Skip to main content

Full text of "Ostri mac"

See other formats
f « 
1 1 1 

ri 
mi m 

m m 
i 


IIH III | 


III 

a 
\/ Serija ijecenje sihra i urok 


- Zasti 

ds V » 
na 
iffi 

, 
Naslov originala: 
ES-SARMU EL-BETTARU FIT-TEHADD1 

LIS-SEHARETI EL-ESRAR * Prcdgovor Freveo 
hfz. Senaid Zaimovic Lektura 
Amir Brka 
Recenzija 
Azra Senderovic 

Serijatska recenzija 
hfz. mr. Miiihamed Porca 

Obrada 
Emir Demir 

Izdavac 
'Hajrat" 


Stain pa: 

PROSPERITET, Sarajevo Hvala ncka je Uzvisenom Allahu na Njegovoj 
neizmjernoj dobroti i neprestanim blagodatima, i neka je 
salavat i selam na posljednjeg Njegovog Poslanika, s.a.v.s., 
koji je promo Njegovu uputu, iz koje se, cvo danas i do Q Sudnjega dana crpi svjetlo i pretace istina. 

Pred bosnjacku publiku prezentira se djelo jedinstveno 

, neprocjenjivo po svojoj vaznosti i sazeto 
po svome 

po svome sadrzaiu - Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 
( Ils-sarimu el-bettaru fit-tehaddi lis-sehareti el-esrar ) . 
Razdoblje dekadence islamskoga ummeta u pogledu znanosti 
bitno je, izmedu ostaloga, utjecalo i na stanje u nasoj zemlji. I 
kao sto se to inace desava, naime, poslije svake stagnacije u 
/nanju, kao sto se to desilo potomcima Nuha, a.s., i 
potomcima Musaa, a.s. i Isaa, a.s., nakon napustanja njihova 
ucenja, ni ummet posljednjega Poslanika, s.a.v.s., nije 
posteden nesagledivih posljedica napustanja njegova ucenja i 
Sunneta koji je on, zivjeci ga, ostavio nama u emanet kao zivi 


lumac Kur'ana i uputu u, svaku sferu liudskosa zivota. Dakle, 
napustanie i neizucavanie Kur'ana i Sunneta, a samim time i 
nezivljenje po njima, i'malo je za posljedicu veliki talas 
neznanja koji se nadvio nad nasim Ummetom. Sihr, djelovanje 
dzina i zavist koje eksplicite spominje Kur'an, a prije toga i uz 
lo, sujevjerje, zapisi, tzv. prizivanje duhova, najopasnija su od 
posljedica neznanja i grijehova ljudi. Svijet dzina i nevjernika 
sejtana od njih, paralelan je svijet nama, egzistira i posljedica U Sarajevu, 142! h. - 200().god. Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 5 
SUIHIiU; F * »wi» g^ F m »»»»» ai— ■■ ■■ ■ ■■ n Mann ■■hm 1 "* i*h— i ■ 

njihova djelovanja na ljude su razmirice medu supruznicima, 
razne bolesti, teskoce i nemiri, teska psihicka stanja, pa cak i 
ludilo. Ovo kratko djelo upravo obraduje navedcnc tcme, 
sazeto ih razvrstava, objasnjavajuci ih i upozoravajuci na 


njihove simp tome, 
i, sto je najvaznije, dajuci akccnat na zastitu 1 lijecenje, prije svega od sihra, uroka i 

zavisti. 

Djelo, takoder, navodi razlike izmedu onoga koji lijeci 

I onoga koji zapisuje i "nabacuje" sihr; naime, lijecenje od 

sihra, uroka, zavisti i dzinskoga ezijecenja propisano je 

Seriiatom, a izvor su mu Kur'an i vjerodostojne predaje 

J ^ - x. p 

Sunneta, od kojih svako odstupanje upucuje da je doticni 
neznalica ill sahir. Izlijecenje se desava samo Allahovom 
voljom, Njegovim serijatom .propisanim pulem, a lijecenje 
spada u ibadet. Prevenliva od navedenih teskoca i bolesti je 

x ^" 

laksa i bolja od lijecenja, a mi je ovdje posebno naglasavamo. 
U ime Allaha bez Kojeg nema stanja ni modi, savjetujemo 
vam postovani citaoci, drzanje i zivljenjedini-islama, stalno 
ga izucavajuci i kloneci se harama jer su oni najveci uzrocnici 
nedaca. 

LKCira Zahvala pripada samo Allahu. Od Njega pomoc, uputu 
i oprost trazimo. Utjecemo se Allahu od zla nas samih i od 
nasih ruznih djela. Koga Allah uputi, niko ga ne moze u 
zabludu odvesti, a koga On na stranputici ucini, niko ga ne 
moze uputiti. Svjedocim da nema drugog boga osim Jedinog 
Allaha. On nema sudrusa i svjedocim da je Muhammed, 
sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i Poslanik. 

Zaista je najistinitiji govor Allahova Knjiga, a najbolji 
put je Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, put. Najgore 
stvari su uvodenje novotarija u vjeru. Svaka novotarija vodi u 
zabludu. 

Tema o sihru je veoma vazna i potrebno je da se ulema 
pozabavi istrazivanjem, analizom, pisanjem o sihru, zato sto je 
to problem koji je prakticno zazivio u danasnjim drustvima. 
Profesionalci koji se bave sihrom neumorno rade, danju i nocu, na rusenju i unistavanju. Pri tome zaraduju novce koie 
im daju slabe duse i najgori ljudi, oni koji mrze i zavide svojoj 
braci muslimanima i vesele se kad vide one kojima je 
napravljen sihr kako pate i muce se zbog sihra koji je u njima. 

Zbog toga je duznost uleme da objasni ljudima 
opasnosti i stete koje sa sobom nosi sihr, ali je jos vaznije da 
im ponude serijatski lijek, kako ne bi isli pokvarenim 
sihirbazima da im oni otklone sihr i izlijece bolesne. 

Evo, ja vam nudim knjigu "Ostri mac u borbi protiv 
zlih sihirbaza" koju sam obecao napisati na kraju svoje knjige 
"ZaStita covjeka od dzina i sejtana", prije otprilike cetiri 
godinc. To je pokusaj i mali trud kojim sam imao namjeru da 
musliman nauci serijatski nacin uklanjanja sihra, lijecenje 

: Oslri mac u borbi proiiv zlih sihirbazu 


6 B^BBimirOTinHiHriiHniHmniiiinniiHiHiramnHimHiiuiiiiiiilHHirirfms nimmmmrc 
xritiiuimiimiii Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 

—WiHWMVWT* i 1 1 ■■—■ mi in ■ ■■» ■■ ii ■ ■■■ ii r 1 1 1 1 1 1 1 n nil rinivrr 1 1 n f ■Trmnrrr-m "nrrririTTirTrriiTiifiTTrrTTnTnTrTTTTrTrTrTrTrrrTTTTnTrm — rr~ — m 7 opsihrenih, a takode i lijecenje uroka izavidnosti, kako ljudi 

ne bi imali potrebe da idu kod sihirbaza i madionicara koji im 

ruse vjeru unistavaju njihovu poboznost. Podijelio sam ovu 

knjigu na osam poglavlja: 

Prvo poglavlje: Definicija sihra. U njemu sam govorio o 

slijedecem: 

1 . Site u jezickom znacenju, 

2. Terminolosko znacenje sihra, 
. Neki naeini kojima se sihirbazi priblizavaju sejtanu. 

Drugo poglavlje: Site u svjetlu Kur' ana i Sunneta. U njemu - -. 


su: 

1. Dokazi iz Kur' ana i Sunneta o postojanju dzina 

2. Dokazi iz Kur' ana i Sunneta o postojanju sihra, 

3. Rijeci uleme o sihru. 

Trece poglavlje: Podjela sihra. U njemu su: 
1. Podjela sihra kod Er-Razija, 2. Podjela sihra kod Er-Ragiba, 

3. Utvrdivanje i pojasnjenje vrsta sihra. 

Cetvrto poglavlje: Kako sihirbaz priziva dzinna.U ovom 
poglavlju sam govorio o osam nacina kojima pokvareni 
sihirbazi prizivaju dzina. Ovdje nisam htio u cjelosti pojasniti 
naeine prizivanja kako ih neki citaoci ne bi mogli 

zloupotrijebiti. 

Peto poglavlje: Stav serijata o sihru. U njemu su: 

1. Islamski stav o izucavanju sihra, 

2. Islamski stav o sihirbazu, 

3. Stav prema krseanskim i jevrejskim sihirbazima, 

4. Da li je dozvoljeno lijeciti site sihrom?, ■ 5. Razlika izmedu sihra, mu'dzize i kerameta. 
Sesto poglavlje: Uklanjanje sihra. U njemu je: 1. Site rastavljanja: njegovi simptomi, nacin otklanjanja i 
praktieni primjeri za otklanjanje te vrste sihra, 2. Ljubavni site: njegovi simptomi, nacin uklanjanja i 
praktieni primjeri za njegovo unistenje, 

3. Site uobrazilje: simptomi, nacin uklanjanja i praktieni 
primjeri za njegovo eliminisan je, 

4. Ludilo kao posljedica sihra: simptomi, lijecenje i praktieni 

primjeri, 

5. Site neaktivnosti, ucmalosti, ljenosti: simptomi i lijecenje, 

6. Site prividanja i dozivanja u snu: simptomi i lijecenje, 7. Site bolesti: simptomi i lijecenje, 

8. Site' krvarenja: simptomi, lijecenje i praktieni primjer, 

9. Site ometanja zenidbe: simptomi, lijecenje i praktieni 
primjer. 

Sedmo poglavlje: Lijecenje spolne nemoci (impotencije). 
njemu su: 

1 . Vrste sihra vezane za spolnu nemoc, 

2. Lijecenje sihra-spolne nemoci Kur'anom, Sunnetom i 

propisanim dovama, 

3. Razlika izmedu spolne nemoci i spolne slabosti, 

4. Lijecenje nekih vrsta sterilnosti, 5. Nekoliko preporuka mladencima protiv sitea, 

6. Praktieni primjeri za lijecenje spolne nemoci. 
Osmo poglavlje: Lijecenje uroka. 

U njemu su: 

1. Dokazi iz Kur' ana i Sunneta o posljedicama uroka, 

2. Istina o uroku, 

3. Lijecenje uroka, 

4. Praktieni primjeri lijecenja uroka. 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza miEimiinannniimmiUHmmiiuninmnmunnmnnimnnui Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 9 Eimmauoijui Molim Uzvisenog Allah a da ovom knjigom . okoristi 
njenog pisea, citaoca i onoga koji je bude objavio, a On je 
tome Mocan. PRVO POOLAVLJE 


Definicija sihra 


Jczicko znaeenie sihra 
\ Kaze El-Ezheri: "Sihr je svako djelo putem koga se 
eovjek priblizava sejtanu i kojim se trazi njegova usluga." 

Takode je rekao: "Sustina sihra je prikazivanje neke 
pojave u laznom liku suprotnom njegovoj bili. Kada sihirbaz 
hoce da prikaze laznu sliku kao istinitu i predstavi nesto u 
suprotnosti od njegove biti, on to nesto opsihri i ono postane 
suprotno svojoj sustini." (Lisanul-Areb) 

Prenosi se od IbnuEbi AiSe da je rekao: "Kada Arapi 
nazivaiu sihr sihrom, onda ga oni tako zovu zato sto on 

pretvara (preobraca) zdravlje u bolest." (Lisanul-Areb) 

Ibnu Faris je rekao: "Sihr je prikazivanje neistine u 
vidu istine." (Lisanul-Areb) 

U Mu'dzemul-Vesitu je receno: "Sihr je ono sto je 
tajnovito i suptilno." 


U djelu Muhitul-Muh.il se kaze: "Sihr je prikazivanje 
necega u kontradiktornom stanju kako bi se izazvao nered." 

Ostri mac u borbiprotiv zlih sihirbaza 10 aniinuiuimnunmimmmimijmmmmiHniiHim i.uiiniuiiinmfi; Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza a m«i 


ixiEsraaffla ISi&m.UHKmS 
Sihr u scriatskoi tcrminologiji Fahruddin Er-Razi ie rekao: u Sihr u seriatskom znacenju se vezc za sve ono ciji je uzrok striven i sto izgleda suprotno njegovoj sustim, i sto sc 
desava u vidu opsiene i varke." 

Ibnu Kudame El-Makdisi kaze: "Sihr je vracanje, 
zapisivi vezivanje cvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se 
kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i rastavljanje 
bracnih drugova. On sprjecava covjeka od spolnog opcenja sa 
svqjom zenom itd. Neki od njih se spravljaju da bi razdvojili 
muza od zene ili da omrznu jedno drugom ili da omile jedno 

drugom." 2 

A Ibnul-Kajjimje rekao: "To je slozeno djelovanje zlih 
duhova i podloznost utjecaju natprirodnih sila." 
Definicija sihra 
Radi se o sporazumu izmedu sihirbaza i sejtana koji se 
sastoji u tome da sihirbaz pocini neke harame ili djela koja 
vode u sirk (nevjerstvo), a da mu sejtari zau^vrat pomaze i 
bude mu poslusan u onome sto trazi od njega. U djelu"Misbahul-Munir 
2 U djelu "El-Mugnr 
3 "ZaduI-Me'ad" 4/126 ^^ 


Neka sredstva koiima se sihirbazi sluze da bi se priblizili 

sejtanu 
Postoje sihirbazi koji zavezu Mushaf za tabane i sa 
njime ulaze u klozet, neki od njih pisu kur'anske ajete 
necistocom, neki od njih pisu krvlju od menstruacije. Jedni 
opet pisu kur'anske ajete na svojim tabanima, drugi pisu 
Fatihu naopako. Neki od njih klanjaju bez abdesta, neki su 
stalno u stanju dzunupluka (neeisti), neki kolju u ime sejtana i 
ne spominju Allahovo ime, noseci kurban tamo gdje mu 
odredi seitan. Neki od njih razgovaraju sa zvijezdama i cine 
im sedzdu, neki od njih opce sa svojom majkom ili kcerkom, 
neki pisu talismane nearapskim rijecimakoje imaju znacenje 

nevjermstva. ■ Sada nam postaje jasno da dzin nece pomoci sihirbaza 
niti mu sluziti osim uz protuuslugu. Sto je sihirbaz veci kafir, 
to je sejtan poslusniji i brzi u izvrsavanju njegovih naredenja. 
A ako sihirbaz uskrati poslusnost sejtanu, ovaj mu nece vise 
sluziti i ignorisat ce njegova naredenja. Zbog toga su sejtan i sihirbaz potpuno isti u 
neposlusnosti prema Allahu. Kada pogledas u lice sihirbaza, 
vidjet ces da je istina owo sto sam spomenuo. Na njegovu lieu 
ces vidjeti tamu kufra poput crnog oblaka. A ako ga bolje 
upoznas, primjetit ces da je u stalnom sukobu sa samim 
sobom, a tako isto i sa svojom zenom i djecom, pa nije u 
stanju da mirno spava, stalno se budeci iz sna. Ovome 
mozemo dodati i to da sejtani uzncmiravaju i porodicu toga 
covjeka, njegovu djecu i zenu, tako da medu njima ucestaju 
svade i nesuglasice. Istinu je rekao Allah, dzelle sanuhu, u 
Kur'anu; "A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj ce 
teskim zivotom zivjetl " (Ta Ha: 124) Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 


12 rninmsxiiHuminmnmHiiiummin iHHmimminimiKHHnnnmnraittUHmimmim ■UAanHUHvnmffiviMi Ma^sMn«MttnwMmWikP*M^MMMHnaMMWH i ■ ««■■ 
l/n mac m borbi proiiv zlih sihirbaza 


13 
DRUGO POGLAVLJE 


l> d 

ja .- 11 " i !r 

_ _, I ^Lnil ,'w* I a JjL3 /* 
.1? -1 v» • I ■ S, J ! "" ^ t . ". ^ -- .- 

Site u svjetlu Km' ana i Sunneta 


-- 3 P E 

£ 4 /■? 
Dokazi iz Kur 7 ana i Sunneta o postojanju dzina i scjtana Kur ' an : 

1. Uviseni Allah je rekao: - 

-- c iV 


<C! 5— s?" " __ - I .- ■ r- " Kada ti poslasmo nekoliko dzina da Kur' an slusaju, ikada 

dodose da ga cuju, oni rekose: "Pst!" A kada se njegovo 
ucenje zavrsi vratise se da svoj narod opominju." (El-Ahkaf: 
29) 

J>* immfimv i.n 
> •v 


-~ p 


« 
Js-iA 
7 iH* 
• 
J* 
-J , *3 

<u O skupe dzinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih 

nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da cete ovaj vas dan docekati? (El-En am: 

130) 


3. "O druzine dzina i ljudi, ako mozete da preko granica 
nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moci cete prodrijeti jedino 
uz veliku nice." (Er-Rahman: 33) *? -rf 


****. i R 


L J» JL§ 4. "Red: Meni je objavljeno da je nekoliko dzina prisluskivalo 
i reklo: "Mi smo doista Kur' an, koji izaziva divljenje, slusa!!." 
(El-D/inn: 1) rS* 


j 


5, tet I bilo je ljudi koji su pomoc od dzina trazili, pa su im lako 
obijesl povecali." (El-Dzinn) 9 x* fw' jy jg _i-f*Jli-J ^Lv?a'^,;.J 
p^ 1 ^J^'j 


6. "Sejtan zeli da pomocu vina i kocke unese medu vas 
neprijateljstvo i mrznju, i da vas od sjecanja na Aliaha i od 
nama/a odvrati. F^a hocete li se okanili?" (El-Ma'ida: 91) 
Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 


14 IXUiHZl O^ ajsL?- ;*_ ^3 !Ls* ^ ta £ » iV/* j£ y i Ijiit 'jj jJI 1£?11j# - 


$ V* rf 


^^l^J^'5-^3 


2 1? iV 

J_J Jw>I 1 V* .•3 J ^JkJwc .-3 \ Lo j^^ll^jj*- s & \y »' 633 
w 
7. "O vjernici, ne idite sejtanovim stopama! Onega ko bude 
isao sejtanovim stopama on ce na razvrat i odvratna djela 
navoditi." (En:Nur: 21) 

Dokazi iz Kur'anasu brojni. Dovoljno ti je da znas da 
u Kur'anu postoji citava sura koja govori o dzinima. A zna se 
* i 

u. da je rijec dzinn spomenuta na 
Kur'anu, a ista ta rijec u mnozini na sedam mjesta. Rijec 
sejtan je spomenuta na sezdeset i osam mjesta, a ista rijec u 
mnozini na sedamnaest mjesta. Kako vidimo, o dzinima i 

sejtanima postoji veliki broj ajeta. po 2. Dokazi iz Sunneta: 

Od Ibnu Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je 
rekao: "Jedne noci smo bili zajedno sa Allahovim Poslanikom, 
sallallahu alejhi ve sellem, izgubili smo ga i trazili 
dolinama i gudurama, pa smo rekli: "Nestao je ill je ubijen. 
Prenocili smo tu noc, a bila nam je najgora noc koju moze 
neko dozivjeti. Kada smo osvanuli, ugledali smo kako 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi iza pecine. Rekli 

* 

smo: "O Boziji Poslanice, izgubili smo te i trazili, ali te nismo 
nasli, pa smo prenocili ovdje najgora noc koju moze iko 
prozivjeti." Rekao je: "Dosao mi je dzinn i pozvao da idem s 
njim. Otisao sam i ucio im Kur'an." Poslanik, sallallahu alejhi 


'! I 1 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

15 
iniiufiiiuxisixnmiuiHHituuufsruemnQfiiHmiisxiittiiiiiiiacuzuiti'HUfrniiKir ve sellem, nas je poveo sa sobom i pokazao nam tragove dzina 
i tragove njihove vatre. Kaze da su ga pitali o n jihovoj hrani, 
pa im je rekao: "Hranite se svakom kosti nad kojom je 
spomenuto Allahovo ime i balegom od zivotinja." Zatim nam 
je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Nemojte se 

njima potirati, jer je to hrana vase brace." 

2. Prenosi se od Ibnu Se'ida El-Hudrijja, radijallahu anhu, da 
je rekao: "Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem: "Primjecujem da volis stoku i pustinju, pa kad budes 
sa svojom stokom u pustinji, i proucis ezan, povisi svoj glas, 
jer ko god da cuje glas mujezina, bilo dzin, ili covjek, ili bilo 

c 

sta drugo, posvjedocit ce mu na Sudnjem danu." 

Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je J. 


rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio se 
sa erupom ashaba na pijacu Ukaz, a izmedu sejtana i 
obavijesti sa neba je postavljena prepreka i bill su pogodeni 
svjetlicama. Vratili su se svome narodu, pa ih upitase: "Sta 

K t * i x 

vam je?" Oni odgovorise: "Izmedu nas i obavijesti sa neba 
postavljena je prepreka, pa nas pogodise svjetlicama." Rekli 
su im njihovi: "Desilo se nesto sto vas je omelo, zato predite 
zemlju od istoka do zapada kako biste saznali sta je to zbog ■ 


cega ste sprijeceni da pokupite obavijesti (ono sto ce se desiti 
u buducnosti). Uputili su se neki od njih prema Poslaniku, 


sallallahu alejhi ve sellem, i onima koji su sa njim krenuli na 
pijacu Ukaz, a on je u torn momentu klanjao sabah-namaz sa 
ashabima. Nakon sto su culi Kur'an, pazljivo su ga saslusali, pa rekose: "Ovo se isprijecilo izmedu nas i obavijesti sa Prenosi ga Muslim: 4/170 ■ Prenosi ga EI-Buhari: 6/343, Malik: 1/68 i Kn-Nesai: 2/12 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 16 iniumijuu neba." Vralili su se svom narodu i rekli: "O nas narode, mi 
smo slusali Kur'an cudesni, koji vodi ispravnom Putu, pa smo 
povjerovali u njega 1 vise necemo nikoga Gospodaru nasem 
ravnim smatrati." Tada je Allah, dzelle sanuhu, objavio ovc njeci: 


flrf m ^J 
si 44 i 1 - i 

j ur t ,ur =rj'< L* «• 

j 

a J s *.■•> (03 


IV 


j|y^ U JL4. jW 

■ ■ "Reei, men! je objavljeno da je nakoliko dzinna prisluskivalo i 

reklo: "Mi smo doista, Kur'an, koji izaziva divljenje slusali." 
(El-Dzinn: 1) Ono sto mu je objavljeno su rijeci dzina. 6 

4. Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: "Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Meleki su 
stvoreni od svjetlosti, dzini od vatre, a Adem je stvoren od 

onoga kako vam je vee opisano." 

5. Od Safijje bintu Hujejj, radijallahu anha, se prenosi da je 
rekla: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 
"Zaista sejtan kola covjekovim krvnim sudovima kao sto kola 

krv." 8 i 
6. Od Abdullaha ibnu Omera, radijallahu anhu, prenosi se: 
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Kada neko od 
vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije neka pije Ovaj hadis prenose El-Buhari: 2/253 i Muslim: 4/168 

i 

Hadis prenose: Ahmed: 6/153 i Muslim: 18/123 
Hadis prenose: El-Buhari: 4/282 i Muslim: 14/155 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

17 


desnom rukom, jer, 

»9 zaista, sejtan i jede i pije svojom 

i 1 

ljevicom. 

7. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ne postoji ni jedno 
novorodence a da ga sejtan prilikom radanja ne dodirne. 
Svako od njih zaplace od dodira sejtana. Jedino sina 
Merjemina (Isaa a.s.) i njegovu majku nije dotakao." 

8. Od Abdullaha ibnu Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da 
je rekao: "Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
spomenut je eovjek koji je prespavao cijelu noe, pa je on 
rekao: "U uho tog covjeka se pomokrio sejtan." 


9. Od Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Debar san je od 
Allaha, a ruzan san je od sejtana, pa ko vidi u snu nesto ruzno, 
neka tri puta puhne na svoju lijevu stranu i neka zatrazi zastitu 

try 

kod Allaha, i taj san mu nece nastetiti." ~ 

10. Od Ebu Se'ida El-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da 
je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada 
neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta jer sejtan moze uci 

u torn momentu. „13 

O ovoj temi postoje i drugi brojni hadisi, ali je onome 
ko trazi istinu dovoljno i ovo. Sada nam postaje jasno da je 
Muslim: 13/191 

10 

li Hadis prenose: El-Buhari: 8/218 i Muslim? 15/121. 


El-Buhari: 3/28 i Muslim: 6/64. 
12 El-Buhari: 12/283 i Muslim: 15/16. 
Muslim: 18/122 i Ed-Darimi: 1/321 
\> 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


18 h : muumamraiuimifmitt'ffiiiiim Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


19 imemmuiuunmiEi i«R»n^Him*atin iwm ■ — nwiMTWiipin ■!■■ i i ip" mm^h luiuHiinimtiHiiimiiuiumuiiuniuumuuiiuuiiu iuiiiuuuiekm MMMMWB1MM postojanje dzina i sejtana stvarno, be/ ikakve sumnje, a o tome 
se moze prepirati same oholi koji sli jedi svoje strasti, a ne zeli 
Allahovu Uputu. DOKAZI O POSTOJANJU SIHRA Dokazi iz Kur'ana 


*-£J h* d^- Li 3 J J -*r^ J^ ^ j d^-^ 4^ ' 


ffrf lU^i o^-&\ J*- Jy* 1 ^3 ip^ 1 i>^' 5-?^ Wj^ ^4» 
•/- 

£ 


-~ ? a 

>- 

^ J3 

■V s 


« .'^Loiju Lo a O a %-— * J ^JJ V~^ * 

£ '-^JJJ - tf - - ■?. - 
JL» 

I* £ S ,■* v> f ^^ l 'y^tfU Uft /j jhjft, J d J ft <JJ 1 /j £ L-J> ill Jw^ . 

£ -c 
it j^j. *1p > .- 9 * s -. - . | 
I ft a 4 • jlXJ i 3^*j av 3 *™ £ o 


*=U-S '^J- i. LJo *r* i#Ui J L" 1 3 


1. Rekao je Uzviseni Allah: "I povode se za onim sto su 
sejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivaii. A Sulejman nije bio nevjernik, sejtani su nevjernici, uceci ljude vradzbini i onome 
sto je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u 
Babilonu. A njih dvojica nisu nikog ucili dok mu ne bi rekli: 


"Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od 
njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu 
modi time nikome bez Allahove vol je nauditi. Ucili su ono 1 I 


sto ce im nauditi i od cega nikave koristi nece imati iako su 
znali da onaj koji torn vjestinom vlada nece nikave srece na 
onom svijetu imati. A doista je jadno ono za sto su se prodali, 
kad bi samo znali!" (El-Bekara, 102) 


^- 7h f i* a o pL^M ^Ti 
r;U 
jjJjJLi A,' **• (J Li 

c G£2 oi 
2."Zar za istinu koja vam je dosla kazete da je carol ija? - Rece 
Musa - A carobnjaci nece nikada uspjeti." (Junus, 77) 


? x* L 

55 u J^ 


f c ! - t .- .-a || » I? ,.n ;v - ^ -<" !>' jC 


c^ 1 .*LLU ck>J 1 4-JJ I ,jh->4 j ra aj jl^umJ I ^Lip » - 


^J •7X> 


^0 oj^ j-? 6 * 1 


8 j-^ 3-^3 


3. "I kad oni bacise, Musa uzviknu: "Ono sto ste priredili 
carolija je! Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djelo 
pokvarenjaka uspije. Allah ce Svojom moci istinu uevrstiti, 
makar ce to nevjernicima krivo biti." Junus: 81,82. 


v* ^» V* " 'j J w-' 
M.. idl fc V- f -- 


Ir^y* '<-L3- ^<^ij ^ Jui-j ^i 3 v|pBBF%M>fiMArAwv ImJ^ Mrwfiinnar 

? j ■ -7 < -^- J> *>?" 

4. "I Musa u sebi osjeti zebnju. Ne boj se! - rekosmo Mi - Ti 
ces, doista, pobijediti! Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, 


Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 
20 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 21 BiiKiii»!imniKfliwn«miin^ progutace ono sto su oni napravili, jer je one sto su oni 
napravili samo varka carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje 
dosao, uspjeti." Ta ha: 67-69. 

Js . ' ?* 
_s 

\ iV (J J i 


£ 


n& n * Ut-JLJ r -^ - 'i '" i - 

^ 3 (@) <>o-^ 'j-^'j dO 

a ^ ,u-. . 7/» .« 


.- \ ,jjj&j ( ^-^vjy^ t >^ ilAj iv 11*1* IjJli py ^b*J-£ 


5. I Mi naredismo Musau: "Baci stap svoj! - 1 on odjednom 
proguta sve cime su oni bili obmanu izveli. I tako islina na 
vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni priredili. 
I tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, a carobnjaci se 
licem na tie bacise. Mi vjerujemo u Gospodara svjetova - 
povikase - Gospodara Musaova i Harunova." El-E'araf: 117- 

122. 
i 


fl .-o CJj Isil (J-«1p yz ^3 CH 1 t3^~ i-j 
^loj^ijp 


i.- 1 a 


£- ? ** .<• 


j^ tf 
(j.ooiii; V=(>?3 ■fmm'h 

6. "Reci: "Uticem se Gospodaru svitanja, od zla onoga sto On 
stvara, i od zla mrkle noci kada razastre tmine, i od zla onih 
koje u uzlove pusu, i od zla zavidljivca kad zavist ne kri je." 
(Suretul-Felek) 
rnanssiiBiKHCH [tjimmmmimimm ■mmmmi 
v> o 
$ 

4 
J* :7 *tf ■7 V -- % >"J" ■ © <A 


7. "Red: "Trazim zastitu kod Gospodara ljudi, Vladara ljudi, 
Boga ljudi, od zla smutljivca, pobjegulje, koji zle misli unosi u 
srea ljudi - od dzina i od ljudi." (Suretun-Nas) 

Kurtubi je rekao da rijeei "od zla onih koje u uzlove 
pusu" znaee vraeare koje su puhale u uzlove od konaca dok su 

zapisivale. 

Hafiz Ibnu Kesir rekao je da ove rijeei oznacavaju 

sihirbaze /vraeare/. 

Ibnu Dzerir Et-Taberi je rekao za gornje rijeei: "To jest 
od zla vracara koji pusu u uzlove od konaca kad zapisuju." A 
ovako kaze i El-Kasimi, kao i drugi tumaci Kur'ana. 

Ajeta o sihru i sihirbazima ima mnogo i dobro su 
poznati onima koji imalo znaju o Islamu. 

Dokazi iz Sunneta 

1. Od Aise, radijallahu anha, se prenosi daje rekla: "Jedan 
covjek iz plemena Zurejk je opsihrio Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, a zvao seLubejd ibnul-E'asam. Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, se cinilo da obavlja neke stvari, a 
on ih u stvari nije obavljao, sve dok jednog dana ill jedne noci 
nije bio kod mene i tada je puno Allahu dove upucivao, a 


1.4 El-Kurtubijev tefsir. Ostri mac n borbi proliv zlih sihirbaza 
22 BHTre^raffiTO^iMrjiiMff^^ 
iiinui[icuizi[ii7Hniciiniifiiiitfiuiiii[zu?iiiuiisEi]ii'iinKxuuiKtfii zatim je rekao: "Aisa, jesi li primijetila da mi je Allah dao 
odgovor na ono sto sam Ga pitao? Dosla su mi dva covjeka, 
jedan je sjeo kod moje glave, a drugi kod nogu, pa je jedan 
drugom rekao: "Od cega boluje ovaj covjek!" Odgovori drugi: "On je opsihren." "A koje to uradio?" Rece: "Lubejd ibnul- 
E'asam." "Na cemu mu je napravio sihr?" Kaze: "Na eeslju i 
dlakama koje je stavio u koru od palme". "A gdje je to? - upita 
ovaj. "U bunaru Zervan". 

Allahov Poslanik, sallallahu aleihi ve sellem, je poslao 
jednog ashaba da ga izvadi. Zatim je rekao: "Aisa, voda tog 
bunara izgleda poput boje potopljene kne, a plodovi palmi oko 
bunara su kao sejtanske glave." A ja ga upitah: "Allahov 
Poslaniee, zasto mu ne uzvratis?" Pa mi odgovori: "Allah me 
je izlijecio, a ja mrzim da cinim ljudima zlo." Zatim je naredio 

da se sihr uniiti. ' 

Znacenie hadisa: 


Jevreji su se dogovorili sa Lubejd ibnul-E'asamom, 
(on je bio najpoznatiji jevrejski sihirbaz, neka je Allahovo 
prokletstvo na njih), da napravi sihr Poslaniku, sallallahu 
alejhi ve sellem, i dali mu za to tri dinara. I zaista, taj je 
pokvarenjak to i uradio na nekoliko Poslanikovih, sallallahu 
alejhi ve sellem, dlaka. Donijela mu ih je robinja koja je 
dolazila u Poslanikovu, sallallahu aleihi ve sellem, kticu, 
Napravivsi na niih sihr stavio ih je u bunar Zervan. 

Iz svih predaja ovog hadisa da se zakljuciti da je ovaj 
sihr bio od vrste "spolne nemoci (impoteneija)", jer se 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 23 tiiiiHiinm 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, einilo da se moze 
sastajati sa svojom zenom, a kad bi joj se priblizio onda ne bi 
mogao. Ovaj sihr nije nastetio ni njegovom razumu, ni 
ponasanju, ni razmisljanju, nego je bio uskracen samo u 

ovome sto smo spomenuli. 

Ulema se razisla koliko je trajanje ovog sihr a, neki su 
rekli da je to bilo cetrdeset dana a neki manje ili vise, Allah 

najbolje zna. 

Zatim je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dugo 
molio Allaha, dzelle sanuhu, i Allah je udovoljio njegovoj 
dovi i poslao dva meleka. Jedan od njihje sjeo kod glave a 
drugi kod nogu te je jedan od njih rekao: "Sta je s ovim 
eovjekom?" Drugi je odgovorio: "On je opsihren." "A ko ga je 
opsihrio?" "Lubejd ibnul-E'asam, jevrej." Zatim je objasnio 
da je njegov sihr napravljen na dlakama Poslanikove, 
sallallahu alejhi ve sellem, kose, koje je jevrej stavio u koru 
palme, da bi imao sto veci uticaj a potom ga stavio pod kamen 
u bunar Zervan. Posto su meleci taeno utvrdili stanje Bozijeg 
Poslanika i ukazali na mjesto sihra, Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, je naredio da se izvadi i zakopa, a u nekim 

predajama stoji da ga je i spalio. 

Kada proueimo sve predaje, shvatit eemo da su jevreji 

napravili veoma jak sihr s ciljem da ubiju Poslanika, sallallahu 
aleihi ve sellem, jer se zna da se nekim sihrima moze i ubiti. 
All ga je Uzviseni Allah spasio te se preobrazio u najslabiji 
vid sihra, a on se zove "rabt" (nemogucnost prilaska zeni- 

impotencij a) 

■ 


15 El-Buhari: 10/222 i Muslim u poglavlju "Elem". 


- 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazci 24 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 25 iiimuHi«4ifiitf«nnin.£iiiiii3LiiffiiB iiMiimimuitUMiiiiminmEruiuwxuunttmuuKim^^ ifcifCSXHIHSSHSt 
mmr»ngmKmirarmmmHmm*i«Em*zmiHtm»iucm»m^ 


Sumnja i odgovor na nju 
El-Ma' ziri je rekao: "Ovaj hadis negiraju novotari u 
vjeri, smatrajuci da on steti ugledu poslanstva i izaziva sumnju 
u njegovu vjerodostojnost, a da potvrda vjerodostojnosti 
hadisa steti vjerodostojnosti seriata, i kazu: "Mozda mu se 
ucinilo da mu je dosao Dzibril, alejhisselam, a on mu nije 
dosao, i mozda mu se ucinilo da mu se objavljuje a ne 
objavljuje mu se." 

El-Maziri kaze: "Ovo sto oni kazu je neispravno, zato 
sto dokaz poslanstva, a ono je mu'dziza, upucuje na istinitost 
onoga sto mu se objavljuje od Allaha, dzeile sanuhu, i na 

njegovu bezgrijesnost. Dozvola necega sto je u suprotnosti sa 
serijatskim dokazom je nevazeca." 1 , 

Ebul-Dzukeni El-Jusufi, Allah mu se smilovao, je 
rekao: "Bolest koja je zadesila Poslanika, sallallahu alejhi ve 

ica sihra nimalo nije nastetila ugledu 
sellem, kao 

poslanstva, jer svaka bolest koja je poznata na dunjaluku 
spopadala je i poslanike, i time povecavala njihovu nagradu na 
ahiretu, neka je selam i spas na sve njih. Zbog toga, kada mu 
se pricinjavalo, zbog sihra, da radi neke stvari, a on ih nije 
cinio (a zatim mu je sve to nestalo time sto mu je Allah, dzeile 
sanuhu, ukazao na mjesto gdje se nalazi sihr i on ga je izvadio 
i zakopao), to nimalo nije nastetilo njegovom pOslanstvu. To 
je bplest kao i ostale bolesti. Bolest nije imala nikakvu 

dominaciju nad njegovim razumom, samo je imao neke 
promjene vezane za pojedine organe kao sto su oci, tako da 16 Ovo se prenosi u djelu w ZaduI-niuslim" 4/221. ■ mu se cinilo da prilazi svojim zenama, a on to nije cinio, ali 
ovo u periodu bolesti ne steti. 


