn-i-q«BBBnnïjMBBnnnni •111BBB i l-nBHBBBBTnnB" 

rnBB-rnTTrni iBnnnnnnnnnnnBnnnn-in-n-i-t-i-i-i-iB-in-iBBB-iBB-iinnnnnn-iinB i i i i i t i i i i i i 

n-n-m-n-mHn nnn-i-m-n-nn uni» ■MNbbbjui B WBBIrtEEEliBli ■ ■ ■ * 

îîikllll '_' • > ' i i ■ i i i i i i i i 

ht nBB"iBBB~!Ti"!n-nB"i-i-i-in 
n^nnii-iBB I"bH inBmHHHHnnnnninBjijqn 

■•"'"iiHBTrmBnBm 

nnnnBBBniBBnn-iBBB-îBB-innnnBnHTiBBninn *£4I= H-iB"nnBBB"»BBB"n"nnm-n-iB 
mBBBBBB-n~iBB-n-nm"iB -:n-in-nnBBnBB-?iBBqjnnnnin 
■-ibbb'i n«iBin« 

.-^BBB-iB-n-n-nB- hbb imniT n: n«nii-ni-i nBBBHBnnB-n-»-rra! ■ liai ifi_-i-pW i-|-nBTiB-nnBBBBm"nB 
TiHBTTBm~inn-n-rnTB ■niniiil ■ ■■■■■■..•■■..».■•.... ■■■■■■■■■BM«>l-H»»-">-""""—" B """ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"■■"■■■■■■■■■■■M 
mrm-mrrrrrrrrrurmrrrraurrmumr r 
mrw-mrrrrrrrrrrmrrrmmn rmmm- 
■rB-i rrrrrrrBBBrrBBraBBBri 
■rBBrrrrn rararaBBan rBrrrrrrrrrrarBrï BrBBrrrrrrrrrrrr 
rrrrrrri rrrr 
rrrrrrBBBrrr 
■rrrrrr BBrr 

__rmrrrrrrm BrBBrrrrrrrrrrrrrBrBBrrrBrrrrBBBrr-rBBBrrrrBriBilBrrrr- 

mrrrrrrrrrrrrmurmmrrrrrmnrm rBBi >■■■■■ iBrarrrrrrrrBBr 
BrBrrrrrBBBrBBrn laran larBBBBrrBBrBBBBrrrBBBrrrrrrBrrrarrrrrïrï 

-BrBrrrrrBrrrBBrBBBrrBB: BBn BrrB«B«BBBBrrBraSrrrrrrrBrrrrrrrrBrB 

BrarrrrrrrrrBrrai rrrii BBBrrra mmnmmmrmrrmrrrrrrrrmrrrrrrrrmrm BrBrrrrrrrrrBrrBBrrrBBBBBBBrrrBBBBBBBBrBrrBrrrrrrrrBrrrrrrrriri 

BrarrrrrrrrrrrrraBn raraai ■rrarrrrr rrrrrrrrrrrrrrrmrm 

trrrrrrrrrrrrrrrmmrn rmrmmmrmmmi iBararrraBBain TrrrrrrrrrrSrS 

-rrBBiirBBrBB ■■ raaa laSaBrrrrrrrrrrrBrB mrmrrrrrrrrrrrrrrm 
mrmrrrrrrrrrrrrrrr 

BrB'rrrrrrrrrrBBBBn 
mrmrrrrrrrrrmmtau mmrrr 

'mrm rBBBBBBi rB«~BBBBrrr rrrrrrrrrrar 
mr r rrrrrr rrur m rBrrBBBTBBrrrBrBrBBBBrrfTBBrrrrBBrrrrrTBBrB 
rrrmmr 5C5PrUtrrtrBiWii[^" r "" B " rrrrrr> " rr " r " rrrrr "" rrrr " rr " rrr r rrr irB 

Ï^B r £PPTE r J5PP f TCÏI rBr " 1 Iriirrrr "BBBBrr.-BBrBrBBBBrrr-r-BrBrrrrrrr. 
BrBBrrrrrrBBrrrrBBBrB arra rrmrmmrm^ mrrrrmrmrrrrrrumrm 

mrmmrrrr<-r 
\rrrrrmr\ 
rrrrrrrrrrmrn trrrrr 

irrrrrrrrrmmrmmmm wrrrrr 
rrrrrrrrmmmrmuumrrrn r ■■!!■■■■ i ■■■■: 

mrrrrrrrrmmrmr\ iBrrrrrrcBBBBr'-Br:-rBBBrrBBBBBBBrrrrrrrrBrBra 
rrrrrrrBBrBBBBrrrrr-rrarra'-BrrBBrrrrrrrBBBrrBarrrrrBrr rrrrr 
rrrrr^ 
irrrrrrr urrrmrrrrrrrrrrrrmmrm rrrrrrrrrrraara 
mrrrrrrrrrrmrmrm 
mmrmmrrrrrrrrrrmrmrm rrrrrrr 
rmrrrrrr -rrrrrrr rrrar ara -r-MMBBrrrBrBrrBarrrrBrrBrB 
umrmumurrrrrurrrrrmrrurrrmrrrmrm 
Ç£Ç.rrrrrrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrMrrrr rrrxrrrrr 
-fprrrrrrrrrrBBBrrrrrrrrrrrrrrra 
cnncrrrrrrrmmmmmrrrrrrrrrrrrr ii ri i i m_J 

