Skip to main content

Full text of "Obredi Hadza i Umre"

See other formats


HADZD'Sa I UMRE 

kroz Kur'avri sunnet OBREDI HADZDZA I UMRE 
KROZ KUR'AN I SUNNET 

Autori: 

sejh Nasiruddin el-Albani, sejh Salih b. Usejmin, 
sejh Abdul-Aziz b. Baz i drugi. 

Prijevod: 

prof. Ahmed Dzinovic, prof. Emir Demir, 
Musinbegovic Dzenita, Alma Cehaic, 

Recenzija: 

prof. Ahmed Dzinovic, prof. Muhamed Becic. 

Lektura: 

Alisa Ajanovic-Hodzic 

DTP: 

Ninel Hodzic OBREDI V V HADZDZA I UMRE KROZ KUR'AN I SUNNET Grupa autora 

sejh Nasiruddin el-AIbani, sejh Salih b. Usejmin, sejh 
Abdul-Aziz b. Baz i drugi. 


Izdavac: 

U.G. Furqan -Bosna i Hercegovina CIP - Katalogizacija u publikaciji 
Nacionalna i univerzitetska biblioteka 
Bosne i Hercegovine, Sarajevo 
297.137 

ObretH hadzdza i umre kroz Kur'an i sunnet/ 

Nasiruddin el-Albani (et al.); (prijevod 

Ahmed Dzinovic (et al.». - Sarajevo : Furkan, 

2002. 1 27 str. ; ilustr. ; 20 cm 
Tekst na bos. i arap. jeziku 

ISBN 9958-9328-1-1 

I. el-Albani, Nasimddin 

COBESS/B1H-ID 10395142 Sarajevo, 1422-2002 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i simnet 


OBREDI 
HADZDZA I UMRE SAVJETI ONIMA KOJI ZELE OBAVITI 
HADZDZ sejh Nasiruddin el-Albani Prijevod sa engleskog: 
Alma Cehaic Qbredi hadz dz a i umre kroz Km- 'an i sumet 

Postoje korisni savjeti koje nudim nasoj 
braci vezani za obavljanja hadzdza. 

Prvo 

Hadzija mora iskazati strah od svoga 
Gospodara, kroz poslusnost Njemu, i mora biti 
veoma pazljiv da ne upadne u ono sto je Allah, 
subhanehu ve te'ala, strogo zabranio. Kao sto 
Allah, subhanehu ve te'ala, kaze: (3 J — 9 » n j ^3 ^ ^ a** o*j> &* ^y~ j*- 1 e 3 -'* "Hadzdz je u odredenim mjesecima; onaj 
ko se obaveze da ce u njima obavljati hadzdz ne 
moze imati spolni odnos sa zenom, nesto ruzno 
ciniti i nema svade u danima hadzdza!" (Sura 
Al-Baqara, 197) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
rekao; "Ko obavi hadzdz nemajuci odnos sa 
zenom, niti sto nevaljalo uradi on postaje 
bezgrijesan, bas kao na dan kad ga je majka 
rodila." Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Ko tako postupi njegov hadzdz bi mogao 
biti primljen. Resulullah, sallallahu alejhi ve 
sellem, je rekao: 

"Primljeni hadzdz - za njega nema nagrade 
do Dzenneta." (Buhari i Muslim) 

Stoga, onaj koji obavlja hadzdz, mora biti 
svjestan onoga u cemu mnogi grijese, iz neznanja 
ili zablude, kao na primjer: 

(a) Upucivanje bilo kojeg oblika ibadeta nekom 
drugom osim Allahu, subhanehu ve te'ala, 
(sirk). Vidjeli smo mnogo ljudi koji padaju u 
sirk - kao sto su oni koji se mole za 
otklanjanje boli ili traze pomoc od Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, i poboznih ljudi, 
umjesto da to cine i traze jedino od Allaha, 
subhanehu ve te'ala, i koji se zaklinju njima 
dok ih obozavaju. Tako oni ovim svojim 
djelima u potpunosti cine svoj hadzdz 
bezvrijednim, kao sto Allah, subhanehu ve 
te'ala, kaze: 

'{sLs 'J^4 cijM j^) 

"Ako budes druge Allahu ravnim smatrao, 
tvoja djela ce sigurno propasti. " (Sura Az- 
Zumar, 65) 


ob ^^hruJMm i_imre kroz Kur 'an i sunnet (b)Neki ljudi briju svoju bradu, sto je grijesno 

djelo. 
(c)Nosenje zlatnog prstenja kod muskaraca je 
haram a posebno ako je u pitanju burma, 
njom se ukljucuje slijedeci grijeh - 
oponasanje krscana . 

Drugo 

Svako ko namjerava obaviti hadzdz i nije 
poveo zrtvenu zivotinju (hedj) sa sobom, treba da 
obavi hadzdz temettu', kao sto je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, naredio svojim 
ashabima da naposlijetku ucine. Posto je bio ljut, 
kada neki od njih nisu odmah izvrsili ovu 
naredbu: da proniijene nijet hadzdza u umru, on, 
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 

"Ja cu uciniti umru sastavnim dijelom 
hadzdza, do Sudnjega dana." 

Kada su neki od ashaba upitali da li je to 
ucinio samo za tu godinu ili zauvijek, Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, je skupio svoje prste i 

rekao: 

"Ja sam ucinio umru sastavnim dijelom 
hadzdza do Sudnjega dana, ne samo privremeno, 
nego zauvijek, zauvijek." Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Zbog toga je on naredio Fatimi i svim 
svojim zenama, neka je Allah, subhanehu ve 
te'ala, zadovoljan svima njima, da napuste stanje 
ihrama nakon obavljene umre hadzdza. 

Svako ko nije poveo zrtvenu zivotinju sa 
sobom treba zanijetiti da obavi umru u razdoblju 
tri mjeseca hadzdza. Isto vazi za onoga koji je 
zanijetio da ce uciniti hadzdz ifrad (samo 
hadzdz) ili hadzdz kiran, pa cuje Poslanikaovu, 
sallallahu alejhi ve sellem, naredbu da to 
promjeni u umru. Treba je hitno poslusati, cak i 
poslije dolaska u Meku ili poslije saja izmedu 
Saffe i Merve, i treba napustiti stanje ihrama i 
promijeniti nijet za hadzdz na dan tervije - osmi 
dan Zul-Hidzdzeta. 

i'fkJ: ii fife iSj j^Jiij % ijJsjlii \pt yj\ \$xfr 

"O vjernici, odazovite se Alia hit i 
Poslaniku, had od vas zatrazi da cinite ono sto ce 
vam zivot osigurati! " (Sura Al-Anfal, 24) O^A^^a Mimre kroz Kur'an i sunnet 

Trece 

Ne smije se izostaviti ostajanje jedne noci 
na Mini, u noci prije Arefata, jer to je obaveza 
(vadzib), kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, naredio svojim kazivanjem: 

"Uzmite od mene obrede hadzdza." 
Takode, mora se ostati noc na Muzdelifi, 
dok se ne obavi sabah namaz, a ako se ovaj 
ostanak propusti mora se barem klanjati sabahski 
namaz na Muzdelifi, posto je to veca obaveza. 
To je rukn (stub) hadzdza, prema najispravnijem 
kazivanju ucenjaka, osim za zene i slabe; njima 
je dopusteno da odu nakon isteka pola noci. 

Cetvrto 

Budi veoma pazljiv i ne hodaj ispred bilo 
koga ko klanja u Mesdzidul-Haramu, ili u bilo 
kojem drugom mesdzidu kao sto je rekao 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 

"Kada bi onaj koji hoda ispred onih koji 
klanjaju znao u sta je zapao, za njega bi bolje 
bilo da stoji jos cetrdeset ... nego da hoda ispred 
njega." 

Ovo je generalna napomena koja se odnosi 
na svaki slucaj hodanja ispred nekoga ko klanja. 10 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Ne postoji autentican hadis koji ukljucuje 
iznimku po pitanju hodanja u Mesdzidu-1- 
Haramu. Stoga tu treba klanjati kao i bilo gdje 
drugo, sa zaklonom (sutrom). 

Peto 

Uceni ljudi treba da poucavaju hadzije 
obredima i naredbama koje se ticu hadzdza, u 
skladu s Kur'anom i sunnetom, kad god ih 
susretnu. To ih ne bi trebalo sprjecavati da 
pozivaju i u tewhid, sto je bit islama i sto je bilo 
razlogom slanja Poslanika, sallallahu alejhim ve 
sellem, i slanja objava. Vecina ljudi koje 
susretnemo, pa i oni koji navodno tragaju za 
znanjem, su u velikom neznanju o sustini 
Allahovog tewhida i Njegovih svojstava. 
Takode, oni su u potpunom neznanju o nuznosti 
povratka jedinstvu medu muslimanima i 
njihovom povezivanju na osnovama Kur'ana i 
sunneta: u vjerovanju, propisima, medusobnim 
postupeima, moralu, politic!, ekonomiji i drugim 
aspektima zivota. Oni moraju zapamtiti da svaki 
podignuti glas ili poki'et nacinjen u cilju reforme, 
onoga sto je zasnovano na bilo kojem temelju 
drukcijem od ovoga ispravnog principa, cijepa i 
slabi muslimane, uvecava njihovu slabost i ii Ohre di hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

ponizenje, a trenutno stanje je najbolji dokaz 
toga, a Allah, subhanehu ve te'ala, je Jedini ciju 
pomoc trazimo. 

Nema nista lose u raspravljanju na najbolji 
nacin kada za to postoji potreba. Rasprava koja 
je zabranjena na hadzdzu jeste ona koja nema u 
sebi nikakvu korist i koja je zabranjena i izvan 
hadzdza, upravo kao sto je cinjenje grijeha 
zabranjeno na hadzdzu, jer to nije rasprava koja 
je naredena u Allahovim, subhanehu ve te'ala, 
rijecima: "Na putu Gospodara svoga mudro i Hjepim 
savjetom pozivaj i s njima na najljepsi nacin 
raspravljaj! " (Sura An-Nahl, 125) 

Medutim, treba napomenuti da: ukoliko 
nema koristi od diskusije, jer se druga osoba 
slijepo drzi svog mesheba ili svoga misljenja, i 
ukoliko se tako nastavi, postoji bojazan da se ode 
u nedopusteno. Tada je bolje napustiti tu 
raspravu, kao sto je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: 12 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Ja garantujem kucu u centru Dzenneta za 
nekoga ko se okani rasprave - cak i ako je u 
pravu." 

NEMA TESKOCA 

Onaj koji poziva na istinu moze uvijek 
uciniti stvari opcenito laksim za ljude, a posebno 
hadzije, jer je olaksavanje jedno od osnovnih 
prinieipa serijata, sve dok ne postoji dokaz za 
suprotno. Jer, ako postoji specifican dokaz za 
neku zabranu, onda nije dopusteno ciniti stvari 
laksim po svom nahodenju. Ovo je pravi i srednji 
put koji obavezuje svakog ko poziva na istinu da 
ga prihvati i nema potrebe komentarisati 
prigovore ljudi nakon toga i reci: "On je 
prestrog" ili "On je preblag". 

Obzirom da postoje dozvoljene stvari kojih 
se neke hadzije klone iz navike, zbog pojedinih 
fetvi koje su im izrecene, a koje su suprotne 
Kur'anu i sunnetu, nuzno je napomenuti 
slijedece: 

1. Kupanje - bez polucije, ili pranje kose, je 
dozvoljeno; kao sto je autenticno preneseno od 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u zbirkama 
Buharije i Muslima od Ebu-Ejjuba. 13 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
2. Cesanje glave je dozvoljeno, cak iako 
poneka dlaka ispadne - kao sto je receno u 
prethodnom hadisu od Ebu-Ejjuba, a sto je stav 
Sejhul-islama Ibn-Tejmije. 

3. Pustanje krvi je dozvoljeno, cak ako je i 
potrebno obrijati kosu na torn mjestii; kao sto je 
to cinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na 
sredini svoje glave, dok je bio u ihramima, a to 
nije moguce bez brijanja dijela kose. Takode, 
isto je rekao i Ibn-Tejmije, dok su ucenjaci 
hanbelijskog mesheba rekli: da se kao nadoknada 
za takav cm mora zaklati zrtvena zivotinja, ali za 
ovo nema dokaza. To je odbaceno samim 
Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, 
pustanjem krvi. Da je on zbog toga ucinio zrtvu, 
onaj koji je prenio hadis bi i to prenio. Sama 
cinjenica da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
to nije ucinio, pokazuje da je stav Ibn-Tejmije 
ispravan. 

4. Mirisati se jako mirisljavim biljkama i 
otkidati slomljene nokte. 

5. Upotrijebiti hlad satora ili podignute 
odjece - kao sto je dokazano od Poslanika, Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

sallallahu alejhi ve sellem. Na isti nacin su 
koristili nosiljku kamile u proslosti, a suncobran 
ili kola u danasnje vrijeme. 

6. Nositi remen oko donjeg dijela ihrama i 
vezati ga kada je neophodno, nosenje prstenja - 
kao sto je receno u nekim predanjima. Isto se 
odnosi na sat ili naocale, i torbice za novae oko 

vrata. 

Sve ove stvari su dozvoljene i spadaju pod 
ranije spomenute principe. Povrh toga, neke od 
njih su podrzane hadisom Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, ili pripovjedanjem ashaba. 
Allah, subhanehu ve te'ala, kaze: 

"Allah zeli da vam olaksa, a ne da 
poteskoce imate. " (Sura Al-Baqara, 185) 

OBLACENJE IHRAMA 

1. Mustehab je za svakoga ko obavlja 
hadzdz ili umru da se okupa prilikom nijeta i 
oblacenja ihrama, cak i za zenu koja ima 14 15 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet mjesecno pranje ili je u postporodajnom 
vremenu. 

2. Muskarac moze nositi odjecu koja nema 
oblik tijela, to jest, mora bit bez savova. Ona se 
sastoji od gornjeg dijela (ridaa), donjeg dijela 
(izaar) i papuca, ili druge obuce koja ne pokriva 
zglob stopala. 

3. Ne smije nositi kapu, turban ili bilo sta 
slicnog kroja sto pokriva glavu. Ovo se odnosi 
samo na muskarce. Sto se tice zene - ona ne 
skida nista od odjece sto joj je propisano 
serijatom, izuzev sto ne treba staviti nikab ili 
pokrivac lica koji seze do ociju i ne mora nositi 
rukavice. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 

rekao: 

"Muhrim ne treba nositi kosulju, turban, 
ogrtac sa kapulj acorn, hlace, odjecu koja je 
ukrasena korkumom (biljka crvene boje), niti 
odjecu ukrasenu zeaferanom (biljka zute boje), 
niti ce nositi mestve." 

Daljeje dodao: 

"Zena muhrim nece pricvrstiti veo za lice 
(nikab) i nece nositi rukavice." 

Dopusteno je zeni da pokrije svoje lice tako 
sto ce prebaciti nesto preko glave, tako da to 16 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

pada preko njenog lica - i ne smeta ako to 
dodiruje njeno lice, po ispravnom misljenju. 
Medutim, to ne smije vezati na lice, kako je 
rekao i Ibn-Tejmije. 

4. Odjeca ihrama moze se obuci prije 
mikata, cak i u svojoj kuci, kao sto su to cinili 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi 
ashabi. Ovo je i olaksanje za one koji putuju 
avionom, koji nisu u mogucnosti obuci ihrame na 
mikatu; tako da je za njih dozvoljeno ukrcati se u 
avion u ihramima, ali da ne zanijete ihrame sve 
dok ne budu sasvim blizu mikata, tako da ne bi 
prosli mikat bez ihrama. 

5. Muskarac moze upotrijebiti ulje za tijelo 
ili se namirisati bilo kojim parfemom koji ima 
miris, ali nema boju, a zene samo onim koji ima 
boju a ne i miris. Sve ovo se moze uciniti prije 
nijeta za ihrame na mikatu - a poslije toga je 
haram. 

lh ram i nijet 

6. Kada se stigne do mikata postaje vadzib 
da se zanijeti obred (ihrama), jer sama zelja da se 
obavi hadzdz nije dovoljna, kao sto je bio slucaj 17 
nhrpHiJmdzd za i umre kroz Kur 'an i sunnet 

od momenta napustanja vlastite zemlje. Mora se 
ispuniti rijecima i djelom ono sto ce ga uciniti 
muhrimom. Izgovaranje telbije, s namjerom 
otpocinjanja obreda, dovoljno je za ulazak u 

obred, u cemu su se slozili ueenjaci. 

