Skip to main content

Full text of "Using FreeBSD"

See other formats


Making free call with FreeBSD 
Using open source application 

JuuOU lS>9 |oUc>j ,oljOUjuj| 

(oIjJujjjL oj^JI a ovlgoll 

6 J^J I Oi Ll^jj jjJ I 

oilL=u))| a^^iSo- q£ iLju ib- Voice-Over-IP(VOIP),oU^ ^ip cLOxJI i+Ajl^JI aJa^l a*; 

Jjl cLolSuu , ^.Ji-aJiJ I ,3 j 1 » »,l o 1 1 ^Jp OjIjuLSLo/I qjs 6-Xj-X.jJI Qjudj cUjl? ojJ.jJLq.JI 

JjjJLajjuuj oOUl 6JljJl>xJI O LuLnJJ I Jl^I 1 _>jj ohj> I J5J5J3JJ j_iP Cj^jkoJ I JLx^xj <ulp ^JjukOj lo 3I VOip 
jjjjuuj UjjjIj l jJ-C'3'O c Lo^ Uijjlj'I 3 ajjjjixjl olaxJalll ,3-<jJo (jS- ,ojl> jl.x£-j JjI> ,juo JLnJI Ijl6> ,_^3 Lg-JI 
OjjJl^XJ Llj_oJI ,_)-£> JljJlrJI OjjlS^j {Ua ajuLdl ^y.3 C-> LoJ LSLoJ I (yo cULo-ll jjjju £,'. " ' ' »■' .'. tS^I (J'l ■.■»».) i_H3' 
jj^j lSjJI jJjjuuu £0 g-JoLajJI ,jjjjJo ^jS- olijjJujM l _)uo J^jxsco 3I o^'jl <-nJu& a-nj'Lg-o 

asteriskjjjuuuaS" a-oj^JI ojui 

Iglgn.il (juo ajl (jJol lSjJI ,ojl3-3ul X^L Ijjjuuj 3 JuLoJI j>\ ,_jJj aSjUuj ,jjULuuuJ (JjjI jljLpI <_JlLo jJLkJ IjJkaJ 

0>L rtiQiLgJI ajy\ 3J& 3 ^juij aj^3 i jjo ^j/i a i » jJ I jXJtt ,jiJ 3 Llj_oJI 3 jljLp^l C^jl? qjj 

Yet Another Telephony Engine^ 

7 . 2 Juuuu <3 j-9 3J& Joninj ol I |0 UaJJ I y$ I 

[ifadir@ifadir ~]$ uname -a 

FreeBSD ifadir.org 7.2-PRERELEASE FreeBSD 7.2-PRERELEASE #10: Wed Apr 1 10:14:22 
EDT 2009 root@pcbsdx32-7:/usr/obj/pcbsd-build71/cvs/7.1-src/sys/PCBSD i386 lS>9 LJ Lfcjj^j ovJI Ajl>ISLo)H JjI> l _)J5 JLiLuo^S' JLex-f- 3I K _yjOMlj\\ &95-oJI i>° ^H lSH+^ <J-h°^ Jl . uj'I |°j) ° ■ "■' 

<Dj^j V _$J& ^ J.JJJU 
J I o "XjJ I \eu I j ^Jb I.Xft> 3 

http://yate.null.ro/tarballs/yate2/yate2.tar.gz fadir@ifadir ~]$ cd /usr/ports/net/yate-devel/ 
fadir@ifadir /usr/ports/net/yate-devel]$ 
fadir@ifadir /usr/ports/net/yate-devel]$ sudo -s 
fadir@ifadir /usr/ports/net/yate-devel]# 
fadir@ifadir /usr/ports/net/yate-devel]#make config oJliS" jIjlp)II ojjIj Ll^gUv... 
io^C-Juxll c^LLuJI jvi-loj c^lylSLol LJ fjojsu 6Jl9uJI O.Xg-9 ,ajj\jy 3I jLui>)l i^LuJLo jj oJ-f 1 Jo-g-loJ Li (Qj) bj 

v^jI^j^j'^jjJI (jCLSLi 3 >ijl Lg-R-O JLoLrjJI Jul3«j ouJI OjULuJI OJlPLoJ ULu iJ^SumJ dl j Lul> U9 , (0> L >OjL> i_9j_Io QJJ <_jL}'l^_gJI Oj.9$j Lo JxxjjujL ^.(uXjuuJ 3 ajylSLoVI OJJ& JLo-RJuuOU ,_)J Lu I Vl rtiQilfe a.5 LLu a_9Uol ajylSLol 5 

OjjJI ajuij|jJL9)H 
( jOj L>£l2u J Luuuu ^ Li aj Jj Ijuj^j (JLolP 3 ,_y-ouui/ jJ I &^3-°-' ' O- <J) ' ! " ' ' ' J '. o '*-' i°" I sjJ Ld I jjj ^ 1 a_> LiSLi (Qj iLi Lib JlRj 

[root@ifadir/usr/ports/net/yate-devel]# make && make install 

= = = > Vulnerability check disabled, database not found 

= = = > Found saved configuration for yate-devel-1.3.0.p2_2 

= > yate-1.3.0-2.tar.bz2 doesn't seem to exist in /usr/ports/distfiles/. 

= > Attempting to fetch from http://cto.homelinux.net/pub/FreeBSD/ports/distfiles/. 

fetch: http://cto.homelinux.net/pub/FreeBSD/ports/distfiles/yate-l. 3. 0-2. tar. bz2: No 

address record o>Li J) mIoiI (59-Xj JLLuj^j JLolP oJ-t ,03-013 ajyuJI a a <j V-> 1 1 Lol 

[root@ifadir /usr/home/ifadir/tools]# Is 
Unreal3.2.8.1.tar.gz nmap-5.00.tar.bz2 

asterisk-1.4.28.tar.gz opensips-1.6.0-tls_src.tar.gz 

asterisk-1.6.0.17.tar.gz sems-O.lO.O.tar.gz 

freeswitch-1.0.4.tar.gz sipsak-0.9.6-l.tar.gz 

gnugk-2.3.1.tar.gz x-lite_x-lite_v3.0_anglais_38749.exe 

kamailio-3.0.0_src.tar.gz yate2.tar.gz 

[root@ifadir /usr/home/ifadir/tools]# tar xvzf yate2.tar.gz 
[root@ifadir /usr/home/ifadir/tools]# cd yate 

^jLsJI JLLo^iJI £0 jj^ju )) ajylSLo ajLoj Jljjj i^jlS Ijj Lo aj L? ,_^S 

[root@ifadir /usr/home/ifadir/tools/yate]# ./configure -help [root@ifadir /usr/home/ifadir/tools/yate]# 
gmake install [root@ifadir ~]# cd /usr/local/etc/yate 
[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# Is /configure -without-fdsize && gmake && 

