Skip to main content

Full text of "Gesangbuch zur öffentlichen und häuslichen andacht für das herzogthum Oldenburg [microform]. Nebst einem anhange von gebeten .."

See other formats
"mf- " •* ' ~ \l_ ' >, , -^^^ - *'.".. , 


'K' , « p Ä f 


I \j ' 1* i 


w/mmM^^^mm/Mmmm/Mmmmmmmmmmmmmmfmim, CTbe ^niversU^ of Cbica^c 
HibrarUs 
HENGSTENBERG COLLECTION 
^^ ^ I rr 


'^H,, ^. iL t 


y , 


'^/:. ' 


i- - 


--'S-! 


( ■*. 
(\^Ä 
/ 


*'^A 


^f.'^ 


^^ J'S <t 


j* 


? V' 


, '7 


t 


, 
1 


t 


"■ 


i 
. ■».* ^ : 


f jf f.1 j'^ - ^>- 


tTi" 


• . 


*" 


,** 


r.i* A . i ' i > .45- lt. 


%' f -i «o»"t ,' 

- f* ^ ^ ^*-' 


^ ^^ '':^4.^ 


^y 


@ e f a« 8 b u i I tt r 6ffetttli((eti4t9( UM^mMnHi^t ffi« f,:- ;>r-V:.' ta«J)eti0fltlfm Ölße^^^^^^^^^^^ Stel^jl einem ?fn|imge*on @eBctert< SÄ vi 9 n ö & i^ lit g ? € 9 ö e Hv @ehHcft «n^ »erlegt Don @eH)avb ^taUIng,; J.%^ .■!■ \ >n 4" . ■"^■i^.,''- /■«• '■>: 


•JJaö feemplfitt auf biefern l&eflen 2^nicP|)a^)icv 
v'.^'-»'^! ;i,j:*ii»*''' HiagBta-olDcrg Gollectioa :/. ^'i . 

-^../■/N-:^ 
i 
■!S; ' ,,..-^* . ' ''• ,■■ ' 


^::.:^t^i. 


'« •: 


:it^:Ä; 


■'!:: 


m.'-'^ 


.^:»^>^..?^:K^ ,■ 


'' i i '■'■'■ 

.f. -, .. . t 
f 


-.,y:b'~0- V .^,c' ^ lQ .^.'^ ■ ^^-ßfi.^^W-9r4»*ii>iyifm^-^ ei 


iiebcr «6cr ;fc«c lehren, ^ejmttUttgett Ä ^fftd^^ 

!♦ ©afe^tt uttb aöefen ©otte«* 9(1^34 «38* 
JRr^ 17* 4J» 71* 

e^ Slßgegenwdttt^ ^ , i?8iiif^44.45» 

^ * ,'^ ip^ellielt ,,.;,; J5^r,4^»504. 

^eijt 9fly»65s67. 

)(» 4*fe*& ip JRr^ 13* 86» ^38» 347» 257» 317* 
6f S5ellimmutt^ünb35priöfiete$59jjjftf($ett^**83s87* 

Ölr* 192 ftg* 298» - 
8f Srtöfttttft .beif^SÖiettMett.tpd^J^tijlua» öcr* 93 « 95» 

^. - •■ 0ir;'g8i "'";■" '"■'■ ' ■■■ . . . 

9v Ben^uttg unb iät«li3jefcti^Wt^^n . i^ 

lö. jeficn uttb Se^i:e 3efU» ' .«ji^loii » jyti* 

Oct. n8* I57v36c^ ,, 'r 
iif Btben^ a;ob uttJr S^cgÄiß Scfit» 

♦iSm^^nbütttfert ettteö':ß,ct5«ibett am 

(<D(ler>unb4immclp»t?»t^iybev.)#*iäl« ^ 

' 5fcr*. 397* ■ä98i-v: :■■ -V ,; uv^i?.:,;: .r .- 

I3f JJeillgei; @el|! unb befl^rt Äfüttgen* 

( Pft%ftHcöct;0 ^; ' y (Ö*^i4S»i56* 

14/ SSJott ©öttc^ unb bejfieti i^d^teif @^^^^^ ; 
Bvattd&. Mijf7«i63* 

l^^208» 299* 360* 369^ - ^ 

X5f ^etrt^e S:«ufe. , ^9hMd4 «> I6^ 

9J:r»93» iio» ni» ll|* it^* ^ 

IT* JRctc()3e(U;attfg»;ben,c^^|lli^^ s igg. Sfir» 88|*^ 93* IP9^ I53> 17^* «40» «68* 
■ Äpi* «93* »99* 3^<^t 358* ^ 

Sil^^7♦ 374. «4i* * 
geniöru ^ j;; 9 »Sfirf239*234^ 

;: l&feif, 9lr.535««43» 

SiZi- SSertrauen auf ©Ott uttb Sttfifle&enSeit 
;^: mit leinen p^rnngem 5 ^ 9l»^i4a^i?5S* 
Sfln.ö*. ic^ 40* i%78V S5i^^^ 

J?3f ®<5«lb «nl>®eI<ifl|en^eitimSeiben, 9M^59«^573» 

. . , ■ ■ .0Jr^'^6o;--368»- 378i;'405*^ = ^ ■;' ' • ' :-■ 

S4v tlmöJÄtt^ tttit ©Ott im (Sf<Set^ , ^ Öct^ 274^?^9» 

»5* Öf entUd^^e <Uottc6De«e^mtt8» ;Ölif4,««Q^288» 

•• Vor tvi& ttrtc^ bcr CÄfccI^if^tiom Ä.a87,a88» 
^6* ©^Ififterfennttttg unb is^mutl^» ^ 9^^^389ä«a93> 
" ■ ^^*A^*^ 47-^^t.'^5f.344t,^,., : • r;.:;K)' ■ • -. 
57iL;$öemönfti9C®eibjlUebc* v ^ KSßi^]594^ 

iJ8f 5lcl^ttt«g «nb ©orge ffii- ble^Öeele* Tit,ü9$ tsou 

29» @ovge fäif ben 2eiK: ^ ^ ' fftx.Zo2,so$^ 

30. SKftfüttfeit unb Äcilfcl^^eit^ ' iKv* 3o4«3a9«. 

-■^. 9fl»v 598. '■':-'-^ -:r -^^-' '-'■ 

ZU SBeiferuttb fro^e^^gebenlaettuff SfJnäiosSiö«. 
.•:■ ■ ■ .^- . \mt^ 19* .• -ö ■'•■•■^ ■ ■- ■ :^ 

3Ät ®etfei{@ebvftud^beirje{tU(&en®Äterf 91^317^319* 
'-' X3 ) 33tSRe*te 9cr» 3i6» 344» ^4öt ' - - 

,.^vanbm ■ 9(^1^337^338«. 

38. SBoWtWtf^felt unb S8(Hfm^evifgfett 9ir^339 « 34i* 

39;i:9Ittf»cfet{0Mt ttttb aBa^i^aftt^ldt^ 9in3i^343* 
40* S5efd)eibenl^ett, ®cfäfftg{eit unb Ibknp 

p^nüc^feit , , 9^»* 347 «3504. 

43» SSÄterlawb^liebe* , JÄr* 35a * 354^ 

: ■; ■•■'■"9?Vv322*., ^:.:,.; .. ' ,7'^. ■ ' ... ^.' .i- 
44^'^te beij grÄj^ifl^ ftr»355A35rfe 

^ r ;fem3£«bcn» 9^n 358 ? 370^ 

, JJ?tV5It 6i* ij% 254* SOOf 3^^ :, .?:^ 

46* Stob,3ittferpebtttiö unb WnfleifbUdSffett 5it*37i -sp^«- 

• 4ieb .etttcö Sterbendem Sit 387* 

Fürbitte für Sterbende» Sit 388. 339* 

" :^e0r4l>tti^lie5>crt - 9lt39Q-395» 

47t SSci^etW wttb^maleit 91^396*411^ •»I S n Jfea^^i l* 'W 


ak^^ fit 1>efairt»ete gelten V ®tSibe ttnb ^äOfe* 

:-.,. .-.,^- /^-t? : , . ^ : ' ---1)1^41^^509» 

^ Ml^iinö. JÄr*4i9:!433*^ 

eommer. ,» w S'^r»4?4»435» 

^feerbji; ' ml^4;26♦42^ 

^ Wnter. . A 91^4^8.^29- 

,3* Zafit^titm^ S^r*4ab-457. 

•• 3^orgciil«5 eine» :KrAttfw. 5f(r,44^ 

tHittag. ■/.: , 9lr*44««444«. 

2(bmi> tttiö n«<^t 9(*v445a457K 

^ SibettMteb für lUn^cr^ %»455. 

••* 3(m ^tt&e t>cr tt^dje. gjt. 457» 

:4^ ^ebetiaalten ,;, : 9^^458;* 466* 

CSeburmag, 9tr, 458* 459«. 

Äitt&^cit iinb 3«0enb. , 9lr* 460^? 464^ 

'** ^iir ^ungfm^en, 5Jt*464; 

, 4>obe0 2llter. %*465. 

0?t; 426. 427, ' 
^ 5«f 3<t«re mb ZmQU in ilntt tfiiU: S, fihn^ll^t ®«feWcftÄft» • MtU^I « 479* 

Sör ie(;ef eilte. 9ir, 468»469» 

Vpor uttO »mcbiHittfegttuttg ^et?lSfee.:S^r. 470.471. 

5üt fgltecn. ' %♦ 473* 474» 

5öv:^mber. ; Mfe475* 

5iir ^ef t^f*<*ftc« tt«^ 5)i0nfl;b(>teh. 9?rf*476477, 

«Jlr» 290» «46* Ä7P» 344«' r 

6» ^khit^\\t ben Sandmann* * * ' 9^r* 48o s^gj* 

Str. 16. 8a 4M» 

♦• iemc, , \ ; 9^1?. 485-487» 

9Jt. 10. 1 5. aa. 77. 78. a57. 304. 4aö., 

7; Siegen, ©onnenfcjfein unb ®e«>itter* Qi^n 488 » 494*. 

8» Sletfeliebcrf . . 9lr» 495 « 498«- 

9» 85e9 unb ttadöUnfatten be^i^cben^. 9f?tr» 499s5o8». 

3n unö nad^ einet tl^ranf ^eit 9!r/499* 500* 

. 9lr*i29.348*267.269.^73*4o6*44l»456;; 

^* S^Mbitu ihv tinm^vm^m* 9Tf»503. 

2(nttnt> nac^anflecfent>cn@ett(^en.lJ(r,504»5o5. 
"Cli-eimmg unt) tHigwac?^«. 9?t* 506,. 

Seuerönot^. 5ßr»5o7» 

Wftjierenot^. JWt.sos« 

10* gn«b«n0lieb/ ^trSo^, grfle 1 
*^'" "'' » .." I» err ©Ott l btd^ |^„ traft Snttn$ cm muco 

^ ^Dttrmrbans ^7 ^ r ^ 

lert bif, So^ftngett btt? ititt , . ^/?$f »^ i^^^%^^^^' 

lautem fd)aa l %Ui beinctt ff fn%, ^u bcfej)evg 

i»in^ entflanb baöaU: 3n f^Mt ewg tfl, ©u. M 

bcmer fd;5))fimri5t^el^3cs btc^, «m unö ©ottiu weiten, 

fatt3@ttmm'uuci^^bemen^ emlebmet, em menfc^iu 

fc{)ett fro^ev b« 1 2a«t (^«vJJ« f^<i»^&l^ funut^ m 

bnnae mit bet engel ^or fd)mac^^«nb not|, ©od;, 

^euf unfetfepemb lieb em* S\m^^ ubei: (jvab unb tob, 

mx\ S)ixUWm\k^^% ^?ftjt bu beö tobeö mad)t 

«öctUg.ij! uttfer-^ott, ^?ei=j aerjbrt! Unb un^ ben weg 

Ua ift mifci:,(iott, Se{)o»«t) su^C^iött a|lc()tt. Sufeinev 

Bebftotl)l / ved;tenf%j^bu, sOJ;ttbeU 

^ . r ..** u.^ KJrTt "^'^ ^<^^^^ {)errfd>e|! bu. 

tvutrbtgen #^v j^^anwl« „t^^^t , ^«'^ommH; bu 

l^tb^ -S^ xitu ^ ^'^ ^^^ ""^m; 

x^ix ermlft ©er tvefett ur* ^a! betner julunft IfXVÄ 

<juel(, t{)n bcv ij^, Unb tvav, ven n>lri -— @o lange wif 

Mub fe^n mh I — betet an ! nod) matten f)iei:, (^m,S}^tx l 

lOiel ^t tx a«c^ an '«,nö ßcs betn n?ovt ung {id)tunb Jraft 

' tt)att. ßT faubt* unö €t)vis ^(uf blefer m\xtx ^tlgeir? 

j!um. -^ iveit unb bveit fd)aft* ;^eit' un^ burc^ uf(« 

Stuf evben pvetjf bte d)viftens fve ^pvfrfungejett ^m tvcg 

%t\X t:\^f ^ater, auf bei: jut' f rollen ewigfett: guc 

l}immel tl)von , "^x^), ^cfu$ cwtg^eit, wo wir bid; (d)ÄUtt/ 2 OTäemcfne ^ixtih mh &tUiluW^ 

®ptt I wittlei* l bid) anbes 5, 3Öir flatnmeln'l ^wat 

tCR^ fcj)aum @ejj gndbig in fd)tt)ac&l)eit m\t, 00 

uriö treuev ©ottl '^ct^ warm bci^ Ux^ md) 

gndbtg uh^ in allct: not() l glu()t ; iDenn betnen ifu()m, 

^ottl.bu bijlt t)atcr. unö; i?err bcr natur, feeid^t 

DollI)ulbtfa3'unfrcf($ams fein fterbOd) tiet)» 

bent, /e»:, ju btv fdw , ^rt^ opfcT md)t, ^^^ bit 

SSamljemgfe t,^bamt()e . ^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ 

leben ttttbmr jtevben bivl «^ ■ '/ ^ 

tt?ie nur Kein /35er ttienfd) 

*«>.r i> fi*ßt„*f ;«iH7rfi..;ff^Mi<. ^^ bringen fann; gjl nur 

2gr|on ato ()immcltt nimmft W^ gnabig am 
♦ <0 t6nt hxx, S^tvCf g^ @o foS bein m 

einfroljcr Icbgefang- ?tt ^cnn aVizit\i 3n urferm 

bir, anbetunggivwrbtpv tnunbe fe^n; Unb banföott 

@tetg^ aud; ber menfd>crt bcirter gütigst etet^ uns 

banf* ferljerj ft(5 freun. 

3. 3:)u braud^j! smar 9, ©n|! fingeß n)ir m 

unfern pveifcö nicfet, ^ijl ()5bern ton I^ir'unfrer fccle 

felig o^ne ibn ; ©od) bleibt banf ; Unb bann erfcjNiUt m 

bcin lob fletö unfre 5)fli4>t, beinern tbron ein befret 

Ser barf jtd^ ber ent« lobgefang» 
jiel^n?' 

3. ©i^pmfcn, t|! «n^ (Eipc ?J)ielobie. 

fe%!ett, S)irbanfen,l)obe ^ ftfuf, auf, mein geif 

ruft; f(^on bter fublt, ;)♦ ^ mit bbgefang ! 

mxU) beiner freut, ©cn ©em ©otte, ber mein les 

l)imraelin ber brujl. benlana, Sßon meiner er« 

"' 4;Unbbu, beruni l!^«!jf^^^^<^«'<^^^0«^ 

em^f nbung gab'gfir beine L\,^, ?L ^ Ö^^^^^" ' 

.^rrlid)! eit, ©iel) jl bulb. ^«^^^""Ö t^m ! 
xdd) auf ba^ lob ^erab, 2» (Sr ijl bie liebe; 

jDa^ unfer ^eri biv tvei^t» f»a^ it tl;ut, Sfl ewij 

' weif. fd)uf ttti^»', &a^ id) ^Ificfi €rleic^tcr|l «n^ ben fd^me« 

Uc^fe^'f'Unl)^ feine göf 'i|! Ven ftreit / 'SJurc^ * torge« 

': S^-trü| ttiir Mt^^^ tung MH ; ; • ; 

imfrfii)itn|jtd)/%rifinhtf 9* 3<*a Jl^tfer ^cf^eii« 

bte erbe dng^ um mmy; Iob0efari0!:t6ntbir,.o\f^err^\ 

^ud) wit* lac^t i$am unb mm lebenlAngf:.^ 5^trtim 

tt)at' un5'-pt^ ; SludO thit snabenood bieö tbbtl'eb atv 

j>crfd/&rft • Itd): bic natütr^ 8?i^ irf)^^ tjoMfötnfnn'iJv fins - 

Slnbetuitg i^rtti ' gen'fann, Metuns M^t' 

natur :fet0tvf«tner öater^ "'''^"* ^er nuv oen.iieocn tc, , 

gute f^ur'>.tlnö. überaß eiv >4, : ^ ()dtt {(4,f#H?ad)« 

tkt ber rüff dv tf! Me ^> <<^ 'taufenb:^utt3enl 

liebe, ber. unö fd[^uf l 3ltt= £) batte f(i\qe^metrt\qefanc(,l 

betiing tbM ^ärrn mtfd[)t id)/ fitefet; 

5* i^a« bijl bu! ato f^', f f^^««Öf r , f?^t* 

crfi^Üj;] JKpbetung bir l , ' 2» bag nur' meine 

^ 6, ©tt öabjVmtr lebend. 1^^ f?'"^' M!-^^% 

freuben mi Unb: präfteft ^J.,^^ fonne Mt, .^«ö 

Unbl^bÄ leiben, ieber Ä^u^SS'^"^' -' 

f^merj »r-rerdfer „feen fef??^ P"?^?' f"^ 

ffir mem^era.3(itbetun3 inr! ^^^»"^? ^^"^«^^, ^«^^ l^N 

' ■• ' ; » .i Obern em gefangk ' 

f4*ad)emit^Äufb;,158ifl^: ff} "^^ J^^^^/.Jff!|> 

©u iÄ#t#t»ur,;bermd)^ ??5^ "^^'^.iif :^?^'^^ ■ 

tej^ nid^U 5lnbetung.birl ße^We, ^u (§)oite0,^et. 

' ,: V, , ^; ^s ncö »Ferren ^jreiel SO^ein 

8* , ölod) , njenn ■ wiv gan je^ iuefen > fd)id^e btcf) 

jlerben>;;itft#erjl bu> S^^fc »Ipbe^ott^erainnigltd)^ 

«la 4*3bv ^* ^¥ gnVtten Matte); unb bÄnf c^: fd^oti gefpfiirti^ 

in t)en' .ivdlecvn !©ew0^t Ä bu widö unteH attcw 

uitb ^egt euct &oti& mtt iplagen gmajj.wuriberbix^ 

mtv l 3& fc(;|W>ftnf en ' gvda? jböd) gut gefii^vt ; "SBej) jes 

(i)ett in ben'felbcrtty 'SI)? ber, bml)eht)cti gefalivllBairb 

. b,lut«en all' , bcr ffuvcn idffhmAioit^^t^^^i 

iiev ; Steigt eitve (jdUptcr, tvß{;r* 

iwbwelteft werben ^cift* „t^fj^oaej; fl-eubeii0e|fän* 

- 5. Saldfe^, atte^, m^ ^ig beinm p|)itt .er^M)tt? 

bia leitet, etimnt in bttt ^'^^ fo^^t' td&, auci() tn tief* . 

»rei^gefattg mit ein/ S)ei; ftett leiben, jmd;t,fi-eubtö* 

t^n/buv# bcn tt>it; finb, trauenb öuf bt* |e6n ? Un& 

erl)e:&ct ^l^\ mm ux: fiet be»: (;immel felkv em, 

m^M m ^^«^"/ ^^^ $öutt)tt?|l-bo#:meinbef*iv^- 

grbfen.t^unbetfju a'()5f)n, met'fe^ij^ . 
- a3ieJi)ii:,ö?pr)tnivivfd;atten, lo. löon beincir gute 

fe&nv , ' ., n>iH idä> ftn^en, ^o ' lan^e 

v6.:iJerfi]&et?|lr6met'w fi# bte junge trijgt; i:)ic 

mit fegen , Söer atebet ft>ttti^ ban^ unb et)ve brtn* 

tnilb , ' m^ nm gebvic&t ? 9^« / ^'> '^^^»Sß M ««ein 

mit f(^%t uns auf u?tß ^erj bewegt ; Unb mvt^ 

fern »cgen? SBer fc^enft wein ntunb mä^fvixfm 

bem aetfle trof! unb üm f^^^"> @o:#tninf i* noc^ 

SfBer giebt p unferm tr^utt mit feufeen ein. 
P^^nJ, f%fttt0ed bu ii,j:)(e^ fy^i^^c^e loö^ 

MflS (tRftm . fann ic|> nur geben, snimm 

3 7* ©u ffdrFj! mir ba« eS, mein ^ott, in gnabcn 
gefd^enlte (eben Unb Idjiejr an > '§3i§i^':iri 'einem befs 

es nie freubenleer; puw fern (eben, Ötd) »urbiger 

l^bf?ern glM mid) ju erbes erl)ebm fann> 2)a jieiget: 

ben/, <^ä)i# b« mi^ nmns, mit ber enget d()or SiJieitt^ 

4etrMftl^er;^p(|,Ä l(>bgefang ju/bir cmpp*l 

btt Aucl^VnitfraffMrbe^; ;' ■ ■^;' .: 
2)af ' % n\d)t M mk. ~ eiöite 'mmit.^ • 

■ - r ^u btjlg, bem rtttim 8. @o oft ()ab' id^ in J> ä-/ unb e^rc gebulji 
meinen tagen fö^it freub^ «t; Unb ru^iii ««& e^re 
; ' ^ bring Mn^ Ij^Mu ©u , ^e^tjr; ba< mit: liebrcM) jugefd^ieü t^ 

i)a|l pct^ mm fc^Mfat rc«: ©it* i)anf i(l^4«^ ^^^ W«- 

gicrct , Uttb Hm ^irtttb ftgcrnfteuben, ÖBomtttttic^ 

«jrtr über «iftv ■: teinejdttb kglScft : 

' 5* Ätttt tiotl^ ju nteii '! .8i 1)« banl i^ für ba« 

«er pte jti^ ria()te; ®o munber ber gute, 6elb|l 

l)6rtc@ott/ b^i? i^cür/ mein beinen 6pl)tt gabjt bu für 

ftcl)tt/ lliib lieg/ rtac^ feU tnicl^, ?öoft ganjer feel* 

itettt andbigen r«fte> 19Ud& ünb gÄn^em öemfitl)e, SOJit 

ntö^ttnmeincr'hot()»er3cl)n* «Ken frdftenj^rcif id^ H^^ 

' "■ 3: Sc^ f<tW;tn fc^merj ^ 9, ^t^ebt % eitrig, 

unb f ranf Oeit §ahicber/ Unb 0&ttlt#e werfe! 2Me erb' 

rief: 0. $e.rr,., errette wlc()! })l öolt ber tjulb mS^mxt^ 

3)«^ J^alf mTr ©oft , ber ©ein, fein i|t rttlnti «nb 

SJIwige> imeber , Unb tt>ei$()eit unb jlarl^c, €r 

nieih ; gemein Erfreute ^. pft unb er errettet gern. 

1 4*.:i®enti tnid^ ber J)ög 'S^'^i^^^^lr% t ^^«W- ^Äc?) einer J)r6s 

m^t rad)e^i>erubte, Unb p,„^ tventger tage ^rW^ 

gfte,bur* äebulb «letn i^»iU ju^^Ug^eit. 

5» SSJenn ic§, uertrrt ". ,: ^Öergt^ xm bcW 

Dom richtigen ^fabe, mit "f^ ©otte^, ,0 feele !, SSer« 

funbe mid; umfange« fa^^ ^^¥^ ^^^ ^^ t>^f 9^^ 

Siief i4ib 5u i^m> bem SS«^ t^>««v ,^J>^^^J! »^«^ ^^^*« 

ter ber dmjbe, Unb feine ferne befe()te, Unb bef i(;ft 

pabe ttjar mir m^ ^"^* ii^x{m an! 

6» fer r^alf/ unb »irb ' 

miÄ ferner erl5fem ^r^ ^^^' ®e9 106 «nW^rbem ic, 

r?ilft; ber^err ijl frotnm > Clfnbetuna bir, ber 

unb gut. €-rWftau^ ber 0* iJl aeifler @#, Ä*^ 

»erfucbung jum bofcn, Unb S^jh^f^x, SIlIrcöierer I S)ir, 

gtebt mir 5u ber tugenb tien bife ganic fd)&pfuna' 

«^«^> greift, ©e^ fd)tdfal6 tt>e£ 

7* ^i^ bftu! l^ fAr bfe fer fw^rer ! ©n (lavier fcl^ 

pröfuna ber leiben, :©ie in jeber n»t^ , ^rreiter 

-4s ' felbiV ö OT^emetne; ©iwl^^iuntr @eka« 
feW auf gi^ab unb töl^ iÄlt tntt felt^tett; tinfe 

Unb fe^e/ D&v' ttnb fil^l ^ b^n t^jlebcl««^»: 

tmhmhkmmm M^A^f^ä'^i:^^ 

nküm leitet ^«^^ Ä^?|»f^?^H f^^ 

S^u.|abf!,mtvfrcube, ga^J jld^ ^e hKt(^t>'%ei;^auj^ 
^mmm für mem ^«r^, gt&pe befc 1*?^^ 

4» Utt.b/ ^?^ti;, tto^ Xaf meinet fdjml^ett' lies 

immer tmcjfl bu mi#^ 2luf 5ei^ banf, 3??it il)m t>ei?etnt> 

^dterlid[)Ctt armen; £eiö* bid^ et)ve»v^Ä lob l)ieif 

td^, bv?ib ttaftf! bu, l)els wicberljaUcn! 

er^rmenl ^egfl fegttn& ^f^v/ bic^' e^&5&tr' Wie 

o^ne^meme ^m i^ engel, bie bem antli^ felm! 

P^^^^^' ©0 langem fc^ön^on Hrges 

5* 6itt]^t eittf! metrt tt>&l)ttt3u beinern Wen 

leib in afd)^ unb jlaub, ^e^ |)mfe, JJobfittgeft |te! xi)t 

tt>cvbc md)t öevgei>en ; !9Jcin Jw^^l ^&«t ©uird^ atter l)ims 

9eiti»)irbmd)t be^moberiJ «tellmfe; din ¥i>aer jlwm 

traub, ed)wtncjt auf fi4 bcelobe^l 

Md? in fel)ml 3u feben 3* Unb bettttJKl& , !6nttt 

bi4 W an^eft^; ©e« id) mid^, t^i< fit^i* nds W^mcm '^mh mh (StUilkicvl i» f)tt\^\iUxfdmn^m;%a^t* ^rWüf, S3Jii:b altem tmö» 

'i(i) })od) bem gr&f e nie ; Derberkit ; Sd^ aUt -mM 

SBurb id) ju fc&wacf) bo(i& leben] 
fin^eni @o^oc^.fid[) aud^, « ^Avi* «t^+f^^ 

%iubet Oebt, .S)?ittau::' -.;i,^s? Ä^ t?^^^^^ 

iu erWicben bennocb ftrebt, ^^^f^^^J^^^^r^ P.*"i** 

- ■ ' ; ' ö i ,ö : gmfe/ fl^aifr, entgamme 

; 4* UnÄbe|:|^I)baiv;<^vatt^: ttitd^/ £)df tcf) bte^ vS^« 

itnU^r^ftmtttrmnbct ntcn Bnne j ©af tc^> übrf 

menge :,(^ml)ül)er iuljalt, ^h: be^cijietrt, bic^'@tet8 

«Jjugbp^gAr enbltd^e ge« ju öm^fen bi-cnnef O^em 

fange! Bp[)itt id& fd;aue lob fe» meine tt?onne l - 

jeigenmir ©id^ uncme0s „. . - , 

Weiten: , ©ötUJte; M^ ^j^^l mimmtmut. 
l)ei?olbeuott buv S)te fett öei: fdl)5t)fAng Jetten , mc n OflJJ er fagt, ane grof , 
gtro^ bu Mfl erjSi^lem • CJ* .^CO bu ®(f)!^|>fejv: betnema4ä«mebuv4 Wi^^t^^tf^ 

ml mtrin iebcrnac^t SÖon ^^l-iWÄ^'i: ^^f^ 

^a^Äer leitet il^refc^Mift l^^^f«"^^^^.^:^'^ 3t 

mx nennet ^m nmmt ^^ :^'!^ ^^^ 

m lökv-^i nefü bu: Wi0'> bt^^uy^ve 2^et. 

fommtl i^e |amc|i, Unb ^'^F^¥!i^^Ky 
lobten t^tenÄrv \ ;;;'^.;ifc]b bennoJ^ j^ttteft 

6iW^tM0m^mM mir allein, SBir. menfifeei^ 

irt jener nad;)t> ® bu iu'^ falt unb träge febn/S^ti 

Ä mid) riefet ? äBcr bieö lob einjujiimmeii ^ 

f&nnte fd)üi^en'/ tveld^e Üceirt V urifre |erjen tnöjfen 

tnad^tSO^fd? f#|cn/ ti>enn |l.i't^ J« frol)en, opfern be^ 

ftu fd)liefeji ? S)ie l)inmul gebct$:,3>on l)eifler anbad)t ^ 

fd^uf allein beitt ruf , Unb glimmen, v Siu'l)metl 3iü^ 

tnic^ aud^, beinen trben: nieti ^inget:/j?lbrü^er^ j»* 

^oä) jeber :l(?immel> bcn l)ell|eber>: ^ag^^bie erbe 
" • -^ SU ©anj ' S ' 5(%me{ite Mnh imb ®e]&etttcb& tperbe»^ bcv j!aub, t^or bir, t)af 

.;. . feinei; .bu gebenfjlt .^m 
^km WitWit aikx tvclt, tt)a§ ^aben tt)itr/. 

gnojfe bittre tl)ut , ©et wel ttuögcfprtnnt ^et untf 

«n^ fo tt)pl)l totl)ett» feraua^etttjÄca:? 2ÖeH«t 

©er wa^Stig unö erhalt, wttg&ttlid^milber^ftnb ©e» 

Uttb' t>ott ber if{nbl)eit an txhtm^ m^t(<fymMtt 

SÖeflanbtg »oM get^a«, . : t^afunb auflÄitfc^kfyclt? 

2, €t/ ixnftt SSafei?/ pflanjt bert I>am? 2;rdn!t 

^ott SSJoU» tin^, fo tött0 ftc mit regen utib mit 

i»ir tebm , din immer tljauV Unb gtelbt ber faat 

frM)li(l) l)erj Unb feinen gebeil^n? 
frteben geben; ijott' u#. 5, Sföer fö^rt bie fonn» 

m feiner gnab' maiUn tni^rer ^^radnSKit iebem 

fort uttb fort,, ©o finb tag' önö jnt-sSer |prtd&t 

h)tr ^ier begtficet, 60 fmb jummonbMn bunte nad[)tt 

»)irfeUg bort, ;:'; ©m mcnfd^en leud^te bu. 

^ 5* M/ cl^r* «nb |)r^i^ f ö/sSer f r&nt mit fei 

fe^.@ott, ©em «öater unb gen iebei^ ial)r, ©# un« 

bm @ol;ne Unb feinem fer ^erj fidb frettt? Sße»: 

Jeirgen (Ueift Sm , ^ Wen ücbet uir^ unt»anbelbar, 

l^tmmel^ throne, J^m; bem SÜucb : toenn ftiti bcrunei^ 

crlKtrmer/ @ott, S()m^ t)y^ut1 ' 

!^- IS if fö-^ ^I' f ^^ 7/ ^ur4)ben!e tJetne« 

pnget tmmerbarl ; ^^qr biö^er T » mr, 
, . ^ .- " öon beiner Jtigenb aiif/ 

m.'Wmtt^t^Mäu. ©ein Reifer? fage, wer? 

IA Q^<^ P"Ö^ meiner 8. X?<Jrr, unfer ()(Jrr< 
U* >J fcele lufl ?8ör fd)er, nur t)on bir glicgt 
bir/ Xpcrr gekot^/ Sd) alle^ (jeil un^ ju.©cittt),o^f/ 
ftng<ujö battferffittter bruf! bein ,ei9ent()am ^nb,wtr> 
?8oit Mmi^^üU, mtti Unb twfer ^ott l»ljl bu V 

9» ^« |ulb unb treuA ©u ia()le(l:. ei-. an; bir,5ctl)anl,a;^i:9i5 

unfer .^aar^, @te!()(l un^; e^/ feele, mc^ti . 'c :,, 

attgeaetttpdrti^ , kl) / 2f« .• .' . ; r '' 

"iegltdeei? ^cfal))?* - ^ . •; #I., €in fiamiitteut .|feft ic/ 

lö, 'Um ^xmhttM0: j-^ ^cv §eVr ijl(S5ottl 

bu mit .gebulb, ,£€!)ift unö ll^-Ä^ ftttofct^m etmlieb, 

burd^ bcinctt/ getfly .Unl\ S'ii ; . fetttem Ijciligt.liume^- 

reut unf uitffc futibettfdjuil),; S5cV ,.rbet' uo'ni l)tmmel lauf 
^n ftct)|l c0/.un5 .öcr'seiljlv 'eu#;'ftel)t, , €*t:fdi)uf eud),. 

jivcSay" beirte- sftt^ il)m jmu ni!)m^ :^j^tt^u 

, tetd^t fö ^v5?eit, ©0 ujcit bie: ijelHJ{)i;cnrfcv)b t^rba^ ^r, 

woto-^tc^tt^ ©er /juttge öe^' eü#, ^ tljr '»m^bet,. 

v^m tt^(itmdr idjrm f«l^^f ennt Derj^tti imb ge* 

g« ^ btr>- bu na^reji il)n l .. : ö««^««* ^^F *!^ *'|f^^' 

V i^-)^"t ^^^1^^^ i!?/: mßnfd)enl)ct((mb,fc9«/UnJ>^ 

ffittfle jdjtre, bte erwemft ' "'^ :^eir e^el ^etct 'rtti 

bem ^mn jcv^asti: Uü^ ®vt ll)nai|^^bunt(&fe^nc' 

ft§Vi ^^^^^^^^^ "*^ ttcfittlfciö uttb ftiiftic^ 

14. -€r UeRt btd^ mer)r^, fonnc feucrtetc^c pmef)t, 

ftlö bu m^cW> ^/ fee^ S)a^ ölaffe li^t bcf l^ittcn 

J^> bir tttt^t vfem, un& <mc^ teuttbmt ©otte^ 

eilt ^^elfen^4' bu feljjr» e^j;«^- " - ; >r 

PctrtmuMti^V ^em ^erm. .3^ .^^^^ ^err ecrgieBt 

• 15» €r f*aut r^emb öoö uns unfrc fd)ulb, SÖmti 

, feittcv ()&!)* iiluf ben, ber tpir um pabe. bete«; (Ep' 

mthm \\l (5r()ebc bici>, ti'dat bic fdjtvadjen mit acs 

wnjlerbli^c, ^ui^Ht, t>OB bulb;:a:r tinll uu^ fellfl 

J)em bu btj^l , ijcrtrcten, et f!rafet uttt> 

; i6* Mjrno* ta/ kt* uerfdiont auglctd)» ^er 

t^ ewig an mk f rpmmev ^evr i(l ® ptt I feid i j! bo^ 10 ^llgemeiiicI)Ä^i^b^@eßet](feiÄ? 

treidö I ©Ott fetittt bei? fvom ■ ^anf bi»? , bu gttBfl mit 

nien febncH. (Sr fegnet |tc; fraft ^u bcnfett'> Uftb mU 

mm uufaf bvoi:)t/ ^vl&jt' l^ttefi-eöjiett gabjl 'bu raiv; 

er fic uoti foi'9 littb not(), Syemunftvittein leben l)ietJ 

Unb p)lt felb|l i^ve tl)ras ju lenfen ; (^ab'ft mit ge? 

«en^, - , fu^l» -^ me bÄrtlic^ btrl 

.. 4; m^fr t)6pcH 3^ 3fc^ fatttt btd) in beu 

K"^f .; öfiobt fei) ßJott ♦ fc^5|)func| ftnben3?icl) bei^- 

«DmU tfm burd) We lies -|t*r. großen werfe freun ; 

ber li ^mr^^m^ mdn mnf liiv l Wim bic^r 

gelobt fej) ^mS)v t|as i^ott, cm|»fittbem 1Sie freu 

ler, ()«lt eg tmebcri @e? it() mid?, burd) bid) p fei;tt l 

Mt feip. ^Dtt 1 ö# lujl gö^ i^etnen leib -«nb> alTe 

mb banf 2)rtn9' unferl)!?-' güebcr ®ebül)rt bir bwll 

l)er lobgefang, gi^ in bte f^r leben, ürm ! ,3c|falt 

jliajlett m^ml ©ev fretjtcr önbetcnb t>or bir nieber Unb 

^ittre l . f rol)er mutl) . Unb M^ih laut bir, bag id) bin l 

frommer •attbad)t l)eiiae ' . '^ ■ r 'k '■- w\x.' *. 

TA ' <?S^"^ ' ^^^^ erndtiret f ; '&h^attjem l^ers 

lU\:^^Uxy mW m p banH4) bir! Bar idSi 

ftngenyi ©un^ ,birj)er rmtr utnrinaet t>ott gefÄ^ren/a^U 

ftür,giiteö gtebt! 59^tt aller (y^ji^, o S)i\ter ; "tttid) bei 

eraft üor atten^ btngen ©ei) tjjad[)t ; Unb' immer jlanb; 

bu'getübet unb geliebt !,Su . »^tid) ju b.e.wal)ren, JUtt \^ 

tt)arjlmtr,;e^Vt#tt)ar,gea ner feite Äfmtte^t : 

«jogen, Utib ett)vg auf meiÄ • - #maö''tdi'' tRat^i?^ 

au^ bmmmm^m^ beine^banbÄ»; ebfe^ 

^um menfd;en l^ajl bumic^ ^ n>ei6l)eit riur^ unb gni 

mm^' be, Unb :föl)le, baj W 

2. Sa, 5ßater ! bir ges x\xl)m gebiib»^t 3 2Öie oft 

bi;l)rt Vit el)re ! ^d) bin, entnffejtbw bem feinbeS^ec 

tvaö id) hur bin, burd)' My, tval)r^eit unb ber tagenb 

■Dan! , banf bir 1 ber ge^ mi^ ? ,§ür meine eitern, 

fd)5pfe beere- <2'^'fd)uf jl W, meine freithbe , %\xt meine 

^ater, aud) fim micj* le&rev f reip t(& bid) l 

6t ^» ?: ^.: '3!nr?teft<jg;/^oh obet' 3lttWetung b«v«nb m^'^i: 

frÄl^en jugmb .©urd); öiele t?e ; Unb ban! , utib luht, 

frkbe> ttJcnig fc^mcrj/ 3u Sefwö Wl^ I 3Son mir, bejc 

tmct-^m^M'ptm eiviö elcnb ttjatre , Unb nun; 

äcnb, W|l?r"@ottl ijers" unettblicl) felig ijll 

m^mb-m^,: %k gbe ^:ror3a;löate^, «Sater/ 

nmm '^fcmm ^ ^^^ ol)m fä?mn!en, Unb:Mef 

a|{ea,Toaöirt te|rm{antt,. :.gj,g„. au^brucf gro^/ ©inb 

iuiv«nten-f^t^tib offcnbA., {j^^^g, .„^{^en ; wie bir' bcin. 

ic^ng^ . ^ i^xm m^^:^f letv?; %c().,: betne ^titb iil 

Wtv: btc|>-att.l' : ■ . ndfttetiloö ! 25«nl fei) mein 

-?. Sm buttto" forfd)* tc^ munb/ meitt l)ei'j/ mein les 

m#ti)etpett^jw©u gaben ben! SJu^MjlbicIicbcr'-^ 

mti: leti;^>tt)öi:t jüm. lic^tt m^UMn tc^ l bu>:;;bcK 

^u jeifjeft mir:;ben mQ m mir fo 4>iel gegebett/ -©tcfit 

leöerii^ ;^ÜÄein ^^tftce^ mein mir aud& banfgefu^l fÄt 

c|mb, ttjei)[t$>:pflid^ , S'ceitt/ {)^|^ j ' - 

»ein; l-bie junge |arinnid()t ' ^ ? 

fagen :, SÖie;un;au$f|>rerf)li& $Djet ©e^ to5 «nö e|r 'tem ic, 

gutv^u b§| «Run barf bic »^ Q^h, e^r» ünb '^)m^ 

f;eeje;mc^t,mc^r 5agen,I)ie i5*X bem ^5c|>|jen giitl 

fee(e> bie.omjltevbltc^, i|l. ^etn re):ter meinet feelel 

- 8iÜhj!etI)it$r^mtev! ?)cm %tt, ber attii )»un:j 

ei»tr lekii '©oa id) I id) l tJert^ut! ^cm @ött, bei: 

ber nüi? ■ tob t>erbictTt ; 3d) ^^i«^ f^^fe Mit feinem vets 

,cn)i9 fet)rt'!^{>i^{?afl t^erge^ <i)mtvo^ti;fum^trhmt, 

Ben, ^ajl wit bem funber ^er<3iKfi Jammer ftaitl@ej^t 

bic^ uerfäfetl ^eineo^n, ««fem (SJott btee^rel 

(o u>er fa^t W erbarmen 1 ) ^ ij. ^ort fingt bte fd^aai; 

^ntäu^erte /be$ l)tmmelö ber ()immel bir, 58ef?errfc^er 

ft^ ; , ^om tobe j« bef re^n aller tl)ronen ! Unb bte mv 

atiic^ armen ISarb er, ber nod) m grdbern l^ier 3n 

©ol)tt/ ein rtienfc^, mn icft» beinern fd)attett ' tt?ol)nen/ 

9; & mettic^,um men^ fi'-^''^^t'^ ^""^ 
frcubcnt^rSnen ! Sie banl 3* 2Baö unfer ©ott gea 
tdS> bir,biir/ ^perr bertt>eltl fd^affen l^at/ SDa^ .tpitt et feinem ganjett jf'5nigmä)/ öe,mÄd)tl;!(^eWuttfem@ott; 

Sit aKcö rec^t!> tft-nlk^; Mcel^fcl ; ^:;u:^. - .. r. 

glet^)! SJpr i^mfinftaEe . g» Sic tljr-;6e5^95fttcr5; 

4. SBettn^ulfettid^tmc^r ßcM »« %e l ^c if)C' 

l^elfenJann, £)ie nut bk te^eöJjneö;, tob' :fcefenrtt>. 

ft)clt craci(|ct, 6ü r)ilft>&er v^et^t il)m, ßeW t()m: bicclys 

<;iDt9r()elfcu ifann, ©er fd)5= ^'« v ^«^ gtib&;<i&^mtnad)t 

:pferfeM/«nbnei(^ct,©eitt h^mW^M)ßt^^tt, 

s^cnü:<xügevil)mtt)arteinei mtfevm.§o1;t^«ie|)M ^-it tn memcir notl): 5bcmmvm, |4, SSl^^n^kbicj iöben/ yevnmim wein wemeir! ©ä ^ö^^^tiäer^^Wi«; pbaot^T 

tobV Uttb N ntiv öna|! e^^ jj^u oben, 3!5iv3u' biiufefc 

f^emcn ! ^cl) tmU, (bott, ^ ^nein ®oä! mm% m^l 

©onft t^ init freuben?, Itd) t^uR iii iS)|ratt tn^ 

tl^ranenl . , S:apc^:bantij*#r bafär.. 

: 6.i?iern)il^i*bic^ metn^ 2; tiefer ■getfly ber in- 

Iebenla% (Jmfi e\i?t9/ ©Ott, mir benlet-, ©innt, be*' 

btd; el)rert ! ^ann fo.Uen f^i^iie^t, sjertvtr'ft «nb tva^lt, 

weinen ftcöt^gefang Slud) s0Jeinenleib^'ttadrn)iüfid)r 

beine t)imtttel l)oren! Wim (enfet, Sebea glieb jMälei* 

gei|!,tneinöeifl^, er()ebebic^ I befeelt, 9^ur burd) bicf) i# 

S5?ein (janjea ()eri erfrcne; e,: et/t|!anben, S5letbt burd) 

fid)l {^ott ifl mein @ot^ bid; nur jltet^ »orrranben. 

«ufeujtöl Xd^lid^^tr^ujlt bu woW'an. 

7. ,^ommt;'ia^t un^ ijor wir, Zh^M) mt W Ut 

(ein angtfid)t, ©m frol)cr &#^* ' 

ci^rfürdn bringen 1 ^z^alp s» S)iererleib, bie$ funj!« 

len bie mUW^^id)t I gro^^ gebÄube äSir |«t il^n er« tMiut)miiimh.&tU^^^ 13 flv^mt bem geif^e fmtbe, t^erbroffcn !D?it bir mein ks 

jUv ,%d|, Äö ieber mcU mitbir &efc()(oflen, 3d) mit 

.«er fmne äaglicf) bcinca bii: üoUf«(}i*en j'anm SÖuvb* 

auffe()«$ tnne/ Sldglid) td;'i5 o(),nc btd) öenn^geit? 

it^upl \iw t0)tm mlVfZhc^s ^od) mir 0ctt'ß biird) bcis 

li(& banfJd) birbafur! «en fegem Xhc^li^ t{)u|l 

tem lüfte Wunirm- tjoget ^ '^^ ',, . 
lobgefang ; Uitb bcv blumen 8* %d) tier ^te metttei; 

•ffipe biifte Sobem öpn mir ta^^ ^^«cfee berne grof c 

frommen banF. ^ ,f ?tr aud/ ^"»-ö/ ^"^ ^on beiner gute 

pnen junge ImÄ, mv fage »nt) nod) ber flarre 

m^ reift ber.faft ber trau, munb i ä5anJenb np4) im 

Bern 5taglid)tr?uftbutyo()l tob' ernngc@ic^ mein geijf 

an mir, XMid) baut id) benfieg,unbfd)wnge2)amt 

tirbafürl m beiner enge!. d)or ;l^«tt^ 

, ^ .«« . . W fid) ju bir empor/ 

S. ©u tviltj!, bÄg mir ' ^ 

«ße^ jotte; (Sjiebj! ben föö5 eiöfteMo&ie, 

ten t{)r gebeil)tt. (^iebft ben ' 'm^^*^. r, * 

beerben i^re mlU.Spk unb K f^^Sl^.,^5^,*^^^^^*^ • 

Ä , <iim mu^ mir nä. Jf-? f«%^^,^«^ ^«ttJ^.t^^ttb. 
^en, sDJid) ernähren, flei. p^/ «tte^/ t»al tvtr ^a^ 

^ hn tvoW l»tt mir, Jlaglic^ ^^^(^^ . 

tan! idi)btrbafurl 2. 25an!t bem JJerrnt 

r ^ ^ ' . ^^ giebtutt^ leben, giebt 

6.f|ßer?anttiema[0ganj un^ feget?, «nb gebei()tt; 

mpftnben,^^e bu reid) m m)^ unö brob unb fafi: 

gute^btf^, SÖer, tvaa grunb.- ber reben, Un^ ju jlarlen, 

loö tp/ ergrunben ? g#en, ui erfreu«/ 

m^«njWbari|l?%ttent. ^ , ^^;' ■ ,^ , 

mm (Ir^men fege« Wlit ^^^ponft bem /^errnl 

au$ beiner fi\r entgegen. ^^ergt| jeete beutet gute« 

?tagltd^t()u|i b«.,4un -f ^^/"i\J ^ff,J^}^ 

wir, 5taglid) banf icb bir «^)«^^^// ««^ ersfl^c @emc 14 Mil^tmcint^mtf mib&ät\^A , 

mi 5ö5t (Bott i^r c^rilfett tc. 8> ^eitt m^^mfaMk 

ben ^m ; ^m il/, iljt ^^^^'"^ aknbrot^. ; ^ ^ 

fet)b ifein etgentl)unit (ob- 9* ®vo§,'n?ehtt fein botts 

jftttgt unb ban^t iljm ^cml mt rollt bafjeiv @Vb|l, h^ienE 

«> r t;-^ r t. btc fonn* ennüdt Wof, 

2. 9Som CMclbtö t)erab n^enn berffi:owmuf*tunb 

jitm tpum, ^er tag, fo mt 5,,^ ^,,, @,,^. j^;^„„ j,^^ 

luftd;en-/ mc bei* jluntt, -^^ „ 

sßevMnbiBt feine macl)t* i 16. mmM)tmtl jat 

^ -tiiK' f ' r:^ i»ett imb bmt (©cjallt bets 

ner n^cl ^Unb fernem monb ^^^^^^^ ^^ ^^ ^^ g,, 

t^v ltd)t, fr tp, bev un. ^,^^ S5i4anj ^««^ P^ 
fern erbifrctö l)alt ^n feis . li^v^Ayjj^. ^ ^^ '■ 
nem glei%eivid;t* 

4. ©aö fetb tvetf feine Cigne actofeie,! 

jeit genau; 9Mt^ bringt jm ßioi:t i(! mein Kebl 

ju friil) l)erwr; ^er ()alm, 1 /♦^^J (Er ifl bcr ^ott 

erquidPt burd) feinen t^aU/ ber jlarfe; J?el)r \^ feitj 

©d)ie0ttagUd) hieljr empor» nam', *^unb grof finb feine 

5* ©Ott giebt ber jungen Vf^ ^"^ <^«^ ^^^«^«^^^ ^ 

faat gebeil)n, Un^ Mfte 9^*^^^^* 

Sum genu^; 5lud;, unfre 2. (^r xM unb f]öiri#ö j 

^er^en 5U crfreun^ i)er gas @o finb unb leben welken, ' 

Uxi. «berfluf, Unb er gebeut; fo fallen 

6. er l)alt ben bliU in b«vd? fein fd)elten^iel)^^^ 

jeiner >^anb ; i^m bient^ ber ^^^ '^^'^^^ t» ^^^\ ^^^^^^ . 

ttjolfen Ixcr. SDiit fegen 3* £id()t ifl fein f leib, Un^ 

föEet er fein länb ; WX feine wa^l ba<5 bejle; (^r 

fegen q>v^^) fein meer/ l)errf(^tala ö)ott, unb fei? 

d)en feiner l/ulbV lein bo. ^^^ "«^ öe^ed)ttgfett. 

gen in ber luft, 9lod) tragt 4, Unenbltd) reid^ , ^in 

b'en fönber W gebulb/ $Die meer Don feligfeiten, Ol)n* 

il;n |ur ^uflfe ruft» ' ««fang ©ott, unb ß^btttrt 

etv's m%m J^etten 1 J^erv (dUt , 12. ©er f tetnf!c ^m!^^ 

mit/ mt i^ bit gleid)? beitiev tt)ei^t)eitfi)ie9e(* ©u, 

' 5. m^ xftmb^av,^m [«f^ ««t T-' / % T^ 

Ijimmer/ crV unb mcm„ Ä'iÄN^^lK'r^^^'r^^^ 

m^hmümt, unb fei> fei« loMteb unb fjem ))fa(m. 

nei- wer!^ ()cere @mb en^ig 13» ©uMnfjIböö kttb^ 

»otil)m o^mMv* ?ut)v|! uriö auf gnbe ivets 

baß id) P)ei: ni()c ; 4t fP, ^^^« unb n,em unb 

Itacijmafö tr)ue/Unb et er. ««^ ^^^"^^ ^^«<>^ 

foifd)et ttitc^ «nb btcOt ; 14* ^ein fiJÄg faflft, 

/ ^ Ö? ijl bir tta^, ©u *^^ ^«^ beinert Riffen ; 

fi^ejlt ober qcW : t)b bö^ ^f^ ^* T^^ff^ !S^^ 

tttel pf)ejl,; :@o fjl er al* ^^^"^ ^anbmem leben Mtf 

lentljalben baV ' ;i5*3f^@ottntem fc^u^^ 

8. ^r lennt njem fTefm P" ^;£*^ mein retter mer? 

Unb ato rat() ber feele; ^^»^®'' P^«3 ,^^ ^ßt& 

€'r wetf ; ttjte.oft icl) guteö f ^^ ^^^f !"^i. ""^?i*# ^^^ 

tf)u unb fe()le; Unb cUt, ^f"/ Unb, iJtete felbjl bct; 

mir gndbig be^^uf^e^n. ^^^^ ^*^"^* 

^^ffognnrbar,2Ba| . ^i^ne ^loMe/ 

er mtr geben tv^llte/ (Schrieb ..^. ,,. •/ . 

«nf fein bu4 tt>te lang t* TQ ^^|t J* .y^^«?i« 

leben füllte , ©a ic^ noc^ -^^^S*^ ^«^^^ "^^)t f»«- 

unbereitet itar. gen symnem SSater, meinem 

•^°* J'TiSf '. "T^ ^f^ <ii^ew ^wgen, 2Bie fo gut 

mein, 2^aö QJott ntd?t,an. er'ö mit mir meint* £ie^e 

ael)ore. J?err, tmmerbar ijl ea.nic^ta alö liebe, 2)te 

foa betnea namena el)re, fein t,aterberj beilegt, 2)te 

pem lob m memem mwttbe \^\,iy ^„jt erbarmen tragt, 

*^'^" * ' SÖenn id) feinen mlUn fik* 

II. 3öer fann bk pracftt Jllllea n>df)retfetne jeit, (^qU 

55pn beihen wunbern faf? tcö lieb in ett)tgfeit 

fen ? ©n jeber f^aub, ben bii «. «w:. .i„ ^sr.». r»;*. .- 

W «werben 4en,6cvlW ■«i:.^L??f^L!^"" ^^' 

btgt feinet fd)4r^mad)t. ^'^'' Über ferne jungte« fifedt / 60 r^at mid) mb mlün , ^\\<^tt xxc bei? ffitrs 

meine kubet* ©otte6 i>aters bentpelt,. Ößaö bie ^ötte» 

övm b'ebec^L ©ott, bei* f!ül^t unb f)4lt, t^tc bereinfl, 

fibcr mid} fc^on njadf^te, tfa in fiaub jei:faUett 2(ud) bied 

id) lüum ju fej)tt k^attK^ gtebt ung, b^jfen tuf Ur\§ 

@al) mit i^atci'I)ulb mic^ föu btefc njclt ei:fd)uf* 

fS\^ll'*(f^f "frf 6.J&tmmetevb»uttb%e 

t*^Mte. » utib fcee ^ .%tnb aud) mir junt 

i,^^ß^\^\ ^^. äuge' M)re. S^ mit; ©Ott, 

3, Sur mtd)amett, mtd) b^n fegen 'na(^ %\)\ix unb 
»erlomeivS}?ic!),bertd;,ge:: Mufcei: unb :^etmbe, 3« 
fatten btn, ©ab er fernen ben t()alem;.auf ber l>6r), 
eingebovnen, @al) tx ^efum ^n ben büfd)en, in ber fee, 
^r)n{tum ()m. «löet- lann, @int) mir na()run3 , fmb 
ti?aö er t^at, ergrunben ?|u,f mir 'freubc, S)!?« ^bett)» 
bcr.ganjen erbe,iDcr? 2Ber unb ü6erf(u| ^!£rieft be§ 
aua feiner engeljjeer ^ann gnabcnöoUen- fu0; 

'^^'^/^Mfllf V-r^'''*"^'"^ "7. 3Benn betrubni^ mei. 

f '^'Ä?ff ^^rf"' «eWe, (£« meinen leib V 

SBennftel«Hr)tnauid;aum „^^ebt, 3:5ann, bann bet^ 

4, 3^u mein SSatcr, mein id) , unb Derl)et)le " 9(id[)t$ 
tcgtererJMIfjlt mir felbjüm bem ©otte, bcr mid) liebt 
'^uten fort, Hnb giebfl mir SÖidr' er nid)t mein @ott 
'jum ftd;rcn .fü()rcr ©eintn gett)cfeh, ^dtte mid) fciti 
Mi\\i in beinern ivort, '©ap angeftd)! 5flid)t erquickt; f(> 
er meine fccle fülle Wi be^ tvdr^ \i) nicl)t ^on fü man* 
^laUbenc) gellem lid)t;Dann, d)er notl) genefem 5Soni 
t»ann furd)t \^) iPein 9erid)t 3(llfel)^nben %iX(}(x6:i\,, ©iengi 
tlnb mein bebenbl)erj ivirb ic^ bnrd^) bie bunllc nad)t^ 
j!ille. ^^eine^ beile barf •g^.göie ein uatcr feinem 
id)nud)freun;-^errlbem ^i^jj^ 5?i.emal^ ganj feitt 
fem td), bu btft mem. ^^^^.^ cnt5eud)t, Ob eö feit:» 

5, Einern bef]a'n tljcll, ivdrt^ gleidb jurfönbelüoti 
ber feele<^icb|l butroft unb bem redeten öjege tpetd)t;^; 
fraft unb rut), SBenn id), 5(lfo fd)ont ^ott feiner fins 
waö bu tvdl)le[t , n)dl)lc, ber, (Strafet milb unb jöt^s 
©trbmet mir bcin, friebe i\u tig t fte '; ^ber er verwirft 
%^^ f fü lange ivtr l)ier fic m, S0te t^crftpcfte, fre* ^efön6ej?;;^entt{»uvd) feine «♦ Scbcr^ag gcBtevt mit 

judbttgun^ @d[)afft er i^irc freubc ^ greube jebci? au? 

Jejferung» • - ^ genbUrf, ®elb|i[ bie fd)mei?j! 

9; e^tvet?, fb ran3t(^ -Jen, bieicf)^ibe, ©egnen 

tei^ fei mein tUU ©ott, 9^^^f^^« mc^t^tm ^jtlger an. 

tieit faen,^vnbten bort mit ^^^ "^^^ ^^^ ^^^^* 
freuben ein, Ütad^ be$ !uv* . 3* @tt6mett ntc^t burd^ 

jen lebend ^ein SÖJerbMd^ atle fmneSnffew^^ft'nbunge« 

mettt, 9efcl}i(f Der|!ef)en/ mir ju? Sebe^ glM/ ha$ 

Saud) Jen A ^Ci$ mid^'^QU id) gewinne, SÖer ^mafi^tt 

te$.ral:l)-2)iefetttt)e3 gelei^ ed mir, al6 bu ! Si^'e^/ 

teilhat; @ott/nic^tbeine.gabe,^a| 

10. SBeil benn ujeber jiet f ^^^jMjf H''Jt 

nodr enbe^ottl in beiner ^'' }!H^i^H''Z^'^^' 

liebe i|f/:@ocr^ebid) meine t.urft, futtun^Perfluf?, 

l)anbe' gu bir/ ber butJater 4, ©ott, äte öiefe fro^e 

biji : SSatcrl bu ws^Kj! tage gloflen / mÜ mm 

gnabe, geben , ©af id} btu md)t^ ,gebrad>^ Oi^ne jlurm 

tiem bienjle treu, Utib t)ott Jin, fre» ijon^^lage/ ööie 

beine^ lobe6 fet) §ier unb ein fanfter flarer ba^l 

in bem' t)6^ern lebeni S^tU J^att* aud) einer m4^ un6 

lig f ^eilifl , beilig W ^^t foraen ; 6ie entflobn , un^ 

ber feöh v»trb,n>ar unbifl l jeben morgen / SSJenn i^ 

. beine fpnnevfalö^ Sareit 

Ä 3efU/ ttteineö teßeng jc* neue freuben b^*. 

tO ^«ltebid)nid^tMns - 5* .$abV id) nic^t au^ 

ly 4 «Jy ger, fliege, 6tttte beiner f ötte äBaö mein berj 

Sd()re meinet banf ^, ^eine nur wunfd)en. mag/ ©peif 

>otte fecl* ergieße ©idb in unb tranf , un^ bac^ unb 

flrome be^ gefang^l ©elig ()ftße 6d)u^ mb Ijulfe je«! 

einjl uor i()m ju werben bert tag V ^mmer lam un& 

@ä)uf mid) i^ott/ unb fd)on fettmtt bein fegen Uncrwars 

auf erben ©cf)* unbfiW tet mir entgegen/ Unb, wo 

tcl^»ö wonncDott; SSJa^ ic(^ mir. ein öbel brol)t/ SÄit# 

lönftig werben foU^ tung, ober trojl in not^^ 18 ?{%ctneltteS)attfeuttt)@cl^l:riebeti:? 

6» 5lu0 bcn ttcfett j Don lo* fließet Ptftt! iittt^ 

bctt t)&^en,Stt b«n ttjton/ etrgie^et 3ti {)te Jubel be*. 

»om geftlbV 9tu^ ten flüfr gefangd (iu^ in Doßem 

fett, auö beti feen , ©c^ttej! jltf5tnctt ; .f(ief et , f reubetta 

bu mtc^r S^m-fio milb* idl[)trctt meit^c^ bänj^l^ea 

2Fa()tc, tttottben, tage, jluti* lig eitifl vor @ott " ju tve^a 

ten .^akti mt genug etits ben, @d)uf er mtä)/ imb 

^jfunben ©ett^t öatei:gfite fd)ott auf efbett @e$v idf 0, 

ttta(()t ; 2i6et nie gettug be* mV W$ tvoutteoöll, Üßa^ 

Hd)t[ id6> ikftig ttjei-beti foüv 

7» OCc^ Be9 btefetti fite ' , ,; ^ 

fluffe geblt uttö, uni |!etg «» SBft^ct auf tuft jnutf. 

fro^ iu fe^n, S^te ttjet^:: ^^ tttirem^ott,;;beti 

l^eit itngenufe; ©lefetnatts J^\J^ y @ott bei: cl)te, 

gelt une aUein! ^«juttt ssejtttgctt ferner enget cbo^ 

pief en j bavum floffcn met* ^g ♦ ©e^ ^^evr iji gvb^ X 

^c queUen ungenoffm Un^ ©ein nattt ijl^o^l SBerb 

»oröber, unerkannt, OÖtc ^„t^ {,« t>ol( feinet ru^* 

ein walbjfvoitt in ben fanb» xne$ > aSolf ©otte^ , i?oK 

8* @td&er^eit in jcbem beö eigetttt)ume$ ; JDb bu 

Iattbe,Oi*bnung, unb gefe^, f(l)on jlaub W,mW: i^« 

unb re^t, Diefe jtarlen fe. bod(). ®ern l}ort er, beit 

ften banbegör b<i^ ntettfc^-- 9«fÄt?g/ Sff fc|n?ac^ gleich 

licfte gefd)lecfct ; €ud) beö ««fet; ^«ni £pbt ben§&^)^ 

Umgangs föfefreubenUnb Penl ^er, reid> angfttV 

ber freuttbfci;aft troj! im W^fttebre ftel^t, JScr« 

leiben, S^at^ «nb lölfe r)a= i^m<^p^ «td)t fd^tvac^eif 

ßenBotr,siÄtlber2)aterlttttr menfd)ett Iteb. . 

»«>« ^i'f* 3; §6d)jter ! betner aÄ« 

9« 2)tea gewd^rli bu bies ntad^t gleid)et 5lud) betne 

fem leben 3n berfurjen gnabe,«nbftcretd)et©urd> 

j)ilgerjett; S}a$ wirfr i)Vi aller |itnmel Fimmel l)in«. 

«nö einjl ntd^t geben, ^ds 9ite bajl bu bein n)ort' ge« 

terlitt ber emgfeit? Sßenn brodjen ; ©elbjl Hoffnung 

wir unfern lauf »ollenben, be^, ba^ bu öerfprod?en^ 

Wnb au^ betne^ fo(}ne5i bdn= Sfl ntel)r, alö einer n)elt gca 

ben, Saubrer auf ber tus mm* W erb' unb l)ims 

genbbabn, Unfern fiege^ nicl i^ar, SÖjtarfl bu «nia^ans 


Um bie fonhe« I^te| er ev? ■^♦?>^€^ - l^at MB 

6w^ Odtdy M -'bte un§ evs laffetr :^l2)ei: Jgiert :ptt 'i?e^! 

jttt^vet, Äerbctt J Uitl) Oe«^J^«: uttö:jfem gevic^fc; ^Sßftr«! 

(Jv j;)jrdci(vunjt!^'^'^ej(i^a|>j' fRp;fttmw &eri)mlMtt^.ntd^fc 

S>tc mit '^mb ifM^ tu,' hxx^ji li <^4^üi .# fStt; 

£o6t beri;^o#etTi?^vtt>ia^ ^m^&i0^t f 0ifi^^^i^ 

erfpnd)t'^* (£f fcii>4fft au0^ nadf^ ünfVei: f<i^ul&;;;:,t?^|; 

ter aW tid^t^f ■ Qlimmtlieberauf ^urM^^t 

^crr, öetgipi.ut^ferttie' m^är^imm^pm, 

©ie öuf bem njetten cvb^r 3. #te tatet i«l| efB«^?^ 

fm^ tt)o^tt«tt^ ^tt fennjl tn?«^ uf j()ve iun^ett ftnber 

«nb fibcrfctmej! fte; Utib {cl)4uttf:@o tl)uj: ber^riJ 

iebemt^eilejl b«@cin'tttag un^ armen, 2Öennv»tra«| 

mvom^:^^ £ijbt ben i^n mit emfalt traun! m 

J^ Wften l An' ©Ott l «?#:;«! /; wt?^ itttb;#n^eif t 

bm-c() bt#^nt(!anb Auäi ß^ett tvei^ eö , m Jm& 

idb, Uttb btt regierfl mi* jlaUfclgumtpbe. reife fori* 

iJ^terlid^* • ') ' -^ - ^<J»V?itt nieberfattenb ,{attb l 

V ,, \ : Mim^^^ bk mittbe mm 

#ptt> »ag in md^: ^er ?^ *^'^?:' 

^err tl)«t grofle bingejlit ;':"44;®ej^l«[>*^en'ött(tS ä]^ 

^em, ber.f?.tn.fK..ttidl)t »erü, leine löletbi:/ fo, vtjie 'evv in 

gif 1 1 @|tivp itw HU mi0xim^ WWi^ttth ti öemttie;:^te pitj jt^^U fium, M er auf Jclf 5e^ 

mm ber erbe ^l| Ä5-Ä??f ^tS! 

Lrt f!e()t bc» fetnetr eti. StlVL^^^E*^ f*^"^ 

jeltt gruc^ uttfrer brftber ®^« ^'^^«^ M i«')'^ 

fc^aar^; 9iun rein -ftott;«(? 4* S6A$6d)<ler;ttir uer« 

lett m%eln^Unb (obt^ött e^ren bid) SAU linblid^fro? 

immerbar* ^em b9nf;;£)undf)rjlutt$, 

Ä. ee^ bivIott^Sßa. »«e*»val$« unttranl. 
t|t$:Bb^n, unb^eiff! 2Btt 5* Srieb^ «nb aeiwnb^elV 

fittjen*^ itt bit ci)ore 3ier traft, gsebeiOn ^u imfrer= 

fH)4«r, biebicÖ DoUfotiims fcdnbc fleifi, 5(iid) bafttiebjl 

mv ^)rctÖ l 3lttbetung,-^rci* bu/unb blr «Uem,^ebÄl)rt 

unb;e^ve/£>ir,bet^büft?ar|!> bafur bcr ^reiö^, 

m Um fn ilmtam ^^ Sa^beme^fegenö ober. 

t»trf>imxpalmen,2^tt(|ott, njir be»m (jenuf Un$ bcS 
ttuf ben:wrtrauivl^(gmfl fen maftrfrcun> ' 

finjl Herben ' mt m ^ ^f^^^jL^" «"? ^^< 

r^ :; ri »ertrftun, föt^wir bereinfl 

ÄDJtmM bcr tö9 w,' .>^^^"^f fW 35el gt«us 

ibni banf , ^t mm^ ^^^' mmmimmi^. 

fingt i()m germ ?8om .auf? ^^o. -Ifrquett atter fe^» 
gang Jte jum: iiiej&^r^a^g ä3* i4 (iäletten, ©te 
Straft; «n^ bie .ptb; beö in •jpfr&men m i^erbretten 
,§errn* ,<^^;>'-; 25urcl^ bir wpfungen ge« 

.5.JBom menjSiett Ä ^tet; ^6re betne* peberl 
Ä llein(!en ivurm IRcicfyt "^^* 
|ehti;9hab!uttb;ni^d^i3m i.9flic|t'|tttb'g^0fiterbf<* 
fönh(jnfc|eih , fo wie im . fer erbe , t?e^ «rbabnem md)tf tomm %^ pc^t ' öimm . hm geij! »on ÄAii 

fcie tttcin^ew bcae^irt. SScfeMrfc o (§lot^ mein fie« 

fela unbenjeat; S^mn an : ^ ©cl^aff' bu ein remel 

-. Qi^f i k • vi^^ Iteb^ ttnb fitrc^t xji btr/€m 

W f^anmietib, Smmcr mn j,^^ ^^ m^^ meiit 

H btc bem femb» »erjet^ , ^» ,; , , _- / 

Unb bem freunb barlekn 3» 6e9 wem befc^u^er 

it>ei^t m^ejti^jr; 3#lÄ»?teb^? 

L iff ^';1'" ftrlr^^^^ äßenn bemen*te mi* &e^ 

wofte wonncöoUÄ^ ma ^ «va w« ;aV(vw «« 

i)er jtnben fb». bcimrtak 2>on bir cm* 

7v$bt)enmutt)tm fam|)f p^^ iä^ bm mflcmb,^ 

bc$ d)vij!cn5}Ht bcö etbetts l^lt* i()n mir, tS^t^mm 

ftmht^ lü|!en , <B'm ^etn fort / Unb fhV if)n i^vit^ 

ßeiü 1 unb tvenn er ftcjt, bein g&ttUc^ wwtt. 

^utj:, ble im (laub jt« 5/jaf, beined namenl 

l^mte^t mi(i(> au frcun, 3l)n:jlct« 

8» ©tätfe, äKc Icbcttfs t^olf metnen auaen fet?ti* 

plagen SSÄit gelafenl^eit 5U "Sagr meinet ^lmm$ midj> 

tragen^ Stilie^ öarre« bis 3« ^eun , ,3f J)n flet^ buv(^ 

ber tob |ö?i(jS> erlbjl auf liebe t&dtigfe^n» . 

beittseBot, j ^^ ^^^ ijl mein pcf, 

9* Uttb^bftrttt tf)njlett5 »Ä^ bu tm^ leW» ^«^ 

iiitttf^ im Herben» Bennbie fep mein glöcf, baß, ic^ 

JS'3 ' iuerjt fifefj! ^^ä^Mum-uW %rtftpnid5>^ann ittii Alle« 

^i^^unötveii^tt offen «itfet ->,!,: 

. ; 7*:n|y^ Mn^ju :»«* tfteinettl>^^Äj>n* eonimm 

fti^ ägps^lmft gmit ä Jhc^ meiner kviltdj.a» 

imciner 'M&enfeft ; in ^^ ^ M%m\^im, 

Ä ^fe^^ mit fmfr mlijb l^einen Wn,: f^^in mm, 

m,rtM'x^,^m.^''j^ memÄJjim^dropedp^nl 

"- '^ X ^ " ' '' '' ^^eI. §otri)ii froftimet; Jc 

9*. ^cl)ettlft beine l^anb mit y Unb > ^^ö^tlptr ; ein 

Hi^S^f ^^^^^f^ j,g iä^ meinet' i)flid)te« 

pu^^eiuen; ftm^^ mi^treivmit lltÄ|eifi 

1^9% j;r7;o;- : -r« Uttb fVifif^^m mut^ uemd&a 

10* ®teb mit gefuttb^eit^ ten^ ©amtt id^ mein %u 

4jnbt;i^Mei|) > l)af id& jte fc^dft 2:()n', njann nnb wie 

:tiulj*fr^«nb hmtUx ^ id) fbtt ; Unb fi) ä^tat^e 

iinbnie/ au^ liebe gegen mx'^ S)utd& deinen fe^e« 

lu €ttt>ecfe mit f?et$ flet^, llBomit id^ fmm be« 

litten fteuttb/ ©et'^ tien teen, 9lie muj-etn un« 

mit meinet n)ol>lfa§tt nö^ wbtt 2(u$ meinent 

ittetnt> Mit mit in beinet tnunbe gelten ; Unb' wantt 

futd;t ftci) «bt/ SÄit tatf) icl) teben W 6o gieb bei; 

^nb ttofi unb be^fpiel gieiit* uH ixi^^if a:)aß jte jum 

i^. SSeüimmfl bn Ä ^^^"^^ 

«in langten jtel, Unb n>et. ""^^« *^>«ff^* 

|en meinet tage t>iel : 4, SBann mit gefar)ten 

*ottl btt mein^ pm\i^, j^t^^n^ ©p lajpM* *»t0t mm^^f ®j^^ &tt tntr biä^, tÜJlit «ttcn feligentoli* 

f)dbmmAtf)^Unhtt:o!(tmläi (tnge Oann auc^ % 
ienMagi^m ©urd) fanfts 

ttiut^ :i^?|re^micj peft'egctt sßiei s®ennntem ^ÄnMein jf* 

twemen fetttb/ Unb, wann ^ .. . . 

i*mtl)^I)eb«yf,(gte& einen ni^ (Sl'^*^' ^^^'^ 9".*/ 

Mifm freund .. aO* ^v!/ ret^t fo wtt> 

'.!* 1^^., §?l* ^^''}f^ ^» Äjt un^ mit ^armS 

mel), mMbmMm^ \icmUit; Unb etifl, «n^ 

^^'^^ ^^^^/J^^ be/äu|lel)em ^m.mdnt 

^^^^^« *^f I" '?? Sae&mm mein fle^n, meti 

mut^UnJ) un&ani gegen -^^,.,, .^- 

M(k* ' ^* 3* 6ttte ^m*t um 
Iett?0n4immermfcr tt)er. ^^, V wei^f^ett unb ^er. 

ben» SfJem alter |tett» em, ß..„w ^:^ 'm..j. „„k 

7- ?a^ »nt<^ «wf ^Wi er)r» unb nit)nr, @o Pjt fte 

tob €inj! W öon bannen mcnfd^en tM)ren; .©e$ gu* 

fd[)eibem £)ie^fecle mmm ten namens eiaent^Mm 2af 

jtt bir\&mftuf jtt bemen mic^ «urm|t »etlieren^ 

fwttben* (£^ viU)e fanft ber mn m^m tM^m fe^ 

leib 3n femer M«n ^t, ^etne pfltd;t, S5er mljm 

m t()n bein attmad)t^n)ovt t)or beinern anaeft*t, Un^ 

Sn0^ «eiie leben »Juft;. frommer freunbe liebe* 

9» Sgann beine fitmme 4^@oMtt*icr)btc^,J^e« 

tt)ivb S)ie tobten alle «je? gebaot^ > §(ttcl& rit^t um 

(fen; Ö bann »irb fte ftcö langem lebem 3m glöcfe 

auc^, 2luf meinen ff aub er« bemut^, mutl) tti «ot&, ^a$ 

(lrec^en*,@ott,melcl(>e»ontt* wottej! bu mir geben» 3« 

iß mein lillier|igm<f(lj^iti$ beiner j^anK ^el)t meine. I i4 SfUgemiehicSatifj! unb ®e6ettieb& 

^eit ; Sag bu httd^ ttiit! f alfcl)r)ett unb betr ' tügett/ 

ijarmOd-jt^feit: SSot ^ic im @tetö mein ^erj biv tt)al)jf« 

tobe fittbc«^, l^eii tvei^n» jftad^e mein- 
gemfiti^e bete/ Unb uo« 

01 7^w>*8ci^ ^^tei: al- fircitcr 5tnf jbet: tugenb 

inber9cfc^5»fed)ov,^3^te 1,^ ^ ^/,- 

bicbbetenb wfen/ bringe, 5* ©J^oß unb cbc( m 

^nng'aud? mein gebet em» thtd() benfen, eanftmutb 

m ©mrd) m leb* aucb tnetne jieiJbr fe^tt ; gein-- 

,cb im jlttube / edfjwad) ben, bie micb Wma^n unb 

ttttbWflo$o{)nebid).a:)ei^ .Mnfen, SBittigf, tvirbu 

it^ bulb > gebet unb glaube wiv > ^tntm. ^äj! bn 
et^yfeh unt> evbebeu mic^/ mtr emamt gegeben, ©otg» 

. .o Ä '^ «.-i-i. I unb at^bett aufgelegt, ^antt 

. ^* H "m^ ^^««J«!^ m fwft, h^ lein be. 

jergebenf, f b^ aud) me |,^^^„ i)e ne$ le^fatt^fte. 

M^ glöd be^ leOen^, ^te. ^^^ ^^«8^ 

fer md)ttet, @ott l fei) . 6*'X?drtgt bA^ '^etJj «n 

mein* '@ieb, baß id) \ced)t5 eitlen fc^aöen ,; ^ann m^ 
fd)affen table, öbnie j^olj' gift e^ pm)t unb ®ott, 

unb beud;ele9 : ^Ut^. öot ^treibt mit g&ttlicben gefes 

betten äugen tt)attble, 9lte ^en, S^mbt mit l)5tt* unb 

ein fned^t bca lajlevg fei^. l)immel fpott* @d)(agt e^ 

3. *c^e mW bk jeltg. f^J^S^if^^ 

mm l>eineMiebe fvö^ be. Erh LS ih ^^?i 

lannt. S^en, bie ben getft ÄflÄ^^^ffi^ 

Wreiteu, bebre felbfl. mit gf.,f ^f,^?^ « b&#m 

flai^ferbÄnb. «eWe mtcfe ^"^f unb Wb. 

^iiÄ fl ?n?^f!'— ^' 9"«^en S}on mir. mein^* 

nad) wobl i)üllb¥ad)ten tt^e? latmet' 46 sfeabmUdiatt 

4,^a%uxQan0ä)i$i>t)ii sSJeni^, unb ein gut ge^ 

gnfigcn , sg^etnen cnbimed tviflenl, SDJacbt bett acmjlett 

ttiemai* fci^n, Tm Hv iwi unbM;eic&/^jl ein 

fanfs fattftc« flerBeh^fw, giftcf Iju ftnbcn ; Unb gtcb 

tpon ^ter ein (^iratne^wid?» mt^tvltten/muti) unbimft, 

8. Serb» t(^ ^infl juvö^ fKic^ W ju fibemiubcn. 

cfe Men aruf bte jctt^ bie 6* ©leg tniWW tn 

icb J>ottbraci)t, @(^rccfe btefuö (jerj, SBetin meine 

ttiicb nici^t mein i>er9el)cn, bröber leiben; Unb laf an 

Ö^id)t bÄö bUb be^j Uht^s wctnea^^baffer^ f(^mevj,<Si(l^ 

tiad^t IDähtt 'gtcb, bftf idb jUie mein augc weiben* /: 

S' f !? S ^'^ •'^' 7/^m glöcee furcht, im 

Un mi*,DeV etb Mn, le^« mt* 6« 8WT<^ f und, 

©et «r im Ifaiibe flerjet. ?»»<»«"«• ä«-(icr6eii. 

3. ©u fd>uf(l wid^ flau*, . 9-^ i«, Wi km itt 

<tcO et,Wen ; litt unten "'W^/ f »n «te flet. 

tev Mwefu«9 Mub/ Um "™ fSf"« '"'?. '«»' ®«» 

«»ig fcort }u Wen, 6eme Macn fmsen. 

fcerlK« eKVi«^ be«, tob et^okn! ^ett 

■ »etmeBf*!unbfte»,Httb 2f Ls'*™"r*Vf k""* 
8;«|,atnffertli*frEe.,^S-«^^^^^ 

öevttunf t miv fc^en?tej!/Unb n f\ .gf W%er , Mn 

■berer!enntmf95ttlid& liil)t ^>> vl> bep Ibtr 6tcl)t 

S« meine feele fenlPtc|ll «öc*^ menfdjctt i)til yi\xt 

^ifimmmün ^^^ ^^^ M^>mm fegen t^etu 

85 5 ^* ä6 W^mM^tJmi'^ m^(Sj^i^UW^* 2. ^rleud&tcbtt mWMn 

fel)n; Uttb leite mtdl) an 
tjeinev ^anb/ -Den m^ t»e$ 

3* 9W «lelttc feetc ga«j 
^n Mv Uttb beittct liebe 
^m j Itnb meljr fei) betne 
gnÄbe tnk 3lle ivblfc^e« ges 

4* ^?>llf mir bte fiö^«&be 
'Ittf^ bet: toclt Wit tsjcifci? 
>&i?ftc^t fliel)« , llnb , nur 
Ätt tl)un waö btr gefallt, 
•aftit etfev mi# bemöl)«* 

5^ 3u eitteneben pten 
I^Ät ©ett)al)re wir gcbeiljti^r 
llnb lap tttic^ gew tttlt i^filf 
atnb tatf} ^en kibenben er^; 
freu«», 

6* SBaf i^ J>ebarf, fo 
fange i^ier iölein leben 
Ibouem foß, ©aa, o nteiti 
Sßater, gieb bu mir; S)» 
SDillfl mb . liel^jl mein 

7* ®ieb mir ein immer 
fr&w ¥n^ ©a^ bid^ föif 
\atte0 ipreijl ; Uiib jlarfe^ 
Irift mid^ aud^ einfc^mer^, 
Snm fro,^en mut^ ben 

8* €rtetd^tre mir be6 le* 
^n^ («|i SKit troj! ber üm^f 
leit, S8i0 mid^/ t^a^ bü 
»erl)eifen l)afl, SSoUfpmm* 
aW glM «rfreut^ U*^ ©Ott, burd^ 
ben i(i^ bin ünb lebe, @teb, 
ba^ idf) mid) Inbeinen ifatl^ 
erg^e; ?Ag e^vig belncn 
tviUen mirt^ Unb . «jaS bit 
tl^uft, mir, treuer (eiiml 

2, S^u, buregierfl, H(l 
wei^ljeit, lieb' nrib j!drfe» 
3)n,^err;erbarm|! bi# al« 
ler betner.wei-fe* SBa^ jag* 
Id^ einen augertbltii? 3!)tt 
bijl mein ®ott, unb »?illfl 
mein glÄcfj: ; 

3* ISott en)igfeiti)a|l bw 
mein looö erttfd)ieben» Sa$ 
bu bejtimmjl, ba^ bient jii 
meinem frieben» S5u wo^ft 
mein gl^cf , bü mvß mem 
leib,Unb i^i bttfcl^ic^fe 
i|l feUgleit.; 

4* ©efattt e^ bir; fo 
wöfle leine ^Jlagc <Sicl) ja 
mir naljttj gieb mir jus 
friebne tage, 5lUein »ers 
wel)rt'ö mein en?ig l(ieill 
©0 bleibe mir bein trpjl 
mein tijtiL 

S* ©u gtebff Au« ^nlb 
^un^ blcfcr erbe freuben; 
. 3{u$ gletc[;^er |ulb berWngfl 
bu, unfre teibem S^ nur 
mein #el) nld^t meine 
fd^ulbJ eos«g td^ ttic^tt 
t>ü giebfl gebulb» 

6.@oaidS) etttglöcf,bÄ$ 
6tt mir ^0ft^ verlieren. xm^i'Mt^ fit^vm ^0 S^idi) idj ; id) Mn fern tjort 

ti>tr|? 6«^ ^eitn: bu ^kjt mein t>ir 1 (Bott l h^ m ^ Mb 

»enig Uml^ithtn, S^m, gcnbm gcmjfenl UnD taf, 

j«>U t?«W#l'foaia);Ntt me bu eg aerne W/ S)e« 
felirntet erben, «nb «^^ 

# im gla«6m tttc^, SÖte . ^, - 

l«ntt> be^^^ tP^ miv fc&ved? ?> 5IÄad) , Spater , bitr^ 

it^ fe^n *l ^^tt M« ititd) frei) l SÄad) 

burdfoett gei|!tttid^ r)etl%l 

aeL 3c$l>anf bii; fcfjott Jc« 3)cr garise nienf^ ad^/tudr 3L?im'^'^P «-i^«e,.ie3e,U. btr, mmmtmmm ^8^ @otl:, grb? «nb Ite. 

^ler, tt)p tc^ bete, fte()|! bu benönjörbig j!et^, @{eb bi# 

mxd);j7m¥^^ bi(l bu, ^t^ ^ crÄetit 2aj5 nit# 

metn SSaterl itn etfer bea gebeta, gu bir 

s* Saß in be»? »a^vbeit i« lieb' «ntbreniienl 

ttÄf Ct S kW '""« *?>•? ' »•"> ^'"•"'* 

wie pem mn mt«? ?«pt, _.; „ tfi.iji mein ff» h<.« 

3. ^ea l^eud&to |(ei^en SSÄetn t^un^ mein ^erj fe^ 

fÄttttjl bu md)t/ Ww liiUl 

erbSrert J t)i# t%tlcm ' ,^, . - _ . 

frorameö «n9eftd)t; ®tc^ . ^ö. Sld&riaf ntid? me 

taufd;ett feine 0mn \ $[» argernt^ Öe|n^fc^»a5 

rTs i, / 1 . * 4e«bru£rer geben! (^mM)t 

t ^^^J^'^^ ^^^ ^^i^ fep in ber ftnjlcrniß, ßia 

tttuf jebli4>, rem, Tm m m^^ liefet mettt leben l 
ber tugenb jlreben ;, SSott 

bemuj:^, reu uttb einfalt ir* ©eti Wtmifet unb Me 

fe^n, ttnb finblid^ bii; er« en?tg!ett 2af tnidj^ im geijl 

geben* : urafaffenl UnbA^fl^mid^ 

5-' W l fd^rtf ein fol. "^^* >? ,*^t^ |F^«^ SS^ 

a;;fe@*enf ä8 ^Ofgemelttc^SDanfeittt^OeBertiebe^ 

«ttb tt)ci$()eit mir 3um Ü^s htm i)etl> ctrbamict/ feH 

ftci)ctf gefd^df te I Slveu' im \^cri:, unfeü @ott> IBetMrg 

fccrufc^evi^, üor bir! ^cs uttö md)t bein angeW^ 

funb^eit Ittfl uob Jrdfte! Unb ge^» mitunlnt^t in'* 

gttdbig anl ^rlwm btd) 2* 2Bk l^ft&en «nfem 

attct i^mtifen! (IJieb bem, bunb entvveiity ^tbtodjm 

ten mcnianb tifSftett fan«, ^ttfem tf)caetrt eib> Unb 

2)u tr&|tUd^c ^ebanfen ! bettte« wea eet^löfen t ©oc^ 

Deine ftrijmmettl benjjfab/ ©en betn ,bcfel)l 

oeme T»:i?mmett. geheiligt bot, 3)aritt:«)um 

15. Uftb fegne bcn, bet unb »erfu^ungnteUne auf 
guteß tr)ut, Unb gutc^ rebs öie balm bcS (öflerd jteb*. 
ttd) leljret; ^urd; glauben ^cnvuttfet:(Sptt,?5or attee 
«nb buj:d)r)etbenmutf)©em fd^uib^ feot «Ucc fd[)ttlb 
wa^n unb iöfter wetjrctl 83cr»al)r' nng beine oaiere 

16. £)ie0ijlmcittflc()n; ^«l^* 

ei^I)orc mi^, S);em bejlet: . 3,^1^^ gnabrg,^eer,«uf 

mottmbhautimmvi unftrianb; Silng^um be« 

weh l)efien bttt i4>, bid); fd>u^tt.cn beincc l)anb!t!a«l 

&)kt njid) mem SSatesf I eg ber iJut) geniegcn 1 SDenb» 

ab \>m mß bux^ hmt 

^il Sjtnli^ lieb ^a0 ic^ ic» ^ut ©er ftartimcn gnntm, 

rtA /%iott,berbuunfer ^«n i«>«^« berf!utf>, ©e$ 

dir A?> tratet bij!, ©Ott, fviegeg blutöergie^em ©e^ 

unfev mittler, Sfif» ^(>#/ «ttenbrnitunö, ttJcnn bie 

- ©Ott, ^eirger @et|l ber gnas ««>t^ 25e$ mangele «nb btt 

benl Slttgötigcrl öerwirf feueren örb^t, Unb la§ und 

uttani*t:Sir!pmmeni)or ibp/aub nid^t fe»«. U9 

hm attgeftd)t, Ä miffe* ftc^erWa£tanb erfreun. 

t^at belaben; 9i(imm »on ^err,uttfer®ott,S5adlant> 

mB unfrer föiibcn Wulb, ijt beint f, 14 gebeten 

SDu (^ott ber langmutt) unb Unb ftc^er§ett ha^ lanb er« 

gebttlb ^ UnH)6r' «ttfurt* f'^*^«»» 4» ©tc nmvt^mttifltmU hm ' ?ag un6 ttuv grttii 

6,tt, 25ai jte burrf) weisi)eit' bein eigen' fc^n^ 3m Ick» . 

«nb ^uyc^ ruö» ^e^ lanbee mtb im tobe b^m t mi 

t»cl)l|^aitb Ijeben, Öemfitvs jiw, j)ij|.£|(^ bemett@otm «v« 

flen, bcr un§ f#^ unfe l&ft, hn, hiv ffinbeip 

Uebt, ^ieb, be^r in tt)m fo nid^t >er|l&^t, ^err, unfet 

t)tel un0 gte&t, 3^« belle OJott, Warme btci)l ew 

Idnglfe leben! 9lod; langte barme W! 3>evgieb un^, 

fei) fein ntcvUid Un$ fet^ (elf un^ »aterlid^'j 
^nen tinhevu fd)uij ifnb 
gliicf ; C fc^ött* auf Wi^f C©«« <5ebet bee ^m».> 

wnb auf fein l)aaö, Unb fei* ^njiti mi mi mein m ic 

tie mtf^e fegen aus^ Sy^xtf _ ^ /«h^ „ w^a äj, ^tt^ 

lesne jeoen jtano* ^ ^^^^^ ^^a j,^^ {,„ felbff, 

5» Sjerntmm bei? leiben« ber ewig t|!, jT^err , ^err^ 

ben gebet; $Öer in gefabt baß bu mein ^aut bijll 

«nb notb bir ffebt , ©em mein ISater bii^l 

Iranfenltnberung unb rub; ^jlJz^m^^ T^ 
S5ie flevbenben erl5fe bn', ^^Law^Ä 
erb&V ibr le^te^ beten l S^^fl^t^p^^^^'l 
eep aaer «Vbrtoen &IL«1^„1T^^^^^ 
l)d ©ev ö)itt«;en unb ber ?/ J^LÄ"?" ' 

»aifen tbeilllöereitte ber wnenOUa)et, ,, 

»erfolger yattr, Unb lebre 3» 3>u berrfcbef?; ^ott, 

fie ben vedb^en ^fab l ^ew, mx Invx^d^t , btr gleich l 

«nfer@ott,^ur^> atte^ leib i)ie weiten nUt ftn'b bein 

ber pilgerjeit '^\\W un$ ju veid)» 2lm t)vtterltd)j!en 

deiner be^lic&teit. b^vt{d)e|! bu t)imh djt^tii 

a ^ u 1 ^ -,, ft 1^"^' 9^^^^ una^brißi rubs 

6» ©tt tbnl weit mebr, kttaiÄl 

«U töir t)e«:(lebn, Äannjl -*^3"^^9^[^ ^ 

mebr gewabren, al0 »ir ,,4* ^^crbAt^btdrnnf burd^ 
Pebn; ~ 
ftnben! 

fiebn b,„. ,,,,^ „^_ _,,, ^ V ^ 

b-evj SU bir empor, Unb 3laf erben, w ber bintniel 

ma*Vttn$ win w fÄn* ^)^*^ buSwbenbevl 
30 , OTgettteitie Sättig m^ ® el^etlletietf^ 

.ttem notl), ©c» mit ilnöi ffinbe fc^ifCi^t, Unt> nad^t 
gteb um unf«r brob! 2ab|! fö^unö bem antli^ (ledPt, 
öu benleil),fd)td'jtbui()m ^t^batttiettberl 

fca«f, fep «nf^r^crslers fev 6ott, 3l[u^ Mcfcr ,unb 
l^alt «ttö bit \ ^^^ ^jlej. j^^t(^ j ^^^ l^er« 

6» ISergteb, uergtcb «nö Unb m$ bein antlt^ fef)tv 
«nfi-e fd)ulbr ^Itacj mifre €injt akc fteubt^ öot 
fd)tt)ad?r)ctt mit gcbulb/ biv |!et)tt, ^ott, bem w 
©tat'P un^, ba^ n>i\; t>i>n txmni 
tadjm vm, m ^m= ^ ^^ o.„ j^eitte^:^ ^immeld 
htv^jm gern öersei()n, .r)et%t()um, 5fuf bcinei- erb» 

7* 3u()ei^ fei) bleuet« bet ^evt bet ()mUd)feit 
fud)utig ttid^t l Un$ Icud^tV 55ott ettoig^eit J» cmfifeitl 
^vödipmenbey , bein li^t,^aKeluift()l 

Wtt uUt J)ie ?e5tJettr ®el?nnuttäett «»5 

25afe»n utib ^cfeti hxwd) i\)n gemacht* ^otttte; 
ß^..i-fr/»Ä tttonb «nb jlem (©ittb b«^ 

wctee. ^^^j be$ X?ei;vn, beugen 

€iöne SKcIcbte» ■ (etnei: :prad)tr 34 
JT i - „.^-(t i «i;«?fAf M aBe!*ei: tob uni) mect, 
i*»"'"''^rB!ff . Ö Im eti»' imb (»immel f,alt l 
ifeettt.@ott. ®on ^«m tet, ^jetr 3Ätt)! ©«, 

mn mt> in Det W 3(i $«(»« tuiV «m .^eOT Uni» 

an ©af^p^ unt> 9Be(^tr ©Qtte^ $i •/ Ätt feinet? ntacj^t 3ltte mit 4. ^er ® ott, a« ben i^: 

ijl fem t Uttb cif l&«t auc^ glaube, .^at feinen leife/ 

beltt i^tebet)o,|l gebadet »ie id&, @r, be»? mtd) |lau^ 

<* er . bet feine twert ^'^"^ ^^^"^^ ^^^^'^^ ^^^^' ^^^* 

erhalt auc^ «; wie ?/l """?' mt> mfft 

m, tjl mt>, ^?er ber weit ^f .^^'^^LTf ^'^t'r?/ 

59jel. 5?bn ©oft Witt ic^K, 5» ^mf^^ feeten, tnnn 

^C /^(i^win^t, ttietttea meijjev, ©er end) 5« W 

OJ^ W get#'0 (tebrtnj ^i^^^^t/ ^^« ^«^«»^ <^^^^^ d«" 

len,^u#üon ber erbe m\ i^f ^«^* ^«« ^^»^ ^^»ft 

^ott^fre^öon allen fcr)ratts «nb lebt! 2Öirftnb bur* 

fm ,, ^jl «naug)>redblt* f^^tten mf, (|r l)at w tic^. 

gvo^ ; St i|^ ber^5d?fle ^«^ '^^^c« / .tommt, (ap. 

geijl. dtmU au^ fc^on «nö ben er^en, ©er'un^. 

auf erben SJptteud) ms S« geij^^vn fd&uf l 

^erriid^t werben, aiBfc i^n 6. ^ie Reiben nmnUtx 

ber enael ))rei|i» g5tter, 2lug walnt nnb un» 

i. ^ein jtnn fann tl)h tjerjlanb, Unb Reifer, uttl> 

erreichen ;Äeinmenf4 fein erretter, S)te bilber i^ret 

engel t(l 5)em J?6#ett ju Wb* <^ie beteten fte an, 

vergleichen, ©en fein ge^ SSergaf en ©ott, unb el)rten 

banf ermißt» sjÄadbt eu^ SSilbfdulen, hk niijt ^&r^ 

i>on bem fein T)ilb, ©er als ten, Unb (leine, bk nic^t 

ler weiten {reife ßu feiner f<^^)«» 

gr&fe pr# «D^it l)errticl)s v 7» 9J«n btefen ftnflernff» 

feiterffiUt! fen JJat er burcb feinen fol)« 

4 3* Sag, fotttt^ in ^o^er tJer l)eibett weit entrifeft,, 

ferne S)etn antli^ fd&oner @ef!urjt ber g&^en tl)ron. 

gtfi^ttl ©lanjt, fonnen ^cim f^nnen wir, befreit 

Sleidb,il)r Herne lSa^fe»b ^^m bieniTe falfd^er gbt;: 

i&r gegen il)n? '^^t fe^b ter, 3l)m bienen, unferm 

«tit eurer j)ra(^t, Somit »netter, Sßft wal)rer ^eis 

ber J^err eud^ fd^iicfet, ^%f«t 

mmit i\)t m^ entäit^et, 8. Sobt menfd&en euren 

S5logf*lmmerfeiijevma*t. wei|?er> äöie \\)n ber engel 

5)rei(l, N $% ©afet^tt ttttb SBefen. ©otteö«; 

(l?r, 2)en aae»:I)5c^(lett geifl ! ©ic& fÄf>lcn , t>af J>tt bife 

2luc^ bu Hfl ©otteö J^auJ>, bid) nennen; i^?evr, unfe« 

^ feele, I)od) ei:(?oben; m @ottl Unenbltd^crl 

geifl/ um U)n ju loben; 3, i)u getff be^ lebend;! 

enva^'^, unb ^v^ii* xl)ti gimmltfc^ li*t Urnjlmblt 

V<»«c&' being^ttlic^ angefleht! SSers 

9. ^tt btft ein getjf, nunft, Me atte^.ifennt unb 

feele; SSetV aU ein cjeij!, Met/^cr fem serjcimmg 

tbnanl SÖenn ic& jum '««<:ffM)ct l ^u fc^auefl 

j^erm i^n tt>dr)le, SBie feiig Wnett mit einem blicf 3luf 

bin icS> bann l @r, berfo ett>ig öomdrte unb jmrM; 

^od) mid) liebt, Jpat felta= dxmhH «te/ «nb fartnjt 

feit unb leben; I>al mli «i^timn, Unb feine jaW 

w iebem aeben^Cicr i^m ft* , ton bid) m^iriren , Unb 

^anj ergtebtt foKte ji^ «nw^nnbat feii^n* 

.. f' 4» 25u tt>tlljl> «nb m$ 

SD?er. Äomm^emöcrSetlJjf^ j^ein mnnb Qtheut , 3jl 

OK ^« Unjid^tbaret:/ waW^it unb 3ej:ed)ti9Mt* 

3 Ot *iL/ beffen tl^ronSSor jDein mtl)fcl[)luf / jjerr, wet§ 

(ttt^i: ttjctten urfprang fd^on nid^t ju fehlen, SiÖetfi nuic 

SSott etDigl^eit (tanb , unb baö bejle ju tt>dl)len1 @o 

bejlel)etl Ob attef wiebet oft id^ bir auf beiner bal^it 

^ »ergebet ! 9}Ht »onne fdt« ?3on ferne nad)fcl)V '^^t* ici^ , 

tigt jtc^ mein geijl, (5o oft an, Unb fromme jut>er(td)t | 

er betnen namen pretji imJeiben Erfüllt mein ^evj y 

SBie fo|Ilicl() tjl mir*^, bir mit fixnften freuben, Unb I 

lobjtngett^ 2)tr banfen, meinen munb mit })reid | 

^ ^err, bir e^re bringen, Unb «nb banf* I 

im gebetmi« ju bir na^n! ^ 5^ j^« @,||| j,,,, ^^^^^^.^ 

2* •Du, ber H bt(l, unb fu^re hn Una bir , b^m 

ber b(i vvar , Sein nam* •# ^d&5pfer , ivieber„ ju , 2>ie 

gro0 unb ttjunberbar» 5Scr bu nad) beinern bilbe fd)u« 

fami jtcb i>\^ ju bir crlves fefl, Unb ju bir alle berus 

Iben, Sein antli^ , fc^auen fej!! Sind; n?ir fmb geiffer^ 

unb leben? .te bitb ift, bahfen bir, ©afbu und 

H$ bi^j^ ^errfd)er, gleid)t/ leben gabfl, bag mir ©ic 

@o weit auc^ betne , fd)5s grbf ten unter beinen ^ ga^? 

|)fttttgmcfttt ^tt bijtein ben,0®Öt^öern«nftiunb jwingettttod&t^^tt seilt ber »«ft^»^^^<!H.^ •.. v. 
frei^^eit in i^^ioci^r ^m^ 3, ssaeic^ttwi&t ^lettb? 

böfert 3:5te bcmen .entit* ord^/befer tt)at?0, t* w^Vc 

eHj5fml aJalb m(t^» utt^ ttie geboren, » »cnni*. 

50« ber Wtfdbaft fr? 9 .! ^u^^ burc^ 3tpeifcrfu*t unti 

Mf jebcn #tf en, n?er ififie , SSo„ ©^tt , m*1« 

fcp ! SerjrV tn bctt banbctt tpößteU 

ielbjl ^ unö fiKeitcn Uttt^d ■ 

-naM leil bev ewtpeitciv 4^ M *odf, Mf^m 

JDdl «ti^ beln 60^«^^ j|!> weiß, an wen i* gl^ua 

m be^^ej-m/Barllt bu f ? ^'^'^^^.^ J*«!«<^V mt^ 
tnirfeufjetiben «ic&tferni Ä ' e ?.^> ^««^^^W«*' 
SöanntiJtrjlbtt, ©Ott, mein fwtc^ tagUdb ffiMet. 

t^lJ^'^L^ .*m gruttb meitf ^lAcf i(^ 
S^?^ ^* ^:^^^' We / SBe« i^ -^xm 

i^^e»«r»or bii^;tm«t^ ^^^ tiüabcr; W i^ 
Unb ganj tm geifle ju btr .^^^ lieben. ' ' ' "/ 

I>etcn! ;^aaelui4] v©aHes -- .r-- ::;;;;, 

lüm, y ^ jO?e|, ^C9 to6 lm^i(bm 1^ 

0*7 CftAmWr ^4 ® Ott # Q^ -^ «nb feiner ni^fe 
^/♦^J:t|lI ^ott ^ftt ^Q|to^ i^nr Äp fi?ot% 
ttuc^ er((^aff<n! Söö^ ^^att' iltenj. SBßer tjl t^m gW^ 
i<ä^ mber furdS>t uhb gram {»f Ift, wfecirT ^o^evr« 
fÄr wÄ)fett>^ Benn bteje itöfe>^'»pttfommen,? 35e^: 
weit W »emp feitteir ^l^#drof! fctnnam'ijl 
%c; Sietttt'e^M$t«Jare^ ö^or^ UhenbltcJ^tit ä: 

:»i ^Ä mögt i* untä ÖJ««^^«^?^«!'^^^«» f^^* ..''JY.» , 1 ^4 ti(^nWi^^WM. 

'(eitte;& td)M^^ ' 2B|f mens IJ^Ä^rni^et j%;^;: paöi^, öoÄ 
fd^ctt. ijjrtb i?ött gej^ern 1)€^ j ft«t)ulfc; €in Wter/ ein, wc» 
:€^' ttcie& bie ei:&c «pcnv war ]^oner* ^;ir- f i' S ;•' I 

- 3. Um fcfnen t^rott Ict Me fonne. SEoWrbfcm/bec 
flrlmt ein im, ©^tfjn :betnen An t^üi: ; tJenii 

.(en allje Äimel mc^t^^»« J^flUinj^ey^teeefir äffet«, 

(eine g):^g»;,ei:fiil(et?. .?p iii|! feiig, wivfclaiiScmtg 

bleibet ;ejvi9, wie et: «xwv {e^tt,2)u aa^tfyeui^fuUel, 

.58ei:boirg;en.nn5 aud^Plfen? " ^ ' "' *^- '4;,'M,\.v 

b,öj: Sn feiner werfe »uns : 8» ©u^ttU£mbi?nej!iIol& 

'bern.. V- ««b banf ! jDu -nai? gcfang 

mii > 1^ .« • '^ 1 ««^ ^^^e •* ^i>ttimt; werbet 

*.erjlahb> Uttb Iraft/ uttb v;*^^. . .;,,^ ,,,- .,,,,-; ^c 
|Mrf e.;> feine 'Wb-Utttiptinä! J^|5,4 i';^i;.:r' 41/,.,.:'r'''' .^'.^l' 
net «i:b^ unb ^ii^mel ^ „^, ' ^sj^oKf ommeti^etteii .; : 

erWit^tferit? Saf^röttt ^^ 

a^f^te finfieml ^li^Ä Ä^^J^^ :^eMm:. 
ftnt Uc^tf ©ebÄtt f^il #^*lt temÄat^ i 

^«r(!W'i)illÜtiäl -^ " '^m ^m&imäm^rmo^m 

■-';:! t^i t^yn^: t-:ji4vin-i<i J^\e. .gebonfen* „.^^ finne | 

6. Ber fci^n^titjm^njelfe IwiiJ^ biMftl?IWip^ fe' \ 

.lNitt.p^nebi40$er»>:#0r Wffmlftli'tvie'f^*^:^^ ^ 

■ ■ fbar[ m<>m^m&i^«<mom. 3S ? ^/^^ ,';,«?»/« n ^'^V 1]?#ĻtaMt^eV fax' 
jttmwurm leval) Sßpcjl! je? 


Mne wa^vljeit ii^ Univans 
bete «yl)Äften^ 3Ö?ntv tt>e(« 

Sl^i^'Ä g«;i(^pi|)' i?eyj^t<:en«^ , 
ftävit >i baf ^ b«r*: -bert ftJt 


i' ■ '^. 0nftbrjjnb,tt)öpeiti(l0ij? 
fd>i)U/ w.o(|, €f)e h\x ijot; beis 
2* S^^ll^j:^t|'(!au0 biete bafernb :^at' aettiiefff ©at 
oft^t)ptt mö^ Uwb unbejlan^ 
3Dte^ leben 'mir mfi^tt 

b^tt ttjört iÄcJ |al?«SJe^ 
büf ©Ott ^f^itf^ ntipf)Ä^ 
^etttt e)f rtiir ^liittbt-/ i>evä= 
gebe , ^af #^ei!^i^niE @eW 

ba::rtU(6J^b£^fiii;Äaei:^tei« 
g^:Kebe)toi|> Jlnb"«»||l 
n# ewtg; febefc. 19|^m 
tmme' Wiirb^v <^0tt;^^b« 
M^ ^ri bÄ . J^aöb ,#« 
|id^tebmv:..«>'v^.:r ;>.;'.'-,.:: 36 %Mmmxilt^m:&m^ 

ttwi)tg t>o6 t^m tnt# fd^cifi IDtd^ fetrnen vift:ibcV w>ci6s, 

^e ; jDie weit t^ergeH S'^it t)cit jicl ^er ^(ij)rcn »eiJa 

ibvcv lui?;Äi:t/tti(^t,tti(^t ftett;. »etd^ 9f ö^X äJegeU 

ferne f^^mbet * ßeit baan btejeefel -^ 

mjV >* r «V i: i ^ 5» ©tttröpM beiher 

AI |ä^^f*Atte; üeb, jii gattjcf »efcti, 2Benn »iir;; 

a|»1*W ^btted ni^rtt. me groß «nb gut bu btfV 

€ttt i^be^ öpl! bei; et;be Sn beinen nxcrfen . lefen» 

SSJetrb* uttfer^ <^otte« etgcnii sffik (ifeaim iit* (leiligtSumj 

tl?um>v €m (nrt ttnb©ne I)mettt; SBir ftnb burcif; 

]&ecvbei '^tt S^m iji n^^ 1 biä> unb werbe« fe^n^ Uu^ 

fecugtewe^tnielfr tjl,tucj)t ewig mit bir lebetu 

Wl>ett:Mlt fein bilb; m ^ ^^!^ m p^ 

tot J^e atoc^t (einer Ä«c^t? Unb|teb|f un6 

fiantil.;@ie ^atbie Fimmel f f J^Ö^^I^?^ f ^«^B i^^ 

a^4efi)&int,:Unb roßt (U P'^ cf ^ ^'*^^^1!^ ^ ^ 

^ ^.-, .. ^ 1?: inW f Sßer t&tere ? mens 

- 3. W reid^ *er orbj ^en? weite»? 

png leud)tet bortilannfl; 7 - , - 

hi^bicüerne jaulen? ^»b Cij, .^err, ber b« erb' mb 

ml fie wanbeln jaUc^aettb löimtnel fÄaß/3:)et l)immel 

M O^n^ ibre^ weg'^ ^u (inbUnb#e!^Sfd&«ifftim^ 

f e([Ietu tite erb» ijl feiner ttJirfet, ^d^M MW/ ©ein 

Wüttber boü j 3a/^err l aad ptttfi^rt Wattenb werbe ! 3tt 

betiien bcree» jba IB^r ^(ji^ t(i ni^te fßr beine 

iti« bi(§ f enncri terÄ frjrfti gttjef iiitJ^t^r^ 

■ *: .r Wix*: . 1^ V Ä^y alle« fc^# 3^iil 

lm^emmeerv«>imfiMrm ««^Waner wue. 


ii«t(WWiWeö^1ln(>v^«s «nt> trägt, frii^#nj b^ 
.«dum :,;r^ .«nj^^^M l«^t, 25f»nf # ='^ir"^# :%ej{» jV Meinet: ««'sSettmnb^ M 

*>J*» " W««np i|#t> vW jien fife feö« l^t u#^(i*t 

^ #te^tj(^ tMtte^ «ithtei fiitt^tiW^wa* 
t^'^-'* ; Immer neue ttwin&^H 

tob--^OMinac%t^bifi^„5,,„ gab; feberij! 

7; 2lttttta(i^t — «uflei: 4» 2Bo ij! ein gra$ /wo 
mir jtt fel/ti/ Wnb in xm »uv ein blatt,©« flftuMein 

€3 <t«f 

'/♦ Vivarum iuu;ip|v-vu -»*. . <x^^^ ;a i^ 8.^t?(elbj!etttftontt:itt bem t;«ume b« r'UmfÄft i 
Äet; bijufl; i)le fe()ttMt iftttt fernen ^dnb^^ie.wefe ^ 
mä^ ijevgnugem fr f#uf teti > wnb umfrannt 3(tt al^ l^mm^J^nf^p^^ m m^ im ttteete mhtym^t 
üntev Mmm J^tmmel, Utto 

forget et:-! :<^ü^ ba^ Öej^tei 

34njesttiefc> a^ot .pt; -bg» 
wmm. (etbft; gabett , utib 

mh m^i'j^S^f i)cr wie? 

»er&^l|Nev/Äm, b^r fb 

15tttil '^läpett-: c^/ bet iai^ 

mvf ttic^t {el)n ? # ' rtbcl 
öeba:nBcnm»et'bett> äjon fers 

ta#». a«f. erben akr^Äge^ 
net gern/ waövt^fteti^^bri^^ti f^t-'yV'l ^»^ ^mti^ !i;}%vi» b^»v|p(t i^uio 

Stilen -Sm^^MfS^ 

bie3anjtft|^fejJÖ^;lenft> 
5luf jebem tritt ttttd frcws wkbet , Unb »öff .; &ei* i>p* fem niilberBatelt|^3Ktt 
Sc 3* fl*? -f^f «^^<%** :iib iebe;|lir^ uM^cbm 
^.^M^'^^f' pm,Utti'mebene«sel, 

imV -^ bÄ;^ audj^ örnift : S* S5tö «uf bcn ^M 
SBij! ba üna^ gegenittÄ^^ l&ei*ab, »as weftt>vpm lest 

«fM? i?^^/;?- ? f& lebt/. HBa^ m^v mä) m 

lÄttf /^ 2>errÄf ber mÜbe« <6* 3d bii: t|l.altc$ piffetr? 

|iMtne>i^^>' bet^bie gttnje bfti;^ Sßaa bu jü^ böjV^ 

fd^6pf uttg l^ft / Srti tob' rief (l, wa$ tt?at, SSftis t^tts 

«ttb leben fi:eube#enft/^t b^ufbll, unb WaölbÄfc 

ifif a%e3etttt>ilrttälf ■ #00 einjlör^t^ttÄelft/ttnb snet ^«?3^fiiö:^w|^mem'sx jr, 2luc|i mi^, mh mi 

vi üT <rV^ bttalietttuni 0,btd{)t' u«b t^uV^aö, j) 

#Ov^Ä;^^ enbiic^ bijl, wem %tt, baö. (cfeouejl b«, 

t>iitttm0M$, ©Ott, waS^ ^^» 3f«in^ t^ttjc^mtg trireu 

ijj; ^ie^jlattea, »»a^ nur 1»/ SU^ji^teruftb öck« 

tt)erben ianitt, 1^10 jrunb* e0 0elteif an. ; > 

H %dS>|^auettb am g^ ^^^ bc)^ «nb bennot^ 

Ä*^tt;binn3eji; ftd^eruttb freu* ic| mtd^, Mi^itffena 

ßfemf iDiird^ «Set Md^ü Ut r <»«c^ öl^er \M) , S)aß 

WVttif ; Öiel^li aJPfe^ of« ba mic& fte^ji , unb fie^jl 

bas M^lt0W^' ■ "^ '^ ! ' '' elttfiimfett/' ©le mtc^ t>er 
tetne^ Wt^^ 9^»t§ .- ;. . j,^^^ ^^^^ SSif i^»: »oWet 

^ ^tefcwaa.6mitt(|4m{tns ieui^, wenn i^t #(ii^le^ 
k^ geirtd^Mot? ijtn 25ann !!S!iL5^iff ^i S im? t*r äÖ4$ töutt, bae i|ti)w ,na*t,^ bteje w 

ev nid&t wtflfet @e», (fannf! ^* f ^^t*tet:, l^<^fti?e 

öü,>bunfle»vÄfe ^ta0 l^vab: ö^jd^lt^9lt*t emer ift i>e«tf 

S)aö ^ugc ©otted f(|?aut B#"* • 

l&mab^UnbfetttttiW^beine 6* ©e^b i&e«t0/.fe;Db^öti 

tiefen^ ©ott nur i^ott, ^ebanlen 

€ 5 tneU ^mi^ttbmtMkM^fBi^t \k ffir un^ »f g|e%n ; 0$ «^«ti^vi^Sa^^^ttieatn-migj? »ott flammen, Ä'beÄ 

SWtfRRft^'^^ \ : ■:)u i.^ ^ia .auf .ita Mm in |te ; 

f^meöt p^in;' {IS3a^/i;^j^tfc> ^ntsiefjeW t>erne§^, ' aügc. W« 

t^g^ic^t k^ldnjet^ 5ltl^ pl^lvÄ pS unt) &# 
^' |. t^Ui5^*a|I, buW bic|> S* lannifcm(tip.nt#|tfe 

4«¥l|öüe, ©aö uinH ^6et* cngclö M<f An bicfe tief* 

vÄuit0tt)iÖe. ©ebaitlen mefienlj.^: : . . ,-> 

;fl0{)f^ ba,,?e^rpe Sn- unfirtr 7^ ^W/ . ben id^ nie er^ 

M^ntftel^etti Söorbii? J>ev* i?etdS>ett fanni^ ^i? fd;auen 

^ ; »fene ;iSti|JttUtteifeito«i%tl:ea; M •Pf m 
ej^ iwn ,alan|' W t^t^ am ,m% nidjt.^vim mMntt, 


4^ 9Jott!omm^ft]^ijitctt (äSÄ \ ^cbtvÄi^fiifett auf ?; Wtt ne«'^iä > -^Ätp-^ii: ei^ 

. f^mficf^t, 95er6tttbet» Mttb töflm^ittur/Äftfrap 

l&eglfirfd: /^ic lebetidboßc Sfeaö mmmt^^iis 

sijclt ' 2!)t(l^ i:fi$mc weih öel)ri:;! • i .;;•:. ^ ,.. .Nvi 

%b^unb banf. ^ :::;.; mm i>cif€j:taribe Boi^nt tJfe 

^' ■ ' '\;:;:n wabvefcltpettlSiunMntag 

mt ^^it hii ^inttnelg unb )c. meiit gang ^it^m ? Ät 

\^rv Q|! 0» uttcr* erbod(>liUm^imttiel:«int 

W^Ä^!!^?^^^'^'^ 6:©arumÄaüf Vaii. 

SOmner ©ottcö mg; utt> ^en wegen , mmmdt 

t^nt f^«^^' ^te nit^ fc^menet> tt)irb »t jep*; 

«udSi f^emcmputib gut 0,^^^^ PttJ,2Ettttil*9anj 

. Ä. ©oat^ td^ bo^ öott öoUertbct bin*; . ^ : f 

©ott'te loben, SBo aud^ v'-^ ,^. 0, i 

'ld^#on»et{J^ettfeb?Sjl!$ €ipe 'Äb!«*> ■ ^ 

tiid^t etil gefd^entünnt öbeÄ, , 0t)er, : *' " ' ^ 

W?S^%¥^ »eg i)er/ (So5inld^jiun»lir(b ber Jf. 

«3» ^ptt ein tater unte^ Ibeti fUM^tJ^tl ^m^ y 

Iftffen, SS«^ ^^^ timtl)tits mit »cÄtÄ* MtM^ 'i 

m{^rm^,mimti0bi & banf cfia/befipt i 

hv\ faffen'^o^, tt)o bu im ^M^vtl Ofetn; feineliebc j^ 

^feuiifeltt bifl» ^iej; foKfl bu jieme(feft,^i^ emg ntcine l 

tem Jjwm »etsiraun; SJ<r« 3rbftc|)f[ia)t40^r.$ei:rlMt 

meit? f^Iffotttmetilfeelteit ©öttefc 41 tweln «od^ :ttit lomtifm; 
mm^mnimvm^ fei« <t 2* Mex^^m^ mm 

hix' m^mt.m^ htHtfJ 

gleitet? fcjibcfj^n ratfe 

,ben fmbeu Im. gewtfiVn? 
^es.gW: bem geifte ticue 
fraft f »r laf t mid) fb 

tiic^t fein a^rtt; jber ftit«^ mM fein »iH^ 3c^ foÄ 
»p|f i)mmett feoi» ^ »ie er* 
@6Mart3 td^ bteB .getjot er« ^3. ^c^att/ i^inem geljl! 
in jcnei^ lebm/ gü v^eldxem 
ö^ii etfc^affftv bijli-HÖo b«, 
tntt X)errli^f ^it ' unt^cben^ 
®ö;tt «t^tg. fc^n, mu#/ wie 
er ijlfii % |a|t;jein, tecOt 
jtt biefe« fveitbctt > !Durd) 
©ötfccg ^öte JiS; |ti beiti* 
.©«!)/ börum mußte (5I)H« 
jine leiDeR,ä!)amitbtt 1 5nit? 
teil :fe% fcijitv 

4.Unbbteiljit (Sott (bat' 
id) ttid)t cljrcn? Unb feine 
Öfite nid)t t)ej:flef)n ? €if 
fpHte tnfeii; i# tti%t ^5« 
im ? Öen weg/ bcn er mir 
jeigt , ni(^t ^ei^n ? (Sein 
witP ijl mir ttt»$^erj ge«. 
fd)iHeben ; @cin wort be? 
pv?t i^n ewiglid)« ©Ott 
(oU trüber aUe^Jiebcn, 
fe^ ;mi^i^en W^ a(ei(^ 
rtl;^jni#t. ,- . j'Viv- ':''-■■ 1, «atertcöÄbilb* 
nif in mir fc «eSt feine 
j^b^ttt meiner |ecie:,@öt 
treibt (te triid^ ju jebe^ 
Pflicht» Uttb ob id) fd)on au$ 
fd)wa(Jö#eit fe^le , ^&j#t 
bbÖ^Mmir bie fänbcm^t*i 

6* OiSottilAf bekegft^ 
unb liebe SOWr immetbitr, 
üor augcn fewnl 6ie jllirl'* 
in' mir bie guten ti^ici^^ 
SÄein ganjeg lebm birp 
weiljm @ie trbfie mÄ )iur 
jeit bcr fc|)mersen ; §ie 
leitic iiitti:^ jur jett-bcaf ' 
glÄd^j Uns |te befieg* tir 
meineni "berjcu- t^xi furd)t 
be^' tefeh auj fc 34>' fam öuö memer^ie* 

5f\ ttSftö^tiger! mdti 
^♦,<i iebenlnng ,?jf(l 
metneg li^bc^ ■lob^efdng ^i? 
beniut^^i?oU geweibt ■2)enrt 
bn y^^i gut/ unb jieber ort 
^er, erbe.l^ierf ber ^it^met 
bort SitÄbmt beine (jnjigfeitv 

2i ©ic fbnne, bater, tragt 
beitt btlb; @ie tjl wie bu^ 
fo iliirf unb ttiilb , ©0 fea 
0ent>o((, wie bu» #$ flr5mt 
au0 l^t jmit jebem fM^ 
Sid^t unb erqulcfun^; b|>ne 
5al)( iÖttV^J bt^ ber erbe 


'^fS^'LÄJ'iW.Vte ,'ll^l tag: bem; akttbrotl) ;' ©tc p^f »cÄaen^ /9li^ 

ftebeb^fentit fcl^nee uftb, ^ fet)om:ntÄn'bt^auf| 

' etf /; jmt!)mt^rntefclt>cm tft^r ^ 't)urtt>öv6tg^ 'altf 

t>u/^oW| ^ luftunbleben bi):* ^^ rtiÄg 

Vs/ifc^t^ ifi t)on bett^ genug unb «tcbng fc^n; 

»«)^lt^ttttleev;25aancttifte ^it^^^fott, ijl ,ni^j;$, jw 

f^ttbfo^n an pm-ttm ^ gi^of/ ait ll^itt», . ., ,^ 

, betttei; göte ^mß* : jDej; 3, '» fifbrnm^tt; freubt^ 

«)Ut;m;int#«6e I^t^urd^ gern- g^mötW ^(^ W 

öwf bei« gel)# ; ^ SSJklUbjlfbU'unS ji? öateri 

vis «M bemeö fta^tiS W ^^-ll«^/ Me i»tif o^nl 

bovt eint %on ;;«nb W .ja. » beinern i!ct#fe 

m «nfrer «jÄltWi;^ gmb öberfTuffe ;^i:f»llS: bu biefe 

etvemt^feKgleit büV* m x^üt,^m1amim tt^ettjl 

|emb ^^f jebett erbenfpl)n. i]^n> aßen Vum genuffc/ @i 

mfuhm WefcÜ; * ?^^^ f^ t>wv 5ev. bu,l)|t0 

iott' 6itrte |«M^mt; ^«^«^« J^*- ^ '^^' ^- ; ^ ' !^? 

Sm jlaube^bet* Ic^ an, tiöf ■ 5v ISii^ |e^ o\§& 

t)fir; '(^ebenebe^et^fc» jte b^inerpilc, 3)etrpaftp 

«tir S^liv uttb in wiaf eit; "^ beineip {;«lb, bcitt tt#t^-Ää l x)Äitnen|elÄifr'^itlR. 4^ i^te wotis l^lj imXlWrs ^'«'CIT.. UaUti^ QUlö mtx ^m^.'^^^^m^ mmm 
i:em tjiüben fonnehfcöeml 
■Soor {|rcn> $fttfn1[!ra^Ien/ l^tt'Mu »Mitten: ijÄ« ^ t^ip 

Stuf Jjtfelii^n; urfct eif^dl)ie 
3)em frcirbiger, gcfang*- ^e? 
f 1^1, fei) bettle fee(e ,^ 3)eiti 

t>eM 4ht)iertt- ta^e, 3Me nacl^t 

^i^ |gfe;#neiet banfs 
J J^ W -Bat' v: iinb er^» 
peif^'^ s!Henf(^en> ;.€iötte5 
fViunblie^fetl:! (fr/bej^^c^fe 
j^r b^r natittj^ ^^miimt 
^äi|k/ ^ Jt)alb Jtib'fpurv ^ tjijjtöf I @ö^i:\!eu^ ,jj)fl[dti9 
^e,,|mB«ttb^op§*; ' 
^ii% &t> ;bei^^(|ei'Mlte> 

%^b. ^ejjitt imüm tm 48 ^tiämm^:if^^ 

r 4> ©plbtte äte> : Ui^ ju beinern, m^m 9lud& '|d| - 

ftur umt)ei?, ©a^cn M;, fearf iciv t>or bctn. afttlt^ 

taf ©Ott «UC& UeK^^Jeu fretcn, |^cft, %tten^^ 

«U(i>(pcifV«nl)frcu6c;0i#* pfeir, cm^ämii^Mi 

- 5. StiWt frtelm m« J^ tmmenrScroir ie^ttl 

./L^^irc .^.Ä.;. : '^^^ Fimmel, ttliej^^tmmel m & Ä mm ^^\ m mm 

■v,'^ ..,, . -sufd^aununbibemcpirad^t? 
bu hfl : ^jl-cttt ttienjcft, «((^te^S^cn (SfÄten! bcinc^ 

burc^; unban! btc^ ent#i> tnic^ W ibcitic mac^t t 
5Deinerft)ater3uten>cyt6? ariicö mir ier^tÄ^ti ei: 

p|u^ tctufcnb: ;^tmmcltt litt* 
mi ,Sfl(^et ouf, tfuft UM tc> 0ttic grof^,!'- 2l(^ ttjerl>iti 

) 0> \2) au »c*^9feid;6n ? if)»^em ftufcOaurt, f otf > bc* 
HBcr jayt Htt bctnen weitem öWjltr :;;:;: ;- 
w(<Ktt ^te #<mmi, m - ^4,©c&auembiÄU(S^f % 

vbei: fbnnctt^gefeen, »0? ^^itn^tel btmq^^3u®ott> 

,pe^A|efcl^uf|!bu;ba;a^ ^5^er alö berüemr^&Ä .. 

tenme^v,Wb^f^nb^ö? gef 4tn bau J.Ä^^J:^ | 

bubiefe^^m^. ?;'^^ f ^gt fÖV f«^:jUttbJ#|(e 
3* Unb in bt(Jfem ^Ä$^ nlf 8u t^m ümjirtj! Ät|f ?8ol[ISöttftnettl^ettett @r>tü^^ ^0 

■ jfv $äB' W^ md()t t)on %^^. fetett fien^tgUtdl^^ ' 

ein mort p mit* gef ommen, m( mc^, ©ie fratem evns 

S)tt0 fel&j! fein mUnb ^et^e? tm mvb^nl ' 

|et |at? f enrr man lanti ^^^^ ^^^^ l^,e ju. 

ine r)tmmelttiejfen@ota j^erfid&t; ©u't^tvjl gerecht 

^* euver aiid) t^rgeffen ; ^^ergeltem ^mbitWt'' 

©owanöelt^miMtiinac^^t ^^e«, tfl«f(^et tti*t>)em 

^ {»anetl tp^r tJV ©erfem^^^ beinern lid;te,n>ol)«mot)4^ 

^^^^'^Ä»?" ^J'ß ,belowWbfvWbS,«>Ä^ 

«nl -; Sil Wevy al^bic pc traten. 

■ , 5^ t)ft prangt bei? fönÄ 

\a)?el (SeMoß «nb^r^«* bej:> wc einbaunt55ottgi:ütf 

ml ©ein tvo« unb un. Ö "i'"'"'*'"! ^' ^'^l^^* 

j-ecfete i)o\^m mtth t @eis^, 6. 2Bie? foto icO bamni • 

$ei;i:, baförevi)obetil «ntree^t tl>un/Ätlbeir t>er« 

3; 5Ba^ robe«ött)uvbiö Ij! l^tedS)er fmfen^ieir öft,me 

unb nu^t, 9}?ac^fl Ieid)t bu ferne Rurme, ruf)n^,^ter 

fernen fnedbten, Unb beine S^dH t^H?au|)t fdion tvas 

1 i)ulbbel6()tttttnbf#^t©te fe«? 3tcl)tnirnerbMbe(lbtt 

? ti^aten b^v geved^tem ' (gin öevcd^t; ^^avanennnrebeU 

fegen, ben fein futtbet^^at, «eit «t, ©af i<& bi* 

^tttfprieft burd^ bidb au^ tmmei: furchte. 

|mj»at; S)ie i^ul)e be« >7^ §ev^ biefefu^c^t ^r. 

3* t>ie fvommen werben janbe lotf et, tl^* meine feetc 

imihevbfttJ 3n betnem WatÄ forglo^ M/S[jerf#tt^^ 

ten övimctt, Uitb tomett unb »erftodfetl^ei: tugetil) 

ftemid^tngefal^r, @o blei« (o()rt unb rn^m bot; bit^ 

UfibnU^ilmtif ^w(#s S'vWte tt:ieb«ttb f mft in 

^M5 miv, ^p ,Ä5pppmmcnl^eibn:0ött0, 

,t«k, S)it: fv&()lTC^ 3U ^cs iixnm ber fimbcn ma^t! 

|o,d)ehi ^ llnfve fd)iva(^()ä,t ri|t voc 

;:,,:: mr|j©tc fo leid) t ad) If als 

mi mxk mmmmmixt. I^n n>ir! tJlnt) mv fötin ftc 

^0^ /^ott,m bellen an/ ^^ jaulen ^ie.^efevec^eii • 

mnev njanbet <^ilt ; Ädner 5* ^«tnev fiinblid^en be* 

{ommt §u bctncm Itd)te,«ler %nxbfm^ih{ «nfcv Ijev^ gß^ 

ntd?t bem gefefe evf liöt J?et= n>t^^)t ; , Unfeyf ivanbel^ 

ltqünbaered)tMjlbu;Unb- gvogte . jtetbe @n) Ved)ts 

bu Vufd unö aUen SU : Sd) fd)affne.beUtgmt 19^ac^ 

bm l)eiUq ; {)e!ltg tt>erbc3e- «?^ ^^^«^^". ^^^^^ 9^«^^J 

fcer nicnfd) fd)o» auf bei- ^enn ju bemem l)tmmcl-- 

^j;5ö I veid) 2öir|tbu, ^eit, nur 

, 2. @,attj, uttj!rafltd5j> pnj ^^ f^^j. j^^^^ ,; / 

bu ttimmeir ivT(l, U^^ m^ sß^el Söer nur J)en lieficn U, 

m^ ganj ■ toElommen , ^^ yy^afi ©Ott ünj!raf? 

@atij mrmfiid)- ^Idhcn jy^xJli^ifiMifvmt 

m% m^bmmUmUt (g^d) ieber/wci: evlcudjtct 

Uttb tbut. Sft untabelbivft {g^ xitiö liebe ml;t u«b 

unb gut, Urtb unjlr,.4 ^^l(i^t,mbmii}t^i)m,m^ 

ftttp bte tvevfe©au«;.^ei^5 erbend unb befc^lieütt 

pty betnei' ftavfe! @r t^ue gute^, mcfet sum 

' ^ S^.^err, bu wa(!, m f^^« ; « f «^ö |)cr5cn« 

betne linki- ;t)emem UIH ^'^^^ ^v \m\ 

iljnltd} feii)m Mt U^^U 2. S^n'Tu um? n?t%r)eit 

i?orbtr bev fünber; -S>imn Mfl uubgute,,© lä^ aüc^ 

bii ; btfl UüHrommen xm. fd)ülblo^ , laß mic^ nin, 

25u bijl nur bcv fi'ommen Sßon ganjem; (^er^m unb. 

freunb, übi'ltr)atctn bi# m 9««t«tl)e19Jid) aßev beitiei? 

feinb; SBev bebafrt tn fet^ i'^*te freun! t)ann bet^g 

niri fimben, tann oor: biv w'^^«« fd),mad)I)ett Ä 0as 

nid;t cjnabe ftukn* :' «^^^^ ^^f^/ I)^ft0 fet), Jvlebu ! 

4» fo [af nn^ ntd)tt)ei:5 mi gveu Mc^ febt/O meine jc 

f(|)e5C5^n, 3Ba^ &ein tüth un^ ^w <>j;eu W^tt [ b(i$ ' 

Sugeöaö^t 6d)af m un^, U\J^ Xy nel}mt ju l)crs 

©Ott, vetne i^er^en I ZhbV ^ea, 3}?enfd)en, bie it)r jams Ö^ollfottunettj^citen ©otteö.. 51 

Werttb üaijt! ^httxnaUm j«Dfrftrf)tlTOgen&o(r)öers 

curctt fc&nin'ien, 2Öaa fem jögtetDei^en; Wliin uvs 

i}ciiuf^ mvtm$ i^^^tldtf trauen mid)i nicl)t! (^ott 

b(v i'eine ()att 5 eud) vetdjt, bet treiu, kl^ ^ 6ln beitt ; ©u 

2)?aci)t ber thibfat lajl euä; tt)ivp mein er.itttcr fep.; 

leid>t, U«t>' baö etibe hit^tt Söirfl: miv > ivenn midb lets 

leiben (!iid) ^um anfa«3 bcnJmHnr^dm^ trojle^ 

eiv^get- freubem ' labfal fi^enlm*- 

2* Sa^ ^ti- mt bcr gnabe v ^ 

genügen, l^ie bcr J^eit bem SOlel. ^e« 5efu £^i;i({/ bic^ ic, 

ber beme tl)vancn5a?)lt,^|)at ^eilimmt, jar)lofe frcuben ! 

Unb bem ()evi mtt ti^oft ei"? 1 / n / i 

fuäet: . z. ^r ftte^t bufd) betne 

3.X?ebenn)ia er btti^.imb f#&^f«% f)'IJ/ Itnb l)at fuc 

tragen, ®cnn bu fd)madS> «tnen ieben |titn, %nv leben 

tmb l)ölflpa btjl» md) m Wm genu^, ^efriebi? 

gi-auen altera flauen ^5rt öwng unb uberfluf» 

er,berun^me^enj{|tj5ie /j, g}^ i^intWf^vbmt 

»er|ei^un0 fti^()t nod) fcjt, fg|„- f^^l^ t)er ; @tr5mt 

©af er t^onime 4iie i)er. t>«rd) (febirg» unb tlval unb 

laft; Oaeücrfaumtauf bie „H>ed äßte fc^bn i|l beine 

^^nrMtmMr t^clt n)ie^reid) I ^err/wa^ 

Ud) tbm t>ertraum. i|j ^,-^^,^ fd)4^ett gteidrr 

4. üf«n fiJ rul)' In feinen \w\r >. >. 

Prtben, €uk,H^ ba1(a# 4* 9^«>cl^ 9^o^i*<J m«bett 

unb tt)anrrt!tr«?tr& beine f^"^^i^ bu Un^> wenn tt>tr 

leiben w^nbcn ©agbu Um ^^^) ""*^ l^'^'^^«/ 5« ; ^« 

nod).freu'bigban!|!. ©einer J>^«til imö feHpeitcn a«, 

gnaben hm aUein ff^ufe 3Ö^^^«^<^ f«^« fwn erfreuen 

beine |IMefe))nlJ9alte nur ^^"« • - 

ml,!^i^'^^ 5. SBetutÄ bi^lfen., 

©Ott, bem h0m. ölute. ^^,„^. ^ie «ntjficft. 3ff, «V- 

5» i^al mid) biefe gnab' rer ffnjlermg mtxMtr '^k 

«rrifid>ett, J&err,(^ott, meine feele/ bie fiSJ;- beiner freut; 5ä\ , Znhtm ®om/ , 

Baö fM}tfc jte bann föif fe* U)m , Subel bed gefang'B l 

iigfeitl ^tt Sptxx ijl feiig l tttd)t 

6» SÖelc^ eine wonne, «KeiHl m^voxv, wivfoU 

wenn ftc nmi ^Beginnt, w>a^ '^^tf^ emg ft^nl v 

flftttt , ^ 95ater, i&o^tt unb > 

7.SNt fo tJlel r)or)eruj! ' @ei(l. 
»Ott bir^c^ott (|tei* auf un0 ; 

fannfl bu fd)on ^iev, Mt SOtet €^n^ itnfer-^m j«m ir. 

folc()en 0iitecn un^ crftreun : >ä Cfnet ifl btj; gleiA, 

SSJie fcUg mu^t bu.felbft 0Z> ^ bn einjigerl 

nic&tfe^tt! Sßert()ttt, @ott, beinc tt>er> 

8* Unenbttd) feltg! benn iel SSJem jaud^jet fonfl int 

kü btj! Unenbltc^, unb «n;: l)immti ()ecr,Unb nennt i^n : 

cnbüd) i|i,0 fMe kt ö* mttbtvftkhl^nmtfll 

lomm^nI)eit^ ^a xtW)nm «nb betnep aUmad)t ruf S3ctf 

beinej: ()evylid)feit ' fft()l be»; tpelt, ju »evben S 

o..S)euttaeIbovt anbei, g^^?^«^^^' ^^^^^fA^[« «| 

taufcnbe btd) fd)ott /»b ^^^^«3|i femer fetneM^eif 

immer n>eifei:,n>ivb,oJJerr, v"*^. ,.r . 

SSjort beinern anfc^aun fe* ^^gm^'^td) bte^ aattjet 

jigeri tt)eflettma(]S)t3im erjten aU 

, To llnb böd),tt)tß fiorf) « '^^^^ tageSiemelt auö nicf^t^ 

ttt but#fc^a«|l biV S«nj 'iTI'^fiTf " *Ä^? 

«««in' SfRte rdia «iai äß«fen «Hei; ttefe«! ©Ott, 

Zfit bu fe»n - ' ^' ^"'•"' nomm nur ra«n i* 

mußt bu fep . ^ ^..^j, alten Mngenlefett, Uni) 

II. Unb ewtg! ewig! tetne« anbcvn n«men! 

letne jett Uiugtanjrt brine .^ ^„„ „„/„ . . ,, 

feligWt; Sinibi/, oattet ^Hh«? Jf'"(Ai5^i"'" 

»onncnim--Stv6mtai!ta '*Wt>«V/ mt, ©te betnen 

W««b f^'ub! °^'"*'* *i'^?,tf^X' f^'' 

■ ' ■ ; @ottl bie (uft, ha^ meer; 

p* 3^ud)it, M)e lieber Unb bie, in xl)mn leben: 

unfern banPsi ! grpl^Wcft »greifet il;re femonte 

^l4 , Wut »eld)ei* emtmd^t vm Un bid)^itfvinhi^tm .^z^ 

fenfte: ©ei*fd)5|jfutt3 ()ai; möt^e. ©u ^evvfa)ej!««? 

«ttb meidet; Splitter/ iji i^eiranbevlicl^ fe »eiöljctt 

Sei^oöal^l mbmt^itk^. UHenbUd^ 

1.4 1\f ?^* fcv^ "Ä netö 9 W)t, n)a^ bu be. 

5 !;Ä?"Jwt^'^ ä)ad)t; 'sffioil k^, baf b« 

*ei?^od)|^e l (St^ tjl'ö allem l «.^^j;^».^/* i ' ^ ^ 

itttb fete ratttt3i)m gletd) ^^^^^^l' . «. .^ . 
fe»tt. Um ber na* jlc ! (Slott 3*0 ^efu ©rnf! , be^ 

ipnd)t : id) bin rtttetn betJ §od)|!en fol)n! ©tc^, fetnett 

<^?evjr, S* 6tn, idi), war, id) etnöebomen , ©i^ fanbte 

Juetbe @e^tt,-bci; ic^ bin* ©ott öom (jimmclaivon^m: 

^ein anbercr, 3m Fimmel, ^^ttung btt mbmm. ©it 

auf bei: ej;be> ^at memen »itttler itt>ifd;en unö unb: 

tru^m «ttb namen. (SJott/ X?ilf un^ im Icbcw 

: ;♦ ,. . V. .*.« c ""^ ^m tob'; ^tUm bi(Ji^ 

> Unb em^ Metbjt btt unfer atteH ^ ^ 

ttt«; allem ^cv (Bott, (tn -^ v^ •« \.m •« ^ 

Demi* Ijange! Unb emig ^4;^J W'öf fetf!, bii 

fpr^ fein anbi:evfei)n,5Son ff£''Zif'^^}'l^c% 

Demtd)l)eiUevlan9e!ketrt If-^/J'fp- ^i 3efu$ 

aanW leben m^ id, btr, f''S^l'f^ L''"'^ ^'^r«^r?f 

iMn ©Ott/auf ben id) Ä -^ f T Ä'* 

traue! ,itttb kif öe«?t^ Ä ^|i"?J'*"^Ä" 

Dein antU^fd^aue, hid} ^«^ ^^^'/ne^^Unb au^emjl 

felbj!,bu.Üriftd;tbarer! ,; ^'^^ß f^^^^* 

; eigne CSSieloi>te, 

^ismmmk. ^^ CÄJtr glauben att' t iCQ ^l'Uein^ottinber 64> ?W an^tneni^ott, 

i DJ» ^ 1^51)' fc^ e^r* ®d)Mtt biwmel^ unb btt 

\ tlnb banffe« feiner gnabe! erben* (^r, aller SSater,art^ 

' ^r fordet, ba^unönimmerj: fer ®ott, .§ief unö feine- 

mel)r (Sefal)r unb uttfa,ll finber, Werben* (Jt^mKün^ 

fd)abe« Unö 'tt)o{)l5utl)un tjt aud) ßet$ ernal)ren , ^tbz^ 

er bereit ; ©ein r'at^ ijl W)al)re gut gewahren. €t 

m^H feligfeitt (l'rbebet il;n eröjog f*ön, e| wir waren^ 

mit frewben, ^ Unfre rettung in ö^fa^^en^ 

© 3 ^« 54 . 5(ntottg @ötte0^\ 

<JH(!*ö, bei* fiU* unö forqt 2. Wet^ t^m! dtUtbt 

mb mifi, Unb ailt^ (td)t uon tmc(fdt\ 2Bti*b eitt 

in feiner nf ad)t «tenfcl) , ftti-öt in bcr jett ; 

rtiv y Y . t; (5rl6f!, ei'(5fl Iiaf! bu unö, 

^ f ^ 4^Ä f "5V" ^^-^' 1 -^^^* fe6en unb bir |1et:. 

ben cmc?ebDmcn,X)CiK^;)errn, ■ -* » ' _ 

bcv menvc^ geii)üi:5en i% 3* ^t'eiö il)m! ©; fft^vt' 

■^m cvi-ettct bcr öct'Iornen* bc$ i)tmtttel6 bal)n, Bw^)i^t 

^t, cf öd^tete fem lekn ben fd)malen ii?e^ (jinan! 

9?id)t ^u t'{)eu'r;f ur uns ju C^iefyciltaet i)a\t öuunö biv ! 

gekn. 6f elf anb ; f)eiTfd)t, '^^^ leben /iinb bir flerben 

r)od> et:f>&l)et, 3n bem retd), m\ S^aMwloäji 

m nie t>erael)et; €T'laj5t 4, ©ingV-pfaltet:! fveu« 

aud) unö im grate nid)t, bentl)rdnen flieP! X?ettig> 

Unb lommt bereinR jum petita, t)eiltc3 ijK^Jottyunfec 

weltgend;t . ©ott! »t)af)> btr, ©it; 

3* miv Qknbm an b'cn ^,f^" "»^, ^^^ flerton^ir! 

^eirgen ©etil, llnfern <|5tt' ^^^^ueluial)! , 

SutnWjüanbunb^umfM)/ ^/C S^^^'^'f.'if^^ 

?er/a5er in trftbfal eine H^^"^. ?"ÄÄ 

Unb ber tugenb t^erk) ent. ^f ^^ .^f ^^f''^'"^^Ä 

itnbem €a' ^et utiö im mbJvaftmmMfM} 

tDbe^fd)merä m ew'gen «»^ trauen, 3(uf beute ^ulf 

lebenltrofl V^ ()er^ f S-^rü'"' ^^t^'wJf. 

' ' V " (jntlil^ fd^auen» ^n bev jctt 

• \ \ ber mlaerfd^aft U^ atte 

«sDjel. ©cloöet fet)ü,bU/ 3efit J<:. bctne d)riflett ^'ntflie§n bei; 65. Lreiö tf)m l er f««öe Iiiden, ?0?it njaffett 
fct)uf> unb er ©otte^fid)rujle.n,Ubewin^ erö(t edm «junberuDire ben burd) bie traft, piebu, 

bcn, jpcrr, md) mvl Mit 2. Sefns*: <Sljri|!ue; j!e^* 
Icbin, unb wir flerben bir l unö bej), Unb laf unö nic^t 
i;taMuial)l »erberbcnl iuf»w« . 