7. Tada se ne izgovara nista osim telbije. 
Odredeni nijeti poput: "O, AUahu, namjeravam 
obaviti hadzdz ili umru, pa mi olaksaj i primi od 
mene ...", ili nesto slicno, nije zabiljezen od 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao ni 
izgovaranje nijeta za abdest, namaz i post. Sve su 
to novotarije i dobro je poznato da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je svaka 
novina u vjeri novotarija i da svaka novotarija 
vodi s pravog puta, a svako skretanje s pravog 
puta je put ka Dzehennemu. 

MIKATI 

Postoji pet mikata: Zul-Hulejfe, El-Dzuhfe, 
Karnul-Menazil, Jelemlem, Zatu-Irk. 

Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, 
naredba za obavljanje hadzdza Temettu'u: 

Ako zeli da zanijeti obred ihrama i ako 
obavlja hadzdz karin i sa sobom vodi kurban 
hadzija ce reci: Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Lebbejke Allahume bi hadzdzin ve 
umre." 

Ako hadzija sa sobom nije doveo zrtvenu 
zivotinju, sto je i bolje, tada on izgovara telbiju 
samo za umru a to mora izvrsiti izgovarajuci: 

"Lebbejke Allahume biumre." 

Ako je vec izgovorio telbiju samo za 
hadzdz, on to raskida i pretvara u umru, kao sto 
je naredio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 
On je rekao: 

"Umra se pripaja hadzdzu sve do Sudnjeg 
dana", povezavsi svoje prste. 

Takode je rekao: 

"O Muhammedova porodico, ko god od vas 
cini hadzdz, neka izgovori telbiju za umru u 
hadzdzu!" 
To je temettu'u, umra sa hadzdzom. 

UVJETOVANJE 

Ako hadzija pri izgovaranju telbije zeli 
uvjetovati, zbog neke okolnosti za koju se boji da 
ga moze sprijeciti od potpunog obavljanja 
hadzdza, kao npr. bolest ili nesiguraost puta - 18 19 Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

izgovara ono cemu nas je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, poducio: 

"Allahumme mehilli hajsu habesteni." 
9 %$ J~r#\ "O Allahu, mjesto prestanka moga obreda 
je tamo gdje me Ti sprijecis! " 

Ako tako ucini, pa nakon toga bude 
sprijecen ili se razboli, onda moze prekinuti 
obrede hadzdza ili umre, i za njega nema 
iskupljivanja klanjem zrtve i nije obavezan 
obaviti hadzdz ponovo, izuzev ako je to njegov 
prvi hadzdz; tada ga mora ponoviti. 

Nema posebnog namaza prilikom ihrama, 
medutim, ako j e vrijeme za namaz prij e 
oblacenja ihrama, potrebno je klanjati i nakon 
toga obuci ihrame i zanijetiti obred, prateci 
primjer Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
koji je obukao ihrame i donio nijet nakon 
klanjanja podne namaza. 20 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
NAMAZ U WADIL-AQIQ 

Za onoga ciji je mikat Zul-Hulejfe 
mustehab je klanjati tamo - ne zbog nijeta 
obreda, vec zbog samog mjesta koje je 
blagoslovljeno. 

Buhari prenosi od Ornera, r.a,, da je rekao: 
"Cuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve 
selllem, kako je rekao u Wadi-Aqiqu: "Dosao mi 
je melek od moga Gospodara i rekao mi: 'Obavi 
molitvu u ovoj blagoslovljenoj dolini i reci: 
'Umra sa hadzdzom! 1 " 

TELBIJA I PODIZANJE GLASA 

1. Stojeci okrenut prema Kibli izgovorio je 
telbiju za urnru ili hadzdz: 

"Allahu me hazihi hadzdze la rijae fiha 
vela soum'a." -■v ? $ j.* Vj U*» *L^, H *»> » j» ^i "O Allahu, ovo je hadzdz u kome nema 
pretvaranja niti zelje za cuvenjem." Ohr^dihadz dza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

2. Tada se izgovara telbija kako je to cinio 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 

"Lebbejke Allahumme lebbejk, lebejke ia 
serike leke lebejk, innel hamde ve niamete 
leke vel mulk la serike lek." a. .*' & t*. "Odazivam ti se, Allahu moj, odazivam, Ti 
nemas saucesnika. Odazivam Ti se, Tebi pripada 
svaka hvala, blagodat i vlast i nemas 
saucesnika." 

Takodeje rekao: "Lebbejke Illahel Hakk' >, "Odazivam ti se, o Boze Istiniti." 

3. Bolje se pridrzavati telbije Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, cak iako je dopusteno 
nesto i dodati, kao sto je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, potvrdio, onima koji su govorili: 

22 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Lebbejke zel mearidz, lebbejke zel 
fevadil." * ■* Ibn-Omer je uobicavao reci: "Lebbejke ve 
seadejke vel hajru bijedejk ve regabau ilejke 
vel amel." 

"Odazivam se Tebi odazivam, svako dobro 
je u Tvojim rukama, i zelje i djela su okrenuti 
Tebi." 

Onome ko izgovara telbiju naredeno je da 
povisi glas, kao sto je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: 

"Dzibril mi je dosao i naredio da naredim 
svojim ashabima i ostalim u mojoj blizini; da 
povise svoje glasove kad izgovaraju telbiju." 

Paje dodao: 

"Najbolji hadzdz je kod onoga koji povisi 
glas kod telbije i zakolje kurban." 23 Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

4. Sto se tice zena i njihovog nacina 
izgovaranja telbije, primijenjuje se isto pravilo 
kao i za muskarce. Kako je receno u prethodnim 
hadisima: one mogu povisiti svoj glas ukoliko 
ne postoji strah od fitne - srrmtnje, Sama Aisa, 
r.a., imala je obicaj povisiti svoj glas tako da su 
je ljudi culi. 

5. Telbija se stalno ponavlja, jer je ona "od 
znakova hadzdza", i zbog toga sto je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Ne postoji niko ko izgovara telbiju a da 
sve sto je na njegovoj desnoj ili lijevoj strani, 
drvece i kamenje, takode, ne cine telbiju, sve 
dok se zemlja prostire s njegove desne i s lijeve 
strane." 

Glas treba povisiti posebno kad se penje na 
uzvisicu ili spusta u dolinu. 

6. Takode se uz telbiju moze izgovarati i: 
"La ilahe illallah." 

7. Kad se stigne u Harem Mekke i 
ugledaju kuce Mekke, ostavlja se telbija, radi 
koncentracije na slijedece aktivnosti. Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

UZIMANJE GUSULA RADI ULASKA U 
MEKKU 

Ko god je u mogucnosti da uzme gusul, 
prije ulaska u Mekku, ucinit ce to. U Meku treba 
uci po danu, slijedeci primjer Resullullaha, 
sallallahu alejhi ve sellem. 

On je ulazio iz gomjeg dijela Mekke, koji se 
danas naziva Bab ul-Mi'alah, a u dzamiju je 
ulazio kroz Bab beni Shaibah, vrata koja su 
najbliza Hadzerul-Esvedu. 

Resulullah je dopustao ulaz u Mekku bilo 
kojim putem rekavsi: 

"Cijela Meka je put." 

Kada se ulazi u Meszid ne treba zaboraviti 
uei desnom nogom izgovarajuci: 

"Allahumme sail! ala Muhammedin ve 
sellem, Alia hum me fteh li ebvabe rahmetike", 

wl^.1 ^ ^Jiil j^jUI tjju-j ^**** ^Js- J-*> j^JJI ili: 24 25 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Euzu billahil azim ve bivedzhihil kerim 
ve sultanihil kadim mines sejtanir-radzim. 
„>, H- fr f <* -°*Mi $ * -* « ^ tr=f jiii -oikUj ♦j-^Jt *4^>,j *f*Wi *ul ij*i 

Kada bi ugledao Ka'bu podigao bi svoje 
rake radi dove, ako je to zelio. 

Nema dove koju je preporucio Resulullah, 
sallallahu alejhi ve sellem, da se uci na ovom 
mjestu, tako da se rnoze prouciti bilo koja dova 
ili ona koju je preporucio Omer, r.a.: 

"Allahimme entes-selam ve minkes-selam 
fe hajjina Rabbena bisselam." 

r U-JL Lmj Lu~i r %-JI a^-j t?*%~S\ c-il ,^111 TAWAF ZA DOLAZAK 

Tada se ide pravo prema Cmom kamenu i 
okrenuvsi se prema njemu ucini tekbir. Moze se 
prije toga reci "Bismillah", sto je cinio Ibn- 
Omer, r.a. 

Zatim se rakom dotakne Crni kamen i 
poljubi, i ucini sedzda na njemu, kao sto je to Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet cino Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a 
zatim i Omer i Ibn-Abbas, r.a. 

Ako nismo u stanju poljubiti ga onda ga 
mozemo dotaci rukama i poljubiti ruke. 

Ako nismo u mogucnosti da ga dotaknemo 
mozemo samo pokazati rakom prema njemu. 

To je potrebno ciniti prilikom svakog kraga. 
Nije preporuceno gurati se ili tiskati sa svijetom 
da bi se doslo do Crnog kamena, sto je potvrdeno 
i rijecima Resulullaha, sallallahu alejhi ve 
sellem: 

"O, Omere, ti si jak covjek, pa nemoj 
povrijediti slabe, a ako ga zehs dotaknuti dotakni 
ga kad bude pristupacan, a ako ne, onda se 
okreni prema njemu i izgovori tekbir." 

Doticanje Crnog kamena podrazumijeva 
veliko dobro, prema rijecima Resulullaha, 
sallallahu alejhi ve sellem: 

"Allah ce proziyjeti Kamen na Sudnjem 
danu i imat ce dva oka kroz koja ce vidjeti, i 
jezik kojim ce govoriti i posvjedocit ce u korist 
svakoga ko ga je dotakao sa iskrenoscu." 

Takode je rekao: 

"Doticanje Crnog kamena ijemenskog ugla 
Kabe uklanja grijehe." 26 


Ohredi b adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Crni kamen je iz Dzenneta i bio je bjelji no 
snijeg, ali grijesi idolopoklonika ga ucinise 

crnim." 

Tada mozemo poceti ciniti tawaf oko Kabe, 
koja je s nase lijeve strane, i kruziti dok ne 
prodemo Kamen sedam puta. Put od Kamena pa 
opet do njega cini jedan krug. Noseci ihram 
ispod svog desnog pazuha i iznad lijevog (zvana 
al-idtibaa') za vrijeme cijelog tawafa, hoda se 
brzo (rami - jako kretanje u kojem su ramena 
izbacena naprijed) u prva tri kruga, a onda 
nastavljamo kretanje normalno, do zavrsetka 
tavafa. 

Prilikom svakog kruga dotice se rukom 
jemenski ugao, ali ne ljubi, a ako nismo u 
mogucnosti dotaci ga, onda ne cinimo nikakav 
pokret rukom prema njemu. 

Izmedu dva ugla (jemenskog i onoga na 
kojem je Kamen) potrebno je izgovoriti: 

"Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil 
Ahireti haseneten ve kina azaben nar." Li WJtJ , _,*, <j\lf\ wlli- Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Dva samska ugla se uopste ne doticu, 
slijedeci sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve 

sellem. 

Mozemo se zadrzati na mjestu izmedu ugla 
(na kojem je Kamen) i Vrata, stavljajuci svoja 
prsa, lice i podlaktice na Bejtullah. 

Ne postoji poseban zikr za tawaf, tako da se 
moze uciti Kur'an ili izgovarati bilo koji zikr po 
zelji, prema Poslanikovim, sallallahu alejhi ve 
sellem, rijecima: 

"Tawaf oko Kuce je molitva, samo sto je 
Allah dozvolio razgovor u njoj, tako da onome 
koji govori nije dopusteno govoriti nista osim 
lijepih stvari." 

Prema drugoj predaji: 

"I neka ogranici svoj razgovor pri tawafu." 

Zabranjeno je goloj osobi ili zeni sa 
menstruacijom ciniti tawaf. Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, je rekao: 

"Nije dozvoljeno goloj osobi da cini 
tawaf." 

Takode, na oprosnom hadzdzu, Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Aisi, r.a.: 

"Cini sve sto drugi cine na hadzdzu, izuzev 
sto ne mozes ciniti tawaf oko Kabe (kao ni 
klanjati), dok ne postanes cista." 28 29 Obredi hadz dza i umre kroz Knr'an i sunnet 

Kad zavrsimo sa sedam krugova pokrivamo 
desno rame i krecemo prema mjestu Mekamu 
Ibrahim, Ibrahimovih stopama, i izgovaramo: 

"Vettehizuu min mekami Ibrahime 

musalla." 

f „ jt _< i ,* rS p * *»- 

"1 uzmi mjesto Ibrahimovo kao mjesto 
molitve!" 

Klanjamo dva rekata tako sto cemo 
Mekamu Ibrahim uciniti izmedu sebe i Kabe. Na 
ta dva rekata uce se sure Kafirun i Ihlas. 

Nije dopusteno kretanje izmedu osoba koje 
klanjaju, niti je dopusteno bilo kome da hoda 
ispred nas dok klanjamo, kako je to prema hadisu 
generalno zabranjeno, i nema izuzetaka za 
Mesdzidul-Haram, a kamoli za ostatak Mekke. 

Tada, nakon namaza, odlazimo na mjesto 
Zem-zema i napijemo se, pospemo malo vode po 
glavi, kao sto je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: 

"Zem-zem voda je za ono za sto se pije." 

"Ona je blagoslov, i ona je hrana, i lijek za 
bolesti." 

"Najbolja voda na Zemlji je Zem-zem i u 
njoj je hrana i lijek za bolesti." 30 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Tada se okrecemo prema Crnom kamenu, 
izgovorimo tekbir i dotaknemo ga - kao i prije. 

SAJ IZMEDU SAFFE 1 MERVE 

Nakon toga idemo na saj izmedu Saffe i 
Merve. Kad dodemo u podnozje Saffe 
izgovaramo Allahove rijeci: 

i£>- *$& 's^s^ y ^4-P' h^~ °if^ ^ J}^ °at 'Jj^J Li-^l '^J 
^1-ip ^5\J> 4i\ jU \jj- \y& l^j ^f- tijlaj o\ Q& 

"Saffa i Merva su Allahova casna mjesta, 
zato onaj koji Kabu hodocasti Hi umru obavi, ne 
cini nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj 
koji drage volje ucini kakvo dobro djelo pa, 
Allah je doista blagodaran i sve zna. " 

I rijeci: "Nebde'u bima bede'AUahu bihi." 

«u Alii |ju L, IjuJ 

^* " * * 

"Pocinjemo onim cimeje Allah poceo. " 31 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Zatim pocinje penjanje na Saffu, sve dok ne 
ugledamo Kabu. 

Potom se okrecemo prema Kabi, te 
izgovaramo tekbir: 

"Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu 
ekber - la illahe illallah vahdehu la serike lehu 
- lehul mulku ve lehul hamdu - juhji ve 
jumitu ve huve ala kulli sejin kadir - la illahe 
illallahu vahdehu la sherike leh - endzeze 
va'dehu ve nesare abdehu va hezemel ahzaabe 
vahdeh." 

ia j*j >kji *a! a-^ v s j*j Jii -*i -ji v "Nema drugog Boga osim Allaha, Jedinog, 
Koji nema saucesnika. Njemu pripada vlast i 
hvala. On je Svemocan. Nema Boga osim 
Allaha, Jedinog. On ispunio Svoje obeeanje i 
pomgao Svoga roba i Sam porazio saveznike." Ovo se izgovori tri puta i nakon svakog 
izgovaranja ucini se dova. 

Zatim se upucujemo da obavimo saj izmedu 
Saffe i Merve, prema Poslanikovoj, sallallahu 
alejhi ve sellem, uputi: 

"Obavljajte saj jer vam je Allah to naredio!" 