On dalje kaze: "Cudim se onima sto smatraju da ono 
sto se desilo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, 
posljedicom sihra, steti njegovom poslanstvu i pored toga sto 
se u Kur'anu jasno spominje slucaj Musa'a, alejhisselam, sa 


sihirbazima i faraonom, kad se i Musa'u ucinilo da njihovi 

stapovi puzu. Allah ga je ucvrstio, kao sto se u Kur'anu to 


. spominje: "Ne boj se,rekosmo Mi, - ti ces doista pobjediti! 
Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono sto su oni 
sacinili, jer je ono sto su oni sacinili samo varka carobnjaka, a 
carobnjak nece, ma gdje dosao, uspjeti. I carobnjaci se bacisc 
licem na tie govoreci: "MI vjerujemo u Musaova i Harunova 

ara." (Ta ha: 68-70). 
Ni jedan ucenjak niti pametan covjek nije rekao da ono 
sto se pricinilo Musa'u, alejhisselam (kretanje konopaca), steti njegovom poslanstvu. Naprotiv, rekli su da takve stvari koje 
se desavaju poslanicima, alejhimusselam, povecavaju snagu 
imana, s obzirom na to da ih Uzviseni Allah pomaze protiv njihovih neprijatelja i daje im nadnaravne pojave u vidu 
vidljivih mu'dziza, a ponizava sihirbaze i kafire, i cini da 

sretan kraj bude za bogobojazne, kao sto jeto pojasnjeno u brojnim ajetima." 17 

■ 
2. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se daje Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Klonite se sedam najvecih grijeha." Upitali su: "A koji su to gri 
?r» Rekao je: "Pripisivanje Allahu druga, vradzbina (sihr), ubistvo osobe 
koju je Allah zabranio da se ubija osim u realizaciji pravde, 

17 U djelu "Zadul-muslim" 4/22. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 26 fiuiuxiiuiu!iHii!iniuxii»i»iinuflinnniiixiiii!U(ii iHirimimmiHimiimiiinmmmuuunmuimmmmHu*! uzimanje kamate, uzimanje imetka siroceta, bjezanje s bojnog 
polja, klevetanje cestitih, bezazlenih vjernica." 1 8 

Dokaz: 

U ovom hadisu dokazuje se postojanje sihra posto nam 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nareduje da ga se 

klonimo, i pojasnjava nam da je to tezak grijeh koji vodi u 

propast. Sve to govori da je sihr istinski postoji, a nije 

'VI' ,' 

izmisljotina. 

3. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da jerekao: 


"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko 


nauci proricati prema zvijezdama, naucio je dio sihra. 
Poveeanjem znanja o proricanju u zvijezde, poveeava se 

•i wl9 

znanje o sihra. 
Dokaz: 

Ovaj hadis nam dokazuje da je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, ukazao na jedan od nacina kako se moze 
pouciti sihru, ali s ciljem upozorenja kako bi se muslimani cuvali. Tu je, upravo, i dokaz da je sihr cinjenicno znanje, koje 
se uci. Na to upucuju. i ove Allahove, dzelle sanuhu, rijeci: 
"...pa su ucili od niih kako ce razdvojiti muza od zene. " Jasno 
je da je sihr nauka kao i sve druge nauke, ima svoje temelje na 
kojima pociva, a izlozeni prethodni ajet i hadis napadaju na 
sihr. 
' 4. Od Imran ibnu Husajna, radijallahu anhu, prenosi se da je 
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od 1 18 Kl-Buhari: 5/393 i Muslim: 2/83 

19 Prenosi ga Ebu Davud i Ibnu MacTe, a Albani ga je uvrstio medu 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


27 iiixflifmxi 


mmautnun mmummuiumu iHfllUlHI [fill nas onaj koji predskazuje i kome se predskazuje, onaj koji 
prorice i kome se prorice, onaj koji pravi sihr i ko trazi da se nekome napravi sihr , a ko dode vracaru pa povjeruje u ono sto 
mu je rekao, porekao je ono sto je objavljeno Muhammedu, 

sallallahu alejhi ve sellem."*' 
Dokaz: Dokaz u ovom hadisu o postojanju sihra je u tome sto 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio sihr i odlazak 
sihirbazu, a on ne zabranjuje nista sto ne postoji i sto nije 

vidljivo i stvarno. 

5. Od Ebu Musaa El-Es'arija, radijallahu anhu, prenosi se da 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neee uci u 
dzennet onaj koji je privrzen alkoholu, niti onaj koji vjeruje da 
sihr djeluje sam po sebi (bez Allahove, dzelle sanuhu, odredbe 

91 

i volje), i onaj koji kida rodbinske veze."' 


Dokaz 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio 
vjerovanje da sihr djeluje sam od sebe. Duznost je vjerniku da 

p 

vjeruje da sihr ill slicne pojave ne mogu djelovati bez 
Allahove, dzelle sanuhu, volje. "Ali nisu mogli time nikome, 
bez Allahove volje nauditi." (El-Bekara: 102) 

Ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, kaze: "Ko otide vracaru 
ili sihirbazu ili proroku, pa povjeruje u ono sto kaze, porekao 

. 

20 Prenosi ga EL-Hejsemi u "Medme'uz-zevaid" 5/20, a Albani ga je naveo u 


"El-halai, vel-haram" pod brqjem 289, i ka v e da je hasen li-gajrihi. 
" Prenosi ga Ibnu Hibban, a Albani ka e da je hasen zbog toga sto ima drugi v jerodostojne pod brqjem 793. slican hadis koji ga potkreplju je. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza mmrara mwmmmi 
28 ui UHHiiiiiiuiun an: je ono sto je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve an 

sellem. ~ 


MISLJENJA UCENJAKA 

1. El-Hattabi, rahmetullahi alejhi, je rekao: 
"Prirodoslovci su zanijekali sihr i porekli njegovo djelovanje. 
A poznato je da sihr postoji i da je stvarnost. Veliki dio 
naroda, kao sto su Arapi, Hindusi i Rimljani slozni su u tome 
da sihr postoji, a oni su najbolji stanovnici ove zemlje, 
najuceniji sui najmudriji. Allah, dzelle sanuhu, je rekao: "Oni 
ace ljude vradzbinl " (El-Bekara: 102), i naredio je da trazimo 
utociste od njega. 7 uticem se Gospodaru od z,la smutljivca 
kada smutnju sije. " (El-Felek: 4) 

Tako isto se i od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, 
prenose brojne obavijesti koje negira samo onaj koji porice 
ono sto je ocevidno i nuzno. Ulema se razisla oko adekvatne e za 
Ono sto nema osnove ne moze ni bill na 
stepenu necega sto je poznato i o cemu se proeulo. Nesiranie 
sihra je neznanje, a raspravliati sa 

besmisleno je i beskorisno. onim ko ga negira 2. El-Kurtubi, rahimehullah, je rekao: "Ehlus-sunnet smatra da 
je sihr utvrdenj da postoji, a veeina Mu'tezila i Ebu Ishak El- 
Istrabadi od Safija da sihr nema osnove, nego da je to 
obmanjivanje, pricinjavanje, su^estija i prikazivanie slvari 
acije nego sto izgledaju. m. 
22 

a i pr 

je primjer obmane i . 


Prenosi ga Ebu Jala i Bezzar sa dobrim senedom, a hafiz EI-Munziri sa 

7 *3 prenosi u c Tergibu" 4/36 

23 v 

^ U djelu Serhus-sunen. 


- 

,A Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


29 i in mill fllffU 4H1I nmnsmiUMUi 


madionicarskih trikova, kao sto Allah, dzelle sanuhu, kaze: 
"...pricinilo im se da se one krecu. " Nije rekao da se one 
uistinu kreeu, nego je rekao: "pricinilo im se." A rekao je 
takode: "Opcarali su oci Ijudl " 

El-Hattabi dalje kaze: "U tome nema nikakava dokaza, 
jer i mi ne poricemo da pricinjavanje spada u okvire sihra. 

*-' X X *J *./ X 

Medutim, desile su se neke stvari koje razum dozvoljava i za 
njih se culo. Neke od njih su spomenute u ajetu koji govori o 
Sihra i njegovom poducavanju. Da nije istinit ne bi bio ni 
izucavan, i ne bi Allah obavijestio u Kur'anu da sejtani uce ljude sihra, a to upucuje na to da on stvarno postoji. Tako isto 
se spominje i u kazivanju o Faraonovim vracarima: "I dodose 
sa velikom vradzbinom." I u suri El-Felek. Svi se mufessiri 
slazu da je povod objave ove sure sihr koji je Lubejd ibnul- 
E'asam napravio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, sto je 
spomenuto u hadisu kojeg prenose El-Buhari i Muslim i drugi 
od Aise, radijallahu anha, kada je rekla: "Allahovog 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, opsihrio je jevrej iz 
plemena Zurejk, a kazu da se zvao Lubejd ibnul-E'asam...." 

U torn istom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, nakon sto je sihr prestao djelovati, rekao: 
"Uistinu me je Allah 
cio." A izljecenje biva sa 
uklanjanjem bolesti, sto upucuje da je to istinito i cinjenicno. 
Govor o tome je zavrsen i neuputno je o njemu vise 
raspravljati, nakon sto su i Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome izvijestili i jasno uputili na njegovo 
postojanje. Nema nikakve koristi niti stete u tome sto se istini 
o postojanju sihra suprostavljaju Mu'tezile i njima slicni, kada 
znamo da veeina uleme zastupa suprotno misljen je. 

i 


I 

H 


Oslri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


30 iimmmnmimmnminuimuim Lnifmuut£Uu;[finitiiiHnuuiEiii!iuiztnuiiiriuu£r£iinfm.iiEiin'!i'iit On dal je kaze: "Sihr se u proslim vremenima mnogo 
prosirio i o njemu su ljudi puno pricali, i nije zapamceno ni od 
ashaba ni od tabi'ina da su negirali postqjanje sihra. 24 3 . El-Maziri, rahimehullah, je rekao: "Sihr je potvrdena stvar i 
on je realnost kao i druge stvari, on ima uticaj na onoga kome je napravljen. Iako postoje oni koji smatraju da je on 
nestvaran, a da je ono sto se desi, kao posljediea sihra, iluzija 1 pokvarena, lazna masta. Sve sto se spomenulo o negaciji sihra je neistinito, jer 
ga je Uzviseni Allah spomenuo u Svojoj Casnoj Knjizi. On se 
uci, i putem njega sepostaje kafir. Njime se moze razdvojiti 
muz od zene. Tako isto i u hadisu kqji govori o opsihrenosts 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spominje sedajeon 
naeinjen od stvari koje se zakopavaju i vade, a sve sto smo 
spomenuli, ne moze se desiti kod stvari koje nisu realne i 
stvarne. Kako se moze izucavati ono sto nije istinito i stvai*no? On dalje 
'Nije pojmljivo da Allah izmijeni ustaljene prirodne pojave prilikom izgovora nekih rijcci, ill 
spajanjem supstanci i odredenih snaga, inanacin koji ne zna 
niko osim sihirbaz." 


Ko se osvjedocio u postqjanje supstanci koje imaju 
smrtonosna djelovanja ili koje dovode do bolesti kao sto su 
droge ili one koje dovode do izlijecenja kao sto su antibiotici, 
nije mu tesko shvatiti da se sihirbaz moze izdvo jiti u vezi 
poznavanja smrtonosnih snaga ili rijeci koje dovode do 

a • • 25 

razdvajanja. f 24 r 

25 refsirul-Kurtubi 

U djelu "Zadul-Me^ad" 4/225. 


tl Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 31 ft I'liiiilf (Mlfllf li EIHEQRnHlilUUflll 


I* HIM xiiitiiriiiHiiiiruiiunsiift r v a* 4. En-Nevevi, rahimehullah, kaze: "Istina je da je sihr 
realnost, vecina uleme se u tome slaze, a na to upucuju i 
Kur'an i Sunnet." 

5. Ibnu Kudame, rahimehullah, rekao ie: "Sihr je istina. 
Posljediea sihra moze biti ubistvo, b, razdvajanje muza od 
zene tako sto ce se sustezati od spolnog opcenja sa njom. 
Postalo je rasireno medu narodom postqjanje kompliciranih 
odnosa medu bracnim drugovima kao posljediea sihra. Zbog 
toga muskarae nije u stanju da pride zeni, a kada se ukloni 
sihr, nestaje te komplikaeije. Toliko toga je preneseno o 
sihirbazima, tako da je nemoguee i pomisliti da se radi o 
potvorama na njih ili o lazima. 

6. Ebu Muhammed El-Makdisi, rahimehullah, rekao je u svom 
djelu "El-Kafi": "Sihr je vracanje, zapisi i vezivanje cvorova. 
Ima uticaj na sree i tijelo, pa se kao posljediea toga j a vljaju 
bolesti, ubistva i razdvajanje bracnih drugova, a Uzviseni 
Allah kaze: "Ucili su od njih kako ce muza od zene rastaviti." 
(El-Bekara: 122) U dragom ajetu kaze: "Utjecem se Allahu od onih koje 
pusu u uzlove." (El-Felek: 4) To jest: Od zla vracara koji pusu 
u uzlove i koji vezuju sihr u uzlove. Da sihr nije realnost, 
Allah, dzelle sanuhu, ne bi naredivao da trazimo Njegovu 
zastitu. 26 7. Veliki ucenjak Ibnul-Kajjim, rahimehullah, u u "Beda'iul-Fevaid" kaze: "Allahove rijeci: "I od zla smutnje 
smutljivaca koji pusu u uzlove" i hadis kojeg prenosi Aisa, 26 Ovo je preneseno iz d jela "Fethul-Med id" 5/3. Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


O ■ 32 iiEiiinHiiriniiHiUiuxiuuriiurHfiinzixnxiitixamfiiiff Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


UHJUHiiiUiSUUltmilSU! radijallahu anha, upueuju na djelovanje sihra i . nato daje on 
stvarnost. 27 
TRECE POGLAVLJE 8. Ebul-'Izz El-Hanefi, rahimehullah, kaze: "Ulema je dugo 
raspravljala o sihru i njegovim vrstama, a najvise ih je reklo da 
on ima udjela u uzrokovanju smiti i bolesti onoga komc je 
napravljen bez vidliivog vanjskog utjecaia." 28 27,. 28 "Fethul-Medld^ 315 
Serhul-Akide Et-Tahaviiie. 


m PODJELA SIHRA Podjela sihra kod Er-Razija: 

Kaze Ebu Abdullah Er-Razi; Postoji osam vrsta sihra, 


a to su: 

1. Situ lazaca i gulikoza, koji obozavaju sedam planeta, 
pokretnih nebeskih tijela, za koje vjeruju da upravljaju 
svijetom, i da mu donose dobro i zlo. To su oni kojima je 
Allah, dzelle sanuhu, poslao Ibrahima El-Halila, sallallahu 
alejhi ve sellem, da im opovrgne njihove tvrdnje. 

2. Sihr onih koji se sluze opsjenama, varkama, prividima i 
jakom voljom. Er-Razi navodi da uobrazilja moze da utice na 
to da covjek moze da hoda po drvetu polozenom na povrsini 
vode, all da ne moze hodati po njemu ako je polozeno na 
povrsinu zemlje ili slieno tome. 

3. Trazenje pomoci od zemaljskih duhova, a to su dzini 
i dijele se na dvije skupine; vjernike i kafire, a osejtani su 
kafiri medu dzinima. 

Er-Razi navodi da su se ljudi koji se have raznim 
pokusima osyjedocili da se uspostavljanje kontakta sa ovim zemaljskim duhovima moze 

m 

radnjama putem neislamske 
nekim jednostavnim 
(lijecenja) vezane za nevjerstvo i mnogobostvo, te ubacivanjem smutnje. Ova vrsta 
se zove sihr jake volje i poteinjavanja dzina. 
4. Sihr obmane cula i slabljenje vida, earolije i varke, a temelji 
se na tome da se vid moze ponekad zavarati, tako da se zabavi 
jednom radnjom, a pri tome ispusti iz vida drugu. Zar nismo 
gledali kako vjest madionicar pokazuje i izvodi jednu radnju i 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazci 

34 
stri mac u borbi protiv zlih sihirbazci 35 EiULUIIiUKU Kill U1U 11 iimuTimmmmmi 
immm uwimmmti njome privuce paznju gledalaca a zatim pogled prikuje za tu 
radnju, i dok nju obavlja, velikom brzinom uradi nesto drugo i 
onda im tck pokazc to drugo sto niko nije ocekivao, tako da se 
tome prisutni zadive. Da im ne uspije usredsrediti poglede i 
duse na nesto drugo otkrili bi i prozreli ono sto trenutno radii, 

5. Neobicne radnje poput montiranja injzinjerijskih sprava, 
poput konjanika sa trubom u ruci. Cim protekne sat vremena 
on zasvira u trubu a da ga pri torn niko ne dotakne. 

Razi je vecinu ovih vrsta sihra uvrstio u umjetnost sihra koji 


M 


., 


\ Er-Razi kaze da u ovu vrstu spada montiranje sanduka- 
sata. On kaze da se to u stvari i ne treba ubrajati u sihr jer su 
mu uzroci poznati. Ko se u njih dovoljno uputi, moze islo 
uraditi. Ove su stvari danas, naucnim napretkom, postale 
uobicajcne i nimalo neobicne 

6. Upotreba specijalnih preperata i lijekova u ishrani ili za 
mazanje. 

7. Ovladavanje srcem, a to je da carobnjak tvrdi kako on 
poznaje najvece Allahovo ime, te mu se dzin zbog toga | 
pokoravaju i naklonjeni su mu. Ako se uoci dajeslusalac 
slabijeg razuma, povjerovat ce da je to stvarno istina i srcem 
ce se za to vezati. U dusi tada pocne osjecati jednu vrstu straha 
i uplasenosti, a cim je pojacan strah, slabi moc i sposobnost 
osjetila, te sihirbaz moze da radi sta hoce. 

8. Sihr kleveta kroz koji se ugodnim i lijepim rijecima 
priblizava nekoj osobi, zavodeci je, sto je vrlo rasprostranjeno 

medu obicnim svijetom. 29 Jbnu Kesir kaze u svom tefsiru: "Er- ' 


. i\ 
■:■;. u&zmmm mmnismmi stwimiinMmmmuumimxmmmaanmnmmmmmKmm 
i**i opcinjava one kqji ga posmatraju, jer je sihr u jezickom 
znacenju sve sto zavarava i ciji je uzrok sakiiven: 

Podjela sihra kod Er-Ragiba 


Er-Ragib kaze: Rijec sihr ima slijedeca znacenja: 

1. Sve sto je privlacno i precizno - kaze se: Opcinila je djecaka 
tj. laskala mu je i pridobila ga. Svako ko nesto pridobije - 
opcinio ga je. I ono sto su pjesnici rekli: "car ociju" zbog 
njihove mogucnosti da pridobiju duse. 

- Lijecnici kazu: "cai'obna priroda". 

- Uzviseni Allah kaze da je Musaov, alejhisselam, narod 
rekao: "Mi smo opcinjen narod", tj. liseni smo znanja. 

- Poslanik, sallallahu ale-jhi ve sellem, je rekao: "U retoricnosti 

ima carol ij e . 

2. Ono sto nastaje prevarom i prividenjem i nije stvarno kao 

sto to izvode madionicari tako sto zavaraju pogled dok brzo 
trik r 


3. Postizanja sejtanske pomoci u vracanju, tako sto ce ih 
pridobiti. Na ovo se odnose rijeci Uzvisenog Allaha: "Sejtani 
su nevjernici, poucavaju ljude sihru (caroliji). " 

4. Ono sto nastaje razgovorom sa zvijezdama i - kako to oni 
vjeruju - spustanje njihove (zvjezdane) duse/ ■ 

29 Tefsir Ibnu Kesir 147/1. 

30 r „ 31 refsir Ibnu Kesir 147/1 
Preneseno iz c Fethul-Bari": 10/222 
1 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 
36 mitmumnuutuuMmiinumn 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 37 »iuitiEuim»uri.u»tiJuutiiiMuiuufiiimitmi£iti] im-msusmnmnm niiiuauimiUKiunxuiiTniiziiiiami 
v 


POJASNJENJA VEZANA ZA SIHR 


Proucavajuci podjelu sihra kod Er-Razija i Er-Ragiba i 
dragih ucenjaka koji su se pozabavili ovom temom, nalazimo 
da su u site uvrstili ono sto mu nc pripada. Razlog tome je sto 
su se oni pozabavili jezickim znacenjem sihra te je prema 
njima site sve sto je neopipljivo i ciji je uzrok nejasan. Ovo je 
razlog tome sto su mu pripisali neobicne izume i radnje 
nastale spretnoscu rake, te spletkarenje klevetnika i razdor 
koji svojom klevetom unose medu ljude i sve sto ie slicno 
tome, a ciji je uzrok skriven i sto je ? istovremeno, privlacno. 
Sve ovo nam u nasoj studiji ne donosi koristi. Ono sto ovdje 
namjeravamo i sta nam je cilj jeste prikazivanje istinskog sihra 
u kome se sihirbaz potpomaze dzinima i sejtanima. 

Ono sto ovdje moramo pojasniti jeste cinjenica koju su 
spomenuli Er-Razi i Er-Ragib, a radi se o necemu sto se zove 
uticaj zvijezda na zbivanja. Zvijezde su, tako mi Allaha, samo 
Allahova stvorenja potcinjena Njegovoj Volji i nemaju 

nikakva uticaj a na stvorenja. Pa ako ti neko kaze: vidjeli smo 
sihirbaze kako izgovaraju rijeci za koje vjeru ju da su imena 
zvijezda ili njihove sifre i da tako razgovaraju sa njima, te 
nakon toga slijedi ostvarenje njihovog sihra koji prisutni moze 
vidjeti. Odgovor na to je: Ako se ovo i dogodi, to nije uticajem 


nego uticajem sejtana koji obmanjuju sihirbaze. 
Prenosi se da su idolopoklonici, kad bi razgovarali sa svojim 
nijemim kamenim bozanstvima, dobijali odgovor od sejtana 

glasom kqji se mogao jasno cuti, a koji bi dopirao iz 
unutrasnjosti kipa. To ih je navodilo da vjeruju da se radi o 
stvarnim bozanstvima. Putevi zablude su brojni i raznovrsni. 
Da nas Allah zastiti od sejtana ljudske i dzinske vrste. 

CETVRTO P O G LAVL J E 


Kako sihirbaz priziva dzina? - Dogovor izmedu sihirbaza i sejtana: 

Uglavnom se sporazum izmedu sihirbaza i sejtana 
zasniva na tome da sihirbaz pocini neke stvari od sirka ili 
kufra, tajno ili javno, i da sejtan u torn slucaju sluzi sihirbaza 
ili da potcini svakog onog ko moze sluziti sihirbazu. 

Sporazum se u vecini slucajeva uspostavlja izmedu 
sihirbaza i voda dzinskih plemena. Doticni voda izdaje nar 
svome potcinjenom da sluzi sihirbazu i da mu bude 
poslusan u provedbi njegovih naredenja, kao sto je, na 
primjer: obavjestenja o dogadajima koji su se desili ili 
razdvajanje muza od zene, ili izazivanje privlacnosti izmedu 
bracnih parova, ili izbjegavanje zene od strane muza... 

Spomenut cemo ih sve detaljno, insaAllah 32 . 


Sihirbaz poduzima radnje u ciljupotcinjavanja dzina 
koji ce mu vrsiti usluge zla. Pa ako dzin odbijeposlusnost, 
sihirbaz pozove vodu plemena jednom vrstom caranja kojom 
se velica ovaj voda i kojom od njega trazi pomoc, a ne od 
Allaha. Tada ovaj voda-dzin poduzima kaznene mjere protiv 
nepossnog dzina i nareduje mu poslusnost sihirbazu - 
idolopokloniku. 

Tako cemo naci da je veza njih dvojice, potcinjenog 
dzina i sihirbaza, vrlo cesto obavijena mi'znjom i 


32 Pogledaj sesto poglavlje ove knjige Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

lumtmimimmmmimimmumnimmmamimximmumuuiimimi^ 
38 r r ' rr iTifrrai ■ .■ ■ n m ■■ ■ ■■■■M^B^VJBBHB nepodnosljivoscu. Takoder cemo cesto puta vidjeti kako dzin 
uznemirava porodicu vracara, njegovu djecu, imetak i drugo. 
Veoma ccsto sihirbaz i sam bude uznemiravan a da ne zna 
uzrok tome. To se desava u vidu glavobolje, nesanice, straha u 
toku nodi i drugih slicnih pojava. 

U vecini slucajeva sihirbazi ne mogu imati djece zato 
sto se u oplodnju umijesa dzin i ubije plod prije njegovc 
zrelosti. Ovo je veoma poznato medu sihirbazima, tako da su 
neki od njih ostavili svoj sihr da bi se brinuli o sworn porodu. 
Spomenut cu ovdje slucaj jedne bolesnice koju je spopao sihr. 
Nakon sto sam joj proucio odredene ajete iz Kur ' ana, iz nje je 
progovorio dzin zaduzen za sihr: , 


pratiti. - Ja ne mogu da izadem iz nje. 

- Zasto? 

- Zato sto se bojim da ce me sihirbaz ubiti. 

- Idi sa tog mjesta na drugo za koje sihirbaz ne zna. 

- On ce poslati za mnom drugog dzina koji ce me - Kada bi ti primio Islam i kadabi sejavno pokajao, 
bili bismo u mogucnosti sacuvati te od dzina i spasiti 
te od njih. 


* zene. - Ne, necu primiti Islam, ostacu krscanin. 

- Nema prisile u vjeru, ali je vazno da izades iz ove 
- Necu izaci. 

- Uobro, onda cemo s Allahovom pomoci uciti ajete kojima ces biti spaljen. 
Potom sam ga jako udario i poceo je plakati. 

I izasao je, hvala Allahu, 
cu izaci cu. Gospodaru svjetova. To je samo Njegova zasluga. Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 39 iiiuu»u*i«wiuiua«iiii«i;uiiii«HiHHiHirjJiinfnDsiHiinui fiiiiiiiiiiai£ioii3istS30finfiBiixiJiiaisiiiininsiniiTr«^a»iai Sto je vise sihirbaz odan nevjernickom ponasanju l 
pokvareniji to je dzin poslusniji i brziu izvrsavanju njegovih 

zapovjedi. 

• Kako sihirbaz priziva dzina? 


■ 
Postoji vise nacina, a svi se zasnivaju na sirku i jasnom 
kufru. Ja cu, insaAllah, spomenuti osam nacina ukazujuci na 
vrstu sirka ili kufra u svakom od njih, skraceno. Spomenut cu 
ih zato sto neki muslimani ne mogu darazlikuju kur'anski 
nacin lijecenja od lijecenja sihrom. Prvi je vjerski, a drugi 

sejtanski. 

Stvar postaje jos nqjasnija kad sihirbaz izgovara svoje 
kafirske rijeci, i ponekad glasno ubaci i neke kur'anske ajete 

koje bolesnik cuje i pomisli da se njegovo lijecenje vrsi 
Kur'anom, a nije tako. I tako se bolesnik preda svakoj naredbi 
koju mu sihirbaz uputi. Cilj objasnjenja ovih nacina je 
upozorenje mojoj braci muslimanima na puteve koji vode u 
zlo i zabludu, i kako da raspoznaju kafirski put. 

* 
Prvi nacin: - Zaklinjanje 


Sihirbaz ulazi u mracnu sobu, zatim potpaljuje vatru i 
na nju stavlja odredenu vrstu tamj ana (zavisno od onoga sto zeli postici sihrom). Ako zeli razdvajanje ili mrznju i 
neprijateljstvo, stavlja tamjan koji ima veoma ruzan miris. A 
ako zeli izazivanje ljubavi i primamljivanje ili razbijanje sihra i vracanje zene muzu, onda on stavlja tamjan lijepog mirisa. 
Poslije toga sihirbaz pocinje sa ucenjem svojih musrickih C :arolija, a to su posebni talismani koji se zasnivaju na zakletvi 
dzina njihovim gospodarima, trazenjem usluga od njihovih 

■ 


1 Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 


40 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


41 unmrniuraiHiiixHttiiniEnammnr tHinmTnnximimrontinnmimmiimoummrimuumimm lilllMHMIMW ^HMMaH^^^«BHH«W«m« DJH^xmimnfmumuuittmiznnninzfniimm^ ^ — i^—— i^m — — ■■■■■■■!■■ h Wm— H HF T iMUM t l velicanstvenika, i druge vrste sirka, kao sto je velicanje vocla 
dzina i potpomaganje istih. Uslov je da sihirbaz, neka je 
AllahoYo prokletstvo na n jega, bude bez abdesta, ill dzunup, 
ili u necistoj odjeci. Nakon sto zavrsi sa izgovaranjem 
kafirskih carolija, pred njim se pojavi osoba u liku psa ili lisice 
ili u nekom drugom liku. Tada sihirbaz nareduje ono sto zeli. 
Ponekad mu se niko ne pojavi vec samo cuje glas, a ponekad 

ne cuje ni glas vec pravi sihr na licnim stvarima osobe kojoj 
zeli napraviti sihr. Te stvari mogu biti u vidu kose, dijela 
odjece na kojoj su tragovi znoja itd. Potom sihirbaz nareduje 
dzinu da radi ono sto on zeli. 
- Dodatak ovom nacinu 


Proucavajuci ovaj nacin ispostavilo se da: 


- dzini vole mracna mjesta, 

- dzini se hi'ane mirisom tamiana, 


jasan i ocevidan sirk u ovom nacinu je zaklinjanje i 


potpomaganjc dzinnom, 

- dzini vole necist, a scjtan se privlaci nedzasetima. 

- Drugi nacin - Prinosenje zrtve 
Sihirbaz donese pticu, kokosku, ili goluba, ili bilo koju 
drugu. vrstu zivotinje s posebnim odlikama - ovisno o tome sta dzin zahtijeva. U vecini slucaieva radi se o zivotinji erne boje 
zato sto dzini vole crnu boju. 33 Zatim sihirbaz kolje tn 

zivotinju bez spominjanja Allahova imena - ponekad njenom 

■ 


krvlju maze bolesnika, a ponekad to ne radi, a zatim je baca u 
rupe, pustosi, bunareve ili tajna mjesta koja su uglavnom 
sklonista dzina, ne spominjuci Allahovo ime prilikom bacanja. 
Zatim se vraca u kucu i izgovara svoie tajne carolije, a potom 
nareduje dzinu da ucini ono sto on zeli. - Dodatak ovom nacinu - V 

Sirk u ovom nacinu ogleda se u dvije stvari: 
1- prinosenje zrtve dzinu, a to je haram, i u tome se 
slozila sva ulema, prethodnici i oni poslije njih. U ovom 
slucaju sirk je to sto kolje u nccije drugo ime, a ne u Allahovo. 
Muslimanu niie dozvoljeno da jede to meso, a pogotovo da on 
to cini. I pored toga neznalice u svakom vremenu i na svakom 

mjestu rade slicne stvaii. Jahja ibnu Jahja kaze: "Rekao mi je 
Vehb: Jedan halifa je iskopao izvor i htio da ga provede, pa je 
prinio zrtvu dzinu da mu ne presusi izvor. Ljudi su se napajali 
iz tog izvora, a kada je vijest o tome doprla do Sihaba Ez- 

rekao je: "On je prinio zrtvu onome kome nije 
dozvoljeno i ljudi su pili ono sto im nije dozvoljeno." 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je jedenje onoga 

sto je zaklano u ime dzina."' 
U Muslimovom "Sahihu" postoji hadis koji prenosi 
Ali ibnu Ebi Talib, radijallahu anhu, od Poslanika, sallallahu 

alejhi ve sellem: "Allah je prokleo onoga koji prinosi zrtvu 

nekom drugom mimo Allaha." 

2- Idolopoklonicke carolije su rijeci i talismani koje se 
izgovaraju prilikom prizivanja dzina, a sastoje se od 

33 


U Muslimovom "Sahihu" je zabiljeeno da je crni pas sejtan, a i sam sam 

vidio dosta dina u torn liku. Pogledaj "Vikajetul-insan ", str 104. 


34 Djelo c AhkamuI-Merd an" 78 D 


■ 


Ostri mac u borbi protiv ztih sihirbaza 

42 fumnumntuuami iiiiiuiu£im£i£nixmii£ii£xixinmui£i V 


ociglednog sirka kao sto je to spomenuo Sejhul-Islam Ibnu 
Tejmijje na vise mjesta u svojim knjigama. 


Treci nacin - Prostakluk (niskost) najvulgarnija metoda - 


Ova metoda veoma je poznata medu sihirbazima. Onaj 
koji je upotrebljava posjeduje veliku grupu sejtana koji mu 
sluze i koji izvrsavaju njegova naredenja, zato stojeonod 
svih sihirbaza najveci kafir i bogohulnik, neka je Allahovo 
prokletstvo n a njega. 


Ovaj nacin prizivanja dzinna sastoji se od slijedeceg: 
Sihirbaz stavlja Mushaf pod noge kao cipele, sa njim 
ulazi u klozet, i pocinje sa ucenjem kafirskih rijeci 
(talismana), zatim izlazi iz klozeta, sjeda u sobu i nareduje 
dzinu ono sto zeli. Tada se dzini takmice u izvrsavanju 
njegovih naredbi i veoma su poslusni. A to je zato sto on ne 
vjeruje u Allaha, i zato sto je postao sejtanski brat i zavrsit ce 
u ocitoj propasti, neka je Allahovo prokletstvo na njega. 

Uslov je da ovaj vulgarni sihirbaz bude pocinilac 
velikih grijeha, pored onih koje smo vec spomenuli. Kao na primjer: opcenje sa zenama koje su mu zabranjene, 
homoseksualizam, blud ili psovanje vjere i svega onog cime je 
sejtan zadovoljan. 


Cetvrti nacin - Metoda necistoce - 
U ovom nacinu prokleti sihirbaz pise jednu od sura 
krvlju od menstruacije ili nekom drugom necistocom, zatim 35 Djelo "El-Ibane fi 'umumir-risaleh" 

. 

Ostri mac u borbi protiv ztih sihirbaza 43 


[■.i:!;riumuift!!mH-3mr 
izgovara musricke carolije i prizove dzina pa mu nareduje sta 
hoce. U ovoj metodi kufr je ocigledan, jer je izrugivanje sa 
surom ili ajetom iz Kur'ana ocito nevjerstvo. Mozete zamisliti 
kako je to tek kad su one pisane nedzasetom. Allahu se 
uticemo od ponizenja, od Allaha trazimo da ucvrsti nasa srca u 
imanu, da nas usmrti u Islamu i da nas prozivi u drustvu 
najboljih robova. 

Peti nacin - Metoda izokretanja - izoblicavanja - U ovoj metodi sahir, neka je Allahovo prokletstvo na 
njega, pise odredenu suru naopako, od ki'aja do pocetka, zatim 
izgovara svoje musricke carolije i dzinn dolazi, a sahir mu 
nareduje ono sto hoce. Ovakav nacin je zabranjen kao i svi 

drugi zato sto u njemu ima kufra i sirka. 


Scsta metoda - Proricanje preko zvijezda - 

Ova metoda zove se "promatranje", jer sahir promatra 
putanju odredene zvijezde, potom stupi u kontakt sa 
zvijezdom putem sihra, a zatim izgovara odredene taiismane 
koji u sebi zadrze sirk i kufr. Potom on pravi odredene pokrete 
- misleci da tim pokretima utice na spustanje duse te zvijezde - 
ali je istina da je to samo robovanje zvijezdama, a ne Allahu. 
Astrolog moze i ne znati da je to robovanje i velicanje drugog 
osim Allaha, a sejtani tada pozure u izvrsavanju njegovih 
naredbi, pa sahir pomisli da je zvijezda takojagapomaze, a 
zvijezdne zna nista o tome. Sahiri smatraju da se ovaj sihr ne 
moze ukloniti osim pojavom iste zvijezde po drugi put. Ovako 
je kod sahira, a sto se tice onih koji lijece Kur'anom, oni ovaj 
Oslri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 44 iimrtmiiifjunu [[nninuni! 
imunnmJnnmriumiHrw! sihr uklanjaju s Allahovom pomoci. Postoje zvijezdc koje se 
pojavljuju samo jednom u godini. Tada sahiri cek'aju da se ona 
pojavi i ucc svoje carolije, trazcji pomoc od zvijezde koja ce 
ukloniti sihr. U ovoj metodi nimalo nije skriveno velicanje 

nekog drugog osim Allaha i potpomaganje nekim drugim, a 
sve je to sirk. 
Sedma metoda - Metoda sake 


u ovoj metodi sahir dovede djecaka koji jos nije 
dostigao polnu zrelost, pod uslovom da nije pod abdestom, 
zatim uzima lijevu djecakovu ruku i na njoj erta ovakav 
pravougaonik. Oko pravougaonika pise talismanske carolije - a one se 
svakako sastoje od sirka - a potom na saku djecaka u sredini 
pravougaonika stavlja ulje i plavi cvijet ill ulje i plavu tintu, pa 
zatim napisc drugi talisman sa pojedinacnim slovima na 
duguljastom papiru. Poslije toga stavlja taj papir kao 
suncobran na lice djecaka, a onda mu obuce kapu da bi se ^^om ucvrstio papir. Potom potpuno omota djecaka tesk 
odjecom. U torn stanju djecakova ruka se vidi, a on je ne vidi, 
jer je tama. Poslije toga prokleti sahir pocne sa ucenjem svojih 
nevjernickih cai'olija. Kada djecak osjeti da se tama pretvorila 
u svjetlost i vidi da su slike pocele da se krecu na njegovoj 
saci, sahir ga pita sta vidi? Djecak odgovara: "Ispred sebe 
vidim lik covjeka." 


