Skip to main content

Full text of "Pagus neletici et nudzici 1"

See other formats
i dr: M^Hclch ^X^^Afecit ^/crx^erA^tf^ PAGVS NELETICI ET NVDZICI, 

aUlfftlrltlSe diploinattf(^ .^ijiOtifdt m eiemaitden 

nmt mi 


feculariiittett mt f 
^t^xm mtt 
Vini aKer ^acinnen befinbii^m 

Wffit, Stemtcr, mm0tt, aDeli^en iatnift'en 
Bntiera unii Stisieltn Will, 
mit gfci^ ;uf(imm«ii g«ttaflcit, 0ta(^(tte > It mtn mmm^m Documenten kMtt npt^igm IRcgijlwn »etffR<ii 

»0« fnil0j)» t)ott 
mum «pi'cu^. ©e^citncit* sRcgiecutigg'^ du* ««ede«* unD Domainen ^ 3lat5 f > Sit(?a SbfiX 
^adc, in ^ttimm ia OBdtjfettdaufel 175?. 
' h !po(|gert)rte|?tt £cfer, 
i^ ^icwnit ben aften Z\)i\i mtiim xm 6aa( ^ £rci)fc§» m mt^ mt 

@efcr)afte, [o miv nicOtg , al^ eiitigc 9^<i([)tftmit)en batp anjuwenDeit, 
u^'ig Qelaffcn, t^ei(f« bic ^nitaugelmig ciii unb flnbcvcc 9Jad)i:ic&ten, 
bic flKc^ ec^cei^cn^ unb SBitteng ol)nci:fl(f)tet nic&t c{)ei' jufrtminen ju 
kin(5Ctt t)crmo(5t, thtiU ducf) tie ©autnfccltgfdt au^iDactiscf ^upfer* 
|lcd)(;L* , Mc oI)na'a(I)tet fie bte SSeja^lung »oc i^vc 2tc6cit oovaug 6cf'om» 

iiieit, mid) u6ec bie ®e6u[)c kmit aufeeNlten, f^alim folcftc^ »e»:ui'fflc5t, 
uiiti fint> gutcit 2:^cll^ fcfjuIJ) , bap m ganfie 9Bcccf attje^o nicfit DoIIftait" 
big gflicfcft wctbfu fan, unb i^, uiu bic J^erwn Praenumeranttn nid)t a langec liiUt^ vmUn jit (aiTcu, ben ci*|lm t^cil mm fc^icfm wuffetn 3ft>0(§ get, ta^ SJet'c! in jtoei) S^anttc dnjut^ctUn , al^ ml^t iDiekc 33ei'mu' 
t[»cit {"b mit au^adauf en , ba^ foI(§c in Ut ^(nfflng^ cecfpwc^cttc 3af;( 

^crcits in ticncit publiciitcn k\)kn Avertiflements jut ©nugc khnt 

^tt\dkn nuc mit ircnii^cn ja gcbcttcfcn, fo iftba^ J^a'logt^umSPJagtie* 
6uf.^ ein fo alte^ un^ anfcljulic^c^ €i*'3rtift bc^ i^» 3i. 0icic^l gcnjcfcn, 

t)eiTcit ^r&tnfi^offe in foldjcu kn Primat gcfu^rct, imt» m fo »ielen tDicT)" 
%n »ori)efattcttcnS3f0en^«t«t im Xmtfc^m 9icicf)?5:^ci{ ge^a^t, k^ e5 ciim fo mU, a(§ an^cl'e wcit gccingei'C ©tift'tcv unl> (^(oft« ca'Menct 
<iu5?ui)i'{i(:^^cf^m6cnjun)crt)cn, m\)\>4 mitt He t»ajfcl^e Bcti:(!jfmt)c 
liifant)cn ki' 23cl£ »oc Stu^cn lege; ta^sc fic^ Mi^ ju Demunknt iff, 
i4Uit.tfmt^t\^mtu%e}tt, A\i He mcinige, fic§ an t»icfe^ %m -, e t - _ n . . . t f t * fiai\iVirr, un!) unS t?as3i)n etica^ codfiaiiHse^ unti 5UDci1api($eg kfmt ^c 
mai^t ^at. sS?eincl Oit^ ^in nie gcfouncn gciocfen, l)ei*^lcid)en ju untcr SKei'BnabiiMrec -peit m aci)(3e^n ^a^rcn ntif »)ctfi$iet»enc m^ti^^ 5feiii' 

tcr imt) kfonkES hit l^t\i^n^ Seto p(§ilen @e«(|tf(imeu im jPick* 
^o^t^um viKcr^naHaft confeiivet, uuli ico ju^tcicf) He €f)ve genop ciii 

fSvit^lic^ tcrcc okcftcn inwki" Collegiorum ju tDCvtcn , fo n)rtr: e^ un- 
umgan^iti:^ not5.ig,auf ta^ mcinen fi^ioeren ^^(i^ten ein®enugen t^uir 

incite, inii^ um cine gcnaue ^aittni^ 6el £anl>(^ 5U kUmmmu '^n 

^n^m fanb ic^ ir-cni^ obet: nic^t^ tatton, k^ec inufte e^ duf cine An- 
kxt 2{vt an^tcif en , urtt) M nkW pfammen p fuc^cn fe(6ft ^mb 
ank^n. '^^ jicng alfo an Afta publica ju Icfen, unb mil* tawii^ k^ 
tnercf toucHac pfjujci^ncn , fo U^ locniglf ens! looo, Volumina terfet* 
&ett mit %k\^ buc^gejjttngen 6in; fjiecnec^ft m mv einige SRa^ric^tett 

cermut^en fente, ba (icp e^ ni^t an SSittcn unti SJin^ulten ennimgeftv 
unb fpacte fcinc ^s>\m, kt\dkn t^eilf^aft juroei'ben; e^ i|l ittic auc^ 

gegliicft, jeboc^ mit mUx M^t ««l> fc^tiKveu Soften «^ev 1200, tfjciig 

ipi(f)ti3f S5otDeticl)t 

fic k^j privatis Dcr^oi'fictt gclcfieii, ju J^(inl)ctt ju ti'Ingm, mW Accu- 
ratefle 5al^a* mit cigc iiec J^anl) »oii kncn Originalien fl5(iff(()t:ic^cn, 

rtuc^ ^ie©ie3C[ mif i)a^ fieipigjlc tta^t»encn Originalien fd6ft cCgejcic^' 
net; tefotikcg (i6« Itc^ f)iev5ei) mit flnjjclegcn [ct)n , iim 6rtrtl - ^rei)p, 
iDOi'limftt id) fc^e, iwc^ rtKen llmflanbcn miv tf(f)t kUwt ju madjcii. 

AVai?, ni^t mit mxt etjl^Ben, unb iiflc^ mcinen in ©OttcS Jipniii- 

ten jlc^fnt)ni ^Dt)e jeiijifcueit Iflffen, fonkrii eutfd)lop initf) t»ic jjc* 

famletm Diplomata, fo »ie( nic^t £anbc^ Arcana tcti'effeit, \)m\\i 
ju fiektt , unl> m c§ notf^ig mit f (eiiicn Slnmci-cfungcu ju cilaii" 
tmt; rtll«n man fdfrfjtc mi(§ an, roeil nicftt nflc gcfamlctc nij(5lic()e 

5ett ill cine [)if(oi'ifc^( ^Jefc^vci^ung p Deraiihrn , unl> t)ic Diplo- 
mata gcprigcn Oi't^ tici'fcl&en cinjuDetlcilJciu 3c& ()a6c iiiicf) dlfj 

an t)cn ©dat " (Ei'fi)^ gema^t, uut) licfci'e W Um\ m^ o6(jngc< 
fii^iten Ui'f«cl)cn l)ici*mit anient nui' ticn eifcn 5;f)dl ^ l)fl»on kf <nt 
kit, gcliett c^ ©Ott, lanflfren^ mi^MU 175c. in 12. 5((p()a6c 
ten etfolsctt , unti t»flmit bicfe ®efcf)veibun3 bc^ oaal " Ci'ei)feg 6e f($Io(|"ett n^eckn (oii. Sin tie Stu^av^eitun^ 

tiiii'ffte ntic^ m\)\ %mt\\^ mm , . x\)i\\% n 

®efc|flffte toon X(i<je ju ta^e mchvei;^ l)auffen Crei)|Tc J in fi)I(f)en ^tCDffen, Die won ^aUc jniBcit entfcnit, inic^ 
nic^t fluffljfllten unD Die S^ac^iic^ten unD Documenta ^n* 
fingctt fan, \m^ 35neffn)e#l a6ec folAe m erbaltfn \^mt, m nic^t gac o^nmpglitft iff , maffen auff finmafit / anDcfc (tki* mit SSei'iujt Dei: UrfunDcn m DteDlJigjo^Hflen ^riCi^e ficft entfc^ulbitjct 
W^\ i«De^, fo©Ott£ckn, ©efnnDkit unD mw^i Derleihet, foK leicfit >•, f ^I'epffen jufammen seh'ac^t , Doc^ ntcf)t »cr« 
:cinft ftucfnjelfe kf<innt gemadjt, aucft j)ie(» 
5rtIf>"UnD SSewerfl^ "Lexicon, De^gieic^cn ' 

<i 2 (in( ^Oovbenclt ^cf(§vd5uti5 fainlcfc, tsoit mil* Ijtuw^ ge^eScit nsei'bcn. Urn akn mW auf 90- 

aciVipai'tiiicu tied tci* ^aal " Cvciji^ - Sefc^vct^ung p foinnwi , fo 'Ifrft €il3^ifi^ofcn uiit> 2(l!t^C5 fei icB 


t-n-ir-ects cci'jcl^iii^ fa^cri ki-ittc, nM) k^ fold^ei* ©ele^cnfjdt Bee autcwfftfllt f}m \ m I) ^itt unl 
ki'ufimtei* (> i^curli^ junt ficc^Oj^tfniiit ^'Ja^bekf.^ unb 6tf(il - €i*ct)f5 ni^t L t^ ;d^c i)tciutc^ uub urn tc^ Swittnuncu^ang^ iPiHci njupi fjm m\h Ut foitft nnicfaute Umfrant'e i{)u^ Mtii§ fl«9cjcjgt tie 55^^ipc gi'kii iDOlIcn. Sie ciit(jet)i'uc!teu Sil^nife, c& fie jiHiii! 

ftiitscn, u^cil lie son Betu^mtcn 3)?eiftei'tt fauScc uutt fcl)i' a()n(i(f) gC" 
fiOiiittcn pb, iQ3 feii(5e auf 150* 6iucf tcrgltiit fit Original- ©to* 
(!e, fo ton £uca§ Si'anac^cn unl) ankrn gefe^iiften ?^Jr;(lei'tt im 

VL Seculo »ci;fci*iiact fuib , unb i)ic S3t(tinu|Te gclcf)i't«c uni) 5C" 
fmjmtct: £cutc, fDubci1'4 ki (Sotteigelc^itcu fel^igen; 3(i[)i'5unl)ci't^ 
in arotla* 3iCi;.u:td)f Eit faii5a- »i)5:rtellcn, aucf) t^cil^ i)cn kften^u* 
Vferifiujcn fiii gcinc Der %kit iiicf)!^ juDorgckn, tie ineKeic^t ki) 
©ckj^en^ca au^ fefanut mac^cn mtk. 23jt) tjenen k^gcfugtcn 

sen imkt «nt» jicdivt mH i»^ SSa'cf gwic^tet WDttcn, ml^ti tft 
(jcueigtc £cfa' mil* iiu^t int £(ijl legcii wifl) ; mkr^ k0i% mv^ 
liim mup, W^ U( aiif ticm ^upfccWdt Tab. ill kfii\i)M)t W^ 

UMw^ tiiiit rtlf)iec ju J^aKc ge^o^fiteit fcltfameit SJJipgektt uoii mi\: 

U(\i\k mi km ^upfei'flcc^ec, tct k\)k, unt> iwai* t>ie nieiin'gc inn* 
tec Hicinijjeit 5ffitit){icf)c t»uni)ct:5af)tc ^opf mit ticiicii tioppelten @e* 
fiunftiga* £efec tiffel^c giltigft cntfc^ultigcit , mmi fie nic^t fo pjef* 
ft^i'ic^en/ aucS fcinc Scit u^i'ig ge^a^t, W\tlk mdmdU tuccft t>fc 

g»uff«uug gef)cn ju lajfctt, t)ocf) juecbe 5off«ttt(id) micf) beutlicf) g^ 

nug M{)Ut Ukn. Sie Oucacii, wowu^ icf) 9cf(f)opft, fint) in 
tem ecjlett Sflpitel bee ©eiiewl " 2{(>f)atttilung (ingejdget, unb duf* 
fa* t>«tt Afta publica unD glfluSiDuvbige gefd)i*jc6ene Piivat-DtacT)- 

I'ic^tctt gewefm , u&ecad d&ci; Die Autores (injufui)i*cii , \)(ik wt 
nk0U fifNltett , uttb toili'be aKju Dieleii 9{(tum f^iniDetj scnom- 
men Nkn, jeDoc^ ido cS not()i<j gefc^ienen, fliiD iiie|e(6eit ditge" 

SCigt JPOl't»Clt» 2)cg Chriftoph Medings Salingia Parthenia MSC. . 6. ^tU^t , U^ l)ei'fe(6en nic^t f^aCfjafft 
t)cniiO(5, uitb jnxic t>fffm eiflenbatibiacg ( 1 5c(lel)eni), annoch aujTci' « k< i*i(^tm, fo in k\i ki\M^ jafjngen Mt^ einfc^lagcn, roenig ^imc^ 
5ai*c§ tai'innen gefunbeu. Sa^ei) mu!3 icf) (iu(5 entfcf)u{|)i(}ert , n)( 

urn ki) ^entnnnng" feei-et sjJecfonen , i^ven fJia^men M gen)5i3nficf)e 

€f)vwioPit J&evi' mcf)t ^ciMuget, eg ift folc^e^ uic^t mi %m^it g^i'etBictutts un5 refpeaive ^oc^ac^tiiug , foni)cm Hop um fol(f)cg 
ni(§t S)ic(c ^uttl)f ct maM su rokttec^olett unD l)ett 3laum ju crfprtfjvcn, 
imterfajfcti tuoitett, unb iDitt i<S) fel^igc^ ^iermit einm jcttcn fin DOi* (iKc 

^^u^lctc^ aCeii bcnett t)ic mit 6et| i)iefcn SBcccf t)uc(^ gutigc Com- 
munication ctm'gcc ?Ra^i'l($tftt obec Documentett Be^ulfflitf) gC' 

trcfcn fep iDcctfcn, tani^ei' fi«^ ntrtn^cc Sefcc auf^altcn J)ui'fte; 
aOcin, went c^ mc5t gcfaft, tec fcf)(agct)ag Slat ukv, unt) Iflffe e§ 

ungcUfm 5 e^ \\t m>^t U4 ^of ©cle^i'te gcfc^dcBen , unt> fint) ^efge- 
gctt ant>crc tie am erff eit nad) folc^en ^in^m fepen , i)ic t^ei(§ autf) 

nic^t t3att| o^nc SRu|en fct)tt , t)a^ei; pe. nic^t weglaffen butjf en, O^nc 

ben atle «|7nnltc5e S5?u^e gege^cn, e^ liefet ii(§/ wenn e^ seti'ucft 

iff , gefc^toinJ) m^ , wes a^ec mi$ , m^ t^ ftoc SKu^e f ojlet , in bei'- 

glei'^ett ^iftorifi^cit ^sn^i^ Ball) roegen eine^ Xageg , ^a&veg , ol)cc 
SJa^mens eteas geiDtiTcl anju^eBen , bet n>itl) 6eo einem anjutt'ef en- 
^en %i^tt btefes in ^cii^cgung jie^en, unb folc^en gutigO: uetBeffetn; 
raafjen mic^ bes^alB , au^ S)?attgel bet* 3«t wit niemanben in Stteit 
cinlaffen fan , unb bcc ^e^lec o^newc^tet , bennoc^ »iel kau(^6ai'e§ 
uSrt'g f-lciktt wtcb, ©icfc^ i|^,= wa^ bent genetgtelten Sefet; jum Sjoti" 
Bcric^t Befant ma^en foflen , beffen 3So|)lwollen unb fiutifillw Sluff- 
Ha^mc (i(^ unb fein SBetcf eropjie^let ^e Jicn 30, Sept. 
1749' tit Autor. Chrono Chronologifdeg 2S(P^11U& bmt ^jetinnen entftaltenen Uilu«hii Ao. 
C.56 27. May. 
Aoi 973 
5. Jun, 981 di)fci: OttonisL Diploma, in ttJfl' 
cf;en ei- btt JTirc^e ju ^DirtgDe* 

burg bflg ^Di'jfMufichi mltah 

kinguOelocgefc^encfef i 

957 Ejusd. 35ertrtufc^ttng cdic^f t ©fitet mit 

r Dec ©rof SSiUingen 13 

9^S Ej. ©rfjencfung bes <Scf;(offes ©iebU 

Wflcbl 9lo(§en6iU'g unb nnberec ©wfer 

an bie j?irc^e jti OTno&?^»t9 H 

^ai)fec Ottbnis 11 Diploma, in ftjcldjem 

er Dein SvflfJifft ^Jiag&e&urg , bieuon fei* 
neni SSnterOttonel. 9ef^one@c^en(funij 
bctf Pagi Neletici, famf ^flUe, ©iebicf;cn» 
flcin uiit) DvflOeitjed be(latiget 20 

■$fib(t Benediai VH. 58HKe,in itjeWjer 
10. Sept, g,. infaveurbeg^rliftiffts ^agOeburg W 

©tifff ^eifebwrg cafliref 21 

987 M\)\i\: Otconis III, ©cOencfimg be5 

c^cuffein an bas^t'ijfiiiftCOMgbe&ucg 23 

5^012 ^abfl BenediaiVIlI. Breve an(£r(jbi/l 
I *• ^"S' fc^off Walthardum ju ?S5tagbebutg , mit 

we(i|cn it if^mbas Pallium u6etfc^irff; bie 
SUovfragung &e6 Srewftc$ unb anbcre 
gcei;5eiten eviaubt 24 

c. U20, Anonymi vita B. LambertJ Monaflerii 

Novi-OperisjuxtaHallasSaxonicasprimi 

Prapofiti 717 

Translatio reliquianim S. Alexandri 

Martyris ad Novi-operis nionailcrium 

juxta Hailas 720 

inu (S'ii56ifd)oif Roggeri ju ^^tiigbeburg, 

'5. Jun. ®fiift«ugg * 95i*tcif b€g (!(o|Iecg juni 

9?f iteii 9Ber(f t^or ^ntte 721 

113). Sffjbifdjoff Conradi ju ?D?flgbe6urg 

6. Jan. Confirmation bee ©c^cncfung, fo ©raff 

Rudolphi S55i(tve nn bas (Efofler jum 

Dieiien ®ercf Getf;inu 722 

5>ab(! Innoceiitii II. ©rfintjfc^eibung 

^tt. bes (£i'^(Iiffi£S Slagbeburg unb Stiffrs 

5)(eif|en 30 

^abjl Lucii ir. Bulla confirmatoria, in 

II. Jan. ft)e(cf)er er bem (I(o|ler S. Johannls Baptl- 
ftE ju QScrge tjot ?Dtagbeburg af(e feine 
0fi(er confirmircf, unb &cm (jonbent bie 

fi-eije ®afj( eineg Mt^ mfmt 16 

u5l ^^W\k^9 ®id)ninnn6 ju ??(agbe' 

«a.Nov. burg Jaufdj'donfMCf mie t)cm (!(o(i[cr 

jum9f?euen5a5er(f, barinnen ei*bag35orff 

fflugod) bei; galbe gegeu ein (5ntl^ jug' 

bc^eciilforjf nn bnsSfoflevtoertaufc^et 77.3 
1172* Ejusd. Conceflion, bap tiae Stoper jum 

n.Mart.g^eucmSQScccf" bcp gcojljcm ffiajier einc 

§af^rc ubec bie ©ante f^alfen moge, nebfl 

<S(|encfnn9 be^ @rein^rwcf;3 bei; ©iebi' 
c^cnPein 7?4 1138'- 3. "44 1179. Ejusd.' ©t^encfung 4 5)funneu int 

la. Dec. jeutfdjen ©nlBbrunnenjui^aKe/flnbrtS 

g(o(Iec 5um Dieuen SBerd 724 

n82» Ejusd. (yonftrmfltion unb &(|ei(ung 

14. Fcbr. ^)erfc^iebener $*rit)ilegreu mib ©utei* an 

bflg Slo|ler jum SJieuen 'IPercf 72J 

n84. Siijbifdjojf SKitfjnmnn lUeteignet bem 

2 6. Sept. neugeftiffteten gtofier 5U 6. ffioriN 511 

^atle bie ifircfje ju Diabcwelt famt beii 

eapcden ju 5Dof(ui(i, aSeefeuimbSEorm' 

lifj, besgleidjen bie 9)farre ju DTiembcrg; 

famt bem 3)orffe ©d^tagtvifj 75g 

1184. ^ah^ Lucii in. (Eonfirmntion iibee 
25. oa (gceburg, Jluferbocf unb Gommerftben' 

bwrg, fo£rftbifc(|offa5ic&mnun bem £r?» 

(iifftSiiogtJeburg acquiriret unt)gefdi)eMrft 

33 
1194. ^nb(l Coeleftini III. Sonpimntion (it*- 

17. Jun. fev *priuifegieii be^ (Ilofterfi jum DTeueii 

®errf 727 

iioo. Ludolphi (^r^6ifd)off6 ju ^Piagbcburg 

(£d)encfimg eincg *}Malje^ bei; bcr puf^cti 

SSrfide JU iprtUe an ben teutfcbenDvittec' 

Orben ju ^lufbauung be$ flugefangencu 

.^ofpifalS S. Cunegund §31 

I20g. ^abtl Innocentii III. Bulla confirina- 

Hi.Dcc. toria aller ©liter be6 55enebicfiner'Cfo' 

flerfi S. Johannis Baptilla: ju 95erge boc 

g)?agbeburg, famt (£rtf^eilung Derfc^iebe* 
uer 5)ribifegien 17 

laio. Albertus £rftbtfd)djf ju nJIngbeburij 
Der(aufc&t bem 6(o(Iet'jum9ieum 3L>erc^ 
5 .fpufen JU ©enneiDif} gegen cinen 5BafO 
unb etwoe "Krfev jti ©d^meinilj, befret^ff 
bem Sfofler ein ?Q?u^Irab in bcr 0tein* 
9JJn§(e, unb pri»i(egiret c6 mit bem©t^u[* 
£lie((?te bc9 bee ^Harcf t ' .Sird;e ju ^al(e 

1216. 9^i*B(l Irmocentii III. Breve an ben 95i' 

3, Fcbr. fd)off unb ©om ' CEapiful ju (£amin, bn^ 

)le, TOie anbere Suflraganei bem &^(?iff£ 

DJ^agbeburg unterojorffen uub ger^otfam 

fei;n foKen 37 

1220. Often \)0n ^(bucg ?Berfauff ber ^\\^^ 

9. Nov, JU 2(mcnborff anbns3""5f>^ftwen'(f(e' 

(ier JU @. ©eorg ju ©(audje 809 

1231. SS(s(rab^ bon ©(aui^e Serfauff feities 
515o§n§ofeg mit bem 5^urme an ber <B(inf 
U JU 6(au(^c an bas Slonnemglopev ju 
©. ©eorg 813 

1231. (Sr^bifc^ofi^ Alherti ju SJingbeburg^au' 

7. May. t,fl( an atte ©eifllic^cnfeiner Diucces, vje* 
gen bee »on i§m geflifftefen gi(Tercienfer' 

9ionnen'S(oPergju^?«ffe, bemfef&enmiC 

QCKmofen ju .tin^ffe ju fommcn, unb if^rc 

©emeinen barju ju bernmfjnen 809 

1231, Ejusd. 5au|*c^ mit bem Cfcfler jum 

^euen I ChronoIo^ifl^CJJ Scr5cid}rmp 


n3T i>I-:ucn '1?cru , t.irimtm cr gegcn 2(&tref] 

tuna rer juris Parronanu ju i^ard^^er* 
fed! D:e '$farr^^ir^ ju e. ©eor^ ju 

fier? crraufc^r. 8io 

j-,^1 'Prc&ii Popponis ^um DTeuen 3i>ercf 

an Oas neuangeU^te^ungfiauen-elojlEr 

8io 

n;i (Trfe.&ifiJictf^ Albem Fundation toes 
li.'jtin.'^ungfrauen'eloriers ju 6. ©eorg ju 

i^abji Grcuorii iX.Conferraconum icor 

E^z ^pa-jjc Gregorii iX. Confirmation aUec 

damratc genannt, fcn&erlid| tec 'Pf'^'-'^' 

1235 ?tbt5 .Iniolbs 5u (£itti(^enba^ 93cr' 
5i.Maru fauff tec 5iuM« 5u£6ameun&5>ratcnj> 

lefem un &er<£al^fe an N-idiiro|£crC?ia' 

rien • Sammcr 8^3 

I2K (Ers&iftiioffs Wllbrandi Confinnation 

5.'jan. fc£t ©ata 6e9 Dionnen » vEIoKers ju <£. 

©eorj 814 

12-- EroT'l Donsrion cinigcr Reliqmen^on 
\!iortcv 3iict?rn.2l{tach in5Sat)ern, famt 

EjnsJ. Confirmarion&er <Sa)cncfmi«j 
einer ^nful mi &a5 $cuqd)e DrbenJ^ j 

S^a»% S. Coni^nd ror X?iiUe 831 

1252. Ejusd. Confim^rion ailcr ©liter i)'ionnsn' 
= V Aug dlcficr? ,u <c. ©scrgcn ju ©lau^e 8r4 

[-. oa. ^crpptn&nnv3 &cr eta^f ^eijcH unD Deo 
e4toi[e5 36rbi3 an ©raff v^oicgltiebeii ^u 

1264 (5#if^i>p Rnperti 5U ^agtckrg 

25. Dec Fundarions-^neff ""^ Confirmation ?es 

31men^crif be!) tcr Kiv*e S.Nicolai 773 

i-»6- ^abtt Ciemenns IV. Coniervatorium 

IS? jaii, fcem ^lugufiiner r elofter 5U 2(mcnDor{f cr. tfteilet 774 126T. Ejusd. Confirm.uion ^c^ ^fugmnntt-' 

7. Fcbr. ©cfrcT^ ;u :itnentcrff uni> aller tc iJen ©iV 774 

12S7 Ortoni5Un&Heinrici;vni^rECnju:jfnbatt 

^ M--y e*niuun9fcc5ecf?Io)f?5unt)ictabt-Be' 

gekbenmitailergubefior an bas ^rri^rtitff 
^^agbcburg, i;cnmeld)em|lc eewictcr 511 

4cftn cmpfangen 4- 
Ortfoc lU C5iebiif en'rcin 774 ' 

1:69. ^c5 ^cfrcr? Ml ^- '^^ii^i^^^ 3« ^)^"*^^ 

17- joL 53cr?aiiff i^?ufen i.int'es mit b^r^u yC* 

^crigen JOef^n an bu^^^uguftiner'iilofre S. Mcob.i 5U '^mcnttni rer 
775 Ao. 

1272. ^['lar^iji-aff !i)iefrii^^ 511 ^anbsberg 

i8.febr.5n;:veignuui3 4 imb cinev bdbeu JOitfen 

4ant;e5 ju fjobcn 56«rm uub einev .fpufc ju 

fSe&mar 'an baS Dicnnen=g(ol]ci* ju ^. 

1274. ^i-^bifdjijff donrn&g 311 ^Ptagbelnivg 

30.NUV. Union bes tllofrers 5u'}imenborff mii beii 

(Etau^nern 5U ©ieb id}enjrcin 775 

!28i. Scfebifd)ojf58ei'nI^ai-b5iu9)iagbebui-ij, 

14. i:cbr.ipfanbtoei:fd)reibang bet OJiun^ei) , goK^ 

unD tSegegelbe^ 511 ^.tUc an Den 3iatf^ 
bafelbfc tool- 250 OJiavcf tioilbciTv fo er ju 
^inlofung beg (Sf^loiyeS ©iebidjenftcin 

xjenrenbet 44 

1281. gr^bif^iojf 25urd;arbg ju ?9iagbebuvg 

6. ApriL griaubni^ UtL'tc^en i>on llmenbovjf, cfje^ 

raa^Iigen Jtugujiine^iSionc^ju 0iebid}en' 

ftein ert^eiler, \ia^ ec fcinc ©utci* emem 

ilic^m, toetc^emcc rooUe, ju wenben mo' 

ge 775 

1283. S)e5 i>rebiger'^(I(ofterg juJi)aUe2lb' 

7- July- fremng besPa^e^, wocflufbieDTeumn^' 

Sere! 783 

1285. 9>abll Honorii I\^ Breve an ben ©om» 

1 5. May. X)e^ant JU Jipatbcrfmbf , bavinn ec ifju 

jum Commiilario in(Srttl)enbe5Dionnen' 

^SlefterS ju @. ©eorg roicbec ben ©alfj' 

grafen ju ^paKe tjerorbnef 816 

u86. SrQbifdjojf Erici ju^Diagbeburg SSer* 

u. Jan. ft^tcibung itbet 100 ?Diartf in bee 5?iim* 
^et) an ben %\t\) 5U ^nlle 45 

1290. 'Pabli Nicoiai IV. (Confirmation ber 

2 7.Nov-,@fifcr, fo U(ric^ »on Kmenbovjf bem 

2Sung^aucn*iE[o|tcr ^OiariemSammcr ju 

©lancije gefcfecncff. . 776 

129J, sBier^el^n JXomift^er ^Bifc^ojfe Hhk^" 

55riejf bee ^ird;cn jm5. Uirid; ju Spailt 

m§eifcc,mitSrBbifc^off33Hvd»avbs,af6 
Diocceiani Confirmation 1057 

1299. fScrglcit^ beg (Cto|1ec5 ju ©.©eorgen 

5. juii. mit bcc ©eraeinbe ju ©lauc^c wcgcn ei* 

ncS ^^ges nacb bem OXoriii^'^bLH* 8i6 

1302. (gr^bifc^off ^lirdvaubs iu-iPiagbeburg 

1 5. Sti^i- SSerfauff bcs Dcrffb Unfeburg mit feinec 
gubef^or an ben libt unb Sonoenf bes 

iiloilers Diibbag^^aufen 47 

1304. 23il*d)off ^llbrccijrs }u^paI6er|Tabt(Eo(' 

2i. jun. lacion bco Juris Patronatus ber ^\xd)i 511 

?^tijcnt[;al an L\is Stonnen'tEtojlerjufg. 

©cerg ju ©la^idie 817 

1504. ^es (Elofter^ jum 92euen SSet-cf 33e' 

19-Sept. fantnig, bag ^ef^ann »on 9iortf;aufm 

einen 3lltar famf einer fdg(idjen§vitl^mej[c 
in<^.6ertruben'j\irc^e5u^)a([ege|!ijftef, 
unb barju ben gins uon einer Siei^eJ^aufec 
awf ben *Xebbcnbcrge ubereigncf. 1039 
1307. (£rfebifd)cff X?cinticbs ju SDtagbcburg 

i^.Man. Separation bcr Filial- .K'ic^C 5U ^elberg 

Don ber?8iuttec*.Sir^e ju S. ©eergeri 

5u ©lauc^c 817 

1307. 93rob|l ileranbers jum 9ieueu 5Decc8 

i6.Jdy, Confens ju folc^ec Separation 817 tci'Ci' ^icrinncn ciit^flttcitcti Uvfunbctt. t Ao. 

1307. ©eg ©om^(Eapimt(S 5U ?Otagbeburg, 

lo.Nov.Scde vacance, 23ev9ieid) mitbemDtatl^^u 

ben unb ^X^ciiie ju ^alten , wanu bit \>o\\ 
.t)aac in be^ StHftifft^ Sienjlcn jir^elbe 
jieljen 49 

J308. ipaBjlClementisV. Bulla, bviriun er 
33. Malt. gy(j5ifd)off 93urci)arben ju ^Jiagbeburg 

bn^ tprivilegmiu ert^eiler, bet; aflen ^ir* 

^en feinec Uiccces eine Prcbencie ju veiv 

geben 818 

1308 £r(sbifc{)off ^uvdiarbD ju^n^beburg 

(^toiler iu <5.^eoi-g, bariun er felbigen 
fraft beg erOalteueu ^VibjlL Privilegii, 

juiu^men beftel^let 8^8 

J311. ai^enieri* (£"b(cn Spivvn son ipabmer^' 
a 6. May (e^e„^ ©rafeiis* ju gribtburg 55erfau(f 7 

ipufenianbcSju Uben mitallev ^eredjtig- 

feic , mi M Cloilev ju @. ^iorilj ju 

^aUc 758 

1314. j)ev 9\at§ ju 5pa([e «ev(auf({)f eiiten 

8. May 5^g^ jjjf ^^D^lwicfe an bn^ (!to|lev jum 
Dieuen 5Sevct' gegen einen @tf)uf^'0ci)ar' 

i*en an ber i9l at ien'Jvird;e 728 

1315- ajergleid) jwifdien ^rlibifdjoff ^:8uv' 

4. Apiil ^^((^.jjgimi 5[)j,i(jj,f 5^.0 nnbbemi)\fltbbev 

7[U(labt ?il^l(ibebutg, weaen beti Siijbi' 
feoffs ©efangenfdjafft unb anbevet ^v^ 

rnngen [^albcr 51 

1324. XJec (Scabt .^pa[[c Jc^bebrieff , 33c' 

fd)werung unb 93cfd)ulbi9un9 roiber ben 

grlsbifd)off 93urd)arb oU^Jtagbeburg 56 

1324. ^mige5 SSerbunbnnp ber iStabt ?Diag' 

1324. 95etbitnbnu|] (Braf 93md)flvb^ ju 
17. Mflit.fJJ^anofetb unb ber tStabt.'ipalle, einan* 

ber im ^vriege mit 20 ?[l{annbe\)iuilE^en, 
unb toie e^ mit I^cilung ber $8eute ju 

fatten 56 

1324. Compromirsjn)ifd)en^r^6ifd)off93ur' 

14. Ocl^varben ju lUiiigbcburg einc9 , ©raff 

$Bupcn 5n ^DJan^feib, bcm 9var^e,u» ?9tag' 
bebnrg , Apalle unb llalbe anbern "^^eilfi, 
nuf 8 mve^Ue (Bd;ict)^'ieute , |iewegen 
i^rer ©treitigfeiten au^einnnber ju fe* 

W 57 

1324. (£r^bifd)cff^35uvcbftrb^35erfd)rei6ung, 

1 5 . oa. balJ biettoni)atte5)iagbeburg unb^atbe bei) 

aHer i^rer alten Qiere^figfeit unb ©e* 
won^eit, was (ie mit SJriefcuober 3[U' 
feffen beweiffen fonncu, bteiben, au^ nid)t 
mibei^, (do mit i§rcnSH5ilIenbefd)fl5(unb 

UhitbH mcrben foflen 58 

1324. ©eo 3!)om'SapifnId ju 9)iagbeburg 

M. oa. 53crbinbunggcgenbieSnrllenunbi)evrn, 

and) bic (5tabte ?Oiiigbeburg, ^nUe unb 

^<\\h^ , bic vciber (Svljbifd)off 93urd)flv* 

ben in 55unbnu^ geflanbcn, ba§ felbiger 

jie binnen 4 ?i)ionat§en von bem Inter- 
dia befreijen, ober \)ad ©oni'tlapitul i^-- 
nen bie Sdjloffec ^Mafe unb 'Plaue ein* 

rrtumen woKc j9 Ao. 

1325. Se^Soms£iipi<«(d ju 5}iflgbebiug 

16. Jul. 93nfd)reibung , bap wenn t£rtjbifd)cff 
5Surd)^arb benen intus benannten (Sriv 

fen unb 5perrn unbben(Strtbten^^liigbf' 
butg, ^ftUe unb Crtlbe Unved)t ebec 
6d)flben tl^aUf (Ie ifenjubejfenigrfeijung 
nn^alten, ober i^muid;t bet)(te^en \nV 
leu 60 

1327, €r(jbifd)off Dfto jn ^Oiag&ebnrg nbcr* 

eiguct bad ^lauff^rtud iinbic(5crtbt.Jpiine 

677 

1327. ®r^bifd)Off Otto 5U ?9itigbeburg ev 

1, Sept. fla^rct bic m\ S)ak an erljbifd)off 

58urcbflrb(J 5oOe unfd)ulbig, bejlatiget 

i^cePrivilegia, unb Uerfpridjt pe 5ufd)H* 

»jen 62 

1327. 33ertrag M SKatf;^ unb ber 6tnbt 

II. oa. ^pflUe mit ^peinridj won DTort^nnfen nnb 
feinen ^rnbcrn wcgen beo ivviegce- , fo 
jte mit cinanber ge^abt 63 

I33I' Svlibifd)off Ottonis ju Wagbebut^ 

6. Jul. Revocation ber gciftlidjen flntjujiirtigen 
Jurisdiflion, fo feiH iBorfnbv (£r(ibifd)off 
^urd)flrb bem 93rob(l m (Iloperd jti 
@.\91orilj m'(ie§en, meilberq)rob(l5uni 

S)ienen 5i$ercf , aU Archidiaconus Ihimi 

Hallcnfis pd) b«tuber, nig ciuen ^ingrijf 
in feine ©ered)tfnme beftbnjeret 72S 

133^* Ses ^vob(ld unbeonventti ju ®.^o* 

1 6. oa rifj 3>erg(eid) mit bem Oiatt^eju^aKe wc* 
gen einiger ginf^ti unb eined 'Plalieo bei) 
ber &ipe[(e jum ^eil. ©rabe 759 

1338* " SifdjoffSie(ridjdiuJ>rttieIberg, fl((J 
1 6. Nov. y^abfl Conimiflarii, ^fnarumenf nnb M^ 

fd)ieb, in weldjen ernnd)UorgrtngigerUn' 
terfndjung ber 8nd)e bie i>illifd)en m 
gvfjbifefeoff 93urd)nvbg Jobc unfd;n(big 
erflrt^ret g^ 

1339- 5)e^ '}>rovinciat(j, $vior(i unb (£on\)enf6 
■5. May. bcr^?arienfned)te M»'^^ine'=l>erg(€id)mit 

bemiXatf^e, barinn (le bcmfelben biet^lc 
ilerflrtte vor bem ©algtfjorc abtreten , nnb 
(id) werbinben , anfferbcrif^nen jum ncneii 
g(o(ierbflu in ber 6tnbt vergonnefeii .Vjn* 
geborn^ 'SQ5arfe feine ©uter in ber <Bt(it)t 

onpd) jubringen yy-j 

1539- ^ben berfelben 9Serfd;reibung an bert 

15. May. SXflt^ ju JJiflHe, tion i^rem glofier/a^rlid) 

eine ^Uxd jum (5d)ofj ju gcben 778 

1347. Laudum ber ernje^ltcn <Sd)if bo.-;Tud)tec 

4. Jan. jn)ifd)Cner!ibifd)0fOttoncjn^ngbcbnrg 

unb ijcrijog Magno ju i?3vnunf(f)n)eig, m* 

gen ber bem (Srlji^iffte vorentl^nltencn 
6tflbfe unb @d)(6|Ter .^potcinifeben, iiii* 

ber, ^alf6rbe, ^:Sflrborff , ^:i>orefefbe, 9vo% 

meriie(l,i)\or6f^eim,^(iud)fiabf,€d)tcp(uv 
Qvibcburg, ed)nff|lcibf , @anger^an(^en, 
unb nnbercr^rrnngcn ^alber 6g 

1349. 93urd)avb0 , Sblcn .fpcirnti ju 6ci)rrt' 

I s. July, pkn , ju Set fin gefeffen , <Sd)encf nng betJ 
Juris Parronatusfamtbem @d)oppenguf6c 

ju (Si)In)i^ an ba^ Clofier ju 6. 5)ioriB Ju 
& 3(blQJi* Chronologifcfics SQcrjcic^itu^ Ao. 

I. Jan. 13 ^r. 

1 . Nlv. 13. juL mit ^rfebifcJjcf ^eter^ Con^rmarion 1059 

TheodoriciVJ:rS5ifaicif? iu C^iiig&cburg 

Ejusd.Sjergleid) mit bem £tom'^apitu{, 
26. Apr. Pencil t£tanbenKn&6taiJrente5(?r6fEif (6 

3, 3ja^r bcn^ufre^en 7S 

Baifen ©;(en J^ercn? ijcn t££{)raplau 

'678 

6cpn (St^encfung eini^er 2^n]cn in tcr 
®a5t ApaSe an tie dapcQe S. Cnicls untcr 

gen i^icjfen 531 

<SH)er.(fimg 5 CDiara ©clfcee ^u tern 

^[tare bee ftcinen ^apeKe nm d^cr Nt 

^iroim <£.??Ti*acH? gU^Mf 937 

grfebifcpcff Sietriq^g iint? Hi ^cnv 
dapiruI^juSDiagbeburg ^ifrfc§rei6en nn 
^a6|£ Urbanum \'. bag cr ben crmorbe* 

ten &ij6ifi:^cff 23ari§ar& canonilTcen 1366, rA€. 1366, trolie 79^ t;-o. -. inn. mi fcn iU -iKaybc&urg unb dtati^ von S5if « 
ruari, ^^eye^ (^rftbifdjojf liJiefrii^S 35er* 
laiTenfrfeatfr unb nnberec ^rrun^eu ^al* 
bcr, buriii erircfclte (Bi^icbsleucc auf^c 
riditet 83 

burg mi: br.n '^cv^ 55etmer5bcrff 84 

1378. ^i\b\i VrbaniVI. ^4?«l-rieff Vcr^O' 

12. Dec ^aunStatiom, ^^ur^er ya S^a^iz, bee ei* 

ncn ^reuSgug ins gelc&te ianb ju t§un, 
f A mit bem^reu^ bc-ei^nen laijcn 690 

'Mjo^annis rou 0ulcn Revers roegen 
feincr 55f IwUunj aU Official unbGeneral- 
VicuriusgcBbifc^cpFetrijuJTiagbeburg 

86 

(ionra&?,'^iefridi«,^I6redif6unbJ^ein' 

34, Kov.ri^S'©e&rubEr, ©rafentJon^Sjerni^ecobe 

35efantnug unb 53jriUreibung, baf jic 1579- i3St. 
6ur3 gU ie&n tragcn troUen 87 

1382. ©raff lilridiD vcn JipcnftcnrSerfauff 

17. ScpL bcrJCvetfiTte beyi?i»(oiyee unb Stabtleins 

?5>ippra mit aEem ^3ubcpr an Srfibift^cff 
griebric&jui^aabcburg 89 

1350* ^robifc^top 2tibrei^f5 ju i?iagbe6urg 
25ererbnung roe^en feines0eel'©eraf§e^, 

tjarju erj£d)lc|unb Stabt 5)i6cf crn ber 

^c§en ki:ritjt6'^ir4e gef^encfet^ famt 
Fondarion btt Arcane bcS "JUaW Corporis 

Chrifli in foltfeer ^irt^e 91 

$aDponifadiIX.a5uIIc,&atinnentc J390 Qofff?^ Ao. 

.^patle Commiflion erf^eifet, be^ ijonbem 
^Piobfte bes (Itojicrs jum 9ieuen 5Sercf 
befi^e^enen 3Biberfprudj^ c&neract)ter, 
bie geiitlit^en Beneficia inbecCEapette jum 

.ip. SreufJ gU errid)(en unb 511 confirmircn 

1390. Ejusd. Ma^^SSriejf bee ilapelle 5um 
3. jun. -^teil. (2reu6 ertfieilet 933 

1390. Hjusd, ^u((e bee iSfflbt ,S>fllte ctt^ciler, 

19. Kov. bag man (le urn ©elb * (S^"^*'^" §nl6ec 

beL*ni4)f ine Interdict (cgen , wnbben©ot' 

tesbienft ^emmen folle 694 

1391. (Erfjbif^off ^(brec^ts §u SStagbebuvg 

5. Aiart. 35ertrag mit bee 0tabf^?fltte roegcnber 

^uben 93 

1403. ©eb§acb^ Ben 9\etieningen23€reignung 
'. ^fjv. ^fg 4e^ii^ unb ©gcnf§um^ tiu bemiinb? 

^otfec bep S5enn(labt, weldjesbie^ol^en 
ju ?[Jtui(erborjf bem 'pvebigec^Etcftev ju 
Jj)alle gefc^enifet, mit 58ebingung, bo^ 
bee Sentient atlc 2fa§ceineMemorie »oc 
^ii von 9\€tteningen fatten foKe 78} 

1404. -^^n^ «n& Sri^en ^albewin^ 33erfauff 
24. Aug. cine^ Jpol^e^ am Jinbbecge on ii<{$ $rebi' 

gcr * ^[ofEcr ju ipaffc 784 

1404. ^cinritf)^ von Diammelburg Confens in 

24. Aug.«or^e§enben 93ecfaujf 784 

1410. &^6if(:§aff0rmt§erd ju CDiagbeburg 

17. Jan. 9)rimlegium unb(Sd)u^bncff«Drbie3u* 

benfi^aft in bem^iubenborfc in bee ©u* 
benbwrg ju 5}tagbeburg 98 

1411. Ejasd. erncuertc Incorporation bcr 2a* 
20. Man.pel[e SJacobi su^artcanbwtEtoilccgjefl 
gau,unbExemtion berfelben won bei'gei|i* 
li^en Jurisdiction beo ^probfttf jum Oieuen 

SSetcf ; atj^ Archidiaconi Banni Hallenfis, 

gegcn eineu j'a^rlic^engin^ Bon eineiu §al* 

ben 4ot^ ©itber^ 935 

1412. -^ermann^ tjon 3>inmevn unb J^iele 

:?. Mart, (gc^encfen^ SJecfauff M SIBegepfennings 

io6.Uln(&^'$6oc flnbenSvatfeduJpaltc 

670 

1413. ^nW lohannls XXin. SSuIIe, batinnea 
I. Febr. ft bec6tabt ApaHc bag Privilegiumert^ei* 

let, ha^ wann ni^t ik ^(^w^z (Bto,\>t ins 
Interdia gefegct, bee @otCe^&ien|t wegcn 

cin unb anbcen excommunideten Jii^C 
ge^emmef werben foffc 695 

1414. Ejusd. Breve an ben ^ifi^ojf ju ^avel* 
1, Jun. berg, barinn ecbemfelbenCommiffion ee* 

t^eitet, bieSadjc wegen be? t)on bem3va(& 

iu^affctteebranttn (©alggeafens ^anfeii 
Toon ^ebcc^lebeu ju unterfu^en unb ju 
entf^eibeii loo 

1414 Ejusd, Bulla dedaratoria be^ijon 55ab({ 

20. Jul. Bonifacio LV. bec ©tabf Jpfltte eef|eiltcii 

Privilegii, bagman u'm©elbfcbulbenobec 
anberec gei-ingce (gftdien ^albec (ie nid)C 

ine InterdiiS legen , unb ben ©otCeobien(t 

bcmmcit foUc 695 

1414. Ejusd. SBuHe , bflcinn ec bem ^Cit^f^ 

JO. Jul. ©(^ultgeijfen, ©^oppen, (gaKjgrSfeu, 

06cf &«flmei|1ern wnb 3unHng^meif[eni Um t)kt\t\m eitt^ftltetteit Mmkw gu SpalU^iri^tit. ^li% jut geit eincg In- 
terdifls ben ©o(r«sfeien(l in &cc (Sreii^' 
Capctte UHfec &«m 9?at§^«ttf^ <" &«t ©tit- 
le a^juwarten 697 
1414. ^m;fet^Wenceslai58cfc^I antenSvat^l 

1, Aug. jtt ^;attc, f[^ mit ^r^bif^ojf ©unt^ern 

tDe^en &e^ erto&e(en iSfll^SCflfenJ^eber^' 

(eben ju uergUi^fn . 102 

1414, gt^bifc^off &mtin^ 4e§nbnejf ©i' 

aj. Aug.fereen un& ibiefcit^m »on SKopig ertljei* 

ief, 6arinnen er (le mit 2 Subetn getBflcr 

S3iec^; iguen \h^x\\6) qU rci^en beUi^et 

103 

T414, Ejusd, Serg(ei(^ mit &cc ©tabf ^allc 

2. oa. wegen &ce ©efc^ic^te mit iem ©al^gi'S' 

fen ^ebec^tebeu ■ 102 

1421. Ejusd. ie^nbrief u6« &ic(Stabt©5r^' 

27. April.fe fcinem 95ru&ec ©raf ^eincic^en won 

(©c^roar^burg ect§ei(et 109 

1425. ^6ei£»i9«ng jmifc^en C^urfficft gric^ 

&rid>en ju @ad)fen , nnb bem Dvflt^, 

tod)u(t§e'| un& ©c^oppen juJginUe, bap 

fie Deni^^urfucftenjumSSurggrflfcn auf' 
nef^meu rooKcn. iii 

1426. -SSevtrag jit)ifc{)ert gc^bifc^off ©im' 
14. Dec. t^em ju ?Uiagticbuvg unbbecfStabcJpaf' 

le alletlet) 3^cung §albec , burc^ pi'll 
95ern§avb ju Tln^nlt, batJ ©om'(Japifu! 
ju ?Diag&eburg unb bie ©tabre ^Oiagfee* 
burg unb ^riiunfd)tveig aufgeci^tet 112 

1427. ^bfag^uHb Se|be*^rief becer won 
9. Mart, ^o^en, won X?«rfc unb won iQuattiec an 

Me &ffyt ^allc 115 

1428. Petri, 35ifc^op juSScrfabft, unbgrli* 
14. Sept. bifc^off 6uHt^ei:d Vicarii in pontificali- 

bus gcugnugbrieff, bag ervor bie Ulrid)^' 

^ii-d)e cin S. Ulridjgbill) gewn;§et/ famt 

i^ct^eilung 40 5agc ^Mblag. 1060 

1435. J^eibigung jwifc^en Sr^bifi^off ©im* 

4 Ma/, tjern feinem (Eapitwt unb 9^faff^eif nuf 

einer, unb benen won 5palle unb ?S)l«gbe< 

burg fluf bet flnbernSeite buc^ benSSi* 
fd)o(lf iu SHerfcbwrg, ©rnf SBei'nben m\ 
lin^alt unb bic ^urgemeiflec iu^taun* 
fd)tueig aU S^ieb^lcute aufgetic^tct 118 

1435. 33erfrag unb Su^nebrieff' jroifi^en 
39. Jun. (gtljbifc^of ©unt§ern unb ben ©tSbten 

?0?agbeburg unb 5palfe 121 

1436. Petri $8if(^off^ ju 25ecfaba :2(6tflf bcieff 
<. Jan. bee i?irc^en ju ©.Ulrid) ju S^alU, fon* 

berlid} woe biejenigen er^eilet, bie bnrin* 

nen wor benen wont§mgemei;beten filbet' 
nen^Diarieii'Unb Ulric&ebilBern anbadjtig 
bcten wfirbcn io6i 

1439. 5Ded Concilii ju 95afcl Sratutum, bap 
4. Aug. fcine ©tabf, @d)(op, 3)or(f oberOrtin^ 

Interdia gefeget iperben foil, eS fei; bann 

urn cigenc @*ulb, obec i^rei- Ober^crin 

roegen, fame Atteftac bem ^ath ju JipaQe 

bedjatb ecf^eilet " 698 

1440. S)e(i Slojlerji ju ©. 9}iori^ 58efanf' 

14. 1'cbv. nu§, bflg ®argiuef6tt, 5)efei' @ubad)d 

2i?itivebemfclbeneofllre(£ct)ecf©vofd;en Ao. 

gegeben, unb bagcgen Wor peunbi^rega* 

milie nSe £luartal $igi(ien unb ©eel' 

meffen gelefen wetben fotten 760 

1440. !De^ ^ungfrauen eie(ler5 ^u ©. ©e^ 

14. Febr. org ju ©(au^t aSefantnig, ti<\$ gjlarga* 

rei^a ©uba^tJ i^nen lo SXff. (a^rlic^en 

ginfe^ wom SXatJ^aufe ^u Jpalle fiberge* 

beii, unb (ie bagegen wor f?e S3tgi(ienunb 

©eelme(fen ^alten twotlen §19 

1440 ©e^ Stoflec^ jum Sfieuen SBertf 95e* 

n. t'cbr.fantnup/ bap?[Jiargatct§a©ubocfc^ bem 

Stojlec xoo ©c^o'd (Jceu^'©rofd)en ge» 
geben , bagegen allc 5Botfeen 3 ?()ie(fcn, 

unb atle Cluartnl ^igitien unb ©erlmef« 
fen wot pe gelefen twerben foMen 729 
1440. Sc^ &(>^ttf ©. q>auli 9>i:ebiger*Dr/ 
8. May, feen^ SBefSntnup, bap 3Jiargorer^a ©u* 
ba(^6 i^nen 100 ©d)Ocf alte©rofd)enge* 
geben , unb bagegen o\U Sluactal wor pe 
PJigilien unb ©eelmejfengebaltenwerben 

follen " 78y 

1440. Sed 35arfuper'€(oPerd SQefrnKniif 

>?. May. bap gjlargnrer^a ©ubad)^ i^nen 150 

©d)Ocf altc ©rofdjcn ju ^vfaujfung ei» 

neiS ^ol^ed 5mifd)enlobcgun unb jl'iofig! 

gegeben, unb bagegen nlle .Quartal )S'\' 

gilien unb ©eelmejfen wor pe ge^alten 

twerben follen 797 

1440. Sr^bifd)off ©mif§cr6 ju 5)tagbeburg 

J J. May SBereignung unb Incorporation be(JS)oTffs 

iKabetwell mit fetnen gubebornngen m 
M dloflec JU ©.©ocili jii jpnilc , fo 
bajfelbe won S)mx\6) unb ^^eobor won 
^6r§en, 33firgern ju ^allc erfaufc 760 

144T. Ejusd. 95ePallungD,5pomad Jpirfd).- 
6. jiHi. ^ornd jum ieib'Medico 124. 

1442. 9)robp Nicola! unb beg Conwenti^ betf 
16. Aug. (SloPers aum S)7eueii SBercf Confcns ju 
bem won 3)iargaret^en ©ubad}(S in ©. 
Ulri^S^^irc^)en gepiffceten 3l(far SS. Pe- 
tri & PauU jQg2 

1444' Stlibifd)iSff ©unr§er^ ju Wagbeburg 

!o. Nor. Confirmation M jwifd)en bem 5fo(lfr ju 

©.gRorilj 5U S)aiU unb benen ©ebnV 
been won-5)'iort6aufen ubec beren ©ut 
5dm «"^ 9>f ''^'nentien get roffenen Aauf 
famt Incorporation fold)ec ©liter 761 
1445- €risbifd)pff Sriebritb^ ju C^iagbeburj 
19. Aug. g>riwilcgium bee ^taU ?Diagbeburg er* 

tfeeilet , bap bie 93urger nac§ gcmeinem 

©a#n'9tcd)fefnlfi^iebefl twerben fol# 
len 125 

1446* Ejusd. Confeflionale ober Srlaubnip, 
•9. Mart.()flg ^[^ '^Umn*^Md}U in feinetDircccs 

93ei^(e ^oren mogen 775 

H4'5' Ejusd.©cbu^briejf wor ©unt^ern ©ra* 

-5- J«». fen JU SJiiiglingen unb ^crrn ju ^arbi; 

144^. Ejusd. ginjug unb Jpulbigung ju fial^ 
"• Aug. je ,2^ 

144(3. g^urfurd Sriebrid)^ ju ©nc^fen, ali 
29. Occ. $8urggrnfcn ju Wngbeburg, 95crg(eid> 

micber©ta0r.§al(e,peju fdji'djen 128 
6 a grfjbi' Chronologifcfice Serjeidiimg II. 1449- 1449 Ao. 

1. jw.:y. Collarion nn\> ProvilTon ter*i>rcb|tei? tie 

(Elcfter? jnm Dteuen 2iS>er(f ^o^ann^U' 

f{f)cn ertbeikt 730 

Eiusd. iScrjIeii^ mit tern ^tifftS.Ni- 

lauf5 5U .K>£>6en 'iltlau unb tefjen ©e- 
bramJj .^u tenen ^upferfiutten bep^ircf)' 

Eiiisd.Con&mation6ererteni?ermann 

U errirf)feftn un& ntit2,g€iltli(^enBeneii- 
ciis serfnupfcsn Xttare S. Nicobi 5cS.Tri- 

nitins 1 027 

Ejusd. "S^&Iag tor alTe tiefenigen, fo .in II. 

benb5 bcr iTtciJe »cm beiiigen dreufe un& 

^en€nTench^en mit 3(n&aQ)t beijojobnen 

trcrten 1029 

1450. Eju;t!. ConceiTion tcr imn Jenjterma' 

:i. fei>r.ji,^ji Den sSpaat im grBfnjjiEc gcgenge* 

n?ijf^ Xbgabe 5U breoien 649 

1451. ^Ia^^in»l5 Xicolai de Cufa "Hblfl^briejf 

leid\nam«rage hv »}>roccBton 5U Jpatte ben. 
trc&nen a'cr^en , 100 ^M^e ibiagerr&ei' 

let ' ^31 1 

Ejusd. Ma^brieff ^c^ (iapeflc S. Crucis ' 

unter tjsm iXat^baufe ju i)al(e crt^eilet 

953 

^r&bifff)Cff 5rie^r^dl5 Confirmanon 

te5 ten ??iarflaretb€n<2u6aa)6in(^.Uf» 

eicbe '^irc^en geitij|Cetcn- ^lltars SS. Petri 

& Pauii 1063 

Ejusd. Confirmation ^C5 ton *perer(Su' 

7-"jon. bad^en ^m^ te([en gbtfrau ^?iargaret§en 

geiriftetcn ^llwrsS, Erhsrdi 1064 

Ejosd- Confirmation tes XltutQ SS. Fa- 

21. jul. biani & SebalKani , meld)en hetcn^ofien 

nebit cinnn geilifitfeen Benifido in @.@civ 

fru&en'^irc^e gefxiiftet 1040 

Ej. Confirmation cine5 geiftlicften Bene- 

ficiijum '^dtat S.Catharinzm<£. ffiicc* 

lau6 ' ^2apelIe ju S^aik, fo&icton^c6en 
un& 3fi ort^aufen gejnffiet 938 

Ejusd Confirmation tt^ ¥on?fncnron 

^ogen in IX ^ Srauen '^ircfie gefriffitcten 

Tiitax^ S. Catliarinz 1029 

Ejusd. Union un& Incorporation Dec 

Aag.(IapcUe auff tern (ilefter ' ^irc^bofe an 
bas (ikjter jum DTeuen SSercf 

1452. Ejusd. ^^crbiinbnu^raif &emiXac6e jU 
17. Od. ^alle mioer Jpenning (gtrcbarten un& 

tejjen ^^c^ne 137 

1452. ivLige ' ^Puncftc tec (Sta^t ^?a((e m 
ter ^penning ^frobarten un& &efl|en <^6[v 

ne 138 

14)2. SrSbififioff §rietri(S5 Confirmation 

IS. oa. ^er 5>nrilegiin unt" ©lU'er De^ Qofiere 

jum i)i€uen -Scrrf _ 731 

1453. »pabit5 NicoIaiV.Bre\-e an fcie^ifdjcjfe 
I z. Man.ju^3?iciflen untiDicrfcburg unt) ten ^jSrobft 

SS.Simoni5&JudEju&o^(ar,&arinnener 1454 

6. Maj 1454, 1454- 

17. Jut '454- 

Aug. 1451. 

U. jon. 

1452. 
7. Jan. 1454- 
2. Aug. 1452. I4S2. H52. 

31. juL t4p. 

= !. Jal, 1452- 
= 5. 731 Ao. 

&ic jttJift^en S#ifi:6o|f Friderico 511 iISi i(j* 

teburg unb ^ifc^cff Conrado ivegen CfC 

?S?alifar(b ju £)enen6(utigcBijo(lteuctec 

tii3fciten unb 'proceffe annullirct unb ec 
(tern fj[(^E» 5UC Execution ju bringen biv 

ftc^lcc 134 

ilblag ' 5Brieff , wel^en D. SZicol.. 

^oijnu 5« D\om tjon 5. Car&inalen vov 

I)ieUIrid)^*.^ird)e ju^Oalie er§alten , mit 

(Jr^bifc^off St-nfis Confirmation 1066 
5}erg(eic^en ^bla^briejf von D. .^'oi^au 

TO.' May.von 4. 5ar&in&len crOalten 1067 

J454. JOerfeog 9Bi(§eIm^ juiSat^fenScftie&S' 
16. Jul. brieff swiften €r8bifcl)off Srie&rii^en ju 
SJiagbeburg unb bee ©fabt .SJade eine^, 
iinb ^)er6og Jrie&ri(ien ju ©ac^fen an- 
bern t^eile, roegcn ber, ber ©tcobavte §al; 
ber ent|tani>enen ^vtungm 139 

^Eburfi'irftgriebcic^^ nnD Jper^ogS©i(^ 

§elm^ oU@a(^fen Revers,<£ir^bifcl)off gric 
bric§enunbber^tai)tJ?alIe gegeben, bag 
fie penning ©trobarfen ju ^affung M 
SSergtcirf)^ anhalten wollen 145 

i^enning Strobart? unb feinec <S66nc 

3fufTajfung ber 5)orffer ©iemifi unb Q^vn' 
nau famt anbern (ijiicern an (^Wjbifd;off 
i^vicbrid^en unb bie ^Btubt ipntte 140 
Rudolphs, Officials beD Archidiacona- 
tus Banni Hallenfis Inftrument unb Vidi- 
mus ber ijon ^penning ©trobarten unb 
feinea @o§nen iinb ^anfen von ^)ot;m 

flusgeileltcr Urpfe^be 141 

^r8b!fd)off Snebri(^(i SSnpenbrieff 

-,o ' sci.r. ©ebajiian Ji)ugen, S^uft^eilJeii ^u ^Oing* 

beburg crf^eileC • 147 

1456. Ejusd. Confiimation jwe^er geijil. Be- 
ss- Jun- neficien, foJipermann(£foppel jum^tTtac 
S. Trinitatis in U. i. graucn j\ird)e $U 

^?al(e seflijftct 1030 

Ejusd. Confinnation bt$ 'KU<\ve S.Tho- 

mae, fo bie £a(anb^'25rH^ei'fd)aff in U. i 

grauen ^ix^z jtt ^alle ge|lijftet 959 

Ejusd. Confens is ben 93erfauf be^ 

25. Aug. ^ofeee bet) itrojigf, fo bie von ^rote ju 

aJeCfin an t}ai 5Sttcfuger'^(o|Ter ju Jpai* 

le verfauft 798« 

1459. Ejusd. ©d^ciirfung eine^ XpuI^Perfe 

26, Nov auf ber J{)e9be imbfl6$rebiger*(£(o|lerju 

JpaKe - 786 

1460. giSrilQeorgen^/lJt&olp^iSunbTOredjt^ 
[. Nov. ju 2(n§a(f ie^nff - 9\ceer^ Aber Die vom 

^r^ftifft ^Jiagbeburg ju ie^n trogenbe 
@nrcr 149 

1461. Sru&erg)Jat§ia6SocingiS,SS,Th.a 
25- Jan. unb^provinciat&besSrancifcaner'Drben^ 

ber *Proviii^ iSscfcfen 95efanfni^, ba^n' 
bem dontent jU Jpalle befo§[en , a((e \ci* 
ne ©uter bem fRat^ ju wbergeben 799 

i45r. S^es'Sar^^cr (Elofjer^ ju Jprtfle Ueber* 
16. Mart-gabe alle feinec,©»tec on ben 9\af^ ttd' 

1462. fclt'l't 79y 
i. tebr. (Sc^bifi^off tSriebric^ ijertauf^t bie 145?' 1458. 

i- J^n, 
1459 Ao. ^m f)immm etit^oEtciien Urfunben. : Sorffec 58urg ititft Ofen&orff an M 
Wee iu ©. iDJori^ ijoc 2 ggiefen ju' 

14^2. Ejusd. Confens i brtg to 58nrfife 

ncrn an einen liltmfm berfaufen nioge 

14^3* ^onigQeorgen in 55o§men Reimnda° 

M. Apr. fion fll(cc:!(nfpradje an bem ©djfogimb 
6fn&f ®o§me, «n& 2(6frerung beifelOcn 

mit aKei'^o^eit, Sube^orungen unbQJe^ 
^ re^Kigfeit an bng fejlifff ^^agbeburg 

I4f3- ^r§bifcf)off griebrid)^ sSergleid) mU 

M. Juii. bem 9iaf§e bee afiabt r[y?agbebum nm 

i>^n fxq^n SDfarrft bcf JpprrnnieiTe e 

1454. Bfagbncff, roefcjen 3o§ann edjeurfe 

> 5. M^y. vor^bie Ufnd)6fircf;e ju %a\i, .on ^/ear-' 

biiiafen iu 9iom ouggomurcfet loiSs 

»5. May. fel&igfj5:,i.cf;e ^^, ^ 

14^4. ^rij5ifd)0fF Sriebric^^ Confirmation! 

?•• Aug. bc£(»on Cafpar3^>ebbei-(labrdai5ifmeunb 

|rben in ©. UIrid)EJ' Jlirdjc geRifffctcn 
4Itaf^ i. Cnicisiinbgei(!fid^en lieneficii 

1465* Set Vicarien bed ©eneraB unl) a>ro. 

iS.Febr. uincirtld be^ SvaHcifcrttter.dr^en0 ber 

»Prottin§ (Sadjfen unb bed Stotlei-e lu 
J>ac SBefrtitfiiug, bap (le ben Ovarb er. 
Mt / t)ic fn m €iniger3ci( lUcrgc bene 
til0|lec.©iuec ^u milben endien m\iv 

wenben g^^ 

M-Apnl. gifcf;er te, @d)encfnngbegDoniinudi- 

reaian95ern6m'tf, ©anbei-gfeBen, &vk. 

. i;g, SSarmdborjf, ^i-^-okben uub ^cnfe- 

^"'ISr'l'^"" 3«&f&orungen an M 
^I'liltittt^Jirtgbebnrg, won roercfiemei-fie 

wieber ju mmnle^n empfangen 155 

. Se([en ©ema^Hn Jpcbmigd Revers roe- 

^5.Aprilgeu bee i6r Don Si'tjbifdjoff 3oH"e 

rerfcbriebenen iei6jud)f Kg 

H58. ^rijbifdjoff ^o^annid jn g)?agbebnrg 

22.Mart. unb y ermeglfec ©djiebdric^ter 55erg{eil 

8U)ifd)en S«r|l ©eorgeii juanfialr, nnb 

?aft ^ 33ernbnrg SSiciDc , wegp,, j&^jp 
ieibflU^t unb i)er Sgernburgifc^en innbc 

_,_, Ejusd. Confirmation bed ^Htard © 

5. April. ^Kfabetd, fo ^i;nacud ?ufdier in U. ^! 

iTfluen '^ird)e ^u j)a(Ie gc(!iff(c( 1032 

1468. Sucfl @eorgend, "ilbolpjg unb ^CfbreAtS 

10. Mayju i(n§oIf SSerfic^erung ffii- bie (ffbare 

aJIannfc^afft 3U 93ernburg unb gd)fl„, 
tereleben, bag fie felbige bep alien l>vm 
legien unb9YCc^ten, roie (lefofchejuSurft 
SBecnbarbd ^eifen ^^Mt, faffen wonen 

Seo^95arfHJfer^(I(o(i:erd j« X;)alfe55e Ao, 

(E(o(ler in ^Seriwngrung ge^abfe eieine^ 
bicn unb ©IBerwerrf migrlibifdjoff^oi 

§rtnn auggelieferf §a6e Joi 

1469. ®ed eon»enfd bee ?Karienfned)fe au 

26. Mart^ade :(ujfnfl§me bee SSerfer.^iinnngtn 

i6rc93eubeef*aiftmifa5erfd)rei6ungaUfc 
iferer gufeu Sercfe ^^g 

1470* Mtjitt^ Friderici III Cotifirmntion bet: 

6. Kebr. Mu JiieMemhardo VI. ju ^MMt m 

baofeeiillifft^Wagbebuegger^anenec^en* 
rfung bee ©fabt ^ernbueg unb iibximi 
©nfee ,'^^ 

1471. Sr§6if(6off6 3o5anHid ^u ^agbebueg 

4. oa. Confirmation ber Bon dar^aeinen ilBeb^ 

bceilabts befc^ebenen ed^encfung ibretf 

•V'i"N jUt ^o^nung m ben TllMdfim 

Jvird^e ju Jpalle 1071 

9)abf(£iSL\ti IV. Confirmation bertjon 
^H ^:8eni&arben jnan^alfanbad(£rB» 
pifrt^iagbebueg gefdje^enen 6d)eiicfung 
feinee ianber unb ©nfec let 

^^ifdjoff i^rnfld ein^ug unb Jpulbi* 
g»»g JU Sltagbebnrg unb J)alte 163 

SSerfrng (£r/ibifd?cff<yrnlTd nut bnien 
»on s?(i]ii bm-d; gri^bif(|)off ^mftm ju 
ead)fen auff bnn ?nge 3U ^kmnie aulf' ^75- 

8. Jun. 1476, 

1478, 

! Sqit. 1466. 1468. 1468 15. May. fanmfl^/t'iiptoiSiirjjinfeitjiiSjciJj,, jj^,' gefrcteii morEien ' j-j 

'"^xP" «, '^"''^'"' ^''f ^"31! , Stitteis bed Iieil. 

ten an bm 3i«t§ ftnfeibf?, tn|; a' niif ffj, 
lien, }u bcncil ge|l,ff(etf » 3 jcjflt. ic^cn in 

U. i. ^Muen J^Mit <,n3cfd;atfifn Drnot 

Db(id)t pen iBofie ,o„ 

1484. ®e« 'Pflbfjr. ipgnten, Barth(.Ion,,,i cle 
■ . Aug. Marafclm, Bragbrieff ber ^riibErfrbflfft 

Corpofs Chrifti i„ @, Ulnrfjii, jf/rcf-e ju 

1485. Sc^ <Be^»S iet Sf?tuen<35rfibri' D^c^ 
=9- Apr. f!)tnHet..^^ncd)tejHjf,fliiea}etfd)reibiiii« 

f inn- MgL SWfffe an bit 53frff r.^.numg 
148J. €r(ibifd,off dxnfii ju g««36,6^„^^ 

'9. M.y. Confirmntion M «on Jp^Vo 93mc[)S 

fen ji.m-2((fars. Cruris in €.0enrubr.i 
Jiirc^e gcliifffcfcn gci|}f, Bencficli 104- 

1491- E)uscL Confirmation bcr 5»riiberfdi.ifft 
H.Nov.Cor ,CI,r^ii„@.Snf,n,,Jij;fj 

^nOe, fmiif Qcrtjeihins 40 Sngc 2lbtfl|) 

I4?4- Eiusd Confirmation tec ^BevbcflcrunJ 
1494- Eiu«L Confirmation tti wu imnti 

■• '^'"■- "S?ol?oppcrn }uu, 3(Itar .S.Erasmiiu 6 
fmtttitn.Siit^ gcftiffteiin seifll. iei Chronologifdjcs S5a*5ci(f)»u§ Ao. 
U97- 

7. pn. T49g. 


I I". 15CO. 

8- Aag. 1500, 

H. bcpt. 

15OI. F.jar-'J. C:)iitir.n.u:on b?5 V'On tim ^tfar-- 

ip.im 40 ta^e I&Iag ert&cilet 3072 
Ejusd. Coniirmauon fceo *;en ^cbann 
ic. Nov.Ofjn^alten jum ^Itac S. Cracis in 0.111* 

ri:^5^jlir^e gcftintctcn geifrt, Bcnefici 

1073 

1498. Ei'jsd. Coniirmarion &e^ «en glifaBefb, 
Ensmi in <5. ©ertnitcn'^irifie geitijf' 

letcn $eiftl. ic^cns 1045 

1499. !)ii:cL S(f)i(&&trg5 (Srfjfhinii fur Sen 
15* JnL jv'irif)buffc in U. I Jrauen ^\va\i un^ 

ju ^nfdjfa^ung ^er SSerglcrfe pro pace 

auf fern rotocn^ounne. 10^4 

1499. 53erfraij ^rSBifi^cff? Emefci mit fcem 

3,- Nov. i)vat§ iin& tcr ^uM J^alie toegen ia 

©cridjre fiujicr&alb ter ^rafct 671 

^^'^ Gericbte inter grate unMmJboI, auc^ 
Di;5 (Satfegrafen'^mt© halbzr 673 1 

iS^-' Ambrofii @d)on&erg5 ■^ctlament unb 

:j. MartpijnjJncioii V.i^'-J?^!^ ^filtl- ^^"-ficien in ll.i. 
ten cr ic-.ien (Sdi5ppen &ii5 Jus Patrona- 

tus r?Ermaq)t. 942 

"Xblagbricf ten 5 (EarMnaUn ber Ut' 

ritfis'jvirt^cn ju^alle ert§eilef, mit ^r^= 
bijmoff (JrnftS Confii nwrion 1073 

Ni^crglficnpn ron 6_(Ear&inafen 1075 

^Serrrag ted iX«co& jn S^ixlk un& ter 

, »Prc&ig£T^^6n^e ju (£, 9>aul wegen ei- 
'^" ^* niger Jeniter unt" $forEen an i^rcm (EIo* 
Iter ncbra ter iJTeumnbte 786 

1501. €r^bifdictt ^"rnil5 Connrmation te? 

ic. 5cpt.rcn taS^vidiitattifc^enSamiliejum^n' 

tar S. Marir Magdalenz & S. Stephani 

in 0. ©ertruten ^irdjegefrifftctcn geifti. 

Beneficii 1045 

1503. ^r^bifi^cff (Ern(t erlafjct t?en UltatU 
15. Sept. (ten bes ittars S. Erhardi in ©.Ulriibs' 

Xirc^en bie SSejiben^ Kn& tcoc^entlit^ z 
ton benen 5 ??ieflen , fo jle tiermoge ber 

Fondadonjubaltcn fi^ulbig geirefen 1075 

i>Og. Ejusd. Confirmarion bcr ton ??rafbia5 

ly. Scpt.^a3cn gemiiifiCtn ^erbcjjcrung bcrcr 

ton J^crmann ©toppeln gcjnfpJeCen geijlL 

Beneiiden in U. i '§ta.um ^irc^e 1035 

X505. Ejusd. ChiTta Vifirarionis totti ieben 

15. Man. unb iSantel ter @€ijt(i^en, unb rccbfcr 

A^alf ung &f5@ottC6bien|ic6 tor ba^iStijft 

S.Sebaftiani ju ^T-tagbfbnrg igi 

1506. ^hlB BenediOi ju ^inna Charts Vifita- 

20- Ang.rionis & Refonnationis &e6 '^ungfrauCtt' 

Clojters CDtarien'-dammer ju 0. ©corg 

5U ©lau*€ 8;c 

1506. gr^bifdioff SrnfnS Confirmation beo 

54. Sept. Tf (jjjj.^ s.Hieronymi unfer ten blauen 

!^^urmen in ©. ©erfruben ^irt^e^ voiU 
<f)en ioren^ *preifn)i6, nebjt einem gcifrli' 

Tp7. ^^ Benefido gqiif^?t 1046 

2 6. Nov. ^aufbrjttf «&ck ^ni *}\iftergu(§ 4'^^? n Ao. 

fo ber SeuffcfieSSiftepDtbeiiton ^er^og 
@eorg?n aUtsoacfefensuriaHb^Soimgurei) 

groe^en erfnuff , unb^ barju M ^auf- 
@e[6 tor ben an ba^ dfofier jum ^euen 

SSertf terfauften Orben^^ejf ju (S. 2u» 

nigunb tor JpaKe mif terwentct 832 

1)10. ^rHBifcboff<£rn(l5ju?!Jla9teBur9Son* 

25. Martprmationbe^ton:2((6re^(^o^eninU.$, 

§raufn?.S^ir(^e ju ^rtde gef[i(f(eten Salve 

Regina ©efang^ 1036 

1511. Revert M 9vnt§^ {U ^diit wegen be^ 

18. fcbr.yon tm eiofJer (jum Stfuen ffiercf tv* 

fauftcn $eHtf(§en Jpaufe^ ju (S. Suni* 
gunb torijttUe, baf ec fol^e^ bi^aufbic 
(SapeKe bcmoliren unb bie ©telle tor fl^ 
le|fllfen f^He 832 

1511. .Saufbtiejf termogc beffen ber ianb'Som^ 
:5. April .ment^uc ber SSallei; ^^iiringen/Ipeinritft 

ton ^rauenmincfel mif Confens tt$ 
5;o(5mei|ler^&e^teu(f(^enS)vitter'Orben5 

alle Qfiter be^Jeutfi^en^aufe^uubSa* 
pelle ju <B, (Junigunb tor jpnlle an M 
eioiler jum Sfieuen 5Ser(f terfduft 833 

1512. 31ot5 Benedidi ju (EIo)ler ^inna anber* 

\2. Fcbr. wctte Charn Vifitationis tor ba^ 3ung» 

fraucn=(Eloftfr ^Ttarien'Sammer ju @tau* 
o)e 822 

1512. ^^abf£9 Julii U. Breve an 2l6t Tilemann 
16. Nov.ju ^Sloftet 35erge un& 9>rob(iLudoIph5u 

©ottesgnaben, tariim ec ibnen Commis- 
fion erf^eilef, wegen beji terfauften '5e«t* 

fcben i)aufe9 nnd) gjerotbnung ber Bulle 

Pauli 11. Untcrfu^ung anjufiellen un& 

nacb SSepnBen foldjen SSerfauf 511 autfeo* 
riliren §3^ 

1513. ^er »}>aB(i(. demmiffarien m tHi' 
3 Nov. mann* ju SloiIer*5Serge unt 5>rob(liu' 

bolp^d 5U ©ottesgimten ProcclKistncor* 
porationis be^ ^ompt^er^ofes ju@.(Ju* 
nigunb an ba^ (Eloffer jum OieuenSKercf 

838 

1514. grftBift^ofp Albert! ju ?P?flg()eBurg,ge# 

8. Mart.6o§rnen,i5iarggrafen^ jUiSDranbenbHrg 
mit bem Sonvdapitul errid)tete Capitu- 
lation l^ 

Ejusd. Confirmarion ber (Eommenbe jum 

^acarCorpori5Chri(Hin(£.U(rid^S*.Svir* 
tbe ton ^^il6Efm Unfieru geflifftet 1076 

Ejusd.^e(Iatigungbec93ecfer*55vu&er# 

z6. ba. fc^aft beo bem DTeuen 58tMber^lIlo(ler5u 

S^allt, famt TfBlag auf 100 l^z 780 

ijij. Ejusd. Confirmation be^ geipi.Benefi- 

3. July, di, fo (?IifaBef§, :2(nbrea^ ^Brauer^SBir* 

TOC, jum 3tttar S. Crucis in U. iSrauen# 

^irc^e gu JOalfc gejlijftet 103$ 

i)iv Ejusd. $Se|lfltigung beji jttifi^En teiu 

-0. Aug. fVat§ JU ypalle unb Dlicol. 8d)ilbberg^ 
grBeii^egen teljen Jermraentg unb gei|I# 
Ud)m esftjffungeH gefroffenenSJergleid)^ 

948 

ijfj, Ejusd. Confirmation ber ton DiicoL 

. Aug. ec^ilbberg gcftifftetenagcijtl.T^cneficien 

in ber till pea e S. A^^-jk Mngdalcna 

vor 1514. 

17. Jul 
1514. im ijimmw mil)cik\m Uifutibcit. Ao. Ao, 1520, 


rung 949 

I5i7» Ejusd. Confirmation ber Don &ei' ©e* 
3. Aiait, nieintic ju ©» Ulrid) ju italic in beftiflfcr 

Jtirdje nuf rtBe Sieiiflage geilijffcteii fo* 

lemieii @. ^(nnei^TDieffe. 1077 

1517. D.3o^aunq>allj9^col)(lunti (Eoiweiu^ 
1 6. Jun. 6e^ (£{o(!erd jum dlcmu 5ffierrf UcBer* 

uni) 6d)U§ ' 8c^nrren flit Den Dintfe ju 

1518. 9)a6j!g Leonis X, Bulla, iti roelc^er ec 

1. Jul. &em S#ifdjoff su3If(ig&e&urg (EnrMtmf 
Alberto ttlmhtf ein C0IIegi.1t- ©(ifftjU 
ipaHe ju ernd)ten, W Jirebiger^Qo/ 
fler Uarju ju gcbraud)vn, unb bie $»rel»i' 

«ei*fe^eu 788 

ijig. (^(ir&iiidB un& ®r/i6ifd)offfJAIberdCon- 

25- oa^ firmation &eg boii ^o^ann (Silntniiti un& 
3o§flnn ^fiitrert in 0. U(ridj6fird)e ge^ 

flifteten 2tItOl*l5 SS.Jacobi majoris & mino- 

ris unb I'hilippi Apoflolorum 1078 

1518, Ejusd. Confirmation he^ won imen 

23. Nov. ©ci)^ppeii iu^fltte, fl(^ $e(famenfarien 

Tlnibrofii ©djonbecg^ juin ^llfflr S. Ca- 
tharine in U. i. Stflwenfii'(^e gcfiiffeeten 

gcifltidjen Reneficii 10^7 

ijrg. 9^«B(!^ LeonisX. Bulla, bnrinnen tt M 
10. Jan. gfieue@fifff jU ^nlic confirmiref, unb 

tterroilliget, bap Socbinnl Alberrusfold)?^ 
in te 5^re&iger*i2(oftec ^jerlegen, bie 
$»«t)igcc'?[Jlimc^e ttBec in einanbccglo' 
j?ec werfe^en uioge 877 

Ejusd. Confirmation ber SomcnpitUlfls 

cifd)en S5erfd)rei!)ung, bap t)ic gfeino' 

&ien beg 9?euen ©tifft^ ju ^fltle ni(^t 
anberg, ali im miffetfien Siot^fnH ver* 
pfaubet uub bemuffect tuctbenfollen 877 

1519* gflrbiiifll^ Albert! Confirmation M 111 

IS. May.tav4 S. Nicolai, welt^enbei'SXaf^smeipet 

^flcob ©unipredjt in (S.Ufrid;0fird)eiU 
5palle geftifftet 1079 

1519. S)e^»gonven(g bt^ Sbjler^ ju &Mo' 

50. Aug. ti^ Ue&ergabebes SfoflertJ famt aKe« fci* 

nen ©ufern an ben Srljbifc^ojf Sarbinal 

Albertum, tnitConfens, bag folt^ejUbfr 

sjieuen ©tiffts^ir^e gefd)lngen nnb fel' 
bigei: jncorporiret mei'ben mogen 766 

24. Nov, gjtagbeburg, ha^ bie ^feinobien «nb 

(B^a^i beg Diciien ©tiffrd p^fllfe Auf^ 
fer bem ^ot^jien i)iot§fa((, unb nit^f nn^ 
berg, aU ^uglei^ mit ben ^(einobicn beg 
l^o^en l^omjlijftg ijermibert unb verauf* 
fert roerben fcHm 879 

1520. Confens beg Sonucnfg bee $rebiger^ 
3g. Jun. gjjon^e ju ^nWe in if^re SJerfeljung in 

j„Q^ brtg3Jiori^/glD(ler 790 

gg jun. Sarbinfllg AlbertiFundations-unbDotati- 
1520. ons-SBtiejfbeg0ieuen6tiff(gaW'^Pflllf88i 

38. Jim. Ejwd,flfe6«i^fi^^^P«wt?n5)ftbp^en 1520. 1520. 

8. Stpr. IJI9. 
10. Jan. Commifiarii Inftrumeiitum Proceffus F/C- 
aionisbegSfieuen ©tifftd ju^^alieiubeni 
big^cviQcn '}>rebiger'S[o(Icr, fanit infcrir^ 
Ut 95«lle9)nb(!^ LconisX. tjon 10. Jan. 

1518 88} 

^etfragunbKrticut, fo Srtrbinnl 2U* 

14. Jol. Bcedjt famt bent Som^Capietil iu?5iflg- 

beburg iwifcften bem SReuen @(iffc ad 

Sudarinm Domini uiib bem Dinf^e jii 
Xpnlle auffgerid)tef 888 

1520. ^SerfdpibMngbegSHflfJgju^ttKffibee 
16. Jul. 340.J!. ja5vItd)Ern)ieberfflufflid)er3infeit 

aug if^rec (Jrtmmercij nn bag $)"? cue (5(iif £ 
JU geben won 8000. Dvff. fo cr bei; beffen 
Srrtdjtnng (£flrbina( Alberto bnriH ^er" 
n)illiget m\> verfprod)en 89» 

Statuta gloriofe & priftantiflimx Ec- 
cleficCoIIcgiatiS.Mauritiii; Maria: M.ig- 
dalenxHallenfisadSudarium Domini 89E 

Seg 9)ro\)incia(g beg 'Prebiger^Drbentf 

^ermrtun SKnbeng Coniens ^u ber Bort 
(Jarbinal Alberto worgenonnnenen Trans- 
lation beg gon^entg ^^rebiger-Drben^ 
lum^^eil. (Jwu^iu^flUe in bftg^totiii*" 

proffer 79r, 

iCrti;fergCaroIi V. Confirmation berSScr* 

r4.'May.fi'age unb lirtkul t}k Snrbincil Albcmis 

ntit bent £iom * (Snpirut ^u ^STiigbeburg; 
unb bcmiXacO su^attenjcgcnbegiJJcuci* 
@(iff(g eiTidjtef, famt €rf^ei(ung eineS 
SKnpeng 903 

Ejusd. 6iiu^6rieff bem ^mtn 6tiffC 
40. May jtt Jpatte ertfjeilet, barinnen er bemfelben 
* ben Sarbirat Albertum a(g €t(j6ifd^o(j 

ju ?0?ngbeburg unb gputf. 3oac{)im Ju; 
53rnnben6urg bon SSei^gtuegen p^c^u^* 
Jerrn berorbnef 904 

Sffiiberl^o^Iter Confensbeg 5>rovincia(^ 
8. Sept. unb 5>ro»inciaI*CIapituIg beg $>rebiger^ 
Dcbeng in bie Translation bi^ ^ontoent^ 
ium f^eif. &eH^ in M SWori(i/g(oflecjic 

1522. SarbinalgAlbertiConfirmation beg geijif. ij2r- 152I. 1521. ^ Mait. Beneficii, fo ber Dtnfjgmeifjer Wt^ad 
Jpojfmann jum ^ItarS.Jacobimajorisin 
@. U(ci^g'.Kicc^e juJpallegedifftet 1080 

1522. ®eg®o(?erg jum sKemn SSeccf SSec 
7. April, fauff ber wii(len (Enpeile^.kmperci am 

.Kornmflttffe ju^aKe an ^anfenwon 
Sc^oni^ 940 

152^. Seg S(o(lerg^ifletg(eben ©dientfun^ 

3. juiy einigecReliquien an bagDteue %ti^t iu 

^o5e 905 

1523. 93ab(?gCIementisVrr.Confirmationbec 
26. Nov. S3ertrrtgeunb3frricu(, fo ^arbinal Alber- 

tus roegen beg Sfieuen ®fiff(g mit bew 
9lflt§ jw JpflKe aujfgeri^fet 906 

1525. ©eg ^cebiger'-dloflecg 511 .^att? 95e' 
19. Sept. fantnilg , bog i^neq bee SKat§ bie in 33ci; 
wa^rung ge^nbre £(einobien roiebec aug* 
geanrroorfet i^ahe 792 

IJ2J. Sfg (Jfoflerg jumSJ^euenSIBercf 7lbtre4 
29. Sept. tttng bet j. 9>fai:fen unb geijW, Jurisdi- 

^ton Chronologifcf^c^ gjcrjeic^iiu^ Ao. 

ber (S. ??torifeburg an ben Srsbifcfjojf 

iEarbinal Alberram 733 

i)2<. iSerJurilcn laHn^ait UeScreignung 

4. April Be6 'PfarrUgns im Sorife ^algafl an 

fcos 3ieue ©ift ju ^ailc 909 

1)38. ®f5 vTonKnrs tc 5 ^fcfcers ^um DTfuen 

2S. AF^®frcfUe&ergebungt€5 blotters unt) tef- 
fm gan^ciiSinf onnnen? an &en^r,5bifiJ»of, " 
Garftinal Albemim, hw auf ^Ufdit^e 

Confirmation 735 

1529. S)e^5vat|^ .suipalle Q^erfc^retbung, 
tt .Jul. &cg &ie neutundirte ^fifcfird^e fitc i)ie 

^aupt* «nb cberfie jvirt^f foil geljaUen 
roerben, un& n?egen tes Dpfergel&cs 910 

1530. darfcinafe Alberri Union unl) Incorpora- 

10. Alay-rion ^re (Efe|rer6 jnm 9 icuen "55eri mit 

bem Dieuen (Stift ju ijalle 737 

1550. Eja=d. Ucbereignung &eriileroIaten(jlC' 

2:;. Jan. jhrs <Ecnrai?56ur5 im ^rift ^paiberfcabf 

an t>ii$ DTcue (£njt ju^alie 912 

I550- ^Piarg^rafGcorgsucnDncIfeba^Do- 

25, Aug. nation eini^fr ^[einobien un^ .Veiligtf/u 

mec.an ten (Eartinal Albertum unb bie 
Dteu? *rcifr?firdie ^u ^paSe 923 

1^30. 5^e5 5>AbiK. Legaten a latere, darbinal 
1. «pt. Cimpegii Coniirmationber Uebereignung 5. Oir. 

1550. 
J. Od. 1530 1530. 

31 1531. 

:,-. Jan. 


I53I. 

23. acpt 1531. 

53. oa e? vElciter? (lonrabsburg an basDieuc 
(Srift 511 vSpaUe 913 

15^0. Ejusd. Coiiiirmation ber Q>eranberung 

1:. i'^F^- unblncorporation besillofterejumDieuen 

iBivd an NisDicuet^ciffjuiiaUe 739 

^apfcr5Ci-oHV.Conhrm3cion ber In- 
corporariGn bes (Sfofttrs jum 9'ieuen 

5i?crcf an bas i)Teue ©tift 741 

ires ^rebifoicflT. C^tagbeburgifrfjen 

<EanPjcr5 D.^^riitopb '^urtfene^^erfi^cei' 

bung , ba§ er t)on ber Sonrabeburg ben 
fcalben Zb^ii ber 55ergmergo * Diufeung 
bem DteuenStift ^u^M'e reiien \D0fle916 

^apfersCaroiiV*. Confirmation berln- 

e/oi corporation bc5 iilcfter? Scncabsburg an 
^a5 9Teue *crift ju S)a^i 915 

Ejusd. Privilegium tern (^rBjtiftiHag' 

7oa. beburg tuegcn ber (Sdiiffarff^ auf bem 

tSiialftrcm ertbrilet 630 

Snmra nova & additionalla Ecclefis 

Colle^ars S- Mauritii & Yizux Maeda- 

lens Hallenii a Cardinale & Archiepifco- 

po Maf^deSurgenli Albeao pnefcnpta 919 

^f^ !i)cm*(Eapirnfe ju -^tagbeburg 

3cii-:nif ung einiger (Eteincbicn unb ^ei* 

ligtbumtc an tie D^eue Stift6fird)e ju 

S>.idz 924 

Eju^d. Coniens, ia$ ii,\^ Sinforamen 

be5 ^'Ciitrs 5um:")TeueniSercf bemDTeuen 
Stifr incoT-porivet roerbe 742 

©e^ ^bts un^ Convents be^ (IIo{ier5J 

^erge Donation eine5 ptbernen (£arg6 
tJoHet Reliquien an ben(EarbinalTOrec§f 

unbbosiJieueStift ju^allc 924 

(iarbinal3(lbrec§f^ Privilegium, baf 
bas Oieuc (Stifi ju^attebengr^bifdiof 
nicfit me§r, bann mit einem 6ef(^irr 5>fer» 1533 Ao. 

ben »en alien feineii ©ufevti bieueu \m 

925 

1533. ^a!?fer^ Caroli V. Confirmation altei; 
20. Fchr. ^}>rit)ilegien beeS*r(5ftift5g)iagbcburg,gav 

binal Alberto (£r^bifc^offen ertl^eitet 202 
1534- eburfucft ^of^ann 5ricbrid)5 jU ^^^y 

fen/al^ Surggrnfen^ ju 5)iag&eburg 

4£d)reiben an (gc^ultl^eio unb ©d)6ppen 
flUiMc, roegen bee ajerweifimg , ingtei' 

c^en roegen SSerfeftung ber (gr^bifc^offli' 

(f)eni>fbebienten, famt \iiv (5d)6ppen 
tmvocvt 204 

1534. Scd 'Pcobfi^ unb gflpifeB bcgSReaen 
II. Fchr, etift^juipalleic^nbcief ubei'etlid)e6u' 

tei:5u<Sn&orf,fo toormaf^B 5ur(EonrabO' 
burg gef^Sret, ©raf J^poijern »ou Wimi^ 

felb ertjeilet 9^^ 

1534. D. 'JurcfenS 95erf(Cireibung bem SReuen 
II. JUL (BciftjuJ^alle (%arf) loaQulben^vb* 

5insiDonbet(Ioncab6burg5Urcicl)en 917' 

1535. !Se0 iXat§^ su ^palle Revers roegen 5l3c' 
6. Msrt. foIbungi)er*|>farccEunb©d)uInm|lerbet: 

bei)ben 'Pfarrtirdjen U. I grauen unb 0. 

Ulrid) 95*5 

1535, ijarbinal^ Alberti Uebereignung einiger 

9. May. geiftlic^en ie^ne 5U 95efoIb ^ unb ^vf^at* 

rung bee 95facrer unb (Sd)ulmeifter be\} 

biefen bei)ben 9Jfaufird)en 953 

153s- Ses (Eapitels be6i)ieucn (gtif tfi Ju^paW 

13. Nov. (e Uebereignung etlid)er ginfen auf bem 

Svebben* uub <£ani)berge an ben Slfltf^ ju 
:pa(le, famt einigen anbern abge(^anbelten 
*pun(ften 9^7 

1556- 95er£rag;baf wann wegen bcrgonrabe* 
27. May. burg^treitt)or|iete,i;er3nf^aberDerfelbeu 

ben tierten !$6eil ju ben ^open geben 
foHe 818 

1536* CarbinaB Alberti gjerwiUigung, ^(^^ 
27.May. toflnn („ jufunfitigen geiten vorgeljenbec 

^anblung ^alber mit &er GonrabiJbuvg 

einigerStreit tiortiele,erju benen@eci(tH6' 

fcften ben t^atben '^^eil geben TOoUe 919 

153^- S)e5 9iat&6 ju ipatle Uebereignung s 

17. Ucc qjfitnnen Xeutfd) an bae D^eue^tiff, je* 

bo^ bap einer be^ iKaff;^ bie33er|]eDung 

^aben foilc 928 

1538. (EarbinaB Alberti SJertei^ung bc^ Jlu* 

9. Dec pfer*@diief€r'5Berg»ergSbeij(E6nnernaii 

D.^^e^aunJ^ornburg^Som^erruju^cit' 

©er ConventbetS ^-^rebiger^Orbeu^, ie- 
^0 ju (S. COiori^ nU^allc verfauftbn^ 

ClcfKt^olfj, beriinbbevggenannf, anbeti 

£Kat^ ju ^palle ' 793 

1542. iXat^^aupli^e Regiftratur wegen ^iw 

ne^mung ber $farrfird)e 5U (S.,?!Jtori^ 

5um gtjangelift^en (Bottcsbien(l 768 

1542. D. Juili Jonx iSebencf en, ob bie (Eloilec^ 
IS. Jan. su^afic ab,3ufd)aff"en ober nid)f? 980 

1542. g^urfuril^o^ann SviebridjsS ju ^(i6)' 
6. Nov. fen , aU ^urggvafeni^ ju 5)iagbebuvg 

(B^u^Brieff ber 0ta&f ^aQe ert^edet 208 

1542. S)e^2l\at§s^u^afle JBevglei^ mit be. 

21. Dec nenSaknbsSerrn/ipegen ber an ben Dvat^ 

Hberge? 1539- 

5- ^^Pr- fcercc ^immm eittfjaltcncn Uifinibciu Ao, ij44» D. Jufti Jonc SQe(lallung jum eifteii 

II. Ucc ^vangetift^en QJfdcrec unb Supeiinten- 

1545. D. JuftiJotiE unb betcnUiJigcii^Pfrtvi-' 
' gei'cii ju Jpallc ©cfireiben unb 95ebe«cfen 

mi ®. S, Diat^/ ma^ auf bem Sffiittcti' 
Bergifdjen Convent mit bem neucii ^rlj* 
6ifd)off, fcnberlic^ roegen IJtbfcJaffuftg 
bei' (Eioilei- 5u ^aiibeln 210 

1545. SSicteiikrg. SOerfrag &ui:c^ g^utf. Jfc 
so. Apr. §niingriebnd)en5U©ac^fen5TOifcl)enSv!j' 

bifdjofSo^nnn'OTrec^fensuOJiiigbebiirg 

luiE* bem %\tb jii Jjatte auf ^eticfetct 227 

1545. Apulbi9Uiig(£vlj6ifc^off ^ofiami "ilt' 
brcrfjtp ju Jpalle eiugenommeii 231 

1545. d'r^bifc&off 3o§anii Tdbrec^to JipiilDi* 
2s. May.guiigt^bdef bei'@tabU;)iilIe ert^etlet 236 

1545. Rev-ers,iteIcbcnberi)iflt§3uJprtlle$er^og 
2 5- Nr.-. S'lorKieii^itSnffifenaudpeffeiimfiiyen 338 

1547. ^i""eymiiiig bet ©tubf Jpalte tjon 

C§uifur(l ^o^rtun Jriebtit^en 240 

1547. <Sri^bifd)Off :3o^flnn mnd)t^ Kufing' 

6. JjiT. 6vicf&es(£r(j|!tft^^?3ing&ebui!guub(3ciff6 
.^palbevikbf an (![mrfirv(l So^ann §rie^ 
bi'icf^en ,^u @ad>fen 249 

i547» -^panfen won SDiepfau, ^ei-fjog ?nj8vi» 
H Apr. ^eiiiS ju (5ad)fen ^rieg^obriften^ 3lnir-- 

nmtg^brief an feinen ^cuber ju .^fl[(e 250 

1547. Ejusd. an&etit)eiti(je^ (gd)i'cibca an fei' 

27. Apr.jifu.SSrubec wcgen beir ^Uiti&lbcrgcL' 

@^Iad)t^«nb M e^uvfilrilen Jo^nnn 

Sfiebric^o ©efangEnfd)aft "250 

^547* ^)er^og^®origen^ju©ad)fcu2(uffor' 

29. Apr, &fnmgiS'93rief anbeniXat^ju jpalfe, 25t 

1547- S^itim Ferdinand! »on Alba Saiva- 

" iMay. guardi bee &<iU ^a\k m^tilH 2)2 

1547. itai;fev CaroIiV. Salva guardi ber©fabt 

1/. M;»y.JpaUe ei'f^cilef. 267 

1547- .5Sa§r§;iffe 95eftf)i:eib«ng, tuelc^erge^ 

?■ j"n. (lalt uoi' 9i. Jtat^ferl. g)iai\ ju jpafl nn 

bcr ©aal lanbgraf ?)6'npp^ iu J)e(icn 
feuun gugfaU geff^an o^g 

^547- ©e& Ovaffe^ ju ^aire23eric^t an Jlat;» 
fer CaroIumV. tt)ie roeir bie @fabc S^alU 

bem&#fft ttocgr«bifc^offScnil/Siiv 

ne^mung «ei'pfTid)tcf gewefen 2(33 

^547* ^at)fer^ Caroli v. Confirmation feei'ec 

. Jurt. q>ritii(egien bee ©tabc ^af(e 265 

ij47.2.D«.Ej.(5d)u^br.bec©tflbfJgiaaeetf§citet267 
1548. €6ucfiir|l ^Olofiljcn^ ju ©octjen (l^e^ 

1 h MAvt.ve^ ©eleite D. Jufto Jons cet^eilet 987 

1548- i?ai;fci-CaroUV. Mandatum reftituto- 

''• J"'' """^^i": gr^bifd)off3o§annmrecf)fen 
ju ^:Diagbebui-g 269 

,/^^°; Severs be^ Dvaty ju J^oUe wegen.beo 
'^- '*"5*audgepngfeii jlovbco an bei- <Btaho 
g)iauer»oi' bem?9iori^''}>f6rtIein m Sge* I Ao. 

1554. ^33«9l.5WifcJjcn(!6utf.3oatf)im}u58rA,„ 

=3. Jun. benbutg uiib Dcr7H((Iabt9Jf (igicbum o^g 
''"l 5':«J'l*»ff^ Sigismund, 9ieformnfio,i, 

i!. ^-'"••06ecOTnnDaf ben9)coce06eti'effcii& 27a 
ijjj. aScvgl. jWifcf;enSr«bifdjoff Sigismundo 

». Aug. m,b bcf Ilr|labt>9{a9t.c6.„ege„ Oct aeiflf. 

Queer unb anbmSrcungmHbec 280 

15 J8. ^ai)fecii Feidinaiidi I.Piivilegium de 
17. J«n.- lion appellaiido Mr m grfiftijft sto„., 

' bebufg, unb bai iS(ijft^nlber|l"bt J. 

1558. »ertrflgmitbEm(£&nrffir(lcnm®n4T 
.3. JUL fen wegenDer @rrn(ren.inbW.-0r(e«« 

jroif*en @rf)f eubi^ mtb Qrofif ugei .o, 

1559. ©etetpriten jn In^att dimti mmn'itl 
,. Nov. tac^enfe nuf to(Sa«rej„i8ernbu^g 63 

^eii bee (iriiaf s ^gbeburg „nb mi 

e o|ln'« jur (Sd)u(e neb(l ber im'.|l n e«, 
peUe^.9I,coWn„benOiat6,„jrp!„,egoi 

9. Jan. .«en2lbnumfir«toriae6gr«|},ffls'^l'": 
f e6; Cnpitulat. nijt beuiSoni-iEnpiruf agS 

1567. Revers bciiAdminiftratoris-T)((,raaraff 

i)70. Ejiiscl. Concemon befi (^ fiu. ^°' 

(e,j«2l..leg„ngbc(i.t>fp,r„(, *'*"X; 
1573- ''""""'^i t-orifeflionic .uiufM,., <7J . 

resunHa,„tl.«lten.^,,M.,i,4._ 2 
Ieb«rrfM6.eU„terfArifftberan„r.' 00 

JpnlHmbt,berJ^o6en|}einifd,engeZ 

Mmmlmu II. Confirmario,, To^ 

I579- f l^(ebifd,er Permutations-Reccrs ;,m4m 

ilifft mgbeburg roegen bcii 23um(iraff. 31 (Jvafung ber Jetb. nnb ©ttrten.Siebe 663 
I5J2. Qjrlibifdiijff §riei)rid)(i p Siagbeburg 

5- Aug. SSeroi'biiiiiig, ia^ in bnD ©tifft S. Seba- 
ftiaiii jH iSuigbcburg feinc uncjelid) ge- 
botn'nejii@ti|)"t^.@Iicbcrn(iufgencnimcn 

iverfcii follen 273 ■0. Ji"- lebifd)cn Pennutations-Receires „, 
4' J"l- iU |al(e aufgetic^tcte Pacification 1007 

8. Aug. j»,fd,e„ gfeurfadjfen unb bent Ctsffifft 
Wagbebnrg erritdteten ei^febifdien P "r- 
mutations-Receirus 

«■ Jul- ffli«ggra(f 3o<,d;in, Sricbvid, nnb ben 
£>om'enp.ruI ,u gKngbebnrg, wfcbiebc 
"« Strungen §„(ber, bnrd/ G^JJ 

3o6<,nn@rotgen<S}„«,«„6;„J^' 
nnttetung anfgeric^ret ^ .^o 

Pacification jwifdje,, Jem Minifterio m iy8o, i58<J. 


Chronologifdics 3Scr;eiditiu§ Sere: \)km\m mt^ciltmw Ucfimtcn. 
Ao. 

5vatbe 5U X?aIIe ertbeilct 936 

1559. Recef? t€5 ^em^iEapi tilts ju ^Dtag&e* 

10. Man. Bur^ mit ^em 3\iitbe jU i^atle, etlitfoer 
jlreifigen 9>uncfe BalBer 326 

1613. ^a^fcr? Ferdinandi II. (Jcfjrfi&en Qtt i?a5 
5. Use. i3)om'i5aiM'tut ju ^agteb. wegen Refor- 
mation feed (Ele(ier6 Immen5l?ben,un& Set 

ten tenen^ijitatorn te5^e^c^icf iner^Or' 

ten^barmnenanjuiMtenten Viiitat. 333 

1624. -^^ i^cm=(irtpitul5<Srfirei6en roe^en 

Man. tiejcr ^aAe an ^en Admin. ^T^iarg^rajJ" 

Chrifiian Wllhelm 33) 

1524. Chaita \"Ificationis ton &encn beputtr* 

9. Mart, fen Vifir.iroribus Ordinis S. Bcnedidi fce* 

nen ^ebtcn 511 ^Diarienmunficr , S. Mi- 

chaelis u^^ S.Gothardi ju JOilte^beim Bern 

dfciter Xinmcnsfebtn ertbcilet 336 

1624. 'T'fP Admin, ^ar^gr. Crtiinan®!' 

1 4. Mart.Bdm? Inimiction i3cr bie 2lb.^fcrb listen 

trcaen ^c^^mme^p[Eb.^Il(^l^:l•A''in^^r. 33S 
i?24. vTafrar lUenbcrgs, X&ry fces dlofrers 

25. Aj.r:! 2lnimen^[fbfn '^cricf't ren Dmenim^lC' 

ficr i^or^cfiiUcncii ^crrciri^feiten Uni) iii' 

ten&'.rren Ol■^cn?A'ihc.;^on 3119 

1624. "Z^cr i^cinitirren Viiitruom bes 35cn^' 

V ^-'^^ Nctiner*Ori:er.i:; Xorilicanon an ben libi 

^e6 ^^Icfrt-rs Xmmenekbcn, wcgenucrfaa* benber ^lefterA'iiiration 341 1624^ Stamra tc? Collegiat-\£tijft& S. Gan- 

1628. '^^^ ■rcm.&in'fy'^'S" 'Tiagbeburg 

2;, jsn. TnlVumenrum Polnilationis j^er^cg? Au- 
iituH ju (^vidifcn jum Adminillratore&C9 
(£'ri;r:itTt'3 ^^^iii^bcburg 350 

1628. (Sburfuift Jolir.nn. Gcorgii I. JU ^act^' 

fen Rcver!?!c--i:cm ^cmCapiruljiprDiaij' 
bebur^ xi^cm bcfdH'bcncr PoUularion Te* 

ro ijcrrn v^c&u^ , ^?eriS0$5 Augufti 511111 
(Jrebif*off, erf&eikt 351 

r62S. Ferdinandi II. Inhibition an ^a5 Som- 

I. Febr. ^apttul ju^agbcburg, (i^ tf»-* vor^iv 

benbcn PofKilarion ^u ent^atten 353 

1628- ^vinfers Ferdinancii II. (Jireiben an 

1. Fcbr. d^urfurjc Johann Gcorg I. ju ^rtifen, 

iTCCjen Pofrularion bejfen *prin^en&, S^iv^ 

%C3,i Au^iiK sum Adminiflratore bee 

^riiuiffc^ ^l^tagbeburo; 353 

1^28. (Eoiirfiirit johann Georgl. ju (Sad)fen 

T. Fcbr. 2(ntnJCrtj(^djtcibcnan^aijffrFerdin2n- 

dum II. trcgen bicfer $cftuIation 354 
1 528. Conillium t)cv ^aijferl. 3\at^c wegen 

5. Sept. (?ryrcijfnni3 bcr Poifeljion bf^ (|refrijffs 
?i}iaa^cbiir^, burd) (£r.iva9fcrL'3?iaicrr. 

tcr T'tro iVin^en, (^rfe§er^og4ccpoIb 

5BiI§cIm 356 

^^-9- ^aijur? Ferdinandi II. Ediclin pundo 

• *^*^' Religioni^. unb bie Reftitution bet geifil. 

©utcr bcfreffenb. 
1630. J^ulbigunoi &fi6er6036 ieopelb Sil 
belms ton Oefterrdd), burt^bic^apferl. 
^ommiffarien , ben S)em ^ 5^rc6it ju 
iJtaijn^ unb 3iei(fi5'.'Ooffraf§5'*prai]' 
benren S^zttn ton ^Dtctternid) unb £Kei(f)5» i 560 Ao. 

.C^offrarb D. j^artierl eingcnommen 37^ 

163c. ^MO'VrsFerdinandill.innntrirlit^er ^*or« 
J. May. Giunbl"d)itfcfeine^@o§ncs(5rJj^erJjo9iee' 

po!b5CM(be(ni5 ert^eiltcrJpuIbebrief obec 

Confirm.&er Privileg. 6et ^ia'bt JQalle 380 

1630. 3)e5 Ad miniftrator is ju 9]ia$bebm:g> 

5. Aug. ^^larijgtaf Sbrifliau 55>il^eImB ^potent, 

barin cr benenOJafattenunbUnterf^aneii 

(cine 3i>ieberfunft notiftciret, un& lie, ib' 
me ju QJertreibung berjeinbe beij^uitef^en 
ermabner 3K2 

1631. Revers, ben bet 9viit§ ju^nlle, ^onig 

13. Sciiu Guftavo Adolpho in(©d)weDeiv beij ^in* 

ne^mung bee ©tabt tvegen i^rei* Svcuc 

ausfttfllen mujjen 394 

1632. ^u(&igun$ bet @fa&fipalle, \)Dn bein 
27. Febr. ^owio^l ©toeb. 6tabtbalter Beg gvft' 

(tifft^^Oiagbeburg, gurftiubewig juln' 

Bait, im Dia^men i?ortig Guftavi Adolplu 
in (2cf)it)eten eingenommen 397 

1638. ^itijlig unbJpiilDigiing beeAdminiftrar, 

.f;)erficgp Augu/H^u(Snd)fen, ju Jpntle 423 

1648. Extract bee Ognabrncftfc^ciignebeiio* 

:-;. Oct. i£dilu(fe^, biiP (^rliftifirt ^Ttagbebuvg nnb 

bte bcm ©urd}(. (E6uv4)au'e ^rnuDenb. 

ju Ifi]teni»e Satisfaciion betreffenb 448 

1550. Eventual- Jpulbigung ©i\ (S^uvfuvftl. 

4. April. t;iircb(,Sriebridi':ilMl^eIra0 5u35ranbeiv 

b:<rg,iioii iVnen (5tanben bes"^r^)]ifft^ 

S?iagbcbur3 aeleiftet ^u @al^fl. 451 

J6)0, (E§tirf»r|Ien^ ^titbti^ aCMl^elm^ Revers 

1* Apia. beretaDt^fltfebci; berEventual-Jgulbu 

gung ert^eilet/ bag pe.bei) i^ren 5>iitiile* 

gien ungefrancft bleiben fotle 431 

i5^o. Statuta (J. Sy ©oni'dnpitwle bet ^o^en 

^tijtte'.Hircbe5uiTiiagbcburgi66o 482 

1669. Statuta bcs (Eol(egint*©tijff3 S. Nico- 

18. Dec. lai in bee liU\laH ^Pta^bebitrg , mit &e^ 

Adminiih-.J^er^Dg^Augufti Confirm. 489 

i^gT. (^rb^HpulDigung ©r* ^^urjl. 5)utd)l. 

4 Jun. e§urfficll gciebrid) ^:^M(§c(nic ju 25ran* 
benbucg, rtls ee|Ictt ^et^ogtJ ju ?[)?agbe* 
burg, vort benen ianb^iBtanben , unb ber 

(5tabf Jpalle eingenommen 509 

1689- JI§Hrfut|lFridenciIII.jir:8tftnbenbuvg 

bencn (^ranben M Jper^ogtfeum^ iPiag* 

bebnrg, 511 J^ade 521 

169T. ^l^crgteidi jmifdjen ^e^cn ton ^o^en 

15. Aug. uni)benenjlir(^envor|le§ernU.l5i'micn' 

j{ird)en ju .Oalle , wegeii ber JvOlJifAcu 
<Iommeuben,nebfl ggurfl. Confirm! 1041 
i/^o- ^cnigSriebridi^2Sir§elm^irt5>reupcii 
5. M- 5>crorbnnng roegcn ber Obliegeri^cit bee 
Unfer»Coniiftorionim bcl) benen S^i'^ntJO' 

(ifrfien (Bemeinben tu ©ero ianben. iioi 

1745. gricoen&'^ractat jroifdjen *5. yC* 03i. 

i 5. Dec. in »]>rcH^en, i\'onig Friderico II. unb 0. 

Jv.^iK. in^pL^^len, Aupfto Ill.ju Svepben 

gefdiloffen 578 

1745. Srieben^'^tactat jwifdjen 6. ^. ^D?. 

25. Dec in ']>ceugenFridericon.unbbecMon'.gin 

in Ungarn ?5ta|><l. Marien Thereficn ,^u 
©repben 9efd)Io)fen 5^1 I Speci SPECIFICATION 

ml^(^ md)t m^0a^m, fonbrtti mit tcp ju 6in6m iff. 
Ko. 1. ©ieget ier @t£ibt ^nUt MWb ^mm^m Pag. 63 

IV. -SJeu^c ©I'UttDnft ber ©taW J^alle; de Ao. 1748 679 

Vv ©cUrtDcig Dec ©tdbt ^ftl[e ^u^ Olearii Halygraphia 679 

Vl. Mtt mh mtt Profpea ber ©tfibt ^fltfe * 679 

VII. ©ie Som^^ir^e - ■- ^ 1096 

viii. Sec m^t S^ucm * ^ - 1106 

XX. gj((a'^a«& ©ieg^f 

XXV. Crtrbmrtf^ Albert! ©ieget unb Contra^ Stgillum, 956 

XX vl. Rudera bca'SJ^ueri ®er(fg ■ : 765 

A ^ciRgtgumee bc^ SZcuen ©tip * * * 8S4 

B bar^ki^m ■ " u > . 

C * 5 ,^.i' • *■■■ ion 

784 4 


"1 
t 4 i D = = 

E * '. 

F s t 

G » . 

H -> * *• 

K ^ 

L * 

O ^ 

P . 1 \ 9 >, 85J 

858 

860 
861 

86i 
86J 

867 
868 

870 
87* 

87? 
874 


1» tapfcc Ottonis L ®\0 lirtb Monogcamma de Ao. p j5 ij 

2, ^abji Lucii IL Urtttcfrftnfjt urtbMonogramma de Ao. I144 17 

5. ^^ab^ Innocentii III uttfecfcl)vijft, Monogr, Uttb ©wg^t de Ao» U09 19 

4v ec(j6ifrf)off Erici jt( 3)la3be6iti'S ©iegef de Ao. ni6 ^ 45 

5. erpd)Off Albert! ©ic^el de Ao. ijpt 93 

6. Sccec bort ^o|m unb ^diSm ©tc^cl de 14^? nj 

©teitie, Jg)cinric^& bon ©ccmari |)eife»9tu(p utib-»^ermanrtaBa(bpac^a 

©icgcIdeHJS m 

8. SrtcDiualS Nicolai de Cufa ©tegd^ de t4Jt qt 

9- i£i#iM gncbcid}^ tmif d. 1452 137 

10. j^enititig ©tcDbartg ©ic^el, de 1454 140 

11. ©ea Archidiaeoni Baiini Hallenfis ©ieget/ I454 I45 

li. €^ucfitc(}gdebnrf)6ttnb^er|0d5Bi(^^fm^}U©arf)fert©iV<)^f, de 1454 ,46 

13. ef)Urfm'(I 3o^rtim Sricbdc^g ju ©dd;fcrt ©mimert= Secret, de i J47 230 Specification t)crct in ttjejcm S§ctl 5cfinWi(^en Supficrtimb ^olBfc^nittet 

15. SdpfcT? Caroli V. ©icgel, de 1547 ijgS 

i6. ^crmann^ ^n 3tmmcni imt> S^ifc &on 6(|elicF ©iegcl, de 1412 670 

17. Ononis, Elefli Arhiepifcopi Magdeb. ©icgcf, de 1327 678 

1 8. D. Scfyiftn ^^a[5, ^Vo6(! imt) tc^ Conbetit^ jum 9Zcuen 58ercf ©cgel, dc 1517 733 

15. (&:|5ifc^c(t Eracfti groffcs ©iegef, mit &em Comrafigillo, dei^pi *j66 

20. See 'Pro&incials imb £on&cnt6 bcr fOJaricmSnc^tc ©icgel, de 1339 777 

21. S)es priori &cr ^aricn^^ncc^tc ©egel, dc 1485 780 

22. (&:|&ird^.Ernerdijnt)&e6 Soniient^ bes 93ce&isec=eio|icr^ @ic(jcf/ dei5oi 788 

23. igiegel &C5 Sarfii!Kr=£[o|{cr^ JUJ^ffe^ de 1440 798 

24. giccicl t^ct 2lc5tt§inun& £onS)cnt5t)c^@.(S^or9en=£(o|l«g, dei44a 819 

25. ®iegc[ &C5 ?tcucrt ©tiffte ad velum Aureum ju ^afle, de i j 3 j. 85^ 

26. €iul?inaF Alberti ?3ifbmif , na^ ^I5rcc^t Surcf^ Original 853 

27. Cart'tnal Alberti iSiegel, de 1518 i039 

28. ©nigcc f)i6mifcfxH SSifc^offe ©ieget; de 1295 1058 

29. Si^tifcfiop Petri Sicgct de 1372 io6o 

50. (rrl^ifcr^otts Friderici ©iegcl mitDem Contrafigillo , de 145a 1065 

3 1. Ser (TtUbiitafc de Flifco, d'Eftouteville unb Antonii ©icQcf; de 1454 xo66 

32. Scr ear&innfc Oiiini unb Colonna ®ic^cl, de 1454 X067 

33. Scr &u&indfc Zaraora unD Fereaani ©iegcff de 1464 ' 1068 

34. Scr ^artjindfe Alani un& Berardi giegcf, dc 1464 3069 

35. Sc6 &nct)ma[ Ra}inundi ©cgel, de 1500 J074 36. Scr @c^^en-3?}oci| 1085 ^in^vucftc J^ollfc^nimv 35^antt J^ug I. 

2. Kieronymus Pragenfis 

3. D. Martin Ludicr 

4. Philipp Melanchthon 

5. Sigfried Saccus 

6. Cyriacus Spingenberg 104 

108 
317 

287 
30a 

304 7. S5c^ Admia Soa^im gric&ri^^ Urttofc^rifft 8^3 

8. Sopfcr Caroli V» Untctfc^n'fft 916 

9. earbinctl unb €r|5if(^op ^Kerti^ Untcrfc^rijfif 922^ 956 

10. ©n Notariat-gcicfien, deAo. 1500 946 

11. eicgcl bcr SrubcrfdiGftt Corporis Chrifti in ©* llto'dj^--^ir Jje 959 

12. D. 5c^i^nn ^IJf^ttinacrs Si&nug, m Original, &on £ucaf £wiMcpen fle= 

ftfinitten 15. D. Juftus Jonas 

14. D. Martin Chemnitius 974 
976 

990 
^etjei*^ I 1. General -Kb^aiiMung: 

Cap. I. ^^Ott Den bortte^mflciiAutoribus, fo &oitl)em;^cr|ogt5um unbgrgfliflFf 

bc^ unb erlfKfft^, 9 

4, SBotl belt (£i#ifcr)&ffm 5U fWagbcfura 19 

I. Adalbertus obec Albertus I. - ; : 19 

3, Gifilarius. - - - - - - 21 

5. Daganus ober Tagmo, - - - - 24 4, Walthardus 

5. Gero. 

6. Humfrii' 17. Ludolphus. 
Ig. Albertus 11. 
19. Bui'Chardus L 

aOi Willbranclus. 

21. Ruddphus. 

S2, Rupertus. 

23. ContadusIIv 

24. Gilntberus I. 
2^. Bernhardv 

26. Ericus. 

27. BurchardusIL 

28» Henrkus II. 

29. BurchardusIIL 

30. Heidecke^- 

31. Otto. 

32. Theodoricus. 

%%: Albertus IIL 

54. Petrus. 
3 J. Ludovicus. 

56. Fridericus II 

57. Albertus IV. 
38. Gtlntherus IL 
59. Fridericus IIIv 

. 40 - Johannes 

41. Ernellus. V 24 

26 7» Engelhard. * - - - - 

g. Wezelinusoba' Werner. -i^ -•• - 26 

9. Hartwig. - ' : - . - 

10. Heinrich I, - - - - . 

li, Adelgotus " - - . 

12» Rotgerus . - . . < . 

13. S. Norbertus - - -. 

14, ConradusI- . • • - ^ 

ly. Fridericus I. r - ■ - - 

16. Wichmanu - ^ - * . 26 

27 
27 

' • " 28 

■ 28 

go 

31 
3a 

34 

" " 3? 
• 38 

. . * 39 

" ■ — > 41 

' - ^41 

. . 43 

" * " - 44 

: 46 
- - - 48 

» 61 

• -84 

- 87 

89 

* " • ^ I25 

? IJ4 

c 3 42. Al- SJcr^cic^nup \>tx fHubriqium ^2. Albertus V. 
^3. Johannes Albertus 
^4. Fridericus IV. 
4J. Sigismundus. 

46. Joachim Friedrich 

47. Chrirtian Wilhelm 

48. Auguftus. Pag. 18? 
210 

273 

274 

296 

32^ 

42} Cap. y . SSon eceultiriftrung U$ (Erlfriffts tint) SBcrroan&ciung btf[et6m irt eirt WlU 

It*c5 crblicfies ftcrlogtSum. 5oo 

!. Friedrich Wilhelm, S^urfurfijU §8ran&eil6uc§. 50^ 

2. Fridericus I. Sibni^ in "ptax^txu 520 

3. Friedrich Wilhelm , ^bnig ill ^COlffen. ' 537 

4. Fridericus II. jc|t regicren&ct ^bnig in ^reuffeiU 559 S8S legiis ttce .pcrlogt^ams SRagDcBurg, 589 

9. Sen ber Sicligicn unb gmricfjtung bci* 9ei|t[icf)Crt @ad)en. ^ 594 

10. Son bfrten Srdbten^ ^Icmtcrn, ^^rdfaten > 3titter= unb gcep^Sut^crn, 

unb S'hf cm b(:5 Scr^ogt^um^ ^Bagbcturg. 59? 

baton atgefcmmcn ijlv ^^9 II. speciai-sdjlanblunr* 

Hiiioria Naturalis , titt mtMxAt Sejifedffctt^cit beflfelbeit. 

^p. I. i|^on bet 2^t bd eiial^era)ge6 , beifm @rdn|crt unb ^Settcnnung^ Pag. 611 

, 2. ^e Son 5Bcici)atTcn^dt bcr £uftt imb ©itterung* , ^ 6ia 

3_SonSturmn?inb; (Srb&cbcnunb gcoffett UrtgctDittcm* - . 612 

4. Soneomctcn, £utit=&fc^eimm9cn,@onncrt=Sin(lecrtu|fcrtunb-fo9en(Jn»^ 

. tm S?unber;ck^ett. 616 

5. SSott groffcr Suire unb ^cijfcn ©ommer 621 

6. 5Jon barren ©inter unb grojien grotl. 622 

J. Son Srrb^mcR , SluiT^Uf Sdif)cn, Srunncn unb !lcii^cm 624 
8f Scm©a6l--®tro^mc, bmen auf fcl&igcn ccBauefcu ©c^teuffen mt> ange* 

kgrcn ©c^iff art^ / Sriicf en unb ga^ren. 626 

9. Son groijcn ©aiTcrnunb 9Sa(fer-'@c^aben. ^ 632 

10- Sen S»€fc6*ittcn^tf bcr grbc unb grud)tc hct €cbcn, ©acteit, ^gjiefcn, 

-Sic^^iKiit, ^einfergcn, 58icren,- ^poI|ungfcn/ 3agben unb Sogeffang» 636 

11. Son i^curung unb tco^Ifeifer S^itf fmt bem ?iJlarc?t=^rci§e, roa^ ba^ 

©ctrcnbe f on 30. i6oo &i^ 1748 t>ie ?Socl)c ^Blactini ju ^allc ge^ 

gcircrt. 640 

12. Son aKer^anb Qd)abmf fo bcncn gntc^tcn burc^ SRdufcfra^ , 3Jaupert/ 

.J^fcfirccFcn unb Anbcr Unge^iefcr sugcjiigct toocbcrt 643 

13. Son 3}ii§gc&urtcn . ^45 

14. Som .5)dlfifc^en ®q|er--@c^Iucf<r 646 

ly.QJon IScrjci(l)nup bcr !)t«5riqueiu 

(grtl|= uttt) Sccgrocccfcn. Pag. 648 

16 SSou®al|m, ^ii|ens@a(^, mtiol, mmunb ©arpetcr* 625 

17 Son ©tcmfo^leii util) ©tcinfo^lcit^ffiecgmcccfen ju iJBcttin^ &>U$m 

unb S6lau. 654 

Si:ei)cn ©(item mi $)orflfcrn. 

I. Generalia. 

Cap. I. Son belfcrt polirifcfjcc gittt^ciiimg in ©tobtc/ 3Iemter; ^rafatcn^ %mt^ 

t. Son t)c|Ten einr^eilung ndd) Hen Srtfpectionett unt» ^farr--Sic^ett» 661 

IL Specialia. 

(r) ajoit ber ©taU S^oWt 

Sfl^ I Sucf;, oon M ^tM J^Alle iibec^aupt 66j 

Cap.i. Son Der ©WW ^alle 3^ar;men , £age, umfe^en&en ©egcnb, fiufftunt) 

©aflcc . 665 

2» Son t>tm Urfetiut^, 9(»ffltt9 mib gcBauung. 665 

2:f)oien, '^fortciti JBrurfett unD ©cflngcn, 667 

4. Sou3l6t^eihui9bec@ra&tnac^Denm^iFtf;rpicfm, Sierte/n, ©fraffcn, 

©ap, ^(dljcu imb ^Imfmi 674 

5. Son &cncn barinn Scfi'tiDficfjcngcifi-^unb n?e(tfidjen &ffcnt((c6cn unb qnbccrt 

©cBinbcitv Mc 679 
679 Cap. I. Son M gjdigion in rtlten ^epbnifdjen 3eit<rt» 679 

i. Som 3[nf(^ng bco £f;rif}cn4nma ja ^afe, nnb m biefen &e$tnm. 682 

3 . Son bet dihmi(d) -- cat^oftfcfiert 3{digion unb Ue6ung bc^cn ©otteatJicnjleS 

boc W Wtimmtim, 683 

4. Son bcncn-jtii' 3^tt bc^^^^a6|l!t^um^ ^u ^dttc 6e^'nb(icf) getDefenm ^icdpen; 

eapcKeiianb £(6f{mt ubcc^aupt ^ ^ 690 

5v Som (Efo|lci* 13. Iviarise SS. Johannis & Alexandri in Novo Operfij 

jum3JcUcn5Scrff/CanonicofumRegu!ariuin, Ordinis S.Auguftini 699 6. Som ilioflcr jn @* 3)lori|, Canonicorum Regiilariumj Ord. S. Augu 
ftini 7AI 7. Som gfofi^r S. Maria* de Recluforlo b^rrt ^X'oxXiti ober 5D?(iri^m 

.fned;tc,0rdinIsS.Augiiftini,(turf)pn5RenertSnWmg^nflnnt,jiij^al(e 769 
8. SSom eiojlcc s. Pauli jmn ^ciligert Sreu§/ b^cer ^rebiger , Ordinis S» 

Dominici 7go 

9. Som Sttrfn^cr^Cfoflef, Ordinis minorum,five S.Francifci de obfer* 

vantia 79^ 

* o. Som .c tlo.mmcr genannt " , ' 802 

11. a?om Simgftaum = (Eloftcr Dec <2cf}n?c|lccn S)omt)cittcn Oc&en S.Fian- 

cifci tDn»>cr58u^c 814 

1 2. Som 3«n9fTauen=(E[o|tcr bcr ©dirocflcrit \5om brittcuOvbcn S. Franci- 

fci ijon ber Su§e 8h 

1 3* 5Son bcnen Se^uincn unt) ^[umfcr=3tO!ittcu ju JpaKe 8^5 

14. Son t^cr (Eomment^urei) bcl Sciitftf cu 3iittci'^.Ovben5 juS^Cuni^imb 

an &er ^c^en Sriiefc i?ec J^aUe JI26 

15. 58on bcr Copettc ©. SSarid 5KagDalcna auf bcc ^ovifjbnrg 845 

16. SBom 3Jcucn Stiftt SS.Maurioi &Magdalen£e ad Velum aurcum five 

ad Sudarium Domini, obec Som=^ird)e JU ^allc 847 

17. 3>on ber £apc[fe ;um ^ciligen €ccu| mitcc bcm 3iat^=^ftufe 929 

18. 3?on bcr £apctle S, Jacobi auf betn ©anbbecge 933 

19. Son ta (EapcITc S.Michaelis amSIIten 'Sflaxdtc 937 

20. Son bcr (Eopcile S. Nicoiai in ber e[aU8(ltaflc 937 

21. Son bcr (Tapcllc S, Lamperti am govnmarcftc 940 

22. Son bcr eapcUc S. J.iarihise uub bcr jc^cn taufcnb SRittcr auf bcm 

©rafcmcge 941 

25. Sen bcr Sopctlc S. Pauli in bcr ^g^rubcrllwffe 94^ 

24. Son bcr (Eapcilc SS. Maris Magdalense, Wenceslai Uttb Wolff- 

gangi *>cr fccm £(au6t^orc ki> bcr ®diicfcr=§8rucf c 946 

25. Son beam uhvi^m m unt) i?or ^palTc bcjinWic^ getucfcncn £apc((cn 950 

26. Son bcncn c^cmaijle ju ^altc gnpcfcncu 4 ^farr=^trcf)c» 953 

27. Son bcnen c[)cma^l6 ju -^allc gctuqcnen Sruberfcfcaftcn 558 

28. Son] bcr Reformation Lutheri 96J 

29. Son bcr ^trc^cn = Orbnung ; ^irc^cn -- Scrfaffung , ©nci^tung be5 

€i\iu3clifd)=£ur^crif(^cn ©ottcsbkntle^ ; unb m folc^cr nod; icf^o 
gcfealrcn mb 987 

30. Son ber £)bv^--ffarrrir(^C5uU, If.^rauen, bcrctt Sercinigung mit 

6. ©ertriibcrt f'farrc; unb t>i^]\\ gcftbvigcn rotten S^urmc 1013 

31. Sonbcr ^$farr =. birdie ju ©. UW} unb barju gc^brigcngiliaOicmi^ 1047 

32. Son hct ffm=<^ni!^c ^n tS. ??Jori| logi 

33. Son ba ev»an9clifd)=Reformirtcn Religion unb bcrcu ©nf%»ug 5U 

jpalfc 1090 

34- SonbcrSAIcg^unb Som= birdie ju ^afle, unb bcm ©otteebicnfl bcr 

tcutlljcn (£ttan9cIifd)=reformirtcn ©cmcinbc in bcrfcl6igcu 1093 

Sy. SonbcreapcUe@.!!)^aria!KagbaIeHd au(f bcr3)lori^6urg; unb bem 

©ottcsbienft bcr fran|&|ifc^cn gtjangclifd) = reformirtcn ©emeinbe 

in btric[5ert 1098 

36. Son 9{tmd>hmg bcreat^olifc^cngapcffc auf bcmfu^(en95runtten,unb 

bcm in fcihgcr crIau&teuExercirio privato bcr eat6o[ifd)cn SRcligion 1103 
37' Sona{[er^anbSird)cn=@cfdiidnett, fo jM) ju.^OftUc jugcti'agcn, uub 

irrijcn ge&rcrn unb ®ct)U\umccn fo ftd) bafclbft ^ccoor gct^ftu X105 I. ®enc" 


MulUm »om 

uiii» e^cittfllip €t§\ 

Hill) C'rf^fdfft ^a9l>e6ur(5 iiberf^aiipt oliei' m^ftefonlifre 
torum gciimcf)t, Die in^Bcfcfjrcibunct i)a9)^a9b«bui'flifcl)cn ^i|lortc unti£an^ 
N, obft*cmjefnert)fl&ingc[)on9cr©tiKfc,mir cu()nilicl) DDrgcgangcn , imb 
tl)ci(^, fo ju fagcn, Da^Sig gcbrocbcu l)abcn : nllc unb /cbc abavbci) benen ct* 
wa^ ju bet* ^agbebiicgifcbm »^i)lorie bienlicbcg nnjutrcfFen, nlf)ici' mm{)aft 
l\i \md)m, iDucbc in iwitlauffig foUm; bflftec I)ia* nui* biu ooriie^mflcn awf 

gcjcigct, unb bcr iibticicu in bcm QBcrcF felbfl, wo ti bic ?Dlatde ccforbcit, flcbad;^ wci-v 

ben foil. 

p §, 2. ®cnn fo (jclwi'cn ()icf)Ci' bic famflicl)cn Colle6liones Scriptorum rerum Germanica- 
rum, Retiberit l^rfttfitj Pi/km, Goidafti^ Freheriy Meibomit, SchUteri, Leihuii, Mencke- 

jwi, Hcinecciij etc. Du Cbesne ScnptoTes HiftoriaeFrancorum, Hortleder, xSleidanus; ^it 
Chronographi vniuerfales, Carton y huiuf, Cufpin'tnnus i bag Theatrum Europaeum etc. 
bie Editores Diplomacum, Ltinigy Ludewigj Schamjaf Qtc. Lofidorpii ^^i puhlidj S^bvi 

©taot^can^ctci) ; Die Scripcores t^eographici unb topographic! vniuerfales; babci) niicl) bic/c^ 
iiigcn foiiDerlicf), fo hk SJ\\floxk bet bcnacl)bartm 9Karcfifc()en, ?8i*aunfcI)tDci9ifcl)cn, ^albcrflnbti/ 

fcl)en, ®acl)fifc[)en , "lOJcignifcfp, $f)unn3if(()en unb S(nf)altifcf;en £anbc b«fc(}ncbcn, mitSfJu^cnju 
ficbvaucljcii finb. 2{ §. 3. *) Seil bicfe ©^rift ergcHfficJ mt Ut Scfcjircibuttg Iti ©aaimfi^ ^mihmtt, wib mm Wof urn bc^ Bufdms 
mcnfianflguiibflciieMtenSegrifi^ njinciujom^er^ogr^mme, tiefe SI&^nnMimfi «owu^fc6m muiTcn: fo wirt man 

ta^ ij&ris^ in Ut f unftigen befonbetn uiiti au^ftilirli^en $ifiorJc ber &gMfcf)dffe v^rfpatcn. ©as T*Sa(3i(:e(/ m\ im mmi)\r\^n Autoribu?:, 

tcrct Codex membtanaceus tjoc^nten garefcn, afccr v^di* ctlicfjert 20 3al)i'cn tjctlomi gcgaugcn 
rDtoni:a-^agi>cburgifdKnJ3iTmdcMtiinl5cii; mi?an t)a' Slutot Wcg mifSBefcI)! \ic6 |)crm Ad- 

roiniftratoris, ^^095 9J!iQufr!, wrfcttia£t,unD i?aqu iJicSubfidia nus i?cm 3(ccl;i\) crbaltcn. SDiaf* 
fat aiiif f^D'tgcba^tCE X}cn:^Adminiftraror reiQens gcmcfen, cinc?;oTOrq)l)ic Dc^ ^vfe)liiffij pcifcv:^ 

t^vcrl^nct, tic im SmiDc i^on cincm On ',um anijcni lucrum vcifcn unl) mif gcivfc yorgcfdjricbcng ^vagj^ 
fnufc uni? ^T>inictc vJifimhgimgeinjtchcn, aud)t)ic(£(ai)fninb©d)Ioi[ct t)urd) 9cfd)icfte '3)ial)(ci* ab^ 
:ctdnmIaiTcnmf-iKn, i^a^Diimtr felbft Fragmeuta \\i ^aniJcn gcfmnmen. Obabcv foId)c^ ^ot# 
1741. ??c. C14- iM§ c« <>. ^. ^i, in ^Tireuffcn, Jcicbrid) ba e»flc, ton &cnen ©asitmvifd)cu Svbcu 
fiir \co '$Mr. crftiuft, unb in iJa$ SDnigL S(r$itt genouimcu (^ibcn. 

3) GW^/?/ Hiftoria Magdeburgica MSCta fott nac& Waltheri Sfnjci^C mif Dc^ gjlflgiftvat^ 

:u 5JaAi?cbiu*a '^alonacn gcfd^ricbcn, mib bafclbfl auf i!ec 3\at^5;^ibfiDf (jec bcjiinMid) fci)n. 

x) Ahrah. Hosmanni CKrooicon Halienfe MSC. ©icfc ©d)rif£ fjat ba' angcblidie 2(ufor iitc= 
inai? rcrftrtigct , eb fclds; jmar uiitev fccncn «&aflifd)cu ©£fc5id)tfd)vcibcvn mit anseful)Vt ju wcibcn 

rfic^ct. Sann, trie Ada publica ^u 3uU^^aufc tc^cligcu, !am Cf 5(lv 1616 nad) ^allc, Unb gab 
V>cr, b»i§ ft ctli'^e ^rte cctubcitct ^abc, Ut ©taSt^oallc 5(nFiinf£, tmb tvas (id) ftt^a bcgcbcn, Qu6 
Gchcrmcn in ^rcbi^cn crlnngrcn ^^lac^ricbfen 311 bcfd;i*cibcn , Oafjci* i^m ber S\fl£l), fo bavnad) begicvig 
nviT, cine ante ^crcbnmg c^ob, unb i^crfprad), bci^ Sicfmmg bc^ ^ucb5 if)m fDfd)Ci5 rcid)Iid) ju bC;* 
jiib'cn ; cr'iwrb aber fiiv^ ^avauf tcr Dcm ^(Drtci; ^ci'gc tov ?>3tagbcbuv3 von i^oUcn 53nuicn cifd)Ia^ 
gm: tmb cbaleid) bci* iHmb :u ^aOc bc^ljalb fo glcici) an ben 'i9iagiftvat *jU "iSiagbcbuvg fd)vieb; unb 

Ba lld^ inircr frincm SKcifcomKhc nid^if- finircn wcUc, cincn ctgcncn ''^Dtcn m &cn Suitl) ju Smiban, 
Oil? fcincc ^ircrtrabt, abfcrtigrc: fo iiHii bod; m^) bafclbft nid)t ba5 gCviugfEC ton ciiKv ^Oallif':l)cn 
^ijTcn'e in feincm ?iacbla§ an;un:cJKn. 

Thomas Krejfens Annales Hallenfes MSCc fefte^tln duS 6 Joliantcu , unb finb in 5. t- 
?uith5 ^^Biblict^ auf bcm 3iattl)aufc bcfinblid). Sec %mx ifr Seniot bed @d)oppen|tubId i\\ ^alli 
GcrLxfcn, unb biU ©cleacnkit geljabt, bao JanbisfuvftL 5(vcbiip unb Acla publica ju gcbi'flud)cn ; 
buhcv uud^ fide Documema, a%ni^Dl fcbv mangelljaft unb unridjtig abgcfc^vicbcn , bavinncnmi^ 

.-uncifcn. €i'irrabcr f cin au5gearbcitcrc5 ^er! , fonbcrn blojfc CoUedlanea <x\vo bev @d)6v^pcn* 

<I[«T::ic, P^rr.ario, Adis publicis uub gefc^debcncn ^T5vit)at^^ac^nd)t€n uutcc ^ik Svubriquen bcc 

3ub:c ;i!'"ir;rinen cetra^cn. 

c) Cy.ilcph Medigkcr.s Salingia Parthenia, \!^ix. "^cfc^vcibung bci? 'i9Jagbebuc9ifcl)cn ©aalcvci^ 

fc?, MSC '^r ^Tumi* tfrt^oc unb in bcm 5ojal)ngen *anegc t)icle 3af)i'e giicfd. ?[iingbcbui*Mf^cc 

anittrann ui ©icbid^cnfrcin gevwfcn , unb kt fDld)C6 au6 Slmt^^SIcti^ unb 57ad)ricl)tcn, aud) road it 

ben incicn gclVibten ^cmmifioncn unbDleifen im (Saalaeifc in &fal)nmg gcbvad)t, jum®cbvQUct) bed 

3mt5 mil vielcm 5Ici§ unb 3fccurate|]b^;uflunmcn («etragcn. ^f^) babe bcijcn , alkf angcroanbtcn "lOhV 

N: cb:'erau:tcf , nii^t h-M-m wcrbcn fonncn , bal)ei' cd i}crmutMtd) vcrlDl)vcn gegangcn , boc^ ()abc fjin 
ir.ib irifbcr Frsgmenca batcn angccrojfcn. 

7)y;>;\ GG//^^/V^Zf/if/t'r/ Chronicon Halienfe MSC. bcfifKtbas^Ba^^^^^ aU^^allC, unb 
fremtiHig ab, gicng nad) vf^aHc, unb roacb Auftionarius, ift and) bafelb|t ycv|iorbcn. %. hot al^ 
Icr^ib lieine ©$n'ftcn ijcraus^fgcben : <x% ^Dd)gtafl[. TKandfclbifdjcn ©tammbaum; 33ilbcv*'^ibcJ/ 
Thearrum vironim eruditorum minus mit Sgilbern, ^i'ic(tcr?5cufcl, ?:cutfd)C 'D3l<ftapf)i)(iC/ 
^ud>biilbrr?']i^^ilDfophic k. 

S) M- 3ob- Gnifrian (Suctinius, Qiaccnus bee Stcd?cn U. 2. ^rauen *,u ^allc , \m gcfinnfjfy 
uac^ frincm ?:cb: ;enrrcuct a^cilvn. 

§. 4. 5}ie gcbniif ten ©d^riftcn fmb folgcnbi 1. Fragmentura Chronici Moilfiacenfis Coenobii, in Franc* dn Chesne Scriptor. hift* 
Francorum, Tom. lU. p. 301, 

2. Ereclio Ecclefiae Magdeburgenfis et Diplomata Ottonis M. in Meiboraii Sen Rer. 

Germ. Tom. I. 

3^ Ano' fo m\ im ^er$09t^ttin 9]?flfliebut8 9crd)vietc«, 5 

3. Amnymi Chronicon Archiep. Magdeburg, in Meibpra. Scr. Rer. Germ. Tom. H. ec 
Supplementum eius in Leihm. S. R. Brunfuic. T.III. 

4. Ditmarus reftitucus, f. Dhmar't Epifcopi Merfeburgenfis gefta Saxonum, inMei- 

bom. S. R. G. Tom. II. 
y. Chronica SIauoruraf/I?/OTo/i//€C/J»'Mo/^/, in Leibnit. S; R, B. Tom. IF. 

6. lo. Bufclms jPracpor. Coenobii Nouioper. Hall, de jreformatione monafteriorum, 

ibid, 

7. Chronicon pidluratum Bothonh in Leibnit. S- R, B.,Tpm.III. ^g.ifl \M)t^ \m^ S(o. 

1492 iu^di)n5 feci) ^ctci' ©cfjoiffcni in plattcutfcficr ©pracbe cictirucF^ m\ Pcn»twno in^ ^od)? 
fciiffclK"bafc^e, unb bis 1^88 comimiit'ct; ^on iDrcffefo abci- big^ if^is fortgefc^t unb I)cvfliiD'C!cgebcn 
\mU\\\ i)fl[)CK c5 nu([) poinavii, in9lcicl}en hu^cxi ©actifijcl)e^ et^ronicon pflegt flcnciiiict iw 
ivcvbcn. 

8. Chronicon Mpntis SerenijTeu^LaUterbergenfe in Hqffmanni Scr. Rer. Lufat. et Men- 
cken. Scr. Rer. Germ- Tom. 11. iini) bcfonbcf^ toon ITta&crb ebitt ju ^chnflobt, i65^. 4. 

9. Monachi Pirftenfis, loh^ Lmdeners {. Tiliani Oiiomafticon, in Mencken. Scr. R. G. 

Tom. II. uni)6cl;5tt5cit65'JacI)lcrc bcr*pi(lDn'c^Dn£Jbcrfficf}fc!V Part. 11. 

10. Epkonis de RephuhreyiQ Chronicon Magdeburgenfe, in Mencken. S.R.G. Tom.ll. 

11. Georgii Torqtmt, Poncificum ecclefiae Magdeb. feries e"c ordo, ibid. 

12. Georg- Fnhrkii Ongxnts Saxoniae, len. 1557. fol, , 

13. Alb. Kranzii Vandalia, Saxonia et Metropolis, Francof. 1580. foi. 

14. Cyi\ ©pancfcnba-tjs ?(bclf'p)icgcl, ©cf^malcalbay^r. fofv ; , 

15. iT/V/j//. TDJflnsfcIbifclx (El)rDmc, K72.foL , 

16. Eiusd, £)ucifui'tifcl)c Sf)i'oniC/ &f. ir9o* 4* . , ■ 

17. /. Chi\ Becmanm Hiftoria Anhaltina, gci'bf? 1710. fol 

18. ^. 23rtF itbl von 6lcid?cnftcrn Gochae diplomat. V.^Ijcil, Jrancff. 1713 fof. 

19. Cafp. ([.;fuore aM l)Ct)b». unb Sf)ri(lf. 97icba'racl)ffny Sofilai' i7r4. foL 

20. pt>tl. Jul. :Kelnmeyci-6Q3munfcl)TOei9^£tmcb, :€()i'Dmc, l^i'flunfdjm. 1722. fol, 
Qi. 4cinr. Srotiiffs Slavonic bed @fip unb ®tabt^evfcbnr<j; £cipj. 15^7. fol. 

22. M jWm/7«J Topographia Saxoniae inferior, Francof.. 1653, fol. , 

23. KZ*^i(?fte//orj|f Commentar. de Lutheranifmo , Francof. 1691. foL 

24. -^einr. ^(inerbrtd^e IBvflubenbuvg.'tOlarcfifcl^c, 5^09beburfiifcf;c unb ^albccflnbrifcf;^ E^ro* 

nic , ^albctft. 1682. 4. 

sy. Antiquariusbc^glb)li'Dl)mgbm'd) 3.-^»jD. St'cinff. 1741. 8* 

26. Paul. 3ac. tnarpcrcfcre oiidfubflicljc ScfcF)rciDung ^t^ &>^x^\)\\\^, Src§b. 172^. 4, 

27. Gregor- Groitzfib defcriptio fluuii Salae, LipC ^584. i\lm(\) in Sd?arhchi 5Scfcr;i'ci()un9 

6c8 ^fofla'ii (St. ©cDigcn ju Slaumbutg bcfinb(id). • -^ ' '^ 

28. C/;r. f/*. Pau/fwi de pagis antiquae Saxoniae, in eiusd. Syntagm. Rer. Germ. 

fig* £'i/^x(/. Geographiacuriofa, feu de pagis antiquisGertirianiae, Francof, 1699, 4. 

30. CI;l-. ec^octgcns ©cogwprjic bccSDrbcn^'^cnben/jicbjlcihccSaubdjavte, in bci'5?fld;fcfe b^c 
^ijteicbDn£)bcvfflcI)fcn, Part. IIL, 

31. Crtrp.2(bcig^icufiainb^vflnbcnbuc9iftf)c©tant(J6i(!Drie, Mm 1710. if. 173^-8. 

32. Eiusd ^raifS. unb S5i'flnbcnb.©taatd?@coflCQpI)ie, &ipj. lyiu iu 1735. 8. 

33. 3. paiil von ©iinblings (Scogrflpl}ifd)e ^cfd)i'cibimg be^ ^cr§ogt[}uing SlJflgbcburg, Scipj. 
1730.8. ncb(t cinec &inbd)artc. 

34. J'f''m;m Chronica bed gi'^flifffd ^Rrtgbeburg , ■ 1^84. «nb 1^82. 4* 

3^. Paul- Lcnzii breuis etfuccinfta hiftoria ArchiepifcopprumMagdeburgenfium, edila 
a Sam» Walcher. Magdeb.1738.4. _ . ^ ^ 

36. ^'i^//?//. iif/mi Orationes fcholafticae de Archiepifcopis Magdeburgenfibus , Adal- 
bert© I. Dagano, Gerone, Wernero, Hardewico, Heinrico, Nortberto, Conrado, 
Ludolpho, Burchardo et Willebrando, recitacaein Gymnafio Magdeb. Magdeb. 1625.4. 

37. Gott/r, Hecht'ti diflert. de.Wichmanno Epifcopo Cizenfi, poft Antiftice Magdebur- 

genfi, Refp. I. G. Schleiffer, Witeb- I7f0. 4. 

38. Vita, mors ec translatio St. Norberti Magdeb. Archiep. Pragae 167/. 4. 

39. Cnfp* SagUtarii Hiftoria Nortberti AEp. Magdeburg, lenae 1683. 4* 

40. FbiL yWwtfmVindiciae Norbertinae, len. 1683.4. 

41. Job. Chr, Oiearli Epift. de nuramo Norberti, Arnftad. 1704. 4. 

42. Earth. Chr. /^/c/;^r^iPfeudo-NorbertusPragenfis, 1611,1709.4, 

43. Sam, R-'tf/z/^m Norbercus male confecratus, Progc. Magdeb. 1728. 4. 

44, peer. (BcricEcne £eben $f)eobDrici Sr^b. ju5)Ia9bcburg, ^annouer 1743- 4' 

4^. ^//w. f^r/////;mSingulariaMagdeburgica, Part. XII. Magdeb. 1737. feq. 4, 

4^. Eiusd. bag5)2a9bebui*c|ifd)c ^cr^ogtlnun dn cbcmafigcd Sonb ticv ©rafen, ^vcigbcb. 1740. 4. 

47. Eiusd. Progr. de Roia Magdeburgica, Magdeb. 172S. 4* 

48. -vScinr. VdtvcMe audful)riid)ci'^cric&t tion bee ^clagcrung bee (dtcn&ait 5JJagbcburg/ifjo. 

49, (Sottfi*. <Sengcnbiid?6 58efcl}rcibun9 bee ©tabt ^Sogbeburg, 5)tagbeb. 1678. 4. 

'5(2 ^o.IoL 4 S^as r. Sapitel/ m\ ten ^orne^mflen Autoribus, 

c:;. lok Viilpli Magnificenda Panhenopolitana , c&ec t5erdid)feit tec ^i<x\ii "SJiag&cbuvg. 
VI. *BctK %5einr. Calri^ii ;erftcrtc^ unb ti^ic&ec nufceri^tefcg ^agtJeburg, ^Ragtjcb, 1727* 4. 

V2. Fr. Gortl. Kcttna'i Clerus Magdeburgenfis, Magdeb. 1726. feq. 4. 

^3. Hiftoire de la ville deMagdebourg par D^u/i ^n^^/j, a Magdeb. 1724. 8. 

V4.. $&1$rctbunQ ^a Somfir^e ;u iKagCcbuca, 1^91. 4. 

vv /. Aug. Werdenbagen respubl. hanfeaticae, Lugdun. Bat. 1631. \6. 

v5. Ber.jnm. Lenhai disquifitiodeStapuIa Saxonica, obec ^JlagDebucgifc^W ©trtpcJ Jug uni) 

llnfiia, ^aincn i^>s. 4. 
r. .^ur^e>ifrorif$c ?ia*ri$t i?Dn bent ©apcl?9\cci}t Dec aftmSa&tSRag&cburg, Senjam,ileu' 

brrs Scripco cntgcgen gcfcet, ^ag&cb. 1741. 4* 

j8. ?)ia9v?cbin:gif$c^ 3ubeliabt, iSRagiJcb. i724'4' 

V9- Sic foknne ©runNegung unt) ©nmei^img ^tx Sirdje St.' Ambrofii In &ec ©u&cnbucg eoc 

6::. Scr ©taiJt Siag^cburg ^riftilcgfa, SBiflfiitjr, ©cnc^t^^uni) ^roccf ^Oc&nung , ^ag&cb. 

1540. 4. 

6t. informatio luris ec facH bc5 &:|frifj^ ^KagiJcburg contra t)ie §{(tflai)t 'Byagbcbutg, »5>tille, 

1554- 4. 
62, 'loformario Uc» Admin- -Sccisog 2(ugtijn ju ^agiJcbnrg contra bic S((ff!abt ^Ragbcbui'g, 

65. Jcmacr 93cn$t Dc? ©:||rip^ 5liagi)ebiir^ contra Die 5(ft(!ai)f fJagbcburg unD ba^/cnlgc, fD 
fic So. 1554. auf Dem 9\eicb5fagc \\\ SKegcnfpurg ubcrgcbcn, ^gaOc 166^. 4. 

64, /o/;. Gifor^. Lf «f /y^/i// Antiquitates nummariae, ebcc ^Scfcbvcibun^ toicfci' ^albnf. 5Rng^ 

tcb. unt) Cluctlinb, 55Icd)mfm jen , ?cipv 1721. 4. 

6^-. firftri. Antiquitates Praeraonftratenfes Dcr €lif er @f.®ncKn 511 ©t.%uicn 511 ?KagbC^ 

burg u^^ Gcttc^gnaDc be? Calbc, "iSZagbeb. 1721. 4. 

6.5. ,517777, [riz/rZim Mon'umentum Magdeburgicura , obet 9?ad)ri(5t tton bcncn 2(nfiquitatcn 
tn 5}iagi>eburg , ^agtcb. 17=5.^4. 

67. Scripta iwifcbcn ©jurfiirtt jcbvinii ^rtc^rid) ju @ad)fcn unb ben 'SJiOgbcbnrgifcb^n ©tam 
ten vwgm bc^ feinrggraftbums ; (tc^c im ^JoitUbcu ten Utfacbcn bc^ tciU(<bcn ^icgcr^, Tom. I, 

€8* G^x/J. Wenr, Horn de Burggrauiatu Magdeburgico, Wiceb. 1709. 4. 

69. ©nmbIt$€?Racbri$t, iiwIcgmitbcm^Biu-ggtaftbum'SKagDcbm'ginatouinb jCfeigmS^iV 
cm wc ctscntltc^ ^Seitonbnif ge^obt unb ncd) ^abe , 1709. 4. (aut. /. ?. ^(? Ludeivig) k. in Elcifl* 

lur.Pabl. Tom, I. 

70. llnpattcpifi^ &innenmgcn fiber bfc 17C9 pubIicirtefogcnantcgcimbIid)c9Jfl(I)i'icI)t; m^ c5 

mit b^m ";8urggra(Hum ^Tiagbeburg i?oc 35cmflnbm| gc^abt unb nocb I;abc, 1711. foL it. Eiedl. lur* 

Public. Tom.IV. 

71. Breuiarium feu Horae Canonicaefrw^i Archiep. Magdeburgenfis, Lipf. 1513. g. mai. 

72. Breuiarium leu Horae Canonicae .4/^«7i Archiep. Magdeburg. Lipf. 1514. g.mai. 

73. iiim. Bid. Habiii Diploma fundationis Bergenfis adAIbim Coenobii, cnotis, Magd. 
1710. 4. 

74. Chronicon Monafterii Bergenfis ad Albim , in Meibom. Script. Rer. Brunfuic. 
Tom. III. 

75. Ada Formulae Concordiae in Bergenii Coenobio prope Magdeburgum Ao. 1^77; 
reuifac, cum oratione de ortu, incremenris ac fatis variis antiqu- Coenobii Bergenfis, in 
Heineccii et Leuckf. Scr. Rer, G erm. 

76. %5aur.UTabcm6§5rDnicbc^ 3mtg!tauen^(o|!ci'g^atf€nbDrn,cnot. tofj^^/rf. '3)]agbeb. 


7- 3* *ofin»-'- ^S^rcfcrs Chronic bcr ©abtc €albc, Slfcn unb *3Banfefeben, wic aud) bed €(0* 

frets* ©onctgHabcn, ^:}a!bcrfr. 172c. fbl. imb 8* 

^. Laud, Ftf/fr.5r;/770H/xmonumentummutiIumvrbisinAquis, ^erflummete ©cilfnml 

bcr Stabt 3(fcn an bci* gibe, gctbft 17". 4- 

79. Gvttfr^ Okarii Oratio de vrbe Halla Saxonum, in eiusd. Pentade Oration. Lipf 

1664. 8- 

80. Busd, HalygraphiaTopo-chronologica, oba ^cfc^relbung bcr ©tabt^alle, Scipj. 1667. 4* 

Sr. 3cb. ®ortfr. iDkavii ^ntinuiUien bcr ^Jjalygrap^ic nebfc i£tn. Stoniffa Sbronica tton 

bcngal^bnmncnunb&bQuungbcrStabt^^ne, ^anci678. 4. 

gz. £;.'i// Coemeceriura Saxo-Hallenfe, Wireb. 1694. 4, 

gj. Defaiption de la \illc dc Halle en Saxe, 1689. 4. 

84. C. ll Scbuisrt de Incremcntis Halae Magdeb urgicae, 1^91. fol. 

g^ PiuLj-^c. (SunMinrts5((terthumbcr®tabt^alIe, ^IIci7if. 8. 

So. Repracfentatio ^ti Jiirjtl, aufuiQc, SiittcrfpicI (lucb JcucrTOcccf 11 ^torggraf (0>ntnan tPilljdm 

SbnlQebalten unb ongcorbnct/ )5cuerTOcccf imb '^m, mW^ bee 
" "' -^ - ' * ' ^inStcufcn ju^&QOe in 

He 1617. fol. 

87. Apo- fo lion t)em ^ei;§03t()um fBlagbeOutig acf^netcn. 5 

87. Apologia kt auf b« 5K6in. Sai)fal ^okR* anecsnabi^ ^ccorbnim^ unb ^ef^t^Iis Don im 
Siart) t)« &'^W'P)^» gRflgDebur5ifcI)en ©fflbt ^aUe 1630 gclcifletcn ^ulbigung, i6^o. 4. 

88. ©runWid^cc SScricf)t won bcc SBcfagcc^unb giimcfymung bet ©fobt ^allc, 1630. 4* 

89. Andt\ Ockel de palatio regie feu Scabinatu Hallenfi, Francof. 1700. 4. 

90. 4«»i^-<^<»ip*^^c(s^ei'!cI)t»Dm^flIIifdj^^ ^allc 1696.4. 

91. 3ol?.Cbi'irt.S#i'0^acl)rid)t UDmSlnfang,2lufnol)n)eunti®cbroud;bc0 jwifd^en •^aBe unb 

^clbccg befi'tiblld^cit ©efunbbruimcng, ^aKc 1710. 8. 

92. /, Heinr. Schultz M\ de falubricate Halae noftrae, Resp. Chr. NicReinhold, Halae 

J742. 4. 

93. De Salinis Hallenfibus, vtd. loh.Mathefii Sarepta Dbec SSergf^J^oflKle. 

94^ Item loh. Tboelden. Haliographia ober $8cfcl)reib. flllcc ©nf^^wJineralicn. 

9(, P/j;/. if^/tf«cfa/;o?/. OratiodeSalinisSaxonicisTeciiata aD.Casp. Quielmo, Halenfi, 

"VViceberg. I5'f5. extat in eiusd. Declamat. Tom, IV. 
9^. loach. Schkgelti Defcriptio Salinarum Hallenfium carm, heroico, Witteb, 1^93, 4, 
97. Georg, Casp, Kirchmaieri Bellum praeliumque de Salinis Cattos inter ec Hermundu* 

ros fusceptum olim, adTaciti Annal. lib.i?, c.y;. Witceb.1688. 4- 

98» 5ne6r, ^on&or|fs SBcfcfireibung bed ©affemctcf g ju^&allc in @acl)fm; ^allc 1^70. 4. 

99. ^i-icftr. Hoffmanns 93crd)rcibuns bed ©al|mcrcf d ju ^alle, ^m 1708. 4- IflKinif^ in ^f 

fen Opuscul. PhyficomedicTom. I. 

100. Casp. Thurmann't Bibliotheca Salinaria, Hal. 1702. 4. 

lot, 2(ug» Qc^Sffti-e ©af^j^robm, babuccl) man wijfen fan, ob ein Safe gut, unb iw'c bid e^ beffec 
ebec fleringci: , aBclnanbecSntfe, ^alUs. 
io2» G(?ffr^. Al Strum diill de conceffione Salinarum Halenfium, Rcsp, Chr, Heinr. El- 

lenberger, lenae. i66s- 4. 

103. Henr. Bodwi disf. Quaeftiones aliquot prafticae circa ius falinar. Hallenfe , Resp. 
Chrift. Moefchel, Halae 1706. 4. 

104. C R I (£^rip. 5i'ii;6i\ 3itta's, (giSn. ^wug. Sa^Snfpccfori^ in ^albccflnbO SSefr^wiV 
bung bci' Sigenfdjaften beg gcmeinenSaf^cd, abfonbctlici) beg ^allifc^en, ef)vi|tian^5i:!Qn9. 1708.4, 

10^ Fril Hoffmamii Difierc. Oryftographia Halenfis, f. foffilium ec mineralium in agco 
lialenfi defcriptio, Resp.I.LLerch. Hal. 1730, 4. 

ic6. lob.Gottfr. Okarii Specimen floraeHalenfis, Halae i66g. 12. 

107, Car. Schaeffers Deliciae botanicae Hallenfes , Hal. i66i, 12. 

log. Chr. Knaut. enumeratio plantarum circa Halam Saxon, et in eius vicfnia ad trium 
fere milliarium fpacium fponte prouenientium , Lipf 1688. Hal. 1689. 8- 

109, Abrah. Rehfeld. Hodegus botanicus menftruus, Hal. 1717. 8. 

no. lolh Chr* Buxbatm* enumeratio plantarum accuratiorin agroHaknfi, locisquc vi- 
cinis , Hal. 1721. 8- 

iiL 3.^Ptt. tjon Jiiiftcwigs ginfeifung jtim teutfd)cn ^un^iDcfcn mittlcrec 3ei(en, nebfl cincm 2(n^ 

\)m^ |irtllifcl)ec unb 3)?(igbcbur.qifcbec ^ractcnfen, »&ttllc 1709, 8. 

112. 3<>l>» 3?c, tHofcrs anmcrfungen bariiber, ©tubgait, 1722. 8. 

X13, Anonymi Vita B. Lamberti, monafterii Nouioperis iuxta Halas Saxonicas primi 
Praepofiti , in Schannac Vindem. liter, CoUeft II. p. 68. 

114. Translatio reliquiarum St, Alexandra martyris ad idem monafteriuro, ibid. p. 74. 

11^. Q5Drjeicbnngunb3eigun9be^^ocbIobn)icbi9en.g)ciIi0tf)umg bee ©tifflfircben bee »5cili'geii ^U 
9)^ori^ unb ?iKaticn ?9iagbalenen , (pA. bee ®omFir(I)en) ju^olle, ^allc 1520. 4. 

iig. Breuiarium fecundum confuetudinemEccleliae Collegiate HaJIenfis, Lipfiae 1^4. §. 
117. lo. Chrifl. GueinzH Epiilola de Archidiaconatu Banni Haltenfis, Halae 1728. 4. 

"8. Seit^gicgillcp bee spfncr^^itc^en ju ©r. Ulrid;, ann. bcm ©egenfo^ bee gutbcrifd}en unb ^ab|li* 
fcben &it\^m^f%m (Sotffe. Olcacii, 1^42. 4. 

119. 2lnbr. 8cfcubarti®enEmaIbecSivcbeju©t.'3)lori& in ^flflc, ann. be(fen gepc^cn ®/o/ 
(fen^$8e(efld)ftin,(j, Sen. 1662, 4. 

120. ^iccl)ert--£)ebnun3 bee@tabt|)nne,i54uuee|! ttecfaifet, unb won neuempubl/ciref,^a[(e j66o, 4, 

121. ^eegJcicb jmifcben bem@tabt?^]ini|tcriD ju ^alic unb®. ?55ecirt)aupten unb '^.^tmUn, in 
€cl)a(tun() ?:(?eoIo9ifd;en ^ernef)meng unb SIbmenbuns Slergeeniifeg in bce£ebrc, 1692. 4. 

122. 55eeid)t bcflen, roa^ wcgcn bee itt)ifd)en ben eoongcIifcHutftecifd)en (SeiTrIid)en \>m bee Uniijeri! 

fi'tat unbtStab^^inifleeio in^flIlejeitf)eeo9crc^u)ebten5)i|feeenrien bur^ bie toon @r.€fturfI.£)iied)L 
ju SSwnbenbncg snabigfl tteeorbnete €ommi§ion abse^anbelt, unb ju Deeo ^efuljiguns im fl6trlic{)en 
©ecgen au^geeid^tet woeben, ^aDc 1700. 4. 

123. 6ottfi\€)leflmOr9eU^ei)l)cbeeOe9eljull.£.geaum3U»&(ine/ 1664. 4- 

124. Eiusl im\) ph\li^6!)t ©Mem^jJcebisfen, ^^olle 1(^7^ 4. 

i2f, 3ot. (DIcarii ginmeif)ung bedSIItaeg in bee Somf ied)C ju .^nlie, 1^62. 4. 