Krecemo se dok ne dodemo do zelenog 
znaka, sa lijeve i desne strane, i tada trcecim 
korakom nastavljamo do slijedeceg znaka. Ovo 
mjesto, u doba Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, je bilo suho korito rijeke, pokriveno 
sitnim kamenjem. 

Zatim idemo dok ne dodemo do Merve i 
popnemo se na nju. Na njoj ucinitimo sve isto 
kao i na Saffi (okrenuti se prema kibli, izgovoriti 
isto sto i na Saffi i uputiti dovu). To predstavlja 
jedan krug. 

Tada se okrenemo dok se ne popnemo na 
Saffu - hodajuci na mjestima gdje se hoda, i 
trceci na mjestima gdje se trci - i to je drugi 
krug. 

Potom se vracamo prema Mervi - i sve tako 
dok ne upotpunimo sedam krugova, zavrsavajuci 
na Mervi. 

Dopsteno je ici izmedu Saffe i Merve 
jasuci, ali je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
vise volio pjesaciti. 32 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an / sunnet Prema predaji je dozvoljeno ciniti dovu dok 
obavljamo saj, izgovarajuci: "Rabbigfirverham inneke entel eazzul ekrem." - > „ -a - *■• > tS > ». >-*,- > 
"O Allahu, od Tebe trazim oprost i milost 
zaista si Ti najuzviseniji i najplemenitiji." 

Kad zavrsimo sa sedmim krugom na Mervi, 
skracujemo kosu, cime je zavrsena umra. Sve sto 
je bilo zabranjeno dok smo bili u ihramima, sada 
opet postaje dopusteno - i u torn stanju ostajemo 
do dana Tervije, 8, Zul-Hidzdzeta. 

Ko obuee ihrame bez namjere da obavi 
umru prije Hadzdza, a ne povede sa sobom 
zrtvenu zivotinju, izvan Svetih mjesta, takode 
napusta stanje ihrama, saglasno Poslanikovoj, 
sallallahu alejhi ve sellem, naredbi, izbjegavajuci 
njegovu ljutnju. 

Sto se tice onoga ko je poveo sa sabom 
zrtvenu zivotinju ostaje u ihramu i ne izlazi iz 
ihrama dok ne obavi bacanje kamenciea prvi dan 
Bajrama. Ovo se odnosi na Hadzdz-kiran. 34 IHLAL (GLASNO IZGOVARANJE 
TELBIJE) ZA HADZDZ NA DAN TERVIJE 

Na dan Tervijje, a to je 8. Zul-hidzdzeta, 
oblace se ihrami i izgovara telbija za Hadzdz, 
isto kao sto smo cinioli prilikom oblacenja 
ihrama za umru na mikatu - okupavsi se i 
namirisavsi se, i oblaceci rida i izar (donji i 
gornji dio ihrama) i izgovaramo telbiju, sto 
cinimo bez prekida, sve do bacanja kamenciea na 
Dzemretul-Akaba, 10. Zul-hidzdzeta. 

Oblacomo ihrame u mjestu gdje boravimo - 
stanovnici Mekke to cine u Mekki. 

Odlazimo na Minu i tamo klanjamo podne 
namaz. Tu ostajemo da provedemo noc i 
klanjamo narednih pet dnevnih namaza - 
skracujuci ih na dva rekata, ali ne spajajuci ih. 

PRODUZAVANJE PREMA AREFATU 

Nakon izlaska sunca, na dan Arefata, 9. Zul 
hidzdzeta, produzavamo prema Arefata, 
izgovarajuci telbiju i tekbir - posto je oboje bilo 
prakticirano od strane ashaba Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, dok su s njim zajedno 
obavljali Hadzdz, i on im to nije uopste 
zamjerao. Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Zatim se zadrzavamo na nijestu Nemirah, 
mjesto blizu Arefata, ali ne cini dio njega, i tu 
ostajemo do podneva. 

Kad sunce prede zenit prelazimo na mjesto 
Urenah i tu ostajemo. To je mjesto u neposrednoj 
blizini Arefata, gdje imam odrzi prigodnu hutbu 
prisutnom narodu. 

Nakon toga, u vrijeme podne namaza, 
klanjamo podne i ikindiju u dzematu, skrativsi ih 
i spajajuci. 

Prouci se jedan ezan i dva ikameta. 

Nista drugo se ne klanja izmedu ova dva 
namaza. 

Ako nismo u mogucnosti klanjati za 
imamom, klanjcemo na isti nacin sami, ili sa 
onima oko nas. 

STAJANJE NA AREFATU Mnogo puta izgovoriti "La ilaha illallaah", 
to je najbolja dova na Arefatu prema rijecima 
poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 

"Najbolja stvar koju smo ja i poslanici 
izgovorili u vecer Arefata je: 

'La ilahe Wallah vahdehu la serike lehu, 
lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli 
sej'inkadir. ?5) Dozvoljeno je ponekada dodati telbiji i 
slijedece: 

"Innemel hajru hajrul Aahiret." .^1 Jj. J^Jt Lj\ Potom odlazimo na Arefat i, ako je moguce, 
stanemo u podnozju stijene Dzebelur-Rahme, 
Brda Milosti, a ako ne - cijeli Arefat je mjesto 
stajanja. 

Stojimo okrenuti Kibli, podignuvsi ruke i 
uceci dovu i izgovaramo telbiju. "Svo dobro je dobro buduceg svijeta." 

Sunnet je za onoga ko je na Arefatu da ne 
posti taj dan. 

Ostajemo tako, spominjuci Allaha, 
subhanehu ve te'ala, izgovarajuci telbiju, cineei 
dove za ono sto zelimo, nadajuci se od Allaha, 
subhanehu ve te'ala, da ce nas uciniti jednim od 36 37 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

onih koje On oslobada od vatre i kojima se On 
ponosi pred melecima, kao sto je pomenuto u 
hadisu: 

"Nema dana u kojem Allah oslobada vise 
svoje robove od vatre nego na dan Arefata, i On 
se zaista pred melecima ponosi njima, govoreci: 
'Sta traze ovi moji robovi? 1 " 
U dmgom hadisu sto j i : 

"Zaista se Allah, pred melecima, ponosi 
ljudima koji su dosli na Arefat, i kaze: 
'Pogledajte moje robove koji se Meni obracaju 
razbarusene kose i prasnjavi!', i sve tako do 
zalaska sunca." 

ODLAZAK SA AREFATA 

Kada zade sunce napustamo Arefat i 
krecemo prema Muzdelifi, iduci mirno i bez 
uzbudenosti, tiskanja i guranja svijeta oko sebe, a 
kad naidemo na Slobodan prostor krenemo brze. 

Kad stignemo na Muzdelifu potrebno je 
prouciti ezan i ikamet, klanjati tri rekata aksam 
namaza, zatim prouciti ikamet i klanjati jaciju, 
krateci je, i spojiti ova dva namaza. 

Ako iz neke potrebe razdvojimo ova dva 
namaza, u tome nema grijeha. Ob Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Izmedu ova dva namaza ili poslije jacije, ne 
Iclanja se nista. 

Zatim spavamo do sabaha. 

Kod pojave prvog svitanja klanja se sabah u 
prvom dijelu njegovog vakta, sa ezanom i 
ikametom. 

KLANJANJE SABAH NAMAZA NA 
MUZDELIFI 

Sve hadzije moraju da klanjaju sabah namaz 
na Muzdelifi, mjestu izmedu Arefata i Mekke, 
izuzev slabih i zena; njima je dopusteno da 
napuste Muzdelifu poslije pola noci, zbog straha 
od guzve. 

Zatim dolazimo na mjesto Mas'ar al- 
Haraam, malo brdo na Muzdelifi i penjemo se 
na njega i okrenuti prema Kibli, izgovaramo 
rijeci tewhida, tekbire, tahlil, potvrdujemo 
Allahovo jedinstvo i cinimo dove, dok nebo ne 
postane potpuno svijetlo. 

Cijela Muzdelifa je mjesto stajanja i 
dozvoljeno je stati bilo gdje. 

Odlazimo na Minu prije izlaska sunca, u 
mini, dok izgovaramo telbiju. 

Kad dodemo u dolinu Muhassir, ako je 
moguce pozurcemo, i to je vec dio Mine. 38 39 Obredi ha dzdza i umre kroz Kur 'an i simnet 

Krecemo se srednjim putem koji vodi do 
mjesta Dzemretul-Akaba. 

BACANJE KAMENCICA (AR-RAMJ) 

Na Mini nakupimo kamencice koje 
namjeravamo baciti na Dzemretul-Akaba. To je 
posljednji dzemret i najblizi Mekki. 

Okrecemo se prema stubu, dzemretu, tako 
da nam je Mekka s lijeve, a Mina s desne strane, 

Zatim bacamo sedam kamencica, koji su 
neznatno veci od graska. 

Kod bacanja svakog kamencica izgovaramo 
tekbir. 

Prestajemo izgovarati telbiju kada bacimo i 
posljednji kamencic. 

Kamencice bacamo poslije izlaska sunca, 
cak i slabi i zene, kojima je bilo dopusteno 
napustiti Muzdelifu, odmah poslije pola noci - 
jer je to jedna, a bacanje kamencica sasvim dmga 
stvar. 

Mozemo obaviti bacanje kamencica poslije 
podne, cak do noci, ako imamo poteskoea u 
obavljanju bacanja prije podne, kako je utvrdeno 
u hadisu, 

Kada su kamencici baceni na dzemret sve 
postaje opet dopusteno, izuzev zene. Cak i ako 4(1 Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

nismo zaklali kurban ili obrijali kosu mozemo 
nositi svoju odjecu i koristiti parfem. 

Svakako treba obaviti Tawaful-Ifaada 
(hadzdzski tavaf) isti dan prije aksama, ako 
zelimo nastaviti nenositi ihrame. U suprotnom, 
ako nismo obavili tawaf prije aksama, vracamo 
se u stanje ihrama, kao sto smo bili prije bacanja 
kamencica, tako da skidamo svoju odjecu i 
oblacimo ihrame, prema izjavi Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem: 

"Zaista vam je ovog dana dopusteno, nakon 
bacanja kamencica ono sto vam je bilo 
zabranjeno, izuzev zena. A, ako noc dode prije 
nego ste obavili tawaf, tada se vracate u stanje 
ihrama, kao sto ste bili prije bacanja kamencica 
na Dzemret - sve dok ne obavite tawaf." (Ebu- 
Davud) 

ZRTVA ( KURBAN ) Minu, na 
svoj kurban. mjesto 
To je Nakon toga idemo na 
zrtvovanja, gdje koljemo 
sunnet. 

Medutim, dopusteno je klanje na bilo kojem 
dijelu Mine ili Mekke, prema rijecima Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem: 41 
Obredi ha dzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Zaklao sam ovdje, ali cijela Mina je mjesto 
klanja i cijeli planinski prolaz kojim se 
primicemo, tako da mozes zaklati na mjestu 
svoga zaustavljanja." 

Sunnet je zaklati kurban vlastitom rukom, 
ako je moguce, ili prenijeti tu duznost na drugog. 

Prilikom klanja moramo okrenuti zivotinju 
prema Kibli, polozivsi je na njenu lijevu stranu i 
stavljajuci svoju desnu nogu preko njene desne 
strane, 

Ako je u pitanju kamila - ona se kolje na 
nacin "nahr" dok stoji uz svezanu joj lijevu nogu, 
stojeci na ostalim i Hcem okrenutim prema Kibli. 

Prilikom klanja izgovaramo: 

"Bismillahi vallaahu ekber Allahume 
inne haza minke ve leke. Allahumme tekabbel minni. 

» , - * * * , , i i , i * «* * «. 0? -*- J*ir p^Jifl *<iLf_, siLu \j& u\ pjiJl <-j*S\ *U)j tjiil p~~ "U ime Allaha, Allah je najveci. O Allahu 
ovo je od Tebe i za Tebe. O Allahu primi ovo od 
mene." 

Vrijeme klanja je u toku cetiri dana 
Bajrama; "jevmun-nahr" (prvi dan bajrama), i on Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

S e jos naziva "jevmul-hadzdzil ekber", (dan 
najveceg hadzdza), i tri dana "tesrika", prema 
rijecima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 
"Svi dani tesrika su za klanje kurbana." 

Od svoga kurbana mozemo jesti i ponijeti 
sa sobom jedan dio u svoju zemlju, kako je to 
cinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. 

Dio dajemo da se nahrane siromasni i oni 
kojima je potrebno, kako je Allah, subhanehu ve 
te'ala, rekao: 

i'jAVj ilail \jL*LVj L4L. \j& \£jJr c^f j v4 ^j^ 143* 

"A kamile smo vam ucinili jedmm od 
Allahovih obreda hadzdza, i vi od njh imate 
koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu 
u redove poredane; a kada padmt na zemlju, 
jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i 
onoga kojiprosi!" (Sura Hadzdz, 36) 

Sedam ljudi mogu podijeliti jednu kamilu ili 
kravu. 

Onaj kome materijalne prilike ne 
dozvoljavaju da zakolje kurban treba postiti tri 42 43 

Obredi had zdza i umre kroz Kur'an i sunnet 

dana na hadzdzu i sedam dana kad se vrati svojoj 

familiji. 

Moze postiti tri dana tesrika, prema hadisu 
koji prenose Aisa i Ibn-Omer, neka je Allah 
zadovoljan njima, koji su rekli: 

"Nije dozvolio postiti dane tesrika, izuzev 
onima koji sebi ne mogu priustiti zrtvenu 
zivotinju." (Buhari i Muslim) 

Tada brijemo svoju kosu ili je kratimo, s tim 
da je bolje obrijati je, shodno rijeeima Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem: 

"Allahu moj smiluj se onima koji obriju 
glavu." Prisutni rekose: "I onima koji skrate 
kosu, o Allahov Poslanice." Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rece: "Allahu moj smiluj se 
onima koji obriju glavu." Prisutni opet rekose: "I 
onima koji skrate kosu, o Allahov Poslanice." 
Kad je bilo cetvrti put tek onda je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "I onima koji 
skrate kosu." (Buhari, Muslim i drugi) 

Sunnet je, za berbera, poceti sa desne strane 
glave, kako dolazi u hadisu kojeg prenosi Enes, 
r.a. 

Brijanje kose je samo za muskarce a ne i za 
zene, one moraju samo skratiti kosu, kako je 
rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Nema brijanja kose za zene, zaista je za njih 
samo kracenje kose. Zena treba da skupi svoju 
kosu i podreze je samo za duzinu jagodice prsta." 

Sunnet je da imam prouci hutbu prvog dana 
bajrama, na Mini, izmedu dzemreta, prije podne, 
radi poducavanja ljudi obredima hadzdza. 

TAWAFUL IFAADAH (HADZDZSKI 

TAWAF) 

Istog dana idemo do Kabe i cinimo tawaf 
oko nje sedam puta, kao i prilikom tawafa kod 
dolaska, izuzev sto ne nosimo ihrame ispod 
svoga desnog ramena, niti u ovom tawafu cinimo 
reml. 

Sunnet je klanjati dva rekata iza Mekamu 
Ibrahima, kao sto kaze Zuhri i kao sto je cinio 
Ibn-Omer koji je i rekao: "Poslije svakih sedam 
krugova (tawafa) imaju dva rekata." 

Nakon toga hodamo i trcimo izmedu Saffe i 
Merwe kao prije, izuzev onih koji obavljaju 
hadzdz kiran ili ifraad, za njih je je prvi saj 
dovoljan. 

Nakon ovog tawafa sve ponovo postaje 
dozvoljeno sto je postalo zabranjeno zbog ihrama 
- cak i zena. 44 45 

Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

KJanjamo podne u Mekki, a Ibn-Omer kaze: 
"Na Mini." 

Idemo do Zem-zema da se napijemo. 

BORAVAK NA MINI 

Vracaino se na Minu i tamo provodimo 
dane tesrika i njihove noci. 

Bacamo sedam malih kamencica na sva tri 
dzemreta, u ove dane poslije podne, na nacin 
kako je to cinjeno prvog dana. 

Pocinjemo sa prvim dzeniretom, koji je 
najblizi Mesdzidul-Hajf, i kada bacimo krecemo 
naprijed, malo udesno. Tu duze zastajemo i 
okrenuti prema Kibli ucimo dovu sa podignutim 
rukama. 