3t(Beijl [ 3* (^^t|! bed /?mtt> t> tetbcn, t^ü ©ndbigerl bu 

nid)t öcrb^rktt I u, f. w. 4, bb , er)V' unb j)f ct^, 

mi^. Äou^m^etltöe|®et|{,ic, lornefunbetmarentvir; «Du 

iCT Q^\ ^^^"^^ «nb cf)re btjt am freu^ fftr unö ges 
O /♦Xbnngehttjir^Xpeti:, ' jtorbcn ^ ^?aj! Wgeö ^etf 

unfet; ©ott unb 35«teiv bir ! uita erwofben* W^x h\t 

S)em vuf>m foU «tttci- unö nad)folgt, unb an btd) 

erfcl)allen* £a^ unfer lob glaubt, Unb in t)evfudl:)un9- 

bit: gcfaUcn! !(Jaft, mens treu biv Jleibt, ^er foU/ 

fcl)en, fetnei: li#un6frcun, befrei;)! t),om flud^ berföns 

Unb ewia>. ew^ banfbav ben, €'ir&armun9,rul)* unt^^ 

fes)rtl Sobftnqt tim, d)ns leben ffttben, 3n etvigf eit>- 

j!en/nnfrebruber,gattt t)oi^ in emgfeit : 

bem ©Ott bei: ttcbe niebetr, ^/«obet fej)f! bu, ®ei|l 

Unb betet an ! unb betet an ! t,el^?errn IBti' waren einfl 

2* (^r bie^ un^ leben! j>on (t()#üa fern, Entfernt 

wir finb fein T^n bljl^ -bie t)on bir unb tJbn bem leben, 

lieb*, unb .anr ftnb bein! WM ftttj^ernijfen umgeben* 

SÖJie giro^ unb ijtel finb beine ^u bajt burd; beineö worfl 

toixhf t>i\ ©Ott ber mad)t teö mad^t 5lud) unö jum 

Unb ber |Tdrjfe.! ©ein i|^ ber tt)al)_tVn Ud)t gebracht ; ^w 

erbfrei^, unb in bir,0 4>^^rt)= ^^^)'(^^ ^«^ ^ß^«« , ^ilf jt un$ - 

j!er, firtb unb lekn njir! jlerben, Unb ttjeil)C|i unö 

S)u/jrjerr, erfd)uffl ber ens \\x bimmele erben 2^ur(^ 

gel l)cere ! Unö mi) erfd)uf jlt dl^rifl:! tob,bürd;^l)f iftt tob* 

Hbinuret)ve,Unö|Terb. 5. 2ob,>reiö unb e^re 

ltd)e, uno j!erbltd)e. ^ ^^^„gen n?ir, ®ott, 2>atcr ' 

3» ^?err I H geben? |! ntd)t @ol)n unb @ei|l , nur "^xx \ 

' uttfrer fd)ulb , Unb trdgj! > ^'ö mufeiebeö lanb auf crs 

unö funber mit gebulb iuf bcn 8>pll beiner t)errlid)!eit 

beinen t)dterlid()en armen, ^ tverben* 5Sie felta, wie bes 

^tt liebeöottem erbarmen : gnabigt ifl €in i)oi!, be^ jus 

5Serf ur^efl unfre prufungöi i>erftd)t bu bijl ! mimad)t'c 

jeit, Unb fiibreji une jur gerl beinern gropn namen 

feliaifeit» i)» uberf#ttejl 6eio ewig ru'bm unb ebre! 

mi mit f reuben ; Unb amen ! ©e»/ ^ott, gelobt l 

fd;i(f jl a« «nf«vm l)eil pl feij,@ott,gelobt| I)nct)t er feine« tauf;- ^ttts 

IBjet iJÖac^et nuf vtift «tt§ ic. IjÄttet jtetgt .herauf ©ottei 

iCO Ctt^tet (ttt ! kf t un$ erbe, eeirt eigent^um, @jm 

Ö0* So tobftttaeit, Uttb ^»^«t^ ""^ ^«^«^ ^ Wn^ frti^ 

uu^m uttb bau! bcm fd[)65 tte^ .@ot)ne0 eigentr^um. 
Mer togett; ©enn gro^ 4^ ^r^cjekut; ber erbe 

tji feine gftf nnb mm[ felb^r Unb ()ü3el, tt)d(er> 

löetetanl €r r)at aefc^afs , ^cra* unb mlber 95lul)« 1 

fen! Sror)locftl frorjlocetl fruc^töo« bur* fein tt)ott ! 

er ^at gefdOaffen 1 3^m t)oa mac^t ©eine fonnMn " 

mrbc lob unb ))retö ge-- ()o^er ferne Slcgiertbentag/ ™ 

I)rad)tl©ieen9elftnbburd) «nb monb unb jlerneStcgies ^^ 

l^n! ©te tnenfd)ett ftttj> reh fliller in ber nad)t (gr 

Jmrdötr^n! ^reiöbem#5:: fprid^t: ba föttt b«$ meet I 

|)fer » (£r fd)uf blc weit, gin taufenbfaltig I}cer. ;i 

S)ie er e^alt ; gg rut^mV ^vetö bem fd)ü^ferl 5lud> i'' 

e^ preif i()n feine tyelt ! fingt unb mftm^^olt ber 

2. dt tjerrtef: 'Me erfle tuft©em fd)6pfer , ber'ö 

ftttte ^ie ; tt)elt ^u fd)af:: jum leben ruft* ^ 
fen; tt>a$ fein wUe 5tu$ 5* fO^enfc^en, 'fmgtauf 

frc^>er l)ulb Befc^lo^, ge? bent geplbe^a^ i>iel) nur; 

i(^(d), er gebot attmdd?s fragt^nur/ wer bem n>ilbe g 

ttg: werbe! ©a warb ber I5ie fc||eltt0ufgcl6[et ^at? | 

l^immel, flanb Ut erbejum gragt> wer ^ah bcn #pes 
greife feiiier göte ha* S5er ne^en ^nm t)errn/ber tiiere 
<nUmaä)t erjler fo.^tt , ©er furd)t , ben leuen ? ^^eie 
cngel iaud)^te fd)on : ^rei^ j"?err, fo gro^ burc^ rati^ 
^em fd>6|)fer! ©ociS> fd)iett «nb tbatl S)a0 ro^, ha^ 
m^ ntd)t ©er weit fein fc^Äf, ber jlier", ^err, wa^ 
It*t; er fprad() : e^ fcj)l ifl nid?! i^on bir ? MM 
M warb bai5 lid[)t. jaud^ je : ©er §err i# ^ott \ 

3* ^ben w5ibt er. feinen f"^^'^ ^""^uIV^ 
mmi %m m^it ; unter ^^^ f^^^^f^-^ ' ^^ ^f^ ^'^^^ ' 
fjinem ()immel SBirb jebe 6* ^tiefer betet an, unb 
ipolf ein I)angenb meer* bringit©erlobgefdngentel)r 
ISafcr bedt ber erbe b&s unb jtnget ©ewaltigern er:; 
^en ; (Jö fliel)t auf fein aUs l)abnern bani l U^t unö, 
J«t<|ti^ we^ett/ Unb ober? f^ra^ er, weufcl^ett fd)af:? 

fen, ^d^ipfuttg» 57 fett^ ©tt; Ulb uon. «tt^/ nad)' 
m$ gefd^ajfcn* Utib Qlbam 

(!^ ijl wein fd^opfer ©Ott, 
Moöal). ^ekotl) \, ^m^ 
i>m fcl;6pfer ! jDer^crt tjl 
(^ottl t>i^t S^m ift®ott! 
^^ ijl fein anbxtv ^tvt, 
at§@ottl 

7* €ivt3 ttjofett tt>tf 
Icibjtngen, Unb rul)m mb 
bant bcm fd)S|)fet kingcn; 
®cm 2n(ei*^6d)ftctt ct)i:*Uttb' 
'tttad)t! Sienn ev ^ät auc^ 
Mtt^ evfclaffen ; gu fernem, 
ru^m aud? «na evfd^afen; 
Sljm werbe Io& imb :preta 
gcklxd^t! 2ßtt!fmb,,o®ott, 
»onbiv; grol^loc^enb j[aud)5 
jeu wir : ^m^ bem fd)55 
:pfer ! ^r fd)jjf bie weit, 
©le er erWIt; ^a rö^m*, 
ca preif tl)n feine weit!, 69B' ^enn tc^/^o fd)5s 
'♦v<^ j)faS beine 
inad&t, ©ie wei^ljeit beiner 
wege, ^le tiebe^ bk för 
alle wad)t, Slnktenb MtXi 
'lc9e;'@o«wei^ idj,i5on Bes 
wimbrung Doli,, ^id)t^ mt 
licl) hi^ ergeben foll, «lÄein 
©ott/,mein ^?err unbSSater l 

" 3* Wim äuge jtel^t, 
ivorjin e0 IblicTt , ©ie 
wunber betner werfe* ^er 
r)immer, prad)tt9 au^ges ©Ott 5er üarle! mc\:Ui 
bie fonn* an il)m erl)6^t? 
SÖer f leibet fte mit maie^ 
jtdt? 2Ber ruft bem t)eeK 
beuflerne? 

3* SSJer mt^f bem wittbe 
feinen Irtuf ? ööer l)eipt 
bie l)tmmel regnett ? SBcr 
fd)lieft bcn fd)oo^ ber er^ 
ben aufj59?it uorr^tl) m$ ju 
fegnen? @ott ber ma^t 
«nb l)errlid)!eit, ©ott, beine 
gfitc reicht fo weit, @o mit 
bie Wolfen reid)en ! 

. 4» Siic^ pxthi^ fonnens 
fiteitt «nb jlurm, i)id) |)retjl.. 
ber fanb am meere* SSringt/. 
ruft aud) ber geringfle 
wurm, ^rttt(|t meinem fä)bi 
pfcrel)re.! Wlid), ruft ber 
bäum in feiner pracl)t3i% 
ruft bie faat, l)at ©ott gc:; 
mad)t ; SSringt wnferm \d)hs 
^fer el)re! 

5. ©er menfcl), ein lei5, 
ben betn'c l)anb @o wunbers 
bar Uvdttt ; ©er menfd), 
ein g# , ben fein i>er|!attb 
©ic^ ju erfennen leitet; 
©er menfd), ber fcl^5pfung 
rul)m unb preif, 3j! ftc^ 
ein tdglid^er beweis ^ Siott' 
beiner gut' unb gr 5^» 

6. Srbeb^'ibn ewig, o 
mein geif!, Erbebe feinen 
namen ! ©ott, unfer Sjf^ter, 
fc» gepreijr. .Unb alle weit 
fag' amen I Unb alle weit 

© 5 ' futc^t' 58 ©^^pfimg^' 

^ ■ ■ 

\)^f auf i()tt, un^ bicn* i()tn ber ftd)'t)öm f!v\ubc ;fidf)rt/ 
gct'tt ! 5Sci' woKtr ©Ott t)eafd;)U'l^e^>mcbenfe¥atJ$ 
md^tbienctt? wevtf); 

^ , „ :. ,K t' ^/<So fomt aud), ©Ott, 

7n ^"^<^^^'^'t «^^^« unb iva^^ id) l)al^tunb bin: 

/U* <^*^ blictberföds '^^^ get|!, ben leib, bieö 

tctt pmdn, Unb benf \A) glM, ben fmnb 2}cvbanr 

beffen qüf imb mac^t, ^et* ic§ betner ack^l)anb» - 

fte ev'fd)uf, fo fletgt mixxs. ^ ^ „ . ■ .• 

M ^mpoiv unb betet m, 8. ^u t^ogMa* - mets 

unb »rei^ «^^ fa^igfett 9}hr meine 

^ . . >. . n)b()lfa^j:t unb mein leib, 

5. fr ber ben tnntmel ^j^ein (^anjcö fdjicffal biö 

«gefijanttt, Umfaj|ett^n in'öWb Unb meine Wenö= 

mtt ftav?er f^anb , Unb nur j^^y^j ^^ 

feinaug' allein ermißt, SBie «. * . ., « 

qroß fein veid) , ber welt^ 9* 5'jf)alte ben- gebanf en 

fi^eilil. -mtr,0®ott!"wa^fpmmt, 

3. J^tn uujaf)Uw^^^ beineDorftd)t an mir tl)ut, 

tenl)ee^^ ««»^ ^^^^^^»j^ «^ Sjl l)ettli«, mife, fcltg 
eittattbeH)eivUnb nicttau0 , rtu|.i>» ■' « ' « »^ 

feinet orbttung tticljt ; S)enn * ^ 

erDaltatt' irngteicbgen-tc^t. g^,,^ ^^^^^^^^ ^^^ ^^i^^^,^_ 

4*©tecvbVeini)unftim - ; r «. ^ <.. 

fÄfung^i-cid) , 2Öte ift 7? ^^^^"!f^^ ^^'^^' J"f^ 

audrfte an fd)5nl)eit m \ it V, ««i^ ,«^^^%5mer. 

' Unbbiebeii)ol)n^ro()nesal)V f ^^^^i*S|^f ,3^«*^ 

^l5gj.^m SKcmefecle fmg' aud) bul 

5* ©odb für ba^ gk^c ?^* ajI)« erl/ebf baö fons 
forgt nid)t nur S)er gute nenlid)t, SBenn e^ burd) bic 
mttt ber natur: @r, ber ^ote brid)t, 3()n erl^ebfc 
ben fleittj^en tob befeclt, ^«^ »r. nad)t Slud) ber 
$at jebci^ l)auptl)aar aud> (lierne lauf unb p:rad)t* 

-9^Ät* >3* @el)t!\i>ieerbaörattb 

6* Unb ol^ne feinen mh Becjluift Unb mit reid)em " 
!en fallt Äein fperling, fegen id)mucft l Sebeö Iraut 

UttV ge, ©Ott, -oon 5t,j: l . bei* ixielt? : 

■ ^^S^ovdjtl bct t>5gel fi'ül)tf 4v, .^annjl^ bu bet Attefen 

U4) d)or@^n.qt uttb imd)}ft imjaWave beeve, ^en Hein? 

biat überall (Seinci? bonner^ S)urd) tven ifl aUcg '? 

taute»: fcljail* gteb t()m bte cl)ve 1 ?j)Jir, 

' 5/6me |Iav!eW5pfer. ^«fj ^'"^ ^err, fpßjl bu 

l^anb ©tittt baö mcer unb ^^^'^^*^""* 

tnmft baö Janb/ Sluf fein 5* l^ew jj! hu Üraft, 

'brol(>en fd)tveigt üor t^m mein l^tmmcr unb erbe ; Qltt 

Sebe^ flurmei? ungeffiim* meinen - «?evfen , fennfi bu 

6. 9}?eine feele freue ftcfe ! f^'^* S* Mn'5, unb werbe 

^ott,tt)ie ojfenbarjl bu bid) l ^P"" •^ i^^ V^ ^'l" «v^f 

©rM' ciS tief in' meinen ^«^^ f em,@ott unb %aUt 

ftnn^aßlDtt bijl unb tt)a^ ^^^9"°^>* 

i^ bin* ~ 6* 3ci^ bin beitt .fd)6pfcr, 

\ Bin n)ciöl)eit unb gfitC/ <Sitt 

Statte mm^. ©Ott ber orbnung uttit) betn 

70 <fN!^ ^?iwitnel ru^^ J)eil; Sd)btn'j3!tmd) liebe 

/iW4 Äi^ men'be^ dtou uon ganjem 9emütl)c, Unb 

gen ef)re ; S()r fd)ali ^5|tan jt nimm an meiner gnabe t^eil 

feinen namen fort 2fP« 

röt)mt ber erbiretij, ibn prei.- ^oiel ma^tt ftttf uuft ung jc. 

fen bk meere: Ssern.imm, ^ ^ /- /» ^. ■« «' 

menfd), i^r g&ttlid) mt l 7Q 1 1 ^'^1^1^^, f ?Pf ' 

m* \ « .K *.• r *^* Uunbmad)tig^Ünb 

2* ^er tragt betjtmmel feine fd)&^fung fc^5n unb 

uma()lbare #crne ? .^2Bcr ^radnig^olt njei^ljeit un'b 

^"rK il^ J"^^^" ^"^. i^'^^J^ t)oahmmenr)eiti ibr, fei;: 

^elt? ©tefommtunbleud)* «er aUmad)t beere,^od)itt 

tet unb lad)t un^ öon ferne, ^en bimmeln, tief itn mee^ 

Unb lauft ben iveg/gleid; ve, peijl unfern ©otteB 

al^ etn belb. bewlidjfeitl <^m Mb if^ 

3* 2>ernimm'ö, unb ftebe mne^ lic^jkl €t f)o\t im 

bU n>unber ber njerfe, ©ie gleid;gen)id)t®an^cKoelten, 

bie natur bir aufgejIeUt l ®c^ tt>efen l)eer, ^af toeite 

5SerMnbi^t it)eia^eit vi^b «^«^e^/ ©en engcl «nb ben 

orbnung «nb ftarfe ©i»; «?«rm fc(?aift er. I 

ni^t^ : c§ werbe l i)a tmt, ©ott öott j!avf e , Sßie grof 

J)i€ anntut()$ii)oIfe evbe' S^br «nb Diel finb: beine werf c^ 

t()«n fcl)&pfcr, auftuMöI)tt* Mt ijoll öon gfitevn ijl ba$ 

Siamacl)t jpnd)t, fo jliiv^eti lanb 1 ©d^iffe cje()ti tn m* 

'ti)eltett,^iebeviief(ict)a.ubi: ten meeren, ©a tutmmelt*^ 

t()rcm fd)elten/ Itnb fat)ven öoti ben frolyen i^eeiren 2)ei; 
tjor bcm bonnev l),im &^ tl)ieve,ja^Uo$ mcberfanb«. 

|at, tjjie ein gcn>anb, ^ie sß^it mannicifaltigleit, ä^it 

ilimmelAu^gefpannt^urd^)» regeliitdjtcj^it, ^pmngt btc 

il)tt geltet, 60 mt ein ()elb erbe, S)iit nxk o^t^^xaMt, 

2(uö bcm ö^jdt, S)te fotine, SBo^tn, ctvtsücct, S)?em aug' 

imb erfreut biewelt auf b'eine munber Hicft 

3* €-r, ber auf ben tt)tns 5^ ^t^er tjeraanaUcB gra^ 

beti fd)n?ebet, €r fcput bte Belleibet, a^icftf^e udljret, 

erbean,tte bekt; @rrul)rt laiumerjveibet, @ott forgt 

ben fanbbevg au, er raud^t; ^10 »ater m^ für mtd^v 

epeijl Uxi öogel, ualjrt bie p^; nteiu looö in ferueu ias 

Ibeerbe, (Jrueuert bie gejlalt geu ©oöf id) fd)Dtt feltüott 

fcer-erbe, Erfreut, tt)aö m, mifmut()5aaett?9tein,ntettf 

tOr lebt unb l)aud)t. JÖ?tt ^^ feele, trojie bid^l S:ratt 

tntlber freunbUd)6eit ®iebt beiuem^ottl auf tl)ttSBirf 

er SU feiner acit »n füet:: ^^^e forgen l)ml €*r wirb 

fe, Sie>t unb er()alt ©te ^pj.gen, ^r, ber mtd) ^5rt/ 

fd)5ne-.^elt,iXnbtranftbte s0^etn flel)n er^&rt, Unb, 

tl;iere auf bem felbV mö mir gutift, g^j^n 0^«= 

4. Muter fd^uf er, unö ^^f?^*^ 

ju tj^eilen, ©en monb, U^ 1 7. S)att! «nbe^re @olt 

ja()rbarttad)5Ut^eilett,£)er ju brinöen, SDJcin leben^s 

fonne ltd)t ^wt frud)tbar^ lang bem yperrn sujljttgen; 

lelt ®otti|lgndbig,@ott @oU meine l)oc^|!e freubc 

rec^tjeret, SBenn er bie flur fep! Saut foH t^m mein 

mit blUmen gieret, Un^ feine lob erfdballen; iD^ein opfer . 

jungen faaten ftreut ©er wirb il)m wol)l9efaaen ; Q)e? 

ivaüftfc^ unb ber wurm, riil)rt witt id) mid^ feiner 

'^tt blütl)enbuft unb ^lurm freuttt ©ein lob ijl feligs 

^c'ugt bom ^p5d)|^cn;.^cr leitl gu l)tmme%löce er? 
tag, bie nad)t Stulymt feine «eut Sßerb \^ bereinfl^e^ 
mac^t, mM)mt, b^'^ er fiet^ engeln f!el)n , ^-ntjuilt i^n 

al(m«d)tig wadjt^ feljn. ^ -v' *l, (^ntifhdt t)hvi Um 

74^ Si|Sl4e^,Mem^tt ilnö weine fcele flt^ebt unb 

freun; I^mftuf ju biv äI$ öemSSam- fingt; 

5ßÄter (e[)n/ ^^uö «ßen mU 8;^em SSater, bejfen afs 

ten ^ubiv flef)n? ^ mad)t^nif9luc^ ficmiteuc^ 

r.n VÄ If Ä Im «^^'^)»tt r)iejr ein gvab, Un. 

l^infot:t n«« unffe tt)eltCRidS)t 
■nte^r xnUmMvmUn ^oxftUm; 

3* UttjaPair t|! bei; feea mtlMi sm m^^tnmit. 

(ctt fd>aar,i^te betnc ^anb j-^r ^^leug auf> meiti 

nod) ö>uhbeirl)di? $nt erbe /)♦ ^Ö f>f<^Iw, mcm lob- 

luttfttg fenben Wxtb/ Unb öefang^Sihbetung^^ött^uttb' 

hm^' bin tob ium leben tu()m unb bani 95ot: feinen 

fü^i^t tl)vott^it bringen! <5i;^&rt 

4» ^ö* r)ier auf erben S"* tncnMieber gern , 

ni^t aEetn (Sittb tvefen, bie P^"" 4^^^>; ^^ ettgeU|vem 

fi(^ beinerfreutt,i?inauf 5U |5^^» Wabner ^falrae« 

biral^ SSater febti/ m ft»?^^"* S^arum ^at er^sfSit 

iaut^ienb, betenb bt^ er^ ben^^eeren , btt tMreiv 

Ä, \ V JttöenWen^etne0tl)ron'^, 

, ^. «rri,. . dud^ bid; gerufen. 

5* €tn ungejaf)^ geis - «n-- « mm i-i, x. 

. Weermtefrbuitt'ö leben ^''^^^.ftf^f^ 

«nermelltcö groß, ^^4^ ft«^» l)tmntelnf fepbl gii 

< '** / ©letc^ jlanben ba »ol( ret^ 

6^ Sßenn ein|l auf bei? Mnb^rad)t SJor il)m, jum 
mn toinf mein geij! ©id) greife feiner mad)t> ^ie 
feinen fefeln aucg entreißt, l^immel unb. bie erbe, ^k 
t>xm i* in eure fergen ^fm^^mp'^^ begonnen 

' tau? 6% ?ü0jfel^tttt5* 

ten (Sin utt^al^tbai:. Ijeei: Don £»te tvelt fiir und) fd^ntf = 

jpeltcn*;; cfem Ocod^ kt pefreubenl 

3* WizfkiopxtM) ftttb, g'nug für mtd) > 9^0* inis 

fo fc^'üri ; etntrac()ttg ■ alfe mer fd^on mb mcnbii<^f 

©Ott errjüfmUnb feine 3r6|c ,5)}?ettt äuge s« ent^ötfen^ 

pvdfml ^te iebe i»kt tft €1erSÖerbcn!^(ud)bietverfe 

uttb bant] &n hol)ef lau? fetner j!arife md)t ijernftett 

ter lol^cfang £)ea ®uti(jett S>iö er fommt, jend)t: ju 

unbSÖeifenfSTcönyie^onnt* l^ltenr " , : ' ; 

t# Sul)lloö, fd)wei:aett ; fol? 7, eo r)at mein ©ott an 

cl?er seucjen lob öernel)men, tntci) geba#;' ^?at über f^c 

Unb bod) feineö ru(?ma mid) mvd) feine inad)t3uml)err:: 

^d)mm\ fd)er mid) erboben! ergab 

4/er pat ber fonne boc^ mir nKincn leib unb auc^ 

gejelt,©ie bimmel über feine 35ie feele , feinet ^ obern^ 

tvelt gür mid) aud) au^g^« band), ©leid) en^eln, tbn"^u 

breitet ^er.nü^t bie erbe ^loben» Wm* tbtt/@eete, 

tttel^iv <d^ id) t Sfat fte mm Unb e$ fd)alle bon bem balle 

»ater nid)t für mid) ©es- betner lieber @otte^ erb' unb 

grimbet unb bereitet?^ Sd^ l^immel tvieberl;^ 

^eln mtjm Sitte n)al= ,g^ 3)^6 m, ber jfing. 

ber, al^ felber, frob ent. .^^„ unb ber mann; de 

gegen 9tetd)^fur mtd) Dp« 9anjefd)opfungbet^ tl)nan, 

[einem tegen^ Unb feiitcr wunbejf menge l 

, 5; 2Bem blul)t ba^ tl)al? @tromt bin , auB meinet 

für njeti erbebt - 6id) ba^ ijoUen brujt , 6tr5mt- bin/ 

gebirg' ?' wem tbnt unb em]3ftnbung.ett tjoll Jufl/gn 

fd)tüebt ©er fanger in bm l)obe banjgefange ! ^0^. 

luftett V gur ttjen beübllert :pfer, löatcr, i)td) erbebe, 

ftd) M rtteerV Sem lebt iveif id) leljc, n;ieine feele/^ 

ber tbtere jablloc^ beer 3(uf S)je^e l)oc^beglü(lte"feelel 

jdl^rlid) grimen triften f ''.y ; , : 

VMUcta kk(dn ; äömbe SÄcl. SÖdcbctnuf ruft mim 

»Debett; flöß' unb jeen mer^ ,^^ fereubc, 2}ater, bid^ 

bcn meere Wtiv jum fegen, / ()♦ Ä ju ebren / ©oK 

it)mm',el)re. lauter einjl betnbtmmel l)p*, 

6» wod^ jlrablt mir un? rek I jgiier frimrtren mir nod^ 

gcfc^wad^t fein jid)t ; 0fOdi>. (lerblid) an l ^o^) mit bei« 

Ix^im tigem entjftcfen ! '©u > H l\^' mxft : $)af ftclö im 

MIT (SJott, ber un^ beglücken Inrnmcl, ba^ auf .bemev erbe 

!9atUebe_will,mitallmad)t 2BßA W/ iii).<xM beiner 

^ann! S5u, ben fein auac mad)t Unb treue Unb ()u(b 

fäaut/ 3;!5tt, beut ber glaube erfreue! 

traut; ^ifi bte liebe !• SSon ;, ' ;4 .; ... - , . r, ^^ ; 

lieb' ' eö laudyie twer fte ^^<^ Ö^^e M)en ; ©u n?afs 

tet' f# fte mit tbau,. ftereidS^ 

«nfer leben , ^amt mr ^,^^,,| j^^ ^^ ^^ ^^^^^; 

unö ju btr erleben, ©dKtt^jl ° '^ i ,« ,. . 

bu unö erjt ber erbe olud ' 3^^te ttefgepflugten fürs 

tlnerforfd)lid)finb,bie^fabe, d^en füllt bein fegen/~Unb 

©Ott, beiner bol)en mifcn ba^ jerle^^jte lanb.erfrif€^t 

gnabe! ©u mifd)e|t leib in l>ein regen : t^n^mm^ t$ 

btefel glücf* :^u fenbej! mld), unb fegitcj! feine faa? 

fcltne notb/^ü fenbeji un^ ten, 3)af fte gerrtt^en* 
ben töb^ ©ott> jum beile l . ^tnu i. ^.r r ' k • 

SBir fcl)lafeti bann l SJ-Hn , . 4* Sf i'^"*?^"' ^S"^ 

tägbriänan.reojlebnmr l^'" ' l'i^f ?'r? f '' 

t)a%or beinern tbron ^"^^"^ ^?t»«^e^«f ff 

« o- f ^t. •a \.''a i*^" grünen ISie bugel bö« 

ibr'it'?^^&SS' ^^^^^^^^^ imfeVVibe, 

lLf.f Pyv^^ ^ ' ^oabanf unbfreubev 
burd).tbn nur lebt ;tl)rmes -. ' 

ber. ' 3^er 6obn, ber m- 5. ^u fc^mMfl, bu f uls 

geborne, |!arb,gubi^äu(Uott, lej! ba^ geplb' mit beerben, 

%r'rfd)tl)ier, unb oben; M) U'n^ gra^ entf^rief t/ ba| 

ibeld^er jubel lann'ö g'nug fte gefdttigt «jerben ! 2^em 

loben V fci'r @obn, ber ©ms fd)ttitter raufcbt ber ijollen - 

geborne, flarbl 135erjlo(fte felber fegen pur ernt' cnts 

fönber bebt,€r,er, berrid)s jegen* ' 

ter,lebtMDan^etSefu/S^if , n k^ « ..r a v 

gläubigen , Sljr beiligen \ . ^\ Unb^f f ««^ "ff «nb 

^eugt il)m bie Inie ju m^^ mmm auö allen^UnJ>. 

t'ea »reti ! ^ Walser, auen unb geftlb er« 

fä)Ällen 3>om lauten, bir 

m, ^mlimit^t^mif frol)lc(fenbeng,etiimmel^i$ 

^ err> bu regier jt, in ben^mtmeU 
bap aae^ glÄcf? 

v f?el 77;|)' mi Tiifn^UtUQU. 8; OJcfe-Betet/mettfcl^ctt^ 

mW fern orbcntUd) l^^^f ""« ^,®^j ^^^ Öl 

j!i:5mtunt^fpat evgü^etfi* »^^^ ^^ m«t tto# t^un? ^ 

^r'^o^ 6ffneH N t)ie «^ C|id) wtt banfctt 

tntl^e Ijanb, J^evv, tt)te t)u /y> A un& lobfingen 

fleta ^ get^ai? ; ©u fegndl, i^ott, betr feine, weit rejito ! 

«nJ> i)u M ba^ lanbsöjit ^rei^ unb m^m «jitt i(^> 

bemen gutem an. ; . U)m bnngen, S^et; nti# tt>ie 

3. 2J0n betnem r)tmmer, ein mta fdöitl ©effenau^^ 

§bd)|ler, trauft ^tUlm gennie emuben.^u betpös 

irnb fmcfetbaileit; ©iefaat *en, bie er liebt; 2)ei: mi^ 

fiel)t auf unb blöl)t unb reift, i^^en, freube, fnebeti , ©er 

JInb fattigt unb erfreut. ftnr affe^, aEe^ giebtl : 

4.25onbtr9efegttetdebt ^^ Sitte Uebflbu/airer 

i>er bäum, SÖenn einer fd^iats leben Sj! bein njerf, unb ijl 

ten f4tcl;t, 3l)nt/ «nter feiner bir mertl) ; Sitten giebfl unb 

iwetge räum, ^rfrifcl)una wirft bu geben, 5Baö ba^ 

iinb auc^ fruc^t. fromme ^erj begehrt. 2)on 

^ sm;^ fv^M;<4\ uA.Tf bem menfd^en bi^ ^ur mai 

;.hf^.^ (/ÄtÄ ^'^ ^ennj! buatte, forgjl 

jebe fintl UMm tf f^r fte, Unb öerfagejl beine 

6. 2Bem^jlromt ftenicl)t, tage ga^left unb beiwafirejt, 
öon btr erfuttt, ^n taufenb bn; SBogefl aiif gerechter 
bacfeen m i 2öer-if fo ^gut, ^^age mt mein ganje^ 
fp treu, fo m^jlb, @o ijater.- ^^[^m j« ; ßberf^fteft 
lid;, tt)ie bu ? ^ic^ „^tt fegen , 6dttigj1: 

7, md)t einer mangelt wic^ mit milber banb,^^»: 
fceiner §ulb. SBem ,jlrat)s M mi(i()!aufftd)ern wegen, 
let nicf)t bein ltcl)t f 59?it <^«>tt, nac^ meinem »ater:« 
jpeld&er langmut^ unb ges l«nb. 

bulb S5erfcl;pn(| b» wnfer 4. 9^'a]^e bijl bu meiner 

^id^t \ feele, ^fe b|r tti(i)t§ »er^ e|u% . §5 lejl bu, Uttb . mevf jl c^ an : leben i^tciAf pt>e^ Uxnfdb 

lld^tcft bmUfV 0^ tcl)>t4) auf; ©ornttfic^betfaftbet 

lieüe, #eHt^' bei; Httflevbiicibs .reben , SSegtnnt- ber fivhmt 

feit >■ Ob jctj jebic tügenb tef, 9lö()t iebcr featn juc 
Be, feie nife bei« leje^r wö^^^^^ 6ti:5mt milber ws 

gebeut^ : ' = genguf, Monmt bonmp ju 

t 5. ;^eil^ mk, tvenrt id) :^^oiec, IDe^ifegenÄep 

w»1lrebe/2^etnerltcbc '""p* . 
»oü jufettut Obanntfterb* 3* Sobjtngt be$ ^emti 

icl),t»eiltc{) Ä,X)einef rt«fs namen/i^obfingt bem ^cvtn, ^ 

jt^t tmä) evj^reutt I .Xag? fe weiten @ott! Unbattc^ 

iicl) ivitll b« inirbettj^n^^ Dolf fpved^*; amen! 0ettb 

'SB'.' fo, niilb Mtib gut bn >ei: iß emg unfer ®ott SSott 

Mj!! ^eine gute »erb^ td) •fetnem voli^ imfi«nbf^cif#t 

i>veifen^ ©a J (te iitterfcl;5))f: tp nu); ^uöer|t(;ot ; 9t«t; baf 

lic^ijli " e^ folg* -^unb' glaube ,. ,9(Ui: 

V r- r^ - ,/' 2 5fcut fletnmutl) fagt'^ unb 

■QA'^SH^ ^^^* «^^"^ ^ött. ; m5(^tv.e§ iebei: 

iy\J* 4^Mtim^^^'^^r?)m faffen: ^intjatev ijlt une 

^ott>beiv^it^a^,nur lebt^er? djpttl r^ 

]^alt;.^fe guten, tveuen ^ - 

fubifi^ Ä biefeir ju bei; ^.^ • \' .• V:- ;« z^' " 

^efevttwelt! «Bon anbegfnn m^et^wtbenUe&enl^öttiic. 

Jbiöbeute.öBateraagndbtg, Q| Clfjte ?anri {# meta 

ti:eu ; fiJlng gern ari unfyer olf Jf ne^^btte^wege, 

feite, @tanb «n^ aümad^tig Witt meinen blicfen iUti 

J>et); Ab ftetö;^nö bvob 'fc^;;9'(0cl[),tt>e»n t(i^ alle« 

'bie ffilie, Wnb leben unb ßberlege ,il5öl{fommcn fets 

gcbäl)o; to f^gncn iff f^ nen -vatl) t)erjle^m ^ 

'ftjtlle» laft lin^/banfbai: tjerv^t aB (Sjott , bnim 

fet)nt " ■ bleibt aud^mfv ©«n tl^un.; 

, .?;3u. feinem menfa)en ^ «nerfprpic^^iei^ 
Wonne 4>at e,r ble welt.fo 2» ©ocl& fantr'ic|.g*n«g 

fc^ 5n gemacl)t l Unb \>ox uon Um cricnnen , m^ ju 

bm ftra^l ber fonne, £)aa 'beivunbem un^^för il)n Sn 

^ - - . ^^' ftfoms 6$ ©otjel^Whg* 

frommer Me a« «ntbrctt.- feine ltttft«t^ttt/Sff«K<l 

iöater ,; t()ut »ergekhö öa^ mcev entfprangt @# 

. ttld^tö !; ©elbf! in bcö lebend id^'^, wie er bie l^erae tvüg? 

ftnfievntfen Bebarf id) teis Unb feiner evbe ric^tfc^nu« 

ne$ ^elHevn Itc&t'd» 85Ja0 er jog? ^ 

to werben ia|Mf!ia3um g, sBerf«mt,wieer,Me 

*** - i^rer fonnen jittnb? SDei: 

■ 4v ^^ ij!/o ^Irtttbt i^ml llerne ^eer jufainmen hm 

ÄÖeö euer , 2)te weit , b«0 ben^ Unb l^^^n Jeiner flernc 

leben nnb ber tob ; Sr ffil^rt banb ? iDer ^err nur l m^ 

^urdj jjrbme, fÄ^rt burc^*^ tc^ fottte fö^n ^k mltm 

fener; S^ic^tö fönn eu^ fd^bpfer meijlciin^ ii^n? 

mit! 2Ba§ jaget i^r, b« ?,l'/ÄÄl! E^,^^^^^ 

c«cudbbAltl Mtt^,baß»>ii'm(i^ti)eraei)n? 

^ l Söer giebetunferm getipt geä 

5, ©erwoiren ffnrm, be« banfen, £)er wet^^eit le^* 

nteer'^ getfimmel «Sraujl ,ren ju üerftel^ni? Sr giebl 

tber ruljt , Jvie ef be« ffe; er, ber niir b^fd)ltegt> 

f(^lte^t; €v,miditv ^5r)er, $Rurt^ut,n)rt$ gutunb^eiU 

äIS ber ()imtttel/ Unb tiefer, f^ni ij!^ ; ^ 

a\^ ber abgrunb, i(l, dr* . -^^ ^tv « ir V 

qui(ftfelb|lbur(^ben|!urm, lo.M mU i^mfol^m, 

miUht, Obgleich ber erb» <^^^ l)ajfen, Unb meibcn, 

Ireiß fc^aubernb bebt* wnf er mir ^rbeut; S^m 

> «^ c .,r^ « «^^K^* ^^"^^^«^> Äberlajfew 

^ 6. m^ hmW i* ÄUe^ SJ^ein glÄcf in seit nnb ewig^ 

"■^uergrtomVSIBa^erbes feit, ßr ffjl^re mi(^ ! er 

frf)Iofen r)at iinb rao^t? fft()rt gcmf 3nm (i*te ttu* 

@enug,^^d) ton ben 2)atcr ^erfitttoil 

finbenS^n fpnnenglönj unb r i 

in ber ««ci^t S^^^^^f f^tf ' 


fir ©Ott Vrfd^Äffeft BiffI 4v Stuc^ ict) bdi^f tteiJ 

€ttipjtnJ)^^ »oa bmtp m M* |off^n I ^elbfi nadj 

»Ja^le, jffia^ betiier ftjön* 1^"^ faUe (lel^t, <tu* mit 

' 'd^e tD6vMg,i|ll 35iv tttfifi 9^ß* btfef« toitfN^t» offenj 

fett @ötM fonitett/ ^tu gu beitten freiiben, ^It^J 

feine ff evKe#^tt;Sttrbein^ !!>«! SBenn i^ ttm He 

u|! beg^nttm Wira* un5 m^U^ ttnb fdhii mMt 

tWr jublfit)«; ilnbl'e «nb evmüt/S)iif> J&eiUgeijInüit 

mt-^äbivip; ^ fk bp(& «b«/ ©efd^ödPt mit |efi^ 

tiic^t'füf ft*, l)ie peföi^ tigfettj Bennid) duf bi4 

btd^öttr^aben/ ©ittbtto* « fe^ej* <^e(!orft burcft 

S»^m fwf bi^^ beine fmfJt^Söd eitel ifiS, 

he^0mmm^bt^^ unb tugenbj^aft 

hm Um, l^0ttn)ta m ^ ^fWf^^MM^i^ 

nteCji^gcKsabv^/ aSeutiW »i^ibeti^ir, Wein SSötei^ 

fö^rti^rtiuf bieei:be,£»aft len freubert/ fcie jlunb^ 

ivxn btefer: jeit IBon i^ weini^rttÄafiip^iMomtft' 

terjo^eöj^e^beSü feinet fes Mtjetobeif fpdter> töb^ 

ligleit; m^ h mit aßen id^ jittt^ mtiS^tri^erm tmt 

iK^ftett^ ^ebilbet unb ftes ben fibeftbto '^rfterecfet 

lvStl[>nt3tt ^5ttli*ett Qt^mh beiÄ geric^l^V 3c^> i^otte« 

tctt, 9fjÄC% ÄÖeitt j[# ^ittf«rgeben>teft froi^^tt 

ff^nt. -' t^üt^e^^ fct)rt > tlttb jeitteit 

f^«^i^f;Ä.^lb|t ^ö^ä^le^tjlbeittjiefcbie^ 

j^i^b ^r(mtimm ^^^m bu fo ^4 hti 

|nt(t0|njtftbjiae leibe«/ Wt^feelej t>teaift**>tpa^ 

SDtr t^rörtett äbäeiijptf befttct^mfirbiä ijll l)le$ ft^ 

wottf pmmen feine f wnben^ bir qe§etttt)artid j 9^a* bic^ 

t« fem 6S Itttmutiä '.Af m e«;-' km guteti fevtts? , . R^i§- itt 
ben tob ^etvc« I ©ir f &Wneti 
feine weiten 5[Ätt affer H^wV 
lujl^?^; fnnWbtenjIt^etäets 
ten tln& Mefe^ ^etliJ »eviu^i 

«. iSßev tturtJcn liefen' ic. 

03* -v? i>pn bir erhoben, 
©n feinet obem^ i^aud),. 
wein geif^! @oKt*id^ ntt^^ 
meinen ?Öäter io6en> .©en 
jebeö feinem wev!e ^reijl? 
S^tt>,l)er.mi#((^uf,;(etn 
Mlb ju/fcj)tt> Unb jcinei: 
liebe mi(3^ jn ffeiin? 

5f @d^l!tt i|! ber fonnen« 
treibe j^imraer^ ©en tt. ju 
feinem flnp wa^lt; IDoci^ 
ifi tfeu fpnnenreic^e tjinttwel 
^ebanlcnlp^ unb unBefeelt ; 
SOiit ^ mir bem t()pne fetitei; 
^ftttb,Äbier^efu(>l,,3a'^ er; 
öevftanb* 

3» §lnmutOi<t,ptac^%jum 
entjucf en , S|l feine gan^c 
I5r^jemelt IpBer jdblt bie 
vei^e^ bie |te fd(>mö(|en1 
J)ie gutei? , hu fte in jtd^ 
l^alt fVlxfJb bennod^ f (^n fte 
nicl)t,«)ie fd)5n, ®ie n?una 
,b^t'Ooß|iefeD, bevjlel^n» 

4; Suv en^el nnir nnb' nin? 

ffiv ftelett V t)ie @i)tt iu 

\\)Xit i»^^ etl^ob, @tttb fie 

. fobe>rUd^!ftceir3a()letttJiM 

geiftem meinci f#pfev^ hh feele;; iattd^je/.bdö 
fein tuf Siucö, bidb ju einem 
öeijle f*Üfr^^' f ^^ 

iä^ gewitttt^; Äij6 id^:f^ 
einem öeijfc ivdtl^/ .^ut;^ 
bie emijfinbuttg' meiner ftns» 
ne, ©cban^ctt tdu'fettbfÄ^ee 

©ott^u wei^n^: ?Öie fctigi 
f&nnt; id^ jiier j^on .fe5sm^5 

V 6. S^ iÄtttt f[(^|jt|iinelrt^ 
fic beicbittb<itt/ #ie trennen; 
^ie e^ ; mit gefallt.;: ©i? 
tt>ett em))finben> tni4i eni.« 
^finben > §Oiiife ;ünt«rf4iiei*, 
ben i^ott b^^it^^ttViY^tt tctüi« 
fenb %ten. ,^^b' iÄ Iraft'; 
^ic giebt intir 'Ät, bet ?v • .) 7; SBic feu:rt0 bö«(!et 
meine pele 9(a^ tujl unb 
iru^m unb^feltgleitl ^^n$ 
bd^ idt? oft betropn wd^le^ 
SÖa^ i»entt!0 kVuttgett -lü) 
mi^ mt ^0$ ba^^ Ijl 
meiner tl)ijr^it.fd)utb;^^^(l 
blof m ttii§brÄüci^ tumit 
l)V&\' ■::■■■ ^'^ .'!{'''< ■. '^-'^ 

8. ^Begabt tjiit tvunb^ri 
»oKen jinneni; Äfrep^eit^ 
miti?ernaiift i>o« 'bir, ©oÜt* 
tc(^,. (^i>ft, ... ^Mjl ybcimm 
vm, Ä hi;||:ünb nlSt# 
gebi^(^e:kfr»;t ;TO mSefetei 
mcit\'e T««tc;beiivl?[ij]|. Mm 
il?rerilraft|tK(i)jir;^^::;;| 

9»^ott, Mm 

pt|t| S^tt, benttid) f^uf^ (tefeEtgfeit, @abfl mti; el<i 

|ai^,bi%iu$^n, Unb (eis ijcni>oli tmbc^um witäei 

;i ;' f 1 ' . fiieunbpöaft^ «rt^ i«»; Hebe, 

M^ Süol Aei« ©Ott Witt; ic. Vint> bfefer gf^bewiP^ fi^^fp: 

Mi ^^ . Tj* • r<i^ tOHt? umdPbÄre -freuben; 

, r «f^.?" "!Ä^ imb imft/ttnrt«? ütft> 

9*nu(j^mfert'? SSle beö bes ^J * ; - ;> -k /o^^- ^ 

rufS^^Oß^n mmf5^ Sti Je^n, .5, ^t^,biC?Ä»>i^; 

SWid) Wövbi^ I)tejf eviveifm ? meinenßJotti (^t^lcÄnc beine 

S^ 6n cm jivunber feiner werfe, ©ein gbttßdfe^p«): 

mad^t Unb;tt)€i0't)ett, lieb* unb bctn gebot/ Unbwetgs ^ 

Ä^fe l 0; men(^ nmim l^^it, g^t' unb "ilavler : gfiv 

oelneit luert^^jn adjÄ:! tr« bctne ötolidö« lijMlbfiattft 

, lemjVe^, mein gemutl^ei;; ^««bta meine |eeleV'ttöb 

« TSv, Ktk;»f*fl «*iv **.^iu iim'erfarmung^imb pütb 

gebetny ©u Wc^tej! ititr m'^}>'^mt^m 

biefeeleJ[limad)%omem 6^ ^ä^ Un em'menfi^, 

WS|»fef> ein, S)ut^ bietc^ uhb barf uarblcölÄitfreus 

benf/unb n)ai)ld Syor taus H^tdt ftetg treten ; gu btr 

(enben,yburd??blci() -er^a^rt/ Jiuauf — bu bprefl mic^— 

5Ö0V taufenb.bettter werfe llfttt Imbe^jütraun beten» 

©ab fr M mii5 einen t; bi)m §cil wir l ^Sl ber ps? / 

g- 3 t>er; f6 ©^|Hmmttn0ttn^?!Jö^5gcbe^S!9tenj^ mcttfci&/ ntmm beinen ti^cvt^ 1e f @e^ft wme^ bÄrttt ^,1 Us tern blidf SS'Mctt beitteti, 
wegen; "^m it^ ßM 
fe^'^ttfet? pal^fc^'bettt^t 
tttewl^l^^ :f (Jen ; n^elbft 
tuüb^ tdö^igÄ br SÄit OC ifeel ijÄft bu «H 
ö>;<Oigtlebettbei^>Öe^ 

0tn i)lei: gegeben/, 2>ui:cib 

Kgtwttfet Ub^tt* i>o(l>^crv 1 
tum »?.^rbig:en ^thm^W 
biefe^^^ltciv 0ab^ btt äuc^ b«^ e¥]|e^i> ^U mefett alUx 

%m^ Äutt^, ttjetfett pU%. 
Unfe b«.te göt^eit ii^te: 

t* ^]|jH: # «»4 «wf b^g 
Ie*en^ ba.^w^ S©ie ip ftiti i^^u¥ i^b^^eu'wjffenbttn^i 

' S* ®ie leSf I bi^ ir^^Ä 
bte fß mijb fou biiv^ bije 

n?etllidb nhi^n^ ^ mtlMt, 
Sbju bu, ^itt, m$ ttjeil« 
t€)t* Sobetv mv finb ? i»^^J^l 

at>ttbcti ün^> ml «Ptif 5^«# 
biejem kben ;n#ben* ^ 

t|! eö, bie äB ib*:itbet,, Um^ 
atte menfc^cn Iteben. lebrt/i 

Ün3 klbuttg te^tt, t^ei:« 

f^t firembeji leib, Un^ mijd&il: 
p ip^b^^d «itenfc^eii* , 

|v (Seiff^^/ btefehtem 
ftume beb^ ^cnn bfttiR^ 
ftvabi wm fts bildet A -^ 
#ieidb 0iömt fel0/ ibtf bWl 
evbebt;} ^aä rc^t' bet? 
mettj^^it f#^et; 0i* 

uima tJtij) / ütt^fc^üttßHtd^ «ttb A'^ r^j^tt, ttteitte ftcle 

jtH ©ei^'ti^Weifc feittbm* öO^^ finge 5«! Sm 

tröget ' - ' i^ajl^e mir geacbetu lud^ 

84 ©tt i^ Me ttjetfc It^s JbtcfettleiberfdSjiufftbüttiw; 

tentt ©et beÄtutI), mad^t (^abjl"i|m öew'^ ü«b Ics 

|>efd)eibctt; @ie;#ebt unö ben» äd^/unter meiner ^üt» 

«Jahren d^rijlcnjtntt / ttnb ter bruft, ^ath wunberbar^ 

ibl^ett müt^ im leiben* ©ie mk unbetvugt, ® ebilbet unb 

^cl^et und ber menf#elt geboren* \ 

j)ert^Unb|ebeIjJntben/ J^, ^ef^g^t f^9 niir fe 

mmmr^fr^tm ^^tag, uSb mÄaleben^ 

gern ^en^fisnvi^ tnorgen/ ©a i* an i^rem 

V 9« 6ie t(l ; e0> bie^ burcl^ l^er^en lag ; €tn Itebling if^» 

Septm ;€^rtfl: (^rfc^en in rier jl^^genllDa fb gerß^rt 

l[itmmel$tef;ett;;:Sßa^ mein Später mi# jfuf fei« 

füöiel^rt«7:'mr'Uttbi#©ie nen arm na^m, bafi fie 

t#5n)le, retnjle wa^r^eit; ficg ©elbjl i^rer fd^merien 

SUemunftemöW nod^ feis freutet v - 

SÄ.iT»^'^ 3.S*tt>atbbur«metne 

föiÄS;^ ^^ taufe birgumiittöe bärge:: 

mmbenjslaubem geben, ttnb bu^meitiÄ 

10* MrV'lgate^, «n^, terWeft wir JOur* fii ein 

mmtm, 2>af bu uns- ett>ig lebein DSom erden 

gabj!, eri&altervl @teb un«, obem an f*on bein; «mt 

ee ju befd^u^en/ mut^, Ictb unb feele betn jnfc^nt 

gjenn M in lid)tgefialten, Owel* ei« Wl unb fegen! 

tln^ emaufd)ldfcrn, fr6m* ^ ; ^ ^ ; ; 

ntelei), Urtbaberglaub' un'b 4*^»wi*tejlbemefraft 

i^^axmm Un« btnterlü wir bar; ©abjl <i^t$,m 

jüg na^em i* braudjte"; JDen ftftlaf/ 

n; W Ijajl btt un6, $J^ «^jf <\'^^Ä 5f> 

aillltc|)enber, a)e^ guten bler ^f ®^«^' ^/Pj* ^««*^;* 

ijfcger, Söefeligt unfer le^ P^t*i ««^ Ä' ^•*' 

Den. J^errlVm n>fir. l'rÄ?'^'ÄFf "^^^ 

feigen gebraud^*35er gaben »^«^^ ^»^^ unbjjpege. 

äU', e>balt* un$ aud^ SSer* 5» ©u jogjl .be$ »aterl 

«ttttft bi$;|att ba^ienbe* f^m J« mir/.&r(^ fanfte 

' ; ß 4 wtli nti%.;tif|j^; '©et ttiuttcr xotiio^i^M^M^^M^ 

|>¥uj| eij|^||n|> »0» \>iv ^m Umtiti Set) 6gti i>i# i^^?: 

elfer t^^ipe^et Üttötlej^; tt>ttn{)evttbia%;;|ifc5bci;f # 

ben'^atS ,; 'mir «n&cbuii^ fb M}i bmtm Um ,, \ W^, 

2)tc mu()c;^cr n00i^^. M),bii; bfittlf^^fotttf l / ../* 6v : S# 'lernte fu^lcn>:]^5Ä- bu mir ije^oi;ö(5?n;f^Sct) öber^ 

tren, fetjiif -s^erfucl^te bttlby laffe l^ffttatJggijytt:;S)te^# 

ju jtammeln , Ber . mutter föater , betncttforgen ; ' S'# 

tvtnfe. p ijerftel^^^ .@ib>in:i @fd()t^^ ttiijtjt Me^mfi^. 

Icn , ein^Ufattmicih ; Sd), aÖ'enitid)Ä 'memeplcjeri 

lernte rcc^t, ^efe^ 'urib". jeit(^erec^t unb^l^eülglebe^ 

Äu| nnterrl^tUttb au$^b?r, mein tob>aennTer^nirin^^ 

fcl^ler (trafen. . > • ,. amjtete,©leiE^ttemfreun^ 

' 7* Uttb wie wel freuten bc,.ttJmft,:Ric^:ttr.ol>;ti0bJ# 

f(jf)en?te|! buDer mm^ f«« 9mun3ret#fü()te;3rc|^ 

wnb ber iugenb'! ^u riefj! wenn bu bieg gebet iCrfiiajl)^ 

tttir, tvenn id) irrte, a«; @o .rufe, tott^njic?; wanm 

©u fö^rtej!:, mid) sur tus bu-n>ittflt;>3*wi|tttiitfteur 

genb; ,©u- ^emmtejl mci* ^c« folgenl - o=< r; i - 

nert^orl)eit'(auf» Scbfiet;! ^ , ^ i c' v .<■ »..^ . 

^^ leerer «nb b«r« gT.^^ietÄbS 

^ ,^ria 4. :. gebraut, S)i*rfi^me^arp 

8. ©tt fuln-tej! mtc|) nad) «nb üfalter l Sei) bin ein 

beinern ratr? Slüf aßett, meis «ninber beiner ma^)t, Wldn 

ttenv»egen.;^ulam|l>tt)enn fd)6üfer> mein . er()alter l 

i(i) nm.gnabe bat,.s0jit s^erganae leib erbaut Don 

^mtt mir entgegen : pm^ tit , ^[^ jeber pn «nb 

fdmmv meine aui?eriid)t ; „e\i» an mir, SJl benfma^l 

3m jtnftern n)ar bein ivort {jeiner ar&ße; 
mein .li4)t ; Äin trojl in ^ \. % \ ». ' 

alten rcibeiu " 2_f?aupt, aug^ unb ofe. 

«nb munb unb banb, ©te 

9* @o tveiölid) t)a|l bu id) jubirerl)ebe^;£)iel)aut/. 

ieberjett, Wim %tcr, mid) fo f linilUc^ ^^ au^gefpannt , 

geleitet; S)urc^ jebc tv>iber5; ©er'abern fein gewebe/Unt^ 

alle 


L. i>f i-i H^«J geientoout<9"^p^>'^'^" ''>■'"'' «no antrug üuci- uuu;>uit> 

lcii|ttetr't>^f»'W&Pf^ M t^ nie mü^;(i#feenfe 

iect^tfpa: m^^ ^e^'lei? . ^ ^;,,.,u .., .^.^:^ ..v../ ..,:,• 

WMenlt^i^erlangt» ^i ^ „. " , ..,,, ^ 

nid^t,^ ^miffeeld^et. pm^t oöt Vi/ twoijlen^ auf bep 

^ttVt^rf/^'birwelt/Wbtt v^} Bad tJöh-tiit piH 

SctMä|^3üm'f^f:bet^|Ve^? ni^ttgebotjtrett'i^^i^btr'^^l 

ems^f^nbiMi l 'S^ ^^^ t^^ i2* O7 ttjarett njft , t)om 

SSatet, jlaitnenb an-, ^enti iÖngttng* biö'Sum gi-eife/^ea 

to^ iism biät ergvörtbett ? |or|am beinern mßcn, gut 

SÖJcm münb fei> i>ott boti üttb - weife ;30aa »ÄJ^bets 

beinern battf , Uttb iixx hti xoxx nttt freubigem gettJtp 

fd)5pfun9^ 'Ip'böfefang '^^^ fen guv glM gentcßert t 

ntettt öei^ot; Äeweii^et* v- <.i ^ -rr tir 

^ 6*.2Bet?Icn|et;meinef6lus lo0>5Sater/ ftnb bi^ gaben, 

teö lauf ? SÖct: ()alt ba^ ^te tt>iif öon bir y\xm%i 

icrj fo rege? Öper^ bi:dnc;t rett freuben J^abem SÖtc 

bie kujl unb fd^tvettt fie firomt una nicfat bev tugenb 

auf;^amit td^ atl)mcnin5? ()eil unb fegen SSott bit cuU 

I ge? (SJotttjft'^y auf.bem sege«* 

I nteiti leben vu^t! ^dS^la^- 

^ <^5 4*3Öie f4 ^Mbt'mi^ki^^ 

mW lüfl «uf ßv&eny SBle ttil5l)v gel^etltgt wcrbm, Uitb 
ttjütbe, ieJ>e I«|? ei'leiditcvt hit ^^f^l0m,.bk^^ 
xcti^tii, ^mn itjtfe^^J^erj auf erben, 3:i^mt, i»^M 

gletigi wibei^iitoel : ; :; kn, ©icft^ej^is^lßl^m ^, 

f^Ättett trotten, pr>^erä SÖ^MIa^^Ä: 

\m m muen ^lagern ^'^1^^}^^^^.^ 

fti)^ ipm Ijimmel .flauen, Ä^*^ €tt t&jfSni^iV ^a«» 

Slttbid^^CBott^Äctt o'^ne t^ mic^ »ort # ;e|tÄi? 

fin:c|t«ttb;gtfAHen?%.tctb Üeti;; 9cofc^/i|u:|f;ftto% 

«itb ji^ÄlV Uttb itti etft eÄ% ^gt itelt3&>B# i^ifi^ 

leben, llnb md(>t tM&x 1 $um 'bBJen tm^^ • / . ' :i^" 

^^ ^iUufl jum bof5m ;.3;:SttÄ;<mba#'j^l^ 
feficft fte- »ttb «ouiDei; ; ;i©U 8«« jfunben, Öij^o^tneltt: geitt 
leiben felbfl- buv^ boö, wa^ i>te ttobvbeit ^6^1^ Jab tc& 
fieaebietet/iJttb'b^henfi* ^m^b(X$$l^c^mpfmt>m, 
ben weg bur(fe «)i:e fveuben 5bj§ bie iMtttmtgMt ge^ 
gu grÄtn uttb leiben* tt>ativt/§m tfi(^t^ fo (# 

«n. « . V ^tenteben Sö^irget^finfi^t^ 
8*Bte fbttnen n?tr betttt> , ^U itmm ftiebcn, 311^ ein 
®ottv btdb g'nug erljeben, ^erj, bir gattjgwei^t, Sil« 
©ag btt «n^ Wwn mP, i,e^ tugcnbpÄ 1 
ten n)eg jum leben, Uttö j^ „ - - .,. 

^nlfgen unb Mvfen, alte ,J J'^^T^'-Fk - 
(Snbm?uaieminbenl pfe« @d?tt^«rt4 bann, 

V 9;^etl «ttS, böf ünö ttjac&fftmen^ewiflrcnSWeineti 

^ bein6ol)« mit bir öerfSbn» «nfdjulb micf) jit fmm| 

kf U\i& üii)t^ahm$ tjom HBtßig mollt* id) ba ntein 

fiSTibe«l©(§^ eKttt>0bttte, Su|l leiten ©ttr, metn^ott, jum 

g«i& Uttb tirieb/auf beittei* blenjl crpiebeh, SlUer ffttibe 

bat)tt p n?anbefe^ ttnb tcc||t »iberjleH ©tanbl^aft bcine 

Itt^ftnbilt!« ivegege^n;,, 

4*?lBei; tm(j6i 4?ort bei; jtt#id^ffit? ^ß^gcw^tibt SSotvÄ^t>-c|t 

bie ^ekccbcn Äner fän* 3* Sfud) feto bei?/ be» 

bi^ctt^ MttttC. Jlicl[^t bw »?#r.bcn!t> @id^ tt«öt;in 

f<^tt)ad&()dti^ticjl btt weisen; |cben ^Ägrunb fenft/ §»« 

I86(ett tjprfa^ (l^öf (Ibij hur, pt0] • bo^ mit be?(§ei» 

^«tf id!> ttl4>t O^en troll f Ä^eit: ^riit^t ht^dyniäit 

t# lufu'be Utit^^ meitict fe^ mit} 1lm»;itt0t ^en. tief?« 

' ««f mie^1>^in>^*&t^(l^ .-^^n^ becfct bttuM^eit 

7> ^tcßet mir bcnn ^ier fi>tt«« «>i^ «»»^ rem t)e^ 

«uf erben i^^bett^ldn^ ble emtgmcjfen ratp;lttf fe^nl 

funb^n<J(^$ Iattn:td)md^l SSo« %iten Mn^Xlnb noc^ 

»sjttmmen iviirben ^ S^in ItJ*^ ^cilt3t()ttm nia;t geW 

m Meib^ j(^ ImttKr 4, SÖenn, »or btm fä)$s 

fcNoii^j fi> f^pe mcm jjf^rtW öebett3t,2)ie föl)He 

I Wrebcn. 6.«> ^erec^Ud) mßz^m md> ^m^ti 

I mn, $u leben, IOäI t* e«> Ivi^äca w ber fiVnbe 

i 10C&/ i6 ^0i^^fi^m^ ' 

O^eli ©o{^«rf^;m%|ft# gute, i^^rid^, |ligbcr^itf(l)t 


mf^-ftmi 1 ^^e'^^if Ä^ö^irlife ktttiÄeotf k 

g)ai)tcn>: eel^nt M|ö (^tt, ■ ^^ ^ ^"P Jeli^- W* ■ » ^' 

io ;l)ett nad^ bir V ^tltemt&oi 5, @ott tj! bei: feltgfett^ö 

flcifdi t>ei:f u()rt ben mlten> fuUc 9Son ewigfeit p emt^i 

sö?acl>til)n bßtt ftnnett rnkt^ feit ; ^enn' feilt öevüanb if 

tl^an/,i6ti^ebt il)i:e tüfmi Ud^t, fein WitHep.prbnutti 

I)ctt ju jülkiv Unb (d)micgt unb üollfommen^eit* (^r ijl 

ftd), ad) ! ben fAnben an* aüetn unenbtid) gut ; Uns; 

2. i:)cr.9ute öorfd^bett ft^afli* a«ea,,tt)aöen^ut., 

id) faffc, e*ntivei"c^t pftmie 3* 3Öte fd^nett uml^ötteti 

«in tvaumgej^t, tia^ &afe ftn^evnifle> #Jtci^,tt)enn icf) fiblöil^ ©^tt jnpmennebeltt ^tÄtt)clt ptebtTUlt^ijeis' losttpj: f ^«^ iri^e iSn metn tob; ft^ttejl wem. jg^ffjfUf '; ■ 
Ä te;| p«n nt^J, Uni^^^fanni^er Ibnti^ 

»«^t:I)eit^4?ß»:i^^, aller gu^^n^ llJ |^. cim-önbcn %2«« 

«pbefiecftunb ^eU^^Äfme ^üif"? ^^^« TO ^«»^. 
bp,iSnt\e,^fef^ere^^^c., ^^^^: ^ '". s.^. «^ 

fcete; St 

uub uweranbci^Ucö; ^ß««' ^^?^" •; 'r :, : 

ibitt W^tjl beul et0ent|»m^. 6. Sjl (5^n|tt tvort^ic^i 

, 60 Mnricl :en?% ÄU(|> b^tt; f otte^ )ittttj.<pi? j«>crb'u^ 

tute . , ,r <»% irrehtnüflen,Unbtt>ec 

:; ■: ::f : ^pttift,.unbti)alfä|bui,' 

; ted^.^WU^^ / 4)#cn()ctt ©DU mir. mti 
m'i^^^^ ^^^««^ Me,feme:aottM^eit,Un& 7^ (SxU^MMj^i^^ 

wir #nt Me merifetf/^iir i6, Utt^ p {d|> fot{>' 

3u auen guten »5^^en^..;,v Ben^(teu^!etteÄ|ittöen;^ 

mm gern HÄtt einem m Z^L*^^^^ ^^' 

tier^erjctt^^ue;' @o f&^l" ^?? fr**°^^ V^^ ■ ■ : 

i^ eine fraft Deö'^errtt/> if^^at^ott un^feiitle» 

tttib fd^mme: frie^! mb ©«^t)n ^efc^cnft; C^o laf 

rn^e* ^ ; r -; ihi^nocfeinilotJeÄen!) 

Item ereilte trete: ©oWeif ^^f^ <*^^!« !: . ^ . " . 

id), bitf er mein geÄt;^ - . -^^ . . ; w J < 

«hJ) tftut, tt«^vumi* fcete. 2}?et. f (t<^et;^«J:ruft:ittt«je*; 

« W^»sm*t ergebt;; i^blieb'an! ßS-r; vir b(^* 

werben . eih@ott, ber fo Nä^öcfcrt/ 

13» Äitttruttfre Iie5* itn ®o lieben unb fo fegneit 

gtauöen t)ier gqr ben/ber fann? ©er (^kt, bcn witf 

uh^ ' geliebt, crMften ? >Die0! erl)&r)n / €r, beffen. ()eil wi? 

i(l bife lieb»/ ^ott, ju^ fe^n, SftbieUeb«! ,$kio.n 

. bir, S)cin mxt t>ön Oerjen öbr ber ^dt, 3n ^wiglcit/ 

galten. SSar ©ottbie' liebe, tt>irl> 

14. (2rf5tt'meitt^er5tttit ^^ i^^, ,;,s 

banfbarfeit/^ooftjdrbeiä , i^^VM^Mm^m^^^ 

«en namen nennen Unb l;ilf/ Ij^Un, §««# btt^ilt wnfiE!^ left un0 &ei! ivH m^ :f\c C^ 

fejl ttttl Dee^^iftintet^ Ä* ^ ^i^ lieben fonnte. ^d^oti 

äJugiebjlJxtÄ leiten, ^ottl .^ft^t>u meiner; J^cvr, 9^« 

^w fenbeff unö t>en tob, ba^t, (j^' bcine wciS^etV 

muv jum feiert; 89ijlt lies D^ihe wa^t^Dei: f(f)&j)fun9^ 

l>ewtt I 9fuv unfer wooV »eÄ ßegonnte» 9(k wevb» 

SfltcS)t ttnfei elmb f(J;(iff«il Ic^^äiij i>ott fel)tem t«Lt% 

!>»♦ 2>ii faW^,' i^ »üvb^ci« 

; . ;3, 3KlWir^öon ber ffihbe f^nber jej)n/ ^UJ^* meinem 

l0$ ntebeirlaifen; j»l$ tta*t - rauH bet cvlfen %tli9feiU 
iev I)&ttenunäutttftng,Sö:n 0e# foUt t(^ J^i"/^?^'' 
jöön betner r»<i^t\t pfm ; SefH ß^n^^ t W^ b^% 
<Da ivar e,«;iötvalö bettle Sa) funbei: fottte feUs ft^n* 
"^nabe igtbcttettb i>or «n§ > <2^ gicl^ I m&d^^ i#> ft 
ibeirging; ^avtef bev Siebe . meiti^ero meinlleil, JDir^ 
feltcf3fn'«tcbett«tt$5umrfi j^tev mein tw|i uhb bort 
IBott ber fimb«, JSon ibrev M« t^eil/ 5flur WJÄrbljj 
«o^t @inb w^ em#t, banfenfötmenl Sr^ei; bu fSt 
€wa*ty umigom^ U#t tr.itj^ mm W^ ^mrn^, 
%n^n, - : : ; ^xmfp bif> »iebtt'ä 

lieber! gur^bellieg fein «t^tbirennen^^Wenttbe« 

Wf«, unb jlWber fön. "^» ^'^^^''^ÄÄ'P ?*fe 

Der tob ©)#us Wben tneme inöet»,:pem lo^ 

tobbeauittttgen; €t«neuei5 P bemer9r5|ent^tr^o* 

lieb 4rb»%m gefunden l fe"!f .^^i^' P/Ifl 

0ott Ä^ttb mit ibm |<t«imv empor memlobge* 

WfS^ht: ^f)r lobgefanse W^ 

tbttt, Ät jum -^tmmell 3» £)e0 etenb^ db^^rnnb 

€rfcJ)attt fc^ott' {)ter; €in(l na^f ic(^ mid); SO« Wll 

Ihien wir 2{« feinet t|rpn/ «a nnb evbarmtej! bic||, %l^ 

Uttb fc«tw «»^ ' i^ 'i^evfinf en woÄte. ^«, 

- btt 9ci,e()t i>.emcr anAt>0; i^t^&iA gUld^ltcl^ t(^ Doftt elettöfttD 

titcl)t, ünb rief >ir^'mcl^> tpfb, ©Uv^avbfi.biji* aög^föis 
iSßC^ ivanfctej^;: feu ib€;fn<:}(3(tts iten tot) l : JdejTegt/ - bejje0fc tj(^,mm ^n^ob> .;^.^| Bmm "ttb :t.e«. . .^id) fÄnbtgic im ..^* '^Ö^ ^^^^ Alten »atej; 

^urfcinb anl-Äeiitfref;: waj |Öunfe^ unb t»:a|l 

:J^ttb 5 feuev .ging »oi?att; «"^ Hoffnung n>atr,§JJ:(j^ 

Ätt bönner voKtc, unbiettt p , fern: ,ittt j bun^cfn fa^ 

J&li$ @c^o§ bmd) 'bit Um-^ «v«! «nö ! i|! im Itc^tfj; b^v 

^eC bÄrt JH feii.famft 3.: ^e^ ttiafommenl 

J;^aube^na#e fallt.; . j,« mit^mlitUHm 

'; 5; -(^tn ntenfc^/mdbt au* ic^ bir na^en,fannf>^ 

Sld) ! arm unb mebrm, frl„:%Q J^iX^v^ik 
btc^ ! } ^Sott metncö töbeö 
Ijanben htid) üO^ttleibtg p\ 5*'^tir\tm^xi')titlm^tt 
entfetten» ^u reic^tej! mir mx^ S^mlU^Mem^wci^ 
bev l/üifc ^anb 93om freute icl) l)ler guv feeförb^'ung m^is 

•" . ner ! 

netmf;^mU, ttjfinfc^^, ^ntUlt ftd^ feinet; tttÄd^t, 

tt>a^le>tJm\ 5Öerleupet l^tmmel^freu* 

«ttb fc|)merj; %thp Sann ^^Z.Af^'' ^-^"^ ""''^ 

mem«enb^en* ®antt ^9tif>mU _ 

femmerifc^mirOelfettfatttt; 4, (Jr (xtt'l Doa6t;Äc^t 

@o nimm btt bi(& meinei; i&Hnget @ott euren lobs 

««♦ . ;> fl^fcingl (^rlörtemenfc^ent 

7; tthb/ i^Sefua, wann finget ©cm mttkx tm 

bü eittft ^öettUdö jum ae= ^<*nf* 2Bo nremonb Reifen 

«d)t cmm^f M ttttc^ ^^""' ©a bijft ergemaud 

fireubta ju btr ^e^n , Unb W^^ri , ^eilt unfrer feelen, 

geregt ööPbfcbete«t Wi^^en. One^mti^nglt^u» 

mtl -mmmi ^mmß^ 5. S)tt iteunb ber men« 

n^ Vav^ebt m^txtn^ fc^mfinbcd mmf m, 

hf U^ m fvmmtnl 3efi|0/ttt*t £)emname, 

CP^J^att/Ä^et^e^nc^t: Wbec^nnbe»;, SM«fi?e 

mt ^eitanb if| gef ommen, ;J«t>et:ftcr)t.®i^b unfern fee* 

©cr't)5te«r troftünb mt ^^«»^«^ ; ^tlf jcben ret^ju 

^ott, ber un# ntc^t *cr. fwttben Unö gfaubig über« 

tlöft, .öat une jum ^eil wtnben» @ieb mut^n^ 

unb leben gelbj! feinen fvaftbasu., 

©ofn^ gegeben ; ^w^ i^n 6. IM^ Wotten tt>tr er^e« 

pnb tt)tr erlofl. Ben ^ier unb in emgfeit> 

^' s. @rlo(l! oml^etoe Sßoun^ ein^beß're« lebm 

^atuniber^err erzeigt l ^öV beinern tr)rott erfreute 

sü?ii njel*em Mtertriebe ^^«nn ftnb »tr emg bein, 

^ik ^erj ju un^ geneigt! W«? «t«^^ »wb un^ me^r 

5Sott feiner Zimmer t^ron Wen; ©annttjerbcnunfre 

Äommt, rettung öom mt f^^^^ aJottfornmen felig 

becben Und futtbern ju ers W*^ 

njerben, ©ein eingeborner '' 

©o^nl ' 0el 2«fu weilte freute jc* 

3* ^r fommt juun^Äuf f\Q Q^efu^ ift gefom« 

erben gn tiefer niebHgfeitr J^'öt J^ m^ni ^M 

klimmt auf fid^ biebefc^ivers ibm, feine frommen, ©anft 

ben 85on unfrer pilgeraeit; Um, baf e)? fami 0ag er 

g* ^letf 8^ ©enktt^ unb (StUtt 2^f»C 

l^ietJÄuf evbett, Unfesfi^eU AtTctt (jcbeit, t5ic U^ht l&te^, 

IttttJeVbwv^einewol^nung bentÄm (Ei- teb l^iet; 

tm^m* fOiettfd^, ttjiemr/ SScrfujc^t, ti?ic»iy; Unfvet 

erfaßten et^ier, >D«tfiur f(i^tt)acbr)cit mtb itf fc^o« 

eiibc fpva#: etttjxefie! ©er ncn, Übc^fci&tt?ettglicl& lo^a 

0|«ff6)«<*t: »ergebe l nett* : 

2. 'SaltunöttiebcrMett^ 6. ^lleV ettti^J^füttbet! 

hänfen, Daß er aUengreuttb SlÖeitet ©oto tm&er ! 

«nbbvubeHj!!®ott,aHffeu Sterbet feiner t«»erH>! fiU 
fiemtf)rone,ß{ebtatt0ittbem^et, eilt ihr frommettl 

6o^tte , ^ilf t burd^ Srefum ©ej^b , • pk er, bpKf om« 

€f)rlj!* Scld&cin^eUl 2ln wen! »leibet feiner ;n)crtl)l 

€^rij!o t^eti , ^^eil, burc^ ^«ifet i^n ,; : J^«? ^r en 

feiner fenbung gaben/ 31« fd)ien, greift tön, tmcf, 

©Ott felbjl jtt^abenl ibmergeben^.^ttr^ejnäbtta 

3» ^eme tnadbt ber lel? . i ■ i > 

ben Äannt>onibm«n^f[^ei* ';«,,,« ex«* i^ •/ ; .: ' 

ben^ er bleibt ewig treu. 2)jel 5obt ©otf^i^i^c^nffeft u; 

^inftmb tv i>m b5fett jp.|^ fxi fornrnt, er 

©anslicf^un^erl&fen; /?ier yy^ ^ lommt ber 

lle^t er im^ be^* Unfer j!«v!e l)elb/ SSott g^ttlic^ 

freunb, fKit ©ott »ereint, ^oljer tnadbtl '6eitt arm 

,^ann nic^t feine bruber pf^: j^t jirent , fein blicf erbettt 

fen, mUik bülf 00 lafen* ^i^ töbe^ bwnfle na^t,. 

4*f»wei«?ermfi. , 2. SBer fommt , ' »et 

bett,§abrterun0tnfne. fommt? »er iji ber l)elb, -i 

ben 3n bei grabet nac^ 5g,ij g^^tUc^ bober ma^t ? | 

Unfre tobten fllteberaJiebt ssjeffia^ifl'MobfingeÄ! i 

Un$ m^ ber ör«f t , (iv, ber 3* ©ir menfd^gcborner ! 

felbjl ben tob einjit fc^mecf* fingenwir Slnöetung, ^rei$ 

te , ,)Den b«ö grab audb unb bani Slnbcinerfri^^e 

beerte. fc^alle bir ©er erbe lobge* 

5, 2lnfbemrtd)tertbrone f^"3» 

Sßerben wirim^obne Un* 4» C^inj!, »enn »ir auf 

fern retter fcbaun» ^eil bei btmmel^tbron 3nberra 

«nbemg leben, Sßirb er Uci;feit btcl^ feftn; ©ollun« 

■ fer ©ettt>att0 itnb ®thmt gejlt; «3 


TAA Csieöijl Vertag, 
1UU*.C/ NnSottges 
ntad&t; ©ein merb* in ixU 
Ut mit ^tHd)t\ 3r^n^>«U 

a^tlj! ^jn .Fimmel unö auf 

Ö^l^am, «i^ bö^ btc jeit 
etfMet watrb; t>a fanbic 
©otlt^ott fefttemtkon t)a^ 
l^eil ber weit/ bic^, feinen 

3* 98«ttn {(3^ bieg y^nm 
ber fafen n>ia, 6o jMt 
twein ^eij! uoir ekfmftJ^t 
füK.; ^c betet attt unb er 
emi^t, t)af ®otte$ lieb* 
unenblidb i|l^ 

4^ Ibamit beic funbei? 
gnab* etZjalt/ iSt-nubnjjjl 
h\x bi^, ^en ber tt>elt^ 
Ditwmjit felbjl an unfrev 
tnettfc^bettt^etl/ ^rfc^einji 
im jtetfci()iiitbtt)irjiutt^J()eiU 

5* ©ebanfe öotter majes 
flfttl ©uMflea, ber ba^ 
l&eirj er^oljt. ©ebatife bol« 
let: fetigfeitl ^u bijl e«, 
betJ b«^ Inxi tt]Xi\xU 

6» ©uvc^ eine^fiänbepel 
bie mit; (Sitt mittler i(l*^/ 
b« |ie evWit* SBa^ jrtat 7* Saud^at, htnimef/ bie 
xl}t i'^a erfubrt/ /^ett 
tag ber ^etligtlm gebnrt; 
Unb erbe, öte ibn fceute 
fifel)t/ 6tttäVi^m, bem 
§ei*rn/ ein neue^ lieb! 

8* jDte^tflbertag, be» 
©Ott (^emae^t* 6eitt mvh* 
in aller weit gebac^t! 3btt 
5>ireife/ vva^ bi^rd) , Sefunt 
€&rt|! 3ttt ^itttwel unbauf 
erben i(tl 

S0icl 9?ttn Io0' mein feef ben tr« 

TAT 01'>»«öi'ab», att 
iUl^ <^ bemmrwak 
len / @oU; Sef«^ <SMfc 
beitt lobgefang (Jwpov jum 
Mmmel fdbaUen ! ?)ir opfre . 
jebe fecte banf , Unb jebeit 
ber ö'^bornen Erfreu* ftd^^ 
twnfä) ju fe^tt, Unb jebet 
bei* verlornen 9ftöl)m*ea, er« 
lojlsufepl Un^ ij! ba^ 
tinb gegebe« / ©eboren m$ 
ber (©o()ttl ^Mt ibm ers 
fd)eint ba« leben, iüÄiti^m 
be^^immel^ lobn! 

2* Jlommt/ laft «n^ 
nieberfflUen SJor nnferm 
mittler, 3£fii^€b#, Unb 
banlfen, bafi (v aSen ^r« 
retter, fteunb nnb brnbeif 
ijt* (J*»^/ gleid^ ber tnol« 
genfonne fö?it i^rem erjleti 14 ^ ©enbuttg «ttb (Sekvi: ^t^U / 

fit0y S5«»?Brettet li^t mh Sfllc^t mt\)t ÄUg butifter fer* 
iDonoe Uni) leb^n Äbewlf» nc bringt bann bcrbanf-ju 
i>m^ i§n fommt ^ctl mb t)k; (JtCjaben Aber lleifn^^ 
gttdbe^üfunfvewelti^erab; SMr na^er, iau^jeti tt>i^ 
€*: feinet unfw ^)fabe SDannfd^aUtbuvd&jeöepas « 
IDtt«!^*^ leiten , Mö «u*« - u, ^in, unfei^lobj^efangt 
gmK ^emett>igenfej)e^vcl ©em 

«ofien ^iv fönö« «nb be¥ 

jierblid^felt! Td^t langeif %(. SJÖiiJ c^uiffentetit \u 

Wbeiffunbeif,Unbb«^^ ,,^5^;,^ 

®otte« fittber, Unb @ot' 5; epdd&bftn!krfrot)t 

t<« wben bott 5llfo, «Ifo J^Ät @ott bie 

#^K. K.^ '.A4, ku t»elt in feinem @0i&tt geltes« 

4, bu, bem je|t ble ^^^, ^^erblnic^, |err, 

menge ^er^ engel utib Dm j, ^ j,^^ ^^ ^o 1)e/rUc$ 

lavtenftngt, |emtmmbU j^^ ^^ ^ J^^ @;^„ 7, 

lobaefanae, ©te bir; bem iLZ^\ '° 

tjolfimjläubebnngtaru* "^'^^^^^ /. ^ ^ ^^^ 

btt tt)at:fl einfl auf erben, 3» (5r,uttfet:ftettnb,s9?lt 

. siöfl^beinebröbet;ftnb;©tt «tiö bemnt ^uip 5eit> ba 

bulbei;berkfd)»erben, (5itt mtw(i) feine feinbe m^ 

fd[)wa*e6 mcnfd^enfinb. tm, ^t wirb unö cjletd)> 

OBfll buttuttbij!, baöwevi^ Um ®otte^ wid) Unb feine 

beneinjlbeinebruberfei^n/ Ke^* «I^' menf* ju offene 

Sajannfte, entfMtbet ers ^«»^ent - 

ben, @i(^beine^«ttfc^autt^ 4, ^^ i(,m nimm t^eif, 

B* D54lb ftttbtt^lr^u.bem Uc^ bn^' unb glaub/ an fei« 
loi^ne lOtt ^immelöbuvger ' nen namen^ ©et- e|)rt i^» 
bort ei:^5l)t: 9(al)'jtttb wir ttid)t, SBer^jerr, J^err^ 
bann bem tl^rone, Ünb fpridjt, Unbbodbntd)tfud)t 
S^m^ beine waiejldt^ fein be»f»lel ttftdS^jual)men* 

5.mi 5, «»u^ kttf wittldj 3n 9efattetti^öBentttt'5luc(i@otl: 

bföbem M*, 2)id(^A'^®otÄ an feinermettfc^jen t()Uttl 

Xim% m^\}m m^^^ 4* ^te rnrten r)attett fte 

tranfeni^er frommet» l)ev|_ ^^^(j^^j ©ie t)6ten jittaD 

erfreu«, unbbemb«t»e9ge* beten an, unb gef)«, Sn 

jjenfen» wtnbeln @otte6 @t)^n ju 

6* 9lat^, fraftünbMb/ W^* 
S^ur^^ben ^bie weit Unb 5^ i|„j, j^^^ 5^^ ^,,15^ 

aUeaJfi im^tmmerunbauf j^^^i^^^ ^^^ SÖarfro^unb 

Ä\'P^%*l'*^'"its fpi^ac^: feer^err (jf bal 

^J# ^;* e%«t/ Uttb lelommtfeinönabenijoae^ 

Otter Im fpll ttr gekuget ^^i^^j sHj'elc^ ftnb ifl bie.^ 

***^^°^«* : femftnbesleulS)? 

na^te tropm fattehnai „„ö«„fe,2>ater liebt/ ©af 

^aaeluiÄl greutettd)be^ er ben Ifebflen eoljn unl 

^errn , «nb lÄudMt t^m, ^x,^., '* ^^^V 

il?r erlDften; ^^r. 

7* ©er alled fc^uf unb 

m\. «Born Fimmel ^ot|> t»ö u. Äßeö ^alt, 2)u famjt ()erab. 

>r^^ ij j.:. . ^»t unfre tt>cltl ©u, berim- 

TOQ (^t^^^rr^^^^lt; ^^*i^<^" ^i»«*tt«t t^wnt, 

4V rlb'/'Tf'''^fl S(uf unferm (lanb.^a^ bi 

3Bte leud)tete bej5 monbe^ A^hlrthttl- 

|)rad)tl Oöiefreuteftc&ber ^^".1 /«.ff.Ä «.j^mä 

©rrtUgeboreifcarl V f^fW! €trr@ott, 

- ^^ . „. b.erfetnett©ol>n«nöfd^enft, 

2. (Jrpaunenb beteten fte ec^enft «Uc^, m^ utt$ 
Ätt, ©a fte ben ©o^n in r)eiifam tj!, Uu^ewignup 
«jmbeltt f«t)tt, Unb \<xa^^^ x^^xx^ ^fefum ei)ri|l. ^ : 
^enb fang tf)r jlra^leKb l)eer : 

SttUeitt ©Ott in ber l)5^*fei^ %t@elo6et'fC9Pu3efu^t^ 

\. ■ • jfKA ß^elo&etfepübu, 

3. Unb,rul)euttbjufrie» 1U4*V2} ^otte6fol)n, 
ben^eit^errfd^' auf ber erbe ©er bu auf. ber allmad^t 
mit Uttb heitJ ^lntt)ol)l' tjron 3e^t ^errfd)ejf/ unb 

_ g 3 <i# 86 ®cnt)tttt9 ttttb @ctet gcftt^ V . 

eittfl WÄtfl ttJte wid Slttbea banf , ©eit ©oti: beritct'* 

^\x, Sluf ewig pteig l lobgefang t)e^ MUnH fc|! 

»attr fc()ottt>ottfevn; l^u ^^^ KT^^^^L'^^lT-lf' 

Äßer t>5ieet ttojl unb liefet, «^' ,J«^ «^<^^^ ^<^^ ^>^^^^«* 

|tc()t ©eloöt fe^ ©Ott» 2^ 3^(1 5er ein d>nÜ, 

fieir tag M*tan Öberbie, uttb lieb gcmuncfc? mimm 

fönte it)tt fa^n; 5luf bie, (»"»^f) <J« («tneir liebe tl)eil, 

fr ftnflmii^ utttgöb^^lanjt Unb wevb* t^m gleid^ öf- 

^otte^waMeitnun^eiaK ftttnct! «Bet; tttcl>t, me 

Gelobt fe^ ©ottl et, ^eltHnet ijl, ©er ebrt 

- rts« K oi. K .^p ibn tticl)t, ijl tttd)t ein 

^i^pj f« Sr '^S fl'^ **^i<^* ©erJ^errerfentrtbie 

öwfen tj!, 3^erem|!nd)s Z' '^ 

tet, Sefu^WfJ, l5erfcD5« '^^"^"* 

l>fiittg ^m , fommt in fein 3* Sn bftrft'gen lagt una 

yetd? , (jrniebrigt jtcfe itnb tl)tt erfreu«; t^efleiben, fpeir 

ivirb «na gleich l ©clobt fen, tranf en l Säa I«it 

feii ©Ott» unö frobe geber feiDtt, Unb 

5.'Sa«%tbittimen erbe fj^\ ^*^S^. ^'^fl";,,?// 

freu« bicl?r ©Ott öerfobnt 5l^H^'^i?^^LÄi: 

kmeitmit m^ m, ^9^^^m^^m^ 

Slbdip^ ffittbige^ gcfcblec^t, mir jjetljan, Uttb er, er 

Serecbt. ©tlobtfei) (^0ttl 4, Söer tl>tt mit treuem 

6, ©«lobet fe»f! bn Se? *erjen ebrt, t>m wirb fehl 

fug €l)n|l, ©a^ bumettfc^ nametr&jlen, lUertrautauf 

sebobrett bij!, üir ifi ber tb«/ ber flebn erb&rt, Sob^ 

crbfrei^ «ntertban, ^4) fi«9t ibnt, il)r erlortenl 

Beten alle bimmel m ©es ^^ f»^eut ftd) beinecl^rt jlerts 

löbtfeö^ott! ^ett, JJerr, beitier mens 

fcl^enfreuttbU'C^Mt» ^ir, bir 

Müi MtMHtkUtU^'U. fe^ en?i9 e^rel 
f(\t QÄftunlmitebr^ tekn uttb'lel^ve S^ftt; X 87 

ichn uttb hhvc Scfu* 4v Unb mit njeld&ei? 

fÄttftett fecle S:vu3l^ bu öfe 

m^l ^0 0in l(^ nutt rein IC. fd)tt)(!i(l^ett in geöulbl 2Bte 

TAiC fiiXi^inViä)^l>tu m^\mtt)mi maahfi bu 

lU0f.\2) Iftnb, an ba0 fe!)le Unb aud) bic ato 

le&ett r 'I5a0 bu auf evbcti i^wtt^t fci^ulb* ©u f(l|)ettf fl, 

)&a|l 0efül)i:t| 3Bie fittttia t^felenba&lmDCttbett^^et« 

fft^lt,bt^aucrr)cbett, ©t^ mttleib md) mM^txn 

Hm mctit ganzer geljl gc« noc^ , Uttb fle()tcfl mttt, 

tM)vt\ Sd^ fei)*, me bets m5rbev ^anben; "5?eygie& 

ncr tu^cttb gr 6^e ©uvd) att* e^ t^neit , SÖatet? > bo#," 

Jcm trjutt ffrf) mtvt>ej;«|jfU 5; SBerfe«)ntbfelbf!, bin 

evmefe, Se^ ttefei^Mr tc^ j,^ 4t^^ y„j,'t,,,; ^i^it 

^mmmm. ■ id) ntcDt blof mc^ bem «a.- 

«♦ 9?ui? \vdliii\xm\xmt «teriv ^lem, au* ein c^rifl/ 

fceine fvcube, €rkmen burd) .traten fei^. OlielaJ 

teine feligfein SDuttjeftv« mid) öon ber tugenb wei« 

ti^ g«m bem tttenfd)fnleis ^i?«« STuf btefet; routjen (e^ 

öe, Unb wai'ü ^um rjclfen Benlkf?«; ^ilf mit bm 

|!ct6bemtj§8ef«^teßmettä ()o()e« btlb emt#en, ©o 

fdjen gern »on fönben, »cit eö meine fflivad^^ett 

^md)jl l^ungrigctt fo gern J<*uttt 
t aö bvob /^erfc^afftejl ba^ 

aeftd?t ben blinben/ Unb SDjcl mitmUnikUnu^ 

miitmituntl)nt, Hfft rr^'i S|f«fe¥bentt)«r)r;8 

»ont tob* l\J U<\ i)dt mm^ 

3. §um W berft>etfe Wtett,^iewa^t^eit>^bie 

ÖüBfl bu in fcbmctaen I5t(ö »om f;immelj!ammt, Unb, 

I)tn,unbfu()(te|li()r9en)t*t' « awm- ewigen glucT j« 

BwavKaaUHbu; boc&lbei^ 5^*^««' ©«0 ^evj ju ^otte^ 

uem ^erjen ^'ntttjicTWr* Iteb' mt|[ammt:^2)Äm e«« 

tj:to jum Jßatet- nic^t J*^^"2 ^«'.^.^f"^' ^i^^', 

'*Äa^ biefen U^ mBm SSon^ottgefanbt, ^mW 

seilen!» «Riefjibu in bei;: ^"ö>"^^*^* 

netfeelen^ein/'^^ebodjbein 2, ©iel »dr öa^tagtt;: 

>itte (ott9efd)c{)enl ^et c^e gefd)afte/ ^ann bein. 

meine nie|>t! m^Mmd) geij^ t>ergnö<|ett fanb- äöie 

^^m»". ; emftg W M«itMttb Mf5 

^ %^ ' te, S8 iektt uttb Sel^ve gcfiu 

fd,e« feto ft*t a« fe»„. ij/t^^eS/mTn: 

3. 3^rnd)t, ^enweg^u W)en,3efuö(Sö.n|l;^et8>u, 
©otte^ gnabe UttD t()tcm bttvcft njot)(tl)Utt unD bui?(^ 
l^ciliced^t eittjufeftttj 3[()t: ^ute> ^er melt einööi'bttb 
it^tf auf biefem fel'gen »bJrbenHjl* 25u»e|lfÄttÄ 
|)fabe Ä Wem fd^Htt bem nur jum bejl^n* ®ie 
cmt)e»; p ger^n; 3r^rlid)V ^tt Beft:et)ett, fte ju Hjlen, 
mit fwubtgem Der traun ^itt ^tttfagtej! bu ber l)errlic|5 
ii bte ewtgfeit ju fd^aun. f^tt 9^ur njol^l^ut^unwar 

„ ,. .^\, beirt kjlreüen ; ©et* j«?€icE 

4. Um bemer »eltbteö j,o„ öetnem ganaeti&c^, 
td)t ju »erbenv pie wü. 55^1; beiner meufd^en 0^ 

2lud) felbji btegr&Seüenk? „. .^ .. ^.. . 

fd)«)erbett ! Unb btficete my ^* T^^^^ Prec^lid^ wrt:: 
öretci^%3emd;i:,@otruaj!^^"ö«««5^i^^«* ©ufömj! 

f>u bod) uolt gfit' unb l)ttlb «J^^ f^^J^f^» jw^ 3eJ^^cI)t 

etc gern mit §immlif*er ^.\^^f, ber btoben Jee en 

gebulb* Ilarle/Unb bcrbebmngten 

K it^k ß.. .1 y • jutjevftd&t. 2^eltt Mief* war 

^*Jk Ä^ "S?^^^' fo, wiebeingeMtfjc, SSott 

merüba^ leben, S^a^bu ^^i^leib, freunblid)^eft unb 

auf erben r)aft sef^rt^^m ^^^^^ Unb betne ^anb gab 

feaen,-bett uuö ©Ott (je. Srmen brob. ©u fal)lf bie 

geben, f^afur i|m ew'ger t(>rdnenber betrübten /SMr 

Janf 9ehd)rt^ (gtM^% fe^t^t berer, bte bi'd^ 

|efen ««c{jmmc(# ©id) hebten; 3luf beinen win^ 

freut, unb bicf), grBfer, entjlor) ber tob. 

^^^'^ . , . 3. ©u fut)Iteil betner 

6. 3fö, ^ma.fet)btr, bu freunbc leiben lÖJe^r, m 

Bef!crlel)rer, 4JMmirpm bu eigne notVem|>fattbjl;, 

^etl tjott ©Ott gefanbt ©u bad^tej! ntt^t dn ruf)* 

würbe jieber bein i?ere()rer, unb freutjen, 6t) oft bu 

©er betneni^ertl)noc^md^t menfd)en leibenb fAnbfl. 

erfannt! ©teb, baf id^ 5f«d^ felb^ mit fd>ttrtd)un« 

biitner m^r^eit treu , Un^ betner frafte, OBar eö bein 

«tt>ia bttre() (t^ jelig (e^v tagUc^e^ aeft^fte, » 

: / mens lehn uttb it\n Sefiü 8§ 

ntenfd^cnfreunb uml^er ju ttt mir; ble ()olbcn "tirteBe 

^ie^ti» €()' nocfe eMeiben? ^cö mtttetb^ unb bctmcns 

^^er ci^ wagte, Unb Bit: fein fd)cttliel&e, Unb' gteb xm 

iUnb t^vmktfl^Hi (iiti beinen eblen fjnn! ©ojtett 

quröe fd()on beiti bei>jlanb mein leben beinelel)re; @o 

il^m / '■ f^nt'UOT bii: micö-eittflbie 

"4» $evt, n>o bu gtn^, cfjve, ^a^ i* betn freunb 

Äüfiebemfd^ntte, a:5afotö:: unb etbe btn* 

ten Heb' unb mitlelb nad).; -^ 

®ie fotöten: in be^ md;en SÖiel m\t m^ mm Jc. , 

I)iitte, Unb unteiJ beruers taa CÖtJek^ W^^ lohnen bad); X)eirtempe(,,lU2^* tCO beöfriel 

n?ie bie &ben n)dlber, ,S5te gabjl hnmxTc^ ^tin i)iu 

itdbte , wie bk freien fei? lanb, butdb betn leben l <golt* 

ber, (l'mpfanbeu beine ^ö- i^ nid)t: getn unb mit be? 
tigfeit , 5^0 fummernjar, '^ ^m/^it uö^^minrnn^is 

mtft bn jugegen, ©ein ben? Ücid^t (|el)n ben weg, 

J^olber juf^fud) unb bein behbubetratji, Dfic^tfmis 

fegen 2>evtrieb bea lebend M^ Um, »aö bu. felbjl 

'bittetfeit. . t^ötjl? - 

.5. ©oAtttgftbujIiaauf 3* ^ein ^et^i »onffinben 

beinern ^)fabe/' ©cm bis; nie entweiht , 2Öar mn, 

glimmten tobe au; 9cod^ tuie beinelebre; ©eingani 

t0M in beinen bMen gnas jei: njanbeU)eilig!eit; ©ein 

be, So beineir feete bims ftreben (^otk^ 4)U ; «Hud^ 

mel^tuV Sind) bann,, at^ «?enn bu littejlt oI)ne:fd()ulb,' 

fd^vec^en unbgefabren SJort ßttrugjl bu'^wittigmitges , 

atten feiten na^e i^aren,. bulb* 

SOerlicp bid^ nid)t bein ebel-- 3^ ©er f ummecöoKett 

kutl), ©ublieb|ibefd)%t; troji su fet)n, $\iml)xm 

beiner freunbe : SSliebfl ein jiebem leibe , 6teta xgqIjU 

nUtmtv betner feinbe, Unb jutl^un unb ^u erf veun, 

liebtejl |te bc» ibver tvutb ! 9Bar beine for^' unb fveus 

6. O^Seful. Mve bod^ be , , Unb eineö jebcn men^ 

mein leben ^^m bei«ett f^P. 1^"^^^* pmmn 

mm ^^ m/mbu, «nb lammcrte bem 1>et;ä. 

^0 ganj ' ber wcnft^enlieb* 4* Witt fanftritutl^ tmgjl 

ergeben; ©ofanft, fo mit^ bu unb mit bwlb ©ie 

Icib^VoÜ m bttl Ö jlftvf fd^i^ad)l)eit beincrfrcunbe; ^o ithn uttb iel^ve SefuV 

%tvi^^ aud^ bte fön&ei* mit fdKtt 'hiUr ^i^^ W^» 

jicbiilb, Unfc haV^fhtUm lieb* «tib fieimbltcWeitJiuf 

fdnbe; ©u warj! ^^cfjov? atfcn deinen iDcgcm Äd : 

(am bi^ jum to^' , llnb e^ts ^u nur fi>vad)jl , wav wm 

tej! fel&j! im tob^ @ott nmta, tat^, Unb ()eil mb 

5. ©n foIcI)e^ kj?fptel ^^'>^y '^^ l^l^ t^)^^ ^»^^i** 
m^^ mir BumDorBilb t»l»^l««^ erbamten. ^» 
r)ttttettefTen; Sfete bu jü tc= l^^^^ J^^ T ^! 
l)en, aWd) hit 3" ntel-- fep, ?Bon iebevm^|un$ 
nemtr)ununbrafem91imm, p.^efvepn, Unb(!rttfl>jlsttw 
f^rld)|! bu, meine lap auf ^^il m amen. 

bidö; ^omm, folge mit, 3. 5(u4je^t, ba bu er*' 

«nb t^u* tt)ie i# l l^&^et bij^, febarmft bu 

6. S* iomittc, ^m\ bid) ber funbei;; SSiflcnjia, 
glebfwftunb lid)t, f)a§ m^ hdn mUv ijl, (gm 
id)mem()eilei:fenne, £»eitt f^unb be»; mcttfd)ettHnber. 
wal)vb junger fe^ , unb 25« idja^fl beti beinen tro# 
ttic^t Wlid) beinen fned^t unb fu{)'; nw^bUmm-^ 
nur nenne; ^amitidh beis ten fudjej! H Stuf beinen 
nmmhiibtmx, 3lud^ njeg ^u leiten, ©u l)5rjl 
«nbem felbft ein be^fpiel ber feufjenben gebet, Unb 
(e^l braud)|i uur beine maje* 

f?dt, Um fegen au^^ubveU 

3n«L dtt Sömmlettt öef t u* ten* 

TIA <^ et: bu bie liebe 4* £af bcnn in meiner 

ilU^iJ felbcr bij!, ^ilgerfd)aft f^td) auf bein 

Unb gern un$ mettfd)en feg^ »orbilb feljen I Erfülle mid^ 

nejl;@elbj!bem,,bcr,^petrr! mit lujlt unb Iraft, 2)em 

hdn feittb nod) ift, Mt nad)j!en bep^uüeben"; SJes 

gnabe bod^ begegne!? ! Ö bil« tvfibter beif jen tro|! ju feion j 

l?e meinen Itnnnacö'tiiv, Unb SÄid^ mit ben fr5l)lid)ctt 

Iaimid(>, meinerlofet, liier ju freunj Ä tt^etnenben 

SKuf betncmwegewanbelttt ^u flagenl S^iie ntfig* id& 

^ie fknen fein^, c^rijlen b^xtt , ber meinen rat^^ 

fc^tt, ©ic, bir p folgen, ^er meine ^ütfe nJtl^ig 

fd)nid)tfreun, 9(id)tmens i^at, Sia^ er bebarf »iv? 

fd;mfi'eunblid) l)anbeln, (agen* 

2* ^einleben in be<; nies % 2af nü^ mitbrfibeK 
bt^l^UU SSa»? i^ttej: mms Uc&er ,|ulb ^e^ ^msett|[eiS 

.er? in ntit gebufö Uiib itc&c (jevn f!et$-> %m% be6 SSatcrö 

b'eb^^dPen ! Wmli imt tt^ittcrt ^ tfßdv' er aud) Jtett» 

nitf:& ; lag fttt«^, X^crt?, ^e^tob > Wi freubcti ^u er« 

föerjei^tt / unb fetbji ks ffttten ^ 3^u trucjeji mit gcs 

leibtjier Wt XxiV umfrtl)tv b«tb SSei'lufl unb niöl)' unl^ 

«10 kiibcr! Uttb fann x6) (cf)mctj;^ar)ftbiekglucf?^ 

il)pe ^er^ett l^ier 9?tcl;t m-^^j; foen Unb neiblo^ blieb bein 

gewinnen t gieb jie mit; 3rt Ici'^*. " 

beinern {)immet'Webei;l /s, .^cm ebleöf)eirjt met 

tnag fcteM)efd)5nbeitfafa 

mt 9t«n Nnm ftire@i)tti('* f<^«/ ^^^ g&ttlid^e" gebulb 

r<;.{ .- -i @o fd&onenb, ^^ ^<i\,<!i^i\x\' 

vfdKtne metn^n ^jeh l)immlifd) vcinen fmn,, 

> K-rK K ^f*^' 5^!J^' ?l^onctaennuöfofem, ößet 

?1^ ^^ ^^ff 'i^ tt)Mi9 bic^^er^&^nyS)eii 

fd)rt>erett pfab bcrtuaenb! ^^ . . , 

23« , Sefuö , . aingjl. liomn, ^^^Ä;^. t^^" f Hommeg 

^ein bei)fptel leite mid>, -^^»^^ ?'l^^^^* »>?t^l^ ^«^- 

SÄeinfu^tt>ti!bftc^rejrael)n, le^etTpen letbenben ge.- 

ee^^ id) nn^ fei! auf bic^. fe^«^ Unb md)t mit trojl 

^t^.r•^ , • - gele^et T Jlid)t gern ge« 

3* tJUWtgevlwtcmn, warnt, bete^jrt, SBo jtd) 

ööte nnbefledet uott ffmbe ein mettfd)Demi:t, Unbil)« 

glo^bemejiugenbbtn! Sic mittmev§anb2)ettbejfem 

tl)euertt)arbemfittbe, 23ie mg gefu()t;t? 

^1 Ef'^T^%?Ä *w.Wn unb fdmeid^« 

ilF ^^"3lt«3 Won ge. tp(„„; 4>ier ktt»m. felnbe 

»^"* brauen, Umgaben, tt)o bu 

3. @oftm, fofreubenrs öi«3ff/ 5ff^>/, Wi^e^-^ 

löö / 3n mfib' unb !ömmer. i>o(^, bu ^wojl ftanbbaft 

rnffen, ^urd) fruben bienf! burc^ fte l)tn, SDJtt feiltäfett 

Seöbt, 2Ö(iö anbem warb, «nb nd)V 

I» mifen, ^ntWn bteia^ire 8* 5Si)tt %^%i^ fnebe«^ 

btr ©er jugenblidfjctt U% blieb ^i§ an be^ lebend enbe 

P« feußtefd)ön ber gram S)ein fd^ulblo^J^er^l Ueif 

W bein^^ fmwmenfeu(lt geijl 0ab in bei SÖaterl 

San« I)dttbc 6ld&. Dl)tte beBett {)tn l ,: ! ä. 6«lbV un0 atte^; lel^t' 

SßöÄcttbet- n>at btc babtt, unö feiern S^f« €^#t Icis 

rOu tt)arjl am i^p()en jlet, ben^jctt 1 Unfern bunb mit 

f8ßlol)«utt<j ^u empfa()tt* ^ <^ott erneuem, Igc^i:* uh^, 

IKiid? td) tann o^ne beben ^e^buutl^^^ 

pie ff^ef evg^^^^^^^^ ^Öenn ^^^ @^^ eefrommev ^öt? 

a^nltd) mth an liebV 31» 3- ^tett* ben mttttet 

tuaenb / an sebulb* neuen bnnbeöUnö in feine« 

rr'4<*u» *«f *».-*;« frf)^n6eit üot; SSrina* bie 

■ l""' Ä^tfrf.S i^ben feinem munbe$llS<^. 

r\Ä lÄ' «nh m^' ««^ nad)(iett)femane 
toben 5«> ^^ tob , m % j,^^ aaert)etli3fleV Bo 

ä^'r l'"l^l?^iÄ.f^ ö^^ i:id)terWmtf)nfcf)«rfte 

?^f/^'!f^?S^.«^f^^^ ^^^^^^ tobe^f*iieirbe. 
Umiüti^tit; ^anne»;b|t k.^^a ' - - 

ttuc^bu/tvieet^v ©Ä^teic^ -• ■; 
bei; ^eiivWciu V^etg'unS bann ben 

«oeltöecfbbncr Utttet: feinem 

■ '" ^ •tti5t:bet;fd)a(iv, SÖieevbuU 

ielben , Sob unb i8e^ bete^ bie l)&r)nei:, 3Öie f o 

^ \ la (y c afög ber ©ottmenfd) war?/ 

gtabntg e^eju* aöieerfalfd^eirjcugeri^of^n^ 

. ^ui:üurmantel,bomen!ron'; 

»l^wubt^fe^t, omeweic. sffiie e; geifelfc^age', tt)ttn= 

s;en!e btd^ auf ben, \§od)evbulbettb ubev« 
i^ \^ unö bernies >unbett, 

bei-, ©etji:/ bctbuba^tyevj 5* ©et/ mit ung bem 

itlfü^^j 9(ltcftnbn)itP3eftt opferlamme 2luf bemMut';: 

gliebei:/ @ittb mit feinem gen ^fabe nact^f ^ei^'nnö 

biut tclh^ : S«tt' ung mit an be^ !reu^eö flamme @,ets 

bf V anbad)t glut , ^(n^ bei: «eö • gvofen tobe^ fd)maä> ; 

labenf^aften ftutl) Td0 g(ie^etboi:t fein blut; fein 

be$ ^cvjen^ «u()e fi&ren; Mut, ©eift beö J^^errn/ fo 
^enn n>ir fingen ©ottjtt fc^aff* -un^ mutl)y S^b,W 

ebvcttf «nd ein in beinc. fiugel Icfcen, S!obuttt) ^cgtÄtfiS^» : 9 '^ 5(üf0emtta(i&tbet)ecftenW- betn »et! uoKcnt>et, :$j:eifii 

9<U /; V fep Vit iv^nml ,^pc^ in 

ä: ©etne refetett twottc ^ett 3et)acl)tttif[ta9eo^eineic 

prtmertfc^nft ! @tarf *un$> tl^eu^^eri&ften ^^tr ^ SBiUt^ 

ttttö , «jöttn bn tob i{)tt ,3^ , ©«, bei; f düfertttf ad^c 

tvifft SÖÄnn : nun ijl bte fd)mevsett Wv iü lietJc gern 

U)eltkvf5]^ntt 3rin "uotti ertmi^/iietnem grp^mutl)^^ 

britd&t 1 *' ^ekutttet ihnii \^piUn1:^^^m WHävmini)iil 

SÖann »k fe^en feine Her* 6elo^nung g'nug; Xtofl in 

#e, Aalte/ blütkflogne meinen le|tenjlunbenSfoi 

Ui6)c* Mj to^ixu^ beinen wun* 

7; ^ btt' ^etUae aemefn:^ ^^^^ ^ml m ban5 if 

be , mdt'p bcinefti |ai|f l^<«i|^ bn? :em|t im tobe m^ 

em|)ov! ^umlf?e|ftaa, bets ^^^(«'^f ^ - - 

«em^euttbe, ?)enantn mii:^ •^^mv^iämm; , trpü 

lei; ©Ott erlo^rj mtW m m^il 'ammpnm^ 

»ontf ^tttbleltgfett ©d^afff cjer gewinn/ ©enicö Ut. 

bte jliUe (etbehö^eitl @ie ju ban^enWel^^ife, beß 

^entmßt^üna ,bem getto ic^ nun ewig btn^ •Sefii^l 

tnel, Seitetunfemgeiilstttti bimelnlrer^ju geben/ ©et« 

^tntmeU nei? tugenb rtadbjujltwben^ 

8. Unfi^e leiben lagt üne JDiv.au t^autt/,,jn ftevbe« 

ieiben, Silber mittlem tinö bir: ©ie^, bte^ fe^ mein 

$ele()rty Sterben laf et «n^ banf bafÄvl' ^ 

mit fVeuben/ S©ie fein tob : ' 

an« jletben lel)rt ©eben gv>.r simimit'^iifit ma^u- 
»erben mt bann ibn. %^b, ^^^' 'yweoderjefu.wafju 

tob l bu hin gewinn / SSif! T T ^1 tf\«^v, f^Mmidjf 

ein auffing in bie bÄtten, li%*y befn leiben jit 

2)ie ber ^ottmenfdif unö er? bebenlen, sjjjtd) in baö meet 

ftrittett/ ber liebe jtt t^erfenfen, t)te 

bidj^bewog, i)on aller fcbulb 

®l<(* Seftt/ meine« lebend u. be6 b&fen Un0 ju erlofenl 

TT 5 Sfl)^"f^^"fr^F^ ^» 5Sereint mit ®ptt, ein 
1 1 J f JLfi. t)ön @ot^ gei menfclj gleid) un^ auf erben> 
fenbet ^ @eineg ratbö t)ers Unb biei jum tob am f ven^ 
tun%rl;)edng|it b«!^ bu ge^orfam werben; Sin un? 

fvev P4 leiben^ 5£ob imt) QSegtdkif gcf»; 

freu j!atl; gemartert utthijer^ Un$ fomM ea ^p , jte 5«* 

fdjta^^tt, ® ie fdn'bc tjrft^en j mutl)öt)oi{ p greifen , . ^u 

il^rnttacl); fo fmfenmcmc ** L'.\ 

Mfte, sncitt Oerj erbebt* , ^* PJ? V? ^f M^i^ 

id) fe()' linb td> empfinde bcmc4)ulb; erl)öben:l mm 

SDenPü^t>erfunbe;^ '' «ce lefeen^wufle, ©ott, 

' ■ i ^ " ffevloben! ©tcb mir jum 

4.-@oti,i|! öerec(^t, efn l»e|!ctt feltgüen (|efd)aftc 

tacket; aHea.b5fett^.Bi)ti: eelbjlfluft unt) fmftel • 

ij! bie lieb^ unUa0t >^^ -:; . ^ 

weit erl5fen»: ; S^ice» fön»| ^. _■ c-^z-t ♦; 

mein öeifi, - ttttt #rec^ett ^«^v5t^f"^f4) m^^mmtt. 

mt> mt^mm, fc fre«^ TIC ^^f"^ ' bemcttefe 

«rbliden» , ; ; ; 11 J* ^ mnbm, ^tm 

■■ ■ti\ cs-A M^t^Ak i\m dnh ^^«(»1^ bettt bitterer tob, ^tc 

Seftrt «rtcb: i mein g»* W« «".! »' f» « «^Z»« 

^^^ ^'^ '<!^r}f'- ^3. ®dmta*trt n«* »oa 

»_$te, anbm^?d)«toH!)e, iot'ncnfwuben, SRetnw« 

««" banfenbem 8emu= j^jj, @d,„ea?alif(itbei: 

t»e 3» bemer gute. ififtc glut. Sei- »ifW 

t' @'< W«C«flt Me i(i ffa mtfft föngei: bantt 

B)cnf(l)ti(ften g<b«nfenj 3([» nid)t färdjtetlitl) , ©etm 

Ieinfi>ltt*t(^biunmtmglau;: midb fwA^t, bagei;m$t 

6en wanfen? 5t^ bin ein fd)«be^ ©eine« tobe« ftaft 

ntenfc^t batf ber ftcft Mn= ugb gnabe. 

tewinben ©rtt ju evgrön» ,3, gjjj y, ^^,4 ,„,(„ 

'*"' ^eti.t)eirfft^ren Stuf bie »rette 

8. ©«S gr6Jd' in ©Ott ffi«6«i(iar)n, aßo fo »Icfe 

yi g««b' «tib lieb' eweifen ; jt(& »ertieten; äD bmin f*««' id^ Mctt5 an feeimt: mdtf M\ >Dtc pttje feelefle&te 

tcv f#n>ere lajl/ 251e^öu Unt Uttberutt^/Um irul)»l 

aulgeftanben i^Äjt/ ©ann, tJod^ad^l bawaijfeinti:^* 

i)antt lann iiE& tttutM(i vitts jUer ttM)t: ^u böt|!«teü 

gen/ @t«gr?eid? mtd) bev »ergt^en^ 9^(J<^ fmiMgfeit 

»cltcntfc^rnngen, ; UttMi#/ 

\4/mnn:Ji W^ Ätt 3. »d^d^ jte, Me fd cntä 
Iit<^.5l«ttl>e;;;l5tnjtett)e5rb* fcfetoflett/^jy männlich bidj, 

WÄ^ ^um HÄ ;ü^eme ^^►; mbf offen , !Som 

fee^e 'ttiebejibj'öcert ^mc^ »mmetäkrmanttt 6ie 

twf!«^ ft?«Äfeit Steift fc^Äuenbelnevf^elef^metjt 

wtc^ m [pt mi^mi Uttb lernen; Mmt MUt 

litte jcP^r^te/itarlbS ft^wt^^f^^menb^j^J 

m tobebmief ettt m Sfte^Jlf /?^H 
Iur#ebe4^>meltt 8e^ettt> ^teUJMy tjl be^ feutbe« 

S^atitt/bÄttttWerfull^aey* «*?^^ 

»ittbetty^efttfj bttt;c^bi(^ 5. löu tr^fler fdbn>Äc§etr 

fibetJtt»iftbfen^^ mbh , S}m , n\mm h}^ 

ntete am IHHe letdS^tftitr 

SKelW@ott,böpttt{f^jr. i* bartleber , ?8etft%t 

TT^ /?tn|l/ <«^^ btd^ bürc^jloljettmfttil 31*; 

llO* vi itn getfid^te oftmals fd&fummtJM* forg* 

S5a fof tjottt an0ejtd)te f«^)««/ ^i« weinet; feeU 

fCtt: fcf)n)eif, wie btut, ()ev« ^^^^««^ 

SL\^ "i ^t^^ li^ntiM^ 6. ^m, nttibn mi^ 

SJLf ^^'^^^^i""'. "^^ W)ma4)ßn, 2Öenn jloljunb 

öottm-Iafen, ©urnttbei« ji'd^er^eit ©engetflöevbyofa 

wbe tran^jl, ^-^^ ^^^^^j^, ^1^^ j^„^^ 

^ 3» 3m Reifen m^fm mb fraft im (Ireit gl5^' 
»cte, Emittier, f^mpfteji meiner feele tr&jlnng ein: ^^«»' ' 5* @tet^ wiije rnid^ beitt 

Jciben,, ;^te;|ättbU<^eJ^es 

acl, liirf ©otfcv tag mirö)f> ÖJer SDjitütaernjIjttmeis 

j«n mtA mA ben, Unb fifpmm ju fep 
cnn mtd) bie jjoy j,i^^ ,bic Jomt^* eg 

■':^': nur,; t«e%^r| u#®(^t| 

,v ?. »unbeiJijqße UeBe l sj)ac§ flfeltt *U4Äße, bietet 

mum, t> ^, x^M mit, V^^mtymp^i^ 

€S Uth , m fmmtm^ mr IM'^n mir »o*aes 

be, ©er ^efr' f)li^ ^fetnert jieat ' ' "' '*"■'• '* 

lne*U ^el^il (eüten p. r^afÄ^ «nbem 

iteiv «n M %ttSju: übm^^^bitanmirge. 

Sii^ mavter, i^m# iinb Ueben ; Äp bUnen jeben^ 

^'^^^ ' • niatttt./ Öj&ft' eigennuluttb 

3* SSa« fütttt mit; benti ]^eud^ereip^,tltjb>wiebumit*i^ 

nun fci?aben ©er flud^, ber ertviefen , .2(tt«.n?«|m Ueb? 

fi5«bernbyoi)t? feottfief^t unb treu*, 

auf mt^ in ghaben ; ©ur^ g» 3tt meltieti leiten jlutt« 

2e(tt tttitttotob ^itt i# bett(5vqüictemt#beintobt 

»Ott biefem fluc^ befre^i> £5agtd[>, mit bi^; tyerbun- 

Uiib barf nid)t angpc^ bcn^aSefteg^aud^biefenot^. 

furdi^ten @e«c{)t unb emgs «ä^ mic^, iw f^ubigen 

Ä öertraurt, ^af bu mtd| (es 

4. ©ruttt fag* id&' btu ^^Ö maW/ Jiiv fter^w, 

j)on f)er Jen , Setgt unb ntetn ««b btc^ paun^ 

lebenlang, gur betne tobe^s . _. . . 

(d)mer5eir, erlbfer, lob snel ?SDie wo|{ tfl mit?, ic. 

unb baut §iif, bflf t'cl) ttq Ä\eitttt)Äubel,S«J* 

bli- fäv beinemu Sluf emg llöt *4«^ fu^J, «uf be^ 

ev? weit |u wettcttV SÖat ewig mld^ ttöd^ göigat^a.. i)ej: 

feein bejlimml# rat()» 2ft)n feindfc^aft ttkh^^n fi^eu* 

p wU^ieim >: :gittg# bu mit vombm, dvmg^H^ bam^ 

freuben ^mn^egbeabbe^l t^aa t'0»;t pj(^^in 6'oat* 

tmgji bie {«tbeit^» 3>te hit i^ «i(j^l mettte Mibev ftea 

fect feittbe wut^ /ge^roi&t; ben? ^önnt' id^ aud^ct* 

J®at;|l ttö^ ein trcttev bets «m mt b^tibim%^^m 

.«etfetttbe/UttMtebteftbeltte .feu limfl^ Sfefu^ €&vi|l? 

u^^W\n:t)mtf>^f ttiftfreubett/' Ünb^utim^t 

wuttö I reitteif löon beinen ^T^ f ^^^^^ k^- 

mmMt,mtm mn -. 5* 60 oft td^, .Jjetrl 

bett ci:fd&af nett ^ucö ntd^t ^icl) fe()e bluten, Utte^^ixijf 

ixnit , :mimih\)mvr beine iobe^))em | MMt 

Hebt Me^bnr ISevlaffen ntidö söer trieb, bem gnfe 

felbji bee bimraetöfwuben, ^«^ metife^enliebe tntA^p 

gtttöegett gebti bel-tobe^ tt>et(;t|» SSie bu, «>iatcl^ 

Mbetty ©e« Itreu^eö tiefe öc« feiftb ev^iuidetty Sic 

f^mac^ nit^tWeun} Jtttd^ bw> bieleibenbenbepcfen/ 

perben^ feinbe «od^iftemeä i®ie bu> bev avmen beb? 

ten. Um gnab* wnb tjettung t^««b fei)n» S)ann folgt 

för fte htm; ^ann eine ^ &«* erqitid'ten fegen;' 

liebt phm f^tt ? <^i«ft eilen |tt mii; fro^ Int* 

; 3. Oteinl Unter üM &£l^^ """^ 

^tttmeltt1t)etel:)icl)> berbu ^^^njufmttl ^^ 

Wetenb btin evl&f^tev irn <7Sw/^^lf^ft*^^ 

nft^ttl 25ä fleV ernnter Hy^ -iU nett pfien;; 

beinem freute, C)af i^n bein (sobalb (te ^tön far)n , $nt 

^obe^ bettf^tel «l^ey , ©eu f rei?elt^at entfd()lofen, @id^^ 

bwbefW«trfr€unb§«fe9n. feinem faUe ttal)n^ » i^^ 

®a lern' et, o^ne bro^n ba^ t^al, bie W)l^^ S5ie* 

nnb f tagen S)ic lajlen fei« Sefu^> bid^ t>€rbii*gt ? «ßers 

netr bntbet: tragen^ Unb folger feiner feele, hm 

. gern beleibigern ma€i(;tti x^t iijn i^ommk^n 

\ • ®*^ . i^.S0eld& 98 i^t^ny-Stot) unb ^Begr^^mfSSef«* 

f(«aen;;,@jfMfjt in iet^fentÄ? »on fummer ©tnltnun fetn 

tte ? SBetr t ji beir mahn U% ^\xpi jut r«^% Sflun fd^ltefit 

plagen > 35« langfam (lers be^ tobe^ fcllunimci; ' (Sein 

l^euibc ? Sl^ S<ti^ bö^/ ^«^ ^*^«be$ äuge ju> ä freute 

flnbeif 2)o«3Ibam bt^t^ftv ? iJuf)t bte, fjMe ; ^ei; aeijl 

Unb jittett gkid) beThfiin= ft^tvebt ^ (anft mmdti 

hit, nnhßntt, uttfetf^gt^ö gU ©Ott , »ö * bie f&tte 

tttd^tme^jci? i>t^ ^Qi^eti loW erqmcCt 

3/toV >»^^t^^f^*w 7* i:) Jtetmb ber ttten? 

tobe SSebea tntt dngili Wmfmbey, J^tm^tm 

f#tt)etf liegt , «Oijt bem ge? Q<iUtät, mU f>ot^ bat utt«; 

fa^lv bÄg glaube 2^m f ams uuö futiber ,3® i e^^ö«|>ettt 

pfcbennb* fiegtl @d)«>tt tob begMtlJJid^e^eps 

tmbttmkbittm,Ut fev glaube; 5f«betwttgfei^' 

felrt erbÄmertrö^tft, ©te beitt^attlE, ^oW tfeu l w 

\^rmk ^ti^ xmi>^i^, mm i>m ftaube S)ett 

3f^tt, <j#;i juttT -freii^e Pwac^en lojbgefang! : , ^ 
föb]^' -'^ '■■■ ■ ' ' ' '" ' '•■ ■'■ ^ '■■'■■■•'' ' ^'-^ 

gtimme €rtt?eic&t,fein «n. JIQ^W^^ m 

mttleib||mme, .|He,»on ^^. ^t^' entfagtefl xoiU 

^?tS rö^ ii m^mm: e^beufreubem 

^r^^ m^emton; „„5 l)o^, @abß bentob 

^; 0* e^ottim' lernet bin« j,^; feotte^fb^n/ ^tte «^ 

^W^' bcngevne» ;, 

Si ?ui;^or)ettfcl^abelj!«te 3/^« entWIlttic&tbct 

%v^t elf fein tmi}l)mn. gef«r)ivS:)te bem leben bvo^s 

@ie i^mit^'gertil)tt l — obes te: 311^ bie jlunb' etfd^te*^ 

te/ 5:?Jein geift mitmmMtl) ^cn t»a¥ , ^ingj! bu W 

am g^od) b^^nt tttfml}en jum tobe. lOJutdig öbet:« 

mienen 6ein ooif be^ bul* g^j^jl b« sbid) 3n berfeinbe 

berg f(|)merj* (Sjt ruft: tebe, Unbbltebjlunuet« 

"öergtb ea il)«en!" OJer? »xnbevlic^ ^renbi^ an ba^ 

ijebenb bvtc^t fein, ^er-j* enbe. 

3, 8eV i / "'''■.:.. . . ,', 'V 

3v Se^ifejnicfe/ ttrfe iu/ btt^ «ngel^^W/ Sit bcttieu 

ürennit^ einmal ^Wenb' f««^ »it^^^jft, gek^tte^ 

fet)' bk'%M Hn himt^kU ■ 5* %vit mldje M betrt 

hm^'^mnMbmö^umxbÜ leljett fcl^f? gelatfen, 2öic 

btt cwiv £)etnc6 ^immelö |5nnt»jcl^'4te,.fte meine bjriV 

fteubem 9^anmef)t: ttJeif ber, ()afll'n? .Unb;ntcl)t/ 

it^; baf tm^ tob 3d) md)t w>ie 5u , wenn jte mid) uns 

tm lletbe;. ^ennic^; Mit Vertreten, 0t jte nod; i>e? 

»erpnt mit f Ott,- ^in ten? 
be^|ittttiiel^er^^--;-V^^^^^^ 

v i: mitgleicl()em^aßt)ergerten/, 

%t^mUeß|ier3efU/Wrt^ic. aBenn man mid^ fd;itt/ 

mj Qaf «meinen (^etjl f ^*^ J^^^»^ »teberfi^eU 

liil^Xmict)te^)metn tenj ^^,,^etlt9er, H 

^etianb> iel)ren , ^etn götts ?^»^*^ ^^^W^ ^l^* 9^^^= 
ti* taij im 1 glauben iu ^^.^jf e^altft auc^-nicDt 

üeve^wn; ^afid)^ ^ütm *vieoev* / - ., . . 

in ^m bemf Der liebe^ 7- ^'«^eiited ^erj, gleiel^ 

Wliiii c^rij!U{& übe, beinern ebl^n ^^evjen , S>ie$ 

i; 2)0^ gute t^un,baa i|^j>ev banf^furbeint^freu. 

b5feflte()nunbmeiben/j?eti:, ¥\mixm^ Jlnb mt 

bieje ^fli^t lel)nmici)^bei« ^^^t unö bte|j;4ft, mbct^: 

r?eilt9 letbem An id^su« ^^^j^ mmmrpt^mdrm¥ 

tlcid) bae b&fe mir erlaus ^^^^ 

&en,Unbi an bid) glauben? 8» Unenbli^ glfnf ! hn 

3. ©a hn Hd) feibjl fÜv ^^*^^,!^ «"^ ^" 9«te ^ ^d) bin 

mic^ bal)in aegeben, Sßie Jf i^^^w^p feinem tl^euren 

f5nnt' i* nSd) nac^ mei* blute.-^f^u W aud) mt, 

nem Witten leben V Unb ba^« ff„ t«tc|) , ae{loj:ben, 

nic^t mtw^t/m ' \d) ^^^^ ^^^ ev«?pvbem , ; 100 ^Ibcn/ S|;ot):uttb?SegÄnißS^iUf: 

9* 6ö bin i^ benn fd)ou ^r^ebt jt^ batilenb M^ 

feiig ^iet? im ^laixUtt \ 6p> meitv J^er^, ^d) M, bc« 

«jtvt> mir öid^tg, mc|^tö beil-gen (|ptte^fe()ett,jgtt 

meine frone vaubenl ©q feinem opfevtobeö fdi)mcrj; 

werb* ici) bovt; i)on ^em ^^mlißviemlkhlmb 

Ix^Uxt umd^Unf Önfl e)[i?i3 ^etn. 5^ meine ganje feele 

J^ben! , / mi^n\. .^ , , - 

10. Sa; ttjetttt i* jtet^: 3/? SflHc dl^renr f^a^ei 
ber tugcnb pfiib betrete, jjer geredete, Sm tob' m 
Sm -glauben lam|)f, Im ©otteöv. @obn ben^a^tl 
glauben m^' mh bete; g^ar leibet er ben tob be«J 
@o tft mem W.fd)on.ft |ttecl)te, SSon ftetklcrn nod^ 
gemi^ erjirebet > OKö Sefu« am Ireu^ entehrt j 2)orf; 
l^^ö^^* ^ laut^eugt/;i5err ber berr» 

11. ßocft b5fe luff mein Uc^feit! 2^ein tob, bon bei? 
berj mit i{)rcm reilje; @o «er goltlidS)feit. 

f^^cfe mtc^ bein tt^^ '3. 25u jHrbjl, ble^ö|e« 

ba^^ort öom f reuöe; Unb t)immeBleket| » tugenl» 

werbMd) matt tn Übung gu. ^„j, unfterblicbMt , ©er 

ter mrfe; ®o fe^ mir'^ iveltallgöttlic^ ju^ew^b'* 

w^t^* ; ; . ; m* ÜJJein klarer I fe|^ je? 

13* 6el)* isib beiiit fre«^ benebei^tl ^m |enn'' icö 

ben fingen biefer erben din meiner feele werti) ", iXwb 

argernil unb eine tboümt ^ott, bin bu un^ ^ier ^h^ 

werben ; @o fe^'^ bod) mir, ' f lart* 

trotdae|;#eto|otte^, 4,.g|ttrjVgenba(tbtt«ter 

l)te tt^et^ljett @otte^. . jjevbreitet, lft-nM)te be^. 

13* 5Sennenbli%'&err, tenb b«rc^gen>ad^t ; ©ie 

ttiidb meine fnnben Irans (lerbltd)en ^u @ott geleitet/ 

f en ; @0 Idf bein f reü^ ntir Unb treu beiii tagett)er| mp 

ji?ieberr«befd)enfen} hzxn ^vad)U Sßie fi-eubent^off 

flerben fei^, njenn id^ be» pirbt nun ein d;ri(!, S5em/ 

tob einfl Ui^tfMve frieb* ^err, bein fre«! ben tob 

«nb freubei uxß^U 

m^gotgfttf)a!p beinern SSater gebjl, Unb. 
f (%J beinen l;ol)ett tto^cft |m?pr m^ i^er^enö:« 
.» . gvirn« . icftett, Sob'^rit ^egvteili gej«*' loi 

bic fetnbe fKeljft ; ©en |!0t:?. X)cjr bu betn tl)eurcö leben; 

Bcttb fegnef?, berbtc^ fd)alV 9Jocl& el)* id> t^air ,- aud)' 

25cin wofilt^tttt bi*; mit l)a|i mii- 3ur rcttung Ijingcgcbcn i 

jjergalt. Wlurv 3efu^ / ban^ fe^ btt; J 

A 6* 3(uf b{e,,,bte ttJßittetib - ^; sSte btcl W ^^ efs 

um bid^ |!e{)en> ©iefjl btt bnlM, ^xWmnmmmi 

htx fveunbfc^aft f^genawö; foi)n;iai^bu founuetfd^uU 
e^rid)ft ökubcnabpE s?pttt V j^et ^m^^ncjjlt ber funbe^ 

tDiebevferjett^Smbimmelitt i,j(j„^^ ^^^ ^pjötc fd;mci?j 

beösöatcv^^u^r^tromjl ^^uf fd)metjen; ^a tvaf 

MWmnt^ mb trojl imb> j^td) ^ma^i) auf fc^mac^; 

jul)V£)tn fummeröpUmfee^ 3^a lag auf bHnem (>cvs<n 

^^h^* V 2(n9j^, bie ba^ 1>erj b« 

r^.^ttWjlaufblcDott* l^i^ad;. 

brftd)tenil)fttcn , a«£ttu^^ 3. ^ntbl^^t »on aÄem 

|aataufbtcenrt9fett;l)ani:j!^ i,etfae, £)er menfc^en wo^l* 

<^ott, bmö^mbmmf gefkt / \^ma|! bu an bck 

gcrat^en, ^l^er^balb bofur „em freute, ©nopfeir fAr 

^i\Ä^^"w ^^^ W F^^' JJte «oelt ^ic^ flogen beine 

p^m feen öetft tn icint ^umbt; ^^uwatflberWe 

j^anb, Wttb^3e^(l gcttoil f^^tt; S>id)»nten beine 

«t ^ ^atei?lanb. ^gi„(>e: s^o ifl benn nutt 

8» ^d&fec I taufenb fy om« " Mo @ott ? 

we fd)iebett 5luf bemm-:: ^^ ggjew ^eiU m^ bu 

bkttllmttfteubtö^^^^^ ivbulbet; ^a^ mt mdy 

^fanben ftevbenb feelenfne.- „teine M. 2lüd) id) W 

ben, ^entroll, ben utt| e0mfdi)ulbet, SBü^buge. 

ben tob mietet. la^ tragen W. ^d^W^HV-^ 
S-"^ ^S.^WÄ^"??H' ■ ötent,{d)Uer! Umgnabe 

ptiraud)no«üerbettbb«nf. j{et)'id/bm ©unetgibetn 

neig* e^ att(^ ju mm 

mi ^mm m. m u, - ^^ c.^^ n>taauf hc^ m« 

TOQ ^^^^«t>ottbtut fel)|n SÄit aUei: jüberftd^t* 

iX5* 4i^ unb tvuttbett Sßo^ltt foÄ id(> fonjl g^en f 

Sfit una am l^wu^e ^mW, ^tmitf nm bu mid) nld)t ! 

Unb unfevn le^teÄ fiunb^n m fott i« ru^i ftnbett> -^ 10» leiben^ Sobutib ^egÄig S^f«* 

SÖcim hnmid^y^m, nx^t Sßottenbe»? , ' MtÄ : SBct 

lUm -Bo retntgung öon fo jlirit/ beu pii:bt mW* 

ftnben, SBenn t»w jie mir ■ 

bepuna|fi-aft, 3n tmb.- t*n, gerben It) meine fee« 

an ^l'^'^lff m^mtt ^^rtb\thn , m mhmk 

L?AÄf.Ä^^^"^ '.A^ iWtemenfdKttUe^etegl 

,be^ leben^^fjbe Ämntd,, ^ i|^ ein fre«nt^> ber; fe/ 

unb trofi unb beil. ^^ l,^ getban? I^et; fo, 

7* 3d) ban!ebit»ott bet? it>ie er, fut förtber gerben 

|m>^ i)u, meiner feele fann? l 

^ttnb , Sürbetne tobe^ ^^ sgji^ buntettMt^nienc^ 

fcbmeraen. mxtjntm |i«t,ben,Ö^err,unbwercbe 

ba| td) mt^ bäte Subtil ^^^^ m m (m^bmm 

uub bemet: treu, Unb^ann ^„„j^^n! Unb a#, e^flofl 

td) etn|l^ei1aUe> (^anj,: jumbetlnnbttojlfumid); 

8* Sann idb einmÄl fpir muttternbju;^a0bumid) 

fd)eiben/ 5lucb banni)erlar ^^^^^^^ bn fromme»; bulbev> 

mid)md)t^ ^c\) avi^ in ^^* "^ 

tobe^leiben Wltln trojt, mein ^/ @o foKf ef fei)tt^ ©u 

bcii, mein ad)t ^ann mu^tefl leiben; £)eitt tob; 

mir am aöerbangüen Sirb madit mir m Sjaterö liebe ' 

wm bag (;er5e fei)n; ©ann {Unb., ^r n?trb für mi(& 

reiß mi(^ a«^ ben angfkn, m quett ber frcitben, €m! 

^raft beiner an^j^ unb peim ftegd auf ben;ett)'gen frtes; 

(Erbebe bann mein bof- ^««^^««^> ^o »«^r bi(& ' 

geliUnblar imgetümid) Ö^'^'/,! ^Ä^f ' ^'^ 

üffeti^ ^evr , beffien bim. '' "^^* ber^Ucb Hebt , , 

mel febtt» £)attn »erb' ic^ 4» S^/ mir vjum troff 

mit ent^ficfen Unb beil'ger m\i W jur ebre (^ereid^t* 

febnjudK t)oU/ ^ad) bir, bein ganjer läm))f , . beinl 

freus ttutt betne Mre: S<^ l^aue Ijringt! I^ort wiU td)bif d 
fe# baröittf tti jc&ernotJ^* . tiod^ Beffer fÄgctt, Mmn 

Uüf^ttlMalittcflbu; bod) bi<i^ mettt gctjlim engcl^ 

l>mg «nb .^u^m 31^ aiuD ti^oiJ befmgt ©ann flim-- 

im lampf W unfd^ulb ei? - men m 'Wm ixm4) 

gentium. ein ; ©et gart je I)tmmct fott 

5. $ert?, bie^belnBe^s bann jcuge fet)«. 
ft)iel foil mld^ lc()¥en,: Sic 

%m\\^ einft be^ lebena Wi ad Sic wopl ift mir k. 

fc^ulb^ Ipb^fc! |)b itdMu* ^ ^llegtette nttc^, 

ttteme letbctt meljrett, Senn | ^ ) v ^ ■o d)nfl ' h)ir 

fnebew in .meinem ^et^ .eben^nmf^merpnSboUett 

Mttimd) ctnft bemfanf. ein engel faft[ flefd)ar! 

tem tobe j«. ^^^^g, <jj^ j^^efem ^iPadn 

- 6. 9lie tt>itt id& mtci^am orte S>e« (lerbenben etiftfer« 

feinbe rad&en: 2lud) bieö i^om, Unb rufe ^ött Jim 

lern» td]| ,, mein J&eilanb, «lauBen an/ eie !5ntten 
Dter öön bit; 9^ic ^ot^ . ^xt fd)ott trofi im leben, 

te^ fdötcfuhg mberfüvec^fn, eie »erben trojl itn' tobe 

aöar' gleich fein pfabjefet geben, SBenn mc^tö bl* 

nocl fo buttfel nur. Stuf i)tej: me&rtv6ilett fanm 
bomen a^najl bufelbvtjnm ^^ i i. ^ tr i 

Siele^int'34f%^ii/tt>eil ./* £*f ^^Ä^^*^. ^^^*^ 

i(|belnÄUtm mmm^^\^^^ 

K J^f ^J^M '? ''Jn* i^i ©iel)' beittittvettet, 
m^^ii^nmLl^ ftefifeftmW Utibn)erb'e 

|e ^^ meine iiWe^ed^r, ftft^lmUetSS 

PiL'^k ^'n^ls'tÄ^ teglp^n/beln leben; §iet 
M*t evf*eint r ©erpott, tnigeriniVerftoen f^ntb; 

$'I V^?> %T.^ A emVanb in jenen bangei; 

^en (lein i>pnmemem grab'. ji^erMc^e^ empfunben Uitb 
8» ü^limm i)in ben b«n! brcwifrt* un^ Meber ^otteg 
fÄr beine i)l«gen, SÄein refcs l^ulb^ , ^t^ßtettfdnitei;^««, trimmt j)fo,He (^tnjlWe twjleds 

et ftd)- feiner feinbc an*. DoUen^worte ^i^ aud) im 

^ ßr vttfi mitfanftmut^^t^ols ' legten lampf eufveunl 

lern ^evjettt "<^ie mifiti . ^^^ ^ ' ^,. . ._ 

Seter' glelit Wml nod) Ä^'^SJE^^^u^S 

f«.tnt|fett)te, aöereieu|e, »feÄS^^^^^^ 

, bmenfd)!-ben A> unb "^ ^"fß^l^^^fli^ 

Wn4 be^f^tel« &ÄJSrl^S' 

, Uttb l)etc bem m»e« j^m^^ten muffen; 2>o^, 

MÄch » ««f^y^^ui.^ ^^^^ tt>ar feine, jnüer|t(^t 

.* SÖenn id) benW befleiß 

.^ 4* »IcH^ ^e^f^let finb^' benS txmtt/m mn^t 

liä9 ixommv imhtf 2llg unb td)öctfmee; @oit, fo 

nnter letben o^tte^al&f> ©ev t>erla| aud) bu tni^ ntd)tl 
S)^xt^ hm junger feiner 

Me, ©te niutter |!evbenb 7» ^er \^err ht$ Umt 

itpd) em^fa^Ü Slti^livirb ntcle unb^ber erbe, 83on 

nrein aiig' etn|l um bie met* aöem , wa^ ercjuicf t , ent« 

tien 2n meiner legten flunbe bluft, SÖunfc^t, b^f fein 

. n)cimn; $)anh fböbcrtrojlt bur(l gejlillet toerbe*^ Ö 

mir::mütrWrIetr>n; fr^ menfidj)» ber bt^fot^eu'r 

n)eld)er, al^ er fd)pn ers erl&j!^ S>er1>ei(attt>/ ruft 

blag,te , ^ie feinen nod& mit nod) um. erbarmen ^u§ tau^ 

lieb* umfafte, SÖirb md) fenb pp&ebCtrft'gen a«^ 

kr weinen |>fteger feijjn* men7-.^ie l^unger^ burjl 

' - CK Vr jsi. 1. ii^ !• . ^«t> manael brucftl fe^« 

.±W'Sf ^"^/''if %. tt)er ben ruf e,rföBeU 

5f^^L^'!^^^'"^' ^««' n)er ben.burj| be^ 

^^^^Kf?^ f ^ ^T'^^^^ armen Hiaet, 0er ^at bcn 

i)er. Itel&e fierlbenb fi>rici[)t: 8> Sftun enben fid^ Me 

, ?^ 0u ivirfl, fp ruft er ii)m fcl^ttjeren leiben / ^er ^ct» 

"entgegen,. 9iocl^^eute bei? |artb f))ricl^t: "e^i|ll>ptt* 

, ''ncö ^knUn^m^ny Wlit brad)t!'* .0 wprt belfte« 

" mir im pmbiefe fep;" §^t^l mxi t^U freuten 1 ©tt ttimmjl bem t^&'e feine -Wl Set itut ^ett ließen )f, 

haxf, mt Utj^$ m^m 126.^ tuftttad)bem 

liögen? ^^^^^^^öm "Jb i^fera munb. ö tt)ort, 00II 

Mtt| fwi^ öemac^t W, tfop ünb ^eiraerfreubetrt 

mm #e mnitjm ^Jt^ad)!! mirbtcevUfutts 

ImJcimMmjomxmi bevvöHeUeM, 5Ui(^ meine 

e*tfl»oßbifft*tt fÄnbenmtröevglebt 

9, ©a^ fe^te »ort «u« 2* fölein Sefu« flii^bt 

feinem munbe , €rl5fer l ©te f etfen beben ; ^tv fonne 

fpÄ aud^ meinet fet)«* £ö|I fd)etn öetUetet fic^; S« 

eS in uteiney tobe^jlunbe tobte bringt einneuea lu' 

Wli^ tnutl) ttnb ^uöerftc^t Un; '^tt ^eil'jen gmbeie 

tset:letl)ttr'©uvufef!i"?öa5i offnen ftd^j 3^eir i)orb<Jtt5 

»terl id(> befehle Snbetne xd^, bte evbe Imd^t, HttJ> 

"l)anht weine feele^/MDie bu etlofung i^ x>f>Uhmd)t* 

betSSateirtb^gefenbet; S« feitl @ieb' (eclc bcn-dm 

um \im, ^i^ y„^, jjptj^ jpj). befw^tl 

io. ^eweinMbtt fromm f ^^Jf^^lf/^^^'f |?^ 

tttltjlittensabren; 0(f)#l S?^*iif^lÄ ^"'^ 

l^u Wjl ibn flehen febm ^"^* ^ ^^ ^^ i>«>öbracfet. 
S5(Jlb itjirfl bu mit ber en?* 4, §en*/ Iftf mic& nun 

j[eld)keti groblocf enb (eis mi) mUhün^m, 8[ßa$ 

Jten rubm erb6^m S)cn vöabrebftnf barfeit begebet 5 

beine feufter je^t bef lagen, Sa§ nadb ber beiligung mid^ 

j£)er wirb / id^ bef b/ nad> i-ingen , ^aju bein tob miif 

brewen tagen, ^om grabe Iraft gctvabrt* ßr f!d,r!e 

Aftegreidb auferjlebn* ©en mi<jb/ baf. meine treu' Unb 

frecbe rotten bie^etttebrten/ beprmig i)ollfommen feij* 
£)en nJirjl bu iort, >ci^ ben . gs^„ . v„ .^^ « 

mjsm^ febtt. laf mi(b-afH0 ie^rt, gü io6- leiben, %o^ imb 55e3v:aBnig gefu* , 

I, - ■. 

^ewcm btcnfle ^an^^nk« 3^ ^m tobeaÄtett)f»i- 

ben, Unb feine noIMoil) ber Umjal^ beö gmBe^ 

fd)mÄ# ju f<|eun, ^cin, nad^t; Unb ^ötte§ enget 

^cf^, feiin, bettt ctgentl)uvn, jaud^ jten : (it Ijnm, h l^«t'$ 

6c9 meinet ^ev^eng frcub' i?o0Md)tl 

«"^^"^^*' ' 4*f^^n, mmm^ 

6* eolt id^, bet) btr ers f&'^nte, a^em Mtu <M^ 

aebnem l)e;^ett, m^ bier *»elt, SÜ)« Mfl bas beilbei:; 

burd), mancbetrubfalie^ttl erbe '^mmad^tiä.^eröcfleat J, 

?Pt b Jt mein ml öc= 5.^ ^^^^^ j^ ^^ 

f Äf/l^Ä f ' 1 Wec^t t Unb bu iegietfilie 

Sl^llf^^S ÄS« !>^l^e;, ,^it i^ab^eit unb 

Sjoilbmcpt n?iirb au^ mein mtt¥ed)t 

leiben fej)m J\ ,„ ..r « 

7. 2fa, fuHtmemlbevj, ble bcinen Sfn bclnc^- S5«* 

'bea tobeö Wrccfett, 2)antt, ter^ reid^, ^u mÄ# «n 

^etr, evreid^tremtrjbielrtfr ^eil unb rourbe ^ie beitten 

gÄf ,mid[^ ben troll au(^ en^eltt 9lei4 - 

fterbenb fi^mecfen, ©af bn ^ j«.,. ,-v y.^ -a k i 

ben tob Seaet ball : @o 7^ P^Lj^^^^^f .f .^ ^« 

Ä^ü^— * ^ «^^Ä- pagbubel«t.e.f 

T/*^n 'rStefonneflanb 9i<^«^c« ti*eü> Unb m^ 

lZU£J: öe^jtnjlevt, baft in bet liebe JBi« «n 

£)emittÄ3»a«bsutrnadbt; mein cnbe fe^ l , . 

«Jlutt batt' tt fibewunben, 9, <^citf i^ ben tob nod^ 

Unb frvad^ : cö ijl öott* ffijrdjten? 4>err meineö le^ 

beben $ob baa gebira' cm* wfe WJftl , r 

yor, Unb tobte ® otte6 iim lo* ^n . f Äbtft mie^ W« 

gen, Sltt^i^wmgiJab'ller^ jum jiele: sßollbwd^ ijt 

uor* bann mein laufl feiiw 

nimmt leiben/. Siöl>unb ^egrMtg S^fUv 107 

nimmt in; feine Wnbe Slud) 7* SnbefmKtcl)?rnbtf^, 

mi# bein mmmfl m bic^,. f?ein3ci\ig, fm 

' ■;; ; gebenfcm .ijevtri bcin tob 

. ael. Otmnt^fdtu: uub leben, foitflÄic^ jum urgrabe^W, 8«^^" Wem 

fni- uttÄ flis C €mpftn&ungett cmcs Äetf 
.t)ent>ett |im C0r«6e , 
DefuO I28v3 

bu / 'SDer bu föi? un$ Qts 
ffötben, Uttbam fifen^unö 
fcl)mcfjcuöuott'€tt)tö'0 bett ^en?y uttb bÄj! pem blttt I2S/4(J be^ «tabe6? f«?;«"f .Jf^apffen- . J«« j^^^t.J8ebecft nun betne 
b^;grei(| brt*^n,; gUe^eH «to^Jeb' an 
m m-^^mm9^' bemetgvuft ^ittfi^amet «.ei«, b» «Jll *;* mek g ^ p^nVaeÄfttS 

len? ■ 2)etftei: frone tnebven. 

. 5. ete hji^b mit fe^n , f ^^^ 'Jf^'^J^ 

Ä Mnimerletn, W td) J«f,9^f^>?fp^^ Ä-' 

in fvieJien lieger TOI i* ?^"^ ^^f^^«^f^ ,^^^^* 

nnn bui^d) betnen tob, 3:ob pmeiria|e tont, S)etnei: 

Hub gÄ beMe. fj:ommett freunbe* , . 