- Reci mu da mu je carobnjak rekao to i to i slike ce se micati 
shodno naredbama, rece sahir. 

Ostri nine u borbi proliv zlih sihirbaza 


45 sximixiiiuitiiutuiiinmuuiHttU'unuiuHii irninntimiuuiiiiiixin 
Ovu metodu koriste onda kada se traze izgubljene 
stvari. Ni u ovoj metodi kao ni u drugim nije skriven sirk, 
kufr, niti lalismani koje niko ne razumije. 


Osma metoda - Metoda tragova (odjece i dr.) 

U ovoj metodi sahir trazi od bolesnika neke njegove 
privatne stvari kao sto su maramica, kapa, kosulja ill bilo sta 
na cemu se osjeca miris njegova znoja. Tako sahir umota u 
cvor jedan dio njegove maramice, a zatim je odmjeri u duzini 
od cetiri prsta, pa onda uhvati maramicu cvrsto i uci suru Et- 
Tekasur ili bilo koju kratku suru, prilikom cega podigne glas, 
a zatim u sebi izgovara svoj musricki talisman. Poslije toga 
poziva dzina i kaze mu: "Ako uzrok njegove bolesti bude 
dzin, onda skratite maramicu, a ako uzrok bude urok, 
produzite maramicu, a ako je prirodna bolest, onda ostavite 
maramicu kakva jest." Potom sahir ponovo mjeri maramicu, 
pa ako vidi da se produzila vise od cetiri prsta, kaze bolcsniku: 
"Ti si pogoden urokom (iz zavidnosti)." A ako vidi da se 
skratila, kaze mu: cc Ti si pogoden bolescu ciji su uzrok dzini." 
A ako ustanovi da je maramica duga cetiri prsta kako je i bila 
kaze mu da ide 1 jekaru. 
Dodatak ovoj metodi: 

- Sahir podize gias prilikom ucenja Kur'ana da bi bolesnik 
pomislio da on lijeci Kur'anom, a nije tako, tajna je u 

talisrnanu kojeg on u sebi uci. 

- Potpomaganje dzinom, dozivanje istih i upucivanje dove 

njimaje si& 

Dzini su poznati po tome da puno lazu. A kako da znamo da 
Li odredeni dzin laze ili istinu govori? Analizirali smo rad 


i L 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazci 


46 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazu 47 luiinuHiiiuuiiiniiuiSfSiiiiaiiHtiuniziiiiiuiiixsiuiiT.iiEuiiniEi mm 


jednog sahira. Ponekad oni istinu govore, all u vecini 
slucajeva lazu. Dosao nam je jedan bolesnik i rekao da mu je 
sahir dao dijagnozu iz koje sc zakljucuje da je on urecen. 
Nakon sto smo proucili Kur'an nad njim, progovorio je dzin i 
saznali smo da kod njega nije u pitanju urok, a takvihje eva mnogo. 
Mozda postoje i drugi nacini za prizivan je dzina koje ja ne znam. 


ZNAKOVI PO KOJIMA SE RASPOZNAJE SAHIR Ako nades samo jedan od ovih znakova kod onoga koji 
lijeci, zna.j da je on sahir bez ikakve sumnje. To su ovi 
znakovi: 

1. Pita bolesnika o njegovom imenu i imenu njegove majke. 

2. Uzima neke privatiie bolesnikove stvari (odjecu, maramiee, 
kapa itd.) 

3. 'Ponekad zahtijeva da mu se dovede zivotinja odredenih 
osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. 
Ponekad njenom ki'vlju namaze bolesna mjesta ill baci zrtvu 
na pusto nijesto. 

4. Pise talismane (vradzbine, zapise). 


mtm ■wmtintoMmvmmimnmunnwmnmmMnMtMU iimmwiwmiumnmnutmnimii — Bimmipimi ■iBirMTrTT-nTi 10. Daje bolesniku papire koje ce spaliti i nakaditi se njima. 

1 1 . Priea nerazumljivim govorom. 

12. Ponekad sahir obavjestava bolesnika o njegovom imenu, 

imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je dosao. 

13. Pise bolesniku isprekidana slova na papir (zapis) ili na 
posudu od grncaiije bijele boje a onda nareduje bolesniku da 
to rastapa i pije. Ako saznas da je covjek sahir, duznost ti je da mu ne 
ides, a ako mu odes, onda za tebe vaze ove Poslanikove, 
sallallahu alejhi ve sellem, rijeci: "Ko otide vracaru i povjeruje 
u ono sto mu je rekao, porekao je ono sto je objavljeno 

Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem." • 

5. Ucenje earolija i izgovaranje nerazumljivih talismana. 

6. Daje bolesniku zapise koji se sastoje od eetverouglova na 


koiima su slova i brojevi. 

7. Nareduje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan odreden 
period, boraveei u sobi u koju ne ulazi suneeva svjetlost. 

8. Ponekad trazi od bolesnika da se ne pere vodom jedan 
odreden period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upucuje na to 
da se radi o dzinu krscaninu koji sluzi sahira. 

9. Daje bolesniku stvari koje ee pokopati u zemlju. 36 Hadis prenosi El-Bezzar i ka e daje hadis hasen. IU Ostri mac u borbiprotiv zlih sihirbaza 
48 
!!H"IHSiIIi£IE™" mm P Li T O P O G L A V L J ].• Islamski stav u poglcdu sihra 


e i 1. Imam Malik, Allah mu se smilovao, rekao je: "Sahir koji 
pravi sihr, a to nc cini niko osim sahir, slican je onom za koga 
Allah kaze: "Znali su da onaj koji torn vjestinom vlada nece 
nikakve srece na onom svijetu imati." (El-Bekara: 102), i ja 
smatram da se treba ubiti osoba ko ja to cini.' 

2. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: "Kazna za 
sahira je ubistvo. To se prenosi od Omera ibnul-Hattaba, 
Osmana ibnu Affana, Ibnu Omera, Hafse, Dzundub ibnu 
Abdullaha, Dzundub ibnu Ka'ba, Kajsa ibnu Sa'da, Omer 
ibnu Abdul- Aziza, a takvo misljenje je i kod Ebu Hanif 
Malika. 

3. El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, rekao je: "Islamski 
pravnici su se razisli u pogledu propisa o sahira muslimanu i 
nemuslimanu, tako da je Malik misljenja da ako sahir licno 
nekog opsihri, a njegov sihr bude rijeeima koje u sebi sadrze 
kufr, onda ga treba ubiti i ne treba pri tome od njega traziti da 
se pokaje. Od njega se ne prima pokajanje, zato sto je sihr 
stvar kojom on zeli da se prikrije kao sto su i zindik (otpadnik) 
i bludnik i zato sto je Allah sihr nazvao nevjerstvom: "...a njih 
dvojiea nisu nikog ueili dok nisu rekli: "Mi samo iskusavamo, 
i ti ne budi nevjernik." (El-Bekara: 102) Ovo je misljenje 
Ahmed ibnu Hanbela, Ebu Sevra, ishaka, Safije i Ebu Hanife. 
Treba napomenuti da je poznato misljenje Safije da ne treba 37 El-Muvetta:628 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 49 smimiimiHiiiaiiiiimmmiuHiuunjmnimniiiHHim 

ubiti sahira samo zbog sihra, nego se on ubija u odmazdi, tj. u 


slucaju da je on nekog sihrom ubio. 

4. Ibnu Munzir, Allah mu se smilovao, kaze: "Kada covjek 
potvrdi da je nekog opsihrio rijeeima kufra, duznost je da se ta 
osoba ubije ako se ne pokaje, a tako isto ako postoji dokaz 
protiv njega, a taj dokaz je ocigledan kufr. A ako se ispostavi 
da govor kojim je on nekog opsihrio, ne sadrzi u sebi kufr, 
onda ga nije dozvoljeno ubiti. A ako opsihrenog zadesi ludost 
i gubitak pameti zbog sihra, treba izvrsiti odmazdu ako je to 
bilo namjerno, a ako nije bilo namjerno, onda treba dati 

krvarinu njegovqj porodici; c 

5. Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Oni koji 
sahire smatraju nevjernicima dokazuju to ajetom: "A da su 

vjerovali i bill bogobojazni..." Tako se prenosi od Ahmed 
ibnu Hanbela i drugih prethodnika. Jedni su rekli da se takav 
ne smatra nevjernikom vec ga samo treba kazniti. Tako se 
prenosi od Safije i Ahmeda koji kazu: "Obavijestio nas je 
Sufjan ibnu Ujejne od Amr ibnu Dinai*a da je cuo Bedzleta 
ibnu Abdeta da je rekao: "Omer ibnul-Hattab, radijallahu 
anhu, je pisao pismo u koiem nareduje da se ubiju svaki sahir i 

sahirka, pa smo ubili tri sahira." 39 


Poznato je da je Hafsu opsihrila jedna ropkinja, pa je 
naredila da se ubije ibilajeubijena. Imam Ahmed je rekao: 
"Zabiljezeno je od trojice Poslanikovih, sallallahu alejhi ve 

sellem, drugova da treba ubijati sahire." 


■ 

38 

■ 39 Preneseno iz Ibnu Kesirovog tefsira. 
Ka e Ibnu Kesir da je ovaj hadis naveo EI-Buhari u svom "Sahihul-Buhari ? ? 


A0 r 

Fefsir Ibnu Kesir. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazu 


50 mimmimiinimnmnsmmssnigraum^ 6. Hafiz Ibni-Hadzer je rekao: "Malik zastupa misljenje da jc 
presuda za sahira kao i presuda za odmetnika od vjere i nc 
prima mu se tevba, bice ubijen kada sc utvrdi da jc pravio sihr, 
tj. bice izvrsena kazna nad njim. Tako isto kaze i Ahmed ibnu 
Hanbel. A Safija kaze: "Nece se ubili osim ako on sam prizna 
a je nekoga ubio svojim sihrom. 

Kraj : . Jasno je da je vecina uleme na stanovistu da sahira 
treba ubiti. Jedino Safija kaze da ga ne treba ubili osim ako je 
on ubio sihrom i u torn slucaju njegovo ubistvo ce bit! 
odmazda. 


Stav prema krscanskom ill jevrejskom sahira 1. Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, je rekao: "Bit ce ubijen 


na osnovu opcih dokaza (iz hadisa), i zato sto je sihr zlo cija je 
posljedica ubistvo muslimana, a ubistvo muslimana zahtijeva 
ubistvo zimmije (pripadnika druge vjere u muslimanskoj 

>42 


zemlji)" 


■ 


2. Malik, Allah mu se smilovao, rekao ie: "Ne treba ubiti 


sahira sljedbenika knjige (kitabiju) osim ako je on svojim 
sihrom ubio nekoga. Ako takav sihr nanese stetu muslimanu, 
koja nije u skladu sa ugovorom koji je zimmija potpisao sa 
islamskom drzavom, on time sam krsi ugovor i postaje 
dozvoljeno njegovo ubistvo. A Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, nije ubio Lube-jda Ibnul-Ea'sama zato sto se on nikada 
nikome nije svetio zbog sebe licno, i zato sto se bojao ako sa cc 41 <.(. 42 Fethul-Bari": 10/236 
El-Mugni": 10/115 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 51 EiiiusiiinuauuLHiiimEXimiiuizii 
1IUI1UIEII.II ilUFillHIfHlKIUIIHHHKKiSIIHnWHHI ubiie da se time ne prosiri smutrna medu musrimanima, i 
njegovim saveznicima iz redova ensaiija. ^ 


3. Safija, Allah mu se smilovao, rekao je: "Nije dozvoljeno 
ubiti sahira iz redova krscana ill jevreja, osim ako je on 
nekoga ubio svojim sihrom. U torn slucaju gaje dozvoljeno 

,?44 ubiti. 

V 

4. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: "Sto se tice 
sahira pripadnika ehli-kitabija, on se neubijaosim ako je on 
sam ubio svojim sihrom. Uglavnom se ubija iz odmazde, kao 
sto je utvrdeno da je Lubejd ibnul-Ea'sam opsihrio Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, koji ga nije ubio zato sto je sirk 
gori od sihra, a kafir se radi sirka ne ubija. Postojeci dokazi 
sovore da musliman sihirbaz bavljenjem sihrom postaje 
kafirom. Tako je neispravna analogija da se pripadnici drugih 
vjera trebaju ubijati zbog sihra, jer kada ozenjen ki'scanin 
pocini zinaluk, zbog toga nece biti ubijen, dok musliman biva 

kamenovan." 45 Allah najbolje zna. 
Da li je dozvoljeno uklanjanje sihra sihrom? 


Es-Sa'bi rekao je: "Ne smeta ako se radi o starim 
arapskim vradzbinama, dok Hasan El-Basri prezire takav 
nacin uklanjanja sihra." 46 Rekao sam: "Lijecenje vradzbinama 


■ 

c< 43 


Fethul-Barr: 10/236 

a 44, 


Fethul-Bari": 10/236 


cc 45 El-Mugni": 10/110 


. 


ct 46 r 

Tefsirul-Kurtubi": 2/49 Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 


52 
isinnifmnmsniEinuuimuiiiiximuiiisii »? »:>f EiSHTHUiimiriiiniuiiEtiminituumujiaBj£BiiiiimuucuiEUHinaiU{n»i'UH je nacin lijecenja onoga za koga se smatra da je opsihren ili ga 
je napao dzin." 

3. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: "Sto se lice 
onoga koji otklanja sihr od bolesnog, ako je to putem Kur'ana 
ili dova ili govora koji nema u sebi state, onda ne smeta, a ako 
je to putem necega sto u sebi ima naznake sihra, to je Ahmed 
ibnu Hanbel zabranio." 47 
4. El-Hafiz Ibnul-Hadzer, Allah mu se smilovao, rekao je: 
"Rijeci Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 
"Lijecenje vradzbinama spada u sejtanski posao" upucuju na 
to da ko ima za namjeru dobro, bit ce dobro, a ko ima za 
namjeru zip, bit ce zlo. Postoje dvije vrste lijecenja. 48 Rekao sam: "Ovo je tacno 9 
dvije vrste lijecenja. Prva: dozvoljeno lijecenje, a to je uklanjanje sihra 
putem Kur'ana, dovama i propisanim zikrom. 

Druga: zabranjeno lijecenje, a to je uklanjanje sihra 
sihrom, trazenjem pomoci od sejtana, potpomaganje istim, 
nastojeci se pribliziti njima i zadovoljiti ih. Postoji mogucnost 
da je na ovu vrstu sihra mislio Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kada je rekao: "Lijecenje vradzbinama sejtanski je 
posao." Pa kako ce biti dozvoljena ova vrsta lijecenja, kad ju 
je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio i to ne same 
ovim hadisom nego i drugim kao sto je onaj u kome se 
spominje odlazak vracarima i gatarima, pa se kaze da je onaj 
ko im povjeruje porekao ono s cim je dosao Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem. T 

" 47 EI-Mugni":10/114 
Ci 48 Fethul-Bari": 10/233 

Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 53 iimsHsiimu i);;ain;i.iiimiini ■ n LimiuHximmiinwn numffimmm 5. Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: 'lijecenje 
carolijama je uklanjanje sihra sa opsihranog, a postoje dvije vrs 
^ • 1. To je uklanjanje sihra sihrom, sto je sejtanski posao. Na to 
se odnose i rijeci Hasana El-Basrija. U torn nacinu se i onaj 
koji lijeci i onaj kojeg lijece priblizavaju sejtana onim sto on 
voli i tako skidaju sihr sa opsihrenog. Lijecenje putem 
ajeta ili sureta) rukje, dozvoljenih dova i trazenjem utocista kod Allaha, dzelle 
sanuhu. To je dozvoljeno lijecenje." 


Da li je dozvoljeno ucenje sihra? - 1. El-Hafiz Ibnu Hadzer, Allah mu se smilovao, kaze: "U 

ovim Allahovim rijecima: "Mi samo iskusavamo, a ti ne budi 
nevjernik." (El-Bekara) je znak da je ucenje sihra kufr." 

2. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: "Ucenje 
sihra i poducavanje istom je kufr i mi ne poznajemo ikakva 

kod uleme o torn pitanju. Nasi su razmimo 
istomisljenici i (Hanbelije) koji kazu: "Smatra se nevjernikom 
sahir koji poducava sihru ili ga cini, svejedno da li to smatra 

zabranjenim ili dozvoljenim."' 

3. Ebu Abdullah Er-Razi rekao je: "Ucenje o sihru nije nista 
ruzno niti pokudeno. Ucenjaci su se slozili u tome. Razlog 
tome je cinjenica sto je nauka sama po sebi nesto casno, to su 
Allahove, dzelle sanuhu, rijeci: "Reci: Zar su isti oni koji 
znaju i oni koji ne znaju?" I zato ako ne bismo izucavali sihr, 

cc 49 Fethul-Barr ': 10/225 

U 50 El-Mugni": 10/106 

. 


Ostri mac u borhi protiv zlih sihirbaza 
fT A 

:>4 
mrmmmii :Hiiiniins]iini!i!XFi:>.HTziniHtnniiurssuuitniffiniii BmimriimmmiiiairairaHimmmimmsmiiniti 

Ostri mac u borhi protiv zlih sihirbaza mnmmmimimimiiuuunmimmmmumMimmtmmmmmmmmJui 


33 
kako cemo ga znati razlikovati od mu'dzize. Duznost nam je 
nauciti sta cini mu'dzizu mu'dzizom. Ono Ito cini vadzib 
potpunim smatra se takoder vadzibom. Ovo upucuje na to da 
je postizanje znanja o sihru vadzib, a ono sto je vadzib, ne 

moze nikako biti haramom niti pokudenim. 51 


. 4. Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: "Rijeci 
Er-Razija su diskutabilne sa nekoliko aspekata. Jedan od njih ! je: Njegove rijeci "proucavanje sihra nije pokudeno (rwtndf 
Ako misli da to nije ruzno sa aspekta razuma, onda mu se 
suprostavljaju Mu'tezile koje ga zabranjuju, a ako smatra sa 
aspekta seriata onda mu je odgovor ovaj plemeniti ajet: "I 
povode se za onim sto su sejtani o vladavini Sulejmanovoj 
kazivali...", u kome se jasno nazire pokudenost ucenja sihra. 
Takoder se odgovor nalazi i u sahih-hadisu: "Ko ode gataru ill 
vracu, porekao je ono sto je objavljeno Muhammedu." 52 U Sunenu" se kaze: "Ko zaveze cvor i puhne u njega, napravio 

•19? 

je sihr. y. Sto se tice njegovih rijeci: "Svi se slazu da nije 
zabranjeno uciti sihr", kako se moze reci pored ajeta i hadisa 
koje smo naveli, da nije zabranjen? Da bi se moglo kazati da 


je ulema saglasna u vezi sihra, treba dokazati da su se sa ovakvim stavom slozili najeminentniji islamski ucenjaci, ill 
barem vecina njih. Gdje su njihove izjave o tome? 

Sto se tice njegova svrstavanja sihra u sadrzaj 
kur'anskog ajeta: "Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju...?" (Ez-Zumer:9), moze se kazati da ovaj ajet upucuje 
na pohvalu ucenjaka u seriatskim znanostima. 

Zatim njegovo potenciran je da je ucenje sihra obaveza 
da bi smo mogli prepoznati i od njega razlikovati mu'dzizu. 
Takvo misljenje je slabo, ili, jasnije receno, neispravno, jer je 
najvelicanstvenija mu'dziza naseg Poslanika Muhammeda, 
sallallahu alejhi ve sellem, plemeniti Kur'an kojem je laz 
strana i koji je od Mudrog i Hvaljenog. Spoznaja njegove 
nadnaravne prirode se ne zasniva na poznavanju sihra. Zatim, 
poznato je da su ashabi i tabi'ini, te islamski ucenjaci 
razlikovaii mu'dzizu od onoga sto to nije. I nisu ucili niti 
poducavali sihru. Allah najbolje zna. 

5. Ebu Hajjan u u El-Bahrul-Muhit"-u rekao je: "Sud o ucenju 
sihra moze se ovako posmatrati: Ako se ucenjem sihra velica 
nesto ill neko mimo Allaha kao sto su zvijezde i sejtani, 
imajuci na umu ono sto je rekao Uzviseni Allah, moze se 
zakljuciti da je to bez sumnje kufr. Nije dozvoljeno uciti ga 
niti raditi po njemu, jer je cilj njegova ucenja prolijevan je ki'vi 
i rastavljanje supruznika i prijatelja. Ako nista od gore 
spomenutog nije cilj, ali ipak postoji mogucnost da bude, i u 
torn slucaju nije dozvoljeno ucenje sihra niti rad po njemu. 
Ono sto se zasniva na zabludama, obmanama i vracanju, nije 
dozvoljeno uciti jer je sve to krivi put. Ako, pak, to ima za cilj 
zabavu i icru, te da sihirbaz pokaze svijetu svoju. okretnost i 
brzinu, u torn slucaju je ucenje sihra samo pokudeno."' 

Rekao sam: Ovaj odgovor je dobar i vrijedan hvale i trebalo bi se na njega oslanjati. 

■ 


a 51 Preneseno oiz Ibnu Kesira "145/1 


. 52 

Prenose ga cetvorica i El-Bezzar sa do brim lancem prenosilaca. Takoder ga 


prenosi i Muslim s dodatkom "i ne prima mu se namaz cetrdeset dana." 

u 53 r 54 fefsir Ibnu Kesir" 145/1 Prenosi se iz "Revaf ul-bejan" 1/85 
111 M 
Ostri mac u horbiprotiv zlih sihirbaza 

56 imimnmi euhieiiiii uiiuiummrnfmii 
Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza mmi nmwtmm 57 


RAZLIKA IZMEDU SIHRA, KERAMETA I MU'DZIZE 


mu El-Mazcri rekao je: "Razlika izmedu sihra, kerameta i 

IN/-** ., 

J e u tome st o se sihr zasniva na pripomaganju 
sihirbaza nekim rijecima ili djelom u postizanju onoga Sto zeli, 
dok keramet to ne zahtijeva nego nastaje uglavnom Allahovim 
davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Mu'dziza se razlikuje 
od kerameta u jednoj stvari,a to je izazov. Mu'dziza je poslata 
kao neciji izazov (kao sto su nevjerniei trazili od Bozijih 
poslanika dogadanje cuda) dok keramet to nema za eilj. 55 ' ' 

Hafiz Ibnu Hadzer rekao je: "ImamubHaremejni je 
prenio usaglaseno misljenje da se sihr moze naci samo kod 
grijesnika, dok to nije slucaj sa kerametom. " 

Hafiz je takoder rekao: "Neophodno je da se uzme u 
obzir vjerski nivo onoga kod koga se primijeti natpru-odna 
pojava. Ako je predan seriatu i cuva se zabranjenih stvari, 
onda je natprirodna pojava koja se desi kod njega keramet. U 
protivnom je to sihr, jer on nastaje kaorezultat djelovanja 
njemu slicnih, kao sto je sejtanska pomoe itd." 56 
Upozorenje: 

Desi se da covjek nije sihirbaz niti ista zna o sihra. 
Nije privrzen ni seriatu ili je, eak, pocinilae teskih grijeha. Ali 
se l pored toga kod njega mogu zabiljeziti natprirodne pojave. 
Ponekada takva osoba pripada novotarima ili obozavaoeima 
kabura... Najvjerovatnije se radi o sejtanovoj pomoci takvoj vrsti ljudi koja ima za eilj pridobijanje sljedbenika novom 
pravcu. Svijet ga slijepo slijedi i napusta Sunnet. Ovo je eesta 
pojava, narocito ako se radi o osnivacu i vodi nekog sufijskog 
(derviskog) novotarskog taiikata. 

■ 


cc 55 Fethul-Barr 10/223. 
56" Ibid 


(i iiitiiuu tlllKKltilillUliii Oslri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

58 BniniiniifnjmxziirainuniKiiiiimmmuttntira M«MnMaMaa«fl«fl»v4WB«v4v« i SESTO POGLAVLJE 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


59 Ef&f&HXISIllffllKH 

iil'IHn imimnmnnmnmmimusmumtmmmnimummu 
ijecenje. 
Sesto: SIHR PRIVIDANJA U SNU OTKLANJANJE SIHR A 
Prvo: SIHR RAZDVAJANJ A 

- simptomi sihra razdvajanja, 

- lijecenje, 

- prakticni primjeri lijecenja sihra razdvajanja, 
* dzinn Sekvan, 
* dzinn stavlja zapis u jastuk, 

* zadnji slucaj koji jc lijccio autor prije pisanja ovih rcdova Drugo: LJUBAVNI SIHR 

- simptomi ljubavnog sihra, 

- kako nastaje ljubavni sihr, 

- kontra-reakcija ljubavnog sihra, 

- dozvoljeni sihr, 

- lijecenje ljubavnog sihra, 
* covjek kojim upravlja zena. 


- simptomi, 

- lijecenje. 

Sedmo; SIHR BOLESTI - simptomi, 

ijecenje, 

- prakticni primjer lijecenja sihra bolesti. 
Osmo: SIHR KRVARENJA 

- kako nastaje sihr krvarenja, 

■ i 

- lijecenje, 

- prakticni primjeri lijecenia sihra krvarenja. 
Deveto: SIHR ODGADANJA ZENIDBE 

- simptomi sihra odgadanja zenidbe, 
lijecenje, 
- prakticni primjeri lijecenje sihra odgadanja zenidbe, 

- vazna objasnjenja vezana za sihr. 
Trece: SIHR PRIVIDANJA 

- simptomi sihra prividanja, 

- uklanjanje sihra prividanja, 

- prakticni primjeri lijecenja sihra prividanja. 
Cetvrto: SIHRLUDOSTI^ 

- simptomi sihra ludosti, 
- lijecenje sihra ludosti, 

- prakticni primjer lijecenja sihra ludosti. 
Peto: SIHR NEMARNOSTI 

- simptomi, Ostri mac u borbiproliv zlili sihirbaza •■ 60 mnmnumi iiminiL mnmmr 
nj&mmsmumsnTminuzi v SESTO POGLAVLJE 


OTKLANJANJE SIHRA Tema ovog poglavlja su vrste sihra prcma njihovom 
utjecaju na opsihrcnog te lijecenje svakog od njih zasebno 
putem Kur'ana, sunneta, zikra i dova. Zelja mi je da 
napomenem da cete u ovom i drugim poglavljima vezanim za 
lijecenje sihra, naci stvari koje nemaju osnove u tekstovima 
prenesenim od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vezane 
za lijecenje posebnih slucajeva, ali se svode pod opce propise 
spomenute u Kur'anu i sunnetu. Na primjer, naci cete slucaj 
koji se lijeci ajetom iz Allahove Knjigekoji se ponavlja 70 
puta, ili druge ajete iz razlicitih sura. Svi ovi vidovi lijecenja 
svode se pod rijcci Uzvisenog Allaha: "/ Mi ohjavljujenio u 
Kur'anu ono stoje Ujek i milost vjernicima. " (Isra' :82) Neki smatraju da se pod 
ucenj aci 

podrazumjeva dusevni lijek (lijek protiv sumnje, 
mnogobostva, grijesenja, pokvarenosti...), dok drugi tvrde da 
se odnosi i na dusevni i na tjelesni lijek istovremeno. Posto ji i 
drugi, jasniji dokaz, kqji je u stvari srz ovog poglavlja. Od 
Aise, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, usao kod nje i zatekao zenu koju je lijecila od 
sihra, te joj je rekao: "Lijeci je Allahovom Knjigom." 57 

Ako malo preciznije razmotrite ovaj had is, vidjet cete 
da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovo rekao uopceno i 
nije precizirao ajete niti sure iz cega se vidi da je citav Kur'an 57 "Es-silsiletus-sahiha" pod brojem 1931. Ucenjak Albani je rekao da je sahih. 


1 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 61 
di:i:i:nnumummm inswimmuHimti lijek. Ono sto smo mi dugim iskustvom primijetili jeste da 
Kur'an, pored sihra, uroka, zavisti..., lijeci i tjelesne bolesti. 

Postoje mladici koji vrlo ljubomorno cuvaju Allahovu, 
dzelle sanuhu, vjeru, te za svaki ajet koji koristimo pri 
lijecenju traze poseban dokaz. Kazu: "Hocemo da nam 
navedes specijalan dokaz iz hadisa da je Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, lijecio ovu bolest ovim ajetom." Ovoj grupi 
mladica odgovaram hadisom koji prenosi Ebu Se'id El- 
Hudrijj, radijallahu anhu, a koji je zabiljezen u El-Buharijinom 
"Sahihu". U njemu se kaze da je on bio na putu sa grupom 
ashaba. Spustili su se u jednu dolinu i zatrazili od njenog 
stanovnistva da ih ugoste, sto su ovi odbili. Ubrzo zatim je 
njihovog poglavara ujeo akrep, te su oni dosli ashabima i 
upitali ih: "Ima li medu vama neko ko zna lijeciti?" Ebu Se'id 
je rekao: "Ja lijecim, ali necu to uciniti dok mi ne platite." 
Lijecio je bolesnog dok se ovaj nije oporavio. Kao nagradu su 
im dali stado ovaca. Kada su se vratili, rekli su Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, za ovaj slucaj na sto je upitao Ebu Se'ida: "Cime si ga lijecio?" "El-Fatihom", odgovorio je Ebu 
Se'id. "A mozda je ona zaista lijek?" - Poslanik, sallallahu 

alejhi ve sellem, mu je odobrio njegov cin." 

Iz ovog hadisa vidljivo je da Ebu Se'id nije cekao da 
primi specijalno uputstvo od Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, u kome bi bilo naznaceno da je Fatiha lijek, a 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je to i odobrio. 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dao uopcenu 
definiciju u vezi odredenih ajeta, sureta i dova. U "Sahihu- zeno da je neko rekao: "O Allahov 
Muslim" je 

Poslanice, u dzahilijjetu smo imali rukju kojom smo lijecili." 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: "Dajte da 

Ili, 


■ : Oslri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 62 mum cujem vase rukje, jer ne smeta koristiti rukju ako ona u sebi ne 
sadrzi sirk." 58 

Iz ovog hadisa uzimamo potvrdu da je lijecenje rukjom 
iz Kur'ana i Sunneta, zatim do vama i rukjom iz dzahilijjeta 
koja ne sadrzi u sebi sirk, dozvoljeno. 


PRVO: S I H R RASTAVLJANJA Uzviseni Allah u suri El-Bekareh kaze: "1 povode se za 
onim sto su sejtani o vladavini Sulejmanovoj kazivali. A 
Sulejman nijc bio nevjernik, - sejtani su uzncvjcrovali uceci 
ljude vradzbini i onome sto je bilo nadahnuto dvojici meleka 
Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikog ucili 
dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskusavamo, a ti ne budi 
nevjernik!" I ljudi su od njih dvoj ice ucili kako ee muza od 
zene rastaviti, ali nisu mogli nikome time bez Allahove volje 
nauditi. Ucili su ono sto ce im nauditi i od cega nikakve koristi 
nece imati iako su znali da onaj koji im ovlada nece nikakve 
srece na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za sto su se 
prodali, kad bi samo znali." (El-Bekara: 102) 

Od Dzabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Iblis je svoj 
prijesto postavio na vodi a zatim razaslao svoje podanike. Ko 
od njih posije vecu smutnju, blizi mu je po polozaju. Tako 
dode neki od njih i rece: "Uradio sam to i to" - a na to mu Iblis 
odgovori: "Nista ti nisi uradio. Tek kada dode jedan od njih i 

58 Prenosi Muslim u poglavlju "Es-Selam" 64 


ii 

ti Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 63 : .uximmu 
rece: "Nisam ga napustio dok ga nisam 
Toga Iblis priblizi sebi i kaze: "Jeste, ti." 59 rastavio od zene. ?? DEFINICLTA SIHRA RASTAVLJANJA 


To je sihr kojim se rastavlja muz od zene ili se njime 
stvara neprijateljstvo i mrznja medu prijateljima ili poslovnim 

partnerima. 


VRSTE 1 . Razdvajanje covjeka od majke 

2. Razdvajanje sina od oca 

3. Razdvajanje brace 

4. Razdvajanje poslovnih i drugih prijatelja 

5. Razdvajanje covjeka i zene. Ova vrsta je najopasnija i • • najrasirenija 

SIMPTOMI SIHRA RASTAVLJANJA 
1 . Iznenadno pretvai-anje ljubavi u mi'znju, 

2. Stalno sumnjicenje medu supruznicima, 

3. Neprihvatanje izvinjenja i opravdanja, 

4. Uvelicavanje povoda za svadu i raskol iako su oni 

beznacajni. 

5. Mijenjanje muzeve slike u ocima zene i zene u ocima muza, 
tako da muz vidi svoju zenu u ruznom liku, makar ona bila 
izrazito lijepa. Razlog je tome sto sejtan koji je zaduzen za 59 Prenosi ga Muslim 107/17 , komentar En-Nevevi 


Hi" .t Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 64 
imiimi&QimaiuiifttxrmKiiinH&mixrai^ sihr njeno lice cini ruznim, prikazujuci svoj lik na njenom lieu. 
Zena vidi svog muza u strasnom i uzasavajucem liku. 

6. Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima 
njegov supruznik. 

7. Odvratnost prema mjestu gdje sjedi njegov supruznik. Tako 
cete vidjeti covjeka koji je van kuce sasvim normalan, all sa 
ulaskom u kucu osjeti zestoku tjeskobu. 

z Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: 
"Uzrok utjecaja sihra narazdvajanje muza od zeneje u tome 
sto jedno drugo vide u ruznom liku... ili neeemu drugom 
slicnom tome." 50 KAKO NASTAJE SIHR RASTAVLJANJA 

V 

Covjek koji hoce da napravi nekom sihr, ode kod 
sihirbaza te od njeg zatrazi da tu i tu osobu rastavi od njegova 
supruznika. Sihirbaz od njeg zatrazi ime covjeka kome hoce 
da napravi sihr, ime njegove majke, i nesto od njegovih licnih 
stvari (dlaku iz kose, odjevni predmet i dr.) Ako ovaj ne moze 
doci do njegove licne stvari, onda mu napravi sihr na vodu ili 
nesto drugo i naredi mu da prolije na put onomekomeje 
namjenjen sihr. Kada ovaj nagazi na to, potpadne pod uticaj 
sihra. Ponekad mu naredi da mu sihr stavi u jelo ili pice. 
60 r fefsir Ibnu Kesir 1/144 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 65 imiminmuit 
riUiQHI3IlKZH£iXiaiXIII£nOEUllfI«UEfiiUi2ftfti:j — — B— — tmM ^ tm *■»** MWUkSMOM m LDECENJE 6 ' Lijecenje se sastoji iz tri etape: 
Prva etapa: Period prije lijecenja 

1. Osigurati pravu vjersku atmosferu tako sto ce se izbaciti 

slike i kipovi iz kuce u kojpj se lijeci kako bi se otvorio 
pristup melekima. 

2. Zatraziti od bolesnog sve zapise i hamajlije koje posjeduje 

otprije i spaliti ih. 

3. Odstraniti iz kuce muziku i muzicke instrumente. 

4. Napustiti sve ono sto se kosi sa seriatom, kao npr. muskarae 
koji nosi zlato, otkrivena zena ili pusac. 

5. Bolesnom i njegovoj porodici odrzati predavanje o 
ispravnom vjerovanju s ciljem da se iz njihovih area odstrani 
svako oslanjanje na bilo koga drugog osim na Allaha, dzelle 
sanuhu. 

6. Upoznati se sa njegovim stanjem tako sto ce mu se postaviti 
nekoliko pitanja da bi se uvjerio u simptome ili vecinu 
simptoma bolesti kao: 

- Vidis li svoju zenu povremeno u ruznom liku? - Svadate li se zbog beznacajnih stvari? 

- Jesi li smiren izvan kuce a kad se vratis osjetis tegobu u dusi? li neko od njih dvoje tjeskobu prilikom spolnog odnosa? Osjeti li neko od njih dvoje nemir ili sanja > ? uznemiravajuce snover 


61 Opsirnije u knjizi "Vikajetul-insan minel-dinni vei-sejtan" sh*. 79 


Oslri mac u borbi protiv zlih sihirbaza mmwamimsmimammkmnnmimmmmmmiim^ 66 
mm miuumuumv 


Oslri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 67 iHHiiiniHiiimaiimimjiiiriiraaniuifminutti^ntisiiiiniK^ Nastavili sa pitanjima, pa ako se nadu dva Hi vise 

simptoma, nastaviti s lijecenjem. 

7. Uzeti abdcst prije nego sto se pocne s lijecenjem i onima 
oko sebe narediti to isto. 

8. Ako je bolesnik zensko, ne pocinjati lijecenje dok joj se ne 
uveze i pricvrsti odjeca da se ne bi olkrila tokom lijecenja. 

9. Ne a x;+; ^n (k ao n p r# namirisanu, nasminkanu, 
zenu nepokrivenu, dok se ne obuce po propisima scriata). 

10. Zensku osobu lijeciti samo uz prisustvo mahrema (njenih 
najblizih muskih srodnika). 

1 1 . Zatraziti pomoc od Uzvisenog Allaha. 