rrrrrrrn — 
rrrrrrrrrrrn 
-rrrrrrrrrrr ^■■BrBBBrrrrrarrrrrBBBrBBBr/TTrBcrrrrBBBrB» 
p^raam -rrrrr rrrrrrrrrBBMrrrrrrn rrrm i ■■■' 
'iSprajn rarrrarr raBrBan vrmrrrmr) ■■ ■■ 
■■■rCCÏllBBBrrrBBBBBar rr BBBBBarrr ■■■■■» rra aai aarrrrarrr arh"t aarra 
rrraa r"ïïaraï«c Tf rrpTrrrBBBraBBr 
rn" BaSurrrrr rrrrrr rraaai rr 
H-raBrB«rrrr arrrari ninirr 
■■■■r i Baaaaar r r ■■■■■■ ■§■ ë ■fPM r 


ro32B2S23TÏÏTP3ro:H !b^3ZCT^ mm 
-iBiiiimmiim 
mi 
mu 
m 

niiimiiiii 
niiiiiiiiiiiB 
rhTnTnTrri fflTI : BSmlBifflmm C R : B 

biiiiihiibbi nniirni- ninnirnuri-nniriiiS BSBaBimmB 

iBBiimiiiBBBBiBBBBTiiiiiiBBBaiBBBiiiiBiiiBBiiBSBBii™ 
iibiiiiiiibibïib iBiBBiBiiiBiiBBiiBBSiin iibb BB«-n-iB 

111111111111 iBiBiiiiiimimiiBiBiiiiiiB-HBiia iimiiBBBiiiimimiim iBB-immmmBi 
Mimmii-iBBi iBiiiimii nn ni 

I1B1111111B' IbBibEiBI E=M ITTmlTT bbiiiibibbii ■■11TTT1TTI miiiiiiii-iiBiBiiiii-nmii-iiBiBiiiiiiB 
iiiiiiiiiiiibbbbbhiiii iiibbbbbiiiiiBi 
qiiiiBiiiniB biiiiiibi biiiiiibib aW=±3s£* mnimini-Tiiii llUUUUI-ft iiiiiibiiiiiiibiiiiiiibiiiiiiibiiihii 
nniBBBiiiimiiiiimBBBimimmiiT-i-iBiBHB i-iiïl 

,nm-iB iiTn-iiin miBBBiiiiiiiiiiiniiBiBiiBBBBBiiB BibbiB BiB 

mmii iimmBBBmmmimiiiinBiBBiiB BibbiB EiBSbb SnS 

mBBlBlBBl lllllllBBlBlBBlIllllllinniBniBllB BlBBlBSBlHlB B*lB 
HBBBBlBflBBl- llBBBBlBBBBlllllllllllSllBBllSBBllflSlllBBlB SllS 

11B1BB1B 11B1»B1Bb"b1111iHii11iBii"BbiiBbBBbBb1bBBbBBi1-]B 

immmmimiBiBmmmmmmmSiimBBiiiS SSSiiSSS B111S nmmmnimii bibbii S5tek-fc I kk§SeSg55S5L Ei G LLB BgCBggEgE E B E gB EBl -PFEel Lp iT -l ies niiiBiBiimmii'nmBiBiimiiimmimBiiiiiiiiBBBiiiBÏ ïn-m-nï 

]qi1 «■"llllllgllllllBBBllllllB-111-llllMlllll-HBBBBB IB11BB111111I 
PI]^^5^111111B in ID nnn "^ n ^ nn 11B11 milBimnBBBBBBBBBBBl 1BB1111B 
TO^^^^qaaBnmilllllimiBBBllllllWll-nBB IBB11BB1 

n^iiiiiiiiigBBimninimmB biiihibii-ibbi ibbiiiiiibbb-iibbiii 
iJ^^^qiqiiiii«B5iiiiiiiiii~m««i immmBiiBBBi iBBiii-niBBBm 

■■1 nilllBBBBlBBBBlllllllBBBBlBBBBll-lBlBB HBlll" IBB1" 

1B111 M llBlBBIBBlBni-11-iniBnBB-IBB-IBiniBnBBl-iniBB-inBBnmni 111B1B 
233333333322 KlllllIllllllBlBlllllIBlBllll-miIBBnnilBBBnBlB 

■ID niiiiiBBBBBBwnimmiii 
miiiniiiii- 
1111111 KHH5L LL BeBg-e- a -4-rek- p l i i pp JJl21lll1l1l"1BiailllllBlBBBBl1lBBBBBBBBBBBBllBlB !KKKfcïhï5«HrK = 4S«^ niiiiiniimi ' ' ' ' < ' i ' i m M i i i j_> njnniimimmmmiBBBBlBlBBBIllBBllBBBllBBllB 
nillllllllllllll111111-lininill-inil1BB!IBBBlBBBB»1BBBBBBBnnBB111B ilMEl BM BllIBBlinBBBlll HB 
B1111B111BB1111111B 

i"bBbi IibbiÎiibbbiiB 

■IZnmimMamimmimBBBBmBBBBBlBBBlllBBlllBBll-.lBllllBBBBllB 
111 11BBH111111BBB111BBI IBB1BBB11BBBBB11BB-I1B11BBBBI IB11B ■ maaiii ■ ftlftl milllBBlBBlBBl 

mm 
m ■ mu ■Bill lllli ■ 1BUUUL ïiiii ■ Util ■1111" 
1111 %! = = = » L'epose LibottA fans 

DESSINS 

pour 

Crochet. Filet. Tulle, Tricot 

Tapisserie et Perles. 

Festons . Soutaches . Lettres 

et Broderies en tous genres 

.c ^ j^^ 

Etoffes dessinées et échantillon] 
Articles de fantaisie 

COMMISSION EXPORTATION 
-W^L 
LJ j_i O O :. 1 M kJ 

pour 

Crochet. Filet Tulle; Fi 

Tapisserie et Perles. 

Festons , Soutaches. Lettres 

et Broderies en. tous res 
- ::; ; ; 
Etoffes dessinées et 

Articles de fantaisie 

COMMISSION EXPi fcïïON «= ■■■■■■