126. @tuI)Iorbnun9 bcc^ied)elI.JL5efluenju^alIe, 1669. 4- 

127. Andr. Sartorii Carmen lat. de lubilaeo, quern folenni ritu celebrant Chriftiani Ha- 
lae Saxon, prid. CaJ. Nou. 1617. LipC 1617, 4. 

SI 3 T2S. Su "dicker Snmcc ©onnafrag mJpaflc m©a$fcn S(d.h54t. obec 3 S^vi|llicl)c ® nncf ?^re^ 
5 hunbcrtjdbngc ^unbcr ©OttC5, fo 1^41 (Srmicn ©Dnncrflag^ mit frei)cc Dffcntltd)ct: rJ 1726. loi. 

44. 3u(r.3rr. Bavcr6@cf^id)tcbir^anif4cn@ek^rtm6@tiicf, JociHc 1739* 8* 
4^'. Sn&r. Huppii ^cfdircibuiig tec S^iaugia'ariDii tcr Unttjctfitat 5U ^allc , 1694. 4* 6 Sits I, SapiteJ/ ton ben i^otnc^mflen AutoribiL^, 

!!28. Sfgism. Etimu Reel. Gymn.Hall. Progr. Palma fecularis Lutheranoeuangelica prefTa 

haud opprefla, Halae iSig. 4. 
tiatcn ubcr ta 

%chat i)^6 fexngclii , unb t:icl)tiacm ©cbroucft Dcs ^. (gacramcnf^ untcf bcij&crki) ©cftalt, bci) Dci* 

^tupferchc ;uc Ijraucn in ^allc anganqcn, gc$alt«i butd) i)ic Paftores, 2(i*n. lllengeving, 
<Scttfr- i^ICiUium imi) Cl^r. itluUcrn, 5((eenbui-£)i 1642. 4. 

150. 3. lllicb. *^cmccc!i ^unt?citialn'igc5 ©cnfmfll i)cr 9\cfoniiafiDn , S^(M 1718. 4. 

151. Chrifl. Wderi^oMMS annus iacri verbi iubilaeus. ©nc^^icuc imbSubcIjabtd^^Ccbigt^WC 

Gcn tx-i- 154- am 1 5an, in bcr itirc^e ©. ?auccntii auf bijm 9?eumavcf t pt|l gcftaltenen guangclifdjcn 

%ch'at, ^allci647. 4. 

152. ?^cumarcfrifd>c5 Subcl^Scu^ni^ / in 2 uun iJancf batcn 2(nbcn(f en i)cc 1^470111 9icuiat)t^?^09c 
fUm cntcmnal cmcfanacncn ©.MngchTd^cn ['clirc gcljafrcnenSubel^^w&igtcn, nbgclcgt von 30^. At;' 

ifoono uni) 3^1?* (Scorg vLaiifrnt , JoaUc 1747. 4. 
13:. G. F. Neumarm Epiftola de Bibliotheca Halenfi, Halae 1740. 4. 

134. Index librorum leleflorum potiffiraum theolog, quOs B^ Frid, Hofmanms exbi- 
bliotheca fiia in Marianam tranftulic , Hal. 1740. 4* 

i5v Iodoc» Leop, Frifih Mufei Hoffmanniani petrefadlaeclapides, Hal. 1741.4, 

135. Laurent. Hoffhianni thefaunis variarumrerum antiquarura etexocicarum, tarn na- 
tural, quam artificial, non finelaboribus etexpenfis coUedus, Hal. i62y.8. 

15-;^. loh Olearii Oratio de fcholis feiicicer inftaurandis, Hal 1603. 4, 

158. Leges ScholaeHallenfis, 4. 

159. Hiftoria AthenaeiHalenfisSenatorii, in iuborici (£cte^i|!oi'. P.II- 

140. Valent. Bergai Progr. ad lubilaeura Gymnafii Halleniis, Hal. i66y. fol, 

14T. (Sottfr. 01cani ^Scfteibimg ^e^^oflif^cn ©d)u^ 3ubc[f«)h^ , Diubolff. 16615.4: 

142. 3. <^orrfr. tnirrage .9aUifct)c(^d;iuI=4Di|ra"if/ 2 ^l)cilc, t<i\)pi. unb^ciUc 1744. 8. 

143. f Cfcr. Gcrf/nr/V Epiftola de Hallenfibus Tiara Dodtorum Theologiae ornatiSj Ha* 
he 1726. fol 

'44- 

146. M. de BeftT relation de la Dedicace de Tunivedite de Halle, a Amfterd. ifigf, 4. 
14-. Cf:y- Cellor'H Inauguratio Academiae Fridericianae, Hal. 1^98. fol. 
14S. /- Peir. LudeT^ig fortuna Hallenfium ex Fridericiana, Hal. i7c6. 4. 

149. ^^la^rit^f ^Ni ten Skabcmicn untJllniv-erfitarcn, bcfonbcvs »?ialle unb ?eip5ig, ^aUc 17^9. 8, 
1^0. iV/f- Veridid /ro/)jjYw//i- g<:nDfct)rcibcn ton fccm neucftcn &m in^pallc unD bcv S)imif=' 
fton x&crm ^clfcns, SSBittcnb. 1724. 4. 

ht". 3. p. 2.u£>n.vi3 f en i)cr 1727 auf tec l(niwi-) nv\t ^allc ncnmigcvii^tcfcn ^I'ofcfion in £)cconD^ 

tnic?-]\D!i:<:i>?unb<Sammctf®ac^cn, ^:)allci727^. 8. 

K2. 5pcric^t t?Dn ben Jrcpfiff^cn bcr Uniwrfitat S^cSic, ^afle 1712. 4. 

i>3. ^uiitricbt i^on tern Cafu tragico im c^nmcn ^ofc ju ^ollc, 1716. 4. 

K4. 2iug^ -^'crm. ^r^nfcns fccgcna^cilc JJugjlapfcn ®i>ttc^, cntbccfct burd) cine ?Rnd)vid)t bom 

SSBupfcnbaufc iirb ubricicn Slnjrnltcn ;ii ©laud}c \)or ^aOc, ^allc 1709. 8. 

i>f. Piecas Hallenfis, or an hiftorical narration of the Orphan *Houfe at Glaucha near 
Hal in Saxony , by A. H. Frank, London i7c^ g. 

156. OcfKntl'ic^c 3ubcI^5^"9"'lTC/ ^^W bci) bcm Don cinigcn ^ud)t)i*ncfcnt 3U ^ciHc ben 2^. %\t 
1740 cmcucrtcn '^nbcnfcn bcr tDr3oo3abrenecfiint)cncn®u^biiKfci:?Sun)t, toon bci* »&od)L Ji'ic? 
Jjrid^eAlniwrl'imt unb anbcmgcfchrfcniSi^nncrnfcncrfid^ftabgcjcgctirerbcn, ^allc 1741.4. 

I5T. S)a5 *3i>unbcr ycttlid^rcrSnabc, \Kld)c^ ©Ott cm gruncn ©onncrtlagc 1541 bnvd) bic er|lc 
'ScrKinbiauno. bc5 &}angclii bciiMefcn, bci)bci: bcsnjegcn cckbrivtcn@cbad)tni6'5<^i)Ci:,\Jor9c|lcllctUDn 

joK (Scorcf. ^ranfcn , ^allc 1741. 4. 
i>8. Chr.Cellarii origines et fuccefliones Comitum Wettinenfium, Hal. 1^97. g. 
i?9. 2lTnbr.Sccctniann6(VV'etrin.ecMedic.IslebOUnrcE|ud)un9 bc^S^cutcdingg. Scipj. 1694. 12. 
i6o. lob. PhiL Bi'mtings Silua fubterranea, obcn>on©tcinEo^Ien, »&Qnc,i693.i2. 
x6u Conr, Friedr, Reinbardi Commentatio, in qua fabula de Ludouici IL Thuringiae 

Coraitis ex area Gibichenfteinenfifalni, indeque tribute ipfi cognomento Salii, vulgo 
©prinacts, refellituj, Hal. 1726. 4. 

1^2^ Conr, Sam, S'cbunzfieisch diirerc.de rebus memorabilibus lutreboci, Resp. Gottfr. 

Hecht, Witeb. 1707- 4. 

153. Deduaion ttic gacin tttmittcl|t €f)itrfa$f. SSelcbnungm Qn95Qrbi) fommcn, folgcnbg iw 

tc^ febifd>Df? ;u ^agbcburg ^oanbc acrat^cn, unb bcm ^rbpfc^cn ^aufc noi^ toorbcf)oUcn wivb, 
de Ac. t6>4- in Londorp. Ad- publ. Tom. VIL 

154. ffufcb. Cbr.^ranBcns ^iffDric bcr ©roffcftaft 5Ran§fclb, £eips.i723- 4* 

iSv Bmno Apoftolus,Dbcr be^9\6mifc^mS(pD|W»in^Kuircn Srunonis &bciv ^ob unb 55civ 
cbnmg, fomt bcr ^clr^SBiefc, ^alic 1714, g. 

166. 3ob* fo m im ^it^mi)um 5)Bgt)c6urg flcfiftncOeit* 7 

1157. i;/;//i (3>^7?A Blittneri Rudera diluuii teftes* Lipil 1710. 4. 
168. Gold. Frid. My lit ta^iriordbilia Saxoniae fubterraiieae, Lipf. 1709. et P. II. 1718. 4. 
1^9. VaL Alhertl dispito. defigurisvariarumrerumin lapldibus ec fpeciacim foflilibus 
Comicacus JMansfeldicij LipH i^tr* 4 
170. 3olN3ochifcl>55cifucf)3ur^anic^^(|bricbcc®rnffc6flff1»ian^fri^ 5SuMpm 173^; 4* 
i7r. A(fla kg CoIIoquii A6, 1^72 Dcrt 3 Uilt) 4 ©ept. auf bcrti^dufe "SKnii^fcIb (ibcc 6c» Sivtifcl 

D&n t)ci* CrrbfimDc ()c(jfl!fen, if ^3. 4^ 

172. Colloquium ^. Alk Graiveri, Re6l.EisIeb. et M. Wolffg. Amlingii^ Paft. Scrueft. in arcc 
Schochwitz \6o^ habitum> lenae it. Magdeb. 1504. 4. 

173. Informatio luriset Fafli in ©acw Sl^njgbcbiirc) contra ^Kan^fclb/ bi^ oon bcitt ©Mfm 

ju 5)Mn6fclb in \it^ %m\\m'^\\^Mx^\%m%\\\\^^^^^ 
\m bctrcffenb, &\\ m Da- ©pwe 1701 fof. 

^SRaitofcIbifcIjcii'^Jotmunbfcbaft, ben Sbucfnc&fiTcI)c» unb ^cv^oglid) ^flgbcbuvgifctjcn ivibrigcn ?in> 

nnitfiiingcn cittgcQUn gcfcfet (Don Stepl>. tht. <iarppi'ccl>t,) 1718^ fol* 

i7f. ©cimbliclje ^caiinvDi'fting Decfcnigen ©cfjilft > tt)cld}c unwt bem ^if^l : Uttum(lu§(. ^m 
munbfd;nft^^3vccl)t k» toon njcgcn bcc bccmittt)et<:rtgiaf m(i:Icortoicn,®i*afin uon^oni^fclb, pnblicivc* 

i-ijorbcit, bodnniJn ©. ^. ®?. irt W'c» n(^ e^()Uif iifl^n ju ©ad)fm 58cfiignip/ ben ^an^fclbifd)cii 
^\upillcn JU bcbDi'munbcn , bcl)aupfct itn'rb, niit SBci/ngCn, ®rc§ben 17/9. fbl. 

J76 . ® cgnrtibctc SJpDioflic bet in Obec^^^Qormiinb fdjflft im ©rnffcFjnft 93?(in^fdb wi'Dvbiictcn 5!anjff 1;.' 
Sivccforig unb 9vati)e tribci* ba^ Scriptum: lInum|log(.^Drirtunbfcbaft0^9vecf}t2c. &'i\iM i7i9.fDl» 

177. ^Dtjlgc^vuhbete Stnnicifiilig^n k\)W\ Scripto: Uniim|tofificf;c^SBornmnbfd)aft]S^9\cd;r2c. 
\uDDui:d} ©. ^..®. in ^vcuifcn ^efugrtig, in bci- ® raf fcf}aft "iS^an^fcIb tSKagbcbnvgifd}^' ^D()Cir unb 
?cl)nfd)(ift ben t9lrtn^felbifd}cn ^upilUn iw hmxwm^tw, binbicirct W'^xx'^, ^agbcb. 1719. foi. 

178. Deduftiones in caufi'a ^Jjiflnefclb contra bic m\ ^rtljn ivcgm ©ccbtircj; inglcid)cn bon 

179. Deduftioiies in (Siid)cubc^ ©oincnpitnl^ ju ^iSnflbcburfl contra ^^mefclby ivcgcn be* 

Sfmt^ Jficbcburg. 

igo. De Scabinatu Helfrenfi Comitutn Mansfeldifle , in Obferudt. Hall. Tom. X. Obf. 4. 

. ^%u %nxon Sc^Jui^cns ^ctid)t, \m fid) bic @nd)cn jtblfdjcn bcm eni'biilal m 9)}m;nj unb 

(cintMU 58i'ubct' ^3rtn^ (gfhunfe »fragc!l, "^ISincnb. 1538. 4* 

182. ®cr ^agbebur0ifcl)cn ©fatff)nl(ct unb 9iat()C dctcnindfiigce ©e9cnbci;icr)t , J^allc 1^38* 4. 

183. JD. Vllactin &utbci-0.©d)iift iDiba* U\\ %ifd)of sn ^^ngbcbni's , gavbinal ?IIbvcd;t, ben 
Unfc()ulbig gcl)an9fcn ^an0 (£d)oni| bctrcffcnb, 1^8. 4. 

§. V- @ 9cf)ovcn fcnidc bi^^ci; bic Don S^it S" Seit publimte ^anbc^?(l5ef(;^c , unb bicjcnigert 
©ctibentcn, fo cin unb dnbecc^ ©tucf bfltion bui'd) i[)cc @d)viftcn (tlautcit ()abcn, aid; 
cfi unb 

©d)5ppcn|luf)Ibctre|fcnb, 1^84. fc(. '" " " ' - .-- 

187. Cbriffiart \X>i\[)i:{\m, ?(bmini|tt(\tDr(g \iti &;fj(t. "lOJagbcbutg ^bal^i^rbnung > iq^. 4. 

188. 'Snagbcbnrgnuib ^fllbcvflabtifd;c^iitbcn=21gcnba, auf^cfc^l Stonig <5nfta»i 2l6o(pf>i in 

©d)il^cbcnticifflf[ct, ^(illc 16^32. 4. 

189* ^iugiifri, Slbniiniilmtovid beg &*#ift5 ^agbcburg, ^lrd)cn^ WijeijMinb ^rowtvOrbnung; 
Jiici'lt (jitblicircr; S^^m itfy2. ulib mit olltn nfld;f)ec f^crauegcFommcncn'SJcrorbnun^cn t)c»nc()i*t^ Sclpii 

i673' 4' . 

190; £/r/j-^. ^ifita(fDiii5??|bfd)icb boh S(0; i(J42i t^allc 4542; 4; 

191. Eiusd. CSiptfltlon^^Dcci'ct > ib. i^^e,' 4. 

192. Eiusd. ©tipmbiaf cn^Oi'bnung , ib.i6f4. 4^ 

193. j&f«M©d)uli;OrbnUng> ib.i6^8. 4. 

194. £'wx^i?lpDtf)(!fcn^Ovbmniguni)^flyc, 16,1^^8^4; 

197, £'/»j'//'58auci:^@efinbcnmb^nnbiiici'fg^£)rbnurtg> ib.i^fh 4> 

195. £>Wj^. ©d)afei:^£)i'bnung, ib. 1^^114; 

197. Eiusd, 5)Iugc9crid)tg''Di'bnung bc^S(mfd@icbid)en|!cili, ib.i6^. 4* 

198. Eiusd. ^OaI?£)rDnung, 16. nJ^r. 4; 

199. £'«/j(/. 9vatificivt(! W\U beg SBotgcbihgg , ib. iC(>o. 4. 

200. Chrifl, On. Mylii Corpus Conftitutionum Magdeburgic^rumnouiffitii^rum, obcc 

Son. ^reug. unbSbuif. 95canbenbutg.tobcg;r£)rbnungcn,e&icmunbTi)?anbfltiiim4;)cri^^^^^ 
giMgbeburg mib bee @Mffd)flft ^norigftlb 5)lfl3bcb. ^oI)^it tJoii ?(o. 1680 big 1714 publicirct, "^m 
behii-g linb ^^lallc i7r4. 4. 
301. Z////^, Continuatio Corporis Gonftitutionum Magdeburgicarum toon S(d. 1714 big 

202. Son. 8 ©as L Gav- ton im mmfjn\(m Autoribus, fo bom ^tt^m% SDlagbcb. gcfdjr- 

2C2. .^?nAVrcu§.(Enmina{?£)i:bnun9 fitr bas ^cr^ogt^um ^agbeburg, ^cclm 1721. foL 
203. ^ini. iVcuf_. allacmcincs '3Scd)(bL'5bict, 58crL 1724. 4* a:4. Sen. ^rcu§. ^npct^ctounb ^ncuis s^ OcDnung , SBcrl. 1724. 4. 
207. 5(nc nad) Slnuo 1717 bis k|d in^ ^cr|cgtljum 3}ia9bcbm:(j crgangcnc unb publicirtc ^onigL 
'l-Vcuf. <itiaa imb ^anbota ; bic fid) auf goo ©tiuf e belmifcn , unb lice ju iDcitlauftig ju fpccifi'cij' 
rcn, abcr Gcbkigcn Q-cH an9c;Dgcn ivcrbcn follcn. 

c:S. loh. Clr. Herold. fingylares confukaciones forenfes, LipC 16^6. 4. 
2Dg. E.Obferuariones forenfes, Lipf 1690.4. 
Eio. Ei, SInguhres obferuationes ad procelTuni iuris, Francof. 1700. 4. 
2ir. Ei. tr.de iure repraefentationis at transpofirionis, Halaei669.4. 

212. Dletr. Wdh. Matbiae dilTerc. de cimliflTima concinuacione polfeffionis bonorum de- 
fundi , fine noua apprehenfione heredum , vi folius legis ftatutariae , ad §. ly. cap. 44. Ord. 
Folic Magdeb. Refp. Chr. Herold. Erfiirc. 1694. 4. 

213. loh. Friedr. Bafiineller diilert. decas diiferendarum iuris Magdeb. a iure ciuili circa 
materiam contra&um, Refp. L M. Seidler, Halae i/og, 4. 

214- Oir. Thomajii dix^. obferuationes fel. de iure decraftionis ad Ordin. Folic. Magdeb, 

cap. ^6. Refp. ChrifL Kermer, Halae 1709. 4. 
2K. Ojr, Wddiiogei dilT de fingulari caufa exheredandi liberos in ducatu Magdeburgico, 

Refp. Chr. Friedr. Lindner, HaUe 1711.4. 

216. Ern. Tenzsl. diil de conuenienrla et disco nuenientia iuris Saxonici et Magdeburgi- 
ciin proceflii executiuo, Refp. Fnd. Denner, Erf. 1713. 4- 

CI-. Gehh. Q)r. Bafi'meller diflerc. de fucceffione vidui ex lege Hallenfi , Refp.Frid.Gottl. 
Drachftedc , Halae 1713. 4, 

21S. Busd. diilerc de fucceffione viduae ex lege Hallenfi , Refp. loh. Adam. Gerbt, 

Halae 1714. 4- 

§. 6. '>>ic la^^ci)artcn torn ^crlo^t^um ^Jagbcbuvg betrcffcnb , ftnbct man ben .gol^^ unb 
3crid>auif$en &ci§ auf ben C^rtm ten ^Mcrjlic^fcn, ben ©aalcicis auf bcncn Don £)bcvfad)fcii 
unb -Jhurincicn , bo: 3iitcrbDififd)c cber £ucfcmQlbifd)e obcc i|t gac nic^t nngcmercfct; unb ubcd)aup{ 

fmb fic, \TM? bu? 'Stagbcbui-aifdsc bcfrift, gan; falfd) unb unric^fig, \Ci fo cmr \virb au^ bcm ®aafci-ci^ 

mil Sn;tcbuiia b« gadM'cn? 5li5cif:nfeififd)cn feblanbc cin bcjbnbci-ij ^ifit-oftI)uni gomadjt/ tnib ^iiy^ 

^i?tbum^^alIccbete:nJTfJ>"itJcbctitclt. (rbcnfouun'cbtiv\1mbbtc(S'pcciaI;Sf)ai:fcn. Sic^olldnbu 
fcbc i^Di; pacr G'-'bcncIrciT e,cfti>d)cn, i}l oan^ unb gav falfd) unb unbraud}bav ; bic S^uunbcvgcu mx 
jobann BapriKa vomann ijl chiv,? bcifcv, bec^ nod) i^cKci' Jc^kr; bic m\ (Sun&lingcn ju fcinct 
5xcarapb!fl\cn '^C!l3}rcibiinabc6J5ci^^Pytbum^9e)fid)nctc,unb5U^^^ gcfrod^cnc, cbcnfo fc()Icd)t 
imb unri-tria, cb a glcicb in fclcbcr ben in anbern Sfjactcn feWcnbcn 3utci'bDcfifd}cn obcv Su(fc\i3al' 
bifd^cn &ci5 mir anacbrad't. sScn bcr ©i'affd)aft ^Miefclb ^nt man Niemann StcUaSbavte, 

ton (2*cncf unb ^vilcf _;u Simfrcrbam Gcrrod)cn, bic par jicmlid)^bvaud)bai'; bod) abcv nod) tide 

ivcblcr IVit, viVi^ "^k Gran:cn r.viKl^cii ber ^^tagbcburgifdjcu unb £:ad)fii'd)cn vg)Dbeit nid)t beuicc^ct. 

5n bcr ten pcrcr (^cbcnif tcr fiir;cm gcrrod>cncn ucucn Sai'te ton'SianefcIb finb fDld)c par ongcgc^ 

bcn,abcr aan;unnLbtig; \y^\t ficbami aucI)fDnrc inanbcm ©tucf'cn tolici' SeWcr ifr. ®ei' ^e^ 

mannii'd^c(iDi)n, '^. yyzxw.wwx , ai? cr ui J;allc "iWcbicinam ihibirct, l)at cinen ^lan ton »-5allc mib 

tct irnilicaenbcn ©cgcub aufgenommcn , bcr untec bcm %M, Ager Halenfis, \\t\^{x cincL* bcfonbcvrt 
©arte ton bcncn '^^rcfpcctcn bci* ©cbaubc, in fcinct ^atcr^ Officin gertod)cn \vDrbcn ; c^Jinb abet 
bcpbc aii$ nc^ manaclbuf:. ^^cp bicfcm ^'Sercr vticb cine gcicbnung ton bcm ^fannci*gcl)a9c mitgc^' 

tbcikt,jD cin anfcbnlicl} ^tiicf bcr ©cgcnb um^jalle unbbcs cbctu_^bcil5 tDmSaalcvcid nacl) bc^ 

iicn SiW}|lfuica ©ran.^cn burfrclict; ircbcn allc m6alid))rc 5(ccurateiic bcobadifct itcvbcu- ©0 [)nt 
cm^ IPairbci- fcinca Singularibus Magdeburgicis tctfdliebcnc £I)ttrtcn toni ©I'omlingc , 3lmt 

^cbsjtlb, IPcfcrlin.-jcn, bcmCbrafiunc, vV>a!bgcrid)tc unbSran^cn bcs glDfrcrs^^albcnelebcn bciigc^ 
fucct; ^k g^ir ;utcr!at;ig finb; babci* J>fnungift,mitbcc3citcine rid)tigc€l)attc tDn'D)Jagbeburg, 
an bcr C5 ^i^ ic^ofcblct; :n crlangcn. 
''j^rincipia, al5 ten cinigcn 25cna$ba^rtcn gcfc^icbet, ge^eget 

itcrbcn. 
Sag 


¥ M ysits) Fs 9 


S)al 2. g:apjtel, Sifc^eii gantlet unD €i'|jlifft^. §. I. 

IMOt gl ia)c« y lObmcnD , fo m altcii gcitcii magiWbabiira , mr.qa6./biira tHribl m Smcc ^Z inn Sf£ !!' ^'^sf's ^^ ^^'"^ 3«fl9i)cbm'9 (in tict ©be citnuet, tmD mit 

d B^im-^ich . uu pLL, 'n}Z Tschlu J'lS'l. t^T! ' "^ 'h f '"'''"' """"'^ ""f"' 

4 .it"re>nfi.. in rr.nci,. Hi, di^lZZZ^jU'Za. ?LT'" """ ''"'"''' ""'^>' il)nm bcnacl)bavtcn eattcn (iroiTe S3 IW ^.>' ttr^^ '™m' ' "'""i" "^''""'' '"'' »'"«" 

Bm, una nflcf) il)ra' bc.,bniB'S n,(c & l'.^""^'^'"*' "'«"^""' 

nod) onbci'c foM)e, bic gnn^ unbcfcn ; unb S £ SnS ,;nrt it JU.SrnncfcnDmi en, unb 

few unb «n. bcm TaciL unen^icrr STSR g^S^^^ ""™ "°* f*" ^"'^'' « §.4. IJmfanc, \Kir, imi} ocgen ?f{ori?cn aud) i?fl^ gSaa^cbiTvgiPic mit bcgrif. ©ci* 932tttcniad)ti9C^i)cil 
tarcn/in m\6>m flud) l^aot^cburg fclbft fag, ivurtc nor6= itbucin^m gcnanf, unb beI)icUpa)Cii 
?>^4ihmcn nDd^ im n Scculorwic i?fc ©iplDtnota i)«ci>tfomim ^ciacn, cfjnccac^fct bcwif^ 5Id. 550 bic 

ma-tt. 

§. ^. ® ic nun ben bicfcm ^ncc\c bic 5»^antf en 5B€|! ^ unb @iib.'^[)urin9cn, \k Sacfefcn abcc 
^icr!?J?:bunn9cn unrcr ffd)gcbrad}t;fD{bacn (ic-^uBcijcibungenCrecld^ccOit fluc^ baf)CE bcn?}al)mcn 
fibre,) iXi tKgcn Dc-6r.\n|c autfid) mitcinaubcr tcvtragcn unb cntfd)icben f)abcn, unb ^I'ancfcnbecg 
bcr Sran:5crt "ber Jrancfcn ; S-cbfcnlnirg abcr cin ©ranfeort ba ©ad)rcu gcivorbcn fci)n. !^. 6. S^ic v^^-^fen, tt;ic fclbigc fid) i^cn i^rem crfrcu ©ife gac wcit au^gcbrcitct, wurbeti in 

bic Ofiftilcn, ^NcftFuIen unb gngcrn cbec $(ngci-n Gctl)ci(ct. ®ic <DflfuIcn bcfaffcn bag £anb jrot*' 

fd^cn bcr 31 
bcncn Jconim 

:ulc^t i?cn £ad .. . ,„ ^, , _ , . . 

get , unb na^ FangnMcrfgcn ^ricgcn, nndibcm cr jucifr bic ^Bcllfafcc unb €ngci:n bc^wungcn , cnblid) 
CiU* bic £!jifalii$cn (Siid}fen unter biis Jrancf ifd^c 3od) gcbra^t ?> §. - Smmittclft tbiitcn jic^ aui^ bic IPcnbcn l){ctDc; cine ©ctoifcl^e ^fjatien, ^bic t)erniutt)j' 

id^ au^ ScrtM'en ;iiciir ^cn>cr gcbro-ljcn, immcc iwitcr urn fic^ gcgriffcn, unb cnblid) S8oI)mcn, £fluf^ lid bcm 2lnhaltifd) 

§. (?. 5M mm ^k S-:cbfcn i>Dn i^ncn fcl)r bcunru^igct anirbcn, bicfc abcc unfec bcnm Saro^ 

linccm ;itm ©\nrtiid^cn 6Kvabcn bcfc^rct, unb mdc^tig tDDrbcn ivarcn, fo gai", ba|; fic aud) nad) Sb;* 
(i.ina t.^ ^arclinaivd'cn ©ammc?, ba5 ^anfcrtftum an fid) gcbrad)t; fofud)tcn |ic bic ^Bcnbeit 

ju bringcn. ©ic IPcnbcn vuftcn t^cc altcu 

^^ ., ^ ^ . , _ , ^n i^nen al^ cinecjlud) ubcifd)\Kmmct unb 

ianinicrlid) t^cnrufrct, CkXlA^ vncic taufcnb ebrifren crfd)ra9cn, fo^gac, ba | bifeja ijfcg , &ibc\Dig bee 
<;Sicric unb (TinraL) ^cc 6irc, urn '^xih.t .;u Ijaben, if^ncn cincn m^vlid)cn ^HR'scbcn mu(lcn, biS 
!^an!cr Jjcinvid) \>tt ^McIftcHcr nac^ feincr ©dangung auf ben Sai)fcrl %^t^if|P ^cu([c^cn 3vdd)C 
(chi-.iipp.id) hicltc , unglaubigen Q>Jlcfem Q^but ju gcbcn, unb iljncu fratt bcffen cittcn fd[)abid)fcn vf)unb 
iinbictcn lie?. 5? fam Ijierauf Viim ^icge, bic -^unncn pclcn mit ?ccooo ^Mnn in ?:cutfd}Ianb 
cin, unb ibicltcn ^nfance ben '^idiict, hx$ frc cnbfid) in e(rid)cn ^tcffcn gefd)Iagcrt, unb nad) bcm 
Grcvjcn Gicgf ben "i^nfcburg imb ^eufc^bcrg *) con ^ai)fec iocinrid>cn ixm ?:eutfd)Ianb ju n)cid)cit 
Gtirpimacn n?urbcn. ^^ f amen (Tc im crfrcn 3abr bcc JKcgicrung Sai)ii:i' Cttonig I. bee ©vojfcn (ktx^ 

mal irid^T, unb n\igctcn cincn ®n aH bi^ ubcc "iKagbcburg ; wurbcn abec m\ bcmfclbcn burc^ cine 

grtfc ^licbcrtogc balb jurucfc gctriebcn. 

-"^ %si 5In^cnifm ticfss" (Bicgs rcirb nc£b jc^o <ttfe S^fir ju SenfAberj ernaictt, unb an bcm Sir4wei)^t(tfle 
^ uac^ let ^rctigf tc5&al& cin cctriilel gcniiufflr a&gelefcn; fo inrolpit gtoeffic^fcit bet: QtiAit SWcrfefiiirfl, 

gap. 18- P^g- 1:> naclHiiRbcn iti. 

5. 9. 9ta$ bicfen ©icgcn jinb hk 3Bcnbcn jicmli^ gebcmfit^igct ttsorbcu , &a§ man in fol^f 
gcnbcn Sciten \Knig i^on ibncn licfct. Stajfcn ^opfer »&einric^ bctocffigte <Sxh^Xt im Sanbe angclcgf, 
\xa!> au?" Jlonbern teutfchc ©mrDljncc iw bicfcn ?anben cingefu^rcf, wclcljc mit bcncn©Drbcn ticrmcngf 

tm U'^^t gciii?i>bncr, itcbur* bicfc nad) unb nad) ju bcrcc ^^cun*d)cn ©ittcn unb @prad)C angcroo^ncf, " 

m^ ;u bcm arifrenfbunf befcbrct wprben. ^k 5Bcnbif$c@prad)c W % aud) mit bee gcit gan^ 
unb i-ar in bicfcn ©cgcnbcn micrcn, ba gcgcn ba^ gnbc ^ \% ^a^t^unbert^ bicfclbe in @ccid)tcn JU 
Gcbrou^cn gan^Iid> i?crbotcn trcrben ; bcrglcicbcn 2(o. 1193 in» Surftcnt^um 2(n^a(t gefcljc^cn \\x fcp, 
lc^an:.T.v. in bcr '^vMt. ^ifrcric Tom. III. pag. ^51. bcjcugct. ^. 10. ©a5 abcr bic 5?cnbcn cbcc©crbcn nic^t ganp^ au^ bicfcn ©cgcnbcn ttcctricbcn wor^ 

t:n,fDnb:m \m\i'tn unb ncbcn ben Scuti'cben gctt?o()nct, ifl baraug absunc^mcn , bag fid) ©JrfcP 

einc5 ^r^tamcn? finbcn , l\: glcid) ncbcn cinanbcr licgcn , batjon \i<i'o cine ^o^b ?:cutfcl)e. ^(\.^ anbcrc W 
^Ivcnbifcpc qcnant Ttorbcn g. & 2 ^iScilcn ten Joallc licgt bo^ ©orf 0ppicn, unb nafte tickt^ ^Oi,i 
©ciir "ln;r ir^.^:^ , \i chcbcm TOciibiili) (Pppicn gc^cijfcn. "iSZan fan and) auf bcncn ©orfcm 
an eritcvvn alien cinscfcijcncn Saucrgcfi^Iccfjtcrn bie ^cnbifc^ St&funfr gac bcutlid) fpurcn, gcjlaft auci) ^Mi$i 


bupplera. ad Befold. Thefaur. praft. voce: SIamiftf)9ic*t, mit mer)tctm bcfcI;K bet. 
S)a^ 3 . Capitcr, ^oit aticfituttg m et^ftlp lagMttrg. 
§. I. ^li^. 11 i^^^^'?5'", '«W«' ''"" '"""'^"rt ^«l'«n- ?>^"n batten bic Jmncf fcl m 
fie iZSw^S^r"'^'^.^^^ borjueinm sutcn -SoiTOnnb , Dnfi cs bnrum acfdX 
U m *;. A eaSS'j^srt fes™ ?.?•«»*»« ««*. » 


Qcbra*f,(;? mit ©cftatfcn i>er9efrQlt iibcr^ujfet, bag deceit ^fBertf), imd) ciniger^Jot^eben, fic^auf 
§. 6. ^ct ©njfhingSj^Sricf \?om 21 ©cpt. 937 befagct, bag « b^mcltitcm eioflcr Jcitteit 

-Ocffiw i^Zaa^ctog famt flUcn Darju gc^inigei], gcacn *3Berrcn gefegcnen ^fifern an floSevfferii 

gcfdxncfct hxibt, wntcx \vil6)t\\ S^vmcxekhzn , Buf.ui, ^orrciebortY, (Dttcrekbcn, (Dftci'wcb^ 
C^ingcn, 2>o&cIcbcn unb ^wnbisbuvg anncc^ VDv^anbcn |I«b; bad mit bai'untcv btwmtc S^''^f^ ^^^^ 

nid^tbic 2??icilcnmi 'SSaqbcburs nad)£albc \\\ gelccicncSmbt^rofc i)T,fonbcrrt em®orfna^e 

n Swtte luid^ljcc bfc ncn(ra&c tllag&cbui-g ccbaucf worbcn, niaf? 

i;icu5ll. bic ^tiibt Jrcfc mtti^rci' '^iMpt bcmSvfeftifft cicfcl)cncfct. 
§. 7. ©nigc ^agc barauf , nenilic^ am 27 ^cpt. gab cc bem €(o|lct' ben ^oll iu "JiKagbcbuvg, 

unb ^c '^iCT'lHit, ba§ ibrc llntcrtfioncn i>Dr nicmmib aU bcm gfofrec^^Sogb (Aduocaco) foltcn be* 
lancet mxhn fcnncn. ©feii^ barauf ben n Octebr. cbcn bcficlbeu 5oi)U^ cxljkU ba^ Sloflct m\ 
ibm ?idc 5}icnrtkutc an Jr^^i^ownb £cibcigemn, \n (3enncr6lcbcn,tX>o(nier6lcbeii unbanbcvu 

S>cntm, jamt anbcm ©utcrn unb bcm 3cl)cnben im ?anbc 5)Javian. 

^. 8- 5(0. 939 ben 7 Sunii f^emftc ci* bemfelben abcrmal^ tticlc®ien|!leutc ang^cei^en mib Seib^ 
ctacncn in ?"ii}rb^?:[)iirin3cn, ju UTagbcbnrg, (Dttcrslcbcn, Gulftorff, "^^elthtUf Smmvskixn 

imb rnibcra iJrtcn. 

§. 9. 5fnip 941 ben 28 "lOMrt, confirmtrte ct bic bef^c^ene ©c^cncfung beg 30^"^ nod)ma(^, 
unb that ^k Snfunftc ous bee "Stunlc ^inju. ®cn 6 9(usu|t bcjfelben Sables fd)cncf te ec bcm 5(o(tec 
feme eiacnibnmlicbe ©liter \\x llplingen, ^orcsbcim unb tTettorp, unb idi folgcnbc 942 3af)t; 
cm 5 ^cc. fitmcn auci) bic ©uter I)in;u, fo ber ^ifall ^ber^arb unb bcffen SJuttei* ^^elmbuig an bk^ 
fen Crtea befcncn, uiib bcm i^anfec aufgela||eii , tMc^e ©^cncfung untcc bcm latcn 5cbmai% SJnnp 
944abermat5 oMifinTiii'ct reurbc. 

§. 10. anno 94S ben 29 S^inuar. fcbcnif tc a bem €(o|lec fed)gbci) "iSRasbebuts gclegcne ^m 

fer, Unfcburg, 2?n?nen , Bitc^otte&orjf , tlTi'id'ftcd, CruKmgcn unb 2(bc(lan|?c&c ; fblgcnbS 

ben =L);vuIu bieknigcn ©liter unb 3e()cnbcn, fo ba^ ©tifft ^alberfrabt bigger im ?DM9bcbucgifc[)eii 
Sifrn'ct bcfcjfcn unb cer^anfcr mi '^ifcbcfQ^crnharben gegen anberc ©titer ertaufd)ct, Onoviibci'' 
fid> aucT on ben 23 2(pri( 3(0.940 batirtesS^ipIoma finbet,) unb enblich untev bem sfictobr.Dallcre-- 

lebcn unb (Dimin. 

§. n. Sinno 94S ben 50 %ut* cr^ielt bas fflo|lei' Don ibm einen Qrolifen ?:f)cil bci: ©uter, fo 
ck'bem bem Oofter ^irfd)felb gcboret, unb in Sai^fec \)Dn bemfelbigen an fi'cb getauffbct batfe, al§ 

tt>orm5leben unb l\>I^erfrc6t im ^ocggftu cber gRanefelbifc^cn , unb vetfd^iebcne^ in gcancfcn unb 
^ihuringcn; fo abcr torlangft mcha ton bcm &;||li)fit abgcfommcn. 

§. 12. anno 9i3 aab ex bcmfelbcn nbcrmal wcle ©utcr in ^^nnnacn unb bee ^cnben Sanbe, 

unb fow^Dl Ni? j^Iaenbc 9n4 3abr am 50 ®cccmbr. nl^ am 2 3u(ii S(o. 9s^ einigc ©uter in unb urn 
bie gra'bt :E>ci>entcr in ben %ebcrlanbcn. gbcn bicfee Icfeterc Sabr l)at cr am 27 5)Zai) ber Sirdjen 
;uO}Jaa^burg an6^ bas SN^rf tnojlgfou (tnufijlti) im?(nbaltifc&cn,mit aflcmgube^or 9Cfd)cncfct; 
boMu m i^^^ iDiploma , ml cs noc^ uiema^l^ gcbrucft, aug bcm Original mitt^cilcn, unb juglcid) 

ba? Monogramma unb ©egel bee ^oyfcr^, neb)tcmcm Specimiae ber ^d;rift in ^upfcrflid) 

bcpfugcn iroDcn. 

No. I. 

^dt)fer Ottoms I. ©iplcma, in mid^m tt itt ^ird&cn ju DJUgbcfiurg M ©orf 

ITiujifc^t mit aI{em3u6c^bvgep;cncfct,^27SJa9 

5(nno 956, 

/^ /c ROOTm? finSe & hsdtUtdue trinitatif Otto dittifia chmema imperator augujluf Si 
^ * far^aa; dti aecclefiae vetierabilthfifqUe iecif aliqutd de noftra regia vet imperiali maseftatg 
co^eyre fitagimuf^ id nchlf ad prefenttfultae flatum & aeterHae retrlltttionif donum prodejfe 
coi;fifiTp.tifl Qua propter omnikif fideUbuf noflrif^ prefentihuf fiilket ac futurif notum effe 

volumuf, quomodo nof oh amorem d^i, regn'sque aeterni tnanjion^mi infuper et'tatii pro flabu 
iitate rcgni vd imperii nofiri, nee non profalute remedioque amifjae nofirae, dile&aeque con~ 

iugiffwfirae athslkeidif^ atque amanttfirme prolif& aequiimt noftri qttomf, quandam no- 

Jirae propi-ietatlf uiUam mufifcbi nomtnatam in psgo derliiigon et in comitatu ilmmari comhif 

jham, cum omnibufutiHtaiihuf ad banc rite afpicientibufy bee eft, areif , aedifidif j mancipiif 
utriufqite fexuf^ terrifcuhif & incuhif, agrij, camptf, pratif, pafiuij, filaif, uemmnibuj^ 

aqaif^ aquarumue decurfihuf^ pifiationibuj ^ molendiniftnohiUhufet inmohiltbttf ^ uiis & in- 
mf^ exttihuf & redxf.huf , quefitif & inqtiirendJf-^ cuii^ifque aliif omnibtif rebtif , quae ad 
haec altquatenuf did uel nomincri pojjant, ex imegro a noflro iure in iuf fanSiffimi marti- 
rif mauricii ^ tjoflrl uide/icet patroni in magadahttrg , perpetualiter ibi manendumy abfque uUa 

heredum uel fuccejforum noflrorum contradi^ione tranffundimuf atqut donauimuf Et ut 

nojlrai ©rtg 3. (Sapitct/ wn gi'vid&tunij' it§ (ix0^i Wl^iW^, n w 

mflrae mgenuUatif traditio omm tempore a cun&if fmcejforibuf nofirif firma fiabilifque per* 
maneat', hoc preceptum tude confiribiet atmti nojiri imprejfwne mffimuf^ mamque propria, 
m infra uidetur , comhorauimuf. 

Signum domni ottonis magni +^inui£iiffimi imperatorifaugnftLr^ g \ 

Liudulfus cancellamf ad m'cem brunonif archie apfelkni notaiiu ^ ' 

Data VL Kl Juny^ Anno dominicae incarnat. DCCCCLVl Indi&. IllL Anno UCTO regm 

domni omnif XXVUl. Imperii autem Villi ASum Vualahufon feliciier , amcn^ 

6ajU SCl)0i:i9Cn 4 S)orfcm, kvtmtec tTluficc mit ijl, scfdxncfct fjat; vid. Becmann. Hiftor. An- 

halt. Tora.ni. p. 43^. }Tlo(irjfa» lic^t o!)nh)cit S)e(fau, unt) ifl olfo 6ie iva^rc Sage be^ Pagi 

Derlingon mt^ bicfem ©iplomfltc iu bcjlimmcn. 

§, 13. ®Q^ foIgmDc 3al)T: Sfo. 977 ben 2 ©ec. mai#te bcr SoDfer Mo/t ®kc t)on ©raf 

SBinmscn, W ^crnac^ micl) an ba^ Sc^fiifft sefommen. *3Beilm bicfc^SipIoma noi^ iiicl;t gcbrucff, 
iDoKcn wit: folc^e^ au^ einem ChartuJario t)ici:f)« fe|en* 

No. 2. 

^rti)fei: (Dtwniei. ajcttaufcftund etlic^er ©titer ntit©mf Billmgctt/ ^2©fc, 

j; mowi'h^ y^rw^if f / indiusdue trinitatis. Otto diuinafaueme clementh Rex, Nouerint omnes 

fideks noftri prefentes fiilicet et fiituri J qualiter nos cum quodam noflro fideii vafalio co- 

tnitique dileSio Billing dicio, qmmdam prediorum commutationem fieri decreuimus ^ fimes 

fecimus. Tradidit itaque prediBus Billinc ad nofire proprietatis dtcionem in hgitimam fdii- 

cet commutationem quicqutd proprietatis hahuit in locis Vurmerflat, Otimpach , Goierflat^ 

Hacholteftat nuncupatis in eodem confinio et pago Nufiti in comitatu comitis Wilhelmi fitis^ 

cum curttliburj eaificiis^ tuancipiify omnihsque jure legitimeque ad prefcripta loca pertinen^ 

iibus, E contra vera confilium intendemis fideiium mflrorum^ quicqutd habere vifi fumus in 
loco Hofiurmi mminato in pago Engeli in confinio Schidinga Marcha fito una cumfilua, que ex 
ipfa Schidinga marca ad predidum locum Hofiurmi comprehenfa efly et conjun&a circumcifioni- 
busque feparata , ms jam preuocato Biifmgo noftra cum regaii au&oritate in legalem conceffi^ 
THUS commutattonem cum curtilibus, edficiis, agris, pratis ^ pafcuts , aquis ^ aquarumque 
decurfibus, moiendf7iisj pifcationibus , viis et inuiis , ^uefitis et inquirendif, exitims et redi* 
tibus , cunSisque jure legitimeque ad prediBum predtum attinentibus , ea racione , ut uterque 
noflrorum liheram ac fecuram de predio fibi ab altero data haheat potejlatem tenendi, dan£t 
vendendi , commutandi , et quicquid inde placuerit faciendi, Et ut hoc nofire commutationts in- 
dicium verius crederetur ^ firmiusque ab omnibus haberetur, banc car tarn confcribi anulique no- 
ftri impreffione jufmus figtUari. Liutolf Cancellaritts ad vicem Brumnis Archicapeliani re^ 
cogmui & fuhfcripft. DatalULNon, Decembris^ Anno Dominice Incarnationis DCCCCLVll 
Indiaione XlllL Anno Re^m Ottonis ptiffimi Rcgjs XXlllL ASum in loco Aljledi , felicitery 

Amen. 

^3 Sf H* 14 ©as 3. Sapitcl/ \5.cn (Jmc^tuitg bc§ (Sr^ftifftg SBJagbcbutg. 

Ocrttt^vnmott?, Unfeburg, Sobmfor&eimDanDcrcmc^r; am2 3u(iiao.959flbacmise@fc 

§. i^ 2(imo 951 ten 23 ?(pril gab cc i)cr[c(bcn tsenSe^^nben jutnag&cbiirg, 5fore, Sacby 
unb €ilbc, jcDc^ ou^gcf^fojicn t?e? Slnt^cil?, fo t>a^ ©ifft ^nlbcrfraM baran bnftc; folgcnbg Dcu 
2>- %i\ii Gpurincsburg ctcr Da^ tjeutigc^otbcnburg an bee ©anfc; fccncc ben 29 3ulii bic ©mec 

©ebu^lfcin^ Jlcrf^enburg, 25rciringcn, Scrn^arbsrobc, Himfrcbt, ^Iccbringeu; XOaf? 

fcnl^al imv) 2itogcn , unb an cb«n bcmfcfen ?:agc ben gc^cnbcn ju <Sitbi^m\tcin) tbuvQen, 

Citcnbiirg, oorfccj, tPctrin , i^obcgun , ^^otbenburg 2c. mit bcnen umliegcnbcn 8anbcvci)cn. 

§. i6.^®a5fclgcnbe 3al)r 9^9 twirtKgcnSaiifcrOttcnieJtciigcbigfcit fiiv bic^ivd}c ju 'lO^agbei' 
burgfcl): g[ucHi(^, bcnn ba crhJigtc am 28 Startii bic ©d)cncfung bccOcvtevCalbc unb ^^ofenbuvg, 
imb ben n 5(pnl ^k nKfcma^Iigc 5Bieb€r!)cIung \>ct (£cbcncf ung bee ^urg (Biebicbenjlcin mit bcv 
B-*.ii5cnKUc, imb bes Surgwarbs 5U Ixotbenburg faint anbecn ©utcvn im ^aalcreifc, mm\ 
am 29 2fuL 9^1 [c^on cin ©tijencfung^iplDma auggcfectigct xmw ^it woUen foldje^, ob cgglcicl) 
fd^cngcbnicftiir, iKil cs ben ©aolcteis bctvijft, aug cinem im XV©ecuio gcfdjvicbencn Codice 
membranaeeo bictbcc fefecn. 

No. 3. r ^ 
^a\)\tt Otto I. {d)m£t bcr ^iri^ctt 511 gjirtgkburg ©icbi^enflrin mit kt ©al^queKf/ 

bas Surgrcarb Siot^enburg , famt mc^r rnibccn ©utccn / ben n Slpril 

anno 965, 

n nnminc Sanae et indiuidue trinitaus. Otto del gracia Imperator Asigufius. Nouerint 

omr.i's fideles noflri p-efentes fiilket etjuturi , qualiternos pro remedioanime heatewemo- 

lie domm pairis mfiti Heinrki Regis, et pro incolumitate mmris mjlre Mathilde regine^ nee 

r.on pro JIsiH et moiumjtate regiji vel imperii nofiri, dile^eqae conjtigis noftre Adelheydis^ di- 

ieaiaue filti Ottonis regis, infltnciu et momtit IVilheimi fancie Mogumine fedis venerabilis ar- 

chiepij'afi, omnemregiovempagumqtie'cocatum'Neletice^ omnemque utiiitatem in eo manen- 

tern, wtemfciiicet Gmkovjlein cum Jalfugine ems *") , ceterasque urbes, cum onmihus ad eas 

perti-neiuibus^ aquis falf.s et inftdjis , terris ctdtis et incultis ^ pwncipiis tetttomcis et flauani' 

cis, murdcipium edam vel Btirgvcardum urhis Zpumelmrg in p ago Nudhici/ttej cum om7ubus 

ad earJem urbem rite ct legaliter pertivemitus , tale quoque predium , quale Huodo in henefi* 

CJum ksbet in fago Helmingo'iVe in comitatu Wilhelmi comitis , in kcts Breitinga et Bemardes-^ 

rcthy cum omnibus ad ea pe}-tinentibus , taleque predium-, quale Adalhertus comes in benefit 

cium bahet, in comitatu ipfius in pagoNortkuringa^ in locisfic nominatis Cunnilledi , Flahitun- 

ga, IVahkeresdaly Adinge, cum omnibus ad ea pertinentihus ex noflro jure in jus etproprie- 

tat cm hati martinis Qrifli Mauricii ad ecclefiam Magadaburg in honor e ipjius conjlru&am, li~ 

terali murJncentia ti-ansfimdimus et donamus > ut reBores ipfius ecclejie absque tiUa retra^ 

^ov.e hiercm fotejlatem omnium prenominatorum locorum habeant t ut res etclefiaflicas fuis 

ujsbus admv.gendj. Et ut hoc mfire mun'tficencie domim firmum et Jlahile permaneat , hoc pre- 
fens preceptum confiribi et anuli noftri irnpreffione fignari iuffimusy quam et manu propria fub-^ 
tus firmauimus. Data III Idus Aprilis , Anno dominice incarnacionis DCCCCLXV. IndiSlione 
Via. Anno Imperat oris magni Ottonis Augujli III I. regni fiilket XXX. A&um Wifibadiny in 
cbrifli nomine^ amen. Uitdolfus cancellarius ad vicem Brunonis ArchicapeUani recognoui. 
^ctHtir , 3Jamcn5 Jcrt&s 3r*n«-*r tcpm €}Wjicrgc^en an ter Santihoife vm ^afie nod) !Jrot^a im ©rune 
tc ;uT \m£m §ant ho) ^cm ©ie&idjenftctmfc^m 3iabcnffdn uen c^ngefc^r tint SJItnge 6ft(6!rout SdU ge; 

snjtqa'act , ba torn nac^) ^ctt Qndl gefiii&f, unb tin a,nip,ci\T"nmiv jufic6uinercr SatfibvuniKn flnqeiwfffin 
trcrhn , m iKldjcn man ^ B^nnner? ©c&rot ncdj gonj frifctj «nb gut , unb auf bem ©runbe teijm Slusrau?. 
EGt cmi^e fitrnfuwbcl ron ^fflfi^cn=^pfcn gcfiinbm. 5)ie 6oIci^ 4 16tbtfl gcirtfcn, unb einigc "^sk^tt a«f 

bm 6c^lc\T^ JU ©icbii^enftdn jjofetf en trcrbcn ; bapcnfcintcn cintne^rcrc^' mfommcn witb. 

^. I- ^ Sn cbcn bcmfclben 965 Sa^r gab feer ^aijfcc fcrncc jut Sitd^en ju ^agbebm-g am 1$ 

^vnli \hc Static £obin:g unb ^tuc^cm, unb am ebcn bemfelbcn ^agc bie Octtec Pccbau unb (Stinv 

incrn; fcmcr m 9 5ulii ba6 ^^ritilcgium , cinen 3Qt)tmatcfc unb ^c«en ^anbcl nu ^Ragbcbucg atv 
tuTeten, ^l^Jimfecju [$Iagcn unb ben 3on $u5Ba(Tcr unb ganbc cin^u^cben, au^ nocb an fclbigcm 
^agc ben :^onig6-Bann obcr bic ^lut = ©crid)tc, unb ba^ 9\ed)t, 3ui)m aufiuncbmen in bcE@tabc 

^aabcbiira : fblaenb^ am 2S 3ulit ben -^onigi^Setenbcn an wrfdiiebcnen Orten, fcnbcdi^ an bet 

■^KiliJc, on bcr v^crec mtb in bet ?au§ni^ , bes^fb bos grfefrift m^f^ wkn ©fveit mit bem &ifft 

l^cijjen qcKibt, bis fc%r ?{o. 1158 bur$ ^(l Snnoccntium II cntf^icJ)cn, un6 beyftenStiflrtcra rn^tw 

ibret i\}m Sioccfcii scmife ®rdn^cn gcfcfet iDor&en. ^ gnWicI) am rs ©cccmbr. m^attttc itt ffaijfa' vil- 

ke Getlide in Commitatu Lisgo *) hai '^Sflnmi^ unti TD^arcfwd^f, mit D« S8ci)ing«ng, Daf} Dif 

giiif iinftc ballon l)cv S\ivel)c ju 'Siagticbmg eiscn iei}n foltcn, 

♦) gmeSWcifetJOii^aHc, S^ovbipeffim-fg [nnfei: bet ^cpbe, Ile^teiii ^ovftS.it^UaQ(mnt, (o im t^maii^m 
jDiiffloii' 9eIc9«iW "lib m nfteti Srief«n Hi^cowe, gtjfoiue, Si^fow, if«pfo)p (JWrtnifit wirb, fo wrmutfWc!) fccr 
Coniitatiis ^is0o , Hvoit IfUt iic 9?etn; i(i 

tl)c in 3)irtgticb»i'{j ©dMrtau, (0i*abau unb SiicFaii; ben 12 SIpril 3^of)brtd) in ^M^'^ f^^n't 

(inbern ©utcrn ; unb nni 28 Sulii, Nouam urbem , Brogora, Uppine et Brochflat in pago Nele- 

tice *> Jerncr Uw 24 ?(H(jiifl Da^ SungfcaiKn!? €fD|Icr 2\c(fclnbcun M b«JJfa(^. ^agc^ bormif 
(Dbmrcfci (im Ovljcin, unb am 27 Sfu.ouj! ba^ Sloflcc -^agcnmimlicr. ^oqu cnblirl) ba^ mub^ 

ftc 3fll)i' Sio. 967 am 23 ©eptcmbr. t\>ulfcr|lcbr im ^angfclbifcl)en Im. Unb biefc^ jinb bie 

©cl)cnifun5m, biebic ^ircIXaU ©Jagbebur^, e()e fie ju eimm 6i#ifftccbobmit)Drbcn, bon^ayfa 

-jOttonc I. crbfllEcn (jat. 

*; 3Urt^ citjeittli^ biircp bic SRamcti a'«w wi-i; ^^ ^w^jm tor Octfti: ucrffortbcn ipciten, ijl iiDtf) mdjt fo geroig 
flti^rtcmac^t. S)ic t'epbcit (cfifm, (I>ppin unb BwdiffcOf, ftrib noct) vorjianbeii, iinb licscii 3 Weine a)?eifcrt row 
;OiPc O^O^'i DflcU; ppitiueJt ucn ciitatiba'; fofte tiiiii Nona nrbs, mic in^gemeiii baoor gc^nften mirb, bo^ 
iml;e bep Oppiii flclcfjeiie 5)orf Uienbecg titmtn, fo ^([\U \>o.\m Ui Brogora nicjjt Ut 6mbt ^aHe, (tele 
6(idittanii^ iiiib anbcre titeineti, unb c^ fur diien 6(i!)r(i&fc^Ici^ Brogora vor Dobrogora angebcti) fonb>m 
ba^ (}Idc(jfa{5 M)t mit oon Oppiti utib Si:a4)jlcbt gelegenc ^orf ^rAfdwiQ flUjoflc, iinb bog bie 6cpen* 
cfnng bcr @fflbt ^iide 6crci(^ rtmu9I|jn( 965 gcfdje^m, unb in bem Siplomate SBo. 3 burcj) bic -IBorfc : 

cctcrasqtie urbcs ctmi omnibus ad eas pertineneibus aquis falfis ct infuKis,, verflauben tccrbe. 5DapCtt bit 

Diigiiwlifl vovljflubcu, bop fol^e mit bcnen eopicir jufammw flf[infeit werbcn Umwi bmf(c c^er Jjcrou^ |U 
fominen feiiit. Sen i''<^«w iVf/^^/Ve 6e(rcfr«itb ; fo i|l jiwr ricfjtig, bfi^ic bei* Pagus Nmixid ben untcm 
obcL- noi-bltc^en 2(;ei( bc^ ©dflfcreifeg, mif ben bflviii Dcfiiibncticn DttUxn, ©putijic^^ob^SRot^en&urg, 
©ctrin ; £6I)cgmi , nifo bci* Pagus Ndctici bw Obc«Jei( beflclfien uitb bic 0cg«nb urn $nfle (jerum begtiffcn; 
flflein bfl§ biefer le^tcvc von einem ipu|Ien ©orfc &et) ©iclifc^enffdn Ur&cKfj ben 9?amen f^u&re, mtSjxntvoi^ 
inpracfat. ad Rcliqu. MSC. Tom. vii. p. 65 uorgieI)f,.iff irrlfl, iubcm Um bcrgldcljen nju(?c 5)oirf|ff(j((e cor? 

Ilduben, ber Pagus OUCJ) niciJt Nctelid, fonbern Neleticc {ciff , unb M SorfftTeliK, iTefch'^, . , , . . - .. . ,. tTcgliij 

<iuc^ noc& uor^anbeii iff. g^ (icgt fofcijc^ bittjt am SPetetibevgc, flc(i6fet mit ©ericljfen , £e!)ncn unb 5)ien|Im 
fcn^in, unb if! fiucf; brtljin eingcpfflnct , bfl&cc auf ben ©nfnR gcratpc, bop ber iPetct^&erg fclbj?, e^c bo* 
e(of?cf bit^in cr&fluct svorbcn, Ucktit; gc^jeiffm (jflbeii mag ; brtwn ^iten bep Scfcjrci&ung be5 3lmt^ unb 
€fof?ei'^ SPefersbei'g meinc ©eboncfen njelter «t6fne» roccbr. 

§. 19. €*^ [)nttc ncmiicb ^apfer 4>ttc 1. bcreit^ nacT) bcm 2fo. 9?^ i" 35ai;ecn im £^#rbc tU« bie 

«5)imncn ci:[)aUcncn groffcn ©iegc ben &ufcl)In§ gefaffer, au^ber ^ogbebucslfcbw ^ircbc cin 33f(?0unt 
311 ciTicbten; mcK abcr ®agDcburg m/t bcr imiKcflmbcn ©egcnb unt« bem Sird)en^@prcngc( be? 
S8i(^f)"m ^albci'llabt gcfjorctc, fo,fiicI)tc cr imac bon QSifcfjofF SScrnbacben bejfcn Slbtretung ju ccf)a(^ 
ten, allcin^biefec mx biiicb fcin bitten nocI)^ctfpw(J)en, notb ©efangni^ batjiu ju berocgen, fonbem 
tf)flt titw ^ai)fer, nod; ^vranjii ^efid;t in merropoli, ban'ibei auf einc (ifligc ?lrt gat* in ben 58ann : 

bn|jaIfDbci'fai;fci'gcnL>t()igcMwb, i^n log^ulalfcn, unb fein ^or^abcn nod} cine Seitlang auto 
fcfKii. ?ll^ abet 58ifd)D|f ^etn[)acb bcrflarb , unb ^mwaxbrn ^u feinem Oladjfofgei; crmcljret mxf 
ben, (ic(i i()n bci' ^anfcf, bee jtcb tkn in 3talien befanb, nad) SRom fommen, uub bcixbctc bcnfclbcn, 

baji ci: nid)t nui* in gL'vid)tung beg neucn gr^jliffts njilligtc, fonbern aucf) bemfelbcn uon fcmer ^aU 

fcec|Kbifcf)i;« ®ii5ceg Den ®iflrictjii3ifd;cnbci:0;rc, gibe unb 5}Dbc biS an bic ©djIo([er Unfebucg 
SBanfeleben unD Gttci'^lcben abtvat- 

§. 20. 2Sic mm 5(0. 9^8 cben \i({t CondiiumsuSatjcitna ge^aften wurbe, fo tcug Itt §:h\)^tt 
feincn gntfd)Iu§'unb W il)\\ barju bcivegenbcn Uffacbcn benen auf felbigcm ocrfamlctcn ^talaten m, mh 
(be bcmfca?en ?Sei;fan gnbcn, unb jugleid) befc^Iofien, t)a^ \i^^ neu funbirtc @tifft mccfcbiirg, unb 
die Eunftig in ben ^enbifdjcn Sanben anjulcgcnbe iBi|}I)«mcr bcm neuen (?#ifF(3»agbeburg unter^ 
worffcn fci;n foltcn. €r^bifd;Dff ^atto 11. ^u ^ayn^, aieMetropoIitanus, gab aud) fcinc ginitilli^ 
gungt)iei;5U, unb twtbem neuen &$|lift jugici* W 55iflbnmec Si-anbenburcrunb^awefbcrnab, 
bie CL- mit bcm fd)ulbigcn Oe&orfam an ben ncuen grfebifcboff tjerwieg* ®ocaur^ab(t3o()annegXII. 
noci) fdbige^ %i)x biefc^ ailc^ burc() cine ®ullc bcilattgtc, M neuc gr^flifft in ber %m\)l ber®Dm* 
j^cccen unb fonflcn nad) bcm ^obcl bcc 'IJeterg^^icd^e ju SRom cintid)tete, unb felbigcm nod; ubecbictf 
ben ^limflt in ^cuffd)Ianb bcijlegfe. 

" §. 21. (Jd iDurbc affo Ut> bii^crigc $8cnebic(incc^e(o(lcr ©f. ^e(ri unb gSaiicitii, m e(n bent 

{)t\{i<m 'iBMutitto gci\)ibmete^ gr^^^iflbum ttecwanbctt, unb^lbalbertus ju bcjfcn Cf(!en (jcfe^ SSi# 
fd)Dffcbc|lellct; bcc biglKcigc Sbt 3fittI;ociu6 abcr mufic (id) gefallen laflen, mit feinenfflofler.^Bru^ 
bcrn ;(uwcid)en, unb bagegcn ^ix^ ncucvbanetc €Io(lei.*@t. 3obannid ^t^ ^nuffere auf bem '$,mt 
m ^iogbebucg c(njunc[)men. ®ocb \i^t. Dcr Sai)fcr bcm eiD|tcc fcine ©eitjogenbeif n(d)t entiogcn, 
tmb il)m nid)t allcin cincn gutcn$:beif fciner Doriacn ©ntec gclaffen, fonbern eg aucb 8(D.97oDon neuen 
mit ben Sorfcrn tPidfcu unb HorenpSbt bcfcftcncfet. €^ i(l aud) fofcfieg in ben folgenben 3ei^ 
m iM \M)tt '^Bucbc unb anfcben gclangct, ba§c6 eineg bee berubmtcflcn Slofrcr in ?eutfd)Ianb moc^ 

ben, m Smftig bei^ SBefcbreibung bc^»g)oI§i^ereifeg anaefiir)rct rocrbcn iDirb. %^x jc^o tDill mxvm 
^ab|llid)c 58ullcn ubcr bie Confirmation ber ®o|ler^®uter m^ bem £)riginar bieF5cr fe^en, bic tjou 
bc^ yiitmn ^ercn §(bt SmnmeQcne »&oc&tDin;b, fliKigjt communiciwt Wben. No. 4 Ko. 4. 
^d'd ffuciilL Bulla confinnatoria , in WMn Cr t)cm SlOftCU S. lohannis Biiptirtac JU 

Serge t*or ^^lagtje&ia'g aUc fcinc @utcr co»tiimicet, unD Dcm (Eoni>cut bic fi'cpc S5(tf)l 

ciiics 2t&t5 ixniMttct , t). 11 3i»nuar, S(o. 1144, 

T tichis tpifcopus fcruus feruoium del. D'lhSis filiis Arnuldo Ahbatifancii Johamis hapti- 
'—^ fie in Maddurg, eiiuque fratrihuf tarn prefentlhus quamfuuiris regular em vitam profef- 
fs . in perpetuus. Dcfiderium , (juod ad reirgmis prcpofittm et ammarum falutem pertinere 
morjir^m- i animoms dicet iibenti concedere ^ et peientitim difiderm congrutim inipert'tri juf' 
fragittm. Ea propter diU&i in domino Jihi > "oeflris ittftis pofttdationihtts clcmenter anmtinms^ 
et pre fat Jim heatt Johanms haptijle monajlerium ^ quod iuxta Madeburg ptum eft y in quo diui- 
TMJ T7iar,cipatt cjUs vhfeqtiio , ad exemplar predecejforis noftri felicis memorie Vape innocemii, 
fib heati Petri et nojha proteHione fufiipimtts , et prejemis fcripti priuilegio cowmunimus. 

Ststuentes, ut quascwique pcfpjfiones ^ quccumque bona^ concejjione pontificum^ largitione bo- 
ne memorie Ottonis imperateris , ahorumque Liegum uel prindpum , oblattone fideitUW, feU 

^liss iufiis modis idem monafleritim in prefintiartim itifle et canonice pvfjidet , aut infutu- 
mm des propitio rationsbiltter poterit adipi/d^ firma nobis uejirisque fuccejforihus et illihata 
permaneav.t. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabults , VilJam Oflerivaddi cum 
{wmitus appendiciis fiis J Jhiedejiorp , DudentLorp, Otbwerjlorp, Ahbantborp, In Abdemvad- 
iSge^ Stemmere, Volem, Bardemhorp, Haldegejtorp y Burnon, JVml'ilthorp , Burnekar, Wil^ 
TTiaresIope, Glini^ Vetherscbipe , Sleuenize, Dude lege , Hatleiuardejlorp , Rtmekersloite ^ Do- 
mejiesloue, Amfrideslone , Wanzhue, Appemborp , Oluenftidty Breschetiice , Bffenflidij Me- 

ringe, Scbacbcnjlidi y Errikisloue , Adihersloue^ Oramlotiey Otterslouey Nitiilizey Walliy An' 
thorps Schakencslouc ^ Berga, Hienftidi^ Mezjiidi^ Brumloio , Haddantlwrp , Retmersloue^ 
Erriki slate , Burnflidi , Ochtmersloue , Bardorp , Varesfelt , Vmtnenthorp , Ttulpjlidi , Meinco- 
ten, Handenni, Behemistlcrp ^ Vecbtla , Machttenbude , Birdemborp , Jttendorp ^ Cazdre^ 
Dalan'iersleue y In Aldegfibvrp, Hardejlborp^ Sumerigge , Stioneberge ^ Birtinisieue , Walli^ 
Sadun^ cum cmnihus uiUulis fuis^ Porchem cum omntbus appendictis fits , Priztire , Zlane, 
Obeunte usro ts eiusdem loci Abbate^ uel tuorum quolibet fuccesfirum , nullus ibi qualtbet 

surrcptionis ajlutia uel uiolevtia preponatur, fed liceat nobis communi consilio 've I parti con- 

jUii fmiors fecundum dei timorem et beati Benedidi regttlam absque uU'ius comradiilione ab~ 

iatem eligtre. J^uHm qiioque ipfimloci aduocmiam fibi occupare uel ufurpare prefumat^ nifi 

quern Ahbas et fi-atres ad honorem dei et utilitatem ipjius monaflerii idoneum effe perfpexe* 
rim. Decemimus ergo^ ut nuUi omnino lyominum liceat prefatum vionajleritim temere per- 
iurbare^ aut eius pofejjlones auferre , ttel ablatas retinere-, minuere, aut aliqtiibus uexatio- 
mbus fatigare y fid omnia integra conferuentur ^ eorum, pro quorum gubernatione etfuflenta- 
tione ccncejfa funt, uftbus omniviodis profutura^ falua apoftoUce fedts ait&oritate et diocesani 
eptfcopi canonica iufiitia. Si qua ignur in futurum ecclejiaftica sectdarisue perfona hanc no- 
fire confiiiumnis paginam fciens contra earn temere uenire temptauerity fecundo tertioue com- 
TFionita y fi non satisfaBione congrua emendauerity poteflatis honoritque fui dignitate careat^ 
reamque fe diuino iudicio vxijhre de perpetrata iniquttate cognofcat, et a facratissimo corpo- 
re ac sanguine dei et domini redemptoris nojlri Jbesu Chrijli aliena fiat , atque in extremo 
examine dtHriSe ultiomfubiaceat. CunSis autem eidem loco iufla seruamihuSy sit pax domi- 
ni noftri Ibefu Chrifli , quatinus et hie fruSum lone aBionis percipient , et aptid diflri&um 
judicem premia cterne pads inueniant. Amen. Amen. Amen. CL'SO Ego Lucius catholice ecclefie epifcopus. ^ gr^m" y 

+ Ego Conradus fabineniis epifcopus. 

+ ^0 theodewinus fanfte Ruphine epifcopus, 

+ Ego petrus albanenfis epifcopus. 

+ Ego Thomas presbyter cardinalis tituli Veftine." 

4- Ego manfredus presbyter cardinalis cicuU fanfle fauine. 

+ Ego hugo fan6le Romane ecclefie presbyter tituli fan6li laurentii in !«- 

cina. 
4- ^0 villanus presbyter cardinalis tituli fanfli Stephani in celio monte. 
+ E^o gregorius diaconus cardinalis fandonim fergii ec bachi, 
4- ^o Guido diaconus cardinalis fanflorum Cosme et damiani. 

4- Ego rodul&s diaconus cardinalis {an£le Lucie in fepta. folis. Hat. ®a« 3. eapitel/ von (Srri^tMiig beg Srpp gjlagbc&urg. 17 Dat. Borne per manam Baronis fan&e Romone ecclefie fibdiacofim. Ill Idas Jan. hi'tH, 
VUl IncaYitat. dommice Anno MCXUIll'- Vontificatus aero domim Lum 11 pape , Anno frwio 

.(70 U^xc\^x^ Cff 
•tce^ ecc 

nmii 
NoU: 3f(ttott iTTdttlJfti pot aitflenicrrfrt , tK»f Ut Diplomata tid 12 3apt^uttberr^, tveim fclfcigc mit Sitncii uer* 
fer;eit, feme Monogrammata j)Atf eii ; aflciii e^ mup tiicfe^ fciiicn SlOfatl (eta/ itiiinaffeii gcgentPartific^ S)i' 
ploiiia Deptte^ ^epAbt 

No. 5. 

^fltjfl 3nnoccnt« m. Bulla confinnatoria aKcr ® Atcr bcS SScncbictiner - SloflerS 

s. lohminis Baptiftae ju SBcrflc ijot'SO/a^DcOurg, frtuit &tt)t\\m% t)crfd;icDcHcr ^xi'ou 

(eaten , t). 18 SecemlJr. 3(o. 1209. /mwcentm episcopm feruus fermrum det^ dile5h filth HENRICO ^^^j/i y^«(?/ lohan- 
nk baptijiein Magdeburg eimque fratrihus tarn prefentibus ^ qttatn ftauris regular cm ui- 
tarn profejjts in perpetuum. Dejiderium, quod ad religion'ts propofitum et animarum falutem 
pcrt'mere monflralur -i rniwo nos decet libenti concedere, acpetenuum defiderm congruum fuf- 
fraghim impertiri. Eapropter dileSli in domim filii ueflris iufiis pojlulammhm dementer an- 

nuimus , et prefatum vionaflerium Saudi lohannis Baptifte , quod iuxta Magdeburg fitum ejl^ 
in q-'w dtu'mo mancipati ejlis ohfequio , ad exemplar felicis recordationis innociintu et tucu 

fecundi predecejforum nojimrum Romanorum Pontificttm fib beati petri et mjlra proteHione 
fifcipimm^ et prefemis firipti priuilegio communimm, Inprimk fiqmdem fiatuentes ^ ut or- 
do monaflicHSj qaifecundum aei et beati Benedi8i regulam in eodem monaflerio ifijlitutus esfe 
dinofcitur perpetuis ibidem temporibm inuiolabiliter obferuetur* Preterea quafiunque posfi's/w- 
nes, quecumque bona idem monaflerium in prefem'tarum ittfie etcamnice pojjidet^ autinfu- 
iurttm concejftone pom)ficum y largttiene Regum stel pr'tncipum y ohlatkne fide Hum feual'tts iu- 
flis modii prefiame do7?mo foterit adipifci y firma twbif uejlrisque ficcepribm et illibata per- 
maneaiU. In quibtts bee propriis ditximm exprimenda vocabttlis: Locum ipfum, in quo pre- 
fntum momflerium fitum ejl, cum omnibm pertinentiis fiis ^ cum ui His videlicet Ofieriueddin- 
ge, Glimmj Dudeu thorp, Otmerflohorp^ Thiedefihorpy Teutonicum Sleueniz y Berge, Appen- 
thorp , Ahhemhorp , et ecckfits pofitis in ets , decimis et omnibus pertinent its earum , Ecclefiam 
in Brnmhete cum tota villa ipfa , except a decima et tribus manjls , Villam Haddenthorp , cum 
emnthm pertinenti'ts fits , ecclefiam in minori Ratmerflcue , et manfos feptem , dimidium man- 
fum in Rotmerfleue , fcx manfos et dimidium in Errikeslette , unum manfitm in Burneftedey 
vmim manfitm et dimtdium in Ochtjnerfleue , dimidium in Bardorp, dimidium manfum in 
Varfuelt, vnum manfum in Vmmenthorp ^ Villam tot am Wilpfiede cum filua fua^ Villam to- 
tarn jWmkot , Nouem manfos in Hondenni , 7}ouem manfos in Beemiflborp , Quatuordecim 
manfos in Vechtla cum filua fiia , tres manfos in Mecbtenbutle , Quatuor manfos in Bir ken- 
thorp , vnum manfum. et dimtdium in Euenthorp , vnum manfum et dimidium in Cazdre , vnum 
manfum et dimidium in Dahoerkeflette , feptem manfos In Uertbemfleue , Quadraginta fex man- 
fos et dwitdinmin Aldeweddinge y villam totam Vetrefzap, Ecclefias , quas habetisy et auin- 

quaginta quinque manfos ctim decimii in villis Stemere , Polene^ Bardenthorp et Haldegefthorp, 
duos maufos in Burne y unum manfum in Winkelethorp y vnum manfum in Btirnekere^ Eccle- 
fiam ^ AUlendinmUy viginti tres manfos et decimam tottm viUe in iVtlmerfleue, Duas partes 
decitne in Meztede , Decimam tottm Nienftede , Decimam totim ville et vinearum adiacen- 
tium ei cum uno manfo et duabus areis in Befenfiede , Duos manfos in Clozmichz, Vndecim 
manfos in Dndrlfge , quatuor manfos et dimidium in hathuardeftorp , Sutnque manfos et di- 
midium in Kimekfrfleue y Tres manfos in Domenefleue , Vmm manfum in Anuorae^ Vnum 
manfum et dimidium in minori Wanzleue, Trigima qttatttor manfos in Oluenjlede^ Molendi- 

num in Oc/lede y Duos manjos in Meringe y Vnum vtanfum in Scukenftede , unum manfum inEr- 

C rekefleue. rehn'Sti!, Dim 77i/!nfis in Adteirfjctie , Tres manfis et dimufnim in Drehskue , Tres.nmifos 
in Oiurfleue, 'CuiLm ir.av.fum'm IsiuUhe, Septem manfis et dimidhm in JValiiy Tres manfis 
in Antkrp, Imi??: fr.anfum inScchenrfieue, quatuor wav.fis in hardefihorp , vnum manfumin 
Cre:::ze, Duos irSi-ioshiSxiaiiderge-, imum ina'.fim in Criite , vnum ma-'fium in Werrekef 
hue, ^fx 7:iji:fosiuSumm?ige, ^-ilks qucque Korit , Kak^A-eycb , Friztere ^ Duhertz, Hon- 
hu^, Ihlhiivch, ZuJKiz, SiluaKrein, PeiKhftthorp , Magnum Sodin et panmm Sodin , Stat- 
hrch et D:iye , cum ecckfis in eh pofiu's , Dccimis , Siluis.prm, pafcuis, ' pifiatigmbus et 
STTinU-us ^CTiiT-eniiis eav'uvi, Cafirum Mundzoy , viUajn Panhtvi am ecdefia fim a triginta 
q:iaiv:r rianfis, cuh:s terrrdm e:aemiHmiir vfi/ut- ad medietatem Mte , que dtcimr Vinre, vil- 
hi preurcd'^Vardo-^e, JVerthere, P lamer dirrJ: et Strideidfcb, atm parrockia , decimis. Ad- 
2iocatia, Sikiis, Vrmis, Pifeationihus , Veimionibus et onmibtis aliis pcrtinmiisfim. Uceat 
i^uo^ue \.ol is ckrkos uel laicos liberos et abfiiittos c fecnio fugientes ad Conner poncm recipere, 
ac tcs absque contradidlone aliqua rethierc. Trohibemus infiiper ut nulli fratrum noflrortim 
pjflfiaaTTi in mor^aflerio veftro profrjjmcm fas fit fine Abba t is fid licentiade ciauftro.ueflro 

Viifi criioyis religio^is chtentu difcedere, difcfdemcm tiero abfijue coiimmum liter arttvi tiejlra- 

rum catitnm nulbs at'Jeat retinere, otiod fi quis reiinere forte prefiimpfierit , licitiim uohis 
jit in ipfos monachos uel conuerfos regiilarein fienteniiam promul^are. _ Qmi atitem generale 
ir.terdiSum tene fuerit^ iiceat'uohis claufis iannis, exchfis es-covwmnicatss et interdicts, nojt \iare prefuwat. hihikv.m preterea , Tie terras fiu quodlihet beneficiiim ecckfie iteflre colla- 
t:im lker.t aiicui pcrfinaliter dare , ttel alio vjcdo in cpfdms ncn concejTis alienare prefiimat. 
Adbec ct-am prcbibenim ^ Tie aliquis monachns fitb profejjions domtd uejlre ajiriclHs fine licen- cerramm^ ut eorum deuotioni ct extreme uoluntati , quod ft illucfepeliri delibcrauerint , wfi 
fbne excommmicati uel inter di3i frat . miUus obfijht^ fialiia tamen iullitia illarum ecclefiartmh 
a quihtis mortiiGrtim corpora sffumuntur. Obeurae iiero te nunc ciusdem loci Abhate uel ttio- 
rum qiioUket fuccejforum, v.uUusibi qualihet fiwreptioms aflmia feuuiolentia preponatur, nfi 
gum fratres comuni confenfu uel fi'atrmi maior pars fimioris covfiiii fectmdwn detim et ben- 
ti hemMi resulam preiuderint eligendum, NuUm preterea ipfim loci aduocatiam fibi arrogare 
ud ufurpare^prsfumat , uifi quern Abbas et fi- aires ad honor em dei et titilitatem ipfim mona- 

fierii sdoneum cjfi perfpexerint. Libenates quoque et immiinitates a predecejforihus jwflris ra~ 
manis pcmificibus ordini uefiro concejfas , nee non et lihertates et exemptiones fecularium ex- 
G^hnum a Regihm et principibm uel aliis fidelibus rationahiliter nobis indultas att&oritate apo- 
fiolica confirmamus, et prefentis fcripti priuilegio comummiu, Vaci quoque et tranquillitati 

ue^rc pauma in pc-jlernm fiUicitudfne prcuidere uolentes , aucroritate apo/lolica probibemuSj 
fit infra clauQir as kccrum grangiarum vefiraram nuUus rapinam fiu fiirtuni facere ^ ignem 
timnrre-. Cinguinem fundere, hominem temere caperc uel interficcre , feu uiolemia??f audeat 
excrcere. '' Decernimus ergo ^ ut nuUi omnino hominum Uceat prefatum moriafteritim temere 
-^enttrbsrc , am eius pdijejfiones auferre, uelahlatas retinere^ mimtere, feu quibufUbet uexa- 
Tisrdlu? fati-^are, fed'omnia integra confiruentnr eorum , quorum gtihernatione ac fitflenta- 
tjor.e cor.celfa fur.t\ ifihiis ornnimodis profutura, Salua fedis apofioltce auiloritate acdioce- 
fjni epifcopi csnonica iufttia. Si qua igiiur in futurum ecclefiaftica ficularisue perfona banc 
TioHre coy.llituiionis paginam fcievs , contra cam temere uenire temptauerit , fecundo, tertioue 
cmmoTiita, r.ifi reatum fuum congrua fatiffaclione correxerit, poteftatis, bonorifqtte ftti di- 
rmita.'e car eat , reamquc fe diuino iudicio exiflere ds perpetrata iniquitate cognofcat , et a fa- 
tratifiimo corpore ac fangttine dei et doimni redemptoris nofiri ibefu cbrifti alienafiaty atqtie 
in exireit^o examine diftriSeultionifubiaceat. CurMis atitem eidem loco fua itira feruantibus 
fit pax dcmini nofiri ibefu cbrifti^ qttatenus et bic fruSum bone a^ionis percipiam, et apud 
'difiridum rudicem premia eteme pads inueniant. Amen, ( Loc. \ 
\Monogr.y { h^"^: \ E^^o Innocendus catholice ecclefie epifcopus. 

+ Ego Petruf Portuens. et knGtt Rufine Epifcopus, 
-i- Ego lohannes Sabinensis Epifcopus. 
4- Ego Nicholaus Tufculanus epifcopus. 
4- E*Jo Guide preneftinus epifcopus. 

-f Ego Hugo Hoftienfis ec Veliecren. Epifcopus, 
-i- E^o cintliius ticuli fandi Laurcnrii in lucina presbyter Cardin. 
4- Esq cencius fanitor. lohannis etPiuli presbyc card. tt. pamachii, 
X. Ffxn Perrus Et. Sandi Marcelli presbvt. Cardinalis. + Ego 4- Ego Benediftus ecclefie San6le Sufanne presbyter Card* 
4- Ego Rogerus tr. fan^le Anaftafie presbyt; Card. 

+ Ego Petrus Ecclefie Pudendan* vv» pastoris presbyt. Card. 

4- £go Gregorjus fanfli Georgii ad uelum aur^urti diacoiik Card 
4- Ego lohannes fandle Marie in via lata diacoil. Cardi 

+ Ego Guala fan£le Marie in porticu diac Cardi 

4- Ego Pecrus fanftorum fergil et bachi DiacOn. Cdrdi 
4- Ego lohannes fanftoriim Cosme ec Dam. Diac. Card* 
4- Ego pelagius fandle Lucie ad fepta folis diac. Cardi 

Dat. Lateral, per ntanUm lohmnis Soii&^ Marie in Cofmidin di&mi CafdmUs^ fanSe ^tf- 
fiimie scciejie Cancelkrlu XV, Kl. fanuarii , Indidiione XllL Incarmtionis domime Anno 
M^'CO.VIUL Pomificam uero domini innocentu Pafelll Anno drndesimOk 
auccentitts cdtoovtce eccue tos 
flei', uiib \m \\\xim bee Earbiiml = Sidcoiioi'iim , nac^ cW jcbcii fcincm JTongc; bfl&cjj iipifcj)ctt i^ncimi tsu 
tcr fc^Ienbeit Siamcii iKniim gelflifctt. ©ohl iiilfcn pnitact Hi W\)im 6ic^cl ober i^tmc an eincr ©cjiwi: 
Doit Dtekit ein|cliielt jUfaninlcit sen6tttmeiten fcibifitctt Sabeit, hmw bic $atftc t'oti;/ bt£ Atibcrii gcl6 fitib. 

@()((^e flnj> tiun U63 bcr Dtbnung folgenbc gcmefeiiJ 

I. ADALBfiKTtS tHt ALBERTUS I 

crfclbc ite flrifangg M 5)^finc^ in t)em Slofler ^t 1i)Ic(>'immi iiu SnViv iinb Wo. 9^1 nticl; 

t)Dn Dannen jucucf tomw/ S(o. 9^5 jum SttJt ju SBcifcnbiiifl bcdcliet tt)Di:&cri. 
§. 2. 5((6 nun ^ai^fcc Qm h Bag &:§bi|?^um ^RdfliJcburg crricl;rcf^, Mtt k, duf ©rirdtf^m 
bci' ^Sifcl) Jifc Wnnonig unbOtljromi, ben i)ama()Iigeii S(fat ki Cioftcr^ ju ^as&ebui:^ 3\id)drium \\x^ 
ei'flcn gr6bifcr)o|fc bcflcllcn; cjUcin fciric fjcimlidjen ^cin&c ah bc^ §ih\)\a^ »g)Dfe bWcf;Kn ^^ JSa^in, bag 

fic^ beg ^ai;fei;g @cnintl) uevanbme unb $(bdlbcr(ug bar^ii berorbnct ivavbi 
^ 3. ?{^aIbrmIS crl)iclt Darauf iJcn ig Oct. ?(o. 968 ^on ^abft ^o()Ciniic Xlll. l?c\6 Pallium, 
un^ in cincrkfDni?cm ^^uSc i)ic Srcnlicit, [cincSuffhganeos na* '^clicbcu ?u \m imi) cinjmvci[)cn; 

icODv-b Da§ cr aacmiil tiicfctiqc ^llkrfonen !?ar;u cnrehfcn folte. ^aijfcr Otto abet fiil)i' foit, bn^ iiciic 

eitrritn mit anfcbniiif ^ ©utcm ;u bcrcid)cni: intern cc fclbigcm nod) in ebcii t)cm 93JDiiat()e 23o&cn=' 
hc:urcn raitfcincn'J.Vrrinmticnftocftc, uni) ttc^tbte^angmt^ba^eiollei' ^cbcva, ta? o»n9=' 
frauciuClDitcr 23oribotft, unD Die Slbtci) IDcifcnburg, wo ?ii)albcvm5 el)cmn(»? ?(bt cicwcfcu; ^in^ 
I'clbcn nnrcnTMrf. T'as ^Igcntc Sabr am 26 ^iilii crbielt Dae &;^r"fft v>on il)m ^imoK^ehaulcti 
in.ncmn, imt fcmci' 3Ic. 970 im Saniiario in mfd)ic&cncu ^vicfeu (Burtcnjlfm; Cine nocl)mah(iC 
^fratfriaung ubcr :Rorbcnburcj , BomfraOr unD i\ctl)a ; unD cnDKci; S(o. s'l Deit i See. Drte ©ut ^.' 4 2«£i hiaouf Sarfcr Otto Dcr (Jrlto unt) ©i-cfic Wc, 973 &*!" 4 ^)^^^>) 3" mcttilebcn aii 
fcin gobn Otto i>cr anDrc, fo ben fcincm ?ebcn bcreite \m 9vomild)en ^onifi crweblet WDi'Dcn, m Dec 

JRcaimina nad^fblgetc/ ^ ^ , . *. . ^ 

icfcr bc;ciigcte, mcf)t \Kniccc al^ fein ^Satet, cine <\vofie 0cwo(\cnl)cit flCfiiai bai^ncuc 

<^rfe!nift'=^^agv>cbin:g. ^ l>atte nid>t jb bal& &tc SKe^ienino angctrctcn, ba cc fd)Dn am 4. 3«nil 973 
^'^ai^rc? icibiacm ^iSk m fcincm Qsatcr crkltcnc (^dxncfimgcn , ^H-iiMlcgicii ^!n^ 5vci)t)Citcn tt^tifiniii^ ?^-^. ^^ 

- ■■' No. 6. ' ''(;'' 

.^di)fa ©ttonja n. t^iplema, in iveKtcm cc bcm ^r^llifft gDTagbcbuvg 5)ic l3pn fci^^ 

ncm 3>arcr Otrone 1. gct^anc ©riKncfiing bco P.igi Ncletici , famt Dec Darinii gclegcncn Oertcr i 
©Kbid}cnfteinj.paUc unt) DiaDcrcdi , imti t)cm@a(^iueufc, aacf; anDcfci" ©lite 

cenfirmiret, t'cn sS""* 510.973* 

ZR nomine fanSe et wJiaidue trinitatis. Otto dmina faucme clemencia Imperatnr Auguflus. 
*Si loca diuim cuhui ah antecejjorilm preparata no/Iris , vo/iris ope vet aucloritate nr.emur 

et fouemus ^ fiatufne duhio regni vel imperii noflri utile efe crcdtmm^ Vnde rogattt et ad- 
monicione domine genetrids nojire Adelheydis pte foUicnudme vioniti , fan&am Magdelmrgm- 
fern ecclefiiim, quam ftijtmm genitornojier afandamento xonflrtisit , contra irruentes undiqttg 
moUTuii premunire decreuimm et aucforitatis mftre precepto tmdique tueri^ jie ab aliqtio mo- 77 <f fiii: et ommvui appemuciis vci uniifatwia ifinuuituuifuc , jiim uvutc mcmuiit; pim gtnnor 
n'jlle}- exfuo proprio in jus et proprietat^m funSi Mauricii nwrtiris liber aliter ohttilit. Nos 
jjichilowinus munijicfiniiim eiusfecuti, eandem regionem fanBe Magdehurgcnfi ecclefa perpe- 
tuo fermturam , ob rewedium anime eius, aucioritatis noJlre precepto foboramus et conjirma- 
mus. Quidque cciam ipfe in Fraiicia , videlicet infra urbem Maguntinam, hoc eft moiiafle-- 
rium HagoTwnis cum curtilibus et pertinenciis fids, et extra urbem inpago Nagomti Trey fa, 
Go^onkeym et Hulffilesbeym, et in pago Spirenfi Spirdorp, et in Comitatu Maginenfi Vuefelia 
et'ketzelenbeym, cum ojfmibm appendtciis et utilitatibii^ fuis prenoniinato fan&ijjimo martirl 
Cbrijli Mtturido largitatts fuc munificencia comulit, mjlra idem Seremas, ut eidem ecclejie 
perpetualiter fermat , imperiah precepto auBoritateiie confirmat, Vredinque , videlicet Gud- 
denfteVi^ Vredingen, Bernhardesrode , Umpoldeflorp , cum omnibus appendiciis et pertinenciis 
Cms , fanite Siagdehurgenfi^ ecclejie ab eodem genitore noflro collata , omnemque decimam cenfm 
arf^enti fciUcet de prouinciis Sclatwrum Veran-, Refian, Rider e^ Teknfam-, Zircipam ad no- 
firum facum refpicientem , fan&o Mauricto ad cominuanda luminaria Magdeburg vel tibialia 
'emendum ab iUo coUatam , mflra qtioque munijicencia largimur eidem ecclefie et firmamuu 
Et at bee confirmacionis nofire preceptum firmum et ftabile perduret , cartmt banc confcribi 

et anuli Koflri imprejfme figmri jujfimm, quam et mam propria figmuimus. Data Nonas 

lunii, A7.nodominice incamacionis DCCCCLXXIIL Indi&ior,e XllIL Anno imperii Domini Ot- 
tohif fereniffimi Imperatoris augufii VII. Acitm Magdeburg, in dei nomine feliciter , Amen. 

§. 6. ac. 973 untcr tan 22 Octobr-confrnnirtc Sanfci* Otto II ben 'jroifcben &:6bifcbDff ^\M9 

bcrtc iini) 2Ibt '^cdn^ic 5U 5«lta getrofenen ^aufd^ cinigcr ©iifcr in ^(jijringcn urib bcm ^aag# 
fdibiicbau ^60? fclgcnbc 3ahr am 24 "^Jian fd)eniftc er bcm &:ferntFtc cincn Scibcigencn, Cbacian mtt 
fcincr Jainilic , tmb ben 24 3unii conjinnirtc cr fclbigcm fcines Waters llebcrgebung be^ £(o(lcv^ 
^rcborft; rccrauf 51d. 976. ben 16 ©cpr. cine nod)maIige ConftrmotiDn aUec ^rit)ifcgien , mtb S^fl. 

9-sbe5 .*?onig5^^8onnc^ ubcr (M ®mi5ol)ncr \\x 5Ragbcburg, e^riften unb Suben, unb \i(\^ ber 
gr|bifd)Ctf P^ n^d) ©cfallcn ctHcn SBuvggwfcn 3U 5>em>altmig bcr 3u|ii^ crtue^kn unb fc^en moge, 

cvfolgtc, Da^ 4» gapitel/ i^on Den dt^bi^d^tn s« SOJaglietura. 21 

ttfofetc. ^I'eMuf er(f)ci(fe cc am 19 ?RDi). 5(o. 979 1**"^" Sotn^^crwn citi ^rfcifcgdmi hJcgW 6<c 
freiien ®rtl)l ciiic^ gr(^bif(I)Dp, iinb Slo. 980 ben s^Slucj; fr?)er»cf ec cp bem gclfliffte bic Mbti^m, 
tPalQan init iTjccm @Dr)nc iinb Darju gel)6i:i9en ©iifcrn 311 35tocla* Urtt) bicfe^ i(i ber SiiiDnd^g dn 
©iifem,.tDcM)eit ba^ ^r^fJift ^u S^n 3ci(m bed cr(!en gc^bifrf^oflT^ Sibalberti t)on ber 5wi;()ebi()Pci'( bee 
^ayfei' a'ftaltcn. 

§. 7. & \}(it (iUt W)dhcHm feinccSicc&ert tii^hilit^ bor^c|>anben, unb alien Jleig (ingetuert? 
bef , bi'e uit'fcn bcnacbbaiten l)ei)bnifcf)cn'JBcnbcn jum 5()ri|i(lcf)cn ©laiiben ju bcfebren. <^k tv mm 
5(0. 981 m dnbc, $SifcbDflF ©ifclcce ju-J^crfeburg, ber fifb bamafe am SnofcrL ^Qfc (ttipjidfc, ©io^ 
ced Difitivte, mt nacl)bcm crjii Corbcrbe an bcr ©fla(c {ibernfl((?rcf, friibmorgenb^ mitct md) 
$?rrtncEIcbcnrcifenn)Ditc, bcFIngtc cr fict) fiber firofFcSDpffdjmcr^en; fe^« aberbem oI)n(jcoffttcr feine 
9ieife fovt, fancf iintenDegcn^ toom ^ffirbc in £)^nmacl)f, imb-flatb imfcr bem 3"fpnid) Dec bei) fi'c^ 
^abenben ®ei(IIid)en am 21 5Kai) auf ftei)cm Jdbe* ©ein »crbli$f ner ff orper mncbf nacf) ©icbicbcn? 
(?cm gcbradif ; mft 5i'^bif(I)6flr(icbcn ^(cibcm angct[)an , ju ©djiffe nad) ^agbcburg gefn^rcf ; unb Da? 
fdbfl mitten in bet ©om^^itdxbegtaben, babct) ibm ber ^aibei:flabifct)c ^ifd^of ^ilbeit)nrbu6 bi< 
§>tquiengcl)a!ten; m biefes alle^ ©itrnaru^ njcitlaufrigcc evjcblcti 

IL GISILAItlUS tbtt GiSILtRj GrilSiLAS* 

50act) ?(ba(berfi ^ob^ tbarb ttDtt.ben^h ©iJmf)errcn ber ScholafticUs Othi'lcus jiim Sv^bifcboff 

i'l' ermeljkt; ivc(d;ec abec biefe SGiirbe nicf)f er^ie(fc> mitif)m a&albcrtud bei) fcinem Cebcn cffterS 
borber gcfagt bnttc* ®cnn ba fid)Sai)fer £)tto Ih bamal^ cben in 3talicn anflvclte, fo ging (v babmi 
hit 93e(?atig«ng feinei'2Baf}I bei; i^m }iifud;en/ nnb abbre^irK fic^ an beffen €ape((in, ^ifMQifcJ 
larinm^n ^Zcrfcbnrg, ber i()m jmar alien SS^oflanb tierfprad) ; fid)aber mit S8e))f)«r(fc feincrbanu 
cifauften gnten greiinbe M (jr^bidtbiim bon bem Sapfer fe(b(i aw^bettelfe: wovubcc bee gute Otto 
tii§ (id) berge|lalt gramcte, haf; er anf bee 9lucfrcifc ju ^enetfcnt ocrflarb. 

§. .2* & mt aber ©ifilariud eined2/befid}en ^erfommen^, baijort brt^ @^fd)Kd)t imt mbv 
tM, unb flunb bei) S'aijfer Sttone II in groffcn ©naben* ^Sifc^off 2(nno iU^Bocmd fjmt Urn aW 
Capellan in beg S)di)ferg Sienfle gcbracbt, unb nad)gcbenfi^ buccb feincn^DriftJrud) 9lo, 971 jum^ig^ 
t\)\m ^crfcbm-g uerbolffcn; §r ^nttc fol^eg 10 3nbr befcffen, aU er gebacbtcr mnffcti and) \)ci^ ^y 

bi^tbum "lOiagbeburg ci'bicUe; wic abit bamal^ m^ nrtcrl)6rfe^ war , U^ tin S8ifd)ofF2 ^(|]|)umcii jugieid) bcfa^, fo crf)iclfc n i)on^abfl «8enc&icto VII. burc^ geo|Te@ef(^encEc, ba§ biefer bjJi) grtl)ei(ana 
No. f. 
<p(ib\\ IdmUcti VIL Bulla , bariit tt in Faveur iti (^t^^i^ti 9)Ja3bc()tlf(j ki ©tlffl 

gjjcrfcburg caijircf, iim ineme?lbtcp»crmanbeft, mid) a5ifd)off ©ifi'iarium mit grt^eduna 
\)cvfd;iebener $rit»ilegicn jiitn er§bifd)off ju SWagbeburg confirmirct, b, 10 @cpf, 

2lmio 98U 

Jn nomtiie Domini Del et SakaioYii nbflrl Ihefu Chrtfli fummi Regh et Saceriotls , dtiito bfo 
■* prupkio pontificate Dommi Benidi6ii fummi Pomificis et unmrfalk Fape vel in facratiffinm 
fide bfiati Petri Apoftoli fiptimo , imperii autem Domini Ottowsfecundi giorioji/fim inuiSMm^ 
Romanorttm Imperatoris Augujli XUIL Indi&ione decimti^ die mevfis Septembris decima. 
Quia noflri miniftetii magis et indefeffa fiUicttudo eft, ^ui vicem heati Petri prmcipis apojioio- 
rumgerimm. ecclefias circumquaque difperfasy ne cuilihet tempejiatis fubito emergemis incur- 
[u comdli poffint i apoftolice nope auiloritatk priuilegio confirmare, non extra noflri officii 
tfmnus eft eas , que canonice veritatis limites conftitutos illicita ordinatione prorfus excejferint^ 
faluis fan&orum patrum decretis ad priftinum reuocare fiatum , folent enim injufte ordmati 
dtabolo an&ore maximas pier um que par ere lites^ et usque ad homicidii reatum excrefiere, nee 
fanSm On ecdefiam dun% taltbus alter catiomtas corrofa diflrahitur , fue unitatis patimttir 
quiet e conflar^* Talk namquepocius unitatis catholice difcidium operamur^ quumqueficDea 
placttare conftituant, Vnde ne quid tale in fan&a geratur ecclefta , nofira fcil. etate , qui pro 
hits aliisque pluribm Chriflo refponfuri fumm J ad Sinodum in Bafilica faluatoris noflri, que 
Conftantina locatur t cum Epifcop/s omnthm Romane cimatif conuenimus , quicqutd ili'tcisum 
Deoque contrarium exortumfit^ canonico iudicio rectfuri. In qua nobis relatum efl^ Ottohem 
qtwndam Imperatorem Auguftum , prefentis noflri fpiritualis filii Imperatoris Auguffii gewtff- 
rem in vrbe quadam Merfikrch dida, queftta eji in diocefi Halherfladenfts ecclefie , fidem 
Epifiopalem fine confenfu et fabfcftptione camnica fratris et Qepifcopi noflri Hildemrdi, cu- 
jm ipja diocefi continetur , conflituilfe, magnamque partem parrochie fue eidem ecclefie ^ quam 
diximus , asfignajfe ^ contraque jus et fas EfifcopHm ordinajfc , qui etdem eccUfa ptffit , et 

€ 3 fanffe ^^ Sas 4. gapittl/ Wti M (ir^bifc^offin ju SJJagiJebttcg* yiff^e Magdehurgenjt ecclefa i <^tte ArchiprejUIam honor e irtfigtiha vft ^ ohedienchjuya pYfih 

^^^' Q^odquam ccntrarium fit eucieritati c/inomce, fin^orum patrum deer eta confulentibiu 
liquet ^ caique Ep'tfcopo fin^ fuf fab fir tptknis affenfu fitam aUo transferendaiH parrochiam fub- 
Tipere. lHud etiam udditum ejl ^ iUam ecclefiam Halherflad^nfem ^ que beati Stepbani Pro- 
tomar:ynscoit]lru3a litulum tenet ^ gemma difcisfione adeo ejfe menuatam, at prtjlme reli- 

gio?i/x ^igorem fervsre nan paffit , fiquidcm wis pars fue diocefis Magadeburgenfi ecclefie , tf /- 
ier^ SLrfehurgenfi annotasa sfiy quibm perceptis &c Idnga deliheratkne noflre mentis ficr^d 
t'erfjth, ne quandaque inter pafiores ecclcfiamm predi^arum Halherfladens. et Merfehiirgens. 
hotriicidi0 plurima iitigiis evida conarfiant , piacuit nobis ferfaadembus Romane ecclefie fuj- 
fragsiifis epifiops , prefbiterif , diacoms , omnibusqtte Romane duitatis ordintbm epjfcopalem 
tixukm, qui Merfibicrcb fuerat , cmtiellere et amitiUarei ipfamqiie cum panoclm injiiftv fibi 
ajjignate^ ecckfie Halberjfadcnfi epifcopali jure regendam tenendamque remitter e i reliquum 
aut^m parochie prediSe ciaitati adjacemis , qne ultra Salam fiuatum fna eft , inter Cicenfem 
€t Mijuenfim Epijcopos^ quos Magadeburgenfis ecckfie fuffiraganeos ejj'e cortjiat, pontificaliiti- 
re tenerJum diiiidcre. Nee iUud irrationahiliter agitar , fiqtiidem tame lites bac dijfimiione 
fopiuvitur, et aniiis ecclefie difivlutione plares ditantiir ecclefie; licet enitn ob canomcam utilita- 

2 em unam quamlihet ecclefiam , que legitime fit ordinata^ contteUere , mdum liceat pro pltirtmii 
ditarJts illicire dejiruere ccnfiifutam. Kamfi Uctii't heato Gregorto Pape , alttsque quam pltiri- 
wis mfiris predeceljoribm , ne nomen pontificak minifteriumque vilefceret , tmam quamlibet ec- 
clefiam mule pomificali fuhloto altcri ecclefie afjcribe^-e fublimmde ^ liceat etiam et nobis iftitif 

disfoluticnc tritim ealefiarum fiatm ^ ve 'vilefeant, emunirc, Et quia Gifelbaritu vir venerabi^ 
iff et religioftts rcgrium illim^ qiiam dtjfolumusy ecclefie non cttpiditate nefanda fid public^ 
ekcfioTit' Cdvfi-cutBf efiy r.e nomen iUtui tn vanum afiampfisfi videatur, bits confeniientem apo- 
ftolice cenfsre deariis ab omnibus Romane ecclefie, matris omnium ecckfiqrwn, ordintbm per* 
fitafiim eji Magadebnrgeiisis ecclefie paflorem, que dinino judicio fiii prefulis cura acpreuifio- 
ne multatafit^ regende fiibrogari ^ fiqttidem filii ipfim ecclefie mllris a/pe^ibtis ajfiflentes vitid 
uoce et filium ipfius ecclefie et fc nimirum elegifie eum prefesfi fiint , Quod nobis fandortini 
patrurfi exempia feq'jentibus fiitis tiitum ejfe vifum eft. Nam m pro hujm epifcopi transla- 
iiojie dcmcfiicff immur exemplis, beattts Petrm princeps Apoftokrum reMa Antiochia , quod 
in decrete Antlmi Pape Icgitur^ Romam predicationis curam tranjltiUtt Marcus Akxandriam 
Aquilia ccmmutauit , Et^ebim quoque fas ecclcfia dimijja Alexandriam adtit , Felix t^pbe^ 
fum y Gregorius reU^a Capadocie citiitme primitm Nunciatum , deitide Con/lantimpoH dem't- 
grauit^ e: perplures aliifias mutauerur^t ecclefias^ quorum qui fire velit noviina, in eccle- 
fiafiics requirat hifioriis , aliisqiie fanSorum patrum edidis. Vnde ea , qua fratri compati 

conuemtj ratione CGmmoti, predi&nm Gifelharium Epifiopumi qui non cupiditate tunc bom- 
rem ^ffeHatterat , fedeledione at que pctitione filiorum ut diximm , fubiuerat , fuadentihas et 

cjfer^cntibtu comprouincialiius epifcopis cum tiniuerfo Romane ecclefie ordine Ma^deburgenfi 

ecclefie fanSe Arcbiprefulem prefid^ pallioque donari decernimus^ tttprefate ecclefie prefitpon- 

iifizaU jure et quicqutd in ea diuini negotii gerendum fit , ipfe dum vtxerit adminiflret. Re^ 
citata eft etiam epijhla ah Hildev:ardo Epifcopo Halberjladens. ecclefie delata , humiliter expe~ 
tens J liTT.ites fue diocefis et Magadeburgenfis conftifos, ne d/fcordiis locus pateat , noflra dijfi- 

r.itionedifl-eim, tinde inta' confratrem et coepijcopum noflrtim Adelbertum Archiprefitlem et 

Hildehartum lites mmenfeis exortas pene iifque ad homicidia didicimus procesfisfe, Sed ms^ 

quihm Deo propitio potestas efi , injujia refringere y queque Deo digna fa&a fuerint confirma- 
7r, cpcftolica cenfura fancimus , ut Gifelharius futque fuccejfores tantum de parrochia Halber- 
fiadenfi teneam , quantum predecejfur nofterPapa lobanncs, Ottone Imperatoris noftri fpirittia- 
lis fiii patre diclante, diligens inquifitor aficripferit. Et ne urbs ilia Merfiburcb laudis deco- 

re priuefur, fedit animo , in memoriam fan&i iMurencii Martyris ^ m ibidem monafteriuin fub 
Tiionacbice profcfilunis ordine conftruatur, Et ut hoc nojlre deliberationis decretum flabiU 
fixumque permaueat , "cifum efi nobis , prefencium epifcoporum fubfcripttone firmari > et ept- 

fccpo Mogur^tino , Treuerenfi , Colomenfi Adaldago omnibusque GaUie et Germanie Epifcopis 
confenfusftnfuhfcriptionedirigiroborandum, ut, quod' in romans ecclefia nuper aUum eft^ 
ipforum jvdicio comprohetur, idque dijlride apoftolica audoritate GaUie et Germanic Epifcopis 
edicimus, utfine contradidicne a nobis ordinato epifiopo fiibfcribentes hiismflris decretis viu<^ 

voce confirmando fubfcribatur j in iimm conueniemes prefentibns Romane fidis Legatis^ 

3&natl> , nanlii^ &cn 25 gcpt. Den ©eric^t^ ^ 3n>an9 fiber ^k bon fcincm ^Satcp cr^alteiic ©utcr ; 6e^^ 
dcito JJic2[btei) Pol^c mit itan ^^feungcn, nebft clnigcn an&ctn ©utctn ff{)ettcf t&. & fing and) aii> 
Xsx ^'Ml €cn«fi'cn ;u fblac Das (gnflt ^Kcrfcbutg ;u jcrQfic&cm, wooon cc fftdfS ®te jum ftfe? 
frif^ ^laukburg fd>Iui, trDTunfcc gc^fcuDife, Sot^n, ^SBurfecn; ^i^ert, ©lenburg, S)bni^,®fo 
ben , ^Ikyau un& ©ericbt^hann gorcfen fep fcllen ; f^ciB rtkc mkt Die SSiffbuhtcc »5n(bci'|labr, 
^^ imS'l^tdncn wrtheilcrc, Das ^ifr^um fclb|l obcc in cine WiUi) DmiwnDcIte, unD fcdft D«? 
toi^l^obft 5BcncDicm Vll.tor fttt* «nD feinc SRacfefolgcr in i\m inifet Dcm 26 Sfpril §(0* 982 gegebctteit 53ullc CEl)alfcncn ©cwfilt eincii ^O^lmkI) nu6t)cni Sloflci* 95rr5c Oitmbutit jtim cvjlcn ?ltt imd) 'lOiCffc^ 
bui'g, iiniJ al£i t)icfc»; balD ^ciflarb, ^ni^moncni nil &c([cn©foft itcrovDnctc. 

ijcn/ unD untcr ifofcbcii 3^ifIiuo;ii5 cm Jiit'ft t>ci' Oboti'ifcii DDiiiivai;fcf unb &0111 (Il)d|iciul)mn Mclm ; 
(aimiicntl)at, Dcnm ^[ficnDfnmifbcn^fll^giiiS, $8ranbcnbm\a iWcbcfciobcvtc, bcrcr '^l^cnbcn m 
cimi;@(l)I\Kl)Cubei: 30000 aufcimua[)[dc9tC/ imt) fi'c t)a'9c|klt&cmutl)i9tc, tjaSficiuSuiuuftiJic 
©acl}fen in 9viiI)C lofjcn inufrcn. 

§. s. ^yjacl) biefcin i)at a* $(0,983 omsiSfln. bic ©tflbt Sorin in pago Dalemiiujnnb 
^muid in pago Scuntira vor fcin gi'f^flifFt wn ^apfa* Dtto 11. ficfcljcncf t ci1)flltcn , \vcl(l}ci' jii giv 
t)c fclbigcn Sabred am 21 December in Sfalicit yci'flaib. ■ 

§. 6. ©ejfcn @cf)u, 5\m)f(:c Gtto III. Mt nid)t v^scni^a* tJcm Svpfft mit bcfonbcvii ©ncibcu 
^ngcflinn, uitD I)flt fclbigc^ mit ncucn ©cfccncftinsen bcrctcbci't. 2(o. 98T ben 16 Scbvuar. cDiifinnii'tc 
CL' bcmfclbcti allc Don fcincm Q3atcf unb ©voguatcc gctfjmtc ©djcncfungcn mib crtl)dltc ^viwilcqicu 
(bci-cn &nfii'mfltion ef6bifcf)4,©ifela' infclbi9cm3rt[)rcnucl) i^Dn^ab|13ol)annc XIV. ci1)iclt0?li>. 
9S7 ben 20 Tidi) fcbcncftc Cf if)in ben goll unb Wmiit ju ®icbicl)cniktn, ba\)Dn ba^ S)ipIonia >u Sn;* 
tc bicfc^ §. (iU iiort) ungobrucFt, bciAOcfncicf iua-bcn foil. ^fo. 989 ben 9 JJcbr. confifmirtc cr ben ,^ivi^ 
fcfxn &'$bifcf}Djf ©ifeleni nub ben Srbcn bci* ©tilffcrtn beg Sfotler^ 95di'cI)oi11 mm bei- t>on Klbigcr 
luarb '^ciii^r ^m i3tcn bag ^Sui'givai'b 9;ci*icI)om, unb am 17 3^an. 5(o. 1000 Dvtetl) imb Si'efmt in 
^lim'incicn ; momuf cr am i7'3an. 2(d. 1002 ju ^atevno in Stalien, t^a cp nm* cvft 28 3ai}i' alt mx, 
unt)ci'l;ci;wt(jct yctjtovb. 

No. 8- 

^dpfer ©ttonis m. (S(I)cncfitit(j beggoll^/ ®md}U \u\i> dMni^t ju ©iclJidjmftcm 

an bfli^ Si'ljlijit Slja^^ebnvg, Dcu 20 !D?ap 3lo. 987- 
« mmine j(m6ie et indiuidue trinitatls. Otto. Deifaueme demencia Rex* Ommhus fideli- 
bus noftris prefentibus fcilket atque ftuuris nottim effe voht7?nis y Quo7?wdo nvs pro armre 
dilecic Avie nojire Adelheydis y_ac cbarij/me genetricis nojtre Tlmphmm Irnpemrkum vidc' 
licet augnjinrum , mc mn ct mteruencme fideliiim noftrorttm W/lJigiJi Magmitine Sedis vcfjc* 
rabilis Archh'ptfcopi , mqtie H'lldibaldi Wormacienfis ecdefie venerandi Frefiilis, cede fie Mag- 
dehurgeyifi in honor e fan fit Maitrkii martiris » ficiorumqtie iUius conflru&e atque coufecrare, 
an edamfub prefenti tempore Gtfelharms feamdus Archiepifcopus homrlfice frejidct ^ drdi- 
vnis theloneiim et hanmim ad regitim jus refpkiemem in loco Gebikenfein vocaio^ atque con- 

cefflmtis y tit thi fiat puhlka moneta ad percujftonem denarkrum^ ea videlket ravme ^ utipfe 
iam di&ns Glfelbarius venerahtlis Archkpifcoptts ^ qui fvpius beate memorJe auo twjlro^ ct 
eqnimco dims gcnitoremftro, ImperatoYibus fdlicet auguflis et mbis detiotum ac'fidele fcrui- 
ctum exhibuit^ ftdqtie fuarfores per^tfitram moncte pred'tdi lod , bmmumqueac thehmeum^ 
fim haclenus ad regiam jus rejpexit , ita deinceps ob mjlram paremunique iwjlrorum elemo- 
fum, fub fno et prefate ecdefie jure cum omni integritate teneant ac poffideant , ac quod 
eis libuerh , absque bominum omnium contradi&ione inde faciam. Et ut bee mflre donado- 
nls tradkto imiwlabtlis et mcomtdfa deh'tnc permaneat , hoc mjhe donatiom preceptmn inde 

confcriptum ac figilli no^firi imprej/ione fignatum i manu propria , ut infra vtdetur , not animus 
ft conjirmmimiis. 

Signum domni Octonis + gloriofisfimi Regis. (L-S-) 

Bldibaldns Epifcopus et Cancellarius vice Wiliigifi Ardjiepifcopi recognoui. Data XIII. 
Kal lunil. Anno vero dominice Incarnacionis DCCtCLXXXV II. Indtclione XV. Anmnmem 
tcrdl Qttmis regnamis quarto* Adum Alfieti feltciter , Amen. 

ircc ber 0ci(lficf)cn 

- , . - , . „ , - , .--.--,-„ ^., cbcn niclit gar JU 

Qunftig /^ inbcm '\\m bclfejuinbilliged ^crfatjrcn mit bcm Stifft %rfcbur(j unb \m cr bnrcO ©inionic 

balb hm% 

-- , , - , . .. , , --. ,-..-. cSludfiiicMc. 

gnblicl) abcr al^ ber S'aofcr mit ginllimmung be^ ^\nb(l^ mit ^vnfr barnuf bruitsc, ^(^^ er bn<^ &y 

jlift ^agbebuvg rcpsniren, unb fief} wiebec ]u feincm uorisen $8i(lf)um ^Kcrfcburg ucvpiigcn fottc, bat 

cr 24 ©it5 4. Sa^j. ton ben ^r^bifdjoffcn ju aRaijbeburg, 

er nitr nod? urn ctli-^e ^age ?(ufTd}ub , tcifrarb abei* inniMrcI}cu-tcn 2^ 3an. 1C04 unb liegt im ®om 
III, DAGANUS, Ot>Ct TAGMO. 

»a(^ ©ifclcrg ^ciJccnKMtc i)a^ ®oitii^€apinif iJcn®Dm?^rob|t Waltljai-ftuni, %^oIf)(irben 

'V cb-cr ^DliTrarcn, nnccrrtud&gcncnnctaMri), ium &:^bifd)Dff ju ^Otflgbcbuvg 5 cr multc abcv 
auf tc? gai^fcr? ^crlangcn toon wkDcr abjrc^cn, unb iMrb an fcinc flatt iDrtganu?,auci) S^agino, 
^adnD, :^bo, Subo, ten bcncn (rcribcntcn genant, jum &febifd)ojf gcmnc^t. (S,^ a\u- bcv(clbc 
cini£(bulcr^55if*cff "SBDlfaangs 511 Svcgcnfpurg, wcIcI)ce i^n gcrri ^u fcincm ^taclifolgcv 9cl)flbt l)atte, 
unb babcr an ^afifcr C^ttcn III. unbi:)erfecg ^cinri^en in SaiKtu bcftcne rcccmmanbirtc; ci; xam 
be niKb na* bciTen 3:obe ;um SSifdiDtt cnrdjfcf , allcin ba bcc ^di^fcc bicfcg 53irff)um fcmem Snpeltcin 
(5cr:i\;v0o ;uQcba$t bfittc, mu)ic ci: \}i\i ?'iad)fc&cn [)abcn. ©agdnu^ fud)tc |idj alfo bci) ^cvftog 
v'fvintid^^n bcfromc^r ju infinuircn, unb ba fclbigec inj\vifci)cn nad) Otfonig ?:obc gai)fcc watb, ei()tcU 
cr ^15 erebifibinn 5}ia(ibchirg ton i§m , ba ifyi bann gitbifdjof IPilligia ju 'SKmjn^ cinn?ci[)ctc. 

^. n. gt fiunb fcincm grfejlifit todI)1 ttor, ml)m S(o. icoy bcm Synobo ju JDortiiumb bci), 
cntfc^tc in iclbiac m 3abr :2vtbv;gcn, ^bt ju efofreiv ^Scrgc, unb2tIfFcnim ciiicn ®und) atie bem CIo^ 
frcr ^\^ an bcfiim gfcOc, unb ^bicIt^DDn ^anfcr iocnrico^ll. feicle (£d}encftmgcn fur feinc fiird)?, 

al? '210. i::^35 ben coSuIii bic ©tabtGubav mit i^rcc gubcbot*/ 2*0. ioc6 ben 7 9(pvil bic ©tabt'^U*^ 

ncbiirtt , ^D. 1-C9 cine Scnjinnatien unb ^tcnficn alicr t)Dn bcncn vorigcn 5\di)fcm bcm gr^j^itft gcgc^ 
bcncn ^uKncfunycn, 'T^riiMlcaicn unb ^wptwitcn, unb ${e. 1012 ben 21 3an. bic ©abt S^^\'h "^^'^l^ 
onbcm flcincn Certcniunb Si^rffcrn, worauf ccam 9 Sunii fclbigen 3al)rcg toci'jtob. IV. WALTHARDUS. 

iY^mfb{atc5l?aItlH"irbu&bcES:^cmprcb|lsu'D}tagbcburg, irclcf'iei' cljcbem \)on i[)m ^jei'bvangce, unb 
nun Muncucm \vicbcr;um&*bif*cff cnteblct ivocbcn mx: Dcifavb abcr, ba cr faum nvcn 9)Jo^ 
ae bcgwbcn; ®kI) iMt cr ODn ^T>ab|l 
crhaltcn gcbtibt, wic nac^frcljcnbc^ ®ip No. 9. 

;bifd)offlt)alt^at&um i^citcix ctkwbti b. 18 ?lu9U|i 2(o.ioi2. 

Thncd:5us Epifcoptis , Seruus Seruorum Del D'llenifwio mhh 'fratri , debifa^ue cum dile- 
^ dior.e 'Aom'mando Waltardo venerdiii et dignisfimo'^fande Magdeburgen. ecdefie Archiepi- 
fccpo faiutcm et apojloHcam bcnedtdionem, St pafiores ouimn Jblem geluque pro fui gregis 
cuftodia J-f <JC nocfe'ferre contenti fum , ut nc qua rx eis aut errando parar , auf firims la~ 
viaia TUGvftkis rapiatur^ et pro hec ocuHs femper vigilantibus dramfpeclant , qttmito fiidorcj 
quantaqdc cura nos debemus ejfe periilgUes , quipajlores animarum dicwmr, Qmpropter at- 
teniemus et fusceptmn officmm jlHdwJiJJime erga cufiodiam dommtcarum ovifim exhibere Hon 
ccsfemtis, nein die diuint examims pro deftdia nofira inde nos ante jummum paftorem fiegligen- 
cie reatiis exauckt , ttnde modo honoris reuercKoa fublimiores mer ceteros jiidicamtir. Hoc 
itaque frater carijjime te confiderare oportet , et locum tanti culminis , qitem adeptus es , mn 
ad requiem fed ad labor em te fiucepijje cegnofce , adhortacionis ope fidelium cor da corrobora, 
inndeLrimvero fummopere conuerte. Quod ut facilitis asfequi merearis, et bortationem bono- 
rmn operum tua vita confirmet , atque ut breuiter dkam , opituiante Deo inreprebenfibilem te 
exiihere flude , quod cjjkacner facere poteris , / caritatem magifirani habueris , ficut habere 

te creSmus , i]uam qui fecutiis fuerit a recto aliquando tramite mn recedit. Mii inter ea 
ufum , quod adficerdctalis officii decor em et ad oftendendam unsnimitatem, quam cum beato 
retro Apcftoio ttniunfus grcx doviinicarum ouium , que ei concejfe fimt habere debet , a fede 
apofioltca ^ ficut decuit ^ pcfofiifii, Hbenter fratermati tue concejjimus^ atque illud tibi trans- 
mtiimus , quo eo ita mi memmeris , ficuti predecejfures noflri tuis predecejjbribus concesferunt. 

Etmit/i detcrminamus ^ ut in nata/i domim ^ et fitlempnttate Epiphanie , Hafie, Afeenfiones, 
PcTitbcccjhs , ci in feftiuliate fiindi lobannisac beatijjmorum Apojlohuim Petri et Patili etDo- 
mvae r.ojlrefimper virgims Marie, atque illius fancii , incujus nomine veflra ecclefia dediCQta 

'cidciu\\ et in ejuxdem dedtcotione ecclefie , et in die natalitii tut , nee iton in confecratione 

epifco- epifioporum fnftagmmrum tmrum illo tarn in tua ecclefiaj ^uam in aliispro neceffltate itine' 
ris ftafutis dtebus indtu debeas , VexiUum cruets ante te ge/lari facias , Cardinales preshyteros 
in tua ecclefm ard'mes , quorum mmerus duodenaritts compieatur , ^ui ad maximum altare mi- 
mjlrent cotidte Dalmmcis etfestts diehus Sandaltts induantur. Smilher et Dy atoms feptem 
Cardmles cotidte Dalmatlcls eiccepto ieiuntot festisautem utentes Sandaltts. Infuper et me¥ 
Cardinales Epifiopos noftre fedis conforcium habere et per omnia Archiepifiopis Treuirenjl, Co- 
lonienfi^ Mogumienfi equakm ejfe permittimus, Exinde apostolica audoritate eundem Archie- 
pifiopattm tarn cum omnibus proprietatihus , quam et comitatibtts ^ cmnibusqtte fids pertinen- 
tiisy que Jibiin quefitis fiue ctiam in inquirendisy ficut predecejfor mfler apofloiicus tuo pre-* 
deceffori Adeiberto Archiepifcopo tribuit potefiatem, ita tibi ftgillo noflr^ imaginis acbanni no- 
firi preceptione ^rmamus ac roboramtis nuncet iti perpettium, Etfiallquis tenterarius Epifio- 
porum ejus loci inqttktauerit , res tue proprietfitts aijlraxerit , nojlram preceptienem vioiare 
frefittfipfirit t itJ die judicti fiiat fe dime vindicationi fifbiacere. Sanda trinitas fi^aternita- 
sem taam cujlodiat et ita in ttmoris fitl via nos partter dirtgat , tit potius huius vite tri/iiciam 
ad eternam per ducat fimal leticiam. Scriptum per manum BenediSi Notarii Regionarii et Scri- 
mriifimtie Romane ecclefie^ in menfe Augufio ^ indiUione decima^ Bene vale. Datum XV 
Kl- Sept embris per manum Petri Ep'tfiopi fan&e Preneftine ecclefie et Bibliothecarii fitnSe fedis 
Apofiolice , Anno Benedict O&aui Pape primo , menfe et indiHione fiprafcripta decima. 

§. 2. Ucbtigcng ft'nbct man Don feincc fuc^en avcgieuun^ nid)t6 flufeejeic^nct, al^ bag feine 

V. GEUO. 

+ 

Irtu (Be i-ont mid)tr\, unD mtb Dflflcscn \>m Dcm f ai)fcc jum Capelian aHgcrtommcn. 

i5c^bifc{)Dff JU 5Sccmen dn, njclc^cn bee ^bfitt an £)ttoniS@tcIIct)abih Dcrotbnet l^attc gtacl)9cl)enbg 
Iciflctficc bcm ^ai;f(;c ill bcm Allege roibci ^olcglaum, ^er^ogen in ^fib1«n/ '^ufff/ ttjieraol mir 

titiglucflickm gifolg; inbem a* in cinemSBolbe in cin^ri |)intcc()aU pel/ ctlicbe wufenD uonfcincn im 
ten cinbuffctc, unb taum fclbfl cntrinncn font^. 5(nf bei Diucfeifc trftt cr j« tn^cfct-n ^ifcboff ®it^ 

marn, benign auffelbigec bc0tiU, ^ini^e, cf)cbcm ton &*§bifd)Dff ©ifelerii bcm ©fiffr SlJdrfebnrg 

itttjogone Oertcc, unb untet fofcfjcn Qci^ttubiP,, Piemen unb tPur^cn wicbcc ab, 

§. 3. 3(D. 1015 )l()ftetc ec bic ©tifftcc Sn &tbaftian unb Urtfri- licben ^raucn ju 5Ragbe> 
but9/ von n)eM)cn (extern bergtiflftungg^^vl^f untiic.b^m 13 ® cccmba* Bor^anb^n i(}; oollfuftrtc au6 
SiD. io2fi bid 15)logDebui:5ifd)m ©tabt^ ^aum. gc patb bacauf om 22 Oct* 5Id. 1023 ju <3Balbecoi* 
t)e im ■gKangfdbifdxn ; mtb ju 'iKagbcbiitg in b«i: m il;m «rbaue«n Kicd;c ©f. ^tHJiimi bi^w 
bm, unb wirb »Dn Alberto Stabmp al6 cin l^ciIi.(|rt.3Kann flctu^me^ 

VI. HUMFRID. 

tmi fucccbte in bee €r§bifd)ogf(i$cn ®ucbe<Sumfd^^ai)fci' |)^inri(^^ bt^ avbm (ZaptUan, 

- b^cc^ebcm cin ^fmd) ju ^urfeburfi flcwef^ny unb bon titii^cn ^mfdb. and) Wanfrife 

Scnmntftwicb; jtM) bic ^ab|lli$e ^uOc wm ^ t&iait $(0,1024./ in n)cW)ci:if)n^abfl 35cncbicfu^ 

VIIL cortjttwiwf unb ba« 5Jalli"tn ml)M, ttmntt (ftn ^umfi'i6, fo n»^( ai^ Die in eocn bcm M)f 

te ttDrt .^ab|l 3fl[)anne XX etfialtene Confiemafion allet ^riDilegien unb &um bt$ gc^lKflt^ , uuO 
mibt it \>m »&iactt)ar&D, ^ifc^off ju 3d^, tHmtV^i 

§.- 2* er er^ieU tjon Kaiifec ConwDo II Qalico $(d. 102^ ben 2 ^Katt. bie ConfiVmatiort adcc 
ijort bcifcn <^Drfa&«n bem &mfft ^agbebur^ gegebenen ©ufec, ^tMe^kn mb ©cwcfetigfeitcn, 
bet9ldd)ert i()m auc^ nacbgc^enb^ ^dDfec ^dniicuelll.untec bcm ti Slugulli So. 1140 c«l)eilefc; unb 
fc6eincnnun bie gtoffen ©d^encfungert ber Sdi)fer an biefe« g#i|ft etn)a^ aufgefjowt in ^aben^ mii 
bie g^atiCfif^en S'dDfet. bie ©tifftec ^peijec unb Oogfat ju bcceicjicrn gcfud)t. 

§. 3. Sflg Das ©Dftci: ^iifc^fd6 5fo. 1038 in (Scunb abbrante, tt)cif)cte tt fofr^e^ nad) bcfTen 

SBiebei-aufbauuttfl in ©egcnmait f ai)fcc i&^ttnci in unb bkkt 58ifd)ofFc roicber ein. ?nad)ge^cnb^ 

vctglit^ cr fic^ mit bem ©tifft ^^aibccfrabt wcgen btt ©ran^m , unb ttat bcmfdben ju fdncr SiJce^ 

iS2:Ricd)cn, einigc Scbcnbcn unb ®iuec ]u Hcwoi'p unb Upiin^cn ab^ foil and; Dag ©tift ©t. 
picdiai unb Petfi ju ^Kagbcbutg ^tiiiifut baben* (k (larb 5(o. loyr/ nac&bcm cr luoor bem ©tiffjt 
Unfcr Sieben jtaueti bo^Soif PorcTmerf^orff ju SBege^und fiinee 3a^ir^@ebdc^mip termod^r 
^atte. 
5D vn. VII. ENGELHARD, 
ctft an^trn &km\ jum gr^frifft t>ccc^m crf)Qltcn, unb fclbigem \ve^I i3Di'9c(tani)cnl)abcn, uni? flavb 
en I ©?r. ?(c* IC53 ju aiagbcburg, als i)£C cc(!c Don bcncn gc^bifc^ofcn , bcv fciu Scbcn i)flfclb|l 

Vni. M^EZELINUS , ti)tt WERNER, nctft 

Nn 

bcfvblcJKn. 
^. 2. 3m 5lnfan9 ftimi) ci: (ai^ fc^r t\}D^l bei) t)em ^di)fcv, bcc ibm Slo. 1064 fc«n 18 9Jd^ 
tibcE te ton bcr gmno:!. Jrau SJuf fcr %i(S to &^^^ imti S(o. 1071 
!n ^clIfta^r on tier llufmir glucflic^ fcl)IU(\, unb buvd) ben cdansten DDlfommencn ©icg 
>tc, ba§ fie turn Srcufe frtcckn unb auf beat 3und)^^?:aa m tPorme fufifallia urn ©nflj' mbiT \h\ tin '^imbni§ mac^tcn, 5(o. 1073 mit Siicg ubecjpgen unb fo gar in bcm (Scblofic ^^av^bur^ 
bcliWcrtai, \ui €rtaMTd)cff tOcjel mit in bicfcm ^unbnif, unb al^ cin unttci*f5^nlid)ci' gcinb bc^ 
fianfctt , eiucr \?Dn bcjicn fd^Iimllcn 5Bibcrfadjcnt. 

§. 3. §5 iwrb j\t?ar ^o. 1074 j^ricbc scmad}t , nllcin feld)er bauerfc nid)t laugc, fonbcm watb 

wn ben gac&fcn gcbro^cn. Die ba^ ^ai)fcrltc^c @cf>lDg unb bic ©tifftg?5\ic^c ju -^av^buvg plun» 
K-rfcn, wrbrantcn unb in ©runb ijcnyfiftcfcn, ja fo gat ba^Srrtb bcs bafclbjl bcgvnbcncn ^ayfcdi^cn 
%\rinfecnnid)ttcrfd)Dnctcn, fonbcrn bejTcn ©cbcinc bcrausanirffen, unb in ben ^'otl) \)cr|lrcuctcn, 

"§. 4. ©ct bicibiii'd) fcbr cvbittcctc Sai)fcr flagtc biefe? ouf eiticm S(o. 107? sU Sambcr^ gc^ 

Iwltcticn JKcii^tage bcncn tjafamlcten ©tanbcn , bracl;tc cine grcjfc $(vmcc \)on ©c^ivaben, ^nycnt 

unb &!tbnnQcm :ufammcn, unb ging ben (gad)fcn bamit ju ?cibc, bic ct mid) felbigc^ ^abt <im 
i33uniibcn ■''^" -v —♦ .-_ v-^^.-t^..,, v .. .^ . , . , .= .^. 

tvibin brac^tc 

t« bitten muitcn. SBcrauf cr bic mnel)mrreii ©ad) jjfd)cn ^aupta* unb %ifcbSffc, unb untcc fol^en 

^bi^ff IPejcIn gcfongcn ncbuicn, unb feine tien il)ncn secftSrtc @d)l5jfct iu ©ttcbfcn wicb« aujV 

bourn lici 

§. y. *5JBic nun ton bcncn gefangcnen ijoracfjmcn ©adbfen nacbb^ ciniflcrtu^ bcm ®effln0ni§ 
enftt)if:^cn , fo mcintc bcr Saofec bic ubrigcn bc|lD c^ct ju gcitsiniicn , wain cc fie jtcpwillig wicbev loS 
licjic, babcr cc )le aud> jamt grfebif^ojf IPcjcIn auf fcci^cn guf jtcUcte. ©tc batten abcu nidjtfo balb 
ibrc ^TObcir, bvt |ic flc^ mit ben anbem, bic fic^ ju cincm ncucn ^ricgc gcfafl macbtcn, tion ncucm 
wrbunbcn, unb ju bcm fcincr 'iS^^^it ivcgcn bccujfcncn ^abft <5regovto VII. fonfl ■^tlt>cbvan& 
gcnont; i^rc ?uflud)t nabmcit ^ ^ ' 

§. 6. S)ie^, bcr obnbcm bcm *^anfcl; fcbr gcba^ig \\sic, tbat ibn in ben ^amt, unb cv!Ia^i'(e 
ibn bfs 3Rei$5 unfabig; babm:ift^9mTcUnrubertinbcm^cutfd)cn3veicbcnt)hinben, unb cinjebccim 

$:riibcn -,u ft'ifccn iud)tc. S)cr Sarfcr tiHub dfo ge jnoungcn nad) 3wlim ju sc{)cn, W ttiit bcm ^ab'jl 
jU t>cricbncn , unb na$ gctbaner b^rtca ^uffc t?on bem ^mn Io^]cf)Icn ju lajfen. 

§. 7, & mcintc nun ;roar baburi^ 9luhc etlonget ;u [)abcn, mcrcfte abcc bes ^abjlsSftgli^ 
frigfcit gat balb , unb recite bcnfclben mit ^ulfjtbcr 3talian« ju Canofa befag^n: JiOcin bee ^ab|! 
Ktirirtc jic^ bcD gcitcn, unb brad)tc C5 bci) bcncn ^cutfd)cn ©tanbcn, fonbcclidb bcnen@ad)fcn babin, 
Cttg fc am i> "SRatt. 5Io. 1077 ju ^orcfobcim in ^nui^f en (ici) ttcrfomJetcn , ilnb ^gcr^og ^ubolp^cn 
ton (gitt>abcn ;um ^anfcr crroabJ^tcn unb 5U JTi^^n^ trehetcii. ^ai)f<r ^cintic^ !am batauf nac& 
^cutfd)!ai^ ;urucE , critf 3vubDlpbtrat , bcr cbcn tPurisburg belagctte, an , unb liefettc ir)m . bcj) Vntb 
riebsbcimcincS^^Iad^t, n>e(d)C,Dbbct©ie99lcid)ii\T)ci(fd!jafHgMicb, oiefcrtbcnnotb»wtbigtc, fi(^ 
na^ (ga^icn ^u ;icbcn. Ilnb in biefa ^. 1078 am 7 SiiugufttJOcgefaDcncn ©^lat^t i]l (Ecfebifdioff tt)e^ 
selmus, bcr am cri'tcn oufrdjfcn tcoUen, crf^Iagert, obecreieConra^ueWtTpevgcnfieWill, igavgc^. 
^gcntrorbfu* 

IX. HART WIG. 4 

fjultcn, mm&febifcbDifiUlTwgbcbucg, iT>cId)ec:ur „,.. ^,„.., „„., 

untcrirufite. i^o^fcr vjciiiriitT abcc x^x gluifli^, unb ubertwmb ^ub'olpbum §(d. 1080 in bcr 

©d)lac^t Tat 4- SaiiiM, Mil ten St^KfifiSjFiii )ii W«*!htg. 27 

3.m. 5(0. .083 »on, mit fl.u'mcnt.cc %Jn, bS " f K?ff SBr**' "I??' n^^'i 


mm 

mtf 


5:ob wrbl ebm/bep S D ,02 c fo net b^. rXr,T"^V T ''^ ""s "^"""i^PW" bis in fmn X. HEINRICH, XI. ADELGOTUS. (felt, 6ie ber^a^fc, S bin Sr Z^^^^^^^^^ wS a' mit in bit ^aM ^mU roicbei; n Schn rciclKn m & V, m^M 2* mfS' ''TT"'? •"' '^"^ "'/ »"» « fordfx eiitem ( 25^ fer icr fprocfe 21Mgcrum,aIgf«*nen Slnttcnijanbtcn, urn ein ^mutfO,mxtkt an, todi'JU i[)ni aucT) Ne 

Sta-Jt £oburct cinGcraumct wmt)c. @gwriJro§abcEfoId)cgfecnSai)fci*bci*ge)laU, bag cc2(^cl^o^ 
tumanftm{nJ>Dffnac^@Dg(ar fbct)ctn Iie§, unb gcfonnen vm, il)n nid)e nui* flbjufcfeen, fonbcvu 
Gu^ gcfangm ;,u nc^mcn ; oflcin bicfcc be!am *3Binb bat)on , unbcnffl[o()c I)cimlicl)bc»)bcc?RacI)troifc* 
bet niu^ ^^aoMurg. 5Borauf cc j\var bcs &:|bt|K)um^ cmfcfet wutbc, fid) abet nuttmc[)E Jffcntlid) 
JU bcs ^iwfcrs Jctnbcn, ben ©ac^fen, fc^^Iug , unb brt c^ jum Sricgc fam, bcr @d)!ad)t bci; bcm VOcU 
pfccs-tJoiBc im ^an5ttlbi^)cn ?(o. ms mit bcpwo^ncte , in roclc^cc bee ^di)fcf ^oHig au^ bcm S^^lbc 

gcf^Foficn wutbc, unb 4vcoo%ann ijcclol)!'. &;6bif$Eff 2(6cIgoni6 tl)at ifin mid) Davauf in ben 
SBonn^imb ^'jf 31d. ms naumburct bcKigeun unb einne^mcn,roorbui:d) ber^ai)fci' in bicgngc gctcic^ 
ben, mit bencn ^tcbfcn Jriebe iu mai^n geswilngen wotbcn. 

§. 3. !3n biefem ntg ^^ofir ccbauctc ec bas i)rad)tigc €fo(lec jum IClmm VOtvd m ^alle, 
borju ec nad) ^^ericbt ber ©ad)(ifd)cn ^b^^onic bic ©iitet eineg ©rafcn tton Scucningcu tictwenbct 
feobfli (ba, ft abet unric^tt^, inbembicfc unter ?fIotbcrto '^um £(ij(!eE®©tte6 ©nabc gefommcn finb. 

&:brac5^ c5 abcc mdjt wllig jum ©tanbe, fonbeni ijciflatb ben 12 Mannar. SfD»in8nnb liegt in fclbi^^ 
scm ©Dfra bcgrabcn. 

XII. ROTGERUS. 

§. I. 3\ Sem^ JU irUgbcburg, nxitb batauf an SlbelgotigteHc bu4 ocbcntlic^e *3Ba^l beg ©ont* 
Sapiml»,5imt&ibif:^jf cnK^kt,unb lofctc won ^b|l CaUj;co bag Pallium, ()attc abev ijicl'Sevbrup, 
al5 i^m f£^^ ^eimlid) cnt\i>enbet murbe. 

§.2. &; bat bos eiofrec jum Heuen tt>cr.f tioUcnbg ju ©tanbe 9ebvad)t , unb i[)m ben 
©tifitungSj^ncf, bcr bintcn uorfommcn wirb, unter bcm s 3unii 2(o. mx m\)ti\iL ^Karggraf 

VOipvcditcn frarcfte er in fcinem QJorbabcu, Der ^clt ju en(fl;gen, unb fkMe if)n ein, als et ing 
Ocffcr su ^gou gleng, confecrictc auc^ ^i^winunt Sro.1123 xumS8ifd)offiu9^aumbuvg, «nb i|t 
ben i4 3anuar. 2to. "Cf vcrirorbcn. 

XIII. S. NORBERTUS. 

.notbertus cbcvnortbcctus , geboccn %. 1070 ju Xanten nflf)c bci) €(cbc am %m, wirb 

' t>cn ctnigen fur cincn (Srafen ten 3caHfcn , von anbern fifn: cincn ©rafcn ton ©cneDc , and) 
pu tincn Sctbringct unb CcHner au^gcgebcn. SIB fcinc 3)lutter mit ibm fd)wangef gcgangen, foil fie 
cine ©timmc gcborct babcn, bie ju i[)C gcjagt: Scy gctrojt, IPcib, ba& :Rin6, fo bu ti-&3c(i, 
tvir^ nn tfnsbijcbofF tver^cn. *^te ec ecn3ad)fcn , fc^icf ten i^n feinc @Item er(llid& an &§bifd)i3(f 
^ncbriits ;u ScSn, unb bama$ on Sat)fcr <Scinncl)s ^of, ba ec ein uppigeg Seben gefii[)cef, big 
ibnauf cincE '^ci\c ein ^onnecftreicb ftom ^ftcbe gcfc^fagen, ba^ ec einc ©tunbc (ang toe tobt gelCi^ 

gen, borauf cc bee SBcIt abgejagt, fid) in iai Qo|hc ©scbccg begcben unb ^Buffe gcf[)an. 

§. a 57ai^ einigcc M Urn ec wiebec nac& CoHn, bei^tetc €i'^bifd)off Sciebcid)en feine 
©unbc , (iefi fic^ bacauf jum -]|3cie|!ec roci^en , ffiftretc ein fe^c ftccngcg ?cbcn unb pcebigte ^uffe. 2((g 
cr cinrrcns 5Scf[c la§, fanb cr'nai^ bet &nfea;atiDn cine grofie ©pinnc in bcm ^eld)c, cefol\)icte fic^ 
flbcrbD^, fDlc^ mit^intccjufctlucfen, fo i^m abec im gecingften nid)t fc^abetc, mafjen fic, ^a cc 
gcniefet , bucdi bic 3iafe wicbcc 6ccau5gc!ommcn. 

§- 3- 9M 3 %\h^cn wclicg er aOes ©nfommcn feincs (Eanontcafg ^u 3:anteii, wacf ©tcumpfe 

unb ©cbubc iwg, gieng barfu§ nad) 9\om, unb \^ cc 2Id. ing ton ^abft (gctajio II. g-flaubnig er^ 
^cn, bcnunbefe^ct 
gen iJkfafertcn barfufi wrfdjicbfuc ^unbec fbncn gcfc^bcn fcpn, ttie ec benn fc^c beccbt gcwcfcn, unb fo cine |lavcfc©tim^ 
mcgc^t, ba§ ein SJjDlf, (0 ein ©^af ^en bcc ^^eccbe tt)cgncl)mcn woUen, auf fcin 3ufd)cei)cn 

cr|$roif en bacon geloufcn. s. 4- ^taroaebcnbg com Horbcrtus Martini ^^Vrebfr, cnw^ltc abcc cincn t)eclaficnen £)ct, (bee ibm iutjoc im @c(td)t foil gcicigct wocbcn 
fbn, bu&cn ouc^ berfclbe ben ?RaI)men Fremontre , itt rorbcrgcjcigtc , bcEommen , unb foldjcn 
bcm gon^^n Crbcn mitgctbcilet,) ncmlic^, bic 5Bu|le obcc ^l "Dofagc in bcm ®albe toon Coucy 

in Champagne, fo if)m_bcr bamafe ^ififeoffjuSaon, Sactftolom&uc, cingab, bauctc bafclb^ 

einc ^Bobnung, unb !n?ttete, nac^bem f^ eiele becu^mtc geutc ju i[)m gcfamlet, cincn neucn ficbcn 
naj^ bee 3vegcl be5 fyil 2(ngu({ini, tton Prmontre ober bee Pramonftcatcnfcc gcnannt , wcl^cn 
^fr tjononus II. 6 3a§r naip^c bcfldtigfe. & foQ i^m bcc Ijcil 2tu3upinu0 bic £)cbcng^9\cgul 
mit gulbcncn 35u£^taben gcfcbrieben in cincc gcf^enung fclbfl ubetgebcn, unb bic ^ungfcau UT«« 
na in cinem onbcm ©efid)fc ben u>eij|cn &rbcng=^abit ju ccnje^Ien anbcfo^Ien ^abcn , ba^cc and; 

btt Ocbcns^^Snibec gan^ trcig geflcibet gc^ & i|l bicfcs in fblgeub^n 93cifen jufammcngcfali: 

Cfuce Cruce locus prjemonftratur, 

Ubi ftruas legiam. 
Sandla tibi virgo mater 

Veftera pra:bet niveam. 
Sanflus Auguftinus patcr 

Auro fcribit regulam. 

, §. 5. 3m Sofji- 1125 ivart) notbcttiis natt) limmmm bcmflfin , bet oon \>m yttin wi-. 

(icf) migvottctc, uiib bnVt bcii 95ei;nal)men cines 2(poflel6 bcc SmbtThrK" trS ^ 

dicii r5nncn, fonbcni 3 mmm mm evrocfjkt, bot ibec gU UmnheVtftan^n unb inH 
§• 7- Jt&c ec nad) magbebum veifete , feinen ©njug jii ^aiteii , imb nobe nn bic ©fobf 

imb bn cr Don ben um^e eiiben BotneDmen^etKn betnommen, m a W mSmvmSw 

to bn«on Imffcn^ cllem Mtxm fprad) i()m cincn mm «n, unb fagte la^ St £ 

jucmcvWui-bcgenotiiigctbflbcr,, bei-enicfeimwiu-bigbiii. ,»«"«;£ micp 

t«, \,<i ct bannciiie (TtengJ 3iid;f , fonbetlicl) unfet ben ®ei|Hic5en OieKe, bahcr bicfe fffiS 
i)cn , unb bag qsolcf mifroiegclten , H ti mm Slufffanb w bet i(,n mdcbte, in S'SS 
uitid fcben/ommen i.em, ec fid) nid;t auf ben ®omW&«r,n retiticet, geNM^ bT„n Such S 
JeuJctebernmWeUehwtbcn bag et gat na* 

§.9. 3m 3a^r 1129 6eranbe«e «t ba«' €ro|l<c ^mmcnslebm , fo tnit teaulitten ^bm 
fmm befe mt, miit3iart,unb»ei)Wl|fe2lfi,ol6i 5(bt« ju€fo|l«q5«tgc, in SenSSetS 
ftct; bdtg e.d)en ei- and) mit bem ©tifft llnfergicben Wen ju W?cbVrZtnS S^^^^^^^^^^ 

w. bet mm bem 29 Octobi;. fol^cn 3fll)«g gegcbene ©tifftunWrficf be&r nl g^^^^^^^^ 

Sl.^HlnK^"'^" • " 1^'«"'°"'»'^«f'"re>: . Otbeng BenranMtt " tt)eW)e W ung SSdf te„be J 
Mv ^ab(l ^ononu8 II. in emev eigenen SBuIlc beflotigfe. gg tsolt en fid) jwat anfanaTbl ff Xn.! 
met m smn «)ei*en eet^ejen , a m\it jie abec m t gufen gfiotten lu Z nnm Sm l/I ? 
anbetc eintraglicbete ©fifffer, unb oetfo gf bie anbet, auf SeKit wStk^ "'^' !>" 
«d) bag game ©ifft mit Wn mm unb wlZ gVtSt?^^^^^^^^^ * *' ^ '^' "^'" """ 

Scbtuaru gcgcbenenSoofetl. ©iplomatlg. m mmabR ^mhZiS^eXrtJT^ '?^"' ' 
na ) W bem neue«.eW(m Snnocemio U. roM mfSltmSti^Sr^l 
btc|cm3al)t Oabcn aud), nad) SpangenbecgegSetiAt. ellidie ^ucU 1 1 ^^ SJ s ■•^" 
iftncn abgefettigte ©ejanbten, domain mmZS^mS^mlM ^'' 

iDvmpnemeWagen. ^^^Wb^cff! b.S bl^^^^^^^^ 

gen bawuf bie <lf,htct unb beren g5e.)|ianber ^att fcerf/mib S bTB to^^^^^^^^ 
iinbSiijfe flbftouen, unb e(Iid)en bie Sfugen augfl d)en raifen ®^Sab« S> fi*l!!.f "^r ' 

^m^ bie «. nic^t m m4Am&?£X&';^^^^ 

bci. ciflen ©iHuibltein aju, befefjtc eg mit ^ramon(lratenfet.g)l^^^^^^ 
» i« ./. °';«"5 '"» ^-m eanonieo unb ©iacono. ^ gv aSSSIfSf. 


m & flicng barauf bflffclbc 3al;r 


30 ©as 4. Sapitcl / bon Jscn dr ^bifi^offcii ju SOIasjbcbutij. 

tern 5ibt nac^accicbcn. ^n ttcfcr ©clcgcntjcit cc^icft Hoitcmis i>Dn ^abfr JjnnDcentio tie ^onfip 

matini ana- ©iter i^i? gitfiifite, aud) luitcc t'cm 4 3unu dm ^hWl SdifTpriicl) , tiaf; Die 58iftl)«^ 
tncr ;trirdH'n i?cr (Slbc uni5Cl?cr, uni) in ^iihkn, &«ii &:6|nfft ^aQbcburg untcra^oc|fcn fei)n foltcm 
€5 racincn aud) cinicc, aMcmcf irrig, tap Horbcmis aflcrcrjc ju Dicfecgcit i)cii ^rimflt in?:cutfd);^ 

laub ciMtm ^ib«, 

^. 1:. Surfe ua(^ feiner Junicffimp t^cn 3iom erfcancffe novbcrtiis, imt) tieiftavb ju vJWfl!* 
5>aurvi am 6 Jim. 5fc n34. 5BeiI fcin ecrcer ctucn Iieblid}en @evud) foil ton fic& gcgcben l)abc» , l^iitf c 
ba? ^^^^.'(lapiml imb ©ofrer Unfcr f icbcn Srauctt urn fecnfclbcu, ba> wcm ci* foltc bcQvabcn wci'&en, 
h^S and) Dct Sorfer toiibcr eincn ^uifpuid) tl>un mu^ iKld)a'i^n &em Sloficr ^ufpvfld), alhvo cc 
^onn mitten in tec Sird:ebc9Cem 5(ltar tc& *5'i*- &"cii^C6 bcgcoben wuvtsc. ^in^3al)v i6:6 abcc 
nnirtciiKine ©cbcine nad) langcmSBii^crjranb Dev^PtagDcburgec, auf $8cfef)l bci? ^fli)fcig, uon^ag^ 
t^tea nad) Pract in bas Cloltcr Gnraboo scbrad)t, un& witb t)«felbc i^on ten 5Sol)mcn ale cin ^a^ 
breuicace et caducicace vine humanae. Apologia pro Innocentio 11. et contra Petrum 

Papam Lib. III. De vifionibus fibi faftis. De fuauiffirao Chrifti iugo. De reftitutione regu-, larisvitae ac difciplinae. Sermo ad fratres. XIV. CONRADUS. 

bui-g, mit ©mvffiigimg be? ^apfci*^ t{>n t)cm SonuSapitnl m\ &hb\\M ctml)UU & tTMrc fcIci>c^bcrcitri>ormalSscivcrten, ali^^Torbcvtn? hix\\\ c^clangct, inbcm er bci) &ci' "^Bat)! Die 
irtcifrcn (grimmcn ^(ifix^t, iwnn nic^t ^molOus, ?ibt su Cloftcv ^crgc, C6 l)intci'tvicben l)flttc, al$ 
iwld>{c i)an©cnv%Nnjb}t5ri0crico torfreflctc, ^^§ Ccnra&u3, bcr 3Ui' ^citnuc ©iibbiacBnu^ war, 
nid>t ;um (rr^bitc^ffcnDcMct \mbcn fiMine. §.2. 3m^-»^-— '^^-^^ 3\ni)clpi&i ^Binw imb &t-cn an bas glofrci: ;um Hciicn l:Pmf gegebcn, unD ben 4. ^Mvtii Die 
tjattc, t-on bcm "i^iunc. 

«;>. ^ ^Is 3(0. 11^5 bcr93ui-agraf ]n ^agbcbur^, ^einn'd), ^Karggvaf ju Saufi6 , Dr)ne &*beit 
t>cr)Tarb, krfdwfftc cc fcinem ^rubcr SiircbarC»cn , gblcn ^imn ju Cuccfurt, bn^ ?8ur99r#f)""^* 
&: f$-<niftc audi fcibipc? 3vil;r Dcm Slofra U. t ^raucn ju ^iOiagbcburg bag ®ovf (S613CI bep^uvg, 
iinb ccnfivmirtc fcrD[acni cinigc t>Dn anbcrn crboltcnc ©utcr. S(d. ii.:.9 ful}retc et* mit ®raf Sa-nbavbcii 
^ca, crcN;rte \iicn ©cMo§ pior.Ec unb ^crjicrctc cs. & bcalcitctc ben ^ai)fev auf fcinem 3»9^ 
ii?ar , iTMC iwit tid) «nc5 jeocn 'A)n>ccs 

3e. 1158 [olcfecn cmfdjicDco/ booon No. 10. trieiflen , b, 2 Octobr. 9(o. 1138. 

Jtwocemius Epffiopus Serutu Seruorum Dei Vcnerahili fi-atti Cbmrddo Magdeburg^ AnhU n::nte domino confiitmi ita nos conuem patermrum canonum decreta lihrare , ut nulli ecckfie 
r... -..fl:„-- f:^itjrabaitir , nee de alterius incremento alicui posftt kdebite perveme iailtira. 

intmtu zmerabilis frater Cbunrade Archiepifiope tuis pojlulatknibus imperiimur 
osfinfum, utDioccfin, que Magdeburgenfi ecclefie jure competh , etdem venerMi loco apoflo- 
lica auaoritme firmamus. Addkiemes etiam^ vt difpnicio parochtalmm fimum^ que tempore 
Hdnnc'.fiii Imperatorh Heinrki inprefentia tarn ecciefiafikerum quam fmilamm prmiptm 
mer p-edecejforem tuum bone memorie Wemberum Arclnepifiopum et Brumnem Misnens^ 

Epifco- Epifcopim rntmahiliter fa&a eft ^ tllfimfmuris temporibus conferuetm\ w vid&Um prouw- 

cia, que Lttfize uiwcupatur , iuxta infiitucionem e'msdem predecejlhris m deinceps Misfwifi ec- 

chfie ftibinlmj et decima mellis eiusdem proamcie ^ ftcut prius erat filimm, ufihus fmc fti- 

pend'tis fmrttm Magdeburg^ cedaf. Ad vtriusque vera ecclefie fitmam pacem atque quktem^ 
Magdehurgenfis ecdejia fuis fimbtis Jit conuiua , a iapide fcilket pofito ad au/irakm partem 
ctiJHsdam Btirchftal ^ quod dicittir Bichin , inde ad Wifemtaffort , indeadaquaWj que vacatur 
Qrcttiftnci , hide ad Alhtam fltmium , etfic protendltur usque Magdeburg. Decermmus ergo, 
lit mifli omnho Immmm Ucest fitper hits omnibtfs Magdeburg, ecdefiam wfiflare, nut ei qn'tc- 

gum teivere fukrahere , fed omnia fuccesforibus integra conferuentttr , tarn ipfirum quam 

fratrmn tifihus frofutiira. Si quis ergo in pofterum bttius mjlre covjlitucimis paginnm fiiem 
contra ea temere venire temptauerit , fecundo , tercidtie commonittis , fi non congrue fiitisfece- 
ritj poteflatis^ honorisque fit d/gnitate careat^ et a facratisjimo corpore ac favguine Dei et 
Domini noftri redemptoris Ihefi Chrifli alienus fiat , et in extremo examine dijiricle vltmi 
fibiateat. Confertiantes atttem interueuienttbus beatorttm apoflolortivi Petri et Pati/t mtritis 
^ remuneratore omnittm bonortim Domino et erne vite premia confeqttantur , amen. 

F 

Ego Innocencius Catholice ecclefie Epifcopus. 

Ego Brogo Hoftienfis Epifcopus. 

Ego Gerhardus presbyter Cardin. ticuli fan£le Crucis in Iherufalem. 

Ego Lucas presbyter Cardin. tit. fandlorum lohannis et Pauli. 
EgoMariinus presbyter Card. tit. fandli Stephani. 
Ego - - DJaconus Cardinalis fandli Adriani. 

Data in territorio Romano per manum Almerici fauife Romane ecclefie Diaconi Cardina^ 

Hs et Canceliarii. VL Non. O&obr. Indi&ione prima ^ Incarnacionis dominice Anno 
M^'O.XXX^.Vlll". Pomificattti vera dominl Innocencii Pape IL Anno VHP. 

§. 5. ©a micl^ Sc^()ifcI)of €onxab mit bcni 5)om?Sapifuf unei'ng luur&e , mil fcfbige^ F«ine 

^rittilciiia v^oi'fc!)u^tc , fo gab ymoccmiw^ U. ben 8 TOZart. Sfo. 1139 t)cn 58ifcl)i5ffcn \\\ »C)flIbctf}aDf 
u»b "iSKcLfcburg unb 5Ibt ju 9}cf(jcn Sortimigiun, ba§ (ifc 0cl) i^onbcmSom^'Sflpidil bic^rifilcgia 
Dorjcigcn lajfcii folteii, unb \um ivcgcn bci* (Sanbalicn barihncn nid;tg fvccicllcg tjcrorbnct, fic m\)^\* 
U\\, gcfcf^tiffc ^lin'cfrcf iilib anbcrc cl)riicl)c Scute ju ^it::€animici^ mifiunc^men. ©e^s^cic^en \)0X 
^i\\)^ 3nrioccitriue cmi 20 Jfpn'I felbicien 3a^ve6 ben ©trcif ipegen ber ge^fnDm Don ben in bfC 
5BvrtnbcnbufStfd)eit Sieccd gclccjcncn ®a5bebur9ifd)en ®utcrn imifd)cn fe^bifc^off €oni*ae)cn unb 
$Bifd)Dff tPitjcf in ^rnnbenbur<i eerglid)cn, imb fofc^cn S^crgfeid) burcjj cfnc^uKe conficmirct, & 
tecftflvb abcc &'§bifd)Dff '€ohca5 am 2 5)Jai; ?(d. 1142. 

Nota: ednOftlid fiiib eiiie Qlrf (S(j)u&« ober rielme^t ©«f<n poit ®oIk imb 6tib« wrfwtigrt , unb mit emge-- 
routcttem @o(be unb ^erfcii flcjieref, ttjefc&e cm ©(utf bc^ *|Jontipcat * grtbir^ au^mac^fit, fo bie Siffl^fiff^ iitib 
fliifcere Doi'itcpme ©ciftficijen ber ^flf^oMcn ^itcje 6c!) ©oknnidSfcn n'agcit. S)ie ijiilJfFncJm 0«nOfl(tA 
fiiib I'Dtb, mit eineiii bnrauf gc(licfteti gulbewn Steu^, wdcjic ir;m wn bcn«ni<niae«, fo e«p ifm SI«bKn$ {W' 

XV. FRIDERICUS L 

rSf)m tucccbto5f»c&cricb, cin<So^n®mftl)if&cnf^0»on®mirt, unt)S)Dm^S:i#3u^rt(J= 
iO bcbucg in fclbigcin 1142 Jate, bur* 'Sgo^I ber ®om^ccrcn , unb cvf)iclt m §iMtt ([onra> 
do II bic SnbclKtuiv unb Don ^db(l m^ino H bag gallium, gr foil cincm ^Dl)fnifcl}cn '^xw 

§cn pcti-o ciucrt grop $f)ci[ bgc 9vdiquim beg ^eidgenPincciiQ gegeben I)flben. 2(o. 1144 confirm 
ttiittd cc hit toon SRarggraf SJ(bi*cd)tcn bcm S8ar ^li ^ranbenburg , unb bejfcn Sfjftcc^^afallcn @raf 
S>m toon J)illec^fcben berd;cl;eiic $lufl(»|fuu9 unb 6cl)encf«ng be^s ®oifg ttlofe an M fffolleL' Un^ 
fet ?icben {ycaucn ^u 9}?flgbeburg, n)elct)cs fluc^ ben bacju gefjiJcigen ge^enben urn fdbigt Z^ii Km^v 

fcI)Dff 9vubDlpI)cn ju-5albcr|labt cr^ielfc. 

§» 2. 3m Sflt)i' HS to bcr ^a!)fet C<mrA^lr0 11* tirtd) ^agbcburg, bas ®ei}n(icl)r0;5efl 
bflfclb|t ju feijren, iDCil er abcc ©Mf ^^crmanncn voit ©faWccf, bet im SBann wat, itiit in fcineni 
©efolgcbdffc, bc^iigte i()ni bic®erifei;ni(I)rDiegcbul)ircrtbee^rcvbietnttg mitbeffcn&tipfang, bariV 
bet cc fcl)i' unget)alten iDurbe. ®oc^ ec^ieto ^r^bird)i3fF5rfe6i:id) tjon bcm S'ai)fcr bic eotifirmatiDrt 
liegmitbcm'^DiagbcburglfdxnSDmOcrrn, ®raf -^^^^-'^^^i^^" ^*" iDitbmavfcn,(bec nfld)()Ci* ?M, 
1148 ST^bifc^ofFju 58rcmcn iwbcn,) getrofftnert QJc#id)8> toccmogc bcffen Wcfcc bic m bcr toateiv 

lid)cn&bfd)afftcvbaltcne©utcc, 3ericbow, Linbtn, ^i-antfenfJein unb €r]:Icbcn an iJa^ertj/ 

(liffruntctbcc^ebingunsubccgeben, &q§ tl)m bet ^febif^off roibcc bie ^ci)bnifd)cn S)itl)macfeit,fo 
feincn 55i'ubec ©rnf 2^u6oipbcn ermorbct, bei)|!e^cn, unb i^m \x\ {mm t)atcclid)en gcbe, bed 
@i'affd)(ifftcn ©itftmarfen unb gjorblonb , bcr Wffcn foltc. 

^ §. 3* gg t^at m^) gr^bifc^ofF S^izbxifb STo* 1147 mit ^ufffc berer Igifc^i^ S" ^albcifrobt, 

Mm^^x, ^erfcburfl, ^aeelberg uub anbercc Jurffen unb ^ixxtxi mit fiotaufenb ^ann cincnSrcu^^ V' erfteifc^offen m tvilxr tic %rtif*cn ^&en , mitrcnwife f avfcc Conra5 cinen tjccgcblicfccn Cvcufeju^ ivi&er t)ic 
llnglaubigcn ins aclDbtc ?ant) mnotim, t)cc tvcgcn t)ec Unttcuc Dec ©ciecfecu tton fui^cc Sauci \m* 
§ 4 3n fclbiacm 3a^r gob &febifd)Dff Jricbricb am i6 2(pra t)cm €lD|tcr ^ottce ^nabe 
cm ^VritilcQUiin, bannn cr Die ©oftct^ogtci) , fo &cc ©tifpcc ©raf JOtto ^tion Sxcoeningcn femcm 
>5cftcr i'litnriacn ton <2Bippra ctblic^ confcrirct, Md§ auf bic 3 i?raifd)*§a«c , ^oib, maub unp 
^"^Tcfh;udH , cinfcftrancftc. 2(uc^ tcrglid) tx jid) am 8 9(u9U|l wit &em ©om.^tobd ju ^albctftaDt 
twGcn ctlid^er ©iifer ^u <5ilt^crftc^t. ©as fclgcn&e ^a^c abdc macl)tc tt ncbfl ciniof n anbcrtt ©adV 

fii$cn 5iir|tcn ciu Sunbnig mit ^ct|C9 Bolcelao unD mifcrone tjcn ^JJo^Icn. 
Itcvbcn ilr OJad^ Srfebii^Dff 

Jl- ivii. inban d XVI. WlCHMANN. 