Draga etapa: Lijecenje 

Stavi ruku na glavu bolesnika i prouci mu ovu rukju na uho: 
* \ AuJUj 4^xj2jj 0J^-^ /jA 
^j\ >yA amL hj&\ (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana, od njegovc oholosti, dosaptavanja i ludosti.) 

&j* & ■•? -O ...-0 !>' ,.«? 


vj- ■ o 
■ I 
<^wJJtJ> "tit - /^"-\ - «" " - a tl t - l '' t 


f 1 - "Hvala Allahu, Gospodara svjetova, Milostivom, 
Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, samo se Tebi klanjamo i 
samo od Tebe pomoc trazimo! Uputi nas na pravi put, na put 
1 >i 


onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv 
sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (El-Fatiha) 

Z,i s t ..." - <L« ft 0^ U3J I /j ft <Ljj1J J o3JlJ i_ J 


9/» 5jJijj ^j»j4-iL3 dLbi ^ Jjh 1 ^3 ^y| J^ 1 ^ bs^jJ i -J.-c C3)a>^^- ^ dLU - 4 Jia >- ,— .. 33 

- "Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, 
uputstvo je svima onima koji se Allaha boje; onima koji u 
ncvidljivi svijet vjerovuju i namaz obavljaju i udjeljivuju dio 
^ >d onoga sto smo im Mi dali; i onima koji vjerovuju u ono sto 
se objavljuje tebi i u ono sto je objavljeno prije tebe, i onima 
koji u onaj svijet cvrsto vjerovuju. Njima ce Allah na pravi put 
ukazati i oni ce ono sto zele ostvariti. (El-Bekara: 1-5) k* -- ^ & 
3<j li , -& U3 c,u±> ®? <^ bM& b3 U ,tf a _ ^ >-H « ^^^3 LWrt ir- jC lJ iJ is^ J jjl Loj ^p^JI (3»uJI ^ ftJ ^ ij^cj^ ^- 5 IV 
USI^ ■ i vf 

JU5- cH 0^4 ^3 £*J! V^j *^J j-^ 2 

£_ S >* ^ j j j J ■P 
£>T^ -f"? j>^>^ 
..'*=> .•i ? ^4^0 j_^_4.-»^9 ii3>(i .«? - fl 


U-, ' i? ■■ JU>*I /y-A i-4—i ,'a^Uu ■?t>?. J >5wA Uo ft 


e (3 ^ fjJrsl^ri j<J LS <!* -r 

r .- e ,S\ - 5 ** I *| <^s f 9 * - *.;' v, |#, ; I - - " t- 


*MMMMMM 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


66 [iiiiiiiiiniitiitx7iiiiisii2LK%ifiiui.iiiniE{znz{fi!iiLTiiiiiizin££iHi;£ii) Nastaviti sa pitanjima, pa ako se nadu dva ill vise 
simptoma, nastaviti s lijecenjem. 

7. Uzeti abdest prije nego sto se pocne s lijecenjem i onima 
oko sebe narediti to isto. 

8. Ako je bolesnik zensko, ne pocinjati lijecenje dok jpj se ne 
uveze i prievrsti odjeca da se ne bi otkrila tokom lijeeenja. 

9. Ne lijeciti zenu (kao npr. namirisanu, nasminkanu, 
nepokrivenu, dok se ne obuce po propisima scriata). 

10. Zensku osobu lijeciti samo uz prisustvo mahrema (njenih 
najblizih muskih srodnika). 

1 1 . Zatraziti pomoc od Uzvisenog Allaha. Druga etapa: Lijecenje 


Stavi ruku na glavu bolesnika i prouci mu ovu rukju na uho ■ 
* ■ (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana, od njegove oholosti, dosaptavanja i ludosti.) 

?/* £ •p ,* w* 1 ■>' /* 


■-' 


y* « s - i7/* iy,o -* .o o 
? 
11 b- fartis- C^i*jl jj 3J I j& j*0 (cV-v ^-f - ^ -U I J^ j-£J 


|V *v jfl? 


©kJiyhi^ 1 - "Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, 
Samilosnom, Vladaru Sudnjeg dana, samo se Tebi klanjamo i 
samo od Tebe pomoc trazimo! Uputi nas na pravi put, na put 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 67 onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv 
sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali! (El-Fatiha) - V • ?*=%-; by^& c^^i^d^P^^^^ 
* ■ ?s* |V 
^ra i»r '.'--t - --:.' n« v tf a W^'j ^ UJH-^ jM^ jj L -^5J • ^-^ 

ffrf jjJijj jU Sjj-iU^j dLfcj &A J jjl U3 dhJ| Jjjl L^ 5j^?J^ J/* ? h 9 


1 . 


'Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, 
uputstvo je svima onima koji se Allaha boje; onima koji u 
nevidljivi svijet vjerovuju i namaz obavljaju i udjeljivuju dio 
od onoga sto smo im Mi dali; i onima koji vjerovuju u ono sto 
se objavljuje tebi i u ono sto je objavljeno prije tebe, i onima 
koji u onaj svijet cvrsto vjerovuju. Njima ce Allah na pravi put 
ukazati i oni ce ono sto zele ostvariti. (El-Bekara: 1-5) Js ,-° u J 5^3 br^^ j£ ^3 £r*^» 4^ lJ^ d*}? ^ ^ !j^3 U IjJuSI^ ? .-<* - a ~ c^ Ul^^iiLuJI jjlfc Jj-jI Lo jj j-> i -r-' (3*^'o 


"1? -* • 4 ? •" I -P| xt »-" 1 * *" "" f =7 I - L" S I - - "" a -- - "" 

V ^ i> ^ 


? 5^jjj ?>^" t>^ *-i^ oj-^Ir^ ^° ^^ 5>^ : ^ >u ' ? J l^' <X 55 ^ ^" U o>J ^ 'Oj s^j i ^ H L^ <JJL\iLll j_^ ^* -T i>5-^i>? "%Liui u ■> Aj2> ^^ .1? !■ 
LK?f 
?- v il ^^ j<J Lo <j"yL_i (j-il ^-^4^ jlJujj U g^j'j *^3 - & ** r 4 
5 L? .- * , • Aloi-^^ 1 ^ LTUii l<u ? .- 


j 3 j— i Li.iLs . ; | ..J.i ■ i . | . . i : . ! t ; 

; | : *;;;;■;:: 


Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 


68 Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 69 wivj.mmzuu. mm mumummmmmim inimiimmnnttmmmnmimmmiummmimi nmtmmimiimtm. [imiimifmnmiimiimimtsummuiimii 
3 - "I povode se za onim sto su sejtani o Sulejmanovoj 
vladavini kazivaii. A Sulejmari nije bio nevjernik, sejtani su 
nevjernici, uceci ljude vradzbini i onome sto je bilo nadahnuto 
dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica 
nisu nikog ucili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskusavamo, i ti 
ne budi nevjernik!" I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce 

od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez muza Allahove volje nauditi. Ucili su ono sto ce im nauditi i od cega 
nikave koristi nece imati iako su znali da onaj koji im vlada 
nece nikave srecc na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za sto su se prodali, kad bi samo znali!" (El-Bekara: 102) 


fe trf&Cpte^ ^J I j£i "i I ill; -- iV'tf* ■Vyff J "5 ,o »u 


3 ■i\ 


3 of J * '3 9 S J 
Li-5 Iff ■ * 


'w* * U-^J /wo <JJI tJ VJUl Li iy t^U ru.- u Li ywO iV 
*■ ■ t IB ^ 
»^0 A l** 
"* ' r^ *= ■ La— -wJ S J,-'' v_> 


J • 


4 - "A vas Bog - jedan je Bog! Nema boga osim Njega, 
Milostivog, Samilosnog! Stvaranje nebesa i Zcmljc, smjena 
noci i dana, lada koja morem plovi s korisnim tovarom za 
ljude, kisa koju Allah spusta s neba pa tako u zivot vraea 
zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka 
ziva bica, promjena vjetrova, oblaci koji izmedu neba i Zemlje 
lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti." (El- 
Bekara: 163-164) 


1 
5JI j_i Til S_iP iill 
J*. 


- *- I - 
■ 4 


?/* La -" -j ^JiJI ^ U4-i^ r -V^? " j 3 i>:^'3 ^S^- 111 <S .1 

'J 
5 - "Allah je - nema boga osim Njega - Zivi i Vjecni! Ne 
obuzima Ga ni drijemez ni san! Njegovo je ono stojena 
nebesima i na Zemlji! Ko se moze pred Njim zauzimati bez 
dopustenja Njegova!? On zna sta je bilo i prije njih i sta ce biti 
poslije njih - a od onoga sto On zna, drugi znaju samo koliko 
On Mi. Prijestolje Njegovo obuhvata i nebesa i Zemlju i 
Njemu ne dojadi odrzavanje njihovo; On je Svevisnji, 
Velicanstveni! (El-Bekara: 255) lH 1 
■* - 2 -- Jo- -- ^* -T u • m > ff 


-- 
t -7 -"* 4 & ,-o u-' 
iiJIcjLSo 
\"jL % i *.<lij3 ^^^3 ^^iCjlLc. Jl^i.tUij^lv^ 

Jj .3 ^^ ,v 
P/0 . <^- -- i i ■t u^ !>*, 
i ft Uoj LiLki 

l* 9 , r. Js '3 ^.4-j UJ^JlL^U 111 _ •) 4J»cj 2 ■ **- iv 3 
\ -' / i -■ j ijiiSd 


A Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


70 
ranmuiEnmmininfnimnim^ 6 - "Poslanik vjeruje u ono sto mu se objavljuje od Gospodara 
njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, 
i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo ni V jednog od poslanika Njegovih." I oni govore: Cujerrio i 
pokoravamo se; oprosti nam, Gospodara nas; Tebi demo se 
vratiti." Allah nikoga ne opterecuje 
mogucnosti njegovih; u njegovu je korist dobro koje ucini, a na njegovu 
stetu zlo koje uradi. Gospodara nas, ne kazni nas ako 
zaboravimo ili sto neholice ucinimo! Gospodara nas, ne tovari 
na nas breme kao sto si ga tovario na one prije nas! Gospodara 
nas, ne stavljaj nam u duznost ono sto ne mozemo podnijeti, 
pobrisi grijehe nase i oprosti nam, i smiluj se na nas. Ti si 
Gospodar nas pa nam pomozi protiv narodakoji ne vjeruje! 

(El-Bekara: 285-286) 

/* r*i !7 o s& O .'J * ^ 9 s* L-' 


L* Jtfl 1 JaJUlL \ZJi .JJI y$ 3 <5LiUJ V 5 y» t isJI U ASl kH\ i- .- :7 so Jj 9 
li 4h ril<JJI ,* 


jJ ; r- *<J 2a >-*J g -" - - 
-1 * _- 


F/tf I*' J* lV ..O <Di3 V L^JI 

^ - 5uuju 


7 - "Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega, - a i 
meleki i uceni -, i da On postupa pravedno. - Noma boga osim 
Njega, Silnog i Mudrog. Allahu je prava vjera - jedino islam. 
A podvojili su se oni kojima je data Knjiga bas onda kada im 
je doslo saznan je i to iz medusobne zavisti. A sa onima koii u 
Allahove rijeci ne budu vjerovali Allah ce brzo obracunali." 
(Alilmran: 18-19) ■ 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 71 UUUHIUMUHIin ms-mtf iU- 

25 -* i>* /o _« J* 1&l\*A 4 &. J J>'J% c^yZJl jii* j JJI *UI ^ ?/* '.i u-^a M r- ,o a O/B Jj •^ 

* v *JbjJlo'\iiJli)')Lu >* UiJ O^'pfc-ilwO a J Ju»*ji_j A ft u. L< /^ 3 %£} & 
* 

L* ■P ? !1 I £ , ^ ° a ? rf 


8 - "Gospodar vas je Allah, koji je nebesa i Zemlju u sest 
vremenskih razdoblja stvorio, a onda se nad Arsom uzvisio. 
On tamom noei prekriva dan, koja ga u stopu prati, a Sunce i 
Mjesec i zvijezde se pokoravaju Njegovoj Volji. SamoOn 
stvara i upravlja! Uzvisen neka je Allah, Gospodar svjetova! 
Molite se ponizno i u sebi Gospodara svome, ne voli On one 
koji prelaze graniee. I ne pravite nered naZemlji, kada je na 
njoj red uspostavljen, a Njemu se molite sa strahom i nadom; 
milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela cine. (El- 

E'araf: 54-56) 


^_J* liL 9 ill & J 1 *V M \ - * 1 t 

.AM 4W<? ^u ii I in«t v bA t m tt i tufWm ^" O 

LT^'iy^i^J-^- 3 


.a i*' - t& ? se ^ - 


tM L^ 

! J- 1 ^ J LT^^ V J imj t >:^ '- » ' VJ^ 
yum > 


' Ostri mac u horhi protiv zlih sihirbazci 

iinniinumimiimiiiimmnKniniiinnmnimin^ 72 
nnmuiwmuunmt 9 - "I Mi naredismo Musau: Baci stap svoi!" - i on odjednom 
proguta sve one cime su oni bill obmanu izveli. i take istina na 
vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni priredilL 
i tu bijahu pobjedeni i ostadose ponizeni, a carobnjaci sc licem 

na tie bacise. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" - 
povikase, u Gospodara Musaova i Harunova!" (El-E'araf: 

117-122) 

Ovaj ajet se ponavlja sedam puta a dio ajeta (/ 
carobnjaci se licem na tie bacise) ponoviti trideset puta. i-' u \ Is 9 

y<Lkj;.r,5LlJ 
.- * ya JLJ Ij i 1 -die A^JU. sl;\ **•* 
/*■ iV ^* a s>^» i^ ,o ^ - t3^3fs<>?^ a^jLoJ 
^^JLt <? ,.o C^o>° 
"J 
^ J 
10 - "I Kada oni bacise Musa uzviknu: "Ono sto stepriredili 
caroliia ie! Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djelo 
pokvarenjaka uspije, Allah ce miloscu Svojom istinu utvrditi, 
makar sto ce to nevjernicimakrivo biti!" (Junus:81-82) Ajet ponoviti sedam puta a dio ajeta (Allah ce je unistiti) ponoviti ;et puta. 


tf^rr^. * ■ yy^" 1 1 - "Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono sto su 
oni napravili, jer je ono sto su oni napravili samo varka Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza : . ■: ' \: immimntumumminm inunmiutui 73 suimmnmmmm IWWTTGJF*^^" * jlk»CCMttflft««HKI carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje dosao, uspjeti." (Ta ha: 
69) 


Ajet ponoviti sedam puta. ur l*3i Mj 
HsJI ■ .- 


*-P p ,-tf IV .o ^I^I^^M^ 
ajj *? 


tt-LLj s i j<j i. 


>>' .-- ^ O^J L 
.^? 


3>^'v J 3 ^ j! j if 3"-^ ^^j^)03 s 


12- "Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se 
necete povratiti?" i neka je uzvisen Allah, Vladar istiniti, 
nema drugog boga osim Njega, Gospodara svemira 
velicanstvenog! A onaj koji se pored Allaha, molidrugom 
bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim 
racun polagati, i nevjernici ono sto zele nece postici. i red: 
"Gospodara moj, oprosti i smiluj , Ti si najmilostiviji!" (El- 
Mu'minun: 115-118) ce 
\o 

L^© 

3 J?P '3 9^ HI 

*:^ 
•y 
r (Q <^^l <l!j^ Lilll JbJLlI LlSj LSI (g) jjiJuJI o33 
tiiTJ>- 3 


- 

,!«, 
44 
3 
A (CO) 


•7 .0 \y 'i^i^Ji^U^ 
: ■ Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


74 rcnii nM^auaHM&tt** raBmmijmnKiKfi^ immi iiHKJja:ii:uatE«aiHiiEiiJ«UErBiirK£HHK32i» fmMHMmusnnivi Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 75 EiHKUttUnmniHHii 'ivnifenw- ;uR*iP»iI MMmVM«MlM« 


13 - "Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvracaju i 
onih koji opomenu citaju, vas Bog je, uistinu, Jedan, Gospodar 
nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih i Gospodara Istoka! 
Mi smo nebo najblize vama sjajnim zvijezdama okitili i 
cuvamo ga od svakog sejtana prkosnoga da ne prisluskuje 
meleke uzvisene; njih sa svih strana gadaju da ih otjeraju; njih 
ceka patnja neprekidna, a onoga koji sto ugrabi - stigne 
svjetlica blistava." (Es-Saffat: 1-10) ■5 $ - 


i d "* "" I S I " *" I - " « «tl "" - a '" ? "" Lt ' 1 1 '" lJ i --""<■■> tl I "~ i -- "~ 
glasniku, takvi Mu na Zemlji nece umaci i mimo Njega nece 
zastitnika naci. Oni su u velikoj zabludi." (El-Ahkaf:29-32) .- ,** J" O^U^Jl jUaSI ^w? e a /*" •7 ..i? -■a ..7 * * * HP H ■ ■ o*a : *-*J 

F 

jO _,«•? JuLiLi 
a U'J* 3^ij3 ili ,>L^3 ^1S ^ S^-l UioJ^ LL- j^ ^^ o^l^ .- 

Ar' •J-*4 I* 11 - 3 (yy) t>Of^ f^J" 3 cr 1 ! 'JHJ ur^ JU! 345' <■»■** a£ ii» J^aJo 


^ ,-* j ^0 v & <4 — I «*"% 

■ « T LT^ JjLi Jp 

nn ■ ■ a JU Umj 

^i 


15 - "O druzine dzina i ljudi, ako mozete da preko granica 
nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moci cete prodrijeti jedino 
uz veliku moc! Pa kojublagodat Gospodara svogaporicete!? 
Na vas ce se ognjeni plamen i rastopljen mjed prolivati, i vi se 
necete moci odbraniti, - pa koju blagodat Gospodara svoga 
poricete!? (Er-Rahman: 33-36) ■a .- i(y>}(t Si 


\ '" * ^ c i? *** 
^j^ c>? ,*-*- >^4 -•<-? 2 -v pLJ"al 1<J aS /y& 3<J ..^ 


(frf 
I 


.1 


\t I 'w^^C 
,i 1 ■. j 14 - "Kada ti poslasmo nekoliko dzina da Kur'an slusaju, kada 
dodose da ga cuju, oni rekose: "Pst!" A kad se zavrsi, vratisc 
se narodu svom da opominju. ' 'O narode nas," - govorili su - 
"mi smo slusali Knjigukoja se poslijeMusaaobjavljuje, koja 
potvrduje one prije nje, i koja kaistini i napravi put upucuje. 
O narode nas, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujteu 
Allaha, On ce vam neke grijehe vase oprostiti, a vas od patnjc 
neizdrzive zastititi!" A oni koji se ne odazovu Allahovu 


u I* J Ju^Lo 


o 9 

mm ?,*• 
J^_i& 3^ %M OS 
3 #Lj ^ UJ fe>i ^^1 aLf3 4JIT 5^ d4 ^^15 


^ p •^Jl^bS 
/v* ?^ i? i>'..i? (^ ..v L?V^ r i V* ^ iJI Tl ^aJ I iU A ui ^lif a4Ji >-i "3i i-4* ^JtUiT^i :rrr ^ A>2 !*■ rf 
p < L7 s 


?.^ ffj* 
M_^J 


- ^ i'siuy. L-' .^J 
■ * L^ 3JI4J 
-4 ^10^ p ■ y 
•™ 


Pv* 


16 - "Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako 

je strahopostovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom 
Ostri mac u borlri proliv zlih sihirbaza 


76 lunraunHimuuun rmnfiizmtTiinimii inimsxnnmu mimx ennnini raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On 
je Allah - nema drugog boga osim Njcga -, On je poznavalac 
nevidljivog i vidljivog svijeta, On jc Milostiv, Samilosni! On 
je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj 
koji je bez nedostataka, Onaj koji svakog obezbjeduje, Onaj 
koji nad svim bdi, Silni, Uzviseni, Gordi, Hvaljen nekaje 
Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu 


ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz nicega stvara, Onaj 
koji svemu daje oblik, On ima najljepsa imena. Njega hvale 
oni na nebesima i naZemlji, On je Silni i Mudri." (El-Hasr: 21- 
* 


e* 


*— * - , u? rj>' u 
^ U I J s t*i « fel ^L^ J\p\i Lot**- i> $ «^.<i -- 3ilj? UF fl |^P -i _?«Ui 


-r- 
^ _- -h^^M 3 a.<4 — J & -" |- 


{5 --* 


^ ill J^ ^3 j^f J^ J 1 ikb IS! 3 © Lkki *JJ I 


i .- - - .. - - - 


-J %=& IV rf l" <jicc^^j ji^uj?u$ L^f^bfel ^j 
Ol/ri wiac r/ horhi protiv zlih sihirbaza n unimininimmi iinmuiaa mmrmmimsmnmninii EHimufipnui MllUittiW _ ii ■■■nuiii ■■HBUunnrnBia povjerovali i vise nikoga necemo Gospodaru nasem ravnim 
smatrati", a On nije - neka uzviseno bude dostojanstvo 
Gospodara naseg! - uzeo Sebi ni druzicu ni djeteta; jedan nas 
bezumnik je o Allahu lazi govorio, a mi smo mislili da ni ljudi 
ni dzini o Allahu lazi ne govore; i bilo je ljudi koji su pomoc 
od dzina trazili, pa su im tako obijest povecali; i oni misle, kao 
sto i vi mislite, da Allah nikoga nece ozivjeti; i mi smo 
nastojali da nebo dolaknemo cuvara i zvijezda padalica puno; i sjedjeli smo okolo njega po 
ama da bismo sto bolje culi, ali ce onaj, ko sada 

na zvijezdu padalicu koja vrijeba naici." (El- 

Dzinn: 1-9) 


cfei MiCil^^r^i •i .-. 
-- W) ^ l ^ 


18 - "Reci: "On je Allah - Jedan! Allah jeUtociste svakom! 
Nije rodio i roden nije, i niko Mu ravan nije!" (El-Ihlas) 


*^ mm -— 

V^3 j^c^i^o^- 


7-& 3 
ijJp *7 .<• fe ^^4-^?*^ IJil i-X-w b- "'Ji /vo fli'fcF; a j- ^s^iiiiU ^oijl^ 

.- r-! 


rtr -- Llf ul j |V| Sjrwj I JwiJw-i L-^^p- 1 i:i 
? -- v JJ^-^ J vU— wJ ^LU-4- © IJ ^J ^ 


-" /? 


j^?o ,,Vil ^-^-^ j-ii ^ 


jLJtlJLo C c 
J3 .4 "',-" 
C4 


17 - "Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko dzina 
prisluskivalo i reklo: "Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva 
divljenje, slusali koji na pravi put upucuje - i mi smo u njeg 1.9 - "Reci: "Uticem se Gospodaru svitanja, od zla onoga sto 
On stvara, i od zla mrkle nodi kada razastre tmine, i od zla 
onih koje u uzlove pusu, i od zla zavidljivca kad zavist no 
krije." El-Felek 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 78 ramiHrnm i! EnnEEmiHTinuns? ^HT^maHinimiKiniwnia'Hinrnam ■Hiuiisiii^iiimiiniKrnnzuinuiinmxniEiiiEifjiEiiiiiinumiimnmz^ Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 79 innuuHRniExniiuiiitB wot. unn:mmniimiiH}^:unnr:;rnnai;n7imai(roiiiniHi::nniinLci ++mmm+mm 

1« F 
£r! CP t/ ^ 'j 3 ^ lt^ tfJ-^jW tf 


7v* ? s* 
!* ft«Ai ■*&JI 


Ct;i;i yvISJi a ^=£' *? 


20 - "Reci: "Trazim zastitu kod Gospodara ljudi, Vladara 
ljudi, Boga ljudi, od zla sejtana napasnika pobjegulje, koji zle 
misli unosi u srca ljudi - od dzina i od ljudi." (En-Nas) Nakon ucenja ovc rukje po tertilu i povisenim glasom 

■ 

u uho bolesnika on ce biti u jednom od tri stanja: 

Prvo stanje: Bolesnik se onesvijesti i iz njega 
progovori dzin zaduzen za sihr. U ovom slucaju ces sa dzinom 
postupali u potpunosti onako kako se postupa sa dzinom koji 
je sam usao. To sam pojasnio u knjizi "Vikajetul-insan minel 
dzinni ves-sejtan"(Zastita covjeka od dzina i sejtana) te ga 

necu ovdje ponavljati da ne duljim. 

Na tebi je da tog dzinna upitas nekoliko pitanja: 

1. Kako ti je ime? Koje si vjere? 

Kada to saznas, postupat ces sa njim prema tome kqjoj vjeri 
pripada. Ako je nemusliman, ponudit ces mu Islam, a ako je 
musliman, objasni mu da se to sto radi (tj. sluzba sihirbazu) 
kosi sa Islamom i da nije dozvoljeno. 

2. Upitaj ga za mjesto gdje se nalazi sihr, all mu nemoj 
vjerovati dok se ne uvjeris u istinitost njegovih rijeci. Ako ti 
kaze: "Sihr je na torn i torn mjestu", posalji nekog ko ce ga 62 „ "Vikajetul-insan rainel-d inni ves-sejtan" str. 85-92 


donijeti, pa ako ga nade, dobro je, u protivnom je dzinn 

slagao, jer dzini inace mnogo lazu. 

3. Upitaj ga je li on sam zaduzen za sihr ili sa njim imajos 
neko. Ako sa njim ima jos neko, zatrazi od njega da ga 
dozove, te s njim postupaj kako sam spomenuo u dragoj 

knjizi. 6 ' 

4. Postoji mogucnost da ti dzin kaze kako je neko blizak 
bolesniku napravio sihr. U ovom slucaju ne vjeruj dzinu, jer 
on zeli da ubaci neprijateljstvo medu ljude radi toga sto se 
njegovo svjedocenje ne prima, jer je on pokvarenjak, a 
njegovo pokvarenjastvo je vidljivo samim timsto je u sluzbi 
sihirbaza. Uzviscni Allah kaze: "O vjernici, ako vam kakav 
neposten covjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u 
neznanju nekome zlo ne ucinite, pa da se zbog onoga sto ste 
ucinili pokajete." (El-Hudzurat: 6) 

Ako od dzina saznate za mjesto sihra i izvadite ga, 
onda na vodu prouci slijedece ajete: m - -- o 

u — * 14 — » 41 — •*& J — f. jl \ \ 


i 
^1^3 I^SL-f Li J-i43 ^-iJI ^j-^ ^p oj 5 ^^ ? 1 9 -"1- A" A II m» 


1 L?t iM 
J- *3 (C iw j 

O .O i] Li 1 — - ■ > bij-^3 v^yvj&u 
II iSl :;\ 


"I Mi naredismo Musau: "Baci stap svoj!" - i on odjednom 
proguta sve ono cime su oni bili obmanu izveli. I tako istina 

63, c Vikajetul-insan minel-d s inni ves-sejtan" str. 85 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

80 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 81 iH'ttfmr ; - 'JWS iinifiisisvuminxEBHnsmiuiizxxi^aiiiianun^niismmiiauYiiui^ na vidjelo izbi i pokaza se da jc bilo lazno ono sto su oni priredili, i tu bijahu 
i ostadose ponizeni, a carobnjaci se licem na tie bacise. "Mi vjerujemo u Gospodara 
svjetova" - povikase, u Gospodara Musaova i Harunova!" (El- 
E'araf: 117-122) is * ia" rf O AM 
m m t a 4 "f 


Li .- tf j* JLi c- 


u-' ..V -■*' ^ 7>t: s^2_J ^iUJ " 


.1? 


Or -;V dJ* 3J3 "I Kada oni bacise, Musa uzviknu: "Ono sto ste priredili 


carolija je! Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djelo 
pokvarenjaka uspije, Allah ce rijecima Svojom istinu ojaeati, 
makar sto ce to nevjernicima krivo biti!" (Junus:81-82) 


^m-i J* 3 
-& 


L4JI la •> •- -- 
U^^dL^^U jJij 
99 


JiT* ■ * V P 

L> 1 

Ove ajete prouci na posudu s vodom i pri tome nadnesi 
usta nad posudu tako da dah koji ti izlazi prilikom ucenja 
Kur'ana pada na vodu. Nakon toga ces uzeti zapis ill bilo sta 
drugo na cemu je napravljen sihr (kao npr. miris), rastopiti ga 
u vodi te je proliti daleko od puta kojim prolaze ljudi. Ako dzin kaze da je bolesnik popio sihr, upitaj 
bolesnika osjeca li zestok bol u zelucu. Ako osjeca, onda je 
dzin rekao istinu, u protivnom laze. Ako se utvrdi da je dzin iskren, dogovorit ces se s njim 
da izade iz bolesnog i da mu se ne vraca. Uspije li ti to, onda 

IBIIHIHHttiUEJJfim' je djelovanjc sihra 
Allahovom, dzelle sanuhu, voljom. Na posudu s vodom ces prouciti ajete koje smo gore 
spomenuli dodavsi tome ajet 102. iz sure El-Bckara. Svaki od 
ovih ajeta prouci sedam puta i daj opsihrenom da pije tu vodu 

sedam dana ujutro i navecer. 

Ako dzin kaze da je bolesnik nagazio na sihr ill mu je 

napravljen na nekoj njegovoj licnoj stvari (kosa, odjeca) u torn 

slucaju prouci gore spomenute ajete na vodu kojom ce se 

bolesnik kupati i piti sedam dana, ali ne u kupatilu nego na 

nekom drugom cistom mjestu te je zatim proliti na cisto 

mjesto daleko od kanalizacije. Nakon toga ces narediti dzinnu 

da izade iz opsihrenog i da mu se ne vraca. Trazit ces od njcga 

da ti se zakune i narediti mu da izade. 

Bolesniku ces reci da ti dode nakon sedam dana, te mu 
ponovo prouci rukju. Ako ne osjeti nista - hvala Allahu - sihr 
je prestao djelovati. Ako se bolesnik ponovo onesvijesti, to 
znaci da ti je dzin slagao i nije izasao. Upitaj ga za razlog 
njegova ostanka. Postupaj s njim blago, pa ako bude saradivao 
- hvala Allahu, a ako ne, onda ces koristiti udarac, uciti ajete 
koji ga uznemiravaju i druge nacine mucenja. U slucaju da se 
bolesnik ne onesvijesti, ali osjeti vrtoglavicu, drhtanje ili nesto 
drugo, daj mu kasetu na kojoj je snimljen Ajetul-Kursijj koji 
se ponavlja u periodu od sat vremena. To nek' slusa svaki dan 
tri puta u trajanju od mjesec dana. Nakon toga ce ti ponovo 
doci, pa ako bude izlijecen - hvala Allahu, a ako ne, snimi mu 

sure: Es-Saffat, Jasin, Ed-Duhan i El-Dzinn na 
kasetu koju ce slusati takoder tri puta dnevno u trajanju od tri 
sedminakon cega ce - Allahovom voljom - biti izlijecen. 

'Drugo stanje: Da bolesnik prilikom ucenja rukje osjeti 
vrtoglavicu ili glavobolju ali se ne onesvijesti. U ovom slucaju 
ces mu tri puta ponoviti ucenje rukje. Ako se onesvijesti - 


Ostri mac u borbi protiv rfih sihirbaza 


82 im2ix^miUuuznim{i:\nii::iiiiiunii^iunK r*« 
postupit ces s njim kao u prvom slucaju. Ako se ne onesvijesti, 
ali se vrtoglavica i glavobolja pocnu smanjivati i utisavati, uci 
mu rukju tri, sedam ili devct dana, te ce tako - Allahovom 
voljom - biti izlijecen. Ako ne bude izlijecen, uradi slijedece: 

1. Snimi mu na kasetu sum Es-Saffat jedanput i ajetul- 
Kursijj sedamdeset puta, i neka to slusa tri puta dnevno. 

2. Neka vodi racuna o namazu u dzematu. 

3. Nakon sabah-namaza neka prouci stotinu puta: LA 

LEH ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA 
LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU 
KULLI SEJTN KADIR. 
AL 


To neka cini mjesec dana, s napomenom da ce mu se u 
prvih deset ili petnaest dana bolovi povecavati, a onda ce 
postepeno popustati, da bi na kraju mjeseca potpuno iscezli. 
Tada ces mu ponovo prouciti rukju i on - Allahovom, dzelle 
sanuhu, voljom, nece nista osjetiti, sto cebiti znak da je sihr 
prestao djelovati. Moze se desiti da bol potraje citav mjesec 
dana, s tim da ga prati jaka tjeskoba u prsima. U ovom slucaju 
neka ti dode, te mu prouci rukju tri puta. To ce ga dovesti do 
nesvjestice. U torn slucaju postupi kako smo spomenuli u 

prvom slucaju. 

Trece stanje: Bolesnik ne osjeca nista prilikomuccnja 

rukje. U torn slucaju ces ga ponovo upitati za simptome 

njegove bolesti. Ako ne utvrdis vecinu simptoma onda 

pacijent nije opsihren niti bolestan. Da bi ipak bio siguran, 

ponovi rukju tri puta. Ako ima simptome, a ne osjeca nista (a 

ovo je vrlo rijedak slucaj), onda mu daj sljedcca uputstva: nimi 


nai'edi da ih slusa tri puta na dan. 

2. Neka puno uci istigfar (estagf irullah) ; sto ili vise puta 

dnevno. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 83 ifinfuruxHUinHiinninzi iimizuimmmmmimtimmmmmmnminmsmimTimmi^^^ 3. Neka ces to izgovara ove rijeci: LA HAVLE VE LA 
KUVVETE ILLA BILLAH (stotinu ili vise puta). To neka cini svakodnevno u roku od mjesec dana nakon cega ces mu 
ponovo prouciti rukju i postupiti sa njim kao u prvom i u 
drugom slucaju. Treca etapa u procesu lijecenja: period nakon lijecenja. 
Ako ga Uzviseni izlijeci tvojim sebebom i osjeti 
poboljsanje, zahvali Allahu, dzelle sanuhu, na tome i povecaj 
svoju poniznost prema Njemu da bi te ponovo pomogao, i pazi 
da ti to ne bude uzrokom oholosti i uzdizanja. 

U ovom periodu bolesnik je izlozen ponovnom napadu 
sihra, jer oni koji prave sihr, ako osjete da je bolesni otisao 
kod lijecnika, vrate se kod sihirbaza da obnove sihr. Radi toga 
je bolesnik duzan sakriti svoje lijecenje. Za svaki slucaj ces 
mu dati slijedeca upustva da bi se zastitio: 

1. Voditi racuna o klanjanju namaza u dzematu, 

2. Ne slusati muziku, 

3. Abdestiti prije spavanja i uciti Ajetul-Kursijj, 

4. Uciti Bismillu prilikom svakog posla, 

5. Poslije sabah-namaza prouciti: LA ILAHE ILLELLAHU 
VAHDEHU LA SERIKE LEH LEHUL-MULKU VE 
LEHUL-HAMDU VE HUVE ALA KULLI SEJ'IN KADIR - 

stotinu puta, 

6. Neka mu ne prode ni jedan dan bez ucenja necega iz Allahove, dzelle sanuhu, Knjige ill slusanja ucenja u slucaju 
da sam ne zna uciti. 

7. Druziti se sa dobrim Ijudima, 

8. Voditi racuna o jutarnjim i vecernjim dovama. I ■ : i f;ii| i Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 84 [sniroe PRAKTICNI PRIMJERI LIJECENJA SIHRA 

RASTAVLJANJA V Prvi primjer - dzin Sekvan 

Ta zena je mnogo mrzila svog muza, a simptomi sihra 
bili su ocevidni i jasni tako da je ona osjecala odvratnost 
prema kuci svoga muza i prema njemu licno. Vidjela ga je u 
veoma strasnom liku, kao da je divlja zvijer. Muz je zajedno 
sa njom otisao do covjeka koji lijeci Kur'anom iprilikom 
ucenja dzin je progovorio i rekao da je on dosao putem sihra i 
da je njegova uloga da razdvoji ovu zenu od njenog muza. 
Lijecnik ga je dugo tukao, ali se on nije odazivao. Muz je 
nastavio da ide kod lijecnika citav mjesec, tako da je dzin od 
njega na posljetku zatrazio da razvede svoju zenu. Nazalost, 
covjek je udovoljio molbi dzina i razveo je zenu. Zatim ju je 
ponovo vratio, i bila je zdrava jednu sedmicu, aonda joj se 
ponovo vratio sihr i dzin koji je bio u njoj. Covjek ju je doveo 
kod mene, i kada sam joj proucio odredene ajete iz Kur'ana, 
pala je u nesvijest, i izmedu mene i dznna je tekao ovakav 
razgovor. Spomenut eu ga u skraeenoj formi: 
Upitao sam ga: -Kako se zoves? 
- Sekvan. 

? 


- Koje si vjere'; 

- Krscanin sam. 

- Zasto si usao u ovu zenu? 

- Da bih razdvojio nju i njena muza. 

-Ponudit cu ti nesto, pa ako prihvatis, hvala Allahu, a 
ako ne prihvatis, pa ti imas pravo izbora. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 85 snuiiiimiiim 
aarnimimrimiaiiHn^HEiiiHa^nyimgmHiEiHSH ■ ^M ■■!! - Nemoj se zamarati, ja neeu izaci iz nje ? njen covjek je 

isao i prije tebe mnogim drugim.... 