^ '^* tat nic^t^ tjerbivbt -, 5* Um'ö grab ^ernm 3^(1 

©elbjl bttg- wa^ jlirbV ^ejj atlc6 |!umm : ©ie »inbe 

leib »irb' anferfteben/ Unb^ ®ottea fdjweigcn; €ngel 

ju bimmel^glanj »erllto/ feb' ic|) nur, bie. ftdb35es 

SluÄ btm grabe ^ebeh^ tenb nieberbeugem ,6» (^uh tticincö S^ttvn\ flaub bcrMntaci)tfi%cIm 

^rf) ttjetle gevtt 3» beinern (Jinfl- , i^xmäix I brcdi)ett 

ftelent^mv^^ ^ ©ei^et^f twdjl «ivb batt« 

. 7. f) HtU^ l^ciit' ©ei? ^utn evv'gcn taacl ^r?Ä 

«ittfawfelt Wim tobtenlieb' tuiaC)! t»ohne iiij;b ^mi 

öett:j:aucn?1Stv|!bu,niitts leben^plaae^i^ '^ ,rv-^*'^ 

leV, gnabenöoK ^u{ mi^ ■:;;.,; -. , f 

meberfc^aue«? ,, ar* 

©ie§ Jammettt ba Äcnnjt -r q i^ Ä iamttiÖDt):e$/ 

Ott in meinet fecle* 85alb/ 1 3 KJ^iJ xm^(^^H ^M 

hd^ btäi ben miUenleif Jjlut unb .t()r jnen J&ebec^et l 

5(ucl^ Me (d)lumme4W^ " ©ein tt:St|eff4nt^tn gtana 

9, Bann fcC)tam|t; ntic&fdjrecfetl^antinqen,' 
i^r Meine Jter, |e^a: ^-fii^/m^i^ 

S&^l^WK beaampf, binden, 6e^ 

b^ ÄS^^r ^ - ^^^«^ ni^e, §emse^^ 

10. atfi genug, W ^^;s? !J"^^!%^P?^^ 

mint, 9#itten! 4nm »etl)oI)mm|, Unbimmetf^ 

»«trfidüf öetb^^cfu' «uf öebulbtg, 3« meinet funben 

ÄetÄÄ k5tW ©einkbmür 

^n ö^^2*^«^^^«^^*^ itna beleben >^ Su 'bulben/ 

l^offnung Mp ^ein ävft]^ xx^Un, S^txt^t\\x\ - 

im aeift umarmen/ aSi^ bu, . ■ ^ 

mein (Itioferl wirft ^eb? ' 3* ^ lÄ|nm®otte^, utt# 

m- Hcl> erbwmen« fi^ulbig gur nnf am.freufee 

« rv ^.ifl ;.*. u*^-« qef(i^lad)tet ! i:^em tob mad)* 

^^^1 ^l^^^^laa^ ^*^^-^ una aebulbia; OBettn üttS^ 

^^^ Äf i!if ^"Ll »«^' «"^ a »pn fönben ; 

tt)erbe bi^ne m^d)t. §evrl ^^ Mf ;un$:.bir mbin^ 

im tP^e fuliUtt. , jj^j^ g^ jy^j^^y (ij^e, §^w: 

13* §5ewefu«9 Wred^t 3e|u 5 ; : > ^ - leiben, S^ob «ttb SSegvaJ^nig gefit; ' lo^ 

^ r «t^ii. i wfej.^> kf tt)n «m -^r ttttgt öctt 

Ä. jSo^tt ®ottef uub be$ (^^^.„^j, i^re ba^n; ^i: lebt 

W^f^ "^"^ r%^ eint Unb i|! bein f onig unb 

Ä ^nfl im, tob' r 4^ a»ad)t, ru^m. un^ 

:. ■' ^ V ^, X ' . fieirrfci)aft immerbar '©em^. 

« 3* f retd^V unr beme beiJ ba;ife;ttnbt)erb«i»ßyj 

flÄrfe ^«nb Stt btefi^ «n^ ^r^m tverbe ^xtxi unb b,anfi 

fem j)t(0eir^rtb- ; t>mxt gettiei^t, . Ißon erngfeit^ 

m\y mt gebulbt^ feöti/ emalettj'^ ■ ..^^ 

SSie bu in beiner toöeö« \, ^ *- * . , ^ -^ 

«^inr 5t Oöwube, ber b«^ 

"^^ M ^^^Ä^^fr« erbe mitjept , äßenn (tc 

mixm\^ fimrm, mein geijt mit betmal«td)V 

|erj,. öctiitljma tttd)tl ggite td) burc^XUotteleoW 

! ^tlf uttö bee funbe t\?ibei"5 ^^i-eÄ^ , ' 

ftc^n, Unb^ burd) ben tob . ^u' .. _,. ,. 

in'Mcben ae^nl .,6. %r f;mem tjtjnu in 

^ • feinem. md), UnRem%- 

' • M%> engeln gleid). Un^' 

tnelfal^Vt gej«. meittf 

^ •;^ .. , 7* 5(Äem|efjetlieatfi*o^ 

». sßom^iminelMktf» «ntel^i^v•^Sieb' u«b m^ 

TQO f^tim'ti btc^, »uttbVungiam^ft in mtv: 

l^Z*^\^meingeij!/ tx^ Unbi>oUt)oneb»;fuvd>tyfeanf: 

freuten bicfc^ta3eör)em nnb ^flid)t> gallMd), (Dott, 

li^;mt ^ärt' im gebadet* ««f wein Ätt9ejtd)t> 

mf K«w<5f)«t#> 2:5e»:i?pn 8., ©u, ber ba in m 

bem tPb^ ^rjlanben jf«, IJlmmeln i^xm^, ^ct) fölt 

^ :• bd lia 2(ufer|}e^wi3 mh •^imtnetfaiixt'^tfvi^ Unb btr ctfüttjl cinf mein ^ie auf ;(S^riffum flc^' ut:- 

mtxärn^ Md) bmmn tdft* Äbt fe^' ®ottt' I 
an3eftd)tju#aun! f ; a^^otr f^f ^a omb 

' 9» Sffe fott, »mn bu, el^rel 9(funiteiit3cfökl)fef 

beö lebcn^^Arji; gumöfeTt? €m^f iwg ftnb i»it|etn/ 

0ev*ic^te fommeri tt^tvjl, -(?rs (Jtvtg jl^ihev urtö 3u fireftrt t 

wutt m^ meinem grabe 8eMt fe));®ottl, 

ge^tV/ Unb mn ^u beiner . >v ; ,.. 

weiten i!cl)m v : ^j^^j^ @^g^, ic^meinem^ottljf j 

gel«, @ottc^ @o^n, ;^J3^it k,„ <^Vber fev. betriihö' 

mvi) ntw^ freun jtt emg^ ^;^^^j, unb ftlanbm ^ött 

*i:!^ * , mit eljren il)n gelrbtitl Öovi 

■ii» 9Ke fomm':'e6 mir |u feinet SJater« ^ed)t% 

auö meinem fmn, Sa6 td> l^ha fd^ma^ mb tob • , ^r^ 

mettt bcil/ biir'Cc^ülbigbttt,; l)5f)t, J?errfd)'t et nun tu 

^amit id) miä) / .' in Itebe majepat*, gJ^eut eitd) (eis 

f teu >' §u beinent bilb^ jletö ner 'il)t geteerten l Ünb i^t 

crneuV •:" feine feinbe bebt! ^aUii 

•12. t)u Mp, m<m ^^' m^mi ; ■ :; 

ittun^ fd^aftj ©einipag ä.,, 6tngt b^m J^eiirhl 

rcid)V ^«^» i|^ ^^^ ^»"^^fr ^^ iff crfianben, ^r, bet 

jd) l)b|f' auf btd), ^evi: flarbauf3ol3at()aI IRu^mt 

Sjef» <51)ri(l, ^et bu öom e$, t;öl)mt'a in atten lans 

tob' erftanben bijl^i ^ beut JSa* er un^ »ei*^jef> 

aef(j^ab/ 3Ser, t|^er !<inn 

eigne SDietobie* ' t^m mber^reben ?- lö^dd?? 

T^O (r^#ua ifl ers tig bringt berbelb empor: 

1 5 34 ' E' j!anben, Olu^ Sm triümipl) ^rid^t er l)er- 

beö tdbc^ banbem ©ein m^} Unb bej ab0runb^ 

M aUe toelt: W freun; )3fortcn beben> 3^a tfe jtei 

(B^m unfer i;)eilattb fepn. gerftd)5t)ebt;.^alteluiat)! 

(Gelobt fe^ ©Ott. Sefu$ lebt l^ , • ^: 

2* 0)ri|iua ifi erff anben, 3* Un^^ öom tobe ^u bes ' 

ffivi^mH in allen lanben I freien , ^anf et; in beg 

Sras .graBea mdjtt Un^ ^um Ui le , (Seio beitt ftottenbei; fei? 

ben ettt^utt)ei()en > 6tel)t et; mt mxh \ , ©em . tobeö? 
,auf burc^i@ötteg mad&t. «l^emtnöec ban! !. ©tngt 

3;o&; &ui'cl& i^n, l&tü bu bem auf^llanbnen (jelbcn I 

bejipungcni 3)eincfd)i*C(pPett ;3()m.befm fitcg bic ^tm» 

f nb gebam^ft; ©einel^e,vt» melmclben/ ^ei-gdnjeevb» 

:fd^aft if! beMiTipft, yUnb. fÄ f^i> gefangi 3^)ttt,b?i: 

baö ItUti Vun^ errungen» ftom tob' erjianb/ ^\m/ ber 

Saud^Jt i^rvi b|e man efnj! etnjl jibewonby .^aUe? 

begrabt J,§ÄäeIitlaö ! Mu^ lajat) I 6ettt Ijl; bie mad^t t 

leftl: : ; Üt M^ »RÖka^tl ^ie 

^^4^«^ bem grabVunf n^elt ijt feto e^re »oll ! 

ju erbten, ©mg er ^ubem 5, ^a, bu lanb bev ^ra^ 

ajater ()tm :^aft un^iit^m ber, erbe, (Jm» or du^beü 

jur^e^re- leben? ^ann tji nemftaubel «bei^nnlanb 

flerben nnl gernnm /?al- beö lebend unbbe^ltit'^l 

ß^ ^^fit"^}^ ^^^ berjiegreic&Äuferflafts 

Smgebac^tmlSguM^rl, ^^ Söefrept btc() i»pn be^ 

:S)er:bopto^Mattbentfl,; tobe^ banben Unb t>on ben 

m ; ^^/ ,?^»^^^ ?^ :bir ] H^ grab ijlleer l^eS 

,^trime mu ^atteruia^I abgruttbe fcferecfen^eer m 

^ej«^:W! , be^vingem. ;l£$e^ tobe0 

5* S^eut eud^ feiner, fiadi)t, ^ei; r)5ae^niad^t, 

@otte§ finber l ^t fej) S)er gvabergraueniijl be» 

cucrtobgefirngJ^Srin^tbem fmU h: 

^^pcr»inber t^r^unb ; 3. 9Saö berm«g> ün^itt 

m<i,jm imb bana erfd)fittern? a^erb&UefcIa- 

mm^ m euren le|tm üenwüfen gittern S5ort()m, 

gunben / «J^enn ber ftmbe s^y mia . mia lebt mh 

LStÄ^^' f"^ Sir, c^riilftt/ feinet f^r. 

mli^t'H "^?i^^,^f/ |)era jlieberV » freutt 

l««l)mte6eivig;Sefuö(ebt' gß^ „nö/jitt er ben tob: 

ffl?*r sm'/»A.f^..r .. / pv««^mtiÄe@ött S^)n 

per. mm mf vuU um k; bem grabe. tm^J^rer belt l 

m' glfmen! lobunb S:5er Sieger lebt l <5r lebt 

.♦ <\m'mnt>Uv^ «nb ftirbt (;tnfbrtttidS)tmel)r; 

4t Un-' ^ 4» Unfein ßeüj öairf nutt ä* SefuB ^ et?/ ttt^titl&eia 

niMmuhni Steteren, limb tcbt, 3d) »erb' au^ 

^tt)eifelttbcn gebanifen SÖe» ;ba^ leben fcl)auen/^ ^ej)n, 

ftc^t bti glaubend. juDev« 'wo tnein @i:l&f<»i;,lebt ; SSJas 

ftd)t SBie eitt/f^l^ i)e§ vumfoUtemi^bentt grauen f 

^mntmmeere/ @te{)M«' Safletaiid^ etn^au|3t fem 

erfdröttert Sefule^i-e; Um^ glicb , ÖBeldK^ e^. ttt(|>t 

glahjtmttfeltgleitttttti.lM)^ Mc^ frd) jiel&t? , 
S5er Mmmcl bau Jci-tWt; z,^ c^ch Bttt büi-d) be5 

l!l"mrl'^'/.5i^'^^l^/^!} ©erbentobeii^öbemanb, 

pjft, |leibtttojlunbW ,§at fuv mid)'<md)^bet:» 

tn eivigtem , mmw* €rcv|ianb, meit^ 

werben blctben, Wla^ bod) ««^ ^"^^i^, «<^^*- - ' 
!)eö »er^ jlaub snftdtt^ 4* ?<»«« »c^^' 'td[) ttft 

hm ! «Sericr^i-e, mober, mein W^en ltd)t@etttc gvof e lieb* 

öebeinr Sefu^ lebtl unb ei'fenneny Unb; mit froI)eu 

meltfe gtieba* SSelebt emj! ^ui?erficl)t^^ttbattttmetneft 

feine allmmmbtt : 9Bte ^^tUx nennen*; ^anl ibm l 

tt, mrV M) unüetblid? öon bei- f!ejrbltd)fett-a5m: 

femt. S-tt bei- üewefun^ ic^ eipig bann befrei)t. 
grab t)Httgt bann fein vuf 5. M^^ l)ie): leibet, feuftt 

linab: Unb id) If&e! Unb unb pe^t, Äi'b er l^errs 

id^ bin fein r3lufem0 fein l lid) bort erl)M)en/ Si^bifd) 

Sie noirb mir bann, p bann, tt>irb meitt leib gefat, if^imm* 

mivfc^nl Itfd) mrb er aufer|!el)em 

^ • , §«m uerßjefen faßt er ein> 

: (Skm m^t IJ t^irb er uafferHic^ 

f^K Cr^H^^^"^^^^ 6/6ei)b ^etröjl mb 

laO> ,^ miid)t, Unb Jo(j^ erfreut ! ^efu^ fennt 

tnein i;eilanb,ijl im leben: cud), feine ^lieber. diivU 

JOiefe^ ttjei^ id); follt' e$ jlen, ttje^rt bertrautigCeitl 

md)t StrojlTO wivimjleri eterbt t^r, Sefu^rufteud) 

Äen geben, t tr erftanb l i^teber , Mmn einfl bit 

mein leib txxoad)t %\\d) m^ )>ofaun' erEingt/ i5ie burc^ 

feirn^ tobeö na^tf «lle araber brinatf : : ' . ■ * ^ ■- 

' 7. SÄterfmflewev? battt^fet: '^citi'^^eö,, H 

Wliift lj6!t^t titiauf tn'i ft?3,cöföt|!"tj! tttcin l «b^ 

euw #^ i!><Jt* ö»^«ft €üt?e0 Tjalf j! äotö töbrnitr ; i\Uxs 

3iefu mitÄt^v^eben^ ^ann «jtnbcr) SDjem loBgf fatia, 

liegt; f(i)ipAc|^cit ^ unb m- Wm feei^ei; ban!-/ ' f r Wt 

6ru0-^€n?;if unter eurem fk& emg, (^ijtfc ja btrl 

fH^ : 3* 85etcti]^^bcttÄrr 

8* ; 5(irf böntt , . d^nf!cn ! ttjinber De^.. to^e^ ^ bet^ 

<to^ erle&t (^urcn geill t>ön ii)«/ i^t fßnbet; 3« 9I««« 

biefer eiben/;gebtfc^Dhl)ie-r ben^öpUer, behiut^ an I 

bew letlanb l: tebt S^.^ttt> SBevfi e«# mit mir m Um 

bm i^t ^ttt^ d^nlid^ mx^ nteber , ©ie ; «r; errette^ 

bem iJgiier jj|)pn muß t tfir meine bÄer,tlnbtfi]^mt-«^ 

t^m eu^ iveliin/ ÄUtilr m^ iv an tin^ ^etlänl 

Ijurd^ i^tt feiig feion» - ©lanbt alTe! fetngel^ot Sil 

' : . V un« befe^l mtMm\WXfi 

mi üBftc^et fltif tuft uns k, ^enofcn! Mx flvitt aßeittl 

1^1 QiSt^ W^^ bcr ©««at^mtt i^ttt titt, ^tt 

15 /t-Si^mit^immeri* feinen |>tmmel ein »er ®ott| 

Um^^^f mitfteß im : 4* Senn mmünf^m to& 
ber.tobe^ußemmbev, l>er et? Sejii^ lebll wnb m\xt 

fmm,MfJtm Haube gitcbeir feelebt beÄev^ 

Willem offnem grab^tR aUmadbt wieber; Mii^wu 

eerl^ott ten um* fve grSber wcrbejtt leer ! 

Jier ©eme fembc l ^m (^citt eigent^üm jtnb xmx 

ttm «nbj)anf ! dt, et bc* t^ie feinen laft erster Sflid&t 

pang 25entob, mitibm im (laube. (5f fornrnt unb 

m <iHmH mt\ ruft; SSerlagt b\i gruft, 

i*€m mvmm f*# ««f/ entfdMnSr 

banfen {ommenr ©ir , bu P^Ö«* mir! 

erretter beiner frommen^ s* 3:ag bei lebend, tÄj 

joir foUt? iÄ t|id[)tmein (bb* , ber n>onnev Ä bem unl 

Öeb wei W vt^u ^ajl bi^ tobten, @otte| fonne ^er* 

|um tob» g^Mmpfet, Unb D'bjrbricl^t nacb ber langen 

ftrbeiib meinen Jeinb; g?s m0l fO^ ivae »erben »vir 

$t em* 114 Äf^ff?%«tt8 ««^ ^i»WeCfalfett:~S<# 

<mpitttbcn> r, S««« «Äd)l 9?üif wertig M^imtUn*$ 

mb finjlcmif i^erfd&wtnben, feurt , ©ann rejt ftc^ »tes 

ilnb ipl&yi^ unfe.r <iug' ef;« ber nt^m gebeitt '!S« ^Äif 

tt>ac^t 1 tecnber, f%e fdijatten ijölle^ .greubc i 

tju Un« ;bkfem tage ju^ S»^^«^^ J ^tefe g^eber tt>era 

Ilh0/ bte beinen ! ^ie tobe^s ben wteber auferjpi^en ; 

fcal^n fettt^fl bu Doran : Mv SÖJemen j^eilattb >^ei;b • icfe 

fplgenbiifuhb flauen bt|) l |cl)cn I 

iBRcI» ?©ie fic^Sn leuc^t ünf tc. SDjcl. j8Ja4)et «irf ruft tt|ti tc. 

r (>Viitttiö]^!trittm#J TO A 0^^* bert \§enfn^ 
^t^unblobunbbanl iJ^* X o,.@ettei^ ritis 
jßeBi,.bei:''be^ tobe^mad()t bevl' ^mj S^fiittt/ ^Jreiii 

i^^mif M^^ i'tt^r bm ben ub<vtpittbevlJHJie(^rof> 

^mh , ixi)U)ii ! (ä^r üöeirs, ttiie heilig ijl (ein tag ! ^t 

»anb i er fibevwanb ! 9J(id()t enttig^e^tobe« battben^it 

toar um i()n>. «nb jte »ejcf ntad)t ftdb / ifl nun aufera 

fdbrnnb Sn ^ef e nioraenij flanbe», (gr, berffi^r «n^ ^ 

totl^ci aj^beti (^ebet, im grabe l%^cint|! gemalt 1 

©tolae fpStter , , «nferm «nb mad;U ^reijf \\)\\\it il 

retter , ^irei« «nb eieret l&'at'i^ i?öllbracj?i Ir^reif! bm ' | 

glaubt an % unb feine Sieger !(5rl)at'^DöUbv«c^t, t.^ 

le^rel ^r, berbtemad)t^e0tobeS ^| 

i, ^eil «nö! trtnm^j^! ««^ be^ lebenö^at. 

b«^ grab; i|! leer» gejl fielt 2* ©lorreic^^atber^elb 

e^/ tt)le ein feil im mcer; gerungen, ^at'mdd&tigutiÄ .J 

SDalmort^ bajs er giff^ros fern tob be|t»ungenV ^on " 

(l()en» © feligV. »er ftd) i^m afien f rafen unö befreit,, 

»ertrant! ^r'^at bentem« glaubt, ibr tiefjcfaKneti 

^el neu geböut; ©en bünbe f^nber , 60 fepb tbr eure? 

tt)Utl) jerbroc^en; @ee(e 1 dotteö finbjer^ Unb erbett 

iJd^Ie 3^n sunt fÄl)rer feiner feligfett^atb/ bal^ 

ttrib regier er beined lebend \ entfdblaf en wir / Stttfcfllas 

STuf iI)n§off(lbuni(^tm fen> €f)ri|?e/ btr, SÄiib'u 

gebend* in friebe, ©iefüraenaidbt^ 

« foer iß Meiiruft, bie ^^^ betne m^ac^t, €b' btt 

i^;Sf lÄi^ ein(lri#*;r«f|erm*tl 

grugt , mein f önftig grab^ 3* Ob önf grober gleich 

^tt tt>pl;nung ernfter fitael kbedPen^ Bir(l bu W 

«nä bu beö jlrtef fdi)5ffct Mftt ^"^k ^^^^n* (Sott etffittt, 

$>« tt)i»;jl ttn»er0«tt9lt(l^ le? waa er t>erf*)H#tj 3Dle0i(t 

im Uttb Iwft «nb ^errlicÖ«: weine suuerftd^t^. ; 

p^mge^^^©imj!auf 3, c^efii^ lefct! fein W 

^e, bev biv Wid t| »^ i(! mein leeinfepöüd) mein 

»erben ewta betn, Jeredjt ^^^^^ i^^. mml)tt^ 

mb mjm^ m fl Itnim t* fe^n; «nb beti 

Igteftn IJJetm bem gejU^t fa|^^„ »iberlirebem St 

€rf(|>re^t un^ md>t , SBejl ^^^,,1^^^ j^^n Wn^ic^en nW ; 

bu, P unfev nttttter, lebj!. ^^^ ^eine jut^erftcfet; 

^ff'f'v' '?^'"J ^t SefuWben;Äeniac^t 

mimm, mtM i^^. ^^ Reiben. ^^ 

ErlEiiS etÄJiÄ 

throne jmjll grol^Ipife 5> afeN. W&t l . itun ijl 

©Ott; P 4)nj? I emm^X pe^^P^ JP^>^ Jn^ etnganr 

heilig iftV^nUör heilig fn beleben», JSeW&entvp 

®ptt unferSptt, t>tx:^kn w tobe^not^ SIBirb eg;nte1 

betnejptfc, ^fe wcltilifeiÄ net«e geben, Jffienn fie 

«erebrei>pai QlMxg^n m im^ti 

-x §evr^ ^evr^r t#ne jui)tw 

tKel 5ef«f weine ju»etjf(^tjei wi^ V.' 

T/jf\ C^fefiia (ebtr mit .1 - ^ - 

i'^U* ^l i^m Äuci^ i^ I S)je(* SDö^ef' auf tiift miis* 

^^*^^^ ""^ 1^^ T /i t Cobet mm bim 

mmn ? (Ery er lebt, liil . V «.ftigt^B-t i »-. 

'^ tnej^r, freut eö#A3«^i»^ 

^ 3*^cf«j lebt! t^m-ljl lebet; ®Ptt|Ätip«ttg bem 

W, tui!^<uUtMtmh^if jfanb er^b^tl öfrele^ beiti 

S^b^t iS!Wt;iimÄ>erb*ittc| oit^u^M^lM^^tM u6 3Cufci:(!e]^uttö «nb .§immrtf#t Sefit* mb hmtr Uftfem wtterl 

b{C:t»icit^J©ctl Deine ^anb 
ben^fteg befeMl 

5» SBcint ntcbt/ wjfttt 

gttbt bc^ großen {)cil0 »oHs 
brillier 2lm ffegetliell^ ben 
er erflHtt @e^t! bertob 
tfl öbciwimbe« ; ^iegan^e 
feilte liegt gebunbeh;: 1/ 
^crrf(j^t, ber für eud&l^arb 
«nb litt 2a|t eure fcinbe 
btdutt! S/>r f&nnt getrofl 
eudj^ frcutt ; Sefui lebet 
5Bott ewtgfeit 3u eMftifeit/ 
©er ewig , wie fein SSater, 

iPl; /-^ :.^ -,-:.^ 

3f Jtob, wo ftnb nun 
beine fc^recfcn ? ^lid^t ewig 
wirb ba$ gtrab nnd bedPen, 
SSJerivefl ber leib gteid) in 
ber gruft* JSin(l wirb er 
-jnm beffevn leben 3^n wie^ 
ber ;aüa bemjlaub' erbeben, 
SÖJenti er nun ben entfd^Wf ? 
tien ruft Söann wirb hci^ 
tobte felb ^u einer regen 
weit OlUe^ 'lebet; ©lei* 
wie erneut $m fniljtinggÄ 
pt,^ S^ie ipflanjenwelt er« 
wa(^t unblebt 

4* 3lttferj!anbtter, wel(fti 
ein fegen SSeglfidPt «n6, 
Wenn wir «uf ben wegen 
€itt^ergel)n> bit bein i;u^ 
betratr Unnennbare feligs 
feitetty ^ie m% w^ren, 
ftnb bievbeuten^ ©iennö beiti fteg erMm^>fct , ^dt 
S^alb ^nb fte ünjfr tl^cil; 
asalb tr&net unö Mi W 
2)emeö lebend* -greift un? 
fern^^errn ; ©r ifl nic^t 
fern IfdaW ijl ber tag bU 
Itegel bal ) 

flPlet: rfc^tenentlfbetK, 
r Ar^ v/air ijl erffanbW/ 

^er uttfer trofiunbb«itanb 
ijl! ^rift nidbt niel)rbe$ 
tobea raub; Sliaftegertrilt 
er auf ben (laübv ®elobt 
fe9@«?ttl 

2* (5r l^at erffilft> m$ 
er ^eri^iefi f Wtt für un^ 
bai leben lieg j " JDre^ tage 
** foHen riid()t ^erae^nV @b 
"werbet ibr midf^ tebcnb i 
"(c§nl'l€r^^at'^ erfötttl 1 

3^3c6 leber.fp^«d)er> 
unb and^ i^r'©olltlebetT^ \\ 
^Ihühi^i, mit mir! Scö 
fomme, meine ftimme ruft: 
Sßerlaft, i^r tobten/ eure 
gruft, Unb folgt mir na#* 

4. @r wirbV erföffen^ 
Sfefu^gbrift, ©er felbjl 
öom tob' ir(!anben ijl: 
©ur#il)n ij^unöergdttgUdÖ^, 
Wt Unb neue^ leben unfeu 
tWf Stt «wigfeiti mit ^m lob mein f^el t<^ 

lob jtngey weine 

feele>^^©etÄ 

weit* I43.t 3tufctp|lei|tttt9 «nt J&fmmelfül^rt ScfUf 117 Sobftttg'^ tl^m unb tx^aW^ öen> SJon >tj: unb beinew 

2ßal ttr ^utn ^cil ber^e« geijlv gclef^irt JDi? goti^n? 

g:et|kttt! ^«? 6«t fötr b^dS> tcm^jclli^itj !Dcuerbfw6 

ma^:4<^mi^i^ to^U weiß, an to i^ S^äuIc, 

mad^t beitoütiäCtt, '@efl&rjt 95th fwabenöott: citi'ö^tifl, 

bcr ^Stten |em 9?un liegt 3N bei* iij» an im (la^be^ 

l^t^ tro^ banicber, @<in 3k>; ber mein retter i(l« 

fieaJ^at und befreiet Und 3(^ werfe' il)n et^i(tX*«»«P/ 

liSttet ©Ott nun tt)teber> SBann et aud^ mt$ er(;|ebt 

SWit |nlb tmb feltgf eitf I5ev ^eiftiftmeinöeif trauen] 

s «♦ gro^fftbt'tefetnefonne ^ ^-: 

t)en;,fe|lltd& l^a^en'tag^^e^* " ®iöne üneiobte - 

auf; ©aflanb er, metne^ 7^7^?;:^;.. 

Wonne; »in ©Ott unb IAA ^^fM:^Kl^ 

mein^rlbfer aujV ®eban* 1^^*;^ Pl*?^' ^^^ 
dbem tro^ belebtr 3:5e^ i)&s ^ -;<^ r' k * '« v - ; 

bem lebend <tueUe ! Ä; Jef ^ S#nbe^ 

tcbilbtniebernotbl'^tjl &ie ^tmtnel tbieber ein» 
bcitt, fitQjo1)tfütlMf> ijl «♦ jDfr ^err , nadbbem 

beitt fladfiel > tob ? - er bad beil Unb uni>cr« 

'% ©cd fctfen gmnb er* ^¥f -iS?^". %t ^ä^" 

m gra^ ijl leE 35)ertobt Ä?,^^."«* F^^^^^ 

tt)ar/ft?b% er iebet! €r ft* W fnr/nd ge^. 

lebt 1 unb ilirbt binfbrt ^0^^ ^ i^ «*^ 

nicbt .mebr; 'M: f*^^ ten ferner madbt. 
(fen jfinger wan!en>^^^'^^^^ 3/ 6ein, fein i(! a?e 

>fl|r|t bte wanfenben : @ie gewalt 3in bimmelunb auf 

(e^n ibn; freun jtcb, b<»n« erben , Ünb und b4 cr^ba*. 

len ©etil auferfianbenen* b^eiröerbtent 5Öerfeiwtt)oi^ 

©i« febn empor ibn fictaen, glaubet unb bdlt, @oll m^ 

Unb" gebuy t»ie' er gebot, öerloren werben i'^-ri. . 

sfÄitfreubenr)tn,«nbjeugen bie Welt mit Öottm 

Shjtt i^m bid in ben tob^ jl^bnt. " 

•&3 4»'6b* H8 ^ufetjlel^uttg ttttb>§ltmttclfd%i(!liS<# 

4* Äod& öBer atte ma ■ ^* tidnl fei^ bem l^dtonb, 

«Uttft löe^egt et fti; i)eifs bei; «?elt 1^ €r l^at fein werl 

Serben ^ Unb feine lieb* et:» »tjttfö^ret»: ;; S^o^locS^ ii^ttt^ 

ntiibet nie» ^\n mms öolf ber d&wflen^eitt'^tJ 

gdttglid^e^ gtücf ^^en mens (f^t . jur Kecf teti bed s^errn j 

^eh M emerbk; SSJei^t €i; Met unbfi^egtßiiiet ;^on 

am i^^Wf (t* felBll ett>i0(eit Jtt ewig! eiu v ' 

tett/ bem ^t;i:tt > Unb^pm« j%t tv>^ Äf !^iÄ» 

(et feinen nrtrttenlS^ttt bans l4y^ W- wett)ecreSi;ä! 

len / . ba0 ift unfre pflic^ti i)objl btt bidöi 'Äffe^ ufib 

sBix ftttb glÄttfettg mi^ftt* e^v<e, 2)tt3ebej:Ni:tin|lerbs 

^ein, Wort tllja unbamen; lid^leit J ^er enget (ante 

fittb Öbtt ifi unfve p»ertf frcubenllebeiJ Äfd^aUten 

ft(ftt bttircfe bie i^immel. wieber, 

^ ö;9)tei|!/i^kert&ftett; ?^^^f^^Mf^®% 

«riI)rfrDinmenl ^fm f^n,Mmi^^(m 
een iimmet, atö etn^elb; ^m.'^ßm^ttm, 
|n Wolfen fd^vt evt)it4uf^ Sefu;?^ ^tt^ ;» p^ 
Jo wirb erlvieber fommen' ^^J^^f "^^ ^^^ ^^^^' 
€in ^etr "nnb pleiter fttter ^^^"^ ' > - . 

X 1' *^ii^^2i . ^y '^^-S bein.(goit aefenbet/ @r« 

Äff'^^.Ä W J öa4^.f«nbe^weltl 

ÄS«^ IS^h^ ^au^jetm lieretkfife. , 

5^f ?"&i^^iPw^t bej,(Jir,M:e«*»« 

ötanh8enpfKcl&t,Sl)tttftt>ij iAtfönb«, SIttMcbttame* 

tttgenb t^m jtt »ei^n. Ä ^iic^t S)er.v^er 
8* :8®er be$€H6ferö(t* iit'^ Mc^t! ■t^ex eV^^ftt^ 
f#mt, £)e^ »ii'b and) er ^rrnttgt («»? eud^, (gmi. 
P PÄmen; S^enweber «>fangt bad reic^j^Den« 
'^rett/bert&nejtt» Sagttn* «ttc«!/ P«^ Wilrös>l^r«#l 
biitlebenwnbirUttbgna^* 3*'Un0 bieÄ jü hu 
urngnabene^men/^embefs reiteri, Um bte, wtr^ifo 
i%n ^crrfc^aft eiuig n?ö§rt!i ^x , ^ m^ 0eitm, 

mn0 ©mgfl Oir tJorati W$^as len um kn $o§«tt 6c(^t!/ 

wic&er fpmnicn » ' liann •©!# fcl&aa«n;{^o(^ burd^ 
fö^rfl bu (tile öetne fVoms i^tt te8lö#> 25clei)rt, ^e* 
mctt !0?tt btr ^htauf irCi heiligt üitb; i^if^mcflif 

unb mit «Dttl ^^^^ bem ÖJOlft 0euoj:ett; 

,4, 8Ke(# em juM ttJtifb «enau €uf bliimett im«« 

4 große tag ho^^fin? fejmJ!^* ^K' 

erfreut ttnöbeitte ^^rtUc^« M J^- ^^^^' ^' 
lett? gBelterl&fevl Jßantt ^"^^^ . 

f&l)i:e(l bu 25eir wottti^iitj^ 5v Sluct^teivl^JDfcl&au! 
ju, IDie be» Utxftm mip »on beinern t^ron :^era6 
leitl auf beittelitibej;! S(u4»iif 

fitjb beineg Jamjjfeg. lol^tt, 
®let Ä n<4 / (priest t*. ?tt)ar jlerölid^^ ttO(^ unb 

T/liC Qftyit'v^^i^ uttb ^^"^^iT^^^M 
14o.m Am # «»^1^^ ^"»^^ffc^»* 
Mntr ftÄf? btt- SDettt gw^e« ^«"^«9 unb ^erWt« m*t, 
mt geenbet; ©cfrouji auf 6. » Jptrb tinf fe^ii; 

|ettn:.i^,tjli>paettbet; j,t, ^^^^^ f^Ä eftofieti, 

mtmifmm^. lieber Äi^arSerjW)« 

3* ©ü fd^äufl ^eral^ Uttb wlnevm^bahfe glöl^t; ©er 
fte^jl'bcft lo^h> gfir beinei: blicf btcj^ fifeiibettjeinenb 
?eibe»mettäe» 6^pit(artmf« fte|)t. ' 

.§4 7»5öoI* 120 .2C|ttfev(tc^un9unb .§tmmelf%^ 

»cvft^pßkingcn, Unb,tß^ö V« ^i^^i?^«!^?««*; 

»i>ttbi;a4)t/ ju jbic {ylnauf ^tl €in idmm(#; öe^tw, 

;J5le feele, ^cttbig ^rhtgcöfc; ^,. ^ f^itmim teft 

XDpn , stt>ie bu, an Je$ nc^* i:4o4Ä^^ m<jltt te «nb 

tmmii^lm^timW' fingt, i)a§ bu bc» (So^n 

ijjjf traten Iop4 abgeben, ^m ©o()n, bw 

;, ; &U utt« (önbcm ^btingt, 

0)jctit#tenett irbetJif.!' Ilttb unDcrgfln^licl)'^ leben l 

14/^-jM beug tt tt^n: lu^d^ttjünberPlfl/ Bttt 

pbi^;Ä|,^tr*rt|!5n geijl j^; BSl)yNii fam fe- 
^ew^en ^tt; l^eijf ,,uvMer J^ , j5ei:>Ä pn«e 

i. WxtMttmMm ^ 2.€rfÄatbonfetfterttJuns 

,pt #t btd^ :ftutt ©Ott, .betimft, @eb!t fte bte. 

i>em ©Ott/ et661)t; S)s)t& ^velt §tt'ler)rcn; SJer^cij!, 

bijl btt auf ber(?tmmH te« iieue J^erjen^^^ 

t^von 3eSt uttftr fscunb, ^ilft ibnett lie >befe^rem 

einfl unfct lo()tt*; ©eW ©er. ünabettlel)i;e fveubcns 

fßtttSottr :' • ft^dfc €vfi\ttt bcn erbfrel§ 

^ttt^; 6enn barfa^t bettt ^"^ 3^^ ^2S»Ä«^ J^«^ 

im|lcyblt#, :^lelc^ »i? bu. te^Uegenl, vfA,,,, 
©elobtfe^^ottl ^ 3^ Ömfb% b^t»Ub«r 

^t^^ Ä.5"f IbUttäevÄjleni 'idöibt^fe^fi 

S^^^^tS&Ä W bte treü^Jt#tj!enI 

fci^. mM^^mX 4ett nie 2„ 4aem unb im tobe* 31)f gW uttb ©em ßlanjc belne$ itc^r* 

dfer würben neu; 6ie blies, mtbit.' ©iv ftij) mitals 

feetrt&itm Ifini^mu, Unb (er t>&lfer jungen, ®ei|l 

ijjrtefen i^n im tobe* ®otte^/ lob baf&r gefun? 

4^' 9lod) ic^t J61II bu ber öc«!^jb f^« aucD biv m 

ber menfd)<tt lel^m; tier ' 2» ©u betrt.(|e3 Ud)tl 

^e1^ neue jöttger fdbÄift/^^ (lairlfer ()ort t ©urd^ biift^ 

j^ed filn&cnret# jerjifcVcr* teud^t' und bed lebend »prt! 

Sn föttbem wtrfjl: btt reu* ^m diwigen le^r* und er«: 

Mb ikib; Sn frptnmen fees fcnnen, Son l)erjen SS^tet 

len trojl uttb freub', Unb i^n nennen. \2e^rV «nd/ 

nttttl) im fampfberfönben, ba| 3efud unfer ^lerr Unb 

3tj bangen (!unbettfcl>enf e|! mcijler i# unb deiner nte^r, 

hti^ 3n tobedangflen feHen« ^v\g wir nac& feinem fr^nts 

rul)'; 25u; bu'^ilfjlÄbers ben fd)attcn, Utib i^m ou« 

nvinben! ; Ö^njer mad)t öertrciucni. 

■%^t6 öaterö'unb beö ptr *nj!envwirl6b|uide« 

^6ol>tte6 geifl/ $>u<fuell «s ^^^^^ ^ 

i&ab'ner triebe/ S5en^cfud 3» Und *f!flr!e/ Aeiff:b« 

betenben berl)eißt ^ Iöoh l^ulb , betn tvojl! ^r mW 

©otted Ssatcrliebe r »®er utid frol)ttcl) «nb getrojit 

bidb nicfet bat ; Ux, ift ni^t Sebr* und V i?>enn; wir jnn« 

fein» t) fomm' aud^ in föatct: treten,' SDiit f rober 

mein berj bincin / SiJ^ir (eis suöe^fid)t beten l @te^' 

wen ftnn su geben! ©cfeaff* mat^tk urifrer fcbwad){)cit 

btt in niir ein neued ^erj \ bc^ > Sag wir ,Nbid in Wn 

@ieb wal)re j:eu* «nb (öns tob ^^etrcu, SSott mutb, «^d 

bettfd>merj: @e9 meiner jlr^tergeiu, ringen/ Unb 

feelelebenl ^ bürd^ ben tob ln*d leben 

\ / brtnä;en! SBir betca bann 

^mt'^iUW* jbu^- ewig anl ' 

TtI O ®«>wm, leiltger -) . S . : ■ 

l^i/^itSV gctjl, ©(|5s /ael Dieser 5eftt/ wir iti 

jfer,X;lerr!€rfii4[e,obÄrmj t^/n /^äjl ber wabr^ 

fc^jt^er , s^itr {)einet liebe 1) (j> \J!) Jett , lebrc 

pM^tten £)ic Sefu€|ri}1o mic^ 5mer wabrbeiturqüeÄ 

fid) wei^tenrl ;r?err> b«fi lennen, ^efum ßbriflum! 

t»ir glauberi/. , bonfen wir nur burc^ m Äann i* mei* 

.&5 nett €$.% ^txii^tt <Sti^ m\> befett SKiiättttöeiti tten ^eiJVtiifen nennen :, ^u, 
H ntttf t i()tt mir Htmnn, 
#ani mein l&erjju ©Ott fces 5* Stt bC0 tUrtfjtttttÖ fittsr 

pemf M0tMc^ol)ttefA^s 
tix mntm i ©tt nur m^^ 
ft«^ i^^»^J .dettJif / Uttb ets 
leitd^tefi bie 0ebatt!en> Öfs 
fenkrcjl ®ottc0 <>fabe, 
|eu9jl DOtt n>ftl(^);^eit unb "om 

sV^U/ bn fl&rfjl ittt$ 
jum jeBet ; Sfctveö tnbtunjls 
»otte fe()ttcti , ©a^ titit fltU 
Um feuften f[et)t/, tttib mi 
mxm giebt bui;d$ tl^rdnen/ 
Jj^öffttw^ uttb g^btilb im 
leiben, ^jlbetttwetJf, bu 
jfeiS bccfreubenl 

4* JJeilt^una unb xtbxp 
Mtf Uttb ^in ©Ott gefaai^ 
leben/ J^?5Vt§m tu^enben 
getteiC)t, &ei0t?ett, mx^i 
^eitfannfibu geben! ©e« 
U3, bie an betnen gaben 
Stl^eit bttrd) lieb' unb 0l«us 
ien babenl S 

S» 2fc^ erjle^efte »Ott bir^ 
9^0«^ bin ic() ein tobtelwes 
fen ; Äomm* unb mim 
felbfl in mx, Unb td) leb' 
unb bin genefeitl t>9,m 
wirb meine «>l)nm4cl^t fiSr« 
fe,:Unb i(ö tsitife @otte^ 
werfe» ■ ■ . ; 

6* 9^tmnt mettt l^etjunb 
mftd^V ed teitt; 1Ktt(Jb bie Uüterung butii^ leiben, ©oft 
mir: t|eu«t fegen (ep ♦ 
@te wiifb 9olböttbfci(^laefett 
fcl^etben* ©mrt/ bte'bdi 

jict erreichten, 8Sirbein|i, 
^err, bein antli^lenc^te^r 

55JCL 3efit ber btt meine Ä 

uhsD \^ mm 

^fabe/ 25er jur wÄl)rl^eit 
leitet,, gel)' ;6tdrfe,.mt(6 
burd() fceltt^ gttabe, äöÄ 
idb urnntfcöloffen Mf^ 
SBenn mein geiit mit bitn? 
gern fiuge %m\6)inml)if 
Vjdt fcfewebt unb trüge, Unb 
ein bdmmerrtbc^ t)ieUci^tl 
3ltte^ ifl, tt>aa er errei(|it; 

2. 25iefer geil! ^M 
jwar föj fe^ntid^ 9^a# b« 
»ftbipt)cit; aber a^t%xx9 
tl^um aWi^r bilboftdfvn^ 
Ud^, §8ie iur tduf^ung 
abnii^! nadb»0 wer wirb 
mein äuge. f^drfen, Siier? 
wdblen, jtt t)er»erfett7? 
SSater attei lid^t^g, bid^ 
Slelf i(j|> an, ierleud^tf 
xox^l 

3i )Öirfe)!>meittt>cr|ldnb 
unb M^t ® laubenb , liei» 
benb untert^an* 2a0 mi(^ 
fel)n/ was obne bötte ^fer 
mein «ug ■ ertragen fann! 
JDicfr burtö liebe ju »erelji 
wn, SBleibt bte fettgjle ber 
lelfrm; 9Ba^ri^eit baut auf f^fttwuimb/ Siebe tegt 5^ Wmm b^t ^ 

tttttCpottitt bttttb! jlm^eit^urc^beitte^fePgcti 

|^vttöatt<^iaß^rbiebemat^ bae bef« uatetoK 
nie 'erlernet;^ v ^pm geijl 6. M fb) bem 5!Jater, 

littb ^erjen fifÄnf» 3^ter! lob bsm fo^h/ 2ob btr^ 

bemei '^iäi$iMtt:<ocYi hm ty6 jler , ®otte6 ^ öeijl l 

iebemfeitte^fd^nt^ftOlto^^ glnjl ftncjett wir doj; bei« 

|iiiJ^meitteVf4tt>dd)i(ietlattl «em tt)von C^n lieb, b«$ 

feite ini#Ättfifi#terlal^tt| wärbiger bi(& ^jreiflv fRel, iÄomm/ @ottl5<|5pf elf; «/ WttlMt bes ^itttmefö linb 1« 

l>ÄridV ^otte0: guter Di* b3V »Ott ^ött ge* 

aeijl > 6^afff beiner men« gebe« , J^eilige wb be^re 

f(6en bciJjeh tieu ; JDii (en? mi<fy\ SfÖcife/ fs*omm u# 

«ej!, wad.un0\fe$lt/ unb gut ju Ieben>, ^ieöijermag;, 

tt«i^t> JSie jeglichem jit i^ nurbur^ bt(fe'19ht^ 

l^elfen fei^t > tagtid) ?m|! unb tteu',SÄi(& 

», t)u aet|l;berwel0^eit, ju bej|ern, in mir neu. 
leite buUnö ju. bcr toa^I 2* gev« t>l)m jict*, wovä 

bei bellen t^eil^. t)em^ims: tta(& icö tittg^> Stuf -id;): 

tuet f&^r* UU0 fttte ju , 2?tt ünbre mir bte Ia|! , . ^ ©«f 

f&^rer auf ber H^n be idb 1^«^^ tt>erf öoUbringe, 

Ml^* ©Ä^ bu Än^efÄttgett^aJt 

S,m Ikm betner S« i^ beme^!mft,nijt 

»at)rfteit Wtl @teb uug me^r, pnn tt^irb wtr bw 

in^g :berj ber liebe olut, mm<^^tt. 
Sum^öater frofjejuöerftd^ti 3* M)i iÄ irr' iit ßn« 

gur tugenb Ir^ft unb f ejleh (Icrntfien V ®eifi ber ttja^ris 

mut:^* :!. • ^eit/ o^ne bid^;? S3on be« 

4» t)e^teb?tt^tt>ort, ba§ p^f«^!«8ettfe «^# 

,®otte0 6ö^rt S5om bim* Jl^ ^^^i? ^^*[« j^f ' #"§^ 

Ä utt^ i^cmb gebraut, bi« tuj' unb ftnb^ |te, 3« 

€rleu*te jebe = natio«; bererbeguternnie^ - 
SDurc^beinerleitittia fünfte :4/i^ilf mir nad^ bent 

md^,. Sitnrnel ffreben> iDeif ben Uhn mit au{hWtx ®ott Bl6bett Urtteifttjeij!/ ©et 

«ttb Scfw ^^fi ««d) ie&en mein fectj ; jum gutictt ttd)s 

0(icl&t bcn lö j!ctr btf fet t»clt ; tet Unb bcö ib^nm^t jcts 

Xeftrc mid) ijottfönbenmtt, md^tet , - ' , 

^ctft3,i»Umeitt0ott,aii 2,^a>»ey^mK*ebttt^ 

1*^^ . ttjerfelDcittergnabrMf^an 

s/toe bu ttttd^ öttf bcm mir! ^tcfr mir eine neut 

^fabe ©ettte^ lid^t*^ ;ium fihrh , SJ^einc jlat^Ee fei^ in 

leben bm, Unb mid> jidtle bi»? ! TOoUcnbii; ^ fubw 

beine gnAb«^!^ SIßenn td^ bu SIttdb bent giJö^en jiele 

fd)n)«ft> unb mutblol bin ; ju , 1^5«^ td) p)on auf bie« 

35af ic^ ttSber icben tag, fev erbe^ W^^M^^^Ui^ 

«Steinern fleinpb fommm einigtw>erbel /v - ; 

"^^ . : , ^ , 3* sDJetn ent^^cfteir^etjl 

; 6. <M p jebem guten , Betrachtet eiaubenb- bi^fe 

wevee JOtemer feclc fraft feli^rdt; SÜngt tiacb (t^t 

iinb (ut: Unb tm Wm\t ui »aOrijelt, ,fd)macbtet 

mt jfarle/ mxAXi mm jg>ci^erna*t)ottFommenbett; 

Pwacl)e bmft; @ieb mir .JDiefeattßmentofebeii; 2)i^s 

troll in jcber notb x Xreu (ee me ftefle ti)ei(> STc^, 

te^n t)ilf bi« in \i%\\ tobv »ann werb* icb e^ erringe», . 

7* ©cj) mein be^ftanb, ©tegenb meinenlampf ioör ' 

iwenn id) jlerbcijeigemei» bringen» 

ti^m gei|! t)on fern 2)aa mir 4, ^etr, bu t»ei^t ea ; 

aufbebaltne etbe gn Jer tt^eine tag« @inb geÄiit 

^erj^Itd)!eitbe6%rn; @o, t,einer banb; ©nabiacr»/ 

Sejlarft . burcK^^ betne fraft, ^uf beiner wage JBägjlt bit 

€nb' t* froj bie ))ilger? fraft«nbwtbcrfknb,^eine 

fW^' lam]pfe. meinen ,.fd)mcr|j 

' ■ 3:5n bij! gröffer al^ meiti 

snel5«ttbi^fe^r;o meine j<v %ix%\ S)cine t^eu' ijl un« 

L^ff-««fKu^ff »<tgdngUi:^j $sein crbar* 

Ben/Öttettbeö guten/ rault 5* Slc^! x^ freue midb 

bu mir! %^ bin fraftlo«, mit beben, $)a| \^ xm 

o^ne leben/ 2eben#lraft ju birbinan/ Über eine 

fömmt nur »ort bir* ©«rum »eft erbeben ',■ SÖabr unb 

fenbe beinen geijC ^er mic^ inni^fl fdblen f ann / S^ie* 

btt/ 

&tt;Ät/ tjte (i«Be fe»jl! Mb, Unb ir bewaffne mfc^ 

^eucbV «> 58atei:l tiiemcn im fcbmerj SÄit mut^ unb> 

g#, ©ag er, tioettn bte mitgcbutb,.. 

jett ettift f^wittbet/ f ^^ - 

jüc^ mit birt^orbmbet, ; :S» JÄinse tJec^t/wetwie. 

irr Crticbt an ein ^c^ma^tenb Hn^r t^ aiic^ 

1J3>^2/1 ftö*|ig gut mö)Mx; mj^ mm 

beVjett; Scbnet)' «mbet^r ttingen ^abe, 5l»an§e(U"«^* 

um getjj/ ^ott! ben ju «nft (lairfe mir. . 
tttetiier felipitjpein t^ew ä, Uttentf^lojfc« xn betti 

veö tt>on öerbeifttt . guten, giU ben ruf bit 

':^.mtoümt. biet>om ^Ä-lf ' ?^'^'^ 

(er er mic^l^tewei^^eit ^^« berletöenfcbaftentaub. 
bie ba^berj entflammt 3ur 3/,@cnf!*e öu/ ju feem 

liebe gegen bicb. ic^ fie^e, ^n$ bembuneet» 

3* mmm, ©Ott, ifl f^^^ %' ®J^^^' ^« 

bir. gefalft, Birft eblere bpcbPmirl 
pfirieben^eit> W aM f ©enn nur bu famtjl 

glßcCberwett» . mxMit geben ; Steine» 

t)af f^enblge ben)uj?ftfe9n • ^'^ : 

wir, 3)ag btt mir gnabig , 5* pem,bu nacb ben^jrß* 

fröjl» ^^ fungwnbcrt ©eine berr* 

5*^r le^ettii^^tti-wa^r? {(einen treu erfimben, ©li 

bett bin, 3«r tttgenb M\ ^ a^i y^ fj^j^ er* 

er mtd); :S5etreife, wann fMftl 

i(b traunq bin, Web wir ' \. ;^ . ' ^* 

«l« «tf mI - ; ö. ©u, bei; mfi^en Wr^ 

6* (gr fcbafp in mir ein betn an^eftcbt ! IRei*e, 

'#«^^eif|> SSerjteglebeinc föaterl mir ,bie bättbe> 

Sajen» 126 S®ot;t(^otte0ttnbfeejfe»t4ter(SeJv<jU^^ 

■ •* 

SSettt! mit muif) mb Mft ©ir ^um vul^ «n& ®oti 

7. 23tt Mj! gut/unb I5fs 3» SSif t^etben beittcn , 

fcfl fernen A ©etutn^Mls ruljm «ftS()'n; 2Öir»crb«n 

l^ett Mttct; leer; Sßdv» ic^ beinen felmÄ fe^u, ^en 

tiur c,r(l um im tkmxi, ^m^ m beinen leiben;' 

jD tt)te gern gdbjl bu mvc ^enie^en , tt>a^ bu «n^ eta 

melier V »«r&jl, MlJufütruneam 

fireu^e Jiarbfl, ©er eo^el 

»rt @ottcö tm^bep tojcnf^en! 2)«^ auc^ fön« 

fett rc^tcr ^p ber, ^ottc^ finberwerben 

. «^^^«% ^ 0kubenn)Mettr 

msTOief^ktem^t^iiögte, 4, J8om kfgofta fc^^ 

mCK|ie groß, tiote jnm.mebergahg £)etttwort^ 

♦ <m5 Änge&etet i|t, uribaucl^ ber Ibbgefang/r 

jÖcin «am*, Xpervfd^er, (imtteter geredeten* Uns 

Sefuö €()«ffl 3Bie treuer a^^^i^^^ ftnb bie fdbaai-eti 

beinern bolfe ! 35ein tt)ort fd&on , «Die gerne bir »o« 

Qdb li^ Hv ftnftemt^ ; beinern t^ron (Jin njftrbig 

£>u le()rtej ^err I iinb e0 loblteb brad^iten» ; S^m> 

jertif , fe jlob* bed irrs Sefn I S^ful werben • ttte^r 

t^uitiö Wolfe! 2(1^ H ^0^ «uf erben bi»; loJbftngen, 

me|l ^6rten tanbe, tinbber ^nU unb rn^m «nb bo«! 

Illaube l^alf ben hmUn*, btr bringettf.. 

Stumme fÄnaeti, birs« ^ «n-. W ''^u L" 

i* 9cur arme (tff^er fa^n ^errfd)er , Sefuö Wjl l 

bein Uc^t; ©te erbent^elfii ffeie ^ertlic^ bc^ ben btU 

fÄ^n e^ nfdft» ^^ waren nen l ©p(i V Äjl bu 

ttid^t bte ()oben, t)te reis ün^ ^u beiner tnifx 0, 

^tnm§tf nicfjt mettfs^en mt »eitberrlicl^er wirft 

m^ä)t iBorber be^gJ^en^^ bu J)en beinen bann er^ 

b'mM tia4)i Unb i|jre fc()einen't ijti>% äÄäfe^ 

ftfeatten f[o()enf 5yji4>t jte; ©Ir pr cbrey ibre^ mti 

äefn! Steine lel)r^n,ble M erfebatttn/; ;t)urd|bic 

wlc^bren/ matjte« weife ilmmel wteberl&attml . Poift#ptt^öabieffmtcd^|et!!8ekau(§> mi 

: m^ nttP ^cn iMtn ir, ^eit< Me ibem «)ott mtc^ 

TCO <S\^i« »«^^^^ 9 ^% Sag wt* ^ttf ba$ 

15 ö* £j Mm^, i9 rfpffr«» «#!«/ ®;«öeitt 

.öoUfommen; f&im itn^, Befehl »0ttniitJ>C9eJ)rt; ©«> 

fi-ommen ^ttttt tebenffd^em J«f ' ^ 
mtmi^ Ö feltg/ weif 

InbmitgeSprfame^vt. Mft j*l«>tt ifl «rem 

«nfem n>egen, ^e^jlwutOei Jüf femttJort, eott tneine 

irrtöurn« |tn|lcvntf; SSer^ feelt trauern 3d() »anMe 

fegen/ Unbttt«i*et uttfer Sm ölauben^ ni# im 

feaewig» t^letrrfc««^/ fc^auen* 

m^ btr tDP^laefaaig tjl. ^ immit^c^t M^ frine 

3» ©5ettt Aovt cmecft ItÄfte fd^metf m, Sö^ feie - 

m^, ©tdf) ^tt lieben ; Unb ' ncn fi}btt , S^zxt , niem 

lel)vt, t»te Diel bü binnen @ott/S(yji<l) wnbemgla«« 

aiebjt, >Die bein gebpt mit ben fdbredem, 

freub'en üben; 1!Bie bu fo .' ««,. t«^« i^ r-j^i 

täte« un$ lieblf* Sßa«, ^3; ^%5-^^^ -S i*^ 

«na barin bein munb m^ 2Öoft'«i nticf) ^mcbt -S^ei« 

finric^t, bleibt emg tt)abr, ]^^^/, ^te tt)ahrbett le|rte? 

tttib tröget ntcbt ^*^r "^ ?i S?^«*I^ 

; 4» ©Ott/ betne trSflum big ebrt?» 
gen' jünb befler Unb me^r .^ . ^ - . ^ 

ter febnfudbt wert^, al^ 4* ©emwbtterHa.rt % 

0elb ; ein fcbüi mxtm^ feele wertb, Utt(lcr6licl)Nfc' 

lidjer unb größer, Sll^atte «nb leben, 3«v e»igfeit 

fd)% biefer weit. SÖJer Sft biife jeit SSpn bir mitP 

tfewt, tt>a^ unf bemwort Äbergeben^ 

&^^^^^^^ 5. ©Ott, betnett wt^ 

fwwoerem 3!)ie mifietbftt £)er fönber 

5* ®o loß mtd) benn mit §ü DevfHl)nen ; ^ £>en Imat* 

tttli betrauten jDiewaJjvs \^%^%,^ Mif mir bie^ I ä8 S^oiüt ® otteö imb tefeti xdfytfx®ikM^^ 

Wiftidjt hviic^bdnmtt Kßai bu bcnfefl, boil ij[ 

5>dtt veu' «nb fd^mcrj, ^rt $♦ 5ßtrf bidö, ffcrBItd^ci 

ffirtbcn nid^t »etaagen ; aefc^lcdjt, ©anfbar i()m j« , 

ttteitten geij!, S^ glauben fein re^t , £^p bctn ©otj: 

2}ater facjen«. bid(^ nnjfen» 8©ett crfcJ)öU| 

^ S)?tc^gtterneun. SJiti* J?^ ^??V^^'^^'l4i?^i! 

ttcö betl0 8efd)dfte, 3^ur(§ ^^^««^^3 / jp^^^^^m^, 

weine M^v sßemag iö)''^ SÄenfd^en, bie ib^'^ l)6ml 

nie; ^ein tport giebt \m 4, @ott, tt>«6 unö bcln 

bitm\k* worti5etft)n*t^ Sffiiirbunb 

8. ^env/unfeybovt, J^«g mug iiefdbeben;^einHrö? 

m bieö »ort; t>« W,e§ bwng fann aud) ni*t geeii 

«h0 gegeben» €$ fe^ mein öoröber ge^em ^abert faiis 

tbeil, €0 fe9 rniv betl fenbe ntd^t fdbon> 3öel(|e' 

Uttb iMft äum ett>*gen le« »oir unönjaren^-löeinejlras 

benr ' fett,beinenlo()n/JJeil1gjlerl 

evfÄ^ren^ \ 

sDlel eWtt« i>et uns fcUö tc. ^^ @^^^^^ ^^^^^^|J j^^ 

10U> V ^^^ *»<*^*^' glauben? <BtfU bttUmu 

^?*^^^^' Jl?' ,i« i^^?^ fmh, f9« ber fpotj: 25ettteW 

ic^ftnge; ®btt, ben fem tvoflbiv rauben? vtann er, 

»erj!anb ermißt, Urfijrung ber ba^att erbaut, ^an« 

alter bittgcl Sitte »abrbeit btetbal)rbeitlftgen?^anÄ 

fommt »on btr gubenmens er ben, ber ibm *>ertraut, 

f(^enfinbern; @ie erleudb' Sßie ei« wenf*, betrfi? 

t^t una, wenn töir 9tur gen? 

i»Mi*t «i*t Wnben.. e. feb' «n6 Fimmel 

Ä* Sjorurtl^eil unb ftns «oirb tergebn: ®ott, bei« 

jlerni^ ^fillen unfre feelen; »ort mrbJbletben;. gaffer« 

unfer Jbltef ijl nngewif , Uns bafte , bte ea . fd^m^bn, 

frt 0lufe feblen : 5lber 9Berben^a mdbt bertretben* 

betn »erflahb mid)t md)t Wtu^ id^ bter gleidb utit 

^on ber laittern bal^rbeit» bein tt^ort ©d^nta^ unb 

trfib^ ; 535ot:t ® Pttca uttb tiefen teerten; @e6taucl|^ la^ 

Hmif^b^^ bott, %0tt, v^vmbtxUx Mi Utn H^ 

mit c^¥* uttb fyeubett/- antli^.fuc^enl 

M CKJir fingen un» t^^ ä evv , btr fe^ 

l^itt, Sßie 5ie »evirrten fepas gUu6' un b'^wei^ ; ^er gtrun $► 

fe, Unb lagen mit t)crfd)lo0? beg ^etlö fmb betne lebend» 

nem fmß, Sm tiefitcn fee« »orte! SSe? bicfem lid^t 

lenfc^lafe, Sit? tpat^en o^ne ?8erfe(?r icl& ni4)t©m fd^raa« 

#ott unb Itc^t , Mt ()offs len -«)€g, bic mge i(iimmcl^« 

tctt, glauWen, liebten md)t fforte- 

ttnb eite in'^ öerbei:bett; ^^ gg^ ^,„1^^^ p„^ 

a, ^a fa^V m$ b^ tti ^ttMnt tmb Mtttb,,^ein: 

Ibamter^^anb; SiÄU fanfs weifer «xel^ b.eti weg in*^ 

tem liebeöjuge IBaxb unfer etv'ge kbe« ; £)ett wntet» 

geijl ttött ^ingewattbt/?ut; n(i)t , ©er «n^ gcb«d[)t,' 

wa^v^eit »Ott bem trug« ; Mnn m^ aUm baß mxt 

Se^t Qtn^tn mr, wie fin« bit m^xhdt ^ehtu 

K'''fl1Ä/rtll!?«fr -3. ©teg wort erfreut 

t)aöfiC^öonferatttt$5etgte. ^i^VbenÄmer^b^ 

3. (i$x^, o^err! bem i^J^öc^ct , ©ie fd)wermutfr 

wort ba^ lid^t, ©a^ jtc^er «»«tt^t, Öa^ ^erj mxti kl^tr 

m^ geleitet; (5^ üarft mit ^5» mic^ in angf! ,bek 

]^ol)er jui)crpt ©en, ber t»^ö(IUd^ wort erquifet\ ,■ 

fkwa^rl)eitMtet; ©ein ■ a. ©n flnb beS ^erm 

geijl gic&t jeugni^ unferm giefng oft «ttt> ger«, U 

geiji, ©a^ bu mit un^, i« forfc^t unb jie|t bm wcä 

tnmia fejjfl, £)tt«nfer@ott jum wahren K^eile: Ma^ 

unbSSaterl ^ott ba kr)rt,, 3f|! me(>c 

wi? ben lauf, ©en guten ,f l^^ ««^ ^^«^«^ i«ö^ 3» 

lampf boSbrittgen ; 8Bir "?^"^ 

fe^nju bir, DoUenber! auf, > 5» i^ilf, ba? t<^ ib% 
,^ilf uneben lolm erringen! ~ ©ie welt.unb mid^^ %^it 

Wix fiub umgeijen mit ge; meinet i)ei(^# «üi§ bemem 

3 * »p« mtt ttUmtt M^ fernen gSttU^fe ^n htimt l^xi 

f(^em 60 witffdm fe»tt, fe^^ 
JJia^ weine feel' in lieb' ju ^^ ^^^^jj,^ »a^r^eit® ott, 

Uti; etitbwntte. Äannbi^nid&ttmttlaflett. 

\ 6* SÖetttt tirug unb Kji £tea, d^nfl, fei» Wig Mf 

SSÄIj; furc^t^at i^, @j>lag Sie^ oft,. ~ bn »trfl e* 

wein im Un trojl bet: fajfen, ^0 t)tel beln ^eif 

fd^nft geniegenj Uttb ^kt »erlangt ®ott ijlc'f , bet 

Äteitt lauf 9(uf etben auf, »ei^^eitglebt/ SSenn man 

®0la^ bein tpot:!: mit nod^ (te ireblid^ fu^t^ Unb aui 

hm tob öeirfÄ^en*. 0ett>iifen lieBt* 

1/^2 <©^*^^ ^^^" ^^'^^ f^^ften, Unb fammle bei* 

1U:>> \J btxbm Jcrj nen geijl S9?(t allen feinen 

|uir feeilipng^ genefen, Mften. ©e^ aknb^ mae 

mt\ü, fo tjerfanwe nic^t, j«^», ©e« morgen^ fieitev« 

^a^ »ort be^^erm jn le* feit, Unb bann Ut taa 

fen: ajebenfe, ba^ Hi$ be^ ^^ttn, ^at fe» bet 

, s, -SÄe^ff anf , al6 ob bir jum alöcf e , S5eg taa»g 

blif ®ott/^ein @ott ge^ ofttn bein ^ttf,^^m liU 

rufen fyatte;S»eifr «uf,at^ len oft, imMtt gntüfinbe 

ob elf felbd gn bit; »om feinen geift Unb fta^rebid^ 

Dimwel tme \ ©0 liee ; hm^ x\)n ^nm mhtm ebel« 

mitifitfmd)tm,mtln^ mti, ©a« gute tu ^oll;» 

nnb mit »eiftwtt*tt, Unb ntit jieljn^ . 

bem fwmwen emjl, Sn ^ «^ w^«Kt.Ar* .. 

«pttH* 5« «»*«.„. ^e«^,|V|nÄ4 

3* ©pnc^ fwmtttt eifbem a:i)«' , tt>a^ ^bie, 

(Sott, öot bem S<& weine fd^ifift gebeut; ©ann witj! 

Ibdnbe' falte , ®ieb,\ ba^ bn inne mtbttt, ^kU^xt 

^ idSi bein gebot %h bein tt>ovt feiD bon @ott , ©ie bit ber« 

cwigjialtej Unb la0 w{0 fßnbigtijl; Unb bann ba« 

beincn ratb €mpfitnbung^a »btt m^tf^n, ©em bu ge« 

»oll beir|lel)n, Unb (ietg baö ^orfani btfl. , 

8* @J)Vf*t 
SSBovt (Sotted uti^ bejfett t^tet: (Sthm^^ 131 

8* "€^Mt fit gei^elm* eifbm , ; Uftb wirb, fo »tt^t 

ttiföoai @o lÄg M* 6ie^ ^ott tff, I5ein.alöcf im 

tti^t f^wcfem ®n enbs Fimmel werbett S5emd)te 

lieber »evflahb ^mvi @ott d^rtflUd^ 8ro0 ©e$ bibel« 

nie ganj entbedenj ®ott fetnbe^ frott; ,©te lebre, 

bletbtuttettbltc^ b«>ci&* SB««« ^te er fd&mdl)t^ JBieibt bod^ 

er jtdj) bix- tttlht ; @p gl««* brt^ wort äu^ ^pt^ 

be, «OÄ^ erfl)«cbt, Ofidj^t * V 

tt>a0 b^itt n>t^ be^cbrt -^.,^. ^' -, . 

: 0. « feinem fc^wa^eti . Wltöe 4:aufe. 

lid?t*«'9lic|>tflorj p* ßbew .^ «, w. «. 

ieben, gern »on »ernÄnf* ^«^' ^lun ft0 bctJ %ü$ u. tele9 @ptt bann bte eftre T^yj 

gebe«/ SBatttt er ftd^ of en« iO^^ 4;^ «er d^ri|!en« 

bart, Sji ber gef^^fe fjiit, Wlän (Bottl ^ihmft 

pKi^t, Uttb weife bemuti) bin, £)ir burdb bie taufe 

ijt'^/ ©a^ glauben wa^ bitt cjewcibt/.SÖte fel^r ig 

©Ott jpri^t; / mtr*^ newittttl 

:.;io,©!rüm|afb{db,fromi( 5, 9?utt warb ld& Itt ber 

nterd^ri#,©urc|) feine peU finbfjeit fcbon^tt btr «nb 

fei Iränfem §ter bifl bM b^m bdamt, ©(fn bu tjoti 

fittb; bod) 1>brt^irb^ott b^me6 biÄel^ tbron ^um 

mebr licp' bir fd^enfen; ^eil ber Welt aefanbt* 

©ort wdcöjl mit beiiit^ftt' ' <>.' ^ r^..' i. r ^^^ ^ 1^. 

#(f®einltc^tinewi3!eit; .W^.^I^Si-E?^^,?'^^*? 

Ijort iH bie jett be^; ^Z^^t^'^.^'"'^ 

glaubenaW^ ^ ^S^S^^'^"^'^*"^^ 

II. a^rebre jtet^ bte 3^*^'^^^^^ ^<*^ f 

(*# ; Utibfie^jlbubuttf eis ^ 4* ^rteud&tet bnv* Mn 

beitea> Bo l«f bi* feriw Mlt0 ^nvprt • @ab\ ic^bie 

freuttb.^er mebr, al^ bu, fw« bab«/: STuf ber wir 

jtel)t>leiten* €in forfc^enber "»^/' iP bMr dU bort/ ^em^ 

t)erflattb/3:)erft(ibb«>?>Äb^? ^^^^'^^ leben nabn^ 

beit^^bt, ftn. betlberions 5v S^lanntetto* b<t$ 

genb.berj^ebt manche laffer mcbt;,©u t»mm 

bunfellÄ . : midbbaöor; Unbjoaflmic&r 

13. ^$alt* f«jl att @otte^ bur4> ber wabrbeit lid^t ^n^ 

mtti ^$ iji beinglM auf bir, ju b(r empört 's- 

?6^ SBie ban!* iclS> tif/ 4, Sd^/ ein fiÄ« »on 

«tttiebettbery Sör Mefe w nfttut, Sfd) gefatthw foU 

te¥tj:euM ®ie]&, baf bk auf erben (Jute tteite crcas 

immer inniger 3J?em t)erj tur, Äanh unb,fj>tt ®ott 

<r0en fe^. dl)nlic& »erbeni §eiUg> 

eigent^mr t>ur* bereit unb fem getjl # mem- ^ 
@o^n erlauft j 2(ud^ id) Mn 5. ^d) geloM'- e^/ unb, 

bir ^nm bienjl unb ru^m bennod), 85rad& id^ oft ben ' 

Stuf fein gebot getaufte bunb ber taufe, Mmp^tt 

8» 2)tr tt^itt i* benn - f^f ^^ "."^ »urbe boc| 
o(!drremt(^-^eingan. @*n>a* tm^!am»( unb 
jeg leben wei()ti; @o freut ^^^JjJ^fy P^Z^i 
mein ^erj ftcö inniglid) 3ie0 »}« no^ Sefuf iitcin,. ^ott 
#cfl / ein *ri|l ju fe»m ^^^ «'^* ntetn jöater fe^n. 

6*-©aö ijK^otte« buttb 
aelSefu^ meine juDerftc^tK. mit mir; ©a6 b^t^efu^ 
TiTC /^»ig/ <tt>ig ^i« mirwrbeifen: Uttbtd^folt« 
10)*'Cid)betn,»uer te/ffinbe, bir, ©ir (oßf 
bir, meitt^ott, erlaufet; i^ mi# nid^t entretfen? 
S5in auf Uä),: um bein ^u 3a id^ wm*^, fdji: witt nic^t 
fe^n, SSater, ©obn, unb bein, Sd^ n)itt meinet ^ot« 
<8Jeijl, 'getaufet* t)effen teefeipn. 
^a mein ^ervM fr^un; 7, gsja^enwitttd^, fe^n 
emg, ewig bin ic^ bem. umfraft, ©a^ic^ftet^auf 

3f "geirrt biet>5l!er,tanÄ feinem voege, heilig unb 
«fet bie, SÖJeld^e gläubig gewiffenbaft, Unbim gto 
«werben wollen j^finbigff ben wanbeln m6ge; Unb 
«allen an , h<t$ jte dm^ . er wirb mir iriift Derleibn, 
«fetig werben follen*^' 3efu0 Äreu bt^ in ben tob ju fe»n» 
imm, unb er ift mein ; g^ ^^^ ^^ . ^^^ 
ewig werb' t« fe|tg fepn. ^^„ ^^4^ ^ijeuer bir, mein 

3. OBelc^ ein g&ttlidber, @ott, erlaufet, Söin ^auf 
gewinn , jDaJ idb bnr^ bic^, um bein ^u fei)n, Söa* 
ber taufe gäbe, ©otelinb ter, ©obn, unb ©eiff, ge^ 
unb erbe bin> jDafi idb ibn taufet* €wtg, ewig laj 
jum Sjaterbabe! gtnj! Don mt4 bein, <lwig lag mm 
allen futtbeui rein ^ ^wig, . feiig fej^n^ \, 
?Bater, ewig .beim ^ , Wtil 


\§ei1[igc Staufe* havmm Qitt Ünberutifdl^ulb 
t>cme liijl ; ©u ttjfiirbtgtefl fie 
ju umittmett ,t)n brÄcttejl 
fte an bdne hui!» ^*ga|[t," 
pa# bu, *'l(iffet jte ju 
"mir: l^rnn tt)i0t;, ba^ 

Ittib etttpf oMen, ©u rtimmjj 
ea auf^W^ ttjort tjliva^n 
SÖtr, h-tna^tt^^; mie bufelöfi 
l^efo^lettv l^tr in ber lieU'* 
gen ta«ft.;^Ay, OTc^^ fegti* 
ei, Mter; ©ol^ttttcb 
®e{j!, Äuttibeittt^ctt:: 
ifi^ »orttJerl&eifi; 

, 3/©uti4btcfe^itegelbctÄ 
lierpabe Ävb iebe^ i:ed)t 
ter d&Hflettfetm aSJei^' 
fcu es in bem »ajferkbe 
gu beinern linb'vunb erbe 
ein* fcUj, lennt es einjl 
ktt ivert^ ©es pcT'S, ba^ 
les btrange^ktl 

ÄÄioö'/meitt' feelVJ^ 

ttte3|lbiefesrittbttun@ott' 

geweift ! erjiel^* es i>it ^um ( Con^matione&AJiMuns. ) , 
Jf«()me/0 löater ber barms 

i^evjitjfeiu Sßetldngert beine 2n«I« Stfleln @ott. in ber tc. 

lie^e ;|ettt leknj fo »er* T>ro CN^e ^ier twr 

W Si'uvc^ belnes geifles lOö* X/ t einem ant* 

triebe, pa^ es, bir immer li| fle^n, @inb3ef\i€()rij!i 

«eu, ©m^p^enttjert^ber gUeber; SSM*, wenti »er* 

-: S 3i ' «int t«genb©dJott ft&impfind 
ben lern% €S jtcife feine 
jugenb ©ie ferge'luft am. 
.^errn! . 

z.m^ tt>i^ finb ®ott 
gettjei^te, SDurd^-unfre taufe 
©Ott gettjcil^: rOieS gIM 
entflamm* unS J^eute Bu 
lob unb preis «nb banf bärs 
feitl ^tttpamm» uns ^um 
ijertrauen, ^it|ittbli<§,fro^ 
l)em ftnn €len |)immel auf 
jafd^auen, $u unfierm loa? 
ter .^in l (grttjec^' unS , |u 
erftteflfen, äBaS mtS fein 
wort uerfpridf^t, Unb nim» 
msir ju t)erge|fett S^er i^m 
gelobten p^i^tl 

3;^u, ISateriUonunS 
allen, le^re hn unS fei« 
ber t^un 9f|ac^ beinern wo^r: 
gefatten: ßafbeinen fegen 
auf uns ru^n l ©u wirjl 
ju biefem leben, SSie bu 
bisher getban, SaS »ir 
Ijebürfen,' geben; SSerlei^ 
uns m0^ nur bann ©ie 
belle beiner gaben, ©af 
i^ir burci^ 3efum(5l)ri|l3:^eil 
an bem erbe ^ben, SDaS 
unmgangli(^ ift 1 

eint wir föt;.fteffe^tt,igb Mfif^mtiMfiHMUl 

Hmtn^ auf fit nkhtt* Jpe«, fe^ne fw, benn fte 

®ieb i^nen; mut, ©o^n ffttb beitt; gt^alf fiettiJn 

uttb ®ei|!, J)a^ i^ute, n)a^ tt>al;y^eit! ■ 

bettt n>ort ^erHP/ S«t l^* f 

ten unb 4m Herben* , SD^et Söer»urt>«n lieöe« jf. 

5* Sie fetttten, 93at«r! T^fi 5toir iibergebÄ 

betnen ©ob« Mtib beffen 1 OV ♦ >w «r^ ^uf I 

l&efl'ge Tel^irett» 3|! f rewbe/ nette SSdter M^r biv @o^ti 

i@()tt^^^or bemeht tN«> «nb @et^$ ®^^«>^^^ ^^tlig 

S®amv föttber ftd^ bef e^Ä; «»'ge treuetttibf Wf^h, »ftd 

SBte gtri^f ifl Mttfre freube buunl bert)eiftA0ofd^lie* 

mm, ^it btefe hM gelöbbe gen »ir mit ^erj «nb ntttttb 

tl^ttn,; S){r tifettii(l& anjtt« SfÄit bi»v ol^ottl ben Wl*^ 

i^angetil! aenbuttb» ^ 

3> 1Ö l«f jte nimmst; ym 'z. @ebertf e M|^ iui 

gertd^t' bcttt 4ei% ma^l geubfönben , jpi ■ 5^^^ 

«mpfä^ett! Sag |!e inglÄ«* nimm' uit^ Wbmd^ an] 

bettöa«ber(t# 6id^ ffet^ $a§ un^ buräli^^^lum gn^b^ 

bemfelben «al)ett! SDie« ^nben, Unb>Wjt^' iine, 

fJdrfe fte ttt aller not^^ ^err lauf ebner ba^mC^ein 

©tes rei^e:jte, be6 mitt* #eifly ber wotten in un^ 

terf tob git j)reifen bitr(|i fc^afft/ @ebv un« mösf ijum 

lljrleBetlil »oÄbringen fraft» "; 

4^ 0e^t ftd^ (n i^rem s. 3al ?Öaternt?itm unf 

tugenblaitf bie b^fe njelt l^iii auf Anette: jasi^ 

entgegett; J^tlfi^r^mfcibma» gerül^rte^ ^ersetii frier t 

d^en glauben/ auf* Senn Sferhimm ben p»«r ber 

ftd^ ble iöfle regen, fia^ fte ewigen treüe.^ t)e^ fronV« 

feinauf / auf S^fum fefe, men tt)an6el6> Xperr iDor 

©ie weit mit tfrer Infi uxs bir* SBt^ fcl^vvereu e| mit 

fdömdi^ny SJel^arren ,bi$ i^erj unb munb Unb ewig/ 

«n'l Snbe* ewig feisr ber Ab* 

5* 3e{g' i^neu/ bie auf ; 

Alle jew 3fej^t treue bir ge? ®i«J^ ÖÄittett m im leben if» 

lobe« , ©en mtcit'gen lol^tt t»7A /^tMe, 9)Hi:r* 

ber ewigleit, ^ie l)errUä)« liU* w^ ter^ fnttle 

feit bort Obern ^er blicf ftV£>iebttr(§bic^erlbft«'i^t 

2a|, S' ^^eiUge Saufe* ^3B $a6 ffe Ht mimn «uf 
bU^Uttau^fprcd^lidJ ti;5|!.m i 
m(m^' ober tr)w feelenl 
@te to'tt/ 0elobett «tte. 
l)tr: "^ei?r 1 öein eigentl^um 

»>fer,®ottI\§eiU0er,1S»itt* 

j^er^ige^! gaf fte nie »^r? 
geffm S)t! gelfibbe, trifft 
jufeön>£)ir,{l)irem JjetlÄnb'* 2* SSUlir «d^I „.... 
ien*6 aud^ gefl an btr ju 
Inltm: Stbc? treulog llefett 
<teS^¥ctteb'eyfÄ(tettvÄe^ 
berbett xioaxh i^u mbe! Saf 
blcfe, biejic^jefetbitwetltt, 
SDleje laf bejito^ fei^nl 
^etltgeir, @d^5pfet, ®ott ! 
J^eiltget, SDJtttler, ®ottl 
^ellt gevr @cif! , lebrer uub 
trBjlc¥ 1 WihMmi)tt^i^tt \ 
©tdrfe fte> bie beinen, 3m 
utttam «uf 3efu tob , Sn 
m^xm tugeubl 

3* Sodfctt tt)Ub ftfe ttutt 
bte mltr J^err, ju i^ten 
U^mi M^, bu tt)oJ(cft 
fteihitfrÄftmi^ bcr^brrc 
röfleu! Salt^witenfieuttb 
fiegenretnj! fö^refiemit' 
imiJ jugtetd^2fn beittunöcrs 
gangli(5 rclc^ I J^ettigir/ 
©«J)5^fcir, ©ottr^elliger/ 
JÄlttlc»:, ©Ott! J^etliger, 
@et|l; Icbm unb tr&jlevl 
Stabarml^erjigerl Saf fic 
nie »ergcfen 3b*J fielfibbe. twtt au fe^tt; t)k, \^tm 
^eiligeö jfkttbmalfelf; 

m^d^ ti[>ili[ ba« 
^ ^ Setibrfai^I 
m ^txtni T)t^ MttUu, 
l^cut' cmjpfalien» SSon als 
lettt tbelt9ef#fte fern Ofefa 
idö jtt i^m tniiö^ nal)ett* 
ta^/ wie heilig btfl bu mir] 
agie foll jt^ meine fecl* , an 
hk pu meine(t!@0tMr^ei&ett l 

2» ,@ew#ttPt fß&re 
mid^ tti#t Jin, OfOd^ bet 
Ifretrug ber f&nbe; JDat aucft 
^itt lajler^afteir Jtnn©«bttrc(? 
fid^on gnabe finbe» ^m, 
ma^e mi#> wein i^eilanb; 
frcio S3on felbpetrug/ »oh 
i)i\\d)iii\) / fSon <iUiX lujl 
jur futtbe* '?: 

3* SSelettnen Witt idi*i 
^ffentlic^: ©cinfiterben fe» 
mein leben! ©ir, meiner» 
I5fer, Witt i^ mi(^ ßum 
eigent^um^ ergeben l Sa! 
weil ic^ lebe, will id^ bein 
Unb beiner liebe mid^ ers 
freii'n, Unb fte «od^ jier* 
jbenb greifen« 

4. ©emöt^tg will^i# 
meine fd^ulb aSor meinem 
<^ott gelleren, Unb ,.öber5 
jeugt öon fetner l)ulb / ?u 
i^m um gnabe pe^en. °?d) 

3^4 Witt wtßmltgläulbigem »ertt?«urt 5Soß tjott Mnit beniul^ 

Slufbic^/Utem treuer 5DJttt* (t?^nl n 

Ter, m^n Unb mm 3, m jum tobe Mted 

Swabe ^offen! U^^ ?Bt^ juni tobe «II» bte 

5» ©ein Uebe^ntdr)! öers bemeit* €u|e^ wort t?o|i 

ifi^u midb' ?8ott bicfer ftimmeI^ml)'rS5pI^^«>"tvo|l 

ibein«!? gttabe: ©a§ t# färbte, bte »eimnABettti 

«ct^flet/ ,^crr^ but<j^ btd^ fi'e; fd)ulb «nb^^öorwmf 

^et?* auf ber tugenb ^fabe, fd^rccft , SÖeutt i()r au^e 

SOJid^ tdglÄ meiflc« ®oti ndd^t bebec?tl ! 

ie0 freu», Unb ^ott^er ^^ @,tt ijl gitabtg ! Unb 

]{>^mmel emfl ju erben l ^^^^^ t^erge^eh^ : S:bcu. 

6* Me petb^ WHm M )5f«nb »om: ttnft'gew 

^erfünbefe{hb> -Dlci^/ mein pinn l Öberseü^ung Jene^ 

Erretter, lieben 1 2Öte ernjl* Ui>k§ \ Swntger ßW l)euf 

lic^ nü€^ , mit bir »ereint/ ber gcifl, 25a^ @ott ^att, 

Sn frommett traten x^ben l xiu er »erljetfit» ■ 

«Sie Hoerb' vtc^ blr mein kf - (v^r ^f. x«: e^^.u, 

^^^'^"^^^ uttM^blÄaS 

iier, brtnöent nun ju lott, Ä ge^eb 

Itgt, tDcr entföttbtgt/ »em, 
I8iel»3«föf öietne>ämfc|)tjf. bei? Jiebenb und .»ersei^/ 

t'7o CSiei^rfeineiaufi 6i* jum opfer banlb<jr 
1/A4^ bft^tt lauft, wel^t. 

Ä^cure, mtterl^f 'te bräber, 6* ^nbo^ d&or ber l&lm? 

W auf €bn|!t tob getauft^ welbringt, ^err, auc(^ 

^tte fem<^ letbe^ gUeber, u„fg,j jlammefnb latten. 

^ommt , eHof'te, lommt, Hßann, ton fettaen ums 

erneut €tttrnbunb ber feligij ringt, Sßir einfl i>or b« 

'^^^* nieberfaKen, @ingt ein 

s. eie, bte je^t troK p* ^*er lobgefang ©einei 

t^erft#t/ 'Sefu^v betne^ iftiU ^«>^«« ^i«^« t>Änf, . 
fte^freum/ Startbein lag 

. fic j!et^ im im, Unb ftd^ ^^<» SÖa« (Soft i^ut böü Jf. 

«»ig ganj-btrn)etbenl ;ga| t^^ cft>itfrot)cm banr 

i^ »leri öom (iolie mn, l/Otm erfc^ein' i* 

liier^ V 

gen, Utib ftttd) ittl getfle l^i^ fton ^h? gern IDie tt)ei^()iJtt 

p btJV ^ettt S^tilmh, düfs imCr 5^a4i ©otted bort i^a 

jufffewtngen* • Wldri '0itU ^anbeln, Unb f^omm iJbi: bir 

ijt©ft, nrobuMfl; Slnbc« jü^Äeln; ■ > a 

m^m ^o#cn ©#te. i^t^mipt 9?oc|>iirefe 

mein gernntt/ 2In' iebem ber gercd^ttg^ett ^u gvo^rcii 

flillett orte , ^ Sßo -. ui) im >?etfe Bntt(je» pÜbc mi#> 

geifle 6e9 bir Mn^; fa ffie^t S^' fkf^^Mf^r W^mm 

dn^ bclnem »orte 5i)Jtrti:oj! ttÄd()'vfe^iitefti MlSe ,-. ^cmö« 

«nb vul)» 2ftt pbmm j^u; W|1aitf^'«tt& mU5e»^ ' v?l 

treuoeu^ :„,: mm mm ' 
^ 3* ^0^ - f e^erltci^:; f?i) id) t«. ttionnV 'err)D^t' 511 bW^ 

l&eut' mein bÄnlf Urib fe^* ^jfd^' fcIB|K mein ^<^l<«tb, 

Ud^btefe'jlunbet Unb laus fefc «' n)öat m^tf |)rirt| 

ter t5tte meingefang 5lu§ ®e wic&ff ber mut| f itfli 

meineö^erieti^ grunbe ! ^u i^offen ünb tjertrauen T Slüf 

«ebtejl mic^, Utt^^jtarb^ glau^ti fplät bÄ^lcfedÄ 

f&rmic|); gut micb unb ;^ ^.'^t •■:•-- 

meine Srfiber; £)u ftarbjl W-^^nluöftw^efw/wa^m 

Mnblebjl tt«n bieber» f^-^ <^« öttt^ft/ 

' . it«j. k;-^ r V 1 1 ^* ^.iNi-/ J?eiknb>6itt 

Srm feflen knb mit äffen ^* x®^^ ^'^^i? ^«S^ J"«' 

fceineV gltebern/ ööiU icfa Ö^*^ -1« t>er9effen, IMe w« 

^ir lieb 'erÄr »eret^ Don f tnem brobe ef. 

• ^ fen^ Sßottfeemfeldijctrm« 

_ ^5* S5ei^ biefem mal)(, (jieb ^c«/ «ffc brAber, Unb bei«« 

garfVo%rrKS:5enttkn gUcber* 
i| f raft «nb ftkU !) ^(ig 3. ^ein Ulk m^l ge* 

t^VOtt-iiatt Ott Mtljger Stnf lotetet ben gemeinen; ^nrc^ 

3 5 eine» 138 ^iligfeö : JCl^enbrnal^ 

Hxmm^Jba^ mtet^mm »oHbtmgen^ IDft^ unter ©« 

U^tmiim imH- ^ue ^u x^m Mxtm > €tne i^eetü;! 

fittt>:n>ir %tt erfaufet; . so^el ^i^nlii^ t^wt mi<^ t<. 

getauft;: ^i^l'ie^^^ 175. Änf ulft 

^e» <g?m |(eb^,,.,| ... ©ebettÄn beine^ tobea, Uttb 

r s^mm\^vc',m^^m ftnaett, 3efu^/ bttv ©e« 

l)ejf>= W manbm nMj^tttm> ^dtft kp bdnem ma^ie 

Unb >iÄJ?t^5 M' Mm) gu neuer fejl'rer txm% (Im? 

iäP :,#«>M^ 1^0«!«^ ♦ ^jftnben tv)tr/ vsjie feUg, Set 

f«eiyurbenjj^;b|r^g^ bir jt*wai?et,-fe». v 

Blllen^^"^^^''^^^^ .. Bie brenne« «nfre 
l'M^mf^ f S fönbe^mn, Ä unfergan. 

ft*t grof er, ©e^ er au* ^^^ i^^^„ ^^^ tugenb,^ 

W'??Uu-;:t. ^ H^v- ; ..^ btr ju ttjei^nl -■: ^^ .:':;- 

^ 7t (Sr tvtffl?/ ba§ ble «nr . »r* ß. 

.wÄett,: gtei^/ber fbnne, 3. JSie^^l b«, ^ert^ 

uUtimmtc, @te, njentt ff tr««; » »ott ^»on 

i^V^ mmmm^ bte erbe SoJemfegm|)em tob/ bem ligfeiten Unö unfer glaube 

TL TI.Ä. m^T^v h>* fö^^^ i ^«9 beiner liebe 

i^m frei)er tnber wa^r^ett S^^»*vru 

pdfUttg übe, Unb gern 4. ^t»ar fe^en unfre au* 

tum U^te, frei) Dombrui gen ^tc^, unfern leerer, 

ber^afe,@id) leiten lapl ntci()t; 9li4)t .beine ganje 

or . A k-** ,. **»Ä(r-. h„;«« l^^l*« 3tt betnem angef(ci)t ; 

«<?^ uÄgÄlt^s: ^''*t «* ^o* "'^^ -t . JTf i etlc^eftt^eS - tutt&eg Feldö tat ^naben* , ^^ Ue^e l)\ii 

m^ t^eii^tti'^ßejJttel^mcnnicl^t t)ot beinern tl^roti / @p^n 

|fte fitmrttet *>DfJel^mt ttttb ®oto unb bed tnettfd)ett 

•^gebetttet trteht'r^- fb{)tr, 1!JJid^ betner^u gc« 

{tebel «§l Ar It^be «^«^ erlpf tem , 

njatb. M fernen ^etvlic^^ ,^?^ipi* 1&# ^i# «er» 

fetten ^ ''% ' bervbricf M<|> an ; m m ^4 

m^^ Mt feiert \m) |ell ,oer fünbe^Jlr^u biftieft 

«miebenlÖPti b^iitei? fergen «rtö bed Jtmmelii%t Unb 

'Pjf/j:-;-:^Ä nK-LCi.; :-^- -:bi wtijypb^^ottelfln^er^" Sf| 

•*»^ i-*j^? >^i vvtw^ j^^^^l-^ ^jjj, anbefttmiüt^ <ein|l f!(Ji;SI# ivÄJ?^ • ^ -- ; v-s^'^eßfi^enetftdbvrÄirt 

i^f a^=-M4'" sf^^^ ^Ä funben, Unb I^^fe 
föfTf ^"^^'"■^^Tf b^;beiÄemniÄe^ieÄ 
IÄ.IS^ f ^ ^^^^^ Ä nmgnabeflnben;.^ 

JS;^fÄlf^ *?' gtficml Wn, tedtte 
S^eSÄsSÄI Änlb mg^B^/ te fott 
Weiffc^ftfjv ^^^ j^^lj.^ grofe^ W er« 

warb/ ?öp« ganjem ^e<;|ett 
2)irtv €itt M|»ttit«tt :t# if, leben» y 

n^ C|i(i^fbttime,^err, 4» S«, §e«/ mein #e? 
öv,i) unbfud[)ebt4 ijlbein gebot; Sd^'mö eö 
Pfi^felig «ttb bclabett; ;' treu erföUen» ajertcfbe mre 
(Bott^m tin evkrmer>Ärb's bnrcl^ beinen tob > $)ie Imf t 
- öe mif^ ^e# bunbe^ bei« jumemjlcnwtUen»2agmM> 

■ ' ' t>on 140 ,§et%eö 5t6ettb«iia|^» '■ti »Ott ttuttÄtt eifri«} fcij«, ^m 
8anj>0 leben blt su weil)«/ 
Unb bdtten tob ju ^mfcn; 
Saf mi^ ben e^nfl ber^eU 
ligtttt^ > ©urc^ eine wtf^rc. 
bcfleirutt0A ilHjJ unb bei? weit 

IDjel ©^m4cl'«b{c^/ o ließe jK 

Sft^ic^^ ■bt^ftüfr erl^ftcfees^ 

cm^fÄtiö^t(r^^«^ bett(lw|t 
ijt ttufgega^igett , Uhbrbitij 
i|ei^|;:i^U'^ctl unb gna^ 
tctiV §at ^tt jtci^ bid^ ein^ 
-gclaben; deinen bunb foHjl 
bü mmn f Unb \Mi fei? 
tteg tobe^|i;euett* 

" a; Ä%mtöb'crl&fte 
^Üegen, (^tle beinern drst 
(entgegen* ©aj5 et? bld^ bet 
(Äny entlabe, ©d^cnfetel 
ili^ Wndb* um gnabe* ^omm l 
<S tft ■ be^ ' ttilttler^ Wille i; 
^omm l unb fc^5^f * au8 fei? 
ttetr f&Ke! ^af er bidt) bet 
funb' etttiabe; ^\t\>\ er l)eute 
gn^b' um gnabe! 

' 3* j&eilattb, lag mid^ wfirs 
biätt«t)ett/ ßeben, leiten ju 
empfal)en l ©enn »ie jlatfjl 
btt mdi)t ble müben; £>mtt 
ttjeld^em l)0^ett f neben l 
SÖ^ann Ijat m^ «mfonfl 
gcbütflet^ ©Ott, nad^ bir 
»mfonf! gebärjlfet? Sag, 
[eo^ferter, ttiid(^ na!)en, ge« 
en, leben juc»H)fa^ettl 4*^ £>u> liiem: unfretuM 
tet fd(^a«i'en^ ^.[e/ tvietutr, 
m^ funberwären, ©anf/ 
unb ))wtö/i-uttb''iwbel (tna 
gen , >Da| (te l)iev. bein «t^^l 
empfltt^eit j\^o|ii'be^ ,2ias 
teirg ! lt(^iÄ ii#e!: i«^ 
^on betnem ange|[^e Ün^, 
bie beinern XuJ)m jid^ »eiäi 
fett/St(^t)j^ljeinje^M»^' 
fpten! v.r';::-^r'" ;•;';;;:;:; 

! 5* ÄfgiJwfe^tefel 
tel)veic! S)u mein gittltd^e« 
be!el)ifeif ! S)u^ W felbjl 
fen eig*nei(Ä;^ut; ttiid^ 
in ben tob g^egele«; i?ie« 
fc^ll' id^ jtit bettteftfAßenj 
&§, laf j^tbi^mic^ g^s 
tticöen ©iefei? beiner ^imi 
ttiel§f?>ei(e , 9^' ^m ^etl, 
unb bir jum|r^ipi| 

6. «DeitteeJHft,toill^i# 
ttttc^ freueni %\t xM ic^ 
mtc^ ebiglfwetl^nf^ @ttg* 
ij! beine^le&m^ ^fortet 
«Höd^ fc^äu' id^ im bitttfeltt 
wbvte; firif tt)^^^" tcl) bid^ 
gähj er! ernten, @y i In 6# 
ner liebe brenneni'-l^agfte 
midb 'aud(^ i^ier etttipfihben ; 
^itf x^xtf |ilf mir > ibertf 
ttjtnben»^ - ^ ■ 

T70 Sßßtt bon ei^r;^ 
l/ö* tw furdn, banf 
nnb freuben, Äomm* i(^/ 
^crr/ auf bein gebot/ Uttb 
gebcnf an beine leiben U»^ 

m ^0^ti %üi\f)m\U 141 

ler^ berbufikmtd)f!arb|!, id) ntd^t unifed^t Ijönble, 

sü)jtiremett)t0*^l)eilertt)ar0|t, @tMe ntid)/ öcnn i(i> bini 

S)tifjut:el&ye<!et^ju leben, fd)tt)ad)! ^rng*, o.^efits^ 

@.C9 wein eifngfw^ befircs mit gebulb Wm.t fdf)tt)ad)s 

ben* > |eit, meine f«!^ulb! (Saget 

2; Sag^mt^SeWmdbt finabefoajIbujTnbeni^entt 

»ergebend I5iefebeine bulb id) tilge beinefunbenl. 
emöfabnl 2a^ jjtrfeefivung 5^ ^i,, j^j^u t^ eö eujta 

meinet, lebcttö^fOJtdbiu bet.^ ^^^i^^^ 2)a^ bumirfo ^na;» 

nemma|leM!)n] |l^,,e$ tig ^tn^ Sarmid>-n«ir 

ttal)tr;uttb,|!at^!emi(^,J9?itt^ „tc^t toicbemanCen, ?Dlettt 

^SLiBT^l?^^ ^"^ ^^^} «^«tter, Sefua (5b#! iO?«* 

9^ajttglen|e^memetttt)tl* ^^ felbj! mic^ bir getreu, 

len^^cm gefe§, ipett, ju ©a^ meinDorföiJlanb&aft 

etffuacn I > , . (ej)V gebe fimb» , unb t^re 

3» 2ä^ ben bo/fa^/ ben f«uben Sßi^ an meinen to() 

Id^ babe, 9fJteVbetr f?mbe jumeibenl 
micl& 'SU freun, Uttbevioegs 

lid^ bi^ jum gmbe, ©tm:^ M. Sobtöott i^t? c^HlJmu. 

«nb f ej! ^ «nt> tbattg ■ fei;n l rW ^ rchie n>ol)l , wie 

Bo^lmlir,tt)enn meinten 1 /Vv ScC^ wobl ij!mic 

ttid)t njeic^t ! ©od& ber rftcf ^ «m»« ber j l S^ >f e^ire S^fu 

fatt ij! fo leidet; ©en nur tob. ^ev bu mic^ fuW 

Mt'i^r mib em#nbe i)tmmel«)ai:t^, 3öie banf id) 

@d)ottttonfem bie mad)t bir, ©ott* 

h A ^i"" *l^rÄ^'" ein engcl mir ©e^ ^immela 

Äh^itÄ*^ tNnMmVlicIbinauf. 
ein tob. tvatrSefu, tob! 9110 ' . ^. ■ . .. -- 
ev im %ixm% fntnb, 211^ 3* ©« fd)auü mtr lieb« 

er l^arb, 4c& wa^ empfanb ^ic^) tn;^ gejtd&t e««#|l : 

^Jf m(^tb«,jjott@ottm5 i<ä^/ bem mtttlcf , <q> ©es 

lÄffen l Sabie fun6emuf id> ^f ^^,^<^^"f ffÄ-^^** 

l^aflen l '^ $öei:Whet l^ab' ic^ btd^. 

' 5» SÖenni^ in bei; irre 4» tM l)tmmei Wm 

tt>anbl,e, W)V bnmir, (E'^s ammi(^^e>:; SDubift^eVf ' pnt, • »tt<^m ! 9Ji*t toll tm «ufew<*tt> JBiBIl tte a 

Httb (i6Kefd)Mcft iid) we6t j «»ig fettg'« leben -SSÄit; 

5ötrf6^nt Mft tm, »erfjjnt! »eii» t# W« 0l«ttbe> ' gja 

S.ttnbenflel nenne« BW Jf»». ®i"»i.%.ÄB 

Jer mW) Unb Ün8<« : 6ort *«J »•" ÄÄ Ä 

bet' Wo«t ffir bi<6 ©ie t* t^ellon bcmcn gaben, 

&effe &:* ' »^(«« keinem ^ImmetD«. 

Kadett a:)«r#fd)a4m meine 3. ^^^J^H^^^^f^ 

»Ott ipnnetvdt, Unb »ol ^ejuemtMl ®^^W«J 

. 7. mittmm^^ttUm pw H)t beiue glieber, 

Id^ nun etattbauMmram ^eful (56ri|! , ate meine 

micl^.^itt, SSernimm be^ ^^ßter, Smmeir mit ben 

neuen bunbe^ \^mv,^a^ «tnjlett trieben , Smmer^ 

l* ber betttc bin; tt>{e bic^ felbrt, >« U^benl 

8* ^af ie^ will t)«tt3ett> 4, ^d^ gelobe bir t>o« 

S^txxl aHeitt 5ln' banem j^evjen; fö^einetbröbe^not^ 

tmten munb; «BoHetnfalt, «„^ fc^menen Saglic^ brü* 

toie bte finbev, fc^n, Unb hixii^ ju linbemr ^lenb, 

,]^alten beinen Unb. ^oo i# fann , ju minbem* 

V * . .< S<i) gelobe bir mit fveuben: 

T Q A ^^^^ * ^^ ^^^^^ ^^" » Ungebulbig nie jn flas 

1 U* •y t>of biv niebeji, gen ; ^(ie im unglörf / au 

^anfe bir unb ftn^eliebev; »erjagen* . 

aßet , tilgeif memcy fun* . jm.^ k^ a^^m; »«ijf 

ben. f ^tobemrlkb; i^l^^y^ton^ 

'TZlfl.^L'^'mf^l mid)leitenWen;9lie,mit 

erl?abnem .ton^MteS ^,,,1^,^ bi(| betrfiben 3^1^ 

bu ^te ttefjle« fjme^» j,^ ^^^ j,V|^^^^ j/,^^„^ 

®^>»^<^1 "«t fr^Jt J'« SBeit unb tanb; unb alle 

metne Wulfen, Ja ben g^k ^itle^; f\inbli*erge. 

fwi^e^tob erbulbettl l^^^^^^^ ^^^^ ^^; ^i^ 

2» Steine fünben tt)itt|! beiJje loden; SÖ?einge»ifftn 

tu becJen, Söißft mic|»tPb« nie »erftocfen; - 

6, ^mt mm W Ott mir, «n{> TQf 9pÄ"^^,f^e""^ 

Hj(imbm,mp^^ jeittg 2^ici& befiel/ §ei?r/ in bc. 

ubewtttbeti l SBecfev noc- „mth am 

(fe, mein aemjfert,;^^* vv^t *. ^ • t ^ 

«ag mtc^ %e f orgen fc&w. #n)4>en, ©enofen beme$ 

den; Unb ber tugenb frcui: Bunbef .ttJein S« bev je* 

de« f^mcceen, ^ic mein «^«^^"^ btr^t)e^rpi'pcl)ett, 58tf 

llerj f.^ oft erapfuttben/ Jtben tob bt^ treuen fe^n! 

aSJenn ic|>. fönben übewun.- ?f^ J^?^"^ ^ mmetttem^eri: 

ben^ " . ' * kni)\ti^^n faymt ^n^aU 

8. @teb; bafi tdb ttnb - 

alle d^rijlen @id^ auf betnc 3> Jucl) eudb, i^t? htt 

attfunftrulfen; ©af , n^enn gemeine ^lubtXr Umfangt 

M- bein ta^ fd^on fame> mein I)erj mit jartrid()leit^ 

deiner, A^crr, tJorbirfii^ (Juc^ nennet Sefue dMjlu^ 

fd)ame! ©d^aff*, l^ei* brfibet;,. Unb i{)n .erfreut, 

I«nb aller fänber, ©trtJtel »a^ eu^ erfreut OÖirbras 

i^m^/ t>tele finber, S>ie ^en <gine^ bunbe^ brob, 

bir leben, leiben, flerben, ©inbar erl5|| burd) feinen 

^elne ^errli^feit ju erben» ^^P- 

. 9» ®rö|e^abettbm«]^rber 4» SKirtranfen all' Dort 

frommen, ^ag be^ l&eil^, einem weine ! prun^, 

»ann njirf! bu fommen ; unb alle flfof fein blut — 

Ä>aß tt)ir mit ber engel ^hi tljeure, Ijeilige gemeine— 

^m, ^err / bt^ fe^n unb ©ic in bem fcfeo^e iB)Viß 

«»tg e^ren ! jjalleluial) ! ^^^t ^ laf t un^ Äc. feeU 

wig leben 2iac , bu M bir im r ©«n liebenben burc^ 

«i^geben I ^^aaciutab ! weU' Ucb' erfvcu'n I 

5» Un^ 144 ^0^t^.Mcnbmi^ ' 

5». UttiS bulben , M\kxn. . s* Smtt ^tef mmit mein 

frcut>e mad&cn:; S^eyfelge»; gen>tflfett: S5i|i bu tvui^big, 

jan!en, jÄvnen nid/t! äöct biefei; |>,ulbi?: %<©tel^i bft$ 

ftavl ifl, fc» bet flai& bet Mut, bM.bn Wf^ fl^^^^«^ 

(d^ivHd^en, ©er ivcife — gtiefct auc^ fÄi* bcme 

trat^ iinb tjrojj unb MÜ (cl)ulb ! ©d^am unb xtvi* 

S)crmd)e tröge «rmerkfll erfüllten wtcO/^^laubcn?« 

S5erf6i;»iUc^ fei;^ wen bo^s »oll blicft*~ id^ auf bi^\ 

^eit^ö|tl ©ünber, fpmdfjfl bu, bu 

V 6. 2Bte tt)tr je^t^ieröer* W lebend ^SlUe fc^ulb ift 

fammelt waren , ^ei) feU ^^^ »ergeben! 

iiem ttial)!', l^ ju ert)5^n ; 4, '^a^ i^ tt)(Jig eöJ id) 

@o tt)erbett mit ber engel fott leben, @oll be$ Mw«^ 

fd^aarctt^Str elnfl: tjor feis tnefö erbe fep* 9llle fd^nlb 

«em tljrone j!el)n , ünb nn^ t^ mir »ergeben t ©enn bm 

augf^red^lifj^ freut ftd) barin, blut, ^?err, mad^t mid[) retn^ 

SSJer> wie er IkbttJ, lieben 25u »ertrittil mid)^ im ocs 

faWUf , ' ricl()t; (^ott»erurtl)eiltmtc|> 

nun nid)t;>^enn icfejlanbs 

mtl pm btd^ fc^r, meine te» l)aft bid^: bei enne , Uwh »o« ♦ ♦ TOO off^««^^>tttber Hr mic^ nimmer trenne, 

löZ*'^ ^mdm, mau 5. Oltttt id) »i« bic^ md[)t 

ler, i^ab* id^ bid) belfannt^ »erlajfen, O^tc^t »onbeinen 

Sd) empfing im brob unb wegen gebn ; Sebe fünbc 

weine fceiner liebe g5ttlidb will i^ baffen , Unb ben lö* 

}f^fmk ge^erlid; war ha jlen wiberfiebn» sjj^ein er* 

mein eib iwiger bej^anbig« retter, ad[) gieb bu @tar!' 

feit* i^u, ber fid) mit mir unb freubigreit baju, t5a? 

vereinte, ^a(l gcfe^en, xt>u idfe ftanbbaft bid^ befenne, 

t^*ö meinte! ^ Unb midb nimmer Don bir 

2, vok warb bft beine trenne* 

göte, fOjenfd^enfreunb, t)on 6. Saf mir*a mein ge« 

mir uere^rt I 2Biej emtofanb wijfcn fagen, 2Bie fo fc()merj* 

fca mein gem&t^c 9)^acbttg feaft feine pein ; aöie fo 

ll^ren ganzer wertbl 511^ fd^wer ber fönbe ))lagcn, 

idb bid^ auf golgatl)« pr Unbberjttfttnftjirafenfe»«. 

mid) fAnber flerben fa^V ^^ erinnere mid) baim 

SBie erflaunt* t(^! wie ents 20te »iel b\i an mirget^an, 
ihdumi^) bie^ulb, bir Unb wie mmxtl) hm^ 

J#n«tel _ ^ ^^^'' c, j''*^'i :^m^ßM^^<lflU Hi Mt 5^om^ W^hbtn feaÄl ©ie^ffob *i>citte^ 
gHeOer>A €rbett -^tttcir fe%«^ 

^efitl: ^p|!i; '-^ort ri)irb ei-i 
nttcfr nM;t IJel}yü6?n> 9?cm/ ■ 

li'd) trete/ Äcfe gnabens 
»pff auf mi(i|^i jj^ue^j^ulö»? 
«ei((), tt)ö^ ic&! Mc'j ®ör# 
tjeiJlaf i(^ nitc^ auf Md^ 

SÖald^^t^um itt ^e¥ ^ieifc 

ett>' (je lc^if|iJaf btmUnfys 

.,-:.';,., i" - ■:■'.'■' -•-. rfif 

■i" ■■■•■'.; I • " - '■ 

' ^ ^[0«e ÄtoHf» t : ' 

TO O /^w* f c|?e J)ttr<| tfl 
loi^^Uttfe^Äti>em; 

Inlftun^ ft?ej):au^. aiI;er.uot:^; 
3Me un§ ic|t i^at bctrof eu;. 
^»evaKHfefemMSlteriiji; 

unb mlM 6eln'graufam 

fein^gleiö&^tt^ .^ .^ ^ 
at;Ä«nfyetm(5®t:1^ bolbiv^etroimi ^#f reitet 
ftv utt^ i?eir red^tc\ttmntv 
3!)en ®ottfel0i!()atey!oven^ 

Ife^gt^efugf ^«|>per^«i;i; 
geb.^pt^/ itttb' IpfeinÖnfceie: 
(|^^tt 5? t:ia^; felÖf-iiNf «i^ ^eas : ^rUtife^ ttjtebte mlt^^ott 
teufet 'h)d^>; Unb^^ottt'm 
iut$.:gaij: t)et#l^9;ett;h 00«? 
f W)ten' ivtii «tt^ ; nidfet fi>' 
fe^v;^$ (bt( w?§ boc^ ge* 
liiigett^ j£)eir #j:ii ' Mef^^h 
m^lt, 2^t,e fau^,r,ei| ft# l^ettt^ 

^a0 ma$t/' difi^m^k:^ 
(^in vohrikin fann^ftt' fafe 

"#Ä^n>bijtl^farafi^ 
(en»Mn- Unb^feln'u'^bOtt^^ 

t»0. .auf b^cirtt^fan^; iOlit 
feinem t getft ■ u#^'%aBen^ 
5|e^m'n fie un^« ben kth/^ 
(gut, elii:*^lmb ^)ib tioeib/. 
Saf fai)rcti, 'bafji'tt /, ;Bie ^aa 
ben'^i fein gettJinn; ^«^ 

l^en> ,;:,;.-rv'"'-~;V';;' v..s 

W)pn (^0tt>v iiemlSatct 
aKeif 9n«bett/;2^e^- unö au^ 
lieb* öe^eben J^at :^ein*tt 
@ol^rt fut mifem fd^aben; 
35em tr6j!er, ^etl^^gen getjl/ 
SjÖu füttb'r^ et? mi^ veigt; 
g«m I ^eli . (S:fttte^ il&eifcfoi: ; 
0en tjocg ^um i)immehv.et|l ; 
u^'"' -5De^ 1^6 3lel(^ Scpi auf StJtov 4^ijSid^e Älvcgc* 3^5^» j^elp «ne phtiM)} w- ; .^{gne 

amen?) -^ tq^ p^wm^m^vm 

aj^l ein» fe(f?5»rgtf unfer^Ci j<ji„eti {egengeiiett^ Wfel?; 

jöttltif#Se("<5^i^iftiJ Ö1&: fcenV2)«ött)it!Del|le|ft/tvad 
erb* imb i^tmmel ««ter^eil^i^tn; gefallt, 4lnb; gerft e$ 

SBejkW^ bu/; |«JciS>e>^g^ns timt- auf ^mM^'^^^f 

fii 1 @^tte0 m'gei: 6pfej ol^^em |;eil bei? ftsictl:^ @e« 

6d^ö^t öjott- feinem tf)ronA ^örfam atte weVben> wUnb 

©i4), bie ii^m. uevt^Jautl: f[^ ju ©pftJ&efepn^ 

m M^ 4)on i^ crb«ut> ^v» ^^ batifeit'to «ttb 

• a* iajaö iknen l^&ttetv: ö&ller attej @io fueMetbein 
Me bli; btij^n ?n (i^anbcn Hxmltixmfx^, Unbftngt 
btöS^pntad^m? £>ie|trtÄ wit fr^em-fette: ^ag 
{>tfid^, twümen^ bau bn: bn fein ^ottiJttb>abtet 
fc^Dtt aSergeljff, :»ennji;' fetf!, Unb fönbeniö^tlaf'l! 
ntti;lad);e.n 1 3tepPp w^ tt)Ä(ten;iUnb bhjg^ beih wött 
©ipteu/öeweitöomwütbls bet fegen ijl/ w^ni:«^ ber 
9i#Si |tW, bu, ju! ,©ie^ ttjiylmftet&alten, 5(ufre(jj 
fettjflüevge^tt/tttttbbit, JDn. tej:: jbii^n ju tpalten» 
fir*e 3efu/;bl#e|il ■ ^3, '^^f «>ieehiguteeto 

• 3. €»:ieBe btci> h betnenr «n^ fe^n , tinb- j^t$iii^ 
mt} W^' t^» Witt ^aVP- fr«^t« ^««gß» ;. ?>ie. am 
unb Äei^J ^t: felbll, 3e» (««t betneö wott*^ gebeten, 
Bp»rt& Sebaot^v :<5^ jei^lf ■ ©emtv^f^ttünj^gilingen.: 
tjl bein eK^attm ^ttlbrW ^"^ J^^?^ ^atej?/ @o^tt 
(te()t er ^teu 6eme lti|l unb @eti!r ©Äf Uttfer^ett 
an blr; SBaMett ifl^ {ein W^<J^*^e.(Jtvttnf?if^^ott>' 

»Ml 3a, \)txm^iammi^^'^;im^^j^ 
bort^ £)tc& (egnen uttbv «nbi^n t)erc^re SDerganjt 9}iiit&eruwe^«t»m^?0'' löO*>*4ö' feine 1tfd)e 

1« > . ,' '' 


beut, fl€§t*g,'bav fj:fd)«^t 
gu feinem ^uN/ MMmd)t 

&o#bi^|i^U« tputi^enl •^- 
kv Ä i^et>ier maö ^tf 

fann er jte :tttcl)t fÄubeii. 
SDe^ «tic^rijl^ag t^vwtt)ei?s 

filaubett/ V gelobt fe».Seä= 
f«^€^viil! »t#r fein 

jötige« tjt> 6eitt ti)o,^t öoti' 
|et?^en i^att ^ JDettt latin bi^ 
ganjie wjelt; S3k ftM$fett 

x\)m mtx0t, U^tm^lM 

i^ütf kt bon bem Fimmel 
fc|iöut> Bt^b Mti§\3e\pti. 
be Wetter ^iv S^m^ S^m 
,.B«baotb il^dlt itbcj? feift 9^5 
böt;^ @ielt utiei ^ebult? iü 
tiöt^ , Uub f^oft Uttb t^utt) 
im tob ; ijae rnttuni^ bann 
tM)xtäm'i 9cb# tttim^rji^iiu^iel^m ^v (Sefepet |e^ i&t? ixmj: 
-itnb flanb ! ^ie -^flatt^ieo^ 

jett anfmt bein beilig töört? 
tJttblt(l(JtWifc «tuä 
Öcnbtott* - ;^" ; 

- 3* Bte ft^mt eitt;:^^ 
lei)vet jtd» M^nt tx^^m 
lcud)tet felbp^ buj?c^ bidiJ> 
^en iüttaemSei'itäi^^tcSöei 
pttt, 5Biel-fcelettfßtb# 
tBic^^^eiDinttti ~: 

öUcl)uttö fö iiebft^^df ba 
üt!j$ iYmtßf)xtt0dftr ^i^ 
hjcije jtniv uhb tttjaenbi^äfl): 
3tH|el)t* imbtl?Ät.bott.ö# 

■ 5» Sa? i^v^imtcmcltf 

iar<)g freuttj ^eMfmbftfte 
bb beiti imt ^M^Aüjxty M. fSJetttt iDit itt b&ä)P« ^^^ 

10*7 ^ft^<tmtbcifM)ä 

belttv^eitt fbll aucii) bättf 
«ttb efite fe^tt> 1!)ftg bü 
t^er fiwije^ ble bu Uebi?> 6, toib> iji it)tibbrt hm 

ibeife/ ^eiliger' Uitb'bef^ 
ffVJberbetf* titmm üö^ drt 
IJttb leit* utt§ auf ber^utett tö|tt (cbon iiterj ^an« 
jÄu^iett fte: ©ott ill mit 
mi^l läxtt ^xm(^W<ith* id| 
ibötttteftoa t>ie f#aun^ bte 
tc^ bUHeiftti feH'l 148 3le{d^ Se{iUttf@rt>en/ #ij!H%%(l5e;^^' 

|!vafen jte : @b wefgre, »ei;. f olgfamfeit ©tet^ letd^tem 

fie I)6rt, ft(i(^ nie, 3« H' feine triö^*! %^ tt m^ 

im f m^M utt§ öetJlyeutit 'sotx^ W t^ to |ett, |((^ 

gu ti(^n/ m^ l)u t>urc|^ jte pegeveuMfyiiime! !; ^ 

Ö^^^»W 4. eet)^&tt mit i^nv 

ü, ::g«f| tarum i^wn an« vwenn fci^meMtnb »iel S^er 

lernest, «©eil ße ttnJ) njiv arbeit lajl t()n bvöcft ; (^icft 

aud) jfmud^eln, ttid)t «öeys ba^ ein Hice. auf jene^ jtel 

«cl)tet werben; nimm bi^ %m oft ^ae ,^evj erc|uicft. 

t>ann Sluc^ ii)m f($j»ad)^eit 5, '^^^t in 5eV tveiarjeit 

öniJbiganl »atetl«nt> Beugter »on un$ 

fte, Wc^ W ««M^ott, "mtrant^ertraun-. 

|tt Mttl^ett, baf, jte,: waa 6, "SDie jlunbett flofen 

Jie tl)un, lÄit fenßeri^pUem " ial)ve tjittu ^Qrt l)in, fo 

lernen t|un. »MeK^t urtb jl6m »^ ^ 

II. 9?em, ©Ott, tt>irttJor« attei^Jir, SBie feute, um 
(en jte erfreun; S)anf bare iönftebn' 
fromme l).&rer fewm 60 
fÄ()rj! bu audb einjlundjafl 
glei4> 5^lt il^nen va Hxi Mormattö«0fc(!» 

m m^m^mm^. 189. S-S w> 

TQO Sl?"" i(? er jinfer, «nb maci[>t SDertrie^ be$ 

löO. &it ber un^ liebt ; aberglauben^ ttacl)t; Sob« 

3)er auf ber tuäenb ^fab fingt l fein l)eiltg wort ent^' 

Un^ treuUcö leitet^ lel)jft ri^, Un^ mand&ea imljuma 

unb 6bt, ©avc& wärmmg, ftnjiernig/ jbbjtngt bem 

troji unb rat^* JjerrnI 

,»♦ ^ir ©Ott fet) b«nl, 2* 9Ser.bunle.It war.ber 
ber bu aUd^ il)n Sumleljrer mal;r^elt li4t, aJiel (im 
utt^gefanbt, ü^ Diel ber )^enle^rerfa|en'^.mc{)t.9lu^ 
freubcn umil)nblul)n; Sl)« unterridS-t »irb glöube»^^ 
fegne bein^ljanb, /äwang, Sit fd&nbbe felaöe'* 

re9 bmhmnl 

sjevtragltt^leit/ Unb tt)ft()t:s 
ielt^lkB'i^ mb phmmiQs 
fett> Ünb tögenb fc») ^e»: 

5» 3<idtmc^i:/. bafifefneö 

butJc^aSen^elbri^t; ?^a| 
fröte fetnc .j!^a^j-()e{t 

ttJtvb beffep : (Sie ift uon 

#tt*:j',:-:r :■:,.:; •'■'^'^■ 

6. ©ef)b%6ttcS fonnet 
fie cvMtM<»)t gleich, auf 
citimal alte n^sit Saft d)»^? 
j!en unf^ta U'cöfö utt^ f reum 
Unb®öt;^bjitd^ttoÄt>anfs 

i)« fcöttl ^en bau! Itebt 

er» ^ ■'..'■ ..^ «(^]^ tJ^f^ttlf /i^^^f !tWl^tt '^^* tommHerittinit ic 

forine Mä^t^ @o jjva^lt 
«na ^err bcr waljt^cit Jic^t, 
Wiimtl)m\i nebel flogen*, 
igagt d[)ini!ett un$ be§ liefe« 
tea.freittt/ 2iuf €Wf^um 
f e^n «ttb tt>aä)fam fejjtt, 
Ann jtttjlejfnife &roT)ett* 

«♦ " 6e{tt »ovt ijl ttjal&rs 
j^ctt un^ «ttb ltd)t/ ©ei; 
»cg ift leid)t : bie irren 
iii(|t> ff)ie fwj) bm 6Ii(f 
e^^ebm» $)ei: §evt/ bet 
'^eirtr ging felj&j! tjofött/ 
Taft und folgen feiner kt)tt! 
Ä fbiittbü hd^n jum les 
:lben;* ;;;■■,•; 

3* feo fdrott einfi tt)eit 
be^ mannet ruf, t>tn tt, 
ber einjl' bei« liefet crfcöuf, 
sO^itmutVerfÄafunbjlati 
le, Unb tiDoli; una ! unfre 
jbater: fatm ^eö Hd^te^ 
gtanj. " ^ott l&at»0 gc« 
tSani" @p i'aucfejten fie 
beftiwcrK 

4* SSir jaucfe^en unfern 
»otern nö^» gro^ • laft 
7* Sobftttgt^ loBfmgt te feiern biefen tag, gro& 
bem X^errn. unb freut; Sl)r ««f^*^ ¥n er()eben» Mnb. 
(ftriilm, eud^ ber emgfeit! ftngen: ba$ l)at<^ott ge* 
S^er euotgf ett^> ba »irb al* i^n l 2(uf S^riflumfcfeaut l- 
lein @ln l)irt nxib @ine «»^ ging toran. S^m nacfe l 
^^erbe feyn^ iiJobftnat bem «i^ fö&rt jum le&em 
%rnl ^3 SBufe 3[5<5 '^ttfe^ (Sl^uSjj^tt^ 5|«0f^^ 3ne^; äJatct unfet inüc/ f ^lr"'0?"^^^^ 
to fcef lunber^ ti?b; Sc(^ ^äÄt\metii '^ v ' - 

^o^:t>^^a0::T^ fii&tedit^ wav^ ton brfft 

«>W mi* « berw# ^yfl ^^MMm^-r 

j^cr mm ^m, mm ^0' v ^,4 OMi linö ße»ei^ 

^^'^'^^^ - j&t6 biefeitterr^Ätinftr 

jttt? bAm^etji^feit; m4 (ißiti beut flu^f'ililgft 
"wer, ttj^iltolt fpgMbi^ljlJ Im ifere namtf %^ b«J? l««? 

m0 1 ^^^ imtt \m SRl*te¥ l min %(mMm 

m% e¥ »etbientAfi^lek^t barm' ^id^ «Uei^J ^^ ■ i^e; ®lfattl!^^Ä:aitiÄ 151 

ö5ttK# :trÄ«iö^li>i ^i "xok eifktfmeö mhii j ©Ott;, lag 
^ iüinmfittöb: (utfee jDelttÄ jft^jb öu^ Bloö^ mfe;Hcl^tm 

C'^^Jm bfe^ iji mein iu|^ i» t>em b«|?efelekn* 

liebe, Ji|ig,t«eitt)tt(>atifetib ml ISJtrbarf betjti»^ 
"i^m* W^tfMMbft^p b^ |«ttNjf>- Ä .^orrbi? 
baif itte^> sj^pHenbejt weinen be^jfuÄ ÄÄ^^ 4 ^ ^ 

laufr ^?;^ Mat.0^m m^:mmimm^m^ 

tntj erfc^affenl ®ott> beif MittllÄ#Äd),^tt^ 

* »«!f *?f|^|»* -f »tt, ber b^ri^irp^lMaeSMeiiS^ 

pct) öe^eat0t% :;v :.,^ iSWs^ ÖÄÄeiftl^Äoiti 

4. g^ii(U töe btlttge *ii^#tn^^ 

sg^tc^ , bätnft {* t^a, ^trfwt SKittldb; ®ö|^bei« 

©tanb^afr bleibe, tin^c^ het^^mm : , ;; 

fibewmbeie |e»1 Sag jum *::4: :@tttb aleidS) be^ un« 

l^eil mf^P^dßMi , ©a0 bei? ^lättben tnel/ löe^ bir j^ 

icl)/acb/'bÄtt#ftel!i[»t4 bod) tt«fe gttÄbci ©öftl 

»om f(iS)tufttmer tvecf eh/ bein erbamten fyat lein jtel, 

^err ^ hU 4leinöb^am jiell 2ßte grof m^ fei^ jerM«* 
SJater^, unb.Deröeltejfr be^ul^ubijl allem befc gut« 

>f o^tt > ber fi&t: ttiid& jlatrbl ^irt;> ; S^er t»lebcÄta1> 

^eijt be« @oJn^ unb 9Sa» n)a« jtd& t>Ät^;^|lnb TO 

t^rel. ^ ... :,;,;C... :;.;.;... ,,. . a«*/,allen nWett*: - ;-■ ■v\:/ 

: ftötte fiejobie. / %l. Seftt mete $e6e«« if» 

100 SM^"^^^^^ ""^* tnvl ^"^ ber^erj 
iyD^^tuf i(^ SU bir, iV4*C' unb ttteren 

^4 fen» /- '■■'■*■ kU «ud^;f##*-r'|y)l^id) .mar im:|wie6e;#öi^nte banrt t« 5W^ei|feth|^ iinmut^ft^. , glauben j^mä^entr S)ann 

wri^ öjf^ fh]^ ; £tta^^i^ ^^Itt 8; Untcv '^m t^evf olgcif 

$)ett gcfaitg i>on bctm* e()* ^j^oi)« , md)t folter fte; 

ve , lliött bet; l)ulb> ble ewig sfuf be^ iMf^m: ti>be$ we* 

UeW.^^ßnben öccf^t mb ^e«; ©ingetr fte bem lot)n S5ttf e/ @l£ai*e?uttt Stugct^ 153 

f^te tob ^jMJÄ^^tV : Mbrittgeffl ■. ; ^^ 
'mmtM ^iv mein gam ?«" wtuctt i mff,,^m 
^l^mmm^fmf, löt-i^t^ min: Pft meine t ®let| > einjn^o^?, ^om ?ödtcj-> l#mi*€ieiir,|M8^ 

o|,g^tan||t^fMc. ;&«vjr, Siit^; ÖlÄf ^ic^'«;at§;yneirt 

2* Ö Öf'meini^erjntdOt jihl) meine friftel ?pö^/ 

ferneir^itT'Srt if^inerttet^ung nieine fcete' l^ojft iiÄf btd^; 

»«ttfen f ^t^^ö^e t^eh »eirj» 25» ivt^ft 5« fe' gefcSafte 

irrten jttttt^gü |)ittimlifcl)eti S5ct;1&ci%un3ittWraftt)eifs 

^■•^anfen^ Senn i)on bem Ie%, U^tb niid&:mitbcineip 

^m^MMW^^ Pf evfj^nnrilöor bit^ gcs bten ®D mt^b ea mir.; gelttt(rcnl faufite^ ei^ent^utivBiß ba« 
S<^4<itte betnent getfle Ml(f fSt^beine^nanten^iru^m 3« 
3c^mttmi(|^4ttbet:n;;^^ert>' ettit#it ev^ekn^ ^. ^* ^S^ ^u|e^ .(^(auKje ■litt?» S^aÄ 

Mtm^<mii^ ^ f#ff^ Ätt^ xW: ;Un^ 
t)i^^ ruity Uttb^&eg|tfe <^^ ^Hf ^u<|) "tm^ fa^^^2>it 

a*: 85ef(tbett !omm^ :i^ ; My, £af fe«te irafi^ mi<| 
fft^nul ^ijpm ^^v^ett, A,^ct. beif gern tÄv^tebtv^ö^un* 
teojl mfj:llö|^^]fc^mev^ti; SHI9* e^ bim| belne^nabei 

ge^' , SÄiitt leift iWtb t^^; jwiltKen i; OBie «bei MeÄ 

3<i SlÖenn m« / ,0 l^cilatib beineh tt)illcnlo0 leite mtd| 

oUe»? tt^eJfe ^ie wengcyttm« «uf biejieij ba^ti'y '©aß ic^ 

n«.fj&be;ttJMuf^^e3Pj/: :Ä bMn j«l^eiru«te?t^«t^ S«o| 

einä^bivg«^ |aUtt. Solat^h b«m gefe| befolge* y : . ^ 

ic|> .t^tuttgv itttbctt ? ^ S^ 8* ©tai^r aud^^ ttiit beK 

fittbe^jie;be^ btr 4ßetni rtenfveuben^eiSiÜJifmbitt 

5S<rloyen, S^f««/ -tvujt»' tcft^ le^en 1iunben> Ann jtc^ 

femy^S^ni^ «^ beiiif wovf j^^in geljl beiMetb' cntwtfV 

nl^:|iafCe* V ;;: , ISoti funben gait^ entbun« 

4* Se3n#gutt3 unb feetl ben ; Unb nimm mii^ bann, 

mxi:ptm febenen, bie M «1 S^fil ^^wfl^ /r^infi^etv. 

«^ren>^ v^ie tttteüblt ^u ifeji »0 ber tob ni$t ift,, ^ur 

wr^fllÄ)t Jinb bi»: ^arä« »onne b« ge«rf)tertv 
f cijren / Utib tittttijom ftttt^ 

benjocl bef«i)t/ ^uß ^erj^ Mü. €i mt «n*, (Bott Jf. 

li*crer!e«tntli*feiV3uÄ j^m Ckftrmi^enpffenl 

nere|^te.iebe»^. v ly /♦ J^t:^ttf jum^eit; 

5, 3:)i| tJiifd :bett fättljettt t>^mii un$ j®ptt i^elo^ne If 

liebvti# ju: S^» reueyfüttf €^ gilt ba« ret(| be^Jerr« 

ad)« Ipj^tttj^ JDeßtp^i«; frurd^tttt^. td^ Minen ttatnetr'^Sm'^l^« 
frc f^infiJ?#|t2tiej? h)e3v5ii l^engl^tt^^^ bit föM «id^ 

llnjfeirtaü|<!n&.fattlfeR; 0(j ^m^ly / s-- ^ :^^-? . 

teiruRd#Än/ »nn #Ä v- }^i?^l 

»?i¥ um l>^|fe liefe .€i? mtiJbtt^ -:^^^ 
ifen an; (^$vf^nnk;t6i?nuu - - ^ .. \, • . ^ 

#eminbeni; ;^r ,; ' yC\Q (3^^^^^^ 

'4* S^ev «Mmirt&etf fptt li^O* V^ fet,mettfc^enÄ 

&m tPb, i^er f6tt&e>? tob/ |inber> 6c^a,ffefe enre feligt« 

,«i#t feletr* ^Öci^gitt^ er feit I ISftnetttt^tr Ä we 

(Mtd^ in fein^^ n#l S^wt Unbet/ Äf |>ie pfgett?ife 

»Jii^b er nt(^ii^i?5t:0en* pt^ ;• )&emetltvi^W«t 

%c^ blefc^ üe^eni lur^em ^| S^ingetnad^bem #u? , 

f^A^M<i^>M^ Äei^i^trebetA^^ilüölier 

J^l^ett/ BiiJb ii^« bevtt^Ä (pf^e^ben^t <l§t#et> feÖ^ 

P«i|^ ö?^t|e^ ftel?^ Ök« M 4tvt!ße«^en^ • , - ^ 
,■ ^ ■ Ä*.^e« igö ^tife;^ ©föttle^Ä BäÄ 


- i 3. i Wttjitd i&ctctt ; fttt? ^«>«*^ / ■ ^^;m^t^m 

<&en/ -Uttb W tttetttÄWi^t 'fnr& SKt^Ö**""^^^^ 

:i^t>V[! mh Ijol^tt b«i? n9^t> l&ef iJUttg (ittflrti^icl&env ^it 

^^^^ii tl^imy tt^Ä)^ 0att ber mein (^ott^^wic^ yufiv 

J^i0 • »ottbHttöien ^ |>ei|iet liebetu 3jt t?s>Ä^i;^ Beffewitj 

Ä^ bem i^tmmet' i^^tm* M<^t tn^ittej^ vfeele glficf ^ 

f-ftef#lt< fei^b ; ^ ilttb bÄeb 2, Wii^ ^^ e^ / , eö # 

tilg üttb getrp|im;j!mt beMnipfeh) fe'ffihbe wt« 

@d^otttbertiebj!entteigttttö bef|tcl>rt^> ttnb b'^fe ISjle 

U^t;. Wih' e0 aud^ bie bdwpfeh'; tJoi^ f g^ bUlbt 

i^WiHU jpfii^t j Unb b^nit meine 0^t > Unb iebe 

uft' au ^Ö¥l|ltö?pvl:e ;, ^^itts fdpierigf eit / yt>xt l)eute 

git burcb bie e^e vföttl* wid^ etficfererfiv Sfeii^b fid^wei 

' :5* |iHem mK ic^^^^ wr bat(§ bie |eit 

tetr fStibe , Unb bÄ ^uf $♦ 3e ^ft'rcr t(| ioKbirlttöV 
^efumfeltt, ^«f idb #. ÄM^W ««^^^ 

tten Ije^ttb Unbe ; ^n bei; len , Sl^ 0(M n^itb mM 

i?äliinb;.fl'e{)*mi«:be9/^Ä0 len; @{§cu' t^ mtd^liettte 

idb wo^l gerdflct fe9* ®ieb tti(iS>ty J5eir ffinbe lne#t 

mU betne$ geijle^ »äffen jn fei^tiv Um »te MW 


ber tob ®U#' iJtefer weit 

tmiMß^^Mn^ dnßms 
Uiäm f Ort feuf jer l}in jtt 
©Ott, tttt tvunfd^ tt<tc^ 

Umfen tji 9'^ic^t a'nua jw; ; 
l^ejltguttgt -: 

51 Ät <elB|l ^^»tnnct 
nl^W/Mcm'i^ i^nlittb» 
lic() liefe, y^l) jetnetr tvertl^ ; 
Jtt f2)?tt / 3n feinem Menfl 
mtefeü^e^ Menn i$ to 
gute tWr ®«^ ntttr fVin ^ 
»ort gebeut, @o Bringt e$ 
niitf' allein Stu^ unb^^nfriea 
ten^ett^^ ' ^ «-^-; ^^..^^ 

6» @o #1 ein lajIetJ ij!, 
@ogiebt*^6o«i^ feinen fmis 
to; ©ei; tugenb mx aU 
lein i;at @ott Me^ ^Uiä 
, befc^ieberti %yc ber, beif. 
©Ott gel)orcJ^t , €w5l)lt 
b^bejle t.()«il; SSJerfeinen 
®!?«^l)erlagt, IScrUftiein 

-7» t5ie Begrnng fö^rt; 
mid^ttid)tStt eine weit öoK 
leiben;gottfettntunblieH' 
min^Mi ^ie Wvfp 
w><U)rett . fi^enben , |J?(tc|)t^ 
Werne feele «in, gMtmid^' 
ntitjuuerfid&t, @te&twci$i! 
Wunbsier|lanb;Dnbmttt§ b«»;, Un0 felber a^ beftes 
g^nlvÄ^er f[eg:,^;fof(^n)et 
eu i(l> SBrtngt ö5tta<$e^ 
»ergnÖ3en> , Baö jt^g- i^,t 
W e? gleif ^m jtnfa?!^ 
längfam^ f ort : ' ^n @ott l 
Mfrmitriattft^VUnbüatl(i 
tnici|i burej^^beiii n^wt^ 

^^0 gleb biäiwn, weil 
i^V^f §ewl deinen wf 
no^ |&«, ©«f-i# nitic^ 
tmgefattmt fSon allem bb* , 
fm^leljrei: ©o b^rfi#ini(i&t 
ju ilißati 3u meiner grpfteti 
pein, SiÄein I)ier öe^fjuni^ 
te? glftcfe ^rdji^jttDeine f^ttl^ 

€i9ne- 2)lelobi<»v 

^0 , ^i0 mein »er« ^ 
trdu*n anf erbeni Schweif, ' 
bö| bu mein trbfejj bin ; 
Mn trojl fantt wir fonjl' 
merben» ^^ i# fein retteif 
m^t^ bir, ^ein menfcl^ 
fein engel, weld^er mit^ 
2lua meinen nbt^en felfett 
fanm ^id^ tüf idjy an;; 
S)ttbip, berlelfenwi». 
«ttb f(j«n^ ' : ■ 2* frlofer, mein^fcjülb 
ifl: gtJo^ ? 2>oc!) reitt jte niid^ 
öon Ijerse'n, . Erbarme bidj 
nnb |)ric^ mi^ Ip^ ■ ©wrt| 
beineiJ 4pbef pmcrjen*: 158 ?8«|[e/%t»%ir&t^^ 

imf Äammett f «nti 1 ■ W iWt i^-, ti^. J^ö(ng, 

mm ^t#, ©ftf mmit tttK^, » Ä 

4elty;fitt.^0ifei^t>ol^ tarnt* m^ -ciljl M^n bm- Äl^ 

l«|tt^brjt*>^@o|ai?fc jer aeit j)eÜ eirbl^glÄcf, W 
mi^m\ttvi>%h(^^f^ jetigfeitl 

<M .{p r.. rtt^u ...^k.i. 4* 3Ö « Oft |ab* td^ mit 

^^»«<^ *«^' J^^^f td) meine (Ättbe fU^^n l 
?¥i^^^f M^- geeilt unb imHi^dffÄ ßtib 

0ttt«rgetPe^ut^Unb W^ wmic^ttitc^ßmÄ&ttl ss4 
«nf auf bet^ec^ttjajtt ^ft, o ^ptt> W meitt ge.^ 
^e0»ar)r(m glaubend to«, jj^t Itm f wft bajU bic^ an^* 

btc^ ^p^itfmt Vitium ^^^ ,,:/ , ,, :"I: : 

jett,. Unb me^r no* in betf ; .^ f <5?> J^^^^^^^^f i 
emideit ttti(^bieföirbe;«efd6!WJ^^^^^^ 

t»at: g{«id^.tttfttt>tef anbi 

mit wal)l !t:ief , ö wie tief, ^"S ' « » * ^' 

' blttf^i^fafett: aJieaeitet '^'^^P* 

npii^ nic^t ptii te^tenmall 6. Kticl^ bteSmdl Mtt td> 

tobei;föttb^J?/b«ifW btnl dbetttjrttibmt tdl/ntmörij 

a(« w^l^eti abgnmb etr i^ jonft fiel i(j^ fe ti^f I «eitt m- ^i\M n9 »öif^ift WÄiJ tiö# ^{f t ^tti 

^äöipfe M(|> Ä fteittirtlt; l 
ftitein fielen , Utt^telre mlc^ k i)ft<tttje iuiti meittfr 
^Uj Utbtix WM}!^ (eigens 
t^uttr^'^a^ fer ntÄtt>etf> 
tnein pl/ tneitt? Hi|tm » 

llj|_ Äkr^ittben , Itnb fers 
f^^ic weineif : lljfe '|eto 
S)antt W|l bü <4fe ttteihe 
ffinbcn, JSte uUI^k )vte gvoj 

ttveitt lebetv^erv^beht ^dmf * melbm jebemlfe&k! SBfe , 
M^ttli^ mtbmn nteiit eiöi 
ibe^ gtttöbeii« utib betftite 

Ötlic|j^iebtr33te;tg^ 
^tt luft mif tfjir ; S^ilgmje^ 
tm giWjett »öj^fa^ ttHbe^f^ 

in mwl 3«^ tt)ibevft{);ttbe 

nicip), nnb 9Äb %t^ 

ft>ie im tvÄuntV Ä |««fi^ 

ifob^ fäWte bie^ me{ttekn& 
fafe 1 S^ctP^untö blÄi 

^pfimbt^ feinen fd^mc^^; , 

^4 j^Forn rjet^t jtnn ntiid^Ä 
tlg -l^lnijerti&tt / Ät; <lolj 
Imf^itneine |iij)in'!Ä#e fy«f!> 
ä^uft. fut b(i^ wamenbegeÄ 

Üjd^;t»arntuttÖ W^/ f «i^- 
ti§ wir bft ein «ngentltct 
^eif tijgenb nhb beVnnfc&ulöt fe/ göerttiitÄMen^^ 
«tfS^et bi^'fb ö 
»♦»^ mir pbn 
__ I > SSenn t# jtt Mi; 
«mpabebat/OBieöfttJew 
frrät i* bit jtt lebend grt .V;^vJSetrgi6 tti^t ;t»lebei;^ 
meine feeU, SÖie oft b« fd|o« 
g^Sen biß 1 SjergiS ntd^i: 

tfe$\J :;:be^. \^eüi-n befe^le^ 

'?mid|y ÄeryA-attf eji)tteif 
**ibafinr» : V 

6* ^'S# i6q ^ßn^ fM0^^^iS^^^ 

vmrJmx mtd^ 0tUn, »erlanget, &inft#,pÖiptt^ 

jtttt^ .fkti&'isfeit mUi^nt ffer^en; l|ni>;lie6e Ibod^iMe 

^ii fantifi c^, mefn^f 3^ xi^üU p ^iv>r tt)eld^ ein' 

mmti . SBenn ^ti tttt# «escberÄ; f)«^ ' vi^(ii)-%if 

grifi, fe;i»anrjf «ic^.!^ fangcttÄt:"!''. .:::;■",■'; 

hiWä '^^ folljulttle^ li(^ ^W 3f#:p|)tteltafj:uutt 

^K^^ ?f ?S^^ ^^«- 3* tafle nad, S 

mw'$mn ^fiii x^ mt tmmi± - 

etil felm ftwnl ^ " l&rtugen, (grkmer> bir«^ 

3. Stt meinet W(!en gen; S)ai gute njetH^beln, 

ittgenb^^atctmWijÄfge« ssoaenbe, @'ptt, »oKent»?; 

(e^rt- eciS)5n, öottltd^ il! OÖa^ jutt Oem «jott w 

bie tttgenb, Unt> wemeret-- Umi^nMntmüMtiti 

feri »ett^; Sr^j; folgen SJeWic^ meinen geljlt' 
teine fmtbett/ Unb n>er> ' 

wae ©Ott tt>itt, t^ut>\§at sßjeU ©0 öin i^ min fein». felbj! in feinen leiben, |tts _ ^ ■ /-^ß^Ai,« irh t« 
frleben^eitunbmnt^. 204^Serml 3V ilnb, wenn bet :pil:i neii fd^wimme, SP^ein l;etj' 

get^otte^ ©e^ fönbet Ittji mit ang^ «nb ((i()üterp 

i)erfd)mdl)t, 3Bentter> ti^og: tingt;jiann ^hf id& beine 

ll^rel fijotteg, W @otte^' faitftf jlimine/ S9?& ^ti» 

^f4be ge^t.:/äöad tioitbil&m lanb, bie mit^tt5j!«ngbi:i#j 

iü^t jum' lol)ne I SBenu et ^^ hkufi , gmtnblt#;:l 

bte iutje §eit' betreu itat ; hm möben / (ft^utcfÄ 

»elc^e Iftone i 5Belc^ eine fe» Itaftbe^ lebend an,, Unb 

llgfeitl ' fliebft mijj icnÄnemfri«?^ 

"* ' ■■ m »tttt fUWut^ unfern getjl V(\m M t>!* P W , , f?it 

*er|!tnimt> , Utt^ jt^wöd^e J)t^ aa|l| t^etimi guten ^e^. 

|{nberitt*tBli^atn«it^'@o |SJie.beinen ißate» #^eJ:: 

^Ätig» ein^Ä^ jWe : 3, Ä* (c^y« tni4 J><>ff 

^Itmmti ©u^äiJf jIDt^Pon . m mt W 2fn beinemiot^ 

äefunf neu- - I)anbe/^ .etellj! finbe^^^uv- 5er am Fimmel 

}f0 bßmm fampm |ia&e t^il, ^em bii t)er9 

fut; ®ieJ>ji m M&*ung giM Me f&nbe; ^ag ic^ 

ü)lcöeirLenb«^,.S:^at,un|^i; btc^ fu(l()e; bcn« bu M 

kwäm Pllfe ntug* ; ^etr iveg ^u (^otfc;. bn, gea 

3> Bitiftpn fmmci: (ua> bifl^kwa^jr^eitun^ 

utttetUegenf -^k Jlctnfie i^aö leben, 

j^ i^tb^i^^:^n»^if;^ % äf^ ntetnfö jjIauBen^ 

Bir I5nttten »en felnb ^fe^ fuin, Unb f#n>ac^ j» 

^Äen:>- SSctttt f^tnt^b |to Äfen; 6b tDoOefr 

glaub' 4n bl#i(lUnfreflats ^imiti^ßxtmlt)awoU 

le, ^rubeminbet ewe ^elt, ie(| htc^t ein glhnnt^nb tid)t 

Stvetbt «n^ itt myfen ®ot? ggetlifdjen laffen/ wae(l 

ie^ tt)e|e,mtugettJ^, bte tti*^ ^tt -f*awi*e0 ro^t 

bei 3((^^i)it i)6m|tmmeTj<, ' 5* W/ ^ä? t# wa** 

/1 AC ^<^otte^@ß^n, f^^m <^^ fJen glouj 

2U5*4L) J?err 'Sefu ^^" .S" ^^^^l^«^; ^^?«f 

te^t glaube , 35er bu bol ^l^^mm geWren 3 mm 

W ber ffinber bifi, Uub ^^|?/l^ «if ^^^ f 2% 

glaubenb treu btr bleibe, ft««f* ^»^ m^m^t 

tia§ ij^ bein tt>erf ; b/vum ^»^ «^ il)m f^u4)ten^ 

|ilfau#mtt;25ä^td)«d)t . 6/S4^ 3ref«r€W?««f 

glaube, baß tc^ btr Sluf gieb mir fi:aft/0tdt>eu?ig 

»Jtt)iB 3«gel}bren . t^^ p Hebit , Unb «ine 

2f 2fay I4r> unb unters guteritterfc^aft 851$ tnbe« 

n>ctfe mt^ ^ ^tt^ ^mt tob jw oben; PWaud^ii^* M}Hf «tt^Nifd^ deinen tob, jutJotte^ W«> ^^^^ *»?« 1 

^fe&gliittBettöijieleiflattgenl nige fmb/ bie t^n ge^ti* 

wein ^etl f|f «i^et.^uif y;l|t,ei.„i4tÄ(euc^, *^ 

lanb, folge bort, SJae '^ ^ ., /cfifl.r 

m etJktm bic^ wem tr. j,^J fan{)eHi|iöbttetren raul^ 

2n#C Q^* ff*"'^ *"^^ ^^" l^immet^erben , m^ 

UO* ^ ffaube, mt ben jl«ubl ©inl» tief, 

bin id), ^ei; fünbeif, H^ t^^'^^/ «tebei?, tief SSoir 6em, 

Ibtt weinet btd^ ^(od^ flei^a, ber bidb in'^ leben ncf | 

btt §etUger, erbarnjl, äöclt» (©inf in? ben jlaub »ov bem 

irid^ter , metneif bid) tt» ^inab , ^ev bir in €^n|io 

bftrmfllgttm glauben ttttb alteögaK ; 
jum t^ütt ju fdbtoadb/ ^iebt 

;0ft mein berj .bei? ffinbe W* S^fuf mciöejitrjetiflc^tu» 

«ad^; Sc^Mmpf, o93«s a/^T /«teil unb bor« »»wi -;$«; i"»wFT / V «JUS Ä#^<7 /^teuunDöor« 

ter,nic|)tgettung£)ett!«m|)f Z,U U W tti*ti(5ber 

beif ernjlen Heiligung. pfab, ®elcl)etJ |ur öotten« 

t. ^te fd>neU iü öon .ft 1*^!?%? J^^^*?^/!! 

berred)tenbW gumirr. ^«^f^»^/ ^«^, ««^fff' 

weg» oft bcrfcöritt getrau l ^^ !*^f"' ?Ä' ?ft 

5?^betje,f^i;ic?fc, SBenn «m jiele felbfl nt#fmftl 

e0 in biefenabgruttbbltdt! üj» Überfd^ajettglid&ijlber 

£)ie wifet^at, wie nai&* tobn, SDer M^ in ben tob 

grdn^t fte Sin einen fe^l, getreuen, ^ie, berlufib« 

ben (^ott »erjiel) ! ^ert-, weit entflol^n, Syrern (SJotte 

§err! mein gan^e^ J&erjers ganj. M »eiljen; 25creit 

fd>rt(f t ; gSJenn. e$ in biefen loffnung untjerrMt öJac^ 

ai)av'u«b bU(tt l ber ftege^lrone bticf t* 

3» ©^» ^Uße ; (SKaui^c utilj ^tx^tm 1 63 löi)tt mm^m SSon^ betp 

gen; ©iegev in be| tobcfs 

eetjlöoabmd^tl 

4*>^ettKcl^et:t>oifg5tt3eifl 
bltf geudj) utt^ na#/^bie 
-fc^aar bei; jiretter! @turm 
Uttb ricfö^tumfangtuna Ijicr, 
Settp^ ifl e^ (Ittt unb ^etj 
Ux ; ij^ojfnung fi'e^t bag mo|?s 
flenrotf)' ©d^tmmem ^^intei: 
gvab uttbtob* 

5^ Sluf bann/ mtigeoof:! 