§. I. cnt^Mctc: c? gclamtc abcr feinec tjon benbcu \\xm &;febi|ll)um. SaimKayfec ii'i&evicue I. M fie 
cnif*dbfnfDltc, erneiinctc55ilMW?icbmannen ju 3ci§jum©:§bifc6Dffe,unbbcwbctc 6ic mci|tcn 

S>cm-*0«rrcn, \ia% jTe ibm i^re ©timmen gabcn, jumaWcn VOid^mam foId)c ^dmltc^ mif @{fd)cnj* 
cf en imb ■^cr^ttfiiingcn fcSgewonnen babcn. gg war abcc ^b|t Cugcnius III bamit nicbt 'aufvicbcn, 
fonbcm fabc fclc^cs aB cincit ©ngn'jf be5^ai)fcrg in bic ^abftl. ©ercc^tfamen an, unb \wltc fur^uni 
N^a iTbj^omfcncn S^cmprDbti 6crbar^ bcc fid) an iljn gemenbet , cingefc^t tuidcn , (ie§ au^ be^t^lb 
burtc (§dir«bai fo «>ohI an ^as ©Dm^CopituI, als btc fcutf^«n ^c^^unb Sif(|i#, auc^ ^id)mat^ 
ncnfclbilcracbcn, imbv>crfa9tcibmbas^]>aUinm; fo &:^bif$Dff*3Bid)mann auc^ nid)t eb<;c, aM nacj 

(guacnii ^pbc', 31o. ^^4. ron bcffcn ?iad)fcl9cr SinaitafiD empfing, ba cr % rait bcncn ilpjum^BcD? 

franb ;uacacbcncn Sdnfcdidicn ©cfanbtcn fclbft nad) Kom Wrpigte. gg foil bee ^abf! \iCii gallium 

aufbcnbo!sn Slltar in Dec ^terg^Sic^c gdcgct, unb i^m b(fDt)Icn ^abcu, wann ecwuflc, bagcc 
rcd^ttnafia cnwblet , fot^f& an jic^ ^u ncl|mm , \ii\ bann, al^ ccnidit glci$ jufl^jitiffm ; cin ®Dim 
^rr unb^3titter aus feinec ©uitc ^ tjon bcm 2«far gcnommcn, unb i^m ubercctcl)ct. 

§- 12. §5 twrb biefcr tPic^nwnn tnsgcmein tjor eincn ^ai)ecifi$en ©rafeu toon ©eebutg obet* 
©ecgeburg in ^ancm ouegcgeben, cr ifl abcr nur bem Sta^men nacb cin ^ai)cr, unb t)icIme[)E cm 
bcm ^iOnsfclbifto ten Gccburg am fuflen 6cc gcburtig gerocfen, ivelcbcs cr and) famt anbcvn ©iV 

tern im ^an^fclbij^ unb 'BJagbcburgifc^n ate fein batcclic^ gvbtbcil bcfcflcn, unb nadjgc^cnb^an^ 

&:&rri!Tt ubcrgcben ; mai[cncrbannau$iugetia(^tcm©ccbucgcinc^rDb|Tcijgc(lifjftct; unb bac3U9i 
©alfepfi'UiiKn \yx Jooflc, 2 "Siarcf jobtl. 3»nfc ^on bem Subcn^ginfc bafelbjl, unb bic f ird)C \\x »5e(fftc 
gctriDmct, ten iwfd)er fcfetacn er faget, bag fic burd) ©:bgang^?3\cc^t anf if)n vafallct fci». (Sicuc 
ad nos per fucceffiuam hereditatera deuoluca eft.) ^imx aberfcin 'Safer, Wic baS Chro- 
ben gcfi'did»en'©tanb, unb worb 3(o. 114$ ^'ifc^off 5U gei^, bi§ cr fblgenb^, Db9cbacl)tcr moffcn burc^ 
^anfer jyriebricfes ^:!ultfc ?(e. "^2 '^ai Srlftifft JTlagbebucgcr^ieltc, 

§. 5. 3m 3abr ns6 ^ot er fciner '^Kuttcr ^rupcr tTlarcjgraf Conra^cn \\x •SReiflfcn, ber \i\t 
5Bdr mlicg, unb im ©ofrer ^Vterebcrg cin "iSKund) wurbe, cingeEIcibcC. ®a« folgcnbc 3«f)5 cro^ 
bote cr in cinem gugc nnbcr bic 5Benbcn bic ©tabt Sranbcnburg, mufte fic abcr balb barauf 
^DJoQgraf SObrtt^ten bem SSor reiebcr abtrcten. 5Io. 1158 wcij^tc cr Ik neucrbauctc £apel(c ju ^Laa 
tbau cin, mib i>crtt>anbc[tc foldjc in cine ^farr?Sird}c. 

§. 4. 2(D. ni?o ittj^nctc cr bcm fcndlio \\x Pawa mit ttielen fciner ©cifllic^cit bet), auf wcfc 
^QSctor;um ©cgcit'-]iabrtc ttibcr 2tlc):anbcm ben Hi. cnrc^Iet wurbc. 2(o. 1162 \Yii cr juUlag? 
Cvfburg unb 4jIIc bic 3nnungcn cingcf&brct unb conjirmiret, bcm SIojlerCSottescBiiabe allc fcinc 
iVrisilMia unD ©utcr befrdttgct, ou^ i^m glci^roie bcm€(D|lcr jum Hcucn VOtxilt unb €(D|!cr 

Ivlnii5|c^ cinigc ©ufcr fclb|l gefc^ncfct. s. <. m iifix tfeat I ©elobtcn ganbc auslcgcn), unb xmlz Don ben ©araccncn gcfangcn, ^ia 
a- bonn cin ©efubbc tbat, ti>€nn cr jcinc 5? «)^i^ ^^ietcr cclongtc, ^abfl Sflc^anbri III ^art^ie \\x 
crgrriffcn, unb win bcm @cgcn^'l>ab|l Octatiano absugcftcn. ^Hcin cr f am fol^cm nic^t nacl), fonbcrn 
i^crbonb tlch 3(i?. n^eaiif bem"*?on' bcm Soufcr \\x ®ur|burg ou^cfcfeticbenen ffoncilio, mit bcrt 
onbcm ®^tT«n cijblic^, SHcronbem nicmo^l^ wr cinen ^b|l jucrfcnncn, fonbem ^afd}tt(ian^ 

lu^gen. fcl mn 

tcrc, t)a f 

M glD|hr ba fie biijhci: immittelbar,!: unter bcrn iKeid) ciertonbci. . 6« Ia„ 11,; i''rv^l'S?^^^^^ M)tt fmWVOidymann ?(o. ..68 bic ^Bcfhing ^albenslcbcn pnv be nje X/m Sh 

?9J.«cI d;rug bng jroifdjcn i.)nen Jncbe gcmad)t mlitbc, bet ^o .70 aS m Uncuh?^^?^^^^^^ 

§.8. m bie ^iiBnt#^()ui'n crc obcc ©ucBe fo fcbt cmtifTcn , bnfi in eincm '^n r >< S.'..,. 

babutcDums ?cbm,famcn, publicise &tbiftl,o|f rt)id,ma„„ L '4 n to" S ■ ■ S^^^^^^^^ 

r ih ?■ R°- "™ '"9'''f«'« «i' ^avfet Jricbric^cn anf fcincin Rune nad) <^(nrim ii„h .«^,.h . 

mgcn roicb c nad) ^anfe ^cfc()rct roacYo rourbeet beg ?aRa/beIcibigfa' SithMl^^t»c 
Mm 9tod)stagcn 511 geffi^ntg iinb ® munb So. ngo in bieS 2b oa^rt^^nS^^ "1!^ 
«Bom JTvcid) Dbetflnbem ju«c|)n Ijatte, berluftig «Ham and) ihm H ?vln?I i«, ®'''''' •* 
©ac6fcn genommcit, iinb mibcci ac^cn. SSI n lebTffi ^""? ""'> 

imd) fangmicrigcr SBcIagcmng burc^ mmm\lm"SS£i mMt I', "f '^I'. ""'^^ 

Don it)eW)a' 3cit an fie and, bei, bem g#iEXieben sSSf „' bSn K .f^lT '"".^'"I'''' 
fe ©mhon (Sonimcifd)enburg, ?Hbem' a"^ o^^nc Sn w fS " StfefS IVJV^ "^' 

ticm Chartulario, wil fie notl) nic gebtiicff, ^iel,er fe^en njoUcn ''"^^"''""«'"' ^« ""^ ««« <" 

* F 

^abii lucH III. SonlttmatJott ubct @ceburg, Ifltetbo* unb P^ommcrfAmimr/f I t). sjOct. 3(0, n84. //•/7/r/ Wtchmnno Magdeburi. Archie MatL ' r^P"'M"fio«es etpdta , que predia^ Magdeburgivfis ecclefie ludmm ,t iJu ^ ipjiut 34 gt^bif(^6tf«n M.S s^^'ri.juaB....iil^.r.eJ..tJ^^^^ crVmn/ , iicinltm exbih€ont in fusctfm»e faUii caumvm ,quod ea , qiu a It rehSa , vet 
inter ecck/t posfisfiones imenta recepnint, fine apoflolice fidn hcemia it confilio majorts tt 
fanioris partis capituR titulo quolibet abenare non Meant , fed ea femperad uttlttatef 
Maedehur^. ecclefie bona fide cuflodiant et defendant. Decernmus e, go , ut nuUt ommno hom- 
num liceit, hancpaginam noflre confrmationis et conftiimioms infrwgere , vel et aliqmenus 
contrtire. Si qua igitur in fatiiris eccUliaftica fecutartsue perfona , ham mftre cpnftttutw. 
ras camam fciens , comra earn timere venire tentauerit , fecundo , tertioue commomta . nfi 
reJum fuum cor.grna fatisfaHione correserit , pcteflatis . honortsqtu fut careat digmtuit. 

reamquefe diuino jud,cw exiflere de perpetrala iniquitate cogmfat et a facrallfimo COt- 

pcre etfinguine dei et domim noftri redmptoris Ihefu ChrtSi ahena fiat , 9'^''f . '"''/"'"' Qm^is examine Ainnae uuivin juviui,tu». v^,**..., —..-..-^ ■'-,■ ,~ . ^ - ,,^.„- 

j?/, qmttnus tt bicfruaum bof^e aclmM perapmnf et apud dtftmlum ttidicem prmta etttnt 

pacts inufrJant , amen. 

Ego Lucius catholice ecclelie epifcopus. ^ ,. * .. ,r' - 

Ego Cunradus Sabinenfis Epifcopus ec Mogunt. Sedis ArchiepxTcopus. 
Ego Thcodinus Portuenfis et fande Rufine fedis Epifcopus. 
^Theobaldus Hoftienfis ec Velleir. Epifcopus. 
Ego lohannes tituli fanai Laurencu presbyter Cardinal^. _ ,.,,,.. 
e|o Laborans presbyter Cardin. fande Marie trans tiberim, tituU Lalixti. 
Hubenus presbyter Cardin. tc. fanifti Laureatii in Daroafo. 
E^o Paulus Presbyter Card, tituli BafiUce Xll Apoftolorum. 
Ego Ardicio Diac. Cardin. fanifli Theodori. 

Ego Gracianus fanftor. CosmQ et Damiani Diac. Cardmaus. 

Eeo Sofredus fande Marie inuiolate Diacon. Card. 

Ego Albinus fanile Marie noue Diac Cardinal. 

Dst Vmne per manum Hugonis fanSe Romane ecclefse Notaril , VIII. Ki. Nouemtris, 
inMionelll Incstnationis d^minice Anno MCLXXXllIL Fontificatits vero domim LucliFapi 
tertli Anno qusrto, 

^ Ti Sre, TI82 Den 14 Jcbr. cDnptmirtc ct feem Glofrcr Hcucn WcrcE tior ^aUe aUe feine 
%itjilcaia unD ©iter , \Kld}cm cr aud) ctlid)c tjen mucm I)inju9ctot. 5(o. ".84 » « cwf 5(n^ 
S fccr ^Wanner ;u ^>inc ^ae eioitcr ju 6t. m^riQ , x^m &»c ^fanncc m\^ m xhm %t dn 
Sctray^^^^^ m ab^r uim &cm 25 feept. lit ^irc^c ju SabcwcU famt Den Men ju JJoU. 

StTq ubcrqab, Dag cs m fcincr Scclcn ^;)2Df taglic^ cine ^^c Icfen , unD eincn 2(vm€n »m €Io^ 
S umcrS f ac. ^Gie cc Dann auc& bcrcit^ 2lo. uyi Die 5e.>mni9 Dc^ %m ft- Sfl^pmi (jUtJ 

(k^\*tnip,mfc^'cDene ©nffinfitc, fonOcrlicl) von Dcm ©d)uU^ciiTcn.$imte ju ^RasDeburg, gc^ 

§ T2, & I>at aud> M^ eiDfrec Sinna bfi) Sutcrbocf ,^ incjlcidxn \i(\^ @d}lDp 511 Cknern eiv 
touet unD foQ ^ucrjl in Q:cutf*!anD ^bcn grebe @iIbcr.?Run^cn prascn lajjcn. ® mcinct XPaU § Halber: unD Deh. anacDeutet toueDc, x^t nxm 3 ^mbjlabcn Direftor Epifcopatus Halber- 

ftadenGs fceDeutctm; ^aDein C6 i|! foI*c5 itricj, unD Diefe g^un^cn :,u J;)afle ijon Dcm &-§bifd)offlKl en 
eal^grafcnals^ini^mctftccgcfc^Iagcn, unD beDcuten fo tticl q(5 Denarius HaUenfis , wic l)intcn 
untcf Dcm ^iml : ^Mn|co , mit me^rcrm aug'scfuferct wcrDcn roitD. 

i^ ©ftarbabcr&lbiiMWicbmamt Den 2? 5(u9u|t. 5(0.1192, tiid)tabec, roiccini. 
cetKDcn, ii94,auf cincm <ctncr ec^Ioficc, ffcld)cg Da^ Chron. MoncSer. Coujc ncnne^nnD 
?patD {on 2ci*nam gecfjuet, taS©ngctKtlse5erauggeiiDmmen, unD Dafclbpbe |orpct 

^u^ ©Qlfe dngcScboi, nat^ nTagDcbwg gefti^m, unD DaW im Som doi; Dcm ()eiL Eveu^' 

SOfOR bfoDigct. 

XVII. LUDOLPHUS. 

guDdlpfeus war cinc^t (xam. ?Smircn So^n ^on :Rvoppenftabt im ^albtt(laDif(6crt, Qtcng ju 
i3dbcrittfi)t in Dice^ule, unD IhiDicrtc nad)ta; 20 %k \\x^x\i, Da cr Dc5 l)ci(igcrt Cbonwa 
w>n totcrbnrv ^SRftjc^uIcr twt. Sfjat^ fcincr gurucffunfft \»ueD et wcgcn jciner ®cIcl)Efamfcu 

lc9 €#iM X»i*rtwnncn bclicbt . Dec i()n jum Scmljcrrn nnD ec^ofafrico ma^tc ; mm cc ^m\^^tM\\t, imb Mid) mi) 3KW;mflnn« ^o&e m tcflfcn ©tenc jiim er^bifc^off ju m^sbtif 
bui-g ci;ivcf)(et iDurbe. 

§. 2. ^iir^ bflrnuf crtbeilte ir>m SoDfa' ^cmri* 6er 6ccl?|?c imrcr Dcm 1 3imii 1193 fin ®f^ 
ptoa, in roclcbcm cc wegcn bee tton bcm t)cr|toit^ncit er^bifdjoff ^i^monn ilp unb fcincm ^attt 
bci; if)rci' gciDcblimg gclciflctcn gutm ©icitll^ km gr^flifft bcrfcblrtwe Don ^cr^og ^cinricbcn bcm 
Somen cl)cbcm bcfeffcnc ©iitcc fcbcnCfrtc, dig bfl^ @c^Id§ ^al6ert6lcbcn , ben ^of £utrcr, kn 

25i'6m(m9, Den ^rud) \)on ^ombui'g bi§ an bieSo&c, (Biwcl^c unb bo^iScblof ©tauffcnbiirH. 

5(0. ri95 ben 28 Oct cftl)ciltc a- i^m fevncc ^ bic Confi'rmrtrion I'lbetr \iit m\ bm ^Jlnrggrofen mii 
Q5t:anbenbur9 an tin^ Scfeflifft ^«fd&cncf(e ©liter lYlkhtn tinb Sc^olmc; inib fofflcnbft ben 9 5(pril 

ii9(J fiber allc toon bcncn £>ttonibiig ectjalfenc ©d)cncfun(5en unb ^ritjifcgicn , famt t)cc ^Eei?l)eif , uKeii 
@ccid)t^^'3ivn"3 bw«b (iM fclb)t ju bcjlellenben 58urggrafen au^juiibcn. m and) ^Kai-ggvof (Dtto 
II 511 gSranbenburg in fclbigsni 3nf)t: aug fonbcrbabter 2(nbad)t gegcn ben l)cil. g)Zaurifium t)iefe an* 
fcl)nlid)c©fitccanba^grfe)li|ftfcbcncfcte^ unb fDfcI)c toon fclbigem mtebev juW)n empfi'engc, confen? 
tktc ^apfci* ^eini'i(f) 5fo. r(?7 ben 6 3ulii in fDld)e @d)encFung, gab and; folgcnbg tintcr bcm 28 3u' 
m rocgeii bevcn PcI)nd?Stnpfv\ngni|? cine bcfonbcic S8c|iatigung. 

§. 3. 9(0. "98 bcfanb ct* jllcb mit bci) bet- Sufamincnfimft tJieler teiiffd)ei' ^-mflm unb S^ttm, 
m mk\)tv ^ei'§Dg PbiHpp tn @d)maben, Sai;fcc ^cinrid)s ^cuber, fo langc gum 9ieid)g^^efivcfec 
eiflnrct mtk, bi|j 5^-i6mcu0lLbe(fen©D()n, envad)fcn fepmi'irbe. 5t f)at and) bicfem Pbi* 
[ippo, fo folgenbd ooa kn mei)?en ©tanbcn ju 5Jiuf)lf)aufen jumS'avfcr erwa^Icnwivbe, nnd^bcc 
CDffigfi angebangen, unb ficb G«oni IV, ben ciiu'gc tcutfd)c ijucflcn jum S'ai)fcr mad)fen, unb burc^ 
&^bifd)o)f Slbofpben Mm ?6lln nu 3(ad)cn cronen Ittflfcn, mifi^ aiif[ci'|h ivtbeifc^cf ; maflcn cr 2(o. 1199 
tind) gebalfenem 5Reid)^mgc in '^Kagbcbucg mit ^biiippo nad> S8raunfd)roei9 jog, unb mit bcm bti) fic^ 
r)abenbcn jlawfcH ^ncgjj^^cci: Dftonij? ^fblanbcc, fo w'cl er fontc, aufg jammerlid^flc wrn)u(tet< ; 

babei; unter anbcrn ^ciiiifw5t auggcbvanbt unb M ©d)Iof tparbcrg gcfcl}lciffct , bagcgen abec 

nad)bci';UDn£)ttonc ebenfal^ ©omnicr(li)enbui-fj in ©runb ier(l6cet,aud; bcm &'6fliflrr grojjec@Aa*. 

ben jugefuget muvbc. 

§. 4. §{0. 1200 micbe i^DU bcm teutfcben SJitteci^Orbcn H^ ^m^ unb ^gjofpital ©t. Cimc- 
gun& }ii ^aUc ttbmtt, \\m\ ^rfebiffboff iluftolpl? ben «pia6 an kt Wm 58rntf e bevgab. gd fam 

m(\} folgenbeg 3af)i' bet ^ab|Kid)c £cgat nad) S^mt, unD ubedicfertc ibm ein ^mt wn ^ahfi 3n=. 
nocentio III. barin cr if)tt aufg bemcg(id)flc ci:mal)nc{c, von ^bi^ippo abiutrctenunb-^'a»)fci*Dtfonitf 
5^rtd)ic3uncbmcn, mit cjjerfprecbcn, il)m m- alien @d;nben in flefjcn, bei: ibm bacaug entwdbfm 

Mtc; gab fid) and) felbfl alle ^ul)^ i()n ba.ui jubcrcben, tractirete ifjn, ba allc^ nidit fielffca 
luoltc, febrfd)impflicb, nnbtbat ibngar in ben^aun. QJabfi SnnDcmtiuiJ lieg mid) i)mt ^M* 
ben an iftn abgcben: alicin cr blieb unbcmcgfid) auf ^JJbJIippi &itt, unb |a)icftc felbigem S(o. 1204 
clg a* XPcifTcnfcc in ^bfei»3«n bclagccte, 30 (aufenb9ton in ^ufc; bi| cr Wo. 120^ ben tc %mi 
DcvUarb, uad)bcmcrficbtoDi:bcrmitbem^ab(lau^g^(obnet; unbtton ibmbic 2ibfoIutioiH)om ^an* 
ne crbate hmt. & mv febr gelcbrt, unb cin febf ftttn*S)lann, ben man aKcjeit auf cinem 3Boacrt 
fiil)ven muffen ; fiat aud) auffer obigen ©utern ^un5i9burg, Scbfaplau, »oin(?c6t unb ianfi 

gcnbogcn m &t^Mt gcbrad)t, unb wirb t)on cinigcn angegcbm, al^ wenn « allercrft 5lo. 1209 aw 

(loito, fo abci' ii'iig ift» ' ^0 

XVIIL ALBERTUS E 

§. I. 

QJiberms ein ©rafDon-5al(cL"mun6, ben Gpangcnbci-g eincnSrafen toon Scwrnburg, anbere 
^* cincn ©rafcn yon ^ird)bcrg, unb nod) anberc einen ©rafen yon Sorbig uennen, nwr ©omj* 

^toif JU 9)IagDcburg unb fuccebicte £u6oIpbo in ber gc^bifd)o|f(id)en '3Burbc. SJnfangg fonte cc 
tin ganf^^ 3fl[)i^ Iw f*Ji"^ Confirmation criangcn, bip er nad) Soni gieng, \iix ibn bee ^abll felbH 

miljcu, unb iium Sarbinal cituli SS.Nerei ec Achillis mad)tc. 

§, 2. er crgriff Soi)fcr Pbilippe ^artl)ie g(dcbfa(g, tvobntc bcm 3\cid)gta9e Bco, ben berfelbe 
S(d. 1206 ^u Gpnabrug bidtc , unb entfc^tc M m ^mm SBilbelmcn ju 35raunfcbwcig befagerte 
<3fI)ioj; lidjrcnberci. ^abfl SnuDcentiu^ ill. gab ibm mid) in felbigem 3af)r, er|t ncb^ ben S(eb/ 
t€n su ^Burgcl unb 0)jaricnjcllc, nacbber mit bem ^i:ob(t3u©ccburgeommi6ion, mcgtn b« tjoti 
Sonig Ottocavn in $8obmcn yer(tojfenen ©emabliu Zbcla, gebobrncc ^rinjcfinju ®ad)fcn, Unrec^ 
fndning an,iu|MIcn, ivclcbc nacbbcc untcr bemnSec. 1207 auf 2(lbet«im unb ben gr^bifcboflF m 
Wlh0} c^'tenbirct nsurbc. 

§. 3. 3n biefcm 1207 :^al)r bronbfe bic horn = 2\ti*d)c ju tITagbeburg big in kn ©runb db 
batjec gr§bifd)o)f 2{lbcrtn9 ju grbauung ber neucn, mk fi'c no^ beutige^ tm$ (lebet, ben Sfnfmw 
mad)tc, unb barju ben @runb(lein gelegt IjQt; \m er bann au* kc SM)t ju rt>6rli^ im %0iip 
fd)en conprmirct, unb bic gapcUc ©t. Oobannie bci) bem Sioflec ©ottc^ @n(ik cingeit)cibet. 

§. 4. §11^ in biejcm Sabre ^ai)fer Tphilippue nad) ^agbeburg fam , empfi'eng cr i()n mit grop 
fcr SRcttcvenfe , unb bcmub^tc fi*, jivifcbcn ibm unb bcm ^ab|l ginigWt ju flifftm; fo auc| bal)inac^ 
bicbc / bal? ^bilippug ben ^ab|t enblic^ iurd) ^ecfprc^iing finer *Scrbci)ratbung feincr ^rin^epran 

ben $ab|ilid)en 0?cpDten Dvid)arbcn gctDann, unb m ibm ojfentlitb ^on bcm SBannc log gcfprod)cn 

€ 3 tvurbi. 36 gr|6ilW« 


iiMirJ^e. 25i:iibi; SoDfa ftielfen i)armif o^nmcit Colin cine Sufommcnftinft wm i3eg St'i^tcng, mi 
bzt IxSihpD fcini:?:i4t« ncbft cincm QrDjfcn ©ucf ©cIDc^ Often an, tvenniSm&icfec auf fcine Sebeng*' 
;ctt tic Srcnc Ii# ; fo i)erfclbc aber nir^t cimvHnigen trelte : Dafjcc bei)tic groffc Sunillungcn jum ^cie^' 
Qc gcgen cinani?cr marten, ^ap(ir ^f)ilipp abcc Datuber S(d. laog i)cn 23 Sunii m\ ^fal^gvaf ©ttcrt 

ron IPirtcIsbad) ju Romberg umgcbrad)t rcurtt. 

§. ?. 5ia* Korifer ^ilipps ^oDc vcrbot ^abfr Snnocmtiug III gc^bifcfiolf 2IIberten \m 
fcincneuflraaoncig, i)ag)ld) fcinccuntcrfrcljcnfDltc eincn neuen@C9cn.'Siii)fcc sufalbcn Dbec ju.aoncn 
uni) *?cnnabn£tc jie , Often aQcin alg Sanfci; 5U erf enncn : iT>eld)e5 &ann mid) i>ecuvfad)te, i)a§ grfebi 
frf^ctr 2llbcrni5 Otfoni? %rctf)m crsn'tt, un& jT-:& beij felbigcm m©un|l ju fc6en fuc^tc; Da^ if)m aucf) 
iii^tt fchira ftcL & rictl) tcnfclbcn ncbft ^erfecg 95crn^ar&en ju (5ad}fcn, ol^ cc fid) an ben teut^ 
fd^cn ivurltcn rad^en trcltc, ta^Dn ab, unD ^ingcgenan, cincn SRcic&^tagju fatten, wclc^enOfto 
naJ> vulbcrira^r au^f^ricb, irofclbfr cc ijon tcnen Mrfamfeten 9ieid)^|!ant>cn tjon ncuem cinmutbig 

:um §.mt enxMct mt\it ®ce ^Mfi bcjcuflctc aud) fcine sroRc Smibc barubcc in mm an Sll^ 

bcrnim tcefaB untcr tern 20 ^tug. uni? > ®cccmbr. abgclajjcncn ©d)i'ciben. 

§. 6. 5(0. 1209 cntimnb \\i ttlag&cburg (jrojfcr @trcit roegen bcr^JBabl cine^ ©om^^robH 
tcr 'okk 3af)rc cjciMurct, unt) i>c?^Ib tjcn i?cm ^abj tlic^cn ©tu^I tJcrfc^icDcnc Sommigionen dngcocb^ 

net \rDvtcn. S:-ai[elbiae Jaljr gab €rfebi($of 2llbert Dcm Cfoftei: (Sottcs <0na&c ttecfc^icbenc ^xi^ 
inlcaia , ccnjtrmirtc aud) \>it (Sdjenif ung ©raf Jciebti^^ toon ^rcnc, a(^ felbigcc t)a^ €Io|lci' 23rw 
nc ^Dcr Qtbtei) CucMmburg untcm>aiif- 5(f^ ^opfcc iDtto bafTelbiflC 3a^i- ju 58raunfd)n)ci9 ba^ 
'^\im\i f Jcft cckbrirtc , \\\\t &:feHi"d)off 21lbcn bei) bcmfclbcn , unb cr()iclt untev bcm 18 9ipvil toor fciii 
greuitjt unb temfclbcn untcntDrffcnc ^iftbumcr ba^ ^riwfegium, &a§ bic ^ai)fecl. Sammcc nad) S(b^ 

ficrbcn tct grfe^ unb ^^ifcbotfc fcine ^iitjicn mct)r fbtbcrn, ncd) bic ®nfun)ftc bcc ©tifFtci: wal)ven* 

tcr Vacant: ba!>in Qc;c9cn rccrbcn ibitcn. ^ ^ 

§. -. ' 3n fdbiacm C09 %\kt nabm S'a^jfer (Otto m ^eglcituncj \>kkt ^ifc^ofc , giicflen unb 

fonberlid) ^a^ 

58ann tl)at, 

unbfebivJbcjf^fbrcdjrcn, als fcincm Scgafcn in 5;eutfd)Ianb , bcJTcn gi'caition bcfaf)!, bet fid) au^ 
iSiVyU Wiilia fiUbcn , unb ibn nii^t nur in aflcn ^ici^cn aI5 cincn 'Scfbannetcn au^i'ujfen Iic§, 

fDnbcmaud)bcDgn:afcbc5^;8annS mbot, ta^ ibn nicmanb weitcr m cinen ^aDfce cvfennctt 

fclcc* 

§. 8. & fcfetc aud) bcr ^TMbftbcmSo^fcrOttcn 9cbad)tcn5nc5vid) cnt9e9en,weM)cn becgr^j'v 

tifcboff ^u ^l}iann5 ncbft anbcm tcutfdjen 'Jurfren, untec bcnen aud) &:|bifd)Dff 2llbci-t ivac, 2(d. 1212- 
;um ^Km ousrutttc 2il^ abcc Sanfec (Dtto foldjc^ ccfiibi', fc&mue cc iic^ &6bifd)Dtfg aud) nicl)t, pel 

ir.5\rrfemnt cin, i;crhccrtM'D(*^c» mit 3vaub unb SSranb, unb lagcrtc pd) bep (Dftcnvcbbingcn. 
^crfebifcbDif;!;? ibmentAcc.cn, unb licfcrtcibm cine @d)Iacbt, ttcclobc dbtt ba^Sclb, unb wacb- 
fninnctc, bii lie ten grfebifd^ctf bcraujaabcn. SccSaiifci: abet Icgfe fid) raitfeinem^oM toorSac^ 
§. 9. S)a? fplflcnte 1213 3a^r jucbtigtc &:|bifd)Dif ^bcrc ©raf Saltern t)on ^arbi), aucT) 

Aiictri^n unb ^"Biihclmcn tjcn ?(mmcnelcbcn , rcel^e il)m tva^rcnb bicfes Sricges m bcm ©cI)Iojfe 

llnfcburcti?icied>abcnactban batten; befam |ic gcfangcn , unb rif ba^ ©d)Iog bavnicbcr. Sen 
cr -"alii iclbiacn 5al)rc5 fdicncftccr \^k ^ir^c ju ®t lllnd) unb ben Pctcrsbcrg ju ^alle, famt ci;" 
n:m ^Oclfec ;u (Sutctibcrg on bas €Icftcr VtcutiDxievd ; unb ben 29 3ulii uber(ic§ ec ba^ ©d)Io§ 
l^^.^r^cnbcI:g ctfdid) rercbcrfdufiid} , unb nac!)^i: am 12 S^Dtoembct etblid) an bic ©onu^robllc!) ju 

lTUct&cbur5'. 

^§. 10. 2n? barouf Sapfcr Jnebrid) nac^ ?:cntfcbIaHb gieng , unb wei( Otto injti3ifd)en einen 
unnJtbiQcn Sticgmit ^rancfreid) angcfangcn, unb 1214 bci) ^:BoiMne6 auf^ ^aupt gcf^Iagen worbcn, 

aus, unb t^mBI^tctc fo n>DbI \ias fefrilft, al5 ^k altt Slarcf , \ia^ ©tij^t ^albctfrabt unb 9(n()alti^. 
(d)c ; nabm audb ^ta§fiirt ein , fo bama^I^ ben ©rafcn ijon Sln^alt jugeboretc. ©atooc Sm)fei* S^kfi 

t^ricb , inn *2(Iberto ben @d)aben cinigcrmaiTen ;U ecfefecn , bem &k\iifft 2(d. m6 ben u ^ai) ^a^ 
'CTif s?Jvccbc unb onbcrc grcnbcitm tjcrlicbc, unb bog s>m Ottonc IV 5Id. 1209 ttegcn ^Cj^ 

frcnSig ten ben gputM'cn unb an bic 9\cicbg?£ammcc m^reniet QJacanfe abjulicfernben SinEunffte 

: ^^riijilcgium bciratigte, auc^ unta bcin m 5)Iai) ^'i^ ©c^fop Sc^onb»i*g unb ©tabt <!>bav a^tcnc IPefcl ©as 4. eapitel,, m im gr^WfdjSffm ju Wtamm^ 37 

2000 ^JJarc^ ©ilbccg raiebcc einlofcii morfjtcn. vniojrwflre KlOifie jeDClJtit doc 

d)cn % bicfcm3af)i' unfcwurflrm fid) mid) bet «>T^D|f unb ®d mSiS { fS^^^ 
gmbcfi SBrwe (ibgclxn liep, ivic fold;c« aus einem Charculario g nommm T ^ No. 12. mW Jmomtii III. ^mt an ben 58tf*ofF unb ©om€flpiHi( m dmin bnfi fi» 

mc mm Suffraganei tern €#ifft W'cbMfg untctwXmK^^^^^ ^' /' foden / titii 3 %(k\ Slo. 1216. finals Ei^ir^^/zzz 'zrz::; ,^^ '"^'^fi^ro. 

misjms tpfis obedtre teneiur , dtimmodo id (it de nnflr^ hJaJ.T i^ ^ ^^ Jwaga- 

mem. in cine abevmnl,Iigc ©efici/J ff b« ffSl ■,SL£r 5 ^l"^ Jf 'f*"^ 

5-t|cbc„ bnvml cdcbigtcnTunbtcVS^^^^^ SeebutW 

..8^n-;f.^«oIV«a.NbWc„bliiJa^^^^^^^^ 

tl)#licf)cn ©laubm gcbracDt li^be : &&£ SX t^^ r^?i"i''"iS9 "F 

n«nbene ©tteiiiten. 5/„. , J gab^? S. Snf ?bS r" S5^" A"^. fl '" ^'9«u cnt, 
;. unb bie i. , ,.„e .gen A^feSKS^^^^^^^^^ 

^rtKcn, ©iaconug ju Sn!' ' *' "''"" '^''"'' "'"'^^ « "^» «"f ^"Tr ^onorii III. SBcfcOlflS 

S#c Dci-DiCicUl)., in 45bKB5^^^^ r^sm b« W 

il)t foW)cgcgcn gmpfang 1900 g)tai'cf SilbccT roEh' .~1 ; »"IicI;cn Satte, unb twt 
|nef ertr)eitoe. Sfo. 1227 n)o[)nete cc bcm 52m Cl, ^^^"u^" «!"« @cl;cncfungd. 5? 5vftHf(l)oif«w 

^. ig. 3(0. 1229 sen 
^f^bura in Srieg- ©can 
?m^x^^^?^M^r^st£p:i ljir.kmu[i)m XIX. §. n frfctnfuccc&fftc 


XX, §. I. 
iObranb, WtUbtanb, Wilbebranb, cin ^Iflf^" ^^Sffl £tt*bcr.q ■<\Sf «Dn bflii eiacitul sum gt6btfcf)off iMtifkt. ©oglcK^ 

fnembranaeeo olfo ; 

No. 13. ©ft« 4.S«pitrt, m H\\^xiimh^nim<imm^ 3? ei'fi6if*oifWtlbrant»s No. 13. tio unO fcintc ©cfettfc^fft on m S[o(}« 9?iet)ccn = aitacf) in SBapcrn , km MmMt 

tie(fel6tn in Die Sru^ecfcftafft De^ erg(}iff« ; j)cn 30 gjiap 5l0t 1237, m tlhrandus Del grmtafan&e Magdeburg. Ecd^^^ ^niuerfis ChrilltJideBut 

'^ '^ prefentes Ittteras audtturts vel tnfpeaurts eternamfalmm et mftram in Domino caritaiem 
Cam glonofum tn [anBts fats fe profitemr Domtnus per propheiam tt Per alwm repromiitai 
eos m laudm et gloriam et homrem cun^is populis fi daturum , dispojitioni dime polTemus 
non 'mmerho.fepmrs rebelles , fi eos , quos ipje gkrificat et Imorat in celts, deblte veneration 
ms officio priuaremus tn terns. Cum ergo teneamur intendere debite petitori , utfatronorum 
ecclefie noftre de facra videlicet legione Thebeorum beati Mauricii et ficiorum eius veneratio 
diktetur in poptUo cbriftiano , ad hoc precibus mn debemus difficiles tnueniri , quod tenemur 
efficere per ms ipfis. Vnde cum venerabiles viri Abbas et Conuentus de Aitha . ordinis fanSi 

Benedtaty Patau. Diocef. ^ut eosdem projStentur habere patronos fuos , ad fjos cum deuotir pe- 
titiombus nuncios defiinarint, nobis et fratribus noflris humiliter fupplicantes , ut aliquameis 
in reltquijs eorundem patromrum mfirortm de habundancia nojiragratiam impendere diena^ 
remur, de carport beau Mauricii et altar um reliquiarum dedimus quatuor eis partes. Red* 
pf ernes eos cum plena dile&ione in fraternitatem et orationum mjlrarum participationem, 
quemadmodam et ipfi nuncti deuote et humiliter pojiukrunt. Datum Magdeburg IILKi lunii^ 
indt&ione mna , Vontijicatus nojlri anno primo, 

§. 3. ?iK't6f m^flrg9Wfcn^obann6eraI.unb(Dttobmin.Dt)ci'5romm<njti«tflnbcitbu^^^^ 

8«i«l) « m «ncn^5««m ^cicg ® icfc wa«n rait i)«m gKatggrafcn ju mm mtn einigctOS: 

mi flbci- bicf« ben 2(usfprac) Bov 61c g^ t\)at lafitUn (ic mit iT;... batfibec/ mi nafi <S 
5(0.1239 bic@tabtuiib©cl)lo61cbH6ro(-g, wcld)e ct il)nen ab« mit ^'ilffe b« 'KciSnec njitb t 
obn«t)m. & Bctbflnb fid) iamf mit SBifrfjofFauboIp^cr, m <,M^tittb3im S 
wibct bie ISRatggtafen bcgriffm, unb fid mit if)ncn in biemccE cin, flb t mit m)sluSm©3 

jujjalbciflab n# 60 gbcBeutcn gtfangcn routbc, Diele m ki &mim &uten in in Sa» 

Mitt . mib cf fc bft ticcmim&i-t . fith mif h^i- C«i,Af r.ff.n «.,.(». \;S T"s „."r 1' "iL'^'"' «' f bet^^oeel^tucfe b.,fflucn, uni;fd)lng ibn abam«W inbi«t;ffi elRB WiXS 

5fjKber age cton ® routbc ouc5 nit&t (l)« Sn^^^ 

£c[)ncecI)tB on M ^M roiebec begab, unb ma benen Wggwfen njiebec abtmt '^ ' 

§. 4. um bicfc 3cit bfltte et oud) ©tteif mit benen tOJaabebutoetn benen a bn* (iwnrtA,,.. 
ben 10 3an. if)« ^rittKegia conficmicte. ®en 6 Slptil felbigSff KSe «t bS fSX 

9?eum.cffietcf bie ^u m ©t. S.amcntii auf 6m HcSmarZ^oSr S 

M. 2^gneten j« ^Kagbebncg 4 «n 8flnbe« in bafJget ©tabt.? «tr K4J em t^^^^^^^^ 
Crbens ^«u(« e. Cuncgunb ju ^aDe einen SBetbet ; 1248 obec fcbencffe t bee <S^mXobE 
€rf|un9 bet f>off|abten bie felbige jum ©ominicnner, eio)let flffetv-e^ " SS tSfeS 

«>ovf . et fDU mi) ^vofigt unb Selis m &§flifft sebtac^t mk unb fl H 4 5K XXL 
§. I. "S&£fS£ S^lS^lr .£'!!5!«t';^'!!»'« ^^^*^^^ @«#6affit etekaufi (C r ro'""'^ '=•" '^""'' «" ■""'"lOKi'tH s V30 lu tr, e ms oehutte Don alten Reiten hw hmi fefifff 

J^aibccHaDt, bag anbctc benen ^atggtafen »u«anbenbuta unb bag bZ. bZ fflrJ.?.^ of ^ 
wnaeben. 5fl« nun in bem ^iege Sft^ en WfJISLnben unbSto^^^^ ,2 

^tMt auf einet, unb benen JUatggtafen 3o()«ni inb Otten juSSK b^^^^^^^^^^^ 

^abd bcfd)iDcme, unb 58ifd)Bff MM abgefeM wutbe gfieH nuTbSr'S & ^''' 
•n ®Hte n.d;t «,ebet bcEoramen «utbe: fo fc^lof tt S(o. ,257 ben .33unii mit mmSSpS 40 ©ag 4- Sapitel/ tjon ben Sr^bifd&offen ju 53?a3bebut3; 

joWm, Unb 5UaIci(^i>a^*©d)fo§ iOmcnbcrg obtrctcn foltc. ^bfr 2ilcpan&cr IV. cDufcntiitc fluci) 
in fo(c^ ^auff, unb conjrrmin'c fo%B nicbt nur untcr Dim ca.Scccmbec felbiflcn 3al)ve^. fonbeui 
ert^alfc oud) ben isSanuor. lasgkncii Seckntcn ju Sicifcbucg unb S-ttirt unb bcm ^vebftju 
fRa&cbura&mmife Wf ^arggrofcn ju ^Branbcnburg jiiJIbtvctuns bcc ©raffcbaffc ©ccl)aufcn unb 
^fr Sd)IoiTcr Sllwnskbcc an bag grfeintft ^agbcbucg, ivmin fic in ©iitc nicl)t m\m , buccl) 9cirrlicl)c 

be5 m& i^ncn Wt9lic&^ , &k ©uccr tjon t§ncn absctwfen ecbaften , nnb a(fo on^ &§(lifft gebvad)!. 

§. 2. Urn bitfc Sett ftfeicftc &:6bii$Dtf Siibolpb ben Scd)antcn \ic$ ©tifts ©t. ©cbajlinnt 
5u ^Ragbebmg ja fefebifc^cff Sigf ricbcn uac^ "iSJaijn^, urn bcifcn, al^ ^alba1labifcl)cn ^ctEopoIii' 
loni, goi^enS m bkfc »^blung au^smijiEif en ; cr iDOi'b abec untcmrcgcnS tton 3\u6olpl) Gct>cncf cir 
2U Vcixila ffiigcgrifftn,' unb fcinct bci? jid) Ijabiinbcn (Sad)cn, ncb|l cinci' gutcn ©uminc'^clbc^ beran^ bet: ba6cr*TM)|l 2Ucranbcc IV. untcr bem to ijanuar. 1258 bem Sonu^robti ju 'D}iagbcburg Som* 
nufion sob/c^n imb tiine.f)dffcr»4Klffcr in bcnSSann jU t^un, nnb U^im^ ]uc SBicbcclbttung unb 

fic^rcnbo: (Sotisfacrien ju jMMngen. 

§. 5. S(c. 1259 W^ &febifd)Ctt Snbolpl) mit tX>altcnt, ^ccrn toon Sirnfrdn, ft^cgcn be« 

©c{)lcjjcSSainmclbur5@ttcit, «)elc^ &;6bi|"d)i}ff SJlbcvt tocn bcJIcn^Satcc crMujTt, ei'flbccmv 

gab,bu§ jabi9cnbicUcbcr9Qbenad)£anb«g@cbon[)citnicma^tegcfd)ef)en luarc; (tcwcfgliitcuficb cibcc 
icsbalb am 9 Seccmbcr bergciM mit cmanbcr, bag ([)m bec&6bifd)of nidx nui* fcinc^ Qjatci'g J'^ojf;. 
Conbcm auc^ ben SBucfifc^cn ^Joff bafclbft aU m SBurgle^n t)dici)c, unb \)a^ Ocffnungg?9vcd;t 

iu^ i?Drb<:bidtc. 

§. 4. & fell ouc^ na^ ^^rcffcne ^cri^t in fcincn Annal MSC. Hallenf bic ©tabt Soc^' 
tig jum grlfritft gebradjt fyibtw; csift abcrfdc^c^ ungcivH§, ticlmcbt n}abvfd)CinIi(^ , bag bevcit^ 
^tirfcc C'tto I ^D. 961 , als ct bcm &;|)ltflT bm g^benben an wrfc^icbeuen OectaU unb \iCixnmit 
rabmmtlid> in S^rbi^, fomt ben umlicgcnben £anbcm gegcbcn , govbig mit an bajfcibc j\efd)cucfet 
twbc, Sa bcrgci\cn aciw§ ijt, n?a» Scanan in bcc SCnbaltifdjcn ^ifroric im V ^l)cil pag. 87 an? 
pihret, bagfebifdicffSubslpb ©raf ©igfricbm bemerftcnsu5(n^ft, atoc Scrbftec bme , 2Id. 
E59 bic etabt jcf cii, fomt ©tabt unb ©d)Iog Sorbig tier 1027 5Raccf ©ilbcrg, bie cc 311 ^m\)^ 
lung be? ^auffgclbce vet Scdjaufcn mitbem>enbet, auf 4 3a!)v long wiebcifaufflid) cutgemumet ; 
jrciNJn tuir biis Diploma ha^enus ineditum aug cinem Charnilario ])ivc bepfugen WoUen. 

r 

No. 14* 

SOcbig unrcr gcmiijcn "Scbingungcu m ©raf ©igfciben l)on Sln^alt, * 

b, 17 Octsbv, Slo. 1259, 

t^cdclpkus Bn gram fanSe Magdehurgenfis eczhfit Archiipifiopus. Notum fffe volumtu 
^ omnibus prefins firtptam injpeciuris , quod nos de confinfu Caf'ttnh mHri mutiw reci'pi^ 

mus ai fslasvda debita'eccifjte n^flre-, que cc^itraxlmts pro empmne Qmkiein Sehufen, ah 

iUujhi -c'iro Gv.he Sifrido de Anbak Milk marcas et XXVll manai, pro quihtts nomine pi- 

^orum concesJsmUs e't infeodo opidiim nnftriim lesfant^ ei Caflrum et Op'tdum noflrum in !ior* 

hekej cum'^eddttikusomnihus nobis viKamihus in eisdem^ de quibt^s rediT?:endis jam dt^itis Co* 

tnts Kctis dfdit indudas a fefio beati Martini proxime fmuro usqtie ad quatuor annus inte^ 

gros. et quamuis anica foiueremus fupradsciam pecuniam ^ qnamnque parte anni fiiluewtir^ 

reddjtus tamen anni ipf.us int^gros perctpiet. bem pro opidis nofiris lesfant et Sorbeke cum 

cajke nobis rejiiiuendrs , cum pecuniam fe/uerimtes , fidrjujfares recepimus illuftrem virtim co- 

mitem S^-idum , qui r.ahis promifo perfona liter vtfidejusfores dedit nobiles viros ^ dowimwt 

Borchardam de Bartoie , et dominum Geuehardum de ^eremiorde , Hermammm de Clepifke, 

Tidericum dcStene, Fridericum et Ottonem Jratres dicios Slitekingos , Tidericum de Burowe^ 

Fridericum diSum SUtsi^j, Tbederkam de Kiekeiviz^ qui nobis promifirunt fide data , quodfi 

QiTuitem Sifridum :rfi-a quatuor prediSos annos mori comivgeret , quodopida nofirj^cum cajlro 

et csm bonis vojirzs fiperius memoratis nobis Integra refiituant in eo vakre , prout eafibtfe- 

cimus prefentari. Si vera fecus ficret , Magdeburg intrabunt moniti pofi menfemy inde nan 

ex-itm , quuad usque bona nofira cum caftro predi^o nobis fuerint rejiituta ^ et ft aliqaem 

fideiujforum mori contrr.geret , didus Comes monitus infra menfem alstim fubflituet. hem fi 

cafko adbihet cu(iodiam diUgentem et conjiietam , fi tarmi cafitfortum et injperato ob ahts 

caperetur , ad id recuperanSum mutuo erimus edjutores. Idem ecram non obmittimus , quod 

^btrantibus quatuot annis jam didis fi vacahit parochia in lejfant , i:oUacio ejus nd nosfpeiiabit, 

et fi fraclura pontis grauis accideret , ilium de nojho reparare tenemur, munita vero Comes 

faciei reparari. Ugna eciani n»J}ra apud lesfant fecari nee vendl debem , fed integra ferua- 

ri, nee in homnes ncfiros, qui in didis opidis morantur^ exaSio fine in generc^ fiue in fpecie 

fieri dehst , nee fernitus aliquis eb eisdem requiri^ quamdiu pignorts nomine detinentur. Pre- 

serea cor,£3um eft , fi Comitem Sijridum infra prediQos quatuor annos mori contingeret, quod 

ayit, iUufiri domine Katharine uxorifue predidas tenmur folucre' mille marcas^. etferuare 

placita 
placlta fuperltis exprefa, que omnia ettam nobis e conuerfo feruahlu Quam eiiamfimorte 

comingeref preueniri, diSm pecuniam domino //. de CUpifke, Tb. de Stene, Tiu de Cleke- 
nitcz , Friderko diSo Slittln , Tlh de Burowe dare dehemus , et ipfi nobis caftrum cum opidis 
prefimahmt, quod fide data fromiferam e$ preftiio juramento , quod cafirum cum opidis jam 
prediciis milttibus ad mantis domine infeodo duximus concedendum^ Eec omnia, que fupra- 
diSafum.fi nos mori contingat infra hos quatuor annos nojlris feruare fuccejforibus tene- 
huntur, Teftes hutus funt Albertus nmior Frepofitus, Ropertus Decanns , Wernerus de Ker^ 
herg VkedecanuSy Conradus de Steremberg Cellerarius ^ Borchardus de Barboie , H. deAlisleae 
Dapi/er, Gerhardusde Wederde, R. de Cerwift, Heinricus dePioczke, Hermannusde Cleplp 

hy TL de Stene, Fridericus et Ottofratres di&i Slitting , Th. de Buroioey et alii quampiu- 
res, Et ne cuiqaam hec futuris temporihus veniant in dubium , prefentes hteras confiribi et 
noftri et Capituli noflri, et Comitis SifridifigiUis fecimus roborari. A9a fimt hec Magdeburg^ 
Anno Domini M. CC, LIX. In vigilia Luce Eivangelifte , Pontificatus mfiri anno feptimo, 

§, ^ & jlatb abec gj^bifcM Svubolpf) balb ^cvnacl) am 29 Sfpril S(o. xstfo pIoMiA xkt bee 

XXII. RUPERTUS. 

n 9vubDlpI)8 ©telle wai'b ^iipcmie,<Braf »on Wansfclb unb ^txt ju (liuafurt,©cm# 
' ' ®ed)anD ju^Kagtiebiirg, $(0.1260 jum &^bifd)Dff ecmeWc^ unb S(o.i26i ncbfl bcncn &^bifcI)of> 

fm 3u Siflijn^ , 5:nei; unb ^vcmcn jugUid) tton ^abfl 5((e);anb« bem IV ju Qvom confcccitet. 

§. % ^i\{ il)m nun bic griongung beg ^M unb 9\<ife nad) 9iom cin grolfc^ 0clb gefijflce 

fjOXit, fofud)teei*fic5feto(Scbabcnganbcn3ubcn, bencncrDOnbcmfdnDwac, ju cr^olcii; ubew 
pel^jic 2(o.i2tfi ttrt i^rcm Saubcrbuffen^Jcfl ju magbcbui-g, nnl)m W t)orncl)m(!cn gefangcn , unb 
fd)a^tc fic urn looooo !!Savcf ©ilber^, Dl)nc \m^ \\)tm bei) bem ^umiilr an ©elb unb ®ur flenom^ 
men wotben. ^lacbbec woltc ev cs mit ben 3uben ju ^^^Hc ebcn fo mod)en: rocil fic abcr in \it^ 
^\<xx^i ©d)u^ TOaren , unb fclbigcc fic wibec ben &:^bifd)bff \\\ fcbiVn vccmemtc; belagerrc cc bic 
©tabt, unb jwang fie, ^0^^ fte i^n nad) fcinem ©cfflllcn mit ben-^ubcn tjcrfa^ren fajfenmuftcn; 
flwffe and; \ik @fabt urn einc gtolfe ©umme ®elbe^. & battc ouc^ mit bei* ©tflbt nod) anbece 

©treitigPcifen tuegen SJcfeltigung beg ©d;Iop <6icbic^cn(lcin , fo bie S5urgcc i)ccm6gc Sai;fer 5ct« 
bcrici II ©utbencr 5SulIe \)m 2(o. 1232 nic^t jugeben wolten; ingtcic&cn iwgcn ber ©fll|bcunncn, bee 
£ef)en an \ii\\ ^balgutcrn unb anbcrci: @ebrcd)cn ^albcc: bic enblid) boI)in mglid;en rourben, M ^\t 
^{<^\it bem €i:|bifd)ofF 2100 ^arcE ©ilber^ , unb feinen 3\atftcn 100 gSaicE bcjaWcte , unb cr ibc 

bagegen am 30 3u(ii Sio. 1263 cin ^riuilegium ettbeilcte, ^0^^ ubec bic bcrcits tioc^anbenen 4 ©olfe^ 
hunncn, fclbigcn sum gd)aben, feinemebi: in bee &\(\^i gegvabcn , bic SBui-gcc , fo Se^ngiitec im 
^^ol bcfi^cn, babci) gecuftig gclojfen, unb mit ben g)Mgbcburgcrn burdjgangig g!cid)eg Dic^t genief^ 

fen, aud) binncn cincc ?S)lciIc um bie ©tabt fcinc *3}e|}ung angclcget mben folic. 

§. 3. Slo. 1261 ben 22 Jcbcuar. fd)encf(c cc ber ©om^^robflci; ju *3)Jagbebucg mit ©nrtjini? 

gitng bed ^urggrafcn, bie 'Sogtep ober ®erid)t6iU3ang ubec l^^ ®orff Uhm. ®a« folgenbe 

Sabr mu|tc cc, gleid) anbern tcutfd)en ^rdlaten ^ auf Q)ab|lllcbflni IV ^efedl ben ftunbettjlten ^fen* 

nig Don alien geipd}cu ©nfunfften-in feinec ®ioccg jui: S8cD(!cuer bed I)ei(igen ©robed cinfamlch raf^ 

fen. S(o. 126:3 ci'tl)eifte et bem ®iccl)en#^aufc \\x ©angcrlbaurcn cinen Slbtag^SBricf auf 20 ^oge 5lb* 

lag fur allc bie/enigcn, fo bfliiu Slllmofen gcben wurben; berglcid)en au$ M teutjc^e £)rbend^i)autf 

St. Cimcgunb \\\ ^alle S(o. 126^ , unb bod Qollcc pfoitc bei; SfJaumburg 2(o. 12C6 ton ibm et^ 
!)ieftc. 

§. 4. 2fo. 1256 1)icft cr audS) einen ©pnobum \\\ tlTagbcburg, barauf gewiffc Statuta Syno- 
dalia abgefajfetworben, bie noc& bort)anben jlnb, unb |larb ju gnbc felbigen 3af)red. % foil m^ 
'^xcmi S8crid)t bic ©i'affd)afFt S&rbiig juetfl an Xi^^ &#'fft gebrad&t baben; fo aber babin ju cc* 
lantern, \i4 cr fokbction ©raf ©cgfricben eon ^n&alt, bem fic von fcinem 98orfa6rcn i?erfc6t m toefcu, U)iebcr cingclofet ftat. XXIII. CONRADUS II. S)f n fcinc ©telle wutbc fein ^aMsIec £onca5 , 

<«• berg aud SBobmcn, unbSonu^ccrjulOMgbcburg, jum €r$bifc^Dff cri^fjietT unb erhicit'm 
^ab|! ©entente IV. \^^ ^aUium. ©leicb im crflcn 3abr feincr Oicgicruna fd)encften 5ur|t (Dtto 
unb <)cinnc^ uon Sfn^t ©c^Iog unb ©tabt VOmkhtn famt aKcm 3ubef)or an \iCi$ gr^ftifft ®^aa* 

bcburg, I'cbod) mit bcr ificbingung, bag il)ncn folijed iDieber ju £e()n gercid)ct wurbc, tuic bad barft# 
m m\ km Surfren auggcflcltc ©iploma bcicuget/ fo wir aud eincm ChanuJario [;iel)er fc^en. 

$? No. If.' b 

^ 
No. 1^. 

erabt IDcgekbcn mit alien 3u6c^or an tas (rr^ftitft Siagisc&urg , Don wcld)em jie c^ 

tDicftcc ju Ec^ttcmpfangcn, l?cn i 'Slai) S(o. 1267. 

Jcj 0/fo et Heinrkas Deigrm'a Comites de Anbalt nosumfacimus miuerfis prefintes litte- 
- ^ ras wjpeciuris, quod propriemem noBram Cafiri et Opidi Wfgeleue et omnium comento- 
rum infra murum Wegl^eUue , et quicqiik hoc nomine cenfitur Wegeleue , atmjudicio infra 
muTurh a cffkio prefedure , et monetae cum omni ttfufi'uHu et jure , protit cafirum id et opU 

dum nos habemus ^ et in camps ibidem , cum pratis, pafiuis , aquis et aquarum decurfibits, et 

rr.okrJir.is ^ et ptfcationihus , films et aim LVlll manfis in Wegheleue et Gundersleue ^ nee 
r.on Maldrsleue XXUll manf. et mo malendino . et in DedeBorp Vll Manf In Wtboy XIX man- 
(if , et in Dtiforde Xll man/ts. Item in Hafelendorp et EeyrekeBorp qtiadragmta manfis , de 
'czrfiniu iUuJiris ncftre matris Machtildis et heredim nofirorttm plenaria vohmtate venerabili 

domino Cor.rado fanae Magdeburgenfis ecclefie ArchJepiJcopo etfue Magdeburgenfi ecclefie dona- 

uivtius viperpetuum proprietatis titulo pojfidendum. Que omnia ab ipfo recepimus jtiBo titub 
ph^o.UH. Cv.j'us in reflauraiionem fixcentas marcas argenti venerabiiis dominus Archiepifco- 
p'ji r.dis dedit. Vt tec donatio firwitatem optineat infuturum^ ne quis eamprefumat infr'm- 
^ns'cd 'csUat infirmare ^ cum ex hac caufi-, quod nos Heinricus minor annis infira annos ptt- 
tertmis fumus et dicimur conjiituti, et ex quacunque alia inpofterum emergente, vnde bee bo- 
r.a velex hiis aliqua ipfo iure inpeti poterunt vel euinci , promifimtts fide data nos ipfi et pro 
nohs r.cflri homines dominus Hermannus de Wegheleue, domimis Bertoldus de Welpesleue pin- 
caTid, dsminus Randrdcus deAlskue, domimis Th. Stumpe, dominus Olrtcus MarfchaUus^ 
lobannes de Berge pir^cerna, nee non illufires neflri auunculi pojlmodum inuocati, Dominus Ot- 
to iMnrckio Brandenbtirgeufis et Dominus Albertus Dux de Brunfmh , qttod quecunque bona 
fufi'im fie euicfjj recompevfare debemus et tenemurjn bonis per villas alias eque bonas. Datum 
Magdeburg Anno Domini MCCLXVU. KI. May. 

§. 2. 3n bicfctnia^T S^^^c {^w&it ti im ©oftcG t\?alcfcnric5 am 9 ^ai) cine ^uf< Uxa 

5 ;u :5ro^'cfoo\rcn , unD ubcrgab am 14 5Sa9 Dec Somptofeile^ Die ^ogteij ubcc aHc i^rc @ut€F, 
tnitDct^Si^inAung, t)a§ fclc^e befwnDig Mi\) m6[«6cn, uhD Dooon mt)cr Derfauflft, ingc()n9CKid)t, 
c^ [cnft wauifcrt ttcrDcn folle , unb fc^encftc i^r Den 7 9ioi)cmbcc einert ©attcl^off neb)l 4 ^cit 

£ani}C5 ;u 2atm tPe&5mgtn. §11 felbigcm Sa^r 3«ut^ au$ ^ei'^og 2Ilbrcd)t ju 58raunfd)raci3 

mit Cttcn, ^ocrm xm ^Dntcr6lcbm,(D« i>cn Den ©cribcnfcn fclbtgcr gcit ate m \m^tc, unbanDi* 
Gcr "^ftcnfd)) Dcr wcDernn^ ©Oft nod^ 'ilDicnfdjcn scjiraget, bcfd)i:kbcnn)irb,) inSvicfi, unb cvo^ 
bcrte»^cln, (Sr^nmgcn unD^b'^fc; \m\ abec &:^bif(^ojf Conrab unD Die ^at^gvafen ungcm 

fakn, Dv\^ «&«feo9 Slbrcdit i^nm fo na^c Eam, au^ ^cforpig; Dag n bcrnac^ nod) wcitcc urn jid) 

Grciffcn mKbtc , fo ff^lugen (Ic fid) in^ 9JtttcI, imD (h'fftctcn auf foId)e §(ct gcieDe, bag ^ct^og %U 
brcvtt i^irf Fc be^idt , ttjos cr auf Den ubrigcn ^aufcm an ^orratl) fanb mit jid) (jinraeg na|m, unb 
be IcDigcn Oertct Ottcn Mn X^aDmerskbcn wieDcr abtrat, 

§. 3. 01curius in fcincr -iSalyrtrapbic p. 1^3 fuljret au^ Deg gu^enf ©d)mibt5 2(bratrtm 
igofmanns ^orrd?e ubcr feinc Dcrsc^abte ^aQiff^e ?;t)ronic cine ee^enbe an, \iO^^ in biefcm 3a()C 
@raf ^uDolp^ tjon ^obfpurg uon Erfurt nac^^oaflc gefommcn, fi^a^age bafelbfl aufsebato^ 
imb tco cinct Coaaticn Den 3\at§um cin2(nfe^n eon 300 jl. angefprocftcn , mit QJecfpred)en , fofdjc 
fibers 3a^r reidJer \\x gcbcn ; ^wcld)e^ Donn auc^ nac^ fie^oftenemSat^fc^lag gcfc^e^en, abec BiCJBiC^ 
ticrbc'i^Iungm^tcrfiitgcnmfgen, ^o&iti ccDemfRat^ cinen|teunbIid^en^nef9efcl)neben,Darinnec 
bcs SvotB Slufrit^tigfcit mib ^cuc geru^met , unb jid) ecf lQl)ret , fDld)eg bcm 3vat() unb bee ©tabt 
fomtoiknSngebotjmcn meber p tetgciten, \T?eI^g auc^ nac^ge^enb^ 9efd)el)en. ®enn iDie tt 3<o. 
i!:-3 ;um 3\^mtfckn Sdpfcr cnwf)lct twjtben , unb nac^ ©peijer gcfcmmen , Die Srone ju empfancjcn, 
!)SSc'cr vj ^SricDri$cn ten ^ODfjcnflaufltn unb ©raf »&eintid)en ton 3\in5cl^cim gcfagt : Hun \xM 
icbmicb gcgcn mcincc Uebm 6ta^t -^ollc rccfet i)anrfbar ^altcn, ujetjcn i^«i* rcblicfecn mit 
fcnricfcnm &cuc , 6cnn C6 i|t mcin gr5(rcr Summer gcroefen. &: wace aud) f uc| Davauf nad) 
tern 9\cic^?tagc nac^ J^alle ge^mmcn, ein 58anquet ge^aften, bem 9vat^ nic^t oDeinba^ ^elic6cnc 

©elb mcbct cicgcbcn , fcuDcm auc^ tern 9\at§e , ^ucgcrfd)aft unb gan^en (Sfabt folc^e Saiiferiid)c 

^eD^itunb^^conabigungmitgethcilct, Dccgfcic^cn einc ©tabt im9iomifd)eng\cid)ju6aben, \\)m, 
JiD^monnen, nod) ;uc '^txi ni*t tjorfcmmcn, ob abcc bicfclbe no^ tior^anben, obec im folgenbengrof* 
^Sronbc ?(D.i3i2tnit aufgangcn, fen i^m unwiflcnb. Wm, Da \i\t Scripiores coiui bflwn 
nifbt^ gcKiTC^, bet ©$(u§Dc^ ^^ogmonn^ Dic&je^fung auc^ &ei-Dad)ttg mad)t, Da ccfagt: Dec 
Soufcc ifOkt Dec ©tabr fc[$c benfic^c ^lintjifegia gcgebcn , Decglei^n if)m bon einec anDecn ©tabt tm 
SvJmif^m 9vci* ni^t v^orfcmmcn; 9leid)i:t30^l folc^ ni^t gefc^n, unb nic^t meif, ob jie no(^ bec^ani^ 
ben, cbcc 200 3(i-^r tor ibm in cincr Jcuer^bmnil mit cecbocben: fo ecgiebt fic^ bacau^ flac, Daf 
tlcfesan^c &;cbtung cin ^oo§mannifd) ©ebi^tcfep, 

§. 4, '2lo. 12S9 btn i^ ©cptcmbcc fcfelof grfebif^ojf Ccnra6 mit benen ^^ec^ogen JU ©acftfen, 
So^unbSflbrc^ten, n>e9en be? iBurggmft^um^ unb \iCimt becFnupftengcbf^ettcfen/Slmtfi bee ©^|lifft« ^lagicbutg Da^in cincn gentwct, !)«§ folcI)eg m Bcnen bi6t)Ci:i9cii $8uM(\Mfm (tlmiffct 

lint) fie hainit ncb(l km ^ogtcocn bcc ©i)|ctnc«cii^l:X)ci-cll, (i5(5ttc8,'(Bln(j6c unb 2(lelebei) diigj 

9cfd)Ioi[cn be8 ©cb(oflc« Svofebucg iinb bet ®etid)tc ju gcofc, fo fid) bet gv^bifc^off rcfevtivet unb ou«* 
SCiogcn , 6D11 bem gc^bifcTjoff belic^cn wctbeti ; fie bagcgcn bcmfelben cine ©ummc ©clbes beioMcn 
imb eineODii benen ©fabtcti, Sclic, Sanicf) obct tPittcnbevg, wctcbc bet etfebiftboff tm'ah\m 
mtk, Bit il)m fettinMitn bem gt^pffi ju £e^n aufttogen foto. ^ ^ " '' 

§. J. 510. 1272 belt ii^Kait. fd)encftegi:^bifd)o(f Conrab bcmCIoftet Walcfenritb Die Sitcht 
iii-,^«'^/^[*"*^^^1i?"' 9 ^l"'^ bem eiDlter Unfci- Hicbcn Smm ju ^Ulagbcbiirg bie gitdic iu 
rOjlf(l)Iebcit ; uiiD So. 1274 ben 8 ^mt cbm bemfelbcn bie ^b^tuCSma), fo bag gbftet son benen 
bamit bclcbnt geiDcfcneii @d)eiicftn Bon ®enn|l«bt einsclijfet. Z\W) ^agc batauf miblicitie et eine 
■Sctorbninig, roie e« in gufunff bci; bem r;of;en ©rift mit bem (Snadciumt) (£ai-ciiRnflbi-c ocbal* 
ten roei'ben foltc. .1 -^ j / >• »»;»«■ 

s J- ^' 2(0- 1276 ^bcn 23 3fln«flt- 9flb gtWoff (Conwb tine «!erotbnung wegcn €tl,5fcuna 

bet 5K un^c <u X^aBc, nad) iDekOcf ct flu* ben 3oH unb @ei'id)t«*©po«uln tcsulittc, bewiis • ben ei gnatf 

«Ki-fic&mit«ifMWi(bel.«m,u£ebu8»e9engBiebetL 

|a-d)e iu gebus, bet 5Ke .benfe bei:,Qom[)«(en unb bet OomptDbHei); unb ben .9 «lfli) f S tn Sf)Ulf|U'|I 

an bee tfiufl jobartu beml . unb mitggtaf (Dttcn unb Conrafc }u SStanbenburg, wegcn be ©ranZ 
ie.^aoel 5m.fd)en^Wom ©d)oIane unb 3vatenau ; untet bem « SuIiJ abet ttoten il)mStoa ^;V XXIV. GiiNTHER I. 
§. >. «-mvuM» ^"iiivtiiowg, ra (inoetc flDecisra Oufm m Queifntt ciwaWete ; tuotiibec c^ juni 
abet b,e TBlfli-ggvafen, u S8van6en6utgnid)t ju fvieben iMven, fonbetVmif bie'^fiiVmgKuS *ic?u.it.OTc, roeicpem (arar utto JU wn^alf 5Bt,;(}anb (ciflete, jogen woMgetuft Bot M ir MmV. 


bet) ibnen feyn , unb au« bet ©onuMx n Wet ({«« m^ Zto" S VS 
9 ,S"' fff * «;W Cfto su ^ilbe& unb STSn e mi nS^^ 
Satrtuf eg kiM jut ©d)Ind;t fm , in iBcIdjet ein ©tnf eon' Wtn^cin blieb Stflf £ 
abet m.t 300 9uftetn gefatwn routbe, Dogegen i>k 59Jflgbebutgct md «iet <;8 I f c SSn 
.„, 7^- 1 , ^"^ -^T^ ^"'"*' 5" 33i'«"nf*««i9 biefe« etfu^t , t&ltete ec ficb n 1 m 

tXl ^f^'^ ?«.Waf Often nid)tg, fonbeti,, ».DJte betfelbe log fe n , muftc tff fm5?oi 

Si2?\'!2^',n"T'f,i'"^ "^^f^-iS 5«Bted)t J;)unbegbut9 unb fiebVSb U ?JnMt? 
ftiff; flbtt ten ; .bot5 jog betfelbe Bot%nbcin,,etobette cS, unb m e« bet evbc gfe b mndim 
i.:J' ^- F^^/^Swf (ptto flbet foiite flud) nid)t tu^en, fonbetrt fo balb et f inet SSniFe'nrte. 
bigct rent, Becfamletc ct roicbet ein ncues Sticgg^^fjcct unb jog bamit 6ot StaS • b^ KL «„,^ 
wen, mebte^n ficb topfet,, ba§ et unwttik ©arfjenroirt^ 
gtaf m biefet^elagetung mit einem ftq^Ietn Weil ins^&nupt getroVcn Sen"" eriKt .u.n» ua,«Be in icmgctct (jjcfangenfdjaft cntl)o(ten iwtben, bem fit eqe auf einma ein ffni* ^firX 

XXV* BERJ^HARD. 

J>aJ Jt|b!fc&off@fint^efg mmtiM maium bit ©om^ewm Swu^arbeit, &m m 

^.m!^ ^'P^ ®'""H''"^«"' ^l"" ^l^ifcboff, tt)o(fi6et «g tin tteuem jum^icge Um-lZ 

8 2 beǤei*. 44 ©lis 4. Sapitel/ \3cn J)eu (£r§lnf($offcn 511 SDIagbebuvg* 

^rul;cr imtt ^mcm ^cgcn cinanbcr ftrittcn. $. 2. Sa_&|bitd)cff \id mit ^ifit;off Cttcns J)ulffc bcm ^crfeogc ing gant) , ncmlici) in t)ert 
S ^rantotburg 
.. > 9iad)^cr fom c^ 5U cincr (£d)lacl)t , in ml^a Dit ^KvigDcburgcfubcmunticn murtJen; 
^Kbbcfamc^ fic ^orggraf 5^i'ctricf)cni3Dn ®ciiTcn unE) ^onbeberg gcfangen, &cr abcc bali) toWci; 

Ic§ otfcmmcn. €^ reurk aud> bolb ^cmad) abcrmal)B cin %cffen ^cbaltcn, in ivclfl)em bie ^org* 

cnm unb »gKr|c5 §(lbrcd\t gkidifol^ bos Jclb bctiicltcn , unb 300 ©cfangcnc toon ben ^Kngbebur^ 
ccni bcfomcn. jmmittclft 305 a\\^ 'BJaraciraf Sictvid) toon 9Rctj)en tiou ba^ ®d)lD§ (5iebid)«t^ 

jrcin imb crcbcrtc c^, bcgglcii^n Wevhcn , fo tt 3cr|to^rctc. @icbid)cn|lcm abcc fam balb wicbcc 

anf S^fritft, inbcm grfebif^cff '^crn^cb 5(o. 12S1 m\ bcc @tabt «QalIe 2?o "^arcf ©ilbcc ci'bDv* fb!d>cm ©clbc i?a? ©^log 6icbid>cn|lcm wicbcc flusiJfctc ©ic fcon gc^bifdjofl" ^ctn^acb bee 

<Srabt ^ooflc borubcr acacbcnc QSccftbtcibuna, in ^rdTcns Annal. MSC. befinblifh . Tnnfpt dlfn • No. 16. 30a uni>' -iJc^cgclb? ;u .pallc an ben 3vat^ bajclfft i^er 250 !D?arcf ©ilbcc^; fo cr ju einlSfunj 

bc^ Oi*Io)Te5 (Diebtcfecn|tciti vcrmcnbct , ben 14 gebnutr* ^nno 12S1. 
err,3-rdu! del graua fanHe Magiehurgenfis eaiefie Eledus , umuerfis prefentlbus etfaturis 

iiouttam fiibfiriptoriim. Qftociats rite gejla temporis retroatii, cum fa^is notabilibus 

TTivJfTni tevmris ei prefimihus cvinddunt , eff necesfe mentionem facere de premisfis et recom- 
wcrJare noua preterms, pro ce!ehr:ori notitia ittrituque ret noiabilis et memoria certkrl Ed 
propter reccgnofiiwus ft lenore prefencmm protefiamttr , ijuod cum pro necesfitate mantfeUa 
r.clh-e fcdefo caftruvi GeiiskenJIein obljgmdmus , et illud ad aliemtm transferri donmum time- 
renins, nulla induciaritm gratia hucrjecJa, nrfi qnhigentas mar cas Stenda/ienfis argent i pro hac 
v':ce -.n parata expeduc pnir.na vaLrernus^ coufultatkne dUigenti faiia ad confiUtos confutes 
cmtaiis noJ:re HaUenfis fuper artkulo bujusmodi mfiris grauiter termims deroganti, cum ipfis 
conuer.'nmis in hur.c viodum. Quod de ccnfeufu mflri capituii pro dacentis marcis et quinqua^ 
ginia march argenti Stendaler.fis , teloveum , ve8igal et pedagittm de qu'tbuscunque mercibus 

^intrj-utihiu ciuiuitem Ihllcvfan a i-xcnntms ah eadem, ad quorum officiorum onera di&a ci- 

tihjt ohiigata, cbliganius e:uem litems per prefcntes, ut in Cathedra fanSi Petri breuiter af- 
futura ah onere tekjifi, -cfciigaUi et peddgii, tit promisftim cfl.fint ciuitatenfes inHalle liberi 
"et eseir::':^ refiruata iiuhis et faeces fori nojiro libera putcjlate rectiperaudi idem fub conditiom- 
tus Puis tehmu^n , qnando de dncentis et quinquagima marcis 6tendahifis argenti fepedi&e 
futi'sfactur:-: f'uerit ciuiteti. Nos qiwque ducentas et quinquaginta marcas argenti acceptatm 
^ab Halienp cniitate nobis ch'equitfa , cor.ueriirmis ad redemtievem cajiri Geuekenjlein memo- 
rjii. In cuhis ret euidens tejiwionmm prefentem literam confcribi fecimus et figillisMllro et r.:-fia capituii julfimus roborari. Datum Magdeburg Anm Domini MCCLXXXl ff^e Va 

lentini martyris Vi' 
XXVI. ERICUS. 

Sir cttKBltc bicraufbo^^DnvCapitulcin^cIIig ?JJatggraf €ricum ju ^rmibenbutg jum gc|bi# 
V*^ fcbciT ; ^ticiroM tnit grojicm *35ibera>iacn bcc !SKagbeburgifd)cn 58ucgcc , als wcld)cn cc roegen 
tc? m vsriaen OTifgc ;uGefii9tcn (^d>abcn^ %t m^aft war. &; roar and) faunl' nad) 9)Jagbebuc8 

ccrcmmcn , fo crrcatcn fie cincn gcfafelic^n 9(uf)tanb wibtt i()n, ^d^ cr gcjmungcn IDacb, fid) W \\)f 
xcz ^uih buvd> cin ©oac \\x fabiren, unb olf cincm ^^n nacfe QBoUmirflabt \\x cnfflict)m. 

§. c & hcu fie abev bed) nad}gcbcnbg. burd) gcutfeligfcit bcrgctmlt geroonncn , baf |Ie iT)m 

na^mohlj mit grnncc 'ircuc bcjianbig juget^an bcrblicbcn; baucn cr bic ^cobc fabc, <M ec 2(o.i28+ 
mir Syx%^Q. 0rrcn bcm Snrcngcn \\x ^rounfc^iwfg in ^icg gccift^* S)cnn afe cc ^occlingebcrg 
bclagcnc, abcr bas Unglucf hatfc , bag crgcfangcnviDucbc, n>arcn fcinc55tubec unb bic ©Dmf)ccccu 
tKHig um fcinc ^cfrcpung bcKnnmcrt; \i\t burger \\x ^agbcbucg obec bra^tcn untcc jTd) W 9van^ 
licn^lb vdUmmcn , unb lofctcn i^n mit 500 iMarcf ©ifbcT^ auS, flbf)abcii, iinb log km babev. ©a et nun ciii)!cng mit fci.icn Wy.Ob Icn K* 
uiibiB' 

ijcifclfii uiib ciiijuwiimdn. 

ploma nacf; bcm Odginal folgcnbcti 3nt)(ilt« • /'» 1 j«; i^mciPit , pa»oti Da« Sw 

_ _ b I ^ ^ f •,.)■, - No, 17. 

r .. i. . : (111 bcii ^fltf),5u ^m, b, ,12 3aii. sKo. 1286. : . „ ^ ^ 

f^os_B-icusdeigrack fa«,aeMagdc}myga,J!s eccUfie Anhiephccpui' mosnommh per m. 
Jcntes q,mi nos cum tocnis mjin cwfenfiuapmli ciuibus mllm in baUu comrdiLsCen- 

fn,s,nfi,-mcus„offr,sfampus. Quampemim dia.s cimbm nofiris promifit Udo SmJmi 

vms perfoUmdam. In fcftaleate WalburgH virgiius ad anmm , in dw di3e be^c S ^ /. 
lent ^.,nq„,g,mamm-cm , ahmvero qmnqmgima mmm tollm mMo bmi ImIFm li 

pro.„„o , jam Mum annum fihfiqucmi. -d, adjea. , fiin pred.ai tMs quZZcaL 
merudmcahqms fuern dtfeBm in percepuone peamii. f^Lme ; hum prfZc2s,Si 
fipUbmfin tempore fubfiquenti, t.Uentcsin ,Lum J.frcdith Lr,eJo/,ZZ, 1. 
usque. pfis centum mane tntegrejm filute. Quodji Comes tunc tempori. LiJleTadat",- 

cmque ettamtermmrum ,m Jokerit , ut ptmijh , nuntitis noJlroL ciu.ZlediC, 

cu^.'^ncto Comtt^ umc extftemk monete earner am imrahum, ttucntes ibideZZeftrou^ 

'I'ff^^'l'" ^ donee tntegre folinum fuerit i quod tali termm ^^^^^^ 

mque atque emdemtarn premisfirum prefeluem Confiribi feiimm pa Jam Si JfJ mu - r 
A m»a; »eiDunoiia),mac^f«i. ©as folgenbc Sa^t mn n mr> conccbirte n bcm ©¥Sa 

5 3 Dri a6 ©as 4* €apM/ bott ben 6r66if(^6ffett jtt gjiagbe^utjj* 
^reift imv) £a|M Sttjifrigfeit gftwfen, uni) mmmct)c i^crglicocn roovOcn; (o conjirmivtc ci* mm W 
g. 6. 5^D. 1288 ben 2 ^pi'il ertl>ci(te cr tern ^cuff^cn Ortseii^^^aufc ©f- Cuncgunb ju ^alle 

dncn ^bla^::53nef, ouf 40 $:agc?tbkif wji* allebicienigcn^jb baju 2f Umofcii gcbcn wucSciu ®«n 14 
v■**f^fcI^c im ?cbuiif6ca €rcnj[c, unD bclc^nte tbn bamit. ®cn 17 ®scemb«i: tterglid) ei* fi^ mit 

'^\x\i ^crnbai*5 L ju anl)alt nxic^sdofiencn ©i^ncn St^oiin, Silbitc^ten uuD 95etnl)ai't)cn ivcgcn 

^reicNc (oc^ncnmg bcr Surg unD Stabt Wettin, jhmt alien ^crtinenticn; mldjt^ \)imawd), 
m ©raf istto $lo. 1290 auf bcm 3icid6'Stagc jugrfutt cl)ne&;ben ^crflarb, an batj^i^l^ifft Qtogctc. 
©05 fclgcnbe Sa^r abcc fdj«nftc cc am sSuin'i bcm gtofrcccBottee^cSnaCJe brittc^alb •gufcn SanbcS 

Cuncfiunb ju «&aUe 

3H&cn&oif. ©en 

„ _ _ -, . -- .- d} ^vom wcgen 

ciner ^KuMc unb Gnbc«r ©utcc; unb ben 28 ej' usd. m^eiite it bet J^ir^c ju©KUiri^'ju»&alIc«inctt 

Siblag.'^ritf, 

§. 8. $ID. 1294 Gcf*aI)C bcc QSccfauf be^ ^ucggtaftfium^ ijon »&ec^09 S(Ibwd&tcn ju 6a#rt 

<m bog &:&fntft ; in9leid)cn bc5 e^uIt^ilien^Slmt^ ju 5)ia9bebuc9, baju bie ©tabt SITagbebutg 
t^og (3elb ^crgob, mit b^r ^cbinaunct, bag bag ©cbuU^ciffcn^SImtbeij bee ©tabt , bag^SBuvggvaf:? 
t^vm abcc bei? bcm ©tifft tjccblsibcn uub nid)t wicbec wrlic^n n>eiben folic ; bacubei: tDCflen 
lie? ©•*uk^cqTcii?2(mt^ imtcc bcm 6 5unii, imb ivfgen beo SJutagcaft^umg muev bem 8 Sunii mw 
ifcm g^af^rcibunsm aus^cftcllct; /ocrlogaibrcdjts ^aJccfauPricf abec ben 30 Sunii au^gefettigtt i% 

©ojfclb^c 3*^1^ wrafich a |Tc& mit bcncn ^crren tenSitrby njcgcn bcr ^im^ ju 3«#;, unbam 19 
?^^i>embcr f^cnvftc cr bcr ©{6I^{afrcr^c bc5 ©tijftg ©t. Hicolai juTKagbebntg ^'^(^x<S ja()vlid) ©ns 
f cmmcns aus bcr ^Xfarrc ;u Sarlebcn. 

§. 9. 2(d. i29f iibi:rlie§ « bo^ ©d)Io§ Sccbucg unb beifcn ^cttinenjicn an bic ©rafcn m 

fSionsi^, unb betotc am ;o 3unu ©vaf ^nficn , ^ui'd)avbm unb @cbl)avbcn ^mit; ben 25 
JU prcbcocn , famt abki§ ^et ailc bicjeni^cn , fo i^nen su^ercn anicben ; njovanf « ba(b ^ewiac? in W 

XXXVU. BURCHARDUS II. 
mirct. &\vax bcifdbc tin acbcbrncr ©raf ten SUncFcnbucg, bev jungftc ©oftn @raf@ic9ftiebg, 

unb w ;citli^ in \ic\\ Gcirtud)en QmU gctrctcn , ba cc bann Som^ecc ju ?iRacibcbm:9 unb *|albei'^ 

fmiit, unb cnbli6 am Grjrcm Ort &:§bifd)Dff TOm'bc* & \^mt auc^ nod) 2 ^rubec, bic gcijllic^ wa^ 
Tcn, SicglticbcTTScnu-'PcDbftjU^ilbcs^im, unb-^cnnanncn, bcc5(o.i297^ifd)of 3U»5aibcv= 

jrabt wurbe. 

§.£.&: war iibrigen^ cinfrDmmcc unb gcgcn bic Sltmen nbcran^ 9ntt^aligec»?)erc, bee folc^e, 
fon^erlicf' i:k ^cttel-Orbcn, cfftcr^ an feinc ^afd sog. 5)eg Jefltagc^ lag cc felbfl in ^iv^cn unb 
©oftetn ^qv^, \mktt aui^ bic tjciligcn ©cfaffc unb sci|!Iic^en ^(ctbcc iclbjl, unb foU au^ bem fo 
acnannten ^^ciligcn Set bfi? SBDnmirfmbt bic §cufcl m'trieben ^aben. ®it bee ^BuvgCKfc^aft JU 
^:5??aab£biirg lebtc er in outer Snjfcit , olfo , \>(i^ ify\ au^ bicfc gcgen cinigc feiner *3Sa(alIen , hk i\)\\ 
bc5 ?Jad)tg in bcr^irdfc ongegritten unbgefongen nc^men rcoltcn, tapfev ^jcvtljeibigten, baijor eri^nm 
m^ etloubtc, Ifii^ ©c&Icf ^anboir ,;u jcrtlS^rcn, 

§. ;- 210.1296 ben 19 gcbruar. ^rpfdnbcte er bcm Siat^ ju ^agbeburg ^a€ ^orn^Slmt; 

&cn 21 £itecmbcr gab iftm ^ab|r "Sonifadug Vlll. Sommigion , 100 ^erfoncn , fo fid) mit ^f)atlidv 
fcitcn an ©ciitlito i>erglid^n, con bcm^annc Id§ ju jeWcn, unb untec "bcm 26 ejusd. gqb felbigcr bem 
S5tf$of ;u ^'laumburg ^cfc^l, allc oon bcm &:§bifdi5tfli*en ^ifd) ^u ^Ragbeburg ijecauiTerte ©utec 

wi^a: bona ;ubringcn. 21d. 1299 ben 18 ^e^niar. uberlie§ cl* ^cincid) Sdjcncfcn t)on 2lpoI5^ 

en bo? &|fnfft 5laBn| \\m ®icnft?3Rannc (in Mitiifterialem ) ; unb ben 19 2(uguft ttccpfanbctc 

er bos ©d)iD§ ©rabovt? on ©cbfjarbcn ton ^lilot^o. 

^ 4* ao. ipo ben 9 ^ortii traff cr'etnen ^oufc^ mit bem ©oto @Dt(cg?@nabc, baburc& 

cr bit Otet>cmiingi0cn ©ufer bco ©diroplou gcgcn abttetiing bee ^famn ju ©albcn^Ieb^n unb 
£)iicr?kbcn ^on bcm ©E>rier crfticlt; fi^cnif tc aud^ bemfclbigen am 7 ©ept.7 ^arcf jal)clit6ec ginfc 
tHjn ^3^ Jjcl^c, bic €cmmtt gcnonnt, bc» £ibcci|^ ?to. 1301 ben a.Sluguft faufftc cc Mm fianbgraf 

2Die|maimcu Dbcc Theodorico luniori ;n %ij[cn bfl? ISKficsgwft^um iaupQ w 6000 ^Saccf 

©ilbec^/ ©as 4» SapiW, won ben ^r^Hf^effcii ju SOlaglicturgv 47 

6ilb«? bcrQcW, t)a§ «^ bcc ^arggtaf ftmftig ttom ec^fKjft ju.8cl)n tragcn folic. 5lo. 1302 obec, 

(im K ©cptcmbcc DecMufftc cp &a^ ©orf Unfeburg mit fciner gubc^Sr an Den Sibt un& Consent t)es 

^kficxi aubSag^feaufcn; bauon Wc ^erfd^rcibuns auScinem Chartulario folgen&crge |!alt Iaut«t : 

No. ig. 

25urc&(ir^u0/ ^r^tjifcfioff ju aHagkburg , \jcrtattf t Dag ©orf Unfcburg mit fcinur 

gube^bv m tm Sibt Hnt> eonoent M eiofta*^ SJib&fls^^aufen, 

t»en 15 @cpt, SlOt 1302^ 
p mmme'Sancie et indiuldut Tr'tnima , >4w^fi. Borchardus dei gratia fanBe Magdtbur- 
genfis ecclefie Archiefiscopus , Bernbardtu Vrepofim , GodefrUus Decanut , mumque Cap'm- 
lum Ecciefie ejmdem , omnlbm Chrtfti fidelibm^ ad qtm prefentes iitere peruenerint ^ tt quorum 
inter eB tel interesfe patertt , falutem in omnium Saluatore. Quoniam generatio preterit et ge* 
veratio advenit, filent ea, que geruntur in prefentiy poBeritaiii memorie literarum teftimonio 
commendari Nouerint itaque vniuerfi, tomprefimis temforis quamfuturi^ quod Anno Do- 
ffiini Millefimo trecentefimo fecundo /fequenti die proxima poB exakationemfande Cruckf Ca* 
pitti/o noBro indi&o , vocatis omnibus ^ qui debebant et poterant interesfe et commode evocari, 

Specialiter ad infra fcripta t Nos in ciuitate Magdeburg: in capitulo noBro conflitmi y horacon^ 

fueta, prout moris eB , congregati, diiigtnti examinatione prehabita fiUicitis traCiatibm confi- 
derauimtuper infra fcripta ^ mala quam plurima , que noffre ecclejje etflatui terre immine- 
hant , evitare, Hinc efl quod bona nojlra voluntate et libera afhitrio viUam Unfeburg , fitam 
fupraaquam, que Bode dicitur , Magdeburgenfis Diocefis ^ cuffi moiendino et loco moiendini ibi- 
dem cum accesjibm et egresfibm ejus , item cum quinque manfis et dimidio iiberis^ cum allodio^ 
cumpratA, pafruts^ piscationibm^ item cum fylua et fa!i&i$ et arundinetis et piscaturn, item 
€um agger e , qui Berchwall dicitur , item cam fiptem talentorum liberorum reditibus Magde- 
lurgen/i'um denariorum, item cum hominibut, nee non cum bonk iiberis et infoudatU^ ad pre- 
diciam villafji Unfiborg pertinentibtu , item cum decima ibidem et cum omnibm juribus etper/i" 
ttentiis prediiie ville^ cum omnibus utilitatibus et pertinentiis fuis ^ tarn interius quam exterius, 
libera et exempta ab Advocatia , ab omni a&ione et precaria , nee non ab omnijure, quod in fit- 
pradiSia villa , et infupradiBis bonis cultis et incultis , ac ipfirum pertinentiis in villa jam pre- 
diHa et in campis fiipradiSlis habuimus et hahemus, et haBenus posfedimm et posfidemus. Item 
proprietatem viginti manforum infrudatorum ad miliare unum circa predi&am villam circumja- 
centium , Jimtliter exceptant et Itberam , ab Advocatia , exa&ione et precaria , nee non ah omni 
jure J quod in predicts viginti manfis habuimm et habemm, Capella quodam excepta, fita in 
prediSio agger e , qui Borchwall dicitur , cum bonis et redditibm ad ipfam CapeUam pertinenti- 
bus , que Capella et qui redittis ad Cantoriam noflre ecclefie dignojcuntur pertinere , religiofit 
viris Ahbatiy Priori ^ totiqtte conventiti Monafterii Riddageshufen , QHercienfis Or dints ^ Hal- 
herfladienfis Diocefisy omnia etfingula prenarrata vendidimus, concesfimm et tradidimus mkro 
Itbero arbitrio in jus proprium ipfirum proprietatis titulo et omni alio modo et jure ^ quo melius 
potuimus , libere et perpetuo posfidenda y pro pretio miUe Marcantm Stendelenfis urgently et 
Magdeburgenfis ponderis , quas Marcos prcfintibus confitemur et recognofiimtts nos recepilfe ab 
emptorihta predicts , de qtiibta Marcis nos bene quitatos et bene pagatos vocamus. Renunciamut 
exceptioni non numerate pecunie et pretii nonjbluti , exceptioni et deceptioni ultra dimidium 
jtiHi pretii, etfiplus valeret di&o pretio y donavimus et donamm eisdem inter vivos. Ordina- 
vimiu inftiper et ordinamm atque damtis poteBate7n et autoritatem fupradi^is emptoribus vel 
eorumntmciis corporaliter intrandi posfesjionem fupradi^e vide Unfiborg et aliorum jttrium et 
pQsfisfionum predi^arum y in quam intrandi concesfimm et concedimtis prenarratis Abbatiy Frio* 

ri et Conuentui^ ac aliis vice eorum plenartam et Itberam potejlatem fipedidam villam cum aliis 

fitpradjiiis ad habendum y tenendum'^ posfidendtim, alienandum et quicquid ipfis ac eorum pos* 
fisfiribns placuerit , perpetuo faciendum, promiftmm quaqtte et promittimus banc ve'nditionem 
per nos et jjqftros Succejfores fimper ratam et firmam habere atque tenere , // contra nonface- 
re vel ventre aliqua caufia vel ingenioy vel de jure, vel de fi&Oy fid ipfam villam cum omni- 
htisfitprad't&is defindere et disbrigare ab omni Mgami perfona , et reficere damna et expenfiis 
et inter efe , qtfe et quas fiicerent vel incurrerent , / contra banc venditionem fa^tm vel ven^ 
tttmfiteritinjudicio vel extra, vel eviffa in parte vel in totum. Intra cetera fiiendum eft, 
quod fiipradi&as mille Marcas convertimm titiliter ad redemptionem Castri nostriSommerscben- 
borg , quod obligatum fiiit pro milie Marcis, alias Marcas ipfiis per nos converfiit ad emptionem 
et perfilutionem terre Lufatie , quod prefintibm publice profit emur. Ad evitandum vero omnem 
frrupuhm, qui mintis peritos et levis opinioms faUere confiteuit, fiire volumus , qttod decima 
fupradiffe ville, de qua fiipramentie eji habita, que etiam redempta a manu Laict, pro trecen- 
tis Marcis argenti perfipe dt^os Abbatem , Priorem et Comentum extitit , fie tranfiuit et tranfip 
eo modo quofitpra ad eosdem, quod nobis et noflre ecclefie Succesfiribm retinemus et conferva^ 
mm potejlatem et atitoritatem reemendi, et in nos rejttwendi pro eadem fiimma, pro qua ex- 

titit redmta , quandocunqUe liberm optionem. in quorum omnitm robur et teflimenium 

Sigilla SigilJa r.ojira prefintihus duximus apponenda. Datum et aSum Magdehorg per nos m Captttth 
rosiro, prefentili/F Kohili riVo, Dom'mo Hinrico Comite de Bknckenborgt tieinemanno de AlS' 
Ine, Rermaimo de Warmsdorp, did^ de Wederdent Iknmngo de Bardtleve , Thiderko 
fdnkc , Icbaime Burggravio , miiiiiiius et minifieriaHbus fande Magdeburgenfis Ecdefie% 
<t die fupraMfs, 

§. 7. Sfo. 1303 ben 13 ^art tccfaujpc cr feem ©ojicc ^i65ag6baufcn f«mc cnic tgjufc £on&c$ 
twulbft^ imi? ^ ^ufcn juSome, utctlicf viik^ ttrnfelbcn untcc ticma S(pv[l Sen 3cl)i:nt)cn ju llnfcbucg 


■n ;u UJiagocwirci cine umcn roiDcr quc '^coructungctt oct ^rrBbilciMC, oacn 'ouvggift' 
, imfc^i?tc, aud) ani?crcc , cinani?cc bcDjufte^n, unD mct)t jujugcbcn, l*o§ cin Sr^bifdM ctraasJ 

§. 6. 5(0.1304.^01 17 %tx% cntfdycD ct v)ic ^farter ;uljnfcr £icbcn grmien unb ©t. ■^Jloci^ nig , bag cr m bcm ^cmbucsifctcrt '■Jljorc ,;u €Lnina'n cine SapcUe ctbaucn unb mit s .gjufcn Sonbctf 
tctircn mwc. ^Bcraiif « ba(b ^erna^ i3C»;rtcrbcn. 

XXVUL HEINRICH. 

gmicin* 

f$t#l!ch rciiicra, unb 5lo. 12G7 mitfclbigcm burd) gulaffuns jciitcr TDiimcc tltcd?til5i6 ba5 <Sd)Io5 
tm^ ^talt Wcgclcbrn (amt Jubct^k bem gifefrfft 'i))Jaabeburg unta-acbcrt, imb tion felbiflcm roicbcc 
l)m©tanb, baecbflnnSlo, 

. gcgcngdc* 
cina 103? "^^aucf £tcnbalifd}cn giibcrs cenjirmim; barauf ec in gricbc jucucf gcfcljwt. ® wac 
ticm -}}abrr bintctbracbt wcrbcn, H^ cc gac un^ckhrt fc^, bcebalb ibn fclbigcc fcagtc : an fcirec 

Orariooem dominicam? (Db cr i>a6(5cbct 6c6 ^t&:m tonne ? cc fonte ab« bacauf md)t antrf 
li}!Mtm , ircil er n{d)t t>cnnir.b, tra^ Orario dominica war. ®cm ^Dpiei(!ec (Magifter fuus) 
ttdtc ibni bdjf^ imb faatc : '2{Ucitci[iglriT Datcr , bey uns i|t 6ec Citul, (Scbet Ccs -^fftcn. c:buva, imo cnoucn m. i^ot CTt:Diia}ctt wurOc. 

^§. CL &;cc\ barauf pcrionlid) nad)iKcm, &a? ^>alliiim su^Dlcn, wurbc nbcc 
mil cj: bcr ?atcimfcbtn igprad^e nicbtmacbtig war, fafr 2 :3al)i' aufgc^altcn, bod) cnblid) 
^orcf §. 2. Sicid) nacb feinet Snw^ti 
S^oin? gocitul untct bcm q> Slue 
guricfrmift i>Dn JKom bamit bclel 
4. 2!I» cr \Nm SScm TOiebcr 
\cl ^ - . - -._ .. 

SiJtn ? SopituI bo^ lus patronatus fimt ber Sird)cn ju llnfeburg bem Sloflcc fc^encfcn bucflftc , ite^^ bcm Banni Wcddingen ctnm 35et^cid) ttaff. Sen i Sfpril ertaufd)te cc i^on bem eio|!cc Unfcc Sicbcn 
5rcmm vi ^JACiabcburg gcgcn bie ^f^mn \\x %\\x^ unb ©cbartau bic ^fatten 511 Pectin, unb Mti* 
loufftc Kibiacn $aacs bicfcsS^crf an bos ©DrtcrSinna, reelcbeg auch bic ^DstCD?@ered)tia!cit ubec 
: war , unb Icgte batoon 

©ntin, nadjbcm cc ju 

iufammm 9«bwcI)t,Iteg it thl^t mMtt SBflgen, fll^ m\m fic mit ©etreij&c bcIatJcn, an Die ©w&t rucfen, and) fofc^e ati5# 
nienttig mit JcD^t/Sict) unb aH&ci'mSlcifrinvci'cf bc[)angcn, f)attc nbcc foId)c (latt ic$ ®c(rci)bcg mit 
fccroerjtter 5)iannfc&flfft m^cfhUtu 5(1^ bic ^asen untcv bng ^()Dt: fnmen, ffcUcten fic jiel), aU \mm 
an fDld)cn ctmn^ ,jcrbrad)c, iijorauf bic ouf fclbigm tictlMtc ©oibatcn I)ci'DDifptun(!«n, fid) M ®d)Iog^ 
S^^rc^; cr)c folc^c^ jugemad)t njccbcn fonte, bcmac^tigten, unb alfo bieStabt einna^mcn, mkljt^ \im 

§. 6 ec r)ttt QucI) mit bcc ©tabt tOZcjcjbcburg wegcn bee ®d)Iup ju cintm ®(obt#'?^cre ©ttcit 
gc^nbt, unbfid)bccfclben^ d^cvtjon ©d)uncberf roicbet piicPfomnicn, mitgufcr ?(rt bcmacl}ti(ict, 

vomkt jiDflr cin ?(iiflaiif aitflrtttbcn, bon'nncn cc bcijnftbc €cfd)Ingcn morbcn, cr ^nt ,ai3cr fb(d)cn m* 
inittclflfcinc^ fliigcn^crftalteng juflillcn imb bic @ad)c giitlici) beimilcgcn (\cwu(l ; »mbi(t balb barnuf^ 
ticmlid) am Sibcnb 'Stfli'tini^ ben lo 5iD^embec ?lo. 1307 toeifotbcn. ©clbigcn $:n(jcg mnc^tc Hi 
©Dm^Sapitul mit bem 'Siailj ju ^allc cincn ^ctgleid), wie c^ wegcn bci; fioflcn, (ScbabcnunD 
^cutc 9cl)aftcn iMbcn folic, tDcnnbic toon^alle in b«g€#i|ft^ Sicnflcnju ^elbcjoQcn. 

No. 19. 

©eg ©om ^ grtpitelg ju VHagbcbutg , Sede vacante , !53er(j(ef(6 mit bcm SRat^ jtt 

6<illC/ tuie ci^mcgmbei'^olIcH, 6d)aben unb SScutc ju f^flltcn , tt)cntibie \)on ^alle in 

bc^ ei|(liflrti5 ©tcuftcn ju %6ht jic^cn , b. 10 3^otoembcr Sinno 1307* 

E chartulario. 

A 7tf J Gotfndus del gracia Decanus , mtimque fanBe Magdehurgenjis ecchfie Capimium reco- 
gnofiimus et prefentibm iuc'tde proteflamury quod iios Anm domini Mtlkpmo CCO.Vll'*. m 
'otgtlia heati Marmi, vacante fede per mortem venerabilis domini nofiri Himici Archtepifiapit 
ttiin hmejlis viris ecclefie noflre jidelthiis ^ Confulibus et ciuihus nojhe mitatU HallenJJs placita- 
ttimtis et conuenimus in hunc modttm^ qttod ipfinuhis et ecclefie noflre aJfiHere etjimamen para* 

re decreuerint cum pm armatis. Nos vero e comerfo ipfis promtfimus ex parte tocitts noflri ca^ 

pititii , qttud fi ipfi in feruicio ecclefie aliqttod dampntm receperint , mod nos , mflrumque ca- 

pittdum et ecclefia ad fitorum dampnorum rcftattrum fimm et esfe aebeamtis in imegrtim obli- 

gati. Vbi eciam in expedicione vel Reija alitfua extra chtitatem in feruicio ecclefie fuerint, 

eorum armatis et populo ex parte ecclefie providebitur in expenfis, quas fiper fe facerent vet 

foluerentt ipfis fijniliter reftindevm. Preterea y fi aliqui captiui capti fiterim m aliqua Reifit 

feu expedicione, in hits equalem porcionem pro ntimero recipient armatortim , exceptis princi- 

fibus et baronihis, qui fi capientttr ^ hit ecclefie noftre Jpectalitcr pertincbunt. Ad bee ignuf 

ms, mflrumque capitulum et fimiliter fitturum pontificem noflre ecclefie eltgendum prefemi- 

bfis Uteris figilio mflri capitttli munitis firmiter obligamtu, AEla fum hec prefentibm dominif 

Geiiebardo de lindotme, domino Ottofi.e deBrezna, domino Borchardo de Scrapekvie , domina 

Geuehardo de Queremuorde^ domino Sifrido de Anhalt, domino Bernhardo de Behtz, Magtflro 

Heidenrico de Erptz^ domino Hinrico de Nigrip , domino Hinrico de Gronenborch , mfire ecclefie 

Canonicis^ Item domino Hermanno de Warmesdorp^ militei dido de Wederden, et qum plu- 

ribtts alitsjide dignis* ABum et datum Anno et dte predicts. In quorum teflimoniumfigiUum 

mjlri capttuli prtfentibtu eS appenfum^ 

XXlX. BURCrtAHDUS in. 

<xi) &^bifd)DJi^cinrid)g ?:ob^ ttjdvb m a? ^JOticmbcci^oySufcbccfiue btt htittt bfcfc8?1^a^ji 

mcng; cin(Sol)nSurcbai'60lX, &\t\\^ttmm&mk\i, unb<!>6S,©rapntoDn«Bu^ 

^)m, cin()f§i9cr,unru()igc!:, ci9cn|inni(;(!i;.5at, bei'tiielUnrufjcimgcfeftilftanacfangcn, unngi*^^ 

bifdjoff cnDcr)lct, unb hoI)Itc ia^ ^lim k ^Ucifon ju Kom, aUwo ibn %m Sicmcng V \M \m 

ec^bifdjDff iD^bctc, unb cine groflc ©citogcnbcit dnf it)n raarff. 

§. 2. ®cil nun ebcn ju bee 3cit Sanbgvaf Ibmxmm ju "iWeijTen, a[g cr i\\ ^ix SfinTrnacftt 
i3o7 JU gcipiig in (gt. ^f)Omag Sird)c bic ^cf[c r)6tctc, tton cincm gRcud)eImerbci* umgcbrad)t wdiv 
m, urtb D[)ne Se.ibc5.'©;bcn ticrflorbcn; fclbigei* nbcr 2(d. i^oi bic ?l^icbcr'£aufife untcr gciDiffcn 35c^ 

m^m an ^0^^ er^itifft uber^cben, iinb \\\ U)w aufgetcagcn ; fo m\it a fid) fclbigc gevnc jucignen, 

imb muccffc m\ bcm ^ab(t untcc bcm 23 "^Imii 1308 on 'iik ^ifdjoffe ju SBranbenbuvg , gRciiJcn, 
ycaitmbucg, Slccfcbuvg unb ^aijclberg cincn i8cfcl)I au^, bag fic ibm ju gdangunfl bcc SSlit^tu 
laufi^ bci)(tcbcnunb bcbulpifb fci;n folfcn, fo abci- iD^gcn ^arggraf 5dc6ncl?3, bee feine^ S^rubcr^ 
Sic^mannd QJcrfi>red)cn ttid)t gcnebm fjaltcn molte, '^ibcrfpinid) niclit jum ©wnbe fnm. 

§• 3. JiT crbicltc aucb untcc bcmfclbiqcn 23 ^artii toon ^abfr gtemcntc bic 5rei)[)Cit, in ailcit 
Svird)^n unu Sloftem feince S)i5ccg cine ^rnbertbc ^u Dcrgcben , m\^t^ 9ved)t cc nad) feincc \\^ 2(n^ 
gngbcg mponat^ nac^ ^agbcburg crfolcitcn cffiicberEunft aucb c^rcrcirtc, unb ben 20 3unii cin^ 
^ungfcau, Clifabctb 3*^pclin, mit cincc ^rabcnbc in bcm ®|Ictcicnfct 9^onncn4loflcr \\x ^aOu 
prombirfc. gr fc^encf fc auc& fclbigc^ %\)t bem ©cfTCC go^iq Die Sitcf)c \\x ^ol?en -- €k\)tn , unD 
Ccm ^\m Unfce ^icbcnjvaucn ju ^agbebuvg bic ^itc^cn ju tOcJ^w^aufcn, 2»Qi;ncunD(£t?ra6e} 

-^1 
aud* bclaacnc cr mit ^ulfc tec "^Jiagiscburgcr tcis ©c^ilcg ncu^CBatci'sIcben , mu|Ic obcc uni?a'i'i$ 
tctcx <ciVtc tocn ti?tei?a: abjicbcn. 
cr fid) mit &cr StviiJt ^5"t(c \Kgen Dec Sc^cn, ^cleibung ,111* gcfamtcn ^^ifl"^ / 'iKunlci) uni) mtoev 
omiuGcn ba[bcr , mbckn tcijclbni ^agc^ tjccfaujpc cc Dcm 9vaf^ ju ^a(Ic ba^ SJfitmun&fcljaffitg* 

9icdit i}cr ^00 ^TMrcf (ciTbas \ticDi:rfauflic6. 

^. 21d. 1311 ten i- ^Sartii confirmirtc n bag toon bcm ®om^€apituI ivcgen Slbmintftvafion §. tdbc itDbritc cr aucb tern (Tondlio iu Vmnc in^raitifrcid) pcv|%ilid) bci), n)c(d)C6 i3Qfelb)l inScsenmiUt 
^Vibft eicmcnris V, geuivj -l^MIipp^ bc5^d)cnen m ^cancfcci^ , unt) mcftc afe soo ^vdlatcn gc^ 
tvoltcn, uub auf fcld)ctn bcr bcruhmtc ?:empcL'^{:rrcn--£)rDen fecrfcanimct imb flufc|cI)Dbeh, aud) baS 
ten ivabft Urbano IV jucrjt cin9cfiil)rtc Sj^D^nJcic^nam^^Scjl allot Octcn ju fci)ten flnbcfol)lcn 

^t:rbcn. 

Kota: l>cr £>rtcn ^cr Xcmpd&crrert roar cin gcijKic^cc 2Cittet?<Pcocn, &cr iim^ 3a^r (Tfitt'iTi iirg Jii 3eriiffl= 
Icm fcmcn ?Infana gcncmmcn ; intern Hugo de Paganis, ©ottfrkb pon (5t. Dmx m^\ (tcbcn antcvn fi4) fccm 
:&AiDmr.as IL Hcma ;ii ^crufatcm, gab ibnat cin 5au^ nak bep t)cm Scmpet (Jnlpmoni^ tin, njouoii fie ten 
?i;sbmcn tcr Jimpdbcrrcn cNr Jmpdrittcr betamen. Qlnfangg lebtm fie nur con Slflmofen unb roavcn fu 
arm , ta^ jttot Kt: ivmcbniftcn 31ittcr nur cin ijJferb gcbabt , gu begcn SInbencfen fie aiicb in invent 6icflcl bic 
i^^nr . t.2 2 3itrta axif dncm 'iifcrbc reuten , bcboUcn , ^abcn ober bent c^ngcac^tet groitc Sopfevfeit beiuiefen. 
sb. u:iS uuf ^^i^ ^l^^:^'iiic 5U irci)C5 trarb ibneii bic Svegel bc^ bciligcn ^SctribarOs Dovgcfcbricben , imb eiti 
iterfo? ircUcncs 51a^ ;ii tragcnwrcrtnrt, auf rcclcbc^ i^ncn <pab|t (rugcniu^ III eiii vcWgveu^, fociiiifle 
oAtccti^t , tcicNr L^altbcfcr; anbcre.tcic cin ^Jatriard)cn^reu6^nnirt ficirefensn \m nngeben, 9Io. 11463U 
tra«cn kfcHcn ; buro) kncsbic Unfiutb , buri^ bicfes bic ascrcitjvilligteit jum a)javtvret=3:j)be anjujcigen. 

3vau) bteicm nahn tcr Dvtai tcrgeiralt ju, ba§ fcic3iittcr einc yimfic 9lrmce au^mac^tcn ; d bcflobcn fid) ttUC^ 

bcbc (?tanbc5 ^ i^'cncn m fdtiycn , itcburc^ cc an Oici^t^um bcrgeliafc njuc^^ , bnf er fluf 40000 (Toinmcn^ 
tai tcfnToi , bic ^n\ui ^r)pcvn erfaufft , imb jdbrlic^ ubcr 2 SJIillipncn gintunjftc ge^abt. SlUein buvcl) foI= 
ujen iKdu^tbmn (cktsxnt uiktmutiiig unb ipcffufng rcorben fcijn, baf ba^cr ba^ 6pvici)n)ort ent|tanben: 25u 
i'znirii jrk cin ^tnixlhctt ; 9Jui|t bcm ?atriarc|m ju 3crufaUm ni$t mt^t untetwurffig fe!)u tvotten ; wit 

b^cn (ibriTiItdicn Jiirjien imb S^nigcn, fcnbcrliife im gdcbfcn £anbe, ^ricg angcfangeii, unb fclbft njibet i)it 
^briitcn 3ia:icrctin rcnibct baben. 5>afcer lub^n fie cinen aUgemcincn ^a^ mif ltd), befonba'^ abcv errcgteU 
ilirs grciTcn (3ut«r rcib (rinfunnte bet) ^abjl dlemcnfe, unb Sonig $^ilipp in Srandreic^, in beren £dnbernflc 
t;i5 TXiim bcfaiun, einen grcijin 3idb, unb unorfcentli^e Segierbe , folc^c an fi^ ju bringen ; babcc ^fnig 
p&ilipp lucrit 5'jgrifff itc m feinem ganbc afle sufammcn ftuf cinmaM gcfangcn nc^men, unb fie bet abfdicU? 
licbiren ^ajtcr, Scscrci), ©ptterlaitermig , €ebcmi£crep unb onbcrer fdjnjttcn @unbcn befc^nlbigcn lie^, beveii 
5tfantni§ rrn einiiicn nntct ibncn bur* fibrocrc Starter erpccifet rourbe. Satauf ^it nicbt alldn in gvancfs 
reici) auSycrcrtct , tbcil? in btc ©cifcr geirctft, unb tbcil^ Icbenbig uerbrant ivorbcn, bergleic^en Sob i^v Dx- 
tens-- :15eifrLT j«ccfa :Xic\sy au^ erbultcn muflcn •> fenbem c^ ttjurbe aucf) auf bicfcm(?ond(io ber Drbeii tjol^ li^ aL*f4cbc^cn , unt nactii^r aud) in anbcrn 3ieid)en unb Sonben bcrfdbe Derfijlget , bie SRittei* ^ingcricbtef, be» 
rai ©attT oijcr einqqcgen , unb iJOn bem i'ablt ifacils bcnen 2anbe5licvni , ibcif? bcm 3>?banniter ? 3xittct = Dt= 

ben ju^ccisncf. ©icnj'oM in t6eil5 ^rocinfiicn •leutf^tonbs fo gar jmngc mit if)ncn nic^t cetfa^ren, fonbem 
ne blc5 mit (finsicbung ibixr @utcr beirra^ njcrben. 

^ _§. 6- ?i^ad> fcmcr JurucSunft ticitOJicnnc licg &^bif$Dff 5urc{?ar& allc ?:enipcll;cri'cn nu^ 

4. ^Dfcn D&ct gbmt&urenm auf cfnmafel gcfangcn ne^mcn, unb nadi9cl)cnb6 auf cincn ^ag jufammcn 
wcbrcimcn, ;Da, aui^ aSc bcvcn Qutcr cin ; unb ill bcrcn ©cbac^tni§ fo gar auegctottct tuorbcn, baj^ man 
m(^t onjuacbcn ^cnna^ , roa^ jlc cbcbem tjor ©utcc befcjTcn ; boc^ foil ttlucbcln an bev ©aalc, Dl)n^ 
vsxit ^cirin, cin '^[cmpelbciTcn^Jjof gciucfcn uni) nad) beren ^Snlilgung in cin €lD)lcr toci;tt)anbclt 

roorbcn fc^n. 

§, - 3f? cr auf bcm CondliD trat, (icf cr <ic5 tson bcm ^abfle cincn QJicarium bcfrcflcn, mU 
cfe rinc O^cucrung in bicfcn gonbcn trac , unb fo rocnig bcm Som^SapituI, a(^ ben Safallcn unb 
©tabtcn Qnfnmb. & na^m aucb fDld\c5 5Jtigt?crgnugcn mcf)rcrg ju, al^cr nad) fcincc Si?icbciy 
funft oScrhanb gtrciiigfcircn onjTcng, ^er ©tabt-^i^Wc tooUc ct ben ^ctfaujf bcc 'Sormunbfcbaft 
nid)f bolten, fenbem foId)e Hcbct o^nc ©clb wicbcr an jid) nc^mcn, ba^n ficfc bicfc an ^ab|l Qcmcn^ oUctiKmb 3^jngcn , tnDcma;;u»g)D{)cmi>artecf)nn)citbct@Cabtcin©c5fog crbauctc, unb cincn goH 
onlcgrc, au:^ tMjn fdncr 3vcfibenfe ;u "SJagbcbutg cincn ^oteccncn (Sang in bic ©Dm^Sirc^c bauen 
licf , bo&cr^bic i5}iagbcburgcr ;ufahrcn , t>a^ @d)lD§ ^obcnwartc nid)taUcin jcr|l5[)rctcn, fonbctn 

mi$ ben bolfecnien ©ang in bicSom^Sir^c tjctbrantcn, tt)cld)en « bo^ nad)g€l)cnbg ti?icbci: t)Dn 
©tetn aujtui)ren lajfcn. tai ^^eapitelr m Un ^t^mt^^^Hmamm^ 51 i&m k\) mmmf Sfi'^J^''* juj^cilfm, ^crfpg ^ciiirid) 511 <SmunfcI)mc((j,l)ie ©rafcn m mm^ 

unb Gucifuvt, t)Ci'33tfcODff ju^mimbui'ci, &ic ^evrcn toon .5)acfebDvn unb anbci-c »&cii'cn mcbv Die 
gKaciticbucgcii abcc licffcn if)i:cin er^bifcI)Dtf su ^rofj Die &i\M)m offcn, ffl)ic&cn su Dcncn !?iii*(!cn 

fo bci) Dcm gi'^bifcboff mm , ind Sagcc, Iici[cn fie in bic ©M&t bitten , and) ancvbietcn , fo fte etlua^ 

Don ^rottiont betiucfften, ober fon)^ mvc\n ^)Mn9eI bflttcn, folten fie Df)nc ©cl^eu in Die ©fnbt fclncfen 

unb eg flcgen 35eial)hmci toDni[)nen ab()DlcnlaiTcn; fo aiicl} (iefcl)n()e; unb gingcn bic ©oiDaten obne 
6cfaf)i' in bic @tabt aug unb cin, unb fautftcn ju il)i'ei' ?^7Dtl)burfft, m$ fie tvolten. S^araamf 

<rri(»^rirf\ Piim niirh ff»!(M> in htV (^Mhf I1^nt*^ 4\r\n h/tm 5t?,^+f»A uS^Ol^U ^^..t^^ ...^ •. (V^V* 

fcinci: Sun'icmnift in^ gagcf'bem €T§bifcI)off fei'n ^Drnefinicn unb Tlnfus ievml'efci^^^^^ IffTnit ftS 

gjolcfcrn ttbflcjoflcn, wclcl)cm bie nnbem ^unb^genoffen balb gcfolgct, unb M}n bee gcfebifcboff bic dm 19 ®cc. 1314 511 %'Dlmir|lc\t!t }\vifd)cn i()ncn;t)«9cHolt ctncii <3ct9lcic[), iai bic ©mbt imhtu 
bifdjof ciiie ©limine ©cfbcg ja()Icn, fclbigcc nbci; bagcgcn Bie »Dv fiiv^cm cvbfluctcn ©(hiiifrct nicticctcifi 
fen , iiiib biiincii 2 TOJcilcii 11111 ^Tliigbcbiirg Fcinc neuc ci'baiicn folic. 

t ^; 'v- ^'^i""'-' "'""^^'^l'^'^ 'Sccglcicf) Don fciucc Imigcn Sfluci- ; bcnn gtfebifcr;off Stircbai* 
bauetc bad @cI;[of ju 6i-o|Tcii balr,a , bcftbroctctc bw ©al^gutcc , fo bic 'SKagbckivgifchen mmv 
SafclbH Ijam, nut groiTcii ShiPngcii, ncf;tctc ncuc Sullc an, lic§ bcncii SBiirgccii bamd) mcafccifam 

unb t()at i[)iicnW alien <3ci'bciifi an: itticctibnnn mitt) cinigc®omf)ccrai, fll!ibcn®om.«Dcob(l 

@cbr)ai'b, ben Sammctcr, Siit)t ©legfn'eben mn %i)a\t, gilgcrn, ©rafcn son .&ohn(lcin, unb Scril 

^atbcn Don toili^ uot cj'comniiiniciit crflabictc unb Don ben eapitiite.<3cifamliiiigcii auWdilot] recil 
fic mit bcnen fSagbebiivgctn , bic im 55ann roorcn, Umgang gcpflogcn, aiitl) untct bcm 29 ?(prii 2fo. 
i3r4 mit ben nkigeii S)om|ci'ni cmcn gSctgicitt) traflr, Da|j inguEunft iM()vcnbcn ©cncral . 3mcvbict6 
»ie eapitiilti.^ngc jii Sialbe gcfjato , bic e'communicirtcn obcv bauon aiiSgefcIjIoiTcn , aucbbic OJtao 
benbcn bafclb|t minillii'Ct wetben folten. " ' *^ 

■„ s'.l^ 'I s^^^sl^^'^'f^^^'l^'J^^^i" ''"''^'''"^* f^'"-" ^^'l"'"'"' "O')nicnt)cn€cijbiftr)off,olsec2(o.i3rf 
in bicg^cm abt^agbcbiivg Urn, bflfclbft gefangcn, bcljieltcii il)n 3 <2Bocf)cii oiif bcm 9va DMufc im 2 . 

ic|l,imb Ijeljcii »on flatcfcnioicbcncn 3}lDcfr,Dl6c cincn ^aflcn macl;en, in roc(cl;cn fic ihn f fen unb mf 
bcm©. 3o(,flii.ii^.^(,Hnn in bet 5llt|tabt gefmigen bnlten molten, g-ignb aber,a /c bcS ,] mS 
unb fcmcn ^pcffct fa^c, gutc .9USortc, »cifpv(itl) bei- @(nbt allc il)rc ®ecctl)tiqfcitcn unb ^STm 
ton^tmivcn, em ©cfangnilj nid)t ju va(l)cn,una fie nicl)t ferncv ju fwiicfen, ft^mur nud) bnrfib iS 
€9b unb nalm bag S(benbma^l batauf;movauf cdoggcIa|ien,i()m groffe STveVevcu! bcjeig 1 11 b iSS 
f<n©o(cnnitaten unb Jto^Iocf en bcg^olcfg in fcincn griibifcbofflidjcn IbofFgcfuhmJud bm b 1 S^^ 
gcbotcn mnrbc, baNicmanb bicfe^Stmngen i« bed gt-^^^^^^^^ 

§. ir. @o t)alb cc abtt m ©id)ei:[)cit wac , roenbctc cc toot ; ct mu cincn n munaiM n &nS 

JU mn mtms, mm mi) m Ikkm m ^m 30 mm xTn baSS «? 

^t^^T^^f f "''l '" /? ^"""' '^"^•^"^*« tooo^Katcf ©ilbecsijovbi sioiS n cc 
©Mbt ctp«ffctc; fic akt ajofort Mn^neucm ejxommunicittc, untcv bemOJocgcbcn ba twil f m 

nn tl)m oI« bcm g#ifc|opF, mit ^l)atlid)feitcn Bctgriffcn, fic babon nicmanbafe b c Sbft i SS 

SmL ,^'"^>^^f^^*.?«r »'' ^fitgci; muitcn gcfauen laffcn, injmifcDcn abc mat,Ra 

b en gjetglcKK No. 20) mit if)m mod^tcn, unb cine ©cfanbfdwjft Don n ^ctfoncn an ben l\a S 

2(wnou fcnbetcn,TOcId)c abcc untcc iMgcng in®cflp()citcn aufgc augjn, unb au baSMllS, 

nbccggcbra^t mutben. cj8elcf,eg, iind) cinigec ©ccibeiitenlBcvi|t fluf bc/S blJoffM 
ten sefd,e()en fcigi foU • bagegcn anbetc mclbcn, cc ftabc cs bfll)in gcbvdjt, Lm&SSmZ 
Dec auf ftcpen U 9«|l«Uct mxkn, nad;bcm eg bic ©tabt Hb« 2000 4j<ic^Se?g gSS 

No. 20. 

^mm mm (^c^bif^of mmtlo ju SB^a^behtr^ unb im mh bet mu 

em nrnm , mm m atmm^ Ocfaugcnfcfjap unb mtm ^mmm 

0«I6cr, belt 4 Slptil So. 1315. E chartulario. 

geftcgbebinget w vmrmbm Son., ba, mc in quamcit t,mme 6c VtM, bcmTvnfml 
«^ bflvcn4eiTen5.fcl,opc 5re6crite t,on Bi-anDeburd) mfhcmsifft unb gcgc.im Jcuce 

ffl«fB!L?n!."^"'"'\T a"/i;«'cg!,cnc, ben fcfeal mfe ^crc fine mb ^m (EapiS 
Sn!f?h« K®v ' ''"\^"* t*^ ^^'P"" {"^i- »ifFS#opc Npelilc, Wc «Ui- erne S! 
wnnc ficbn bcbucucn, jpnb cit bts not ie to ccci- lofungc, mb m m h-uwcMenTdp "« 

m.c fmm ^icucn pn6 So&m »p vnfc :Ro|T. JDie vviJe am bat 6c W«AiS IS 

©a ,jf« 
S^ ©as 4. Gap. i^on Jjett (Jr^bifdjoffen ju gjlagieburg. 

f fnc bit Bifcfocp ron Bcuubcbuccb ron finer ircg^cnc nidir rtlaten nod? lofeu niod)tm to 
vc<bic ron ^cmc Bannc, rnt) (tc C^cr ilcjmttc von 6cm B^nme nid)t ciivcrncnc mogbcn, )b 
nc fi>.;l rnfc ^^crrc nod? fc nod> crc Ixtn^cie nid?t binbcin nod> ncinan6 t?on fmci* wcgbcnc 
C*iird> 6cs Z3"nnc5 willcn an cmic (Bubc to fopcnbc ober to latcn&c , obii* an bcv £'.gingt)c 
crf5<5u6c6, cbiv an crcmc vJrruc , Oicficnid)t vtcuelitofittcn, vnh men fc^al fe ot nid)t 
Imamcn to 25»!mc fim^igcn vnbcv Crs , nod? in vnfcs ^citii ^i|d?opbum to iTlcibcbuvc^, 
nod) an 6cn an6crn Sird)0p6nmni, bic rnbcv rnfcm ijciTcu fin. VOctt of, bax be Bifc^op 
ran 2?ranbcbnrd> rnbccbcs wjfgrgbingc, fo fd^olbc vnfr -^circ pnfc ^oi-gcre, bk \)t lofcn 
mcd:\rc von reditc jilucn lofcn, oba be tOcM to lofcnbc gcucn encmc anbcccn tjcUfer wiS/ 
aifo be bic bcmc Bi|d)opc ron Sranbcburd? gcgcuen \:)abbc. XVcvt oE , bat vnfce ^crvcn 
ruber bee to fort irorbc, bes (Bob nid)f en wiHc , fo fcbolbc jin VTad?fomlingc bivan bun, 
^at he fuhicn jcbolbc bebben geban. We befcnncn of, bat gebegebingct ie rmmc bat <5tf 
Iciicbc, batircvnfnnc rorbcnomcbcn -v^cm ^i5bifd?opc 25ord>arbe bim fcboUcn aUe3»^'^/ 
alfo bic ad:>tbauc "Torltc llTarf gicuc VOolbcmav entfcbcben bcuct , cjftc trc rnfcn ^ctfcn 
nid>r bcbbcn nc mi?dncn , wonn man bie ^atmannc vnb bic JTIci|lci'C gcCoccn b^UCt , fo 

fd)o[bc rnfc -i^cn-c Jinen i^oben to me fcnbcn in bit Qtabt , bm fd?ollen bit gcf ocncn ^at= 
niannc unb loivc lif tlTci|tcr mit ttren fmcn ividifcfren Svobem loucn to vnfee ^txttn ^anb 
rppe bic fuluen tib , vnb ircnnc (ic bcnne gclouct bcbbcn , fo mogbcn fecF bie fcluen batman? 
nc vnb itlcifterc crc? ^mmad^ccs rnbctwmbcn anc \>arc. Were of bat-riifen -^crrcn wat 
binbcrbc, bat he in bic ©rabt nicbt fomcnc mocbte , fo fd?olbcn rnfc ^orgcre , bie bat 

toncbc bun ld>oibcn , to rnfcmc ^:^tixn fomen rppe bat Salt, abcr twifd?cn ber Gtabt rnb 

bcmc f^altc , ivcr en rnfc ^jcrrc bcfd^ebcn vrolbc tt>crc bat vnfe <occrc bcs Saltes nic^t 
nc bcrtc, fo |diolbcn \c to cmc f omen, vcor ^e fe I?cn bcfc^cbcbc ron ttleibcburc^ bynnen ttren 
Jllilcn , rnb bar (Ttal fc vnfc -^crrc rcligcn , cjft bic ilanb alfo Jlunbcn , bat en bee not were. 
l£d:>t is gebcgbcbmcrcc, bat man allirleygbe t?tlcnbifcb Sicr roren fd?al, vror men wil anc 
Varc, vnbbrcpnmm^c, bic rnfc -ijcrcplag to ncmcnbc ran bemcvtlenbifc^en^icre, obcc 
ran bcmc ItTcibcburjcbcn 23icrc m bcr 2(lbcn Stab , bcr ne fdjal rnfc ijcrre nod? fine TTiof 
fomdingbc nid)f mcr ncmcn , unb bic 25routrcrc rOn bcvZlben Stab fd?ollen flctlen crc 23ier 
war mcbc fic iviUcn anc Varc. Vor bif c penningc, bic rnfc -^crre nam ran bemc Sicre, 
rnb vor bat, bat be 23rowerc jtcUen mogbe"/ W-^or mcbc fc vriKen anc Varc , fo b^bbc we 
gcgcxicn rnb beret rnfcmc -^eren brcbbebolff sDufenbtHarctStcnbalfc^ee Qilucre. We be^ 
Icnncn of, bat rnfc v^axe bi^t ^iier^penningc rcrtoflt beuct mit "Pnlbort rnb vriUen finee 

Capmcls gcmertc rnb rrtfet rnb oUcn art 6cme artbcren^rcuc ran bcme 25iccgc[be gefcfercueit 

fret, bat rnfc ^errc bif^cr penningc nicbt latcn noc^ rerfopcn fcfeolbc^ bat nc fc^al bot^ an 
bcmc |ilucn Breuc ncnc IHad^t ron bif er ^ib mcbr bcbbcn. ^£cbt ror bie 3Ding, bic trc 
bun fd?oIbcn an bcmc 25inrc toO)tter6leuc na be$ rorbcnomebcn ntartfgrencn'Dtfdjcbingb^ 
btbbc xcc gcgnicn rnfcmc -vjcrm &«fcnb VCiaxt^ Stcnbalfc^ce Silucve , bat rnfc <?)crrc rns 
Ocs lcbid>unb lo5 fcdst, mitbi^cn rorbcnomebcn ricrbcbolff SDufcnbtlTarg keuet rnfc<?)crrc 
to bee ©obbcsbup Hut gclofet tJorp rnb Dcftcn, ]£d?t ijl gebcgbebing^ct, irat Srof C6 ge- 
fd>cn ie axi rnfcs vtcrm HTuf^ufe rnb an finemc ^ouc to HTcibcburcb , bat en antrit, bav 
bcuct rnfc vjcrrc vnb rnfc ^om ^Jcrren gimfllif en ajfgelatcn borc^ unfcr bcbe willcn, i£d0t 
IS gcbc^bcbingc vmmc rnjcn (Lin5 unb Pflcgc , bat rnfc ^evte bat palben fd)al an alfo bane^ 
mc^cd?rc> olfcbatron 2(lbcrc beuct gcjran* iSrcbt is gcbegbcbingt, bat tre rnfcn rorbci* 
nombm ^crm i5:^bifd>opc 2$ord)arbc rnb ottc (incn Haf omlingcn b*ilbcn rnb bun fcboleu 

oik bat , bat fe mit crcn Sreucn bcanfcn mogben , f nb fc rns wibbcr , rnb vre fc^oUen crc 

truirc Sorgcrc vrcfcn rnb fd)olcn en binen , alfo we ran ^ccbtc bitn fcbollcn, rnb m \>lid)' 

tig fin / rnb fcfcbolcntrcbcc rnfc bolbc-^errcntrcfcn, rnb rns rorbcgbcbingen , alfo fcto 

zcibtc fcbcUen rnb rns plid?tig (in. f£cbt trat bic Bifdjop ron Sranbcburcfe cntfd)ebcn 

beuct on ftnen Srcucn to bcm erfrcn , rnb bama ivat be iTtarctgi-cuc ran Sranbcburc^ cut? 

fi^dbcrt unb bcitcn bcuct, bat rnfcn ijerrcn rnb rns antrit, bat fcbal bliucn, alfc fe bat cnt# 

fi^cbcn bcbbcn , funbcr bic Stucfc, bicbav rt gctogcnfi'n, bic bier bcfcbreuen flan. jDac 

tre Sdjcpen , i^atmann , tnciftcre rnb Sorger (Semeinc bcr Stabt to ITJeibcburc^ allc bif^t 

£>ing,alfc gebcgcbmgt im, rnb bit bcfcbreuen ftan,gane rnb flcbc bt5lben,bar rote bebben gc^ 

louct rnb jinb BorcTcn gctrorbin, XOe Sartolb Sonebicj bit 'Kibbcvc, Woltec ron Slan^ 

ftd>c f .^Exnart ranmc Sonorbe , ^cyncfc Scfecningbe , 2(mo!t ron -^olbeslcuc , 2u^0 

VOc^aXf ^cyno <J>anmanncs , ifngelfcron ilcbccbunc, Peter ron Stfcbarslcuc , Werner 

^ojcnbcrct?, feu^e X'cma^cn rnb ^^etde £in bwanbfhibcrc be ^atmanne. ^cbt tre tHei* 
jterc ran ben 3nntngcn van bcr fxluen Stabt iott?el£ filuc bvibbe 23rubcrc finer 3nningc, 

box fint tre Cbcling ® bcrbrcd)rcs ber Wantfct)mber 5TIei|ter , £onc ran £gbclert bcr ^rc* 

mcnnnjtcr, -v^cnmngran i^ilbcnfcm bcr ^orfncvrertbcn UleillcC, German 3^ibbere bcr Litip 
ttantfhibcrc tfieifrcr , Cbilc ron Sorlingen bcr (Dcruerc tllciflcrc, T^inFc bcr Qmebemcfler, 
iEbonmcsbn:Sd)ilbcrcmejtcr,^ans ron 5ord? ber ©olbfnubc tHcfter , Cone WiUeFens 
STicfra ron ben 2tlbcnfd>cmen , ^an$ ron -^Ibcslcuc bcr tnepctrerter tTJeifter, Srun' bcr 
^ofcnmcFcr mcffcr, *>:n5 £cucfonc ber Semwcrtben meijrer, Stfl^terc^ ber S«3ertmed)crc 

nicfrcr, $ ^c(?tT, ^cinc2Jait6erSecFerciiK(lcr, 2{Ibi'ccbt ran ffgclcn tHfijler ron 6cn ninifd)fi> 
ncti , ([law5 :j^«C5C 6ec tPuKctnvcuer tjtcffci- , Cone ton Pcgowc btx Scf crcr rnciftci' 
^lawtj )3mwfjc(en 5a* iLorl?cnmctcr n»eifter, firynoir ^cl' <ootirclFci' mcijlcr, Cone ^o&e 
fcr 6er 25o£)cfeit mcijia- , rnt) S)ltl>nwr bcv1i\t>tn Qd)omatcxc xm^tx , vnb vn^tx \o\vdt 
tftx VCiti\mt, bit tJOrbcnomcr fin, mir riven ivitretibefien ^vobtx oon jtner 3nningl>e. X)oii 

pnfcs 4^iTcn iregl?enc ^ebbm gdouet pnt> pnt) Snrtjm 5at Capittel (gcmenc rn6 jowdt 
iDomljem, by nmncn funftcvlifcn ^ci*®cuer& t^nfeei ijcrm Sniber jDum Pi-ou?ft/-*5c»^ 
iSetOcncicb iDcCen , -^cc (Deucrt pon Zmbovot 2\emcrei- t)n5 JRelnec , ^ccc (LVto ton 5cr 
Srcfnai^lipcrc, <i)CC Scmait ronSclicj 6cl?oicmci|>ci', *ici- -^cinrif^ von Higrip fantj*' 
incifrcr, ^cr^cinnd) ton (Sroncnbccd) Picjbum, -^en* <Drto ron ^onpen, ^cr 2llbrcc^c 
ron ^at>cmer6lcuc , -jSci* (Dtto tjon DalBcnftert, ^tx (Dtto pon (0o6cbu^, ^ci* jan (Bruirel* 
I>ut t)n6 ^crc Conrab t3on IPellen jDiim^ ecccn, direct xrn^t^ -^^^mn $xmb vwb mannc 
(Bxcwt Otto von Vcilhnpn, (Breuc^u^e t?on JITanfjfdb, (Bfciic <DUi(^ ron 2\eginpcin, 
«J)ei-2(Ibrcc^t 6ie ^cm von -^af ebovnen , -^cr ^orct?arb vnb 2i\\^)t ^crcrt POn Sccapdow, 
*^er (Cutie piib ^er fi.ubc?e von Werbergc, Mc (Ebelcrt JTIann , -^crr *Z(nne con <')cvmbin*d), 
tScr^ci-mannePon tt>ctoi)cn; ijcr German von me ^rtgl)cne , ^er 6umpred)t von ^lio- 
If uc, bit 3ungbcrc, <)CC -^nnf? x>nb <icr C^ilefc von (Broncnberge , ^er ^oloff von Hicrt 
^atci-eleuc, ^er t>oIratPon£)miIcuc, ^ci* Cone Pon ^clicj , ^er ^crnait Pon Hignp, 
<i:r Bvijc^t.vnb -^ec -^ans Sord)0ceuc von £ouburd), 6e ^ibbere vnfes ^eren ^xx^nb \>\\b 
ITTrtfu iDifje vorbcnomeben l^atniannc vnb jovvelB meif^cr fiihie bxibbt ^cbbcn gdouet 
pnfcmc -^ecteu mb linen poi'befct^rcuencn SDombcrcen, 5run6 pn5 JTlannen to vnfee <ictrn 
■^anr, vnb finSorgcnpor vrts^orgbci'cnvonnieibebiirc^ gcmcne, pnb bicf ulucn iDum* 
ijeiTen Pnb pnfce ^ei'cn $x{\nb vnb XUm \)thUn geloner btn Xatmanncn pnb ben tHeil^e* 

ven , bit vorc benomer (in to vnfci- ^anb (Senienc, pnb fine ^orgcn tvebber vor pnfen^crrn 

pon tneibcbufd^ in nlfusbanc tvi|) : Unfe ^txxt l>euet gc^oren ttvene VClm , btn itbtkn 

VCim, ^txn Conen POn Werberge, vnb ^txxn ^erntrtnnc von tt>ebcrbcn gnant von mt 
•^agbcne, vnb xoz ^orgere bcbben geforcn ttvenc tTJtsnn , ^ci-n iluberc von Hcnborp btn 
^ibbcrc, vnb Woltbefc von Sianflctc btn ^orgcre to ITleibeburc^, bax en bouen bcbben 
ive mit pnfenic i^eriren einbrec^ci^Ii^cn getoten ^oci'" ^ermannc Pon tOeberben btn ffilbeven 

von tt>armc(forp ^nant to eneme ([>v\txmcnnt. VOtxt bat pne to pnfemc ^txn, dbtx pnfemc 
-^txxtn to vne ia^tVOoxxt obei'tPerenbewoi'be/pnb funbcrlifen icbtwevnb vnfe^errctwey* 
ben an idytt, box an bi^me ^reuc befcbrcucn f?eib, bat fc^oibe man bringen an bic viere, vnb 

bit fdjolben bat cntfd^cben, barna bynnen btn nti^tn mxxtin nad)ten, obcr bax an btn(t>ntX' 

man bringen bynncn berfulnen ©b, efft fe ficJ ^w ciben, bzbtn jie bes nic^t, fo fcbolben fe 

allc vcL'c in tfntn <i)Off tomen in be tTicnfrab to ineibebur4>, alfo langc, went fe bax ein* 

bi*cd)tltten entTcfeebeten, obit* an btn (Duerman brecbrcn, vnb xotnnt bat an btn (Dbermann 

himpt, fo f4>al \}t bax cntfcfeeben bynnen btn nciftcn pcre VOdtn von ber ILib, a\\t bat an 

tn !omcn ie, en btbt l)t bee nid)X, fo fc^olbc l)t to tDeibebui'cb inriben , Pnb nixbt Pon ban* 

ncn Bomen, i)e m l)tbbt bax entfc^ebcn. tt>ei-e bat vet Sorgbcre icbtes bcfcgct vcorben Pon 

pnfea i^crrn ipcgene pon btn vcrcn,obtr pon beme(Duei:mantje,bat fc^ofen tpe webcc bun byn« 

nenperctOcBenallirneiji barna, bcbcipc bt& nid)Xf fo fcbolben bit twelff^atmannc vnb 

biegrotcnt>iff meijlcrc, bicbcs^^brce tverm, in bitVXiQcftab to VHeibcburd) parcn, in 

cinen ^ioff to legcnbc ibacb unb Hacbt , vnb bic anbtvn iTJencnncn ttlciftevt jovoeit mit 

ttven pnen wittegeftcn 3ruberen , be bt$ 3arce it^ercn , alfe tpe befegbet worben, fc^olben 

vavcn in bit Higc Qtab alfo langc, vpent be Srofe, bee we befcgbet weren , xvorbe tvcber 
ban, XX>txe ot bat vnfc ^txxe von vnfcr tvegbcnc von btn fulucn peren , ober POn beme 
©bcrmanne icbtes befcgbetworbe, bat fcbolbe \)t of weber bun bynnen perc Wcfcn aUir* 
neifl barna, mit minne abix mit re<bte. SDebe be bee ni(^f , fo fiyolbtn Pnfc 5Dum?^errcn, 
bic porbenombt (in, inbieVli^tn Stab varen, vnb bic anbtxn pnfce -^crrcn ^orgen , bic 
bir porc gefc^rcuen jtan, in bit Zitt Stab Bomen, alfo langc, wcnrc Pnfc «Serrc webec btbt, 
bt& be befcgbet were na mynne abir na red)te. tOerc ot bat ber twier be vot ge0orn bebbet 

Jcnicb affgingbc/ in bee fitbt fcboUcn wc enen anbcrn alfo gubcn fetten bynnen pf cteiu llad)^ 
ten aUirneift baxna, btbt voe bts md?t , fo fd?o(ben vnfc ijorgen aUt , bit i}ix POrc fcrcbcn 
Pan , abir bit anberen we pc wercn , bes ^abres infaren vnb ligben alfo biniorc gefd)reucrt 
ie, alfo langc, wente vot cyncn anbcrn gefat bebbcn. (Bingbc ot bev pcrc, bit pnfc ^crrc gcEo* 
vm beuet , jenicb aff, fo fcbolbe be liter voif cyncn anbtvn fetten hit berfulucn tib, obir fine 

23orgbcn fcbolbcn legbenvnb balbcn, ale biruorc bcfdjreuen ie. tOerc ot, bat bt vocbe* 
nomebe il>ucrman affgingbc,. fof^bolbc vnfc ijerrc pnb we bynnen btn ntifen vex Wtfrn 
cinbrccbtfifcn cinen anbexn in bes fiebt hftn, btbt vot besnid^t, fo fd?olben aUc vnfc Sor/ 
gen pff beiben fibcn balbcn, bat Icger alfo, dfc it m bimocc bcnompt vnb befdjreucn is, 
alfo langc, went we pne exenebtn an eneme anbcrn (Ducrmannc, VOt bcBcnncn ot bes bat 
fulue^, batmanbunfcbalbeiberwegbenc, idbtberperer fenid^, ober bic (Duerman affgbcit, 
batfuhiefcbalmonbun, idjt ber fcrndb recite not (ebc , bat be ni^t bun en mocbce, aifcbir 

vorc befc^rcuen i$* VOmm ot vnfev ^rgen jcnicb affgbcit in bee fttbt fcboU w« cncn an^ 

© 3 beren ^crc^aIfogU^en(cctm, bynncndennciftcnrcctcynnad^tcn, nad?&ci:^i6, 6c6cvvc6c3niitt/ 
foficlbm vnfc Sorgcn ligS)cn, c^s l?iniot bcfd?reucn is, atfo Icngc, went ivc 6at gc&an 

bcS^m. 2?4iC fuluc fcball Oun rnfc ^-.cnrc ro fertcnbc cnen an&cin rppc bit fulucii €i6, id)t 

fincc Sorgcn icnid) wtFo^r, oNu- jmc Borgbcn fd^olcrt M^h^n, alfo rppc (jc gcfat is, mit bifytc 
tDipI^ci^GiexvcOim, rn& bonfcfeolen, alfc I?ir rote gcfac tmb bcf4)ccucn ie, fcbal eclcgcct 
Ji:t,rn5 a|tg«n, tSictOisbcib ttcicr tufenfe tlTard'c Oe^c ooitcaom&c tHaccPgreuc vpms 
^orabcrcn, unbrprnfc6<jcrcnP»:;ntgcfacbi*£'&c in fincc enrfd)C&ingc. 0p cue (DibnOc 
rnC) enc nvigc Setugingc, &cc tvc 6d;q:en, Jlacmannc, lllciftccc un5 ©orgei'c ©emeine von 
^ Stub CO lHci^cburcb , 5ic nu Jm rn& nod? fomenbc fin, Oigc uorgefditeucncn jDing gatiQ 
rn& jrc&c bult>cn fdjolen, fo bcbbc irc &igcn Srictf, &cn rnfe <oCcre cn6 fin dapittel ot bcfc* 
rtclr, gcgcuen rnfcn vjcmn rnb jinen tlafomlingcn , bcueftcnec mic Occ Sta& t3n& mit ben 
fed^cpcnm^^cL•rijf tllcijterc 3"gffe2lci»' ^"^ ^"^^ <5cucbact ton Scraplovtc oon btt 
(D^ubc (Dot)6c5 iDum pj-ouc|t, ^ct&enrid? ron ftcc filuen (Dnabe bdtn, xjiib &at Caputcl ge« 
mrinc &C5 (BoCDeebiif^ to tllci&cbuvd? bccugcn vnb rolborften allc feipc uotbctiomc&en iDing, 
^ic bif ^orc bcJJcgcOingct vnb bcfcbccucn jwn, mi't rnfcs (Eapittcls 3^^^f^Q^K ^^^ "^^^ ^^ fcipcmc 
Sreuc cpbcngct rn5 gcgeum bebbcn. JDit is gcfd)cen vnb dijjc Sctcff is gcgeucn Ha <5ob' 
tcs Bo^rt oucc 6u)cnb 3ac tnt) Gcubunbcct 3^1^ f t)ania in tern tcfftegeOcm 3^^ ^ ^PP^ ^^^^ 
<)Uf> tbo bemc Sake tbo iElmenc, Ccs Dribisgcs un fence 2lmbi;cfiU6 Cage. • 

mitbcm©tiJiT^>iIbcifEai?t^r^ccg9Ct%ct, tvclcbcrsWift^cn iftncn imtci; bm goSipril 1316. i)al)in 

Cinboi&rfebifcbcff bc:ahltc, uni> i?ic Obcii)cvvfc^affi ubcc i)ie Sraffd^afft Sv'de^ebuvg, fonlt^ofjgau 
<\mannt; famt bm Wbcn ^kcf cu gonifisiiMif uni) 9^ebra an bag felftifft ubevlieg. "^ffiovfluf i)ev gife^ 

bif^tr aud) ten ^Sorasraf Wolftcnwrn 5U ?Srdnbciibuv9 am 23 Oct felbigctt 3al)VCg Wc ComitiV 

ci?cc ©rafcnocDing (b. i. bk ©m'cbtfbarfeitO fclbigcr @ra!TcI>tfft Ducd) cine©d)CncFun9 cd)icltc. 5(d. 
1517 ben I's §cbruar. ycrtoiif^tc cr bit Sirt^en ju 6uttci-baufen unt) 2(Iinun6c6leben an bfl^ €lo^ 
frcr dait^nbcrn acGcn ^ic ^irc^c ^u ? lOcDf SoDelcbcn , unt) ben 20 S(ugu)t confivmttte ci: Die toon bcni 
^fmci ;u ©icfiiic 'iffiO^bann in \^tt CopeHc St, 3o[)artni^ im &o^.n jtun ^^uen^'JBcrcf jn^allc 
ccftitftctc taolidjc ^^c^c, wotju ec etiicfic ginfunjftc m\ Dec gr^bif(^5fflid)cn ^I'Dcui'ation nbcrlici 

§. 15. $(B na^ujcni)^ ^d, 1317 cine gtofic 5:1)€urun9 im gi:|r"fft«tt(hmb, fo bad \)ielc "iS^en? 
fto unb ^icb hunger? fturbcn , au^ bas %rob fo tb^ucc mx , bafj ju »&alle 5 Clucntlcitt toot* cinctt 
oltcn ©rDfd>cn cbcr 4K% -"Jlfennigc tjcrfaufit ti3uvi)fn, (icfi cr Den SRagtiebui'ga'n fcin ©ctrcobc in 
bic Stabt fclgcn, bi§ fie i^m 500 *3Rarcf gilbccs bcjabkt fatten. 2(0j 1320 ubei1ic§ cv ©ri)Io§ unb 
©aid^tc ;u v^cbcrelcbmanSrafSurcfoarbentiDn^Otflnsfdbnjicberfaupd), unberl)icltc bngcQcn 
ten ^l^orgarofin 2Cgncs ;u '^ranbenbutg , beg iwggetomcnen ^JJarggraf *&olbcmavS ®«maMin, 

ihr£dbac&m^, nemlid> bic @tabte2tnt3borg, Qebaufen, IPerbcn unb IRtcmmc §cfd^cncft, bic 

biyi> naduelKnbs i?cn 'iSIavggvaf ?ubciiMgen unb SBoIbcmacn mit anbcrn QtxUtn auesetaufd)et xmxf 
burg , in <2$ufe nolbm unb reibcc i()n jU fcbufeen untcc bem 7 3fJoticmbcc fd)ti|ftlid) tictfpvac^. 

§. 14. 5(e. i;2i ben £9 3unii er^iuffte ec tion Sourabtion 5Rci)netfen, Sriebvid)cn x^m Sfebccf> 
!5cmbarbcn ten 55antincfcl, '^raunsn fion ©Iskben unb ^^enningen mx ©feinfn« bic ^^elfffc bcS 
e-Mcp 3lrcnslebcn , unb publicitte in fclbigcm 3a^r ein ©efcfe , bag f cin ^e)bment bclld)cn folte, 
»D nicbt in fdbigcm bcm bciligen ^autitio ctroo^ gcttijfcg tjermacfeet ivatc; cc Icgtc and) fo gvoffe 
^dya^ungen an, bag fcbcrmann bariibcr fcbtcurig wui^c. 2(o. 1325 ben 3 3anuai-. tcug if)m Hermann 

ton 3ubcr fcinen fHrrtfy:ii bc5 Stftlogc^ <6fttAu px ttf^n auf; ben 2? SuUi toevfauiftc cc bcm 9vat() ju .f^iIIc cinen ^iSctbcr auf bcm ©treijbofc; unb ben 2^2{uguft incotpocivtc er bic ^farc?Sii*d)C}u iaibc 
titm ©cftcr ©':ttc5 ^ ©nabc betgcftalt, bag btt jeitige ^robft bc^ Qojte auc^ jcbcSmrtf)! jugkid) 
sBforrcr ;u Salbc fcnn fdte. 

§. K. 3tnmittdft baucrten bic(Strcitig!dtcn',tt>tfd)en©:febifcbDff^ucctarbcn unb bencn©toib^ 
ten unb kronen bcjionbig jbrt, unb gcftba^ bcncnIefetcrnmd*Scrbru§, baf)er fie fid). cntfd^Icffcn, 

ftm mit ;ufammcn Qefc|tcn Srafpcn ^u Scibe ^u pc^cn. & macbtcn alfo 3(o. 1324 ben 5 $ebi'uac. bic 

;nt.No.2i»)unb ben 17 

cinanbec mit 20 ^Jann 

be?:urrchen; t?crg!i$en fic^au6 rocgcn^ilung ber ^cutc. (Docum. No. 22.) ® fisurben baimf 
bcm &:febifd^DtTab{iefaat, unb fom ;u cjtcmli^r ^iifOCf bacinncn bc^bc ?:^ci(c einanbcr, fo M fie 
tmr immer fontcn , (£d>abcn unb atbruc^ t^arcn. Sec ©tabt ^aQc ^^cf^mcrben finb aue if)!:cm 
Sci^bcbnef V-ifffcbcn (No. 25.). gnblid) murb bic ©ac^ t?crmtttdt, bag beybc '$;bcilc am 14 October 
m ctn^emcremig n?iniarcn (No. 24. ) ; worouf cs benn and) ju cincm^'Scrgfcic^ !am, unb bee 6t^^ 
fcil^ctr fi* fblgcnbcn '^agc?, b^n k October terf^rieb , ba^^ er bic <^t(6tc bci) i^ren alten ©cvcc^tig^ 

Fcircnunb Jrcpbcitcnlagcn; aut^ fie nicbt onber^, alpmitibremgutcn-SBiUcn, bcfcbafecn unb bcbc^ 

t^ wcllc (No.' 2)0* S)abc9 bos Scm^Copitul. fi(^ s^gcn bic Jurllcu, ^ewcn unb ©tabtc bcfonbeyg 

toerbinb^ ®ag 4. eapitel/ Hon ben ffi-^bifcboffen ju gjlagbchirg^ 55 

mbmblitl) \mi)tc, Mi (icbcr gi#ifc[)o(f binticn 4 2Bocf)Crt m bcm Sntcrbict tefrnxttfolle. ot'cr 

M ®Dm?ffapiEul ibncn fo Innge, big folcljcg Qt\A)hl)t, bic ©cbloffcc Platc unb Plaucn cinrnumcn 

IVDlIC. (No. 2d.) 

No. 2r. 

emigcg 23erbunJ)niig bee Babt DDJagbcbuvg mit ber ©tabt ^aWe, b. 5 gefcntar, 

S(D. 1324. E codice mcaibr. Curiae Hall. 

Cfn ftcme mmen (Bobft^a 2(mciT. XVU &<i)tpcn ,VOit Satmannc, Wc t>if mciffcrt pon ftcn 
(O O^otcn pif ^nningbcn pn6c borgcrc gcmeinc xl)0 lVatfitbux(b cnbeftcn alien Ocn, Oic Oi(. 
|m bcief gbcfen o6er gb^bown, bcyl phOc fclbc an piifcme berren (BobOe cvpidjlitcn. £iie 
Oingb bie civigb^ mad^t bebbcn fcSlcn, bes ie not, bat man bit vcfitnc mit bctiigimgb^ war* 
bafrigb^E ^ngbcfcgb^l^ ^"bc brieiic. ^iet pmme bcfcnne wic bco openIif<n an tii|]crnc fcgbcn- 
ipecbigcn briciic, Oat bic ^rbarcn fiube, pnfcgctrnvvenX)nmr, bic6d;epen, biej^atmanne 
pnb (>ic pif lTlci\ieu pon ben grotcti pif ^nningbcn pnbe bit Sorgcrc gbcnicyne pon ^aile, 
pnbctPiC; biiccbfivcrmpepnbnot, Weficpnbetpicgelcben bebbcn, pn6c nod)libcn, ponpn- 
i'cd?tcc (Btwaitf pn9 bcbbcn pocbimbcn hi mfcn truwcn pnbc mit gbelSuebe nvicbliten bi cyn 

anbcc to bliuenbc , pnfc rcd?t to xpcrcnbc, pnbc bcr gb^ivalt pnbc btmc rnrcd^tcn webtv 

to (lanbc , mit ^ulpc pnbc mtt 2\o|l , alfe bcr befcreuen |iar. Were bat jennid^ 
tllan, l)ie (i bfc bogbe obcr bit fibe, bic on obcr pne pnrecbt boen ipolbe, ober an 
piifeme obcr an 6rme redjtc hcnten wolbe an getfilifer ober an ipctlicber fafe , bee fci* 
k ivic to famcnt fomcn, affo, bat bic fiab, bev btc not erfl antrtb fcal fomcn to ber anbcrn, 
pnbc ^at pubc ^iilpe an ber foBcn. HTadb bcnne jenc Stab, an ber bit 7\at mbc *Julpe gc/ 
focbtif^, ber anbcvn bclpen binncn ben miftcn pfcr tPefen barim minncn obcr red)te6, bat 

jcal fc^ bit an gbcnugbcn larcn, ber bee not ie ; lllod^te aucr bee nidjt gbefcfeicn, fo {cblbebit 
anbcre Brab bcbulpcn ivefcn mit ber ^ant, bcrbco tlottperc, pnbe fcoIOen bi en anber blu 

tien pnfe rccbt to ipcrenbc pnbc ber gben?alt, pnbe bcmc Pnred)ten tveber to l^anbe mit ^ulpt 
pnbc mit fo(J, alfo bir befaeucn (Jat. tPcrc, bat c^n gei(i(it Safe vnbc CErebe, bat np tin 
gctfllit rccbt bic Safe por to (Janbc, pnbc to ipercnbc mitPapen pnb mit anbern SDfngben, 60 
fcolen wit SSrgcrc ponjlTJagbcbucg kgben reyn tHarC pnbc bic pon ^allc piftTJarC to ber tofi, 
pnbc bat en bouen min obcr mer na bipcc tljarftalc, oft bee not ipccc. QCrcbe auec bie 6afc 

up cyiT iperlie Vit(i)t, vnbc up eine XVtte mit Jtubcrt, fo fcJie mt kalbm btitnjb Wann mit 

orfen pnbc fit fSflcgcn, pnbe bar tn boucn min ober mer, na Oificr .tHanntarc, alfo bee not 
iperc. tlmmantt pnfcrbcibcrfiubefromrficn, barfy> by eynanbcrwcrcn, bm fcolbcn fy 
pnbc wic" bey lennatHantalc, pnbe natnartralc, Hcmcn fp aim fcabcn , bar (ie by tfnam 
btn wcEcn, abec bar fic bcbobet wcrcn to cynanbcr to ribenbc, bcybc bit tD.ipcntnrcn pnbc 
wit Surgcrc pnber eynanbcr, an btn bic von ber ©tab wegcnc bar to ryben, ben fcolbc wit 
anhtibmpben bragben, naber porbcfcbreucncn Ulantalcpnb Hlarl'ralc, tPic pon niagOc- 
burg rtPutUarl!, pnb bit Pon iJaWc cyne. 6ipac auer ore Jlubc obcr pnfe funbcrlifcn urcrcn, 
nemcn bic bar frommcn obcr fcaben, bit fcolbe up bic 6rab trcben, ber kubt bm crivoruen* 
tOerc mer, bat fic obcr iPic mer £ubc bcOJrfren mit or(en, bouen pnfc befd)cic, pnbc bie cyn 
6tab ber anbern fenbe, nemcn bic fcabtn up bem IPegbe, ober bar fit mit cyn anber ivcrcn, 
ben fcaben fcolbcn jic pnbe wic trogcn na ber tHantalc, pnbc na bet ITIartralc, wit vicve pen' 
ningbc, pnbe (ic tipcne. Ulanlit fcal of beme anberen fomen mit finer bcfcebener ihantalc up 
(ince 0Iuc3 fo(?i 6a>at auer bouen bie tTJantalc were mit orfen, bat fca[ man bc!5pigbci» 
mit fpifc, pnbc mit pobcrc, na ber porbefdjrcucnen ttlantalc pnbc Jllartfaic Pon pnfcr bcybec 
wcgbtnt. &tnbt auer tfn Stab ilubc utuppc ^cngbc(!en, uppe Wagbenen, ober to Pore 

mit platfltcce, nemcn bic fcaben, btn fcolbc bic Stab bragbcn, bic jic utgbcfam hebbe. ^ir 
en bouen oft cyn Grab burcfe Swerni^c pnb burc^ red^tctTot fcf to tpcrcnbe, 2lar pnb 4u[^ 
pe foEcn mjfic an ^crrcn ober an anbcvn fiuben, Gwcq bic Stab fef beran bcbebingbcbc, bcs 
fcolbc fit bit anbeve Uhv wyo bebebin^bcnf alfo port, alfc fic batan wcfen woibc. CPoIbcauer 
fit nid)t batan wefen, bivummc fo fcolbc pnfe porbefcreucnc Sane pnb £6»cbc nict»t ro gan. 
IHer jic pnb wic fcSlben gann; pnb jiebc balben allc bit bingb, ber iric pns porbunbcn bcbbcn 
pnb bic bier Porbcfcrcucn fian.^ Vppt bat bi^t porbcfcrcuene Sant pnb fioucbc bat trie gbc* 
ban bcbbcn mit onfcn lieuen friinbcn, bzn Sorgercn pon^^aHfi anganQcrficuc pnbtruvpc |lcbc 
bliuf , pnbc pon pus pnbc Pon pnfen Hafomcringben ctPicfelifen gbebalbcn irerbe, fo tPuHe 
wie bat allc barbie nytn l&amannc vnbc bic nycn YtJefitte fcoIcn up btn bcyligen ftecrcn, 
bifc 2>ingb Pnb bi^en Z>vicff flebc to balbcnbe^ vnbc bic aiben Katmanne pnbc bie HTeftcre fc6^ 
len bic nyen nid?t gcmalbigcn/fi'c en bcbbcn cr(l gcfworcn to bifemc Sricue pnb ro bif}cn binn 
gbcn, bit bic por bcfd)reuen fian, to balbenc, pnb up cin ewicb orhmbe bige& 15anbte vnb 
Wpcr 2?ingbc, bie voit mit Wilicn vnb ganger Polgc pnfcr Surgere byr an pbcban bcbben, 
fo bebbc wie bi%cn (cgbcntperbigbcn brieff gbcfcrcuen pnb befegdct latcn mir pnfcr fiab jngbefc^ 
geic pnb mit ben (ngbefcgclcn bee pif lllcpcrc pon ben porbcfcrcucncnpif ^nnungbcn. 2)i^et: 
2)ingbc(in tbuge trie J^atmannc g{>emcync tbo tHagbcburg ^rnfl ^ungber, vEyJe pon 21bben< 

bucc^, i©t«"^en)Sernarbe9,^ettnann:R6mgb,^eyne4ocn, ^eibefe ton fStfeene, ^cync* 

man > hiuH Stumppluer, Peter ®6iiic,Srunb ron6CTOcorp,l;X>erner ron 2tfd)C!:fIcuc, E{>ife <?idfat5 
^bilc ton Borlingben, n?oIr^cc rcn Slanjre&c, Sernar& rommc Eonoiftc, Zvncib fott 
^.:i&£tI«»Cr H/ctner Sofcnbocd), ijeyfc von Winningben, peter con ^^Icbccf (cue , Zh^lt 
HccI, ^n5ronX>rofe, S£nol&^oncbi:3,*Ebilctt>c^cFcn, Setcmau £inwantrmOec , 2^u^c 
rcn 2l5;den, t/cfcFc ron ^otCjoip, <»v;ns ron Caluc, Cone \?ontPc[lcn^ Pctec piuci* 6cttiC 
Cncru, vjcyncmon (JiueJicEc, Cone von 3ncuc, (Sljccfc ut6cr21p6tc^n, Cone vwt RanOo* 
ivc, <Atyncvon^oMegtic, JlWeXvtan, Con€j\i&5cc v^^c^[bi(c<5cmSan5ccef,vnbc Giet)if 
t-TicjrEtc von ^cn groren cif Jnnnngt^cn, vn&c anbetcv g^etnin:>cr J2.U&C gbenud?. 2)igc 2)in3^ 
Cicimcgcfijtcn, vnftc ftifjC bricfis gbcgljcacn na (DoftDes gl?cbort oucc 2)ufent jac, ftvic^un- 
box jar, jn 5emc vicrc v^^ ttvintig^cftcn 3aK , an Oemc feeiligen 2)ag^ 6ente Xtg^atem 

No* 22. 

!53cibunbnuB ©raff SutAarts ju ajianefcli) unb J)ec ©ta!)t |)aHC/ dnanJ)tt im 

t» 17 iDiiirt 9lo, 1324. Ex Autogr. 

ik^mmc VUmt (Sbotis 2tmcn. tPie Surd^aib von Gee gnabc g()0ti6 (0rcuc ju XTJanfvc(6, 
c^ vn& wit Surgcc gbcmcynne 5U ^dlc , bcf cnnin tits opelifcn in t)ificmc gbcgenwerbigin 
bvtuc, bas wic tns ricbunbm feebben mit pbcme ivillen mitenanftei*, Ouccl? (ivcmipe xviUcn, 

cb vne o^cr jc ymant bejlvcrcn \xo\bt ju vnrecfcfc, ^e fie 6ie ^ogc obcr Oic fic6c, i)ic vns bcyOec 
\it anrn|cmcrcctjtc,o5etanvnfecvci^cipc frcnfen irolOe, Gasfcolcn w)ic mitteuflnto itwe^ 
ten fivcn ^ic not antri&c, on o&cr vns, bit fcal ju Ocmc anOcm fommcn (inc not llagcu, fo 
rd?al &:c, &cmc Gic not tUgtt ift, t)cmc flcgcrc bclpcn minnc o&cc red)ti6 bin 6cn ncpin viC 
lOcfcn ; 2'i^c be 6cs ntdit, fo (coI6c iric vn& cc t)cn an&cr bulpid) Jin -, JDasPnredjt juitwc^ 
xcntc, infobcncc ivis, O^ss Oic vorgbcnante ®reuc ju UTanfvciO fit?al l>alt>m S^ven^id) VTian 
mit Oi jm, imt) xvic Sorgcrc ron ^atit oc^ 3Wm5icI? na feirre tUantal min obcc mer, ab bcs not 
were, ivcrc Gosivic 311 famcnc Ecmen, bcr bit vorgcnantc (Breuc oftec (in (one mcfte wire, ncme 
\r:c ta vrcmcn an vangcncn,&cr fcoI6en (ic 6cit be(tcn nemcn ftord) ore gbcgenwcr6icbeyr,iva9 
Cier bcuen wire , &as fcolc tcic gliff c bilcn , na ITIantiU, wircnjinc fi.uOe vnb vn(e bicnanDct 
one bit ijjcrcn , nemc wic Gas vromcn, 6en fcole voit gltcfe tcylcn na ITIantal, were vnOec ftcn 
i;>ang£nn: (ine obtt vn(e crf?tEc , (ivel£ vn(is 6te ccfetcre wercn , btmt foXbt man (le antvrerben, 
rcd)t"ms5e jn dune, were bas man on o&cc uns g^cliif en {wtXicn wol&c, wucOc Oae mit war^ 
cfngcnSobmvtrbotic, (b jcol&e rnfcr cipn bcman&cmju ^ant jn ijulpc fomen, (inilant) 
rnb vnfcgl^cgmetcivcren telpcn, «?er 6as 5ic vorgcnantc (greue o5er Jinc ^(ibt fine ccbtcce 

cneFcmcttbinnmiialle, fofcol&c wtc on rcd>tis tjclpen , bee fclben fcbal ^c vns ivcbcC bcl^ 

pen ober (me vog^cOc ouir vnfc ccbtcrc in (Imc £an&c, U>crc bas wit virbobit worbcn, xcit 
bca anbem 5U omc Iu5c, bie fcolbc bie So(l bragen virsen Ha^fet, were bas f romen nemcn 
sricinbcnvirjninadjten, Octaf fcbol man bie Ro(l gdbcn^ wao bcr ouirxoere, bas (cole 
xcic tcylcn, na tTT^mtol, trcrbit abir lengcrc bcn Vivien nacbt, (b fal c^n iflid) fntce felbia 
felt bcbben. tDirc bit votgcnonte (Sreue obic prtc ilube mit vnjin fi.ubin bteynanber, ivurbe 
^a Stl5abc genommen , wifc ben fcbcbcn nemc , bit (col bene felben bragert. tt?ire bas ivi^ 
SMtd?m virbcbit vcurOcn , vnb wcrcn fine g,fibc obfr vnfe tiidjt jiu ^m, bae fcolbc emc obic 

vns niifet vorferlid) jin, 2)it vorfaiben Sont vnb £obebc(colcn bie feurgcrc Vno ^urAarb^ 

bcmc clbcrcn <5tcucn ^u ITianfncIb ^ben fimber Snic^ , ju vnfcme ^ibe , vnb bas (clbc Sant 

iobc mt vnbt vnfc Son Suf c, vnb vnfe Sittere, ^tz Gtrofe, 4>cr 'Jctl^annie von 2Drcbcnit5, 
^Snrcfearb:?onSmIcvc, ^tt VOt^xtf ^tc iro(i, <)cr Seteriij, «occ fi^outtc, ^jgc »iey^ 

Ijenric »Iunc, Sen Sorgercii ron ^Uc (tetc ju feolbcne 3U vnfemc ^ibc , Vf cyn (Dcfunbc 
5ipis Sonbts !?abc wit (jireuc Sijrd)arb bipcn bcif bcjJctigbit mit vni^mc ingbefcgeli, iEDi^c 
2)^ (m gbe(it)cn vnb bi^cSrif is gbegebin na gbotis gbebott ober bufcnt jar, bru^unberc 
fax, in bone oircn rnb swcnjigijlcn jore, (n bemc ^eyligcn tdgc bit ^txtn 3uncoC0U)en fentc 

No. i^. 