JLo-rJJ XSjjuO-O 0>Ll9 joIjj Lo oJ-t j2-oy\ 0>jL*3 Ijl 3 O^H 
oJLJI jJbuJI COO" O-Ly ajobJI jlxC-iH O.LoL iU accfile.conf 

analog. conf 

callcounters.conf 

cdrbuild.conf 

cdrfile.conf 

ciscosm.conf 

clustering. conf 

dbpbx.conf 

dsoundchan.conf 

enumroute.conf 

extmodule.conf 

JLyoLojdl ( j J j x^ filetransfer.conf 
h323chan.conf 

heartbeat. conf 
lateroute.conf 
mgcpca.conf 
mgcpgw.conf 
moh.conf 
mux. conf 

mysqldb.conf 
pbxassist.conf 
pgsqldb.conf providers. conf 
queues. conf 
queuesnotify.conf 
regexroute.conf 
regfile.conf 

register.conf 
rmanager.conf 
sipfeatures.conf 
tdmcard.conf 
wpcard.conf 
yate-qt4.conf yate. conf 

yiaxchan.conf 

yjinglechan.conf 
yradius.conf 
yrtpchan.conf 
ysigchan.conf 
ysipchan.conf 
ysockschan.conf 
ystunchan.conf 
zapcard.conf ^joS\ i_j3 aJiyjoy v _ J vJ!> O-^V.9^- 9 J+"jJI a 0.1,1 1 Hubs o^Sy. c^L ^>jl> JjxJoy LyLv 

sLLa>iM QJ3I* gjO ai^o oil 

[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# yate -vvvvvvvvvvvvvvvDo 

Yate (58983) is starting Tue Mar 9 05:00:04 2010 

<ALL> Plugin::Plugin() [0x2835bab4] 

Loaded module CdrBuild 

<ALL> Plugin::Plugin("cdrfile",true) [0x28368938] 

Loaded module CdrFile 

<ALL> Plugin::Plugin() [0x28370ea4] 

Loaded module RegexRoute 

<ALL> Plugin::Plugin("tone",false) [0x2837aca0] 

Loaded module ToneGen 

<tone:ALL> Building comfort noise at level -10 <tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<tone:ALL> B 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu uilding tone of 1336 + 941 Hz 

uilding tone of 1209 + 697 Hz 

uilding tone of 1336 + 697 Hz 

uilding tone of 1477 + 697 Hz 

uilding tone of 1209 + 770 Hz 

uilding tone of 1336 + 770 Hz 

uilding tone of 1477 + 770 Hz 

uilding tone of 1209 + 852 Hz 

uilding tone of 1336 + 852 Hz 

uilding tone of 1477 + 852 Hz 

uilding tone of 1209 + 941 Hz 

uilding tone of 1477 + 941 Hz 

uilding tone of 1633 + 697 Hz 

uilding tone of 1633 + 770 Hz 

uilding tone of 1633 + 852 Hz 

uilding tone of 1633 + 941 Hz 

uilding tone of 2000 + 125 Hz 

uilding tone of 2000 modulated by 1000 Hz 

:Plugin("tonedetect",false) [0x28381940] 

e ToneDetector 

:Plugin("wave",false) [0x2838e6c0] 

e WaveFile 

:Plugin() [0x2839ec0c] 

e ExtModule 

:Plugin("conf",false) [0x283a98e0] 

e Conference 

:Plugin() [0x283b05cc] 

e MOH 

:Plugin("pbx",false) [0x283b4320] 

e PBX 

:Plugin("dumb",false) [0x283b9cc0] 

e DumbChannel 

:Plugin("callfork",false) [0x283cl4e0] 

e Call Forker 

:Plugin("mux",true) [0x283c9840] 

e MUX 

:Plugin("yrtp",false) [0x283eldc0] 

e YRTP 

:Plugin("stun",false) [0x283e96a0] 

e YSTUN 

:Plugin("sip",false) [0x285364e0] 

e SIP Channel 

:Plugin("iax",false) [0x28557400] 

e YIAX 

:Plugin("jingle",false) [0x2857e880] 

e YJingle 

:Plugin("socks",true) [0x283fbb20] 

e YSOCKS 

:Plugin("filetransfer",false) [0x285d86a0] 

e File Transfer 

:Plugin() [0x285el604] 

e Call Generator 

:Plugin("analyzer",false) [0x285e95e0] 

e Analyzer 

:Plugin() [0x285f4dd4] 

e RManager <ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu 
<ALL> Plugin 
Loaded modu :Plugin() [0x283ffa50] 

e MsgSniffer 

:Plugin("enumroute",false) [0x285fba00] 

:Plugin() [0x28615ea8] 

e iLBC - based on iLBC library 

:Plugin("pbxassist",false) [0x28622b20] 

:Plugin("dbpbx",false) [0x28629964] 

e PBX for database 

:Plugin("lateroute",false) [0x2862e560] 

e Late Router 

:Plugin("park",false) [0x2863c400] 

e Call Parking 

:Plugin("queues",false) [0x28644420] 

e Queues 

:Plugin("queuesnotify",false) [0x2864c500] 

e Queues Notify 

:Plugin() [0x28651c98] 

e Registration from file 

:Plugin() [0x28656d24] 

e Accounts from file 

:Plugin("register",false) [0x28662b00] 

e Register for database 

:Plugin() [0x28667494] 

e CallCounters 

:Plugin("dbwave",true) [0x2866cb80] 

e DbWave 

:Plugin("yradius",false) [0x28678bc0] 

e Radius client 

:Plugin("sipfeatures",false) [0x28680e00] 

e SIP Features 

:Plugin("heartbeat",false) [0x286867e0] 

e Heartbeat 

:Plugin("clustering",true) [0x2868b320] 

e Clustering 

:Plugin("mgcpgw",false) [0x28694bc0] 

e MGCP-GW 

:Plugin("mgcpca",false) [0x286bcc20] 

e MGCP-CA 

:Plugin("mrcp",false) [0x2873fc20] 

e MRCP 

:Plugin("sig",false) [0x28757da0] 

e Signalling Channel 

:Plugin("ciscosm",true) [0x28764e60] 

e Cisco SM 

:Plugin("analog",false) [0x287797e0] 

e Analog Channel 

<libyatemodem:INFO> Initialized filter tables for type 'etsi' headerlen=6400 
<ALL> Plugin::Plugin("analogdetect",true) [0x28786940] 
Loaded module Analog Detector 
<ALL> Plugin::Plugin("mysqldb",true) [0x2878d5a0] 
Loaded module MySQL based on 5.0.77 

<WARN> Engine::loadPlugins() failed directory '/usr/local/lib/yate/jingle' 
<ALL> Loaded 49 plugins 
Initializing plugins 
Initializing module MySQL 
Initializing module Analog Detector Initializing module Cisco SM 

Initializing module Clustering 

Initializing module DbWave 

Initializing module YSOCKS 

<socks:INFO> Initialized auth-timeout=10000ms reply-timeout=30000ms print- 

msg=false print-extended=false 

Initializing module MUX 

Initializing module CdrFile 

Initializing module CdrBuild 

Initializing module RegexRoute 

Initializing module ToneGen 

Initializing module ToneDetector 

Initializing module WaveFile 

Initializing module ExtModule 

Initializing module Conference 

Initializing module MOH 

Initializing module PBX 

Initializing module DumbChannel 

DumbChannel initialized 

Initializing module Call Forker 

Initializing module YRTP 

Initializing module YSTUN 

<stun:ALL> Bind request interval set to 15000 msec. 

Initializing module SIP Channel 

<sip:ALL> YateSIPEndPoint::YateSIPEndPoint() [0x28412160] 

<sip:CALL> Started on 0.0.0.0:5060, max 1500 bytes 

Initializing module YIAX 

<iaxengine:ALL> Automatically request authentication set to 'YES'. 

