Skip to main content

Full text of "Missel à l'usage de Liège"

See other formats
,^ , -.1 ;;/-^^ 


»1 '>*. 


♦ '' I • ' ^i U 


( . ••> f- ?. •' }. ■l««' 


!• r^vir •r'>U ■' '•'i ^V •'♦'■" ..r;^; V/i '^r/ ' f; « ) f*.r,i i^^iK/. ^'% ^ '4 •I*. V.'''" '«^ ^v^ ^L^ ,V r>.\?^. -• l^^ is*til' ■- |£>W^' 


>" *^ > '.;• ' Lj; ; 4» it »J* *-^ ^^i' >A •i. -1 1 .'.^».-» >z *• 

'11?'^ Jtf << fn mj •v>" t^T' .^^ ,;^-;ji«iijj#*'*--- 


' \» ' 'k m ?S9<»' S^^li^,^,5 
>»,■% ^'4! f^'^ > «^ ..*:j. //• i-^: •' ■>•,•■ 4J ' ' 'V /Vi> 
u. vS4^E :*^ v^i^:i^ -^'^-^1 );v':^ ?-;l :^: .v^W 


■•-•■■ • ;■:."•:■ :::•*•••'. -/.■..•^:.: ,v^' :• .■ •■:■. ^viv:-:: i--';f*i'^^¥j>:;M^^- ■ =:,vjk^,^^ 

::psiSr9Ksvr-:> •■■^^''.■.^-^^.'■■^/.-■-•^^-.■••■■^^■^M^^t^vi,^^^^^^ I* ■-■ Ji: ,♦ • «..■' ' ^ .• .( • . i /i • 1 


• • ,■ »1 ■ > *' .. • .'■ "• ,. ■,<■ ,'■■■ .*• ,."1 .-* •.»•■ -.. 

•• ■ . -•• ■ • .. , *■ > • • • . i . .,.•,' ." .• . •■■,■ I ■..'■■■ , , ■ • ,' ' ', 

?,jr' ■ ■' ■ ,' <■/• ■ • ■^ . ' • ■.,,*. , ■ • • • ,; •' • •.•■•,", • . . ■ ■ , i . ;'•... 


■' I > .'. ♦. 


'•''.''. i 1 • -. •V , : h ♦ -•*.,•'• *•'. • \i .•* 1 /i . 
m^ fe m ^«A M'. .-■^ -i * *■ '•■0 '^■r. §^'^' ■% 


f^ r- n^. ^i,;-!^ '^ W V iSt^ 

'■i^'-^>. § ^ •-y * .■* 1 
^ fm- *^ ST*V-Vs!l^»*^^.l * V ^^.«il 


^;^;V 


■^«^-<. -.♦ » , •:«,' ^ 
■•-■.' ■-.i' %■ 


'■■^STV: *: % m, ki' ■ ■* ifV.' >P- ."■'■/'iife.,- m.'. ■* .. ..i / U^ / /^ 'y / .^-jm/. / 
i' ^■: ■■■,*■- 1.T / :t ^ ^^ 'n- ■■«•#!^ tii I 
-.'■..*■-' •'\r t ■'w ) f l ^ 1 ■"^^h 

[f : .#►• -t,;:^^v 


0"' Mf- i^' ^?; I* k 1 '^ 

#■ ,•* , ., ■- :. : ^-, T l*. <•' ^/ .1 yt ■> egcgfflmaftnegtmc. U84im.lmia .m. 


«foWtnulf*. «Tpm i 
-/iJ fjh^Sa/c cDirjiuir. cn- 

OD- ^^Mi -^ 


t 


^yf: y^ *^[ .i^ iff'' A 

Ll ■" ■ 
P ■ :- J-V I ^?-..^ 


•i* 
;/ N /V^tav» r^?>?' >'tiix> .■,y. i 


o V d ' . ^ j ■ •■' vtxx. ^3ia-xxx:a. Q) b n WE^ 8UJ m h; ^SfiiiMl i> ttJL IL 0M t r « tm m M) yu ^ w \mA 01 m r 
I WL 11} a-.. 3Xt: ■M M\ t>U) \)i tui k: UL H jo: ^Hm ? tlK M P>m Wi W)l m WUI m 8!m |r _D ot g a ttw b »M C w« 1& 1& Jll J ll ' -/ii lamyiiirttaenis (tOimmafiiietiii ttf^ 3^ 3^ atm«muslidtyt>ii8jnm.hmA.nt . / <gcmu4^foniftflq>jiam^ .mt r. '^' 
<^cmttafattiftighah iy: _ ui.r < -'7 / ■'• .Ic%* <epi^lidnt4^bi(l. 


« tjT fmo0utiiim!s>^ 
fer f>»aiitamaBg8: M W Ul w w ^«mqiypitaitie; jr^lV »foltim[r*. :3tttiitontfabita«s. I^iitettiipp» ertttrt^, 
4»ata<HttaitftrtncB^. sfpmj 
folljtu fr'. toir.iiutr. w* 3Umqi»itit]^«itttag> vCoUta .m. ff. • vc. X(. DU Ml ^tnwtnittms t y.tr. M1>iattimtitmiit|itttacttatnttmtt..ACoir . Utj '^tmurthft ap B, i£otr. u t>t lu w uu tu W lU W IL kt oiuJtiiO fggttlt .&u^qpiWtttSMaR S , jlimtiitiHfttfmi^. 
ipltanniftcftttcottg: «Coitt. omttiD <Jo»T . i<ttttp uft- 

.tti. t'. <CoU 
.-- .v.v ._ . 


^#1 ^«1 


%l 


C . 


MEirr Si xt kv nn tiui _Juy ■I mt u ui V ui II M Jti tl ^ 
< r 1 1 li I gkmijmril jaal mamitg!iahEti>ti8.rm.!iiii^ -vrj^ ^ i wtLM fflm Bn oui M \)i 


tt JftUls epfu tm S[m ittf ;b:wui 


m m tf jcm 


MM wm. tm UL 


fll^ \ii m M n w r Bfifl^s% L ^mmeetWuaamuif fatntSt. mir 


ID- m m wr lU' ^ <&mmii:^ttmtt£ w M kf kl U U Hl' lU hr lu «L eJ ey kc w emcotatabtetSr kr 
11U0 T — T- mmdteimguu&: Ky JUttttthattoDigta. ■fifftttmrto btttci . -f ^j^ttpifr VtadKtT ^tqito '. MJt- mSmfm^ tt mtftttji . W ' t% 4 .» i-- 


V. J 
^^^^^^^u^ lljui 


iatSftdlH!ini8.qa?,hiiiA.yyiy 
noi )M s< 


! tH 


^ ^^^^s^^^Tzns^ t>t j ?0f fi-l«lJ-M__ iimie. tjtlr. HHLllD:^lami<gic.i^iig: 
^c^ajM^^ff^M»^:^^. 
CiP 
OUI etii ^ $u # gw ig j tm ttu «L 


-mamsiidHftftuftrm. hutA.>3cr. jaiiUmima mt)t.6up ^i»inini.^ftW oii: s?trffa_j& JaBmo ftP(mas.totu ftug^S^^gfj g i h tiitt Jht> I ^ u i dim cmu^H q i jg^ teLie ffiu mi . Uf. IC. I^>ig<Bdi^tt^rmariittiiteunTrm »u li ^xmm^. t»m 13*u,JC3S^ £SS_*? ^wui kf ffXiiL W ^Hh K- 


^ W 4&^i3)emdni q)i»t6f:t»i^ :4i a4iteaDihB» rf. Rt MP nm \»« ir ^m$mMittbwS». rolRmiflk." ??: "XCjwik*^ 
<»a<«rthUtttq ft'flrflBii^^ <lfimmitiq »l<cn>fig" tonl. (Ollt. |a<trwtilfeuiq |iiiift. ^tolf cr -) ■' J 
■,l .-..Mf ■ ■■. 
,.,••■1 


fl 


\ 


^ onauumuimnk. 

^ font. rtwOtag^OMrfg II?. tr-ifl^. €itrinMftjBiM^ fe ^»LJ^^ (?/• W €Olf ■ , 

13^ fi,a»L SML B m Sl »k48: Bffi HL Oiil tey 


aw«iJllanMuaiitiitgh.mlR^/^ ^^l^i^gUaHl «plOfiidJijfmiiit, mtrji^ijjl, 

lWttinti& kf » 


m I li^ M^IKlOnfcnih.^ 
^ioflta. «H ^aniiatti«tgS3 ^iCoHt. ^ 

S jLtoi jMittAwL Tb-'i€lmaettitiMfl PH t QJ .%.. '■ » «itf »ili ituniBihirtanifl;^ l iOms ttattt5t» .rm.ht»it . M 'igigtano ocmaneAni 
M iMlUlACtottnmifanii u^^mTwimumiiMimmiimm^: Mmim K^Amii]of mmaoap lhK Mmi bm 
tt tfjm-M M mitAAprn;»tt,ve, tt .<6banimiig^ 
^(fnmiftSi t\>i il^ ito^ mi (&tmtbittLab i5w«7»£oU' t^aat^ tatiettiiiiijnite vfoir . .ty.lf. 


tu ^ Bt«monnlp \t^.mi r. ai^^t!ttt^aiUma&. muriniflVi. 
M, < Cttflnie8 a»<ittiB& mm vnmt 
.ICt&fintttiav. bg- amtfmdgi i^ttiyy[»Yt0ytr7 
Wtttftnn». (om tatttl6it»teflttii fe. 
itifiatttittttmf ft>ifni ^ eJ 


*U'» mm^tojtimttt, bufflar. miutnms. ou| itfl-. <Fi7. 

^^snibm ki' 


oPlC^Biffa ^.aiigtiftg^^^r^^g^^ B^^ 3^ >i: 1 I i I 
1 t) fflL!* ! ^f « j@m m i> m u r 

M BffllW f Im toiJEim m. ■-H' m «L HL l&UBJff io: w ^miA^Caitttttiamiipftfifn*^^ <%dtiabtnsi_tfet^iaa^5|j: ^miadi^ttiimfr j*>,Ti,||j>,jj^^ gjLjy ;<»aafitukefbiu^iii»ri|iy?jg^,r i^atmiias h^nuumtoM JUm&^tt t W w tvm wti » 


«ffitt Dt am e^ 29ifl ijc m SL ffjt ffl-jte^ ¥ . Ptt j e ^t-ii» twijJ @1 i*--v: »Vfi-(lv- » .,-<K^ V«>!.- J8I M Ul n ii^Sonijltnis^ ^<otetfttq plr»ittS: 
laiotlitittaOmftmit/ coCjn 
tDttttt ibuy.' 

cDlf.nttflk. nr Rl i!atnlerttafiiittinfifnti7htmim> ^ ^ W ta fef TJatntmt ep i» ittd^ tnfiT^ijjj^ M ui iL tu; !it w; u u 
ttty.g t. 6iu)M«wi^^ :^flfiBiiqiiitamg^ _IJl!a!^ 
Sitm^ 


^teim (g Idlttteti. tntff hniijfr / Kliaeh SdnhS^r iioititoii| iha;r S ••A 
fSOi$ OTWoi<oBtig(fladiugtnfo(Bt^i ^3MlRli(JI 

tonv. .^ . 
s: %tttn8» (OH?. laawailt apitiatttfeiili jiiri 

cotfu <ge«Dtti<tttai tt<etofiiimk!^ ^h lttttltt|tllttgia:totttlfa/ fn riTlmina-. 

' 3)4itilim«ta wttB Mmt/- mri?. 
oonu otiioriile.ftu pler.^i^iwtfl ttB^mri' <l!ai»afittttm. ^T ^i mm_ w ptftBittittimtiii^^. m^ ]^mt mt^ttmEir.\t<^tt^ ^1^r M drM/piitt«nqiifp>aaitiimfa. 
j^Pittta itdtr<]Oi.(giD^ ^ CDttl'. 

^aitm m^ggiantttfet.m]r 3y^ r 

<fetttttiaiiottttotft, J JL18! W' maittittifflr 
iftfnottiirma — 

ittanttr tiattt ) Otf». tKr.hiiiit.acpf. 

CflnittaO Ottun tr ftgnT. tnnlftmilpr OltfnieiitOMtgda^. «fti<fa rfnittttig.£C.6. ai.I. 6iatngBtttBita^ 


"77 qil.ai ttftflims. ic^tnaMmot tpiec^tff 4£ 
30Mj>?y^ j&wiLtpl«?co hil @etmtUito. 
m l<ifttoiittit| iii -,-*«*• V«*p 


16. ^^^^^. colf. <l»iftmaii^ ^ coirt, ^taimiiqi (Otth 


[ttt. 
^ 

MimitmAaitmttt ^fithaif ^^^^^^: rr ®^^ 

<£i>mqjnjtiiif mamiS^ . i^^j^ ^amflft# fettni»g (Dl^. jtmeutBn ^itiiB: ^il^iwg Qa^fiMifliiiy ti^^' ^onteanl^ ^i^iUa.. Dmito. IM. jt"-!! *. ,r ;■ ^' u^^tti. Mm^ 


jrtji^ohamu^ cmt% riflg. 
Rl igcgmm liit^ft - 
tWl^Dttpl 

totaattp " MSmUOtLy^ffm^ tOblttif A ium 
CiCattfft^ttt^ r 
UtUBJGwtHitl ttttoontttttrfi t^ mtcbmthA a^mi tt4etoaafl iiiiaitiiM o<mo»atttiBB.ttni«0 iia ttoti.pnirohfitmtmft a^ 
tiutimvmmmnliij niti; 

m<eUtia»aftt)ettiHiii> ttgwn-mmmmii^iM i totattttttttiwfi WWS^WtSttSiM lUiMMifM' EuCSS3i!i 
■tgomiiir Ptoqmiitiiff ait^tMifho nioiiittnttaati|ftf^«iy 


fuiiiimwiii^ , MtoliBttfiammnn l 

m ' iipfti»y aiDiftiiM iiiiiL* ' ' ' •ttUttO 

ttifimiiEai riti r» Hi I M i I rHTTfrrjTmTrjrrfrTrr ftttcit<tiiitei.<ep i^ / d tuimaa^oimttfltiiti 

n^^OiOtniiGihtlto: 
iitao.<j[tioi 

trifttoa^fe fflettiAi 

fiOUIiintiD ite.flnimrj^ 
i 0tii3tttniia iniittiteijffiy[ 

Mnutri^cisei 
d^trlimmttntiie imiandiidiemtrto. 
i teffitmt r 

Itttfiimiiatia liuiitaite 

(hmmawttinAiiiim faitaiti>nofl>nfitftin.*i: 

Huottttimiim^fiSA^ imnuaBtatenittHhi 
jtmautdiatm! 

i ^jQltteiiDminr tammttttatn 
ilatttiom 
Hattto amftgam-i^inifia 

y»TOaiaitt.iiaf fflioi4/ 
<ttaiam.<tSi| itacimmfji gmiHiai iiitiay iontt 

jtgittfliiittilfentmM |Hiil.x 

y i^ttifettiffiy^fBiaji/ i<nt<iatDiiii$tifi|ii^i_ 
*fttiiouiaintt| tBa. / iM*«*-?if fe! nt<itttt<aiit ' 

A 


s 'i n ■- "» t t. L<9*- G p |m<i«ti?fti(mto«Mflfig)> 
!ig>iiB^ miaitfaointeitoir 


\ 
tiattiieiiiiedtttttttitiri 
Galumn-tiefiiaiendiioi 
C i^tmtttamlattd^ 
PiisttatiitirgittgEeaint' 

^ jmtmtamwaiitm 

&tatt^Oheirttp!Otmflti 

ftmtotoeamifattotiti 

mimute.<Et^toniii 

ii faiEt^pfiaaiyDtg iuni^. 

q ttmtittmiigfl?fa afifl 
O^eite^flt^pgmtgttKa itoneimaj^citg^jpDnttit 
itd^ iirnepii(Hiuiftiti c/ im wtaturintatoeMifl t «mfiaaaitonf afefli tea) 
tan4)iti».^ttmbtnoiD 
mmftflinig nagittfea fiantlOMmtAmfl^rf n^ t gOmaspattfltKetBBa 

'anhot^ 
j qnntobto 
numtiiU^ yatPontotne 
tamntat:.tntouen ( ^ y mnoscDipDiKit 
mtm .21 UA^^^l^^^^^i^ HginaotetaonaBHwo tt ttttatiim^flnnrtliMig 
i)ofltante|Biattmr^t lliit^fen|rfyff,|ff ||tnugii| iMttfltrpM>ig y itiin»fiifenonai|uAf 
iflgMyiifcMitfiiffM f 


Btrot^Mmnji^mtnt niotmtanatnytteBta/ ttfltflaamimis.m;ig tontittontotuefiMmr ittttoiito tttmiflrCtttna 
ntno.4auiiitnto<rii^ ^ tr naomtjBitiatifiloMtna! tmnfiiilHmiilti^ tmandmfliMn.nec, ■X< '3 e) gintll^ni^fladnit^l 
iatlB^. ^ ^mflcfli<rfi i^ amtmfllntfl^y oirtptt X tt(aturfiatrfit] p^ iQraefttttialioMietJ 
BiriifflflMOem!^ e^ trcatiott^p tufljgtift^; ixm,4] JieaCS^S^l 
mttnnamttttcalttiai 
imaiteitMiifitiiftftfi I (toataittfltiiatiwit i.1 


mottoataauengfiMi 
^itu^K^aaahiima mttutlar fiuti^i ^MliaieiMs^isi tisaoiLonotooitfiioi 
opuiir^gusm^. 
fiiiiaaaiuinottpotegf 

imtitfi[tmtLBmfani»» 

dOSMaturertttfo^ / llUll»iift*-rtlT|»wt,|^ 

mtaimrii)tt| |ioitfliJtt| 
<^[t|t|rojti^lLffi^^ 

ti!Wdti$_WirMttfl^ 
ptoowi^tti m^r, m Sg^E StoUtt^fiftniilu 

gitttaimnittcfe S 
t aingiatftittfa fla ntn^a^maitu^^ 
gjl^ngttutflnanigiflr » 
jn^iuoflmft^^^ir 

1| gttttltitn iiitiCnjmg> 

inufiiiiei^arayB^ceatr ^yiOMto^mtuli 
iPfefeieiii^^iiCpi 

|fi4W|0|B|fo«$l " Cam<D8fflatmgjji|iij 

n nm^oq ^ mht-iiiwg; q 
ttontttttftmti^tioaj Ptflt^: i>M^irirm£bMie9iti- ^^^^^^^^r Sj&srtootnng^ 
QfiWnj giDtfirointt iiwii ^ ©ffipfiailiasffi^e! Jtt^igrei tliHtmep tabL 

^^^oumJn^^M. 

Tyiai^fifisisnottr &^m^^^^^ 

^^^mimM^i c grotano ottttttiEnr fiti 

^^ 
aeteiotep fi^rtfTi]^ 

MurtrKg^^^^ 

iflefiuittntlTlSii 

Ottlmfintiji ES».^ inopta;iiifiittt^t3fff»rt 
amo pflflanir.htitfl^ 

gaBtatnR a flpioptBt' 
liutttattgiiifitttt^iffTi 
fittttinonpm^ mtttj^ M^m^0^-- t^fe4fefe.-&i»Ni%|t^i^ to . f/ 1 1 t i -^ 


flmnrfaimgowp witatttr CDimlio aiim 
rfim.fl mtte( t airifiim w 
i ffliemmiimamc>etrri- 
njtL ii^aaaiiateamittt ♦ 
c , i-^ ^ig.immp 

»«1 ftu3jrag:0^mu ;tigjpMa mmSU "c, irconfift j pt^iil^t^^tmitaifi ^ ttetearirrcttttbuaitm c 6 Vaxv^mA^tl^^ .^' ititr^mmtitttgcfffiitilmti. 
'B^idBittad DileimtSam ^; midiig fttiti^tii40 ri^o fl^ 
tti ^>^p4.igft^ey»e^ 
jtggni£tife ftta^tai^g; j^^ 

y :M9c(<ia(Sotijra:oni3^ j 
tCbtammB tefoimmo tftti^toltKrattifllro t>tdtttttis3torffcate5ite 
gitwttaiiiiiiptnnttmtit. aiitiiaimio «00 o^dft iiiooao 
rcttttoa amiatoiistttmtttSti 
itomitemttimimmfe! I^ttittcgttifflaaottite alnittmiiitmttl^ 

p oiaiojg^ttg^l^ifli^ 

^ tt^tttiimtit^^y tt gngiitwii^ 

lelilieiamefaittmi^.j^ 

^ olfft^.ir^iQttifcott:(rfi8 

tttariatittgD^fi^6g ftiHitio ^ 

,aiittaittt^gM: <iroli(t . 

qttttgft^fttarie 
iui&mriitl 
Jiiiilmto^ttuiiiiaittr 
imitmtfi ifliygirttoitit flt 

ffKflitOiwi iiafl^tm«Jt tP er<titt[im iitg :Ho tt^itt^ ttatb; etutmiUmimoi mammtmmecrmiuii 

Uom^^d^ iitfmtittiitu/ 

&itilttlftttt^^ sBxdff >^C^ttiiiflilqtttteeiyymtti 
ttOtt^fittimt^DiftAi:giaf timadflfe^tettottflmttiitii i 
0^Cmtiiastii4^ Hx^ttmt. 
imtiiDait mito.ditoainr 
te ftwnrtliotttlgafttiitie 
inwd^mttiRltf ali4 ^ 
^nct^ftiiime. aa 

iuui»: tommios. 
lODlS 

'CsiJht fttietttifaiinndiatttgfljfa 
tttilDatto&is^igxtftti ['toittatiafllrtiftu tttmt m, 
sfltetofo 
iimioiruettifligrlmliiili^ 
fleaOttumig6iitim:im^ 
mtOrduooftfleip tiloo gy lOttimuooiflf rtt fla tmtlUettieitedlinMl £; 


t^r erptmtmt alia.^ 
otoiteeraoouiMe tfi. 

flHtitOttotito aitnti aettwnuiaitoia dtixatrtmtteatttaotfi ^ii 
i? !r,iti»»# ^'1 ' 3. 
« 


1 T 11 11 


i''4 ^-,; ■ i W ■A 'iJ ^ 6) 
_4 


4U^tDfil&ittt0|!:ttr 

a otmiHftmtrn tfftirtjj O ^'Ji^tffltrfeotuwQp 
pagti<tt»piu>tiiian( 
ttimo%;m^O!fiNu 
M(^nittma( ^ii^HU^^it^ Bentjmd^vm ^^i yjytt 

ifig-^itO&ttOMat ■■..^ } II a Bttmtttt.<ttinm 
fitnattttiflitnmia 
^ffittgtS^O^snu^ 
i>JMttaditt^ ■ !ll iiwuititiaiimaafiia: 'l:i S!iS!£6^!$^iti^egar. 

bti^lmiff miaigirmmria 
^SIfe^fli^aflffl itt . 

tmmudtie MM\ ^tottntsiimiri»n)Mn* / 
nott^nttlttmiutai li53Uttatttfi[Bteiifl;ia. tttOS tedtlMMitetgTftir !t|til^mtum«ltd^ib r:,i'! fflt epttteoaitt ttottttit 5tmttt8.<etointAliiifl 
nia^roiiff mi oiiottimto 
T^MmimA.p;ttgaifA 
iii teuu^ntmtfitiftt^qiii^ ii mitiiMtoti^fttiirvf^jaf: 

iroaemtmtidtrimg iiaittui^ift tefi 
"-tiitemflr^ ^ tttotitait^ gto MfiluiwiiiiatnangL 
loanoniinnsrg inflii^ m^tmnummU(o n6lh iytttiwtt?a>i ileywitit «r' 6:a(>liiilfemfi> |, |Sntt«» Mig,wtttoani 

pnmttttumnyminiim: ! li roaiwu^tl^&t^ ^^ e p / 
. DmeOimiy>Otft.^uaiitt iwfilina if^ 


(T^ HntftantC ana/ mmS^mtatMv hnniittofmflitniiflmiio^ 
ne ddi^gftwrte /Oittitatr 
ittasnt|i(lmil^intmnai^ nattintiis t mis ottom^^ 
gmidns in Mogftuant. 

(riil (RY^fa^tp!iete7 

^ gmiiitOttianHitt^^ (?i indgnt tei.et Ciltidto^ toteenttmetotg ttiotrin mittinuoiaTnobioii^ 

liiio(miioeanoiito.<fl 

femiot(t|niiutpatttS(r tupftttmmieitto «iiom 
brtttr ttomm^mto abmi 
moftio.mttiiitamio mio trtninmraft omt tlqm mie.ttntnnlntrrtotii3 rmvntaqna^rhatm^hte titq^netttntpenttmtor fiKiio.yoitrfttMiifiml t: (S 
ntfattepsimio>^aitmpU mOimr mio ttttnaiitrier 
noumr ttttptm 

tt^mtl^; ^ ntmottio>£>z- 

"^emitt^initiopifl^ tnbtetti r 
|ftt: ^m etivQilmtt)gii]^ fi^ 
y ttmo miie ittflfaggmm immtt(Uma(biinecriiif 

rftoc ifattio.ii^ett^tiote ttn^ jpmt^ radttmnTgiDjtte ittrpl:qttt(Bftirft 

ntmptn ino n o (iio.ttriiir piuil^aaepmtittgftna immt toitog oimt3hee y lot^ttyrermianntejiri 
te>\i j^jtttr fttS bnb mto tm a^tqms ttmstott^p^ttatt miwtttOS (qWDB impiDti 
dOtttefilitiBittaioestitmb 
gmtttite^amm^ . biiiimiiio erlitperKgnii: 
Ittenmaptym mis (MrtirtJttroDttfaitier tHitd eratttoODfter lit m dtiio ertttOttmattttrto arnfiniitiamimmtttnu 
^tnfliine^^ti^mt^ j o ^mm tntpiemtger (iot Dt ffmntramtiata (aittmmtottn^oni; notte mmicnotmornraftne e; 
tiaametmttmmt^jcti mim 8miitt[a.teDfaittitta ttttttaottmfmtdttaijitf tem 
s(&l ^—asfalgtlnmaiis^ 
^%mmttt&^tiuno ttta^ ; mni4im x)tiecliatpliis tmillitsgalmeianti 
maiwqtietoaitsptata tiaD 
tmit nms eftit^gtadfc ttmtt t<altomiitiSy>epmteas bit itttaq ttta ygole laatou y ' 'M '.Hl/ 'i :. 'fe-^' wm ■i :; S.«f 
'- ) V /j G ^^yiMiBiitd e ^^^^^^a 

fiB^Mte t^ltU|a4lUt8: 
<r\^ 


G- jDfl»nto ntt(ttq>iiay i„„.„.. Jtegj^w^woiitmk' (^ii p^sm$iema$u 
gjBjfluaomtftfiriiimr 

i Ppy:y iind.fefflarttr 

: jwti jfttrawr ctioftp h a ^ uaa»(limat aiMrteui 
:ii c *'il 
' S^^ggtttiaimaM/ 
"" 'Jftmtmitiiaftty^ - minmbuatti . ggrnZan^O j gfe«tt it4tetttSiltiy fij 

tefi&pB^aajiwntt. 
pnitofiaoiw» >mutfleneieflfi!^ 
•^aageirdiflaniifi Malliflimtatea... 
to^iioltettidti^in 


I; m<>jttiit g;^yamMing 
g^» HttUitotti !$tmie$mi|i@gd 
Obtaiiitintiintitjijmgj. 


e^i 


^-^ / -0 -v^ jtmirfamtAttitquowg t^ 1/ 1 tCttt^fitiii^SniA^m^ 
't tiitic .p5 aA^ff tte^ 
4 !gmtttttimti»ertioi igJ r^ 

itofttsqiOt& cffl 

-^.cn ^JtottRtttmti^tiai i/ 
^^Otilttftttftijtylm^ ttttttm(g^epmitlgp 
diisayttOiep mnK jgitflmtm o.i^ig, _ 
yilsOrtUitptm ^r^ ^.^ gmttetmB.oty 

mBflmncrfaiiotiiteaD 
miommmtittrmmmr f}^ jitfigmi.<iattit0paQ^ 
ff<Oimgmsb %.^ gca>. 

[|iS> eqmiJmiimi>VJ>otiin i iwrnmiyitteraomt^ maiUiimor miifemeiirimemrm ttstmir^ttt^Oimtigi JSa^ttigimiC, mmttmmilylmmi U^iig m^fti0 .1Ntofetiitev^ 
^5n m iiimiemir >eroiatttitamtts 
y tt^rtitcottlblmiro ^ ^fidfflbtrtiobtel ftiOiimttiii 0mtUtf |pottj: 
cr immt ci& imotia^pio ti fttosqttta^ttamo jtlt^teits 
o^P4ife|m« rfafttti!fa ttlt 

^^^tigtmttt ttetmgtottmr tt obt^ftt6crtii i^ w — olmmgaiiO^y ^l 
liittttr;pniiitaia>tsyig (|iitittami5.^imiaftii i^ 

-' - - ^^ ^ ■ ^ ^ / / ^ X w , cafiwiottiaicie ^ 
^^jio Oiiiati gttfiiaito 

<^Oii^amtttiltmru 
tm:e.^itiieflll V 
foluato; n ^giiittttife.<efep.<Con^ /71 |i tmt».eopgma«»aii& 

;M|la/i feoiitwtetsrit t ^-^ tbxtbtsma^s&xx&ta pL itttbtmit.. 

i|0£tft|iar nSoittpstets; 
nt Mtottgjiantat ^^ .j>Miiwte 
|anHim^. ti^mt k/ -^/<; ltt^l^^,.Hp^, -, ... -. i-^jTIMi; 
»j - Z' \ 
miistijstftoftmndiliilt 
ammriaanot^faliiDft pnimiiomscrreioiiiiqa lf^orgfi9«0fttoiiiato i^uiiijr rr^l oitoafolitimamliiDfiiilitt^ 
i itimiilaamitiU^Umiumrgjg 

Qtn 
msftitfeCgrt|iig(miOti 
mitobto b abmUe rncr c^; 
MuMS^ati faliia migm jiir (r\ iai<ttottv&ftrfetit£eqDtiiaO D tt ^DmtoDtmmr(h0s/ >tt j^DBggittagtOriDftfiife 
qttDDgtitmJr^dartoD ^MU; Oimioiafmam 


iim(iroieg i t;iy6tlidh . ntttttetc-^dtttettt.ffftti ffititm tiriaitDt^OiSemr: ; 
l^ito et^tllimitrttDDiD^^ JlDi a 
fefltliftiriftntuabtirtlto ^ q 

ti4tttr teDfcttttotitrtitOtu^T 5i&foutmDmgir|itetitm i ait4/imflflmtrDii 
ttiiriDttimaismtffelt 
fto ^ii^imS^ ttitiir i>tii 
tsmtirfimto^ftift 
^tiitfioaiDi^trotti mmiM^m^fm^aC^ 
lUmitgttittfimrfiiiplii^ 

taDD£r[tJpltD|glHm ^ 

irfittedtffliamDestlfa .<. ^ I 
DtttimiaftDmeiaimipe^l 
ftm gOtgtilltmiiedBu tttiD^ 0? Dtigfirtttmli i 
t ^(tfmtmm$ iriittitfeD ^/ auetamiraoiim^ . 

Ilfiirtetilgg : ^tettrcrfi^UmlimptDi^, 
aitjpetttitmtrpDlt ^ce amfi^ttaftmpmitmtr 
trotttmDaflimtpfttmT pigde^laPeDugma^ 
immmto remmemmiettir ^fl armlmnms ftpetietiig btrnobts.^mniiiinr a , , j giitiD nttDptimtpatmiJgtt il pamataptofiiitta^tBqgaser^ n !] ttuutuwt tttaag^^fittohir tmiijota&m: tmau£z wriioni 
»i»ina 


epifilQi 
tanm ftg: it tomlteQtie i" ■;) naiaiis titllmuxr mtuis 
mgtumsliitauiaasr 
i!iiaanigmtt Caiiatato% _ _ 

OiS^&miiantdm^l 
ttuinmte faats b eanarj auoieimtriritiamur: fi mrbmiitft aOtBd sc 

<fta^mimil(riljtgmi ttm^ o tofiemirgmts mejg aitoitfij^5tegfii?,s0fe ^ Oais at tmfiimtamr D^ 
tfag HtttnDit cgtttD iKfat ur 
tgm^ftttstuamtsarmnr 
ftattomcrjS)mm 
\i:'\ Jute mn^HjgQiti^ 
uimrisiioineme) "G fltms a pm^uiiuanrri 
femytiomofflmjmsi 
irfaisrffirnobisit^ 


tmmimupitetto^ muts Cil^ niattMbiaiii? y, jtep mtfl^ai^^mmttfi 
|q mraiebiffDiaa(ig0ita i Qt ieDiaaaa?yaitffltilteii|^ 

( pitemaim/i&:^ei£ilc^ 

^aott^tilwuirtiiDila ir. W. 


ignam iroinaia^ aitaflafi^Oifito mititistaOnrr 
uatm^mamtfimit^ 
amalrutfiliimintgna ^ 
uintjatim^ttftnsftma^^ 
tiiOtais imntmairp^ fltrutiiuuts^mmmffi 
nomimefiifap mnmiif tattsaimnite Ctuamtir>y <onieie^l 9^6ijctft.^iiiap l 
m mmmi^^ £ejp M^ 

ftt«fa afi>Dntoiifttfito thflit^^ 

tiatirfasj c 

nX^itet mm^Dift tiamptiam . 

tlDblDa^filUld ttft towiltmittt^BDft-i 
ylwmisOitefamJ 
^P Steie^npbtD^ 
mttttiilfimgrlittmm j^ 
qpDa^immlmiiritDitmtg^ ( ' nta^mom^ 

^^^itttflgeDt&mit^ 

q&imfathiliafiar.^t£CDTi i! Lfti * (U S-s eJ 'fi ' ii' '^' ■ ,. .^iA.viSie"»-*^ .._^ ,■ - \y.t^,j^,.^ Cv 
^ j-^ 


rV i '■"I » 4 -- -■fe'^? I :! I- / I ' ' ni«ieigongpw6 
laigr utnbs (>': aaUnv.i^ptiliftiii fls ttjyot mimsydamc mo tmgprite amrnaaitnift boit&go % omsanabttimBmue^. 
laiau m i fc ndttmfitma 


ldmiM>imcri|ttid4nm<) aoonrtiTiitfttemtr omummiiftifel^ fticcttauteiefim iil 
it^amt^.|9iEiimttt)0i& 
^Mi^nmL&^^Rtb 
joatipi tmr^^pmMimM i r 

oii»Ji!tc»|nnNg!tt^ 
miwMeuM^^fto$^ 

ithtt ^ 
fttt sloiyttma mtemmojiiiigtt r 
^fiitteDt^ttioamtof 
ttolit» t afiitiD.mtgingOt 

miimiitr|irth^i7|>irnii«w^ 

^ft»^tt fitttUt.^tttntfit 

, fifii^ii^ut^ , 

ttta^ttttto tttmnto Oiq Mb 
fflanotifpiifflMmiiiina^ 

mttttifi^.iattii^ ntt^tifni 

jmtAttt oigiMmordftiDbif/ 
fiwnittmmeilBAnotttlf ti cctfittmilii -(BttngtrMi t 
dlmaiDdn^ ilmgffl ' 
mi!tog»JM$oiioiM 
tt ttttKttttt dtom^i 

tSgim9^mg|ti|^f 

ut^iitrfiftarMi _. 