Surc^arb ;u ^g^agbcburg , 2(o. 1324. 

fc Srbarc Acrrc , bcm (5ott gnebig fye, Bifdjoff Iloprcd?t, Sin SJr^bifctojf ivae tfeo 

lYiagbcborcfe , (inc 4*intueftc gegcncn beft ber Stabc <jallc , vnb bat Capittcl gcmeinc, 

rp fribdt over bar giic im Cbal , bat J!c von obmc f often vmb 2200 tllard , bat fy mit alleni 

Jvecbtc bc^olbcn \rcntc on fyncn tobt^ bama ron alien (tnen nacfef omclingcn , wcntc anSi^ 

f&>cttS^'^*5rb vontT)agbcbord>, bcm (5ott gnebig fy , bie bo webber wolte |yn , tonbwaff 
mir vnrccbrcr (Sctralt vnb gcme 5brc ^^nbvbepe vnb obrc rcc^t gcbrocf en ^ebbc , bamcb bee 
JV trcrcn mtr opcnbarcr U>crcnfd?op, bMnbv^c(ic vnb bebotuen £ubeny bama bie vorgenantc 
Sifit)op SovScvb von iTiagbcbord? benfelnm ©urgcrrt t>on ^aUc (ine opcnbarcn ^anbvbejle 
gof, vnb bat Capiacl gcmcinc , (n ore gut tbo lenbc mit famtec ^anb ane argelit^, bat fy gc* 

gen o^n Eoftcn mit o^ren Pcnnigcn vmb 650 ITiaxS , boxtotbbtt ^c gewc 3cn?e(l xcm, vnb 

voas 
ivas mft unrccfetec <f>en)a!t , bnt vcy mit vecijtc pnt) mit opcnbavcc Wctenff^flp i?ci|?»ii6cii, 
ftiU-tiarnfctJim'c, by porgcnantc Sifcfcop mit (Bc3Wongc pue bnrju bi'rtcl)tc, bat w^ ^ytt# 
ride won t^inivccgc (But tvcbbci* onCopcti mu)lcii vmb 550 lllnvct , ^fil•oucr he vne gcloucrc 
cincvcd?tc(0ctvc^r, DnbOas iucl)t cn6c6c. J)arna ivy Cofftei; vmb vnfc PeiuQC pmb 700 
lllarcP, 6iit vne butctt ftcc Sta&t, nod? bifieii feci; 6t«bc mit gciJlUctjcn (Bciidjic nid;r be*; 
fd^iraeii fd)oI6c, wen funfecf feat man vm angcivuncr; in feet 6fafet V9V xvmlicXm (Bm(t}tc, 
bat fee giiii^ t?nfe (lirfee Ijolfecn fcfeolfec, feat ^c fees nid)t m feefec. . 

2>orniicb vnfc 23ucgci* von ^oUc §me Icgcn pijf tTJann gcwapent, ben fee 6it vof 6i'e« 
fd^afeen ftunfe, feavna* (Botfcfealct :^crcHngB gcfangm vvarfe f ulflF tiittc gcvvapcnt, ben be yor 
ken fdnben pnnfe, iMife feat en nid)t feec flafet gcridjtctljat, fees fie fcbafecn bcbbcn 300 iVmd* 

JDanwcb l?e ^ot)ci'cd?t genoincn l?ctc, vnfe^ove Wn feccgtafet gcbrofen, fecoGoiv 

ncn finfeer pencil rnfe ©iigcii.binfecr feen Scbccncri ^cbbcn. tbo fcfeafecn 7^0 tllatcf. Had; 
allcffecr J\c&c, fee wis vnfc ^ccix vorgcbrofcii bcft, wife mic finciT Dngnafeen mi3 ungc# 
(oflid) gcgcd ob" gcmal'cr bcffr, feat voy dl>mc nid?c inebrfeord? fyne Si'iiie, nod) feuvd) fync 
(Bclotftc, noi:^ feoi'd) fync £cb£it neinc x>nfc penigc gcucn wolfecn, fee? foc^t be vn9 an alfo, 
feat be nam mit(5c\vait, vnfe mit ungci'icbtc rnfen Socgem ^cbcn, cigcnttnb ^ruc, infecc 
*6rafe vnfe up fecm ^a\)bc, feat ivy nid}t rort Sbntc aQcinc kabben, fonfecrn von anbetn ijcrn, 
bic fdjabc if) we to grot vnfe fd)nc( vnbegriplid? ivcrc, fearto an loHc vnfe an lHuntljie. 
JDarto fee uorgcniintc23ifd>op ^ord?arfe feicStafe ancfod)t mit opcnbarcn Sanbc, feat be vne, 
feic Sovgcr in feec 6tabf vnfe vov fecr 6fafet, 6imon 3"0«"'3 gcnant; vnfe vov feet- Qtafet 
3ol)anco IRoi'snci* vnfe fincn23rober Bupcn pnfema«m3ti|>on, vnb bic XOecfyUic vp fecc 
Brafec(0raben an oitm Scnjlc gcivunfe vnfe gefangen, fee 6l)n bewafcn fcbolfecn ^offvnb 
gnc, feartbo cinen Suigcc, to tllagfecbovcb in feec ©cafei, 3obanc9 Salfeeivyn gcrtanr. 3E[c 
feipc vocgcnantc fcbafeeiT, (Beivalt, vnfe Dngcricbte feer Snrgcr, feurd; fpm befec nid>r an- 
fcggcn, alfo bat be |ie ccgcbcn fcb6!fec vnfe ivolfee, feucd> fync befec cntfcgefeen fecm ^ec« 
^ogc von Bad)fe\i, in fecm (Ddoge, t)c fc vntecinegcn (ctcn, bte fp (<i)aben f>ebbcn fecp 
Safe pnb fecr voi'gcnanrc Safe vnfe vom' 25i'anfec vor atlcii (L^jrtn vp 14000 Htard? vn> 
mebr, (Dncc aHc feicpc2\efec, ivie apcc feiirc^ fie bctfee mit 6femc tl)U tagc rcben gcgen fine 
tOebfecifli^er, in fecc refee i)c binfecr vne, vnfe Ietl> vne nc\)men vnb fecm ilanfec gemcinfdjop 
^oye, Givicne, aU feat be bcgupcn mod)te; Pon feei'Kcfee ivy vne von Jbme togcn vnb bcfe- 
feert, ivut ivyr modKcn, feacuon be vne auertbo,tanc;lctl? vp cin gutlicb becid)fen, to fecti fului^ 
gen IDage be vne gcfangcn wolfee bcbbcn pnb.gcfcblagen vvitrlid^c ^crn vnfe bcfearucn Siube^ 
Von biefjtn groten tlofecn, fee ^c an vns legefee vnb gclegt bcflt, fo verbunbcn vvy vne to (i'c- 
ncnpcnfeen, ^crnvnfefi'unfecn, fnto^dpcnfee vpemi:crt)tce/ alfofeat feat fulnigc von Sfeir 
vne tvcfefeec gefct)cbc. .: . . 

Krefl! AnnaL, Hall. MSCti- Tom. 11. pag. 401. 

No. 24. 

Compromifs jttjif(f)cit Si*§()ifd)off SSur^arfcen ju SJlagbeturs fincS/ «nb ®raf Sug? 

fen ju giMnafclb , fecm SKnt^ ju fOfagbeburg, ^oKe jmb €aibc anbcm Sfjcif^; a«f 8 ciiDcfittc 
©cl}icW;£eute', fie mm i^i'Ct Sti'dtisfcitcn mi^ cinanbcc }u fcfjcn, b, 14 Ocm. 

,S(o..,i324» E chartulario. 
ieSugo von fecr (Bnafec 6ofebce,(6cc»e von tHanpfcIfe, vnb vote Scfecpcn, Jlatmannc 
' vnfe tllciflei-e Pon fecn 3mungcn vnfe Sucgcc (Semcinc fecc Stcfec Ulagfecburg ^^aUe 
iinfe ffahie, 23ct'enncn openliBcti ,. feat pnfc gcbavc ^m Jgc^bifc^op Oord^acfe von lHaqfee. 
burg bcffrgctento Scbefedufeen, fecn Sfedn ITJon «&ecn Concafeeuon ITJcynerfcn, «Jcc« 
^eynden von ^tlucnslcue, ^ccn German pon Wcfecrfeen, fece (Sumcc ie, vnfe <,ec (gnnccline 
.von tPantelcnc bic IRibbm, vnb ivic bebbcn gcEocn to SAcifedufecn bit iSbcln nian <Bvtp 
mn Supicn-pon VaXlm^zin) vnb ^m 2«bi-cd)te von <,afeborne, fece <)clpfnfecie/ /jecn 
^ennmge, <)ccrn '^(^nt^, ben Idiibbtu, Sorgerc to tHagfecbucd) vnb (BorfcbalPc Sorgci* to 
^aUc vmrnc allc jDmg, bit gefcfeiti fin nvifcbcn fecmc- bcnomfecn pnfcme ^txn pon tllactfee^ 
bucc^ vff cine ^jolff/ t?nfe ixoi{d;itn vne rff onfecc 4aC ""^^^ ^^^ <2?crogc, alfo feat bit poc 
.bcnomfecn .ac^teSd)cifecIufec:vnfen ^ecn Pon tHagbcbucd? vnfe vne cntfebefeen fcfeoUcn mic 
cccfetc cmferccbtigU^cn fiynncn fecn ncipcn twcn manfeen ^icna, ivce une an bcyfecn (Ifecn fcfec- 
Jcnfee 19. ^ivcibcn fcr fee a*t(s, fo fd?oIfee feat fomcn an onfcn ©occman (gccucn (EUciPe por» 

-^cgcn|icm,fec8^ccTcnflein,i9, feic fd)0lfee pne cnfdieifecn bynncn fecn nci|!cn tiven Xilanbtn 
feavna, alfo feat an §n querns KOocfe^.ttJicivaebcfegbccvoc fecn vorbcnomfecn ad^xtQ<i)tu> 
feduOen cmbrccbthtcn, ofeic por feemc (Diiermanne , offc ivat an hn c^xetnz. feat fd)o(fec wic 
:tvcfecrfeon :bynnen fecn n^ifJcn.feccn monfeci? bavna, alfo ivie bcfcgct ivorfecn, na mynnc obic 
na red?tc, ^efe.c wie.feje nicfec^.fo fc^olfecn vnfe feritti* Sorgen , bie wit vnfcme <,ern port 
magfecbucc^ gcfat.b^ben, fo feat vne (Bjccucn. von tDangfcIfe vnfe fee Sorgbcrc von 4,aac 
vnfe Muc antcife, to, magfec.bncg infomcn ,. m\ inleg^cc feac to tjolfecn mic mad}t , alfo Icncre 

:»cc^t le, vnb voat btx wcccaorgccc von: Wfl3t>cb«,c4>, bit fc^olfecn lig^cn m few Hicnfrafe «& to 


^^^B£^S^^^t^t^ 
^JlTZS^^:}ic^ ^cs nc.M ^.^r^n.n.nt^^ v»r feme 6«Uert Cage. • 

No. 2^* 

{^tfttifAoff »utdwc?t8 X^erf^reibutig / Jap Die wn ^atte/ anagbebtirjj utiD mt 

^ SS , HcSn , aul nic^t mai , ale mit t^rcnt 5Bi(Icn 6cfct;«^et unb 6e6#t 

rocct>cn follcn , fcen 15 Oct. 5lo. 1324. 

,15 i^'I^f'J^"^!^ £jl- ,,u^ .tncbmni wn 6em Banc, O^rirtncn wi( fie gcbaltcn ba» 
T ' vl*tt\ft vS; xrS ^ 2r K fabm .ort 6em We , Wc jlc mit nl,amcn be, 

flm Sffm 5, bcs foHen «ic fy bcnc^mcn »n5 b«»ab«n, bas fy Oaeumb n.*t be, 

B;.;" ^^Z :™*otSic Sn'Calbc nicDr meber .crpauen , binen 6cr StaOt 

^"'" ^Sf -K5'S Si£ bSTbXebS Stebte mc!,t imngcn in » 

TOir l^""" ""*' ?S^.^^^^^^^^^ fie ens o&er wferc "Doigtc cinfa^en alfo parcf, 

Leber ^^J'^.'" ^f **'!,^5^?r!^"'^7, Knen cud, L, xcti bte Stcbte magbcburgF, 

5llf J?£aS".n«Sir veSnbm%X S .va. fy Pd, mir ben ^n:en ve. 

t;^ bSSrfv ireSrirfcb^ben, bos folcbs tnfcrtPia fey, bas jte rnbtet Jnen rnb 

pOTbcn , boruixr ly jf ^^^'11';;^;. ' _h J .(„„ ^Is jf e Briefc voVmelben , rnb man foU 
^ ^'Tl 7 ht^bS£S bSta"eren (Sciftlid) ober tPeltld,, nod) nimant 
fi,, no* *r ff^"' ^;f iJKSn^e S »nb «Uc ,« i^elffer. 

^"'r:iS^Scn ^Sttum Z folien aller meftigf li*en fabvn «nb im. 

"" ™,*^' -^i^nfhS Srt Sreinier ey ^inbem^s, aud) fotten vvir bieStebtt 

mmb^ube ^^,^' ^ '="^' T' T^T ved)tert, »nb «jo Wii' jnen red?, 

''^'^^^Ti^ ^"l!r '^- feSt Tnei Sn mi^ bet ^a^bt, was aiid> bie Stebte 
"^^*^S&'"S^?oS!?n£ Sb^^^^^^^^^^ pont^nfernCapitel bie foHen mr 
^i^:£::-^C^::t^&^^^> .nbwobygebrod,enfein, foU man jnen bie, 

XOiz foUcn «.* bcnen ^»" J""^"^^™ ^;„rt„ ^^b TJettc finbern in gefambter II I ffm nebmm, eon 6cm wire jii rccfet ntd)t mmn f*[tcn, t»i)6 von xcmt wii- ^oftw Ar H.h«„., 

tt)ii- foam au^ , no* nymants von tjnfertwcgcn 6icfr bcncnte gtcbtc »mb (i- nut b« 
(d)'ii3cn, o6cr bcbctbcn, xok t^iicn 6.nm folate mit j«ii ttJillc, Mn* rliifH ,!i^?,sV 

ne oto J?(?cfiungc, «ivci&c 6min tjbcrt»un6cn ale rccf)t ift, aS) foUm wir b^ri ™ 
Stcbte bkybm laffcn bey Mm (rcn dtcn »c*tc rn6 alte. (^^nt , »"« fi m Sr. 
bctvcTen mngcn, o6ci- ,nit 2Htfcp«, £«.«« vf 6cn J,c.(igcn bcl^altcn woUm "^mnm. A 
646 fy pfci^crt mugcn , »oi- fi- gut mb |rcn jciUcn 5inp , «ls fy ron Ttc «' nftb ». h K 
auff 6cM» Satec vn6 in 6cn. ilan6c. ^icfokn i|l g tai6mrt me Snfer 'nS^ fi.t 
bncff mcI6« .„& j„ 0* I,.It, 6.« foU man baltm gU ...6 S r'c d. 6 bcfficbS? ft 

babcn, alfo 6^8 folcfcs •Onfcrs (Capjttcls wi«c fo« fein, 6c3 gcbcn (it jrc Sricf" = ' '^ 3C 

oil ciricr off) ©c^ Som=(Ertpitu[6 ju mm^m eonfcn^ in Dorflc^enbcm JBergleicf;, de eod. dato. neglim Sonnabcnbs »oir fcnte ©alien (tagc. w^ntigftcn ja^ic, 6c8 KreH: Annal. MSC. Hall. Tom. II. pag. 4,9. No. 26. Surilen unb fieitn 3(0. 1334. 
MJort 6n- ©nabc ©ottcs, ivir ^cinri* 6ci- ©omprobft, ^cibcnm'A 6« ibcA^nh «„srf-, 

fe il^nm l>,, pngcn foil m^ft^Sn ;;;«.„ ^. ' . ^!5i!^^^^^^ Sen Qtc6tcn bui-gil^ncn barfinVmfoir t«irhr„r'^ K^^ 'f ^eb.fcDoff Suid'ar6 von magOe, 

fnO follcn 6cn tJornmantcn 7.fin l^c: " ^ s' f ^^''/'^^fr, *"'s "ngcantwortct bat, 
llcnct, ©cgcKff LrS SI",' K ""r^" *Capittcl9 3ngcfTcgd bt(TcgeIt vn6 IZ 

Kresf. Annal. Hall. MSC. Tom. II. p. 40^. Don 60 mm von ifim abfcfete, iJencn ©rafeiv ^crvn un&StaiJtcn, 'iSiaglscburs , ^allc imb Salfcc dm t(J 3ii(ii 5(d. 
i;2n- (No. a-) Me Qkrfi$crun5 gab, \i\inn i()ncn i*cr gc^bifd)Dff ®d)at)en ot)CL' llnrcd)tfl)ate, il)n 
ju i^qicn grfcfeung anjtiWten, Dt)cr i^n nid)t bcijiuftc^en ; TOc!d;cm 58(mi)nip Die gttote ^uvg un& 
^al&cn?(cbcn cm^ mit bc^trotcn* No. £7. tmm intus bcnanten ©rafcnuiib ^ccnt^ imb ben Stabtcn ^OJagbebui'Ci , ^alle, nub (Talbc 
Unrcrfit obct Sd)at>cnt^ate, fie i^n 511 ttcifeu Crfc^mtg an^ftltcu obcci^mmd)t bei)ftel)cn 

ttJoUcn, b,i62u[u 2(0.1325. E codicc mciubran. vetusto MSC. 

Curia: Hallens. 

<0 &C5 gob^cflsnfcs tu tfiagfecbord? bcfcncn openlifeit, bat we gclonct feebbcu onft (oucn 
en tnm*cn in 6if.cmc icgbcntror&igcn Brcue 6cu Sbckn ITJancn, ^txn (datbimt uon ^iXbtf 

bc$ *Jclpc^e^5, (Sreucn Sufen von tllanffG[6, (grcuen Coiirabc tjoii tPeinincPRe, ^erii 
Jllbrcffccc ron ^acbcy, *icrn Srune con <DlKrcmuoc^e, (Drcucn2(lbrcct)rc cnOtDrrcn SioOfitt 
ron <^C)imcrf[cne, ©ceuenBuf en u©n l^alf cnjlcn, Srune von <Iiuercmiior6c tJontTlioenboi'd?, 
<5ccucn (Dinfc con J^bcgenj^en, <)Crn ^rc^etifc von ^afcborne, 6es VOippcc is, 23u|jcn t>on 

<I>uercmnot5c i?n6 Woltcrc conSarboy, {)C5 ^ofcbord) i9,t)nDc btn 6rcDcn ITJagMiovd) 

<>;[Ic cn6 (Taluc, t;nO ercn ijftlpcm, (5cfct?cgc, 6at tifc SJrbave ij^eci-c If rj5cbi(l1)op ^ovgatb 
ron iTIag^cborcb en obzt crcr jencgbcnu unvcd)tc bcbt an jcnigcit 6uigeti, jivelfecleye bcii ireiC; 
C\:t |c6l&c rfc t^jerrc , ott ^c ^^nnnc gefd)ul6igcc wotfec, trefter 6on byntn ben ncy(lcii werccytt 
tTavforcn bavna, cffc be tJes bcfcn&c. Dotfcfe&c l?c is, t?c fcolbe is t)nj*d)ui&ig wei'Ocn, alfc 
redacts. Wcttof, bae ttfes ijcrcen X?6gcOc,o&ec femant, ben ^c t?oimod^tc, ben, btbiv 
vc^c beucmttfLn,cbevctcticni2i)cmevnv€d}icbcbm,bcfii^olbcv{evovbtnomcbc^ene \ihtvt)y\c 
by rcrccyn nud?tcn na {>cr iyt, 6at fc gcnianec irorftcn, tu vcd?rc Ictrcin He fcfccgc bee nic^t, 

fo nc fcbolfcc we bemc (ilucn cnfcmc <oc«n i&:i5Cbi|i'^op 5orgac6e ftcs DnvcditetMiicbt erpaii, 
vnbt 6.T1C rnbcbulpcn fyn , vnbc an ncntvltyc XVyft m baim vovbtvn gcipliC o&er TOcrltdr, alfc 

langc ivcnt ^at vcc^cr bc.n vrot&c Dn& jicat we vnb bt anbcrn, bt mit ens nu tu Oliver ty6 
gtiouct bcbbcn &m <Jcacn cn& ben (reftcn, Oc tore benomet fin, ^cbbcn gcloucr^ bee Eoueftce 
fcolt* I'cc vccbct baif cbet wcOcr Oc, Dc rnrcifcte Jscftcn, bewyk nidjt corbunbcu nocb pfid)" 
ti<b iyn , alfo langbc , went bat wtbev 6on wor&e , vnb jwm'ic ^at xvac webtt ban , fo fcol6c 
&ac £ouE&c jt;:n , alfe rorc. ilu encc bctugungc bi^tx 6ing, fo bcbbc we ofee (Etipittcle (njegbcl 

tu Mfxme Srcuc gcbcngcc latcn, 3D*st is gcfc^en tu3nnf u^i j^ ^c" 3<i«n i^ou gottcf bort £)u» 

fmc 3"^/ Ory^unbcrc 3*^^/ i" ^^nie rif vnb twintigiffen 3are, Oes £aterc» jiDagce allcc 
21poftolcn. 

Sec Stabt ^or^ Sepfritt }u biefer SBecfcfircibung 

^\>e Bdscpcn, ^atbmanc rn6 bit Surgerc gcmcync bzt 6tac tu 25ord), Scfcncn tc. oljc 
''^^ ouenc C)y iN>mbcrr€n in orcme Srieuc bcrfircn. vEu cyncc Sctugungc Oi|3er S^ing, fo 
bcbbc irt rnfcr (tat 3"3^f^^ f^ bx^tmt Swuc bcngct latcn , bat is gcfi^cn tu 3"!'?"^, \n btn 
'Xxcc von (DoOcs (Bebort ^ufcnt '^cx, Otybun&ert ^^aXt \n btmt X>tf pn&e twintigipe 3<i«, ^C9 
Xcx^ca 2)ag^c$ filler 2tpo|tolcn. 

S^er (Srabt J^albcnskBcn SScptcitt ju bicfcr Secfcf^rdButt^. 

t Sd>cpm, JJfitbmaiic cn& bit Sotgecc gemcync btt |?c6 tbo ^alftcflcucScfcncnK 2Hfc> 
oucnc &xc2?ombcn;cn to tHagbcbord) in oremc Sricuc bcriucti. Ibo eyner opcnWcr 

Scd?ugbingc &i^r binge, 60 bcbbm wic Sd^cpm, Satbmfific rnbe Sovgcre gctticync bet 
Irabtbo^bcpfuc, biSe rorbenombcn , bcrfcfucn cnfcc (f»;b 3ngcregjt 4n big m bcieff gbe* 
bcngct btcn. 2)i^ brictf i? gcgcucn in bcmc borpe tl?o 3"nt^uc na (Bobbcs <5cbdrt ouct bus). 
fcnc3^, bry^unbert "^at an bcme ciff cnb twintigifJen 3'*»^c, Oes latcrcn brtg^es aiec 
2(pc|roIcn. 

§. 17. €^ ^crfd)ttiircn fic^ barauf bic i)crbunbcnen*^trcn unb ^tabit jufdnimm, bag berfc^ 
itioc fo ben febifd^cjf cim enlcn in (einc ©nixatt bcFcmmcn !onte, fclbigen gcfangcn ncbmcn folte, 
imiJ beaab <td) to ^cmcapitul au5 ^ac^bcburg binnseg nac^ ^^albenielcben. ©arouf Mtcn bic 

^aabeburcer ben &-fehTd^cffbur6did\c burger, benen cr frauctc , irtblc^tabt, nabmcn ihn cibfit; 
fMJcict ^ad^ fcincr ^nfunifc 
tKlcfics am ^aac ^oftiinnis 

SBurgmieiftcr tpcc^fcl^ife au6 (itmmn jti 58.1^0,, iinb. cinci; am ^mt roar iw tf t LvTSi TlS '^V'"^ """-©"''^ '^ci' m 

ANNO DOMINI MCCCXXV. ,N NOCn mium ^QU 

ftird»rd,o grjlm Domino, i,m hie ,„„„|„„, 

D. Sckaplo oate, pro jure ,„e„do nea" XXX. HEIDECKE, F ^i xxxr. 62 ©as 4. gapitsl / \>cn ben eic^bifi^cfftn ju 93ia(jt)c0urg. 31 XXXI. OTTO. twocn fcinc^ arcfiett Q5crfrani)cg. fe^f S( 4 

§, 2. ^C9 antrit fctnec Sicgicrung mt ct fe ^kid) bcforgt , bic^ jmuttctcit ©tift^^Pcinbec 
f ut DrDmmg ju bringeit, unD oflc^ m 3\u^ ju fc^en, unb bic ©tabte ^agbcbutg unb ^alle, 
!qm grlbifdiop ^urc^ci)S gtmotSung im 5Sann unb in bcc 2((bt roaccn, wicbcv Davaug ut 
urns ?£b€n gcbramt K9 / tmt^^cfe^i, m m Gtmxb numono on Den 'OKagocburacvh ttcvgveittcn folfc ; 

asm mit fccr 5(bfDluttDntMMn5B<mne ^tdt c^ b^rtcc , bi§ cnMicb^ab|13ol)anncgXXILmif(vr^bifd)Df 

jDttoniS unb bc^SDm^SopituIg Q5crbittc fid) Daju bc\i>ccimiicg, fic uutcc gcroijTcn ^ebingunficn 
bam ;u obfolpircn, unb untcc km 30 3unii ?(o. 1531 bem ^robfl JU U. £. Jroucn ju 9}JagDcbuv9 famt 
bcncn ^Toi^indolcn bcr ^IJrebigcc^unb Stuguftincr^^avfufier^Orbm bie g^-ccution auftnig. gg mu|Tcn 
dbcralic bicjcnigcn, fo ao.1325 '^u'iKagbebutgimDxotbQefciTen, bic @tabt mcibcn, unD\i?utbcn t)ort 
ba Slbfcluticn ou^gcfdjlcjj^n ; \i\t &a\it muftc grlbif^off Otten ftulbigen , unb an Dcm £)rte, tod bic 
gnncrbung gc^c^n , einc Sopcllc baucn , aud) s 2(If dw in bee Som^ giccbe l^ifftcn , unb fic mit €irt=* 

ffctfftcn t>crfcfj€n. "^Bclc^ Donn oUc^ in5 ^cccf gcric^tct, t)cm &:febifd)off, bcfagc bc^tion l)cn 

^\dbrrlid)cn ©JunniiTaricn cm &6 ^pdl 3(o. 1333 barubcc au^gellcltcn 5Jtte|latg, bic ^nlbigung ^tkif 
ik, bie gopcSc auf bcm Svot^baufc fomt ben s 5l(tdrcn in Bcr ®om^gitd)c cmd)tct , unb ciflccc jum 
Sfnteifen, bag Dec !S}^;r& in ©.^attbaus ?]fiacbt gcfcbcbcn, bem bciligcn'SKaU^QO, bic SUtdvc abet 
(gt ^cbatcn, ©t ®iSibctfy:n, &• %ifn)pl)cn, ©t ©cpbnncn unb @f. 3oI)annc bent ^duffer 

QOTiDma «>cri>cn ; ;u \wl(^ nac^e^cnbs 2(d. 134^ ben 30 3anuac. &:§bifd)ojf (Dtro famt Bern SoniJ' 

€a?iml 43i "iSJiaKf j%Ht^rt Sinicn au$ ben ©uEunjftcn bcr Somprobftci; bcm 3iat!J Dcrranfftc. 

cbnc Sitaclb wicket ahtxat ^o. 1327 ben 21 Gctobr. tjccgfii^ fic6 aucb tict dM) mit ^cincid) m\ 
?;crtbain*cn, bcr in biefcn Unrubcn ouf grfebifc^otf ^Urd)arbg (gcitcgcrocfcn, rocgcn be6 mitciiianbcv 

Scl)abtcn Sncgc^* ^:Bc9bc5)ccumcntaIautcn itad^ ben Onginalien fotecnbec moffcn. 

No. 28. 

grgbii^tctf Otto JU g3la9b?but9 erfl%et bic \50tt ^atte an (lt§6tf(6of 58ut(l&arb« 

' ^o55e unji^uliMg; bcfrdffttgcti^rc ^^5n\5i(c9ia, unb i)ccfpi1(^t, fiC ju fd;u^en» 

b, I @epr, ao. 1327* 

c ®tto ron 6cr gnat>c0oW>cs, tjnb ^ee fioUe to Some gcB^orcnc &C6 fceyligbm (5obbc8= 

bnfcsci^o ITiog^ebord), Sefcnnen opcnlito an &ijfcmc jegfecnwcrbigcn Svieue alien 
ben, Mcon fc^cn, oOcr borcn, ftac ivic 6orcfe fim&ccUc^c <5un[lc rn& 'X^cuntfd^ap, toicirie 
beunni>cn bebben vnb vinbm an t?nfcn truivert t3n& Icucn , 6ctt Bdjcpen , ^cn fc^c t>n^ Oviticb 
Sonnanncn, &cnron{)cme iDalc, &cn ron ftemc Bcrgbc, btve 'jnnin^l^t iTJciPcrcn »n& 
6en Sorgbcm gcmcyncOcc iiaO tbo (Jjallc, fcolcu fct)ulbigben , nocture en wiUen, nod) 
jcmant ron rnfcr trcg^cnc al|o rocc, alfit vn$ to g^borec, gcifJIiC o6cr xvetlitf bicfelucn 
rnfc Sorgb^r t?on ^cXk funfecrlifen ofre gbcmeynlifcn pmmc bic ©bcfc^icfct, bk in bee fab 
tfeo ITiogChrbon'b gbcfc^icn is an ^crt)pbt3lbingbe, vnb an btmc 6o6e Ocsecfomcn ^tttn]vnft9 
Vav^cxbm id)teftrannc ffcjebifcop Borc^ancs tjon UlagDcbocd?, dac 5mc (Bob gnebicfepe, 
mD rortygcn ollcc 2n|prfifc, bie tcic ^ic an votbct (xc feebbcn mocfeten, cnb latcii pc bes gbenris: 
li^ Icbicb cub lo5, true mc fcolen. X>nb wiUm cnfm tjnb rnfer tllag^c bnb Vrfinbc Viab 
vnb 4ulpc banbo bon mit gurcn X)htc Junber affcc[eyc arg^eltp, mic fd?riucnbc , mit bebctinb 
mit bobcn rppc rnfc cgbcnc ]Rofl in bmit <iof tljo Some tfeo fcnbenbc, bat f!c tjmmc bic vov 
bcnomben <5bcfcbict?t bi tmfcme bcyligbcn ^aber , bcmc Paucfc, tbb gnaben f omen. (DC fcoFc 
uncju larcrtbionncrcd?tc, bi Srer t5ry^it unb bi §rcc CPonb'eit/ bie jtetjon altci; feebbcn 
gbcbot, ojcntcan bigenjDad), ijnb fcolcn 6n balben ore ^anbucpcne , wib ere Svieue / bie 
fit ron tjnfm Doruarbcn rnb oon rnfemc Capitclc uon tHagbeborcfe bcbben. We fcoien jte 
of t?orbcbmgben vnb bcfcbirmcn , vnb on bcbulpcn tccfen wc&ec "Porpen , trebcc ^txcn v>nb 
trcbcr aflcrlcyc , onb on bclpcn (col tbo rccfctc, Ibo cynec opcnbarcr Setugbiugfec bif «c uor* 
fccJCTcacncc S^ingbc , fo ^cbbc wie bipen Srief geg^eucn , vnb mit bnfeme anfeangb^nben m 4. CJapitcl , toon im mhmm jn gWagkDurg. 63 

^gifeen S^att^t, bee ^wlmbm abb«^. twiing^epw >» , an f«ntr No. C9. 2fo. 1327. 

ften^iniid, .on tlorrbufen mlc One SrobS Kb S Z SI '^" *"*'• 

6atp b.8 erne gan.c fo„e Ijebben mif.S SnOe SSSrirSft i^oA^^^ 

noctbufm »nOe mine Srobwe mit »nfi^^^^^ >m"fl^. X>n6c er ^inric wti 

btt ©tflbt ^afl« abttmoMu babe, }u ^abm ^mtMm ,tdm^rS mS ^^ ^^"""T' f^'"'" 3"f«'ir* mm m$^ml No. 30. 64 ©^5 4- Snpitfl/ im ben ^I'^biK^off^it ju 93iaiii)flutr5. No. -"^ Thcodorici EpiscopiHavclbcrgensis, qua CoministiiriiPapalis, liters, quibus cauia cognita 

Hilleuses innocentes de mone iSurchardi Archiepiscopi Magdeburg, declarumur, 

d. 15- Kovembr. A0.1538. ExAutogr. 

In mmhi^ dorn'm ncffri Ikrsu ChriBi amen. Nos Tbeodoricm del gracia hauelkrgemts ecck" 

*' Jie episaptii J uviiuerfis Chr'tFii fidelilms , noHrirsprefinteslitterasmJ^eEinrii^ Saltitem et pa-' 

car. , qmm ipfe Ctrirfus fuisfidelibus corK/nendanii, cum noticia fubfinptoYum. Noueritisy quod 
coram nobis in judicio connitutm Srridiaif et procurator prude-tnum virorum , Confubim, Scabi- 
r.orum et yicgiHrorurr. Unrcerjitatis opidi Hall. Magdeburgenfis dyoc. quasdam litteras apoBoU- 
cns Sa)icfisfrmi in ChriBo patris , domivJ noHri BenediHi Fape Xll legit et produxit , fua 'vera 
buUs plumbea hiUct.is , fanas et inugras , omnique fitjpkione carmtes , quorum tenor talis 
fiat de verbo ad xerhum : 

EenediBm EpUcopm ^ Serum SerUQrum dei , Venerahili jratri, Episcopo hauelbergenfi Sa^ 
{mem et apoHoHcaTii be^ediclignem. Sua nobis dilecii filii Uniuerjitatis opidt hallenfo, Magde^ 
lis faerat inhtimay.her inurfeSus, culpaliles exiBebant , prejaius Otto Archiepiscopus contra 
Lni-cer-pt^tem prediaos^ quos propter hec ad fuam fecit prouinciam euocari fuper premtsfis tX 
(iio ejpcio ad iiujuifcionem descendit, Venerabili jratre noBro Episcopo Mersebiirgensi et No- 

liiihm firs Burctardo de Scrap lo've et Burchardo de Scraploive fiatribm^ dowim di&i loci de 
Scrspk-'ce^ di3e dyoc. germane ejmdcm Borchardi Archiepiscopi negoc'mm inquificiom profit 
^uciitTptsi antediEe. Et quia prefam Otto per inquificmem Imimmodi contra diUos Uniuer/i- 
zaicm fiipcr p'enUsf.s rite habitam j vel alias , eos non tnuenit culpabiles in premisjis , per fuam 
diffifiitiuam fcnteTtciarri declarauit ipfos Vnlverfitatem immunes et infontes fore a fcelere jiipra-' 
dtdo , Qu(^e prefati Ur.iverfitas nobis bumiiiter fappHcarum , ut buimmodi fentenciatn apoBo- 
iico robm'are munirf:ir.e dignarcmur; quo circa fiaternitati tue per apoBolica firtpta manda- 
w^e, quatevtm jcnt€;Kiam ipfim, pent eB juBa, facias auSoritate noBray appeilacione remota 
prmiter otferuari. Datum Auinioni Kaknd. Marcii, Voiittficatus noffri anno fectmdo. 

Oujtus exhihitii idem procurator , quajidam dijfmitivam fenteJiciam Retierendiin ChriBo. 
patrisy domini OmrrJi, dei grada fancie Magdeburg, ecclefie tunc ele&iy auMoritate di&cfedis 
ApoBoliccy r.unc auie??j in Archiepiscopum confecrati, fio figillo confiriptam etfigiUatam, ut 
pririia facie cppGruh , exhihuit , fub hoc temre : Eiedtis in novnm donihn amen. Otto dei et apoBolice fedis gracia fanBe Magdeburg, ecclefie 
s UTiiverfis ad quos prefntes noBre Uttere peruenerint in Virgtnis Jilio falutem et pacem. TaBoralis cura ff'Ukitndmis nos inuitat inuigilare fuhjeBortm remedits^ perttulis eortindum ob~ 
viare^ et fcarJala remcue}-e compellit , ut in procelkso pelago hsiim mindi nauigantes, por- 
turn quietis feliciier apprehendant. Sane , ctm jam dudum , inter Venerabikm in ChriBo pa-- 
irem dcTKir.ttm Borchardum quondam fan&e Magdeburg, ecclefie Archiepiscopum , noBrum an- 
tecesfvrem felicis memone , pane ex una , et dues Magdehurgenses ex altera greuis materia 
Jisfeslionisfiiisfesexorta, et rancoris fomite intantum fuccrescente , quod iidem dues princi- 
fs ciiir.lum viciorum procurante , ipfum dominnm et patrem in fuo palacio Magdeburg^ ceperunt 
prodtdofe, et i',inumeris affe&um injuriis inhumaniter^ proch dolors ocdderintj ex quibus con* 

tagiofis fcderihns dilcBi noBri filii, Umverjttoi opidanortim noBroram Halhnfium noBre dyoc. 

ex maliaoiorum detraccione graui asperfi fuerunt infamia^ co quod quosdam ex fuis cooppida- 
ms tempore captiuitatis fue Magdeburgum transniiferant ad tradandum et confummandum que- 
dam Eedera pads inter prediSum domtnum Borchardum et ipfos opidanos ballenfes placitata et 
concepta, prout ex fama puhlica od noBrum pei'uenit audituniy didi quoque Uniuerfitas nobis 
expojiierur.t et buniiiiter fuppHcaurtum , ut tarn peBifere languores infamieper. aportunum re-* 

tnedium noBri officii paBoralis ab ipfis et corum posteritatibm ahstergere dignaremur. Unde 

%os didorum fiitorum nostrorum doloribus paterno compadentes affedu , ex caufis premitfis ad 
ir.quirendum et cogpo(cendum veritatem de premisfis, Venerabiles in Qmsto patres, dominos 
faffragar.eds Ecclefie nostre episcepos, et non nuUos alios prelatos et juris peritos conuocari feci- 
vms in Guitate Merfeburgenfi. Ne nos inprocesfu di&i negocii contingeret oberrare^ de confix 
Iio vero eormukm dominorum qui ibidem prefentes ftteram ad inquirendum veritatem de pre- 
TT.isfis decreuimu: procedendum. Didique etiam nostri filii dile&i Uniuerfitas hallenfis qttandam 
fuppUcadonem In cedula confcriptam per fuum Jyndicum coram nobis et eisdem principibm et 
fitutis opidi Hallenfis nomine fuo et tocius Vniverfitatis Magdeb. Dyec^ quod licet opidani ipfim 

epidi tone fame grauis opimn^ et honeste conuerfacionis hahiti fnermt et reputati apud uni- verfos ®rt« 4. Sflpitel/ ton fcfner§()if(*cjfen a« ai?ag^f(,jirg. 

ctenda pro bono teneetfui opidi, quod postmodum nJJ,7, J ^"T '"'f"^" ''P'«:efa> 

ter prifermfent , fo guibi,, manlfefle Lire", Zod &ojt,/^^^^^^^ ^""lablli. 

von confiitimmt nee confenfirum ad prmilfa o2Jn' T^^^^^^ '""""x'" « 

abopido HaU. ubi domiiJ ArMepJpfuprarZ S ^f"!"'^*^*''^- ««/'«« <*-'" 
funt commifa , fmlic^nngmr pLLItil^rem^^^^^ » Prf^isfa fie/era 

« Imnntm vestrum implornm ojf,cmm omJ^re JdoTf '^^^^^^^^ ^"'M^'. 

miatentts more pi pasmis ne tamgrauiset mtaewZZolhtTJ ' ^ '"", "'""" Mm, 
fmem, fed eciam posteritatem ipfirum /<S?SS'" '''"'^ ^'^"^''^ ^"/r«mV^: 

fiahqmi apparuerit accufator legitimus contra ipfos omruTr" """"">? "tT' "w, et 
quomnq; udice compe/emi juri per omJapJZo. ^pZltZZ '"■" «• r""' "''" 
dtgnemm juxta vestri moderam\nis arbhrmm , ipZ'- reZ/J7V'"'""""" 'f-^' ''"'•"^' 
mam fmentiam dlffimiuam declarare et pJmcL fdL L "'"" """f""' P"' "'" 
Ipca uk infamati ex titer im e>c premhfis dilZniZ lestZ T""" " '» ^<>"' '' t'^ 
tnmcemes publicare , inurdiSum vestrttmZtXnrZZT^''''^''''"* ^''P'diet ipfit 
me lattm dedarare , fimiUter ibidem de c^Sfrmi vondebefr"' """"'"""' '^"^ 
Qua quidem fupplicatione propoffia ata- UBn ""' ' 7" ."(f^'^'- 

nob,^ cum inflancia fupplicarunt humiliter, XtZSZ.^A'''"'- ■?' '""''"Post 

gnaremtm, mde ms premisjis auditis et cognitismmrsa,7 d^lt V'S«"i procedere di. 
tmaatthuscum fupradais partibus et preloi SfS^S """'"/*' f"'"''"" « 
mnem et decttonem dim negocii, decreuimus ZI,J~/ r^"" P^'fi^'ikut ad comi 
fillempniter fieri facientes cLdo t^r^^ZCesettS^^^^^ tullmm 

quemlihet tpforum dicere vet opponere vellet ut rnrlL tf ■ " f"'^"^'" contra ipfos vel 
propemi fufficjenter comparLt feH"-crp7ol7maLT Kal'^ ''"'''"' ^'A- ' 
aba dtefiquentt, per quam ipfos citatos de eqSateTuXLf'T' ^^^^^^^ et fimiliter 
cum tntimatwne, quod J!ue venirem ffue non «TJT! "^JI"^?*>^<" decreuimui patienter 
vfe,nus, prout jJa pe/fuadeant. ^LT^ZX/''^''''' ''^^"^mZe 
cppofiu contra tpfis, quare diHos ^ufLe jfliSZ^ """'""■'"' "" ^«'^?«'"» 

Imtum tmpojutmus , opidanoiverofuphdiaos:7uSLZ"!!f" "'^' P'^P'^m fi. 
fiancta judtcii quoad prefatum asLabfiZj £7a^^^^ compmetm ,b L fo 'PfsptlrgacmemlaZiZ^^^^^^ « JuZ, 

'" rfmisfer aut confai Mtii ntiiJi ^«; r J^^ '^^'^ P* ^a, "tdeltcsL quod aui^ 
DontM Borchardj^ArchiepiscoTnlu^an^^^^^^^^^ '^oc'^nis 

la tlhvero opidani velconfules, qui plTce/eds^^Z^^"^ """■ "^''"" ^"^u quin- 
''"."[' ^''^^^toris flatutorum facrip^^^^^^ 
matt, qmade ipfirum culpa liqJde nobscZZeti^^fft ^'T""" f""""" '*~- 

fiptima, reliqui vero potior es manu t^Zif-'T 'T ^■'""' nifi tantum de fama, nana 
deberent in forma jurl fipurgar^ VZnte ZfTt ^'K"' '»' 'P''^' P^^^mTum 
fifJ^St'lm Janm Mauricii Hall quZZr^t^^^^ 

diSa die nobis ibidem iudicio treffjAt,",/ ^"^'11" '"P'dienda coram nobis. Verum aui^ 
ecclefie Episcopo, noli%!'fr"l Tee. T """'fl' f"' ^"'"'"^ MnfZ^s 
etmnenfis Ecclefiarutl ll^p^tlmTS^^^^ ^"-^ A^-i^Sx 

';Pjf''^'!n>Pfmnegocii\Veierab,lii7am^^^^^^ koM"', quoid ^ « - — y/ y-'"/'e^«*j ivmem pre- 

fimibus fer.ulus prenotatt opdani primo RecIoreSy Coijfuies et Aiagistriy de'mde univerfi optdani jus* 
ta forn:r.m preniilfam ipfis per nos datam et riijuv&am^ ut pret?iittitur, in perfonis proprus 

fi pltK^ purgaueruut, dtkha et csmucta fcrma juris in ofmubus fiHempnitatibus ohferuata* 

ImiTi quia j-frk^is et exawi'/iatis fupplicacione prediSa et articulis umticrfis in ipfa con^ 
tcViiH dih^entcr ex prohadonihui et informacionihut fidedignorum contenta in ipfa inuenimus 
cffe xna. Et quia ex mtUis prohacionihus legittimis nobis constare potuit , predi&os opidanos 
€1 Univerfiiatem in aliquo diBcrum crminum , unde infamati exfliterant , ejj'e reos. Igiturt 
Koi One EkSus auBoritate epGstolice Sedis predicius vjfis videndis et examinatts examinan^ 
d:;, ccmn.u^icatcqi dicii domini Mersehurgensis Episcopi et aliorum prelaiorum nostrorum 
GC jiiri! peritorum cor^filio, folum Deum pre oculis hakntes, ut de uuitu ipfim noBrum pro- 
cedat judicium , et ccuU ncstri videant equitatem hac die prefenti ipjis ad audiendum nostratn 
fintentiam diffinitiuam peremptcris ftatuto pro tribunali fedentes, fecundutn ea, que vidimus 
€t cognouimus et vunc 'cidemus et cognofcimuf in dei nomine fentenciondo difmiwus, pronun'^ 
ciamus et declsramus fiipradidos opidanos et Uniuerfitatem HalL inmcentes fuijfe et ejfc quo 
ad omnia et fingula fcekra conimi^a in perfcna domini Borchardi Arcbiepiscopi nostri ame- 

cesfiiis fiikis ip.erucrie-, cninesq-j firdes infamie centra ipfis ex'hujusmodi ctifpe Jjupicio7ie 
Katas per prefe'utem nostram dipnitiuam fenfenciam, pronumacionem et declarachnem toUi* 

ri:tis et penitus ahlemus. Ir.kihentes districfe mstris fubditisy ceteros vero Cbristifideles 
cb ettuie Tetrihucicms merit urn in domitw falubriter exhortamur et rogamm^ ne quisquam 
ipfis cpidams et Unii-erfiiatem de cetera prefttmat incefiuofa lingua occafione predtUe infa' 
mie denigrare^ Siquis autem fid honoris atque falutis perficiitor existens contrarium fece- 
rit , iiuiimm judicii atq; r.ostri r.on eiiadet ukionem. LeSa et recitata est hec fintencia per 
nos in firiptrs in loco predUlo prefemihus reuerendis patrtbus predi8is dominis cpiscopis et 
muhs prektii et clmds et mnititudine popuU copiofa firia fexta proxima post feftum San- 
Si Andree Appstoii prediSa, Anno Katiuitatis dcmini MCCCXXXll"* In quorum atnnium 

premijfirum testimonium et ed perpetuam rei geste memortam prefintes iiteras nostra figillo^ 
quo tittmtir, mandauinius figiilari. 

Post quorum liter artm prefentaclonem di&us Syndicus tnstamer petiit , ut ' in negocio 
tonfirmscionis Jupradide femencie au&oritate apossolica procedure dignaremini, juxta tradi^ 

iam ab eadem fede r.chis formaw. Unde^ nos Tbeodoricus Hauflbergensis Ecclefie EpUcopus 
cntedicim receptis humsmodi litteris apossolkif et domini Ottonis ArchicpiiCGpi predi&i ea re- 
aeiey.tia^ qua decuit, nd fuppltcacicnem et wfianciam eiusdan procuratcris et Jyndici vocatis 
ctiDuindis et examluatii per nos diligemer litteris fupradi&is et procesfibtis difn domini Ar-^ 

(l.iepiscopi tuvc e/cSi fuper 77 fgocio emdem inquificionis confeciis , et produ^is coram nobis, 
r.ec non ohfi^uatis per nos ojnr.ihs file?npnitatibiii et fiwitis juris confuetis in talibm ohfer^ 
uandis, hac dk prefer.ti ftatuto a nobis pro termino peremptorio ad audiendam noHrmn fen-^ 
tentiam dijpiutiuam pro tribunali fedentes dei nomine inuocato fecundum ea, que vidinms et 
<ogr.ouimtii hahita maiura dehheracione et communicato confilio fapiemtm diffinitive pronun~ 
cian.ui fententiam ct dEclsrar^.ns in hits firiptis, domhmm Ottonem nunc Archiepiscopum<i tunc 
vero Eledum Magdeburg, au&oritate dicie fedis juBe et canonice in negocio inquificionis di~ 
3vrum opidanorum et uniuerfitaiis opidi Hall.fuper infsmk contra eos exorta ex nece et cap* 
tiuitiiif Domini Btmbardi Arcbiepiscopi quondam Magdeburg, fiUcis memorie , juffe et cano- 
nonice procesfiifi y procesfus quoqj et fentenciam diffinitmam per eundem pro ipfis fa8os et 
latos esfe juHcSt et fuisfe juxta canonicas far.das cauoites, Et eosdem aucioritate apoBolica 
nobis commisfa in dei nomir.e confirmamus in hiis fcriptis. Uniuerfis citatis et abfentibns^ 
eorum non ohjiante nbfencia^ quf diuina repleat prejencia, perpettmm filencium imponentes. 

Suare uniuerfis et fingulis ChriBi fidelibus ^ cutmcunque dignitatis ^ condicionis ant ftatiis exi- 
Bant, audoritate apoBalica predida, in virtute fitncie obediencie dijlriUc mandamus, quate- 

nuf dic^as frr.tentias domini Arcbiepiscopi et voBram in ommbus locis , ubi requifiti Jiterint, 

Budeant follcmpnner puhliccre et cmienta i'li ipfis diligencius obferuare, alioquin otnnes et 
fingulos contra premiifa vet altquid premisfortwh quod abfit^ aufit temerario 'oenientes, qiios 
in hiis fcrip^a excomviitnicamus, excommumcatos in ecclefiti fuis per prelatos et re^iores ec~ 
clefit'trum . quando et quocies requifiti fuerint^ puljlice mimiari precipiwits , fub pena cxcom- 
mimicaaoms late fentencte ^ trium tamendjerum monicione premisfa, in hiis Jcriptis. In quO' 

rum cninium prerjiisforum tesiimordum et mtmimen prefintes litteras nostro figiUo , quo uti^ 
mur, jasfiti.us JigiiJarj. l£c}a et lata est bee fementia per nos in fcriptif ^ fub anno domini' 
ce incarnactonis MCCCXXXi'Ill'. In Ecclefia nostra Hauelbergenfi ^ XVI, die menfis No* 
uemhris. 

fe^ wcacn ?ftmrn!ratiDn tcr ©Drnprcbftcn, \wlcfic burd) grfebifcfiDtt ©ttonis ^ecmittclung am 
27 :?aiiiiut. to.bin ^craltc'rcn \t^^^cn , bag in Sufunjft '^k SomprobrrcDburc^ jmcpSom^evrcn abmi^ 
mftrirct rccrbcn fbuc. 5r oab and) untcr bcm c^ ^lartit fcincn (Sonfcn^, Da§ bcr gcwefcnc ©om* 

?rebft 6cb^ar^, ©Icr fyxt m Clucrfun, bie \\\x Siompvobfici) 9cl)Di;isc unb an »&cvmanu ^on 
©as 4. eavitcl , m kn dx^bmb^m ju 93i agbcbuvg. 67 

fmmjom gcmcfcnc 8 %NTpcI ?[8ci(iciu^ncr;tt rtiid &m|lot|f, focr m fdbigciii ciiwlSfct , mif 
imifjbmmmm mugc; unb rtiti i ©eptcmbcf fcl;ciicftc ci- Dec ^fanviiltdic ut CiSmtcin cincH 

SBciiibrtgiiiDflMjL Sag folgenbe 3a()i' flrtb eg pifc[)cn &er ^fitgctfcljaff ,« giiogUcbuig, 

iinb 

iDclcbcg 

at auci)" bicfe D(ima|ig "ciitgcfiljctt iegSZ s'oim' blploT/scitcirbs^bMS^^^^ 
(0.1630, uno(ilfoju(t 300 3(il)r9c&miKt. "-« / j » 

§.6. 5(0. 1333 bm tmmmitt &m4 <Dtw bcm 5(0(^(1' SKibbaggbuiifdt dm (ScBufi* 

fcricf, imb cDn|.vm.«c ||m allc m. fe^uft r,nbenbc ©fitc^ fonbcdicb llnfcbuii^Vb J om?"c 

rob ^aitif ; iiiib ?(D. 33f bcii 28 ©cptcmbci' con^vmiitc it bds toon bcm ©tifft ©t. ©cbnilifln m 

5K>igbcbiir9 iwgcn Opfioii bet ^rabcibeu unb ©tip = <f uvim «dd)tctc ©Mum ' * 

fiJ}, ba§ cm (cbci; basicnigc Don bcffcn Jonbcm, fo ct ctobcra Vikit m fid b !)a fc 1 foltc. © 
im ;:Sa'lQutf biofc^ Svicgcg i|T in fcincm 3ufammcn(,ang folgcnbcc ki ^iffS tt)lZ,n.,7m 

( m bfl K ; fo piMtcnbivtcn bic Snellen wn $(nf)alf, Sflbrccf^t unb 5Bolbcm« II. (lig t «I)ltc 2 g uit n, 

bic gi'bfolje, b«cn 9;«bt .t,i' QJomiunb unb Q3«tcc, €l)m'f(iv|t Stubolph ui ©cicbfcMU bSm 

Jcbntc fcmcn ©o() 1 , mic| iubav.g gmannt, bamit, b« diicf) bflS Sni b in Mft nnlim. SfFfi 
«bci' b.c bcnrtcl)bflf)i:tcn ^tm ju , unb twite cin jcbcc cmos ion boi- ^Kcictf 15 rSfcn b2 ib 

g ju ftbiDcwn Sncgm fern. , SBid nun narf)W)eiibg Smtig 3ol,anr n ss"l m n Sli S 
lu6 IV sum ©cgcn .^fli)gnDibci: Subcmigcn i)«rt<sa!)« cTOc^ict muvbc , nb firSb 5(0 ! 
b« wclobmc gOuifutiKajoIbcmap roicbwfanb, fo afontc foivol (lacol |g I V.2 w' I |iv£i nb 

mm SU |ccfknbui'fl .ejcr^og SBacnim ju ^JJolnmcm, .mb mito;-b b bm Efe nfiWo 

(iimccl) jroci'ifctpnfft. 53ic({ 
flefcpcii, unb flK cin (ill « ruiffh L.^^^^^^ Mlnar, it. Sicn^cii qcffmitcn, ijdii fcOv nhiilitO Sfitfic, oucb txmSl IbS wl ?, ' .","«'«'"' ''^" f '"' 2""""">"n «*« widen flci(l'U..b .(c(t icOm 
ben, unb incomociffe ftmWhm 7 nC^^r r "«, ''•"■'^" * ■i^iai:onoininofeui)D.nconai*>l)wbcn* 
S i le 2 n eS SfS t S^^^^ J?39 Ofllte ec einen ©treit mit bem jnati) ju 3« §.9. ■^ c ^D 1542 ten I December nab gv^bifcbcif ©tto ten ©cbrubcrn Scullcn i3ci5 ©dilog 
Sralpr Inanfmcifc cin , unij'klchmc jic' taiiiit/ ©a? fdgcnte Sal)!: am =4 'SEJcmbet Mitanbm 

3d ..-, mciir cnicucrtcn. Urn ik\t Scit niu§ i?ic etaSt ^RagDcburg mit t)cm Somcapitul in fei^ 
ncm aurcn ^cnichmcn Gcfrantcii bnbcii, intcm &febifcl}Lf (!)tto mit Dcnifdbcn 3(0.^44 t>en io2(pvil cm 

rcci in ■^tblm^l1ifi reifcr Nc (Statt (\cmatl)t, twacn tcs Mil lelbigcc il)iicn jugcfugtcu ted atcn^imD Uit. 
icd'ts Ml ben cinmtcv ui haltcn /bifi lie binlmwlicbc gaticfaccicn eclangct. Saffclbige ja()i- wi;# 
o!i* CT atid^ ten !i>c-niprcbrr unb ^cm€apiml \Macn 2lbmint|ti-ation bev ©onipvcbjlei) , tmb piibli* 
arte nmct bem 12 !D:ai> cine ^-ercvtnimg , m e? in SuEunjft rcegen q)Cctaufd)uivc) bcr g£i|llid)cn 3^e^ 
mtnen hi fciner 5>i«e5 gchalten mrben fcUc; unb ?(d. .346 ben ifi 3unu ttot feraff A-ricbnd) wn 
J&dbrungen ba5 Sciff ^A6iifcl& an ba? €v6tnfft «b , bagcgen cv ton grfebiidsott Oitcn 10 WCA^i 
eeltcs jabtlidM:r ©nnmme m iBiWcniaumburg ju £cl)n cmpficng. SBarbcrif, Q5cc5felbc, 5K6merae|t , avcvc6t)Cim , CQUci^iuw «cujtuvuu, jv.vii>ui», yw»„.uv. 
unb evwaetKinfcn avcnc ^mmaen ; ba (ie banu ;\Mr mif e&utfucit D«ibc!pl)cn ju end)ieii, m\i 
aibrcebtcn" ui ?fnba!r , inib m Sl!i>t«btcn Pen JRcinftein ccmpvoinittitten , We|c outl) am 4 3muai-. 
5lD. 1:4- cinen 21u?icru* tbaten : ( Document. No. 31.) iKil obcc faepbc y)C,le bam.t mcfet fmb 
m iMvcn , f .im 05 barubcr uun if enilid'en Sciegc , in reeldjem &'|bifd)Pff (Dtto ^ei^og ^agnug n 

ms JanD ficl, fclbigc-j pcrbcctctc, unb ibm bic (gtabt S*oningcn TOC9nQl)m; pcv TOcId)c djm nad)^ 

geknbs .«jcrgDg -TSaamis', aB cs iu 9utlid)cr J^anblung to, ^otcnslebcn abtvoten mu|lc Jrt 
cben bemfelben SaDi-gei-iei^ ec and) mit Tmm\ §"«!'"*'" Pen ?) etflen m £cieg , « cl)«f^a^ 
e*lc6 Sibcburct bcD Xoaae inne ()atfc , unb batanS bet ©abt ioalle biel ed)aben f()flt. Sec 
&f:bi*->fr ;m mit J-iulffe ber gjJagbcbnvflci- unb ^jntgec Pen S;,ci!it bapov , unb belagcvtc c6 nut cnicni 
QroiTcn ^ricgfDcer , inbem aue (ebem ^laufc em ^mn su 9vog obei-jii Jug mtt tijni ;cg , 6"bt>) ^j: «"f 
so 5Baaen au* be? ^eiligen aUauritiue 5al)nc ben jTcO t>ittc. ©ec ^HU^mfl bmd)" . Sit'* "'« 
cin iwMacrafictcf' Sriegsbccr ;u|ammcn , unb iwltc bic =3c|tog cntfegen , fid and) bic %\tD6.antj%a* 
aenanrbic\Mjn/:ancau6nad)bem ?ager gicngcn ; banibec cS bnnn 5ured)Iad)t f am , tpckbc bcp 
^Joraaraf perlc^i unb bic 5Iutf)t ergreiffc" imifK , MU fcincn Scutcn abcr 1600 gcfanflcn miwen ^ 
v^raif Ms ©Alof gcwcnncn unb iu ©runbc nbgcbvcdicn , and) nad)9cf)cnbs ba? ed)Io§ Sd?f opaii 
cbcnfuk cinacnommcn mvben. <^k ubrigenS Sanbsbcrg unb feangciDanfcn init beiien baju gcl^'igcn 
.i>'rtern imb 5}i>rffem an '^largaraf Jjcinridicn pen <SvanbeHbui-g , mit bcm 3una()mcn ol>nc lanb, 
«!eir.men, finbbic*>K.;*id)tid)«ibctfeI)i- wcfd;icbenei-9)Jcpnnn9, recld)c !iiv|^5U|ammcu geffliTet im 
:5cb!crifd^e^ llnitcvfab&ricc , untec bem ?:iful : fiaiibsbevs, nad);ufe!)en. ©ic iv«l)r|d)cml.d f^e i|t, 
N;^ iHm ^awcr ^m ber «anet Wc mit fcinec ©Iwc|lci- 2(gncf. p ?)litgifft gcgcbcn, iwlfjcjie iiud) icincm ^^ck an cos is 
@<raMcgeribbn , in %ma\\ it: bcr bcmt tavcn ab^ im^ an 5as ^tlfnfft aefcmmen, bic ncc^ babct) bcfinDIicf) p"^* No. 3t. er^bifc^Dff lm^ <'xrf.c5=>V^no;u^raunfdm3d9; wegcn bcr »on Ie|tcru bem et^jfte went^oltenm 

£rabtcimbedilciTcr:/'^cicn5lcbcn, Sinbcr, Gnlfbrbc, ^flrborjf, SBorgfcIbC; Dlomcnicjt, 

^:cr5ftcim, gaudiftabt, ®di!cL>au, SKibeburQ; @rf)atTrtcbt, ©flngev^mircn, ttnt» an= 

bcrcc Scnmgcn ^aibcc^ K 4 3^". 5(o. 1347- ^ chartiilano. 
^^^ ITtocmus von SmnfancE , rna &a irir jmc rmmc uiVprraen, rnO Oer mi* ju uC^ gc« 

ron^anbalO , rn& (ouf JJlbrcAc con ^cinffcin. (E3W ^*^m ciffcn male , fo (cbulOigcn ivir jir, 
Dae bcr rns .njtcn^kiicn rcrbcbclbit, vnb vn\cm (goccebufc mit riucdue vwb ircObic reefer, 
^05 rnicr tn5 tnfcs iBctcsbufcs IcMg rry ciqm ift, Oae rnfc tJoruflf ^i|d)otf Surd>;rO vovp 
f»r.t batre (Brauc donrcO ron tPemigcrobc rnO (Dcauc (5cucbac& (ime £»rubcc uov fcl^tbaltj 
bunbcrt trjar.^ ^ran&cnburgfd? 6iibcrs, &as ivic xvobl bcvrifcn mogcn, 6ce feat fecc (icfe i?n- 

^cnx-un^m;ur^.^:cfctef^^tr>cW)i^rcd5t, rnb ;vc&Mr rnfcn tOillcn, vnb bMbttbas ms 
vnb rnfcm ^crsbufc rorc mit oUc C)cmc, £>as tiarju geborit in X>dbc vnb in S^orffcrn, 6as 
a-ir trobi betrifoi ivoHcn, try vciv =xi rwferc fol!cn. 2>as 2?ovtf 5" ^oc;cn6(cucn , ^crncbcri; 

gc, ^i>?clinac, en)^^iea^!cucn,Sut!cnC\Keieuc, Sutrcn.5cc'jCne!cuc,9^icnltcbcvn{>bcn^pDff 

;u ?vDlircbc ^^wcn J^amcrelcuc 2)it tm& Oic Jlnnrort t>nfcs «Jtcmogcn i11agnu6 ron Scim* 
f^i^t : (Ty/ 6m e<t>nIOm , &ar rns cmb jufpridit bet ^rRbifcfcoff (Dtto tJOn tTIag&cburg ; bit 
U>ir ucfc'befdjrcbcnfen&cn, <t\bme*J>cr5og:H«&oIjfvon6acfefcn t>gmffit)ei;n, iDfemc (i5i:aff 

^(IlH-CCfec 2Ubtcci}t von Tlnl^aW vnb 0bnie (Bcaff Jtlbrecfct t?on J^cjjrifieyn. Csu 6cinc ci'|lcn male , als 

tJiid Drub 6as <5u&, bae \)ev bumi gcnant ^at, ttat ^aben wii* pnfc Pfcnnigc anc, v>nb (?cc 
Diio tjnfc (Sdb, bae mogm ivii* wo|l voltomen mit 6en , Oic vm bas gcfaist Ijnbcn , ivanne 
pe tJHff tjnfe Pfefugc wtbbit gcbcn , fo wolleii \m yn jr Sctjiop we^^i^ antivoucn ; bit ^m 
vnb bat (Bub ^ottc t)itfc Srobet *Scr^03 (Dtto pnC» wiV befefjcn in rnfen ccc^tcti IPcccii, an 
a\lit\)anbc vtd)tc Znfpv<id)e f mb wolUn batob amtvovtcn , als cm3\cc^ti|h 

Wk <^ert;otj ^u6oIfF^on Sacfepcn Dec i&bct, vnb voiv (Braff ^Ibbrcc^t voii 7lnl}alt, 
vnb (BvaffTilhteS^t von 3lcin|iciti, wilforOc Gd^cibtlkt vnfce rorgitanrcn <^erm, ^ei*n (Dt* 
ren Igrrjbifcfeoff ju VHa^bebutq vnb vnfco votQncmten (Dbmcn ^jci-Qogcrt ttlagnua poii 
^run^xrig nacfe bm corgcfc^rebin Bcfeulbcit »nb 2Jntwortcn jprccfeen citi Reefer, nadj&cm 
male, bae Oct* ©ifcboff ron niagDeburg pnfcr ^crrc fpdc^t, fin X^otuac ^abc (Joofneleue 
gcfai3t ftcme von WetniuQcvobe , vnb btv itmoq pti<^t,baB fie pn Pfant, vn& wii Oce poU 
ImEoiHmcn mic bm, bie cs ym gcfaijt l)abzn, bie \'al bet *ocroog bcnonm vnb fa( fie ju tufi 
gcri brengcn bynncu recbta* 5cft ^cQ.in vnfen ^erccu pon tHagOcbucg, wee fie Oen <)Cvi5ogeit 
gcvveren mogen mit recfctc a» bem pfanbc, bav fol cs by blibcit. 

(E5U 5em anbern male fd^nlbiQen Wit yn, ba& ?{fejL'borff gcbuwet ifl, bee nic^t (in en 
fd)uI6c, 6a0 ipii- irobl beirifm mogcn miti^ensogcn (Dttcn iriucrr fince Scu6ei-5, pn{>6a9 
man ee biccfeiii fol&c, fe^ie vns mfr^efl?te evtl/tilt ift, vnb bc& nidft gefd^ccn ifl, ^es ^abc vpic 
fd^obcn pff brie^unbcitniarct, Oct* vne pnb t)cn Piifcn gcfcfcecn i(i, txis wii- ipol bewifm woU 
Icn, mic tvii* 311 red?tc foUcn^ €311 &cm an&ecrt male, ale cv Piis fcbuIOiget pm 2llj:botff, bas 
bas folic gcbrnvet fiii ivibbct Si-iiie pnfcca Snibcve ^ei'Gogcn ©trcn, Oc8 ivipet, ba$ vne bas 
pinpi|;lid> ifl, vnb wollen )mc6ai'3u antvverrert, ives ivic ymc pon ^cc^tce iPcgcn pptc^tig 
pn. €311 {)em anbctn nad) 6cbul6c pnb 2lnttrortc pmb Z\i:boxff fptc^en vcit tin »cd;t, bae 
<»crQon I7}agnu0 fine? 23ni&cce 2^tim vttamwottm fal an (Incs Scu6er9 flat, wan bcr fin 
&vhc vnb fin (Biib nimpt. 1 ^ / 1 

Cju Ocme fecitrert male fdjuldigcn tpicyti, 6as ^cc pne gin&ci: P0i;bel?e(6ct, «)a9 pn? vnb 
vnftn Vfimn abgcivunneii iji mit (Bcxmk vnb mit rnced?tc^ vnb vne bae nod) votbehdb, 
vnb bas vnfc vnb vnfes (Botelyufee kftig P17 eigin ifi, bae wit irobl bcirifcn mogm mit aWcri 
bcmc, bae bat^n geboret, bae 2)0Eff 5U £)tmiinDc vnb ^oi;frDr(f , Mmife, %mi^, Ciobcnife, 
(tju6emOn*ttenma(e, ale kct vne fd)uI6iget pmb ilinbec , bzs xptpet, Oae^ae <>u|) tnfa- 
Srwberc pnfcn'Dtcnbea in cincc pfpnbaren XScbcbe opgctpunm mit irmc ^tvfcMbc, mit ben 
J)orffcm vnb (gute, i)as Ijct bati,n benomet bat. 3Dic poibciiomece ^uf> pn6 (6u6 befaij vm 
fee 5in&er *SccQog (Dtte bis an fincn to6 in fincn rcd^ten tPcten, na^ fimc tobc babe Wiv 
bae befe^cn in i'ed)tcn an allirbanftc ted)te Tlnfptadfc bi^ an Oipcn tag, f^u ^cm ftdttcn 
nad) 6*ulben vnb iiad> 21nriPortc pmmc ftinbet fpred^en irii* ein fiecfet, bafj bet ^cc^og po» 
2Dnm|irig bemc (5ot6bufe pon magbebiicg fin cigcn mit bem ^et{cbilbe nidn abgcivincii 
mag, Oasenfy, bas ba cs mit ^ec^tc crtporben babe gcgcn5as (5otel>ii(j, 6ac bee /oci-^ott 

pQcn fal laf en, a\[o fangc, bae man pc ym mit ccdjtc bicc^e. €iagic anc^ bet ITm, bm bae 
^up apgeivnnncn ill, C)cm fal bei* ^Jci'Qog antwoircn, ale red?t ifl, 

(I5ubemcpicr0cnmalcfd)ult)igen«:)iryn, basberpnaporbebelbeteahiDrfe, ^aepnficc 
pnb pnfee (Bottesm pcy cigen iff, mit aUen bem, bae bax^^n ge^orer, pnO mit bem Wetbetc 
pno mit oen £)oiterii, bie toju gcborcn. ([5U bem piccOen male, ale bcc pne fc^nlbigct rmb 
<taluotte, bee vpifjcb, bas bae pnfcr Brnbcc .Jctijog 0tto battc befepcn in (inen rerfeten ipe. 
mmanigjabr, andlicbanbcre*tc2Jnfprac^e, pnbwirnac^ fime toOc an aUicIeyc reditc 
^nfpra^^e rpcmc an Oipcn rag. (Eju bem piecbcn pmb Caluone na* 6*«IOen pnb nad) 
^tntwortc fpre*enipiceinaed)t, ab bee ^crisog fi* eeinec ileen nod) eigcn jufpcicfet , ban 

r.Ir! 'f. I »fl ! s ^T^^'^'^'^r *^f3 ea rev1?t if?, pnb bricftt bem ^ctQogcn fine tPece mic 
recite, fo belbct bcc ^cc^og ^aluorte bem ©oreebufe Pon tHagbeburg mic pnwdjte por. 

iijii ocmtunffrenmale, fcfeuibigc trie yn pmmc SSarborflf, bae bae gcbuwct tfi pffpnfcs 
^o^bufj eigen mbit pnfcn irillen, pnb ipebir vcc^t, cb ^er bae von »ed)re icfet foUc abe! 

fim^ hn'Jn *^„"n "'"ff"'!" ''^^ f""^ pngcbinbew lajlen, wannwicbeeeigcne.gptcBcwi. 
funge b«bci^ pnb ivoLfcn bas eigtn bebalbcn , ale xvit jn re*te foUen. (Du* l^etvne fd)uU 

^H?l^ff« ^^^i'^'r^a^ ^"'"''* ^*^^'^' ^^« bae pffpnfenleic, Pnb nidjt pff bem eigcnc bc9 
^ 5 . 1 ^ '^ ^'^? ^^^^ f*"*^*3« »^»»^ V" ^''"b SJDt^udbe, bae bet rne bae votbcheU 

borct, pnb baOumemell, pnb ben cJBetbic ju ^ov^uclbe, wan bee nieman an vne aeCmm 
bur, nod) cmpfanuen. (!)ucb ale ber pne f<*ulbiget pmb roceuclbc, pmb ben Wccbic 
!;!i> "'!!l f ^i!"^'^"«(^ / ^te vpif5et,:ba3 bae porbenomebe ^uf) Swi-boifflm in bem»emer. 
ne|t, imb bae ^emecnefl bat POn albec gebort ju t»oi:eueIbe , pnb Poreuclbe mit allem 
Dem, oae oac5U gcbofir, baebabenpnfer2JIbempn6onfecair6crX?arcc, vnb oort fin Parcc 

bcfepcn i:cbelid;c pnb rec^tli^^e, wenre an ften tor, bee fultet wipen, bae bet ny fein (But pon 

3 3 bem te (Bub rcn vm id?t toorffcn ;u icnc cttpb«bcn. tPcr oud); ftas bifjer tjovjjnanten 6loV^ .-.Mc 
gnrcs ftin ron ban ©tifftc jii lenc ginrtc, fo ^flbc trie ivol?l fees £>eitifinge rni> )mc Svu 

uc, &a5 bcr mis Ocs libcn folbc, XPci ~oud) / iJas unc l)C6 foii jm tiicfet inp^utcn viJolOcn, fo 
|bl^c bcr Oos librtt rnfcn lllanncn ;u onfcc ^ant, rocn vvir bacju fct^crt. Cju 5cm funfftcnma^ 
Ic vnD ?>cm ^ctlcn cmb Bardortf rnO Scmcmcp rn6 t)6r8UcI6c, tiacfc fct)ul6c, nod) ant? 
trcttcfprcd)cno?ireinrcd?t, ivesym&aSip^otf PontTlQg&eburgvnfc^ect Stiue gcgcbin 

but; Nc belt brr ym billul?. 

C;u &cm fcbtnMn male, fc^ul5igen wir fn, 6as ^cc tils tJOtbcfccI&it ftas IDOlff JU SOIV 
fummit aUemt>cm, C)«5 Oai^u gcborer, in rd6c t)n6 in 2)ortfe, bae^nelc&ig tt?oc6cn i)i non 
(Braucn "TIiul) con Httnjrem, rnC) rnfcc vnb rnfcre ^tobu^ (dOi'g tjcy etgin i|J, onO 6a6 bcr 
tme {wrus gcnomcn bat rnfc (BuICc. (Dud? alsTjcc tJrts bcfcbul6igct cmb l\oifum , Oee mf^ 
(ct, 6a5 rns Cos rnfc pfcnningc fter, b^bcn ftas nor cin pfanc, t>nb babcn 6c6 IcbcnGc (D«vt)C* 
ten, 6ic bns 6cs gcpRt babcn. Cju 0cm (TebcnOcn, vmb Soifum, nad) 6d)ui6e x>nb 2lnt* 
U:oitc fprcd)en wir cin Kcd)t, 6cc <oCci5ogc fal ju tagm brcngcn fine tt>crcn gcgcn onfcn <5)cm 

tjon tnatj&cbucg, in rccbtcc Sat, ivcct bcc gcTOCcc bc6 PfanOeS/ ale C9 ^cd)ti)l Pon yn, 5cc 

jjensogc fall c? gnif>cn; vein ym abec bcocb an Occ (Bcttccc^ fo fal i)tt vnfcn <icn'n rontllag. 
ftcbuvs unbcirorrcn lagcn an 5cm ©oiffc; 5c6 cs tinfec ^mt von tllag^eburg Oae bewifc, al9 

es ^ccbt ijl, &as ym bzs 2?or(f I'os \rocOcn jtc. 

CjU 6cm ad?tcn mablc fibulGigcn ivir jn vmb 9\i&cbUCS/ ba§ t)ng ba^ lo§ tt)Ovt)cn i(l Don 
^arggtoiicn ^cinri* 5Ectfctvcn toul^rdntmburg, bee \^ct pd) mit t)nred)tc vnb wibtv Scdjt 

vnOcTOMmOcn bat, wctnn cs tins cnO rnfcn (Sorebu^ Icbig ^ry cigcn ip, mit alien bcm, ftae 

Oonii gcborif, bas wir rcol bcwifcn ivollen, wic \tit ju rccbtc foUcn, bamittc, bae ca gcant^ 
trcrttt was <Jcc ^ilcmannc ron ®ic;!c\iv ^er bar i^u^cj^c was , tjnb ce innc bflttc t>on rnfcn 
^tebufcs wcgcnc; vnb oiid) ale Wit onfcn cigin juredjtc bewifcn foHcn vnb bcbalftcn ; bas 
2?ortF?"^»f^'ctf^ciif, .^cncnc, ?fiicntorfl> 'Solbcn, @d)cnc\ti^, StoiJaiDorff, bee 5Svobccbovjf, 
^ctii (S•.l^mf^f^Drff; (^fcf ilstctjf, ^|^l•cmf\vM^, gcnvife, ®rup% SJcfcdc^, ^ivcnfcIcnDflvflF, ®i'0? 
fcquife, Ccbiitil, ©cbic;, O.iK^, Gctele^orff , 9\tfctibcibc, SjCi'uforo, ^Mwife, ©ocfchvi^, 9\ofcn? 
ucit, bcibc ^i5ra»?aMl, ©nafcivife/ 3\obatwi^, ^c^euc, *Dud) als bcr une fd)ul()tgct omb IKibC' 
burg, bcsmflcr, bostUirftosrocbcnomcbcSlcp, t?nbisiciDot|fon6ba6(5nb, baeiynbav' 
5« bmomitbat, in trnfm rcibtcn tOctcrt babcn , t?nb babcn 5cs ^cenvnb <occrcn, mb ivob 
icn barob antirortcn; als xcit von VKtd^tc barob antwottcn follcn. (Eju bcm ad)tcn male, 
rmb Ktbcbiirgnad>^d>u(6cn bnb niid) 3ntwortc fprccben wit ein^cdjt, Oec<JcrQOgcfprid)t, 
bcc <U5c in ccAtcr Were, cn6 babe bas Icn nnb ^ctcn, (incn <J>crccn fol bcr ijcc^ogc von 
rcd;cc bcnomcn pn5 jn tagcn brcntjen bynncn tcd?tcr 5dt gcgen vnfcn ijjcrn von tllagScburg, 
bcr fal fn u>crcn , a(6 cs rcdst ift , ivcrtbeciJjcrQoggcwcrt, ale ce rcd)t if! von pncn «icrcn, 
bcr fbl c5 billid) gcnipcn x>nb bas (5u6 bcbolb^rt, Dnb vnpc ^txtt von ITlagbcbuvg |al |n bar? 
an furt-as vngcbinOcrr la^cn, vcirt jm abcr Srod? on bet (Beivcre vnb beivifet vnfcr <)crvc von 

tllagN'burg, als csrcdjt ip, bas cs jtnce^OtcsbufcelcMgciqmfy, fognu|3ctc0vn|er^erfecon 

tllag^cb^rg billid>, rnObcbcltcebiUicb/VnOber^cr^ogcfoi ^nfurbasbaranvngchmfcctt laj^en. 

(£;u bcm ^uIl^cn male l^bulMgcn ivir \n vmb bas ^wf. ;u ^c[)apowc, vnb vmb allte, boc 

bar.u gcboric, ba? iMi? Id§ wortin ift tDn "^^lar^gtauc^^emcic^^cttcivcu m\ ^vanDcnbuvg , bee 

bcr fiib mit vnrcditc t?ncfrivun5cn bat, ivan cs vn)Rcr vnb vu)c3(t5ottC8bu|3 lG6ig vry cigcn ip, 
bos anr irobl bca^ifcn ivoUcn, ivic u?ir ju recbtc foflen , vn6 bos vcit wobi bcxvifcn mogcn, 
bos cs von rnfcn (Botsbufc ror ;u .JLcnc ging, it cs on btn tllavqgraucn jc t\uam, @c[)apo\\), 

$Ba§cnbiM-ff cm Ti^witchrm (T^infmcrfbrnif, "©Ictoive, ^kWh ^untobin, ^cnncfcntiDrff, 3vo? 
(fcn^crff, 9\araicr^bDrtt, ?iienEtrcbcn, ©onvct, ©(^Dn^ogc, ^oUcnbt-pc, ©djopowc \)|f t^et Q^cre, 

©Dtfte\ri&, Sclife vnb bas !?crjf v^Dr i)cm ^[oufi. <I>ucb ale fccc vns fd)Ul6igct vmb 6d3up0' 
n?c, bcs vriifct, bas iric bas rorgnantc 6lcfi rnO C»ic 2)oiif, vnb bae (Bub, Oae bcr baju be 
nomct bar, in rnfcn rcArcn tX>ercn babin, rnb b^bin bes Jlccii vnb ^cvcert, vnb ivoUcn baiv 
op annrcrtcn, als rric barop ron 3\cd:tc antworccn foHcn. C3U btm Vliwbcn vmb *5cba* 
poire nad> Bd)ul6c rnb Ztntwortc fprcd)cn i»ir cin Bcdst, 6cr ^cr^og fpricbt, bcr fitjc in 
rcd^rct VOctc , vnb bfibc bcs fi.cn vnb <5jcrrcn , pncn ^jcrcn fal bcr ^cr^ogc von red)tc bcno# 
men vnb iss cogen brcngm bynncn rcdircr odt gcgcn rnfcn <Jcrcn ron tllagOcborg, bee (af ym 
ttjcrcn, ols es rcd5t i|t, tvirb bcr 4if t^sog gcvrcrt, als cs rcd)t i|l, von pncm <»crcn , l)Ct fal cs 
biHids gniffcn, vnb bos (Sut bcbalbcn, vnb vnfec ^ttt von VTiagbcburg fal 5n baranc ffiibas 
vngcbmbcrt icftn, Witb yn abir 5rocb an bcr tX>erc, vnb bcivi(ct unpr ^tvc von ITJagOeburg, 
olfo cs rcdjt i\i, bas cs pncs ©otcsbuj? Icbig cigin- (y, fo gnif ct cs vnfcr <Sccc ron ITlagbcbucg 
billidi vnb bcbdt cs billid>, vnb bcr^er^ogc fal jn barane fucbas vngcbin5crt la^cn. 

CjU bcm Sccnbm male fdsulbigcn wit fn vmb bas^u^ ;u £Duc!)ticbc, vnb vmb cincn »£)0jt' 

bofeibs, bosijnsli^ acwDrbinifr, w» 'Slaragraucn ^^cinric^ ^ittcwcn m\ Q^vanDgnburd) , bcs 

b«c pd? vnrccivtmdcn bar mit rnrcd)rc rnb trc&C»ir red)f, irann bas vnfcr vnb vnfics (Botes* 
bnp Icbig vnb rry ci^n ift, bas irotlen rvir bcwifcn, ivic wir 5U rccfetc follcn, (Ducb ale bcr 
ons p^ulbigct vmb fcoucbpcbc, bostti^, ba9 tt>iv bos vocbcnantc Slop vnb Die jDorJf vnb 

bas ©ad 4. i^a^Mf m\ Den Sr^Oifdj^ffcn ju gjlagbeOutg, / I bi\B <Sti^ bae hct ftarjubciiomct feat, invnftn vcd^mVOcxm brtbcK^ t)tti) hahcn bee £cn t)»6 

*5)CiTm, mb w^Um'bavop antivorrcn, ale xviv V)on rccferc bavop mmvmm (olkih Cju b(m 

ocmbcn pm JioucfeflcOc nrtcfe 6ct?iilfccii rnft 2(ntvrorte fp«rt)cri m ein ^cd)t, bcv ^errjOg 

fpcicbt, bcc t)abi6 iti ved^tcc VOcu, mb fenbee iccri pn6 ^itmen, fine ^circii lul ^cc ^ei^ogc 
yon rccbtc benomcH; rn6 ju Mgm brcitgcn bynncrj wd?tcr 5cit gcgin pn|m (Jjcni ton nTan&c 
bucg, 6eic (ht fn ivcccit, ala ce recl)t i|l, XX>m bet ^ciBogc gcivcrct, al9 ce wcl)C iJJ uon pinc 

bmn fuvbii9 vngct^inOcit lapcn, tt)irt ym abic Si'O* an 6a' Wete, vnb bcmfct vn|ci .Jjc. 

vc von r-TIagCicburg, ab ca rccfct ifl, Dae cs (inee (6ottC9l)»fc8 leWg cigin fr, fo gnupctca w)(cp 
^erc pon ITlagOebucg biili<fy vub befeeic cs bildg, vnb btv ^erijog |al /n fiiitas Daran pnge* 

Cju Ocni ffilffrcn matif, fofcfeuIMgcit tt)fc fit tJinb @cl)aff!lctc, vnb ba$ bav^u gcborct, 
bap tJuper Ict>rg U17 cigiii i[l, bae bc*^ uns t?orbcfeelbct mit cnted)rcpnt> xvtbbiv recbr, bae U>ic 
Mbm vnb beirifni mogcn, ivic \m ju rcdjtc IbUcii. (I>m1) a!o bcr »iie (ii^ulbigct vmb 
Gdy*ff\Hbc, bcf, ivipcr, bas ivifbao vorgcnanrc 6ci;aff|fcrc unb bae (Bub, bae l)cr bacju 
gcttant bat, tn vnfcn vccbttn tPcrcn babiiii, piib babm bae J£cn pnb ^criTii, pub woUm bar- 
op mmvciteiT, als ipic von I'ccbrc bacob amwovm foikih €511 bcm l£(ffrcii pmb Qct)affpc« 
tc, nacb Qc^ulbeii pub nacb ?lntivmcti, fptednnwivcin Scffer, bci- ^^rr^ogc fprid^t, l?ec 
feabe in ccd^tci* IPctc, wb i)ab$ icnvnb ^ttten, fincii ^crm fol bcr (Jccijog pon rccbtc be* 
tiomcit, pnb jti ragcn brengcii, byniicrj rccbtcc 5cit gegcu piifin ^crni pon ITTagftcburg, bcr 
(III (n ivcvcii, rtfs C9 1'ccbt iftf ivicb bei* (Jcroogc gcipcct, alfc ved)t i|? uon fiiicii ^ereti, b^r fa( 
C0 bitlii^ gnipcn, pnb bae 6ur bcbalbin, pnb pnjii- ^jcrdpoii lllagbcbucg fal |rt bavan fucbas 
piigcbinbcrt lapcn. Wifb ym abip broc^ m bcv U)cre, pnb bcipifct pnfli' ^ecrc ron t7?ag» 
bcbiirg, a(B cs itd?t ifi, baf^ ce flnea (Botcebue IcDig cigin fr , fo gnfipct ee pnfif *S«'rc port 
ttJagOcbucg biUitt, pnb bclxftcabiffid), pnb bcr ^ictQogc fal fn fui*ba9 bavan pngclnnt)nt 
laffcn. (£5n bcm owoJffrcn male fc^ulbigcn wit fn, bae l)cv ben m\ ^afcboriifn mb ben m\ 
fiiuci't'cnfbi'fc bafclbca ju ©cl)aPefc nymt yn yc (But, baa fic Pon pna $u Icnc babtn, batj pn^ 
pnb pnfcn (5orab«t) cigin if^, alje iric ipobi bcivifcn iPoUcn, ivo wit jn rccfetc fodfn. 0ud? 
ala bcc pna fcbnlbiget pmb ben Pon i^al^cboi'nc pnb pmb ben Pon (Ducwnuortc, bic tpip l^iri' 
bcrn foffcn an gucc jn 6cbajF|lctc, baa pc bas pon fm ju J2.cnc foUcn feabcn, baa itifjet, baft 
biie (But JU tccbte POn pna s» ftcnc gcbit, pnb vpoKcn baa porantivoctcn, ale ivic jn rcd^to 
foKcn, (E3U Dnn^vi^Iffrcn pmb bte pon ijafcboi'ncn pnb Oca poii (Diicrniiovtc (5iit yt6d;afl^ 
(tctc, nad) Sd^ulDc unb ?<ntivortc fpccdjcn iviv cin J\cd>r, cjicn (1d^ bicpon ^jaPcbornen onb 
bic pon (DuerciniOffC nut bcm (Bute an pnfin ^^mn Pon tllagbcburg, piib (let pn(li' 4ccc bM 
<SSm POi'c , als ca rcd)r i% baa ca fines (Sotcal^nfca cigin ifl, pnb fic ce Pon ymc 511 Sltnc babcn, fo 
follcn bee POn *iafcbornc pnb bcr Pon dJnci-cnuoirc pngcfeinbcit bliben pon bcm »5crQogc 'an 
bcm (Bmc, vcah b« fid^ webiv ci^in nocfe £ccn baxan 311 fpcid?f, funber l)ev fprittt, baa folic 
Pon jm 511 Zcnc gan, 

€511 bem bcijenbcn male fd)ulbigen tt?ic ja pmb ©attflcc^ufcn, baa pna, pnfcta (5otc6l>ufi 
cigin ip, ba^ w^ augcflovbcn Ijl pdii ^argflwf ^oeinricf) '2Bi(roc»,bon •55ranbcnbin'(j, bee bcr (I'd? 

pnberwunbcnbatmicPnrcdjtcpnbttJcbbirlVdH, pnb pna baa porbcbdbct, pnb adca bas, 
bae bar jn Ptifim cigin gcborit, wan wit bca (ebcnbe Seugen babin, ba& bicfclbcn 2>orgcr v>ni 
gutcr banbc £urc pnficm t)oruac gcbtilbit babcn, ju pnpm ^otiabufe , pnb wit bee cigcna 
gntc 25ciPifimgc babin bceporgcnantcn6angcrfeufen, pnb allia baa barjn gcborit, pnb mit 
bcuiDoi-ffern, bicbanu gcborcn, bii (>icniad) gcfc^rcbin flcn, ^bcmielbc, **3cr9{6bDif cine 

vfinip bciS QBrtjfci^, gBoIucrobc, ^Sfnncfcnf^cini, Snpfclo, ^crfecnfofc, ©cl^onciicfbc, g^ftnvobC; fBoI^ 
Ic^uclt, ©Dbcfcvsboif, ^afdbad), SBigcntiaiit, %\&c(robc, Svcucteimclt cine ^alp m ^ffiafjir^, 

@t!)oncnbcfc, gbcfcnrobe, Sininflcn Pnb Silncnele, 9vorbccl)c, Sicucningcn, ba bcr Pon Srolbcrg 
ben «6ofFbar, 9vcb|l:ci)c. 0uc^ ala feet pna (cbnlbigct pmb Sangcrl?ufcn, baa ivir bit porbc. 
nomcm Qtat mb .Jufj pnb bit JDorff, pnb baa (Bub, baa bcr bacsu bcnomit bar, in pnfiii 
rci-btcnlPcrcn babin, pnb feabcn beeittn pnb^eiTcn,pnbiPoIIcnbaropant»Pcrrcn,arawirpoti 
vcd)ti barop antipirrfcn foUen. .Csubcmbrif5cnbenpmb6angcibufen,nacl> 6d)ulbcn pnb »ac^ 
2inuPortcn, fprcc^cn ipir cin l\td)t, bcr <SctQOgc fpVid)t, l)er b^bie in vcd)tcr t:Ocrc, pnb babia It^ 
tn pnb *>)crcen, bci* ^crijogc fal flmn ^tvvcn von tedjtt bcnomcn pnb ju rage bvcngcn bynncri 
vci^tcrScitfcin vnfcn ^crn Pon tHagbcburg, bcr (d jnwercn,a(a eaScd)t i(t, ipirb bcr <icrPiogc 
gcivcrir, alfo red)c i(l, Pon (incm ^crrii, fecr fal baa (But bebalbcncnb biliid? gnijjcn, pnb pnpc ^cc* 
re Pon lT)agbeburg fal jn furbas bavan pngcbinbcrt laficn, ipirb fm abcr Brod> an bet Wcxe, 
Pnb betpifcc pnfir ^crrcpon tl7agbcburg, alfo ce rcd)t ifl, baa ca finca (Borcabufj Icbig ei^iin ifi, fo 
gmfjcrcspnficficrfcponmagbcbnrg billicbpnbbelbct baB(Bm bitlid), X^nbbcr^cr^ogc fal yir 
baran furbas pngcbinbcrt lafscn, bat and) ymaiib gcbulbctpnfea <,crn foiuac oon Ulagbcburg, 

3U fins (Botebus <janb, ben mag i)cc batumb mancn, pnb bcr |al ym an ttporrcn barimib 5U rcd-Ktr. 

2lUc big porgnantc (Snt, -bae ifi pnfir ei^en pnb pnfi'a (Botalm^, pnb babin bae in pn- 

fm cigcnthdjcn IPcrcn, pnb ivoilcn baa bc^albcn pnb bcwifcn, wic wit pnfc cigin pnb pnfc 

cigmtlic^e rPm 5U vcd;tc btW^in vnb bewifen foUc n, Sagit ouc^ yman , bifj porgnantc 

(Bub ®4§ 4. G«Vite( / m Den (Ir^bif^offett ju DJlagbcburg. 

icbt toranttcorten folic an ^Jlf " '^>„f "± mlct Kstii- 6ie «ott,..ante Slof5 rn6 
Sarop anwcacn , tcor vv.r jti K*tc lollcn / ou^ "'^ tlx^v w m 6i6c. t)Ovbenome6cit tcr tX>crc bocbir. tisct vnb «''^,!"^.^'f J"l^^^,,^"„g -f, "iDotfl.-.3c vnb an XPnnbcn , bit folic ym gc 
Branbc, an rcnLtnir>c, -n i; ""'1'^,%" s,,„ l^c%^,: ,nc babcn , bee wifjcc, ba Ijcutms 

Sifi liSt 4 ,n bas bet ms »ff atofie :Ro(1 vnb S*a5cn 3c jogen ^at buc J 
b« rStmSm"L bci rns vnb vnpm (5ot8l?u|5 bas (^"J'^^'"*^'^"' ""''.^"^^i^'ff 

S^S •b?nm?t5ufc, voSa^l^ers, ber fals vnfd,ulbig «,evbcn ^Ib e6 r^t .|J. 

©u* futo mf en rmb allc bic Slog, bic bcr »'f*^tf ^"fF'^t m ^- ^rSnc 
-nbcn rnb bos (5ub , ba6 bonu ncborct , bie t)attc cnpc ^nibcr ^et^ogc (Dttc cine 
TcAk 44 m ttm ictangcn , "bai mHen vvic «oUl bnvifen , wov mv bae sen fedjte 

r«bt ft. rmbt-wnc, Branb rnb anbcm Sd)abctt, «mb btc Wtm. be bCl bcncnt, W bcmSn 
tfrinfr ! ftciditantwortcnfoUe, nwnmroer «ntei\icgcvi.n, v'""'»^,iv"-; "" "--^^^^^^ „ 
^t Hagct, bcm fol man irjl antwortcn alle vorgcfdjtcbm Smgc «nb ^^f ^W '^^^ 

dntrccbriid) ror'ein Scd)t vnb Eein bcfih *;?'P;," ' '"^f.S^'''" ,^;„f^ ^ Sun^^^ 
Sncb bcfcgclt mit cnfim 3nse|igeUn. Ha* (Sobbes |^°« ^f "^,>;^ ! ^"SeMb 
bcm libtn CTb picrcjigftcn 3arc, bcs S)onncr(iages cor Scwelfftcn , alia nelj.p, in t>n totabt 

ju £albc. 

SS SXn -raD 5(0. 1^9 cm ^ Stptil bcliel)e &§bifd)cff ©tto ^evmanmn tion ^kttcm &ctn JODfc %Sulbingbetr ten "iuetic m -.ibciipijiucii. ^ a^. ,.* s;. v,u»rtlii. 

S T io ^^^vJtinl,mc ^cft in $eutf*lanb unb fafl But* gmtlfucopit, bie bW» 

§. 12. ^0. ;3^° "^^^ J^ ^^^^^ !„ j,;^-^ 3,,,,^ ,„ fd)Kcflic^M mm. unD cine fogi' Je cmoj^ onadwltcn ©as 4. e«PitcI / m ben (Jr§Dir*6ffen jit aWagDefcurij. 73 

Hill) bic iibvigen ecrjflgt ivDrbcn. ^ c c« ben '^ubcn ui Aniic m biv Scif .-i nZ„. , c^.s ; »''''™"^'' 
nid)td au Am/; In c« ,nug f« bicfc Wi S 3 bSlffn^ ' 'intt S^^^^ 
£)tfo ?(o. .551 ben 2. ©cptcmbet bet ©mbt.^alle bas jubcboiff T .Vo IdS S J H 
ainbe aeviim. <^m fie anfat.g« an emen On famcri , wucben fie ttoii ben qjriefte mit Tr .( 
tinb 5«I)nen untec Ccntung bet ©locfen einneliolet, unb in ^SmdL ^\..ZISI:1"L\^"2 itn 

(Ercnfjcn t ^ 9cfu[}vct, babci; fic bami il)rcn eiflcmn ©cfang nlfo fu^^^^^ ■ P«flnn utc ivird;m 

et)ri)t wit fcIbcL' gcii 3crufofciii, 
& fii[)rtc ein glwufec in fcinec'^nnb, 
, 5f}«n f)clfc uH^ lin ^cilmib, 
9?ii i)t bie ^ctcfflrt alfo guf, 
^Dilf ung Joeiw buvd) bcin (}ciligcg 55fut 
©ag bu an bcm &cti^c iJctflojTcn Ijall, 
Unb ung in bcm (Jlcnbc (\cffljrcn fiafc 

92u i|t bic @tra|[c olfD berdt, 
, . ®ic nnd jn unjcr Jvancn trcit Ctvngt) 
3ii iinfcv licbcu gvancn Snnb, 
SRn r)clfc imd bcr ^cilanb. 

. . %'iv, follcn bic 53.ii|fc on un^ n^mcn, 

■ ®ng ivtf @Dtt bcflo bfl*0 scVrticn; 

ailbDttinfeincg<8atcrd9M)/ ' ' 
©eg bitten m M) olijnglcicf). 

©D bitten \m M l)ci(gcn %ift, . ^ 

®cf nnci; cfijclt gcwalticj i|!. 
®cnn fie nun in bie Sircbc famcn, fnictcn fie nicbet' iinb fungcn; 

Sefufi bei- tuavb gclabct mit ©allcit, 
,®e^ foUen \m m an ewit^c fallen. 

%^Drauf|ic benn)u9!eicl) mit Unscflubm cvenfewci§ aiif W &\ic pefcn, ba§ t$ mmm. unb wann 
fic cine <3Sdc ,aIfo gclegcn r)atten, jtcng if)r <Su\km m ju fingcn: *^^ ' ^"" 

5Ru[)cbetflufcurc^anbe, 

^a(i mtt Uc^ gi'olfc @tevbcn wenbe, 

yjn l)cbct auf cuvc SIrme, 

®af; ©ott fief) ubcf ung cvbatme. 

2 m S Sn*^^^^^^^^^^^ mit in to *a«fer nar,m inib m\jl tracte. SanS 

SrSfM " *^"^'^ ^om^immel gebracDt ^ben folte, beg 3n^altg , b^ mluba 
fe M^^^ ^"5f^ ^^^^^"' ""^ ^^^ma^netcn babei) ble glute jui: «uf. 

9 ntS n SiM f*'"'^^'^" miidc felbjl fo t)icl tm^crm5. I ^i'cbifcn, fie in i[)rcn pvcbiq KhrZn^fh,^ - h 'T^f. . I''? il)nen nicbt mchv cnt.aegcn unb l)Df)Itcn fic m, frnbern 
I'HuigKit uicimeoi OanwDec , bit £>buo,hitm mbmx eg 9(cicl)falg bcp ©tvafc , unb lieifcn tie ^ ^(;Dre. ?;fy;rc , twnn fi« anfamcn, in 6en ©tatstm Mv ilnm jumadyn , reovauf \>m llmwfcrt «on m ei" 

^''^ r^J 5(D. t55T entlhinb Set fiigenannte irug^cbul•gif*c :Rrie5 pif^en »« ©tat)t ^logSe^ 
bur, mis L Un^%Mmm 6^n ^km tMcl <Scrbn.§ antl)at. ©ic ®«9&e Wi«t. 

^ imfct t.?^ ^laUt u reibctftebcn fid) nid)t gcftaucK , ^aftc it* mit 6ra gKagbebuvgcw 9«ne 

ccfDftct, intflft tmm blD§ i>ic Sricgef cfrcn , cl)ne Sen cdittcmn (Sd)a6m, mif 15000 « ©ilb«t« 
Snrt lis m^y^mms km tvicbcn tic JcinDe ia$ m) m TOJagDeburg iwg , tic 

fgtftolSSta W^^^ nad, biS an Die <lM,rc ^intcf »f »^ « ^ 
ju cincm tocn- ?:rcffen fam, fo at«c bic ©agbcbutgev tctlD^tcn, H .l)rcr B.cl «f ^cn^"* ^ 
^^Tlengc gcfangcn rourbcn , tic mit 1300 ^mi nuggclofcc rocrtcn mu|lcn. ®ag fblgcntc 3flr)r bcln 
Scrfcn ik «Smcr m-.n5lebcn unD (fiirlcbcn , unb mbvantcn ^dtcnbaiifci. ©cc SIbcl jog tm 
Uecg wn gducnbui'g an fi* , unt griff tic «utga' in ®t. gauccnfn g^ad)t b^') ft^^J^.''^" «^^^^^^^^^ 

l«fcttcibncncinee«t; in TOld;cvct nbct ten Siivlcm jog, unt tic %i9&ef>uv9Ct &«« Jclb c' 

^icltcn. ' grtbif^cff (Dtto h hictbci) friHc, unt Keg |Td) bci)De ^art|c.;cn m.t cmanbcmijffcn, fr mt 

eiclmchr micg?2aatcburg unt J^Dc in gutem <3cnicl)mcn, unt con(irmictc ct|lctn untct «>" ' *"' 
ao r,v- il^K IVAMicaia; tagcacn ibm fclbigc wi-fprad)en, iljm gcttculid) bci)5ufcl)cn, unt tic ©c* 
rcd^^c fcin« gir*dti bci^Sfecn :u bclffcn. gs recntctc fid) alfo tec Sltcl an ^cvfeog mmm^ 
55rauni-*U, unt Kit ibn, K^l cv f.d) ing ?!littcl fc^lug, unt tic )li-citentcn ^avt^eijen wi^l b; tDt tcr an tct Chia nfd^Iagcncn fcnte gcclcn einc Sopenc baucn unt ecelmefien flifftcn mu^c. 

e K 31c t:,-,- uubm gipbifcbcff ©tto in tcnen m tec ^atcf neu acquivu'tcn Dtten tie^ul 

tigungcin/ tube-; ibm ffiatbunt QJurgcn-djap 5" @antau am28« ™"'J««« «»f^ff' 
n| lie fcId^c en>ig haiten unt tern grfeftifft getreu (e^n rate. ^. .3?6 ten u mam ^Mf « 
••^abcln tmfivccf cro Cas Sctff Smftorf roictecfauffid) 6or 80 M , unt ten 9 Mt ^m 
Jjcinrid^en ;u ?}Icn-eburg tiis ©djlof Itebcnan mit fcincm Subel)ov; tagcgcn « ^o. >3f8 am i%ii) 
tL-n 3cbann unt Sumpert ton 5Banf;leben it)vc trei) Sanheitc an tet ©tott unt ©d) o| XXMmk^ 
ben i;-mt tcrcn ^-pertinenticn ctf aufftc. S(d. .360 ten 23 ^AD conpnmvtc ct tern »«n^^«n.f 

S\wt 6r. ([nniatun6 Mt J^aflc oHc fcine q^riciiegid , unt (tatb ten 30 JJptil S(o. 1361 in'SSmm. 
ftett, iwct abet"ju fJagtcbucg im Som mit gvDJici' ^tad)t kgtabcn. 

XXXII. THEODORICUS. 

§. r. 
cnwalcn, unt tie Slbabl, tern JOcrf cmmen gcmas, ;u ■OJiogucDuug v'auu;iui luuiyini, .v». i.v <^^' 
n^mmcn bkcn , MS fdbiac \n 5Baneicben gcjc^c^cn foBc. & ri#n i^nen abcr tic ©omljecrcn juc 
C-introcrt m-:5cn,ta§ f e nut urn ibrtKatb^au§,nt*t abet urn tic 53ifd)Dp^=a3a^I fid) befummctn mudy rcn, al5\KlcbcDbncihrgrinncrnacfc^*nttMirDc; cs fen aud) cine UmMl)r^eit, bag t)ag/«PJ^MD' 

bi[*Dff; \\^mit abcr i^ic ©tantc fcl)c ii(>cl lUfric&cn vraren, ivcilcn ec ein jungcr ^rr, auf cmcm 
mad^^sc^ ivunilid>cn ^oufc cntjprciTcn , unt) Gtc ^oalbcrftatiter uber fcinc SResierung Slagc fulgemi. 
' §. 2, ^snm^cn Nd'c? ;u "iffiasbcburs ttDrgicng, crfu^v Sayfcc Carolus IV. & Wff i> 
icn? ^<:ot?t: unt) n^i! cr Dcm «iicI)D|f Sictn* :u ®in&cn, fcincmficblmg, fictnc ju bicfem |r^mtft 
s^erbdfell rooltc, aud> tesholb bcrcitS bci) betn pabft 3nnoccncio IV. m ify\ ftHicitltet, fo J*ricb Ct 

on Den iBiirnarafcn ui ^agDeburg, m Dicfer iintt)if*cn , big &cc ^abP^eincn jicuen^gi:|bifc^pff a/ 
ncmetc, Don fefnfft t'onrebm, ba^ £ani) bcfAufeen unb bcifcn ?fJu^C; ' bcfrvM ban SDmcoDitul utitcr t)cm 8 Sun. 1561. mit Jet SEqI)! cinc^ ncucu et^bifdjofp innc ju Ija ten, 
n>ca K foIdN: Stcnc fclbfr bcfc^cn ircfle ; confcrirfc Darauf am 20 Sun. Ibeo&onco t)ag |r^bi|tl)um 
^ao^eburv^, unt) nDtrncirtc Wes untct 9lcid)cm SMto to Sai)fec, \Kld)« t^m am 12 Dctobv. ollc 
l\rit>ilecta ts ^JtrnttTs ccnjirmiretc, unb untcc bcm 20 ejusd. bee ©tabt TOgoebutfi m emem y\C^ 

(criDt bcfOiSI, ihn ben fcincr Slnhinfft mit anec ((cbul)rcni)en SKewren^ auMmcn. 

§. 5. 5:crraniefebif*Dfffambaraufna*jutcii>oce, unb[d)icEtcbcn©^^^^^^ 

on ^k S^mbcrrcn unb etabtc/ iKld)c ficl) erflaretcn, tiag fic i^n, wcnn cr t^rc ^n&fcllcn unb ^n< 
tilcgia cenfirmiren it>DGc, acme anncbmen unb l)ulbi9cn v\)Dltcn ; roorauf cc bencn fctabtcn Die ^onniv 

t«.-f»nn^ .krr,. ciVfm,fr..^mn /^rfK^.'fM /im t^ ^ns>j»mhr pincti nmrf^ttflfn ^nma ;u vJtaQbcbura nicltc. niutiDnc^ 


©cc No. 32. 
- No. 32. 

rcgicit Cei; (StdW ^nlle 6ep bet ^ul&igmifl citficilet , 6. i SRouemfir *^ 

Wo. 1361. ' ttbcn (5ob6cfburc6 hi mrtttftcbiutt bcfcnmn an ftiiTpm,, ««.„.., w... '.: ".^7"^ . "^^ P'" ««> gbci. ©obacfbufcs HI magftcbm-g bcfcnnm an Oiircmc opmo. ^im,T" »m h/n w 

on fccn obci- Ijoi-cn, ©lUvwcwifm Icuettgctumm, ben 7km\mm , bn ^mmiiMnml 
fieri, enft 6m Stitgcm gcmcync J)ei- Srar ti. ^Me bm(\) funbeditt mtintfc^ap mblLlZ 

xoic m on bemmbcn l)ebben , vnb bcvynbm , gcgeucn bcbbm b>tKm ycttcmwrftinrii ,in(i« 
opcncn brief, bm ivic ynnc bcrenncn t.n6 betiigbcn, Oat vwic fye Irttcii fcolcii mb w.llm K« 
oi-eme i-ccfete by o«i- i^rybcyt rn6 by om ivonbeyt, Oye fyc »on <Abm bebben gcb«t, ^n,te 
an Oificn ba<i, mb Mm 6n Wbcn kc ^aiitfiflmc en6fw biictic, 6yc tvyc ,,oV«nft,f 

gen «t.6 befcbei-mcn , vnOSn bcbnpmtrefm iKOti-mftm, tW ^mc , Wo avS 

Icricye man m oi-cmc icc^te, iwf inbcs not is, oljc cyn ^cn-c fyne (imcn .in n rnA-n n„ 

befd)i-cumcn 6yi.g, fo bobbc wiv biffm brief gcgcum vnb mvb vnfcme a.inZ l.»i. « 
fegele bmeftenct «n5 befegbe.t. ^at'L g W&ii'bicyn XfieS S^ S 
l>»n6eit irti-, .n bene eynen vnb fefiigcfttn 3aic, in allei- go&ftee iXIgcn ba^he ' ' '^ 

c^. s',1^ f® '*sV?r"^ e£|bifd)Dff ^[)Coboriciig cincg tuc[)niacl)cvd iinb ®emniibf(rmeibc.'<j -u 

Stc 6a( @ot)n , unb f>.e|j mit bcm Suno^mcn :Ragcrwi6 obee 2(onci wit • <a?i^vDl ni.hn I m ■;!!, 

D« . m bief« SunnOmc i., « [,mcn urn be8[,«(b glcbcn .mbm, K a^ 2 3c So S 
mttpvDlTeii 51 fa;n aitflcbcn , inbcm WoMm boii Poi-tic}, gtbl)ctr Dct ©Mri^ri p , 1 

ly. .1, cm m D.plomate de Ao. ,360.) Brt()cr i^ii auci) Biicclinns in Germa. ia ha illuftrem 

genere ^cffct. ©cmc gltcm tl)(ltm i()ii in Dag cl)cmcil)i(S bcnidmtc ®|fctcicnfe SS 

TO cv ... ben Ci'bcn trat, unb fDigcnbS aU Cellarius bcm ©o^ci' gm Sc qcl to fe,,! 

:. Sa.,fcr m|f b c ^robc ftcllcn unbfcfjm tUDlIcn, m ec fci c KSSfc b m' ^ , , '" "'' 
mill <mmS%i2^t ^"MflcnfOiiin , rocIcOcg cr Ocmfelbm fticcmif ..bcrgc en hnben ^ ^ am tincc UrfuniX ^m ticfcm Safe alfo fccncmiet, juglcid) Probjt ju Wifcberaft, bt$ Mni^dd)^ 
Sobvnm chcvfta Candler, mh (BchfimrcrSat^, nad)|)Ci' auc& cbei-pci-Cammever in 5S6t)men,, 

imi^ I\^\icriid>cr ^.cttts.'Dcnrcfcr imi) 'Dogt in tTnitfctjIanb gevuefen, big i^n bet KaDJir mtx^' 
twhntcr matlcn $Id. i;6i ]m &:febirthum 3Jasi?eburg tser^olfcn ; tia cr t)ann bag ^jjauium mig fcinen 
ciaencn ?i}tittcln wn !>cm ^abft gelofet, el)nc biig bas grfeftifft barju cttuag conttibuirm burfen , in? 
b^ cc im'cI biiarcs ©dbmit ins gonb brad}t«, bawn ci: au$, me folgen wirb, toirie ©ijfteswtcv 
mcber cinaclcjet. 

§. 8. Urn bicfc 3«t xm m^tn t^c^ ©cblofieg neu^<5atcrsleben jwifcbm bcc ©Wbt lljag^ 
Sebum, bcm ©Dfrcc (BcmroOc unb €^iirfiirjtSubo[pbensu6act?fen9CD(fet©ft:eit, bercnblid) 
biiriter^bifit-cjf Sictiid)5^ermittclun9 9efd)lid}tctrcurbe. & l)atte ncmlic^ bic @tabt ^Kagbc*' trot ik 9\cd)t, ivcil ihr bic @tabV;u mad^tis f^cn, an S^uv^rji JRuboIp^m ab , tveM)ci:bic ©tabt 

bc^Vi^b ben bcm .^avKvlid?cn ^fgcrid^tc in Slnfpnid} na^m. eg fcfelug pel) abcr bci; gc|bifd)D(f in§ 

(dn STfelWc in 9lu^c K^cn , unb ben bisberiscn eiclfaltigen gc^ben, Svoub, ^Bronb unb "^Jccbccruni 
^en cm'v^b-: madden mw!bte, wcgli* a jid) am 26 Slpril 1363 mit bcm ©om?€apituI, ©tanbcn unb 
^wbrcn bcr &;^rritjt5 \w^cn cinc5 gcnuincnilanbfriebcn?, unb bcRen^anbbabung; m\im biellcfS 
hm^c, trcii fic iid mofnjurbiscS in pcl^ balt^ au^ ciuem Oiartulario ^ictnad) fotgct; 

No, 33. 

€r6bifd)cf tljecbcrici ju ajia^bektg 23ci'9lei^ mit bem !©om=eapiteI; iicnenStan^- 

Un unb crabrcn bee grlfrijfrl jn)it'd)en bee ©6c unb Sobe, ju ^anb^abun^ b^^ 3C> 

mcincn ^anbrgcicbcn^ cinanber brcp -Sa^r ^cpjuil^cnt l>, 26. Slpril. 

it 2)xtetid? rcn (5otcs <Bna&crt, xmb ftcs Grulce ^u Some 2rc5bif(fco(f bee beilig«n (BoW* 
I?ufc5uiniei&ebcrd?, Setcnnm t?nb t^un funO cfiftnltc^ in bifem Stiuc, baatt?ic 
^rd) gamynes nui5cs, ^'^ebes xmb gcmacfecs iriUen im|a fi.(;nb> fi.utc vnb (guterc mit|bert 

ffrfxmcn, rnttntifoptttelgemtinlid^SulTJctbebucg, alien t)n(€cnt?nbt?nfcr6(5ot0^ufeej)in(l> 
luten, tTJancn rnb Stctten, bie jarufctjen bcr fflbe on& 6cr Sobc gclegm fint>, ale fie aiit 
enb yc iglic^ bcfinTbem Ijimad? genatit rnb bencmcc Jin, in cintrcc^rigcn 3^are, tPiHcn , vnb 
mix rccbten tOif en ofcir cin fommcn pnb, rnb etnen gcmcincn i^anbfticben gcmad^ct ^aben, 
bcr ten ijjvnnm web obit brtc ganijc 'Jai na(b tinanbcc wetren fc^al , iti cf,\Xtt wif , ale bir* 

nacb bcgrifitn ijr. Wa c$, bas cs 511 fc^ul&cn qucme, bae eynige fa»ncn»ngerff(iun&e^^i)n& 
fkt? abubc, ron v«Id?cn anbem 2.anbc bos were, bot>on onfcc Sjmbj fi.utc «bir (Butecc 
tnOv'btcn befujcbigct tcetben^ ircr bcnn boe t»nrcr pi»b scum irjlcn ctfurc, bee folbc bas m\m 
fJ^suprfuten , bic vcit barsu gtfot^t baben^ 3U wipcn tbun, tjnb ouc^ alle bie tjccbotcn, bic ym 
;n ncbcit befcf en fmb, biE|clbin flillcn bcnnc fucbos anbic in bcm £anbfcebe jn bii; ncbejlcn vtv* 
ioicn, f nb fucbas yo eynec ben anbecn mit (Berficbtc Qtotm lutcn, rnb oud) ^uc*^/ <*l5 1^"= 
gc , bas man mit ganijcc t>oIgc , ale ^emaci^ gefccobin i(t , fulcbcn SAabcn bcwai'c* Wtv 
chit, bos icmanb, ivcc bee u>crc, in ben cgnanten Brtfen ianbcn geroubet wirbc obic bcfcfec* 
bigec, bcr fal ju ^Janb, ab bos cnfcr ^auptlureti, abit ben nebeftcn bie barbie,^ b^v C)ic J^oub, 
rfame, obit Sefc^cbigutige gcfcfeccn were, bcfctkn teccn, suwifcntbun, bic furboe cyncc bm 
anbcm, cbfm 5)inJTlutc, tTToiic, Stcrtc obic 2?0rffic, t^crbotcn foUcn, ale t?oc bavju ju fo* 
men, mit ber Dolgc, bie i?ff vcberman Srabtonb 2)orff gefa^c if, vnb tjolgcn an<5cuecbc, 
bos bcm l^lcgcr bos (In tcibbcC tretbc, fcnb fulcfee "Onfugc gcjlcuct. VOct bee nictjten tbctc, 
fo fbilcn ivir, bic rnfem, rnb ybcrman bit (Inen ron Jiunb an pbanbcn, ben rciflgen t>nb ben 
5fe:gcn;?oc Sccbin Sd?iCIingc, tjnb5cn(5cbairti>oc funjfc, anc aHe tt>ibbecccbc» 12e en 
iverc'benc, bos vn bae ffcbtiffrc not benemc, bic (ic rcbcUcfecrt cnb hmtlicben mot^ten bewi* 
fen, trnb fulcfec Pbanbunge fal man tacix vnb wenbcn bcm £anbfrcbc ju gemeyncm nu^e. 
U?irb abtr cin ©cfcbrcy rnb (5critci)tc, vnb man rff bantbafpcc lat nacfefolgccc, fb fol yeber^ 
man, bic in bicfcm Canbfrcbc pnb, Stebtc tnb SStffec, aueoolgcn nnb nac^ilcnlpic gantjer 
STiaif, gcrercn tcbcrman, bcr eigcn pfccb bette, cnb fulcfec l^nfiigc dc^ten rno gcflctorcn, 
m& nrcr bcs mdnen tctc, btn faU man pbcnbcn , ab t>orc, vnb man fal auc^ tcyncn fulcben 
fcbcbelid?cn JS.faen vor bcn ilicb ccben, nod? gclobcn, vnb tctc yemanb barwicbcr, bae foil hi* 
nc CTa^ babcn, fuubcm men fdjal bat mic yn faren , ale rccbt i(i. VOtv audj bM VOiv vnb 
bic vvfczn, inc in &cmciLan6frebc (inb, in (Iilcfccc l^olgc rnb (Icurunge einigcn fcomcn ncmen, 

vnb ond) ctltd>cn Sd^abcn, fo fuUen fic jimom tf mic bm jroineh ben 6c^aben rid)ten, pnb 
bos obrigc fol man bene tcikn nacfe ttTancjal bcr fi.utc, bit barmitte wcten, rnb voix foUen yn 
oad? md?t vov Sdiabcn (ten. So pnb bi$ vnfet 2)in(Ilutc, ttlannc , Stetc vnb iiDorffcc, bi^ 

in bitp:n £anbfrcbe ^ren, bic auc^ volgen (blfcn ^u bcm egnonwn 6d?abcn, ale }$\xnad> bc« f*teb{n &tt an P?i0erw6f/ wcnn mb wit bidt flcfe 6a9 gebocer* Cjum icpen n)lr felbii' mit 
Wfen »nfem t)c(!crt; gJBo(fflit(lcbe, Obcmborg, Slluen^Icben, ^otcn^Icucn, von bamn aik vufet 

'Oom mb tHmlc falp^m foUm mit gan^et nia*r, a\& ojftc ce not i)l, ant(&eunbc, 60 finD 
ftifi wnfc 8c«e, gRcibcbur^ be ai&cflflt) mit jccm ^auptmanc vn^ aOm fmeii aDmern, bic 9iicn* 
ftaiJ mit funffcscrtcn, mbmtt bkfcn vnfzm WMm, ^tv ^^cfiing, ^cr ^fliicd, ^et Sgartoli) 

©Btftiuw |)aue^ttH5^ecmfliitoon?yjdnt)Drp, Jbm^ mx (Bdmm, vnb nvenc anbev \>on (^tljm 
tmt %tn gonral) Scne »on 6cl)nmivc, Sunc Winij, ^cning 9iei)nelbf ^ »nb penning 3ane^^ 
©iDenborc^ mit riucn mb nrcrtc ^arfcfjaife cn6 einen (gcI)cncfctK ^al&isleucn mic jceJjncn, 
gallic mit Scwcncjigcti, ©W^forDe mit gcivclbcn, 2)«a gveijc ©fll^ n.ic funffcicncn, rn&tjs 
ticm (5md?cc mit uicccjigcn. ^olmcifc 6fa{) mit finffcn. ?((ucn5leucn 6ra& mit 6rcn, X)3 
6cm (Bttict^tt ju ^otcnMcue mit Sarcncjigcn. 3Di^ pnb tmfec iDinfilucc vnb txt Dolgc, Wc t)on 
cffici'bctsc felbic mit aUit iXlad^t vnb t)p bem (gccid)te ©Dihccfcl)cnooi'cb nut bricsigen mn (Ee- 
retcn, i)it won ^mcnborfffon bcm ijufe mit alliv tHad^t, tjnb pp bem (Hecicbre bafclbfl mic 
flcl)tc gcrerert. ^^ilbcbrnnb von SScrfendlciien fon bcm ^ufc mit aOet tUadjt, pnb ve bm\ (Sc 
tidn mit pifcn. ©ie ©djCRcfcn poij <23te()((ng(;tt mityrcm X^crmogcn Pom <)iifc, wib vp bcm 
(Bei-id)tc mit jccbcn. Von Mxfitmn ^BogC; ^crcn ^cinricl; pon Wim^knm, vnb ftcr pon ®or* 
jittbmitnWictnacbt, pnb P^ bcm (Bcricbrc mit jccbncn gcremi. Don ^iinDiebord) fobcwig 

P0» 'JGanci^feum mit alliv tl7ad?t, pnb P9 bem (Betidnt mit funffcjebcn gcrctcu. Pon bem 

^ufc ©ccufcuc ^Drd)acD Pon bet S/gcborcI), vnb ®itcricf) Pon ?(BQlmt)cn mit allii* n7ad)t, rnb 
vf}.bm (gei*id?rc mit javdwen* "Pon bem ^n|c ©d^mnbccfc 58oIfi'n ton ?ffcini)orp i-nb SII^ 
brcc^t Pon ^cfici'fj mitallic tl7ac^t,.p»b pfi bem (gcricfcre mit fc^cn Don ban *^u\'c Siniforbc 
gi:i6c pon gf bccfc mit alliv Vevmo^m. Von bm ^u|c ©crtncrdlcben ^Jcc 2(nc pon ^^ctMnbovcf) 

mitgmmci; mad)t, pnb pfj bcm (Berid^tc niit fun(f Pnb sctpencsio^n. Von 58nn[;Iciicii <5Ci: 

i^anX »Scr S^tman pnb^dncid) mitaUicXHavfet, pnb pp bcm (i5crid?tc mit bricjigcn. Don 
bsmc 5iicnf)DUC <iaa' Renins Pon ©tcinfotb pnb |)ci)fc mit aUir tl]^^ pnb vf} bem (0crtd?rc 
mitbicn. Su^linbcnbcvgepon^afcmtovbC; ^tv ^ti^c vnb ^ec ©a'barb Pon bcm <i!ifc pnb 
Srabc mit attic tTIacfct, pnb v$ bm (Bm<btc mit 5ccbncn. Pon ?(!igir <*cr ?f(bcFc Pon @ric/ 

ben mit allirtTJacbt, pnb vf bcm<5«ic^tc mitsce^ncn, Don JKoscf^ ?irnt)(3n^^ tub fim^vw 

bcv mit allit VtJadn, vnb pp bcm (Bcvid^te mit Kc})nah iDip |inb nun alk I'Wm vnb Dorf- 
fsr bif)ce Jianb^^^bcn pnb yrc Dolgc. Scum (cfieti bic ©laiiefcfiflfft scu ®Dlmir|]ctc, ^^nflcucn, 
baciiic gcfcpcn (Inb pnb polgcn foUcn, %i;ncfc pon Sifdfcucn, 55ud)afc, gcnbcl, 'JBcfcwe pont 
Sttflcucit, pnbbrip(Bebaui5uSflcbcleucn. iJjCtSBof'CPonSSarbcten; <»erSonncfc, ^cr^c^o^ 
: ncl)al^, ^SBipK^tBonSjccmifl, ploniig, »?)ang ©mbecfc, 58molb Pon ^dgenborff , ^ei;ne pou 
; GaiN, ^crmflrin 3amc^ pnb funff (gebaiPi-. JDomady &bm mit jciren (Bcbuucrn , 3cr^fc<' 
ben mit jcvpen gcwtcn. ^Sfllborp mit jav^en, ^[Beberinge mit bren , ©nfcn^megen mit frpcn, 

©I'otcttSimcn^lcucnmicuiecen, giiifcn 2(itieiitoeii mitfunffcn, g)icicjcnbovff mtt ad^xm, <^ay 

. wci-^leucn mit icwtlfm, gucnbovtf mic piern. £)lucn[lcte mit funffcjebncn. ©bcr^borff mit brm. 

^Demm'^kucn mit funflpcn^ ^cnncdbotffmitfunfcn. ©rocp ©anter^feiien mit pieren, gut? 

. hn ©anbei'^Icucn, ^()ifippu^ pon Snmb^ mic funff (Hcbawrn. ©d)rtcfcndfeucn mic picrn. 

ijtcf^kuen mit fccbfcn. ©mfcn '2Bc!Icn , ^vikt vnb ^tbm von 58cllen mic fecfca (gcbaivcm 

. ©mubCBieum mit fcd)fcn, ?f}DCfbobeIcucn mit fnnffc5cl?ncn. ©i^c^borj^ mit fcd>fcn. 60 ifl 

ijyP? t>ic Doybic ju Jiluen^Ieucn. ©roten JKomtCfelcucn mic fcdifen, mUn JKotmec^fcuen mic 
- ^cmn, ©Dtiflcte mitjcipen. ^Snfjlcringc mit 5cipcn, . ©ermergleuen, (fnijl von ^urberge, Sm* 
mci> ^i(fj pnb bryc (Bcbawc ^rnmbi>, $8cun pou SSi'umbi) vnb jcipifnc (0cbawc, 0rDpf)enf 
bovfmicbrcn, ?:unte(cuc, ^ilbcbcattbt3nb^cumd)Pon6)Ecnbacbc(cuc, Otto pon <Scnwbec# 
gc mit been cScbarocn. &)Mcuc, MolffPou3Bannf}Dvff mitfunfffiitbavrn. Urgfcuc, ?Uf 
bofff pon ?(fiien^(euc mit fed)6 (Bcbawrn, gbbenjic mit jwcn. SBorndcbc , $ffcl?(ivb Pon <8Dvn? 

pcbc mit Pia- Sawrn. ©rogw Srafcnffcbc, mit funffcn Snvtni. SBiroccn mic ad)m, Od)U 

mccdfciic mit ac^ccn. ©uppclinflc mit picrcn, ©roten SRoben^Icuc, ^Bcun pon ©cW^n met }cc'b« 
' ncn. giitfcn JTvobcngfeue mit bren. ^emei:id)5bovfF, 9)lum)inc, ^^oppe, ^ecmnng 2\inbcr pon .foe^ 
niei'i?6bDif 2)ifj (inb bic gcmcinen 2)otjfpr in bcu^Borbe. ^otjcnDoDcteicn mit Acivencugen. ixiihn 
£)ttcv6(cue mit bwn» ©voten Ottccglciie, &a\mm Ommc, ^ti^c \>on Otfer^fcuc, fiibei* 55(cid}3 
mit3ccbn(0cbatPcn.Q3Dnfenbefc mit been, gcmen^buif mit been, ^armcc^lcuc mitbten. ^c()(tct* 
^ulj:n; mit been. ^Dtci'i^mit5CTOcn,^ai:ngbDrffmirbrert. SgrtlbcFc mit bren. SSei^enborff mit bren. 

©uIDoiff, ^ci;ne pnb ®ibmVf) ^npm, ^an§ Pon Sobclcum, ©renseg ®t)if , pub^ri^e iic^m 

bc$ mit bren (Bebawtti. Ojiinvcbbinsc*, ^ecmoii vnb ^Hc ^elepeilingc mit funffcjeben (Scfi 
bavovn, ©roten ^cb&inqcn, ^ang pon^iBebbinsc, 3Ric^aci) Sliifc, ^evmon'pon cjBclIc, Pub 
funffcjcbcn <5tha\vv. filbenttJebbinge, 4ian§ upen (ri;bern, pnbSuber ijppcn Q\)im mit japen- 
cjig (gebowrn. ^accnborff, ^cinri(f) ^nrcfltrotD, ^eincid) pon cJBebbinsc ^ei)beFc 9liW, 
©d)Utl)e, ©ebrf)acb.5ricberid)g, ^ang t)on ©obelcucn, gubcrttonOtonflcbe, penning Ofucn^e, 
Sfbc^flfcborn, 58ugc 'Scounjen 3lfcFcn, ^ang ©regoro, ^ri^c 8f)ai;beg; ^cintirf) cffi^nncgut, 
amb pnb ^nng <3Bi}nncgut, Slfcen ©one t)t ber ^Bibcn, ^iileman pnb @n)flrtert ^fiebbewe mic 
breiiSuirern^ ©tcmmevc, ^incjc ©riper, 2(rnD ^arebocn, ^ong Sgoben ^ttJcbcwe; ^m^ u 
bee SBibcn %fAm, SSofcIegcr mit bven Suwren. SSillinggborlf mic 3cwem 3Belf(eu«n, *&ct 

S 3 ■ m, 78 ®a« 4.eapitel/ wn ben (Jrgbiff^oifen jii giiagbctjurg* 

<Sebairrn, Une^bccg mic (cd)|ni. ®ie ^So^bic ju Saluc. 33tumbi), Sacob too 
(c QJingcn, ^Bcmfecc ^onftcte mit 5cd>cn (gcboirem. "iSJofEene mic t^yrcn, gi)f ei 
rn6^rmanoiMi3)cum. 3$lrii| mic Ocen. ^ect)ecpci)cmicfeci)ren. 5)lewi^,0!)lct)eDni)§lDcl)tDm 
mic («^|cn. gcrn'fe r n6 ?:upel mic nrcn. iiDif lTnC» Oie 2)orflic oSic &cc Dccn, "^acbcglcucn mic socen, 
5}tDfcmit&wn, ^emtKTOcgenmicjcioen, "ifficfebetsc mic vititn, golbcfe mic 6ccn, ©ollcmicftrcn, Ji? 
jtcn mic been, ^m^r mic &rcn, @iilc mic jcwcn, ©(tcrltcte mic ten, Bvamf^^^ ^cvcen fol oucfe nymoni) t?nrcc aUcn cnjm egnantcn SDinplucen, Ulanncn; fc)cetcn t>n& 2)ocffern h^fi 
ncn fct>c&clic^m tllon, Soubcr, JUbec o&ir llloctbernec bufcn, begm, nod? i'ufl forbevn iti 
Feinec\v;f , tm& wcr 6as cccc, 6em fai man mit gani^cv ^olge Oce ilanb/^reOens rofgcn, tn6 
^m ongrfcn glicfocnv'i^, ols ob er felbir cin J^oubec were, es votvc bin, bas (Tc ficb Ubigten, 
•:1s rcdjc i% tin tjnbmicfectTian felb britce (incc®eno^cn, vnb betSevu<fete felbfibenbc, <Ducb 
Jolnvmanb, ivclcbctbanbcoDcrwcscrfic, tllorcbcmcc piben, nocb fcbebclidjcn ilutcn Icy* 
ne "Dcrbtngni^c gcbm beimeltct? noct> offenbar, vnb voa jle gebe borubic, vnb oucb bee, bee 
ftc ncmc, VL*or man bos in bcc tOarbcib ecfurc, bit falmon mitbem^anbfccben anegriffen vnb 
Ikafcn, els tnrcifoce vnb (lijcbelid}? 2.ucc. tX>cv oud>, bas tPic borc^ vnft eigenen fad^en 
R?i(kn ju Vclbc jogen, abic vff rnfcu t^icnbc, abir unfcc i^uptlutc mic unfcrBanyr barjufen* 
ten, |b (bUm mb tcillcn voit alien rnfccn Ulanncn b€6 ianbfccbee cor rebclic^en 6d?flbeii 
pan, ben |Te bie rns tnb fntcm «Jaupiluccn ncmcn, cnb bee fromc fcfeal gcnp;licb t>nb jumale 
bennc trnfc pn. sDos atfe bif5C Gad)ent3nb2lmtel, als biec obin gc|cforcbin flnb, (Icbc, ganij 
mb i?n;abrod?en bticbcn bifc nebe|len bry 3«JC, bcs babcn roir, enfe Sapittcl, »nb al bic tihfecn, 
©mfriutc, Srctc tnb ^onnc, bic in bif^em 2.anbfT:cbcn begriffcn (tnb, gclobecingiiteniiuvven, 
OTbgc(obminiEybe5tpifei;nc<ocuetbc,-5?nb*;nea((c2irgcli|r, l^nb b*Jbcn bes $u (DrCunbc 
ror tns, vnb aUt bit tmjhn tTJimcn, bit eigeuc l?c(?cn nic^ccn boben, ailt rnfe cigcn TDepen, 
ITiitr^rc vnb J)crfltnt on{c ^ngejigel an bi^en Sricff laflen l?engcn , Vnb mr ^cr Sricbci'ic^ 
Win ^lMofe! ied^enb mb b«5 Capitcel gcmdnlid) bcs (Dotsbup su tl7cibcburcb, German toon 
*3Baberge i?bn bcs <?>ufcs tregcn ©omcrfdienburg, ^ilbcbranb ttnb ?5oIpi'ccI)t toon ^Smmcnbovjf, 
^ilbcbranb t>£^n ^cttcnskucn, Sricf cnb ^inricE ©^encfcn, cnb ^ttt gouroc tconfeafftig ju^SIecf); 
tingen, Soge unb <Scc Jjinncf Don Stfucnslcucn , tnb 5BaIftr tjon ®DvfraD ron bee ^ufce trcgcn 
ju ^rrlaic, ^Dbctri^ t>Dn "SSoncjfcuc fton ^unbiffbord) ivcgcnc, ^Borc^Qcb Don bcr Sffcbovd) vnb 
2)i^c^lf ^^Du 55almbnn i^Dn*3^rcrkuc,*3BDlitn tion 9imbDrff t?nb 3((brcd)t tion 5Bnmercjc tten @d)€rnib^ 
fc, Jrifee i>on ^5b«fc tJon 5imfDrbc, ^cc SInne ftcn ^eimbor^ toon ©cvmetsleuen, ^cr ^M, <ier 
.^crmon cnb ^QinricE ton ^Banc^leuc, i^sr ^nnig ^on ©teinfbtbc von bem 9it)cnl)Due, ^cc Stoc^ 
fc i^Dn ©ribcn ^on Slngcni/ ^cnb'@af i?Dn 9voge|, cnb ^ec Jrifec toon 3Bcberbcn feon Mcnuorbc; 
t>nb tfir bic Srctc, bic^JIIbc (ctabt ^u^ibfburg, tjnb bic 9tic|M barfelbe, ©ubcnburg, ^nl* 
bislcucn, Cafuc, &a^ grcnc ©at| tnb (gtagforbc, BeCenncn, ba^ oKc bi^c fadje mic pnfcrm cin. 
crcd?rigem ^acc , XX>itten onb tX>it5cn gefdjeen pnb , cnb gdobcn bic in guccn tnnr en in gi» 
btswif ttcbc cnb rate f nbrod?Iicfe ju b^benc, t?nb baben bts $u ©rhmbc alle "Pnfe 3nge(lgiC 
oud> an bipm Srictf loficn b^ngcn. ©ebin nad) <Soci5 (Pcburcc bricjcn^unbert 3ar, in 
&cm bry rnb fct^csigjtcn 3are, bea ITJibwcf ens nebcji nac^ (Duajimobogcnici, 

§. 9- Sn biefcm 13^3 ^a^r lofcfc grfebifcfeoff ® icm"c& am 27 Sfprit fton bcncn ©ctocttccn (Dttcn, 
cblcn .^Krm i?Dn v»-&mcrslcbcn, (gtabt mb ^d)Iof Scaf fucc ttor 45^0 "Slax^ ?8canbcnbucflifd)cn 
©itbcr^ cin, unb brac^tc jic n>icbcr ;um grfefriflit-, na^m aud) ton ber ©mbt Sanbau tiit ^uibigtmg 
dn, ba i^m bann tKatb imb ^urgcrfcbaff am r^un. eincn D\cocr^ auej!cUctc, ba^ ifyc babenbcg ^ri* 
tnlcgium, tscnnoge bcjfcn fie iriemaB ton ber ?lltcn^arcf foltcn abgcrificn rocrbcn Imm, bcm €r^ 

ftiffit ni*t idwblid) fen folle. 3u bicfcr 3cit Ijattc er aud) mit bcncn ©tabtcn tlTagbcburg nnb ^iali* 
It 3tt?i|ngF«tcn , imb ;ti?ar mit Dcncn 'Magbebiirgcrn lucgcn Dcr fo genanten bu(!crn ^fortc , unb wc? 
geneinc^^urm^, fo fe ^tntcc bcc TiKDncntoDistei) bauetcn, tuel^c^ bie ®Dmf)cmn, al^ Guf bcv 
nffts^grcDbcit, m'cbt leibcn troftcn, mib ba^cr ben (Jc^bif^of roibcc fie mif^c^tcn; bit "Sla^Mnu 
OCT ^eroegen bcbauptcten, bag bafclb|l ben "Kcnfc^n ©ebcnifcn ein SSutgfciebe, obcc $f)urm, bcc ily 
nen \m^mt, gcftan^m ^abc, aud) c^ebcm einc bSlfecrnc 5Srucfc nad^ ^afau ftin, rocli^e abec bie^U 
ht ruinirct, getrefcn fen; unb ii>Dltcn fic ben $()urm nic^t, me bcm grlbifcboff bei)gcbrad)t fcp, iljm 
?um $ru|; fbnbcm ibm unb i^ncn sum @cfeufe bauen, SBorauf bencn ^fiagbcburgcrn ;uer!ant mxfi 
bat, mit cincm &i>c ]n crbarten, bag bcr ©runb unb ^Bobcn , tvorauf fic gebauct, i^r ©gentium fci) ; 
tKtofs fic aui ;u tf)un bcreit gen?efcn, unb um ben ©}b abjufd)n)cren, bercit^ bit Mantel abgeleget 

ctl^ak, ba ibncn bcr gr^bifdjoff ben gpb eriaffcn, unb gcfprodjcn: fic foltcn nuc ibrc ^Santel wicbci; 

umne^men, cr fiolte fic w e^rtic^c Mt, mb nwUe fclb)l baju jot^cn, bag man bie ©(ab( befcftige, 

fic 
wauu fie jcIjch ^Ijuvme bei) fcincm ^ofc llcben fiaftcn; ivnwri fie abet iiucin^ mit citianDcr, tpfirtm 
i[)ucn 40 ?:ijm'nie nlcljf^ Ijelffen. 'Slit M Bta^t ^allc ivufi)c ec wcgcn E-ce^ Cb»tl9»it0 unt>Scl)«ft< 
hcifimfTlmte uiteinig, in&em et lefjtcre^ ^ufm 6d)«lrl)cipcrt wegcn i>cifoumtcr?e&n cnt;icl]cn woh ji! 'iWflg&cbiirg (l^IjcnDcn IDont^:Rii-d^en, mU\)C m^ ®?angcf Dec bor^ii benefdifitcu ciroffcii ^ojten 
ubei' 150 3flf)r imcin.gcmci;^et gc|tonttcti !)ntte. ^ci> wcfcbcr ®MT)ci;^un3 ouf fcine eilIIa^llng cine 
svofie 5(n,;al)l Sifcbuffe; anticrc yoi'nefime ®ci|Kic(je; S^uifen, ©rafcn urib ^ctwn cvfd)icncn finD, 
d^: Die '^\{dm von|)iIbedl)cim, ^Sranbcntucg, |)a»clber9, ^nlbcr|?nbt, TKerfcbiirg, ^Imm* 

fiinff anbcvn infulivten Siebfm, Drey ^^erlogc i)on ©nd)fcn , iW^ ^Arggrafcn toon ^)Jciffen , brci) 
^ci'^ogc tionSBtaunfcbwetg, toi'er pi'|!cn t)on9(nf)aft; cinfgc (Stdfcntion ©cfewat^bucg , SRegcn^ 
flcin, ^Df)n(!cin, ©foKberg, ^BeufbHitgcn , 95ai'b9,@c^Dnbcrg^ 'Mnn^fclb, ©Iclcfien, ^nbincr^^ 
Icbcn, 0.»cifui:tunl)@ci)tflpIau, fanitanbem©rafen, ^ccren, fJliftern, ©ellcntcn, 5ni'f!Iid)m, 
©rflflicl)cn unD nnbcrn iiorncbnien grnucniimmec, ncbfl ttcncn ©eputittcn tier ©tatite ^ti gifitiifftg; 

in Dei'cn ©cgcnmart Die ©nwci^ung Dei* ®omE(rd)c im 5Konatl) Ocfobec , ©ontagg toor ^©mon 3u^ 
Da, mit grower (gofennitflt ftoHjogen rourDe. D^od; Dcren ^nbigung ii'cg er fic an feme JiirfWid^c ^a^ 
fel cinlaDcn, ivelcl)c niit grojlcr ^ta(^t gcljflltcn mrk S5ci) SInfdng bcrfclbcn fc^tc fid} Der Jiiifl 
i)on2lnf)Q(c,a(^Dc^€r6)^ifrt^^cu#g, auf ein fdjime^ luo^fgepiKjte^ ^fccD, imD ubccceid)(c Dent 
<&6bifd}offmit groirergOrccbtortgDagerffe^fifri, unD Dcp ^ei-^og i?Dn©ad)fcn,(md)t aber, m 
cinigc wolien, Dec ^erfeog von ^raunfc!)meig,) al^ 93lirggraf unD ©djencfe De^ Sc^llip, reid}te i^m 
mifgleid)e2ii't Den crimen ^tuncE in torn ^ec&cr. S)ec 9iflt& in SRagDcbucg griff fid) bci; Diefec 
0elcgcnf)eit mdj m, fd)cncftc Dem (Stfjbifdjojf ju Deucn ©nii3ci)()ung€?So(lcti 100 'DKaccf, unD tjcrcb^ 
rote Die anmcfcnDcn f)o[)en iniD toorncbmen ©a(!e mit Dent 0)ren*'3Bein. ^e^ folocnDen ?:agegl}cr' 
tk])tttc Der gr^bifdiDlf and) in ibrcr ©cgcnivact Dii* @nn3iil)ung Dec ^icd}c M iio^m Bcrgc m 
^agDebuvg; mcauf Die gegenmactigcn giic|len imD^ecccn toicc^agc mit^buriiicren, 3fiitteifpiclcn 
lUiD anDccn Suftbatfeitcn Dccgnuge 5Ubrad)tcn, itnD alsDann fcSlid) Don einanDec fd)icDen. 2(IgflucI> 
gcgen Da^ gnDc Didfcg 3(im^ fic ^efl urn 5KagDcbncg l)ecum fef)c flaccf gcagicte , fo ^iert €c§bifd)off 
® ietri$ ju Decen SIbwenDuug ami5 Sccembec cine folenne Setfartt*, gieng na$ gefjaltcncc g)?e||c 
im©om mit alien ®oml)eccen, £JcDen^*uten, ©eifiliE^en unD Dem .qefamten ^Jolcf mit brennenDen 
^ef^en untec Slbflngung Dec «imttci)i;n Don eincc Sicc^c juc anDecn in ^coccfiion, unD (ieg Dafelbft Die 
in folchen fallen gewoljnlid^en ©Aete Det'i:id}ten. 

§. 11. 5io. 1364 Den 10 Sfu^uft becIielK grfebifd^off Sietcid) Dcncn t)on SoDenDicP Dag ^au^ 
unD S)ovff ©ecmcvelcbcn, faufftc abet Dagcgcn felbigen '^lage^ Don^o^ann tjon JDcc^Iebcn M 
®oif (Bi-oflfen ^vdmfebt, unD dm u ©eptembccgab cc Denen g&len Don <Ja6mccsIebcii doc Die 
■ 1700 'Stof (Silbec^, Die ec it}nen iuesen Dei' c/ngclofcten @m&t6ta0fuitnDd)fcI)nIDi9n>ar, Da^ 
@d)Io§ 2ltcn8icbe» pfanDweife ein. & fanffte and) am 1 9^oDembec t)on Dem %\t\) in Conncrri 
j6 ^rti€ iBranDenbucgifd)^ eilbccg , |dl)rlid)cc ginfunfftc , wercl)c Dcrfelbe allc 3abc fluf Wid}aelig 
in ^dmm fcinc^ 3al)c?®cDad)mi(fe^ an Den ®Dm^S)edianten ju ^agDcbucg beia()(en folte. 

§. 12. 3(0. T36f Den 2f Sanuac. ecbiclfen Die 6ct>6ppcn jii ^^aUc m iai)fer Carofo IV. ein 
^rmilcguim, ^a^ pe bei; ^ecuctbeihmg Dec *5niffctbcitec anDece an ibrc ©telle nieDerfe^en »mD fnbfti^ 
tmren mp[I)fen. J^o. t^66 Den 6 S(pci( tjecfaufftc €c^bifd)Dff ©ictric^ an VOtbi^tn m Zfdytv^kf 
ben, 35ticgec ju SRagDebnrg, 10 5)2accf |af)cfid)en (Sinfommen^' ju ^icrn, unD Den 2? ejusd. con# 
tairtc cc Dec etoDt Stapfuit i^re mumt ®en 3 ISflai} itm ®vaf ®untber ju S^rby unD 
mublnigcn fcnic ©uter Dem er|flijft ^agDcburg m ?e^n auf, imD tiecbanD fid) ei)DIic&, Da§ er m\> 
feme ^rbcn Dcd febifrljoff^ Sienfhuanne fci)n, felbtgcm tuiDec attc fcine geinDc gctceufid) 95ct)|ianD 
leiilen unD fi^ fpnfl mit uiemanD wcbinDen ujoltcn. ©en 7 Ocfobec Dcrfaufften ^:i:im unb ^ei* 

^enreub M ©capcn&orff i()c;®Utb ju ilauc^flcDf , fo ein Sc§n|?iicf Dom &mt ^(^^ . «" Sr^bi- 

fcW ® Ktnd}cn^oc 72©d)p(f^i:ager.®cofd)cn. 3n felbigem 3a^c fiicit gc^bifdjoff ©ictri* neb|l 
Dem S)oincapitu bet) ^abfl Ucbano V, umDeg ccmocDetcn gc^bifc^of fSucc^acDg €anomfation an, 
mt foIgcnDes ©ipfoma au^ cinem Chartulario jcigct. 

No. 34, 

^(^^t UcDanum V. Da& cc Den crmocDeten er^6ifd)off SBur^arDum canonifircn roottc. 

P Slo. 1366. £ chartulario. 

J an3hfimo in QriftoPatri et Domino, Domino mam facrofancie Romane ac vniuerfalis 
ecaejte ^ummo Fonf$fici J Theodersm ejusdem vestrc fanmtasu gratia Anhiepifiopm Mag- 

dehHT' go ©a§ 4, Sapitel / ^oit ben 5-vebif(^5iTcn ju 93Javii)cbuv(i» 

dshuTgenfis, Apojlolke feOs deuota o'eatura ^ nee fion Dec anus ^ tommque ejmdem ecdefieCa- 
phulum, bumiks et deuotifead ieuota pedtm ofcula heamum. Vcjhe faMtati Ego bumi- 
Ik vir Archie ftfcopus <i vna cum meo predicfo Capittdo capnulamer ad hoc hd'iHo congregm, 
r.on fiiam infaifibili , et dtuina opcradone in perfonam recohnde memorie Domni Bonhardi 
^mrJam AnbiepifcGpi Magdeburg, wei predecesfiris rffe^um notorie foifMem^ [uis meritts 
piffragar.:ih: , induceme^ verum etiam frequemi et asfidua Frincipum, Qmitum^ Barenum, 
aliorumque Tutiiium v/jfiUoram mecruTH mkki fuhjcciorum , cUri et popuH mee diocejis et 
promnc'te^ ac extra em exlstendum motus wjianctai tarn devota qiiam huniili rtiea firiptura in- 
ftv.nare compeUor, eimdem Dominum Burcbardum amijiitem nvbiiis progem'e de Hcrapioio m- 
ium, hone et leuiabilis vite ipfo in bimmms exifteme, per Re&ores fibi fuhditos Cmtatis fite 
Magdeburg jnrarncntQ fidelitatis fiti preftito aftridos^ dnmpnatis et factilegis aufihm in gra- 
v.em diuhe mcjejlatis ofenfam^ contumeliam ac ccmemptum,fjeqtiiterpyo jurihm ecclefafue 
Cor*feTuanIis dolcrofa memoria captum, horribiiiter detentumy crudelifjtme imertTVptum ^ eis- 
demque RcHorlhusin numero trigima fex oh hoc, domino permittente , per communitatan et. 
ipfoiQjufides prefaiis Recicribmin opcio regiminis fuccedendo , odio infiammati et celo jiifti- 
Cte contra COS ^ ti^piter de eadem ciuitate Magdeburg expulfis^ ac verecufjde in exilium proje- 
^isy fere omnes absque natttrali morte expirarunt^ tot et tantis virtutum merit i s infignitum^ 

fnox tpfi de hac luce fukraclo cominiiatis fuccesfiuis temparibtis y ac mnc infianti indefinen- 

ter refulgcntem mrraculiSj absque omni falfi figr/zer.to ■> et finijiro qmuis docunitnto pojipvfnot 
clerus et populus prcdi3e mee diocejis ct prouincie San&um vocat , habere confidens refpon- 
dentem fidelem intcrcejforem y et in fuis mcesfaatibui propicium adjatorem etiam credit. Et 
ego cum capituk meo fr miter ctm eis credimtu , per opera, que frequenter Deus peripfim 
fib indubitatc (pei fiducia operaturt ut fie opej-a ipfim magnifica in terris magnificemur , quern 
fibfimatum O'edii et in celis. Attcndens etiam prefati Domini Burchardi defider'ate Canoni- 
Jhctofds negocitim tempore feficis recordacionis Domini lohanms Pape XXll fib ApoBolice fe- 

dis examine alujuando diiicim perMagiBrtim HenricumVrepbfnum farMiVauli Halbirfiad. KO- 
inine IleueyevJi pc'.ris Domini Ottonis bone memorie , immediati met predecejforis , nati IHu- 
Jhis Primipis quorJijm Ononis Lamgraitii terre Hasfie, agitatum ^ licet per eundem prede- 
cefforem mruin retardatum. Sperans in Domino , per quern omnia foio nutu reguntuVt 
iffiim ncgodum tanquam propicium a Deo , m firvnter credo ^ meis temporihm refer liattmit 
£jiiod vfsire far.cittatis fcUci regimine feliciter confujuetur ^ finemque capiat laudabileWy Deo 

et toll prouincie grstum , atque regioni peroptaturn , eundem Amijiitem ipfim facnfanfte 
fanSorum cathakgo csfcrihendo, Qjtare asfidtto clamore meorum fibdiiorttm , ut premittitttty 
excitaiii: ^ fuper h'jjusmodi negocio vejlre finclitati exprimendo ^ aiscrettim virum Magijlrum 
lobsnnem de Marpurg, officia/em et Secretarium mettm diiedum, in ecclefia Magdeb. prefata 
Car.ofiicum, procuratorem ad hoc , et nuncium Jpecialem , ad Beatitudinis vejire prefentiam dU" 
x'i dejiinanium , mkhi per eundem gractofim fiiper premisfis retierfim detmisfme fieri fuppli- 
car.s et atteiue, Ac in buimmodi Canomfationis faSo fanSitas vejira procedere henigna Jifii- 
r,aticne dignctur^ et dinini vominis lattdem ac decorem, et dean ecclejie faniie Dei, tocimque 
popuH Cbri.^iani fidelis ac dcuocionis angmentum fine laudabili terminare. Altisjimm vejlre 
fanci-tatis perfonam [aiuam conferuet ecclefie fue fancie per tempura longiora. In premisfis 
rum tejlimonium met Theodei-ici Archiepifcopi Magdeburg, et Capitidi met prefati Sigi/Ia pre' 
femihus funt Gppenfa. Datum Magdeburg^ Anno Domini Mdkfimo CCC fexagefimo fexio. 

§. i^ Sn cbcn bicfcm 1366 "^^i^t am (genntag 'ikcxt tt?ci)l)ctc ec bcticn TiuguftincivSavftip: 

l^m ;m^a9i>ebur3ibrc^ir(i)ccin, mlangctc nic^tg iJa\)oi' , al6i()f©cbct, unbtkilctc il)nm mi)fi 
li^c ^flmofen mif. S^Zan rii^mct ton i^m be? Dicfcc @crc9cn[)cit , bag « am gvuncn ©Dmievfrage 
nid)i aUcin bcncn Som--|)cn'cn , fonbcrn am^ bsncn JItmcn in ben ^giofpitalcvn btc %\^t 9CTOafc(}cn, 
uri [olbigen milbc ^Iflmofcn ou^ctljcilct ^abe. % felbigcm 3abr ^Qttc cu aud) Uni*ul)C mit bev Stobt 
^Tuisbcbur^ l^wcn ^t^ j^omfcbiflxng , fo cr ti?ibcc \iti ©tabt ^BiOcn aujfcrlialb bet <^t<^Y ^ct)bnct 
%oxtt, t\?cld)c abcE bur6 5>ttmittclun9 bcs ?lbclg unb bcr ©tabtc ^allc unb £albc in ©utc bcpgclc^ 
gcr iiMirbc. (So nabmcn auc^ in bicfcm Sabre ^ubolpb unb )lubcn?ig ^on ^Rnefcbcc^ bcncn'3)?as^ 
Bcburoon auf 8o3 -3}^artf rocrt^ on ^Sicb iwg, unb tricben c^ auf ^rofeme; \m\ bic ^ajallcn beg 
grfeinin^ ibncn cinigcn ©s^bcn gctban fatten. ®cc S-tbifct'Off bclagcrtc bcsl)alb im folcjcnbcn %\)x 
in bcr Jafren mit »QuIJTc bcc ^agbcburgcc , Ciucblinburgec unb Slfd)ccgkbcc ^iOi^lf ®d)lDt* bumbuvg, 
unb fieng \*d}Dn an bie S^aucr ju bred}cn. 'SJcil abcc inbcg ton feincn 3vat^cn ein ^ag ju Oebsfcli) 
gtbalfrn, unb mit ©nfrimmung bcr ^agbcburgcv bic (Sacbc bal)in tici'glid)cn wsovben , ba§ bci* toon 
^ucfcbccf ba^ geraubte npicbcrgcbcn folte : [o Iic§ cr es babcn bcwcnbcn, unb jog mitt ok. &^ \)m\i>f 
habere au$ ben 2tD. 1355 mit bencn gvanbcn bes ifrfefufft^ gemadjtcn ^anbfricbcn au^ aHcn ^rafl^tcn :' 
babcr, als in bcm ©iilDiTc 6tc<Slcnburg an bcr "^cbc , bo^bcncn Sblcn ^fbcrren tocn ^a&mcrele* 
ben ;ugcbDrctc , jid) Glauber auf^icltcn , fo bic ?cutc aflcntbalbcn auf ben ©traficn pjimbcitcu , m<[^)\t 
cr fid) mit fcinm £cutcn bat)or, bclagcctc, crobcrtc imb ^crfrobrcte \i({'^ 9\aub?9vc)l» ' Sngkid)cn al5 
cincr ^on S*ulcmburg auf cincr ^Seifc ;u bcm &:|bifd)Difc v^on cincm x>ou (irgcln, bcc fcin Jeinb 

war, gcfongcn rourbc, ^olfc i^n ^t fefebifchotf mit gcttafrnctcc S:)OX\^ an5 bcm ^buvm , unb fe^U 

ifjn in '^^^it, twil cc in fcinem Selcitc imb auf bem 58cgc 5U it)m bcgrilfm gwcf^nt. ncifm iirtD Sfosert Bon S^wplmt ®omf)«Kit, ^cnninacit tin., ft^.; ,fl.; , ' . ..!™i"l'' UH, utigicio;m yicBcc e untct eitiem Sato, Bom as S^ebi'iinc Mn hnn cV,n,„ S- x -,, ™' 

bwc[)t , unb bamit in bns .6ilbcebeiniifcbc f h nZi » , ?S r l«i"«-^-^"f9S-'>&ecr jufammcn ge^ 

9icutca'i) ici'tretcn • tDdbarh 3 rt\ . " Jl ,*-Y'^'P^'"''i """i 2»iibalt, ivarb Bon tree dmin 

^auptnimiii, 4,mva6 BonSoi-S ^^"^'Pf'""^ ' ^^"""'3 toon 6tcin lut bet @f(ibt ^iflbebum 

Magnus Bon ^raunfclnwig ab/c urn baf 4nnh'™l w^^^ ''''">'" f '"*''=« ""^'^f™' -S^'ios 

(cn ^'ngal^uifcu ,nblmrb;ir«n4S^^^^^^^^ ^«''f«" "«" 'Sff ^ f"^' # 

§• '6- ®ie Wflflb^bZt I nffm ;« v?^"^ SJricfcncbcn Bon Wc.|Tcn Bcrtauffcn mi#n. ' 

b.c gRflgbeburg.fcr;en ©t iS eV a ^ UcKf «L'''""?'"i^'^' ^"■*"'S"'' ""«> fl^^f" 
f icfcm ^ttlfen bet ^albecftabt Kn-hlfflr^ T ' {"^ "'* defendendum. gfiejl nucl, (» 

tot, rein ©egnet bet SbS &^^ ^'" '«F*« ^ofl'^'^ ""!> ©'BPUtS 

•<^ I ;«iT jw ^iwesoeun obet m gutet SR^cfor rear, fo TOUtbj bamo[)fe im gcbetft scfo^t: Sic £o^c fey rcn 5er SI?etoric ubfiwunben w<(r5en ; Sum: 2\Iancf ubcvwan^ 
§. I-. ®£il fluc^ in crmclbtcr ©d}Ia$t4^ns,gi?l€c \JDn ^abmtveltvCf gcMicben, unb feitic 
fe^nK*nti anbeun. (S^ mad)tcn jvinic cinige 21n\?cni>anbtert ^nfprucl Bavauf unb na^men e^ in ^c* 

gcno 

<5$Icnc cine i)£>I|crne ^riicfe ii&ec ben ©aal^Stro^m anlc^cn laffcn, bie abcc in folgcnbcn geitcn ci* 

m ©5furt§ \ticbcr ruiniret ^nt. 

§. ig. &ibli'd) frarb CTfebij^of ®ictci$ am ©t.'it^omflg ^a%t, ben eiOcccmbec 1367, 
ra^bcm er acraumc Jcit an cincr fcftn>crcn ^oncf^cit l)ait bacniebci; gclcgcn, ^u ^Ragbeburg, unb 

twrb mit Qrcjicn ©olcnnitatcn im ^oI)cn gb^y'^ttt ®om l)int€i: bem ttonlbm etbaueten SlUavc in einem 

tnormonTdnemen ©robe bt\irabcn. &; fyxt icblid) regicwt, bem gr^flijfit \jiel ?JiU|ert gef^aflfet , unb 
cincn arcffcn ?uid)n!l)m ^intcrlajTen. tX)c^ccbi^bu6 iDul6oq)e, bee bic ^ifi^ojfc ju tHin&m in 
fui^cn 53ecfcnbcKl)ncbcn, bat in fclgenben fcin £ebcn fur§ sufommen gefafl ; 

Stemmatc tii pan'o, \ili fub ftramine natus, 

Mente tamenroagnus, cunda quod afta probant. 
Quam bene rcxiflil Carolo gratiifimus, o quam 

Eximie tanto cuiminc di^nus erasl 
Burgum Virgincuiii poft aniplexaris ad albiiii, 
Fis titulis magnus , major at ingenio. 

XXXin. ALBERTUS HI. 

^ai} €rfebifd)Dflf S>ictrich? ^c^c wurbc imt 5rici)nd> t>on -^oym, 55if*Dff ^u ^necfcbucg, t)on 
»/v ban Scm.'Copitut umt&tbifd}Dff cm^c^kt, abcc^a^fcr CaHIV. njoltc gem cincn $Suto 

r-fvffl iVrm jum er^bifc^Dlf babcn , tvcil er cine (gd}iffart^ auf bee ©be au'^ 9J5l)mcn na^ bee 

^ . m;uriwten geitjiSct tijar , unb fcrac^tc eg bci) ^IMbfl Uebano V babin, ba§ fclbigecbem ^if 

fioff^cbrt*, avir er fte ein (^njtt featte , tik ^onftrmof ion unb gallium wtfagfc, unbbaocQcn 

tJcifcn 'iRa^ unb Secrctarium , ©raf 2(Ibrccl)tcn t>Dn ©tcrnbccg, ?8tfcboff in S,mtmtvm (ni^t 

aber ;u £mk, wk cinigc fefecn;) bee cin ©tocf:=55o^me mx unb fcin ^eutfd) mlhinb, mm grr 
bif^ff cmennctc. 