@ott felbjl jum f ampf euc(^ 
täfle* i^tt in fc^njÄtt 
mächtig ifl ^tebt urt^: fieg 
bmiti^ Sefum ^^#1 ^ 

OriQ Sfö^^ ^otte^ 
4Uo<' <4v Wort mc|)t 
;t)ait/, «ttbfputd&tt Sd)fenne 
^ott ! ber l)eucl)elt, |n bem 
ijl^oty liebe nic&t.lBie 
fe^tj eir ((c() aud^ fc^mew^efi 
SÖßi; abci; fein wojJt glaubt 
tt«b Mit, ©et liebt i^ttjo, 
Wie*^ i^nt gefaat^ 

2. ©er glaube, betifeitt 
^m eraeugt, s|^uf aud^ 
bieUebe aeugen; "^iWnx bein etlerittttttf #eigt/ Se 
me^r mtJb biefe fltetgen*. 
©er glaub* erleuchtet nic^t 
affein/ @r jlarft ba$ ^erj 
«nb mac^t eö mn^ 

3* Ärf)Sef«m rei»iJon 
ittiÄFetbat) 6ittb n)tt nun 
©otte^llttbcri SÖJerfold^e 
^ofnung Jü ibttt W, ^n 
^ie^t bert t<it^ bat funber, 
Solgt(5Wibe9.ft.nel, al^ 
ein d&rijl , ttttb^etnigt jid&, 
tvieer rein.i^. ' 

4» SllebÄ bitt i* ^ott 
attgenel)m, »Bautt id^ ge« 
borfam übe* S3Jer feittett 
MKenJrtlt, tu bem 3|i 
ivabrlic!? ^ptie^ liebe» ein 
immer tbdttg ä^xi^mtf^nm/ 
©a^ ifibe^ glaubend frudbt 
unb ru^m» ( 

5. ©er bleibt itt ®ott/ 
unb ®ott in i\)m^ äöer tti 
ber liebe bleibet* t)ie lieb* 
ifi*^ , Ht bk d;erubim^ 
(BHt SU gcljör^eu/ tmUt 
(^ott if! bie lieb*! anfeiÄ 
'uem tjctl'^atpl^ne liebe nies 
manb t^üL 

^il t^M^^ ^er imi felrg u, 

Ünb, Salle^or birntor# 
©u tweift/ ttja^ tt>tr metts 
f#ett ftttb, Uttb' erbarm jl 
hidjmbtu dJrofifl meine 
funbeu fWb/ ©ie mtcö 
2 3 in* :i64 ^«ge^ (S)l(au6e imb Sugenb» ' ^ 

s 

- 2» ^tpat! id) bWttid&t «per auf erben iOJit «Seh 

»crtl), ju OfrÄblid^ auf;r feinen' Iraften jlrebt>; 9lii 

littfel)cn;©ocl&t)w6M|fe{rt 'guteti »erifcn teid) Ju «jeu 

Skatet: mir, 25u »ermmmjt bctt, ' Unb hid^t -für ^ biefe 

mein fler)cn,^e«n|l mein wcltnur lebt, <Stet$ Dov« 

Innrem/ jte^ell nüd^, SSJetttt n>arta bringt unb nieDevs 

i* t>or birn?eine| .Unbtjer^ gift;, Da§ feine feel* wn? 

fltebjt mir öaterlicfe, SSJen^ jlerblid) i(! l 

W m^ meine. ^ ^^ ^i^ forf^t v^m^ 

3* ©ic^, bieg foir inje« ©otte« tvegcn, »f gut 

{jiemfcömerjSiÄeinvcrtr^jun ij^/ leitlJt unb fdjnett jn 

«rwecfen* ^or ber fimbe t()nn; ©priest md)t; (^ 

foß mein l^erj/ 9ci(^t i?ot fpred)en nur bietragen): 

Mr erfcferedfen» a;raucnn)t(t *■ 9(0C^ n)ia jid^ fd)hmu 

W, 58ater, bir, ©tet^bie mcrn, n?itt nodö ru()n;" 

ffinbe ^fljfen; 0^ie »ergefs @a*t frfil^ unb tvnd)ertmit 

fen, ba^ bu wie @o t)iel ber jeit, 3«^^ ernte fär bic 

(d^ülb erlajfen* ewigfeit* ^ 

4f W^ fejj.bem'sargiV 3* ^i^fäffet öon ber tits 

^tgen, 'hzt mein feufjen g^nb.fprgen, $)enfter>unb 

fennetl ©er bem gnabefu* öenft mit tn^ baran , SBie 

d^enben^reis)en jutrittg^n* er l&atb ftd&tbar, balb Der* 

«et* ©ing* e^y feele, »or borgen, ©n eble^werföoU 

iem^erm, gliegiJorfreui lenben fann; %x<% nö^et 

fcenfiber! ®ott, bein®ott, jeben augenblicf pr@ott 

»erj!5f t nid^t gern, Igr bes «nti feineu brübcr glficf* 
gnabigt lieber. - 4, m a§gcfcÖre(ft »on 

5* @tt>tg bifl bu fo ges Mnberniffm, ©tdrltermit 

fnnt, @d)5pfer meiner fees feiner pr^e ftd& gn feinen 

le ! 9(nd) wenn id;,bein jfraws ^eiltgeti entfcl^lufen, @lei# 

dfielnb finb , 9?oc^ auö feiren>unerfd^ötterlid), Unb, 

fd?n>ad?Mt feble, 60 ges wie er äu(|^ jn lampfen 

fcenf|^bu,berbuttpet^t, 3:)a^ ^«t , 2ötrb iegUd^r ent? 

nieinl)erjbi(i^el)ret,g)?einer fd;luf jur tl)at. 
^tt?ad)l^eit, nnb »eraeil;(l 5» ^t »iberfeöt mit fe« 

^«m, bei; wieberfe^ret,, pem mut^e SDe» räpemficö 

imb ißufc/ @]fau6e imfc vtugeui?^ 165 

ttnbl«m^ftfur®otti a:raf gel^aktt, SSot ®ott ^»oci^ 

i^tt>- im f^mpfe f:ii; baa nur ein tSnetib erj. 

gute r Ocr weit »erfolpng 3, S5au Wuferauf .^«nt^ 

ober fi)ptt} 3^m Meibet Brid) beitt brob^ ©a^Dotf 

boc^ ber preiöbeöflmta; ber amen ^u »erpflcgeu; 

gl" rampft uttbringt; beun entreiß bic wittiven i^m 

(gott öiebeut'^* ttotf), Unb fe^ bertDdtfen 

6. €r jarjlt ber großen p)u^ unb fegert ; ®ie| äffe 

ftW »tele, Unb mmu betnc JiaBc ^tn4«Ko*W 

fcctt i6m belo^tti: , ©enti ^ mc^ »pt(SJottg^ekiu 

txmy mä^ ermd)tem jic* ^Benn lieb; untrjjfft^t bl# 

Ic, 3m:»arÄbiefe @ottc0 md)t bclekn, ,eo t|l blr 

t»0()nt Wl cud^, bi^ fttte^ f ein geiviKn. 

m t()m gleicht, v»pl)l eud^ ! 4, %\^xC i\)M, bte ber 

m\xx\%t fe^b gvofS j m \\)% ijelbenmut^ «)cod) jemaia r)at 

fc^bmc^l öevn^ten f bnnen ; «öergief 

; . . fur'^ ijaterlanb bleitt blut, 

€i9nc Motie. Sa^ beinen leib fÄv anbre 

h TT QKl^^" ^"^ ^"^^^ bvcuneu ; ?8efeelct Wd) nidbt 

Zll> W fur)fung bet^ ll^y uttb ^)flic^t; §8tjl t>tt 

tier Pflicht )€)i#@otte^ liebe bte abftc^t beiner floaten: 

ttt(i)t befeelet; 60 xh^mt @o fjböij' unb wtte ganje 

bid) ber tugenb nid^t/ Unb j!aaten ; @ott ad)tet beiner 

tvijle, ba0 birf aöeg fei^len «jerfettidyt» ' 

SBenn »ortl)cil/ moHufc ei^ 5, g^g' i^m «n^ imfertt 

genjtim Unb jiolj tiXt nuv hjerlen nur, So lönnt* it 

bßggutew%n; @o t^ue ij„^, pe ju tJoUbrngen, 

ttod) fo gute^t^citett; t»x @el)v leid)t burcb feflfel bet 

[)a|l öoi; (iott ben lo^n h^^^ ^natur , IDurd) li'afte fctt^er 

N» < aUma^tj«>inaettiS5ori^m, 

i €ev) buvd) bte gaben ber atte^ Waft nUb giebt, 

ber natuv, S)ö^ wanbet ©iltwei^Wni^ts;, ntcbtg 

imb ba^ gtitcE bet evbettl tn^c^t unb jlarfe; €r iöitt 

SSegl^iceejI bu bie menfdben t>te abfid^t beiner werfe, 

nur, Um öorba-njeltgeeljrt ^t« i^erj, b«« i^n »ere^rt 

juwevbcn;^rfulltbie liebe «nb liebt, 

nidJt betn \)ixy, @o. Mjl 6» ©n |erj, »on eigen« 

bu be^ ben proben gaben, XhU fern, lern »on M 

58ep bemmjlanb^ benens |tolje§ eitlem trtebe> ©e« i^clttut hw^ hxt futd^t h$ ©e$ li5ö)j!eit v^o^t gern ju 

Jjerm, (^tttcut burd^alAu* eifötten; SJJad^t feinen jtnn 

6en ^u ber liebe ; ^ie^ x^% ju beinern wißen/ Uttb folöt 

»a^^ottt^ottun^ftedangt*; bi»? in bie emgf cit* 
Uttb mnn m uid^t hk^ c^ 

()et!j befi'l^en; @o »itb ein SKet SSÖo« meitt ©ött wiß k 

leben un^ ntd^tö nu^en, ^^^ C|r*r)'o#eviott> 

IDäI mit ben größten ti)aii ZIZ^,^ Derfeibe nur; 

ten mmt^ . ®af i(^ niiv bt* begehre, 

7. X)'rum taufte, btd& SWein ganzes glMnuiffuc^' 

ttidbtburr*benfc^etn, 9»t in bijf, ttnb bid) aUtlnmxs 

bur* bertttgehb bloßen nrts ebre; ©aßi^in notb bic§, 

men. @teb* ntd)t anf beine nteinen ®ott UnblSat^tite 

mtV attein ; @ieb* «uf ben »ernenne ; t^afmbtt teib, ■ 

quett, auf bem jtefamem noc^ glucf unbfi^eub'S^ic^ 

^ruf bid; »or ®otte^ am iemitlö t>on Ux tvennel : 
gefielt; Ob feine liebe bidl) 2* mkh, baß ic^ aSe^ 

bcfeelet^^^m berj/ bem b6fe fc^euMlnb nur, n)ö^ md^t Ä slaabe febtet, gutifl/Uebe; Unb.irr» ic^, 

©em feblet auc^ btc Itebe meinen fall bereu» Unblernll* 

«id^t; ^ lid)mid) betrübe !.2,aß meine 

8* Sobnt liebe gegen ^fM)t, wein @ott mi(ii 

©Ott in bir; 6trmrb fie ntd)t Mit »orfa^ je »er« 

btc^ ^ttut guten f!drfctt. jDu le^en ! ^cr feelebeil wein 

wirfl bie gegeniDrtrt mn ibr befrei tbeil, Saß midS> rec^t 

2(tt liebe ju. bem na^jien tbeuer fd)d^en l ; 

bidb fd)muc£en folT, 3|! ^ix^ i^i^j , uerleiV S^ir einen fe* 
lig, obne lifl unb tucrc; . «en glauben, ©er j^anö» 

S3eneibetjii(Jt be$ ttad)ften ^^ft, treu unb tbätig fe9, 

gludf e ; ete b labt ftct) ntd&t ; ?rdm mfif e b^n mir rau« 

ij^langmutb^t^ott. i^enl ,@teb, M^, icö mtcb. 

9. @ie bec^tbe^ttdcibN allein auf bid^ Unb auf bei» 

feiler jü, Unb freut ftc^ wort krlaffe; ttnb in bei; 

niemals feineö fallet* ©ie notl), i<x felbjiim tob* ^m 

fudjetnid^tbloßibrerub'l W getrofl umfaffe l 

@ie f^o^ti mb glaubt unb 4» ^tlf mir , ber id) er« 

bülbet aHc^* ®ic ijl'^, I6fet bin, ©aß xd) bcnb«^* 

bie bir ben mut^ öerletljt, lartb liebe, Unbbilbe mid) 

na£& I8üf[e> @lmh üfttf ^^«aenbJ i6f M^ felttem fm\ Ä(e!> 

geirrt, SWic^ fiiincjf vtk ju 
^arae»; Uttl>g«ft> noteer, 
f(f9*^ nod) fofd)we?/ SÄeltt 
freu^ auf niidS> ju nehmen l 

5* 9jte tttüjfc ö^il| unb 
eitclfeit Utib jtotj meinJ^etrj 
regieren; 9ftiel^af «nbjorn 
unb Mtterfeit^uif rad^emid^ 
ijej;f%e«| tDetn ttjortge« 
feetit üerfSjtiticJfett; aSevs 
hmmt btt r«d^fttd)t tries 

«ac^ felbf memfeittb ^ifs 
fai^w meine liebet 

ö,. JÖetntg uttb (ifl «nb 
()euc^ele9\§ilf mirfowfals 
%Wen;:9?ie mufM^; 
mid^ bm?(6 glei|[toi^ Um 
menfi^ehgunji ImMjm 
U^JA unb nein mir l&elÄ 
Uö i«9«i «af mtc^ ttidjt 
lieblos n*tctt;,,Uttbjftttf 
«nb Mt mit fmmbUdbs 
hit, sjjjit Heb* ttttb fanft« 
m«t& f*lid)tml 

/7* ^Öetrjr, leiere mtd^enh 
W(<imreilV ®teb mir ein 
«ein gemötoe, ^a^ i(^ in 
f«tt f«üib/ b^r wabrbeit 
TOnb; sOJAf'id&aufndbs 
«3 ttJÄttbeln^ ^ ttnb jeber» 
i«t nßci(^ . bimglcit «Dlit 
«i«ßcm n^c^ficn l^aiibcln ! 8* ®M, baf i# jletS 
bett möfllgönö Mh atte 
trä#it fliege; ^afid^bet 
mit mein lebenlanö ^u 
nu|en mid) bem^be] Saß 
meinen fleif ju bethem 
IJreH'/- Ö (Hott mir ttobJ«. 
gelingen ; Unb fegti^jl r bu 
b^,: m^ id^tbu%^^i^ 
^m$mb e^re bringen! v 

9^ 2lc^, gieb mir beinen 
guten geiji, ©erfelbflttteia 
^erj regiere, Unb micb, 
wiee^j bein wort mv^dß, 
Siuf beinen n>egcn föl)re; ' 
©0 n?irb mein l)erj, in 
frenbf unb fd^merj ^ir ju 
gefaften j?reben; JUnb bu 
m^mit, i&ott, ^(Ibetj 
btr ©en lo^n ber tlreuc ge» 
^\ •■... "'■''",■'■ 

SJiel |)etjlie5f^3<fu, mut. 

^lo* 4r tenmÄnjfei^' 
ju tlarf en / SSjjicj^ ti^^en jeit 
unb prt jtt eblen »eicfen; 
Unbbilf/ baf ic^berfunbe 
ret| unb freube SJorfiel^tig 
meibel 

2* ^a0 tdb im tragen 
fd^lummer eitler träume 'tit 
eble jcit bcr au^faatrtie Hvt 
faume; ©ag ik fi^r mir 
ium etjjigen bejt^e, Wl\t 
etfern%! 

3v t)aß id^ be0 lajierg 

tSufd)ttng mx(S^ entjielje; 

«4 ©e^nell, iitu^ i(^ jlrettcn , f öt ) Ut l)üVQmMm^ SSott wWs 

:tiK^ letbel Tben^ ! Sm^ttttmel foß mem 

Mr ber W a«eÄ an. tob^a joc^ ; ^nt^unmelfbll 

ö^^ke, 9^m;bl*auc^.er)¥cl wem n?anbel fcj^nl ^ 

it>«r t4 tMt »erlöge l Uttb^ J»^ ^^'.^ -^ '"^"^ 

iiuf meine W;' i^W t^^^^'^^^^''^'' 

min hm in nutnem ft^ f^ ^^^^^ S^^' 

^em (ekn @ic^ nic^t et|^ f'l ^^'^^J'^W 

6* sgtlt ftd) berjlum t>m:ci^ feinopfe^W/ Unb 

$er tctbenfd)aften tcäen/ jl«»:!, bid) i(>m jn weih«; 

€0 jlttt* iH ^?ev«l gicb eiel)|l, in Sefn, ©?^ ^^^^ 

^u()' mf meinen tvegenl ter^ @oi)tt, 25eÄ glaubend 

'©0 wevb' tdt) immer cbfer, loijn, 3{)n;unicm §en*n 

fid>'m, fve^5f,^irjlet^ unbunfem^öttl 
$^ttxam; ^^ Sovr öbttt Anfang r 

7^ ^^ wirb mid) nid)t0 »unbcvbam l O'H bet 

in meinem laufe f)inbem;. @öttl)eit offenbarer! tm 

2(u#t#empfa^e bann mit. erb^reig Mfce butt!ea)eit; 

foeinen finbern , SÖann bii ^u erfd^ienfc bu mmm 

i\ihommt\h i><>rtbet* ud^tel aBitf#un, in bei* 

iiem eo^nr 5De^ ftege^ nem angeft*t,e 9?un betne^ 

*»^<>tt<^ . ^ OJatetf ^evrli(^feii #(^t 

-i« i «** X . , .. WÄ^J^l^eit nur; aucl^ xW 

mi mmt min\t mmt, e>tv0^ b» «n^, SJJittlev> 

.m, «)eld)' l(ieU 5«/ ©eetenfneben r ©» 214 15' fann id^ er:^ l)a|!*0i)oBbmd)tI ©e^ iJ^r* 
fingen I §n «>el^e Wtt ^^^^'"^ nad)t, £)er ffinbe 
Hn i^ mid^ fcftmngenl i?w«fle nad;t .iH^inl 

4»85Jenn 5ßupe, ©taitk önb Stu^enb; 169 

4;SBanttbfefeeIMn tiefe H^l h^^im gmd&t Sljl 

ptltc ?8etfuttlen;t(t; tvenn tu ^ciüq ! Sobfingt t)em 

gftuj iriv Witte ;©etJ wlKe JJewtt> ©ie i^r bem^etm 

beg ijl/ bcirfteliebU SBann ©ej^otl^enfe^b, unbficvbe» 

i^rittttigcr »«iJtvrtuen, S^r fbtttj 
frcuMg M^tt faji sunt 

fie ttJiebct«, Unb nun _ _ ^|„|| feltg bort 

Äf r^J!^ I'^^I^^J^^S^J Daa ijt unb bleibt auf et* 
<Botbeir^|ne»: r peht Mut ^^^ '^^^ ^eiUaerberuf. 

f^S^^f^^^ ®'>Ä' bemidbfüeubigglari* 

»erjoK ««* fe ; it^u^e ÜÄid^ , ben tt tin(! 

5. Or battttiM^tfd)Ott aua paub etfa)uf. 
gegeben SI)ir neuet nm\ 2. Ut e^be, ba tuic 

«ttbemg^^icbettlSmKm* wattcn/ Oft ffraüc^eln, 

tnel tjl i^v wanbel bm! f|eW unb fate, ,3fji nu^ 

^m,mmtMmtxi ein pitgertanb/ S>ä^ «ne - 

|u jlreiten > ©te()t fie bte jum bimmel leitet , 3ut 

Ivonr fd)Ott 4>on vveiten, etüigleit bereitet; '^tt 

t)\t !toii»,Äm jiel', unb ftommen f«vje»;>rüfiina6s 

betet Ättt ^vci^, tW y^ti\> ji^nb* 

ber «uö etfc^afft, S^m ^u ,> 3. ^i^'^ ni«tIu|li«o« 
leben! güV un/t^elbö^ H^f V.^.f "^S ®.'^^ 
Jaijl bu emütgt! SlnL wt# Wejben, ,«, bet 

^\x\ ■ wbtfd) leben» ®i>ju tj! 

* ^ . / ' ttitif'd gegeben? Unb tt>ag 

6,J)m| ferbem, bet ifl, fc^cib' id), mein gc; 

aufbcmtbrotte©erl)immel «jinn? 

ft^t! ^reie fe^bemSobs L «-„ . ' 

ne l t)em iveltevlbfcrt^vet^ ^ 4* ^ml^ feli^ ^'^'^l^^r?-!! 

«nbbanfj »i^beitW ^^V . P^ ^i "^l ^r ^^*^ 

*err , S)m \ unb n'uubeJ l''^\ ^'^ <^^9 all' nmn 

lofer ^reig nnb bitn?lSBie i« . ^f ff ' J^I« ' ,?« 3«» ' 
Mit beitt ÄttgefMu «Bon wt#it mt* f^l 

25 m\. 170 Q3ufe, ®(aul^c unb SEugcnb* önct. ^m t)lc^fe^tontunt'u» jn^ingt ®i>tt wit^ feilet 

OTiC ®ommt,la?teu(i& i'm 6efdS)ö^ett; ;€r tt>wb 

um ^>^^i^«« Ä^ ^f i« fefl an<bem guten VttgH 

fmnen, putfett ft«bt^feu ^^.(^g^ »„^ ^eme^rt 

wen nctmen. ^^^^ ^^^ :^^ ijerlangen, 

2. ©elig, wer ttt &es jiißen Unb Den fromwn 

fel6j!mit|loliet^ebet,2Öetttt 6» ©eltgV weü bcrnot^, 

et gtofi nnb glöcertcö ijJ. Deö avmen 9^ic : g^fu^ttoö 

®ottc^ l?ulb t^ivb t^n eirs ftc^ entsie&t^^^mau^^atts 

freiin Unb bag öimmcl« lici>em erbarmen Bol)lsus 

rcic^ {|l fein; ©Ott mrb tljun ftd) M bemÄljt; 

tvi't ju e()rett feBcn, $Dte ^el*er bem mittrrjl er-i 

(tc^ l?icr geringe fcl)d^em fci)eint, ©er um trofi uttb 

« ß^^i^ id H.*v f.{«^ We mint* Jgulfe wirb 

r^^i ^mKlluZVT <^«c^> «^ em)>f«ttgen, Unb. 

funbe mi^mthmU m ftarmfieriiöMt erlangen 

0ott Bereut, Unb^bamit ^<^^^mmttmmm* . 

ergnabeftnbe, eid) m 7* ®% ftnb / bie fi(|i 

neuen fünben f*M. @ott bemühen gue^ttg^ feuf# 

wta itim Ht fd)ulb ms «nb rein ju fep; ©ie ber 

itm^^mit aum guten wottufi ne^e fliegen, Unb 

«)m »erlei(?n, Unb er foU ^<^^ ^eiligleit ftö) milp. 

idm W^ «uf erben , Unb ^ie mt t^un, »a« mt; 

aud^ bprt getr^ilet »erbem g^W/ ©ie ber lodung 

4. 6eltg itl, tt^er fanft. ^'fj «^J^^' ^"'"''Äi' 

mutO öbet, ecinem feinbe |f ^1 f ^^L^f^J" ' ^^^^^" 

niemals flud)t, ©eine fei). ^«^^^«^ <*"^^^^ f«^^"* 

. l?r i{}m öergiebet, Tdt ftd) 8» 6elig, tt>er in fMtn 

felbj! 3u vacS^en fuc^t, Stu« lebet; Ser jletd rui)' ««b 

Ibig feine pfltd)t vollbringt, einigfeit, gu ersten (tc^ 

Unb fein eia'ne^M^erj bcs beftrebet, Unb wehn feinb«« «er Mbtt alüdf' jetfflM)trt, ^crm ju ivanbdn, Unb %s? 

(^ie Me pilii^tbimnim^t lid) feinem' mtU txm pu 

li^6 - 2^ie i>e^^^ine&ett#. benfe« ; uttb' ju l^mbeltu: 

ft(i& l>(?ffetgett, Bevbeh@ot«« »SutH'^; btc tugcnb fos 

m linber Hgen» ; jteu^tüÄl)») igte ij! ber fteg^ pl @elia , bte be^ aute» ^erluffef l^o* rtd)tefelbg, 

»«gen Selben, imbflbßf* »«^ «Jf^^c 1le, Amt jte 

fcnfrett'h;®ott wirb gern m4>rfampfen ntufte? 

mit , fernem fegett: ©cittert 2. ©ie^ bi^M itjm ki 

Ump^mm^^^m* W^acif^- flev fremi, ^Hfft bic fein 

tig He^i ej: il)tte,tt ,#9 , Unb ((j^tna j (Hettieben ? @ie fijib 

wiß fte fÄt ir)ve treu* (Smjl bte; fclai^cft dg^ner ^ein , 

mit ijo««* unb jtc0e$l»!o« «„b I)aben fetnenftiebe«^ 

nen,,Snber,e|vi8felt>elo^s ©erfromme, bcj; bic tujie' 

"^^'^ a V -^.«^nrrt.^ bamlJf^ ^at oft Äud^ feinr 

. ?p. ^etr bntt>piref][felbfi; (etben; «ein bei:f*merj, 

jöi* leiten 2l«f-Be^|ugettb mit bem er Mntpfty «Ser^ 

Itc^emMitf ^(t|i*>»a^ »ahbelt W in frenben. 

terfeagfetten ^teiiuhb^ „ t^jL,^ . « ' j . .^ 

bott mi(^ fveitcr lann;' §* ^f ^<^^^^i ^«|« . tff 

(Sieb/baf i* tofitöig fe», «f ^«9^ >J»?« ^!",^^^^^ 

«Dleine fd^ulbi?ovbif bereu', f^.^}^^,^m^itxiSwi 

S)le 9eved)tialeit fteta liebe, Ws^^^S ^^rb gefa^r, ©ein 

Sltt# an f einbcn fanftmut^ enbe naft «nb^ ^^, 

öbet ®^^ tii^mb pfab t(|> ans 

' II. m^ id) amen W <^?l^^ M' ^^^"^^ «^ 

ttttb biene/ Smmer Ijah* ^m^m; ^od) mttit 

ein reine« m, ^ie in <^^l^,:fi!^>*^^ ^^ JUttt|etl,Unb 

felttbfc^aft fle^n »erfÄ^nc, «n&W jum entjute. 

^it' getreu in freub' unb 4* ^ott e>ia, ujirfoffen 

f(()merj. SJater, W»on glutfUd^ fc^n; S)'rum g«{> 

beinern t^ron / ©aS ici) er iin^ gefe^e» ©ieftnbe^, 

ßto' an beinen 6ot)n, bte ba6 l^crj erfrcn'n, @te 

Unb, börd) beineeöetflc^ finb be« teben« fdba^e* ^r 

l^to, SIÄicl bereife guter fvnc^t in un?^ burd) btn 

mvh, ' ^ »erflanb, €r fptid^t burd^ 1 7'Z 5?uj5e> ©laiik imb lln^m, 

s 

.5. s^n färbten, j)Ä^ tji vu^m mmttrm>mt 

tl)um?^aö ^m be^ufLif |^ «^?^^Vl^ topf fb- 
erben ? ^ie t^gcnM ml &/'^T'??^Ä^' 

/o., r^ - -fi Mftc bcv ^wfilttft^gm weit 

6. Sem' nu^.gefd&mace, ^ie ttjci-ben ihn beleben» ^ 

feiner gnabe ttuben; Unb . ?^ Wnb/cnbM, d;«(f, 

fibej)i|, getreu unb gern &1^^i^^^ef ^««^^^'^ 

^tbx betMu Abemtniem S t^ f "^^^^H^^- ^^ 

Sßei; Ufte bat, mtvb burdb ^^^' '?^!^^^ ^^^" f)eirj aitc^ 

gebmud) «Son @ott no(^. T^^^'MP^^ f^wm^ 

Mt bekommen; 2öer abei: ^,&^^^ ?f v R^^ 

liiert Oöt, bem ttjivb;Äüc|> ^hMM^^^^^^^ 

imn/ ^^ . Söttttd)e^i>cvbten|!tjlfcetn: 

■7.S^u|tmteßm*t bu4 ^^^^ *"«^ ^^i« ^^«^ie ftite 

»»eistet bei)bea fc^aff t, 25a^ f) T Q ^err ! njeu n?irb 

mUm Hnb öoUbnttgen» -^lO* *^ <tn*^ jiel gw 

ÖBann gab ein mkv einen lÄttgen, 5ßer erüiramt \>k 

(ldttl5em föbn, berbrob ftetlen J^^ffn ? M) l mt 

j^ecjebvte? 25et' oft! <Bott ^^ifb ben /lo^n empfangen, 

«tu^te @ott hic^t fe^n , f^^t l btiti angeftd^t ■ ju 

SlBeunei- bid)md;terprte, f«»)n? 

8. t)icl^ ftHet auf be»; J^* 2>erm{t ernft baö bof^ 

tu^enb pfab ^a^ U\){^iü ff^^«et, J^eud)ele9 unb arg* 

ferger QÜ^it; ^i)n geigte ItfJ fltebt; @tc^ agein bct 

bir , ,m\b ihn betrat 2)etn «^«Weit freuet 6eine lujl 

@ottunbX?iCtr«nbS!}M|!er. «m guten fte^t 

fpott 2 uf bufem#l?e,biu. tta liebet, 15e^ itvl^m 
fceyni ^^er i^al;rf rul^m i(t j^^tte fad;t, Unb bem nacf^' 

teit ^ 83ngev ©faulte im& Süugent'» 173 

=feart€tf; • bcr t^n Wtv .\ jut funbe tttdl)t ! Se^i?* utiiJ 

^tM^i^Wh Die UKt^rber l^lc Ä. 
V^^^J ä"^^ pfen^/ete^-ung in öevfu. 

mi.ä h « „«ILl/f.nl « ««^ ff ««^*<^" »i^^^- fi^ '♦ *^^3« 
T)iiÄ- bdtt ttj^röoßßnbfi bn ! ^*^*"^^ " ^^"^^^^ pmeif^en^ 

^it sum etgenttjuw er* sD?el; m tu^* iu tJir, ^m H, 
mm m mmm ^ ^ ^ A^crr, mem er»« 
unf5U9ute@d)mad)t)oaan 220* i3l6f«r,nutt>Dti 

m^ melc Deiner ^nfteu .^^^^ sgemimm nteinfeuf* 
Jtetten no# .berfunbe. lu« en,eile, miir,J)iettt Reifer, 

Smttjpttifjrer^eiltguiigl ^^.^^ utib IW, 

2. ^eit , »önn ttjcvben Ä)a^ feltge be)lre0ett, S)ir; 

ttJit:*^ evfeniien, Söatum bu %\x lekn, ttnb- mut^ ju bies 

Äe|!or6ctt bi|!l Sann «ld;t fcr ^f(id|)t, 2)«^ «oett^ bu 

*Wf «n§ d;#en nennen/ niir gekm 

Di(^ im glauben fel)n? ^igemii^ nad) beinern )?)orte 

3* SM), wenn un^ beu tl)u'; 60 I?öb' Ic^ fd[)^a 

'^'^«a Sur fönte W\%ii tt>i* bi««i«Den ©rogen fneben, 

Deifnttfre|)pi^t,X2nlt3peir, UnD gv^per« 6eU W Da ,174 , %fe, ©toe unbSlugeut)* 0m fwmmen t>pxH((Mtf 

^ 3» 2<!i? ttifdf) fein (etöeu 

hxt mtvd$in^ ©ehn- &ii Ijajl 
betne fdtgfcit' l!)ctt treuen 
nuv öcr^eißctt* ©0d^;|ontts 
,ten nie burd) i&i^e miit)' (glic, 
-Jplc^eju öevöiciien, @id) er? 
ilÄ|neh/3Iuö gi^aben Peniffl 
tupfte, ttnbbu math^ fic 

, 4'*: ^rlfutib ttieinev-fccle, 
•fcu; Uf.xi)t & ttjeinjiörf; 
ffe^^ie rebe I ^md) fit biv 
mi)r ba§ fte jU bir, @ui^ 
mx btt tt)elt er()cbe! Sä! 
l(i^ ttiie^>, ttjanit td) f!etrl»eit 
foK, 3Utf bcinefätiöbe l^auen, 
^ir öeVtniMett/; Unb bann 
i)ort TOonneiJött/ ^cin ant* 
It^ enjtg fcl)aitett^ 

5» Sdö fatii^f, evmatt* 
iittb ftraud)le oft, (Erbarme 
U^ bea f^tDac^'cn, ©er nur 
Äaf bii:^ ttt benriitl)' l;offt, 
S5u iannjl mic^ ttmd)ttg 
tWÄcl)eiu 3«ieber tiot(), o 
^m-, la0 mid^ a3ei> btr 
erb<?.ri?.nm9 ffnben / %^o^ 
,,em)J|tttben> Unb bann ,|us 
te^t burc^ Mc^ Sn Ätt«m 

%l. iD^ir n«d)/ fpvlc^t Jf. 
V^OT SR^^^' ober^fpdt <!crbj^d()jperben;; Unt>ib.ötQn ^^1*^^ beö tobeö raub, 
28aß' ic^ no(^ ^ier aal ers 
ben/ScÖ jlnblic^er: bod^ ^♦PtiWetn eifeuföil 
b^rd&rijl JJa^ieittk leite 
rin'^ett jj^td^tfra^ttett bcht, 
mö irrbifd^ ijl, ^xnc^f^ 
©Ott' ftc^ fdömttgctt ; (Ba 
troll ben })fab bcrtrubffti 
9et)tt, Uttb jlanb^dft in u^v« 
fiidSning jle^ru : 

id^ rmifctt muß; «npdl) Hn 
td^ itt ben fd^ranleu ; g^od 
nicl&tamcjtele; bo^Wj^itt 
fuß Jöesmnet oft 0wm* 
lett. -^»rum üärJe mt(^ 
burd^ befnc fraft, ^O^rr, 
auf meiner pilgerfd^aft^ : 

4* Solang' id&ttoC et« 
frentblmg^fer, 9(uf bief« 
erbe tt^aüle; @o fd)ftfP ein 
retnea^^erj in mir/€m ^evj, ' 
ba^bir gefalle; Uttb -leite 
tttid) auf ebner ]&al)nteurc& 
beinen^eifi ju bir ^inan. 

5* ^^ fei) mein rül)nt, 
birtver^) jnfe9tt,2Öaeb« 
gebeutjly >« iiben ; : JJeirt 
l)5d&|lef gut, tnid^ bctn j« 
freun> Ufon Ijerjen btö^ j« 
liebehf S0?eintro|!,airf# 
nettfd)ul^-p traun; Uti& 
meine Hoffnung , bid) }i^ 
fcl^autt. 

6. «Ktc foir btc tr^or&ctt 

biefe^ jeit/ O^ic fott fte tni« 

ben Iwjl t)«v«t»t3leit, ©eg ^tm« bicfe»; eviben Sd^ jemals jtr 

Umbttt fonjlbe^ lebend attev ^erftuß ? ^alb, balb 

not^? Uttbtt)a^i>ei:fttpt mii;, trnig ic^ ja etblafen-- 3«? 

einfl Ä, tob 1 I«^ f i?i-bifd?e tjerlßffen — 

«rtb'bctctt an 55or ©ottcö 3* §iei;— nur Incir — 

angeftiJ^te, Ä/ bte n?w fd[)eKl|l bu miii.frdftc ^it 

^ter im bunfeln faljtt, SSti; bem ttJt^ttgjlen (jefc^afte, 

.».e^'b^Ät im U(l)te^©^^ SDHd^ ber Heiligung ju 

t0mm (fyt^ Hebe fe^tt Utib »ei^tt* Mm icj) btcfe jcit 

feine t»e0e gattj »e#()nt uet:tyaumen Unb ntid) ol)ric 

Wner^kfl> sV enget, »^^^«' ^^^ ^«' ä" f^^«^ 

meine kfiberl^ann finget 4» ^etltgfle»:! bid^ fd^aui 

.wetttt>ejfKa^^etgeijl3neuve fein blinber, Unbefel^tter, 

jubeHieber; Uhb eurer '1)05 trager funber,,; !£ob unb 

len Warfen tong ^Mi. in clenb iflt fein (o^m ^ri^ma 

jnelnen Ibbgefang»; me, bit ftd) bir ergeben^ 

9vbu> ber bu m'm ?f «?;^ ^^^^ ^^1^« 

mmmftrmf 3efu^! ieben,^te^ett em|l »or beu 

mid)'^ ererben 1 ^erbufur ««« ^i)^''«- 

beine ttienfcf;en fiarbj!, m, 5*' 9}?(tc^' duc^ mi^^ jit 

Sefu^ l bir wid; #erben ! beinem'|)reife^ier för jene^ 

®ieb, U^ id) bir im leben '^«^en tueife, Tid^ im ^im* 

treu, betreu pi$ in ben tob ^^^^ ^^^3 rpaljxt £af mtcü^ 

birfeö* beine gnabengaben 9(id)t 

;, / umfonjl empfattgen Wett^ 
W^orl'gÄpftunbfovttfi^ebcn »ic bein wort mid^ 

Z4Zf \S3 mitlaufer^:! 6. ©id^, (^ottl ober CiU 

eile, 6d)ne$, wie ©ofctee leg lieben, 5Öa^re meni 

tt)etter]pfeite,§ltegt meinpll fd)enltebe üben , Unb ber 

gerleben ^tn. 0ottrt>iels brüb,cr wo^l err)5f)'n'; Sefu 

md)t nad? »enig jfunben, bet)fpiel, Sefu (elren, ^m» 

S^'ö, . gleid^ einem traiim, mer mit geljorfam e^ren, 

»erfc^wunbctt, «ÜJu^ e^, wie llnb i>m weg ber tugenb 

^m Witten, f[tei)n*j gelju^ 

7*9EoU 1 26 %u^c ,. (Mc0l im Sugctt^* fi\l)un, ta^-mid) ben ge« 
ImUn Ml)xm : ^<xi)t feo ' 
mit hm gertd&t ^ilf b« 
fel&ermetner fcele, ^aj t# 
tdgltd) minUt fcl)fc,3n bß*^ 

8f S^ahl id> beim brtib 

l^af t buv%ebr ungcn fciticci^ 
bctt pvufungafampf bcv^eit; 
60 etft^eut nad) futrjen leU 
ben Swig mid^ im veiti^ bev 
fteubeit, S^fu$/ beiite fes 
jtäfeitt 

erMten,3Ötaici^mid>ftet$ 
ju bellten fitibevtt tjalten;. 
^uifd^.fie evleud&tet, freubts 
get; mit l^nen, 9tuv bin; ^u 
Jiettettl 

2* ©er leiltguttg gemein* 
f4iaft,^err, »erbinbe Unö 
in bem fam^fc ttjiber ict>e 
(Änbe, ^a^t)a »erfud)un3 
feiner unteriiege, 2^flf jeber 

3» 2a^ i^ren eifer in ber 
tugetib mxM ^Tlkf) fel^n, 
imb meinen fleif unb eifer 
flSrfen, Um m^t,mnxi fte 
ieiti i»er^ mit freuben^trcis 
fcen, purfic^ju bleiben l 

, 4, gafmid^ mit luftigen 
ffttH€vmifettWv««l-®i^^/ b(tpiier mir geneigt^ wi(§ 
0em bele()ren ; Uttb>ibrand^* 
td() troff, mldb/ i^ven wlters 
lüften, 5Kttleibig tr&pettl 

S.tXi^ jte ittid^ tiebrel^ 
warnen, eb* i# f^K^ J Wnb 
mir entbeden , 'tvenn i^ 
xid)tiQ toaUC} Sie id^ ber 
«oabren tugenb b^nberniffe 
'SßejTcgenmöpl ; / .. s 

' 6* ^inb iinr nici^rtputit 
beihe IPinber; '''bViYber/ Hn5 
alle, SJatcrl €tne^- lelbsi 
glicbev, ^(^]\oiv^m0\i 
nm btmmel 50 'beft^en^ ^ins 
anber nü^en^ ;, , .; 

barmer, un^ jnfamnien ©tii 
nnber #ct$ jnr tugenb me^r 
entflammen ; Ä fo »er* 
eint (0 la^ es nnö geliw 
gen ! )3um l)immel bringen! 

«Olel* @ott^ef|it^nmel^tini)K. 

OÖA <^<^^ ^^^ 
^Ä^* ^ wi(t id^ fit«« 
ben, 5Bill burc^ cinge^ogenä 
belt ^^m gerdufd)e mid) 
entjieben , . t)a^ miMbnt 
unb serjlreutv Slül)ig witt 
x(^^ unb allein/ @ott, mit 
bir bejci^dftigt fcv?n 1: 

§ 3* 9(idS)t au^ wa^tt/ nod) 
Aberglauben, Ober nur a«$, 
eigenfinn ; 9tid)t, ber weit 
ben flci^ ju rauben, ^«« 
ic^ brubcrn fd^ulbig biui 
UiJeber ipilb nodl) menfd)c«» impren,®« entfc^lpfifeti) Wh^ :ju:beru, n?aS pe 
wie, aetreii^r^Deitten /wilteij ^vfö^, 3« &em ^tmmgl, bcm 

n>iae f^ö-;' SBeif^c n6c| p flug' empoi;,©ftf,t>ott-i?bct 
werben, Icvi^to int 1^e^ Utbefxtt), 6ic «u^ M(> 

«nbifjcnv^ ^# kl) mUt, ^mUmUt Stfenntttig 
@ott,'meitt#t;Sre9eritef^ ,,.;:, .; ß;;.*^^ .;.-. . 

fiie^te; wo ic^ f«l fMtljt MtHo^nÜiHn^tiwh romu. 

bann g« bc>; tugenb if«««^ ;^^>*^ inefe ,^5c§r 

i^^äemtnfeti^fer für ttteme mp^m ? Ä^*?f 
|inne¥e^v^en>alt, m# ü^^ gllö; ^e^»V|#i €% 

erjle^ meinet; folgen >l;J8i|lbu 
gteid) utterfoiJfä)tic| un'b, »et* . 
botjgctt, ©0 wi^Ät bu doc^/ 
wen« mr beiß^'lidj^tjmd^t 
liefen yj.$Di(j^ ft#,m t^fen» 3^§ltt Imiter ie^s gnabe ntttr- bewußt, Mt^v 
jum guten mutö uitb lujtf ■ 

6. Sjkttt in biv geweibs 
tcic j!ii:e Steine !leibenfd)af|f 
ten ru|n ^ perb' td& feftei?'; 

piU menir Äe ' §!;oö^, , ^^ ^^,^ ^„„^^^ ,„„..„* 

ff ^** ^?^^" f^ ^^?^ i)ci$^lt j^ ' bänr^^t^ ^ Ä 

W ^tt öet :tmb(a( vm^t 'f^^ym^^i^um, 

mm,- ■::.■: fei) 1)0^ öaffc gcjpj^iefenl 

7.UttbfpfebvVtc|>,t^^u« ©el^fl utttemyte(er|,-^nvv 

bvübeti greUii^ev jdbem 4;Uttbimmevttß|tJ^ii>ttril 

jwföce,2ö.a§metnamti|lj t\x btc^ offenbaren ^;1!Öetitt 

lebe tt^iebeu Unter md) ßt mmt tiM^W^^ 4veu 

m]f 8lfi(ly Um euc^ na^ bcsbabven;; Wän m'tm 178 S^ube Ott ter ßrlctttttnig ©ojtca^ weg) bett (le m$ ffi^ren 
fotten,?f^ut; wandeln WöÄfttt 

: 5. 3u btcfi^nt mit, {0 (elis 

fidrfe meiner feele fi^flil 
^ühf wenn id)bic^ in 5eis: 
nem wortet>&i:e,S)agmclS)ti^ 

$» iel)ife mid^ bi(| tms 
meif Keffer f ennen, Unb th^i 
licö mel)i;j)on beinn* lieb' 

entbremtenV ®i*^ Ö^'^'*' 9^» 

. ^ovd?en> ftUix^M^mti 

Jen, ttnbganj birlebe% 

Öfttf!:Ä|Wt»itti4)nt^tf. 

A ri if Stf tt bi4/ m«m 
22Qt^.@ott,jubett? 
fcnV 3fft pWt «nb ttöjl 
fhv mi4 Bann forg* utib 
dyam rnicll Mnfen, <^o 
fte|>t mein «ug* «uf bic^v 
^ann mtnbert: ftd) mein 
#mcrj, ?>ann flie^n bie 
bangen fovaen, Sienel&el 
»oi; bem morgen/ Wnbvu^* 
«rföttt mdtt 5erj* 

«rfrijut ^e^ Reifen banf e^ 
triebe; ^ann ^tiifi^ mi^ 
bereit S[i?eitt l^ej^j bir gattj 
jtt weit)« , ^ic^ frewbig äü 
ergeben/ gur e^re bir ju 
leben^ 0or fönben midjiu 
,j(^e«n*' -^ "',■;■:: - 

3/|)^3a3&jlniir ftueers 
barmen ^n ©o^n, ber ffir mic^ flarb , Unb ö|rogj i 
,mutb$DoU mir amen ©ie 
feUglett erwarb* ' © m^ • 
«in glucf t(! meinr ©ott, 
t^feittt tc|> bteö erivage, Mk 
wirb mein^er j fa rege , ^\x 
«»ig treujufep* ; 

4, ^'ruttl ttjttt ic^ Ott 
©öttbenfen/^i^ö Iang't(| 
benfen fanttv Ab man 
in*^ grab mic^. fmhtt, @o 
ge^*id)att)arbie]feai)n,^« 
mid) Ui t»elt ijergif t ; 2Do(^ 
bM/ J^err/ benf |! nocfe meis 
ner ,. SÖinn aud) auf erbe« 
leiner flÄein eingeben! me|>ii 

^^»7 5ir^^^*Änf!rJnit 
ZZ(*<vau$bir, Uttb 
bur(ibn)aUt in taufenb ' hb 
4)en 2(ffj ttjelten; attefpre« 
^enj ©einer l^kbe mxl 
jtnbwirl . V 

auf mtd) Kud^ ein tMfeit 
beiner /«luette---. Ui^ mit 
Warb bic fcb&ipfüng UÜit 

3v©afl'id^ fä^Ie, b«f 
i^bfn! ©a^ic^bic^/b« 
ßJroger, fenne, 2)^aS t<l 
bicb, btd) jßater nennel- 
|:)t(||tttf«Vbbrt|ir l^^^ 

/ 4v ©aj bttbif!/ bagint«' 
merbar ©eine fmft wif| 
baU «nb traget/ 0^ bttS 

lein ^ep wy# M md r Wti* ^#fet 1)^ ,f;fi^(^ .ftpifc^t 

gletd).;beitta' mtll?ett fottti«, j^dj^r in |>k>Ä0riteitt^erj 

Un$ beirt JÖateiraug»: u# \^^m: Wlmrn «Sat« 

' 6.^Äi| 'ein »prt> ^0? f««^^>!f^^^- Öii4^ Nif« 

ÄÄdnittb, yn^ bein #n.9i)t« mvt^teyum 

©it- Mm gebanP vent? weBiPonne bort 3)^etne (eeU 

ffwlnaet/tlnb leih lÄUt tmnfctl 

. 7* ; StiK »Clin benrt-tttÄ gebpfcAltibttit^fceubenfibe; 

btt enib^cf t' (je^epn ,^ (IM0 unb tt^eV 0' t»te;t|l ntiir 

\xt cnti)ai(tt wtj?b fepn; ^bänti fo ttib|(;Fpiei|lmein 

tl)Utt ütib «iC tnein bcitleii/ 4/ lC?#t "bÄi| f|& tttji 

Söbt: bir bleibe immeifbar> jui?erftöS)t Wuf)1i'm'|^ 

'' bltcfen; W^ltte lÄnfu^r 
»enm^onbemjteu ^ rai^ weit Über attifi^mer« 

':^ : ■^^i : .- ■Jen, ';■ ... .,.-^^^ ■ 

m »iu^ ^e^ «n«feliöie. , ,^^ ^^ «lem l fb 

Orto Yp\etne^®p|:te$ \mi)i i$ bann! -lÖJer ijl 

«riÄö* ;y fVcue bi(^, bet wir W«be ? ^^cil mir! 

©«nr.t^m meine feclel b^g W^ rfif^mm fann: 

fordet- cv ni#t t^aterli*, Ww ift beittesnüibel ^ir 

»Oal fein gut bir feWet ift meine wo^lfart^ »ertM 180 $teÄmtfe '$öu M: ttttttttetn ledert t 

lang* t#i)ter'Sn berf ücmlie 
tvaüe , ' ^^i >bet»u jtfej^ri/ 
feat id) fei« te beln ünb 
<jef«aelv©iei«;1imft« freu:: 
btgifeity 'SDte sü bit id^ ha« 
be/ 6€i^ mein ^eil in bicfer 
^cit Uitb mei»ttfp(l «mgrajf 

mir S^ttit iff iHMf tag K 

/^titt will i(b 

'♦: ic^;bietten;i^m 

attem ; : S# Ä f«i«i ^iö««* 

neg wotte^lveun; (^t^evs 
(am (eij) Änviif^ 

2. 85Jie beiliö, wtege« 
wd&t «ttb, gut^SJtA wag mitf 
©Ott geb^utr SÖor)rbcm, 
betf feinen t»ifc t()ut, Unb 
gut ju feil)« ftd^ freut l 

3* 9Beir abev ffine^flic^t 
\:ftXQXp^ t)ev* btingt fic^ 
felbft in uptl);: ©cnn, nuif 
\\>a^ b6f Unb fd^dblic^ iff, 
^cthmtm^ unjer ®ott» ; 

:4» ©ottijl/ wennerges 
fc|e glebt, (!in1Satei:/!ein 
t^rann ; <^r tttiht un^ $Ip^> »eil er «ttö liebt, ^pt^ttt i 
|Ufo%en> (Ju*^^ ■ ■' •; 

5* 2fiic^ti|lbte,ra|l^«tib 
i^tifi: ptt joe^; (^rfiam 
un^. fVlbfl jutii lauf» Utib 
flraftd^etn > faW ibVr betts 
tiöti^; <^b ]^ilftWfelbilun$ 

r ' 6» <it warnet,, broBet 
«tib »erzeigt,' gegt^fiiilunb 
toly un0^ t>prr llttb^'i^)/ etä 
Igelit burä) feinen gcift/^jöers 
fc^lbg' i^m pfj uiib,4?? 

7* 9Bie f^nte bet, ber 
l^tt tticfct l^brt, ©td) fcineu 
ftiijfi$aftfr^ün?-^ienu« 
jtttV biefer wörbt wejjt^y 
S>ic feinem bte«ft|t#i5?ei^rt. 

iB^©trf(59 bentt>t&ol;t> 
w«« ^erj 3^n>etl;t;3ä>bttt 
bcin eigcttt^iim/ teb bte* 
fem jvtaen fefügfeitT ©es 
^rjamfe^ttteirt t;u|ml 

^ittflbuber 
230. 

fluelte fennen? (J^ jfl ble 
furd)t bot ^ott htmS^mn^ 
Tan ber ift weif' utib flufl 
ju uennen, ^er alle feine 
|)^fltc|)ten gern/ 2Beü® Ott 
fie ibm gebaut,, jjollbvingt, 
&mt gletd) bajtt lein 
men{(|> i^tt jwittgt 
2» gern' ©ottef grJfe, 

ved^t cmvftnben, Unb fi# 

bei^ (%f» 0ot!<Sqtt im^#el^otfam^pert i^n* iSf H nie . Mcf) Mnt«rtt)f «t!«i> 
^lii tl)5tid^tb j)emeg«n? 
'|ett Ja tabf In, ttjfl'ö fetn 
wt^ fcefd&Iie^t, '^(xvm^ 
HvHt/ fcoc^ Zeitig ijK 

3«Btif J)uöcn§5d^iJett 

Mi; {\|ne pflid&t jur M; 
9(utf bn$ wirfl btt m i^m 
jbereuen, j:5at b« f< Pft 

öt^.jeu^cn) Doi; M i(^f 
sDcr freul: llid^ieber guten 4* -SÖ?ÄnnsttAc|tuttb bun? 
fet^citv^bid^ bedien , «Die. 
feim, t>jerbr«?d&er ntut^ ö^rs 
lei^n, «iUb bid^ bitfurc^t 
()e6 ^errn m>täm, 2lud(^ 
baan^^ivas unrcd;t ijl, ju 
[d)eum '35enr nuift bot 
feinem an^cftt^t' Sj^ftnjl'ei:^ 
nij, wie mittviö^lit^t 

5. S?en ^M)|lett »oi; bet 
mit bmtjx^n r Syejrc^r ctt in 
bet efnfamfelt; 2(uf beögc* 
tt>iffen^ (limme ()6uett. Ünbr 
töillig tl)«n/»a^ ©ott gc* 
l&eutj ^ft^-le^re bi# bie 
furd^t be$ ^^p'eifm; Unb/ 

öem/;/ ".■ ■' " ' ,,.:^: ' 

6. «Jft bi* Me »ett 
J«ifö«^tutt0 metfen, ^enn 
5« bicl^ fvomm DO!« S^M^ 
fcma; £)le|«v*tbe^4e«tt ^«if btt au#bH etbur^en 
tcr#; aöej;;'(^ott> b(;m 

9rfiai<^,felb(lbe9^m(|»ti 
ber tt>ctt, 

7* ?A^b«^ttcfur*it^^t> 
mid) wgiereö ; ■ Wä^m^ 
4uf btdb, bu Xp§d[)|ler, fel)n j 
2a§ ft'e mi^" ju b«r wct§» 
|eit fttl)rcii; 6^' wcjrb* id^ 

bem, ber .bt^ fletS lirtb« 
lid^ fd)eat! Sitc^ furdÄ 

n O T 7^ i>tt/ beinenl^ef« 
ZolvVJ) lf0€ft bellen 
SBttt id^/ beut 'Ititb, gi* 
t)o\;f«m feött } @ie nur jii 
tfcbtfc metne»; t(8^t|(puv wato 
Uttb blv wein 3Än|e^ Ubeti 
w.eil^tt* ^ein wiUe ijt ges 
re# Uttb gut: SJaI)l bem, 
bet i^n mit freubcn tMt 

i» ©e^orfom ifl blebejfe 
gäbe , £)ie betn gefdl^&^f bi« 
p^fern lann^. SSJ^nn M i^tt 
\At geo?)fcrt l()abe, ÜÖeld^ 
eine' freub' empftnb' ic6 
bann t 9^ür mö^* t(|>*^, bir 
jum pm^ Uttb ban!, 2lu0 
liebe t^un/ unb ntc|)t (xt^ 
$tt?«ng^ 

3* S)ettt <Sö^^n gel&0¥ü|te 
'Mr fü gerne; JO l)tlf mir, 
ba^ ic& immerbar ©ir, ?8«s 
teiJ > fo ge^Drd^ett lerne, 

's»3 '" mt iSft %fitt:($t4bt; <St)tt wÄt! Mr6<^^ m^müt 
fc^madfe ttttib hotl/ ^i^ w^at:*« 
felbjl bir^um freu^ß^tob* 

44 . Soft beine JelUgcttiies 
fefe Ä imnter ge^enöodri 
tla feion; feS ntid);, bag 
i^ fte nie befleiß, ^l4 
be« »ilWffenöen , jtetö, 
fc&eutt. ©eltt ioc^ ijlfÄnft ; 
leitet ift bie laj!/ t>le i)n 

5» ©0 Mb Idj^ betne 
IHninte I^Srey <^o tttacl)c bu 

,ttiitf olgföimf eit fte e^re, Unb 
t^u«, »a?^ fte Ä gebeutt 
gdb fott tttd&t ^&wr nur als 
Ultt^Sd^fottjuateidb««* 

6* SÖctttt^'d^i mi(l^ imges 
fft^x^mhU, (Soi»etf id); 
S5at<¥, ba? W) bidb 2luö 
- aUctt mctnctt imften liebe; 
Unbt^u'icfeba^, ioUebj! 
h\x vii^ ;- Uttb bctt ge^ovs 
fim in bcr j^ett 55elo^ne(l 
btt in ewigieit* 

Ctjcilis^eit öeö iEit)fd)ttJttW^) 
S)lrt. 3«f«ö ft<«ii iUöCIJffcl^t iu_ 

Ä J4f *y bereib ^uc^,» 
Ibr (^njlett ! mm l()if fcibtt>5? 
ret gurc^tbar # hui)iu 
ligfeit^uife«^: Vifere, bcr let^ (ägert feinb^^^ietf/ «nb 
»ijetttt er etttft erftÖÄ ; 

Äi-SBann i^t? cuw^anb. 
eiflbebt> t>antt ergreif mön 
()etiig fd)rec!ett;l Denitt 
©Ott ift eud^ tt«b^ ^tUUl 
üt Mth aM bodb «ntbcs 
(!ett> 3Öae betrug unb lijl 
uirfleöt; (Stber rid)tcrals 
ier weit! . '. 

3V ©Ott erförf^et ed ge« 
wi0 2Do mx (f rebeln ' obe« 
fehlen; ©ott^ bem leine 
ftnilernig ?D([ag be^ fnber^^ 
ber> fterbe^len; ©Ott, ber 
tAufenb t»%e bat; ' gii ents 
bÄßen jebe t^fttv 

4* Sßanni'br freöeitt tt)oll^ 
tet: a%/ ätwtejjn ber 
nadbt; am tage; Überall 
bann folgt euc^ na^ ?)el 
gewiflene furd^t unb'Hage; 
6elb(igertd)t^ (waöJMm 
gleich ?) OMtU, m tbr gitt« 
get, ettd^» 

i* Stttc^uttbetenbwfirtie 

banr 2lÜe^ um eudb^^i^ 
auf erben ;J[llearWa$c«f« 
frenen !ann,j'2Öurbe^eln 

unb rad)e werben/ Unb ijer* 
jWeiflung :~ wie erreicpi 
6ie bk frevler Wtt^a, tt>i^ 
leic^ti ' ; 

gewinn '^eb* idb «t'd^*^ beiJ 
ber|en^r?ib^9iti|t bie ober« 
jeugung bin / ©Äft gw 

ift^WÄß.i^i^cr^^^l^^^'^ 

- ntew iinteelfeöffhm gegen Ufett* 183 

wehte nel0UttgiiW,aÄ8 Y^^i^^^"^^ 

7. t)ajtM>atft#5tt@«>^ t>ann SScr^amlWe )?erBre* 
em|Ojr s^o^a vertrau« unb ^^ en, ©ie Mei; f emwettf« 

|elt|uma«cm»ett.Jr, i^e 4ner|!rafen., 
ber-;f?crr, Verlogner mttb, "^V » ;' ' . . 

SU wem Später, ift mein 4* ^«^ ^*^1^^ K ?^ 

fd)cr fc^am> w« rac^e, 

y> O ^" fä)au'toeiti 2)ur^ mefiieib foUt' id^ i^m 

Zaa*^ ©d)D^r««b beti ru^m S^er rebKcfeJeit 

tttei« ^?erry Sn*^ 'tnner|!e entwettben? 9lc{n; (®ott, 

ber feelen > Uhb ttiemanb tu' b^ingjl bie Ingner um l) 

fann, Ämifmber/ S)tr, eo tt)tai*ml(|loWf^am 

ttjtt^ er benft/ i>erWlem ben; ®o nfd;t iti'^ elenl^ 

£«f beine nt<id)t unö ^oljeit pörjettv ^ 

tttib be^ bir icl)«)5re. ^ friel Sagtet » 

2. Sog betne Gegenwart clenb warb' id) banrt nW 

mt(f) f(^eim/ ©u rdc^erals fej)tt! ©d^oti^ier in bies 

lerföttbett^i gaßfietttirfo fem leben ©ee nagettben 

uor äuge« f«t)tt; Unb ttii# gen^iffenö >)em jSon mit 

fiefoemypttbettVTOfiönb' felb^ fibergebe% ÖBieelenb 

% ;§>eiüg|1:er, m bir, S5ön tiÄC^ bem tobe l 

meinem gcrn^en leben/ SSön ö* «Kein; «tte lögen t»ill 

toortcn, traten unb begiet, ja ^ett, Sßon ganjem 

gtr red^erifd)(^ft ju geben, Wwn Raffen; 2>erwa^r» 

«OMn nrtlKil jtt ewpfan« ijeit treu bie in ben to b> 

gen ! ;« : ^^^y ^„^ ^„f tid^ öerlafi 

3* 2ld^I' wenden Ibtttt^ fem ^etn glßrf, fo ^röf 
«wenfd^enjwarSlröilijlialin.- e0 feJ)^ Iag,niid)@o retten 
terge^en; IDo* birifraU unb^bedjbwn, 3)«6i<ped 

fj 4 was 184 %fUV(^t j?ot ©Ott gen falfd^ ju fcl^n)5vc.« , Un^ 
wi¥ ben inrnmel taube» , 

MtOtmUt, hu XU 

mt bij!/ S^ml bem bte 
f«l|1ftt)ett gvluel i|!, Unb 
ifiijcn ein »itbredjen: .fein 
mtt \'pxk\)t ie ein falfiter 
muttb , 5i(tef«u&er , bit 
Ift e^fttttb ; ©u, Jpetltgei*^ 
1^1X^4 iJad^eit» Sa^ jeber; 
seit mein ja unb nein^ ^k% 
c|&rt|!en jiewt, ötifri^tig 

2» Unb wann td& fd&tt>5s 
«ttb Dor bti? fttV> Mr^ 
ftmtliä) in'$ «ntti^ feh> 
©ie^anb jum Ijimmel l)e3 
be; SÖattttid^bid), ©Ott, 
bct mi# evfcl)uf ,^ Sumaeus 
gen Mnb gum raieif ifuf ; 
(p §eicV! mein ©Ott, i^ 
iebej ^ann (et) öon trug* 
«nb feeuc^ete», Wim ()etj 
«nb meine junge fre^ » 

3* SBrtnn freftlei; bd an<| 
©Ott nocb fd)nÄ, si??it 
lögen fte(jjy noc^ ^n t^m 
flei'^n; S^ann laf mein^evj 
erfd)rec^en ! 2ße^* bem,, bei: 
©Ott önb ©otteÄ mad^t gum 
ftegel fetner bo^l)ett mad()t, 
@ie öor ber mit jubecJenl 
©d()au* bdneu^ott mit jit» 
tem m, 2>ct; f«jer imb leib 
K¥beifben fannl 4v OfeeUlttJennbttbic^ 

noc^lie^bj!, feeniV: w<^ö'bu 
H jum. pfa«be gicbfli 
^eln gläcB; "Mit emig (e: 
ben ! Sjei-Uesr' itldbt mit D,ets 
ttjegen^cit ' t)ettt t^eil m 
©Ott Uttb:>lfpctt: mt 
Um bir'^ Mebej; gcbenl 
©Ott «nb fein bnngeltum; 
SBtefopÄ^iflbie^ eigens 
tlHiml •; - :* 

5* gjred) if! biegungebte 

ttoci^fi)vt(§t: "©ottfteW 
m*t, ©otta<^tet'$nid)tl" 
6o ia^uxix fpotterrotten. 
Sä: ©otte§ Ungmat^ ijl' 
begannt; (gr Idbmt ntcfet 
iebefaIfc^e,l)anb;fcD(^©ott 
Id^t ftcfe nid^t f?>ottem gum 
|!taf en l)at ev lang' nod) jeil:, 
gnm fiirafen no^ bicemg« 

6* 9feinre]^ifenid)t/nfd()t 
gut uttb gelb, ^einfttifens 
t^um unb feine vyelt 0ott 
mic^foweitbeiffÄl)ren* Um 
alle leiben btefeicrjät SÖill 
id) bod(^ ©Ott Uttb feligfeit 
5JÄutl)iviÖig ,ttid)t tjetUerett* 
Sie ilein mein, glnif a«c| 
immeji; fe^ ; 9(?ut; ieine^ (jevj 
:U|ib©ottba|£;9l i; 

r*-©bttl le|remi#be9 
jebem etb, Slu^ f«rd)t m 
beinev l^et%f eit , ^©ie m\)ti 
fteltpättctltd) fptee^en* ■ ^ef 
fd)wi)t:' i<S- leiltgvamt «nb 
pfii^t, 6o l«f mid) , aud> 
-im fleintlen wtii^t,, J8e^ 

f#orö idmvtm ^§iMm fin^tm bt(^ attmi , Unb bi^ i§« 

8(u^ töv ©Ott, fc^nour ren SSak»; nrntttl 

mm .a« (e^ti: ftia^V 4|b)u etföuftcjlt öont 

; ,- / • ,, nett fofitt/,o@ptt! BsM 

•• ben 0cwd?t€« f!Mm: sÖ?i« 

©cinl^l&Äre HeBe ^tt @ott jüm' tekn twatb fein tobl 

m,^, .. t« «.eine ,c. |^f^«flSS/„««* 

nnr' fSnmbetM:' geltei^t |u fet)m 

tcn, ©Ott, mein @ottv wie ^^i ^.ff ^^J^^l "^^ 

lieb' id)bid>! ^enn mit ^^ie&ev lieben, ^erbumtc^ 

bctne liebe äi*! ©eePttnb f/1 '5Ä Li' ^^'"^ 

reib maa tntr ijerf^mac^ten : ^ J«"?; ««| ^»""^ 

beine lieb' allein 5ölebral^ *l.f^^, «^1> ^]^h^ 

erb' unb r)lmmel feiVl ^«^^^9 ^^^« bei- felig^eit? 

2. 5DenP i^' betnen me . ^« ^^* ^^^^LiJ^^%"; 

ert)e6et SJleine feele jtcl) In ^f^^m^'^ »je feel» 

miv! SÖtegetv5Wtt>iebe. «^t e$ wobL ^ovt, im 

lebet gW'ic^mi^ o©ott, ^c^S^!'?\J^\^'^'^'^V 

>beine mtfe, Steine gute icl) foU I ©anj tuecb* ic^ bort 

beine j!ärle, OBie befreiet ^«^^«^«^*»^«/« •^^•«"^\> ^^ 

bet mein;berj 9Son beföm* f « «"^ ern^aen. öteb mit 

mevttifl unb fd)merjl Jannöoi^ beinern t^wn^SJec 

*< « c . ^ i^oEfommnemUebelol^nl 
3* Slot au§ bemeir^ot:» 

te^fnUe SÄirnic^t aa^W ^,, ^, , ,, « 

ßttte^ ju? 0af ic^mrb, %^- SB« nut: benltebe« jc. 

]>J^ tt>arbein ft?iae; ©aß ao^ (TSu fßaterbei^ 

tf no^ bin/ fd^affeffbu. Z50^4J nev men« 

pögic^bei^fe, b«f id^wd^* fdbenfinber, llJer bu bie 

je r XJaffit banft btt mein? liebe felbcj bif! , Uub bejfen 

Me; ^mh Ux, baf ft< ^er^ud^ gegen ftnb«rS)fJo^ 186 ^Mhatt liefe p ®ott 50% uttb'Doa «tittetb Iftl 

jen bctn, Sag mtd)ll mit 
«Umi^i;dftenfc^tt, 

2* With, bat fd^, aB 
hittfitib, bic^ liebe, ©d 
bu ttttd)^ Äl0 emJÖateir, 
liebjt/ Uitb, fo gefütnt p 
fe^tt, ftitd^ übe, Sie bu 
tttttj felbj! bie botfcfeifift 
giebj!; ma^ bir gefato> 
gefall* aud^ mir; 9ild^t$ 
fd^eibe midi, mein ^ott, 
öottbm ' 

3* Jöewa^w mld^ bm^ 
beitie We, SÖetm b5fe& 
bei[)fi)lelmt4)öerfubi;i, Unb 
«leb, bat Id^ bctlkgttung 
öbc/ SfÖctttt jttmettluj! ju fe^r 
mi* r&^rt 2Ble fottfc' it^ 
je bie «eatmf ^IrDorj^tt, 
©(^b^feifteifttatut:? ! 

4», Saf mid^ «m beinev 
liebe willen ©emt^un, iuaö 
mkbelttivort gebeut An 
i#^ni#, tt^teid^foff, tts 
fönen, 60 fiel)' auf meine 
Vöittigfetti Unb ted)nemtr, 
nä# beinev l^ulb , S>te 
fdbwaiMt/ Satei:, nicfet 
jur fd^ulb* 

5«. $)ev liebt bld^ ntd)t, 
bet nod[) mit fveuben 25ä$ 
tl)ut, »0$ birr ®ott, 
miWaßt; iD'rum.lal cö 
raid^ mit emfl betmelben, 
@eP* e^ aud^ bet ganzen 
weit* jOic fUinjle funbe fclbfl ju fd&eu^, Saf,i8W 
t?r> jnlcli bejTt|f<n fe^tti 

^ 6*J[uimb?t<i^t^i(^al» 
If« leiben ^1Sa^ mir bellt 
»eiferi-at^ bejümmt. Mu^ 
tröbfal f Äbrt ju ett)*^«« fteus 
beh; Unb tt)er ffe mitlig 
übernimmt, (^ebulblg trdgt, 
unb wei^tic^ ttö^t, Sßir^ 
mdcl)tiä tyott bir ttnterjlu^t 

7* 3n beiner liebe lag 
mid) fterbenl 6oi(lfelbft 
jle^en^mein gewittn, <5ö 
werb'.id) beinen l)immel 
erben; sg^ ifj) ganj frcij 
öon funben bitt^ S>a lieb' 
i^ tnuoÄlommenbeit ^14 
Spater, ber barui|eraiglfeitt 

WUl ^mt^(!^MW' it^i<' 

Z5/^?l-sen'lieb' i(Ö 
bid) ; 9ffad) ^mütr ^<aUi^ 
bfirftet mid) , ^ie meine 
feele labe* ©ie gän^e Welt 
etfrent mf(^ ttid)t; 9(a(Ö 
erb'^mib l>immel frag* ic& 
nid)t, 2Bentt id^> W>, 
bid^ nur^abe* Unb wenn 
ntein lierj im tobe bri# 
S8i(l hü bod^ meine ittöer-, 
<tdbt,v SD^ein troft, mein 
^eil, ber mtd& erl&(l> JOe*^ 
mixii im tobe nicjtberj!5^t* 
W3cfug|)rljl>s9iein^erif 
ttnb ©Ott, mein :§errnpb 

©Ott , ein fd)i«mmer f^ 
wir einjlbertobl : -i?» 21$ , ölleg ; JJerr>r f^mbt benft,' ^SSomit im 

I t0 id) »o«Mr ; ©en Icife, mid^ , mem @ott tmb^^^ 

LMe^eelegal&flbum{r,Unb~ 6(> unberbient befö^eitft; 

Mcaittein erffco leben, ©a^ j: ; ^*„« iffS^tom- 1;^*.^ 

tWeöfeelmt liebe «»eil,', @itt ^tiÄJ S. M^ 

»erttteitienbrflbem^:; J'^'^Ä^t^S^^ 

benl üaf, mtler, mein Ä Äf S *^ 

eÄntttii rein , UÜb i)tU ^^«^«^ ^^"^«" ^^^^ 

lig meinen »anbet fei^n; 3* TO id^ nod& i« beif, 

^m hmi^i ttiiä) bit.Qlm? muttei? f<^o^, SnnÄcÖtöefs 

benb tmutt/ Uiib nut: awf bpcgen, fc^liet; 58ejtimms 

bethc Ktlfe fd^aun » W teil bu, o^?etr, mein loc^^p 

Sefu €t)«f!> iOieitt ^^ew 3:5a$ mtd^ jum lebe« rief. 

ttet(^i^enttot{)l .. ^t^^*m^oi^<itbk 

. .3* S>erlct^% ttjftnn btt o weld^. ein glucf i\©uiJ^ 

mid() jlevben ^ei^' jl , t)af bte gebiirt ein i*vt jt* - 

« Ivd Äh m^"^ »ernÄmflJbu'fcDonr^a^ 

SlrÄ*..f.P^^*^'sr lein getö no4> «jatr^ Uub 

bp0,nt<i9timmtvfeön, 9cw; tj^?« olä aefAm^t hÄv 

mm legten ütge.. ©u ^^ '^^'^ ^^^^^^^ ^^^v 

Mffefr mic^ ini tobe ntd)t ; 6* SBenu ic& m iüngting 

M lommjl, vbü jfommfl • »pn bertt^fab* 2)ertugenb 

^um»elt3^rici)t; Sl^mic^s mid^ öenrtt; ^atiiekcic^ 

ter! lap «n* o^ne grautt n^i«^/ §?!i:t, bein ,Ä 

£>icilbdnn Auf beinern tferone Oft wicber brauf gefä^tt; 

m «nb ß)ptt^^crf)5te unb meitte ^tht 2)or un' 

^r @o ^Jeetf m&m^ gläcf unb gef^i^; |tnb öor 

mml bemla|!c^> baß tto^tnefe 

^ ^ Ä |te, jtt ffird&ten ti>ar, 

" ein:(5eifl er? freunbfc^aft gtucf £)e0 le? 

rtmmr> 2111« benß trofi mir öiebjl> ^0^ 

lerl Banh er bie banf id& bir* €ö gldn^t 

mein 
188 SDattffiave Itetc p,.^ott 

; 9»' Unb welche ttJo^ttKaf, 3^'citßt : jS-iö biefen äugen« 

Jöerr, tfc nf.d)t S)ie$ l)erj, Mt(!. ^«.(ta&fc mir fto^e; 

baöfäf>!cn^ann!©tegt)eV5/ t>^gO UrtKei^fl ber leibeti 

gattV bcitt, iod bÄufbar pl'«ge iöirmanöcltejl buitt 

fi);a#t / ^»^ ba m mit ^^^^ m^* 

ip, Äeiit ta(^ foff ftfo!)cr , bingev S5cr tveuc jtt;^ei 

jtiw »ecgcftn, 51(0 Wgcr, vinge, » bey bu mic^ be« 

btr jHm, prei^i ; poWättib m^t t>amit i^ , ftauü 

mfi ici) bicf) crbDl)n/ TO ««?) erbe, Sluf ewig glucf: 

iängling, unb alö grete. lieb werbe, ^afl bu fc^o» II* ^m^:m. "^"^^^ gefa^r unb not^^ $trau' tc^ 4> ^« ^^^^^«f^ Wo« >«?ttt 

attettt auf Md). t)ürcb bid) fernen , Unb \MVt^ xmM 

tejiÄrft; i(! felbj! bertob t^ranen, <5^' id& bereitet 

Äirm(^tme%rför#ertt(^. war; e^id) ju fe^tibc'. 

«n B .;i w • x,i (tonnte, Unb ju btr rufen 

^ 2öerj|ijra*enb je^t f^«,^,; ^^ ^l^ ^„ j.^,„ 

fterbattberweft:0j|a^i tneintbcUmirbar; :-: 

Iben «ngeln retgt; SBttt ic^ , ' ^ ,1 

den »reifen, ber mid^ l^dtfc, 5. ^« M%.M^ ^'f^oHii 

U^, ber ttiidb leben ryetft; ftnben, Unb f^C?!! bo^ metne 

i3.%tc&, ber mi* N f&^'^SM 

fefSitÄul^S ^^«ten,»ribbiketnMg 

fingen att bem loK J. ■ ^^ . , - ■ 

6* gur alTe befne tre«e> 

önel/ sßuttttt^en aUewSItiertc. iürba^, beß ^mtd^freue^ /-v \y hrtttp t A «obfinget bir mein m% ^ 
miKj^-r^^ fÄvmeintes a^^n-j^^- ^*r-t.-^tw 

betv @ött, bei bit mtr'ö ?? i^Ä *^^* S 

aegcben-^*' banfe bir ba. |1Ä *f ' ^^^''^'^ 

l^ewogen, SÖ^tdf) <x'ä> bem 7* sDaf bu mein l<*ert 

ni(^tg gebogen, S>ttrdS^bcöie frt|te(i, Unb niici^miU^aft 

<|Me bin id feler^ «ttlrÄ(ie(i; IDto/ 5ÖÄ jmt> te^ ®](^iie^ ' 1S9 mt^ f&^teüV ?i)2tt beb fitm tue,. §«ttge JeB an 
xM^^tt^a^x ^{«ö (eittm,Jt)Uc^cn; $iettt^ MdJ 
«tteö, IGatctry 'tof iöj^ ötcjee pfitt^ ntit^' jföia e< 

ö «ftAS wtiw lü ki^ft«, flt:«|(f^miv^ovt fein iici^t; 

Md[)t« Ä«f biefeir evj« 

leib unb feele* ^err> jegnc ftisi / bu n«v hi^'$, ^w 

«nb beWt^ hii^ 1 " / niiv, &er fte gtitts ctföttet 

'- r:i : ^^ >Dic^, mein mcl?t(?um, ru^m 

& ^^ff^ "^^* t'^ lern ' W eu^, 1Ä 

Ä'«.iS r"rf ite' eud) ett)'ne^fvÄ @el%l 
er iK tticttref lebend lic&t; ii3e7 in w^Mdt füd^t* 

2vSe|uiWMmem%ir 
ttttb vtt^m S8i^ an meines mi mt mimMtn ic. 
lebend enbe* 3m geb'ic^ ^,,^ rr\ .^ 

feine tmte ^anbe. (!r ijl ^t^t% '^Ä^'riT 
meine 5Ut)evft(^t; Mncn ^'^«^?j¥^|5fil«^ÄMt, 

ben tc$ mtv jum fveunbe 
3*^?ÖenttmcittttUHcfcf)on ttjdf)te/ Sl)tt attcn, attett 
»erttj^t, JSangVnnb lip= Döwe^n? :aBiei«?eirt bi« 
J«nM entfärben; sHÄid) jeit, mw, nteittfreüttb, 
jcitt Jabfal me&r;evfjri|(^t> «s^id^ innigev^ tmimitm* 
» fmnen mir erMen, etntl 

ilÄmmS^ ^^ ajHett>oirt'{«,Jlbt^ 

(um «i(^ " - '" ^'' f ^" ^f ;,ilr'*?' 

SÖ^nn tc& bl(& Ä^ tvie Ic&oß beweist!, ©a^ bli; aiuid^ neto id^'<itt^^pftmll: 

nld^t^ gleich, nld^töj^^^ev wa^ti Unb^Suic^ungfSi^te 

Ifl! 2f^ fude Mdö, «tib t^aWitam > ^.^ 

Smtm, ©Ott, »Ott bin ^^^j/ t^eine Arne , 5n N. 

3* ^ärft' i# am fttf< ««*" wot:ter ^5vt' id^ ttut, 

betnef tfewnei, ^itbemen ??i« bu mbiettej!/ auf % 

cttgeltt bid& cr^HttlÄkttt» Htmme ©eir ^rMjtngp 

t(^ fm^ntli^ betnee; (Söfis ben Mt^f l^o Imi^^id) 

ne^ , mit Um feiigen, We^f*P«mt(&aaem, (^ptt, 

;bic^ fe^tt! Sdb, bcricö>iet ^^^«^^ ^ewlid;^ett ctfreun, 

faum j!ammeltt!ann> OBcldb g, sjöie b^iittdig tt)uvb^ 

J&oH loMtcb jlimmt' ic^ ic^ bann bid^ lieben ! «ÖiK 

««l »eldöenteifetMi^b'id^rtitd) 

belhet wetf e Sftejf jr , m (^ «^«n ^ 3Bie felb jpar 4 

rühmen fann, befrtnntr ^«^O«^^:^^^' 2"!Lf?! 

üntmt mirbetne fit5g' .tauf($etnietnengnfc»t4 

unb j!atfe, ^ntb^ttt ben 'finbertt^.tttnb, wennerniii; 

tt>cifef!ettt)etjlanb/Unb9rt«s gleißt» > 

bc, bie felbjl ©avib^ lob 9. 2Bel^ clenb! 95«t«, 

^tt f*wad), m#t wurbig ic^ entpftttbe iO^ciö etent»! 

g'HttgetfboK jeud^ mic^, ,&err, |tt bivi 

5. SludS) 6>ri# bu, tt>ie ©ttfrdfte felbfl bte nm^t 

mit beinern finbe, Sn bei« bet funbe/ Uno beitte»# 

nem wovte ^ier mit mir. ^# «>«>f)«' i? «ji»^/ w 

SBic gut! n?»454rtlid)!bo* ]J& »o« allevtjiufiftungfre^; 

bie jSttbe SSerbttttfelt oft ^^^ aUeniajIemftc&etfe^i 

bieg lid)t »Ott biiv »« 10. ©■?? attd[> berfc^wlf^< 

fann id& wiflfen, wÄbein jie ^rabl pn »abr^eit?" 

geijl .Sflic^t felbjl »on bir bit mi#Äe, bifidjboüt 

mi^tttitcmeljl? . jjicft ndbevleb'^iiigrSfm 

C^oc^ t^enn in mei. JS^k ^ K^tiW 

nett jtnüettiiflen er auc^ ^^^M.^Jm 

mein blbbe« aug' erbe«t: ^± *''^S*S|S 

biri mein »iflVn bleibt Ö«»^ ^t* tiann. 4i-^- »<i-''- mtit) Ibcm^ ß^i^m^^^^^^^ '■'■. ■■■-.'Vs*(.; 

«nb milb; S^^rm <5ci(l Ä 
frie&en;®elneli(r|lijl leicht 

@e^t t>o^«ny ;S:r&ftet> wenn 
wir ä«ö'ctt; 

3* t)enni er fennt feie 
(elbcn0itu«t><^tt 5 Prüfern 

filtt Ijetj etwpfnttben; Iba^ 
tum l)U(ft> tüetm feirter 
brÄ&er bitter mmty Unfer 
freuttbi9?itUib^»oÄ l^em«« 

4» SSiK ba6 Im m 
\mmtv hH^tn, bmm 
j>flegt €v unb tragt Utt« in 
Mttfeirtt fd)wac^cm ©eltg! 
wer in b5fert jeto/ 2fn 
g«Mv/ ^mmerbar 6i(i^ 

' 5* Scfii^! triujlcrfreMtib 
*on.a«cti> » bir ma^ 
Sro^ttb fitt, Sd^burdl^i 
l?bcn wftttcß! 5(u^ ber tob 
hm rntti) tiicfet (c^reden; 
^enn btt wirft, 2<be«6s 
Wl «c^ elnjl aufer 
wccfettv er« . ^tttxam auf @ptt «nt» 
gufrtebenl^eit mit feiis- . 

jD?el 3(^J)anf Ht#eru. 

0/4^ ffSiemorgenfter* 
^*t3tÄ^ ne ^mktif 
^m ^o^eti juBelton> ©en 
^d)5pfer grfttier wiefen, 
Siel taufenb ja^re f^oii; 
;f d^ldnjten ber^ unb fla^i^e, 
3iie fonnc fam unb »ti^r 
©er ntottb befc^ien bie ba« 
(l^e; O^od^ aber nic^t.fär 
wi( 'f. i^> (5^ wecfte ntld; fein 
morgen, @^ f#ien|ein er« 
bentag S«'^ bunlle, »o 
verborgen 25er ungebome 
la^; Sftodö (ang ber tjbgel 
feiner J)?ir feinen UebeSruf; 
2)0(1^ ^r. gebadete meiner, 
SDer f:)nrt* unb monb er? 
fc^uf. 

3» ©c^ort war am mut* 
tcr^erjen fiÄein jitte mir 
^ema^t j @ie trüg mitif^* ' 
Jen fcön^irjen '#Hi^ eine 
|uraenad)t;JbigröiJtvi* 
fte mit weinen, llnbffwieg 
in iijrem fdj^o^l^ab^monb 
unb jferne f^einen, Utib 
treue jog mid^ grof ♦/ 

4» ^it ©ötte^ fegen 
fr5nte ^id^ anger,, bufcö 
unb felb; JÄein lobgf^ng 
ertSnte 3««^ 5(^ter biefsr 

weit. ttjelt Seif t«^ fann min lelßettS^cit; Äf glüdlit^ 

^^^^¥tti ©ei* morgen iPies nteine i&fii?^e^fi^)S%^ ^ögt 

beif grrtun ; SSo^ottc^ iuftt mein |e^j^ ^^(i aiici|iei^ 

m%m; ' ,l)a wiK 14; ficl)iJi; fclimeirj , „©er gu bcö glÄ? 

fett '»erbe ©ie jjvpte |«rje 3; mtitiä0^üit^tm 

mMr ©Aar wtrrtft fei? ^erj beg(j$rt;^^'Mä 'fe 

tier erbe Mtxxi Um mii; t0aa id^ Mttr>n!S9Hr «na; 

öema^t SO^ew gra^wirb big/ cl)' if^biöi/'^ewaH 

ttiand}e.blutl)e©ii? opfern, «ajenh'ö ferne wei^l)eit litte. 

gjatet, ^birl 8aut greifen (^r fbrgt für mi^ etel^ 

beine gute ©iej^ogel ö&eif tj4t«rlid)v 9f?id>t, wa^ i^) 

wi^»^^ imrerfe()e>:^m^»^^^ 

6» S^m f!er6ett l^offnung ^^^^^W \ 

gelben ^Jag erbettu?ct«^cit 4, ^|| nic^t^eln Uttgeflb 

liidbt; frebcc^ Jjep hh iftUf m q\M mdi. fmmt oft 

ben, ^(l Welfraft unb ^u trage«/ -S«^! fei^ü bfl^ 

lic^t ! ©u fte^j! ber i^h mbü^t gcfd^id^ «Se^ befs 

|)futtg enben 1 Uttb »aö feti IäH nnr ilagen? ^ie 

bi(^ aSater^eigt, ^aitnijt ^xb^u nottr jr?ebt.boc& bct 

ittbeittett^toen: gmpfatis tob ; Unb el)ve > Mce unl) 

0e meinen geij!! r ^^^^ ^^rlaft midö bod; i«i ael. Söa«@ottt^ut/i)a^iUic . 5; Oln bcm> .wa^.Wcr 

244*^ ttic^t auf-e^.^tnemtel)]ett^ ©efunb; 

meinen ratl^ , SBitt id mm fett, e^ve^i:etd)t^ttm, »r«d| 

glficf erböuett, tob bem, f^^^ "^^'^€ ßl»^ ^J 

bermid)erfcJ§affenr)at/S^tt Men, . aö.er;^otteö xfl 

gantet feele trauen. (!r, S^or augcti Ijat, gcntJP vb 

bijtf bie n^elt Mmad?tiö cm. gi;t geWen ^te tri* 

l^äft/OBirb mic^ in Ä ;ial p* s^eiffuf f.; ' 

nen ^#n Slt^ ©Ott unb 6, »^ t# be^ Ä«^ 

SSÄter^agenv ^errtid^reitl OBte Balb iH 

a» €r fal^' »on aller ewigV ftc öerfet^unbenl 2B«ö tji 

feit, .^te J?ier mis; nMen bß^ leiben^biieferjettlÄ 

n>ö¥beiJScj!immte meine Bßlb iH'^ Mertt^nnbetr;! Äe^r iilft leinen Ined^te J^ev! t>«nrt wernl >^it. 

...t,,i . - fl5nc^pi,:fo;ip^öaemc|>t 

^H-^^fS?^ p>i^t 'm, jte&tt;i^t(!^' W^en-^nbej^ 

tt>a^btd&> feere,iranft?>ei; «)orine> /^U, tve'nn bei» 

treuen »(tt;ejf))Pe3e ©ef/ bej? g^am entfleucht, ©emglanje 

bett^>eltNi0(enft..@riÄ feintr rfbnne:; IRacfy Mß^n 

net wollen, wlnbm, ^en, tagen gleici^t^ • • 

beitt fug wanbeln fa«n? ^4f Btrb'6etitem ^e^eti 

/ Sv ^em sljerm mu^ii^u banöjc/ ©Äf # tfii^ ni^t 

mtt0tn, mm bfr« jbU e^l)6vt:i -^ir mi?^ ölr #lfif 

wo^lerge§n;'S)em werf atif fenben, ©ö,.bu, i^i«j Um 

litt nur bÄuen , 6oU e^ ftor i?erbletbf! ; SÖtrb belnett 

t|m b^flei^tti (Bott lÄ|t lttmmerwenb#,läJentt bu'd 

burc^iforg' unb gramen Khb a»i minMIen glaü% 

P(i gemalte ^ein/ @td^ ;7v SS»oW bir/ wo^l bei* 
lerne wor)It()at ne^menj^er treuel ©u^trdgjl bzn 

3* spater Doiteu gn«« ^erj fid^ freue, @d&au',auf 

be, Dir ifl aKein^befÄnnt; Hn leid^en (ft^ni i^^ott 

SÖa^ gut fe|^ über fd^ftb^ md&tbii? felbjl bije.palmen/ 

©efc^opfen r ,beltter ^anb; Unb-bu fro^Iocfef ®ott> 

Uttb m$ bu bann erlefen Wnb banfji :itt:^Q(),enj)rala 

3um1)e|!ett beinet weit, ©a^ nten gj^m, beinern retter, 

j^mmt jum jlanb u ©ottl ' 
M, ^p balb e^ bir ge» 

4*' IM Wfik beinett «£>ei >% a jr d|>ein $erj I ent? 

8«ii Snrteiner wa^lJl* Z40^^l<i: e&re, nlcg 

mty ^eint^uttijl lauter mit flagen iC>ett#Ptt, bei 

(<«m^ ©i^ln^ong i(l im bi# jttttt alucterfcfeniv j:!# 1^4 SSertmte mtf ©ölt ttii^ StxfxU^en^tlt 

nii^t f ß9 betr befcl^njetbm njjgt: r ;v, ^^ :^ t 
SSott bUfet: furjeti lebendig 
banibar au^ ber Dotftdbt tnuti Wß m\ti l^eirj |t{$ 

b«ttb* ©irföUe jcbe pftttit dbm> @ott/ beinur gute 

jufj:tcbett>:^^ief[entitble^ jtcfe:^ufwun| :^id)ffiv(|« 

fem loo^ »eifbanb» @ie «i^t ten; btif uefttdurt > btd^ Iki 

&ir litanterteit ttnb fvi^c^ b^, @ottett>igattemef<jeuö{ 

1lnbn%tjtnbtlarft<U»«!f f^t^ 

3* 3vl)<Jir jenem b«t bef Q:^^ cOf^Mm 

fott bte^ beinett »etb cm^ w/ ß?>w ««* ^täi an 
gett? £)ent! t^erilt @ptt> ^^ Ä ^ 

öttb »er jtnb wir? 9Bei^# ^»mc^ti^» nuu 

iitc^t befTer, m^ bix n&t ä* Unteu 4ttet?»efettttietu 

let, Uttb »öö bem n^d^* ge; 9t{c »«rgafell, ^ott,' 

jtennfi|tr äI^ *uV Ben« bü mcittl UnteraaepwiS^ 

ei: bic^ nd()jrtV «giert uttb gefdttge «OHfcbt mein yvefö« 

f;^%t,^ Iffiag febletbÄtttt gefang fÖft etnl , 

4. . £)ii ^^vongejl md)e m j^^^^ f^^ ^wiflbi* wein 

be«; OftHÄ^jetiteeinau* m«^W»^wW: 

gettblicf.;: i:)ijr wftirb leiti 14^ 3{uf bc« mett|i?)|elt 

8bei?fluf -gei«>al)iret ; 3ftn ^t)|)e Hufe etettt<t> ^?et;r/ 

«Jansen / baö 4|l jclbpbe» mii^ beine banb I SBö^^^J 

' f(f>aß ittft i^lS^m^ JOS '^ptUri^W^^^^^ wein $ei?^luf ; :':,., 

5^ ®0tt> bei« e^igef er. ^^P* ^1" "W, ^ISS*^ 

Mmmmm ntm^ f^^if^fj^i^ m#Mnbe> 

©Ott , ^ ttft^l^ ^eine i3 ©mtg* »Igt* ni*t 

t«»^U^eit le^ttetttic^l »« wrsagenj ^ertno?^ freubta 

Ich fy&rte> ; feöf id) fa^e, btc toerttaun I Hub öuf ^el 

Pate Äy wem SSate^ K? ^^^^*^ J??J?' ^"^* 

Ml .. ■ W*Je jufunft Wauru 

rvIDwiJrsÄttIte/ aiffe 14* Sebendbenblagmld^ 

fveuöett^ ^iemfr beine afite fefler^ Streuer ttt bem gla«* 

i«b l 3n Me mertöe memer Ben fel^ti J 9(d^er bir> bu 

leiben etxMU^ M mit Jltterbefter! ©eimriierjli* 

t^ojI^mMo ~ ^erniic^freuttl 

8f tt>ie;>maii^e meiner i^f 15 ber felfgen »erbfn« 

Witti ^ß bu , ?8ater> bung/ 5ltterfe%f!er, mit bir I 

fd^ongelliWfl'Ültt'tviemani i^euter ijater|>ulb empfing 

(feettiammertaa0'SiÄicl)wit bun3,?&aterl gteb fietag» 

f mft unb lidlt erföttt l Uc^ mir l 

9^ ©eine ^naben jtt ers lö* ^«djie bumld^int« 

l^^len, gubr i* mid) JU wer reiner / ®tetl me^f 

fef>r befd^mnft ! Sa l i>or beinern bilbe gleid> ©a| 

Dielen trtufenb feelfen J^ajl mein tjerj bereinjl ÄUd^ bei* 

btt, SSatcr, mi^ befd&enftl ner 6iciS erfreu* in beinenl 

10. meinee leibeng Banö« ^^^' . ' 
fte jluttben J^ief ejl enbli% 

^tt ejttflielnl Sßel^endc^t^ IDJ^it* fiDö Wt bei |err te* 

ftttb Dcrf(Jtt)unben , ©urdb ^ /r. rv* Knff» äuI 

^ii,S^ii»ir^ ferner f&r jlem mutb, ir wirb vM 

tnid^ t^jad^e« l 6enbe freus ^fitfe gebeut 28ie ®Dtt mitö 

bei fenbe#merirs|»a*s föbrt/ föi|le00ttt>;^eini|i 

«Ä bift btt I« ben f#wdt« nifin ganje« leben» ©d^icft 156 Vitium Ä|tf ®ott «ttb ^üfitebctt^ci» « 

60 fct)öfft w mlv auc$ letcf^t erttfÄg'nee leib 3Ölrlj 
trojl uttb rui^' , Uttb ^ilft doppelt fd^wetf bur(& ticftu» 

- av#aif »itb e« tmxm 3, gi^wÄtftet mit gebulb 

feele f(f?weir, fSJann leibe» imti jltKc '0«^ enbe feima 

«litl^ ergreif ctt. Oft i(l mein »eg*«, «nb Ä^ift/Ödfei;, 

liiximtvo^tim mm atttDiffcnb; b(i§;fem «>iKe 

fie ^« ^Mt ftd) (jaufe^» t)ocö @o weif» , al« out unb .^n^i 

feufj* icö, ©Ott, jtt^ bti; ^tg ijf, (g« ^(^t p flttbem 

fjlmuh ^antJ richten b\i ungemabU, Unbft^bt,al8 

jttidö »lebet; auf, 2)u tro» g^^ter, »a^ «u« feblt^ - = 

jlcijmelneif feelcl : ,, ^ > . ^^: ^^ 

f>^^%^^^«^!? Ä mtf^^bie jlunbeiC 
«uf bi* @elt nteltte« itt. ^^i^^,^^ tÄn bc^be 
genbUgen ; ©u mu^^ nm^ m mb ^ e« 

mimt, <^l^f^f^^^lfX^ bann'^unbf^einfet^feiiÄ 
£)te6 foU mein tioji uttb labs ^ ^^ ^^^ J^'o^« ^^ ^rx „ 

g^ Sm leben nnb im SS^ ^„„^ J^eul^ 

5» J5ettf nid^t in beiner 

eigne MoMe. l^^'^t^t^^^^^ />^l f 

V^ , ^ t>on @otr uergejfen fei^j!/ 

^/^O Qll^^, ""^ J^** Unbbftf erben ttu»^ lieb* 

^4y* *4ö lieben ©Ott «nb fdjÄfee, ©en atte weit 

Id^t n)alten, Unbboffet«uf ^te'^, dUM) mi^y. 2)te 

il)n <illc5ett, ^en mrb er folgejeit manbeirtDiel Unb 

tt>unbe)fbavetbölten3nauei; jeöet iealidbem fein stiel 

Kotbunb itmiQMt ©ott 'J ^ ' ., , 

if! etnfelö/ mt: il?mt>e<r* 6V©em®ott'bern{ebei:tt 

tniut , ^at nid^t auf leld)^ «nö be^ großen Sfi^'ö leicbfr 

ten fanb gebßut. »erlafinen bej)3n|iel)n$ m 

fd)n)eren;foifgenJ m^m Mnmvtmmiiom 

«Sag btlrte^/ böf »tt-aae L^ atmväA 
mvm S58feufienunfe«un* ^^^ ^^^^ ^'"^^ ;7. 6ttt3'/ Bet'Uttbge^» , 4. ^bttjaWbelttejaf)* 

«uf(5jpttc!^ wegen,,, ^rffilte tien, Unb wirb, woä gut 

teme iifltcfet getteu, Unb i|!/3em2C«(iS)bememöfunf# 

Ivau' bef |itÄmete reici^em gewd^i^em @ep flitte dou 

feflien, 00 iwb « bei^ bü? bem^erm! ei:;tilberfcl|u^ 

we'tbett heit; trimmt mt ber fmittmett, ^ojf'uttöeu» 

feine j«t)kff$t 2(uf. ^ott la^^t auf i^n; ©ehn feine 

fj^t ; ben uxMt ttxi\^U jeit witb !ommen , ' Uiib 

' beine »o^tfa^rt blö|n* w 

ritr\ OtWf aHe«, fi^eube«, ©ej) jlft^l in fei* 

Zi)U> st wa^ bidj "^^ ^»^«f^ ' ®«9 «ud> litt 

Mnfet, «SefifelS^'tartrofltbem jettber Jetben, 0tt. cf):ifl|l 

S^rnnl ^if/berbie Fimmel imb tiigenb^aft! Ittnb b«an 

lenket, S|! aad) tjon bir ergreif im glauben, ©en 

tttd)t fern*. €ri»a(^» an^ trofl ber eMg?eit l OBer 

beinern f(^lummer, §u @ott ^«« ^i»^ biefen raüi>ett ©er 

ergebe bid^lGr fielet -beis aßen gram jerflreut? 
m «mer> «nbliebtbi* _ ö^^gfi a«d) bermÄttet 

»flterlic^. , y eine, ©iei^re^ fo^tt'r)>;er» 

ö. 2:rau'®ott,'tti(i^t bei* giflt?" tJenf an bie^nnort 

neu fd^litpn, ©iettjai)lbe^ ««b weine ©te fsfeübena 

Mein ju, @pri(^, wer tl)rän*,JOd)rifll"UnbBnnt* 

mrb'e bejfermffen, ©ein if)ttfe m'gejfcn;, Bitt i4> 

©ci)ü^fer, ober bu? @r ^od) -*- fur4)te mcfet«! — 

mi^ ja, wa« btr feblet, Sdj) beiner md^ttjergeffenr' 

Stt iebem augenblicf. SSJae 2)ein @ott, bein Meif 

<r, bein ?8atcr, wÄljlet, f|)vid;efl 
«)a^ bient ju beinern glfidP. 7, so^it rar)i3em0emöt^e 

■3. ^er®ptt, auf bereu ^f ^^.«,^*^*' Ä A^^ ^S?' 

feflen©nnganp§wo^rbe= M^^^/ ^^I^^^' 

m, ^^ ftü$ in feinen ^^^) }j?'4 nid^t vertag . 

^e^eu @cred>t, unb tt>eif i^.,^;^\ «<^?) eine-r.we|e 

»i«b gut Unb wag er fet. f^td) bej!omel)rerfreun; 3» 

«en linbern:3u tr)rem leil ^.«^«^ gr&f ern r)et e 18er. 

«W, Ätf fem erfcDaffs Ste^t er; I;am fein l 
«er l)tttbern; Sßenn er ge« g, JSoI)! bir aUbann; 

M, He^f^ba» ba treuer! «Sie grofifgetnjt 

D?3 beln J98 ^^ixm mf%>ti^>M)^^§^ 

fcejtt l^tti $)em tkWt, ©rt Mjl el> berbminjltjo« 
liettt 6efifc»ei; 0reid)t bithk faub 3JH# ^neu i>etel)m 
fitpHm\ mfim^ *>ifä= toi 

rW» ^ _ . l|dt)fcm€y&ittT©ort »etb' 

€iöne IDlero^i^; Sn Mefem, feligen mttmw, 

;<| C^* faw «uf tttei. 31^ feif^e» wem öwitinl^ 

M^tt öerf^metjett^tttMf t , ijjet 9?«n rufen alle wait>en^^ 
teet^ant Sofern Wun- 9^:0 Slf4Ä?^f f 

»ena neuen jlcmi) äv^tM |«f ^S^ ^ute fm^tv 
mit tt^einen^ft, ^<»^^ ^^' l^%Tl 

»♦ Sd) ttjufte nW t»os felbjl buvd) Uim^wmh 

|er? üoö^in? sj^pcDf^lum^ ,ren jtcbem freuben; ^enn 

merte gebottf* uttb jtnn |n?^ apie^, n)aOu tW, '4 

t^attö/ivetd)üttbiÄnr2)c¥ gitt/ 

^,^^S^ J^lut^etueit gin^ ^ottr ba$ le^en; mm^ 
ißimmli\y, ßtx finb? au*aae^aekn,»^roi*= 
^^Wfi?^"^^l^^' ^^ÜH' Sttm leben nWg i^ 

ttjufjelte be^ fonnenf^ein 3* OBtr ffreben oft ud^ 

Unb fturm in'f leben tiefe« fingen, ©ic/tuenn ivliJfte 

ein, Jbie blume tP4«b efe ^tmm j '^t^ mmm 

\am^ quellen jtnb* €itt fctjew/ 

>. «\« n ßj^tt. ^t be»; un6 betb&i^et/ Unbun*. 

•HifrSS ^f^^iff^ ^^^ femflolsnurno^^t; m# 

«?ie unb »an« ?_ ^ein le^ 4. ©eilt njille feü^ ntci« 
■be« tt?elft bal;itt ö?ie l«ttb; -tt>ille; M in gebnlb uub 

ftiUe 


nm imii^m^^ t^ i|t^ «i^ «foi^reld^t^ttttt (eiott;^ ä «(if # beliebt/ vJäÄ^m^Sw*: 

V 5. «f*^ «^«e|^ l,e|e ^ab' i|/ tdÄ^ 

Sd^/ Mmutkt, m^. pafet J^b^ic^Äit^lM» 

: ' : .*:;!lt s" '^ . . .'^^^^ !?$;-tt>eW ^^$^ «tit mi^' 

rt^O^ C|^» «Ken weimn # ^^C-"^ #!#^i 

auc^ mein, hta^m , ©o *J?$ß^ «"^ ^t^^-> 

mit e^ frommfc getva^tretv p^^ S^.^.«»«^ '^ 

uttb t^at* v^^tt tq) bm betttv 

2. «Sie f^lri^-frät unb ^f-l*^^^^Ä^^^^^ 

mt/mttimu^ mit »etbröflen/^oltttut^entj 

.fi^ebuIb,;Ä Imin bbd) m^ öe^Vl-^-^^^ 

J»tc^ j^rebenSÄemglMmw «";^^/,?«» Wi^J^^^ 

nmmphmr^a$ Um ^,jf^MP:^^^^r 

^«tttJfeintfbrg'ttnbW^ t^ t^n wbei^lejn^ .... 

91 4 8» tit Äoa 5}et:t¥aur mif ®|tt* iintK^fiJtebettfeeU 
Qihmt^V ? (^öE?fei£) l^^ut* ci&et;i t»i* ; ev i ■ to^tä^ witsfe cgel&en/i 

;0?jl ©Ott .pt^ öftb etrbfe ; 3f# fe^'^ijöttau^: 
©tMt :, tttÄ : ;f(Ee!e ftfe^? itnmeif^tt, i#^^t^ ; #iei 

J^Äb* M il^tföi lia«pt jutw seit b«t ernte nabt SSte 

ftcunbe, ilnb bin geUebj: lange fann e^ wfl^tett, @i> 

»0«. Qlott; 2öa$ frf)«bet ewt* icl) memrfaatl^ 

!i,SÄ^^^f^^^W^ ö; ©o^^lbtt^ nttc^. benn 

^E^V&w: ' ■'" ttic^te fci^etben ?8on beiner 

: Ä.:^ W »et itttb glaub' liebe , ^ott ! ^liefet Mbfaf 

el fe,(!e., ;3cl) rubm'« aüä) uhb nid)t leiben^ SSetJfol* 

i^t^mt äfca^ er, bem gtmg rtici()t V' tiid^t tt^ 

l&b4)fley be|le^ EO?etiifmmb öf^icljte, «ja^n^itf l^ier erber 

Mtib bat« fe»,* , (SJott , ber bett , Äcitt. änfebn , feine 

|u Allen Jetten lÖJiiP feine »i«c|)t^ ^ein npc^ fö fr&^«^ 

pnbe' retd)t7 Mvctam^^m lid) leben /, .teiti ifeid)t|um/ 

fctlft ;unb.j{i:eiten, gilic^ Wm^^tcMl,- 

wetcbt, wen^*6tt)eic^t.v , ^^ 9^id)t6, tt>a^Ätt)üttr 

3» lt)er'|ntnb, ft)ora!ttf fd)ett fonnen> 0licbtö, twaö 

td) baue> S|f €f)d|!u0 nnb' nn^ fd)recl^aft i#>' 6oÄ je 

fern tob» ^un / H id) tt)tn uon W nücb tt:ennett, ^et? 

DeKtiraue , (gyfd^ifec^t micft bu metti »atej? . btH l 3a^' 

i« l'^^'^i^i i;Hti^|<feitiienüPl^^tt0ettv..v:::p ■ $91 futtt; b«¥ tmd^' Mty Wli^fy M(^. Bit m - mitntim ^' V y * ■■ ^e.:^fii^t, :^i! fettpcitlni fi«»^^/ f öS^^j^fft^^^^^ 

Jen ju»ej:|t*r Ißtr Üofltiöft IXo»2«e ö^ei?^nl^ife|i 

W^^"^^ 3«» mm f)m^ ^mmm 

in'^' giJä& 3«fmbent;cit linb |trtimer fd[)aue I' tttij! ^^t^'tf* 

fbtgen ©cttcuUd) mit eirts Äiid^ id) 3luf eivig^liici^^ai^ 

aiiöer ab, SäJiemitterrtaxi&t ^itx.^ßhrittcibm^i^latiH 

fltel^t; 'S!)» fveufec TOt; -i ;- ; 

& »«^'".«'»ff««' f ««" Unit trmi* fäfeVff, &u 

•-^:; .OT5 3. Cjpt mlfcf ftid^en« itiut^> t>\t^ ^Mi ntii^i bet; tglaub' ^it 

Utt& i<l ,(^od^ weit geMtet ten* ; ^ j i;; i^ a:;Ji 
MM%Si^Mß^^ 9. 3t,a^ prt Mit tttti 

r" ^^.?^?^^'^* • k;< . wen o|t «uf jrftu^en.pfab; 

tiDel|feif mcm 6eiitätt)ei?i mit bet ; 2Öii;6' enbliä) ,; 5««'^ t 
»ielei; tl\x0dt mt M^ hM) Mitif «tWt 3^ Ä^ter 

Jej ^ tMittt, it hMim , tö. iu bijl mein SSÄtejf;^ 
Ü^lJt^;.^^^^"* '^ i^ beitt >W>^ 200$ biet 

. 5> 2B,t0 ,ittaitä)eir Mbin^t bort ii itjoffetf g*ttÄgev . «Sol 

itt feinem ft'nn 6tc^v öbiei? bi^f nun, baftd) meinen 

itt'lbben biw/ ^pA eb* ftanb Sföpbl bi^lt^unb bte- 

ir# etjltegen, 6ö p!t Bd) ftege* ^^ : 

m ©er menfcben#liiffe ^J^,^^4^mhi 

^^H^^*- tbutt ie mebr unb jnebr^ 

6«.. J(cb barum fteb'vid)^ aiu^ bpd)eicfifcttteif feelett> 

^ttXf s» biif t ©enb*^ mein ^ot beinern »olf unb aßet 

löaterl (enbe mi^rv dDettt wtft, @o laua*icfelebV ev« 

li(bt> um gutjuw^enl jablen^\ 
£)u biü mein ^ott, gen^Ab« 

teil^ 0em ©te ttiönp^f'^ötns mi £o5t (Sott: ibiJ^tifen jü 

tnerfeele«, r) ^"1 C^^ f^m^^^ «^^ 

,7, a^ifiit bu ju mii? iinb Z^ > /♦ij^ bej^^ttubmunb; 

mäd)e.l^icbt ^ca, wafmiif .^e«, meinei? b^^^endlujll 

fottjlt immSgttd^ Uuä)U Sd)ftttg', unb mad)' aucb 

St'eid)|l hn mit beine b^ns «nbern funb^ ISa^miröo» 

be^r^^ö fpmmt, mianges bit bett>nft* 
föngett ijl> ®en»i§ äwmgu. ^j/^d) weif, ^ott, g«« 

^^"^^*^** »on tatb unb tbttt, I5af btt 

8* gft Ätt* *e> Wf««8 bieqtteßcbij!,l>ftrau«utt^ 

ettvÄ^ Wö>fr, tlnb muf id) Ätten fröb unb fpat 18t« 

deifl^tn'fWftemee? ©<r l^etl «ob gute« fliejt» \'-y:!:^^fm 3"]SSS: ügen* 


|() oft; jttdidf; Utib bje-pott 

beljlbUtttglM.- -: 
' 3fi^ Oft/ ;tt)Ähftbetf<i^ti|l 

Wne/ bte ert^el^^^bt tf, 2Öe^#bt un« leBen 
«nb gebeiW SäJßif (ci^Ä 
Mi Umt Üttrtb ^en itie?! 
bct»;. bej n>ii; utt^ erfteu« 
5« Uttj^vm iftÄtertanb? :' 

?♦ 5(%4t%^j;/ aaeittDott 
b« glieft alleö^ell «nf jü* 
@ef$5pfe beincr ]^anb ftnb 
tt>i!f, unb «p(<r fd^ttfe biji 

i<tf)t; ju^ ia^trV Jöleiöfi im? 
nteMnUb u«b tvcu; Unb 
fte^cjl uttö aucllin gefa^« 
ttnbn5tiÖm9hdb{0 bei^* ^^ 

ttiit gebttlb, ^tt ;jad)ti3fli 
»teltcl);, «nb.bittert,tt>k; mmi a«ö1D?ii$ötevtt bu 

lern ge^«; r 

fe^fyp]^,mtb1tttgV^iJnb%»i>« 
bet ; m-l^ruttg Mej? , hipQ% ,■ H- •■ -«,!.-■-. beltt -ii:b* unb 4et{y ;3i^em 
t^jlev ißb bemlic^^Äirt 
fi^it^fti^nb fiö^ilbf ^ bc^n^ä*]^ 

_prbic^:ni^;;- ^VJ>..'y 

' 15I Ä Mh!j^ bU fccö 
in bdnrn fi'nn, Unbgrattiji 

bellte jpr#«ttb tt^iiffCt^in 
Stuf b?rt/ b^tb{(i^Jema#t^ 

ÄiJ^at rr bldÖttt^tt>ott 
iugen^b «uf SSerfpvgri unb 

^|c|>tt>erett ungluÄauf ;.^ft| 
et^uiicf g^le^rtlr ^7.r 

•^^■^7« (Er I^ÄtuPc^nietttÄl« , ao4 ®evtmi» Mf^^^tijiml^v^ 

ßintent *, ^m > m^ tt t^t 0#tttt r ^^^^(^^^ m* 
nimmt ein gj«te^;enbv^vv ^^ g'niig c$epöft,^;Ä m!^ 

ewig ifr6p(fe (et)tt^ yi • '^ti3*.tci^:(^MÄbtef«j 

Witt ^im0 li«6 ^fti5* it|>^ Ui htt "i^txtli'ä^Mkf i^^Mt sbu 

Z>0^4^ ©Ott,; Ä g?^»W^WMI>un3^^^^ 

»Ott mehtev ^opung li# tim t|^ptt J^tt toeif ^(Mf 

©er k^te futttc fE^witibet *»J^»^ Pp^w^r W^^^J«»^! 

mitt^elfetMnb mein ^ött «»«^n^tr, ®ptt,vvei;na|;1> 

m bvij t^m ben tttcitt Pf^mM^^-rnfh w^ 

iew bo^ ertb(td[) t:u^V Unb ^m mm, ^Wm 

fteiibe wieDer ftttbet ^ iM *« '^<^^«« M *.Sttt feli^ 

itl)ix m bu mi^ geftt^it/ ^ ^^^ ^mime^re^.58am« 

Uttb ttteittce Ubctt« lauf WS ^^flMr^pm^m, 

fliegt* ^ft fcgctt^t>otters^<is »^^ i# Ht traun> ©enn 

tt4M m mimti^tnm gijl «^e»:bVW/bem antlt^ 

]^lm»cige»ÄttbC Ünenbtis fe^»»«^ '^^' -? 
*e>Jl S^ tmu' Äuf bicfer :' 

ti#* ittrleiben* 

ffi^P i* mut& uttb (liyl^ i^Cn #>«^W''^«* 

ttieftr, (Jlod) (attgejj au^^uü ^)ir^ VJi ti:)ig! balb 

duftem 3bod[?, ett)t3> lÖÄs en-ungen Sft bäft'itct öon 

tci:> §&iftt^ bu ntd^jti ^u jebeK ^einl 95alb ijl \ihtt 

gei^jl mit «ttS tttcitt itt'dges fd)t?!ers tjewuitgen 5Sott 

tW ; ©traf ji niM naöS fcei: fwube , ftt^ ju' fe^tt — 

unfern fd()ulbenv ^a|b i^ gwt) öon letbeit utib geföt)« 

^er .tjtfjnen ma^ gefuat/ ttnl aSoti Jxrfreube, j» 

IöäI^. m^t«<Jf feele« f^mn ^rftt^ren— Uttfltt^fi)w4)ft<^ ÄÄ iittb ®^pi]§^t im lelbciiv £6s m l(S letber-f ottldöo^ : 6, ^ebcr tog 5er etfbe* 

3m Ife^r^ncn^' ,tt)o i^ i^^ mm ^ fegen föt: 

»ettt|, ^llt?oir;netmntte mn Im l ÖßeUfee faot 

f^^^j^m^^^. ^0« taufenb freuten 3ebetf 

in:i%?rt)WMt, tojeti 0^tmt'mm:\ m 

tietRt>a^eriinl>emej;ftt, , n>itt leiben; ^mmt flä« 

■ 3^ Äitte »aterl&Ufie Bit* ö«« 1 ' SÖJö« mein ®ott mit 

äen ©nab' unb twjl auf auflegt, tragen —■ (|r ijl 

mtd^ fleräb; ©Itfe Ia|!ett, Skatet*: mit un^ tird^t €r, 

bie mlc| ibtAcfett; Otimrn^ *»«§ ev bem finb aitflegt 

mtm bi* |um legten /J".f!^^Ä !^ 

mUig trago Benn mein ^^"' S!Sff!i'^J^^ 

y V ^: ^Vi^ "tt^ SÄeinigü wtd) tm(i) J^eiße 

' /; ^ teiben ^um genug ber win^ 

4» Se|«^,^6nf!tt6 trug ffen freubeft;^en{ef!> ret« 

imftaubeJbuibenbiHerleis W meinen (inn ©anj jtt 

benlajt' Mic^aud&jldrfe beinern berjen ^in^ 

mutb ,unb glaube/ ©er bie <, mAfs fi^rs »a»^«* 

ett)iö!eitt4^gt.@otl^n^in Ki^A^^L^ J^ 

«ater, ftelt-mein »enl S^e^^^^??"^ Lv^S^JJ 

bie freubenv s^ie m^n' M^ SS^hH^j^^S?^.^ 

bettmir^r^ugt,5öennmem Sm^' (Ä^ 'Ä 

^:5* Siegt, tibr fliegt t)or fiber|!anben l überjiattben l 
fett/)i{)rtWnehI (^ki^ »S^^ig f«V t)on ieber'^ei» 

fottjablteu^aUe--- fliegt i Bir^ bu fatt «n freubm 

^/ erit)eigV b^gall'tMn - P^^^' ^ - ^ 

P«m!»ttr'a|lHi^0eritf?i -:.. r:. 

aef. ßet 1>ett , ber nac^ i^m 7t 25« ?t|l bcr itiöbe« 

s (^t' iSfilte meine tÄ- ^^^^^ l@rBAi:ni(]t: 5u eÄ>ig 

!toc& > f annte, €^l W i^t? "^"^"^ ^'^^ ^ewÄ*te(l mt(». 

ayatet nannte^/ ,Sß«i; ^r mir 

(c^ott mit ^^Ife mV* Ml ^mlWt^nt tttic^ te* 

3v,|5ieÄt«fie meinet? fjjsrjC^i^ Mt 

bergen, ^e»r atte^ jt'e()tutt6 leiben! ^d^ ne^* eudb bÄn* 

l^ait ; Unb ^ Ä« er; mit; k* f enb l^th ; ; Mmmtbit il)t 

fd^ieben , 2J)a^ blent jmtiel» ju f Wttben , SBe^n Ic^ gen 

jtem, fneben, Ääv'^ au<j^ ISuteift bin; SÖenn t>emüt^ 

fe 0v%te laji bei; ttJ^I- v T ■ «nb mtmm ©anj meitte 

I« »erben! ©ie lujl ber «»t^»WUt 

itoeltve^Mt MMe^ier/ i^* 3cl) lag Detftmdfk in 
Im fegen ^en orunbjum ^^1^^^ ^e&eimer lelbenf 

^lucf ju l^^en, -§Da* ei^ii^ W<*ftf ^le befem fre^b« 

»le me^ngeij!, befielt fwanben, f!fttt iebei? rei* 

; W^S©a^btef(t^#cföe^ Pf#3t^^ 

meßtet, ©e^'mfc t>ott bir !fPM' Ä*"^/ .^ 

Im e^ sem Äa^biefef ^^ m^^^ Uttb berbe* 

gMt^eKe^et, Senn^^aÖe 0^evbettWi% ■ ■ ^ 

l»eltaud^f(l)aiet,@ei?,^etrr^ 3^ tu mäft tdß W 

mein @ptt/ mir ewig fem I imi<ifimmi1^^4^^ <S^tt(f> «ti&t@el&xfl^nPtiim lefteft^ mt Hrtiliitnniei?/ @tc|:mfr,jii 
WÄ^ In betifÄltett ÄtticU 
»{01! littdi^ Mr eröaltert; 

mid^^-'-;^ ■■:;^;'^\,"":--^ : ■"" 

im jittten SSort feinen lani« 
i)|ett :pu|n1 Sc^ wei;&e öetjs 
tiett »tßen TOfWtt&enme« 
fc^r t^un ; Slaf ibem i>erl4g^ 
mn pfaJ>cV SSttt td; Den 
löttf mmny^tfiavttHt^ 
beine gttabe> .^erif l; Mj? 
«lelttlebeattjei^n^ : 

' St^iwc^ 9««De> Metjott 
oben 3n ttttlbcn jlifa^lett 
lÄcl)t, Uttb.aaerjliivmetos 
Ben 3ut grof etifütte mac^t 
Stt bem, «jft^ttii^ gequ^s 
let, ^rbli(f' i(l^ bdtttt mem 
Wf Unb meine feele tva^s 
let, Sn 0ptt i&r HM 

SKrt» ^«r 3eftt^^i(f wft^t:'ne. 

(J^ö^lel&ettgipfab 
•-^l|llÄl)j)Hnt!^l 
S5e^ lebend freuben flie^h 
jefd^n^inb ! 0e^ leben« 
fummejf tttflet|t^ Sn mkt 

_^» @eitt ;moi;9;ent;öti^ ijl 
Wtt unb ßjcp> ;^fti:ifo(ert* 
y«ttgigt Ängcftd^tf bo^ 
wm mib^ageltjjettetr'broljt p^t fetnettt W5n|len mot« 
genrot^i,.: _.^ ,,,{:. 

^ 3* Ätt f^tt>!tt^t uon 
ber fröbctt an ©te^tmifent»« 
fÄc^e^ttn* im tW;' ^M 
fo^ne be« gefang« entfite^tt,^ 
Unb' 4tteiP iuber ft^mttb'et 

l^in»----; .:/ ■: -. .:^- ,n, 
manchen wopt^n iq.;w«p/ 
Urib' ttWttd&e« öl xmh iticini 
c^e^ÄC^FSBi« enblldSftui« 
^get fta^ 'beir tag» 

x(i' Ürtb bertnb#/ b(«f« 
noi riilfeHc^ t>e^ tebenif 
liebe' ftiltglid^ / SSJie l^beri^ 
f ummei:^ nn« tri'^^%; ttn^ 
wetp- nnb »anfei feinem 

6^ ^nn and^ nad^ i^ä* 

0el»ett<5tfti t»e|n- ^e ^Iftfte 
fjreunblic^l e«; entficbn t>et . 
blütÄ'ötel anf tKÖbei; ätt> 
Unb ölanien frifcfeeu ba^ti 

7» 5tm mtttög't|utbeif 
fd^dtten njoI)t>vUnb »tebeif 
n>irb &a0 ^erj nnd »oö ?lyo« 
n^ueni/ftifi^en/jVo^en itovrt^ 
Unf ^(fttet nicfet bei;'icinn< 8, 3lucl^ iijmlliittiiittfiJm 
fletei; quell 6o fteunblid^ 
labrnb. nnb fci^ett; §eigt 
i^pffnung, fttutm^P^^Hf 


^08 &^v(i^ m^-($^tx^ßi^ 

ißö ettt;\mtcrüW& löotteis ' ^* 2fö) bitt «tti gaff i««^ 

ireu^, geemlbtg ^ ■^aabüt •««;/. • ,^' 

ic&. Ott uttt^, meittem Seile ■ 7- SSJenn ^t* nut «tc^i 

tebta., gafmi* ti^ ntein elettb .^jl »ctf«« 

Ät^ bie mr jo oft ms ^H SlÖenu # äI^ menfc^ 

fiejfertV Sasftd) eweffm. ^^^ d)#>; Jler leib' unb 

^if.Ä.^ ^?^S?' b^rW^lt^ber ersten (©[« 

^i^,alientem,eöaterl aSm ^gv <jef|.Sß^tt < 

ein: ibittretet? ^0 icö |u ' 8^ S^. Un , cttn menf4 

Äl^ivenn id) (iiifiÄ)^^^^^ «"b leiben. mitfTen MnF^rii 

Kge ^tanb^ftft evtrage? £)oc^ ,i». jber. mtiym f<,inm 

K..^' Ä.^fv.'^i^ ue^tvitttivrbie^ (lallet ilt^e 

t^ot^eitjc^ulbenVÄtten? * V- V .'i 

nen io^tt, bcn n?t^ mbicat 9*€^m'mm^lm 

Utommm, Ävuifal bei; ti^«3t ber ^imwel l)eerd 

frommen! . : , V' ^cif mfl mtfpmy 

;.^*(?7°r* '^ f L ^^K^^ ^f^ «1^ «W ««* beitt ^elfe? 

£a^'|t bu ben meg^»;«n? jj.t,.9 ^ ' * » 

fern Wun!^ftnben,c»ttn ^^ ■ ■ fv 

»tj; fte unö, -bte mifet^iit lo; SSEtiffj! btt fö öt<f/ 

§» ^affen> ^äc^tigen l# «l^ mWc^(p wiffen 1 

(en. Se^t weift bit nid&t/ (Wöi 

öem trieben im aewtfl^n^ i!^" ^^^% 2^t#^ 

«b atte^ miurnn I^jteA J^f w<MJW 0^^*m«l^ w^ 

fcienm mwfien, iDu/ J^ijwv W^^ :^:^ i: h^^:^ ♦ mit ttjinu iNtt<»^<^"/ ^^«^ ^^" ^^^f'' fottt*^ nic^t fev)»,. 
feetttauna beö aeij!e0 ju ew* Sa|it «ne Keffer »etben ; 

bet^Mfey ble mit meiffeti, ^ ^^ g^^^ ifl Mepmgrafie 

tung ; ^tfa^vttttg glcbt bem g» ^^n itiap brtf:öes 

ökubm wut| unb na]|ifw«9* tummel ^kß mtit ntd^t 

« fldi^^ ' ^erj Mt in bei; ^eiH , mt getröH jum gm« 

ttot^ nod^ fefie* x^offet baf mtl ^nfiM^üviiwmi^^ 

'^^^* 9. ©ittb wtriöä^^^ 

€iän« %(ot»te» ^^^t ? -Mm 4mb^ fem 

204* ^' hatten aiitf «a*tv 

Iftut fe^n mn. . ^^^^ (y^> ^^„ p^,^ ^^^^p^^ 

2» 5l6etJ Sefü§ tet)te ]^et| — ©<^tttt ijl'^m^ls 
6tdt!t be6 d&t;iji:ett mut^t :ö«ti^«n. 

toidfne belne Ä«/ ^^ 11. »tteWeffemtoge 
tt)t>cb atted gutl IRtt^iä ^ar«r»>m/ ^ommt 

,3. 5rufeef(^«ttt mit ftm ^i f^^ttf .Pj^^e ^anj ge* 

bin, liimmelauf pm w>tg «tt>5 stel. ^;, 

.^perrnl ©einer lmbe¥ let» i^* t«t?lid) ilj^f mun« 

bm (öte|t er gar m# gett/ fnblid^ ItnbmrbÄ» 

gertt» > £>rokn wirb gefiiRöeR ^l» 

4» tr «jltC gern erfreaett ^Mv^, # :' 
Uttb erfreut fö fe^v ; ©eine 

l^anbe jireue» 6egett^ g*n«0 tojet It^tt» lölr in lÖ^H^it lu 

ittMe ^ra^t wtd^t.}ebee mei,ni^er^<Bfö(l> ,««aW> 
8lüce>6t^^tbe6gebev$3ftte frettb^ ober fdS)mei;|> 1Ö# 
©elberbmm'juräcff - btr > ber «tti «ur iiel^^ 

0^ Umh äJ© ®efeöl& ttnb ©efafenl^eft Im letb%; 
Ima, löertratteti^öoll wi^ 8vS«/ *Hf!/ tt^pjtfei »«« mid^ l^tet: mh bort ers ^"^ ^^^* 

fuetttj jDenn btt bwtdjfdj^auj! 9. ©ie ffuttbe fomnif; 

^j< ewigfeitf IBalb obeif fpit/ 2öo er, bei« 

3. 311 «ßee »unlel um ^otV «uf bei« gebet, M 

lenwubetttoi 60 biit bu UnJ^ bemertr«bfalbtc^eriU 

meltie juj>erft(i^t, Snmei« '^W* 

mr na(6t/ o®ott^ mtin 10. ^d^ou' beiiren i^ttV 

lidSlt IM gldubenb an: ^enn 

4^25erjade, ^er|, wr« mem«ibbid&erqmceettfaH^^^ 

^4mell)ieVilfej)fÄtt>en ®5 *»^f£ ^*{" v ^J ^'1 

trWtlte; fei weiß be« Jf .'^1*^' Ä t^^* f^* 

lummer, bJr bic^ quält, ^^^«^»^ J«»««*. 

Unb fieben fann er, »)a$ 11^ Stnjl i^M au^ tt, 

Dlrfe^lt* ber meufdjenfreuub, SJW 

mit uuöerUtl ©euabenb ff ?^ ,«**' 1«^ ^^^ J» 

»eiftt» t1) ; balb darauf, Wen ^at er mac^t. 

©fug fn froher morgen 12* Unb l^elfen »vitt tn 

«üf. ^tveiffe tiic^tl (2r^dltfi<« 

6. 5lit(l& Ättbre feuftten : tJ^«« / »«0 er »erfprtd(),tt 

Äd&, «ergibt ® ott ewig, bdf '' ^^Jic^t raffen mU i4 fee(e, 

«rgnäbigill? ©er, ben t>id&l @e)^ Wenmut^e^J 

'i^r lummernurmc^tfa^», 0^««^' «« »«t(^l" 
S^r f »unb unb Id'elfer WÄr 

fc^on ^d, ^imt SÄeroMe* 

7* ®«9t, fromme^ wann ^ ^^ Qtl^n @otl wW 

»on ©Ott geprüft, 3^ bann ZOO^SÜ idjnic^tlaf* 

ju i^m um^Äifetteft:^at fei^, J^enn er tjerldf t wit^ 

je ber SSater m gebet ©er nid&t ; 3m «ummer mi^ J»i 

benrntf) imb gebulb ms fajfeti, @tebt er mir fraft 

fd^mä^t? V «nb a*t (Jr fielet ntijf iMm^^^i fßt jelfeftt ihnWmfeli^mthm, Unk 

tieuen morden, SgJei^efctnl* mvtf^^i^midUU^^- 

f>e^ ft#; ^od);®otte« *ä* ^ug<i&a(i&lv SU olCcnb^i#wels 

tetek iSikb tt«»erdni>ers m^Smf^ ^m<tät<)n0^ 

Itl^ €r, ;&Uft a«]^ «ttcjf ttjenitim gwfee Sdjj «ge« 

not^/ ^rlanti in allen jiitetjMe^?3ttm.ii^m le« 

jiftmett IDie feinigen l>,es |en«uf* \,.:, 

f(|irmen,.25elte0^tt(elbj^5^^ .,^^. ©ie fecl» i(? «noerto* 

^■^^^ «J^n^®i?ttc^öaNr^anb; 

3i S(uf fl^n töjtW id) t)ers ^# leib- mtb nett geborcti. 

trawen >3n meiner lAtiimers gu'm beffern öaterlanb; SBic 

itif; Wlemc^älfe bauen, fe%^itt)erbr idl)i fepn I 2Kit 

% i^ltft, ic& bttt'6 gmig* %tt unb (einen fromme» 

^|m |ab*lc|)%^eim3e(lellt ! ,(^oft. i^^ mid^,,baboafpm» 

ieib , j^ele, glÄü unb te* menV . I^ott i^ m^ Mg, 

;ien 6e^ (Sott> 'bem ^errh, fremtf ; ; ' ' ' 

^^^^^'-- S;5dif tr^bfaC'^W 

t\)m ^mtl bntbe, ^W laben Me^ 

4. €^ lann i^m ni<l^te Fit, ©ie id^' aud^ •oftuer« 

Äefatten m^m^ un^nöfes f^mbe/polgtlo^^creöjiflis 

M) ifl; <^r meint eö gut ^eit, l)en lei««r ^ier er« 

mit «tten, ^ab unS felbjl Pf 1 5 |)ef W' i<l& feitr 

Sfum(S^rijJ/ Ol ber fo ^erfpteijen ; @«in ^ort 

i?{e(3etf)att,Birbttn^auc^) Ä ber mci&tbre#m ,: t^ 

ba^ gebd^ren ; SßJa^ unftern W bte m¥%^t ift.. 

Ictb ertta%, f>m geifl .9iJ)<ti iflk^jsalerä? 

erfreuen fan^. .«e, .I5er Werf^affett 

Sv Sobt tbtt mit Jerjnnb Ml §!H.^^^^t 

^ittunbe, Mt.tl)tt/beraU M^-^P<J^^3 m^' 

bte Ifluttbe.,. ©arinn tnon M^^lH ^# ^^ 

lein aebenfh; eo braucht ^"li'^>i|?^S?*5^!^ 

ÄWbeiieit: Ä '«3^^ J^^?^^;'^?:^««^ 

'^WetJvia.:attf .«N i&iwi* .,;!fp"' .- .. -v^..i i-; ^lÄ ^ebtf b littb v#s{clfl|en|etti.ittt :is^MM SKlc&mu# im leiben fÄJft«;; 
#elc^rie5m #t tti(§t fei«e ^iix^,'^ HrMtinUt ■. '•/ U'VV'V!'*«' ijJV i^K^etir. «|'?in 

ein fönbdr, Unb jieta ifmf(l 

" btt qelinberr Sli^ e$ ber 

menW »erbientf '^pWW, 
]&ef^mertmitfd)ttlben> Mn 
leitlicj wel^' etbulben , ©a« 
:öwi(> ;.$tt meinem l&ljleii 

:l>ietttl:T :;;::/--, 

3, £sir ttJÜt idb tnlciö» eifs 
geben; Öcicbt meine nilV 
mein leben ^t^t lii^ben, 
alö ben §eÄ löiif/ @ott^ 
wid idb .üeiftmuen ^ Utrb 
tiid^t auf menfc^ett bauen ; 
^u bilf fi / ttub btt evijetteft 
gevnv 

4» 2a^ mtc6 ttut; gttabe 
(tnben, HlÄtdb alle meine 
fönben ^ €i;f ennen unb bes 
mn; 3c^t ()at mein geifl 
nodS) ' f tdf te ; ©ein i)eit la^ 
?mefti gefc^dfte , ©ein woj:t 
'^ir tifojt unb leben fei^m' 

ÄvSBenn i(f) in ßbrio 
^jietbe,, ISitt^d) be« ^intmefe 
«ifbe;!^SBa^ fc^tiecftmid^ 
.gtrab- Stilb tob? Sfudj^ anf 
U^ töbe^ pfabc SS^ftifatt' 
i^) beinet gnabe ; "fcü, weiten, I)i^ bii^* öfebulb 
Bet;eft):ettr^m?fltlauBen auf 
bitl^ febnv •' Scf^ %itt bm 
tob bebenl#t;^ ^n S^m 
wivjl altef Xenfen , Unb 
tt>aö mi¥ gut^ij!, tt>i»:b ge« 

Ä 3ef« bei! bii meine feeli^c. 

.Ä U öf <\ meln^eif j ges 
rungcnl 2Öte; geflejt am 
gnabept^wn l Jtief bin id& 
»Ott angji burd^brungen: 
©iegjlf bu, meine fcele, 

fc^ott?lÖbei:fdümtb.e^M« 
:fer$ rechte ;@tetrno^? 
wevbett meiner ttadi)U,isUf 
ncK leiben immet mt^xT^m 
im meinem: tbränen mel)r1 

. i?/9lar t|! tncinec! f^th 
fetf^«c^te;0t«)tite gleich 
mein äuge nid^t I »ttet 
bin, im tbal ber hicbte,. 
Sil mein retter, unb mein 
lidbtl Sa, bort ivir^ wir 
®otr begegnen! ©ort wirb 
midb fein atttli^ fcgneti! 
-Se^t, ie^ttj^biei^röfung^^ 
>eit!3e§tfe^, ftele, firtrf 
ijumftmt<: , ^ . 

' 3» SSa^empfatibbeil^el^ 
ben fecle> 2lbmm^>. ber'* 

^öm^mn lempfüngv ^^^ 
'tünme^iftjon 

bte«|e^^|^tv/r^> b«r f^iti enjlSj^etp*. W^^SÜ 

ftaub cmed^tt Ja!» :-' iduter^^f unb^Ä'» 

m mm 3^n bea fibemittl ^f^tv ^ troftmf ummeir. 

ber^^br. OFbuiener^riÄbe "^fi^' 30o .ai||?ir^^(t3<ii; 

jltmhtev' sftUf -^Öb meitte «»«» .. J ; 

fcei*empfr@*auV'^eyi?>^ % ^xmt^ QiWt^ 

töte itib lieg^ mib fle^e l Unb: diic^ b© lc& J<|t Vim^m 
m itxmmf^^i^^l^. behöoBe^ tebetii 'dttti? ps 

3tt ber ttröben^Uhbe g¥«tm fien mutb iu; jeb«. W^: 

SJeb« widjv gen l^lmmeü t).en trotte ^ottmi? geben«, 

fcbautt. ' ' : Utib fwft 'tiieitt bci|;;J^^ 

bbgeiang^ Be?, um««9t neuen guten wejr^^n, . 

ijon bangeifn^Iiigett, ^eu» 3»^ ?ludb bit^ it^ ttfdS^ 

genb ntti bem tobe tang^* Äiebenbeiu / Um götet Me» 

, ©elten bracht' ein f<ibu^fte^' fet; eirben: 5ln tageftb I«f>-. 

jnbe @U in i^jjed DSfttevl 0. &tt| mein ^ew ! SJÄeltt 

battbe/-^ieie bühfle t«g^ ^t^^ 9tt$ retdbei^^erben* 

WS^0 / btimit^UnbiKa|le,li^en 

selben gtaüiben^Si^eittefe^ W^* ^14 ©elsäb ittffe SfääipgeltÄ Am) 

iß^m^äj^y m midy ju bi# ^in iebw flan^ fal (ei^e 

leil ^Äitt t^eil/ ©injtJtrau? ][|e«f^mjfattb*HifS^aj| j«i ju* 

«ig, ineine tage t^o^^aüjj t>enfe« ^i«l&#fÄ^tt/r ^a| 

:ij«!JiÄ e,:«»)pt;t, mein^^a;: (eine Ä.bici^ejr^igfcJ 0i 

f(ft1(|^iui|:0atÄJage;; .giel&t nn^nj^r (#*Wtii^ft«?^ 

0tt ! jiel^et j mkft j&ttrife Menen > Ünö> niem^l^ l5»(^^ 

id&IfrPifßr feibcri:,@ie ^ m*v*rtit,.*m^fwr. 

M4Äf ^J? f wer. ij| ^S m mb rite 

^en; £)o#bctt!» im ihm «w . ^^ «^ ii -i^v;. ;^; ^ 

au&^ yttMi Sü benn bW ^^^* ^n'^iUmmm}(^. 

glM/ bÄd wir beger>wn, n*^i Y^ei» i^ain?* id^ 

gfttf nna Äwd^0etöeitt«jä^t ^/If ä^ in Utfii^t^ 

mgJMT : : : -f Ä bin getroll in bii:r 

^ 's 
m 

Ä?e, W(#bir4lrb(i^ ftlbUt^j: lnb?n ftetC ^, ^ ©ebulb nn& ®elaffett|§cit im t^^^^ «ig 

2^ SDdttDätej?lt$egttftli Mit ^mnm in UMtnic; 

km §8iet6tmelneaus)w|tc{)t; j^m^ iSjs't^n m tm 

$)« m^vtix^ Ättfte^t^ftU ^ / Z* VD Äfal um 

ten, 8Bettttiefcef^a^eM#t;" utiö ^er, ttnb wiffmfchieti 

SOJemMmmmmll btt(|tt/ awjgAatig mc^r, Unbitnbett 

3tt t>ev? Derfd^rognett !ams. »ebet fc^tt^ no* tat^z iDb 

nter,;^at:f i* mttmclnem t^it aud^ fotgen fröj unb 

btrna^tt, . i» ^attn i|leCttttfet;tw|f 

3* SSJctttt, wie itiMwsb aUeitt, tiaß mtiinfbeitteic 
i^m^it5utticft> JWem $e»r| nocft erfrctttt, UnMtie^ttjtt : 
»or fumnter feid^t; SBrnw; btu/ bu trcttet ®ott, ©tt 
ffutOeri um tnid^ f;MMmeti>v; lbe(ieip.l&tlfet^itt t>«r noti*., , 
Uttb behtß ^anb »er^wd^tf Wi t «.v r r ^^^ 

acffen; keltt^tofam^jf «nfem fc^mers, Unb fl ^» 

StbWtt SDieMmpfe bee 3> ^^t "? .,N«f ^^««0 Un&. 
^^^^" ^^ ^ • ttttfm (etben Imbernng* 

4* iDi)t 0ieb|l mir f mft t^^ ^^^^^ 

Ä öÄ^rci^ l m ff«« WÄnb; Seittm€W|f* 

mmm^^ntem iuxi^i^Wh S*i>'xvm fbmmen »ii> 

Stt beiue ^ut ünb pflege, ^err; uiifer@blt/UnbHä» 

Unbk^nelt mi<f bie wege (^en bk aU* unfrc notl^* ' 

3uif f reube büjr(ö bm SlcftV belne öatemugen fe&n^ t 

fwubc/ 5))icitt Reifet in ber ;6* Ofur %v^ bij! unfife Jite , 

«otl)l SSonbeineif liebe fd&cU »evftd&t! löergtlt nadb «H« 

bevlj^icl^ leben nid&t,tio* fmf(|ulbuttgttlÄtj ^W 

tobl teitt «tttli^ leuchte un^ um (S^njU »iöe« bn^^ 

wir Sn meiner bSngden Unb m«(&* un^ Ätteüplagew 

nunbeÜlÄitbinmfHcben^? fve»* 

*unbe W i* Uttb^jl^vbe 7. ^atm bÄuMmib lol^ 

'^'^* ßt^gen witf, mt fteubir^^ 

^4 f^^' (am , beittem t^em^en ttjovt l>c|() t()tti ttid)t rettung fanb V 
^mmm mm • ^; ©(i)Uer lld) % t« ^ 
tinol)oj;t, ; - , i- bdwc famte; (^c^' uttD 

' '' äoMmmk^''"' fcWttebeinettiiammer^uf 

SSi^jumliä^teburd^gebrütti^ ^ö^-^rdfig tjl beirt tiefef 
getiiD^uf B^ jbangc feele; - fic&tt^et|ett;"@ott^ti;>itb jtd) 
fei)tt!3>avd^bte^iti^f|ienbun5 al* SSaU' jeigen; ^te 
leitete ^rttin bi^ Sfefita be^ b«t ä^bW'^ktf 
^tttb^gkitett j SJJutb fi)rtcl^t ©al er fdS^noctgenbc t>ev(le« 
er b<m fd)Ä>ßd)en ein; V ; l^et, ©a0 für bid^bem Sc* 
«Yi^K f k ^.«; ^r flehet/ Unbimf(8Jott 

flleid) t>on i|m mlaffm; 7* ©'J^wnt, fo tuttt id) 
©Idube nur, un6 aft>eipe md)t\»eri(»9en, gÄidi> »ou 

wanfe« ; :^alfe:w»j!but^or beö fmbe* jutjerjjd^ti tarn* 
fwube banleit! SSalbüm*; ^fmm\i\^MmmnMr 
Ä btd) Irift ttttb lidl^tl S5alb wcrb» id) uoll freuben 
vi \^ ' ^, ■ banie», S5albttm0i?bti«l(^ 
.3*1 SÖe0,.ioott^aßer Welt/fmfiunb lid)l; r - - ' 
l>te bMeJ .@cl6au* ntd)t; ^ 

feiftt)art|^ nic^t aÄ; Uttiöanj mit 0att' Im 

«Itut^tt beitiem 3eftt6 vwttbe - .^ebet 

ftufj* «nb l^evj^ . uttb fitm ^ . ^^ . . . ^ . .,^ .'♦ «^ d)#,fli(l&t 

4*i9Itt| begjammerf wtls ja öerfdöerjenv @e|> wacö 
bm< WPijetta ^at btc^ oft «nb nÄd^ternjum gebet. 
]^evatt^3^§05en ©einer att^ ©nfle^auf mttem?gutm 
tttAdjt treue J^önb^ Me jn Jferjett ^at @ott, beinÄ^ 
ftti^^ iS (eine Äef SäJoijl; ter, nie t^erfc^^mä^t, ^if* 
:,-,'i: '" . ^ Wein' Umaang tnit ®o|:tiimf;@c]&et; ^17 

MMmh mtt;biemutf>/ oft jum fnebctirbiettet/ 3m 

uttbamf, tlnb pj;ftfe btd) glttubert -ftidi^t,- beir-c^wt 

in färtem ltcl))e Unb f läge ® Ott »v , ba^ w Bitten 

beine itöt^ bem -^^vriu . ft# evMtjtt^t/ 8Sa$ ev nid^t 

'« m^r.iv-/äHrP '^lu^A tt>ött((^)t > «ttte^telv ®olt; 

a^vcim ^'m 0im -: 6; i8#^oft au ^Mt^ mb 

firiid)t ttt# betit^^i^ößev ji4 ffiiW' tttf^öb^tt> 9Bi^feüft(!*i 

bei; ^fftcftt |u kten fd[)amet/ riÖ^;^;e# ^ethäJatet^ip 4^^ 

aDet fa)dmt ji^ ®otte$ SSet! oft p®ott^ ttn&f&# 

freuitb ju jle^tiv - ' in^letbk, iffiu 96ttttd)f et? 

bentt eine fd)it)cw ^fttd)t ? T VV,^i^?fM' ^^ «^'^i' 
Unb fcine^föfc^e Ikt ei'. b^r^ulf^#i#^^e^;pft,. 

feele tticDt? '^id) 4« be^ M p «'Ä^'** ^"^'" 
fm:d)t be^ J?&d)flen#^!en, Wt unb ftfoft. .i. 