Initializing module YJingle 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28485980) 'jgengine' type=jingle priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28485980) 'jgengine' type=write-fail priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28485980) 'jgengine' type=iq priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28485980) 'jgengine' type=stream priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x284121c0) 'jbmsgrecv' type=message priority=l 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28488020) 'jbpresence' type=presence priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28488020) 'jbpresence' type=disco priority=0 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x2846afc0) 'jabberstreamservice' type=stream 

priority=0 [0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28487100) 'jabberiqservice' type=iq priority=100 

[0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28487100) 'jabberiqservice' type=command 

priority=100 [0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28487100) 'jabberiqservice' type=disco 

priority=100 [0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Attached service (0x28487100) 'jabberiqservice' type=write-fail 

priority=100 [0x2840b800] 

<jbengine:INFO> Jabber engine initialized: protocol=component default_resource=yate 

component_checkfrom = l stream_restartupdateinterval = 15000 stream_restartcount=2 

stream_setuptimeout=10000 xmlparser_maxbuffer=8192 printxml=0 private_receive_threads=l private_process_threads=l [0x2840b800] 

<jbengine:NOTE> Invalid address=(null) or port=(null) in configuration for 

jabber.domain 

<jbengine:NOTE> No default component server [0x2840b800] 

<jgengine:INFO> Jabber Jingle service initialized: stanza_timeout=20000 

ping_interval=300000 [0x28485980] 

<jbmsgrecv:INFO> Jabber Message service initialized: synchronous_process=true 

[0x284121c0] 

<jbpresence:INFO> Jabber Presence service initialized: auto_subscribe=none 

delete_unavailable=true ignorenonroster=false add_onsubscribe=none 

add_onprobe=none add_onpresence=none auto_probe=true probe_interval=1800000 

expire_interval=300000 [0x28488020] 

<jbengine:ALL> 'Jabber Receive' private thread is running client=(0x2840b800) 

[0x2848b350] 

<jingle:NOTE> Module initialized: localip= jingle_version=l singletone=true 

pending_timeout= 10000 anonymous_caller=unk_caller codecs=mulaw,alaw 

Initializing module File Transfer 

<jbengine:ALL> 'Jabber Process' private thread is running client=(0x2840b800) 

[0x2848b380] 

<jgengine:ALL> 'Jingle Events' private thread is running client=(0x28485980) 

[0x2848b3b0] 

<jbpresence:ALL> 'Jabber Presence' private thread is running client=(0x28488020) 

[0x2848b410] 

<filetransfer:INFO> Initialized send_chunk_size=4096 send_interval=50ms 

send_linger_intervals=20 notify_progress=false 

Initializing module Call Generator 

Initializing module Analyzer 

Initializing module RManager 

<CallGen:INFO> CleanThread::run() [0x2848aal0] 

Initializing module MsgSniffer 

<CallGen:INFO> GenThread::run() [0x2848aa30] 

<INFO> Registered broadcast message handler 0x2848bbb0 

Initializing module PBX for database 

Initializing module Late Router 

Initializing module Call Parking 

Initializing module Queues for database 

Initializing module Queues Notify 

<queuesnotify:INFO> Query 'callinfo' not configured 

<queuesnotify:INFO> Query 'cdrinfo' not configured 

<queuesnotify:ALL> Initialized: account= notifyhanguponunload=true 

Initializing module Register for file 

Initializing module Accounts from file 

Initializing module Register for database 

Initializing module Radius client 

<yradius:NOTE> Local address not set or invalid. Radius functions disabled 

Initializing module SIP Features 

<sipfeatures:ALL> Allowed subscriptions: dialog, message-summary 

Initializing module MGCP Gateway 

<mgcp_gw:INFO> Initialized: 

type: Gateway 

bind address: 0.0.0.0:2427 

allow_unknown_cmd: false 

retransjnterval: 250000 

retrans_count: 3 

lower_case_params: true 

max_recv_packet: 1500 send_provisional: true 

Initializing module MGCP Call Agent 

<mgcpca:ALL> No gateways defined so module not initialized. 

Initializing module MrcpSpeech 

Initializing module Signalling Channel 

<sig/isup.decode:INFO> ISUP Call Controller pointcode-type=ITU format=alaw 

plan/type/pres/screen=unknown/unknown/al lowed/user-provided caller- 

category=ordinary remote-pointcode= 1-1-1 priority+SSF=128lockcircuits= 

userpartavail=false lockgroup=true [0x284990b0] 

<sig/isup.encode:INFO> ISUP Call Controller pointcode-type=ITU format=alaw 

plan/type/pres/screen=unknown/unknown/al lowed/user-provided caller- 

category=ordinary remote-pointcode= 1-1-1 priority+SSF=128lockcircuits= 

userpartavail=false lockgroup=true [0x28499240] 

Initializing module Analog Channel 

Initialization complete 

<ALL> Engine dispatching start message 

Yate engine is initialized and starting up on ifadir.org 

<INFO> Creating new message dispatching thread (0 running) 

i_fl I o 1 1 ij3 rtjjuguu (OJlrJ v_iJlj_9 ^L (jLo oJ-t (55Jl3«jdJI jJboxJI ^>J QO?<) ii i ii.) 0>L <iJy\ JLxP ^JJa JoLJI XXj^ 

[ifadir@ifadir ~/yate/docs/man]$ man yate 

No manual entry for yate 

[root@ifadir ~]# cd yate/docs/man 

[root@ifadir ~/yate/docs/man]# Is 

yate-config.8 yate. 8 

[root@ifadir ~/yate/docs/man]# pax -rw * /usr/share/man/man8 

[root@ifadir ~]# man yate 

[root@ifadir ~]# man yate-config 

(jjjUjJL (joLiJI jJbuxJI i_?3 JuuUU lSj-9 i^l^j X^\^jJ3 0>L ,o.)LjU <Ll>Ujj_JI rtg^ljJI (jS> a^a bO I C^» Log I g a 1 1 Lol 

djjbuxll 

[root@ifadir /usr/local/share/doc/yate-2.1.0]# Is 
COPYING README dataflow.html index.html 

ChangeLog api extmodule.html messages.html 

[root@ifadir /usr/local/share/yate]# Is 
help scripts skins sounds 6 1 jl (_*i!>3 y\ XXj (jS> i_ajuuUuI (Ojl^^ (jgL^ Q 1 1 <Xj£3jl21o 6 1 jl Jil> (jxi JlRj (ji- ,ojUdl jLi>lj (Qj) Qiii,l O^l Lol 

[ + ]-sipsak 

[ifadir@ifadir ~]$ cd /usr/ports/net/sipsak 

[ifadir@ifadir ~]#make && make install 

fjjjj^jjj JjjJ I J jL^ (J.O ^ I 

[ifadir@ifadir ~/tools]$ tar xvzf sipsak-0. 9.6-1. tar.gz ; cd sipsak-0.9.6-1 
[ifadir@ifadir ~/tools]# ./configure && make && make install 

o>L fl^isJ oUlj 3 LlojI> jLi>! l _j3 aIxjuuUuLjuJ M g i.i.) JuLo Jl3«J ^Li tjLo o^ >Jcu*/yl j^l s j^3 jJcuJI LlS-oj Ijl 3 

(-AJUUJ ^>jl> OuoX> oJ-t 

[ifadir@ifadir ~]$ sipsak -vv -s sip mobodyOlocalhost 

using A record: localhost 

warning: need raw socket (root privileges) to receive all ICMP errors 

message received: 

SIP/2.0 100 Trying 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:49433;branch=z9hG4bK.5alle74c;rport=56957;alias;received=127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:49433;tag=3b967a23 To: sip:nobody@localhost 
Call-ID: 999717411(3)127.0.0.1 
CSeq: 1 OPTIONS 
Server: YATE/2.1.0 
Content-Length: ** reply received after 24.903 ms ** 
SIP/2.0 100 Trying 
provisional received; still waiting for a final response 

message received: 