(mnritt^flBttii£ttti 
Jitgt>fiai><ft aiiMmtri 
ottgoattgiitte t>#fe4^ 

mmtinto o fiate ipifen 
fiu»r / 

u 
'S^ffliiniuoftyftutj mli M iwitlt>:ttttim nnmi ft 
vitMimiags^^ riO^ttlftttlglgOiltllii <9ttnt;jpR«ttii^llii^ 
;1 ■^!; i I iitamigm milMiili^^ ^^i^^ 
Oi$T07imiis 
iamiiigmiimotj^ioo.ep2 
mimy!iubir:9umi$w 
re^dhimiiioa 
Ijfihisteiv^bltim^jtt^ 
totrftD oQtim a^iMfeDttli 
jbni» fitUiimrfittlmtiecSi li'! nuttgmi igmtctottititt 
dittfitga=ti^:6^ti8 
m ntsiHimfttolitgtimiitr 
itscrd auair5tfih^4a.!io 
gbir mdgtte(itp& ^> 

^i/ifei Aittmtg^eQt ima, 

ftto^mumitt n ;,j^^ 
il Id M smgiimtm$muLf ^f& ^ diw?feiioriia iwr mr^Mmflto ttt^mna^d tpoftfli<?ifmtfiirrtje(y l U^j rv gasaPitti rbtii^ 
I |tt4SflW4^fii0a^mm^^ 
_ j ig^Sllamn^uamti b^tfi a 

auulat4ittttj^fisimi 
U4^ e»tmtmae^miiijq[iiaue(r 

/-^ |iil^flmuittwi^^ 

^ &iUaJe rt^uauaoiiefiuia t 

tttmitt&il ftontUuotitOtt^ 
i rimsZ^ ttCettato^fiMii^ 
jeg^nobto muitctataitia.a] 
|ej|o^;^^fmflfiS: 
umtmiio etma tttgDint A' Vii iii i* ittoattrmmtffioa0ttttna< | 
PaytttmmftonttlBsmu ^P 
^mittoimnrt Jyantfe tg U ! 
irtimgitofiMieo mytinam ^ i_ _ > wmatttuafto mtta^umm >. iw i ir a ii t wa aj totttial bm Q^ ctiamctasianniiiii wliimk 
ftmfe m iiftmg 
muruaftum.<fcubilmtif> 

iMa^ottmtmpw 
otoio anuo teg^^tttZa^pr 

t$int.ftimlia7:lr(met]^r UMlb uiiaemi?.^miae^ mi^ htybomtriphiy titiHte 
lmolim p.ermtihiee£no 
om^m|nmi|t}.fmr 
mo imHUo a{tormi.nonr fi '.* 
ttaunonulrui! nOtbL 
|B|)|baeg^itimm^ttil f,-j nniiisaitaittrjiP! ./) ^> 
'* -. ~ s^ €]\ 
4^t imtaDtimxUow C). tHmiUtiarotittigiioma o Q f^ tttaitttscrouitu <LS 
timitirotmier^iiim^ 
^iiaiarttttioOcUpt^^CD t 

Qioitt^^oiBi^ : natti^ftootj^ 
tmmjbtLftaMth it mtmtgtitlitiiritiiiiifttl 

l itittiittto et»K.criiiilOti ^ 

mv phifutm cflfro? titii4 ij |ti^itoiitogntimitottis 

&IIO altioitaianotii r^iti 

ptopmumitiitttOiiea 

ttott 
»)i>tu»>i 


lOftOaiefiiios ftt^ftei. 
|ftiio ntitiigOtiitttitttoft auo.igmiiioit^fattgiiStt^ 
itaj; criioiiametainiotfe iil:aOii}i 
amaigirmifanoiiaiji^ 
im tatvi^MaxmmMtt. m^mtMMi^ ftm: meynoliiitiaigniiir6D 
eptm n4it0ft.<Cwrtbig miofaailc<»rtg|iaiitra^ ontnobisnaii wyopinKdtoo 
><ft;ni&tinii^ tiitig miiia^p^imi^iin jp^ 
flw^ttummtt 

tttiiittlMf^fl^f^tti^fitttr it^pIettioaiittgifaiBttt.<litttt . 
IflttttflttiaeittOjfigittipai laitoi >mtta. nuimia -O^ ntonai t5 a^iiaatrianmata^i 4P iiti(aiitaii< 

a ttfia oinonirgcomitm nt&Mn&^ maaUtomttttUu^iuail 
fatnoooimtoltt cpm^ 
^nmntetrmimiatini^ 
(iuttuo mntaitufiinmi 
GY t«xumv.<^ntitmL(£]^ ^ 

fegicttimit^giiiugm 

ydmoiattrlmiOiitoj^ 

ytio»iattaaf>ititto 

tta^iuijfttaiiob ts 

fcmflfoiay>or / 

ftsittm^ttrimtomaitttoa 

ttititoamla^O; ^ 

ttiaiafefltHagii^ 

Ittf 
magaOii miutt^bamtm^ttiQ|pmt 
ima|»tiiia^ai)|tto^aiir tttomtti^Qmttittttiitaydtf aimimaa iliiiir 

dbO ttaatmom mraOitmi^ 

dgtttittadttgetetttttttUflta r "^ 
i|0.t^,epir l>jta gtttatottta 
pjittactigfttttitt ii aO mi ^ ^ ^lttttt(tf i.ttHg^mt^ 

''■'^^lte^DtfiMitpir 
_ irt mutaaqtt^rotj r 
jyfeiyfiidnrna^ 
aiEftBag^nt pdttiittitrtemaQttatd>^ot| 
eO?tt4mtaX> ato attima 
|ttitotttttt4^tta(it^fttttttttt^ IpnuAmMinmito tttmc 
OBiMffln^^gSr ^ ^ttalitliBttiimta ^Tttmftir 
tttdtitadflttittiSi|l^iu^^»t^ 
ma tt mg qtf im itXnOtttim ttami aOt itii ttmslitttttattd tttttis mtOtttir ttthii.otr toflp 6m 4 Clrm C -)|! pm atw».ut$ .i>oamn. 

mxdjummm 
nbftifot ^ftum^pi^^ U ! MJBkoqj^j0»i|mr^^ - 
Mfi^mt atttrtttitomttj av^ Be«nrnomotr ttiiay rotfattttio ttt4iia. liskmiHtolbo^t^r^ tmttttr ma^Tr tt.ttttil» ai^ 
aiiir 
5maa.fifttlliiio(| iiiiA e^pmfe^fiia^ttlyuy figttfPtttataliio ttig iQj itaaxr> i mttOBfiigaiifM iag e tettuni^ niomtifimrtti e 

iia tuujutir: 

rggdttmtrbitott^ 
bifeirogfftttitttttt 
eriotiflaoecttt t tttttmigyi timtliai. i » d jgttoe ^amta^ibtii 

^^. titfiiitr^.. 

tttimiliitemirp i 

nomia^iflyttotttmmtd 

a0attiwo:y aiuliq( 

uino 0Qtti^iimirj4M' (?/;i 

trqcfide<Pffliomm?tifl|{ ^ aoromtmp tonig meiafintftmtft 
timg,»rflmig^irflpf^ii> jutmuliBiiit4aittC rl- (Vi lffi»mtap''Jtt. 

1Mlgaitfliii.q mA umt^uutmtttiltirgtid^ 
OmfiijpBrfrc^ua^t.iattiifl (^i 


■J-'. 


r wrtmHgeoiimmttepg ; pO|mto>^ cromitittttftig r rmmtP mpmDa.^uff c^ adiiaagatmtiomnmtmi. te^iMQIIISi^Omt^ 0ii0tatemtmmr, tmomBmmm^m 
muuomtosmns g^ma^: 
oitas iflt mmtrcgmi^fia i 
iiaimmi?t^i;^mift tomteiimimt :njmtu \e B*/ ! lerOrtmalitoirmimmit: 
oilto mmiirfofttmtaOt r 
ImuUtmio mav(s.fiwm ^ 
liDamgtt^umat^ 'j 

imteiiommdoyopig^flr^ ^/ /"' itmit:raiitgermti6te6 ^ 
tmtegrg^laiitettftiibaii/ 

t milll4llttS><6 >EOmtt^ 

t^roittiset? iaitgt>flip4itiii '' 

qamm^^tiiyeet?tfltgfa4 
itiai6t.i|m4^(fo.DnlltMjite 

tttfl mitmts m.amtttr ettte 
fltowatmititmfeali)^ ^v* |li ^l(nfa^miimaMingt > 

tag/Qiitifejcpltomafir 
B^\»j iiUfai^^iteitt^iJS fiftmi g mi<tED^ tnamo riftiyfl^ rfb ftma magto tttfofam laj> y^t ti&ngatfltott|itiiflio tami(^ntg teii&0 mim oitaiitmitng^ 
fldtiatiJ ^tipamco tttiimiJtigtemlotiaiifaai 
pCgpeanmi(a836>iirirtm 

-^■'11. A. /'- :^ ' ^ -. f - / nt ftm)Oio figmtin.ihtit6i t mmi^mitotatttem^i pmm^cnfemiMtp tiutmistomiBadblQt mapopnliio^nanoai 

homtmaiptefihtfl 
fiibntofamtHtC^ttiiltttiitdit ttatiaarinamKtetoaml^ tmttonotolmimmajitai ^ tb Utttottemittmg;f^i»lp ^ 
ttmBtttQicaj^uitfeaittisl hii/ memtmmtofiapieo 
ntfiiatftntpa? tniliits mtttatt ^ manfiotteytttitttey >anai mittn.tittfiitttiit ttitt?p ia.ttti &^ tto obtoa/fimmttii^tmimr 
fttomattofiaiiam ttigjj^ teM^^m^^ittot^ tttefimtehafltoriragfift f i»mittmgitriifctttiaip laa^ at tf m i iajrgll^^pftgu 


v«. P ttmemttmtimifiiiUiimm 
fttmitfs.i^ftt^rtltQttiiiai^ 
(fiytyij^teogiamottiitio 
etgmt iammtsgowme : ttiimimiioatograireiiitu 
Stitdimo aiitgti(mteo m mitems cfttrajoft oiao mbamratii^nbt^iyife: ^^iBiOimi lfe 

flu^ttlmlilemliiitrA^ l • V .^ 1 
m matft 
teim auu. oCiimiiatito tftoOfet tefli 
lmti^mifctitDi<ti;limo6is 

mettta^atiariae c-. flami 

ina.iifttjtmr|imr a^ttm 

g^uit& liifaamUitditiamm fimiiia^iriiid^m 
pm anitepiiitmi» fai f / 
miittOaMiBpfllitaJtaJ cJ miiitftttyii?eg?:pjl^e(g> 
OStimtmitemtmmmttt^: 
tttiitt ai^ifftittitiitmest t^ tltiiumitemfa 
tmrqim^mgmiytpi t 
tiieg^mtS^t^iimiliif moamte /'■^ * f V4\\\4%\%\U\\: te^aEemimtiieatottiigr ittitmminiipttmlmitt 
ttiattottimteetu0.<gr^ 
atmtco ratmaitaiftamt^ letaims] otimimtiigflttmiteiH^ fSttmttt: loiUbaacmo C:tiitffitto.tteieOttciic 
tietolmtriwrattaitt 


(ift&emoitg 
cD ^R e ^tftadfe a?fliiU 

i nttitepiottctmtitEgegapE 

a?(aiia.tomtaliOttmi ta? o^iutt al otiQo tiE0co 
gjg^j pnte fitmga.>:&e(i [e. 
>me(|?Ditfeflo damuotmismagio: iiQmiiiel ei$-<grmiitatg q» iitteift 
l< mttiii:6r:^tereraecmg a 
tetim^emerteymm.iia r 
mmtUenemtstimiiaa^ 01 
miiQi^rttrtte^ttmtms 
eil.<imumtitaa 
OUftmmgmuatitmiitt. 
<gteagflima^(lii5mtm# c tttttnettl^ 

(iataturlmotamr erfii ^ jpmuamtime: 
ttiamaitmm t^pfettn ttimm^ . p6f> <^cgtttti 
(ymtmo>1ttfla mii> 4biti/ mittui^ er &tm t^<Cff fcj^iatittiio omamattStttj 
iBttatiit^ct ltttiti^ 
ate(uti{t.p9(t()0 
({iOit^lnisnj?: ^) ;^'^% ^. '<tm-'^\ 


\-> \ M &■ Q '€i <^ ttccd ittou^fol^iwtmttan f r o»ai>:imofitaitirtfofl ^~ ■^m m mtaut.ictTiitirotm^ . /" v mm alofliimtiitijHBooiii .p3.<feui-iiaiwrai!ulao 
n itttoli»Ui^.mmjplii<^ iittiiui6,titiafliiairitt Oteioit.^uoti^ammii ft/ tr-titOtmtiiai»tl|wlfii r. yttomteteitottfidatm vM^^w^^Mmm tejjgt flgmittabimn ^Holto \ OtiimMigliig lunah.obftmaiuiiieyu rtfijms:|]gQ.fainilieiiie. iitotfa.ttobiumeaiiat ^^-r"> 0'f 
neiUo miimr.horlimif ; 
mqti4mr.^et^ . 

' r^ (Qimdim. G^ 
onaimirm^iie imigmilmahtftimip 
tt<>3toeiimt.^aimie fti^aeamiaiiminera imas era.Cii imK4gflt 
gHamttifflobiiiiE 
ttrmfaiiri^irDongi 

^rftomtoiefttrmmigo. 

S)miroiiit^mottermff nm.<aiia(rmoimmo: cr eiy nimimioa^r mOy ( jmrrertionmof i] nomfaatt* 
:timiiai£r J^naatriflp:timg 
craittemo.^tmr miumsamflo toomiOtiiiig:eriit& HimBaOnmtig.<gor 
tOmoaimimOiterefle 
Oiieofatotio.i^emint 
wsnnanroffignfio nent: 

7 — r 
I noaami^ni rimtia 
erota^ipflittm». i6.ia« ttrqtflDdtaiirtetltomiteitj^ tiw>t) ^^tttttmtiteimiaiita D ienemni|ttti>flfatteeaoia iirmm^mmjpwirim 
temrnmtl^ tit omib 
ftft tttaimio iiofinen|bg | 
fimtteiminifitoo^Ti 
tayttimma.inttrtmla. i Mca[tittftittabtttir>i& >^ta» nOmte.ntnettflitante. nt an^nfliio.titmagio \ _j> ; tttmnmte.iitcaimom bf. >ttett ^gfmtiug;a[mmio > 
>tiiabttairt:abtimtti 
j!altttltinit^pi^^ bttbfiiOqiniiiittaisesmetJ 
taefiiqjg timlime ttmis (p e y tatotaeg>1&.aEugtiiebbqa ttirmetriantiiDtiittaintig erattetbo afiro A.guapiilif 
fiiio obmnteabirttbtarfiib Q' bmittis eitte {mibi»:oJ§m 
10 iitii&ktbtrietuniaoeuio 
^ttwtebti? animoiettoc n ir 
ttoI^Jttafftotiolamrm 
otfttt.attigDtiJOgatttottiag f^ 
ittttitihitjsajitittacrigittott b 
tnetUnaitoiV >a& >imr alaii 
jm o ttttttfeortomttnth aat^ 
tniottbtaiftjt^Bil i^b imiiijfl,^oii^ neimiir iioino .^ ntiil 
fcpiiOtroeoi etti^ mimrafliip fi reiloratoi; 
litfamtgflttt 


ttmoir ifet fta a flriio fiito iiii^teie nraiftDbiatt netn 
ottfife ttiiomtji^tttttaak 
yombttttettetttttiftS oflfat 
teoabiaiitbamprtgmiL i5 / «^ 
Oit(g^i>palibnt6titttto titg 
mafrtttuaite tctoflttt ilwfilifnm ^ 
uuldtbiJSl^ 


ott0tttrtinaamiRi6i^i^ttt ^fi>aaittir>tb»io<ilpir 

gmttegiftitiD^Mmtrnoittg 

itteg>^*^ttttoiaittlrtttetigii omtdtiitttegjgtflfitmtttta eg|g 

btttoitbtte.lSACriii^mm ■^bnfl iai atfaeftiqgal>iinmtdwtg<M : 

| fgiar:3DtMflis tttaaia?, 
iftnfeiitteftBgaaiiiittt! 
ifflattirtamttrdi tpaMO.. 
^c&tdtutafl^ / 
ttftiQiM^emiTx-fti^m 
t^tCOmmmitfBtffl Aji 

rttetoatoiattttiom ^ib 
Otmetttf» .^ateCahai tf : 
(iPOiiiil<ftmmt^.^ itgt 

mttmAaM^^aa» 

(bltOmtco.^iitl^ofltOttit ! m ei o 
„ -iimftiaiiitiia 

/ itomterpiilm " 
4< Wmowtn)«Bti>gt.i 
ft^^tfilitioa tS^ miitiwftiioius:etmeai t m 
4t t>attt<ti>ffj^i^iamii» 
imnlitalnottbt ttiia « 
> i pemttoattot^ iaabtofatt 
p^^gMttietooeUio.^ lapiMifi^jpBjioii^ P.H .\!) 
IfiinaiioimaiCi 
nnoiatmio^^O^ 

iilam nflttenoneiamaiiiiinj «^ISSt^aM^milw^ til^i9iemimr^r<£if. rr V X'! ' V- ^, 


& 


r 4 


■^ Mmiiiitolmaolifltaaii i 


mmm HBa ^* c^ \ \ tt\ n tt t Mm tttAumn iji)iir;Mii: ■9- ►iiMttrftro) tfieti:<D mfalmt/ircoi UMtl8lt(j^ 
ttKm<(fttitdialita4|iii^ j jttmfimjrottas £attVl -- Q tea aiiaiii>tivti3iihiiAfe£^ tHieate cottlbtoflfe uft. 


' loattiB fititt.6Miti6 n tieoti: ^ 
|tafia?ttttait.rtootttgDtirtlit^ 

uttrtttnim 4iq?0gi|.itfitu^tBqp tttiiitt^ftftrtrttt^ OttMMigQttetmimiiai . 
f^asattigftg:titfitt> <M^ 
ItttttifltottiSiilif iiiiniig 
ftiliat^ptiflplllltlitr a ^afBhfflhttir.^ 

qfeaittlblanott^irijpttgp^ 

^^tgtitiiftaiditiaB i »1 ftlioslialiatrriummlfe 
i amimnfmtsca>«<fetiii ftota&iliammLtifMMA 


. ia>matttOi>tmCDn| Mitift? 


<giiettitanamt»- 

i ftottaiHitna mtt 
^utfi^lurftSoltSiS -^ ttotiOtttuto 
♦<fetttt^ r-fTTTr omair.tfl& noo 

' ilMrOiitoOmtritto.imug tittttlitittuie>\i,>|iaitiayiti 
it([miigioitei^l|4tittitftQia 

iittttrtbMQi 
mottBQmvM 
? iiftttatu^ 
haiitiattttti m jltt.S< 

ttiOfii)^ 
itt atttitatijitejgoffli ttt 
atiatnopttitfitv^tioei 
UtttattfiL^klLfitt. 

JUipi^ttmia^ I 

ttiaiggtti iHi<^i)ljtf^tl^ 
t iadtftrirtigottAttittr it^ 

(i ttiitttiiuo ttia^mi.att^ 

tttMttlttrttOttdOttt&lir 

"—^' itt ittftri 
liiiittr mttiosT i^mtimo 
! i8o .jSo tttiottij» dttt il 
lifltr^jfttttai itgftttilttii U 
(^^ ttiiitttttoo);4»ititttm ^ 
niiir ^ tttitnttiiiieio 
!iliiatti)tttitt#ttiiltOi^ 
ngptt^etigo tmmimttt 

ittiiitgm&iffltucOiflri^ 
Utttmmtimmttttf .^b matiatt tttt^^tttw tgii 
ttitttoiiigi twtentit fttr/ 

attt€i»ttnig|ttC*ia:^Ou o Q tmatftrttgoottttoo 
cttttiinfftrnttia^tttttttttt mttittriryp tfipU mo 

qi tamg ttotHttiir.^rM 

mtptm^fiti^t^fflOUitr 

ttiutolitts.ai^tttgttr 

Ifiqiattmiiirfitt 
tomdjmttttitmtrao 

dittrad^g^i^^ 

m imttto|ttiii» :ttr 
Omttir titt^^ocat ttmi Oijgtttrtmititatiomiit; 
i|^mlOirtttrtji ttlOri&r 
mt iim mo:0i(t i oiiOira ptiitmiiio.^ittmiott? (r gotmmptmm tim 
Ottotmttvcoptittid^lay 
i iimtoulqccKmj^ 
oUmmo4^ite 
iMoiltttmatUii 
|mtirigo tiottiltealtuOtjr 
tmaaottl|»iittttgtiit 
gmtii reiorttritimM i 
tttobittlqitto attipitor 
^tttt?ftiittttO aroUitp 
bo miormuttmoteilr 
itiiiiotiirfotttiiatgrq 
paiii»oumin».cro figttroo^farmrfii^.oi 
aaiaiir.a^iimt)irfttttr ^tittarqitttimtimts rflb wttitmOi ^tfXc j 
Oatrtijtt^nttialii 

lObyfeflilg ttOttttiiitt^ qig 
fii4it_ oaqttma^tt f^ 
^ter tii (Uo jcr tittma >» toiftii|0^>S^fii. 
V f^/ V.;*^ *t*«lfxv**^ Di 
^uf 
iS 
M ■ 


f 


H 
m| 
i^^fflHL'*''' 
MM 
■^'^^^ " 
/ ^l 


ttmttcUiitetnA^ ttT^ cot 
#ttoXiiiiDO^a^d^^^ 
itodtdntdln^ 
i$:tit&;£itia 
^tton^uni^^^ I r; 1 1 1 y « Itnmtei >aUms>1itttDtr? 

inttitett etottfle 
to^attjctUtiittl 
te6n/ tiit^iMiptorOimtii iia fti^ 
"" eti0tau$ttteiid 
luiu^iioitgralai^ ^'0(mtpmiew: 
i)titi^ti|tt4tiojgp^::^ 
itmr.ad tmtj&imttnti/^ 
tmiysattddise^ 


iwxm tttiitm :<gifC timtu>iti0 Qj 
nr & XXX ,♦/' It 
oim jorfotttirmiio 
akatS I i! Hf- cy n Kr ey e; mpiitmivdtlwiraitiag 

ifli^ a^eQit4t<itvteDr<a> 

(hi mt|fiit4iittaiiiiii» fa^ 

iimittfigr tii^amptmsj 

OtttiliiitOittetioifttfiii^ 

ettiatnttttitimuiiom:^! 

botito.^igiiaiii»fttiu|t 

tjfttufamio oltOigti% 

aiitttMmtmtm^^im 

cntits.iaioptirqif(tyA 

i itliiiiti^ftati imtiittiDti^ 

i!tttrtaiiiotiitttt|tfg6ri| 

iot^rtuiinmattiiuio^ 

jtp^itiiegmitfliWagL^ 
ifll dh i T troiflniXttiitw 

W ttil-<gtoftttiim ia# 

fiteMMrtiuuaOiaute 

th.0liaiftftt;»re^^ 

etttiimtttaiitltetttg^6^ 
tiu^tattoUStuirma Mti;af 
ttmecr olgtC^afltipCflnn K 
ll^ ^4E ufi tttttti0tfi<fftiig iHtiw 
jautemitati^wiemoafiji 
yetep aterftoilflmtgttfli is 

jll^ftttia|g4UU^^^ 

^^ttt)t0%umuitois^mi^ 
ft uoiitaio nt$ l 

mmeg^ine 

ii|tftt.^Jlon^a(4lit 

^mmuateiitotiig meg^ 

'.^ ^nmtiier ^mudtjeo irnocte et; 
tumM tttflpimugnmfatv^ , 
^attjg tttfigb aliuaoiati o 
^lttte (immtm fe pi& 
ttfl^(iiu mtecttt etitUieSfliteo$> 
l&.^tecCamaiurufeertMtti 
fa m^fimrytJtt^trlpetmie mttr 
crttOttfig?(Dnflifi.i&.<BB[o# 
fitmumnto ecttonttomooti ^ 
ptobjitg|tontiii geraJbiem O 
plebto.C<8ntie quiuM^ 
rnteaitjmtailnit^melo^o^ 
ila litioetftnoumirmpu ty.^> 
[^p emutr maitb eeipia tieg 
tttfiiqmifeitteOiutftcttttrlUn mfitittemaimairfitpyuefl ? 
t tteCttttfiaiitr(ittmttiU^tl[& 
bteiemeletttttoeraamtilme , 
tttttamttgtittUuamttttttg^^ - 
<fem;titttette Ottmlaulmeeg 
t tttiitegfigfimmtaflrtitttamtt? 
fimte eiL^ JUttttiimadtr^t^ 
iaBmm iiotimittmeramttt iia 
| lwttn?ag(ttttfluigmio^;l^o Hmttaitetirnttefittrottt . 
it^l^fli.mflio dtun tt 
tiirrtlitir^:m4fltfl? > 
.,^Dttt ttfe (nftitmlto (iuo. 
h ^tttiB omaypfl^ bidmm t 
"^^'*iafler.etfltoioitoi& .•♦^ y JSflitmjjDgmifimrpwt 
^tBjiusttsn&ttfimio;M 
CMJUfejttflttmmp timt 

m(3^miotgqmOtoim: 

caplta$ret flmfitiirftQ^ 

rmEytt^RtttDiotmi^ 

^om^SflWB^tflimttati^ 

%o&m^ttfab?.^fMe 

itttmtiiii tofetia7ut| pplS. 

aiaitiattt tomb (Hitomo 
tjeato(l:am(ttt aot^ 
imimr ftatetoatatBflt il 
mtffcttttpierioatttrtli 
Otr flit Ermputtyfiitote 

flmttmm. igumttoatft i 

OtfefflSt:tnOtflt^ 

Oitmtcs.^HtttOjperDm o 

tiee/idotttttetiltfltiAiu g^^ 

tttiittmttiititto:grtetti 

yaittitOtto jSamomng 

iilfe:attrtnto.aatbttmliftt^ 

I ri ho limt mtttiert^i&p iio 

tiOtttgrOpam c(t tii tttt. 
^^antfeittyBryaiiff giha. 

iSffliMbtMrnttai^m^ 
t tott(Smtmia liebtiig.^mtt/ tmo euittt tier 
itoemflnptt o 
raO(^ iieltettOtltttefta t.3trtuttt 
h m nttOtmtilitoremtattffe 
hi^ttttom ttimito.om^ / 19^ ilmttrttrtrmifi^mmr;^ ttqtfherfiatttttteroottgi ei? 


? ■._> :) 


fTJ fr^ m^^ ■ -^-^v,*^.. -««^««■^te 
II »1 -_ 
^Bmcabtttumtf tediio teamoiitDiatoiruaiae 
fiaiioiliadptmpis 
totiltirmtiios.agft 
a^ mtaittece: gtao uo fmit(ipflfftircfl?triltb:i?r 
OTaoi 

IVf^l iiiBmmtmteiiviarinii ai:ggma)s.aarmiitet||ii^ 
tctptopimtimmtg^al watett^^iimaameoie 
apuitajb ilfiitOimttts. ^iiimBfmmiiisnlitig 
aHuiJKai 
tlw)pii0 mtdvwyttBt '♦/ apiibtefaaoiataia ami. diflwtilis mas.^ft to miii?&ifinimi^ltaira>ii i ttttiiiiiaiiBaftrerpAm 
li imiitrjtt(aia.l?^eaiu pt? 
fatte: (nfotmHetmtami 
DttattriiittiiCtnrtfefiiig. 
igtcttimteiniB Dirrti.^ 
mmdtmtm&iatdmaii 
tttiB mth m emiftimHift 
tft.<Bra)mnBmttt4toe: I V I ) i V ttiigtataime. ^ Mdom egp fimtOiie ■ 
:ar lyrEJjpimS atr.<ftiit 
attmgirmeqgmaitiggt 
ampOie: mrmetmtet ^ 
^ mssiiilOlQS^ tiaiim fatflftrhoiiiaaife<ie(jpff amgnomtii tafoy Brqttg 
fiittts hottilj^tmttairiati 
iiilmiret:aitattiSttOii[ 
tms aiitgttitea:0ttiaa ^^Uapttretia)tttebite:tioe &iOtt:atOim>iattiyo eg o 
fittit taHbtf^Jbt mmt^ 
timfit.45maifflteattr^ 
ei ^^aaciiaiafeiiaitem ^ bmcODararmfflr:tttt r (» Oifiiimito fltt6 er aifc 
eflt^a»pttOiiietl^€ri 
ettomittemr^imiaoegir er QgOa^inio OmS.^ttitte: 
noroittmo^^irefl^ait ernoroii 
lattgiiio ttmttitt)tttteflfe tttetttt rimtyio mtatioi 
efltoitimtriittetttifltott? pggfmm.^tto attr ttoftir: ttOtt^aaiaitt.ai mttoto tt 
iiorgettitttt(ttrttt tto.ttl ^ 
ttt 0tem i Bil.agiHii0 W 
temitoinMttOttimtttt ttotmto:crittaittttoj tmtolmitu^ifirotari 
iilo^tiiisiio^i mflettimtmttietitti 
ttOdr^atimtmefteig- 
iaecatitatttoaaojmttar 
W ifcapgenmrottiftgoagift^ 
#oflqiSaii^te&spa9: iM «tttgatytomtt^ 
-ilrQiott ttiio attj^tmito : 
^tliKj€r&oities Ctmt / 
tete^fitetmriittrego 
iit2qitftCcmtteli^toi3or 
flRiii o.^ttttett^OtmtiOt ^ 
Qtt^m tiar ttoctea tttgigp 
gallits miiier.ter ttteite 
q atiis:^fl[ltiiefltK.< r 
aattt (I qpomtrrir mr i 
tttt^it teatttgtettrgaltf^ 
ji>tttitu m?eroiifto oai» 
yttlt Oiyeetftj^atfcttiett ilr 

it fe cgtnto itt^tttnEQtt r 

OttimrflittiCmtattt: erl Oi rirOtia|iiilioltit 6.^e 
iB eftirrt o ttertta tamit 
tttre roiettUiftaBigm ^ 
nat o erotto ottofiitte^ 
ttOetrcepirmtttrUlaa; oiis. ttt efliisetK.^jtfcatti 
^jtflisefl^atifluiim^tttte! 
aO moi^^itfliiteoghir f^ 
a^ttiflaatemeegvitrjpio 

^ieflii sytailBiitt.r^aO it 

iit faaetitflt aiit 4)gtai ts 

aiOtt!igJi% t|atartfi^poC^ 

fiOatefl ^ttaitOMtamei 

tai trtige:i?ecttptmitg ttg 

fimre^ttotorftofiatf 

ttuift ttettitaO Otftipasr ceittail.^igaateett^tatrr iit tt oitiitttm s mtctti pt a 

tto iiettu ^ pite c|tt iteit 

psmmpmsr mm amf iit 

fiettta^rltenlfitaatiiitr 

l eroiattitOuett s.^gitttr 

jfittOttptttyiirmiijrttSf 
I ttetttltOtiBmaiiMat tto 

!tiiittasm a.ieriiaitriteg : 

e^tttttetttteos flmmfas. 

^atttcttgjiaatatggta iiatugt iibctis tiitsrtt^ abtttvi^ oiatttr terao at itmtamttmeotrg itettttao ottSpBiis fitosr 
etOiin^m^.^omtitri^^ 
et ttMtttefi(tte>CT^aipto ottttmatia^hoiylerffl^ tioimsiimmtrtttiatttis 

5 amtimr.^ttityttereat tg 

aatceatpmttaT tiaftirrif 

[metta ttr^tittrijii&iO 

att<ttte;air ttaas tttiits 

OeOttOttttiitttetttrreecil 

imtttrtettttttcitttm aOii^ 
a?flahti?.tiiifl£aigamr 

POiifaieetotgerfitttioiite aioiitttt.<emtatiigtmou MfiuteOitaiisi er mettiteosOamtte tttes 
<CtOttrtttttO.!§»irttg^ iOifims.<^imtialm^^ 

!ffiisfltemri#efttmete 

aor ir#ettt 
Cttiit.^ipttm tttitj 
tettsaoaftttOira aiie 
mtfesttttali^ttt^ lmtiOt.^oficmar^tf&eir. i ; ". I fr' 


.V t ' ?. '4! ^a ft 

■i 
lutttiil UWmCM 
!ei(tmm»mkmi 9mit 
ttmmmi^mmmM' 
mitntM(atmm»m 
1)90 tmftxmtamtim 

oladtillUtltctjmuii^ 
mtiip^mpmiajoa^' 
tttmrmttpttimttgmwi 
aMxi.m6j^mM^ 

ti^.<^ttttmrdai 
tttil:mtooutmi^#( 
tttmti{t daas iftti( 
:gidDtojpititt#. 
flttiaJtd^igtai; 
l^ri^AarintdiuttoDOi 
MiimaiRattoiButtiegtio 
;ttesattqtt<ttt?/<^ttottC 
epgoyttylrtitlmr faip 
'"d^tiiA* 
ftiegtJtt^^t Il|ft<iimrtom i 
;tl^ttti<it«ii4i!iQrr '^ 
'**-*ttmwiiftidm !-. '/• Otig (tfiUbmtomphmf 

titemtotmtjito 
iiOCTto rttitottmemm ^ 
tHtoj^ogmttftomm 
6uiaea>rttr#ini|iifif 

tur^y^itttr^pltfi^ 
Cuitiel|iiffitm0ttttt(8 

i^djuto !•"■ 
i mttao mi^i iiftatnmtt 
mmnamnottgr tm^OP it 
oettfattoMoomttmnpfl, V i I f ^ 1 : 1 1 mtttaiotngp ^rttto ma 

ttittmyfiatiiofaotttottr. 