- Ja nisam trazio od tebe da izades iz nje. ) Pa sta onda Mil, upitao je dzin f ; 
Zelim da ti ponudim Islam, pa ako ga primis hvala Allahu, a ako ne, pa nema prisile u vjem. 

Potoffi sam mu ponudio Islam, 
primio je Islam, hvala Allahu. nakon Upitao sam zatim: " Jesi li uistinu primio Islam ill nas samo varas?" 
- Ti ne mozes da me prisilis ni na sto, ali ja sam srcem 

primio Islam, medutim... 

- Sta, upitao sam ga? 
Ispred sebe sada vidim grupu dzina krMana koji hoce 

da me napadnu, pa se bojim da me ne ubiju. 

- To je lahko, kad bismo znali da si ti uistinu postao 
musliman, dali bismo ti oruzje pa ti se niko ne bi mogao 

pribliziti - rekao sam. 

- Daj mi ga sad, rekao je dzin. - Ne, sve dok se ovo ne zavrsi. 

- Dobro, a sta zelis poslije ovoga? 

-Da bi se znalo da si uistinu prihvatio Islam i da si se 
poptuno pokajao, treba da prestanes sa cinjenjem zuluma i da 
j iz ove zene. 


- Uistinu sam prihvatio Islam, all kako da se oslobodim sihirbaza? ■ - 1 to je lahko ako se slozis sa nama. 

- Slazem se. 

- Pa gdje je onda mjesto sihra" ) - U dvoristu kuce u kojoj zivi ova zena. Ali ja ne mogu 
da odredim tacno nijesto sihra, zato sto tamo ima dzin koji je 

^^^h ■iHL^HUI. ^lUiHlli 

' Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 86 

zaduzen za cuvanje ovog sihra, i kad god se sazna gdje je, on 
ga premjesti na drugo mjesto. 


- Koliko dugo saradujes sa tim sihirbazom? 

- Od deset do dvadeset godina, a prijc ove zene ulazio 
sam jos u tri zene. Zatim nam je ispricao o tim trima zenama. 
Nakon sto se ispostavilo da je dzin bio iskren, rekao sam mu: 

- Uzmi svoje oruzje koje smo ti obecali. 

- A sta je to? 

- To je ajetul-Kursijj, kad god ti se priblizi dzin, ti je 

prouci, pa ce od tebe pobjeci, znas li je napamet? 

- Da, naucio sam je napamet od ove zene koja je stalno 
ponavljala ajetul-Kursijju. Ali kako da se oslobodim od 

sihirbaza? 

- Izadi sad iz nje i uputi se u Mekku i zivi tamo u 

haremu gdje zive dzini vjernici. 

- Ali, hoce li me Allah primiti, nakon sto sam 
pogrijesio prema ovoj zeni? Mnogo samje mucio, ai druge 
zene u koje sam ulazio prije nje. 

- Hoce, rekao sam, jer Allah kaze: "Red, O robovi 
moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u 
Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On 
doista mnogo prasta i milostiv je." (Ez-Zumer:53) 

Dzin je zaplakao, a zatim rekao: "Kada izadem, trazite 
od ove zene da mi oprosti sto sam je mucio." 

Odrzao je svoje obecanje i izasao iz nje. Zatim sam ja 
proucio odredene ajete iz Kur'ana na vodu i naredio zeninom 
muzu da prospe tu vodu po dvoristu. Nakon nekog vremena 
poslao mi je jednog covjeka da me obavijesti kako muje 
supruga dobro, hvala Allahu. To nije moja zasluga, sve je u 
Allahovim rukama. 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 87 viHivmruumnuiaiHEr;;::' iniHiBJsmumn: siin^srHiESimmnrttnramiuHiH 1 n w- 


Drugi primjer - Dzin stavlja sihr u jastuk - 
Dosao mi je covjek i rekao: "Od kako sam se ozenio, 
ja i moja supruga smo stalno u svadi. Ona me mnogo, mnogo 
mrzi i ne progovara sa mnom niti jedne rijeci. Ona Mi da se 
razdvojimo i kaze da je veoma dobro i da je smirena kada 
mene nema u kuci. Osjeca tjeskobu i kao da se u njenom t i j el u 
pojavi vatra od srdzbe kada me vidi. 

Nakon sto sam joj proucio rukju, osjetila jetrnjenjeu 
udovima, tjeskobu u prsima i glavobolju, ali nije bila 
onesvijestena, pa sam joj dao sureta snimljena na kaseti i 
naredio joj da slusa kasetu cetrdeset i pet dana a zatim da mi 
dode. Poslije tog perioda dosao mi je njen muz i rekao da se 

desilo nesto cudno. 

- Hajr, ako Boga da, rekao sam. 

- Nakon sto je prosao onaj period i nakon sto smo se 
dogovorili da ti dodemo, zena je pala u nesvijest i dzin jc 
progovorio kroz nju i rekao: "Obavijestit cu vas o svemu pod 
uslovom da ne idete sa mnom kod sejha (lijecnika). Ja sam 
usao u nju putem sihra, pa ako Mite da se uvjeriteda li istinu 
govorim, donesite onaj jastuk, pa je pokazao na jastuk u sobi. 
Otvorite ga, naci cete u njemu sihr. I stvarno, otvorili smo 
jastuk i nasli smo u njemu komadice papira, pisma i slova. 
Zatim je dzin rekao: "Zapalite ove papire i sihr je unisten, a ja 
cu izaci iz nje i necu se vracati pod uslovom da joj se pokazem 
i da se rukujem sa njom! ! I to sada. Rekao sam dzinu da moze nikakvih ?9 


nesvijesti, a zatim je pruzila ruku kao da se s nekim rukuje. 

Nakon sto mi je njen muz, ispricao pricu, rekao sam 
mu: "Ti si pogrijesio sto si dozvolio da se rukuje sa njom zato 


mm* 


,...»*., 


■.....,..: i : ... ■ \ uh 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 88 BmnKiiiisuminiHB iiiimiim£7RrmTnmi-m;«m£mmHnniEHmnOT IXffmmilUJ sto je to haram i nije dozvoljeno. Postoji predaja da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio rukovanje 
muskarca sa zenom koja mu nije rod. 

Nakon sedam dana zona se ponovo razbolila. Dosao mi je njen 

Zatrazio sam Allahovu zastitu od muz zajedno sa njom. prokletog sejtana. Zena je pala u nesvijest, a zatim je tekao 
ovaj dijalog izmedu mene i dzina: 

- Zasto si se ponovo vratio? 

- Sve cu ti reei samo me nemoj udarati. 

- Reei. 

- Da, ja sam ih slagao, i ja sam stavio papire u jastuk 
kako bi mi oni povjerovali i nisam izasao iz nje. 

- Znaci ti si ih obmanuo. 

- Sta da radim kad sam ja vezan sihrom za njeno tijelo? - Jesi li ti musliman? 

- Jesam. Nije dozvoljeno muslimanu da saraduje sa 
sihirbazom, jer je to haram i to je veliki grijeh... Zelis li ti hr* * 


- Da, zelim ga. 

- Onda napusti sihirbaza i druzi se sa vjernicima i 
obozavaj Allaha, jer je put sihirbaza put nesreee na dunjaluku 

i dzehennema na ahiretu. 

- Ali kako kad sam ja u njegovoj vlasti i on ima 

dominaeiju nada mnom? 

- Jeste, on dominira tobom zbog tvojih grijeha, ali ako 

se pokajes iski'eno i vratis Allahu, nece mu Allah dati priliku 
da te unisti. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "Allah nece dati 
priliku nevjernicima da uniste vjernike. " (En-Nisa': 1.41) 

- Pokajao sam se Allahu, izaei eu i necu se vise vratiti. 
Zatim je odrzao obeeanje i izasao, hvala Jedinom Allahu. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 89 
nnx^-jjummmmmuiJimninaimmm 
IP^MWMWM^" Nema snage niti moci osim kod Allaha. Nakon nekog vremena 
dosao mi je muz one zene i obradovao me vijescu da je zena 
dobro, hvala Allahu, Gospodaru svjetova. 

- Posljednji slucaj kqji sam lijecio prije pisanja Treci primjer 
ovih redova - 


Z1V1 

mrz Dosao mi je eovjek i rekao da ga zena mrzi i ne zeli da 
sa njim. "I pored toga ja je puno volim'% rekao je on. Ova 
ja dosla je iznenada i bez ikakvih predznaka. 

Nakon sto sam proucio kjir'anske ajete, pala je u 

nesvijest i potekao je ovaj dijalog: 

- Zasto si usao u ovu zenu? 

- Dosao sam putem sihra. Jedna zena-joj jenapravila 

sihr i stavila ga u flasieu sa mirisom koji je bio kod nje. Isao 
sam iza nje neko vrijeme sve dok nije usao lopov u njenu 
kueu, ona se uplasila i ja sam tada usao u nju. 

Ovdje treba da upozorim da sihirbaz salje dzina tamo 
gdje to zeli onaj koji trazi pravljenje sihra. Dzin slijedi zelju 
onoga koji zeli sihr, i vrelpa priliku da ude u osobu kojoj je 
namijenjen taj sihr. Postoje eetiri situacije koje dzin koristi za 

ulazak: 

1. Veliki str ah, 
2. Zestoka srdzba, 

3. Veliki nemai- u vjeri, 

4. Predanost strastima. 

Ako se eovjek izlo/i jednom odovih stanja, pruzio je 
priliku sejtanu da ude u njega. Ako spomene Allahovo ime ill 
ako je pod abdestom, u torn slucaju dzin ne moze uei. Kaze se 
- a tako me je obavijestila i velika grupa dzina (ako su istinu 
govorili) - da, ako eovjek spomene Allahovo ime u momenta 
I ■ Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 90 aBBOiaiiirniiMiiixiiiisiiEmnii icumuiuiiiiiiiiiinzHn ulaska dzina, dzin ce biti spaljen. Zato je momenat ulaska u 
covjeka najtezi momenat za dzina. 

- Ova zena je dobra i jadna, race dzin. 

- Onda izadi iz nje iz poslusnosti prema Allahu i ne 

vracaj se. 

-Hocu, ali pod uslovom da pusti drugu zenu. 

- Taj uslov se odbija, ill ces izaci ili demo le muciti. 

- Izaci cu. 

Izasao je, hvala Allahu. Nema snage niti moci vece od 

Allahove. 

Zatim se ispostavilo da je tvrdnja dzina kako je sihr 

napravila neka zena bila lazna. A dzini lazu da bi napravili 

razdor medu ljudima, boj se Allaha i nemoj im vjerovati. Cetvrti primjer - dzin zeli da ude u sejha Sa jednom zenom dosao je njen muz i rekao da ga zena 
mrzi i da je mirna samo kada njega nema u kuci. Nakon sto 
sam je upitao o simptomima njene bolesti, dosao sam do 
zakljucka da je kod nje posrijedi sihr rastavljanja. Kada je cula 
kur'ansku rukju, progovorio je dzin i zapoceo je ovaj dijalog. 
Pokusat cu da ga skratim: 

- Kako se zoves? 

- Necu ti kazati svoje ime. 

- Koje si vjere? 

- Musliman sam. - Je li dozvoljeno muslimanu da muci muslimanku? Ja je volim i ne mucim je, ali ja zelim da je njen muz napusti. 


- £elis da se oni razdvoje? -Da. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 91 


niiHzntHi 4)ttt4i<fllli 
- To ti nije dozvoljeno, i izadi iz nje iz 
prema Allahu. 

- Ne... , nejaje volim. 

- Ona tebe mrzi. 

- Ne..., oname voli. 

- Lazes, ona te mrzi, i dosla je ovdje da te se oslobodi. 

- Necu izaci. 

-Onda cu te spaliti Kur'anom - s Allahovom, dzelle 

sanuhu, dozvolom. Zatim sam joj proucio ajete iz Kur' ana i 
dzin je povikao. Upitao sam ga: 

- Hoces li izaci? 

- Da, izaci cu pod jednim uslovom. 

- Koji ti je uslov? 

- Izaci cu iz nje, a uci cu u tebe. ako J. 

Zatim je malo pricekao i zaplakao. 

- Zasto places, upitao sam ga? 

- Ni jedan dzin ne moze danas u tebe uci. 

- A zasto? 

- Zato sto si ti jutros stotinu puta izgovorio ove rijeci: 
"La ilahe illallahu vahdehu la serike leh lehul mulku ve lehul 

hamdu ve huve ala kulli sej'in kadir." 

- Istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, kada je rekao: "Ko dnevno izgovori stotinu puta ove 
rijeci: "La ilahe illallahu vahdehu la serike leh lehul mulku ve 
lehul hamdu ve huve ala kulli sej'in kadir", imat ce nagradu 
kao da je oslobodio deset robova, bice mu upisano stotinu 
dobrih dijela, a bice mu izbrisano stotinu ruznih dijela, i bice 
mu te rijeci stit od sejtana toga dana sve dok ne omrkne, i nece 

J 

I J :.. 


Oslri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


92 IE0lI3nriIIII&ISTinEliailIIElUIIIIBIElSlliIlfnnTII5Ij:UEIiitK113 tmHnmr&ixiummjmHn zrauiuximnmraniuiiucHBiairaMiixiMi ■A^n^nrvfivpw* kUA mxrwMm* Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 93 ^irrxEinsimuzimi E«£ziiijnnunmKHJin«iiKiraiHniissniR 2HUSSiJTlT3HHIHHHi &nummmoji niko doci ni s cim boljim od toga, osim covjek koji ih je vise 
od njega izgovarao." 

- Onda izadi iz nje. Izasao je, hvala Allahu. LJUBAVNI SIHR - TIVELEH (G ATANJE) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: 
"Zaista su zapisi (hamajlije) i gatanje sirk." 

Ibnul-Esir je rekao da je "tiveleh" sihr koji pravi zena 
svom muzu. On ga smatra sirkom zbog njihovog ubjedenja 
da to ima nekog ueinka koji je u suprotnosti sa Allahovom 
odredbom. 66 (tj. da je taj ueinak jaei od Allahove odredbe). 

Zelim da upozorim da naznaceni zapis u prethodnom 
hadisu jeste onaj koji se sastoji iz trazenja ili potpomaganja 
dzinima i sejtanima, ili necega slicnoga sto se smatra sirkom. 
A sto se tide rukje Kur'anom ili legalnim propisanim dovama i 
ziki'ovima, to je dozvoljeno i u torn se slazu svi islamski 
pravnici. U Muslimovom "Sahihu" zabiljezen je ovaj hadis: 
"Nije zabranjena rukja ukoliko u sebi nema naznaka lirka." 

64 Hadis prenosi EI-Buhari , "Fethul-Barf 6/338 i Muslim u svom "Sahihu ?■> 


17/17. 

65 


Prenosi Ebu Davud h. br. 3883 i Ahmed 1/381, Albani gajesvrstao 
v jeodostojne hadise 
U djelu En-Nihaje 67 Prenosi ga Muslim u poglavlju "Selam". 

- Simptomi ljubavnog sihra 1. Pretjerana ljubav i zaljubljenost, 

2. Zestoka zelja za spolnim opeenjem, 

a za zenom, 
3. Nemoguenost str 

4. Pretjerana zudnja za videnjem zene, 

5. Slijepa poslusnost. Kako nastaje ljubavni sihr - 


Ceslo se desavaju nesuglasicc tzmedu muza i zenc, ali 
one isto tako brzo nestanu i zivot se ponovo vrati u normalno 
prirodno stanje. Ali postoje zene koje se ne mogu strpiti. One 
u takvim situacijama pozure sihiibazima koji ce im napraviti 
sihr kako bi ih putem njega omilili svojim muzevima. To je 
znak nedostatka vjere kod ovakve zene ili njenog neznanja da 
je to haram i da nije dozvoljeno. Sihirbaz tada trazi od nje 
nesto sto pripada njenom muzu (maramica, kapa, odjeca) pod 
uslovom da na ovim predmetima budu tragovi muzevljeva 
znoja, tj. ne smije biti nova ili oprana. Treba biti 

upotrebljavana. 

Uzet ce iz te odjece nekoliko konaca i puhnuti u njih, a 
zatim ih svezati i narediti zeni da ih stavi na skriveno mjesto. 
Moze joj napraviti sihr na vodi ili .hrani, a moze i na necisti, 
sto je gore od hrane i vode, ili, jos gore, moze napraviti na krvi 
od menstruacije, a zatim joj narediti da tu krv stavi muzu u 
hranu, pice ili miris. 


. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 94 
-Kontrareakcija ljubavnog sihra - 

1. Ponekad covjek oboli od ovog sihra. Poznajem covjeka kpji 
je bolovao tri godine zbog toga. 

2. Ponekad ovaj sihr moze imati suprotno djelovanje, pa se 
desi da covjek zamrzi zenu, a to se desava kao posljedica 
nepoznavanja osnova sihra od strane sihirbaza. 

3. Ponekad zena napravi muzu sihr da zamrzi sve zene nje, pa 
to prouzrokuje mrznju covjeka prema njegovoj majci, 
sestrama, tctkama, i svoj svojoj zenskoj rodbini. 

4. Ponekad se taj sihr preokrene, pa covjek zamrzi sve zene, 
pa cak i svoju suprugu. Poznat mi je jedan ovakay slucaj, gdje 
je covjek zamrzio svoju zenu i razveo se od nje. Zena je otisla 
sihirbazu drugi put, ali sada da raskine sihr, medutim, kada je 
dosla, sihirbaz je umro. (Ko drugom jamu kopa, sam u nju 
padne.) 
- Uzroci ljubavnog sihra - 


1 . Pojave nesuglasica medu bracnim drugovima. 

2. Zudnja zene za imetkom muza, narocito ako je muz bogat. 

3. Strah da ce se muz ozeniti drugom - iakoje to po seriatu dozvoljeno i u tome nema nikakvog ponizenja za nju. Medutim, zene u danasnjem vremenu, narocito one koje su 
pod uticajem zastrasujucih sredstava informisanja, misle da 
kada njen muz zeli da se ozeni drugi puta, to znaci da je on ne 
voli. A to je kardinalna greska, zato sto postqje mnogi razlozi 
koji covjeka mogu navesti na zenidbu drugom, trecom ill 
cetvrtom zenom, a da on ostane pri ljubavi prema svojoj prvoj 
zeni. Jedan od takvih razloga je zelja za velikim brojem djece, 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 95 
imminmmsmmunismijmmni^iur.nxmMium ili nemogucnost strpljenja na spolno opcenje u trenutku dok je 
zena u periodu menstruacijc ili nifasa (poslije poroda), ili zelja 
za ucvrscivanjem prijateljskih veza sa odredenom porodicom i 
druse slicne stvari. - Dozvoljeni sihr - Ovo je savjet koji upucujem zeni muslimanki, a radi se 
o tome da ona moze da opcara svoga muzaonim sto je Allah 
dozvolio, kao sto je gizdanje i kieenje i uljepsavanje samo 
svome muzu, tako da je nikada ne vidi u ruznom liku i da 
nikada kod nje ne osjeti ruzan miris. Da je uvijek nade 
nasmijanu, sa' lijepom rijeeju, lijepim postupanjem prema 
njemu, da cuva njegov imetak, pravilno odgaja djeeu i lijepo postupa ako o grijehu. Ako pogledamo na nase danasnje drustvo, vidjet 
cemo velike kontraverze u ovim stvarima. Vidjet cemo kako 
se zena nakiti i nagizda najljepsim sto ima i obuce sve najbolje 
a potom takva izade kao da je na svojoj svadbi. Tako se oblaci 
kada ide na neku svecanost ili u posjetu svojoj drugarici, a 
kada se vrati u svoju kucu, opere svu svoju ljepotu i skine sve 
nakite i stavlja ga na posebno mjesto cekajuci novu svadbu ili 
posjetu, a njen jadni muz koji joj je kupio taj nakit i odjecu 
uskraeen je da uziva u lijepom izgledu svoje vlastite zene. U 
kuci je vida u staroj odjeei dok iz nje izbija miris kuhinje i 

crvenog i bijelog luka. 

Ako zena malo bolje razmisli, znacedaje njen muz 
najzasluzniji uzivanja u torn nakitu i ljepoti. Kada tvoj muz 
izade, sestro, pozuri sa zavrsavanjem svih kucnih poslova, 
zatim se operi, nakiti, uljepsaj i cekaj svog muza, tako da, kad 
se vrati s posla, pred sobom ugleda lijepu zenu, spremljenu . t : J , 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza mmiimmwxiaiwknTnmmmminimmvi^^ 96 iriuumunsaM! Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 97 
an^msminmmimiiummmmmnmtmmmmmnmminmmmm 


pi-cb r a n j::o : v n T^*«r »M-H«M ■■■■ > * ■ * *■ * i ™— " ■■ — ■ ■" hranu i cistu kudu. Povecat ce mu se ljubav prema tehi i vasa 
veza ce biti cvrsca. To je, tako mi All aha, dozvoljeni sihr. 
Narocito onda ako si svojim uljepsavanjem namjeravala 
poslusnost Allahu i pomogla svoga muza u obaranju pogleda 
kod harama, jer siti nema potrebe za hranom, all je zeli onaj 
kome je zabranjcna i kome nije dostupna. Razmisli o ovim 
rijecima, one su korisne, sestro. 

LIJECENJE IJUBAVNOG SIHRA 


1. Prouciti nad bolesnim rukju koju sam vec spomenuo, ah 
bez 102. ajeta iz sure El-Bekare. Umjesto njega dodati 14, 


Ci 95 
15 i 16 ajet iz sure Et-Tegabun: 
O vjernici, i medu zenama vasim i djecom vasom, doista 

imate neprijatelja, pa ih se pricuvajte! A ako preko toga 
predete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa - i Allah prasta i 
samilostan je. Imanja vasa i djeca vasa su samo iskusenje, a u 
Allaha je nagrada velika. Zato se Allaha bojte koliko god 
mozete, i slusajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte - za 
svoie dobro. A oni koji budu sacuvani gramzivosti, bice ti koji 

ce uspjeti. 

U vecini slucajeva opsihrani ovom vrstom sihra nece 
pasti u ncsvijest, nego ce osjetiti zebnju u udovima, bol u glavi 
ili tjeskobu u prsima ill jak bol u predjelu zeluca ill zelju za 
povracanjem. Prouci mu ove ajetc na vodu i naredi da pred 
tobom popije ovu vodu, pa ako povrati nesto zuto ili crveno ili 
crno, onda je sihr unisten, a ako nista ne povrati, onda mu 
naredi da tu vodu pi jetri sedmice i vise dok se neunisti sihr. 

A ti ajeti su ovi: 


- 3 I «y „* t7 - MS 


-■? ..o L<-' rfS *a . < +uL <C j_SJI <JJI <jh-?43 <£p & 

iS"iUJ 

Qj* £^)a^ 

^y 3 
U I kad oni bacise Musa uzviknu: Ono sto ste pmedili, carolija 

: i 

je! Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djclo 
pokvarenjaka uspije. Allah ce Svojom moci istinu ucvrstiti, makar sto ce to nevjernicima krivo biti." (Junus: 81,82) 
*"i \ ur 


L jij 
- ^_yU*j \y IS v "* 


• ■ « ^^ f_/ -* LjLJlLi 
■a 304t>? d vf Lr-^Vjf^ 
1, Cm5) Jj^tl- MP (C I Mi naredismo Musau: "Baci stap svoj!" I on odjednom 

proguta sve ono sto su oni bill obmanu izveli. I tako istina na 
vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni priredili. 
I tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, a carobnjaci se 
licem na tie bacise. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" - 
rekose. "Gospodai-a Musaova i Harunova." (El-E'araf: 117- 

122) 


Ostri mac u borbiprotiv zlih sihirbaza 

98 ^ ^■w* n i > ii f li i a n p r.uunmuvir 


}±Zx 4 -* ■ B 3 m JU mti P 
•V .* - fr 

-" 
U ^wiiij dU-^fJ ^yi L^^l^ {$ s'i ' •■ .", 3 « I'M "Ono sto su oni napravali samo je varka carobnjaka, a 
carobnjak nece, ma gdje dosao, uspjeti." (Ta ha:69) 

Poslije ovih ajcta prouciti ajetul-kursijju i sve to 
zajedno prouciti na vodu. Ovo raditi skriveno od zenc ili 
muza, jer ona, ako sazna za ovo, moze i drugi put sihr 
napraviti. PRAKTICNI PRIMJER LIJECENJA LJUBAVNOG SIHRA V 

Covjek kojim dominira zena 

Dosao mi je taj covjek i obaviiestio me kako je imao 
normalne odnose sa svojom zenom, ali je od prije nekoliko 
mjeseci postao Sudan. Kaze: "Ne mogu da se strpim ni na 
trenutak kada je u pitanju zena. Tako da i kad sam na poslu, ja 
mi slim na nju, a kada se vracam kuci s posla i udem u kucu, ja 
pozurim da sto prije pogledam u zenu. A kada sam u drustvu 
s gostima, ja ih ostavljam i udem kod svoje zenc da je vidim. 
Ljubomoran sam na nju vise nego sto treba, moja ljubomora je 
neprirodna i veoma cesto s njom spolno opcim. Postalo je 
tako, kao da ona upravlja mnome. Kada ude ukuhinjuja 
udem za njom, kada ude u spavacu sobu, ja sam za njom, kada 
ode da pomete sobu i ocisti je, ja sam za njom. Nc znam sta mi 
se to desilo. Sto god ona zatrazi od mene, ja pozurim da to sto prije izvrsim... ?? 
i Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 99 LusxnnsiUKGSuuiiirumiHiiiittmKacBini lamnuiimuimmmmntmiimimttimimnmmuumnnmz Proucio sam ajete iz Allahove Knjige na posudu s 
vodom i naredio mu da pije iz te posude i da se kupa tri 
sedmice, a zatim da mi navrati. Poslije naznaccnog vremena 
dosao je kod mene i rekao da se njegov problem smanjio, ali 
da nije potpuno nestao. Ponovio sam lijecenje i neka je hvala 
Allahu. Nema snage ni moci osim u Allaha. Covjek je 

izlijecen. 


TRECE: SIHR OBMANE 


Uzviseni je rekao: "O Musa, rekose oni, hoces li ti, ili 
demo mi baciti?" "Baeite vi" - rece on. I kada oni bacise, oci 
ljudima zacarase i jako ih prestrasise i vradzbinu veliku 
priredise. I Mi naredismo Musau: "Bad stap svoj!" -ion 
odjednom proguta sve ono dime su oni bili vradzbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je brio lazno ono sto 
su oni priredili. I tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, 
a carobnjaci se licem na tie bacise. "Mi vjerujemo u Gospodara svjetova" - rekose. "Gospodara Musaova l 


Harunova." (El-E'araf: 115-122) 

a O Musa, - rekose oni - hoces li ti ili cemo mi najprije 

baciti?" "Baeite vi! - rece on - i odjednom mu se pricini da 
konopi njihovi i stapovi njihovi, zbog vradzbine njihove, 
ki'ecu, i Musa u sebi osjeti zebnju." (Ta ha: 65,66) 

Simptomi sihra obmane 

1. Covjek vidi nepomicne stvari kako se krecu, a pokretne vidi 
stabilnim i nepomicnim. 

2. Malog vidi velikim, a velikog malim. 


: I : 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 100 


imT£ummnnnnmwmimunmwmwRnmmninmnm&u 
■nsmmmmmmwmmmziuMn 
3. Sve stvari vidi u promijenjenom obliku, kao sto su ljudi u 
doba Musa'a vidjeli stapove kako se krecu, a oni se u stvari 
nisu kretali. ■ 

Kako se desava sihr obmane? 
Sihirbaz predstavi nesto sto ljudi poznaju, zatim 
izgovori rijeci u vidu idolopoklonickih gatanja i ncvjernickih 
tajnih zapisa, potpomazuci se sejtanima. Potom ljudi vide 
stvari onakvim kakve oni u stvari nisu. Prieao mijejedan 
covjek da je vidio sihirbaza kako je stavio pred njih jaje, zatim 
ga je zacarao i vidio jaje kako se velikom brzinom okreee. A 
drugi mi je prieao da je vidio sihirbaza kako je donio dva 
kamena, a zatim je izgovorio tajne rijeci, kad ono ta dva 
kamena se bodu kao da su ovnovi. Ovo sve izvode sihirbazi 
pred ljudima, ili radi izmamljivanja njihova imetka ill radi 
plasenja i cudenja. A sihirbaz ovu vrstu sihra 
pomijesa sa drugim vrstama. Tda u sihru razdvajanja kojeg 
smo vec spomenuli, muz vidi svoju lijepu zenu u ruznom liku, 
a u ljubavnom sihru vidi suprotno. Ova vrsta sihra se razlikuje 
od onoea sto se zove madionicarstvom, a koje se zasniva na 
brzim pokretima ruke. 

XT 

Unistenje sihra obmane 

Unistenje sihra obmane se vrsi svim onim eime se 
tjeraju sejtani, kao sto je: ezan ? ueenje ajetul-Kursijj, propisani 
zikr koiima se tjera sejtan i bismilla. Uvjet je da covjek bude 

pod abdestom. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 101 tsaiimKHiiniHSFJnmr SltlilBTH-J KinmiKEnKniimn?£Er. iHBM*BV<nKi^iMvia*aMMii^i^ 
\msLimmimMmsmsmmnmm rikBU Ako ovo ucinis a ne unistis sihr, onda je to madionicarski trik koji se zasniva na skrivanju ruke, a ne sihirbaz. 

Prakticni primjer unistenja sihra obmane 
Sihirbaz cini da se Mushaf vrti ukrug cini. U jednom selu je sihirbaz pred ljudima predstavljao 
svoju vjestinu i donio Mushaf. Zatim je omotao Mushaf 
koncem na kome je bila sura Jasin, a onda je zavezao koncem 
i kljuc. Digao je Mushaf i okacio ga o konac, a zatim je 
izrekao tajne rijeci i naredio Mushafu da se okreee udesno i 
Mushaf se okretao udesno cudnim, brzim pokretom. Zatim je 
rekao Mushafu da se oki-ece ulijevo i Mushaf se okrenuo i 
poceo se okretati ulijevo brzim pokretima. A sihirbaz pri tome 
nije pomicao svoju ruku. Svijet ga je vidio dosta puta kako to 

Umalo da je tim obmanuo narod i odveo ga u iskusenje u 
pogledu vjere. Kod svijeta preovladava misljenje da sejtani ne 
mogu da dodirnu Mushaf. Kad sam saznao za njega, otisao 
sam sa jos jednim mladicem do njega. Tada sam radio u 
osnovnoj" skoli. Izazvao sam ga pred ljudima da izvede istu 
scenu sa Mushafom. Izveo je i ljudi su se zacudili. I zaista je 
donio i konac i cvor na kome je ispisan Jasin i objesio ga na 
kljuc, a kljuc je drzao u ruci. Tada sam dozvao svog druga i 
rekao mu: "Sjedi na drugu stranu i uci ajetul-kursijj i ponavljaj 
je." Ja sam sjeo na drugu stranu naspram ljudi i u sebi ucio 
ajetul-Kursijj, a ljudi su u torn momenta posmatrali scenu. 
Kada je sihirbaz zavrsio sa izgovaranjem tajnih rijeci, rekao je 
Mushafu: "Okreci se udesno." All se Mushaf nije okretao!! 
Ponovio je izgovaranje tajnih rijeci, a zatim ponovo rekao 
Mushafu:' "Okreci se udesno!!" Ali se Mushaf nije okretao. 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirhaza 102 


Allah ga je ponizio pred svijetom. "Allah ce pomoci onoga ko 
Njega pomaze." (El-Hadzdz: 40) Propao je njegov ugled prod 
ljudima. Hvala Allahu Jedinom, u Njega treba imati 
povjerenje i na Njega se oslanjati. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 103 imiKiaiznniuimi ■iiTinim^ziinniii^m^ i him it isnn22U ■^■MPMfPf^H tmmmm - nemogucnost ustrajnosti u jednom poslu, 

- u nekim momentima na njegovom lieu se pokaze da ne zna 
gdje ide, a ponekad da spava na pustim mjestima gdje niko ne 
n ', JJL > V CETVRTO: S I H R L UDOST I Haridz ibnus-Salt prenosi od svoga amidze da je otisao 
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i primio Islam. Na putu 
od njega je naisao pored ljudi kod kojih je vidio ludog eovjeka 
okovanog zcljezom. Njegova porodica rece: "Receno nam je 
da je ovaj vas drug dosao s dobrom pa ima li nesto eime biste 
ga mogli izlijeciti?" Proucio sam mu Fatihu i ozdravio je. Dali 
su mi zbog toga stotinu ovaea. Dosao sam Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga sta mi se desilo, pa 
mi je rekao: "Da li si rekao nesto dragd osim toga sto si tieio?" 
Ne, - rekao sam. On rece: "Uzmi ih. Tesko onome ko uzme 
nesto od neispravne rukje, ti si uzeo za ispravnu rukju." U 
drugom rivajetu se prenosi: "Ucio mu je Fatihu tri dana, ujutro 

i naveeer. Kad god bi je zavrsio sakupio bi zrak i puhnuo." 


Simptomi sihra ludosti - odsutnost ciuha, smetenost i vclika pospanost, 

X X \/ - nejasan smusen govor, 

- netremieno gledanje u jedno mjesto, 68 Hadis prenosi Ebu Davud u poglavlju vC Medicina" pod brojem 19 a Nevevi kae da je vjerodostqjan i bil je i ga u d jelu El-Ezkar" 87. Kako se desava sihr ludosti? 


Dzin koji je zaduzen za sihr ulazi u opsihrenu osobu i 
stacionira se u njegovom mozgu, kao sto mu je naredio 
sihirbaz. Zatim vrsi pritisak na eelije mozga i to naroeito one 
koje imaju ulogu razmisljanja, sjecanja ili ponasanja. U torn 
momentu na opsihrenoj osobi se pokazuju simptomi koje smo 
vee ranije naveli. Lijeeenje sihra ludosti 
1. Prouci mu rukju koju sam prije spomenuo (kod sihra 

razdvajanja). 

2. Kada padne u nesvijest postupaj s njim kao sto sam ranije 

objasnio. 


o . Ako ne padne u nesvijest ponovi mu rukju tri ili vise puta, 
pa ako se opet ne onesvijesti, snimi mu na kasetu ove sure 
koje ce slusati tri puta dnevno u trajanju od mjesec dana: Ajete 
rukji (109 str.) El-Bekara, Hud, Hidzr, Saffat, Kaf, Er- 
Rahman, El-Mulk, El-Dzinn, El-E'ala, Zilzal, El-Humezeh, 
El-Kafirun, El-Eelek, En-Nas. S napomenom da ce bolesnik 
prilikom slusanja osjetiti veliku tjeskobu, a postoji mogucnost 
da se i onesvijesti i da kroz njega progovori dzin. Mozda se 
bol poveca u prvih deset dana slusanja a potom splahne do 
kraja mjeseca i bolesnik postane normalan. Tada mu treba jos 
jedanput prouciti rukju radi sigurnosti. 


i i. ;n Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbazci 


104 BUftiirasu&sni 4. Za vrijeme lijecenja bolesnik ne smije uzimati tablete za 
smirenje, jer one samo pogorsavaju njegovo stanje. 

5. Pozeljno je da sc lijecenje obavljapod jakom elektricnom 
svjetloscu, jer ona pomaze uznemiravanju dzina i ubrzava 
lijecenje. 

6. Moguce je da se smanji period lijecenja na manje od jedan, 
a moguce je da se i poveca na tri Hi vise mjeseci. 

7. Za vrijeme lijecenja, bolesnik treba bit! udaljen od svih 
grijeha, malih i velikih, kao sto je slusanje muzike, pusenje, 
zapostavljanje namaza ili otkrivanje, ako je bolesnik zena. 

8. Ako bolesnik osjeca bol u zelucu, to je znak da je sihr 
pojeden ili popiven. U torn slucaju prouciti mu citavu rukju na 
vodu koju ce on piti za vrijeme lijecenja kako bi se unistio sihr 
koji se nalazi u njegovom stomaku ili dok ne povrati. 