SIP/2.0 415 Unsupported Media Type 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:49433;branch=z9hG4bK.5alle74c;rport=56957;alias;received=127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:49433;tag=3b967a23 

To: sip:nobody@localhost 

Call-ID: 999717411(3)127.0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: ** reply received after 39.709 ms ** 
SIP/2.0 415 Unsupported Media Type 
final received 

JjulS jjl>^I j V> »»,! 1 1 Lo I cLXjuOjJI djLuj juj 0> L 3J& ^jJLxxJI O-ujii^-gJ I (_33-9 JjiiiJo II (OjbJI ij\ 6 1 J^l LJ ugJcii' 

fOjbdl J i a i »,».» I OL93JI (j>,lQi ijv5 aj£x3j ,jj Lu ,o.Jul9 (OjliJI (JJ3-9 0O3O o^-t jJ^Ju ^ J mini o II ^1 ,_jJLp 

d-ojjini o II olj^l (Ouuul 3 J3-13 (»l (Jd>j 3-ft>l ajI.9-? uLu" &° I "* J G 3 6uVI i_9j_lo ,juo dJLujj^oJI o» Lo j I g a 1 1 

<sip:INFO> Received 350 bytes SIP message from 127.0.0.1:56957 OPTIONS sip:nobody@localhost SIP/2.0 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:49433;branch=z9hG4bK.5alle74c;rport;alias 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:49433;tag=3b967a23 

To: sip:nobody@localhost 

Call-ID: 999717411(3)127.0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Contact: sip:sipsak@127. 0.0. 1:49433 

Content-Length: 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

Accept: text/plain <sip:INFO> Sending code 100 0x28475690 to 127.0.0.1:56957 SIP/2.0 100 Trying 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:49433;branch=z9hG4bK.5alle74c;rport=56957;alias;received=127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:49433;tag=3b967a23 

To: sip:nobody@localhost 

Call-ID: 999717411(3)127.0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS Server: YATE/2.1.0 
Content-Length: <sip:INFO> Sending code 415 0x28475760 to 127.0.0.1:56957 SIP/2.0 415 Unsupported Media Type 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:49433;branch=z9hG4bK.5alle74c;rport=56957;alias;received=127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:49433;tag=3b967a23 

To: sip:nobody@localhost 

Call-ID: 999717411(3)127.0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: 

Ljjuj 3 i-ajuuoJI («>jl5-> jLujJ oil^J^I ,_)uo JuJlrJI d) Lib 

tcpdump(l) 

ngrep 

sipgrep 

tshark 

wireshark 

siptrace 

obi oJL^ ->Ui£)lli jJjjuuoJI JLaP jLi>)l Jlio 
[ + ]-ngrep 

[root@ifadir ~]# cd /usr/ports/net/ngrep 
[root@ifadir /usr/ports/net/ngrep]# make config 
[root@ifadir ~]# make && make install 
[root@ifadir ~]# ngrep -help 
[root@ifadir ~]#ngrep -d any port 5060 -W byline > outfile.txt 

o>L> ,ojL> 5JO aJLuJjjJI o» Lo <) I g o 1 1 (joiLjCuuuJ tCpdlimp obi ,ol.X>Juujj AjJlS J3J? j>l iljuo (jOj^Luj 

<_AjUUj 

[ifadir@ifadir ~]$ sudo -s 

Password: 

Sorry, try again. 

Password: 

[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# tcpdump -nq -s -A -vvv -i loO port 5060 

Lol ojLi>l Juia.5 o>L ,ojbJ O LJcLSfcoJ I JLuUjL p j a i v _ J uJI oJd Ljj^ dlLo v-4 JUJ °bl ^>IjlJ«JuujI ,_).£■ ,_joLxJuuaJ ,_)J 

dj^_9 6 .\ q i o 1 1 (OjbJI j_lP OjLoJI 0» Log I g o 1 1 JjLy <^i3\jj \osl9 ^j3 i_-usb (-J- 1 " 01 -' °bl 

[ifadir@ifadir ~]$ sipsak -vv -s sip:ifadir@localhost 

3-30J I I -X-fc <_r.JLC- o LuJ i_ajuuJ j Li.'i.? I i_ »u> I J <_ajuOU JjOojuuu ^jJb ipuJuJ 1 3 

tcpdump: listening on loO, link-type NULL (BSD loopback), capture size 65535 bytes 
18:23:12.769374 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19605, offset 0, flags [none], proto UDP (17), 
length 379) 127.0.0.1.53065 > 127.0.0.1.5060: [udp sum ok] UDP, length 351 

E..{L...@ L.g.OOPTIONS sip:ifadir@localhost SIP/2.0 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:56849;branch=z9hG4bK.3d43b39c;rport;alias 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:56849;tag=3be9a363 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1005167459@127. 0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Contact: sip:sipsak@127. 0.0. 1:56849 Content-Length: 
Max- Forwards: 70 
User-Agent: sipsak 0.9.6 
Accept: text/plain 

18:23:12.777045 IP (tos 0x0, tti 64, id 19606, offset 0, flags [none], proto UDP (17), 
length 305) 127.0.0.1.5060 > 127.0.0.1.53065: [udp sum ok] UDP, length 277 

E..lL..@./$ I...USIP/2.0 100 Trying 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:56849;branch=z9hG4bK.3d43b39c;rport=53065;alias;received = 127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:56849;tag=3be9a363 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1005167459@127. 0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Server: YATE/2.1.0 

Content-Length: 

18:23:12.777587 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19607, offset 0, flags [none], proto UDP (17), 
length 386) 127.0.0.1.5060 > 127.0.0.1.53065: [udp sum ok] UDP, length 358 

E...L..@ l.n./SIP/2.0 415 Unsupported Media Type 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:56849;branch=z9hG4bK.3d43b39c;rport=53065;alias;received = 127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:56849;tag=3be9a363 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1005167459@127. 0.0.1 

CSeq: 1 OPTIONS 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: 

c^>LoJl3«J c^L ,o.)l> j3y LgJil> ,_)uo ouJI aj? j i a o 1 1 X9LLo.ll K _ s lS' <_9jJijdl }\jOli 1 _P<jL9 (j))\ Lol 

[root@ifadir /usr/home/ifadir]# nc -z localhost 5038 
Connection to localhost 5038 port [tcp/*] succeeded! 

[ifadir@ifadir ~]$ nmap -A -T4 localhost -p 5038 
Interesting ports on localhost (127.0.0.1): 
PORT STATE SERVICE VERSION 
5038/tcp open unknown 

SF:08\x08\x08\x08\rYATE\x202\.l\.0-l\x20\(ifadir\.org\)\x20ready\.\r\n")%r 

JLuJjj flJ aj\ Lja5 1 _>juj aJLuilj JLwUjj ,ojbdl o' '! S-MJ" 01 -" f^S^ jU^^ OmuJ ,jjjJ o>ljl o' CM> i^JH 
JlRj (ji- i_9jJtjJI l _j3 J^S^lty i_jLoj[ 0^3 ZJ) ' ° ° **' 9 JJl ! O^" % - j ■■ (° J L> jlxf-L (jolidl <_jLJI 3^.1 i^Lo^Isijb 

5038 »__-. LJ I (jj.9-9 JLiijiiuJI ,ojbJI i+p^j [ _ > s- 
Remote connection from 127.0.0.1:62371 
<RManager:INFO> Socket 9 wrote only 1 out of 35 bytes 
Closing connection to 127.0.0.1:62371 

[root@ifadir /usr/home/ifadir]# telnet localhost 5038 
Trying 127.0.0.1... 
Connected to localhost. 
Escape character is "*■]'. 
YATE 2.1.0-1 (http://YATE.null.ro) ready, 
help 