<ft!tttpcaitoittno>ftte 

!t>atonttmmigttOtttt 

j tttftfflfatm t4aiitt<t|Jt8 

|4iig(aitt<ota-iPotttite 

mitaugmtmbifefaug 

«amtotitgcommtlftt tr 

ittgmmittontttaiiamt i 

^ itottfamismitr : tS^ 

nt tttlttfaiatriiioamflii :^ 

I fam^^tttaSmeattitttt 

t tmimttgoiiofaataf r 

Ita » tet)bycmmi^teiaif 
jiaoait mitflmeiettm ^ 
VlJi%ftttfi!£[iftmim^ 
oeiSvlc^SMto^far^ i>tL I^MDi atctiB^ l4<)[eaQite Ml 
lOtto ieperinmtu miiritthi 
mo ttobto-ameB jc p& 

mittooiuilMti^i. 
iat^Myignpsnt? 
dtm uoDiorainmotD 
maiii 
attCTtotttwmts 

ieurumimi^muit^ 
«It^^^neiimnaiofaitt ; iDigrCaOttmfammtai 

fliaotmto^eialiiiwma" 

ita!.<tmtDaOtineeflmt^ 

te^tto.<0aenttbattOtr 

tt e Diafaliemtg.<^nri> 

ttbDto ttttemc:i3ltiiitnC 

DDttftmtoDtmiauilttie 

tft mottto.^lftiyymetut 

tt tfaitemmtsrq;a>te|inif 

e gtwt(etia;.:<UMamgmi 

maemfemtaemBttt^ 

bmmi$.iaioiiftetmtto 

D tot&romoeainnttei ir mait.i9(mtoti<rortag Darfartomattlo.4atac ^ «flatiaoetlmtaattiina Dt<ttto.<iSrotcgtWitaaip 

KDttaOJItllfel onaitto 
cra nttDt.<iteftteeiatfg 

tWiit^atttt0.tftiiaMm naBmtttammmiimai 
onianonttomateiioro t nent.<ft!infl!|ittmiitm. 
attelOmntantOalmtt : ttiDttmiiciittM; 
tttertllt8e8.^amtttia /■ ttiifhttttAmamftflii itt 
( puais caiiiaiut.<fetm ii atiftittmt.uiiugq|m tosmuttrmrmen^g jgA^ auumtoiamfwiletftiu 

Qicspuultdliaflis ttf tttr ^qptflUsft^ >flmigPi 
amair.4iadiiediiig^b - CDiiflliiimuiim&ouiS utmittOiittmtecr.afitt umituaaouimtbmttt : ctiftai(iim&mim[o ttii4 

tomiBOu^imurmQSttt tegQiurtltmftiduiq pl fattiiatii0ri3ftttmiitm uaDiiituo.twmti laawmittosi miuipi CEismtmiptottoeflagr dit3Utttip »aiiigfi| faittftmLtt Ottiottte 61 

tgflg^ gmaiiitttaaSi 
auittemflti:.^iiafti 

mut.a&uioaiitttt^f^^ ttUWB>ifty mimig alnms.iai^ ttiDte tmttraat|Ptta 
Ott»u5l^.iSliirtnttiig| 
g»Utfl»batt^Qa.mmff 
UittiBCflr.aDff2MlO 

imtormimiSriyiiig 
a ^fl^iiiuwtottittt 
c^ ,^ L 18 a /f. 

L ■« l'Tf-' 'H y i. ._ 

■i 


»,. m ^ 

I li^ imayOT^miaal4»optf iio]Mufimm$ cftdgcr tne 
ailii tttmaitiUioeeftaffl r 
titttirtt qo OtililcOy» 
^iigailjtimaitm^ 

tttfrirftimitttflwiii^a^ 

gtw itflffltttUiayiP tttittniifttOiftiyyoat 
ttwtawtiifftttittrir [011% 
tm oitaiiitttrpiia» 

tiPB4tfM!il4littOJ^ 

a mtCiimirai fommtiraii mt iiiidttttiiliiffOii?.^iarOmt 

mi|iriatus4^iiaiidtt Hiiaitiaaotia<ig»Omfe oiraaftiiliimttmliii^: 
imtiriiiimtmirytgte ii 4immmr4attrbiga^ 
tatammttiottitimaiw 

ipntitteiiimttiljiifttm^ 
ftmmTmiftioliifflVift^ ^ ^ali0baranfgtiittiiit£ 
tttttimtttfifltifrijtii D anirtia im nitfjCg 
flatt sm gotjg tottt m^t^ 
tamtioiits termDgiu att 
■ttftttqtiiOmitirjqS^cS^ 
Ittrmtmr ' ttatitinffaital.^cmm attt gmi niiotatitiiialt : iitiflraOttlitmmioOt 
fleiio4%miutuit:«jittm taiwmitiiamnioDiemr 

tStCUmmrttitH^ttiifrfml lantititiiBaittgtamtoti 

l crftnioimyfiiafinftp) 

ntmontrimmittiatta 

oaiuitfmtmoinmttt:^ 

^tUtomiftatttgpiiOesratt 

mio.€ttiattttitmottoiii$ 

ir &imtitt0 otttitmf JtrU 

tttiimmtt:feaimtmu 

^mtmis^iHimis^^ 

tttmtrfimaiitrritftta^ 

ommrnft^mftottttt tgfliimmiitj(t»tton<ffi ^ mt €mtiflggMitr.jutfl^ 
"* ^ - ^titaitfe qttiamgtttlpofttwtUi ft 
ittamtmttmlmoflmr^ 

mamamtsmtmm 
iattt6.<&itgmam^itiiii! auntettttomwis: 

tttrimrBtsiiwtemi 
giitemtswnwciti» 
tljqcoantt<&.mda»ttjf i Oipfiitos mgs.limc&t ^JBiLmmtigmtiifiCT^ 

dllMUn^^^ti^ 
iftpiiutijnttgiiiffltwffl 

jfidMirfi^jtlfltomtiMm^ 
iiidtoifcfli iac:<ia-rieteiw8> 

!ftm4<>aihtil^iiiip iriij> 

mmfiuifcmi>iitaiiA<: 

tamaittipita Bap tamit itutouastBqatettttite 
( gtmofla^a faittitajbt 
Oittts.utmmfi^tRmiif., 
^iamtittiiittsftsiiwsfufl t 
4ttmt» iBmm jflmio j 
ia >ii<wqaimia?at»m m 
tmimtfam mlHoyttmrl 
( twttttttsflttmiiaii 
cDiniKam nrrtljwwii gft>ttttspoOiiog(Upt HttcittttSMcrmtenMim: 
mi>tttottS4camtiOttig ^ ~- • ~ — mOBCtttattttsnfgarm «BCtltft 

tfiitlitit Oumtts-Thte^tBciE 
<a-mittmttsmrtZ: fimus^^utiOm^ 
atttttentmp ittmitt.dftr P^^I^^TffffWffi mtf 
PttttMttttMiaMiitetttti nMfTTiLnnii iicOttiaMtittmtttixmt^ 

laitt^:! * ••>Min«; jmt mwitlioiimy tittlt^ 
iBlttj^nw^OO^ifil)^: 

BatiwQ^mttiaiiBBrttq, i ilia^:ooltaimlttanei<ttf 
<ftiMcmtttfttttttgiuifer 
imm ftBtmiwilj(ftmm 
( piflaaiai:ttote| tltttm^ ^JuttCttmiftrtOitntm fla 
Oiio utttoitcs :1iiiitis aft c 
ttis>ctittttis A.mtiaa&T 
iamfttttt«aiSfaLa|ih> ^ 

matetttttimmiotimtt B 
cai)ttaQiatt?Oiifli«yg^ 

lOtttttantttttmp igtett 
ttttttoOtto tniio tcttiOia tt^ 
^amattttitttt ittu-fitftii? 
tttCt:atonlgOi>mim«M 

myBtcct Bttitomsfam ;/ 

iOwfeaitiS ttcscittm Ois 

ttfin«^Ot^g,)Uios 
6il|tt>s ftgt:iitftttitt >tt 

•|Dlgl>falltgfa<g^tlBC 

i im^fffaeamOttrntttitle 
amcrttggOttttttstLtfiw t^ 

^itmteo^liittpttimifc 
m^ftmttc^unttfjp tta 
iUttto tetfitm/llOi^fl g 

jrlattott(oc)utmt^ixt 
tt atrilCDrmi piOttiahMniL — i !6' 0, a: i KP'^ x^ t 


s fal^(ltt»fitt^WW 

tcrpC:ttfi[|^ttiiicomii 
(CecitmtKpatttiio V «:#' 
datttattttitfs ttocttttag f 
ttaotmt03^^tielt^w 
ttuiiatetliam^Dgettf^ 
S^euBttmtBriaiST ttt tjtttti tttatnttttttitie; <aiM(gatttgtHtti (ratiOietttttDiiaiata^i 
lyattvttocatiite^ifocDttt 
tittoctttmisitttttsirgi^ / amptam^ngmtm tjUmMm^ttmmOiit MmenxOmmMmut tfOjm^inixttiteaxaKi 
bitm.<&tmiAtiuajat ntotiittwfttftnmittcfl. HfeawgtttcgdawMW tUMgfitagwatmiflto^ l 41 fltmttitrqmita,^Nae iKlttttti^iitmiPgdtto^ oiiflg pt itfstafatttitto tt%tattCf.<fet«)RMttO mtftetpatefttfli^Otttiu p ittotttttttmtaaiiam 
jCdttititd 

Qtttittmt 

ifeqpttttiwtettto 
tioiDfltqalitimiioiieitl? 
itmiriarift fatmgiltti 
tacmtftftffMinifnitii; 
mttHis«<Cwmnoauii^ <CQmig<oa^<iiflioot mteotlfttMtttbtttKmo m ttiitis mKfidmti^r mmimiriia»rotaatitg> 

^l ^ggrflimotttttattfle; 

<gMitfamgtt>nmtftii i^i mttttedtott^titiefiaa t 
tttmttetifttta^iti^tot !tp^aiiliei^{9iatttm , 

flttttttOQttiia(ieoiiifo^_ c 
I tisrtn^ao^ttr itmmot 
pflitttbottttgfittgmtu 
^ttOeanp mflootn G^ m 
matmanama^ttttote ntmana laiobucio mattctittttamrfim» m 

m tmmgtmttto <t:ttmr tfl Wm iflpttitnmctiftitimtttg 
-«*^<»-,^^-.«*» — mttt^ggOtimtrpttOtfiuf 

vpramamtto^ecit 
ttotttS&mtio »i^ttm)^ 
pitC|ie>a ttimtopi>i atuo. 
^feaOmomttDOtait tt 
I mfloOtttfimnfritio ; «Oiftt»<ggamffiroft ift 
iflitirtimtpi|titighottt o 
Otttcoahmamiathtai io 
tttttteioO!iihfom<t:# OtfnmiliiMrattlfliJ^ attt flitaoiiMatilttejp^ iiieflapitotB>t.ltft|n >^ iamotttflStiiOOtmijK^ ijEpaowPBM M PWoOa p i i 

titOltitefflftrtiitftiHii 

ttttiito a-t<ft 
ttti JmWJ f' fif#imtlo tiyittxicaaictojmattti tlll4tl ^ ^ <iuufatoitr1)mtt^^ 

^ atfrfinottyDi<0?it)u-m 

te«a?^ttia3ftco^ 
IjititioMeoj^ 
tmttiygtoii: 
^ ^ itfitpiiigftt tiirr 

ttittfte.triUwaai^^ 

attJ ttrv i aeivftia n nm m 

|ttia6ta^ritii$|ittte^ 

XtttJS ioa s MtonftfCtom 

jjKO fhtife I ahia pato mfe 
untMiiu^&Mi taitiBamt^ mmmmMsxm *n^ift tta^ftptuifti^t^ 
au " iin II! a«tlttip<8filW<Mfl.ttl ^t^mtttcormnttte 
inttitinittiimg,^t^^l 

wattttolai itttmt mm 
JttfloOtOtto>(Defar'y 
]Sjam9taSmemm\ 
i<ntttKit<utntimdm-»fiif 

iifttttHtttfintuiqmmflai 
i«tir«>tM>ttfiitpamfi)tott 
JtmMttemnfiu icrttotttti 
mtia ita mmitvtfiam 
tttOgMcettt Cn-tttiapota 
tttea imtJibgcet 
ittoeleifttmtBii 
■tti otmtomem a^ 
__ jtmttttttoooiafllt^ 
tegtmt^ttoOt otcttmi o ' 
tttooOtmeftrtetcflM 
tetttpcrticmtttatioae/ 
Q[tttimi.#.Bi^molhrae. yi !l lil ^ttttf l)o$. mt>tfs tttiii ^, 

' — = y^ 

ii' .!/ X jOiittar.tt.ail^ itoxmsm 

tt4titttiiim<nmiiB> 
WSM q ay mmtt ^ 6M( tdt8rtttt(<cw 
i)att4at5ttitt t<g 
otttteitr 
I^Gteiieix^ 
^Ctt^ttei^tttu^m^ no$. 

^PJ^ttt^^le^ 

CM?tttetwj^^^ 

l^j^#J^^tlt^^ 
] jacgorii^^fttttay itt^4^ i '3^ 3/ iy -li Iti /S 

h^:, 

w I cn-^ b 
G} tt &faa4Stml 

O miimtigmgs 

tu 

i ioiijg^tiiia^iCmnytfali il 
te iy^mo£> maiiiiitVg|j0b9 t 
^ jlmtifleeytin^liHmfai^ 
ftptmtjr^e^mmttt^ Difet^ 
tatgitigrgmtimti4y.4Sm w 

p tt iiiiatiyttosttiijrtit^qfepiij 

tgw<g(mti^ttimi5.^iit^ 

faefjgmastttoer^ tt& 

tBS^ trflititr ri$ ti&mmfajg q 

tefig^ifttrfrotttimea 

m Ot fetitcpfeftgtimbS.XI 

lartUttiity^itilityifet^ 
mtmoga0>4^fili^iii^mtto 

^]| niSVqpoim^iio^aSgjiimmji 
I tmorofalnmoongT ^ 
gHam 


itttumittms^gumiit ftiateti oat^ meniiteto tft dfittgttr ij^iittiitife ^ 
|l Pia4i»lU^ttitfflteitri k 
ercilteaiactltt&tigttt^ 
imtytimterttrittti^i ii) 
ttgmaiil.tmttflti)ttfp ir 
^titmiUggrtifld tt 

tt ottimttiig<g^j(ymaBpbtS 
adtim4.ttoo><toiilimno0. 
wnomm^Oiftmtry>tte 
atidt ^&ngimg.<fetm.m 

ttfloOiBe^fitipltm aotfflmtttii^jBJtrdli ii 
"^^lfaiooaicm^oatlto 
oitg^anijmiUBt ; otitai» (ontSSiim^ 

atitt.^m[meogai 

tUtfgratmiogtttoaei g«jW 

<^ 
dUmttor l^uaneimoaojt 
'iimig|rtm 
Utttottiritisttl 


^COOtl mtmtonitM^ , , aDmoantr^ miinL 

lOltfittU' mtdtirm ftmo g# we. 
^" V lonfiimqewatttoamt' iaAmtMntitucii^f^y^ fitfriomimmatur mife 
f ntoa hfotodt^» / / c_. tttoeqg 
^v^mm^coS tnl4^^ 
t atp «ttgiam-ittOni^ / ftflooifiMttipto m' 

ottttettgi?:twftt 

ttofattmltottttorte/ t nameftieionfl utnmt 

ttnCtaiiorfanAnnn«&- 

eofttliRtmtmMMargm t! 

t nflBs a,ft? ttqntiammo ^ 

fipatmtTiUitiigOfang 

iigfegm£afthtif.pjnia 

tHtmiimioio 
ttorotukpenatiw 
cramftfli^ 
i tlmjaimattiUmmr 
iapoomiiMjmifefliitt" 
ufifeimmBtganf iifiaA 
amflnttfl tt^magmmip 
^ ' tciatioaoii>ittati.y . 
<mt<ott.2ma. itntttw imosDjr^natte^: 
t tmtBaiB«m ttanfttiift 

fit&m^imimciv 
Eiiajtf aiiiiJiiLp- 

^iOMliyd^tlil 

OtflmlmuifcfaimT^ 
nttpgemeiig.amiiiftTir/ 
qmaitimtan iitTiianamnr aOmtiitemm&niifiniig 
ttt.mwnmemim^.^.itp' ftm»C6otte lOtm o. mitimto»fftmmii>ma . 
oe.tti>Siamiittttiii«fe. 

ttomiatigmmtBiijitaY. 
mtiiarnft on^ a ht&Jit 

itttitatttobtdoi^jxnam 
uS^ltttntinooaii olma io rtoniiamctriigtttmtn . 
moloyeiiottorttp auiat I ttttamtmaLXttiflu TOfliOaiidmiiattti» uilirif^ni 5 umatfftasB^^abGil 

atOtliaftoiiy mnaiMO. 

t tttimdnammentit 

tmmiomti i Mmumiii: 

fioneoQtt| i gtag:ntia/ «iflmeOofoluQO. 
aOiblnnongitttmiifiori? 
0flityigmIiiii»iTft»ni7 

ntigtmtiaie.tiTariaai;^ 

mtemamttm nibiamfe 

iJgGwo Piatttantt ggiiiife 

opmflttgtonili mgag. 

tol matnoiwontoyof fejg 

attODift.am.f niroitT. 

«tutamrftnl 
a '. II m -tJ i;, 


.t 


r44n : .# o tri Gii &: ttttlj^fUaMa^^^^r 
ttoflcu^sat S. <Pl^ty ^ 

crilfiB ttnti^cmti^ti ^ (ffig 

fafei ^ifeitogaltme?DtaF r 
igi ltgDtait<£olIetta 4 ioitiel iteutito pi^ / J o ttiiiltti^torOTtfettotw 

i itiapu^KU^ttt^^^ftaigtj 

ttroiiicgtmfltottefliaiw 

i rp ^ &tfeiig&ttta!fotttt3iC/ 

H^attlii?att«Utta^^^*^^ 

ttatu^btoalitaio tiB anttettxfiimgtfig fii^ 
g^tcacqMi^^tttccg i 
' ti»rjit> (imtttlm)^. 

aEftttimtiautfttoiflf aiii " tit4iittittt:mttittOtt<ft 
tttitttigimgttimto 

ftttifi)ttili^mt 
fflittiftadttiaiio 
<ft?dlittB^i)[tti<fifitti;:M|^ lamgeteuio cfli Atflio co i ttioottffiiatettoad 
Ottmtiogeroaimdifuo y^ 
mtfaitttttaittiqiittitM \ liatett i^ Otitfttote ;x ^ amftii tOtttoeDomitttif 

mtfttobig r 
|&tttottOo:fliotitg|att8. ^p)mta^taOiib4(f 
a?ttad iOtttolii on^ttotii g 
OjSt fS^ttattt)detm 
tetWttraflWttJiaitg tgia flaoaflmofixgttJiftitiy^ 
^oecftflttpttotttigciatt 
ttooiotmtettrtiiocfafly 
ttttttefiohtmttigtaflOttg: 
j ^ttttitoirirmlttg:|pgi^ 
cmaitieOtt^^fetemliy 
ittOtttiieflatttmiileflfTtit 
ttteo faiigitii^oefeaie 
i^ ttOflimfltttefttteiiiog 
ttttgtiftttmttttaiioiimu 
agtttt)fleitflili)^mttiiaOtt^ 
miiitte pitglitifcrtmhig 
tithmonitttttfOiilattitit 
flaiittio tomettmia tilia 
m qtiifliiiptttaitilttmiOT 
iKiattgttdii I f I > b Mf K 


amffiagytiomoricfic fttgy teianeulindtttijttteml^ T~~7fr-—7Ti fl^biimi>€ttttmtittaOtt 
OFtt^crouitt^ttriMgttenit 
6ttii?fitoiiiamiflitiifa 
OtP.tllWO / totttritftriroiift.ieyfl /i 
«ofaimjp«DiinJNfl«w t?: 

IIOIMlO^DtttlOlCIIB lfi^ 

^umiubtciiiiumug 
jiDttb oQnjpitiuitrniia 
tiotittiiai t>Sj[»itoC^rr 
^pilbM^^tmtj0 nobw 
/otnOijaiga Gg a& imBgmo t 
t{ttMil^cntn8A),^o$tir 

JHOitii nitiontmdtfeftfiiy r 
t«ig|jotiu»t>>i 5< toftaimf . 

I^meft igtvftaiittt 
^tms^^uiaite^ 
ttUttUi o iiota^tnimgftai : 
qgftogmttt UoaOitttte K 

(!ioiusmtatosaii^«^ 

tnmu^.tafUtf(uiemi 
m'<ltttmtiM.td(m' 
ll)0lUi6j^m^lil)ft&ttt^: 

(jfeti^tpctipirmmmtu^ 

muaoUiamBiicamui 

jrj^n«rm^tllaam< 

<&tmm^acepi9Mi^ 

iUmt#mgatifi^>fUt6e 

im^paflttgmjgtofittr 

gitffiwtoitat efEte oui t - 

|mt^6tcp.era«^ 

"^ttmengsao.^moimn 
""^ " CT&tmiayatitfe^ 
_ _ tiattar' 
ttj^mi^KBiBsamnn^ 


iattatiio tiijxftsf^ctmnl. 
tmoterttontiabebto^ 
#^ttmntatttt{{ieii» 

mtmr^i^et^tp.aitt. 
imttdeitittoitt^taet d^ 
m!)s(» lattertftD citntil^ 
Otiotmts.<ifit<uo8 mtttt^ 
dJJ^tfi^ttDttottuus. 
^sAMcU&lpuvljmm 
icfiKeQmtiattiercil.^top ' 
Itcimo^tn^uhdm^t. 
ifiettie^giMam^ufC 
^unenmfitdricgamU^n^ 
^tnO fi»cfimitobt6?lo$ 

uomUomeittaguaEeer 

Oiirreeiietteotmto^^ 

petaLu^ot&erm^: 
eruootiecio alttraMi 
l^utmejEis.^^ntttilir ;mt (cotuolud rttriiuem 
aotnoourmo fiKtitobtor 

A-jg egmjtiifagtttjMag 
tipeniiiiS^^mlimti^ttte 
tiotuttJOguarMmti^ffi 
inacRSbo 0|i(mipmttti^ L 
InMc biewiifmmimr ;i '3 rii o p-^%^1 m M f'h ii ^ I 

f / (7 r' e c comutti 
cumte.erimaicmflmif 
Ott ti>6( tmiettit0famfl 


lia^ttiftMfatai^mae^tr 
d ^ ^ ^t iusfit i sfi 

^ittjmtmm wttftiorfii ? 
piDtjmtattttOutoitett^ 6\ 
; mm)ttg>atoittmtt^g i(is 
e tDimtvi:agittioft ^igiy> 

m ittidiii rt^afa (JmtttttoDgtu 

„- v^.0^iifittmtem^ 

alitempgcgiiitetg<rri8OT 

qttta)fflioft^nte.pS^^Oflg^ 

ttim^aC^ 
amptt?tlfe|migetltta 

eiffagitMwomiplfa 
(g^^a0ttifim]tj^e()tti|7. 
[ID t&ttObiM. ]^oft(oiiik 

Ifeftmmtimbttsalt 
ittmttsaoOtti^tmis 

ar oiflitmiiotmotott ttye 
team?ccmtaBo(iiite(j6 
Ite rifivttOlttO cg p Oift cpma g tftcrmttipltglcOtiio biO^ 
ttreetto sttafeamioligafl 
falSoa^Ci^^oigtttfa amiii) fllii^«attOig.^i^ 
tiar jto o cii& att . ttmtC^lttmtisaii] ifirttommom^ 
.p§>4jcc0ilitvan 
C ^ftiis natotemittnai gl . 
^pBKifioio mtotjttdym 
iiil]pii9iiab#iiiegmito«l^ 
3D Ottfhu^JEtlii ioag^ i^iiq[iit^hlica.mfOt%^ 
j fe ygttttRgJnrttfloto; tats ttoflict^titqort^piei 
tttt^mmaiis^tt i:^ tttiir:^titiitt0;ttalimits , . 

metttuitatmttfiqttaiC 

^ttrOtiibX)i&uolwtot 
^^iloimttttto dttb>^ ^. 
(jirttiilfag.ficfeo«gftOT< >aiitia»fiiff.aoitttfla'^ iiobiifi?^ itteAlaitttioa tteamtimt t^ ^vV laitcfiuimtai mmiiVi ttiirtcflmmp it [uatasrmitfaua^t^ ttafaittuiettirym atiopm mtsifttn 
igpm auaittimaifitftt 
(it tefflrfttti^uifcy 
^^" mlo II fHuJiLI: ^ 


^iCSfiiwyifll» 
i&m .0 fittjUtttiasnaiitierttoit 
cmm eois m^mmitta ^ ^^ESitttemtqiJ m mr tmattiarmttre r 
ttOSdma tttni:tealtff6 fii cmtttt ottb attrbottits q' 
mililtttii^Cimbtac 


ftiyftittiiiten tew^o 
uo^ atfttfittQtti!ttuafirtts 
^atteriitsw^uefttm: 

^mttrermttirtocgtttiii 
pfiftts iiiteir ^ramis* >ntttotttesg0tics ^iot eitm tttftliittS r eur C .a SiflcDttfitmaiacftfit p 

dOtttiifeStozO 

^ ^ ot tt tttaitcr tttamtg 

ig: jatmartieir. 

etbrtoliltattn 
G^ tetttmi tttatoti 
ttrumirttiaua 
tettr^eralm uttiaiia 

O yttUltlltttt.^ 

mstoutiseftitttafr 
3Ut^[rlitsemOitg 
ftfiamotr crggto rerarce ^ 
teis tmnittirtapitett ^ 
crftMtoNl^^^^^ amgaipemisttusi d eutttes ouitr Otfay uhs rr^ar: pftabituoB tttgatt^teg ^ )pri>t>iimOtsX> ttS mi 
oUiil.iiatairOrmttis 
toptuttutctmtoo 
foubttittiis tioOiarttm< itfitpMitlei^^j^i jjBfiftdlite 
mrtftfti sraoeterttimtis uoOi^ tttetelaitrte oiier mittr^fiuattr.jp lem^ fitjgttrnrttifiiitt^ 
Ifimrit^^^rip^ erro 
ttiittoar.t^ftt^'' ^ttuttu tmtonf ♦^ jmiaitttseruaitr 

ttfliitt^aarOi ^ 

— _^ — titfiiimttom$ ttrilttoflii i^Cctftttmmenw jetimmt<mitm.t iieOetoiirtefeittittJMue 
O ri -a t ■r 6 H 

Ul I I I' i < J )(-,-. 


M 

-l|. i - j, Q: <J /«^ ' dUAtttliOi irii^^ 
G^ Sf^Mmt^i^Bamm (T^i (?^ 
timsasmtuHiotmr 

Dtl 

utpUiJcatM aamias 


tmet nm o twm ^tnm iM^bmmmovStB Om txfmxmA ^s ttjgmi ^ta^mts: 
crimitas Dtgr mmicp 

dtdfilUlKti 

qttetoimltmpiimatirii' b 4lttimirntati4^iim^a Imr^alm mii40rt tit1w 
(i|mldtotga mr" ^IM g [ [/ 

ittltcat» 
fitogimbtsDt^ c; ttiecaittatijitfim qiios(itimiii8iB 

attfiisfomiair 

iimft iiaspKtaircDtt^ 

(mfts.iftrt uwateaiif jO wOtmn iiisDtiiD M^topatme::^ eJi ei c^ (StmtpoBmiBmi^ ^tsDiDt/Jlciiautui. 

^ wenbultctutftpitrtMg 
m ii «/<il[a lii8tK>y" S) ( gcpetiim tnittpptttoaifi 
ntoaoficitiiitftttttt ' 

ritt<oitiuiiittrtrtD i/ 
coaittafcttimtnttJ rNA 

i'! <imadtttDDtlftmy>iop 
(aiii4 atoptmwSi Dtti^4^ y mmtitt mis 
epmtwtftr^g^^to^ 

aiffdefitiJiteiiai ii !^ > M • I 
Dttfiisttitsru tfiif ttrnotitm^mtty» tomtov ttgafotirems.4SfBe^iigtit |mtis otfeMiKattiegttttloa 
lmtigmiO(tg,-feg^ ittitDtiia ' 
litmae tepetmftbmtJD i^ > 
>iff- fttt^ t f itin i iTffSifitf 
fn infi 
mm 


t«tttJBttntgtttpgirii0 
Di|gifititiiifltWEg:^^ 
aimotriiaigDiliqfei 
ItteDSfitDlD L^j^jnEnniijEjimQi 2i n 6/ ipptetteOits^ ,-Hr- -• ♦»*+ « Y e^' 1 ^ ■ ' ^ ' ••t : I': M •^ i 11 iM 


r-\ r 
npmMgiiiiftoi^ 4? »^11'» ^H 

aifii0ttt0xartitnittito 

amtomtui iditi 
tttoitmttttnintirt " tthisa «attaiftttfii^^g. aft?yi<m>tii>iw(»i>gtf tlOtMM»ll^lMllllgti^ 

MJbofndtwinitetttitHiP ttteftife.^ 
aitdMitiwg :Oifeml»tOflr<ratCtt ftttitt|gl>t^i 

t/HfUlUlUul 

dbtliutt» iiimittaiimiMtoiwi^ faii^.; Siaftlg.It mefnt» ttwfer.aiKaOila. 