Nakon toga dolazirao do drugog dzemreta 
i bacamo kamencice na njega na isti nacin. Zatim 
krecemo ulijevo i stojimo toliko dugo, okrenuti 
prema Kibli, dok ne ucinimo dovu podignutih 
ruku. 

Dolazimo do treceg dzemreta i to je 
Dzemretul-Akaba, i bacamo kamencice na isti 
nacin, stojeci tako da nam je Kaba na Hjevoj a 
Mina na desnoj strani, a potom ne ostajemo tu da 
cinimo dovu. Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Drugog i treceg dana tesrika (3. i 4. dan 
bajrama) ponavljamo isti postupak. 

Ako odemo nakon bacanja kamencica 
drugog dana tesrika (3. dana bajrama) i ne ostane 
nam vremena za trece bacanje kamencica, to je 
dopusteno, kao sto, Allah, subhanehu ve te'ala, 
kaze; 


"Svecano obavi velicanja AUaha u 
propisane dane, all ako se neko pozuri da ode 
nakon dva dana, nema pokude za njega, i ako iko 
ostane, nema pokude za njega ako, mu je cilj da 
ucimpravo!" 

Medutim, ostajanje i bacanje kamencica tri 
dana tesrika je bolje, jer je to sunnet. 

Sunnet je uciniti prethodne radnje hadzdza 
po redosljedu: bacanje kamencica, klanje, 
brijanje kose, tawaf ifada, saj za one koji 
obavljaju hadzdz temettu; medutim, ako ucinimo 
nesto prije datog reda ili odlozimo nesto, to je 
Obredi hadz dza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

dopusteno, prema rijecima Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem: "Ne smeta! Ne smeta!" 

U vezi s bacanjem kamencica slijedece je 
dopusteno onima koji imaju valjan razlog: 

Dozvolu da ne moraju provesti noc na 
Mini, prema hadisu Ibn-Omera: 

"El- Abbas je trazio dozvolu od 
Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da 
provede noc Mine u Mekki, jer je bio odgovoran 
za snabdjevanje vodom Zem-zem, i on mu je dao 
dozvolu. 1 ' 

Spojiti dva dana bacanja kamencica u 
jedan dan, prema hadisu Asima ibn Adijja, koji 
je rekao: "Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, 
je napravio izuzetak za vodice kamila, da ne 
moraju boraviti na Mini i mogu baciti kamencice 
prvog dana bajrama, i da nakon toga spoje dva 
dana bacanja kamencica, obavljajuci to u jednom 
danu umjesto u dva dana." 

Obaviti bacanje kamencica nocu, kao sto 
je Poslanik., sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Pastir moze bacati kamencice nocu, a 
cuvati svoje stado danju." 

Dozvoljeno je posjetiti Kabu i uciniti 
tawaf za vrijeme svake od noci Mine, kao sto je 
cinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Hodocasnik u toku dana Mine mora voditi 
racuna da klanja pet dnevnih namaza u dzematu, 
i najbolje je klanjati u Mesdzidul-Hajf ako je u 
mogucnosti, prema rijecima Poslanika, sallallahu 

alejhi ve sellem: 

"Sedamdeset poslanika je klanjalo u 
Masdzidul-Hajf." 

Nakon zavrsenog bacanja kamencica, 
drugog ili treceg dana tesrika, kompletirani su 
obredi hadzdza i tada se vracamo u Mekku. 
Tamo ostajemo toliko dugo koliko je Allah 
odredio da ostanemo, i trebamo se pobrinuti da 
klanjamo u dzematu, posebno u Mesdzidul- 
Haram, shodno rijecima Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem: 

"Namaz u mojoj dzamiji je vrijedniji od 
hiljadu namaza u drugim dzamijama osim 
Mesdzidul-Harama, a jedan namaz u Mesdzidul- 
Haramu je vrijedniji od sto hiljada namaza u 
drugim dzamijama." 

Mozemo obaviti vise namaza i tawafa u 
bib koje vrijeme zelimo, danju ili nocu, kao sto 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao o 
dva ugla Kabe, Crnom kamenu i Jemenskom 
uglu: 

"Dodirujuci ih, oslobadas se grijeha, i onaj 
koji obavlja tawaf, ne podigne i ne spusti stopala 48 49 ! I;l Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

(dok hoda) a da mu Allah to ne zapise kao dobro 
djelo, izbrise njegovo lose djelo, i upise mu 
dodatni stepen, i ko god ucini tawaf od sedam 
krugova, to je kao da je oslobodio roba." 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
takode rekao: 

"O plemenu Abd-Menaaf! Ne zabranjuj 
nikome da obavlja tawaf u ovoj kuci ili klanja 
namaz u bilo koje doba dana ili noci.' 1 

OPROSNI TAWAF 

Kada zavrsimo sve sto treba uciniti i 
odlucimo da putujemo, tada treba obaviti oprosni 
tawaf, kao sto Ibn- Abbas, r.a., prenosi: 

"Svijet se razilazio u svim pravcima, onda 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Niko od vas ne treba otputovati dok ne 
izvrsi oprosni tawaf." 

Zeni koja ima menstruaciju je prvo bilo 
naredeno da ceka dok postane cista, da bi obavila 
oprosni tawaf, ali joj je nakon toga olaksano i 
dozvoljeno da otputuje bez cekanja, kao sto stoji 
u hadisu Ibn-Abbasa: "Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, je dao saglasnost zeni sa 
menstruacijom da moze otputovati prije Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
onrosnog tawafa, ako je obavila hadzdzski 

W Vat - v - . ~ 

Sa sobom moze pomjeti Zem-zem vode 
koliko hoce, zbog blagoslova u noj, kao sto je 
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, imao 
obicaj nositi vodu u mijehu ili posudama, i 
njome je posipao bolesne i davao im da piju. 

Prije nego je Mekka bila osvojena 
uobicavao je poslati pomku Suhejl ibn Amru: 

"Pokloni nam Zem-zem vode koliko 
mozes." On bi mu slao puna dva mijeha. 

Kad obavimo tawaf, napustamo dzamiju 
kao sav svijet, ne iduci natraske, i izlazimo 
iskoracujuci prvo svojom lijevom nogom i 
izgovarajuci: 

"Allahume salli ala Mu ham mad in va 
sellim. Allahumme inni es'eluke min fadlike." 

cLUai ^ ^iULxt ^1 pfrAJl i^j Jt-»*» t^l* J-*> p+W 

"O Allahu, neka je blagoslov i mir na 
Muhameda. O Allahu molim Te za 

velikodusnost." 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i surmet Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i surmet PROPISI ZA ZENE 
VEZANI ZA HADZDZ Sejh Muhammed bin Salih bin Usejmin 
Prijevod: Musinbegovic Dzenita Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Ovo je nekoliko pitanja na koje je 
odgovorio uvazeni sejh Muhammed bin Salih bin 
Usejmin u djelu pod nazivom: "Sezdeset pitanja 
o hajzu (mjesecnom pranju) kod zene", koja su 
ranije objavljena u nekoliko knjizica. Objavljena 
su takode u knjizi "Pokazatelj i vodic u danima 
hadzdza", a sada su ova pitanja i odgovori 
predoceni u posebnom izdanju. 

Molim Allaha, subhanehu ve te'ala, da se 
okoristimo ovom knjizicom, njenim stampanjem 
i objavljivanjem, kao i njenom podjelom medu 
bracom i sestrama, muslimanima i 
rnuslimankama. Amin. 

Pitanjebr.l 

Kako ce zena koja ima mjesecno pranje 
klanjati dva rekata, nakon sto zanijeti hadzdz i 
obuce ihrame, i da li je zeni u torn stanju 
dozvoljeno da u sebi ponavlja kur'anske ajete? 

Odgovor: 

Kao prvo, treba da znamo da poslije 
oblacenja ihrama, odnosno nijeta za hadzdz, 
nema odredenog narnaza i nije preneseno od 
Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je 54 nhredi ha dzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

propisao svome ummetu tzv. namaz za 
ihram, odnosno namaz poslije oblacenja ihrama. 
To nije rekao, niti praktikovao, niti sutnjom 
odobrio. Sto se tice zene koja je dobila mjesecno 
pranje, prije nego li je zanijetila hadzdz i obukla 
ihrame, dozvoljeno joj je da ucini nijet hadzdza 
iako je u takvom stanju, jer je Ailahov Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, naredio Esmi bint 
Umejs, zeni Ebu-Bekra, r.a., koja je bila u nifasu, 
u Zul-Hulejfi, da se okupa i da zanijeti hadzdz. 
Isto ce postupiti i zena koja ima mjesecno pranje: 
ostace u ihramima sve dok se ne okupa a zatim 
ce uciniti tavaf i saj (trcanje izmedu Saffe i 

Merve), 

Na drugi dio pitanja koji je vezan za 
ucenje Kur'ana zene u hajzu, sejh je odgovorio: 

"Zena koja ima mjesecno pranje ucice 
Kur' an samo onda kada je u nekoj nuzdi ili 
potrebi, ali, ukoliko zeli uciti Kur' an cineci time 
ibadet AUahu, subhanehu ve te'ala, a nema 
nikakvu potrebu, bolje joj je da ne uci." 

Pitanjebr.2 

Otputovala je zena na hadzdz, a mjesecno 
pranje je dobila pet dana prije polaska na put. 
Nakon sto je stigla na mikat okupala se i 55 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

zanijetila hadzdz (obukla ihrame), ali njena 
menstruacija nije prestala. Kada je stigla u 
Mekku nije se priblizavala Haremu, niti je einila 
neki od obreda hadzdza niti umre. Proboravila je 
dva dana na Mini a potom joj se zavrsio period 
menstruacije. Ocistila se, okupala i obavila sve 
obrede hadzdza i umre kao cista, a potom joj se 
vratilo krvarenje, dok je einila Tavaful-ifade. 
Zastidjevsi se zbog toga ona je obavila sve 
obrede hadzdza i tek nakon dolaska kuci ona je 
obavijestila svog staratelja o tome. Kakav je 
propis za taj hadzdz? 

Odgovor: 

Krvarenje koje se desilo u toku Tavaful- 
ifade - ukoliko je to krv manstruacije koju zena 
moze razlikovati po njenoj pojavi i po bolu koju 
ona uzrokuje, onda njen tavaf nije ispravan i ona 
mora da sa vrati u Mekku i da obavi Tavaful- 
ifade. Stim sto ce na Mikatu zanijetiti prvo umru 
i obaviti umru sa tavafom i sajom i 
podrezivanjem kose, a zatim ce obaviti Tavaful- 
ifade. Ukoliko krv koja se pojavi ne bude imala 
karaktaristike menstrualne krvi i bude 
prouzrokovana velikom guzvom, ili strahom, ili 
necim slicnim, njen tavaf je ispravan kod one Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

uleme koja taharet (cistocu) ne uzima kao sart za 
valjanost tavafa. U prvom slucaju, ukoliko je 
takva osoba nastanjena daleko od Meke i njen 
povratak je tesko ostvarljiv, onda je njen hadzdz 
ispravan jer ona ne moze uciniti nista vise nego 
gtojeuradila. 

Pitanje br.3 

Zena je stigla u Mekku, prethodno 
zanijetivsi umru na mikatu. Nakon dolaska 
dobila je menstruaciju, a njen mahrem se odmah 
morao vratiti kuci, a u Meki nema nikoga ko bi 
joj mogao biti mahrem. Sta ce uraditi? 

Odgovor: 

Vratice se s njim i ostace u ihramima, 
zatim ce se vratiti kada se ocisti od hajza. Ovako 
ce postupiti ukoliko doticna zena bude iz 
Saudijske Arabije, jer je njen ponovni dolazak u 
Mekku lahko ostvarljiv, obzirom da joj ne treba 
niti pasos niti neka posebna dokumentacija. 
Madutim, ako spomenuta zena bude iz neke 
druge zemlje i povratak u Mekku joj predstavlja 
poteskoce, ona ce se pripremiti tako sto ce 
upotrijebiti higijenski ulozak ili neko drugo 


56 57 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i surmet 

sredstvo i uciniti tavaf, zatim saj izmedu Saffe i 
Merve, potkratiti kosu i zavrsiti sa umrom jer je 
njen tavaf postao tavaf u nuzdi, a znamo da 
nuzda zakon mijenja. 

Pitanje br.4 

Sta je propis zene muslimanke koja je u 
toku hadzdzskih obreda dobila menstruaciju. Da 
li je njen hadz ispravan? 

Odgovor: 

Na ovo pitanje ne moze se dati odgovor jer 
nije poznato kada je tacno dobila menstruaciju, 
zbog toga sto neki obredi hadzdza ne zahtijevaju 
cistocu od hajza i nifasa, dok opet drugi obredi to 
zahtijevaju. Pa tako npr., tavaf nije moguce ciniti 
ukoliko osoba nije cista, dok ostale obrede 
hadzdza zena moze ciniti i sa hajzom. 

Pitanje br.5 

Bila sam na hadzdzu prosle godine i 
obavila sam sve obrede hadzdza osim Tavaful- 
ifade i Tavaful-vedaa, jer me je sprijecio 
serijatski opravdan razlog. Vratila sam se svojoj 58 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

kuci u Medinu s tim da cu se vratiti narednih 
dana da obavim Tavaful-ifade i Tavaful-vedaa. 
Ne poznavajuci propise hadzdza, oslobodila sam 
se ihrama i radila sam sve ono sto je zabranjeno 
da se radi dok je osoba u ihramima, Pitala sam o 
svom povratku u Mekku da bih ucinila 
propustene tavafe, pa mi je receno da nije 
ispravno da se vratim zbog tavafa i da mi je 
hadzdz pokvaren. Receno mi je da moram 
ponoviti hadzdz naredne godine, stim da cu 
zaklati kravu ili devu za iskup. Da li je to tacno i 
da li postoji neki drugi nacin da se iskupim za 
pocinjeni prijestup? Da li mi je hadzdz pokvaren 
i da li ga moram ponoviti? Ukazite mi na ono sta 
moram uciniti. 

Odgovor: 

Ovo je jos jedan primjer nevolje koja se 
desi kada se izdaju fetve bez znanja. 

Ti u ovom slucaju trebas da se vratis u 
Mekku i da ucinis samo Tavaful-ifada, a sto se 
tice Tavaful-vedaa, ne treba da ga cinis ponovo 
jer si bila u hajzu dok si napustala Mekku, zbog 
toga sto zena u hajzu ne mora ciniti spomenuti 
tavaf, po hadisu koji prenosi Ibn-Abbas, r.a.: 59 

Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Ljudima je naredeno da im tavaf oko 
Kabe bude zadnje sto ce ciniti, stim sto je toga 
oslobodena zena koja ima menstruaciju." 

U rivajetu Ebu-Davuda se kaze da 
obilazak oko Kabe bude zadnje od onog sto ce 
uciniti kada htjednu napustiti Mekku. Kada je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
obavijesten da je Safijja, r.a., ucinila tavaful- 
ifade rekao je: "Neka se udalji onda." 

Ove rijeci ukazuju na to da zena sa 
menstruacijom nije duzna da cini Tavaful-vedaa, 
dok Tavaful-ifada moras uciniti, A kada si u 
neznanju cinila one svari koje nisi smjela, jer si 
trebala ostati u ihramirna, to ne nosi sa sobom 
nikakve posljedice zbog toga sto neupuceni, koji 
radi nesto od zabranjenih stvari dok je u 
ihramirna, nema odgovornosti. Shodno rijecima 
Uzvisenog: <l3UJ-? j\ \LJ 01 L'l^l>" V £3) 


"Gospodaru nas, ne kazni nas ako sto 
zaboravimo Hi sto nehotice ucinimo. " 
(Al-Baqara, 286) 60 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
Kao i rijeci Uzvisenog; ^((J^jii cjjI^J U ^S3 j </ ^jUa^I \^j ^t>- ^£~Lp J~J? 