§. 2. S) ie "iKagbebuygifcbcn ©tanbc, fonbctlic^ bie ^th^tt 'SRagbebueg unb ^nHe, mm 
bcmut iibcl ;ufricben, unb reoltcn i^n nid)t annc^mm, n>eif abcc bee ^dpfce untee bem 27 ^at) neg 

<m bic ©tabte f^rieb , i^ncn ben ncuen &;febif$off tanquam perfonam nobilem ac vita et 
monbus approbatum auf^ bcf?c cmpfaM , unb mcgcn Conpemation unb Ctftcilung ncuec ^eioilc^f 
Sicn XoDffmmg mad)tc, aud> Chueftirj^ 9\uboIp^ ju ^#n ft$ in^ gRittcl fd)Iug, unb am 23 ©c^ 
ptcmbcc i^nen cincn 3\et>ce5 ba^fn crt^ilte , t^a^ ibnen bee ncuc &:§bifd)off tbec ^ei^ilegia conttemircn. 
Die Siirgcr ?a !0?aabcburg unb ^affe mit ikcn ©utem o^ne @elb bcreil)cn , unb feine @tiffiE6.®iitee 
t>crquiTcm folic; aibertu? ibncn omi:) untee bem 22'^^mkt ^ulbebeicfc got- ''- *^-^"- "^" ^*- 
&iix^tc \Hc ^ulbigung Qdci\ict, unb ifi ce sum ^e|l| be^ ge^biflbumg gelangct 

I 

tt>eafn 

fai 

Qkrfaiicnfc^ftt 

tDfjTc em>cft&c ©$icb5ri$rcr am 2 3anuar. i37ocnbIicb enfji 

fee |o!d;cn 6<:&iebslcutcn auc& cin Sube mit bcfinbli*, ®a^ g&rb^c 
No. 35. 
®rt(5 4. Sflpitfl, toon ben (Ji'|()iW&ffen i» SWag^rfcnrg. g j 

No. 3f. 

cmteid) jmifdjeit (Sr6l)iia)off S(((jrcd)ten ju aJIagkburg unb SlauS von SSigmartf, 

mc^cii Stt^ifi'^off 5:i)eobortci S8ci'(flficnfd)#/ tint* mttm Srvuncicii (lolBciv Dmd) 

enucf^Itc @cf)icD^fcute auf9Ci*ic()tci\ 0, 2 3rt». 1370* ^ chartuLirio. 

te Ulai-quarb von SDobffmylt? i?»b Schema Si'iiycf^iinc, Scrnni'D doii Spionc ^ittcrc vni> 8n»o( 
Ccrliibc, Scfcnnmotfmbatmbipcm£»nue, IPannba* (Smiirtigcr in (Bor Ptircr onO^a-re, 
vrtfci'(iebei'gnebirjcc<&ciTe,<5«<^21lbrccbt, Jf iRbijitoff dee ^eiligeiKgoteburea juMK^gbcburg rff 
cyncficO, PiiO Occ btfd)ei^tnetMm€ln\ve von if iiji\mxdcvff(>ic anbcr |ic6, .il(cira-"Gcict?c vn& 
Gifeelunge vmmc gulOenc pmme ©olb vnb Qilber, geit)i'rtct;t w»6 vngcivciul^r, vm bercitc (Dcit, 
pilie (llbccnc' (5cue|c, rergult pnb rnuprguir, tinmc UOclgcjlcyntc, vnnm gulbcnc Dingcrlin, 
«nb tjmb aWc anba* Sleynorc pnb Sriuc , wil^cvk^e i>ic (?»{), Oic bcs tf nwittigen i?n|i8 ^cccu 
^cQbifcfeoff iDirbcric^Et, bcm 6otf giiabc, g'nrf|l b^ittcn, We bcrfclbc tlaivp 511 pd) gcnom* 
mcnbfJt/ tn6oud?t»mb]Ro(lc t?n66c^d6cti, beiibcrfelbcilaufJronbcerorgnflntcnCDotebup* 
tvegm gcnomcn unbgctragen biJt/ tjnb gcmcmli'c^ciipmbaUcanbccc Sacte prib 6cl)clungf, 
biet)nfei:cgnantec<SciTcigi'Qbifcboff21lbi-ccbt, t)nb bcr uorbmomcbe Claup 311 c)?t) anba* gf# 
bat babctt, bif} an bipen tag, $u one gen^licbcn, ale ju fd^cibclutcn; niir gutcn tPiIlcn gcgan* 
gen, tjnb gcblicbcn flnb, vnb pc beiOc oucb fcfbir rnbcc ej^nanber in vnfiv legcnivct ricfcif globt 

^aben, niic ^anbe pnb mit tTJunbe in gutcn tiuvven, wn ivir |p cntfcfeeibcn pnb UMe wit bii* 
umb fpccitcn, bae fic bae bwbcipt aKicbingc (Ictc tjnb oa(l baiben woHcn rnb foUcn, anc aUei/ 
Ic)7C 2lrgcli|h (Dud? (b bar funbcclid?m bcc gjirinante ilan^ pon SipmarcJc in Dnfic gegcn. 
ivmkfeit, wnfmefgnantm^cmponmagbcbui'ggeccbct, vnt> |l(fe bee pbirgcbinpmb bae 
globrc, 2tirebcp«b€(aupaucfebipci:6a<^cpormal3 5ubcm bod.;gcborn ^urflcn, ^ccijogcn 
^ub(^ltf pon Sacfefcn gcgangcn pnb gcWcbin wetm, vnb bee briOerfIt ^orgcn oud> baruoc 
ge(a«t batten, ba(j fie bee (Bcbocfam jinfulbcn, alfofdjirc, aleujirpnfc JS^ntfli^ibungc biio* 
bit- 5apifd)en (ic gcfprocfein b«tfcn , fo fulbe bifclbc globtc pnb /w Surgcn (ebicF pnb lop fin, 
banitfrobabcnimmi5cipufc^cnficporcyne6cbcibungcgcfpvod)in, pnb fpred)in, afebitita 
bdl^i'iebeit licit. 2([|o bae bet* porbcnantc (/Jiaufj pon ailc btn gulbcnen, pnb pon allt bcme 
<5elbc, (Bolbtf Gilbci- geiPtac^t vnb pngcivracbt, jilbccn (Bcu]ef\e pergiilt pnb pnuorgult, *2? 
bclc gc(lcynte, gulbenc TDingerUnc, pnb pon alien ben anbein Ixicynoten, pnb Sriucn bic pn- 
fee poitenomcben *&ci'cn iiJi:gbird)oflriDitberi d)6 gcirep fin, vnb bcv ergnantcCIau(i5n |i\-tj ge* 
noilien i}at, obit bao ynic bcffclbe Pn|lc tjcrc iCiQbifd)off SDinid) muntlid?en gegcbin obiv in 
'Qviwn bcfdjeiben batcc, bem porbenonicbcn pnfcnic <icrn2cQbifd)o|f 2iibxecbic gebin fal pjf 
pnfec ^coutven (Cagelicbtmipcn nu itfi suComenbc lufenb gntc geivicfctigc gulbenc, gubifl 
(Bolbespnb fi?bcn gulbenc t^ingcclync, bic bcpelbenpnfee^errn iEiQbl(c^o(fe'2?iftberifb9 gcipefi 

ipeim Voctmecforalbcpnfcmcrgtiantmt^cmgrr3bi(d?ofe2(lbrcd)tc,O"<0ot6l}u^,pnbi\n([a. 
pittcl POn (labcn an lebicE pnb loe lagcn, alle bcr l\o|lc pnb uUc bee Sd^aOen, ben be pnb ^ne^inbc- 
re, in bee (Sotebu^ 2?in(^e gctvagcn, pnb genoinmcn babcn, hip an bifm tag, pnb mit Ha- 
■ men bee Qcfeabcn por ^ilbenebcm, Pnb ben be Pon bee porgnanten (Boti&buf) wegcn abc gc* 
n'lttpnbgelebigetbat, pnb falym loplal^cnallc bee (Bclbie, ba& bcSeti-n^cinridje pon<)cym« 
borg, bem (5obgnabc,porpnrcmc<ifcnif iQbird?offc iDifbcridJc pnb vov fin (Doteljup gegebin 

bat^pnbfal pnfem«Scrnlfrijbird;ofe2iIbrcd)fcwiebei- gebin bie£riencpbei*tt>anc^^^^^ 

^otcn0leuc,bieympnre«inTc2rQbifd)ofF&itbei-id>,pnbbaeCapitel5umagbcburggegcbiRbat^ 
tm, vnb biefclbin Snuc foUen tobt pnb (cbig fin , oud> fal be Pnlcm <>evn gcijbifcboff aU 

brccbtc tpicbcr abctrctcn pnb pcrcjigen, allc bcv 2iviue, bic be pon JTnce (Botebup ipcgen bat 
abir pan pnee Capittde, ipildjeclcy bie finb, vnb fal yn bie oiid? wicbcr gebin anc allirleyc 
n>tbbecrebe, mc bicSrieucobii- piotc, pnb obir anbcc fine C5iirccc, Oic cc Pon pnrem crgnam 
m .Jern pnb Pon (imc (Boteebufe ju J£cne bat, pnb bae fal bicfilbe vnfc ^zvvc (Elaufc pnb fint 
redjtc ^r"f «;|««* bp bcbalbm. a)ud? fo bci^cn wit vnb fpredjni , bas vnfiv votbtnamet 
^crcc gcebifcboff ^Ibrccfet lebigt, c\ui(t vnb lofi laficn fal bm ecgnanten Clawe pon Sifimar- 
etc pnb (inc tcfbtc «i-uen poc (!*, fin ©orebufj pnb fine naPomlingc allc bet 2lnfpcad)e, bie 
be JU yn gebat bat, X>Mb allc bi^c porgnanten ©ad)c pnb Gtkh. Vnb pnfcc porbcnant« 
^txu Jtcijbifcbof 2«btcd?t fal and? bee dlawe pn& pncr porbenomebcn ^^rnrn rcd?tf (Bcwtf 
re (in oUc bee biEumb pnfeirm POrbenomebcn ^mn CcisbifcbofF iP«b6ce gegebin pnb abc gc 
tretcn bat, ale bivuor bcfc^cebin peir, it>ur yn bee nor ifi, am aUivlcy ^vQcUfi. <3>nd> fal vn^ 
fee ^crccjie icce red?ten trulid)en pcitebtgen, ipuc yn bee not ifi, vnb follcn yme bee oud) an 
aucn btudren polgicfc pnb gcboifam (In, anc allirley iviftberrcbf. a>»d) foaen bifje Ccbintie 
pnbOnuc pnfem crgnanten i^ecrri i£in;bifd)off 2iibred)te, fimc (Sotebufe, pnb fwen HaPoni. 
Iingen, pnb ben porbenamcbcn (Elawe pnb (tncn «cuen nid)t rd)cbclid) fin an ben porqnan. 
ten Snucn, bicvnfit ^erre Cr^bifdjoff ©itbccid? bcm (6ott gnabc, pnb bas (Eapittcl ju Waa^ 
Oebuvg pnb bcrfclbc dlawe yn vpibbec poc fid> pnb fine ffrucn pnbcr cynanber gegebin baben 
mx piotc pnb pbir bic anbctn (Butct, bic be Pon bem (Sottce^ufc $h HlagOcbuig ju £cnc bar. 

S 2 Vnb ?4 ibWo^n r>n6 tirufFroCcn atte 2?inge genolicljen rcrrtc^tet en6 csifunet fin , tic jte ju t'fttanbit gcl)ut 
babm bifi an Mm latt. X?ii6 Ijabcn fees 511 (Drfunbc cnfe 3ngc(lgcle gcfeengc \0n mi Cfeit 
SrieF i-r qegebm if: ;u dalue , n«d) (noc«8 Cgebott fcricjenbunCect ^at, in bm ribtnc5ig(tett 
yvt' an bm acfcte&en ilage fente Gtepns , t)k in fcen tt>f nac^ten f ompt. 

^. i. 5(uc& re-jt^f am .2 'Wart. 1370 {!ic ©ttcitigfcit jmfi^cn €cfebiftI)i)|T aibred)tm unb Cam* 
,r.jn .Dnt^do.xV :u TMebact gef^iTen, turd) «ilW5nc6tM)en supcifebuvs bo^.n MC9litr)en>| 

£slIC^fw^r, ben ?cn -a 23ni*6ortf , imb bie wn benen €(o|icni pn 5Jeitciv?(B«cf tmb @t. SJos 
TO w JmHc i^cci^ricbeiic Sinftn, an bas gtferrijft twcbcc abttat. ^ ^ s. r not. . r,. 

e.feW'k-ff rejvivn mufre. & baffc ncmlid) ^Slarggraf^ffiolbemOT eon ganbgtaf 5ncbcid)en m ^bu^- 

unb fiibariccn ben 5v«ncr"?.c!Dmni«i. imb v^Dn biefm mit =Sorb£|Qlt beg |B.cbcrt«up an ben S.a«. 
fcr fi^ctiaiKn recrbca : recil nun baS ^^frift ^TSagbebuvg bic ?cbn?l)ci-v!id)Ew ubec bic gaufife botte, 

Mltc ^cl• Sarfcr feldv qeni rcbft bcm 'Zanbc bcm Sonigteid) 58ehmm einbccfabm, unb Jptclte bie tea* 

!?e"-bm, b!iy SbifcbDff 5(lbi-cd,t bic 6000 gSai-cf ©Ibcc?, fo @vWDaF«ufd)Mb cl)ebem£anb. 
cm -Sicsmannen km ac^aMct, wiebcv nahm, unb ncbft bcm Som-CapituI untci; bcm k 2(ug^i57i 

bf ucfemincn, audi |1* ancc Sinipriidie barauf bcgab . , o •. r • e <.-., sv.^/.Hm^ 

^ ^ V Ikbriocn? bicJt ^febifc^Dff 2(lbted)t fctjt ubcl ^auS, unb l)af gcif feimr f uv^cnJKcc^ctung 

tide \%m ©Mbrc unb S«ffer Mn bcm fefetriift abgcbradif, bit cv tbcilS m^t, tip^mUmr tidcn Scftbarfcircn unb .v>ciltgtl)fimcrn , m cincn ^mgci: tcS bed. gM ritu , lamt cincm ^nw v> . 
tciTcn f abae bic Jjauprcr (gt. JclicitatiS, ©t. ^)i(ippi unb @t. @eba)nant, emen Sltrn beS be 1^ 
eUlvmimib cincn 3/.-ni bcf apBitcIs ©t. ^ivijitippi, ^cg bamit bctmlid) nad)«8obmm, «ni5 e«««"W- 
tc bas CTtftitfi on S5if4cf iVtcra ten «ruma gcgcn bos ^i\\])m geufrnm^. XXXIV. PETRYS. 

mridjaaajbcr Signer on oicv::;r.is.'re, m^w, u-cu imm "ii nwi-w"' o.va....... ^...v.,„.,vv, ...... 

hilbiGcn unb bic ?ebn »cn il)m cmpfoj.gcn foltcn. ©arauf pc fid) aud) bcguemeten, unb nad)bem ib^ 
ncn €r§bifcbcf ?ctui5 am 26 ^cmccc. 1372 ami ^ulbcbricffcttbedet, d)mc bic ^ulbigung leit^cten. 

Peter 2 ^y j&Iich Sinfe aus i?ct -Degree ;u Stosfurt art 5Jitl)arb Soimt^uii \i)icDa'« 
^'1 ^ ^iiL tbat ®rto gNcr JOcn: i^un ^^aOmcrelcbcn, Dec biekc iic* Sinfpru* an ba^ ©(t)lD|j unb 
S^^afft ^^a^mcr5lcbcn scmacl)t t)attc, Dawn croi^c ^m^l ©en ^t 3hJ- ^ctf mifftc bci- &§ 

ten ^Ocf :! 

^^ abcr fritftctc ct bos (!;oafgiat.Srijft in bcr S*Iof ^ JapcUc 6t. (Bango^jbi 5u f cigbeburg, 

w* bctirtc UW mit bcm ©Dtffc Sotmcrsboif unb anbctn ©uttro, »if fislgcnicc gimbationg^ 

unb Setoticnft^Stief bcjcugct. 

No. 3S. 

burg mit bcm Siorf c rSottmcrsborff, unb anbcm ©iit^crn , b. 4 SUflp. 

5(0. 1373. E chartulario. 
Tb riming dorrir.;, Av.nt. Vetrus M » opostoUce fedis gracla fancle Magdthtirg. eukfii . 

^ AnhMscopm , ad :imuafiru:n tarn prefenmm , quum futurorum mmam tinore pre/en- 
tium -columus pcruenhe. Ommiam mumficentii nostre fagaX pnmfio , foltta mentis reuolw 

mie aduer:i:,ut ea, qut mt^kio admitiijlmioms nostre ncgligenter etmtttiinini; reform- ©a^ 4.eapitelf m\ Den griHfc^ojfen ju 3!)?#e{)urg. 85 

nvaleant per alia faluhria opera pletai'ts ; fane cum nos pridem Jhrfanrmam et qtlcdam 
Mmfmnarmm (jeneficia in Capella fan^i Gangolphi Martyrisy Jit a in Curia nostra /Iniji- 
episcopali Mogdehurg^ in qua plurimorum Arcbieptscoporum Predeies forum mstrorutn requi- 
escUiU partes corporis ^ etquam oh reuerenliam Dei et beatisjirne Virginis Marie genitricis 
e'm ac omnium San&crum novo decoris opere conjiruximm et t e edificavmus ^ ob diumi ail- 
ttts augmemum et in refrlgerlum anlmarum ipfirum predecesfirum nvflromm de confenjii 
Capitnli ecdefie no/ire iuflhuentes dispommusyUt iidt-m Manfionarii boras de ipfaditiina no- 
stra gloriofi virgine Maria fed in curfum etjuxta qualltatem temporum diehus fwgnlis per 
vmnt femitim in ipfa Capella ohferuare debeant. Et qnia castrttm Wantzkiie cum damnio et 
distri^iu , ac fills pertinem'tis , de quo plurihus retroa&ts tewporihus Vredecesfirihtis nostris^ 
ecdefie nostre acjubditis per contmtas grauisfimas guerras, rapinas et depredatiunes davina 
intvlerabilia inferehamttr , pro nouem mtilihus marcarum argenti Brandenhurgcvfis , propria 
industriay laborlbus etferuenti nostra diligentia acqwfitls a per finis cxtraneis iompamites 
applicanwiiis ecdefie tiostre memorate perpetuo posfidendnvu In lujus quidem Caflri do??mio, 
diBri^iufiu territorio villa Bottviersdorp nuncupata fita eff, et perms cum fuis pert inen tits 
fpectaliter et extra forum diiii Cajlri a Brenuo viiltte^ domino Ludovko de Wantzleue ei fuis 
heredibus pro quingemis Marcis di^i argenti lalorihm ncflris fimiliter acqtiifitu compnrata. 
Volentes itaq; opus Imjtumodi per nos incboatum omnipotcntis dei coopcrante dementia falu' 
hriter confiimare, et di&is Thefaurario et Manfiomriis de temporal/ refefiione, pro eorum 
ftistentationey congrua dispofitione prouidere, prefataw vUlsm Bottmersdorp i urn omft'fhus et 
fingulis fuis perttuentiis t prouentibusy cenfibus, redditibus, jurihusy jurisdUHombm, judiciii et 
quibmcunqiie emendts, proprietatihtis ^ agris cult is et incultiSy areis^ pratis^ pascuis, venatio^ 
mbuSj pifcationibiis , feudis vacantthm et non vacamlhas , paciis, precartis , feruitiis et qtuhttf- 
cunq; exaSionibifs ^ aduocatia et quod valgariter Houerecht dicitur^ jure patronattts^ acaim 
emnibus allis et fingulis emolumentis , prout dibits miles hahehat et pasfidebat , una cum ho- 
ws et redditibus inferitit notatis^ de prefati Capituli ecdefie mftre cbnfenfu et mluntate tm- 
mimi pariter et asfenfu damus, conferimus et appropriamus prefentlbus et dommm Thefau- 
rario et Manfionariis ac Capella fupradiBit ^ decernentes, ipfam villam Bottmersdorp cum omni 
jure , froprietate et domtnio ad ipfos Thefaurarium , Man/lonarios et Capellam perpetuis lem^ 
forihus ptrtinere. Insuper etidm in opido no/Iro Sclmbecke , qtwd cum Castro ibidem ac 
fuis pertmentiis a nohili viro domino Gunthero Comite in Barboye pro duohus millibus morca- 
rtm ejusdem argenti cortiparauimus et fimiliter ecdefie no/Ire applicauirms, decern mart arum 
fepediBi argenti Brandenburgenfis cenfus anntii eisdem ' the four ar'to , Manfiotmiis et Copelle 
de fepe prefati Capituli ecdefie noftre confevfu damus , appropriamus et donamus , a Conjuli* 
Ims et unltierfitate di&i optdi Schonhecke in termind beate' Walpurgis annis fingtiiis per ijfis 
Thefaurarium et Manfionarios percipiendas. Nihilominus quoque tmam curiam feu aream 
in villa nostra Wantzleue prope molendinum fitam et ad nos ex morte Rudolphi de Gatersleue 
grmigeri deuoltitam , tma cum fsx manfis agrorum fitis in campo vllle Lotterdfborch ii Busfo- 
fje de Schkrstede per nos comparatis^ ac duobtis manfis agrorum fitis in campo ville Devene 
prope diclmn optdum Schonhecke per nos a Hinzone Degenhardis Jimiliter comparatis fepe fa- 
tis Thefaurario, Manfionariis et Capelle fimiliter de confenfu Capituli nostri damus ^ donamus 
prefemihus et appropriamus per ipfos perpetuo posftdenda. Volentes nihilominus, ne nos, atit 
nojlri fuccesfores , vet noHri aut fuccesforum noftrorum feu ecdefie noBre Adttocati feu Offi- 
ciati, am quhquam ex parte noBra , fuccesforum 'mfirorum et ecdefie noBre diilam villam 
Bottmersdorp, et fingula bona prefirtpta , villanos fiu posfes fores aut ctiltores ipfirum bono- 
rutTiy in aliquo exadwnare, pethiones feu hospitalitates, aut alias quasctttjque inflourationes 
ah eisdem exigcre^ aut fe de temporahbtis quibuscunque negotiis tarn in villa quamin cam- 
pis in em-urn prejudjcium mtromittere , vei ea arrefiare , aut eis damna infer re , vel ad hoc 
aliquatemis confentire deheomus, imo potiuf huinmodi bona, villanos et pojfesfores ipfirum 
honormn , prout nostra et menfc nostre bona in omnibus defendere fideliter ac tuerl In cu- 
jus rei tejlimonitm et plenioris rohoris Jjrmitatem prefentet lit eras fieri et figilhrum nostri 
et Capituli ecdefie nostre appenfione jusfimus communiri Et nos Hermannus Prepofitus. 
Borchardus Decanus, totumque Capitukm ecdefie Magdeburgenfis omnia et fingula fiprafcri^ 
pta in fitis punffis et claufitlis rata et grata habentes , figillum Capituli nostri tma cum L 
gillo Reuereniisfimi in Christo Patrit et domlm nostri Petri Archiepiscopi fupra fcripti in fi- 
gnum Confenftts et voluntatis noflre prefintibuf duximm appendendum. Datum Magdeburg, 

Anno ah incamatione domini Milkfimoy trecentefmo y feptuagefimo tertio, die quart a MenRs 
Maji. 

Ifeta ^Mdnfiondrii Canonki, qui refirfcntcs vulgo dicimtur, ad difcrimen foreniium, qui non refidcnt. Vh 
JFrene GioOar. Tom. 11. p.3p3. h. v. 

Wmxn &eWle w t)cn ©ni^giitci'ii, unb ijccFIflgcte fic Dtefcrrocacn bci) bem .'^anfcr, bet bes[)alb 

mm m 19 ^mmbv. 1373 an b«n Katf) rcfcvibicte, H ftc fief; mit Dcm ^m¥^^ nm^^ fol. 

i 3 tm ; 86 ©as 4, gapitef / \^m ben (5r§bif(&6ffcn ju SBIagticburg* 

ten; C5 mir^cii au* ^crf$ktenc Xjant^Iungen OTflegm, akr rocnig fnic^fbnr!id}c^ au^gericj^ch 
&feSfd^cf--lVtcr bci:^\vcttc % alfo 1574 vcn nmcm bci)^cm ^apfet, tvcldiec untcc bem 24 Slugu^ 
^cm^:S®clfl:on?^al^nbu^(i^cfcM gab, )TeNi!)m anju^ato, bag jicbcm &:|bifcl)oif gatiefa^ 
cft'on aabcn , D^ct ibnm i?(c €emincrcia ju t)cmmcn; bawuf i^nen aud) Die 2(bfubrc beg Sat^cs gc^ 
fKrrcr a^urDc. 5fD. i3->- barte bfc gmbf neiie Smfrigfeir mit i^m n)egen be^ taglidjen tlpcertgc:? 
icl-icncFs , unb bcrcr gtiiif en Salr., (b ^on bev Sifcfeoffs? obei; X>ov ^©oolc entfid)tet wetben mu^ rcn. \wfebalb bc€ erfebifd}Dtf flbcrmals [cine 35crcf;imbcn bcp bcm Satjfei: anbrac^tc, ba benn bie 

Smbr in contumaciam in 14000 SK^inifc^e ©cibfl. bcm gclbifc^off jur ©tvafc ju beja^tcn, oud) 

^'"^'^"^ ^'^^ 5Bcingcv:bmif unb gafe ;u liefccn cDnbemm'ret, ja gnr baniber in tie ^d)t gerf;an njur* 

•b ;,\vac nad)9cbenb5 bicfc Sacbc bui'$ bcn Sdofcilidjcn ©mbt^tei: in bei'^ari -^an- 
,-.. .. ^ms babm ^crc\fid)cn, ba§ bic ©abt bcm grfebpDjf 4500 ©c^ocf ©vofc^cn eviegcn mu 

\k, unb rcwftrfo ficb ber grfebifioff untcv bcm iff 2(ugu|l. 137s badjenigc, fo ^mi^ feen Cotbu^ cnt 

@eb<n, ;u bnltcn; bawuf bic Stabr am 29 ^fugufr. gebac^ra) 5«^rc^ ijom '^m;fec ^fli-olo IV, nr I 

hinpi^ro bo? ^ 

|cn ten Cocbus baBm ^crgfid)cn^ ^a^ bic ©abt bcm grfebpof 4500 ©^ocf ©vofti&cn eviegen mu? 

tm 

-c. ^rttivt bcr '^6^t wicbec evloffcn wuvbc. SlOcin, biefe ginigfeit bomttc nid}t Inngc, fi.i. 

bcm C5 cicnocnbtc etrcittgfcitcnvcnncucm an, unbgclangtcn enbUd) gvu an ben ^Qb)llid;cn ©tul)l 

ifdjCtt JU 

nad;gc* 

^ 4. 5(0. 1576 bcn 2 Slpril v^erfcfetc et ):}<i<S> (£d)lDg Stulpc an^lBeinem Don-^einric^eboiff; 
mib bcn 11 ^cccmbr. conprmfrtc unb incoruon'rtc cr bcm ^^ofpitcil ju ©anbau bie/cnigcn ®{iter, fo 
bet $Kath bafclbit t?on fefebifdoff ^ItKebcrici Legato m tix$ ^fpital erfaufft ()attc. ®a^ folgenbe 
^ fcn"birrc bo: *^a^|c^ am 8 5iai) 1378 an bit ©fabfc, ba§ foldjc^ abgc|!cUe£ roctbcn, unb fie baju be? 
Pfli* fcnn foltcn. ?(d. 1579 bcn 7 3uL bcftclte &|bifrf)D|f ^m Jo\)am \>m @uhn jum ©ffi^ 
dal unb <5cnaa!?'DtCv:no , unbubeclie§ ftm bie ©nffmiRc baDon aeacn Sibaabc tiwtt iciMfLn 
%nficn ton 230 ?}Iavcf ^ranbcnbuEgtfd)cn 

genbcn Sfnhalrs ifr : 

No. 37, 

9in^cr5 3cfHinni5 bcn ©tjlen wm \mn ^efldiung flB £)ffidal unb ©encritf'- 

5Sicariii5 trr|bifioff *5>ctri 511 SJJatjbeburg oaf ein %tjV lang gegcn Seja^lung 

230 ^.:*tf SSriinbcnburgifdjcn ^ilbct^. b, 7 3»(. SlO, 1379, 

E chartulario. 

J^ ctierhn uniuerfi prefens firiptum infpeSuri, quod Reverendisjimuf in ChriBo pmr ac 
- * Dowinus, Dominui Petrus^ San&e Magdeburgenfis ecclefie Arcbtepifccpmfei'u^ conjluuit 
ft crdniiiuh mt Jobaimem de Ghulen^ Camerarsum Halberftadens. et Canonicum fmm Mag- 
dfhz'.rz.prefntfrii et reclpjentem ad tmum annum conmuum a die Asfnmptioms beate Marie 
vi^givls prxjx'me futumm computandum infuumfueque ecckfiaftke et fpirhualis jurisdtdio- 
i7iJ cipciaUm et m fpiritualibm Vicar turn generaietji , dans et concedens micbi meram , plenam 
et itteram factiltatem :, au3orftatem et poteftatem caufas quasiibet ecciefiajicas et prophanoi 
ac qu£VM ecdefiot et petfonos, negocia quoque et facia quelihet adfmmfmim ecdefsafii^ 

cum qiiomdocunque et undecunque fpeSantes et Jpeffavcia , etiam ex officio , jf competserit, 
dapcnendi, ordinandi, jadicandi et diffiniendi, vifitandi, inquirendi, corrsgendi, puniendi, pro- 
airationem ettam fmm annuom ah omnibm et fingulk monafierm, ealeftis et aliis ecclefiafti- 
cs benejiciii ac preiatis et perfinii quibtitcunqtie fuarum duitatum et diocefis etprefertim qua- 
draginta marcas argenti Brandmburgenfis a Domino Prepo^to Tno^iaflerii Novioperis prope 
Halfis exigendi, pet ends, coiligendi et redpiendi. Coherciciones , ce>:furas ecciefiajlim , mul- 
cijs et penai quailiket in et pro premisfis omnibm et fsngulk fiilminandi, ferendi et infligendi, 
filuentesquitandi.ahfeluendi, relaxandi et quitandi, ornmaque alia etjingtda fnciendi, gerendi et 
exercendi, que officials et Vicaritis facere babet et poteH de confietudine 'vel de jure. De qui- 
hui quidem Ego 'Johannes de Guhlen Officialis funs predi&tts de huimmvdi anno currenti du* 
iemas et triginia Marcas argenti Brsndeburgenjis, dumiaxat Centum videlicet et quinquagin- 
ta in FcsfofmSi Martini Epifcopi, et oSoginta marcas in FeHo beatorum Fhiiippi et ^aco- 
bi Apojiolortim proxime fucces/iue fuiuris in ciuitate Magdeburgetifi fihi pagabo/filuam et 
minifiraho expfdire, cetera autem omnia et fingula de premisfis ultra di&as Ducemas et tri' 
givta marcas undecuvque cedaicia et ohueniencia micbi pro meis hhorikm, fuwftihm et ex- 
penfis ajfignaiiit et deputauit, Confirmatioves tamen, deflmtiones et corrediones majorum 
PreJa forum, monefieriorftm et ecclsfiarum Caihedralis et coUegiatarum , etiam permut ationes 
h^jcfidorum et transpofiiioncs perfonarum benejjciatarum fihi rejeruauit. Sic quod Ego Jo- 
hannes Officialis et Vicarius fnm predi&us em ipfe abfeme agam et exercebo, de quo etiam 

michi \gamHdefeidamfidelLr. SciliJ.plLef^^^^ 'odjm amo duranu 

himmodrjm. coiraSas facia fibiprR7 "sS«7 Ct^^^^^ e, defi.Jiovc 'Anhuflfcofo feci « idi {refmes liltZS^^^^^^ PT" ^'^ 

mm « Aclm Magdeburg Anno Domini MCCCLXXll Til Umnfis l/t'"^" ^'^ ^''' ©tanbc 
f!uni)c wanbt f)affc , blicb ct niig un& wiionn-M » oSi <? •. ^* i^jottcgljflufc nuf 42000 gSorcf cnf* XXXV, LUDOVICUS. 


i' Q*^ S(o. 1381. E chartulario. - 

Ocbui-g, linen St>fftS£-Sfci^^^^ ^^« Jjeilig.n ©cfffts ju my' natomelingeij grebifc^ofcn ju ttTciftcbw letT len oticb t?nfc gnancfn t>c|tcn Wcmigcrobc -^n^1?n^ fuxb yntc, lipjuc ftiffte mb nafomclitt- 
am *Sn5bitcbofcn ju l^ci^eb^rg otfcn tuf> rn^ ftab fin ju alien ivcn VPillen , Horen vnbc 
Snricn , wit bivfc rnt) ab ojftc cr , fin &i\\tc abeu naEomclinge £^i-c^bi|cl)Ouc ju tTlcii)!::* 
burg bee bc^orfc^, rn^ foUi:n rn6 niogcn fid) Oavus, 6avuon rnC> trcObiv 6avQU bcl?clfc!t fcin 
oUrr meniiAcn , nymr*nJ)cn rfgcnomcn , vcth vnb wit ofttc yn bcs not ^cfd^kb, vnb fit 
£yce bcOorffcn. tXSr, t>r.^€t crbin rn6 iiiicbfominen fuUcn vnb woUm ouc0 6cm et^nrtntcn 

vnfrm «ofrm <I5n5bifcbo(e t?nb fymc Stijfte rn& riafojnen (f rebird)0«e!T 311 WTciOeburg 
mu t)cm 6to(lc lPclTtygfcro^e , vw^ tsnO Swb; t?nd oud) mit t?nfei: fclbe ^yben, Vfnb aik 

^cn vnleni gem oUcnncnacijcn , nyman6esr^gcnomm, bebnlffcn fin^ vnb Vmbcvctxbcn, 
vnb gcmitvclict) l^d^xi vtcnn vnb al^ ofitc cr, fyn (Borf^u^ abir nad)Eorrteti ^£i*i5bifcl)ouc 
5U nidbeburg vn& bcs anemiitcn , abir vne bos ^eif en anc (Beuerbe, W>evc oud) fad)C/ 6ae 

wir, rngcr febin t?nb nac^EofiKn rn^ir obgnanrc Vcjtcn Wa-nygcro6c,^n^tJn6 6rab 
vorfeuttcn, rorfumcm abic vor^cn mujtcn abec irolbm , bic fuUm tjnb ivoUcn wyr ny^ 
manbis anbirs ijorfei?!!! , rorfumcm oOir t?orfcufitn batr bem obgnantcn vn^crni -^evn 
iSr^bifd^ouc rnb fymc Grifftc aber nadjEomcn tS^r^bifd? on en ju iHeibcbuvg t?mb fiild) 
<5d6, al5 bas rcbdid)in i(t ane ©cucrbc. tPir t)nf>ir erbcn vnb nafomcn fuUeii o«c^> vnb 
wdfcn vn5 rorniljen ctvig(id) , tnb roi-^igcn pns oud) in bif cm Bricffc alleu 2(nfpi\;c^c m 
Popftorfl^rnb ^mcr Sugcborunge , vvy by gnant fyn vnb man by mit befunbcm tPortcn htf 
ncncn m.xg , rnb fuUcn rnb en iroUcn oud) fbcync "Dorberunge abir 2lnfpvui^c oortmer 
huf vnb iTu-iomcn l£rcibifd)oife ju ITTcibcburg vngcr vnb vn^tv Jgibin ^nb Hatomen ju 
recite vcol mcdmg fin , rnb rns bornu gctrurcdidjcn i»vt^ebingen glid? anbevn finen vnb 
pncs Bttfftcs WTv-menrnb I>nbcrtbancn anc <5euerbe. 2lUe rovgcfdbrcbin fhigtc, puuc^re 
rnb2trnfcl, rnb ir i^lidjm bcfunbcm globcn wir obgnantc Cm-b, JDictrid) , ^lbrcd)t vnb 
"^cinnd? ©raffcn rnb v^cm mi tOcmygerobc vor vne vnb alic cnfcr )£vbin vnb nac^bincn 
(n gtircn tniu^n ane 2trgclifr ju b^^lben, rnb l>abin bas attc lyplidbin ju ben bdltgin gcfwo^ 
rcn ntb rnfir 3r.citfcgil allc 311 cyme warcn (Drfunbc mit rcditcn ivif c n an bigin offrnSriiw 
U^cn ^gcH , bcr gcgebiu ijt m tcSnt nad) (Botsgeborb bn^cnbunbcrt ^ar, barnad) m bem 
eyn rnb ccfct^ig^frcn jarc, an fane fatbaiincn 2(binbc bcr bciligin juncjrautren. 2)arbv vnb ^rcbcnc^ ron IPur^burg, rnb ril anbcc tSxbax Jlutc, by bavrju worben gcruffcn rnb 
gcbctcn. 

^. 4. ^15 fclgcnbe %\h auf 5a(!nacf)ten ^ictt cc ein groffc^^ Jeft ju Calbe, unb lub baqu 
ale fcinc i'^rciinDc, bic ®avaavufcn ju 5Seijicn, famt w\ antocni SiH'llcu unb Jraucn^immci' , m 
filcito bie©abr ^f^aabcbur^ , wci^c abet ausMieb , unb \mt\>z ki) bkfit 3u((immcnfun|fr tljuvfi 
nierct imb allcrbanb J^iir^iKil gcmebcn. 5(uf ben 5a(rnad)r6f2(benb l)idt ki* ^rfebifd)Dff cincn 
iant3 auf bcm 9\atbKvafc , ba fam nebcn an in beg ©tabtfd)rcibcv6 ^nufc Jeuct au^ , " fb abcr nidjt^ 
JU bcbcutcn hatcc , (bnbcm balb gclofcbct rouvbe. ^ie mm \tc9f n t)cg 5*^ucr^ Sctm cntjhinb , licff p 
bcnnon bcr ^Tcppc ;u, auit brr gi^bifd^ef mit fcincr ^Qn|cvin ; bk *?:vcppc jcitrnd) , unb fi'clm 
ubcr bunbcrt -IVrjDnen fifruntcv , tbcil? fi>nmc\cn ^erab ; ba bann vm'cIc ?(vm unb ^ctn jctbracl^cn^ \m 
monb abet tebt blicb, alS bet &:f;biKl)ctfv:Ib brittc. ©ein ?cid)nam iwu-b nad) 'SKagbcbiirfl gcful)* 
munbinbtT C^ilbauncn^iapcUc im Scm cbiic ?ci*emonicn unb Q^igilien in bet @tille begvabcn» 

&• K&df b frd^ nicbr &^btfcbctf , fonC-ctn ron (B<Dm& mb bee Gtnble ?u ^om (Bnabcn cwiget 

Dcrtrcfcr pbet ^bininifaator bee <lzv^bi\Tbm\9 , mikn ct (ebon cin35iftl)um l)attc. Sllbcttug 55i* 
fdNDff HI iiebrcn in partibus infidelium mv fcin Wcy^^^ifd^off unb ^icatiu^, n)elcI)Ct am 
lc|rcn Scccmbct 13S1 bk €<^Uc bc^ ^ofpitalg ©t. Sptiaci ju ^allc cin3CTOcil)Ct. 

XXX\^. FRIDERICUS 11. 

§. I. 

t^'bm furccbtrtc ^*?ricbrid) ^Din -^oym, ^ifcbof ja ttlcrfcburg. S;«fclfcc mt el)cbfim ®om^ 
eO S)f$ant ;u O^aumburg unb Qcm^ctr ju ^crfcbutg , alg ct n^6 i\m QJifW an bcm Ic^tetn 

Crtc mw^lct vrurbc. 21o. 135s warb ct m gtfebif^cf 55ictiid)g (gfcllc ^on bcm ®DU)?SflpiriiI ju 

'ISagDcburg mv ;um &;|bifcbD|f ccn?cl)fct, TOcifen abet bet ^abfi foldjc^ auf ^di)fet Catolt iV. 3(n? 
fud^cn©raf"3lIbrc*tcnt)Dn(ctcrnbctcscpnfctitte, muftc et bamal)Ig jutMc (Icftcn. %d)gr^bu 
fcbof JubOTigs $Dbc trutbe ct ;.um jTOeptcn ma^ ;um &tbiWcf ctrocljlct, unb i^m Don bom Sanbe 

unb 
imb (StflDtm wfiulbigef, febo* mug forc()eg m gKflsbcbiirs unb ^aUe nic^t acfcOcIjen fcvn, tteil fid) 
tibn i(jm !cin iulbcbrlcff pnbet, « oiid) bfl^ sjjniiiurti tjon bfm ^flbft« nicf)t ci-fealten bat; biefe bfi^ben 

" '^f " & I)at abec nuc o^ngefe^t 9 SRonat^ tegiccct; bcnn <il« cr jule^t ju g«<rfcbur<i nDd)«ine 
SMdiiebWdfc ^flften woltc, fontc <u, aHfg p«i§i9cn ©«c?)m^ Dr)ncmc()rcf, Ciie Action I'm 3Rcgbud?e 

mcfitWn/ roorubci:ecerf*racf, fi^ ju ben ^fltconm beciSonv^ict&c, bcm Wigm Anuwntio 
unb lobaiin^ wmbctc, fie urn *35ecseiftun.q bat, barnbcr !canch\)ur6^ unb am 9 ?Roi)cmbet 1382 
iVnicrftbuvg mk^h , allwo ec in Dec ®om^Sird)e toor bem t)on il)m ge|li(fretcn '^iltai- Qr, hc^xf 
hoxi bearaben njorben , bafelb|l f-in ©rab no$ tiov^anDcn \% ©oiifl ccgiertc er bic f iiripc ?cit ubcc 
fclic n»bl, unD r)al|f ben gKaqbeburgecn bas ©(I)Iog Sihgcvn «innel)men, Die i[)m Da^njc 400 ^^ucf 
cabcn 2(ucb toeif aufftc '\\n ©mf Itlrid? ijon ^obnflcirt Die i&clfftc :be5 ©d)lDffeg unD ©mbtlcintf 
tOtppra famt gube^or , fo ofjnDem (2t|flifftifd) Cc^n wac, m 450 ^«^ )«tl)»Sen ©ilbet^. S)it 
Darubei* gesebenc'Sei'fcI^reibung loutet alfo: 

No. 39, 

©mf Ulddis »on ^o^njtein iCetfauff 6cr |)clffte beg m\<i^ti «ttb ©t(ibt(ejn« 

fl8ippra mit alien Snbe^bc m er|bifd;off griDericum jju SWagDeburg m 450 gjjarrf fcmcu 

iSilbecl. M7@cptem6r, 2fo. 1382* Echartulario. 

ifDUic^ von (Bottee (Bnabcn (Bwuc tnb <jere ju •^onjlein Setcnnen offmlicfccn »ot 

■pne vnC) alien »nfcm f^i-bin vn^ rTat^toincn, vni) tbim hint alien bcii, bic bicfcngcr 

gentneitigcn Sricjf fel^cti abir ^ofcn lefcn , ba^ VOix mit gnrciu VOiWm Prtb ivolbf Oact)tm 

WTut^e nitt^at^e \>\)!('i.x ^luube t)nb OTannc iccbt vnb icbelicben wa* vnb pn|cv Crbiit pciv 

loufft tabcn rnb reifouffcn mit ^vafft bifjce Si'mee bcm *i;i'wirttg(lcri in (5otc Pater »iu 
fetm licbcii ^m*n , ^crrn ^^e^^^^icbc iSCirisbifcboffc bee Miflcn Sritftce ju J:|tcibebmrf rnb 
(Incm ©otiebufc bafclbins t)nfe balbe teil rnfcre ^ufce rnb 6lo|)c0 bre Qtctcdi^ina ju tPip^ 
pgw mit aKc pncr Sube^orungc mtt jDoiffcrn, i6ot|fj}ctcn bef^Qt vnb pnbcfiw vnb \)t\mfi 
ttxn ijafelbad) b«Ib unb ouc^ mit aWtn JLc^nen geipiid^cn vnb wtxtlidytn mit JITanicbaffc 
tcnmitffieric^tmobiifhnpnbncbci*(!erimit3cin(en, Pacbtcn, (Bdciteii, jDinflcit, (Butcm 
tjoilegin t?nb vnuovlcgin , mit Scc^enbcn , ?lcfci'n gewercfct vnb tjngcwoccbt, mit W)cfcn^ 
ICOeibfert, tPefcwac^e, mit^ol^crn, XPclben rnb mit Hamen, \>;i>9 ^olQ^ant berBo^ 
tcnswerbcc mit^^^yt, mit WItbancn, mit Wcbcricn, mit lX>a|fei', mit tuafTci'lonfftcn, 
mitUToIen, tnoIcn(!ctcit , mitWegin pnbnicptXPegen, bc|ucl)tt)nb mcl>t bc|iid^t , 005U 
mit alien Scd)ten, -^eifcbafFtcn , Keen, HuQen , ^mc^tcn , Pribeiteri p/ib gcmcinlicben 
mit atlir 3iibel)0vungcn , wieman biemit fwnbcvhc^m riamen gmennen mag, abiigniurt 
(in, wo bit in VtXbtn rnb in Vnox&tn gelegin finb, Stie wiv bic rnb vnfcr ilClbcin t)oi/nal$ 
bifj an biefc geinwei'tigc Scit ton ym \)nb (incn Doifarcn ^cQbifc^offcij mb bzm egnimten 
(inem (Botcebufc yw tlleibebutg jn Ic^ne gcbat ^aben vnb bcfcpcn , vor jfinfltebalb bunOcit 

lotigc llTtu-g filbei'6, bit tx vnQ gereit tjnb all bcjalet bat, tjnb mi* von yin entpfangen vnb 
invnremnusgewanOt^abin, tinbyn mb fin (SoriebuJ) 5" iTlcibfburg bcjjelbin (Bclbea 
lebig, lo^ viiE) qnicb fagen mit h'afft bifjee Si'ieuca, mb baben tjne tJcrcjcgin, vnb t)a*cjy# 
gen tJna por vne vnb pnfci* iSCibin t?nb nac^Fornen mit gutcn tDiUen , vnb mit rcdjtcn IPif- 
fen allce 3^ccbten, ^oibcnmgc tJnb 2lnfprad)c , bit xoix abix viifh* (gibin vnb nacl;Pomcn 
m bcmc obingefcbrieben balbm teile bee ^ufeff ju XPippfera rnb (tncr Sugeboiungc icjunb 
flbir bt^niacb in icfecyne XOif 5U cinigcr 5cit gcbabin mucbten , btx xvix jumalc tviUiglicben 
basbi^bevpffbicrcScitgecugiglicbengebat babcnpnb bcfcjjen, pnb wollcn vnb fiiUm bes 
»nfci'8 egnantcn i^emt rnb jincs (Borisbufee xt^tt ©ewcvc jin, vnb pon allir recfetcf ^n^ 
fpracbe crtbtlebigcn pnb cntwecen, xomn vnb xco yn bee Hot gcfcbit pnb tut an atlee ®<^ 
ticibe pnb webirfpvacbe* iDc3 ju (Drtunbc pnb merer Sicberbeit babin xvix pnfer 3n(Jgcl 
tjor pne pnb pnfer (Crbin an bigcn offcncn Bvicff lagen bcngcn. Hadb Cbi^'Pi (Beboib tu^ 
fcnb3ar, bribunbcrt 3ar , in bemc Scwcy pnb acbcjigjlcn Jave an bee beiiigm tnert«Iev» 
feme ilambevti Cage. 

XXXVn. ALBERTUS IV. 

Snibertue bee altefle iSo^n (gebbarb^be^ XVIIL gblen ^errn^ Don (Duerfurt^ mx in feinet 

'^3ugen&inStudiisn)DilHntetrid)tettt)oi'bcn, unD tpacb nad)l)ec ecflju SJIcifcbiirg unDfoIcsenDd 
m ^Kagbebiirg ®om()err. ?lf^ gr|bifcI)off inbeirig ju ^agDebutg 2lo. 1382 Derflatb,, unb ©ife()Dfr 
Stitbxid:> iw ^Rctfcbucg an bejfen ©telle fam , begoj) er ficb nad) 9tom , unb bcmuljetc pd) botf 
85ili!)«nr^erfebuirgjuet|alten, iveil aber Der ^abjl folc^e« einem ^oljmifd^en ^ertn :?(nbreabort 

3)1 5D«b* S>ub-5 vjdbtK^n , ^crgegctt ^;g Simv-^apitul fcmcu '^Settee Sui'c^at6cR m\ Qncvfiivi tmtljkt 
kirtc, mm cr te au5. gi>e ec chi ncd;*>cn fKom suriufe giciig , ftai-b &:^bifd)o(f guebtrid) 5U 
t^cn-'fcv iS:c @W\)t <)ane einen <iul6ebricf , im&untcc §!ctd)«m Satoeinen ^ctjcts, ta§ ei- belt, 
Q^fcpAtn iM'c cqtc Scleibimtt umfonft tf)im woHe, \tJDvauf n* flud) i?ie ^tilbigung cingcnommciu 
fi 
tPcnccelao ju scrn bas (g-l)Ie^ 2(ngcrn^ fo tsiefcibcn im torigm go^tc Miw m 2(li3ensleben fljgcnmnmcti f)at 

bcr ,....-,... , - > ^ 

■iVtJaraarafcn ^rif^rutcn, TOilbelmcn unb ©corctcn ju Vnciffcu, ben £flnbfviebcn ju l)anbl)abcn, 
imb cinanbcc wibcr aHe ibrc ^einbe untcc gcTOificn ^cbingungcn bci)5U(lcl)cn. 

-% 3. a^o. 15S) ten I ^^c^cmbcv confitmirte et bic Calan6e^5iu6ccfc^aflt ju sDcflau, wnl) 
Qob ik bic 5rcnLeir, aud> 3cit \takcnben Smevbiet^ bm @Dtte5bicn|l, mmiji in bcc ©tide, l)al^ 
Ten ;i! lajfcn. Urn ticfc ?cit ent|hmben and) tic rOallt-V^rtben ju bcm bciligen Siut 5U Wilfenncf, 
N'r:u cr ncbfr ben ^Mfd^if m ;u "iSrflnbcnbms imb X3av>(!lbcr9 5(blaf m^eilete. 3n fclbigcm, cbcc 
mc ctlkbf srcBcn, im ftlcscnbcn 13S6 5abt gctictl) « mit "Slarggvaf 3obpcn ju ^vanfeenbuvg in 
.^ric^ ; i'cIbiGcm gicng ec bif an \ik ^atcl entgcgcn , mkmt bic ®d)anfec ju ttTylau > cvobcvtc 
:S.ucnau, imb pifnibcvtc c$, bcfam nuc^ ben ^oaupnnann bec'^Jlarcf ^Stanbcnbuvg Itppolft tion 
:5rc^::tlgefa^ac^, crlirre flbcr nad>sc^cnb5 wicbec gtoflcn Q5erluti, imb t\)Ui:bc bic ®ad)c anf bem 

Convent :u ^$vag bcD ^hm 5Bcncc?InD ba^in wrglidjcn, baf ec 3\Qtcnan an ben '50Uu'ggi<ifm wie^ 
Kt nbrrc^cn, unb ben ^sn Srebau Icfacben muftc. 

§. 4, 5Ii^ in bicfcm vss %^^ic erfebifd^off 9«btc$t tton "iSJagbcburg , ^ifd)D jf »rccf)t ttort 
»!^nlbcrfrc.tt, Sy^j^to, i>tmunb J>rfecg griefericb 3U^raunfct)\^cig, ncb|l ben ®rafcn ^ugcn uon 
^cinfrcin, ^cmriitcnv^on^Dfenfmn, Surben unb ®ietritt)en son '^BevmgcvDbc unb ^ugen m\ 
5fJun?fd^ fiimt I'cni 5lbel in gat^fcn nni) urn bm ^^x^ flc^ jufnmmcn tl)atcn, unb eincn ianbjcict* 
t>£n, rcc%ai ?Jbfd^i|rnna bcr^Iafffrcpcn imb Slnubercijcn iintcc fiid) tnad)ten, and) gcnsiffc 3vid;tcv bajii 
tcrrrbncttn, bn§ bic llebcmcfcr tbnc^nft^en beg ©rnnbc^ unb bcr ^Nafon enifrlid) gc(\raft ^loecben 
foltcn, fcMrar 2T.^bifu^Dff ^ibrcd>t\^incr ^DH bcncn movbnctcn 3\id)tcrn unb ^anbl)abcrn beg Sanb? 

f^icbcnr>. 5fh^ :i::n ©raf iDicrrid? m\ XVn-nigcvobc M fclgciibc Sal)t: fOld)Cn ianbfvicbcn bvQcf)/ 
in bos SicinlrciniKk rrrdlftc unb ^Slflnfcnburg ivcgna^m, vciflogtc i^n ©raf Bn^o con ^ein* « 
tor ba5 ©cri^fc na^ (Sof br dtixct, ^n ©raf 58u§cn fcart t?cif lagct , unb ba cr bic ^Ijat nid)t leaanen frnte, tcrur^bcilt, bnS cr gc^ncft ivcrbcn folte. Sarouf gab ihm cincr i>m Slcicbcro&c 
t?cncrjlcn (^trc(d) iibcr benfepf, \ik nbrigcn llmticficnben bucd)rrfl*cn i^n mit gd)mci'btcrn unb 
^dlcm, banbcn ficniad) ten tcbtcn €eqjcc an fcinc^ ^^fcrbe^ gmnn, fd)lcppten i^n an cincn 93ufct), 

unb I)inscn ifyi bafelbf! auf. 

§. v^ Urn bicfc gcit fnaftc febif$of 3(lbrcc!)t mit bet ©fabt ^atf^ kt 3iiC)cn^ bee 

Soflc , llTunPiCv unb IbAlgutcr ^ivifligfcit, nnb wcltc i^ncn fcincn ^alt5ctv&\cn 6c(c[)ncn , bci^^bie 
'iJlJunlcijrScfallc Ci'nnabmc Tbukr bic (gtabt ^allc ^jaufen m\ Si\d)^^kvtxba 138^ bal)in Dcv* 
InDd^tc, baf cr iTch tmmittcfit bcr ©ra^cf^afft nntcvrog unb bcngoll unb TOnfeci) cinna^mc, bagc^ 
ficn lie i^m bic Scbn bariibcr ben bcm &t;bifd)Dtf aus'juwmf en V)cvfpvad)cn; wic bcnn nad)gc&cnbd 
a3c bicfc Singe inn-tragcn wDibcn. & battc and) Strcitmit bcm 3vat[)C ^U IHartGebuvg wcgcu ci* 
nc5 ©a^bnumcns ju ®roi]cn?3aIt?a, bev ^ctbmann gcnanut, a^c(d)cn bcr €rr)bifd)Dff wiebct m 
^bcn, bic SaV^bcburgcr abcc jbKtc^ ni$t jugcbcn woftcn, mil fokbc^ il)ven bafclbj^ t)abcnbcn ©a(^< 
gutcm ©ibabcn gct^in ^abcn mivbc. & wucbcn barauf ^ifc[)off 2tlbi-cd)c ju *o«lbcrfta&t unb 
^ifdvDf 2>iccricb;uBi\;nbcnbnvc5 ;,u@d)iev!^^9vid)tcrn criw^fct, welcf)c abcr am 4. ©cptcmbcv 
Sd. 1587 i)cn 3u?fprudi i^cr ben €-f&bip.;;>ff tbatcn. ^ gn bcmfclbigcn 1387 Sfltoc cvbaucte cv ba^ 
S^IdI ITvilow ium ©cbufe unb ^rufe ccgen bic ^attf cr wicbci* auf , unb faufftc am 3 ttRovcmbcp 
ten ,*?n5cn unb 2(ibrcvfotcn ©cbrnbcrn \>Dn XX>cxbcx nnb il)vcm '^Better 5»-'*^uBcn aUc if)vc ©utciv an .pi>fe. acifcr, ^l^cibcn , 'SBicfcn , ginfcn unb ©ulb^n , bic ffc ju ntilow gel)abt, \>ov 100 
3Sarcf ^agbcb^^g;Tl:^cr ^chning, ba'Dor cr i^ncn ba^ ®d)lD§ 6vtla3entl?icn bi!J jur 35c,;aMung 
^^:^ gauifgflbc? ;nm ^i>fanbc ^i^b; unb SId. 1388 ben 10 ?Dtait. ubcrlicg cr cinige giufcn ju VPctUi^ 
mir|rcbr an i.>:nfcn rrn IPciirn uM'cbcilaujIicb. 2fD. 1389 abcr, am 2f "ifl^ai) \)crfc^tc cc bcm 9vn* 
the ;u <*dlc Dt35 Serf (Slijucbc v^Dr ssf brciJc @d)Dcf , TOcId)e^ bcr Difltf) big Slo* 1469 bcrcffcn^ ba 
f$ \>^t iioo 3\beinifd>e ©clbgnlbcn njicbcr crngclofct worbcn ; bag alfo cin brcit ©ci)cc^ bmnaljl^ fo 

ml ^ ii ©clbjL ^usgcma^>t. fa (Ji:§I)if*6ffeii fcI6 t)a« ©c^Iof Smlpe pfflniJiDcife Boc 300 ©(f)ocf «o()mifclxc ©tofcDen; berSi tbat Am 
mpdzm mit «inrt"to ?cf)abf,betcii pc pd, olg il,rc £cl,nt){t«n cingcnommcn (jatfm. 5 c biqcm ben nut bcm SBann, ba^et bicftpd) an W JBonifacium X. reenbete unb Don BcmS u te „ 

,95Rotoemb« em^i'imlesmm «b.e te, bag man fic urn ©elbfdjulbcn nid)t mi 3ntecbk cSS^^^^^^ 
feottc^bicnft bemmcn , fonbetn fotdieg Dot bcm ocbcntli^cn aiiffif^ r fii*/„ fcri. ^.ff' ,ST..'^ ."5 
m „„b bamu^ bem gonbe umOer groffen ©c^aben t^nten, bn bnnn b ? S^ SSn ??&! 
geljongema^en |c brad)te and; Bon TOMirggmf 3obfttn ju m5l,rcit, bcm sS St C6(aS 

fcltc fe bigcs am 23 October femen. 58n.bev ^anfen, ©len S^mm m i^m\m,SSk T 
gt mnd)te and) m fdbjgem 3a^vc f«n ic(la.ncnt, imb fd)entftc ©d)log unb S Bern fo 
« son benen Bon aieci^bcit tnit €on cn« beg ©rafen Bon Umboiv" nn fid) gTbSt bS r'bS 

DasSovf (6ei-6ct., fo«wot^anfet,,toon6*ii|4tertau|ft, bcm SmSiK/fSSi 

No. 40. 

^mm^Mktti in maclttbm aJewrtjiwng itjraeit frineg ©ec^©crdtfieg , bar. /• 


E chartulario. f ««^«r tojapmordiorum mflrmm mmiL affsmtes cuXoZ £ JL n ^^- M'^iptm dispoJiimZnl^^^^^ "' ""'"'Jxre, propmiaie , dominio, propter i„. 

tosjumiuy w quid nobis, fuccesforibus noftntaut tcdefie nojlre compitat. -rfc 92 ©as 4. eavitel / wn ten gi-e6ifd)oifcn ju SriaijUchtrg. 

-Z"^^: "'^'odl que m a^deir. rosfisji.nihm vacauermt , per Decam,m drSe eccefiem- ^e^ecd-i^H'ci' .t parochialihm ecckfis hpuMis CJlro, Optdo, flatlet vmu conjmcn- 
tihu' prifa^i Domwi Decams « Capimlum , ad quos ju, patmmtm eormdim tffirum bono- 
Zn'oaJon^ IP^aar, dec/^rt,mm, ordimbum et disponent proeortm ben'pkcuo vountai» 
Zr^ .uid^ bonor:m e, posfisjionum , videlicet OJlri Opidorum, djftnaus , v,llar,me 

Mrum fiprcpiptomw. mafioie et d^<mne , ac pro #. prefm Dorntm , Decmm et Cm- 

t:-m m 4oRre AUgdeturgenfis ecckfe sMemorinm anmverfam mfirt cum 'Cigtlus , »«> 

^£nicr^ pro dd"» eLLe.dan.ne acpdf,uio.e on:niv.m Campanmmn fervatu n,a. 
a^,.,,miu- J r .J.. ._,■, „/;„,;, ^„/r,„ />„»-/i «t mora eFl . mmedto edilmm pan- cha n»aH's' culh ».;; mped^unint , alioqum in ecclefia Sanclt il'Mtmn, vet monajterio ucan 
lohrats baptise in ^o.teamns finsuk in perpamm filempmter peragem ac perog. fmen 
i'pLuraLt. Ad qua^n quidm amu^^rjarti memormm Canomcu Vicarn et Chorales noftjee- 
clL, rrc rm firJ, khannis in monte extra muros, et fcrSe Mane mra muros Magdehmg. 
M^ke^ioruJ a.u<nn. , ac ra>u7orum Sehaftiam a ^mla, am,q«e .«« teatorm Petnet mgdebnrg. 
td^ et eorrm Q;p:t::/:<m tarfj conjunai,,, quam diuifim jpeaantibm, qimmqiwlnrehdeant 
ei ' -el ml^d^^m , mn ctpr^te etiar:^ , (i frediBiim Caftrum Mokern , op.dmH, dtflrtdum, vil- 
/-■ torac't pro'catv, r.:a t-.-.rum aliquod in parte wl in toto ex qummque catija , conlraaii 
■■'ihdo cki -■:d evetM aUcnarent, perrrMarent , venJerem, perdcrent, out ea m pane vel 
:..toto, ut irevntutur , defolari, deuajlm-cel defia qucquomdv conmgeret, m omen, even- 

nm P'o-Jr^ cd bu De^uti> et Captuhm pro fe et fuis fuccafiribm knemk fdmifertmt, 
%irLuri ct cUisaru- , tigimi oSo nGsxai Mngdeburg. pagamam ad prftam ammtcrfa- 

% noUri dsem, or^idolo, frcude, dilacisne et proiraHione remotis, aare j:ngul„ amw,per- rJorem ■ irt^raliter et txtoto; Per emidem Decanum, vel eo ayente,mpremmtturpe,^e. 
Q-SuHli in modtim , qui fequittir , tradendau exponendas, et tpfo fe ammerfan, fol- 
etd^uid'nd^'. Frimo igitur ReSori feu Vicario Altaris Corpom Chrtff, per nos de no- ne iss fuccihres cnnaizc! et ajtriaos pre aecerminu! , «. ,» .u...„. ....... . yj...., — -. ^^ 

Ira- «■»«;-<« miij-am kgere, ct feriis quint is de Corf ore ChnSt, hra fibi per Decanum et Ca- 
^Zh^ d-li<^mta per fe -el alium cantarc alia voce tenratur perpetuus temponbm duratuns. 
Ftauiaot^'ti'n hu^u}v:odi alsoue miniftro commode compleri non valet, volumm, decernmm 

e Ird^mii", ul eidem vn^vjiro, quern per Decanum , vel eo abfer.te Semoremordman volu- 

^r -> d'fla [i:mma ferume una marca annk fingulU mimfiretur , et mmferto pro hm- 
ritm ad id^ Akare et cipaum ipfim Reclori tpfim Altaris tribuatv.r Itemvolumtu et erdwa- 
Z, ut de eaiem Fumma pecume Sex Marce Dominis Canomcis ecclefte mftre prebendatts , m- 
7hfsetL^m.^uatuorCar.or.tcisprebendiiDyacc»aliiusetSttbdjaconalibmprebendat,s,min^risco- 

itans i^Jilis ecckfie, et majoribm vicariis duobm, admisfi etiam Vicarto mftro etjuccesfo- 
run'VoSmum in po-^ificalibm , qui pro tempore fuerit , ,n ,pfo nojlro ammerfarto d.flrtbuan. 

„r iia ut prej^nies in vigiliis tres mcxm inter fe equa portione dmtdant et almum mum 

■rr-n-'-n A ipforHm misfe et commcndationi interfuerint , fimib uiantur dmjione , falvo CO duvtt %lt quod Decanus dupUcem portionem redpict , et Canonm mimr'tbm prebendis 
mhendails UiTidum co-nfiMudinm ipfim ecckfie nofire de etsdem fix marasdebttaportto 
\-ua'ur hem z-ohinrjs et ordkamus . ut in eodem amuuerfano mfiro prefotns Decanus ftn'inm pmcr2, qui 7r^-e cumcommendatwieimeifueriutyjmiiitimijme oom^^^^ xus- 
fauvario-cero ipfius ecdefie nofire quintus dlmldms ferto miniflretur de quo tdemlhfaurO; 
rius duohus CaTnerariir dcmhiorttm Canonicorum et quatuor ecclefiafticorum ejusdem ecdefie 
Tioflre cmlibet ipfGTum decern et odo denartos Magdeburg, et Subcujtodi duos feltdos mbuere 
t'leatur Et de qiuituor candelis cerels quamliba de duabus iibrts m ctnuUU feretrt , ut fu- ®aS 4. eapiW/ toon fccn (Ji'^biiujoffcn ju DJiagDclJiirg, 93 

/m ftnnatury ponendis acde precio majorum Qmpanarum, que in vigiliis, tmfi ft com- 
mndmone, ut fuperius ta&um eft, ptilfm dehem , idem Thefmrams prouidere hnhet, rc- 
ftduumque, quod fnperfnent , pro fuis lalwribus retinere. infuper qutnque marcus de diila 
hinmm vighiii 080 monartm pro elemofwa feu ftipa ipfo die anntverfarU mftri mms finga- 
iis in ortu diet per Decanum ecclefte mftre et duoi Carionicos ipfius ecciejie no/ire fabrice pro- 
ui fores diuidendaSy it a, ut cuilihet pauper i feu perfme tinus demrius detur, prefemibus de- 
ptitamtis. Ipjisque prottiforibus fabrice y occafwne hhoris, ctiilihet quatuor folidi denarii per 
Decanuvt foluendi de diffa fmma determimmus. Freterea de rejtduo Conuemuahbus di&o- 
rum Momfteriortim , videlicet fan&i kbannis in Serge unum talemum denariorttm Magdeburg, 
et San&e Marie fmiliter unum taUntum interesfentihus vigiliis , misfe et coimiendatwm dtdi 
Capelle fan^e Marie imjorihtis prebendts pr 

Petri, lacabiy Katherive, Nicolai, Latirencii, Martini, Ambrojti et Mici)aelis ecclefiarum pa- 
rochialium Re&oribus fupradi&is , cu'dibet ipfortan duos folidos, Canonicis veto diHarttm ec- 
ciffjiarum fm&Qrum Sebajiiani, Nicolai, Petri etPauIi, ac Cappelle S'anSe Marie mediisei 
pueriiibus prebendis prebendatis fectindum confuetudinem ipfarum ecclefmrum mcdiis videlicet 
prebendis prebendatis per modim fdl umun folidum , et ptterilibus in terzia parte , Videlicet 
o&o demrios vigiliis di&i anntverfarU interesfentibtts , et in mis fa cum commcndmione et tiS" 
que adfinem pevfifiemibtis aliam partem dare et diuidere ordinamtis. Et infuper unum talen- 
turn di^orum Magdeburg, denariorum pro oUatione in mis fa di&i anninerfarii fupradiSis Do- 

fKinis Canonicis ^ conuej7tua/ibus, vicar Us , parochialtbui eccleftarum re&ortbm et coraUbm pre* 

Jentibtis , tit cuUibet fuscipere volenti unm denarius porrigatttr , deputawui. Et ut Decama 
ipfim mjire ecclefie , qui fuerit pro tempore , veleo obfeute Senior CapittiU in diuifione^ ordi- 
mtione et diflributione premijfortm major em diligenciam adbibeant , cidem Decano vel Senior i^ 
ft Decano abfente ipfius vices in hoc fuppleat , unam marcam de fepefata viginti offo viarca- 
rum Summa asfignamm. Quod atitem ultra premisfam ordinationem et di^ributionem fti- 
perpuum fiterit , fabrice ecclefie noHre deputanm. Premisfnn autem memoriam cum fuis 
omnibtis circimfiantiis et diBribittiombns max anno future feria fecimda poB diem beati Marti- 
ni incipiendo peragere dehent , ac dciuceps quousqtte nobis vita comes fuerit , codem die annii 
fingulis continuare. Anniuerfarium vcro, inqiio peragi oporteat, vite noflre finis rtliimm de- 
clarabft. In qtiortim omnium tej/imomum figiilum uoflrum unacum figilk prediili Cupituli 
fieHri in fignum confenfm, voluntatis ^ fiihmisfionis et obligationis prefemtbm duximtts appeH' 

dendum. Et Nos Vlricus de Rodetielt Daanus , lordanus de Neyndorp Senior , totutnque Ca- 
pitulum ecclefie Magdeburgenfis omnia et fingttla ftiprafcripta approbantes y ac nobiscum etin' 
terms prius mattira deltberatione et tra&ata repetito prebahitis confe^timus, ipfa omnia et 
fingttla in fids omnibtis pun&is et clatifulis , protit fttperius fcribtmtur , or dinar e , tlisponerej 
dare ctfolue're, acinomnem euentum minijlrare y etiamfi Cafirum , Opidum, diflri&tiSy villi 
et bona ftiprafcripta qtiocttnque modo, et ex quactwqtte caufi, in parte vel in toto alienaren- 
tm-y devaftarentur vel qtialitercunque deficerent , fttpredido Reuerendisfimo in Chriflo pairi et 
Domino noftro^ Domino Alberto Arcbiepiscopo ac nomine ipfiits ad manus nobtlium Brunonis^ 
Jobannis et Heimici fratrum Dominorttrnde Quernftirtc yfitortim^ue heredtim et fucces forum, 
nee non Proconfulum , et Confidum ac Scabinortim CiuUatis mftre Magdeburgenfis , fervare, 
cuflodire^ disponere ac imp/ere promittimus bona fide y et absque omni dolo et fratidey colore 
ttiam quocunque quefito vel figmento, 'Nosque et fiicceftores noflros y acnoftrum Capitulumad 
premisfa et ftiprafcripta omnia et fingula in fuis (ingtUis pun&is et claufulis esplenda y dispo^ 

nenda, ordinanda , foluendaet miniftranda in omnepi eventtim ftibmittimus perpetuo, et pre^ 
fintibits obligamus. Quod Sigillo Capituli noftri unacum figillo di^i Domini mftri , Domini 
Alberti Archicpifiopi prefemihtis appenfo recognofcimus et proteftamur* Datum et A^um 
Magdeburg Anno Dorhini Millefimo Tricentefimo nonagefimo. 

^ §» 7. 5Id. 1391 t)c» 6 gKfli'tii tocitrug ffd) ei#ifcl)pff ?IIbrccl)t mit ba* ©fflt)f ^d\t mm &«: 

ju&cn, unb ubcrticp i[)t* folc^c mw 5Sfjal)Iiing 300 brcitcc ©c!}ocf WJcipnifc^cc ©rofcbcm 

No. 41, 

(Jr^OifcfjDff %U%Ui toon SDiagbclJiiri) %vAi(x% mit ^cncn toon |)airc wpgcn l)er 

SiibcJi/ ben 6 fOMitii 3(o» 1391. Ex Autographo. 

' bufiu eu ITJcybcbm-g Scfcncn offmbcrlicb in bcfem hginwortigin Sryuc^ 5^9 wit- pne 
vmc aUc fcfednifje pnbc rbebing Me ivir m\t Mc 3o5in b^bin gfbat ivebbii- cnfic \\t\>\x\ <Bc. 

tcmvcn, Sabmanc, j|nungifmci|Icrc pnO bicttan^c (gcincpnc pnpr Srat i^alfe gMtlicj) \)Cin 

lllanc, 2lmptlutbe abir 2)icner no* nprncnc poii rnjir nod) hxtt xot^xw, Hu fucbae mcbr 
mit beii pon Sialic Pfnc bie facfec pon bee 3obm pnbc jobpnc trcgm q« ^aWc wonbaftig ni(^t 

S« 3 tbcbin. 
tt«r&mgin foffm gtijtlid) nod) iTCTltKd? , <5efd?ege cud) bad btv ^omifdje IRonyng , (yn ^o^ 
ucrictjrfr ^ ilamirmcijnc , flDir (ujt ymant Oie ron «iaUc vmc bie 3^^y" ^^^*^ 3obyfien qu 

4iiUc ironb^^ftTig anfprecbc aMt t^eCmgre vm rnfir vtegen , Dec anfpvadje onOe antbe&m» 

ctimgc foIIiTT vcix pc one argeltp vnOe (Scuerftc bcnemen, oucfe fo foUin allc 3^^*^ ^"^^ 3^" 
Eynne nu i^Uc vi?onfeafrig qu vnbc abt rcyltd) wan&em rnbe sy^n ron t3n6*cin& tien rnpni 
rngcbtn&frt, vnb 6i:niine fb ^at?m tms £>ie con<oaUe gegcbin 2)ty^im5crt btcitc fdjocf mi(hw 
fd)ir 6rofd)cn fripbergifdiic ITlim^e, bie iric an mfix^ (Sot6l?u(Ts tTuij ^an gelcgit. ©uc^ 

fo fal C^ bnf Oemc :6rywe obic (5lod? rnfec bet Jobin Bircfcof , tjnftc ^enrc brif ou<^ befem 
fcgmivorrigin bcyue t?nf(1?€beUd? fim. )?n&c bos vcic atlc Oie vjorgefdjrebnen reOe tjnOc Zm* 
U\, anc aUttlcic <5cuet&e rnbe Ztrgdift |?ete tmbe gan^ fealMn i»ollm, bes ^jabin XPir feucc^ 
mcbt jiu?itb?it m5c Tcltcnunge t5U ojftnbarcm <Drfun&e cnpc 3ngefegtl art tJeflrt brif fceipR 
bcngin, Vied} <5oris (Dcb<>rr tEujenb tmbc S)ryb«nbecc 'J^v, 3» ^<"^^ ^V" ^"^ nimQigipert 
3arc, am Bnnabenbc ncb|l rot btt Sominehn, fo man in btxVapn acrare 3erufaUm fin. 
git, ^cspnc (5c5ugi>iclEcw:tr&igtn^crrcn, <ccc Scm^ar6 Pi'obip ^um riuroen ? tt>«:f e, 
*iei: G-ntiv Bcrim Probijr ru fenre IVjauricius qu tjallc, t?nb bcr ^bclc <5)cr (Bcuc^act) con 
6d)raprfoav, vn^ ^icgcfrtmgtn1J)CC <)Crman ^oije, ^tt <JieyOe!e ^efticfUuc , Sittet, pn{) 

^ic t«*^'gm iRnec^tc ^ns Sorbin, <San5 ©yfcfc, cnOe tl7eynflvC>H9 pnjiv fc^tibfr. 
Koti: 5)45 ^ieadlongf an mRm pergawcnm 3vi«nen unb iit auf tctp^a^^ in eine ttfljjfut con fleioem 30a$5 

§. 8- 5lo. 159-2^ 2> Sulii eob ec bet ©faDt -^allc ein ^riuiksmm , bag ber SRat^ unb 
SBfaaoi^afit tot f cine ou^TJortige sciftlicf)c ©cricfetc gdaben , fonbevn allcin tjor hm ^robjfc bc^ €(o« 
frct5';u ©c tHoriQ ju ^Tllc bdongct \w^n foUe; unb ben 24 S^uguf! \jccfd)vicb « bcm 9vat^ 30 
SSranbenburgifc^c 5)tarcv ??iagbcb«r5ifit)CE SKebnmg in bcr JTlun^cy ju <&anc. S(o. 1393 ben lo 
Slpril abet etlie§ cr bcm ©cftcr ;um ncucnwcccf ben tTIuMenfSin^, bcj: i^m j%Iid& an i *SBifpel 
Svoif en au^ jcbcr ®u^Ic entrid?tct nwtw muflc. 

§. 9. So. 1394 Gicng cr mit SoDfet ^SBcnceto na(^ 5^antf"»^ J« ^^n»9 ^<*^oIo bcm VI. 
innvat>eriucbcn, obbie heI^bcn ©cgcnpabj^e 35oHifaciu^ IX unb 58cnebtctus XIII ju ijcvglcidjcn, 
imble^tcrcr, bcrtTcfj^uSfegnonauf^idt, ;mn ^(!anb ju bcrocgcn toarc ; fo ttbcc tscrgcblid) mar, 
Jnt^Tcnmm; ba§crauiTci:"?anbc5n>ar, WMttbc ^log ^ubolpb sU 6ad?fcn &eg grll^fft^ abge^ 
faatcr Jcint) , unb uberiid fclbioic^; bcr ©omprob)! -^einnd) ton tPavbccg, bcm mjn^ifd^cn bae 

^fefrif^ bcfbfe twt , nahm bic =3>afallen nebjl ben ^Bfegem bcr ©tdDfc ^agbcburg unb ^ade su" 
fmnmen, ;Kitcr bae ©a^ilfc^c ©*Id§ 3^abcn(Jem, gcwann unb t)crbrante e^, bcg9lcid)cn bic 
(Btalt 'Men antcriflbe, unb KTn>a|retcnad)^r bic SfcmtcrniemecC unb Seli^; ann>D i^m ciber 
^^crfeoy 3Uibolpb mit jcincm ^M fiber l)en ^aB !am, i^n angtif , auc& allcr topfern Scgenroc^t 
cbncrachtct in bic 5luci\t i'd)Iu5, unb ben Scmptcbft fdbjl nebfl \)iden anbcrn gcfangcn bcfam, M \ik 

I'lSrinm mtt ^'ih? unt ?^t& nacb lutetbocf cnffloftcn. Sic ITta"'^''- " """ '' -"-^-^-^ —- 
lifibrn abet ncd^ tici mcl^r o.ehfrct, \m\ ton biefcn M tornc^mc Seutc gefangen roarcn. ©ic tt)ur- 
Den m^ ncu) tici incbr t^ibcn •,ur Sonfeion cricgcn mujfen , TOann % nicbt ber ®:^bifd)of nad) fcincp 
<2Bicbcrfumtt mS 'iffitttcl gcf^Iaacn, unb bcm Ijttfeog ^^offimng gemacbt, feinem ©o^n ^cnceglao 
:uin ^cab]utorat ;u wrhcijfcn; tvDmit bann a(fo biefcr ^eg beijgdcget tvurbe. 5n tcmfdbiacn Sake am icjcbruar. ttrfcbricb erSugcn m\ ber^Ifieburg lo^JSarcf 
immen, aber bie ^errotoer an ftott bcr tctfproc^cncn 'Scrgclfung mit ^cib uno sim/ 

bcvn ©ag 4i Sapitcl , voii ben S-v^ttift^offcn jit SDiagDeburg. 95 

bci; cteignetcc ©ekgcnrjeit roitoif)!! tt)im iBiitbcli. s w»»/ mm; 

cmcl)(cfc 

lie uiitcp ijem 2 ^avtit an 6cit &febif(I)D| bcjcuacn. gt mM}t aud) bic ^oqtci) bet? &tm Soiv 

18 £)ctDbct' ht fe[)ngpfl.d) fcl)v|tlid) Icil^cfe , iijcil ct rocflen ba- bflmar^Iiscn gefa[;Wic!)cn gcttcn fo cine 
^§. 12- $(0. 1396 ben 14 Sanmu. bclicbe cv 5ncbi:icl)C!i Don Jllwenslcbr n uiit bem ©(MDife 

»ot;aQ, berficf)rcMfime, bnijdbigc^ (cbcip't be^ ©oMmifed otfcne^ ©cWofi fep foKc, biiva j5 

iwhmh unb,^u alien bcffen ?f}Dtr)ert. 2(d. 1397 ben 6 ^SJai) conprmirtc cc ben ?(Itar , fo (Sebb^uO 
unb v,tini-icb ©Ic ^emn m Sdn-aplati in bee Capelle anf bem ^ivcb^ofe be^ Cloilerg turn Vtmat 
Wad toof ^oaOc gcjlftef fjattcn, nnb conrenfiite, brtg fie ifjn mit 2 ^ufcn ?anbeg in ^Selbefgec 

^ - ■ --- 
(Stabt 

cono 

1390 rocgm 5(ii(egiiii9 i)ei- ()ciligeii CmiQ^CapcIlc utitei; Ucin Dvatl)l)aiifc , idcWjc ct if)nf n bniclintis 
9. m unb con^tmivcn fottc; fo I)aftc bet 3ktt), »ie obm gcbncbt, am 2t ^hIH 1592 eon gnibi. 1 iff 

©Mbt lag ^I) ttoi bejfcii Siitisbictioii (Dgma(I)en ivoltcn. -Bic abcc bcr TJvobft mm ?? ici gKcicP 
baiHibcr bcfffigc «cfc[)twibcn ffir,vcfe , m,^ bet gr§bifcl)4 gcnStljiget , bie' @a I) < M m c^ ran genngciMU yb-e«!)e praacii , map cnnit bem g«,ni|mci|ler .iamMdir, m\ ?(pi'i( 
|onti'act iwgcn bcrcn lu^miinijnng tvaff, bn§ « nc.ic qjfenniac pcaoen f lie, beren 40 Si omm mm, imb |ic niemanb mcl^t nc()nicn tuoltc, qrojte llnciibc iiiib offcntlicbcv 2 ifnihr entSn h 
?Zf. ri'v ^'"s' .M^" 3""' """ «f'« f« •'" 5(mt (Sicbidjcnflcin fo lanne n (bt cfhcfiet rocrbctT 
IS„^l'S"ii'^ ^'f'^' IfT^^mnm, baf, bie SiMIe nicbt acfteLaei't iD.'.rbcti: u„b bei*halb bem . .if 
bC'3balb «).Mo|;o bk- Stabt 

ei'tbfiltc ci' feincn €on* m «^MY Snfr «^^ ,B> r „ ^'' r [ ■ ''"??'' ^'°'*« ^"'" ncucutjcvcf an bic 3ut)cTi ,11 .ftniie baf)ec 
molten ifnien irnft anDci^ gc 1 , allcm bicic IiciTcn iljnen rofen : fie folten ben <8anii aiifhebcn , cbet fie roi 

w.tcn; barauflegte bev Stfebifcboff bie ©tabt inii SntctbTunb bic gleciS nabm ibrc ^ei(inth&. 

§. 16. S«g foJsciibc 1402 3;al)c ftlxicb ^(,b|l 35onifaciug IX auf gt^biftl^off Jilbre^jt^ m> ten (Jc6W(^6ffcu 
^hcil Da ^ibft, v)a$ ubrige ahtt gcnanntc 4S:id)en. biC-rarc mscfcmmencn ©dbc b^^"" I'l"^^ tt";^ ^ ^S^^^^ ruburct uni) i?em ®e*anten 

i!llIisS5SMs»s^ 
!f h, enKto cmcn neuen ^ 

©d^bcn, fic \i>ur& ins 3 
cm6 ton tern Srlbtfc^ff 

!l«liiiii§i^sisi 
S£.tS%S8SSS&S 5*S£^4^ aiif tern ^^ceuenmarcnc tcincn ^ngciu ujuu, unv »vvv).» -. 


0jtcr?3tbcnj) ^ftifit SfMcn z^mt. un& wcfc^ieScne Sutec Datju sebtac^t. XXXVIII §• I. 
• !l.-ffbttte iT«m alio fcffl €M6futor ©raf ©«nt^ wn e*reat§but3 , ®J«f ®«nfl)«« XXix. 

^abft «DrafaciD IX ixtf ^ollimn im6 eonnnnotiDn. & rear em gelc^rtet «nb f(«g«, flb<P oatej mbimi 97 fonftem fdjcnc gclbc ^am, W micO mciiia!)|g m^ 9*fm, o\)mmtt «uf 4o5bSbSff mgwDbc cmgcfcIMcii ; ^ct^og 3»ul)olp()«i uiib Sllbrcc[;tcii 31, ©acfefcu cba', neb I filf S 
unb bic ci te m^ mmmm: bci' gtj|b|I)D|f Ocigcgcn @mf :&ci^^, B u b S n|SS 


iciburg einm gjettcc unb <23flt«,, bic ©ram ton ^RnnTf , S N u„b «X n ftlcS 

Mem unb gnnbgraf S8a(t|afam, 5cicbdd)m unb 4fiil cimcn in ^ fir S fil f ' , £ 

I)alt , famt ben ©rafen m ©to! erg unb ^Df,n(}cin fluggcnommen , we I u SmffSki 

ni§ gcficinben , unb bccen Jeinb nid)t ivecben luoUen. ' ■^ 'Ocrmino bie ^ulb .3. S(D. 1404 \m (t uberall mi gc^flifft con bee 3«((erfcr)# unb ©t^lbfcn no* cinanbei- 
iflung em, becen |icl) abet gRogbebutg unb mt ms bcc \)o 9 d)Hfetcn SohS E^^ 
^2««'»!n "»* "■*( Daffc, wcn)«ge«en bi|j ec fie Don cinanbet jS v nnm imC b bfln b 
©tabt ^nlle , iiacljbcm cnl)r nm 2 9Membet einen J;)nlbebrieff, be glci^en in7^ iZibun m 
sen bei' ccften iBelcibung obne gntgclb ettrieilct . bie Aulbioi.nn masmI,:!.. ^^ Hci;rc.bung ms sen bei' ccllen ^elcifjimg o()ne gntgclb ettr)eilct, bie >&ulbigung 9(eid)fa(« leiftetc" 
feein m We 

me** r- ^- _3" f'^'is/m ,3«f)>^ 9et'«'^« "if fee 5"iflcn uon S(nr)alt, fonbct(id)Sfiifl 9«brcd)ten 
t. in Stieg,, roeldiet m mm (iltcn ©toll entflimbe, ivcilen 5i'ic|^ ^ern S ihV ofe ec n 
Sompi'Dblt JU mm semefen, obec tDic (inbe« mollen, fiinen 5B«(e/ S" v{nB?LS^ 
dx gefcingen gcnommen ; bot)ei; et tm ootigen Mk rait iBifdjofF %MXn T tsT S ^ 
oud; em ^ mmm ml ^nnbel cngefflngj' rfflb^t i^"^S^^^ 

Bevrt, fengcn unb kenneu , nnd) bflmal)Iigei- ?9Jobc, gtoifeii @c()nben nctto KL^S n r^ 
ttagen tuDvben 3njt»ifd)en l,af te aud) %k^ eigismunb jn B itf e2 ®„Sii „ ? i 'S S 
ft^e pegc getlwn , unb ben OTagbebuvgctn eine gmffc 2(n al)l 03 cf/Ssc Ime" . mb n e Z 
innetns oDneraOtet nic|t roiebergeben Mllen, \m abec bavube serib be? SBa Lfl n£ 
^(inen fonbeth* bie Sei'blter, iwe^ei'ten fid)aucb, mif ()eimlid)eg ^Jetb ihraS t m^ , 
€flpitnl unb JWflgbcbufflifdKn 58&gem ik rd}ulb gen 3i ifen Ju gcbm bemiS rsoo?(£iwP 
€ccu^.©rod)cnan9en)fld)fenH)avcn, ja lieifcnibnen oflt ' ivnnn rfie SL^^ S hf„ ofrt^ 
fp6ttif*e fKcbcri jucnibieten, ia^ il)re 3crb5ifd;en «c rB?n SEf n' JLiLffL^5""^ 

fl bic ^agbebucgec in il,m- ik>un iteiS c« S ?? JJS b? lU^^^^^^ 
fc^v tr)em gereefen, reeit il)nen bic -Stogbcbutget fclbigcn in iDren ®np n f S crtSnSen Sf. 
gRflgbebucgcc fagten t()nen # ob, unb ficlcu mitfiulfe becStofen Don SKn Z IZiZ J Amr . ^ 
abefe, fonbeclid) flu« bcm ^mm^ttHi. 1406 S I S£c^I:^i,^^^, 1^^^^ 
beoSecbH ein, branbten bie ®5tfec mi , tdeben Z & 2 iSn^ nnn «n pS'?'s '''^'' 
men ebenfaK ^ai mi) Dini«eg, unb ofe bie SButgcf 2 Ot'bnuna Is h ^\Im '^' "J' c","'^' 
fc^lugen fie bicfelben, befainen ertid;e bef gfiinegfm au bcm Sf St «L& i.!™"'f '*"™' 
unb mm fie nad) gRogbebucg. S8alb l)em«Scn TZ 2 h 2 Si r^ f ' ^'^'^"^e"!' 
unb ticDteten boacnbg aOeg ju ©vunbl^ SavS/tS Xtt m ? m 2 S"!?"""^''' 
Setec jBoi'munbfdwIft feinei- jungen SBettem , f S tS eiiTSnL Ccirju (in jmcDcn Octcn 9crd)Iaaen wuvbc. ®ann bet eine iSm ff WZ;. Z «■'•! ^" ""^ ""^^ 

^ brante et&bifi^ctfcu viant uwctiihrct \Kt«n tcnic. f^;»^; ;" i""^ •■ " j j q^^tftflit 2inriil>n , icttratcn #«d) ben 

age saM|d}cn fcci)t)cn ^avt^c^cn |u €albe cmcti55civ ^l^nn ''•'I^V^c^Sf i^ea.».|.£PJ>;^^^^^^^ ^S 
cr im aui! j&tcrbocC, 1" ™ a™ t 1 uo ben .8 3an av o^fivmivtc « Sic Calanbe. 

crt^ No. 42. ' '^" ^0.1410, E chartulario. 

«5. <5nn.K- ^tn^^f Saynir„^>K^^^^ 

fr" c;u^^f f"!'^ '",f'P"'.5'.^ r-l'H!!" ,T ,n^.^, rnficn ftctcn , J)vgc ncnaOc rnO gunp (fern gmomcn vnb mp^-ngcn '^f^'^^'"^""^r^ nctruw?£ltdjin cottbcftiiiqcii, fclnicjcn 
no* b, gemeinf*.!^ bcr 3obcn vsg~n 5«g*e uljte^ ^^ P 


fmrc mmcns rag CT&rnntfcSfn mflcf pff fcnoc Waipo( follcn ©ag 4* Sapitd/ von t)cii er^bifdjojfen ju ?Wa9l)f()«rg* 99 

foUen nod) c»t wotlcn on 6e0 rorgntintcn (gcfc^oflf? ni(fct erbogcn, nocf? fy met fma bnht 
bcfwcccn wic nod? rnfci: 2tmptlurbc vnb Pof tbr bit porgnantcn cjit obir. n?ir l;abm oud? 
t)en rocqnantcn pnpen \obtn gcreOet, Oae wye fy met ttimv \9anbt gcfcncnipc ni(^r cjwingen, 

Diinqcn noc^ bcfitac^cn ivolleu, ^un^l:r ab ivir (BcIDce beftoifltn cju vnf)ev vnb vnf^te ®o» 
tiebufce bcbuffe, bue wiv trnfet £ant) wO £utc betcn, X)n6 ftic porgncntc pnf)tr ^oDcn ou(b 
bcrcn fo foUen Mcfelbc rn|5cc 3o&cn na* gebcipc tjn& cy n&ved)ttgcit cjireycr mfiv JDum^j r? 

vcn t)nf«^ ffflpitrele , 6y tvir barcju fyfcn vnb cjirygei* i?n|]ci' ^obcn vs tnfcm 3o5en&otflT, 

6y tjnpcr 3o6en tJ9 unfem 3o6en0orffc 6arc3U fyfcn, vne cju <)ulffe tomen, tiacb bet matfec 
^er gcmcynfc^aft tjnfier uorgnrtntcn 3o6cn, afeo ^ae wir fy bobcn yrc mad)t nid?t ^^:fngcn 
foUen rtoc^ en wollcn. Wa9 cu<b wembn Jobtn ct,n yccr fcbukn vnb tynm pa vxmbtn 
fianbtn in ba$ 3o6cn6ocff wanftcrn, pon wcnnc 6y fint, 6y foUcit (icfeci* bcclir^ C5U vnb abc 
Oui'fb vnfei* &an6 \xianbem poc pns pn& poc bm pnfcn pnb por a[(c bm , 6y Ourd? pne tbun 
vnb lapm woUen ane (Bl>mvbe, <Dud? babe ipyr 6n gclobct pnC> gerebet, funbci: (Btucvbe, 

ab cin Jobt abbtv mcc ybm icfetce gcbvedjen, welc^ecleigc J)ae were, ancpffmbarc fa<kt 

vnb bantbaftigc rob, palfd?c6, bube, morbea abOcc branbce, ben nocfe by ^oberi foHen voii 
nid>t giifcn flbftci* gnffcn lapen, funbern fy foUen tomen, wen wir nod) $n fenbcn in vnfm 
boff C5U iVtibcbuvQf abbev wo tpyr fyn pip WiU nfl tOeibcbovg, pnb foWen by fadjc bar 
biigen nacb gnabe. XX>cvc abec, bae btt abbtt by lobcn cju ber facfec ncin feitcn, fo foUm 
cc abbet bf ba& bcbalbcn pnb pnfcfculbig wcrben met pnea fclbw ^anb rff tHoyfea ©uct> pnb 
bar mctbc fal ^er abbtt fy Icbicfe pnb loe fyn, pnb le^nt J5u$e gcben, pnb wolbc b^r abbcr 
by 3obcn nidjt cju pna Commcn pnb alfo bupcn vnb pcfe entlcbigen, fo foUen bf anbetn Pnpc 
3obcn ben abber by 3oben poroolgen mit cncin ^^Wftfeen 23annc, pnb bringcn pnb htfwcfi 
ten met crcm jfoOifdjcn recite, vnb bar pe nicfct lapen, pnb ivir mogen ben abber by ^obm 
vnb 6cc gubere bcCommcrn pnb bcfc^cn, alfo bae by bcHommcrtc^obenpa pnfcr flat cjuVnci- 
bcborg, pnb bywile ber Sefummer vnb bit 23efot5ungc (let, in hint wie csiin foUcri, pnb 
wic, rtocb pnfcr 2(mplutc foUen nocfc en ivoWcn be& bcf ommeccen (Butea nicbt abe tragcn^ fun* 
bern pnger X^oit met eymc anbetn bet vn^tn fal cju (id? ncmen cjwcnc Pnfcc gcnantcn 3obcn, 
by vite foUen by betummertcn guter bewarcn am (Bcaetbtf alfo iangc bie bao bet, abbet by 
3obcn gebu^cn, abber (!c^ ber fad)e gcncjlicb cntlebigen, ^ettc aber ber abbet by 'Joben ci* 
ncrt anbern fcomen gcwifjen 3obcn, bet* por hn gelobcte, fo foUe pnb woBcn wic ben Setum* 
mcr pnb Scfacjungc obcr by Jobcn vnb by gutcr genc5lic^ abet^un ant (Bcuerbe. Vnb \vc\u 
ne bifjc porgnanten Gecfee jar pmmc tomcn fyn, pnb Porgangcn, fo en fal bcnnc bi'Oe Sric(f 

mer Ccinc Itafft nod) mad)t ^aben, pnb fal alter binge tod fyn, ba9 allt bif}t porgefd)rcbfn 

(liicPc pnb atiitek met cinanbcr pnb tin icj(id) befunbern Por pns, pnfc natomclingc Crcscbi- 
fd)otfe Pnb ^orisbufj cju tHeibeborg ben porgnanten pnfcn 3oben jlete, gancj pnbPnuorrutt 
gebalbcn wei'be, bts an (Dttunbe lyabcn wit porgnante 2rcjebi(fcboff (Bunrbcr cjn Vfieibt' 
burg pnper Jn^cfipl lafen ^cngen an biffen Srieff, ber gegcbin t(l nad? (Erijli (Bcborte pir^ 
cjcnbunbertjar, barnac^in bemc3cnbcn3«'^epffbcnfr(tag, fence ^nronii tage be$ ^giligcn 
2(ptea. 

§. 7* 3rt b^mrdbigcn 3af)r bcrFauffte ct tterfcf)icbene ©ufec unb 3infcn in ©flfjtnc tDicbeiv 
Eaufflicf), bcflcllctc ben 14 ^a\) goppcn toon 5(mcnt)Dr|f, ber fcei) i[)m in bcjbnbecn ©nabcn |Iunb, jum 
2(mt0f)auptmanu ju ©icbic^cnflcin, imb bclicbc am i? 3um ^ernerri, ^olfcn unb 5/rnoIbcn Don 
©uDenbevg mit ben ©iitcrn gime^bt^ufcn unb ^Btircffiaiifcn in ^geflen. 2(o. 1411 ben 20 ^att. mw 
Dirtc cr bic SncovporatiDn ber gapcllc ©t. Sacobi ju ^nlle an M fflofler ^egou , ncb^ ^emtion 
bcifclbcn von ber Suri^biction bed ^cobfl^ jiim ?Reucmpercf, aB Archidiaconi loci. ®apbige 
3al)r tbateu bit m (Scl)n}icl)elt mit ^Befltreibung beg ^iil)t^ unb anberm 9vaub bem gr^flifft grof^ 
fen ©cbabcn, bnl)er er jic mit ^iilfe ^cr^og 55cmljarbg ju 53raunfcl)tpeig unb 95ifcl)Dff 5/lbred)tg ;» 
^albcrflabt in ber il)nen ^ugc&Srigen ^^lar^burg bclagerte, unb fie \mn^, bo§ fie fid) ouf ©nabe unb 
Ungnabe evgcben muflcn, njorauf ba^ ©cI)Iog ier(l5^ref unb bem febboben sleic^ gcmac^t tputbe, 

§. 8. Urn bicfc ^tit tljat fid) eine QtfafjxH^e ^ttm^ pifct)en &6bifd)D(f ©iint^crn unb bee 
©tabt^rtllcftetDDr, baruber bic ©tobt in ben g5ann unb 9\eid)gad)t fam, belagcrr njurbe, unb 
groffcn ©d)aDen erfitte. & mt nemlid) eine gecaumc 3eif l)er 5tt)ifd)en ber ©tabr unb benen ^r^bi^ 
fd)o|fcn me^en ber @a(6gufer unb benen gr^bifc&cffen bawn gebulirenber ©efalle, ber ©alfeamf^ 
fdiafft, gRimfeei) tmb Qant groffer ©treitgcTOefen; fonberlic^ mit &'^bift&Dtf ^etern unb Silbred)rcn, 
©unt^erd QJorfnbren, fo bag ami) geraumc '^tit fein ©al^qrafe (ber jugleicb^im^mcider mar, aucfe 
bit "Slimt^m unb SoII^Sefalle einnaftmj bc^mt tporb«n. Qlli nun ©untfter €r^bifd?off murbc , bau^^ 
retcn biefe ©treitigfeifen annod), unb batfe (icb ber 9\at^, berbei)berg)?un|ei)interegiretir£ir, beren 
ginnabme bei) ^acan^ ber ©af69raffd)o|ft angema(fct: gnblid) beflelte ber et^bifctoff ^anfen m 
«?)ebei:greben , einen abelic^en ^fanner unb burger ^u »palle jum @al6grnfen, unb »erlie()e ibm S(o. 
1408 ben I ?f?o\)embr. bte ©ttl^graffd)a|ft auf 3 ^a^r , ' fo er i&m nac&fiVr erfonaert. 5)er mtl) mt 
{)iermit ubel jufrieben, tpeil fie pratenbirten, bog iftnen bit ^a^ it$ ©al^grnfen judunbe, unb ber 
erl3bi)d)ojf bcnjenigcn, fo fiebarjucrmeblet, unb f cinen onbcm , bamft belei^cn muffe; ba nun ^e^ 
bcv^feben anfieng feine 2>{un|mei(ler;iSerec^tig!eit ju ererciren, unb neue ^fcnnige ju fd)(aflen, bcrglei^ CRa\nnicnai:?tcr^am5c»?©nnalnTiefibhiicf acfcfMhc, fo fud}tcn fie Urflic^e rtn i()m, flts ivannNc 
^n ihm auf acmuinrFc -IVcnniac Die %zb: :ncbr Mcltcn, fDni)crn geringcin ®c()alt6 wavcn, als fie fcim 
(Ducn; lui^ \KtI lie iibe!: ibn, ol^ cincn 'i^XiXm, t?ic aunsbicticn pvatcnbirten, ful)i"cn jie ju , unb nal)? 
men ibn QId. 14:2 tai 12 (J'cptc.titr, im J'^aUifuxn ^I'^^^^n^U'cftc 'jUC gcit il)VC5 58uv9C\vaft[)um^ gcfmv 
ccn, liciTcn ibn '3:aar^ tdcmif cin cincm [?icnfriiac am ?lbcni) €rcu6?&:^o^iin9 tiov gc()e9tcm ©evicbtc 
dr emcn falfien 'i^iimfect anf (aacn, tuvct) ifeven, i?c? 3\att)5 ^Burggvafcn, ale cincn fold^en jum Jcnci; 

^riMmmcn, imb alic? frinc? ^IM Cicfiircn?, bitten? unb ^(chcus Dl)nccacbt(t bic ^-ecution an i()m ttolU 
fn-.rcfcn; tic Daun nid}: an tcr gari5:;iiliit^ti ^^cimjrattc m* tern <Sfcmtt;ovc, fonbevu gtcid) [)iufec 
te Orre, ii^o jc^o ber ©afibcff ;um ariincn Joclmc mnaltcn ^^larcftc ftehct, auf cmcm ^Mafee, tvofjin 
t*ci* llnflotih au5 Dcr fioflc iinO gaiBfcthcn 9ci'ct)uttct wuvtc, (in ioco oblcoeoo, fagt bic ^abtlli:; 
ds: 'Sunc J ^DS;c5cn"n}Drl^e^ , intern jic fi(^ mit i\)m nid)t ^3Dl• bas $l)or traucn turffen , aug 5uvd)t, 
^a^ terfcl&e i^ncn turd* ten JOauptmann 5uSiebid)cnftein mit ®tm\t m5d)tc abgenommen wevben. 

§. 9- &6bif$Dff ©imtljcr, tt>cl$cm fctefcr Sc^impf gcwalticj toei-brog, t)ag tie tton ^allc mit 

fdnftn wrpflid)teten Sicnci: unt) Sfmtmonnc fo wifccrvcdjtii^ umgcaangen itavcn, juma()Ien fid) bci) 

iventcte fid) an 

Sntct&ict unb 

Sgann, imi) jicng tnit ibr ^.rico( an. ^nmaffen er and) mit ^ulffc fclncg'iSateE^, ®vaf ©imtl)ci*i? 311 

c^iixutbura, imt fcin'c? 'Snitcr^ ©raf ^einti^^, tec Provilbr obec ©tattbalteK ju gTfurt ivniv tcr "T>rcbc bcfanb; i)af ta? i^on i^m acmunfetc ©clb necb bcifer war, als es fei)n foltc, 
to Mrfcrii$cn ^sf iinb ^ibftli^cn ©tul)I/ brac^te tic (^ta&t in CcS Oicid)^ S(d)t, 

fcfriycn (iburfiirfr Jrictrii^ jU @ad)fm unb Sanb^vaf gBill)cIm in ?:()livin3Cn, fd)icften Bec ©tatlt 

5cl?t>cbricfc lu, unD (iiatcn il)r ab; wciljTe bcm5vfebifd)ctt, als ihrcm natiivlid)cn &:b()ciTn, wibecrpav 

ing^terbcn/bi^jifnSimtmannunbgiilfegrafcncbnc ©cri^t etmofbet, unb fid) fcincv ®crcd)ti9feit 
unteni^unbcn, aud) tcfhalb tcrbannct unb tci'ad)ti9ct worben, ivoltcn and) nun fic ihre gcinbc jei^n, 
bi$ jTc tan &6bif^cff 2fbfrag gctlnm. ^cm QDiivgcc burtpc ft'^ affo auficc bee &at^t blicfcn (ajfcn, 
cbcr ex nxirb cri'd:.Iaacn cbcr gcfouscn unb tiC5 ©iaiijcn beraubct, unb allec ^anbcl unb *3BttnbcI fag 
gan§ti$ bomicber, \cfyx Ut ©tabt gcittjungcn wuvbe, buc$ (filegung cinci* gvolfcn ©uiume ©clbcg 
CNo.44-) an bic ©tabt eracljen Iic§, ba benn fclc^cnbcr QScrgleicb (N0.4V.) bc^baib scttoffcn mvfi 
fi ncucn Oi*>:enbcrai"fcben ©vcld?cn ;u ne^mcn. No. 43. ben (Eommi^icu cnncilet, bie Qai)C m$m bC6 i^on bcm IHat^ ju ^alte i?ec&vaittcn Salf^ 

§rafcn ipans i?on Jp)ebcr8lcbcn ju untcrfucticu unb ju cntfcfieibcn* b, 1 3un, 

^0, 1414, 
OHANSES Epzcofuiy S»-%us fervorum del, Venerahili fratri Episcopo Havelhergeyifi Sa- 
lutcm et apokolicam benediBiomrH. Gravem vemrahUis fratrts nvHri Guntberi Anhiepi' 
fcopi SkgdehuTgsnjis pemmem acccpimus, comwaitcnh Qmd licet oppidum Hallettfe, cum 
ejus diHriifu-, Magdehurgenfis dmejis^ ad Arcbiepiscoptm Magdehurgenfim pro tempore twi- 
^cTJtem , p!evo jure in Jpiritualihiis ct temporabbus pertineai^ ac Confutes et Magi^ri crcium^ 
itmj'cre, ettavi ab dim feu per tempus, vet a tempore , cujus comrarti luemoria nonexiBit, 
pon 

scop:.' luxta eandem confieiudinem quendam Johavinem dc Heidersfieben , armigerttm, pro 

<om:w Siiiimrum iv. Opptdo kuju-vu-dt deputasjet, et ci Covfiies et MsgiBri civium di8i oppidi, 

qui tu;:: erant, etjjujusmodi Vnivcrfitas in iUis, ijuo ipfum fohamiem, ratione Capitaneutm 

feu Otjicialatus officii^ in eodemoppido concernebam, etiam de more et obfervantia antiquis^ 

merito tmevidere, parei'eque debuisfent in liciiis et honeHis , tamen iidem tunc exiifcntes Con- 
Juifs et magts^ri civium ^ nee non Unrjerjitas contra ipfos Gumherum archiepiscopum et Jo- 
bannem, ccrvke fuperhie atque rehelUonis ereBa, nee non contra ktijusmodi fidelttatts jura- 
meraum per eos ipfi Gwitberg archiepiscopo pre^iium, mpreferti^, temnt vsnientes^ nulla 

isimn ©rtg 4.Sai)itc(/ von Den i£r^t)ifd)5ffcn jnOJJ^chirg* loi 

etim precehite rmonahtli caufa, ac ipfi Gunthero archiephcopo ad id mmmt ' requtfito^ 

jwmo prorsus jnscio et jnvho, in gravem contumeliam et ojfenfam di^i Gumheri Archiepisco- 
pi, tiec imi permciofum exempkm valde muhorum, quadam die^ dum in eodm oppidopuhii^ 
ce nundiue , ad qiias juxta veterem confitetudwem etiam in eodem opp'tdo in talihus obfer- 
vatam, grmiis muhitudo furenfium advenerat^ in majus dedecus, nee mn graviorem o'jpin- 
fam Gumheri archiephcopi e$ Jobanms prefmorum i Jpfum Johmmm viohnter ceperum^ et 
eliqmmdiu captivmn in foro publico^ illic occurremibus turbisy et de hoc arnmirsmihus, te~ et univerfitatem reqwfmsfet , atque rogasfet , ut eurn iibere abire permitterem , vel faltem 
ignominiofe morti non tradmnt, mt offender ent injuriofei jpfi tamen Confules et magiBri 
civium ec miverfim bujusmodi peticionibus ejusdem Jobonmsy eiiam lemetv (pretis vel oh- 
auditis, megis in mortem ipfius yohajmis unanimiter asptrartmt^ nee fine mora ipfitm absque 
judido'in quodam turpi loco, prope dicium oppidtwi confiBeme^ jgnis jncendio horrende ni' piy ac fuccesfive dtleiios filtos, Capintlum Magdeburgenje , et nonnuUos alios mn modtce ew 
toritatis viros , fepiuf requifiti fuisfent, juxta confiiettidinem illaritm parcium, ut pro tarn gra- 
vibus contamelia et, excesfu in premisfis , eidem Gunthero archiepiscopo per illos illatis , prout 
eiiam de jure facere tenehantur, emendain condignam impenderent^ et fuper hoc etiam pltires 
dies plflcttorttm cum ipjis nine existenttbtis confttlitus, mogiBris civium et tmiverfitate predi- 
8is Guntberus archiepiscopus tenuisfet, jpfi tamen tunc exiBentes confides^ magistri civium 
et tmiverfitas in reprobum fenfitm datiy nee non in dura ipfunim pertinacia remanentesy ac 
in ipfvrum poteucia et divitiis confifi, eonfitltis atu confiltis evrundem primiptmi et magna- 
tarn nee non aliorum^ qui pro bono pacts et concordie inter partes ipfiss faciende fe de pre- 
misfis intromifisrtim , acquieseere nullatentis cureverunt^ 7jeque curam. Cum autem fictit ea-^ 
devi peticio fitbjungebat, premisfii fint adeo publicata et notorta^ quod nulla posfint tergwer- 
facione celari, eaque redant evidenter in ipfius arcbiepiscopalis dignitatis et eeelefie fue Mag- 
dehurge}jfis gravisfwmm detrimmunh pro parte diSi Gumheri anbieprscopi fait nobis hn- 
militer fnpplicatum , ut fuo et ejusdem dignitatis feu eeelefie statui in premisfis oportune pro* 
videre^ de benignitate apoBolica dignaremur, 

Nos itaque bujusmodi fitppHcationibtis inclinati , fraternitati lut per apoBolica fcripts 
mandamus i quatenm voeatis diais tunc existentihus Confitlibus, Magistris civium etUniver^ 
fitati, nee non aliis qui fuerim evocandi^ de premisfis fummarie^ fimplicitir et de piano ac fi- 
ne strepitu et figura judicii j auSoritate nostra te injormes, et fi per informationem bujus" 
modi ita esfi reperies^ eosdem tunc existentes confules ^ magistros civium et umverfitattvu 
omnesqj alios et fingulos in premisfis culpabiles, ac eorum complices et fat/tores moneas , uf 
infra certttm terminum pereniptorium competentem^ de quo tibi videbittir^ eidem Gunthero 
archiepiscopo, de excesfu, injuria et contumelia prediSlis efficaciter fatisfaciant, juxta ordi- 
nacionem tuam, quam in premisfis racione previa et juxta confuetudinvm illarum parcium 
duxeris faciendam , jpfbsque Confules , magiBros civium et univerfitatem et. alios culpahiles 
in premisfis J auHorttate predt&a compellasy ad cavendam idonee^ne de cetero etiam per fh 
vet alios fimilia faciant y vel attemptent forte ^ am ea attemptarc.(uel facere volemibus non 
preBent atixiliumy confilium vel favor em, fub privacione omnium feudorum , que ipfi Confu- 
les ^ magistri civium et univerfitas , ac alii \i:ulpabiles cojnpmniter vel divifim nunc ohtinent 
ab ecclefiisy monajhriis, 7iec non perfonis et locis eccleflafiicis quibuscunq; nee non etiam quo- 
rumlibet privilegiorum ae jndultorum at que liber tatum et jmmunitatum eis a fummis Pontic 
ficibus predecesjhrthus noBris^ ac Jmperatoribus y nee mn Regibus Romanh ac etiam ab Ar^ 
chiepiscopis Magdeburgcnfibus et Decano ipfius eeelefie Magdeburgenfis qui ftierunt pro tem-^ 
pore, ac hujmmodi CapitulOy nee non aliis prelatis ecclefmBicis., ac etiam aliis fecukribus 
principibus et aliis proceribus quibuslibet fub quavts verbortun forma comes fortim ^ nee nm 
etiam fub aliis formidabilibus Spiritualibtis ^ ac etiam pecumariisy de quibustibi videbitur^ 
convenientibus penis y in ipfos tunc exiBentes Confules, magistros civium et univerfitatem alios* 
que culpahilesy wfi eidem tue monitim bumiliter paruerint, fiatuendis, Nos enim tibiy ut k- 
gitimis per te fuper hits habendiSy fervatis procesfibusy eos etianiy quociens tibi videbitur, ag-^ 
gravandi, contradi&ores quoque per Cenfuram ecclrfiaflicam appellatione postpofita compes- 
cendiy invocato^ ad hoc fi opus fuerit auxilio brachii fecularis, quodque fi tibi conf liter it, quod 
monithnes hujumodi et citationes ac procesfm fuper bits per te babendi^ prefatis tunc exi* 
Bentibm Confulihus, magistris civium et univerfitati , ac aliis, quos concernunt indiSo oppi^ 
do tute nequeant publicari, moniciones et citaciones ac proeesfus eosdem per ediffa publica^ for- 
tfs eeelefie Havelbergenfi's et aliis locis publkis ^ eidem oppido vicinis, de quibus fit verifimilk 
conje&ura, quod ad noticiam eorundem tunc existentium confulum, magistrorum civium «h^ 

verfttatfs et aliorum momtvrum et citatorum^ nee mn in ipfis procesjibm cmemt^rttm (ervt- 

9? 3 w'« icz ©as 4.Gapitct^ \3on ben 6r§bif(56ffen ju gKagbcburg. 

r.h'e vsksr.t^ a^lginda, publicandi plenam et Uheram aucioritate prediHa tenore prefenthm 
cor.cedimus facuhatem. 

VoluTKu? autem ^ et cadem atiBorltate decermmuSj ut admonidones^ citationes et proce(fm 
hiijmmodi perivde ipfos monitos et citatos arceant, ac fi eis intmati et infimiatu prefenciaiiter 
ef pfjfirraliter extitufir.t , non ohflaiitihm, quod tua ecclefia Havelhergenfis ejmdein eccUfie 
Magdehtfrgenfis fuffraganea existit^ et litera felicts recordatknis Bonifacii Pape VUI. preJe- 

usfirk r.ostri, qua cevstur, ne aliquts auBoritate Iherarum apostolkaYum ultra mam dk- 
tam a fine fue diocefis ad judkittm evocettt}\ feu ne judkes auBoritate apostolka deputati 
extra civhatem vel dkcefin^ in quibm deputati fuei-int , contra aliqitos procedere, am vices 
fuas aiits committere prefumam, ac etiam de perfonk ultra certtim numeram ad judicium nun 
vocandss^ ac de una vel duabm dietis in conci/io general, qttam aliis constitut'toinhtis aposto- 

licis comrariis quihummque ^ feti fi eitdem tunc existentihm vel qui esfent pro tempore con- 
Jitfth*^^ magistrfs civium et uviverfitati dicfi oppidiy vel qutbusvis alia commtiniter vel d<vi' 
fim afede apostolica fit indtilttim, quod interdict , fiaperdi^ vel excovmnmicari^ aut extra, 
vel ultra certa loca ad judicium evocari non posfint^ per literas apostolicas non facientes pie- 
r.am et expresfam ac de verbo adverbim^ de indulto hujmmodi meimonem. Datum Bvno- 
vtie Kal. 'Jtmii , pontificatas nostri. Anno quinto. 

No. 44. 

.^d\)fev OBcnceelm ^eft^l an J)cn ?Rat^ ju |)ane , (i(fc mit er|bifd)off ©un= 

' r^ere , \x!co,m tcs crtb&teten (Sal^grdfcn ^^ebcvsUben ju tjcrgleidjeu. &, i Slug, 

io. 1 41 4. 

giebm gcnrcucn, Ton (blc^ to&es tvcgcn, hm jr an ^ee igrwir&igen (Buntbers <£rQbi= 
fdscp 5U tllci6cbin-gt , XMfere lieben \ni{ttn vnb an&ed)tigcn Zlmbtmanc t?nt) 2Mcnec tiM 
enn 6-I^cucn , bey eud? jn to 6ta6t i:on euecm eigcn mut^wiUen , bemfetbcn »f v^btlcbcff 

rn& femem Sriff^c ;u fctjmacbetc on6 vcibbcxbnt^t , wi&Dcc recfot, frcuelicb begangen babt, 
2Xs vcir &«« trobi t?nt>ert»eift jinb, l?ei(ien cnb gcbietcn VOii cud) ccnpiict? mb rcftiglicb mic 
6iqyrm bricuc, vnb twUen, ftos \x euci) &arumb mit btm cgenanren ^r^bifcfcoff gen^lict) vidv 
ten -cnb )m aud) nacb fciner ^tcn , Ibumbberm , lllaiic t3n5 6tette ettentnuffc t^un foUet, 
tras irinn?on<&:enrn6Sccbc5.u tbunppidjtigfett, al6 bidid) tjl; met jr ^C8 nid>t, rbcc 
fijK"bc rnfcc gebotbernb briuc, fo vroUenfcocS xcvc btxi egcnantren JEv^bifdioff t^n^ ytmm 
©nflte bey glcid) r^^ rcd?t bebalftm , t5n6 iveldje t?n(cr fut:(ien , <5erccn , Sitter , ;^ned)tc 
rn& ^tmc, feemfclbcnfSnsbifdscff in ften egmanttcn facften be^olfen wcren , Oas itt cnjcr nu-- 

tcrtOitlc, pnft bettcn and) 5onimbx»i66crcn9md?cgetbati, in fbfine weijl, fo Ungc t'is 
&as ir jn rnft fdncm&tjttc con ^cn cgcnaniccn fad)m ivegen roIfumentid?e genuge tbutt, was 
jnm, uls rorgcfdjricbcnj td?ct, 5U tljun pflid^ttg fdtt , (Bebenju Pragc, an(5anctpercv8 ta^ 
ge ;^ctbcn fder, ^nfei: Seid>c ^es Sebcmiji^en in &em Jiij, tnb 6e6^omifd?enin fteni j:j:):piiij 

per d; Conra&um ardjiepifcopum pragcnfcm 

St^anneg tc Bamberg. 
iBemSurgecmajrcc, Satbem&SnrgemgemeinKc^; to Stadt ju ijatle, X^nfern pn^fcee 

Scic^s lieben getrcuoj. 

No. 45. 

©untkri (Ec6bif^of5 ju 93iagbe6ut9 %tKtm viiii fccr @tabt ^alle / it^egen beu 

6cfi^i6re mit bcm ©allgcdfen JPjanfcn i}on JpcDaelcbcn. D. 2. Dciobr, §lo* 1414^ 

E codice membran. Curia: Hallens. 
IE ©imtbcu ton (5ott6 (gna&cn t£n5cbi(d?off ju tViei^eborg, Sefencn in 6ij5eni offcncn 

brcfe, C»as jtrufc^m r-ns vnb rn^erm (Botifbufe t?ff cmen tcyl, x>nb pnpcrn licbin l\a6^ 
Tnc;nncn t>n^ 3nitngfmei(lercn wib (Bcmeynbeit pnb on^ctn Sorgercn gcmeync pn^cc frat) 511 
<^nc t«fl^^cn M^^c^^ rdl in fruntfd^afft getbeftingct i(t tm alien "DniriUen rnb 5w?eytl'ad}t, Of 
ficb ron i^ans *^e6irflcbtn wegcn pn^rs Borgcre pnS S^encrs 511 t^^allc fo6e gcmad?ct bfln vnO 
Ccucn cncfpropcn (in an gctjrUdien aOir irenlicfcen facfeen^ ee fy an &er (Bvaucfd^a jft , Ulun* 
p.? rn& (IjoIIc , try man ^c fdjulOc bavon bcnennen mortJtc, 2ll|o Ctaewiv aliin Pnwillcn, 
1C*6l•^c^u^gc pnb Sedittfcyc, bz (Id) rflfOcSit Oapon gcmadjct bfSn, gcnQlidjen abgct^an ba* 
binrn&cabccbun^&od5Pnuor£5cgcn otic pnfecScdjtifcit^ 5ctt?irpnD pnfcr goOfbus an btx 
6alt?^©rau£fd?ai|c, tHun^ctnb iEsoUcb^bin, x>nb veil vnb pnf cc HaComelinge en foUen 
nod> en wonen bt gcnontcn rn^cr Uben getruxrcn pn6 allc bt pm Srcn vvtiUcn Oacin ^omcn 
trircn, ^a^m^nid^t meranlangcn nod) betcCingen, nod) nymv;n& pou puger pn& pnfcro 
(Dotifbufcs tpcgin, anc (3cucr^c IPas XOit oucfe bcifc xctbix jie pnb bt orin in Cieme ^0? 
fe 5U ^omc l?^^ i?on ^6mifd>cr ;RSnigIid)er (Bcvralt in bcmelicben aftir offcnbavcn (Bcvicb* 
tin crtcorbin xjnb bcb;;l&cn bettin , bt bt porgcnanten Sft^in POn ^ans ^cOevflebcn wcgtn 

an Ian; 
®rt« ^M^^M/ wn ben (Jrlbifd&offeii ju 9J?a()bc6urg, 105 

anlaimbettf t>e folicn xciv abct^im am (Bemvbt. 3y bi^m tcbingcn fyn gnucp mb fin6 
ttecsiW D^c €&ele (Bvdut 1i\bud)t von t17an6fel6 , vnfcv liber 0b«n , 6ci: iJ^v\)afftiQe itv 
Vdc^mvb von Wctmtjero&e tUml^mc ^u Winbebovd^ , bcv (0c(lrcngc Coppc con 2imc!w 
bovfff vnftv liben gcmiwm tjf pnfer fytm, ^>n^ be tJor|l;d)rigcn ^cinficl? Xogct? irjunftBor* 

acvmeifict ju -^alle, ^rtne 2\amboi-d? xinb 2^crfian ^cct, SorgcfC Oitrelbia vff itc fcytcn. 

l;?nC»c Oc6 ju (Dtfunfte ^abin wit' <BiintI)ei* ^frQbiffbofF porjcimijc rnpcr jijgcfigil IrtfTcrt 
jNcngcrt an &i|m Svcjf , pn^cwirSifcv'^Cl^umptobif^, jobami 5[cd?rtn5 tn6([apittcl gc= 
mcyrtc 5U 6cmc ?tbumc 311 tTJ«^cbo^g befcucii in ftipctn offcnbrefc, bad bifyc tcbint^c mit 
vnfen Willm vnbe Vulbovb gcfcfeett fyn vnb lyabin bee 511 bchntnifyc vrnfym Capittcle 3n^ 
gefegil bi Ocs tjorgnantcn vn^cre gnc^igcn ■gcrrcn ^ei'n (Buntbcra ^Hi-Qcbifcfcofffi ju mcii>ei' 
boi-g 3ngcpgel wipenrlidjen Irtpen hcn^^n an bcfm brcff. ©cr gcgcbin ift ju (5 cb id) en (If in 

nrtcl? iljxip (Btbon vmmljunbitt Jav, bamady in 6cm vcmmbon (arc, 6ce 3Dinfe6agce 
nad) feme JTTic^cIerage, ^ce ^ciligen €rQe igngcfo. 

§. ro. 5(d, 1413 ()atfe tia^ ®Dm^£flpifuI flroffcn ©frcit wcgcn geiDiffer gin!nnfPc mitbem 
®Dmpvebft ©igfi'icDcn m\ •iQm , \a\)t^ ^flbf! 3oI)annc/ XXIII. bcm ©cI)Dln|lico jii g)Jcij[cn am 
19 ©epfenibci: 5omnu(5(on gab, Dtc^flrffjcycn bc^fnlg iji f)5i'cn unb jii ciitfcIjciC'cn. ®cn 26 ^ot^cim 
ba* \)ci'taufc[)fc cjcincIDtci' Sompvobft auf &'^bifd)D|f ®muf)Cf^ Q5cvinit(ehi!ig unb tnit bcficii ^oiifcn^ 
bflg S)oinpv0bflcvlM)c ®Df|f ^otbcnburg an bet Saalc gc^^cn cine ^faiinc ^ciitfd) on bic i^Dn ?/nv 
mcnboctf. Urn biefc gciten woltc ba* ^Olarcf ifcfx ?lbcf Dcni ^ai)fci'licl;en ©tabtlialtci , SBuvggmf Jcic^ 
bi'icl)en JU ?fi(ii'nba'g, ni(t)t pan'rcn, fonbemfcMiigllcf^jufammcn, rmibcfc imb plunbcrfc, nnbrfjat 
bcii '^cnacIjbflvtCH, fDnbeiUcf) Den ^agbcburgifcbeuunb 51n^altifd)cn fltolfeii ©cl)abcn, wonnnpcl; 
bic m\ iDiii^ovv mit il)i'Ciu Sinf)fln9c bcfonbci'^ [)ci'i)Di*rt)afcii. ® \i\M Dc^balb gi'ljbifcbDlf ®mul)ct 

am 8 !5)ecembec mit95ui'99vaf 5vicbricf)cn ivibci' jTe cin ^JfiiiDnlj;, mxi\x foIgcuDd Sftiirfiii'ff Diiibolpf) 
ill @acl)rcn unb bic ^SRagbcburgcc mit bci)ti*afcrt; bnmuf ba^ ©cI)lDf; pianen, fo ^an^ uon Cui^on) 
bamoljlg innc unb ^um Dvanb^@c^lD|fc gcinac^t [)nttc, bclagcrt, erobcit, unb ^an^ Don O,ni^om,bcc 
fK[)mitbec5lucf)t rcttcnivDllcn, ^cfnngcn, fetn SBmbf 1: ®ictvic[) nbci' au^ bcm Sanbc m%^^ tiJoiv 
i)cn; WDvauf il)ncn mi) bic anbcrn gi!t|lcn J^atcnau, Pu^au, 6oli3aii, iDoberLiu nnb ^urrtu 
iibgcnommcn, Da^ ©cI)Io§ ^(aucn nbcf immitfcl|! (Bim^eln bon ^Jaitcnefcbcn cingetl)an ivorDcn, 
ii3cld)cr bc^l)alb am 28 S^cbriiac. 1414 €rf3bifc()D)f ®untf)ei'n cincn SKcDci'^ miescflcllct. 

§. tr. 3m 3flf)i' 1414 rocnbetc fid^ bic ©tnbt -^atic bci) bama()Ii(scn ©twitistcitcn an ^ab(l 
3Dl)flm!bcn XXIII. nnb ci:l)ielt m\ bcmfclbcn am rjcbruai'. cin *?>iMcgium, bap,tvann wikit^it 
gaii^c ^ta^t (ng Sntctbict cjclcgct wovbcn, cincd obci' Dc^ nnbcm gji'communicirtcn ()albcr \>tt ©otif 
tc^bicn|t nid)t gcbcmmct mcrbcn folic. & bcfrcixtc fte and) bci' ^abji am 20 3n(if m\ bcr Eabuti^ 
DOC augwarti^c ©evidjtc, unb fc^tc if)hcn bcsl)alb ben ^if^off jii ?D?ciffcn, ncb(l bem 5(bt \\\ ^egau 
nnb ®cd)anten II t ^xoxm ju gtfuit, fie bobei) ju fd;u6en , ju Confervatoribus. ©o gab cc 
and; untci* ebcn Dcm Sato betn SKatf), ©d)ult6eifien, ©cI)oppen; ©al^gcafen , £Jbecbocnmei|tcrn 
unb ^nnunggj^cijlem bic 5fei)[)cit, baf; fic juv gcit ctnc^ 3ntCfbict^ ben ®ottcEibien(l in bcr £rcu^^ 
Capelle untct bcm Diat^fjaufe in bei'©tillc baffcn (affcn unb felbigem bci}mD[)ncn fontcn; I'cnoDivtc bar? 
«cb|lbag ^n'Dilcginm ^ab|l SBonifacii IX, frafft bc(fen bit ^ta^ii urn ®clbfd)ulbcn obcr anbercc 
setingcc ©ad)cn balbec nid;t ing Qntcvbict gclcgct, nod) bzx @oftC0bicn(l cingcWct wcvbcn folic. %\ 
bcmfclbigcn Sa^vc cmppengen ©rnf ^tinxid) Don tt>crnigero6g , unb ®mf ^cini-i* unb So6c ju 
6tcllbci-g ^\(<bi nnb ©d)lD§ tPcmigcro&c Don &^bifcI)D|f ®fint()ecn ju Mja, unb (IcHcten untcc 
bm 30 3nnii bavtibcc cinen DicDec^ awt. ®cn 2^ Sfugufl bclicl)c gr^bifdjoff ©HntJeC'Sifciten unb 
©ictvic^cn von S6fig ju gefamtcc ^anb in '3)?annlcf)n mit 2 i*u6ci-n ScrbflccSicre, bic cr il)nen 
ja()rlic& mif "ilKaptini reid;cn wollc^ SDci* barfiber mljeilte &f;nbricf lautct alfo : 

No. 46. 

gi'^Difc^off ©iint^erg ju aWagbcbuvfj Sefjntncf ©ifertcn unD ©ietd(^ctt Don SRo^ig 

<rt^eilet/ barinn cc fic mit 2 gnbcm Scrbftet 33icc^, i^neit ja^rlid; ju wid;en, belci^cr* 

t), 25 2(ug. S(o. 1414, Ex Aftis publicis. 

SJ^on gobc9 gna&en XOt (Suntber d'Gcbifc^off' w n7e6cbord> btlennzn in bi^m opcncti 
<0 ^itfe , bax vox bclcgcn ^cbbcn mb bcfigcii mit cwflt bif^te 2ixi\B be gcflt-cngen , pnfjev 
Icwcn gctfuwcn ^txn 6yuer&c vnb 2)ibci*icl)c Srobei'c gcl)crcn t»on ^OQigc infampt, mit 
tttjcn t>obei*n Cjcrwif^ci: Scyi-cs, be tw 6n aKc^rti-'gcucn fc^uUcn vnb voiikn op fcn6cniciv 
tens bad), 6e6 fc to i'cd>tcm £cne bruEcn fc^uUcn, vnb we wiWcn 6n Dee bcfenrricb, rnftc hxe 
^crc unb ^eit)ei-e fin , wannc t?n6 vroi* hn bze nob ie. 2)e0 to Sefcntcniffc ^cbbe xct 6rt 

6i|fcn 25rietf gcgcucn bcfcgelt mit t^nfcn rtnt)angcnt>c.n ^ngcfcgil, bt gcgeucn is to tbtmQteuc 
nac^ €i*ipi (Dcboi-t vcrcynbimbm tjn() pci'tyn 2^^t ^^^ Sunnaucn^e na fcnte Sartolomci 
bagc, bc9 X^iX^tn 2lpoftoIcn. 

§. \% 2(0. r4tf am fl8 3flnuar. wurbc bcc gto(lc ©tccit, bee cinigc 3a^rc pif$cn bencn ^m 
flen JU 2Inbalt, Jiicl^ 2(lbrcd;t bem HI. unb fcincn unmunbigcn QJcttccn, Sur(l ©igi^munbe ©o^^* 

ncn, ^Bolbemacn, ©eocgcn, ^obanu, ©igigmunbcn unb 5/!brcdjten tvegcn bee <Dbcr^erifd>affc 

Ocv ©tabt 3n'b|l gcbauccty (bflben SBecmarin^ SInDalt. «&i(loric Part. V. p. 114. ftq- niif me^rccn nac^^ 

jufe^en,) J04 ©as 4. Saintel/ m\ kn (|rfebifd)&ffctt 511 SOIagbehttg, Vimrcn,) hird^ (lTP,tiHl^l;f (^untljcrs sBcvmiitcIung tal)m Hx^lk^cu , iJag gurjl 3(lbv«l)t^ fcinm "SJiif^i 
©djlD^e 

jU l>arrcrc&e an tic ©nifcn ;u ^ansfielD gcgen ba^ ^'!vd}Ie^n ju Scfcnfrabr. 

^. 15. Um ticfc gcit \tuti)c tas tUlgcmcine Condliuin jU (£o|titi^ 9c[)aUcn , n)cld)€^ &CU 

16 ?^\?cmbcr 14.14. fcinen Stnfang nal)m, iint) am 12 5lpvil 1418. narf)i?cm eg i)icvi)t[)alb 3al)c gcDauwt, 
mit tct 4.^ Sc^iDtt fd) \iMCl?et enl^igtc, auf iveldjcm nebfr Sai)fei' ©igifimmbD imb ^ab|l 3o()fl»"e 

XXill. ^4.6^!l"d)efc (Imitcincrubcraiiegrciicn^engegiufrcn, ^cmn^ ©ctcl)ttev unb ©ciftlidjeii 

fcr <2'iai5mun!ni5 fDld)C5 ()aupfiad)I(c& i?anim be^erDcit , taniit bcr gvculidien ©pflttung i)cr §k6)t <iip 
cfef^n \mtcn me*tc, ^l auf cinmal}! trcirl)flb)^^^ ^cnetiictu6 Xlll. ju Stuisnon, ©vcqoj' 

riu? XII. unt» Sotonco XXUL i)a\>Dn fcic bciiiJcn ctlrcn bcveit^ auf bsm &uciIio ju ^ifa pro Schis- 

maricis crrialjra unb abgcfcfet itavcn, abcc feldic *5Btoc nid)t fafivcn laffcn woltcu. 6^ tvart) alfo 
cut ticum Scncilio Johannes' XXllI. abgcfcfet, ^cneDictus rctkirtc fid) in fcin ^atcdanb nad) <^^(^ 

nicn , unD ftl^rrc ten ^T.\\bftli*€n ^itiil big an fcinen "^rcbt, ©I'cgcriu^ abet bancftc fvei)\iMllis ab, un& 

blicb Car>t-V4f ; taac^cn i^cn tern Concilio ^)Jaiiinug V. jum ^ab|l cnvc[)Ict miiDe. llberNcfce 

^rart auffcIbiacm,au}Tcri'crfchietcncnanfcem abaet)anbcltcn ^nncten, fontctlid) befc^Ioffcn, ba§ ein allc 
ccmcinc? ecr.ciliinn aiv:^ fiber ben ^cibfi fclbft ^Kad)! l)abc^ uubtjag M^ 2lbcnt)nial)l feeuen gaijcrt 

nur unuT cincr(5cjri;Ir, Di?er im^jrct't/.u rcii^cn fei), non ohJlamefaSo Chr'tfli, cb C^ fd)on €f)lV 

fnir uutcit Gcbalicn ; wic tic ^crte tc?" (ctatiiti tauten. €^ mittcu aud) auf tiefcm ^[DnciliD &ie bv?tcn Jcuocn tcv '2!5ar[)eit3obi;nn v^up *) W"^ ^icionyntns rou Pvat( **) jum S'^uei* ui^mv^ 

tiiu , tmt VM'brant. £)b mnT grfebifdioff ©uut^ev pcvfe^nltd) auf bcm Soncilio mit gcgemvattig %mt^ 

fen , fintcr fich feme aeiriiTc^tiid)rid>t, majfcn cr in Dacherii unb Reichenthalii Qtaiogis prafen- 

^-.._ :„ r^„-_r,:--^.-/i-„.:.-/: .,;^.. ™.v ,..r,.c'.f..,-. ...:..s .. r...,r.... a2.r,r,„fi: g^fcDfttU^ JU 

(gefion 
lOHA^N H V S S. ^' 3^^^"" V^'f r.'ar 3Je. 1575 t?n 6 3ulii \u iSuficmt; , emcm !Sprtf in Sobmsn , «cn gtringen gfr«i» 
c6rcn , jkifig iur6cfculc gcfmUci , cnb naAgefctnts awf tie UnirerfifaJ ipwg gcf^jitft , ftHivo ifn ein *PwfciToi; V ©as 4/Sflpitcl; m Den (Si*^Dif(()6ffen ju gjlagDeburg. 105 

-,u fcinem Famulo atind^m. (5r U^k fic^ fcafel&ff dnffliig^ nuf bre (p^KofcpIiic, etiernte ttflcWcrbie (ffcrmfcljc^pra^ 
(()e, unb lag ba&co ficifig Mc Patrcs, luarb bflrniif 5lo. 1396 m0tt iiiib 9lo. 1400 ^nVm ht^ kv fiircbc iSeilj^ 
te^em ju iprng. ^r mnrb boOei) wegcit fciner Sercbffliiifeit mtb Oelcbifftinteit m Mh httant , bnp cr nicbt mir In 
feincii tprebigfcn grolfcii ^iilauff Oefmu , ronberii aiic& Do; bcr ©cmnfiliii ^ontfld ^eiuegloi Scicl)ft)(i(eriiMiibo g^och 
bierein fieng cr an m\ bcm SerfaH bet ^ivcljc imb SRotfjivenbigtcit bc^ m^wx W^mt\)im^ iSffciitlicb 311 prebiam. 
unb bfl&ei) be^ ?flbt1^ flWfTe ©eiunlt «i t«rnic()(igen. DO cr a»icl) Qttd)vet, \!a^hix4 9lt)citbmnW imicr &enbcn maU 
un auci) ben Satjcn ju rcidjen fet) , if! iinqciuig , inbcni bauor flcpaltcn mirb , bap biefe ^ehre lacobus de Mifa , m^; 
flcmcin 'jsatoMni Qmmmt, aflei-erlf nuffgc&rncljf ^nbc, nl^ ^iig fc^on (iiif bcm eoiuid'o jii (Tofini^ geivcfl'it. Sue 
re(6igen ^cit 6rac|)te ehi S6f;mirc()cr gbdmann -(^ietonymns ^aulftf*, ingcinein ^ieronymug %^taQtm gcnnnnf, 
»ur^ aiucljev nn(l) SS^en , beten 2cl;rfd^e §ug nnnoN , iinb mit |>ieronynto (jerr&eibigfe. 60 Inime cr unit 
imr bcrcr mUM)m ipcrfoncn Hoflcr (Irnffte, lutirbe er lUerdtl fur ciitcn Beiltgen S^mm qMuw, ta cr n&cr nufb 
ben ipnbfl unb ©eillliebteit flngriff, rourbe bie 6(crifGi) banUei* fck crbirtcrt, unb I,ic$re bie tcutfcijeu a)?mii|}ro^ unb 
StubctUcn fluf, ba|5 fie ^ugen Oci; bent ^6nrge ©cnce^foo in 2!6[;n«n »ert(ngten, tvclcljcr bie 6flt^c beni ^x^bU 
fcWi" 5Ji'ag 3Bon()wn mifmig , bci* cincn Synocinm bc^(m(b l)icl(e, nber ben Mfpruc^ that, \>aj man mM 
fcgefiWd flii i^iit finbe, unb Unnt ipni nk\)t Qimhut werben , bie ^al)tl}i\t jii fagcu, btt cr ftc^ barjn K-t) feincc 
Drbinntion mit cinem i^^tt oerbinben mufTen. ©otrtuf §up; ivie cr angcfflngcn f^nrtc, fortfuJ)r, nbcr bnbnrcb 
Dcruifa^bt^ bngrctnc?tlJibecract)crbtc'Jeutrc()enttjiberbie*86()men, tie mci(Icnt(iei(^ jFjugcn anliingeu, vetbcmcn, 
mtau$ groffe Unru[)cii cntflnnben; brt benn, tueif bie Jcntfcljen in 9/c<»bemirc|)en (Bac^m \>m) Vota, bie JBobmert 
aber nur cin^ Siaften, unb alfo jene fafi ollcjeit eineu 0iectbr au^ ilirem SKittcf crmeblctcn, fie mc^rent^eil^ bie Dbcr= 

fjflnb Defjieltcii. 9I(^ nun 210. 1408 loteber eiit neucr 9icc(or ttml)kt luerben folfe, brttcn bie Mmn Mm M 

cr (Tc^ bemuljcn mScbte, e^ H\)m ju bringcn, bdf , aceil eflrc(u^ iv bie ipragcr Uniuerfifftt noc^ ber ^Jnrififcben m* 
(lifftet , fic auc& ili^funpige 3 Vota, bk 9(u^(atiber ober uiir cin^ ^akn uiScjitcn; welc^e^ bnnii aucb M biircb 2Jrr-- 
icigung beg SPciwiegii Kayfcr daroli IV hc\) SSnig OBenceglflo jnmcge brotbtc , wormif bie 3Iu0lnuber beu vie len tflu- 

fenbcn van «pmg wegwgen , $ng aber nm 17 Oct. 1409 jnm JRcctor crnjcfilec ipnrbe. m er uuti r^ieraiif feinc £ebrc 
immer me^r unb me^r angbreltetC; bat bie glcrifcMben grgliiftljoff etmito, cincn.Synodnm amimm, Men biir.- 

ouf uorjufprbern, unb bie eftcjje mi ben ipnOfi jii briugen. Ser gitbifcJjoff t[)« foIcl)E^,»Dorfluf OJflbff gileronber V 
SBefcIjl ertbeiit^ bag bie ^c^cr Dcrtilgct, micbuurinbencn^mipt= unb^farr.-Sircbcn, nicbt fiber in beneneflDet= 
(en geprebigct lucrbcn foltc, tveuri glercb bie lefitern bc^bnlb Mmk^t <priui(eg(a ^atttn, mil aber Aug nn bicfert 
Sefe!)I (i(^ uic!)t fel^rcte, licg bcr (grgbifcliofr afle 2iuc!)cr be^ OUiclep, §nfeng imb atibere bergleicbcu inbcr6tibt 
nuffucIjcH/ unb beren uber 200 in fciiicm ^ofc utrbvcnneit , bagcgcn ober §ug auf bet eflnftel fcbr fcbnrff rcbete 

5)ergr6bifcl)off Keg bie ©cclje an beu neucn i))ab(l 3p(innn xxiii gefflugen, tvcrc|)er fie bcm ^urbinaf (Foloiino *uc 
nnterfncl)ung fluftrug, von bem §np nitci) 3iom bcrnfeu ujurbc, fici) pi rccfjtfcrtigen. Slllein, ^onrg 5Pencc^/ar @c* 
martin bat ben ^ig, ©efanbtcn i!ac()3ioni ju fc()irfcn, umcgbat)in jubrinflcn,bflg5ujnic^t nncljJRomiicbcn burfte, 
bflrum aucI) bie Sfcabemie ju *Prag unb bie mciflcn 2}6()mir{f)en 6tflnbe unb 9IbeI boten. ©enccsian^ fcbicffe alfo im 
ganuario 1411 ®t[anUe nacl) SHom , mUl)t (om\)i vm bem Sonigc nl^ benen 9vcict)^fldnbcn unb 3((abemic bevtticbe 

BcugnulTc, unb uon $n(Ten fclbfl tin entfc|)iilbl9ung^=6cbreib(n mitnapmcn; ber eorbinol eoionna flbermoire biefe 
entRljnIbigung mc()t tinnebmcn, fonbern t^«t ^u^m in ben Sann. S)ie ©efaubteu protcjlirtcn bnrnjibcr nnb fiDDel- 
lirfcn an ben $(ib(l, ber bie 6fl(I)e »ier aiibern ^arbindlcn auftrug , bie ober fotc^c nur veriogcrten 9ild iiibeffen 
bcr grgbifcDoff ©binco ju fm0lf>. 1410 ycrflorben loar, imb ber ^aW 9io. 1412 loibcr «6nig ilnbi^fauin uon 9 m- 
poji^ M Sreufi prebigen ticg , fcl)(ug m am 7 ^imt) 6ffcnt(ic!je Thefcs bnrnjtber an ; unb ob glcicb cinirtc baruber 

iffenfhcD nut i^m bifputrrfeit, fonteii fie it;m bort) rtic5t^ nWjnben ; fonbern $u§ lyurbe von ntlcm Solrf imcb finufc 
bcgfcilet; unb i!)m 25ei)fan gcgcben; ja, bie ©tubentcu fielen ben, bcr ben Slblcifi oerfunbigte, an, JcrrifTeii ibm 
feiitc a^nflen , unb ucrbramif en fofctie 6|fentlicr> Sic iprcbigcr ficngen pierfliif «n , roiber Mm «uf bcii ^n fie(n u 

prcbmcn; unb aH \l)n<n cinigc «on bcm «5Dlce offentlicl) njibcrfproctjen , rourbcn fie gefangcn gcnommen, unb i^nerr H^rag leyn ivuroe, Dcrpmn aniroe. ^np rrnuetc HO) nito ntfijt langer ju ijJrag, luonbte cine 6|fcntli(be QJrotelifltion 
€m , bcgflb fief) aiif^ Daub , nnb i)tcftc Rcj) cunge Sett oiif bem ©cljloge ^Iftfoipc^ mif , U er ouf frcoem S^clb T 

blj^te. ^ 3ule§t aber begab cr fiA- ju fcincm erbjjcrtn mcoiao van j5ugcni$ , bcr i^n in ©cbuB nobm. 9||^ tibeffm 

mit Um ©igi^nimbi ^Jeranlflffung ^abf go&mnieg XXia M Concilium ju (ToRnitjnu^fcbrkcifirte criiuGen 
aucD batnn, unb ©itiitanbu^ 3(i& cinigen tjon 9(bel Scfef)!, i^n bflr;in ;u bringcn; m tm a(fo tiiebernacbiaa" 
fd)lng an oUc mm, m^n unb€ offer an, bog cr bercit ujdrc, m fcincr bidjjerigen ec()rc eincm iebroeben S 
unb 9lntJDort ju gcbeii , c^ woltc fi* aber memaub mif ir;m cinfajfen. 91fg bicrauf bcr grfebiftboff am 27 9liimiff 
cine 55crfam(nn9 ber QSeifl(id)tcit in feinem f:,ofc Diclte , fcbirf te m fmm gJrocu Jtoi >bfir^^^^ 
pni, wiybitcn |u Pcrncbmcn , ob m jemmib fnnbe, bcr i^n cineg ^rt^um^ ober ^efierci; bcf*ulbi(jc , miber ben 
mUt cr fcinc 2;^« «"^tbe.b.gcn; aflem be^ ersbifc^off^ SWarfcfjan wie^ i^u at (£r fcbirf(e bKrauffenn Cura- 
tor an ben ^rfibifc^off Sotirab fefbl^, aI^ bicfer mit ben SteitN . ©dnbcn cine 5JerffltuInng ^iSt unb fi ibm cfn 
€ci)reibctt uberrcicN; barmn cr bat, bag^bcr grbbirc!)off, wann er i^ii cini^cr ^tt^uml iibermcifcn ffne/iN 
fo(*c anjcigen mSc^fc , uibcni cr f^J gern cine^ bcffein untcrricftten fflffen iDofle , fnl^ cr aber nic!)td tp be ibn £ 
m fcin geugnug nicjt vcrfligcn ni6*te; trorauf iOm bcr gr^bifcDoff gnr Sfnnvo t gab: gr mm «nne n 
tcme^ 3rt^um^ bcRlHi bigen , nur gabc cr i^ ben 3tntl;, ba§ cr fid) von bcm Sanne ic^ ju mad)«i S 
perauf fcMte $ug fe.ncu 3Jrocnrator aucl) an ben iB6Nifc!)en 3nqmf(tor in ©laiiben^^dacijcnrwi^^ 
taunt uon S«ajarc b , m. g(eic^ma§tgcr Sittc , wefcljcr ibm cin bcrrlicbcg 3«ignug ertbeifte ^a inntn cr ibn a\it 
nctt Virum cathohcum (obtc W uuit ^ug injitjifcbcn tai ^dpferficDe fiSjerc ©cicite eriiattcn, Ic^te crfi^^^^^^ 
benen pmn , bie J!mt jum Seplinnb unb ©cDu^e mifgcgeben maren , toentjel t.on 2)uba , ioUnnZ m2 
fmtx^ wn ^fli3enbo(i, unb tMin flnbcrn ben 15 Del m <»uf ben 5Beg, nacbbem cr juoor fcine SHciHuwb 

Sffcntlj^ctt gitifcblag unb gemacpt , au^ fcine Srcnnbe jur Sreue unb Scftdnbigfeit in ber wn ibm Sebcnen 

Xcke.burcl) emen Snef fei)r na^brurflicj) ermaNf Nte? Ueberan, njoeiburlrcifete, hmm^SZ 

^'f}f^T^'^Hl»l^^^^^ Snfonber^eitwurbecrjuSniSrnbTrgWlempfZn ba^ 

m^mm an bie ^irct)t|uren anfcDIug , unb fidj erbot, uon fcincr bfe^crigcn ^c^c (cbermTnn SR be unb 9^t" 
wovt JU geben, ba^er cr aucj) cmffen^g mit einem eartl,dufer unb 3K. Sifberto^rebigcr ju KbaU^in bie ^t 
gacOtuon ®(?"&;n^ f acbm bifputirct, unb von ben gWngiflrig Ui Scugnfig er^Utn J«g « ber^atb if*^^^^ 
©laiiben gemag fet, gnbllcMangte er ben 3 SRovcmber i4r43u6of?n1e en, babann beJanbern imSmS, 
ncn Segleitcrn, Wmtn »on S^fum unb ^cinrifD von gagcnbocf , bcp bem W^ff 9fubicnfi batten, unb bm be^ 

^^I'i^^fK 2ln wort acgeben, bag mann cr au* glcicb feinen Srub^^ umgebracDt^dtte/er bocb nicbt Z. 

wm&ep M qtonciIiHm feinen 5(nf»na najm, (wtcn $u?en^ aiJibevf«*ep , S^gjimen^ Jolxtmj eUpi^AR PflU^, 

^ Pro- ic6 Srt5 4. (Imtti, m ben et:6bir({)offctt jtt 93Ifl9l)cl)Ui:g. 


&aa bttofctm- rcT^>nH 5n)fecn: eic twltm nun mit 0ctte5 ^nljfi Me|m ^csec balb ocrbtennen , nuf ten fie 

fandid) acmfrct ^'^irfuin tifdiiKrete ud) Hfriibcr bci; t^m ^^abft, vcd^cv jid) atHT fccsliftib entfcljultufite ; iin^ aUc 
feifcuib onf ti- darhnalc \6$cb. &\m f4)ri€& hicrauf anSd])fereigi5nmnbum, he lici) fluc^ tie eftci)e ftiigcicgeti 

* ■' - -■ - ■ "' -..- .-..^._._ ^,„..:.f '-""'^^••"^^^mcnnidjtfrrtucte/ wur- 'Yractoinvnt wr . ims batcn inn cincn futjcn 3Irrcit, fcmm abcr mcl)t3 Cfbaltcn; vulm# wurben attc feme ©ac^ieti 

^'irirct- ncieuitctcbriHtcn, ^cugcn^OIusf^gen u.fc.a. rcibet Umi aufeefud)! , hvau^ 5)IrUail gejopm unb tenm 
eo3iraifsnm ;in: Untaiuct;una uKT^cbin. ioi^ju it^uvfce nun 3obAim ©ecfon wn *}Jaril , 5er i\^ e&cn I'cp fcem 

anbcre 
ijagcnncf 

E^i^ r feline r?r bcm gonsoi 
lid) cn#icf£n. '^eit cr atec njci^oi t 
twrb cr cntlid) anf Kmer gromtc Qkrb 

)c. ^lievauf tew 
I uetbammcn ; aflciii 
tie au5roinen6cl)rif^ 

grcffcn SKengc Kra fcU. feiblitb 
Tit, UIU'IVII l.^a''"'-"-*'-' """-■«.*■* •'.^""VVW' i-'*'**!**" "I't-vviv.. .wfrtv.. ^vvx'^iyx */"J-^ —T 

Bern ireltlidjei; ©ctid^r , tmD Odne 6ceU befcblcn one Oem CmfeL 9Boru6er bei' JJaijfct flUf= 
jtTccs rutourgcn rcn ^smo-n , tcr nebcn xhm rait tern Mo(fctt €(^njcrl) flunbe , fagfc : Ibkwtii xovt 
bibcn, fo ncbmtt oicfcn -crflaAtert Sc^er onD ffcAfcttbn, twc es einem ScRtc juEommet. 
©icKT rii-f ten ^\&tcc \\x ^Dife imt iitcraab i&nt ^u§cn mit fblgenten Sorten : 3m ttalnnert Oes Sftyfcra 6t= 
C'^iman^ ubcrgcbc idi ca* Ocn £ct;FcKcr -(Jo^, ncbmet t^ ifin nnd rccbrennet j|>n. 5l9cl^er i^n tanit fc; 

fpTt rmahn, unt turch ocreca £utctri4^ ecitatcn gcbuntot forffubren Itc§. Sioc unt) ^nter i|m giengen jwci) 

trcqcTif frai Nt Sn-chc fl-ine SudKr nctit tcr 25cfimai 3ntercefiwi^=^Ki&cn uerbrcnmn fa^w, abcr fcarubcr (tt^fc. 
^(nKifai nabm cr 6cl€Acri«it , tcncnicni5en, fo ibn bcglcitctcn , fur^id)«njuj«9cn,»Drimtcn feinc fiejwe bcffflnbctt, 
cjic cr fdf*!i.i ongrflagct , ibm riclc faliche artind , tic cr nifi)t glaube , aufgeburtet wurten , unb « ftlfo gonfe ««= 
fMtig ^ ^icbtrlae MCJiuEirct trcrtc, irctcpcr tat, iTefoftoi jaglautcn, taf crmci)t5irwfic^8ckS>ret, unbMC 
fnnc i5cc(e ;a ©On bitten , imt ;mn cfficrn tic ^Borte twd>cr^(ct : ZJn Oanc -^ftnOc bcfcbk td? meinen ©riff. 
tabcr , ttts ifan on i^cijtratcr mcdjte sugcgcfccn wortau ^itraiif truttc cr auf ^vc%% gubroigs von ffiapern 

Sefebl tnrd) bic Oiif"3fr ?nn Sdicitcr ^O'Jinfcn gcfubrct , fca cr rait lautcr ©timme ftuffect* : -^iEcr j*£fa Cbciftc/ 

idj iriU Jtic (irOTfamc crfdsrotHidjc VCioxttt nm Odncs bciligcn ffrangclfi una Get £.cbce gottttdjen ^orts 

xctOcn gcni snafii^en , Oa «?oI{cff mip mt^ rmc 9dn€^ -^A^ on^ <Snf)9c bey ffe&cnt S)Arauf (t trcpntA^I um ©rtg 4. Sapitel/ m ben ^r^Hfcljoffcn ju gjjrtgbeljurg. 107 

mm iv frtlfc^er £e()re t;al&ctr ten Sob vcrbicnct battc, infcem cc biejcitmen 3vtl;iimer, fo i^in fciiic !lBicbcv|;icbcr ftljulb 911^ a* ttiitt rtiiai'lMmbcii ivfti*, littc bci- f^atcQ if'ubiviij yon 

'"'■" ^lic bci' eci)eitci*l)auffcti fliigefieift'iviirbc, 311 iljin, 

« », y V y.., " , n I' niinvovtetc fl&cr: ^d^fdnuote bcyOem ?«>*? 

cinigen (JiCUtt, Ofl^ id; fiUes Oiefes, utas nuv Oucd? fdlfdjc 5cii3Crt fdnilo gcgcbcii uiitrO, iiid^t gclcl;tet rtodi 
gcfdjcicfam bflbc, fonOcrn in meittcu pwOigtcn nidjts fld&cfs gefudjct, flis Oaf? id? Oic tHeiifdjEit iifidj- Oec -6 
B*cifft in Ofls Scidj <S0tte3 fit^ten mocbte, tx>e^[>alb id) iitiri init fccuOigcm ilTiitt) ""& gtitcm ffiettjifreri 
flccbett, unD mit ^icikm iEo&c meine ^cbw uccfiegeltt wiH. 2/1^ fre bicfc^ 66rc(cii, ri«eii fiV bauon uiit) befnblcn 

tiett 6ci)eitei'r;oii|fcn (injii(?ecfeir, ^a iiibeffcn $ug mit fniitev ©fintmc ba^ Siimmfcije 6yn!&ofiiin ntfiirifl, imb bvc»= 

mat rteff: yj^fn Chtiih, D» eo(?rt Ocs lebcnDigen <B(pttfs, ctbflrm ttid? iminl m cf ciiWrc!) M Mtcimi im 
beii bnrnuf 

S(fd;c it! beii DI(jeiit gcfc()iiffet. \si;ii»: •^ujniricw imi' -^v. 1358 imt s^. i=im;a-8 '^prwcc, iiiio I'lo. 1715 wn M«.uvtir 

III 2 25ohin!, in fol. 311 9?uni&ci'g jiifniinncM flcbrucft wovbett. ©eiiic SIflcljroIflci*, lueldvj faj? bic iiicifleit i'du* ^ 6nfie 
tciimipmcit, fo fliijc^o bic !pi'ote|!amci! g(mil)eii, iitii: bag fic b«iii i|)ftb|](icl>'ii eti\\)i m\)ium ml)v (tenit iiiil> 
e^re ciiiwuniefeii; ipuvbeii m\ i[)m bie ^upiten, niicj) bie S6l?inifi-^cu ^riii)!' f (jcimmit gd nnt'cii dtec 
bic 2}6^mcn, fonberlic^ bie UntDcrfitat ju $rafl i(;r SWi^ucvflnfigcii «(jcp i^uffcii^ .5ini:i(i;niiifl biivc^ pffeii(Ii(l;eed)viflr= 
leii nil ^cn Sag, iinb mv folcbc bie $fluptiirfflc|?, wdciicc Ue ^mm^vm feiticr 3lnpflnfici- jii^iifd^rcih'u iff, fccrcn 

Sln^flpI itt tiir$em bevgc(?fl(t fl!tgeiDrtci)feii ; bag fie!) tjcrcit fcj)on 9Ie. 1419 iiOer 40000 ciif bem iCtTgc JljaOur uer? 
fmkun, m 3?flCi)(iim^I tiiitcc &e!)bcrlci; 0c(?flfr nti( llntcrfaffung bcf 25cici)fc empficnficn, iiiib fid; jiifiitiimcii vevf be aummi m^ "■ beti acrg, '^vAi>ifHt aiif mjmifd) flcimnnt, awn^Iefc, aiif bcii cpcnml^ cin, ie$p ocrflorte^, 
6ci)Iog flcflaiibeit, utib cefici) flitfmigrici) itiit fdiieu £ciitc» fldoflcrt (lofu. gr ^tc§ fd(Jigeii ^babov, um biucfa 
folcjjcii 3?ameii (injujcigcit, bo^brt jjiit tDo^ncn wni'o, imb bffol;!/ bfl0 eiii jetetr mi fccii ©einm ftiii $011^ toDiri njflfps oer yieiiflion6:iua'tD(mDKii iiq) |o rufcptcvucp ntocpre, onff cr m mm mi^ m 9teicf)^ fitb bemiicb(in(c 
be^ ^rtOfer^ ©igi^muiibi 3lrm«ii; tmb m6 bcr ^n&f! imb bic fciitfdjeii ©(nnbe iribev il)n flufgebracbt, &?» (rhutrift 
imb flnberer Drmi flu^ bcm gdbc rd)(ug, fluct) in bie bcnncjjbnmn Jfflnbfcijoffft^^ 
jic5>6lcfcr6i^iubftgiKa9bebnvgifcl)e9efIrciffet,unb«nc^,mofie()inflctommeii;fliifbngetbta^ 
obcnnnKciffengrauKc^gcJirtufct. SKac^ 5ifc« Sobe 9(o. 1424 fufjrtc ProcopmsSflfus, mIcj)Enbc^3ifcaa»u«Vi; Srubcc 
«n Kinbc^iratt augenommcn, unbSifcfl bcncn S6^mcit auf feincm Sob^Scficjum ^eccfufirci: uorflcfcbiflgcn Mtt beii Srica 
fort jcbod) nicbf mit glciciieni (Slucfe, inbem «r aivni* 6ci; ^u^tg ciiieii groflcn eicg ei:r;idte, bcnnot^ nber bcr Mim Stm- 

tctrtglicbalMtaNcn, ba\30ttbict)0cncW*!Wici)C;bicimfa*ibimtemfImib(iie8pfl(timfienirflr. S)fliui crfflid) didr- 
tcn fie ficj gteid; nact) Bifca Jobe in jiccy S()c(fc, tmn «inci- 'o&6eme(bfcrt pcocopimn Safum jiim ficerfubrcc an* 
mWu bcrflubcrc aber fern cigcntlicpc^ Ober^oiipt crfcnnen looItC; u'cil nncj) iprcr a)?cinuna fcin ai?mm fMfia oc- 
nung loave, bcm JifM noc^jufofgcn, imb nemictcn fid; bojjet Wftyfe"/ [mttai obev gfeicM veircbiebciic finiimlcu* 
tc untcv (ic^, baruntcr cin aitberet pcocophts Dec :^letnece gcnnnt ; am \\m\tm gdlt. giiic nocb atimmeti 
XmnwxQ flber kw, WiU^c fic|) furj r;cnmd; jmiffijcn bcnen fpragern uiib nut gemdbten knUn Skilen creinnefe 
ba bie Slirflger bic Ecf;re cinc^ gemiffcn ^SOJagrffri Pctci Paym, fonjl anglici gcnannt; flnnobmen; m muv anbcrlJ 
mrcl) iD!ber bie SvoniJiutiffflnti.uiDn crffflvten, «nb einige t|rer gJrebigei*, roc(d)e ifHicn wiebcrrprflcbcnT in^ (Sifana* 
nip wnrfcii, beren fiingcgcn bie iibrigen ftdj crn|ilrc() mniafimen, fo bn^ fie mi^ wrfcjjicbentricl) mit geivrtffnctcriiniib 
m ^my jogen, bocb hui^tt il)nm btcfe^ nod) iiic!)( ben gr^fTcn ed^ftbcn, weil fie loeniflffeng bew embrccbcnbct mi^ 
fcvlicficr OJcfflOc nod) jnioeilcn jufammcn l)kUm. 9I(g nbcr bniJ 6onci(iiim jn Sflfcl Ocnmcb mit bem oWen imb 
(JflKfflcn ^flnfen bard) Scvffottmig beg ^dc^^ cinen iStrgfcid) mf, criuiefe fici) folcber gegen ben f(eiiiern Tfi f 
wel^ev noci) viet mefircrc ©Kiubeii^.^imrftc bci* iK6inifci)cn Sii'Cbc bef?rittc, felbUcn fcinbfelig, fo bafi bicfcr m2 
Un eeitcn <mgefccbtcn , unb gar fcpr m bic gnge gctrieben miivbc. ©nmn[)Ig ivnrben bic SRnmcn bcr HalminL 
imb Utcfl(iuif?c!i I'ov bic eiftcren, mtb bcrcr Uyahomm imb Xo^yftn, tic ntier nicbt mebr ibre Doriflc 3)?fldit hati 
m, voy bie fliibern Qcbxm^t, 3lnc!) iparen gciviffe ^ircben, oic piwroird;c gcnmint, tucil fic t)on betien au/bcc 
spijorbic yevtricbencn xraloenfccrt nbpammcten, nnb fcIHgcn in bcr ec[)re gleic!) tonren. 5)cv gibel mx foR burX 
ficfjci^g ivtbcf bic S(;flbomen; ju mm ficb nmf) bic ntte €tabt Vrog f(bhig; nnb ^«tfe fonberlicb mlinhZ 
von Wtubflns jum S^nfubrcr, mdfbev mht^^je ben 28 m^) 1434 iivifci)en Pcag nnb Sflucjim »um STeff « 
fnm, uoriiemhc!) bur* feine SRcnfcrep m\\>mUs mm ben eicg bnoon tnig, bngc.]cn bic beijbeit Q) ccopi^ na t 
mm (Scgcniocr;r i|r Uebcn ocrloOten, d;rc;iJvuppcii abcr tfteilg nicbcrgebmicn nnb gefnnflcn, tl;ci{g akv tmSt 
ger Jreuet njorben, bji§ He nn^ibcm me wiebcc im ©tanbc geiccfl'ii , ibrcii " gcinben bic (Bpigc lu bietcn ; wie bZ 
m^ 9(0. H44m^t Pcr/o^rengcgongcn, reicrool il)vc M)vt untcr mUn ^Jerfofgimacn bcnnocl) bcfidnbi^. fortacf^ 
get loorben , mc(c aber ouf bcm Bmtbe fle.oi4)cn, nnb ficb in ©cblefien. M^mx m\> foblcii in bU ^6hlcn1i ,t ® .' 
tcr ucrborgen , mtb ll^i^c 6ic!)cr()cit, fom fie gcfonf, gefucbet; m banit ancO cin Ucberveff tmn tuZZt 
Seitcn fid; ^eim I* mJS^bmeii nnb SWnfiren confer mib Hmi tm eolonicn in ben ^Jrenfiifcben fle ffA 
n cbtrgdoifm, tt;cil^ burcj) ben ®rafen m SinjenftorE wieiuol in einc anbevc gormc gcbtatbt, uZ«nb„/ m2 
rienborn, ^ertn^flfls unb iin anbcrii Dttm ali mStcifdje 2Ji*uOcc . <J!Jem?mOen «ri(§let Ken. 