'tfttnwnwj l0tiri>tt^BiMia«^ I .. » i 1 1 r: lietltfOlii^l 

ititliriertttttodt^tt^ 
^niiiiaJi. tmtttAom ti 
fA l||tQl^tefi^£lICl;< mtnmimmm^mtS^ v$mmtmmimwm 

frtWfltglffitwmiWflr-^ 

ll^itteaactettftdl} in?(tttt«trttowti^ttttiiti^ 

)q|gtnp.i^(wrattaa . 


t^tawtidi 
fffff#>ffpwite) mtgofiiitocrittoitmi 
itttmtm aO AttMirQii 

toftgtfWQwtajaBiit^ JD 


ft< ii|gg^^t$:aw%it. 

gtii^^ygiiiq; i»Mmjm t^ttifflttititeb! tbittitmtgir nttjtfiiotito 

Mfettiiittigntiteitfti ^Ht&.^tftftltB QIBltir .0 < r ftpittotg ift^^i^irit iiir tj ^rantfllm^^tlei yttftitrid^oteiiJltt a miiisiitftUiiB 

kfetiitolBByfftittttllbt 
mifitWllOOte.4Emtt0llf ihir, f; tmmOi^fiiftnir 
!g|iHfflitimiitttuito 
^mt-CgQgg^ByttcS 
iittoiyttoOt0*<Bm 
fotitsiattittK.m 
lltt^.^firtt^aliUOiti^» 
itotit titttttii ^ mB.<g»afaiiottm<mi ftittdO ttytni^tmigi ittitf tiiiiftmts fft fl? mOumgttittosir cwmms tBgiaiioit mt tuis.it^ ifeqfriiittl 
Ottfaertttmftiatttgqi flly#ir fiato(iitmtam toflims lO^ygrjm^pliims jfemtmataimg^mup cmitepdtifitemtetridia: oimtttliriimi/ flftUiig.<tetomiilOifiiv tlftttiaffitttigiaimtity lutiL^eii^mttettmil ottg^fiBmlitSBBmt btmertieUitmiie 

hiute . €onfi 
UttimtUlioit^|i<fi)(y*4& itffttoramoMtottetito ttu)iiil.<ftiiti taiuttm 
lfiaiiit.aittm^iioab <Emi|tto^mrm»fto (tttttumfttOflamirtlfttt^ 
ttilqitlmums 
^ ttetttaiuem mu peggiigmiiia^feaa ttjiimriwarn^toltt^ 
lttb|Hmiiojyimop<fii$ Me<tiilis><tti 

ift tej^ljg ym«i4tii r 
gUieieiiomofimtistai| gtmtt^ttoBP c 

Qj i tmiiattistm |0 
aitttitiiitmibtluirb Ottmttl.^ittttoiieyttts 
giuiripfetgm ttgi^ 
ItttitOttitemttis umE 
ttfitiiitl|iw(g.iitbitte 
OiUiltioettumfigitt^q 
mivfiimiimfls Oite uel^ fgodiiiteteoutttttritt. Pf iiTTV', \ I 
ttmtimti^ 06r;lmtm0 lUomttettto toma a! 
iUomu cO ■ }i^. ■.^ i'^ 

H % ^^■■:'^ 


.ifiri'iSH 


f -ll ■-rf^ 
•^ 


O c^!»»itimttt0mm8ttatm/ 

iDttttl; 
Itttpaiiatrmttttti 
tutttfbtoatia 
ffiiuwttsmaiiite Dic. 
gttiftigfimni 
ott gisqimeftitg tnriiocfamfiig 
I ! 
i/ltttMt r2V^*«il[^^^l«*ft«M ^^^H ;^^^«JLA>4^%««««tfiHAti^ ^^«%<N^ i««*f;ii%«l«Mt*A«7A«4%««AiWM mtmu^mtte facCm^ ~M^i^yamtitrtU$ aOgof ^ [tiilMcepfctlinQ^^ i^ttatgccttflg 
U<r>pllm.y otteittaitt 
i mntidtoatottisfiipr, tnatitfOtttDtmiiaa c^Wit»^ tttiloitttimttj Dtiio nto oiwa» mtetmri 7~5 — T Imitttuiht Jfam tato ca lu fXTaumttfaltttin 
ampimiKtinomitt 
( J i mtiomioaiicttota^ 
Iflemttt aittrdttttnbtiB / 

mmttlmftCtrOtt 
ti&igfigtiiitigt» o, mt^iano 

tltlt^Clflmimi0 4^ riiiii (ftaiteiioOtittsml tttaittte.{t;tenmgbi nnttmUmviei u 
ttiariatiutiiatitapo 
wartmmiio>yallg gmi8 . 
ttfinw iioiiio i.fif omootgtioflgiifiMnfi ^ 
aoiaimuteibgifimiii . 

ittmo.ttotiii,Oi&giittt / 
ttomofiaataohomttg 
tttoautm rrmf nootoauttmaO 
tcomititefiittBBi 

w rtwomttDttftBgmg i 
mrtattlio^toOtttne 
mOM^mfeiminoln w ttomUtfteiirini 

Umpm woflartfltj t fetoag^ i Mii atmu ^ ttmrtmOimmaauaii agugjBttnam.. :Min! tepo n eeggrtii temtecnmtttfa^iirtm l ymaaotCTriOv 


loitomimymoaWr natmn^teO^tt Attttu tr 
offtto famrtfaOateDflgBti 111% aOtt 
miitfi *f '^iiiHMHtomanmtitt 


fiffiill^tttBtdUnattdi aitttattatrtcbttrr tt $ J r:M f ; :"iTfr. jaitteioowttcBtt iTTFTf c-O Lnm' tiij'*. v^ii \ '" ^ ■ * ji^B &/0 am moiB^tKq o^uo 

l5ittittigpuEtltr tr uiff^ 

iintma tttpnittrftPCMttl' pr tnuttm ii3amr 
Ofo s- rmtoto 
laimno otmejoimutiti amomnta fitamttt;4a ^ 
jtto cg anat to ctatrt iaU^^ 
tntiStafrrtaittti WtOttttO 

fimtuort rtrtl ttaiiomlo?.€itteo fla«iiffrt h^ aOttutniar.Ott:> >tQtUttttOiaaotiB ttta 
ua.tctttentimtoUttot 

J[ ro^gt m tg aitmattetttt^ Qjmru»amtmpttmiiO^ 
itutfe6tmtti^t% coif oio i^. tticmia t tit fflttiia^ ittit^ o. j 
mw^' fouioa^.^bniii. 
^0tantt8.|^mk 

m^^tt^taitonK 

timntfanttocrotf UtUlucntciiiBL y mtuuocOtOUifahtaioi^ 
J^crmcmottgttene tm uto fltiaPpofeCebL 
manei*»*»*"'"^ teta^Otttnftttfi) 
nolnfiat 
SJNffii^a^moJSfutfiutt Ji gPttKVtl ^ wimmmix^mHG^ iiittaflpMitti»i^(ftttg& ^^^tteplftaDm>ittSp, 

tit^ (t mlliWi/fltt p*' /' \ »0 mwi^iDttt la^ftmyttffitm ^gfe 

li^ fii^lMQ^dtiNiiinlii ^ftwtmtifflfftifflf ttff ^ 

tltlltlWBtlllM>a<.TOaBl$ CA (A. mtiil»(aiit iaig.f^ 
j ttbtftmiirttitS)^ 
agtcMiii^Ofltefmiro 

tll|OllS CWWtelBXli IU4lttilMltittt$1ttlttt^ 

ftanUanoflttn maal i 
ttoaammttmttouanog 
Onomiiimtisflieiuigiie 
.<litUto»1i^c i j^otrifett M nomeoiiutf uupni»tifl r~7 J V: ^. 
b- 4 


■i'i<i;'^ Uf! 
II 't 

^ ■ * i C,'' •^^ "O v- •o 


G^ii tttttiiiMPiet^^n^ ipo n : ntgmttUB «atftottua. 
tmimfBSa aKHroas-t 

ftatwrapiwttaiig 

tt _ 

OlCillU -^ ^;,i--- 
"7* li^ tt<l qui>«ttttt««ur ^t^UflgyttttiiiStiK itttmttttifliwtts libifttttyirttlw^ 
iia^dg CTeottefi8ya «r 


dn^JOTnetetgc^ 
iaittttotui^ c^; 
ii.i !l n \ pgriytttOttttv ~— .'' L/ ittiittgcKnaB iinwtt^fiiigiimill ttlMit0 (ft tlliiltiu*»' 

nKtttiiBttl^miCC^tmi^ r^- tt^igy^^^^^E [^ Htimitttatrtfa^i / "^ j MiMii I ■fi?m-:rT!TTrrT^TTT?nr?TTr: ?■■ itiittigOTiitiiitMPiiOaiK C itiaBi^i i>iftn.utnnta^» fktf^iadfctwiitDiti 

mnwiwiii ttKtouwama # r . » « cCtiit tntitteig ttstttaittiirtrtititws X <: 


Byfititemp ^ 0iaria>iig«rmirflgtg <mql»ttm»lMMLOttt / 

falatgirtoniwi 

jitltignottum ivnniiiiT ' aii>4ii<9> llMU ItetV -fniTriHsnii 
, f I * • * M Cifi^lidtilfcAotMiCilll 
i(|^ia»i»iit^ftftjfl^ tiwtiiteitim»iijttteiitif 
inltli&MmttSn^TUG^ H/ '<M — 
:^ 1 1 1 M » «I 
noa^inii^Unli» fcuuami c fluoD iisitr _ 
^iteniuo^ttnjintt^ llolfaij^tiaatignSgib 
ut iiuiin'.4ly|nLC: 
>w ^ Saam nonll 

^^CKnP i!! i fftffl>6 

litCTtatontedtgft ttiii 

^tplftattawtautm t«^c^ ! ima»a>ttomtmifo cc 

LOia^mmuoi^uim/ mwmaifM 

t ^jitutuirip o piie^p? aofefi^ gtutiglntotri a |i]^p^n«i!e^$inttc^ iOigttfltint 
tnfcgu 

s 

gntoig ^ !|a»riiim itt^rtitfttam 

:<aoattttti»tttr I 
ni/Onftn nlit.Qttt/ 1 
a(tetteto(fii»on tte^ 
106 c^mo tj^aOtettowt. li(io qito i p1q[tu»a ^ ftttattqnomiBunt tttiBttllCongow IFili 

m 
>nfto. ^ut^poft' » « I M t » iT II ^fitom mfoipttitofiitemmti 
i ftfltto onMmiii. ft jyft ^ 
; (anomiBiftiim mtt$i 

wnTniffl 
ato p aonio rt &tOm€ttt a ^ totttotaotf ie 
nnuttmo 
fiiyane tutntt tg^toq^ 

ttteomattunt 

onuminimn/ nc- 
(»Otim0u0t 


,::> '"^ 

caffliatit tt.qtto 
Cgtit ^ 
.?"- .»»' 4., ^ ' ■ ■;■' 

r . «1 ii i m ■w m M\^^ m ^if:l l i 
-*- f* a tfamit.^ttm 
y tttmi0y;tDtm0iymq^ Q 

flTTTrrj ♦^ifiirfia iflimrmiio Qdlditditftafint 

— -, H.2 — _ e attatrtttgtgg i nmttt Huos tt gotitatgOi 
| ttts»ydOttaet?t|>i figtatitteit0ttstimtt<Bt> ttfttt^otttlitttt'; 
i /irfliiri tnitttaitfl f. 
Qtt^qg' jytt to^mttfttwt 
iotttttttta,yteqwtte iggSiSg t tot>tag-V»iitiaaBit^ tttemitretttitrqg 
tttiiMimtooetoattawt 
flptilofiJaotttoer^ itntio eo imo umto c& Otfe^^tttttiuttuotio gtUatttatMttiOm^ft i» ^ k 

eLtiteiitmttmt ataaicgrjtet iiii^i n ttrttiwiatt^mt. im^tiiii^aieamami gumlemmjtmetei 
mii0tiDrfefi[totmift( ^i^ teQiftCgtlfaeO 
6UtomotUothiitmiife| 
ptia foDinftaiottettic^ 
Ifattpfimte^ttttartBtt. 
iitprribitisyiom^^ 
erittKfatitiimtittas <tl[ 
ttia tcttoteaiwmtgeqiii ji^ 
tewo.4^itamtotite iir .^) Cmtttrtticjpiiittttaiie featitmioi 
ttmnloimtteiuimimi^ 
rtfiglrtttWiti/gffti^l^tSit 

otttitia^ftiitiiia atigatatotal oriaiioi 
CatttUw.^aitim/. m mmieiDtgfiatfSv 
cdojt?iy^mttiittoar ^ 
ditiiimoiioli i tiaim ^ 
<iteal(|iilttto^ite(g 

ateti^aoiimti 

, ladaoaffamiiooo f^ 

J mmoQgDtioflnr^iflii l 

ttmanitMfl?^ 
tgtturrtonmtiflimf 
pattcyrttfttvicghtftittr 
totttttOtQttttmvfituiU^ * 
ttftto ffimtttgatfftt^mtte 

mggtt nn ffltaftiu mlttf tffltt^Dtc(tl« te 
htiai>.%i<r4^ iim AJ^tc>f tttttttmt.<iet 

4^(kttiKtfa< riftt^tnt]D^ q ttetri>taffm i!iit*<^l^»'^ «" titQiattta^fai laihot^alft^lHttfttattmltoDtg^aOtt 
ttaneitrtt^ft ^itatft totp ongttna» 

tttta.tit6Mtw f!Fti!^ |iftprt.tmftm.ttaitf 
*) fltfttottfi>>it tf ffettib.ttimoaito 
oft nciftatiftcamoiiiectaooflo 

"^toi^auiomitt^^ mtattootfi^fattmiom^fattmia ^ *f 
O «^' X m m mttta(fl!ttttotattttam^mom 
t^>iV ^i^miiA.tt£ii^tttttiiioeftmttei ^-^i fitrrifirti7Jiii5S:jpaofeftttl^mottttt 

wft ntfmtmifnteattttttaqtmaetu: VX - <?, 
- w ."."- ir 
1 »j 


• •+■ 
'■'t- 
u I i ■ 
jzn uom^QtdjnP fxo utiio 

tnartegmiincia 

mt;PamiMtui!«g^XaiiMii<^ q^ X oitattttu^i: ti0ttte,XdioHt33uaiqij l 
aKftoipttt<t.cDattt(i^^)mtottto <t? iiiaftiJItht:^Ctitti^flfm<itii^^tK 
c^' G^ ttxiottt<itt,ciaiaattt3Lraitimiti/^o (b^ttt j; onattttto tcx>attUuao6tu 
aaoattttattt-igtotttitttrtoi^igutDtt^ atiotti:ttti!ctoittiatei^tDttgfii04tiit 
otttniteiiiotttttitittioititttttittt^iittitt^ 
aMt^>19crmitlgiimtdailtttmi: tc tmltnateaiitealiairitiitmo 
tjmtotrooiaitoite 
ttmti^dfiiiiiri ^^ — --^ in : aimatmatta^ Oni^ittiiiaianioam 
.^ '4iin iMffltttiims «ii#i mpitfiajtt^ k 

• «Y • U\ ^ .) t- u pgrtpltvOitih>ttiiit]aini»t>ia>ftea^ mtatttmumt (tmr catonvy (Upgr 

iiiaiionmt iioOi^Oimttt»^ 
11 .> 


ttnoittomnilftCi^tme^M» 
alCmli ^ iaituta4* tam^tmtonali 
ampia()tiaii^fam3^0imt<ty4irno 

ntamto Otfmjo .tat ooimfiQlntlU^ 
inntotiig^tlfit-tgl^>^uwmttmt 
iattttaEygntamoud Dumoc m^itnM 
I :? I ^ I V I ampu? m t^mnao ar ummioiu» iita. nns (iia$.ir (Uuauo omlio utcmtnu aOteimii^ptmtttttitntoiin^imtg iiiit^gmn(aoa^msDme4- omi?fap t> eeoiroifiiimiio atto biimo>Xmime 

ttntaitOumtet|cttoromnio«T>oef^ miitt<oiptioiiteuiiv>l^teimamalnt ^ (omuo ttri.ir eo cap(Uo Ottoomt came 
qitmntitiai^ntaiuttiims^, 
mDfttiPftnntoaiatttntifl^i 

ampi mocriiu ne 
aeuaittafttii»ittaiiim(tiaig^ rr II Ml Q 
:-:Jll ir 


■t< . . ti .-'i.. -^i^: ji,_ 


'I'. ■fWii #s •■■>- t V: : Bi ; _- 


r 4 ftOttOiiJBpiUi^fiii^icm^^ ftuntty CD Dtnni»y>itga^j tiingmmmtimm i4tri mptmu^.unipmmt>t»pfinM \ tiBf(6mimwixvtmMomiv lEwriwmarrtirttft^tftmii^ct (jtiiM tiiMti$tSmm (Mta&tam nrntm 
, I * M 
aml^ialpflia^ IfirTMMA lmurctettamumn.(tftp(MmPopco mammtoiigeuito^fttlfta^ecmttie ita m tttoDtmi mtits cr tiic. 
crtttmftttm OilitttasfiaMimi mattttK mttiaiattstg ttttmta^^ 
ttffiHigstrcogmtt^l altattPtm 
ottti)^mtg>ttUr ticcyrftctipec 
immm§eUmiin mtitmteatia(^tim «tiotitomt>itttitentatcaatt0ttte>tir 

I i -ny B m * ■ — ' 1 — : 1 I '4 11 J 
fi» ctiitctomafioS^miaoittgiii ii 
ottim^ttfi^tmttftcan^pufionio^ 
m>tvcrai)tlM0ccQiiii!immts4i;Ocriti ttotnttotcigftaratocig^tittttctt^ 
tp o(miatraltai3e^HMtiiit3atioite(aao fiiftiyi miai t ^ nti^ ir fait>^ 0tttttg 
ftmtprcitott^^tfte (tfflta temtttttot e(r (ctoo^^iiiofi^atoiflimt^ o^Cftrtiimr 
limt^inaicQmityiriitioimiiom mamlat:^>tmUr.i^a^itcm4aii^m«< ■piiiiC&^^ miio^fiaitmttD tttrtafe Jirttott4* taiiul^oOiant4* ia^mt^fssum^ ta|3mo^0tmis> otmtume^ Oimo m|^#^tyiiaitnir«:pcctm(g«i ^mlti^ 
icme>crialt^ mttljHiiiift 1^91 n^i caaem aittmt ittammtitmttD «^ itetmmiiDioa^cicnoiuil^ mmi^atiiiit aimtu 

ciiatitt>tiefetittttU);iii^ ._,x [tdatiti^matiiittccomnitliitiiiti p »1 1 J crtiiiicceoiytcgto4raiicpmfl i 
mntaiicmaita lcirtegwamo^co 
nmnimnncimMBSaiit^cpCftm^i m^mimiiLjaiift.^.^ietciitattotttm ^ 

tgftmaonl/iiitts Ott^cconittginicf^ 

atik<(ttmit»>t0aigfaittcii^ imio cc^ 
iti^caoicgiaimtr>|9arcagfip 

n^>t^teecatiayam|trtto i»mm ' A 
ixausmtii IVMVII ■- \ n i^ ■ 'I - 1 toitimi^^amili^ta^ 
UtxaiCiMmmM zjfcir I # ri M M M ^^^f^f^^PWW $uau£mtcttimmhtmm 
amvttri$(a^dpai»(rmatyc^v ji; onatm^mfi^imitau ttO>l3enojFriliitoep < 
^ aaUttitaJHCfl ttitej 
mfi^><Ct ttt dttttm» fii^" 

p 
H lil io(b><gtt!ttJ(iaroittfltOttitp>tt|tt 
i^ ttitttt^tatrQiife (Eottil» Ii0ttitt4- 
iTOirteff ottey plfl)>puo»ft mo 

owtiiifatttatJXttio^Juflj / 

iii J »>X> ttmitto (aitt mttt^ittotttti^^ 

ttttlttitttottefamtattattttnfo tle- 

13aiiriifeqttt<oiatt(io(attioififmurtio mm.itttZp(Otttt^tmwtltittltottt>w 
Itiatttadctirmgto irmtqm^fttnF itttlv iotri>iatt^ltt>imbiottoOte-<ii!it^^b<ttttite / /--. / 
mmm tt<^><ftrnemtf tttOttiao m ttOaam^o aittato,p to 
ttttatmttim D 
ftt\}^^' ' f 
tiM.I y jtomttrtotBai a(tgtotto(^1^ pMattlgfto^ttmtttc iigntaiia.ttl3eaa& 
m^dDm30(t!pattto«at<^ mmottttult>^fifettttO*oattio 
DBiHttimmtmltttcrtitrcrtoieotf»^ lif^miMt&^vt^m tM^iU^wek <)^ !) Nl fi;' it! 

M' Itl h '4r4 ■i <j 


i(^mamxxx^U^ 


r 


-t 1 

i 


h 


, 


1 


L 


i 


■te 


>L \ c^. i!i «^^ t ■~N cf ttgt^ie^ttotres jBttts CUffrmli ttmu Duas itt QmOtainatm^ ec 

— — - J, ■. — ..-—■■- ■ ii^. ., ■- , — — ■'■T' '■ " ■ ' " ■'■■■ ■"'- ' ■■ — I. 
uttmaa^miimDimtsiiaefaimtrD „ 
amttmimtlittjTOitfiaicp^t^^ iftitirotmifltUfttttgttati^mUmte^ 
" Otmts^l^trtmiatBtiliipmtumi 
w 134r4^ l^mkiL^U^^ tamsx it 04*t>t t G (^ tottritinmtfttfftmmmttrta 
Quttmig m U 1 1 ^ n tnmittbtimlD mm- q^ort^iito^^dmaffmmr iati 
mit DtmttD>)a: gmti» titiiiiitofflapi^ miiiiotmiOwetrimiiig>Metmgto mttQ^> ja[gmistgi^qittiifltl$pia^miiiil>timtig^ 
temoDtflClft damtttp mttite^gpiiB^ ; 6 C~N 
mqut 

raa 
yi>ag I ;# II j r^ /1 / 
^tiyfamrti^mm^ timwnti ntjo miumls ir timimttiitelii 
/ fitiifutmiiit irommftMhwtfw» famsmmii0irimpim^iraOttiimtt 
DmtitimiiCamigwintttmsMi^l^ 
% cmiiinKMhimFtdtimtJ mme^ttfqjil^iimDijmlt l^ 

mtaiimt>ftO fitottmneme>mtm|^0^ 
miioigm^mtttmgtitamtaflltetittitto / OitraOitimrrergegatoigniq[»><^mtm 
pttdtertbaftgmino etiegnao tmojar 

bminafama(ieimo»>mimutitr6I5tl4 iraitairOimto^. iittt 
im 
OnitftrmioiOtttt itfio atiulnr oataiertt. atMrninnttayaaoermrttatioman 


«i^egotttOtfflmgifit »■% inip^ffUfimnMtoaim^minmtaraOiti 
Oiiitiermnmniinaiiottg^ftOtyoma fi(^l»iti^io(^midnlalitmanimme 

Ift^ft ««(«ntiiMitt ^tit' nTttli^^^Mrlnii rrnitt' 1/ / ^ ermtyoits><0tniq||il(^(r^n.Cgni, 
^ermmaool^i»oia.gguaHfe^(OTk 
"^ aUttmto fljqff listfti^ u^ttiemini^ 
(toitiintnar^caro 
mieimrout I V M ♦!$>equtmi^,Quiimnitm^iili 
^l i H V f I 


1/ -^■Ji Ifi *.•• '. 

l n^J-- . : »- ' bi ;t ri 
/ 

'3 

irifflmtdfl^ o 
H <■"■! I Jli 

3:i 
3!' ^a mtmu) tlaiu^imim tgUaLite 

mimffiifliepMii^ atitrottittiitltltoi 
|onfeii ii»fttOit iiift> ^ifaittefaiiaia fl 
i roittu)nmv» ^aii ffltigriitflmDtf^ ^ ttgiBtttft^:<tto tot^iniiftiiifli>lttltii^ 
lintflibtiiiattimtoitittiatttt.itiaftttii^ 
♦:itiiav. ^eQttttur <ai5 jBtniftioommtit^ 

ttia ttyiiiuto^iiotfaitira)| mtait4^ 
iittiii0ll^mdMiitfio.^crwitt0ttito 
ftttiiiroi)idit»iiiaitmtlo>ttd;^^ 
mt^lUkia^niitui$tmeiimiim$J^ ^ ^fljceiait nSwi^tlimli iiil o fif tmo / |i gomti^imiia4( ai ttO[Miiti t <Xtnin^ 

o 

Jt^ fc 
^^ / toic imim^ m amt)U0 anceaiw 
ieiiuUitmUD h oi ettmtpCUmig (ominiptt 
cayta t iiiio>fri mmiiitetqio, 

?ttdtimmiltanim< ^imo Dimuu0im-pi(<cmanu iC^; tgflaolomnoftnoittiiiinoattf 
.,»wwm?itilanmminiaimaiu>ttatit| 
|itnaee(ig.ttittmtminrfaitamiitta4ar ypmOmttitoaemttamim miltittiu^ uuutis mamiuis mtti 
teiiuUuantD. tioilig^miiitao oofapnium [/■^ imtimiomifeitpli^ttetioefamifiitmit 
l4iU>i$(^(focmtomeinaiiflattoT0 ot>ntmii(itfiiamiitatiileiinitiu^ieo pQmtefliltt> oae«p luiii fefatep^ 
I V I H M iBmtap 
ms^tattsiti^mtx^^ 

rz-^ K 7 


i\xn^tt!^i m(tiM . j^" l ^^ .-,.£> l^ l- . 11' ■ ' ii': » 1' 
■*^: i| "• I f .1 I " rv. )>f '^ 

0^ 


ifi 'J, ii ■■< !|(i| n mi I -m " >^ ^'n r/i .^-X- 


t 
t^ n 
mawtp^Camifii^cffpe tu)liid|gOM|nt) (3 eio mJti^pfidpio«po(t 

doou^ puttttcm&icmti 

fitbtninia^fl^dio 

^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^*^^! ^^^" . ^^IT t?... 

^ emttmr a^> ^ttipii^ 
tf ^gdtito.^aatttf.ODJ 
6.g;f ^^JiiStetD^itt^ 

puiixwmittmttisinnmtiti/ 
qugmmateE&ycmtiSi^ s 
btiDtmttts&ttgCl^yrid^ 

£iv^.^iieiu C\ jotBttifltgltottt 

tttaoortttauicMjuiW ifmtimttot ttg^utotpaw otatto-^ W^tms fytwirtttoi jmpiettititrimittBe 
tf mttmi/^tiflmiit qimi yhvOiim^titowti > tti«tiigi»i»ii0Sii<|g Dii8vitiJiM 


DtteDiitDj i dtiia<.<l&rigi 

b gDuamiibi^ittilmli 
CTta glfa.3i«btiit i taaii 
fliis.^^(wtiatttftlt<8ttt 

tt sbisDiftttgttsi^^wiii > J 

r ^ottfimts^tioelfe Aeufog ^ ^ ) 

c»ttisisrttDtrve(fattoDis i 

, DtifeittmsfimmiDftlXfe rii ^ 
feljjl^tCegtmiDi^gottl 
.<itedia.> pttm^ g^ib tmlQiiimgtimfemg| ^ 
laiimmirfo^figDais r 
iMop^(u&asm att| 
l^iii 
^SD immms* "'^'j _ fimihmatore 

iiLrairallttDttlrtl fl^Drit ^ 

teroty jioiioiiJtotis ii g fl a 
UjUU^fiAtaimfL itmi. 
r 0\ ^ ittmxfi^tmitosniDs 
ittim Mfptiitio pamftm}. 
^Dmretiaetettoliiti m liaUait o i\ }■ idttimtttio »ilttrmi| 
liitiiEltitifi tttmn ittt. 
iltsfate^ 
i^itfe y t oballttttecrcog tto 

ttifitittettviog ttottiiitiaB i^ 

itmi-migertgfiimmottgme 

l^b^S?ffl?Uis. <tottg[. 

HiitftoDiaiia^ ^tttmtiir 
ut ^^ttttts fihm^ (tut 

^^g^^^eatmtita . 

jaDtrttobtsn iiflms 

msMtt^am^ 
imaattsom ioiju^ 
X} oQi:gairiiis tttfiiaS jia^ 
mattt.^ ciiJOttDns y lariio 
jmlmDiilatioieD] ^ 


isnotitsa 

hmitmiita^momn&^ 

t aiSatomit^ijiieirtif 

Itt^miDalbm^reaaia 

[OT^mSwtosT 

timiD 
fteafflfeiEs^noiia 
imttitetii oUiiwrifas ttamis ittiitii.ieiy5 iiUtt 
uttrmittimmi^iy^^ 

^ ''t tjttiti^Dttih.fiymflttdi^ 

^^lai^^^^^^j^^ 
ttastiolmm 114014110 Dw i nm 
S^ mtmo imiis^jq fe 
i^i|9iil«i^^^ftr 

jtiiatiomatigiNi^m^ 
tii ^C^mm^misiUmBt 
.tmi^ ttt>tuat$xi^^<^^l faittiiiisttrDtmit tttAiitgfe lsaimv itm?tmi.(rttOtt^peB 
tt ai^maag.ltiaifea4tt^ 
l?oDtj^ccimt itttos4^tittme 
iDtta^y> aigrfiiitgtmDiDtt; 
ntDusniiiMtorDifej x 
ltilmitt is(rlimtttirg m/ti> 
i^ttfitmtitti^DfldOiigli»^ 
jfl^ritottigtttiiaaMimrig ifat^ttriiiteDytemiri»oCi 

^ttoftttt^tiottirfitb^ 

fititisittimgtititoottDi 

mittott ^^4fa mmay ^ 

gcqtti attomepeltm^o 

trfitit ttiia^miaa^ 

mtttepaiiigg ttimlfetttttti 

wa 
. ntarcttiir^ 
ttiafflolmi. manatambttti 4 "■ -. H' j » I. 


f--.l: 


^, O r i \ 'lO MomttmmxmMO " (,o gttmtiifm^italDr 
ma nemmtimiidtog l 
umuutr d() ntomittii ^ 
limtrattD tam fi>te.€r 
iatedbatuidDtmmmt^ 
4Emtemmitttgm)t>t< 


l ap tttman ooio monui 
uiKr^mioiitttliaoar^ 
'.aiirii!! * ' jfl mi»,ai> ctrmuang ni» 
totguKMa mjgOBMur 
ygoan t.^>^^fago.^ 

^ 4f^uMinti8:=hattgtjWC 

tt»a;tt<mat »al%alS] , 
tu>ln»OtSMtteiaif ttaMg^iftuttcD mitttst 
momuumtit^"»*»^ ^ 
ttium?_ 

fl>OpCtlttftOUtl ^ttoiobflupnioB^ 
tveatet?imtt( iutcitto 

tati^ mlu mpnitttitoo I 
fammtato ti^altbtti^ i ain^fittt^&oaoptg ttteconm al»-^ ^ nasAtmtT 

^.m i|^d>tteotote Oimptt i I intm0m 

TTT. /• .-^3 jil qmii«n ttittfeliPi|tiiiit |t ittiti^ 40»gim^WL 
ttitiit»al6t^alBi.4iCupg d&t ttlgptinsyl4ttfttiritii ^ 
titte toWairtowti^^ 

i mw e uaitu^w/ 
tto Otatag.m ' 
(^l aOatOtmrmOtmus: lii •r c- itpn^ uotetnmtrwir 


f'^' E) ^it-- V Qufigf totio itg 
gorinomopfti -^66_i4^^- 


m)totoapfi»itrft)tft^ 
" auoofle^raflK' ^' fettHiim» eiegttialtltte f 

t&s.<^mti»(tpMttitC^ 

tptttttitttlio^afltotii 

,#< fit gotntttittg / \: y 

amamioao ftr:iiiigimtetKi5etoui 
m^eg^.irtititoliiljbq itt 
arab ocutto o^or^ 
- I inniamtiiruicg lgatii 
«ttgS^Oiioiiffiif 
titttti>tii]tmfi@olmflt 
biioalfito^iliu^aiii 

iamti»iai fljtoHttmoiettgtto teu 
(fe otttKOwoiiimpti:^ 
ettad ilieiofoi&tionec^ 

ttiiflbttg|mii$.aiii^ 
i&ifl is ttiniiiiyg ostittgi 
<BwAioiiaii8aiiiimi| . /O 

qtiiamtputortta. 
iioOioitiimrtGtimite^ Qtt^mooi gitiOtgtg e^t 
&aoqafttitjraottantoo a tttfteiiOzaOtturtiti 
(g mmipftttiiiUiDgr 

itattt»mtmooal)Steunt 
ltoimft».^NIirtami|ge 
ftoetmtiitistBgiiilti^ ^ ffftn^ttui oc^fttbe^ T^ 

[ttvatetttta^gtittg^Otwrmp 

'''^''^Tottit)fxrtmo5teftb 
tmta ^ tmton i^ 

^uojRtmnma ttd 
iiiotiimm<.r — ^^ - 
ititfim^ictteaaierftOac qpim» iiimit gfit>mie 
Ntittiof|i^<gtiitKw. 

tOirt&t eriii rfliiilBitt /" imMMMf^ tm^ afimdtt irtos ttitfe 

toms a>ttfarttait$ yatoita.^ 
Tfgyfi(igcaia|Eascgttt<^ 
^Kemts blitilaC Xii^et^ teDtt 
j iyteflatgl ^mtiOitcmttita ^ 
r i e(t ttitlit e» tttittttitO g 
jteyi^aiecitSas attitnasi 
p Dtnam e lelUii ittslvb uteDQPitictdab r^) 
% 


IT 


»-t5 J ! 1 1 


-.-H^; I ,J^ i ii I,l,i ''■\ i (1 'ii •■k 

•1 iC » (■' t / h' ^^'Hii (^ 
ttmjtoget tittvwsntittf 
tiDlitB (pfftiiaitrtgttlro j^ 
tf^ ^(tt<iigiiiiititt<fl^ 
"^ folmttt^tuftaGiie&m^ 
f^ol^l ^tirliiriflirtiilmtit ^ 
^dfttaiiiBtttiiitefdap^ 
eoiijrmiiatiiitefllis ana 
JR[ttrflctgcr &IIII aitiiitti^ Q ziy: tgigtttb Ii ttimlmtiiitt>id0 |g 
ato^ygsmitii4iieatti d[ffiamgttiBe ft g^llgbiS a» 

tiaiuttut^att^ttttstatot^ 
^&iiifllUiim^ ^tet^ 

pgji amamahot&iv q 
/ 
ttc ^tiuMfftmvWpt tmmiB::&&^si!B^ tidtisttiileiiiiittti00gfim 
p ^adrH^aiiliiaXtiftr qtig fiattie fiib m^u 
iiitiuaii^fotEimntall 
t&umaiB itilittap^fai4g 
Da noliis Stun^tamf^ i 
()[uimttitfigttgpaiimt r 
ttaiiataitmiiam^alfe^^ ttmi^i tttm) 
UT: ^cimt maitmiik 
iicmttiteimteimtem mlisraftiamita ?g»$feam» iii^ttlitmgiltege^ tmiia^mv^isjqpv^ 
diiimittmitfllmut^ tfm 
Uli^^timt 
gdiilomm fitmtrCaimife» ii^Mii4iaoiigax&riwtfc axftiitriterti fpmgmatotmv AiugeDsatti^ 
iiftia^ttmttn^jBitttmi tttgDtetimtia^cUtmtt: ttttmtftriratiifttw 
iioit^ei5mwmtt.s>t itttt ^iDattmtri iattii> Ottymwtiaiittit^^E {gttt0ttiatiti »tt 


ttttliM^ (O^ iamamgjl Siimtitwitmmte mtmttwtfaitto 
qiiriiaim^aittifai m vMtm^ \iii ti3$^ CeiimiigniiStiMttOfmiit ggnm^ 
oidtflioamtalatiftiitmi itifldtoma^^j^ctmfl^ '■# c^if tifiiig&tii^ttiiimm ■^■-nT':!^" 

itafo a(mt( iotiettftmttf 
lt^iitit».m?a i!. l!'^ .•JnMllM 
xamui apifl^* 
nmiplmii^ 
Ibte^ patttiaoae$:amtr 
11^ aimpttitpiitmr 

(0(mvlom.<6bMs(a} 
I mttttt^» ai> m^v tmc 

tiiati ttio mpiS^ tS itK 

ij ^iiftamttOtt 
(tlttmuiCo 

tjtti afimd^fitp ttteo cto i? c; 

tt^itotaofOmi^ 
^wiq^tttt04ttatt|r ju^t emm^ i^tttto^ap 

iiQirme 
% imfllpthtei 
lmmlft|gm|ii „ 
iCU ttlt coii%|iimtt<tr (gj (; 
ftrttt^^lBcrj fttOielgym 

Oai^itttfr? 
mtttdittfiit (l.yott!£iiaitotte^^ 'i!nTi^H 
[faoeiioiftituti r: . f fOtwa mmrta mhatotioflio ; 
u|)s.iCmcgaf 
taio ii^btf&iimittellittiitaitis fitboto(fe>laita^iirtWtfr 
iiofe:oDUmittttttiitttiiJb 
eetititit gmttfi tfoaitqiit: 

1 -"^-»— 'lUt^l^g^ i ! 
X t)|ttilio^€onfa . 
t(ma6iea»ftt6iar^ 

^ tioiTfiimttfoig ( 

Itoott^Oatttrtiioitttolf 

itfirtaeSri 
^.^tttwmra Oi : >ttt p(&^att 
(Htttiab atmiraiiSittg 
Ottetitm^^^Siemgoa 
la tqmlonimmggiar " 
|g(mtrf <foqttOtt tt)tO: 
tt osatt tttUt tmiOttim t 
qtttOfi ttttgttgittg 5m.ia 
iitaiiait (kmittS^^ar/ 
4 i.(«md>t.(t! 
(t cjimtoiibiianttttffep — p- i-o^ (^i ^^ ! • ' vl ..i-j 


k 

-4' "f' 1-.^ "»*: 1 

»!-:. yiiijf ri;r ii .:i t f Q G <• • • -'■- ' - ■ ■ II — — ~~- - :^,- "^ »^ mi/ 
C-i r;; D ttgtgtttantTtotet t|ttom 
cryioCflniCtm fg iraiate. 
attdttttttttt» co$ tontia t "i IttullQttUUllllt^ 
flmfiwfli.uittcDyfagilw t ttrtoigtttuitdgiiitimitii| 
Cynanto tuadhiugygr u» -==**— =*r faum.faCfiqfteisiritiioy ita^(tt.3H:m>t>#ttdtgQ t uMltugerfpealittt^wtg tuacitiyi ttittiiaiiuas l 

firtuiti$m$ttimtatuitlq^ 

1[iandtto(jitts^it^ttiitoig ~ — ^ ttuiwmitdt^aip faiiitittg> Ci 
u afiitfentote^ bixim ) ^n& tSfiiamB aitpono 

Dig plttflmuii^pot&a^ "^t \\ 
fogs cnumii4 > ^- I [p tt^fanguaottuiiai&crti iijtf 
' abuitaflt tiiS^y iDtoitao l iafltirnolnie^m aa. 
anftttiStitbtfaoar lii lta <itiamla>e5qpttlfa in ^ 
mitittOttti DtfslpmiatUnio . 
^jjJB alin^tllttii mioili^ f 
titiitiU>inii^ngmm[ 
n o ytt^WritpaoaHltna ^ ■~>, li! <>. 7' n^jgftntoiotgamp aigt imttg.^ ttfiiitteunmotti ? i I tuaittdmtmatta^fatfitel; 
^ttytmfimtmoiffi^fla^ '^ igiamg(ptax>uBifim. admligfttmiogsnta<ftt[ 
umgapnitte^tgonoo fitmltmttit»ltfav<|(mt»t^ ptatto tSfjpvb.0^ tnjt^ 
yjD» ottitoiaJG^mOttitiw <ttttlnfln^auiitez;[tt /^ qtttottmgfaulatgfoo^ tmmtnrth^tomigt^li lr tmto ijn&>y yghotneap C toioomi^oottaitoimtitfir mme iitfi>ItfO ctmilio tttait6iio 
fimUoJf> jttfloatlgtitimoii^llotS^ 
^tttilmfitpgtmtttogeni ^ 
t miioflitfanabtajfl^tiitH ^ 
a)gtdi0mt?&itttCTlp 
|oatlty toplietaom 
^aflt ttc ptm)tttia^:)rpl^ iir>tiwlnmtafe^ 

. ^ .^itftit wlidiiim 

tg:^irt»t>fe&.8.^ii 

[1^1110 wufly titgtfianio^ 

itteilftmdttttiaap G/ :J 
l^tii aiiftimgawa>cttfa >i 
icumitft.^ttunoii.inihf . 
, gtr medjw njnttiiidf 
pott 
I)[tiga it0iflt0itoitffttt tie 

tt sriaiaiueptiititiflt | 

fiiimio»nfe?affttOtiflg 
tttai iaio^gamii^^i 
(^g0(g ittigiiiuttr# 
ttmiiiiriiieotifllettao^ / itobt» ota.<)[ttiintttti)^m ^ 
yetoti obto-iaagttttiy Q ribttiotrS&^dTat^getctr qttottrtitoytmttttte| 
t o ttolno.^itottntiotttg tttttttOttotiatrrtgo toi lito^t^ otttittitBttr 

(nS>jto» 

flto otttatgoD 

l Ualottttmto 

&tOtlt ffa«rtrtttegatt 
< )iSoblataO$6<a 
wwmrmm^^ tsmt 
ittanottemttttttR/,iDftr titutiir^miC»; ptaaniH l a^utafimimotbogttlo o: 
' fitfia mttoit ACotimtitg ^ %aitetgmiHi^^adtto mrtgpmieiieoglo fimus aa umtemiolpu&uri^mgtts 
ubtecAfi^lmto^alJ^ftte ptotfimtog Qigfig loqtt F tfi^miiftt.^3uiOi 
legD&mtmlits 
titwiaoii0e^i l^^ittaJtaH^^^dM. t mstttu^qiiiiaitato 
iiiit|WwmiaiJgt 

fimiritrfl? 

rfasKHTTuIi 
b^<mi%ttta tttttit 
tttatOotccOttwttto ttttthtaafterflotteftwjt M 

lotmartio^ 
to;g.yttmtatrmtCmi. 
ttmie.?ttttDd f niiaoaiipttt tml^dtintms ^mitemptiigps 
^ mtdilimlttetiitiiti 

mmliafemiit^M ><o 
ttftm miofim^iimiilmo ^ 

(fetit aitmm ieliittiiii^ ^ 

^^^ (oifi&ttaliorimga^o^ O) mgtm tiiWPfitim^ 
pamttse> ttt ttrtitsa.t^to mmtagtio Cwtfiitp flntfitanmia / 

gSmsbifigmiteiimj^ 
Dtgfiig^l^dl^taitmniuo 
^UoatCgtbiL^^l^. 

figm"^oTlerta > 
urotettustQut 
tiobtofatmiUO 
mio litmitftflionetieee 
/ li^ CJ \\ nl 

'■ * 

! ' 1 1 
I * I 

I i\ 

f ■ ' rr 

.i'i ■ ^■■■Ji 

(1 1< i 

'i 

4( 
- 


■; ■ 

■ ii 
U 

1 

i( !.:■ ■ 

'' ^i; ■' 

ii 

i: 


•1 


^.■' ' 

•"v 
i 

( 

i 6,nc Jni 


"r 


t 


1 


1 


, M 


L 

GV /T : G^n cr C-v imiiAniamlattt aiiiM ^iiiiia^ri^ iit eSiBf ^ i^t^ mtanuwiogli^to^ w (hiUa^i^-jg^emfttim^ e|^ ^(fti^fianiiatealio ^, — Cntnittumiattturddu.' a. 