Available commands: 
quit help [command] 

status [overview] [modulename] 
uptime 
echo [on|off] 
machine [on|off] 
output [on|off] 
color [on|off] 
auth password 

debug [module] [level|on|off] 
drop {chan|*|all} [reason] 
call chan target 

control chan [operation] [param=val] [param = ...] 
reload 

restart [now] 
stop [exitcode] 

module {{load|reload} modulefile|unload modulename|list} 
filetransfer {{send|receive} filename [callto:]target [[paramname=value]...]} 
callgen { start | stop | drop |pause|resume|single|info| reset | load |save|set 
paramname[=value]} 
accounts [reload|{login|logout|...} [account]] 
sigdump component [filename] 

[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# vi rmanager.conf 

general] 

; This section controls the behaviour of the Remote Manager 

; port: int: TCP Port to listen on, to disable module 
;port=5038 

; addr: ipaddress: IP address to bind to 
;addr=127. 0.0.1 

; header: string: Header string to display on connect 
header=YATE ${version}-${release} (ifadir.org) ready. 

; password: string: Password required to authenticate, default empty! 
password =zorwaster 

; telnet: bool: Initiate TELNET negotiation on connect 
;telnet=yes 

; output: bool: Enable output as soon as connecting 
;output=no 

interactive: bool: Disable the TCP coalescing to improve interactivity 
this is almost never required and needs Yate to run as superuser 
interactive=no 

[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# telnet localhost 5038 

Trying ::1... 

telnet: connect to address ::1: Connection refused 

Trying 127.0.0.1... 

Connected to localhost. 

Escape character is ,yv ]'. 

YATE 2.1.0-1 (ifadir.org) ready. 

restart Not authenticated! 

auth zorwaster 
Authenticated successfully! 

jJjjjuoJI JLlRjuOU juLo OLiJ^JI LI ^JojJIj ,3 jJIUptime jjdI JLud IgjLo L>XRj ^JojJLujJujJ 

uptime 

Uptime: 0:28:02 (1682) user: 48.509 kernel: 61.008 

c c c c 

o.>3J?3_oJI oMj.>3^>JLI cLoJli jLg-Jo] 3I JL030 iJi? 3I g;9_>! JjJLaJuJI jua))\ 3I 

module list 

module load mysqldb 

Module is already loaded: mysqldb 

OJulXj 3I aJbdl oJJ}> 

Remote connection from 127.0.0.1:59601 

c c 

OS^j. tS-iJI CAS3JI i_f£ jlx&)l| o-LnJLo jjlRj' a_lb» s j^S IjulO-o (js^jm) tSJJI (<oL*-ll JLlol^O' 6jL&J jjo\ 3I 

J-gJuuULo (OjbkJI Ojl9 

reload 

Reinitializing... 

(OjbJI 0I3J-9 gJUL7 JLjujJOojLc-] ,oj' Jl9 ojI qjuj aJLuJj jlgJoL ,o_)b*JI (03-&J CAS3JI Ijjfc s j>5 
«_sJ LiJ I jJXjuIuJI Sb j>5 x?l3JLi 3A3 o»L (toLxJ t-jjjuu jIjlC-] <_aJLo vjJ] 0^1 JjjJoJiJuuu 

[root@ifadir ~]# cd /usr/local/etc/yate 
[root@ifadir /usr/local/etc/yate]# Is -I accfile.conf 
-rw-r — r — 1 root wheel 871 8 mar 12:50 accfile.conf 

!!! NOTE !!! " ~ 

This file is used when yate is registering itself to a remote server 

Warning: all strings are case sensitive 

sections with an empty username or with enabled=no are ignored 

[ifadirsip] 

enabled=yes 

protocol=sip 

username=ifadir 

description=lfadir Mohamed SIP account 

;interval=600 

formats=alaw,mulaw,gsm 

authname=ifadir 

password =zorwaster 

;number=1234 

; domain =somewhere. org 

;registrar=10. 0.0. 1:5060 

;outbound=10. 0.0. 1:5061 

;localaddress=192. 168. 0.1:5062 

[ifadir_h323] 

enabled=yes 

protocol=h323 

username=yes 

description=lfadir Mohamed H.323 account 

;interval=600 

formats=alaw,mulaw,gsm 

password =zorwaster 

;number=1235 ;gatekeeper=10. 0.0. 1:1721 
;gateway=10. 0.0. 1:1720 

[ifadirjax] 

; IAX has no user.login support yet! 

enabled=yes 

protocol=iax 

username=ifadir 

description=lfadir Mohamed IAX2 account 

;interval=600 

formats=alaw,mulaw,gsm 

password =zorwaster 

;number=1235 

;server=10. 0.0. 2:1721 

<_-tXjkO.JI l ><x5 lg-K-o JLoIrJjI J g ii.) 1 1 o>ljl.xp)H LjjaAij ASjjy\ o> y^S^J^ j_J I JcllaQj q! °J-° J.9I o^ 3 J«ooo II (_>-o 
oJ-C- >ilUo •~->.j r >jJ oljV (>«J-nJ (jjjj-lo l ^ dill j 3 AJujjO' .Xj£l9 J o»iiU o J5J pjli jj$J. 3 Jj5juuUI 6jj> JLj __p jJ 

i_ajuJ 1 io 1 1 Q 1 i,'i.l 1 j jl I j^o J_^jjuU Id I ^ (Oli Li _j j$JJ I £*°3-! oJ Lil I ^3uJ I 

ifadir ^Li jj>JI 
zorwasterjj^juuUI 
[ifadir@ifadir ~]$ sipsak -U -s sip:ifadir@localhost -a zorwaster -W 1 -vvvvvvvvvvvv 

warning: ignoring -i option when in usrloc mode 

fgdnhostname: 127.0.0.1 

warning: need raw socket (root privileges) to receive all ICMP errors 

ourVia-Line: Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.51d84e6d;rport;alias 

New message with Via-Line: 

REGISTER sip:localhost SIP/2.0 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.51d84e6d;rport;alias 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 1 REGISTER 

Content-Length: 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

Expires: 15 

Contact: sip:ifadir@127. 0.0. 1:52499 registering user ifadir... 

request: 

REGISTER sip:localhost SIP/2.0 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.51d84e6d;rport;alias 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 1 REGISTER 

Content-Length: 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

Expires: 15 

Contact: sip:ifadir@127. 0.0. 1:52499 send to: UDP:127. 0.0. 1:5060 

received from: UDP:127. 0.0. 1:5060 

SIP/2.0 100 Trying 

ignoring provisional response 

received from: UDP:127. 0.0. 1:5060 
authorizing 

received: 

SIP/2.0 401 Unauthorized 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.51d84e6d;rport=64599;alias;received=127. 0.0.1 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 1 REGISTER 

WWW-Authenticate: Digest realm="Yate", 

nonce="113484el5226c6e93fla044a4cfde33a. 1268183889", stale=FALSE, 

algorithm=MD5 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: 

registering user ifadir... 

request: 

REGISTER sip:localhost SIP/2.0 

Authorization: Digest username="ifadir", uri="sip:localhost", algorithm=MD5, 

realm="Yate", nonce="113484el5226c6e93fla044a4cfde33a. 1268183889", 

response="8ce6c2feea0c2a00e4d721bbee24ee5b" 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.50050015;rport;alias 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 2 REGISTER 