V PRAKTICNI PRIMJER LIJECENJA SIHRA LUDOSTI 

Dosla mi je grupa ljudi i dovela sa sobom mladica 
uvezanog u zeljezo. Kada me je vidio, udario je nogom i 
raskinuo okove u kojima je bio. Ljudi su se bacili na njega i 
pricvrstili ga za zemlju. Poceo sam uciti Kur'an nad njim. Kad 
god bih nesto proucio, on bi mi pljunuo u lice. Na kraju sam 
im dao kasetu koju treba da slusa 45 dana, a zatim da mi 
navrati. Poslije naznacenog vremena dosao mi je mladic 
potpuno zdrav i priseban, izvinjavajuci se zbog onoga sto se 
desilo prije iako on nije osjecao da je pljuvao u mene. Nakon 
sto sam mu drugi put proucio rukju, potpuno je ozdravio i na 
njemu se vise nisu primjecivali znakovi koje je prije imao, 
hvala Allahu. Nema snage niti moci osim kod Allaha. Zatim 
me je upitao: "Da li sam ja duzan da postim ili da dam sadaku 
ili da ucinim nesto drugo zbog toga sto sam izlijecen?" Rekao 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza taxjmHmmmKijHHHHirMHiEinfcOCTimiittm^ 105 
■mMLminttmnnwnnz:: l :r sam mu: "Nisi duzan, ali ako zelis dati sadaku ili postiti . iz 
zahvalnosti prema Allahu, to je veoma pohvalno i dobro." Drugi slucaj: 

Dosao mi je mladic koji je sumnjao u ispravnost 

funkcionisanja svog razuma i ponasanja. Nakon sto sam nad 

njim proucio rukju, ispostavilo se da je on pogoden sihrom 

ludosti, a bio je pred samu zenidbu. Dao sam mu kasetu na 

kojoj su bill snimljeni Allahovi ajeti koje je trebalo da slusa, a 

proucio sam i druge ajete na vodu i rekao mu da pije, a zatim 

da mi navrati za mjesec dana. Nakon, otprilike 20 dana dosao 

mi je jedan njegov rodak i obavijestio me da je mladic postao 

ponovo pamctan i razuman, hvala Allahu, a potom se i ozenio 

hvala Jedinom Allahu. Nema snage niti moci osim kod 

Uzvisenog Allaha. 
PETO: SIHR TROMOSTI I LJENOSTI - NEAKTIVNOSTI Simptomi sihra ljenosti 

- zelja za samocom, 

- potpuna povucenost u sebe, 

- stalna sutnja, 

- odvratnost prema susretima, 

- dusevna odsutnost, 

- stalna bol, 

- smirenost, nepoki'etnost i konstantna ljenost. 
■ 


■ 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 106 &raraumttnfx?.nKKiEinH&n£mizu&nuKiminxiin 
Kako se dogada sihr ljenosti? 


Sahir salje dzina u osobu kojoj zeli sihr i nareduje mu. 
da se instalira u njegovom mozgu i da mu izazove povuccnost 
i izoliranost. Dzin krece ka izvrsenju onoga sto se trazi od 
njega i tada se pojavljuju simptomi koje smo gore spomenuli, 
ovisno o jacini ill slabosti dzina koji je zaduzen za sihr. Lijecenje sihra ljenosti 

1. Prouei mu prvo rukju, ranije spomenutu, 

2. Kada se onesvijesti, razgovaraj sa njim i naredi mu da izade 
na nacin kako smo to prije objasnili, 

3. Ako se bolesnik ne onesvijesti, onda mu snimi na kasetu 
ove sure: El-Fatiha, El-Bekara, All Imran, Jasin, Es-Saffat, 
Ed-Duhan, Ez-Zarijat, El-Hasr, El-Mearidz, El-Gasijeh, 
Zilzal, El-Kariah, Fil-Felek, En-Nas. Snimiti ovo na tri kasete, 
jednu da slusa ujutro, drugu u podne i treeu prije spavanja u 
trajanju od eetrdeset i pet dana. 

4. Neee se ni zavrsiti ovaj period, a on ee ozdraviti, uz 
Allahovu pomoc. 

5. Bolesnik ne smije uzimati tablete za smirenje. 

6. Ako bolesnik bude osjecao bol u zelucu, prouei mu rukju na 
vodu koju ee koristiti za kupanje svaka tri dana. Koristiti je u 
istom periodu i pod uslovom da ne povecava kolieinu vode, 
niti da je zagrijava i paziti da kupanje bude na eistom mjestu. 
Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 107 
raH*HHigmsHiraianja«iOiHiraii^ >/■ HirrF' SESTO: SIHR PRIVIDANJA U SNU, DOZIVANJ A I 

VRISKE Simptomi ovog sihra uzasni snovi, 


- u snu euje kako ga neko doziva, 

- cuje glasove koji ga dozivaju, a ne vidi osobe, 

- velika sejtanova dosaptavanja (vesvese), 

- pretjerane sumnje i u najblize prijatelje, 

- u snu vidi kao da pada sa visokog mjesta, 

- vidi zivotinje koje ga tjeraju. Kako se desava sihr dozivanja i vriske? Sahir salje dzina i obavezuje ga da se pojavljuje 
covjeku u snu i na javi. Dzin se pojavljuje pred eovjekom u 
liku divljih zivotinja koje ga napadaju u snu i dozivaju kada se 
probudi. Ponekad je to u vidu glasova koje on mozda poznaje, 
a ponekad su to strani glasovi, zatim ga navode na sumnju, pa 
ne zna da li su blizu ili daleko. Simptomi se razlikuju s 
obzirom na jacinu sihra. Ponekad se simptomi poveeavaju do 
te mjere da dovode do graniee ludosti, a ponekad toliko oslabe 
da se ne mogu ubrojati u sejtanske vesvese. 


Lijecenje ovog sihra 


1. Prouei rukju nad bolesnikom. 

2. Ako se onesvijesti, lijeci ga kako smo ranije spomenuli. Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 108 iHirajrannunniiinxiniiH 
SM« 3. Ako se ne onesvijesti, daj mu ova uputstva: 

- abdest prije spavanja, 69 

- sastaviti sake, prouciti u njih El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i 
puhnuti u njih a zatim potrali citavo tijelo tri puta prije 

• 70 

spavanja, 

- prouciti sum Es-Saffat ujutro i Ed-Duhan prije spavanja ill 
slusati iste, - prouciti sum El-Bekara svaka tri dana Hi slusati istu, 

- reci ujutro i navceer: "Hasbijellahu la ilahe ilia huve alejhi 
tevekkeltu ve huve rabbul Arsil-azim." - sedam puta 

- uciti zadnja dva ajeta sure El-Bckare prije spavanja, 71 - reci prije spavanja: 
} S 


# S 
J 4JJl f%-*W*0 t" 


.iiUUs-GI .J 

LT X u Bismillahi veda'tu dzenbi, Allahumgfirli zenbi ve ahsie 


sejtani ve fukke rihani vedz'alni fin-nedijjil e'ala." (U ime 
Allaha lijezem, Boze moj oprosti mi moj grijeh, ponizi mog 
seitana, oslobodi me dugova i udruzi me sa najboljim 

drustvom). " 

- snimi mu na kasetu ove sure: Fussilet, El-Feth, El-Dzinn i 
neka ih slusa tri puta dnevno. 
«9„ El-Buhari: 1/357 i Muslim: 17/32 i ucenje ajetul-kursijj El-Buhari: 4/487 70 71 El-Buhari:ll/125 

El-Buhari: 7/318 i Muslim: 2/920 


72 Ebu Davud, En-Nevevi ga je spomenuo u "El-Ezkar" str. 77. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


109 imuniiisiiiHintfsni; mjiuiimiimiu 
miuirmiimnmmmimm^mmxnm\mmn]-r::.::nmmum Neka se drzi svih ovih upustava i neka ih provodi mjesec dana i ozdravit ce, insaAllah. 
SEDMO: S I H R B O L E S T I Simptomi 1. Stalan bol u jednom od udova, 

2. Periodi napada (zivcani grcevi), 

3. Paraliza nekog od dijelova tijela, 

4. Prestanak rada jednog od cula. 
Zelim da napomenem da su neki od ovih simptoma slicni simptomima bolesti 
organa. Da bismo ih 
razlikovali, to cemo postici ueenjem rukje nad bolesnikom, pa 

bolesnik prilikom slusanja rukje osjeti nesvjesticu, ili 
._..„. avicu, ili drhtavicu, ili glavobolju, ili tresenje u 
djelovima tijela, ili bilo koju promjenu na tijelu, onda se kod 
njega radi o bolesti koju smo vec spomenuli. Ako nema tih 
osjeeaja, onda je kod njega u pitanju bolest tjelesnih organa, i 
treba se lijeeiti kod 1 jekara. 


Kako se javlja sihr bolesti? 

Poznato je da je mozak glavni dominator nad citavim 
tijelom u smislu da svako ljudsko culo ima svoj cental- u 
mozgu odakle prima upustva. Pa kada bi priblizio prst yatri, 
on bi veoma brzo poslao znak centru cula u mozgu i dosla bi 
mu naredenja iz tog centra da se brzo udalji od izvora 
opasnosti i ' ruka bi se udaljila od vatre. Sve je to lijepo 
prikazano ovim ajetom: "To jc Allahovo djelq, a pokazite mi 
Sta su drug! mimo Njega stvorili." (Lukman: 1 1) 


. Oslri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 110 nKmnasti-ninttiELmuimumimmi ammwmwnnmmmmmimmmuMiunmmnmmmxsBSMto *ww* Tako, kada covjek bude pogoden sihrom bolesti dzin 
se staeionira u mozgu kod centra za koji je zaduzen od strane 
sahira. On se uevrsti u centra sluha ill vida ili osjecaja rukc ill 
noge. Tada je organ u jednom od slijedeca tri stanja: 

1. Allahovom moci dzin onemoguci dolazak upustava za 
organ te tako doticni organ ne moze funkcionisati, pa bolesnik 
oslijepi ili ogluhne ili zanijemi ili mu se oduzme dio tijela 

(paralizuje). 

2. Ponekad dzin onemoguci dolazak upustava iz mozga, a 

ponekad ih dozvoli, pa se desi da odredeni organ nekad 
funkcionise, a nekad ne. 

3. Nekad dzin ueini da mozak salje veoma brza i neprestana 
upustva bez povoda, pa se desi da se organ ukruti i ne moze se 
kretati iako pri tome nije paralizovan. 

Uzviseni Allah kaze o sahirima: "I oni nikome bez 
Allahove dozvole nisu mogli nastetiti." Time je potvrdfio da je 
moguce da sahir nanese stetu opsihrenom, all ju je uslovio 
Svojom voljom, i tome se ne treba cuditi. Veliki broj Ijekara 
nisu nikada mogli priznati niti povjerovati sve dok nisu svojim 
ocima vidjeli brojna stanja ovakvih bolesti. Tada su morali 
povjerovati i predati se Allahovom emru (Mocnom i 
Uzvisenom). Jedne prilike me je posjetio jedan takav doktor i 
rekao mi da je dosao zbog stvari koja ga je iznenadila. 

- Dobro, sta se desilo? - upitao sam ga. 

-Dosao mi je jednom covjek sa svojim paralizovanim 
sinom koji nije mogao da se krece. Nakon sto sam ga 
pregledao, ustanovio sam da je njegova bolest u predjelu 
kicmenih prsljenova, a, po medicinskom tumaenju, ta bolest se 
ne moze izlijeciti niti operacijom niti bilo cim drugim. Nakon 
nekoliko sedmica ponovo mi je dosao isti covjek. Upitao sam 
ga o njegovom paralizovanom sinu. Rekao mi je: "Hvala 


Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 1 1 1 iiiBmiuiiiminnmmminminnummimmin mnmmmummii. iimmmummmivjiMimmnumm »^r = i Allahu, on je sada dobro, i krece se." Upitao sam ga kod koga 
je izlijecio "sina. Rekao je: "Kod Vehida." Tada mi doktor 
rece: "I dosao sam da te pitam kako si izlijecio tu bolest." 
Rekao sam mu: "Ucio sam nad njim ajete iz Allahove Knjige, 
zatim sam mu proucio rukju nad uljem od curukota i naredio 
mu da njime maze paralizovane dijelove tijela. Hvala Allahu, 
Gospodaru svjetova, nema snage niti moci vece od Njega. 

Lijecenje sihra bolesti 

1 . Prouci mu tri puta rukju pa ako se onesvijesti lijeci ga kako 

smo ranije spomenuli. 

2. Ako se nije onesvijestio ali je osjetio odredene promjene, 
dadni mu slijedece: Snimi mu na kasetu: El-Fatiha 7X, Ajetul- 
kursijj IX, El-Felek i En-Nas IX, El-DzinnlX, Ed-Duhan IX. 
Neka slusa ovu kasetu tri puta dnevno. 

- Prouci mu rukju na ulje curukota, i naredi mu da njime maze 
celo i mjesto na kome osjeca bol. To neka radi ujutro i navece. 
Rukja koju treba da mu proucis na ulje sastoji se od: 

1 . El-Fatiha 

2. El-Mas, El-Felek i En-Nas 

3. "Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost 

vjernicima."'(El-Isra':82) 7x. ,^ •4 J» A S ■*-A> ^ :\ ^ju \f i^j d\i>ji *b jf ^ du^. --" J 
? s J* ? *+»>)) S 4. "Bismillahi erkike vallahu jesfike min kulli dain ju'zike ve 
min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike." (U ime 
Allaha ti ucim rukju, Allah te izlijecio od svake bolesti koja te 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

112 


iBU«ixuwww5UiEmrmKHmnnHRanHn2£HiKtaifiH?i\iHLin i iau \mm**m mmtiwm* ■ — ii—i ■ ■ 1 1 
uznemirava, i od svake zavidljive duse i od uroka Allah le 
izlijecio.) 7x 

S M 


ii^u^ N/i *U£ V ^lsJI ^ «J^j ^ s-*^ o- b 
j 

((L>JL^ j^^l V 5. Allahumme rabben-nasi ezhibil bc'se vesfi entes-Safi la 
sifae ilia sifauke sifaen la jugadiru sekamen. (Allahu moj, 
Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izlijeci, Ti si Lijecnik. 
Nema lijeka pored Tvoga, izlijeci lijekom iza kojeg se ne 

vraea bolest.)7x 

Prema ovim upustvima postupati u periodu od 40 dana 
tokom kojeg ce, nadati se, bolest isceznuti. U slucaju da se to 
ne dogodi prouciti nad irjim rukju ponovo a zatim mu dati ista 

upustva za naredni period koji ce se odrediti shodno stupnju 

poboljsanja stanja pacijenta. 

PRAKTICNI PRIMJERI LIJECENJ A SIHRA BOLESTI 

DJEVOJKA NE GOVORI MJESEC DANA 


Doveli su mi je njen otac i brat i rekli da ne moze 
govoriti, otvoriti usta, niti ista pojesti. Samo bi joj na silu 
otvorili usta i dali joj da popije sok ili mlijeko. Rekli su mi da 
se u ovakvom stanju nalazi vec 35 dana. Kada je cula rukju, 
progovorila je, hvala Allahu Gospodaru svjetova. 

DZIN DRZI NOGU ZENE 

■ 


Rekla mi je da osjeca jak bol u nozi i da misli da se 
radi o reumatizmu. Ipak sam odlucio da joj proucim rukju, 
narocito kad sam vidio da jedva hoda. Samo sto je cula Fatihu, Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 1 1 3 iiiisinmiUHnnnininHttmifnnniiniiiaziHBinHimuiiiiit'iiiJ onesvijestila se. Iz nje je progovorio dzin i rekao mi je da je on 
taj koji drzi njenu nogu. Naredio sam mu da izade iz 
pokornosti prema Allahu, sto je on i uradio. Kada se zena 

ustala je i normalno prohodala, neka je hvala 

Jedinom Allahu. 
LICE SE ZAKRENULO UTICAJEM V 
_4 


Dosao mi je covjek cije je lice bi- ako mi se nije 
pricinilo - potpuno zakrenuto na desnu stranu. Nakon sto sam 
nad njim proucio rukju onesvijestio se i iz njeg je progovorio 
dzin: "Uznemirio me" - rekao je. Uvjerio sam ga da to nije 
acinic namjerno i da on njega ne vidi, teda je zabranjeno 
dzinima da uznemiravaju Ijude. Naredio sam mu dobro i 
odvratio ga od zla, pa me je poslusao i izasao iz covjeka, neka 
je hvala Allahu. Odmah zatim covjek je ustao i - hvala Allahu 
- usta su mu se vratila na mjesto. DJEVOJKA CIJU BOLEST LIJECNICI NISU MOGLI 

IZLIJECITI 


• Dosao mi je njen otac i rekao: "Iznenada se razboljela 
od padavice. Vec dva mjeseca je u torn stanju. Ona cuje ali ne 
moze govoriti niti jesti niti pomjeriti bilo koji dio tijela. 
Trenutno se nalazi u bolnici "Asir". Jedan Ijekar me jc 
obavijestio da su joj svi nalazi uredni i oni ne znaju od cega 
boluje. Sve sto su mogli uraditi to je da su joj napravili otvor u 
grlu da bi mogla disati, a kroz nos su joj uvukli crijevo preko 
kojeg je hrane kako bi prezivljavala vec odbrojane dane svog 
zivota, u torn krevetu i takvom stanju." 
I . ' ' 

■ 


Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 


114 .msriMurnaromura 
Inace mi nije obicaj da idem kod pacijcnala da ih 
lijecim o kakvom god se slucaju radilo. Ovdje sam napravio 
izuzetak zato sto mi je jedan vrijedni daija i dragi prijatel j - 
Sejh Se'id ibnu Musfir El-Kahtani, Allah ga sacuvao, poslao 
usmenu poruku i zamolio me da odcm do nje. Zatrazili su za 
mene dozvolu od bolnickih vlasti da udem u vrijeme kada je 
posjeta zabranjena da bih je lijecio. I stvarno, nasao sam je 
klonulu na krevetu u stanju samo Allah zna kakvom. Bila je 
jako slaba i iznurena. Imala je snage da lagano pomakne 
glavu, da cuje i vidi, i nista vise. Pitao sam je za simptome 
njene bolesti. Odmahnula je glavom. Nisam razumio stajoj je. 
Otisli smo da klanjamo aksam. Prvo sam molio za nju na 
namazu. Vratili smo se. Stavio sam ruku na njenu glavu i 
proucio sum El-Felek i dovu: "Allahumme Rabben-nasi 
ezhibil be'se vesfi entes-Safi la sifae ilia sifauke sifaen la 
jugadiru sekamen." Na to je djevojka - Allahovom, dzelle 
sanuhu, voljom - progovorila. Okrenuo sam se i vidio oea i 
bracu kako plaeu od radosti. Otae je ustao da me poljubi u 
glavu na sto sam mu rekao: "Nemqj misliti da je ovo ljudskom 
zaslugom. Vjeruj da je to od Allaha, dzelle sanuhu. Allah je 
htio da ona ozdravi u ovom easu, alijek joj je dosao preko 
jednog Allahovog roba." Djevojka je rekla: "Hvala Allahu, 
vodite me iz bolnice." 
DZIN POKAZUJE MJESTO SIHRA 


Dosao mi je bolestan mladie, pa kad sam mu proueio 
rukju, iz njega je progovorio dzin rekavsi da je on zaduzen za 
sihr. Otkrio nam je sihirbaza sakojimradi. Takoder nam je 
otkrio mjesto sihra i rekao: "Sihr je u pragu kuee." Narcdio 
sam mu da izade, sto je on i ueinio. Porodica ovog mladica r . :: i 1 . i.,. Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 115 
imraiHSHramaisranira^ 
zeni za otisla je na spomenuto mjesto, iskopali su prag i nasli sihr - 
iscijepane listove papira na kojim su ispisana slova. Rastopili 
su ga u vodi, te je tako sihr unisten - neka je hvala Jedinom 
Allahu. 

OSMO:SIHR K R V A R E N J A (ISTIHAZA) 

Kako nastaje sihr krvarenja? Ovaj sihr se desava 
iskljueivo kod zena. U ovom slucaju sihirbaz posalje dzina 

koju je sihr trazen, i naredi mu da joj uzrokuje 
krvarenje. Dzin ulazi u zenu i krece se njenim venama, 
zajedno sa krvlju. Poslanik, sallallahu alejhi vc sellem, je 
rekao: "Sejtan kola ljudskim tijelom kao sto kola krv."" 

Kada dzin dospije u venu matcrice, probije je i iz nje 
potece krv. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeHamni 
bintu Dzahs, kada ga je pitala o istihazi, rekao: "Istihazu 

uzrokuje sejtanski udarae." 

U drugoj verziji se kaze: "To je krv iz vene, a ne 
menstruacija." 

Iz ove dvije verzije vidljivo je da je istihaza udarae 
sejtana u venu materice. 


73 Prenose ga El-Buhari (4/282 "Feth") i Muslim (14/155 Nevevi) 

74 Prenosi ga Et-Tirmizi i rekao je za njega da je hasen sahih i ka s e: "Upitao 
sam za njega Muhammeda ibnu Ismaila El-Buharija te mi je rekao da je 
hasen. 
75 Ovo je druga verzija kod Ahhieda i Eri-Nesaija i sened joj je dobar. 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 116 mini zmmmmmi imuiumimuziiiumm v 

Sta je to sihr krvaren ja? 

To je ono sto islamski pravnici zovu istihazom, a 
Ijekari ga zovu krvarenje. 

Ibnu Esir je rekao: "Pod istihazom se podrazumjeva 
krvarenje nakon redovne menstruacije." } Krvarenje 
kolicinama krvi. moze trajati mjesecima, sa razlicitim 
Lijecenje sihra krvarenja 
1. Prouci joj rukju na vodu koju ce piti i kojom ce se kupati tri 
dana - krvarenje ce, Allahovom voljom, prestati. 

2. Ako ne prestane, onda ovaj ajet: 


~?\ «LWJ j 
". <? .- - J3.1 .. -■J Ift iLS^J c Svaki nagovjesta.j ima svoje vrijeme" (El-En' am: 67), napisi 

v. 

cistom tintom te je rastopi u vodi koju ce zena piti 11 dana, 
nakon cega ce se, Allahovom voljom, krvarenje zaustaviti. 
V PRAKTICNI PRIMJliR LIJECENJA SIHRA KRVARENJ A Dosla mi je zena koja se zalila na jako krvarenje. 
Proucio sam joj rukju i dao joj kasete na kojima su snimljeni 
kur'anski ajeti i ubrzo je prestala krvariti - neka je hvala 
Jedinom Allahu. 

76 En-Nihaje 1/469 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 117 immmniiunmammziinimiiEnHB MniHnziniaHai£igi£i>gHuiKiimiii££3n2iimi5t!3igm^3Hni™ 


U vezi pisanja Allahovih, dzelle sanuhu, ajeta i 
njihovog pijenja Sejhul-Islam Ibnu Tejmijje, donio je fetvu, 
Allah rau se smilovao, u kojoj stoji: "Dozvoljeno je cistom 
tintom bolesniku napisati ajete iz Allahove Knjige i to 
rastopiti u vodi. Tu vodu moze koristiti za kupanje i pijenje." 
Ovo isto je preneseno od Ahmeda i drugih. 7 


DEVETO: SIHRODGADANJA ZENIDBE 

(UDAJE) 


Kako nastaje sihr odgadanja zenidbe? 

Pokvaren i zavidan covjek ode kod odvratnog 
sihirbaza i trazi od njega da napravi sihr kceri neke osobe 
kako se ona ne bi udala. Sihirbaz zatrazi njeno imc i ime njene 
ma.jke i neku njenu licnu stvar, te zaduzi jednog Hi vise dzinna 
ovim sihrom. Dzin od tada neprestano prati djevojku dok ne 
nade pogodan trenutak da ude u nju. Prilika mu se pruza u 
jednom od cetiri vec spomenuta stanja: 

1 . Veliki strah, 

2. Jaka srdzba, 

3. Velika opustenost (nemar) u vjeri, 

4. Predavanje strastima. 
Dzin ima dvije mogucnosti: 

- Da ude u djevojku i cini da ona osjeti tegobu prilikom svake 
bracne ponude zbog cega je ona odbija. 

- Da ne bude u stanju uci u nju pa joj pravi spletke izvana. 
Tako muskarcu prikaze da je ona ruzna i ubacuje mu razne 


77 cc h 

Med mxm el-fetava" 19/64 
. ■ :;i ■ : : :. ; 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 118 iraiHmnnimmAmmxxmamKHmireninRuuircmyni! UMHAftAnvr »-*;* a* v *■* *<«■ mladi brak pristane. Nakon nekoliko dana preispita se, a to preispitivanje 
pod sejtanskim je uticajem. U teskim slucajevima ovakvog 
sihra naci ces da muskarac, samo sto prekoraci kucni prag 
opsihrene djevojke, osjeti jaku tegobu i zivot mu se ucini tako 
crnim da se vise ne vrati da je trazi. U torn periodu dzin 
povremeno izaziva jake glavobolje kod djevojke. SIMPTOMI OVOG SIHRA 


- Povremena glavobolja kqja ne prestaje sa uzimanjem 
medicinskog lijeka, 

- Jaka tegoba u predjelu prsa, narocito poslije ikindije pa do 

i 

kasno u noc, 

- Videnje zarucnika u ruznu liku, 

- Cesto razmisljanje (psihieka otsutnost), 

- Nemiran san, 

- U nekim slucajevima se javlja stalan bol u zelucu, 

- Bol u krstima. 

LIJECENJE SIHRA "ODGADANJA ZENIDBE" (UDAJE) 


1. Prouci joj rukju, pa ako se onesvijesti i iz nje progovori 
dzin, postupaj s njim kako smo to vec ranije opisali. 

2. Ako se ne onesvijesti, ali osjeti promjene na tijelu, daj joj 


slijedeca upustva: 

Da nastoji obavljati namaz u njegovo prvo vrijeme. 

Ne slusati muziku. 

Abdest uzeti prije spavanja i uciti ajetul-kursijj, 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


119 !51iJ'ni£lI233I airaiinmniimaiiHffiimnmmimirmsffifflHHHffl™ nnm ■■MMH^MMW - Skupiti rake, te u njih prouciti El-Ihlas, El-Felek i En-Nas le 
puhnuti u ruke i potrati cijelo tijelo prije spavanja. Tako 

uraditi tri puta. 

- Snimi joj na kasetu ajetul-kursijj tako da se neprestano 
ponavlja u trajanju od jednog sata. Neka je slusa jednom na 

dan. 

- Snimi joj El-Ihlas, El-Felek i En-Nas tako da se uzastopno 

ponavlja u trajanju od jednog sata. I ovu kasetu slusati jednom 

dnevno. 

- Prouci joj rukju na vodu koju ce piti i kupati se njome svaki 

treci dan. 

- Neka poslije sabah-namaza prouci stotinu puta: "La ilahe 

illallahu vahdehu la serike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu ve 
huve ala kulli sejin kadir." Neka se ovih upustava pridrzava 
citav mjesec. Nakon mjesec dana, ako Allah htjedne, nalazit 
ce se u jednom od ova dva stanja: 

1 - Hi ce potpuno ozdraviti i rijesiti se sihra Allahovom 

pomoei. 

2 - Hi ee joj se simptomi pojacati i bol uvecati. U ovom 

slucaju ees joj prouciti rukju nakon koje ce se uz Allahovu dozvolu ones 
objasnjeno. 
Tada postupaj s njim kako je vec PRAKTICNI PRIMJER LIJECENJA SIHRA ODGADANJA 

ZENIDBE 

Djevojka pristaje na udaju, a ujutro to opovrgava 


Dosao mi je mladic i rekao: "Doveli smo djevojka. U 

ju. Kad god bi joj dosao neki mladic i veoma cudnom je 
ponudio joj brak, 
bi sva sretna. Ali kada bi legla da 


' 


Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 120 imnmnnzzzininsiniujnsnmEKnniininuiiiiiuiniRHinuiniaiuir; 
spava, osvanulbi drugacijeg misljcnja i kategoricno odbijala i 
pomisao na udaju bez navodenja ikakvog razloga. Ovo se 
ponovilo vec mnogo puta pa smo poceli sumnjati. Sta ti mislis o tome? ri?5 sam joj proucio rukju, onesvijestila se i dzinn je progovono iz nfe. 


Upitao sam: -Ko si ti? 

Odgovorila je: -Ta i ta (ne sjecam se imena). 

- Zasto si usla u ovu djevojku? 

- Zato sto je volim. 

- Ona tebe ne voli, sta hoces od nje f . ; 

- Nccu dozvoliti da se uda. ) 


V ) - Sta si joj radila do sada' ; 

- Kad god bi joj dosao mladie da je ozeni, te ona 

pristala, zaprijetila bih joj u mm da eu, ako se uda, uraditi joj 
to i to. 


- Koje si vjere? 

- Muslimanka. 


• - Ovo je serijatom zabranjeno. Poslanik, sallallahu 
alejhi ve sellem, rekao je: "Zabranjeno je nanositi nekom statu 
i zabranjeno je da tebi neko nanosi statu." A ovo je nanosenje 
state muslimanki, i to je serijatom zabranjeno. 

Ubijedio sam je, te je izasla, a djevojka se probudila iz 
nesvijesti. Hvala Allahu! Nema snage ni moei osim u Allaha. ■ VAZNE NAPOMENE VEZANE ZA SIHR 
1. 
moguenost da se pomjesaju simptomi sihra i 
simptomi "massa" (samovoljnog ulaska dzina u osobu bez 
uticaja sihirbaza). 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 121 
mituuminimimuiiummnuuiiiinTanmmmnumimmiinmmm 2. Neprestan bol u zelucu upucuj e nato daje sihr pojeden ili popijen. 


J . Lijecenje Kur'anom uspijeva uz ispunjenje dva uslova: 

a) - Ustrajnost lijecnika u izvrsavanju vjerskih obaveza. 

b) - Uvjerenje i sigurnost bolesnika daje Kur'an lijek. 

4. Vecina vrsta sihra poklapa se u ovom simptomu = osjecaj 
tjeskobe u grudima, naroeito uveeer. 

5. Na dva nacina mozes saznati gdje se nalazi sihr: 

- Priznanjem dzina zaduzenog za sihr. Ali mu nemoj vjerovati 
dok ne posaljes nekog da nade sihr na spomenutom mjestu. 
Ako ga ovaj nade, onda je dzin rekao istinu, a ako ga ne nade, 
treba da znas da dzini mnogo lazu. 

- Bolesnik ili lijeenik treba da klanjaju dva rekata iskreno, 
predano, smireno sa strahopostovanjem, u zadnjoj treeini nodi, 
i da zamole Allaha da im pokaze mjesto sihra. Ako se ovo 
desi, uvecaj svoju zahvalnost Allahu, dzelle sanuhu. 

6. Mozes prouciti rukju na ulje curukota i narediti bolesniku 
da njime maze bolno mjesto ujutro i naveeer. Ovo se koristi za 
sve vrsta sihra. 

U El-Buharijcvom "Sahihu" je od Poslanika, sallallahu 
alejhi ve sellem, potvrdeno: "Curukot je lijek za svaku bolest 
osim smrti." BOLESNICA KOJOJ JE UZVISENI ALLAH POKAZAO 

MJESTO SIHRA Dosla mi je djevojka kojoj sam proucio rukju i 
ispostavilo se da joj je napravljen tezak sihr. U polusnu je 
vidala cudovista. Njenoj porodici sam preporucio lijek koji ce 
joj davati i rekao da ce sihr, Allahovom voljom, prestati 
djelovati. Upitali su me: 4t Ima 11 nacina da saznamo gdje se 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbazu 

1 72 tlimiKLtlSIUfUHIiSB LtiuiimunsmmiiiEEinnEmz itWSXlUllIlll 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 123 
mniaiima«^H«iM5miH^n3isniii:!iHminn 
1tfl«1 nalazi sihr?" cc Ima"- rekao sain. '-Ponizna dov'a upucena 
Allahu, narocito u zadnjoj trccini noci kada Gospodar nebesa i 
Zemlje silazi na zcmaljsko nebo i kada sc dove primaju." I 
zaista, boicsnica je ustala, klanjala i molila Allaha, dzelle 
lanuhu, ponizno - kako su mi to ispricali - i u snu vidjela kako 
je neko uzco za rufcu i ociveo do jednog mjesta u kuci i rekao 
joj da je na torn mjestu zakopan sihr. Ujutro je ustala i rekla 
svojima za to. Otisii su na to mjesto i nasli sihr. Izvadili su ga i 
unistili, le je djevojka ozdravila. Neka je hvala Allaha, 

Gospodaru svjetova. 


■ 


SEDMO POGLAVLJE 


LIJECENJE IMPOTENCIJE 

impotencij 2. Kako nastaje, 

3. Lijecenje 

imp o ten ™ »" ■ ■ ■ < H I ^J 

5. Kako cemo razlikovati impotenciju od tjelesne slabosti, 

6. Lijecenje prebrze ejakulacije, 

7. Lijecenje nekih vrsta sterilnosti, 

8. Zastita mladenaca prije prve bracne noci. 
Prakticni primieri lijecenja impotencije 


■ 
IMPOTENCIJE 

Impotencij a ■N 


To je nemoc sposobnog i tjelesno zdravog covjeka da zeni. Ako hocemo opisati nacin na koji nastaje 
impotencija, najprije se moramo upoznati sa nacinom erekcije. 


funkcij 
Poznato je da je spolni organ kod muskarca sacinjen od 
komada elasticnog mesa koji se prilikom naglog ulaska krvi krv . 


■ ■ 


Ostrimac u borbi protiv zlih sihirhaza 124 loitiiMiuiiiLuniiriiiiHinisujiiiiitEiumunnu Erekcija prolazi kroz tri stepena 

1. Prilikom spolnog nadrazaja muskarca, testis luci hormon 
koji se uliva u krv i tako putuje sa njom dok ne dospije do 
koze na glavi i poput strujnog udara strese citavo tijelo. 

2. Spolni nadrazaj dopre do centra u mozgu zaduzenog za tu 
funkciju. 

3. Centar za spolni nadrazaj salje signale centru za spolne 
nerve koji se nalazi u kicmi. Nakon ovoga otvaraju se poklopci 
koji su do tada bili zatvoreni, te krv naglo jurne u spolni organ, 
izlije se u njega i on erektira. 


Kako nastaje impotencija kod muskarca? 

Sejtan koji je zaduzen za sihr, smjesti se u covjekovom 
mozgu u centru za spolni nadrazaj koji salje signale spolnim 
organima. On pusti da spolni organi rade normalno, ali kad 
covjek htjedne da pride svojoj zeni, sejtan okupira centar za 
spolni nadrazaj i on prestane slati signale u aparat koji sipa krv 
u spolni organ da bi erektirao. Odmah zatim krv se vrati iz 
spolnog organa i on se opusti i skupi. 

Zbog ovoga, covjek kome je napravljen sihr ponasa se 
normalno sa svojom zenom prije nego sto htjedne da spolno 
opci, ali kad se primakne torn cinu, spolni ud se opusti i skupi. 

r-ri 

To ga sprecava da dovrsi spolni akt, jer je erekcija, kako je 
poznato, njegov glavni faktor. 

Ponekad nades covjeka ozenjenog dvjema zenama, i 
pored jedne je impotentan, pored druge normalan. To je zato 
sto sejtan okupira centar spolnog nadrazaja samo kad je u 
pitanju spolni akt sa zenom kojoj je sihr namjenjen. 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 125 rnmjmmuiuinmni:mi2;iiiu:iiiuimmiumn3.im mmunuimmmwuiii... imnuumiiiiiiinmiz «PW« Impotencija kod zene 

Kako god se muskarcu desava impotencija prema zeni, 
isto tako zena moze biti impotentna prema svom muzu. Ima 
pet vrsta zenske impotencije: * * 1. Odbijanje muza 

_ ^ ^.^.citi muza da joj pride. To cini tako 

sto ukoci stegna i sastavi ih tako da on nema nacina da joj 

pride. Ovaj postupak ne proizlazi iz zenine volje. Tako je jedan 

mladic, cija je zena pogodena ovakvim sihrom, pokusavao 

kazniti je zbog toga na sto mu je ona odgovorila: "Ovo ne 

cinim svojom voljom. Ako hoces okuj mi noge zeljezom prije 

nego mi htjednes prici, tako da se noge ne spoje." I zaista, on 

je to i pokusao, ali spolni akt nije uspio. Dala mu je dozvolu da 

je narkozom uspava kad joj htjedne prici. U ovom slucaju je 

akt uspio, ali jednostrano. 2. Ravnodusnost 

Nastaje tako sto dzin zaduzen za sihr okupira centar za 
osjecaje u mozgu zene, pa kada joj muz pride, zaustavi joj 
svaki osjecaj i ona ne osjeca uzitak niti sudjeluje s muzem, 
nego lezi pred njim bez osjecaja i pusta ga da radi sta hoce. Ne 
luci tecnost koja vlazi spolni organ zene i spolni akt ne 
uspijeva. 

3. Krvarenje 

Govorili smo o sihru krvarenja u osmoj vrsti sihra i 
objasnili nacin njegovog nastajanja. Ova vrsta se razlikuje od 
sihra krvarenja u jednoj stvari, a to je da se krvarenje 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 
126 *nimE™iFffif*HR2KniHmmwumHn^^ pojavljuje same za vrijeme spolnog akta. Sto se lice sihra 
krvarenja, on nema veze s tim, i traje danima. 

Krvarenje nastaje u momentu kada coviek odluci da 
pride zeni (a uzrok tome je seitan) tako da se coviek ustegne 
od spolnog akta. 

Pricao mi je jedan covjek koji je radio u vojsci, te tako 
cesto odsustvovao od kuce: "Kad bih dobio dopust i otisao 
kuci, odmah po mom ulasku zena bi pocela krvariti i to 
krvarenje bi trajalo citavo vrijeme mog dopusta. Samo sto bih 
se vratio na posao, zena bi prestala krvariti. To bi se desilo 
svaki put kad bih isao kuci." 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 127 mmimummii 

^mwtmwmm*** ■■ ■ ■■!■ i~t - tt-t-t "■ imniiiiJiiHiaRiimiminnuimHn«m^ 

Drugi nacin 
Prouci mu slijedece ajete na vodu koju ce piti i kupati 
se sedam dana nakon cega ce sihr prestati djelovati, ako Allah 

da. 1,1 jA I, n * ' — 4*4-1)1, v v- - 

u a 7 <* Li: *- *> >0«w — 3»- li — * ^j — wJjpQ ij )Lil3_*J -US 


^uiiil^ j-jJI <J &-?4j> GP o*$ 


iy L* ? jl S ■ *& 
iUJ 


u: i^or 

^ 3 

4. Prepreka 

To se odvija tako sto covjek kad odluci prici zeni, pred 
sobom ugleda prepreku poput komada mesa kojeg ne moze 
probiti, te spolni akt ne uspijeva. 
5. Potvora 


Ogleda se u tome da covjek ozeni nevinu djevojku i 
kada odluci da joj pride, ima osjecaj da prilazi udovici i 
posumnja u njenu nevinost. Ali kad se djevoika izliieci, himen 
se vrati onako kakav je i bio. 