Sttbem »eirtiiauttA ba| ^tt p 95et* oft./ unb^^ J^fteif 

uÖ liebt, Sm |ei| ju als im g^m§%, 6dj?att* btc^ 

leti^uteti »btett, Sft biefe m (etnen wunbevn' fiitt; 

^iimt fut bic^betröBt ? ©c(^au* auf ben ern)!> fc^au» 

4^ 95ef oft tu etttfrtlt bei* auf bte #e, » ber er 

tietfeelm; @ott fie^t auf ^ bicfi geleitet ^at.vjjfe¥ wif* 

l^e^j, ^ottijleiügei^ «Bte tefl bu inbeiuenugenb, Sät 

lottitetibiv btetuorte fehlen, atteV: boi;t ; er trug gebulb : 

»fern ijeinÄ.bic^ beten SRtef bt^ burd[) qM unb 

i^elft? 9lia)tÄ1thb*l, ble freu^ jur tugenb; €rM 

@ci1^^efdac«^l)m!)ttti6rte> unb Ml^ l^iue ^ulbf - 

blebtefurtfgeÄ t^ött S^W^^0imtl>td*M 

i|t leitt menfdO ;t ein^^^dubig titßen oi?te ^ott o^ne^agen 

lallen a^a^ i^^ i?or i^rtv W beitien fcWi^erj, <5r {einlieft 

rebfamfelt- '; ' - - ijoni b'ji^jen auf ble ivörte/ 

- 'i 0$ mm i^i8 Utttgi^tgntttit^^ctt im:®e&cti 

ÖJid^t'Wtt hm mtttn.mi f^^un,: Qtn Itilb* unbTeif« 

]&o0'Re$ Inte/ nid)! ththrnttf jum guten »eifc fej^tt* 

Md)t ttjort«?,- jeuftev, ^((Xlm ■ 

'vÄW@ott; bcttt fernen, ^^^^»^^rom'xu. 

mm gtÄub' atti^ttunbfeii h>7C CV Ät fe% 

ttic^t: wenn icö mit tnelen ^" 0^^«'^ 

»ete^v^o pb^vid):«I)Vbeö a. fe%> tt)«t wit bii; 

©Ott ^epy» (Söitfc ? ijl fein aUein > ©anj uott Don bijv 

menf& 51^ bein %j^Qztmn nnb ^anj bann bcTn, a)om 

tSimdit uttb Aw*t fo $5^t mebeyn tanb ben 9# ers 

«'^ gern* 3it'ö ntd)t ges, W, Unb Wbfd^pninbem 

«e(^t;.fo gelten ja|wtt.0eif l&immel lebt* . 

gÄttjen weit ntdjit^ «>o^bem 3^ B«nn unge|l&l)¥t ift>tt 

$erm* t^em gewul^l, t»c0 Ijerjen^ 

10; J)oc& jSume tticljt/ njonneboö geföi^l€vjlaunenb 

In ben gemeinen , Sind) -- 5fs beiner: gnÄbe ben!t Unb, biif 

fentlici^®ottansttflel)nrUttb be^ banM opfet* fdS^enlt; 

feinen namen mit bert fcts ^ ..... ^^., 

nen. SÄit bemen bi^dbem . "^^ Pf%^W "k^^^ 

meH)bVn; S5ein berj iJott «njluce e^ 1(1, pf b«, 

e^ bein mitd)ti(l blr enf^ P^?^3Ä""c^?Ä' 

jtt eweceen, SBie et iüiJ bem, ben bu lteb|l. 

ittbriittll bi^ evnietft» ' 5* S^lr birgt er feinefeft^ 

11. 55et» oft; ju ©btt, J^^ "^*^^ ?^"»i»? |f 

f&r beine b^uber, -gör^alte fe^''^ ^«^«»^^ ^«^J' 

tttenf3?ett, dl« t^ fireunb; P%«*^"^Jf,3^ J'^^ 

a^entt mim ^kmtS ^t,P> «*^ be^ frof 

gfteberv^ittgliebb^ijonijl Md«9ti^,au|v 

«ud^ belnfeinb, J8et* pft; 6» @r;betet-^ «euettt?; 

fD n^irft bu^laaben^#enA genblrnft- empfangt ej;,; 

©icfepy&fenv unbba^Ufe lernt flettj|fien6«ftJ5orbii^< 

" ■ ; b«» ^'tiid)t ^^^'^ 4^ • ^ ^ V ' ^e«(i^(ekJ) Unb fip# i?om eis 

Kttberttttg In fetnen f(d[)wcra,- »efeÜeit nldöt ixÜM IMh' 

Ä'0&ra| t*jl^ba ((Jtti ton, ba^ mt^:'5U:^eipa§s^ 

i^cuji ;: 4^'-'''- - / {^ rien; 5Ba§«nbemiiir]en?o|(il* 

■' jP^Ö Ä'' ftHdtwlr?Ä f^^^^^Änbt ©Eiitt bttcri: 

|ebit^*tln^|efte^öl(Wibetti5 -f^jäöfinjcl)' i* ktrsukr 

jtt bi^ ||e]^t^ ::; ;: ^ ,^ i)tef<er.;Ätt, Bo l^f Ju« 

" ■ ■ • ' T /;. " :: ;' > ?' . ; r J C'.";^ gteftS;/ ■ witl) ; bätmi %Wf 

Änba(^f|4n/Ji:>tebfln!«nl) f«* tm , ge^wnc^e wticv 

j^Vei^u^befeei^Ä, Uhb 1^^* \ : ;: 

üieitte fö^^Jel)^^, ,bit gefle^ti t ■ ^ 6» Bönfciji^ i# bei^ Ittnt? 

Sft beitt'ifefcbty l|l ntetne' ftteiboto leiben^ 

|)flttibt, tinii.f5t"be¥ttn«ine laflt itiid^ ffet) ju fe^n; 

jumiic^t*-;- i ; H ■ SBönfc^Mdbbel lebend #iae 

?)» bcr3*n ? %ettv J*^^^^» ^t 2^";^ 

asUcfe bletr k ©Ott, miJ SS^L**Ä^ ^^^ ^f 

bit mx tt)icberfal)r!t ; tM ^7^ IDann tt>«:b bir mfcin ae* 

buauc()rttic(^^^lö«terUebfl, betgefatten, gö^mei^bcmtd^ 

Wnb gern mir/ wa^ ; vm nie troflloa fetji tm S^mi 

,ti%t> i^icbfh ' : ; ■ nnb^SSateröen un^^^lTäi/ 

'■ Z,:m^%p,\ivm ^^P^ ^bftnn., 0^ lewtf 

tmfunim«rjttbirbcte;tlnb Ww «nb:^eit:^^f«M5tr , / .mimtt mtMn n^i^M,,, ^M#;Bttf i*j)t#ytt wcu 

>)fet trete, UttbiyictittWs. ««!. :etttJ|.pttr>?3f!Jtte« f)tx^ 

. »oöertefö;bcte,:2öa^jfu^)U Ä^j^i*; "-;^.i;;; , 

Pj«|t/5 f ö? tni^ juf eröe: ^ »«^ ßi&nnl i(|> in m^^ 

itte(>et5t^^t./ , . , : , Z. / Ö>i5v. ^tieu . 4i&tkn 

nmt eitlem flttter^cacfet/ I^n«l Ä<iWof li«h|j>ff^ 

Um ibu It^ menfi^^Ä nüitf^tt^imf^ti, SÖft^fpItt^:! 

hmMir \Xnb hkW^. ®^^^ i)ej:J?anfenV'jD(t^ icö 

le^^pttgefaOiafc^Ä; ^j, oft'Ä 

fcae tilwÄ^re freut', fttteUif f «^61: im'mmm'^^m 

in be^ >ßi;s^ttj^ tiefen MÄ S^^anÄ-trijftsjd^, weine 

3Der feinett Httbejrn gii|e$ leibett ^it gHf erm muti&> 

giebt, JBlei&tBateif , tventt m^imHnM^fHtm t^eü , 

«rftektrubt ttett getfl; SÄ' fS^ttb Um. 

^ . tugU unfem^etjl/ it) ^ «. W^^^i« )^?Ft »er- 

]&ilft Utt0 aUea , Ä mel- Wv .; /ä-,. . 

t>en>: SBa^ uti^ ber tu^enöt ' 4* gtel^f ^i#^ ju btrr am 

fottj! e.tt|mf t. 9f«r möflen morgctt, 6e>f^ft)iegen meine. 

u^fipe , bitten win , Unb ei)? fofgeti ©en gattien tag in 

i»ei\cfe#<n t\>Ätbig fepn» .; mi|-; Mit tu^l^em gemö« 

in m^irten leiben: »OW ^f^'^Mm^^'^^ 
. " 5t Wnb i' ' ' ' 
^^ßmm%0<^'^^'^^ himmelan ^ctt ö#. 

meine feelknölgsh^ ^ iS^ßt ^'"''^'^ 

Ux^m 'M/ ^ei;tJ/ in tia^ ^erj m^ ^h^U :^tä)^ 

meinem leiben so^tc^nicbein l^J^^-/, ^^^ f^J^ 

4nt;(it meiben/fOJic&i^me« ®o|)n €tretc^t felttfevW^ 

fj;eubiö jn Wrflefe; - ^ '^^^^V . 

^7^ Uttb )[«? nitjl^ :f!etö f S ;©Ö#, (^rijtett, ©ott 
cmpftttbenf ©Äf : Me bi\ix ^ffii^ci^ c^xd^f ^ä$ 
«ntli^ finbetty : tAt ^lai0tg ifj) fet^ ijt'^ ttüd&i lleift :9läH 
:bir mtxmn; Mxtxn^t\>f>U eu(^ ^, «nb fittgt »off jütjers 
lern ^evj^ii Sitt id) in |td^t;"5ffur (eii ble |e(e 
meinen fid[>merjen>9(uf jjÄ' ' ' 
bi(^ nm; meine ijopung '' ' a^.. „ v- -c 

■ ji^^r etttmi^^ 9lie ic^n5. 

». Uöt <5ott tor «^niten ic. .^^. .^^jj^^^.^ Uebernfe^ S5e« 

©teig» urtfet ^reiggefang, S^^mf fei? benv^ewn, 

mixm betne finber> wit l)teiö fe)^ bem^ewn! €if 

einb fireube / m unb W bei; b^ujl gefö^l, iSDen« 

bftttl«. Ji^tt«^' «» lieb, pmö fej> 

..©ottitngen, ba^ill ^fe^ ^«*<^«^^t« 

sefang! äße^ füllen lann, 9. €inff ffn^en tt^tJ im 
fej) witgeftt^lv Ba^ obem 1J5|ertt ton Sbm unp;et fecle 
l&«t, fe9 banf ! ' b«nr; ©nf tbnt bem#ä= 

3v »Ä9 ftro* «n^ ^^ benr, eo^n % 
uftb^egietrÄünfei: ^ejm »)vet^8efj»«af ;: 

Off cmir A^ . -A i;.k*«,:ß^5A 4* ii!^mt leben ; gör btemcits 

O Q A ($4'^^*^^*"^^> ßM^^^r @enbe^ann 

Deirtpeltentf^wngen ^^- f,"/Äf f^'f^^^^^^^^^^ 

reu/ beten WL; P ^n'| tobeö^«^; 3g^l lolaß 

Äßtr ■ ' .«wfttnfeeflel^ett@eme quäl 

^ * t>oi:uber gelten! 

' 3* 5D?«d(>c !>tmmlif<db uns , ,^ w:^, ^. » t- 

fVefeelen. tdmW'bie» r.^\,^^l.^^^ jp ^tnae. 

evbenfbrg n quälen , @e* JfEff^^^,^"^ ISr**?!.^?'^ 

beö'^eftn; fb ^W ¥«f ««! J^li^tbra. 

■auf #)tte^ , »evfe. - ^ ^^^ MMl mt% 

3V' j^ellig fe»ett bie.Ä^ ^. «... 

langev 2B«bV bie prebtg^ . ^m m^^ ,,: . 

J^«^n^^#<>^M>mba OQT Qiebßer SfefiifJ 

berbetermenge,Unbbe§fun- Zöl> <t »it finb Wh 

UtfMnMWtx (Sammle Um beln^ aöttltcö ttJott iit 

t^mnen, bte bte^beinen 3n j^^ren. ©Teb una anbackt 

ber öliit ber anbdc^t wets „„{> ^jggier 9Ja.* bemaöy=» 

"<^»* Mt fel'gen lehren, feafba^ 

4^^ "^m, bie mUfc^we. >erye^t^Don,bet:etbeJ5Jatij 

wm Serien/ (Sott! mW P ^^^ Ö^^ogen »erbel . 

im .tem^ej ftebn, @ieb* 2. Unfet »ijTen unb »err 

l^erab ,auf;: ibre f^meirjen (lanbSjl mit ftnftemtfium« 

Unb bet jlummen blicfe geben, «öjad^e buuna baö 

flebn; pttttjen, tt)atfen,.ar-' Jbefannt, SBaö un^ bient 

^^ i^'^fi?/. ^*^^^^ f P§"' Sum frommen leben, ölau^ fei; ^&ifett/ ße^ttunb fingen ■ -4; l^tc Wnftctt ®ottei5 

«af , ^m 3fe^,in>oSl3ej! jtltttu: refcti, Sj^ ^eut»m«itt 

Ungwi glöcittnb weine pflicfet ; 5öic 

I^Uttb tt)är» ic^ , attweifca 

aneL 2)tt m rn 3eftt nwöeic „„{^j/^^^^ «j^ein, nein, mit 

OQ*^ <^ l^^ ^^^ einfateottei; feele, (Ir* 

foUjl mitrpUg) ©nfe|!= fe^le, ©te lauter Itd^twttt» 

iag meiner fe£lefc»nl@teid& leben finb> »banfimb 

il^nen etilen (C&j^jieh heilig i>erautb, al0 beinlinb^ :: 

^SßJilH* ben tag ber rube .. ,^ 1 riuit:. 

ten eiteltt bingeS, ?um^tm. *" ^f . ^^^'lET ^^ 

melfoameingetjlfilfc^njin. »J^ bemem |c^bpfe^ m. 

berunjIeWlic^feit unbwftö^ etfvettetml(|t S>a, 

' . , .,. ba eiCAt^uttbe bem beffreben, 

3. «IRtt aUen Wtsenges ggaa' attetl^aten/pröf beih 

weinen, t)ie j^eut* uov bei« (eben ! «)(X, feelc, wenn bw 

nem antUipe^n, 60« meine ^eblitö bij!, Sßerglei^e bid^ 

feele ft* »emnen, §|nf, mitScfuaWftl ; 

beme liebe ju eifWn» 2Bp * ©ä m «(»Miß tttA* 

»eitel Vub m bixmo', f^&X » 

3i Sin biefem (^ott ge* t«r# gÄte^ t>anf i^m niit 

ia?ctbt«tt otit (ixfi^c^Ut ^it fr^^li^emgemitt^e^em^SA* 

gnaben fitmme mir; S^ls>^s tev ber barml^ifitgfeltt fj« 

^«^ Stfu^f beine WPtte^ tUffm(la«b«bani'i^m|cut^ tag: .{)ej! ttjonne ! ©» tag be§ nen getfl mi^kWnf JSotti 

fegend föv mein |eif^!v (Jts wege,, bcir.bivmiffdttt/ mi(§ 

warne mtc^, i> le&en^fori:: ju leJ^mV/ gjegieve mt4 

n^f Uhb aieÄ* bief^efe^tnt* Nfi > meine pn je. feelc §um 

mtUam-t ©a0 i# itt bie:: trbfl bt(6 ip.d^le^ * 

föf^f ^'^^^/^^ : 6:©eht tag fe» mireiti 

|ttt.;bettte^ g^i!| Ä benfmaatbetttergöte; \^eU 

^MS";:.!?!'^" ^'^^^^ ^^ ^'^ S^»"ötDe 5(uf i?ne^ 

W"«»wtrl V :: 0^^ baa und bettt ©obn 

e werben, 5Uö et gejlor? 
:2qJ'»' -2*^ fej) biefet tobedubemlnber l Sln^ bic^ 

idj^ gerne W! S^n ftj^ttt fem tag* ^aflbu ^ j»m pi 

geirny tt>ef betned ^etld fid^ bei? : füiibeif / ©te , fern »oit 

freuet ; (af auc^ mld^ mit ®ott, in tobe^pattett ifaf p 

freuben üor btd^ treten, t)tcli> ©ein 0mb beHafleRf j:, 

anjttbetem 8* e$ i^^^ banfbaÄ 

2. '^iä) pxdft htt lol^ts fentag bte e»;be/^aßjiebc$ 

fang bevl)immeld^eete 1 5lucl) lanb boftbeinedtu^med n)ev« 

ünfetr ten^pel fd^aU* »bn bets be l Sob feio, €rl5jcr , betJ 

neif e^re I Sind) unfer banf nem grollen namen / SKiif 

üttb uttfer firiblic^ pe^en en)tg/ a|nettl 

(Sottbi^ei^^^'^^tt* - . 

3* 5öie f«u* ii) mic^, ®^^^» ^'^'^^ kfmWmut. 

bk fete ju begrd^en / OBo ^ q j v^eö aud^ iwii?, 

tiör^enben bed lebensbadf^e ^OHr* \J auc& mir 

fitefen , Unb »0 bein rul)m/ n>iß!ommen , Sröjer fejl,^ 

»pif bir geweiften jungen/ tag ötter frommen ! &a^ 
grol^mrb befangen l "beö fegehö unb ber ru^v 

4. m attbac^t mit t(^, SJetb4mb feer ercfuiceejlbu! 

Jjod)jler, i)or bid^ treten» rj» ia^t un^ ^otted »4« 

3d^ wetg/ bu liebjl, bie Hnbö terle^ren, €t)ri|teR> jjiiU unb 

Ui^jubir beten» •Dertboren fittbli#^ ^&ren ! €brt|fe»/ 

fllöc?/ bie fid^ ber {Änbe fö^tt tote ber ün$ Mtr 

fretten, ^aun nidift gebet^eUf IDev un^ atte^ ^ alte^ giebt l 

3^ ^^ p^mww^mmm ^^5 


■v'j'-'Kf.i ■^^^<^*^ÖW|t^giUrt«^ •■:- ■-■';-v...n v;,:y),ivi «f^^jkJ jttifitbettmttfettä befiVn ftettbefeanettiftl ©U 

St Ptttiitnii'^ttr Oeüfdf^tt jl^ir^e^^ ^irlß^vP ^^»f« 

««^ art; i^v um M m Ifläbtg m0m^l S^etxr 

mmU^tii -, :- uft(etfyetri#!^Wttibnlil 


teftjttj^^ttv^bjme ^«n^,: Jii,^,^ '^^it 8a«pi.|<J[e ten reine f«(ll Unb p^mf 
m^txbm^ beiner liebe 3« 
imfeveno^iartebruji! W; gneiv: S^phup i^t ließen. Jc, 

»i? oßo sia^^^^^^^^ hmmf ©eruaKe^ gute »il 

uni) Um l -©0 oft tt?tr betf Ä^ J ^Wfr^^ 

unür ber* bi* fteubia an! be«> ^te fd)i»er f«ir ttu# ! 

üSer. Slllein @o tt m Der b5b' k. f<i^mei#eln ftc^; ^Qrm^^. 

nOÖ Ws(^h^f rer ivei^^^it bleibt ettlfevttiy 

imb @ott/ pr bit^ebbr« lernten; lernt. ; .f ^ U-.: 

m leerem 3ur^ leben fö^rt a, g^cö bin ein «^erf m 

m}m gebot / ^Un6 ^ bU beinen l^anben ; (^ef(tf«jf«v: 

mr bltnb' M warem Oltt^ @ott, j» beinent brei«. 

guhg^rj i); ia§ «nl n^t l^ajW/tmin lebenknlÜÄjett* 

gergeffenbewen^Unterrt^t; ben> Sßltt mein^b^^uf^ nnb' 

9?t*t betn)j^hai^tun|> gute^ beingel^eißt Oo% leb»it^/ 

z. Menbtg^Mnwrgeß. ^^f»^mm,mä); 

Ud^ le»^ Sje^ lorfenbengei ^^l f (oß/ ju betnenr 

fabren,. Utt« beine wabrs ^^^^^ . " 

^eit, bcine tVen», JCietJg* -g* Sc^ j^n^letnld^jubei^ 
U(i() wir irfa()rim SSpn ics' uen d&riften r SSeweijl e^ 

b«m, icbem lalter rein ga0 aber a«# bie t^at, M 


^en ttje0/ Öenl^HflMö ging t- i^y bie wfd^ ööt anbem 

f?Ä«tJ^I^ 0e$m mi#ta«? ^W^ Sil ni*t tnein nät&i 

fc^e Me. tevf ferungE ttid&t'; ff« <>ft k^fetneW flef« 

uom fd^ttittlcn j!ege> ^«v P:^ptt, be^ guten übeir^e« 
60 
Wege, .,_ ^,^ _,,...,,.. , 

fi^ \>itil\^xi^f ^@tcb infrjur ^id^ leben j ^u fj)n#; ^ 

bcton| tu^ uttbf traft ;©tt bin iclS> hicl^t^^ • 

mf'^^imclinm : ; 6. ^on biirlommt bÄ* 

l(9ÄlTi4 , : ^^ ßebeibtt, unbieb^gutego* 

€i9«eÄrot>ie, gut! «Bewahre micö,o@ott> 

Ä^U^ «W#attb,we{n W utib öbermut^^ 

gifte, tlftblifbegute.gabe? ^ ; 

Ä unb^bÄte^ gut '93es W^-iJöetr nw'be» lieben Jc 

mbrcmic^, oi(^otl>»on bem >% >v«. c^r* blDtt^^ t»{« 

wimm^,: 7 ^ hm ttfgeh ©emi*bef(i&{eb« 

2t iöeiitt i|»icirei(i&tbe¥ tten lebent^jetV grp^^rafilp? 

weltme^«?y«tltfte{nnil ]^tn> mic^ anjuflÄgen/©«« 

«u|e;:^cr0#mir|raftb««r ¥n itt-$ mw beren^igfeitl 

>u? ttttb«>#iii(^met)ri>eite OlicKjt jeben 4«b?td& biia«« 

tob; iftiffjiferbep^i:, bejtp^ gt^t^ «^idjt ftet^ *w:t%ttb 

fi^ «»©Ar im leiben SÄetn mumnt) t>tt {e^e ju ^^ jb«^- ivv^t 

|)e(i t»ott tttigebulb; Unb fatte> tier^ ii»ann|eiftnd$9 

i^mltipU, mtlnO^pttr ^erfaßt, nod^ fl^t iMud^ 

mir freuben / 1 barni))^»:« bie • bef dm|>fte, bSfe tuft 

gafl ijd^ beineK W j ©enof ©iwbt memal^ gftnX In uns 

iil^t itH, »ie iA Ä fr^if brujlf^ > ' 

!Wt itn^erntnen batife^ 1>^^ *i(&t |ek Ä 

. 3v Unb »{ebetru0i#Äe^ i^: xout mW^^^ ^\t 

gen brfiber S5e9 l^^nfenbei; gilbe :^i4e'lt?S^t^5tts«Ä 

»eiJfblgung mtd^? ©ann* 2Ölrb ütit ben Jalmt ftit« 

icfenit^t au* Aufrage wie« fämfeitv Ütib i«^ natui; 

beir? 55itgab i^feinben utib jeÜ get^n; etet)tttni 

»tatili* ?ttttbbin i(^ bann fej; jioU m tugenb an* 

aiic^ n«y* eirtcö* »nn * ' ^; ^ ^ ^r v w, 

leine {(»nftmut* in mtir ifi? T»* Oft ift,^U, anb'vittw 

^^^^ *^ T.-ä? I>er Äe bei naÄ iS 

ra^-^^r%" ^-^ f«*t quäle», Unb b^mpfll 

wti«e, Unb lette^mic^an 5^^^^ ^eirj; fö^tt. einen art* 

bttifd^ freub* unb fd)ma<i^ woffiift os*» m\1 

m atö ein treuerjönge», *^^*"'^' ''^^^ ^^^' 

naci^» . 5* Oft iff e§ lüujl «ttft 

' elgenUebe > 2Ba* anber» 
mt Söethüt; ben^e5e»K. flrenge tugeub fiieintJ)« 
m f\^ Cßi(^t> bag W^ ti^iel^ bel^nei^^ bei^Äwaö» 

-i^y Ä^^^t fcl^on eitÄs fUd&t. triebe €rtt«^teft b(r 

"gen Wtte ; ©ie be|!e tugenb fo manchen feinb; ^u »irjl 

leüMmk^^ ' ^"^^'^^ be^utjam, #rdnl(l bid^ ein, 

bat i* tmine (eele rett«/ glieift nicl^t bier^isftmW» 

^ag^;i#^bemf(?ittob eifrig fuc^t, nur be^^f^efoi^ 

iia(|^^3)emr^genM^ : 5, ©u benffe Äbinge 

JbalbifnMer^eft u bie berftnbemtuge»&;fältt} 

Ä* @i> laug' idj Sterim ^oiwep^rtrtditi^leirW 

Uibe »atte> Ä l#ein »effö^re«;,©o<&i#e^5W y Öl^ «Älft bet tHeB ftc»ti^e ^«ben| jaergiebjl 

iyerf^^rie« > llnb W, '^^' 

i^elnylerj noaflt 4Mf «nb la* ©eio ttWdtoeiJmeffm ! 

birdufelirnb ((feilt fi)=Ä »acfev «nb jireitei aDenf 

loö uttbfölari 5{te el iuerjl nld^t, baf bu ((Öon g'ntig 

htt um MtdPn (öMfißüi i^«»^ feinb bertvo^f^luftan* 

tadjt «n^lJmt bfmelt erl f * , ; ?^, »«** ft«^^ 

gegen/ ©0 regt Wuttfw *»^^^ «wraai 

lelbettf(d^(tft» ; ^{r »erbim iv,; /r- .? » • *! c. ^ 

im Qtmm m^f vm> ^^^^ ^i^mmmmi^, 

gek» eRbli# jira^i^rnÄi^ i^O'3 SKi^**"^^*' ^ 

^i^m^^m hnk beUiettg#. regiert; 

«f^lf^-^'JP le; ©entt mir meiti^er^ 

&Lt^-fM' ^ meine (taemelr.bic^M^ 

M P^ mmt^m m^ » «g^ got auf erben t 

10. fett flie^ll/ geneigt ft'^'^W^^^ 

m rwy unb fiiße" m M^if^ett, JDurcö jiolj unb 

»elt,>'unb tiebjl bie eini» bf ^ »ermeff^ttÄeit, Un^ 

fftmfeitt'^bc^ JiH bu, fps ^»'^^^Ä beinerttJerbcnl 

Jert'l @otte^ twiat^, m^ z. SBie fei#t erliegt ein 

mf^ J»;>^tttffte^n; bereite ftc^rerfmn, S5ef Impft bur4> 

^«jn j^erj MPt ^ai^fudM:; fc^nSbe lüjle,, ©ie^t ru^ig 

ttei^unbianl:^ Slie^f^utts auf gefahren Wn> Sofeor 

«ttttb ««(& u«b;m^jf(gang;^ eritüernmuftei SSoKfom? 

9^ 3 wen ä3ö ©eftfleÄittttttil ttttb S?cmu%' 

wen glÄubtcrfy^ott jufe^tt^ t>%^ idj^ i mid^ xet%^^fi|le» 

jDenli: , biefe fönbe fe» nvit 5tufmetlfam'ra«ci^e "meine« 

llettt/' Unb jene pPfi^tnid&t Md^ 3(uf. trljef^; w^elt/ auf 

«otd^tig! 9^utt i^ elf feine«! jeit mb glM/vUnbauf bie 

falle na^'; gdßt untjeritteif !t> ma(()t ber lÄflei 

unb Äliwbt n*^> ^ 6. fÖJeingWey meine 

tvÄnblefefl unb i^id&tig. fV&mmig?eitv ftnb W ic& 

3* SQÖie fd^wacib i(^ tiid^t «n mir^abe/ »n tttgenb 

betr mm(^ l wk halb ^lit mb ife(l)tf#affett^eit/ Sjl 

fönbe foytge^tfen! ^ie alled belnegabe* S^bin 

teidbt »iKb nicl)t fein etfeif mt^ jlaub, ben bu ei:fc^uf|i; 

f alt , 9flaci»9iebig fein ge« ©en bn begnabigjl unb be« 

m^tn l Mtif ibm , wenn ' tufft / Sn beinem t^idb ji) 

tt mmifftnifty SBennfei« leben* , 2af micb entfenit 

«et; fc^wad^b'Jit c? üer^igt, »c« floljem töabn^ SO^itbei 

2fn jtd) ttuj; fIMi fielet l tnat| beine gab? empfal)«/ 

Sldb ^ ibn bcfteigt in jebem V(nb Ut bU ebre geben l 

finnU#!e^, SBenn ermc^t ^^^^^ geführt /«fbeii 

aeittg^betl new twegen wanbeln; Unb 

4» SSej; ftd^ mitflol^em pg bnvc^ beinen öeij! ««, 

ntütl) etbbbty .^Änn nic^t gtett, 3lac&beinevi)ovfci^nft 

m b\t belieben ; mt feine i,(tnbeln. 3# i^erb^ nm 

itrebvigf eit geliebt, ©en tt>it|t burtb fidbefcb^tt , 2)ufd() flolj 

bn, (Sott, erbob^n: SSetfs unb bnvci) mmcffenbett 

«dbtrtcö anbre neben mir, sßon beinen^edbtenWeicbtft» 

eo mi^faut meme twgenb ^eU aßen frommen , be« 

birr SBie arog icb fte aud) ^ud) miH mt iee^bert, 

ftnbe; SÄein glanbe bat ba ^jfeii; nnbbanf fe^btr, ©e« 

leinen t»ejftb / ^^^ bem, giottbenl jiel emtd^en I ' 
be*; bemntl)l»öll bicb ebift, 

mm b« feine innbt. S^emfinfiige @erb|!We. 

5. t>»mm lebwmitbe« ' ■ ' V 

butfamfeit 2lttf meine babn ^^^- 5^"« baftfe^Jle ®ott m^ 

rnicb fd)ßtten, Unbmemftl^ rt O yi« >J\U t^tKjl <Ä 

au0bermeffettbeit9lttf meine iiy4}»f 4*/ ^m, mei» 

frafte bauen» Söen« i»b ^ott , ^df ioU m\^ ßht^ 

»erfu(bungmmii;bJ*bbn,eo Mnu laf mi^'biefe 

jeige (te ijon fem mit fs^on, ^fljübt 9((i<b beiner »or* 

fc^vtft ' f^tift Ü6<« 5 XäJ> S^m SöeW r tte ein tttoygens 

^ 5» ;^f^,; bag weltf tof beinett ^limmelr bmj^e ; JD« 

mil)tt ®khj il&^mi^ wönniv • b«J(0a^ Wt im 
«ttt^tciJvlWl(fe j#V«nb 'i^t;' t««titt^tt^^f äB^a l^iiv 

f;S^&lÄ ^* Ali .cifer t^Äc^ 
ttttb^ wctttt Sttmelnem^W ^eit 2^)1* :t»«^»;e:j¥tt^V «nb 


bjfubft Jeibetv 8ßetrbei:ben 'm^J ^'4^!t^^m$ 

fol<}et,b!r%'©etbeittc'weg< Wmfrbcttft/ ,§#b«/meln 

tti(ibet; ^f bte{efS{>lett, ^^'f/ <nttr?geWenft; 

<55ptt^ gm» fi-eMbif, |eiÄt« #ieb/f^b(iffit«^^bi¥»^ audb 

Wti, SBev attbt^ weg^ i^iitl ««i^^# tSS wiibi^^lfemnit »i|> ' 

©er !Ät# tt^t^ giaättc^ ^tm^vt^m;iM^/^ß^ 

;^5. SÄöfiit^f^Vfett itrf#^mttbem«t^#uel- 

CT#^^^"^«* ^^^^^^'^ ^*'<^; ; $c&'%irb buri* b^» 

po^ g«ttj glöcerte^ iijejk M) bia; ttidj^t fd^ crfdSittf 

Je:S5J«0:i^cifevfjrettmlf<^rt, 3Rtt ^Htt^ir^^f^K-frafti; 

^b«t aö^ttbKife famwf^ jSte. f)i%iibi%tt leben«» 

' $4 wein 2^% 5((i^tuu3 mtib Wi>x^:^MM:Bctk* 

iumgcW&ftel - r .1 Mt ^Ät; triÄriutif^e 

gab Me^fra!ft,ft#ott-;i»k^ /I^ÄSffl^-^'i^M' ■^.•iv' ;.• 
5^4(1^ meiner IraftmU^ttwji |^it - -fifttt Äett weift« 

Wm^Miwipi^^f m jptcJf Str iNtt#tt6Ä^itt: ' 
ibelti^fit > ^öU öuti» werfe WH^Wt UB^ißm €1« 
teid^e imt mt0maM ^h ^«^ ^i^ nurWe^ 
Ifer t>erpreueiu aBerÄulfcer «^<?» ,^vwa3^ :^tt; iföberjl, 

5* ©Ott ifl gerecht I wer Ä; aftte*tÄ»eltrr'^tcÖ 

o^ne fcfettir'Qlttrlajig^ w|f ^fettii[;ti|^$efnglfi^ 

w Wji; iinb Irt g«jbulb ^er »rtrj tidSöIe / ' 9Ki^t ttiitets 

weiö^eir^te bringet; lÄi^t tmif* JJidl^^^l^ür^ijei 

SDetr^ Wirb ^jjr warim Hei» Ä (cfe«i« »erffi^rt, Äi' 

«e||tr!^a!i)ij^|#@jott e^ l(6mtrWc|tl|ilita^e^^ 

Ätt/|*?amt|fft?ifr|)©eitt iJ^Pein Breuer {)öier>l»i(<| 

geift iiitn Ämel iritiÄ ^ftbein r«t| regierte ^ 

: ^. SUler iber i»^tf t|e^ -i^^i -^«««tÄefHij^S^ 

ttteitfi^eir;.giluri(tf,5ttrd& Ättf^^rbea SKirgwtunHdl« 

|ragl>eitmie^ttteitt]&eit> «e |ftinifl|J llBfe jfö&ic^ jVHg 

ttticS*^ bur*Ä»«rfaS)ier? i^e^ii Ä^ NÄnli^t 

j^ti. Sa^ ttti*;ttia^6eit ni*t 1&i|!T 6ef idö^ nicöt 

^5W«fe?«t,fi9 ;J»te ßm Ipef trfcr»m:»rn, 
fe^lt/ ber geSetttlsS^gimjIbw^ein äT' tn "-1 ^-m W-^^i^^ weilte ju<)eti^^c, . 

t-«* ;^tt,9aBR Jörn; flfeig v ^ ^ ;^ ^u^^ia: 

fett jumÄi;^^ :tf # I^^^Jlf JS*' 

4vp*t^t«(«|i^*m«* frlebe/^©&Ä<|km 

niebem gÖte^^Winmd^tm; f^nbehloW; Uttbifömhii • 

nmluft ^«(felettr^te^ijt:: ^?{tte> f ef«e f^üb^ Mul^t, 

»er wol&lfiiSt;jtmN!fft)«# S®o b<r ^^rjiitf i^fc^^ 
4» 3» ^34 %^tm^Jv^0>^t:^mM^ 

lÄtt<^e4..^;Unmm^ folgt w iS^i^^^t^^ittttf ©btt;; 

Ühb eill* Äeti .üjlÄ, mtr ju btefcin bcfteh mtU 

teil« SKottb^ljt ttWrix^ ' c« liefet ob^l^5tcrv wbc 
Ä&Kcifcj!öitl--iittb!4tttt tagUc^-ml^ 6ui;%fi&litt 
tiU#ifii^iic^1ct)», BÄ le^i:ett^it*irS|^»|eiif/ baf 
»ergatig^tte jett ^atücfi * ic^; aujfi'beiÄ mije Otii 
SBfifb.^ bft5 ffetj töggjfoE »Ättfenm&ge* • > •-> 

fmmtm r- ü^i^^ g^^^ öttb oftbc^wa^te, 

ö»@otte$ f#n gefd&tJtfidft^ Uitb tt^eii itüf betnet^ ttJ#« 

ii>^lt^ iSffi- untfptti für i|t ^eit einbrucf #fe^ Uttbi^tt 

gcfti^n^if;Set£85tawi|ü:«h6 aud^ oft ernte > öO¥ ge< 

frtÄtenffib^ w^ be^liiiä^hb fai&im;|9Jld) ju bewai^ven. 

bie flttmi)fe feeie lalU 35«f it^ & i^tt ml^tM 

%mmtiüftmhMi$ Herleiten Ufiej @W 6e|^ 

foiel «ocfctt {^iu »Üben £^ taeifbe, gegen .^beilSttbe 

|(|ei|enjÄblerfreunbjc&aft ^«^«^ l)«^ empfitttbe. 

fahftÄrJÖftntti: eir w^g 5, Da^i^/geparftbu^* 

M^M^m^tmim^ jebe gute rÄ^run^> Unb 

bunficr eln((tm!elt/ SBaf tcgttÄ w#JV imterbeW 

bct ttftfd&ttlb ÄUge f*eut fö^rung. tux^ bid^/ o^ott, 

8. JJe«l beiriWigei |e»al>^t .^^t^Jebem Me> 

0evtc^)t ga^t bie fÄhbi^ 3«*« Jtele t»«gf^ 

bte bi* ^^(»ffett^ 2:>ie ^«»i« 6. 9Iu* glebV bÄ|Ji#el 

at^m J^nm^l ^m, föWe/tviefottoi^eOtt/i^ött^ 

i# will itie^ nie t>erlftfm> nw fe»(l, bamlt id) Iraft 

6teV mir in »erfadjung mpm^* ©«veö beine ge* 

be^ Unb ix^^lti felb|l nii(| genwart ju "/ebilrt; »erfeü 

tvtul SWe{tt4erj##rfett» 

7»@tet# 1 
i 5&3^tuSi3 ^«ttbi ©otjgeclfe' r^ic ®zM ^35 Wl& ge^ÄWiy^ I5ö| t(^ SBfetttt^ mettte (atti>(i |<^w^ 

iit' attert gutctti^tl&atett fers get; 'aBe»n^(8öto geift itt 

tig/lttib »iffii f<i^ $»le^? ÄÄ^jeljlejiittict/ ©afl 

»eijfett W' littb ]&5t^ ^©a« ff^^^nilf, fßr toll fö Utt ttt«tnett>frtton, @tetj iu ti^^ett;:Sn bicf^ flÄrii* 

be? öebanfe : ©Ott tolrb #m{*toitt? 

ctt!|lttii(i^j;i(lptettrUttbeltt|l :. ^ ^ii mii 

^ i^l^^J^^r^Ll*' JSää t^erd^ »eiidttögeii SSitb fte 

fe ' ^!^* Ä Äuf ev^ «Aber öott^Httgutttt ntc&t I 

{mrtti5ti twüer ö)er6ctt,Ä "^i' SKeldbiglÄtf! au ^i^ 

fb emt)fafen j^ii rtteinem be» Wt^^^^Mm tbn« 

(leti njerf e, SRe^r lidjft; nte^r ««" * S<i^ f ö^tt* i« mir be$ 

; . k^rft9@i>ttri#fdSfi^^ 

A A^ dt^fil- tc^ nur 8* " Unb .t»öc^ geiii^y 

DUUikrö ■^ifttuOtge* Selbjlrjtt jtd& fig^ji mai* 

fiewiffen , @o ifl T^r tttid^, fen : S«^ fonnte mir b«n 

»>mtt atibre m^n mftffeit, mg i«m fatt wrfd^lief en ; 

9lic|t^ fc^feif K^e^ in ber Unb bei* t»erf(&l9(l i(i^:nji<? 

^ 2» JCiel;|^)^Wn t|eiri '9^ SSJa^-fatm imglötf 

©ic^ foll.ttfii(n|<möt(br«u:r S)en wertl^i be«:;0lÄdf» cr# 

hn. Ä -reim^ i^iJ^jJ^o» ^ö^en? :©tt ru^ig ^erjioers 

Sna^farfctemiÄbe«; >t)er f»ft im tDo^Ierge^en Dir 

friebe apttel «w i^ §eilt iebenfro^enaugenMlcf« , |e^ ; t^ä' .n;y w..t| 7 aci/^Uf, ©ptMiaf ^f^|"i«. 
pj,w. ... , , .V. ftcuit>:©ie&e»l8itfl&tn>i;biif 

Unb («äeti: ©Ott, fcufflrtl lw!S?^*?<^f •Pf*l'5 

8lä*,¥ttia0,l«tm8»M«^ » »«'.«»«f ^l!14 
<^tt?K' ■ :;: ^i '3* SRttfefc:}« 6«iJ| »011 

SSM» toW Vii fierteH tfläf' »«'*' %'?"l"'?Ä*/f 
fea: SB«« »teSaWbottÄt l'^JÄ^^^i?»*,"^; 

!D«t'bt^wf<empfinl>tt> 4- 3W*|:M« fl««^! 

Unb ber fein glScf «vif &«« »wOe »ewWtmdnwta! 

fce»ttgtfe9ti,.g«fi«S«t>, ©ftg SBlj oft, jis^ i^w, Iwrte 

m*W; . »««»«mmli*'» «( ^«n 8M|l'JM*i'IWn. S8«f 

' itaijitvU:-! •- - i)ten|tui)b;#8|!ttbi{)jaafi« 

eP^ttiti'W.froffmtefr«. 8v5»itf^^^te.p<i«i>^ u 

«^att!c^ej;; :iffetoÄtfc$i5 ©«ü Halfan ^ilfif^tefe«^^««cl?iaKi ,bÄi^er.%aftaß#t#/,5^etf 

wagt j ^^f^ftfl0 m^am ^i^m^^ämV'Mx ^m 
«oeift«tt#^iewirnwitt:@otJ jugenb^ üSjcwei^t bei; ttt* fwi OA/^ )Cft>«in leiö ijl i# n!>(i^^ie¥> &ttt# Wein 
^U^^yyf teilt ges je«m^ij;rt lebetv^id^^^ef^ 

fc^enf^ fel^^jl fein lel^ ^#bfp*v : ^^^ 


oK8 'grjitii^ ptS M^^^I^W^iM ^ 

mimm0jj:®^im0^ Piite Pub, %i!geB^ütfö^ 

^irOelJlefeett^lVeutJetvP^^ unl auf evbcn^ ÄD Öe^ 

to;»n r«ui;?tad^etößj^ fnal^^ ff^re^j?«^ ^a« 

trübt, S)ie it«0 beitt^itek Jen,. J^od^; (eslonöe «>it 

(jeti^ »{«lieber i«^'f^%i^S ' ij; 3Bftr;f(e:^iJi>v bev jett 

ilÄ#^Rfcr^ {eibel'lrilpl je^ftöret, SBÄ^uitäfid^wflcb 

©er gefrttbbeit fSÖe" |wi imb^tenb^adbtyiSJft«»«)?* 

Ärafti??Ä W0cn Mitepes meffc«^«it^w0 lel^lfet; 2öa^ 

b^tr. Seblii jungen morgfm tin«,! t«bt0 öberbaclit, ' SSit« 

JWiebeif'/V Srnmet; no^t^;Ot t^r/'bpci^j«fi)at> gereuet) 

un« He ttÄ^t^u^cn fdS^luin? I85«f &er tügenb «ö^e fd^cuci 

«ij^i^'Pgi^brai^tf v ; . ^v %t^1^ Ätt#!;;utt(er leib tjl 

SrSSunberbar ert)dlt*f^ üttÄ ffiB« ' . - 

bm Itt^igebÄut» 5ßettÄ btt 

uttfer fcöu^ ntddt wÄreji, Slta^tal^^ii: Ab ^^euf(6^' 
SSettttbiittibacE, b^raö^ ^ .uit : 

W«, «mcibt Ite fabe bfe ' ^^^^^^^^ ^ 

ß^tt^ie^un^^brpbt^ ^m.sSÖitmhn Mmtc; 
pu-mcbi befe^abren, g^etten n /iü^i" * i^, 

»baten wunberbar>^*i2Btr ^yV Wf^^^S 

.ir%ett:ber gefabr. ' . ^v'%^^^ 

4* Oft/ «oentt tt)tr ber ®ott, ^e erbe tiabrt, I)i^ 

l)fltö^tHj*tfgeff(ttt , ^ Mfen dm 0i/'^dSßx10m 

letb>;#f^m gebebt/ Jtreit @o gern, wetl bü eWßlv 

Xu jcbÄ^««; wctttt »ermefc gej«>abrtljb/4ffe«;tt>«öbe|« 

fett€r^ ber fftiib, Wöbek« wenjW getitelt; S5ei»ef>«w^ 

*ebt, ©prglp^ ber gefror gurimb «tiJb^bii bi(l ! -^ m^^ät m Wi!0M W^^^'^i^Pv^^ fSrttttfei? ȟ'*; 


uttb nd^teifttMt/ ©««HÜ Tv 

mmmmtmmä ,4. |5rM^:M,4 
eilten je&ett;|pi;4)^otl! 4ä4,' «0en nidbt enttt)eU)'tt, 

weif Ätftl& *'*^jr&^> j tjergels 
!<«>' 10ötmmt*i^eift 

W lte,'tnit^n!a-^«e; 

tt«fc gut« |#iiv^?Urit> ttt^i;« 


'■?"■ r^*- (ite: sneWMe,' .1 1. > 
0« , „ «nö^; IciÖeÜ,) 2j^ 

taalic^;6Mne «^ei^^eiiffeÄ 
@nffJi# ber l^ii^elttteti 
1jC5l«iJ&ej^t^ rauptet Mit bei? 

ten, Unb fe^ einfreött^ ^^ 
näd&ternbeit» 55et*fÄ|c. Mjf 

tet* 
V 7v^eln fö(>r^ni> fte^^^^to nftt? ; ; &emij8e«#tt 0m^ gÄagiäWt «ttb ^eipj^dt* Ä41 ein fi)!>tt >1tnb ^itttttM* 
aud& in ftnfewtjfctt ^cn 

fAliefen; <So jtWtunl> jtn* 
VJt nii* >o* @ott^ ^ 

(efeena tagt/ tlnb feut^m 
»erbert i^re ^ptage , ©a 
feufiö^eit '^cit unb lebe« 
etbt 3(^ t»ilt mir M 
i^r #ef et»)c^bem iDett 
«>it*b @i>tt; wiebemm t^rbe<;ü 
betty Sierffinctttertipel^iei 

la.Bleblfi^tcttttibtbe^ 
jangtitigg iöglcub l ;^öc^A 
fr »ei^gaf b«tt weg ber tu? 
getib; U«b feine frafte^tnb 
»er je^rt JBernjefung fc^ätt» 
bet feiti geftcbte, Uhb pre« 
blgt f#eceK(^btegefcfeid)te 
J)er lÄjieT^ bie bem leib t>ers 

14. @o tddS^t bie tt>öt» 
lujl an ben fred&en gröV 
ober fpater bie »erbrechen, 
Unb juc^tigt bidb mit bor« 
ter l)attb» S^r ,qift wirb 
beingewijfen quälen; ®te 
raubet >irb4^ li^tber fee« 
Utt, JUtib lohnet b^r mit litt* 
beifjlanb* v 

i5» @ie raiibt bem^ers 
ettmut^uttbjldrfe/ ffianht 
N benveifer ebler werfe, 
jDe« abely tioel<^ert (Bott 
i^ttt: gab; unb unter beiner 
lAjU burbf finfji btt »Ott l eine^ menfd&en n^örbe |ur 
ttie^rlgfeit be$ t^ier*$^eraW 

lö^Jb^rum fitere bor ber^ 
nJbttujt ffab«/ Unb wat^' 
unb rufe (Sott um gnabe. 
Um wei^Mt iti berfut^ung 
anV ^rjitfre »or bem er« 
ffenfc^rltte; SÄitibntffnb 
fd^on bie «nbertt trftte Btt 
einem näl^ctt faK getl)än* 

sjÄei ^0 ©Att bei; -öttrnicbt ic. 

'♦m ©ot^beirt 
tem^el feiju/ SKtt allen (ei« 
miigliebern* äf^ufottic^ 
btr jum btenjie »ei^n; ^um 
bienfl' Äaudb meinen b|tt« . 
bem* ®ieb/baf t#bie$ 
bein ^eiligtbum förfle, fo 
»U für beinen rujm^tet^ 
unbe(iecf t bewai^re* 

3» @ieb eine feufdS^efeeft 
mir^ IDag i^ mit ttietnem 
leibe 9liefreble, baf er 
Immer bir> ö @ott/ ges 
beiligt bleibet Idi^f ttm> 
unb leuf(^ mein ;auge fei)/ 
Unb fittfam ; baf i4)'ß im* 
m^ ff^9 3tt bir ergeben 

5*Äc6meitteiuttgerebe 
nie^^ m$ fc^^dnblic^ ifl m 
^bren i « ^k lag ber Unfd^ulb 
red)te fte ^ur^ fred^eti 
fü^erj entehren, ^e^immt 
jum Opfer be^ge.bet$ Unb 
beine^ vlobe^f rebe jlet« 

*Q^ '^ mm Ä4iV SKapgfeit imfe. Stul^^ 

lejfert, , < immetf temc^^eVäen^ 11^ 

mttttfl mmx mmm ^^^ IMr^axtr^m 
üttb mitne jtiten witi/ aatc <witU^ ,cw^ Ä ; ?>^ntt 
SdjVp|0 m vmb fiüm ; ,^eltt^Ät: feine fecle* 

^ele^ IJJiv «iit bmc§ mt ^' ^'^^^ mmtnmm 

Se raufe ^ '*^ ^U /♦V^ feffmemn)lV 

V ^ ©erni. wo ße mm^ U,^tm$ij(it^mrßP^r 

ÄS ÄÄ W« fille t^^eynab^ 

mt, löergvicft in U)ven f*en/ fuc^eu ^nö geme|eö. 

tiefen! ^ 2* Ä^ ict) ^od^'/ baj 

6> 21*1 wobie unfä&ntb Hn^gutc .^iegiu;rei(<i/ 

weid()t, Da fielet SJertu^mb unbfreuttMt* ifl^fl^tjaf 

ru^'ttnbjlitte; ©ir»Dber fte un§ je i?erbte^> fjd 

t»oauftteme#^t, ge^It bö« leben rin6,s:>etfu^tUitf 

fetbll ier Ä^^te wiEe. ete jwm b<flen nur gebeut Xiein 

ttjät^et, t5btet«tt^ »erlieert gefe|be[«^etbettbeit, gutfet 

söeit mel?r, al$ je bad ««b orbitung im W«#/ 

fc|)tt>eirt jerli&rt/ Sil« peft mfi8«n9;tm öberflup'^ 

«ttb glut serPren, : 3, Uhfve !ittb|elt/ unjVe 

' 7* Sn feinem tÄumeI/@ott/ jugenb^ Unfer äft^H; ba^f 

»ergibt 2!?e? trunf^ne ^etfi? ft^ifteun; 3luc|i ble :fre«« 

J)vec^er, ^of bu- ßögegen*^ be, @ott, i(l tugenb; 21% 

jti£>dt;ttg J^ijl /. ^^e^' ^&fen"^eiUg nm^ Si^ iqinrM^ 

mfkt rac^erj SJerfolgtbte. ein taumel ber,bet^5rt/ ©«J^ 

iiigcnb oft mit fpott / ^^eifj» gefül)l Utib haft ^n^W 

$&|net bein gefe^ ,,: ^ott,, ha m ^\mmibM lixp' 

Ünb ^im , ben ei;l5|er^ ; . ^lürabiefe^ uta#t jttiJ#Ä^; 

/8* S^iW bem> bei; beinei? . 4* ^fjur tn^nbeflet^tet^ 

nieuergigt; 9^i(i&1:/ @ott> §eraen/ 1Ä«t?:i« einer W reue fci>meticn>: SSp^itm fattäfP tM "^tttim ^^w 

miivt x0 unb 10^ ^:^ tu^ettb' n>ö^itun0 fe^tfil; ^e» 

]&e^ert(ci^1^#ÄW^ ^^»^ |!i*ebe>- ^ttJcu^ettt d^jrtj^l 

tet bie jufrtebett^eit; 6{e Iföejfen »unft^ beitt^immet 

mgi^t^d^^xm^tn, Un^ i|l> ©af fem ^4h«>^ böfc 

»ertt)Änbelt ^c in Uibm. ®otf, öte et5e ©emel^ti^« 

5.@ttti#ltutt5unf(|ttl5 *«<^ t>i?i^^Pf wer^ej ,; 

iett ; fi^e uettrtjefivt Se^e Iuj!>^ M fjjgetir @ W*e iufHeär 

feie Ain§.%tj^(fet , Se&e0 ben^eit Settet Ä lüuf mts; 

glöto rei^ ilttb tt5ettt)v iKeis fe«n 1^^^ 

Jpt ^^eifjeij^^te^t bev quttt feligfeit; ^i^- jttni y^etlig« 

^ebetrwetttte rein «nb ictt| t^um äu4> tt>lr ^wngf n a^$ 

finblte^offertöoUijeittmue»/ 5em poi^of 1m^ Mdittt 

tiujl beitt rnitll^ ®ötl>rSu Serien epftt hmm^W^, 

'" ucn» birett>{0, (^öti> löbjutgett* gelfl Mttb leib.. ^Itig^ mt OAQ : <?S«'V'?WieJv e^ 

bi^^e^VefejIjwbeSungfm^, aUÖ^Ä^ÄfttJorbi^ 

jiittglittg/^tttaii«; mib wlb 4 ©iJ^ titenp |t(i& betenb mea 

mx mfMfmlfdiÜ^ jtq: beVf 85airm^e^jfger> bit^ 

Unb i^t l)er^ gebor&c «ie f^^^b*« öudb »i^Sö«: uti^ Uttb giner f^lnbiltföettkklei'* »^«f»*^ bröberh j0it;bt1lj« l be^MJetagfeit^^ iftwsiei?» ö«f^^ SSater^ b«; fjtib^r 

' bei ; wi^er^kttttg Jtt^4^ni^ei« 

Lr* Miw^Äi^ ««»' bemettltttbem. v^ 

gcfetti^/ @(ttifft, imbimls ^. SStu futb jfb f^njdi^ 

U3 äuetfreutty Beben^vioür* bet fmne lufl Öttt^ %e faU 

bta «nbie|^g7 «libe^ttu^ teilen freöben> lö^it fej^em: 

bucd^ t«g€tib;*feiim; ^p(b/^ jtnnv mit Mbner bj?ttfc |it 

wttb öbttefl^tmiple^^etet^ Ij^jp «nb jumelbertr^od 

bejl[^eibett, nnb bö^ fre»; lafler lodtunlÄbeiffealttr 

I^N fre^^eity f fiet^ bei' ^er unfc^t^bVÄnt bi(<> 

berpmn^ijlrmirttnfey^eJr feit betrug fc^ nftf/ «nd^ 2^' |0:&fi9Mt uni?^cuf^]^ät ;. 

und UtMttl $at fte Ut Umdm^fim^m ?Bon 

opfeif tiid^t 9enu0> t>te jte fc^ult» j« fd&ulb> bet weit 

|um abgrunb f(l&icfte> 5Ö0 »eHö^t, t)ertugeiib(jvaHl/ 

f*anb' uttb: jammeif i!)uej:, bet etb^lajt, XJur(l)feufitett 

jÄWt> Iffio/ ad&l jo tti(\tt« wir fe lebem ; 

(|^er tttifVerbKftbev? mte bu Unf b^jitirfc^waJ 

4» Qld^i wann ber mU 4)ett flnbcr; OÖty eilen beis 

(ttjl tJbtehb^iftaittd^unfre nen amen iu>-t)te rettictt 

Iraft^ernÄgte) ?rcl^, »an»/ «nb bie füttben €if&aU* 

ber nur beti fönber trifft, unö/ ,^eir, bertngenbtrcu, 

JDer tJPWtttfun$t>erndgte: Unb fehlten »tr/o aSater, 

" Sn blcfer laj?evöotten bruf! fe» ^rbarmer ifnbnicfct ric^i 

Äobt lelbehWaft, glö^t terl ; 
jpilbe Ittjly Ittibf^tecfli^ 

n>irb t^r enbe, ': miMoml^ittimtl U(^ H u: 5» 3iclS)/ ^ann ber wol« nr\{\ 5Kl^"^ tvöttujl 

mi gtft'ger^auc^ 9lu*uns DXJy^ <<ö hie benna« 

fre Usingen bleibte ! 2(db, (len bpg Unb ber gefunbbeit 

wann fte unferj« lippenaud) tnftr! entjog^ ^er gebtiDoli 

5Dett ifluberbed^e^ reidbte I wutb be^ (ebenei babti/ 53ol( 

Sahn unfrer «tflulb ()(i5 l^offnung fd^aiit er ^imiiel; 

bef ;0l[fii SSon üng entwi« ött» " ! 

*e^»mb«ir^cf3u reinem 5. ©ieri e^ebel^tunb 

fielen febrte, frro^tim|)or,iöHeÄufbei: 

6* 9l(lft/ wann/ bleun? »iep elnfwnfe6röbr^.€if 

fer ie^^ftdr freutt, mt lebtt>oftfrafe fö^Itjtc^uoi 

t()rinen auf un* fdbauten, «tutb^ 9^ein feine feefe, wie 

Önbfeufjtcn: '»audbjtcwÄs fein blut* ■ 
ren retn^' fit hm laffer 3, ^ein ^»uge, fllinjl, 

trautm. @ie fielen! feine i^^^ «rifcbulb beß/ » 

rtt^e:tt>o^^/..fie,^biejiitr eltt{r9jl«nner(*itte^^ttea; 

retnern, Abelen lo^«t,^«in:» $)e„„ 'tugenb lö^t. wie 

ß)rt in^m ^ers^nP wbrgenrot^^f^^e^ lofte* 

7* Saaie elenb waren wir m^Mt iA^^^^^^ 
bann^ a*I Un« nagte m 4^ Me ©otteöMft/ bie 

gewiffet^ ; J)te fc^anbefi^lgt ibn burc^fTeUf t> f S5<pgelt 

bem 14^ m0); iDann/ feinen feuergeifefUnb^trelW 

' au^ augf älter &amm«un9@en fwüben unf Btwltet / 9B(e ' 

l)lmmelTein€rt aöferfc^wüttg* feltg/ mvbmbyc Mn toctt 

5. Itfcxi tm^t et M t«>^^Ätt&Ätct^ SiJuifbatitt 

^n'l^fb^riettmeer/Uttbltavs ftc^ glSÄcfe^fÄ^/ Bonit 

6eit flrSm^t üni # ler; ^«^ ju btr ju^ &äit, Unb 

7v ©te^ . tt><itttt bejt.tenj belnermac^mnbbeitterl^ülb 

bie cirb^umfa^t^Urtb jtemit kii te 
blumettfcl^»«^äti9ej:9e^t> 60 «;,,,../ ' 

f(fgttet«tt ^tt«fe i^n fetft >, 3^ m^ttg,. »a^t eif 

wciby Uttb Widmen traat fel^jl ©w^^J^be «ctn'rcfwu« 

il)r eble« leib* ben 9Wtt miif uitb wet^^t 

Uttb et^; ekblÄ^Äuttbbufii S- e«MtWnÄ^ 

fen auf, »ie ithmwam SS' Si^Sä^SIvI 

aJoll t^aterfmft unb »oI)U if% «u» #1 unb wt* 

jeffait::':'/-^'- ::-\:'^ .,: >f«f*':iv',;n;;:?ni .ä^: ,;.:■■ 
b<tt b«ir geniest; @ob«e ^^'^^^ bÄg fdüefe W^ue fee» 
gefüi^tecit,^ bad bem ent* ^«' Sßenttjte natlj freute 
fi>tie§t, t>em teöaufl nie JUwbt/ m ietie freübcn. 
bett tmcfen bog tthb beracs »»^We, -^feiötblic^ bo* ö<« 
W^eit marfentioa. )ifeUtti^-<g^^ Wage meitte 
/ ^ ;^ btuft, 55om eitem ttttwe^ 

'^'np^ö/ J>er #«em :tetr> Ö^ie- »OKiblt .tugi^b 

^«^^ bcglfiiceipjh luict».»«^ meinem fdjejfjififs 

^3 vj«i 
ä4^ SSetj^f unb ftoSin leBmäienüg^ 

fett ^i^ten meiner fireui #f jeken tt^ec^erivse^n. . Il^f«!^ ■> ^ ^^'>yf 3;^ c 4* Utib tt>{rf^&ett«nf 

tii#aekif<tt,v »(«n^le^ ^ ' _ . ',^.^v .^ 
^rmij!; ia;prlc(t^wem ^ ^. mnM^<Mm/m 

hf^m drittem kub^eW ' % ^mfm;:toim,JiPi 

^ixjtm^m..^^ M x^ mc i* «tc&t beut t^tev,:^ip 

m^ ttie geueut ^iCf^U f*«ib^ : ; . ^^ jö^au*' t^i^i ^M 
*>;i o^e battf i §li^;^e^|- ^e| ji^^ eb^e 1 : ©ic^^ I r tjeln 
ttt^* eiffi^euU ; ,f^^ ; AlMijl meine efe:^,'Ön^ 

Stt i|m wo^ttt be«'ififeuben ?fim|ppb«# l'. f^tee|- «Itöe* 
föHe ; ©ertt ■ giefclei: ben fel^ ft«fnpi()tt erö^ilbeil/i SD« 

Uli* be»; uni b4^ wef«n gtebtl unb fd^meri Jeldbtet miK 

be0«*2ijNf Witte, JSetne 5<^8en; « bte tag^fcfeiw* 

io.J[BeId^ent^Men,ba^ tpattett; 

in i^m leben! Unb unenb. f,;f Sn^l^l-S 

,^i^; ^le;;^r |pt^f «Ä. bcn;) au bem nd^em ge^ 

f^^Siff^^'i N^^^ Reifte liilTöevgeb^k 

^etly,@ittbbe^; guten men? « » . 'S* wrüien «n{ 
- ; : fKei^n, 3|^e^eabcHj^t»ut« 

soiel; irödifuf bw «nr feig k» b^eni vf i^e fie «»oieäbcif iie% 312. 
m bei lebeng SÖillici? fie emi>ftitbett* Wa^ 

> fteuben wfÄ <^^f **#^«» w>ege Wt ©e^ 

9tei» unb iim gehleren, ^ ??»? ?»?öeni*jmb^ 

Oöanble ^amtloÄ/ frpmm iletn'jfe «bevflebt Sft m*t 

unb Pill; J^Äb* ein fre^ ges »«»^^ t)ef gyofien, 

ttJtffen ; J^ob» an ©pUe^ ^ /^ ^.^^ ^ 

W&^fiing lttjl> Siebe fonn' ^«^^ 9ltin ftcbbectasgeettbctJe. 

linb ffeme; ^eineö abela OTO CJ^irwaßett/^Jil« 

W betraft/ @e^*. ti ^n OlD^ KO^mUhm^^p 

unb toej Söenmanclbei; tto^^bebrdttt> 

f«nn über tnoitb unb iVn« t^al §mmtf sut: emgfeU* 

nen; @teiäemut|>ip(^bie' ^* fin i^eg öbll untful^' 

^ftfe; £)ie « ^at begoiis unbgefal^riaDeintäbewaiij» 

nen; ©t^ane iiebe^ojl uw* bm lci*t , Inb ](>offt, imb 

^ergruf bie ÄttbemWÄllet; fuc^et immeubair, Söaötm* 

SSiirf e i gern > l^id^t ober wei? »eiteu weidet 

WW/-g« ber tt>o^IfW«t 3» Wttirg^ttb^^eima^, 

Ä«en ^- j>fttert<int>:lS5>ie«ft^1Ui*tttifs »48 SBcifcr unb ftölfeet: Ickti^ettüg* 

feittet 1^0^* »etkttnt^ ajet» f u^rt und burd^ btc vi)cin 

4. Unb fiftbet mmmtt, ms^wehtfitKc^^tiätm 

?i^Ä0 i^m g'tiögt; moun flet^ J^immelögtÄ«^; Ittib 

ba«:^e\rj jtö& U^t Sfl oft ein jetgt un^ öbe»; tob ühb araft 

gift ba«:l^eirutt9lfi8t, Uttb, ©e^ pfegct« IfiertihtlfrÄiij, 

tiefe ii?ttnbcn a^tf ; ^. / 

. ;5* Sa! «nfVe erbejteus ^tl.mhmi^mtm^K 

an ba? Ufer um. Um^mni mi)ftbm 

6* SKir Hmn auf uttb d&et: aetiu§ Ijf tu^eiib/ 9ft«t> 

wtlen , ein / Unb tped^felti o mm f)tt^ t geriieiie treiit I 

(ajlkitlaj!; ©af bing, ©eritef berfjjeuiett biefcr 

bef »itf ütt^ l)eute fteutt, e?bt , %^i\ tviß'^ 1 nmt 

gfl tuorgen un$ ueif^agt ^öte btdb^ tueitt #j , ^AJ 

7. er> ber öom ^itttmi |^^f ^f bii^ utt(ti|i »et^ 

PenRttber jie^t/ €¥ will: Uöttteyjl - v 

wit fottett gläc£(idb fetjn; ij* ^ifi# jebe Mutn' am 

Uttb. lel^ifl m^\ tt>ie'f gfeis »^3' be^ lebend, Olodb/ e^* 

fc^ie^t! jtet»elfet>bt:lc^jtea&!6U 

be^ terjlattb f itn'blittbet Jf «J V^!"^^ 'S Ä 

^uftsttktttbenrf^^t! 3(^ ^ S^"^^"^^#'i;!!" 

fanb, tt)af fetnct; fanb l ^^j, ^j^^ utii|btt(l färbt ftcti 

9* ©efreiD» un^v föftten Me traube , <©te beut W 

ittberbbb'/*'8ottaÖett!eiteItt WfU fteubm ba?. 

Ä^f'ÄM^feSS' 3. @PttföttetWttei*Jne 

benbed ÖW^ >'' ©«»-»«^ erbe SKit ttcuettt fegettiebe« 

fett wir bi^ an. j^^^ . j>^g p, ^^ ^^„j^e 

10* SBo eittfalt ftd^mtt fc^aupla| »erbe, prfetne 

juDerfTdbtSltt bei« njort gildu» tttettfiSbeu itttmerbar l SlM/ 

big Wtt/ 5Da jlraWt ein liaitt uttb pur ruft un^ettt« gegen: ©Ott liebt Memett» 7* S)attttMfir)t mttffi^e* 

f^en, Me tt fd^uf ; ®ei rem entiucf cn i;)ie f(fc6pfu«g 

niejt/ gettiefit bort feinem €otte$ nmNblfi^()etf; JJann 

fe^en ! 5t6ttt öbewK 5er we^teln liebad^er, etquidPe» 

fdj^Jpfnng ruf* , ^^^ wefJ/ t>on Mumenbfifs 

menKei&r ei* W um SSm^k.^ - 

M^Mi^ftur erneut j@o oft Wftfe^n guter t&at. 

im )fommer retcf^er tf)xm 8* ©enie0c>»Äö Mr @ott 

©olbfctimmcr bir entgegen htj^M^htjn, ©od) fo v ba^ 

blinft i @ö oft im^erb'ft ah^ nie t>ein &erj öe%t^tj 1Da§ 

tmubenfdljwerett 2Öeitt()fi« md^ bie rein|!e luj! ^ienieÄ 

gcltt ©ottc^ fegen winfti ; ben ^at öorberettuna^freu* 

v"m-«4-ii \ rudi.Au beiH! t>af nicötalteinfir 

^S. ©enfe^, brMfl^ ber ^jefe erbe/ »in bir 

m^U Wr^uen,, ^MO^fre^ benTt, ge^affen ifl; @e. 

«"^*^jtf ^ l«ÖJ«Vr^l' «em^igj tieipmÄwer. 

beinen leibl Olietaumte^itt n 

juÄen lÄto;I)et imj gjjel/ßieber tö9fe& i(ö» tc. 

feufc^^eit, jöngltng niel ^^^ .. - ; ^ . 

©iefittbi bieleibuibgetfl qi^ Sfl?*/,^^^ 

öcrwMen, JJerunterwfirbir j> i^T/ £Lf^tl V-' 

ÄßttiitmttitfK ^^^^^*^«^ (öottgefaUig euern 

6* gwii» bidb ber weit, l^erj; erweitert feiefe^ ^erj 

boc^ nie gcmef e t5ie freube ju euerm glftcf* greub^ an 

ganj atteitt für bt#; @e* (Sottet fd^bpfutig leitet Uns 

tl)eilte lufrijl bo|>))eltfö0e; fem getfl ju fergen W^f 

Uttb 1^6^* w »onn ■ erfüllet 9Bo wir ring^ um un^ Ht» 

bi«!>/ Sßann'^beine^«nbbe0 breitet 34aoö weiten frei? 

fummer« tbränenSSönbeiJj fen fe^n/ 

J^br^erougewiWt; Unt^ «, jo wie fc^winbet ^imi 

nL^t^^M^^^ffi^^H ^^^f erbe\&ur bem fe^er! 

^i^^^^^^"^ a*ttbung«»ott m^i er i^W, 

^vmt. aufbefl[enj/wevt)el ©iefe^ 

Üs att' »50 SBetfet! unb froljei? Mett%cttttfv 

aW hm rttld()t^ entqjuoS ; : 3^^ bott! Mt/ ^a| fuK 

SWvi^tt, ttiöd^ttg iiDkb taufßftb freubeft ^m^jt«i^B. 

fem9l«ube?ü)Jle^M|:(Botn ^ lieb id^ geMlUet in; Unb 

id^Mttfetttiin&l Unbci^be*' fitzen gÄ^ wenn ftenu« 

tet an im ^mU, UtihHt Welbett, s^ekt^vdnenauf 

wj^ntie t^vim ximU W töangm |i« » feo banP 

tiat ^tnal^* gsjewt mit füo^ 3^ HftMt lagitt meinen fyoi 

l^eti ]p[#/ Unb mft&en iSem ]^ett;tagen; ^^le04ei^t öe» 

er feinen t»ßnbe^jlabt ^elne n^egte l^jerj miu nie SÄr freu* 

l^anb, ^le fie^gefanöe gvo* bcn^ hh bu ^afe|, fd^la» 

fett btumenf »:dnje mvibg gen; @efu^l #v nieb^te la« 

Stvocfnet traaemben bie pj; f(te^'> Mit f^^^^ 

wÄttge/ !|eitet fte in'^ l^eßre beti tattmeßnfl > 2(uf immec 

l«tt6t mtjinej?eine brnlit . 

/4r^6p|pi6i? unter btej% i|»3lnbt(lbet(Xttbtet|^at« 

föttne feauembe glucffeUgs tent»älbern,9luf bunter a«, 

feit? ^oxt nm?/ vn^i ctg c^uf gvün^r flm?^ iÄuf fegeiiör 

bort ,iü. »?pnn,e , SSJanbeUo^ jjoöcn eyntefelbevit/Sm^gvös 

in ewgl eit ♦, f Unb er blickt fien tempel bet niitnu , SSei? 

jwm grabet ^ögel 5P?it beic betneij f(^Bpfung:jubei<Jbov, 

wmm Dpvgeföl)t 9?i^t SDä fd^lftge ^ööb mein ^erj 

fdjredtilttbcötobegllögei, em^)o^ ; ; ■ i^^*« i betf tuge#i<st«ten/-^unt 

' i tt>oH ber metifidb^n «u^ge« 

peL KBcr ftup ^en Ifet^en ^ci ffrent, Unb^toenn er^^t 

OTi«r Wttebenbct/btt buvdb ebeltbatett/ ^Mtr- 
ilÖ* ?* gabjibem^evr bet ftrbiiemgfeit/ m 

sen ^cf45{ fär fwub* ünb ni«ttf^beit >tt?üvbe »oi^ n«f 

gWünbluflt ^»itgofiejl fc^n>ebt^ Äb,r^b#:^r 

Äud) fftr gmm un> pmev« bfufl ftcl^ p^er |ebt* 

Jen f m»)ftnbuttgett in uttfre 6* SSJena idb V^wanbte 

bnuji aipn blif fömmt'l, J^erjett Unbey 3Dte fftv mi(^ 

bag ßefrp^ ben>egt, ^Id^ fdblag.en t«u unb, warn/ 

fc^nettev iiebt^ «ttb ^(\xl^ SOJeittbafep innig frobem* 

Wagt. ^ I)jtrtbe 5(n um bmft, ;«« 

ir ■ '■ ■'. ■ ' . 

{titm ximt Sludf) k^ 8«« U^&i warten l&pffttuttggööß 

fäftt fc^ ; btv gert>^t()| , t|nb auf U^*^ 2l«f jbic^ ^ ber bu 

»Mig beVunf!ejrWt#!eit^ f^Uitte U^^fi/ Unb allen 

V.'TO tlefemiifütibenettt i&^^#eiPt dietp. 

ttemc« ^u^c^brfng'mict ^ ^^ 5(ttdO ntitr gal&ll bit, 

ttteiniiJ bfübet fcfemetr^l e# themC^ott, trtein^eit O^od^ 

bred^e bcp bei? notl^^ b^at^ tagUd^ mein befc^elfeen t^elt $ 

mert-0i#tmine»!mit{ctbii>ö^ (äabfl mir'« mttlulb unb 

bo^^cif^ilfÖ^dnmitMb te^ freunbUdi^^eit^ ^olan^'t^ 

l>^ trö#: «nt» vatft ■ Unb btc fein/ jtt ved^te»^ jelt* \Äcitt 

ieittpjtnbuna Sulf • ««b tl&at i^atet -fpygt fb tttelid^ gät; 

■ ;i;Ä raf ftife^ ttie^ ft^n^ Mtl-r «li >u fui; 

^e$iitt3f(|ättien> SSiebelne ^^^* 

lieb* {tt"ttti^^ cifW(jicft>^ 18o« 3^ Sc& bfn^g gen)tf > bu 

ber wii? gnctb- ym gnabe lannjl mid[)nid^tSset{apn, 

ne^m^n: Ühb «jÄ wi* ntetne juwüjjfdjitj ^cfebin'^ 

beiÄ^e*i*tejffä&veÄ Söer^ ^e»if/ bu t^jlmtr n^oi&r/ 

tcmu jicft bie, furcht in ©olangVid&iftternpöbWen 

WS« linb(^^^ f ert^ai^n fplt»: jm#fibe^uS m 

't&m'^-.-'- : -■ ^.^ -> ■^-'^■■- v^;- :^*,w :-biVV:.s©a^:^ic^^.b^« . 

; # Äebeiib«nb« gobfi WM MM b4:mlv* . 

^emiej^tt@e«iMeu^ 4V M bu mldbtmr ge^ 

m Ott* Jnt pam unb gaben wi* erftcun; S9ftc^ 

ftomenJrrtnbJ»»»^^^^ fmtrt be^ geberf, w^rdS^eu 

5-^^^^^^f^^^^ »©bfreuhblic^jetg^tge. 

Äl^«»%.^*l>:*c& gen mid^/ ©et utiftreitei 

J<W W yü^-^Jyei^ $^ Jbenö <i«fittei|l> 2(u* Wldbe» 

, fiy>af m . ' '/ ^^ ^^ ttili^ln be^börftigfettsöor 

r flef.jjalec ^ft<:^m,i«v f^mad^ m «n|ufriebenj» 

3-1 f 4/ A2^ ^iitadbl .erl^Mt meul ^rcffunbbanfSörtttg* 

WaOetitö , 

HHef. va$a 5Bßtfer ©ewaud^ tct jettltcpett (Sfitei?. 

mtin itbm int um(iU teid&t^um Wft im tobe 

tetil ©md^rc mf^mfiÄnb tti*t^y 2rud|>nt(i^tö,(»ttttagc 

utti> fmft. Um tt)cpd) |ef ^cttd^t^; SDa f#fetn: 

^Wjw^aftctt,; mtt$ mit i^«nc« («nöe^ X 

nütät iitib W^m,t>0 6. S«f ml* bte göttt 

td) bte fc(iai^e jcneifw^lt^öcs biefcr jeit ^c fd&tvetöettjib 

tt)(t0}r' «nb, nti Deifliew i m^^wtnbtn | tu ^abp fc 

2. ®teb baß i* ttidbt ^^ mit fi)«iff<imfeft Uttb 

eltt wbfit&er 0ett>imi 1J:!?dtt W ^^^ , 

^erj ju Ö!p|)t3l.ctt^tt bit?^ SDie 7* €ö fommt ein tag bet 

bef re foi-Äen l|tttbem<. - recfeenfc^aft; ©ie« tal n^tcb 

s; 5©^ bülfe mir ble ^Ä^Ä??1^ 

'4. sid^/mcine'fe^rctrÄd^te ii|i)t, 2K« f(l>a§e bieict e^ 

WK^i^^Mm^m^tüi^i benl SBobl bem, b#pä 

b^ Bietete^ bin id(>, mltciferöbtSlntwgeiibwitfl 

©ott^^ttt btr^ Mnm mt juwei-bett/Unbin bcm^l# 

bicfe baben T laeftfe' ic^, ben/bcg erlebt, etabfibec 

$5*|!er, beiwe bulb; SBin biefe t»elt erbcbtt ; 

bulbj^t^febltbaniimei^ ,em;eÄ^^^^^^^ 

5» X5ett gei^ lag ferne u«^, uRbv^udb bie^^)ftii<^ 

»Ott tnirfenn, ^ie tuuvjel ä^it tvet$|^{t;i^ MöWI @ie bfitfen unfeif M^en et;« i# wir g'ttÄgen Ujfc, (Jnt« 

f»;eutt, Uttb unfer6Pfe0 femt »on meb'ifeif %bfii(6t ' 

mü^ fcött* (et)/ 2>ett gci^ t)p lievjen 

^mrtdttn; arj! tituf, lue Je&^^nf grSftcd gutl > 
lia^gcrcdt^ttgfeitllnb^ot:^ 

Me0 tf! eine« mfenfd^en r«f. ^^^^^ «tttiivcnoim^ ms 

JCe« ©Ott jur enjiglelt eif^ . fver 3«t iint>^rafte. >ttft5r^erj[€rfHdetMeeblem QOO Tl ^^^^?"«»«* 

tnek. ©le liebe för ein P^y*'>// "^" ^^^^"^' 

ft^ihtmewb e«, SJeibranat !«Ö«« ^''^ fefncrganj t)evi 

bet tugenb Mi, Unb tna^ ^o^^«« f^O j , ^s^tome (?urts 

*et>bemmuttftsumft)ott; J«? -" ?9^ f«, ^«gc« S» 

gilt eUnb golb ju unferm fi^«^ ^<lt ^^^i mit gram unb 

^6tt; ^ ^ reu / Unb ben entflo^nen 

. /^A« ^.iA r ^- T Äwgenblid ! SBrinat lein acs 

gut genießen;; ^t ^udtt i s» 83Jaöt(!btem^*bu»;#« 

bard^ ^abfuc^t «nferti geijl (ebter jiabr^e , SSenn fte bat 

Ijlttb tobtet bö^getviflen, l&m jinb, wie ein träum ? 

Unb mßt btttd^ fd^meict^eln* @ieb, ba§ id^l augenblfcfe 

ben getoinn Un6 blinb ju je? ipm / ^ilf / ba^ nid)t m 

bm ftewl J^im ein leerer träum 3Uleitt gön* 

»omjei^e &«rt, ©e§»* 3«|ftet$ buvjlet, me ge. 

t^tttt^ freuben f*mecC<n? "^^p^* 

SfJad^ bem; ber arm unb 3» Saß jcben meiner an* 

elettbn)atb, ©ie^anbsur genbltcfeJT^jinf ort mir innig 

9«lfe jlreceen? Unb wo ijl treuer fepn; ©le jeit,; bie 

ew jlönbe« l^ficbt ©ie bu mir gabjl jum glMe> 

Wi^t ber gei^. etttc&rt unb Jburd) fcfenöbefünbetiieent* 

^^ ^ milm ; «)Jie burc^ bU Mnft 

^,7v: gern fet^« mmiri ^^J^^^r |:)tc;tp| ju. 

M' ©Ott mir ^«9, ©aft ^eS*^<^^^i^l ^?!1!'^^ a54 - Siedete ^tttvcttbunj" , 

' , '' . \ . . . 

j«m jiete, 6tetö ha^etjui^ mtjfet, na^ti Sßte Diel ift 

»öUfptumenl&elt ; 95oll »on nöd^ föj; micl& jtt t^un 1 Utib 

3d) 'tt>at:b nicöt W futi ru^n? 

«lÄt^ fu^tt mtc^ einft m tm^t^mm 1 Stuf | 

' *^*^* ,v f(l)w&vr eg ^<Mt' mit ^evi 

5v Steigt mld^ bie; wett «itb wunbe, Unb fe^. bettt 

mit fläntgjeiten ; Stil bie* et:n|!en ,fc^»ut getreu : pix, 

^ fe« erbe eilte lit{l söemunft j^eiirberjeitunbewjiglett, 

unb ^5l)'re|)flic^tbe|!tfeitett ; ©ei? jeber augenbUce geV 

Mnti ttmdy in nteineip n?eibtl 

bju^Seiffe^etnut^r^eriv 10, gittj! fe^V1# a« b« 

ijlmtrsufleml auf meine tage bin, M 

\ 6. SSantt nttdb beBtrtge^ («gei §erif/ bur^ beinc 

»ifee hvMii, '^onaMU'. banbe^ (Jmijftng ic^, « 

Äeiß bie (lime trieft i* b«b».mib bin* ^ier t|i 

©a^ äuge matt nad) tm «^^^« tageTOerl l ^ ttid^t 

biiceet;aBannuttfeattl meine «lem, ©^mtjlbeifm^m-^ 

tugehb |)ruft ; fSJann miti bie ebre NW , - 
bcr lobn ^ lange- f«u»tt> 

|tt ft)arfam weine anefaat ssjcf. 0Ser «ttt lien tiefen icf 

fetmtr hor'IS^^^^^^^^^^^^^^^ 

7* Jjann lag b\t ^ojfmlng O ^ 1 ♦ Ig. 6on ben tageiv 

wi^ eifqui(f en ; €tn|llommt jpie bu i)ht lebfl, men W/ 

mein «benb flitt un& fübl t ^txUn; Erlauf bierjeit/ 

^ie laji ber arbeit wirb enfs «nb jlatt ju flagen ^r ^i« 

jficfcn; ©ebulb tt)irb«?i>nn' fe^ jtt^^urj>: gebraucb'# 

ttnb banfgefÄ^l ; (Jrnt* öbn^ trew^ 0(Mmttt mit erfennfe 

cnbe gicbt hit faat, i)ie li{|?em geniutb* ©er MW 

bemut^ auögejtrjjuet bot'" jfunbe i^itbr;ifte ffiebtf )^'^ 

^ 8* «liödE^iff ;e§ tag-^ je^t ^ 5* ®et^f(it;%in ette| 

Xperr ber flathl Mti^mU lleinigf citen SJerlierfJ biibeli. 

len miif urtb Iraft jür tbat|, m§ lebmö jwe^, SJerfcbifbll 

jDamii'id^tt>irle<:ttgertbttJei;i^ bei» b^it ianf fernr jtit^«§^ •■ ■ ' /■ "'^ '^ '-■■ ■ ,. ' . " 

(mMiä^Sjml'^ tebt/1k5^itt(liw glauben 

j^enö jeit^ TO beine fuirje g, min fd^wa^e^M« 

faÄtseit trügen ^ Uttb ^\x*r m meinem ettbe §&tjt bw 

waa t>it bet J^ey^ gebeut; b^nn, Ijev^eneü^imbiget,* S« 

€r tttftbiumenfd^enfjjeuttbc beiue tv*eueni)atcv|anbe$3e« 

lid^ 5U : ©i€i jeitf eüö^t Ijm \ f c^v {^ meinen geijl^^^err I 

tt5Vi^fa«me|Ibu? §t f^^in^t M te grab 

4^ btmm^ mmt f^ »elt|ubi^ wennfeine 

betne|eele,Uttbben!emc|>tt WefaUU 
ein anbevmöl n^e« M? ^r "7 

dfeif, htVmHhnk\)U1bit löirt. #enrt ttifet|önbi(!itt ic« 

©efe^f;bemenbe,wauf 322^11 betner feg^ng. 

m hm S^mn. entgegen, ^urd) m &«-' 

5. ilJlit jiebem ncügefd^enf 2 {)ebt f^mm nnb lanb gut 
ten morgen €riöecfc bl(^^n fruc^tbarfett , junt fegen; 
biefer i)|i(^t @ört^ : btr, ©ur^if bW fr ömt ringe aue 
(liött / tjl nt w »erbbr* b«*^ natury^ebeibn anf lebe 
d^«V 3cl^> bin 0or beinern Ireatür/ Slnfaße«, m^:bu 
angejt^t, Üttbtt>itt> mid fct)uftit 
»er buiy irfreun, s^in £ ^^,^^^ f ontttitweig* 
leben gern bertugenbtijei^n. ^eitttnb^erflanb,^unta*(l 
H 6; (5rleu(&t* unb j!dr!e bteMc|e blühen ;,^utt>e# 
meine feele/ SÖJeil 0|^ne bt«^ bte ttjeifen in:bem lanb, Vinh 
jte nt(^t0 bermag* ©u fegnet^ il)r bemöben; 2)tt 
'Wen^H; böf ic^ wefn ^eil giebjlÄI geiffe Mt^m, 
eriba^le, Slni önaben wir ®u J^ifi^^y ber iebem fr# 
«oc^,btefent^g.8|JAaiflnt<fet berleijjt, ;^en nad&ffen j« 
iebe flunbetuertb, 25te beine begtuto*. '^■ 

litnamnt(^;mir,geR)4^rtl ;: gJ^Urc^ M<^, jj^,^ 

; 7i SBo^lmlri >«)ehh' id^ bringt «n^ lanb mbi meer 

«Mj0 'Ällenfrttft«rt'5ia^ üva^« ^ie gÄter. beiner eifbe, S)on 
... • - ^^^^^ m^t etttlepen i>Uim \)tt ; ffd^ d[)t{(t^ !JJa$ Sefuö S^i 

©a^ «ttg« gefegnet wevbe pg ricniiet - ^^ 

19?ttatten gutem betne^an^ , i 

©ß0fcjtt|let>blf/{)ö6femfie m siunttiöen ftttewaiknc 

lanb, Ün& MheKe^eijmje. ^ QumfCeifel^art 

UmtmB^mhhtfitxn bie.- @c|)5^fcr un^egeben, Unb 

Pnen jtej^ t)em onbem ffetfenutjfolgtfegcii/ 2ß«' 

ttöljlic^ werbe» ©agieber, fwd^tbarreit bem regen; 

ben'bein tt)tnf erfc^uf, groO Ä^^«* i^R fi'nb »ir und felbjl 

fe^itt! eigenen berufe Sfl jurlafl. ■ 

betnftltweiftr, Witte l 3^, ^t jiarft be^ tefbe^ 

5. ©ieb utt^,^o9>ftter, |!^fte, f ^enftundgeMe 
rebWejt f^n bcB beruft H\;^^ J/,^,*^^T"^^^ 
0e0dftÄtt.Seir'n?etf,un^ *^^ ^^^. ^ ^SJ^ Ä 
IrUen «nfre Jett, iWac^ grammc^twet^^^^ 

unfern beüen friftett j Uttl Ät ^'1^"^'"i 1' 

tixWä^ iverben iebermann, f#%^»pr «tanc^er to(. 

»nn rat^ unb t^at tbm 9ettjcl)mer^ 

I)elfenfann/ gu feinem befs 3* ©«tn fönblic^en »er« 

fem glöcte, ^ gnögen 8aßt er unö nie er« 

6. 2Bte bu ffir m ^A^ ^T^^i ^^J^^r^^^rt^ 
ter m/ SÄr ,b6fe uttb ge. «^.P^»^- g«" fmv^i^x bei 
re*te ; e? fe^/ wer erben« 8^«f "' ^^« l'^"l^"^^^^: 
bfirger ift^ 2>on jegltAem jmrfm^, i»ur ba6 fe9rei«e 
g^figle^te, Un^ nd^jler, f^^W^ 

bruber/ fewutt^wert^; Unb 4, ^'rurtj t^f ,1 ^sti, 

ttjenn er butfe,tro|! begehrt! auf erben; ^od^ nie un^ 

ginb* er ftit^tatl) unb be»5 trage wcr.ben ; ?)u gabfibei^ 

jlanb» fra|t nn« mel* JDttl^ un« 

7 ©u fedneßäae«. w«d fern §errn ju e^ren>rUei> 

StSiat^ÄÄ ee« immer «nfe,^5*|!e? 

tt)rt#*umutiö lebt, @p **^^* -^ 

viel wir fbnnen ^ fegnen J 5. ^ werben t»{r bäP 

sxßie bu bii lieb' ünb gute jagen > Jlßann anbre mP 

bi(l/ 6p f<9 ed ieber/ ber Ip^llftgen, Un*,fein0l«0 tmmi^mr1^(v0iißt0t l&en fte> Ö baf , $e«mei« 

uttf M lemtjfm ^etws mttml nieeu tf)othät 

jlen Äpttb Mm ei«i: oftiir fätt^ eritiueil^V Oba^ 

j^eigen ^dttl uri^ n^t|>enr; 1Jä>^ -A «t^ 1i<»|i b» 

^ie |rf)fc M*:^ uttjeid ^^<erj I6e|llmrtrfc $m iegeit fletf^ 

^«ffnc diÄ|n|v ;; ^af erbettj Sri i»emem fe* 

a»er. 3ct>|a&:metttf(i(|>te:ict (jtibem nfi^W ^jr&ctu O 

HA A CjÖteleud&t & gtefr t^erfloit^ (^iithln^mb 

OÄ^f^ «<ö^{ttbe¥vmett;! fmft/ ©efd^idPt, treu un^ 

fc^en jeiU Mit eifen tt>tr gemffenl&aft ^u t^Htt, Ȋ^ 

(!i#l.»ot&em,^crwad()<;. tntd& b«»«^Wttllg(i^ mt^, 

2v ©tolebeti i|! gteti^ ttjo ^jj^tdlit mir tttö^Vgebeut^ 

elnmttvaum ; ©Ittd^ eittetn 3flk ra^ine Iraftc fpaircni. 

Ui^tm ;, ttJaflerjfcf <tum 3j! ©iwb fte crfd^Spfet,. ban» 

alle fem^ l)errltd5^feit J)ct t»UI td^ ^itrc^ wlne, flittc 

jlrom ber'lett Steift fd&nett freuDcit mit|> gu neiier ar« 

u«^ j^rt }ut? emgfeit Mt jl^rfem 

3* 9(Uif t)u, (^öt^ bii 3» ^oujfdbttr tag tnidf^ 

IbleibejI nttr ©al m$ 6u fesjn, «nb ni?&t Stt tittU 

M|l ; ic^ traue bir, (5$ fatte feit unb trdumen, t)le jeit,. 

berg unb i)u3el - Hn, 19Ht fte(limmt ^ü meitier |)fit#^ 

Meibt'S gewinn, SÖJenti bei« SSerfd^menben unb t^erfaus 

i^ tobt unb lebenb Mti^; men» ÜJÖcö Rteittettj)fltd&# 

langer lebenfott; 6om6r ^f^« »^"N «nb meift ^err 

14 n>ar' bcr tob a«#fern> änttö««» / 

t)oc^ oft unb gern ©ie jiim»; 4* €in |ell'0eif tttel» bei» 

^m iM)lm m bem §e^mf leb' m^ m\^ / SDater/ 

m* mm 


^It munterfeit, €^l^ic&tert ,; ; ^ "^^^;: X: . 
S^ m.Ä^^H^ tteg»ettf(äp Hn&eti 311 

Itetge. ; nen e*e|)feri(tße,% ' ■. 3)?er.9^utttü5ettoaew(iI&et w. ?«♦ Wirten SSüter irt b«ii 

DjiÖ^ AJ itWk Ue ?>« ««^ ^W««/ !r«ut 

Oen, tift6 tfu mir ielbft ge. ««^ ^^^' ^* S«? ??«!? 

g^ben. mm uttWdiba. §J« ««^«^ ??^^.9^^^ 

Äuf erto, |im Fimmel ^M '^.jt'^f^^M 

*eif 3» werbStt ; 2Öie »iel f^l fottnettli#t|?fireut> t)te 

i||'^ ,m auf i^m beruht ! in&utten w^m.^ 

ays^mmxHkimtiii s* iBo^l mbi au# auf 

flreuet, -©orty tt>etm jie mi* fein {tnb (Schauet er 

wo^l gebeib^t^ SKirb rel# Jernteberj ttm mtc^ 4er 

bte ernte fep; 3fe langer Memenfc^en ItubMenTei« 

id^ bier lebe^^ler ^nt^n tt^ bräbet:JlRb td) ]f5tint* 

banbeln ftrebe^ 3e grlfer i^n nl(|>t mit lujl sjJJeinen 

mirb * ernte fewn* SSater nennen; göb(t*t# 

' 3, 9Ba^ nö^t ein r^n- git^B^l^L^'"'^ ^"^ 

gel leben ©em, ber n(# »«««w brennen. 

©Ott ergeben, ^J^ac^ »ab? 4» 58Iutetemirni#t bu^ 

rer tugenb jlrebt ? aöer ®ott l^er j SÖe^ be^ brnberd tek 
t>on ^er^en liebet, ©er ' ben; 85(ieb» i^ Uli M 

menfd&^eit i)|li(&ten Abet^ feimm fc^merjV Äatt be9 

■fei««« ■,TVA|},V/''i^.'T';-' »be^: ;etettfc>jiftt; ßmti m m^ M Mt litbi %m^ 

timmm0m^.i^, ä^ ^4^> 28«»^^ fete^^^itad&itt , 

"i ÖJÄMÄ ÄiiirÄ f*ma(>m^5ret5aic^ freut, 

mn^iMmmmi^ mit p#W^Ä^ I5^ S!»^* 

»Ott te Ä Ireut«: tvi*; - W S^r ^«^ J^i«)ci&tt 

\ . r cvjl ^fc&eitt?t, 9[^l*t eilt;» 

mti iß n«$; fpiiic^t tc. : J>em amen'fce^jujle^tt, iöeif 

O A O (S^ i^»«««^ 22. ^^P«ett . weto * 

32ötmfr4tridb » gfitlö farm, on 

Uebe ©otlÄb Wt Do$ tNW«^U8Ju(|bei: liebt 

feine byfi^?;, 2)er tmt f^^tnen tt^lw m*t 

niit ©Otter t»4l;t;pt ff Ott/ 6> SleV (ttibre/ Wenn et; 

Unb jfei^t jte ^anj bttnieber^ jte: bef#imt, SlWft ffattf 

©ottifl bteWV ttnbnJttt, mb m^»\xtf <{nM, Unb 

bflficl)lbett Ma#e« liebe, o^«e na^pt fltaft unb 

öletd^ al^ mic^; j!#tttt> @o Mb fein ttä(§«' 

». äBerbiefer erbe gSs f^erfeWet; »bleibt be^ 

ter b«t, Uttb fieijt bie bnV feinem «ngeflum ©te Jf^bc 

ber leiben, Uhbma^t bcn ®otte6 tt>obl in ibm? 

Ncjtigm. ttici^t fatt, gaft 7v SBet; für ber dtmen 

ttftcreflbe »icjtf leiben; jöer fteil unb m^t mit xatf^ 260 5ß(3e^il 9Jlenf(|6ttliS$ 

Ä^tcÖ<^# wet)mt (liegt ^yiMw^/tm^tti 

9mt.4ör^0^; i^nett:- g#en #er fbttte ^d^t geÄ^lt 
gii^t^?' ©er feat p t»«ttt0 ttrtitiett biJöten^r tvagm? 

masfl^elm*t> €tet$ Hu» ^^^^^' »^»lÄ^; btt: nur .^etteiät;^: i^ men ^ierC?^ g^tlw^^ tkm 
pß^i §ftreul# • auliii« , fleinlJett^aud)? w^ biefetv 

Äi^t«/.\Unb wünffl^ejiMif 3Da« fte()Ä *Wr «ftielft ^rili 

|>te hftf|:baxtt> Jünftf pa(l iev, au, tll^ifgattf^^*^?^ 

>aji&rt':^UebejlNf: ' cmlefen^ '#16 i«^>a# 

« ^i,i, K-.ru« x-i^A foUt' eitv mettt^^uo^ f<5i?tv 

{^Hiei WebV u«^ mit J^dt ^ 14^ ^i« unl^jtm^erjige^ 

^^ ffei» ^bilb: segeben. ^enJ^ genest fStr^ ^ über ben eri 

oft; <Bm, mi m"^<Mß itljmj^ttmthmW 

10. SSiv baben ©lim «en 9# Siu ^cr|, m 

miJ Ulbe^.peber j ^D^rum ' 

■ bUne bektemnadl^lfenaertti SSÄeLSa^Wf! öttonöl^rtaiif; 

gcnn »fr itttb (äthtm^ ^^n ^«»^»^^ ^«^^^J ^» 

©ottf(&uf btc tjettift JZy^>y rtifcgbete 

blof ^ mtdr; sJÄeln naf^ mtlmmitnmtfmbtm 

(lerijl fem finb, »lei*. erfÄtten; ©eitttöiaMfUfttti« 

ler gut Sc|> foW kber^ meiuefeele rangen l fjf 

erf»«fenIaflren?£>Äf<llott ^^"^' 

ttud^ fc^uf^ unb tnia) »ers s* Ikh^ Ul)vt bumi# 

fitl)nt, jjab' X(^ bit$ w^r, lüben l S« bemat^ wnb ge^^ 

at« fie mWnÜ bulb ml* oben, 59?i* i«^ 

bei? ^^^mitm fctnH freutt t ^^/M wß U% t^ tS«^et5 ». 

e^^. 0;/,S#« amm DpUt W#ett,m^tt« 

5d«ettMn«co ft^ul < i^mx |e^;n1 6oül* t^ Üe 

C) wer ttiirb feie« nteifil^etj tdb Mafien? SieMoS, «n« 

«tttsfinbettl SBevle^^tmldO bttml^evji^ fei)n? »inem 

fd^tttttiihb tief etn^ftttbeti feinbetti#ti>et|ei()tt?;@ei« 

©iefveii^ett/I>er=»erf5^tttt(i&3 tte Älfe i^m «i^t et:fef* 

left? ::;:.; : i fettrUnbUer^J^e« erlaßt; 

4* tiu Äell tneitteii; ttttiibod^ SJleitte #ttlb, im^ 

Rek ßm^e^,^ j@{e töi^t tragt mid^^ tt^ä)^ n 

mit: «ul beiner ffitte ©e«, ^JA.&%X 

5*0 liebe I le^re wic^ betejl, öeiaftbeS d«t«. 
niit|ret|bett m^Ufii t^utt, - ^ smu s?^ h.t«^ k.Ä. 

ttebe, bu0t|l.®otteg leben! "^. «^ ^S^Z 

t liebe, beine lull ift ae« S f^l'^'^l^ ««#) Weunb, 

bertj Unb betoe Ä ^^^ ^^^ ^^^ bem Mut 

t^^liatSr^l #^^ 
Jollen lieb' entjücfen, Unb 5- J&tlf mir. Sef«^J ^«f 

^etnem ^er^en freuttbli# id^ öb'e, Bjjö bein wiUe 

«tu hA%mln l^er^ nur mir0ckut,S?ad;ft#t,fanft« 

««Jöetspduil t>i Sefu§€9ri" matl, gutigleitl ©ä^ i^, 

^^\WtfMn Wt\^ bei* 'wk ;bu Uebtefl, liebe, gen* 

««rliebe iiligmtr ; «ig lieDe; tnilb, getr^n, 

913 ®««f* ä6ä: . SCfläemclite^SOtettfd^cnlftel^ii^ 

fär ÄEe jto^ Öltteti güÄb* l)et i^nrny ^titfemt i)öti 

uttb ^0 tm<vcb, Sieben «feewnu^ un^ 1iji;> SSo Se 

tpitt i#> eii^A i^r brfibeU tni»? I<»mi > p bi«h«h| 9lie 

gfiCeu(()^ beten, «udb «r*' i^neU jurtt r^irniei; l^&iifc 

freuttV ' SÖo^lt^im / b«tb<n> w «td^t 8Ba^ böt^eit unb 

öttbJjerjetl^tt! »cjrleambttttgfrri^t Äejirfr 

^ ^r ttttel g«m ^um bejIcHf ^ 

SJiel. SHcb@^i)om biinm«tc^ 5.' ^efrÄt ft*>ePge- 

^(*ettlraft,^^5Bettn-^i deinen, Änb »erietbt, @Ä 

gel? Seftt ».j#nj%p>^b 3^>t:erb(itmeti^'btttb er. 

«fdS> ^ ^en : ©0 lDal^ t^ ^^'^.^ ^^^e«t buJbem 

«Ulf ein tbttenb erj; 9(t# 7 «., -^ ^ 

2e(U »#et fc^ölcr. ,6. »«n. jtibr^ : a^^e» 

■ ^ furje seit, Unb ttu^r bfc^ 

' 2. ®ab* H<^ ntei« g^hs ' leiten »a^^ett j, @o bleiSt 
jeg eigettt^uftt t)ett butftti^^, birttebMn (^t|igto> Un& 

gen unb axmm >, Uiüb tbäf wirb pcj^ rtöd) »ejf me^uen» 

eg a\a H^kt m^ ru^ni/ SSJenn voit im^ einjl m 

jSlid^t abet; au^ gi;l^ajjmen ; ® ott etfreutt , [M% * jeber 

©b UW i^ bellen ni# bnrdi^ bte ttet»' aöein SJoll« 

gewjinn, 3al gab' t(^ am ^otnmen feiig Äejrben. 

gtebt bem «vpfei: Uebe. ^d^Jbmm^^m(>^ 

\ tik i^Ahu im* iä «UiÄ 0ir Witt icbfß^ 

Ba. MO fte telftn foB- (»ei-jt« «»«Ol, jebetnK»'»' 

Sie Urt (i«it un6 Uttn. *A"""L', ^« '^ * *''" 

• feit j Ä«nnt teebet eifen *"?W »Wf '^ , . :0»^#^^^^ r^' # it^ fönnte, jte jrbtrr go*: 
Wä^1i$:^il^mW" ^^ ^" ^^'^ ^ ^"^** *"*^* 

!Da^ b^ttiiiv um ttii# Ä «tl be? getpipti, ©<t: \>t>n 

[Änben g« öefw^n/ ^Ät' beinern wege widb; SSJIÄ 

ß^^^ Iftj^^Äg M ©»Ute« i^ttt jetgett, «>Ä«il^tt bicnbe, 

t^ege %«#f 0Äi, bit lieb* ©a^ fein i^ei-j ju biu f[(^ 

MV' #: td|if«t(e, iDle wenbe/ Unb ^m m^xm 

fief4^rmu:jp|f^bat;|li9^i*^ feelenru^\ ®teb bii tnlr 
etg^eifeji/^ jtf# be«>a^^^^ 

2^ ia|i atnic^if f^Ä. ;6, ^ilf Hilf felbfl f(ifn 

»eldS^ ein jegen (^1^ fut j^erj eirli»et#ett, Unb^wen» 

meine f^ele (|!, ©ofli* ge!^' nteine bitten ni(|t 55ii |u 

ftuf Zottel jvf^en,/ Seil feinem ^erjeti «idbeti, <Bt^ 

btt trteine, IßiAlfe bijl; t)^, mein l^e^ftjiet i^m eintieft ; 

m beinern geijlt getrieben, ©af an mit; er {eben mbge, 

©ein etite^tctet |t(^ fueöt, SBic (0 b«UfÄm<S>otteö wege 

Übet; aUe«r i^ott ju lieben, Sebcm, berfte liebgenjinnt, 

^i# uh^ b^ine ;feli0feltf Utibmittreueitobett, jtnb» 

3t 3Dt>i)/ »t? fbnnt* i|b |* 8ag ibn febn ctrt wei^ 

bieg empjtnben/ Unb heß nen ^euben, Bic beglücft 

ffil)üo« menTd&en febn^rSn^^^ ber fromme ijl, Bie fo 

Ut fckuü^ »Ott ffittb^ri i^eit« Äudb imteibett>. Bel^ 

3Bf ge be^ »erberbenÄ gebn, ein trojl bn batm i^m hift ; 

Unb nt0i jfuferf / bag ^m m^ ttf^W lu^ Mtxht 

bmri:(li(ct>freuttbe,Ä 9^oc& entmg^ uttb belli« 

jufebwn, Sienn ib»; ftifig; ««irbe; @eltg andb »i« ^ 

teetben vijpüt , Söie ibr:*r jn fepn / Stilg belne r f\^ 

»evtehBhh'tunb'fbUt» ; jn f^eun; 

4» 2(tt(& fut mieiW btus 

bei- fecleh/HUnb »idbt ß^ ^^^' ©cbmöcfebtcb, liebe ic. 

mein bitil djlein, @olt W OOO gftefler^ater beW 

Wen; wenn fi'e feblen, 3D:>*<<? net einbetfl 

8ßo tc| fantty ibt fÄb»^«tf (^ott: beu frommm tmb 

f«9tt* SBeftn ße fönbigen ber (ünbevl Sagfu« «nbre/ 

SR 4 mei« nt^inc bitten 2(u$ in tetnett e^i&airmctt mein^ni |eitt^cn i 
fd&og infdö #fittettr Sld&l ÄoÄVmit Öefeniijft^^^ 
«wccf* l« rndnem ^cmti fegen bitten femtd^e'ft, ent» SÄttletb fteK) 5er höbeiJ gegen! J^afMatt^. deine»: 

{^x^txytXiX S^ixtX belebe fwuen! Ä;.:#^¥, bll 

weine mebe ^wm gebetber |tcij| tv^ij^enl SOi^^tert- Ä 

mett|(:§enUel&el frornnt (»nf eriben* ilhb im 

5. ^tt^btt fc^«ufl4ttf «l#^^ W^^^^^^f ^ 

«tte btübeir JSdterlid^ nnb \xf>^ ««>»«« «i?;» ;U rxa*^«- 

nennen! ©ei« »ort, alle ®ÄÄ{,Ä* l^'""'' 

«ucdS» Sefnm ((«etil . s. S)i( o)>fctt tiiirev toBi 

file, >i* jtt offenb(ttenr «J^^!^^ ;, i;>« i- :. 

tr&jle bfe, bte tro|!M wei:^. 3^?)Ättf, bafju ämc^ 

tieni @tarr bief(|tt)a^enl Ärfte gebenlf!; I5cn. etn* 

l&ilf ben feinen! ©u , be»; öcöont^ ibnen ^fj^n^lt J 

»atei^^irer atmen, gBottll Bn^beinein bimtnel fie a# 

ÄiieK^ ibret bid^ etbarmenl f$»fft/ ^nm;^ glauben |te 

^ 4. @ie^ ben reibenben ^"'^^^^^^^^ 

»ttb Ivanlen Öttbetung unb 4» ^«8 fJ^eun Ä5tr Ä 

trojlgebanlen! UnterM&e nnb banden bitrUnb bet«n 

<te, bie faKcn! £eite finr ^^önfttg, «, su .f)u;r 

ber, bleno* laUent aajei«? ««t J«t^ fte^betne ItnbeJ 

%i% trotte gieb bem leftm I f^»«/ W«^ ewig beiner b»w 

2Ba^rl^eit«liebe Wm %h ji(* freuiu : „ 

mJ ©c^enfe, bejier 85a« 5, . «nimm jfew .^Stev* 

4er, b|^tt ^ine^ gei^ jid^ {)i^ an/ w: teite|e 

ffe^ fule frenben! auf beiner bab«/ .Uttb.^^löe 

5» 6«> bcr fremtb bon fie für belnen/ ru^m 3« 

meinen frennbeul 6cbeßf Deinem erb' unbei^entlMni. 

6» 'M\i ittrÖjwi Üky i\i m^ m^f^ f^tner fi^eubc^ 6eif 

\^(0n 0^f Üni>/ »^<r ttf rw^nt^ micö tn&ge freun; 

^m tnwiin'glauNtt tue» aiicfe- Uebft , S^m fb mtl5 

i' 7. ^tttfet|;i^^iÄ|leif f^# 3* 'Ötff tttit? ttffe metijiiett 

yanneij^e f Kt)eiVf<85Dtt, lieben, 5ebetfh!«tttt gern 

M wßcS'jtt fire»/ ?>af a][Mmfer)tt, ,1R;emctt:Mtti 

jtc ttit^ tjeine ^^fabe ge^itr/ rejt'unb J&etvä6en , .deinen 

linb «tnji ^eln »Äteiranti bvMett , leinen fd^maln t 

tt^fel^n* glie^en, ttfie*« bein wort 

Ig. (ÄieirdOett einen f^o. ^J„W ^«" «^«^ 

I)enmut^); S5e»ij^t*i^rU. «Wen mett , 

BenirJ^aüf nnb 0«t/ aSe* 4* @o(tt* id^ irgettb ef* 

n)öl)ic' i^r befiel etgent^um, nen l^affen, ©et tnit ünr 

^e« öuteti «Amen« giftet w*t je getl^fttt? Sv'Aenb 

Mttb m&m* einen Mlfloö kffen , ©cm 

l^^^mm^r ©o^t f«^ »«t/ gejtnntl 

betoJ^immcl^ feligleitl Sf ^ vm, mU\i w 

hm bienen,5SJieW^laan, 

I S5 La w? tievla^nen be»|le^n, m^n 

r.^mm^Umhvcx. ^^ 5^^ lebend W^em 

©uteif n«m' unbeigent^um, : ö* 2af mt(^ galten treu* 

Bi'f} mir , nieineö \ nac^jien iinb glauben , glie^n, wä« 

leben / ^elne ^abe unb fein a^bttn iM^ll^ ift ; MtU. 

ml)m , %M%% , ' ioc» ibm, »cm je M feine röaben,* 

@öit/ beitt uih (B^h nnb SÖebwp mit gemalt, no^ 

nß# ^cfc^teben la^, Kf!; S^ßU betrug unb tu* 

^ «; ^iir mir; bag via, ^A^"" "^^^ 

ftcp jjom itielbe M bcm «wem 

9^ 5 7t Sem ä66 Q3eftoet:ürtö WßÜ^^m^(>ii(iW^ti* 

. 7* geiftt »Ott ttiir f^ alte bimt^ Ärtttieft-:' iäxi 
%ett^ mae fd&mdbfud^t; leurttlferl^iicft^tti4t®et^| 

ttttb öe¥f(|)tt)ie<5enj Sttober itt bcn |i^e#;fc^ma^ 
fwuttb^Äft fejl^nty treu/ •Dtm Vi(J# ^kt t>tr|ttf 

S"!^'"!?! M^ .s/SDte ^djiett iftfö 

imnc^a«* pmmmyWkMtnt0ü 

8* £a0 tttid) gute^ gcttt^ ^aff> S3Jel)!l%nt) t^öt iljtf 
leloT)hett , 2Öte bu , @otl> Ifornttiem ' €a - lommt >■ e^, 
e9 gern belo^ufl j ^tvn bc^ förnrnr iin Mi^, SBo ©btf 
rrS^flett fehler fd&«?jten, SÖle ef nfl doj? gend^t , ^m rtnge^ 
t>«, «nfer J?e»;r/ «ud) f^önil, fic^t bct n>e(t, JKuc^ biv 6ein 
S«/ b« f^ottf! ttitf gtfoßei: ur:t^etl fpmd^i^'^ : :<u 

](iulb ,.f Ott, i>pE rattgmut^ 4, Unb ; bil / bu ttJoUtejI 
Mni>.get)ulH ttod^ S)e$ tidt^lien e^i;^ öcts 

-9* $£^a^tt:i#, (^ott, Äül le^cn^'4tttb ^^ä^ ba ifjm 
lÄUterm triebe 60 bennadli entaogjl, «Kicfet fc^Ieunig 
ji<ti gern iwb^ tum, sjBie i^«^ evfeto? |>e$ «Wen 
bit cö 6eföl)l€n. Uibe, D^nc ^^n fet) JDir wert^, al^eig« 
trug unD^eucöete^i Selige tiet tü\^m\ M^W ««> 
(^Hgfeit tvhb batttt/^ier i^tte fte ^tt^ m ejn ^ei« 
unb ewig mtc& uüßfa^hl Ü^tJ^ttml • , i; ;- 

:. 5* SÖJle ^o4t)et;Bcttt|l5u 

sß^clD ©Ott t)U fi:ommej! le. nini^, SDenttiipraucl^ mixit 

3o> 5Si>«nn bU bed jungen ! €*tttiülte fte/ ö' 
jO* <W nmtiften e|)i:' JJeru , Jßon' ttüett lijlerutt« 
Unb a#tung ' fud^jl ju gen! 8[Bej: in bem menWett 
f^mdlettt, Unb öpn nicfet^ btc^ Unb bcinc gakn e^ft: 
Mer fi)jric^|lt 21B pm bed ^en c^tft and) bu, unb b?? 
fcruberö fe&lernv2Itt§ e^rs S(t be;ne^ Be^fall^ ipert^« 
<ttd&t obei:. jloljSSiirf leiner jl ~ * . v 
feinen vu^m, Unb feine ©eted^tigfett un&IBilliöi* 

Weibt bein (^)ri|lent^Mm? ; 

2, SfgAnn b« ber froms SDlel. Öefu b« bu meiite«« 
tpen la#(!,/, Basn bu ble 00I Slf ^^^ meiner brö« 
. tugenb fcl}an6efl t ^cm njöts 00 l^<l ber rechte 2a^ 
Mgen m Uf>, 3Dal er »er* mit, @ott, jletö't)eil1g fe*)«* 

Sfeeu» bÄ«^S&y^^^«"Wt^^^w»W flered&te »dNsti, SiWjf«« 

mfrctttt/ ÜN»^ <ie ttiic^ p beine Dfeilc ftc, Unb, »enn 

c^cbert/ Ober ippiger ju: bunid^t eilen fettteft/ Benti 

leben; SBeld^en ^ft| ber* bu> rtd()ter, fSumtn njoUc 

bimt' id) nic|it ! SSeld) ein >teft> .^atftt benjit mein Am 

f^xM^i^ gei'ie&t l gmk nidS^t @in nodj f^irecf « 

\\)vtn flauen >*Sftten/bÄe :v^6« Se^i^e mi<|> gewebt - 

M ei9en|tttttyi' ©bey itisibA unb >tßiö ©egett atte irtcn» 

ttnb gei^; feeVfÄgett , lffi«5 fc^en feion ; ^einert bi^üdf cn;^ 

t(^ iNen Itfettlbig Hti; tiei^er wilttg,3ebem> bec 

^öntttVici^ opiei ttm^ unb mld^ Mttft> berjei^ru JJab* 

glÄUben ilttbem gut unb i^ tnad^t : lallte mtd) nö« 

tfftt vanUni SSßeläert I)af ^ett> ^ie Bebir^ngten |u 

»eubient* id^ , titelt l 2ße(d9 bef^ufecn ; €ilert , ^ wo »ers 

ein fc^vec^ttfei^ gei;id|tl t«fl«e Wn, S^iien lieb» 

* 3> Sietn, B »la m ms mM0^^X : 

jteSt I)a.jfertr fBitt ^m^t *?» 6id^emlagmi#tttc[s 

fe»n; leitt tprami; Sebem ne xi^Ü, MUx fanft «nb 

geben, ietiem la^m, m^ mif ä^bulb. SBi« ftnb atte - 

it ^ai unb f obern f ann. beine'f ncd^te ; Unb tvte gtD^ 

Wer öoili i|^.,un«e(l^t UU iilbeine^ulbl ©u^eV^{«b^ 

ben, M^ l^eielien ; mit wtt ttiit meine fc^ülbih t ' ©oüt' 

freuben Siebet: niebrig feion ic^ benn feiit unrecht buU 

unb blö? TO burdi mni)t ben j 9lid)t gelinb' fe^n;. 

«i(^ unb'gvoff niid^nic^tfrcun^.SSie bü, 

V^öi^benfebeb^kg^^^ 

hmmJS^mmm g, ^«f mi? immer rW&^ 

i^mm^tmm f^tt, tl^wanbeln; ®ott> bor bir 

S? ^^'^J*?^^??^?^ J«^,% «lö itieinem^^Äv smttig 

jÄgeln^ei^geri^t? Mt^ jete mitatten ^anbeln, Unb 

^- %'^U^*i^'^S bu;rf*teratter weiten, 

ntetngett>#n59^jmit«|l löji^jl :ttir atteö ein|l:ber^ 

{mb JJrecfm ^t>Jfaun>. Uni? g^jten, : 2Ba$ ic^ meinen 

i|rerfter ra^er fe»n? : i brfibeJn tbat, 2ßenn (tc^ 

5» €inel unterbröcften bein^geric^t mir n«^t* 

t^rdnen: Ö nne furd&tbar ;" v 

■■■■■■■ mi O^jo "Öfjie ö>«^^ ttielne IbnM geregt t*te« fe»; 

3aö^ it/l feel' entweiht aud^ id& ; ^n bicfem jinne 

5!Jott tma/Utt&.uttgewc^% jtW a«d^ tnicö; 

fett 8SJieJ5nnfi(i&fpti|f - 

btxiHm im, m}Mtt mmunaUt m; 

gnab^:@ot^ ntt« freutt? ^mtt^ex^^eit. ' 

.2^ Sßetr feines na#ett ' ^^ ;^- ^ ■.- . 

i:e#e Mttfty mf feinett ' « mpW^ifJ mmc; 

(«^aben bo^^aft benft:/€ttt« 3QO 5KJ^^ .^^^^ '"^^ 

l&eiliat be^aewfjfert^ #d)t/ ^:>^* X4^ mir, wan« 

Jlnb c^¥t bi*, 5iaöere*ter, «»\^ evbiimten 3c^ nt^inci;: 

iiiö^ti biruberelettbfc^] SBtewo^l 

ÄÄÄ«^ If USA 

«t>^en« erPe bnc^t S^e ?SanÄ 

iÄ fo iermw^^lib; w^^^n^ fi^cubCtt, batw 

Ütib jum e«i(*| metivJlet^j gemegu ^ ^^ . , 

tmltf 2» iJte t»i>|^l fff jtniiv 

" 5^ la&er «trbem #Äbett »««« i* e^q««, |^ 

■.^- td) bu# fanfte»; ftttnf utf^, 

; 6» ^J? lÄttn mdbt' böl^^e nttencn tien : a^htiert bi;ß^ 

Bwp i^mr '^m fegett f <nm b^ejJity. bt^ wk l>i(5tten> ^il«^ 

m#t öuf i|m vul)tt> ®ettß te J^etföfe/ ba^, fie tvaf ? 

ej;n«|t-M% ba^ erfe^t) ^tt i^ucn nie jniid^ felbft 

5|8onfit er a«bi:ev xt<^tmi wvfenne; fe^ölWg tfreit 

Ie|t Mften g&nne^Hnb 1i4d>, 

7* ^err, gfe6 baf ic| ^«»^ «^^eit ftien #laiv 

bej einäßbenf^ S)ur# ««« ; . -^^ sgjle feigi gigie i^# iji.iititV ^^ mM cimmBx^ 

mmn i# j&eritMnlen/ ©er tr^ttdj «nnimnit ; uott etö« 

itn^J? aft^gll unb f(^m»sefi BÄitmeti 2(trf feinem fr«»« 

eile/ @ettt*elctib »>ißig nift ■3Ä|.y4.,>>J :mettiBef5ye5 

Ifeei; ei|if«m!eit J SN f^U p lel&en, >9ltt(ft mettj($ens 

I?|)m feine»: jpujibenlcbmera iieif?«:^gerÄ ju nft|en^1&f$ 

sen.littbre'C.^ettibrnct bei? glucf^y bau (le b^^«»* 

|a«b ill Jggfeitf ; .* , 0)^(ift »ie be* meWfgen jft 

■ r4^ Ä t^e^I, WÄtttt Oft« ^-""V ' ';';'"- 

terlof«« finbem Sd&Mjatec :i?»J2Ä|mi# Be^onbifer 

spetbel tt)«nn \^ |te ©ei: llÄöe» S'li^t^ e^Vic^ ^elfe, 

fd;attb^ entireig?, t»an» fum* SfBa^ wirb mif, 

i4 minbem3^«elettbfann, €ott^ bftffir?,@ol^ eine 

jte »elf eirjie^*, Sßjann % J^eine milbc, ©te wldS^ |tt 

rem geiflt {d^ göte^f ft^enf e> beinern Mibe SSertlSifenfott/ 

S5ie mi)t dU Qolh fnb; gew^^re mirl 

Sä? ^^ '??*.?rf^!^^ an^Hrei^e/ 2Äein SSater, 

w^^Ä^Ä'/'^^^fr^f/ ^^mtt>i% metne.f«ele 

f ^ ^ l^^^^^'S^^O! W Unb greife/ ba^ ttii: 

minmhmni^. feÄn,3>n9eberaU 

5. !S>n fd^nfjl s«m men-- le^önten/bi^^ 

f*en midS^I ej^ialte, Witin . ^^^ tib «tibem 

SLÄ&4;^^^% leW. a)on ln|l> bie SU 

nImfnV-' "^^^ tn r nebme«, Önl> «nc^ 

^%efuljr^ bet)^ firember 5» SSenn i# be$ banfe^ *79 Mf^ltk&ti^Mi mi ^(ittnii^ex^i^MU 

"■ ■ ■ , ' . i' 

nie mettt ^ft^j ©e^ «[^1* eybimttm j @iei?b hävwittM 

tpnn$imüb(^ mtpm,M\x^ II9I jiiOb'l wle^l^^l Öffnet 

felber mitbefcj&werblntS!)!,!;^ Jej^j «nb :^attb Ä(tt?mett; 

nttttbr* e« gern bc^' nad&i» ;S(&a*::i^)rg^l^t>i5fmpfanat 

öi; €«^ fteö/ n{<w tiu* mmm^^mmm< 

freunbei fbrj^e felbj^fi»; ^e<n ;bel!>Jttfle^env^; ^v^^ .^^^ 
gebulb. :> «Jtt- ^Ufd jitt% Ä atett>-<^# 0e»eÄ 

wttb^nl&Äirett ; @elb(l f SPf bem/ wunberilwU«, SßoW« 
fejttit beiy pbf ^-^ tj^u«,ote5||eti«ttö'#s^t6t^ 

7. tfefc gern l^elfet^ ?««> ^^i^^'^*SP?t 
werben « i«ne ^on twrSöa« jur «ble/ gVPP« 

4uf%bett, ^mm^t, Wm^\ / ' 

fjoi^^^^irpbf ©o(^ me^tf 5» \^ew> i^it gebeiv:»ott 

tieel^ in b^^^^^ Io()neA ^«it bem beinen^SBaö wifg«« 

cinfi t>or beinern tbvone S^J? ben j lag unf ttie Sä^Öo* 

«lettfd^enfreunbUd^ ^erj gei fe^n, »0 bvfibet »einen I 

winnJv ^ Unfetf tnttleib tJJ^jle jtej 

' f)si§, wenn wirjabiruni 

^el. ^ew ic& ^abe mifsebriCv ,,a^ett, Sßiv att# tVoji unl 

l^elUge gebot, ©«a un^ Se» ' ^t.?irf;)s»«ji. 
ftt^ WM li^^et: @e»b .6<^r«gt:cit. 

®ottl Ä, fo tt)i^b an* SÄel Pnfte J)erbu btH Jc. 

notrtff/ ^eil «nble^enl p^Z^^.ld), offen, 

2. go »iel tttenfc^en, fo getreu IDer w«Wett. öte' 

®Otti^*^> ber una fd)uf* A\UA\ith^ nnh^MM 

»#baie%i|lig(ieber;: mmt^^m y 

3iaaemeitt ifl (^otte^ tuf* 3* gr^tw^nrnbung/ 

g»:/ « felbd lagt,. wie bm f*meid!>el<n Unb glatteif 

«Inen, «öbfen Attc& bie fonnt^ tvovte tauf^euep 5 mm 

(dünnen. «^^^ ^tifVt^iMöM ^Mi^^^^* f^^ 
Wöteptg ■ @etr fcem @||j|e(nite<^ct' Ifigtiercltv 

tt^ae erbenlt/ 2>etf*tt)ei|if; intmevbftr Sli(<r %tJ«» «^^ 

9Hmmt gern M imttbett ;?; tnbcJJri v§tt iefalTett 

jic^ att> SBenn i^tv fem i^g^tt, geem f(i(>t»a6em 

^t^ ertetttfeten fati»^ ' «ictc^ ju fe»8 , ^euti^elnb 

6» er frrtcjt mit tt>4l- btröte ju betvÄgen, .^err, 

tittb Doybcbaft ; '6#eut ba^ lag wl^ emffUc^ 

«bctfeincgmenf^ettmac^t, W)«««^ SBj^^at W an 

®(jttrttt)a^v{)eit unb gere^; allen ovten s^td) in ujctferi 
ttj^fcitter unföbuibrettunr «nb intDOrten; 0tebUc^feö 

il^m gebeut ' ^«^ ^ei^jen^ (^ruttb, «K^bUc^ 

7. Wi^m ! ^ennaire. ^^^"^«* <^^^^ ^^^*^ 
Ifigen fetnb , ©er ÖJött bcv 3 • t^ie ^tt fi^lfd^beit jtc^ 
«oal^iibelt/ ift fetn fwttnb«. ergeben/ (Sinb t»or biU/ 
©; furd)tc m#tf ; ei: t^iifb o(§Jptt, ein gr^ut; .Un> 
bcjle^n, 2Öe«n alle lögner ein «ngldcffelig leben 3jl 
«ntevgebttt ge^vlf ibt ffinffgcö ■ tljeil*. 

8. flÄit ibm ijt ©Ott! l^^Ä tjift «^ejbimtt 
ntitil)nt {^ Wl S:raf' Wan&e ete b^^ rebliv|en . 
itmijeÄmUö ober ft>ott ^*« ^f ^^ ^f « ^»i» J«|^^ 

Seniclt; Waätei^/bef, frW«i^ ranfen femb* 

^« ^Ptfc gef^Ut? 4> @*ma^t Ä7i ;C8ef^c&i|ett, ©efSÖipt 'iUt. 4v g^wo^t nt#:o^ >Ärum^ ÄlJri(l?ci(!äj|f 
nitin t«¥fcfculbeti ^ $D«r ö^fe ^er^m |^^ii|;ütj^;4«wi^. ||it 
-teumt^er Idjlermunti^ r ^1p ^«^^^ üttb' -^tol^ JDet Üat 

€ittfl wirb b6c^ bS ÄSit' fi^anb; Urtb imer Um^t, 

We, >(f t)ab?» %V|««J> anl^e mcnf^eft nilrt M 
mutte^ »ött ,frtnftmut^.ft^.: j^etJ^Äd^ fre^e Wb!be« 

5^» 4^^f t>Mr #cifA an »ogen^ ©en« Äffe« ^ute 
jebemvJo^te ^^uge-tnein^ lorttmt »oti bliri S#'ä<^& 
jsjanbel«^ bijl , ©«f iljem Ut Mt$ mm, ^i^^ i^ 
m^0 meiner mor;t« i>«li» ^iti dtteiJ ^■^ »«^ idj^ Mt!> 
nertt p(jr uerJ^or^fn tj! t.'^ie^ buvd^ btd^v 1 , -^ 

«rivecfemetttgemötOVf 2)af^ 4* Uttö l#/ l# foKfce 
.14) ,tnic& für ii^(jm Pte ; tilcfet l»ef#clbeny Unb fevn 
^ctttt bii Uc6f! ben mf^p f>e\t mm (lotje fe^n ^ 
löeltfifr^unb Unb Jdiil allen SJen gariii^t atS^tett? bctt 
fapenfeinb; - , >ettcibeti? !9li(Ö, well et 

V ttiei^r empfing, m# freu« 1 

?8ef(^etbcn]^eti: ©epig«! .TOw^ynd^^ätt'ic&me^v, 

fett unb 2)tenter* ^ «ö ec/aiucö feeiferbantt/ 
ti^leit. - ««*Äfl 

5* ?a§, (Sott, itt mef« 
0);ct. ?SJer nm bcn lubeti «♦ «em ganzen lebcnv SKicÖ 
n^ VI C||on btr «uf meinet glMl unbDorjwg^ 
0^4* <0 biefe tt>elt nt^t' Ju anbter fwttfuna 
getufen , 6te^n, ® cfe&pfer, äber^ebeti , fÖej:f ennen ni^ 
«Uemenfc^cn ^ierJfuf^^s ber bemut^ :|^ffi(i^tl W^? 
Beiftt nttb öuf ntebern (iu« Mo§ auf meinen öoif^wÄ 
fen, Unb m^- fte ^aben/ feijn; «)li(^t anbter gabett 
fommt »Ott blit; ©u ma« jlolj »erfc^mfci 
d&ejfßtm, bwmac^eiVwic^/ 6* ^a, meine briibeiJ 
jöocl) Dor bii; jtnb toit aUt ^{\i id) eljwn, aöie Ar 
Ö^eic^* ' wientebng jir aucl^.fe^J;^ 

Ä» Mucfen^^erivun^ ©ie f6nnen meiicfrcr ni^ 
filucfUc^ werben, SU «Uer eKtbe^mt; S<fe J^» ^Vl 
¥ttf,-iil ftilef (i?Plt Ä Platte fiem^tfvettnt9?tmt| ifeto ttteltt^l :pcfi M ^ 3. J8#ttb«tt> ftttfhrtt)- 

Mg Mti i^ ^nnt :; ihm Sefa tfl ;; «JÜe fclit« 

m^r mU i^rnl bm ' - *.. ^ ,. trii 

8»©fcf(^ttvöeem0Ältc^ ie6«« letj fSl^lt jfcK) eweis^ 

nttb wal&re ^öjeit ieber tü^ er fÄgt/ «tib ttjag er tW 

gern eft|b#t*« ^etm be? unb aut i 

jftut^ uttb^^efWeto^eitSli; - *> . ^ .. : 

jmjV^»«^re terUtiS>J<itv' ;^5t ©efalTen totrb i^ 

-.r.:\ '-fi-,;.;;.' -j.^^f er::ßebtete/ (Jt t»am'/ ' et 

Q/i^ JSJ;^ Ä 9&te> mtt im f. tJn^ 

etmftt cm# uttb T«»tt^itci^- j > 

feit; Sil tvauift^ thit bW 6* %A)i Uwifr ^ö# 

tröiirtgen^v Wrtb frb^lid^ te> ««d^ iwetifd)ettfembi 

^«tt«r,^eiteÄ / aÖftmÄ vi* Stt ^to »orfeit Un> 

'" *" '^i^jt*, #eut^ 1::^ i«beii, Sri «fteh t^ateÄ Ä74 %^^^MhHt/ -Sianf tmutl^; lÄfr » «Oep;. Uns (i!|er 5. :6Ä|e 

«Dir, ^eto6:, tmaier SN'{ öer&telten/ISJs^^n* Wi^&e§; 

fe gern 0^jif /|^W>«ns^ jrrh ; i-w^r^^^/^i:: . ■ 
tnetji« liÄr:firett&?ttB<;tn; %!♦ ^eyjl^ßftetge}^, wö^i^ 

iebe^ »ff Ä Meli f^^^ mnrlt^U, tti 
gefaumt |fifc l«um f^e| ^*Bi 

tljimu 5« ^£« Wem f?6s si^^:!^!« tmidn^^fA^^ 

m 1^iv0» Ä)i?e,vifäii groll ittii^^%0gÜ»l^ifS« 
Weig«im»lj/ »oll lieie» b<if Utimtnl Mit l^m W Äen SKentt wfc mem f^d^tt 

selben ;U«öraci^«f(i^re9ett1 beh wen, ©er ttiiü p 

iöngeril? nur, ber, »ie «^«^ ^i«^ ift bi« ^ei^m 

UeNti i?. JD^eitt Sef«« /! bei; ge« ' 

6* ©0 ^eilige benn wef* xtd)U, SSergalt bie fd&ratttft 

«ev feele triebe^ SÖ?etn t)eis twit fyulb; ©ic tt>ut^ 'ei:* 

lattbA burci) bm ö<5ij^ ö« m^rnUx tmdjumxm tt 

WiJkett lUbei ©a| nie bie mit gebulb* ©oB» id^ benn 

«nglMferöe l«j^ bet; vadire tt>ieberf(l)clten^S>a ernid^t. 

md)'W^im m«cl;e* - tt>iebcv' fd^alt, SKit Me 

7* ©enn meine bröbcr «i^t t>e^gelten,^S{e eit 

Mtt * ^erge^en ; @o bem femb' msalt? le^ve m c^^it); unwcfet ube^« 3^ SSerleumbttn^^ bnlbeti - 

au4 empjtnbhd) firattfen,^ blej? Ä Wtb lei^t. 

Sin bt* gebenfen, »ennba^e^iffeUSuvÄ 

8;?i?fmld&mitfattftmuti nc uttfd)ulb ft»icl}t ©te§ 

tncinem . feinb begegnen, »ui id> treu bettjal)t;mj 

Uttb, fo wie btt, ben, bei- ©o befevt mid) meinfeinb, 

mirMet/fegnen. ^m/ Unb lelrt mi# jlu^ berfft^a 

mm g^en alte, bie mid^ ven, S«bemei;'0fö(emeitiU^ 

«»reiben mt mW »er«, j^g g^te fel^n, UnÖ. gute^ 
- ; ftott y^th; Ipreietti SSte' 

QJQ , ^e Witt id> W 3* tt'iK'««t#fW 
P.^ O* ^ ij[^ Wiebe? fltt» mSben , S^m tWtig p mt 

@2 - jei^n^ «7^ 5»t#«tt9!c{t,'^4nfinmtl!i|, 

jel$tt, U«b ftte dl» (a#, *en ttn» »«9 Mutetgtiunj 

jtmi ftfUbeti, 3n Menpen, (tnben. 

wttraum ©ort f*fi§t } ^„j,^^^ ^ ^^^^j »^^J ^^^ 

S ta^Sa^ 350. m^'i^ 

1 /, . - . mcnfd^jett ))fli#t, sßerfleltw 

a. (Bm hit litUt ja! @otte$ ftcl[><j* t5te fanft« 

.mit freubett,-3Boirctt n?tir, wutiv feie fein wort g^^eut, 

njtcba,t>erjei^n; 9?tcun0 Siebt fcinbe, fegnet iin^ 

ratzen, wenn wir lel&en, »cjr^ei^t^ 

5?te |u öt); um r«d)e ^ . .*.. i. 

fci)«^»; »Iten ttcljenb ^s, mit xp r tm>(>iim 

m m ttmn, nnl> fu^ ^^^ ^^ ^^^ fc^merj, m 

mixt ftim Betern mcnf#cn mm leiben j 

3* ©t5r!^, 85«ter, beme ftett^eirj9rm|ort!e<tc()nt*t 

mefer pmd;t! SSenn mr eig'ner Werfet)«, @off 

fe «n^ gieröfletfinben! Sag 3* @ö fd^Rjer aad^ feiefe 

und fc^neaftefibewinbenl pjltd^t bit: fdb^mt^ ^»f 

4*mcJ)Vtnmtfermaan. ÄS^^^IrS 

©» laga»* färttnf« fäte ««f '»«i »ff«««« »'*« 4» 5EBev ^ftt woM gV^gern «n gute Unb waWk^üfi, 9Sä# 

»Ibiüfi)^«^^ SSott fönb«n ter> g(etc|i ju fei^itj Un^ 

feie« c^bulbct, TO «/ bei; niid& mit tt>'il%m gemöt^e 

)pttnHt (c^tttÄd) u«bfludS> S5urc|)"t^if«* mtl) unb iw^ 

llhb' bennod^ ma ei; lana« featic bfttt«/ 2)te icfe nicbt 

tttutl^guoK ; ba§ f eineif e»»ta »iebet fesneti fatw* 

^^*y/ '«.I 2. @ieb, b«f i<^ Ätt<^ 

^^^^? ^**A ?^%^^" #c£« mi(^ ^etr« freu»; 

mrn^ m «^^/ f"^,J«^« loa lummer übet t^ie leil 

^w|en ^utti* @i* %ed ^en, ©em/Äo ic^ ?(inn, 

6* 3m Jörn benft nie* .3» Unb f ann Idb*^ md&t ; 

nt«nbern|Ilicl() tiac^/Sa^ Os@ott/(o bnnge gÄeiti 

^ottgefaEen fottte. mt brött^ige^ gebet j» bir: 

mc^e fclbf! uermer^ bie ^«b/ m$ fte mnf^mi 

fd^ttia*/ ^te tttott bejl»r«s, ba^ gelinge; löenn, jjerr,- 

fen »oKte* Mn fd^impf fte tl)aten »o^l (tit min, 

wittb «ngefdje^tt gem^dbt, 5luf jcbett fommc freub* 

#enn beine ra%i« wilb ^crob, s^ei; f«ube giebV 

ttm^U itnb fteube gab l 

(ubetturbieppacbt!)2Btrfl gute, Unb beine Hb m» 

btt ben fetttb befiegen,, U^ (te nie ! @e^ jlet^ i^t 

iJftube beltiet: ftele nid^t ©ie^ Reifer, utib bebüte^or r^u 

mmm^mm*^<itin b'"er»atttg|eite^tt fierttnb; 

?i? ^l^'^P^SJÄtK^^i^öe*^ tnfft jte bodb gefabr un«^ 

>«5tt, SicmSDateif mhHu fdöitie^j; (Sott5|l»ttnbb«U 

SeUerfe^n; , . (elb|l ibt bera. . ; 

©an!batfeit öegen 5*v 9?imm fte ja . belned 

«»»* ä^ ■ ' l&wuber fc^lummem , an» 

m söeu mi m mm jc ^rquicfe jte m : ibrem ^m 

^?I 9U^"** menfriben ben, @ie baben menfc^m 

^-^l* fC4> (Irebett, bi«^ tt>«>blgetW» S5etol)«c f(t 

@ 3 »p« »78 ^ JBiUcvtanb^Me. 

■ ■ * 

m Mnem t^vont erpl, ferfwunb uti!» MtnAl 

mii^^ eiDig fe^ i^r loj)« l Seil hn fein @dtt unb SSfts 

-. tevbi(lv 2ti i;i«f :i!)tt le» 

; iÖaterfonb^nek^ . Ben,, feben/ ^ott l feer en» 

«v»v* Ä /ö ** v^ fei eiJjlfc!)' feinen to&liana» 

5«^ ^^^^IF/^^" !^5^* Ohc^ lanae üb' e^ ttienfcfai 

5^^^ ?^ J^l^^' ^/*'l l^^^^^ti IrrjÄlt' in beinei; 

git, Später, banden wid ^j^le^nt m\ gu betnei: 

||#u|^^r|>ci;v^ks; ^J pfe la§ ii^n ftfi*n, SÖenn 

.Jjjj^it, C)er^^«;r6e^ti:fööt ei: jte fuljlt, Der ^^v^j^aft 

^^if^l'^V- Sf t' felly mit ber bu l^r^l Sr'^^^.if^^lwf ^^e i^«^<^t n)ie. (Icit fein 

S b«S*1^ Äl meg a«d)'ie^,%leiM e. bir, 

Mter ' imfer ©ßtt' Xvrrl T«»^ ' , S^vvfegen folgt ^UK 

m#t^getid)t; %nMo|n|l Mi^ ni|t ^n 'gel^H mif 

S)0|^bein^i;^erjfcfeartmöie-' u„|-ej. inuige§gcBetgütil)n, 

fle^t, §Ä|Hu bcrerbe liinb fe^tt ! fegne, ^ott! behüte 

m, ®ptt, glebft ba ©em Sngefle^t amlmd)t' t()n fiet^ 

timm, unbfuavunb niftfknemat^t l)einp* 

i^\^^»^^f,^^^ ^^ m m il)nM) bic U 

tl *»«-W«i> ««;^t()j; ivd) u„j^ „„g mit i^m,iur ewig* 

bemttnbivnju, Dc^JpLerr, ».i* flfmen - 

Sruf V riebtt#e ferutts J)> «3knl?i>'^mtt 

feir IpoS! Ärfüln k ei* Inf } ^ebet biVrg^/ ft'# 

nef fÄvff«« ((§b|[/ ^ej; «n< biniugl:/ ©«ß ; JU#t iebeiJ lin:frcj)^r tiiantu '" Nne^ fjgm^ 6mjbeJ »om 

^ w^ -'"wj^ ^^^ ; fernen oiiv&wn-fe^rtertttoiJb 

V, 4*;, @#ge^Se(«m P^j @tt5mtöcittel -feaeti^ <jüeüe 

jfum Att;5%;^u,5u,jßt« fottSum tvcflett «nb jum 

iittt«iftf)att,JJttb bod^ aßet! 'ffiberi 

vi .ii^ 7 rv - ,^ i«»0 fu&ncsT lauf 2(itf firö* 

yS^m>m^^i^m ift iiten «nb in meevm; $i:W 

^Wm.:.my^m^(xrr tagM neue quete Ä«f> 

mnHeöMtiu#eil,to^ pelgfl 6l^raS «nb «ße|eU 

wi :,-,:. .,...: mm,^m mi p« 

' 6; Me Mbfl ge«>^fletrs «»ege» ; -^ 

l^aft; ©cte i«>anbe{d w - ^ — V^« - .^ 

d()ettfc^aft M bem^erttt, / 4*^« ^ie^J «ttd^ w«f|s 

«ttb fie^' tui^ p^ a)af bw ^etti «tib tjcj^at^./ |)a|> 

PH geredet fei# -« bul S<r «.«Jf »if ^. f«« ftnbe; 

Wflett, Ott! .|f #^etil^ff, tttiinnf WÖ&' unb Wwpeiß ; 

mt (unbigttttc^ti ut ficl^lbtttcö timta«^ 

%L ©^t)iob «n^cK tojc. ^«^*:ö««>*^^«^ : ; :■; V : 

3J4«>:<^.;;W0 ij! ,eitt fte gwinuen lautt,, JDet ix buf d& i^v^ fiel f ö«ttJÄ««> MhfU o^nel > ftim¥ ttti^ 
SDuvd^ ftmeit f(ci^ fte ttiier* frcuenl 2Öet?be frö^etr wel|t 

beri (2fr it^^a feinem ttu» gefattö;/ S3*fib!ejv}|lltttmytt 

^ert|lii0, ^öd^ nie bwift^ meUjeh bWl - 

twu^ «nb gute« glaubenl ^.^^ «nb :w«ep^«tt 

6. 9^evlei]^',ba^j|ebeirifeb# treuem fmmb'e fcfeof »n« 

U<l^ fe9 3n aßem t^Min unb «|e fvj>()e fel*gc tobeSSi« 

^anbel; #ere(^t unb mtlb, etnaagenblict-^erÄ^ 

aud^ bir ^^(tM S« feinem f ü? alle xiixü^ ^tmP^f ^te 

3an^n:>«rtb€l l JÖHt lüff> iittt b^Jfcn liebe; jab, tJtl^ 

9 SSÄtir / »eiibejl bu Bern bet'eit bi6 an baö |Vdb, JKit 

lartbe beinenfegenju, |>al ju banl^en , 'tntt |u Jeibftt, 

fplcl^ ein l^pl^ bewp^net l)eirte treue i?aM)aab#it 

' fö urt))erbtent ökbanbt* V 

®lu($ l^ex %xmxbf^ixfu -4, t)anl, -bai'bu^aif 

mi mti^i) mmmmtt IC. ^j,eu«b xxd^ ju^lefcüft Sei» meine lieber/ tmge, 2:«ulid& meine Mt 

0inatmitfr«?l)em banfbcm eiValt S>er bdl^ gute mit 

Jöerrnl 9ott fte()t aitf ben ^«1^ tbeilet;, Sä§ m« beiue 

flaub ^eniieber^ J?5n t>om gö'te fcl^er^ft; <Betn/ wen« 

pttb' ein loKieb gern. tiMf ein fumtcr fxcM 

©oßt* i(fe ibn, ntdbt i{)neri sDjeiner feele n:(«nbett bei« 

lieben? glo^au^ feiner «Sas jet/ ^icf) erfjebet, »eua 

terbanb/ @y mein flam* it& fanr: f lei^ bir, geb«, 

mein ilbn genannt, ff^trmd^t ^br*ttnb banfl 

frcübefcibbn imblfbeh? SlU -,. i ... . - ^ c;> 

k allef wa^td) bi«, !5tn 5> ^J^J*| at fe^ ^« 

iinbwatbid» nur buritfin »onne, ©i« fuv mt(^ ait^ 

«♦ jC!0c|w4«»Stettfreu? n>arnteitb, gleich bn* fonne, 

^mtmi %0ik fi'e fein Un^ mit menWenlieb' eK« 

fteuttfe mit wiif? %;|[e fättt. «)lur an frorttn^eJJ 

enbetf n in Wage , Strt' i^ f rennbe Untern, ^i«/ ^«^* 

6b' nnb einfam bter j SSdr' iim^'^ biv ^anj mx 

i^toU in wtone^enSfaf ojjfei; ä)ci()n tittt wtr> t^«»?; 

bie erbe bingebanntj Mt* burdjj fie geföbrl) öotten»^ 

(iiÄ unb iinbclantit: toge|^em#rltt$bir««*' 

: fer«! iftm lauft , «ttbf teif. fftdrt 3* mittWi^t&bttM 

Ser! " ^gne fiel &tt ^letc^ftomm|u(e^iV^let(^ 

Lrtel gemt!r@cätte fiel tttgenO&aft 

^SgnWtge»; ! ^m feelc 4, ^jj^ in gcfai^r gu {» 

flta«« fel)«ett, 3^>J ^ebövf« «n , Wrt 2luf meinet IteB« 

mf;.% Se&et, t>aö.mets tuf, unb !e^«t, ^arci> 

lad&t ffiV niii* ieit.fle^t, meint te)ftd()famfeit3evö^rt^ 

:iÄftt, 3^te ;;](et|e|le besieg ^|>^t* 

nunjeml|t,3tt bevfteunb' ^^<^Jj fö SÄ 

ben la|i ttttf «^tebcrftnben, 6* @tet§ bür d^ ein Änb<t 

JDröbctt, wo V befreit »Ott tpeifet, '^etif, BUH ebtetr 

ttott), ^etne l^etttiung weT)!? wnb t>ott!ömmct»er, 9liifri(l&» 

itttS bru^t , SSö' wir reinor tis^reblid^/ 0n,^n^,%iuf)n 

M tJetbiitbm^ Äeine a^« wir b«r fcfemeictler taufd^ec 

fd^icbltHWe fifft, Uttb rst), 

biefreunbli^a^ wi^iHJ ^^ ^,j„ fltelt, f ein mi«. 

sm*r ft»i.ii«»f«ffjiH;ft«i»m.<ät.. traun, fein b«iiac&t,5Ri(ftÄ 

m^ertSefttPri^mein'öK, ^^^^ „„^ fro^. unb; traurig 

5^/^ i^ »eld(^, ein fe. mac^tJud^nit^tbe^gtöcfef 

^.. s*tH r..*l'!2 unkfiöuby brennt unfrcr 

W mit wirDeremt, 5}i*id) ^^' ,.,,,/« 

iiU'tlicl)Uttbi>e«trattUci)Utbt. 8»5ÖtrtMe«at(c0Mujl. 