^^L ..- ^J t^e^igi^ a paoi t. QJ QJ cO^iiiirtimaqiiieiiiifotf j 

wiiiiU>ilfiitt0ii^^<&iii» 

«^ HiiM iuni^nttiiidji^ tmhetoiaydtn^inhmii 
itebih^inttoiia^ 
;^et)[iigia i 
IM fi]toi0te^f ^c(ti|nti 
n&y erai)|iig<rfaiii 
nmtilfisjb^.i^ni 
(>imC Diligria> liianttai 

i| ttittgiftmittrrQii i; 

iic<fciaiita».€aUat 

<^iiitt<iiini)niilteii»iii| 

ttt<3gu%iifeai)|iia4»fad 

0iii s.i&o»(wi| 

ni oniiglttnrinoglo :p 

icmcrbg(paftfi(8.<ft?liri. 

ta»iinilllft.^vttfttnia irtig(tom nif 
0(inlmriiniiaio<^^ (jg (^t&iaaumritoitg^ dOai^jymfl«!t(m$<}mit f iiitiimi)^faw(jjii&mimjg (bala: Ifimr Cf^otitoe»mittg(>tti 
mtoumidtittit^eftil e/ 
lfirnim?Ot&fihii$lyt&i^ Qj^ tg(fai5jBmoboit<)(iiipirpgi r 
ttmeattia^finttttiKttttid ^ niiTlioinraiinmnttO r, 
trihinoittigimnaiiiaK 

€Ulll fao Milma^Ottir nt t tt t mi 

titt|itaimtil 

iitimt#^ly(fii< i1T'.1fff!w. teic^ffttiaiiiocdrnnia^ ttOifiiaiiio ca^trfino fiio* y^ tmroimittftpa ty 
fM^fattmnr ImHaittrt r 
btte^^CD itmtldtitmtr (bt 
aq^ taitabigitlia^ abm ir 

— -— j ^ aii^iiim^^niootioiry 

rttemonttt teiiit(fc<i^r. (^ oettkmobtitemir offl gi» 

mntim4>iiIitm4ob(a^. 
€(Vacrc»attti^om iiis O^mbmitfiiBg^ :JC3 miebtmitttid^crfilto 
i g(g(gg^laiiimm6mitr 
"A^ <j itibitottti sataiftumi^littb latttoti i^mUigO tmt e 
taitmtrtnimgxr>atoiait 
ttittiastOcrirfiimitoma 
^•1 ''■ii^ te tictacmmma/pcrirfii 
miiotgtmipnliimittatttT 
^^ ^"''^ jP optiitimmwtt^ 
tiMnotmr faltia bocm I Ittttiflm intgn p m filma tpSSi 

(51 ermtimia.T t (^rdb)ji^ 

ottitotiiitmitiittiiot Uit 

a?amttctttfiitoafi»ttto 

" iiti/3uttg ^ loban 

ttgr^iiprttfeJX<C tt ^ 
icncttrnami^ftio ^"^ ^ cttoniittgitobtoa^: 
(ntfattctiiaiio^jiiia 
niottOtt?riiaMiattno 

ittbrianr tentt.<ft tt^ 

mhi noniil|)a<nttbiii^ : 

i)iiiaabiitiiioinmint 

eflioat»irtoftniio(igtto 

biotttmonfoinbEUi^ it n^tairt^^ayiy^jog ^ 
i. ^cbiim3 flttoiy I jifiS^ otiiafar ttob 
itamfii£>^ 

ft moioilei cr 
ttii ^cniiitttrttiitii W liiitiioobianonif^ 
qftjainr^ermopcmnir noft tVCfliircatttnothtm p / Co6 tibip^nwmst troutiatrg.fmttfiftuflg ufam.i^tii/cgttttiaiSo^Bf. ittebiiiirtetttt^aberattg ot ttlte mitcttitb^ (on&tmH 
tiiafairtto btfii?ttii4ttt 
yofteojfim l Inobioabfattim^ m^^tfiiiiithtritfttift Hiiiiisfaaattimitfiifim 
aorer!^iimiar@ffl X nmtdB maet^ mbiiii/ 
bttriinriaiio mnftfl^ jg faom nUte< 

ficiri Db tm.)itmn g> 

famireooeyab^ befimttcmiali lertrpeoattt^ rteo .# 

i iteefe^imtiolno:^ni4 
nonwmmittt pmttm 

wq^mfc; ^eb6crr 

jimtttobSr^ qiiitnobiofiib 
famiiicnrotnimbiltm^ 
tontfmjritte ttumg tti 
ua ftttmttr eor 

Ite^tmipi ttfl mbitotgte 
b^<6^v£otM* 
/ H f 'j 

J 


s 
»/. 
r 


■"'1 


\<' 


■•? 


1 ." 


' 
^^ 


.^ 
.• 


k ■ l^ 

11 i ' M \t\ ' ■'!f;-.1 


-Ui i 't ■t.l: ai i' 'lll t m- I i;i- 


■i Q r (iNtitdmt».<<^itiiuii 

0t i5^itt^ntj|iatt^iiii»i» 

tet.ittatit wi«taybtlitt 
tunti 

aicapiaim 
_ tititolnsrtit ft 
^tlfeiyi ttiijttat iiwf ^ 

V ^ e; (27 IttUAtttatttlT 
c." t mttftgwmiflcttft titig: ijlfpMittowttai 
i ttitrv|%ot6ttitt:|w^ 

(olttmtotaittttig^ 
itttrepmlitttttriDfl qa 
^trlipimiigdig^g?titttiig^ii lt$ lOiwtttttitiyiiyoitiiiio^ 
uJ5i|qa^titmmwitti ug 
gntttyl iemmiei ui ttt^U ie 
iiitiatooe:^l&^t.<fttt^ ttKi mttir tf>mm$ O!fatt0tt i$ 
tttatotmrrttyom^qtit i ttt4tilmoiiimiffiiitiiiift^ im§»mmS^tciim, tmat tttdigitoa^teB i/ 
lytiog g^EUttOTtgw 
lutfflio fattgtflfedttoefi^ Otiigteimto iftomiiis^» iitttt^^ 
iit <aitoai>t(itiii»eiilmiai '^" tttti^' 
mttOigannfflia^ttii IKttliiS' /■■ 
G^il |ua ttittv ftttm?ttitfti 

iltllBttl>|g 

nl^ulalOltS Mitioo#ittlri|g1lol^o t<) 
m: itriiniiTiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii 

ffl faf titi i iofiiilii llfii ffMilf Qy ho morigtO cte moittitttata» Q) 

1 I muta^lD^ miOatf ttoutms 
C/~N \ jqp ife ggfltofagmdttlior ^r 

ttutgmfaUtttigc ottftam tt? 

li ofltmrUO ogma (mujt 

tyfaitta qlf ttttmtt?u^tr 

jgmtti^eetttmttttlattgffit|> 

Qjuoo ttott opto qlf tto ud^ 

mttmofa^i^^ 
tti#oetOttt£^ vi^ii^ie^ 
(|i(m^lt$tttoiatutl^tumj 

obuofkugttto {lomo tttmtir 
tfiSomiumtomoflib u^ 
Q^.lBLlumotir tttm<ou » 
(ttOuouflmftmmsuoOmjl^ Jpauto au0flmi7fiu& f^U!L 
uiaic^uiirtmttofiiii^t^ 
luttimttmommlj^ufti^ 
^pieRgn^(&y(£Mv^ 
a$ttttO|ulfiirl)epttii^(M^ 
tttatttta^paml^Q oursa^ fti^pattto uartljuttatm 

fiecgrrmttooyaflrttootmtr 

mttoo botta^:6rtU(ctrl^ 

tttttmttt gyY^u qut^ aitof uo 

fruato qmttt)Otufito btr 

ttutt mUomoo tbtc Stumf^ 

i^taftvct»M(otM»tsic 

.(titttbiomiwiiittitf; 
mmtttt^CtliOlltt^: titttflrcaui^pimt ^tttm ri 
ttttttO<Utmtutttitaec)[ttau|ttl 
tl^^migtfleuirt mujirtttO G) 

Ittoturtttaiifattftatug^^ 
ttitrttHtterittto^ mm malto tttiatDuto tttlr imio 
Itmtpitbms qa^^OiAiar 
jgritttoyy tmio ttmtlfaoM 
tu«tiouirtta<flfio6magt|p 

UtttttgflK^fittiftu^mgoau 
ttrtoiottgid> ttBatitfa 
yottto.a£mtmattb 
titefmri^iiitiir 
ri&^tttir 
itegotaigb.^tflii^ 

tirttteffattrittttmo:tr 

egottiitoittoptirtiati^ 

^^ii <ftoiiHiiaiU>timtfflet 
r ipittttit?,^iitgrittt:^trg 

pmis^qwteoflo 
liiflltta fiffltttmutgfarfett? mm quattrrgamottipfla ilt 
mfifluatimttttttmr<ie[ttr l^^ttfimtiitmtbiuattei 
ii rtttiripfltneottfttttflttttair 
|! crmmitttflau<6itt[ ^^ 
i|! bitiattmtttmit f^mtj 
ttt<treiit^<o^B^^ 
p; tuomlgOt tlfrtmtiBO 
ftofrtteotgmtitrliofitoer if.i ^l 


1 


—■rM 


-:^W 


(■ 

■ 


D^» 


1 ! 


|He^ 


' ' n^ 


ipH| 
i s ■^ 


i 1 '■■-■■•^ 

!■■ -^V^ 


l!'t ,%'^ 
'■' !■ Hfl 


|i.': 


\f:'% i! ;!i! ii. r ••! 1. M./^ I 


' I' 
ili i ■' rT.. hPM- r j '.'id flr 1 >.: ■:J .Utl 1. 


t :l |t "H-| 


^i' .1. 

i ^ G ttrnitoHitmrno 
tttf^ermai^ -^ lE&&it3rm man0« i 

qiie lliboblaiiBtttiutia ^ 
BgiurMiiyt imtttir^BB^ 

i|$Q$QM9Lii!^u@ib£^ 
p4it?titattialt<gli^m5> iimiteiitii^fiiitismitg dooiamDiealii^mr 

iiidMl^^^^^^lJo 
(pgftma niBttmnosfe ittjgMgOttldttitgaafa^iie^ 
tott<ctimi4ri5ai)^qttiaa|p 
tttabtimii«3iuynftt<Ui 
ttir^timmfaiittotie 

p tot: 

ffctomftiimstiiit^ tart! mliimt.titti:ttt&tgtte 
tm ^crfattgti&fttS^ 
tottooyoihD: lalm. adtmitiiigfaimiriitiiii^ 

^ifatmmttrm^qtti 4p 

^W tttnat^bnbt€at^ 
ttimo a iMieKltitigrer # 
ipamtitfmmttamefaag 
m<g.<feftatiittiimi<r »atiactiiot<ttaittau| i 

1100 iiiita3.<eiritmir r pmmo SfiiffimtLm n itb€n 
q) Dttttfttfeamimil^fi? 
iteoimta 
i<Et^fbx 

liiraOiiiftitdigeg^5iig 
yK*> cy 


<tg<)|ttafti4 nl6miiflLflii|8 tttttttteitsdtff Bttg 
nu^fiantiidgnimmttitgiiatg 
tmtfUutsttiAttlfttttiteni l t tt^t<utytoutt<iityt&ttia > attWtiilrttintMiiiitih 
CmtfioattM * ' » > f i I ^ "^zt: i pg.ap)a$tttt05t&eplmtm btiistttittigtiimttiairtet ttg tttmoittr figrtiigxl^oM 1 
ftmmftet mi: 
^fiaiftttS^ 
tiiw.<Cpymtliirtiiifa 
" ^imgiiiritiliwthmitol /■' atfflatfttig<ai eiroiaiimouitBaii? (iair&iio^ntli^.crfimr^ 
wmjmyic^mrftti i 

Otrifto^iS^ j&^ttftaimttt^ 
tmo ttttfaaiiAtgitiggmiijo 
tmttitmtt(i3Dfa.itoiimtmC O dt^i^cr latiotiia vMm» 
tmrX^tattattOtitttt^ 
^a^tuOttttito tit fitiiiair 1 
tia tt^ta tnonir(iff ei^^ 
ltTm.^;0oft^ yarrt?n nffl) \ 

mmiotaiaigmaitflattei gir 
tttay t^tmrir yio nobio. : 
!|>eqttSta>^aln r wa| i (r ,, 
pmtr ^fttotft^na/ittfritti 

t itiCtjigc,m 0t> 100 mlmiilBitr*a3tairl|0 
ttto ttat mtiialttttautto 
ttmv ^tiKOttverliottto 
tflr mflito crtgtuttattio 
mm aitomnfo umottf 
t ^j» fiitio fii cSrttt eo. / 

labii oimo 
ytrteimotttmtniK^ ^ntattfitmidmFa^tttfltaa 
(fcteOnm? yimiaibtit t«^0s0 
troktti a.t>^ta>tttliaa? 

im ptettiUmliittptim a 
immioiiiaru^fimitUittie 

Itt fiS ritoititiitirilfetttoiig 

l itDLtmtts ttitrptt m tml 

dttt^iCritmtrmt^ tim/ 

t mitHil.5jB rctt iitottmig 

p itertrttft ttpammsmio. 

ur 6ammr((p^tvmitCue ttt&iitfUgiotw>m:iig 

jfe pmeaiaajpniamaiOtnjr | |aagpirrtl iniUtl40(itag^ 

jmatttt gtdrptoQ ie ^ttiea :^ ^^, 

t qita<^«:^aoiimrt^^ l &^iiiitr O fitttttio tierttiiiit 

miiOiiiFiaimitciftilmt? 
ittimr:nu£aiiiimiiir 
omttttmtauicttgttumu 
Ht^am fltamrfaiiem^ 
ottmiittt ] ^6il3ii ittm/ 
ao rotdaimii^auttr^ 
m iftiroir:ttt ltitmfeg 
waOatrtSDqgtt i^tl^ 
d^l^^im^mfiutt 
tttl dDapmm ouitliia' 
(oiijiiib Uiomtit^jsrttr 
( DfiftO tftttaiftg ^ito 
btiotuio^yambwapfe^te 
7ttiim^atu^Dutt$pti^^ '"'; y cy ftriiiuis.6aiftDrgitotns totepierMio uutimie;j^. 

lpmo.a^:etiamati«^. !;■ I - aimCRuliilitt* StSM^eorm- aonmorcrttr^ oatiioturtua 9 U7 ^]1 •. I.' i:*» 


iJ ^,11 


N ■I» \' 'iH ;-i I ^ ~ 


p 4 u -%- : *' 
rlj Cl liponfim^aittprt^mtf/ mAfy&tcStiom 
fenwigntllmlwm a:&(icgtityto5a,qttej 

nmewmjU Mairtlmu 
fmtri wg^iEmgttiigiiie 
timi mr «i|ttctoig mh 

ttmmmu ff.^tv mJ cutetttqDttifiiCUm.4Bg C^i Dtirtradia^^ttmmm <rttimt^[itatoOtim.41fc 
dtyt:t>.?Ctidar^toti^ 

temdJ^mOyamtii mhiBabtmUao6ta0 f (5\ ^ttitlteitf lioXli;>q|ti^iiioiifltrtte irfto mio/|^oiitgrhor teh^&ttS tp^ttolitoliff tttmt^igteittifflimtmp tttMtttttemigrttttom Imttrnommritiomtittjt 
ttttrt:fetton:tt«>tttrt<otti Ol^^tfiis^dttgriitB fe(SI:1iocalittttr filitt^ j 

'" ^^ " tujtttmtiam' mniat tt^su omffvtfgj^ 

cr)!in(mmittrfiia.ai^tr 
limtt^tmomi^ttta^^ jlfioi Biemtotgi ttttetto 
v^Ul^Mo^t^^&^^ti^ i|!flttmo^tjtttatu>ttairttt^ 


-- ^ ^ r (itttgajgpiaiit ittirl 


tH ttti gfami^ifct^r ^ai 
iiti0aitittUditi iim^ Qttt^i^ftgtttarte 
limiiiiidtiticor * 
rttrm^mqniooare tttalg:«y|ltt^|jmg.<6 iL' 

tt^rdma otttate tittt^ Intttvitmjjeat^^ 

imioiifetttiteta^m^tttr^ ' ^ ttotttm^tmg tittoitta __„ 

dO eftttt^OtttP^^Ui^giC j life xemtttBfoOtittfi^ 
^lma;omf^[^i^ jCatttUia ttirt igttiiLof 

tt etttatta^ylman 
bmiOtftattttmmtM 
ltttt)i teittiorerio 
^lttaitoiairiaa^ 
^femratt^mis^ 
lastttattariititttfit^ iw m: mttttteigolbntiiaioimt i ■ lllgta«n£E apttOttg^«^ 
/b. itet ttOtmtefimme ^ 

pmo;5TO >lttt4 lilitttim^^iatigdittt 
toHttmirosmigirtoiito^ tmoitoiwtfiiir ^^Smttt^, 

tfttttttti ^toBpi 
rogtftCgamtttta tr 
( ptt ftootebg tttaoetul cgtafiilmtoiite fiietttir 
ymto tffltmtr^. mmmju ^attgrio ittmemfitfiptgetio 
yiiOafiiffrttrfl»tttiB.i 

Q ttittitremttttt 
i tttOtttt^rrtttoaptt Otei 

mmfiotttteadi otitetatsaiottttttote 
.^J OttoaoamaEOttmo. 

rfiitar 


ttti^-^ >46Bewi<ij|ttii llMiymitttttt^ttttttii^ o imCSiilalB» tt imtdlitditdfimBtSi tttottintotto tttttttttmn ttonq^iafipw mt fliteoitmtltr fitafimttttitoiittriri ttttottrfilmoatafii 
iitoialiittir^^Mahttnife 
bi&imoOgttmtoiitbw 
itgootiotjgrttgttabtriif 

totttotamlititttmttintk 
I i»txg iitiitti o ttgmrfiit^^ 
^ tytiratitgtttafla^o ait 
gri ittit4hitotttototfe ^ 
iflttO Httlttirgttontoy 

inofio.<er tcfiottmioa ii bif6^]^tiertte^^ 
armmo amptiririn 
ttirfilttrcrttotabimrtotftl? mis mtmamtit43oCbfl). 

toatt^tit^Oii^ 
ttteittfeittfiiiUe: 
jH tttaiigito tttitittame. 
&lfitottiit!iQmiaiioiig 
mffltotttttttto rper m(Bi t 
IttmtittiserimigaOttCir. tCZj 
z) tocawrttratttsKfc^lttia airufitt^obiattawrttlit 
lllioi^irQyttafimttry y 
IttimuatiottC .♦> rgmanet^ltm r; itimmtioonmfi^ utDtidDtimfiaun *o '-f 5 


* iy t iim ? ' i -f ♦ i lip 

i:i r V Q -^ 
^ \ crid^wt ft»0ibliotiogfiitaiif fihitmia^is.ifatitmiir mimrilitiebghm gOuDi 
a^ 
q; fti<>llitf a»<gn4ta^:aii 
itti». femio&.tq^<w# 

ttta tttlttllttgllllOBMW it 

adttm6^a?0rtiitiiii<j»l 
matttaiftmiOTattw:] 
wjjma l>i/riyiflai]|sttt 
jjtca u» mltmiiow^o o f 

epabo tiate aOitftfiiaii 


»011 lUttMfiPDSiJ tonttgfaogai/ttT fii o<:ittoftamtw6 ^ 

0caitti^toiwt(iiC4^itr 

loo maaiiiKattK a. G^ ttiamtitaiii^ttfeflio^ 
6%iio(iig itcttn tmiiaigi titimaiiuatiifeiatttttti/^ btto iMctxmmmM^ 
ittaiwc^iaifattteitiiifai eMmtuii^lbttttittW 

tii awatinteiitaoagftt ^ 

letttoi^iia^twmittsr^ 

^ [te ittM^liii^tttteaitoit 
"^ itiaatttfitvi ttlrtt«tt»iaiii ■^ 
tttOittite:ttaii ftitatoaiHio.^titttttoir 

ttttloififlgrmijtig 
ttatioflrjajcuftitttto 
tttpwaio 
^fitugmo^ ^lttiit^ IttOfbtliatO fitWBBw ; ^J i^ Vl^ llMJ gilit^ ttttitius>tttge|aopia tiy(|iai<ittittaiti»P' |ienfetita>cg|itaitoia titiaifci^ fltBatt^miHealiKa 
attettaitiilomotufo IttituatteitaJb ttir.aiirmiaii0 aitttiaittia.coittmtia 

i Jii G-''! 


o J 


iieottiwttaioiaiato littimlt$nitpaiiao,g1iB t^ r^ itiftuiettee^ 
_ ^attte fliie 

^jilMiani^ottax^altt^ 

^SHitue^rifl^fl^^j^ 
mlgutalbuiit^^ 

datiOttniml^^ 

teojroiiay> lattteujrtB^ 

grtigomio togiettiatg ptmi/ 

ntaite^ iaitte|aii$totf ^ 

totttopitlitou]gtffec«ttt 

leiSitfiimtommialEXad^ jcoiifiigttatoi riggi^itibtt s in 
mtflatttttiiaiGritaelbletMi imwtaibliitigtgtiie i 

^aataiiali ciltfalgite^Xjattfl eatt 
^ nmfitgg we imtmni 
laietlpattoeatrtiattiita/ 
jfeaBrtomPtfataia^itttf^ 
^yttm^tttfiiaritfoijq^b 
bittae man^ . 
CUtmin> 

SBtiiiomatta^^li \J mmetttmit iaioititittt 
er ttom& wt otttilaadi tt^ 

twti.< fofiirtgiftiffaiti 

bttm?tautmt i»ng 

dwaittelirmttfattrtT 
tS»mt»j® 
Bicm4ifc(inl(iodi^M^ V tEtti:it^iDdaittaiiituofe 
tttagtta^ajD^trc^itte 
jOtitamttttirttttUiec»: 
ctbituDumo^uitttOuin^ 
momt^titti ettttd^ j 
tioe:tt rttitttat tttattrlp 
ttujttittetab mef €to^ 
ctititrfaii acfl^uorfatt i bmotttg meutaimbu^ miio:y ttttaiiirr 
acataniteitt&U^itlt 
yerfiiiietttitrcaqtted C&tititaftttb. laueg 
^Satr 
liadHftagtttfiiat tttffltitiitt.xCrmtlm 
fimoiitmo:itttco taUtta rtttted.iaiita tttilitaie 
ctttcrtioetmtaitteo titgr 

itti» OttiiB gBtt<RttOl8.< ftarmidittti agttantttj |Xrtmocftrg?(mi cmo.iCiyttimcuisa 
Oettieittmogewrtom^l tttmttti^i mtttaitito fitmtooitiittteoDEfliig 
^cpifitiri Dtcttttolrl 
cr^taItaii^titiittiJU8.<fe/ IIMMV. tti ^tottfhia i: erdttiifiodtitttltr jS>ttfiaytri(iaclptt| Otilrmcgtftttttstttte 

K .m l I . fj II 1' ' t 


u. ri ■\-t' m ni .■\r ' iti ''\ I ■i- ■m <-•; I 
(5 r /[^ ^ ^C9 


o Ov mittomms<ftaD 


^ e) dS^rtuOattgtoiiiotiife ^wi44mnatim»tt«^ mtaainlmft^ttmiUi 
ermtJCtiii^t^ttigfog^^^^^^ 
^ " rttttitig^ft tlc atii^^ 

&tt&tc(g^liff6titantiittmt 
hcctte ftittyi tottt ^miatttteoete /^oottfitemteftttty a:^ | otfi» n at».i«a.H^mtplKC 
otilmiottl'] 
toiittttottilSitmtottglji^ 
cidtet^ftmtrmigtttio 

ftttm 
'« I « n t r; M M mmr ttllltOOfiltttWOTtlltl iwttifta? 


t»mo»ttttmi c;> r~\ c^ tttootmiafittt tiSi^stm lertttanttuattt/ 

5^ iOtmtatbiL jtmiiBiaioKcg >& 
fc (ftgmwtalmstitto, 
^ '^ 
mtiiR^<wa4 
ittettttitetfttwa^ 
uott&.tttotfpuumo >animi^ intittoi ittiiaoi 101 M V r; M ittmtam^ ^ ita^jgiaqmtoBCit " tttana^ttoiigflrtmg IIVIM latott/rtiiriatmi^ 
ttuttitottmtettpiimi^ tiomtt^qiteftUgmtim^ Otlotjcartt^Omotamtmti 
ipiaittftf |p itttoi M tttatiettiatriottt ^ Tj^ itat.ya:0»ittj faorG 

tfti iuqgittitq pmttm C . j> ^ 
toiitjyouirttttdi 

tototigtitttriritit^aia i^ 
ttti:^ttteig ntti min ttml / e/ OigittigttOgfepB|aM 

iatttaitl.4Bmmi2JiJc 

otttttitehtittfa! imiiiti :m mairtegaiiaa 
ttaiiuo tttib.irODmtR yttiaaib mliatem.»m 
filimi p ^ tiiii»tttiitrtaoa» r^Ct 
ittfipwil^t^|j5titt4p 
iitmtiiairfaiirtififatai fimunio. 
uttutai 

aptaggumi 
ptwaott jrmiiti0t4|]stiiaii{^ 
^aurm^i^ j , jtimjjt 
tadiCMitiitjwiftottfl 
tift mtorirtit|wi$ ^ 

mtuo iMiiiioittia^^^smaftQ 'J > rt M n I r; Muvt» f <r, hE tttorirmta&qyp BaPjo 
tt tttiomg^wt. 
talittaiiattaiaCt^t 
tt»r trnttafi4 tttt^^ir 
.^mfia^ur 
tiu^b {bi$uiarij$ mir Oi0|^ 
na fli Bamauitteptmooi^ 
tiim gli)gtkjBto riofa(p^^ 
ao toaosttat imiojpgrftfaj. 
<7^ttiiiofai mi0ttu lmtiig 
tilatautt uitimlai^iie 
amiotttfamamimiamife 
lacmiOrimmrfilig.^i^ mmiofibtiti^mittitoOiit flibiittiepMaflt^aiiOiiim^ W Tr ttitao Or qttaiiaftt iiw<.ttcfl<rtatttt tftlttiflfl tottitototetmtttte^^' i^/ feittitm^iim^rte^^ itiB^^tegtio» <6rl 'Otomir umiaig^tttai t fiimiftittffMiiflirifffrftf OmiMrmlmtettigrOy^ 
ftia.^.:aiditftltainiiiOr aiitoaaittmtmg 
imta 
^li^^^^cgityiflfeflo y (rMmtttslaarift^ 
10MlttolitU?. Wiir ttij^il 
IttimiaffrqttE ftitftrltty 
fittmiahtto ^ ttiii te^ ttttir.j!a:ttr 

miiiarttZJfct ur iSlj iiqttt (aimtigxr> qmnmttb 
niElaiitebitts iflf jiet gy lamitas . X uHttatcpip fti y am^ h^ flilfirftom OitaojQ nmOttlaoi)|iia uiittttigottttiuirliofltii^ tttfetiamaUaiiotimta famaoii^bmi ffiaqTig aiiimarrqttatp^ttafi 
" tt HttamCgmtttio " 

PMmaitatmittrirlt hgctas miotiiir.O( mfliatao 
tuii ffintf filiiTiiit7 falii^ Q lolittttiiUirJD rttOS|UO mo ttiao mBibil^tttOuu) ¥r H 

'■\ 


M 


j;; 


1 


■ \* ' ■ 
VS 


V 

■,i 


i 

1 

> 


1 '* 


■ 1 


1. ! ' 

i h. 
M .i n « -IM '\ 


m ;-fe'l i ^!! ' ■ l 

f i'ii-» M 'fl I l''n.iiiH 


I. -. 

61 fofaqart^ pljftt^ yet mitft(eX^o Pdm)X! 
mg rmdmttritmgpit 110 G >->ff,.;: r7 r? mgelluiitrtttmitorq 
tetttmatilianotirecpeii» 
niigi6-amtgfiig.<£t fcttt 
tttiddb 


gjittatftig^rt^tfliltiipttifa tmv:jmiptwm4iittPtt?ii^> ^ mit^. ^bfliomi iBWiittaittDimetn actfl ]Qtteerttttiv(attisCiwts^r^ 
ttstiiiitaitliiiatiai^ttfffatr 
illltt$.^!^iittiiaaiKg:G 
t amtotnnafaiqfttms 
mttttfleritr.<EMteg«i^; 

ttteto tomtttihtlhatgj^ 
^Bwcqro tButtrttteait G uvm^wfyont&tb^it mi-Oa^.lHatfliamai?' 
rtia^toHiitiaestfmnteK ttoflepntrcimt^ftfla^ii fftmtotootDliimt»:^. dtmliomafaogntttfltt^ 
Imseit» " ^ Hli -ii 4 yit iiamiuait ft gm 
iiiiqfe.^tiigDigI<3 a^ 
iisgp^itfaiiima^^mii i: ^ 
mtti^eO?nOTiraniittt/^ naatmopftmgimtm i/ etegu^rqiietieitatifttatti ^ 
abeiu <fo3Btdiimgtf.(pfi^: 
' OiffittoKt^maatlalitiii 
tois moptBcmtitlDtictw o 
ttnotii^wtrya) r?^ Mtbvtm omirewcjimiorq etft^lttoimtOtttotte 
it iiftyam p fi^it^ttim^mig t lllljBltli^&lgrojR^^ eiiistitmgflloiiiinttie 
mtamtiJMP^ttmDie rw^ omTOtttty tmwuMtaialiria 

eoliittiioutiifKotttaliB 

Rttitnmatfiliisamgl '^ 
\ :fxj Gli 
t-;^— ^- iiitio^pumtiiimti' lOllOttO^ 
mi3Bl iietemii7tomini 

eftemoniii?i|;f%gmmia 
iidnto»6mi{it|onia4ia d^ imdibieOilmiottio cftt 
mon o:iM ttafliiittt^ 

titi(rttmmtis:<itmd 
Mtfijslbesiideettlmf 
JBmtfttmtimeottm P Uioflmttma.an p(tUiamf 
^lliieaiBadgg^^ tna^alUieiiatmolMtoaj 17)! ft^SBiSpfiimte^^ 
imiii migit^ iiSgg 
meiiolUigrtmUHilrtst feltrpttety ;:p eet eltyttj 
Ijtmimsmiiiitocftte btm ^ ! 
yXttUftnpaptffolanapi. 
^^ iaim^e^()CTmmtttt^ 
tnam^mtiutsJ e tritectftoastiimliipr l Gi i^ 

meUcftiiitmtvllilemo 
l aitmeaxiitttgnamo ig 
^m^itettoit siii a^ytfc 
^ntstpatkMp^ falitieitt i' 
|manay> (t^ieiiiaia^ato^ 
^toi^Uoigfla^tmmttsm^ 
tt ttha^y^osi^ottSteltm 
bttitCeinyimia^lpmiaipC ^ 
gattdta^^^GXiio igfamni etit3i<ftn ititattl>tgme 
mti.imt<ltniwitt^ 