IMA VISE NACIN A LIJECENJA IMPOTENCIJE 


Prvi nacm 

Prouci mu rukju spomenutu u sestom poglavlju, pa ako 
se javi dzin zaduzen za sihr, upitaj ga za mjesto gdje se nalazi 
sihr koji ces izvaditi i unistiti. Naredit ces dzinu da izade. Ako 
dzinn izade, sihr je prestao djelovati. Ako dzin ne progovori, 
onda ces upotrijebiti drugi nacin. 
- "I kad oni bacise, Musa uzviknu: "Ono sto ste priredili 
caroje! Allah ce je unistiti, jer Allah ne dopusta da djelo 
pokvarenjaka uspije, Allah ce Svojom moci istinu uevrstiti, makar sto ce to nevjernicima kiivo biti." (Junus:81 -82) 

2e _ i 

ur .& 


e> C" LruruL; 


? j->l-> «— • 0—^3 ' "^^ 


AU 
7 f. , . 

I'.'" 


:? -O is .* 


- "I Mi naredismo Musau: "Baci stap svoj!" - i on odjednom 
prorata sve ono dime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lazno ono sto su oni 
priredili, i tu oni bijahu pobijedeni i ostadose ponizeni, a 
carobnjaci se licem na tie bacise. "Mi vjerujemo u Gospodara 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 128 mmmmum fnn<MMWir IftUCfttlU uinanmmmufmnmimmmiixrM svjetova" - povikase, "Gospodara Musaova i Harunova!" (El 
E'araf: 117-122) 

,'« 3 jr^ te 


Uil \l * -- ij ^ -rff ^- •■ -- " 7 
I .- P „ V" 

U uu. j* -- ■; .J ,^LT? ^c3""j 
0&ri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 129 EnuttUEnirauittttn'umft 
:mzim.m mmm ■glffOHiKHKiHUHiHW.BHHranMiranK«BM "I Mi cemo pristupiti djelima njihovim koja su ucinili i u prah 

i pepeo ih pretvoriti." (El-Furkan: 23) Ovaj ajet prouci 366 
puta. Poslije toga, ce Allahovom voljom, sihr 

djelovati. § * . _ v_ % i mi^^-j? \u - "Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono sto su oni 
napravili, jer je ono sto su oni napravili samo varka 
carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje dosao, uspjeti." (Ta ha: 
69) Treci nacin 
Pripremi sedam listova zelenog lotosa i sitno ih istuci 

sa dva kamena. Istresi to u posudu s vodom. Primakni usta 
posudi i mijesajuci to sve zajedno prouci sedam puta ajetul- 
kursijj, El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po sedam puta. Nakon toga 

ces narediti bolesnom da pije til vodu i da se njomc kupa 
sedam dana, s tim da ne dolijeva druge vode niti da je grije na 

vatri. Ako vec hoce dajeugrijc, moze to uciniti na suneevoj 
svjetlosti. Ne smiie vodu prolivati na necisto micsto. Kad to 
sve uradi, Allahovom voljom, sihr ce biti unisten i impotencija 
ce nestati. Moze se desiti da impotencija nestane sa prvim 
kupanjem. 


V 

Cetvrti nacin Prouci rukju impotentnom na uho. Na rukju dodaj ajet: 
is" 4 M 


3 .- .* <V v . t ii ■ a i-LA 


"^Lrf 
-4 , LT -JsJijj Pcti nacin 
El-Hafiz u "Fethu" kaze: "Abdur-rezzak je od Es- 
Sa'bija prenio: "Nema smetnje da se primjeni arapski recept, a 
on se sastoji u tome da covjek ode do gloga i objema rukama 
natrga njegova lisca koje ce istuci i na to prouciti i time se 

kupati." 78 

Na to se prouci El-Ihlas, El-Felek, En-Nas i ajetul- 


kursijj . 
•■ Sesti nacin El-Hafiz je rekao: "Na rukopisu Nesuha ibnu Vasila, 
na korici Kutejbe ibnu Ahmeda El-Buharijina tefsira, nasao 
sam: "Katade je pitao Seida ibnul-Musejjiba: "Je li dozvoljeno 

kome je napravljen sihr impotencije da koristi 
vracanje 79 ?" "Nema smetnje, on time zeli dobro, ono sto je 

korisno nije zabranjeno." - odgovorio je. 

Nesuh je rekao: "Hamid ibnu Sakir me je upitao: "Sta 
je to impotencija? I sta je vracanje? Nisam znao, pa mi je 
rekao: "To je stanje kad covjek ne moze prici svojoj zeni, a u 78 Fethul-Barr: 10/233 79 Ovdje se misli pod vracanjem na stare nacine lijecenja biljem 
dimom i si. pod uslovom da u tim radnjama nema necega sto je 

1 

islamom zabranjeno. (prim. s. rec.) 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

130 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


131 jammrafflKHmfifraE mTroT MHmHHnixnnunn imzBK 5i iwmum inn mmm LX«x^nnHHattKiiB*maBati^^Hi^^HkiAaHai^^m 
iHiaHianBKisH!^^ r ^yj^NgM M-B lf l g<n B«t™™™^<i^MW^^^ zdrav je kad se odmakne od nje. Ako neko bude iskusan ovom 
bolescu, neka uzme svezanj vrbovog pruca i sjekira sa dvije 
usice koiu ce staviti na ovo gran je a zatim upaliti vatru. Kada 
se sjekira zagrije, izvaditi je iz vatre i pomokriti se na n ju dok 
je jos vrela. Uz Allahovu pomoc ce ozdraviti. 80 

Onaj ko ovako ucini ne smije biti uvjerenja da je 
sjekira ta koja lijeci, vec je razlog tome dim koji se penje sa 
vrele sjekire do muskog spolnog organa i djeluje na dzina te 
on izade i sihr prestane djelovati, Allahovom voljom." 


Sedmi nacin Bolesni ce u proljece sakupiti sto vise mogne livadskih 
i bastenskih divljih cvjetova. Zatim ce ih staviti u istu posudu 
te na njih naliti pitku vodu. To sve lagahno prokuha. Kada se 
voda pocne hladiti na nju prouciti El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, 

a potom ce je politi po sebi. Allahovom ce voljom ozdraviti/ 
* 


Osmi nacin 
Pripremi posudu s vodom i na nju prouci El-Ihlas, El- 
Felek i En-Nas, te slijedece dove: Y*U 


\ • JUL*. VI *U£ V MM < -j >\j jjwUi l-j*sI ^Uii j 


(^LaJL^ P*-*r: - "Allahumme rabben-Nasi ezhibil be'se vesfi ente Safi la 
sifae ilia sifauke sifaen la jugadiru sekamen." (Allahu moj, 
Gospodaru ljudi, otkloni nevolju i izlijeci Ti si Lijecnik. Nema 

lijeka pored Tvoga, izlijeci lijekom iza kojeg se ne vraca bolest.) A u^ 3 s lT^ J^ O^J ^ . o -* s £ > w r l*J^Jl£*j s * S 
- Bismillahi crkike, vallahu jesfikemin kulli dain ju'zike ve 
min kulli nefsin ev ajnin hasidin, Allahu jesfike." (U ime 
Allaha te lijecim. Allah te izlijecio od svake bolesti koja te svake izlijecio.) 

jli U j£ ^ ** .liiai *u\ oQ< -** * s s s - "Euzu bi kelimatillahit tammati min serri ma halck." 
(Utiecem se Allahovim savrsenim rijecima od zla koje je 

stvorio.) 


II 


■LaS-U 1 c/ L, J u^J U1 


^ 
jjl*l!l - "Bismillahilezi la jeduixu measmihi sejun fil erdi ve la 11s- 
semai ve huves-Semi'ul Alim" (U ime Allaha s cijim imenom 
ne moze nista nastetiti na nebu ni na Zemlji. On sve cuje i sve 

zna.) o s- y Jpjl^j oljUUi JZ* £ il: tf! • ^ o -V 


s s s - "Allahumme ebtil hazes-sihre bi kuvvetike jaDzebbares- 
semavati vel erdi." (Allahu moj, unisti ovaj sihr Svojom modi, 

o Silni nebesa i Zemlje.) 

Ove dove prouci sedam puta na vodu i daj mu da pije 
tu vodu i da se njom kupa tri dana, te ce Allahovom voljom 

impotencija prestati. a 80 
Fethul-Barr:10/233 

i 

" 81 Fethul-Barf :10/234 

Deveti nacin U uho bolcsnog prouciti: i. i . f i 

Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 132 wmimmBmmmmm , wnm£mHMmmmmm wnffizt\Eiiiivint\\imnmnvi:i SiraaHSmHMHmaMiffiSHIHaKi^ 


- El-Fatiha 70x, 

- Ajetul-kursijj 70x, 

- El-Ihlas, El-Felek i En-Nas po 70x, 

To ciniti tri dana i sihr ce Allahovom voljom ovati 


an V • n acin 


Pripremi cistu posudu i u njoj cistom tintom napisi 

slijedece ajete: 

- "I kad oni bacise, Musa uzviknu: "Ono sto ste priredili 
carolija je! Allah ce je unistiti, jer Allah nc dopusta da djelo 
pokvarenjaka uspije, Allah ce Svojom modi istinu utvrditi, 
makar sto ce to nevjernicima krivo biti!" (Junus:81-82) 

Obrisi ajete uljem curukota i daj bolesnom da to pije i 
da maze prsa i celo tri dana. Nakon toga ce, Allahovom 
voljom, impotencija nestati i sihr prestati djelovati. 

Sejhul-Islam je dao fetvu da je dozvoljeno bolesnom 

pisati Kur'an ili dove, te ih rastapati i piti. " 


RAZLIKA IZMEDU IMPOTENCIJE, SPOLNE NEMOCI I 

* 


TJELESNE SLABOSTI 
Prvo: Impotencija (uzrokovana sihrom) 
- Bolesnik osjeti polet i zivost, te potpunu moc za 
spolno opcenje i dok je daleko od zene osjeca erekciju spolnog 
organa, a kad joj se priblizi s namjerom da spolno opci, spolni 
organ se opusti i postane nemocan da izvrsi spolni akt. Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 133 


Drugo: Spolna nemoc 
aii£i.tiiaii^nsHE To je stanje u kome je covjek spolno nemocan, bio on 
blizu ili daleko od zene, i spolni organ mu nikako ne erektira. 


Trece: Tjelesna slabost 

Covjek ima snage prici zeni same u velikim 
vremenskim razmacima, i tada to traje neznatno vrijeme, i 
ubrzo nakon zavrsetka spolnog akta spolni ud so skupi i 
LIJECENJE 

Lijecenje impotencije smo vec spomenuli na deset 
nacina. Spolna nemoc se lijeci kod ljekara, ako su sposobni za 
to. Sto se tice tjelesne slabosti, lijeci se na slijedeci nacin: 

1. Pripremi jedan kilogram pravog meda. 

2. Prouci na njega El-Fatihu, El-Insirah, El-Ihlas, El-Felek i 

En-Nas po sedam puta. 

3. Neka bolesnik jede svaki dan na taste po tri kasike ovog 

meda. 

4. Ovo ce ciniti mjesec dana ili dva, ovisno o stepenu slabosti. 

Allahovom voljom ce ozdraviti. 


LITE 
JE NEKIH VRSTA NEPLODNOSTI Sterilnost kod muskarca 

Postoje dvije vrste stcrilnosti (neplodnosti): a 82 Med v mu'uI-fetava:19/64 Ostri mac a borbi protiv ztih sihirbaza 134 


lEEHnixraxonmramtExixxiraiKmnEffiimimsm - Prva je prirodna neplodnost koja se lijeci kod Ijekara (ako 
mu ima lijeka). 

- Druga vrsta je neplodnost nastala uzrokom dzina koji je usao 
u organizam, i ovo se lijeci Kur'anom, dovama i zikrom. 

Poznato je da funkeija radanja uspijeva - Allahovom 
voljom - ako je broj spermatozoida u jednom kvadratnom 
centimetra sperme kod covjeka veci od dvadeset miliona. 
Ponekad se desi da sejtan djeluje na testis muskarca koji luci 
spermatozoide, time sto ga pritisce ili na drugi naein te tako 
uzrokuje da lucen je spermatozoida bude manje od pros jccnog 
i tako ne uspijeva funkeija oplodnje. 

Prilikom prelaska iz testisa u spermin kanalic, 
spermatozoidima je potrebna sluzava tecnost koju luci tzv. 
"Kuperova zlijezda" i izliva je u spermin kanalic odakle se 
hrane spermatozoidi koji su stacionirani u njemu. Na ovom 
mjestu sejtan poduzima drugi dio svog posla, a to je da sprijeci 44 Kuperovu 
da luci tecnost. Tada spermatozoidi pohranjeni u sperminom kanalicu ne nalaze hranu i umiru te 
kao takvi nisu u stanju da oplode. 

KAKO RAZLIKOVATI PRIRODNU STERILNOST I ONU 

NASTALU UZROKOM DZINA? 


Sterilnost koju uzrokuju dzini ima slijee simptome: 

1 . Tjeskoba u prsima, narocito nakon ikindije do kasno u noc, 

2. Rasijanost, 
. Bol u ki'stima, 

4. Nemiran san, 

5. Sania strasne snove. .1 I Ostri mac u borbi protiv ztih sihirbaza 1 35 ittimtnunfiKiuiniiisiisiiiin?int;tLinsnainniuiaHrsaiiUK STERILNOST KOD ZENE 

I kod zene postoje dvije vrste sterilnosti: Prva: Prirodna sterilnost (tako je Allah, dzelle sanuhu, stvorio 

- neplodnu) 

Druga: Sterilnost uzrokovana od strane dzina nastanjenog u 
materici zene gdje kvari jajnu celiju te ona ni je u stanju da 
izvrsi produkciju. Nekada pusti da oplodnja uspije, all prekine 
trudnocu prije nego plod sazrije. To cini tako sto prekine venu 
u maternici i izazove krvarenje te tako nastane pobacaj. Cesto 
se pobacaj, uzrokovan od strane dzina, ponavlja. Ovakvi 
slucajevi su lijeceni. U oba "Sahiha" potvrdeno je da: "Sejtan 

kola ljudskim tijelom poput krvi." ' 


LIJECENJE STERILNOSTI 
ni mi 2. Neka uci sura Es-Saffat uiutro (ili neka je slusa). 

3. Neka uci (ili slusa) sura El-Mearidz prije spavanja. 

4. Na ulje curukota prouci mu: El-Fatihu, ajetul-Kursijj, dva 
zadnja ajeta El-Bekare, dva zadnja ajeta Ali Imrana, El-Ihlas, 
El-Felek, i En-Nas po sedam puta. Tim uljem ce mazati prsa, 

celo i kicmu prije spavanja. 

5. Iste ajete prouci mu i na med koji ce uzimati svako jutro 

prije jela po jednu kasiku. 83 Prenosi ga El-Buhari u komentaru "Fethul- 
r 4/282 i Muslim u komentaru En-Nevevija: 14/155 

L 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 136 siHmizmmiif&nzHEcri Ovo ce ciniti u trajanju od til mjeseca s tim da se 
pridrzava Allahovih, dzelle sanuhu, naredenja, kako bi bio od 
dobrih Allahovih robova kojima je plemeniti Kur'an lijek. 
Uzviseni Allah u Kur'anu kaze: "Mi objavljujemo u Kur'anu 
ono sto je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo 
povecava propast." (El-Isra'^ 82) Ovdje su specijalno 
spomenuti i istaknuti vjernici. Sto znaci da on nevjernicima 
niie liiek. Ovakvi slucaievi su Allahovom mnc\ 1ii<vV.rn LIJECENJE BRZE EJAKULACIJE Brza ejakulacija kod muskarca moze biti prirodna i nju 
lijece lijecnici slijedecim metodama: 

1. Primjena mehlema koji prigusuju osjecaje, 

2. Razmisljanje o necem drugom prilikom spolnog akta, 

3. Rjesavanje teskih matematickih zadataka prilikom spolnog akta. Brza ejakulacija ponekad bude izazvana od strane 
dzina nastanjenog u tijelu covjeka. Ova vrsta se lijeci na 
V • eci nacm: 


\ 1. Poslije sabah-namaza neka prouci stotinu puta: 


C5^ <¥ J* J* J^JI _** A * j* if 

"La ilahe illallahu vahdehu la serike leh, lehul-mulku ve lehul- 

hamdu ve huve ala kulli sejin Kadir." 

2. Prije spavanja prouciti ill slusati suru El-Mulk. 

3. Svaki dan sedamdeset puta prouciti ajetul-Kursijj. 

4. Sljedece dove prouciti ujutro i navecer: $ <~" il •v *Q x* uiji j> Uj jzjWs j, *vi ci ii %£ & 3> 
aJJI rfi* s* r ** 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 137 
zazmm^L^aiixinzim^^miiitixmuu: 1 :; "Bismillahilezi la jedurru me'asmihi sej'un fil erdi ve la 

fissemai ve huves-Semi'ul Alim" tri puta. (U ime Allaha, s 
cijim imenom ne moze nista nastetiti na nebu ni na Zemlji. On 
sve cuje i sve zna.) y i ** & c -^ 


* (ZJ\j> 6 4, 
tliSo J* "E'uzu bi kelimatillahit-tammati min serri ma halek" tri puta. 

(Utjecem se Allahovim savrsenim rijecima od zla koje je 
stvorio.) Ovo ciniti tri mjeseca. 


ZASTITA MLADENACA PRIJE PRVE BRACNE NOCI 

Poznato je da covjek postane impotentan odmah nakon 
svadbe, posebno ako zivi u sredini gdje ima pokvarenih 

sihirbaza. 

Upravo ovo je razlog da se postavi jedno ovakvo 

pitanje: Mogu li se mladenci zastiti od sihra, tako da im iako 

je napravljcn, ne nasteti? 

Odgovor na ovo je pozitivan. Zastita mladenaca 
moguca je. Ovu zastitu cu pojasniti kasnije. Prije toga zelim 

vam spomenuti ovaj istiniti dogadaj. 

U jednom selu zivio je mladic ustrajan u svojoj vjeri. 

Pozivao je Allahu u svom mjestu i van njega. Mnogo je 
opominjao ljude i vazio im pozivajuci ih u cisti tevhid 
(Allahovu jednocu), u besprijekorno vjerovanje, upozoravao 
ih da ne idu kod sihirbaza i objasnjavao im da su sihirbazi 
kafiri, pokvarenjaci, neprijatelji Allaha i Njegova Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem. U istom selu zivio je poznati 
sihirbaz. Kada bi neki mladic namjerio da se ozeni, isao bi kod 
ovog sihirbaza i govorio mu: "Zenit cu se tog i tog dana, zelis 
li sta?" Sihirbaz bi od njega zatrazio svotu koju bi mladic bez Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza f;EFKaiEini5no:iiiiifnxiEinniixainjiiiiEE2innijnii55?iHiis5iiiiiJU23isjxnR?£i~a 


138 nam razmisljanja davao, u protivnom bi ga snasla impotencija i nc 
bi mogao prici mladi. Nakon toga bio bi prisil jen otici istom 
sihirbazu da mu olkloni sihr, all je ovaj put svota koju mora 
platiti bila dvostruko veca. 

Ovaj pravovjerni mladic ratovao je sa sihirbazom 
javno preko mimbera i na j avium i privatnim skupovima, 
iznosio njcgova nevaljala djela. Glasno bi izgovarao njegovo 
ime i opominjao ljude da mu ne idu. Mladic jos uvijek nije bio 
ozenjen, le su ljudi iscekivali njegovu svadbu da vide sta ce 

z napraviti i hoce li se ovaj pobozni mladic modi 
zastiti od njegove pokvarene rabote. 

Odluci mladic da se ozeni, i prije nego sto je prisao 
mladi, dosao je kod mene i ispricao mi slucaj: "Sihirbaz mi 
prijeti, a seljani ocekuju da vide ko ce pobijediti. Sta mislis o 
tome? Mozes li mi dati nesto cime cu se zastititi, s mu 
napomenom da ce sihirbaz upotrijebiti sve svoje snage i 
napraviti sto mogne jaci sihr, jer sam ga mnogo ocrnio pred 
ljudima." 


Rekao sam mu: "Mogu ti - Allahovom voljom - dati upute kako ces se zastititi, ali pod jednim uslovom. 

-Kojim? 

- Da posaljes nekog sihirbazu i obavjestis ga da ces se 
tog i tog dana zeniti. Reci mu da ga izazivas i neka uradi sve 
sto je u njegovoj modi. Ako ne moze sam, neka pozove koje 
hoce sihirbaze. Ovaj izazov uputi javno pred ljudima. 

- Siguran si u to sto govoris? - rece mladic kolebajuci se. 


- Da, siguran sam da vjernici pobjeduju, a nevjernici i 


nasilnici gube. 

I zaista, mladic je javno izazvao sihirbaza da uradi sve 
sto je u njegovoj modi, obavjestivsi ga o danu njegove svadbe. Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 139 
msnxuiiramr! 
Svijet je nestrpljivo cekao ovaj presudni dan. Mladicu 

sam dao neke od uputa koje cu spomenuti malo kasnije, 

Allahovom dozvolom. Rezultat je bio taj da se mladic ozenio i 

bez ikakve smetnje prisao mladi i nije mu nastetila sihirbazova 

spletka. Svijet se zacudio i iznenadio. Ovo je bila pobjeda 

vjerovanja i jasan dokaz postojanosti vjernika i Allahove, 

dzelle sanuhu, zastite koju im pruza pred nevjernicima i onima 

koji su ogrezli u stranputici. 

Ugled i cast ovog mladica se povecala medu svijetom i 

rodbinom, dok je ugled i moc sihirbaza opala u njihovim 

ocima. Allah je najvedi, hvala Allahu. Nema pobjede osim uz 

Njegovu pomod. V OVAKO CETE SE ZASTITITI 


\/ PRVI STIT Sedam hurmi pojesti na taste, ako je mogude da hurme 
budu medinske, to je ono sto se trazi, a ako nemas medinskih, 
onda bilo koje druge hurme do kojih mozes doci. Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko pojede sedam hurmi 

na taste, tai dan mu nece nastetiti ni otrov ni sihr." 


DRUG! STIT: ABDEST Sihr nema uticaja na muslimana pod abdestom. 
Musliman pod abdestom ima nad sobom zastitu meleka koje 
salje Milostivi Allah, dzelle sanuhu. Od Ibnu Abbasa, 


84 Prenosi ga EI-Ruhari 10/247 Qstri mac u horhi protiv zlih sihirbaza 

1 40 niHUEim^mHOBHCsiimsuiEtmi^inasQxmujQffiux^iiieE 
radijallahu anhu,j)renosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve 
sellem, rekao: "Cistite ova tijela, Allah vas ocistio. Nijedan 
rob ne zanoci cist, a da ne zanoci sa njim u njegovoj odjeci 
melek. Ne prevrne se ni jednom, a da melek ne kaze: 
"Gospodaru, oprosti Svom robu, jer je on zanocio cist." 85 TRECI \y V DZEMATU 


Vjernik koji vodi racuna o namazu u dzematu zasticen 
je od sejtana. Onaj ko ne pazi na to, otvara sejtanu put da 
njime zavlada. Kada zavlada, dodirom mu skrene pamet ili ga 
opsihri ili mu nanese neke drage nevolje koje su u sejtanovoj 
moci. Od Ebu Derda'a, radijallahu anhu, prenosi se da jeod 
Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, cuo: "Nema trojice u 
jednom selu ili u pustosi koji ne oforme dzemat, a da sejtan 
nije njima zavladao. Drzi se dzemata (zajednice), jer vuk 
uzima odlutalu ovcu." 


■ 


CETVRTI STIT: NOCNI NAMAZ 

dio nodi. Ko hoce da se zastiti od sihra neka probdije u ibadetu 
Neka se prcma tome ne ponasa nemarno, jer 
nemarnost prema nocnom namazu otvara mogucnost sejtanu 
da ovlada covjekom. Ako sejtan zavlada tobom, postanes 
plodna zemlja gdje se lahko zasije sihr. Od Ibnu Mes'uda, 
radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Kod Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, je spomenut covjek o kome je 
85 Prenosi ga Et-Taberani u "El-EvsatiT sa dobrim lancem prenosilaca. Spomenuo ga je El-M unziri u "Et-Tergibli" 2/13 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 141 limn. 


■iiicimirjiH-.nniir.ri'i:jsicfiiJsn£FrjnK!iHiiiaai; H receno: "Spavao je neprekidno do svanuea"(tj. do sabah- 
namaza, nije ustajao na nocni namaz). Na to je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U uho tog covjeka se 

pomokrio sejtan." } 

* 

Seid ibnu Mensur od Ibnu Omera, radijallahu anhu, 
prenosi: "Ni jedan covjek koji nije klanjao vitr-namaz ne 
osvane, a da nad njegovom glavom ne osvane konopac duzine 

70 arsina. 

PETI STIT: TRAZENJE ZASTITE KOD ULASKA U KLOZET ulazak na ovo necisto mjesto gdje stanuju sejtani te gaopsjednu. 
Jedan sejtan mi je rekao da je u osobu usao zato sto nije 
zatrazila zastitu kad je ulazila u klozet. Savladao ga je i usao u 
njega, all me je Uzviseni Allah pomogao protiv njega te sam 
mu naredio da izade sto je i ucinio, neka je hvala Allahu. 
Jedan dzin mi je rekao: "Allah vam je dao jako oruzje s kojim 
nas mozete nadvladati, ali ga vi ne koristite." Koje je to 
oruzje?" - upitao sam. "Zikr Poslanika, sallallahu alejhi ve 

sellem." 

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdeno je 

da je prilikom ulaska u klozet ucio: 


OJ>\ . cJki\ j w^- ^ dX> bj*\ Q>\ *# *«• *-— M S 86 Prenosi El-Buhari , "Fethul-Bari": 6/335 i Muslim sa komentarom Nevevija: i 

6/63 
87 E1-Hafiz u "EI-Fethu" :3/25 sa dobrim lancem prenosilaca I I Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 142 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 143 uunranmrnimmuninnzzmniutiumuiiiii CMll [miiEEnnmnmuuinuQiiniii imm iiimmnmummw m&mnmammnifflimauuwimmnimmimmmummmtm* "Bismillah, Allahumme inni e'uzu bike minel hubusi vel 

habaisi." (U ime AH aha, Gospodaru moj, uticem ti sc od 
muskih i zenskih sejtana.) SESTI STIT: TRAZENJE ZASTITE KOD STUPANJA NA 

NAMAZ 


Od Dzubejra ibnu Mut'ima, radijallahu anhu, prenosi 
se da je cuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da prijc 
namaza govori: * 5U^1 % o »Xj *Sl OUu^ a 1 J5 Ail J^^J * f \ ^sl i»i Allahu ekber kcbira, 

vel hamdu lillahi kesira, ve subhanallahi bukreten ve esila. (tri 
puta) E'uzu billahi mines-sejtanir-radzim min nefhihi ve 
nefsihi ve hemzihi." (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana, 
od njegova puhanja, dosaptavanja i spletki). 88 

SEDMI STIT: ZASTITA ZENE KOD VJENCANJA 

"Allahumme inni es'eluke hajreha ve hajre ma dzebelteha 

alejhi, ve e'uzu bike min serriha ve serri ma dzebelteha alejhi. 
Allahumme barik li fiha vekiha serre hasidin iza hased, ve 
sahirin iza sehar, ve makirin iza meker." (Allahu moj, molim 
Te za njeno dobro i dobro koje si dao sa njom. Utjecem Ti se 
od njenog zla i zla koje si dao sa njom. Allahu moj, ucini mi je 
blagoslovljenom, i sacuvaj je od zla zavidljivca kad zavidi, od 
zla sihirbaza kada sihr cini, i od zla smutljivca kad smutnju 

pravi.) 89 \/ OSMI STIT: OTPOCINJANJE BRACNOG ZIVOTA SA 

NAMAZOM Abdullah ibnu Mes'ud, radijallahu anhu, rekao je: 
"Kada dovedes mladu u svoju kucu (prvu bracnu noc) neka za 
tobom klanja dva rekata i red: Li lie **' ' --,-0,- s -* Os 
7~^ 


P *> i 
o j> ■F 

IkJ Jtr 


Nakon sto se vjencas sa zenom, stavi svoju desnu ruku na njeno '"»/_> 
i prouci: ** s* l^__IU- 'A Xi ^ # S & > ,, „ 


&J S «pI ) ^ U2£>r li "-i. 5 li'Ii. CfJJ ^ rf! ,*J ^ <**« 
^ ^ L-a> ft A-*-*C>- li 'J ^ ^ i^i L ii,b ^l 4^ • . JX.4 " Allahumme barik li fi ehli ve barik lehumfije, Allahumme 


idzma' bejnena ma dzema'te bi hajrin, ve ferrik bejnena iza 
ferrakte ilel-hajri." (Allahu moj blagoslovi mi moju suprugu i 
mene blagoslovi njoj. Allahu moj, sastavi nas dok nas 
sastavljas u dobru, a rastavi nas ako nas rastavljas prema 

dobru. •j • 


88 Prenosi ga Ebu Davud 1/203 a Albani je u Tahridul-kelimU-tajjibi" rekao da je sahih. ■ . 


Prvi dio prenosi Ebu Davud a Albani je u CC E1-Kelimu"str. 151 rekao da rau 
je lanac prenosilaca hasen. Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


144 
eiiiraiisi vriaj «Hrnisii2smii¥£u«xt5i{sriLra,ni.mziHn mmm m i ^M^MMMHpaMMMM^Vlf 
IBUStimiEfKUICIHU Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza mu\uiiui\\%iwwE&xai\ vtmsMsmasmmxm 145 [^miii££ii£i2xaiiU2caiaau£i]i 
DEVETI STIT: ZASTITA KOD PRILASKA ZENI 
V 


JEDANAESTI STIT 


Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada bi neko od 
vas prije nego sto pride zeni proucio: s y s s $€> ^ S >S \^jj i; otkpji ^ j ou^Ji ^ Uu \ 


S "Bismillah, Allahumme dzennibnes-sejtane ve dzinnibis- 

sejtane ma rezaktena" (U ime Allaha, Allahu moj, udalji od 
nas sejtana i odstrani ga od onoga s cim si nas opskrbio) i iz 
tog akta dobili dijete, ne bi mu nikad sejtan naudio." 90 

Jedan mi je dzin, nakon sto je primio Islam i pokajao 
se, ispricao da je sa covjekom (bolesnikom iz kojeg je izasao) 
ucestvovao u spolnom aktu, jer nije izgovarao ovu dovu!! 
Neka je slava Allahu, dzelle sanuhu, koliko imamo vrijednog 
blaga ciju vrijednost ne znamo. DESETI STIT 


Uzmi abdest prije spavanja, prouci ajetul-Kursijj i 
spominji Allaha dok te ne savlada san, jer je potvrdeno da je 
sejtan rekao Ebu Hurejri, radijallahu anhu: "Ko prouci ajetul- 
Kursijj prije spavanja, cijelu noc je kod njega prisutan cuvar 
koji je od Allaha poslan i sejtan mu se ne primice dok ne 
osvane." To je potvrdio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 
rijecima: "Istinu ti je rekao, iako je on lazov." 91 
Prouci ove ajete svaki dan nakon aksam-namaza: 

1. 1-5 ajet suretul-Bekare, 

2. ajetul-Kursijj i dva ajeta poslije nje, 

3. tri zadnja ajeta suretul-Bekare, 92 Te nodi i narednog dana 


ces, Allahovom voljom, biti sacuvan od dzina i sihra. 

DVANAESTI STIT 


Nakon sabah-namaza prouci stotinu puta: "La ilahe 
illallahu vahdehu la serike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve 
huve 'ala kulli sejin kadir." Od Poslanika, sallallahu alejhi ve 
sellem, potvrdeno je da onaj ko to kaze tog danakao daje 
oslobodio deset robova, upise mu se stotinu dobrih djela i 
izbrise stotinu losih, i tog dana bude zasticen od sejtana sve 
dok ne omrkne i niko na Sudniem danu nece doci ni sa cim 

no 

vrednijim, osim onoga ko je to cinio vise od njega." " 

TRINAESTI STIT 


Prilikom ulaska u mesdzid prouci: jv-^r^jl OlixwdJl *~A fijj&\ 4jU2iLa» J -^ 
4^J>r aJ J ,1 ;.. ' \ *& \{ ^ *P E'uzu billahil-Azim, ve bi vedzhihil-kerim ve sultanihil- 
kadim mines-sejtanir-radzim." (Utjecem se Allahu, Njegovom 90 


Prenosi ga El-Buhari u komentaru "Feth": 1/242 i Muslim 91 El-Buhari u "Feth" 4/487 - muallekan 92 93 Prenosi Ed-Darimi od Ibnu Mtes'uda, radijallahu anhu. 
El-Buhari u "Feth" 6/338 i Muslim 17/17komentaro od En-Nevevija 


1 1 i I I L I 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza linn iiroiiiiziEKiinnfifsiiiiniEEii !ii!n33snMiinn£fHiru!iiintEiiiiuinTiiiin5iijmiiinixrm32iriimrunf5iiiHniii 146 inramt plemenitom lieu, Njegovoj vjecnoj vlasti od prokletog 
sejtana.) Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdeno 
je da je rekao: "Ko kaze ovu dovu, na to sejtan reknc: 
"Sacuvan ie od mene ostatak dana." 94 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 147 EEtmisnimiuramnicimnuaziuiira^ 

V sejtan rekne drugom sejtanu: "Sta mozes uraditi covjeku koji 
upucen, ispunio svoju obavezu i koji je sacuvan." 95 je SESNAESTI STIT Poslije sabah-namaza prouci: s s \/ CETRNAESTI STIT 


Ujutro i navecer prouci: ** , ^ » , * * -- 3 a ' * -' ** " y ^-' 


*y <*- a^aJ "Bismillahillezi la jedurm me'asmihi sej'un fil-erdi ve la fis- 

semai ve huves-Semi'ul Alim." (U ime Allaha, s cijim 
imenom ne moze nastetiti nista ni na nebesima ni na 
On sve cuje i sve zna.) (Tri puta) 95 


PETNAESTI STIT 

Prilikom izlaska iz kuce reci: $ s . ? s s s _ / K Jj> cJTJ M ^ "Bismillahi tevekkeltu 

alellahi, la havle ve la kuvvete ilia billahi."( U ime Allaha, 
oslanjam se na Allaha, nema snage ni modi osim od Allaha. ) 
Ako to kazes za tebe ce biti receno: "Dovoljno si rekao, 
sacuvan si, upucen si i zabranjeno je sejtanu da ti prilazi." A 


r* 
rli U S J £ s 6 j» * p i*;u & & & 


*>* S 


^ J> J» -■ / £ s 
L. -* Ui ^ •* -» > o r j^ J ^J u V ^ : u ^ c/ J V r/! J"„^> o ^ ^ 
? 


-» ^ o / 

J "E'uzu bikelimatillahit-tammati elleti la judzavizuhunne birrun va la 
fadzir, min serri ma halek ve zeree ve beree, ve min serri ma jenzilu 
mines-semai ve min serri ma ja'rudzu fiha. Ve min serri ma zare'e 
fil-erdi va min serri ma jahrudzu minha. Ve min serri fitenil-lejli 
ven-nehari. Ve min serri kulli tarikin ilia tarikan jatruku bi hajrin ja 
Rahman." (Uticem se Allahovim savrsenim rijecima preko kojih ne moze preci poslusni niti pokvarenjak, od zla koje je stvorio i od zla 
koje silazi sa neba i zla koje se na njeg penje, i od zla razastrtog po 
Zemlji i od zla sto izlazi iz nje. Od zla smutnje mrkle noci i dana i 
od zla svih posjetilaca, osim posjetilaca koji dolaze sa dobrom, o 
Milostivi.) (Tri puta) 


94 Ebu Davud 1/127, En-Nevevi je u "EI-Ezkaru" rekao da je hasen (26) a Albani u "EI-Kelimut-tajjib" je rekao da je sahih, primjedba br. 47. 