"Nije grijeh ako u tome pogrijesite, grijeh 
je oko to namjerno ucinite. " (Al-Ahzab, 5) 

Sva ona djela koja je Allah, subhanehu ve 
te'ala, zabranio da se cine dok je osoba muhrim 
tj, u ihramirna, ukoliko ih uradi iz neznanja ili 
zaborava ili pak pod nasiljem, prijetnjom ili 
prisilom, nema grijeha u tome, ali kada bude 
osloboden spomenutog, duzan je da ostavi ono u 
sto se bio upustio. 

Pitanje br.6 

Ako kod zene pocne nifas na dan tervije 
(osmi dan Zul-Hidzdzeta), i ona upotpuni 
ruknove hadzdza, osim tavafa i saja, stim sto 
primjeti da joj je prestalo krvarenje nakon deset 
dana - da li ce se okupati i izvrsiti preostali rukn 
hadzdza, a to je tavaf? 61 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sitnnet Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet. Odgovor: 

Zeni nije dozvoljeno da se okupa dok se 
potpuno ne uvjeri da je cista od nifasa. Iz pitanja 
se da je prvobitno primjetila da joj je nastupila 
cistoca ali ona nije bila uvjerena da joj je prestalo 
krvarenje. Tek kada se uvjeri potpuno da je cista, 
okupace se i uciniti tavaf i saj. Pa ako ucini saj i 
prije tavafa - ne smeta, zbog toga sto je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, upitan na hadzdzu, o 
onom ko ucini saj prije tavafa odgovorio: "Ne 
smeta. " 

Pitanjebr.7 

Zena, iz mjesta Sejla, zanijetila je hadzdz a 
bila je u hajzu. Stigavsi u Mekku otisla je u 
Dzidu zbog neke potrebe. Njeno pranje zavrsilo 
se dok je bila u Dzidi. Okupala se i pocesljala 
svoju kosu. Nakon toga obavila je hadzske 
obrede. Ona pita; je li njen hadzdz ispravan i je li 
duzna sta uciniti ako je pocinila prijestup? 

Odgovor: 

Njen hadzdz je ispravan i nije potreban 
nikakav iskup. 
Pitanje br. 8 Krenula sam da obavim umru. Stigavsi na 
mikat nisam zanijetila umru, posto sam bila u 
hajzu. Boravila sam u Mekki, gdje sam se 
okupala nakon hajza. Zanijetila sam umru u 
Mekki. Da li je to ispravno i sta treba da uradim, 
te da li sam ucinila prijestup? 

Odgovor: 

Zeni koja zeli da obavi umru nije 
dozvoljeno da prode pored mikata a da pri tome 
ne zanijeti umru, pa makar ona bila i necista. 
Ona ce zanijetiti umru kao takva, obuci ihrame i 
to je ispravno. 

Kao dokaz uzimamo slucaj Esme bint 
Umejs, zene Ebu-Bekra, r.a., koja se porodila 
prilikom dolaska Allahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, u Zul-Hulejfu, u vrijeme 
odlaska na Oprosni hadzdz. Ona je poslala 
izaslanika do Alahovog Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, da ga upita: sta da radi. Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, joj je rekao: 

"Okupaj se, stegni se uloskom i zanijeti 
hadzdz!" 

Krvarenje prilikom menstruacije je kao i 
krvarenje poslje poroda, pa stoga kazemo onoj : 62 63 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i simnet 

zeni koja prolazi pored mikata i zeli da obavi 
umru, a ima mjesecno pranje, ove Poslanikove, 
sallallahu alejhi ve sellem, rijeci; 

"Okupaj se, stegni se uloskom i zanijeti 
hadzdz ili umru!" 

A rijec istisfar koja je spomenuta u hadisu 
znaci da zena stegne i umota na svoj polni organ 
krpu ili higijenski ulozak, a zatim da zanijeti 
hadzdz ili umru. Nakon dolaska u Mekku, kao 
takva, nece ciniti tavaf niti se priblizavati Kabi, 
sve dok se ne ocisti i ne okupa. Stim u vezi rekao 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aisi, r.a., 
kada je dobila menstruaciju u toku umre: 

"Radi sve sto rade hadzdzije, ali nemoj 
emiti tavaf dok se ne okupas!" 

Ovo je Buharijina i Muslimova verzija, a u 
Buharijinom sahihu Aisa, r.a., spominje u hadisu; 
da je nakon sto se okupala i ocisti la od hajza 
ucinila tavaf oko Kabe i saj oko Safe i Merve. 
Navedeno dakle ukazuju na to; da zeni koja je 
zanijetila hadzdz ili umru, a bila je u hajzu ili je 
dobila menstruaciju prije ucinjenog tavafa, nije 
dozvoljeno da tavafi niti da cini saj dok se ne 
okupa i ne ocisti. Ukoliko poslje ucinjenog 
tavafa dobije menstruaciju, ona ce nastaviti sa 
obredima tj. sa treanjem izmedu Saffe i Merve, 
pa makar i bila u hajzu. Zatim ce zavrsiti svoju 64 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

umru potkracivanjem kose, zbog toga sto za saj 
izmedu Saffe i Merve nije sart (uslov) eistoca od 
hajza i nifasa. 

Pitanje br.9 

Krenuo sam na umru iz Jenbea sa 
porodicom. Kada smo stigli u Dzidu moja zena 
je dobila mjesecno pranje. Umru sam ucinio sam, 
bez zene pa vas pitam: "Koji je propis za moju 
zenu / 

Odgovor: 

Sto se tice tvoje supruge, ona ce sacekati 
dok joj prestane menstruacija, zatim ce 
nadoknaditi svoju umru, jer je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, nakon sto je Safija, 
r.a., dobila menstruaciju rekao: 

"Je li nas to ona zadrzala?" Odgovorili su: 
"Ali ona je izvrsila Tavaful-ifade." Rekao je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Pa neka 
krene!" 

Rijeci Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem: "Je li nas to ona zadrzala?", su dokaz da: 
ukoliko zena dobije menstruaciju prije ucinjenog 
Tavafa-ifade saceka dok se ne ocisti, a zatim ce 65 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

uciniti doticni tavaf. Tavaf koji se cini za umru je 
jednak Tavaful-ifadi i on predstavlja rukn umru, 
pa ukoliko se desi da zena dobije menstruaciju 
prije tavafa, za umru, sacekace dok se ne ocisti a 
zatim ce uciniti tavaf, 

Pitanjebr.10 

Da li se brezuljci Saffa i Merva smatraju 
haremom Kabe? Da li je dozvoljeno zeni koja je 
u hajzu da se priblizava tim mjestima? Da li je 
duzan onaj koji ulazi u harem poslije saja da 
klanja dva rekata tehijetul-masdzida? 

Odgovor: 

Poznato je da mjesto na kome se vrsi saj 
ne ulazi u sastav harema. Zbog toga je i 
napravljena manja pregrada koja ih razdvaja, i 
bez sumnje to predstavlja veliku olaksicu 
hadzdzijama. Da je ucinjen sastavnim dijelom 
harema, zeni koja bi dobila menstruaciju poslije 
ucinjenog tavafa a prije saja, bilo bi zabranjeno 
da cini saj, a moja fetva po torn pitanju je da zeni 
koja dobije menstruaciju poslje obavljenog 
tavafa a prije saja, dozvoljeno je da ucini saj, Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

zbog toga sto se mjesto cinjenja saja ne smatra 
haremom. 

Sto se tice tehijetul-mesdzida, kaze se da: 
ukoliko covjek obavi saj poslije ucinjenog 
tavafa, a zatim se vrati u harem, klanjece dva 
rekata, pa ako i ne bi klanjao to ne smeta, ali 
bolje je da iskoristi tu priliku te da klanja dva 
rekata, zbog same vrijednosti namaza na torn 
mjestu. 

Pitanjebr. 11 

Otisla sam na hadzdz i dobila sam 
menstruaciju.mStidjela sam se da o tome 
obavijestim bilo koga. Zatim sam usla u harem i 
klanjala, ucinila sam tavaf i saj. 

Sta sam zbog toga duzna uciniti, imajuci u 
vidu da sam menstruaciju dobila nakon nifasa? 

Odgovor: 

Nije dozvoljeno zeni koja ima menstuaciju 
ili je u nifasu da klanja, svejedno bilo to u Mekki 
ili u svome mjestu ili u bilo kom drugom mjestu 
shodno rijecima Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, o zeni: 


66 67 Obredi hadzdza i nmre kroz Kur 'an i sunnet 

"Zena koja ima menstruaciju ne klanja niti 
posti." 

Islamska ulema je takode slozna da zeni 
koja ima menstruaciju nije dozvoljeno da posti 
niti da klanja. A ova zena koja je to uradila na 
njoj je da se pokaje Allahu, subhanehu ve te'ala, i 
da zatrazi oprost od Njega za ono sto je ucinila, 
stim da njen tavaf u vrijeme hajza nije ispravan, 
dok je njen saj ispravan, jer najprioritetnije 
misljenje islamske uleme je mogucnost cinjenja 
saja prije tavafa, na hadzdzu. Stoga je neophodno 
da ova zena ponovi svoj tavaf, jer je Tavaful- 
ifade jedan od ruknova hadzdza i nije moguce 
potpuno oslobadanje od zabrana onoga koji je u 
ihramima tek nakon ucinjenog tavafa. 
Napominjuci da toj zeni nije dozvoljen odnos sa 
muzem, ukoliko je udata sve dok ne ucini tavaf, 
niti joj je dozvoljeno da stupi u brak ukoliko nije 
udata, dok ne obavi tavaf, a Allah, subhanehu ve 
te'ala, najbolje zna. 

Pitanjebr.12 

Ako zena dobije menstruaciju na dan 
Arefata sta ce uraditi? Obredi hadzdza i itmre kroz Kur 'an i sunnet 
Odgovor: 

Ukoliko zena dobije menstruaciju na dan 
Arafata ona ce nastaviti sa obredima hadzdza kao 
i ostale hadzdzije stim da nece obavljati tavaf sve 
dok se ne ocisti. 

Pitanje br. 1 3 

Ukoliko zena dobije menstruaciju nakon 
bacanja kamencica na Dzemretul-akabe, a prije 
Tavafirl-ifade, a dosla je u drustvu muza, od 
kojeg se ne moze razdvojiti - sta ce uciniti, 
imajuci u vidu da se vise ne moze vratiti u 
Mekku poslije putovanja? 

Odgovor: 

Ukoliko je nemoguc njen povratak ona ce 
se pripremiti za tavaf, tako sto ce uporijebiti 
higijenski ulozak ili bilo koje drugo sredstvo, te 
zatim obaviti tavaf u nuzdi, ne cineci time 
nikakav prijestup, a zatim ce upotpuniti ostale 
obrade hadzdza. 68 69 


Ohredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Pitanjebr.14 


Ukoliko se ocisti zena od nifasa prije 
cetrdeset dana - da li joj je ispravan hadzdz? A 
ukoliko se ne ocisti, a zeli obaviti hadzdz, sta ce 
uraditi? Ohredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet v v KAKO CE HADZDZ 
BITI PRIMLJEN? 


Odgovor: 


Ako se zena ocisti prije cetrdeset dana ona 
ce se okupati, klanjati i raditi sve ono sto radi 
kada je cista, pa ce cak i tavafiti, zbog toga sto 
nije odreden najmanji broj dana nifasa. Ukoliko 
se ne ocisti hadzdz joj je ispravan, stim da nece 
tavafiti sve dok se ne okupa, jer je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio 
zeni koja ima menstruaciju da cini tavaf, a nifas 
je po torn pitanju kao i hajz. UPUTE, SAVJETI I NAPOMENE ONOME 
KO ZELI OBAVITI HADZDZ ILI UMRU 

Prijevod: prof. Emir Demir 

70 71 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 


Brate muslimanu, Allah, subhanehu ve 
te'ala, naredio je Svojim robovima, vjernicima, 
da se odazovu Njemu i Njegovom Poslaniku^ 
sallallahu alejhi ve sellem. Uzviseni kaze: 


1 ^1*3 \'4 J^jUJ 4s \JL>^\ \jz\i ' y X\ |£ L'> "0 vjerniei, odazovite se Allahu i Njegovu 
Poslaniku kada od vas zatrazi da cinite ono sto 
ce vam zivot osigurati; i neka mate da se Allah 
uplice izmedu covjeka i srca njegova, i da cete se 
svipredNjim sakupiti!" (Al-Anfal, 24) 

Tvoja namjera brate, za obavljanje 
hadzdza, je dokaz tvog odaziva Allahu, 
subhanehu ve te'ala. On kaze; 

"Hodocastiti Hram duzan je, Allaha radi, 
svaki onaj kojije u mogucnosti; a onaj koji nece 
da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o 
kome. " (Ali-Imran, 97). Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Takode, to je dokaz tvog odaziva 
poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaze: 

"O ljudi, Allah vam je propisao hadzdz pa 
ga obavite!" (Prenosi Muslim) 

Dragi brate, dosao si mozda iz daleka. 
Zlelis i nadas se Allahovoj, subhanehu ve te'ala, 
milosti i bojis se Njegove kazne. Na torn putu si 
podnio mnogobrojne teskoce. Velike si troskove 
snio i kod kuce ostavio porodicu, drugove i 
prijatelje. Sve to iz pokornosti Allahu, subhanehu 
/e te'ala, zeleci Ga iskreno obozavati, 
zahvaljujuci Mu i spominjuci Ga, i svakako, 
10 zeleci obaviti veliku obavezu, koja 
>redstavlja jednu od osnovnih pet islamskih, 
strogih duznosti (rukn). 

Takode, ti znas vrijednosti hadzdza, koje 
logu izbrisati tvoje grijehe i spasiti te od vatre. 
J oslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 

"Obavljena umra do druge obavljene umre 
su iskup za grijehe izmedu njih, a za primljeni 
hadzdz nema nagrade osim Dzenneta." (Buhari i 
Muslim) 

U drugom hadisu: "Ko obavi hadzdz, ne 
imajuci spolni odnos i izbjegavajuci losa djela, 
njegovi grijesi su izbrisani kao na dan kada ga je 
majka tek rodila." (Buhari i Muslim) 72 73 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

OPIS PRIMLJENOG HADZDZA 

Brate, neki islamski ucenjaci spominju da 
je primljeni hadzdz onaj u kome se ne grijesi 
prema Allahu, subhanehu ve te'ala, u toku 
hadzdza ili poslije. Znak primljenosti je 
povecanje dobra nakon hadzdza i ne vracanje 
hadzije grijesenju. Hasan el-Basri kaze: 
"Primljen hadzdz je da se vrati nakon njega ne 
zeleci dunjaluk i ceznuci za Ahiretom." Takode 
je reeeno: "Primljeni hadzdz je onaj u kome 
nema dvolicnjastva, grijesenja i raspravljanja." 
Uzviseni, subhanehu ve te'ala, kaze: 

& A ^j ^j w %L\ l&> J,'} jx ouJl^ £if ^Li> 

"Hadz je u odredenim mjesecima, a onaj 
ko je it njima zapoceo hadzdz nema spolnog 
odnosa, grijesenja i raspravljanja u njemu. " (Ah 
Baqara, 197) 

Svi ovi navodi su slicni i u njima nema 
razilazenja. Primljeni hadzdz je onaj u kome se 
pazi na ispravnost svih uslova, odredbi farzova, Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

pohvalnih vrijednosti itd.Takode, potrebno je da 
bude iskren, u ime AUaha, subhanehu ve te'ala, i 
u skladu sa sunnetom Allahovog Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. 

DVA USLOVA ZA PRIMANJE DJELA 

Allahov robe, svaki ibadet ne moze biti 
primljen osim da ispunis dva uslova, da bude 
iskreno i po sunnetu. 

Iskrenost u obavljanju hadzdzskih obreda 
je temeljni uslov za ispravnost i primanje 
hadzdza. Allah, subhanehu ve te'ala, kaze: 

"All aha obozavaj iskreno Mu 
ispovijedajuci vjeru!" (Az-Zumar, 2) 

I kaze: 

"Nije im naredeno osim da ohozavaju 
AUaha, iskreno Mu ispovijedajuci vjeru. " 
(EI-Bejjine, 5) 


75 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 
"Uzviseni Allah kaze: "Meni najmanje 
treba pridruzivanje u odnosu na sve ortake. Ko 
uradi kakvo djelo u kojem Mi pripise druga Ja ga 
ostavljam, njega i njegovo rnnogobostvo." 
(Prenosi Muslim) 

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, na Oprosnom hadzdzu rekao: 

"Boze moj, ovo je hadzdz bez pretvaranja i 
dvolicnjastva." (Prenosi Ibn-Madze) 

Oni koji ne zele hadzdz, osim zbog 
pretvaranja i uzdizanja medu Ijudima, ili ne zele 
nista drugo osim naziv "Hadzija" ili hadzdz 
pretvore iskljueivo u komercijalu, njihova djela 
nisu primljena, a njihova nastojanja su propala. 
Molimo Allaha za oprost. 