Content-Length: 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

Expires: 15 

Contact: sip:ifadir@127. 0.0. 1:52499 

send to: UDP:127. 0.0. 1:5060 

received from: UDP:127. 0.0. 1:5060 

SIP/2.0 100 Trying 

ignoring provisional response 

received from: UDP:127. 0.0. 1:5060 

request: 

REGISTER sip:localhost SIP/2.0 

Authorization: Digest username="ifadir", uri="sip:localhost", algorithm=MD5, 

realm = "Yate", nonce="113484el5226c6e93fla044a4cfde33a. 1268183889", 

response="8ce6c2feea0c2a00e4d721bbee24ee5b" 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.50050015;rport;alias 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 2 REGISTER 

Content-Length: 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

Expires: 15 

Contact: sip:ifadir@127. 0.0. 1:52499 

response: 

SIP/2.0 401 Unauthorized 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:52499;branch=z9hG4bK.50050015;rport=64599;alias;received = 127. 0.0.1 

From: sip:ifadir@localhost;tag=54afbbef 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1420803055@127. 0.0.1 

CSeq: 2 REGISTER 

WWW-Authenticate: Digest realm="Yate", 

nonce="113484el5226c6e93fla044a4cfde33a. 1268183889", stale=FALSE, 

algorithm = MD5 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: 

error: authorization failed 

request already contains (Proxy-) Authorization, but received 40[1|7], see above 

cUg loll ,ojbdl Lgjjuujj (_yjJI ( Jcl9^j\ aJLuUj jlgJoL l _ s JLiSj 3 jjjjuuuul l _fli- ou^iJ I JLlSojoli oljl gjloi'»,ui J 

(OjbJI 5JXJ ,joJ JLoj)l 6 bill ojl6> J^LrjuujI LqjI lu-o.Su, jjjl^Li 
[ifadir@ifadir ~]$ sipsak -M -s sip:ifadir@localhost -B "time for watching movies" 

OHjl.xpl (jo ir> 6 j-9j i o jjlP JjLuUjJI JLujjl AjjJlJuI (j\ ,5! oJLdl (j£ujl aJLuUjJI fl-l Luiji uu I xsu ,ojL*JI JLuJjjl9 

Initializing module Analog Channel 

Initialization complete 

<ALL> Engine dispatching start message 

Yate engine is initialized and starting up on ifadir.org 

<INFO> Creating new message dispatching thread (0 running) 

<sip:INFO> Received 344 bytes SIP message from 127.0.0.1:61730 MESSAGE sip:ifadir@localhost SIP/2.0 

Via: SIP/2. 0/UDP 127.0.0.1:54692;branch=z9hG4bK.579ael01;rport;alias 

To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1375964172@127. 0.0.1 

CSeq: 1 MESSAGE 

Content-Type: text/plain 

Max-Forwards: 70 

User-Agent: sipsak 0.9.6 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:54692;tag=52038c0c 

Content-Length: 23 

time for a 

coffee break 

<sip:INFO> Sending code 501 0x28475690 to 127.0.0.1:61730 SIP/2.0 501 Not Implemented 

Via: SIP/2. 0/UDP 

127. 0.0.1:54692;branch=z9hG4bK.579ael01;rport=61730;alias;received = 127. 0.0.1 

From: sip:sipsak@127.0.0.1:54692;tag=52038c0c To: sip:ifadir@localhost 

Call-ID: 1375964172@127. 0.0.1 

CSeq: 1 MESSAGE 

Server: YATE/2.1.0 

Allow: ACK, INVITE, BYE, CANCEL, REGISTER, REFER, OPTIONS, INFO 

Content-Length: ^LjjJI ■ r> loll 3J& 3 J^^l oJ-C- <i i [ o ft> I JLij )) j>\ i^JlLo 5J0 ajaJu jjjlj JlRj 

[ifadir@ifadir /usr/local/etc/yate]$ Is -I regexroute.conf 
-rw-r-r- 1 root wheel 9624 7 mar 14:48 regexroute.conf 

oOL-us c^O^o cLuOu! 3I osj^xitjuou I dJLojl> { _fJS- ojIxM 3 

www.iptel.org 

www.opensips.org 

www.kamailio.org I AjjJl> >9jj' ovjJI gJl^oJI l juo Jl/JlrJI dlljJ&5 
3 ^>juuU (^H3 tj .' . o "X j gj Lo 1 ml V >,"ai7 _^ i uU QJ3 1 SIP Server (ser) 
iptel.org: 5060 
Linux client 
with Zoiper 
softphone Windows client 
with x-fite 
softphone Client with 

softphone 

^jJo\_ySy\ (_flJ'LgJI (oljj^juujlj 0>L rtiQilgJI ajy\ (ya Jb' (_aj| ^>jl> o^-t Jj^jjj 0O3J ri Qilgo; ,03 a i uJ ijy\ Lol 
jj j i o 1 1 jjj^j ^jLtoxJI i_ttjlgJI 0^ I <*-9 Li3 H '-'Lo 3 (JaaSjuJ ^ j^Xii^ f> LLaJ <OL3d' j-9 j) 1 o 1 1 OujJ i>«JLjI oOLtuxJI 

(JjiaSLI J^S^J'^jj ,o I -XJOjuJ L dLnJ' I (j f> 1 1 (JJ3 I i i V o 1 tSJJI (_>aa5>juJ 3 J^Juuj ,o lieu ^jJLp 

My iptel.org account 

username:antonov 

password:******* My opensips.org account 

usemame:rmifadir 

password:****** My Yate account (at ifadir.org RFC(1918) (192.168.1.5)) 

usemame:ifadir 

password :zorwaster 

ajjuOjJLi O3JJ-H 3-fe U3^+ JulJ s?-"' Oyil uM^I o^lj-*- 9 )'! i_nJ'LgJI oJI il^l o LJcm-oJ I oJl6i JI>jL f>$ aJuuj O^l Lol 

OjLgJoj jljutJI ,ouuu)H 3 ,ojl> lgi>3-9 Jl^I^ju ouJI aJ^I 1 _>jlo9.xJI 3I <_aj)JI Jl>jL [QJ Q i n,l ))$\ S-iJ-wJ 0>L> ,ojbJ 

<^*jy (JJOLjI LgJ "-olSuu fi 1 1 Q 1 1 1 3, jljiP^I «_qJLo i_j3 (J^jujs 3J& LeO ,JJ-9|jjdJI Jj5jujUI {Ua ,ojU jj^A\ 3 JLaJi^H CUi'l 

a jLiUgLo ^.o j qtoJI q LgJ (OjLkJI J LaLuj I J.j?j jjoXlR-JI 3I iuJb«..oJI cL5LjjuulII j_i_£ o LJqjloJ I oJJb oJLojjLi 

Jjj-9 C^*JJ Ji?m'ill ,olj fl-il oJ-f- J->J iJLuUj JLuJjj jlxfr)l| c^lolo J>lj 65^5-oJI kilb" ,^-0 <iJ>XoJI o>L>3-LrJI 

ejloJISLoJI J l.i-0-i.uj I 3 Jlujjy XSjjuulo 3J&3 ,ojbOI 

5J0JI IjJb oJ-f- Juuti (3>9 <_^S dJJIj (Ouu 3 <_aj[ Jj^ IgjlLxf-L oSLuiiJI ^lg?lj jIjlPJ 