95 

Et-Tirmizi 5/133 pod ocjenom hasen-garib-sahih 


95 Ebu Davud: 4/325, Et-Tirmizi: 5/154 a ocjena mu je hasen-sahih Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 148 


iiKniJin.nnmmni;aimtiH iiiMmimiimnumii luumumuutmi — — — 
V SEDAMNAESTI STIT 


Reci ujutro i uvece: 


o r S s s s $ * • jlj (jb\ZlS\ cJfy*A "/jAj a$\ls> j^j 4jUpj 4^2lP "y» cp s > *: ^ ^ ^ •* • • •* • ^ ^ ^ ^ *** • ^ ;* j» o 


^ •" "E'uzu bi kelimatillahit-tammati min gadabihi ve ikabihi ve 

min serri ibadihi ve min hemezatis-sejatin ve en jahdurun." 
(Utjecem se Allahovim savrsenim rijecima od Njegove srdzbe 
i kazne, od zla Njegovih robova i od sejtanskih prividenja i od 
njihovog prisustva.)(Sedam puta) v OSAMNAESTI STIT 
Ujutro i uvecer prouci: 


6 A JJi 4x1*^ iL JL>- S* t , *, I J* Cf 


-^ • ^ X ^ ^ < 


* *<> AJtl j& 


i 53 J* tf \ ' w >• t 

J*xJ % * 

* O -*-* a Allahumme inni e'uzu bi vedzhikel-kerim ve kelimatiket- 


tammati min serri ma ente ahizun bi nasijethi. Allahumme 
ente teksiful-me'seme vel magreme. Allahumme innehu la 
juhzemu dzunduke, ve la juhlefu va'duke, subhaneke ve 
bihamdike." (Gospodaru moj, utjecem se Tvom plemenitom lieu i Tvojim savrsenim rijecima od zla kojim Ti upravljas. 
Gospodaru moj, Ti otklanjas stetu i ono u cemu jegrijeh. 
Gospodaru moj, Tvoja vojska je nepobjediva i Tvoje obecanje 
se ne krsi. Tebi pripada slava i zahvala.) (Tri puta) 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 149 mum mimwmiiimmmm timmumwmmimw 


V 


DEVETNAESTI STIT 
Ujutro i navecer prouci: > l._J X* ■"* 


k &£l3l M c&lL >0 9* X & *#J> X x 
lr^ &<ti\ —fcii ' .* x y ** u ^ J* < 
^ } * 

/ y J* xo > o,x . y \' \s* ^ * ^ o UO---A/ » 
s* > .> *r * — 
^x X y 

> ^ X w^ 

•V 


<yj "j^ c4>\ V .^ tf 3 J 5 ^ ^j b a j 'j*j 


x 1^ ..^ *^ 
^ V» 


'ls^ <iJ Jl - ^ ^ • ^ s* • ^ ^ ^ ^ 4C E'uzu bi vedzhillahil-azim ellezi la sej'e e'azame minhu, ve bi kelimatillahit-tammati elleti la judzavizuhunne berrun ve la 
fadzir ve bi esmaillahil-husna kulliha ma 'alimtu minha ve ma 
lem e'alem min serri ma halek ve zere'e ve bere'e ve min serri 
kulli zi serrin ente ahizun bi nasijetihi inne Rabbi ala siratin 
mustekim." (Utjecem se Allahovom plemenitom lieu od kojeg 
nema nista velicanstvenije i Njegovim savrsenim rijecima 
preko kojih ne moze preci ni poslusni ni pokvarenjak i svim 
Allahovim lijepim imenima koja znam i koja ne znam, od zla 
koje je stvorio i od zla svakog zlobnika cije zlo ne mogu 
podnijeti i od zla svakog zlobnika kojim Ti upravljas. Moj 
Gospodar je na pravom puta.) 


DVADESETI STIT 


Ujutro i uvecer prouci: "Tehassantu billahillezi la ilahe 
ilia huve, ilahi ve ilahu kulli sej'in. Ve tehassantu bi Rabbi ve 
Rabbi kulli sej'in. Ve tevekeltu alel Hajjilezi la jemutu 
vestedfa'tu serre bila hajrin ve havle ve la kuvvete ilia billahi. 
Hasbijellahu ve ni'mel vekil. Hasbijerrabu minel ibad, 
hasbijel-Haliku minel mahluk, hasbijer-Raziku minel merzuk. 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


1 5 IStililflllZSfllliUCilll 

■■■rafKKiJ"^ 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 131 imuxutfnHUXttmimmmimimimiitfraxiimira <:mm±ii±\LLU.:. Hasbijellezi bi jedihi melekutu kulli sejin ve huvc judziru ve la 
judzaru ale j hi. Hasbijellah la ilahe ilia huve 'alejhi tevekkeltu 
ve huve Rabbul Arsil-'azim." (Trazim zastitu kod Allaha osim 
Kojeg nema dragog bozanstva, moga Gospodara i Gospodara 
svega. Trazim utociste^ kod mog Gospodara i Gospodara 
svega. Oslanjam se na Zivog Koji ne umire. Molim Te da od 
mene otklonis zlo koje nema modi, a nema snage ni modi veee 
od Tvoje. Dovoljan mi je Allah i divan je On zastitnik. 
Dovoljan mi je Gospodar protiv robova, dovoljan mi je 
Stvoritelj protiv stvorenja, dovoljan mi je Opskrbitelj protiv 
onih kojima je potrebna opskrba. Dovoljan mije 
vlada svim postojeeim. On stiti a odNjega se ne moze niko 
zastititi. Dovoljan mi je Allah, osim Njega nema drugog 
bozanstva. Na Njega se oslanjam i On je Gospodar 
velicanstvenog prijestolja.) 

• • i Ove korisne dove euvaju od zavidluka uopee ? a 
posebno od impotencije, pod uslovom da se primjene sa 
potpunim uvjerenjem, iskrenoscu i predanoseu. 


PRAKTICNI PRIMJER LIJECENJA IMPOTENCIJE 


Mnogo je razlieitih slueajeva koje sam sreo, ali eu se 
zadovoljiti samo jednim zbog bojazni da ne oduijim. 

Dosao mi je mladie i sa sobom doveo brata koji se 
ozenio prije sedam dana. Njegov problem je sto jos uvijek no 
moze prici mladi. Isao je kod vraeai*a, all bez uspjeha. Kad 
sam cuo da je isao kod njih, trazio sam da se iskreno pokaic i 
da kaze da je laz ono sto oni rade, kako bi njegov iman 
ponovo postao ispravan i kako bi mu lijek koristio. Ispricao mi 
je: "Nakon sto sam isao kod njih postao sam siguran da su 
lazljivei i prevaranti te da ne posjeduju nikakvu moc," Proucio 
sam mu rujku. Zatrazio sam da mi pripreme sedam listova 
a. Nisu ih nasli pa sam uzeo sedam listova kamfora koje 
su istukli medu dva kamena. Listiee sam stavio u vodu i na 
njih proucio ajetul-kursijj, El-Felek, En-Nas i El-Ihlas, zatim 
sam mu naredio da pije i kupa se torn vodom sto je i ucinio te 
je sihr prestao djelovati i impotencija istog momenta nestala, 
neka je hvala Allahu, na svakom pocetku i na svakom faaju. 
SIHR IMPOTENCIJE SE PREOBRAZIO U SIHR LUDOSTI 


Jednom pametnom i dobrom mladicu se na noc 
sastanka sa mladom preokrenulo stanje. Postao je impotentan, 
a zatim se to preobrazilo u ludost. Mnogo je slueajeva gdje se 
sihr poremeti i prede iz jedne u drugu vrstu. To se desava zbog 
neupueenosti sihirbaza u tajne sihra. Primjer toga je zena koja 
je otisla sihirbazu da napravi muzu sihr kako bi zamrzio sve 

zene osim nje. I stvarno, sihirbaz joj je napravio sihr koji je 
ona dala covjeku u hrani, nakon cega je njen muz zamrzio sve 
zene, cak i svoju. I ne samo to, nego se i razveo od nje. Kada 
je to zena vidjela, otisla je kod istog sihirbaza da joj raskine 

sihr, ali kad je dosla, rekli su joj da je umro. 

Uglavnom, onaj mladie je ponizen hodao selom i vikao 
kao ludak. Kada mu je proucena rukja na vodu i kad se napio i 


okupao njome, vratila mu se pamet i pnsao je svojoj zeni 
Neka je hvala Allahu Jedinom. 

■ Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 152 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


153 imUlKftl! iKionian5iTinHifuinii«iJiEn«£i!AHHririni£HiifiiEiiiis mm ;iii;i:i2; 


OS MO POGLAVLJE 


LIJECENJE UROKA 
i 1. Dokazi iz Kur'ana za djelovanje uroka 

2. Dokazi iz Sunneta 

3. Rijeci ucenjaka o postojanju uroka 

4. Razlika izmedu uroka i zavidluka 

5. Dzini uricu ljude 

6. Lijecenje uroka 

7. Prakticni primjer lijecenja uroka 

- Dojence odbilo majcino mlijeko 

- Djecak prestao govoriti 

- Neobican dogadaj 
V LIJECENJE UROKA 97 


. 

Dokazi iz Kur'ana za djelovanje uroka: 
1. Uzviseni Allah kaze da ie Ja'kub rekao: "O sinovi moji" - 
rece onda - "ne ulazite na jednu kapi ju, vec na razne kapije, a 
ja vas ne mogu spasiti od onoga sto vam Allah odredi; moc 
pripada jedino Njemu, ja se u Njega uzdam, i neka se samo u 
Njega uzdaju oni koji se uzdaju!" I kad udose oni kako im je 
otac njihov naredio, to im nimalo nije pomoglo da budu 
postedeni onoga sto im je Allah bio odredio, jedino se 
ostvarila zelja Ja'kubova, koju je izvrsio, a on je, uistinu veliki 


1 j 

Moete naci podrobnu studiju o uroku u "Ajnul-hakk ?r od Ahmed a ibnu 
znalac bio, zato sto smo ga Mi naucili, ali veeina ljudi ne zna." 

(Jusuf: 67-68) 

Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, u tefsiru ova 
dva ajeta kaze: "Uzviseni Allah, dzelle sanuhu, govoreci o 
Ja'kubu, alejhisselam, da je naredio svojim sinovima kad ih je 
spremio sa bratom Benjaminom u Egipat, da ne ulaze svi na 
jedna vrata, nego da se razdvoje i udu na razlicita vrata, jer, 
kako kazu Ibnu Abbas, Muhammed ibnu Ka'b, Mudzahid, Ed- 
Dahhak, Katade, Es-Suddi i drugi: "On se za njih pobojao da 
se ne ureknu jer su bill lijepi, lijepo gradeni i otmjeno su 
izgledali. Urok je stvarnost i moze skinuti konjanika sa 
niegovakonja." 

JO J 

- Njegove rijeci: "...a ja vas ne mogu spasiti od onoga 
sto vam Allah odredi; moc pripada jedino Njemu, ja seu 
Njega uzdam, i neka se samo u Njega uzdaju oni koji se 
uzdaju!", tj. ovaj savjet koji sam vam dao, ne moze vas 
sacuvati od onoga sto vam je Uzviseni Allah odredio, jer kad 
Uzviseni hoce nesto, u tome Ga ne moze niko sprijeciti niti » 4 m zaustaviti. 
■ "I kad udose oni kako im je otac njihov naredio, to im 

nimalo nije pomoglo da budu postedeni onoga sto im je Allah 
bio odredio, jedino se ostvarila zelja Ja'kubova, koju je 
izvrsio, a on ie, uistinu veliki znalac bio, zato sto smo ga Mi 
naucili, ali veeina ljudi ne zna." (Jusuf: 68) Kazu da je to zastita od uroka 98 


1 44 
- Uzviseni Allah je rekao: "Gotovo date nevjernici 
pogledima svojim obore kad Kur'an slusa.ju, govoreci: "On je, 
uistinu, luda!" Abdurrahmana Es-Sumejmirija. Iz nje sam prenio neke citate u ovom 
poglavlju. Obratite se na ovo djelo - veoma je korisno. 


98 Tefsir Ibnu Kesir": 2/485 


Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 


154 inumuuiiumiei iiiiimimi iiinumimiiminmiuunzmmxmmmmummu-iuru Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: 
"Ibnu Abbas, Mudzahid i drugi kazu: "Rijec (lejuzlikuneke) - 
"probadaju 1c" (bi cbsarihim) - "svojim ocima" tj. urekli bi tc 
ocima od zavisti i mrznje prema tcbi da nije Allahove, dzclle 
sanuhu, zastite i cuvanja kojim tc stiti od njih. U ovom ajetu je 
dokaz da je urok ocima istinit i da ima uticaja Allahovom, 
dzelle sanuhu, voljom, kao sto to potvrduju i mnogobrojni 
hadisi preneseni razlicitim putevima." 99 DOKAZI IZ SUNNETA ZA DJELOTVORNOST UROKA 1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 
"Posl, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Urok je istina." 100 

2. Od 

sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Trazite kod Allaha utociste 
od uroka, jer uroci postoje." 101 Aise, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, 3. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Urokje istina i da je ista 
preteklo kader, pretekao bi ga urok, pa ako od vas neko zatrazi 
da se operete, operite se." 


Ostri mac u borbi proiiv zlih sihirbaza 155 unxiinfiniinmniiii.iiiHunu»mii»mninvunuininm'iiiTiiii HOMUM'Jf lit tilt I u 4. Od Esme bint Uvejs, radijallahu anha, prenosi se da je 
rekla: "O Allahov Poslanice, Dza'ferove sinove pogada urok, 
pa hocu li im zbog toga uciti rukju?" - "Uci, jer da je ista 

preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je urok." 103 

5. Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Urok, Allahovom voljom, 
utice na covjeka sve do te mjere, da se covjek popne na visoko 

mjesto i strovali se s njega" (od jacine uroka). 

6. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Urok je istina i moze 

oboriti covjeka s visine." 

7. Od Dzabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Urok uvodi covjeka u 
kabur, a devu u kazan." Tj. pogodi covjeka, pa ga usmrti, tc 
bude zakopan, i isto tako pogodi devu sto bude uzrokom njene slabosti, te je zakolju i skuhaju njeno meso u kazanu. 106 

(.(. 99 Tefsir Ibnu Kesir': 4/410 a 100 


El-Buhari' ': 10/203 i Muslim u "Es-Seianiu" - poglavlje o medicini. 101 

Ibnu Made 3508 a Albani je za njega rekao da je sahih Sahihui- 


Dami"951 

102 

Tj. kada neko od nas urekne nekoga, pa mu taj dode i zatra i da se abdesti 

ili okupa, da bi se ovaj poprskao torn vodom kako bi prestao urok, ucinite to. 
To je jedan od nacina uklanjan ja uroka. 

103 Prenosi ga Ahmed 6/438, Et-Tirmizi: 2059, ocjenjen je kao hasen-sahih a Albani je u "D s ami'u" rekao da je sahih : 5662. 104 


Prenose ga Ahmed i Ebu Ja'la a Albani je u D ami' u rekao da je sahih : 1677 

105 Prenose ga Ahmed, Et-Taberani, i El-Hakim, a Albani je rekao da je hasen u "Es-Silsiletus-sahiha: 1250 

106 Prenosi ga Ebu Nu'ajm u "El-Hil-je" a Albani je u cc Sahihul-D v amiu" rekao 


da je hasen: 4023 
Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 


156 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 
157 imm HXfUHflRUSIIIiUILJ mmmmmm \ummtinmi 8. Od Dzabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Najveci uzrocnik smrti 

mog ummeta, poslije Allahove odredbe, je urok." 107 

9. Od Ai.se, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: "Poslanik, 
sallallahu alejhi ve sellem, mi je naredivao da ueim rukju 

protiv uroka." 

10. Od Enesa ibnu Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je 
rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dozvolio da se 
uci rukja protiv uroka, ujeda zmije i akrepa, te cireva na 

slabinama." 109 11. Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za njenu sluskinju, na 
cijem je lieu vidio crnu mrlju, rekao: "Proucite joj rukju, ona 

je urecena." Pod crnom mrljom se misli na sejtanov znak, 

neko kaze da je to sejtanov udarac, tj. crna ill zuta lleka na 
lieu. 

12. Od Dzabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: 
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Hazmovoj porodiei 
dozvolio lijecenje rukjom od zmijskog ujeda. Esmi bintu 
Umejs je rekao: "Sta je to sa sinovima moga brata pa su tako 
mrsavi i slabi, da li im sta fali?" "Ne" - odgovorila je - "nego 
se brzo ureknu." "Uci im rukju" - rekao je Poslanik, sallallahu 1.07 Prenosi ga El-Buhari u c Et-Tarih" a Albani je u "Sahihul-d aniiu" rekao da je hasen 1217 

108 
109 El-Buhari: 10/170 i Muslim 2195 Muslim: 2196 u "Es-Selamu' 


110„ El-Buhari 10/171 i Muslim: 97 
■ 
[nHnmrnmHOiHUinamminxniuiHimi^^^^ — ■■*—■* alejhi ve sellem. Ona je odbijala, alije Poslanik, sallallahu 

111 

alejhi ve sellem, ponovio: "Uci im rukju." 

MISI JENJE UCENJAKA U POGLEDU POSTOJANJA 


UROKA 


- Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: "Uticaj 
uroka je moguc i nastaje Allahovom, dzelle sanuhu, voljom." 

- Hafiz Ibnul-Hadzer, Allah mu se smilovao, rekao je: "Bit 
uroka se sastoji u pogledu sa divljenjem pomjesanim zaviscu 
osobe pokvarene duse koji stetno djeluje na onoga kome je 

v ,,112 

upucen . 

- Ibnu Esir, Allah mu se smilovao, rekao je: "Oni kojima su 
uski'aceni vid i razum, zanijekali su urok rijecima: "To su 
samo neistinita prividenja... Ovo su najneupuceniji ljudi koji 
pred sobom imaiu zastor iza kojeg ne vide, bez ikakve finoce 
su i nemaju nikakvog znanja o dusi i duhovnim stvorenjima te 
o niihovoi prirodi i uticaju. Oni kojima je dat razum bez 
razlike kojem narodu pripadali, ne poricu postojanje uroka, 
niti ga nijecu iako su se razisli u nacinu njegova uticaja i 
uzroka. Nema sumnje dajeUzviseni Allah dusama i tijelima 
dao razlicite moci i prirode. Mnogima je dodjelio osobine koje 
imaju uticaj. Nemoguce je onome ko posjeduje razum da 
zanijeee uticaj netjelesnih bica na tijelo. To je nesto sto se da jako 


in 1 Muslim u "Es-Selamu" 2198 


■ 
cc 112 Fehtul-Bari" 10/200 

'niTTi !M 

Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 158 umixiiiftixin&iiEiiixf izamniusEuu I^RlWIPVBl«nXMElHBl«fl«MaBAtfM llffil ITi—l I 
Offri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


159 UKHIJ; njega pogleda neko od koga se ovaj ustrucava i stidi, ill jako 
pozuti kada pogleda u nekog koga se boji Ljudi su svjedoci 
slucajcva gdje osoba oslabi i oboli od necijeg pogleda. Sve 
ovo se desava posredstvom i ulicajem duhovnih biea. Zbog 
uske veze sa ocima prema njima je i dobio ime (urok, 
urokljive odi ar. ajn-oko). Medutim nisu oci te koje imaju mod 
da izazovu urok, to se desava posredstvom bestjelesnih biea. 
Bestjelesna biea imaju razlieite prirode, modi i djelovanje. 
Zavidna dusa ima vidljiv i stetan utieaj na osobu kojoj se 
zavidi. Radi ovoga je Uzviseni Allah naredio Poslaniku, 
sallallahu alejhi ve sellem, da trazi Njegovu zastitu od zle 
zavisti. Utieaj zavidnika na onoga kome zavidi je potvrdena 
stvar i ne moze se zanijekati. To dine samo oni koji su izasli iz 
okvira ljudske prirode. Osnova zavidluku je urok. Pokvarena i 
zavidna dusa se zlobno ponasa i utide na onoga kome zavidi. 
Ona svqjom pokvarenosdu djeluje na njega. Najbliza ovom 
primjeru je zmija. U njoj je striven otrov, pa kada se sretne sa 
svojim neprijateljem, iz nje proradi mrznja, te se okomi na 
njega, sto njemu steti. One su izmedu sebe razlieite, utieaj 
nekih od njih je tako jak da moze izazvati pobadaj, ill sljepocu 
kao sto je to rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za 
bezrepu otrovnicu i jos jednu vrstu otrovnih zmija: "One 

vi i_ v' . „1I3 

osljepljuju 1 lzazivaju pobacaj. 
dusa nastaje susretom, videnjem, kontaktom, 
upudivanjem dusa na one na koje de djelovati, dovama, 
rukjom i surama el-Felek i en-Nas, ponekad prividenjem i 
umisljanjem. Nije pogled taj koji je presudan kod osobe koja 
urice. Desi se da se slijepom opise nesto te ga njegova dusa 


113-, EI-Buhari: 6/248 i Muslim: 2233 urekne iako ga nije vidio. Mnoge osobe su urekle nekoga 
preko opisa bez videnja. To su strelice koje izlaze iz duse osobe koja to dini, te ponekad pogodi urecenog, a ponekad 
promasi. Ako ga zatede "otkrivenog" (bez zastite dovama i 
drugim stitovima) nema sumaje da de ga pogoditi. Ako ga 
zatede naoruzanog i zastidenog, te strelice mu ne mogu 
nauditi, dak postoji mogucnosl da se ta ista strelica vrati na 
onog od koga je i poslana. 

Urok nastaje na ovaj nacin; Osoba je prvo necim, 
zadivljena, zatim to nesto slijedi njegova pokvarena dusa, a 
potom se u izvrsenju trovanja pripomaze pogledom upudenim 
uredenom. Covjek ponekad urekne samog sebe, a ponekad 

1 1 *-i 

urekne bez svoje volje." 

RAZLIKA IZMEDU UROKA I ZAVISTI ii5 


1. Zavist je siri pojam od uroka. Svaka osoba koja moze da 
urekne zavidna je, a nije svaki zavidnik i osoba koja moze da 
urekne. Radi toga je u suri El-Felek spomenuto trazenje zastite 
od zavidnika. Ako musliman zatrazi zastitu od zavidnika, 
ujedno je zatrazio zastitu i od uroka. Ovo je dokaz 
univerzalnosti Kur'ana, njegove nadnai*avnosti i retorike. 

2. Zavist je pobudena mrznjom i zeljom da onome kome se 
zavidi nestanu sve blagodati. Povod uroku. jeste divljenje, 
dopadanje i hvaljenje nedega. -J 

u 114 Zadul-mead::4/165, skraceno 

1.15 

Obrati se na djelo "El-A jnu bakk" str. 28 


Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 


nnimm\mmm\mmmii*miimwimEBBm 1 60 wimmum 3. Zavist i urok igraju jednaku ulogu u izazivanju stete 
urecenom, a razlikuju se u porijeklu. Porijeklo zavisti pogada 
srce vidjevsi na urecenom mnoge blagodati i zeleci dataj 
ostane bez njih. Onaj koji mice pomaze se prodornim 
pogledom. Tako on urice ono cemu ne zavidi kao sto su 
predmeti, zivotinje, usjevi i imetak. Moze se eak desiti da 
urekne samog sebe takvim prodornim pogledom. 

4. Zavidnik moze djelovati na nesto sto pretpostavlja i prije 
nego sto se desi, dok onaj koji urice moze uticati samo na ono 

sto je stvamo prisutno. 

5. Covjek ne moze zavidjeti samom sebi niti svom imetku dok 

moze ureci i sebe i svoj imetak. 

6. Zavist dolazi samo od pokvarene duse, dok urok moze doci 
i od dohrog covjeka ako mu se nesto svidi bez zeljc da to sto 
se njemu svidjelo bude uskraceno ufecenom. Ovo se desilo 
Amiru ibnu Rebi'i kada je urekao Sehla ibnu Hunejfa uprkos 
tome sto je Amir, radijallahu anhu, medu prvim koji su 
prihvatili Islam i ucesnik Bedra. 

Ibnu Dzevzi, Ibnul-Kajjim, Ibnu Hadzer, En-Nevevi, 

■ 

Allah im se svima smilovao, su napravili razliku izmedu uroka i zavisti. Pozeljno je da musliman, kada vidi nesto sto mu se 
dopadne, zamoli Allaha za blagoslov, svejedno radilo se o 
njegovoj ill tudoj stvaii. Potvrda za ovo su rijeci Poslanika, 
sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu Sehla ibnu Hunejfa "Zalto 
nisi blagoslovio?" tj. zamolio Allaha da ga blagoslovi, jer ova 

dova spnjecava uticaj uroka. 

DZINI URICU LJUDE 1. Od Ebu Seida El-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, trazzastitu od dzinskog Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 
161 


—■mii jWPJ— imi'^ ■■■"* — — 
umsamifframfaiimini^^ 


zatim od insanskog uroka, a kad su objavljene sure El-Felek i 
En-Nas, ucio je njih, a ostavio ono sto je do tada ucio (od te 

vrstedova)." 116 2 Od majke vjernika Ummu Seleme, radijallahu anha, se 
prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u njenoj 
kuci vidio sluskinju na cijem lieu je bila crna mrlja na sto je r 
I 1 7 

"Proucite joj rukju, ona je urecena." Rekao ie El-Ferra': "Pod rijecima "crna mrlja" misli se 
na trag dzinskog pogleda." 


Iz ova dva hadisa saznajemo da urok nastaje i od dzina 
i od insana. Radi toga je svaki musliman obavezan da 
spomene Allahovo ime kad skida odjecu, ili se ogleda u 
ogledalu, ili prilikom svakog posla, kako bi od sebe odagnao 
dzinsko uznemiravanje poput uroka i slicnog. 


LIJECENJE UROKA 


ji nekoliko nacina lijecenja uroka, spomenut cu slij 
KUPANJE ONOGA KO JE UREKAO 


Ako je osoba koja je urekla poznata, onda se od nje 
trazi da se okupa te se torn vodom ureceni polije otpozada, i 
Allahovom, dzelle sanuhu, voljom ce ozdraviti. 116,., Et-Tirmizi 2059 u cc Et-Tibb" pod ocjenom hasen. Ibnu Made 3511, a 
Albani je u "Sahihu Ibni Mad e" rekao da je sahih: 2830 

117 El-Buhari: 10/171 i Muslim 2197 Ostri mac u borbi proliv zlih sihirbaza 162 ifaammna— — iiniiiinciriiiiiiui5ainsiniir.iiKiii3iiiHijuiHmitiiiKsnniiiirimn Od Ebu Umame ibnu Sehla ibnu Huzejfe, radijallahu 
anhu, prenosi se da je rekao: "Moj otac Sehl kupao se u Ham 
(jednoj dolini Medine). Skinuo je svoj ogrtac, dokjeAmir 
ibnu Rebia gledao u njega. Sehl je bio jako bijele puti i lijepe 
koze. Amir mu je rekao: "Do danas nisam vidio ovako lijepu 


kozu ni kod pokrivene djevice." Istog momenta Sehla je 
uhvatio zestok bol. Obavijestili su Poslanika, sallallahu aleihi 
ve sellem, o njegovom bolu: "Ne moze podici glave - rekli su: 
"Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Sumnjate li 
na koga?" "Na Amira ibnu Rebi'u." Poslanik, sallallahu alejhi 
ve sellem, ga je pozvao i strogo mu se obratio: "Radi cega to 
ubijate svoju bracu? Sto ga nisi blagoslovio? Operi se za 
njega." Na to je Amir oprao lice, ruke, laktove, koljena, noge i 
potrao se ispod kosulje. Tu vodu je stavio u posudu i njome 

polio Sehla otpozada. Istog momenta Sehl je ozdravio." 118 

U pogiedu toga sta se podrazumijeva pod rijecima 
"ispod kosulje" su se ucenjaci razisli: Neki su misljenja daje 
to dio tijela, neki da je spolni organ, neki bedro, jer je na 
njemu svezana kosulja. 
118 Prenosi ga Ahmed, En-Nesai, Ibnu Mad e, Malik, a Albani je u "Sahihul- D ami'" rekao daje sahih 3908 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 163 znmuiiHmniiiimiQniHiixmHmzinnmaztM: mnHHniHTffKEEmAasnimfanLtiKmj.mnii!XiiiHinisiJi.: Efti;«»i^ ■mniiiii inmi i mim ■'■im* m iwiiMWT 5 & 3 im v^^^m^^^^^^^m OPIS PRAN.TA Ibnu Sihab Ez-Zuhri, radijallahu anhu, rekao je: "Nasi 
ucenjaci opisuju pranje na ovaj nacin: Osobi koja je urekla se 
dadne posuda s vodom u koju on stavi ruku, uzme malo vode i 
ispere usta te to ispljune u posudu. Poslije toga opere lice u 
posudi. Zatim stavi lijevu ruku u posudu i iz nje sipa na desnu 
saku jedan puta. Zatim desnom rukom polije po lijevom laktu, 

onda lijevom rukom polije desnu nogu a desnom rukom polije 
lijevu nogu. Lijevom rukom ce politi desno koljcno a desnom 
lijevo. Svu ovu vodu uhvatiti u posudu, a zatim unutrasnji dio 
kosulje umociti u nju ali da se pri tome posuda ne spusta na 
zemlju. Ova voda se polije po glavi urecenog. To se ucini 

jednim potezom otpozada." PROPIS PRANJA OSOBE KOJA JE UREKLA Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Urok je 
istina i da je nesto preteklo Allahovu odredbu, pretekao bi je 

urok, pa ako se od nekog od vas zatrazi da se opere, neka to 

«120 V • ucini. 119 120 Vidi cc Es-Sunen" od Bejhekija 9/202 
Prenosi ga Muslim 5/32 

Ostri mac n borbi protiv zlih sihirbaza 164 


EttfnuuixinsEinEHmnmuuttfini-i mnnmmiu lunuuniinnuiiiiaiasiiiiuiiinitnnnntinuanntxii Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 1 65 ffiuiriiiinx£nxinxmnii;;iimuuH.iiu»iB:srnnmiKiinznmni . I^feffJ 2. Od Aise, radijallahu anha, prenosi se daje rekla: "Osobi 
koja je urekla naredivano je da se abdesti i da se torn vodom 
opere ureceni." 121 

Iz ova dva hadisa, kao i drugih njima slicnih, se uzima 
dokaz za abdest ill pranje onoga ko je urekao za urecenog. 
DRUGI NACIN 
Stavi ruku na glavu urecenog i reci: "Bismillahi erkike, 
Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ev 

ajnin hasidin Allahu jesfike." ^ Ovo ponovi til, pet, sedam ill 
devet puta. 

TRECI NACIN 

Stavi ruku na glavu urecenog i reci: "Bismillahi 
jubrike, min kulli dain jesfike, ve min serri hasidin iza hased, 

ve min serri kulli zi ajnin." 123 Ponovi pet ili sedam puta. 


CETVRTI NACIN 
Stavi ruku na glavu urecenog i reci: u Allahumme 
raben-nasi, ezhebil be'se vesfi entes-Safi, la sitae ilia sifeuke 
sifaen la jugadiru sekamen." 124 Ponovi sedam puta. 121 122 Ebu Davud 3880 sa sahih senedom Muslim: 2186 
123 Muslim: 2186 PETI NACIN 

Stavi ruku na mjesto bola i prouci slijedece sure: El- 
Ihlas, El-Felek i En-Nas po sedam puta. V 
SESTI NACIN 
Pripremi posudu sa vodom, prouci na nju El-Ihlas, El- 
Felek i En-Nas i reci: "Allahumme raben-nasi, ezhebil be'se 

V 

vesfi entes-Safi, la sifae ilia sifauke sifaen la jugadiru 
sekamen." (Tri puta) 

"Bismillahi erkike, Allahu jesfike, min kulli dain ju'zike ve 

min kulli nefsin ev ajnin hasidin Allahu jesfike." (Tri puta) 

Nakon toga isprazni posudu na glavu urecenog jednim 
potezom iza njega, tako da voda dohvati citavo tijelo. 
Allahovom ce voljom ozdraviti. PRAKTICNI PRIMJERI LIJECENJA UROKA 
PRVI PRIMJER: DOJENCE ODBIJA MAJCINO MLLTEKO Bio sam u posjeti svojim rodacima. Spomenuli su mi 
da beba u njihovoj porodici vec nekoliko dana odbija da doji. 
Rekao sam im da mi donesu dijete. Proucio sam nad njim El- 
Ihlas, El-Felek, En-Nas i neke dove prenesene od Poslanika, 

x 

sallallahu aleihi ve sellem. Dao sam da odnesu bebu majci. 
Odmah su se vratili i obradovali me vijescu da je beba, 
Allahovom voljom, pocela dojiti. Nema snage ni moci vece od 
Allahove. 124 


EI-Buhari u djelu "Medicina", poglavlje "Dova posjetioca bolesnom" i i Muslim u djelu "Es-Selam" poglavlje "pohvalnost rukje za bolesnog". 
I Ostri mac u horbi proliv zlih sihirbaza 


166 SHJHJEECHIHaJ MtSr \ 1 1 1 <^ iOtHKIKE H1IUIIEJ2IEKI1 EUEUIHiliHI£imE2UHIlB3iniIU.liIl v DRUGI PRIMJER: DJECAK ZANIJEMIO Taj djecak isticao se mcclu svojim vrsnjacima jasnim 
govorom i bistrinom. Uvijek bi ga birali da na svecanostima 
govori. Jednog dana je umro djecak iz njegova mjesta i on je 
sa svojim rodacima otisao na dzenazu. Zahvalio je Allahu i 
izrekao Mu pohvalu, a onda je odrzao ljudima poucan i rjecit 
govor. Te iste noci zanijemio ie. Otac mu se zabrinuo i odveo 
ga u bolnicu. Ljekari su ga pregledali, uradili mu testove, ali 
uzalud, nista nisu otkrili. Doveo ga je kod mene. Kad sam ga 
vidio, samo Ito nisam zaplakao, jer sam ga poznavao kao 
vrijednog propagator a Islama u skoli. Suzdrzao sam se i upitao 
oca sta mu se desilo. On mi je sve ispricao. Zakljucio sam da 
je djecak urecen i proucio sam mu El-Ihlas, El-Felek i En-Nas, 
a na vodu rukju protiv uroka. Rekao sam ocu da mu daje da 
pije tu vodu i da ga kupa njome sedam dana, te da mi navrali 
nakon toga. Kada je proslo sedam dana, dosao mi je djecak 
zdrav i rjecit, kakav je i priie bio. Poducio sam ga dovama za 
zastitu od uroka koje ce uciti ujutro i uvece. 
Neka je hvala Allahu i nema snage ni moci osim u Allaha. 


V TRECI PRIMJER: NEOBICAN DOGADAJ Ovaj slucaj desio se u nasoj kuci. On bi u skracenoj 
verziii ovako izgledao. Dosao mi je covjek sa staricom. 
Muskarac je usao kod mene u sobu da mi isprica sta mu se 
desilo sa majkom. Starica je usla kod moje supruge, nakon 
cega sam je pozvao da joj proucim rukju. Kad sam to uradio i 
oni otisli, vidio sam u kuci bezbroj bijelih crva. Zacudio sam 
se toj pojavi. Moja supruga ih je pocela sklanjati metlom, all 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 167 iffliiiiraiimgmfmainnHi3 


wsffimmmmwmmmimnmmutoMmsmziW bi se crvi svaki put ponovo javljali u svakoj sobi. Pozvao sam 
zenu da istrazimo moguci uzrok te pojave. "Sta ti je rekla 
staiica?" - upitao sam. "Gledala je u svaki cosak kucc dugo i 
prodorno, ali nije nista rekla." Zakljucio sam da je urok, iako 
je nasa kuca skromno uredena, ali je moguce da starica zivi sa stocaiima i da nije 
gradskih kuca. Uglavnom, pripremio sam vodu i na nju proucio rukju protiv uroka. 
Poprskao sam njome coskove kuce i crvi su ubrzo nestali a 
kuci se vratio stari izgled. Neka je hvala Allahu Jedinom 
Gospodaru. 

U ovom djelu toliko. 

Slavljen si i hvaljen Gospodaru, svjedocim da nema 
bozanstva osim Tebe Jednog Jedinog, trazim Tvoj oprost i 
kajem Ti se. Vehid Abdusselam Bali 
: 


1 Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza 

Sadrzaj 

Predgovor 

Uvod 

PrvopoglavIje(Definicijasihra) 

Drugo poglavlje (Sihr u svjetlu Kur'ana i Sunneia) 

dumnja 1 odgovor na n ju 

Misljen ja ucenjaka 

Trece poglavlje (Podjela sihra). 

Pojasnjenja vezana za sihr 

Cetvrto poglavlje (Kako sihribaz priziva'dzina?).'". 

Znakovi po kojima se raspoznaje sahir 

Peto poglavlje (Islamski stav u pogledu sihra) 

Da ii je dozvoljeno uklanjanje sihra sihrom 

Da h je dozvoljeno ucenje sihra 

Razlika izrnedu sihra, kerameta i mu'dzize 

Sesto poglavlje ( Vrste sihra) 

Otklanjanje sihra 

Sihr rastavl janja 

Ljubavni sihr 

S ihr obmane 

Sihrludosti 

Sihrtromosti i ljenosti 

Sihr prividenja u snu, dozivanja i vriske........ 

Sihrbolesti ...*. 

Sihr krvarenja (istihaze) 

Sihr odgadanja zenidbe 

Sedmo poglavlje (Lijecenje impotencije).... 

Razlika izrnedu impotencije, spol. nemoci i bolesti 
Ovako cele se zastititi 

Osmo poglavlje (Lijecenje uroka) :.......,,..][] 

Razlika izrnedu uroka i zavisti 
Sadrzaj 168 3 

5 

9 

12 

24 

28 
33 

36 

37 

46 

48 
51 
53 
56 

58 
60 
62 
92 
99 

102 

105 
107 

109 

115 
119 
126 

132 
139 

152 
159 

168 
■:.■■..■■.■■■..■:■■■.■ :*-*-^'X'&-^Xi#x&&&A?^^ 

„■ . _ _ _ _ ■■ . . ..- .- ••••■•••-■■••••-:-••••• ••--••■•v-v-.-\>^