Slijedenje je drugi uslov za ispravnost i 
primanje djela. To znaci da obredi hadzdza budu 
u skladu s onim sto je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, predocio. Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kaze: 

"Uzmite od mene svoje obrede!" (Prenosi 

Muslim) 

Hadzdz nece biti primljen osim ako bude 
suglasan sa uputom i sunnetom Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. Hadzija se treba Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

ponasati onako kako se Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, ponasao: obuci ee ihram gdje je on 
oblacio, upucivace dove gdje ih je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, upucivao, bacat ce 
kamencice odakle ih je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, bacao, skratit ce i upotpuniti namaz 
prema sunnem. Ovo se odnosi na sve obrede 
hadzdza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
nas je obavijestio da se svako djelo, u kome se ne 
euvaju upute Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, odbacuje. Poslanik, sallallahu alejhi ve 

sellem, kaze: 

"Ko uradi djelo suprotno nasim 
postupcima ono se odbacuje." 

I kaze: "Ko izmisli u nasoj vjeri ono sto 
nije od nje ono se odbacuje." (Buhari i Muslim) CUVAJ SE POJEDINIH BROSURA! 

Pojedine brosure koje pojasnjavaju propise 
hadzdza su u suprotnosti sa praksom Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. U njima postoje 
nekakve posebne dove za svako djelo hadzdza, 
bez dokaza iz Kur 1 ana i sunneta. Svaki musliman 
treba nauciti propise koji su mu potrebni za 
hadzdz i pomoci ce se knjigama koje u sebi 76 77 !' I Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet sadrze vjerodostojne dokaze iz Kur 1 ana i 
sunneta, kao sto je knjiga "Ovako je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve seliem, ohavio hadzdz", 
sejha Abdul Aziza ibn Baza, te knjige El- 
Usejmina, Ibn-Dzibrina, Albanija itd. 

OPORUKE I SAVJETI ONOME KOJI 
OBAVLJA HADZDZ IU UMRU 

1. Cuvaj se sirka (djela mnogobostva) kao 
sto je trazenje spasa od drugih mimo Allaha, 
upu'ivanja im dove, prinosenja zrtve, 
zavjetovanja mimo Allahu, te trazenja pomoci od 
mrrvih. Sva ova djela kvare hadzdz i ujedno 
izvode covjeka iz islama. Uzviseni kaze: "Pa kada bi Mi druga pripisao, tvoja bi 
djela propala. " (Az-Zumar, 65) 

Uzviseni j os kaze: ihj^i \J\s u ^ ii. i JjM jjj> Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Pa kada bi Mi oni druga pripisali 
propala bi im djela koja su cinili." (El-En^am, 

88) 

2. Pokaj se Allahu, subhanehu ve te'ala, od 

svakog grijeha, jer pokajnik od grijeha je kao 

onaj koji grijeha nema. Allaha, subhanehu ve 

te'ala, imaj na umu, da bi ostavio grijehe 

prilikom povratka s hadzdza. 

Sustina pokajanja: 

-Odustajanje od grijeha. 

-Kajanje za sve negativno iz proslosti. 

-Cvrsta namjera da se nikada vise neces vratiti 

grijesenju. 

3. Vrati tude pravo. Zatrazi halala od 
onoga kome si nepravdu pocinio, prije nego sto ti 
dode smrt, jer je to uslov ispravnosti pokajanja. 
Poslanik, sallallahu alejhi ve seliem, kaze: 

" Ako je ko od vas svome bratu muslimanu 
ucinio nepravdu, vrijedajuci mu cast ili dirajuci u 
imetak, neka zatrazi danas od njega halala, prije 
nego sto dode dan kada nece biti ni dinara ni 
dirhema!" 

4. Trazi od Allaha, subhanehu ve te'ala, da 
ti da dobro u djelu hadzdza, tako sto ces klanjati 
istiharu. Poslanik, sallallahu alejhi ve seliem, 
kaze: 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur "an i sunnet "AHahume inni estehiruke bi ilmike ve 
estakdiruke bi kudretike ve es'eluke min 
fadlikel-azimi fe innekc takdiru ve la akdiru 
ve ta'lemu ve la e'lem. Ve ente allamul gujub. 
Allahume in kunte ta'lemu enne hazel-emre 
(spomenut ce vrstu djela) hajrun li fi dini ve 
me'asi ve akibeti emri fakdurhu fi ve jessirhu 
li bank li fihi. Ve in kunte ta'lemu enne hazel- 
emre (spomenut ce vrstu djela) serrun li fi 
dini ve me'asi ve akibeti emri fasrifhu anni 
vasrifni anhu vakdur lijel-hajre hajsu kane 
summe reddini bih." 

"Kada neko od vas zeli nesto uraditi neka 
klanja dva rekata koja nisu farz, a zatim neka 
kaze: 'Boze moj, ja trazim dobro s Tvojim 
znanjem i trazim snagu od Tebe s Tvojom moci i 
iskreno Te molim iz Tvoje velike dobrote. Jer Ti 
odredujes, a ja ne odredujem i Ti znas, a ja ne 
znam. Ti Si poznavalac skrivenog. Boze moj, 
ako je ovo djelo (spomenut ce vrstu djela) dobro 
za mene u mojoj vjeri, zivljenju i posljedicama 
(ili je rekao: u skoroj i daljoj buducnosti), pa Ti 
mi ga odredi, olaksaj i blagoslovi. Ako je ovo 
djelo lose po mene u mojoj vjeri, zivljenju i 
posljedicama (ili je rekao: u blizoj i skoroj 
buducnosti) otkloni Ga od mene i otkloni me od 80 Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i swmel 

njega, i odredi mi dobro gdje god ono bilo, zatim 
m e"ucini zadovoljnim mime!' 1 ' (Prenosi Buharija) 

Ova istihara se ne odnosi izricito na 
hadzdz, u kojem je bez sumnje hajr, nego se 
odnosi na vrijeme polaska na put, odabir 
saputnika, prijevoznog sredstva itd. 

5. Napisi oporuku (testament) prije 
polaska na put, jer smrt dolazi iznenada, a zivoti 
su u rukama Stvoritelja. Uzviseni kaze: "I ne zna dusa sta ce sutra zaraditi i ne 
zna dusa u kojoj ce zemlji umrijeti. " (Lukman, 
34) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellern, kaze: 

"Nema pravo covjek, koji zeli nesto 
oporuciti, da provede noc ili dvije, a da nema 
napisanu oporuku kod sebe." (Buhari i Muslim) 

Napisi sto oporucujes! Kod tebe imaju i 
drugi prava, u vidu dugova itd, 

Naredi svojoj porodici bogobojaznost, te 
pridrzavanje Kin ana i sunneta, uz izbjegavanje 81 
Obredi hadzdza I umre kroz Kur 'an i sunnet svake vrste novotarija, djela suprotnih Allahovoj 

vjeri! 

6. Za hadzdz odaberi halal imetak, jer je 
Allah, subhanehu ve te'ala, lijep i ne prima nista 
osim lijepog. Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kaze: 

"O ljudi, Allah je lijep (dobar) i ne prima 
osim lijepo (dobro)," 

On, subhanehu ve te'ala, je naredio 
vjernicima ono sto je naredio i vjerovjesnicima, 
pa kaze: 

"O poslanici, jedite od lijepih stvari i 
dobro Unite, J a ono sto radite znamV 

(Al-Mu "minim, 51) Jos kaze: {°<£&jj U odj. 33 \)k \£k\l t^ill kj "O vjernici, jedite od lijepih stvari kojim 
smo vas opskrbili!" (El-Bekare, 172) Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sun net 

Zatim je spomenuo covjeka na dugom 
putovanju, svog rascupanog i uprasenog, koji 
pruza ruke ka nebu i govori: 

"O Gospodaru, o Gospodam", a hrani se 
haramom, pije haram, oblaci haram, odhranjen je 
u haramu. Pa kako da se Allah odazove 
takvome? (Muslim) 

Brate, kada obavis hadzdz sa haram 
imetkom, znaj da nisi hadzdz obavio ti, nego 
tvoja jahalica! Allah ne prima osim ono sto je 
ispravno, a svaki pohod Allahovoj kuci nije 
primljen. 

Ispravni prethodnici su znali reci: "Mnogo 
je prevoznih sredstava, a malo hadzija." 

7. Odaberi postene i bogobojazne 
saputnike, koji vole dobro a mrze zlo, koji ce te 
podsjetiti kada zaboravis, a kada te podsjete 
pomoci ce ti! Jos bi bilo bolje da nades kakvog 
ucenog covjeka i njega se pridrzavas. On ce te 
pomoci u obavljanju hadzdza i lijepom 
ophodenju u putu, a sprijecit ce te svojim 
znanjem i djelom iz nevolja, prepirki i 
neugodnosti na koje naides u putu. 

Brate, ne zaboravi sljedece: pohvalno je 
krenuti na put cetvrtkom ujutro, prema hadisu od 
Ka'ba ibn Malika, r.a., koji kaze: "Poslanik, 82 83 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet sallallahu alejhi ve sellem, je rijetko kretao na 
put osim cetvrtkom." (Buhari i Muslim) 

Pohvalno je da se hadzija prije putovanja 
oprosti sa porodicom i rodbinom, te da im 
oporuci bogobojaznost i dobra djela. 

Nauci neku od putnih dova, Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se popeo na 
svoju jahalicu zeleci putovati, donio bi tekbir tri 
puta i rekao: 

"Subhanellezi sehhare lena haza ve ma 
kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina 
lemunkalibu. Allahumme inna nes'eluke fi 
seferina hazel-birre vet-takwa ve minel-'ameli 
ma terda. Allahume hevvin 'alejna seferena haza 
va-tvi 'anna bu'deh. Allahume entes-sahibu fis- 
seferi vel-halifetu fil-ehli. Allahumme inni e'uzu 
bike min u'sa is-seferi ve keabetil menzar ve suil- 
munkalebi fil-mali vel-ehl." 

"Slava Onome koji nam je ovo potcinio, 
mi to nebismo sami mogli i mi cemo se nasem 
Gospodaru vratiti. Boze nas, mi Te molimo na 
putovanju ovome za dobrocinstvo i 
bogobojaznost. Molimo Te za djela kojima si 
zadovoljan. Boze nas, olaksaj nam ovo putovanje 
nase i skrati nam njegovu duljinu. Boze, Ti Si 
pratilac na putovanju i naslijednik u ostavljenoj 
porodici. Boze utjecem Ti se od putnih 84 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

poteskoca, ruznih prizora i ruznog povratka 
imetku i porodici." (Muslim) 

Pohvalno je donositi tekbir prilikom 
uspinjanja, a tesbih (subhanallah) prilikom 
spustanja, sa brda i dolina. 

Svaka skupina treba odabrati vodica na 
putu, da ne bi doslo do razilazenja i anarhije. 
Odabranom se treba pokoriti, a svi trebaju 
suradivati u dobrocinstvu, bogobojaznosti i 
medusobnoj pomoci. 

Skupina putnika treba iskoristiti vrijeme za 
zikr, dove i ucenje Kur" ana, naredivanje dobra, 
odvracanja od zla, obuku neukih, upucivanje 
zalutalih - i to tokom cijelog hadzdza. 

Pridrzavaj se bogobojaznosti i lijepog 
ponasanja. Na to nas upucuje Allahov govor: 

(jy-s 3 j CJj y<J> ?&-\ j&s ,y>f j^s .-jUjIju j$~.\ £f->* 

i'*/i * 5 -•;-. ';,*,,«, .; . . f- *.; ,, -• »J, ■ ',.' v- 
- ^ &~ Vl^ ,, *- , ■ 

i^CJVl JjllJ Oj£\j Jj&\ aljll 

"Hadzdz je u odredenim mjesecima, pa ko 
je u njima zapoceo hadzdz nema spolnog odnosa, 
ni grijesenja ni raspravljanja. A necete uraditi 
neko dobro, a da to Allah ne zna i opsfobite se, a 85 ^^" Obredi h adzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

najbolja opskrbaje bogobojaznost. Budite prema 
Meni bogobojazni, o vi koji pameti imate!" 
(Al-Baqara, 197) 

Ovo podrazumijeva da hadzija bude 
dobrostiv, prijatan, blag i strpljiv. Nece naivno 
postupati, niti se srditi, nego ce pomoci 
saputnicima i drugim hadzijama. Izbjegavat ce 
razmirice, raspravljanje i lose ponasanje. Nece se 
gurati sa zenama i sa slabim: na putevima, 
izvorima vode, tavafu, sa'ju i prilikom bacanja 
kamencica, 

Hadzija treba ocistiti svoj jezik od psovke, 
ogovaranja, proklinjanja itd. 

Nastojat ce biti blag prema slabasnima, 
djeci i zenama. Prema svakom ko od njega 
pomoc zatrazi, ne koreci nikoga, a narocito one 
koji mu zatraze nesto, nego ce im dati koliko 
moze, nastojeci raditi dobro, i ispravno obavljati 
hadzdzske obrede. 

9. Cuvaj namaz u nj ego vim vaktovima, jer 
je namaz, u sustini, na vecem stepenu od 
hadzdza. Allah je olaksao namaz hadziji 
dozvoljavajuci mu skracivanje i spajanje. Cudno 
je da neki ljudi nastoje obavljati nafile hadzdza 
nakon prvog obavljenog hadzdza, a u isto 
vrijeme ne cuvaju sve propisane namaze, a neki 86 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

upadaju u druge grijehe. Ovakvi postupci su 
veliki gubitak i neznanje. Kada bi u svojim 
kucama sjedili i obavljali namaz na vrijeme, bilo 
bi bolje od hadzdza u kome se ne mari za namaz. 

10. Budi revnosan u spominjanju Allaha i 
upucivanju dove Njemu. Spomen Allah je jedan 
od velikih ciljeva hadzdza. Uzviseni kaze: «? ^ D & , Ij^ocJ,! j ^LJI (j^Ui til** °irt \y*S p( ^ ^) "Pa kada se razidete s Arefata, spominjite 
Allaha kod Mesaril-Harema, (na muzdelifi) 
spominjite Ga kao sto vasje uputio iako ste prije 
bili od zalutalih. Zatim se razidite odakle se 
narod razilazi i trazite oprosta od Allaha! Allah 87 


je Oprostiv i Milostiv. A kada obavite vase 
obrede spominjite Allaha kao sto spominjete vase 
oceve ilijos vise!" (Al-Baqara, 198-200) 

Zatim Uzviseni kaze: 

'7 spominjite Allaha a odredenim danima, 
pa ko pozuri u dva dana nema smetnje i ko 
ostane nema smetnje za bogobojaznog!" (Al- 
Beqara, 203) 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 

"Tavaf je ucinjen da bude oko Kabe i od 
Safe do Merve, a bacanje kamencica radi 
obavljanja Allahovog spomena." (Ebu Davud i 
Tirmizi) 

Poznato je da hadzija, na dan Arefata, 
nakon sto klanja podne i ikindiju skraceno i 
spojeno, nema drugog zanimanja do Allahovog 
spomena, dove i skrusenosti. 