OBmttiitrtiimeitgffi^^ 
testittimn^ titia^^paftttaitt^ 


tHiiHgfim :fttnalnaftC; ham^^mmnirfaacrj /raifOlf a itfis p i 
Ht^olatftpy 
manfiW-ttt-imimtrtJtiyf 
^«^ebttB^. 
fiamimiMtdpo j aeautg^ttutitiaioliai 
(o; i |bbata?gEnttJi:mftmM 
pftatts Jalnsafil><| gr' 
'i tnirtiatiesetamattuog^ 
!fliam ar.B fta«8aitir^ 

(^ lbmittemQtit:efi»m£i 


-'-'-]Cr--l gronti^mmtt^^tm 

gm tiitat mittateS^ 

tt^ttbattt%amtiPn4^i 

J V 

i i 

h '-j. li 

I- i I itri ■ ! «,* u I ^ i^ i .'■ 

■|| 


m r1 '-' ■1B'' ■ 


mt ■^. ••■:\'\ 
foiuifeaafoitatt CilniDatCalmmidit^i 
miittPotDeimlMti.iSo^ amgftwmtoliaftyoiift^ 

o bctftaiiiggmiiitiwfe^ 

grtP^amggmimitiaiiio G]\ %\ 


ixgmuoaiiaimiifigriy iim»falomowercai)|ii< 
fiiitimfc^Saloimittai 61 
Q gmmtmttoaimmlio amggroiiyafepaiiu 


amfgmimaCi^ gmiiifetofa]|ihaii>^oi <Bto BMi;mitf|pm i^ OT » amfamiifeioMim 
amggmiUconaiiup»^ tmatbaitaitt^i 
miitiaioliJlaiobatwi 
gmiiitioftTOiiitgr*^ ^ miiiioiam^ ttamscft ' ■ ■■ 4 
tmtlimi^iilimitotitoi^ 

llttfftlKlttttHilHIS 

■Tr— — rTs ^nr — rr asaitifffmityioaiiiaii^ 
toattoaiivamggmiia^ ja.^ dhaipUhaEaiSgmiiit gtthtattvxttimiaoamg mmm 
flmtiit 
fioaiiti maitaflftiuj amfgimifl^ammi^: 
lamoii^aiggmtiiipior 
toamfamiiit loCaoaiiggmiiiiT ;$mf.inii;> timttmmamiitsttir qtiiiiamoiir fity tmfffrtiai fit t-iio niutCgOtoiCTi ttiantttftmtts <iiio:iit gbttglwiniimicaiirtiot ii^ asflwttt^fflatirtiuaxt tetiiut ftal>< kaaittoBg5g 
tttviaiiittD.^(Mtid< u iMMf;M(: (tttddil _ 

laita^tumrtafltitt^Mrf./ (Il0.(l4i 'tttifet& ttii 

liittftit wii fflwr aiia> . IMi < M Ir. atni^cRitititioiO 
ifwottifrrtaittrii X fpatwjiidiatl ttttu 


I i 4 1 « 1 « « f €rirCttaitoi»irj([gjOtt ai amggmmtfatodiiria^ 
ij mT 

jfiiimtmmnffiRi ahan^ lAfiimaiione iht^ttftiiBifewaiKttmKto 'OttttU$ 


c cnt0mo>0D8i ttmig»fir^ 
atnui(M.<iBti ftOttin (aeK 

toaniomtetm iotttoftttft 
1^^^^^ ao omfintt/ 
manongtiitMttiaiiba^r 
tomtitommiaftottlj»^ 
p^imirmaneCSgcwii 

ICCftll ((( inri 


jrtBweffiBtlBttrw^ttra* i^»^ ^jigtettaMaimw Q amtnmtfj&agaiiiaW 
Oaoti^aiftntOifcittitttotib 
Boin)gtaWm^wntriii0 

ptipm^fiiitt^^ 

I itoiniaiiflioataflfoii4/ 

p ^^BOOfililtttllg 

i mmmo iP&tt^ 
mimrt^ilprii /anftttoniifii^ iiiffiam«teHKHHHPtttttO' r ; s < 1 1 - w : ! 
m rtcrmpliiiBiibintl 
^ " ^nimitmii/ (l0AttSbaMiirlaii^ 
tett><iritt(irtotri>taMfte 
tt<ftt<«nr>ii»r 40 «tpuf 

frtW(ni#twfiw'fftffflHtfrtnff eJ e; 


linnfltej 


I^>^><tlWteattBBI 

lg>iMiff #ltHlrt(*Hf#nj>.ftOtt<l I 

n^ iN\ V^i) l^tttlggOtwmy iirtnii fimmfwmm^^' 

inMtiittw nwFHiiirt^PiiiHv riiiu^attrt 
V '1 'M' <h il 

I ' ' i •■'<?*• 
» 1... I ' 1 . .1 


Si J I 'l - ■ -f ■ ^' ^^J^-.y' 


!|iil :b" N. iri^iM: 


,■ ?! ■ 


f ^ r 


- 


^■j r?- 


L 


M 
y> m mftj^im ima gaotoaiiifi^ aiftauom$ti( ^ ^ ^ '' 
c^mmiUiv&aimta^C^iei^to^ ^ii irfigmiittrma^tgaribtt il 
iiaiBct^iOTimuogOirofi^ 

ftoiiatgtiaitihcilWtriiifim^ 
gttOA^iiiiaiaBtoiotiffd^ mfepolteiio pajoie.^ lyia 
tmiliid Dmi8i)6im0 mtiat 
l agcmit iintoitiisoait 
lu m io ttttUo ftoifip ritmdtm ^i 
fiiiswii^ottiimymo 
E> i^wMfiail thtatl^ 

lctie ^ & iciiackiauiim tgiitt 
itmlimir^fttoiaiofaflrCi^ t mmtm fittii MtoiiimCp 
ti atiir4pS^iiufiatg3gF)iimr afigOemilictpalipfltoliaaij? 
tt mibtiottaiaefiatoiaiaqtfe^ 
taltGEaititofimJlaiutuiatioi G^. I guiafimamm ^ etitcia; t aMiiliotitotifliiiicfiicitiw lioloaiufltatatetcfiiriiiir^ ,x jfll attaiftatilfitiiircteupir 
fiiiocoacatmgtioftiitp timfe G 
p eau^iagfiioituitieaotius ^ I 
]8> cacou faita^DiiigUimgy 
trilticrfotiunttctioiata aotii^^ Itotg^mua ittg «t0CP e^ S ®JS»8i tmmteuOitcoliOattojc^tty ^ i 
tuecty^coelibuotyi^ atttpii / piiuto oii yfiauimilaui ler gatot tfit gttiiliiiiulfaiiiigJi > 
0uitv(|]gt0W{t 

rtjitatyty 
cebis itGstitciiciiaiia S^l. 

lotii uctttagsuauiirtaguiagcr aiiatmiis6fcfi[iftyciimi^> ^ O cmyucaetulpiiata fiy 
ttiiiCttttical0aiangcttsta^r 
licmaaililX> afltotecmip mttim mfliiairmtttiitiaitZ^ 
gc flteiiabtoul&Q^ iit^ ^ atlarfijr acaltou^i 

tttmtatieaMutasttosf: 
tiatdiritttate^^toctt^ 
fiietottttiti^iyiiittitti mmsS^MmL j MerUMmieaitenii8.<eQty 

>y>t«ttsfimti ttcii ^^ ^Bittrileslmtfflnm ^ 
er t ttflan mc fia ct^p^ / | bvSMa& qftteintataii ir 
Ittumcrcrdcttian t /^ | awumiatiilrttiiieiiitt C fisemtctitcr 

icnttr ^tmmcrcrdcttian j 
tttiliieilihamlgt ttxM^I 
10 itCxittaUaiattiaatiaitGi 
fiib atttylcwiffittgal|i nuamsamus 
dJi e/^ bw^tOi&CfSB Amom»:tme.uenm imtittft tauttxitittmi^ dj 
U IJ i>^tiol^riqp£|njngonfi^ 
trfeajtntTro» Difntttuwce 
(ctmttAinsttttniQiaDm 

ue». 


jgn< tttafcfnti>rt i titeatrii It^^itittmfit tiafiim aitrt 
teatrfttttt ftmittRa ftoc i 
mtt^toot eoitiitiaiCT ig ' 

fiu iiStSinttft iMijUtfiir 
mtttoPtMi^ttonr ^ CTA il>iflttotii<sawgd^ 
^^„,^. ruwpofotiWMuni 

btiKtiitaiHjifti «u^ierijftioffiemuinilifti 
p&CttcOiir a&tttcabitbctiOjma 

' '*"*^tmtttefiSbtuiTfi3 mis- 
^^-^ i}ttititita &m. 

ttttil&flTO ttllte .tttHttiSl i fitttiabaaitf^ i^S^i^^al^ljMt 

|| D ofiiifltattirtttamurcius (^p rmwia^qjSinim &riaL 
i!i tww»ffmtftnttO 
itttate><amioflti? 

;;p= 1 _ — 5 :;'« iflimtftfctenaiiiriiiitfe 

to4T>ayt^cfligfeemsi 
fahuaff iit^ qtf/Btt cfttiafli 
teimi^mtPOtittfitgCttitt^tlttfe f "WluJtllGi 'O Icii6«ittaiimitifiitf 
latiiiiiHterows toye»rflieiif^:laqii|ttd 
e^u^gduntfiiiia^ 
laioliaiiiiirqiiti 

II^TO)t|9U(ltl0tf tfiflil^m^KS&^ 
ttrolwiifetft 

JMittgftqa^Ottettgftc g^wogattilfiigitiou-^. lli^M$itit(db.j$o{|Lmjr 
iittittsttrllmatianttei ii 
ia(amta0mr:aaiitpiio 
mitityttoyril>-^oliati 8 

aftit-<^MUiattoirt 
aftioottttgiteiitii 
(jp^ttattitiiift (OCfr d' 
tntt^in^qitti^^ 
C7 i 1! 11 ^! <» j 
it '1 i 

ii:- i.ij ■ I 

.... i .1 . 

1^1 


;::« 


:![4-'Hi m ^ :f";fi-:'L!!i 

l'l nu-i m. il I- -I f ■i' : ■ f r 'P D ^ jgJ^rqiEtftttflte i^itiflmtiaj^ bdyttios< \ ! mifttititti ttttbtittiitiia^ialta!^ 

titittt0itttlit ttgstft imtmaiMliDl40X> ertto^ 
r i |Mii«ttflitmac6jtoi titrtitmv X i^omamjfoi^^^ 
^i arqtioyOTflttttamtfl4ttitf - 
nmiimjtfiiiQit^el^^ 
imiu^tott^^ 
D^tiDespfl^ faoqttitoiobtfea^ 
Iqitth getfligit&flmfliami te / 
IwotimMflti ifimgittflfoig j^ 
X , ■■ ^ ittttm pfl Mgi 

fit^hflrfl& ite^yattadtm sl 

officitt aonr tmm^intm ip 

jjttjtmflgaia iitafllflim toiiJi^ 

ubttita^&tttmfibiniiaiiomiiv 

nlariog&w 4l»fltiln raatm mbitb fl^oi 
ttoflmaiiuaiioittfli^(iitl. 

(ItiOfltottttbttwftt^ 
pMDrti^a^gi^&l (C, imafl tfatitPtflattla^abQit^ 
jryflitirlatt tesflttute i ^-^;«..-^'-^ 

iaMuaimiuQ4^ 

)i|^oiU^O bao^ Muii^JQU^ 
aotibima4B[lMm^^ 
lur tiiti||iuh o i^tdtmtmUr ftl ^ (^ 
taX> erijtigto abittttejW iia 
tiirmaibtitaiim bi^tomX >o / 

ttii» btte6ita(p mjfmitttt r w^ I 
M ^cbflt &ir aijaiita»2DCooficr rtfea^ 

miojgrmam Kmtimoflgta 

aqtt otttaia iio fl^bg tt ttoabltri ^ 

cag^ataiQittO gbdlattyte ^/ 

ifasittdtoi t&bfl^fii&aiimoi 

|ammmitti aai£yiiitaiitad te« 
(^ttom dtofltatam^toiiay ^ L/' 
jfe^tg 5toefla«iiittmat^ fiititbola^ttobtoberM gffifi^ : 
pfl?lptiuat aogtoiaX>1die^ 

tttttiia.tttrmoipiitatti<aar 

ttQAO^Im^OttaO 
da^mtmmabmitiai^ 
haiii oitbitt fliiqmar > I 

^ysuitsiiiiiiisittamtifliii^ 

pamiiMgtflgigitg 
litiitfOtoittg^yft^giiU^ 
Oitoiiibisiwifciftiidi^ 
^iaib.j^tf|^^^S 
aiPiiimffliiung iuitmrdrd^ ^i' /«:> 
titlmt to^no^ mn : me 

iftiiimufCbflav^ 
te»i#ttftitimil^eAiiiii 

liitilisqutfmeramui^^ 
a^eOirei4itfiiQimi^^ 

c^.(t?bmififfat iir^a^ <^A ^y'i Li@^t(ttitan0ilitOtt^amm 
tfliiplt}|iaMnot|?ttrto(r^ 
rmiitmmam 
aimflifctt tttiha ir a to i b tr 
30itiatitiiiflm4Hftr 

fltastiS^Hrlitu 
imii0.au)iii0[t(r 


|^MMfftefiP_ 

ytriqiugfettUtali litmife 
jtwTatttfmamisma^m 
yesmMSfiaiuatiacir: 
pdteiiatemgmmtiptttff/ 
^tmtgaim^^ HillomlttS 
mtisf<am»l|gafttrtwi^ 
mtttai|(e^Qr^tr.ieo^ 
mmtca^tmi^m^mUt 
mtt^itttmie^ 
IttoyttOitoirtsftmtmtgr Btghmip tc pi aoapm sar gjwas 
j ttmttmmtmttrcgte tttSi 

jg« tO'IO twrtttdieonmtti 

aegjai^ 
ttyoi iitpo 
lams ut fltmitttfiiu pUiB^ y^O ifeftlptteimmir: 

wuto sliiitm v 

miiuitvi 
Htttirnftibi 

loinlltotnB: ttmuitga musirmemrA 
iMM^jgt ttt ftm i mi^ C 

_ bflt^utt)ms 
Rmpij piiritgng 
'aimqottobts 

iffltttienttaM 


^xfxultatr 
xmA b0OEtflilla ttimtiD><fot^ 
"^ uipsCfittmiettufe . 
HiJUttflSDifti^flggl 
ttteruafiiOuu^m^ Itttifltidrtuiimg 
^? ii^ 


i' i j -1-4 I ',* f ?M; •/ V ,■(? ' u*^ 


m'V i 'i m\<-\\\ I 

'h 'r. 

\ i 

Hl M: 

-^ •■^-n ; > .«1,1. 

. ^-n O <^ n temigjm tiiiUmtti^w 

"nb lilmaoom r ^"'^ '^ iwoin&ninAyt 
itttm^ifl tetlim^tem r^ 

v_ g; e .'^i _ tm 6^:450Dg apu . 
«ro toiiattttttto jteBg 

e^mdl^ekfialie^itt^M/ 
ttttttt^ttMt^dattta^: itu^i^ft rihtDttowttttiia ^ 
tttibrtotirtwtm^ttata^ 

tmfattntttagngntmtt 
b6tttjtt«attitittm0j 
gwtttlyi 
Ogttmttto fttttOMtttto 
mfa>ttttte «fflg«<gtiitta^ 

tt^tttttttfcgCgttam^ jutto.<Hioimito<ii ^ 

^fatttio mttgittKwttitati 

momlirtmti^gmuttnilr/ 

ittTitotoal ifo rttyaime 

mittatttltf tcSttt^tto'^ 

tttafr^^ Mpmayta^ 

Ousmfet; mm^naiM cottttt^m 
TbttlS^tiB^cg^ 
ItllttOlR^ luTrii Iqut fMlBrfi^tfttomgttr 

iagpitft.<Ciiot im»aitgtl^ 

jttaliattt^ tctottimttMOj/ ♦<fipttmmtttfttt^Otto 
mmtitglijp^^ 
littpt»r(miW9mtttmB4 
anttttitUti: 


rsz: . t f t « » n 1 ! tn4tiaf||^:tlttO|iii/ n^b»:i^lp^^ Mlllttlltilt^lUtllll^ ^" 
ttflji»6gnait><fetrtlwt^ 
mtt.tmmjwfi nttitt ^ 
jtgaXt ^ttttgOifltoimi<|> tttlt0ITO iXX&^tfXbit 
o 
"A 
J 

td&isifaiia^ 
yiitttoftiittitijgittttis ctiifiMu 6- |E> iiiirlattfmtra9mtna4k 
cmC^iwlttttaigaSttrg^ dAtttftilittit^mtotia4XL>i 
tfiititati(]^(8itne&mg aflttea^ 
ti4^ mttmmi^ftmiiainiat^ / 
ti^Jidini^O^tt^^ 
laliin&etm^^ 
|0ttti^tittm 
^i^ivcnxtmd^^ oihaTg]^ 
(tmta|[l&i)ttftt0$^i^ 

ifiineta jjt (imtiir^itbtjici^ 
()eqiiMii^ati^^ 

ilam ttmti te q ttap it& hitfit ij^gfetotfelMftittciajLet?, Cmtlaeim ta ^XTS^^faP^ 
dmiJl)^pttE&ttii^mlmmf 

av ^@:t(Aia^t[)^^ 
i iptiaia4iBtiaipgiflatttai||ttt(^ 
ljaia! wtti t»ml to vle 
Ibimitilil^BllittialkD^ 
itit ^jnr tnmmmtatfti^ ijrfiwtmrce tenpia^^^ nt 
mitea^dfintOtiJitutto 

€roti^ti^:a 
jmm^aOalOtfiitittlti 
(grap(rtiett$o$ 

:{Oir ?i/ btt$ tetttta.-^mipfi mnt» 1 1 (NM^eoB litim$«l5mi|e|p|t 
S%&oiiii$ 
limia <)iut$iimtetJ^^ 
tttttrt nafpaigy ayyKii^ 
mtmatBUmvtt&tttittdimatr 
AtrtSmaja i mtfy <ptti^ 
|( Wttgati!>iiiaaMmmgm ta^. 
E>ttir(iBta0t%ig(ftigjf«ii r 
| fi&tt<ttattlipp oigi a^jffrir 0/ 
n ftrtaim? bft G&tim tq|ntiogtetl.i&mit 
toatdaitittr m&itil f a ttQttiiUt ffmt:j|n vi 
/^ VJ flmtitrtabmttrdi ^ttqttve 
(itmttttirfiUttt^ 
^ttttigc mijttwrHttliyRttti / Oaatt ttOtgiottftqittrntg i 
$^m^^*^^^^ -i!4 J .-■-J n ■-■■.fei i^- ^^ iii* n ■•.'1- •r . i -n i-.l ■■i »1 


u w - 


^l I '.•.{• . n- r 'M* '11 >i 

i! il. ! 


;iii 1!/*« l-rl-i f 


\\J^ r (;^ 6^: ttttti r , fl[Wtriiifl^riaitu|3|ft 

Ciiti^(0t0iii) ttOtndl|Oim.frD(in!iit 

fti itthttrDiw ci tttotntt^ 

ntalgaomrigttogtttatiit 

(itt»$r, mtertne.<iwiftlg 

i£t fl i^ W«<mtoir:<lty 
ol^im^iibiimiMttmiaJtt: 

d\ <\y j 


t rfigtttttt>:<rttOt»oftltt^ ^ 
taimmiiOumimlHmp 

g.<t gjC5'aiUBgBMit wai o. , 1 lyrto^ twpp cwjmttmo rtimat 
tf 1 
e/ ^mojrg-ittlg/ ii iatotai«ttgttt<g:<gi ttoltttoqttUft^oti 
bmaitaipMnmUiM' 
y tt Mi<|ttem«toliu60iie ^ 
mniigtitmftuttg.^" flmi| pttfttaOattiMg «ttttttn-aDtttttntgtt tltlttttllOI ttUOmtVlO<l(KB|IWtt| ^— itnvSimwttmim 
e: Q) taHtnte BfiSd ttlOlfltttlR 
tttecaitttwi 
ttttfliftetttffi 


^au! L-LiJ. I t » I * J U- » M »1 J f I I » i = M , « flitttttiiidiitil 
tttettt^twrttetfftioa f 
«HnaMittnioiiSSiit^ 

WMJtlBSkuftUiSL' ^^ ^ 

l^^^p^ ywpp» ■■-^^■i^i^ HfmoiMjBwin 4iiw7i 
Q\ :> aomtttt.ffi«m(tta<tti 
ttMiiaitti|U>i[ettteoitip:i titOTttte tmott^ itrtttBt 
tt«gawaOumat«!>l e/ 
OrtrttttoipmtaoaOtt t' 
^ KyttittKifcirtMtttaar 

CDOIWDMtOtttOtUeQtt e 

a ^cwtio litttrtiirfimtts ^ 

<itOiw<n«ote><iH>itb<tar 

eoooet ttanttatiffltflte r 

O^glBttOti^iiagoimc 
iKttta^^. 1&U0;^NI<^ 
i iiflittga?o<Mtei^iU)o<iat«tt 
rteigtHisoto iett^' 
$ >a)|utitttaJS. 


«) 

|ili>»ttato tig#itomtot: 
iq[W4titifihiefiheirijfipltatt^ i^. Cttiit haitrtpKywt 

i ftiitJbmligpft^tta ttomttig 

U^ttttttioltttitta italrtiriiv 

^Hil^ otiuoatott^ttgefc 

i q M» i|[tiiia5 itatet | a6Sbi fitf / 

fS fe Cl^t teia m^dtotio mt^ 

itgm i^i ttnglf laiifaD^titits immiintSe^ 
famoatyiagt tipti^^ 
ttti^rt ttrtiitqttittij tiagtttm 
4itos$Oum^Iien^ 

totoplt ^g ttjtgotwogjiff^ 

ittimnootmim^^ or tttito ^ 

iix ofihttr tfljfitbaiti ttt tiq[g 

jiyl^nattttiiptitt Ufijp^ 

i pttaiiaw^t tt mimtft im ^ 

tom?ttmi$mgm tofligm 

ftm iit.tnairi tfiit^altfli n mt> 

jlr>OttOPDmighl4ltlHlti^ 

o$imto}|iJ^^ 
jpUioioiqttiPfati^^mmits^l 
j qtigti)jmia itatitigUt^EC^ 
ttiofimtefit itfa tmohi^ums 

i aim?iet xtougofimwc<pW(& 
ib tmicotttati Tiffimrittstfi^ 

it mydlttitfiia ^i toimrfimtfl mtimir 

.y ^rj^mitmmiaiiir^fi^ 

llljrqlrttttlrittiwyti^ 
Ufatfiimt^dtZl)^^ 
l(elaum.fi wpatwm«gti 
ttfiJLy i ifgtttic figfiu m? ttB^fiiittfftmojimt / O fl&ttlitt ttaitr m^fi wtamttioqtiapt^'/ 
it^fi^^itojpp^^ 
mtmm oiu^ottttoUt^ 
Uaiiifjitta^m^fii^^ 
tuttkmttiiat^^ 
tttmmiKt)ti9mittttlt^ttti^ 
q€jjg^^£> ofi^ttfuiiaa^ 
togfettff ito imyaiw^ 
mCi^ittdcaittloli aeiCt 
(rtfTitaiifmtti^ittatriiTfiir ^ 
itt5fltoimtt^fipimtoft tttymi i&X^B^ ftnfoy»*^ ^oiiimg p ie ttttotweiaiaNif - "t- 7 — X ^^/ !.i ^ m 1: it- ^-^ I. rr ^i 


■' ^l, I 1 
|k ■ I k-" 
! ifi 

C 
c 

n mxi»timm^ v ^ 
jmsfiiittlimrtei ttyttrittifl ii 

ttieati»i|tmtir^m^^ 

j^tttttttttttattat? lin ttDBtfa^ 

lits taqttoiitaypfe fait^m tg/ 

<irtttttaatla^attttt^fattis 

hocii t tgmigfatta i?fitett| (^^ 

i rtottgttamgbtettir&Uitt 

tti itmto^^^ aitatttmtt^ti^ r 
igppfattostaftttit tettttett^ i 
(titmt)xttautt^ 
^ tttttttmrtmmigpccitt^ 

a tttat^/^Sttmattiettttt. ;t* tmttiaiiim<»ftia0.j 
iiteAtiignapiiiiiilitOto 

nittf^a^aieiuriiisirottii) 

iiferqttiiUiiiiHHlteta^ |£itttt guiitiir.lU(i3oi^ 

)3^tttttiwOittiiiis4^efat^ 

fetigOifKitotwaife(titt a^ ^ ittiUMOJotauti 
ttBLftKmiteUOtlttX' mt^vHmmmjiunw 

p^afnXa»tttampmm 

miitiimmuoitiMmioi 

iiDwupiftMtdaMCtg^ 

ianmu-^iiUjttmeiunli 

umtwtpyaltoneaiiffl^ 1tt8Dt<mH8^>^^«M>ttr:i fe<iiii titu| ^mtg y cte tf^ 
tmtPfamettt q l mo».^<0 qttittn;fiti«|fc / 

latttiaottei 
ifiititoftmttrototr n^i4»iii oijmmttaJiisliitoat 
jpdOtte.mi Bamat tif 

mitrottaogii 
/i^Otamtimt^ 
tlammfa mt o fflr:m rl 

{moaiP.Qbttmiuoito/ 
m». u „ 
trmtiprtyttattri mtso( ^ 
mtttin^iiijtam^. <0a 

O tan ^ m«iuaii«i>ft <fttt 

lttO|HOU tilB Hgtoim>ttOli nu(nl(do mtiff^tMfftniiwi 
tttttt^irioiiligtotttmstiie^ ittttJl^iliatmMli dtStitiaitc 

caiiotttct^ ^^tftttau ijni.i (tt ottmit. ettieob (KtttefttrBrmtngottl» IttitmtOtteCtmfi 
wffCattioqitteii^ (tthatftemt eitt mtmot 
crtttii^fiiMttittooiomils -yH- Ifirtmotttiap a pmta/: D 


_^_ -V , jMrionatmtMummtt^ 
ii^: ^^pointeifoj^ 

tepmaitttt tPi 
fiaititii|u <i^Som>Otsq 
^tn mtjtetjabtlfeaiiim^ 
iiemtg<mogimfi»i 

itnaiiat.laimntfto? 

Mmtbtti 

taoaitoSto fatmytftemiootattofly 
HUttti&aiio! 

10 
tn^teftflttmttliitata] 
^innoomiOiia^atie 
Otgmd/tnrttglmmiuar 
ittetotecibiiiaiiomi. 
^ i titaiein^tmpO^ibop 

1 1 fih eaitw wpto^amn^ 
i tunnenttuyyK^uet er 
iDiimutniio liimo m<0flf ' 
6<atte.fcemti06agfl!mrio 
mm^mUiimeie^i^' 
ii!oner0t)Cil9uiatmele 
ntiiitto^aiiotmim 
(onfl tciroetiianftmrOita I l^^iTJ * \ 
4lt0*tttin$r 
RpiBuita^^^ 
roDifattttiitt 

^t mtmtt ttiir 

bmstiittooto 
Bj jtt^ttsm^^aemiimtt y 
g ^titctlttirtittlMmgdttoiwt P 
gpgatttm.timiw vCoTKcm 

wtonwtite^ 
/ /..#*-./_'■ / iittlqmm#rt). ..-)• 
macr tfae tttd^ttmtli c 
tttccri 

nunnr^iies 
lotusmi (ttt amuMuo^^ 

/ ^nia inidmiitsm 
jttH mita qttma. 
^uottgtg fottmtita^iwic 
raccnlclto.O ttttettofai mttrio yfaflarcgtapttOtio 
fliitmtta. folgittt4^33tmti -Sttga ^ltmioftacbmet mrtt 
tttttsfattattmaUflla^l^i^ Crfttvfttttlilitgtttoifttob^ tt4fa^tttofaiitift^X > ttett$ 
iiimmitpo ^ ttmtfiimtia^tta firttttUit j 

teiiegmttdpirb^ 

mt^^lm4ISi^^^ 
ttrtatttfiarimia4nma$ .! O^ 


m iii ili 

I 1- •v '•l ;> 


■_. r: M- %4 i3- I: 


! '^ >1 ! ! ''M^. 


f r . t^y r ^N uoivtH 
^tflirfiattjtmlg fi oitfeiUi i^ 
\ 1 
m^^^Mtt mmtjif fim li 
tfeffltrtmtt ailpaiiir&e fer 

l^je^Mtftedmt)^ 

|&ettttt,yittoftirttafaimttr | 
drgtimtttma ittrtatttmtpcc^ 
:\ 
tiittt^^atfi^fiirtrta cgtt^ t^^ l$i%4p#t«rartet$ 
ttamto^ 

l^feteMlltiMdap^^ 
loimtaittr ab imita^fflliCfiia,; 
I 
— ^ fc) qtteiialwiKKimta atfta/ 
nCpgnfleiSitf itint; noaWditnn^Krtft Cmaeigp miE 
dMmmttttimbxag fiuta(iMtiA.nuilii0 ftnastntiJBwtitSnc 
^rumtKintaiiimrftatlt <eCTiiwtpatt^ itt4i!i bttttrntatoatennOto iipti^^tttt^effltoaltta .y tmniijamo.ltiimPli^ 
epaii0fl^tttttt g " ~ 

jirimgiKcottiaa? Oj: ttgittt giott^tfattt o 
iiif*((^i@^8ii!)MoMo 
ttiiMrcrttttdintrttiv^ 
L< mr. ft. <EBattiatttogi 

jajigftto tiugpottiatttttti 


r- (?y 

'^ O iti^BnirbiStottia: 
cttm^tiiecS/ 
mieigaitqttailmtotpluo 
ttttttt»<aottfej|iitwotte ,-J --;/l".-' tttotttdlutlit» tttA4m)tiiUam»^iii 
pMaatiittr^iero^ 

tu» i|ifiifitinmo |i^$i«M 4-* 
baifuur ttwP 
flaw# oitoi»g l>KWWtmt^j &, 

-Ijtt nata 

tfUOflD 
ottohfntj 

aitlC^mllttB 

ftttUfa' l itm ^nttmrimtfi ytmits 
^ymtpm tt^ t0[mmi^ 6i$. 

tt^nytttgfe^^ 
tftotet itil^^ittm ittti^ 

t^im itom^^fic tnt? 


tottt ottdtt ftfltoti^ 

afotterta^ ^ 

iCmtrattftm^ 


^Otttettitttt^ 
iatifflHw«mki wgfW 
iiitti«;^^aiiiffitieil!(i 
inolsattt ( twmwwno 
;ii»tdlOtB^( S5 


\ \ ■ 61 ^1 


k'. ' ' [ *-' Gi! -i^m- 
rowwrtttt ttiit^ttMjatttttofe 

ttrJfetttMttagttt tr 

(L.) Mw ttty^ttttttttr^fetttitttf ^ 

<to^ttitmt;.iCti^<>5tt) 

«Httfl» ttimtttt ttttgffly tf 

ttmnc tt^tttitt tttJfeattatt 
tmtjgftttcittttfflttttte iatii f 
ttmKteefatotttftii^fli 

:^ ytdaqpktirti tittetttti^ 
^iatamtti^tttMi^rittii 
Xtt«nnettw<»wttifi>tu i|r 
«MM^tttttt6it<yf)ja>ii»tw)ir mtatritttmttftt 
fmatritmtmy 

flttfl twatti^lbUmqtt [ttOtttiimttie f^tt<M»iimttimittfattttti/( ift^(httftt6t^iite^(HaHm^6t yett(a>»^tttirtrifartm^gc6tw wttnttr Jfe&tttMimi 
dStttt0 
ttwtttttatttmtiBtlwwttttt 
" " t)|t»^ftifttt itdtafeOtttftfim^ 

ofatttrtjanriic 

Bgtttnmttttft' 
nwmttfe 
Irttmtytttm^ilitttttt 
tt»faimtt.<ettu»attg 
ttMttitfao^itrtmti/ nfttfti ♦*fao^<trtt<i 

i^dtttttttr: bM (titt^ott^^Bai ' 


<trtttaytta<ati <ti^(K0mttt0<to' xxtxiifiiimsm mttttt^g^Emtftutttti tat 
«titatdtum tttahdtir itoiw OttUttf fm^naatottnHttttugtt^ 
tnotottmttttimnaillfl iwttttatttrtwitoiiatttfcd ' tmufiitetTaftttMf 
to^tett^ttt&^ Ot>il<<tiisteti 

itttt) |itt (ttdmttttttrf 

tt o^tomtaitwtrittatiftatg 
f^gtbttUtttdattmtM f 
<m|«tii«ttttt> att^fa/^ 

ttKfcmtttttittta^umymjf vtnmtfta^ iDttota6:krfttfejiaft0iy:!f 
«t tt.;aktttttti^tt<^ai>i tg 
ifatt )tgaittaittt^tt ttfl|ttttt/ 
ttolwoiwofaaibtttnr^ ' 
it itltmt^att^aatot^ 
3 j< tttrfttt|Wtttt<fli«^J^uia/ 
ttBbtt<gotaMmya;:.;^eq 
m 


letttiigtttfttt ttttttf tt<» ttttttttoSt 

tttttttt^ecjyfettth^ difll 
tttttttetttlttttttttfottit 
eftt y.atiejw eto ftttps 1>t^ 
itt ttttitotfflitttetgaoTittt^ 

ttttttfl>tt^4^ fefttttt^it^ilt^^ ^ttfaittimt^tffetfytetttr tffetfittettt r / 

etitttcttti <ti> Otttttofttytttott^fttt f 
ttt^lwaim tottttttd ftu>« ' fittttlmtt ttriiitttattirf 
«ffl atatt<yttaaat<^ai|t ( 
^tttt(fttCnmtoit;^tto»i 
yttftHtBttttt^^ ' ittOtttttttttttl ittifitritt<^^ttottr f4({tntatt^tQv<_ 
t<ite$fltt|ij>m^,i 

ttpt» 6>||i"0ttttl ^t|! Mt»ttt<tttl^( 

qntttrttotttn tB^ttttWft^ 
^ tttfettatttt 

iftlf vllHflltT tlfft V ,,' ihttnrtomtnottOtti eio^ 
m m^i ^aXtt^f tttti^hmtatttem^tm f 
faroitttmittm^htfttfflftte ^ 
tia& fao^^ttti^lttro&tttf j otttttottifetatitifa^lbtttty 

watttMtrltmttt» ijHtw twot 
< ftmimtttt «ttt toiwtr ^ 

o;ftiatttm«cia<!tttttt<t > 

<iit<ftt<tttt> altn o ftnt^^l 

d mmttuttti ia ifettMa^ 

attt<mr<fitta>a!itttfc<trot^i 

ttttttriitriittn 

i><Otttrtt ttyl Hmttttqirattttmtiq^ SV 

■ 4ti IV .A 


W\^ \M ■t • ,, '5' rt ti ^. 'ifs s' ■ ^ t! 