^it mit m ftmt mb ««& leib, Sn inniger m^ 

HxBtl . tr(taiicli>fett; Unb jebc^ gart« 

5. ©er/fcllijereinigter(l mtßHxm^mtaubiifü, 

^mn mit nüir^.er tuijenb 9, ^rennjl bn aud^ feta 

^o^e^ t^bcn lebt^ Wtlt mir kv fvcunb unb freunb : ^ic 

«Ä^ €itt<m^ jieU pihU h^m bUiHn bP(^ »«reint 

©5 2>ttr^ m ' @W#(tö!e{r 1»#et ®||{fiett 3iuv# liebe, Hi^ geBct 

10* jSoItmbctt \m beit 
ViilgcÄkf/ @o tiiftittit vM/ 

«»bOc^.ifl Mc feliafeit,-t)ie 
wig'iüt^ 5«gl£i<ä& evfttut 

ben. freunb, 2!5et: ftc|) mit 

^ii3ii ^kili^ f im m 

SKet. iO ewig!^it,&tt bonnetw.K» 
J t ♦ ^Jj^ u mit «tn» 

ifet^en fegen ! 2Bö meine 
lieben Itrtb,. and; ba/Jöijl 
p\if rnitn @ott , biflt xWm 
tiöj^V Sluf ßKctt tiefen tves 
geti* ^\xnUx}uWft>(Bi>tt, 
fit tut: 2lc^ fegne , ISater, 
fefl«e |ie! ' 

i^» Sä/ feip u«b bW t§t 

freuttb/iljt aJott,S()K fc^ü^. 
i^t xiikt m ht ttotf», Sluf 
fem fie fid^eif hauen! i<4 
fte im glaube betneö ItÄ 
^^ie 9na^e betitea mQt]id)t^^ 
B0 fte «ud) leben, fdjauen ! 
^idtl* fit mif i^ver |)Hger« 
fdl^aftajei) jcbem fdS)vittmit 
mnwtnftl 

3* €rldc^tw i^vea lebenf 
mW, 2?«^ fe^fi^v fegen f omm^ ^«pf i/ Itof ^ite/ bw 
f em un« It^ft'^^^ejegnet 
feio bmf«fe:feb<^^t«ftb,^l8c* 
fd^fi^e jie mifcbetner J&atibl 
©ie aSe^bit 3mi(i&; Ueben] 
Sät jte/; in ft|eb' uub n?p|is 
crge^n , feiet tätigen m$ 

4/ 5öiel(e8|i; W'it$^ % 
angejtcöt 9He »leb^V/litib 

e^foKunimitr^ih^eÄ 
teij (tbpieb Mbe^^ »li 
te{cfttle$i^t<^ofu#eiJpcfl 
Sfepjfe biey in tC)ven avti^^ui 

bpcfe btubeh f , fe(i/ tt)ö H 
et;tttetag ixßm^Wt^ t»ies 
bev ntitö utt§'fifÄemi : 

5»Öt»ie:9ebenNc|> beftt 
fo gern, & t^rg bef lebeaö, 
t48 bel^ftejjjJttl^Batttt \M 
beitt li^ik eif,fd;etnett, t %(ii, 

bei; audl bi^ miV#i^^ergicbV 
feie id^> etttfertitDpn mi?/ 
geltebty feie fäigen ,, bte 
meinen! ^tefevbftd&unfw 
feelefteuttl (B.ött^n)el^ eilt 
anblictmifb^ba^^fei^l; , 

:iflctt tf jbtefettt 3 CO C|Uer#otte§w>egi' 
Jö*^cl30t,gcttvb« 

Ibat groflen fvtebm/ ^rwi^ 
betfiebtberbbfenrttS; ^« 
ümif>ft, mhx^MhWt timMo^htkUmpfr^ti 'f,.:^ Mnfet tife beiti 
.fd)tcbctt/ 3jt fefneif: tugettb giftet, <^#^t öe|tteni:ur)m> 

IIA M^^t^ mm^mM 

SBtvb itt bttmmä)m ^^K .:; 

jlai:f;Unb liebt unbWmedt , g, ^em bei)fi)tel (ud^fc 

ta£J gute, ^o^ ©Ott in fei» betti jjtt^ ^m guten :^tt : be? 

^er feele, fdbÄfft* ptfen, €»: nimmt ah bÜts 

Äiigen uttb intbew^vfift ^ mM ^m^^ 

tarn m ^orfetnem tbi^n, ^^'^^^^M^ 

§8ereut ber febler >«?^l,Unb ^^nm^^m, €l^m 

tilgt ber funbett fdbmerien p.SMc^leil ber ewigfett, 

©urd^ SefumWfi«tW/f«'' ©a^bterbetr fromme fltnes 

mneol^m ■ ceet,@rb&btfeittÄ;tltat 

4^^etreuintetnM|!anb, feiwfc^mer^^^itebtj^ 

^entej5t er ®otte« gaben, geb« b«nb mut^,£ettttOb, 

aßei)rt fiiner fcele gei^ unb ^^ ^^M^}\ ' Sm tobe 

neib, Unb iü, wenn anbre «"^^ freum* lein^erj l 
glci^ SÖiel n>ein0 uttb fors 

neö baben, gn'®ott be^ W. 5oöt@ott,{b* (brifiemt. 

w,ettigen erfreut. 2^ Q ^^^^^ »oljl bem 

5* ©c&enft feine r^anb p>^>Wmenfdjfeu,ber 

if)in t»iel ; ©o wirb er i?telen ^^"^ ■ ^^^^ / ^^^ f«bler fic^ 

«fi^en , Unb, wie fein @ott, ^^W)^ 1 ©cm menfdben, 

guttbatig fep; tJe^freuttr ber ben rrummen ijfabDej 

be$gU^c|erbbbn,Älafne ul)ertret^r flieW, 

tugenb fdbä^en, Unb felbfc 2. S)er, wo ber gott^ett 

©eu fcmb in «otb erfreutt» f^^tter lacl^t,t)ie' fromme 

^ 6, 3bm ij! eö leicbte lau, H ^^^H^^ K ®^*,®^5«f 

2>ie \>m)Un »juMbe», »^ed&t jur freubemadbt,Unb 

3?ie er bem na^jltn fc|>ul- ^H ^^^m^t e^ lernt l. ;, 

% ih ^^ie liebe gegen a> €r grünet , wie am 

wt %i|5t ti^n ben nad;i bad; ein bäum SSon einem 

nM^en.,u«bb«v(^ bie fegen ff^fwißt, i^i* >ebt. 

«ebe fiegt ber c^ri^, ^ ^ ^ «üb ä84 &lMfcU^Mt\ ml^xtx €i}x\^tn 

feinem tvi^fct füKt; : feltAfetti^ einteUrlHit 

4♦^^tl•a3t/ wctttt fein« '^«^ftamrt^ hufr ^ 

jeet {omwt, fmcfet, Unb 4t Utib wenn i^n «He 

Blciiu^et ittimer giün ; (Ji? «tenf*ett flteö«, Unb jebc^ 

tr6jiet\.ben, beir WatUn glöcf bcriveft; ^^etli^wl 

fü^ti ^et ttjanbm , f«#et wligiDn^altt^at er fÄ^lfg, 

i^n. ba^ ©Ott iött^dlt. ; 

«ttb gebäht etÄub tu b^r ^^^f^*,/'^'^" f ^'' «Bleibt bcj: öe*cd^erni*t 7* Unb t^cntt btt tob int 

oOU^W Uc^tberjetpfgs Unb trlum^^ttt uitb <)<et^ 

feit , Uttl jlra^let ©ottc^ p/^r^aUe, ^efuf , wi 

Uc^t, ©a$buir#bte bange t,ein wo^t j Jßaa bin iS 

tt«cl)t bttr, jeit Sianiad^tig o^ne. bie^? €itt nt«(!¥ 

j^ej^rlic^ bnc^t. fc^tff, weit wea t^om^port 

/ i?* «Religion geljt un6 Dor:: 3« ft^m nn\i ffnjleml» 

an, aSeleudbtct unfevnpfab, lo* 3ld)l auf beni Mit 
^ I bre»mal fcUg ift bet . jum öetl(|t/ Se^»;', 3«^'«*' 

tnantt/^et fte jum leitjlctn leite midj t S5erla0 »«ic& 

fliat* nic^t^bevlaB «iclS) m#f 

3* ßħ tinggum feine SäJ«^ »«M* ol^ne bl*J , 

fien&fnfej5n,6tef(öafftbeif [TO ttt oiejcm imm Mf 

mii JeojÄt^eriu miiiptm k* «ein ifl n^n ; MtM fmk 

30i^?w«ttinettf*fo 2Öfe lieb aucö oft Nnb^i? 

gttt/D«0ttteg liebt Jt»& ftnJ 
«tttcl t^ut/ Sßie wo^l Ijl 6. SÖer gern mU (ifter 

fl^m fm beiJ^en! ©en gans feinei; ftaft, Sn guter ab« 

tt« tttg/ 6lc iJÄnj^ ttat^t, ftd^t gütel fd)afft, $iit biet 

9?i(|lkf iü, ba^ibttttnglödP* i>l^l,f¥obetoige! Um^M^ 

m w«*t> @elb|i leiben wirb tbm fetit gef*ftftr 

ttid^t/ niifet fdbmerien ! SlÖep mdStg trtttft unb ift, 

5. 9?einl »^ «tt ©Ott 2S^Ü*^2!5/ftS^*'^^*^ 
nur innig glaubt, @tcbleine \mmmbl\m* 

tb«t, lein »Ott erlaubt/ 7* Unb n>enrt ein (eibeiti 

tJie ibtt fein ®ott beift Hefer weit, STudb ie be« 

meiben;, feer alle^ liebet, frommen feete quält, SSie 

mi er Uebt> , 6i(ib 9««J lei^t wirb er |t* trbflen ^ 

unb frob ari ibn ergiebt> ®btt i|! bie lieb' I i^ jage 

SDemfeblte^nieanfrettben. nt^t! SBeil Sefuö €brtflu*' 

bimmel an, fierguteötbnt, ^^ ^ ^^<^^l . ^ ^ ;, ^ 

fo öiel er fann , S)er feine S* IS^'ntm fMt* W mtc^ 

wöbe fc^euet ! ^er aUe^ wie *ör feiner notb, 18or leinet 

|t(b feiber; liebt/ ©enan* frftnfbeit, feinem tob, 5Benti 

6rer traurigfeit betröbt, icÖ @ott b^i^slicö liebe; 

©en anbrer freube freuet» Sajenn id)/ wie midb fein 

A jjtttfi- ^w^Ä,. «*4k u^w ^^^^ erm(|l)ut, flStt feel* 

yter fcb ffl^^^^^^^^ «nb leib, mit munb in5 

Wvei^ fc^nett erbarmet; ^'V^^^* 

mnbe f^ibji tttitarmet ; ^i^^ ^^^ , ^^^ ^^ ^^^^ 

5i 2ß«y ferrtöon jeber beinern btmmela«^ ^bu 
fm W/ Sin warmer, an ben icß glaube! 2ld>/ 
munb bcr »labrbeit tjl/ gieb 'mir,l>err, bejlanbig« 
^'tnfemb tJöm falfcl)ert we* feit,Dö0 bicfen trojl bet 
W äÖeS iiiifi ia, wefl fterblicf^feit nicfttd meinet 

feeU a86 ©iMfeilgMt ttJapt %lftcft , 

feete jriittBe*^ Slief ':}>ra9» cf^^ gttab' unb tvaW^it tft % 

tnetncm l>€t§e« ein ; SeM> mix aucfe nld^t n^rgebenl* 

fitficf f^|e^,etn (^vtjt ju fe^n, ^d) md)p in mcinev#tU« 

^^^'^/ f rgt^tpi^m^r» t>eg' geijlc^ f mft SDejt neue« 

ijölit 3ct? labe nld^t^ ueiü ^atl^«nbtü^m ! m(3^ie|i;t 

geien«; ©ott felbev migi:^ bein eö(Wt9|tiutti gejl gloy« 

mettt tHtmiM« * «Ö^ be«, ltebe,ukn* gg.möd)t. 

luvaen f4)mew, &ört ew'ge «lidj x^^ unb etfvcu^y 

jßft' . göfevt mtd^ pv wahren fes' 

? -f if^ S >^"!% &itt mein kfccnfcssW; 

ber/fänbe f«nbhc& M i^ ^a^ b\t m unl 

Sn meinem lauf auf ei-ben* kLc ' ^ 

^ie tug^nb i^ mir fufe ^^^^' 

{)iemeben m#t ®«ttj t^-e» wv^ -a • 

i>on feöto' ttjetbc, ©o ijl Q^3 Nflfö^f , **.i^" 

mein ttojl : ©ott ^at: ge« PH •^c^f^ l"iF"^X^ 

nac& meiner Wulb. f^^^öjett I ^M(! be^ T» 

• ' mel^ belle gäbe, ©a« W* 

4^ !Der bu ben tob ffiü j!e glMjn biefev seit:: Sit; 

mt^ J&'e5n5an<5fl, ^u W frcubVwnb leibe giebt ef 

mt^, MtiUVf au^ bcr l)ier©ten>a^re'ru^*bev-feli«' 

6«Ai^/ Sn ber ic& Idg, ges lenmfr* ' ; 

tlfi^m ^ii , biv toerl^anP c^^^ BeBc ttttöt wen« 

tcl) meine vu^^j ^»VDeKtej! «e^bef/SS " 

teftmeh^pemjfen: UnOfaU; fcrj gtebtieWnig'metnent 

£ori*te|l bumtc^mebet: <,i^ ein e5;#> 35?« gSttli*; 

*^"«* dben berufet tvett^/^etf 

5* Gelobt fe9 ©Ott! idb ftiev mtd^ 'biwmlifd); ivati^ 

6tn ei« (|n(i| Unb f««« belttle^rU 


in tiejem Dellen; s^^f i^ti$ »J^ll'"glitu^^n^fw«bi3'' nett rtaen,Unbfo $<wer< 
im l^etl ««&' sfi^geti die]&^^ eiqmcfung fehlen* . ; 

^mt^: einen niu||enblic^ j; #eu Ä» wem feligmaAer^ 

Utjti ,>e^ p^e^ifiett^. imt'ye S^ffeil tßid^ . wit ml^^ 

pttbm,v6#,,p§ei;, Jrtf Sßenn bie mlMif^^bJ; tint)^ 

beivfött&eywr Uttb wiXjJ; fattt> Höenn ö«Ä »«^ 

Sltg o^ne'(<#W im Velbert tm^ b^ecfen^ : ' 

.5* S^elHmt gefegtem (groS^t t)ot mir fd^aumt 
^rtlte; ©eö^l%;$ Je^te« s0^ein ^m^ li^tM 'M 

Inkl We^f ■ (^^. ^ßl)*. x^, %txf, baf aul b^m jlaube 

^^i^ mS'f H ^^^^ ^^9 ^ bein f^ececttittÄg 
«eleM, 3tt fetttßm mfrtpg: tlm^jf^iejjW |ev|erf*fil^ 
^e)pi)el)t.. tem^ ^aM^ÄUCI^' i* p 

ftpmme . treu^^^ir ^me»g' ^pc^ it^ ubeWini^e r6te^ 

§^^ {^tt,^ptn,@4t^; i^e^; ^ebliÄ tt>ieber,;^u:ßeÄ: 
^^X^^UM^ ; tftjit meine f^ulb^e e»U 

a®i^4 ij'^eifbe^l pie , ?; 5. i Di^g i(|> .©Ott . ertettJ 
Ö«t^il im m« ÄW ölt m^ttt»it»:4Str SBftter netuiv 288 ©lucEfetigfeii: m^m %tfle» ^ 

ic^ l^tfi: Am grftk ^icoSmib ^tkh i«tc& im - leii^cttiv 

l^offnuttg labe, ©««!* {<1^ SfÖcidfee nie »ort? tniH !^a| 

tttatletm S)«l bein gcifJ micö jb k^evi^t mti^ f)Po| 

mlicö unter^ciil Unb miA Q^mfl butd^*^ 4W b^ö ti>^ 

fÄ^tt Ä«f beinern »fabv bc« brw9ett>^v©oif<:;^be{ni 

©anf id^ bei«eu ßnaoe^ lob jtt ftcgenl 

6. SBftrbiabij: ju tebett^. Ä üiÄet Seft »it W i^ 

^e^ fej nteitt befhcBjtt,^ ^^r .CS<?| i^onm 

mint lull unb ^fl c^tl SöJ^ £? Ittteben t^i« 

SBa^ bie mit mmm^ greuben f&r »fö eirt^fftt^^ 

^ metn®o«1 ba^ g'nü^et ben; t>af,;werin tieb» unb' 

mjnet; fecle ntc^t ;^ab'; iiritra^i^terSiJ?^tt(i*enbrfe 

Wmt tvit gern ^»tU i(^ 6et«(6 ueÄbeHt Sir bei 

C)Ä^^ »orhad^ bie eikltt^ loljnt/ btirdS^'^goW friebert, 

tmmy m^ tn my (mm^ i^in'\^i>n w 

tii^tad^ten. - niebenj 

^7. ^am ein Äut 5er erbe, 5, t)f«fe ^eraenafreubigi 

^ai W glöcfli* tt>erbe; ;|eit/ i^rtnrm ;i»tr, btr> 

Stt ()er ewigfcit? Srnb. ©ottbergitabe! 3efu %l< 

ntc^t pft'bte e^rett, ^ie pt Jebr? Ureiit aSIumett 

bte ttjett betf)5rett^ ^raum Äufbc^iebenepfabeY mti 

Uttb ettelfeit? m erfreuji urt§ maglgnug in freubett>! 

b<ft*tetvp^ett geif!; i&orrl Sebrt utt^ ^o^en mut^ ir 

bü tt)itt^/ bte btt| öete^« , leiben» - * ?? 

8* deinen lö^eti fnebett (lab/Söenn une '^ötl) unö; 

6d[)mecl?' id) fcjott :^ienie* fcfcmerj umgeben } €ie ift 

ben; Unb tv^a Joff * l(§ bbrt t auf betn t^eg^ gurtt 'pM 

Itnbegrdttjte Reiten ?öoUer Un^ gj|uiäPiiRö^ Itcgf ««?■ 

feligfettm Jg>öff ' t^ <tuf befrt iebe« t tttt6> »bn 'tiobi^rtdi; 

mtu @te (ttTbttteln,bMr(|)- üt^eb&t/ ii#t 1ie ()wf 

Mt^ ÄÖctnj 35lcib» td^ bir jeneg teÄ v 

fa^tt jte mir rauben? - . i^eHagt. -Ilnft^c lieben uitfi 

9* iöölC i>ött betner göi:^' beülaffctt* ^^iel^t ft« tröfi. 

gro^lo^t m# gemfitbe^ üö$>:mfttl^ttf^fe0| SeW 

IBbtt^ mein ^ei&ttbl bir^ • utt« Kiiit^ ;iiii rftoji^^fi ^^ . ftt t>lefem iätrk fiS9 

Stek tttt0 ^ ffH« 3"^^ *>9J* »^J^t^ e«n)jtribcn, tun Dort 

4eif feiert J Se^rt uti^, feim njivb m{d^ befd^imett* ^uti 

bert fcl6jl »erjei^tt, MtfiS^ ftnb 6'lefe^ lebm0>fabe; 

JbebÄifft*get^&|l^«, yPegew; g»ig todb?t ber l^bn bei? 

fdmttliö) bie mettfd)cn lies gii4j>e, fOJtt b>l battN pil» 

l&e»/ ee^ittett bU/ bieund Icn ^d^m SBit^icl) ®ottei 

Ifeetrfibeitv tiat^öete^Vettj Unter Jeitte« 

-6* »öett bem ittettfd&m, l^litdj Wc«/ Uubbenfet^ 

bet bi^; liebt, Ww, uttl beu Uibm trittfem 

i»itbU)m battttfelndlaube. j^^^j titf mf* beittefmft 

lÖtcK mMttm, liebe if* Jt^^J^tt/ |[Bep b^ jotteit 

Rieben, 6*mert*be|J tt^-^cfne meine iatol 

^rlM^rrfrteben, Unb bte ^;^ ./.. #*. ^ 

fteube,i(J)Ottaufetbett,@btt/ lüiei.§d6intcbHUttfettt!inbii?» 

wlt bb »ereint iu tt)erben r y^ ^«^ ©Kit« ttt^td&tlg 

®e|e biefe weit bft fÄttbert 3 O / * hJO f|>¥i^t b 

Uttteif tneliten ffip«» f*»»itt* meiner feete, »6err> betne 

ben; Unb bai ^IMmit» <|immeÄrwi^ufd)os 

ttem leben ^en entjücften uejl meiner, öJenn M) fellej 

deljl umsebenv ^ . ^Ärnftnld&t; ^öft ^hMiüÜ 

%%M m Meibt b^r 9e» i .f c|i# Nnett 

4 t^ött lÄÄerüber ffe er* # >ü|«t<& >^ *^f^"» 

^ÄeÄtt t SÖÄö ber fM^ T'tJ^ 

im &e? eitettt frenbent ^eunbli^^ i^l f ^ 1^ |f 

»be0 lebend Wlefe »«^^^l?^^ ^f J^ 
Den? ^enn fte beinentbbn [ett, Unb fbröjl für mm «♦ ^ifbamerbelnerfre«* f(f> bin fein cWteu! ^jt 

tttwtt ! 8teb wieder ^ctt ber öemwfil mid^ nic^t ©elbji 

ganzen tvelt^ ^ie beimv im gend^t flT^tt ij^ne^ le^ 

gute md&c frurenSttiebem ben^ M' Swuicfft/ bes 

fonnehjlaub entl)a(tl 0?^tt f(^attefl bu Ü^^idi^ fd^on in 

banlgi^Wc bettP«l)beffett^ biefem leben l 
5Der ftd) aud& mein etTbör« c- ^ . ri. ,. 

men fm.m tpitt i«un. ,,^- gern öonber weit, m 

hanthat m^t^tn, mm i\*^r^"i^^i?i" ul^f *^ 

itt meinem ^eil getljan. ^ffenl ^te ifn P^n Ä 

/as- K- ar rt, (««et «»ein , ©UtC^ b% 

3*' ©em btenjl fei(^ leben „tein b^^i aencfeft ! t)ttW 

meiner Jeele,®ebojfam tt,eitfd)ttf> ber/Serfe^tt 

metne feligleitl, SÖlelmb^ mtb, tt ^alf mir, util^ 

Hd6> tt>em' i(fy, mmM war mein @ott| Siamad)«« 

feble, 2)or bir, Hm^^ balf mein @k, Unb #5 

ter, ber »erjeibt ! 2fc^ ffible mir feinen (rieben, 
jebe memer funben , ©te 
»eber menfd^, ttod^ engel 3* £>e$d^Äuben§tt>art(b bögt j 3Bte frenbig fünn immer »ott? (Sarftet^ . 

i*r^ bann empjtnbcn, ©af lic^t mir fd)elttf n 1) gerettet 

€brijiul mein erl6fer ift. «"^ ^« t^^bfal Tott ©« 

h.nSZfXA^& «»td) leiben fabV $all(^ 

Sfab? lÄ^^^^^^^ ^»^* ^^"' ?)^rmetnerfeele 

bricht. (50 mb^m funbi. *"^"^^^^^ 

gen «nb jittern, iDieiin* 4^ Mam weine ganje 

ber be§ »erberbcng jtnb! ittU f[el)t, Srboben au^ 

Mt wirb ber erbe arunb ^em üaube; äBann icb im 

erfc^öttern t M^iht nid^t J f reubigem gebet, SWein m 

i^ bin fein f inb* ter , mächtig glaube : ?ü 

^er jteger dj)or, gubirew« 

2)?el. gilt feile öurgilfunfenc for6teig» id^bann,! ml' 

tbeil, mein fubrerunb mein W«ö«0 f«^^^ 

ir^i?er! ^r ijl mein ®ott, 5»3lllgegentt>artigbaff*!l 

meinH[ia[)t/ meinl^eill Unb mid^/MmidS^, bm|iau^' 

m »erb* ielJ bi#/ imbMm^ ütßti^t m^ trojl im eten6 

^ter! Jinb bprt! «nb 5a! jm> %föfet t|o$ 6e« leä 

Sil ®ott mir na^I ®e» Benl rul&'> Un^ Wt un« 

>anfe melnerrö^'v 2öie in gef^rctt. , 

riic&amtrojlfOJottc«! «tcln ^ott, ©enöwTna» 

6.^*Mebtr|i#|ieifbe bei« gjtip n)o|;j^ Umbetj 

Mt; ©o*ni*tbur(^ meine* «^ namenö maen> |aff 

|yafte,^in t* bca §errii ; J^« ,^,Ml<^ ^*^^!« 

fr ifl»* in mir ©ein gbtm* fe?)n;35>ntaalt*mer)vmettt 

mm^te:^<i\ Ic^lebe ^«^ «wu»«, Unbmti|»mtl: 

biri 3f* n^»*e birl 3a l trpjl erfiii^en. - 
?SÄter!, iöatetl >ein 2ÖiO 

Ic^ auf et»^ fei^tt l Sluf ewig SÖJel. $obt mtW m^m Jc. 

SW^fW^mm 

mi Äommt öeir jtt mir tcv «>bil 1«*^ 9Dag Sif^j; üem 

369. 6bmf^ ^r^"Ä^I^^ 

feilem mut^ttf @ote «v<i^t)en euc^ beflrebtl 

firiab' «ttb S^rijltbtttt,; 3d) ä» aBoi(>I eud^, woi^ltttd^, 

W ein e»f0 tebcttv ®ott bafe l{)tr mit (ufl 25ie wdjtt 

(ji ein ?ßater> bet tjerjei^t/ ©otteö (wnt, Un^, euw^ 

^ät mir ba^ «e# jüv/feligs öorjug^ cu# btjnouft/ SSoii 

feit 3n feittcin @b|tt gegies fimbenetrcJ) entfernt l * 

:^^*^* . ■ ':|l» 3* ©aflil^r>{eP!iber« 

3* ^err/ lüet^ ein litti IttugjnünJhiilt/lDirtugettb 

«tt6fi)re(felt#|^il^ Sin biiv lam^nic^t fc^üt; ;iuc^ 

«n beiner |nabetpl/ %^i\i wenn fte fdMer iff/ böd^ 

attbem^immel^abett; Sttt berfPi(|t> @etrett|ufe»)n, 

^e)?iettbÜM|j>ben glaubt end^ftentl 

^^^^(Wm ; 4/ 25a0, littet fSr bie 

mmm ; p^^v g§^ vec^t t^ut ob«c 

,3» 5Dein tt>ort> badtwort rnj^mbegiev , Unh hmn 

^«^ W^it^ JMJirft 3 W« W^ttt, a(^®ott. , j^ 

0; ^sj • ^.m^ Bett ^dt uttb i^t^ Unb aUea nun W uiä) be6 tem 

0üte Wog Um feitte$®otted Unb fetne feligfeitl 

n)tte liebt l SBo^t t^mt ^ .- 

(ein löi|n Ift gvof l v , v - ^ 

6. OBtrb nic^t betreib SCob, t^ufet|le§un3 un^ 
aejtegeti^at^aöiiJbeiJmd^t ^ ^ 

^^o^«etbie,«f^^ 

^^K% E%*^^l'^ '^"F Wni»irrebettwerrt,We 

frommen bmjl? n>ei|l, wiettnertotet Mb 

g. Sßentt er ein trÄuernb ^ed §5d)|!ett wort an mld> 

iberj ei^<!Micett ©iebt ba« erfcbaltt: Äomm lieber i» 

«i*t 3efu0 an, iDer^err/ ben (laub* 

0a ^dtt» er'd i^m ^Md g^ab mf*l&t, ©tTeiSia 

9» tiie mt' tu reic&er> fcNs^iS^« mt^ «mringt, 

ala bie faat, ^te bter fein SiÄi* ble »ev%f«na nagtt 

fttaube fd't* 3^m folget 2llöbann blftibt aöe« bocb 

jiebe gute t()at, 2Öehn er JurfidP > tlttb l&dtte Äleitb 

jum »ater gel^t, ein ladjfelnb $M Wi Ut 

lo; 3a börf^ig ff! bie mtcmifmfm. 
gan^^welt ^em^ ber/ ber 3* ttmi}titl mtinl^ 

föttbVettt||[o|n> geftattbem «iW P^^tmtf Un\> m^ 

iJii|idbtbarertpt|3Derll^lttb ber erbe||lebltnöa tauft, 

mcl tjl fein lo^n ! :; Slacö grolem pt gegei^i: 

throne f*Ä:Wi* ein, Äi^HfiS 

b\x frommer f nec^t l (Öer JfflfJvf ^ ■ ^" *^^>^« ^^''^ 

gansebtmmelwleber^attt'«; ^rm^ ^ . ; ■ 

Wein,bufrommerf«e*^! ^'J^^^i^ß^^ 

^.If. njunfdl^ jtt mel?-?Öerfoft 

12. m' ein I gc^» ein! id& ein ju weitet ili/Sluf 

bu Jrtttell gern ; HJiefron' tiniett)ijfem^f(>b^0^0ti^ bin id) ; c^ ^feeft^l^r mti> freute« etneric«>|gfeit^itt5 

«^«c^ i^einew ^0effem rat^ l immer fbrgen »eifti^t ^ 

, 5* !0erntettp^1bctaui^ lo» ®ifbntir> ö b«/be« 

gel>rdfne t|bV, 6ci(>retÖtfei« »ißig gfefft, ^ttt|>era/ bö^ 

t?cm@ci|5pfer»ei«^eltt)ojr ? «üt; b«« gute Uebt, Unb 

©iC/ flto^et: we«fd&en? tein ttnt> Wt9 tfitl |IÄä<ö* 

freunb ? -©u Uebji i^n md)t, anbw üvbf , ©ott l icö f«9 

aU er : ftcft; He)ö% SfÖemt SSetfgnögtunb meiner })jii*t 

beine$ulbnic6tinimer0tebt> getreu; €in weifer iinb ein 

.o^eÄrl^Ä. m/«^^ 

ben mm ber ttad^t S)te Q 7 O W^^^^ 

(lttnbettm^fcrftnb;@pr{c^t p ^^* V Ä^?.?^'^' 

Su: Oüetbft*erl m^for. WrÄelner Jann-ben 

gef! bu/ Utib wöttf*e|! in l^^J^i ^/ S^^ 

bentt)ttt>? ben tob nid&tMt 6taub^ 

^ "if ^V ; , wirb btefer leib öon erbe ; 

r. ^»^,&t^v9ew«c|t j)o*/bamit er^immlif* 

forgt «tt« für ^btdr ; ^«nid^t »^erbe , »b er einjl »o» 

auf Ut rmcmtmtt m ©Ott erneut r ttnb m a» 

|erptebe^^tmwel$eim MRjierblt^feit 
£>tc^ leben tfl; ein «uaen* -, ^ .w . ^ v > « 

>licf,^@iafrWhg«trftttm , «* ©erne m|ttbteie|' 

m langHeglficf ; hum I^BevöBÄnneebetnemrat^ 

«ttPerblic^ fV. gefattt,pir,memgs«er, 

n m 1. » .. Ä «. wtebergeben 5 ©ern t>erl# 

Ki^®^^^Ji^^ ^^J ""*^*?' fen blefe »eltr Denn ic^ 

lid&lett r C>er^ über erbe, ^tt, ^^^^^ gefu leiben ©ort 

^uK^^^jf^S^^^!^^^^ ^^^^ ein erbe fekerfreuben; m 

tmt !^rf«aemeine aanie evl6|l , unb fÄr*te ni*t 

S'rSf ^TÄf^•' ^^«^^A tpb «nb n^eltge. 

pngfalfc^yer Inj SÄid^f lern xidji 
m maden.jlrebt. 3^ ^^^ ht^mWm^ 

9* $)te rofttt um bei Iä^ re« leben» SÄißionen fielen 

jterö ^au|)t %rbtö^en, el)' fd)on, S^ren retter su ix» 

m fclau' eö^^glaubt/ Unb. l)eben, ©eltg bdtjorfelnem 

m genug entehrt 3(^ m tl>ron; mfi, witber en* 

^S. gel ig4 Slot^; tSufcvllelfeUtt^ Uttb ihfimi^UU 

il^tt »fe«l)ifen; SÄittHumptv; utib fiirj ftn^ btefe lefben; 
mit ^)rej^ utt^ ^«nl, ©Äg @if »em«ttbeMjtd^tttf^ettf 

f^eft^r Uttb in wottne jeber ^17^ ÖfltJtt* fwfj^ btr T mi ee^tlfte weifen i^m ^/a^^M^ingP^föt 

mue liebe»; äBerfen i()re beitt lebend ^6 Öottges^ 

Irptteitmiebet; O^^femi^nt/ laffen fib^gebe«/ 3fjlji»a$w. 

^ttir(l^ {ftrt ibefireijt^ ^rei« wbV unbb<i?»e^)|icl(>t ^j( 

jihb batif in ewigfeit; fottfl eS liebeu, ip^i^lid) nfis 

flejcbU#e»;t)c*»iommett/®ofc» »♦ ©^r tob tiiDI^d^ttid(>t 

te^^ei(gett)a^];e|lbu! %mi trauvtgfd^Kecfen; 0ocl&biä) 

^etteyntett f(()eiifi (Stott be« ^ixt t^ei^^eit tn ttmätn, 

mtif ä^eldbe Wt gef&'tntit 6ofi[ er bir flet^ tote (tugett 

tbranen; Sitte tMnmt»odf» fe^m €tf foff ben »anfc^ 

tiet ev; SötibVttttb elmb jü Ubien tnlttbertt ; ^oc^ \ ftttb ttid^t me^v* / bid^ ia beinet pflid^t niit 

d. 3f# entbreniiebof»er. «mber«,^öiiliiie^rbtr traft 

lÄttgeri, !Dte^ öer^eigne m «>«i« »^«W* 
I» W« ; ^ene .Irotte ju ems 3^ (!riit«tteil bu t«. bei^ 

y fangen / ^^lüm A^ throne neu pfli(l)tin ; 60 laf , ben 

»ort au flej^m t>ufeUm, tob bi4^ untetri^Un^lSie 

tieaerflaubelS^ennid^tt^ei^/ ivenig beimr tage jtnb^ 

«tt wen idS^ glaube : @ter* @|)ri(^ : fottt* iA gutfe§ Wo^l 

l&en iflaudb mein gewinn j wrfö^leben? SKletn, meine 

©en« ium 55ater s# id) jett^ eö att^iu&ben > 3 

ftinl . lurj, unb ftimlliegtge* 

7« OBelc&e tröüung/ ba« Wwlnb* 
|U wijfen! tiefer großen 4» ©enf an ben tob> 

I^offnnngöott/gag^ic^nic^t wenn bbfe triebe, SBenn, 

in lummerniflen, X>ie idi> lu(l ber Welt «nb i^re iieb« SDl^, feigen; m^ eyfltde »on «ttem Wfe« SBtybmldS^ 

ffc. (^m^tUm id^ tttdift getvif ^ir tob ert&fen; (Sr , 

ttoci& 9^ttte |!0en? Utt& ifl'^/ bei? mit Wt fwne 

IJnrtt* 1* au4 btetvelter« wid^tf 

5; JDenP Ä« ben tob/ wrjuflelfen; ©annwirflbu 

tt)ettiu?u()m«ttbel^rcn/3Bmn ^&« «tc^^ iittetnb fd^ifUtti 

betne fd^a^e ftc^ t>cme^m, ®<^n« tt^i»^^ «'f t>i«f «« trofi tti 

©a^ btt jte ttic^t jtt heftig fl«3«tt, €{n ipeffer fwunb 

Rebif* ©enP «tt biefitelfeit <» gutm tÄtjctt, ©n fd&ilb 

bet«rbett, ©ag.wi^b fte i» ber »erfJUÄung feijn* 
Mr entjrtirett werben^ t)« 

batm bic^ ttiddit itt fifft be» SÄef, ©ottbe^ bimmer« iwb«. 

^'^»^fr 27^ Stoetcbe. tobe«* 

6» ^eul' an be« tob be>) O/H-^^CO Wredfen, 

fvo^m tftdett» Ädtttt beine »etdJe,greu'be«tobe«bi(|>/ 

lufl fein bilb »emagen; tamitti^ Xtegt fte ba bte 

00 tftfiegututtbunfd&ulb^Ä ^«fte teid&e * Oöeögetpe^tit 

»Ott» ©pri4, bdtt »ergttös ijt jebet; fd&merj , Unb ' 

gen ^u »etffi^mV SB^elc^ bei? tH«ett qweU »etltegt, 

ijlöcf »^rb» id^ ^j;(l bortaes äBefttt mein (laijb imjlattbe 

«legen, SBo id^ «ttenbltdi» li«0t. ^ 

lebett fottl ,^^ jyj{j„^ fg^ aUe erben* 

7^ j^enr an ben tob, fmUn, äjater, berjend« 

t»enn beinern leben i>a$ bani »on mlif l tJanl för 

fet)lt , »ornac^ bfe »;eid^en «Äe weine leiben ©agt mein 

ftreben. ^^xi^ : bin ic^ be«j / fr aSater , bit l S5alb 

bter/ «m reid^ ju fep T entfüW bu be^ben mtd^, 

^etlmtr,tt)atttttd^ittebnf?o 9Äetne feelej)ueifet bid^i 

^^B^"^^^^- 3. ^ierniÄt, bottwir, 
W^^J^f!^ ^^ ^^^^^ #ae» greuben 
Wwel reic^t^nm ntetm «ngetvöbt \on <|tt«rf «- 

mn fomnten, epmt ^ ^P^J^^^,'^ 
Sd seitlid), ttttb im ^cmi mß^^2?^^^^^ 

3:4 4. ?!Benii üttg^jluttbett, Slttbeötreua ßberftanbenl SRn|>i8/ ^wt* 

ftm freunbed ^onb , 3fc^ %^ott; auf bic^ ! pele 

tctJtt>ontte i>iel em^futtbett/ taufenbABctwanbettjÜBeif» 

SWandS^eit wunfcö etföttet tpinben »erb* «ud) tc^ I 

fanb ; gfiWt' {(& bod) mit: gauter nod!^, al« bienatur, 

fi\itm Ulb* #, Seber f reub^ SRuft mein Jjetr mii? ; ^\mH 

tttttl seit* 9f?dn/ mit «tcitien nnt Q^ »>if M(& 

legtet! mm ©tteb' i^ ,^ (-> ♦ V vÜS* !J? ^^^ 

(^hae^tt mm bittf>t> mid^ fegen gabjl bu ntu ba$ Ici 

üiei4 ' • '^^W' ^" '^«^Ä««!^ *"^ ^"^ 

ten «nb »evHe^tt 50erbM($ ^ J^^!Ji.fS>^ 

tuQieni n?e¥o tco \m. ^^^ ^^^^ ^^^ ^^ J^^^^ 

7i ^immelSbpKe ^tfeig^s befunben / ^ot fcionenbei 

gefdttde ©iegeti ^immerin eifbavmung fiet)|l V ^Ittmad)^ 

ntettt oSrl ilnö jar att^eyÄ Hger! in bein ]jefid)t @el;ft 

tt>aSften menge l^i^^gen en» bu mit wi» eirlof te« nW, 

gel wic§ emj|)orf '6ci)«9C3 ^ ©ttlri6i»t«bfcfti»ad>, 

m bu ber erbenwö^ * j,^^ ^p^^e? l^au je^öt; 

8v 5^*1 bdf iefet bte ^*P« tt>«nbe(n meine mos 

(lunbe Jime , 0c nri* bert fcferltte t^en we^ ä« 

P?t beritobegaong i ^^\ ®o« du« biefer tvelt. ß^ 

ntf ^tt txmimmi\$ati ^enn ^Ptt tllfelbflrniv^e» 

fii»0i:^ail^wi*iebe>pn? unb «a^t 

Itetnii/ @o|t^ befn wte^i 4* » fpÄl' id) w Nm 

jtfmtnMft ' febebeS>e»# l>Äbwförn#/ I Dura M bet; m(^ jum le« vvar'f / ba$ ntic^ Irettfibt«? 

wt/ em'(irb»#» SäJie bu t()tt i:5eft wemefeele liebte, 9ito# 

gtngjl, :»itt t* ibn öe^«t ^M^^^^*^ 

mu bu/ wwb' idS),w*attjV ^^ ^^ ^uft, . jut? jelt bc« 

erPel^tt* . i " . f^Wetjen/ Uni »oterbarr 

5* Ä Ä«We^tt'f<^P wen jttj .^iwiwt^ev^; fce« 

quäl ttmtlnge« , Unb hta^ labue (jerjett , Sttvmiy/ «»b 

bertobniirfdbtedettbitto: ftnbetiPtt^MJMel'ttJort au« 

SDtt ßfllfft miiP, ©Ott, bie btlnem ttmttbev %f; .$<rr^ 

weit beiwlnaet»/ 3Äit bw wtc^^^u eirfVeutt^t^nitteU 

batf id) bwtobttid^t fc^eun» neiP leiten jlunbe pii? gelft 

^otta^'bemlo^tt/ ben^ott unfelebm fe^n* i , 

^wU; ftm t(9 mö)t, gifi£fen/©en fant^)f jtiübew 

6, tittbadjellöbet meine fteljm 3fm glÄigeitentsÖJ» 

fifcU f 3l>enn itjrc flatfeftc^ cfeir igaf meine feeTe|eb», 

t^erttettv ©iefeli beinern en^ Ä/ im^etr t#t ber fütiber', 

gel fdöpn beWe, t^eicüe ^u mit bem tobe rnngj?, 

jtt belnen fveuben fö^rt; Unb wie buv Äbeiwirtber^ 

t>t^ tobea nad^t l>oiE mit»; Slßmaiöbtia tb« bcpang^ 

»e«fcöeucl^t> Unb mitp be$ ^ . ^ .. , . 

7* 3* »itt bic^ nod^ im i^tdrf* mid^, UfWm^t 

W erbeben, <^elb|l n«b* ^m toanf e / Sn metner tobel« 

^uU ^wlf* idb^id) } ©^ntt notb ! <Sö i|l; Pbgteid^ i^ 

ewig n)evb' idb »or btr le» ^ttU, ©oib flerben mein 

bcn; gßie feinet ^ftnn beiti genjinm Jd^ bin bei bim« 

ABtlt^ tnt4t Ol,tob> Ol well erbe; ^einrpbrtfogV 

flerben/ nt^in gett^inn l SÖJpW bag id^'l bin. 
mir,W8ic(>er#tbtni •si sjiifcOriebflin'lb«*^ 

«v>.f ^ ...4 it ^ '^ : ^^^ ^^'^^w^ 3(udb meinen tt«» 
ael .^mm mt micb |c. ^e„ ein t 35eltt blttt lÄntt 

mC^'n ®ottef ratb nicl)t loergebenl / %it m{(ö 

♦ ^T ergebe« löera »crgofen fe^n« ^©iif tränet 

Widb gern bie toett; ^db meine freie ; 5Dt# Ibbi;, 

gey jttm beflern leben, f« m^ m mir ijl; trlbfek 

' ÄS meli »98 3<ob, 5(ufet;|lel^un3 mb UttficxUl^ÜU 

ntcte jiiele/ ©er l)rMe 5» ^eil freneh/ ble auf 

Mti^U > . erben @#fc|ojibem1&lm« 

- ^-^ • nicl «>ei^iili^ie auft^lojl 

'^, 4itm tm tviii!^ tc, itt «oerbett^ 3n ^eiltgfeit 

37I>Ott)«tfen/J5te JJf ^^" tf^^^ÄK^ 

1?erMic^ert;|n(bj!«ub @te f «^^'.gf?«^' F^^^ ^^«^ 

fcotJgen iji bit f^unbe , S)a 6^ ©ei5 Ijimmeld wpiw' 

®otte^ fltrttme tfuft ; ©od^, «nb frewb«« grmtfit hin 

tebe> jebeftunbe^vlttgtnaa jlerbltfö^^eif $♦ trpjl f ör 

%tt iittg'lmf jjrufu für je leiben , götp f ut jen 

3ttbe«t>etf!oceteffinber»er* ??^ ^ . k^f ^^iJ^^'Jf 

%ofel4be^frec^efi)6te bn$mt^tmt 

Unb öDi: bir, feinem rettet/ '^^^^^ ^"'^^t 

^mtttxtmbmmt. 070 1t»^ ,^"ft^V *^ 

cm ..• r 1; «: aiö* U OttdbnoC^JÄ^W 

3» aa^jnn, btcfeMnitt »einen, Unb (eiöen bnlbfn 

ge^en, ©em mtt^ emfimlr o^ne jal^li ©er tag, bet 

gebeut; SBanntJwnttr Pf- m »irb boc^ erf^einen, 

fenMen ®eri*t«nbei|tai ©er freuben bringt förjebe 

feit; SBann meine fr«ft<t qual, ©er abenb fehlte fei^ 

Beben^Unb nun mcm 6crj nem tage, Unb freubequoff^ 

fi^on bricht: ^err über tob anl jieber flitge, ©ie tc^ 

«nb Ubeni 0/ bann »er« »pj Öott/ »or ®ott ae« 

■^^ mi^/nic^tr ^ jb^ac^t ■i). 
I 4» ©«, her btt für bie 2. €rreid^t, erfam^jftifl 

fönber@elb(l mit bem tobe b(tlb 1)ie jlunbe, ©ie ntir 

tanafty §ilf/ tobe^ftbcris für tbrdnen wonne giebt» 

»ittoer ; \§ilf mir in fold^er SSerMtgt bie nai^e jeber 

«ngjt ; Uttb t»«nn bei lom» njunbe , ©ur(^; ben , b<*r 

^fe^ enbc @e»afti(jer mi(^ jftd)tigt> weil er liebt 

tagt ^ gfctmm wicfe in betne frobe aut^ftd^t frei^ern U^ 

|anbe,:©ettbuerlbfet^^afr Uu, 3iel iReine« tägli* 

bei* ftt*tnad)t)emfÄWettWat-- «««enb tattJrUnb b«. 

fDorite mr4 ^^^ ^<*Ö '^^^ tobef fep ttocfe 

•./■.■■-■ ; •. ,-, fem. 

Bergen mm m aUc$ ,Aff IJÄIÄ 
fft^Ie »&be bann tuitwer wcjv^mia^re »W>,^if 

qujß erquickt ;@o wirb une ü«^ Mm mmmt hm xxx» 

««(^l>ur*tt)etntem leibe SSe* *^"*^ ^»^^'^f 
(eligett be^ ^iromeH freube: 3* ^fxi^ niä^iti^hmV > 

^o(^{(ie^ebilb! ^uf^tvad^ in glüct unb notfy Jm^ey# 

fcijlbttl Jen ofkanwethetitob* ©er^ 

bter erbeto ©le »onne, ^^^^^ ^at me mtt ewjl 

biemeltt^ct$«ffiat; SÖann ^^m^^mi^ 

leitte fd^merjen me^r wtdb 4* 2B{r UUn f)kt ^üi 

Mnfeti— ii^ti^otm mit mi^Hit, gu t^un, taoa« 

«tt« e^t tjlüf quittt ! bfttttt^ ««§ ber j^err gebeut , Unb 

bann t|l tttein geiH genefett> uttfet« lebenS fletnjleif fc^etl 

Unb fwj)^eit, fw^^ell: «r 3jl eine frijl jw unfeiftn 

mein «ocfen, ttnb m«ltte ^elU 

^ele-feagfeit; 5, Jjier tob tMt feele« 

iJ. O Sefttö ^Hjlul, t>W9e«d)t;^a bringt (5ott 

t»te bi« banfen^ Sß'f ^i<f*^ äö«^ «« baf n^t, Unb 

l>offnnng^cvrÜd&fntt W tnad^t/ tt>aa (){er betborj^en 

Ufcfcen fonnen/ weiten wan^f »ar / S!)ett rat^ bet S^r^en 

l<n; ev b«i«e Ü«^^ bi* offenbar; 

6» jD'vum, 300 Stob^ JCufajlelf^img unt) UnlleÄtd^MU 

6v 33*trumv ba bein^tot» ©vftd^' felbfl be^ t^beS Bilb/ 

Mr tagUd^ bifM, ©0 fe^ in mld^/ $Da^id) blif wanbU 

^9ä) \udcx tittb Bcwit ; tPuirbigUd); 

emj^rl|, öberburc&lwH «tit iebem t(^g » bir/ o 

^^^"3^'^* ©Ott, etforMen mag, 0b 

7. din fettfaertttbetle|5 liebe, bemut^^fiteb'ünb 

tettnotl^, fomtrtfci^/burd^ ti:eu*, 2){e frutl^tbe^geU 

bcö erlbfev^ tob sjpif @otj fie^, in wtjif feioj t 

teg t^ifon gweci;t j« fo^nt . ^.n .^ ♦« Mr um 

^tef ma|t M« ntd)t m gna^lef, lilJ^S 

fßnbentnn. fc^twad^l^ett wlberfte^V ^«b 

8^ fe^crj^ ^Ä$ (^otte« einjlettg in be^^ glaubend 

fllmmel^ört, S&i^folgt, unb macfet sjJJit frettbenruf ; e$ 

fid)bom b&fmlfebrt; ^in i^mf>x(i^t\ . \ 

9* Bte WUpna evfobeirt 5öU* ^ o^ne beben 

wöb*; ^tt ^W ft^ w^d)t/ ^u meinem tobe^in; SDenn 

®ott tvUfet üc. »tt (iht}( m)xim ift «tei« leben Unb 
«finge (letö n<tc^ i^j^z 311^ -jleifben mein gen>inn,, 

»4ve Pe ein mtt m^ ^, -^cD tcftene ntc^t hit 

10» $>er jwed bee tu fd)rec?en ©erfwubenleeret? 

Iben^, ba^ bu lebjfy ^ein ö^^nft ?)ertt)tifbmi(^<ittf* 

Ib5d>jle$ jtel, nac^ bem 5f erwecfen/ IDer mici; ^u«? 

firebft, Unb ^aebtr ewig ambe ynft 

m^mdß^mmm S. Unb vietmic^; «5? 

tn bei glaubend frafu ,„, juf*eiben 9(nd) ^eutefc^n 

lu m fttte feine tage 2^^« ^^} s*^'\t¥C^S 

weilen/ /?eift eingebe«! iN mit frenben Unb jlerb' 

beftobe^ fe^ttj Unb t»a*-' ^^jm%mh 

. fen in J>ix ^ciligungy: % 4, ^eö lebend frifd&e blß# 

»Al&t« tPb*^ennnerttng* tl^e ©ermobre nur jn flaub ; 

15, SSJie oft öergeif i(6 ^ie wange, bie fonjlgKiö* 

biefer t>mt i ^-»eÄ ,W ^^ \ ^^^ ^^^ »emefung lehn/ ©«§ nie »Ott mi« Btftcfet/ ^«nn au^ «ue jlatt& 

intftte^t* ;@in leib wtiPb i^tibduen* 

tntd^ um0ebm , ©er. nim? 4^5i^ie f6rtttt»i* ttmm, 

mmm,Pmm* n^im m fÖJcin leib itt 

% ©ürtn eil' ic^ bitJetit« jlaub »emoberj: ? SBte 

iiegen, SÖ^eia trlum^blrenb fknt* i|^ llaAm^ b« ibn 

^au|)t/ Uttb feb' ent||öcet 0ött SSom tobe tioteber fo;» 

ben fegen ^ed ^eite^ h^^ hati Obo|tnutt0, bat ndc^ 

Id^ geglaubt tw^it xW Wltxn kih tu 

tt)ad)t^ tt)le grol bl(i.bul 

J^t. ia)e|tn m#iMcirt tc ^ wel* ein<^b|i|wtobtl 

bw, »n leät.erl)«tt(ö nun lommt/ tti# ac^ten> 

mjdmkbtt , mm leib Unb, weinen bttcfgewftnbt 

erjlavtt, unb ftejjbenb nld^t, (tuf bidb/ Sftadb meinem jiele 

p«| er entfd)raft> em^jjittt:! tta*te«> Si»i(|> freubid bie* 

bet }. «Bftrtn um mtdS) / ben jem jiele nabn, «Wein btmttt« 

entfd)lutttmemben , mtt, (ifc^ Uefnob; ju; em^fftW 

alte tneme lieben jltebn, Unb 2)a$ Sefue tm emorben* 
Änö|l»ottjubi!f »einen; ; 

^-■'^. t>^rJB(i^Ut, fc 5ö5et nur bcrtii^en u. 
nimm ibn anf ^ ben geij!/ fSn a CfitJotttm eirbebfl 0eir freubi^ ju bit |[iel)et, öd^^ «vO bn/ m^tne 

ptt Hmw beihe gÄte feele, 18e» bem gebanfen 

ixti^f t)a? er ben tob nidi^t an betn ^tnh ? Ü^icbt bidb 

ftebet: ©ann ttbjle; bie umfd()liefteinj! feine b6ble; 

betvÄbt ummtc<> fO?ittbra* yiut beineböttcft'nftbinab* 

nett!Ia8en;laJ|tefid)3Äeb)f @i< f(l)uf berautttÄd)tft>ittf 

meine* »onne fwnen* an0 (Ixiub/JD^rum wlibftc 

] 3.1Wein^it^e(^teIeib ^^^^^^^<^^ 
bleibt lietr 35« ttJtub Ui ii, t>^; ^niMßxM^i 

gwb mfcfeliefett* \^eU leiteriefen /ed)n)iit3llbiÄ 

mir! ba^ grab tt>irb ben« em^orjui^otte^lici&t/Uttb 

ttöc& bir Sin n>ie.bergeben fc^anfi ben nrfprwng aller 

trtftffem ©n fommj!^ (Ir^ wefen 95on angefleht ju an« 

»ecferl beine ma(|t IDie ö«Wt > ^«^«"^«^P:^««^^ (BotU^m^t Stt jener weis >er«mt« ge^tUttb fummelt 

tm Uix »ti^ pta^t Mtbm Uni ein / unl eini 

3. ©«nn, mt. mz^^^^^^^^^^ 

^ier leltt ttoeifer intm^ tta 3* 3:ag 5e6l>ÄttfaI bei 

It&tt SS^as ^iepoKfornmen frenbent^ifSnen tag ! ;t)» 

(in^nre^en ^e^ »»IffenS tvieb meinem (^ottea tag l SBpn 

umfonjl 6ege^t;t, ®ann idr im gral^e @enug ge« 

t^ufd^t bkl^ n^a^n unb ii^r» fd&Iummetit^ab«/ <Smecf|l 

tl^um nld^t, Uttb felbjl ble bttmt((>*' 

ftttlfettttf ; wirb ttc^t ^^ 3ß{j j)gj, tiraumenbrn 

4» ^anti tt)li;(l bu bett^ »irb*^ banttünöfcön* 5Wtt 

i«! ben eirMtcf en/ ©en^ie» Scfu ge^n wireirt 3"f«i«<« 

uMn btt glaube jtel^t, ^Bn, f reabem ©etf nifiben pi(? 

htt, bi^ mia }u beglüs gev leiben @inb bann nid^t 

cfen^ SifacJ ©ottel ratrv mel[>r^ ; 
am !reü^ »erfd^ieb; ©ann' 

iaud^je , bai fein n>a^n, sDicl Swu mMt^ rntim tc; 

fein ft)ott tm m getrennt ^ ^|j* ,1« j j^^^ ^« 

*arrbei«em@ott. 384WSieiÄ 

5» 2Batttt ttiitt ber tag bef name t ©tefer leib tjl WÄ* 

J^erm erfc^einet, SSerldft nur, einjlbeÄeblem leibet 

beitt leib ber gifdbet vW; fame Sluf ber auferjlel)ung 

$vim iwe^tenmal mit bir furl 5Bie etnfaatfornauc^ 

»ereinet/ SBirb er unfterb? erjlirbfc , Srn^tju tragen: 

Uäf fe^tt, wie bu, Ofetlil alfo, f!lrbt 91«^ mein Ulir 

littre (dnger nic^t/ ^aß um ^&b've6 leben Einern, eb« 

beiner l^fitte bau jerbridjtf lern i^eim ju geben* '' 383 _. v^ , ,. / i2» 91tetn, ©ottfc^uf nidjt 

eigne 2)ielot>ie. ^ «(j^je feelen S5loß für einen JJI'ttferffebn, ia augienbltd^; ©(puffte nid&t/ 

>♦ ^ auferjiebn um fe ju (fU^len; @c^uf 

wirft bü Mtin ftanb nac^ fie för ein ewig glö^. 9iur 

Inner ru^'; Hn|lerbli(^'# ffir bicfeöfd^uferfie; (See* 

leben 2Öirb, ber btc^fc^uf, len, feclen, jlerben nie; 

birgeben* grol&locfe^ottl 6clig machen ober richten 

2. SBieber anftubiaH ^^J^f'^'"^-^ 

»mbM#ge(d% ©er^err V^^^Wten* . _. 

StjOie«» ^],tMit^^^^^wf^^ 1"^ W>tt Nf ijtefttfttfjf 

Itifeit; liefet: bwnam ,o @ptt/ betn «»oiit^ Unb 
leib ttttb Pwcrjm/ 9lac(^ bei; feüae gebönfe; 5Doit 
j^er lieimat^ au^ be|;ieit— ift mein« 5eim«tb ; botitl 
peügeti, bfiÄjmbpentir^ Se^a tingm biefer jeit 
|Dö| i(Ö, itii(5b / mein ©Ott, 
|u Mr/^af id) etn|l:/*tt?o^ 
l^tttic^ fmk, S»i(öer^ebV 
tittbetpia lebet 

4,/©U/ fd&ife<iett im 
gewtjfett ^e« D^jibi^ecbcif ! bii, 
xwf ^ie fd^on fromme 

l^iei; geniefen/ . werf riebe ^^^ ^^„ »»«», w*.- 
feottca, bö ! "T ?^»Ä««/Jö»* @inb7tt|«bS3!; leben We« 
öen fe^b mmt mm SttberffttbWfibung^flanb Soltttbort W^-«feH8tcitl 
^ort, @ott, t)or beinern 
throne Siegt be$ tompfe^^ 
Il>reia itnb fronet • 

Ä'S^un folnmtterb«ibenw, 
reateuc^,, #rie gilr ein beffer uaterlanb^ 

^^* grent cac^ , (^rij?en ! 
ÄUe tt)ir 6ittb unjl^rblicb l 
fden bter, Ernten bröben, 
X0a$ Ht f(iat Unfrer ^atib ber tob mt<&fcbre(fet,mir, 
SSJenn ber leib jerjidubt jur 
abt, '^a^mtin geijl ntt^t 
perben werbeil) 

5* ©anlte6 3efu/®otj! 

tea linber , ©a^ eudb feine ^111^^ UV 

SUfunft Precftt m^^ ® 'Tr V ,v • ^ ^ 
tobea &bertvinber ©njl «ntl) 3* Unfer leib »trb; «uä[> 

unfern leib er»edPt* Sßenn 0«p't* ^ Unfre begire [eelt 

m jlerbet, fm er gleich §«^^^ Unbeftegt»ott|obuttb 

€ure fcelen in fein rcidb, 8^«^' ;^in ju^ptt; birft« 

Unb tt>ia felbjl ein be^re^ ««^ 8«^V 
leben eurem jlÄttbe »iebers 4, bleibt in feiner »öters 

8e'^<>»* bÄttb, /£ernt/i!^«i6ier|l« 

6* €tt>!g, eKtig »erbUtÖ nic^t »erjlanb, Sorfi^tnutt 

l«ben;©idberberunjierbli(b? b&b'w Mffenfii^ftft, Uttn« 

feit, Streb* idömlibem^or get fort »on lr«ft su-fr«ft«^ 
. S« b^ben Über jeben tr«um \ is* «- .^r -1^ t. 

ber seit! SBanbeln m f* „Jj Ä J**. "\^ ,'^*«'^ 

feil unb (litt 3(uf bem j)f«b» Äff «f 2!^« Ä^'l' 

ber tngenb, WunöerrU *Ä .f ^«'k P^t J*" 

Sttm/elejlreben,i?ierf*ptt ^I^',,^.'^^^^''^^^'^ 

fk ben bimmel Ubin, ^^^"^"^ '^"^* 

6» Un^ tt^J>n^t^^f)m itmt ein UU ^^ mm m $m 

imtimmU Wttiel, ieDfo matterem 

gttt > 9^etb ünb f)a^ mb ' ^- 3c& ntt* ettt feffe^ 

an>tett!acl^lM)t;^ae^(ie6t ^W Uuh m^ m mtitt 

felig/ @0ttV ^ut^^M^ itel »oit, memen ti^rancn! 

itt Jonb \ß^ mmmtU 3. uttb l(! UMUttm^ 

»atertanb Strebet ,o^ne j^^t ^tt biefem bunfeß |>tlä 

ra|!attb^u^% ©tet^mit gertW Ü?i*t oft böHoo^^ »Ott tanb ttttb fi)tei .. -j ^, . ^ 

muh<^Utt0\t 6inb um ett>wfeitij!ittem beruf, OlttJ 

bufe Wtte faßt etttft ab/ 

^ . , . ■ Uttb Ä[d)» uhb tttobeir Mt 

mi miQttit bu ic* min grab/ tJod wttb tticitt 

. O oO> V?) fcüötelt! ©tt aber grab unb flaub/ ©aittt 

tejlerj ttöjl be^ Mlid|fett 1 f^v;^^tin übt mdjtiin um. 

erlaub* 4rt ein etv^ge^Ubdtti ' 5/lpeit mtvl mein fvo^ 

i^a^ wav* mün bafe»« p&ite |^$ rtug* Mlät $£^U liebett^ ww bett ft,eiJ eirflrtttett J Uttb lelt l 

m, mMm^m^S M 3; @^eletifreühb,bün)fHJf 

fammeiiiJn^ ein fergcrtaa mttfgfbcnSöetbinittemd'i 

tnrineiii W enthüllt ftiS> ttlaubte;> fiel> tei äüf^ 

bann tm m^W W^~ ^«^b Hti ^ ber fSttb' cnt 
ttelfetJi>l«m ,, hömmeh, ÜhbgÄhjjunieU 

«er W gefotnmeti^ feil (if(j4 

. ^ : ^ SciÖi bitt; tJoUenbeiJ;; bcitti? 

0ei; .Jffirtcöe^;.; auf tuftttnö K; u^§ »e^b* el^ .^nHg f^i^n J 

id/fVS bifgefbm* *^«V*S^i ^*^«^ %«^^1 

i»en> * bem W> btci i?Mgt«^^^ ^m\ 

fet weit «ntirontttten; gu wem (Sottljiac^ birl ; 

^ir , bcij t»e(en i«)e(en> g^l*^ ^ 4* 9iutt> fölarig^lc^ j|!eij- 

^Attfl üttbloblunb^m^f höcl)Wle> SÖefc^Ättemi# 
öi^t !^it; mir In be^ m Jetd bid^ fÄb^> 2)em üngc? ' 


_ c(i nlc^t Sit bein :$er (c^: «M bein Uc(^t^ *«m 
Mf Ptt bem / beü €t«(it ätoU<|>*f and j^pci^fe '«)^«^# 
lob i^<»rfl^§»t J -ttjcfet jetev i&ciitciiiid|l 0tt 

nHt kbeii! 1R(i0 beinem> ^"^^^Ü^^'^H^J^* ; . ^ifb<itmem<iri#bi(^(B^nii 35i^ #btd mi%i% i tt>cnii 
#»nt i^tteen fanii^ «ÄHti fejiÜ9en> ©if jöcft j!e giiifii 3o6 Söby 2fufcr(!e]^tt9,unt> lfe(!cVMi^W. 

Unb fdyaif im li*t^ ©e§ fett, Sfl, »oit feiermer)t'qufti 

ettj'gen leben fd[;uf> fünf cn. Um fetn^^ töbe^ 

, <tt>iUen Xp6r' unfer t^mactts 

(Smhmiut ©tetbettbeO g„aö?pel)t ! ^eiUgitl fet^» 

MtU mtUn w'w im leteti K. Pfe^^ ^oltjipei liger i 9}Jttts 

tar!e, bie^ju ^t^^^M?^^"^ i^mii mtMm tobe «n=: «Ufnetwelt 9ltt. iht^' 

gen ! S)tt:)tur fannfl fte er* '^'^" V ^ 

fqutifen ! 6ie liegen ba, ünb - J' ■ 

feljn Innab 3ftt hai^dfamxf 50leLS(tc&etaufruftun^i)tetc. 

i?oae(jrab .'^eiliger !@cfe5= ^^^^ ^«Kerulal^Iamen, 

pfcr, (^ott l' ^eiliaer ! mitu Jöy ^^ amen ! (Jnt« 

lev, ©Ott! ^eiliger! bam:= fd^iaf initnmpQ^ün na« 

I^ey^iaer Siruj^eif, 2^tt etpi.- tnen, 2}or bem fic() wb» imO 

get ^ottl iia§ ftenici^twrs ^ttnmel beugt! 3>u bij! ait 

fintcK ^In be^ tobeö legten tat löüf bal)n enbe-,: m 

«ngff! Wann' bic^ i^xitl nimmt beiii mtt in feine 

2» aßet mit einem mf- ^nm ^ie feel* auf,,.t)ie 

(enrun! a^ergenngjlett ei:: j)er etb» fntffeügt. S?K 
nen.25eittetr treuen lab^ ioK . o erlof'tek geifl^ 25er bölD 

f ro^ 3m geriet erfc^einen, «m tbron' it)« pm^ ; Sef«^ 

mt labten/ ^errv ii'e gers <5bnM X?at^btd) üerf56ntj 

tte ! SriTettt fei« truiir me^r ^on ibm gefront, (Jm))foi 

IM)lct fte ! ^arutti beten ^unun ber tugenb lo^nl 

*futftel^ciUgerl@^5s 2. »ld)er glanj wi^^ 

|)fer, @ött ! ^eiliger l SKttf-- ti^ umfangen , m i>ir bif 

ler, @ptt ! ^eiliger Ibarms tag nun aufgegangen SDc« (^otti tm geri(S?t dxhmhf wen ! ©enn audif ur bic^^ 

3. 2ld^,felbrtScfu6,€b«5 bu,. ber; ^err allein iüiac^t 

(itt^ |at i>ielVn hldi) getruns hid) 5>on. funben rein, U"^ 

. " ■ ' \ -.' , bö t»i fönbittft Ottttt Mb tiid^t <!««!>, «nbtt>fif{>»ött«rttte^r. 

1 J3» 5^?!*^^"^^^^^ Ä ^ .a€i)ie^ ©Hm W ji?iif batilJ^ln W/ M«b facn beit fiaubr einft ttmnbe^^ha^v 
Ißi^ -iibtfci) (tütj; ht^m:\ ^ejaW ijl «P/ me nieiB 
evIfe^cnieoUH: bU(tnit jp u^^^ '^ , 

m0 ta<i<ii^ U#l- W tut :;: fl...«^ • 

fc^Uuf t nad? bti ju.. 3l#r ^.; ^ef ftonmter *lc 

SDtt t*)bt^t:^^bu; »ft btt , Ä?^Ä);2f n»^/ J«^tt«p 
tum le^^ a^fe^^e« l ^m^^^^fi i^ 

O n A ffft^Ö^^'^* ^^" ^^'^^^ ttiif eHat ©ein wittjp 

«x^ftv; « ein la bleibt, . .^me et^mme, r ;; 
c$ bMbt tm 9Ä ni*t:; ^W«tbe9Änil4^ 
JDetm 3e|M$ f ommt > «nb «irquicf t;t)cd) §ÄtiiU(l):trubs 

mtmm.. .. $1 ,Äöebif^(it,.gm ftt. ^^^^.(i^,^j^^^^ U^ Mhi. $68 t^Ö§ pfei(fel^u% oirnö^ 

' ^ ?|teT Ä^iJ litt* ^r^^ Hx »P« |ätt^' ««i^ f'fö"^«^^ ^«s 

JW^fetne f!egef Mnt* Ö pc^fjeit < h 

^ 13 e Hiit in e» qjott . ^t ivp^t ; (ftt'fiiir g<a 

^^c^%ii fein Jo^j» mm t|a«} 9^Mtt »rü^l^tt >iÄl^tr» 

tncitt gtfb; 5|un ttoifnet (|[Ufit mtJ^t, <m«^ ; : : 

fielen l>rt«e %«ttc^feU| ; tig; waoJtt wir S(«f unfJer 

^j#u: tobtet ©otte^l tWm ^iUpo^^ 

yclji n«(^ .unfern Juttejp ^^^^^^^ j-^^^ . jj,i„ ^erj tvar 

feit^t|re«brip^jittem ^^^^^^ Jnb f^P&ett un! 

un^v bereit.,, V ,,., ijcf annt > Sfiim wi^r^ i» 

: @itte^0timrae*: ;^ ©otteö t)»te«f^Ättbv 

. 7. 6p6a.®otte», SMltb fdjlafnen f rennt), Mtttit 

Soffen bpc^ ; j£J,er ^ier v^b örijferri banl> #fr pÄ^f ibcn tettec ftttl^ pttbtfe@e? inm f^winbet, «IfÄe^f eifc^ 

I^M !^W#ttf^««toÖt iW^n SttÄMWttb w^fc^^ 

S^^ 5Sfif "^f ifL!?? «b erbe; ©eln^Äolttei; 

^ott^teMiek«««|>fett ^j^ibt,-^ c^a im W> geltet 

^n4*' Sbettttf^iPiilJil ijl i# dienten, mt^^^M^MtM 

f ettjafirti^eV leto I e((6 tdböfett um frÄn^Äfii, 

4ft aüligekätf ^^ie ^5rt b<0 ^it a« beinern grä^eiKtnt J 

llSt'^S^ % *k(e mttrMm 

mtmmm<mim^ tw#m gut »ottjornmen« 

5»3«jfHebe^f(Ötttmmrel t4t;^^{e§«öot;tt#tjl;bie« 

Jfmmefö^u^' 6tv&mt bit fdömttc^re» 01^ «ttjlevb* 

t>bm throne ©bttelitt^lÖÄte liwit; ^efa ßeife» b«« 

l^aeh ünfem^ilöetf|t«b^<<> japeltenbenf et> sSftvbe tiilt 

^ ^ n Pöpit Wfcte Sott ©te(fe§ 

^A'^ t^rbifn« bei»e0 5* S^eitt/ uid^^t f^ottenb>. 

oVd* X.jammei?dt^r$# ntd^t mge^en^ @d)üffl bu 

tle»,$^*^^ bitten bM; ®ott bciti bilbl Beb* Jijtb 

t>im el brinöt lein ban* »elg^eit^iit be^ lebep^ @etjl 

gee fc^neti 3^; bn (ete, in ftaub geSößtr 3>ie(e^ae 

»te) ^«b/ iurficP» STdi, i^r^ i<rti;&wmert , Unb 

fcie bolbe jUttim' üttb tebc> bic freijie feelt («immert 

Unb ber liebWeiten iebe, 8» b?«? W«^« g#« <*'>'^ 

Uttb fein (t^O f««nbU{|K« ^mmer b«ri%>? <t«^o«f 

geji'd&t Stü^t Im grabV unb 6> 2luf r ^on tnpbeip iin* 

ifefewt mcl&t.i »cmcf«ng> J5iic^* .hinauf, 

' ^3 ittci« $10 "Stob; 3fuföf)le%iit%^ «nb Wtt|läH!#!fc! ;.i j.'. ,V ,•>'' '^'' -.- ' 3» ^ ^ejT ti)m:etn if^,:0^tvi M<ä0:Wf^ 4, €o tt)tc im UM 

itteiner|futtbet|IC$nimt:^kti» : 5* J&<»^i^f ^f^M^ 

fcßltti ©a^;wir/ tuftber «jutM^if fwd&^«^ Äcin^w 

58atet: ttunv SHl)Ud& v^tttp Ut, x^^Wtirim^Mf ©«« 

gel^n ÄU^iuml^ttt fd^wad^m Uib.^awf folterji 

■ > ;. ■ ■.:.■,,■:■;;■,:.: vr.;;^ '^^ ^^.^l^M 4 \-f7. 

O A W ^« W^» >^"V ^** ' . ^SBann ble f ofaun^ 

3 V#f ^ bic 6emen> t^nett Unb^etne tt>clt emac^t 

«ttenbtic^erl «ttb weiHen ♦^2« bteiem. tobten Jawl^ 

€in gwbiiet» an bcu aruftv C<öottinm^pmttQlanUt) 

SBir (tngen auf »om jlaus SJud^ er ema*t, äu* eif 

It, JJo^l wie ble tiimls erwacht!: 

taube .3(u$ nmitt^m^n 7*^ 5tun fdlaüet ottf, be» 

walbemyufn ; Mbtel 0ott Ȁnbeltbei? Süb;, Äfe^jle^ung: unti Unj!crBßd^!ctt 311 ^tlkUtm^ M^mi im 

freub(».,;jb; wehret euifem. 
leibe Uttb wlff{;t bici id^ren 

ttutt !^ti vbent firtebet)6tteti- 
grabe r23^l&> bann werbeti 
äuäf mxpify^^n bcmftlcs' 
beöolfen gmliel ^u/bei^ 

tefi-bdnetttirbeitlobni 

Bett noc^, geben rtpd!^ in. 
Vilgeiböttett* SlITe trnffcn. 
fttfi^ b(fri^c|>; j»ae/ : We 
bie I t?oti^; erjftitten* Srtb«^ 
U#> enblt<i|^ fommtbejJtbbf, 
gfi^m fie> föp;ttrif ju 

5* SejÜalÄfrtberbtei^ 
2eHe felbjl in jjttgeKbfittei 

9i#lt>reÄ^«,»)elnte^iV 
<»Bw!r;,;§4tber0bttli# 
Sc:ittm! et«ttt>bifiIagfÄi 
i'(tmpfunr|!cl^n> ©tet^auf 
bt(^,rSjpIlenbeif^v|e^nl - 

4* Älijl'bieferreben^. 
seit; ^te^ fci^wutc mfUJ 
tßpflitß;b«>^ Segen ble ms; 

f«ifaeit?||un&e>^dn3lü^ btt 
«»«fovfci^tevÖJott! @le% 

^ 5i £>bijnafife5uöet|titr 
llnfer t^eil i(l einji ba^e* bert*v SBcnn «ud? unfer aufje 
bnd&t, Söitrft-bity-Söftttfi 
^er^j unf «^ geben I v@ot* 
rel urtb,b^^ menK^en ®oI)n l 
©einen fiiieben 0Äb(l bn 

''-^on;--- ■•-'... ^ 6* ©a^ wlrbeitt jtttb,; 
ntc^t be)rn)elt> ©d^bnund 
Mtft aipfetmecf enj ©tefe 
fraft ; bei; beflernCwelt 2«f 
in ttnfevm tob uh^ fd^mes 
cf ,ett ! Öieb un« ttiebi; nod^, 
all wir flennt? DKebirnoc^l 
(jIö' tt)lt; je^t bet:(|el)n I 

7» ^tt(l>;: wann ttj^r^ ' 
tt>ic eri jn tnbtt/ ^it beit; 
ti>bten ©iiÄpien ; OBoaji' 
W uberfid^Äenpc^^ ; t&iin, . 
flbei? affef tt?ad wir flehen I ' 
2(i«|) ffir nttjVe töbelnai^t 
SRiefjIbnetnli; e^ilfsjoO* Sffiettgcvif t Ä ;Stt^i^si €i0tte JRerpbiV; 1 ^^ ^ 

Cßfjad^et rauf r 
<40 fb ruft He 
flimnic, @o rufet einfl ber 
enget jiimm^flSc^ldftb^^ 
grab/ tjerlagt bie graftl 
äBa*et auf/ erlSf'te f$nji 
ber ! SSerfammelt (i«e|>/ j^t 
Zottel linber J ^er weite« 
lierr ip,v&er eu# ruft^^ 

©eö lobe« ilii[e>na(i^ Sft 
. U 4 nun 314 ^ SSBrftaÄ littJb/gÄei«, gur ett>!^!äti ©ein tag/ fe^fo^^* • ^lifev ba^ 

fein ö^ojer tag ijl fe^F -^ WH f»oV Ä Ä Mi 

' 2^-trb? urii) mi^ ttn^ trfwnr*l<Oiej5if>f!^* 

ft^^en aMpm ledert, gjitti : ^; ;^|^r fi^«i la«^^^ 

^euviiti^f^^^^lti .^cr ^et, j Sann i»n«uf ticket» 

lauf l Mt tf utt^ mm ^lmt^m^,W U 
iiie^tefen?otttte!3nett)i3« ; ^ ' i ' - 

Ie{t6#bir|fett)et^t>^err^ 4» jDü We« jteijörb(j|r 

ttttferr bittif uttb> 4«* ünb^ nemtp^Ä^ ewWn hm 

Wm^ll:^'k-- 7^^' '^ * - bejiimmtctt lüij» Mit ftea^ 

^■.V": -: ^; ■-•>■■: ^vf,,;.;- .. •; bea,:,uftb.m(t^be]6fiu-- bie; 

;2»öi.ö äiäfeii b« je» ; f§ttb4 tv^ifft ' n^n #tnacl> 

«^ ]jct»ii M J^Äen iÄ ^(^ U tag etCc|i^ttt> ■ 35a^ id^ irt tmA^^tt , JC^et ; Ws t|i4i 
bit him Mn0 firewnb nett aKt^d^W^ @trttt-auc& 

it)ÄP i4 ;ittii: ji^«;i|im frw litt 3«fuj5. mAt/g^tungeii! : -•-•M •.•■"'> ')!'.(j ^^Ö* >^ ; i># «ß^m ir^y^i icib^l^ptt er«- 
«rlöfett;^if|pmmtM W*t miM^m^^if^'M^ 

ijl ttiicj>t fert/ ^ctn etret? ©iin^^og<r4im:l|ll§^viv 
ten JD^in fSitte^ ift lamtt gnjvii^prtel X5iel|m|iej;f 

«tVlgfeit? ©eWMefrptt^am . Ä ftp^ Ä ÄfedSMrt 
XUle |)r«t!0Ctt> ^i) iamp^ 2l# th hWi) fo lrfibett%« 
wibtingtfte^ä^riattgett;©« gm CottVwnfcr ^cr^,6oc^ 
J|t fb hpi^ begttabtgt fe»^ I ni(6t äKSÄgeti:^) Äl^eitie 
|u(f> l)ält* tri eurem liftf jijfuttfl ^offen wir. WiX 
^ciiifcftmerjbf^Iekii^auf; «>lpn> werWi Wft/sSäJi« 
Uoethjittbet: l 3)a$ jiel -^ , trau^ü Mr / Sef«« .€Nfr 
«a^' j »Älb fe^b tjrbiv Unb te frtb^ |liß«l »ei? Wm« 
«ttwleibm jtn^nicfttme^rl met (etbji/ *§ew/ lieri bit 

JI5 ; »il^fc 314 SBc%mt^t^^itnb ®wi|M|: ^ 

»it jagen ttlÄtl ^ ^^ ^i^^^- er mm ^ijoti jicb tt»eid)cm j •ii-Vili 


tm^ßf>ß ttlmnt|i;#,jü-i?^j:eh «n/ fr« 
.:♦•■ 
m0P^^^ M^m^mnm txk MceiSe« atattfeettg M 

9f^ad&te«r te#ii«bC^ beiaebeÄ,;^!emitcM 

(gr Jf0iiii*ft,vtrfet!rttnt !)e^ l&ier Won Äeiftte 

tttenfä^ett^o^tt/ ^Hijnttttt , ^. ' ^^ , ' 

uttb tt)jytf<n1mb farttSrönJ ^,6,,fu|gin^«tt^ttt tj(t^ 

t5««r/eitjett, h?e{« jtt ricfetfitt. $^s; ^«^ /■ ^^ f ?*? % 

lÄ^^M jtttf f üf M^li^pe i^at, Mn fUftmter, feie 

j^o|ttett , ^ 9?ur b«Äp« trauriafeir St&rt firlfti 

^ttö#( feieföttttt, Uyd|^ti||alf, J^^e freute*; ' - 

i^le ÄHteer ber|ai3l>i Mr v; ^j- i ,., . , „ . -^ 

i.j .;», , ,i, ,f „^^ -V ,j^ j5gtjj ^en^t Oft »nb mit 

--^i' i^er; ti!üi .ter '^Ifd&e ernjl bebenlen I ^?l prfe 

1b)%t bcr mtt j^er t^a^r« weine 5nuerit(|>t/ 55enn ^iei: 

IpÄerJlegen» ^lerAiWi) n^id^ -leiben Iränfen; ;^§ 

lKid^r^# bte tt>«öe^]^atti| rei^emfdtvgen^flen^apÜnJj 

fÖHrb tietni? ' jönbi liegen* eingebenf ber rec^enW«ft 

^^(1 |ur bttf enji^tnejr 9lac| beinem wort jn ts^mi 

frlji jr #er gitt.nt^t mejr be(n* '1 

j^etrug nnb li(l j ^{er pt .' ■ 

leirt^idfcöer jeuge* /. ael. ^mMmtmimS 

4* £>er rif^ter fl)r{(^t> ;i n A Sff ^^^^ "^*^ 

ber Jinvniiel iVi()n>eigt> Unb 44JU4- Jl wfnn^tt^ 

aße 05lfer ^5ren > ©rwar* bcr jlerben ; Slufet tiöcö 

tnng«t)pl( «nb ttef (jebeugt^ bem tobe ni(i(^t Über ;jt^^ 

.tonimt , erbt ba^ reicb ber l^^rab J?erberben>^otte^ botk 

#ehl, 6o fipridbt er ju ber ner unb' geriet! . Ser bft 

f f ommen fdjaar ; £>odö ble, (le^t ^ ( ^erne^wt e^ atte I) wer i^ert«»mme« r lOÖt^t:, ge^ gefSH SS^rfötfblgt mit 

ea# ei;tt cfttigtr, SBeld?« tftetnr ^6^<i:*a i^ieij ^^ic* 

rWmm^MitHmmm,Utit> firel&m naa beV chjtgf eit 

»etJgebeti ^j^ntt ; ; bc¥, ^er|| @r§ebt mid^ fibel^ e];i)^ unb 

iwc^t fftUei; : ,;.;.: {^ {jiere«ttt/ 51^tt4iet 

; ,3*^ iJtffcl: em bei% buttJ b*;55fttet,bic^ genannt; 

frt ;be(l«fc^.|J(|^ (^Dlt tftun Sn btej^r feclen«(f It^t 

I?«» ö^^ *nnfe; ^ci(>J>€t din ^ojfnung^gwittb, . b<r 

funbei! tpbÄe(fet> f te^ «immer MflU^- T-^.^ -^ 

- Q «. •' li^^ fli'"V-'-''^^ &^-*»trh^ ^beB^=yet#fieir 

Irtt Ä Mehi^ ■ ^^ ^'^^P 'v^^ fe^eittetnenbtmf i A r V^elitobel gvautt bein guter rat^ 3u mcimm 

4\|Jf;ii/ bc^ arÄ' tt)o$l deorbnfet^Ät^> €e* 

«Ä^t'glie^/'J^err^ t^£>^ «^^« beine«f^n«benb«ce« 

i)Hner - i»Äeit «iddbt j ^^^ öer boUenbung meinel 

ttem Iticbtv: S3ebt t>ötbe* ^^;8. Btel freube ääBH b^ 

mb'ö.prjtbrung njitbt. v? mir #bn :i^ter V^ ®^<!i« 

3+ ^ö Mc nur bitl^fitte ger> t»le batif t^l> btri 

U^, 51Ä#ber{t^bie^um* etet^ fblgtt lletnem uni 

geben bm|3(^feiber/le5 gemac^' Sie gr&^ere öeVfä« 

wnbwu jw)or^^(femna' fttug nad^» ' . $1(1 Ättgcvid^t Wttfc gwipti 

9* ;@t)^;!jÄt Pott biiefer Utir W«5»d itt M ö#e| 

Httbi)^Uijla«b »Der ^5^ertt Tdlog; gebc^ttbetifümi^tev^ 

^ lov tJef fiJeüblgjlen »etf» nattiif , 0ott midi) i^on bcw 

WÄ« twkm^bctt foU, SÖmtt twein ijatctl<^ttb/^leipi|l tiuij 

ld^> »Ott iunb' uttb tiotl) &eä mein ^tcüfuttä^ßÄÄ ^ 

^1 i* ©e»; tot bÄrf wii; t»(i^ref tebÄ) ' jDorl «j! 

ttid^t #re(fettb (c^ttj (^j; itiff aiittt WrÄ 6Ä^ftiib> 

fu^rtr^^um m^xm Uhm gjeit efjl t»eifb*(^i«fci^cri 

l^ftftf ^ciy afc beir tvettttung ti^^rl^eit ö>a§li • p 

■ lij* a^Ättti l&ieif U»« unl, tttd^t «iD^^^r ^li l;Äfii: bie 

JÄ«#^at att$ö^«jeittt> ^«ttn uttb; ({c|t/ ttttb^ ^fe ifeöt« 

twifb em;firöl)e$ tt)teber(e6n l^t^jp^t^ytia^^^ S^m 

• pn^-;,:.,.:.: ;-..;^ /,/: ; :btti»a^«;^eit;;'||[id^^^^ 

i§, ^m m^üi iä^t, . 5; (öd^aue iMei (($ 

jiUU jttv ^öf ttttö bejo jlanb? ^tob.Ucf en i^^^er Weil« 

yft fjfohtttter tt;ett^ t)0^ l^ett lid^te bÄ^n', Stvet^ 

l<b«tt0 tnbV etftttiUc^ fe^«. . bU tttenfc^n $u b^iüd^«^ 

V : Sm »fernjoißen Ieb^ttei3an0; 

ael. ^efti^ mettte mt^Mtc* W^H ®^tt ^^It ^fob^efitttg* 

#UZ*<1 bflmg l«ub, Md^I efttjl #tt»ing|i b«, 
Sffiitffi btt «tttfl, nteitt Uib^ btci^ auf t>om,ftattbrl ^eil 
jeijfaöett, Äjl mdaus miv, ettijl belohnet mtd^ 
beity jlattb^tt jiaub; Unb, Wt bit^ mMwtit^mi^ti 
tok UiiJgt ^mhll, pcmak gtaube^i$$(errü#i:d9bui((^ 
< , „ -^ '■- ' beß 6«! tob/ 0e5^ int teitterö 3^JDwt?n glattijt m^^ 

; 7; jDfiiie fiit*iMnbo^e ? J^^ «He^W^t-fbrnie, 

i^ «»erbe t»ÖOt i>cr(^?bcit> W b« ^, Wl JJhä jufae« 

Sai tfteltt m barcfeSefiim fǤ^ > ^;#?% m 

Bett tili - .9?«tttt>etttmn>trntdjtm^l)rl 

^.-^>. ><?^bTt^^K h*Ä 0'f<»b/ 28ie>trl^mab ! eiP 

403* •©'■ttl iweiotti w, #m 

itbett/Sbktobtett^ bi^int W* .; 

bm Ie|tettaugeriMiff€ti©Ä A riA /^inftjtnf tber 

tobeef#(tt«itttet^/ folgt eitt? #U#^^ rülüi^M^le 

jftclNn> löl^i mnne btt nm '^<f^j ^^^ fia«b# «Ifem 

pm^i\t. ^tt frieb«ti vtts IW Serfib> ^t jteyi&ttcij 

W f^r ^^o^miü'bit erbe ttte^r ^nUm t Wtlt^ftmim 

nruVi^o^«n«t1öor#öt* |i«ö ««b frj^^em btiti^M^rt 

teö tt)«ön^. gufeltJem §o6w/ oW (Jritbtmbnf ^^tjlijttrftif 

jöegUiten i|re ö^erfe |iel |u bem ; btx \i^ti,^i0iiu 

iJtib e^re; sD^cid&t, ^t^^t fromm unb gut; SSJetm « 

kit> ett>fg> etvig e^re/ i?onfeirier(trbtett]^t>Sßenft 

@e^ bir / t^0Wcr> ^ii #jtett i^ntügtcttet^r 3Betttt 

lud P»iftl ä^tf ^ ber Obers it^ bit «|riH(^/3[i(u^ ^^ttft; 

tt)ittbeij d)5rev törlngtböitif; Unjlrilpc^/ t^/mpßn^ 

Anbetung > jj^ci^ unb eöjre U^ t|l S5^§ glAc^ b^^wig* 

|5emtfl(ftinte>b# geopfert fetol / 

fit(tbl ©ie trjra^«« trocknet @ott ju j!«b« | fr«ube, 

«H tetbranetvl. (gü ()at^^ g^fü^J bidb^tt fe |ftb 

j)oßbrtt(fetl -«Jlf^ttcigettt^t mit bir b«tne aliebe^li^Btt 

m^ty SBitb att be^ laitt* fe^ett bi$ iti bein^m ite 

p4 318 5®c(täerl# mib €»v%Mif 

|t(^t> ^id^y grlfei* aßet fier^ i^iftf iS^ötttt^ittitieti 

lofttm/y^nn&ftdn, Soor !^"l ?f ÄT"'^^" 

f cnnff / sjjjic^ riifefl , ttiic^ ^»^ ewtgtet^ ; : : 

b0jtamenmnn|l,;3ui:fi:cabe 2» (Swigfelt, . bU tvojl 
eihsu^e^m ! # beö (ebenö/, 6tarfe bu mciti, 

»erbe, tt>annW^rr1r^ ^'V^^^.f"- ^'T^^ 

j>on föttben rem, S# flerb* Reiben, gern t>onnjtl?um, 

lieber, mtf!erbli4 fäii I Unb M "."^ k^^" ' r ^^'^^^'^ 
alansenmeblMbnner- ®ott, be^ btrsu jep l 

»Ott qiial, ®et^M mit ^1'*^"^^^,/* ?^^ 
bami f etgt;iebcu .ugenbltce ^ »^^^ M^ tjjf Ä 

^ ^^ J"^ ^^ F^^^ ^l ^«»^ mein öelft l«m ^inw 

jlo; fd)aar, tJnb »ei: auf ^a blicüil 

erbien (^eitlg war , ^inb alte, . or^t J »«;-, f,.;«:« «Lj»* 

Sn-S S'^ nacl?bft,:iKit<gt,bid>SeW^ 
WJgitiem wunbejtebcrj 4,^^4^.%^^^^rmVi 

mm^^^rtmtm^. „e«! 3^^k md«e ^ctfel 

4./\r Slrölwattttwerb* t^ratten'I»einbi#"«* 

f I^U J ♦ vi i# ba^in loms q^eüen f4)t;e9t / : ©(^mac^t! 

mm,:So btt> ra«ii^^l&f i^ m^ ti|^ !m>ig&iti ^ ;> SBl^ßi-fc^t ,^tt% ;&>i|l|ctfl 3t9. uttb eiiel^Äi^tvtgfeit^^i^ 5«tn ifenmet |>m ■ ^ :. .- 
mm^rV<^m^^m bör&e, ^Serjc^lfef t blc ftn* 

?»^;^y^ ^ffiy VI!! ^^ m^O^ ^«ft %ah bete 

W«*f^tl/-.-; ; «|ett%tt€a5i«^evtt;S»^rt 

6» ©o(^, nteiti ^erj I fei) mid^! ^tnauf ju (5)pt^^ 

je|em au m,.j»e^/ ©g br^erj 3« t^f^ Wen Ite* 

bann; M.b ntetuMte ^u iW („(df ni^n^rSftl 

bic frone'; t)ct öi)€v»tnHtp 'r! . 'Av / r ^ , 
auf» ' ^ ^ ^ . 6» J5te letöct fetji^f^ttt* 

1!«be4v i©U: et mi«a:^ ?# :|?<^«« )^tf K««^^f *;"• 

ölücea*^erJ>^^«ti^Ä^J %«a 2)^r tlif if #k;^ag, yi Ä feit f efe* iÄ M tneirt SeiJ^p* U^ i^m^, 

feie jiöjiifer $)e^t^^e$ fetvNtü jlrebcti^ fei« jju leb<n , h^x 
wlrfc. Walt* ml#,Ä J»fif«rfe«rt;^einf^?öat<ij: 

wfie-We^tf ,Ms. iftelrttt)e^jttitt#itttn^e^ 
^ 8v $)^tttt ge^'iij 1^ tf e(| iiti ßn^erti tpk ^r 
»Ott fuÄe«; ©e$ ■ tot)e0 fm Umi^\^"in.i^ffüt^Ut> 

«a^ luif^eftt l^liiÄet Slii feicKj 3Der «ei^mv finfteicii 
• «tt>*S?t.^»?^^^' «n« v,öeil , t^Äl^^ (^i^ttef Su^ iÜ: Uni 

le^te T t«eluerr tage ^^ W ' Vx^ ; Vte erlöf c^n 2Ötr^ p 
firniml, iirlfeÄllägiiSSJlrfe üttätt^pfe(|itt# iif&fleh*. 
lobgefeil m S^mxi, ; ;, - 4^ ^eriij pr j {(^ttieij 

«*y c«ft;l ft*Ä« r^^^fi L^ i:; ^ ^Utt^e nf#t> Sie ttllc^^ 

m Sie fc&ön reucöt^«n|Je. ^,„^ ^^^ xm^^pUm ' 

A f^? SRl^^"^^*^^^^^^ ^ 3» beitien iöjjtett fantmelr» 
^U / ♦ ::<W bahrt /: !Ö WMtX'ö^i üwdiefettiiid)^t()w 
batin , Äfe^tj; SäJo^mP, nacfyt> @S^ tl^ fete«^ ftefec« 

fteun, 3n ilttt entf*r«feit ^ic au^aejlammelt iSaterl 
h>erbel Äf feto %nfeg ^(fXik \ 3# fe^^^Ie twiti^ 
nte^r -entwetfetf dtttlÄ fede beinen^bcn; ä<ft 
t>oh Jer#erWi(&reij;lim*| > SÜaterl beittitt lattfe««; 

^? ^^!?' -^'^f '^^ btefk(^ #im« »iii 
beia ©Ott n>tvb gebett^ff ; r |^ j,,^n MneiÄ^p tiei^ 

A4 S<i iffew^niicS^ W i»eii5 ©k ^te fnetii^? 

feebi Äi mW^w^ 'flerbliö^f^it «efe- p^ 

ftiefk^viÖifttb^ JÖf > /Öiif ß^at^etMrtintetl^SÄfmtilf 

p(|l bei^fflnbe^ttiebet^ l)li SSaleH @«te l^aienif gute 

^rrirl^fllleiJt Ä meitt t^Ä mic^ bieglete 00^ 

i^*r^#|Wrft/ börtS i|r^ N ijjrwt bire«>tgfiKfwi^ '; I®el|:3^i# ttnt> Stviöfelt, 3^1 } jSOel «u^tp lie|ett,;f Ott IC, ^# ijttiiv mt im>Mm t^Ut fteg^ at^ fallt ; Sb0 

4er0e! iSSott lei^i^r f^n^e :«n^«bi|I^ 3 

ttt)0vt«ri ^t»%feit; 5fJi(^*^ ttt^erib leiöet, ©»»ftba^ 
littest ;Mäö^W)W^'f* läi^ii $li\älii^x^,mmm 

%l ftng«« wir btr ; km« Unb de« befÄmmevteti uv* 

göi ^)i;ei^ un& e&re ; Di*:, g{|t ; JJieif fann Nir mcnfd^ 

beif Ä, «nb pn wirb/ nie fr^9 w« Dein/ «Hie 

^e|rd ; ;:/ frei^ *t)R^ig*öeif fä&wa*|«it 

|k ^irtJ pjd(^ td^*d Ät 
#rt we«b' i(^*^ Itnbttt : 

'Wr^f^^^^S!^^^ ^n €lott MX iiefce weiJt* 
tf H* bf^*|e 3tt ^tt* i^ ,je^, 5f^ ßefeeit,^«^g 

2» sffia^rlfP^, l>e¥frott» «n^ ^i^blid^ mi5m> W^tüe 

Pttte pmec£t, auf ei?be«, fa!(e3(mt|rötte<B©tteSjA^ 

-edö'Ott raowd^ett; ^ge« äu« ^wm ^Mm i^^ia 

fimbUcfj 2:!^öd& Ä freut ^^jinn ^^j^ ^ ^\m ' 

^en; bie i^m mthm, Bm miä) fSfele» , if^ifi^ 1% 
i^tti ein utiftottfontnitje^ j^lö^ ' 

,%M* €r bleibt ejumeuW^ ^^ 'fS* *»*^wKr{Äy»^il;» 

.per feei^ai) atiD^u. ,a^f«tJ>m butifel W|t>a^ 

3* 95alb #tett i^tt be6 tviitibÄt «nb W^tfiÄ* 

fSrperd fcl&merjett., fBalb • «eiiy JS«^ un^pftl^ 

baö gevdufe^e biefer weit; ^i«r,g<fdbat>; 3i5«b€^tÄi 

^^ßib itoftin feimtneia's ^p mit i>ret« lui^ Unh 


trotte brittgett, ia ©ptt, l^^^l^MM^"^' 

. Sein l^eil/itcS offenbart; &, J^^Ä J 

«würget warb: Unbatter Jo^;.em «ujenbltce »Plt 

mmi lel'ge^ ^cer3au*jt W^ : V ;:* 

i^m cin^tmmtö |>rei^ iwb . ; I ;' 

e^rv SK<^5t4)0ojttvombfmm^if♦ 

9^ ^Ä ftioerb^ i(i itt Jber Afsck /Äc^wet % 1 

ittgel fcfeaaren fOli«* Jj&tten 4UV^ W ber tven«! 

gl^idl^ tmb l^eUt§ fe^ ; t^^ «unglÄji mif mir| M Mi 

iiie 0e|i&rtegia(la;f(^en/ jte^ ble üianen. D laf 

SWlt frotrimeid fJet^^^omm mein Öott?; tneitt ^@il l 

ttmjttgc^9; ©a wirb burti^ »pr bir SÄldSl;, biefe fr^ge 

:jeb^tt ÄenW S^i? :i&«l miöetti: i^äJerb* i(d|;t^ 

itiei» |ell^ i^r ^lÄct tnei« meiBem tpbetglel^i, SSIett' 

#ct : ' ; 1(1/ ^eirr, ritt beittei« 

l /K* u*-wM lA Kiu» w{d& jOie meinen j^teberjej 

lo* ©(t wb' t<& bem f4-«9 ■ 

ben b(mf bejafelenr ©er ^*"V ; 

'^otteg tt?ea mi#. ge^en «♦ SBbg mlrl o ®Dtt, 

^ic^/ Unb % ;^ milllos id^ ^5re fäjiijn ©>e^ge# 

neiimalett9?pd^ fernen/ baß jlimme wel&enj @te Uftjelt 

ieir tWr t^ tt>ie^* ©a pb' wir/ im ^arferiton : ^^ll 

W in^be^ J&bd&jlett pnb/ ttJtrjl jie meberfetjeni! S3{|1 

©en -freuttb/ benlc^iftuf bu nur fromm, |tnb|leniii! 

irben fanb* ^ gut; lÖerWnt burd^ 3<;fi» 

lU ©Ä ruft/ möchte Yoiihttdthen 

@ott,e0 Äebenl ^leltel*t »^«W^Kn. 

' «nft^Ä ein fel^ger^ju: 3^ ©ei^vjifbmmen f{el< 

f'^^^ffe^blr/ berihbn^W trennt jpni^tsspiiglei*' 

titettt leben/ ©ie fette ftiir gejtnnten fromtften^ 61« 

gSetteiT;; bu)»' 0^^oit/ werben «IP in ©btteeiltdt 

tbie mug b<U glM er« 9luf0 »eu jufiimmen W 

fÄ#©lr rettereiner feele min, SSonfettiem tobemeli^ 

f«)nf ''^' ■ '■'■'' ' ' getrennt:; ©«nn^otte^iwf SBrf^Ä^li «ttt» ftPfasMt 3»3r 


4, ©et? Whtt fi0:hm 
tipÄ gattett «tt^, i:^ 
Iinb4ji©enn alle gut^fe^leii 5* 15'tum litt* l#^jmi& 

jynj^^^ttb 0uti^jfmelhe«^ 
^^jniit^i^ !)prt iirt »atejff 
(ar|.bUnf etbig ^infl t^ereinetr«» 

»i»? !wn^ ft^it > SBinn mt 
m$ fTi% entgegen] ö«^ni 
ttnl). e,tt>t0 .Wl uttf leud)f 

■ ':i6^'4^ frp^i^tJ/lfellenl 

im^pi^m y Sn @ott,e$' 
fJabt — im pavftble« 53oit 
fefcln.fw»/ i)on funbctt* 
SÄUttfift |W^ wirb i^^ 
lle^h>'0)tJiebft!ebn, o »iee 
ber^fetti1äJie;t*:&j!ePübie 
,(eele|';/; ; ■ ; ; 

tnörgeiijljjtn'^öoltgnab' Utib 
ti^«|*^eit t>on; bem ,§evml 
t)cr a%ftn0 an^ bei: ^6i 
i^e» iD <^p^tt^ »pn beinern ben^to^ titelet ftfee I l^ebe» 
SäJi»b?ii*l4^aieicib*»e<?be 
«^iebererbr ; aber lebcn^tien* 
p^ ^«srb^V i((^ 'ewig Ua 

2, ^ttmc|'''bi(|^««fttnb 
tvevbe^flfil^^r SÖfeftt 0#l 
benn ^iek fcfebn l^fttntt bdn 
li^t |tt' blr- %bift eiJP*0e»i 
ti^rone;- ^ ©Änj d^bt ^ott> 

^e>¥li(^(eit^ be^^^^e^»' biif 
öwf ; ©et? Miti^- mitibetti 
@bl)ne! Sefuel ^^#^01 
^»ig*^ leben wvjlbttiebeti 
^ottef Jinbem I' M^rpnen^ 
^tn f Un 6b|r]»pf ifbe wu , t 

3v ©u btfli,-^i5rfbbttet!> 
ttteitt! idb bei»! i^euftiif 
in M0 jee? %iruin^ $ite 
ftanam^ b^wter liebe! äße« 
ft>a);* tcfe/ wÄ-^bwr^ |ei> 
Ugfeit 3cD ntiö^f beu ))vö< 
fiiugjurje^eitr t)ir tre«^ 
95er jlbnery bliebet >di($, 
bid^ ^ieb^n^itf mirfcbwÄs 
cfeen l bitf ntttf^tpat^en ! 
Umpfm l fingen l <^mt 
inbiif/ jn^ptt mid^ f((^n>tn# 
«enl 

4» IDe« S}ÄtCf$ teliett 
fdjauen wir ,3ftt;Prt|li ans 
gejtc^ti^pn Ä> ^»^ «w» 
gen ä5ateriliä¥l)eitl Of«:^ 
|er blic^ in jene wJ^V 95ptt 
tp^nberbaren l)etl$ bifl b« l 
@ie^|l wtt^berbar^ wabr» 

3^ ^- ,','"'' 3*4 iJa^eti^t un&tf tt>iä!elt; 

5♦ N 5er#af! tttt^ . y C^fug Sbtlfittli ^50ttc attt! ?9^^^/ bei)bt¥ ittta«(iM &4rtt 1 

ttieberl lii^el ba^f im |i«u« leiß' entfejfetty 6*ö!>ltttttit 

6«lJß<iguttbPlV anttjen fit ©otte« li*t/ Unb bi(^ 

Ic^gloubfl - f[el&titiifottttettfl#e;®atm 

imlnx $Do# 6<tt an feto feine M\ät, Sefu^ blicfl 

grabet na^t i>er ^ewr fem feij«, Unb mit ^ncikpCih 

gto^e^ mv! »oUbira#t; lenb mihfen: ghgeU n>erb* 

fc'irum Ibrt er «nfetr üams icl(» bann ni(l)tftnfeii/9iic^t 

mein» J^ei% , t ©n^big l in Iwjl »erge^n ? 

^«M.ÄSi 4-0MmttwttM(i# 

®alb f ommt u mit feinem ^^^^ , ^^stmtxi, bmfim 

*^^^^' / etttrifner amerV '^omw 

7* SSJie freuV icij betti ju mir! id& bein erbarm«; 

mi*, Sefu^ (SW/ 25aß ^abe bi* mf^pj" 

a^iranfÄngunbbalenbel ^^ £«««8^ j^/«^ 

einj!,Uritrerbtt&imtobe J^« ^?^ ?^^^ f^^^ 

meinen geif! Im, Sml "^^ '^f^^f ' If Ä 

inbeinebanbel^ttJigSBerb' »fi^«^? fc^weigen aBettum 

i*, ^err, bort Pben ^<>ci^ mtd^ ^erum* 

6, ^m mW f^itmnmf Unb |U er mit bk n^U Unb tt 
i^m ^than ©d^att^ i0/ fü^rt mid^ Wp Bo td^ iti 
(Kotttmfe : bu (ieie I ®ot* Ijeir; tmd Iteife 3^« ««^ 
S<^6teött>cd5fet SBalftnbMelttrjenUibeht 

2Öa6 ifl bea teBen« wfiy? 

S)jct ^m mt toUWtn^tu* 5(m ttbenb war mel« l^erj 

412^ 4J (lei tnoraen Ö^"' Utib^ mft bem ne«m 

S* ttJia mid^/ freV bött Ö^Äm unb fdmerj. 
forgen> te bctttet! gute 4* ®oWte,@ott/beftt 

freutt. 58iö ^ie^et l&alf|l fegen ©tetli meine juwr« 

l>u> »^eirr! «obffng'i^m, Wt* 3(ttf atten meitteti 

«lerne feelel £o6|ttta* i|m, «>^g«tt OBarll bu mein lieil 

«ttb ersWe; OBiett^ett, wie «nblid^t SBielto'Puwir 

guMMtl (0 Mll SBo^itt Id^ :0er 

^laVrmml »arbeitte «.ä* fottl bttr gebuM 

mhim'mtmhMm f^^ pret|in rmg* 

h^U ©« leiteten iutit siel ^^^*1 ®^i^' grofiftttb belne 

MtW mit bemen fegeti ^^^^J«^** M ''^^'^V^ 

Wnb grogerifreuben biel. ^^"JfÖ 25t* jpretfen , btc^ 

K 3; U«b gegen bicfe fr^u« Icigte^ ffe^en ee» nodj bei» 

8e»(D«)et;n)er Jublet |te?) lpb|ef«ng: 3*4 . h : gal^iceöttDedlJelt 

be«, |)«nft (einen vtmbjn y. «frohem fe^^i 

f uramer »tel^ Unlj fftlirt un« i^^^ fummer ; ©atin »ecf t 

ttft^er an b^d jteU - i^n QJott, wglanjet», 

ir* 3ttftetem»i*(elfre{ii ^«J >9tttte (etner^fjfem 

etblöljet, altert, greife^ vtyöi sffio^rauf benn, fro« 

Unb ge^t jur ewflf eit. mib f^t^mtxtm, 3lttc^ wem» un^ 

fc^wthben felbjt: bie fc^rl^ trennung bro^tt SÖer gut 

ten. Slttf feiüe« mijrfd&en iji ftnbet gute^ Satleöen 

gröften; Unb W&nWt; unb im tob% JDort fanti 

n\d9tf)mriW mbma0 mein wir ung »teber, U«^ 

einft mit llfinab in tobe«« fittgw wonnelieber^ 1®p|l? 

nac^t auf/ unb: gut ij^yn unr 

3* ©tttt^ar ho*aire& ^^Xmm^^m^ 

Benb/^eriietttembem P«i«««»m 

jair/ 3tt lebeit^fälle itres ^ ^ 

Üeiib, Ä freunbeti fr&J)* 2)ieL S^un fwut euO)' Hellen k. 

gef^iebett, ^b liegt nnb 4i4*A) Öleneu^feai 

W^li ^^^^^ 2Öir < «uuf meinet lebeng ireife; 

wwttf^ctt pottee ruV l)in^ gro^^ tret» id^ meine waö^ 

«b Sn unfrer freunbe ftiaef f ^^^t m^wi^ frommer # 

P<^y geri»eife* ^err, mitg«* 

4^mwi\$r^mm bet 7«b mit |e(attg : 1^ 

fenUt i«^0 grab! Unange« fm^^^^^m^ 

melbet fobert ^er tot» Ut ^^^^"* 

menfcfeen ab, ; %ti>% lauem j?» pidi^ fd^recfe ni# 

frä^Ung^wetev 3Bsl)noft berjufiunftnad^t, ©iemei* 

»erwei^te bldto^ OBeDon nen <)fab unt^öttetl ®e| w?ifi> dB tti*t hmäf btkt 2, ^tttr h^rUiürmb 

tm ^(timW i* fölften iiwgen ee» hitßt 

Äen' ^«iWßif ■ tti*t V i>ai i)*»ftof ne jöJ^ir (gUt ^eU 

ijo(jb:^ttjl> »itflaiJtittbei»« % lieb gefungen, gfitf le«; 

t«m ltd&t> Ab* i* i*tt htt^ wio^lfa^rt> troj! utife 

IÖii»erW*:V i^t^, g^r frieb» unb tu]&V 

ttteltt j)fab,; Sc|> Witt i^it ^^^ Ö«^««««"* 
fjceubigi je^ctw- ^cfe weif/ ' 3- Ä<if0 <tud^ bieg jä^k 

biin e»lg wetfei: >«t^ ^«t gcfegnet fet^it^ 2^0« bu un« 

f|n für wid) eir(el&ett« 3B^I ticu gigebeti» SSetleil^' öti* 

bu wrj^iingliv glM pber fmfrl bief traft iffbctn, Sti 

itot^ , ^^ fc» ali(i& kbetuöber biiner furd^l: p Ubett* ©ii 

töb^ !Kw^ niiii pto bejlen f^fi^ejl «nf, iittbbütJcr* 

biÄf : roe^tf! I)« mmrd^cnglM/ 

f»b<r f^^v ©af >tt mein «^«^»«Wt |tr<iJ«u , 

l^etf j titelt quälen» t>it, txitU 4, @ieb tt^g> woftm e«, 

tter (eben^tdöt ^irm / Ibit hxt QtfhUt , t>i^ leben« ta^' 

töitt fd^ e^ beWett» Sn «nb fmbem 2)o* ff^ftbet/ 

beineir l^anb ^e^t mctnc geit t to bÄö glft^ betf weit/ ®o 

i^a^ mid^ benwegguremg« gteb un« heu| uttb leiten« 

feit 9^ur felig einji »oSenf @teb tiüi; gugleid^ ein fvtus 

ben* big beyj, Uttb lÄ^un« nie 

In notMnb fc^metj/ ©ie 

S)je|. sillein ©Ott in W^Vm* glfi(füdi>ertt beneiben* v < 

MYj*ott ruft bcif 5v W beinern bolfe »5* 

> vy fonn* «nb terti(|) 3n biefential^tfewies 

ft^afftbenntonb/^alja^t ber» CIrbame Uxmth^s 

bavnac^ jö tbellen» @t nen bit^, Unbbeifl&ebrangji 

#Ä{ft e$>b«f man ftdifer tenglieber*. ©iebalMjn 

ttoljttt, lltib ^ei^t W leis: iebet guten t^aty finb lǤ 

tetteU,en; erorbnetjö^re, \,x^, mn, mit§eUnnb 

ttÄgnnbnacl^t; Siuf, la^t ratb; 3(uf «nfemjfiriiw. 

«n^.t^, bem ©Ott ber nteber; 

Ö^tST' '^'"'^ "'^ 6; D«« «ei^beit «nbge. 

v«9iew9euefl. ^ «(bttgfeit Siuf (einem WU 

36 4 t^ws 32^8 S<x\u^m^^d*- throne J tiCi% tttgettb Unb 
|ttfi:leben]^ctt 3n itnfcrm 
ianbe wo^ne ; ©af beu' 
ttttb Uel^e beio un^ fej) } ©iel, 
Itcber SfÄter/ bU$ Derfel^' 
3tt (^tljlo betttim ©o^nel 

aeie^utt raft titt^ ©oft K, 

4lO*^t ung ttete« 
5Soif ©Ott, i^nanjubetenl 
SSoi! ©Ott, b« unfern U* 
Un föil^er ^at ttaft aege* 

3* SBti?etbettp't(gerwan« 
bem SSon einem jal^t jum 
«ttbem; ©ie fcbneille flucfet 
berfluttben SBirb laumöon 
Krt^' ewpfuttbenf - 

3* Uttb biefe wanbertftge 
6thb nie ganj fr«^ »Ott 
Diage ; 2luf bovnenDottctt 
ttjegen ©el)n toiir bemötÄb' 
entgegen, 

thätter S3e^f(i^ivewm«nge« 
»ttter Betn eilen, »or ge« 
fÄt)ifm ©ie finbeif ju be» 
»a^ren; 

. j> @o eilet i>i>UitHtf 
mm ^u^ ®0ttf mit »tttev» 
(ämtvif jSenntröbfÄlgtpet« 
Ut bli^m, a>le feinen^^jit 

6* S)u f)tttsr «nfevf lei 
Bm^, gitwa^^! ei5ijlt)esjs 
Seöen^/ lij^it unfevm tl?Utt nnb twiben / Mu ÄtugtbieK; 
j^öter bleibe«»; :^ ; 

7» gfi? tnic^ audöi tt)it^ 
btt fotfgenv ^enn neu Jnjt . 
jebem ^morgen, Sil ; beitie^ 
Daterttccue/ ^!tt i^ witb' 
banf bat freue* 

8f Ä&if* ferner unfet! Ue« ^en, Unb etl^unf bei^june«; 
iftxif ©d^enf btt in unfern' 
leiben Un^ beine« geljltej 
fifeuben^ ; ■■' '\V'\-^ '7-; 

9* ©ieb un0 unb aüen 
benen , 3i)(e ftd^ öon^erjett, 
(ebnen ^ 3ü tbunnacbbeis 
nem tvilien/ 5ltt(^ fwft, i|tt 
ju eiffttttettK 

' 10, X?ertP/tt)eb«bubeit 
fliegen; Saf tttettfc()cnUelie 
ftegenV U«b ba^ wo t^rduen 
piepen; @idi^ beinah tw|i 
e;vgie§em 

II* @|3n(l^ beittcnmifc 
ben fegen/ 3» allen unfern 
tt5egett» Sai giro^cn iinö 
aud) f leinen ©ie gnaben» 
fonne fc(?elttem 

w/^?ilf gnabij ÄÄ^B 
Imfen, (5Jieb frolHia^ege« 

banfctt ^en jjuten (b#e«^ 
feelettr'SiewmitWtt)«* 
m»tb quälen^ 

13* aSoü Alfentr X^eitl 
i?ej^l€ibe Un$ beinen geilt 
auf«j neue, ?5engeijl, b«^ 
un§ regiere, Unb fo j««» 
.l)tmm$t fttl)yet ■ '* - ' 
14» 3:)iel «Wert , 9lad& beinern mW nun ntetne fÄnbctt Sitte »ur 

iieMertJD §etrl buvc^bctt be^ tic^tev^ t^m! 2l«d^ 

5)ir le&ert-/ 3ttW neuert tvai^ i(^ get^^n , ben aoU* 

toe Äebeiil > . - lenlSÄeinef ^ottee ju er« 

mn 3eftti»et; tu meine tc., ja^ir gebac|>t r Me^ iff ;tjp.r 

freife/.^i^ Wifge^t i#t jebcmi«öe iÖ^etttefiinb' unb: 

^eJl:!grö?i^ttieir|m,fiTib ^„gettb «6: ttJie'feiget 

■*»!'^^9?#/,.f?i^«^^}'f «ß^ m bie wagel me ftttll: 

ter ewigfeitl ^, mtt em| j^-^j 5^^^ ^indS l ^Am i(& fö 

im an8e|t*te.|iufr j>ei: tob ^^ (^^^ ^^^ ^^^^^^u 

tmg juttt 0ertd&te, Uttbt>er* ßefieh? ift bie frone, ©ie 

werfungotjct^etiairbbort bettfi:6mmett®ottw^ie«l' 

ewig uttfet: tWl Mr, fo wie id) Mn, ge* 

^ 2* ;(Se^Ie>ii>if'-e« tti^t w^^^^ 

Ä?^^ "t^r^l >^ttt bejirebeni' 3ti(^tig^ 

*?A*''rl1'l^*'.''S^^'^ Wtmm mit Inben 

©Ott ruft, jur ewtgfeit? |,/^„^ ^^^^^ ^e^l|^ j^, ^^ 

3f 9i^#bitti#i)iettetd&t emtgfett! 

bem , jiete SJJjeiner lur jge« , " 

meinen b^|tt : SBittfl aud& , mi Sittetn ® ott Cit bct W tc 

bnbic^, mefb t>fe(e/^^ie« j^n e?Su« ^ott, b\x 

jcm ttel»mtilei(i>t|tttnna|tt^ 41ö^ 4^ bifl bcr .^eti 

' i^^'' i^ !*^ ^^^ ^^^^9 ber jeit Unb «ju* beremtg. 

wen Söie^er ew'f ba^in feite«, Sag tm duc^ jel^t 

gefaxten! 6tttb^ttodS),i?tcIe mit freubi^fett ©üin ^o^e« 

X«^re meitt? Ober rann'd lob tjerbreitem €tnia^tiil 

t>aa letzte (e^i , (i6evmatbaWtt; SBembönf 

^ 4- ' SSiti ein fd&iff , »oti f ^'^i,®ott,b«ttd) nodb bin? 

pAvfen «jittbengortgeiriji'en/ 0lttr| beiner gnarnnbgftte^ 

36 5 «♦ £>i*, 3S<>; Sa^i^e^jrfföm: -^ ;3» ^i^> Äi^er^ bid^: 

iÄl(& evg^brn J ^«> bett 
lein »ee^fel treffen Um^ 
SJfttrau* id^ fwV wteitt le« 
tem SÖir Mäfjen «tib «^^ü 
flel)tt buyÄ bi^ ; Tm ^ 
mji unoeifattbeifUcj^ : tm^ 
t^ftvjl/ jinb btfl Mttb lileitf 

bef^,.;.; . ;>. ;••■:'■; ,,:,/:• 

beinetvm':, i9Jlt|ulbmi«: 
jtt begegnctt ; Stn iebem möts 
gen mxb fte heu , löiit »pl^U 
t^un lin^ I« ftgiten» : Sßon. 
«ugetti^licf jir augenblicf. 
mit »Ott t^if (let^ ncuie^ gltta 
Sß<>^lt^^tig^j#ftoiTenf ; / 

4» JDn J&«fl audS) im wr« 
Holnen Mt SKtc^ »«terü?^ 
geleitet, Unb/ tt?enrt mein 
r)ei;ji »Ott forftm war/ 5}^ir, 
f roji üttb bölf bereitet. Sso« 
fiftnurfeclepreif it^bid^i; 
mfi mm fiber#' id& 
inidb, (Sott r betner jweifen^ unb «nbem banbeln; S^ein, 
geijt belebe iftvy. unb:<mut^^ 
£>idS>, -ö bu «tterl^tWef 
gut, ttnb nid^t bie:tt)e(tsn 
Rieben» * ; 

i^ ©iiewelij^i#btlbi^ 

ireik vä^i Mt'Mihit 
»iett jufiiebA; Um^e^rt 
frwbett(,^rttejtj^ fÜSÄgelf 
f^ort jie|t bemSbett* '^ter 
iH i« nur wein vrfifttttg«« 
ftanb t gm biweJijlineitt 
»aterlanb; Mi0p:^txx^ 
I«g wicj^ tifÄdbtert; 

i Ö tel^w f^I^jl mi^ 
«eine jeit SÄidbt nieieUcb 
anjutt^enben ^1 tXtib J^f ben 
lauf äur emgf eit: ^t bor» 
fidbt midb. »oöenbün;^ ©er 
tage laj! erleid^^ve witv S5i« 
meine ru6e einjl ■ bet^ bir; 
Äein^ w^dbfet »^iter fibret^ 5i SSergteb ntir bieger 
MuftefcbulbQ5(m ben»er« 
fiopnen tagen; Unb la^ 
ttiidb beine »aterbulb Qllod) 
ferner fcbonenb tragen* M^ 
beineh feg:n aiif mir rubit/ 
Unb iiijii lebenllang mlc^ 
t^iin 9?adb beinern »obig«* 
fÄäen/ 

6» ©ieb nene Infi nnb 
neue fraft, 9>or birgetecfet 
inwanbeW^err, laßmi# ; ga^re^aeitettf- 

^'l^t Vi: neuen j^be«! 
(cU^t »br ■ mir ibie tiilur ; 
Ünb {onfte; -lüfte rpeN 
t:>urc^ bit s>«rifingte fliirj 
(Jmpor öu« ifeiner bätte 
tirangt jtcb betriunje balm } 
©er »albcr bbejiae a5<* 

Übt ber »ugelpiaiwu. %«Witt3i 331 5?&ikÄÄW&^««^ ^'^'^ fraftl :|te^ t)on^&et^ 

f^ptt^Ä^ehb' Hm' i^^ Oeb pttmelftn* - 

WnH iÄ bem jlÄe-j?^fiett - ;-; ; : ^ ^;, «, ,, v 

Ä> iittb aScö5|elf{^witti ^ ^ ©cnn <tad| jurfreubc 

fiijtt ^($ M^ bem fci^taf gab unl ©ott üluf btelef 

eiitpdt;» . V ' wett b«^ lebett> Unb W 

4^'^ie#t im blÄ- »eüPfenWÄc^bemtob'^e^ 

iteiSe3|lr©*6pfer, Dein *»'>«»^ me^v ju geben. ^ ;^ 

Altar ; ttttb o)?f(r mne| s*; SSie fromme linber 

f «|tbe SSeifit bir bo^ junge f 5tink mx 3« froher ielni 

jalr» il'bHngt bie ete fdli leben ; ^^um l^at ?ber 

bÄfte ^eV bleuen wiMett SSate^WonaU^ierÄ^bf« 

hin Uttb fid^meben^ bvit^ iin^^egebe«;^ ^ - 

He tapie gobjtngt bieter«|e ^^ ^^^ f,&^Unglwa^e 

''^^t. ' ?>au*tieinmunb, Uablul«» 

.5^ St|^ f<&««' i^» ttÄc^/ lung we^tt^bte »eg^tr: JKm 
unbi.fdimlttge . SSöll bani -l^immel jeugtMoon fehtem 
ml(^ ottf ju bir* ©(1^0* bnnb -3Der fcfebne/ «genbi)« 
pfeif aUerr^irtge/Pefegnejl ge«; ^ ^ 

je^fl btt tturr mtit Uttf^ 5, iJn^ awen , Mber> 

^^^M^^M^ Berg unb watb SJeÄben 
Wmi^f>ttm% t(m (eine gn«b^ Unb feine^tid* 
^n^lpben , ,3^tt „ b^ ben menf ^r&^e ((feaUt SiTml^al? 

6*4pb|!ttg'i^m> meine 6* S>te felberwaren^art 
fcele/ ^emigott, berfwttis unb »ei^, 2^er erbe fi^of 
be« Waiftl, «obfing» i^m *erf*lo|rem®ot^W]&erab, 

- e^ :B^i ^ ^(i^H^titm . 7^ Bm fieitrer ßxm fficft 
»nb {?«rtew, 2Benn ttntrtntt 

f a«ie« ftrctttt / @ejn lom 
»tttd be* tiÄ<J&bÄ5r^ emte 

9» 2ftt0frc»^9ttabe!^tei 
fcev §err 60 fä)6ti , bi« erbe 
wetben. ?8^>«tf |u fernem 
»>oMf«^it er ©er fifüdifte 
diefer eKbenl 

' :io» ©*ruttt tvoKen »ir 
«ttd&ltel&en gern, Ä wir 
»Ott U)m g^ttomtr»en , Unb 
iblid^ werben utifettn 
S^nm f Su bem bereittjl »it 

ii> SBte eitern t^rewjAr* 
Je» for)tt Ofe frü^lingöblus 
jncn tDeifcn; 6i> seigt uttö 
©Ott auf erbeti fd)pn jÖJle 
feine flemc f reifem 

la« aSlrfc^aunbtewuns 
ber feiner ^anb %\\% unfern 
tiefen fernen, Hnb tt>tjifen, 
unjfer »aterlftnb ^ji ober je* 
neu it^rnen«. 

13, 9Iuf nnferm leben 
fd)4»imtnt/ttjie fc^aum, @in 
«?e»i3 tn4^* unb fuminer; SD«i5 leben iflfittÄgeti« 
trautttv^f^er tob ein^tTjet 
Icijluiimiterf 

14* ISir jy?cn frenbi^ 
in ben flan^/ tmm^ 
t>li%i fced^t/ ilttb gjrin^ 
tt)urtnem i^ren raub^ iSeti 
€ott im« anfert^edetf ' 

%xt fieo lob «nb ebr'bentjf, 

>i>^T i^öbpngtüteber 
-HhÄl* X ben frä^liitg 
f(|«ffr/ @i5tt, berbenwbs 
lr«l« f(^mÄaeetl ^reie fe^ 
iftm/e^re, flarfunblrÄft, 
J>er, ttj«r er fd^ttf/ bepii 
cfet! J)er ^?err erfdiafft; 
ber^err erhalt; ^r Mt 
«ttb feinet feine, «tieit So&s 
finget i^m? gefc^bpfeJ 

3» ©ftö Iattb> bal etH 
erflorbett lag , €r»ad&t üttb 
lebt nitn wieber/ €« iltJ? 
tuet jeben neuen tag^ ©ein 
fegen neu ^emteber* tat 
wurm, ber in \ix^ jlaube 
lebt, 25er bogel, ber in 
l&ftenfcfewebt, (Erfreut ft(& 
feine« lebend» 

3,$5ererbe«ntli6ifleew 
iö|!gtj erweitert glatijt bei; 
l(>lmntel* ©ebirg unb t^ut 
unb WÄlb erflingt SSbnt 
freubigent getfinmiel j Un& 
»oll erbatmen fc^aut^'ab; 
jDer allen fe»n ut?b ](eben 
gab, Oiuf feiner fdl^pfung 
tvevle^. v^ 

4f jDer %tmm: m m 0^1- @« Hefe*: *« f mr «u| 5ri|ni 
Üiib Äet fe!& Sem. «ofei M m> ^««^ » ,f^«tf «>» 
fftigette Q^mPin^ frp^ltf wehr Ö^l««0^ ' /lä^ ^^^^WM manttauf fetti 0^ Ünti 

*^4^^ ^otfe;^ :fp«- fete^^#* tieb erfcJfe^aefc; 

tie,0«ö$erftV4lt#«|egnen6 ^ÄrifbiirU^ 1>em;^wfÄle| 

tt^l^ JUtte^ Ätp«t;pfetty ^clfc^ert>«traut bie'pa^ 

üp »öntie , V^i^ miinlkb bev erbe ;^$tt bitrd& f»*i?»tmft 

f tt?|(j^te: til*i ? : :g^etnb jutterjttöt deinen (Sott m^ 

pf| ber len j (tcö tiieber jweif<lt md&t, 1D4| er reiö^is 

^ttbie bfllber, (wf ^iepr* ud^ Ätfeit ftjerbe^ ^®itt: 

SDte Irjlorkne tjatür gebet mtumWan^mdnhcinfH 

wfeb<^tt>lr!et«>ieber^D^fre gubeViic^t mein lofeäefitttg*; 

meinem' ■■@db^pfer^;böttf^;,. -■•-.;'■-;: ^ly.vjv 

^riif i^tt fr5|lt(§ ttiein 0e« C^tt einem ^rubUnsemor» 

. av Jeine tvtnte^ffÄrMft ' «DieL^ommt ber lu mit ic^ 
^eiilen S^urÄ bie tuft jer^ a fsts OÖftie^ t5nt uni 

Pretibi^Of: Qg^ej^ÄUne 4^3^ Xö mldj fi^#f 

fegel eile« SÖkNr o^ne {fer fc^aa I ©djoti »ed t bie 

furcht Äufa nieer* JÖfebie fröi^e «ac^tigal ©enlA^len: . 

nefeel tttth ctttflle^etti ISJie maijienmprgett ; Unb frp^ 

iwriöngt bie fiur nun ijll b«0rö§t ^Dom t>53el^ot> 

iSSiel ber *af ifjöp» @tel$t älfoj: «nb M i>i^ 

|Äl ti^Wirtl «« W9«rs fijim' emilor, äDklttrjvife 

tettblübent SJ^pitveinem Kd^t ijcrbi^rgeöf 

P'^irSn^Mf ^ -^^^t^Cerd)'eri^#mtf 

|)reH tbtt meittjg^l^aal f^ifc^et auUnbfc^ÄtteJtjt^ 

; 3» S©U bie: l^cerben Auf ben rcknt^4u S>i>m JbrÄM 

*en felbertt Slu^ig weiben ; Uifcen acjteber :■ @ie f(|tt?e&t 

«>te.fi>milb ^Pttpettaf^rt; M«b#n5rir:fÄttn^.jei«'(>l^ 

-^^ '■ ■'■ ' ' ■ W liiet^if. ' ^ ^^' ^v Hob uttt>j^af/?i|i?ofyi4rt bhn^^cirrn, bö? tv^it unb ji(WW «itipr S^it:b 

IP^^rewt, ^elit Arsens tiraffc^Wf , «^^if? W^<I«M 

Ueb' ju fin^e«*- ■ ^ ^^ " « • ' ^a itingg ttiein äuge , " ^ell 

lttft;©^^#feifertuitöbtös «»^J>«tßW»: ö>?Ö^« t : Ä 

tfee* wenn bte0 ieoctt cmfl üiie« 

däf buntem fe.^SDanft^^'^^^^^^^ ;. iv "i 

fVeitbigblrft Weben, ©ir (Sommer.) -'i 

b(mft beiP Imrte btenetts ^i-iw . ,..„ . . 

MtDövm , \ ^i< fci^mcttej?« . m^piixom^m^t. 

hmr f«e«f $0» iawv Ö« vi /i 'Sffi^^Sf "•".«"(! 

IperPlP etttjc6tt>ebeö. , *+4f% Jt )|e\; ijl atti« 

fi:i^^^ ?t^ S ifebetneieiti mm^ 

WP- - /v /;^ SBobWif fSau'/ auf # 

^ 7*^^«^ wilb in rtew l^tt ^uvett>' ^h^ aUeu bei««» 

biillc()t pjceij! ^i(^> bei:»^ freatui;eu:€tfl)li(fHci>> (Jtteif 

Jn buntler nacOt: gejpetfc föntet, W^^i t r &m^ ^335 
bit^mmmMmp tfi*att«tiö0:öeitlöe^ «fegt 

l«rf»f5p^wgeri#:^iits bie n>olfe, «ÖPtt ionrtctti 
drangt »oH betttcm 0ät i^^tt^m^nittiMy^t^ l»onn<r|:i ^feerge gittern SJon j^it {enftcft l^i^fe «l^rtegciv 
Ifetnc^ Donnert madj^t ! ©et Ä@ii&|[ niUt«nfohttmf(^«mj 
j!oIieJSnb^Met> Sßttf ^^^U(| mit ;5emeni;^fe$^ 

Mti\ 30, 1)1? |eitt l&ctenb ntSnc^e^afc* en^rt^yUnl^ 
li(ft>. ^ ^ ' : : mm , p q«ea ^^«^ k%Vüfif 

let^rquMenbcaufbUMm ^ ' f • V^;;;^^^ ■ '; - 

t»ie -l^lnfet^^^tt He Ms Ä^?J*3efüe:|)|tflite?h'^ih 
r#m«c^enbi?;matuif l-^ie '^/git' jä^^ril|4|eH 

lÄfte :># «mlety^Ünb jble frötMei^ g^eil / ^©eiifkr« 

geiiC^5#^fħ(en @üi^ ttit^t l&^it »iU; ^ottubi^nf un|) 

tne^r trag* «nb fcl^iDeif* ^ott >^et« , ©af »r betttj^i^e«« 

(|ittd&t;t beiK bbtitter fti^rt^i» ^elfev^te y ria^t Ä UMi 

get>, $)ic |(nflem mpife« t)m i^ott getufeü %«t* ; 

|[le|«;4©et:^ftomhiiöt bitte ^ Mi (?><.*. Y;^<rtri^iifir^d^< 

4v ;S9Ht tttüt^ im aijgc« tte^'fi-uti&t b^frie^t^u W 
inm feitt|flb:^95eWfi^t^Ät ftÄ ' ' ' : '- - :; 

IS?"S^l^f^ Sir '»* i(i)otf tteltu« i;»at 

'■2ittf!-5pvii[et®6ttg6 mübe^: 'iffi»' , . ,:■ :-;;v. >';:;;, *:c. 

^t ip, berfeg€tt ft^icet> ;4* ©enn i^etl> «^<»W 
.Unb:,l«^ämt>c>9e^e Sßpft ' vv(i^ fegt:uttb,tj^e%:©# 
:tjati5rptb erqiiidPU .^ , ħ jti^(ic^|59/ »jAt» 

J&tn^l, ©Ott, bem mru«ö ^<^ ^«^ jiutxlft^junbl^ 
i<Öt b«nfi>4Mta^'tt/S) lai Jfi^«3^ ;^ w , ; #JV(>(1> 33? mb min ®ie^t «tir ber 


9* todd Mctt«tuiri«rWfi|t 
»ev a« jicj&l:, witttt ll^r fwurib, 

bu iii iieujat Sil öÄrer^ 
ein ptet: fomeV <>^ 0M ■/■ ,' gguöij; mit um« 
geltet, ©ei&tWöttMefotme 
ttfeb«/ Höfe #f (MffEfKifttt 

B^tt^j^imittel »teber» ©«f 
fd&6«e i4r ijlttutt ent jlo^tt : 

fiott ©wjJä^ We «tttfMte», 

felifert ^ie leite J^Ä 
«eigt tl^if I^Ättpt: ©edl^eirbÄ 
f{e$ !altev J^aud^ etttloitH 
$ie f(Ni;enraä[fen>)^Ibev^ 

2* iSetlajfetfMtbUWc 
f[ttr> €tttwbgt öoji %em 
fegen: ^ntfrdftet Met bie' 
ttatur ^er tvmteri^u^' ent« 
gegen t Sn fd^aai^en aBge« 
tl)etft, entflie^n ©le ö^gel 
tjor bet JaltV »Bb lie^ii* 
Sßeit ober lanb nnb nteeire t 
Q^ott nimmt ber wanbern« 
ben W an> 58eaetd&nett](>» 
nen i^w ba^n Unb fSttigt 
i^tfi^m* '' ■■■■'': 

iSfUna, feine ntettfd&efl> 
«oiU e¥ i^terSfmmnterfelbff 
jjeiffovgent 3« f^iner^ut^ 
»eifttJauen »i«; 9lett »t«> 
ft#benmojtgem €rf*Ä^^ 
bÄf n>ir in ft(^evl&ett Jbe« ' 
nngeflämen nti^nben ^üt^t* 
ginnen ünb^oKenben« 3{u^t 
g^i# ble-erbeiv^bpcfe gei« 
whM @i^ nn* , iixja nnfejp 

leben ttÄ^^t IRit »iiterU^e^ 
^toem ; 

, 4vSSie ftn^fid&onnnfri^ 
f itmmem i^% ^oh;feinet 
gütrg^beti, S5om (egen,^ 
ber un^ tiS Jim {oÄ> 9Bom 

3?* >?* 338 ,, S#e$seiteii. -A . 

@j)tt ®a^ lÄti& fffccn föt bw ifelbcr fegm tm^ , ^i 

ben »tnt«rbrpt)> ©em»ic6 för ben fc^lumniec ben ii^r 

ieirt futte» geöett^ Unb iuR ; ^ ' 

«oeiii, be« ii«k7^«rj et» jj» Ä (tlberfiMfbetiea gei 

frent iltib iltt^'fra lebend ^atit> mmMt bcrg«; l^öi 

!«Äft«pfjit;^tfeft«uebeif gel, tt)al «nblÄ^ m 

" ' « sr<l» » uhftr icBctt ÄtiA »^^*^ ^^ ^^^ Ä^! 

tyefl>{Ä^V^«te^tyb«$felV «"Pre^ ««IM: r ;^; . ;: , 

im «tten^ ©«Profil benrt : 3» S)(« tthi^pfU^m 

rebit/ bist itlm^l'^r f^Ät^ Hc;fi*C3t;n4b«fti 

bei bte fcfewacbe« gisrn bc« Irn^ fegen^tJtyÜ' fgiitiÄ 

f<feu|t> SDle:itt6bmtyagty ttttbutt$ftWÄ0i(;!l ' 

bte änteifftült/: ©fe nab* 4, s>o(ft tiicbt öeraufcfo 

i aöobi «a^ity t^iebeltt ffltt^rbrttf^ ::; , , . r ^^^^ 

<ingefti(^täm leiij beg lebend ; ,5* ;6ö t^ut. , tt?Äl atibfe 

fivc|)ettr:!©ie fiktbcn il^m IVgttcnlantt/ Singuteriinb 

jiigetib nti|t Swt i^etbj! be^ beft^etbneif man« ; @»c(?t 

«fte^ Pii(^<jtt I Söoblbem/ »enn jcttt t^ft^iir Ät 

befekebtt# 1ite(> bemÄbt> fi*Ä/ 9^i# bai5^etfattf(j 

38?i(fjtMJi^^i?^j|rafitnö(i| be^ tti^mö bertt>^ll^ ' ' 

*|^«|^«J*J^«^^^ (eäe#^teMr. 

>v«j«...^ ^ «ti* felWit b«r* n^' 

^.%-&^ii^^^^ 7* itnb m« öiel fircube» 

Snel iJöewKw» bö#cn i(. f^^inm m^^^m •> * 

yi>10 511^^ f^*^ bert bei @ott! wfey.i^^tt 

#ÄO*rA Winter bai^s (o/Va|:ei;li4 Ö#Äp>f^ ■^)p'^if; 
«i.-V V ■■>i'i* f'- v; '-^i' ^■ v- 
i bU ttu^getretttm 00,^ 

ferne Ätrflifl!i|]fcw'ta9e>mo»&l 
utt^ fleiJtte^Jlettet'latigtJJi 
»intetttad^t^j; > Sie tt>ilW 
ungefifimeonteeife, SSerlüttäsJ 
feigen 5e.§.€d)^f?¥f e^re, 

' »f €i! tief ;^biM?'fimttef : 
"le^R ttJfiikerHS^f Äer 
weiten Uf^n ^tM \ " feie^ 
ging, fftttf . taäUdi) ' fröret. 
mcbev> ^litfiwi i^jl gafli^ 
wrä.ii&ren HtcK^" (^r .*itf 
öen winbenij^ ui^^lte ^m 
(^tt>Ältjatrt#^r» i:;^^l5«ti|(i^ 

fc^tteet^fiif'becft^ftei ^@(^l 
ifinnt > 4^v;jlif6we?l?»j#i8^ 
%wett;qs *^S^« mtm tfih 
tj^eU »^ bf J^egoptte« 6te ijtc fwft erneiieKt weubi^. 
58t^ fie beir frfi^ttttgtwictief 
ti>e(fL ^e|tvatttl|4ttibe$ 
ed^^pferaiag^ttlanb« 

mann i^if be» §)to fa» 
nten t S)eii;^(^Jpfer m^t tif^hi 


Hl»?' '•-'* in bee gwibee ttÄ^^ssStf' 
«i>#l» . fti^Jui?imÄ^ gdn$' 
it,:fiyjJ^>vpw Jniv^fe^^ 

(««t i^ b^if mir; Ä# 
b^fc|iei# li^n^^^^r ■ (^&i 

^eitfr ;ett>*geK ifj;4tttt8§t«gE 
«)itbletwinMi ^ lÄtt^^ 
JtÄpt :fein^ij|ibj^e^^ 

bu^-beip^Äuf^«jl^u»t$fbntt<fe 
ober wir! iSx^m^m^ 
ÄaitgUdJi; i^l|Ä;;^ie m ^mmm IglNil Äöi^i^mic^tf: :;5^ ^t f^Hc^t :Beli|f ßjifeln unb g^Ättft tfliN'f^«^tti^i^@cm meinet ^w(l eltt mom«i 

fi^iaicfett #P :uttb fthgier w^^m liej>:®«^|)wl*««^ 

ftd^t!@Wl^tn> mtlön«^ fifö^^« batif I ©e« tienien 

feei^^SUt^ Ud^t : . morgend Hterfett@i9 mit* 

4/vÄ prmir 'i^m m ^'^ ^^ f^^ 

&ri>&äH' wirtelj iulJelf 61^ i(^ \i%\> »tebcv peu iu^ bei? 