[root@ifadir ~]# ifconfig 

bgeO: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric mtu 1500 

options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM> 

ether 00:13:21:eb:ff:b0 

inet6 fe80::213:21ff:feeb:ffb0%bge0 prefixlen 64 scopeid 0x1 

media: Ethernet autoselect (none) 

status: no carrier 
plipO: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> metric mtu 
1500 
pfsyncO: flags=0<> metric mtu 1460 

syncpeer: 224.0.0.240 maxupd: 128 
pflogO: flags=0<> metric mtu 33204 
loO: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric mtu 16384 

inet6 ::1 prefixlen 128 

inet6 fe80::l%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5 

inet 127.0.0.1 netmask OxffOOOOOO 
tunO: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric mtu 1500 

Opened by PID 498 
tunl: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric mtu 1500 

Opened by PID 38762 
tun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> metric mtu 1500 

Opened by PID 39437 

[root@ifadir ~]# ifconfig bgeO inet 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 

[root@ifadir ~]# ifconfig bgeO 

bgeO: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric mtu 1500 

options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM> 

ether 00:13:21:eb:ff:b0 

inet6 fe80::213:21ff:feeb:ffb0%bge0 prefixlen 64 scopeid 0x1 

inet 192.168.1.5 netmask OxffffffOO broadcast 192.168.1.255 

media: Ethernet autoselect (none) 

status: no carrier 

UjIjlpL fit) a i uu JiliiuJI life j^boJ 3 jIjlP)II ^ii^v. JLlxjuoJI 6jLp| 3I (oLbjJI (JUL)] jji+s dLuLuu jIjlPJ life 

rC(8),ouuuLi ij^jJixJI Juuou <5>9 ,oUe>jJ oJ^I o-uj_^SuuuJ I t^Jj-lo (j£- 

[root@ifadir ~]# cd /etc/defaults;cat rc.conf|grep ifconfig 
pfsync_ifconfig="" # Additional options to ifconfig(8) for pfsync 

ifconfig_loO="inet 127.0.0.1" # default loopback device configuration. 
#ifconfig_lo0_alias0="inet 127.0.0.254 netmask Oxffffffff" # Sample alias entry. 
#ifconfig_edO_ipx="ipx 0x00010010" # Sample IPX address family entry. 
#ifconfig_fxp0_name="net0" # Change interface name from fxpO to netO. 
#gifconfig_gif0="10. 1.1.1 10.1.2.1" # Examples typically for a router. 
#gifconfig_gifl="10.1.1.2 10.1.2.2" # Examples typically for a router. 
#ipv6_ifconfig_ed0="fec0:0:0:5::l prefixlen 64" # Sample manual assign entry #ipv6_ifconfig_ed0_alias0="fec0:0:0:5::2 prefixlen 64" # Sample alias entry. 

/etc/rc.conf J>b oJUl &>$>. ^s 
ifconfig_bgeO="inet 192.168.1.5 netmask OxffffffOO" 
[root@ifadir/etc]# sh netstart 

rc.conf oalo J>lj &*>>; p£ DHCPjJjjuuj oJ-C- ji^a omS" L> I J> I a_lb> ^ 

ifconfig_bgeO="DHCP" 

Mb/S 1 o^S OjjCl3«juuJ lSJJI 0>Ij ^>jl> ijjJo l _)jj dllginJ a II <_A.jLAjkO.J I ov5 ,0^-xJ I djylSLol 3 JuuOU 

ipfw jUI jIj^ ^j!. 3 iptel.org ,ojl> $*j 3 l>0 a^l O.LJISUI iais ,ojbJI J.6.».»...i [root@ifadir ~]# kldload ipfw dummynet;kldstat 
[root@ifadir/usr/home/ifadir]# sysctl -a |grep net.inet.ip.fw 

j\jj\ j\X? jljLpLi a jLutlo II 3 0I5JU ij^bJI C^> I jJLo j LI I iP^jx^UD gj» 0-X-ft>3 

[ifadir@ifadir ~]$ ping iptel.org 
[root@ifadir ~]#ipfw pipe 1 config bw IMbit/s 
[root@ifadir ~]# ipfw pipe 1 list 

00001: 1.000 Mbit/s ms 50 si. queues (1 buckets) droptail 
[root@ifadir ~]#ipfw add allow ip from (iptel.org ip ) to any setup keep-state 
[root@ifadir ~]#ipfw add pipe 1 ip from (iptel.org ip) to any 

[root@ifadir ~]#ipfw add allow ip from (windows-client ip ) to (iptel.org ip) setup keep- 
state 

[root@ifadir ~]#ipfw add pipe 1 ip from (windows-client ip) to (iptel.org ip) 
[root@ifadir ~]# ipfw list 

00100 allow ip from (iptel.org ip ) to any setup keep-state 
00200 pipe 1 ip from (iptel.org ip) to any 

00300 allow ip from (windows-client ip ) to (iptel.org ip) setup keep-state 
00400 pipe 1 ip from (windows-client ip) to (iptel.org ip) 

rc(8) re. firewall ^[^^ <sj>\ 6jj> Jju^jj^j dJIjJ oIjIj^^I ojjh o^i^o- (olkJI JLjuOju ojIpI ±*j. 

f>[kxj ^s\^ ^jJ£>\jjl9\ (_ftj'u!) ^jdS- oj3^i 3 djJLxjoJI LiXuuO ZL)^ 3' JL^I J Lo I j->l ^jojujj J^^ U°J ' ° ' q O* "" 

3 Jb'l <_ajI ,ojl> o>jJi>l LJLo aJL^ o^S V4-"- 1 <*-o±^ J^y i^"' AjijIsudJI ,o.)l3-iul X?l JJ3-9 ouaj £o JLiLujI 

JjjjJo (ji- jljLpI djylSLol £o i-ajuuuJI Q IfljuJa V JLfcuO ^3 j.\«ooll a-? j) i Q o 1 1 gjj I ijil o 1 1 ,o.X3l Jl^I (ya aJy jJJIj 

Loj o_o LrJ I cLSLujoJ I ^_3<J J 3^/3 jj jjuuU juj {do LaJU I oju ISLo I j-9_jj < ^->+'>J" J" I i3^.J^° O^" *+ x >3 JuU J *$-? 1.9 

Igilc ^jjtJ JboJI ,olSJ dJjj'l (.jvjJI c-> Lo LSLo)l I l >o jl/JlrJI 3 J3JX3C0JI dUlj o^s 
Enab 

n Li..,»H.^».|ir: i f4<4,. l .|,|«b Account , Voicemail Topology Presence Advanced User Details 
Display Name 

User name 

Password 

Authorization user name 

Domain 
Mohamed Ifadir 


ifadir 
ifadir@192.16S. 


.5 
192.168,1,5 

Domain Proxy 

[^Register with domain and receive incoming calls 

Send outbound via: 

O domain 

O proxy Address 

(♦) target domain Dialing plan ■# 1 \a\a . T;match=l ; prestrip=2; 
OK Annuler | Appliquer | lake Default Zl ZOIPER Preferences a-'-O 5IP accounts 

If adir Mohamed 

=-"4jC" Create new 5IP account 
Q ^ IAX accounts 

=—*[£^ Create new IAX account 
B Jj3 Audio options 

Audio devices 

Audio codecs 

^ Video options 
Q X&& General options 

Call events 

Automation / Integration 

J Fax options 

m Chat options 

l=i Contact server options -SIP account options- -L unregistered J- Oshow advanced options Domain : iptel.org Username : anotnov Password : Caller ID Name : jfadir ser account UNREGISTER JlRj (jS- jIjlP)I| QiLnJLoJI ^_j3 (OlSLsuJ <--ij9 ig^l^ ajLLbj o-UlS ,_jjj J JolUu ^btu ,o.)LxJI JLxP 1 _>jj JlS^LJI JlRj 