: "H-^ii;|- 1^1 "H^, l- 


! 1 i h 


G^ Q 
a eftrqtttAoim tmecttottmieifttr 

rttflBlttttt^tttO ^ 
:ilttiltttt' 
inetiij>to Mtm|tttt ^i 

ttpei!Ctmte/i 
tt ttiitttttttt<tn< 

fSttt titrj&ofr 
tati 
,iltt&tttl^r( 
it yrittttfr.feittia? tttttt^fitd^i^ittt': 'w^ tUL^ttttyiWlltfc ttttati «}f Qi sotrauK 
(2/ ! (;■ 0':!r ig|^4ti tm^^6iito6t 
ttttti^ittt^tt KmivdGx 

-hH >ttr4W<WW ^ ^. 
^ititi«(Rmtetttoi tfcfaatehmtttttttitt^ 
tittttttii6atttttjt^ tftrtttitto flronrtitom f WT ilwtlillfi uKtetttitftttittt ftChittt^i tttUtftotmtt^tidTOtt<B f tmit^^fO ofotftttife tofffliffltfetw tojttii^littofiii 
^ttttttttttto t ttl ii ttfetitiwi Itttittttttobtifttttti 
tetttftoftttitmapt. 1 
leti^tttttttttttttttoiliteftm ly OTPtt^tttCT « »i r* M I ! fi I < ) I ottttttittttitijtte^ d^ tttetgitiiietilmtfeti^ 

iHO^ 
fgpimttri e> «tttt^^temi/ttttig im/ 
wtnttfe at ii i ttMmm ttiKitri iniMiHtnM O" Qj itetrtmttari Itr^^unfmtutrdttmi^ fitfkttttl I )< I ( • li tU 
rtwtfiitt ttttftSta ttt/tttfatt 
om^tofittttiittitf 6?\ «tflt^tefentu^tiftMttfi^ ./•; Imttt^tyttit teiltttttttlt. 

kebttHttfimt^^nMtgetf tttlttflttimtttt^mt!;^! lyttftttttdbt/ 

l^ltl^tftdl ftttf mett^tiyttdirttt 
ittttmartwHanMnri 
Imtttttoftitgi 

<mttttytw> twfti^f ttiwMitato llttWwtwlttttCOP ( . 
ttttll t miiitiottootgfeitte|tttt|( mfty^etf^C^ttgf 

timtti^ioftiitt4lmi^6p ititt^j^ttttttioHofcimiw^f 
jfiiiiiiffttftittt^ ^ 
Ottij^tto 
tttftfti atti| [ti^<riefli4 Syr//r- iMopltmog lilHli ^ u J 
tttttOttStfan^i 
jt tttngmmitttt# . ftifa^tfep5JBm$ttmeat 
omtt^mftHHmtmitttmtt^! 
yoMttmmitfimtphtmftm^ mttmyofaemtfttimtfrig tt^^tt^m atftoina^ ttmttoo 
(Smftoi^ nMfiturf jimm 

itf)ftttflhtltaa> 
iDlMamUtd nt/cttmA/ 
teBmOttortraiiittmfotte r 
tatgamtfieti^ip«y ' liiiiwnv imtttt|ii«cc |t /; siiii 
fttemtttgmttK 

tqptkl^ttattftmrtttftif 

ttmtt aCamftmtrtiq i jto 

Cieittmmtftit 
tyfttemmttptetttimit wqteittmi^mtgCtf&t^ f tmtttrttttttti Uiitimtrtr it M6i>^4tm i 
ttiftiittttdt^ 4tmtiftf «Ofitt tt^ftmtrmtitlto 
tmttft!<enmir(rttti^ttm a<o!|tftmttr 


I i 1 1 4 < M I U I 

■^M. Jk ^ fc « J > <4 ttmimtorfit /f 
mttt ttHttftciit t»; 
iSttfctt^ftifttmmt»w 
tempttiwtttt^ttlrttttft 
timtmatmrttftmettM 
^ttttttodtittuttittt ffl 
TwotttipCTfemft^ttittl f 

otto^Cw^etcdJStiidiii', 
ftm g>lhttfitttt;tem i) mtt cy S 'i j lil 

t 
I :5' ii •'l;i 


.- l ■*■■ - 


'•mm m ' i]l m 


iJI r!'f 1 i ^■H|il|tiij. :)| 1 


-yi ^l ■ VjJ JT-''- [ « ."■■ i "*■ 1: 


-^ 

r p-' 


iwytu»? 6i (3^ mw<mrimniottr Jtt fi> f 
tait^tm6!eti»i4foft4<mi| t ©^ i:ii(h)imtttm>ttitrMwtattii| ~"; |torfttotmti«ttmfe.^ai K natuMttttiitti^ 
4tt4mttttttet(&ttr: filtttB^lt^tl^ utmtyrn^ ntttttflttt^fHtti iitt tttg^Mhmomofiiigtmo 
b^^m<tttC6tt«>lttt|ii 
tyttttOtttttu>ttfe^mOl r ^Bg;^cm<ii^tittti 

^rttHtttr|MWtttlt<0^ 

tet6m(Tt(mi>tv<ttny<rtlto«Mjt( 

tn<tttgitt<thti<>?<^tit>ftfluttj 

iwi(ltotti6|ttmrt>t«t<ijtmB4| t4 ^Mtt< tittc<fc<i5pjay 

tttttj^ fWflf t tttf ltOt 

tMitt«ttHugwfttatt^ a'iiiLii' >\ 
tMH tttilbtfttrftmttotcr twdmtrtttyan^ M*ifl3 |» 
i lSattterttttowfti&tatiiey i^ 6 i ' 
<tttttt^ttt<B>8itt^l5w 

tttimtittotuiio aitttmtttt^i •MIL ttettritttolf mtttttrttcUttitto^i 

j|ttt!o&<ttt»4Etmttiltttg(i d QJ 6 
tUttftdtttr ytt&KtfbnttttiH ttlHftftffttftittA l bttr<h^4^^qitt 
tittt "^ ttttitfti tttt^ <tmttB.<tttonmtari»i8 K 

,?5?ni / 
^imtttt>ir iittfttttttflttt ( g<ticrytutt ttrmotrilto (tftttmiftfflfaiote i 
gpoyttlttoftmoi t<tlllft|g1^|ttO<tr ttfltttim 


m t mttttt»a&ntttttttti{.^ 

03:10 o6tmttttrm»fctt^tB»( tt<![tHttttHtjl?ittltltt^tfiB»$H^ ( tothtiii^tfhflttitt^^mm^ miiftittttibdl^tfe ttia^waiiftittghtmh^twi '■^1 Oi flitttr«nant<ntii^<iftnttt> fittniitiifttMattr6tmiBff 
fe»iett<H>aiit«t^et(*i 

tfe OtcjiiJti^'amft(K)[;tg.|l ; tttfttttttOt wiwittf CM 
omMtttitttttteawllmlttr ' ftromttmKtttrtttm mmttO; rimt< 

SPdmttttttitttttt<tttta4Utt toa ytittmtuu ^^yettita/ 
tiBtot^ffltyetiittftafeiO^ 

iilriti.g!^ O^mifctttrttti atttmtftyim^i (mittfrtoiipm<iti$to(|iiett tt^ 
^ttJHtttttttjS^^ HMptti» ttfttim ttty Imuaftg i ttflar^tt tffitettt^ie^ ^^ 

ipi ^|tiit^^6iitf^(i^ ^prtltoetti »3a ;iu^^i|t^ ( 

ittettt^tttttd IhtitlittettttMtoil 

ttieDtttmcttitt^cO^ 

tHomf^m ^tmtuH 

[ tsyamitotmt thatka^ ( 
lyi idmti t?;:; ifkraaiititfttd^^^ ifeaiilititfttt& 

aitotifitttten tttiefr^ atimttietrmmt ttttO^ 
Ihmrt^tiioi^trtftttt 
Hnthfctttt6&ottA^^€t^( 
ittttrimri^tttttiBfciktttttta Itttttttettt 
ttttttt^' 

^ttittttett ttttotti! m gOattm t^pTO-j i tt tttMttrrtrotttttmnttrii( ^( ^ ^ ^iottytute 

lit<tttmitR> ;tttm<tttOttet /pji tetatot/emoDttittlriii Itg1ttlt^[tftttttt0 umtttotfttaltt ^ ta ttoi^^dttomryiti 
<cotttt|<iofttttiStr< " 


ffil^ 
»;iiNiHir. tfeatttHttt i^ a2tttt/mttotiitttflflfloe|ii ri 
mtKiiiftttttOftiOtt mt^mtt 
itt(Aitteottdtir |i<mttl<tttt [ 
i tomntttkuyMifNttttlig' 
n<tifttttp<yto ntett<ft(tt! 
5^ ! I t ■4J f»''J 


hl !'!■ ^■i 


m 


■ 


i' 
1 


■J:'&i 


■ «:- 


r- 


:■ i i 


^t; 


1 


i'^' 


1 '■ 

i : 
i ■ ^'■•^1.'.; ^ 
ttofti^i^ftttl^fflrimtt^ 
totta^ttttteOitotttirftt 
^qitmmfittietlitftiia igtt^elh«etemr<trft 
tptttfatt^ 
Ottttttt^i ttttottitf ttaiHtttttttttidtotttrittt^ 
m^fatit^tti^totttttyfe 
ite^&toittttitw|imit^^ 
tftifiiidtdfttitiitittttlMii^i ^ PtttttlUWI z'. dtttd/tltt>i}dttfli^6it(lt& 

tt m Dtiittti«^l«dttrmt/ ( 
iiett tardia,iMi>tttotttt# ^r 

Htt ofetrettttttoiPtOtlltiit^ c^ li^MBtemfiitiiti^oiffl)^ WJM titgtettifeiii/tttitfimt tttii4Kaiit$jH^ 
ftttt^ rtttmMttnrop 
4CCI1 
Sttit^r&mitefiiM fiai 

3r ttMiiBifltiit|ttt«ttiamgi» ( 
ttjttoiicititt iutttflMMni^i cxtjtxittuut' 
miiiimtttt«lt|l<y^»&<i 

ittatlldSaittt0r<]|tgftita 
Bntotioi tfaifliyifiih ti|to<g iltetttt^' iwtitm. 
iwt#ft^tit^HiOtoii«»)mt 
h i H ! 1 1 ttii ^* ^^^ -i- ««' '<< < / S I M I I t y\w^ 
BtWHII tltltwlTOi 

ift 


jjgj^Lir<mtti<gi >iitmite ^ 
tMmtmttttl< tttim«ltiitomttt t bgjg»tfaltoimettfifttttolio 
tiemrtttttiittt^ttieiii^B^^i^ 
z' ^^ fla ttiBim<io tttt»tfflOta|v i^t^ftwis^^^ r \3 ■1^ fiiittittittedDt^ 
(rtumter' tttymtMtt 


mmtSMti im^' itttttttitmetmfl '( ^^ mitttirfeitMOttttetflmt'» itfittotttonitoiitfi ptttuinm 
'iimiiEsm tetuttfj atmittttiitttr^^tMt^: 
^StlDtft^OlKC 

_jatltl8ft? 
►Htr ^lhtt pfttnm ndinm» iuMflpMiliifift 

■* ^ .» lUi^lWtt/ 


O & «tfttttouigt yrflmO ifttiiigttttt^ Sf 


.1 ,:!■■- ♦ f 


RJ'M:!i!Hfc ^!^' C\} p iD$»Ctttfta 
uxe<tttmamm\ fmt^t^ i W^^3^£q^ 


^^ ttmotroiti «tqwitifttteiaiatii 
«tt«tttt;y t mo<attttoim ( ttfcttmttetetetipmfrtnrj '>»«^'l*ft<fif>iwtfriwrjt' ^ffl^ iDin MtottD tttettlttom)amitaifrtff# ^^m^mmm^ ,1 mtMitxaaitnml^ iM tttta^lriwtaftt^niyh^ 
ttotte^flTtirtiiitHh^ffirj li^ngg 


jw<Ueftaiatiititi>fht 

l tMMWtttttttttak)0atj Mgft tw^ 
tfrkintaftaiAtiiif^iiiftih "^' 

^M£!^Jiiffitgy^ 
iMeftMymflmtg^:nMiiti ir\ . 
iii nn»nn ttatitrftftttto 
ptt^mttfliiiiiititAti^ittfcn 

tiiatfliirtfttitf^fltiif^ijffl 
MffiMmtttiflttt^J^i nittttttttitegBei fttgtiaiSii hi>tttttirttfftim<tti^Vfyf^^ jWtttiltmitio^fiyptm^, 

itnttetttMttitittfiitnr^tff :, 

|<tofititt<tt)| ianiii^li^ itt<tt)|hiniiiiaiit^ 
iiettftitrittifti#yf^ m^n' I fttttteffettttir Btittteaq ftttittt" 
C^teitetniilktittm^ aff ottttit^ etteiKytftifffl m axtaa^^^in^^^, yletitdftfreitittttttffci^fe e^ tugtottftfijtetimt:^ jtmpttfltttttttita^ otttttiaf» :^ eti^ititttfcqsifi^h^ mmtttOMitiiiiiihS 1tytO<tU^ ffittt]|#?^ 
o ' 06faettmftej ttuMi ^K$d 


eut^o iMTjMftiffft^r J^^ I iSniiHAil ti6i^>y&tur 
tomftie^ nflatetettcfatitg mt ( iitotioo flWtflOttimr^ ! HS^^M@i tnite^eftiityttiimitfayitnrtwi '( tUtt<g<W<tll[tm tttWMt»>0 tMttitmi|Btiat>»iiittttttim4 ti<t^^»>fiiitt<tS Btt «n(eiHtr uLEij^. :> r~7' 
noooytotttttirett fr^illiiiiiiiD tttfctWM^ 
ituimmii jimttMmtioelr ittintttii^ (millltl tmtfifirty^l^iA^t ttld^^ 4 J '" ttMtottt( 
itti$otiMffi o, iy(gttt<tt! tmtt:p otota^ 
itttetttromtemtttattrf ottt^^t mgetettft^ lflitmm 
Otttiga0qttt<ttujtt00i^<^ &teiii<iOtrittttitt jDettfi>iti<tt( MMiuoffiMiMmo^/ tiflt 81 ilUliim^l 
imLUL i mttt ttttttftfcttoc^i tflmiOCTtofiocbOtttt O I 
^j)Ottil(flrttOi( 

itiittttflc ifeaUi^tt tttye» g: m)e^p> 3 it > lrii02mttjcoi 
tli>rttttgttttiftt||tif^i flqttttttyonttttttto bt(w|r 
<Mte.AtttemMMf tetrtttflatttettttmcff 

ttohtytaar toreratittt f tatt ttm 'ttfielK tttmyenttftt «<Ctfli tttpir( 
igti ttttttomottyettatt m«^ 
iTObtdaflOttetntamett^ 
<iMtttotftat>efamrftttttiC( 
atttemttontr attO«ti;)Oftttt«ttt<Dfi tt^ 
ttiittttm e ft atttettf^ty 
twtirii twmettt^fttttgeg 
t atnyiSmm "" <ytt^ auim tTtaii| ! ' 1 

1 ■ tf.-x 


<i ^-m —^ M 1 • ' ' f r^i 


I ' y ! I 'i. i!i; 15 '■ ii.'-B' 


i\ : ;:> ^< ': :'■' i(f j ^^-m\ ; ^ M 

*■. -^l ftammitt^tf O 

— ^ 

OltiattllflllUUttltfttttUtt itdtttttattttit| . 
(ittttttfip ttttttii* ttttttttoittHito aimyw tH><)r fttteifimuniiitmraiR^ 
(^ttttttrtttttydfaattttiftMT jjitoiiBmittr^ttf^ttiiw 
-o tttttltarttittitpi^fBiit»Oijji mtttffly r^thiiomtgajr 
HttefltttrtttttiriiLi|ttfi|> ii&^E^pefi^te^ 
flHiiiafti) |ttrto»MaB<:f^ttiiT^ 
llAlh^^tttf^HttfittfUltiMyHi f fiawtitOttiiittta ite«giAtti/ itdtofigaimairlg^a^ 

qtiiteiiiiirtiTttiiirtrtwrt^iittt , 

' «tittejtltertmiitrtttteiiii k 
^mdttttttt^j^m^ 
fttmtttroltait ttftnttttt ittttWtttitttaiBy miii^ 


itWtitttitfltliiAiffllftm/ ittenttttrdnitKri ttiiMiiiy.i>^i>w^ 

«ttmir&oitfi»^ atttf MMiMii; r^^-t- V If 1 1 ti f ( tttttiuftM to^ 
trilirtttitfititi 4ttimt4tdc fartit«flBimg^ if fll»ttglttk£iateiHili(Attti^; 

tttD^imm Hfci 
l<ttttp(tMtftt<tc ^MiNfDMJot fflHitfftetttti^itiywirtit^ 
g>^trtti>iitftiigdihitt ^ ^ 
dttitetttp ateftt^i tettitttotatii» : ^ ^ 
tiimfttitt^tw^ 


Htrttdi / 

itiariflgymitf^^fttfmf 
ymtOtdtarii i tfe ttaittir^ 

jOttttttfld^tlmflitF aotttutttit^dAa«r^i ^tioii^ii^ 


!2 

10. 
r ' <'n»^;h» 


61 \C VJ j«>y. -K titttmttymgittawttittg 
w^^(^^»tttat<tetto| 
teittit&tiq^ttt^mtifactt wf 
tttttrtttt^itatogr^ (Nttt^tUUl^J^ftK o t tttfKPttttttriMi ^ 
ttifdttt j ^bjtttttttc»^ fi& 
ittmttttriif G l^tyl^tti^ rni ttpffltttt^ 


T^ 


Iftttttttt^Oty fao'^ tq fatmwtttyeftfl tmtmtftr lintaiatttolitdttttttmtmi tgtittiiaffl0,trytetattW(if 

ftWf^<^rtT<thlkliiimi«att^ 
^ tdttttneim r' 
j^iiGitii^iil flimtotttefQif i^ rtnfmtiA: to >ffl>ft(t^ttt;^ritt!itttt<t tt l4 
&ig.tottt afl6ml ftctn M 

ifttittttttidft^fllf ^! 


Arittfflmy 
dr^yidtotiteitortteU) rttttt^tM^ nttetotafittttrn tt ft(l^l4ttl»V 
f<;ffli'^f!*i^t»'^1"^***^ ^^^t^t^t^iiflMrnimyo 


tnS^mtiMMii.^ ifl^mgtbtitm^l BBitef .ttmt itittitftmtttay M 
iimi4 ttflto«|at« ^ S7 :d I * f !. ■f# Jl 
r .%•■ -'^ - ' F: ■ i ' ' [^"l^: mmm 
It ^Ktrafriqiitt M£sr?r, Mm^ji^&^mM fttioitjrtwifamrftttriiaj 
iWtteiteriM ttiiMrihyiAy Ofe.l^tattiaM^ahwwH<^/ a iKlwo-^taattt wt^tiitr^ t^^ssr " ^^« 


Wi!|;fu:ii twntt^nmtf omfttfiitiittt ^ iwtgtottttrtr^ fti^ 
aitrorof 
ht^1^ ^^fi | 
I yetttttm^ggMtttttiittr^ 
|itett^K^tetti^ttt<mttittdh^^ V atttmittitttt/ 
♦• 


qttit^ttflmuufe^ tmtttatittejsrmtdt&^ 
ei» etiw iBmtttti tmttmtir^ 
titit tm yetiimi 
tt0i tmiemte oft0r feaam G; iinityttgtneytiimiaaf « .-r.^^ .-^ Asi 


tetot<tnenttfttfl>m6uta^ '^-xo O^l^ittittttiwmttt^iijfff ^tirtn» tDflttti&ctttttietti^:^ ^ 

llllltttt(ktltllMltl01ltt& t ltllfe l 

i»^U ^fe^Utt l|tttt K toinrfhriottfc^iotta tottt tiiwte^etmttttomme ^H»^tttttt<i^6%eii>tttttm/ imititttt^tiitetmtti^teftotme " wiiiittttimottttmir^ iMttnr 
tttttir;j(|tttttr etratottttym A^ 
ttoftifiiltitetmttttttt tC(jttioo ttt5tttu( ttatttfttmiM 
r. IM* qititmfi^ttt^ 
ttemty;ytrmitattttttpt 
mifdfiftitfCtVittifimu^twF fittt^Mro^-Gttttei^tio^ ^ 

^ttttttttel^ 
ttttfiOumtfoff hflty dt^giltml idmttm4li& tttptrimrefrOtittpettttir^ mttttt^fitemtmttiiiHtertm iMeiXk^emx^^fM 
efifitittimtrimiod^ 
eil4fitt»tem^m* 

(|ttiittril^ifiMtf 
/ ! ii ~A H ! ■^■l^ 
«> -\- \ ^\u '^i.'''! M'i 


'AifH 


f:l l:ii 
me|nttti (8ftiMfl>$ 
imeiwitrfltflPfetetttK ^ 
ar6aftttt»^ittt/iittit ttirafctp (-f; I ifniwd tttttfflittttttitt tettt/ 
Httam tUittttmttettettttttr 
J topttgatttmtfltttttta 
tti mttoetottMp m^- 
tmiiottefaatttiiMmm^fit m 
R 
1U>iM» 

iM 
«fiC fattttgt d p 


ftmiiiim%u<iraqtiittml ( \iimtmixi tmoHttW^m^ntttayitei wtUorxtfci Mt4<mf M mtit^eftrimtmittrAit^^ettt r ftmtu^ mtfeDttmmftlita^ 
iwttmtdtftimiut^fitttirtii 
i^mtte(mtittaiamttftt(itt ^ ^ tmominttmmttettti^tmyetf ^^F — ^ ii iliiUJ 
fiKirtrCxgafiQuatmtM ^f ftttftapEffiifeeaitt iimimui. 
mtdt^ttof we» ^mto etaottmtdittt 
omtte$yopttU^%4gHftt/tfl ( #motftgftt|fw>oin«Mfi ft attoerttemaotowwttittmf ^ 

tt<&ttt<tt«mLil£r " ■^ 
liAUlUU t^ttt^Otit^ttttttie^iaflf. tmrtef^tiitO^Pit^ ttmep$etttratiiitt$ttttt^i 
tttttu^HS/.\t3®em(»i te^iletttiyttittimtotltt^ 
iMmt£d^met$ mt(fcUhm^ ^tt^ft£ h^Mftnea^ffi: ^^ttftmtitl ^ete^^ittttettt^itti^tft 
^.^&mtigt« peti^yotei ^ffl^^^itmet^tfttttft^^ ,^ittite^m4mitmetmwf 
litmitttfefetgttotmlttofiifli totgbmiittoiptim^ tfmttmalettittm^eto ttitieitoemmw liiii ei imtiett 
xnm^tsm ifmttem 
<88 '/ <r\ A -'•?( '--■'•' ! 1 imttmi^tt^tlttelttiytmqtio^ i ktttrtttittertefittmt^ttt&y 
i^tt m t f iitttm t et t te etmittttti;^ -Qv r-- p$i&ett$tttahmittttttttett^ ( tteOttmrtttil&totttttttt^tetrtttt^ 
^ ihttirtttmtttt t/attJto» C^ fltptttttrnftttfltoal/ r 

ttotoC^CdUnti- 

Htiitm tm^OimtittM 
g(tb(btoi^m6iHr ^ 
C tiOttdtiaiitt^lS^mtitttrtm^ eJ ftit^(imeetri|^^ qttt etiif ( 
itm0gmtt^i(miii>mt ttott^ r ^ | 
wmettuttii)|Mem 
tttgtlllittomeitipiooeftt otiititttomeii^^ttmttotiti/f 
ti^umtviftfommotei^ iott<teotttit:1immimiiim 
ittoi^ioiuttomtefe^^ y tetr m w mm^ C.J 
Mtt^fttett^ p mktAi^ (b f 
J tefittlhai^tnttMfi^te^ tKOttm^^^anattm 
ittotetttt yt^^^lfim^ tttttOtfteo)(Simtg:aflhmp 
m loo(Uoo(totxtoettmtititio; igflg^ftettitottt iotiiQoto ^tttttmtttrftltiiobottttttii^tm f tetmt^^mtuntttmo tf(hHtto;eft(Ottiempnofa < fetttfltt ai^tftttigrtDiitetfflA ttttyeftrtttottt^f 
^ e ettmmo gm^^tifttetitieiL ( jKBmiimttMBomtiigettdtk 
^ €rtettieti>itaeftttffl tru)fft 
r ptmaitrtotttmryleoemtt iif mtt yfl^ttitttttisgmmo oiio tn 
ttibttOttttodi^ttttttt^ttlott tb 
ttmtttftbt^ttnmtt jBrtttOettm ^ ftmiitttiettt^efratcettittW^ yat&r^ yottotttooOeittettotite mi tmtmtt)|nemmttemt 

ikmfaygtttiitdftS^^ 


i ^oflihtft»>q ttetm!^ 
ttttitoeitmttiotmottimiiit MttrOffett(k^ .(gSy)ttii ^»teri|ttO 0etri mrettltattii 
iiWtt,itMMtttiome^^ obtottoiOttim rir tmlttmtttttltottttttflmttir t petrlhttttttttiemiaitet 

yrtmifettiiirttifep Q tioittOtomtttd ttttmr(|[ttO0(be 
L1 ■M 1 m:: MU'^ -1 I > 
tm«toth0^e»ttt tyoin^ij^ ttt^tttrMtitttiji^^ga^ l 
ilfttetttioiit^ttmt: 
mafa<ttt$tettto^iBS^^l 
(Ktt3^t<(Br%^ttt6ooifet 
<(iltottttttl^<ttttfep<i<ftttteitg flttttttt^^rifttr ^ imtiitir tett^i ^ j^ mttiMtic ttit tfii 

fOiiiiittdituiui^tldltil |aitttcettti6mt4ttmet 
ttt^tittttti^ fttt^ttttff^^ .<■. OttCSjftytcfellttMWttlitiii ey 


i3tettiirtu?teftiftie; J 

(itam%ttii»tgd r ^ 
inttttftifeti tltmtttttg?! tttttHtltttt ltltlttttgBtttuml|t^ 

iwftti tttlr^tititfittMtittti^ i 
6ttii te0yatttiy<bttt6t^ ( 

itti4j( faftft tt #dtt6ilttitt^ 
j Ifitttti^ ^a^rttrlgteiii^ 

! jdMiisi^y^aii^ 
I i>iiittoit |twcte0t^ ;ntttmi fttttt ^a 
tt$tiitirJPe6iteiitat>if1 1 ttpito*<RiDettttt yttofaigtoittt^ uil^ ttatam tUMlttfttlitll^i r?/'; 
irtii^itiftiittfttiit^' liie^ »<ydtoiiM z' «^. ^ IttHpttt »v t^tltWtftt|t gmlhiiNttiirtiitt>^ft^ 

M' ttemHfl^MtltlttllbMlO 

ttt^ttiynmttM&eiKliiftititw 


;r ^eo(]iiOmttttti^tttat!atttt i 
jtetttt^mflmfttfcttttmtttm ttutttTtotptmt$y(iotto&t$tt ^ ( 
ttttttt/ettttttmtett^ttiMtti ^ 
timtettt 6t^attottt»|!tnr i 
^flfettJjjHrtttetltomtifotnli c) 
L^ 


tatfttt^t tttfttnmttttmlfetttt i^ 
|itatttt tett|neimt^lteff OtiOf tgjttnttmmottettft Ber fateobfa tltttttto tttmetett^aMiira M^ m^aottooita^milkmttft^ pm ffl^ttsoiamttftoMmt 
emtm^ttirimx»^^^ 

eattn^ 
irfflttmti i 1 efrmmetttmte \ 

c,/ ffliftiiiiMyg ^emmemi 
.T::r~r ttiuetiemitotteKiiCom tn, 
yrtteti^ )[6ta^iefay ttmtQgfl p ataugttte^tetttpe a5tietu| 
tint*i\eqftemm offtf a antt; 
d\f'4JtuFfeMk^iettentgteti 
aMflaai^etoiptiujG^ 
iO yttt tftmnottyMttfc? 

^toeia^tt^iroUetmi 

DtttmtM 
to&ttd aitttrftwitttttL^tettua e ^m^tmtttOtectontttta^ ttnffltttt^ttat pemA/itt&tr ydttm/ yy^^faitttriptr OttttWtt«t^t®BJSJ^^S3S*8 Deasmffii£ 
gtttftt |mt<tifttMtm ^y 
^ttttidtasyKtiHg tt^fitfttjaaii^^ (MffltmKB|L^ft|L« i fetttltMttt— ^ ..^^_, 

S^atnit$t^att«' 
imattittt tt^attdii jmttwlt 

fitto itftrJfeowtttypmtv h^ttifettsfitw^ ^r^^JSsS ^^gp^mtttitetotttiBy 
tfiiOtbi " ji^atttt^stM^ ttttluftilxtottettttd^tm^ 

tCttttttT l '?/' ■'9 t; Nl :.M i' -1 *. f J 1* o 
tmpttttttttt^^aiotiiiMB . f^ mimattaMiitt mttettidteftan«yini6«r 
tec^h«f| i^aatttmMirt^ijjj^, e tmtmAu6!f tttitsiitiitA. ieugmirti6/ fil6tstttiitt<ti«y atteiim n> eoo op ettMn eittintt 
loeitwkMnia Ihrtt^netoniB^ toutennaOTi&^^ttTj? 
nnttnnnonmtbtoifty ttan;/ j^ 
^ritttittgiiittftdttflrtnm a^, 

yft<iifla<iitit:p faiimtairf tatrmotaMigintthiftaMyi 
|tllttttittl^^rtri>Hifi>fi^^> ntlM^fttitiytttfltomttta ttoitearihfc4»fri|ef^/ 
^^MlfiEiilt^l^ *«^^«^T*fpnyfep 6 ffiotgtttpe^^mnnnfejih 
etrntatafetttfliMfihefit^tgf 
tatticKia^ Mgtjiiif ihjvjt ^/ 
tmrjptltoifeffaeiirtr 

^neotyi^^ affifijm^i^gtytt^ 
fDtttflfetetflftflttt^ift ' 
^ntcmttatem 
n^tn(tnimtjaig;^(OB flftttglttemtit ttimttetrtn tditt«erttOttittttntiii|«iwg 
tttiftaft etreirttif^fti ' ^ 
tpfiit«dttftttnna>yniiiiii.( 
2^ ?<t«tottenirtt? f 

' *<lg'|gy dlleyne^!> etwmmmaua^iitnKtetgjjg r aaimOn^ft fittMt^finttf enni^ .' ,.* HBtqneiMtttra Mnttgpttori'. /^, 


J;: r^ttitntDtfttttt' (^ itttmtft<h t^tm3gttt3r 
iri[dtotcmrih|fattatieflS^ 
flmfi jae^jfi>^€ emttrtia( irtti ati^teb mta u uytncma abieM-tCOUfa^ lUttoadfEif afibmto oltti^f 
flonram^ttflmtiuoott 
abiet9ciitindtniyt|ti/ 
A Wtltqtt t onectKtettttfo ^ctttttftfftttWCTmt tto 
ttteteiS^on^mn^ij tPtott>lw»ft on>eif 
ottttt[^t<noi iateB.etqn(t^ 
tttteglftef yamiafaa/ __tttt.fitaetn| ttna^ow tn/ 
ttttiift Mitrotoa jrnmife ^itfttMtttA^ Htte^eftaftittftij l( aitenutotfliM ttio66tnarieotao b ttemfatimiflatrttmn ryc 
mti^yriott ftfflntlfcft Mttii !^ 

0, tim»ttntfae«twigiMt«m<ttoi? icfe^ttini ptt^d6^ 1l$» 
t ji^niiBBtiiomnuttetHMon i c^ 
i^iOttJ 

if(.VO(t'j flltie&mmioM^ 

oteftenta^r ^BttttnaicetiieotteniMi^ 
«ttAi^flfrafiMiftoetttOtFI J lUl^fe iBomnuSl Vi ftfftrti^ ^tftwtlw t^ttMttmOi, y .<. my6tm tt^ffiataaB^ fttriatttagtmttfg 
' itBaiiCpu6>4Ioir 

ttteTOpMtgCCDlS loqtttittrcrai mtt Kliayiiwaettup 
laiionttti^tBitftitMr 
totuima/ tfsjktmittta^madSei^^ ki^r$iiffllifiddSi|p!^ ^iayoatttftw^ ^ecttta 
itomferiftttT utCgQft bigii^^M^^^^ E6r<rootfiosw imgtefeotilps 

tltSQtUtltf ^^ .,^Jgiftfttito$ 
5io gm ab otttiteta?^ ? r^\ 


^o ^sf ; .*,}, 


f.: !.:^ ■Qo mvimmsit mtxmuti $aJti 
rrnrrt 


tt>tmrito6r>iiigi 
tttycdwgi 


tMntUmOf^SUm^ nimoamlrtitmtifeut 

otgttai^nteairtniitgjBte 

lieturli§ittcotuim»:t»^ nfOtttttttstrtmsctii 

tttittfe. ptefiarttaametiatmi^ j 
ifiwtttia^too I » > I '« 1 1 1 ttttmeamiiicauRiifrif iw.inimmiigtigfittt te falt"!lU^.<CD 
CVc !!tniie(tiuiGiiiii i nosjQOignnoetmtlo 
ato.tgo qttottriS iSiMui? 

i, !mBMtiui4|i|i|^m 
IttiieoamLfihtJAtirtTfi» 