Treba Ga moliti za oprost i spas od vatre i 
u tome ustrajati sve do zalaska sunca. I ne samo Qbredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

to, neg° ce spominjati Allaha tokom putovanja s 
Arefata na Muzdelifu. Trudi se drag! brate i 
pokusaj uciti sve dove iz prakse Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, ili dove koje u sebi ne 
sadrze grijesenje, kidanje rodbinskih veza ili tuda 
prava! Pokusaj osjetiti velicinu ovih dana, 
narocito dan Arefata, kad se Bozija milost spusta 
na Bozije robove i kada se mnogi ljudi spasavaju 
iz vatre! Tog dana Allah svoje meleke salje pred 
hadzije, kao sto Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kaze: "Nema dana u kome Allah ne 
izvuce iz vatre vise robova od dana Arefata." 
(Muslim) 

Kratke napomene 

1. Znaj da je osam uslova za rijeci "La 
ilahe illallah"! Znanje koje negira neznanje, 
cvrsto uvjerenje koje negira sumnju, iskrenost 
koja negira sirk, istina koja negira laz, ljubav 
koja negira mrznju, pokornost koja negira 
neposluh, uslisanost koja negira neuslisanost i 
nevjerstvo kojim se obozava nesto drugo mimo 
Allaha. 

2. Povecaj ucenje telbije jer je ona simbol 
hadzdza. Ona se izgovara od oblacenja ihrama 89 

Obredi hadzdza i umre kroz Kur'an i sunnet 

sve do bacanja kamencica do prvog dana Kurban 
Bajrama. 

3. Pohvalno je telbiju uciti naglas, ali samo 
za muskarce. 

4. Kad se prouci ikamet za namaz, a ti si u 
Saju ili tavafii, prekini ih da ti ne bi prosao 
namaz u dzematu, a zatim ih dovrsi poslije 
namaza. 

5. Pij Zem-zem vodu sto vise. Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 

"Ona (voda Zem-zem) je blagoslovljena. 

Ona je hrana." (Muslim) 

Et-Tjalisi dodaje: "I lijek za bolest." 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 
"Voda zem-zema je za ono za sto se pije 

(prema nijjetu)." (Ahmed) 

6. Sto vise obavljaj tavaf. Uzviseni kaze: 

"I neka obilaze (tavaf e) oko Ka y bet " (Al-Hadzdz, 
29) 

Neki su rekli: "Koga produ tri stvari 
izgubio je veliki hajr: kome prode dan i noe, a ne 
obavi tavaf oko Ka'be; ko obrije glavu ne radi 
obreda i ko se ne napije Zem-zema. Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

1. Sto vise radi djela dobrocinstva — 
udjeljuj sadaku u tim danima, narocito davanjem 
hrane i napajanjm vodom, jer je nagrada za to 
dvostruka. 

8. Nije dozvoljeno zeni da putuje na 
hadzdz sama, jer je to Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, zabranio. 

9. Cuvaj se upucivanja ka brdima i 
dolinama u okolini Mekke, radi nekakvih posjeta 
i trazenja blagoslova tamo, kao sto je pecina 
Hira. Cuvaj se obilazaka mesdzida i mezara u 
Medini i njenoj okolini, osim Poslanikovog, 
sallallahu alejhi ve sellem, mesdzida i mesdzida 
Kuba. 

10. Ne zaboravi sa sobom u povratku 
ponijeti poklone kojima ces obradovati porodicu, 
djecu i prijatelje. Cuvaj se da ti pokloni ne budu 
u suprotnosti s Allahovim zadovoljstvom, kao 
duh an, muzicki instrumenti, kasete s muzikom, 
slike i zlato za muskarce, 

11. Sacuvaj se da te tvoja porodica ne 
doceka sa hadzdza suprotno Allahovom 
zadovoljstvu kao muzikom, pjesmom ili plesom. 
Trebas im naredivati dobro i zabranjivati zlo, 
makar se ljutili na tebe i prema tebi bili 
rezervisani. 90 91 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

12. Nakon sto se vratis u svoju domovinu 
pozivaj u iskreni i cisti tevhid i odbacivanje 
sirka, novotarija, gatki vezivanja za kaburove i 
mrtve. Budi strpljiv u onome sto podnosis na 
putu poziva u Allahovu vjeru i Njegovom 
iskrenom obozavanju. 

I na kraju molimo Allaha da primi od nas, 
i od vas, da ucini tvoj hadzdz primljenim, tvoja 
nastojanja pohvalnim, tvoje grijehe oprostenim, 
nasa posljednja dova je neka je hvala Allahu, 
Gospodaru svjetova. 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet V V HADZDZ JE AREFAT Vrijednost dana Arefata i odnos ispravnih 
prethodnika prema torn danu 


Prijevod: prof. Emir Demir 


Ohredi hadzdza i umre kroz Ktir 'an i sunnet Zahvala pripada Allahu, subhanehu ve 
te'ala. Neka je salavat i selam na posljednjeg 
Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve 
sellem. 

Dan Arefata je jedan od dana koji ima 
narocitu vrijednost. U njemu se primaju dove i 
brisu grijesi. Na taj dan Allah, subhanehu ve 
te'ala, se pred melekima ponosi hadzijama koji 
borave na Arefatu. To je veliki dan kod Allaha, 
subhanehu ve te'ala, veci od ostalih. To je dan 
upotpunjavanja vjere i usavrsavanja blagodati, 
dan oprosta grijeha i spasa iz vatre. Dan kao 
ovaj, dragi hadzijo mozes prepoznati po 
njegovim vrijednostima, po cemu ga je Allah, 
subhanehu ve te'ala, odlikovao nad drugim 
danima. Da li znas kako je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, u njemu postupao? U ovom 
velikom danu Molimo Allaha, subhanehu ve 
te'ala, da nas spasi od vatre. 

Vrijednost dana Arefata 

I.Dan upotpunjavanja vjere i 
usavrsavanja blagodati. 94 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet U hadiskim zbirkama Buharije i Muslima, 
od Omera ibn Hattaba, r.a., se prenosi da je jedan 
zidov rekao: "O vodo pravovjernih, da je ovaj 
ajet u vasoj knjizi, koji citate, objavljen nama 
zidovima, mi bismo taj dan praznikom 
napravili." Omer, r.a., rece: "Koji ajet?" On kaze: 
"Ovaj ajet: >.r J 1 ^ j ^SCic- o^2Ij ^-Scji (*-SJ cJU51 f^P 

"Danas sam vam vasu vjeru upotpunio i 

nad vama blagodat Svoju usavrsio i zadovoljan 
Sam da vamje islam vjera. " (Al-Maida, 3) 

Omer, r.a., tada rece: "Znamo taj dan i 
mjesto kada je ovaj ajet objavljen Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, dok je boravio na 
Arefatu, a bio je petak." 

2.Praznik za one koji borave na Arefatu 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: 
"Dan Arefata, dan klanja (prvi dan 
kurbanskog Bajrama) i ostali dani Bajrama su 
vasi praznici. O muslimani, to su dani jela i pica. 
(Prenosi se u sunenima) 


95 


Obredi ha dzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Prenosi se od Omera ibn Hattaba da je 
rekao: "Ajet ("Danas Sam vam usavrsio...") 
objavljen je u petak, na dan Arefata, a oba dan a 
su, hvala Allahu, nama praznik." 

3. Dan kojim se Allah, subhanehu ve te'ala, 
kune 

Veliki Allah, subhanehu ve te'ala, se ne 
kune osim onim sto je veliko. Arefat je dan 
svjedocenja. Allah, subhanehu ve te'ala, kaze: 

"Tako mi Onoga koji svjedoci i onim o 
cemu se svjedoci. " (Al-Burudz, 3) 

Od Ebu-Hurejre, r,a., se prenosi da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao; 

"Obecani dan u ajetu je Sudnji dan, a 
posvjedoceni dan u ajetu je Arefat, a onaj koji 
svjedoci je dan petak/' (Prenosi ga Tirmizi) 

Taj dan je El-Vitr (neparni), kojim se 
Allah, subhanehu ve te'ala zaklinje: 96 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

"Tako mi zore, i deset noci, i parnih i 
neparnih, "(El-Fedzr, 1-3) 

Ibn-Abbas kaze: "Es-Sefa (parni dan) je 
kurbanski bajram, a El-Vitr (neparni dan) je dan 
Arefata. Ovo je misljene Ikrime i Dahhaka. 

4. Post na ova] dan je iskup grijeha za 
dvije godine 

Od Ebu-Katade, r.a., se prenosi da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o 
postu na dan Arefata, pa je rekao: 

"On brise grijehe iz prethodne i iduce 
godine." (Biljezi Muslim) 

Post je pohvalan za onoga koji nije na 
hadzdzu. Hadiiji nije prepomceno da posti dan 
Arefata, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
taj dan nije postio dok je bio na hadzdzu. Prenosi 
se da je zabranio post dana Arefata na Arefatu. 

5. Dan u kojem je Allah dz.s. uzeo prisegu 
od Ademova potomstva. 

Od Ibn-Abbasa, r.a., se prenosi da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 
"Allah, subhanehu ve te'ala, je uzeo prisegu od 

97 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

potomstva Ademova na Arefatu, a iz njegove 
kicme je uzeo svo potomstvo koje je razasuo. 
Ispred Sebe ih je kao sjemenke rasijao, a zatim ih 
upitao; i *- ' % .- a *• *r ^ ^1 Sj j> ; & UjL> liji I $ ! jj^ii j\ ( w T )oJiU 

"Zar J a nisam vas Gospodar? " Rekose: 
'Dakako, mi posvjedocismo da ne bi na Sudnjem 
danu rekli: 'Mi ovo nismo znali, Hi budete 
govorili: 'Nasi sit ocevi mnogobosci bili otprije, 
a mi poslije njih potomstvo njihovo. Zar ces nas 
unistiti zbog onoga sto rade nevaljalci?'" 

(Al-E'arqf, 172-173) 
Hadis prenosi Imam Ahmed. 

6. Dan oprosta grijeha i spasa od vatre 

Muslim u "Samhu" biljezi hadis od Aise, 
r.a., koja prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, rekao: 

"Nenia dana u kome Allah dz.s. vise ne 
spasi roba od Svoje vatre od dana Arefata. On se Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

priblizi, a zatim hvali melekima one koji su na 
Arefatu, govoreci: 'Sta zele ovi?'" 

Od Ibn-Omera se prenosi da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 

"Allah, subhanehu ve te'ala, pred istek 
Arefata hvali melekima one koji borave na 
Arefatu, pa kaze: Togledajte u moje robove, 
dosli mi cupavi i prasnjavi!'" (Ahmed) 

Hadzija treba da pazi na stvari koje su 
povod za spas od vatre i oprost cuvanje tijela od 
zabranjenih stvari. 

Od Ibn-Abbasa, r.a., se prenosi da je Fadl 
ibn Abbas bio stalno u pratnji Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, na Arefatu. Ovaj 
djecak je zagledao zene i promatrao ih a 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je njegovo 
lice zakretao, a on bi ih ponovo promatrao. Tada 
mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reee: 

"Necace, ovo je dan, ko u njemu ovlada 
svojim sluhom, vidom i jezikom oprosteno mu 
je." (Ahmed) 

Potrebno je sto vise donositi tehlil, tespih, 
tekbir. 

Od Ibn-Omera r.a. se prenosi da je rekao: 
"Bili smo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve 
sellem, do dana Arefata. Neki su donosili tekbir, 
a neki tehlil (La ilahe illallah)."(Muslim) Obredi hadzdza i wnre b'oz Kur 'an i sunnet Upucivanje dove za oprost i spas. 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je 
rekao: 

"Najbolja dova je dova dana Arefata, a 
najbolje sto sam ja rekao i sto su rekli poslanici 
prije mene su rijeci: "La ilahe illallahu vahdehu 
la serike lehu. Lehul mulku ve lehul hamdu ve 
huve ala kulli sej^in kadir." (Tirmizi) 

Musliman ce se na taj dan posvetiti zikru, 
dovi i trazenju oprosta. Treba doviti za sebe, 
svoje roditelje, porodicu, muslimane. Ne treba u 
svojoj dovi traziti zabranjeno, niti ispunjenje 
dove smatrati presporim. U dovi ce se ustrajati, a 
blago li robu koji sustinski shvati dovu na dan 
kada se ona najvise treba upucivati. 

Pazi brate hadzijo da ne pocinis kakav 
grijeh koji ce sprijeciti da ti se oprosti na taj dan n 
kao sto je ustrajavanje u velikim grijesima, 
pretvaranje, laz, ogovaranje, prenosenje tudih 
rijeci itd. Nezaraislivo je da covjek zeli spas iz 
vatre, a ujedno cini grijehe. Kako se moze 
ponadati oprostu, a ujedno svojim grijesima 
Allaha na rnejdan izaziva. 

Lijepo je da hadzija prilikom upucivanja 
dove bude okrenut prema Kibli, podignutih ruku, 100 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

skrusena srca, priznajuci svoj nemar, zeleci 
iskreno pokajanje. 

Kako je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, postupao na dan Arefata. 

Ibn-Kajjim kaze: "Kada izade sunce 
devetog dana Zul-Hidzeta, Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, bi se uputio sa Mine na Arefat. 
Sa njim su bili ashabi koji su ucili telbiju i 
tekbire. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi 
to slusao i ne hi negirao ni jedne ni druge. Zastao 
bi na Nemiri sve dok sunce ne bude na polovini 
neba, kada bi ponovo potjerao svoju jahalicu 
(Kasva). Nastavio bi put sve dok ne bi dosao na 
sredinu doline Urana. Obratio bi se ljudima 
velikim rijecima sa svoje jahalice, u torn 
obracanju bi ponovio i utvrdio osnove islama, a 
potukao i negirao temelje mnogobostva i 
dzahilijeta. Tada bi samo odrzao jednu hutbu, a 
ne dvije. Kada bi je zavrsio naredio bi Bilalu pa 
bi on zaucio ezan, a onda ikamet. Klanjao bi 
podne dva rekata, tiho u sebi uceci, zatim bi se 
proucio ikamet, pa bi se klanjala i ikindija na isti 
nacin. Spajanje namaza vazilo bi i za stanovnike 
Mekke. Namazi su bili skraceni i spojeni. 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, im nije mi 


1 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

naredio (tj. stanovnicima Mekke) da upotpune 
namaz na cetiri rekata, niti da ostave spajanje. 
Kada bi zavrsio namaz popeo bi se na jahalicu 
dok ne bi dosao na mjesto boravka na Arefatu, 
Smjestio bi se u podnozju brda kod stijena i 
okrenuo bi se Kibli. Nije silazio sa jahaliee, 
skruseno bi dovio i molio Allaha, subhanehu ve 
te'ala, sve do zalaska sunca. I naredio je ljudima 
da se udalje iz doline Urana, i obavijestio ih je da 
boravak na Arefatu nemora biti samo na mjesru 
gdje je on stajao. Rekao je: "Ja sam stao ovdje, a 
cijeli Arefat je mjesto boravka." Zatim je naredio 
ljudima da borave na mjestima ibadeta (Arefat), i 
rekao je da im je to doslo u nasljedstvo od 
njihova oca Ibrahima a.s. Kada su dosli ljudi iz 
Nedzda i pitali ga o hadzdzu, rekao je: "Hadz je 
Arefat. Ko je dosao prije sabah namaza, njegov 
hadzdz je upotpunjen. Tri dana su na Mini. Ko 
pozuri napustiti Minu nakon prva dva dana, 
nema smetnje za to, a ko i dalje ostane nema 
smetnje." 

Prilikom upucivanja dove podigao bi ruke 
do prsa, a prisutne bi obavijestio da je najbolja 
dovaj dova na Arefatu. Kada bi sunce potpuno 
zaslo, tako da potpuno nestane crvenula, postavio 
bi Usamu ibn Zejda na jahalicu iza sebe. Polahko 102 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

bi se pokrenuo uzimajuci za uzde jahaliee pored 
sebe. Govorio bi: 

"O ljudi, pridrzavajte se mira i reda, zurba 
se ne ubraja u dobrocinstvo!" 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi 
neprekidno ucio telbiju na torn putovanju. U toku 
putovanja je sisao, obavio nuzdu i uzeo abdest. 
Usama bi povikao: "Namaz o Bozji Poslanice! A 
on bi odgovorio: "Namaz (tj. mjesto obavljanja 
namaza) je ispred nas." 