^*) ITtermymus ?ragtiifis ^ie^ mit fcincm rcdjten SRom.cn gicronbrnug ^rtUlfifcf), m«rbc c^U. 
twd; bflmfl igcr 9fvt con fcinem SJafcrlonbc Pragcnfis gcimnt. gv fiiibier e febr ficiia ISte SL? I, en 

y 3 jr ICg ©as 4.Gacitc(/ toon fccu (^t^bifltoffcu ju 93ia5bebutg. HtERONTi'MX-S 
PRAGEKSIS. er ;tiNir nacb fcraer >iiturffi:rfft :u >?ray audi ini ©ifitijinis geUcjct i^urte, fc Urn cr tcc^ gar fcatb tvictcv fcg/ 
ur.b ^c^^cltigtc jscbami y}\\\\<T^ Utvi. fi^r ciifrif\. 3il5 nun iju? fiuf bas ^cndlium ju ^ofhi^ &cru(fcn tvflr, unb 
tic Scininq nacfe ^r&mcn fam, ta? a: tafcltjt gcfanqcn gcncmmcn ircrbcn, tvrctacn ttc SBcIimcn §iercnv)mum, fcfl§ 
cr £^enfvil5 nadj ^cinris gien^, ton qcfanticncn f)i:^ bcpjulieben ; reic cr abec fcafd&it ctfutjt , fcft^ d ^uffeu atl^ 

ScK-n 5cK-n trurtc, fuditc er Hit) niit hr ^ludit S" rcttcn , ft>urtc abcr an ten 2?6f)niifcI)C(i ©ranBcit cvtoppet unb 
gcfanycn nacn ^cfmis g^iu^rct, tafclbu cv fajl cin ganBes ^abr mciftcntbcits auf tern 25irc|;t-;TIicl) ; Scilm$ifd)cn 
€^IiTS ©-^lebcn m einon ticfat Gcfanymp ficfangcn g^^ enbli^ rcrgcfute, nnb ijiclcr ©illf^c , bU Ct foltC 

jiclcbm baboi, kfc^ulMyct wctbcn. SInfangs rcurbe er ^roar burc^ oielc S^vcbungcn unb [lavtes Jfactameiit toj* 
bin ^etrac^t, taf cr oujicns £cbrc abfAipuv; aflcin er tribcri*ufffc ioIcI)c ^Ibfdljnjccung cffcnritd), unb Iiicit naf^ V\if 
fiin tKit bcfcanbigcr ubcr ^n^ms £ebrc al5 simcr. €r trircbc alfo jum Jcbc tjcrbammet, ibm abcr nccb jmei) Jop 
f c S^bciitjcit gcgfbcn, in trdcbcn fcbt an ibn gcfcfect TCurbc, ibnsum ^BitciTuff jubcmegcn, reic abci' fDlcf)cS niC^t^ 
fruAioi irolte , twrb ba^ Jcbcj-'Unfccil am 50 SJJap 9(0.1416 an tbm wclijegcn. €r gteng tnit (ivoffcr grcubigfett 
juKUcdxwerbaufat, jcgndjfdbjlbic^lcibo: au5, fmctc mcbec unb betctc. 5Btc i^n bcr iB^av\xi(^ta an bm 
S^fabl cebunbcn fcottc, unb bois §euer wn bintcn |u anjtcifca wcttc, nifftc cr ibm ju : ^omm biebec , un& jvtn&c 
iitfen 6*ritttbauftn toe meinm 2(n5£n an, Oamt loann idi mid? uot Oem 5co«c gcf&cdjtct Ijfitte , whu id> 
nn Oi'c^ BtcUc nidit gebtin&cn trocOcn. 211^ bos Sflier brontc, ficng cr an ju ungen , unb fubr bamit fort, biS 

cr Pom iRouc^ unb Jlammm erltitfte , bobcp cr cine grcffe Sreubiglcit unb Scjlonbigtcit von fic^ fputcn lief* 

$.14- 5(d. T4T7BaEtc&feHfdicff®untbcr3iti)n9!cte 
bcr^, lKli^ni^anfcr(£iai5munbu5I4I5auf^cm&nci!io ju€D|lni§ jum tllarggrafcn unt) C^uvsj 
fiiqrm xu Sraii6cnburg aemaiftt, unB ttiit grofjcn ©jlcnnitatcn bclic^cn fiottc ; eg iwben abdc fol*? 
6c turd) ^>crmittclun3 i)c5 S!cinfcr^ in Dcr 6iite bcpgelcgt, uni3 am 29 ^ai) cin Compromig auf 
C^uvnirit ^ubclpbcn ;u S^cbfcn uni) ©raf -^cinricfecn p Scfcivar^burg auf9rti(r)tcr , fie cA$ 
(rd^icteslciitc ;u cntfd>cibcn, it?d;u tcr ^\\i)fer Stlbrccbtcn tjon ©iboto ol^ Obmann ^jctDtbttct 
S)uiT:lbic\c_3abr brachc gr^bifd}pfF6imt^cr tic »&crrfd>aft v£gcln Don benen ©rnfcn ju Savby an 
tu5 &:ynm; alId^ iturtc turd> fcinc ©cfanbkn m\ Sapfcc ©igismunbo am 8 ^ul ju Soj^nife tie 
£cbn iibcr tic tKltlidv-n 3\caalicn be? &:ferujft^ cmpfangcn. ^ic tann ou^ bci;Sai)fcr am la^epU 
bcr (Jratt ^^llc i^it ScntintiatiDn aOcr i^rec ^rimUgicn, tcs9lcid)en-ein Privilegium de tion 
evocando cnhcilcr hat- 

§. 15. 51o. 1419 am (Jcntaa ^rinitoti^ mad)tc &febif(fiDff (ountbcr mlt Santgraf Sikbw 

d^cn in Jbwnn^cn cin 33nnbni§, cinonbcc mibcc tbte ^ciwic bcujull^^cn; SWiCtl) aUC^ in fiicfcm 

3* %[ji' mit Sr)itifiii'(l :^»&oipI?cit ju 6rtcl)rcii in .^I'lc^, bcr abet tnlb ciiignt'C nfll)iti, lDci( bci'^btu'* 

(Sad)fat 2(Ibi-ccbt am 19 ®(Jccmbt bid ©cI)Io([ct unb ©tnbtc 6oinn»a-n , fflbcitiUl , 2\aiiiB itiiS 
<Sottv;u flu bic (gtabt tnagbcbm 3. ®cn 29 Scccmbc. obei* xcimim ^rtb(t 'iiR(trfimtS V. bet* 

[men 

,„^ ,..-.. - . - , .. -- - . fid) 

iiM'bci" bcM Sl)Utfui'tioti ttcvgangcti, uiib ifen ooi' fcincn ?c[)n[)ci'i'n m*cl)t cifcimcn wolte; ba c6 baiin bci)< 

mi()e iiiMTcl}cn Dem Q}Uifiii1lc» uiib gifebifc{)Dtf ©mitbcin jiim ^riege aiig^efcljldgcit^ ittbein Icfttctcc 

mit ^iilfc bdi' WogbcbmiQet' unb km im ^alic Sducit^Icbm ciitfcf^tc, ee iDflrb flbcc bn^iii ijcrinitrcif, 

lie, 

gem ...... .., „ „ -, - - - -., .-„ . -- - , , ^ 

cin ^Bmibnil; mm miitiiellcn ^en|lanbcd; bcrflleicftcn ci* aucf) Slo. 1421 mit €f)Uifuiit ,'5ncbncl?crt pbcii aus t)cni IPittdcl jum ^auptmmin ju (5icbid)cn)>cin iinb crnciicctc m\ 14 Sctobcc bn^ mit 
S5ifd)D|T nicoK^o ju mcifcburrt gctroffeiic QJcvbimbiiij?. ?lud) ubciiie& et bic ©tabt (Bomtc^ 
bereimvegeit cl' btfifjer tnit bem tll)iivfui'|icn ju 93raiibcnbiif9 imcins gcmcfcn mx, fcincm ^riibcif 
©Mf ^einridjcrt ju Scl;xvrti'Gbui*g , unb wid;tc iljm fDld;c rtm aySJpnl 3uSc()cn, bcfflgc folgcrt* ben &l)iibi'iefg ; No. 47, 
Srubei: ©rof ^ciiu'icf;cu oon Sdjmaf^bui's m^tiku b. £7 5(prit 3lo% 1421, 

Ex Ad. pubK 

' bifjcm Sncfc, wan wii: mit ftcm ^ocl)gcbornert ^"rPenf *&ei*c« ^ticbctic^eii ttlarg- 
cti-aucti 511 Sranbcnburg pnO Surggrafcrt ju nufcmbcrg, i?n(ccm Ifebctt (DNcrt toort tutfcC 

Srat ivcgm (BovqC, l)er be fid) pnDci'wunbcri Ijrttrc, in cdicbe tcbiiigc t)nb Sivittaifct tomctt 

t»nccn, bie tJiis fufbci* jii )?niwUcti un& pnfci' bci^cc JianDc pnO ftutc 511 tJ0r6crp(td)en fd)a6eu 
mod)tcn bvad?t b*ibcn, t)ii6 wan oud? ivir crlic^cn tjnfcf bcybcf ^t^n mt> ftunbcit , bic vtie 
t)arQU geEoi'ctj fatten, vffbas bicfclbcn ttbiiige !?nb5witi'cd)fc gan^ abegctbait, tnb oud) Prt# 
fccbcybci* Jian6euol'^crpm|JCt?n^fd)abc!l, bic&auon mocfereii foimn p», DnbcrjlanOcrt t)n5 
wibcfwantivurbcn, in cincc fcimtfdjaffc swJifcfem one t3fjgcfprod)c» watt, bae tjufei* igIid)CC 

pne (Bctccfeti^eit, bie cc botan mcinte ju babcit, ^em igbeln ^cm ^timidnn (Bmun iu 
©warQpurg, •Jem ju 2(cn(Icbe vnb emibccelnifcn unfem licbm ZSmbec lifecu fulbt, bacmlte 

fd babcn wic ct-gnantci: (Buntber ^r^bifdjofi^ 3» Ulagbeburg mit wo(bc6ad)tctt mut^ mb 
mit wtc tJiifcc bcimlicbin libfn g^trmvcn, unOoucbmit VOl^m, tOiUm pub fulbotb ynfccd 
Capictcl? Ml magbcbucg, bie gnaittc unpct Stat (gdrist mit rtUcit i>nb fgric^cu Sugcborutt^ 
gcrt , nut^m. fcud)tm, genieptn, fricbfiitcn t>nb rccfetcn, woran bit gclegen , i?nb ivie bit 
giiant (in, fcincclcy t)|5gcnoiiwrt, funbccn in allcr mnpc, ale biefrlbc 6tar von vns mb m(cm 
(0ot3bufc5ulebrtgcbct, bcm crgnantcn »nfcrm licbin Scubec wnb getruwcrt, burd) furtbwli* 
d)cr binfi mb xtum wiUenf bie cc m& mb mfctm cgots^ufc manid)fclbiclid)CiT gctrnt unb be- 
Wifct bat, tcgaidjcrt tut mb in jufcinffrigcn Bircrt tun fal »nb nmg, ^u icd)tcrt Vllanclcbctt 
gdegirt tJnb gcwid)t, lichen t)nb rdfbcn cucb biefclhc 6tat (BSr^t »jit it-cii uoignanrcn 5tu 
geborungctt in ccafft bipcs 3n'uc0 |m mb (inen rccbten Icnfetbin, alfo, bas fic bfc n» fuiba^ 
t)Ort end, tjnfcm na^fomcKngcrt tmb (Botcebufc ju magbcboig ju rcd>tcn manacbcn babm, 
^albert, bcpQcrt, bcr ou* gcruglicften t)nb nu^Iicfecn gcnipcn mb gcbrud)cn foflcn unb mOi 
gen, al0 mcnircbcr £cbcrt (Bcwonbeit enb ve<\)t i(t, bocfe alfo, bae (Tc bic t)On Sitcrt iu Sitm, 

wen t?nb iVK bitfc bw ndt wurbc, tjon t)n0 tjnb pnfem nrtd)fomelingcn ju £ebn cntpbaett, 
mb tti6 bes cybc mb glabbe tun fotlun, ala (id) bae gcbucet, mit (Dcfunbc bi^iB Sricffe, bcc 
gegcbin ijl ju ©cbic^inflcin Had) ^ore ©cbott oirjebnijunbci't bama* im cin unb jwcnQig* 

pm Jm, m Suntagc nad) (Djlern, a!8 man |ingct t>occm ^ocunbitatie* 

§.17. S(o. 1422 fam ^•^bifd)Dff (Bimrbn* Saijfcr Siqiemunbo tit bcm gugc tvibec bic^uf^ 
fitcn m 35Dl)mcn mit ctlicl)crt taufcnb ^gRann ju ^;)tilffe, baiui bic ©tabt ^allc 30 cjcroorbcic gemap^ 
uctc Dvcutei: Imob , mk\)c$ \\}t irt bicfcm BUflC mif ^ooo 9vI)Cinifd)C ©tilbcn cjcf ojicr. g^ ivurb abtt 

m bcn*^icl)en ^ai;fci:licI)fiiJ m-mcc, bie ctnd)c m ^OJanufcvipta ouf rooooo llreitbrtbrc mm ol^ 

UM tx^v m^^tn, mm mmi^m, mmii}t fcibigc von ben ^wlim bcp Icutfc^bvobt mifd I TO ©as 4. dmm , \m Den gvceifSct" 5« a)Ia9S)ct«rg. 

Symx m&imn, mi «ct)nicn tcclaact, uiit) Mrauf ten ten X;)u§itcn ^cifcn un& Scmicfen f4' 
fd^nliv n m'-^ivWitcn !am, unt tec &fefcilcf)cff tic ©utt mc »f'n,««"{««enj) feec c^W 

c^ tcbin, tkllc auf 5Sil(bcff O^icolaum ^u^ccfefcurg So^annem 5,, ^^^"mtog unte ! fcracficn v«" "mt na* 6utc ctcc Sc*t cn#citcn fcltcn. ®a tann tes (t^bifdjop :R(age «'it *BvDe« 
ma "^irinr lSnl\-n : &n he (krntt i^anc imt tnrinn gelcgene ealfetemien tes gc^^ltiffts &| 

K ;u frt^en irat^awn m nebmcn , unt nur m tenen lefetecn .8 3(it)rcn ?66i2^m. ©ulten me^ 

Seisin IcKiten gehttcn intern \k lid) tatucd) m ^Vceiffe fel^ Mccingctt ; 2) Jrtbc tec 3^^ I) 
Sn^ncrVt ui ^ef^im^mg te? Cnfebifd)cffs ivitcc tie beftatigte 5«ttec.3nnnng^.fic6. 
nm ;S3?aA4.bl wcftcii; 5)V'ecbot.n, fcinen S(mt(eutcn in tec ©mtt Suttee unt Sc- 
rKu Sen ; 1) tern kkncm ,u ©iebid)enftcit, ten »m5 i" 6'5 ©f^^ ^^'"^^'S^^.' 
5 t'SeP^ien a I'crhintcEr, tie gJac m<f ;nnc(,nKn ; 6) ojBatcn ein.ge «ffi«t n%®^^ 
Sbr ur^ aStcrJ^ant ibm unn e*impf in teg €cfebilct)Dff6 ^ffieinbecg untec ki 5W^ ®'f '^ 
Sfe^Sctien einactt^:acn mrt ibm tie <2Beint>cecen abgeft'effen ; 7) nntece cbec B^c t<i«o£ 
£^I;bMcn ociccen , unt Kniar. ■^>cwte ten 3lccf gcnommen ; 8) ().a e tec m ""'"""f „f " 
.Ito luWas ten «feoern ivr'c ercn , yd) m f einem auS.vartigen @ecid)fc ju tMeMut tfltur* t m crtic? alt^bcraebratren eebcand^e angenu-,|iet, ten gceb.|bcf ta^m ;u bc.ngen tag «,f '"" «"9^ 
fancncrat valaNctrc 'Tfannen binnen 4 ^Bcdien Becfmiffcn icle ; 16) cm -Siec^ccceiu 3(nit ouftem 


tktcbn mi (rrfebiifbcff cinifancien folten; 21) tie <Bacnmeiftcc pd) untccflanten (Intt emc« |d^ 
S{*ec tenra ealfebiiinncn^vnete ju tDurcfcn; 22) fieb tcSgoII^ in ten ?fiocen won ten®al§ 
^r, indeid^en >>e5 5Iatclnctbt5 onacmaiict; 23) jld) imtciftflntcu , to ^fajmccn «mc bcfont ce 

Sg cfcr OJefcniclMtlt, vnmtcinem ^^anier ;u9eben,unbil)ncn tie » cct^iet, ubec (Ulei^ei, 
Sulto uiriibten. ^^(ieaen tec Ixutb mii Srac^tmtec ten &tbifd)offge!taget: tag tci|I^ 
b^ ti>ncn feinen ea1i=srafen''bdcibcn iwnen ; 2) tie ccletigten Q:balg«tec reitcc .f)cc (ilt.l)ecflebi'ad)te 
unt) fbuflcn im Santsc 

fibrigcn Sommei'cia ge*! 
auDivactigc, bcfonbci^ 

burd) &cn Cjficwf, iii^ dcickn^uv*^icSan^cimd)tcivrfcircnA^ccbanncnu^ 

xt ^:Bcrf*rc(bimqm n.\f t erfiiacn im& ten Surpan Wc cicjlimtc /;an& ni*t Ijato ivdUcu ; lo) fic t)ui^ mirWd^IilTcni bcraiibct Wbcn ; au* fclcfcc^ 14) ^cnc^ i^on a&cl ju tl)un jjci|lattef* 

T- \ t_„v. rsL.;f.s,«,.>,;;.w .n^v;^^,<n .-,M«^f<»rt mn>frii ^lV ^.irlv wm bctti ^ifebifdmbm ipfcrltdjcn 
pcrfcnlid? Urrbcfl t'or ben yErf^bifd^DJf mlJcr Die ©tabt au^9craKc^. ^^ ^attc jmac bic ©tabt SIo. 1424. Den 4 
chmti tMjn Saofcr (Bigiemunbo cin ncuc? Priviiegium de non evocando ct^altm , aRcm OUf Dcj 
V5 5:bal^ mtt ©imiRiauns bcs Sath5 imb avfamicrfchflfft Mc ecl^c 3:bal6-<Dvt)!iuntt mfalTft, im& 
flm ^< -iilii Dublirirct;; icbo* cbnc eonfcnj? unt) €cnfinuation &c5 gr&t^iKW^. g5 bcmarb fi(* 1 T ' gcirrnm '^inaun^cn §. 18.. Sag 4, Ga^itel/ m im gr^Wfd&offcit ju SBtaijDctttVij* 11 1 

§. 18* Urn bicfc geit ctlebiste fid) to CM»i-pcn;l?um eac|?fm , inticm ^IjmM^^U 
brccfct icf lefetc fec^ ?lfcanifd>en Stains 2Jo. 1422 ol)nc mannlicl;c grbcii mfta^b, Da bnnn Snofcr 

(\cIci|Tcfcn tvciicn ® icnftc ()inmicbe»: toeclicf)c , ba jwar ^oiiDctfdjicbencli, fonbciiici) bcm Siiv|ll. ^tiufc 

mU ^MfcnfiDn bai-mif 9cmad)t, mid) m €()utfucft,gvicbrid;cn ^u ^Smnbcnbiivg bci'€l)m;*CrcD6 c^guvbc 5(0*14.2^ t>s" j2(»9U)!3U Ofcn toon ncucm bcftatisct, unb bnnibci: bic 55cIcil)U!i9 crd)cilct. 
® ivucbc mid) in fDld)cm 2cl)nbricf bafi Surggi-afrl>uin unb (Bi'h^cnncbinQc m ma^^cbu^tf tmlr 

ten pro ilnb contTrb'ci)'batm''^ublici|lcn ^ Offld) fctnci' SiiciicfFunftl m jpfcii mclbcte allc mtt cingctncftt, unb i()m juQicid) tieclicbcn , fo Had)nial)Icn jwifcftcn bcm 5()nrfuv|ilid)cn a>ife 
)ad)feit unb bem gr^|ll|ft Wagbcburg fmi.cin)ia'i5c gvofTc ©tmtitjfcitcn bcvuifad)ct; batiDU bic (Sd)rif^ wic bic brttnbcnwif*^" il)ttm aufoccid)tcte ^ibigun^ bc^ mel)rci'n bcfn^^^ wmmf bcv €l)ni:fur|l 
mid) mn 22 3anuar. 2fo. 1426 bie «({c ginrodfung l)c6 .®d)ul(I)Ci§cn unb ©c!)5ppcn in bic ^mipfi 
bancf m bcm 5RoIonbc jn ^nllc in ^etfon Dcrvic&tct - _ , 

No. 48. 

«nb @d;5ppci? }u :&al(c, bof fi'eben Sf)urfur|tcn jum JSurggrafca mifu^^^ 

woUem Sli>; 1425, ~ , 
;Rc»rtig tt^afj , vtib bic &c)) Sii'ttiiv&fgcrt -^cm, (fim <6imtbiv9.von ©dw.u'ebui-g i!fri5bif4;6(f 
von ntcifecbuvg gcisutcn, fiavb feae -^ct^ogtbum ju Srtd)^c.n Gem ilic^e leGig , Goinocl) yii 
Gcmfclbigen 3avc ivavtGnsilrtnG QuSrtcfepcri pu6 oud) GieBotcgi-aucfc^rtfft tjuinciGcbuv^ 
nTarcgrrtucn ffre&cn(l)c m Xnyf^cn Don Gem iRydje gclcgcn. Soi* vfnc fc^rcib Gci- gnante 
-(^ci- ffrcGcdd) an Gen ^ab mi ^dk. Gas fit on s« cyncm ^oicgi-aucit Tjffncmcn vnb m (af> 
fmivclGeu, tt>emj omc Gy ^^ifcbafft von Gem Syc^e gclegcij ivctc, ^ituff worGcn tirge 
vov I'omctb tcgen iypt^tf Go Gei' SoG won <JaUc Gie orcn \)cn fcftigften, alGar lyf Gci* ob^ 

gnantc -^cr flreGctict), Gem Jlotc Qu ^aflc Gie^iryfTc Icfen, Go mete bet* Gas bcwifctc, Ga* 

omc Gas <)Ci:i3ogtbum QU Sac^pcn, vnb oud) Gic^Jorcgraucfcfcaflt^ OleiGebm-g vom^y? 
cbc gcicgcn ivcte, Goi'nod) worGin tbcGingcn gcIciG kiv\)et ^vt -^^ifrnpov qmm bcv gnante 
ffieGcrid) Gel* nuwc -^ei-Qogc vnG fyn Gone, o«c^4crfrrcGci-id)gffant, tmG GotwarGgc* 
tbcGingct alfo, Gas mait oit m cymcSovcgi-aucn m fiattc mb vffnme, l)ev wdbe benl^ob, 
bit Sccppbcn nffGcm Bergc vnG'Gic geridjtc Gofclbifi qu ^aik laffen bit aUc |i*cv aIGm' <0e^ 
wonbcit, "bi-ylpeiG wiG i\cd)tcn, Gic |b m* alGcic rnG bic anGcm finen Poi'ffaccn ^cr©0f 

gen Qu6acbf}n gcbabt bctten, Hcmlidjn Gas GicSccppbcn tiff Gem Serge fuIGen blibcn bic 

yi-cr pcybcn loi-tt unGir fid) fclbin nntvc Sceppbcn qu ryfcit^, wen Ge^ noG fyn wovGc, t?n{) 
GicHuwc gcfolnc 6ccppbiin foIGeii duG mod)tcit'*yn^*c^ancf gben, (Dftcii t»mGcn , vnt> 
tbun, waf) ftd) qu ^pd>te gcboit, ab fy xvol von 6cm gnantcn ^cfQogen vnb Sorcgrauer? 
nic^t yn gctpiefct yn (Bciic^te t»nG bejlctiget tfci'cn, t»nG vcm bet bit* nu ^cMc quemc, fo fuU 

be vnb wofGc l)cv Gic0ccppbcn, Gic'tjon '^me yn bic bant nidje yn gc wie(ct weren , vonpa^ 
an yn voicfcn , vnb Gas oUd^ tbun anc allc gyft vnb gabe vnb mc gcfcbengtc, vnb wth \)ct 
Gene cyncu Bccppbcn. aGit mcbr yn Gic banC wyfet, fo fal bci* a(fo fprecbcn. H, 3* wyjc 

Gid) l)ii: jrt Gie baniiionCBotiswegentinGpon GesSyd)S wegn, vnG bccdc Gic Scd)t m 

tbunbc t3nG X>nrecbt qu tJOrmyGen, a(fc Gic^ Gync be(?en fync vnG wi^c anwiefen, vnb Gyii 
cyG, Gen Gu Gor^u getban ba(!. 

0ud) i(i gctbeGingct , Gas Gcr obgnantc -^ci'Qogc tnG ^orcgraffc fcX vnb ml btn 

6d)ulti(fti t3nG.Gen(5i'cuen bit^ QU^alle ©on Ges ^atbis wegbn Gcn23an lyb"/ tctmc i?nG vop 
welcbcm Gcv SoGcu.i^dc bittct, Gcmc Gae (Bcnd>tc vox gclcgcit i(l, vnb fai Gas tbun, vcy 
Gigfc Gc(5 not ip, ane P?eGcifprafe, wen bcf Ge^ xion Gem ^orbc t5U ^aUt ermanit wiir, 
6unGci: iftjec efj fad)c, Gas ^cr fclbelt Goi*mi rticftt tommen funGe aGii* mocfetc, fo fal {)ei' ey*i 
ncn fyncr VCim bottiix fcnGen, aGic cyme Snrgbcrc yn Gcr @tat ^aWe tjufcbribcn »nG bece^ 
ien, Ger Gen Sc^ultijfn aGii* Gen (Sfcuen tjon oynci* wcgbin yn Gie ban^ (eytbcn vnb ynn?ie# 
fen fal , vnG Gem Stfeulteffn aGir Gem (gccucn fal bci* mete fenGin fyntw offen »orfcge(Gen 
hxy^, Got- ync ^er hn mic Gem Safie bdcbnct, 2Mfc Gas cync alGe lartgbi (gcwonbiJft gittocfl 

i|l, rnG fal vnb xoii Gas oucb tbun anc gyfft tjnG am <5abC/ funbcxn XX>cr\n btt Obgnantc 
iJcvQogc aGiv Get, Gee pon 3mc Goc tju gcfdjigfct wilt, Gep Gen Sd)ulti|fm abtt bm (5tt* 

uenynGi^banC.g^wifec^at, fofalG^t; 6c^u(ci|fe aGii* b^x (gveue b%mt^%n fd^rntin^yne 

Urn 112 ©a^ 4- Sapitd/ ton Den (Jr^Nf^&jfen ju SJJIrtglicturg. 

xo -iinge &c^ Sd?ulri|Yn a&ir 6c0<5rcucn i)ie gben alfo. H. 2<^ «;icfc bid) bic yn gcdcfetc 
v^n&:>ti$ av^tn x?n6 von bcg^ic^s ircg^n, rnb bepcJe bit* ^ed?t tjii flcifen, pnb Pnre(^t 
nu f icnif en , oljc Cyc^ bync fync rnt) XPiqc an tviefen , rn& &a* cy6 , ten fcu qu bcm (Bevid)f 
tc gidjaa f?a(l, rnC» fait Oe0 nidjc lagin , wc&ec burc^ Jlyb nod) 6utd> (cyb , nod^ fturcfe f eyj: 

ncrlcyc S^'^'^c iriUut, by Ocmc gcjtucng^in <Smd}tt, feos (Bob felbin tju fteme 3ungifren 

cage obcr i>id) veil ft^n. 

IDcr c^ cud) &d5C / ^*^ ^cr 25i(rd)off von JITdOebucg aftic fiijl anftir^s yman5 voti 
biiJcr ror^ejitsrcbn tbcbungc wcgcn 6en So6 nu tJoClc a6ic 6ic Sccppben 6ofe(bi(l bct^eftmc 
gctc, uba* bctbcbmgcn iroI6c, So (al rn& wil bcr obgnantc tjer^ogc vnb fync nact)Boimn 
ten gnantcn ^c5 , J)tc Bccpp^m 5cn Sd?uEtiffn rn6 ben (Bvmcn rotbitt^n, befc^u^en t)n6 
vcrtbcbinctcn , fo bcu aUcr ^cauireligijr ymmer Eon abir mag ane (Scucrbe. 

Z{itti\\c rorgcfd)i-cbcn tbcbingc b«t bcc obgnantc -^tv tfrcbcn'^ ^crQogc t$u Qacfegcn 
mb cud) bcr flrcberid) fynSonc bcm Sot^c tsu ^aUc ftcte, cjans rnb mvovbwc^li4)globt, 

•Dcp fclbn gild? l>abcn bit Sati^mcijterc tjon bcs^ot^ts rocgcn, cnb tJon ba- Sttb 
ivcgn cju ^Jallc bcm obgnantcn -^^n^ ffi'e^f ric^c ^Jcnjogcn ^u 6ac^^m , vnb cud) ^txn 
fficbcvKbc fvnem Gone bijTc rorbcrurbc tl^ebinge alfo globt tju ^alben onb bor rff fo ifi bet 
nu eymcSovcgrauen vffnomm vnb t;u gcUjJn, rnb bat bor uff fpic -(^crfcfeflfft vnbilmcd^c 
bciricfct, rnbgcubit, rnbeyn tcilSccppbnyngctrifct, biet^u bm (Betjitm nic^jt yngewic;' 
fct vccxcn. 

^\\c tbcbmgbc ftnb gcfcfedn t?nb rcl^ogn jn bet' Qxab tju -^aUc noc^ (Botie gebovb 

rir^cnbunbitt 3ar, bontod) ym bcm "Duutt i^nb QircnQigiftcn ^Kv:Cf vnb box bie Jinb gc? 

tccft von bcfy t^ectsogcn von Bad)^cn tvcg^n bit ^tafitigen pnb (Sc^'cngcn, j£c <oei-man 
l\>olt1t6V»yn, Ecntjelcr, ^ri£bicbaitvon3ranbi(iftcyn:Kittcr, $£r 2{pel von ©rotcitcym 
Sitter, Cunrab t^imc ^ott^cifiei: , -^bolb von GcfeontQ, Conrab i5cd)txt, ntcfcl &n% 
vmb von Jvarip wcgen ^u ^^Ue, fint bor bic gctvfft joban^ von ©tcnbaC, ^anp Scfcvibcv 
Satifmcijlcr , <v;nt5 Sctgic , Ivunc Cntcjcn, Sommciftei-, €la\v^ pfeunt, igwalt :RcUc; 
von ben JTlciftein von 3nungen vnb tllcyn^cit, vnb von ben Qccppbcn (£c Satmar com 
etcyne Sitter, %S*^f, (5yffc, Cunc Contcsn, jDretves ©eber, ^eiiwc^ tTTa^wie, -^an^ 
tiNcmap, ^5kan^ /^oltitvitt, vjan^ Scaffltcbc, JTUcten i^ownQ, vnb 4nbeye vele Ioubvx>iv^ 
bigc lutbc en bcybcn tcylctL 

§. 19. 5BciIcn umbicfc gcit bic (gtrcitici^citcn ^njif^cu grfebifc^off ©imt^ern unb bcr ©fabt 

.^c itmnet fb« bautctcn , fo tctcrtjncce Dec ^6bifcl)eff am is gcbruar. 1426 fcincn ^rubcr ®tnf 
•fcjdnricfecn i?cn Scbwonsburg jum -^auptmann beg Sitflijftg, unb raumtc i^m Die gdjlDlfec 
sEgcin unb ^nebcburg^cfer Unb ob s\T>at: feinc cflfcnth'cfec 5c[)bc s\\)ifd)cn bcm &|bifd)DJfe unb bcc 

©tabt n>ar, ncd) |lc einofit'er atfiejast batten, fo mftattctc a* bed) fcinem ^ofecfinbc ju ^riebe^- 
paftrcn , unb mtjtnbcttcn \^k ^ol^Stbfu^re, bagegcn fid) bic .^allifcfccn auf alle SIctm racben fucb^ 
ten. SJm @t ©ertrubcn "^asc ben 17 ^J^nrtii rannten t^ic ©:^bifd)5|f(id}en Dor bie (£tabt, fi'cngcn t>ot bcm Stein--^ore ;\K9 ^Surgct unb nabmcn s ^fccbc weg, bie burgee abcc cilcten ibnen naci), 
tjccbranbfcn bas Surtf (trotba , jegcn bacauf i^or ^icbcburg unb bmnfen iSem Oon Jtupti^ fcincn 
^ofab, bc^Ici^n ^^ Sorjf ^rucfbortf , bef^abtgten and) »icl 5f mtsbSifct ; julc^t gicns bet 
Sua nocb 2?ief5f au , aOito ffcb bcc ©Jelmann ©eislcr ijcn Sie^au topfcc webretc imb 3 SBurgci; civ 
fcbijffcn TCurbcn , cc ivxirb abcr jicfangcn, unb tbm fcin ^off rocsgcbrant. gule^t Icstc fi$ bo^ ©Dm*" 
CopituI bor^roifcbcn, unb bxad)tc mit grojfer iSJubc jmvcgc, iJaf cin gcmprcmiS crticbtct, unb gur(t 
Scmteb ;u ^Snbalt, unb einigc v^Dn ben ©embcrten ucb(l ben 3vatbcn bcr &hbtt '^as&cburg unb 

18ranntt\Kig ;u ©|icb$f3\icbtcrn cnvcbtct iturben , bic bann nacb langcn Untcrbanblunscn unb vicir 
to 2lrbat am u Scccmbcr fclsenbcn ^Scrglcic^ ju ©tanbc brac^tcn. 

No. 45. 

5Jertra5 jwnfd&en gr^bift^of ©unt^ern ju gjfagDeburg unD Der ®tat)t ^alTe aaeriei) 

Smzngen ^Ibcr , bur<^ bic cm?c§Ifcn ©t^ieb^^ 5Kanner, gur)? SScm^arbcn t)on ?(n^a(t, 
bas S5om-^apitul ui SRacibdburg/ unb bic fRatbe ber ©tdbtc Stiagbeburs unbSraunfd^mifl 

gcihtftet , bctt 14 Sccembcc So, 1426* E Codice merabran. 

Curix Hallens. 

rSn bm Hamm (Sobbcs ^men. Sy ting, by vnuorw^nbclt vnbc in longer bed^tnigc Uyuen 
^ f*ullm , brs IS not bat men be in fc^riffi bcgrype vnbe breflig mit warbaftictcn 3nnt(y 
gl bfuejtcnc. bicmnc fo bcfmcn UJy Sctnb uon bcr gnabe gobbes ^urfte xn »neMb, 
feyfcrb Sampramft, {?mrif decfcn, 5urd)arbi>on Wctbecgc, 3o^an liyriB fnbe batganJ 
^ dopittcl cu tTTagbeburg , Cort»,i?on ^cr Jtgfbutg pnbt :R«T[?en PPiiQleur Inapw, 2tibEf djt 

6(rbric^t ^ai 4» Sapitel/ tooii Den (Si*§&ifd)5ffcii ^ee uoicjenaDfcn (tapictcla 6e&ingf lu&c cyn&ced)tlif en , bat wy tvvufct)cn 6cme 2ttt3ec6igi|lcn in <&ot. "Daftec tnOc l^crn Utvn 
^untijci- if rQcbifcbop tbo tllagOebord? Dnlcm gneftigen licueii ^e ci'n up 6y eync , vuOc ben 
iitfamm »aOc(inc(ici*n »nOc Sotljmanm , tllcficcn Ouc ^nungben p^^c ganijcii (Bcmeyn; 

t)cit &ct:Prtt^atIeup6)can&crfy6r, omb alien rnwiUcn, tivyOrac^t, |H>aOcn uni)c jc^U 

fll0 ivmtc an dif;c tyi), txvifdfcn bm obgcnanren mfm gncMgm Hum bcm, uno Ocm 6tiftc 

tl>n tTJag^eborcfe pni) C«n von feaKc iipicflanOcn pnC> gcwefi (Tnc , gcftcWngt an alien (iben 
of gutlitcn bigc Iccfet bcbbcn vnb r^u gcunt»c vool bcric^t pn , in dkv mm vnb wife rbu {)oC 

bmbc, a\ft inbif}tm Svici»it>oI tbu tJOtncmcnbcpnbbytnabefdKeucn ie. CCbum irficn u\i» 
tc tjon ^aUc ©cbot ncmen witlcn ni Srci* Qtab not^ol•)l, bat mogen fi? ncmcn tjon ben Puncn 
Dnbc t)on alien 6rcn gubccn^ al|c fy ijon albit gcban bebbcn , vvante bihcr. X>nbc v>m bv cao 
ningc btv pancn ie begrcpcn vnbc geOebingct, alfe bt btcf utwyfet, ben pn|c ^cvc von Hum? 

^eborc^ vnbc (cyn (Tapirrel ben von ^allc baroucr gcwen vnbc vovftQilii fd)ullcn. iDod) (o 

fcbullen bt twc Pancn, be vnfc bcfc von tTJagbcbofg vorgcegcnt bcft rbu bcrn 2»ltare tbu {fjt, 
^icCenfJcyn, gecgcner blyncn. Vnbt vine be Pai'ien, be vnfcm \)evn voiicbOiget fin, abccvor- 
Icbbigct wcrbin, bar ivil vnfcbecc bat mebe b^Jlbin , alfe bat fync "Dorfabien mcbc ctcbvilbcn 
bcbbcn, anc (Bcuctbc. (£>t vmb be ^otcvec jifumgbc bci* fvtal me bat mebcbolbcn al|cDoi> 
briuct 18. Vnb umb (Elaufc Swacrcn,- bar ivil men fit gutlifcn mcbc vocbragcn nit'bec m\e 
ale bat vort^anbelt ie. Dort mc^c ie gebcbingec, bat Oc ^obcn tl?» ^allc pnfem l)ern init aU 

Uv fiybcit vnbc rcd?rc fdjullcn blincn , alfe fy von (libit gcwcfen bcbben , |t en were bat bt lo- 

ben ben von ^allc von bcm Stifrc tl?u tllagbcborc^ voibriucr abir voipfcnbec wercn CDoI» 
ben ot be ^oben bcr von baUc bufimge brnfen , biW frtjolben fy 6rcn tPiden vmb bcbbcn 

Vnbt vmb be lefen alfe vnfcm btm von lllagbcborg bm itmm bSccr tbu ligcnbc bar an ivili 
vnfc bcre ben von ^jallc ore famptc \;)anb bolbcn. <Dt fd)al vnfc bcrc ben oon hallc cincn 
(Bvemn bcticbigcnvnbcbcligcn, vor wen lybibbeit'anccBift vnbc anc (Efafc, tru bite on bes 
not bot. UOcr ct ot bat vnfc bcvc byfuitt lanbeeiUd)! en were , vnbii l>c in ben cDveucn ntd)t 

bcligcn mod)tc, fo fd)oIbc bat bocn fyn 2lmpf man , wan fy bat cyfrtjcn , vnb wcr er bar bat 

nidjtcn (d)egc , fo fd?al be <5xem von 6m belcgcu (in mbe vnllc tllad^t bcbben ivnnrc hn 
vnfc here fclucn munthtcn bcligc, vnbc bat fd)al be (Brcue an vitiem bcrn f6l!cn ivan be hn 
bcbben tan. ®E fd)iiacn be von ^aHc vnfcm bern von tllagbcbocg tl>u ligenbc men vor be 
Panen, alB be Brcf utivyfct, bcnvnfc ^ccc ben von baUcbacouer gbencn fc^al vnb vorfincin 
r>nbc vmb be Icbn von beii IRoten, bactvil vnfc berc von ITlagbcborg ben von ballc mit bcr 
ligungc tb» I?albcn, alfc bat (Inc r>orfarcn bavmcbc gcbalben bebbcn. X)ortmcr vmb vnfcfl 
obgcnantcn bern manfltop vnb Dnbirfaten, be bcm^Ratbc tbu *allc nu tbu bificr tLvb viel 
plic^tid) fin , bar fdjoJ vnfc \)evt bcm ::eiabc von mt tbu bcbulpcn (in , bat in Dtricbtinnc 
barumb f*cbc , in fruntfd)Op abir in bcmc recfetin , tttcrt fy bat von 5m cifd)cn. JDc? alit fAni- 
Icn by von batic vnfes bercn t11anfd)bp vnbcrjatcn wcbbir bon , \tc6 fy 6n plidjtid) fin (ftfi 
vmb by bingnifjein bcmc (Bcridjtc tbu Wcttin wcl vnfc bcrc von manbcborq vnbe be KoiS 
von ballc fettcn upbcii boJgGbcvcn furflcn, (Srcucn^ernbc von2«ncbaIbvnbcupbcn»afb 

tbu niagbcborg, bocb vnftcbclitf ben Sorgen, be vor befclue2)ingnifie gciouct bcbben dZ 
be vmb be tOcgpenigc widen fie vnfc obgcnantc bcrc vnb be von balfe frunbli^cn cvncn* hiZ 
ben fy aucr nicbt, ivce bene be bombcrn vnb be l^ab tbu tHagbeborg barumb biltcben' w 
jcbulbe bat by blyuen. Vnbc vmb ben ©fclbcrg mUen fy an bcibent fiben 6rc euntfd)OD bv 
brmgen tvu bat von alber geivcJJ bcft, bor fd>al bat by blyuen. 2(ucr is gcbcbingct vmb be 
jcnc, be 3\mtc m bcr ftat tbu ^aUc bebbcn , ben fd?al men be volgcn laten, vnbc tvcs anftfr 
borgcrc in ber ftab tbu ^^^aUt bcm 3^atbc baruon boen abir gcban hebben bee aeuTfdmlhn 
rv ot bom CDr fo fd?al vnfc obgenante bcre von magbeborgOcn von baU^ tbufcLn Z be 
Sn willc balbcn fuld)c bricuc, ale be on gegeuen vnb vorfigcit bcft anc sam-bc. X)ort mcbc 

10 gcbcbmget, bat vnlc obgenante bcrc €rn (Bumlyet «r(5cbifd?op tvi| porfSten vnb ttuS 

!cn bcatbeibcn , ben von baHe von aUcn (5cri*tcn tbu belpcnbc , bor be fy in nctboucn hcf 

jcbo^bcn bifje Scbmgc vnb 2(rtitcl madjteloe fin , vnb vnfem bern vnb ben von baWe cyn m 
iHtcbm teyle tbu (incn rcd>ten vufdjebcIiC tvefcn. "Dnbc vppe bat bife 2)cbinge , bat <Bot o 
olfo fd)idfc grunthfcn tbu cube warr, vnb in gubcr »erid)tunqc bliuen , fo bcbben ivy be 
J^ebmgc6lubc vmb eirigcr bcpcnmifjc tvi«en bi^c bebin^e vorfigelt, vppe bat fy alfo nebalbh^ 

Wyucn, vnb eyncn imm teyle bee eyne porfigelbe fd)iift anlivecbct. Vnb7SfSm 

Ovbeln vnb femencien, ala an bi$e Gate rSrJt , vnbc von vnfem been von ^a^^^^^^^^^ 

ben von baUe, abir von orcn procuratoribue bcibcrfyb von bifiee TJnwiUcn wtain vor n ( 

ZT^^^'l ^"'^*^''^' ^il"^*»f ^^"^" w'^cn , fcbnacn vnbctviUen fy bcybcifyb bcm £ai 
pittel vnbc beme^abe tbu tHagbeborg antwerben , be ba vor tvefcn vnbc befteWm fcbuOen 

flifo bat fy gencjlicben vormcbtigct, vnbe nuincrmebr gan<^ vov iub$ tomm mUm,Vnbt 1 14 ©ae 4. SocM/ ton ten et^tjifc^oifett 5U iBIa9^c6ut3* 

rckbt ot bt$ ITii^ange ai^ir an&crs idjt rov(iimtt, a^cr cnigc bifnt tjorgcrurtcn fcfevift , no 

tifitv -Scncbringc, up gmafcc , Ocs Oorf? nidjt irtfen ft^ali , fo fcfeol&in £>oc^ 6e upgetucten 

m *-rcn , niitc bm5t*nt>c , fun&cr gunn, romicferiget tjn&e pnmK^tUcb gcl)al5m bliuen , ant 
<Saia:6c, rn&e ane allc iTJancs ivv5irfpraEc. Vnbt oE mit 5t(5cn 2)cOingen pnOe 2tvticulcii 
uiierorcg.-tctrcuents, fd)trUenaUcl?mriilfen,n»iferad)t, t)oc5€d)tnifc, 6c^elont)e6cba« 

^!f^m ban, «^(5unrf?ccl£r^bifc^optbulllagbebocg, ffntn (Lapiml , goriebufe, bombctn, 
tn^ncn cn&c Cnnon aUc, gcitiiiE t?n6e trcvUe, «p by cync , tjnb ben tEcfamcn Rc6m 6cc 

erccvcibcl'iar, Ulag^^bcrg, Sruni\vi£, ^alk, ^ilbenfem, ^anoucr, «JjclmftcOc, tjnOcOcir 

crcn , i:n&e cf ufi^ criicb Borgcr bifiintcm in C»cn genantcn 6tc5cn in be& obgenanten cnfc? 
hem b^g^a^e^ a^ir Tocftccbrntf e a^cfcn tjcbOm , o^ gencjUfen bygelcgc , vnbt c^u grun&e 
trs>l bencbtcf im , ^oct^ urgenomer, alfe ^ic voce gcfcfercuen t>nOe geftebingct is , feat bet jO by 
tTiacbc Wyucn fi-J, rn^c ncmcUfcn |m in bi^cScricbningcgctogcnvnOc benomcc Oc Ptouep 
tu ITiinCien tTiqrcr tDcnalaa^ b^fc 2)if c i?orge(cbrcuene bebtngm cnfte avtihi (in gcftcOm? 
qct in b:x frab tbu ITiagbcborg in bcm Cloffcr tbu Sent Patvel, mbt in coi*gerd?icucner xty- 
(c r^rbanbflr. ^cs tbu Bcfcnmif c vn5e vrarem (Drhmbe bebbcn xvy <B«ue Scvnb uoigc* 

nanr mfc 3ngcjtgGl, vnbt 6yfccOiDomprcne(l, iJmriE J?rfen, Sort^acb ron Wcrbcrge, 
^cKin KyriR , J^cmbent rnfte gan^ Cappittd tl?u ttlagOeborg tJiifes dappittcls 3ngejigctt 
05 catila? , tsnbc cP <Ior5 von Dec 2lfcborc£ cnb :Rec(!cn TOitfleueii rnfc cgene 3nge(lgiU, Dni- 
5f tvr 5\c5c5€t: Srebc tTiagbcborg tjnftc Snmfivif , vnf.tt 6tc6e flcync 3nge|lgil witlitcnfeen^ 
gen Urcn an bifm 5nf. (Bcucn nacti unfes liucn i^ecn 3bcfu ([cipi gcborc rcbttcynbunOirt 
far, barnaife in 5cm fee rn5 rwintigifren 3^^ / ^^9 6onaU€n5ce nd)\t nac^ 6en5 iLucicii 

5^3^ , 5€r Mtgcn 3«nc(Tovven. 

§. CO. 5n fdbiacm 1425 Sa^rc o,mcth Ne ®tai)t tlmgbeburg tiiit Jiir^ Sccnfeavftcn }u an« 
bolt-Bemburg in (^n'cit, in nx:Id}cn J^Hc mit wmjicfclt wuriJc. ^cc 5»c|^ W^ ^^^^^ S"^^'' 
jnannc, 5cr vOcnngc m ^aviiJcburs cclatcn un5 ben geU wrfal)rcn t)aftc , ^fctbc un5 'SBagcn famt 
ben 4^Tingcn anhaltcii unb ccnjifcircn laffcn, bie'SRagbcbHcciCc tjccmcintCH; es wur&cn i[)VC Sommeccirt 
babur^ gcfiKrtct , na^mcn ficb bcr (cacbc an , unb pratenbirtcn , ba§ bci- SJuif , wcnu bee gur)r?' 
tnonn b^^p^*Itcn 5>cU jiir (cu-offc etlcgetc , fclbiscm bic ^Goaccn reicbct ^cbcn laffcu folte , fo ec^flbcc 
nicbt cincscbcn troltc/nnb ter'SJcintins-rcar, ba§ fid) bic 'SJagbcfcuESCE uid)t bai'cin Jiimctlgcn [)Qtt€t?, 
mil bic ^5Baarcn ibncn nicbt gchoreten, Sici'c gcbadjf en ben 5nr|lcn mit ©cwalt bai'^u 5U pingcn , 
(iotcn ihmab, nnb marten mit i^rcn ^mibsgcncifcn , fonbcclid) bcncn ^allifd^tt cincn SJnfdilag, i^n 
ju^Scntburg ;u iibcrfallcn , babann ^k ^IJJagbcbnrgcr mit ^ulffc bcc Si*mmfd)iw:i9Ci: nnb cinigcc 
ten ^l bic'^^tcufrabt ^:Scmbin:oi bus ?l^acbt6 nnfidcn, abcc bon giir)} ^ern^acbm , Df)nerad)tct cc 
incmonb al? bic ^km ani Scmburg ben iTd) Ijatfc , glucEIid) abgca-icben rourbcn. ®ic ^Qllif^cn 
fcltcn ;u aIcid^cr gcit bic &aU bor bcm '^erqc ^u '^cvnbui^ anfallen, hc^ttcn fid) abecbccfpatct, hicil 

cincs bon ihrcm ©ef^ufe bai &lm im ^craft )Mcn blieben , liakx fic crft mit SJufgang &cr ©on^' 

ncn anfamcn, ba lik ^l}Jugbeburgcr ft^cn wriagct rocacn, unb reucben cbcnfal^ abgctvieben ; ba bann 
bet J:siIIifd^ ^i^aurtmann^Jcnning 6n:obarc , ^\uf bcm 9\iKf jugc in bic Sur|llid)en 'Sorroetcf c unD 
©Jrffct cinficl . unb mit 3\uub unb 55ranb grep ©djaben tljot. €g wfa'bc aucb bicfc ©ac{)c in 
crcifcn SBcitlautfhgfeiten ausgcfdjlagcn fepn, iivnn nic^t jum gutcn ©In^ '^cr^og 5BiIl)CIm bon 
5Jiraum*:bti?cig. cbcn m bo: -3cit au5 (Sac^fert but6 >^crnbuEg ubcc ^® agbcburg nacb 4bflufe^9cccifct/ 
bcncn TXortbcpcn ;ugcrcbct, mib fic in bcm Cloirec^Sergcbcrgncbcn ^attc , babci; bic alten 95erb{mbtniigc 
;wt(d>en ^nv]i "iScrnharbcn nnb bencn ©tabtcn juglcid) crncuvct mibtn. €in mcl)tcc6 bon bicfcu 
ScAC^ii^"^ ^^ *" ^cmonns 2inl)aU. ojifrcric Part. Ill, pag. izj. ju Icfcn , ({Um cc feld)c mit alien 
Umjtonbcn au^fubrlicb cr;el)Ict. 

^. 21. ^u bicfcn geitcn toot cin iammcrlif^ier SufnTnb in biefen ©egenbcn mit 9\Qub , ^ron!) 
unb tiJlctb , fe got , bix^ bic ^ricfrcr unb ^ircb^Sfc nic^t fid)cE warcn , unb bic 5Bcibcr , m cine 
bet onbcm madHtg twrbcn f cntc , fid> auf ben ©tragcn beraubetcn. ^ ©ic ©taiJt »&allc !am 
babcn3o.T4!ringrcJKn^crbru§, mibroarbcfenbcmSanbgrafenin^feuringen bcfd)ulbi9et, bo§pc 
^tbbremicr ] bk in fcincn Sanbcn gdsiben get^an , fecgetcn nnb ^ufeten , fo abet nid)t auf fic gcs* 

brad>t \mbcn fontc ©cr @tabtj«^auptmann ^^citning SaobiStt , fo feinen TRu^en baftucd) fudjtc, 

tote bic ©cmcinc an, X^a^ fic ben mit bcm &:febifd)Dif gefrcffencn ^^ergleid) ni*t \)a\tm foltc , untcc 
cmntcrcr wc^ in 'ocratKbojft boltcn muirc. %cltmbec5 bcfam bic ^mt mit vjcncn bon IRo^cre 
(gu-cii , ba^n Uimann lioP,c ^aiiptmnnn :u (Bifbictjcnfrem \mT , felbigcr tbigclte nod) anbcrc bon 
3Ibc!, ill? bic Mn 3Cmcn5orff , i^mi :»aiJc, bonCu-'-rticrunbanbcrcauf, wurben bet ©tabt ^^allc 
'^mic, faotenifirab, gvicfcnbic;Sin:gctaufbcn@tragcnon; bcraubctcn fie . unb nal)mcn fic gc^ 
fongcn , \vq jic iljrcr mad)tia twbcn Imkn. ®ie Sutget jU »&aUc tuj^ien i|tc ^Bunbegcnoffcn ju ®a« 4. Sflpitri / m im (Jr§()lf*6ffi;n ju aRagbeburg. 1 1 5 

ft SKmSlf intic^^^^ ; mlmtm m mit fRayb unD 55ranb , imt) rcicbcn Did ^ic^ f)in . 
Ua» nad)toai(:nacnficuDtamcnhorfFfDt)ic2\OQen bcfofien, wtbron&tcn &ag *Somc^9 mit ctli< 
d^cn toufcnt. ©iilbcn \mtl) mm^^, unb>»un9cn Die So^cn unb il)rc »S)dffcrg^J;)elffav Dag fie 
4 mic ifiitcn ucr9f«c[)cn mu(lcn. ^ic flud) Wefc^ libel gar 311 fcbr tibcrfjanb ueljmcn trolfc, Icgtc 
fid) abcxmm bag S)Dm/eapitHl bai-jroifcftcn , unb ticrljolff, m burd) iSraf Sobcn ton Hrolbfrg, 
&cn 5)Dinpi'Dblt 6iffi-t i)Dn <»oym , iinb bie SSurflermciflcr iw tVaixbtbuv^ am g SJ^aij cm anbciv 

water 55ertrag jtT)ifd)cn m er^biTd)i)ff imb b.cr ©robt m mm . «"» fiarjnncn bic ^Dii^cii 

hmmt nm ©cmiDc gelcgct rourbcn , iticroobl bic©tabt ben gScutcI jtcbcn, unb bcm ^-feb^off 
dnc anfchnlidie ©umme &tM crlegcn muflc , barauf « aucb am 24 2lU9u|l ijon bcr ©tabt 3000 
mf)einifd)c ®ulbcn cfborgctc , ibr baoor bm 3o« ju Srticfborlf sum ^fanbc cinfcfete , unb bugcgen i^cr** 
bm fie m^ alien 9icd)tgfacbcn , bic fie mitcinanber am ^a\)fei1id)en ^ofc batten , ^ii bvingcn. Urn 
biefc Sett jtveifften bic ^u§iten in fleifen bie in^ '9na9beburgifd)c, unb tbaten uberaug cirofTen ®*a^ 
ben, batjcr gr^bifcboff @imtl)er uriter bem 14 £)ctobcr \>m bcr ©tobt ^aWc »&nlffc roiber fic »cr=' 
langetc; 

No. 50. 
StabtJ^atfC/ b. 9 SOlart, ao* 142 7» Hx Autographo. 

y^c <&ennig Stiobar6/ bae i<b Pewr Boftc, i^cnricb <5»afe mb Cunc (Duaitir mc6 cm 
- - - * fern ^necfetcn t)nt»bcn tnfern ^V^nbc woiben fynt bee V^abte mb pab 5U 4*JUe. tVefe 
re, bae Oiibee tc^c 511 r^unbe bettcf?, aOir by byncn, cnb con fuldjct iPcbc vrcgrn von me pn6 
ben pnfern jl^aben ncmefJ, bee fcbaben woUen wir bpn pnb be?»^byncn fycnben fyn, unb woUcn 
bt6 vn\) iean biv vnb Om byncn wol bewarcr b^ibcn , pnb bcRugcn Oae meb ©nferm angebrug* 
ten Hngejigelnt anno bomini M'^ CCCC\ XXVll'^ an bem Sonragc 3n»0)Cauit, 


Nota. Sie eiegct finb fluf gruti ®a$^ ouf bo^ spopfiicr atigebrucft, bo^ btittc fl&cr flftflcfprungcn, iinb nicjf ju 
ertetmen. 

§. 22. 2(0. 1428. ben 17 Mannar. mad)te grfebifcboff (5&nt^er cine SSerbinbung mit bencn i)Dn 

XDbcrg ju (Debsfelb wibet beg Srfefliffti^ gcinbc bic toon ^ulow unb toon piorbo , cinanbcr bei;.;u:» 
(Icben ; unb ob \\mx bcr ©tabt ^atlc J^auptmann Brrobacr bic ©cmcinbe bcflanbig roiber ben gr^ 
bifd)Dff tocrbefete, babev c^ and) bicfe^ 3al)r mandierlci) Unrnbe gcfe^et, fomurben fie bocb roieber gute 
Jveunbe, a(fo bag bcr ^itbifd)o|f nid)t nur mit Confend be6 '^mf eapituld bem Siotl) ju ^alle bie 

eiil^grafiltafFr unb Uluni^cy , am 29 October, toor 2666 fccf unb ir &tb ©ilbccg auf 9 3fl^P 
lang n)tcbcrEau|f(id) tocrfc6te,fonbcrn mid) unter g(eid)em Sato bcr ©tabt cine ^crfcbreibunggab, \io!i 
bie Pfannctt im II?ai obnc bc^ 9vatf)g 20illen an nicmanb toerau|[crt obcr tocrfd)ricben rcerben, auc& 
toon einer ^fannc im $cutfd)cn 53runnen nid)t mebr alg 9 £)rtb cincg 3vbeinifd)cn ©ulbcn, unb toon 
ben anbccn ^rnnnen nad) proportion jur ftebrnvabre gcgcben rocvbcn folic. 3n fclbigcm 3abr toct^ 
faufftc doppe Pififer am 23 9Mcmbcr ba^ Sorff SDiemitj an ben Svatb jU ^alle, allcin ber^aupt^ 

mann ©trobart roujle eg burd) feine ()cimlid)c 3ntrigucn, weilier foId)egfclbflcn an fid) .ui bringen trad)^ 

Utt, baf)inju fpicfcn,ba§ bcr gc^bifcboff foId)eg bem JKatb in £cbn ju rcid)en tocrfagcte,baf)cr bcr ^auff 

wicbcr jurucfe gieng. ^S(ud) toermadHc bcr ®om^^rob|l ^ctcotid) toon <-)Oyin, bem ®om<£ap(tuf 
7 5Karcf /abvlicber ©iilbe ju ^cgebung feincg 3ab'r^®ebad)tniigcg, inbem cr, laut beg am 12 ®c? 
eembcrtoon bem ©om^SapituI auggefletoJHctocrfcg, felbigcm \w ginlofung beg an 11. £.5rauen^ 
©tifft ju Ijalberflabt ticcfefet gewefcncn QJormergg ftcmeborff ^ooSip. gefd^encfet, unb (tatt bcr 
ginfen W SapituI bicfc 7^arcf ju fcinem 3abr^^egangnu^ on^mtoenben tocrfprod)en. 

%. 23. 2I0. 1429 llrcifften bic ^upitcn obetmabl^ burd) ^ci§en big ing 3)^asbeburgifd)e, unb 

i\oXiX[ uberall, wo fie binfamen uberaug grofien ©cbabcn. S)ie ^Naflbeburpcr befurd)ten fidj'toon ib^ 

nen cineg Ucbcrfallg, bauefen baber ()intec ber ^iJflentoDigtci) auf begSom^ffopitulg 5rei)beit, aliroi^ 
■bie ®tabt nid)t toerwa^ret mx, eincn^^urm unb befcfligtcn folc^en* ®er gr^bifc^jf unb ®om* 

$ 2 eflpi* ii6 2^a? 4.Sapitel/ \?on ben 6t6bif(l)6ffcn ju 93tasifec&ur5. 

cana ;u ibrcn Ji-Jfcn tcitouct \\\U' , imb gcrietljcn mit cinanbec in gtrcit; nimlcgfe fid) jirai* CcrDuUf) 
:u ^8i\iunfdHwt(\ bxir;\\}ifd}cn unb brac^fc cij i)ui'd} feinc Sib^corbnctc ba!)in , biift atn ii Sdu'iun*. 1430 
cmCompromifs cmd^tct, unb \\m\ SDniI}ct;rcn ncbft s ^lagbcbuifiifdjcn SBurgci'u ju Scl}icbg:f 
Svicbtcm cnvcMct \vurbcn , \\t bcebalb binncu 3# «nD %o% in ®utc ju cntfd)cibf u , fie fontcn abet 
nid^t mil cinan?cr cinic^ tr^rbcn, babcv bic Som^crrai il)re ^ciligtbumec na[)mcii , mi Dci S-tobt 
jwcn, m^ bicfclbc bcfchbcfcn, j'icfc aba* ifjiicH ^inivicbec abfagtc* irovnuf bae ^Mfiubcrnuni) Sioubctt 
ccacn cinaii^er angicng. 3}ci" t^febifd^of {)attc <iuf i+oo WD^Igcniftctc ^fcvbc, unb fiun i[)m bcv %y 
tcbE^tf ;u J^^ilbcehcim mit 400 ^IHabm ;u »t)"ffcr *?•« Iflgcn lutSalfec, Sfllbcunb ©ragfiirt, unb tlja^^ 
e<n btncn li^Jagbcbiiracrn mir D\aub unb 58ranb grojfcn <£d)aben. ^6 ivurbc mid) bcr Sanbabcl , in^ 

cvleid}cn bic \£ta^ic (lalbc unb (Efll|c ncbft fccneu ^luggrafcn v^en SStonbenbuvg unb ©vofcn ticn 

f^ii^jcin urn bcr er^bifd^cjf? iriHcn bcc ^tagbcburgcc Jcinbc , unb |trciff(en anf fie. Sie "Sftagbc^ 

hiEi^cr fd^ricbcn ubcrall bcvum, crbctcnjld) \\\ rcd)tlid)em?(u5trflgc, fatten obcf fcin @ci)ol' . fcabei* fie 

[)off nil 

t5rrintiiri unb !Rcr|icn v^cn lPiq;!cbcn, unb vou (gcitcn bci* ^rtgbcburger2lvn03oi'btui unb (Jans 

2.mbau in (^iMcbfiCUtcucvncnnct, unb in;\vifd)cn bic 5c()i)c cingejicUet mn*be ; [ict)icitenaucl)ttielc 

JuKnrimcnKnJrrc mib tbatcn cincn 5{u?|pnid*, \m\ fie abci* barinncn nicbt cinig \x^^u\\, ivai'b c; i^pti 

fcincm 5:l^cilc anycr.cnrmcn , fcubcvn bcv fcici} wicber feitgcfc^t. 3n bicfcn llni'ul)cn anivbcn ju Jjalle 

iricbcr ciniac nu& bm alrcn ©cfd^Iccbtcrn in ben 9\atf) geiveblet , bic juVDr bui'd) be^ @tabt ? ^£)aupt* 

t^ionns J^cnning Brrobart? Slnftiflftcn bnrau? V^ecbrangct ivorbcn, bicfc? bcrbrog ©tcebnKcn , baj; eu 

tird^cft wibc^rc, mib ^k Unnibcn ju jtinem "SovrtjcK unfcrbiclte, \i<x^ bic <£tabt me{)i' ols cine ^lon? 
^. 24, Jnbicfcm.'^ricgcwariluboIpbvcnVcIrbcim, ju llmmcnborff gcfcjfen , beg ^t^bi^ 

fi^cff? J>iu?tmiiritt , bcr bcncn *?3Jagbcburgcrn gi-o([cu ©djabcn t^at , unb f(c auf benen @frQ|]en be? 
\\\^ nijftcn ciu* ibrc '^nnb?gcnej[cn um ^ultfcjm 5)ec &iibifd)DJf bcflagte fid) bcpijalb bci) bcm 

Soifer , unb brcicbtc bic gtabt unb ibrc ^eiircc in bic 5(c^t , ^k (^Xsx^t abcr tvcnbete fid) on ba^ 

(Eonalium ;u S^fel, tvclj^ bem '^ifdjDJf ju '^rcglau unb ©cuewl bcr '^Sflifugct^^ondjc tmv^ 

inipKi otib , bic @ad^ in loco ;u unterfucbcn, unb bcnbc ^beile ;u vci9leid)cn ; Set gTi'3bifd)o|f 
abcTcnT^"trtctcba5§Rbcbicfcvlintcrfnd)ungnid)t, fcnbcvn that bie gtabt in bcn^ann. ggticu-- 
tiiduc ;n\u Jutir ^^crabarb ;u ?ail)ii!t unb bic ^ti\^t ^^allc ncd-mahl^, ^tpifd)en ibiicn Ji'icbcju |?ifp^ 
icn, unb thorcn ^orfd^Iagc, abcc yKi €rfebifd)cif iroltc fold)c uid)t amid)iucn.' 

§. 2>. ^it "liJJacibcburgcr reurbcn bicpibcr fcbc crbittcrt , f laatcn ibrc ^off) "iOiarggraf <Sanfm 
rcn o;)uItTc ba^on , irmiuf be? fclgcnbcn (rcnnabcnb^ @tab^ unb @d^Io^ ercbcrt unb scplunbert 

Tiad)ViPnbcr?bcim"i:n. bcncn 9Kagbcbnvgevn , fe)l bcp 

(Bicbic^cnftein, lief \)ic( @cfd)n^, 

^cxi \im ^al•^cnbcr3, cinen ^W^ 
mi bcm Sanbc ju fcinem SSrubcc 
ed)Ic^^ric&cburg^, unb bcfd^oiTcn c^. ggit fcltwg, baglCKtcn Q^orratb r4 bic ^onniicbcn auf bcm ©cblegc ni^t i?cfmutl)et l)ajten, jebcd) ibre '®flg 4. QmttU toon M <^i*§6ir*6ffeii iu gMagbcftiitg. 117 

qiifflflc nicl)t brecTjen ivorrcn, -fonDern ir;n mit aUm fvci) abikljm tk^cn. Sec ec^ifcfjoff muff C bicf^ 

QcOuItia mit anfri)cn , m\ a bcr ©emnlt jii ivitjcrftcl)cn 311 fc?)tvflcl) mor, gicngobcrin ^crfon mif ba^ 

lonciliimuu95cifcf, mflagtc t>ic©tat)tcbc!j&em^ai)fcrunD^DncifiD, imD brfl*fc e^ Mm, Oof 

am 8 ©cccmbcc 5(0.1433 im t)cm €onci(io cin 35efct)l an bic Stnbr S)ta(|Dcbui:g crsieng, foforf bie 

crcicfitctcn mm ^eftung^^'Bercfe nicbcr 511 tei([en, bcm (Ir^bifcr^off bag abscnommcne mkber inxc^ 
ftituiri/*, if)m^cn@c{)abm3Ucrfcfecn,imba(^Untert[)ancnbcnfcN^^^ ©cI;orfam ^u kiiittif rcU 
tsmmW fic ipfo fafto in ben 93ann \)cvfa«cn fcpn forfcii. 

§. 07. ®ic5Sa9bebutge!;abeL'fcl)i'tcnf[cl)tKni9onfDlc^cg(ScbDt, ,iDScntoiclmc^ri)Drtt>oU^ 
micPcbt, 4rtc^cnbocn,2tIwnsrebm, Paccy, ^cric^owmib plotc, ccoberfcn fofcb? nad) ftnan;^ 

bcc, bcfcfeten fie, iinb jogcn mit gtoffec $8eute mha ^cim. ®eir nun bic <Bt<it>t ^\k c^ mit ben 
^Olagbcbiii'pn ()ic(t , duel) 5f icbcburci cingcnommcn I)a(tc , alfo mit I'cnen in gfcicbe S/cI>t' unb 95anrt 
<jefaUcn mt, fo !tc§ bci* gcfebifcf)Djf ?(o. i434,^tcrii!g bcc liDvnef)mrtcn ^Suvc^cc Dor ba^ Concilium ^jU 
burscvn mit bcncn fi'c ©ntcg nnb ^ofes au5'3u)tcf)cn fic() tcrbimbcn l)attm, ablaffcn foltcn ; unb ob ii)ncn 
mU kt SRagiffi'at DoriTellctc , ia^ ^k (gacbcn fo mit .qcbic!)(!n , bag mon %cn halba* nicht ivicbcc 
imm mm fonnc , fo iinivbcn fie bod) baburc& nui* bc|lo fcl)n)ia'igci' , ba^ bcr.qfeid)cn micbtige (Saclicn 

9vat^c bcr ume iUniCr ftCKn lOnne, |U uuUUUl fit wuu/ t-iiv«tii; imi. utftu fu^ium-iyti- , VM\y vtt.V)itiu.;i.ii lUiUJll 

-VMjn bent 9iat() o^nc iftren ^orbemii)t abgc^anbclt tvovben wavcn , KbcOirtcn unb naftmcn 1 

jRatf) gcfangcn. 3/1^ biefc^ in ber 9'JacI)baifi:!)aft i'ucl)tbai' murbe, mf{\0n fief) bic 9vflt 
iDuvbc, bflfi bci)be (Stabtc bi« jii ganfeftcl)cm Sdietmg bicfa* .f:)anbcl ftft bcnfommcn baftcn, unb ®ut 

mh S8(ut bci) einanba* otiffefien molten; uiorauf bcc 9iatf) ^u 'Wagbcburg bk Sache baljin cntfcl)icb, 
\ia^ mt' bci* ©emcinc brcnfig 5)tflnn gcfo^wn unb bcm,Dvatft *,u ^ai(c jugcgcben it)CL'bcn foltcn , Df)nc 
bei'cii ^Dt'miffcn unb ginmllfiaung bei* 9vrttb in gcmeincc (StaDt ;?ingelcacnl)cifcn nic^t ba^ gcvinafte 
baburcl^ 

bracl)te ^xaj^ciim \n bringcn unb mit iS^xmlt \n unfci-bcucfcn ciebacfite, bahct* ftc nicl)t ju tia'bcnc?c« 
mm , mm fic folcl)c auf allc SIct jn bel)auptcn f!icl)etcn. Sci: grfebifdioff Dcfbanb fi^ bawuf mit 

bcm E^ucftitilcn bon Sacbfcn wicbcc bic Stabt |)flllc,unb ubcrgab ifcm mit ©nmiiligung bc^ Som* 
gapitul^ bag ©cblop ©icbicbcnflcm miebcifmiPid) mt ^\ooo ®\x\kn, mcM)c^ won ibmmic 300 

^fcrbcn befe&et wurbc. Sarauf licjfcn bc^ ©)m:fui:fl^n ©efanbtcn bic .^allifd)cn m ba^ £lof?er i\m 
^Tfcucn^'jffieicfcifocbcrn, allmo ilmcn tton ivcgcn bc^ gi-febifcboffs unb ©om^eapitufe bucd) ®raf 

^zinti^tn pt Sct)iVi5CQbiirg imb ben ©omprobfl Sui cbacftcn ton tt)»;rbeitj bic Sfn^eigc gcfd)a(ife, 
t)a§ ^ti &6bifd)off burd) if)i'c "Sfiibcifpcnrtiqfcit bcivoocn ivorbcn, fid) uon iljncn ;u mcnDcn, unb baS 

(^fhfnf? t5ii?bifh?nl!tfin ntit f(?incn ^erEini»nfii'ii ftcm f^hnrfurOcn :ii <^Mm ;t! I'lhci'dufim h,ihur ft* fui'lllic^en ©cfanbten ^ur ?(ntmoit miffcn licg : 'Beil il)i' ^eru , bcu ■ iTfebifd)off , bcm ftc cicfdnvorcnnoc^ 
nm ?cbcn, fo rooltcn fie bcnfclbcn be[){i[tcn, nnb ficb an ircincn anbcin fynx\ cvflcbcn; barnnf ik {)oxt 
bcbiobct mnvbcn. g^biclt abet bic (^t<iU ^allc mit bencn ©tnnbten unb ©tabrcn beg &hf?ift5 
cine gnfammcnrunlft , unb bci'athfcf)Iagte ficb mit ii)nen fibei- biefcn Sfntcag , bnt fic and) urn ^cij^ 
franb unb ^ulffc, inimifd)cn ©raf <)Cinnct) m\ 6d)ivari5burg mit bencn ©rafen \)on ©tolbcrg, 
g)?angfclbA^D[)nflein, 9vcin)>ein, Cuetfurt, @Ieid}ennnb anbcm^ecvenfidj^nfammentOaf, mit 
900 ^ferbcn m ^a'^ ^aeftebucriirctc cinfiel, m^ groffcn ©t^abcn ticruv|ad)(e. 
fcl)u1bigtcn fid) , alg fic um me^rcrc ^ufjfc ongcfproc^cn muvbcn , "^([^ fie mit fict) felbft genug ,m tl)uii 
hatten. Sic cinfeinen ^i-aiinfd)weigcc fdjicf ten i^nen 200 gute ^ucl)fcn ^ (Jcbiifecn unb 40 Neuter, 

eg fam flbcf©}m;fur|l ^ciebfic^ ju Sod^fcn im 5}Jonat^ Sfpril mit 12000 "^xm allerljauD SBoIcf^, 

^ 3 Dorun^ tuTunter au(^ ml ^^c!)mcn imD granif en xwccn^ i?ic ci- in Sienft (jcnommcn , Dcr Die ®Mt-f , bdo^ 
ccrtcfclHgc, imito rmos umber ©c^an^en ira& bcfdicfi fie l)cffti9, J)ii_&aun tic bincin j^cfchoffcnm 
QTcft^n ©cine i^icl ©ebaiiiJe fcfcr bcfd>aN9tcn. Sie «§aUif*cn vcclicnen fid) mif Den iSiufai} bcc 
i8imb5gcnciKn, Dcrjclbctiicbabcr aug, leDcd) iwl)rtcn fie |id) tapfcr, fcf)D(|cn )hmf inri&iaci', nnt) 
tcMctcn &cm ^urfirllcn "akl <SdIcB , a^cIid)c unD gemcinc ©olbatcn. 511^ nun bcu Sl)urfur|l fal)c, 

tvig er ni*t? fct^of en fartc , jtri?erts cv ^c Staunfdjiyeigej; ju cincc Untevrcbung , nni) bcgctjitc , Nig 
tic ©tiitt ibm Nc ^citig^citcn mit ^cm gi^bifW juc &itfcl}cil3nn9 unD 53ci}ie9un.c\ ubcrgcben, unb 

mnrijii^ cincn ©tiQlknb madicn raed)tc , bomit^jTc nid)t Durd) langc ^clagcrung vuinivct unb bey 
<incr Srcbmrng in ben ©TunD Dcchccret .werben butjfe. ^k ^Braunfcbreeigci; abev antiuDVtctcn : 
Gannon tetranbi9cr5i:icbC5mif*cnDci'®tabttinbbcm&6bi^^^ gctroflFcn wcvbcn, m\m 

fie gcni Qlle^ ankliitc totragcn, aber fo fai)cn fic ni*t, nwe bcr ©tabt bcr ©tiUftanb l^elffcn fonnc, 
inbcm f c bcSimS mcf)t longer 3vuhc bcf amc , als bi§ bee &:fjbift^Dff wiebcr ©clb gcbvaud)c , ba cc fic 
banttout^ncuccaigrciffenmrbe; fic nxuen Mm ihrcn Obcm 9efd)icft, bet:©tabt nic^t mit (ecren 
SSJcrtcn, fcnbern mt bcr ^t bcij^ufljringen , unb bicfe^ todUcu fic tl>un, njcil fic einen Jingcr tcgcn 

^ntcn. 5BeiI nnn bcr ©uifurlt in ba©! mbec bic (gtabt nid)t^ au6i;id)tcn fontc, unb fid) bcfuvd)? 

tcte, ^ig bet &a^t ^nnbjgcnEfTcn i^m injroifdKn in feinc ?anbcc cinfalleu unb foId)c uctroiilkn mkly 
ten, fo bcfa cr i^k 93eiagenma auf unb jog mit fcinem ^olcf ab. 

§. -50. Sic 4«rn.Sti»fen <^^^ / fo ft bcu fid) gcbabt ()attc, legten fid) mit il)rcm *35D(rf auf 
iN.15 ^U5 l£gcln , unb tbotcn baraue fo n?o^l ben ^Mgbcburgcrn ate bcr ©tabt ^alle gvoffcn <£cba< 
^n. " ©ic ^iallifd&cn fd^ieftcn an bie gbellcutc auf bcm iEicbefclbe , unb Iie([en fic bitten, baf; fic um 
cute "JScfi^Jbung in it)rc S)icntic treten unb ilmen \13ibcr bic^Jatfegrnfeii bc;)|M)cn niod)tcn; foId)Cii tlja* 

ten tjcfc unb famcn mit 500 tw^lgcriiftctcn ^erbcn angcjcgcn : wcil abcc bee f8ifd)off ju »&albct(tabt 

C5 mit ben ^irfegraftn ^iclt , fb mt er mit feincn Jeutcn !nvfe bintcr ibncn ^cr , \ia cs banii jum ?:rcf* 
fen !am, in mldm bic ©cHeutc, mil ftc ju fd)tvac^ warcn , bcnnabe allc gefangcn tuurbcn , aujfec 
nxis ton i^ncn im erfren Slngriff ttbt gcbliebeu. 

§. 3t. Jjifrouf licffcn ^ic 5ur)rcn t?Dn <5^ct>fcn, Tf?uringcn unb ^cffm bcr ©tabt -^altc 
fc^r cmjHicb ju cntbicten, t>a^ jic cin &ibe mad>cn unb fid) mit bem Stfebifdioff unb ©om^Sopitul 

-wrtragcn foUcn, anbergcpalt, \tofie ncd) einmal)! mit ibvem ^olcf tcr bic @tabt ju fommcn gen6tl)ii» 

actn)urb£n,i^tmit5cucc?®mKrftcn bergcfralt ;ugefcfect trctbcnirurbc, bogfeinStcinciuf bem anbcrn 
Wciben folic. & n?clten alfo ^k ^cnacfbahrten ferncrm Unl^eil vtorfommen, babcr fcljlugctt f d) ^i^ 
^off 3^^*^""^ ;u VHafcburg unb Surft Scmbarb ju 2inbalt m ^ittcl , famcn im ©ofter jum 

ncucn WcviS ^ufammen unb crrii^teten am 4 SKai; 1431 folgcnbcn 'SJcrfllcid), wcMjec am 29 3unii 

-nK^ma^Is bc|tatigct \turbc 

No. ^i. 

unb bencn i>Du !?}agbcburg unb i^alle mif bcr anbenr@eite; buret) ben ^ifd)off ju !!)lerfr= 
turg, (Sraf -^crubcu \3on Sn^lt unD bie Surgemciftcr 5U Scaunfdjmeig al^ ©djieb^-- 

gcute aufgeEid}tct , ben 4 Sliop 1435. Ex Adis publicis. 

S\^cn (Sotis (Sn^tJcn VOii '3Ql>xh Sifcboff 5U irwcfeburg, Bcrnb 5ur)^ ju 2(n^alt , €ucl> 
<0 w>m Steinc tTJfirtetwlf, ScmO ron Dec 2lf eburg, ^intic^ von (Bcrmcr, ^oue ^rubcn, 
^-^ans *icrncborti> unb Srorius ^cltbfiucr £»ucgcrmci|tcr X u Srfiunfcbwcig, Sctet^ 
mit CJcfcm Sncfc oon foUlKs 3rcbum9, \?mriUcn9 , 5^0g, Sdcgc tnO Gacbcn xrcgin , fo 

0«n Ur rn{» jlcb bis rff ^iqfm f)u(<gcn stag gemac^r, irgongin vnxb tjcrlouffin bat jvvufdjcn 

5cm Ifbma^acNgiren in <Soc l^atcr, vnlnrn liebcn ■^crn, ^m (Buntbcnt, Jfctjbifl'boffcn jcu 
STiagbcbnrg; ^incm (Eapitnl , Pfojfbcit vnb lllanfibofft, <;Um oren ijclffcrn on6 ^clffcrebelf* 
fem^nb oUcn Om orcn utf ein, rn6 t)cn Crfamcn wifen £ut€n, ^atmanen 3i^ii»ni9"icififtrt 
vnt> gan^cn (Scmcinc^c 2lltcn GraOr tllagbcbncg, aUcn oren ^dffern vnb ijcljfcrebcljferrt 
tjnfi ^cn Ocn oren rffftie on&cr Sutcn, vnb fanbalid) aden J)en, Cie fon bcy<bcn crgnanten 
Suren t)orjnrcrgctt\;n^, torbodjt, rnb folefee fciega rnb Socmen 5U fcbicf en tabin. ©as, wic 
<5oac uiSobcrnb omb gcmcinglluQens, 5ric^c9r^^ (Pcmac^swilJinber ianbe onb Jlutcpno 
m fiiibiv ©acbe ;n:ar gcarbdtcr, ber onbofangin t?nb Oarswifcijcn uff l)urc bato bicpca 25tic= 
ucsbrrcbr, bcfiofmrnb bccbctbmgec ^abin , irnnofcn bccnac^ folgit vnb gefc^ricbin febct. 

Sum iqrrn ron bcs Sancs u?egirt 5u tllagbcnbui^ gefdjcben, bos berjclbe Sau alfo bici- 
bm wrb uidjr abgcbrotbcn nodj dngcn?ortfen foil tcerbin, bo^ ulfo, bae vnfcx ^er non tTJag- 
bcnburgC cnb bic Stabi tTJagbenbarg bcs Sorgfrtcbs = Bniito, bcn^ngang? vnb StuegangC 
mit ctncm rcb'.ifbin ITiufi bcfcRin folic, bcc T?np:nn ^ern i?on tnagbcnburgE tmb ou^ bet 
Srobt ITiogbcnburgE gclobin vnb ftceren fall, oncn ju beebetjit fireyen ©ngangf vnb 2(u9« 
gangf ^ gehcn rnb uj f4?ccn lo^ T3ngel>inbect , fo «jfc oncn bae 511 bcybwfit not ip, anc 
S*l>^bcn bcs onbcm cbdls, fine <5efebrbe. 

TorrmebriTmb bit ^^fsbe cus ben 6!o^, Srcbren, bcr JJom^etcn ^Sfc, bie Sinfc, 
^emc, Sebagungen vnb ^ngnujje, bk ^cm con ben 2Scmen iuten bcr tHafifcbaffi: obcr an* 
bem bcs SnftTS tPabcte^ancn pom Rate ju fnogbeburg ober <ialle gcnomcn t?nb auffgcbo' 

bm ©af 4^ S*^Pi^^^ wn W^tt^hWo^m ju SWagbcbitrfl. 1 19 ^avnad) t)mb ftie tjovijaltcnc dinje, ^ic nic^t t?ffgcl?obcn finC) in Oicfcr |clnvcrcn vnb ttKiucn 

3dt, Ortcnm faU man Oic armcn £fire nUht btpoevm , fonOern eine gewiimc 3cit mb 5icl |w 
QCii , Oas (ic 6ie gereic^cn »»& jaWm mogen. ^^cfter, ab ctlicfec Suigcc ©on Ulagfeenbui-g 

pon unfcrm <&ccm f on l.TJa3&cnburg oOcc (Tncr Pfaff ^cit £el)c» Ijettcn . vnb in bet 3c« i»<:» 
VnwiVicm nocb nicfet ^etren entpftingcn, ^cnfclbcn foU Oct gcnante rnfct ^cit con lllagftcnf 
burg rn& pnt Pfafffecit 5rc icbcn vm rcblicfec £cl?nwatic ii^en pn5 fofgm (aflcn, nflcl)ft(?m 
vnt> von alccr (giavo^nbcit t?etMnm ip. JDaruff foUen Wc von ^]ag^cnb«^g( unO ^aWe ciw 
fccn^crcn ton inagbenbucg obcc fincn nad^fofncn allc6tc5re, 6Iof5C, ilanbc »nO Siutt 

bitfitimCf pnm dapiml mb Pfafft^cit vnb IVafm ingcnomm Jjabin, wicto mmuvvcrtcii 
vnb gcben, t)nt> oud? Oae 6io() Iucl;cim, vvae fic Oaran biibin , rnO mir ^(cif) 5aran fyn, 6<js 

^ie von Scrbfl Sren j^cil oucfe baxan ivitibergebin. Wurdcn t)an 6ic von Sevb(i t)cm alfo 
tbun, fo fall $rt <ijincicfe tjon &m gl?cc rnS Secbte pPcgin, wao jicSmc ju jii fprcd)in ba» 
ben, Ddgcnomen, was mic itl)vtn vnbVeljben gcfd)cl)cri were, unb was <^alp x>nb ^anD an- 
Qt\)ttf bafaU mmiemc ftfinblii^c Jiicfemngc uf^ foId)e 5cir Ijeriwd) beniit pmbrbun, boffe 

ijlfo, bM t& mic fc^(cd?ccntt)cbrgclbc nidjt coi-biipct ivctbc. W>oUcn fic abtx Oes nidjt tbun^ 

bae f^e bah ben von 3erb(i bacbp fcinc 5u(cgungc tbucn, fo f^^ ^nfet ^ei* von tllagbcnburgC 
aber pne nac^Comen bcjIcUen, baff by von Ulagbcnburgt, 3rrb|l pnb 6wn^cbl>frrn bmvon 
ntc^t befcfecbiget ivccbcn wo cr bet su iEbrc glid? i?nb mcdjrig i(l. ^orrmcbr t>nfcr ^er von 
Wagbenburg vnb |m Japircl foUin basGlofy <0cbi(^cn(}ein ju 0cm Btifltc nicgbcnburg, un^ 
bic -Ovieffe bacobif gegebin xviebei: biingen unb fccycn t?ov Ganct 3«cob0 wgc mi^ft foVncnb* 
<Dad) frtU unfcr^crr ron tllugbebucg ron ben pncn, ben manbt'c 6lo^e angcwoncn bat, 
mic Hamen igbr <Seb^arten von pioto, Zubolfen vnb T^emam PonX)e(tl?eim, ^inric^em 
ton Siercii, Hiau^c tonGancn, becQrabt tTJagbenburg tnuorjoglicfeee Sft^rcne por pnert 
iStbaxcn Wahcn Ijclffen, in bee pocjic^cin vnb ponvijien, wae Vxtlftl vnb ^ecbt bonim 
giebcc, psgenomcn, irae in ^ebben pnb mit itbvcn gefcljeben itScc, pnb wae ^tJle vn^ 
%anb angcbir, bor fall man tine fiiinblid)c3flid?rung vmb d)um, bod) alfo, bapcs mit fd)(ecb« 
ten tDebvgelbc nicfer porbu^ct vtcibe, J)ag tnfec ^err von tHagbenbucg 5n ban in ben ncb# 
Jlcn bieycn piert^e^n lagen belfpn, pnb ttfail oucb bcnfelbin ben feinen (bld)e Qlofjenic^t 
tPicbci* Inantirertcn, fic feaben bah ben von JTJagbenburgt por 2iU8rict)tung getban, pmb 
ba9, waebcn VJccbcl vnbl^^<t)t barumb gegeben bat. Dnfcr ^ccc Pon Hlagbenburglf fatt 
ouc^ bie 6teOtc tnagbenburgC , ^allc, Calbc, Huenpabt, Stappitt, ©alQC, SorgC^lo^ 
buvgC, tnecfecn,2lden,<)alben0lcbcnpnb6ubcnburgt hv (ren ^'i-pfeeiren, Priuilegrcn, J^ec^- 
ten pnb (BcttJon^citcn bicibin Icpcn, §n by fcalten pnb jie erne, fynem Japittcl pnb Pfafftcic 
bcpgltc^Hin wibbenimb an allce (Scfcbibc. 2lbcr (aU vnb will nnfev ^evt pon tDagbenburtiC 
pnb fyn (Eapitul cine I'ebelic^c (Drbemmgcmad)tn, bae gei|tlid)c pnb wcrtlid)e (Becicbteor* 
bcntlicfeen geljaltcn pnb acme £iite pm Sricfcgclb pnb 2Jbfoliition mit Vnve<btc nicbt bcfipe* 
rccivecbin, pnb barobec pnb bacby^bcr 3\atl> jutlTagbeburg fyn foKe. 0ud> foden aWeGcfco* 
Gtmgen pnb SDungniipc, bie pecburget obcr unucrburget weren, pnb nidbc bcjablct ipccen 
abe, pnb bie Suvgcn bafuc lo^ fyn, JDacauff fail vnb iPid ber ^ocbgebornc ^urjfc ^ecc 
^cicberid) tlTarggrafe ju Sranbcnburg pnb 23ui'ggi'afc sn Hnrnbcrg por biffen Ranct lo- 
cobB tage ftcfe by bcm bciligcn tondlio ju ^afel cnb pnfern gncOigjhn i^crrn bem SSyfcr be- 

arbciten, bae bcc Saft pnb 2tcbt pnb aUc (5erid)tc wicberbic Pon tTlagbcnburg, ^aWe vn^ 
5ce ^cljfcrc in bee 6ad)c gcfdje^cn , gcnijUcb abcget^an, baruon gclSfet rnbentbunben wet- 
ben mitPoUtornenci:2tbfoiution, moc^re cr abec baeo^nc Ro(l Pnb Sebrung nidjt qerburt 
110* 3« biingen , ba^ er bo* getcuipcli* foK pecfud)en , pnb ba9 hn bit 2lbfoiurion Pon bem 
Condlio pnb Bayfcc foncn wcrben, fo foUcn bie POn Scunf*wig borjn ceicfeen pnb besablirt 
pnb 5« ^wlffe cbun, piectufenb Jlinif*e (Bulben, bem ober bencn, bit folcfee 21bfoIuticn brecb. 
ten, mocbte er abcr ba& mit geringern (5e(bc t^un mb buccbbcingen , ba$ faU ben pon Scun# 

f*vptg 3U gute Hotnen. 

Vnb weh foI*e recfetfertige 2lbfolnrion benen pon tnagbeburgt , ^alfe pnb alien ivm 

^elffern fomen pnb nsgcgangen fyn, fo (bllcn fic pnfern <Sen:n POn tnagbcburgf Glofie, 
etcbte, L<mbt pnb £ure pnb ben Pfaffen 6re ^ofe pnb tPo^nungen , immagen ale gefd)rie* 
ben fierce, tpibbcrgcbin pnb inanttpoccen, ane oUes (ffefebrbe, Wod)U man aber bie 2tb* 

folution pon bem Myfcr Por & Jacobs tage nid?t ge|H)icfen, wen man bie abfolution boc- (bUcn bejaWcr wer6m, ale povgefcfercbcn fkbeu tufenb (Sulben ^11* ^ - ^' ,- ' --aJenbucgbeflctrenbur*(incneuffr<maneunv 

Ob cmigerley 2\ir*b6fe cntipybet ober ILoben boruff begraben wercn in bitfem Hah vnb Z 

te, bae bie wibbergctpy^et, wieberbia*tpnbMbentU*.atewrge(?aUfn»«b«K 

^ocnfT 120 ©as 4.€avitel/ tscn beit (5r§fcifii6f cu ju SJlagiJetnivg^ 

J)orufffo fall allcr ^ricg, t?ebi)c, t>nivinc vnb Scba6c jnaifdien tnfcrm ijccrn t»oti 
ITIagOcburct, &crt5ra6c3ulllagt)cnbutg vii6*iuUc cn6ronbGy6cnGi«n alien Oenocmrnboccn 
^c!t^tn,ftic teSacbm i?or&«(t3cfy" ^'"^ ?" fdjicfen gcbubc babin, irclct?ce tPcl'cne fie ivcten, 
abcgcncbtcr^gcfubncc t?n5 gann. abcgctb^sn feyn,&c9uUes t?ni) jghd)C5 bcfont)crn furba^cvrigli-- 
d>m gegcncinontycr in 21rgcn nid?c ^ugc6cndm nod) ;u rcctjncn, vveDcr mit geijllidjen nod) \vevr» 
licbcniScric^tc, nod? anc (Smcbrc, a'c5€cmittt?oucnnodjmicn)crrfen,t?fimUd) nod? offend 
lid) , nod) mcnun& ron orcnnrcgcn in Uine IP1J5 , fun&ccn rn|cv «5)erc rontllagftcnburg foil 
bn 6ta&t ^lag^cnbucg rn5 v^wUc gneOigcc ^tvv fyn, pn& jic wiO&crum fine gcttuwe fncev^ 
tbancn , anc 2lrg cnO aUc5 (ScfebiCc. "Jn f o(d>c 2\ti^nmg 5cud)t rnfcr ^cvv von U iag&enburg, 
ncmlid? bit *Jocbgcborne ^urjrcn vn{><jccr€n, ^jcrrn^ncGcidscn, *3igmun&cn; 4tcinrid)cn wnO 
P:>ilbelmcn iJ^erKogcn^u Gadsfcn rn64tccrn^ne6ru1)cnorcnX)crtcrn,aUefi.an6grafcn inil)U» 
ringcn T;n& t17arggrafcn ;u tlngcn, <icrt50gcn (Dttcn, ^Jjcctjogs (Dttcn 6obn, <ierROgen (Dtten, 
^cTRog^ricCrid-js'Gobn, vn6 <'verp;ogcn i^jincidjcn <icii5og6 i^n<!b& Bobn o,Ut ron Ocunjdjwig 
^cr^oqcn, &ie!£ru:urOigcn^crrnllli;gnus5u<)ilC>csbcim, J£m 2tntonni9 ju Sambcrg/i£m 
3obu^;un'iif*cn, iSt?rn 3^b*ii^ ju tllccfcbuvg vnt> >£nt Pctcc ju numbuvg Sifd)Sffc , cn6 
&tc IPoIgcbotncn fDrufcn ^cinricbcn &en iflrcm ron GiVurc;buvg, ^cvm 5U 2tl■n|ia^t nnb 

Sunbcr5bufcn,Bo&cn;uSrolbccg, (Bimtbcinmit jinen 2^ru5a*n dou Sicbiingeu, t)olva- 

tbcn, (5cbbac&cn rn6 (Suntbctn t?on Mli:n5tcl& , <imvid)cn von <Jyonpein, t)ln(£ .ton J\cin« 
frdn, (DebbarOen, 5nm rnbSroQcnron (Ducifurc, bic ^c|!rcngcn <J)eifcn t)on Stcinforftc, 
tDiprecbtcn ron S«rby , (Toppc ijolr-^wccbcc, ^ticbcict) con tjoym , £ubolpb con "Deltb^m, 
^mrid) von Bicrcn rnb funbcrUd> rnfcrnv^crn von i^albccfraDr, clfo, tic,^ cv vm foldjctTlicr 
^crlagc, bit am ©onwgc ncAltvccgangcn vor ^albirfrabt gc|'d:ecn ift, ben ron I17agbcitblirg 
ppcgc, iva? ex ihncn von jEbrc rnb Kcd>t3 wcgcn pputtig iji (Dud? babm bic ron tllags 
tcnburg in ore Hidstung gc;ogen Ccn i^ocbgcbcinca ^uvjlcn vnb i^crvn , ^mn <)invid;cn 5U 
von ITiuUd) , ^-^inrtdjen von <J\cn|tcin , »J)cning gtrobcrtb vnO bie ^arbc bcr Stabtc Stun» 
fdsttic;, ^^^c, ^^lbcr(tabr, ©ucblinbin-gC, 2ifd?ci:6lcben, oerbjt, ^clmfrebt, ^org, (Ealbc, 
Gw^tocr, •5alt5c,£obnrg, HicOabt, <^albcnslcbcn , ^icfen, iHoctcrn, 6d)oncbcct vnb 
&it>cnborg , vnb fiUc Sinrgcc vnb Imvobner biefec rorgnanten Stabrc, vnb alle bcsStiffra 
STune, bic^jlc in^rer <iuiffc gebrud)C babm. 

^ortmebr cmb 5K&^l>cud3e , bic inbitjcm gutltd?m Swnbc gcp:bcl)en finb, barju foH 
tglidic Pcrrtbcy ctnen von ^rcc Gitcn gcbin, bie gen SeinbuigE ;u Za^c foUen nten. 6olcbc 
^rud)c filsbctt ein tglid) Gsnl tvcld^cn be? notb tvnc in vtcrjebn xi^^cn foU fcbviffrlid) uber» 
cnnrcrtin, rnb bas an^cr vLl^ctl in vicuchen ugcn fine 2intn:oK boruff , bie fuUcn jje in viec 
tDodsin in ^runOfd^afix mit VOif?cn obcr ;u Bud)fcn rcd)t obne t\>ipcn bmm cntfdjcibini 
lT*od>r£n \ic abcr ba5 nid>t gctbim , nod> cinig iverbcn , fo fill bovubcr cin (Dbir-niaft fyn bee 
X*c)rc £»frnbr von ber 2l^cbucgE, bcr fic 6an oud> bnicn viec VUod)in botnad) fiunblid) abiK 
mit B^dsfcn '&c^ic , ds obtn gcfdriebcn iji , I'all fd)eibcn, vtf bcibcc Ibcilc ®ulbc, alfo H9 
&as bincn ^cn ;irclff tX>odicn ;u "UgtragC vnb Sidstung feme, vnb ivic (ic ber alfo (cbctbcn 
t^ic^, iyemfolicn fic vnivibcrrujtlid) nad^fomcn vnb foFgcn anc ullcs (Sefebrbe. ©aealle 

Gnitf c vnb 31rncul hit in bicpcni ibcibigimgs^Sriefc vegcbcucfc vnb vcj3cid)nec jinb, pete, 
relic, vnuorbrccbin vnbganr, ron ben gnantcn bcyOcn partbycn follcngcbaltcn vvcibin, bc5 
vj*(l>rh]nbcvnbmcbrerfid)n:batbabina-irobgnancc ilbeibunga^ilure, vnb vnfer jglid^er 
fccfcrbcrs vnfer 3n{iegel an bicjlen oflxnen Sricfc mir lX)i|]cn vrib vnfern guten tPillcn ben« 
gm btl^n, ber gcgcbin i|l "onb gcrcybinger ;um nucnivcrgfc vor ^atlc nad) (Borce (gcborc 
vicvicnbimbrrt Jar , bamacb inbcmfunff vnb brygigflm Jarc an ber niittctvod)in na(^ 
bcm Sontage , cXs man in bzt beiKgcn IRirdjcn |inget ITJifericorbia 2)omim» 

ix (Sunrcr von (Sotis gnaben <£r5cbrfcbo|t SucJTlagbebnrgfe, 23orcbat6 von IParberger 
*Domprobift, <icnricb ^cr^i)vc^ iDcd?ant, vnb bas gan^c (Eapitel sticJTlagbeburgB, b^- 
f cnnen offxnlid>m mit b\f,cm 23ricuc vor vns vnb vnfer nofommen in ber gnanten !Rird?cn 
in ITlagbeburgF , bostvirallc tl>ebinge, bit in bcmOoftcr 5um nuwenrocrcfc vor ^allc 
qclcocn'nad? (Sons ^borc vicr^cnbunbcrt far, vn6 barna tm funff vnb brp^igjlen Jare am 
^njragc nacb bcm 'Sontage , ols man in ber bciligen !Rird>in pngcc tnifericorbta ©omini 
^trufdjm vn5 , vnfer pfaftbeic, ilanbcn vnb £uten, bard) btn i^mtvurbigen in (5ot "Datcr, 

&n Cf<>^""'^ * ^(^"^^itc >u lllcrftburg, ben 4od>gebomcn (Braucn ^ernb, ^urjien jue 

2lnbaTt, bic gclrrengcn €ur^ vomSrcmc, Jnarfd>alE, ^crn6 von ber 2(^eburg, -^mric^ 
vcn®crmcr, ^janfcn (Brubcn , vnb bic erfamcn ^janfen t^omburg , vnb Btacme "Pelbaucc . 
Bmrgcmcijter ^e Brounfcbwcig be(prod>en vnb bcrebingct, vomotelt vnb vorfeqeit finb; 
foldic irtbinnb vnb fd^el vnb fd)abcn , a(s jrvufdjen vns , vnfern ilanbcn vnb iLuten vnb 
bcxv JUrben 6cr frerc JTlagbcburg vnb ^cSlc irfm^m tvcrwi onlangenbc , in 4tlit' mafic, ala 

bie 
©a« 4. gapitel/ bon ben Sr^Wf^offcn i\\ ^M^hm. 121 
i)ie Zcibinp f'Syvkm innt\)aUm mb v&ivifcn , Ijaltcn follin pn6 vvoUin, rcOcn tJitt* globcn 
ouc^iitciVtffrt>#6^nuce, ^icfclbm tciOingeri ju mngm (Scjcirm fo sue I^alrin, vnbfo juc 
foigin, «nc atltrlcyc 4in6crimf]c mb (Smcvbc, 5Dc6 jcu \?l)if un&c l>abin roil* ©untei* i(£vj^ 

»n£> ^ae r^c*nm Capitcl ciguflnt vii|h-6 (Capitrcis 3nfigel vor me riiO unfci* naComcn inic 
wipcit tjnJ) gutcn voidin an t)ifiin brief ^cngcu lajjcn, bcv tjc0cbin ij? iin javc »n5tagc; aleobin 
gcfc^rcbirr pcbr. 

No. 52. 

lie&urg unD j^oUC; l». 29 3iun. SIo. 1435. Ex Autdgrapho. 

if 3obannee vion (Botio gnaftcn ^i6d)off jcu ttlcifcburg, 3i!fti6 ^lu'flc jc« 2("Wt, 

(£ui-6t?cimStcine, bcv ^cc^ogcn von Sacbjlcn ttTai-fdjaft, ^cinvid} von (Bcvnm, 

<J)eip^cIlu(eff0 5CuVl]ag6cbui*g, t)nJ)c ^mnan tt>v;lcpac^ jcu^altc^urgcrmeiflcr, 25cfi:n? 

iicrr mic ftipcin otfin 23i'ictfe vor alien, bk 6ti fcl>n, ^ovcn aSii* Icfcit, Hq wit* t>on wctjin ^c& 

(insCapitccle, jincc pfaff^cit, ftce. ^ocbgcboVrtcn f&i;|lm-3£m^Sdt»cncl)e ^cv^ogcn jcu 

■peiri , vnbe iiUcv bvcv ^clffcr , vnbtbcv Cifamcn 2\crbc ■^cl• gnatitcii Qtctc tHagftcburg vnbc 
•^allc, t>n&e affit* bvev ^clffev crnb aH fuCd)c fci6cbrud)c, ale (tc fcbvifltlid)iii nad) SLmh^ 
vntfc yn\)albc bcs Gunebvicffie jcu pn^ tviMi* ^ic gnanrcn ^er^c ^el• Srctc tnagftcbiirg tjn6 

^allc, vnbc bm ^tlffcv, vnbc 6icfclbin Sctb'e tt3iC)ii'umb jcii ^mfclbcii ^ciin vnbc hven 
^clffcrn gctan, gcfiigt vMbc fn&ii- fange mit ken voiftgiltcn aiirwcmnaij btibcn fitcn ken 
gcTOiI£oi'KrtS(^eiC)inutcnobii'gcgcbint?abin, jwufd^nbciDm partcn fruinlid)in gcrcMngic 

'BabiU; 6a0 ^icfelbin fn6cbrud)c an bci^cn fj'itcn mit fulc^ir ii'fd)ci6ungc vnb i*cd?ti6 vfiptu? 
d)cnf a\$ bic bmd} §i*c Qc^eiN'elfirc fd^iriffdic^in bfgriffcn, gcfo^t vnbc obivgcgcbin fin, 
tnit alien Quncbrucfecn , fd)ccIbrod}in , vnt>c alien anbem fad?cn, bie fid) hif}\)cv vnbiv in 
Qmad)t abiv novlanffin l>abin, von bciben ftitcn foHcn gan^ bic gclcit vnbc jcu grunt>c gut:: 
lic^in bcrict)t vnb bic gctan fin, allcync-tjsgcfloffcn fiild)ci- ny6cr!agc, alsba^ von vnfin^cm, 

bcm Si||d?offc von ^albirftat) in bcm gnantcn Suncbrieffc tJsgcOrudfct ip , t>n6c cyn tcil fal 

fid) tcin bcm anbivn von Oafclbin fvibc vnb Buncbnid?cn vnbc oud) aUiv anbiv facfcc wcf 
Qin, ale voitcruvt ijl , vovtmci* in ^cine tpicp bc^elffln , nod) cinbcn aht)cm Oaiumb b«c- 
6ingcn, Snn6ci-fii[d?cfn&cpnbSunebi'ud)e, die (id) bif) pff 6igm burigcn tag jatjufc^cn 

on ii'baben ^abin mit btn gcfa^ten cntfcfecidungen vcd)ten vnb fad)cn ganc madjteloe ^aU 
ben, ancgcuci-bc. sDcejcn <Difun5c babtn wivobgnanten tcbingif ifitc , vnpii* i^lic^ir fin 
3ngcfigil an bifjcn offm bricff mit tOi^cn Ijcngcn la^cn, bev gegcbin ift |n bcm lloficv jcum 
Hucnwcrrfc tjoc 6crSta6 -^adc gclcgin, nacb (gotifgcbott vicitjcnbunbcit 3ai-, bainad) )n 
bcm fimtft3n&vif]igr|lcn3ar, am Jfiittetcoc^in fcnt^ Pmie vnb panwele tage, bc\: Wi^^ 
gen ^pofieln. * * 
S.ga- 122 ©as 4,(2apitel/ tjon ^eu tJr^bifdiSffeu ju DJZagDcbutg. §. -. SMrauf bradjtc c^ mi* (Efnirfurft S"f^rici> ;iu Sranftcnbucg bcp im MtnjXip 
i)cm CcnciliD m Q5afcl ta^in, tag Die etaDtc Dec 5(cf)t un& ^imne^ alaffcn iDuv&cn. |:aijfct ^-(^ 
QijmimDu? bob Die Mt am n aua. iFicM auf, iinD Da^ ecnrilium eilt)ci(fc tvcgcu 5luft)cbun9 Dc$ 

^:8annc5 irnD ^mcrNct^ am 8 3uiii ?(c. i43> viu €r^bif*off @unt[)em Executonales , Darauf Dicjcc ftma cmpfimacn , unD olio Dec fo langc (\cwunfd)tc Si'ic^*^ (^^^li* ^i^icDcc ))tt0m iDorDen. (!i> 
Den aud> einlgc Chronica MSCta, Dafi &:febiici}Dtf ©mit|cE Darauf am eilten e()rifita9C unj ®Dni 

;u"^yra"QDebm tercr flc" ?ijc|Te mit 9rei[e7^'rad[)t'9cfun9cn , miD bniu aOc Dc^ gvfellift^ S^f «[V 
©rafen, ^orcn, ^IJ^annc unD ©taDtc, befenDei^ ^aQc unD Sutci-bocf cingelaDcn f)abe; mm\)l 
fonftcn t«c e^Tibcntcn <m\l\^m , Da§ « nicma^Icn , D^nccad)tet ec in Die 40 3# Sv^bifcbott QCWC^ 

§. 33. 2(0. 1436 ftarb cinSfielit^cc ^\km ;u S^^a^ €unc ^alfecwyn , ol)nc grb^i/^aDufc^ 

iMcIc ^fhil^xmD anDcrc Sufcr, fo et t>om ©rfefrifit ® ag&cbur^ iu Scljn gctcaseit, unb (I)Ci(^ tidVOfftCnCl)^ 

net, crleDiqct rcurDcn ; \wil nun &febifd)ofF ©untbec feincm SBtuDec, @Mf ^cinricbcn jit Qeftwai-e^ 
fciint^tWAen Dc^ -^ricaes einc gccife ©ummc©cIDc? fcbuIDig mv, unb i^m Dat)ot Die SJmtattuns m\ 
DicilTeutcr wrfcbiicben hattc , fo belebntc cc i^n am 6 %V) Damit , unb roieg Die S(|ftciv?el)mcutc miC 
Dcr £ebn an ifjn. Ser ©taDt-JDauptmann penning Srrobait aber, fo DamaI)Ig alleg in Der fetoDt 
Kgiertc, ^jnD m cs mklid) gcwefen \mc, gcmc wicDcv einc llnru[)e ongejettelt [)at(e, toetbc^te Die 
JoaHifcbcn ^:Bui'acr , Die Decalei^en 5(fftct^£c^u fatten , Dag (le ficb mit Dec 2e()u an if)n ijcvwcifen jii ITXldKS g^ i|t abcc Ddc^ nttc^()cc 5(o. 1439 &cn y 2(uau(t ticfc 3\rirric.!cit ^raf^en ©raf ^cincicbcn ju ©cbiwrfebucg miDDcc (gtaDt ^allc DuccI) emen ?Bec^ 
$kii&'acbDbcr. twrDcn. 3tt Diefem 3a^ce (icngcn Die "iSRagDeburcjcr mit Den ^albecflaDtecn ©(ceitatr, 
iRDemllceincsroiTe@mnme©cIDe5, fo fie il)rcnt^lben ausselegt fatten , tioni^ncnfocDerten, Datju 
fi^ Die i>albcrrtaDter nicfet tccjtcben. Die ^}Ja9Dcbucgec e^ abec mit ©cwalt mi i[)ncn ev^winficn, unO -^ (ic Desbolb bclriecicn ttolten, au^ Die ^allifd^en ju ^uferufften. ©iefe ^cgen nad) "iffiagDeburg, 
UntccceDuii^ ;u Ijoltcn, unD ivurDen auf Dcm aiiufmege tton ^cicDric^eii m\ ^oyin angefallen, Dei; 
abcr i>on ihncn ubcnvaltiget unD Qcfangen mivDe. Sec €f)ucfucfr fcon Sad?|cn woltc i()n, al^ fcti" 
nen 55afaacn , Io§babcn, cDcci^nmitSeiivdredcfen, Da^ec e^ Daftin wtmittef t iwDe , DnpccDa^ 
fcniqe, fo fcinQJniDcr unD feine .«:necbtc Dencn ^oflifcben gecaubet, luieDecgcben mu|lc, roocauf ec 

feme Jrecftcit erbiclt. ^egcn DcrijalberlraDtcL- abec \pacD Die ®a6)t ju SanDsberg Dabin ijerghcbetv 

^a§ feibiac Dcncn '5)^aG^cbur5e^1 ipoSulDcn beja^Ien muflen, iwjmit Dec ©tceit cin 6nDe l)attc, un? 

Dec ^riea nad^fclicb. ^ ^ .. .. vr -.* «- 

"34. & war aber (Sr^biKfcff (Sunthcr Durcb Die bis^crigen Sn'ege, Die i^n feftc ml gefo*' 

fret batten ; in groffe ©d>uIDcn c^crathcn , Daber ec 3(o. 14^7 ii» Deren ^ilpwrn im ganfjen SanDe ein« 

^tcucr au5fd^ricb, iinD Den ;cbntcn ivfcnnig v>Dn allcm =35ccm5gen Dec Untertf)flncn fovDecte; Darwin 

Der kt-^tc *"idi -r^i^c i:cn tSrcmfjcr, e'in fcbt reiser ^crr, unD woltc nidH gejlntten, Da§ feine llntec^ 

fbancn Dcm' erf^btfuu^jf fcld^c ccbcn fclten, \\kt Dcrfelbige Die ^agDcbuv£jifcl)cn unD *5aUtfd)en Jil 

J^iilifcrictfunDibnmit.^L'ica iiber;cvi. ^ie TiJ^agDebuvgec iogcn t?oc ^(Ircnslcbcn , fo ȣ)cifc \>m 

©cinfiirt cfauD\r:ifc inne battc , bcjmrmetcn unD crobecteu C5 ; Die ^oallifcben abcc lagevten fid)i^DC 

5£rtcln, Da^ihm i:cr 5000 i^5nlDcn wrfdjricbcn rcocunD er b^ivo^nctc, wo^tn aud) Die SJ^agbebutiJ 

gcf, al3 fic mit ?[I^:cn5kben fertig i^aren, na^famen, Daliec Dec toon ©teinfuvt ju capitulicen ticrlang*' 
re, unD fo m\ crt)iclt. Dag cr mit fcincc fabrenDen ^oabc fcei) ab;ic§cn Durfffe. Sec gv^bifcboff m 
ibm aud* ollc feine Scrfer, Dcrcn auf is , unb Die bejten in Dec 3ovbc warn, ein, unD conpfcirte jie* 
DDd> fom cr nad^ccbcnD? ben ibm ii}icDcc in ©naben, unD ecftielt smnr Die ©ocffec roicDec, bic@cbIoi^ 
fcr Qbcr bebielt Do: febif^off ffir \id). 3n felbigem 3abrc bcac&te e5 Gtrob.nt Dafjin, Dn§ ifcn Dec 
Svotl) ;u ^e in feine befranDigc Sienfte aU *6auptmann mit cincc ftaccfen QSefoIDung neftmen mu^ 
pc, ^a^co^ tv fixk unrcr Dcm 25 3ipri( i>crf6ricb, \ia^ cc unb feine ©obnc i^c ?cbclang Dec ©tabt ge^ 
trculid\ Dicncn unb ^id^t toon ibr weid^m iroltcn. 

§. 3v 3n cbcn Demfelben ^ahrc tiJurDc Die ®taU ^allc toon ctKcbcn SRaubtoogcln befcbDet, Die 
f d> mutbtpiHig ',u ibr nJibigtcn ; fclbiqcbcgtceincc, 9Ja^mcnS cBccbacb von ^aUc, p ^'arnj!c5c 
ccfciKn/it>cId^er an^i} fclbfr mit sugrijf, unb bcncn ^aUifcben !uc|!id) s\tci) ^fecDe genommen battc, 
Duher fie i>cnirfad^et irurDcn, ibn m paaccn ;u treibcn. ®ie ©rafen 5U ITXansfcl^ unb gblcn«?)cccn 
:u Oucr^rt, fo DomabB mit ^aic auc& in feincm gar \u guten ^crnef)mcn fiunbcn; crful)ren feld)e^, 
w^ren Dcrotwgen n?illcn5 , Dencn ^ollif^cn Den ginfafl ju 5acn|leDt ju ijecmeljren , unD (ic mit ©emit 
iricDcrnad)-paufe:uiaacn, bracbtenbcp goo 5Saurenfamt 200 n?Dblgccurteten ^fccDen sufammert, 
unD biclren Domit iiber ^amrrcDt bep Dcm »^oI|c, in 3)?eDnung Die ^allifdjcn Dafelbfl alfo ;u empfan*' 
acn ^ Da§ ibncn Die gulr xvk^^ct lu f cmmen ijcrgc^cn folte ; ® iefelben aber f amen mit 600 ^fccDen uni> 

FoufenD n>D^lcecuftctcn SSurgem; bof jid) alfo Die ©rafen m'c^t an jie umtm , junbsten ibnen m Den 

§(u«a ®a« 4. eapitel, ucn Den gr^bift^Jfeti ju gjiagbfburg. 123 Slugfii tiflS QJorroctg jii Jflcnflcbt an, Bmbtontcii t§, (liitm(«ii bavauf bag cjBobnrwug, iinb mmam 
©ccbai'ttcii DDii ^flllc bflbin, m «t ju if)n<n auf Dag JRatbDoug ncitl) ^aUe fid) acfanqcn llol en unb 
i^ncn ©ati^fflctioii gebm imi|lc, bo ct bcKits eor 2000 ©ulbcti ©^abtn gclittcii baite. ' 

§. 36. 2(0. 1438 bm 16 S(ptil bcllfltiflK &mm ©untbtt cinen wii ^Ijilen imb ^mam 

m Zvoti)c fliif bcin SBui'glcfjin ju Xpmin gcltifftcKii SHtoc, fdxncffc am 17 Sum, bet ©cmcin&e m 
Woinm cmcii SJCccbtt ju @cmcintt)«il , unb wtftr)ricb am 2 ©cptcinbci; 6ic Sotfet etefdb unb 
pi-cn|?oi1f untci: bem S(mt ®al)mc an Sctflcn Don tPitsiebcn ju gtftamina beg ©tbabme bm n iit 
bed gT§bif(l)Dffd ®icn|l(n in bcm S3oI)mifd;eii ^uOitcn f ricgc crlittcti, unbbetanbic ^Buva' Silgleben. 

We cr alg ^auptniann innc ge/jabt, BCOTenbeten iBauFopen. 3n bicfem 3abc ent|lunb cin gvofrct 
2(nfni[)L' }» 4at(c «on bet ^Dfannnccfdjafft roibei' bcnStati), bamit cdalfo (iigienft: &mtin ?Id u'sa 
fcci) bamal)(igcn Unciif)cn bem 9lotl)e 30 iWonn and Dec ©emeinc jugeocbnct rootbcn obne bcten <s2 
Ji)i(fennid)KBDtgenDmmcn, aucb feinc 9M)fivnl)I scfdxben foltc ; aid man mmin'bifem %btc ci* 
ncn nciien 3iatt, eiweblen molte, roar ein g)fannei- im mi), S;,cmt mn gnbe genannt, bee mii ei* 
mgen feinen ?inl)angetn , fo efjemai)!* nn 9vat[) gciwfen roatcn , tit mmm roiebet auf ben alien 

m mm m, mUk^, aid cd funO mucbe, feined amtd enife^et, i(,m bic &tlit «. rlu" 

banben fid) bedbalb mif cnmnbcnBibet ben SRatft, jogen bad ^allBolcf an fid) , l)ielten auf ©t @ ^ 
mm m¥cmc SufammenEunft unb n6tl)igten ben 9iatl, bie ©efangenen I^ m gebeir wteii 
abet nod) nid)t betubigct , fonbcm macbten eincn ?inflan|f , naf)mcn bad SRath()aud mit Sa t < « 
fotbetten bic @d)lu|Tel su Den ^iioren, iinb lieifen liudr ffen : w" ed miuSSbeT eS h^ 
ten mollc folte f,d) m' bem 9M)baufe einfinben ; ba abei'W gemeine «S^^^^ 
tteten moltc , Nd)teten f e ficb , unb flunben mu iljrem Jiwel ab. Slid bicfed b e^aabeb™ eS 
m, fd)icffen fie bie «wgmnei(tet Jand ginbom unb^eifen SKuffd nacb IS, eS n S 
6ei)jiilcgen, ba m batm ctli^e 70 ^Urnnnec jufammcn tbatcn, unb if)« ««n)erbem»fbe?ben S 
6ei)^nen flKagbebntgera anbvmbten, bee SRatf) iDoItc ficb ab c mit ii nen nicr nS S^^ 
fen fKuf d md)t (caueten , fonbera fdjtieben an bie 9vaf I,e u ^albeiflibt , TiSmmmbZ 
leben unb baren le urn 58ei)|Taiib, barauf es babin fani , bag bieijen bei' e^nS mrbeSn 
necfcbaft, bie biefe SlufiDiegelung ange angcn, nabmend^and «(ume, «Be e « mlXdunbS 
So^e , bie ©tabt ttetbofen routbe. ©le qjfannet marf)ten einm Zen luLb SL btS 
wie^nen mit ©emit roiebcr in bie etcbt bringen unb n'ljctcn fS ZSSZi (S SZ 
aufbicten, and) ben ©tabfbmipmianirmit feinen Seucen f d) eb^ ifald (iiften ZSf f fi* hS1» 
unb bie SInfubeec ubec bic ©tflbtmaumi ttiegen, unb 4 t eiS. SS' ?bHL' Z.rHf f' 
SDnmacbtcn. S<«f 40 tion bet ^fkilcflafft batten m 5„^^^^^^^^ 
fonbecn waten tubig8ebliebett,bie iibiigen al fie faben, iammSlTbLStlnl^fu' 
mitfitten m. ®a bann bet IRatb bic^f^nne , fo nid t be» bem aufruKLfS^ ^s^' 
30 mm mif m 9vatl)baud fotbem lie§ , mit ibne 5 b SIfi&SSn rbi^^^ 
gefc, unb babin fd)Iof, baD ii( ?(udgcn)id)enen \9aab ur@ut fcZftL fti T^^^ 
ibren ^bnlgutcrn bem Siatbc 16 ^fmm ^eutfcb unb r^fSn S K &fer w , *'"" 
womit bann biefc Uneinigfeit bcugclcgt wutbe. ®^e SludSenStZn 1? a? Sf^ fo ten; 
Unluli an , McFIagten and) ben 9iatl be,, bem geSoff unSS IS 'unb Sit f^"'' 
5:ag sura ^evbJr im €(o|te ®C>tted<@naben anaetoer aBeiSSn* .. T^ ^'^^lf .'I'* 
luit ibrem ©ud)en abgeroiefen, unb njotefi be?S ffeff ^ fl^ogenem <3)ecb6r 

Sen einige m ilm auf betetrnfTe aefangen, bieTfamr bafi fir^^ S %id) b,cfcm reuj, 

ju nngeeei^et .otben .vaten ; -^cbediVif^effiK^^^^^^^^^^ ^alle mft bet S(fFtet(ebnfd)a|ft an il)n eetroieg b e ; SS SS Ln ^^^^^^^^ SASfr y" 

bc9 Stulpe , U.1O incDtpociwe fclbije bem sB" ^ ^""'"^ ""^ ^ *«9^ ®*'"' 

^auptmann, penning ©ttobatt, aid ©JSi S?S,£^ TSt TJ" ®'1"&<>II« a 8 MP 124 mm m 6000 ©ulisen ccfiOiifft fatten , uni5 Den 2 October rcic^te cc crmcl&tcn ©rafen ju ^anefclb btc 
T.r 5(0 14J mfWe &^n*etf @fintt)cc mit Sonfcn^ Dcg ©omcaptful^ Sraf^oH^ 

fe^nfffe cicl ©elb torscfcf^DiTcn batten , unD auf i^rc S&^a^Iung Dcungen. Sffiien?o[)( folder <^tu 
fouff ban 9Dd imb e^bten bes ^Iftifft^, fonbcrlid) gnogbcbutg unb -Sf «' W^ J"*^»^/^^^^«^'j^^^^ 

fctbige Sa^c na^mcc S. 3:t?oma5 vinfd^bom jum Seib-^cbKO an , unb gab il)m folgcnbe SBcftaU 
iunj: 

No. 53. 

3)?cbico. b. 6 3un9 1441. Ex Autographo. 

r (Duntbcr tson (D0ti5 g^a^c^ fenbifc^off ju mag&cburg babin angcre^en vnb bw 

tradstct, ^as rnfcr Snftc 5cu tllagOeburg langc 5it groffen (Bcbvoct) an eynem gclaiv 

tm crfamm 2tn;rtc gelcftin bab, Dauon Dann uns, rnfcrn ^em, Prelaten, €^unil?cvn, 

^Tsamca vnb VnCfttfifycn in rnfcmt ©rifltc vnt> ilan&e befef m mand)exky f<k)ai>tvnO rov^ 
bmOenmae in ken pcrfoncn rnO (Scfunb^citcn rape cifanben ift, rnb al6 ju befovgen i|t, 
fotbo: nocb cntjrchm mocfetcn , barumb eyn foUicbe *:,ax POrEommcn, fo babm wiv imt wiW 
«m tm6 fulborO rnfirs Capittds rns mtt bem &baftigcnmcirtci'Cboma5^cvGbovn2)octoi; 
in Oct 2fenc rorcynet, rnb vorcyncn rns oud? mit btm in craft bif esSvmce alio, oas w^ 
Sm tcriicfem ctcbin woUm f?unGcrc fd?og guccc a(6cr (EucuQgrofc^en , bcv cv bnc unb m\By\t 
yy.^i rd>tr|tfomcnbc fal vifncmcn ron bcm wivbigen 2lptc scu 23crgbc, bie ec vne jevUc^.in 
con mfcr Procuradm 5CU ctcbin pPicbag i)i, bic anbct:6obcn unb fcdjfsig fal ci* cffncmcn 

t?on rnfcrm (5ldr>mann , cVr rnfer glcite cff bcr ^bcn in vnfcv 6tabt tl7agbcbui-g rtmmpj. 

ncmlicbin ricrbcl^alb fcboge cnb brifig rff fame IPalpurctcn lag, vnb bic anbcvn ricrbcl?alb 

fcbot^rnb bti\i^ v^fxntc Jacobs tag, 60 woUcn wic om oud? jciiid}m pnfci' ^ofcgcwanb 

ru«b fvncm State qcbin, fo fall ber gnante ttTciftcr I!)0ma5 oud) rnb wil ftcrighci)in bie 

rns' rnb in tjnjir Brabt ITlactbcburg ironcn vnb |TRen, ron bannen ci* oud) nid?t bobcn 

Bed?s xrodJtn ane rn|lr vnt> vn\K3 (Eapittcis tciUin vnt> fulborb obctrcfcn fal vnb wil. 2>o^ 

ben bos «?oUm wir cm oud> (Sunff , 'Dovbcvunge rnb guten tPiain von vnfci- funbcuUdnn 

<5aabc ircgin cHBcigen , bamtf f^ o"-* ^^^ rorgnante mciftcc I^omas tnie, vn|cfn Hac^^ 

f omen rnb f apitclc ^mviUcn byncn. 2)C5 ;«! ^cecntnifj babin mr rnjic Jngcfcgil Jjorvne, 

vnb rnpc HaAFomcn an bijTen Snff laiJcn l^cngcn, rnb XOiv 3obann von ^avby Z^anb 

rnb tEapirtcl qcmcvnc bcr :R!rd>in tftaqbeburg bcfcnncn oud? offintlid?cn mit bi|)cm Sn'iuc, 

t>::5 foUKtc l5orrd>nbuncte mit vnfcnt VOiUin vnb fulborb gc(d)ccn ifl , vnb^abm bc9 jcu 

^cfenmui rnfc? (Iap:tci? 3ngtfcgil bic bcs crgnantcn vnfire gncbigm ^crrn jngcfcgil oud> 

an binen 3u\\ bci^cn bcngcn, ber gcgcbin ift jcu ttTagbeburg nac^ ©Otis gcbofb Pici'Qcn^un*' 

box lor bonud) im ?£in vnb rier^igiftcn 3ar, urn iDinfragc in ben Pf^mgift ^ciligm trtgm^ s ^9 2(e 1^42. ben 26 ^cbruQc. fccrgli* &feHfM©unt^« ben 2(bt beg ©o|levg Sinna niit 
^nfcn wn (Torttaii ;u Stulpc mo,tn bc^ (5olm»^ccgeg, unb ben 17 5(pril \)ertru9 cv fid) mit^;^ 

^M naom \n A ilbcsbcim unb /^cifen ten Gtcinfurt bcrgcflalt, ba^ -^icifc toon (Stcinfurt feinc &u^ 
tcr bie cr im ^Vl^aabcburgifc&en ^attc, toicbcc befam, au^9cnommcnbic^@d)loffcc lEgcln unb 2ilvcn0^ 
Icbcn Wc btt &ibifd)off bcl)iclt, unb i^m botcr 3000 9\t)cintf*c ©ulbcn bcsa^Uc. 2(o. 1443 ben 7 
^^^^arttalt ba§ ob m))\ bc^ ^fe)ntttg ^^icnltieutc im vanoe uno viotaoten gtonetc \ymmii uuu 
C5crc*tiqfS wn ^xcd^t5n^9c^ (wben folten , aB anbccc bes gtfeftiifitg llnterfajicn an Siirsern unb 
^aurcH fo n>arcn bDc^ tmt Scfd)lec^tcr ;u ^Kagbeburg gefcffcn jum ^Scgtabniy m bcv ©omte 
rf>m ^>cnfli*tct , unbrourbcnbe£()albert;onctIid)cnunfi:c9Ccgel)aItcn, alganbccc, bic ton bod) an 
Dcr ©cburt nid^t gleicb famcn , fo bag basicntge, fDi!)ncn jur 5rci;()eit unb ©tanbeg . &:()0)un9 bicnen 
fcltc ihncn ;um ©d^abcn unb Unfrcp^cit ou^gcbeutct rourbc , cr woflc alfo bie(c mim , ocven 
^Kuttcr ©oi)cn ^odrngs cinc5 ©ottcs^fcs ®icn(!mannc^ ?:D$ter gewefcn , aM Sicnltg unb 
si>aid>t Domit jic i^cm ©ctte^boufc it)rct ©cburt n>cgen pfliditig \t\) , eriaffen , alfo H fic unt) i^rc 
linbcr na* frcwn ganbicjTen Dictate in oUcn i^ren ©cfcfcalftcn glcicfe fepn folten , ^unb m )Segrab^ 
nn§ ermcMcn m5:^tcn , m fic n>oltcn. 2)en 2^ -?Mtii Derfauiftc cr bee (gtabt €onncrn emen ^of 
bafclbft mit c Smi\cu eanbc.^ , fo cftcbcm 5Rid*.arb iDillnow alg 3\itter ^ 'iSnannkftn befcflcn. ® en 9 
^ika cemirmTrrc cr ben aitar ©t. 5lnbrca, fo ber !RatI) ^u il6bcd)un in ber bafigcn ^farr!ir*c gelhfftct, 
mib ten 10 ^ii cntfcbicb cr bos ©tifft ITJctfcburg unb bie feon Icotba me gen ber ©cricfetc ju^lcutfdjcn* 
thai -Vbicfcm 3abr fcfetc bcc ^ath in ^oHcben ©cfeult^ijfcn, ^anstOilbcn, gcfan.gen , weil cc 

na* ibrcr -"^cimma mDcr ber (£tabt ^ipri^ilcgicn , 5BiDfu^r unb ©croon^cit gd)anbclt l)attc, \ia^ ec 
ubcr e^d^cn, fo miner fcincn ©eric^tcn uorscfollen, ni^t ri(i)tcn wollcn; iwungcn il)n feinc ©utcciu ttttfaufifcn unl) mm^^n iljn 0mt fcinem (So^ne au6 bcc ©ta6t, nal)mcn aud; bag ^auffgclb doc 
fcinc vcvfaufftc &nut wn- &me» ^duffcrn an ficf; , o^ncracljfct tier ©fI)Ultf)Ci6 ibnen ntcl)t^ fcl)ulbi9 

luac. ® enfjiiinti abcc Did Unveil feicvaufi, Iiann icx ©fNtl)Ci6 toctflagtc fdnt ?lb!auffci' m \>m 

©ctkchcn @ecid)te unD bmljtc t$ Mfm, Dag fo ronfjl fcJbm, a\^ Die mit if)»cn llmgaiis ()QHcn , I'lt 
t«n ^ann gct^an w"ti^«^ n)eld}e6 Der ©toDt grop ©ef5 gcf oflef. g?arl)!)cr (ief aud) Dec $Kat^ 
fcinc Srau imD ?:6d)tec Dncd) Die @taD(!ned)te ouf^ 3iot{){;ati§ (jolcn , bcl)iclte fie ctlid)e Scit irti ?Ir^ 
xtk, unD uerroici fie ebenfal^ an^ Dec ©tabt • m\d)t$ Dem dW) won mannfglid) fcf^r tjor nbcl geljal^ 
fenimicDe, Da§ er e^rIid}eS grouen^immcr obnc Utfdc^) aljb bcfd)impfen mil) Durd> Die ©taDtEnecbte 
fu^ven faffcn. & ciuflnnD au(i) gwffe llnlufl ^iccubec ;imifd)cn Dem Dvatb unD gr6bifd)off , unD rour" 
Dc nble jolgen ge^abt f)aben, mm ml)t Diefer fuc^ becnad) Dcrllorben ivarc. 

§. 41. $io. 1444 Den 29 ©eptcmbec Dcrlauffte &:febifd)DfF (Suntbec mit gimDiUimmii Dc^ ^om? 
copitHl£iDic©cbl6f[eriLiuicf?fra&t, ^Llebmair unD Scbtopairjimif Deren ^ci'tinenrien on M @tiffl 
ITJcifeburg; Den i ?Roi?cmbec ertanfd)fe'« eon Dem SomprobltSlrnoID m '■JreOFau ju 'iSRagDcbnrg 
Dag ©orff gticban gegcn^Die mn|ten ©orffj^nDren ttlofvmt linD jlbrntj ; unD an ebcn Dem ^agc crbielte 
ec and) Dag Sorff (6^am0^or(f t?on Dem ■© omeapitul. ©en to 9?oDembcr aber gab er=fcinen ?on* 
fcttg in Den ^auff Deg @nfg Surg unD ^ecfinentien bei) JRabemen , fo Dag Slo'tee Sr ivjo; p; j^u 
^allc Don Denen ©cbriiDern ron nortbbaufcn erfaufff/ ImD incorporirfe eg Dem 5(o(!er. ®orauf 

tt 3Id. T44T Den 2^ '3)lartii ©iertjlagg nad) ^afmarum ju @(eb]d)enf!ein Dcdforben bl ©cin Web* 

nam mnrb nad> ^agbeburg gefiibvet , ■ im gfoflec ^crge abgefe^ct, Don Da am Ollcr^^JJontngc in 

^roce^ibn in Die ©taDt gctragen, nnD mitgrojfen Solenniraten im ©om bJeiDigef, 

XXXIX. FRIDERICUS HI. 

Slff^Sfftbifc^of (5fintbccaufDem?:oD(bettc(a9, recommenDicfe er Denen anwefenDcn ©om^.^er^ 
.-^ ren feinen Svatl) ©raf jncDricbcn von Seieblinfjen m feinem ?^ad)foIgec, mckber aucb "^lon^ 
togg nad) jubilate 2Id. 1445. cinmntbig jnm ^r^bifcf)o(f ccmel)(cf n?ni^5e. & mac mt nod) fcl)t 
jung , alg cc juc 9iegiecung fam, unD hattt eben nid)t allju dicI puDivct , rcfldttc abec Dcnnod) 
fel)c loblid) , unD fnbcte ein folcbeg tugcnDbafteg cbci|^Iid;eB 8eben , Da§ Dec SacDitial Cufanug , 
Dec 14 n in 3:entfd)IanD Den Sibla§ prcDigte , iljm Dag geugnu^ gab , i>a\] ci.Dcc cim^tgc reditu 

fcbaffcnc 23ircbo(f foy . ^^n cr in a:curjf^lan& angcrroffcn. ^nf§ nad) 2lntci« feinec 9\cgiei= 

rung gccietb cc mit ^bu*^f"^ 5"6crico piacibo ju Oa^fcn in 3crung, roekber ibn Desbalb mit 
^cieg ubcciicbcn raolte , 3n»oc abcc ^unDfcbafffer augfd)icf (e , in erfoifcben , ob fid) Dec €r$bifd)D)f juc 
©egcmrebc ru|?e. ©icfc bcad)ren ibm abec Die 9iacf)ric(lt ^uciicf , Dec grftbi!d)off ivarte fcin 5lmt 
unD ^icd)e ab, unD babe fid) Dcrnehmcn laffen: & feij fcin ^cicggmann , ivoUc feineg 2imtg iDarten 
unD Dag ubrigc ©Ott bcfcblen, Dec mccDe woljl doc ibn fcicgcn; Dacubcc Dec SburfwrR l^ufiig iDucDe, 
unD Die @ad)c in @iite bcolegen iieg. 

§. 2. 33i§ber batten Die &ahtc ttlagftcburg mb ^ailc be)?anDig ,;ufammcn gebaken, unD 
ticmatiou ibvec Qcccdjtfamcn, fonbcvnaud) nadjtIdjenDeg ^ciDiicgium. 

No. ^4. 

(Ju§bi(c()off Scicbncfis ju $Dla(^bc6utg ^ciuilcgium bee @tabt SWagbeBurg crt^ci(et, 

Dap DicrBucgcc nad) gcmcinen@dd;f!fci)cn3lc£<)tcn entfcbicDen roccDen foUcn, D. 29. Slug, 

9Io. 1445, Ex Adis publicis. 

if ^ciDei'irf) von (Bore ^abm Crcsbifcboff ju tllagbcburg , hehnncn t)ffmtlid)m mit 
Di|)cm ^riuc, xr:cc ce, Oae crlic^c fad)en von bem ^ate abiv c{mc\'ncn Sucgcrntjn^ 
fee ^Ircn |tv;D Ulattbcburg vfvne in recfttc.ju cntfd^ciben gcfa^c abtv gcbi'ud)t wurDcn, xvibf 
bcv anbcv tvcLThc^c Pci'foncn, wch^e fiate abiv xvtfcns pexvcven, bae wiv bie m gcincyncrr 
Sccbfifcn rcd)rc crfd)ci6cn woUen, anc (5euec5e. iDea ju ^chntni^c l)abm wir vnfct 3"^ 
gf figif iviflcntkc^cn an bi^cn Crieff bci^en ^cngen , bee gcgcben ift ju tHagbebui-g nad) 
q5oc6 cScbort picrQcbubunbm 3ai" , barnat^ im funffvnb vicvtiiQifie 2^vc , am Sontagc 
tent jot^ane tag becoUacionis, 

§. 3. 3(0. 144^. Den ? Jcbruac. ectbeifte &:^bifd)D(f JcieDrid) Dem jubcrt ?Kofeg unD feinec 
gamilie einen ©dm^bricjf neb|t Dec 5tci)l)eit in Dec igtaDr i^alle ]n n)Dbnen ; Den if cjueDcm 
fcbentf tc ec Dem Slojlcc tnaricn(lub( Doc i£gcln ]m\} 5iftbteid)e ju S(menDorjf ohnmit (Jgeln gele^ 
gen; Dcu 19 '^avtii gab ec Denen inancnfnce^tfn j;u J^alle Sclaubnug , in feinec ©ioceg ubetaQ 
fecicbte iu boccn; Den n Sipril conji'cmirte ecDen Cal*;n6 ;u *&alle unD ecrbciltc ^ugleicb Dec ^ic^cn 
llnfec &cben Jcanen 2(b(a§ ; Den 12 9fpnl bellcOcfc cc ??icofanm ton XVnbct in feinem ©enerol* 
<2>tcacio in Spiritualibus unD Official Deg gc^f tg 'iKagDcbucg, gab auc^ Dem ^facrcc ju JDelimfdj 

t&ccmann tDeftpbalcn Sommiiion, alg gc|bif4)5ff ricbec *2}icariug in Denen unrcr 3)?asDebncgifd!^ 

• £j 3 ©|5^ 
126 ®a§4eflPitcl/ tton!!tn(?r§f)if#fftn ju 9Dt#cbur^/ 

Sic«§ gricgcncn Sacbjifd^cn 4an6cn i5ic gciftli^m ®ad)cn ^u cntfd)civ)cu ; ® en 2? 5(pril iJ^wnnj* 

Mccr Die Sfdatc ^fonc ju Itbccporflf in cin gciftli* ^cneficium ol)ne ©cclfotgc; ^cn e^mii 

<rt^tc cc S>em tcrtncbcnm @d)uItl)eiiKn ^ang tPilDcn i!ic £c^n ubci: &ag @cI)ult5ei([cn^S(mt ju 

.ghilc , unb ten £) Sunii gob « ©raff ©unt^em ju JTlu^Imgcn unv) ^avby folQ^n&cn @cl;u^* 

l>ncff. 

No. 5f. 

Hngcn un^ ^ccm ju Sacf 9 , &, 25 Sunii 9(o, 1446. Ex Adis publicis. 
1 5ri&ericb tjotr <5ota g^a^cn flEnjbtfcfeoif su Ulagftcburg Scf enen t jfmtKc^ mit i)i|cm 

Stinc, tJN;n c^wan 6ie Sftcln (Brouen 5U Hlulmgc vnb i^tvm 5U ©arby con anbeginc 
y«c ^^trjcbattt mit frcn £an&en pnb £utm ben fiinmOigjicn onfem T?otfacni£robifcboucn fe» 

liget gcbccfemi^ fiUcjit geme gcOicnct babcn, rnO auc^ t>ci; ffiWec (Bumper it^mb (5wuc ju 

ITTultngc mO ^crc 5U ^arby mic atfeti 6cn fincn tms cnb »n(ccn ^otebufc tttonicbecleic JDitii 
Jhgctb«n, rn& ixc^aud? nu ju i^ns tinb unfem ©otisbufc gefa5tba& unb tocbunbcn, tmO 
Oonnnb ^bm wic bcnfelbcn (Brauen (Bumbcni in cnfcc Scfcfectmimg wnb tJOttciftigung gno* 
mm oUc pnler aebctogc, 21lfo bas xoix vnb onfcc Hac^fomen ^r^bifcftouc vnb (gotsbu^ jtt 
ITJogbcborg in tmb pne igcbin mic ollm rnb igft'cbm jven 6lofen, ©tctcn, £anben x>nb 
Zxstm gctruTPcUcfe piimcn cnb rorccibingen , vnb (ic aud) burcb fa'nec facbc voiUen gcin ny^ 
tnanbc Ufen tcoUcn nocb foKen, t5DU wic anbccs jwr mec^tig (icn anc (Beuccbe. X)nb ab xvit 
tgnantcc ^ribcncfe &Qbifci)off oon tobis wcgin obcgmgcn, bo got !angc cor pc, fo folbc mp 
fee £apittcl, rnfec nac^fomen ©r^bifctjouc $a ITlagbeburg, bee ban Pen vouvbe, rotmogen 
cnb rait ym bc^eUen , cbcr pc yn sulipen, bos ec bem gncntcn (Bcauen (Buntbcr abet pncn lEr* 
bin cud) (oKi^e l?ccfc^retbungc tctc, a\s vm iQimb gctan ^aben. Vnb bae wit cgnantec 
^ribcri^ , tmb tjnfcc ttAcfcComen (grsbtpfeoue pnb (Botebuf 3a tTJagbcburg bemfclbcn ®raucn 
(Duntbct mb tmm fcbttt a\lt vnb igiicfcc ^^Wbungc bi^cs Sricfepetc gan^ one arg b^Jlbcn 
xroOm cnb jbffcn , bcs ju ©rfunbc ^bm air unfev 3"3^P9*^ wipcntli^en (a^cn bcngcn an 

^i{5cn Sriif. "i^ib t»ic 2ttnb itcf !otc Ibumprobp , (Berbarb Ronefcn Occftanb pnb Capita 

cdgcmcyncbcr^rctsm ju tTJagbcburg Sefenncn tjjfmcfid) in bic^cm Sricuc, bM aUt bipc 
»org«05ctbin (mdc vnb ^xtidtl mit, trnferm P?ifen, VOiUm vnb pilbort getcibingt pnb ge# 
fd^ pnb , bes 5U ©cEunbc babm air ungcre €apitcl9 ^ngepgil bic bte iErteicbigPcn in gotc 
Paters cnb bcrm, bern friftcncbs iErGbif^ofii in Ulagbeburg, rnfcrs gnebigm Kcbcn ^txn 
^ngcpgil ta^ bcngen an bif en brief, ber gegebtn ift ju llTagbeburg nacb <Cripi geborb vktp 
j^cnbmiben Jar , bamac^ in bem Sec^s tmb Pterstgjhn 3orc, am Sontagc nebP nac^ fent 
3o^nes &5»tiPcn tage. 

§. 4. Sic Statst ^flc kttc prf) fcis^ auf ^npifften i^rc^ ^auptttiann^ ^^cnninc^ Stro- 

bort? itmncr nKb bcr ^fjultigung gcroegett, unb tijarcn &c^^Ib sroifcfeen iftv unb &cm&^bifc()D|f tticle 
gutiiitc ^ont'Iungcn ^war QcpflDgcn, aber jeDetscit frucbtlo^ obgcgangen, Snblicb fam Slbuvfmp 
^riebricb ^u 6ad>fcn mit 55iic^off Jobannc ju tUccfcburg unb (cincn SRarficn unttcvnmt()Ct unb 
imgsTuffcn'am i4.2tuaufr 1446. in bo^ SlDftcr jum 3^eucn?^cECf , unb Iic§ burc^ ben ^Bifc^off ju 

tnerteburg, fcincn Candler ben ?:^umprobp 3^^^"" ITJagbeburgcn ju Tftaumbucfl unb ^anfcn 

ton Ulalrii;, SRittcc , bcm 9\athc jU ^foaOc t>Drtra9cn : <3Bie cr ungccne fa^c, ba§ bic ©tabt mit i[)rcm 
^bivftoffcitrcitigfco, crwoflc, ^Tjannc^ibncnmcbtjuwibcc, p^bemu^cn, fic ju ticr9(cicl}cn, unb 
^ \^ besbalb pcr|o|n(icb antjcro bcgebcn. ® ic ©tabt na^m bicfcg €t:bictf)cn mit tjtclcm ® ancfc 
on, unbTOurbc barauffnoc&fclbigcn ^ages bic ©trciti^eitm bucd) ben C^mfucpcn &Qf)in m^lif 
tkn: bii§ tie StQbt IwHc bem lr|bifcbDff, tt>ann ct e« ibncn acbt ^agc wut^ci* an3ci.i5en liejfc^, bie 
^ulbigimg leificn, unb olsbann bcc fefebifc^Df gleid) fcinen 'SJorfo^rcn bic ^Sticscr mit bcncn ©utera 
bmncn bcr &a\^t Qclcgcn jum crftcnma^Ic umfonft bclei^n unb fcinc £e^ntt)abcc sum Sintntt fton ib^ 

nen ncbmcn (cllc ; tw5 abcc bic aajfcrbalb bee ©tabt gclcgcncn gcbnguter anionic, folic bic (go^e 
bcpbcr ^c !Rcd\tcn unbef^bct bi§ Sagnac^tcn funpQcn 3qM SlnPanb ^abcn, unb injwifc^en 
fcmcic aittii^c ^^smblmig ticsfyiib scpflDgen reetben. *3BDrauff bann aucft am 21 Siugup bcrSinsug 

uhD <^l^lb^gu^g bcs &|bifi:^Dp crfblgct, m fold)c cine iu ber 3«t gclialtcne SRcgipratur folgcnbcc 

majicn austu^riic^ bcfd)reibet. 

No. ^6. 

(iinjug unb l^utbisung beg ncuerttc^Iten ergbijifeoifg ju 9)la8be{)urg / Sribedc^J 

t?on 55eud)Iin9cn ju ^oUc, b, 21 Slugup 2(o. 1446, Ex Aftis publ, hoc 

anno fcriptis. 

Q(ia£fe£bnpigebintlnfimttnerbunbcrtmbcmfunjfpn^ wei^igpen 3arc; JDinPags 1 

«/V bemPoImrogc patb ber (gmitbcr pon Sc^nsarQburg , ber ein 2rQbtfd)off ju t\lagbe* 
boig nN;s gncep langc Sac, tmb pn cobc roorc geoffenbarec am <Operabenbe, unb barnac^ 

niomass in boi <D^m OTort ^Sic^nom g^rc von (Srbic^enpetn^ ba tv s^porben wae, gein 

Serga Serge cw t'nag&cbui"3 m bad ClofJcc pn^ bavm^ 5" tl7.?g{)cbiu'g m 5ic Gtat gctrrtgen, »n^ 

Had? (Bottee gcburt Iu)em piccbunDcvt, in 5cm funfF xtnb Dir^igjlcn Jatc, iUonmgs 
ncicl? 3iibilare ujaptju ITJagOcbuig roiOec jcu ^cgbifc^oue gcEoi-cu ^ccre jfcidcriciK <5iv.ff 5U 
Sirf^iingcn, unO nit latigc t)Oi:nad; J^ul&cren jiii Die pon tlligbeburg, unbcMtcn mit brn von 
i^a\lt,vnb bicvon^allc rorjogcn jm Die ^ulbungc ciii gan^ pbar unb nunje^n tPocfecn, 
vnb bimn bev 5dt gcfc^cgm mflnicftc rcbingc scwurcfeeii bcni Sifcfeouc ton Hlagbcburg tmO 
ben rort ^aUc, von xvcQtn ben^ulbung^ vnb man fmbc bet lange ntdpt ju enbe bringen. 

nac^iJbnfJi gcburtIufcnt^t?icrbunOei-t Jav, in bm\ fcdjstjnb Wfvjigpm Jate, am 
Gontage cn^c (tcben fmxoen abmt a^Umprioni^ gcfd^cgen bie lejten (Eebingc jtvujc^cn bcni 
Sif(iouc 3tt WtagOcbui-g t?nb ben Pon ^alic pon wcgcn bev ijtilbungc im (ffolJcc jum Huwcn/ 
wccgffi por ^tJHc, fiobm quam ^ersogE 5"bccid? Pon Ga^fm, ber bo cm 2^rggraue tcA9 
5« tnagbeburg, Pon ben Pon ^iXlit pnuocbotb pnb pngcbetcn, pnb J^eifd^te ben 25i(cl)off won 

tDagbeburg pnb bit von^aUt iDoi'nad) m bent mQihn Gontage vov 3attoiomeimd) bev 

fmme^en rit«n bicpon ^Hc, giQbifcboff jiri^ericbc cntfcgcn bie gt'm (BeUd^enfiein tool 
met jwey ^unbecc pferben, pnb tfokten |^n in bicQtabt^vnb ailc gci(ilid?e, PiieflerpnbSt^tt* 
Ice gingcrt I'mc cntlfegcn bi|^ 3um rjumwergfc, bie Sd^ufcr gingcn jum cc|Jen pov, bornac^ 
bicnuwcrtbnjbcc,(b:i. Die ©etOiteu^^Kimdjc, obcf Servi Manx) bocnacfe bic Savfu^en, bow 
nad? bie Panelcr, (b.i. bieS)oinmicflnav9}?micI)0 »nb feiic^c bet* bcctct Cfoflcc batten am cnbc 
jvpcnc niimjlcancen, pnb cincn Pciflcp nac^gcb^nbc, bcr trng cin filbern Crfigc, bornacbgien* 
gen bie Pfecner mit ben TtUocijIen, bit fatten aOe (t^orrudjel arty pnb ftokn Pmb ben ^cilfcn, 
ba$ 6acramcnt wart nicfet mit getiagen, bit (Bioden wuvbcn ;m aiic^ nid?t cnttcgen tjdmt, 
bocnacft gingcn bie ^cccn pon Qanct tllaucicio, pnb Pom nuwenipcrgfc pnbcc ciuanbcc, 
bornacfe reitb iScisbifcbofF^^bcrid) mit fyncr tllanfcfeaftr, Pnb mit bent ^arbc ju ^alle, vnb 
lit^ fi^ tymm Prieficr cin porgulbct (Ecu^c p|f cynem )iabc poifurcn, 2)o fie t^uemen por 
Vn^et titben fcawcn ftr^^fe, bo fap igrrsbifcfeoff ^cibccic^ abc, tnb 0ingl! in bie firc^e 
pnb tare fyn gebctb, t>nb man fangC barin , vEc iDcum laubamue, bo bae vfje rvae, bo gingf b^r 

^cimlidjc JXatb mit ben obcrjtcn p(5 bzn albenZletbcn, tpae man bee bequcmblidjcn gcbabcn 

mocfttc, fgcebifd^off ^"^Ibecidje na<b, mb mit jm vffbae l^att^uf jn bit iDornec, bau* tt?accn 
bit anbevn ^atbmafi jfic, pnb bie Bcbeppcn Pon bcm Serge, bie JDotme was bebangcn all 
pmb mit gulben fificPcn pnb mit (Ecprcnbclcgt, 2)o fie alle jn bet iDornQcnttJarcn, bo (lunb ber 
5Jatb mit ben 8cbeppen POn bem Serge pff ber fytcn^ bo bet ©fen ifi, pnb bit Wanfc^aflx 
m bev anbern fyten, bo u^art es \tiik, bo fyvadb be& Sats pon i^aUe ^cubrman *^cnri(^ 
Strobartb : C5ncbigcr lieber^cci:e,iEiPCj:gnabcfiQc,bo|a5te crfid), bo fprad? ber ^ewbr* 
man furbcc , ®iebigcc (icbecbcrrc, mcync «ccrrcn feint bcceir micbcc<Sulbung, bo tratb bee 
<6err pon (Ducrnfurbt bp 2rQbifd?off ^ribctidjc , pnb hief) ben Jlatb pnb bit Scfecppcn Pon 
bem Serge pffricfeten , bo tidjtet jglid^ec pfFsmenc Smtv, t>nb bic|) fie tiirber, bae fic (m 
nacfcfprcd?cn folbcn, bo la$ ev eync ^ebeln, bar (iunbt ber i£^b \ne be(ct)vici?cn nnb (?abetc yn 
ben it'pbt (Jifo : 

iX>it ^atl^mah mb Sd)cppcn bij5cc Stabt fcbwevcn pnperm gncbigcn ^erren, ^crn 
5riberid)C ^r^bifcfeouc 3" tHagbcburgt cnfegen gctrmpe pnb bolt $u fepne, flia tin Ulah fey* 
nem ^erren rbun fall, ala pnd (Bott belffe pnb bie beyligen. 

2)0 fprad) ber ^cubtman, (Bncbigcc (icbec ^errc, t77cine <5erren bitten be$ von i£mvn 
(Bnaben voibbetumh, bo fprad? ber Sifdjofi- Pijb cicbtct nicbt pff, Jeb will mid> wibbcr fcgen 
cucb baibcn, ols cin fromec <oecrc, bo Ucf} bev Satb fc^encfeu, (D.i. ®ettancfc, ^m unb^icc 
pwfcntii'CiO f nb bornacfe (tonfccta pfj ^^vceien gto^cn fcfengeln gcbcn, bie xvmben mit (ieben 
. tuc^crn, iOi\i^$ von jiveicn ffUcn bcbacPt, pnb pff ben tuc^ern lag tin Pappir, bar bae ion^ 
feet (ncn was, baru|f fcbcncPre man abci:, pnb bovnaei) battc man ubcr emcn gang mit ionfe* 
xte, pnb man fcbencFtc bornad) aber. 2)o ftunbt «£rQbifd?ofF5ribcridb pff, pnb gcffgncte bit 
oberfien, pnb ging^ pon bcm ilarbupe, pnb blcib pff ber J^acbup trcppcn bey bem Gtcync (lea 
l^enbe, ba wae bie gun^c (Bemeync , bie l^iep mm vffviO^ttn, vnb fit ridjten pff", bo (Joberc yn 
bev von Cuernfturbt aber ben ii'pbt alfo: 

VOiv Surger gemein bi^cr Stabt ^alle ic. wic por, pnb ber i^enbtman fprad), pnb 
^r^bifebolf^ribericbantworrealepor, pnb ging bo port ror bk tivcbe ju Pnfer (ieben fr«* 
wen, vnb blcib flcbcwbe Por bcm Zbove fegen bem QCopfmargfte, vnb bev Satb pnb bit 
6d?cppen gingen mit jm, Pnb bev ^cubtman, pnb bav bulbigeten bie 3nungcn, in (bidden 
tPortcn, rt>ir 3nungcn bi^ec Gtabt ^aUe jc al» por. 2)o flingC cr fiirber an 6ancf (Bev^ 
brutenjnbcnfibor, bo jlunbtbao Sacrament pfF^^m aitar, pnb |lulc warcn bebangm bie 
bem ^Iracc, pnb waren oud? leptc barnor gebrcitet, bo warcn aUe Pfcnec fne, pnbbu(Oeten 
na^ Porgcr*riebcner tPeife, fo anljebcnbe, Wtv Pfener gemeync bee lales biger 6tat ^ab 
k :c Vnb bev ^cubtman fpra*, pnb Igrtxbifdjoff A'ribecicb anttwocte, ds Por, bo (ifecndtcn 
fm bie Sornmci|ler pnb bk Pfcncr, pnb batten bav jrc itonfccta bcfJalt, vnb feyben tu<bet 
ohivben &^uf,eln na<b obin gefcfcriebenec tt?iefe; na* bcm <5cfd)cncFc punb cc tff, pnb 

gmgC bi9 rff ben lopffmargrt, bo finnben fynp pferbr, bo fa§ er pff, vnb tmfr ju 6flnct tdtccr tic Mt^I^t^ ^t*^^" sultbccjlortf incin gcifilic^ Sgcneficium Dl)nc ©cdfovgc: Den e^unit tcltc 

^^ , m^ i?cn 2) 5unii gob « ©raf (5untl?cm ju 

brief. 

No. 5c 10 i6if<&cf Sriebric^s ju SJiagbc^urg (gc^u^to'cff tjor ©unt^crn ©rafcn ju SBUi^ 
c 5ribcricb tton ©otd gnobcn Snsbifdjojf 5U Hlagbeburg Sctcmn t»jfintli<^ tm't ftigctti 
Stuic , tTufi CQRMu 6ic 2&cln (Brouen ju tHulingc cnt) ^Jcrni ju ©acby con anbcginc 
yKC ^eriajajt^ mic frcn Sanbcn t?n& JB,utm i>m JSnmcWgPcn onfeni DorfarnffcGbifcfeoucn fe> 
RgccgcfeccfctTUfCiiUesitgernegeOicnetlhibm, un&auct? Cec igMcc (Bum^cc it^mb (Bi'aue ju 
tnulmgcwt&^ctcsu&;cbymital(cn^cnfinmpn9 rnb^nfccn (Eotebufc mamdjcdctc 2Dm- 

pcgctban, rn6 iid) .sud? ttu ju una onb tinfem (Botisbufe gefajtbab v>nb tocbunbcn, vnb 
^anmib l?abcn wtr bcnfelbcn (Sraum ©umbcrn in tsnfcr Seftjccmiing cnb cotteibigung gno^ 
tncn oQcotIcc Jlcbcrogc, 21iro b^9 voix vnb vn|cc Hcc^tomcn Sc^bifc^ouc vnb ©otsbup ju 
ITIfigbcbnrg in tmb (ine iEtbin mic allm rnb iglicfecn jren Glopen, Qtercn, tanbtn vnb 
£urm gctrui»eli(fe ftiunm nnb correibingen , onO (ic aucb buvc^ fcincr facfec wiUen gcin ny# 
monbc lafen tcoUm nod? follcn , wu roic anbccs jeer mccfetig pen ant (Seucrbc. Vnb ab xvic 
egnantct 5nbcrict? i&Qbifdjo|f con tobis wcgin abegingen, bo got langc cor jlc, (b folbe m* 
JaCoptttd, cn|cr msc^fomcn Sr^bifc^ouc 50 tTJagbeburg, bcc ban fim roucbc, rocmogen 
©nb nut f m bcPeHen , cl)cr (ic yn 5Ulipm , bos ec bem gnflnten (Bwucn (5uncbcc abcc fincn i£v* 
tfn fin<^ (oKic^c X>oc|c^rcibungc tctc, ds wsir ujunb gefan b«ben. X>nb bas xck egnantct 
^ribcridb/ ^^ ^f^^ nodjComcn lgrQbifd?oue cnb (Botsbuf yi ITTagbcburg bEmfelbenSraucn 

<Dumf?«r mb |men (£cbin aUt vnb tglicfec ^nWbmigc bi^cs Briefs fJetc gans anc arg balben 
troHcn tmb (oQcn , bcs su 0rfunbe babcn wit xjnfet 3nge(igtl wijjentli^cn (af en bcngcn an 
Oijpcn Sntf. Dnb i»ir 2(nib vLccpfotc iEbumprobjl , ©crbarb ]Ronctcn ©ecftanb rnb Capita 
cd gomyne bcr ^td?cn 5U ITiagbeburg Sefennen cjpntlicb in bic^cm Sticuc, ba& oiit Oi^e 
»otgt0)ttbirtPuifctmb21tri^elmit,tinrcnnWipen, VOiUtn mb fiilbort gcrcibingc pnb gw 
fdjm tmb, bcs ju dMmibc babm trie cnpcre Capitcls ^ngepgil bic bee ScTOitbigjtcn in gotc 
X)arCTS cnb ^crm, ^m fribcricbs J&Gbifdjoffs 5" tTIagbcburg, cnfccB gncbigcn lieben ^tm 
^ngcfigil lafcn bcngen an bi^cn brief, bee gegebin ift ju iTlagbcbutg nacb (Ecifii gebotb cieri* 
sjntbnnbctt Jar, bcnwc^ in bem Sec^s xmb ricnstgjhn 3ate, am Sontagc nebP nac^ fent 
^o^ncs SaptJpcn tagc. 

§. 4- Sic &CL\it 4iii^c fyxttc ft* bie'^cr auf Sfnfnjften i^rc^ ^aupimann^ ^tmm Stro- 
fcarwimtnct nod) bet ^ufijigung geTOcgctC, unD nwrcn De^^lb pifc^en i^v unD t)cm€r|bifcbDJf tJielc 
S&tfii^c ^onMungcn i\rar Qcpffogcn, abet leDerjcit fnit^tloS abgegongcn. (JnMicb fam Sftucffirjl 
^ricbrid) juSadifcn tnit ^if^Djf ^obannc ju ITIcifcbutg unb fcinen 9\at[)cn unt)cvnmt[)et iinb 
imgcnifcn am ij-^^uautr 1445.111 &a5 ©oftct jum 9?cucn?'JGeccf , unb liefi burcfe ben SSifd&off ju 
mcrfeburg, fcinen glonfefct ben ^^umprobjl 3ol>ann tTIogbeburgen jn^iaumbUtQ unb ^anfcn 

ton trialriR, S^ittct , bcm 9\af fcc ju ^"^Qc t>ortra9en ; ^ic ct ungctne (d()e, Dag t)ic ©tdbt mit if)rem 
febif^offcirrcitigfcp, cE\Mc, \T>ann e^ ifencn nic^t juwiDct , fic^bemu^cn, (Ic ju Decglcidjcn, unb 

Wm: f4 bcrfyalb pcrie^nlic^ au^ero bcgcben. ^ic &(ibt na^m Diefe^ gcbictOen mit ijiclem ®anc?c 
en, unbtturbc barauff nccb felbigcn ^agc^ bic ©trciti^itcn butcb ben €^urfiiiflcn ba()in Dcrgli* 
cbeu: ^^ bic Stabt ^illc bem grfebifcftoff, tt?ann ct eg iljmn Qd)t ^agc uor^ct anjcigcn lieife. bie 
^ulbigung letiten , unb olsbann bcc &;febiji$D(f glei^ feinen ^Sorfo^rcn biz ^Surgct mit bcnen ©iitetn 
rancn bet &a\it aclcgen jum ct)Tenma^Ic umfonfl bclei^n unb f cine £c^ntt>a^rc jum Slntvitt Mm \^ 
ncn nchmcn (one ; n>a5abct bic auficrbolb bet ©tabt gelcgenen gc^ngutet onlange, foUe bic ©oi$c 
bcpbct ^Me 9xcd)ten unbcfdKibet big ga§nac^tcn funpgen S^i^rcg 2{n(!anb ^aben, unb in5tt)ifd)en 

fctncrc gutit^c ^Mung besbolb gepfJoflcn rcctben. gBorittiff bann au^ am 21 Sjugufl bctifiinjug 

uHb ^ulbigung be? &febifc^p ctfblget, tuic fol^c cinc }u bet 3«it gc^Itcnc 3\C9iptatut folgenbet 
ousfu^tli^ bej^rcibct. 
No. f 6. 

unb ^ulbigung bcS ncucrttje^Iten er6bi|i6op ju SBiagbeburg/ %x 

con Seud)Iingen ju ^alle, b. 21 SKuguft Slo. 1446. Ex Adis pubU hoc 

anno fcrintis. ai? CbriPi gcburt lutmt tnerbunbcrt in bem funjf cnb ciei^tg|im 3atc> 5Din|!ag5 n 
bcmPolmtogc (Istb bcc (Bunc^cc con Sdjicat^burg , bet ein StQbifc^oflT jn tllagbei 
iros g e \v e (I Unge Sot, Tsnb jm tobc watt gcoffenbotct am (DPetabenbc, unb batnac^ 
tn^nc^ in bm ©fhtn awtt jin ftic^nom gffrtt con (B?bie^enPem, ba « flfJJotbm wae, gcin «.nB> Serge coc tnagftcbui'g in bae Clojlcc cnt) baxm<i> 5U tllagftcbm-g in Nc &at gctragm, i?»0 

Hacf? (Sotm gcburt iu|cnc uicrbunbcit, in ftcm funff t)n6 uitQtgflcti ^uw, iHonrngs 
nad) jubilate waccju ITlagOcbucg voibtt jcu iSi-Qbifc^ouc gctoi-en ^ccrc ^nOcridjc <5iv.flF ju 
Sidjiingcn, un6 nit lange &ocnacb ^ulbcten jm i)ic tjon lllagt)cburg, unbcrarcn mit ben von 
^allt.vnb bievfon^aUe pocjogcn jm Die ^nlbunr^c citi giinis 3^ac t?n6 minjcbn CPddjcn, 
vnb binen bet Scic gcfitcgen mflfnc^c wNiigc acwufc^cn l)em ^ifcfcouc von Wa^bebntq vnb 
bm von Sialic, von tvegen Oer^u[&ung& i?]ib man tmbc bet lange nic^t ju (n5e brmgen. 

nai^ibrijii gcburt ^Cufcnt) cicr^un&crt par, m 6cm fcctjeurt^ riei'sigfim Jorc, am 
6ontagc vn$et lichtn ftawen abm a^iimptioni$ gcfc|?cgcn bit Icjtm ttWnge 3tt?U|djcn i)cin 
Sifc^oue 3U jHlagDeburg onb den ror) «^dUc von ^x^cQm bet <)Ul&imge tm Clothe jum nuu^cn^r 
wecgtc tjor ^dWe, Oobin <\mm ^crjogE 5"bcricl? uon Snc^Ocn, ^e^ bo cm 2^rggraue was 
5U tTJflgbebucg, von Oen con <SaUc unuorboc^ vnb ongcbeten, vnb iftifd^u ben Si|cl)off von 
niagOebiirg tinO We yon .^aOe. 2)0fnad) in bcm negpcn 6ontag? vov Sarrolomri md) bet 
frume^en rtccen bicvon ^Ue, j£r(sbtfc^off jribatc^e entfcgen bis gein <Bebi<ben^m ujoI 

mi't jvve^^unbecc pfcr^ell, vnb t^oktcn /^n in t)ic@rabt; vnb aUe geililtd^e, Pncr|}crDnb6d;u^ 

Ice gt'ngcn I'mc cntCcgm bi^ jum nuemrergfc, Die Scfculcr gitigcn jum ccjlcn i?or, Oornac^ 
Wc-nuttJcrtbnibec, (t);i. bic ©cti}it(!n^9Runcl)c, oScr Servi Mariie) botnci^ bie 25drfi.f en, bor^ 
nacb bic Pane(cr, {ti &ie®ominicflncr^^limcI)c) t)nOfe!icl?c Oeir brciec €(o(Jcc fatten am enbe 
iwene ^mflranccn, rnD tinen Priflec tiac^gc^cnbr, brr rrttg ein fUbetn (Eri^Qe, bornac^gien^ 
gen bic l)fetnet mit den^(cart(?en , 6ie fatten aUe (Cborrud^cl an^ t^nb (?olen pmb bm ^clfjcn, 
0a9 6acramcnt wart nicfer mit gctragcn, bic (Bloctcn wiirbcn jm aticfe nid?t enttcgen gclurer, 
botna^ gingen Oie «6ccrn t^on @ancc WauticiOf vnb vom X^nwenvoetqfc vnbct einaiiDcr, 
bornac^ rcit$i2rGbifc^off ^nbecicfe mit fyncrlllanfcbaftt, vnb mit bem ^atbe ju ^atte, vnb 
lief^ ftcfe cjpnem PdcfJcr cin porgul&ct Crfi^e tff cynem |iabc uorfurcn. 2)o (?e quemen tjor 
Vn^tt licben fraifcn l!ird?^fc, 6o fa0 2rQbifcboff ^cibccid; abc, tn5 cjingJ! jii bu tiv<t)c 
vnb rare fyn gebctl;, vnb man fangE Oarin, i£c S)eum (aubamus, 6o bae vf}C toae, bo QinQtbet 
^eimUc^c^ai:^mic66nobcr(icn v^ Oenolben^Rctbcti, wae man bet bequcmbUdjcn gc^abeti 
moi^re, CcRbifdjoflf ^ti^en'cbc na<bf vnb mit )m uff ba3 Sarbu^ jn bic JDornije, bat warcn 
bie anbcin ^atbman jnc, vnb bic Q^cppcn con 6cm Serge, 6ie iiDornQc wae beljangcn all 
t)mb mit gulden fiucfen vnb mit (Eeprcnbclcgt, IDo fte alle )n ber IDorni^cnu^aren, 60 punb btt 
Hatb mit ben 6c(?cppen ron bem Serge r»tTber frtcn, bo ber (Dfen i(i, vnb bie tl7an(itafft 

an6ei* anbetn fyten, 6b wart.e? jittte, 60 fpracb be& Incite von ^aUe ^cuhtman f^enric^ 
Stcobart^ : C5ne6iger Iieberi6errc,2tt?crgnabc(it5e,bd|aftte erficfe, 6o fpi-ad? 6cr <)cubf# 
man \uvbcVf (dnebi^et lieber bcrre, mcync »icricn feint bcteir mit 6cr ^«Ib«ng, 60 rrar^ 6et: 
^err pon (DuemfurOt by iSrsbifdjolf ^ribcnc^e , vnb biep ben J\atl> cnb bic Sdjcppcn von 
bem Serge vffricbtcn, 60 ricJbtet jglic^er pff 3t»cnc SiW'^* ^"b \)i€f} fie (mbet, ba9 fie jm 
nac^fprc^cn foI6cn, 60 k^ er cpne 5e6eln, bat fiunbt bet Ijpb Ine befc^ricben imb (Jabete yn 
ben Sybc iilfo : 

tPir ilatbman vnb 6c^cppen bipcr Stabt fctweren unperm gnc6igcn ^erren, <5crn 

5riberid?c Sr^bifcfeoue ju lT}ag6cburgl! cnfcgcn gcti-uwe vnb bolt ju ftyntf ab ein XTiah fep* 
nem »Sccrcii rbun fall, ale pne (6ott ^elffe tjnb bic beyligcn. 