IgfitutttnottinKfiatu 
on<84 ^.^i [pniflonifttttfleflffli^i/ 
|tiumntt^nta>gtttttie%^ 

rg>tUtta. 
btniantisalia tfeDtii^<^_ 

gmfii^lltaqttaC 
epiioo oiHanoiteatQ iiaa 

intitio 
filGncnuaoafianittiio^ Tiill TjrT',1!!' SF iTOimongBl^ nig^ alinottt^btoji^^ifitt^^ fuiuonut^ 
tttetttotnga^ aBuen iROiinypaeoEOfl 
fio^ttfiutuiJUnttaito 
^ QuoeftcotantentiMu 
ni<^iiiiotanuig.uttetti| f 
tttmumtieB^ / ^inmMoftor. 

iHtlOttiaiHfiMajii^ tUftlfogtuaB fithlmuHBir [iotuttca onetaaoftttBr/ I * i f : 1 1 I W4tlll^.j ^ '^ 'Xfitntliatwljiii IPflUld 

nt4>uotttitttii^ B: ^ n uiaitvtiobijsitili c^ -^L mirov.titiifamte 
^isfiifiKiimitraDiiiit.. ftminiwnftfiDiiiiaiAi^ ^ft^ertcta C iiansOtieiilacm^ 
fttiiiiicrtte.iropw^ 
tiDiiisiittiiriem we p 
tt<saioii iiittt> 

»ttift#olhg i^ . DttecStiia fia GEUiatttmiaiEtt^ed^ aDgtog iiiaigcrjia mtv. ptp nmyntiaim ^DiKc^ notteftcrmeoDmUim^ sferttfttpp< krMMk^l utraP oay^ptm 
itoetiigfe.^jifittt Q^ (^ J cy Qtt^itante :#t 
icantatiotonjM tatetioi iitllt>(pl8ttDi 
qiiiaiiteig|>otmpg. tttmelmoQUM 
fa mi>ali at t l>?a i taeifi militofim atnatl 
t gnt eogimiiltt tttamnm» u.ttetue iltt^nifitdtm4tti #init(alittiii$9 Qi m^ttffcnttiir 

m 

tcftejOiigitetttmariiti 

g sriton atfliiw 
irmrli t iiiisfii 
tttgflttigtttfii^^ (Mttsittmttoewoiptt ttttdimmwgifiijtg- ne tetotattictttteom^utt ttQtteittOnminiaOtttf ki a J feiififliatit^j^. 
ifime<t8 ^cro Dtfttettsfemttits uab^mtsafli it^aD iitDitmfieD aDiDiM/ 
fl mit^ttttdiivftm ^" 
tmams, 
ftorfatrrilmglatiDts oflSn^ttmsittatjeflaii. ijerfiaOuitteDtlDi 
oDitmaitr( 
biamiiDmisam J ipoifiriirftecrfaftiiatia / >j 

u ntpfimttoDi ftliBi 
PHo tt&gomnmGi 

ilipa^Qi^ucecjtg^pMnqp 
tt otntditfiitttuottto imur^itfiqiatfa iut^ g qmrmp mutate 
QmffamP.^ ir. 
tatgygnragmi 

titoao fotttm tia^ 

Iittnai>ttefin((lt.fiunu3( 
L^ 1 ^j 

U ! «.. l. ^^' 


m-r \frr '■I: '•I' 'J lif 
mmnmtmw^ : ^ ciwtoimimim, 


fomaMcteaiisiftmt 
i^oneittoiwiiiifi ♦llltH gl 

ttt4uefiQ><atttig 

fluitatimmhs 

miatt5.ttuuaitmtti|itg 
,^ tiiain^.<Mil $tfgifttt m^miflpg btgttarlttgiuaitetttt 
z' mlustttt^ Cnmta maift: J ttttmmttttsimtsgii mwi/ ni^ j ^ttttt itstiaitftD p oaltisfatut ytJ Battsm^ 
itt8tott agt6titg|i »idmu0i i)tfiittaoj$otmtuag ^ 


obteilo,^ >tng. 
^Dtfettttsttol ySte aiiottgoffi^gB^iPi X ^JHtntiitiis ifrtria^owftff IHMM 


nttttostecgattt 
lt!i<(ttftttl^ttft|tt' mtmd.(D r\ 
ffifi^tlttt» 
itMI)gMtWtl4>^WlWltt>i taHbtt^fiartamtiS; 
tip<iP|rtaiffltii . ^M wftftwflHa 

tm ^ 

[tai^itotegiaiiijflwarfa , i, Mii r.l ) u i» r: I i /.m i n H I n: n ^^ tttlmet|tttamrirUwiiltt tPiaiiiattos p timn^ \ 
aitutfiotffltamsttOa^ 
G^ 
fittttiUBtt t mtttlitten ft (^ 

(fftttlll(i)ttlllitfHtltt!S(l^ ^ ^ ntlUigtg attgatnS 
i d laQitDttOiiuiftt(l/( 
ttti^ttottttat^i ffmttg#.^ fltf 
ttfeatttttqift(qirtttr> x' l>ei .L-.A ttttumtsflgttrittgi 
gtgaittaCff ♦ jpjto cyo ycq?ftat@t 
mittojton^ 
ftmpt6te» pttt^fliBlttU^ ii*t 
gii^^iootteetpuinttti&^ 
tAtnlCttttCinl^jiaitt^ 

ixsteuti^tiiciiraiii^ 
(3^jattant,£(t|i(n«l{i^ 

gW<BMtte bttt<&UtlOtt ^ 
G-,: ,|ttntent(s ^poat^. 
SDi&Gutantmiafi^ 

oOiasdtte 

tO^tiib^MfltmmslKttftl 

er0it«ut|iotuleinoft etiitutsjttfflaltoi 
tti^in^uttmlb 
(0 tpnottrftny; etmbu^ 
||||tnpa(i ntetMmttv^, 

_pa»istrait» 
ImetDittitap 

IOrQib6s&niuett01ilit&. P 
-LiJ 
ittyfftta/ii ^- )ttj!B$ftttsiri|^t> 
Q|Bmtni9 © apEmns tonftOiue^uiir 

pnesani^onSes^Qu 

nltQiUitimQato ^iabnsBrtfafliios. ut u 
gC^ttS ueBea«|^l>olBwu(loliu e 


ftg iffum t ttiatiftusifoc 

^Dmii Oiftiflffl o. 

iK>aietttitt% 

latt tel(mm u!;M.j»fl»t> 

tiSt tiftP i is ?s ftus 
otiiafiS/limisnoPfitfti/ 
ue&un£u<.ttt«ffi»nobts 
ftfafiawiifflluiaCTa r*^ I 
^ dtttt ttflitt if titftaci flattltmtfp 

mTr-~~mimr-r* — ? — — itikvniuii 
;^t>i&tit)anntostilwm 

micaojwBg^.jiuf^iu:: 

l|fefatia,gameam^a ' 'c; ih 


' ■ m^ • • '. !^ 


. '<■ - ._- ill; 


N'lf 


;ii*i ■ ir ■ ! ,41 • ^ :L 


Bf?- L ■' I ^^ (miiete(icfe.<tol% 
^ bgitttiitimg<rt<g»a '^ " 


^ 
,it ■Oiii 
lattoone tnm; tliuaii^i " ttfipte'^^ 
miastetatfit^ttote^ 

mkiMSfUimttftPtltiM 
cim eBtttttictiimttiBg l 

t gmtiPtgpyfltfttptt 
ujnttootenmtdifiai ttta.ttiutogftt<w 

«e antttcetm titjr^r^ 
iflt^tttttott^D efcttutttmtS' mlii ptttiAiidttttatrto j 

])t»m]btte|@(4itittttM 
tnatii atooBtBttttto tiiiflitt ttftaUgttJi^lM ittfltitaiijio li^"^ pgM«tiilMojw 

mdto^fijftft 

^lmttg&tt^ttg 
Jtttaoeti awyttto ^ 
HhrataMfetummtg/ ,,^3^^ fiutttitt^' 

ttn maltticarotittttOUty / V ' !!• 
1. -tt w Q QJ ttolino 
tttttttto. .QttO^tm » 
mifimtrttooO^ faitattmttantte 
IttttOltl^tttM 

fiMmittatttUtgtofflOl 
teattto aby mattt&o to ^ 
tqaeaio{aitttap0adtt e/ ttiatt^ftcairtttqiXMi »• lujm 
t mtttill ct ittttrtftriitt fi tt^ 
O tttatflifettiigtottit 
5ttB3a 
ii<attij a^ttitOi 'u ttg;|tttt3ot jt (mmipeliwttti^ 

ntftifetttatttttt ^ I <^i 4 ^ losqttin^mt^ewn^i i aatmwalett.p'. <gtiimj 

itta er t njcp& onS$ mmfim i 
Iriftttt^ fteqtiigie^tg^Dotta^ 
ie tgdnfccr tt yjiemalttaai^ 
itts.J>t mii^. <EoUm J ieOmtnJirodo __ 
ifijt pSTittir 
flentittfittia^i^ 
Qtii^ttiiittttito^qiitti^ ' 
QtiAtuir^tiill^ 
attlliotttititfttto^oliitiia /?Ni r. 
fe ntiwttii^^ini 

iwtiicnti^utnflfetiw 
tttiis:ttt?RqttaetCdat3|tf 
maotittttHieCir.attrttt (p miitt/ttttitttietttfttiK 

liiwB^ 

:(aloniftftei g\ MamiitiH 
fttstiio^l^^ 

nt^ rioittti toenm/ tisngiimdioma laqti ;Mir>^3ittgattta i^bamMtuttOy^nt^^ m ilmmigiioy triBjttttiattitB 

iitttgiotttgtmmt i I j d'(\ ^ gtoiqttttiimtttt>tt_ 
Iial>ctta3)tetga<0ttir 
ttitf tifentogtfttiieefter . 

mmr:ttatcttttO<y + .^ \ I imi^trottiotefiftttt r 
ab fo ttteo aqtt4iiliiat(<i^ 
jjiaraS t^meaa&tetmB^. ^. 
>flttbaianteaa&lmitv 
gatteodtratitoctrt^u dtap 
iiill&iQuIos&teoubi U a MmacrileD.iftormi 
iiolnot>iiiimi^ttvfllB ^ 
m^qttiattooqttittitti.^ 
ttttoqtttttfiOtttCtttitt^ 

tiNifeMSttiO^^B^ 
tt0ttemiioeo$q|tti> 
miiruitr.Cttt' ^^ Ql miRii 

mttiTnl^ttemmttep inmtbe^ teusr^ tmttf ^igtoliq^ 

Jgf^tttCtt _ 

^Mn^ntttidttofittlllet! 
IttuntuttB 
tdot 
c 0^ tt^ iiabttfttbt- diattgcu^.ct^ttitam/ I e^ JMrttttti^ 
t6a.g»ao:tjl^ o o' 
^J 

• • i • v*-.i 

'^ i :\m\iI utmm 


! 


ii ^uJ 

I, tt fiumtto ttgtitttomffii^ 
Rr.^tat ai^><l goJ5r 
tritttiatto ttvi mtpiai 
^ — _ O". ■0 


|m nnttofrlictw;»ii:irih^ 

miutc rctbirCi ttetttaii ^ !i| e(mtgamactoat&iPittr y ttUttijemrtt tetm!tt.<Qg 
011$ o^^ooQiMg^tit^ esjrpsw msjarcjttttt ^l/ f 
fflttitr im t ttOtt^ SFi 
C) G ti^tttantnttftmicctt^fiittty 
Uutt^lttec^cao it ottUotuio 
tteabtiig toPeastmiamo ] 
(atatttuiobfiitcaliAI tttattStirtmtoqpgtmttiT {jDi femM faaelcegfatttrcar epctc5tdtt4twtttlowty 

ttttMJ fttmttrigCwitt 
tttm^ctmtaitt/ ^:ii_j ttttttceittliatitw qttgoltwa 
eiigomitUh/erfatittti 
(ttit.OitiroflBtotiittt$tttfafii pe^yoaittoiatetBtsq ttoOte 
fereao tittfete ^' im^t c i/ 
fae aO tttiaiiu 6 Jteqttt!eii i eisott^er t^erhyr fl^ yittttttotatotat^ttttwttit^ 
tri>tetttr ttimritt / 

attftiottatibit^itegadtP^ 
cwtmim?.<^trigl d^ 
^ ltmoc^ttmie " 1 ; 

Jl 
etcm^amaetotitteerUy 
a||f getttaltuieayeis,qtigo itm^ p „ , imiittlqttafa ateattmiainfatttttUfetg z/ 
-rtX fbUta ttoftlaiio:att rio^ _ 
tttto tituDttttM&ttf^li^ I d cy v_^ tttttta^; ; aetma t 

itttth-ttaUfe»riSOtfe 

dtO; utt^s«)pgtotoi k/ ^ 

' m' 4 

t ttttogttiiqttitetiaettiia 1 tttmijnijO&iot^ftmoiie 
ttotttfltflifitfiflisafl j" c/ 

t/.y^^hb apo 

Ititeteinio btx olit ay g . 
||Cuo1S^Mmya^E 
itmt^ittidtt^^^flitetteii^ itttiittmoitto liC^ N ( ^=01 6^ r^l tiumui^^^iim 
iitnQttidJmtt^a n ^o ini)^tM^ 

)[3L iqa^^jQmtStx^^ 

teLfejrUtyjp c itja j tto^^ 

r. !)) itettatttatt^alit^i^ 
2#^^tttit^(p?iiteEtttu t) 

^iaitt^atu^ 

ttoccttt tei^mitotttonte^/^ . 

>tt totttiaie^o liftmjj^ 

bti^^feq ptttfeatgttt^, V / / ^uutgoiav^i^mtttie. 
llJttJuS) tottmtKftitt^abm^ 

iptttate^ccretsi 
ifi^attiittatg&/ amm 

litliarlmem ivlioQtafttil 
■ • ' ' ' •* ' iiiattftjBftgmioUiaaBt^ 
tmaitimeStSttlittgbttg 

r . j, ——3; ^ i 
uf^>vll6>rixiiy ctctttaUu caectsOife.^aLto 
iittis titcmtt gqtuapidtscs. ^^ut gctmtgiottactoti tti^ 

qsontps^ftio^ j o) ittimcu^ . 

ttlamjM|^iiiil«tm^^ 
^ ^ erSj^tttOtiar 
♦ttroiiUsfto 

ttfettttt ftugJiattiia 

ltiam?|B^.4Sttii 
ttio^ftmrfiliilttgl! 

mty mcf ) 
pwHtamcttOimttoh tttttlO|t„ 

au attqdtsttttts 

ttllpataiay^aiiniatt^^ 
&tty^asftaq w?.^^tt arv 
nmfam>lttitoit.^eQ[tn[g^ 
^ tttOttlmir^^'^ 
aiiitttifatiiriie 
yjtm t&OtfiSiitcmogaitt ^ fffnnTrii 
pj OttuCtiltXOtt^^ltUtlttttt) 

jttg>ihabfrtttomtatti, 
I V M 1 1 IV » amifttenommtga/ laiisJ^ttrftmiffii jQaifft 

r^'^^^^^^ ^- •^-^'^ — -^- •^■— -w — »-— -^ ~ 'j" _Lj_ t 

aaiinttttttCit; mo^mf^ j 


ff il '■ i ;ii 11 ii 

m ■f ♦ ti.i 

m 'ji [•iif: 

^-- .'!^ 5 .♦■ i c> D iCttli ffl ofed gt tfiuyttS ^ C^l coQtmmd^eiii^fi (^etatepfitpflitiliiitert ^ ^ I Sattta^oiilMmiterqo ^ 
*~'^ h^ quiqtyti ctir fttttni ' 
O 
<y <ogttaSo-jPO ttfitititfir 
Q3qtajr.itraiicasfttaf ^^ 

j m^tpaterabmw fiie» 
Cfegqttinmitaftitteiifi 
Soai ttfii^itgttgia ftfflg/ atraaisfto oit Jt»teia0!mimg^«bi 
oflftcUtii t s Ot mfi t i i i lait- 4 G iiiio.tttiegtirc ottJiyiio 
ntottfi>aatiN> i pf(to 
(lg.jl pc»mia/. ^a>( P ft it ttiir rutfi^ottetitaitiie 
5etamtt$o>tttaflDgo iiefat ttttnmtiflioiottt e tttttiPM^iieltttti uyCigier . o (i:; 
=ro-r:; — . r? lcttSQttitniir. i>ttrccio.tiottttri / ttolttittatfttteCtOtttto 

btam^mifjiPlpd 

ttifeiftereltatttgttolflia^ 

etttstiit ttntifiriitey tttS: 

ttcoitcg^tlilfftOiritttcjhi <j pattritgffrttt tie&i(tttmt4]6iD i tt?ittta iiH 
itvytD:% 
lOtitDitit^ (ttttd bit^h tc cfta gtt o/ ei 
ttte^tt tcmtiigdttituttr 

— :~ — ~ ^w ^ / '-^ ■»! — * 
ttti ^etgiiwiitegJtato 
itttaitKieiiia.€t'Cgot»6it 

aaSxMu tititotiiiGb l»i^ <B9:^atii6ki^. ^m. Qj d atsqtti-ti 
(itfftfwis apl&tp fttttitlit imttt&altduntmti^ 
tiigwftgfli^tglt^^itt^ 


t) |mttiittigiU>i 
wtetm. eiii^fltiot| [;ffle 
mio cDttfis^^^^md*^ piw cli- Ittiticptmtiasttbtoffitti ;ttti»ftoflt40^tiriiitffm <tftmlttoitag^ ,/ ¥»nM totieoer] to|itnmrtitaN 
piimiottfl»r fraiiittfiiitiiltiiiii piil>ii8iiittaoibaaiA^ 
2J d) ^i) 
OiOlUfl "^ j r Ottiottio^foliieaitfl^ 
tooEttOtmtiitiioi 
nii^tniOj^lD^ ^^ 

tcfo 

caiiwiifelicitaiig fBiitie c) flmCttttttaiiflittonafli/ 

&iit(tiiie 'J:!! aoialtaiio Ottiete&ottqittflfc 
t gale^tttttlcijttttt t 
arfaf 
otftjg ae tfl&tttt^flmat ci. f ffflgtitiiio Oeitty clatg 
iPto».Ottlfidbli^arnttt 
fliatt«ia^.fDlffi 
Owtlwttat>te^^ ceotift^eiiaiso imoyogttepiPitttarfa SiSOftltll&^ 

SiOBtar&flD ftttttiEMiffliMtema^flifl 
iiiattf.tirqtiosfrtiflt( 

*F 1 7 =« 5< — ? 1 r o ^^^^_^ (t(^tt$i^tqpie 
li roMmttrtf fttitiij^tettO 
il| ttt^herCftttyteiaa/ 
ii itima^fiMititltmCic^ 
iiisetertieMtitttiittOfllo 
cDit fiar) ltt^m X ^littrttitoitttt»,C0 
i ttmtttigat>gttStt ig$ oottOttiommim&tii 
iUmi ir;ii 
otitrpfeiiS&ft ' 
SoSSm^* 

^ OttfflO^P^ 

tta&ftitttt' tuio lettotitiaiitfettt it 

facettoti o^ttaitt iit 

horBiiloi^ttii^^ 
&otttiiiterili^tm^afl l4 ttili^ ttiii8ttttiigOnolt{ 
a»tqftaittttr.ittaititttlt 
faittttltttii.qtia:teI)orl^^ 
ciilomi^miigtiifllBuiE 
ttaiioarlitflOtBgtotigig 
fltoiao.ertit^tiioa^ttt ^ 
ttaocffliTOitltotetitwjpj 
~^ t imiettolwo^ei r. 
i>^iirma^ftimtl t 
t miriRoitrcpigtetig 
^t ttioeatiirffiy 
' jttitttjg.j acjftc D ^ 

|iQ3Llite)>iG^aitim» 
tiitaboliiSiilo to^meiiteti 
BleflitMe^So 

il^ifteta/. l0 r;- irtoliflifl^ 
gi cmiiii.C^ca^<chttoattitf iitS^£»ttttltttti] cfteta/> ittiil 
iitem^ifettl>tt>ir 
ittict tttt>itttitteIiiitettots 

riottai itttrlrfetiiosip^ 

iiiiflita "/ 


,o _ imsflii,jp;ttgettf aboi^lalrlitttitattr 
ffit: iitto«.<rota 
e) 


/ ■ 1 6 .'.-■Wi,.-, .. -,;' 


> •, • ) • ..■ilii* 


m- - li !'] It^ ''ny i i 


llllv 1.1 : n ri 


» ^^'ill i^i 


U^W- ■%^:l (^ 

\ ^ C^l :imw » — ^i /" 1 tur ati uiimtvcmii^ i^ tttii^fatttttiatilittaig^ '■■■ i: 

ittflteiiigsttiteftit^ 
tt^ftegtltfagtifttitft^ HtttltmmtiSSit^ 

Sbottittematstitttttattr 
ami>t iiinttisiheralifoUia t 
biilani^. qitru^iitis mm i!tiutt^mttt.ttttti<i(gmil»^ 
latwt^ fig^ 

pttrjpcot^ f liiniii»,! I 
G tttttl^ ittmigiam 

tuauniolhasiilama^ 
(tiamitisutaiiceft^/ 
itttt^iUdniitt/ 
oitl/ietttiGecmt^ >tttltUfittS mtita]]) 
1"! iirmt(iatCTed&&^ 
ntfai eme etia^cDmainif 
ttmg talttattsmttatttjtt 
tWBttrCafataic^iBttat^ 
inefltttte^^flpg. 
^ famflmsODtttt r 
fettttaetitea 

p (ife olte mtatttr tttin; 
nac ofeirtat aiBfeoffiiria. 
cnt^ttitatttcoiuaftmr. 

ftgeaStfatttttlettte 

ietttoiBnutmoni / lepttifftragttttttt^ 
tcamtttatBfattttaattg 

"* TT-TI^' I 
tOttliOgttUi^ ittltaoaeMftmtfi ^ ,, ttroteQwCnttttrmte 
mftatfattepata.tttttca d\ ^ttita^fattatttettttl. 
iifiataitt 

C atttttiatettggmennttf^ 
ttte ttteeeoB'!» o»y oa^ 
tit^oimia^ 
il4niati$^"^ 

me^«^iir, dtofeeittttei».^. :;! - 
(^fiiatitiiti 
oi< otieaiftattmo 
IStf&tnimtSiE 
rvJBptmttttcptttifei) 

flliiiii»fii|uttttiattfett 

io ttfim<)[ej^. ijB>oftitg. i 

fotigtattotiis mutttteie> 
^^gn amntteteattg ptte/ 
tafmmmtt^ttea/ 

, Stff tS met/<t?ttm« , 

JimetmmiemtPtitcfolm'^ 
r ^aaiyictttmttttti|iymm 

tnto^tttafljgtotiemit ' -t mttieOiafam tttto^ 
cejfawmiatemtsomm li? 
pittbuiMi^ tttjqps t^tue C^ 


S^ttomomoMtqrecg/ 
m ettftwefitttt>.iffl gittl B 
aemofiitasi 


fltfinf oftlfltiio . afftfrttf 

tmUa mpflnm.tteaww 
BooBati teabfiJltttt-tt tg 
ltte %tefiwiittir;^,^c c?. 
'^^''^'' lcoa^btfatttttltiitt ftm tiianTtptttag fttCapeiiettttmttOolita 

tattt.utia ttafittofinfltt 

laii ttiStttatsiioymme 

twogtttott!n».tttt$tttitie^ 
janfturttieetia^^.iaottcg. 
^ ^ltttsfiii^lttmett 
^ ^ i^atttttt.atffl> 
| fltipl"nnoititetifi6. ct 
ittoibtfiiatte htecTttitt 
imefimttte.te/ mecea nticB»ng.#,B7( 

cituittslxa 
fettd mg. celttttitii.ita n/ I demenit^Oututttde 

iwflni|>raflai ttitttt. 
{■-.-' w^ n II I: 


&,, si ~i i 1 i- 


O Si CTX (tottmit£tuSt|tLitd!mt 
gtcgmtottt^ ftfet^a gtia 

fetttmaa» attu(<o$ ctbr^ 
t t i fa i H ij t » ntt mhocCOT 
tt»tta<g gti.bft maim Ca b 

-fiW gtttttPCllO" 

b^tuO *3-r-' 
riimot taB<ott6nuat^^ ^ 
i to woB^ ^c^trota. . i 
igta»tf»i>tft^ 
tSt^aaitfogtt 
Ittamrt oyofttiuj 
{aittiatttOttttmifcttn^l 
i mtimg(ottflr / 
Itao.^. 
tni(cOicny 

ilflrmttttmtofitCBffllw^/ 
littto0a»btj!itmttottSi Hftttiwattetuttiig 
i ifttliai^lottmtc ^l »ai atefcMBgftijti»MMw ^^ /p, 

ari a^mmigtrWftfetr ! ^ 
mottn uttetuinofe teOif^ 

Jttc mftfllott^llwtK 
tttmtaikimtoittjii 
sgtti i&ptgmouep 

tttittate ^joftto'. 
q% Hi&oiittfilig / 
ttfimmttMiyario^y fi^^ 

11. 
{ntotitT ai rpio omte hocfamft y 
mtmia uOtomeofa 
'tttatta aiuiitclittluoi 
Imtgi aimtttm tta: 

tii r^ttmoj pmile 


Umim^tt$eao ft)AiimOoTtecmao><p_ 
metctettamfiofaaas^ 
mcmt«oj(iauiiii| ttfett) 
flfitOg ttmio etmcplnit 

i aecoBHitmfifim.^mg »l ne# vpaiimg] 

tMurttuoiii^tcitltt' 


J » ^ I w 1 1 1 1 „_aiSteomifiir/ 
ltgft <umtog .taMflig 
uti m(mi < ymt tg^i i^ tE J ni&tiftigfatcm0ttattris 
Qtti^ttil^epe tes tttreflmttts 
ttt>sfaitii qi&tt^Jp trlii erc ^tttm t / 

etttacutg& ptoi lft ^, 
BOi&tttgiritgo 
mK^titatttfnttil/ 
r^bmtitrfltt attigattettttaoiatttfaatte ~rr7 flmtmcamisttttitxy mtt/ igtioototttt0tttlflBtaiai |F 
tu)ttaimtktta.4K tt cftttagttiUmti^ eftagwi tta ttfflo^cyvtmtphtytttt 
jBtttetttjttfltfflstiy) 
uflie.j>fqu m it> 

erimtttbimgttrfiiaiie 
!^^Gmmtttsdliui y ir ny;tpifit ttmdatte 
tt ta iirfihay> 

{jrftimiatttyamttptpfatit ttyn ms| attise 
gBiirteg itta.to Ciliitel^iitt a gmtoisre^ M jrctt^dttiris tegis tttaiiiemtttaier esttti/ 
efctttiimedieoyhtlgrefiji tttattsgimie.y^eofllatt/ 
tetedtefliscttcuttttmattrf^ 
tegii^tt?filia.y>erigtmto ^ 
ttatur ttmiaameiiiflis rf / ttatur ttmia^rtemflis r g/ 
fttmrama ^i6Li3(j0tttag te 
fl^ttetbt^iaidlaetffiil^ ; atttt)^tay> ^togiiyfil ttyta. 
g iittgluy eg^cjtiaitai^ 

ci^3:;> » tt0s isAxmm Qj t>^»ttjtgiiteitt dftti|ett ata^ 
titter ^tiiastritar jg nette 
^ySil^nuoi]^ 

ftm isTaiiliftj meqpet^ttitvJ 
^tiefotettt^fl mttiflta tiej 
jttot ettt ioott iUBt itt tlto to^ 
ftjotttttitflitttia^eettttttcw^ ^HC ttefimifa ttecbtfimtt 
w aiii^y o mts fi gtti g^bttit ii 
laimnaiilttirgaflitniait (^el0jttg6tfa^ tiKphcattt)^ ttosetttettfttemetttttt os 
cgtttettla.ttto ttato abliaig/ 
jaC^ttmtaaaiidta; , 
fflta tebg ttaft . ^mxixx 
oOiecti 

baet: tiecttehyD 
ittattii^tet mmrty^^ 

tbhajeOieCett i p ttirgiiii^ m actr laitte erpjteamia.. 
O ttti& hottto otitm/hi et?t^ ie|jtt0dlactiattsc( 
Ittflr ftbtttoflOlottj C^^ Semd fittott)Oftattiso^ttoiettoip aiieylettafaatf •< / ^ critottt^ erta t ttrttli 
^acmsj^i^lite^ f / /i 


^^;^J>- • • i. 
m 


i il! II 5 il' »V\v: m li: ! •UJ 

;r ' ,i V ".% i<'rfi o ■h ''l c^ attflnifiUuttey ^dat i 
fosci(t(t)mttr|ti^^ 
ttfaqfcn ^iiBto0 fa(g| H' 

.ni;^ mittnawifil^ o i whttftatytogmttiryua 
>^^ .1tfigb (att$itu ,^ 
tttav0" altteiplmtcii ^mtk (7V I I tttatn^ttt 
ttttwxxv ftfitg ttxadta^XJiatai 
tttattsfldlattethttolttattr| 
tt0siyociafa(rtmtti^a$ol^ ^ 
uia^^^tttm^uatto^ I criaa am t tt atia.O neis 

^|iOtttatgraltt ta^(art|gt . 
Ijgtt fitipemimtiig^^^ iJH •c.^: 
dli txggttttatteiwofitott) 
tts (2 bta ttffl r>^a^ii0tfl^ ogtattriitttap mo(ta ^ 
Ctttcca»y.CXtt^tt tfirflia/ flttattrimota oijttintflgut^ 
1 1 ^tiaia? ytetaftttlitfibti 
c^ I T O obisamcrta otimtgyri? 
fatila. Q tettigtta^be k 

.Ott^ 
Cs filti tiatti o (ftite tttistiietbli^ 
(gfldl kj^ologa fi?! 
aritafanBrtttitattot^dai 
i I pl^ttttt ^tts taOttf^ 
tiii80iMitg|ati fiigmtay ^(y 
^ttotaHto tm ptttatgrfilio 
fircDgtatpta.C X eti^a fia 
fiteitt/cSfii iitttaitt rj iti4|tia .Q tett| i [tta. Oj 
ijfolaittttiol atajmtattfig ii 

%rmflfaaltirbmo>^^r tttanelaitico lii tf i 
o iettm^C t ccbtimo aittffit tti 
oggqpOjtart yaflttttteflfQM^ 
fittttpta>^ &ifld toitttr $^ 
ttagoflatttmttttirtitg^tattig 
tefiiiir ttOxm.^ I ttgfiuui 
ttaitt nqgiar ttdgmmttefil 
bafin io iiirfitehrri^tt fa 
|Xitfayyjtoimflgte^^^ 
(tirtamptta l mogm^i d d a) [(ttita^^plfimtijtpliiittato 
(Ttj&fi^iiiefitttjato^ttp 6^1 

mrtrltlifliafantmtttu^ 
tttctitortafifaatogcgKitBjts (ottiiitattrjq^tatti /^ 
i m^titapymtriia 
pecgttltnttttr ffo^^^jg^ty Qattolnotttatiat^oitetig ttOoptaxyBretotttiita^Ilt fii laittat er ttttaitaeg i 
tttrbt tefigxzyttfmBar 

tetegirb otittvnatgtdtm» 
ifi iatttm^oittttj i 
itucrtottfanattgoiioo (tt u . / 

fitttaittOi 
ttoy.^ttitOmittttJgt(o er , * d. tti^ttio faamQ ^ttejjtoc 

^r^nftu^lb^ 

•jfPi^ttttotfattoerpmtiiocottt^ 
ottitt^t rtiipttatpegtti/figlitt ttU 

fCtyMttniAfm^^ 
fltt^lpttffUaatttStt^^^ 

01 agttflltttgC ceiOttiitt al/ 
aiiao ttifii arahnttaottifl ip 

ttcanbtlLiJxi^^^ 

]ottiirtoiybj|ib^^!^fi^^$^ 
latDbti^jBtt^ I 

lll^fabiOiar^ 
4P[n ttoo i ^tmo (toflti mo tmomi^tttuitOi^^ 
/ 
n^uomi^ji^^ 
(tljiottoji gfift ittitttt fittptdr 
tittpettOttia ittim/.^tt it d 
^ t fititttpfi^ !&cqttt ju 
qttittt)iantttt 7 
inaX> 
Ijptnnq pflranaJO t^iSm ■5 1 Iplji^rMJSEim^ 
j^jifittftmDraB^^ 
trdmilapiiio gttottfott 
tittO(ftBw^fl ii a^< 
mattfenij^itattftuaocgf' lifttttia libittivaifaaiam^ 
X oliihesttvloliocrftme __ 
tt oUo fataiaim£caar . 

tik^)@miaiDtn^ 

^ttoMtatv^^j^^ 

j^anatiei^ 

^ ocmtjo abttb fetmoa^ [ 

^ftioinftfaittrttttm^ . 

jerimrtf olOtttmo/g?liottia?^ ttop^gpoiiititrntati^iarf 

q^mitnirtioiaiiiOjajjjggL 
fagtteapl^^taottoo^ 
apiifio lttrattticiDitlttiSg ■+—*--— abfojLttilie pcgii^ 
nanJo ptr(iBida3Unm.. 
T' I 


'Ji-n^ 

l',^--* 
i'iij' '! 
Kll J" m \ :. .*! -I IP 'M.i. 


ii''i; ^l^ ii: II r.-'^-- 

'«li 1 t-*.; 1 /^ ^ 0» 


t 
1 


• 


I 
%> 1 
■; 


• 


! 

i 

i 


— 


• 


■ 
1 


1 » 


i 
• 


- 


• 
"! 
- 
1 
1 

• 


■) 


• 


> 

s «; ni j V. • « 1 h- >'U". / k 
>^ mn \y % Ti^^ rA V ;i ;■ ^ !ii S,"! 

f: »■ :r~ 
i ' ■ 


■ ' 


f L/i-' t 1^^ !;r 

Y:. •■«.*:* kJ^.' ,..j..wii i .p| i aj; i il i .iU-JWiJUII!lll|. !! JM-J'U»Ji|i|| i "}• ' ■■ >■ !~m '■" ' -*>. 
^ n i 


".-'•-«■ ii= •■ ,''!^ .-•&. 


4^ l^ ■Mitl! ' o „■»> « 


i i « » s> 1 k 
: \ ■ ; 


■ 
= M':. 


1? 

1'' 


>,■„ •, o ■%, . o 

■> (» ; ' . • • o 

> . 3 J ) ??•" te» ♦.