Nastavio bi s putovanjem sve dok ne bi 
dosao do Muzdelife. Ponovo bi uzeo abdest za 
namaz, a zatim naredio da se prouci ezan. 
Proucio bi se ikamet i klanjao aksam namaz prije 
nego sto se skinu sedla i legnu deve. Kada bi 
skinuli sedla ponovo bi naredio da se zauci 
ikamet, a zatim bi klanjao jaciju (sa ikametom 
bez ezana). Izmedu aksama i jacije nije nista 
klanjao. Zatim bi zaspao sve do sabaha, a noc ne 
bi provodio u ibadetu. Ne postoji vjerodostojna 
predaja da bi noci uoci dva bajrama provodio u 
ibadetu." 103 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

POSTUPCI ISPRAVNIH PREDHODNIKA 
NA AREFATU 

Razliciti su oblici putovanja ispravnih 
predhodnika u ovom danu. Neki su bili mnogo 
uplaseni i stidljivi. Mutrif ibn Abdullah i Bekir 
el-Muzeni su dosli na Arefat, a jedan od njih 
rece: "Boze moj, nemoj zbog mene odbiti (u 
dovama) ove koji borave na Arefatu." A drugi je 
rekao: "Nema li casnijeg i boljeg mjesta za nadu 
u oprost da nije mene tu." 

Neki su se daleko vise nadali u oprost i 
spas. Abdullah ibn Mubarek kaze: "Dosao sam 
kod Sufjana es-Sevrija na isteku Arefata, on je 
klecao na koljenima, i oci su mu suzile, Okrenuo 
se meni a je mu rekoh: "Ko je od one skupine 
najgori?" Rece: "Onaj koji misli da mu Allah 
nece oprostiti." 

Boziji robje izmedu dvije situacije 

Ako si, dragi brate hadzijo, postupke 
ispravnih predhodnika u ovom danu spoznao, 
znaj da trebas biti izmedu iskrenog straha i 
pohvalne nade - upravo kao oni. 

Iskren strah je onaj koji stoji izmedu 
covjeka i Allahovih granica. 104 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Pohvalna nada je nada Bozijeg roba koji 
radi dobra djela u pokomosti Allahu, s uputom 
od Allaha. Takav ocekuje Allahovu nagradu, ili 
rob koji je pocinio grijeh, zatim se pokaje i vrati 
Allahu - takav se nada Njegovu oprostu. 

Uzviseni kaze: ikljl -till Js-i J Ijlali-j \/Jr& Cji^j \j*\* lf£\ Ol) "Oni koji vjeruju, oni koji su hidzru ucinili 
i koji se bore na Allahovom putu - takvi se 
nadaju Allahovoj milosti, a Allah prasta i 
Milostivje. " 

Brate hadzijo, na ovaj dan trebas imati na 
umu dvije stvari, a one su strah i nada. Trebas se 
bojati Allahove kazne i nadati se Njegovom 
oprostu i nagradi. 

Blago onome koproboravi na Arefatu 

Cestitamo ti, brate hadzijo, tebi kojem je 
Allah podario boravak na Arefatu, zajedno sa 105 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 

Ijudima koji hrle Allahu ushicenih srca i obilnih 
srca. Koliko je onih koje je strah savladao i 
razocarao, koliko je onih koje je ushicenje 
pokosilo? Koliko je onih koji se nadaju oprostu i 
vjeruju u to? Koliko je onih koji su se iskreno 
pokajali Allahu i nasli utociste kod Njega? 

Koliko je onih koji su zasluzili vatru, a 
Allah ih iz nje iscupao i spasio? 

Koliko je zarobljenika raznih nedaca 
pustio i oslobodio? 

Na njih gleda Najmilostiviji. Njihov skup 
pohvaljuje stanovnicima nebesa, priblizi im se i 
kaze: 

" Sta zele oni?" 

Samim dolaskom im je sve uslisano i sve 
trazeno primljeno, kod Milostivog. Neka je salavat i selam na Poslanika. 

106 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'art i sunnet V V HADZDZ KROZ SLIKE 

TEMETT'U 
I (UMRA I HADZDZ) 

Oslanjajuci se na djela o hadzdzu od sejhova 
Abdul-Aziza ibn Baza i Nasiruddina el-Albanija 

Preveo: prof. Ahmed Dzinovic 
„-■>. 3sr; 
m 107 Obredi hadzdza i umre kroz Kitr 'an i satinet 

RUKNOVI (GLAVNI SASTAVNI 
DIJELOVI) HADZDZA 1- Ihram (pod ovirn se podrazumijeva 
donosenje odluke - nijjeta za ulazak u 
obred hadzdza) 

2- boravak na Arefatu 

3- tavaf (tavaful-ifada) 

4- s'aj izmedu Safe i Merve 

Ukoliko hi se izostavio bib koji od navednih 
ruknova, hadzdz ne hi bio valjan. V V VADZIBI HADZDZA 

1- Obuci ihrame na mikatu. 

2- boravak na Arefatu do noci ko na njega 
dode po danu. 

3- boravak na Muzdelifl. 

4~ boravak na Mini prve tri noci Bajrama. 

5- bacanje kamencica. 

6- brijanje ili skracivanje kose. 

7- oprosni tavaf (tavaful-veda') osim za zenu 
u hajzu i nifasu. 108 


Obredi hadzdza i umre kroz Kv.r 'an i sunnet Nije dozvoljeno narnjenio izostaviti neki od ovih 
vadziba, a ko izostavi neki vadzib mora prinijeti 
zrtvu (kurban) a hadzdz mu je ispravan. 

SUNNETI HADZDZA 

Ostale radnje koje nismo naveli naprijed a koje 
su potvrdene od Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, predstavljaju sunnete hadzdza. Ko ih 
obavi bolje je, a ko ih izostavi nema grijeha. 109 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet RADNJE NA MIKATU 
mde 
ven-ni'mete leke 
vel-mulk," ' AUahume lefaejk (4)Zanijelili srccm i izgovarali lelbiju Zenin ihram je njena odjeca koja pokriva njeno 

tijelo. no Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
PUT ZA MEKU 
v 

Sto vise izgovarati telbijju 

Lebbejkallahumme lebbejk, 
lebbejke la strike leke lebbejk! 
Innel-hamde ven-ni'mete leke vel- 
mulk, la serike lek! 
in Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i smmet 


DOLAZAK U MEKKU I ULAZAK U 
HAREM KA'BE | BISMILLAHi VES-SALATU 
VES-SELAMU 'ALA 
RESULILLAH. 
E'UZU BILLAHIL-'AZIM 
VE Bl VEDZHIHJL-KERIM VE 
\ SULTAN IHIL-KADIM MIN 
: ES-SEJTANIR-RADZfM, 
ALLAH UMME-FT4H LI 
EBVABERAH 
1 . Okupati se prije ulaska 

u Mekku ako smo 

u mogucnosti. 2. Pritikom ulaska u Harem 
Ka'be uei desnom nogom. 
3. Kada se stigne do K'abe 

prekida se sa telbijjom i to prije 

otpocinjanja sa tavafom. 112 Ohredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet TAVAF v Idtiba' i to samo 
|k ilikom tavafa, 
a to jc da stavis 
''■iji dio svoga 
igrtaca 

r 

cMKij; rameaa 

jve krajevc 

ivo rami\ 
i.i 
1 svakom krugu, kada 

budes n;isunro1 
«Had/i'rul-esvfeda», 

diitiikni <>:) rukom 

i |)Oljl)I)i y:i 
ili poka/j ii ;i nje«af Obredi hadzdza i urn re kroz Kur 'an i swmet 

TAVAF J prva rn kruga tava 
reba ohaviti ubi /anil 
hod oin, J to knit kint \ 
koracima. Prilikonf svakog kruga 
tlotaknijeiiieifsklygao a ako nisi u mogucnosti 

dotaci ga, onda tie tin i 

nikakav pokret rukom 

prema n jo in 11 Ostale krugove treba I 

obaviti hodajuci, 
spominjuci pri tome f* 
\llaha, dzelle se'ifuhul 
iipiinijud niu dovu, j 
eci Kur'an. 
l/ruedu 

«Hadzeru(-esyeda» 

i jcmansk/ig u'gle 

K'abetrebu izgovarati: 

'Rabbena atiiia itd-duii'jii 

hascneten ve fil-aliiiTti 

hasem-ten ve kina 

"a/abeii-m 
KGospodjir 
podaj narrf i na ovom 1 1 
svijetu. i sac ;; niififjj Obredi hadzdza i urn re kroz Kur 'an i surmet 
MEKAMU IBRAHIM Kada se obavi tavaf 

treba doci do 
Mekami-Ibranima 

i prouciti ajct: 

VE TEHIZU MIN 

MEKAMI IBRAHIME 

MUSALLA. 

b vam mjesto na 

. ■ ■ ■ i. ■ . ■ prostor i r 
Potom klanjati dva 

rekata iza 

Mekami-Ibrahima 

ako je to mogucc,, Mi u 

bilo kojem drugom 

ilijcln Hfarcma, iieeei 

«K ul ja cjjuhcl-katlrun» 

na prvom rekatu a 
cKul huva-llahu eliad» 
na drup S ji Hi pokazati isaretom 
rube na njega i reci: 
, BISMILLAHI 
YA-LLAHUEKBER. 
14 115 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
SA'J IZMEBU SAFE I MERVE 

Zattm treba obaviti sedam krugova sa'ja, jedan krugje od 

Safe do Merve, drugi od Merve do Safe, i pri tome sto 

vise uciti dove i zikr Kad se piihliiiS San -* 
prout'i Mlalinvt- rijci'i; 

inm: ns\i-a\ i i 

MERVETE MIX 

SAAIR II L AH 

FE MEN H AD2D2EL 

BEJTE EVI Kit MERE 

1A LA Dil VUIA 

Al.M.INI AJE'I "J'EVVEH 
Hlill.MA \ L ,\U.\ l-'L INM.l I. All \ 
SAK1RI \ At l\t. 

"II HIMA 
II IK Al .1 All! HIHI. /.iIiiiim pcilji 

-. |>run.i kililii k.ia: 

\i i Mil i Mti;ii. wiiiiifti i \si«ihi mil. ki i.iisi:j'!\km 

Ml Ml VIII (All/ 

J. VE NESARE 'Al 

lll/KMIil.-MI/.A 

Zlkr I linvs u [iiiiu 
I'iiIiiiii treba I 
Nakon dvije zelene Potom se trci Zatim se hoda 

linijeponovo izmcdu dvijc zelene prijedvije 

prelaze na hod. linije, sto vazi samo zelene linije. 

za muskarce, Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
SA'J IZMEDU SAFE I MERVE 


Zatim se penje na Menu, okrecT*^ 

se prema Kibii i kaze: 

ALLAHl EKBER. 

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER. 

LAILAHEILLALLAHl 

vahdehulaSerikelehu, 
lehul-mulku ve lehul-hamdl 

JUHJI VE JUMITU wi 
KULL1 §EJ1N KAf 
1LLALLAHU END 
VE NESARE', 
HEZEMEL-AHZ 
Zikr i dova se pan 
Potom treba u 
dovu kaliko ie 
116 117 


Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
ZAVRSETAK UMRE (RAZRJESENJE) gillVU jtujf JjuJju, u:;im 

[lUCiM 

iiu.l| i ii turn \liifiijii 
l- skrntfti kt^qP- c ti£e Jchc ona 
[cii ikI svakt; 
cl! u \ L'licini 

-munjc. 

friyfarfjr; raxrrjrllffi 
f'p. mn jifif.fajf 
dnzvoljc-iifm cw Kffl |r 
llilo /.ftlirarijfiiri 

ii ffii'jonir, Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet OSMI DAN ZUL-HIDZDZETA 
(JEVMUT-TERVIJE) 
I. Okupati se 118 
3. Obuci ihrame 
2. Namirisati se Z/ftiiik'lili liKcl&ti^ 

i 

SUVflLpUlOJII 

litsllKhiiiffiiTi- 
Slit- In 
119 11 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i simnet 
RADNJE OSMOG DANA Klanjat ce§ podne dva rekata u 
njegovo vrijeme i to na Mini Klanjat M ikindiju dva rekata u 
njeno vrijeme takoder na Mini Klanjat ces akSam tri rekata u 
njegovo vrijeme takoder na Mini Klanjat deS jaciju dva rekata u 
njeno vrijeme takoder na Mini. Klanjat ceS sabah deveti dan u njegovo 
vrijeme i to dva rekata takoder na Mini. 
120 Obred't hadzdza i umre kroz Kur 'an i simnet DAN AREFATA 
I -. !)Ns Arcfatu ce3 u podiievsko 

rijeme spojiti podne i iktndiju 

i to po dva rekata sa jednim 

ezanom i dva ikamcta. MIIP*^ (3)Toknni boravka na wefiata 

treba dsi Btn rile uili-iikrl 
duvi ukmnul prema HdblJ sve 

du v.l'.iiimu.l'iiiiuiiir trsbu^Jiu 
jiminitl; 
(4)Nakon zalasku suncn upulit 

ci'\ §e pi'L'ina .Mu/dclill 

izgovarajuti tcibijjtt. 121 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
MUZDELIFA 
(3) Klanjat cc«S sabah na njoj i 

to na sarnom potrtku sabahskog 

vmncna sa jcdnim ezanom i 

ikamctoni |4)Z;iiim ti-s ciniti /ikr Allahu, 

vclicati ga i dnui inn upuchafi 

okraiut prema kibli i to kod 

niesaril harama, ako to budi 1 

moguce ill na bilo kojem drugom 

mjestu na muzdclifi i to sve dok I 

zora dobro nc zarudi. 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet RADNJE PRVOG DANA BAJRAMA 
[ 2 )/.;! I i iii iVs na dlcmretul akabi 

bacati kuiiit-ncitt i to oakon izlaska 

Miiita, a potom iei izgovoriti Icluijju. 

Bacanje se vrsi sa scdam kamenf ica 

iigovarajufi tekbir prilikom svakog 

bacanja. 

klafi kmhuii BISMILLAHT VALLAHl 
EKBER. ALLAH (JMM E 
ilAZA VIJNKE VE LEK. 

u.i.Ain Yiivin: " 
(4) On da treba obrijati glavu 

ili skratiti kosu sa svih straoa, 

ali brijanjc jc bolje. Zen a ce skratiti kosn na nacin koji smo objasnili 
kod obavljanja umre. 12: 123 
Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet 
Time nastupa drugo razrjesenje nakon koga postaje dozvoljeno 
sve gtoje bilo zabranjeno ihramom pa i zene. 124 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet BACANJE KAMENCICA NA DZEMRETA 
(DANI TESRIKA) 

Zatim treba da baciS kamencicc i to nakon stn sunce 

odmakne od srcdinc ncba jedanaesti dan zul liid/dzeta. 

Dvanaesti i trinacsti dan za one koji odluce da ostanu do kraja (koji nr hint 

ALLAHU EKBER 
ALLAHU tiKBHR Zatim se okrcni 

prema kibli i u£i 

dovu sto vise mozes. ALLAHU EKJ3ER 

Potom cos baciti sedam 
kamenCica na diemrelul 
akabt izgovarajuci tckbir 

sa svakim kamenom, 

Nakon toga ccs 9G udaljili 

: II ■:: ■■:■■- ■-■■: zadrzavat] 

kod tog dzcmrela. Potom ceS baciti sedam kamencica 

na dmgom dzemrelu izgovarajuci 

tckbir sa svakim kamenom. 
Prvo ce§ baciti sedam kamen£ica 

ua prvorn dzemretu koje je najblize 

mesdzidul hajfu izgovarajuci tckbir 

sa svakim kamenom. Zatim sc okreni prema kibli 
i uci dovu sto vise mozes. 125 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i satinet 
BORAVAK NA MINI I OPROSNI TAVAF 
Na Mini ces bo ravin u nocima tesrika 
(dani tesrika su 11, 12, 13 dan zul hidzdzeta) 
/.a tin i ces obaviti oprosni tavaf (tavaful veda') 

i to kada htjednes napustiti Mekku, 

u kome ces ciniti iste radnje kao i kod tavaful ifade. 126 Obredi hadzdza i umre kroz Kur 'an i sunnet Sadrzaj 1. OBREDI HADZDZA I 

UMRE 1 

2. PROPISI ZA ZENE VEZANI ZA 
HADZDZ 48 

3. KAKO CE HADZDZ BITI 
PRIMLJEN? 66 

4. HADZDZ JEU 

AREFATU 88 

5. HADZDZ KROZ 

SLIKE 107 127