2)0 fpradj 6cr ^eubtman, Oncdigec (icbcc bevrc , llTcinc ^ettm bitten 6ce von gwern 
<Bnaben wibberumb, 60 fpracfe ber Sifcboft v\}b ricfetet nicfet pff, 3* will mid) wi66cr Ccgen 
cud) balbcn, ale ein fcouier *j)ccrc, 60 lief} bet l^att) fc^encf en, (b.i. @ctrancfc, ^cin unb^icc 
prafcntirciO vnb 6ornacb Confecra vf) ^vceien grc^cn fcbu^eln gcben, bic twurbcn mit jic6en 
tuc^ccn, fg[id?s von Aivcien iEWcn bc6acEt, vnb vffben tud?ern (agcin Pappic, bat 6ae <ton* 
feet (fien wae, baru)f fdjcncFtc man abcr, vnb 6ornad? batte man «bcr cinen gang mit (Eonfe* 
xre, t?n6 man fcbencfrc 6ornad> aber. ©0 (Jun6t (Stt^biicboff S^ibetic^ pff, t3n6 gcfcgiiccc bit 
oberficn, vnb gingf von 6cm Satbupc, pnb bicib pff 6cr 5^atbup trcppen bey bem Gteync (?e3 
bcn6c, 6a wae bie s^nt^c ©cmcync , 6ic ^icp man pffrjc^ten, vnb fie ncbtcn vff, bo (iobctc yn 
ber Pon il2uernffur6c aber ben (tybt alfo; 

tt>ir Snrgcr gemein 6if)cr Stabt ^afle ic. xtit VOX, vnb bit ijcnbtman fpracb, pnb 
jScebifdjoff^ribericbanEWorrcabpor, pn6 ging 60 port ror bit firc^e ju tJnfer licben fro^ 
wen, pn6 bIcib (icbcube por bem Cborc h^en bem lopfmargfte, pn6 ber J^atb Pn6 6ie 
©cbcppcn gingcn mit jm, Prtb 6cr <Scubcman, Pn6 bar ^ul6igcren 6ie ^nungen, in (oldten 
VOotten , XX>it ^rrnngen bi^et Qta6t i^aUe ;c. aU poc. JDo flingC cr fur6cc ju ^anct <5cc^ 
6rmenin6cn(Ibor, bo (iun6r6aa Sacrament rff6em 2<ftar, vnO (?n(c warcn be^angm bic 
6em 2tlracc, vnb xoaten ouc^ 5Ceptc 6arnor gebrcitet, bo waren ttUc Pfcnec \m, vnb bnXbtien 
na(^ porgefdbriebcncr tPcife, fo anbebcnfte, rPir pfcner gemeync bed lalce 6iper 6rac ^U 
\e jc Pn6 bet *5eubcman fprac^, pnb igrRbifcbo(F5ri6en** antwortc, ala ror, 60 fc^endJtcB 
(m bie Sornmcificr pnb bic Pfcner, pn6 {fatten 6ar frc Confecta bepalt, on6 ftybm t«*cr 
cbic6cn ©c^ufcln na<i:> obin gcf^ricbcner U?icfe; nac^ bem ©efcftcncFe ^mb «r rjf, pnb 
gingt bis rff ben Iop(fmargtt, bo fxmben fynp pfccbf, 60 fap tt vff, »n6 reitfr jii Brnict 

■ xtmti^ tTjoimdo , N'c Bcbuler ron Banct ITIauricio tjfliTctcn feirtcc tj(f 6cm tTJargftc fb fange, ftas 
alic <■\ul^uuacn qcfcbccn waxen, vnb bo ev rff 6cm iopfmard^tc toie6cc tjffjrtfj 60 gieiinc» pc 

|m ror, rnS lungm bio m bit firc^c ju Sancc tllauricio, tTn6 6er 3^atl> tjolgctc jm bis an biz 

6ttmerllra|Tcn , m& nidjc fut6er, rn6gintjen voibbit rff'6as ^atbuf), vnb bn 2vi5bitcl)ofF 

faf> roc 6rc !^ircbcn 511 ^ana ITJaurido abc, 60 6ningen bit ^ufcn rp 6er ^allc mit cinem 
gto^'n *3jutfcn , rn6mirGyncm23anecrn6 warrljeii6e9Pfcr6c9, vnb nanicn bae, mb fiuv 
ten cs in 6ic v^allc t?tt 6te ^oi^ivanb, rn6 6ama<^ vov btn ^itvMkv vnb rocfrtQtcn cb, bae 
loicic 6cr Si^'c^off , imb gab yn vitv Hcmifctjc gnlbcn ju uorttmcfen* jTornad? jn 6cm ncb^ 
|Tcn £>inlragc, ncmlid? an Sanct Sactbolomeus 3lben6c tbctc lgrQbiffl)off ^cibetid) 6ic ccpc 
je.chen 6en ron <SaUc , r|f6cn ITiupbaufc ju Ganct tllauiido , anc gifj-t tJnb am gabe, IM16 

fpcud) JU ctncm iglic^m, 6cn ec bclebenrc, 3c^ {yfee bit bine gutcr, ale 6u (ic ron myncn 

X5ocfarcn gebabr ba(i, rnb nymant 6orffcc fyne gutct bcncncit, ce trarcn pfafwii, totb abec 
fcbcancn , bit tv in 6cr Srcbt battc, iras obcr rpwcnbig 6cr 6ta6t belcgm wae , ron Scfctn, 
tX?cfm vnb bepglid), bas miifrc man jm in fct?ii(frcn gebcn, mb cm JQhcbec miijic ju 6cn tp 
wcnbirren (Dutetn finen namen fatten , benlkficcrcfoidben, rnbanbccs Ceinctucb butfftc man 
§. s. Sn tcmfcIlM^crt 1446 'M\)^c vctfaufftc (Sr^bifd)Dff 5"^^>cb <Ecppeii ^m 2tmcn6oi'fr 

imi) Cafpam au9 6cm U>incfci am ig ©cptembcr bic ©cMofjcu lOcttin uni) ^RrofigC, un6 lsc(icl)c 
fic bamit ^uoicfamtcr Syinb \\i "Slamkfy}, wnb ben i \RotiembcL' incorporictc ct bcm ^b\ht Hthnin 
»Xt5 Sortf U 1 orerucbft bcm "Sonvcrg PrcQcl , fo i)a6 ®o|la m»icmnd> Don tOcrber evfmijft 
fyittt Umticfc ?cit bincj fid) Die (Suxbi ^allc gar fcl)r an €()iirfuv(l 5ric6ricbcniiu 6ad)fcn biivtf) 
»5>cnnin5 gtiobvuts ^cranlaiicn, \wld)ei' ©tai?t:'^auptuiann \\i «f)-.Uc unb ^uqlcid) bc^ €l)uvfuc|lcn 
fjcimli^ 9\aibttxir; wvturd) DicStaDt wcineintc Dcfio me^rctn ©d)ufe wi&ec ben &^bifd)DflF ju 

babcn , mit Dcm ftc iwgcn tcrfdMcDcncv jtrungcn nod) Itrcitig war , unt> ©trobact , mm C6 il)m meg;' 

!id>Acn>cfcn, ficacmmit Dcm o:rfebifd)o|f ;ufammcn gefecfeet ()attc. ©ic mad)te olfo mittocm Sbut? 
fiirttctt itm 29 ®ccembet cincn Qierdcifb auf 20 3*tf)v lana cinanbci* wiDcr allc i[)cc Scirtbc bciplte 

1)01 r fontJctlid) abet Den piacFcreycn unb H^ub auf bcu ©tajfcil abjul)cl|ti!n, Wic Da0 Davubcr OUfc 

Scnd)tctc3nrtrumcnt b^ mc^rcni bcfac\ct. 

No. 57. 

§ricbrid)5 e^urfauftcn jiKg^difeU/ alg ^Burggrafcn ju 9)?a9bcbutg !33cr5tci^ mit 

tcr Stabt italic ; (ic ^u frf)u^cn, b. 29 Seccmbr. 3lo, 1446. E Cod. membr. 

Cur. Hall, 

irtwn (5cttc9 5na6cn 5n6cncf), ^icrnog cju Sacfcfcn, 6ca l?ciligcn ^omifd^eti lM<fy9 

tSrt^marfct^oIc^, £antgruUC|n 3D6ringenrn6 tHarggraue c3u llfipen, ^^ctcmn offend 
lilt) fur rns, mnfcretfrbcnmbnacfefomcn, rnbcbunhmiaUcrmcmgUcb, biebifJenScicff fe^ 
l>cn, borcn aBcrlcfcn, alsbancbcr bocl)gebomc ^ucffc, X>nn;cc Itbcc Darev ^n^oQ S^^^^* 
ncbrnb anbcrc mnfcrc Dorfarn, <iecp,ogGn cju Sacbfen, Icllgcc ge6cct)tnipc, nad)6em wit 
bc5 fclbp mbencf , auct) gcloubltc^ rnbcrncferct jin6 , allccjcit ron 2iUetQ bcc ron 6e6 ^urc- 
grauctbums C3U tllag6cburg , baron fxcb*:nbe^nbcrc<ocditcUc, led^te, fxibtixz tJubpctfon* 
bcire in bcv flat c;u ^:iC.Uc babcn gcbabt , Zl$ air , vnfcrc erbcn onb nacfef omen bit nod) butfj" 
cages babcn, bic ijrfamcn, tPifcn, }\atmai'tc, 3*"^""9^ntci(lcrc vnb bic ganQe gcmcyne 6cc* 

felbcn l^ar ^Ue mit |i;mpt iren rnbcttbonen vnt> binbetfa^cn, jn iccn bcfunbcm jcbu^, fcfeirm 

rnbrcrtci6mg babcn gcbabc, |ic oiicf) alfo gcfd)UQt, befcbicmet mb rortcibingct, baigcgbi 
aud) (Ic rn6 ire l^orfarn yn mcrglic^c aficmc Cinth babcn gcran, ben finb wir 6cn 5upP<ipf' 

fen bcrfclbm rnnfers licbcn Datcrs mb mfcc rorfarn jcligcn nad^gcuolgct, rnb ^abcn btc 
cgnanren J^atmaitcn^ 3"""3i^"^jftc'^c rnb <6cmcin6c bcr ^rat ^jallemtt famptircn t?n6ci;t^a* 
ncnmbbtnbcrfot;cnronfunbcm<5nabcn, cnbrmb irct gctcuwcr iTinjIc voiUcn, bit fie t?nb 
ircVladjfomcnvns, mfem Igcbcn cnb riadjtomen irol get^un m6gcn rnb foUcn in rnfcre 
funbcrlid)c ktiuci, fdjicm rnb rortcibing gcnomen^ rnb ncmen aud> bic bcryn in crafft rnb 
modjtbits bdcft^, aifo ob ycmanbs bte rorgenamcn ^abmanc, 3"""3cr'"eiperc rnb <Scf 
mcynbe b:r (be ^allt , in gemcinc rnb befunbecc ice rnbcrtbancn a6ci' binbcvfagcn rorgewafti* 
gen, rocunredjrcn obcrirc pduiUgia, fril)dt,icd)tcrn6 !obcUd)e (BeitonW fwccben «)0l6c, 
borutf mb 5cu trie orcr vnb bcr orcn ?.u «£ren^ glidpc rnb ^ccfetc med>rig trcccn, 6ae toic ftc 
baiic gem bcmfdbm glid? ben rnnfcrn, nad) alien rnfcrm Pocmogcn fc^Wn, fcbicmen rn6 
rortcbingcn uToUen, an arg vnb an allcs (Scucrbc. lX?ir babcn rns aucfc rmb fribcs t»iUcn, 
barc;u xcxc baixc funbcrlid? rnb gan^ gcnetgcc ^nb, mic benfdbcn ^^abmancn rnb3nungifmci^ 
pcrrn bcr par ^Uc rorcynct rnb rorbmiben, roreyncrt rnb rovbinr-cn rn& auct) mit yn in 
cratTt bits bncjfs bi^i nebittfunffagc s'l^erajig 3ar, ncc^ batum biiQ bricffd nad) einon6cc 
roig.-nbc , aifo ba^ xoK Rauberic , plecferie, bit bifbccc burd) rnnfeie rnb anbcre rmbgcfepcn 
furiim JLanbe vnb ftmberlicb uff bcrt (irugen m biejiac «J)aUc gcbSrcnbc, finb gefcbccn^ bOron 

6anc biefelbcn ^ofm rab6ergdc3cc , mO wlic^« ma^c rowupw |in6 , jcu vozm vnb 6«p nic^c mt\)t $« K&m, 2<(fo 6a8 wir vnb (le foW*c piccPcrie pn6 SoubctU tit obgnante jc)?t gcrtu- 
wtiid^wexm, t)ie(lca|)efttJOrfol(feerpIecEetfefd)uqt(!n, tnO Oealiymanbs ju tbune Qtftam 

wollen nod^foHtn in bkenemp ant <&mttbt I X>nb vot{<btt mbtv vn$ bte jum tvptn yneft 
ot)ci' Oorcrnb in ilaQtvoift ttfud)t ivtttin, 6er fal oon ()uii6 mit trnfle borcsu t^uii, ^a9^tt^eU 
ben ^ouber vnb pifcfec ju (Irajfe »nb fatiingc xvnbtn bradjt, pn& ab flcb ymanOe bcrfrlben 
piecPec tjitb fliapcrt Houber meintc in Doctcioiiifwife wibbtv vn& t?n6 pc an.^cuncmen, ivibbec 
ftenfelben follcn pnb woUcn wit m& von btibtn ttikn in VOcvt fcijen mit ttQtU^tn hit^tn, o- 
berQogcn,oC)erwicbc9 nor (In wither, bie unfrtn pon beiben tciirn ncin (n legen nad)ttUnt' 
nipc 3civcyec wrcrer Retc pnb j^veff c »fi yrem JSm* ^b (i(^ au(t> folcbp pnff re tPebrc gein 
bcnfcibfin Jloubein, piccfcrn vnb (ren XJomibingcrn in bir ^arre Porcjibn wirbe, tnb jcu 
furbecn tcige qucme, fo foUen wit getruweli* bicnanbfr ben rein pp blicbcn, pnb fal fi* aud> 
wnfer Reiner btnber bem anbecn ant finWifttn vnb tX>iUm nid&t abc funcn, in bbcncroife, 
VOcv C0 a[i<b ba$ ymanbs bie mergnantcn Viabmam, ^fmngcfmeiflcre Pnb (Stmeinbe btt (!at 
^allc, uepn&ertt)anenot)ci:binb«fflpenmit5cogmt»oltobcrcjibenbie egnamen j«)?t, «b« 
bicfelben wibbfr reefer pnbcr|l&nbc jcu befd^ebigen, ju ponvalrigen ober jn porunrcdnen, ge*" 
gen ben wit betfelbcn Hobmafien pnb 3riungfmei(iccn bcr 6mt ^allt, irer Dnberibanen pnb 
fjinbftfapenjcugltcfet, ecenpnbrtcfetcmc^tigttJewn, bflffwollen pnb follcn wfc nod) aUcm 
pnfern t^ocmigen tpecen, pnb fomen wir befbalbin mit yn gegcn benfelben jcu fcbrben pnb 
tnegrn, fo follcn tPii* aber bit V0t\fxt na* tfrfentniigebercgnanten Dire fl&rttcmen, ben Meg 
bieeinanbeibliben, pnb Pna binbcr (n nicftt abe|iinen , Inmnpen a\$ vox bcgtiffen (lebt, alle 
geucibe pnb acgelifi birine gan^ ppgeflopen. 60 jciben wirjnme fn bifjc porepnignnge bit 
feriPicbige in (got Dctere, pnfere liben bcmn pnb ftuiibe , jcu IHi^en, jai Ulcrfebucg, pnb 
3CU nucmburg Oifdjouc, mit fampt ben (ren, bit fitb m<b gein bcrt pon ^allt (n allec mape 
alBtvix, pnbbieporgefcfeciben fleet, bie porbenantenj^open^ig^orbalben follcn, 3Dod)uH)e?i 
iPic in bipei' DoW)?nungc v$, bie ^od)gcbomen furjlcn, Vnfere lieben 6wcgerc pnb (Db*' 
men, <Scren3o^(jnfen, ^tttn fxibctiibtn , ^cren 2llbrccfeten , pnb<&<ren fribcrid)en, tllarc- 
gtauenjuSrdnbenburg, pnb Siiccgrauen 5U Hiirenberg, tpibbcr bit vciv vm in fcln tvife 
porbinben. S>e$ ju (Ictec ^albimge bnben voix <)ecQog ftibcri* rnfJr 3n(Tgcl wifjentlid) an 
bificn brifff l^ficn bengen, ber gegebin ifl jcn iipt^l, am JDontfiagc na<b ben tt)ienad)t belli, 
gentageu, tlacfe (Erifle, l:)nnfcce igcrten (Bcburt, t?icrrjcnb«nbett 3ar, bprnad> (m fe<bp 
pnb PirQigiflen 'javt. 

§. 6. Slntio 1447^ om 6 Snnuac. gab (?r^bif(I)off ^riebri* b« ©tabt ^alle cinen <»iilbu 

hiefFobei- ffonfi'tmatiDu ollec i^ret 'liriijilegicn unb untcr bem 3 ^nrrii cr^feft bic ©(abr VTiaa^btf 
burg Mn M^\h Fridemo III bie Sonpcmflrion i^rcc ^ribilegicn fanit bcr95efreinm9 toon oxmhx* 
%n0cncf)tcn, n)cI(l)ecoiKl)bcm58ifd)ofF3U ^alber(!abt, abtju Serge unbjutften m 2inbalt. 
Sei'tiburg ^efe()l crtf|cilete , bic 6tabt in fcincm ?RaI)mcn babci) roicbcr mflnniglid) ^u fd)ii^en. Sim 

S7 apvil f rot et^bifcftofF 5p«&«* »nit *» l»«^ ^crbunbnig, fo ei)Uifiic(t 5"cbricb ju Riid>feit 
mit benen aifi^Dlfcn \\\ Hlcipen , mecfeburg unb Haumburg ttnb biclen ®wfen imb ^crren wi=s 

b« fcincn ^riibci: ^cc^og aBil()cImcn crritl}tct. ©en 74 ^ou bcrglid) cc bag Clofter lu 6t, trio* 
r(Q unb SflonnemOoflcr 6t. (Beorgen iu^oUc wcgcn be^S^bcnben Don Ui ?f?Dnnen?5lo(!er0 ©1% 
tern ^u Ourg, bcfrcijeic mitb fclbigcn ^ogeg ben ?lbcl im ©oal^EreDfie bom 4>dfe^2\ed)te unb *^el. 
fC'CBelbc/ Sen i? 3unii cctl)ciltc cc bee ^farc^fiircbe ju OfHcnburg eincn ^Ma§/5?tieff; ben 8 ©c' 
ptembec conficmictc ec ben dalanb ju 3Dc|Jau; ben 2 giobcmbcr confctlrfc ec als ^atronuft bie %\& 
carle bc^ato^SS-^imonig unb3ubfl in bcc ©cIM^'CapeOe \\x Sernburti SfJiccI .^albcbad-en; 
ben 9 ©cccmbcr gab or bcc ©tabt ^\\t cine ^erfdjreibung roegcn ber erflen $5fleibuna bcr ^holgu*' 

ter, baO foId)c umfonl! unb Dl)ne Sclegung bcr ?c&ntt)al)rc gcfd)cf)cn, bcggfcid^cn mt t)icl \>m benen 

^fanncnjum&()ngclbecnti:id)(ctwcrbcnfoIIe; unb bo§ bcc SJatf) Don jcbcm ^Bagcn bcci) ^fcnnicic 

tOegegelb ncl)mcn mogc. ^ic er bann aud) bicfcg 3ai)r bie ©tabt ^en an ^an^ unb IKvic^ 

i)Dn e^cnrfcn pfanbmeifc abtrai. 

§. 7. Sinno f448 ben 4 Slpcil confcrirfc.gr^bifcl)Dff i^^riebric?) SBcmem bon nyenbed* ^k 
^robftcn @t *3Bipccti Ju Hiemburgfomt bcm?Jr(bibiaconattnilbenfec* bcfTclbigen ^aged terfnuff^ 

fe ec &abt unb @cbIo^ (Dcbsfclb mieberEaupcb an ^^einri^ unb »g)an[cn tjon 6rcinbcrg unb efn)* 

wintion :5ortfelb, conccbictcibnenaud)untecbcm2j^ai), ba§fiebic \\xt 95urg JDcbwb 9mx\* 
gen geif!^ unb tt)cltlid)e Sehen , tDann fief) fo((()e3cit n>a[)rcnbcn "JGicbcrf onf^ eriebigcn wurben , wicbcc 
bcclciben mod)tcn, unb confirmiric am 1 3unii bcc ©tabt (Dcbofclb i()re ^rioilegia, bie fie cbcbcm 
Pon bcncn t)on tDberg erijalfcn. ^m n 3un/i abec bcrgficb er ficb mit bcc W^cbx tPagbcbucg roc? 

gen bcc 3a&rmarcftc unb ^icrjticfe becgeffalf auf 6 3abr lang, ba§ bic ©(abt jabtlicb iwey frcye 
3abrnt&r(f re, ben crflcn nad) Unfer ftebcn graucn ^Bur^nxDhe, obec 3Racia ^immclfartb, unb ben 
wnbcrn ^ontaog nad) ^Jlifericorbia^ ®omlni, \iltn 3 ^aqe ftalten, unb bon benen , fo SerbHer obec 
onbcrc frembe %\m ft&cncFcn, feom *35a§ cin ©cfeocf 0rofd)en iuc Sicrjicfe, pon bcm ©lagbeburgec 
Spicre abcc 3 aire 0rof*en 3cid)cm6elb cricget rocrben folic. Um bicfe %Al tpucbcn \i\i <?d)i«few 
Ber-wercfc um ^ihmtm unb J^otbmburg ctWcn, unb einc ^upfern^utte \\x 2\irdj.JgtMu tu 
bauet, we§^alb bcr &:6bifd)Dff am n Siugujl mit bcm ©tiflt gt.tljicofai ^u "^mU^^m nxgcn beg 

^KaJTcrloufp ju .^o^cn?©(au cinen ^Secgleitl) ba^in (raff, 6a6 Wee mi bie ^upfet^^uue gcfu^rct, 

3v unb §. gait unb SubcbJr an tk tDil tcf Gdjulcmburg unb bdicl)c fic bamit; unb t)cn lo £)ctobci' toci:fd)i*icb 
cr bas (Sri^IcS 2iircn^au(cn jamt bcm SiM:jfc Gan6cc8leben pfanbtvcifc an SRofoff unb Fernet' 
St^cncf en l^^n ^'Icdjringen, 

8. 3(nnD 1449. ben 20 Jcbniar. ccnfcntirfe ^r^bif(^Djf Sriebctic^, bfl§ fcin ^cubcc ©raff 

Biigo ten Bcicblinpcn SomliciT imb ^^fauranug bc^ I)oI)cn Stifft^ ju TS^agbcbnrg, unb *i)Cin- 
riib<5trKrmann J.U.D.3JItnrijt bc5 2(Itars(£L?:^Dma in Ut ©cI)lD§^€apelic ;u Secnburg i()i'c 
^Vabcnbcn tntt cinanbcr iKrtaufd}cn burflten; ben 17 "iSMrtii belie[)c cc bic ©ebrtibei' ijon Gitlicben 

mit bcm ^cc^Iojfc 6tulpc; ben 24 Sfpril gab cc Sbla^ m allc Diejcnigcn , fo in bcr ^l>facr?^ir(i)cn lU 

i. Jraucn ;u ^aHc aflc (Sonnabcnb bcr ^cffe »eni ^iligcn €vcut^ unb bcncn (Ecnebrcn (*) mit Sfn** 
tacbt bcpiis^n'cn mirbcn. ©en 2^ 3imii confinnirfc cc jiwp Slltacc ©t. ?RicoIai unb ©t. ?:vinitatis 
jomt bcnen ba',u goijibmcten geifilidjen ^Bencpcten , fo ^ntiann Scoppel in U. t Si'fluen ^irc!)en su 
v^aflc gcllifiptct ^ottc. 

C*) Tene^a ifr in ttt Si6mi\s!^--^atf}cU\^ttt Sir^Je ein SIcfpcnforium in bcr gru^-SWcjfc , fo in bcr €fcrtr^2I>oc()c 
am friQett ^nrwbcnjjc bctjm GOttc^^Sienftc gefimsm imrb , unb bacon ben 3io^mcn hat , bag c^ mit bcm 

§.9. Sni^icKm 1449 Sa^c n}utetebie$c)tfel)v|larcfinbiefen®egcnbcn, fonbcrlicbjU^jaUc/baf 

fcbr tiel ^IRcnfiJiejipfelid^^intrcg fmrbcn; ba^cf tocrovbnctc bee CT^bifd;off ticc folcnnc Zpccfurtbi*" ju 
l>altcn, unb ging mit bee gcjomtcn €ferifct) fclbft mit in ^rocegion, weldjc am ^agc "SJiaria ^gicimfui' 
d?ung , ben 2 3«(h unb bic 3 fbl^cnben ^aac au5 bcnen 4 ^^far^'Sird^e^ jnm Sfefrci* ?)ieucn?5Bcrcf 

5cl)altctnrurbcn. Ses cvfrcn ^<:agi\^ aiciig bic ^rocegion au^ ©t. 2}iOfi^ &'ivd)cn, bc^ folgcnbcn 

^agc^au^ II ?. jTv-mcn , bc5bnttcn$agc^aug©t.®ertrubenSicd}cn, unb bc^m-btcii ^age^ mi5 
©i,UIrit^^^iri^nnad)bemSlDrtec jum?ftcuen^'38evcf, unb anirbcn mitcrn?egcng bic Ziumycn 
Scjimgcn, im Qcfrer abet ^Ulcjfc gc^alten, TOovauf fid) ein jcbcc wiebcv uad) ^Qufc bcgab* ®ic 
3ungtraucn, fo bcr qjnjccgicn beproo^neten, gicngen alle mit audgcfIod)tencn fliegcnbcn ^^aaren. 

$fai 12 ^Dioranbcr fclbigcn ^a^rc^ tectrug |Tc^ &:febifit>Dff Jricbrid) mit ^l)urfiirfr ^licOi-icb bem 11. 
imb ^arggraf 3^^*^"" 21lbrccf)tcn unb ^ncbric^cn 5u BranC)cnbui-g recgcn biclev 3a*unge» unb 

i>cr ^wn^cn ^albcc jroif^n ber tllurcf unb bcm (f rQiJijfc, in iDcIdxm "Scrglcidjc ber gr6bifd)Dff 

ilQVOCbcl, 

neajiabr^Bran* 

^y^burg,pIaucullb5»"*c|K^)bcgab, bcr gtefurft unb bic ^Rarggraf^n t)crgcgen alien 2(n?unb 

^iifpnutcn an n?clinicjtc&r,3cn(.1?^u, ©anOau, ITJilow, ^ucfoiv, piotc, ber Poigtcy Oce dlO": 
(?tT5 'Jctid^ciu, 2ilPcnsIcben,21ngcrn^t3Pu[rc5buigunbl\og5i3 renunciirtcn. 
nil; 
rid? 

fen mit cincm grDiKit Ccmitat na^ ^allc fom, unb am 27 S(pril ben ncuen ©d)utt()cigcn famt ben 
©d^fppcnin bic 6crid)t?bancf upr bcm 3^o(anbc in cigenec ^crfon cimtiep/ unb il)m ben Slur« 
bunn ivilic^e, bossn hintcn ben ^efdjrcibung berer ^erggcridite ein mc^rerfi t)DrFDmmen wirb. 

s. 11. ?(i}.u>-i ben so 3annar. ubcrrcieg grfebife^of^riebric^bflgSfoteiumncucnWercP 
mit \^v Procuration C) bcr 100 9\^einifd)cn ©ulbcn, fo fie bem ©:§bif$ojf faWc^ bcjnblen mu* 
(an, on tU SopcHc ©t.^iotbai auf bcm alten (Sta'ot 9\atl)^aufc unb bic s ^icavien im feom ju 
5Sagbcburg,biciKgcn&|bifd)Dffi5ur$arb5£niiDrDm7ggc|nftcrn)DvbeH.bcr^ 

^o^rlicfec procuration hinfu^ro nid)t mcl)r an ben &:|bifd)Dff , fonbern an gebad;tc gapellc unb 5 ^icaricn 
entn$ten folte. 
§. 12. Sn biefem ^aht um bcr {Earbinol Hicolaus be Unfa al$ Pab|Hict)er S.tc{at fit 

$:cutfdilanb, au-:^nac&^ancunb?Sagbcburg, baeCreuQjuprcbigcn, liie @cipc!)en unbSliftcc 
jii rcft?rmircn , unb i>ai ^^obnlcic^nams^^efl einjufii^rcn. & tuurbc ju ^agbcburg mit grogcm . 
©cprdnge cf^ge^oIet, ^okd ihm ber &:^bif$of fclbft entgegen fom. & l)iclt bafclbfl ein Co7jdimm 
tro-jmciair, alliw fcnbcrlic^ ton ber Jlcformarion to (Seipiidben unb Cloficr get)anbelt.wuvbc, 
unb cab untcr bem c^ 3unii an &tbifd)DJf 5ncbrid)en unb bejfen Suflraganeos ein 5)lflnbat, baf 
fclck Dicfbrmattcn binncn 3a5re5?5nTt ju franbc fommen folic, fubbclcgirtc aud) ben ^\rob|l jum 
?^cucm^erc! So^arni 5nfd?ium unb ben ^robft ju ©t. ^mi ©. ^oul Buflcu , bic €ioftcr beg 

JOrbcn^ Canonicorum Regularium S. Aiiguftini in bcr 93iagbebui:9if^en unb ?&lapnfeifc(icn ®tiv 
ces ni t^iim'rcn unb ;u rcfbrmircn , welcbcaud) fDld)c Q^ijitation »erricl)tct, wic Sufcbius \KitIauff* 
ng in cincm cigcnen ^cactat, de reformadone monafteriorum, ben jldbnin; in Tom. 1 1. Script. 

Rfr, Brunfuic, ebtrct, felbff tej^n'ebcn \^(XU &gbifc^ojf ^ripOric^ bat (ic^j and; bicf« 3\cfovmctiott ©flg 4, eflpite(> mi\ iiw St^ljifd)6ifctt ju Slltagbebuvg. 131 M)V flngclegcu fei)U (affcn, unb foIcI)c'm fcincr Siecc^ fibcrall jum ©tanbc scfccad)t, ab« babco mit 

tjciicit mmmen €\h?etn fonlicvlici) bcncn »etrei'(i?c&cn m 311 fcl)offcn getjabt, gcHnft bic Batfufjcf 
JU ':SJ!fl<ibiibui'9 ftc& ganfj unb gav nicljt bacju bcqucmcn iTOItcn, fonbcm if)rc ^viuikgia tooifdjiifjtcn, 
unb mit bcr ^ixonnnimication bi'of)ctcn, unb obflleicl) uacl)flc^enbg ^abft Pius 11 untcc bcmgo^pt 
1461 bic wcficn Q>ififcjtion mib 9vcfoi'mfltlon bcr Sloffci; in bci: 5)Jfl0bcbm'fiifd)cu ©iocc^ grftbiftboff 
gvicbricbcn cttbetltc Sommt^ion tcnoiMi'te, unb folcl)? oucf) auebrficflicl) ouf bic c^inmtcn tnib ^ctlcU 

£)vbcn e).'fcnbiiYc, nucl) allc^ bn^/enigc, fo bic Ji-cincifcflnci* su^aabcbui'gbagcgcn untcmouimcn, caf? 
jirtcj fo ti^fli'cn fie boc^ nicl}t jum ©cborfam iw brinaen, fonticrn mtbcifc^tcn fic!) mit gcmnffuctcc 
^aab, ba6bcrgv^bifcbDffsenDtf)isctiwb, bcntol) unb ^iii-cjctfcbnift in SRagbcburg \mf:t}ct fic 
JU ^iiljfc 311 ruffcn , wdci)en cr nebjl bcm 2ibt 5U ^crgc unb ^rob|t ju II 8. grnucn am e ^fli) 1462* 
jvcgcn folcbcr gclciilctcn ^iilffc cintn ®cl;abrog^©cr)cin nu^flcilctc. ^onfl ()nt Sufflnug bicfigcr btf 

tcntoiclSlbI#93ncfcaug(ictl)ci(ct, ^r6cc§ione^c|cl)a!fcn, 'DMcgclcfcnunb gcprcbigct, baju i{)miu 
93lci.qbcbnvg ouf bcm 9?cumflrcf tc cin bcfonbcwi' ^rcbigt?©tul)l aujfgcricbtct worbcn , ouf wcfcbcm cr 

funffmabl flcprebigct. &:f)fltautl) bic Jcprung beg ^vol^nlcicbnom^^cfla cingcfn()vct, unb ciKcu 

bcncn/cnigcn, fo nn fofcbcm Jcfr^^age bcf ^l^mccljion bcynjof^ncn miirbcn, ?(b(flf^ auf 100 ^agc crt^ci* 
Jet; battou m ben ^cicff bi^t mitt[)ei(ctt ivolicu. 

No. 58* 

eatbittftt 9lico(m t)cgufa C) Sfblaf^Sdcf/ iatimm tt aKeu Ijcujcuigcn/ fo m 

gtor)n[cicf;imm^--Sn9e bci? ^^roccpion jU ^altc Bcdivo^uch idci'Dcii, igo iJdgc 2(6fajj 

■ mf)eiICt. b. 18 Sunii $10.1451.. Ex Autographo. 

"\.sco!am mtfirac'tone diulna t'mdifancii Petri ad v'mcula facrofancle Romane Ecckpe Vreshy 
•^ '' ter Card'malts ^ Apo^olke fidis fer Aiamanniam legatiis, Vnmrfis & fmgulis ChnBi fi- 
deltlm [alutem m dommo femphermnu Cum mqueficut accepimiis hi Op'tdo Halts MagMttr- 
genfis Dioc in die corporis Christ qitedam folennes procesfiones ob reuerendam & memortam 
cjtifdem glor'wfi corporis ChrtBifingnlis annis iuftitute fimt & fieri confuetierunt , ad quas detio- 
iiom cattfa de diner fts lock magna conuenit populi ruulttttido. Nos cupientes populum fidelem 
inthi ad procesfiones Imjimnodi coniienicntem reddere dettociorem, de omnipotentis Dei rtnferi- 
cordia ac beatorum Petri & Patili ApoBolorum eius meritis & auSoritate confifi omnibus vere 
pemiemib'm & confesfis , qui in di&a die corporis CbriM Imiusmodi cam cquiu , oracione am Itir- 
mine dcttote inter fiierint , Centum dies de iniun^is ei$ pemtencHs mifericorditer in domino reh- 
scamtis , prefentibtts perpetuo dtiratttrts. Datum Magdebtirge ftib mjlro Sigillo , die Veneris de-^^ 
cima oSaua Mensts yunii. Anno a natiuitate domini MUefimo qttadringentefimo qumquagefimo 
primo. Pontificate fiin&isfimi in ChriHo Patris 0* domini mffri^ domini Nicolai diuina proui* 
dentia Pape Quinti , Anno Qmnto. 

Vifa t C 
H. POMERT. 
©a^ Scgcl bnngt an mm 
iDppdtejTSinl)ffl&m,im&i(f 

ftufrot§e3aCod)5meme^a»5 
fill wn gcI6cm ©ai^ qu JK 2 (*) XlkQi 132 ©as 4. eopitel/ m Dett 6i:|6ifc^6ifcii 511 SBIdgtchtrg, f O Kicc'tus df CiQciix Csfinus, <4a^^t^4I unb SitqJcff ju ^ecirert, roar^SiO. 1401 ju «i^[a, uncm riemcii 

Zx^^^ aitaoicmmcn. &r trac ein SDJann reit ungcmemcc (Scrc^rfamfeit unb ©abm, Juris utnusaue Doftor, 
S Mu6a« , unb rncg rcn .me? qaftKiijcn ^iurbe 5U bcr anbcm. SII^ «r auf bcm doncilio ju Safel war , »f c 
r5lrcu§ tr(t<r tie Ungriu&iscn ju prctiycn, fo a&er «crfleHi4) irar. 2/o. 1450 ^fltjr jucrfl bog§voIjnt«(|nGm^= 
%k naA Scuti-ctjlanb3e&rad)t,unb al5 ^ibPc^gcgat fccffm Se^cnmgdngcfu^rct unb gebcrcn.JIBoerpm font ^idtc 

5 5rocc§L-tic5 ta§ 5^e\Tc , prtbigte , unb mbciffc 2iMfl§ ; (ItUrte provincial - Synodos an unb brung auf bie 9?efor= 

Scc'tbn'ju ^roune;! bela^me unb f^efongcn tm^m , a&cr bcspalb wtt bcm !)Jab|le m ben Sann gctjjan murbe. (£ir 
fcjit Picl fi^n« eAriftcrt wrfcrti^ct , tie 2fo. i?i4 S" ?a"^ . imb 9Io. 1565 in b«p Voluminibus ju Safct aufommm 

GCttUift tcccbtn, in twic&cn cnfbaKcn: Libri III dc dofta ignorantia, apologia docla ignorantix, de conjcaurw, 
d-fiUadoncDci, dcEcncfi, idiotx Libri IV, cxercitationuoi Libri X, de catholica concordantia, de cnbratioru- 
biu Mcoraiti, dc quadrature cir.-uli . dc fidibus & therdis, corrcaio tabuiarum Alphonfi &c. ^J ftfll^ ben II 

Suautt 1464 ;u Z<:^i in ^Italicn, unb Mt^i fein 5er&, natj) fcin?c 5?crorbnung, m bcm ron i^m fieltfttteti ^ofPiWW 
tfv ilcrpcr a&er ju Svcm m bcr ^irijje S. P«ri ad vincula mit folgcnbcm Epitaphio bcflcobcn ; 

Nicolaus dc Ciifia Trevirensit 

S. Petri ad Vincula Cardinalis 

Brixincnsis Episcopus 

Tutei obiit M CCCC LXIV. XI. Augufti 

Ob dcuotioncra Catcnaniin S. Petri hie fcpeliri voluit. 

Dilcxit Dcum , tirauit & vcncratus eft , 

ac iili foU seruiuit , 

Promiffio Rctributienis non fefellit cum. 

Viiit arm. tXUI. 

Vii. Ghilini Teitro d'Hmmmi leUeTdti Part. Ih p. 200. 

§. i3< 3n ticfcm i4fi 5v# erfnufftc €t)il*> unD ^crmano tjon Zm\)t m toppm ben 

nen Sonfcn^ tvt\ciktCr unt) i7c iim 20 October kmir bdie^e. Slo. 1452 Den 7 Sunii cenprmii'te ci' bie 
ten ^tec Siibacbcn unD lt\\m g^efrau in Dec Sird)cn 3U ©t. Ulrid) ju ^allc gefllfftetc 2 2i(tflrc 
<gt &^ar!?i unD SS- Petri & Pauli, uni) ten 21 3ulii btc v^^n bcnen ijon ^o^cn geftifftctc ^Itacc 
SS* Fabiani & Sebaftiani m ©. 0crmit)fin S'irdic , ©t. g;aff)arma in U. 2. ^raucn ^irdx, unb 
& CiU^nna in @t. ^licclai SiHKfle ju %5,;Uc. Sen g^ Sfugufl unirte unb incDrpordtc ec bcm 6cbrran). Sen 25 September unirte cr bic bcI;beni\flUTen;u(Bot5fcf)c^unb1Scy^^w; beni7£)ctD? 
bet tcrbonb cc (i* mit bcm JKatb 5U ^allc ivibcr ^cnnin^ 6ti-ob»;rrcn , ^c\\ @tabt ^ ^nuptmann , 
tro^cn balb cm me^rcr^ (tfgcn itirb ; unb ben 18 Dctcbcc crtr)eiftc cc bcm Slofrcc jum ncucn^WcfcE 
cine ^onjirmatiDn aflcr fcinec ©crcdjtigf citcn , ^Jirioifcfiicn unb ©liter. 3n bicrem^af)r, inn}cld)em 
cben ein qrcg ©tabcn vm, fnm jobanncs Capijrranus (*) cin3artu|Tcr^munct), al^^abft:* 
^td^c^ Zckt nadi ?:nitfc^(anb , ^ugc ju prebi^en , unb i>k 2mtc jum ^iircfcnfriegc ju vccma^^ 
nen ; bcrfclbc fom ©ontags nad) gKic^acIi^ and) mi)pci% aMQ er in ^rccegionmit &en^cn unb 
gabncn cinacfclct trurbc, \!abcr} jtd) bcr &:febifd)D|f pcnL>&nIid), uebf! ber gcfnmtcn @cif!Iid)Fcit gcgen- 
voktio, bcf^b, & TOurbc i^m ein bcfonbcrcc ^Tircbigtfrul)! , bcr 20 altc ©djocf Qcfojtct, fluf bem 
^orcft on bic ©cttonb ? gommern gcbauct , m irelc^en er 4 ?:agc nad) einanbcr ju bcm SJoIcf gc^ 
etebxact. ^cn ^rcntag borauf jOg er nad) SBcrnburg , i^cn tia nad) '5Rogbcburg , unb m bflnncn inn 
txii m6^ £cip;ig , unb (b fcmcr in bcncn tomc^mftcn ©tabtcn '$:cutfd}IanbeS ^cnim. 
Icrrdt^oj 

imt oJ^efuro^ai wurte, ticfa: ofccr wr ©d}reif en ttar& , wrlie§ (iapiftranu^ ben $of, unbbegob ff(|» m bm Jrarts 
nfconar^iibcn ftriaioris obforantii, tarin er 2 ma^I Sicariu^ Scnerali^ in beneii Partibus cismontanis, wic 
cud? ^qmf^r sowfeit. §r ^ nele 3i«fcn unb ©tfanbff£|)afpcn ju Sermejrung unb Wbrcitung be^ Drbcii^ 

CdridJtct. 6ciib«rii4) ober bat er ii^ bur^ fonen ©fcr, Sercbtfamteit unb fhrcngc^ geben in flvop Slnfclen flC# 

traujt; tafia: cr nadS) Sebmm gef^icft n?urbe, on ber 25sf e^inmg bcr -^u^'ten iuorbeitcn. €^ fc^icEte i^n aucl?bec 
^Sobii Ql5 fdncn Sc^atcn , in Scuif^Ionb, Seamen, ©c^leuen, 3)?a^Kn, Ungam unb qjc^fcn, eincn (CccuRjug juiber 
bis XcTifen ^uprettaci. -So er ^in famtrurbcnijmauf cncndi$en|Hc6en^iinedn0cbauet,Don weld)ener jebe^ma^I ban 3&!£f in ibrerSantcr ^Ssradje erflabrtfe 
fcnbcrlii^ rretiyte er mit gn?jfnn ©fer rcibcr \ 
P5n feI4Jcr 5puKEana aesjefcn fcpn ^ ba§ to^ 2 tfevfo^ bfc fi'c uorju&iiibett flc|?flc0cf , (mt bcu Stctcvu , batauf fi'c i()tc Scjilvijcr ittib 

&5«n tin flvoP Ocpgctwgett ^a6e« fofl j '»'?«« «»; "*cijt aadii bic 6o(batcu mit fciiKti 9tcbcu oufgemimtat , fotu 
I tctti aud) bag ^w«$ *"' (J(»ft bcr %ii\)iK flcfii^ret, uiib ati bcp epi^e bee 91vm« Mpfcr iitit ficfo^mr. gf (fori* bctt 
'" qOctobr 1456 iu ^Bififlrf ill nngfini im 71 3flf;r fcinc^ 3iltci'^ unb awb im bafigcii grmicifcancr=6lojfcr bcflrabeii, 
'^ aSivo «v* iMcp (otiKitt Sobc t)iel afiunbcriucrrfc foil serourcfct ^obcii; ^nt vcrff^rebciic 6d;r(fftcji [;iutcf(«(feit , imb 4 
? 9(0. 1600 von ^abft 9IIerrtnbw Vlll. Cfliioiiifiret mtUtu 9luf feiticit Sicifen fu!)«te ct: 6t. 25ccn(ifoi igeiiigtbum 
mit fid), imb jcigctc c5 in feincn ^tcbigten bem ^o(tJ, fonbetlid^ eiiiflMu SSomj), boWnncti 95cnmvbii^ foltc ijcflor* 
fico (i'i;it. 2fma»&u8 i^evimnn ^at fcin Hcbcn imrcv bcm SltuI : CApijlrmtt triumfhans^ in mm i?flrcf<» §olta«e 

«K 5/0. 1700 3« OTn ^cbnicf t , itJcitlau/ftig bef(t)rifbc« , in mWn Mt ®if(fc|)rcrl)«i ber ©Mbic ^nKc, JWoflbcbiiM, 
Jeipa'fl wii^ fliibcrer flit ten 5)Jab|i «m beffen (Eononlfotion mi^cMm. fiiib. 

§. r4. Urn bicfc gcit ga'icti) gc^bifcl^off ^I'ic^i'^** "lit ^ifd;off ionw^o 311 ^rtpclbcrg m^ 
sen bcf tPallfiU-t^ ^u t)cm ^eifigcit Shit ^u Wilfenacf , bic cr iiicljt ttcr|hutcn iDOlte , in gi'Dflc llit^ 
einig^cir, fo ba^ fic cinanftcr in 6cn 53ann rtjatcti unD eg bci;na[)ii in einciii fiffcnfficljcii S'l'icflc nuPflc^ 

= fcl;lflgcn iViU'c, luoijon Dcr giifflmmcnljang Ik^M) bicfet i(l : 6^ iDui'Dc 2Id. 1383 ba^ S)Diff VPilfw 
tiijct von |)cinndxn von25uIrtU(icphmDmunbflbgcbmnbt, bnbnnrt bic^irdx in ©rimb mft nb^ 

! bvnnbtc , nnb fid) bet ^rieflcc mit fcincn SBanmi duf cin nal;c gclcgcncs ©orff bcgob , imb cine %nU 
Icing bafelbl^ ouffjicltc. ?yjuii mar er ebcn ,;iic geif be^ SBranbc^ m\)t einf)eimifd) geiuefen , m\> fjatre 
3 f(eine gci\)ci)f)ctc t&oflicn in cin Sorpoml ciiigcmicPcIt im ^o!\ bei* ?y?otl) uor ^rnncfe oiif bcm SlKciie 
jui'ucf gcliificn , bic flUcm 5fnfcT)cn nnd) njit uerbmnbf ; c^ foil if)n dber ^i\)t 5:flgc nacb bcm Jeticr cine 
©tinnnc ju Dcifd;icbcnen mal)Ien cmialjnet l^abcn, nnd) ^Bilfcnncf \\\ flcljcn imb 5Kcfic Jii lefcn, brt cf 
bnnn fid} mit fcincn ^nucrn bfl[)in nuf itw ©eg c,mc^^^)i < unb ouf bcm ?(lfar Die bwi) Hcinen S^^f 
men Don bcm Jcuci* unuerfc^m unb nm* cin ttjcnig imi()er ucrfengct , and) auf jcbci' cincn SBlut^^ 
2:vopfcn gcfunbcn I^aben foil, mmm bann cin ?[Bunbci' gemacl)t unb \^tt Sulauff von Jcutcn fo grog 
iM'bcn,bfl§ cnblid) m bicfem Soiffcine 3icmlid)c ^t<[li crmfld)fen;Unb ja^ilid) ton alien £)rtcn unb 
gnbcn aud) au^ ben cntfcrntcllcn Uxio^w cm groife ^njol)! 'i»}Jcnfd)cn babin tt)allfa«ben gcgangen, nu^ 
Diclc'®unbcni3crcf'c bem QJovgebcn nad; follcn gcfd)ebcn fcyn, bi^ cnblid) iw 3of)ann ^^uffcn^ 3f ''('rt 
bcr 58cti*ug cntbccfct mofbcn. Subem m 58firgei' \\\ ^wg, Peter 5icfo von 2(d7 gcnant, bci'ctnc 
ia()mc^anbgcl)abt, cine SBailfai'tl) mid) 9BiI|enacFgctI)an, unbgcgfaubct, rocnn cc cincfilbccne 
^anb Di)fefte, ivurbeci'bm:d)^i:afftbcg ()ci!igcn fluted- gcl)cileti\)efben, abcc ^([^ 9Bunbcc bcrgcb^ 

lid) ci'iiiai'tet. $te cr nun ctli^e $age ffd) \\x ^Bilfcnad) aufge^altcn , urn \x\ \^m\ , iva^ W ^xk^ 
flcf tton feincr ^anb fagen iDUtben, fo \}0X bcr ^ricfJcr X^a^ xmt ^{\\M bem *3o(cfc ttciftmbigct, 
unb Ik filbcrnc ^anb borgejciget mit ben Morten : ^5rt ifjr itwH cin neue^ ?[Bunbei' , cin 58utgec 
m\ ^I'flg i(l burd) ^a^ I)cilige S5Iut an fciner contractcn ^anb gcbcilct morben, unb ^a Wt i\)x \mx 
®ai)rjcid)en ^k filbcrnc ^anb, Vit er baboi* geopfcrt (jat. ^orauf bicfcr bic (al)mc ^Jonb in bic 
^ofje gcvecfct unb mit lautcr ©dmme gcrnjfcn : ^ag Iduflflu ^faffc ? ba \\\ mcine ^anb fo ra()m 
wic fic iiuuor gcwcfcn ill % ho.t and) bei) feinec gurucffunft ndd) ^rag biefcn Qictrug ubcrall au^ tcr ®om[)cri' \\x ^^agbcbnig baciuibec, unb \ik 2(cabemie ju grfuct mifibilliqtc cs g(c(d)fa(^. €nblid) 
tDuebe m\ bcm (Eondlio ju -^afel unb %^^^ a:ugcnio bcrorbuct, bag cine gci\)ei)()ctc J^ojlic babci) 
gclcgct, unb bcm QJolcfe jui* QJenetation in ber ^onflvatt^ tiotgejcigct m'bcn folic. ?((g aber bee tirct war, fold)cm QJccbot fcinc gofec lci)tcn mote, Jegtc (Sr^bifM Jtiebtid) ^k ^«bc ing ^terbict, t:.t^wiiu;«no xiinyu||c uuu g\k\\x)\k xv vh!}ui, uup uic|cr ccH e:i'^Pi|a)on" unoDic t$ m\i iijm biciten m oen 
Sfiann tl)flt, bagcgcn ber g#ifd)off ben «ifd)Dff unb fcinc Endanger crcommunicirtc , worauf bicfe fid) 
ju i:ad)cn ingigr^f!ifft fi'elen, raubetcn unb plunbcrten, unb grop 5(ergcrniig bcrurfadjcr tvurbc. gd 
gelangete cnblid) bic ^([&)t an PabflHicoIaum V. becalle bic Strcitigfeitcn wti^ mn^ 5n)ifd)en bei)^ 
ben ?;bcilcn wgcgangen annnliirte, unb ben ^ifc^oifcn ju Xad^tn unb meifburg famrbem^robft 
\\\ (Soelar eommigion ertl)eiletc , ben ^ifd)ofF \n ^nudberg unb beffcn 5^nf)anqcr Dutd) gci|llid)e 
>anflg^®ittel auiubalten , bem er^bifd)Dff ©atigfaction \\x geben , mobui'd) biefc ©(reifigfeitctl 
bci)gelegt , unb bic ^allfnrtlKn unb *3)eref)rurtg ki Wm -^lut^ ju ggilfenncf big S(d. 1(^2 im 
©tanbe gebliebcn, \ia. \i^x cr)}e gi^angelifc&c ^rcbigci: ^oljanrt ^(Icfelb bic tjcrmcintcn blutiacn ^o*- 
ftien berbwnbt, aber bdrubcr ^k 'a)lar^ifd)en Janbc raumcn muficn. QJon meld)en alien Die '^arcffc' 
fd)en (Scriptorcn ilcutbingci:, &axchm unD anbere , befonbcrd bcc €an|(cc m iuOcwig in Tm. 
VllL Mtqutar. Mna pag. a&tf. feq. mir mc^rcm nad)jufc§cn. 


9v 3 No, f 9, 134 ®<i5 4. eapitcl/ m\ Den (5r^{)ifcl)6ffett ju $Btfl(!i)el)ur(j» No. 59. 
gen Slute ju SBiKnacf cntfranDcnc ©trcitigfcitcu nub ^I'occgc animfii'et, unD crj?crii 
folc^e^ 3UC (Erccutiou subrtngcn committicct, 3). 12 3)?<irr. 3lo. 1453* 

E chartulario. 
Jkolaus EpifcopUi feruus feruoruvt Dei VenerabiUhus fratribus Misnenfi €t Merfibtir' 
genft Epi/copis ac dlkcio filio Vrepofito SanSorum Symonls et Jude Goslariens. Hlldefe^ 
fnenfis Diocefis Sa/urem et apoJloUcam benedi&ionem, Super gregis domhm cura disponente 
domino yiojire vigil ancie comjr.isfa, quo esinde td)ilibet Cbrifiifidelibus votim fiiccedat vtiiuasi 
petDigilis merem pajhris ajjidiiis iutendentes excubiif, ad rewouenda fiandala, componendam 

concordiam et mitriendam quietem potisfnmm inter ecdefiarum prelatos, qui inctirnbentis nobis 
HaueltergeVi!. Dioces. pro taiipore exijimti^ certis tunc perfitajionibus motl concesferamtts^ 
aucd in eadem ecck/ia, in qua tres hoflie transformate conferitari dicebanturj pro incremen" 
to deuotionis fide Hum ad earn conanrejuiitm apud diclas hojlias fiue loam tibi illas conde- 
center repcni comijigerit, aim confecrata bojiia in vafe vel criftallo congruenti quociens ipfi 
ReHori videretur p-jni, et fidelihus ipfis ojlendi valeret, et pojimedum dileBus films mfler M- 
colmu tituli fendt Petri ad I'lucula prcsbyter]CardinaUs, tunc nefler et apoJioHce fedis in iU 
lis partihus Icgatus, inter alia flatuerat et ordinaHeraty quod uhicumque tales transformate 
hope reperirciUur per omnes prcuimas legationis file Jlatim poflquam flatutum et ordinatia 
kuiusmcdi ad notidam facerdotum, qui iUts locis preesfint^ deduda fitrent, ab tilteriori publi-*^ 
ca cjlenfione transfjrmatarum boftiarum bujusiiiodi penittts cesfiirentj diuerfis cenfuris et pe* 

nis inficr!=facier.tcs^ et eorum loca adjeSts i inter venerabiles fiatres nojlros Fridericum Ar^ 

chiepifcopum Migdehurgens. qui in fua prouincia fiatuti et ordinationis buiumodi excuioT per 

diSum Cardlr.jie-m tunc Ugatum deputatus erat, et Conradum Epifcopum Hauelbergenfem ex 

eo, quod idem Ardiepifcopus ftmitum et ordinationem predida exequendo prefatas transfor- 

TT.atas boftias in di&a parocbiali ecclefia^ tit dicitur, confervatas ftib penis et cenfiiris predi- 
cts de cciero ojlenii prohibuerat, ipfiique flatutum et ordinationem obfertiari mandatierttt, nec 
von prediciuf Epifcopus^ cujus Epifcopah Menfe di&a parochialis ecclefia perpetuo imita et an- 
r.exafore asfintur^ execmicni ex rnandato haitismodi fe oppofuerat^orta extitit materia que^ 

stiQVAs^ ex qua tandem^ lu inteUeximits ad boc dettemum fiiit, quod Archiepifcoptts prefatujrz 
Epifcopum excomjiiunicatioms fentenciam et alias penas in diclis jlatuto et ordinatione contentas 
incidisfe, et prefatam ccdefiam parocbialem ecdefioftico imer,Mo fiippofitam fi)re dedarauin 
Ex aduerfe vcro idem Epifiopus asferens per premisfit fibi ab ipfo Ardjiepjfiopo graues fuisfi 
injurias iirogatas, fiiper hoc petendo Arcbiepifiopum ipfum compelli et condewpnari ad pre' 
fiandam fihi fitisfadionsm debitam rations injuriaruvi buiusmodi coram diMlo filio Tbeode- 
rico StiCGz:- prepofito ccdcfie Brandeburgens. Confer uatore, tit dicebat, prefato Epifiopo contrO' 
infer enies fibi in honk ac rebus et juribm fats moleflias vel jaHuras, per liiteras diBe fedfi 
deputato, pvetextu litterarum huimmodi et contra etindem Archiepiscopum procedendo in earn, 
ac etiam dileBus filiiu Johannes Eykendorp prepofitus ecdefie fanili 'Nicolai Stendalienfis 
Halherftadens. dioces. cui diSus prepofitus ecdefie Brandemhtirgenfis fub certa forma fupet. 
hoc commiferat vices fitas, in nonnuUos adbsrentes prediclo Archiepifcopo et fibi fubditos di-4 
■uerfas et tandem excommunicationis fentencias promidgauit^ ac Arcbiepifcopus parocbialem ec*' 
clefiam interdidam et Epifcopum , ac prepofiti predidi Arcbiepifiopum et adberentes ac fub^' 
ditos prefatos excommiraicatos fecerunt puhlicc mtnctiari, Vnde in partibiis ilUs gratiibui 

fubortisfcandalis^ etiam quidam, aquortim ocuUs tiinor Dei penittts abcesfitj in fauorem pre-^ 
fati Epifiopi vel fub colore vindicandi fibi, ut asferebant, irrogatas injurias, in nonmdlos fub" 
ditos -ipfius Arcbiepifcopi bofliliter irruentes, quam plures ex eisdem fuhditis bcbtif, jumeji-* 
tis, e.juis et aiiis reb'.is et bonis fpoUarunt, et ilia in predam abduxerttnt^ Nos igiiur, pr out- 
ex dehito nobis incumhit officii noflri^ ne fcandala huimmodi in detertora ferpant, fiiper pre^-^ 
ffiisfis remedio oportuno, per quod reuocatis in irritum que de fa&o geBa fuere et via fadf-. 
fartih'ji ipfis et bine inde esramfautoribm preditdatm\etpremisfa qneflionis materia cum alifs qtiff' 

ex ilhz emrrferunt caufis ^poflquam fuper certis negotiis caufas Imiusmodi contingentibus, et deqitl-- 

ha adhucamplius cerdorari defidercmiu^ certificationem buiusmodi recepcrimm dcbiio miniflerto jU" 

fiicie fopiantur^promdere volentes, procesfum per predidos prepofitos aduerfus di&os Arcbiepifco- 

pum etfihi adberentes ac clerum eidemfithjecium propter ea habittlmcum inde fecutis nullum e^ 

irritum for e^ ac fentenciji per eos in eosdem Arcbiepifiopum ac fubditos et adberentes iatas, eos eP 

alios quoscunque minime arBare^apoflolica auBoritate decemimus et etiam dedaramiis, nee non quic- 
quid per eund^m Arciiepifcopumcomra didtmi Epifcopum Hauelbergenfem quosd cenfiviis , quas 

ipfitm } 


dm, premisfirum occafane moUent feu moueri mt,«dm\ ''"'f'H" odherinuhm e, M. 
Uuon„„, per parus ipfis bine Me^dfidempiZ^Z^-T^^^^ m,la^ „fpeU 

prefinubm haben yokmm pro expresfi , haruw //ric„2lJ " ' f'""""' "'"'"Mm 
auacrnate „spendi,m,,u, cmmLkne prJl% ZKlfl '""'''''[""""r "'^""" diffa 
misfis mm,Jjraripo/j:tjufli,ie complemmum E "miLT"/ ^■T''"' '^-^^ *''"' '«?•" 
aim emmdm fautoribm adhermibm « jj.^/f JZ^^ ^^' T*"' ^ "'"« "^ -Mm 
dmms, mam fi pontificali out alia quail {JZ^^^ ^'f"' o'dtrnvelmt 

f«erfi. alternn, quicqL pre!!,7sf:'^^^^^^^^^ 

t's, qmdqmquise, ^l' pojhuhLmnmS^^ M<om„, fl,nurl 

nes . mcndu, am aliaskvafiJaZZaverU tcLT 1"'"'."^'"' /'ir"'<"mes, LpTeZt 

'"ff'«'''fesmda previa akhinonport^^^^^^^^^^ 

fpoiammbus & depredation bus & aiidamTJifff{"'\ '"''"' ""^''"^^^ f'Jde 

i""'"JV' 7««^ 'd conigit faSfam^^^^^ 

prefidw adjHuetur , dircrelitni ve/lre ii^. In ',■ ^ T "^ ""fi''" '»*'*«« debiie cicecu, «L 

huhminJe^-al.,, 'l'wsidcolS}LZ^^^^^ "ho.prefin.es IttieraMpTi. 

datwne & dtH damnis htmsmodi i iZZ,,. ^.f"^"'""' P»fll"«»» W« de spoliU &dei,L 
res & depredatores ipfJac alksTqll Tc£Z'5T{"'7' ''^"T" "» - fp'Z 

i^:mfatufam„e,„ hujusmodi noiraauMtT^^^^^^^ f^^Pifi'f" &fdd, I. 

quostrthiktioms noflre btmm.di pcmJTmS'^^^T, • ""^'/T"'" ""*" &Muios. 
modnrretuos fore declaretis & fl-^/S Tif J°*l ''^T' ■ ""J^"""' iUos pel tmml 
tanfaaatis, donee debita fittisfaaklZut tf" ^T^'""! ^ "* om,hm^rai,T^"f, 

ctreiH mwcato ad boe , fi opm fuerit fl«S£S / "' ^"""'"^ ^^pedierii, amaum-i 
nam tnformmionem hiitmiconSit au J t ■/''''''■ r '^"'"*'" J' vobH perLZf 
'''"'f^ru.prefinciaprthujJZfSioS^^^ 

queat, „os,obis eitatmes & monitions pi TdifftZutJT't''''' ^^''"'^ *''*^^'"' 
c«, deptbmfit vertfimilis eonjeHura, auodaSlrtT 'f^«"^«« "'"«« &ptM. 
peruemre valeant , facieiidi pl/nam cmledLf.l,^^"^^ mnendorum bujusmodi m„am 
tem, vo ernes & decernemes, qTodSZJi ifZ"'''' ^"^'^5 '''>''■' P^n'imfJuZ 
& mntos perinde arffcHt «i- Y2 ""J^"""^' P fa^e c/ tat tones & nmitiones inard 

tur, nequis c.,rafi,am ciJatemvelDi2t^^^^^ .«*>' '^^ f^^rtin,, qu ZZZl 
unm dietam a fine fite Diocefis euolmr t 'f-^ 'J^ """ '''"I"'' "•f'<"*'> & in iUs utrl 
9u.bt,s deputrnfierit, coma qZ/Z'tiZJ^^^^^^^^ ""'"■f"'"" ««™V« 'f 
^-«, ae de dtJbm dietis in ccnclli "neZ Tdtl 7 "'" f ">^ coZZf^'et 

terdici, f„ne„d, vel exeotnmtmicari, am ultra III ^.. /" fi^' tndultum, quod in- 

pomtperhtterasapoHolieas nonfacienustlelLTl. 'T""" '"" '"^J'"ficium euocaliZ 
hujusmod, memionetn. DatumRomamdfT t '"^"J^""' '"'''verbo adverbumdeindlZ 

mo quadringentefi^o qtt,„quaX tni^quZ 'Zm^ t::^'"''''' ^^^S^- 1^ ^^^^ss^^^^a:i^^x^ 


136 (Sffebifdjofi t # A p ^^^/ • 1 1 * r Q ** ^fc& "S-^lS fSnm 5 fcbens . gcit in Sicnfte nal^ , «ne IScfdbung m .oo 

P^;«?ri?,^'I J SBf unS «"5li*^ Wic|t«. unb Sttgabcn be. 

earners |f «f ^J^^'"' ^^^^^^ , baf ct Bicif n wn Sbd , fa gut^m imb ^crai gvoffe 

^'"l^'SS, mb ri^^^^^ il" obgTbad) cm ^oft am alttn ^xtUt, 22 ^fanncii 

mdkm but 5u «arlcb«n, unb bag Smjf SBcnnpcbt fo i()m bie 
f nSST-u S bamit et an brafclbcn cinsn3^uc?cnWt 9C9"i &«" ftb« {)abcn mcd)^ 

^@mS(S @^l|giafctt»otba«^Dfgerid)tc ju g&tKnb«g tiM j 

SSSetal)tdenoL.ocamlo™r,sn;cffbec.5KatTHUunb^^^^ 

r^. ^ufe i<4^K anb fud)tc lie wibcc ben €t6bifd)Dffunb Bie ©tai 
S^ |S??&S A' Wt Macb su 2inl,alt , bas ®onw 
£SS?#iiS, unD bie 5Katl)e ber (gtabtc 5SvaiH#n5e.g , @D§(ai; 
togS^^m ,%di#^ unb &ipsig be6[)alb IntetceffionaUs an ben 
S/4«t*i£itt<(ntt««etc: bie ©rtobacte maten .|« gefd)mDrnc l)au^ 

^ mit bcncn ffc nad) bcr 9[Bitttti)c Wtftilren ; bobcw f.c tan tl)V 5S 

So-^. ) tnitfUten, gs bemu{)eten f^* jreat au* ©taf &untl)et i™ 

Wcburg imb ^nri* wn ^Bolt^eim bie '(Sa^c ju wtgt«*en , eS iw abei 
eSblid) «ia*te 1^(^ ^«n6 con^ovm,bec in ben MtigenScegeaber ^dbec 

fe,,ui;b bra*t eg buK^ <Setfrrc*nng einiget gcofien 6nmm<n@elDe| Ba()i 
to ban csc^b, baf @ttc^« fein ©ienci unb iKatI) |ei, , f ) ^f » «" 
ttic «na*t«ncm'3krIang«nni*tfefecIa(Tcnroetben«-olte be^alb @cv 

Stuber bcrTdk mit bem &|bifdwff unb ber ©tab ,&anc SrKg e^onben 
5 @c6ne<ine tt)tc ©utcr, fo fie im €rfe|liffi unb bet ©tabt^Uc^tten 
©abl abtracn unb aufiaffcn ( No. 63- ) au* ncb(l ^nfcn eon ^^oyn ©X^S S^e#e i)etmann beg big inS britte Sa^r gebaurcten2ltwa« eriafen VBOtben. 
&SSge^t^^be,n £f)urfurften in Ungnabeu , »atb neb^femen ©o^nen im Detoto 
u^ui^tterfd5 ii M scnomraen unb mi) SocfeliB gefiil)ret , atoo cr folgenbeg 3of)t im ® C' 

SJSi^S^Sfem wn Wpgejamter^b m ®annl^n wtlic|en bie WbeSurgj|| 
^im tl bem ScbirftcbcPfem^ofe .jbfcVoigtey uter boS Oofter ^!f " famt tog 

iKKff unb Poky. ^ fnfiw f«^ au«^ «»«?iu» etrobort i^o flls nn Wann« i« -PdOf • No. 6a <£)Hi 4. Sflpitel/ W\ im er^lfc^^jfert 3U m(i^iim> m f h ► * sV 


Li 
J 

4 

p No, 60. 

ntitg ©ti'of ciitcn unb fcinc @of)nc, D, 17 Octo6cr 2(o, 1452. Ex Autogr. 

j« ^atlc Dihc (Btbvcd)tn, f4>cl/ |I;c^en pn6 (6crcdxi(t)i:ir, bie (k ju ^enningc Qn-obai'tl?cpn£) 
(tinm Qomn \)ahtn obex i)(ihen mo^m , vnbc fimbevlid)m von ores I'cgcmcnrca nii;nicl)falii 
bi^m v^feticn, ^cfivevun^m, (Bebun(!Snif}c vnb Vottotm^c bavmit cQ(td)c3y6 bet Btifft 
tjort JTIagftcburg von 6n cn6 funbci*ri bic ©tab 5» italic vnb iwbeve t?a bee f giiautcn Srifftff 
ianbc pnb £ube bcfc^wa'^ xvcvbm , jtt groffcn fd)abcit »nb tjoi-bdcfie fomcii fint, vnb iioc^ 
teQelid)en mcl)t vnb fmvlidycv in siiEimftigen Zybcn f omen moci>tc» , vou bemc it^unb nic^c 
ttJcbbcrflanbeii vombCf vnbcvlan^b mit ^wn vothcbad^ttn vnb Qe\)anbcUen vat^c vnbxviU 
foi* (ic^ poitragbc" tJnt> PO«gncr, SJOi-eyncn vnb voittagcrt (ici^ bee in ma^cn fo birnad) ge^s 
fd)i'ieben (Icbt, 

5h brm a-pen , yff bit? man bcs crgnantcn penning Qtcobavtbce vnb (Tcncc fonc ge? 
Wfllt / rcgiei-'ungc , (Bebvcnctnf^f , vovBur^imgc vnb (Dbirlnfl in bee ©tifltco Hanbcn $ir 
magbcbnrg vovbii^ gane cmlcbigct unb cntlabcn inog^e werben, ©0 babcnfifd> bic vow 
gnanten ci* fvebcncb 1cmbi\d)offiU tnagbcbni-gmbbic vorgnontcn Surgci-mci|?cr, houit^ 
mciflcvvSabmflne,tT)cifterbci*3nnngen vnb bicQansic ffiemcync ju ^aUc voi-tragen vnb vov^ 
einiQctf bas fie an bcibcn fi^rcnbcncrgnantcn^cnningc ©trobavt^e vnb fync ©one in bcff 
gnanten vnfite l)evn tanbcn mb (Bcbictben vnbe fnnbcr(id)cn in bcv fiab $u ^dk , bar fits 
<j5cf oiti' mnlc^, btx mad^t t>ab abei* gcbabm Ian, vorbnf) mebf ncrgent bcbufcn, 511 ivo^ 
lien, pfrtnt|H?afft,^ lebnobei-gutci'jubrtbcngc/lrtbcn, gm'im noc^ libtn ivoKcn, ©unbcm 
(ic l;aben fid) bee vovfinigct vnb vnbevlangb jugefagct , gcrebt tjnb gclobct , bae fic an Hif 
btn fytcn nac^ rtUe orcn bcfJcn (li^c vnb aUm oven Pormogcn, bai'na<^geti*uwlicben bijrebre 

cxbtibtn vnb anicgcn ivoltcn eynti'ed)ticbiid)cn, ba^ (Icber gnanten bcnnig ^rrobarrbea vnb 
(lenerSonc in btx |?rtb ju^adc vnb bent £anbe, tvnc (ic abet otccmald) bee mec^tigijl, 
<;bci'mcd?tigiverbcnmad;/ nic^tlibcn fnllen, noc^cnivollen^ boecngcfcbege banc mit orcv 
beiber itxn frebciidjo Ci'Qbifd)off!5 vnb bee flab jii <ijaMc cyntrec^tigcn gutcn XOilitn vnb 
fniboit. (Bcfd?cgc onc^ ba9 vt'ne foHic^ vorgebac^t vorncmen btm crgnvwtcn bern frcben# 
cbcn, fe*ebifd)offC; x>nb btx (lab 311 ^allc over t^mz, abtx bt& i^nanxtn bern frcbcri^? 
ilanben aber JB-Utben barnon Pebbc,:Rngbc, 0rlcigc abet fufl mit gci(!Iid?enabcr wcrrlicbeir 
<6crid?tcn von bm ©trobartben, orcn ^xmbm, abtx xozx fic^ bee mit on annemen ivurbe 
vnber (Dngbcn ^mbtn aber fu(? 3n X>t\)bm abtx trigbc quemcn, fo babcn fit fid) bee vnbeiv 
langb rortragben 3« bonffcn, gercbet vnb gclobct, bae jic benfelbigen, bic cin fo((id)6 jcgbeTt 
fic K\btx bcm ©tifftc wuvben vovnemen , nac^ aUcn orcn Pormogbcn vnb macbt ircbbcr 
ftt\)n, fcfeuQcn vnb xomn tvoUen, vnb orcr tyn btm mbtxn gctrnwlic^ bclffen vnb biftant) 
tbnn vnb btx fo,d:}tn vnb trigbc bye cinanber ju blicben bif) ju btm cnbc, ©o onct? ba^ fidy 
cyncr hinbcxbtm anbtxn ant (i'cnc fulbort ni^t vic^tcn , \xtbtn nac^ f6ncn fal anc allcrlcye 
£ijl vnb (Scuerbc. 

©0 i|l ottcb bcfprocbeit vnb babcn (i<^ bic crgcbacfetcn ber frcbcrid) vnb bcr ':S\ab vnb 
pab italic vortragben, ab in bi^em vovnemcn fcgbcn bic ©trobartbc, bit crgnantcn ©rro* 
bartbc obtx over ein teil gcgviffen ju bafftc obcr gcfcncf nipc brccfetcn , ba's banncorer cin bin* 
bcr bern anbcrn anc fint fulbort bit abtxbtn nid}t lo^ {<4t obcr tagbgebc, orereyntbu bannc 
bae mit bee anbem TviUen vnb fulbort. 

«s bflbcn ficb onc^ biccrgnanten(£rQbifd)ofFvnb bit (iab vortragben vnb vnbcrlangb 
3U bouffc gclobet, baQ fit in bi^er vorberurtcn Ga&ft mit btn ©trobartbcn fcynerreygctagbc 
baibcn nod? ki^^n woUcn , nod) f cincrlcigc freuntlid)c tcbinttbc nod) "OorroiUinge annemett 
^bcr ingcbn, orer cyn tbu bannt ba^ mit bee anbern gutcn tOiHcn vnb fulbort. 

©0 iji aud) furbcr bcfprocfecnunb bctbcbingct, de vmc bit lebngutcr vnb anbcr outer, 
bit btx ^nmt ©trobart ju Lt\)nt hab, ce (tc an cygen, an crbc, an munuegclbc, an faxtn^ 
bcr babe, aber an brieffen aber bcrcitfdbaffr , wur an ba9 fit, jfcyne vpgefcblopcn bynnerr 
bcr ^ab 4atlc gelcgcn btn crgnantcn vnfcrn gncbit^cn ^ccn von tlTagbcburg vnb ben »a& 
3U 4alic supcbnbc , ba& btx ':dKabbaxin gctrutvlicbcn bebulffcn fuUcn (ten , unb bcratcn, 
bas foUid)e gutcv an ben gnanten vnfcrn ^xtbi^tn ^m vnb btn crgnantcn IBKab ju glic^er 
tcilungc gerud)li(ben tomen mogcn, vnb ber fo gcbr«d)en na* orer noitrofft , boc^ alfo 
tvannc ce ju "Oor^ouffungc bcr ©utcr queme , fo fal man ce bar mit balbcn nad> btx Wife 
vnb rOonbcit , afe man ce mit foKicfecn gutcc su voraouffen bigger gcbalben bab, wurbc 
aucb von btn gnanten ©trobarten ttjae 6ercitf(*afft ivcrben, ba^ fol bcm «rQbifd)offcvnft 
bern ^aibc ju ^aWt oud) ju glid?cm tcilc tomen vnb 5u(lcbn , boc^ alfo ba^ vnfer gnebigcr 
^errc von magbcburg ^on bi^tn (gutcm in -Oer ftob ju ^olle gclegen , ac^tt5cl)n Pfanncn 

irt bern ©ubjarc vor an jw vovtcile b^b? n fat @ 1?nbe 138 Sa« 4. Sapitet/ bon W (Jc^bifc^oifcn 5U ^Buigbebuvg. ^^^e 6*;6 Wyr frc&cncl) ron gets gna&cn 2:i-i5bird)ofF jn lUiig&clnu-g ailc vnb iglicljc 

(hiif c u^^ 3(cncfcl i>i^e$ bn'cffs rorbcnjrc tJcrc t?nC» fi;(t l^'.^en vnb ben fo ni;d?foiiKn fuiim 

vnb vcoikn , bee ;u Sefcnmuf? b*?bm IDyr tinfci* jugejigel an bifm Srieff lt^|K» bvudm 
bcv gcgcbcn ijf ;u (5chid)cn\icin am ^avc vnb rage rorbmiit. 

^c\ci SKument ift auf ^ppier in forma patcntc gcf(Jrie6en, «nt to^gr^bif^offli^cGicgcI mit rotjjem -HJflc!)^ 

No. 61. 

^lagC'^^uncfte kt &aU -gattc mitt licnnina ©trofiarten unj) beffen @6^ne/ 

Ex Autogr. 

fngc&cntfen, fblcfcc trcffiidjc facfecn, fc^el rn6e (Bcwcfetifei't , dfe t?nfcc Screen ron ^JaUc 

fcgtn Oy Strobatre !>aben. 
5nm ctticn,al5 t)as ^icnnmg (kobacc 23ranOc jincm fonc gcratcn, vnbt fu(l bcfcbafftbat, 
&a5 cr «Kc6«rnfcc5urgcr,n€mIi^Gnrnrec(!aOrfi1ju!tcyretipnC»canOer-Surgei:nici)t5ii ponn^s 
timgcmlcc (bferpriuilegia, tn^r,g«ri(i5rc,rcc^trn&cgci»onbc)?tm rpwenOig gccicfere, ale vou 
^jfgcricfetc 5utX>ittenbcrg,^ bin xoit nod? 6y rn|f mju antworten nic^t fine vcxpfiid^t^ biit la|3e?i 
^eifdjen (aCcn, rn&e jo man fpridjc m cyne (iimc ©ol&ce rororreylcn pnOe bcftoercn, aiy wol 
WKrrn&cCsy rnfemron Seblftlidjcr xmOe Jlomifd) :Rcyfei:Iid}er madjt gcfcibet, priuilcgicc 
unO bcgno^ fmc, Oasnymant) rnp aOei: Ciic mfern in p^wcn&igc ®crid?tc Sciben , bcyfctcn 
nod? (a^c^ fal, by mccPIid)cn ptntn, ai$ ncmhd) fiinffjig pbunt pns (Bolbcs, pn&c ab yman6 
^ t»i6cc tcrc, btt (al von fiunb m fuld?e pcnc nad? inbaltftcr (5^a^cbuUcn pna Carobir gcge^ 
ben, gefoHm, ror^ampt rnGe ju gcl&cn fd)u(5ig fin, pn6e rn|cr iiab gcwonlidjc gebot rnOe 
tDafor by funtf^ig ITJarg oud) rorbiict rn6e rorpenet. 25cibalben penning vnbt Scan6 
(hobact, rn6c cyn iglidjcc bifun&cn; jbic^er pcnen rorbecurc biUi'g (I'nt roifallen. J)ann wic 

{)abcn bcnm'g Strobart in rnfecm ti^enOen ^atc vaftt fecc gc jlefec rnbc in pormaniinge finev 

eyOc gebcfcn, b^f er (olifd? bmictc (aOungc pn6e anbormnge an pnfer (iad pciuilegia, fcibeic 

mftgctronbcyr get^an, nad?6cm ec fines fones ivol mcdjtig were, voibbet abefcfcajftc , Sin 

antwort tros in ^ro^e ;cre bonicFitdjen, Hem, bcr troICte Den fo nidjc tbun^ 

Sum onbcrn mole i|l ju gebencFcn, 6as ril rnfer t^orfarn am Rare bcnning flrobartc, in 
fadjen vnftt tla6 belongen&c , su on rff pnfec Saftbup 5u fomcnc beyfcfccn pnb bitten iafiin, 
bcs cr 6ocb mcbe vcan cyns , rp pngcborfam rorbal&en bat, T>n6c am (eetcn (int ril pnfcc 

Surgcr mit cren gutem rmc fiiiettoilfcn ju tTiudjcIn gchnhctt pnbe tffgebalbcn woibcn , 

fcannnc vnbt oud? fifjj vmc an&cr PHfcc fiabc trefflicbc (Def^efftc rnftc facbc vciUcn on ouc^ 

ror rnde nocfe 5um Dicfcnnafc ju rns ju fomen ^aben bitten , rn5 sule^t, ale ei* bee in tor- 
gefenbnt fmer eybc, tnn»c rn& globOe in jinem rnmcpigen obbermute poracbte, allc pnfr c \tabt 
c^crfotnentsc gen?onlid?c ©ebor tbun lafien, vnbt rff bos l«6te bye libe vnbt by gutc ju ms 
rff rnfer Sctbuf 5a fomen geboren babcn, bas bcnn aUe& in Dnborfamfcit boniclicfe porad^* 
ret pnbe retfegin bar , Dcebolben pn fiieb pnb (But ;u pnfcr bant flebec. 

gum britrcn ma( , bos penning (hobact bucd) berman fincn fon mtt Sate, gcbcy^e rnbe 

fmbort cynen ITIan bynncn tjnfec (lab anc ddjce tinbe rci^t gcfangen. ben mit eyqcnccgcttjalb port 
rnfcr {T^bo't genomen , p If ctncn tt?agpn gcbunben, in cin anber ©cric^tc gen Sittec^^^^ 
6annh£ fy bey&e bmd} rcdiralfe Drebcbrcdjcc (iiUin gcbuf ct wecbin. 

5am rtrben male, bas ec wc geQitcn tttfcm jigcnben Sat porpngcKmpbet pnbe gea 

bonfpcac^ct b^c , 6ye wtxtn Swelgew pnDe ^etten xinbb^v {mm VOilitn pnfcrm gneftigen 

been ©aM'Srtpitef/ m\ Den eri^6ifd&6ffcn ju ajJflDbehirj}. 139 

bcvh xw tlTdg&cburg vnfcv (luftt frifecyt rorgcbm , rn&c etl[cl)c Hubert roifcfcrebcn, wibfc 
^unfc t^ iDtcfben vnfnn Surgcr bcfant, rnDc omgcfagct , l^t |oi6c (in foUcbs an 6p gt-. 
mdinbert brcngen. , , . ^ ^ , 

Sum funffreiJ »"«l l?«t h^^m 9^obavt m rorgci^utcn eyiien m$cv »atifmei(!cc an ftet: 

2^ore gctorautnct rnfte gcnotigcr. 

Sum r^cbflcn mal, bae bcnnig jltobatt gcfprocbcn bat, Ut wclbc rnfctn gncbigen f?frrr 
ron in(igi»cbni-g mft ftcm ^odjgcbowii fut:|hn <jccQoge ^jtiOcnc^ voii ead^fen ju bouffc 
bcengcii rn&e bcngcn, (y brecfctc ron cinanbec, wep bo vcclbe. 

Sum fibenbcn mal b^ic ev ioppt Pipfcra gut , i>ae vnfcv fiab Docgcijircii in bee 2\cyfcc5 
(jotfgccicljtc siigercilr i|t irorbcn , mit groflVr ^mb«li|i vm abcbenbig gcmacl)t unbe Oaiioc 
^unbert gulbm jn fcfecncf c genommcn. 

Sum actten nial, bas et LIII ITIarg viibe LllaXbt gcofctcn, bj? ci* in bfr njim^ic brttrc, 
nac^ ^nbalb (tncc Porfcbribungcn nid?c vorjc^opct bat. . 

Jrcm sum lumtcn mal, batj ci: 311 vii ma(cn rff cage gccitren ifJ, barsu on rnfere fcmeccc 
nad) jinem beget <5e(b geran ^aben, boron tx noc^ nyc ScfbinftftafFt gctban bat. 

Sum jebcntm mal, bas er in fincn Wcibm, pnbe nic^t in vnfcv (Jab binfl one 0tIofFrit 
Pbcpbc abgcrirrcn vnbt f orrcrber bat, pnbc rne b« angcflagcn rnbc bc^alt gcnomcn bat. 

5um cljfren mal, bdQ ct LXX albc ffbog ron 3wcy jfuben by fy rnfcr (lab pWi^tig xca* 
ren, in beinit(d)cc fiviaenbcc It|i vjfgenommen b^t rnbe bebalben. 

3fem jum jwelfften mal ba9 (Jcobart cyn tcil bee t>nfecn batnibhtt gcflagcn , vnbc ju- 
IcQt fcvc mi(3(lcUig roiwunb, rnb.pnfcrn ^urgern orgutc cnbc babe jivelbiglicbcn ancgc^ 
ricbtc vnbt rcd)t gcnomen, cplid)e rffgelb rnbc gabc gcfcba^t rnbc fn|l manitbcdey gi-o^t 
gewalt, freuci vnbc Pnrccbt bcfcbflfft vnbe getbdn :c» 

1 

No. 62. 

SOiO^ocbnrg uiiD Dei* ^UM ^nlfe cine^ t^cit^, tinb ^cr^o^ griebridicn ju ©ndjfen ati&crti 

tpcif^/ ivcgcu Defer, bei* ©tro^arte ^alber gc^afttcn Srrunfleii, b, i63ulii S(o. 1454* 

Ex Autographo. 

ix WiWm von gots gnabcn bci*(3og 5U Gacbfcn, fiatitgranc in JDotingcn vnb tllavg* 
' graiic ju tllicjjcn, 23cfenncn vnb tbun !unb tffmdicb an bicfem 2briuc, gcin cllctmcn^ 
niglicb, 7iU txM) ;3crungcvnb (5ebte(ben Jtrufcbm OemJJct»ii'big(?eninCBot vafccbccrn^ri* 
beridje i£ri3bird)0ue ju IHagbeburg, vnfcrm befunbccn lieben bern vnb \tmbt vnb ben von *iaUt 
an cyncm,pnb bem bocbgcbotn furpcn, bctn^ricbcricbcnbecQogcn juSadjfcn, £anbtgrauen in 
2>oringen vnb JTJarggrauen jn ITjicpen, pnfcrm licben Srubcc am mbttn tbcilc ron b£'inrid> 
6tcobart6 vnb (ine 60116 (gcfcngm(]e tvegin gewcfl fcin , bacumb ivir alo tintx , bcni fold) 3ci*. 
m? fccbec m5iiceipcn lapcn nicbt fuget nod? licp were, anfebnaUe(6cIegeribeit, vnb rvie fie 
vne bcybecfict gcivanbt (inbt, vm angcnotncu, jwufcfeen yn bipcn tag bci' gcin tTlcrfeburgbe? 
rampt, rns mit fampt Jn beyOcrfiet pctfonlicfe Oarju gcfugct, rnb nacb rafi anbercr rn|^r ge* 
babten mubc an yn cdangt, baajlc bit facfecn in bee ®ufc 3vvufd;en yn ju cntfdjciben mccbtig* 
ltd) rff rne gc(?alf babcn, bani|f babcn iryc nad) notbbutfftigei; Bctecgungc bet iDingc rp» 
ge(prod)cn vnb gc|i:bibcn,fpcccbcn vnbfcb«bcnm bci'(6utc, in mapen ale birnacb folget^ 
2(110 bas vnfei: bercc rnb friinbf von Hlagbeburg 6tcobart6 gurcc oUe vnb uws ym fu(l gc# 

noiiicn i(J, nicbre v^geffopcn, bit tx abtx bit von baWc ingenoiitcn vnb innc babcn gan^ \\i 
bebalben , vr\b yn Srrobart bar^u Sivey tufcnb Xinfcbcc (Bulben vff fant Hlertcnetag fcbierfJc 
funjfdg geivipHd? vprid?tcn vnb beijalcn, yn cm^ bafur gnuglidjcn bcflalt tbun foUc vnucr^ 
Qoglicb, and? bcmfclben vnfern barren vnb fcunbc von lllagbebutg, (inem (Tapirel vnb ben 
von <Salfe allc yic Sriuc, was zx btx von yn bat aber ymanb von jinen wcgen Ccynen vpgc!* 
noiiien , ju (lunb vnuecbolben wibccgebin , 6trobact fal a\x6> afle fine (Burer, ivo cc b^ vnbec 

anbccn bfrrn bat, jtvufcbcnbic vnb vnfcr frautvcn tagc (id)tmcpcaUime^(ifolgcnbevorfonfiin, 

t)nbfi'd? mttfyme Itcbe rnb gute gen^Udjin unber rnfecn bcwn t>nb fi*unDtt?on n7agbeburgtwn« 

btn, vnberibmalfoivobnbnffn'gblieben, vnb (id) in attcnfad)m geinvnpflTid)tigbaIben, afs cyn 
tTJann gein (tncm recbf en bcrrn fd)U(big iff, beeglicbm tmfer bcrc t»nb ftunbt ron Hiagbeburg iviN 
bei'umb tbun,Ym gncbigcr bccrc S^^ , als anbec jinc vnbectbanen fcbu^cn vnb wrtdbingcn vnb ficb 
gcin ym baltcn fa[, ale eynen b^rrn gcin flnem Hlonn geburet, tJggcf foffen was Stcobart enbcr vn» 
fccmlieben Srubcc bab, bas mag cr rnbcc ym bebalben rnb fynSatb bncbcnvngeucriid), xca9 
aud) bans ron boy mrnfcrmSrubcr(inci-getbanenmubc rnb fiit^ balben von 6tcobarts tvcgtti 
rocfprodjcn bab , fal vnfcr bccrc vnb fcunb von lllagbcburg gcin Gtrobartc boran ^n vnb 
crnjilid? fd)affen, bamitvnfccn Svubcc bas fiumglrcbin wcrbe, vnbalfoeyncn furgang ge* 
ivinnc, nadjbcm ym baQ vecfprodjcn , ale obcngcrun ifl. 60 |al aucb vnfcr berre rn6 frim& 
von tllagbeburg 6robarrcn vfy bcm ^cfcngnii|ciiicbt fomcn (affen, cr babe bann ben Srieff' 
ym ron vnfern Sruber gcgcbin, baa cr ym ju anttvurt vnb ju rcd)tc bdfFc" fu^fc/ rcrniditigcc 

vnb jU grunbp fraffdop gemacbt,bae vnf^c 'Qx)xbtx bcpb^ilbcnvon ym aber ymanbcs ron fincn 

^ 2 ivcgin 
tt?egm &mfur5cc rtwngelangt blicbe. W^vfi^eibcn vnt> fpredjen auc^itt 6«r gutc/6as C5 

biru|fbie6crrrfcbt)cblibenfal, imafenOicrorrff6n:oba«en t)nOfineS6ncbegrijfcn, vp 

gcfd?ciOcn &ic rccburgungc ful Oarinnc r|5cn gclapcn ircrOcn, t?n6 bans ron boym. fat fid? mit 
gcbarlicbec Urfebe 6cc 6acbtn Wbcn gein trnfcrin bcrm rn& ftunbc ron ITlcgbcburg, fincm 
dapitrcl, cn£> Ocn ron baUc mfunOcrbcic vozfd)tcibcn , nacbftcm ftae in bcc Orfeb^c begciff^ 
!|f , anc (Bcuccfcc. £)abie i(i aud) funOcrlidjm bercOc pn6 betbciftingct, t)n6 buic^ onjcni 
fieben Sru&cr rnb rns fcmptlicb rcririUcc onb jugcfagc, ab ©trobavt, pnc fone, abcc 
yman&5 ron yrcn wcgin an ber Pcfeb&c abec eyncbaicy an&crn ^iifcn abcc milzXn mic 

mdjc^filbimgcbriicftig, (umigabcrrorpud/rigtrurOC; tpieabcrn?cl(ber(e)?«3iefc, baegefc^ec, 

bos olsbonn rnfer Sraber rnb trie bcyOc bem gnanten rnfecm bercn f nb fcuribc pon Mlagbc* 
burg cnb ben ron ^alle yxit>tz Snrobarren , fine fone cbtt tree bes ju tbunc bcttc, aber fic^ 
bcsamiemc, bic5ui?ffnd?rigccbaIbungc3Ubrcngcn, gccruwelicben bebulffcn Pnb bieftSnbig 
fien fallen vnb wullcn , als trie rns bes in bc|unbccn briuen gcin yn roifcbrieben babcn , besglicfecn 
rnfcc benrrnbfrunbc tJonlTJagbcburgrnbbi'cron <i)allct)nfcrm2'niberrnbt)n8,ab tJnebcatJore 
Strobans trcgin noic trurbe, triberumbebnlffcn|mfulfen, na(febcmficfid)aucbbesiribccuml> 

ganrn5bcibenrocfci)riebenbaben,rnbbicru|f|uUmaUc6pcne,rniriUcn,3niuptJnbX?abacbv 

wit a&ertrcld)cnnapcfid? bic baranter genwcbr betrcn, gcn^Iic^rnb aUerbingcaabct?nbgutIicl> 
bmgclcgr, t*nb biC0 aUer|Kt em gcuntltd) gcricfetc gcfunctc factjc fin, tJnb binfuc ctriglid) rngci* 
cftcrc blicbin anc allcrlcy ^ntregc, tribOerrebe, (Beuecbe rnb argcli|l. Dnb bes 5U rif nnbc ba# 
ben trir b:gcr rnfcr gutlicfemSc^cibcbriuc jiocnc glid?8 laurs iglic^cn tcyl iimw mic tJnfcnn am 

gebangcn 3ngf figcl rorpgclt gcbin 5U tllecfcburgam niitretrocbcn nac^ biuiponie apo^^^^ 
na<^ dnjJi rnfers berm (Dcburc riccQcbnbunbccc rnb bacnacb im riec vnb tunfFstg)hn 3avcn. 

No. 6 '3- 
^cnnin^ (gtrcbarts imb fcmcr &i)\\t SfufftaiTung kr ©6t{fei*©iemi§ unl)®ranaU/ 

famt anDcrn ©utcm an (Erf^^ifdieit gncbcidjcn 511 iOMgbc&iu-g imb bie ©tabt ^allc, 

b. 2 5(U3iifr. 2(0. 1454, Ex Autogr. 
ix ^Scnm'ng Srrobarc, German rnb ^ranb gcbiuberc bes gnaiucu penning Sti'obavtJ 

' Sonc, bcfcimcnrlfinbar in bi^cmBriuc vox rns rnb allc rnfcr ci'bcn, t?nb tbunfunb 
*-aicnncmgI:d?fn, bas vcir rns mit ivoIbcb»3cfetcn JTlutbc rnb fricn guren iriUcn allc fembtli? 
d)cnrnbrnfcriQlic^ccbefunbcrn rorcjcibcn rnb abcgctrcrcn babcn, rnb roi'C3cibcn rns oucl) 

rnb nretcn abc jn rnb mit a'atft ^'^:^ brkucs bigcr nad)gc|c^i-kbin (Suctci*, ncnilicfecn jtrcy 

^ Ml- sn..-. J,.- T s .-.^_ ... ^.^ pfannenini gutjav, rnb 

ntunQic, vnb bcsl)ufcs rnb 
^ jftes , cnrann ocr <ooU5trcroc gcirc|f, in ocr ^raO t3aUc , rnb ouc^ bet iDbi'ffci*2)cmenii5 rnb 
Oronauc, rnbbcslPcmbcrges, rnb aUcn'glic^ anbci' gucrcr, trobicin bci' Stab^allcrnb im 

£anbc5UcUTagb£burgf gclcgin, rnb trie bicgcnant ftixxt, oucbbci-X)slcuffrc, i^cntcrnb Sinfc 
i>\t t>zT^ cbgnamc rnfcc gneb^cr ^txtc li^^bifc^otf frebcrid) obci* ficnc 2(mbrlutc ron fmcu 
trcgcnc, rnb bcr IB^cb bcc Stab ^allc rocgnant, rnb bic oi*cn ron btn obgermrten gwctciTT 

bit oat obir , fo vcir gnanten banning Btrobarc rnb bccman fin Bon im gcf'cngni|]c gcvrcft orcn ncmcn iaifcn babin, rnb oud) aUcs (Oclbes, pfcrbc, fcf?aben rnb alliilcy fc^uibc , bit 
rns bcr rorgnance :^.;e 501 ^allc ppicferiggctm mogcn, fo bas trii* gnanten ©trobavcc rnb 
rnfer crbin bmfiirber fen^e ^crcc^nc^cic noc^ anfprad)c bsxcM \:}0,bm iroltcn. Vnb vric 
obgnantcn bcnning Srrobarc , bennan unb 25canb ^ixic ©one rorlafjcn rnferm ^ncbimx 
bcm , bem frcbcridje fi^bilcboff sue J-TTagbeburgr bit obgcrurten jctrcy rnb sciran^itt 
Pfanncn in bem 2)ui;fcbcn rnb fc*s rnb bry^ig Pfannen im (Sutjars :5orncn, unb brcy 
rnb fimfaig m»xd rnb jarcy rnb funtfcjig grofct)en in bcr mun^c in bcr ftab ^atlc , rnb 
ond> bit obgcrurten JDorffer DemcniQ rnb (oranatrc rnb ben U>cinbergf , rnb allc anbzxt 
cnt^cbc gucfcrc rft bcm lanbc gclcgin, l:>it trir ron curcn gnabcn 501 lcl)en baben, trilligCi* 
lichen ni arafft bigcs briucs, bes 5U bcfcncniffc rnb frctcr rcffcr baltungc babin xrir obgnan? 

ren bcnnmg Strobart, ijcrman rnb Sranb |mc 66nc rnfcr iPilicfecr ht{mbtx ^n Ingefictil 
rcr flit rnb fine crbcn trifTcntlic^in an bi^tn bricff Ia|fen \)tnn,tn, btx gegebin iff nac^ Cbri- 

fri rnfas bcmgcburt riecQchn^unbert , bacnac^ im rifn»nb funffyaifteii lore riFfriMft 
natt* R"rc Peters rage, bm man nennec ab v. 
No. U. Jl ^ . A 

t 

w 

W m 

< I k 


'4 

I I No. 64, 
9Ill^0Ip^g/ OfiftCMf^ l)eg Archidiaconatus B:mni Hallcnfis Sntlinmcnt llllb !)3ibi» 

gcftcltcr Urpfcteiu &»2au9»3(o.i4S4t Ex Autdgr, 
r^n ftcm namm (Botie 2lmm. Had) Cvijli gcbmt tufent ©icbunWct, bijrnad? itt bcm vov 

l(!rbiigi|im /n <Bo6 Datece iDn6 ^crn, i^ci'n Hvcoiaus, von gothdjcr I)oi'(id)nejir ^i-otutifp 
rmPan?i|h6, inbm 5iir Salcuort &C0 (Llojliw jum Huwcnivcrct by bcv SruO ^allc IDiig^c- 
burgifcbmStfdjotfrumabcIcgiri, m feginnjci-rigfcic Oee vrcci)igm ^ctccn J\iii)olpbu8, (i)l(i< 
cial Oca Sauna t)afelbi(l ju ^allc^ to Cm gcncttieivyfe im ^ictrcfJulc gc(c(}m irae, pnO iti 
»n(icl?irnnOcn gefdjwbin offinbav Qcferibiie rnO Oipcv nacbgenuntcncBcQugin Ccginwcrtigfeic 
flnt perfonlid) garc(i Oy ^rbarnpnOgclicengm, Jtm SeinbiUt (EanccUcr, *ocnnV^ von 2J. 
mcnftorff <^opiman , (tylc ron vEvotrc tllaclcbalC unO fu|f JVuljgebin un5 gcivalOigcij ^ce 
ScniverOigi(?cn in go6 ratcts tsnb ^nn, ^crn frcbccicbs i£rQbi(ii?o|fe- ju tHagOebuig, vnO 
^icifrfanitnroifcn J^atifmcijlii:, Sorncincipir , ^utbmancn mb tl1ci|ta- 5cc Jiumgbc uon 
bet ^(tncinlnit xvcQin bcv &ab iaUc vff eync f vnb ^cmg 6rroK;rt, ^rtrmmi t?ni> ^vamiy 
>^ gcbruOa-(inc6onc, »n0 4«"SJ'on <»ovm, QiucrOiaSeligcrQonc, tffOeuanOcmtcil, cmb ' 

' 6d)climgc, (Dbirtrctmgc tsn^ X?nboifamfcit wiUin , by ^efnng ©trcbart, i^arman vnb 
Brantb d5ebru&cr bc3 gnonten ^cnigie t5one fcgin bcc gnamm Siab VOAtov bcgangin vnb 
gctbanbabm, bctwsQin ben ^emg vnb i^atman c^nant pon XX>iUm vnb fulboxt bee mcimU 
ten ^cin fvcbccict? Urv^bifcbof }U Ulagbcborg boi(b by obingcfcbrcbin i\otbmaft vnblVtu 
flivbevymnQCtt }u ^aUcin fcnt^mf} vnb bet)alt Qcfcfnn vnb Qcftu^ffit (i'n6, bavnmb by fgc» 
f(t rcbin <)cmng , ^jarman rnbSranrfry, icbig^ pnbctwungen m Oa* befiin U?yfc rn{» for* 
men fo bae aWumci|t friitfr wnb mad)t gebabin r^rtg anc argcli|t t^nb 0timbc c^lldjc tPcbii* 

I jlatunge rnb Sufc ben cgefcbrcbin J^atbgcbin J\rtrbnian vnb Vlltifievn btv JmuQc ju <6aU« 

bafclbill in (0ci*id)t getbiin babin , VXctniidy ^cnirm mic fnlbort ^jrtrrmfln t?n6 i^ranbe (yncc 
Gone vov (id) vnb ii*c ccbin cyncn porfigilrin 2>iiff obir brieig guIOcn t^rbjynp, by ym bet 
gnanrc ^orb ju *oaWc porfclA-ebm bfl»c, 2t«(b cyncn rorfigiltm'^rtff bcr 6rab jUiJaUc obiiv 
pncn feiiicbcn fi?It, ba Don bci* cin ^opmian onb DfH'ytct |yne£cbcwgc iingenamctivrte, ncni- 
lid) rtud) (imn etQenen porpgiinn 2^ti(fvnb l^oriaf?ungc be$ i^cpa am filbtnUlarrftc, bet oof 
bee iJ)Oli3VWmuva0/ mib fyncn «igm poijigilrin SrifffnbX'oiiiifnmgcOcrSorngnrcr, ncni» 
iid)cn ixve vnb jwen^ig pbancn im bUQfdJcn ijnb fcdjp vnb biitsig pbancn im ^utjac, b^bcn 
^cning cgnant mit fulborr^armane vnbS>v<inbi$fyntvSom VCV fy unb it igtbin ben cgnijn* 
tin Retbm unb (Bcivtalbigm x?on bee gcmclrcn ^jrin vnb Sifdjoffa ivcgin vnb ben Porgc'|;i>i:c<= 
bcncn ^iidnnancn t>nb I17ci(lern ber ^niingcn Don ber gnanrrnBraO ivcgin 311 ^aUeDnbcranin^ 

gen, fey mit wolbcbadjtim murbc offinbedid? ingcrid^t (iii* brifc, ncmlicb von ben bti.utg 
guIOcn £ip3ins tjnb fin Zmbadne biiff, l^orla^imgbce^clfiapnbberi^orngwrfrJSrifrcobin;: 
gnnnr, obirgab, annvortcvnbporiifj, vnb ivaefuflronCBiubem an |llbir,goIbe,pitb Bom, 
fal*n^cr babe vnb briftm nicbre vpgcicb'o^cn, bcr egnanrc ^atb 3U ^aUe vf} (ynem ^ofc abic 
fup ingrnomcn vnb ificbabcn, bee bar jlcb 4)«ning egnant mir fulbort ^armans vnb 2>ranbi9 
vov f9 vnb iic ittben bafclbifl in (0erifbc gcnijlid? vor^cgin vnb vorUifin, iDarnad) by vii 
gnantc ^cning ijjnrman, ^vant vnb ^ans von <»oym fuldjir (Dbirtrctung, fcngnuj>, (jraffim? 
ge vnb Dodvifungc ber gutbir von yn, inmnpin obiiibcrorr gc|rt)ein ben obingcmclfcn J^ctbiu 
vnb (Bcivalbtgen bcs mcbirgcnanren <iccn vnb 2>ifd)ofFi9 ju iilagbeburg vnb ben vifgnanrcn 
Jl»3tbc vnb (Efcmcinbcit bcr Grab ^^Uc babin cyne ful(Jenbigc Vtfcibc rcdit rebdid)cn mic 
ivoIbcbad)tim ITiutbe fi'y, Icbig, lo^, vnbctivungen in ber befJcn UPyfc vnbtbrmcn, fobae 
aOirbcfJ fraffr vnb mad)f gebabin mag, ofpnbeylid? in (5cvid)tc getban, globit vnb cyn c^iid? 
bifunbcrn liplid)in vor alien by i>a fcginivcrtig vvarcn , IJanebee jgybie mir vffgelcytin ^mgcrn 
311 ben ^ilgcn in gcbcgeten <6ciid)r gcfworn, fuldjic lUfcibc xvatbafftig Copie vnb votbOKcc 
?Lcnor btrnad? gcfdxcbin |lcbir t>nb (icb vorfolgit : 

XPir naf^gcfcbriebm <)cning 6trobart, i^crman vnb Sranb (Bebriibcre, bte gnanrm 
^ening fetvobarts Gone, ScFcncn vffmbar in bif)em Sriffe vor vne vnb alk vnfrr crbcnvnb 
ibim tunb 2i(lcnnenig(id)cn, ba& wit mit wolbebadjrcn mutbc vnbcnvungcn vnb vngcbalbcn, 
finibcr fric, Icbig vnb (oj^ aUe fcmptddjen vnb cyn iglid?cr bcfunbcrn, bcm grtfurbigPcn ^n 
(Bot X>atcr vnb f&ccrcn, ^ci*n ffribcridjcn Siv,hifd)offe ju J17agbcburg, vnfcim mebi^cn 
^evn, vnbaud)bcmffrramcn^atbcbcr6tab<i*iUc, vnbaHcn yrcn Surcicrn, 3nwoncrn 
vnb Den yrcn von roId)er (Bcfcngni^c ivcgcn, bamirtc wir i^unb genanccn ^fcning 6trobarr, 

vnb German fm 66n, burd? bcnfclbcn vnfcrn ^nebi^cn ^crn!£rQbifd)o|f ffribcndicn vnb ben 
}\(ibvnbbic 6rab italic vorgnanr, vmb obirgriffunge, fdtaben vnb fd^cl, fo ivfr gnantcn 
/jcning 6rrobarr, German vnb Sranb fine Sonc an bcm vorgttantcn vnfcvm gncbigen *5>cr» 
»cn tnag&cburg, fintm Stiffxe, 6cm J^arc vnb bcv Stat ^alie bcgangen, vnbactban babcn, 

bc|lridft vnb bd>atfc vcmn, mit gu«n VOUkn in (Scnd)tc vnb vor cyncn vffinbaren 6d?ric^ 

© 3 bcr % 

1* P 


''J '4 

Jl 

' 1 142 ©as 4. eapM , m ben (Jitbift^offiai ju iBlfltjCcburg. 

rno rnirccn coc cns mb ailc onfcc Hibes ccbm , bm ctgnsntcrT Dnfcm. gne&.gcn ^ttn O^ii?^ 

Sc uicnamptlfittn ju ©cbicbcnfmn , (Ealbe rnb (fgdn b>e mnb (Ten abei: m ju- 

Lc vnb alk b r yTm aUc cnfcc Icbetagc butd) nymanbcs vnb m.d, bu«fe feyncdeye (a^e 
Sillm bte man crbmcfcn ab« gcncnen mod)tc, -Dtbenb ni*t accbcn ^n nod) tDollen, 
^l^ir a^^^^^^^^^^^^ mi: trurtbcn abef Wcrc?cn be.mlicb abir off.nbac yces ecgcj^n 

^d>c bc«ifcn , vmbm «ba tbun , funbcm ibrcn l*«ben ivann rnb iro vm J^^" ""P^ " f «f .f; 

folltn tTnb ivoUcn trie gn«ntcn <Scmng 6trobart, i^crman rnb ^ranb fme 6one im 6t#e 
ln^ tobc ;u niagbcburg bar bcr gn«ntc rufcc gncbigec <,crce »on tllagbeburg obec f m 
Ld,eornm-<5ebieec babm, rlqcHof^en bie Stcte niagbeburg vnb j>Mc m-' J"" ^^^P"'^' 
tuoncn, «,binfdnmanbcmaanbcn, ^ct|d,af tm aber tetetm , ^ ^^fl^^i rZntman 
jibcn abcr tconcn , Hod) id) ^cnig SaobuU tciner anbem .5,ccn abet 6teta\«, a^ptman 
iSa: Sicntr fien ilc mcyne jlcbcrage, id) tctc baa baii mit myns gnebigcn ^srccn »on Wag* 
£ W« abcc 1u«c nad,Eom'm T>.i|lcn mb gmm WiUen Wic cvgn«ntenJ,orm<u, 
rnb Sranb Strobanbcn foUcn nodjcn ivollm au* fcinei- anbccn ^tm abet tetcte »atb, 
£pS; ab«^cncr pen tvanncMn^^icbigct^m-cron lllagbcburg abir P^ 

^S Von rns m*t babcn ivoKcn , abcf rns bas »oi-bictcn , abet tns con bee amptman^taff 
ub^r^icnftc a-ibba bcifdjcn laffcn iputbcn, (Dud) foOcn ivie uorgnantcn Stcobaetbc aUe aba 
St frinn: vnbcr anbc^ ^nn, vem cnbcr rnfcnn gnebigcn .Jeren oon tTJagbcburgabei- fines 
SIsbcrrcn nemlidjen benron 2(nba(c, Wanffelt, Satbyabee tetfurb lebenguwc abev 
anbcr quta babcn ; lX»ir tctcn bas bann mit jinct gnaben abcc (Jner nad)f omen pnb bee »atbc8 
^n italic cmtcn IPifien tjnb tOiUcn, bo* vcolbcn wit enbec ben gnontcn bcs 6ttf^«bei:rn 
Lbcncmtcc babcn, bas foKcn bie (Butcc fien, t.ie cott com Stitpe ;u £ebne geben, VOaemt 

aber acbengutcr, Pfanbc^tec, ccbgutee abcr gcltfdiulbc ruber anbcr ^em aber m <»ii6« a'*"^ 
6en b'-rtcnf rcn fotdKu pfanOgfitctn rnb gcltfd)tilbcfoUen rnb ivoUen imcnuoreogltd) nad) 

nnbaibc bet Srictfe , bie tcir bat obit baben , bar^u wit aUcnrnfctnfJicf) tbun, rnbrns rn. 

notRoalidjcn mbancallcsScucubcbarynncbcatbciten foUencnbwoUcn pnfcr gelt wibbet ui 

ntanen rnb bie £cbcngutet wibber rottaujfm ant aUcs (geuetbe, rnb fold) gelt was Wit bes 

obct bie IJcrttadit mit cnfctm gncbigen ^crn con magbcburg onb ben ron .5)allc bcbaiben 

wrctbcn an anbcr (Sutct im Stitfte rnb fianbe ju tllagbebutg , in rnfe^ gnebigm ^ctn abet 
finer nad)f omen (ecbictc anc -Dotjog wibbet ankgen anc 2ltgeli(l , Sebclff abet (Beuetbe . 
^is aHes wit bcm ttnamcn rnfcm gnebigcn ^tm , finen Hacfefomen r nb bcm «atc ju ^aUt 
alfo ;u balbenc rnb'bcm naAwfctiien gcrcbt rnb globt babcn, »cbcn rnb globcn yn b<«fiu* 
in CTattt bif cs Srittcs , tUcrc aud) bas wit gnamben penning Strobattb , «5)cvman rnb Sranb 
fine 6onc abet rnfcr gtben fcmptlid) abcc rnftc crad)cr bcfunbccn cynid)crlcyc (i)eted)tifeit 
abcr anfpradJC ron foldjcc obingcmeltcr (Bcfengni^ rnb fad)c wcgcn wibbct ben rotgnanten 
rnfcm ttnebigen 4cm eBbil^toff ffVibcridien abet ben »ob bcr ctgnanten 6tab ^aUc abet 
bie vten bcttcn abir babcn moditcn , wie wit bk etbenrfen aber rflfhitfcn mod)ten , bet b^cn 
wir tsns rcdx rnb rcbclid)cn ror bemfclbcn »id)tcr rnb offinbaten fd)tibet m bet bc|len tPic 
f.crnb forme, fo bas aUcrmctft cratfii'nb ma*t gebaben mag mit guttn VOMtn rotQogen, 
rnb rotRibcn rns aud> fcmptlid) rnb rnfct iqlid)ct bcfunbctn gen^lid) ror rns rnb rnfct ct. 
ben in aafft bicfcs 5riejfs rnb wollcn ber ;u cwigen (5er,iten |wigcn rnb vcibbcr ben gnantcn 
mfem gnebigcn ^S^en flrtcbifcbcff fftibctidjen rnb ben Sat ;u <J,aUe rorgnant, yte nadjfo- 
mcn ato bie vren rnb aUc bit jcncn , bk bat rnbct torbad)t pnb , nyinccmcbr gcbcncf en , v\^> 
ruif en nod) (y batumb bcteibingin. (DuA nymanbe ron rnfct wcgcn bcs ju tbiutc gcPatm 
cbct rorbcngen , S'as wit oud) a!fo xu balbenc bcm obgnanten ^ccn ftibciid)cn ff rcbi|*Op 
vt tnaobcburct rnb bcm Sate ui <S,atIc rorgnant gctcbt rnb globt babcn , rnb rcben rnb glo- 
bcn in a&tn blcfes Stictfcs. tPetc cs aud) bas wit crgnanten Strobarte rnb rnfet ctbcn 
fuji anbcr fad)cn ;n bcm gnantcn cnfcrn gnebigcn 4)Ctn fftr,bifd)off ftibctid)en abir (incii 

nad>fomai , tincn" niannen rnb Stctcn abcr Dnbcrfaf en gciftlid) ober wertlid) abet bem^»' 
re ron ^Oc corcinant abcr (ic wibbcrumb ;u rns enicfectlcy jlfeulbe , gercd)tiEctt ober anfpca^ 
d^c bimad)mal5 Vviiicn , bas foUcn rnD wollcn wir, aber rnfcr crben ror bes gnamen rii- 

ftts tnicbincn 4cm J&Rbifdjof tfn^ccidjs ilctcn abcc ab cr nid)t en were rot finer nadjfc 
men »ctc^ rgtiagcn , rnb crfoicn lajTcn , rnb bas fuft nergmt anbers fudsen abcr fud)cn 1 .v 

^.^ *-^- C^ x.r. «,;^ N-e finnnten twfi-rtt nnehirtcn J^frn rt^M• finer nacbtomen VXXO Ot^ rcrcn 

rXhUm Bc« ®a§ 4. Sapitel , W) Den (l):§l)ifd)6ffctt ju aJIagbcfcutg. 14^ 

Vittt abtt ^h it nid)t en were, (Tmr nacbfomen Zletc {tucjttiufdjcn ttUnm, vnb t?gfpcect?en 

wuv^cn in wifjemU<*cc fcuntfcfeaffc a&ec in redjte, Oaa foUen rnb woUen wiv gcriQUd? alfo 
balbm jn neimne t>n6 5U t^unc ane aUerlcie iviOOcrrEl)c , argelijl rnt) (B«ucc^e, tOnB voit 
mawun 6nobatcc aucb <xbev vnfev libco ttben an&er fflcfeen gcwunm ju Ocn en»Jli<^f " SuCi 
gem abec jfnnsonccn Occ Gxab <J>aUc inbefunOccn 6ae foUen mb xvoUm vcit doc ^cm ^a« 
«bcc »or 6fm (Sectcfete in 6cc gnantcn 6ta^ 4a(lc on6an6cc9nergcn9fucl)e«a0ei:fuc^e!llajjeiv 
t)n& wae crEant wivt in wipenilicbec ftuntfc^afft cWc in wcfetc, 6a» (oWm vviv alfo ^alOcn, 
XOiv foUen mb woUcn aucl> feim unfev fart)en abet (gziccfetif cit , We ujic 5U bem j?otgnantcn 
tjnfccm gnebigcn ^«n, fincnnacbfomcn, f^nestntifftsfutpen, <)em, t^anccn^Qutmt3n^ 
PnDcrfafen, abec bcm Sate ju 4^Uc tinb aUcn b«n yvm in|ampc abcr be(urOccn babcn abcc 
g*flbcnmocbtcn, nymanOageben, vfflfl^en abiv bic anbevewo 511 forbccn mcct)tig mac^en, 
ane attc ^euccbe* (Befdjege ea audt, Oaa tcit; mtcgnanten ^ciug Stcobact, ^ecman mb 
25ran6 fine Sone abcc wfcc liebefecbcn (emptlicfe abcr befunbecn , vne an jolc^en obin vnb 
tmc^geruncnmfw»^S*o^^^"P"^*"r punctenvnbanitein, alien o^tc ctUcfcen befunbcrnin 
Wpcm vnffcm ©cfeibeabcieffe gefc^ctebcn unb pf^gebtuctt, cercuctfcn, pccbcccbcn aberbocTOib- 
^er tlnin, onb bie ala obin wib bitnacfe gefc^rcben jleii nicfct balbenwnic6en, pnbbotumbpon 
t)tm gnanrcn vnfcvm gncbigen ^ecn t)Oti inagbebucg, finm nocfofomen aber bem Sate vm 
^ttUe bcfc^ulbigt abcc anlangt wucben, 60 foUen Dnb woUcn roic gnanten ijjcfung Btcobarc 
^ecman vnb ^ranbt fine Sone vttb atte tjnfcc Ubefccben in pnecabei:finec<0naben nacfetcmm 
^off, \vm\}in mx gebeifc^et wtxbm, rictbcn tmb yn barumb vnb aucl> vmb btn fcfcaben, ob 
bee wea baruon cntpc^en were, datfelbatbun, wca voir vna mit redne abcr iviberl^iirnngc 
nic^t cntlebigen fonen, aber bea man vns obirlomen Ean , wae finer gnabcn aber finen na^t 
tomen ^ttt borumb crtenten, abcr ^alben ba9 mit pncr ®naben abcr pner nad)!omen/ vnb 
benjon^atfcwigenfnbgntentSOillcn, baewiraucfealfo ju bolbenc rcrwiUct, gcrcbt vnl> 
globt ^abcn, ^ebm mb globen 6aa aucb in crafft bi^ca bricffca, vnb ivir vnb aUe vnfcr Hif 
bcfccbcn fotlcn nod? cmvotten bah glicbwol bigcr vnfcr ©rfcibc bormittcnicfer cntbroc^cn nod> 
lo^ fie"/ ^"^ ^"* >" fepntvei^baryne bebelffen, funbern ir:r foUcn mb woUcn bcnod) bar^ 
mittc in aUerma^e ala i^unb btkafft mb he^tidt pen , am allcrlcfc 3nfage, bclffrebe, 2Irge» 
lip vnb (Bcucrbe. ©uc^ vebm unb globen wic gnanten ^cning Strobattb, ^erman mb 
Sranb pnc Sonc vor vna vnb alle vnfer tiebeferbcn in gutcn ttutvcn, bne wir, no(fc aU^ 
vnfcrcrben f eincrlcic <J)Uiffrcbe, nurtJefunben nocb binberlipigc articfcic abcr (Bloprungc, ivie 
manbiecrbenrfentjnb vffbrcngenmoffete, ju i^ulffe ncmen wolfen , barmittc voir abcr vnfcc 
ccben vng wibbcr bi^c vnfcr (Drfcibe vnb a\ie yre puncftc, artitcic vnb inbalbingc bebelfen 
mod^tcn, vnb fnnbetiicben aucb, abtvirfprccfecnmodjtcn, baa foldje (Drfcibe an pna gcbro# 
dftnvom, vnb bcr mbbcrumb )U b^Ibene m<bt pptc^rig tveren, tPie vnb in ivelrberlcie 
tbocten, Puncten, 2inichln abcr (BJoprungctvir abcr vnfcr erben ba& erbcnden, vjfbcin* 
gen , vnb vna barfiie bcbelffcn mocfetcn. tbir ^antm ©trobarre alle, vor vna vnb alle 
vnfcr erben vor^iben vna alle femptlicb Pnb Dn|er igli(ber bcfonbcm in craffc bipca vnfera Q^tp 
fcibcfbriuca alJca Sccbrcn geijilicba vnb irertlicba, au&f allcr (Bn<^ vnb Ptiuilcgicn, bar^ 
mitte wir abcr vnfer erben vns bcbelffcn , abcr ivibber bipe vnfcr (Drfcibe tbun mocbrcn. 0u(fr 
ab tvclc^ red)t abcr priuilcgium were, bae man ftd) in bcfunbern tPortcn ober tOifc vovrji* 
ben, abtcbae von tPorrcn ju tOorrcn fceen mupe, (Dud) bee reArcn, baa ba fpri^t, 
baa bie gcmeync X>orQibungc nid)t entogc, ca en pe, ba$ man fid) erp in bcfunbern 
wee voreogen babe. (D«* bcr Sebclpnge bca Tin^tpee, SDroutvea, ®efcngni|je, Vnt 
ivipcnbeic bee recferen vnb ^erlicfe^eit bcr (gerid^re, mb anbetaUe 2^belffimgc, tvic man bit 
^cmmn mocbtc, Sunbcrn ivcarvir abcr vnfcr erben von vorbredjunge ivcgcn bi^er (Drfcibe 
JU fad)ene vnb 511 bcfcbulbigenc betten, baa foUcn vnb woUcn rvir bcs gnanten Dnfere gncbigen 
^cm iBrr5bifd)off fribcricba aber pncn nadjfomcn Secc in obingcfibricbcncr ma^e vnb anbcre 
ni4?tvf}tragcn vnberEcncnlafcn, vnbbaraneync (Snugc baben, am allca (Bcuerbc. Sol- 
cfec 0rfeibe tjnb alle vorgcfd?ricben pucfc, punrfte tmb artiWe bieite Bricflfca rebcn irir vor* 
gnanrcn ^cnig Stcobart, <ierman vnb Sranb pnc Bone vor vna vnb aUe vnfer erben bcm 
vorgnanrcn vnfcrm gncbigen «Sern, ^em p:ibcrtd?en, Pncn nadjfomcrt, Jgct^bifdjofFen tmb 
(Botfbufeju niagbeburg, vnb yrcn 2tmptlufcn vorgcrurr, vnb audi bem Sore bcr ^ab^Ue 
vorgnant vnb alle yren nadjfomcn ane alTcrlevc belffrebe, argelip vnb <5euerbf pere, fape 
vnb vnuorbrod)cn jU halbme vnb baben vn bit and) alfo ju bafbene lipficben mic frien VViU 
Icn vnb vnbettvungcn mut be ju ben bciligcn gcproren , vnb (tvercn yn bic audi alfo jU ^albenei 
in craffr bif ca Sriffca. Vnb ju Scfentni^c vnb peter Wbunge baben air obgnanten (Senig 
©trobart; German vnb 23ranb pnc Gone, vor vna vnb aUe vnfer erben vnjeriglidwrfyn^n^ 
gepgirwifcntlid)enbcngcn laffen an bi$tn Sricff, bcr gcgcbcn tP nad) goes geboct Ibufenb 

vicrbunbcrt, barnacbimvicr vnb funffi5igpert3arc vff'mtagnacb Seme Petecetoge, benmati 
neiiec ab vtncula. t>nb <J>anfcn von ^oym obingcturt TJrfeibe tvorbaflftig Copie bimocfc gcji^rcbin tpunb 
{idf vorfolgit: 

3d)^anevon ^oym, 6iucrbt» jcligic Qonc, S'ctcne ofifittbar mit bifcm Sriffe vor 
mtc^ vnb my ne tibia IgrWn onb t^u funt^ aOirmcmglic^en, So ahbch bcr iSnrevOigipic 

in 144 if(^6ffcii bet i^rfiimc 8a6 bet ^ab ^alk ^mint^ ©trobarrc vnb Taxman fyncn 6onc rmb obivgi'iffim- 
gc, fc^aOm rn& fd?ccl, To &y gnanrcn *ocnmg Qnrobacc vnb ^avmm vnb cud? Svamb fync 
fBcncon 0cm gnanten myneit gncOigcn -^crn tion tnagbcburg , fyncm Sntftc, 6cm Satbc 
vn& Oct iratjr^fiUcbcgcnginpnbgctban, mit fengfnig bcfhicFt vnb bcbajfc fatten, vnb Oy 
nu vcn fid) vf cyn "Drfcifec fomcn Ia(^n babin, bas i<b gcrc& rnb globe b^be, gccebe tmt) glo^ 
be in vnb xnii frafft bif io bviffcs by mincn 2m tjnb truirit bem cgnancen niyncm gnebigeu 
4cm (£n5bifd?oft ftcberid?in vnb ju jlncr nac^Bomen vnb (Sotie^u^ ju tHag&eburg ^janOcn, 
fynm rnb fyncr nacfefomen 2mptlutcn ju (Scbicbinpcin , €olbc rnbggein, OyiQuntftnt, abit 
injufimflttgm^cRyccn jicnwcrbcn, 3[ud) bmi ffrfamm ^atbe Oei*6rab (JaKc povgnant 
cHm inn tTad>fomcn , bas id) vnb allc myncs £.ibi3 ei*bm bee felbigin myne giicbigin *icin, 
fincn nad^Ecfncn t>n6 (Sorisbufcs ^u Hlagbcbui-g, fynce Stijftes wfa\, ^Vuffin, ^bum-^ 
4)Crtm, ^tvttn, XTa^ntn vnb Gxctt vnb cHe fyner vnb (ynce Ootiebufee ilan&e vnb iiitbe 
gcijIUd) cub ircrtltc^ rub funbirlicbin bcs ^at^stjnb ber ©tab ju ^JvalU, iiit 2?ui-gtr pnbtiUc 
ba;yrinancrn]ii;2,ebcri;gcbui-d:>nymant6, aud> burd? fcynidey fadjc willeri, by man iiv 
bcncftn able ncricn mud?rc, ron bcc gnanren Grrcbacrbcrnb irir (Efefcngni^ wcgin ju I?an6 
md)c vrcrbin, 2<nc^ mic tPonin ixficr Wcrctin fecymlid) abir offmbai* im avgiftin nid)t bc« 

mgcn, ivcrbin abcr tbim , funbcm inn fcb*-;bin, 'ran t?nb woi* wyi* ben vvi^en, ftbiuinjaviti 

gcnnm?chd?m iramcn , vnb bcwann follen f nb wollen aue 2li*gcli)l unb ©cuerbc. Vnb wevc 

ba3 id) gnantcc <S^n5 ron ^-lOym afttr mync fEtbin cnidjcrtey ©crcc^tiCcit abii* anfpi'ad?c pon: 
fnldjcr obingccurccr bcr Gaobcrtc (Scfcngnufs vnb fad?c ivcgin ivcbii* Den tsorgnamcn ^cnr 
frcbcridic Ijnsbijiijoffc 5u Hlagbcburg abii* Oen Satb Oei*gtiantm Btabt <)(rflc, abci* byyren 
bcttmcbirgcbabcn, ivicxrir bit irbcnctin, tjomemen abir fffvucfcn mud)ten; btv \)abc id^ 
gnantc_^n5 ron <ooym vot mid) vnb mync £ibis iSxbcn mid? rcd)t pnb iebclid?cn in (Bericbc 
roc otfinb;;ccn fc^nbem in bcr bc(rin u^yfc rnb formcn, fo bad a[licmci(l fcajfc rnb mac^c gc** 
^bcn nwg, mit gutcn tViUcn oorcibin, cnb ttoc^igc mic^ and) btt nor mid) pnb myne S,U 

bis l£rbcn bfr^ju ctrigcn gc^ytcn, !cgin rnb vccbit bm gnanten igtRbifdjoff 5rc0end:)in vnb 

Ocn ^«rf> ju v^il^c rcrgnant, ire HaitFomcn abit by ixin vnbaUc Oic jcnen, by barun&ic vox* 
badjtpnb, nimcrnicfec gcbcn^in, rtfiucfin nod) fy bacumb bctcbingin, and) nymanGc oon 
mprwcgcn bos ju tbunbc gc|rattin , uDic tjorbcnginwottn, ®grd)cgc C9 aud), ba^ id) coc- 
gnantcr ^^ansron ^oymu&ir mync£ibc5 SEcbcn uns an {ultfein obin rnb nad^gerottcn globbiii 
piK?cn, pimacn rnb 21rrivfcln oUin abic eQlicfein bifunbctn in biegcm Scicfe gcfcbrebin vnbvf* 
gcbnjcfc romjcfrirt, rorbred?in abit banrcbic tbun vnb by als obin tnb bim'acb gcfc^tcbin (Ic^ 
tHC, nicfet balbin n:or&in , 5nb borumb ron bcm gnanten rn|5ern gncbigcn ^cm ron tllagbc^ 

bttrg, fyncn nuAEomenabicbcm^atbcooniJjiiHcbefdjuIbigicobic angcdagit TOUtbm, {0 |of^ 
lin rnb iroUm id> ^ans ron ^oym rnb myne iibeo ffcben in fynen abir in fynei' nadjComcn 
4oft, wurbm xck gebcifdjec werbin, rictbcn, vnb yn banimb aud> rmb ben jdiabcn, ap bcs 

feoron tt?fs entjtcbin were, boclclbigcs tbun, wee voix rne mit vcd?te abic tcebirfanmge nid)C 
cntfcbtgen foncn, a&ir bcs man rns obirfofrten fan, n?a9 finer 0nabc, abic fmci* HaojEo 
mm Setbc barnm irCcnrcn rnb balOin Oos mit finer (Snaben c&ir fincn Hadstomen rnb bcr 
ron ^joUc vci$cn rnb gutcn n^iUcn, bos id? gnantcc <oan5 ron <Soym nid)t cntbrocben nocfe 
log |m, rnb cud? in feme VOy$ barync rns bebclffcn, fiinftem CoUcn rnb ncoUcn bcno* ba* 
mccbc in aUimug als i^unt bcl?ajfc vnb bejttid^t fcyn anc cUirlcyc infagc , ^clft rcOe rnb arge* 
lifi rnb (D€uccbc. 21ud) ccOe vnb giobe xd> rorgnantcr ^ans ron ^oym roc micb rnb mine 
gtben in gutcn truiecn, bas id>, nod) mint fcibcs crbcn Ecyncrkye <)U[ffrebc, Huroefunftc 

nod>join&cr(i|nmgc arriEd o&cc glofcningc, xvy man by erbencfcn a&ir rjf bcengin mod>tc in 
^Ifte ncmen troUin, bamittc id? abir mme crben rne tribir bife t)otfd)i:ibung rnb atic jvc 
puncfcc, 2lmft[ rnb in^albungc bcbclffm mocfetcn, funbcrli^in ap id) aOer mync gcben fprc^ 
d?m mu*tm, ba5 fald?c rotfd)nbungc an rns gcbroc^en were, rnb by rocbiiumb nld)C 
pPid)tigjabalbcntretm, tty mb in tceldjirjeytDorten, pHncten, actif c(n rub gfojicungeujir 
bos icbcncfm , rffbccngcn rnb ms barinc bcbelffen mud?tm. Jd) gnantcc ^ane ron ^oym 
ror mid) vnb mync i&rbin rorc;ybc mid? and) in feaffc bi$i9 Sriffis allca ccd?tcn gctfilicfes rnb 
t»mlid?s, aid) iiiliv<5nabc vnb primlegien, botmittc id) abix mint ccbin rns bebclffin ftbic 
tDcbbir btf in Snft t^un muditcn, Znd) ap weld? rcc^t aber priuilcgium vctxc, baQ man pd) 
in biftnbcni ojorbm abir tX>y[t ror^ygm abir boa ron IPortcn 5U Worten fe^en mu|ic,2<uc^ 
bcs Acd?tcn, bos ba fpridjc, bas by gcmeyne ■Dor^ibunge nic^t en togc, fs en fy , bos man 
pd? et# tn bifnnbem t»cs ror^ogcn babe, 2(ud? bee Scbrfffunge bcr Pmri^cnbeit bcs vtdum 
vnb 4criid?fcic bee (5erid?tc, vnb aUt anbir bcbdffimge, toy man by bencncn mudfet, 2lUc 
vnb i^d)c rorge^rcbin jhicfe, puncftc rnb 2ttcid?et big ©rifta Hebe id) gnantcc ian9 von 
4oym roc md) vnb mynt Ifcben bcm rorgnantm ^crn freCiccidjcn, fyncn nadjfomcn, <2t . 

t^d>ottm vnb (Botsbnfc 3« tTJogbebucg rnb ycen Jtmtlucm cotgnant vwb md> bem Katfee bec 
©tab ju ^joOc tJorgnant vnb oHin irin nacbEoinen ane aUirlcy ^nljfccbc , argeliji rnb (Bcccc* 
^^^ roflcmb mnorbrodjin ju feolbcn, rnb babe yn by aud> fo su balbcn lipUd)in mit 

frym XX>iUrn t?nb mbctwtmgmmw^? ju ben Wgni gefwcn, rnb fwcce yn by omfe in Uafft * \i ms Sti|f(0, vnb t>:$ 5U befentnif} vnb (letir M^ungc i>abt i* cgitantcc ^ns t>on ^oyin m^n 
3nneM\ vot mid> vnb mm tibc$ ctbtn voi^cmlicbin an Mpen bcicff U^en bangcn Dcr Qcbin 
«t nad) CiifJi g^biicc Cufent t?ic^un&ifc, C>ar»ad) im xjcc vnb funffisigiihri 3aKn. 

Diib vft allc bifit porgnanrcii (lucfe gcme)?Iid;m vnb \mbitU<^bU fgnanren Kattsrwiflur, 
Sotrtmci(iic vnb tVcipt bcv ^fmngcupoi^ &«: (Btmtynbtit wcgm to tataOt ^aiie btifdim 
mi* offinbuc fdjcibcr mit fampc Oee (Bciid^te ftafelbift offinbac fcbnbcc b:c wnOm gc(cijtcbiii 
mic ben nacfegcfc^ccbin gcQUgin t)ai*5n, bas ict? vn (lb mcl ofmbar fcbriffrc batobii- (cgte »nt> 
ma*K fllfo fi^ ipcc bcifcbcrt, bcgcrcii v>nb bcborffiii, bae i(i gefcfecin m 0cm >«, jnbicdm, 
IHauftcn, cage, »abi|iumc, (Junbcn unb 6rab, alfc birvorbenanc i(J, ^icbp fine gci»e(iBn^ 
fine (BeQugin bie rocnunffrigcrtonb ffcbafFcigcn fgrn barman tPc(?ual, pbcrncrju $)e[tfld), 
^cnricb tPoIrnati, rHatbcus Prijolt mb l£m <)<n«d^e ftrcr pberncc ju Cbofm, pbaffcn bee 
(Jifftc tHagbcburg, ITJcn^ unb niergborg ju bm felbigen votgcf^wbrn ©fff^id^ten gcruffin 
vnb gebctin unb junbcrlicbin gcbcif^tcn. mm? Pawipifdjei: onb teyfjclicfeir tllac^t cyn offmbac fc^ribir cnb ein ricfctir , ben men ^«(i orbi> 
tiatm, wehicbbyftv DirQigungc, ©brrgebunge, Podapunge, (Blobbitt, Drfcibc onb JlEf^ 
bin adic nnb ig(id?ii: rorgcr^wbin ftn<£in vnb avtiUin wm fr als obingefcfewbin |t«t geidjcyu 
tJrtb voxbtad)t wutbin init ben porgnantm (BcQngin (eginwectig gcwep bin, bae fp alfo ge^ 
fcbeinf)?"/ i?nb b]? gebort babe, brtcumb babe icb bifje oftinbi^c finiffc vnb Jnlicumcnt mit 
mynci* cygiti ^anb gcfdjcebin onb mit myncm gcwonlicfeen Qeictjen ooiQeicbnct , ju bcCenmup 
rnb tuntjdjtjffc aUit vnb iglidjir bigic oorgcfcfetcbc cnb f*rifffc gcruffin, gebctin vnb funbcw 
Iicbinbai'5ugcbeircbin, pnb ic^ bceugc baa bae tPort itv^bif^^ff in bcr ad^tcn 5yle ni^c 
mit ^inbivjl gcfcbribin i% 

Vnb i^ ^o^anw 2IIbccti dlcricus IHcnQfcbe Sifjcboff turn? tJon feifcrnvfter macfet Ho^ 
tatim vnb bw obingnanrcn ©fpciale mb (Bcricfete jum OmvemccrcPc offmbor fcbttber,nrtcb- 
bcm icb bigcc ooreigungc, (Dbirgebunge, Doilapungc, globbcn, ©rfcibc rnb iSybcrt aliic 
tjnb igiifbir tJOrgcfcbccbtn fiucfc, ale b-^ fo obmbcruit i(t, ger»*cn i?nb jTOcbrac^^t wurben 
mit bm CQnmtm (EfcQugcn Peginttsectig gcwcp bin, baa fgalfo gc(i:ftcbn tnb id? bae alfo ge^ 
fccn unb gcboct babe , banimb babe icfe bige offmbap fdKiffc t?nb 3n|irumcnt von eyncn an* 
btvn tvuwclicbingcmacbt rnb gcfcbrebm, wen i<b bcefclbic pnlcbbjg teas, aucb »on(Beri<br9 
»nb mynee 2Jnibad?w wcgin mit myncn gcwonlicljin Qcic^in, namen »nb Sunamcn tJ0CQi<^int 
mb mit bcm angcbflimtcrt 3ngcfigil bee tjffrgcmelten ricfetcrs vnb (Dfficia[& tjorfcgilc, ju be# 
Icntni^ vnb funtfcbaffc aUic Pnb jglic^cc bigcr porgerurtin fc^rifftc gcbctbiit Pub (iinbw licbitt 

Seb«t|c^m. 

No, 6^i 

mmim "nU« etflbt ^oUc gegcBen, m fie Veiling ®tro5(i«ctr ju JQaltum tc6 
^ SScrflfact)^ mijflten leoacii , t». 17 3«[i( g(o. 1454. Ex Autogfapho. 

... mife;!!" Iv » - i^^^l3'» 3" ©"(fefe" , Jlanfttgrawn in Socitigcit »n6 tnatggtauei. 
ju mie^m SeJcnm offimlab mit Merem Stiue eii6 t^un l!unt aOcrmmicIi* , aiawi enfcrrn 

A?n^^iEf^ ' fluf"*'!'" r<*f COe jwufcbcn 6eni «twutWg(}eti in got Pfltet 4ctn Meri* 
Itl n„/?rj '" ^''S&sbiiwt, vnfein befunOem liebm .Jieten on5 ftfinfte on6 6m oo« 

!!? W' s''^ ''"f"" ^"'"''"3 Stcobatt, (in fonc aOcr ymanba on^et8 oon iren megin 
on ber Ptfebbc aber enicfeerley anbcrn (lucPen abec octicteln, btt |te fi* b« genantm .^tiiyn* 
e n Strobama ©efwgnus aber crfi-bbe ^dben tjorfdjritben baben, mit m*tba(bunge brw 

ajigz-lMmtg obw vevflu^ng wmbm, wie ab«: weJ^CTwief* b«B gcft^te, |;«9 alfbaft ait 146 ircf)6ffen bct&e rnfcrm ^octn vnb frunbe ron ITIagftcburg vnt> ben von ^aUe gcmia)Iicbm bcbulffen vnb 
bicllcn5ig jin fuUcn, ^e^ gcnanren °5n:obart, pne fonc ot)fr wcc bcs JU t^un&c bttre, iiDccficb 
finncmc ^u rfnci?rigcc ^al&ungc ju brcngcrt. ©oUicfoec ^ulffvnb T^itftanbe alfoffc vnb voah 

t>t5 cbgcrurtcr mafc not wiibct, gctruirlicbin 5" t^unftc, uocfcfercbin wic tjns bci&c bicmit 

mgclampt rn& infunOcrbcir gemrocniglicb, in fraffr Ois Sriues. Su ©rfunbc tJnOec tjnfccii 

bicrangsb^nttcn ^nlTgcln irijlmtlicb rorpgclr. (Bcgcbin 5U tHcrfeburg amtninwocben, Sane 
2lflcn'cn rag,"" ^^ ^'P* ^"M 'S^"* (Bcbwx Vmm]^unbevt vnb bevnad^ im rice vnb funff.* 

ton |. 17. 2(c.i4;4. i>cn 10 9iot>cmb£c conjtcmitfe Kapfcc Fridericus III. Dec @m&t 4a[fc t)ie 

n hauler gigi^mimt'D^rt^eiftc &|Tcyung ton augu^accigcn (Bccid)tcn; &cn 11 ?Roticmbci* nfl[)m 
5 ^loftcr oinna dburtTitlt 5ric&rid)cit ju Sran5enburg unD fcinc Jamilic in \>k £Io|lcc?5Bi'teciv 

f^offt auf , miti m^xkb i^m i?ic ©cmcmfd)atft allcc ibrcc gutcn SBcvcfc; ben 26 ?Roocmbcv ^civ 

!Katft5'D\c$min>^, ^nnunqemciircr, ^urgcifc^Dgunbanbcrci'Srmngcn^albei*; unb ben 7 ©eccm^ 
bcE aab cr cine ^crorDnuns , ivic cs ba|clb|i mit bcm $8caumcfm 3U ()alKn, mi bap nicnmnb w 
oulnjarriQC ©cridirc gc;i>gcn avrDen folic. 

§. ig. 2lo. 14^. am gicucn 3at)r^^agc 6a(fc grfebif^ofF 5«^ic6rid) <5«6d5 Wlbclmcn ju 
G-cbfcn nacb ©icbicbcnfrcin ju ©afrc gcbctcn , als folc^c^ bee 3uit& iu Joalle crfnf)i*, inuitirtc ci' bic 
^5crrcn auf cine dpOaticn aujf^ 9\tUl)l)aug, (Ic famcn au$ nad}mittagg mit ©cl)littcn bal)in cicfa[)i'cn, 
imb barren 6raf .panfen ra ^^ci^Iingcn , Jbcinridicn »on '^Bwnbenllcin, 9}icol Don <3B(m9cnl)eim, 
'^ittcTC, Jilcnton ?:rotc, ^inrid^cn i?Dn 5(mcnborjf unb uicl anbcrc ^errcn bei; fid); ber 9tflt[) 
fiihrere tic in bie arogc Kot^jfrube, ^k mit gulbcncn ©tiicE bc^angcn roar, unb tcactictc fic mit^m 
unbScnfcit, in;n?ifd)en cdidK Jcdjterin bic ©tube tratcn, unb m iftncn foc^fcn, worauff fie fc^c 

tctmm iricber nac& Sicbid^nfrcm fiibren. Sen 2& 3amiar.gab ber ^r6bifcI)oflr ict ^taU Sutg 
cin i^npifcAium iKgen bee ©cwanbfdineiber unb ea!enmad)ec, auc^ © ctreybc :» ©cfeiff ung ; ben jt 
Tidini bclkk a (SrafF ©untbem , ©ebbarDen, <Su§crt unb gjolrabenju tHansf eI6 mit bcm @d)Iog 
ITianstcio unb bcucn Jubehor; ben :8 ?(pril Dcrglic^ ec fid) mit bem SJatbe ;u (Ealbe wm &bm 

ung eincr ncuen igruif c uber Die icaalc ; ben 5 3unii conjitmicte cr ben SHtar SS. Mariae & Otti- 
lia in bet (c^b^'dapcnc ;u Wcttin; hn i^Sunii tjcrfaufftc cr ©corgen unb ^Balt^afar Sofctt 

bo.^ ed^IDg*^m:^Oorttfamr i>cn S^i'rjfcrn :Qccfcn unb pianena, unb bcIiefK |ic imit; ben iS 
^li v^crghd) ibn ba? 3>omcapituI mit ©raff ©inu^ern ^u tlTublmgcn, Dcrfdiicbenei' 3rmngcn haU 
ber; ben 16 tHmufx cenfirmirre cr cincn ;n?ifcbeH bem Ctollcr tHudjcIn unb bencn tjon 2lmcnborff 
:u ^cttin itegcn eincr Jjufcn S!anbc5 gcfroffcncn 5:auf4; ben :o eeptembec crtbeiftc ec bem 
g$u!ibci§en ;u ^^.igbcburg gcbafitan J^ugcn cincn tDapcnbrictf (*); unb ben i Octobet unirtc 
imb incorpDrirfe cr ber {EapcHe 6r. ©angolp^i im &;6bifd)Dpd)cn s^JaUoft ju ^Jagbcburg bic mV 

frc '^.Varr-.^ird^e ;u Srromi^- 

pOT^rim , in tKldjfui ci fcciir, tag cr tern mm Hi ©apcn mlcibc: cufltmdjt unO ©eft^It unfcc'^ccr^ 
lufifoi, iiic ans ron XPir&en twO <Prt>cnuiJ3c nnftw iEc^biWnma ono pcim«u» mam (WffacUazt, uccci* 

No. 66. 
No. 66. 

f)ei(Te» 5« ^«9t>e6ur9, t).3o @ept, 9lo»i455. Ex Adtis publ. 

^ Prt'mad in (Bermanien, 2^elfenen vnb t^un l!uncltcb(n pffinbar mft Mpcm pnferm offc^ 
nen 23ricff atfen fecit, Wc yti fc^n abit ^orm Icfen, nad?fecm 6fln von bm obitftcn vnb irir- 
feictf!cti vil gi^of^f^ ^eclifeice vn& bet ZoQcnbc f^beUi^eac von rec^rc mfptit^m, ^ccHoilien vnt) 
ccf unfec nemcn, vnb ban bur* gcfcbifcrc orfeenunge, feurcfe (gun(l onfe (0nafec ju bm vnt^t* 
pen (it[(int voctbcn , ba$ wit bafeuid) gutltcben betcac^tct babcn vnbangefeb^n nbeUd^e 3e* 
bitbihit, lobcli* leben vnb wrnunfft, fefe btt rfid?rige rnfcr (iebcr gctruujcr Sapran ^ugbcn, 
^nwoncnfec Sucgcr pnfcr dfecnpafe magftcbucg togcntUc^en an )[»m ^?at vnb fmt, au<b 
\mm(bf(3ltiQe Qctvavoc williQC bewifcte J)m^c , bit betftlbt 2Ja(lian ^ugben pne ctbotcn vnb 
man ^ac, rnO in 3ufunffrigcn jitin fhtbas tbun (al vnb mag, in mac^c t>n6 gcf^alt onfcr 4)cr* 
Itc^cic, Die vn$ t>on IPirOcn rn& orfecnungc onfers igrisbiptbumbe tinfe Primatus wcgin obcit* 
gnant pffgclcgic, tjoreigcnt unfe jugda^cn fien, bcmfdbcn Saflian ^ugbcn tnt) fincn clicbcn 
hbte ttbin mit wolbefeacfeten mute, gutem Kate vnb ttd^tct POiffcn bi^e fcinwurtigc XX>a» 
pen rnfe CIcynot, mit Hamen epncn ©cfeilt in roifjer Dacbe, unb in bcm G^ilbt jwen rotbe 
£v"t)orn9 4oupte rnb vnbet bm ^wm ^^nl^^vne ^oupten e|^ne bfautve JLvIten geblumer, vnb 
vffbem Bct)ilbe efmn <)Clm, vnb vffbem ^tlmc eyn rot^ Syn^ome ^oupt, 2tifo in 6cm 
fcfeilfec, bet in bcmfcfbcn tVapcn in btm mittel bitfce 5ncffe$ pnb vff btm ^etmc ton fees 
XfiaUte nicifJecfcfeafft bcfcftcifcenlicfecn gcmalet, tjnfe mit Darbe gccfeybct vnbtttiitttftnb, gnc* 
6iglid)m gegcbin vnb pcrlcgin babcm §ebin vnb rcdibin ym bit and) in porgefctjricbcncr fuU 
(omcnci* moc^t, gcimvcrtig in craffr bifm Bdueo, 2IIfo ba$ er t>nb fine eficbe £jbe9 erbrn f^I' 
cbc XVapm vnb cUynote fucbae mc^ir babin, rnb bet iii ^ngcjigiln ©nb in alien fad?en vnb 
©cfd^elffcn 511 6*impfe pn6ernf?e, wurynOaenot vnb beW^ifi, anaUmSnbm fubcen vnb 
bet and), voah fie wollcn, gcbrucbin mogin, bocfe tnfdjebclicb alien anbcrn an yren tPapcn 
rnb lecbtcn, bit bet porgnancen Wapm vnb Cfeynote gitcb furen moc^ten. £rmanen aud^ 
«Ue vnb iglic^e l£ibalben, Perfcuantcn vnb l^nc^tc bcr tPapcnbc, tsnb aUt anbet, ben ba? 
3U tbunbe i|l, bae |ic ben porgnantcn Sa|l|an iSwgben vnfcrm licbin gctruwcn 5U bcnfelbcn 
IPapen a\$ ym bie von t>ne gclegin, bejTetigrt vnb gnebicHcben nac^ yren tDurben gegebin fin, 
togentlidjin porgcbn t?nb an bejlentlicfetr tPapen ^at, wan vnb wut fi<bba9 geboren wurbct, 
fcecn vnb fiugcn, ale feme bie anbcre nymanbe an glidjcn Wapen ^inbergang inbrengin, yn 
bccfelben tPapen su Kitterlid^er Dbunge auc^ ohuorlegit babin , bttfcbcn vnb ^albcn tvoden, 
bao tvtenen voit (cgin t^ntn iglic^en gcrne, vnb ju orEunbe rnb 23cfcnmipe ba9 wit obgnan/ 
tcf SviOcric^ ^nsbipftoff 5n tHagbcburg tjnb Primos in (Bttmanien bm vocgcfdjn'ebcn 3a0 
Plan <5»ugbcn tinfcrn liebcn getrawen vnb fine elicfeen £ibe9 2rbin mit bi^em fdben tPapcn 
vnb dlcynoiten tt>apenbar gcorbent pnb bcgabt, l?abcn voit rnfcc Ong^Pgil <^n bif}tn onfcm 
Svicff la^cn bcngcn, bet gegebin i(i ju Calbc nacb (Botce vnfetQ ^cm<5cbort(Ebufcn6t)icrbun- 
beet, Doenac^ im fiinff vnb funffsiglJen 3arc am fntagc nac^tnicbacUabce^etligingrecngcla, 

§* 19. Slo. ^s6Mn IS 3unii confenticte gc|bife&Dff Sricbrid;, bfl§ 55u§o Don ^omborg bem 
©ojlci' @t. ^ctti nuf Dcm totccbcrfic ir alte ©c^ocf Cccu^^Ocofcfeen iaf)dic()cc Sinfe mn fcincm ®u* 
te JU 25i;umby mhuff^n hmffte; SDcii 22 ^mii refocmirtc cc M ©jlctcicnfcc^SungfmuemElojlee 

iu6angccbauren; ®eni2^3unii conji'rmicte cc im\) gcifWicftc ^cncifi'cia, fo Hermann 6toppc( 

M)t tt <iecmann tnafcbwiQcn M @cl)ultI)eiiFcn»2Init ju ^olUe, wcld)es bcrfcibc ^on bcm mim 
©c&ult[)ci(rcn ^^einn'cb 9vabemQd)cm m 190 @d}DCf ®^^^^ fimc, ba§ c^ 9ia(f 

.bemflrt)£r3citScbcngbc()a!tcn, unb ®ofd)ivi^ eg nac^ fcincm ^obe ct^alten foUc, bol)cr SRabcmn^ 
i!i}cti®d}n,mi\'iSlafi^wiUn\)icM^ md)t auffeelaffcn mx, fid) 

bamitbclcibcn kffcn, unb bcm 6i'^bifd)Dff 13 @({)ocf altcc ©rofd)cn, bee Saiiffer ?»flfd;mi§ aber 12 
©d)Dce alter ©rofc^en juc &^utrflf)vc geben mujle- ®cn a 9?otoembcc ert[)eilte gr^bifd)Df Jtiebri^ 
bem eio|lci' Pforte cin ^riuilecjium , ba§ e^ Don alien im &:6(lifft er!aufftcn ^Bflbrcn joUfrei; fc^n foUe. 
§. 20. SId. 14^7. iJcn 2 ganuar. confentirtc €c§bifd)D{f ^nebcicft , ba§ Da^ ©ojlec Jtenin fane 
jii Hoburg ^flbcnbcn ®utcc an Sofjann \>m Sarby tocrfauffen biirffte; Sen 26 felbi^m WonatljS 
publicirte er eine fficrorDnung luegcn Dec 9vat^SiDal)l unb 9vatl)g^9ved)nung, ingkidjen cine ©cd^t^* 
£)i'bnung unb @portu^$:a>'e ^u 5«f«bocP, crtfjcite auc^ 9Kid)flcI Dlafc^en bafel6|t eincn tegin'ma* 
tton6=25tieff, bavinncn!)U allec^ ^^ucbcn , Snnungcn, SIcmtee unb ©)ren fdl)i9 ceEld()cete ; Sen 
i^gcbruar. confi'vmivte er bic SBniberfd^afft Deg [)cii. Jro^nlcic^namg juSemburg, famt einer alie 
Stei)ta9c JU l)Qltent»en Slefje, mt]\i er nidjt aacin 40 ^age $lbfa§, fonbern au(t) bic grlaubnig gab, 
bog fDlcfte aucO .^ur Scit einc^3ntcrbict^ in bcr ©tide 9e()altm luerbcn moae; unD Den 10 2(ugu(l tu 
ri)cilrecvfeincnSonfcn^, bfl§bic5apclle5u6*irautvcgcnentIegcnl)eirabgcbro$cn, unb nal)C bcp 
Dcm ©Dif c mkt crbanct iwrDen moge. ^n bicfem ^aljre fe^te e6 eincn ©trcit pifc^en bem &&* 
bifcl)i)ffunbbcr @tabt Joailc tvegcn beg (Bcrifbtafrobnen bep benen ©djult^eiifciuScridKcn; bee 

neue ®d)ulffKig iKflfcfjivi^ bancfte bm bi^Ijccigcn Sw^nen ab, unb no^m cinen onbem an, mldn 

Sr 3 abec atcr tcr er^fcif^cff nidit iulajjin m\tc , ba^cr in iangei; gcit fcin ©ccic^tc gc()al{cn twivbc, \m\ \w 

mant)n>ar,"t<?:W burger citircn Feme, toc& ivurDcn Wc Sfjot^unb J^Dcl)notI)pcin(ic[)en ^m^^t^ 

nL-bfcchncS«rid)t?fte6ncn9fl)aItcn, rtudnuatjrcnbcn bicfcn ©trcitigfcitcit ciii ®ieb ^enictljeilt imD 
gchcncft; &iMi|abccn?urbcc5i?crgIic6cn, uu&initgefaratccginmilligungbrg&^bifcIjDlf^, ©(I)uU 
thciicns, ©bppptn uub Svaths grb^irb ©d)abc jum (Serid)i6frol)nenangcm)mmcn, Qud)nad)ge^ 
knt)5 ae. 1463 bc5^Ib m fccfcnbcvcr '^Ja-gkid) gftrofcu, wie c^ Danu't in gufunft gctjaltcn wevDen 
fbn|r in 

^co fionige $ag, baruber jaMfd^n ^allc unD ilcipjig grcife (S:)tvcitigecitcn cnf |tunDjii , unb bet ?f{eucj» 
ja^r^morcft no^ Ld^m fam; ivewon \)\'(\Xn\ untcc bcm ^itul toon ben 3flf)vmavcftcn ba- ©tabt 
.gSlk ousfi^tlid) gc^nbcit wcrbcu foil. Sen ^ Sanuav. bicfe^ 3fl^c^ con|inniitc gv^bifctjotf gvic^ 

Iri* b«n 2«tar 6r.»I&oma, ben ^\t (Tal^jn&S'Bru&cifd^affc ju ^allc in ll.S.5vaucn^Sivd)cge|litf» 
tet ^ttc, unb ben 7 ^uj.einen 2(Itac in bee ^frtrr^.^ii:d)c bcs Soiffg ^j^mijnOc; ®en Gfiejusd.Deii' 
Sli$ cr fd) mit 3ugu|lin unb ^^Mul ^e&erslebcn n^egcn be6 ©eleite^ ju Si*ucF6orff, fo i[)nen unter^ 
rfanbli* wrftftriebcn \m , unb ivegcn einec 3ubeiv@cbulb ; ® en 4 ® ai) cntfd)icb cf ben @tveit jwi^ 

gen 

fetn 

iupriQ 

fI)w>ci>guncburg\Kgcn be? ©djiofics (EIoqch. 

§. 22. So. 14^9 ben 26 5ebruar. i3erl'd}vieb gt^BifdjDff gtiebricO S(fecric won Sobenbicf M 

<S*lo§ unb ©tabt ©ebsfclb wicberfautflid); ®«n 2^ Slugujl confentivtc cc, ba^ bic m Jvote ju 

tPcttm dn 4icte bcp ^rofig! an &tc ■uSDrfrcbcc &£s Sarfugep(EIo|kts ju »g)alle ju getreucc ^nnt> 
tjc^ooffcn burfpcn ; unb ben 26 5iDWmbcc fc^encf te ec bem Pwftigcv<(Ilo|lcr ju ^ailc cincn ^d16^ 
Pfifoiiifbcr *Scy&c;ucmigerQ5etgcfmng, Dagi^n bcc gcfamtc ^livebiger^^oDec ©omimcaneivDi'ben 
2fo. 14^ m fcinc ^ruberfc^fft auffgencmmcn, unb allec guten 5l>ei'cFc, ©cbctc unb ^c§en bcg£)r^ 
fccn? t'^il^jftig gcmadjt ^attc 3n biefcm Sa^rc ti\)\t\i bic ©ta&t (JaUe am u ©cptcmbec tion^ai)? 
^ Friderico 111. ein -]\rit?i(egium ubec ben tPcgepfcnnig, Dai'inn cc if)nen toonjcbem ^ngcn bwi) 

pfennig? unb wn bent gam anbertl)alben pfennig sum VOcgcgclb ju ncl)men Dec|tattct. g^ geviet^ 

cud) bie (c-tix^t mit Gljurfiirlt Jricbric^cn ^u Sranbenbucg unb gf)urfuv|l griebnd)en ju ©ad)fen in 
©freit, tK^^lb |1e m ^15 ®ctlpl}alifcbc ©ericbt nac& Stebucg ci ivotjon bee Sufamj* 

menljang bciTcr unten 2(0.14^7, ba fel^cretrcitivrtragen ivovbcn, gemelbet roerben foIL 

§, 25, ?fD. 1460 ben I "iKartii erneucrtc \i<xl> ^cnebictiner?€lD|lct nicbcrn.2lltad) in $8di)ern 
Ik ^rubcrft^t^ unb ©cmeinfd)afft bee guten ^ercfc mit bcm <5vpft 'lOJflgbcburg , bavnbcc i()nett ^r^ifdjcjf iyrict^ri^ ncbfr bcm Sonv^apituI am 3^ ^09 cine ©egcn=*5ici'fd)rei6ung ert[)cilte; 2)eti 

iylciid)cc?5nnung auf bem neumavcttc vor »&alic , unb crthciltc ibv ein ^vi*' 3 Julti erri^tctc cr cine ^;n^fr5Icbc^, rC>vynn5&orft, ^oym, ^ar^gero&c, (5untl)ci-6bci*gc unb (Ban^:? 

\ Subeljfr, ivmibcc bicfc cinen Scl)n0.'9vct)erg ausfleacten (No. 67.) unb ben 20 5fJo^ bilwium; ©en 25 3ulii t>cr^id) ee fid) mit bem SonvSapituI wegen einci* ncuen lljun^c, aujf 20 
3a^ Iiwg :u fd)Iagen , baton 48 (Sd)iIIingc cine Sitrnf gRagbebui'gifcbea @en3id)tg roagcn, unb g 
&tl) feinc^ ©ilbcr^ baltcn, abcr 42 g^illingc einc 'iKartf 'D3ia9beburgifd)cc ^Bcbtungunbalfbjmolff 

^iningc cincn 9\f[ciniicbcn ©ulbcn geltcn, aucb nad) felcbem @d}ret unb ^orn ®rDfd)en, @d}cifc 

unb ^^cr fcli^ §eit liber *'' " "" ' '^ ' ^^ -' ■' ' - •'• 

^X)e^^ingc^ gebcrig gewcfenc 

unb inajrperirte ibr ^\t iviifrc 

Sbclpbcn unb aibre*tcn ;u Zlnbult mit Scrbfr, iCotbcn, ^crnburg, nicmburg," (Brop^ig^ 

fuu, unb alien 

wmber gab cr ©et?erin ^Drcn^cln ^Surger \\x goalie cine Soncegion auf 4 3«^c laiig gcgcn gemijfc ?fe 

goben bic S^Ipcfc^&6c in bc» ?(mt ©icbidjenjlein^ ®erid)tcn ju frozen, unb ©alpetcv bavou^ ju 

fcbcn. 

No. 67. 

gurft ©corgen/ 2fi?olc^^ unb %Um% ju 2(n^alt ge^ng^gfeijecg «5ec Die uom Srfo 

fri^ 3?agJ)cburg ;u £c^n tragcnbcn ©uter , b, 1 3Ioi)cm6r, ^o. 1460, ExAdispubl. 