■^•■^ - ■■ '^ -^ „er m^'r 
■) '^"iii'T: ^|i*|j;:f;;:^::gL_^^ 

Dmmnnr 

Isis *^?Ü*^'^"f ^ iWÄitJtt^ ^>tl^ t^v. ffljtff «>«» r-.fif ii^ffil** i-^ gent ©em^tt)Oiff#:ttMi«« Ml. ««l«.«. ♦WICH. ;»^J*„l^^|^.JPiWj, .' ",: • ' •■ *?. ,':.f- r^ " ■ < felbejf jt^iitt inac^ gittern t)erw<>U>t^i)aÄefte'-"^' 


m 


i'riC' ii\i :^{cKö^l^bie!t^ lurnftter S^ert 

P Hm m^* icö «n^ei?^ 
«Ufv ; @cl)onÄ jiel itf bann 
mmküfl ^mü^l>0 

= ir^S^ilficbÄg feiner met« 
ttei* t<t0e^'@el&er^er unjferb* 
ti(^lfeit>-^it ; bem rt#en« 
b«t> etrtfi fagev Ä^^ 
mh m wlrentttJtiit STä^ 
nwi(^ i^etite m^t^WM^t 

m<inl gä^Ve jebeiJ wetrict 
tÄ9VfJtd(^but*|eb(ffreub» 

Mr fe^ey 1®anh# re§^^^^ 
" tjftl'i«l&ae^e>ttnb »elttK igittbre; bamt bc^ to* 
be^ i)f{tr;> Saf mein enb* 

i^ ^um f)immcln»e{fe> Unb 
M^, ^rr b^0 tob<4 pwlff«. _ 

'€iel, |^0tt\l«öJ|>tmmcIf w/ 

4dO*^:td)leJ»ewifi* 
Ib^t; , 18atejr> uttfr letttjfjffe^^ 

meitte ;({#r> lltib er^eb«^ 
banfbdr blp -SDert» bei» 
^ttg*t^at i» bei? ii4^t (ji&ei^ 
ipi#/ befttflttb^ijö»^^ 

H^zl SBö^aucifrÄinieiite 
<» ;; ^ 5Öat<i^/: nieiaei jbeü* 
ft(§t> ©«§ mUl^leitier^injl lumw^ltget '^♦i i* «ete j ipfltc^t^iJ&fc tre% 

il^CSelÄ^^ #W^ 
üevgebenl/ @ö#bü»?«^bcii . 
iifeiibm, mti:^-jtt4Seb<Jfsifl. 
efti t^ett beeiebm^ : ;S«?ß«/ 
Jlbifti tld&tc(l;b«i?'f«^it'wi(ö 
j^Ät^« > Imipb tiiiiif nie U»« 
genügt eUi*l«3 ?n|Jiiifö* l vU 

:^^'4.;;^(eute lebVic^^lÄf . 

tneitt leben fepifaf mi(^ 
tta<ib »öllbiJiJ^tem ijlreitc 
^iefe^ ta^e* «u# mid^ 
fmiil SReöbt j« ^anbelri/ 
gieb^Wirbettt*@tSif{e,ltt(V 5* 5ßJenti S?4 J44 SSage^S^te»«; -- 

|ö jtcn ' grab« ^v^i ^ame föif :l^ifanot^ »o%bÄti|lJ!eg|er>a ö 
\fe« latigcit nac|tiSJitbttteln ^jrefe unb aÄte^g brln« 

6* 5lber id^ewitd^^ 6#) 3)«tne beite ^;:'tipt aiif « 
WleberUnb nteinlobÄefang n^^^/ tn^ltt_0Ät|e. ,gro|' 

weine liebe« 0S{6t^ejf «bb ^V' ^^ ©u ^Atjl ytfud^ biefc 

p^W:ft!^nl^tt>iil)^^ id»? ^dttejl btt tiic^t bici) 

iak mmmmmmif. |w me^emri^^ ie^|^ biv ^^17 <7S^e§eaef!e«tetik f ^^«^ % fc^ttjeigenb^uf bette Sf ^f * ^^l^f '-M 

mm^fmmMi W.f>^^ueyeJar!e;,biÄ 

m i^r«i,t)ie litte ^'3. ^^^^^>i*^»g 

T IV H^m ^Ä«^ $»a^ ic^bie^furse lebend* 

«nf erO^ienenbilf; .^^ feiner (oraett^Ä^^^ 

4. §nj!>^amtni*tgtAb {lejwjle nic^t i?ei*pi:ßem . 

gen tage^ mo^eniotl 1l«6 ^^'f t'^ "%.S^^ '«^ 

4f^Q it^iirWW^^i^ tiimmfl bii mlc^ |l«ij«f j« 

30**^ hevytmm^ bJ¥^^Sttmli<§i.un%,|&|em |lf t<|f »eifli^ttl^, .^Äillu ]&ctt$;.^ eiten M fei^* 

((felaf gut (amttttettgi ttetwif tiid^t idilmit m^ 1 W 

ilen tebenöt^g* S<^§t Vuft id^ »erticrenl ©u, N ei^ 

(»ein tt>ol)lt^«tt widfy ^üm |lelt(l eÄ mlrf , . 

meinem jlißimjpift^mad!^* ^m. Anbe t)tr, .^Ä 

4» Sie pifS(l&t{0 Ipmmt mein (ol^lteb öoeife« 7 Wn^ibi 

^^^ tag 1 Sdö at^me frpe t)et morgenjfunbe Ä* iei« 

lüfte : ©er tt)«l6 fwgt tttw tieie gftte frett«! ' 5Beiw id^ 

b^n loblieb öotr ; ^6^ jlimme bic^ glei^ nld^t feile , 3Dt^(|> 

j[««l|Xenb ein A Uwb tein, |[et)|l «nb^ ^Jrjl bu tnicfe; 

»ttle blmnmbftfte/ eteigV i>«; SSatet in ber J^JllJi 

^e«y mein io^ juM^f em» SJÖöPmirlbetttHnbbirtlil 

^*^- - 4»2enr alle meine triel^e/ 

-5* il»b fttaft ergtef e ft* Siagfitigerl a« btt i ©iel 

J)««(t(^t in meine ftek! bemut^^ofirnftmurt^ li«i^f^ 

•*«tf' a% mii ben w<:0 iu Äteur unb seiprfam miir; 34Ö Za^^^^^ 1b4 W iti ftB^t ixim^ 
fti^ beitient blettj!« teiji», WtttMftpi^l/ ^?^W^^« 
'i>;;f beü Ä'6cÄf^ beule fr^f$ |mti!|ett f(^t«er| Ä ÜnH je* 
^i mfi««tteibint" Jw-^iii: 
iri&ebc fitc^ mein itxp l^h 

Unb nutv^ weitt53ÄtieV> ibift ':';*/ 3* Sc|>«ee{|f/ öÄf^ött 

4«d^ kr tob etf^tiMt t^^^tt 
I^IU meiü glaube bdntf »od^ 
fe(t> ÄÄrttt aÖe$ um mi4 
t»eimtS*bir. geholl, 
ti>antt(» wer mtdb Uebt^Diem 
fttrbelttger tief betrübt; 39Ht 
frotttmen t^rittert tiefet; 

4«: 3!u(]^ jte tjcrlif tmeitt 
gjatet ntd)t; ^rüaüfctibre 
l^erjen> ©iebttrojiuttbfifo^e 
ittij^rjtdlty Unb Uitbatibr^ 
■jcl^merieWf Sa> bii: em» |^efi#unb|fi>^ 
M^'r^eltKuliQe^ 
%ttieget(' ■ jivir be« girtclg^ 

fjettfc 0^re{pbn> jtÄ 
b«/ "greifet t)cn%ater, beif 
un$ ■ #ei[et^,^ Utrb iitit be0 
)[6e|tte^ .f tewb^Mnft* ;; - ■] 

ttjcibe r 'Ünb' (cgeii UmUt 
bie erbet t>er fradf^tbaiirti 
«nb ber «c?er^rie?t; ^^ 
lebtunbrnbiittirlfte«/ 3ft 
wafern ütib tri J&ften ; Unb 
it^eitt unb mtl((^ uni>()om$ 

fim*- :,"■■ ^: 'y;';^' 

öom^intmet ©a^freübiö^ 
gewimmcl^ SSotrt <rttfäftn0 
bt« jmttniebergi^rig: ©<nn 
feine ftnber fammelrtv lltt^ 
ll)r »eretrtteg gammeln 5£Snt 
i'^m in tÄttfenb frrac^e» 
■battlK- --^ ^^■■■- '■■ 

4> Srö« iferme wraegt{'^Sbe^ «Ke W-Nv öon dfer ^Ifi^i^ 

|c^einett#i^f rW: N cr If^be^ b«ne Dü^ M, b» 
^WeriV «^%Ä«nb i§ttt;marbirgefSatl 
^ij;-s@tnbmßrti)ttel fu^ :^-j;yj !<^at t#; im« 

443»£SÄt« ■ -^* s« «i« ««f bete 

^WmWm '•f«8«*«''«> ®» oft «« Uli« 

ItnbW «uf> <iy uttfeif unb mein fc^ufe; @o bief 
ll«f t^itiuiti ;€r jlreufttt icfe^cr iebcrnpiV^bie» 

bau ttbema^ ©begaben nie Mtl.^m'^m^imMtm 
etttnjci^i; ©te bctne $a»b -'ji'ji ^ (JSte forine ftn« 

f^W Mm^fMi^ms 443^ 4^ ifetttputtb«!^ 3*8 3;a3e|a#iu — 

hmAnfSnpW' Bott^in^t geltet unter /^.ll^®ötle$ 

(te; ttj^uen; tag mit ffd);^ Un> afite nic^ti 6le ^^Äf ^ ><f|{ 

tattiepfe|Uttflettpjreijctt,bi(^i fbn«e proffrt, ijIu^Deii 

2. ©(*— fbnnenffi^ireri wp«^/ jb(^:Hc6t;l)etttadJt, 
ttiett^ertfrettttb l Bef («p #*aii^emppirlittietteif ferne 
betiJmt^em aUen fc^eint, gttttfeltfteinjie^eiiijlejfnei 
pi auf MeiVlje weit ttttb i:mi^0t1itm 
hmt,^m, Mne §anb^ |[„gen.? - @t^^ fe^^üe mein 

J^tngejl^eut, r .^ac.; Mgcfatt^l ;6Je ft«ff fcfitt 

3. Bie^fpiweftttltJjÄlfi) tag »oPrttigen/ JDa| e^ 
»et:|tnft,85$enn(5if, tier ^erv iweltiem ftelf gelÄttg* -^^e 
ijetfötttie, tt>fti!t, Be^tttejt* ]&Ät^eutemj|8ehi&vt;,SiJRtP 
f^e»*eri:Ucl&lfeltttttb^r«d)t^ ,ber fifeuörnj Mel beftet, 
Unb Aller |[l<ittj tt)wl>:ft& |3oröefafeenml&gef#Ä 
imöf«n#n: ^ ^; SOJelne 0wi^efeMnte»fi^ 

4> Äe Ibtme #lti f e l^et. 

rHii#— Wl ©eri t;«ttb ^^ 3» 5!ftt3eBet;et>1^«5t(!^3e*>rle« 

^e? wolf ifti ; f ui)luttg »e^t fett @e», mein ti^eit^v §ott, 

€J<itticf enb t)on bem {)tmme( öoit mir ! Söa^ w gutejj 

^£t;4 JDie thti)tHtX(i)t,mh mirer»»iefett, ©Ätmeitte 

iftniM mtW ; feete birl l^i^ji;, Ipgjl bu 

5-$iö^/ ©d)&^fer; btt ;t«i*, *nit gij^Mb tob feer^ 

hm S»ater, Mft9^oc|>U*t, öW »«^5 m*tne fd)#^ 

^cnit aUeff bunfel iHl 5Dtt Seiteflmic&mttt>aterarmen; 

ftt()rej?fttnö ben ((Plummer SJoÄ wrf^onen, »oßerkr« 

«»a#i|iJ>ttl 4* ©ie^iei^t big ittwrfrw 

6. Uttbruf(ln»0/tre«ft l^en morgen sOJetttentr leibe 

Mjir att^gerübt. Mit neuer fünfte ru^% ^ur0 bi* 

fortttet ©ottlflfiutVgrwitt (d)lafi(l)öbnefor0Ctt|«lÖentt 

eudb f reuttblid) jtt ftc^ jicbn* i* f<*l«f^/ w<i*efl bu. ©eeP 

Ö liebt iburllnberl liebet »«bleib bcfcblüd) bin Salt» 

i^ttl ; aömacbtiäübermirilBi^ttb 

burcb ein feiy etibe 0Reine 

I5lei, iaj«be munter mein jc, tage bier voßettbe* 

^^Öt vi werbe mu^ (Kel/^^ttttruben^irewilber w. 
ter , U«b bejftbr be« bÄtts . ^ ^ » ^err> ber btt 
ler^idSft: t^otfeel fwe 44/* «1/ wfr bo* )«« Ig« I ©id(> bet* i(& fm^(id& am "^tmi^, in fectnc nad^t: 

Scft WMm jeHtige ©ei; 6i t>(*tm fd^iaif i# anböfd 

treue , Öie i# p^e , ^Unb efttj Sfeeg «u0 blefef lebend 

^ie^ttl&ettf «rtmiröeftttttf |)ein, Sft^att* icö Wn j« be* 

,Mift^e gtttt'i* :wi*t^n<^ H*^^ter platte«. 

Ä;Mj^ejttetrtiä&i»W^ i/3e^i) fd^laf lc«> Äuf« 

©tt ^tcbft mir fraft «nb ^üwaienDloc^ffirtageble« 

#it!«, !®ebeip ittimment fer jett Saf itrtd^ fertig 

»erfe^ Unj) (b^fliffil einrels il&'wi# maci)en/äh»teiv 

mf ^erjinwitf ju bei; ewlgfeit; ©ftf i0 

3v^otjft»ir(|>e wt^'bö w<rt»^«w^f ^«ttn^^^^^^^ 

jfelen, 9^ beitief wottf >«wtt/ »on Mx^rnftiXi, 

befehlen ^ni^fr ' iiit leben SSön ben Xhhm bief^r ej?be, 

jje^ttl Jupeine 0i\U ^oftf SBdnit id& nun unjleifblicl^ 

fett/ 3m getf bett Fimmel »erbe» ^ 

;ffe»r JUnb^ 6prt ben i^^rei^ a» @eme lÄ|f bm tag 

lelalaubenllel^nl wld^Wen, ©erald^wto 

4. Sci^Äetg^anwentc^ wtr erfd^emt; gBann mit 

jlÄttbe, Unb na^e mid(^im nWt eH)6rtem|[e^eh> 2Beif 

(lottbe 3»! ^fe ®ott,: tiiettt: «rtldb liebet, um ntic^ iveint* 

Wl 3d&biirierf(&Utb^ntit ®tar!er, al« htefti fteimb 

lÄbett I Sift birlbe» \>\t in int Wwer^^ @ei^ itieln @ött* 

gnabett/ltnbiibemJimmeC ^MÄftseitb ^erj! JDa0 t(^ 

Ijl mein t^eiU ^^ »ött boti beittem preife 3btt 

S^JBebeirftwitbefttemfis >» ^^'^ gm *tmmet üjeifil 

gen, ©i* id^ berrub* ents «nr m « «^ . 

gegen; ©ein name fep ge^ ^^'* 9^«nTttbett«irer»«be«c, 

j)tfelfil An leben uttb mein yl /l O ^^^ #^to 

cnbeSjlbein, fnbeinefekbe "•"T'^t. ;^ *^*«^* 

f8efeWt*/0«t^r, meinen »««^^/^StefinbundWnea 

8*^ ' f »erjc^teüttben, Sn^toßd^ 

froher mb* ; ©ie ernffe «ad^t 

•eBr/omef»eif»- ftnft nieber Unb bi-&cfti«w 

inf i*einft ^^^« »ieberTOleiierbonb 

- -- ^ in jenei Meougenj«. 

fi^lmtimer^ ; f ^f b^ fefc ^v Mt uni »or Ö^^ 

«er ^ter mm\ m m xoh^ ; äöelc^- m^mm 
Zmmtm^-^. tettfege» Une biefertaggeÄ, 
Si^ ©tt ßJöti be« treu* ttrt^ 

fcf)lebctty mimmunör mr 
jtnb bereit Mitmum* 
mmt p^rtefprgett* SKlttirtd 

IKer.* Ä rttö^tt ötte wSIÜetJ IC, 

4 CA M«n^ jtnftÄ 
JU> yt fonne nie« 
bii^f ©fe fitlfenaf^tfonimi: 
ttiiebir^: ttnb^tilt^t^if jiiyilÄf 
mb »u|% ., 6ie i^mti mi 
neue füdftoJöefc^Ueft be0 
tag'lgef^afterUttbbifMt 
b|c rnftbeti^augca ju^ ^ 

2f V9^pd& »adb' id&, «ttb 
«tfjÄWe, 'Mi ttifgera^üteV 
fcele / SBa« i$pttmmfQt» 
tljani Mit banfbarem gea 
wätlje ?pbp[|tg' iä^ feiner 
^%: dr §Srt mein frpttn« 
mt$lf>blUb a% 

3^ ?8pn il^m fmmt 

$ab$y iDliru^ebieftr fr. :\S bet^ !<pl?5$er gÄte^ 

^^, für .jnlÄJWö^tv , 'i:, 

ben , „ Uwb, fjf^Ut ben freie 
beif erben'^tt #tt^rje bittis 
tel^elt :,^0c6līu^:in^unHet f 
ÄlMmoW fot^ Jtttt feil 
ttcrfi&tt^ Unjb^dgtÄir feilte 5* ^r ffi$rt Ä buÄ 
ferne ©e« mp«b ahb tau« 
(eiib ;j!ertte;:ÄÄöie|Mt 
l|erau^ ' ^ie lepten^i^m 
^r e|re^ ^ö&'^Per %b^ 
ttttJ me«rei,litib feittei^mtb^ 
lenffclSte'feif^"':.'' /. :.' 

6f (5^rpg/ u.\«aRberitprÄ 
gen grauer; .(§Jr,^?/ *»Ä 
ber abenbtfimet; ®»o|f^ 
iü',Nr ■ |lifc,t#|^|;,S«| 

men|$ett '^J^mwpi^ 
. 7. jspu mm^gal uttb'^ 

prfe ©tejtt lÄr i^««* 
bIwerN Jn beincr; fej)&«' 

#ing ba; Sie fann icS^ 

"'^;'i.,i>cr(ieftt't:'^tt.'@Pt^' 8* SpP^er mein M^^ 
min Ubm^ -^ W ber mir»! gegeben i M 
i^tft*^/ ber ^;titi(j^t»ad^l 
©« Bill'« Ä^l^r ^0^1 w# 4> ^^» ^tt* ' m^JiU 

l^m leiten ,^^;rte^^^^^ 452f -O rtuftW^ 
^ w:.« ?£ t;*^!!^ S^^nj^^» to Fimmel »e« 
au* «o# im tok fe»n. ^^^ ^^^ ^ ^^f^^^ ^^^ 

^ iri ^^^ «tte aÄte fe^ s* Mit i(l Me t»elt fb 

SSfttbr ©o^n unb ieirg« wU ©i> trauUcf) unb fo 
i#J S&f t>in i* iu acs ^olöl TO eine ftiffe tarn* 

JDen mMm, hiti i6 iammeifSBerfd^kfcttttttbsjevs 

nerjer^ltc^ ««/ .&äff gros Mt (le^en? — & ift nttr 

i<«t* ati mit ^etftan^ W&j«fe&en, Unbi|!bo<^ 

Ätne(tt:^e&«tj«w)äl^m; wnb unb fd)^«! ^oftnb 

$«S s?ätirlidl> > JBein l&au^ »o^I mand^e fa*en, ©iewiit 

«nbnnd)59ef#j^«i«nb9es ^«tJ'ojl Ma*m, SBeiJun« 

:^3vv$ei!jj;,. bellt gefiä&enl 4«^ W« Maenmcnjclim* 
mmmm^Mi^B^/ flnber ^ttib eitel amefS«« 
gtem m^jittb jeb^»; 'ftitv ber^ Hub wiflen garniert 
Mjb tt)al icfe gÄ ^«l&e: »tel: mt frinnett ittftge« 
«Ba$ tcft i^emag , 951$ bie» föfnnfle , Ab fu^«» mck 
<% ^<»$ # gjJ :ä(U^ b^ine lAnße^ Unb UmmmmiUt 


ä5» mQe60m 

5* ®oti:> lÄg Ulli Hn nem iitifpit$^yWii f^ 

l^eit f^aud, -9(uf tiid^t^ nem ovt ja frdt W^U 

cltelfHtuttd freutt l'U^im öetiwrjl bii fisiji ietm ftie?js 

mfmi »evben, Uiv& t>o9 ^^ ©Ä^iid^^r^f tti«| 

bir ^ier (tuf «beii , Bte »ö^eiii ttlt^i^fitt j SMiif 

f tnbev fiJomm utibfro^tt* »ofil wf^t gStiö fe W ^i^ 

fföttl - ■- ftud^tejl frm^ölt«> #1i^ttiF 

6* SSoirfl,ettW{#fottbu»j .uttb«tt!]&<im *&fe% 9i(i(^t 

gtiamen ^u^ biefer tt>elt una bem erfenntlidi^m affeiti^ 

tte^men ©und) eineti fanfs . 5, siti bir ,'0 mottb> toltl 

tm tob l Sal, ti>ftntt buunf i#cmbc9fi)telfte^meii>1lnb 

gmmmzvi, Uttgitibenl&ims mtlbe fi^n, »ic bM^ 3c^ 

rnellümmett,l)uunf«.Öeifif «»ta bu^db Uebe ben, bc« 

imbunfei: ©ott! r ^ «üj^ nWlie]&t> befc^airieiv 

7* 2Btr legen u«^ bann Hnb flej^n ber f 0jfb*ifeif fw« 

ti)iebei; Ssi @otte^ «amen nerWv 

mbtiiJimfiHxAM^. 6. ©u »irllelfeW boti 

l^Ä«^. !§«K<*«>" ««^^ ^^^tl beinern l^iriinieroben , ®tt 

jjiltfirafen, Unb lar«tt$ l^olbelli*rbe9«a*tr3# 

ifuf){9 fc^lafen; Unb nnf« ahtt witl inbef ben^o^en 

franlfen bruber Ä«c(N i ec^epfer loben/ tierbif 

fl5/*mirv unb mi# fo gut gemad^ti 

'/t ^2 ^%V^ fd)5n fommt «Dier. J^erti 3efa C&tilf btcö k; 

4J^.^ boi^tmitfwnnb* . - . <i«^' üetnennac^t! 

li(^ fanftcm lichte, £eif 4)4^4^ ftlbe^lW 

öotfc mpnb ba^ejf ! SDie ©a« buud^ bie bunfeWwoIr 

wiegt/ tm jtlMattj,,be fen bw(l)t! ö bilb öonbef« 

»apel u«b^ bte iid()te ©ie f«« ^ewttd)!eit, 2)er1ene 

jifetanfen aj!e ^in unb ^eul jl^ne^ingejlwutl 

2*Di»eId&ein6Iidf!ott)eld^ 3» ©n l^eil'ger ^^mi 

elttfanfteefd^immeul— Oft hUxfaUt Uttbnieempfunb> 

Uh* i^hi^ gcf^^n, Du jiils; ne almbung fd^tt)eßt> ©ei 

ler / guter monb , unb boc^ fe^eiff bru(l : mein «uge 

bifl bnmh immtt , ®o neu, flairift I S(& f A^le ®ottel ge^ 

fb lieb, fb njuttbevfc^ln ! < ^ genn>Ä«t» v ' '■ 

3» Sßeif Ul)i:te bid^y fo $♦ S^fe^^in bejf|l<riie 

abgemejfen gejien ? ^n fei» l^eer Uniddlbar. tvelteh ünt 

«ii# 2(Bent^ mit> Hfta^t 353 

foi;fd)t feet^ Iw^ne jtnn ©uvd^ f ommt t>on fek I ©eg gute« 

öOe tiefe weite« ^fn. - Mm(^^^ Mtt ^imm 

%mm^^ Ö^ön* unf*rJi5(inJenbMenan Py 

tettloCett traumv Uni» jtWl J><»«^t»adt>tta«tttt00et^«ni 
g$ teUt — eitt lid^t^junct 4>:8®tif »ölten l>emefinbei? 

läum-^ Slief Unter wir bet f#tt Unb jlet^ e«l)leiben,unl> 

iKbettedU/Sttienem großen «nö^freu«, j^äH bn, ©ott, 

ftPpfiin^aii? mJitt^aUtU^,^\xt^m 

5. ©nvc^'Älonen ttjel^ f^«« W«nb Selnm €|ifijl^ 
teh fieit aSöttfliatttten je|t -Ä» 911« ber ein mettjc|^ 

ttteln QiW, mb 0t @i'e (Huf erben tt>ar> , ©« brcd)* 

alte , SSäterJ bev itiatuiv SBe» t^ii f[< t^nt jfinb Wn? tairts 

^o^nt »on^bahej; Ireatur/; dtJkifU fmnbMrmfi^ 

- 6t ^ tUtb öUi (tnb > tt)ie J«i^«>^ ^nb fete f^m^ 

mi>t^m Unb ®otte§ Wi^Pf<»^t^ ; 
mtxAn^i i^lfcft: tfuf dff^ ^6, ^IrWtimb inutm^ 

gütig, tt>te4ufun«V Unb nod^^eut*, €tn|ieri»oltrei* 

forgt fÄr alle >tt)ie für unl* «er:ltublt#feit mtf> m$ 

7. ©Ott !^ ©Ott ! Mi gw0 fold^ #r^ Don bo^|>eit>eitt^ 

erfc^eittji btt Wir ! ©em Unbiai «n« fromnwfinbei^ 

^mU fe^en itjorte öter, i^9U* 
SBie er btcl? ivurbig greifen . 7tÄrf«mmelttUtt«, mit 

lann ;©iefeele betet fd)tt?eis fro^emmut^ gurui^ntttbeiÄ 

genb «nl neruater^ut} ^«In^oaröott 

,„.,,; .e «. ttuferm Raupte f4ttt Ol^n» 

»mMteö für Zinbev.^ i^^i^ ^t^r bu ^?err bfU 

mi^it0(^nUmmt}n\(. weit] , - - > 
yirc ifJSenffi6enf^;laf 8.S3}irfd)lummerttctn,bir 

H-JJf ;v erbitten n>tr/ «>eiftbtefri|!,aBenn»eitt<fe« 

35ube(!era)«terl un^ »on {«^ter fc^lummer ifi: m^ 

btr l <^ieb betnen^ möben foltt' eg biefenat^t g€fd(?<ön, 

llttbern rn^', SÄbeß jte €okgunöbortbeinftntli| 

ftt)lumti^ertt/ tvade bu» felnl 

; :j.S)un)alte|! mit barm« ;^^,; ^,. ^ ,, ^ .^ ». i^ 
^erjiglctt mtt^ über unfre C^lbßttMieb für ii<jit>cttt>^,) . 

leben^aeit? SSoi lieb* unb ^«l- '^mf)<i^i^Mm^\ 

tt>et^l)eittl)eilff bu jteSnt«3 v^ c^ /^^«^<*3^^^^««»' 

«nbnrt(|;t,inruy)inbniüy> 4jO*C mer^unPer 354 lel&enöaUeif* 

bnf^^^mf^wa^miuft frettbl9fett@i(^manc&et9ui 

gefd^enf et! ©u treuer @ot^ l ten t^«t erfreut , ^tfmt 

jjaji (elbjl bie not^ g^mets btefmft? wer g0 flebei^n? 

Hera Mi öelen^et- Bern ^errn geM^rt tei^ 

3;* 3fd& bowfe, freubtg ru^m atteim; . 

ftanf ((^ &ir Sludj^ för bte 4. Oft fehlten tvir/Uti^ 

leiten, bie bu mir ^a^ merften'^ ttfd?t ! SSer^ei^^ 

terl juget^eilet* grfommt un0 blc. oerle^te ppic^t^ 

1»ii ' bir ©er trojl > b«r mir 9f intm atv^rb(>rmer^ unfe 

^ltt;^erjt>ottn)ttttbett feilet* reuV Unb fprid^ un^z belne 

3> Mb'i^.'ibiir« Äuf fmber, fre1S^. v 

^eitt3e]^eif;©U9tebjlitii4 5»1S}ir eilen mit bemijlrom 

iil^^' bem juf«a preiel, S5er ber jeit @tet* rifi^eJ^^injur 

bo§l^elt; tw<©t juttt raubei^ ^^^^i^S^m unfe^r^ le* 

SBenn o^nc freurtb SÖ^itt ben^/mad)e bu U«^ felbeu 

tewter jveintv vSSJell i^, rec|>t geflcttrft) biaju* 

«ttwenid^B^aube. n ft ö^BuI^ms^lartgerju 

4^ S)«> ^errl biH ttfets , erjte^n/.ttu^t»oci^en, mm 

wi kUWli^i > SÄetft ffil^s ben /► ja^r* entflieön ; Dod) 

rijr l bamm giraut mir^tdbt «n b^m jiel ber |)tt{jerfd)«ft 

!Diurcl) bun!el$ett }u vvaKen ! ^omittt unfre gro^e rechen« 

Sag mtc^innotl^Unbeinil fd^ßft 

imtob'Stt bejne Wnbefaßem 7, ö bantt la^ un«, wir 

- - , , . aßeffeHSÖJitfreubigfeitöor 

QUm Ättöc biv UJoc^e.) 5]^ j,ej!e^; Denn ac^ I iwer 

Wiil STiin laf t ung öcn TeiD tc» blinn öor bir erbebt > ^at 

/i fi"*? t tnwteberbrlnflÄ tf)btisi^t, ^atumfönjl gelebt» 

4>/*U li* fc|>nea % 

entflf e^tt Bie taae, bie utt^ . icknöate/ 

©Ott 9eUel)tt.. Slucö biefe ^ ^^ *.'^^^^h 

»od&e eilet (d)ott Unwieber« C^ebumtÄgO 

bringlid) fdbnett babon» " (Kel, ©eo lob unb ebr hm Jf^ 

«♦ S>Änf unferm föater, ACQ glfnbetenb blicf' 

iwferm ©Ott! Und traf 43o* <lid)aufaubii'^ 

fein grdm unb feine notl^; 2>u l<b<ftt aller ie1)en ! 3)« 

0entt feine ew^ge i»atertreu* fyafl an Jjtefem ta^t mir De* 

Waib und an iebem mor« bafepndglucf gerieben! Sf^ 

Jennewv ttarb ein mcnfi: idb &if 

burw le, wie i| worbetvfeitt, ^«f^»"^ öIAcf gegeben. 

ÖBkwunbe¥bar,wi?unb^? . r^S^* i-w 

A»ü|f CSavb «nter nteinei? A^Q Y^ m^ W 

mim im 3um leben M 1*ii^ ^ > ^$M ^^^ 

%^J^£m.J^ bei! ttietelteber/ Kleiner tage 

Ife^bawben^ pjetn^Wmerj ^^uf be»f htorpttA @*&« 

^of |U>Äeic^»tter (ijmerj, ne^ fc^etnt bir fonne ntw^ 

gttö^^b^Ke^ tbmnen ffanbej c^^^ ^^ ftt^mj^m ßti 

Sn^t^maugen, tomn^ geh/18i|l bi<,»ti tag; 

litt* ; @te ful)lte mein« leiis ^pd) ßter^ ^ ^ ^ 

ben mit, Unb sogmtc^auf - !^- - ; 
ttiitUebe^' «♦ 0em tci& rmelttf liebet 

4* ©efuttb tt)tt*0 id^ ems f^se . |)#.Ä Zeiget 

^otytialim ju3lnf^aftttnb ^ f^*^..^"^«^'««| 

fabigfeiten ; Unb immer f <^W f«f .^W/^M 

tt)ugtefl,. löatet;, bu, $m ^? jic^ m<^t t^cugerul)rt? 

feen mi(^ jtt leiten» S* Slornid>t fett bem^erjlet^ 

leirnte frftb bie g^ö^e f unjl, {m / 0e^ mir ein(l mem 

Dur* lieb' önbbemutb mir bafe^n gab^^ 2)eme Julb, 

biegunjl Dermenfi^en jtt webral^ tff.fjSf/ ^^^»^ 

gewinnen. gen^m auf mtc^^erob ? 

5* 2Betttt wir XU fc^ttjer 3> Sa idb «ngei«t{0 noc^ 

MeprÄfungwatf, ©ttbMs wanfte, 3eb(Ji? fc^ntt ho* 

tejl tirbjlenb niebei-l Jflie flranclbflnb warj ^aim 

Um icb um in ber gefabV/ laßen bir nod) banfte, i)<» 

S)tt rettetej! mtd) »ieberl Pott nabmjit bu meiner 

9^acl) leiben gabjl bttjfreuben m\)t x ©örgtefl fdbo« im 

wir, Unbfrobeti^bllungfam (d^wadOlien alter SÄe^r p^$ 

»Pttbir§erab in meine feele, »«terli^ fwr midb» SBeWer 

3 a ban^ 3,5,C ie^eittWtctv ^1?^ ^ |5 
1 Unt, mlnütWt^^r Sft »irb ittt« aM ftpetf; 0, '^^ 
wp^litöfgctugfAt: tiefe? gplbnetÄgel mM^t$QlM, 

p¥f et ^anb : §attc(l ml^ iu ?lo^ pi^ be^ Iielfeett^ 

tneitt glfid bereitet / S*^* niorgetttfot^ 9(uf unfer« ftts 

miirtl&etjbic^nocDgefannt; f(^entt>ariÄ<n:9?wi((^me(fjj 

Siefiefi «ocfe mit treuen foir« tt«^ uttferMglidb brob, Ococ^ 

gen/ Sävmicib niemals, nie« fd^aiin wir ttttt Deiilaugeit 

mctle ab: J^or^ejl ^eute, 5(uf frenben eint^ «ugeii» 

förgefl ttiwden, Unb m» bttrfa/ Unbf reiten ganp«^ 

forgjl micfe ^i^ Wi grob«, jte g(ö(;t^f ' • \ 

5 ®i«B(l bumireittlftm 3* ^citi gram, lein glft 

^e^ leben , Obeif einen frfi* be^ f ummer^ fcSleiält gm 

ften 4t>b j •^pllf bu mir tniet fi^df burcfe im^e gUebety 

frenbe gejSen/ Ober giebjl Unb wenn ein f#merj ün^ 

tu fcfemerj unb not^ i SSJie nieberbeugt ; SBie balb ent* 

^n Witt ji j J)on beinen i^dn« fliegt er wieber ! Sie i^iilb 

l>en ly?e^m* i(6 atteö batts lommt/ unerMaipft, bic 

lenb dm ^hbtic^, wirft bu rub* , Unb f öi^rt m^ neuen 

ÄÄe^ wenben^ .^Bcifer <ilL freuben ju«. 

|(||»«^WÄnf:feett Idtin. 4, sfio^ n^t mmnB 

6v ÖJimm bdntt^ 125di Iclng'r^ babn 85or unferni 

ter^ mein »erfijrcd^cn fine^ bli^i wir beben 0u tamixi 

tieuen Äbefö an ; S^^etne erfi ju bar^laufen an I 5Siet 

treiie nie ju brechen , JÜob* f bnnen wir er^rebcn, 2Öenn ^ 

icl) l^eut'duf^neueanvBir wir ber^jftic&törtren, nic^t 

wein gartiei? I^erj ju ^tUn, rubn, 0?einl wdlftefobert, 

©irjubiettenbi^dn'^grab, eifrig tbunl 

!ßater , ' bir getreu ju leben, 5, g^odj i^ , ^eil un^ ! 

^ir, bermtrmeinlebcngdbl ^ie jeit ber fädt; SBte wi«& 

■ -^' ■ V, ^ bie ernf entjöc^en^ SBcnn 

aunb^eit ttttt) ::jugenb.> - »^i^ umringt t>on ebclt^öt 

mßtMtM^mimmui\(. Sm «Iter ttn^erbliceea! Bu 

40Ü^ <;) wie Högel. ^eut, 3)«& e^r ju largli* 

f*nett €ifil bu Dor une au^geü^eMt* 
J?örfiber! ^t^ M)t m^ 6, §err, bcr W f*4 

dtte^ fd^jHiinb l^e», ©nfli ber iugenbfrdft ^inflrSnti: Äfnbl^eit ütt^ Sttöi^itb« •SSt InuttjVepeberj 35ettö:# 
mit tbUt »{jfdnfcl^aft €ifs 
n%t: nimm «ttfjre Uthtx 
Wlit^nnb% ^fteaudjjtam« 
wel», Ätt, Btt> J)m lein 

»mfvt fc^Hite; aÄc$r*> in 
Mttö tngmb «nb »evjlattb/ 
Mttb le^ V* vin$ ftcö w ttltte j 
J^evT/ fJrÄHd^eltt wtjftnutts 
ferm'Iauf, eoJ^ilf bi|Ȋs 

SKel., (Singen wtcöu^ je» 

©el)£ t>ie Keine MnflleHh, 
aöit jt« emft'g (tci(^ bemöl&t, 
Httb Äu^ öttem l^onig'jietit. 
Urimbwffenibulbetfe3fl&s 

fiejtfjftttia 6>at ttttb fru^, 

t 2» Uttb,tt>it; ttJöKtenhiÄf;! 
ftö fc^n? gtö^tioitttc^bem 
fteig mi{(^ tt)ef&n, Äiifas 
mevfe»n, ÄBjtefSd^^bem 
©otttJct'llÄttbDerl^'.sOJeii 
m$ lebetta evjle jett @^9 
in mpttertl)atlgfe{t ©Ott 
unb meinchiglficf getoei^t 

^. 3* 9f(iW|>fcj«t»^ägej^n>eicl&^ 
ltc^feit@abmein@d&b|)fe«! 
wii; bic seit; 3c^ em^jjtng 
rtu^ fdnev (janb Selben, f mfte 
»nb j>crflanb. J)i^$, ^ 
mm. mic^ jum Ä 
dreier 6ott/ |a!bein«m 5ö?eLÄIrna(bfj)t;i<bt«; ■ 

ju fejjtt, 6t^cb^ meine ganje 
f(?cre» De^tjttei^. bte fraft ffe- 
S^atei;, bettiy Bern idi^mi^lj 
nett befehle» Du , p^ne bett, 
tcfe tti^t^ »etrmÄg ^ O fegtre 
mtcö mitiebem tÄg* 

ij*Biebanf{*bir, ba^ 
btt mit mutli Uhb inj! un> 
hhfU fd&enfteH ; 3u bem^ 
ivaa ebeiiftuhb gut ^ ilÄeitt 
letrj fo ^öj fd^ok lenftel!«. 
3f^ folge bi¥lt>oajut*erftd^t^ 
2fn beiner |)anb;j&cifr; gle^* 

3* 2Bie l^öiJlAK uttb wliß 
fel&ott jtttb jtc , &t ittgenb 
föfeilunbemSSteaeidbtfd^r 
id() im alter nie/ SB(t^|(^ 
Bi^^er empfttttbett/ Dmfc| 
lleine f r euben mid^ beglöcf t 
3)a« ^evj »Ort leitiem gr«m 
gebröeft. '' 

4» D'rtim fere^ bei^ 
bet e^tttirgab; SDjeinl^ 
ben blr getvei^et ^^fÄbrt 
i« nd^et; an H^ grab, 9Bii 
man nid^t faat mel&r jlrenetr 
SIRi4 ieber tag unb augen>> 
bUd: Die seit biJingt »lii: 
lein fle^n jttröcft^/ 

5» ^eitiwunfc^MttbM^ 
^ei fe^net^ bringt Sijjlif etn« 
Itmtb^ m^ber^ ^ie mtge« 

§3 n«St 358 ickttöaltet:* -^ tttt^t jtd^ mit! etttfd&Mttgh. SDleffinle/bfe imfthllem 

5lttf ' fd)ttetem gejteber fd^lctd^t, ?8et:Mi!3ti)0Jfntent 

glicht iebe.,; bocömitfteitetr» f^ert ftt^ t>ieireWt '5Jor^ 

feit €iffci)eint bte, Me id^ teinem Ätttfejtd^te ©te()tf[e 

titgettoet^t ; ; im leßett U#te* t 

6* b«ß Wjlet^, tt)ie 4» l^enrr |t# Äuf mekeif 

tioet^i&eit jlreöte ! ba^ ein «e^ ju jieljett , ^ä^^m 

immer wfli'mWSfnmeb meiner feele ttft^n; 6o la^ 

nem^eräerttebtellWitwomte micfe' nuglid) fielen* 3^if 

fd^* id^ bann al« manit, bejjfi)iel/ J^etr/ entfern 

Sinjl meinet: juffqb tage an, nld&t Wldn |er^ sjLon bir m 

meinet i^flid^t; SW^öttett 

' C5ÖI' ^unöUttge*) unb i^v tati&en SÄiniemi^ 

m> €cmiintt:e ÄC& mein m «j««^«"^ *¥#^«r - 

4o3^^ angefleht, 3)tt ?«iJ»A SWem6(^5|)fe^ 

6c^&i)fer^elneVi^4tb; ^ mm^ @ie we^be 

IBerwitfmelnfittbac^ftr^en f^S'^.Ä'Jl'v 

ntcfet Um wct^^eit unb um W f«»« ttrojlt im ÄUer, 

tuaettb. JOjein ganjeg leben f^f^ meinp jfentetn) , 

binf i« bi^. #bametv |«^ ^^^"^ mehie^ tage im ' 

welche nlbt »on mir , ©a. gf «^ 5** S" bemer e^re ©c:. 

mit i(^ beine wege Unjlraf. f^«»^^^ mittugenb wäre. 
Ii(6 ttiattbeltt mige^ 6. Ole^remic§bettttje# 

i?;^u »ftanjteftfelbftttt hat W^ Ba% id) fte nie 

meine bru^SSerlangennac^ »erfc^wenbe/ Daf ic&niii 

»ergnögen; Jjilf mit ben lluget t^dtigfeit gam guten 
l^ang iu per in)!/ Die bu ^ jte »erwenbe. Sa^ meinei; 

tjerbeutft/ bcjtegen* Dein jugenb fleigunbmfi&V Unt- 

»natt^Hetblid^e0get;i#^er* fonjl nid)t fei^n, «nb fegne 

geife meine feele nid)t: @ie ffer Bf aud) burc^ miift 

lerne frojwne freiiben JSpn auf erben ^n' werf gepr« 

eitetii Uttterf(|ieibett> ^ ^ bert tverben» ; 

3v3Sbnbir>o@ött,n?erb' >,e i . V 

,l*r^ema*t, S8in j!et^öoa V<^5»^ ^""«^^^«^^^^ . 

bir ümaebm j 2Jo^ ' bir 'Ä ©mmntre bic|) mcinJ^» Jebecft '. ^ttid|t mitternac^t, ^i ^ i ' Qc^ milt in |ll(^ 
!)Joci|>einfamWt mein (eben. -HhO^-t ^ i^ip «»fe! litt Wm¥nm bii t^^ Äjüttb^nl' 6fe m«(^tmfd& 

bcn: 9?ur beinern biettjle mtmmtimtp^i^t,tlnb 

fev*^ geweift; Bit ewi^/ l&a^nt ben weg ju föttbetf^ 

*@ott^ ergeben! SSemimm, Sßae W b«^ <)mngett»or 

oSSater/nieitt^ebet/BdB ber »«tt/ Ö0etttt> @ott^ 

bf r «m VmmUtU mt, tttefn .^er^ ttid)t bit gefattt ? 

SRtttteue beinennjiKen, tlnb S5'i?um witti* mldö befrei« 

freubig ju erfilffem , ben Sit jud&t unb bemutlj 

2. ^ttiiMv «nb ban!, ^^^^^««» 

ittetn©c^D^fery ©ottl Bu 6; QTutib fet) nteiti dugt^ 

gabjl mir eine feelel r^wi^ ujie mein beJ^J Unjlr5f(i$: 

btr ! betn @o^tt ging In ben nie entjünbe €in fretjer uns 

tob ^nm i^eil f ör meine fecss fittfamer fd^etj ® e^eime lufl 

ieJ lO^eitt leib ifl bod^ nur jur funbU Bieunfdbulbfe^ 

afcö' uttb ftanb; SfJie wirb mwnliebflertul^m, @ingus 

mein geijl beö tpbeg raub* ter ruf mein ei^enipm, l)en 

Mdn er|lger<l)dfi auf erben jieber gern mir g&nrte, 3)ett 

©eioifd^ptt am^^cijläuwers niemahb iaflern ibnne* 

3;^ S«^n> o§err, mem Unmmiit 3* eitfe jeit. 

©Ott, beinfmb} »JKembeil »ertretbe €tetö gerti cnt» 

tmh\^mM^rt.pmm b#';: unb allezeit '^mm 

ttuc^ bir glei^geltnnt Jf« ten^t<>atig bleibe^ Der umi 

aßen tneijtej trtebem «af gattö/beröerffibtüttfibrobt, 

meine feelefejtfjunb rem, i^t^ mit mebr fd)recKic|>, 

©tet^bemertiebe^yobnung «über tob; Sag feine mit« 

fe^n^Unbfuc^enb rtoral« j^enfreuben, Sßie eine peü 

len, O^aterljugef^öem micDmelbe«! , 

4» SSor "eitler felbflgefdaigs 8* SÄit ttj'abren frommett 

feit, SSewftb^emeineiugenb* möf id^ mid) Bttrdbfrbtn« 

etetg fe9 ibr f(bm«cE, bes migleit »erbinben! Unbib? 

fcbeibenbeitUttbibrefcbbns rer liebe mertb, bür^ bi* 

beit, tugenb. ^ein f(femu(f Ber freunbfd)aft glöcf em* 

gefalle mir, n>iefte! ©m })ftnben ! Saf biefen umgorig 

gicb mir ! gieb, bmd) mid} faüft ünb rein , mit kW 

nie gur upbefdbeibne bilde, rei^ burd^ ibr. be^fpiel 

Um jte jtt,rei^en, fc^mücfe/ fe^n ;2>agmi(b; wennidb 

5* Die Ittjl jur eitelfeit vox^ freue, 9li« mein m* 

H nm SÄein junget l?erj 0«&S^^ «««l 

3 4 , 9/3t* 36ö kMMttü ~r? - 

9» ai# fettbe beiite We ti$ mtr: ewUfen* @ott bu 

wt«, ©leg gern jitl^unl J^ajl nild^ oft wunbe^Üd), 

it^%u'^mM\Xi^x%t%^ii Üh^ boc^ (let^ woH geW-- 

Ibet >u btuV 3)aß fc^ 5ic^ tet, SBoM regieret: SkäU 

eh)l0 e^wl ©Ir tuety idy, lernot^ l^ftft* ic^ 2>tc& Im« 

®oti;> wein lekttlattö 2)er mernay 8eM()ifct 

C^0^e0?fte> bennlb.^armitgebult, 

iJjel 2cö ruf ju Mt J^erc k» ©a fönben auf mit; la8ett^ 

A<< /Sn«^'/ feele, Wd) getuogen : ^ebenfe 

H-Dl^ W^interbic^ ttlc^t bcr fd)ulb Jöott tnei* 

|ttcu(f 2luf bfe biir^tebten nert »lelen tagen I 

ia^j^l &| tJoifbiC^rt ; 5* 5Dfeitt@utt. fel^mcU 

btt rn^ab unb »a^re* ;Sf ^^^^ unbiSrßalterl ^Jtxkfr 

feftlb @mb tminmmm^ 3„ flttjac^&eit unb im aU 

^^^ »«*f*««^««J tet:i Bie f^^^^ entmel(^|t, 

SBerb* ic^ mc^tme^rgefun* ^eift/ mte meine JÄ^te, gu 

^^* bt¥ba^re:S!R«0*einfrmeitt 

j 5* (^ott/ ,to«0 {* Bin, enbe Teic^t, »nn i* twn 

Bm id^b«ifc^t)id&; Unbb« Rinnen fa^m 

Sluf manchem m^en^fabe. '^Jtif^^^ 

gen leben; SSiei gegeben: £ ?l""Üf f '^*®t I 

» (oa ic^ bic^ ev^ebenl tÄntSnÄÄ 

3, ©u meinet lebend <|uett' berben; ^r fle^t WÄt 

«nb Iraft , m'in Skter, cinjl auf, m [eligfeitS« 

feil? gei^mfenl i>a ^aft in evben, p 

meiner i^iigcrfcljaft^iolgtttf , 0t)et : ctfÄßteö^m / §ä« ^«^ »ö« 

466. 28 ®Ä Ü^^ r^ beimn .fvicben l 

linb bittem mangel we^^ ^Äme»;, (*«ue. 

M) 0rob bemt , ^anf fei) ©^el, SBer nur beit lieben jc» 

'blr/ ®Dtt unb mtevl ' ^ ^^/^^ C^m jlitowbl^ 

2» @o lange l3f«ft titt^ 40 />^ lett wir bicb 

nlcl)t pvad); Un0 mut^ e^rcn , S)id^ @ott, b« 

ei?fiißt^ imb jldtfu, Da tief frommen ft)Ättbentebi:, Unb 

jut«#ettun$be»:tag,S*^o^ bittenben, tt)a$ fie begeb;? 

fd^t.ittcn wir jnm werfe ; ' xm, Sßag ibnen nfil^t unb 

25« aieti— (fo »air bemge» wobtt()itt, giebtt ©dbotioft 

bot) «IBir gern and) unfec finb ww euquidf t , eifb^tt, 

eig'n'ea brob> ^xa i^mi^ 5Si)tt, bemcm t^von surfi(f ge* 

be^ angejtc^teö* , febift 

3» ^o4 tmfe«6 tcbeng 2» ÜnSaHe/ blebiicftebn, 

abenb nai^t', ^^ f^lidb »erbinbetiBe^ blutet unb 

r)eran baö alte»; > Unb raubte ber freunbfd^aft banb, Unb 

mutl) ttnb Imft äur tbat* ^unfet banf , o @otU em? 

Ä feuftten jum erbatter, ipfinbet 2)te tnUbe leitung 

^u @ott/ beif feine ftnber beinerbanb^Unbpmflbidb^ 

liebt/ Ber altem fletfdbe .etD'germenfd)enfreunb,Der 

fpcife gtcbt; p fd^äi^au# «n« b'urdi^ Jt>tefe0 banb t>crs 

una t)or,mattgin eint 

' 4t ©Ott! beine gitte refis 3, Mt^ bem , berin be« 

.fet weit; ©u fabj! ouf cl)e bunbc, 3n fcj!crlteb' 

une bemeb en,i)tt wcce= unb etntradbti^ lebt! Sbm 

tejl bie6amberji0feit,,Bte n?trb fo mär cl)e leben« tobe 

wilbeunfrerbrüber^f r^ort .mit fetigf ejt unb luft burcb? 

ijl unferfleln, erl;6rt; Unb juebt: @r bltcft mit rul)* 

. ^ 5 Mub 36a ^toU^e ©efePfc^rtft ^ 

«nbtjeftermfttttt 5rttfi)fa5 55«tetf, elndef^etifi: ^u 

«nb jlet beif v»aUf<>l)rt t)m* t»ii;jl; b« l«nn|! fle «td^t 

4, sffio^I&em, t>emfi:omi pithi^in, !Dn ®ott, bct 

Itter flttbe»? fegw i)en e^c« f<ltt<5*^ Jinbei; benft ; $)er, 

Buttb noc^ f(^5ti« mrn^- »««« i^if 9^««^^ flanbl)aft 

mm fie im ^erjen tugcnb iftngt, Dwfd^ leiben ftesu« 

j^ciien, Söemt in ben Ml* Jvonne l&vingt 

rfcti «ttf*ülb la#v SSetrn 9* flag boc^ beg tobes 

pe bei; eitern be»pel rubtt^ ' ötm «nö trennen , SBir wers 

Unb auf bennjegbe^ lebend ben einjl «nö i»ieberfe^n/ 

föbrtr , föot@ottcöt|röttbiettttfettt 

5. 5ßoM bitten, beren fennen, iOlit ibnen banf enb 

^öuegenoflfett Diefttird^tbeS »ori^mjle^nj •Da/ wofein 

S^tm tjorau^en f^ttjebt; tob mel)t trennen fw 

SSenn lebe» treu unb uns @te^n wir ueremt/ unbbes 

uerbrofenS^ad^ feiner i)flt^t tenan;, 

erfutogjirebt; SBenheitts 10. U**b |)ireifet? eujig 

trad)t unbjufr{eben]()eitSin ®ottc6/ ft'ue; Bie Unau^a 

^au$ $um fi'^ be$ fegenö fpre^lidiiin^ geliebt/ Unb 

weibti . bem if)m Wig^n 8^t«Ät^« 

' 6. Benti benen, biebt« ®<|on Ijkr beö ,ftimmeB 

((^leununbe^ren, OSSaterf ^o^T^^macf glebt; ^m^ 

flrbmt beitt feaen ju : ©ie fwunbf<^aft un5 jur ewt^« 

wanbelttfolafantbeinenle^.' Jf«tt, gur wonne ber »err 

ren> Unb traun auf bi(^> liarten n)ei^t* 

unb ffnben rub', Unb ftn* v ^, > ^ 

benfreube, berenmert^Unb • C^ur «beieute.) 

tauer feine |eit |er|l5rt* cKet* Söer nur ben lieben ic. 

• 7* Bwar oft /mrb aud^ i ^^ g5f|ön bir finb^ 

berfeld) berleibcnöenbcii äJ»00*'O @ott, ber 

iten, §err, t>i>nbirgefattbt* ebe freuben« ©u,, ber bu 

^ft mu§ bie tob unb tren» wann unb «oeib erfds^ufjl, 

nung (dbetbcn^ 2)ie blutunb Unb fte im ilM^, wie im 

treue fejttcrbanb, Oft ü&rt leiben / 3ü aroßerpjlid)* 
be^ grama> bea unföß^ten Übung rufft! (BithrM 

mxtf^f Oft Iran! ^eit i^ren wir beiobe bir^Uttö miW 

l^eiternmutK Unß beiner fiberalle^f rem 

8*'©o* tri'n!en fte^^en , 2* (gr^te un^ auf bei* 

felc^^el^fiett/ i)etl i>vi, ib^ tun wegett; 9?imm c(Ut^ m 

m $I^e(l«n^< 3Ö3 fev0 *ni5 W <!«; Uttb 
la$ m^ ie&ee glücfe^ fegett 

ewpfa^R/ 5ßetttt mit »e»^ 
elmgtem ge&et 'Baö:. l^eifj 
jtt MiP um {?ülfe fr#f 

3* ©it* fe^ but-4 beinea 
gelpe^ tHcbe ©e^etligt uns 

f^t;p|ltt«blctK®te&/ baf 
itilt \}iitt3efd^tvÄ(i^te*; Iiebe_^ 
@tci& unfcj: ^etj ergeben 
bleib*: mtlkU, bieDott 
jMiWt, (i-mattbev fi^ 
ju bienett/ freüt*^ ^ 

4f ^ettt tl)eil uMtvi 
feine tage ^em attbem je 
burä) uttgeflum ; Unb Mft 
ben einen lajt «nb , plai?e, 
60 milbve fie bei; anbw 
il)m; Ba^glM/ bc| fid) 
bei; eine fwut> <^c§«ff* auc^ 
bem anbern fveubigfcit; 

. 5» S(K| un6etttattber,tt>o 
wiif f el)(ett , ©fthftttiüt^tg 
tt«(i^j^t)tt ünb »er^ei^tt, Unb 
ftct^ mit bir ^mdl^tm fee^ 
ten Sm guten «nö juwad)? 
fett fifeum SÖieöoäjfcfi bann 
jifibett nvi^iMä Wtit unfrei 
tugenb Uttfetf 0(X\ 

6^ Unb gottiiji bü ««5, 
<Bott> bie fireube, Slu^ 
nnftetr, e^e fwä^t^ fe^nj 
. 1ii^ifrW$ »offen mt 
b<m U^i r ^ttgött^er, 
beiti lob tti^hl^ti ! ■ feie el< 
^fetöolt utt^ Äud) bemÄl)n, 
'^em^immel börger sw «1?« 7; I^A^ ni^t« una bann 
bie l&offnung minbern, 2)i< 
einjl h^Jm^* bietf fttt^ 
m; mtSnh \»iXf Mott, 
mit «ftfem finbem; 6le 
folgten utt^ ^ fte folgten bit;l 
sjlimm unö mit unfetrn fins 
beman! ßa^un«> laf fte 
bein ifei^ empfai^it, 

«Diel, ©Ott U$ bittttnel^ Jf, 

469. ^ftt°;& 

tttngeben^ SÄufeftt,' mein 
gei^l^eifwn '©eri? gefällig 
tl)m(il>y)iu leben/ ©er 
(bie) sm? göttln mt^j (i*) 
ci-fo«, ^a^ift^ß^tpMt 
feine tDeic^t: %xmt liebe 
mac&t fte leidet 

2, 5>'tum, MUebenbeul 
evneue ääglic^ biel gefuH 
iii mir;, ©egenlieb* uti^ eble 
tveue (0 bet »onne l) f ot« 
gen i^r. Senfe bii in f^eub* 
unb fd&ttteri @tetl jn mit 
be$ gatten Ct^er gattin) ietfjl 

^ 3» 3)4^ wi^^anb'tn l^anb 
buvi'^i leben SKut^ig beine 
#tbe ge^n, l)af biefina 
bev, m$ gegeben/ Si:ebe^ 
nu¥ unbgttte^fe^n; S«^ 
»erfolgen fte bie bai^n/2)ie 
,ftefro^ un$ laufen fa^m 

4» 5(JJ5ci)ten wit inU* 

^evnt ^iele Sifu6 f(^ott leiten 

ibren finn; Srfil& fdbon we* 

ffen bie geftt^U; 9f|ttrbic 364. . " ^hrn^c @efeE(d;aft -^ ^ 
ntenfd)enttek Ut, i)t<^ tm f^i)«* 

mm\ mt am Mt 4, mi^ ma^tiinnm 

5> Sag ea>1Sater> utt^ bevuf, SÖöjuficbettienjet^j 

gieJb ttti^ mat^ / 6ie mit mmitt, ewjlg , treu , ^aa 

. ptem , jtt umvingett / $)itfi mit \f)t mx^ gefcgnct fejjv 
jte werbm ttjcif» nnb 0ut ; 5, mWhn mit flnbem 

melgt ftc^ itnfeK lel>ettBt«g, fie txfum ; ' @o gi<b ju i^* 

?5olat «n0 bann i^r fege« xtt judt gebei^n; ©a« fie 

«Äd^v ntttfe3m|id)kmöi^tt,25cm 

6» ©o'^ttjte, ©Ott! bellt l^lmmel hhx^it ^u etjie^n« 
tttUber regen , 9leu belebt 6* gü^rjl bu ftc (lud^ auf 

|>6ö' bj&i;re lanb, 60 wirb rau^e ba(m, ©onimmbiclj 

frommer «nber fege« > Sa- i()ver lUbrcti ä« t M f^xU ' 

buttg fe^u . öm grabef rÄitb* f« fn freuU «tib leib Die 

löalb vereint — baötölfcn j^offnung beitter feUgfeit 
»ir --. ©te^tt t»ir freubtg, ^^ ^y,|^ fct«itntttbertobfte{ 

^err^j iJorDUv ton, bto ©ieV i&re 

CX)or uut) n4c^ bet ^ittfeg. j, i„ge fie; friigfeit! p». 
nu«g t>er ^^e.) , ^^J^^^ ia ber eSigfeltT 

A 'IfS (^ f^lpff«»/ .W'Sdttttfic&bertaögeetibctic. 

#/U> ^ X?etr/ mit ä^^j SIC «f ^«^ «>^^^ 

|erj utib mmtb |)ie neuen 4 /l* ^ ©ott^a fegen 

gatteni^reti bunb , Unb jte ru^n ; €t Bot i^n endb ges 

Ibeflatigen ble pfTid&t 3# wdt)rti»MtI)itt,unbma# 

]^ier *or beitiem aKgeft4)t» burd) fyommed tbun ^tt# 

^ ij, SRit gnabe fd^au» auf biefe« fegend wertb.. 

fie lerftb; Bä^ fie ^ufattt^ s, ©er*öetrcrffiltt^ m^ 

mett bi6 in** grab > Sßer« er-i)erfpra«& j ©ein fjtü foßt 

trdglid^, freunbltd?r g^i<^« l^r enipfabn: Äommtftr 

gejitmt , • SSor allem gotte^« nur bcm gelubbe na(^/ ^0 

fW)tigfittbt i^r bettt^ejm get^an* 

3* Sag fte einanber ins 3» ^^m heiligt nun be* 

mglti^ @tet^ Wen, boicö ruf unb jtanb/ ^^l)m l)ä» 

nie me^r aU hi0^ : SJon uns Itgt euer ^er^ , Unb folgt 

twtt'fertt, im ^erjcn rein, ^er leituug feiner J>attb/ l^j; ' mint» tlnUmi U Hi^ 

r^ac eine fd>WÄttgeye «e^je« ^ffid&tl SSeujäiPteft euif elin» 

472.U se« fc^ö>e^t, 2i:mmmr^mM^ 

SK^metfanft ein junget le* ««r^,U<^*^^*' l^^S?^ 
m ©tt, Ocr iebed ^en wetg^eit Anfang Iff, ;©ftf 

^]&ele&t> £)tt öerimutefl mir ^^^^^!^^^^ 
W$ leben! ^etn tjl'^ , l>es Jßorl^m, bte befte {IttgWt 
tler ?öflte)?, bein/ «Sater f^»J ' • 

atter, mel)i; al§ mein* * 3* S^^^t fte, mm if^t 
»* ©an! fingt Mr bte feel^ »«jlanb crwa^t , ^otttm 
jtt I SBunbciJbarer, fcejler aes ««« ^ f«^«« ^«^ unb tnacfet ; 
fcer l mmtimm wiriejt «emüeauf feine »erfefe^n;. 
l>u;Unetforf*lid^er ieUber ! Unb/z^J^oöde^ernen, an* 
«)^imm, weil»« no^ wein mM^l • ^ v 
|thb njd^t lann, SJeinen 4* föjforgt föri^renleiB/ 
m\$ ffir feinen an* «nb m]el)r gör i^ren geij!, 

3* WSüfer, »rei^, bag fc^Äut fiet« um^er, Söa« 
i>tt eSfW; ©anf, weil i^wr «nfc^ulbfddabenlann/ 
bn e^ fd&onbewa^rejf, r*« i^nö fä^rt Je frä^ jnr tn* 
ber nad^t^nm li^te^rufl!, m^ ^n! ^ 
^^m ancö klb bic^ offen? 5^ ^rjtlcft bttr# «nte 
bavtfl ; ©a^ bn beinen gcijl rid^t uiib jnc^t ©er erflen 
i^m öifbj!, ©« e« me^r, funbenleimnttbfm<l&t/0a* 
al« mntt^r Uebjl. mit fu, ®otte^ ebcnbitb, 

4. grenbig öbergeb» WB gv^^ liebreich mtt>m JfÄnft 
birp£>n,o9>ater feiner «nt>milbl ^ ' 
tage, f)ir f^p« jefet ^e« 6* «öor finbern fet)b «uf 
wet^töon mir ee)[jb«6finb> enver ^ut! ©ic fe^n bigle« 
leinvbaaic^trage, Am, ngwaM^rtfjnt/UnbtJiwiir i66 ^tolte^e (^efeEf^;aft— fur®tcm. 

i>oivt ftttnlid^en ptM^xt^^t Uttinbzt Utttl $\m opfce 

7* mi)mt; (benn^i^V beinenbeüen fegen bfrl^iU 

Un i^ fcf>w«(ö unb n>et* ;) ««fr« W«^ ' f« ftn^ ^clnl 

M^mt bocÖ t>or t^rett ol)« Sßem fonntett wiv ft'e befcr 

Iren eud& ÜJei? Übertretung »"^«V ^ ^ 

euifej: pfnd)t ^n enrei^-f^tt« 3» 3« alter mtt Später j 

§en jitgenbni^t! treuer Warmer, ferner 

8. 19Jttt]^tt>ißett nennt nie ««^ erfreiter! ^er bnkt 

m^\\iiimft'^^^tmhM SSater Sefu €6w(l, %t 

f^abenfro^ettgeiftSa^mitttÄ SSafer/ unfer mut m\ 

terlett;elntri#ic?^^erjllnb ©am» gna&eöolt auf &ie 

lfigenttie,«l$ fplclunbfcler^ ! ^^^<^^ / ^*« ^«i«« i?«terbatt> 

9.^m>e(ftbeggtttcnf^nea *Ö«M, 

Ö^fö&l Sn il^ren Inmn J euer 3. I5ir fe^ be^ lelp, ber 

|{el @e9 ttldOt bio^ anjlanb f«l^e t«ben ©l,r , J'cjler ISas 

»ör:bertt)elt, @e^ liebe bef> ter.iibergeben! ^eln, öcr 

Möi^ettgefattt! ftc fd^üf, erlSjl, erÄ 

io.®ea>6bntfteaitl«rtu:: J^einimbje eu^g, ni^b?^ 

genbmör,2lnerttjl/anflei0, ^'^^^^^^^^^ 

5ttb le()^t fit, m avbeit f^on^^emetbet btr unb bet. 

reinefclaöete», t)af fte ba$ «^«^®^9n. ^ 

glöce ber menf(*ett fei)l - 4* $ilf> .SJoter, jebeti 

II. @o nebmt eucö ib* S^^^'^^&^'^P!"^'! 

t^r feelen anl ©ott rlcfes *«» «^«^t^0 uberimben; 

(^u^ warbleelternpfticfet f^ jmre^iJor ber funbe 

kamttO^er iinbe?»obl j^'^T^lM^^^:^ 

»otteure^anb. ^"^'?^ ^ 'Ä' Sf?l 

I.. €rmagrö,utt&fard)- ^^ t^^f^^<^^ \ 
;tetfein geridbt, Um audböor 5» leb«' «nö felbjl/ tn 

feinem angeftcf^t <^u(t^ ewig öUenf (lichten mit munter* 

ibrer ju erfreun; Oenn ftc Ut fte unterric^tett!. m 

m feittgefc^enf, unbfein l fe^l' m ern|l unb jartlicb^ 

feit, ©ieliebreicl) warnt, 

^m Mm. «nbweieliclbbifaut/gurecb' 

)ir, ©c^Spfer, ter jeit »ergiebt unb fd^oht, 

geber aller gu redj^ter jett bejiraft, be* 

gAteiPl^imenf^enfreiinbr U>f0l 

6, 5*?«? 474 6v «Äur fceltt ^tUif mx bu M^ %\m tob ®e^ot(feen 

weife Ie^«ctt)b^(te««6 uns «uj> jie Ucbew. |>> 5f«(et: 

fem tttun&e .^6rcril Äein t^eu^m. Wen #(^t IScvs 

i&(e0wpt%ie|itjar<i^tf f^^«$ Ö# weitie jede nl<|^t| 

gjer&<tr6e x^t ja fd&ttjad^e^ ; a* :^on weitiei: etjleti 

^etj l . 2ld& i t^neti fl6§' Jinbl^eit «n^rjetatenfiemiif 

ge^^orfam ein 1 ttnb ttnl> gutei; «Öiet)« alsid)iet>ei'< 

Utte~le|£i|ibc^#lclMttl gelten fanttev-jetgtenlfetniu 

Dem tferjianbe U(^t> urtl^ 3* ©o1«ttgH4> lebe, »Itt 

üieb 0em;fee^jett jumge?^ \ii'\\i^m mf^ %m^^ 

betet»?ieb!<9}lit^mem ^e¥ii Uebent (SJerit ibtien foljge« 

jen bitteftbiir>JBijf eltemv «nt» fte nie €fitoen, ttte 

jlc^» fie gftttj jtt bitl betiöbett^^mac^fenefnfl^ 

, 8- aDiefanftenbimmUr* »t^ie^ . 

f^5rten:triek ©eiiimitlelb« ber eltew freube f^^n. : « 
unb bertnettfc8ertl{ebe,^c^ 4 - 

»oblt^i»«^ eblefugeluji tifä! C5«r^ePJ^rd)Afceitunb©ie«|?* 
ttjedE'itt ibm jagten bitu|!f botcitO;- 

©tet^ möß* e^^tt)« freube m. SÄirnacb fpic^tic. 
fe^tt, fefS elenb Ueb<;el* \i>7>- Ä^tt^ bt^,- 
|tt erfifeutii;:; 4 / 0* X/ ^ott/ bin 

9. aJotttnglMyi SSater, id^ ttjö^idb bin; Sfttd^ ba§ 
»or gef(|ibretty SBle mdc^s ijj ^eine g^be, ©Äß l#be« 
ttg fanttj! bu nebewül^rettl glMt/fpt>lel gewinn 9Son 
Sbein enget leit' n^b fcbfi^e meinen b^öbern l)«be* @ie 
fiel SUerlaß ffe, tvenn fte leiben ibreMfte mir, ^tc^,. 
fittfen, nie! 3n banfelbat §bd;|!er> ble^ berbanf i* 
fe» bu ibrlic^tl SmtA>be bin 
m mm^ a» % meinem »o^lfe^n 

/i-^- ^ A bienen fie, SJerje^ren oft 

(^wruttbev.) bieWte, ttnbbnlbenoft 

ra)ier^ SKi'rnad^ fp«(fit je, beö lebenS m&y Sfm nu^« 
/l 7^ v^^ottimcinSBa« lid^en gefi^dfte» dJleb, H% 
4 / J.a4J tn \ bcitt ge^ t^ ge^^en i^xi tv^eu* ITjt« 
bot @e9 mir in*^ bei^j Ae« bfttt unb nie ttttbÄnfbar 
f<l&ri;bett j ^en eitern foilil fe9» 

3f2lu* A 08 JS^ttöt ®ej; — ^ fttt^evvjl^^ ma> iMettpotcn. Ubem Söt; l^tt uttb tnid[)> ttfad()te;ißja«fie^eif traute 

l&Ät 3efud €I)<l|l ,@i(i^ itt memw^tttSÄitfo^gfÄltjtet« 

ftctt tob gegektt^. SSoV beis Ua^tu 
jtem wd&tjluM j>«t J>cHnec^t 6. S^ie HmttMt elltt 

SJijfeinjlmitmfningUtc^e^ bettfmti!IÄ(tt;d»e3tet»^e« 

^f««'^^«' Wnbett; 21110 fd^nbbej liebe 

4, Uf mi^ i^m feine jtim ge»inti , S&tf'«tt»Äö i« 

fatt« ^fUt^t JDurdf) (anftett etttwettben^ ; 

finnj>tmm.i{tm^ 7, ©ie fteube, 4fe ft< 

l&mfei|mgeb»;ic^t, @{eflet,$ ^Utttfii)tt,m^mmm^r 

»on ttiti;!getitefen. g^ntra? %e e^w,; ©a6?^«^|^j) 

9?n »{«}(][>/ t^m Dejfaei^tt, aud) mir fo tt>eyt^> S«^ ob»^ 

l^b, wirb irJjf«nf, fein b«^ weine tt>are;.t 
VjlegetJfe))». ., 8. €r!ctvttftÄlttet«u* 

All §ft^<^"f"^^«fl^^.^ ©Ott, beinern Ättgtftc^Ä 

^.;* i . K^^l' «*^- fann entjogen tverben; 

ixi r tr K. ^ u i ««^««^ »«W, ®ott/betne« 

Mr ^f ^^w!*"'^- ^" trieben fliÄ: ^v: 

3. Olafittmeittembtenfl f^enffl mir em*gett (rieben. 
tntci) nie 0ie^ a«^ ben au« 

öen fe^en ; Unb f off et mW C^^r wittw^tt unö lüatfen.) 

au(^ fampf unb mWf ^le soiel. SifUit rtiöetiftnewSltertc. 
Wiine ^fiidi^t »erleben l ,.^70 Clfuf ^ott nur 

4* ©leb/ bftP ic^r bei« 4 /o* 5?l tt>ia id) fe^ 

nem rufe treu/ ©tet^mei^ l^en! @ott ^6rtbermtttvett 

tter ^errfc^ftft tt^tUen, SD«fl fielen; Unb fic^tmt* 3»<^^ 

fieftc^ meinem blenjleafrewV big an* S« jebem fdjmerj 

m eifer m5a' erfötten^ imb leibe 2f|l©PU mir trojf 

ttn!> WÄ^- -^1 n'vv'niHi?^ 1Sater>,;mei»|f .;l^|[t(^t.Sm Ä|a^ä?m:^?: 
4. @iel^ #>!«> Mß t* Ä rdfe llfttir^^ '^ ^ : fl«tö auf t^meDÄffe je^nl 

iittji) pft^^^iittb. Site n«tt ^«^ ß?w mt xHmm tc 

i<fr Ate äiti^e^ieiri^ttJÄl lett?8t«^ttbelnftttogifal>> 

Ä Uttt^ b^rm tob mW» ^^J^ %tt«0 mgen «&1 37® .t-^i^,^ifc;:^m^ifolfl*P^ 


i^ti^itt tttt* N> Wl^ ;l|Äl5 ttttO jeke fetb, ib«ifÄiÄ?ii? 
^ ilimifeteent^vü- ^«^i^^l tun fleif .in .©lott^^^ >^^ 

wÖBje^tlcli'ttic^tfÄSilbi |^«f'^0tt,.jfiÄiSott/g^ 
5-3>eif#ittbütt]^<ntvba^ ibeüt/^4rin Pttt^f^i# 

V^^.^«rttmtirftbu,»te«uf ^i.i^«MlMf?| 

lebettö#it;S)Ä«tilann|lba ?*^,SS?f^*^^H^ 
fottbef feJc^ unb Wä«« ^^'-^^H^^^tJ^?^^^ 

belttM^ttftUnbnÄntp/ rÄ?M^??^%^ 
ttenblaof, Unbmutt j^ W^^0^M 
t^m/b€reittfl)t^niftma Wi*"^*«'ffe^p!^^ 

freubiöfelt^inaui- ft Ü^'^ &?<^' '*^5l 

aßalb^tbalmjbbtiföuttbfluif 

flÄeU9(tti>fluf mein sei jl mit K. Mö^«t|lÄirm#nenf^^ 

40 f ^TS^ oiPbnaejl 7« 2Öo](>lmi«i m^^ ««.ks.~- I ; ; jf-i .■l^i^ 


hak* wmhitxi^Mit^im uu itp m^i m/ft^^^^'^i^ fimmifit'Ui 
■t\Cy-;y l M /;< „ A.,.v■r,«• 

fern«, SJott@i^rÄrttrftfi^ 

^u fl^me ^ wä#ivtmg un$ 

^Ch^ ttteiftf«&un 'liin! mj'jf^ vlif*^' 

ffcreuett $)eti famett «uf &a^ 

8Cbett)ett 6t# ttidS^Htt an» 

, ?♦ @oti:t^ttt;tt|tHetfem 
^e|;i^n IDann feinen ^immd gern I5r feßbet^r»^tt(^eUii; 

l©eJi:IStm fKe«t.cö4) ißte«.' fottft betti Ueb, beu fliifttn^ fo»nenfW| unb tegett | 

tdtmiftih^ ein mhk^av^ 
U^ lanb ^i^tf t»M$ k htm 

3^ Umfo«(l (jl air«>mett» ?D»y(![> äi^M#, t»d*il0 i«be ten wivv) 2öltPiit Äiif ftt^ , 
<)|««uje,v^f>ti iquj;c&Al>l# erbe mekPm^ lobuwb ^ 
P^M»«l:/ße ftju(^tei' n >e bau«, baffir a0i«tiif itjt | fenttfl^m|&e|lettUtt(V^ni$i ^^-^■"^- ' 'P^iar' ' ^^■^' '■- 

^0 »irfl btt "bentt>:u|tt,b«fe& M. Olütt la^t mimu i^i 

nem im^im^ 3(tt# iin^^n bjciiü )j[ j^ 4»c;ii|)wiiötfcl I^tawS 

iwcl^ifM»eiffprgen* v Utib |)r<i^^itibril»ftnfvti&tt^ 

40#* W (egne ®öti> sv^^lDeir $ewfi ^ im^ ji*^ 

S)af jte ftt^' itt btcf« wbe/ geBen^ 2Bä§ tt#ift itnt jürft 

ÄeimVuri]>unfeif%H<i^bwb leiben, ^öm^f^eubig«« ge« 

Uttter ©ottcg aitgen »etfbev «uffe 3lu# feinem fiberjfup 

«♦ aBenig ptähi^tm $^1^k fc^tott Iwb t>oK 

iln: mi^H^mW(^i>it fegen; Deiin er 0(ib tW 

m^ lieber* pi;feen|errli« unb r*«;ett| ©erfruc^t, bii 

<i^engen)inn fingen tt^iri^m n>ir un$ fretti^n/ (S^u^^: 

freubenlieben toad^^t^um unb gebei^en. : 

3. ^iefea hoffen »ir; 4* gw^ldcjet feiner mits 

lennOfott Xebt/ nnb merft be/ £)af auen nnb gepe; 

^0 573 I retterl jDp bi^ol^tett jliimt 

©er iefdle^ fcpgk her trl«^ 
? 7^ Ä frÄöÄi gcittfii 

tiitf feiiti Ä' üti^vtwue^ fliegt (»pelWpeflhS^it 
Ä^f er :85(j»m ?fiilNtt #oi^ 

4ie '^^^fuf; ttiehjci^ett; 
l^ilufüttb bin* 

gefanp S^ijUtgt^lobttttb c|re 
«ttjerttf ©ott^^«autt6n'bei5 

li(^b#llartft!y:'-: ' ';■''■: 

2. mxM-fp wtib,t fb 

gut/ tote eiT/ ^0 utidttös ^'^iietmel^i; ^ijm tebien, 
guten O^ottl Unb Wx^tt 
Ä|(e lob tittb eBif^ 3f?f^/ ««« 

püt ernte) ©«g fidb nid^t 
^ttrtj bte fruc&tbÄ^) SJon 
iiiit nnb fetb entfeMi^ 9{od|^ 
jlet« erbatt ©f feine »elt| 

Sota ernnf ftHidtgeben; 

21 «3 ' Ä. <St m m f«atett 85fö4«/ reifen U9^ TO '.^.»■^■^ ji' 


4- 3^d* Ätt#i|J<i*Ä ., nwrrff- ;#«»«^«-h t.,:;^<M 

eütiiittett;, Ibi^i^ mti^tt 
fe^it», - JA ^fer ferofiy vtmptmn : ttn^ WiMi^p 

g«<i&ent!(olfer> bauen mthU 

fen ma mb hm 1^im# 
H(&unfer gnädig atr» *«l. ©onnenfd^cin tttt¥ (Smiiteu jfj 
^2/^^T^^-fe^ !>« Wim fein ^ÄM^! SBfe 

gern frjinen^onb ©elturer jütau! UnhM:«ltuin* 

gertB«» auf^ buwrjlao^; getie^mc^ Duft %mMH^ 

t«n? i^lUttb gelbllcft »aub^ , 7* ©ae att«^1iebetv gu* 

iftK grfeai^Sfciir jarte flttci^^ tei; ©cttl ,§at belne madöt 

i^^mtiik^m^*^ Unbnief»4ngflii(|i»pp&Yt;f 

:3* asels fiittere utib bei f*«»«^^^ ^^^^^^^^^^^^ 1^ 

ttiit geO^ivhcm l&öitt^)t, Ut* ^tOfl ^iJu^^JK- 
!8Jieb' to littb unfern lln» f^*^ . *l^f^ Ä ,^^ 
iem bvbri ttldbt betttei^attbv §inb jte 

4*^f>(CÄ*«W0 (^nftbe «od^, S5«ter»oaer» 

fVemtt^ft;^m^^el|(|^ un^ armen/ 

Wr.4 bonnemette. a«i^ !^;.SÄbf;i{; 

5» Dttnpis^wanb/ in beinfegen» ^te^ «nabe»^ 

l|imnte{$ lid)ted blau;Unb reelle ^ ^eine^ ^immel« 

jeientattfci^teWluttbmil^ rtWe* . 

Sluf ^ton> felb üttb au^ $♦ 6enbe»?Ämiett fonneni 

©te bpnner roWcn burcj f*«in/>Derbiefrö*t«^ttt*^ 

21 «4 ~ <t«/ rfe, U^|i.»on4ttgi!ett;iUiB?f; fi#* ffti wette»?] trotte* 

%tei:@ott, J«ebun«brpb/ ftm^ä^, (^0^^^^ 

Sfeieber freifSenta^e» , '■' .2* ^U prt«f|<Änti ^ 

ttr ^eWelp, ?Sater altet ber wcttflc^e^f^eiiiiby Cgi(|fe 

ütta^el' ]pf/ baf :He fi> Mofleip fei? vfiM ^m0^ 

itJ^mH' JÜ tßie^t jtt ife|v Söenn unll ^etn |i|^ ei?« 

titt^ {clS>^6c» ^k/ vim Ht fc^eijit ' ; " - 

SBottett wir/ ^ttt, fo lang' 3* 1Dem füttbeu «ittt , . 6et 

wtHebcrtttnfer^^ieifgebe)»* bi^ nicfet !eh>itV^ ©^«1 bijlj 

- -> bu fötc^t^rUd^i'Oem ioBer^ 

SÄel. gfUnvTÄßt ttttg;®ott tiem ic. ber bicfe SSÄte;^ ttetiilt i^ Jetfljl 

#yi*Vc bettUcbcriete- 4* ®ut tfl fft»;-« bei^ 

fc^eitttv fteii^a^ltunttwiei: fotttie ffwi^l^ ®üt förttft« 

beH Sßirfe^tt jte (Mc^^e^ t<?3 unb ttÄclfe'Slucj^gttiili 

»»onne ^i^ l^<)nd t)ivl^ö^te: beine« bU^e^ |lv(|jl^(> ^e^ 

ipmt*: jeugebeineir tn#t» r.;^ 

Ä* ^ottliüeW^e forden lo« n if ©li «tmg'jl bürcöben 

geft 5luf 'iiftÄ in jene« tagew, bti^ bie , luft ^ 3!)etn regen 

S)ÄSiit^itttlebet(aiiledt>S:Ät ffi^lt bie (aatJJ£ti|fttilc^e^ 

felber |(ijl*e^ttfttt!ett; - - b^ljawi^oU« buft,;©^^ 

3* t)(wi! btr; bet unfee^es »aö gefcl&m^^tet^lat* 1' • 

1^#,iött«]^ln^u beinett ^6ten 6> W f w» baf |e<f j öon 

(So fe^hehb hian^, it^Ht, atigüert fe»n^ Sßenn itng bein 

^rtb fomi^tt((|cittgett>aWI Wter bn>^l% Sßjeg bdnge 

4i trtebett^tnrtti^lfjeU fm^ilmvftnHabdhi ©tt , 

tet, UnbfiegtteungttöWw^i^ l^ifl bie W> p .®fc ^ 

t«*gafttttSmitfrpöeh^ans ^ ^^ r^n '^ 

benJDie emt^ Öttt »oKettbeny W. ^erjüebfier äcfl«, rö«« }(^i 

' 5* 50ir tppllen'beineauie vi/\o ^Pttintt/' kft 

SÄtt HbttdO^W gemÄtfe 4i^5^ 5V; -unr (l^oti 

fOHt ttnjem ganjeti leben «nb feine grbf' ergeben j 3'JW' 

j&p(^ ^preifeh ^nb ergeben; i^reiö unb ru^m ^ jauc^ wen« 

- : «¥ bonncti^ ge&eti; SBentt 

mi ^m f?cb bei; tdg geciibettc, feine !&lt^c aiiiv bi^« «^i>' ^^f 

Ö?ver ^o^e ^ims f#wto,n, Jiltcbt'!?^^^ 

♦ i/ mel buafelt jtttern» 1 ,; : t 
JDeintÄ|^,.«irf>ri»il|^v:V •..::■ ^*;r:^.^ v ^ J <k■'^v•'"- 
gen,; j^ii» ji^il^ltr^ev tt«r 4fc^m*< n<^i$0#? 
Jetebety ^ejii^ll Amt fte t'iett.baJif ©i^alPauÜ^unfei: ^«i)¥Äift |u \tt}p«ii / oft itt cM^: Mtanti) unb bttum fio 

^?§bfalf(?|i|nie^^Ä<tt>^ ftlWunb#&tt 9I# betti 

1,5^ |)«nn,itcifett|rb^ttdjjee buft :SB:(iiret M^ \m0 

bei tugtnb l^te^/^i^u man« b)e luftr lUuf bem ^latt ttn^ 

ti^ftttt(ptt^l«ttb^.p5nem. mif fe#b* SunWttMe^^ 

% tif&i^l^^e,ftett>4^|fel^ 4» Unb ber ibtmme!> »!f 

9f|ttrt«ebit jberfl^t^t^ ; MeÖ^Ünbofolöblenbba(^ 

6>^p j?f(ifli> »ennbotts pb qnett! Unb bteluft, foi 

tiet blt «atuy , «fcibättem, ^ein unb milb> ©tdKletnwn« 

SttÄ'^^^'^^^W^tt^eltftena^^ Wfn/> »ieb unb »ilbl 

unaerpittem; 3fl«f*mficete ^is* Äe> lobgel. melobl^^ 

pn^tt eine nenefönnrfiii: «er#en botrt, unb t»(«^tete 

neuer Wonne, ^ie^, mtätim gtönen wei« 

,7. 9(Urgift«ifföUtebön|!e ^entbal %n be^ foniie mil« 

ffiebtt/ unb jeudbett/ ©ie bet^lwbt 1 ■ 

unf ttttb omffttt beeltbett 6. dienen i^dm bonfg* 

brobn, entwel(ö(en. Sßir tttb:« (eittv ' %m|Vn amMMi 

mm nutt>,t>bn leid&trer luft ^ntt Unb bie beetb' amilHi 

ttnigeben/ S5^ebt;fmft, mebr letv (eev SBefbetv ftringtnb 

,8. |o fl^igt/wenneinjlt 7. 3n beiJlf^eÄttttett b«nf 

51 Ä 5 -fÄUdt m\^^mui:,ö ^''^^" ^^^ 0- ^ ^^»^^^^^m^ w tm w0^ ^itmn6^ 

mü. M ^mV Ht Mit ^^ fett felf^ l^iimu 5ltt«^> W 

4^ >l^ tetfe ®i?titl öcMWÄ^«tle«c>a^yöti' 

t#ÄfjfÄtJet>iK^ ^l&lj^i«r Ä.^gtt^ptut#^tewi,iti^ 

^errVil>^tt>#> SMe'itÄ t)e«^^tifll|t>lfftW^^'1St>if bc* 

(>tttiji;f<mÄ ilfuföpt^ mttfetl^'l&i5*ip^#(^im^fatttw 

«tcineti i»«den 85e<ilelte5 öds^ ^ttetn> UttÖ ■li(iy tw/ i&er«^ 

ierlidJ^fOm beinern tieilttfib j^m jöW/ etibkt^ n>eltm* 

fegett, SÄtt ^ehtern fd^tt^e ^itiw jÄJttet j^Äj^Äen» r^ ^ 

]^(^vfeniitit ; 5Bo mit: ges gefceittiil^tiietuttbajif ew 

fft](>rettMuiii ^In id& N b^n;t)a6^1xi^^SiW^'fb«»l 

t>ir iit önÄbm, 60 föifd)^ 4v:3»twfu^ft>Ä«ff 

»ei^yell aUem fd)abett/ 10^^ Mmm'^^^^^^'fl Ä<n>aUti* 

lielfetfiit biertiot^l • ^ ift fei« iftld^^Wütm ^W 

3* @i> Witt ici^ betiti ttteitt f}9x^t \^wilß^in ttU» 

f elbeti , SUateir , iinb meiti betff Uttl^' tvÜiftn Mtti - 

$ttt/ ©itp freiibtg ^J^erg«? jv SBev talmtcinb itlcbc^tf 

teti, ll;nb belltet: ttfgiictt^iüt f(wtf tjttb mtäjbolt llagti^ 

€r^alte ttieine Mftev S56 JDett abgtttnb offen W'uttb 

glMe :ttte(ttetifleif Uttbmetä fd^fon ijeriägteV S^WocSet 

«er pfllt^t ge Waf t«> ^u beis la^tt , erfreut btir* (^Mi 

timtüfim mb^}(>ui^4 ^ fegett, |pe)n Ihtib* etttgeaen; 

4* W btt: awd^ nteitte 6. tjttb ftit!t attt frlel>if« 

Reiben Jut: ^ut e«i|jfo Jlen toUeti ufer tttebw^ Utib rttftt 

fm* 9HW mii^i fithn frp^WcftitrlimKbetn^eifiii/ 

trftbenj ©eitttt:o^|e|!et$ i^t btrÄbei^y lt:ijtbet:$et:t 

«f reun,5@e^ tt>it: uttSg fr 6^^ bei ine^i:« : Öott ift bift: ret? 

Ifd; wieber in giM utib ter Sitt flarw/ im t»etteri 

jut^]^lerge^ft|aBiefiöen*^jts f; Sm bötmet i(l er'^/ 

<Vf üeber©«R»b^ttiiiti#i tttib tisw^rb* «itb H^iJ»'^ f$0^l 'rMdß^*p^-: . •■:r-^^ iÄ««y^^^^^Äei$ ' W Bimmel , etitt ijii»ntu1)i<j 

fte :pie#f« we M? ■■^. Unfcr l^etj^ift «u^l 

^tÄi Dem 0xmM^v(mi wWstt'WufrUttbea^^äflen 

iM W^^ ©«^ s^jl tni(^ fi^^weerc^flutl^ettUttftnMitt» 

flehte md&t |u 5i« »e^gesr h-^» > ©d^watid&evi^PtlNte 

Ut6 6ej0a"ri^ti?¥#uif^J)eltte tt)f*tertt^cljt:_gIttmntenMi§e 

8««&« Mw'iiy^ier^il^irt« tflii^5|ej?t]|cilten^mhiefc tt^e» 

|liir^;ib) ijr%^ii i^vi ■i-.tv^ ^u5VK=2ff^ti«t«:pör^gel6o&ti^ 

e s^^Sflutt^ lfo«n^#iib*r ffegeti? ®i«4tnÄuf tu Wc 

»iltrtettteltrtn4lJ?;lji& hih litp SSulfben iJe^^hial^«« 

^»i^ü^Whi^m tm mt beri guten , ®tm 

tni#. /,/i i;:; .^ n 4 Itji^ött öm ^ertatttf««; 

*?m S^tkim f^i^m toU f!umttiim6 wetter/ tXnb t$ 

^W^ffc^wld^^iftt^l^fifft,^ S«»*^eitt) >&a«lcn wir bm 

mi^m^m^m^mt tmtv^^^m äuge un^be? 

Metrie ||#v|cS«tt»^iri vi mü0Hrmp$,i0km -^iMapxMi(^Utmmpi% hil^*| M^l^nge tum *fe 

iflofttte ima^itr «ne i|l<^otte* Un^m nickte 2luf w^inem 

I)«ttft*^l8(i(& »om feo^en ttifts kgiir Sd&jenib jii i^^erw^rt« 

pe f*«ir(J3«t>elifttf Oca b«# Wen ^fif % f*t»«*^«nl 

viV^fi SO^^'*"^^^<^'^^ berlelbittf>s(Ä weine ^ 

#>!ic*w'[ tncirtjNfrafte IttiMxafi^mm^,^ mm 

tragetr;: ä$arm^et|ige)r>:fe0!ü (i)»4^meihl&e^^ittttobel^ritl|;t^l 

iu mix auf*: ©elf fü^njeifj 0« ,§ei^rl fctjJmeJnepDeiff 

wirb mlcl^r tti#t enblo« fui()t '> k ^i r ;?? 

«Ägeti /?v f ^$ folgt g^i? aseli Ä baW dlT^ ©iJtti^ 

etquiifnngjbifaufl ü(uf mei» fif n/N ' IfSl*!^^^^^^ ^^^^ 

nem li^hfeitlage« ^ieif>f ^^b? 3 üü«*! vSIf^ejf ? ttatiml 

(tttg* ((^ ^ »a^eis^^elfeif^ biujl 5:>u^^ifqu#Ättel^ tebetiiil 

; i«^^ »il mi(<^ We tt)elt jtt Sluf bic& lö<tb» id^ ^etmütif 

fel&r jerftireute / SRufjl ibu Uttb'fofftiJtnc^t »etgeben^f 

ttiidl^iwbieeitiiiiiimfelt; Sfieit grt) lÄ^ettiiuni) gef«^ 

ic^ beÄ laiw^f ju aiigfilid^ §tlftl)ein^^afeiifiÄftb; ©ie 

fc^eute , gü^i;^ bu mid^ ttiife (lillt H«P^ ßci^föm^^ 

tett itt bin jireit j ; UnblÄb^, Unb ^mmrt^'^ be«»^ ffebev* 

burd^ l^erKc^eÄvfd&merji 0wmbv^ *^^' » - i ' /? 

^<in ber gebulb entn^bj^ntea r z^ MWmW^tt {ranf^eil 

l^erj^ ,j ^; r j tt)Ut^2Kupi^rte4«gerbifa«cP 

3v ICett feld^ bev Mbfdl te^ $((S ic^ bie tage wq^I 

fotttc^ leeren? 2ld^ JJerd ©ie ntt(l|tetogbttr(^wa# 

bu tteifit) bae fleifft iH tey Slldfajl mettt mtg' er^ 

(c^tDttdb I Sßergieb ^ ba§ etM lofdjr Unb tnönb unb nx^ng^ 

flut$ üptt jd^tfCtt 2(tt« titei? erbliä» i l5oi ffe^f 'l<i|>,t ;§evi!> 

mn matttn «üg^ brac^l ju bir^ 'Unb-bii ier^lel# 

^u®ott, öotttwu'uttbMi ttiit^. ; ;;i^n f ' 

glaubet» «nb^gebnlblv; . ^ i^e% Ünblr#ftin#diegtte? ^^l^»':. ?iVv ♦•?^'.» '; ' -:. K'iili L'i^'i {»''ff" 


»miwÄni «ibÄbinsJ# e|W$b^jiMbetr?#eeifi>iSieiji 

\ j&eje^nl fciw^pt»«ll-ftil^ Iäa/Ä^4^ljbli5r|ttpbei)t 

i^Ufeifi?^^;Ä|t>iei#8fet^ Seful Wfll ^»z b« bu 

!ifÄ»fepbe^t< g^ör^f^beft ©m tob atit'fwu^öejloi:* 

<a»e»5^#icaÄHl^oid^^ bm:bill!;S^ur jMeflf Wbw 

ittfei^tt* UÖoiÄfieStt^^ ti^i!:?^» W tnir beweii 

feufjt uttb »eint, tJablji \f^^pffymitti^!ftmw^ 

>»/ gifoft^if »wenr#enftreunb l tc^ > ic^; bin e% beim 3d^; 

3* ?Äf bÄ» gebaii^tttig »aifb mit beinerti Mut ge< 

>«in^leibett^iirf(fett>«c^ett: trinfet; ©ie^ j&lut mac^t 

twjluttblroftwtrlelji«! «a| meine f^iMyJdtfti^t 

<« bi^ qi^t iPN'p tm mi(& »J^ri, ffi^ «oiHjl , id^ folge gcmf SÖatr mttUi& Ibmfetst^dtiiij* J)uj 

fd^itrelfi öi^«!u^1t, rtitif angjl ^ffanjtejljiaMmiiferlettfc«^^ 

«mgiel&ehf gwMtfmeitt^'fW mitletbg triebt litt/VÄ^ , 
((# ^i^^rn^^^uMMdrr pl#:&iliti#^Ueä> ^u 

s>erf^ttt^>^i ei^redt !mji^3 t»Ä «tfbkÄ fti^kh ',m 

iticÖt^5^ie$;iwöe§ ä^ti>" ?3*^^tey t^efttiiirtJierlfefi 

4»3w9laöJ)ettii^ic^b{# #m|.t]&a^ iu^^mta! 

ttmjfajfew^s®et»ij^, baf{5»ö \m'^ ^^M^.l^>t>citmh 

weitt rettet i>i)l, ^u »ir jli Ufet l©tr t«)[^tti|ei#W 

ttticl^#(|fö>aÄ tttölt ijerM« rctieii^ ^i># Jflt^l iTOtubi 

fen/S9ifröi^e)px^^mwttöiP su f*tt>«(&4 ;; ä^^u'^/ ttTO«i 

U#lf ♦ etttiwittWtt fei>S<^ §ö|i^r> ttjaf leine|f SSoti un^ 

fcle 1^«t(l^ jlttilb^y^®ie^tni#? fftohn#u;f(>^pi»*IW 

5emirblWö^efttiJetft«il^It My^nmx^^n^liMm^ 

wir audi bann ! <m^ beinern §inöt)^rf e^t^|(5|p(#äl^re ^u] 

Wf!ter' deitliiÄ^frobe^lirs ßöimKit^#«tol!ö?/^2j«^. 

t^ir; -ew^^eltSfjl b«i«4 tötfed le|t^ qtl« I ji^a^^ 

Ätt^WWt^« t|>eil4:^5^rm#^ -Sl/^gflf tö#|ft{||w|^ö(^ttt^ 

'-rhre^Tim^^^ ^;rc-;;;^a: üft^:; ei#p$ -l^^tt^J^A^hJ^ 

* 0rt; J^eÄ^tliiitäit^ m4 ti^e treue«pSb&r^#öi*# 

^>v/^ 'CV|(*rtt^er^tp4 bi#"Ä fa«6%i rite/'i9|ii 

> Uo* ^ er^re a^^ Jiif^itt «Mfetöö^|5er# 

Hebe beiHee «e^tn^^aj^&m piti t0be^fei^ti.^H!^ v.-*?! 7 

^^^««J^f ip;;:^^^i^ i,:n(tt(feÄ6e BÄett j ■ ' 

beh W«>m lattben> ^S«^ ^""^ , V' ' 

fie iMjrfiber ^c^tt^ ©i^# a«t.!Dft3ef«öimbemmu6^^. 

jjerr / m*r linfeir tt)iK^ t A /f C^tt^^tnferm m j?err/ mc^i un^eF wwf^ xn/l '^C :l ' rX« ,.S#l-f 3».»l«#**#^#^»'^««^^®- Ä »■•;.. «ii 
lln^ Mip «ttg g^nj ergebe» ! 9li(Öt$ trieb, be^i »fijfse^g 

|t^en* ' ., y' , ; ^^v;:"/'. ■,- le|te;^uafer$1ebettl* ^ : -^^^ 

beittöeil, Unblft^fie, ©ott, tftter> fcfetU*n ^ei? betum 

i^if Begifi«: theil^^ J^im* Bange ^erjetti ©ul^biftejl 

niel ttlcbt jD^tfUetm^t S(t^ un^ ;; bie feucfeett ^le^j« ; 

fwj>cn tob Jilu^ i«ber »otl, iiximt^mnixtS^mx^tn^ 

gu b«imm t4v«>ne#?tn}^ 2)« l«ft biwfi* beinr, gö«* 184 ^(^mm^V^m---^^^ ^•ü^Ui i^ -. l>lnJWIt^ fi6eg8öii%tt$ ' ■■^t^^W^'M'^'^^<m 

Äertf tJnb räi^iüe j Ate: Mnimm^l^MjamU 
■m-fm^^nfii: MQ^^.tiUu rnntim^ jäfk^h^tä 

m%i0^ixMimilt^^^^ ... ^^iimi^ r^^m^ 

t»eÄ#De»? jettett f^tt>e«eÄ bm matt^^t 'Kebeti|- «Sit; 
lauf* ^Btt'r beitie' ttitlbert »et^bett fronet; lekit, 0« 
i&iSntMf> Utt^ ju t>e^(btP^«n, preifeii^et^ «rlb töVt* 

il^a^lt btt mit wo^lgefal' ^eitörßitot^^ 

Jen: T^h^x'mimW^af mi Mm m\\i^mä% 
iinöaKert/85«9ttnf(5imwt««» CTS'^ /<ßiott > bcp 
geUa^t - /U/f A3 t«Ä*t- ba 

, feuerl iÖet) uttb mt^ U«j> *'^tÄiian.9Saiiei'6tt; ^ meflf*Ä#cf3cj!oVt!3W 
6tef ()« beine l)arib öetl)art *j 

bete« alt. ■ 

■ 3. Bir wetnett ; bod) t>ets 

^e- ^dlf"«hci| {)ter, Uttb 1^«lt 
b^t flmttmett fd),rtettfen' lauft 
^cr ftb'Hc|«n'5ufc^Dnen, oiufv 
■' ' 4» SD^it uttfctn brwbevit 
feüf jen tvit 3» tljfeni jötm^ 
mer, (^ott/ 5u biet !5iag 
fic nt(l)t()ulflo§ l tr&|le bie/ 
^ie bu gel&eugtljalll fc^n^ 

5v'®k^/ bftft bet/ ibctt 

hn fd)bntc|t/. ntd)t SSergcp 
feinev fd)5nfett^fltd)t'; '©^i' 
^flic^t^ hmBu jtt evf i?e«n^ 
SSatiti^er jtg bmä) bie tfjat 
^«^■fepl-: .^-' ■■^- -^■ 

^ 6i ^^ü itttttnij! Uttb ^iebj! 
bcn bcinett^ ©Ott, Sn'^eÜ 
tjettrjanbcljl bu bie notif)/ 
SBit preifenbid); ja! weif* 
wnb gutSj! atte^/ waö bein 
Witte tt)ut» , 

7* (^ieb «ntemej^futtg 
unb gebulb/ Unb la^ une 
bcirter i>ateif()ulb11}iit frottii 
meif juüerftd^t mtmutt/ 
Unb j?etö auf beine ^lUfe l^at^xlMd% 2jof iitart0e| 
^li^etiy ftieö^ ünt btonb^ 
5@i0b>^4ij^eil -bit>>^«ö|^r- ?[>(»«: 
ter Mjt/ SSot allen, tva$ 
unö feiig iftl ... 
% 
ÄlcL ?JBet: mt ben Mm, le. 
'ie: fepnil»al( 
ftnb bu Q^^ 
ftlbe iKtt unfern meereh ! 
@i)tt wie tctd) ^utd) bciite 
'tttdd)t;' burd), beine -nnibe-l 
S^txv, wd^. ij! beitTer gi\i;e 
gleid)? jBbn pdnjettt ^evjett 
banf cn wir gur i^ren fegett^ 
Slatev, bir! ■ - 

•2. 25ej(d()fi^e, ©Ott, und 
beid)- unb, bamme/ Unb, 
M^ ba^ leid)t: empörte 
tueet? ytid)t unfve flureti 
öbcifd)Wctnme, €p«c^ 311 
ben weiten : bi6 ^ie^et l, M$ 
il)rett fluttn : (bu fannjl e§ 
t^un!) DJ?evr, an unfern 
ufern tul)Ttr 

3*^ >bu ^aft biel; erktieil 
ünö g^gebert ; löcn hxt 
lommt atte^ gute l^er* S)u 
fd^enf efl una jum frol)en 
leben ©ie l^ol^'n unb tiefen^, 
ftrom, unb meet, Ülud;, Wd^ 
ber flei^ bem meere nimmt, 
Sjii beitt/ unb un^ öon biv* 
bejümmt 

4. ^a^ WDÜej! bu linS, ^ 
^Dtt, beWaH*ch Unb uns 
fern|inb^tTU flel^* im^ treu 
^n attett i^övnien unb ge« 

ß^ i fdl>? nnö hvhnct/ 6ep! Um Mi^glof Oicfe^ |etlunöju: 

teilte ^ölft Wen »it 2)ott ibm wawn/itnb un^ blett 

^ojfnung unö »ertraun ju b.en wiir,, Unt) unfei; feott 

tirl l Mffc t>ur 

;^ , , 6, €rwe(f' ung fclb|l 

gtrte&Ctt0l!e&* buirct) beinen geijl 3ur nja{)s 

SÄet.i6bt @e« ibr cbHlfeh xt. Ten Jjiwf barfeit ^S^iej bi| 

burdt^ fi'onttttcö leben »mfl 

iff n o Sft'^^"^* ^'^^^^ ^"^ ^^^^ ^^^ ^^^"^*^ .* '^'^"^ 

V wi'* '^ % c()«flett, 7* Sebr' unöbeöfricbmö 

i)ret6 unb banf 1 Sfe«/ ^« großen tvert^ iütit reifem 

bcn fmben fc^afft* ..Erbebt ern^ t>erflebtt, Unb a&ni, 

mit .froI)cm libgefang ^te nja$. baö i)tYyhJid)Wixt, 

tDiinber feiner imft ! "" Sn betner furd^tentgebn; 

. a* 2ßer ifi ibm 9lei(^? -8» ^aß oute^ ;b«§ ge« 

n>er tfl, mc er? -$Der fm redlttgfeit^ Saß rebUd)feit 

jur redeten jett ^en jtrcts unb treu*, löeretntgt mit 

jtenben i^nb il)rent.^ea Wlit jufrteben^eit , @tetg bcij 

inacbt, fet)b fÜUl gebeut unöberrfd^enb fe» 

,3» Äaöfclbbrittglfrud)t 9» ^mä) unfre ganje Ic< 

gu red)ter ^üt 25em (anb? bcnöjeit !^eit' unö nad^ Uu 

inann, ber eij baut,: ^r nemratj); Unbfrobfeobic 

famntelt ru^ig unb erfreut, »on ^un6 gemetbt @eban!e, 

SQJa0 er ilim anvertraut* wort unb ti)atv 

4. 0it jebem tag' lebt lo* ^etrojl fel^tt|iptr auf 

/ neuer mutbgu fleiß unb ars beine tjanb Unb njart^n üis 

bcit auf; Unb feine: furd)t ner gut', Unb boffen auf ba^ 

»or feinbeö tt)ut^ ©tort ber t>atcrlanb, SÖbettj'gerfrleb« 

gefc^afte lauf; bl&bt %||«^ Qlpgejiwtftwic bfittföuß 40^ » ineine feele/ Me ; ^ ^ ar 

5!iÄa5cmarBinict)9ef.aoi 3(uf!menfc&en,öiif/U.t)anfet48« 

T^ 2(c|) eg füni> t>et t^tanen 264 %m feck, wcfiie mant« -44« 

5tc6@o«, wie manche« »Ott 291 i«utoti9AWt)U4)/off<n/fwi) 34^' 

9lc&^öc[)|lec@0tt/»e«e^aia aiuf! ftbi£fct)ic^,wa),ttet)etI.ioi 

510)! föniit' i* tioc^ mit 501 3luf beinct:<iue»e/©c|)6pfer6i 

3(0), M^ i^n i>«It>cn> »Jutcit ia4 3(u^ ö/injem :6ct!jeiU(i<&^ 14)^*37. 

Sl# ! wann n)ept>' t<b i)ö6itt 405 9luö tiefet; not^ ruf i* iUHi0 

mwattJtwetb'#oon;iJec;ö89 ■ * ;,'3» . - 

»wie (jfltmein&eriget. a68, CV\öI&Ai>t)ei:fp^t^e«tot>e« an* 

Sljeitt ©ottitt bei; W. M 63 <^ mm^mmU erö6w 503: 

Mmm i)tp, J^err 3cfuß:5r. 200 5geße^t v^tr! t»eine «ege . 24 j' 

gßemenfc&en itf offen jlerben 37a Söeslcitemifi'i) x^cift 1 »« 1*5: 

pev metnep btfit)er tec&te. 337 SSeöfficfe meine wifJe: f 495 

peg|e6enftt$mtfl««i)ii: :2a7 Sgeölöcft/öegtöcftiltwer ^-i« 

9t,ß9ütigeu> oßeip 5e9 i)it 2^5 ^Begrabtbenieibin.feine 9t.'39<* 

TOötisec ! : rrtein ieöenlöng- 52 95ei;ufeii(^a|l ttt>micfe> mein. 47t 

SHlliebenbei;,; im gablf Dem 3 16 55eft6' idb nut ein- tu&ide« 3<^ 

Si|imo,c^tiöeV/i)ei;feinent^ron28 Söeftersöatcc deiner finbet 331 

91min !;(öli un& preiö u.ftorfe 13^ 55ejier ,. weifejlei: miitit 247 

Infctent) Mid tcfe rtuf ju bir 458 Söetet an '.lAltunölö&jtndett 6» 

giioetungblrAbeugciflerföeift 6 95tauu.9örbeniftvbec6ime| 498 

Stnbetuttfl birti. fjreubentbc. 181 «Btingt; t ©ott, iör 4)rifte» 509; 
Ȁ0^wfirii9ei:,jrbit;j79: li C 

Jnbicb/j«ein@ett/juj)en!en226 |r5tift/flKeg/ w<i^ M^ fr. a$o 

P9fut: benwintet^J)«nfett 428 ilL Jl^n^ni ift erftanbeit 133' 
2(u«>un^,ö«cMinö^öftbu 325 a r>» 

2tuf/öuf/mein ^eift mit iobgef. 3 ^onf/bejlet55flter/WiB i4> . n 

Siu beme wci^beit bauen a^a xJ Donf/banf fet) bir .föt 50a 

2lur erben wabrbeit «u^jubr.to? ©onf bir, CBefcbfi^er meine« 497 

mftanben/ (tuferftnnben 134 iDan! fen bir,unfer^crr unb 288 

erftebn, ja öuferdebtt 383 ©onftbemJ&errnlSRitfrob. 15 

t/ crwacbet/ meine liebet 355 !Doö amt b?r Jebrer,J&err,i|l 187 

gti ; eudS). wirb @otte^ fegen 47« ©ö^iabr ijl bmgefcbwunben 413 

g«f ewig iftberj&err mein 368 ©0 (leben wir/ bie beinen 394 

"'"f@i^ttnurwiUi«^feben 478 2)a|@ottunjlr5j«c^ ill/be^ 59 

.^i»ttunbmcbtfluf mein.a44, iDfl^cb inbdnercbriHenb. 1^ 

M&temfeJfengrttnbe ftebt 184 2)a§ icb nun wieb«.« frJU* 444 au 
S(u 
9(u 9(u 

m 3§S " 2Hp%aktifd^cö %t(leif 


2>ctrt ^att' i^ in ^ec flille 271 !Du/t)cr l)cci u. numfmmt 194 

*Dd« ^ctt/ cftyijl; nic^t ju 3*74 •- 2)g/ iietJD gern bcglficft 310 

®ciiiwant)e(,3cru6/rtitf &^c'ii8 ©ir/befentbrancn Hoflcn 119 

©ein »Ott/ Mkt, tfi 15$ 55U/t,ef ff>:|> «tt? ^immelfveun 33 

©e'T.Uuößemunenbtfcl) &t|? 46 2)«A§ott/ bu M(l öct^eci: 418 

^j?t tm Mt ikU fef&et bi# ' iiQ 2)u WUü, 3efu^- ooll ej-'b; , 166 

2)ift bü fe(5jl bie.itjat»t&eit 160 ©u|jei!{9{t,cg'wit;ftüöfeb'i0qf ■ 

tf bit fo oft mitfci)0ttM$9.2oa t)tt fla«#^unbifö^t2ft^'bie*' *79 

i' bu. jletiunft:eiiufiu.cl)t ä85 2)« otbueteH öucfe wc W;' 4.81 

JD,et buiiJi^ mitib,cmniJ-bi^ - *i9 5Mif(j)(itt'ft> mein @'c^6iyf^r '2^1 

2)icr.bu öi>ft blut uti^ würib. : lar ^u fttft»t?s(jQcg f0^ Wf0bM 

^n^0ci&MQMim^if}m i i: ©u-ltnit^teatec/böl^n t^^iJtt'sS' 

^?t J^err tft ^ottM^i fjfiner . 38 2)U!95atet' bein^riiteftf^eiif. ^§(5, 

Siev Utyi \)mmü buiif elt 492- löu t^M^^iA^m; nr^in • af 4' 

^?c k^tt minttHm^i ^^; .;i40(S ©tttct)tbi(i^.6mtcb,@ott,ttJög47<5j 

<?)^t tmm i^mf^^^mm 452^ l>t{rcSitJt:t fticin blitf b«r iijelt* 7Ö; 

ter mdt;9^iili)mtti|iittifeim?43ö ^ s>:^ -'^ . <5; '^^ ^ f ;, 

et imtiUuU fe«tmkbct 425 (^ift:t$ f«ö u; teftfWein Wißi»' ^c>|. 

©.f|? weiten j^,eccfc&c»> btc';) 35a ^- ©^■^ feftc burä iftünfei; -rgJi^ 

i!)«E wöliuff m$.jttüjit)(tjjic. 305^ €in.&ct5j/.'i>#ott/ in feib ititb-i^i 

S5«^ toci'Ut^|ie\;vmm'M»! /4»a ^ijift, öB bid) im geine&te/ lif 

t>^f ie^mg^fab tft'W^j)ttiÄ262^ ^inf^gcOs*; t4) o^tte'büjben'i'lM 

^e^ t0b«^;i)Wttn>b^g \m^fi'4ov ^n^ feiig bort iu werben ai 5 

fi# tufl4). wt/>^i>tt; Ifl^ 29^v ginjl fünft becteib Iwi fö&feÄ 

ic|) fe^i<^wi?bej?>tttft!i59ertl;438 ^in togbeö hmmtt$ w: bet 456* 

S>ie rtuf bee ;?rbe töattht ■ 37^- grbrttJme biib/ @ott ! mein tf| 

i>ie' ftelf e, ^mtmWm(^t 437 @r eirtAbcfie^tc döii bcit tagii'ü^ 

^i?-^terJ;»a3t? beinctöantti^ 16S irbebt ben^crrn,t^r frirtTi^tt^§7: 

^ic bimcl thf)mm bcv^wiaen?* %M&*tcr3?f«^/®otteWfoÖJi'39!?: 
S)te i^r feine lauf öaDnlftuli) 174 , f Mnn're bicb/m^finöetltjecMip 

©ie morgcnUem«* prielejit ui' €iPiffver|laHbe'tt/3efu^(£&i;i^ 14I; 

*Die fonne ffnfet wunbcrfc^. 445 @r lommt/* er f onimt ber ;99, 

S)ie fl)iiiie ftnnb- »crpnflert 127 @rf0aÄe4teb;ju@i)ttc^ t!ö&ui.4i 

©ic ftißett öb/enbjJunbch 449 irfc^eine; meinenr gfijl ■ ' iii 

®ieg iß: kr trtöf; beji^ott 100 ^rtiünt/U^r 'fr^i^benlteber '^ 49t 

^k bml' ic^ fürmeittlebcn 239t f rwac^t= jum neuen leb^ip' 419 

0ir,, bef bonnerg @c()lpfer 494 <s^ baut/ 0. @ott/ auf ' beitt 4S3 

!5ir>, twtger, fc». biefer tm 283 S^ ii? öoüijracljt ! ©eö grob. 129; 

i©ir/^ßtifet)jprcig;unb banf 87 S^if ßoUbrrtdjt! ruft-nÄi laij 

2)ir> Schöpf ec,: geiler aller. 474 ^^ 'f 0m bte gnflbetti>ol{i^^ ■ ' 103; 

S?ir fei) ptitii? ! id) lePcwieb. 436 ®^ lebt in mir ein ö#/%r' • 297; 

©ic tmw icb/ (Sott;- unb 25a ' @^ fcbloflen/^err/'mit 'b^^rg- 47äi 

^t^ ^at^c^ banit; m^in^eJ^i 148^ ^ö «oll« @ott «n^' 'mM''m i#rt Me'<Sef;^trge^ ftr?«0 (»tif.mein öfalm/mfirt 75 
U Sot^tgefömpft U; fovtafr. 273 
greuöC/ 35atetr/ t)t0 ju cöreit 76 
gcciit eucl), d)r((l(*n ! nue mc 3S5 
S^röb iu ffbii, iftöottc^ Witte 3 1 1 
gi!Ö&4 mit innwi^imm öiiö; .4?'7 
gut alle iifite f ?o ' gcpreift 45* 
götr «nfevn nac^fleiri&eten 334 

meöAnfe/ t>'#ujtg leben 93 

©^bcnf tc^/ j^cilrtn&inii i)(i^ 106 
^benf ', ''^mM ^Ht '^ ^ ■• "8i 
gei|f!t)af üllhein ^O&ciJ 3^4 
©ijtd tet! njÄ^t^Htv'^ie^te 150 
@ei#ct fet)|l 1)U/@btte^fD§n 104 
©efuitt) uftt> f to^e^' tnijti&eö 4^? 

i®ött/b^iiie öiitc^'teictyl fö roeit 26 
^fittMlm weife tÄte^i 3 17 
©ot> deinen öeHiöejt 5ejc|i(, ^31 
©Ott, bet bu ^ctje'ttßfemlier 234 
fota-be»; bü'iinfeii »fltet'bi(i ^a 
®ötr! b^ptt ittitc^t'bifimeH ^cw 
@i)^**biPoe^(C(Jit'ii$'rttetne i^^ 
f!)ttegtu|e/fflbb:ftt|)^j?iltc ^80 
mmin ! bu bifM onim.387 
®iJtt4||itieiiti&ot'tnfirb'fiiif 159 
^ott iftntetn lieb ! €r 1(1 ber 17 
®^ott/ ttteiri 5}(it^c, 'WUii ■m 
^öit/^meiite feeife-üfnö^^bii: 8| 
®i>tt't?uf t bet? fönh' u • fc|)(»fft 415 

mtil Sjflte»; bcr iirttiit • 500 
f Ott) i)Q«()tof er mMtyitb 488 
fm, öor bepii rtn(j.ep(c 58 
fott> wel^ einfnJTißf iir -9« 
mtt metbc Mi "wiW'ix^. 33 

Wt/ itjet i| btriii t^eriaeiO). •'5^ 
gütt wie b« eiü/fowörfi bii 40 
f 0tt wi« fcb bieti^tif j&iit^29 
©Ott Wiß/ic^ M m W itieitte^SH 
f Pf winft ; fe ftfif j/ri vc^. 419 
i^%'!ö(i jjf ui)t^/|m eitnb'' 88, ."ii^'ou SflMRl. 4 ^anefttiö^! «men> öitten^389 
*'<^>'^a.te bic^ liic^ttSnciet- 19, 
ßetlig/.^eiltg i|l bö^bntib -34'? 
^eiliö/i&eiliö fei) bet etb • 2,^^, 
'>ecr;becbümirba^te&ert 447 
)em btt^tj^teis!-^c{). li^ 
o^ct/bu reaietft> b<i§ (iM 77 
)m@ottl ti(b iobeit ivit i 
KtU: g-fU e^rift, H Ö5P; i'9i5 ' 
jevr I ic^ falle t>ot biv niebev 180 
yerr, IftI no4) eiteln e()r/tt 3^X 
)er>! ■■ lel^te'bu mt«&, beihen 3^9 
ye^jT/ mein €tI5fet. ö^j bu " 3^+7 
5etr, mein @rl6fer/nut;»on 220 

'3e:ti:>"feanc meih betftebetf 349 

)enJ'olfe mic^>,bein reiben "4 

^ett>«ü«l#^?i( f (wm ict) €W:^2;i| 

|)ei:t ! wcVhJirb ah'^'^ii^f gtl/i-'il 

^e^/ wit fittcien beihet :epe -94 

ferptctlK^'bieiTCue'-4*l 
% 

O^mM/M n\hHt% bem .144 
/^3^|ue|tae'n3ill,ieft'|!tl^W 
3<^ biJi'oKih'fölen fd)luhittt 440 
3$f fille'.bdß t* jlerblicö bin 37r 
3«9 feflb'vtn Otiten »Ifunbtn 267 
5«:^l)b|fV'flfiif@otfmit {elf; 248 
3c^\f rfttt -auf meinet mutter 2,^1 
3w fomme, .^ett/'unb fliege 175 
3cö fommeöör beindnpeftcbt 24 
3c| lobe btcö ühb pfeift * 49 
5cö ftnoje/bit m'it l)etj it'nb ^57 
3tb finge meinet' feele lüft iq 
5c|)[fi>ll jum lebert'brtngen^ 203 
2cb flnttb »om fialjbc, wer 20dl 
Sei) ttete »o"r bein (»nöieftWt,463 
3cb ftjei^y t«f %^it \p, ©Ott '3t 
5cb wei|/met^@ott/ (^eföKt %'ih, 
gc^ will ban!en «^ \mim, 79 
5tH «(in böö öbcnbmfl^i be^ 17t 
#?) wlUiyic^ noi^ imtobct>^*37? 
gefii^vift gefomme» 


399 5C{plfeaBßtlf(^cö fü^^ifitt ^ . 

^efu« foint/öon öUem UUn 398 (Oietn «U seföW^fei^ urct« t ^b'j 
j^f«^ je'&t! mtti^mflttc^ idi> 14p , ^imtif)tnmttmU\n^t>,m2i 

SÜniimminük .364 SOiein öcijl erftnunt, 3löim 438 

Jefttö, meine jtiioecfiäjt 136 SKein glaub' i|{ meinem UK 36a 

pm/ öeivt>ögli(^t entfielen 431 , SOlein &!ei'j ! ente&tenic&tmtt 246 

jbt, milgenoffcn l auf jutn 197 SKein leib ift bein öefc()cnf 30a 

p fet)D mir wettö > i6p , a^i Wm. Uib foü, ^ott/ t)dn 306 

|m |!iaenwoae}i»irt)id[).467 2)ienf4^en! Wien! öuf 3'»5 

fit öÄen meinen tbaitcn^ 2^3 SOJenf*eufjJ?«nJ>/ ii>on~®ott 113 

Jn . öeittiit tieDe, ©ott nicl?t 223 COttt (lUen engetn beuöen wit? 147 

in» ©ötteö wtb erge&e» , 376 Wiit tteuben tö§t un^ tnUn 416 

irtunfci'n'ttötöen fflßeri »1^504 Sit: ftööUcöem semüt^e $4 

JU öteicö uncffoilcbllcö' ititet? $0 mit frohem -knf ecfcb^in 173 

Sit Öott föt mi<I) fo , tvete 2.54 «Kit »teig unb ruN gel t^nt 14» 

%, .:, ,: sÄübe,: föitb«n»oUe feele 177 

ß>inbeP/ se^fcjür , btcne ^fn 4^1 SOiutbig l'intit&iö l Mi> em aS9 

»PV ÄÖnnt' t4) i» meinen ;a78 - , i;:?. 

Äomm, öeU.^etll/ ©(|)^})fei? 149 a>rtcl) einet i^töfnngf urjer 40S 

Äom/oö^ift/Von^ottcieöebj^j «>i-9Jäc& eine« fc|)met;jen^ö.44t 

Ä;Omm^uttnö/ÖotteS0utec 15a ^i^t/M^'ia>%^(i}H(tt. a9a^ 

Äommt^er/ioerWmbiöt@otite^i6 Sli^t mef>cflfe meine frfifte 499 

Äömmt/ i<t|t' eucb beti^etrn ai6 Sticht mStftifc&/titi(let,nn9ef,34$ 

^om| riö^t un^öott lo5fiing.485 9ii4)t um ein m<ht\^ mt bev 1 55 

Äoftt iaf t ungf^ott «.feine 493 9tie f mm icö meinem ÖJottc^ 81 

K^ C '? 5flie roetbe meine feel' entw. 338 

Oa§ ^mn geift midJ to lai 9lie icilt ic^ wiebet ducben 348 

fV> üa§ biv/3efug/ meinem $46 9{oc^ immer ttejl)fefnovbentl.78 

tö§, j^ew/im gut^n meinen 213 9^o4) flauen wir im bündeln 90 

Jö§mic&A^&c^>)ler,bflrnöt^ 343 9^P banfet aße öott -9 

Jap mi4 o'©ott/9en)ifcn&/ 318 SRun ift er ,#r, ber mi m 

Uh 3efue,,mi(t) empfing. 33a ^m iintt bie fonne nieber 450 

5ftjfet«n^öemeittenS«öwa^i92r ^ <ö. . 

Haft unö mit e6rf«r4)töoj)ll 105 (S bflMon meinen leb. 3*0 

ßieber tag/fe^* i0 bicb wicb. 4^9 ^w/, l^fferitjicb in ber gern* i8a 

iiebfter 3efuö l wir Jnb bier agi oft f lagt bein ber j,wie fc^Wi 217 

$ob/ebr' u. preiij bcm bScbften 13 O goig«tba ! ju beinen pbeinaa 

fio.betöott ! bennSefug lebet 141 ©ott mein irbifcb leben 32^ 

tob, mii unb ebre bringen 67 D Oott/ mein 55(itcr ! beiit 47^ 

Bobfinge meine feele/ ;Dem 143 D®otte^,@i)&n,J&err3efuvao5 

Bobfinget ©Ott, «nb betet ön 43 bntt' i0fcbwocbertaufenb4 

Jobfmgt bem J^ocbften tiefg* 443 J&err, mein ® btt/ bttr4> 3° 

Böbfüngt 1 benn @otteg bulb 189 jugcnbjeit/ wie pgelfcbn. 460 

lobfingtibm,berbenfrübi. 4ai t> lamm ©otteg, tm ^mU 130 

Bobt tm J&erru/ ©otteg 139 <l»fU ber weiöb«t, fteutib aj87 

UZ. ■ D feiig l feiig wejTöor bir a75 

«\>ettt flug' unb berj erbebe 3t fternenna^t ! ö |tlberti(bt4^4 

Jj^Mtmn^tinmM icb 240 tag bee J^errn/ tu foDIl aga- 
fl)iein€rl^fer/au(bfütmtcb lao - Dunerforfc^e ^M^macbt 4s^ i 

jprtiö iöm l et: f^uf, tinb er 65 |t()er nKer Fimmel öeere 145 

^mft/ ^»Jiflcn, mit juttieö,. 487 *^ üb' imet' treu' u»b rcM. 480 

,, timfonll/ umfotijl »«tfeöüU .47 

jCS <ßt* ^ Uni) mu^t' icb «u4) ne^c^ 378 

S^^cHe öec üoUfpmmÄ ^35 Uncnt»licber/ bcn feine jeit 39 

21, V '. Unfci'Ojott iligifoftt, mächtig 73 - 

a;^tc&tctmcl)t/n)enttfönl)er4<^ rmfccOott/WiJi&onfcn ^itaSiS^ 

V\ Uimi um mic^ ^cnll 4H *J"ff »-'« ®ott> tJeuOott bet 20 

fHimsmnMit pili(t)t umg^^? Unfte au^facit fegne @ott 484 

^ e. • ^im^Jw5Itbö0 liefet Dct 3Ö0 

©*(i|fet/ fc|)affet/ menfcl). 198 tinö licömt ou^ beinci: fcö. 3aa 

©4)mecf etDanf bar imi) 55 «ntcr meinem berjen fcl>w. 47* 

©cDnicri unö e: age füllt m 490 Itnwii i>crb,rin(|lici> fc|)neU 457 

^ii^niUhmmtWtUiiUiiz iirpett. aller feligfeiten aj 
@Ä tfl bie morgenfonne 434 ■ - /^ '^^ . " 

(Smni^ t)ie natur ! Södcb . 34 OrVötep,^ater,|i?l)' urif beo 66 

006n ili öie tugenb^ mein 9a rV 35er6itt'cc öir ödn ie&. 35<» 

©ctjon ijt t>er tag »on (Sott 399 53iele freubehiooße tage -303 

@a)wer liegt ber^renniins 409 SSicl b,art i)u unö,aiaiie&ent>et8^ 

©(fewin:C(t/ meinem geijl'^ geb.i^ sßoll inbrun|l,i>auf u. freute 17$ 

.- ©ebn. wir nur trubfat um 17a ©ollöon cf)rfurc|)t/i)anfunö 17^= 

©elig ftnb belbimmeBerb. 403 ffiom gerfitifd) ber'weit 9efct).3ö6 

^enlebic^auf unö()ernieb.iia ffiomarab',anbemTOirn)ftll.ioi 

©eoaucbmtr,au(bmir»iÖf.284 55on flftenl)immctn töntbir a 

©eob barm^ecjig I menfc^. 341 55on bir auf biefe weit ger^ 344 

<^ieb'/^err,obi4>auf bem 151 10onbir/P©ater/ nimmt 16$ 

@ieb', leeie, binter bicb jur. 465 «öon tiif ü'nb, ©ott/ ber ebe 468 

©ihfücb einjl in }enen-f«bl. 448 53i)n ganjem berjen preif i<b 95 

gofröl bringt, (Sott/ mt0 479 95on\(^btt will icb nicbt laf i a66 

@o bof icb bcnn mitfeliem 369 ^m.mm fcbn wir'ö 489 

©.0 jejnanb fpricbt : icb liebe 3^8 93or bir ijl oUeö offenbar 48 
®olt beul »erberbte^ berj 163 xo, 

©ollten menfcben, meine br. 330 Ofitlöcb' auf mein ber j, unb 43* 

©ollt i«b memem Öptt nicbt 18 '^ SadDet auf! f ru \t 39<^ 
@o wabr i(b lebe! fpritbt 191^ ®agt' icb ci longer web 199 

@o weit nur beine fonnen 53 ^mi H m nda)lien ebr' 33^ 

gtaw?/ bi? ?u biefer jeit 388 Sanneinji mein Iterbcnb 381 

gtar|e,anittl?r, (iärfe ffe 170 SBaun icb einjt t>on jenem 435 

©taub beo itflu^e, rubft bu 395 SSöann icb in bei^n tbränen 2^04 

gteit unb.bö^nicbt iH ber 207 Am icb i>or meuiem -^f^if 

ftet^weifcr,beffer/ftetö|tt 4öa »Bann menfcbenjlrebenr bir 351 

ptilHöcpeinb/' m m iv. 42$ Söarum «rbebß bU/ meine 38» ^9» 5t(^%*^0läjvu6eif Med&jangcv 

S^uttt, ■"'■(- S«um. 

Ößaö,@oU ffic m{4) ft^ftimef 269 ISie lieMiti) Ät ^t' mit: 4^*^ 

$©ag in' ntit f i)t;'fc^t^ rodr iit 295 Sötc nicicDtig \m^i in mein.söt 

SJBöfijl im &imiud/^6c()jlei; 2.2.5 liBie nrannigfrtftiiJ fntJ'^Me 304 1 

Söflltjl mein limit»/ rtteiii ^90 ?SlDiefd;6ii|i)mt«tJ)ottmit: 453 i 

Söag ift'ö/ bäf ic^ u«c() quöfeaöo Sßie fcgettitjöa. fittt» J)ie "- 508 ' 

aöfl^ forgft t)u ancifilic^föt 373 ®ie lü(l)er lebt txit menfc|) 379 

SJÖeicl)e / toi)cgfct)rei:fcn '37^ Sie fo(li(^X)ic^n)övOi(? toben 14 

SEÖei^^eit 1 hf)t (Sotte^gobe 1 56 5öie tönt um mict) f D fiif cu 42-3 

SÖelc() T>o&cg beDfpiel i^abft 109 ?fr.ie wirb miv bann/ bcinn 407 

fiöein wci^5<it fcblt , ber 196 5[Bie wo^lifl mi^^ njrtnn mit 439 

SÖem rooUuff nie öen nctcfen 309 5SÖie roo^l/ wie wof)riri mt 179 

5©enn Sbciilnß feine f it<l)e 186 SÖillfi öu bei; wei^^eit quelle 230 

^^m m tü^ öut gcwifen 363 ^it bdnöenOott ! öir pteiö 465 

^mn v^h mit me^r «Is 331 SBi^^bl'in9enmeinenb tinfera39^^ 

SÖcnn i4)/ ©Ott, »on bit 293 SBir banden bit/O Sefugifi^t. 1 3't 

fflöenrt ic6/ fci)6pfet;/ beine 69 STOit; gingen- unfevö wege^ 161 

^intiMiit) bie fünben f);5nF,i 17 Söir ölfluben (lU* an ^incn 64 

Söenn;juPöollfü&i:un0bein.:2ii SBit» fommen/ J&elfep/ bic 505? 

SBei;bini0'^welt|)ewicbt-9C289 5Öir fre&'n um'ö 9tab,unb 39« 

9öer be^febens freuö^n witt 312 SÖ)it öbeugeben unö öufs 169 

ÖÖei'faßt/Wiegpof/ bu f^jöpfet 8 SBiv wallen/ piraecönjumat 313 

SÖeir 9ebor,(I)t/ bep tbü'ö mit 3^3 SÖo finb' id) ß)ott/ben meine 24T 

(©ct®Qttcöwe9e9ef)t/gittt 358 ^oDlbem/berbejiteft^ft^e 319 

SÖec ©otteö wott nic^t Wt aog SBobI end)/ il)tJ gläubigen 370 

Söen i(l bir 9leic!)> t)u Qinmx 62 Sßof)!, wobr bem nmmtn 359 

©et: ifi'^, t>it mit ^immeBl. 1 37 ISo id) auc|) biU/Will id) ^em 496 

®ev nur ben lieben öott 249 3Bo tjl ein »oll/ wo ijl ein 3^4 

SBcr läblt/ Unenblicbet/ bie 74 ^Bollen u. i>öllbt:tii9en geben 154 

SBie ber J^m mit iebem 349 SÖ0 t5nt bevpfalm/becbicl) 7 
lEBie burcö gewM! bie Tonne 190 
Söic ein obler fleuc()t iur 417 3* 

Dßie fleuc()t ba^in Der 3^4 "r^u btr nf^m M «lein lög 

tSÖie grof iff be52illmö4)t'oen 5 1 c^i) 3« bir, mtt Hä im 27Ö 

^iegro^, wie angebetet ijl 157 guC^ött/ feelc/fd)win9' bii 4^ 

mt ^at eö bo4) ein menfce 361 Sum flei^e warb baß leben 32! 

fiDie leuct)tet nu ber morg. 410 9iir giabegruh'; entfcl)ltefe|l 12% 

2[n einigen Slbbrucfen t'ieftö ©eiangl&udre 

'27. 8.9. h 1.^. i , S..9- > 

111. 1. li ; . rttcinfrtt hiäum 

305. 13* ,8. . j ticn « ' tim 

332» 2. 5 fsg. ^3«( von biinem ädf\ äctnoBer., Ub<t £>a6 »on t»<i» 

• attc8@otf SU rie&«n,$iil)r icl) t)oh: feligi , ^ mm (jejfl r j (««, 

Fdt; £n;s fid) bein a-löf tev fccüt». tIgMt 

341. ö. . 1 feinen tiihcit 

*, , ' ■ ♦■ , ' .■*.,' ■ ■' 'v'^-*' 

9lr,2i9. ÖRel, 5«fum«m«gt«ben(^Ki - ' , |«ev t)id)|?'^)(i3i|;j 

@ 5? » C '; t ©am m l tt n g Don 


>> ^V>:\ -■^ '■■' r i^*"'' ' \?''V/;^1i" fV-';^ 'J'^'^i ',.."> ;5-<. •■ ,;. - r, n @c6ete fut Den fei^ittK^m. ©otte^tjenfj; ' % . - ■ . , , ^ 

{M'm^kmnum gef^tolTme feleibt n><af »«nn f<ln/r€omraanionijl.) 

Knio&et fe?) ©Ott ««f^etJ ©fttep mim ^^tm Sefu 
) ^ti^i, Nf er uß^©imöet:n'iii>(i» immer in^femcm 
STOöfte ten.isyeg jum $e&en »tii> j«t ©iöiffeligfeit Puui) t^HU 
li|t- SJJ^fc^^«^ M feiti^ott «0t t)urc().tinfw @celc 
irmgeit irnb a^f all^n uiifevu @<^vitten «nö (#ttl _;sDl6c^te- 
öud) tcr ^cut^|jSiyrtraö^epl,&cn IcilfaniepicfÄUöcit iüsn^ 
^«»otkiiiöen/ mh um imjcödil^iöch @{Au&ea au utifnitScj 
lM«r 6cfe|li0en/,^ainit wir jeet öKe/ fo üielunfcr ^ier »or 
©ött wifflnTttietit f iit>, nic^t imr njit tem Wiuri^f ,fonJ)er« 
t>ovtie^m]i4> aucü, mit tcm ^evjejj. önt>ß(^ti9 «nö .^inrato^ig t« 
i^tn t>ete» Iöt|rt6ft : . v 

'- $evr/^ew (Sott^ tarm^ctitg on^ gnSbi^/ tttt&;8e^ttl- 
Mö/ «nö, »eit grofer ®Me un))S:reue/;wir cr^eßeit «nfrt, 
©timmc «uf >^m 6taUle ittjjit ttßb ^^^^^^^ ®?^e mc^^mit 
jine inf ©ei'ici^tj >cttn;-fo bii wian ©imb? m^^nm^ ^erti 
wer wirb öfde^cu? . aje»fltter «nIrectigcuUiöe wirft an« un« 
fer ©ewiJK» fo- manchen Unirnnf gegen bic^ unifcrn SÖo^lt^ü^r 
, «nb fo »jele fibcrtreine ober öernad)iÖfigte ipillicpten »or/ b«f 
toir (iße |)oiftiung jtt uttfter ©eligiifeit Ättfgebch niöptW/; we»« 
btt, ©Ott/ iia(^'*'«nff 11 @\in^m mit.m« »erfafiren wottte^. 
f«ber »m geftt/S^tifti bcine«j©ofince/ um feinet febeß tt'nb 
jiinteiner llirßitt« willen laf-^nrjbe für 2lc(bt crge^n. Seocn*^ 
licli.gäpbenwijibivy M «nf«r cif rigßc^ ^eßreben fepn M^ 
^id^ irfimer inniger ?u liebe«; unb tir ßi^J 'in be« i^ob tfettjti 
8(ei6en ©ei» ^0 Utft um Un, , ttnb um 3efu €(iti(|i ntu 
im ^tltim winen »ergieß m gn^ibik m^ unfre unö noci) 
«nfiebeubeimnb mi oft felbj verborgnen geiler. 9|men> ^ 

Ca a) §tie- 4 ®ekte 

Stlctic fet)' fiöet «Ht/ benen eö mit Mcfcm Menntuif «in 
€rn(lijtv t)tc, i{)Pe ©önbcr aufrichtig öftcuen/ im ©laufen 
iu ^l)xi{xi> fliegen/ unö unter feinem iKepfiant) cntfc^lojfenfmJ», 
5ep ©lin^e immer etn(tli(|er ju entfagcn/ uni> heilig »otöott 
iu leften. 3^)uen »erVimöige i^ öIö ein oetpvbneteriDienev'tie^ 
^üangeiii ^ie ©evöe&ting. «tter i^ver 6üni)cn im 9tflmen @ott«^ 
W ^(nUvi • unb Mi (Su^neö unt> i)e^ Zeitigen (Seifleß ! 

SlUenunkrt^rtigen unb »orfa^iicljen ©önberu hingegen 
/ tperben i^re ®\int>m öe^alten hk jui|)tet '^^eflerttug. ä(| 
^e A »erleif)e i^nen bflju bie ® nflbe feinet ® eiftei «m 3ef u S^vifti 
feines ©o,^ne$ »ißen ! 

.ItnMunDo ©ottt ber bu @c6et «prcH, unb»onbe»i; 
oHe ^ölfe fommt/ »evfci>m5^e «nfergemcinfci>rtfttic|)eö Sieben 
nic^t, baß wir bir für ben, (Staat «nb bie ^irc^e, worin wi« 
ieben / bemöt^ig bflri&ringcn. ; v 

2)er bu J)eine 4tirci>e burcf; Un Sob beines etngebo^rneii 
@D|nes gegrunbet ^öü:/ fa^re auc^ fort, ik unter unö su er« 
latte» uiib gegcji aße ©efo^rcn mä(|>tig ünb gnäbig }u befcbir- 
men, Saf bein SDort unter un» reic^li4) wo^iien in aßer^SDei^j 
- ^eit» (Bn^uMJ bie eg öerfuubigcn/ fiic^t unbÄraft/ »ieu 
(Seelen b.abnfc^ ium |)iminel ju fii^reri, unb laß; un^ autb 
burd^ iin^r üeben bie fie^re bellätigcn, bie wir anbern prebt? 
gen^ £ai ober au4> an unfern ^u^kern unfer 2lmt tum p 
ten Sad^ßt^um in ber €rfenntniß unb Heiligung gefegnetfep. 
2a »erleide unö <i\M , '^<i^ wir »or aßen Dingen bic^ f inblic{) 
(uralten unb am erflen na^ beinern ewigen Weiche tract^tcn ; \% 
wirD eö ViU a«(^ im ^rbifcjien an beinern tnilbcnigeöen ni(j>t 

S5ef(|>ö(je, regiere unb fegn^ gtof er ®ott1 ben SR m i * . 
f (^ « n Ä rt 9 f e r famntt aßen tiTrilllic^enÄÖnigen , C^urfwv= 
feeti, görfte» unb^etrn/ bamit in aßen^ro^injen unfern öewt- 
f^en Saterlanbeg beine ^^re w#ne, unb (äegen unb ©IMfc^ 
Xx0\ii^ . Aber aße verbreite! ; . ' : 

5Beweife beinc fortbauernb? «Batergöte gegen unfern au« 

gebornen ganb^a^crrn unb ^pcripg/ unb iflf 

öbef unfre!|JrinÄ/bieJ^ctP$ogin )?on ©ubeirmantts 

U n b unb f 1} r e h @ e m a ^ \ beke ö«>ttiicl;e» @egnu|}gcit 

J^ mit j^bcm5:age erneuern ! 

Stegiete Hnb.bewa|re mit fegnenber $anb ben l8ifcf)of 

itt SiVbecf unfeftt r.egieircnben Xänbeöab^^ 'für hcn tffcntiii)m (Sottedtienff^ - $ 

m tttifltdbr, iint) Irötic teffen iSemit^ung ffiriba« So^l 
flllcv «ntctJtNnen mit km iificfii#en Stfbig.. 2a^ 5ieg ui? fl « 
Itcben >^tin je« rmö Dar ijanje /perjpglidxi 
Jjauö tci«sm gömicl^cn öümä^itiöett^c^ue ie^vjeitempfo^^ 

m im, ' -yy'v- -'■ - '■:'--■ --■-" '■■'■ ^- ■•.... '^ -■ ■ 
®ice^aii(^ Dem itnJ »otgcfe^tejt.Oöctfrtiibbrod WU^nu 

joöt^tnnu/ uiii> ö»cit/ t)ie nä(|)jt i^m ■ öen 2{tm unfsr^Surlfctt - 

ttni> i>e?;©td^fei :M©ei;lei^c farnrntticlie« ju beii ^ö^^m-ßmi* 
teÄcßUcgieii/'fiy 'Wie olieu x\Hm\ Ctüil?'ttnb ünilitaiföe^iejUen 
t)iefcö (Stoat^ ötödtii^cn 5?öv|9.«n9 in. i^en 2J(sn'ic()tunijeiT/, 
Ulli) lat' fte unter teincm55eo(iflni>ei){cn9!on, öecv^tigfeit u»b 
««gemeinen .?IÖo|lftflnb et'()aWen:/ ljef6i;t)cv» unb öu^brnten. 'C3n>er©tot>t.> : 
<?e9rteSöut?9ennei|l«c »nö 9tht^ 
imi J)e{ner@öte,i unl) laß ölle-, 
tf)rc ^cilf«meft Stnfc^läaevuiiJ) , 
Hnteruc^mungen ? gMic^ gc; 
lingeji. • :-; C9(tif t»em $dnt>eO 
6e^ ftu{f;,mit bem ^tefifgen tftttjs 
gericfjte ühJ) benJBeamten beß 
:Sanöe^/ unb Inf cfi^nen5ci)eis 
nei? gewifcn^aften ^rffilBunä.i^^ 
teö SSerufg niemaliä (in beinern 
©egen mffnöeliu 
^egne enMicfi brt« ganje'ßrtnb mit gefimbet $uft/ mit' 
grnc^tbwfeit unb mitiStiebe. /©egneotte ©tdnbe^imb ßebjenßs 
orten /OKc re4)tmäßi9« 55evtic|)tun(5en unb Oewet^e miteKem^ 
mi ^k ft|l4emeine linb befonbete i©o|lfa^vt etbalten mM.M^ 
*f6rbet<t Jönn. ,95en?abre/ o 3lK(}öti0er ! unfve ©«c^e ünb 
©Smme; «iib wenbe öon unfern, -§!dufein unb icfetU/ lö »on 
flttem unfern i!(£i9ent^um«aen ©c^rtben öSteritc^ ab» ; ... 

©icb ?J§ci'ö^eit unb Oebei^i^ ' Jü einer 0riflli4)en Äinbcrs, , 
vx^l §rwe<te ben Bittwen unb ?ö)«iffn S5efc^öeer> btn 5lr/ 
men ?{Bef)ltffttt/r>' ben sö^rlafenen Slrtt^geber"/ :^m Wben : 
gurfprec^et. ^tdrfe bic .^rartf eit , mit .Oebuib unb Ergebung 
in beinen bitten', unb bie ©terbenben mit .S;roft unb -froher 
Erwartung ßuf eine, 8iöcfti4)e€midleit.' ? , 

^. . €rbete,un^/ «Dftteri um 3efu e^ljli unferg;erl5ferf 
willen. 3imen. 

ar nmiclJttgeiJ:; unb ßftrntberjiger :®?^tt ! in bemöt^igct Ä« 
<| timg^^öere^ren wir bi^ ,■ .alö .ben*<©cb5;^fer Unb €r^attct; 
bergomen seit. :$S5ir loben unb greifen bi{t>fö^ oi^ ^iiff Riefen/ S;rtg,wl?t^«iiJ> ©eele er^i«(cn i^ofb -am 

, utib UtUn M4> um (iBeg/ toa^ iuit au ün\m mtjmvMiidK 
feiiglctt iöebivfen. igv^ältr üni^ i>cin 9Bo)?t>;^^en etiel||en@(^(tij 
ünfi'et; eeettn, unb crleat^te öße, i>ic ung/böplk mfönt>i! 
seit i#e^,uu^ ftetö teilten ItiliöCB ^dft>' uit^ilflt'««^ inMiet 
€vf^ntttni^ i>eineö 0i^cn^ /' ' im ^laijbeit^^üR .belne;Bcr^eifui^^ 
geitv *ttib? itt öttctr SuQfettben bep iilyn^m t«gli# itinc^nten/ 
, tötnit iijlf ui bcinec fötwbe «hfctUcße» ijjetgttögt f ortf^^tn unb ■ 
feiig Änöbmto; --^^ < - ; • ; ;;^ -^ .5 . - 

"" 55<ttit. bei' t1enfcl;«tt t: k0dt äße iiMfte iOiitc^itlßcnv i« 
ölte iinfk :S)iitmcrtfd()e« ; in «ilen ©t^nben/ uiib %n Kbcnt Jpute 
ber^föeä.^ Mm *ti(id|> 'beiner ®flabt> bcrtjfif5tttif#«tt 
Ma^'p^m MtMmir C^utffic(len> sovilen unb^^^wn» 
SScöl&tfe ünfctn an g e* i^rn c « £ an 5 e il) et r n u ft b « 

r^f irp^^^nnfve 93vinj«fin> bie §c tj o:g-i n: öort © ^s 
Ntmannranb «nb i^t;en '©ema^t bm^t^ biine, 

: r^d^fitte infonbtr^cit beine bcftcn^egntingeit «n« öberbcn 
SJifcö of ;;jü 5!ub e tf';^un f ev<n regier tu b rn ^«ni^ 
bt«?atitnittifttato^t> unb lö^ bie Ptfllid^en 
iptiiijjett unb böö gÄn>e^^eirjo9l{d)e 4^Äu^ b«^^ 
nem öMit^ien 55ötetf$u|e befianbiö empfohlen feijn ! 6(^{nje" 
. «Hb. fcäne «ud; unfte Äbngen 53ot9e(eeten/ beni^berfanbbrell 
mi^ öae Stätte unfern geliebte« Surfen / wie auc^ ben ^iögü 
^röt^iefei:. igitöbt (bö^ ^iejtg^ üanbgeric^t; unfe bie Söeflmtcn 
7^. beg'Sonbe«;) ^itf/ böf mit- bie ipflic^ten nnfet^Stanbeg unö 
'SBevüfe^ tteulic^ öle it\UUn , ^ unb «Äei^it t^un, »a^ »ot bif/ 
ly ^o^tl iecl^t^lt' f 5tbcre eine lebe gute unt^ \M\\^i Untet^ 
ne^mnngy :ünb l«i beinen ^immllfc^en ^egeu nie i^on un^ wei- 
chen; ©ie|e mit eröamenbet; ©nöbe öuf un« unb/oße gilI^ 
löo^nei: biefei üönb^g ^et?öÖ; 6ej) bu. ünfte .^ölfe, unfe« 
®4«Ö «iib nnfet gmtter. r;;-- .■ ;, 

üot Söaffevs iinb Seuer^not^/ Mxio anbern tlttfSKeiu ©iebge« 
funbe'^nb^ifrüc^t&aw asittemng ;^ «nb (ä§ unö bie/^röc[)te brt 
üanbe^ h j«ebe unt» Mjit, üiit 2)anlf(i9üng genief en; ®^ 
5otme bi^ flltec cKeiiberiv »eilflifenen unb not^Kibenbeh iReö« \ ' ' - , . 

bie SBlttwe« uhb S[9ö.ifen;tyiiimm;i>ic^ .t)«t ^^ttjangetn Aunb 

ietjie i^ii/' Wf leinet tJelnc^ 1fÄn :^eil^ wrUijlid wevtl' 
tre l|epit'#i!ei«ft?Jf miö ^eftltt^e» ö0^»^ä^«t :n}ir t)ir^ ..(';(. V,.,. , >; - : ; :. ■ ■ ^00^ m untcmiit^eu; tin« feemut^^ijolt, ir b?c ju 

7 5Jeäiej&^;:»er9ie6 «m C|rijf{ willen Me ©öHiJen/ fcie un< 
^crjiit^'reuiii/ ^2)ii:it0e)i/ t>^ir^^ erfßlUii/ foll^im^ u«* 
€cnft untliOönnc feiyh. ' '^• 

3|f tiefe 9tk< , ;i)ie^ «öertpted^^n . «n^ ^trtt(?"; ^ fö" . ifärft 
(^ptt ttn^öetmjjt; ©b* ÜtÄt, @önJ)er, Vie e^;'5ije((^e«, 
ij|ii> fc^euet;@otteö j^eitisVeit! . ''\ 

Öptt!; 5^fr unö! tflt tein 1ß)ott et:6rtiienA;; unf CWfen 
fe^n mit^eijj ünVS^ftt; fo witflbu öuqöiö f^SÄ f^Ä 
mif @taW MSfiftb, oüf iitcj)' unt) ©Ä "'^';' ■ 

: '^'Ö jfeghe^: lldr!« anö teföfi^e ben tili jüm «Öätet-uni ge- 
fönbtri '^t iif uiiö ©atet ; untetjlöee fein ttcu SSetiiS^tt füt5 

©at^fÄ '■■:;-.,-: ■■'■■ ..::■-, , '/■'''.":.;:"■■ ■;.' , 

' "^U ti3pll*{i',bic f^wetfSÄjt r^m linberit/ be^ 

$eil |<^ tiiei^t: 3^m , :feinimi J^öufc > (wie» iiÄit ^^ 

ftetrein;@ofebetSmMtb(r^feitl '^ ■ V ^' : ■' ' ^^ 

0'fe3ne, ©otiit l b^'Äet^Ihnbe« iittti URfi^rgi)tte^t>ßtt9- : 
%Mj Mli«^ bi<5 SDo^tfö^tt ieb«i^ ©tanbe^iunb^ Ät^^^ljt^ 
f?^,;gt;ü<^ ;etif wut. ^ • ''\''::'^',.-'-'^ ■ ■--^"'/*;- -■■';; ^ ■ 
: ?5^irtb! ib^ bie 9(0t^l gie^ to ^tbftvmm in Öltiib' "«^ 
f inftrt(|t ufe* ^rob, ■ ©et^^iittpn , SHten^v^rAnlen/ % - 
nien^ t^it SSittti)^ tinb^erÄ Ä»r; : C 

,91 n m « t F, « ii 8 • >5{urt) f ajiii.' jü.\v,cUen mtt ®«fÄiä<n^, infonfretft^t 

mif'ID'rtrtf s u»it;©ebethrtej'n s; €i mit SUr. 31. ünV 32.7 wie 

' , o.Ud) mit 9lt. 353. un^ 334» ö^« W^ f*i(fn*>nt3«ts uu^ 8 ';.,.:.;;.'.;,.. ;;(S^|ete.,.- , , --^ • ^ ; 
^m r<fi^mmm ^^tta^h ^^t mti €lfea¥fvci;ta^c 

^fUtm^M^ ünf) 9nat)t9j;i|l t)u> $ctt ! geNfeg, uitt) ))on 

«nfr^^-ößöcmeincu iDemüt^tguni, bcv luglci^ b,^p e)e^^(^(ni^s 
<a9 bc^ ,S;oöiö ÖfiJieg @ö^ncf ijl , mit iDemutO Ät> Säilbe« — . 
mit !Denmt^, weit auc^ unfce^öu&e» eine Ui;f<«f>"'f«itt«t$e|^ 
i>(m w(jren —; unt) mit ^uuttti/ \hdl i»ctJ ö(ime^@^öc^ f^ijfec 
Scife?n,öu^ üuf«\: iftv 3o e)ottl;»ie «n9lücäi$;^ii^^^^^^ 
um ulifrec ^önbeti willen öcwöviDen fe»)n, weil» iiu ni^|\5cl 
f(^Io(fen Wt4/ ^i(^ unfw rtnjune^mctt mt mimmriitm 
Sjec&etben m\>n ju ertettcnl tDajtt öößjl t»u felßpemeneiiu 
9e5oi;neu@i)l)n tfl^in^ baju bulbcte ,et^53ev*ait^tt0/, fed|;^^^^ 
mötmiöfattiörieibmunb (elöjt bot ilob am it;e«|e, J^niäM 
«n» ticiV'gügifiÄ ju öeiiicr@'ttöit)e uitb jut ewigen 0eli9|eii Wie? 
m tx^mU\ .Mix))([^ £eikn uhi> kt 3;ob 3efu/ belfert 2ftt* 
benf en m (;eutc feijew / m}ii!fii^t!tt um m^m wö^tc« tmb 
iinge^euc|)citeh ©otte^furcfjt. SBit: fönneii ja f^ti tmMm 
faner (£j;I5fung nic^^t ^^ei} Mafien , wenn wir tiuf , ni^t von 
flller ^Sedecfungbeö Sleifc^eö iiitö^eiüe^ imntetvme^V^ vieinißen/ 
unb (tui fiiiblic^'er ^f^x^ixt^tm t>h in kc ^eiltgung fprtfß^ 
ren» Unb |{et mnffen mmit (gc^öm «nb Sicue unfi'e sßer- 
öe^ungen lefennei 6 wie oft .»erga^eu fo ,mö»c^e>Drt u«^ 
bie Sl^Mten'^e^ ^eibeit^ ^efu , ' wie oft bte (c^ulbige plif bar? 
feit fur.b;öjfetbe, wie oft biebatlöuf fliepnbe' grofe #et:pfii(^s' 
tung jtt eitij^ti ^eiligen Seben, juv )®ptte^»ci;c^i;ung urtb:^eit*.; 
fc^enüebe! S55ie oft fc|)wicf)fen ^ecUfeuüngen, ©ocgen/ €i*' 
telfeit iin^ fönblid^e ßufie bic |eiüg^hbe Ät:aft. bet ^i^tn Sefu 
on tmfern ©eelen ! . SJ?ie geneigt, wat«n wir , bte St^te oon Ux 
biird^ i^n gelüfteten grt6füng' beu SKehfc^en jutr sBemel^tmig 
luiftcr funblic^en ©i^er^eit ju mi^btauic«, unt> , fovgitoö in 
©imben ju &cfe't;ett l . Slc^ J^ecr , wenn bu woßteft; 0ü«be ju* 
ted;ncn/! wie .f5nhten wir m bir beilegen ? Slber ,fci):,b^ jn«, 
gnäbtg nö|^.beinec'@öte unb üM unfre (?önben n«^ Veinet' 
groDen iSai'nif^e'tjigfeit. ä)ic atth t^euetjUr grBfet ! : gefö* 
bcii wif fei)crli(|i/ e^ niejü oefgelfetty wie »iet es bici^ gefo*; 
Hetz bng^wireilöfet finb : iibe)' flüd> nie ju »ei'geptt/ wel^e' 
^ilige SJeipPu^timgen unl bcmejtc|c ju'vnrflufteget^; 95ei> 
ihn' dliiiiMm m @finbe woHen wir «iif beineu teibett ^tm mt\/ unt>,t)ie2li6f^cuti^!cit unt> ©tj^Af^firtett mim ©öitbcn 
immer me^i?'tennm lecüen. aöcnh i>ic Siific t>cc gebe, wenn 
fönt>lic^> SJersttögungett unfern ,fo Ici^t ^iticjcvificiien J^ecjcn 
9efMrti#iöcri)c,ii pW?«/ t>öim>fe9 e^ uitö rec^t gcsenttjattiö/ 
wie jinbflnföar^ICiiöp t'«;inejeit)eu fep wöc&en, wenn wir 
nip Pef «li^ feiöt jo(i^m vintf ßnftii^ wiiJct fcle ©unbe 
f^feivwÄ; '-(Sirt/ bat wir um .beinetwißcii/ ii#it>ei? 
H^u^öorf^viftei tiui), mi^ betitem ißeMpterSreuöc Htm ftttbcu/ 
Äfla'!0Jute^,;jii;i^iin:! 5a^ uiö;in^u^^^ Qm.m ficBct^nuf 

^efefbeu/ btr in"beine»n (Bim uiii^SEÖ^nöci immer o^niic|er ju 
werben. 5rtf unlf iit^bem '^euÄj? ;^(i0C;l)ie 4ri(JIi4)e'Srtti 
IJlfeßu^Ö Muern/||nö öB bein'el^^t&öntlif^eö Sßplf jii be* 
weiftn/i baö^l^i^ij^'j«; öuteti Ser!en7ir« 3<'> ^<i§ uti^ bjetti 
^efennöiif beiner rSe^re burc^urtfeiröanje^Seben immer raei^t 
^j^eörlngen».;',^' ::; ■■'!'' ■■' ■. _ ■:':■.,■' 

' '' ! ^tf^mh^fmk l?«te / ^ tiMiiUl unfer bcmM^igee @i* 
^(tr,uic|tA ^^ir'.wltb^ för unfer irbif^ei, 

^e^^rbarbruiäen» ifesne' unfec pn^^e^ btwtidyt^^^di 
t er l an h mt' bcpit' hjfirbigent Ö b e tc t> a u ^ t e ♦ , ©egne 
infonberf;eit b.ett:$tieil !De«tfc|)t«,nbö/ . »el(I;eu wir unter bem 
lieten ^entt§..b?mer So^lt^öteu gemifinfc^^ftlic^ bewohnen. 
?5e9l^cfc bttr$ter@uteuttfev^^^^ San b.«^"? 