( jjj I jj> J_o Lfc jj^]oj fiJ i^-ijlT' p PI p oJ-f - rt i i i o 1 1 <3 gT' I5J I 5 (_puj V I J J 8 ' ' ' ° 1 1 "-r- 1 -?.^ I (O J L> J I XC- 1 ,JjjjJo qS- 

I.Xft> qj. oil I l-aj^JI ^)jl> £0 ^XLJ <_J (_£jJ Qolij-i jlxf-L [Q J Q i 1 1,1 ajIxJI i_y.i9 0>L ^_jj_uJLo ^j^Jcuj (jjj-l° 

(OJ Jl9 3 OiIjjlRjJI loo? X*a5 oLiLu oJlPuLi d-leuj 3 i-J (JjOj a-iji\oll jlxt^l Q»L^Bi<o jjXiOj ,JuO jj>^I 

Juuou <ijci>j ccti a_.ci>j_oJI aj^jjdlpOStgeSCll <oULJI Jl^-IJ gja o>L rtg>lj ^j^Jcu 

JuuUU lSj-9 (oliiuJ ^oJuoJI (jOjJLlI ,_$lp OJlT'I^j 3 rtjju^iju dJ^gjuuJ dUljj) LaJLuU jS^jjo (JjUjIjI ,ojbdl ^1 u°J^> 

oJUl 5^uJI tjJLf' (Juj'LI (OjLxJI (jjilloj jOuli 3 

apache22_enable="YES" 

[root@ifadir/etc]# /usr/local/etc/rc.d/apache22 start 

[root@ifadir /etc]# nc -z localhost 80 

Connection to localhost 80 port [tcp/http] succeeded! 

postgresql o-LLJI ojlpIs 3 josl] fjbJI &> .oJilnJ cf>W^I &° P n P J JjUo^ J^p 

[root@ifadir ~/BSD/latest/freesoft]# tar xvzf php-5.2.9.tar.gz 

[root@ifadir ~/BSD/latest/freesoft/php-5.3.0]# ./configure --with-apxs2 --with-pgsql 

--with-gd && make && make test && make install 

[root@ifadir /usr/ports/lang/php5]# make config Options for php5 5.2.9 m 

X Build CLI version Build CGI version 

Build Apache module 

Enable debug 

Enable Suhosin protection system (not for jails) 

Enable zend multibyte support 

Enable ipv6 support 

Enable mail header patch 

Enable force-cgi- redirect support (CGI only} 

Enable discard-path support (CGI only) 

Enable fastcgi support (CGI only) 

Enable path-info-check support (CGI only) 
[root@ifadir /usr/ports/lang/php5]# make && make install 

[ifadir@ifadir ~]$ nmap -A -T4 localhost -p 80 

Interesting ports on localhost (127.0.0.1): 

PORT STATE SERVICE VERSION 

80/tcp open http Apache httpd 2.2.11 ((FreeBSD) mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8e 

DAV/2 PHP/5.2.10) 

c c 

oJUl ajLoL pj) 3 (Jajj'LiI jJjjuuOLi <u^>Lt«JI MXi-y o>laJLo 3-3O aju\ 

[root@ifadir /usr/local/etc/apache22]# Is 

Includes envvars.d extra httpd. conf magic mime. types 

[root@ifadir /usr/local/etc/apache22]# vi httpd. conf 

ServerAdmin ifadir@ifadir.org 

ServerNameyate.ifadir.org 

oO'^l iiLol jLRjphp (jobJI JLi^jJI j^? 3 l juo jlS"LJ L (OSj a.jobJI dL'jl.xp| >_-u*jl^ o UqjloJ I o.xft> jjlrju ,<x9 
LoadModule php5_module Nbexec/apache22/libphp5.so <lfModule dir_module> 

Directorylndex index. php index.html 
</lfModule> 

AddType application/x-httpd-php .php 
AddType application/x-httpd-php-source .phps 

Php C^L^Q «Q jjJljCuJ JlKJLuJLo (JjOJ'LiI ila_xDI O XSb i_jid 

(oLIcuJ ftp ,_4p jj^jlJI c.lS"LII jy> l >o LgjjucajL. ojjJI ojlA (O^Luu oup> postgreso.LiLJI oxtls v^*^' 

[root@ifadir ~]# pkg_add postgresql-server-8.3.7.tbz 
/usr/local/etc/rc.d/postgresql initdb 
/usr/local/etc/rc.d/postgresql start 

[root@ifadir ~]# chsh pgsql 

Changing user information for pgsql. 

Login: pgsql 

Password: $2a$04$relHDH4YB8SHvthRIIVSje7puAOHVrSFws25OzJV3ddErMAR3Mxoe 

Uid [#]: 70 

Gid [# or name]: 70 

Change [month day year]: 

Expire [month day year]: 

Class: 

Home directory: /usr/local/pgsql 

Shell: /bin/sh 

Full Name: PostgreSQL Daemon 

Office Location: 

Office Phone: 

Home Phone: 

Other information: 

jjJuju ouxs ljl L> iJL? ^ j-ol/^l i-US" dlAs. J^juouJ /usr/loca/bin/bash <-- /bin/sh JLuoJI JIxujuuu ,o5 

psql oJ| JLeoiijuouJ I 
[ifadir@ifadir ~]$ nmap -A -T4 localhost -p 5432 
5432/tcp open postgresql PostgreSQL DB 

[root@ifadir ~/tools]# tar xvzf freesentral.tar.gz 
[root@ifadir ~/tools/freesentral]# . /install. sh Note!!! FreeSentral requires at least PostgreSQL 8.2.0 

Installer for FreeSentral vl.O 

At the following prompts you can enter the word 'no' to disable defaults 

Install Yate config file in: [/usr/local/etc/yate] 

Install Yate scripts in: [/usr/local/share/yate/scripts] 

Install IVR prompts in: [/var/spool/voicemail] 

Install Web pages in: [] /usr/local/www/apache22/data 

Web user : [apache] 

Database host: [localhost] 

Database name: [freesentral] 

Database user: [postgres] 

Database password: [] 

PostgreSQL command: [/usr/local/bin/psql] 

Install options Config file in '/usr/local/etc/yate' 

Scripts dir in Vusr/local/share/yate/scripts' 

IVR prompts in '/var/spool/voicemail' 

Web pages in 7usr/local/www/apache22/data' 

Web user 'apache' 
Database: 

Host 'localhost' 
Name 'freesentral' 
User 'postgres' 
Password " 
PosgreSQL tool '/usr/local/bin/psgP 

Proceed with installation?: [yes] 

Installing Yate configuration files 

Overwrite existing extmodule.conf ?: [yes] 

Creating extmodule configuration file 

Overwrite existing moh.conf ?: [yes] 

Creating moh configuration file 

Overwrite existing pgsqldb.conf ?: [yes] 

Creating pgsqldb configuration file 

Overwrite existing queues. conf ?: [yes] 

Creating queues configuration file 

Overwrite existing pbxassist.conf ?: [yes] 

Creating pbxassist configuration file 

Installing Yate scripts 

Installing IVR prompts 

chown: apache: Invalid argument 

Installing Web application 

Creating configuration file 

Initializing the database 

v ♦ 


X 
El 


\$i\ ♦ FreeSentral - Konqueror 


Fichier Edition Affichage Aller Signets Outils Configuration Fenetre 


Aide 


<Js v - O v © W ^ fi htt P : >/y at e . i f a d i r. o rg/i nd e x . p h p 
« » dil '. u 
V 

Welcome to FreeSentral! 
Username: 
Password: f Uncripted secure