"V^tjo^itt ^o^'Ä«b^ifttitttt^l«nb unb tftrew 
@i m^'^t ! ; ©c^ütte i'nfonberpit. beine be^^^ 
^&erbenBlf^pf ju gfi,beÄ uttfern regitteribe'ii , 
$ a ti b e ^ aViftitiillt a tö r/^'u^^^ 
^rlttjctt ÄÄ S^itid^lidit Jjauö bei« 

neit ö^ttU(^ett:©teift^tt§e, beftahbig^^^^e^^^^^ '^0^i ^ 

ilHb fegne au(^,uhfre fibrigen sßörgefepten/ be« Oberlanbbroft 
tiefes ;|icrjö0fiiÖttig ^ir^ m. Si^^t^e .utvf^rg j?(iebtcn ,gftr|len, , 
iie, mö^-titriMiMut biefer'^fibt^; Cbö^ lieftse J^nl^gerie^t 
Uttb bie §öcömten, bj?^ $fl)ibe^O ' f<i§ iin^. unter bem ©d^ug m . 
fi^ei pberirj(»%;Ä' ritligef 4 ; uiib «u(<> 

bcinegjtttetfe^jiungen M ^tbifcjjen ■ ferner mit frohem banfi&fl' 
te« |)erjen genief eh. ;: t)ir / bem^lmifeiitet ber 50ierif c^en , (e^ 
teb unö (^r?;unb^5(nbet«ng uutt iiii^ }if:«lle» Reitern tmcn. 


j^^ttt 6<^ftpfet!;SKcgt«stÄ , 

Vi? «u^ unfcr ©c^öpferv 'flü4^ Mtifer gi^^i^rct';' öu(^ Hnfetr 

geinciheti^auökter/jjcf teilt €t|)&öt)c^n^^^ MixUi fvö(fff^ 
fcbnificltv /unii i^n mif tin|äÄit5f^(t^M|ytjtteiH;fSr,,®i^^ 

Sielcu; Svoft itttb ;|i^^, '^omtcii ilnb ©tiitlnjiuK mfijjcn nft<i^: 

iu jevftovcji. ^C0 unfrer (Bt\)(Htmi foninit alles' öüf ieinctt. 
gSttiicI^eli" 6eöen öu. C)J>ö SIKöfittgerl ,i)e^ ^u ,cg geriiefie^jf/ 
eil 9«ne ^6i:eji, wenn teilte '^(\iW)t\\ i>erjcn u#;i)fitt55eiu tit 
it0ü\j un^ bic^ t>en bellen Leitet itmtditen i^egenW 
(intuf^uv laOitöüc^ iiitfeir^eutiöeö öetoif^öftUi^c^ @elet 

öitöitig ö^fößem • : ^^' ; y , '■; * 

^,SÖitJ ^aücn je^i üöermSfö uttftegtjlet^ejlP/ |«6eit^^^^^^^ 
et^te 'uttfte Sluöfaat auf ^offiiun^ cineV ,e^i||{0eii^ €r;.te «t^ 
veyttaiiet (otet^: wii^ fielen jegl ä6(jj;tttrtl!5*«tt' S&egriff ■# 
ft^IcE^t iü'öeUcllen, unbK,) ; @ott! äötöetr'^ottl-'tetttlf 
iitiÄ'55flterfe9eit ccH^^nnjitrun^. ©eöne :unfet5a):J)>' bfli| 
«g'uttö feilt @ewäc^i|ütec^tev Seit gek , ^iKi0i t>ii^ti^ii 
y 5ete^^ bewa^te^unfveöavten u«t $lc^er »c(r MrNäi^iJ^ 
^ftgel tiitb' fl^tQprl m m^tn ^t^rntyinÄ" itnbiöej 
wittet/ »oc an^ötteiibet ©örre, fi) wie^ot ötet^mfew\5t6|* 
fc, »ot flllevleDUngejief^r, Mi tii<? jpngeii iflAttj^n öbet tile 
teifenten gvöc^te oecb^c|en töiinte^ J)«& ünf , ,i>te pBc bein« 
kbift^^ 0«^eh öuc^jtt'bie3fem^2#« an^ bemen witben sö;o| 
tetpben elitpfangeti;;! 'S:>im foi:tbauetnbe;3öp|itJ5tiö^ifc 
p Bott! fei) aber aiit^\unö aßen bie ilal:f jle fnnuntoÄ 
bi#,. beitt bie ganjrs^agtj ,b«nt, bic^/ bcn öUe i|re5Bit:Ä 
^eii öet:^errttc^eit7,biäK;' bim ;bie ©arttett 'tnj|rer'©(^6n|nt 
t)ie S5oume in i^trer J)3rac^t> bag 5etb itnbÄ «i%^n in ilt^nf 
©c^ntnct imt preifcit:^ mit b^nferffiBtet Öeele fu »etie^rm, 

' Olli- treffen f&ptc;r \^% üii^ nic^^fgeaeuMne ©invidilukgjtttiicveu/ 
fonl>cw:^#icbcn^eit:.unb^€i!9i^im9n m^Wiiwn iBrttcnmUcn 6?^ 
weifen, iiu&%d) *J)en0cbfi:nf^t/ttit^rmtftHc^teu>i do$ t)u , tin- 
fev . soateiJ>^«ac{u mtM i»ii» WIIia ' wftö:^einert $,\XiWi: w^^^t- 
^«ftig tt^$li(|^ imb §ciJfai«^i#ii:^'ia7J^tiJt unö ofle j? «ne eiJ.tcU 
^en öJieMf^yen pt>; (i:^i:ilteiKpjte^c^?;;te|li^tit)iä flt#teine weife 
jBttb ^^i^'-^x^^^ijm^ ttiifettt 

f eibern /Vfo^tw<5: in;tinfcr«(:|)ttttferni; un^ -bcinetfiermnetn^, bcf« 
Jen Bftt«; sur;€rp{tttng:^ufci?öi^c6Njnf / unfrer @cf önb^Ht^ tin» 
■unfret ganjen Söfelfft^rt^ tttüö 'Vun^ntb^^ni^ Ifti ^evr ! bec 
tu unl^p.eife 'öicbfi, '?ß«tev 1 ' bcm m \ilmä(xw^M\jtim 
^unb Unter^olt »erbauten/ ^bic^t:i«jpiien; njtr einbltc^ föröitcn, 
^i(|) woKcn jDJr nie^r ölf «M lieben ;:bir. tüoKe« ttlc&eildns 
lig »ertraueii. .i;2)em ©cid, macfie üttS-1ietg?tt)iai9er;,Dk *itt ge* , 
^orc^en/brtrait wir beiner SEDöPtHtett immer impjängli^et 
toerben.^ 2ft§ «nf ben ©ejj«n uufreriSclbcr , ben: wisöon blr 
erro«rtert / mit greubcn: einernten ;; mitSan! ,genieten>' unb bic^ 
för atte^/ mi "bi^ on ting t^ujl/-* burc^ «ufer öanjed {eben 
»er^crrti^en.v ;v ^ " ' ' ■ " '; v'''"?^' ■"'"■ "'■'" ''■ ^ ::'■ ,'■ - 

• ^r^^6re"«ber öuc^ «ml^eutigenltaöc 'ünfrer-dd^emeinen 
JDemüt^igung i)or bir böö: »ereinte ©ebet, b«6 wir birfitr tins 
(er unb itnfrer ^itmenf<b«tt fottbftuernbelSSö^lcrge^en bar* 
^ brinötn, ^egne nnfer öanK6;beütfc|)e» 55«tertflnb u..t. »♦ 

ßlott/ «nfet 55«{er unb söerforgtrl Iftf nnfetn ©nnf/ be» 
Vi/ wir gellte gemeinfc^dftUc^ t>ir bÄrbringeh, bir in©naben 
- gef ftKcnl ■ iDflitf fci) btr för bog ^^ute" ßrtnb » bifö bu un^ges 
gebe^j^Äjt,' SDir freuen mi beffelbeh, nnb ffnb ^frö^Ucb. 
' f^ixtr üb^rbeine^fite gegen Uit«:-bennbeinri^«itb^öt <« 
fiercitet/ beine^j^rtnb ^t^un^ tareing^fe^t; bu-^eiietitji e$ \& 
«<^ter 0eit 4nit Sbau unb «Regen/ bat ee feine griitbt b.Hit* 
setv unb bu Upll un5 in suttr Slü^e unb grtcben bötinncn 
»öbnen; Söet# einen 1Rei(f)t^um 6ongrfi(^ten^flöcn ftirautb 
wiebec in biefem 3öt>w auf 'linfmt Seibern -^urc^bdhe^anb I» Utmml i .«öon i)k fam ec/biefct rcic^cigcöett/tiütrfi Regnen 

6cfl }u fetnci; Jcit/! unb nun pjl ba beine rnUbe j^a'nb aufge« 
t^n, ünb einen jcben f'einiiöefcf>cibcn a:^eil bö^in nehmen tftf= 
fcn. ©ti^ajl bic^ gegeni feinen öanjunbcjeugtöctopji} fan« 
betn imSköKen. »iel ©uteöf^geftan/ «nö i^om^immel Siege» 
unb ftu4>tte Reiten 'geöebettyi: unb unfre, ^ttim etffißet mit' 
©peife lUtb Sreuben. Unfre €eeie tobe bic^, täglich,' unb aU 
leöy. w«^ in* un^ ili^i pteife bethenn^eiliijen 9?amehi önfve. 
©cele; lobe? bid>, unb üevgep'tue> , w«^ bu tms. ©uteö get^a.n 
^flff! (Stt dttern lebhaften <Beföt)t'Uttfvev gdn|tic^en2ib^5n9i^s 
feidDOjt bit^>4'nb wir fibierjeüöt/ bap o|ne beineit^egen unfiie 
(Oiö^e Uttb;2{rbeit üergebens^fünb;- ^Sctn'fe^ eö M^ei «on m\ir 
baf,wir uns. felbfJ in mU^mMMtn ergeben/ luibbög, waSj, 
beinej?)ftnb,unö ®uteö ju|ite§en I#t/ uns feibfJ/ unfern ©ers 
bienieu/ ( ober unfrer ©efc^tcfU^feit jufc^retöen foKten. ßit 
erfennenijielmc^r/ brtf öBeg-bein ©efc^enf tjly uBb. mit bem 
beniut^i9ji«n,i5«n!i^abett wirres öl^ejn fßl<^eg-«uö beiner 
^ftnb angenommen. - MWimt biefeT 5)flnf m^ immer bec 
@r5fe beiner SDoj^ttböten gleich fe^U/ unb ftc^ bet) un^ burc^ 
«iui^nbfttteHbef^ejlreben jetgenv birburc^ ban^bÄreDlnwenbung 
bfiuer (Sfc wo^igefaftig ju werbert ! 1© fügten eg felbjf/ 
iinb fugten eg' ft«r!, tote unwörbtg wir finb «Uersber ©fite 
unb, Streue/' bie bu unö erjeigejli ' wie »iel me^r 6uteg , M^ 
wir wert^ |irnb> bu on unf t^uji* ;Döö foU unfer4)ejti bew#' 
tcu/ taimm^nk juunjufriebencn klagen fiber bi(b unb 
ieiue sßorfe^ung , no(|): ou#. jum 9?cib unb SWif gunH gegen 
ben giS<|)(ien »erleiten Idlfen. ^m t>ü hingegen unf reic^fic^ 
giebft/ woße» wir So^ltbätigfeit gegen unfrc ^«vbenben Ä* 
menfc^en mit greuben beweifem 

#ott! etfaltc uuo önb unfer fianb in bem SÖo^rftanbC/ 
/ben beine.;@{ite. getoö^ret ^at: unb gieb^ baf wir ni^tburc^ 
SO?if bröti^l üppig^«it /. 1Berf(^wenJ)ung ut^b göuibeit unf felbi 
telfelb^n »ert«1lig mdc^en»' ermatte krt urfö gef^enften 59ors - 
tfltb / unb bewfipri^tt : oor ^erberben^ ^e^ute Unb fegnefer? 
«er uufÄr.S^^bA b«P; eoichie.fruc^t bringe ju feiner geit, ,ttnb 
fein 0$^^$;.mf)i geratet Mai beine ©fite jur S^a^rüng 
uniE» ^^p|t?urft. bief?5 Ä?^;Wb IJebeiis böf<I;eret, tat und mit fit tctt JjfetttHd^en ©ottcöMetif!* 13 

^rtn!f«9«nd empfangen, imt> niit SÜi^iöleit unt) pfvietien^clt 
genießen,. . (Sieb fevncr ki>et^Ii$e/. Irü^Jt^areJSittecuHg., unö 
ii)ef)t:e «ttem , 'wfl^ «nö ©cfjöbcn jufööin Bnnte. ®v»e(Jc ico^I' 
wbßeutie ^erj?», mil» ttoo^ltlqtiöe i)än^e,; bie f(§ t)eV©örfti* 
öen ;ihoel>m?n; ■Srr;fltte mit» fSt^ce öiic^ bct) miö i)ie wo^U 
tf}htmt 3lmenän|lal.tcn «nfevi^ DanN, Söß ««^, He wir 
Ht^ iieine^öte ju geOe» »e.riti69eii, fro^c «nt>,wiKi9e @e5ci' 
feyn. " £af unfre atmen d)litßiJtit>ep pon t>cn (Saßen, ijie fte 
empfangen/ e{tiejrptcn;^ri|iri0eif@^ör(m machen, 1|nt)fo 
muie auc|>^t)ut!c^ ji>ie{e ;^eiifrtme gintw^^tung unfeuö äufen gär' 
jlcn i)cv glotrle^ 5Me^:& aligemeö^^ öaö belle einei In 
ijenejnjelnen ^ej«i>^neF§%jfeIben' p^^ me^p eiJ^alten/ ae^ 
fiebert unb ct?^6^et n^crben. ' 

©cgne p ©Ott tinfeit pniü beuWeö 55flterlanb u* f; % 

(©. boid ®clict am gi^^atfvcptttjle ©. 9. 

Slnmcrhihß. 23ct) fcbiccljtec «cnt« tvertm tic gEöottt: »SBcid^ 
eincn,Sfelrt>ti)«nt.--'mU€^pi'lfc tint>5«utm" jvcagelafi«» » un? 

'.■■■,■ '■■ " ^ ' . ' ' ■ 

. ^mx mit Sc^ut^ benfen mt ^cute Um/ H^ Wi> 
aliweifer iRcgiewc bec SÖeltl bie fyo^e j^offnung ju mtt m 
öiebigeivSifnte ai; unfetm Drtt nicbt erffißt, ba^ bu öielme^r 
,bcm J^agei, Üngervittej: «i f. f, öeboten f;a(l, einen S^eil um 
ixß gvö4)te ju öernid;ten. 3lber auc^ bet) biefem UnfaU, be» 
«itj» ttaf, beMt^igcn toir @finbcp unö »or bir im 6taube. 
SJitc^ ^iei beten wir bi<f) al^ ben an, bet, felbH mm ei^feine 
SÖienf^en Mtkt, nocb immet i^r götiget? 9jote?bfei6t m(^ 
'^iec ^ftbcn wir baöjutrauetrju bit, ^u werbejl unfern gecin-' 
m 53otwt| fegnen, werbejl. Imtn »pn jinö gSniiic^^ SKangeJ 
leiben id^m/ kmit m ni4t bkc^ SOiif trauen gegen bic^ fön^ 
bigen. Slii^ mit 5t^r4nen im Stiigc tobe bic^ unfre^eele tdg? 

ejynf , :iBö0 iinb jprcig fet) bir, gÄtigjter (Sott unb 55a^ 
^ter, för bie unf4>aijbareia5o^lt^at ber freien «prebigt 
beinc^ Mü^tn.^mtij unb «ßer übrigen ^Bort^eile, bicba^ 
mit verbnnben ft'nb. Mm b{r> 55ater beö Sic^t^l fommt 
€rrenntftif ber Ä^rfeit; m\ bit fommt atte^,' m Sugenb 

üub 14 ■-■■ m^^^ ■: .^--' 

ffljSnnct/' He, i^öer >ie,0eturti^cile. tint> Me (ctätJifc^e !Dcm 
!ütt9ö<irt il).v,eö Beitali^v^ tx0m^ öeii iÄiiiÄ iJcrf all . t!(t 
Sieiigipn iint» ti^ e^ültenl^um^ j« |)cvjcii nßölii?n-, mit Um 

burc^: iUtii^ötige 3pyfc|>e^/iyfefbö#: eifrig^ 
^ßcin^J^ungen <iöju|eifcn .fy|t«n. !Dw ßüßff i|iierS}iutj^ jinö 

0x\hm jtt legtcitc« ; >ie 9(ei^t:t $?ö\@e»ipnl ^ ju' ücn^ei^s 
öenj ttnt>ta&\ wag fte für ,Sßfl§4dt eitöunten, uuei:fct)röc{cn 
^tö S^a^r^cit iU öc^aupteu. Su feojjeteft i^re ct»ct« 55emüs 
jungen / tiöifft i^rieü «Üe ^inlistmfe üöecjicWcn/ «Iler-Bit)ec» 
jlflny)c|te3en, tttit) mitten «»ter aßen geinbeu ujib i^efa^cn 
einen fejicjt/ bftuev^aften (Sviint) juc Sföiet>et^llcaiinö M^..^üp 
M)tn ylattfecnö .unt> i)ev c^nftii4)cu;^wi)^tnt Um-* tlnö^ nun 
|[ni att(^ teil; »on öem Soc^e beö Si^ccölauÖen^ un^ kt öcijl- 
ti(^en ^eiiFfc^fuc^t fvcpi 5fiin ieua^tet Vein f ^ovt'Olö ein Ict-- 
leö £i<^t öHd|) untet ünf^'unb wir !oitnert''^ejiy;f;em^ ©^^ 
bitfSo^vHt/ t)ie unö weife unl). glöcffeliö m<tc|)en Mn,. fil- 
men uu^ jlutJfn, unb unfern (?((iu5euf u'M weVt>en. ' 9(un 
thun mM im ©eife unb in bev ?©a^v()«t öerc$rcn^^^ 
^inft<^ten «nfer^ ©etpilfenö ün9e!)int>ei;t f^Igeh, iin> »on bi- 
ttet @tufe bec ^tfenntnif uht); kv «BDlieoininen^eit jur «ntJetn 
iottöe^en. ©ic/ unfern götigfen sjJatct: unt> iJöo^ttptcv/ 
;fe9 IßiiHefeö allei? 5o6 unt» 0;re uni) ipteiö gefagt jetjt iinrin 

iu^mmHiU t>urcl;tringtn unb ^ele^en, bamU lüiV'uns in- 
«et?i9«y^lt^atfn niemöl« «nw^fbig tii|b »crhijjig/ fottt)?rnHr(^ 
m tnm 6e6vflud^ i>erfel&en noc^ örJßerer SJbrjuge «nö 
Segnungen unö fä^ig mftc^en. 

@4>ö6e/ ©Ott! ei;IeH(|te «nb, ^eilige beineÄirc^e, bie 
(gemeine berSJepe^wip beine^©o^n?s> bie «uf bcm ganjcn Stb» 
, fcßben jerjlreuet ii, ©c^u^e.unb fegne in^befonbere Ijie ganie 
tM\\ßüi0 itvc&e. ^rixilte fit m5(^tig ßt\^ tm ?ßeftiie i()Wt 
«Äen^ton^fte^^eit ; unb ta§ auc^ bie folgenben Reiten unb «Ken» 
f4>engef^l#tec biefcö unf4)a§bßten ©ute^ imtnei; 95lligep'ge.' 
meficn» fioi bvn @eift t)ev SiÄc^t iinb bw Stieben^/ b«" für, ben, iff^nlMm^^ 15 

tti§;imni^r9enöiiiJtmit einöiibcr »cmmgen. '$fl^ jin^ beu 
^Äf&n: te^ t|«(lent§utnt immer: 9cmii|ct öcnfcn unblftti» 
lä^in, un& tif ,^?niit^e fieüe ju .Jnr ttnt> ju unfern ilSitmenfc^ien 

©Irtubcn jlctö t)arS:-l)unWvbinl)en/ unb biji^lmgipctt M@eu, 
M. bucd) ba^ ^«nb ier 5Jcrtr^9li«^f eit uitb be$ gvieben^ m ' 

■ V v^i^ bittet]i.bi^ <iu$ / ßorm^erjig? r ® Ott 1 f 6r, öHc unfre 
Äifri|ci) bil^bcr%ort^ciie, w^^ uu^ ^cttte A)or 

Vir freien/ not^ sjanj i^ber ,2«m:1||eil entöe^rcn, m5(^tcn 
«ucl tu« MtH« bcr »orjögli^cu (|«tc£ t^cil^aftig »erben/ mit 
;K)ci<|fen btt «nö bcgnabiaet f ft ! ' i5 m5(|t<{ baö £i^t ber 
SSa^t^cit u.ij^'}baf ßiiuct ber <l>ri|l(t(^en grerjfcii; 'ßd; immer . 
weiter ocrbreiteij/Unb bie JP)erf(I;aft ber «nwifleß^eit/ bc^ ' 
Srt^ttmöttub befrei tolflubeni immer me&t abne^en! ^I6ße 
>tte« Sffrjien j.n^ jpbriöfeiten , bie bu über \ik «Öieirfe^en gc^ 
te|;ef Mit/ fptir^t fiirbie Stella friebfame, Ue5^ 

Mc|e ^eitniw)%n Jegen ööe bein^ SJere^rer ein/ wie ^e öuc^ 
|ei§enm5öen^ '/' - ; \ " . 

• t ÖeinerisMffe^t/.i) 6ott! «nb M ?eit»n9 beine« ©ci^e^ 
: «itM e^teiv »ir «k Se^rer ber Ö;!^njl?n ;tinö inößefonbere i)er 

'S>^n3eÄ»^M«- ^«t «ttcn%tilj^ ööe |)erfc^fu0tV «Ite 

■s|flri^e^ü<^feö;fe^^^ \^n MX, uiib aieby baf jteoßebei- ■ 

:lieh €o§ftiefum; fiir ib\^ iimigeg i^flüpt>, i^ren cimiae» un- 

'itrviöUt^eftSebrer ernennen, 60ciife ibiim «ßei^^eit unt» 55er* 

.ji«t;b> unb Äft jttb M^ immer tne^ 

;^9röllen |«JS?en'bes 9i6er^ tef- 

'iiigett/'^'imb'^^bfl^ttril) immer »ere^Üng^wörbiger ju m^)t% 

Jflfife ien reintl«|;pifer für bie fS^r^eU^et« mirber wit^ 

(flvnjlen ?Ube jiii #i^bejr»erbijiben,;^^^^i^^^^ fie, öie @c|)iuä: 

(f^en mit>dteriiprt|^$Mt t^<^3ett, bl«^ 35erirrtf n mit #«^if t^ 

mÄ Jtt^«&t»etfen; :«nb rtUe^b^ i^ter 5ü(>rung 

«jii^erttÄuetfmb,; iÄr ju^ b^ ©lau, 

;bcj|ä^ ber Eiiö^nb' ifripe^äroilieW , : 

.;r\ b;@ott, jt^Ä'b ^teure «iient? 

I^bifn bem :irn|}fl^ett Mb ^fm0m^m bem jfljur viV^ 

Mf^^i^M^^Vli^^^M Stot^leibenben unb ini^ ' 
||vbrii(!teB5;|i|re;,b^^ \\^ i6 • (Setoe irnb SSctmd^üitiä^tt 

©cl;njfl(^en «nt SBanMmut^lge«, ,Sa^ >ic^ Hutiett »Ott benejf/ 
i)ie tiic^ fuc^cn, unt) bringe m\^ dtH^0^mn0imml 
K(i()cr, ?u' welcf),^i: bu unö benimmt unb 6evufcu ^.a(^/' tttl'<| 
3efum€^viilum/ unf«i;u|)ci:pn/ weltlxv uuö öÄ^t ^at, bi| 
önjurufen: 2J^1I, : ';' 

.•••-■'■ ■■ ■■ 11. ■ :/--''^^ "■•■ ' , ■,:. 

i) . SÄovQcn;! mit) ^fOenbgckte* 

/2J* Ott/ mein S5atep ! mit 5reut>en unt) Öati'f . etfclelne 1.0 

mlcl;eö S)ü mir »on neuem sefe^enftpll/ «iil) oKer 58)o^lt^vi? 

. m, t>ie i^) tiirciy t>öffel6e »on tir erholten |,o&e.'3(^ baiife 
i)ii: för t)en ©c|)u§/ teit tu mir in t»cr tjerfloffenen, Qllti^t prt(t 
«ngebei^en Jafi^U/ för He 9tuf)e, buvc^ welcfjc mein Mx)^ä 
«tquicftiH/ unb fö^f ben neuen «Öiptgen/ beteten bumi^jts 
le&en täpjf. ^evt, i^i ^in ju gmnge ötter^Sftm^etjigfeit/ 
tie bii ^ir cirieiget^öll. $a^ mid^ nun aud[> t>en ^utig^n 
Sag/ l>er ju beinern feierlichen 2)ienji öeflimmt ijl/ fo anwen- 

^ Den/ wie eö bieiH6fi% erfobert, ju welcl)e'rbiege9etbe(fei^^^^^^ 

'•«ngeotbnet ijl» 2)ein@eift ma4)e nn«|> tö4)tiä/ bi; Vet^twofu 
gefäÄtö ju bienen/ «nb bein Bort ahb^tiö 1« öetrac^ten. 
iJDenn ic^ öffentlich mit meinen SSröbern bic^ in beinern ^m\i 
«nöete: fo gieö meiner ©eete eine ieöenbigiempjtnbuna beiiier 
SiBgegenwart/ beiner ®öte unb ^eiligfeit/ 1)amit ic^ bi^ im 
@ei|{ unb in ber Söa^r^cit anbete, S9enn i^, bfr/unb' bei* 
ttem ©o^n SefueNlli) Jtt;Q;^ren, JoMieberljtnge: |b taie^ 
mit 3lnbac|_t unb 2n6runji gef^e^en. SDeiin ic^ Öfenttu^ öbe'il 
in ber einfamfeit §u bir bete: fo tap niei^ J^e^i ganr ju b^ 
9eric(>tetTe9n. Senn W Uin aöort betrpite^-obei: »erfiin^ft 
gen ikti fo H tni<^ burc^ bapI5e eri[euc|tefv«rtt> fißetjeitgt^ 
gebefiert «lib gejlSrft, ermuntert «iib getrl^^etfcerbctt. '^ 

'laß biefen ^og für mic^ einen 2;«9 bei ©egifngiperbeji/ bejfHt 

i{^ jSr Sic IfeSu^Hdle Wa^ %r 

SDjittitenfc^en empfehle i^ deiner @nabc unb t>emerm@cl^u^c> 

ftc (lüf t),ett §^e9 i)Ci: Sßnöt&eit «nb ,f ottfetiöFcit. ^mtirm 

jicn wcVücn itiööen.^ (StStfc bie ©c^wö4)ett im @IfluBen, bnmtt 
ße ■ immer öoHfommncv, immet #er in bet €rtenntm^ 3eftt - 
CNl^iuiit) in ber Übung (tttef Ältc&^n a;u9cnti^n werben, 
©iclii allen SÄgenöenfe 5;Voft>«nb grenbe för tbr^^eri^ . 
itttb 1)en Ärttnfen ^fqui^ung unb J^offnung; ©oifge »ätetti* 
ffir bie Söeburfttipönet beiner^irtber^nnb. t>m(^ mMMiU 
<be^. £a| «©ä&r&eit luib ©ottfeliöfeit, ;gtiebt tmb Äw^^^ 
immer me^r uittet ben 55e!ejinet:n Xeineg @i)&neg.3efttt&tifti 
Ä»ggebmtetttnbkbUr4)bic allgemeine @Iö#^^^ 
«nber&fliften werben. 3(men.^ ... '^ '''''''"'■ ^f'^''^' ^ 

- ®«f. aSucö Sit; 107; 158. 159^ 163. Ä 282. 283. 299. siöo. 369. 5" « 
i M i 

ipmit fpK ic&, mm Mit t^^ütitim^Wf inbem tc9? 

J-iiiicb Ju'btr wenbC/ önber^ «nfangen; aB mt^/fiob nnb 
Äfftgung^ W^blt^^öjJ mir ^i« öufbiiefen^ügenbliäE^laÄ 
dute^ erwiefen. ^kmtMUß ^ö^ei^ <mcb:^eute:|5wn> tei ' 
fetty «ber (on^ lettt^n fSnnenV 2)ji#^^ ^ 

ieit gegönnt/ wber mub /fel5ft/ mein eigen-^Wj nnb 5!Jbfe^ii# 
^ber betne mannigfaltige 55arm&eriigfeit'na4jube«fen. ©u^vit 
mir bein Sort ge9,eöen/..mi<b bei), biefem S[?a^benfen ju leiten» 
SBie »iersitbt/' tbie Viet^ermnntÄi l^tib S;roft würbe un« 
feblen; wenn «nf beiti Sort^ fe0ltei' ^ ^ ■- - • --c. ■' 
' ;; Sarum bfittfeicÖtr^erMicb/ götigerS5aterA mWuii^ 
ftbÄporeiSBobltb^t beinet Ö^(t\$<ii(mrV>(Ul^tm^ 
lifcben ^eligffit teüet, vßa^ mi(t -nur ni^t morgen t^itWit^ ' ' 
morg^ f«bon>ieber ^'ergeflen/ toMü^^iütim berjelbenÄ» 
teiunblJöabieggebSrtitnbgererrit^abe^ itnbfa^öiic^-anbrr 
eben bief^r^nabe tbeilböftigi»erben>,«nbiii*t^ergetli(be^^^ 
t:e#> :fionbern Wte^beineö SÖorte^ fe^m mt m mtmU 
mttn, mi wir biv&eute getobet babenj'uftb W^^^(im 
fibehv woift wir ermani^rtwort^ehfifnbr^ieb, bar witr-t«i^ alle 
iittttb u* ganjeg^er^alteNtf treüe^5Änger3efitt)eweif^^ 

; !Det morgenbe Sag- ttnb fltte i^^t^enbe &e foßen tiii^^i« 
(igi^nb mtiiim^ ^^te i* ernb ni^ bcrgefi^n^^Äf 'blr 

■ m*" mir 18 " ©ci^teittttö IjBelt^lttngm; 

HAUmmi Ptflsen SSDotte^öeri fj^wo5l*^ör?(Jv!. (ill mein ©ft^ 
5«t / unt>;;t»af j«öeu 5;(i^ö; fftr ;tni«^ ein jB^^j^^eitnns^tag «uf :,ti« 
|gwi^!eit:i|f. , ','.' /:.n;;');4n;..::.. : ,/^' v,'. ----^ ' ■ .■/■ ■.•« 

waeirt) etwrtlStte unt^tlaijen obet befer ^ißd^enfpfelV S«l raici 
fp ntitieöem^flö? peineg^eßenf imöntcn immei? mebv juirel? 
men, im> 5eMte,miä> gnätig üoc/9fHcff(iÄen in;$ei4tftnn ttfiö 
©otöMiöfeit, Ißf, nu^, re(|t tawuf benf en, t)en^c^ai)en, öen 
meine ©önben meßei^t antJicbteten/f» piü^kmi, »iebet; gut 
tum^tn / ttitb mi4 ininje? forgföitiger bMen^ mi^ »ort ;t>er 

.^iinWi«t;ei§"Jti3tH#nl ^^ , vV ' '■■4 

,.; ^iebtttit einen fanften etquicfcnben ©cblof^: ©ortlnglödE 

l^n^;@efabt ben)#e> p ©fittv micb,;.bie äjeinigen ttnb «Iti 

lieihe S)ittraenfc|)en* ' , -^ :;; 

v%~^enjeife-info4iber()e{t,i)eine @n<ibe öKen eren&cn, SwUito-- 

. fettünb Werken! tinteÄc ftacfe, tröffe fi'e burcö bcttt 
SDprt unb beinen ©eiftl Ija^ ffe mitte«:j^.46rem^g^^^ nocb 
ei:?enni*n> M M >ie Jiebe b|ft. :v ,: . -/V ;; ;n 

/.; ;£af micl) »gen gejunb ewa^enVjunb mi<:.^teuben^^^^%^ 
SÄunleÄflu meipe Äit 9epn>! bie iÄ inin »ow«^: beftei« 
^smMt^iffy., rr> Li, m ^ ^' , ^ ■';',,,. .; ; ' i..,) . 

:, 9ltttj#ö(tjrt i«^ })ei!^#iflic^^ beine^ötej ©?65t;emi^ 

'" ^ ■■*■ ■ ■ '•'■■.■ I ■ - . -^ ■ . 

[m, mein @ott/ bu ^cÄt? unb So&(t^fiter meineöüef, 
j)^n«;j bit? b<infe#-;je5t:;,niit erftctitem ^efjen föt b|e 
^n(^b^/ ; böß lött mij^ ^nÄ: biefcn, S^ag^ ^ftf : e^lebett Irtffcm : ; SJ^ 
l^gfti^i*:^l^5*o(bt^#erJ&«(<bö$t unb burcb be« ©icbfdf ;«j^ 
q^itJt} iinb .wn.bir:1iabe<# biii ernenecteSunterfeit/. mitmet« 
Äe«;ici) npabccmat bte,5Jfe4)ten' meinem, Sgctiufg «nb;6tÄnb«* 
»pBbringen^fdiin. ©iebmii? bie^ fp Xeöenbig* jn^etfcntten/ böf 
igmic'nie au^.benr'.^inni^ilpnjme'A wie;>i4) bi5:iä«nj'önöe&$?e 
ijttb bit^ 0ih mix^ 5m nnb ^ttbe/ t>et!bonBe; ; r ;! i; s y 
>;;^iti midy nunj^nc^-gt^ :biefem ^eil^lgen^^ggie miti Ulnß 
(Msit> guf lautet: :gutenj&?9en. ^&m<^xt^ mic^ oetvoUerÄ 
iiewt|)ti8f eit «nb ^önfcsbömit ) i4)^i?i#i;^u:»;c^' eigne. ©^u(b 
mkim^^^^ ma4«.iÄ(f)e witb '-. njgc&fgmfHnbllJakr gegeiit t>|e##"Äöen, Me mit mttmfmfntti tMUr, Hmlt 

öeil i^etöc&e^ #. ■ ^i^e <^fftÖtJ iltiD ittnglii^^öö »da mir mb 
iimn/'^i)Jiemir iinöc&5rch^ ;^^ i)ic^ a# nä(ö iJciner »S? 
terticfjcn W^ttM fÖ?^nfct)cii/ 'He mir mitJ-^Äe' Äinöeir jmJ)/ 
twibrio^ tielffielt teineg'#öeniö »öU wet^^^^ ^ ' i. "' 
: ''\|){ty tttein ©ott/ U^niU^ ötfo Ä'^eiite »iein $ecj> 
Ht'eiii 'ieöen^imb meine ^c^icfföl^; ©&flrie mi^) iti kiitem «fBoW«: 
sefijßetjf u«i)^-ttt ^^eincr £ic%^' Wtji> (rt^/i)«nn «tteip/-n)a^'«tit^ Bj^^ 
gegiieÄ^tfy iu%eittem Söelfcirbicnett^^ 2)tt »«;|i'tn{<^ gnoHg 

<|'tft wiet>ei;Cibep mi(^ ö'üft#^^^ «n^ «til temfelöen ein« 
feineiP''öüteii tiöbei: &eten^(>« ise#w/ unb{in t^uer@ejeßfrt)af^ 

ffiiöie^^Ätün^ meinem Sel>enf/mei«eif#^5fte>" meiner ©e« 
^c^Ißfe öt>em4ltige, loeifep^etrmic^y jieW&er-Me fOjetnl» 

ifttlet Äe« roSc^tide» i5rtifmn9ii ^Imtniifci^tr ^mn U% 
Äeföttdibe^öttt^^^eute mii^ |)Mcfeni viSieö initJ jnr ^cn«^ 
haften i ;?0i)a&dn3ttn3 4nefi):er 5^ 
iitt^ (^egeni 9H0tg jöil 'i(^ ^eute^>t^ttn/ :Ä(^ «iitertajjen; mi, 
tnitj;fea)4b<it ttn^iSRe^^Ät!^ ößermeM 

Ä>' l6ei*iÄeittett^TOtibp#e^ineitt ee6c»^nj«c|len/ %ni) nii^ 

Unter ijeinbni Se9#Ä#-i mw^^ tente (t»eg , " w f flicD^ ffir ÄO (Sekte tmb1Bcti:ad^t«tigen 

intir fo t)ie( m!r ^eilfam iU/ un& »«fuge mit, wMfdtßM» 
imhmmBmxtri mm 'i(i>:H0 m<^ no4> fp «üfvig Utnm 
bitten foUtei :©u> |)efo 5öotei:;/:mffl, wo^ Itt tnejncitt,»a()5 
ueii 3ööl)l Mencf. !Dfl^ gieö mir, m ©na^cn , wenn; i<?) Vi^ 
cmt) ni<i)imMdli^Mmm, anrufe. .CKetn €{)riUent^um;ttn& 
l>eine Slßg^genttjart fott mi^ tjr tie einjfflmfcit m^ in bic ©e« 
feUf0flft.1)e9leiten./.ittit>;ini(6j>i)r aacn'i^ 
J)c , öpr :tj?ttl«ni:rf aönten @öttt>?,n ^e^ ülicireten^; »on meinem 
SÄ{tmcnf4)en/ cor ^»er feinem Mnmfk^^Wf öpl-,t>em, 5l?ii>/ 
wenn önbre glöcflicj)er finb/ ooc ber #o,ttfucl)t p^^euÄelci^/ 
«nb oHem./ wÄö J)lr miifüHig ijl, &cwrt&rcn.^ SÖenn-ictj tief (il« 
le^ unter b?m öegrön^eten SSe^ffttt meinet ©ewiffeng/ •»or i)ir/ 
Mminvottim:^ M^n f^arfem S(u(?e nic^tö »erBorijen Mei5t/ 
t&uf/ «t/rwi? »ersniiöt werljc ic^ am •Sl&ent», mi^ in J^anf unb 
^nö^etung »or i)ir t>ar(leßen. 3«/ ^err, bewahre meinen Stu^ 
öang unij ^itmnQ ^f^^i nun m Öif in Swigfeit S(men. ■ 

Q^iif. öu* öf, 431;- 439^ ' " ' 

V ?llWttbgeBet Ätt 9Bp^^ * 

Jer erfc^eine ic^ »or Mr, mein55ater/ um mittanfMöW 
^erjenÄfjßrJiie unjS^{töenSBo()f traten 
mit Ulm pat(tm^ &eute micl): ö&erf4)ftttet M, 2)eine ©nat)« 
ift e^ , imrc^ bieicö war;itnJ) leöte. \5Öw i»ir fam^ öie Äraft^^u 
iebern guten @efc^MtC'/»pnt>irt)er,@e9cn, ber eö , begteitek 
ficöen unb SBotilt&a^-^öll bu «n mir 9et(>anj beinS^nffeiier^e* 
wahret meinen^Oöem. 2)cf banfe. i0 bir/.^mein^ott/,,uHi> er« 
ieöe bcincn 9?amenv SÄS'cl^te td& bir bpcö feen fo angej^^mgc* 
wef«i:fe9n>: atö;bu. mir gn$bi9ttoar|t|.sn6^tei0bp^^ 
Ut ©elübbe 9ciir0(&en,^a6% mobmii): i^ mic^ an bemSKjyr* 
gen be^ ergangenen Sage^ftpiTvfecincm Singelücbte^mit bir auf^ 
neue :i><rbaiiit>j- ;3tbev^?|;r> :|Swiff?jtibie?;i(BpttA Jöie, fhnnt^iä^ 
t0 bir meint ©ci)w^(l)erOer&e|)(en^l-SE^e man<^ i^elegen&ei^ 
im (Bntm |>abe# an^ ^euteiungenu^tgeiaffen ; »ie»ielcmei< 
net Ärdfte ni^i fo angewanbt / baf : icl)ii mir getrauen Wßt 
bir einft Sled^enfcl^aft Hmi abiutegen J ; S((|) / \^mUt Äfimit 
mir nad) meinen (gönbeji;> vergib mir^nic^tnac^ minm S^ilR- 
iiüUn ! Um beine^ @obneö/ mein^^ geliebten grlfifer^ »iKe«>. 
»eriei&e mir bie Üöertretuuä bieder >unJ>:;aaer ;i>erjIojftncn tEö9ft 
meinem Heben«, (gut jiebe mir;. bi^h 0<|)ue ni(bt/;;nje(«*e«;raÄe jDemüt& ;i>ein«i: SRegicMis'uhferwctfeni Stttcute:*Me^t5ft« 
«TCtftcß Äörper^ bucfö cineiii tii^tgen ©c^laf/^j^omitj^^m^m 
Sageiöevfcmwöcnmit gteui^enwiebct Antreten .uni mit nß^nr 
jgifci;; mut&ül^tmßcn Mune.T, £^pr|cin ü|)H:i«it .tmb. bjertjS«!? 
nigen tegeöneif / tinb f emc/ 5J(<j0e ju m\^%M^^mn ', mUn* 
$rtp nticf), mit veincm ^erjcn-tjott Uvci^ ün|) i),an|,.,fii):.^,ei«e 
<iu0 im@<|^tef';mii;«jei9te0^At)e:mor0eir ccwa^itj;; 9(me». v; 

i*^rp|ct; ©Ott ! Dein^.OMc'i^ttÖet/ fp^ wdt^tJgimmcI ife 
A^^ iiÄ tiHne?a)!a&ri[)eit/' fr iiicJSDolf engeren. Wbiefeitr 
iöflnjert ^trtse ww Wm ^mtt'M^! i«i* «tiöÖebteltet^ ;^ertr> 
Wpl§%i0§'iü höhten ^Jreirmib g&t^ Urtl>52i5etttnii^' SJJic 
fra:il^i){i* ^gentig- ^«nf cn- ffit lölle Ä^W^teii ^ '^(fixSi -Wtjm 
»erganWit^n fiiilfe mditer SÖftiffa^it .»on i)ir e#altcn &n6e* 
S)l^i|i|e^:«l^^6(^ ieule öii^ in ölieü Singen Q^ntim^itotfin 

ciiö) fimikM'ihk »erffinbäet- ^m m^-\^(fMW id> tic^ 
m Me '9^ej:;ö.e&üng meiner 'öeutlgen übetttetungen. (So&I mir, 
Jag tttÄÄMff/ ter mir-:«m^^^^^^ 
m^nf(i^t^ I0t. ^ 0t /'W tö[) teittifofen imt#'ft(fc , 
f er nnt>erjle^e,' «nb- eilt t^riff feon möge nftcö^&einemi^JÖiaett. 
$«& miclil- in IHefe'r P^ft^t unter tieinem mSc^tiöert ©iöü^e- ru« 
^en/ iiii) IfeÖe öitf mieö in öDfert übrigen S;rtgenmeirt^f^§d)i^^ 
öuf €rJien. @ie(),Mi«^ i>i^)itti:«d i»ür(^ einen lä^iitttös 
fen ©ebran^S ter Sr^ubeit tiefet kb^n^ »ere&r<»ii;4ttö' wenn 
än'tbfflle ober mic^ Fßmmen; fo M mid) du(^ täbW: immec 
jiSf)er !u t>.ir gejogen un^ genftüer mit i)ir öerbutti>er werben» 
SBeiin bu' mir b"ei)(tebejlA fßrc^te icfr fein- Unglö(^.->@etrift .will 
tcb ml^ inr ^uöc begeben. SDö^je bn über mi^ unb: Ober aie 
t)iejem^en, bJetntr (tngcbSrcn; ©u^biitm ber^öteiil mein 
$icbt/!in ©efitbten mein €rrctteryiinb <tucö «otj) jm^^eeilflif 
tu mir:/ wehtt # tnr trea bleife - Siegicre mtc^>. ^eUigeir ©ott; ^ 
^h^ Wmic^I^mer frrgfftigijr 
Seine ,Söcii^|eit;eot mir >n3(tr ben Ä unb b(^ <©tuntie Äeine« 
S0b?s »erborgen / ober beine lijabren SS^referer tripiefes^^(bi(f= 
föl ni^t unbereitet. @ieb> baf icb wocben unb' Mm €Orijl 
Ättejcit tugenbböft leben mbgerbjdmitic^ bereit feij;; bieft SSBelt 
ttt »erraflen/njetinbiteg iMi)0ft, unb in' W €wiöte ju 
teitteiglÄcbenilfntertbfthen öbcrjuge&en. Sim^i - 

^ ®efv aSuö) Slr. 445. 446. 450. 453. 454. . ;*, , ^ . r ^fyc0^tt mit; ^i^t^^ 

d ühn Mi Wy 95Sf^ dufäc&ert ta# ^ wir bftttf^it ■ l>itf'öon 

mtt> M itthiä«r^^ufi?tet>ctt&dt üttfiet Seb^n^ttttöittttfw 95etuf^? 
9cf4)äfte fottfc^en, ttttb öenöwlen^wecf/ i»(irttm m miM 

|i>lf)iJ l!Mi;!wc bk^ bör§; wie etnfeo|)jie JKufPcen^ 6f0 ;1J t iel| 
(jjiiSifiit^iefatlt/ n&# »it^ buw^-fcft ^eiltö' uÄ,#t9/^t:ili?b|«^ 
fe;^y,un^i,au bittet üiiaufWifej^Äfiiöfiettf^tJ^liin^ 

Witt öft«l ^t*ött; #«jettt J^iti^n :idn • Hcl> unb t^m ■ ©efei 3ef j«ii 

fa^wrttttÄö/ öttt)cmenj SBi>|t^'Unb,^dncn tiieuen. ?5eröei|l'u|i9eii 
M-f)0^-} fiÄg^nS; itw^eröejle«>^baf bV !Ä^ l?f fc>;liÄ 

Si(i%g0^i^:ünm : sefdM^ett.Slbgmnbe; ajc&r^en ^ mjb 
««fre^l^ÄJmtt fueubtöev#iffcbtofi€tt6e{t «ni ;4miem ^if«« 

^rtfg(!|^y^'öl(^|.@olb#bIMM^ :; ' , i ." 1 . ■ ; 

«ufncbj^d/^&erjiicf)/ 00« öfleiit ©tplKfw^i/ iinb .t&fiür imi 
f ft§ «iiö flße JIÄ/ bie bi^ürt^^feliÄ önf ; iu^ ÄWfii&tit UtftimnWUU-^muU mUntitn a-H^ wie im Jwten uu> 
ßetiric&er eiiiÄ^' bei) einflnbcc re&en 5 «nfw geiticn 'unö tra* 
sen Reifen ttnb'unferB gemeiiifcbaftltcbeit ©(öcfe^ «#fi;euert. 
-' I5en)öbre unf/ iiel)j:äc&ep/ öltgegenw«^ Wer'/ m 

mi m, tiim^M\)^ etma^ttngtu(t>; ot)ct.(eine:^cfaörtte(* 
im mtH' Wmfxim im'tln^lAcr #ieu inib b^met ßic^ 
ttH^ fttiictt/ unl) (iaV!e iiii^c ©eelexif <ÄißcrÄa|)en5eit iiitb 
ftJettbiget €i?9eBmi9 ItVlbeincn 95fli:ei;hjittciu ' , - 

^^" ©eani unfre SemÄibeii, '^(iftffe^««^ »i^i^nöen J 
fßmab« üng »ijv Utn^otficfetigf cit i tirtb i[ö§ lin^ m<ijt bur?* £iftiinb 
betrug öntirei?, ©^a&cn idhinl^^i^m^f^^^f^ 
f*4ft^(wu'iijit>wc^brof?n^V^^ ; ; '/ 

*^^ SBcweif^i^ettte/ tvbatm()^rii9i«f23«tct:y «lleii8Äet#e«beitte ^ 
«!^li> ttrtb Äe;^' -5a§ 5©rt§W^it/'#9!fnt>; ^tü0iit^viM<$i 
w# ffönffentbtiitt nttcl)' ÖJ'ttte-ttftm^tme^e (iu^9c5tfclteit- wct?i)<i}Ti ' 
(Sieb icbemj %af i§m nftt^tö/'unb wenbe^on ieöeitf-ft&>''wai - 
t^m (i^ÄbUc^Hll'r^ Sfbfettf ; btf^iittet Slmictt Uttb:^er(«^ncn$^ 
Wf f e weife iinbiiretie i^etfer tinb streitet jihb^n W^Mt'i^&tn^: 
i>er gr&öme^Mci öte ^vÄifeitl ilirtte^e i^w ©^m^äen 5 ff Jf 
i&tteiT c&ri(tli^e:^eimib ünb 9p?tÄic^e ^eb(mf?rt-;^/: fe 
öame bicj) äBw Beifenberty ttiib^^ewnl^e; fite »w öto ttnfalt!' 
©egne nS^ Äeitct urtb ^^iibt#faf f ' Begiie ünft -Wel^c- 
l^eute m^mtM mit etbltci^ifputi^^ ti^&e^le^b«fl^ 
(eetcnjnfltfe^l " 3a fegrtc^ umf'öal^^HgÜtigec, nÄÄim*' 
eh»en:8iebei.. mm. ■:■■- '"■r'^n r:^---' ■■-■'v.,;.-v.r-.-. -n^ ■ . 

' Slbenbgebet e\ntt ä^ißü^m ^ÄmiUi^ ■ 

/»lott/ wiefi*neatetttiä^tbii9?ö(öt«ufÄ^^^ 
12/ b«'J S:fl9 aufbie 5la«^t, , m wie nlcnb.je&e» ntcf)t %m 
mi sjiacbte until£Dp#u1inb'SloH(Jt^'to*3iifet:e mit mttip 

ff(j hiebt Allel hiticöl^bt^ünb^ wie^ii$^fti9^'ntetai4)f •^piii^eH Iftfleh 
jte bittterWÄc^V-?S^a^ Itttb Ite'^»^ #v bcKV^^b«p jtc büt*«^^ 
lebt bot/ ttiibetig oB ein 5ti?Äüh^ ÄurweKbenr eu <rt^eb«r-ötit • 
^eiletJfeit unb 5tcube> ober mit SJewivrung u0 ^cbwcJen ju 
einem böbew/Wcniöct tcaumabnU^en Beben ecwacb^etü-' 

3e^t4e^nti^u: niig tnbig inbieime be«@(^Iafe/;biffe« 
SörttbeW b«^ ^obe^, unb böifen bft, äötigllev'SJfltery^föi: «l- . 
- Cb4 Ui »4 ©eSetc mh Mdmä)tm^tti 

iint) ^öt^ öejetcDnct X)>m6c!|tcitje Jocö '(liiK^^ 
jtt4>net ,fep i «Sie f roi ;)):iö^^^^ 
öeg«nro^rit9cn'ftttrjen|il9eiJle5«nf »ergejjcnl ^|Bie »lelöeÖwim 

W WW^ »0« P^^ Ate / s : i»^li ÄiteÄ M> ^M^M^^ 

»otT jefösi^pv&dt Ulli) ^önbc^^wamn, iini iu^i$e^^pöl«^t^t«^ 

tcrt |)«|lfam möc^fit r,SKiti»iefj?m^cbanf er «soften t^Ü^^ 

fen, jtfn^,ini|;;biefem <^^änfe^ jnptgicn-/ ,w«nn:,!Jf btr^^f^p/ . 

m^tt:j00§ üeBen ju fcÄcn/ wicbet; aufjüöj^ciU; ©er @c? 

toe an «nft;e @ter5li^feiti|iU9U^^ 

WJt^feit^riiub weim-uttf • jene^ beuntu^igeuj^^^^ ' 

fßntite/ ib vi4)tet unö biefe tÄbet mi, i«Jb-|6|t jnß SDiuti 

wi^Iafleji, Kur DerwönbeW uitb in einen ^Äfe luftrtntüetJfJöt 
rnttiiVi tittb ba werben wir ewiö teben/unb unferö fiebenö erft' 
tec&Mfo5 t^rbenr{2(m|tj^;::j:',^V ■'•-:•- ;^;^■■:i';^:':i>:;^^ 

M«9 :ift »ieber '^tn/.^jtfeb«fbr^^^ >• -wie 

WMit öIlemÄft / bem W^n iiöti>9eftrebt:? -^f^M bie»ei# 
jtur miry 9Jitil)Mtteiner gJUic&t seieW? - - / 

*) ®i«^.!öef,annte £ie* n«*, tet' SKcrofci«: £> ©jott tu.füt^mm« 

, @ottx fann mit icldjt« 58«(int)Ctunfl aud^ am ^nte ein« 

TOodöe', ob« eines 3ai|t§,-ö'«btaud&t wetten: •ÖaS 3a^« (t»'< ■, * , ^ ■ ■ 

^«It Äö]5it;Ä^ieben ;^i^ft4te>^ wen i^ 

im ©tiac« oft ein $Slicf auf (So« gcrö^vct? gefreut' i<^:mia) 

teg .^cptn, ter unferSIe^« |emem? Ünb W i^ im 9}ev* 

;^i^im,^«»tif 4&ti^m^itv^etj;.9e^St^t%;« ..;. ; r^ '. - -jc u ] r ^ : ^ 

im @t(»üp'^mpfött^ iä;Äe'^fli|: SJ!U3Ä#W 
5)aneV &ent^iij<i:m{t Selmt^^^^^^^^^^ jjfuft^e»?^; Ät ou^ mein JEwtlt ,j«|4^ 

.l'-jt '... .'•/:■. ;C»1'''' '*.-•■ *'«'». .'.•'..': Art:;/:;./- i:^..l.';:i.i-/'A~''',«iir»rü '/^»"i,« ßtitt ic|^?i<m|i|tv^mtt; ;cifttÄiii^^ :unf|vwen%i» 

Meicr^ÄÄttiööer miä geOeüt/ l&in icö7 »ovHdiif juielii/ 
öucö willig imi) bcwt? •: , ., " 

: ©ott/ier t>u: atteö weif |f) -joöfrpitttt ic&i>ti(!?^jf]&e&l^^ 3* 

. Pnlli^^t;mi}^,^ie mle%?p|ii4^^^^^ 

mit mit in^ ^fyt ■ ';:'■'?- V ; >' ' 

. j 3«/ bi^ i>et5iei|eff t«m, lift fttne ©fiiiben f rSnf en ; i>tt lielift 
Sßotm&^möifett/ ;iint) witll auä,w |(iic^e«fett, iuä tief« 
#i<^t # bii t>e^SIBa4)te»:;teb mit?5 let)'i(^, fo icö' itjjiiiv 
W id). fo to' icj) thl ' ^ 

^ott>-^^& &tt unenMicö w^Ä>. «nb tiocöfütf unfein sfi^ 
^ tisecißatcnili, pva^e iing lÄcöt »or ieinep ü»aie> &i^ek tmb^SSetvc^tutigeti 

Utmvsntf m, mim^k^ttMnftm bm^mtim» mit 

uttb ung feinet tteuen2Jet9e5miö'eft#tt<tiöinÄ^ iJ^ttfönnft 


ren beulen SSewöretn Wi^f^l0^it\>m^ä$ih.$kmi^ mettf#en^|i^9p'Iettten;l-1iftleti)ff bÄ'^^ p^9te^^ unb 
JlnöerCS^fc^e^t^n^ec (iuä f^^^ 
i>ut(^^ b(J W' S5e9Jf0*^i3foV^biT^^^ iß 

ftraf böten J&änbtung lewöltitbteÄl ^ieg'eüiiJÜtfen; fet^^brt 
Äel iuftiÜ^;^t: to»:!'^(t t>emet so^a^rÄf ^ 

i^i^ÄWtt/ bet'bitÄt'flße^ ctÖäWn Mfti ütt^ bi^* 
\2) i^«^? b^me Äuibctf^SEe^fr/'^unb^ mit »Ste^tc^et Diebe =f fit 
'm'0MrJ<^^^^^ ^enfc^ett- ;6iti^jJitÄttiet 6effet 

fertiten iwb ttttmetwöi!bi9etöete&tenletnenfv ■*' ''' ' ' 

f$Ö3;5c|te bttwrf|te'9t^^ 
^ntWti^'^ fic^ iinrnet^' w^{|et^ö^i;b1^eit^/ litrb %iflfr^Wtri(bl 
Ätaftlur95ei(ettth3 m^ ^efeliglittä bet^^ifnf^enlmmcir i^Wt« 

IDJiö^tt'Wit itttb Me be{ttif-^etJttönfti9e»i«iit^ee5anett fiuf 
^tben bit eben fo willig,, eben -fo- uneinsefcbvÄnft unb fJanbbaft/ 
se^otcöen/ at^ eg »on beh J&eto^« §iÄi^y pb ö«n#* 
^eva-^eißcttt geÄtl V i v ^ ^^ ■ ,r 


feil/ wd^'wtc tdöö «i(i tcinerMlben -Änb «ttiPtaenl 

S<)l3en nic^t erliegen:/ :1[on&«^ji^5i«i>iW9ett)«^^ "' 

Iin|)t5a»ettfi5(jn,|iifei)!^ije»/ tpniiH 

fel|#i# i[i<t^&C{^r<^A| ibu Je%fi#l^u weÄ tnginei&erifi^e IS^eftfeÄmung tt«i);g{eue^^^^^ 

meinem rimmififi^e^ ^muuu ^Mätti mm Bßzn ju* 

wi&e? 9eH«Ä-f»«ö:mtojl an tÄ 

f (Me fo fe^ |[ef<t?o:J>« l)ai)e, Mmk^ mit.m^.titm<imm 
»8 ©eSete itnl^^lßetmc^tmtgeti 

- ' '' ®efi Süd^ ^e/jil jjij; ipsraod 2Ö^"aop» 219^ 291^ ■'■'-' 

|f e 95cecfiBnif mciftei! ©eele feöc ic§ öttf fo nK|ttc$e fi^ef tff^ 

latöf^ifuttgett tÄ?ö öetböcöeiictt JS^ecjeiii' i^(ai> i>fttf ini^ 
Ä mit ttttttJt||cti§i!ifÖl)^tJ-bfcpci: menf(|)K<()cr@«^ö(^^i<^«nf* 

ftö|jifitt9 Dc^tmtv' iiittt) 't>üt;^^tie inSc^tpft ^ii?IÜÄ0ett betm^ 

Jüdfen beutet i5rtti<^en^55«teritc6e l^öll i)tt Wti*'^i>4%<^inen-# 

^ (fett 3flft«» ö»- Aöaf Siift? Wir »ter ©iiteg^ötl^ütäij hieut^®^ 

tern unb gfcunbe,, unt> jSe&i^er erwiefen? wie oftm{4>»oVti^ii" 

JÖÄWciri^c töetf äeWötttety imi> i>ät^ Ä^ic^t^ficDti? 

Öüngett »6n bemiBette^en jutfic^ öejosen?^^ 

. ^(immritti: 95öß^ i(tff c&#^^ii SliifmeüFfÜmf <it 'se^^tt > i>i4>^ 

Ä e&et i^en v^erjett ^elteOt; fo of^mt# Ätieinett ©^öiyte« 

entfernt-, uni> i>ut:#i>ie' t>6feit ittieße ntnüteö J^er'^bl jufö ttt# 

^len «fJejftiJetutiä«« h]itj)^|wt6e"^ini;etß^^ S^et^uh mit 

jii^ ' uttt'^^rijli witten^Ä *ief^ 55ecfc^titÄ^tt > -^ii flPeret&N 

&f>ttl 55er3itt ntit iÄ ^n«^ jenen- SEÖctffett^'^jiJ'Üiiwftant»^ 

«n& b^c €itelfeit Wmiö^ niM Me . twuwgmWgen betfcl« 

^en.jtt öeftiö etfa^ven/ ober > wenn <ie nijc^ treffen /fofafmi^ 

; je ju tneinem |5eften (liiwetitien. SRtjie^i^ Älnült uin n^^ 

«er @öni>en mütn t>en g5ttlid|en Sroft irt^ben Seibett/ bie mi(& 

»iellei^t treffen wertem :2)rä4>e mid^ iutcb t>eincn 6eiflt ge« 

fd&icf t ,. Mi üerfaümte > fo »iel nur mSglid^ lil , einmOtingen, 

>eK Wen jofgen meinet gyempelg öei> «nbetiüin&tttt iu tptt> 

ünb burC bö^ teui^en$e?&ei)fpiet- einer w#e#@0ttfei(i9!eit 

ffinftig ütcl@iite^ mi(^iiii.l!Stm'W'i(^ 

iejy Mf fem SrnU meiner SSefernhg jio4) iiÄt ^fi> monnigfat* 

tig ffrrttti^Ie ; öc|) ! fi> »erwirf ini(& ni(it ! ^i^^e ttec^ ferner 

©ebitlb mit mir ©(f)wac^en,; leite mic^ »on €iner55oßfomwen» 

l^eit lur onbern/ unb fö^re mic^ burcö'flße söerfutegen iuc 

^nHva biefem SebeH sl&(lfU(& äa^n/ wo i(& «i>n (HPten DHeit 

. fiBir' r '^ @?iV S«*;9iP^ 8^v^ 89^92. 194« 20iV;fip2;^2^^ ; ' n 

Ö Sfu^vungen, n«l(()e We |n mitf txmät ftn^/ no4> t>ut(|> 

emrtöKnöe^anMungv ölö; icö m jener fc^|W{ietv@tttiit)eÄi 
weinen anitc^ttjlejtv ttoft. «Rew mi^iypts s@ott temfit&iste 
m t)cm^ü)funi)e t)e^ De^mö t«^^SB0»Jt:;&ef 5e&en« »e?höfem> 
Dfl^ ©ottten Untetgftnö ^ef @öni)eif« nic&t ttoHe; ^a§",^^ ^ 
in €6riöo «nfveu; allet ev&atmet 6ft&e>- ttitb bereit fcD , ünß nn? 
fre (göubcn jn »etföei&en/ wenn wir nur ^Mefe Söepgeßung ' ciunjl? 
lid^ ibe^ i|>m MUi/ iinö fluf ric^tiße 95eßeruH0 ^ei MiM 
leisten. ^ 'r---^ ->■ -. •;';■' ■.: 6 -^i^. 'ry^::::' ,ri: ^. \. *^r^' .-,.,} 
: ,'; / ö mcin^t^^^^ Jöf esmi^^feftl&^ffett/ t>öf &tt - 

im |){mmcl tciö gn^Mgeö 3ftainl> 3lrtien ju Mepje 5Berff(Drun{> 
gefiJtoc^en ^akftv iiini^ t)(i§:&a tnein^önStiöer ©^tt iini) ;inei« 
li^reiO) öejmntet «öfltep^feoft. : -'•■':■ ;^ ' -.i-ja 

iwelcDen icH) ©egc&u«9 »on t»ii; «langt ^abe>iint> ftSrfe :mi4)> 
vierteln 0I4 J»ein öe^iifjomeg tittb .mwonöeln! mm6:tk 
»ecöeffen, wö^ ict^'^ir nngeloH Öft&t! (Du örtü/ <v@ott> meint 
Snfrtse gehört/ unt> rtjö I wenn icö^tiit nnn^w'iejjetöorfe^ti^ »H« 
treu wöfkjfowürfee Hefe Bufage mi* ödj: Mr öewerjli* un^ 
«imvmei&Iic^ eienb mflci)en/ ■ - ;'V-:^^ 

: mmM t»ewn,iunfti3 eintböfeSteigung «n&Sinefftnts 

jeöem Stflge »j^n bet ©finbe immer mebtljys«i§en, ttnb immer 
öe(ler;u«D frömmer jn »erben fucbe«-; gcböabe angelobt/ bir^ 
wem ^ott, getreu jn UmM$ vxmm^ im ©täuben itnJ> 
-türtbrer 5t5mmigÄ 9c«n, fo wittUi* t»enn mit^ung^tbeiltenr 
^e^im (in bir bangen> ; bi0 ^ber aOef lieben, iinb ^ bir, ötg bei» 
sute^ iSinby Iren «nb?ergeben btdben bis öii meitt 'Snbei^ r H 
n, ; «ette Du Wbft.mi(^,:jbur^: beine» ©eift, anf ber ^mm 

^flbn^bergrömralgfeitl .6«böffe btt tobi? ir mir ein^^eine^ 
rn^mm mir eitte^nent^eünnungv t>kmtmt^tmtm 
mm im:^tttengen)i§rtthb6efiönbig bleibt. ^ ^rbflite bunriOv 
birgetrett/ «»(«»^btii jnßmj^fftttigei^^ei^ingerjjnb^S^^ :■"•> 3<^ ^mm unc 1ö^ö!iic9mnBm 

ggunt)« {)«; feri#cn'geeuttt>fc^öft mit' Mfey iy"beiit gvbfltnij;r> 
feil Ifc^ett/ J)arait ic& «o* tittti Soöi sctt:o#r|^t>Puhö mp ^m 
Vit te» |!o&n iitt %xim empfönöm mOge., simcn., . ..^ * 

• ■■ I -■ ^-"i, vj'-. -■■*■■... .'^.'.m'- - :.i ■,.-.■:..■ V.' '{:■'■■■'•• i- ■■ '■ ■ 

?w , \ 'J5rt«<»*tttn8eri t)o« tem ^ Jf^^femä^U : •<*:: 

3n iieir ©etSc wiß tdii je^t t>em ^we^ ««& 9?i^|ct? te^sojölfe 
brt« mein grlöfcr für feine 55ef enner cinöefe^et Ut / -nöc^« 
ienföt;^ vi^&nftu^-fogt: ^ctimet Jbinimt) c{|j?t/ Jöö ij^meihßcib/ 
j^r-ffit enc^ öcßtoc^en witb 5 m^r^mHi^Vit, fDoft i&tg t&«t/ 
s f&ijft'i^t &iefc fe9ctÄ*jOi&;&Ijeit: mieber&olt, '^u, mein?m p* 
^ riS^]tnii^ ©Jvfagt:: annfet viÄeang t^em'^Icftrtie^neucn'SÖun- 
iijigyvunb folc^f t&iitv fi>; offcifet ffittftiö, kwtt« tmUtriia 
tmM^^&M^i^iM^ J^auptabjt^t 

J>e/2(&.eni)ma^^ krd) Me SSDotte: @o oft {5t »on biefem^iiot) 
eijef/innö »ort^efiemfer4)e;t«nfet/^ptM^ i)e^ j^erm Slot) 
»erfunöisen/i^iö.fcöß ctJommt imMm^u tet SDelt; -^' ; 
ij: ni^efuf :ßwc^tf,:i»eß.;:/e|ten fcö.feh^ fießen« öuf ert>«tt 
{itei;i)aupt «ntci; f^lctjen ■ J^nnblunsen iwfej tlntewctungcn ii, 
tte(<^.^ag S(nl)enfen ;feitt^^oJMf^'6«<)?fef« ©eiiitgen ft^tg ge* 
genwfltitiä iufiöjfegcn^o?. f t? Wen {mtn:. Sitte« *ee jog f c^? «uf 
feinen no^en: Seb.. JSJict), lat &erjlic& txerlönget/ nto<^ einmal 
^i|l?9lb«nii»twW^mitreu4) Jtt,&alten/.|pt^ eg. ijf öa^le^- 
temal/ öö töit iufammen m. t>em^^eiti9eni:55ec|yei; ^er gcei^nö- 
0afl.trinf<?n; Ibieg.ijl mein testet, $ii^etPiinf.'»om (&v(M)^\>U 
SDeinftocfö: fl^etr i4) öe&e iu ^5öern'€i?iiH'cfu»3en' imSReic^e 
) ^nteitieö SJrtter^/ ;3^r ööer; wenn icö nun nix euc& getrennt fewn 
witbtr »ctfammelt «uc&oft/ ittnt öBe eüre-fiieben mit ep; lu 
einem Hilfen im^W^^i^m^m^y'^^ i^iefcm 

^rpi^> «nifelmfefc »on; J)i?fem^ei#/ «ni^ J)enEt:i>a5et>detnif:tv 
tepn Seit) ^nun 6a(t> ^ffiJ:-eu4> getöttet j i>ef|en ^lut «in "&(iiu) 
för«u* »eii9offen?TOei^en:f«>a. . ; ; - n t - ^ 5^^"; ' 
r; ; 'Ann ?>iC: liierten <^tmUnm. iSui ; Jerbenben^ 5Jale^, 
^beu «inei:Pei^eni>en;Sre«nt)eö' «inen; iieiffj!n €int)rncf ^nf ;])ie 
4& wi^n t>eif J&ijtetlfljFenin mac()en| n)ie,^ttnbeiJäelii{^ inntt'elt'enn 
^i^fe ;le(j.ten')TOen 3cfu: ffic feine SÄugec fmynl 'iJI&iemetJiittli^ 
Äd&fein^i^/ fo 0ft J? nac&mfll« »om rgcfegne^en ^roi>i<il'cnöhi> 
«tcim amei6«ten Äelc^.e tcunfen^A in ilt^n'^vwiröMli^ie» ;@effttl^f 114) init i>em teö^aftefl«n Sint)e»fen;ön meinen öefrettitgten €rs 
|6fec. i ScD n)in^tc:otfp f^iife §«iß8en ßß^mv'ftinre^reg großem 
SBettogeft/ iie |>et:ifli<^etti;S:&<itett fein^if SieJie,;feine Seiben/ jinö 
fcinens ro^»:t<r»6tten'iSoö /»Meöenm^vtigen^^ 
, tneinem ':^nm -fet)« / «tö • i^«^ §iht>enlcn :<m !3efuih ti'en ^f rei|s 
eiN^yi^tö. mi«4u lewein ^W ^mit-öiet <?&i:fuw^t;«ttt> tiefen 
Sth^xum meitteptgahie^i ©eetei&injuna&en.,; ^rs - töen« i^. feitii 
«tttePi fein 'iÄtm^ ÖtiittSt?;;;: i)ennji|){ei: tutrt» -tmh öte^ stöf e ^c^ 
8ebcn^dtnfeinei:§ei(»o#f ^immkt.S0<^wBivi)m ^' 
««gen? ö^lf eWiM DA:;niitiS>ööe;v;h«t;^Sreüt)e>:'unt>inir5n&^ 
wiKi:^^ &einec'9ekn!en/itöcr^ 3efiii5/ öep ö^ 

UnM föt!;ir?ine^?eit)etP/ titn^ für 'ine g^ortt&tge Sftifopfecnng 
iieineö ße6en^ jum ^eit becÄIti; ^ isittöber«^^^^ ^l^re 

nflt(>nteihen> ©brfclJtiftejt ' ttnt>; telnem 55e9fpiele le&en / &et ^u 
öi^; öä«!^ f6i?iniiö in -t>^h .^Ptieoeseöen ^^^^^ 

i5* lomme^ %tt;1>em;5(5en&mß|)fc tieg^eicw Jen JDflnf 

^imei«J^efiett«t ju^öringen-z-ten t^:>iWttVoI^ • ^erfi' ij^^ei 
ßep tnetnet©eliöf eit/^ult)i^i5inv:A iQcö woßt^ ÄÄti^^ini 
lujre^en unö t>e^ 9(?tffli^en ©e^nl töeirWs rt^rbeit^/i^erfür 
re4)tfc^rtffeneCommunicanten Jömiröet&ttnöeh il?f^- 
c^ cu4) nic^t febten, wenn i^iein^erj^iöjuMtecin^^/wcfcöe^ 
töm in@Ifltt&en uirJ) Üiebe-evöeßens ift^ uÄffe /ininiVv titeift 
(^tt,m:iM^$^m, :0>MttM öengwecf Mefet? ^eifiaen 
^anMun9.WD()r^ei)e«fenlv^ ' 

%nU^ivx befD^len, H^ fte^enttnenJ)lic&enSepf^ feiner gfiöftijta 
Jioöeo lü^^enen nehmen; feie '■Söetinsnngfe 

jtni^jtt ®ttte eommeni5Ä/v«i;it,€iJnftö&erie8e»v linti ficbt)«?* 
i)«§;ö!Äu5|9e 3lnöeiifert;ah leine äöoWt^oten ihiOi^em ©laiiöert- 
unfe ini&iec^ottfeKgfeit (JSrrenfjöBienv ©oetmun^^^^^ 
jneinC@eere/ä>|uriDeil((jmeii ^mmmm ^^^-m^n tti 
iinfernt'ewisim^^öeil set^ftn-kfe ttnt> nfi^i^immimt^ut. 3a- 
i0),m mifine;@ebanfen öu^iöiren irtiifc&eii ^e^lfteuungen mi- 
nit'm(nmp(i0t faminetn.pr^«nt)!;^feö&e9 (Ulf Sefurtt; öenlSn^ 

fftmleit tic^t^, 34) tttiß;n#ec;iei^t^nntö;.näci)%efeÄ(o^i^ 
feinem^if«0 fömmen, nit^ mm mm m^^mmkvm 3 38. @e]Bete;Ä)fB«|i|fd^Ägetl 

imim Seifit Jut'iwiö;®?enfc^«j^^a&in Qt0inim^ ^fel», ?5tut #, 
poersoffeö/ S>mn M un« fein 3ii)ent>maör -ein ff4)wsttntcri 
i>ffln^- asiefc^p töut&e i* mid) «rfo oni&möepfßn&isfenrjpenit 
tci). &flfelöe^ö&nciitt5t!önjli3cn©anl,föt feine Siefie/^üite^üetftiei 
tiii oteif öettcl)lci;ifc&/ öeniefcn.i:n)öllte;r 3c() wßt^eafeöiürftfeAf;^ 
I)ai? ^anbeln; wenn, itj? mid) ön^felnemltifc^e'Snfeclic&riiiorj&et 
5Delt föt feinen Söngev Cte feine S^nöetin) 6e!ennfeii.«nl> 
500 m^ei'jen weöec 4)0{f;ac^tun9 > nö'cö liiel)e ; no#;2?c)ttttattett 
ju i&m ,^eöte, imi) 9et)fln!entb4 uriö W 
t»öS mii junt töS^igen; ©e^orfam gesien t^nDerpflicfctefi-^flmit 
wutbe ici) i&n jft aufö ^5#e öetnne&ren> il^n/' Demein 8«&wr^ 
niein5Sot:()iiIby'mdn€>;l6feritur^ec^i(f» . ; v;.v^ ; 
, 53or mm fpI4)en gnt^eitignng ^ein;e^©^Ätnif^^^^ 
3eftt / jbeitjflfe^meinei ©eele; 55ie(mc^i^j>eulei&e rrntWM^/ 
Daß iiS) eö mit-einec i)it; wo&Igeföttigen ^emöt&gfaffnng öenieße^i 
l!a§,meine Sitü^ Mß. tJte-ön mit entöec^ten lUnajcten, unt) ßnt>' 
liefen ® jipo^n&eitcn ; nßt attfi*i4)ti9 ; iheine ^nkc&t iinöerfteßf:, 
tneine Sanföeöiet^e mbrönftiö, meiht^y^ 
trgcn ©e^ptfamg reblicö/ mein 55et:f grauen ':unb meine;J^offn«n3 
ÄUf ,t>i4) leftentw uni> »nbewegUc^^ fetm^ i>amit Me ^^tMhdk 
^feUgfeit/. weiset X)n:ül)e.r,i>iepeIt'Ä^ ^.a|l, ön0 auf «iict> 
foinme uni) J)eirt,?t&enJ)ma^l mitn)a());Mti3 9efe9n^t4tfei:t)|! 

■' ®cf. g|u^^9J«^2i, 196. 199. 204,'^i4.^^ 

^- . '■/:::• :i:vr ^:.yi '■~"-:i*> ■.-■■;■: ; , ■•^^--■^^ ■■■■ ■ "; 
A Mt; !, »otr ?)einem S;&wrte in t)ett; ©tßub, l&tngewotfen , le^e 
y) i<^> l# mir 'jenen gwfen Sw^cJ i>eö Seiöeti^ -unt §:ot)e^ 
Äe^ ^eitfinter, tnicötabund) jurn, <BlkH feinem eigent&ömfe 
Äen 55ot^egitt;m«{&en/ wetctje^ rec^t eifHö in ofentttgenbtfefi* 
ten fe^; liefen :if«§ miK öUejeit »ot Stugen tow.«&««»<^ fia^micl) 
feinen Ä0A'i>WS{erigion6e9Jel)?rf*i(|{icÖen@ete9W^ 
5em«üiunt»e pjieifen; i^ Möön&en.r^^ 
«l^ mein t&euerfte^ Ä(einob w&eßen; Üagußn mit^^ööei; aucfe^ 
»ornc^mtiä mit meinem SÜDaniet pteiferi ; «u(& tiefet »et:i>e;im* 

m %%iM^ ■wijfc? { 0m^ 33 

'■rl-ri ■,'■ 


I^i^-^i|f1))n»cf'.iei^fö:' I. ■ r, ■> l 


i^^* V«^9i^.^i5tisikv;?^i? *^ Ii4^ 'vP"*ii ,il^i« '(|Jj^l(!;ftiii0licJ''ic|ne||^^ 

34 @^^ mb^i^^ää^Q^ 

pmfettl 9lmen, '"i'.'i. -(lt.. ^.> V'' > ^1uialicjSt5Äii9/ t»ie tu mb ^«^ K t>^m (Sciiuf 'ieine« 

t^liie |Ät übon a« mir jeuie/" ^imoy^jijr- jebev Ä j|er S5;«ii^ " 
föi^iguÖ 6öte, tltiti iii: ,|oHeii xiöjiji^<^nm mhm^kvrMipn^ 

felige ©tibrucf t»ftJ)Dn fötrn »etlöfien, ^0ai'^ö iilft iiitÄ üoiis 
m&iiifte(öpj?ie feon/.,mit; oft;iiio^^^^^^^ ju IfeßeB, »xiaö jbu/ 
Äffe' sSf^^^lfiriiiy, jr^^(;t^^ Wi^0m 

^nf cn i '^ jitfit;eil?MS0tici^ii ^S^ntric^ An loflcitV %r: 9^|i|i 

itwlii) mir jcntn«,^^ te» fcin:|j:Mf^«i^ 

ftföeti'foU /' unb' mein ißMti[ij^%!ßt.^^<^J^^ m^ 
t«l pnje 9l(tt(> iiieine^ ,^otte^ onjinti* ^S|)ii)cl; fcöi !'Si6cr b|4 

«1^' wplr'öili^n iJE^itiitbie ifc'i^^ |tt feotr^ 

Än^if^m €r#'W iöeflre^t li^Äf^ 

|)« 95fl&n öcr Itiiöcnb mit geftStÖÄ €ifrf(Ä^ 

mein ^hu, mir ,ti3it| «it^tf jna%^Iti, , wiri) ,mi| %ig^ei| 

Yintl ^räft ytM^iiiVmmß<i>^^(i0^ 

gröl unt) fcwbe%i'$^fj%6iitAJ^ liier u^ 

wirb mit t>miitmn(4Mnit®^iC\Mwir' 1 V ,;!,-. V 1^ 2* Sie 
\ ie foRte i^ bi(& til^t lieben mein Sr^armef l . !Du M ft ttit(|> 
^ erft öcUeöet, . bü 5alf b.cin £e&en für mtcö gVrafcn. iöö 
^H mm (ju telnem S;ifd>e tie &et(i9pfen:,|f4;iiber ,i)einer Jieöe 
öef4)en!et SÖic £6nnte mein fpm tnbep gleic^göltig itnb utis 
emj^finMic^ Meißen! 5^mrbö^fÖtt.^iÄ^ t«etite|rcul>|fcon> 
tat iO) mi4) ju Mt Mit S)iir,, ^em %t:ettet;.^^Hetlier^'fete> 
feirt&e i(^ mein ©Ifict' iti pv^^i^ütvi^i^(Mn,-0^^^ 
erfreuet mi^ bet'^eöanf e^ («i bic^! Mi WtiH' M ttiitii @cift 
ndäikimm ^cff^tigen limgönö! 9iße^ to^bir^gBelt fci)5n^ 
^ro^ imt) e^flöch neniiet/ -fttfifie Jtt 'f^wffl;|f'if^oh>',m^^^ 
»ort bit^;<i&jaÄn^ S0Ht^55^^iifi0en wiffW Är-|e^ 
töo bic^ bäne5g?fenrtetJ 9#I^IHif^(tftß^ »m^e^ mpix tmiti 
ganjef ^m itt opf ? tn ; ■' tmb •• t)ir''m#5%titgjfjej^^i)tfr&fenö lu 
biejidi ■ Ä 9e?ö^ctem #riett iflity'ÖW^-ju' tii 

fen, N^^wiö M in beinern S^amw/^übeSrt^trt&üÄ^Se^ 
bflrin muß' M^weitie^Stetle'gcgen bi(Ö offe)ibflVjp| ;■ |^-t^ ;|&«tn^ 
©ebote ^alte. Seifte' £ie&e>' bie t>ii mit h}^ii^yW^^(!^mU 
iteit*€if#f«t beine g&te. ©itfchmntre tni^y'Ä^freubiöm 
Det^lrgiJit^töng beinet: ?5efe|j[^*ittieöny bäi jtt^iftr/ |j)^^iiii: 
tflpjt>''ttnb baß Sit Uebeftv^ fe% liebe^^^^^ ^ -^ '^ . ^^; 

• ■r^^<njitt i* benn beinit?JÄt:o^en5ie5e nimmittme^r Dergcifeni 
55ie €vtnrt^riin9v beinetJ^unauöfi)Mc^li^en aöollt&oten > fo» mi(i 
ouf aßen ttt^iö^tt sJÖeöeni.öegleiten, Steine Siebe- fe^biv ewig 
ge^eiliset^ ffijein ©tanbe' witb^ a«f§6wn/ löcim -icf»' etnjl anm 
bebauen -getanse. 3Jieine j^offnung^njiRb aufftSrenr we^^ alle 
ieineffiey&eiiungen in i^Wi^vföUnng geben. SlJ^er bie-8tebe|55 
tetiimmme« auf. :j ©ir öeöet init in W Swigfelt^ 2Bic Uth 
wH feurig wetbe icb bi<^ lieben/ wenn icö biefetllnDoUfommetis 
^ettf entwifen/ unb »on ben @(bwacb^eifen meiner 'fönbU<b«n 
gjatuip/. bie:micö in beinev Siebe ji5wn / befyeDe^ feon y- mm i^ 
bid) in b;dner:<^evvU(bfeit »^^^^ l^mtn 

werbe!, 91*1 mrtcl)emi(bt^(bti9/ W »ßu J^erien unb übet 
. (jtteö h lieben. U^ micb in beiner Siebe iinb lebenbigeu gt» 
fenntnif tögti^b junet)men/ «nb bereite mi(b babur(|)jtt einem 
würbigen ■©enbffen jeneö bimmlifc^en SJeicb«; Hi imutWt 

®<(, Ott* 9ix, Ig0:l83, 3) (SmUtttcnmgeti g«m d^nfllid^eri ajer^Mtett in 
gejitttbitt jüftb imnf eh ^(^geti unb k^m $tpbe^ 

/ igmunt^tutt0iut^anl^bavfett gegen ©Ott 

^pn Mt; oUein,/ ;0 ©Ott!, fommt «lief ©«te, wöö wir SÄen« 
Sp j<^en itefcnJ l>« ßi(t J)ie Ciuciie öpö gebetiiJ ttnb @«» 
itm* M^ t>tt:"ttiit i>emmSÖ9^(t()at«ti ö&«ffc&öttct/ 

pb i^ret ijl m0i^;filö i<^ jdWcn; f önn, • Slut^ , itriO) tief ft; /t>u 
Ulf febeii/Ä<ty^,;|niiJ gi|i Öcttfttififi^ bcinep üieöe ju macDcn; 
ÄÄlJll|fe&ifi|i<^ fS ,ei;fa6tef / feitbcm icöMn* Sflo^e^e 

öm^cfoile^öifeuni) 5|3|[c9e,,|ejjeitf|?. ^tmj^mmmfSxtv 
JaÄi^^;J^ebut;(!l;?^ itjii) ati^ in-.be»: Solöe ^a^nteft t^/;fnir Me 
iffiege ju '%the|ttff päfptwuen iti^.5^ ^JDeltv 2)a^ M;noffe (e.5e 
pi> mi4 ii^in«^ tee fteiten fflnn^:l)öp fa^möncf)e:t@ej;0?jjw?« 
ö&et:j9i%i^(e;i^eiiiet 2Do^tffl&t^ ta^ i# fömoncJ^eSF^ 

ißkiß^^li^^>^P^^ Äummer ttui) 9jei:l«öen5«it mi<^ ttficf« 
|<y fomanÄelilötl öbetwwT|)en ^warb; unö beö 3(ngenc()tneti 
ij( mefiKinif <bi^faf:^o(b jrametvme^r vom fll^ be^/Bib^iöeiu 
|ä bÄ^i^^^pi«^ ^i^S« W^ i2>|e^!Me^i^ifanif 

»on'btc/ '0ött I Sie^ wai;;,b.fl^;|p<r| MmhmWHtim-^m 
l>e, bu-^evT nnb S5ntec iiieineö Scßetiö ! Unb bi)c& lödbiitiDcl? 
i«e^t:'airimtj«t;bAn!/.,()aj{ bidXauc^rm'cittec @eete l^tJÄ m 
öenpmmttt:/, ,ba| ^IKeijiicljt »etb&rbe / fonbem j«m ©cii^f 55&erei; 
(geliöMitetfe 9eton4te> : 3iü<ö ju «leinem \^cir fanbteft bu beitien- 
©o^uirt bi^ .5B.eliii.:Ue&eft m4). nurfeitt ^ettiöe^ Suangetium bc^ 
f amit wevbenv^ bitwß i&tt öu#:imiü-,tebe unb ewige greube» 
»elf önbigeu; i ttnb / . o ! voit mannigfaltig mnn \M)t- bie €rs 
weäfungef ju eiitem tteuen ©ebwud) 'biefer ©ndbe ötjir ;meirteu 
Sugqnb ft.nl CSJie nnetmöbet wftc bein SSeftceben^, mi^öttf ben 
Seg.jit ieitett> be»: juitjftte Sufi'iebenöeit in biefev^ert/ unb 
jtt ewig.enjveuben. fu^rt! : Sit iwelc^et ©ebutb 'fib'etrf(i&^|{' bu, 
tticDt metn^. fo^^^öuftgenSBenwungen ! COiit' WeräS^et^0angmttt& 
^mg(l ba mii, wenn ic^'beinei;; etbatmcnb^n SIbÄen wiber» 
Urebte! ®ie iineumöbet wirf (Ibu no4> immer burcb-bcinen gu-- 
te« ,®eift ftn meutern \Oer Jen/ um fie an mir ju erreiien! @ott ! 
Wie ftnb beiner :?a)o^It&Ätenvfo :i)iel;l- Me foH i(^ ffe bir »er* 
gelten /.bu mein 25ftter, mein Steunb/ mein^6(blfer1S)öbItb5* 
tcr! 3^0 bin tu gerins allfr Söarm&erjigfeit «nfeSreue/ bie .>ti Äft nur iJewiefe« &a(f, unb felbft.ttocf) inMgtbföfett-aäf 
eine feööeue 3irt öeweifen »ililf / wenn WMk finbücö fpfee, f 

X> gieb mir eine immcc lc5&aftej;c.ü6:erjeü3üuö/öon U\nk 
Mttöo^fprec^Iiciien Diebe* ' ©ie fet) mir ejne tmm ^imdwm, 
^bi0 »ieber ju lieben , beinern wobltbätige« Sittenaerne ynb mit 
grenzen ttt>9eborcbe». 1bim<\^ \ mm tcb beö"bem3lcia;tbuin 
beitter-@fite jinöeröbrt bltete/ jte ittcbt b'anfbörjtt «wieber« 
,:fac^t^/:fO' wellt el mir^cbwflcben möglicb illti wie fcbWetwiiPb« 
mi{|ejnlJ%SmPünb«n9 meinem nnbrtnF^brMeii; wie fcbre^ 
ii(b wötben mir bonn einft felbfl beine aSo^W^dten werben! ; 

SfJ^»/ iiebreicber Q^ftter/ befne ©ötevfoli mir immerbar »i>« 
^Mi^pWM mein öflrtjc^ J&er§ niit^brfurcbt nnb Siebi« 
fl'csen bicb' erfößen» ©einem !pien(l unb bem ©eöorfam mi^ 
beine 95.efeble. luitt icb öl|e meine Ärfifte weibeti; ui bir 'bie« 
Opfer wobr9^fa«en ! W^ länit icb Sirmer;bir fbnft geben? ; 2)« 
bi|{ ber StiTfelige, ber Ji^inÄiingel bebörf. - ^ein @efcb6pf 
jNn' bit!, rtiici^ niir eine einäipln^ %htt 

m^ icb: tbun'fönn / ; böö piiKjicbtbün. ^ ^^ wiff mi4) vebUi 
1)ejiei^i9en/' beine ®abft6Äb*en3{bjtcbteit0em5ff^ 
wbju btt mtr ffe öflbft;; jöas p^e/ baö btt mi fcbenfftjt «adi 
beinem^^eiri^en SöiÖei^öebrflu^ b^f iH bir wobt^fSHiget! 
:p(in!| ^unb ,«ur böiin wirb:^ h)abrb<tf tis beilfamif ör mi, ©ü^rl« 
mHi^imr ö ©Ott/ bdittieicb' lyöffen barf/ beiip ßiebe nö(| 
einfJ:>iia;frobi:tm öplffi^^ bwfelben nnhii^fpre«!? 

, TicbJiaföclpiu il)erben.ft:-!?)i>rt|Wia i(b birw^rbigerbftnfetv aU 
iiÄ«^fiÄ(|cbett Sippen btoe^^^ 3imemo f ■'.. ; ■ " 

v^^cf. JBud) 91«. 3; 4' lo. i52;'i9i Sil 83. 84. 87. 235;238. ^39-24"?. 257. 

Ermunterung J«ir;?ufrtebett|>cttmit^0ttea^d^^ 

Ä^tt'^err unb 2>ate^]melneö Sebenö ! tcb erfenhe -e^ /;># ;^tt.e 
^ meine' .©^icffale in kjhen^nbN fa^ 
SJer^b^riingen »on bi^ <|bto|^en/^!i{n^'freiienu^ 
ijcuöuna^v, i)i^ wiA j||^ b^t: ^imibti(|en,^öte'n 
ve|' yjev'^iptb beiner-SlfeicitWit^ fte(^l'liw ailef i. ,w 
brtiu be^jutragen »etiitdö^ ««ö^ waö Hitt^S^'W^ ^iefcöi^fP? 
WÄ;^|ebmil/ fo'»m,Äe >etÄÄ Ätl^O 

^Atti? ;ben fiiiuf m«m?^ÄWkÄ'att^^ ' 

öesitefe fb.öeorbnet W, t# eil fetyn mtt|> j wÄ J>«iiie:'tiJ<# 
®tip-^we^(a« niifiÄt w#beh:fo»ek' Bif t>ieftn ©^jf* SS ©eBcte «ttfe Q3ctrad^tungett 

ffiU^oiVönügcn mit beinen Su^vungen »erleiten Urnttnymnntt § 
©ccle ftct^ gcgsjiwftvtig, unt»4e&^öft genug fet)^t> uttiflttenfluf* 
'ftcigenten mimutö ju' unt?tJÖt!uclcn. 'Seine, ^fmfcöc ,jiimmen 
toUcÖ m6t immermit t»nn üöeceiu/ m^i>xi mic^ etf a&ven 
Idifeft. Slbev finbifc^ei: Uiiöerdmit» wui'be eö Tcdu/ ■wenn i<^ 
-tarin i).tc|> meljletn/ tt}tt>et i>ic^ nuivreiv unb mic^unglö(Jli06at« 
ten; wollte, weit bü micl) ui(l)t fo fmcft/OB mein §^vj begehrt. 
!Die Seäe,' welche bumiciVfu^cft, finb bocb immci: unenbüc^ 
fiejrer, ol^ bie, wetct>e td(> felöli ju meinem Sobtecgeßenw^ölctt 
Wbe. 0lau&/iWflc fiiitb fie oft, unb («^metj&flft föt* mtc^, i:iÖeip 
ficöer -fö()wn fie jü^lfief iinb ^ceuben.; Sunbetöftttd bnh ÜC(it^/ 
ober öei'clitl) fö^tft bn rtlleö^waul ü)ennJmmad)ftaUe^wo^l/ 
iSfefl benen, bie: bicl) lieben/ öjle Singe ^umlöeften. bienen» 
;©t5t'f e ml(^; söatet > in biefem ©löuben ,. in biefev übetjeuiuns 
»on bec TOö^,eit 'unb (Sitte oller bct SDege , bie bu mitj^nö mn^ 
fc^%9e&(t, (Sie&'tnir ^SÖeie^eit/ aÄee gut m fittbcn> -wag beiu 
S^atrfürmicK) ,bepii>|; gufcieben&eit. mit jeber Söge meine»: 
ifiupern UiUjfdttbe', worin >^ b,?Ä25örfe&ung gefiel/ mi«^ ju 
fe^en; Äiaft/ Icmeftr unb ttfeÄiirbti^ ju wollen / nur ba« 
|u wiuifcl)en / m$ bti' wtiift» fop ei* intd) immer leb'&öfter em* 
pfinben / ba§ ;wfl^re ^ufricbenleitl tiic|)tf »on ^uferm^tficf öö* 
Um^i brtß nur eine @eeleil)r.er;fa&ig fei)/ bie na4)b(finer (Stwbe 
Peti alleö ftrebt/ fiel) il)rer im Glauben an bie bur^. 3efum ge« 
ftiftete QSerf^&nung bewußt tft/ heilig i)or bir wanbelt/' bciiiji^ 
freuet/ mt) getrolleri ^erjeng in Kne öeßere SÖelt ' &iüöüer' bli= 
(teu/barf, ©ieöeinji^e/ wagiioi& ifl/' löf mic^fuic^en/'bfljtt 
fille beine d^hxmim/ fte mögen meiner natörli4>cn(£uipiinbund 
(tngenebm ober unöngeneN fei)n,, . mi^ < gewif en&af ter;@o>r9ffllt 
c^riftlicl) nu^en. Sönnwirbsniit^'nüjc^ unter beii berbefteii^Ai?« 
ttternijfen meinet Gebens nie (in'^ö&erwiegenbem Srofle/fe&len/ • 
" ttnb meln2:ob wirb einft »oll ®r»jtti{furiöJnbgrcubefe#*'8ime»; 

, . V ©cfvSätii^ SlK. 5p. 79» 81. 86i 243> 244' 251 «-255» 205. 266. 269» 

ig{ko{|/ buMnmgaae juÄmi&Stipen/ gef^Sftiöett/ «t« 
>i^, Warnen £e,Öett benimmt/ unb mit einem, folc^en Seben 
M bii bie wefentli4)^en:25ort&eilC/ bie mannigfalligften 35^* 
gp^öungen ocrMpft.. Sgöe^e'bem, ber feine 55ejltmmnng »er» 
äift> ttnb M ber $£ra^l)eit unb bem Miggange tjpgiebtl 3^» 
wen Siupe vM Btif^ieben&eit, l^ti^i^erfoigenDondcwei^^ imb 
}|fterbrut.;,(^ine^'Watsten^@4)onbe.unb^ienbr : .^r^/. . 
;..o S«vne feii^irbenn »6n mir/ bi?Pi<öt ber2lrbettfam!eiHölJ 
ititre.brMenw^aff'jtt^aiten/ bie (4'W^^^^^^^^ 
■^m ttiafte>* W'ber i(^ inicb gern- entjte^cn möcbte ! Slein/? |Ei^ 
t^-.föHWte ölle 5)flicötch> bie bui^tillllgMiger/ m un« perfc 

f mittel Unb SßJegt j^>9r&ferer'Mf9jnmen(>cit; ,unb i&tr treiie 
r^^Uung belobnet iä) felM. ^mHuif wann ic^, nieinefSi t iittfiöcf4)8fte-fl«lfi9)unb ut>lii^ tmU r mm i^ mi gemftnnSi« 
itgsiiS^bcn imn: mt t>mn werte ic| incineg 2;)rtfe9n^ ,/ meiner 
Mfte/' nteinci? ^tt4int> meiner (öüter fliif eine »crnunfti^e 
Äife Wj nttr &ann frtnn ict» mir fe(t>ft mt> untern, unbbir/ 
meinenf^co6pfer u)tb J^eitn/ SledKnlc^aft von i5rer atnwen? 
J)üng geben r nut Whn mit Sufriet)cjU)eit Auf i^ten »«rflofene« 
Jtöö JUV'utf fe&eit, uni> ten ©efc^aften )ei>e^ fommenben mQi^ 
mit greüiJigfeit entgeöen ge^tt/ «nb <m Ki)cm Sage M^n (BMr 
mm rtuf t>ie fimftige grnte-^oußftreuen; nur bann fann i4). am 
legten meiner üeben^tage auf Sri>en D&ne Diene (Unti S5(ymötfe 
Äuf iii, atte; juröcf Mdtn f\. barf ieinen f ör fc^le^terbingö öerlo? 
ten, Wten;, ti»i> fanii mtd) ne# fteröenb bei' öuten SScmü&un? 
öen" unb J^&aten freuen /. womit fo mk bcrfctöen bejeic^netfmb» > 
* 3<i/^<piJtt; tcj) oe^eßre beme weifen/ götisen Slnorbnungen 
in ber flttn$en9Öelt» 3d) erlernte/ \<i> fö(>k eg, wie #a^i" ftemi^D 
iiit mieitfamfeit/ nnb ittritrene in meinem 55erufc mHi^' 
ten» SDiöc^te id) bocß b|efe -SJerpliicDtungen ni« »ergejfen/ un^ 
fie iirimcr öölli^er etföUen ! 

:. 3a, bie Sirbeitfameeit foR mir ar^Sfr&eiffamfeit/ UM^^m 

StÄ'ciWt auf bie irbifcbenSSortbeite, bie fie mir öerft^aft, treuer 

fetjn! Inf eine »emunftisc unb re^traSfige ^eife tbfitig nn\> 

' 9ef(l)5fti^jüfe9n ;'bafift»a()reg geben, itkn .beöBeifte^/ t>it 

4tt§eruunb fcl^tbMien golgen bö»on m&gcn fei)n/ ml<ä)t ft'e wollen I 

aillc meint Sabigeeitenunb Gräfte / oStt, atte meinend« 
»en linb ©ef^JicJUcbfeiten/ fmb ©efcbeiife beiner @öte,fmbS;ös 
lente, bie bu mir jum^ebrauc^eanoertrauet 6a(f. ^inftfoUtil» 
i>|r; »onVber Slnwenbung bcrfelben ^ecbeitfcbaft geben l SDiefanft 
ici) förgfältig nnb eifrig genug fep,, fie wobl ju gebrauchen? 

5)u baft wir aB beinern Untcrtf>ai\ eine gewiffe ©teile in bei« 
nem Steicbe attgeroiefeu/ unb mir geroiffe QJefcbafte jum 95c(fen 
beincr Äiiiber auf .^tkn aufgetragen. ^U foU mir mebr an« 
gelegen' feiijn, aß meine ©teile »lourbig iu Jebaupten , mt)Hi 
Söetlc ber großen Sniniiie/ ju welcher icb gebore , naeb meinem. 
?Berni&genjubef5rbcrn? ; ■ - < 
V ll^u'baft micb in bie .mantiigfgltigffen mb genauften 55cr* 
Ibinbmigcn mit meinen ffltitmenfcben rgefe^t. 3«blann ibrcr §ÖIfe 
imb ibre^ sßeDUflnbe« nicbi; entbebren y unb taglicb empfange i0 
taufeiibcrLet) ©ienjlieiftüngen,»on ibnen. - SÖaö ifi billiger , aU 
baiicb ibiien bicfclben wieber »ergelte, mt)XMm t>m(i)^i^^ 
Mnbll^^ue tri meinem ©tgiibe unb iöerufe fonü§U<b juwerben 
We>,(jl^4c^nuriann?.Vtv: .\ / 

3cb iJin, fo wie alle 'bcine@ef4)6pfe, ein SEÖerfjeiig in bei» 
«er ,^anb / , woburcb H beine srof en , allef umfaiFenben iWbfi^? 
tenau^föbrefl: unb ie treuer ;<^ in meinem Jöerufe ai:beite, |e 
uneritiübeter: icb bag.^uie tbuev • bäö i(b iit mejnem SOirfung^« 
freif? tbünfann «nb, foöj beflomebr barf i^ mi^ beffen freuet 
ttnbtöpen/ba^icb beine Sibftcbten befolge, unb bein l©e<jf 
öiif erben;treibe. Du, @ott, wirfeft:»on~@ttig{eit j» Äg* 
feit! Seihe Äraftift unbegrenjt, unb ibregiufetungenKnbttn? 
e^mefUcb'^ imb alleö, mi tiu wirfeH, ijl unb fti&affetSebenun^ 

(t4) greti^ trojfenfle 3lnwc»t)ung Ä, bclFen, Mi icp bin üiib' f0i m^ 
U\in> mib mmmr t^vt^,' nteiucm btmmttfcben ?Bft'tcv'> immet Sf)n« 
Jtdjei; uttb brtbiit(])<!«§§et;h ^bm imbraicbtigccei' ^eftfeaftc- iff 
ii^^iufunftigen Seit immer fabigrtwet^bje^^ H«t?H, - .«;■■■ €^(?bei^ji^; jebe 6tühbe/ leber'Sfugenba'c!, ben ic^ jtttö^e? 
<v> <ie/. \>nmt liiicb meiHem Jtiöbe-'tt'nmeVltd^ej^ ; «nb ^ttj^iJ ift«/ 
H^i i^ bier nocb ju f?ben brtbe? öcnv lebre mic^ ftteine$iUs 
fSttiöfeit mit fVnft bebenden/. bamit-icj)''wet$lia> bie BHtön« 
itjeiibC/ wet^e betiie @ute mii; bier noc&/ju meinemBefteng^«*' 
«et! V ©u bflft micb ntcbt fup >tc wenigen Sage beMmint'/ 1)k 
m t>m mWtm J m anoecö unb nicijt «ufb^venbeö 'fieben flcbfc 
jtiii*;nrt(b beinepsinoj^bnnng beuot/ uiib wie viel bntbitf'ni'tbtöUf 
fifcb>, brt icb^eben in bemfelben empfangen foU/ nftcbbemic^,bie? 
^ebanbelt bflbe,. es fe^ 9nt bbct' bb'fe, ÜJfcig/ SbceJ Ünb' «n? 
»ej;grt,ngiicj)e6 SSefen/ rotrUbu b,(i m benen geben /biebtc^ 
D.tejj,iiebeh HnbBute^tbun fetnen r Wbfal unb Äft «bet 
iUt (iütB^tm fömmeniölfen^ bie ben 6önben ergeben' finb 
mt>MH tbun. J)aß mi«b biefen- genauen m}t> wi^ttgen 8u* 
förnmenbangbe^ ledigen Sebenö mittm jufönftige'n 'jiet^ Jb)? 
stng^n örtben, ,tittb emec^e mlcb. babpcb m (ecnflfltcben @et?g? 
falt/ in einer bive»:gebenen guten (Sefinnung gewifenb.aft' böf 
in öllen Sollen meinei? (gcbenleben^ ju beöba^ten> wa^ \?otbit; 
i^ecbt iff. ^iefeö ift bte vecbte/einjtgejubeveitung )« einem fe« 
Jigen EDbe «nb jtt einer evfteultcbeniSiDigfeitJ unb bte l#mi4> 
Ifeucb ntd)t unbeböcbtfam obei? \>ttihH burcb fhlfcbe^bfFnunge« 
»etfitumen/ mt>t)((i umfo wenige^/ Utfkit 2Jc(fÄumni^ buj;c|>' 
iti(b.t^ etife^t iuei;ben f ann, WneUer öl$ i<l) e^ benfe, fann ba« 
€nbe meinem jcttlfcben j|e6enf fommei 2)övum giep; H^ icp 
tal nie'öuf1)en Uttgewiffen söiotigen auffebiebe/ wal nö^ bei« 
«ett>,§JBillen noci? beute »on mit gefc^e^en fann unb foÄ, ttn^ 
Hö i(| im ^öbe oUe^ 3rbiMc gewif Verladen mu§/ (o ben)«bt!^ 
mic^/ 1)0 icb am leitTicben ni^t mein gänie^ ^m^Uu:, m 
inirbo^utcb meinen Slbfcbteb ö«^ berSelt febwcv m««^e. Sebve 
cg mwj) üielm^br fo bt:ftöc|>eij/ baf ieb eö mit öutem ©ewlffe'» 
Itttu^l^jfe«^ i^ntf öucb bann nocb/ wann' i(b ef nicbt mebrba? 
»en f<inn/ jiiicb emig freuen f^iiiic*' e^ eilimai ^tf^m m W 
i)en; diirniir nocb ben bcprn ©öiern ber 6eele t!?ocbtett/ ^ü , 
mir fem Sbb rauben lann junb regiere mi^ in meinem gdn? 
tennp^ Krisen Seben mit beinern guten ejeiUejo, ^ät icb eine 
0eete n^ beiner frlenntnip'ttilb $iebe/ geremigt »on 6öhbeit^ 
iinbtjerficbctJtvpn beiner ^nab^^v au^ biefer §SDe(t in Jene m* 
fberne^men t^nne. ^ü wafflr einer jBeit unb fn wel^bei^^du*^ 
Verlieben umilörtb^nift^cb bann du# immer ber fo^ treffen M* 
m fQ itjirb er'itt Wer ^erfftfittttiaöemftl Gewinn p'itiiir 

' ■' im* • ;:@«f. SJü* ^ii'iiiiS' 22 1. 297. 320. 321. 324- 371. ?73. 377, 379. , 

/tlott/ ©ct)6pfer, 55-rtt^r; €i?ßat?met?, ju wem foWe tc&ittttifi ' 
M nee 9^ot| meine Bufluc^t ne&meit/ alg ju ttV/ i)et.t>uöl|em 
Berfen fönnfi imb fp gewe ^Ufft! X)u, wveft (S&e5et/ t»amni 
rommt (ilii^ Steifcb ju öi^/ bav^m wenden P ftUe^ulföbefefirf^ 
ttce-, bie b,ic§ fennejt/ an t>icl> / unb Mm nn^ finben bet) bii^ 
tie J^ötfe/ beten fie 5cbMcn. % bubift na^eaUen/ bie bi0 
önviifen/ aUen) btebi^ mit @ni|l anrufen» Sluct) mir öift bö 
iia^e, SlKroifenber/ Jlfige^enwßftigerf' 2{uc& micö ftcbft unö 
fennefl H\ 3(uc& iniä'UebeH bu ! 3(u(ö tnid) ^aH bu jur (Slöd« 
ffUgeeitöejJimmturib berufen! Mü^ mi<^ wirft bu gewif juc ^ 
©Mefigfcit fötirenT ©a^ ruft mir bie 9öttie9]atur/ ba^ruft 
tnirbie fiifa&rUHS meinem gaftjen »erHoffenen £cben$ jtt ! 'Bd' 
»ön 'öd(l btt mi(^ (e(bil biirc^ bcinen @obR 3?f»»n au^brßcflid) 
>eriict)ert! Unb wie crquteb/, m trßftlicö ifl mir nun nic&t 
tiefe 55er|i(l^erun() ! > s®ie crleicbtVrtr fte mir mein Setben ! SEßcIcbe 
0an} änbrc^tot öiebt fte i()ntv alg e^ fonft^aben wörbe! 
,WcbeS«jffnun9 unb ^uijerji'cbt gießt fte nic^t in inein^erHu*.! 
SÖ^lcbe 3iitgftWteh öffnet ' ji'e mir in Mt ^ufunft 1 M boO» 
^iefe 3Ser|itc|)ei;un9 'meinem ^erjen immer wi^tigerjunb iti b^m? 
felbeu immer fraftiget werben; $a^ fiel»en S;ro|{ meiner legten 
©tuitbcu/ metne @tö|e im Sbbe fe^n. $a§iÄ beiner S5atfts 
liebe immer gewip werben/ unb/ meine H^ere Söeftimtnunö/ 
meine SöeftimihuM iu einem befterii/ ewigen Hebert/ ^n^ <m$ 
tm ©efic^te »erfieren, Sie gebulbiö/ m (tanbbaft werbe Icft 
.ßfinn nidJtaHef trögen imb leiben, waö t)n mt(^ tragen unö 
lHb«H ^cifH» «ajie «nerfcbröcfen ittic^ bem 3:ob<; nd^eriil Sie 
^etroff biefe :vrbifcbe'iOfitte veriofen / vnb micö mit meinem ©eijlt 
|u bir / feinem i^c^Opfer «nb 2>at(!r > empor fcbwingen l SÖeit 
tcb bs0/ baj't«ib'eii berSöeg jurSSoßenbitna ftnb/ bapkrSöb 
nur Ü6ergai|9 iii ,e|n bete Seben tjl{ s©ei§ icb bocD/ ^0H 
im Heben uitb im äobKlict) ititr bijl/ |)af bu mein %fc|>ö^er/ 
xm\t^^^'it/^i\n'^^tilM mi^ mU fet)it wird r , 
'-^a> *Jitr, ööti^it^r/ liebrdcbfter 35atery bir. «bergeb^'i^ 
anicl) 'gan}. ^m bm i(fe/.bejn ©efcböpf, beinÄinb/ beinSera 
ebrer/ duc6b#n freue i^ micb, w lebe ober Herbe! Bacbe 
:ßijfnit.m^ jwie erijir wijblgef^at. -* ^tiiwni b«f ' C>pfer mei? 
p^^twn/I^Mi'iiit alle Segnungen unb ?S)p&ltbaten «Uz 
ii)iymit; bu üHcb iti^inia^xee Sebeh biiibureb begtiAbigt |a|J, Jtn* 
,fcb,a#ai if ^br Söertb ; «njSbtbar t^re aenge ! , ünb 'iebe ün 
M^^mim W^nt) mi nocb QMmi aSobltbateft «nb ©egnuns 
!M«A '?ti'b'u^iM..in ber^ufitnft augebö^^ -- , SJerwirf 
.tntijte rbemiitfeigeBme: ober W @ünben unb ^eöler nidbt> be^ 
t^MW^^i^i^M'iOit t>a6e»" 55eräicb jie mir um 3cf» 
;Pine^ mlMi^$:mM^';M M^ «nb1^iJt!abf4>eue^ fie-^^aUe »on 4Ä @«Jcte :jttt^b?3ch?(id|tt|ttsci|r 

m unt>'»oIlfoinmttet ju werben. — . Jflf tit; ou* meittc pt? 
bitte ik Me SDjcinigen wo.^Iöefrtüett, uhi> fetj tu (i>eK?öe((|ü<jci; 
meines ;@fltten/ bcr Mcrmcinec it|iil>cv/), t)er Sreuni» meihei: 
^ccmil)e» 3a/ bir üoet^gebe/ i)it cmpff^le wfteutttimid). @ei) 
&a mit i^nen iint) mit mit/ wie ba bißt)?? mit unö gewefenbifl. 
iya§ jte unb micl) biitcbiBeböttlitbfeitiir'gutcnöefinmincictt tiii^ 
mt^n Söecf en> urtcb 5Jveig v nncb Sbte / «acbllndetblicbf eit ttrtcfes- 
U\u tinb ttjenn bie @tunbc meinet Slbfcl^iebeö tdiü, fobilf bti 
miiiiben (cijten Änmpf ftanb&(tftl(impfeti; unb meinen finuf öc» 
tt!# ooUenben, unb lo§ mid) i)u beitUcbeÄi'oneerßlidten/ bie 
öm Snbe bet $aufba^n m\ ben ©ieöet wdttet, 3lineh. , 

, '®t!f. ®uÄ> 81C248. 267. ä69« 4Ö6. 441. 456. 45»9. 501. 502. 

%kt 5ci^ an]^altenber^mn!|eit 

cvi^oc&wS^ren meine Seiben / 6 ©Ott! 9(o4) empffnbe Id) f!« 
vv in ibvet* örtUKtt @töi'fe. Sffocb ift bev Äöinpf nicbt (tnisges 
Snpft, wob^rc^ Win^ UWtf beffece ßcbcn ^inbucdb bvinöeii 
foÄ l JlcD ! bev ©eift iji raiUi« ,.abet bas SleifO). ift f^WrtO) ! 3* 
etfenne: meine «Pflicbt/ icb bin l)ei'eit fte jn etfullen> icb betebicl) 
meineti @(^5pfet unb ©atec mit Untemetfun« an. StbetiOft 
teget ficb beimlicbe iUngebulb in mir. 0ft wiIl;mein;Ät& (in* 
fenr iinb'meinlBemaucu auf bicb wanfen. ®ott; ft^rfe Jtii4) 
^djroa^en! ^Üf bu mir nM öl&etwinben ttnb üi an ba^Snb« 
Debatten! ■ ---''..v ^ ' > 

' ©u ^enneft ja ba^ SWa§ meiner itr^fte. 2)u wifff wirmd)t 
mebr jtt (eiben auflegen; aB i<b tragen lqnn!9töcbi|lve^ um 
wenige möMame ©cbritteju tburt/ fö mtM am >?irt«! nnb 
aucb biefe ©djcitte wirü bü inir gewip erieicbterny t^n* bcr b« 
micb üon bem erjien $Eritte m, t>m tcb auf bem üJfabe bes Se* 
benö ttaty bis ieijt fb »äterü* geleitet unb geföbret i)«ft iÜO/ 
bu weigt es am betten/ ju wel^ber ^tmt^t Unb auf weld^c 4^t 
mi ?Sj?ife t^ biefen Suftanb mit bem fönftiöen; »erwedjfeln fbll. 
ttnb wann tiim ©tunbe fommt/ bann fomjnt Errettung 4inb 
j^eit mitibrl 3n beine 2trme werfe icb micö ;als..in bie Sirii^e 
bes weifeilen / öütigdeit 93aterS! Süwirjl .bein Äinb / an bem 
btt1)icb fcbon fo gnäbig unb buibreicb irwiefenßart/ g«wi^ nicbt 
»ertaffen ! ^dltr Htt> wirft bu es allem Mbm^ alle« (Scbiüai^s 
l)cit entreißen/ m^in ^k äÖobJtungen ber 3mbe i»l)b bes gries 
td^ einfügten! ■.;;..,,.....-.., 

3ib will auf ^efum / meinen 9}orgSnö%r/.feÖctt. 3n feinen 
Gefinnunöen will icb micb flärfen. SBie gebuibig/ wie ftanbbäft 
fcielt er nid)t aus biSium^Dbe/ bis jum Äobt ämitreü^if! 
?5Bie mni ebne aDes Söiberfpretben / ^le ^injjlitb ünteritiarf n 
U) nicjjt beinern SBißen! 3öie unbewegiitb war nicbt fein.ajer* 
trauen^ öüf U^, feinen bimmlifd^en SSater! SBie tüm^ toit 
hoffnungsvoll fal) er tiicbt allen ©cbreäniiFenb«^itobeiäuttt> M^ 
t3robes, entgegen! 3a/ ibmi wiH id) nacbfolgtm ^r'bat bfeh 
bunFelri iJfab/ beröor mir ijl/ erbeHel, unb bie ^d)re<lniffe 
bes a;obes binweggenbmmen. SÄit ibmmnb 9leid^ ibni mfiii» 
leiben ttob mtn^Hmit id) autt) bminf init i^m iiirb ^Ui<^ 
^. . . '-i ■ -■, ' fifim iDm reßen imb ölüctfrttö Um'wHt ©dtt ©init forbetwel» 
tidiC/ feilte @|JVöd)e Me nmniie fei)n: SJotet/ nt(bt »rtß t* 
wiU/ fonbcrn »aö bu wilifl't Water/be^^ 9«fcDe^e! ©a« 
tet , in beine öSnbc übergebe 14) meinen .(^eijll atmen. 

© *rf. Söuö) Slv. la?. 2i58 ? 26CJ. 268. 272. 273. 374* '375. 

■ " •'. • '■ . . ' ■ ■ ■ ' 

^urje ©ebcte unb ©cuftev fui; Äwnfc unb 6terJbenbCr 

■' , ■ ■ . ^ ' I,; - . '-■'■:. ■'■'''-■ 

0>(ifcet \m\m Debenö! @ott (iKei Sltoffe« ! ©u tiebeft micb 
*^ bocb nocb, mein(^ott/ wenn icb öleicb 95ef(bwetben lutw* 
geti brtöe! I!a§ micb bo^ betttet9?(»tet;Uebe üd^ti »etgeifen;! Sil- 
ier h\Un / M^ »ön bit becfornrnt ; til mii: l^eilfam ; öm fo »iel 
^eilfnmet/ iegebulbiaef itl) bin. — SBie mel mebt b'fitte icl> 
ju (jjiben üetbienet! 3lber>bu bijl bövmbetjig/ nnb ball meinet 
fcbon taüfenbmaUecftbonetI 3cb wiÄ,fllf«> ««(b biee ßeiben/ 
baOtt miraufllegß/ sebnlbiö tiroöen. ■ ^ 

5ftarmbmi9ep j^eir^inb/ bii weift ö«0/ m% ©dfjmerjiinb 
«>/ <£lenb tft! !Dn bift mitÄtranfen flUer 2lrt umö^gönöen; 
bu bnft bie Ät<mfbeiten berSKenfcben ouf bicb genommen/ unb 
ibve @(bw«i4>be{ten ^<tium ! ^^i^^« «»b belfen unb ttöjlen 
wav bein bed^nbige^ @ef(b5fte! »- 9(u(b ieijt uocb bijl bnein 
%itleibigerjpeilflnb! nncb:-ieet nocb mdcbtig xu belfert unb ju 
trollen ttrtb aße 5?o(b m erleicbtern. 3BoW mir, wenn icb oft 
barnn gebenfe, wenn icb eg tecbt benU(b ^taube, bal bivm.eine 
9Mb befannt ijl/ ' ba§ bu micb mit liebwtcben mitUibiöen,3tüs 
0cni anftcbH / bet bu nicbtö aB fegne» önb lieben füiinft in aKe ,' 

Siflt micb, ö,®ott/ bet) meinet Jwnfbeit «cbt empf^nben bie 
.. ' ©(bwftcbbeit unb Sevbtecblicbfeit meinet J&utte;bieftngewi§= 
feeit unb |>infSßigfeit meinem Btttienüebenöi—* Hebte micb 
»eiöUcb mit meinen DieUeicbt no^ wenigen ©tunben unb Slugeu* 
blicJen böüöloltenl €)aö icb nod^ inOtbnung ju btingen, nocb 
.©utea ju »etticbten böbe, idf micb ungefdumt »ottbtingen/um 
tubiget an bi4? benfeu/ m\> fteubiget ftetben ^ufönnem 3«^ 
^nt, mein ISatet! lebte micb bi?b.enfeti> bg§ tcb (letbfen muf, 
(lüf bflß icb llug, (iuf ba§ icb toeife wetbe^iut ©eligfeit but* 
3e{urti (£btillum* Slnien. i- " ^ , : i i 

ßt eloöet fet)ff btt / mein ^eilcmb l ©ie geben lu @nbe W%m 
V^betUipoUfornnjenbeit unb bet ^JJtoge. 3cb febe/ im ©laus 
Den auf beut 5ßetbi?njl>^ ben .^immel offen, in ben M ftegcnb 
eingegangen bijl/ um Ä mit eine @tfite Wn bereiten; $lcb, 
mxrr; icb Watte auf bein ewigeg|)eil M micb balb juberSe* 
iiäfeit kommen, biebu tnir ctwotben balli 
\q:::.; '■^■' :,,:'■:-■■' \'j:, ■ ' v.v '■ --' ■:■'-■ ■ " - -■■■'■ 
.,f\ert.3efu^,immjn meinen eeift auf ! ©u bafl micb tbeuet 
^ mit' bein^e:nf;%lute Unb We^ etfatift, baf icb bein eigen 
|rb^ m bem SJetcb« beiiier ^ettiicbfeit Ube> ixW^xt Wu\m 

mx- 44- &^bm0tf^^0JX^tr(^^ 

mn^üi mm Debejtt ;t?r r^ -. , ' ■ ' 

-r Stimm, mic^ m m'mn 9i«&e «iif 1 
;. ©emit'f A ^flmij; mem ^ccie 6vi4)t/ 
,, ©evwii'f mic()nic|)t/ mdn ^ott/ »on ieinem Äe« 

\ ^s^tt eitlem d)i*iffltcl^^ ^terBeu^cn j)oir^uf|)rcdKn« 

OfÄÄct ©Ott A Ä Ä Sc&cii^ üiit).;i^^2:ijie^ ! Scv %m 
-vi -ift »oi'^anbeit/ ptier t)oc^ na&e/ an wefcöem t)umicl)üi>iibcc 
SS3?rt nehmen- wilid. ;3ci) foflf-ftctr&eii/ tute (töe ih'ei-ne25dtevöo» 
Sibam'&er. ©nciöigct 55<itec ! ic^ fanit 'ij.icfe beiueSvte uiqt 
»crlajfen o^tte SDrtufßöcIcit'.fut: t>{e Uttja^lbaren.SBi)&It()aten/ bte 
tu mir öuf tcrfelbett' cwiefeii M* 3c& t(tn!e Mpa t)ri^ tu miii: 
bicfeö ü^öcn in t)cn wcmcicn S:aaen öeu ilrfibfat fb el'trfiölid/ 
unö iit t>eii wdt mcßvcm guten Sagen fb angenehm QmWw* 
@ott/;t)u r)ßftmic& mit 95rtte4öni)en geleitet üonSugenöön; 
i>« ^ä<l midi) öor @efo^i;cnJ)efc&it'met/ »on Jtcöbfölen vcntut, 
«nj> weiötic^ fat meine ?a?o&ffa^tt gefötget. (BnU^ mit>töaxmt. 
I)ei'jigfeii;ftnt> mit* gefolget mein Seöenlang. IDoc!) ici^dbenit^l 
ntfftcbe, üttmutbig unb ttiiuvtg ju fetjU/ t)fl^ id) eine SEBert ms 
laffeit-M/ in welct),et: icö fo; »iete SBobltlxiten »on beiner mit« 
J>i?n'.^ftnb'9enöffen babe/ benn beine @ute//bein ©egen tinb 
meine ©IMfeligfeit 6ötJo,fein€nbe/ obgleicb mein ivbifc^e^ 
$eb,en jufrtbe gebet. Sflnffep. beinet ?ööan^ecai9fe;it/:niein 
MHh brtfubu butcb 3efum, bieinen geliebten @o6n, ben§fe((I;s 
tl)um beinet, (Snabe geoffenböret/ unb (lucb mid) baju bevufen 
hat 53on gnnyem teen preifc icb bid) föt feine ßebven/Ä 
'ietn^cwtid)e^95^öfpiel/.fut' feinen \>et:f5ßn'enben,S;Qb. Sit banfe 
ic^ e^icibevaud)/ bflö beine" @nabe in 3efit €f)i*ilio <in mit nip ' 
»efcgeblic^, gewefen iftv Stöd) je|t gebende m ßit ©*öm iiti> 
D^eucmt meine: @önben; Slbet bu.^öH mic^ etwedeh bu &aft 
inein4et'f9eanbeit «nb geb^ej[ert/ bu böfJ einenlebenbigen ©l««* 
'iben in mtc gewitfet 9<un weiß icb/ ba§ icb an beinen betclis 
4)en SJevteipungen 1£6eU |<tbe, bie in ©ijigfeit bedcben» S^nn 
^ncf id) inir mit fueubiget gubetfic^t bie SJet^ei^ungen beinesf: 
;Sl9;otteöjuei9nen>bie tu biefen bangen ©tunben mm Sabfa^ 
meine ®taxU unb mein einiget Stöft jtnb. 36/ tnein ©ott/id) 
glaube ite, beine SSetbeißungeu/ bie.bu iitiv öon betUnftetblicJb* 
feit; ; »Ott betSlufetfte^ung unb ©eligfeit ^m txmn^ttf 
e&tet? gegeben ■&a|!, 3^4laube ik feft nnbcitn^cpeifelt; icb ev« 
toavte i^te Erfüllung butQ 3efum , g^nfttint /' tn welkem fi-e öHe 
: S,r unb:^men Mtii>. 3a/ göttlidJer Srlöfetl butd) bid) öoffe icö 
fHig:# werben^ ©ut«^ bcinen Jlob bin ,ic& tein bon (^Unmü^ 
m, unb »5aig geipif, U^m^ beiv 1töb midJ nid)t- »ön bir 
id^eiben wit\i, |)tlf mit tmVd) beine^^tfaöt/ '»benniiot feitiei; 
?8ittet!eit meinet fd>wad)en Statut fd)attbert*,.;,®ieb mit £uft a^? 
|tif<beib^tt/ ünb bei) ,bji,iJ iu fe^)«,\ nKfin'Äeilöub] Jinb beifte 

@naöe/ i>ftrroletii0ct@bitl fee nnt ben Jid))gU,^entctt tt»b. i^j^t» 

:f:j '^" ■'■'^■'' '■' ■ "■'''' ■";-'^-- " '• ■■■ niflj mit mkUmi%m:t)m\i \(S) Kit^iiSM^(tmn(tfm^}f^t^ 
6enb: 6et)e ;tcl) itieiitc ^nnDe iküimfmMt.- M^^^M0^ 
fc))n , et^rtfte fie in bcinct,@nfli)c> bema&tc f{e öocion^|u.55)wen>: 
»ecfflmmfeunö wie5)ei:' in beiiicn Ummüiäm ^».^niitisemvÄ« 
tanii n3crben:.wic tnig «)ieber'fc&ßn> uttb'Unö •fi'ifücttÄ 

' fj)tecl)lic|)?t:, 6^w'lt?l)er Swutie."^ aint> nun eyraatJte.i^pjiiijlSlati&m 
tie ©tunt^e meiiiei: StlöfunSt 55atwl im feiine^4ni>#«fe&l« 

' t0:m€iuen':@ci(ll' 3imen, . . ; ym ^'> ■■■ ■■■.■. y^^^nnnum 

/ttott.ünt>Sfttet^ftaei?.©ct(fet! ^^et!t;;;öae,i? ^tdiä)HV-:M'tit 
Vo/ nnfcc öemuttßtgeSöttten ffiiJ;&tefejt.(g;tevl)enben,Ct>i^.fe@jt;ek 
Benbe) unö föp uni:9efal(en !• — ' ^mm i)U fpcic^ftv fo .mertjijii' 
tofc&cn ecf<ljaffen; unö wanntttmitfeft/ fo fallen -fie HffUt 
äti^mtt)mt0kt>mm'<Btm^. ' SöagStfl Öocl) t)et: 2nenfa>:l;?IS5i> 
etteJv wie i^infSlltg'ift alleö /; w«^ i^tifcl) ift ! S)%tt, \mt m^ 
Stienn^ u,if.öin). nC^itnft^ ■ Steunbin:;ik i ^w.) :»or iinf^ 
Oöne ö.en^eötflucf) feiner Ci()t'cO ©inne; o&ne ISeroegwng- fe^: 
nef Ci^vev;) ©lietier lieit er Cfte) meujiß/ iint).prei)i9t;ttn'ö '«n< 
ifiMtth\\^U% Mxz nu &ebenfen/,vl)rtp ouct). witi:: ßevtew, 
jnöfen/ ödmit 'tijir weife wet^beii'! 3(cD>''n):ie 5M&,' Äie^f 'hJit' . 
eßen fo ^ölHor^infaifen! ^^iet#airec liiiferSSewIicint», «Ui 
2)ienfc^en6fitfe;u)n|on|ü. .;©: C@ie^^PvetAMiöÄfut?^r!i!ißiet^ 
Hi^iismni^i te&eitiJig^^i^ötev bei: ÄifcJ)en! i>et!: tte Weiß^et^ 
©eufjevvite^ nii<^ ^em^^oöe f Smpfcnöen OJeiReg jo^fölJi'lHiij jj^iE" . 
fmc\Mn biCxunfeßSie&enk: 2m ßijl Öami&eVjiß nnü .gnÄfeiö^^ 
€vkvme Meß ti)eine§ ßiefc^öpfef lA Jefnö. COrtfi«^ jftiW iföt?l 
tDft 00 9eüÄii: p^röftKitie i)icl)' fetnetf^ Ci&vejOJ <^ n%^ ii.y 
töuii/ J)« ©Ott t>er ;£iet)e;l ©u ^öet^lÄfieft^ie^l^^inigeife ni^fe fon« 
tittnW mkMi^t^imrtMt SfJotf);;;;^« :t>eine!tteuemöiittÄ4)« 
ligen ^Snbe i; witft M tiefe tuegfc&eitenJie ©?ele ;,nuffte^0jen/> 
wenn fte@fau5;en;;fiie6et.unö6e^i>rfam gegen beinr(Se6oicöe&&f 
t^dt.' M(i) (BMI vm-^^mm imm inJUnfe^nna fe^ö-funftigen^ 
©c&idEffllö^ t)tefö? unfet!^ (t)iefetrttnft:ejj>i©te^t)e«$en ®eUe&tert 
niC^Umi^t ße»tuö3en> mM^yM^mrm^t^ bef6ct)etn;i:-a» 
uMMilt SJic^tet:! Ja rticli trc{t)rnc&ten!';nd(i) benlöetiingun« 
öen Kineo nn^ geoffenDörteii .?S5iaeng > ipitfl ;i)u leöem ' mmim, 
«jai- feint£&öten imetfch iftnb I ; öi mef^D -ein etnft^öfleify:. erfcfcfit* 
ternbctöeöänfel ■' t^'fommt ein^ Bett/wo m^^ , 

miMmthn: Ummyymmtmm' tji ^' txiö \)ei:fa«(nt^/ivt>öl 
«ufgeft^ßbenein DvbnungauröiJttigenr^Saf «n^ i?o4)',t>iefe^1ief 
iu^e^:Kn 'ge^en / tftmit »it unfet |)eil mit'dletTÖeUtgkiÖouä* 
fatt unt) gewifen^öftcm^rnli wivlen^ fO;.Irtn9v<^ ^m \k:M 
cf un/.öocl) ieb|)(tft,et;fennen/ me geffifeilicö/ n)ie,^^^^:t^^^^^^ 
fet)^ feine 95u^e immeti mim ^inäu^ 6i« öuf i>ie legten luöm« 
Phcte 2u »erfcöieben/ - .'.,•■:- :, 'r 
,> Sf^un, |)ttnjirll fluci); mit biefer,^ 
mu0Mm^mi^n>mv mmm Wftw unf« @*i# 46 ©eiejie M iöetraä^tim^^ 

nfc&trn)!ei)ec9c5o'tctt Mttejl |u einet Cebcnbigen Hoffnung bü^d) 
t)te lliffevlle^üng 3cfu^ voni-betrS:ot)ten : 'Bmh. immfi^imt 
fÄt beine;^nabe! iDu^Öalf ui;| einen gtlöfec oege&eit/ mU\m 
icm itobe-bie 3)iad)t geiiommett, -unb ücbeu Änbitnftevb(i0feit 
<tnba#Sitl)t öebwc^tbtttrD b(i§ boc^ aud) biefe 6ee((' mii 
^tefe,t5-l!&offnüng rtu^ bem fieifte weggebe! ö b(if (te, n5eld}e bii- 
t&euet erfaiift &ajl, aB bein Sigcnt&um ju bemet J^erKUcl)feit 
»oKenbet wecbe! baf fte rein »on €finben;.betne ?5avm^ct« 
|i9f,eit:jititten'im Söbe empfinbe! . D böf ibr bec toölve S:röft 
m biVfeft ätfcbeibenben Stiigeubticfen nicbt mangle ! D !lefy^1 
feu böH ben »tob füv uns alle öu^geftanben; bu bift mitieibig^ 
unb iimSd):tig öenen mMU^h welcbe ben legten Ä'ami>ff(iini 
vUni' 'grbflcme bicb biefes Cbiefer) ©terbenben ! ^Bewirf ibti 
tlte) ntcbt öonbeinem Slngencbt! SRetnigeunb beilige i^n (fie) 
buijc^;^ unb butrc^y bamit Jein tibv>(^eifr/ «nb Seib unjlvaiii^; 
öeniäbtet'Wetbe auf betiie-Bufünft/ unb mann aücb unfer Uüi 
ö^ilenbet i(l/ -fo l4 ms'm/ ben Cfte, tiO xmhvitiii^ttnf unV 
Ut beit-, Dollenbeten ®erecöJen?wiebei:um antfejF^n/ unb ewig »oi 
bi^lebettl" Slmen.*- ;::^:;.u-r^i'i-' ■, ^'^ ^n' ."-:.■ :--!iji 

#ebäi,&!e^ ^intetlafl^^ii^ ttart? bem ^?)&e- $;mci grcun5e| 

Äot( unb 2?atet unferf Sebens! 2)u, .burcö roelcben r»{rrtU(J) 
^tittt i^öbe J^offnung* baben ! ^m ifl bie ©cele: öiefe^ Sceun!=' 
bed<bieCer^Steuubinn) jii bir, bem SHito bcv;585elt> biuge« 
SÄU^A bamit p empfange,; waö fte bet) Icibeöteben gebnnbili 
löpfc! (: öi'balj fte 6nabe mt t>ix nn^ ©eligJeit 'äcfuiiben babe:| 
' ^'Sßtbiefe »ön uiiö $ef4)i<benc ©eeie.bdbett wir uicbt^ mebr 
»iott ;bir!p bitteni |e; t| an beitter J^anb , in ber Jpub -ibref 
6cb5i)fer^'/'iS5afa'ö unb geretbtcn Sticbter^, beii öbne Sinfebeti 
beriJnfj^nnacb linfewf^anblungen belobnet uni ftrafet; . Wm 
bflrileniüMeti mir bir, unbunöbaburcb im ©ertfiiitert ^ 
liärfeni banfen ujotten wir birfiir aÖe^Sarmberiigfeitunbmi^^^^ 
nigfattige'iöro&en'beinef ßiöte; hk bu biefem Siieuiibe Cbicfer 
5reunbin>in feinem Cibtem) Ueben, »on bem -erlJen bi^ ju ben 
Ua^m '^m^ erwicfen baft l " ©ief? beine @Me tüßret aud) u«s, 
fer^i^erj bißigrunbfobert ungsaitf/ unferß^benAba^b 
nocb fcbenfefty ju beiner Sbre; unb bem^eil ttnfreriOiitmeüfcben 
dnjutiienben* £bb unb '^anf: ^bringen wtr bir für bie irofu^otte 
t)i>ffuung r mit weld)er wir bemif ntfcbrafenen C b?i^ €ntfd)lafea 
netö"tta0feben fötinen! Siefe J^ötte ift abgeßrocbeu/ aber beine 
9lUniad)t -wirb fie oufbauen >: wenn Du aUeö treu matten tDirrt* - 
1' 5ajir aber bewDbiiw imfre binf^Uige ßutte nocbl . Jaf unf 
ßierön'biefcrüor unfern Slugen tiiebergerifencn lernen / wa^ un* 
WrbffdJe^; Seben i(i! 

3c|t empftiiben wir,'waö t}U beift, ein (Jerblicber SSJJenfcb" 
fet»n l^waö biefemaJieufcben wieberfabreu i\lfM^ wirb aud)uni 
ujieberfabwn; auO) roiu werben ßerben ! IDiefe utjfreJ&dnbe^ (5«! jb|t featt|6Ii^e #^ 47 

' ■ ^ . ■■' ■ ' " 

Äfe t)e^@et{0tö! SOiScjtcMu und o.f.t: einfallen li^c()l wen« 

. i«ii' ic§ifi>4«|lov'6en mdren Injenit.itjjifio^i)«; läsen / wenn inöii 

i^lf unfrt ^WW'^wvfiftuirgen mdd^tU menh anfr^Seele ju 

mtt ^ingeganöen voti/ wkMu unlbei) biefcni J^insang ju 

m Wappen wii^ «r? öö^ct^fdiciuenv. .Sti; -baiiten jöit/ Jjftt wiif 
nod) le&enV bftf-ivit:* uy^^iiltf bi'efe WyiM Betitnöetung niwö 
öü;tibei'eiteu !&«nenj öbct wit muffen nic^i-föwiüfnj nicl^töaufs 
.fc()ieDcii. ■ -^.^ ^. ■ .. j V ,: ..:. -. , .,:,;^ -,^ 

.<lttn)tffeni)et:/ gegerntjäctidccöott, »eqpve^enjÄwisacnc&viits 
U<i) in. t>kfzt SBelt köeu/ öamit win ifu&% einftijiefe Scbe t)et;s 
^laffeiilönnen*.,. ....'.>.,,,.. .:.■,. . .,■..r.^;..:.^.'-'^/.:^■ • ■....^.■v^■ " 
; - '€t)(irfo^^nli9litjone|i tijit «^ ti(i^^etfpVe(t>en pif^'i/ «"'- 
ant)« oufn^tiö iMWi^v ?bamiti itw^öÄfet^ mmi^n tmit^bm* 
9«^ •>«tf(|>t:e(fenS)e SJovrourfe mad)>>5 ,wfMineiJ,oen;(ini)ew ft-'^ts 
m fielet l SÖie JDot>l fm . un^ De«) J)ei3[i Sc'üäiii^ ühfcrö jp^t» 
l^rt^ fct)n: wiröaöcn b{?fem^ntf#fWÄ%iefef (giitf^^^^^^ c 

|et,cljtej:t j wir ^aöen t^n Ctl)r) 0eineiH95e?t)tuf ö'^mrtc{}t; wir &fts 
|en i&ni. (j^iJ);fe(ntCiö»;e) festen (Si«nbeti:.üa'füiet. 

W^örtnaen , unö t)i6t iSött }u »erHagen, uiiö wir jt^erben öölb 
mmMt aar, 3{e4)cnfcööft »or i^in^ (le&en! ■ '^ v - 
^ ir, CSKJgen t>o4) biefe SJorlleUungen in unfrei ©eele recl)t leb« 
^ M^, bleiben,, wenn wit bie .©erMcnfd;aft m sjjeftjj nehmen 
(tbeilen). ■ ?a5it: WJ>aeiittn§, wennSiffenn« 
terjffieli^^ 3anefuc^t/^9?eib tinb bergleicfeehnn ünfcvm Jöerjen 
, »öre/.eirtanber mnucrn, waö wir biev «nbem^eftorbenenCbep 
f ejjprbenen) gefebe»; W(i6 er Cfw) »on bicfe« Singen gerc&et, 
tbaö er CjKO »on ber3öiwenbuna berferbMgeiöö^nfcbet; unb wA^ 
m emft .wönf0ertimerben , g,rrtbe ieet wnnfiben würben/ Wenn 
Mer^erblaitep^lunb be;0rXber) f crftorbenen m Mmn, «nb 
teObve) cr(lflme;^nbf^<iu|ßr^fii:un& auf je^^^ ober 

tliel&rere au^ nM weifen uiTbriifen'rijärb^;2)?orgen wirft b« — 
un^ W -n unb bti — bei)- mir feDn!)^^.??'-^- '-■ ^ ^ ? 
£\2^^^ ! töir wolteu bir lebeit pt^,bii^ jlerben ! «nterbejleii, 
$a,wir; nocb bier fmbvrWoKen, wir weife wanbcln unb mit uner* 
■ niubetem^ sieip UR^ ; burcb ben (^eborjamlgegen ^beine Ofbote 
mtf bie@tu»be vorbereiten >-wo.:.^ Wüö um 

im| ilL au^imfern3(«gein>^fcbwinber woaeti mm 

Äinf 3iien"""^ ««b ©cbulb mtm m m^ unfcr s;ob 

.,^®«^JÖü({} #, 392, 393. , V , V ' ' Sn? . ■ ■ ' '• ■■•■'., «fite 

■'■'■"■"■•'•■^n'betJ^oÄei'^'-- ■''■'- ■ '^ ■--■:> -■:;■./' ,■■'18451'. 
tctt in gefunJ)^ unblmnfen^S^iwjen; u^ yd €tm4uc3ufijict>ert&«it mit (Sottet @c|iicJun3i«» li'- -% 

t itic® eö^t^ iint)@eüftev föv 3t;tttnfii^n5@tet6ettte»^;4|if 
©eöct t»ct: ^interlöffejten nrtc^.bm to^^eiö^« v' "^ ^ 


ir-"rDf' ' '■ iVK'Wii^V 


.1 iJ : 


; ; I..'. ; -^t :.~ : i -Jj - ' ''^.'. I *^-. ^'^.i'iiL'-.T '^- i'i '' T rj,- : rr. -. -!•■ ;-- ,•". :.-, i • V,' 'J.- -J,' ij.' il.- li.- '.i- u'.' '.i: vi.' 'i,' '-l' li' U' '.i* '.V ü." '.i- 'J.- -J.* v.- •*!■ v >-"■■ ''=■■ '■*•" '•'*■' ■■*'■' ">' "••■•* *■*•' ^^' '■^' ^ 
. jn -■:■. .n. .■?t ;V-. .'i; •■*•. t'f: .f. /:; .-y. r^. ?; .". fR £i A -u, A\.Ä ,A ;ft ä,.^., f, ä .y i.;.iis.j!.ji._ ,v._ ; 

- -<;' UNIVERSITY OF CHICAGO II 48 427 214 - >1 

I 'V 4 


'S ^ 

'■*ft et- -^ ■L. .4, r'j; ■ - - ^z" ' ■> ■• i' , ~ ," i ' *- ^ " " ' 
s - ,-'3-; - -. i.. f ft^ ', i^- *"> 


1- 2002