^(>on gotes gnabcn U)ii; 3urge, 2tt)oljf cn6 ^tlbcecfec ®cucttem 5urpcn ^^u JInbalt vnb 
<0 (Sraum 5a 2tfd>anicn, Sefcnm otfmriicften mtc 6icfcm Sciue fiSi; ona t»n6 rnfcc menli* 
<bc iibcs Cdjmscrbm, fo afe&an Oec iEnrirfcigfrc in (00: Tatec mb ^cae, ^errc fcifteric^ 
grRbtfd?otf?ull7i:gt)cburgpn(crgnc0igcr4errc, licbcc ®cfatrcr Dn6 ^:Dn5, rne unfer <Sz* 
brccbm, 6ie irir cnfcr iJccfcfeatfE onb fianbc Wbcn, ftec toix tjngerun6ccc ingefampt bif^cr ge* 
|rfm babcn, ftuntUcbroreynECon6cntfaQtDn{)gcrciIcbat, Hemlicbcn, i)ae wif obgnamcn 
2l&oItr tmO ^(Ibrcctjr (BebruOcr, onO rnfcc menlictje Eibes £cbin8crbin bit ^etfc^affc, Pa6 t?n5 
Surg €;mrijr mic onOem eiogcn, Stccen, IHcrcften, Jjorffem, <5crli(fefcitcn, fce^nfcbaff; 

tni mOaUcr onbe^nmgc, xjnOaOc CmOasgenfiecOecglbegelcgmip, Dndwit obgnaii^ 

tei: Wi* 3urgc fuc(lc ju ZJnMt »n^ tJ'jf^ mtsnii* 4ibcff ie^necrbin, 25urg vn^ fab :Rotl?eri nut 
yrcn Subcborungcri, vnb die tern, baa Wcr Mepicr i)fr ©be gclcgin i|t , tjnbmicf) bcn2infaa 
rn?> Znxoavtm^e bet <&ci'rfc^afft bee ^o^^eboxnen <)crm £>mbcs furfJm jii ainbaU vnb 
(Btamn 5U ^tfc^ainerr Dnfcrs litbzn ^\>mtn ^nbalc Srtneburg 6I06 vnb Gtcre, nicmbiirg 
6ioe t>"b fi^b, (Svopht ba9 6(03 onb bas &e<S, Ploetc bas 6IO0, Scbflnbceleue 3m^ 
mb fiab, Watmfbovff, ba$Gl09ben Pful, <6oym 6IO0 rnb (Jab, ^ac^terobc, C5uml?cce* 
bcrgernb ben (Benfefucbc, mit alien unb iglicfecn Subcborungcn gcifllicb vnb TOcrtlicft tJnft 

alien pnb iglicj;en icbmfc^affKn, Snfcllm, (Brmim, .^crrtt, Sfttecn tjnb i^nevtmi, pnb^rw 

fid?fcitcn bcnant pnb pnbenant tcine pf genoiiicn, afa bcr obgnante (grauc Scrub bar pnb ym 
gcbowt, cff fey ttccfrtPit abfc pnucrfaQt, nac^ (inem tobc an m9 aUeine ganij suCornm xmb ju* 
fallcnc, babcn pnb bcbalben foHcn, X>nb ale fi(b bm bcc obgnantc pufcc ^ccre ron niagbe* 
burg pnb fcin (Eapirel fiic jTcfe pnb yrc nac^^oincn gdn pna porgnantm 3ui'gcn fuvficn 511 2(n. 
bait pnb tjnfcrii mcnlic^cn £ibeB iebinscrbcn peifcbribcn pnb gcrcbt pnb gelobc babcn , VOcf 
re, baB pne ymanb in ben obgcrumn pnfcrn 2(n);il bcr ^crfd?affr , (Brancn Sccnbw pnb yrc 
Subcborungc balbcn , abircym(^cn3nfallpnbbinbci*tbunabii' mac^cnwnrbe, baefic pna 
'ban mit ganger mac^t, auc^ £anbcn pnb £ut^enna(^ alien Dormogm gctrutPdiV^ bcbul- 
fen vnb betatett mb bicfJcnbig fcin woffcn , bic 511 pnfccn ^anbm jii bringcn pnb 5U bcfcftige* 
nc, »ad)J^ntc bcr Siiucpn? beebalbcn pnb bauiber gegcbin, ba^ wit obgnantcn 3urge, 
2iboIf unb 2t(bw(^t fuvfien ju 2JnbaIt ffir vm vnb vnfev mcnlicfcc Zibe9 Zc\)m Jgcbin bcni gc^ 
meltm pnfcrm ^ccn, ^icrn fribcricfee igrsbifcfcoue 311 tHagbeburg, (inen nacbfomen un6 
(?ijftc in gutcrt gctrmpen bck pnfccn furplic^m crcn pnb W?kben gcicb pnb globt babcn , ce# 
ben vnb globen in ciafft biefee Seines, ba9 wiv obgnanter 3urge fiirfic jn 2tnl)a(t pnb pnfcc 
menlicbc iibea ficbnscibin bic <Scrrfcba|ft ju Sernebwrg, Surg pnb (Jcte bflfdbfl su Scrne* 
bmg, Surg pnb (Jab Scftanbcsfeue, pnb aWe anber 6lopc pnbfJcte, mit aUe ysen Subebo- 
tungcn, bic ber obgname pnfec iicber Sxragep pnb (Dbcim (Bmie Scrnb ine pnb in Scfl^nm 
gcbatpnbymgc^ocen; pnb ron nymanbc ieunb jii lebin rurenbe (inb, fo baibc bic an pns 
lomcn pnb faUen, pnb tptr bit ine pnb in Sefitjungc babcn, onb ben ptignanccn pnfcrn <yci7t 
<£cQbifcboff fribcricl;en pnb (inc nac^fomen pnb (?ift 5U IDagbcbiirg fcgcn vooUen , ron yn ju 
cvpigcn (Be^icten mit aUm vec^rcnjii Icbin nirenbc, bic bah wir pnO pnfei* menlic^c JtibesEc- 
Ijeneccbin, wic bictc |icl> bas pcrfallen Pnb gcborcn iPirbct , pon yn ju redjtcm menlict?en ftcb- 
nc cmpfacn, babcn pnb balben wollen, ala mcnlic^cr £cbing6tcf rccfct pnb gcironbcit ift vnb 
bic obgnantcn pnfcF liebcn l?cttccn ©raucn 2tboIfcn pnb (Btauen ^llbrcittcn pnb yrc mcniicbc 
Jtibca acbinacrbin mit pna fcmptlic^en belibcn lapcn, bocfe fo bcfcibeibcn, were baa tpir abic 
pnfcr menlid;c libea lebina crbin ane mcn(ict;c £ibea fic^ina ecbin abegingcn, i>ae bah folltcl?* 
obgcrurtc <Scrrfcba|ftjnScrncburg, Ghpvnb f!ctc obintjggcbrurft pnb tbiv nicfet an bic 
^namen vnfn liebcn pcrtcrnCBraiicn Ztbolfcnpnb (Brauen ^llbrcffetcn pon 2(nl^alt pnbyccmcn^ 
lic^e iibca £cbina crbin Eomcn pnb fallen follcn, pnb bcr mcrgnantc pnfcc 4tmc iSrQbifd?off 
fdbericb, (jnc nacbEomcn rnb pifft ju tHagbcUirg fuUen vnB obgnantcn furfJcn jn 2Jnbalt 
pnb pnfcc menlic^c ilibea ilebina crbin , bcr obgecnrfcn <Scrfd)afFf , Blo^c, jlctc pnb (5urcc 
balben von yn ju ilefein rurcnbe gein eincm ybermafi, u?uc fie vn\k 3H glidjc, crcn pnb rccfetc 
mccfetigfinb, gctruwelicb f(^Uttcn pnb ucctbeibingen , rnb baa wic pnb pnfec Iibca lebine cr- 
bin bet ^met bet ^erfcfcaft (Stanen Scrnbca obingcrurt, bic wic PnOcc bem (life ju tnagbc* 
burg ale obin berurt ifi, fegcn, als furficn mec^rig fcin 5U tbunc pnb 511 lapenc, mit vpeld)cm 

fiudt btt iSmtt wir woUcn buc* touff abic Xntfa^un^e, vn& manfcljafjfr ju mad)cnc vn. 

fee fey wenig abir Pil, bes mecfctig ju feync, pnb bic Jlebne t>atane JU babene onb ju bebalbe^ 
ne, vnb be9 m t^une ane fuibort pnfcrs ^ern Pon Wagbcburg, ale cms 0birlcbin been bit 
(Dbirlcbin wicglid?etPoI Pon pnfcrn 4tecn, fgcsbif^off friberidjcn, finen nadifomen'pnb 
piffrc JU magbeburg babetj pnb bcbalben ipollen, auc^ bas pnfcc ^crcc tjon UlagDcbnrgonb 
jinc nacbtomen pne, nac^ pnfcc crbin, nad) bie pnfcrn mcfet mit (Bcboren in yrc vpcctlic^c 
(Bcricfetc jiben na* fucbccn lafcn. Vnb were, baevpir obgnantcn 3urge, 2lboIffpnb 2t(# 
brcdjt furflcn m Tinbalt ane menlidje iibea k\^\m crbin abegingcn, baaffiotlangctnlicn muf- 
fc, fo fallen follicle obgcrurtc ^erfdjafffjuScrnebiirg, Sdjanbeflcuc pnb anber ©ofje pn6 
ftete, (Srauen Scrnbca, bieporponnymanbcjuacbingcgangen, pnbponpna, pnba- pnfccn 
^crn Pon tHagbcburg Pnb (incn (lifft gclcgr finb, pnb fu(i anbcc <>ecfd)afcc, Slofc, Srcreynb 
<Sutcr, bic ipic fu|? poc POm Qtifte ju Hlagbcbiicg ju ftcbin ^abcn, an ben Pilgnanren pnfcrn 
<5)Crn gr^bifcboff fribcricbcn pnb fine nad?fomcn pnb pift ju ttlagbcburn tomen pnb faUcn. 
Vnb cpccc, bas bann fcauwicbcn Pon Tinbalt, bic pnbc(fatet ircccn , nadf^cia^en vcutbm fo 
fuUen bcc obgnantc igr^bifdjoff fcibcric^, fine nacftfofncn pnb (lift ju ttTagbeburg, fo pnfcf 
^ecfdjaffrc, Slope, 9cte vnb (Butec POn ^n ju Icbin ruccnbc, an fie Fomcn pnb tacfaUen finb 
vnb fie bie inQenoiiten vnb ine baben alle abet cm tcil, baiie byiicn cinem 3are ncbi(l barnad), 
iglid)cmfrouirid)cnpon2lnbaft, baa nacfegclagcn pnb nod) pnberaren pnb pnbcfiatcc were 
frnff tbufent Sinifdje gulben ju bcflatungc teid)en, gcbcn pnb bcQalen ane (Beuevbe. ^as 
gUc pnb iglid)c porgcfcfericben fiucFc, puncPtc pnb Zlvtitel biefes Sncuce Pon pns obgnanrcn 

3urgen/ ^bolfen pnb aibwc^ten fncften an ^nWt vnb vnfitn mmlid^en Hib^Q tf l;ina erbirr 

? 3 fim, 150 ®i^5 4.<2apitcl/ t5on J)en (Sv^bifc^offen ju SDIagDe&uvg. (ttte, - , - w . . - ~ 

djerfctn Jngeffgil fuc cnscnC* rnfermmlidjc libcaie^ina ccbiii an<iit\in bcieff wipcmlid) 

lafen fecngm, 6eu gebin i|l ju :Ror!?m nact? Cri)ii infers ^em (Beborc, 5tbu(cnt v\ci\)nnbttt, 
6anwdb im fcc^^igjien 3a«, am Qcnnaben&c allir ^ciligcn tagc. 

§. 24. 2(0. i46r. ben 8 Sanuar. mcorporittc ©r^bif^off 5cicbcn'd& &cm ^tamonfltatmfct Cfo^ 
ft« U. iL ^raum ju gRagiJcburg \ik beaten ^facc^Siccfecn ju 6t, jobann unb St. Ulcid? ju 

^aatcbur^^on ncucm, rccgegenDas eiefiec an Den Som^^coblt , aB Sfcc^iDiaconum cine gemfe 

procurarion abgcbcn muftc. Unb untcc t)cni 30 ©eptcmbcc cr^icltc cr tion ^15ab|^ ^id 11 dnc ^i\% 
barm cr Die i^m ;u X>;)Karion unb Scformaoon bee glofler in Dec gKagbcbucgifcben ® iocc^ aufge^ 
fragote £Dmmi§icn rcnocirtc, unb folc^c ba^in crtenbictc, ba^ an6) bic cjiimitten £l5|lct: unb ^ctteU 

Orben mit barunter bcgriffen i'ci)U folten. 

§. 2^. *^D. J452. ben 2 3anuac. conprmitrc grfebifd)DJf Jviebci^ ben %tat ©t. SInbrca in bet 
^forr^^in^ m £6bcd?un , unb tocrglid) W wit Sertcam tion <J,c6ei-8lcbcn ju ilcttin gcfejfen, 

ttfgen ;n>CKn igjufen ?anbc^ ;u SDoIau ; ben 5 S^brunr. mtanfcbtc cr t^it S)6cffer Surg unb ii?^« 

munbc an bos ©oftcr Gr. tTtorits ;u ^e. 5(i5. 1^452 Den 24 ^Kai) crtl)ciltc er fcincn gonfcn^ , l3o!^ 

bos ^onifchc ^^Baifi'tiTcr Sfefrer ibr Sreijbau^ ju (Conncrn , fo fie juc ([crmincy 9ebraud)t , an cincil 

aitariften t^rfdujfcn burjfte, unb ben 12 51o\>cmbcr bcrtaufc^te er bic pcutni^ an bc^^ €lo|tcr jum 
9^cucn^®ercf gegen einc <S5iefc bci) ^affenbcrflf. 

§. 26. ac. 1465. ben 225ebruaE. bcrglid) fid) ber gr^bifc^of mit <2Bcrncrn , Sllbrcc^tcn unb 

!Dfcri|cn ©ebriibcm ron ^Rracfet wegen bee Sorfg (Dufcn unb ciner ©djulb ton 1030 Sfvfl. ben 
2 'Kartii faufrc er ^i\i Sorff 6ct)crbcn eon bencn mu Surcfcrerobc; ben 24 Slprilticrglid) ev fic^ 
tnit Skia (Sccvaen in ^obnicn \Kgcn be^ ©d)lDgefi unb @tabt JDabmc, \ia fid) bicfcr flllcg 2(n^ fprudv^ an bcni'dben bcgab , unb fic mit allet ^Db«t, 3ubel)orun9 unb ®ercd)ti9Eeit an ba^ Si^ltijft 
abtrat (No. esO; Den 2^ 3untt ijergli^ cr (Tcfe aud) mit ber 5(ft|iabt JTlagbcburg njcgcn bc^ ixtm 
•ffiorcfts ber \ita * xrU\\c , Der 3\omfd)iffung , SrucPgclbce, S5Uc, unb anbeccr 3vrungcn, 
banibcr urii'cben i^m unb Der <£ta\it bi5l)cr tieic ©treitigfeiten gcivefcn waren (No.(j9,); De^glci^ 
d\cn am 28 December mit bcm 3\atb, (5d)uItl)ciiTen unb ©d)ijppcn ju <o*illc rocQCn Sdmclpung unb 
SDCurlaubung bes ^robnbotcns oDer ©cric^tefro^ncn^. 

No. 68- 

Soni J ©eorgii in 236f)mcn $Rcminriatiott alter S(nfpra^c an bem gd){og unb ©tabt 

£;at)mc, unbSibrrcnmg berfclbcn mit alter ^o^cit , 3"6e^6ru«9c» unb ©crcd;tiQpcit 

an ^a^ (£c|fritft SSagbcburg, b. 24, Slpril* ^o, 1463, E chartulario. 

CR'Jir 3org ron (Sots (Bnabcn IRunig ju Sobeim , tllarggrauc 5U tlTcrbcrn, ^crtjog 5n 
<vO )Liic;cmburg rnb Gtc|icn , vnb lllarggrauc 5U iLuficj :c. 23cfenncn offmrlid?en niic 

Mcfcm Jbnuc fiir rns rntcvc <£rbin vnb VU<^lonmm ^unigc $u ^e^cim , 2ll6 xrir ben 

bocbivirbigcn ^urjrcn , vnfcm befiinbcm licbcn ^runb , brrn ^rcbcncfecn ^r^bifd^ofcn mJ 

niagbeburg, Pnm.:ten in (gcrmamcn , Qlosunb StabDbam vnb jrer Sugcl^orung ^aU 
,bm, gcincfnc, bosbicrns, rnfcr Cron ju Bcbmcn , rnbju cnfcrm JTlarggi-auctbumb ju 
£npcl gc!>orig fcin folbcn, in 2lntcbing gcncmcn babcn, berwcgin cync gutlicbc Sctcbigung 
3ar;fd3cn rns rnb bcm gnanrcn rnfcm liebcn ^runbc von ITiagbcburg biirc^ ben bocfege^ 
bcmen ,*?uriten rnfcm ^licbcn Sw.:gcr b^ni ^n^t^nc^cn tHarggraucn ju i$ranbcnburg, 
Cburfurfren, bes I^iciligcn ^omifctjcn Xcic^s iCr^ Cammerci- vnt> ^urggraucit ju riorcmf 
bcrggtrdbecn i(r, fobas n?ir bcm gcbac^ccn tjnfcm licbcn fiimbc beni j£rQbifcl)ouc vnb ftv 
ncm Sritft fu llibgbcburg fcd)s raufenb ^cinifd? (Sulbcn gcbin vnb bcc^alen, t?nb feinc Jlicp 
[cint £icbc 
tjnb ouc^ 

l^rungcn by cnfcm "Dorfam IRunigcn obcr funtfeig '^av in gcruglicf)cn (Bcwcrn gcbabc 
vnb bcfcf en b^bcn , barumb r nb juftrberjt (Bote bcm 2tlmed)tigcn rnfcrm fccrn ju lobe, bcm 
f>cd>gciobrcn bymclfurfrcn fanb JTburicicn , finer <5efci)*d>a|ft ben bciligcn ^Icrtcrcrn ju 
crcn, rnb ber hod)irirbigcn ffr5bifd)0t|"licbcn ^irc^en rnb Gtifftc ju IHcibburg 5U Scftcr^ 
cfimg rnb rnfem 13orfant IRunigen ;u 25cbmcn , rnb rnfcr fcclcn 5U funberlicfeen <^tiiCf 
<tro|r rnb Scligfcir , mic trolbcbacbrcn ITiurbc vnb sccitigen ^atc rnfcr lE^beln rnb licbcn 
gctru\rm , bcm obgnanten rnferm licbcn ^runbc ^r^bifcbop ,^ricbcricben rnb aUc feincn 
ru:d>fomcn£n5bifcbouen, ]Rtrct)cn rnb Stifftc Ju tllagbeburg bit obgcrurtcn 6Iof)rnb 
Qia^b S^b^nt mic allir frer bcrlifcic , ^rcibeic rnb rccbrcn , ©cricfetcn obirficn rnb nibcr^ 
(tcn^STunrebafitcn , 2,ebncn gci^tlicb rnbtrcmtlicb, 2idcr, -^olQcm, Xt)ifcn, tOcibcn, 
^ntftcn, W^fiTm, U>agergengcn , ^ifc^cceycn, 3agcen i?nb IPiltpanen , Xcncen, Sinfcn, 

5ccbc»^ !DiX^4^QmUlf uon J)m (Jr^Woifcit juSDJagiifJiurij. 151 

5cchcnbc\] djolkn, (Bidtm, S^cn, 3Dmj^cn,PfIid>tcn, t>nt> furbcnnit rtllm rnb i3lid?«^ 
Subdjonnmc"/ nimim3i:npn&<5cbi-auc^ungcii, gcfud)ttn5vngcfud>t, wovau 6ic gcfcin, 
vnO wienie Hamcn gcl?abcn mopcnj nid^re rpgcnoimncn, mb inaUmnafic, alebkbic:]^ivfi 
cbc vn^ ©cttft 511 tHag&cbui-g biebcro inncgcbabt mb hcfc^cn ^at, mb mit ixtit bcin, ba9 
vo\:2iibm bavhu gcboit^iU, vnb bin'd)vcd)t bav^u Qclyoven fal, milbiglicbcii pcmgcnt, vnb 
vaximrcn bic oiid) bcm obQnamcn vnfcvm Ikbtn 5i*imC>c iCt^bifc^ouen 5nct>eric^cii, \eimn 
rtiTcbfomcn *£i't5bifcfeo»cn , Rivc^m vnb 6tifft 5« JWaibburg tjon gatiQCf rol^omencr m» 
fev f uniglid)en tHac^t wcgeti m vnb mit tvafft bif) J5vim& , bk nu I?i»fur0ci* 311 evoi^m 5cci* 
ecu u(5 i-cdjtcn )£ygcnt^uin 5ti bcbrtbcii, 5U bcbaltcn rn6 gcniglid?cn 511 bcp^cn, pn(> bet oud? 
miBltd?cii jii gnicpeij vnb ju gebraiicfef", ale rcc^tee irabws unb f«y^6 (iiigcntbuinbe2;cd)C 
rnb ^nvonl)cit ift. llnb alsbann bcv gnflntc unfcr licber ^ninb ron ttlagbcbum am 
rtloubwiirbigci- Mmbc vnbmvci^f 6ae fcin "Dovfln-en ^fr^bifcboucn, :Rii-c^cn vnb Stiffrc 

i« niai^buig but'd) vitfcc Vorfam 5^6mgc imb^^ci* 311 Seamen mcrgh'djc-^ultf, Artt 
cub i$ci|ianb ju rf:ntbalbmigc fi-cs i-cc^tcn vnb (Scwcfetigfcit gcwn , vnb bcr gcmclrc vnfcu 
Ikbct ^Vfinb ^fi-Bbifcbotf ^ricbcrid) fid> bee furbci' 511 Pne, unfem *£rbin vnb nad>to^ 
men, ynbt?nfa-Ci-onjuSel;mcnm*fc^mbcifi, l)at feinc £icbc rrnmc Jmbcs , <Bcmad)3, 
Hucie VMib 5v'C>mmcn wtUcn fcinev f nb fcmcc 2\ifd?cii Pnb6ti{ft8 £anbc, ilctJte tjnb (Butcc, 
Ddb ju»bei-lid)cn bee &of}t$ vnbt Swbr 2)banic niit /ren siigc^orungcrr bey vnb an viifcim 
marggrauctbumb £ii(ic5 gclcgcii, con vne rnb rnfci: Croit 311 ^cb«m porcigcnc gcnommcn 
bic obgcnutei; Slofi pnb 6tabt J)batn, mit atfcu pnb iglid)cn IDcfvffcvn, iMevn, ^ol^cm, 
^atrrcri, Wiltpan, XOaf}ci-n, rOalKi'gcngcn, 5if<^?ci'cycn, (Brafc, Wcibcn, Zviffxm, :3^mtm 
San|lMi,3coHm, 6l«rcn,niftnn)"c^atftcn, £cl>ncii,(6cip^ pnbaUcanbei: 

nuc5iiitgcn vnb Sugcboi'ungcn bei* obgccui'tcn S(o|j vnb Qtabt iDl)am, wocau bic gcfttt?, 
vnb ivic bic Haincn gcbabcn mugcn, nicfercs auegcnommcn, U>ir gnanrcr jorg, Ronig ju 23c^ 
t)cim mk ivofb cbadjtcni Wutc pnb 3ccitigcn vn\cv vnb vnfcve ^cid?3 3U Bcl?mcn i^m-n ^ctcit 
pnb Uchcn gctrcuivm Q^arcpnb X>ci-fulbowcn, bcm pilgnantcn vnfevn Ikben ijvmbe bmi 
5ribcnd?c ^^robifc^oiic pnb ftincn HacbPonKn, ^tvd?en pnb 6riffte 3» ttlagbcbui'g au^ 
rcrcigent babcn vnb vcm^cnm (n bic pon llunigfic^ci* ttlacfet wcgcn auc^ in (Ci*afft bi^ 
23i'iuc6, bk and) , al& ved)tcn firigcntbumb 311 babcn pnb gci'ugficfecn jn bc(iBcn, pnb bev 

micf> mmlidycn 311 gcnicpcn pnb fidyiU gcbrauc^cn als vcd)te6 tparce pnb frcics 2Jigcntl>uniff 
3\cd)r pnb (Bcwonbcic i\}. XX>k obgnanrcr 3oi'g IRiinig 311 23c^cim va-csibcn pne pnb rrc* 
ten Olid) abc in bipcm pnfccm ^vinc vov pne, pnfcr i&vbin vnb tliid)fomcn ^uniQcn vnb 
€von 3U Scljincn pub ttTafggraucn 3« Hufic^ allce wd?rcn vnb (5cvcd?agecit , bictPic anbcii 
obgcnutcn G(o|jc pnb Qtabt 3cm: IDbam pnb ivcn jcngcborungcn gcbabcn , ipic bk gnant 
tpcrbcn , pnb pne in yif cynci* \vei{c gcborn mod)tcn, ^ebcnbc bk gcnc3licb pub poKtonicn^ 
lid) bcm obgnantcn ffirsbifc^ouc 5ficbL*id>cn , fcincii Xlad)lomcn , :^ird)cn pnb Grifttc 311 
rnagbcbnrg cipiglid) 311 fcyne pnb 3U blcibm, nicfets vcc^tce nod> (Bmd^tihk baran bcljuU 
mbz, vnb ce f^l bci* lucvgnancc pnfcc licbcc 5v&»b , &Qbird)OUc Svibcvicfe , fcin Vtadytof 
tncn vnb Stitft 311 lllagbcburg Pon btv obgcrui'tcn t>a'cynigung ipcgcn Pon pus , pufcvn Cf- 
bin pnb Hac^fomcn ^uningcn pnb di'Ou Sdycim vnb niai-ggi-auen 3W Zufk^ ivibcv nut 
jDinftt*, Vo\h, 25ctc, Bci'n 6rctpr obif ficgcr, nacb f cyncdcy f>fiid)t bcfwcrr iva-bcn, funbcm 

bcv gcmclrc dQbifdjofF^^^i'^^'^i'*^ ^"^ f*^*" nac^tommcn foUt-n ale frcyc Jurffcn bee h^ilifi 
gcn"Somifd?cn ^cid)e bicobgccuttcn &op vnb ©tabt IDbame mic alien ji'cn 5cugc^oi*un? 
gcu , i*fcyl>citcu , bci'titcitcn pub (B^rcc^tigf citcn fi-cy ^abcn pnb bcf>a(bcn , ale bet* gcmeltc 
pnfc i'limb i^v^bifd)onc ^"cbcrid? Pnb fine Poi-foi*n bk bifjbci* frcy pnbcfd^vpcrr gcbabr, 
pnb bcfcpcn babcn, bamitte 3« tbune pnb 3U lafjcn Pon pue, pnfci'n Uri'bin Pnb Vlnd^tomm 
^nnigcn pnb dron 311 Scbmcn pnb Vd^xvQQvancn 31; Jlu|T6 vnb einen jbcvman pngcbinbcit 
pnb ane "Jnbah vnb (Bcimbc^ Vnb vocvt, ba^ ymanb ben vH^antcn vnfevn licbm ^runb 
^CBbi(d)oiicu 5ciebcdd)crt Pub feinc Hac^Comcn pnb Stifft 311 JTlagbburg bcuebcbcn ixbiv 
bctdcgcn wuibc, pnb vvii* jrci* pnb jrcs Stiffte 5U lTI*;gbcburg 311 gticft pnb rcdjtc mcc^tig 
ipcrn, |b fbUcn pnb woUcn wiv vnb pnfci* nrtcbCommcn 2limigc pnb tron ju Scbtncn vn^ 
vcd)t gcin jn balbcn, pnfcbcbdic^ bcv bciligcn Somifd)cn 2\ir(^cn pnb bcm hcilic^cn ^omi^ 
fd)cn :dieid:)c an ji-cm Secure , an (5cucrbc. Vnb ba$ VOu' Pilgnanrcr 3org 2lnnig 3u Sc^ 
bcim, pnfir &-bin pnb Hacbfomm ^uningc pnb Cron ju ^c^cim bcm obgnantcn pnfcrm 
bcfunbcr (icbcn ^nmb bcni ^i'icbci'id)cn £i;i-Qbifd>o«en , fcincn nad>Eomcn pnb Stijft 3u 
niagbcburg alle vnb fgfidjc porgcfdjncbcnc &udc, Puncft pnb 2(ctifcl bifjce ^vicuce tit 
gnrcn tnuvcn (tcrc, pafJe pnb pnucrbrod)cn balbcn foUen pnb tpoKcn. €iu Vvhmbc i)abcn 
WW bif}cn Sricff mitpnfcrm Iluniglicbcn anbanvicnbrn ^nfiglc pcr(i*gclt, (gcbm 3n prag 
am Gontag nady fanb 3oi'gen rag, tlad) €vifte ©cbint Picrc3cl?cn^«nbfCJ: Pub bamac^ im 

Pier pnb fcc^c3ig(len, Pnfere Xetd;5 im 6c4)jien jawn. No. 69. 152 if*6ffc« No. 6g. 
^^bi^o^ Sticbri^g 5U SRagbeburg SSerglei^ mit bem SJat^c J)er Stlten ©tabt 

^agtif &urg urn t^cn fvepcn SSacrft t>cx Jpcrrcnme^e (St. SJauvitii ; wni) ant)ercv 3^tun= 

gen^al^er, ^. 25. Swniu 5lo. 1463. Ex At^is public. 

ir 5ri5cri^ con (Botes gtwOen iKr^bifctjoff ju tUagOeburg SePeniicn rffintlic^ mit ftipcm 
Sriuc fur ens rn& rnfcc nac^fomcn 3ll6 sivufd^en rns pnD Om i^cfamen roiftc^ngm 
t?n(cmIiebingetruwenSatbm*;nn, 3nnung3mci|toi tmt) Sucgcrn genuyn rnfec 2llC)en|tal> 

tfiagfecbutg ctUcfee (5ebre<fec mO 5n3«tK(t?ii£citcron ircgiufteefrim l^lacc^te rjf 6cnt Wait* 

tidi rag gelegc, rn& C>cr ^ccme^c l^albin rjf Oicfclbtc Sic tnauncii bi^^cc ge^alocn , pnt> art- 
ier (lucfc Wbitt binw^f^gc&cucfc, rfficpan&cngetrcfljinC*, One ivivpne Oecmit xoolbw 
iacbnn tTiutbc, sirigcn S«e vnb oucb fimOcvUc^n tX?i^m , tPiUen vnb fiilboct pnjccs i£ai> 
ptrtcls gemcin 5a tTjagOcbucg mic &en gnantm rnfem Iteben gctvmvin ^atbmnnii , 3""""gf' 
mdficm f 3nmgcn rn6 Surgcm gcmcyn rnfcc 24lCenltaC» lllag&cbucg guiUcbcn roreynigcc 
v^b ronrogcn ^bin, rorcynigcn rnb roctragin rns Occ mit ym ron vne beyftcrfict fcftigUc^ 

gcbal&crt rnb lu^igangcne ;u iretftene, jnmaSen feituacb rolgct vnD gefc^cieben l^e^ct, Hem* 

licfe rmb &ic ^ectme^ m^ tljarcfc, Oas Ciic Oigc nccb(!fo(gcnde» funfjar \n \m^zn birna4> 
Tobruch ijl , rngeucdicb gcb^lben fol wccbm , ncmlicfe bas bie beu ncc^jlcs tage nac^ 
^ent Vnouricti tisgc folgcabc anpcbin rnb bie rff fcnt tHicftaels gel^alOen , vxi^ buret) ybern 

^ombcn tmb 3"^on£c , w-cm bas cbent mic aliirlcp foufflnanfd&ae / (Bcvranbc, ^oi(fcn= 
XKx^c, ^rcmcccyc, fpi^GCcyc , pfennigtccrc rnb XPabre , bic man rngcuciUd? 511 2^uOcn gc? 
|);;n&cln mag, fcyns i^^gcnomen, ftci mbejirecc rnb anc rjfjisjje rff rcbclicb rno tvcglicb lie*" 

tcgclt rnb Subcn geU feimac^ r^gcOrucCt, bcfuc^c,rnfct?cbeUd? boc^ rngcci<^te rnb gecul)t& 

Suuocfolgene , ron bcm (b'^nen bcm t)^^ gcbuct, rnb bcm Bcbultc^m am ScbuU^ejcn (5c« 
ttctte m& jtctcgelbc, ols rcd)c rnb roc albcc gctrefl ip, rnb roc rnferEE^umCircben rff bem 
nunj^nmarcf cc rnb auc^ ben |lcccn, bo man tuc i^ibec gc|ianben bat rnb jieylungc 50 Couffenc cnb 

5uror0outtvnc gcbabc, wcrbcn fat, bicfclbtc berenwgc unb marcf t ju bcfucbcnc^bacuff 5U |cync rnbc 
ivi&crron bannen jusibcne yn ybecmannmit finer IRouffmanfctjaQrnb vrabvcfcey fein rnb rn# 
fccfirccc bltcbin jal, boc^ rfgejiijei&en rn(cc rnb rnfece £anbc9 rnD rnfcv 2llbm|lab tllagOc- 
burg rtbcnbc rnb 2d)tcrc, ouc^boa rngcricbtc rnb (0clcfct?ulbcanlangcn&c xcat, bavuff rnb 
fo:n {bllict? friebeit nicfct gctjogcn, junbcm ron bcr coegin gcbalbcn fal irccben , gIs fid) geitt 
ben ;u balbcn, rnb mit yn 5U fabven gcbuct, rnb rff bas bic [Roufflutbe rnb ^ccmec mic y^ 
rcr j^oufifmanfdja^ , ^rcmecic rnb tt)al)rc rff bsm nuiren mavcfce beik bequcmec juf^eben* 
Ik rnb Subenfomen mogen, ^abin voix rns mit ben gnantcn Satljmann, 3nnungfmcifterert 
3imungm r^^ Surgcrcn mjec 2tI6in|la& tllagbebutg furbcc rortcagen , bc^^ Oer iRat 511 
tnagbcbnrg rff bcm nmccnmaccfcc Bubcn rffl'Iabcn lafen mag, biefeibrcn Z^uOen ron ben 
|bcncn , ^ic ron rns rnb bem gnantcn ^atc fccbalbcn rnb barju rff bciftcificc gcldjictc rnb 
gefarat , ben ^oufflutcn rnb ^rcmcnt nad) (gc|lait rnb (gclcginbcic yea* iNOuffmanjcba^^ 
tPubce vx\^ IRremcrcyc foUen gcgebin rwebin, Dnb roic rnb rnfii* na^Comcn rnO bcr Sac 
bcr gnantin rnfer 2ilbcn|lub foUin beibetfiet einig ircrbin rebclicb rnb trcglid) flctegelt rnb 
^nbengclt ron btn petcn rnb ©uben ju ncmen , Dnb rff beibccfiet barsu fifejdcn , follicb fie* 
tegdcrnbBu&engelcrjfrnbimunemcn, bagclbtc(Dckronben)bencn, biealfo rff bcibecpct 
borju gcfd?ictr , in brie teil gebeilc fal ircrben , ron benfelbten brien tcilcn , Jf in tcil rns rnb 
rnfcm nadjfoircn , rnb ^\t anbem jvrey jcil bem Sat rnfec albcnt5tab tllagbebucg, barumb 
bos jic bic Bnben oUcync rff fee Ro]! mad?en rnb balbcn , rngcbinbect rnb anc 3"bt^*t foI= 
gen jbtlen, anc <5^zxbt, bocb rggeflogen bie 2?ucgere rnfec 2Jlbenftab Mlag&ebnrg, bic rot^ 
yrer TPabrc , fouffmanrdjais^rnb ^cemcric flctegelt jugebenc nicfet rorpPid)t fan jbllcn, rnb 
bynnen bm obgcrurcen funff 3«*ren foUcn rnb troUcn trie abcc rnfcc nac^Coincn , rnb bet 
3Xat, 3""^3^ ^^ 25uegccc rnfec Silbenfiab tUagbeburg rns fucbcc roctcagm rnb cynig 
trecbin, iric b\z betemcfe rnb lUac^c in jufommcnben Siren fucbec foUen gcbalben vvccbcn,, 
one (5euerbc, rmb bic (Scbotc , bit bee Sat rnfec 2t[bcniJab lllagbcburg in bcm ncbiil roc^ 
gongtn 3'^tc bin Sucgccnrnb ^T^wjoneenin rnfec Huwcnfiab rnb Subcmbucg^uHlagb ^ 

bnrg fbrgcnomcn bartc 5U tbrnie , bic echcben pcnen roc ^it rff bas Saibu^ ju fomen . \)0,'^ 
ben trie rns rortragen , bas bee Sot rnfec 21[tenfiab lllcgbcbucg nu binfucOcc f cyneileyc ge« 
bote m mfcm <ocnd)tcn rnb ©cbietcn bcc Hurrenfiab rnb Subcmbucg tbun , nac^ tbim 
lofentroUen. l?nb als ficfe bann bit Sucgcc rnb 3m»oncr in rnfec iTIuujcnfiab rnb Subcnv 
bucg bes tllaccf ts m bee 21lbcnPab mit fouffcnc rnb rocEouffene glid) btn Sucgecn rnb 3iv 
tponecn in rnfec 2JItenftab mirrc gcbnid>en , fo foHen bit 23ncgccc rnb 3nn?oncf in bee Hu^ 

tren^ v^b Subcmbucg oud) gli^ ben Sucgccnrnb 3nwonccn in bcc alrcnflab rocpflic^tcc 
^ , n7ficcftccd)t mittc m balbenc , rnb cxii!i) Docfoaff , fo bee rccboccn witbet , nicbt JU 
tbune, rnb fo riele [Rouff ron bem Sate rnfec 2lltenfJcb r^gcfaijt, rnb outb "Docfoiiff nic^c 
ju tbmte rerboten rnb rorhmbigt tricbet, fo fal bee Sat rn^c 2llbcnf?ab biz Setc rnfec Hu^ 
irenfiab rnb Subembueg ju fid) rff jc SatbHg bitten rnb ^eifi^in lapcn ju tomen, rnb yn ben 

T^sfown IRoutT OTib Pocfouff nic^c ju t^nn^ pocRmbigm vnb wiflic^ t^im, b?n oud> pn 

mitteU i 

1 H J *. 

^ 
1 F I* mittebucgerrt tn& jfnivonerrt alfo jugcbicteti , vnb bae t)cm t?on ben Hxmn in rnfcr HuweiM 

(ia6t)rt56u&cmbuc3nacfegegflngcn, foflid?© tmrd? una tjn& vn{t\; Uactjfomeu beitalt ivcc 
t)ciT fat. Vnb incvc &a6 Don jmanbt i)ei- ^urgcce pn£) 3r)tt70nern in vnfet: lXmvm\}ab abet 
6u6embutg tjocbrecfeunge an mavcttred?tc a&it rorConffc gcrati, aOirfu(J tJngcddbte in ftcc 
2(I&cnfta& begangcn, to rff bantbafftiger tat ni^t begntfentDurftc, fo fal fon Ccnj 3^atc Dti* 
fee ^ItenflflO ju 6cm Surgccmtiflcr in pnfec nunJcnjJaO aDic 6ui)nnbur3, iruc pndwami 
bc9 not fcin tricGct , gefanb, b« POcbrccl)cr nambflfFt»g gemoc^t, pnb gcfagt ircf&cri, 6em ju 
gcbicrm, off citicn nrtmajfagcn rag oor 6en Jlat pnfci' ^Itcn(!fl0 ju f omen Oic Sufjt vn6Pc^ 
nc 6aruff gelatjt ju gebenc, abk ab et unfcbutbig were, fid) vov bem 7\<itc bee jn cnt(i1?u!6igc- 
nf. Vnb wcve bae yman6 bic PocbrccDungc tjorfacbin wurbc, vnb man bev bnvif)\i(\) vffyn 
ni^t bringm modjrc, fo fal berfelbtc bi?nncn bm ncbPen bcicn Sucbingen , pff ivcld) SurOing 
ym baQ beqmmt\i fein voitbct , vffbae {dbte Curbing man i^ibc ju ticmcn pflcgr , gcroicfcc 
roabin, jtnc rnfcfeult vov bcmfdbten 23ijrbinge 511 tbunc , bic olsban and; Pimorisigcniici) ant 
^cuttbc von ym gcnoilien xvetben, vnO ab tv bc$ alfo cpcblicbin xmtbt, btt \ad)en rbcttoun* 
bm fcin fal. Vnb wexe, bas bet (bene, bee alfo in obingcfc^cicbcnci ina(jc «ot bcu Jlat tnfec 

aibcnjiab wmb obgcruvtcr Dorbredjiinge iriUcn iufouun , vnb (I.I; (cuies Dorbrcdbeno 511 

rcd)tfcctigcncvoi-botct, t>|jeblicbin wurbe, So fal bee Sucgermci|tei- bci-pab binbcc bee bee 
Corbrccbcr gefe^in were, n?ic fd?irc ym bae von bem Hare rnfir 2tibi?f(?ab in obgciurrccmafjfi 
abii'male tviplicb getan xvirbct , foliicb bcmfeibcn Doi'bcec^cr jam anbcrn male , vnb ab ci* bee 
3imi anbern mal abic ongcbocfam irncbc, in obingcfd)rcbincc wiefc M"n biitrcn male vodimf 
bigt onb gcborcn tverbin , fo bocfe bao bem Surgemci(ier gcin bem Ocs noic fcin wurbc , bit 
X>ocI!nnbigungc vnb iufa^c rici-Qcbcn rage Dor bem bepacf rcn rage geran rnb 5ugcftigcr ircrbc ; 
X>nb were , Oas bcr Pcrbcecbci' yjm britrcn male r^ebliebin w.b rngcbocfam tttucDe , fo mag 
bet 2lat vn\ev albenfJab benfelbrcii in vnfet ^Urenfiab mic red;rc uorfe/lcn lapen , tJnbtrecc, 
baQ bet in bet t?c|lunge cyn 3ac vbev frcuelidjin legin wurbc, fo mag ber Pcflungc roc vn^ 
fetm (5md)tc fur bcr Horcn ^borpff bem nunoenmartf remit eecbrcgefolger, fnbbofclbfl 
cud) I'orfeper, gcin bcmfclbren Derfcflcn fic^ ban gcbalben fal trecbin, ala fid) gein recfcflcn 
5U balbenc t?on rcd)tc gcbuct, anc (Beuctbc. "t^mb bie ^^ornfdjiffiinge bic exU(i)e Sir bcr von 
bem Hare unfec 2(lrenj!abr HJagbcbucg eocbinbci-t, vnb anc vnfcin Willen vnb fulborr sn iit 
ten (Belt von bet :^ornfi:^iffungc von bm obgnantcn Hare genornc!) wucbcn i|> , babin vrir 
vne mit bem etQnanten Haibmafi , JmnQ\mci^etn , 'Jmncj^en vnb Suegetn rnfcc 2iH)en(Jab 
rovtragcn, bas bic ^otnfdjiffunge nu ^infurber rngcbinbect gcbin , Dnb fuc tjn^cc StlbenflaD 
tllagftcbucg alliclcic 2\oi:n 511 fd;iffe gefurr vnb gcfa>ifjt voetbm fal, bieijibc bmabe ju gebe? 
nc vnb JU fuccnc, bo ee eyncm ybermann , bet %otn |d)ifft , nu^c^ vnb bcqucmejl ifi, nad) 
£urc &cc Pocfc^ricbungc, bic rocmale obrr bic Scfeiffungc gcgcbin ift, vnb von bem ^otnc, 
wcldjiclcyc bas fey , bas fo 3U Sc^iffe gcfurt wirbct, mag bee Hac onfcc 2iltcn|lab tHagbe^ 
bucg jn Sbeficcungc f nb bfllbungc ber tPegc vnb ^xuchn , bcr mic ben 2\ocn P?agin gebrucbc 
t»icbet, nemcn yeron bem tPifpcl jtrenc fd?iUingc ttjagbcburgifdjcr pfennige, bee tPccc, 
biz voiv i^imb ju ITlagbeburg flaben lapen babcn. Vnb vocit, bad "J^oim im tanbt (Bc^ 
bvud>m\tbc, fo foKcn iwir abcc tJnfce nad)Poiitcn »nb bee Hat rnfer 2tlren(?a& Hlagbcbueg 
bie Ixornfcbiffungc cync hit, bet n?ir uff beybee fict mircyanbcecynigtwcrben, Pcrbiercn, bic 
anjullebn vnb bcrubcn sulapcne. tPaimabie foffidjc 5cir umb vnb rorlouffm i|{ , fo mag 
man »ngcbinbcrt vnb cngcucdic^ iribeeumb fd)iffcn, onb Oa& ^orn bic <ilbc abc furcn, 

al9 obinbci-uet i|t , Pnfcbcbelid) vn$ vnb vnfetn Had^fomcn an bem gollc vnb (Betccbtigfcit, 
bic trie an bcr fd?iffimge fiir gcbabt tinb babin , rnb and? jjnfd?ebclicb m(etnptclaten, ^ei^0 
Ud)teii vnb Hitrcrfc^affr, bic ye 2^orn, bas yn geivadjfen unb 5U Pcc^ren ojurben were, feci 
rnb unbeftDcrt fuven mogcn , bod? olfo, bas fie bem Hare tJnpie 2llben|iab lllagbcbueg, wann 
bic fcfciffungc cffcn i^, bae roreiinbigcn rnb rffinbarn. 5">^bcr rmb ben tt>egcpfcnning, bee 
in ben ned)fi rorgangcn 3are rffgcfar.t, vnb vov ntd?t gcnofncn ttJurben ifi, bcr fal tJOn bem 
Hare rn^ce ZJlbcnjlab magbcburgabcgcpaic, vnb bet Wcgepfennig nid)t fcrrce genomcn werj* 
bin, bnnn von btn Steten rnb iDorfccn, bic ben fur alber gegebin babin, tJnb ben ju gebm 
f oi'pPi^tcc finb. Hq fal aucb von bem Hare rnjser Zlbcn^ab tHagbcburg bas 23rucfcngcl6 
i^on ben. Dnfcrn im ^anbc nid?t bodjee gcnofnen trerbin, bann als ba^ fur albcr ttewcfl, rnb 
bipbeegcnomcnill, aud^ bas t^eiftUd^e S.utbc vnb Priperfdjafft rnb aud> »nfer Hitreemc^i. 
^m mcrgUdic 2.titl)c, bicrns mit pferbc vnb barnifd?c binen, fo fie in yrcn Peefonen mic yren 
2\nc*tcn rnb 2)icncrn rber bic 3vu(h rittenbt, favenbc abit gcbenbe wanftccn, yrce rnbycee 
:Rncd)tc rnb bincr Peefonen Ijalbin, rnb avid:^ von wcgin yrce pfeefte rnb CPayne, baeuff ftc 
obie bic Srucfe alfo eieren,rabren abir wanbetn, Srucfengcic 5U gcben m*t rorpfltdjrcc, 
funbcrn bee alfo in ma$en obinbccurr, frey fcin fotlcn. Vnb umb bic Sctdjcn bee Solnece, Can 
rnfcr Solncr $u tTTagbebucg jid> rocragen mit ben 2\ncd)rcn in ben tborn (iQcnbcn , baB (Jc bi^ 
rffnemen, wil bet Hat rnflr 2ilbcnjLib pie|5 tbutt, bas foUid)6 vns iu ttoiUcn gutliA rorgunji 
rnb gcpatcc tDecfte, t)mb bas (Bmtt, ba& von vn$ abet rnfece Sriffce ^oubrmann ju Siren 
rmb feebe , bes ianbes eynigfeit rnb roeteagungc wiUen gegebin witbtt, VOctt , bae wit cbit 
vnftt9 etiffts *6ouprmann ymanbe, bee mfces Stiffto rnb lanbee, aOer b9& Hate pnb f?ab ju 

U IHagbc* 154 f< llX:tt5cburq lEibtcr , Vihmb a6cc tin tlTificrctcv ivcix, at>iv ungcdc^tc in {)ci- gnaiitcu tJiijif 
21lrcnffaMvct»ngcnbctrf, rmbfrc&cs, cynigfcir, roiciv,guugc wib Ccs bc(>cn tvillcu , cync 
bcjucmc 5ir) ncmlicbm c^mcn abir jircnc IHonbcn gkircu vvui&cu, mnn \<}\\m fon t^ne, 
rnfcm HiJcbf omen a^ir vnfiis Sritfte *ioupttnanii 6cni Sate rnfcr 2il&inrta6 t?oif un&igc 
ickct fo ivil ^^: i^atfoUicb nlcitc Oic Sic r|] rfjtvcnDigtvnl^ci* TilbcnpO rnobivgi-iffcn bal*' 
&m ancfioier^ ^icrnuacfoUc!xiwnurC>cnmcrgnantcn:&atbmann, >nung0mcipcvn, 
Inmmcrcn vnb Buvgcrn gcmcyn vnfci- 2tIBin|r.;6 tnug&cburg ftci* obgciuitcii ©cbfccfec Dn& 
5icuacd)rifcite gutlid)m rcrcyncc rn6 rcrtiMgcn, r nC> iva- lolfui vn& xvonut fic yi* gut t?n6 
Vrcfrcittcn gcin crncm ytccmann fd)UQcit tjnb rortc^ingcn, ale iviu 511 recite foUin vnbytx 

pflK-baci fmb, vni) fic foUin xvi^ccumb rnfcc gccvmrc Butgcrc vti6 ons 311 ^in^rc bcl^ulffcit 

rn6 bcrarbcn fcm.ais iTc ;umi^tc folfcivvn&rijsppid?tig|in6,anc(6fua-6c. t)tiO i)a0mi-ob^ brod»m bol^'n follcu u^^ ivoUm , &cs ;u 0ifun6c b»bcn xviv rnfcv JngcHgil an bipcii £>u\t 
tbun bcnttcn ^116 ivir Zviib £ii:r>fo\v Slbuniprobft, 3ol?t;nn ^^cbdm Icc^ani) rnt) (Lapittct 
qcmcvn fecuobttnantcu IvircbL^n iutlTagbcburg ^cMcn auc^ rfpntli* mit t)ifKm fcIbtcnSniic, 
5as&icobmttcj;tncbmr>orcvit!gungciJiT6a(le'Oomv.gungc vnb aUe tJni)igIid)eftucfc,punci:tc icmi aucb an ^If5cn 2?ntf i"ii»:ti bcnttcu , i?irmc riio rDcr imo gcroc|c v\w ioeijugcn , inc 
S^fIn U:?oIc;cboni , IPuitiqui vnb (D.frrcngin <5untba- (Swiic vnb hmc ju nianefclt, 
bauii (5r«n: vn^ bene 511 23KtImgnt, i£iM£ucrl>u£) probft rnfa licbin fwuwcn Clopci*? 
-.u iru:g&fbui-g, tEur& von bcv 2l|5cburg, Cicttciid) Srupii5, iMi|h-c licbin (Dl^men, "Dcctcfn, 
^InOcfbrigc, :^crc rn& gm-uvvcn , rn&an6er mcbiv gloubivii*6igc, (Bcbin ju tllagftcbuvg 
n«d? fojn rnfcrs vjcrm (Dcburt (Tbufcnc ricrbunftcit 6ai'nacf> ini 6dc yn& fc^mgfteit 3*U'C, 

*;m :nonragc nacb Sent Jobannce tagc ^cs coutfcra, niirtcnc im Somer, 

cium unb ^onnrmatien ubcr ten nciijv-.br^nivU-cfc, worubcr abec bij ©tabt mit Jlcipjig in stDJfe 

Uncimgfdt gcciefh, itic Mntcn nntct i?cm ?ifcl, von ben 3rt[)rmavcf ten su |)aUc, mit me^rcrm flngefuf}i'c£ 

trcrbcnn>irb. '5el^3lau5-cont^lmtc^l:&1;bifd^cff kirJIItai*^ 

jU^oaHc, ben Saipar tPia^a-fur, ^itWK miD ^5e|tamcntg.'(rvecutorenm!tcincm gcirrlic^m 35cnc^ 
ficio aefrifltct fatten; unb ben i September mc\vi) cc fic^ mit X^o(vaC>en ton ^ammclbiivg ivcgeit 
cinet ®icfc ;u lanctenbogcu, bie ei* ^m gufefriltt ju ?€l)n getrr.gen, unb buccl) ben m\ &lM^\}o^ 
gricbticben -jU ['anacnbDaen angclcgtcn grDiJen Zr.<b cifauft worben war, imb )iavb ben 10 SRo^em^ 
bcr Klbigen Sahrci an c"incm epibcmifcbcn bi^tgen Jiebec ju 6icbi(^cn|?ein, unb Wflvb im ®om ju 
^agbcburg mit fcfscnbemgpitapI)iDbeiirabcn: 

Pr£juljs eximii jacet hie corpus Friderici, 

Qui lex daufirorum , lux deri , fax fopuloi-um. 

XL. JOHANNES. 

■ad) &ebifd)cp ^ricbri^s 'Jebc cnre^Icte M ®Dm?€apituI S8if(i&Dff jol?ann 511 tHunJIei*; 

gebornen pf»dr,gratm beym 2\bein , jum (frfebifd^offe.^ g^ wav bcifelbc ein ©D()n ^er^ogg 

Grcplumin^^opem, bco gram ^^^atcrs bcr ^cuti9cn€W'#c»iU ^f^^^/ ""^ Sn^el Sai)fcv^ 
aiupcrti, cin gdef)rtcc , maenbhafrcr unb friebliebenbcr Jjcrr, ber oicic "3rti)r jn Sononicn fleigig 
fnibirct, gonfe in ber ©tiDc gckb:, mib nur cinen Siener gcl)alten; morauf cr 2(o. 14^8 ^ifc^off ju 
STlunilcr, unb 5(e. 1464 &^bifd)Dff JU inagbcburg^TOorben , uncnjD^I fid) (cine Snaufiuration cine 

umfDnfi t^un , <m^ funpg con bencn 5;I;aIsufcm nic^t mc^r qB toon bcr ^t«nncn ^cutfcl) 9 ijuto ct? 
ne Jlvhciraf^cn ©ulben, tjon ber ^vfanncnim ^^acfeborn 13 ?Reuc @rofcl)en, toon bcr ^fanncn '^W^ 

rife 8 OtOic @ref*cn , unb i?on ber -]\fanncn an Gutmbrs ^ 55Drn 3 9ieuc {Srofdjcn su Sc^nmafire 
nthmsn iwllc , bageip bcm ^atl) cxlaiihct trarb toon lebem 2Bagcn 3 ^fcnnigc jum *3Bcgcgdb ju 
ncbmcn. SBcrauf b:^biid)Df Jo^i'-nnc^ <im 17 S^i^ii Kiiicn ©n^ug l)ic(t , ber <Bta\)t cincn |)ulbc*' 
brieff crtbcilic, unbbic |)uiiuiiung anfcbsti ^it 5Bcii"c, iiM'e feiff QJorfabc, cinnar)m, babeij bcfTcnSSvu^ 
^ *3crBog Srcf bnn in 5Sai?c?n bcm 3vnt!? unb 5Bms«rfd[)fljft Ocn SpO toovfpva^. t« 
bUCttifdjcn&nic, ou^ fonticrIicI)Ct 5inDad)t 5C5e>^- ben ei'^)lifftifd)en patron, Den beiligen Ulaiu-i-- 
tium allc ftine SauDc , unD befonDci^ toad Domiuium directum Dec ®ta&tc uuD @(I)loj[cc Scrn^ 
burn 6cbanDci-fl(cben , <0r6pjig, tDrtcmjIorff, tfrjclebcn unb cganfefuitb on Dap grfeftift 
^(iQDebucs, unDcmpficngfictweDerjumaimlebn, bflbei; ei:^bifcl)Dff 3oI)aimc^ fie Dejfcn ©cnml)^ 
(in ^cijwiQ (iuf({mm ^oDe^fall m SeibscDincj Wi:fa;cicb, \vk foIscnDc Documenta jcugcu. 

No. 70* 
<?Ui:jt Bernhardi VI, JU SMttflrtIt/ ScritburgifdlCl* 2iniC/ ©d^cncflint} teg Dominii dircfli 

ail Scmburg ,. ©anDer^Iebeii, ©rbpjig, SJiirmfloif, €rf^Ic6cinmt) ©cnfefurt ncb|l i^veii 
gube^bvuugcu an Da^Srf#ifft SD^agDebm-g, doit iPclcI;ema'fold)ctmeDaju5!)?aiin= 

(c§tt cmpfangcn , D* 15 ?lpvil 3(0. i4<56. E chartulario. 

iv ^etnbt vcn (Bom (Bnabm S^^i^^ 5U 2lnfealt rnt) (Brauc von Zfd^anim, Zcfcnmn 
vffintli^cn inic Oigcm ^riue por ens, vnfcr iixbtn vnb Vlac^fommcn <>cci» 5U Scr- 
ncbnig, t)a9wir Dur(fefunDctlic^ei;2tn6actot, Mc wir jcu (Bote rnfccm ^crvn vnb bem bnli- 
gcn tne«ci-ci- fcttc ttlaudcicn vnb (cinct (Efcfelfci^rtlfc Ocr iRird^cn vnb Guffts jcii ITJagDcbutg 
iJ^oupcbciTcn ^abcn , £icbc tJn^ ^cunDfc^atfc, 6ie mr 511 0cm ifnvicOigftcri jn (Bor 'Datec 
pub -^odjgebovn Jjficllcii vnb <)ei:rri, ^crcn ^obanf^" SEiobifdjoffc 511 tlTagbcburg, Pcima- 
ten in (Sei'mdnicn , Pfal^grauen bcjf ^eyn, ^crisogen in Scycrn, pnfcrn gncbigcn licbcn 
<5,ci-cn vnb (Dbcmcn vnO fincm ©tijftc ttagcn pnb 501 fimbcdifl^cn ^nU, tcofic rnD Beelicfcic 
tjnfcc pnO Occ Ijoc^geboiwn 5cautT:cii *icOn?igcn 5iH'(iyniie ju 2<nl?a(c Pn5 gcbocncc i^cccjOi 
gyrtneitPOnSagm, vnlklicbcnCBcmaln, vnb vn^n bcibcc i£lbcvn \ekn , pnb cmb be|k foe* 
beta- Deccynungc vnfev vnb bev 5"c(^cn 511 '4n\)aU S^ixnbc ju 6cm Btiffcc pnO S^anbc 5CU Hlag' 
&fbui-g Oipe nii(Sgcrcl?ciebenc ©ofic, 6rcrc, (Burcr, A^nbe pnb&utc, nemlid)cn bae Slo|5 
Bn*ncbiirg, bie albc vnb nmve ftabt vnb bm 3evt^ bafclbfi 5C11 ^cfncbiirg, Slop pnbSrabc 
©cbanbceiebciT, 6lofj unb Sleet! ©robcjC, onbbtJ&61ofiWavmftor|fmira(Icnpnbiglifbm 
yrcn ^cubcbocuugcn vnb bit (Dbidebcn bet Qlofc itvcMcbcn vnb (5cnj}cfoct|jf mit ^pven 5cii» 
bcbocungcn, bie bifibcc pnfci: gnanten Scmbce ^^^P"^" S^" 2tnMtfi7C ^rbc pnb cygcn gc* 
it)c)l O'nb , pnb pon nymanbc 391 lebnc gcrurt iMbeu, rnir alien anbcrn 6Iofjcn, Stctcn, 2)oif- 
fccn , 6utccii, tmbm vnb timn, bic ivir Piib vnfet Hlbnn bifjbec ols fty cyQcn vnb tf rbe 
befepcn pnb pon nymanbc jcii ilcbnc gcgaiigcn babcn , truv an bic jlnb, pnb xvic bie yn bcfim? 
bcnitPoi'tenbcnanbircrbcnmogcn, md>te& p^gcnommcn , Pnbcc ben gm^nrm Pnfcin gncbi^ 
i\tn (iccrn, pnb (Dbcnicn, »Scrm3oI)ann l£r^bi|d)ouc pnb (in 6ti{fc ju tlTagbebucg gc(cgt^ 
gcwanb pnb gcgebin l?abcn, Icgen, tpcnbcti pnb gcbin bic and) vnbcv y» pnb fin SnffHtt 
(Ewtfc bicgce Srieuce jcu civigcn Sciten von yni, fynen nad^fommcn igcgbifdjontn pnb 
©tiffcc 5CU t:n.tgbcbm'g sn fiebnc 5cu luccm Wae wiv. abiv Pom Ixiligcn J^omifcicn l^id}Ci,u 
£cbnc gcbabt piib nod? ^iJben por bi(]ei: 5dt pnb SmbigimgC/ bds folbirjjnnen nid>c tiec5o- 
geiTivei'bm, funbcm im follcn pnbvooUcn baeb^ben pn&bebalbcn, alsbaa in bm T^num 
pn(ei*a j£lOei*n onb vn& von bemfelbcn ilomifc^en Xid)e bccbalben gegcbtn clecltd) pfjgcbcucfc 
pub bcgciffcn i(?, SDflp bcc gnantepnfer gnebigSr^ierrc, ^cm3obarm92r(5bifd)off5Uinag* 
bcburgnii mittPigen, tPillcn pnb ^uiboit pnes Capittcis ju tHagbeburg vn& obgnflnfcn 
25ccnbcn 5ia'|?cn ju 2tnbalr pnb pnfcrn fiicbee igrbiri bic obin gc)d)ricben Glofjc, Stcre, 
Slcct, (Butccc, fi.anbc pnb £iKc, mir VTflb^ncn b*;9 Slofj Serneburg, bic 2IIbc pnb Huwe 
Stab pnb bcu 23ecg bafcibft ju Scrncbocg, Slop pnb Scab Sd)anbi|)(cbin, Sl0(5pnb5UcC 
©ropqC, pnb bas 6lof}tt>atm(iotfFpnb bic &ebmbcr Slope Jfrd'elebin vnb (5cnfefonbc, 
mit aden anbmi Slopen , Srcrcn, idov^cvn, (Butem, £rtnbm pnbfiurben, nutjungcnpnb 
Subcboamrjen, bic bip nu l)tv pn|a- pnb pnfcc ^lOcrn als fcyc cit^en vnb gibe geivcfi finb, 
3cn vc<X)Um £ebnc gclibcn brtt, pnb libct pne bie oud) alfo in Ivafft fpme Sn'ues beebalbcn 
pnb bflfubii; gcgcbnn £)ipe fdbtc 6lo|]c, Stcce, Sled!, (Butcvc, Jlanbcpnbiftrbcmitprcir 
jcubebocungenbccgaantcpnrcc^oeci'c, ^cvu 3ol)anncs ^cBbifcfeoff jcn Hlagbcbiirg furbet* 
burd)pnfcfSctbciviUcn, becobmgnanrcrt'pnfec licben (Bcmaln, ^'rauircn ^^cbbcivigcn jcu 
yrcc rcdjrcn Zipc^ncbt gcliben bar , ale bas brc Sriuc bcpbalben pnb barobic gcgcbin pfjiPifen, 
bcv pilgnantc vnfct gncDigcc <>crrc itt^hifd)off 3obann bat oud) forbcc bavnacb pmb pnfer 
Setbc vvitlcn, bm <J)od)3rborn ^errn 'Jurgen, ^cctn Sibolffcn pnb ^ccrn 2«lbrcd)rcn <5fncr- 

tei-n pnb (Bebnibcrn, aud? ^ott^cn jcu AnbaItpnb(5i"aucnPon2l|cl)anicn, pnfcrn licbcn Sira- 
get' pnb 0bcincn bic obingcfdjricbenc Slope, Sfccc, 25lcd, (Buccrc, lanbc vnb Lkc mit 
yrcn jiibeboriingcn ju rec^ccn mcniidjcn iicbnc in c^ne gc(amprc <)anb gdifecn , bod) al|6 , ba0 
bic gnantcn (Bmnc ^urgc, (Branc 2lOoiff pnd (grauc 2tlbred)r ^inftcn jcu 2(nhalr, pnb yre 
menlii-bc £icbcs £cl>cns iivhm nad> onfer gnanten (Brauen Sernbes tobc , bm (Bob (angc fri- 
|lcn ttmpc pnb pnfec iicbes i^rbcn, pnt» oud) fufl, wannc pnb xfie offrc pcb bas perfallen Pnb 
gebijrcn x-pirbct, bm ficbncn rcd)tc polgc cbun pon ym, fyncn nad)fomcn, ^rc^bifdboueit 
pnb Stiffrc 511 STJagbcburg 511 fiel)nc entpfangcn pnb gcironlid)c ^ulbungc pnb (Filubbc tbun, 
pnbabttJip Oen mebir gnantcn pnfcrn gncbigcn ^enn von tT7agbcburg, abiv pnc HacbPo^ 

U 2 mm 156 if*6ffctt men evfad^ai vnb bictm trntften , bm obgnantcn cnfem licbm Swcgcr \>t\b (Dfecmcn ©railCli 
lurgcn <St:*aJcn 2l{)olfcn cn& <5rauen 2llbred?ten Oic obin gcfdjricbcii Slope, 6tete, (B6> 
tcrc , £an&c rnO £utl>c m Scit tmfcrs tcbcns mic ens famprlicfecn ju bclicljcnc , Oae ficne £ic^ 
be/cfttcficncriiebcHacbEomcn oti 6annc abic ocm mcnlicfccn ticbB.tehcnesi&vhin folc^e 
qefumprc £cbcn , jnnwfcnobmgcnirciff, alfotbunfal, rnbouc^ bee obgnanreii vnftv lieben 
(Bcmabin ^rouwen ^ebcivigni an cut tvpci^ndiz or an ben obin gefc^cicbcncn 6lof}cn, 6ter^ 
ten, (Buccrn, ianbcnrnb^utcn gcmad)t, gclit)cnpnt>mf*ncben, pnb oud) imib. gcin Cm 
cbgnanccn (BwuEn 3ucgcn, (Draucn 2tbolfen rnb (oraucn 21lbced?tcn pon 2in\^cM an ben 
Sricnm cnb 'Decf^riebungcn, bit (ic Diis gcgcbin vnb ^etan babcn rnfcl?cbclid?cu, unb ouc^ 
ul|b bos vciv cnfcr 2.ebctagc bcs cnfcnr ^u occieQcn rnb 5U t?ccCouttent)nboucb5Ciicoiiicpc5Ua)^ 
ten wannc rnbtrtc offtc t?n5 bes noit cnb ebenc jin wtrbct, nicd)tig finb. ©ocfe rtUejcit 
bcm t^nuntcn rnfcm gnebigcn ^cixn (incn VTadjf ommen grobifcftonen pnb Stifftc 3cu tllag. 

bcburaan jrcn iebcn cnbinbcrlid) rnb rnfcbcOcUc^ , funbcm bit jcu cnrpfangen, wic obiu 
gcniCT i|r. Tnb oucf) alfo , ab xciv was PorfcQcen aOir pafouften wolbcn , bae wiP ee banne 
mit bcm 2(nbicrcn cnb 3cu(fatcn gein ben anbcm ^cttn von Sin^alt, »nb oucb bcm gnantm 
rnfcrm gncbigm ^>erni Jfr^bifc^otf ^obann , ficnen Vlad)fomm vnb 6tifftc l)alben nac^ 
Zute btt rJorfdjricbungen pocmate becbalbcn pnb banibcc gegcbin. SDipc obin gcfd?cicbcnc 
eiofe, 6tctc, 5Ie^, ®UKcc, Jianbepnb £ut^e m« y«» acubc^orungcn foUcn pnb woln 
xciv obgnonter'Scmbt ^urftc 5CU 2tnbalc rnb pnfcc fcicbce grbcn jcu rccfctcn icbnc, pnb wc^ 
re bos trie anc licbcs^tEcbin abcgingen , banne pnb niebt c\)it bit anbtxn ^cxtn von ZnWt 
obgnanc pen bcm gnantm pnfcmi ^crm ©rQbif^cjf ^obann , jicnen na*!ommm pnb Gti jp< 
tc 5CU llTogbcburg, wic obin gefd?ricbcn i|t, jcu ccc^ten mcnitc^m £cbnc in cync gefamptc 
^nb cntpfangm pnb l^albm, vnb bit bannc alfo gecuglicfeen baben pnb bcpcjm, vnb btt 
ouit? nnalidam gnicpm pnb gcbrud?en, ate Zd>nvcd)z vnb (Bewonbcic if, ^ixbit vnb vbit 
fmb gcwc|r pnb (BcQugm bcc ^jocbgebomc 5uc|lc, ^evvc Steffan Palcjgrauc bey J^cyn pnb 
^cTRogcinScyem, pnfcr licbcr (I>b«m, bic witbigcn, i&bafltigcn pnb gG|kengcn , l£ftUa^ 

tbcus pen piotc, ccanbreas^afelmannliccecgciftUcbsScdncs, lumberm ju tnagbcbui:g, 
ffr Cgtbins ron fcucsclnbnrg oud> £ccec geiftlict?3 Recite , fgc 23emb Seecc Cantslci:, 6an. 
bcc ^uUmfptcj^f <)crman Pon vlcotc, «&cinrict) pon IRrofccf Pnb ^ciebecid? PonSubcc(tT, pnb 
cnbez md)ic gloubivirftigm. Vnb bcs jcu ©cfunb babcn IPir obgnanrer Scnib ^ucfle jcu 
2tnbalr pnfer 3ngc|lgcl poc pns , pnfcr ffirbm pnb Had^Eomen ^tvtn jcu Sccncbucg an bifm 
Sriciflaf.cn bcnqcn. 2)cr gcfAriebcn ift jcu Sccncburg Hac^ ffbrifti unfcce <jcrm (Scburc 

&fcnb pccbun&crr, bdvnc.^ im fcc^s pnb fcc^cjigftcn 3^rc, am 2)injtage nac^ bcm eonta*" 

gc Coajimobogcniri. 

No. 71. 

pou gr&bifc^otf Sezanne ;u SRagbcBucg pccfd)i:tc6cnc £eibiud;t, b,i5 3lpnl 

3[o,i466, E chartulario. 

r i^cbcvpic; oon (Botes (Snabm ^urjlynnc ^u 2tnl>alt pnbgebobrnc^crcjogynneponSfti' 
t^m , 5cf enncn rtt^ntUdjcn mic bigem Sriue , ba^ bcc igcwicbigjlc in (Bot Vattt vnb 
^oAgebobmc^urftcpnb ijcrrc, *icn:c ^obanncs ffcQbifdjof $u Hlagbcburg, Pcimas, in 
(nennanim, PtolRgcoue bey ^cynpnb ^^^er^oge in Seyecn, pnfec licber ^em pnb 0beim 
rmb pci^gec 3ixc vsiUcn bcs ^ocfegcbobmm ^crm Sccnbes 5ur(?en jcu 2tnbalt pnb (Bra* 
xm ron 2trd?anim pnfera licbcn ^ecm pnb (Bema^Icu ons jcu pnfecm ced)tcn Jlipgcbingc gc» 
libcn bat pnb liber pns aud? in ccafit fines Sriuce pns beeb^lben pnb barobic gcbin bifjc nacfe- 
gcfdjricbcn £anbe, Slo^e, Srebtc pnb SIccEcmit ycen Subcbocungen , ncbmlic^cn bas 
eiof Scrncburg, bit Zibt vnb Hutpc (labt cnb ben Sccg bafelbp su Secncbucg, 
6lo^ pnb Sta&t Sd?anbcslebm , ba5 6lop ju tnonicfecnimborg , Slof? pnb Sled? 
<Sropr.e, pnb bm Sce^mben bofclbfr, ba$ 6Iop XParmebocff , bos ^u^ jcum Pb"^ 
rnb 3lcd Ouirm, dies mir btt &bcm nTanfcbafft pnb jccn £ebencn , 2)orjfccn, iDorfr 
ttetm, <Dcri*rm, t>ncterid?cm , Scdjrcn, £cbnen, gci|IIic^pnb wectli*, IPapern, VOaf^ 
fcrc^cngm, ^ifdjcrimTnioIcn, Iid?m, Iid)(!eren, Mttc, ^ol^t, tOingactcn, tPcfcn 
tt>ey&cn, Infftm, ^ogeren, iDinfrcn, PPid)ren, fieftfeofje, Scntl)en, Scinfcn, 5"ebcitcn' 

(Bcccdjnf citcn , pnb alien vnb iglicfocn jrcn Scubcborungcn bcnant pnb pnbenant, gefud):, pnr 

bet bet ifrbcn a&ir bacbobm, iroran bic legen pnb yx>it bit gnant |tnb, pnb bit tTlanfcbatr 
bcc Slof ec JErusIcbin pnb ©cnrmfocb pnb jrcc jcugeboningc , nid)rs pfjgcnomcn, o^e bit 
ron bem gnanrcn rnferm ^crrn pnb 0bcimm ^tttn Jol^ann ^r^bifcfeoue pnb (inen Btiffi^ 
xa £cbnc z^n , rnb bet gnanrc pnfer licbcr <5,errc pnb (BemabI -Jerr ^ernb 5uc|t sen 2{nbal«^ 
ron bcm egnanrm Jobannc ?£n5bird?ouc 5cu ITJagbcburg cnrpfangen bat, bclbcc pnO befi^ett 
2?if c obingcfd?ricbmc Slofc, 6rctc, SIcfc, <J)ufer, sDorjfcc mytyren Subcborungcn pnb* 
in maf m obin pf^gcbrurf c i|r, fottm pnb woUm wir obgnancc <)CbctPigc 5"*^!^""^ 3C11 2(n» 
\icXi nu f&bap pon bem obgnanrm pnfcrm lieben i&crm pnb ©bemcn *§ecm jobann CEi'isbi- 
fd?ouc pnb (incm Srifl^c jcu illagbcburg jcu cincr rccbien tipgccjucbt babcn, \:ia\btn pnbge^ 

niqlicfcm bfli^m, pnb btt auc^ nuelic^en gmi^en pnb gebrucbin, pnb bit obgecnrcc £ip 

C5ud?c 
'-•J i "i. k4 ¥ i ^h 'i. % 

I ) c^u^t i(! gcf*«n mit ftce obin tjnantm vnfm licbm ^crm pnb Remain (Bvamn'Stvnbee gu^ 
ten IPiUcn pnt) ^ulMt. ■Dn^ vo« Bei:n5 t?on (Born (Smbcn Sin^c ju 2lnl?i)It mb (Bvauc 
tjoti 2i|d)anien Scfcnnen ofpntIid?cr» mit bk^m Sriiie POf vm mb xin\tt (f cbin onft nac^# 
(omm «icin ju Sccnborg, baf) ba9 aUte in mafen obin gcfc^ricbcn mit pnrectn gutcn VOiUm 
t)nb ^uibort gcf*cc» i(?. ^iibie vnb obic (int) gcwcp vnb (Becsiigcn bcr <jocl)gcboi:ttc ^uw 
pe, ^ei« 9tcfl\;n Pfalugrauc bey l&cpn vnb ^er^oge in Sekrn vnfcv liebtt (Dbeim, vn&6ic 
irirftigcn, JgcbafFrigen tjn& gcftrengcn, ^r tllatbcwe con piotepnft jSgianftwae <,afielman: 
£em'gci|lIid?e3^ccbtc6lumbci'm3Utl1ag6ebutg, ^c iggibme Don Jiucjc(nburg and? ftctec 
gci(iliitc6 recbtes, !£c23ci-n6Sctcr(Eani3(cr, 6rtnOecfuUcnfpicfj; ^Sccmaf^ tjon Icotc , i5,cm* 
xid) von I\ro(ict t)rj& ^ri^ccict? pon But^erfce, Dn^ anOci: nicl)ic gtoubivic6tgcr. SDce ju <Dr* 

funO babcn wit gnantcr Bcrnb 5"^!^ 3" 2lnbalt tjn6 <3rawc poii 2if(t)anicn, vnb wit obgnan* 
te ^cOeivig 5ur|f)?nne 311 ^nb^ilt onfcc 3ngc(jgcl an 5i^cn Sri? ff fafjen bengm. 2)cr gegcbirt 
i|l 5CU Scrneburg nact) Cbcil^i fnfeta <)crrn (Scburc iEufenb wccbunbcrt, Oarnac^ im (ecbft 
pnb rccbc5igflen ^ave am 2)»n|?age nfic^ Dcm Sontogc (Dnaflrnobogcnirl. 

§. 3. 5(0, 1467, bm 18 %i«ii fclpcncffe ^di}fec Friderkus UL Hicol Ppugcn ttjcgcn fa'nee 
gfirciUcten Sien(?e iinD (jcffinnm QSocf^ufTe^ Die ^uften^ecbiifen ju lEifucr unD ^oSit, mit alien ife^ 

rcn giijfonimen, untt fc^rieb Dc^^fllb an ben 9vart) 311 ^alle, il;in bnqn beOnfff/ic^ ju feyn, wic banit 
(lucl) ei)infiii'fl €i-n|> unb ^ec^og 2llbrccbt ju Gacfcicn be^^alb Incercciliona/es on ben DJafb ew 
licfTcn; tt wiberfprac^ nbecfDldxrSc^mcfuncj&jlbifdplf^obannee, mcil bie 3uben wermoQC bee 
Ottonianifcl^cn ©d)cncfimsen bem gtfeftifffc unb nit^t Dem SKomiftljen Sieic^e ge^ureten, bakr^ My 
(iiifh 9?lcoI ppug finben lieg, unb gegcn empfangcte ©tucf @e(Oc^ |i^ feincg 3vc4tg an bee 3u^ 
bciv@cl)ufcj»^flllc begat); batjon ^inten bei; Slbljanbhmg be^^W, uon i>encn jubcn ju 4>aac; 

I inchrcr^ gcfagt rocrben roitb. g^ marb aucl) am 3 3uiii bit ©fmf/gfeif , fo bi^fjecpifcfien ber@tabt 
^flllc unb €[)Uifiii:(t ,^nc6rid)cn ^u iSranbenburg unb bm ^m\t Soc^fen m bm ttJeppbSli- 

fcbcn (gerid)fcrec()tgf)angi5gen)cfcn, mMm, batjonbec^itel, 3a\fxtnh<Jtxciu^aUeM\tmh^ 

\ mmnntf)uifcf)en. 5)en ^ 3ulii^bcliel)e gr^bifcf;D)f 3o&onn ^anrcn, Imbun unb Hhtvbatbm 
©cbvuber mx 2)ic|jtiiu mit ben ©utetn im 2tltcm2)oi1fc5ua(8lebcnunbju5cUcbcn, unb entifcbiei) 
am 16 g?Di)ember bc^i Cfoffec jinn neuen^tPcrc^ unb ©raff (Buntfjet-n mx tnanefelbftjeacneinec 
©elbrd)ulb. Urn biefe '^tlim sefd)al)e oiel Saiib auff benen ©traffen , welc&em bee gc^bif^off moo^ 
lid^en ginljalt ju tf)un, ei^ffrigH bemnl)et mx, b([\in afg in biefem'^al^r ^ricbricfe unb Sctnb von 
2llrcnblebm jn CalpSrbc gcfcffen, einicjc bcnen tHagbcbuvgifc^cn unb Sw^lauci ^auffleutcn mac- 
Wm ©»tev nuf bcv ©tvaffc ^^cjjgenommen nnb nad) Sabkbe 9cbrad)t gotten, belagerte bzt ^kb\0 
fdjoff in gohnit ^iilffe bei- ^fiagbeburger bag ©d)fDg, unb pang bit oon Siluen^Ieben , b^^ fie M> 
fiibmitriren, alle^ gcmubete mfebei* geben, unb ©d)aDcn unb ^o(!en erfe^en mu|ien. 'Jfiic ec banit 
and) nad)gc&cnbg mcI)reret)Dm?(bel, biefic^ miffs Svauben geleget, ubecjogen, gefangen, beftcaffet 
unb ben Sicifenbcn auff ben ©tcajjen ©id)erbeit berfd>affet. 

§. 4. ?(D, T468 ben f 3anunr. patb Jucfl Sernbarb \\x 2tnbalt o&ne mnnnlic&e grben . unt> 
b#bfi bie nite 5m)tHd)e ?inic jn Sevnburg , barauff Sur|t ^corg ju 9jn()alt betmoqe Der bon %y 
bifd)Dif Jricbric^cn cr^altcncn gcfamKH ^mb juc ©ucce§iott gelangte, abec mit '^k\\ SBccnbarbs 
gBitmcn<?ic6ivig,gcbof)rrten ^ei-^ogin juSagan, btt b([^ imb \m ilcibgebinge bevfd)cteben wov 
in gvoiTe Strung genetic; bmn Becmann in feiner2Jnba(r.^i(io«cPart. III. 0.131. mib Part. V, p' 
86mc()vcre5^ad)dd)t.mcbt; unbenbIic^burd)&:^bif^off3or;ann am 22 5»avtu bergfid}en roocbeit 

(No. 72): njorauff 5ur)t(Bcovg^ 2lbolpbunb 2Jlbi'c<^t bei' 5)vittecf(f)offt ju i>ernbui-g unbBcban^ 
bcrf lebcn imtei* bem io'i5Jlai)eine^erfit^erungCNo.73) aug(!efleten, b({i file felbige bei? aUen ^ri# 
ftilegien unb Diedjten, tuic fie fof^e ju Jucft ^BcrnfjacbS Scfen gefjabt, tafien wMten: mm bci)bc 
Documenta, b<^ bcwii Secmann nict)t gebwcfet, fic audj fon|i noc^ nid;t gebcutft finb, m bicbec 

No. 72» 

fd;en gurfl ©eorgcn ju 9(n^aft unb gran Jg)ebmi9, ^urff SSernfeacbi VI. ju an^a(t=Secn^ 
burg ua^Iaffener SJiftve, n?egeni5recfci6juc§(,unb bee Secn6urgifd;en ganbc, 

b. 22 SRartii SlO, 1468. E chartulario. 
a- >bannce t?on <5otre0 (gnaben (?r(jbir*off5U magbeburg, Primoa in (Btvmanitn, 
PfalQgiaue bej7 Scyn vnb »J)er6og in Seycm, pnb voit 2tftoIff unb 2(lbitcbr (gebvube- 
rc t>on bcnfclbtcn (gnaben ^ui'ffen ju 2lnbalt on& (Bwuen von 2lf*anien, Srun 40clcr <,eiT 
aU lDuecfm'6, 2inbi:eas <5a|clmann 2)occor gcilllidpe J^ecferea on5 lumbercc 5U tTJagbcburg, 
mb Cbymc ^ucboupt Obicmaif-balcC bee ccjlgnamen myns gncbtgcn ^em» ^gv^biic^oiie? 
jcu nifl^bcburg, Bctcnnm offmrlicben mit Oicgem onfei'm Sn'ue, 2tl86an ber ijocbgcbomc 
*jcirc 3uig 5ur(h 301 2tnba!t vnb <5K0Mt von 2lfct)anien, rnfcr liefcec (Dbeim, Vetrer pn^ 
gnebigci: ^m-c cim, vnb bit ^ofbgcbofne ^rauire ^ebcwig ^fiifyn jcu 21nbalr, ^ocbgc- 
borne ijereogin von Sagcn, bcs iiocl)gcbomen *2)ercn Sernbce ^urpen jai 2lnbalr robclidbff 
<5cbcc^mi^c nac^gelajfcne XPittebe pnfev licben Wubmc rnft gncbige ^wuwe bee anOern ft vlff 

U 3 yvtt 1 5S ©as 4, gapitct/ \3on t)cn gr^bifc^ofen 511 SDiagDetturg. 

yrcv bct&ftfur ^rrcnific vr\b (5cbrcd)c btv nacf)gc[apcn (ScrrfcfeaffTC , 6Io|?e, Stctc, Ifln&c 

mc^riglictcn, |tcWmfruntf*fljft scuentfcbciben, geJMt, en& it)ic wiL' fic alfo entfcbeiben 
rn& ^orufcben yn r^fprcdjen ircc&cn, bae tm\ri6&ecruftlii1?cn alfo ^cu I)al6cnc, bcm nacbjcii 

ocbcnc, ^olgcrnft gnug jcut^unc, gcre&crnb globe babrn, na* Hute cerfegito Srtue rff 

^'inffart 2ipolIonic (9 Jcbr.) nc(l tjergangcn rjf 0cm ^Eage jcu Hlonicbcnicmborg Oefjbfllben 
rnbfearabic gcgcbcn, 2)05 IDiu gnamen 6cct)6 fcfectOcelutbc nac!) noitOutpgcn vnb gnug^ 
baffrigcn «ian&clc 6cr (5cbrect?c pnt) ^rrcnif^c vnb oucfe riejfct: S«ra*rung Ocr vnb bciOcifict 
Ccr Panbien bc|lcn , ;aYufd)cn jn in Occ ^runOtfctjafft cyntcccbriglicb erf ant, gefcbcibcn vnb 

rfgcfprocbai babcn, i&^cnnen, (ctjciOcn vnb D^fpredjen in mb mil craffc Oiefjea Sciuce, 
ncmlict) alfo, 6a5 ba obingnantc ^mt jurge ^ui'fic ju 2tn^a[t Oic 2Jl6e t3n6 HuvrefiaO jcu 
Scmcburgmtt (Scrid?ren, ^ecfetcn vnb alien jren Scubcbonmgcn bebalOcn vnb babcn jal, 
Cod) vfgenommcn bavinCf was bicnad) becurt wirOcr. 60 fal bit gnanrc ^winre ^^eOcvrig 

^urttyn^cu ^Jnbalc bae Glo^ Semebucg mit Ocm Serge Oacoc gclcgtn, Glofj t»n6 6ta6 

6d3anOc6lcuc , 0a5 6Io^5.u nionidjcniemburg, 6Iofi vnb Slcdf ©copaC vnb bm $ccbcn> 
^en^a^clbift, Oas Slof^ tDantifrorfF, 5a5«iup?jcum PfuIepnOOaaSlccEOuften, mitiDotfc 

fern, S^^rttl^crcn , ©crid>ten, ^edjtcn, iLel?ncn gci|tlid?t?n£> wcrtlic^j, (nmapcn birnod? be- 
rurtVnrOct, tPa0ern, IPafergangen, ^r*cnen, tUoIcn, ^icd)m, <Cicd)(!cten , 2lcFern, 
<-iOlr.c, VDcfcn, tPeiOcn, IPungartbcn , «,rifften, 3agrcn, 2)in(!cn,PPid?rcn, (Sefdjofjen, 
jicntbcn, Scinfcn, ^^^cbcircn rnO ©crecbrif citen , rnft alien cnt) iglidjcn jren ocubeborungcn 
bcnanrrnOrnbcnanr, gc(iid)trn& ongcfudjt, rn6er bet i^ibcn aOir fearboben, wur an bic 
oelcgenrnO wit bit gnanc (Tn&, fcyns r^genommen in allirmafe, ale bit bev gnante <Serrc 
BemO 5ur|ie ^cu 2Jnbalc fceligen ron rns obgnanten ^ob^nnf^n Sr^bifcbouc vnb unferm 
Snfit^ 5ca ITIag^cburg 501 Icbncgebabc bat, DnOiricCcc oorgnantcn ^rautcen <iet)En?igm 
rmb lytT^r Setbc willen in C^fc fines £cbcn5 jcu jiem JdipgcdingG gelicbcn babcn, 0ucb in 
bm Steten 501 23cmcburg 5coUc vnb (Bleitc, icrlid)cn jlentbc, S'dnfe vnb (BulOc tiff beii 
3\arbufcm, was cc Ccs rcr|cferieben ip, 501 yccr £ipc;uc^t alfo baben, balbenun6 gccugltd?cn 
bctinen , vnb bit gcnualidjcn gnijicn vnb gebrucbcn oon eyncn (ftccman rngebinOcrt , als £ip* 
gcCinges Jlcvbtvn6(ScTConbeiti|r, bts vciv gnanrec ^obannes i&^bifd^'off 5U HTagOcburg 

vnb vnfer HadjEommen , als 5er guter £cbnberrc jic getruivclicb banbbaben, fcfcuQcn vnb 
rertcbingen fotlcn vnb tcoHcn jcu redjtc rngcucrlid?. 60 fal oucfc bit torbcnumprc 5caut»c 
/>c&avig Cos 6lo0 pioaE mit fyncr Scubeborungen 5cu yrer Jlipcjuc^t bef glidjcn babcn vnb 
bcbalOen, inma^n cr Oas gclibcn vnb t?erfd)ricbcn i(i, anc (5cucr6c. tPann bann bic met* 
gnante 5ramrc ijc&ftrig rou tobes ircgcn abcgebit, bae (Bob lange fciften muf)c, fo follen 
Otct?orgefd?rieben6lof>c, 6rctc, ^kdc, 2?or|fcr, (Surer, £anbc vnb kinbt mit yrenocu^ 

bchoningcn , bic bit mcrgnantc ^rauiv -^cbcwig innc vnb jcur £ipc5Ud)t gebabt bat , an ben 
crqnantcn ^crrcn 3wgcn ^urftcn xxi 2lnba(t vnb jmc mcnUd)c JUtcbes £ebcns <Jrben vnb mit 
yn ;ai gcfampten Ecbncn an bit obgnanten ^crrn 2lboItFcnrn6 ^crrn 2tlbrcd)tcn ^utl^cn 5U 

3^^^alcrn^ yvc menlidic Cicbcs £cbens !f vbcn jcu jtunb Fommen rnb fallen, nad> g.uccrnfcrs 

I?orfabrn »JrRbi|cbott 5^ i^^^ ^*s £obe(id)5 (5cbed)tnipe iDtiwte bcv gefampccn £cbne haU 
ben gegtbcn. Vnb bcf>clbcn 2lnfal6 icu furbcrcr Denvaningc, t?nb bas bee in mafjen obmgc^ 
nirr'iit, alfogefdaecn fal, fo foHen bit ffrbai* lllanfdjaffr rnb Surgct in btn obmgcruiccn 
4t£Trfd>atf'cn ^ai Bcmcbiirg, rnb 501 Sd^anbcslcuc , rnb in ben Ppegcn rnb (Bebictbm Occ 

obinqenirccn 6Iot5e rnb S^crc , Slecfen cnO Socffcrn gefepen, gcmcmlid) igcbbulbung, (5lob- 
bt rnb ♦Eybc tbun in follidicr IDiefc, bos Jie jid) nad) ioOc ben obgemcltcn ^wuvren ^tbt0 

trigen ^urftyn ju Zlnbalt an ben rorgnanten ^evn 'Jiiv^en 5"r|^en Im 2tnbalt rnb fine men^ 
(ic^c 2.icbc5 £ebens tjrbin , rnb ab bit nidjt en iretcn , an bit rorgnanten -^ercn SlOoijfen rnb 
Acrrn ^Ibrcc^tcn ^urflen 501 ?lnbalt, vnb yrc menlidje £iebcs £eben9 Srbin, ab yren red?- 
Mbm rnb gcwartenOc fcin irollen. So fal aud) bit rorgcmcltc ^ramre *J)ebeTOig yrc 2tmpt' 

lutbc allc rnO ittlidjtn infimbcrbcit qlobcn rnb 5CU (Bote vnb bm Atlnen ftrcren laficn , ivanii n^cnen lid)C fi.icbc6 fccbcn? tfrbcn , abii ab bic uid)t en wercn , an bic rorgnanten <>crcn 2Jbolften rnb 

<Jcrrn aibrcd)ten ^ucfrmsoi 2lnbalf, rnb yrc menlid?c £icbcs £cben5 l^rben, abir ab bic 
GUib nid?r en trcrcn, an rns ^obannfcn i&rtsbifdjouenjcu Ulagbeburg, rnfcr ncd)fommcn 
rn^ Sfifii^ ?cu tUagOcburg , rnb an nymanbcs anbers balbcn tvollcn, beeglcicben es aucfe fo 

otfic bic rilgnanfc ^raw ^5^c&cu:ig yrer 2tmptlufbc iveld)en abe, vnb cynen anbcrn fctscn nnir* 

Oc, ron bcmfflben nuiv^n rtfttcnommcn 2tmprmann qcbalOcn, bcm rortinanrcn *&errn Hur^ gen 
bm borcnbc r 


l?o«n6c &i55 bit (Slobbc vnb ^ybc, inmapeit obgeruct ijl, olfo gcuni»cr6mrng«T{!rlic!?,"Dn& 

irac Mid) ba& bU Qnante ^rauwe t^cbcmg mttbcv jcu eUrf^m ^cbeii griffcu luurDe, fo fo! fie 

km tiid)tm (5cmaW vnbVTmm feyn Blof) nor^ Srat> mamir men , nod) inneinen iapen, 
ec babe bann jcimorn ens ^obannfm Igr^bifc^oue rnfem narf)EomEn »nb etiffre 5CU MJag-- 
Odnirn Ocm obgnantcn ^txtn Jm^m ^urfiett ju 2in^alc vnb fintn mcnlidjcn fi.icbcs Ccbens 
gcbcn, rtiO &cn cnOerri *oci'in ^0" 2(nbalt obgnant rni) i?i-m mcnlid^cn fiicbce £cl)eii0 &•= 
ben gnugbapge vub voUtomtm Pecwarung »nt) Sc(ialt getan rn& gcmflc^r, ftas rns bit 
tjorbmompren Slope, 6rete, Slecfe, 2)orffec, <5mt, tanbevnb tutfec an £cbenbc noc^ 
to&c &ci' rilgcbac^ren ^cauwen ^^c&ewigcn niffet emwanbt, funbern »ngcbmbm vnb am dim 
3nrog «nO (Beuccfte nad? ob^ecucrcc mafje Ie6iglic^ mgeanftwecc irevOcn. igs mogcn ouc^ 
Oct- mccgttante <Jcrce 3S<^9« 5"f(^*= 5<^" 2(n^alt, tJn5 (i'ne tllenlidjc licbte S.t[)m9 Srbcn, itUc 
(gwuen vnbe ^itmki)n ic^mb md) lobe bes obgrwnren *Jem Scrnbc^ feligcn, vnb barnr.c^ 
fo offcc (Id? bas mfaUcn rnb gebnren ivirbcc, t^im, vnb Oaruff *iuJbungc, als (Icfc gcburct, 
nerncn, bod^rnbalfo, basfic^ bicificbar Hlanfc^affc in Den obgcrurren <3«crfd)rtffren rnD 

Pflcgcrt gefepcn mit 2)inj!c t? nb (Beljocfamc an bie gnantc ^catuve ^cbewig 5CU ^vcr fi.ipciitd)C 

Oiciriclcficlebec, Ijalbcn rngefcdiii. Sunbeclii^ fai oud) ber gnr,nrc ^twe 3ucgc ^uc)te 

?cu Tlnb^lt vnb fine menlid)c £iebee S,et)en6 f£vbin, vnb bk anban i^etn V0n 2(nba(t bit 

n7r.nnfd)afft in ben 6mm jcu Sjcnebucg gcfcpen vnb ym ^offc bdr^jn belcgcn bic Sviekcit 

vnb ^cd)tm,al5 fie vot bif^^cv ge^abt ^an, bliebcnlapm, anejnljakvnb^emtbe. tPasoiic^ 

bic gntiTue ^rauirc <)trbarig S'^^fiy^ ^cu ^In^alt Srhie ^errc, bie Die i>)crcrd?affc ron ^Jnb^Ic 

ingcfampt fiOic injimberbeit x>nb nid?x fit bciangenbc iveten, bie f;i pc ben ^crrn ron ■^nh'iU, 

bi Oae bcccitfr, ungciveigert annrerren. Was abir Sriuc ircrcn , bie bie ^tnn tjon 2(nba(t 

rnb fi'c ingcj.;mpr bcini*cnbe rcmn, bk foilm an cync gcmeyne (Berv^vfiimc (letc scu nnoe vni> 

<Btbnid)uiigc itilid)m rf)7lc3ufinen^cd)cengelegcwer0m, ongeuerlid). ^5 follen and) bie. 

grwnten «i)cri:cri JutQt 5&i^Rc t?nb ^I'iJU^^e <J)Cben?ig ^urfrj^n 3cn 2Jnl?ijfc bic yrcn Jwt^PHdicn 

Jfrcn pnb iT-cuircn rcbcn wb globen ben obingerurten igncfc^eib genoltcfe Pete, wfrc vnb pn- 

ivibbei'cujflid^ ju balben, bcm 5*^*9*^ ^"b gnug jcu ti)une, tinb bec^aibcn in <2ybe6 (lab Dec* 

;td5ttbuni?nbiibctreccnal(egSEl)citFc5i gei|}Iid)5 tinb wcrtiidjs ^cdften, xvie bic gefm flbic 

in cynidjer wicfc gcborrn mod?rc, am alien ^ntrag^ 2ti:geh(l onb (gcuerbc. Pnb were, b.:5 

bic obgcmclrcn partbicn, tceld) bifm mfet ailcv fed)fe &d^iibcMud)t fcimdlfben cntfd^eib 

nidjt PtfncmciT, bcnbalbcn, nocbbemnacbgebm cbii-^olgctbimwolbe, fo itaoUcn iric ob^ 

giuncec JolK.nnc^ (f c^bifdjoff ju lHagbcburg abii* vn\a nac^tommcn bem teilc, ba$ bm 

rtfncmc , t)ilbc, nadjgtngbe pnb ^olge rcrc, Scafbl cbim rnb mit gan^cn mnvm vnb ecn(?c 

Ooran fern, rnb mit Wad)t batQU t^un, bas bet obgecurce Dnfcc entfc^eib pffgenommcn, g^r^ 

i)a\bcn vnb bem nad)gangcn vnb ^olgegeran wetbe. Sietbalhen vcit obgnarircn 2ibolffvnb 

?ilbrccbt 5»r|^<=" 5CU 2inbait rnb £>cubcn <>crrc jcn (Duerfucb, fo wiv pon bcpircgcn ron 

bcm gnflnccn onfcrn gncbigcn ^ern 2:rQbifd)off 3ol>ann abit fincn nad?fomengefurbettt*n5 

evmanc wccbcn , fynen (Bnaben icnfaU thm , vnb tins ^albcn wottcn nacfebem tt>ii* ymanb fp 

iicm Stiftfc 5CU niagbcbnrg jcugcran nnb getrant finb, ane (BmetOe, Vnb bu*mic bic cifgc* 

mclcen follen ^cifc 5urgc ^iirfte pnb ^ramv i^cbeif ig ^ucpyn jcu 2Inba[t allc jrcr (5ebrcd)c 

rnb 3n'cni|5C gnmtltd)en perfimec pnb cnrrid^r fcin pnO bircbcn, »nb alltc gram pnb Porbric^, 

ivic fid) bcr jcivufd^en beibcr (let ben partfcicn Pnb ben yren pnO alien ben iemn, bic bar rn- 

bei'pctbad): abic gnranb (inb bi^ rffbigen butigm ^Eag begebin mag b^bcn, gcntsiii-b abc 

pnb rot (icn, pn£) |ic follen jld> nu feinfiirber gcfcuirdtd) meynen , eWn pnb fucbccn, vnb in 

alien facbcnfruntlic^geincvnanbcrbalbcn pnb getcuirdid)bebulffen, beraten pnb bicjlcnbig 

fjcn, vnb evn bcs anbztn Sd;aben alfc fcin feibip bcfffen fcren, pnb tpcberen, onb furber *yca 

fcyncnpnirilfcn, (Bremenugeabic t>crbrigeEommcn, pnbabbirnadjmals, ba ^a)rt pic fey, 

3canifd)cn yn ubir bm yrcn cnicfee ©ebrccben abir Sitclungen enr|iimben , bie foUcn pou bem 

tcilc bas betceft'enbc pnb anligcnbe, bem anbern teiie rerfunbigr pnb ^cu gelegelid)cn rugcn bee 

b:»(bcn icn fd)icfene gefurbcrt pnb ba mir flifc pnb truwcn petfuc^t pnb fid^ beacbeibcc tpcr- 

ben, bk in ©urlicbPeit bie ju legene. XOo abit bcs nid)t IVa^c noffm ivctbm modjre , fo 

fal folffdjs mccbfigii* pff pns gnanten 3oljannrc i^r^bifdjoue lu tBigbeburg abiv vnfei 

riac^fommcn, abir ab to febifi^ofiT were, pnferCupitrelfre^in, pnbbccbalbcnnid^racn' 

fruntlidjcsabirmbbm-petrigsrorgnomen, funbecn bic <5ebred?en pnb 6d«lungen poc pns 

bradjt wcrbcn, fo iroaen mc b^vumb tagc por pne legm, vnb bicnoitburtfrigpcc^occn, pnb 

(leberfruntltd), abic ipii bic nic^t funbcn rpccben mod)cc, ccdiciut cncftiiciCien, 6acan Ocnit 

beibc rcilcgnngig fcin, pnb bem pniriObcrfpredjlid) alfo nudifommen follen, alien Intcag 

pnb (Beuctbc Wmnc ganQ pj}g2fd?£iben. 5cu ;Drfimbc baben trirobgn^nren fcdjs Sitcibcs.: 

lute bi^en obingefd>rcbin pnfern frundic^en emfdidb mit pnfcrm i:nbiiiic^enben Ingellgil rhurt 

pnbla^mpecfcgcln, bEcgefcbem pnb gebin i(i jcu €cAbz nad) dbcifri pnfers rierrn (Bcbucc 

tbufenb Diecbunberc bamacfe tm ac^te cnb fccbcsigffm Jazc, am Z^tnftage na^ bm Son;a« 

gc (Dculj in Dec W^tn Vafim* No. No. 75. 

$suift (Scowen / ?(l)olp^6 unb Sll&ititte 311 Sdi^alt 25eriid)enin(j fur W (Jrkvc 

f;^anniu\itTt ju ^eritSiirg unt) ©cbanbcrelc&cn / bap fic fclBige 5ep alien 9)f itiifcgien imb 
?Cccrtcn , tvic fic fclc^c ju 5uc(l SScrn^acb^ Seitcn QC^abt , laffcit mottcn , b, 10 SOJat), 

^Ot 1468. E chartulario. 

c43 (Bwucn 5U 2ifd)anien ScEcnncn ofpntUdjeii mit ftipen Sciue fur rns i?n6 onfec ^cbcn , 
fo t>j,n nac^ tct^e 6c5 <Jjocf?geborncn I?cccn ScmOcs 5«c|fcn ju 2in^alc loblic^s (5gOc4)tnipe9 
C)ie iEvbac tlmfifcbatfc bee bccfctjaffc 5" Semcbucg on& 6d?anbe6!cuc bit bev ic^mb gnante 

t'erc 5em& fcliger nail) |lct) gclagen ^at, ons gnanten 5ur|^cn ^ucgen 511 Znhah vnb unfecn 
mcnUcbm Zicbh S,cl?tn$ iircbin , t?nb fo wit nicfet cu weccn vns Zboiffcn vnb 2llbrcc^tcn 5"^* 
pen 5U 2tnbait, rnb rnfcm menlic^eii tkbts ic^m (Ctbin als rccfetcn if rbbcrrn , mb fo wic 
oud? nicb:cn tDcceit , ^cm *£rnu:ir5ig(lcn in (5ot t)atcc pn6 ^ocbgcbonien ^uvf^en Dn6 «oCi:rn, 
*icrm 3*^«^nrc iSn^bifdjouc fu tllt3g^cburg (mm nac^Comen unO Stijfcc 511 illagOeburg, 
cl5 Ubir vn& £cbin bcrcen i£cbbul6ungc gcrcn, t?n& fic^ tiac^ tobe bcr ^ocbgebornen ^raueit 

Kjcba^igcn ^utltynnen ;u 2Jnba(c, Ocs gnantcn <3€cmScrn0c8 feligcn nadjgclapcn tPittwen on 

rns vnb an nyman&cs an&ers ju balbcnc t>nb ens getcutre gc[>ocram vnb gcwectig ju fine, ge- 
rcbc, gelobc, rnb liplictjen 511 ben bciligcn gcfcfcoiOEcn babcn, bae VOiv gnantec 3uvge ^urfie 
JU 2lnbv;lt fur ens cnb rnfcc mtnUd^t tiehee iiebine tEcbin , rnb wir obgnanten 21boIff t?nb 21U 
brcdjt^urjtcn 5U 2tntaltfui: rns rnb i'nfecmcnlu't)c ^icbes ^ebins 2cbin,pnb fo vns bae nad) 
obtngcflijricbcncn ^aUc bccreffcn unb an X?n6 fomm roirbcc, bcr J£rbar tnan|ct?a|fr bet obin^ 
gcrurtcnbcr|cl}43ttfC3uSGrnEbUEgrnb(5d?i;nbE6lcucn, t?nbin ben Glofjcn, Sceten, ©leten 
vnb 2)otjfcm, bic trit gnantcn ^ur|tcn oon 2inl)alc con bcm obingnantcn rnferm ^mn von 
niagbcburg vnb fincm 6tttfce 5U i^bnc babcn, gcfcfjcn |Tnb, retj^ricbcn tnb in guten Icu/ 

ircn gc^c^^ rnb gclobt ^abcn , V£tfd>ticben , teben rnb globcn oucfe in (Ernffc bicgcs 23i'iues, 
Cos feic bic gemcltcn iEcbar tTIanfdjatfc fcmptlicb trnb yr iglid)cn funbcrhd) foUicbe tcuite 
311 bclbcn a'olfcn , als wir con yn begccn bnb rns pficfetig )inb , vnb pc bit allir (Bcrcd)tici?eit 
rnb ^nbcit bfcn woUen , bar fic bit ^^crrfcbctti con 2Jn^a[r, ber gnante bccvc 23ecnb vnb fit 
nc Hibtm feligcn ron 2l[bcc vnb bipber bic gclaijenbabcn. Was fic aucbcon ^vicbeirSriucn 
cnb anbcm ^ciucn vnb fu|l in Zc}:}ncn con 0cm obingnanren bccrn l^tinbzn vnb fimn iflbctn 
feligcn gctubt t>abcn , bic \roUca ttir yn \lctt vnb gan^ wiUiglid^en 511 balbcn ; 2tuct) teas fic 
von Zibet in rcbcIid?Er(Sctronbcib gcbabt babin, bas toic con ben 2tltrc|}cnci*rinertn?ccbcn,bar* 
bic ttoUen trir fic oud) lapcn, cnb yn bic ftcte rnb gani5 balben one (Beuerbe. XOcxt oudb bas 
^z obin gnanrc (Brouc Semb fcUgcr bee lllannc vvcllid)en cccfaot bettc coc <Bt\t, abbectrere 
tteUidjcn was ppicferig bicbin , bes vvollcn wit fic , \»ann bic ^Jcrrfcbaflr an ens f ommen , 
gcn;lit*cn one 6*t*abcn bcncmcn, cnb foUicfec guthVl)cn bec^alcn, one (Beuerbe, 2)es ^uSc^ 
fcnnupc babcn icir obgnanten ^urlJcn ;u 2JnbaIt cnfcr iglic^ec (in 3"9*=figel fn*-" X>n8 cnb en* 
fcr mcnlitijc (iebes levins fcbin an bicfm Sric)! lafien bengcn , £)cr gcgcbin ifi im €(o(ler ju 
tnoniiijc Htcnborg , nacb fbrijti cnfcrs ^cccn ©eborb (Enfcnb cierbunbert cnb bocnad? im 
ac^t rnb fcc^csigPen 3^^^^^/ *"^ JJinjiagc nad? bem 6onrage jubilate. 

5(0. 1469. Icfcte grfebifcbeff jobann ba^ ©orff (Slaudjc, fo gtfebifc^ojf Sllbevtu^ $(o. § - T:S9K-m^atb ;u_^anetcrfc^t^itte, auf 3ln^aItcnbcc©mi>Dl)ucc wicbcc cin, inbcm bicfc \dny 

VDCife faatcn : 0c fabcn licbcr, bajl fic cin ■v5abid)t Hraucrc, bcnn ba\} cs tin Spcrbci* tbatc. 

<go balb aba bet grfebifd^Dlf Slaucbc iricbcr l^attc^, Iccjtc cc bcu ©nroof)nccn cine Gc^a^ung nuf , 
taf cin jcbcr ben 10 Pfcnr.mg i^dh fcincm ^crmogeu crlccjcn mujlc , Iic§ i\\\i!t} Scbcnc^baufer ju 
(Slautf a anrid^tcn , biU^cn he (vinivobncr ciel ^crbrup fatten , unb fi^ of tecg iDiebei* nntcr bc^ 
5vatb? ;u J>inc ©cricbtsbarfcit iinmfdjeten. 

' §. 6. 5(0. 1470- bm 5 Jcfcruac. eriangtc <JrfebtfcbDff 3obanncs ^on Sawfcc ScibcticD III nid)f 
nur bic >5clcibung rait bcncn weltlicbcn ;"Kc9Qlien,fDnbcrnaucl)ciiicSoniirmation aUccPricilcgicnbefi 
^frifit^, tabcD ihm bcr ^anfcr nm 6 ^vcbr. cine bcfDiibcrc &ntirmatiDii ubcr btc eon 5"^!^ Scvn:; 
barbcn JU 2CnhaIr gctbane g^cnifuna crtheilcte (No. 74.); ben n ^{pxil mu|lc i^m 6unQcl unti 

<^uncr m £tar\vinif el ten fvei?cn .f:\of ;u Wohniiftcbt^ mit 6 frcocn ^ufen unb anbem 3ubc(}oi:, 

%> \\c ^:^m grfefrijft jU £c!)n gctragcn, ivcacn gctcicbencr 9vrtubci'ci} jin: ©tvafc abtrcten. F No. 74, 

!)fcr griberici in. GonnrmatiDn bcr \30u gurfl Scni^arbo iv. ju 9(ti^alt an 

&h{^\\i 2Ra3bcbur3 gct^anen Scfccncfung bee ©tabt Sernburg unb ubrigen ©uter. 

b. 6 gcbruar. 5Io. 1470. E chartulario. rJderkus D'mmftmeme dementia Romanorim Imperator femper Auguftus , Eugme^ 

maae, Croacie &c. Re\\ acAufirie^ Sdrie, Karimbie & Carmoie Dux , Dom'mus Dai- 
Mar- 

.hie Sclauonice & Vortus hiaonls^ Comes in Hdspurg, Tyroiis ^ pheret/s & in Kyburg , Mnt' 
dio Burgmue & Lindgrauius Alfacifi, Etfi Imperialps Majejlatis prou'tdmta ad ea^ que Roma- 

noru0 norum reipuhlice flatum & bonorem refpicmu, acievi mentis dirigere conftmerit^ utpopulus 
S'4cro imper'wfiihdttus in opme pacts & quiet'ts trmtquiilitate reftdeat , ad iUorum turn commo- 
dum & proMtifff y qui facrofan^is prefiim ac deferuitint ecclefiis , quorum meritts & precihm 
res fpfa ptwlka piummm augeiur & profici^ i oculos fpecial'ms dir'mt , ac ipps fauoribm , bo* 
mribus & gradis profeqttltur oportum. Sane Jmgulam ardorii & deuomnk affeilm , qtiem 
adfanSnm Magdebtirgenfem Metropohtanam ecdejiam exintimts vifcetihus gerivius , dat ani^ 
vmm , ut ad ampliandtm famofum ipfatt ftatam oculos dirigentes earn multipltcaxis fanorihus 
profequamur. Cum itaquefim venerabilti Johamns MagMurgenfis Ardimfcopi no/hi & /w- 
periifacri Primpis devoti dikHi ffgntficatione percepimm , quod illajlris Bernhardm Princeps 
de Anbgli nofler ac Sacri Imperii deuotus dile^us , dum ageret in buumm ad bonorem omnipO' 
tenifs Dei ac SanSli Mauricii & Sociorum ejus ac oh' caufam falutis ammefue ac lUuJIris Hed* 
mgis Com bor alts fae ac progenitorum fuorum & illorum ammarum ivfrafiripta Opida, Caftra^ 
terras, doviinia&bonaj videlicet Bernebnrg.Schandesleue^ Grepczk, Warmsdorf, Erxskue^ 
Genfejhrde , ac alia Cajira , Opida, terras, bona & homines , que cum perttnenciis fuis, 
que mi bona libera hereditaria & non pbeodalia pojjidebat , deltberato animo Jams 
corpofe & mente diilo Archiepifivpo & ipjhis Ecdejte ptetatis caufa donauerit, ac in jus, 
froprietatem & dominium ipfius & ecclejie predi^e tradiderit , ac ea ab ipfi Arcbiepifcopo 
hi pbeodum receperit & quoad vixerat mi pbeodatariiu dt^i Arcbiepifcopi pactfice posfederit ac 
poll obitum ipjitis Illuflres Georgius , Adolfas, Albertus, Woldemarmjimiliter Princ'ipes dc An- 
halt patrtd ipfius , etinm nojlri & fieri Imperii deuoti dileHi ea etiam a memorato Arcbiepiscopo 
in pbeodum receperim , prout tenent de prefemi , proitt bee ex interis donationis diUi Benibardi 
& inpbeodationis fepedidi Arcbiepifcopi defiiper confers & coram nobis exhibitis plenius perfpe- 
ximus cominerl. Nobis fttit pro parte didi Arcbiepifcopi & ipfius ecclejie , quatenus bumsmodi 
domtionem & traditionem cum indefecutis ob tampiam caufam faSas ad vwjorem ecclefie fue 
fi'curitatem ac Jimitatem audoritate noSra Imperiali ratificare , confirmare & approbare di- 
gnaremur, humiliter fupplicatum, Nos vero qui pits fupplicnm votis pottsfwium que bomrem 
Deiacfanclarum ecclefiarum falutemi^ utilisatem confpichmt lihenter JhJiperim^^^ 
modijiipplieationibus clememer inclinati donationem & traditionem bumsmodi cum omnthm in- 
fecmiijuxta continenciam Utterarumpreta&arum dcfuper confeSarumy audoritate imperiali & 
cefarea ratam babentes & gratam, earn de imperiaUs potejlatis plemtudme mom proprio, non per 
evYoremfcd ex cersa mflra Jcientia , fanoac maturo prucerum & mbilium Sacri Imperii & no- 
firormn conftliariorttm Jidelium detiotorttm dileSortwi hahito confdio conjirmamtts & approha- 
mm, acbonahujusmodiinjus, proprietatem & dominium diSe Magdebtirgcnjis ecclefie y prout 
per memoratum Bernardtim , dumviuerety tradita funt, tradimus & transferimtis , fupplentes 
Jtmtli motu omnes & fingtdos defe&ns , / qui premiffis imervenisfent ac folempmtates , fi que 
circa ea obmisje forent. Decernentes & Jlatuentes^ jusy proprietatem & dominmu pretiUkrunt 
tonorttm adecclefiam Magdebtirgenfem & ipfius pro tempore Arct>iepifcoput?i perpetue fpe&arg 
& pertifwe debere, non.obftantibus in contrarium faaentibus qtitbttscunque. 'Nulli ergo omni- 

m homintim liceat banc mjlre ratificationis y confirmatiomsyapprcbationist iraditionis & traus- 
lationis paginam & gratiam tnf ringer e^ am ei aufu temerario aliquaftter contraire. Si quis 
autem contrarium attemptare preftmpfirit , is ultra nofire indignatioms acu/eos penam ceiuam 
librarum auri puri, cujus wedietatemfiscomflro Imperiali &aliam medtetatem ccckjie ante- 
difle & ejus prejuli applicari volumus,- ipfofadofe nouerit irremisfibiliter incttrfitrum ^ m cujus 
ret tefiimonium prefemes noflras litteras fieri & figiUo Majejlatis neftre jusfimus appenjione 
communiri. Data in Optdo 7joflro .Grecz , tertia feria pop psirificatiunis beate Marie VirgmtSt 
Anno Domini MiUeJimo quadringemejmo feptuagefmo , Eegnorum mftrorum Romans mcefi" 
mo. Imperii decimo o&auo , Hugarie vero undecimo. 

§. 7. 2(0. 1471. ben 17 ^flnimv. confirmdle&|bift^off Oo^flnncsbic gciftlicScn ^Smefi'cin . fo 

3o^arm uni) ^cyno ^racb|lc&c ^um 2/Imi: im Sicuen ^ofpiraiju t&ollc gel^ifftct {)Ciim\, unbpubd? 
eim im September ben ju ^^urnbcts aufgetidKctcn tan^mbm, roc61)alb itapfci' 5nc6ricb xmtt 
Itm 16 ©cptcmbei' an x{)n bcfonbcc^ rcfcribim ^ant ; ben 4 OctDbec cDuprnuctc cr ^It @*cncfung, 

ju ^fldc getfjan \)mt\ unb ben 9 Octoba- tictglicb cc2(nncn, dmb QcbcncFcne ?[8itivc, wcflcn il)^ 
m U\>i\xi\)t (in ben ©c()encfif(I)m ®utccn ^u !Ri'ojigE mt bcm fic^nefolgcc (Dabnri Srf^cnctcm 

§. 8. S(d. X472 am ©ontas ^rinitati^ \m):\tit tt in ^ctfon bm :Rird)boff unb 4 lixthu ju 
St. fHorie aU ^nlle; unb ben 7 Junii \i\t gopcllc \\x (tonncrn, {mt bem bacin bcjinblidjcn Sffmre 

SS. Antonii, Alexii & Marije Magdalenx ; Ben 28 ©cpfcmba- tjcrtaufd)tc ec bic roufrc 5Karcf 

Peutniis ncbfl ct(id)en ©utccn ju <Sinv:i^ anbaS Sloflcc jumncucmtDci-cFgegcn bicwufrcfcc? 
^ugo* bci) Calbc unb ba^ Sorff Singlcbcn m^&aHc; unb M '4 SiODcmbec mM) ^c.^q$ 

Slower Sinna mit Sfiocgcn von Sc^iicbm auf Snilpc, njcflen ber ra \t%ux\\ in b«n ©olmifcbcn 

®D|lCLV®e[)i*I^c pratcnbirfcn ^agbunb ^or^uno, 

§. 9. SJo. 1473 ben 25 ^^mxixc, tvaff Sonig dbnffia'nus obec Cbriffianus I. von Ibimt* 
marrf auf feinci* 5Kcife mi) l\om bcp t^m ju (Sicbicbcnftcin cin , wcld)cu cc einigc ^age ()eit(ic5 

$ ■ art an finer U^t ?}iaMlcr unb cincr Sage 9\^cinfaU prafentirct iDurlJe ; m ec 6ann au$ b^i) fcincc 9\iicf^ 

fkci'': nad) S^aniicmarvf am 1 5(uQU|r ju ©icb^dxiiNn iincbct cinfprad). ®cn 12 ^nttii ^ieltcn Die o'::: .3Cv3C vcn 6»<tfm mit tickn Gwfcn unb -pcrrcn cine gujammenhmfft ju <5)atlc, unt) iDUtiJCn 4. 

'iuac Uma CcnKrcn^m gcpjioscn , babi:i)€f)Utfiii:rt <i:mft juSacbfen, Slarggraf ^lbKd)t ju Hleip 

icn] i^anbaraflOiihcIminC^uangcn, iKfltS9raf2l(toc^tjuSranOcnbiu-g, fiicSiWffeju 
tHerjtbiiig unD t uumburg, i3ic Static Ocs ilanDgrafcn won ^tfjcn, Dcr CRatf) feet ^a^tiitvn 

fiirr, 24. ©rafcn uni) einc csrciTc ^cngc aDeli(t)et ^crfonen mto^zn gemefen. Sen 30 9iKavtii {\bm 
M febijct-cff 3ob.:nn Nis gdMof SUtcnbaufen ncb|l Dem ©ocjfe San^ewlcbcn auf eincn ?lBie*^ 

auf an 0vric5 ^Icni^cn \\i ^jJJagOcburg vcr 1700 9ifl. ben ig £ictobec ^ntf^iei) n i)ie €lo|lcr jun ta-fauf 

VtaxcmVOetd 

Sfccfcni bejlcfetcnt 
unD ^u 6r. (Scorgcn ju ^allc wcgcn einifiec Sc^mOen , fo &a5 eclleve auf Dencn 
It in i?ct i)allifd}cn 'iKarS pv<itcni)ivtc» 
§. 10. 3u &i&e bicfce 5v^Brc5 flarb kt Scfeult^ci^ ju ^&aIIc >&ecmann tUarcbvviQ , nad) 

i^^lTcn $ci?c ;wifikn bctn &^bifd)D(fc unb^em Static ju ^gjafle iDegen ^ic&ci:befe^un9 hi& ®d)u!f 
^ciiKo ? ?(mt? , mc audi ivcgcn tct ® crii^t^ ^ ©ran^en auficr^Ib ber ©tabt <(Uevb<^nb ^^vumgcn cnts 
fmni?cn , bic cnblid) buvd) bic &bif$cf (i(^en 9\af§c ^einri^ tMjn bem tPcrba- unt) <3incen^ Hausf 

mdfrcm v^Dn I'citcn be? i&febifdjDffs, unb bjc 3\at^5mei|tci* »5ang von i^ebci-elcbm autb ^ciplevn 
l^cn ^icpfau ^Dn [citcn be69vatb6am3o3uIiii474-bal)in tergli^enTOUrben, bag bic ©tabt bem ^^f 
bi[u cf £' o 3\fl. v^Dv ^i? @cb"Itbcif[cn??(mt bcja^Ictc, bee &|bifcbo|f abec fid) ^ccfcbrieb , \i(\$ allcmn!)! 

ba-jcuiQc, bcnbcr %-ii^ imn g^ult^iiicn cmcl)lenTCurbc, mitbem@d)uIt^cijfcn?S(mtbeIie()cn\vei'ben 
fcHc, ^ibcD cr bem ncucnwIjItcH @^uttf)ci(fcii -tjans Popcli^ bic £c^n cUfecifte, <iud) jugkicf) b« 
©crid^tSi^Srdn&cnaulTctlKilbbccStabtregutiretTOutbcn, Sen 24 Scccmbcv biefeg i474 3abvs 
cenfeutivic bcr ei:^^bifd}c^, baf bic ©ebriiber ron -isaSc jn (Butcmbci-^ gcfejfen ^DCDnc Si'afbftfbteiT 
,;u JoaUc s 9\fl. ivicbcifaujfli^cn^ins \>m if)rcm Sute toccfcbteiben butfften, bie annod) auf A)cm9vit^ 
teramc ;u Gutcmbcrg ftc{)cn , ^on Svac^ftcbtcn \\x cinem 9Ci)]Iid)cn 33eneficio gciDibmct wocben, unb 

ton ^^m fniboppcnjlubl 5U ^aflc, bem cc biXs Jus Patronacus tci:mad)t, ju cincm StipenMo W 

(gtabirenbc mit i^crn>enbctiiN:cbcn. ©en 29 ©eccmbcc gab ec benen ©mto^nem ju <Dia«cl?c eincn 

^cfrcDung^^iBricff, i:a§ jic bem 2fmtc ©icbicbcn|ieiu ja^rlid; nicbt me^r als 3 ^age frobnen follen. 
§. II, 5(d. i47> ben i75Ipr»I eutfcbicb &febifd&Dff3obann ben (Strcit pifcben bem €io|iei: 
(Sottcegnabcn unb bee ©abt Calbc wcgcn ^eftellung mti ®d)nlmei|ki-g ; ^en 8 3unii cii}ielt ci* 
tcnPabft6irtolV.bic€enfitmatimbcrmi.SucflSci-noai-bcn ju ?lnl)alt an bad gv^flif t gci* 

thancn ©(^cncfimg unb ^cbn??2(uf£ragun9 be^ 25cnibui-tjifcbm Sanbc8:rSint^ciI^ (No. 7^.) unb ben 

feclut^bavaufbcn 

nb in bem ©om ju 
^agbeburg bcgvabcn rcorbcn if:, ben 3vul)m eines li3blid)en Dvegenten^ flad) fid} ijctlaficub, 

"No. :75. 

sKagbebura .^cfcfteftcncn ®d)entfung feincc gdnber unb ©uter, b, 8 Sunii 5lo, 3475* 

E chartulario. 
^ixsus Epifcopui feratu feruorum Dei, ad ferpetuam'.m mmoriam ex Miio 'paf oralis officii 

quo ecdejiarum omnium regimim mentis licet irifufficientibus frejidemus hits que, fro ilia- 
runt prefertim Metropolitamrum infigniumftatu , & militate ac ammarum falute pmnde pro- 
cesfisfs comperimus , ut iUshata perdurent , libcntery cum a nobis petimr , noftri uducimus roho- 
ris firmitatem. Sane pro parte venerabilis fi'atris tJoftri .jfohanms Arcbiepifiopi Magdebtir^en- 
fis nchis mpe^' exhibita petitio cominebat , qu(Hl quondum Bernardus Frincepsde AnbaUp'ia di- 
votioneduSus Bemeburg cum veteri & nouo, ac Schandesleue & Gropczk cumfuis. Opidis., nee 
non Warmprf, Erxkue, Genfeforde aliaqtte Caflra&optda, Gtiji en quoque & alias villas 
ec terras Magdeburger.fis & Halberfladcnfts Diocejis , que libera & libere eram^ & a nttUo in 
fiudum posfiddat , fed ad eum pleno jure legitime pminebam , ad Dei ghr'tam & honorvm & 

profile acp-ogenitorumfiiorHm ammarum fiilme cum eorum pertinenciis ^ homnihus ac dire£io 
doimmo nee non jure invefliendi eidem Jobanni Archiepifcopo in dido Capo Bemeburg prefemi 
& pro Magdeburgevf ecclefia recipientifponte & libere ea ^ue didtur inter vivos donaiione per- 
fetuss futurts lemporihus valitura donauit, &eafic donata ipfe Bemardus w dtdo Archiepifcopo 
tnfeudum mafculmum recepit , ac quoad vixit , ut bona feudaiia pacifice & quiete lenuit & 
posfedit &fuccesfme eo vitafunclo dikai filii nobiles 'oiri Georgias, Adolphus& Albertus 
euam Principes de Anbslt agnait di&i quondam Bernardi ab ipfo Archiepifcopo ftmiliter in feu- 
dum mafcu^mm receperum , prout tenm & hahent de prefmi , fueimt quoque pojlmodum 
cmnta & fingula fupradtda per Carisfmum in ChriBo filmm noftrum Fridericum Romanorum 

JmperatG}-em fijTiper Auguflum cum omnibus inde fecuiis ac fuppUliom deficluum confirmata, 

fTuut in qmtusdavi Intms &- injlrumentis defuper confeSis plenias coftsimur. Quare pro 
parte diclt Archie pifeopi nobts fuit bumiliter fupplicatum , m donationi (& infeudacimihrnus- 
rnodi pi earum fubfJiema firmtari robtir apoftolice mififmacionis adjitere , aliarque in premis^ 
Jts opvrtune prcutdere de bemgnitate apeflolm dignartmr. Not igitur 'hujusmodi fupflicam- 

nibtis fjihus ifjclinati , donatmem & infeudatmem predi&as & prout iUas concermmt omrtia & fin-- 
gtila In dtBis I'nter'ts & mflnt??jemis comma & quemnque indefecuta auSoritate apoflolica te- 
nor e pre fenmm approhamus & confirmamus dc prefemis fcripti patromw commummus , fup- 
plentes oimtes &finguks defe&us^ fiqtti for fan inter uenerhn in eisdem. Et nichtlomtntis dile- 
^isfiliis HUdenfemens, & fmi8i Elafti Brnnsiviceus, ac fanSi l^icohi Stendalienf Halberjla- 
den/is Diocefis ecdefiarmn Decants per apoflolica fcripta mandamus , quatenus ipji vel duo atit 
vnus mum per fe vel alium feu alios prefato&pro tempore cxijlenti Archiepifcopo Magde- 
tm'gefjfi in premisfif ejficacis defenfionis prejidio asfiBentes faciant eum pacifica posfesfione di- 
redfi dominii Caflrortim , Opidorum , villarim . terrartm , hommum , pertinenciarttm , ac jurium 
infetidationts donatortm hiijusmodi & infeudandi de eisdem^ libere uti & gatidere ^ nonpermit- 
tentes eum per quosctmque quatiis ati^orttate contra tenorem donatioms buiusmodifuper Hits in- 
debite molejiari , Contradict ores per cenfuram ecclefiaflicam appellatione fojlpojita compefcendo ; 
A'o?; ohjlantikis conflitutiontbus & ordwationibus apojlolicis ac legibus imperialibtts contrariis 
quibuscttnqtte^ fettji aliquibus commttniter vel diuijtm a fede apojlolica indtdtttm extffat , quod 
interdict , fuspendi vel excommunicari non pojjtnt per litteras apofiolicas iwn jacimes plenum 
& expresfam ac de verbo ad verbttm de indtiho huitismodi memionem. Ntdli ergo omnino bo- 
fninum liceat , banc paginatn nojlre approbationis eJ^ confirmatioms , commutmionts , fttpple- 
cionis & vmndati infringere ^ veleiattfu temerario contraire. Si quis atitem hoc attemptare 
prefumferit indignamnem omnipotentis Dei ac beatorum Fetri & Vaitli apoflolortim ejusfe no- 
uertt inctirfitrttm. Datttm Rome apttd fanilttm Petrttm, Anno Incarnationis Dominice Milk- 

ftmo quadrtngentefimo feptttagefttm quimoy VI idusjunii^ Fomificatus nojlri Anno quarto, 

XLI. ERNESTUS. 

i>v imb fontcn $(»fnng6 Die ®omf)Ci'fcii lucflcn Dei: ^al;l niclK eini^ iterDm, cnblicf) brncbfcne^ 
Gl)iitfiir(l &ne|li 311 @ad)fL'n unb San&tjwf ^ilfjehii^ in ^(jnrinacn ©cfonDfcn nebjl Dcni 9iat[) jii 

JDcil ticifclbc Die innm SBifcl)ofF^^®fl()( m\) t»cncu ScmDnifd)cn 9lcc()tm crforDcrlicbc 3fll)« uoc^ 

nid)f mm\)a , foiiDcfn cf|l n 3:al)i' alt ivac , ©onnabcnDd m Sftuonii Den 13 3anuar. 5(d« 1476 pojlu* 

lirct wiivbc. gg \nx bcifclbc m\ 28 3iinii 1464 gcboI)i'cn, uiiD Dec Dcit(c ©o[)n Clnii-furfi itxm^i 
\\x S^i*|cn unD fciiia: ©cmafjlin glifabctf) ^crfjog SHbcrti III in ^mjern ^od)tcr. '^cA) bcfcl)ct)c^ 
na*^D|lnIatiDnn)fli'D5f#^oI6cmar^u2(nl>aIr, ncb|Hcm ®oni()citn niori^ Don Bd)5nau, 
imD '^ifd;Dff 3U VCiti^m Soctoi' ^oljonn Don tPfipbud) mc()cn Da- ^flb|lh'd)en Confii'mfltion nad) 

^om (icfcl)icet, Damit c^ pat ?(nfan9g ivcgcn beg ^ojlulati gar }u grojfci: 5«9cnb fc()c \)m gc^ntaii, 
citDIid) abcr Dod; tjom ^nb)l crfansct luorDcn. ^Bomuf Dei- neuc ^W;bi|*ebo(f om 28 £)ctDbcr gcDad^tcii 
3af)rcg sumagftcburg; unD Den 4 9Joccmbci* \x\ ^^ik fcincn Sinjug gctjalten tinb Die i^idOigung 

cinsenouiinen ; it)cld;c^ cine in fclbigcr geit gcl^altcnc 9vcc)i|lratiir foIgcnDcc maffcn on^ful^rlid; bc^ fd^rcibc^ No. 76. ii'i»3«!) unb Jb»(t)(qiin() bee pof!«firtcn itcueii Sr§bifif)Op ju ailflgbcturg, |)frig03 

Snieffj ju @ad)fciuc. ju iOJngDcburg iiitb j^allc. 9Io. 1476. 

M]»ff rnontflg 6anct ©imoma pn5 3ubc ragf, anno 1/FC t)n6 tx%v\ fint tjon 6cm dflpit- 

<0 f^l3»»wg6cburg()cm(Qrgnantcn^ctmCCrn)len, pofiulirten, cntfcgcn gcfcfeicfcf , ;n9 
vclbt ijor grogcn SalbcFc , jcnOit 6cc Scucfc nacb tllagOcbucgC iravte , jn Ocm gccaumcn 
vclbc, auB &em Capittcl , jgr Saltopar pon 6iittJcn , x>nb 2r tHatbcua tjon piotbe Ifeum^ 
j?em, tjn6mityn<5wuctt>oI{)cmar, (Eicauc tTIagnue, vnb <Brauc3urgc, ^urflcn ju2fn* 
l)al6t^ vnb (Bmuen 3U 2lfc^anicn, <)crrc (Bunr^cc (Braue ju ITluIingen t)n6 bcrr 50 Sarby, 
micCBi-aucn^Jlbwc^rcn, pn6 (Bwucn Surc^acften fcyncn Sobnm, berr 6cbc^arr, berr2JI* 
bi-et^t vnb bcirc Polratb ©cfcttccti (Bcaucn mb 4>eccn ju tllanefclbt , rn5 feccc Scubcn 
pcrre 50 (Diicrnfur^t , mit criicbcn ftcr Sitrcrfdjflffc vn6 manfcfcafft Cies eriffre ju Hlagfte* 
bucgt , onO babcn bm giMnten 4crf n jjrnpm popultrten edict?cn cnrpfangen , cnft 6urcft 
©raum Wolbemflc rcOcn la^cn, jn bit\m nacbfofgcn6cn XCortbcn : i)0d)iwl)igftcr DnS 

|)oa)9ebonier SiafC/ pebigec |)ccc ^ojlulat; tmc 9efd)i(ftett tjom gavittel/ ^ucr 

Pfttoen \)nb ne^men ©uer gnabe uff , algc \)nfern miebigcu lieben ^evrn , \>iib finbt 
fo(cb^ ei:{id)en tjiib lobclidien eiuec gnaben fomctts jit oiefcm ©tiffrc gan^ fere crfrmret, 
oojfeiibe JU ©ott bem 2(lined)tigcn / ^iver gnabe biegem ©tifftc tJnb tjn0 flKen fe% 
iicp wib nu?(id) borfei)n mvbet / vnb erbiet^en vnS aUe, womit tt)ir (Jnjern gnaben 

JU ©infle bnb iroIgefaUen fei;n fonnen , be^ aKcjeit ganij njittig ju fc i;nb, JDomo* 

^flt t>cr gnanre <5xm XO^lbzmx fur^cr ju 6«i 56c|ien gc«C»t ; ^rtWd^tW ^P^getJOmeit 

36 2 ' gur^ 1 64 Sas 4. Savitcl/ \)Ottl?cu (Sr6bif(^offen ju SBIagtieburg. gurfmi i^cnSmtfcn; ^Branbcnbuvij, ^viinf(^\Di3f \)Rb^egcn/ \)ttb (Si-mtjivbigen 
in got mthm \m ^UJsenn im , Difci^ccn / imi) an&evc ■:8ifd)ouc. 2Bir gcfcfeicf ten \)om 
(iaiHtcl ^ Surjlcu , ©tauen / ^ei'vn vnib 9{ittcifc^afft bicfeg wirbigen ©tifftS ju 
giuigbeburgf/ cnti^fa^cn ©vei* (lel^eiUMiDgnaben/ W)t)i)ancfen eu^allc, foli(l)S lo-^ 

teliifcen vnb e^rlit^en f omens mit vmfcvm gncbigen ^etn voftulatm in Diegem ©tifft, 

llni) aui^ i)a6 \)m& Sitiec lieOcn vnD (jnaCen aUcjcit juuorOicnen tiJilligf, Pno 

to gnunte Ijerr gm(i po(hiIirrer l?at bey fid? gebabt, Die ^ocl^gcbornen 5ur|lcn, l^erm J£cn* 

pen d^urfurPen , feynen Patec , vn& been IPil^elmen feynen Vtmvn , vnb bcrn ^tlbrcc^ten 
(eynm 5ni&ec , allc ^cr^ogcn ju 6ad?pen, £anOgrauen jn Socmgen t)nb ITIacggcauen ju 
tllci^n , ^ccm ^o&anfcn tllacggraucn ;u Sran&enburgC , bectn RPilbdmcn ben ^mgerfi 
mit <Scrf5og <5ctnricfeen fcyncm 6o^ne , ^er^ogen ;u ^runfc^wigC unb lluncburgf , ianbr^ 

grouc^cinric^cn^u^cgcn, vnOeynenjcynec 6o^ne, mbbenSifc^ofFsu WOcn|cl>eym, 6a# 
mit aud? geweP |int bic Sifctoueju tTicygen, 5wnbenbucg£, tluembucgC tinb tncclcbucgt, 
mit rid ®raucn, ^enm, Sittccn rnb :ancd?rcn, mit ^acnifc^c rnb dlcybunge cupig ccsu** 
sec. "Onb babm jc gefdjiif e alfo gcmad^t jn bem ^n^eben , ^t^ Silcbojfe ju <iilbenfllm boffc 
Cccv^unbcrc rnb jtcemjigPferbe jufotOccp , Oamac^ *Seri3og tPil^elme ponSrunfc^ttJigf mit 
5,ireyl3unbctt mb pcbm onO bccv^gEpfccbe,bi:mac^be0 J2.anOgrauert ju^cpenmic Orcy^unOccc 
fecfcs mb cictQigE , bomacf? lllarggrauen Jo^ans ju SranbenbuvgE mit tJict^unbect funff 
rnO itren^'gf , dornut^ *5erQ0gC UPilbelms t?on Qacfe^cn mit funffbunbect vnb ad^t pfcrben, 
bacnad? <Sen5ogE i&npes ron Gadjfen mit bcs populirten boffcn mit fiebcnbe bolb ^unbccc 
f fcrbcn, rnb bic 5urpen, Oraucn, ^tnn onO iLl:tambcEcn pnt bey bem popuUccen gcplicben, 

rnb ^ii batfe beu ^utpen, ©raiien, ^mn rnb ^itterfdjaftt bee 6n|ft0 pnb ^inbet bem po^ 

iniUcrcn gcRogen , ^abenbc peben bunbecc rnO ricrriigE pfcrbc, mit b^iniifc^c pnb cleybungc 
wol ausgefcerigct , rnb bete Srtm bcit ju (Dnemfurbc bat bem popuiaten bo^ fc^werOt i?ow 
ccfuret, mD auti? jn aUen nac^fclgcnben iJjecUc^eitcn getragen, tjnb voc bemCtopcr 5U Serge 

Jp bit popiiUte mit ben S^^^ ^nb b^rrn t?nb irenigE Sienetn abegefef en , jne flopcr gan* 
gen mic cyncm forcuc^eln ange^ogen , cnb fcin gebctb gefprocfeen, got Gem bcrrcn gebancPt, 
rnb frin cpfer get^an, tsnb trtbbec fffgcfepen, VvX> bee ^atb bee alOenpabt tlTagbebucgfjp 
feyncm gnabcn auc^ bey bnnbect pferbcn tjfFbem Pelbe entgegen gccitten , mit cleybimge wol 

cu^cfcrrigctf cnb l?aben pine gnaOc cuc^ e^tlic^ entpfangen. '^^tm pop bem tbove jnwen- 

C^ig ber Subtnburgf (p Die 3ubifbeit mit gropenlRerQcnbem pojluliccen entgegen gangcn, mit 
llloyfisbudjc, bagclbcc ITioypsbuc^pc fcynen gnaben fScgebalOen bflben, ba^ box\ jcyne gnaOc 
^uvct> bugolbcn ron GliniR., v^ct^og Ifnipee ron Sacbpen fcyncs X>atei*8 0bcc tTIacfcbdgC 

cntpfangcn, rnb bm 'Jubtn anbcrrcidjcn (afcn bat. 3nea3en0ig bee 21lbenpabt roc bcmBu^ 
2)cnbm:gipt3cn tbore ip man jcyncn gnaben mit bcr Procepion aller pfuff bcit rnb gei|Hict)etc 
cntfegcn gangen, rnb ror ffc Salrapac ron ©Keren bofe rflf bem nucnmavcftc jp Oer popui* 

fee abegefcpat, m feincm angeRogcn forrucbcl , rnb bit obgnanten jwcnc ibunibern trcren 
clba bcrcit jn jircn f orf appcn , rnb S2c Saltbagac ron 6Iiciren, ale bee SIbipc tbumbcrc 

belprcngetc pync gnabc mit gcirictem U>af>ere, rnb iCr^altapav rnb 2t tllatbcue ncbemcn 

ba pync (rfnabc jwufcljcn pcfi , rnb pivtcn fcync gnabc nac^ bee f ivct?cn , rnb pnbt feynen 
gnaben fn bit firci?e bit pnrjicn , Si|ct)oac , (5rauen rnb <Sercen mit rici bee Ritteep^affc 
iwcfcgcfolgcc, rn& fn btz Iviccfecn ip btt populirtc ror bem canfpcync rff ben teptcn, bic box» 

gcIcgtmbbacQUbcrcitcttrcccn, mit ben furpcn, been, tbumbcrn rnb bee peoccpton gcpan« 
Om, bobnt bit peoccpio bee Mc^ etlidK ©cfengc ron fanctniauncio, rnb btw bcyhgeii 

patroncn gcfungcn , rnb cync iloUcctc gclc(cn, rnO bacnacfe btn poPuIirrcn jn bem 2lUarc bt9 
^cyligcn ffecur; T?oe bem f bore , bee mit gesitlifett bceeirct was , gcfiuct, b^ ce fcin opfce gctbatt 
bat,rnb ron bancnfuebcerfF ben Ctr.bifcboffiid^en boff bracfct, rnb baeuff by jm bliebcn pnt 
4crQog&np,<S£^ei5oglPilbcImrnbber junge <icn5cgE?IIbecrf)t ron GacSjfjen, bic ban rffbem 
boltcmit bc5 GtijF^ Pie)to , (Seaucn, been rnD 3\itterfd)affc gcpcn baben, rnb ^eePiogcn 
S&ipcs rnb bee .Suepcn , (Drauen rnO bectn , aucf) bee ^itccefcfeaffc bt^ Gtiffre gefynbc bat 

man ron bem ^ojfc gefpcyfct, <5cfi?ogE IPilbclm bat rbee b<k^, biX9 ee fclbp rf bem bofc lag, 

l)ninocf? cync tygcnc ijccbeegc m6 hidden jn &cc Bta&t, nemlic^en qu Oem gulben Hinge ge^f 
f>abr, boeaus man bit feynem gcfpcifet vnb gcfutteh bat, bem rnb aud} ben futpiicfcen aWm 
hsx man jbcnnannc cHJit nomirjfr jn )rc bcrbcrgc bepwlt an beotbe, wcync, bicec, irilcprccbc, 

Pct|d)c X rnb baeju allc gefcf^c bepalt, bit ba^ banpiebce buec^ jec cygenc JDicncee ^aben \^\^ 
den, berciren rnb boegeben laf en , cyncm jbeemannc, ale pc^ gebueet batt, Pffn JDinpagC 
Csomad) bat man bit ^jodjmeflc gcfungcn ron 6anct tllcueicio rnb pynce gepifd)affc, bee l>obc oltor ip mit cUcm heilgctbumb unb 0enaten gcijiect , rnb i mitten jn bic firc^c Snnct 
rnb bey \m <>cn5ogC !5enP ron Gac^fcn, baenad? vjct^ogC tPilbdm ron Gad)|cn, batnad? 

5-TJaeggeaue Jobans pon Sefinbcnbuegf , boena^ k)«QC3 Wlfrflm von Seaunf(^wcig, bax^ 

i)fld; 


Ced>amsfoa- gcgm _ _ . . , , .. 

von tncifjcn, nu^nibiir^e, incifcbiirgf cut) ^r^nOcnburgl:. Huci) Ocr lllc)5cl>K mun Om 

<Bi\uicii rn& ^crn mit ctlid?cn jrcL- 7^crbc vn(> liMttcrfdyaift gcj)e» Jbabcn , bavfclbft ^abm 
iurd? &ic b"»^" ^cs Capirrcb allc pbcr cyrtcn tifc^cr^cfm, OreauOcrn bci fuifren :Kctl;c, Xfimc 
mb ©iciiec ^abcn jr jglicfccr jn fcyner i;crnj »jctbrrge ^efjcn , bit mibmx wgc t?n6 tH^Ujcit 

)£r ^rtlwfMi'S von Qlkwcn bofc , bo bn tji-opc Crifrolfel anfrebct / -^ci-^ogB Wiibdin ton 
:Siun(cl)wigC vffbci-(tl)innprobfrcy; bcv tam^txa^ jn ^cfjcn fn iBv '^olyan nmvcftcbtca 
^ofc bey B^ncc niclaufcn , &ci: ^ijlijof xu i)ilCcn(]im (m £(o(ii:i' ju X>n{ct Ucbm funwvcn 
be pi-einonfii*a, rff bcnflclbrcu tagC ifr bcr >>ird)0)t ?u -ialhctftabt fomcn , bet \)m gdcgcn 
\\\ firbvit tnatbcu9 t?on plorc ^ofc nn 0cm Subcnbiirgifdjcn tborc. Vff bcnfclbigcn JDin^ 
fmgE ills bcr po(lii!ii-tc ntir ben 5uifrc" jn bci- tjrojfcn <)Off^J)ornQcn tjcpcn l?at, I>it cr btw 
Sm^tn von 2lnbfllt, (Snnicn, ^crni vnb J^ittcifc^ajft t»nb OTanlliajfft bc5 6ri|frs jir 
ini;gbebui*gE, cync ^ebfJ/ic^c ^w((c anrivoiten (apcn , t?n6 (id? crboren ^ulbungc tjon yn 
511 ncmcn, vnb yn jrcgutcr, bic ^ic von \c^ncn Dorfiu-n vnb 6"fffc 5U Icbnccjd^rtbt b»bcn , 
aud?5ulicbcn/ iDflfufTbiJbenfic gcbcrbcn, ynbicSiiUcjuannvurrcn, pubjutjiincn, bor^ 

vwxh 511 fpi'cd)cn; bcm vilfo gcfd)ccn i(>. ^ 

jDornrtd? i(?bcr pofnilii'tc mit fcyncm "t)arci*,'Dcttci-n rnb anbcrn Jiirffcn, ^t'^ncn ^CMnb^Uf 

btn 25trd)oucn , ^raiicn , Xytxtw , mit ctlid?cn vom Capittcl vox bas ^atbaiifj bcr rJbcn (?i;bt 

tnagbcbui'gt* gedttcn , b.;pdbft abcgcfcfKn , vnb von bm Sd)eptcn, Satbmun pnb ijmv 

gcfii tjcmcyn , bit f |rfm lllrtfchc roifamcit gcirflr fein , biiibimgc gcnofiicn , bit yn bann 

K)UgoItPon Slinirj (DbfrmvUfd)a(gE gcflabt t»nb t>ovgcfprod>cn hc*x, ulfo (autcnbc: 

fd)\vei:cn bcm SviDirbiijrtcn v>nl)3t^f uffeten ^ocfcgcbotncn fuvflcn iMib ^cvn, hern Stnfien, 
jpojtulirtcn 5U SBlagbcbuugf / Dufccn gucbigcn ticbeii ^Cfcen / getcettjc tiuo ^o(t ju ttjc* 

(ctt / ©eijnei' paben iMtt) fci;ncg @t if tg belle ju tl)un t^nb fa)al)cu ju irarncn / a(g mu 
Ijertancn jcem rerf)ten I)em uon red)te v|!i(l}tis fint / m vns ®Pt To fielffe/ ttnD fcijitc 
Ijeijligcn. 

2)oi'nfld? bat feine gnobc bm gnantcn (Dbirmarfd^viIgF gdn ben uon ttTagbcbiirgf rebcn 
li;pcn , brte fcync gnabc fie bey jren frcyljcitcn , rcc^tcn vnb lobdtcben gctvonbdccn , bic |lc 
bey feyncn 'boifarn , fiinsbifd^ouen gcbabt bcttcn , lapcn wo(be , bocmid) b«bcn -^iniid) 
3niitIei*t)nb)^Iricfe2)reir8^urgci*mei^eremitanbcrnbc8^atb6,bcnpof^»liiTcn ficn bei*n,mic 
ben 5urpcn, ^^ifi^ouen, (Braiien, ^crrcn vnb anbtxn, rffs^atl^anp gcfurcr, bo mitConfccten 
vnb pipcu tPcynen cync ci*Iid)C JoUarion gctl>an ^ nitcb bei- CoKuden <5cr»3ogc lirinftcn von 
©i;d?fcn cyncn ^cngif? vnb Bm\t\} gcfcfecndft, bee tnirwod)cn b^^ben bcr J\atl> bey jrrnt 
1Tlflifd)alCc, bem Poj^ulirtcn, t?nbfcynemSmbci'^ei:eog2lIbi-febfen, Sumictc 311 6c^ii^ 
ben gcfdjencFt vnb (ff?end?en (afjcn. 

TDIf bcnfdbten iDinflag i{x btx po(r»(utc fnrbcr mir feyncn l^ater , t?cttcrn vnb anbecn 

^urflen vnb /-iCia-n jn bic ncuejlabt ror ba^ :KiJfK;ii^ geritrcn, vnb hat bafdbftPom Stsrbe, 
6d)epfen vnb ^urgern gemcin c^nd) ^lUbungc gcnofncn, bcnn and) nac^ gctb^snec ^uU 
bungc Mme(;;get ifi, fie bey frcy^eircn, red?ren ic 511 Kiljen, jnmagcuistjor ben2(Ibenftetern. 
T?ff trXitivoc^cn bornad? babcn nad:^ bcr mirMg0mal3eir bie ^S'liifrcn von 2inbalc unb 
(i5i\;ncn t?nb ^errn , vnb bit von btx Xittciid^afft bee Stitfce ju niagbcbiivgE bcm poftulivtcn 
imtivoir gebcrt/fff ba6rtnbietcnbci-£e^cnt»nb rbuen berbn/b«nge,pnb burcl)(6raucn tPoIbc- 
marn reben W^}m, ale fcync <5nabt jn cync SebpirdjcSnUc bcr le^en Xcfyzn, vnb bar t)tf begettb 
ym i^ulbtmge 5U t^uen, ale bctfecn fie adc, bci;& fcync (Bnabc fie aud) Ic;^cn tvotbc bey fi-cy;* 
beir, red?ren, i?nb gcwonbeitcn , vnb irolbc yn jre primlcgien, bit \it oon feyncn i;>oi:farn 
jH:i-i3bifd)ouen vnb iapittcl bctrcn, conprmircn, fo mxtn (ic lebcn ju enrptabcn vnb buU 
bungc JU rbuen wittig , foIid?s i(l yn jugefagt , mit ecbictungc , bt^ gernc bricuc ju gcbcn. 
iDoi* rfFbaben fie forbcr gerebt , fo fic ron fcmen ©naben khtn nemen rnb ^ulbunge tbun 
folben, fo licfjcn fie fiA bcbuncFcn b<iB jrc norrurflt erforberre, folbeaucbbi^bcre jm 6rifrc 
gcvronli^cn fcin gcwcft, wan ein Hcuwc t>cvc jns Stitft Bomen , bcs fie bann t>om Capir» 
xt\ an cynen ^crrcn gcitjcifcr iveren , pnb Ijaben gcbeten 511 bcfd)atfenc , bos bcm iV«d> nubc 
alfo gefd)egc, fo xocxcn ^it willig, bcm nad> 511 gebcnc, ivic ror gerebt were , bani|f baben 

Jirrn Salrafjar t?on Glieiven, vnb J£rtnathcu6 tjon piote tbumberucn tjonbe? iaptcrde 
VDcgcnbic i^uiften, (Srauen, ^ernDnbilirtcrfc6af}tbes6ntfcsan benobgnanren pcfmdrrcn 
gcwcyfl, fid? an feine gnabc .ui balbcn , Icbcn ponjmcjn nmtn, rnb bulbimcie ju fbnn, 
bae fie alfo angcnomcn vwb lut erbotcn baben , bee iriUig 3U fcmb , So b:.n bic^clbrerx 
^mfien, <5xa\m^ ^txn vnb :Rifter(cbafft rmb bit SuHen, bi^ bey fid) ;u Mbtn gcbcterr 
baben, rnb ber pofnilirre antivorren laffcn bar, bcs er bit bey fid) beb.:Iben wolbc , bat yn 
brvfdbtc ^cvv Pofmlate jngefagt, yn berfclbren ^uKcn gcmc m tranfumpt ma&itn ?u 

$ 3 la^cn, lafcn, vnb x>hivxi\ gcbcn , ^C5 (!nb fic alfo begnugig gcivcfc. Pff fticfjelbtc niittwodji:!! 
Imc tTlurggrr.nc jobans von Bran&cnbucgf , -*S*^it50g tPilbcIm von Sciinfivigf pn6 ilvint? 
gr«tf ^^cmncb rou ^^fen wcc^gcrictfu, r{fiDom|rag am 2lbcn&c allcx l^yligcn , Uc 3i;> 
iitoiK ;n vi!I^ctlgcm vnb 3.U vjalbcrjra6t. 1>ff &icfjelbtc nTinvod)cn , fiii^t via von Sctl)cn 
vnb an? i>cn ©cmcynbcircn Ocr Btectc "i5«'^'^|jfc"c , ^bi^fclbc vnb ilotvbm-gE mit fuUei* 
miutic Ocr anbcnx frcs ^ar^s rnO ^urgct* gcmcyne, vnb mit notturfftigcn macbtbriucn vo\: 
ben po|ruIarcn fomcn, rnO babcn von jzcvvnb &cr anbcvn bea^atbs vnb bucgci-wcgcn, 
bem po)nilarcn ^^ulbimgc gctb^n vnb gcf(fc\vorc!i, btm a\\^ ^ufagc gcfd)ccn i|^ , (ic vnb bit 
u^^cm 6c6 Satbs i:n6 burger jucr Gtcte bey frcyl)citcn, icc^tcn un6 lobcKc^cn gevt)Onl;citcti 
511 laf>en. 

Vjf frcitag allcr beyligcn tag, ifr bcv pofnUatc mit fcincm \)atcr rnft "Dcttcm gciniCali' 
bcge;ogcn, vnb in btm 'S.ci^bcn bmd) bic Snbcnbut^i bar feyne (Bnabc von 6cm^atbe, 
Gcbfpfcn vnb Burgcm jn btv Bu^cnbucgE ■^5uI^ungc cnrpfangcn , ben aud? (ic bey ficybcit, 
red)tcn vnb !obcUd>cn (Dcwonbciten ju laf en jugcfagct i|i. 

£)cf.clbrni iagcsjft bcv poftulatc 6urd> ben i\atb, Sd)cpfe» rnb^iivgcr 5iim6alQC, 
mit cntgcgcn gebungc vnb cmcc Pi-occ^ion eiUd? vjfgetiofncn , vot bas ^tubaiifj bi-ad)t, 
t»alelb|t jic aid) tcyncn gnv'.bcn \3ulbungc gctl^an baben vnb yn and? jic bey 5i*cyt?cit, I'cdKcii 
vnb lobdidjcn gcwonbcitcn ;u lupcn swgcfagct , jnmaficn als vov gc|ci)ccrt i(l. 

Vif bcnpclbrcn Mg, als bcv poftuUtc vov Calbe fommcn, ci* abcr vom^atl)C, ©d)cp^ 
fen rnb biirgcm bofelbift mic cbrlidjci* proccgion rtfgenomcn , vnb vff bic Surgt brad^t ifr, 
^afclb jr vtf bic Surgf , bcr ^atb , Scfeopfcn vnb 2^uigcr fomcn finr rnb babcn fcyncn gna^ 

^m vMiIbungcn gctban, rub yn iftuucb^ufagcgcfdjccU; jtimvijicnbcnanbcrn obgcimtcn 6tct^ 

ten vnb cSs vorbenitt ifr. 

Tjf Sonn»bcnt nad? omnium Gauctoruni , j|t bcv popular gein (Scbid)cnftcin mit fci^ 
nan Pater unb l?errcmroubcn23ild?oncn 311 illcyj^cn/nucnbrnglunbillcifcburgE vnb mv 
bcvn ben itcn ge;ogen, bafclbifr finrbcr Vi^xvi) 5U ^cMc, cl?didjcn gcclcybct, tvoll mit Scd);" 
;igf pfcrbcn entfegcn gcnrt:m, rnb babcn fcyiTC gnabc t»nb bic ,^ui-|len cnrpfangcn. 

t>if benjiclbtcn tagf babcn & Saftajar ^on Glicwcu , t?nb fSv I17atl)eu9 t?on piotc 
rt[id>e bee Katbs bc|li)iLfct, rub gcin (5cbid?ciij!cin rovbotcc, vnb ben t)Ovgcl)a[bcn, baebti: pcjlulat vtf Gontagf ton yn bcm Satbc unb Surgcin ;u ^5**^^*^ -^tUbungc ncnien , buB fie 
|m bic ni tbun wolbcn, bavuff babcn )K (Bcfprcc^e gcnofncn , unb v|f Sontag fnil;c mbbev 
gcvtnnvurt, bos bic bulbungc cjf ben ragE nid)r ge(c^ccn,fnnbci- fie yc fuld)6 iXn bic (ecu brcn^ 

ctcu; vnb mitynbanimb|picdicnrnbnad>mircagant\vortgcbcn, irTad)mirragc finr 5U (gc^ 
bid):n|rcm bcr i\atb von brcicn 3\crl?cn mir ctlid?en pfcnnctn ,' vnb baben vcbcn la)5cn , jirs 
foltc gnx'onlidicn rnb bey ben "Doubcrn gcbalbcn fcin, bixs man ben von ^:icMt voi bcv -^nU 

bungc cutcn v,ulbcbnetf gcgcbcn l}cttc , vovPunbcn fie , ba^ bit von VHagbcbucgf bac^ erlaii? 

get bettcn , bas man yn ben aud> gcbcn ivolbc , fo woven yn Ktudy von ben "Doif ai*eii ^izrtjbi" 
Jcboucn viTb vycrn, ivann fie bcttcn bnlbcn foUen , bviuc gcgcbcn, t>nb wcvc ync gncbiglic^ 
^u balben , bcv cr|tcn Hcbcn b^lbcn , ba^ yn gnabcu Hcbcn vnb bit vmb fii)} vnb anc geft ge* 
tban bctrcn , ron ctlid?cn ♦Jcrn bo nid)r briuc von ivcrcn , wcvc yn gncbiglid) -itif^^gc gcfdjcctv 
rnb b»bcn gcbcrcn , yn bsS aud? gncbighd) ju^ubalben, foivctcn ficwilligE, wujrcn fid) 
iiud) fd)ulbigf , jtfm gncbigcn -fyvvn bcm poftulaten -^wl^imgc jutbuen. 
untwon , nad> tu(t vid anbcm rcbcn , bit md?r r|f fid) gcri*agcn baben , gcbcn , vnb bind) 
ben <J>bcrmar(d)aItf reben lalfcn : 6ci)nc (Jliabc \)ttH J^UlbungC \JOn bCU \)0n SBlagbcbUVg 

ent\}fangcn, i^nb ben a)ncn c(ci)ncn brif fie bci) fm)f)circn , rc({)tcn\3nb (obelutcii gc-- 
\i?on{)citen jula^eu, bnb fie ol^ fei^nc VMibeitauen suuortebingeu/ inib nod) epncn 

de^nen brief , ab ber Slatt) abet jemcine 55uv(jeu iad)cn m fei^nen ® naben (jaiigen&c 

^etten mit anbcm \tjcrtlid)ett verfenen/ ik nad) gemepnen ©acb^cn Sanrixd)te 511 cnt- 
fc^cibcn, bes \i30lbc \i6) fci)tte gnabe gein i)naud)ni(btn3ei)3ent/ fnnbcni fennel* gnabcii 
mapmgc \t?erc / ba^fie puMtuorbinget ^ulbnngc teteu/ mm\ bie gerd)een meit/ 
m5 ili^bcnn ber erttcn Sebcn ^alben gcbuvenwurbe, ^ei)ne l^ovfaven gctf an ^ettcn/ iin& 
fcinc gnabc pflidirig n?cre/ bor inne bolbc fid) fej)nc (Snabe ttoU gcbnrlid)cn ^albeu/ 

\^m\ fein gnabc ^ette ben\3Dn3)uigbebiir9inibanben] @tetennad)9ct^anev^u(bun(\c 

J^i^e^a9ct/ tic bti) fret)^eit, redjtcn i^nb lobelidjengenjon^eitcn ju laijen, beg tvuvbe ft'ct) 
fn)nc gnabe gein Ht ^on J^alie and) ^alben. 6oUid)s babcn bic gc(li)icCtc!i von Mk gcfdjiifct 5U fctnb, <)Ulbungc 3U t^un , als ;u v>aUc voi'nwls gcxvonlid) gcivcfl vnb gctban 
were. 

vtf VfFt*nontagt nac^ aUer b«Hgen tage j(I Dev Poftukte mit fcfnm Pater, l?«ttrttt, Ocn 
grifliucit 5if<*oucri MI nicipcn, nuembucgC vn& tllcEfeburge piib 

gc cntpfangeo ; Wc (ic 6anngcpabirsey&ceauc^gcfi1?worm^abcrj, jcmen (SnaOen gctrewc T?nO 
gdwecrig 5U fc^nt), ttynev gnaOenrnO fe)?nes 6nfft0 befit 5U tbtin, t?nb fcba{>cn auuorwarncn, 
a 6 i?nrerrancn ej?nem wc^rcri ^ecrrt von FCiUte pjiuttig Weten , Hacfc getbaner ^ulOimge bat 

t>« poflulrtt Oem »atbe unO 6(t;cppen jufagcn iapcn, |le bey t«yfecyt, rcc^tcn vnMobelicbert 
gewonbeitcn biciben in lagen, jnmapcrt obgcruttf ^)n^ mbetn Gmen ^efH^een i^, vnbbotmdf 
babeii Oet 2latb Om pofiularcri fccn been mit ionfecre t?nO fiigenri tpepnen eync €oUdctbngw 
rban, tjnb am enbc bee £oUatio» bm Po|lula«n cynen f<^oncn ^engiji vnb au* eynfn Ro* 
tbcn 6amit, 4)Cc^ogcn lEtnJlen p^n 6acb^en ttuc^ eynen i^engijl pnb ©rtmic, rtib ^ct^ogfc 
IPtlbElmen t)0» Bjcb^ei? aa<b einen i6cng((l pnb Saiitit gc(cbcncPr , |bllid?c (Bc(cbcnd*c bie 
^ui'fJm banctbflclicb fntpfangen brt", Drib feme alaboib rom Jlatbrtu^ gegangei), pnb fOC 
bcin ^atbaufe rff bcr ffcynm Oivcppe jlebcnb blicben, bafdbfl [cmt bie gcmemcti Surger alle 
reifauum gcwcji , vnb t}abtn feyocrt gnabcn <)Ulbuitgfc gctbatt, Uutcnbc wie tjocgctuw, \?nb 
roit bcm Hdtbc vnb Gtbeppm Qef<^ctn ifi, borna0 ifi bev Pofiulau mit fcyncm Pater, Per* 
tern, ben ©ifcboucn, Ibumbcrni rnb anbern tor ben Kircbboff" rnfcr licbrn fcaircn fircfjcrt 
gcrirtcn, bar abegefepen pnb vffbm tirdjboff ror bic tbSr ber tic^cn gegangert, bo (emr vff 
bm ^ircbbofc allc Jmmt^s^ ll]ci|lerc , vnb 3iinung6 # Srubcr ju ^allc aUcc Jnnimgcn voc* 
famlet gewel?, mb baben (cynen gtioOen t)nb ft^mm 6riffce oud? biilbmigc gctbaw, (nmapcrt 
von bcv (Scmmc gefcfeeen , ben barm aucb wibber juiagc gctban , xoit porgeruct i|!, 2)0r# 
nacfe i^ ber Populate jn fflnct 6ertnJben Rrdjen jn ben tbov gcgangen, bo oie 23orftmci|lcc 

vnb pfmnct porfaiiieft waren; bic baben (cyncn (Bnaben an* ^utbungc gctban, jnmagenrort 
ber (Efemepnc vnb 3nnungen gefc^ceni ben bann m<b jurage getban, 3nmagen porberurtif?, 
nad> getbanec ^ulbimgc baben bie pfenner bem Populirtcn , fcynem Pater , Pcttern , ben 
Sifcboucn vnb anbttn cyne ebrHcbc Collation mit €onfcm vnb fu^tn XOeynen gctban, rnb 
als bie gcfdjecn i(i , jinb ber pof^tilatc , ^utfim vnb ^ifc^ouc ivib&er gcin (Bfebtdjcn (?ein ge# 
riften 

Pff 2)irt|id9 natfe atler&eiligei^ tagE fitit ^^r^ogt i&vnp vnb ^er^ogl tPilfeelm pon 

Gadi^en von bem Poftulatcu pon (Bebicbenficin gcriticn, pnb ein jglicb ^urfle iwbftr in (cirt 
tanb gcjogen, pnb baben be^ bem Po(Julaten gelapen <5>erQ0gen 2tlbrcd)t«n pon 6acbgen, 
bes Po(iulaten 2Jruber, ben Sifcfeo|f jn ttTci^en vnb 6<*cntf 35rgen x>bn lutbembcrgf, 
mitcyncmiDocton, lUcifler (*), Saccalarien, jween (ungen (Braucn pon fiipnigt pnb etU* 
cben iDicncrn pnb jungcn, aucb eynemiDoctort jn bcc Ztr^riey. 

fci)(Eci)t im !©uctcml)ergifc!)en gerpefcn^ tin fej)t gdcljrtcc iiii>9cf(j)itfter 2)?orm, ber in wr^ij^ie^wc^2iric* 

Pff benfjelbten J)in|!ag nacb allcrbeyligcrt tage, bat ber populate bm Pbn ^lle ifynen 
Xciff gcgcbcn, biXQ er (ic bey fccr fceybeit, bey ibrcm rcc^tm pnb bey (ccr (5en>0ttbeit \a^m, 
jbn (re ^^^ntfelJcn Pnb prmifegrcn, bie fie ponfcynen Porfarn, mb vbn feynem (Eapitrcl ba# 
ben, baiben, pnb fie fcbutjcn pnb ponbebfngen woUe ^geirt ^urpen, ^errn pnb aliermanne, 
alQ ein ^me ftyne liebcn PttbcrtbanenfcbuQcnprtb portbebmgcn fall , ju WC^te, anc (Beuerbe, 
<*i0 ber bnff bas aujiitcigct , wtc folgeti 

2Bir gntfl m got(« (jtta&en ^ojhtlirtci: jum Sr^bifc^ioffe ju a)Irt9De6ttri5/ |)f ^ 
§09juigad)fcit/ gantgcaffein ©oringc»\5nb SSIdtrggcaue juDJicifm; 'ZtUmm in 
imm offen ^^liuc alien Die i^n fe^eu abet ^6rctt lefert/ hai OBic ajngecn licben ac- 
mmn benatat^mannen/ bet: Snnungen SBIeifiemy bnb ben Surgern geineinebci; 
©tabt ^aUt h\\:Aj fonberIid)er greunbfdjafft vnb gicbc, iit 3Bic an jnen befunbcn 

Ijaben^ \)nbtjeftnbcn/ ^abcn jfjnen gegcben biefen (jescnnjeniden tonfcm offin ^^^^^ bo 

WK mm behnnen bnb be^cugen / m !B(r |i) (agen foUcn mi tboUen / ben kme 
3ted)te/ bej) jitr frei;^eit/ \)nb bei) jrer SBon^eit, bic (i) m\ 5flber gc^at Ijabin, men 
an oigen taaf , bnb follcn inen tjdikn (re ^antfejien bnb ire bduc ^ bij ft? von vngern 
!8orfai:n bnb^ vngeiu Qa^ittck ja SSJaabeburj l)aben / bnb foUen ft) aiwfe bert^cbin-^ 
gen bnb befcfeirmen , bnb i^n be^nlffen ujefen / tpibbec ^Hx^mi n?ibber ^er ren , bnb 

tPibber allerlei; gjtanne , j» i;rmc SRedjtc^ it)unjn beg not ((t / alg ei)n |)em (in(; 
aiiaiine / bnb fine Iiebe bnberfagen bertebingen bnb m tjtl^n faU ju $Ked)re. in 
3}rf nnbe bie§^ SSrine^ mit bnierm an^angenben 3«deii(jel borgcfigeit @^bm 511 ®e* 
bid)entlem,nacbSbri(K bngerg^cmi ©eborb Saufcnt bir^unbert bavnac^ jin fe(^« 
bnbe ©bbenjigifletif 3are, am ©infrage nad) aUerfieiliaen Za^t 

PffiDinrMg i5li|abctb fmt bcc ^atb 5U ^alle qegmujeitig fmnbe mit etiicbcn ber an^ 
bem jvpeen 3^ctben nebift t?or yn nci>))cn mir ctlicfecn Sornmcijlcrn vnb pfchetn, vox ben ob- 

snanten *&cm ffimpen poffnlaten lomen, ber pff ba$ mat bey |i^ gc^abc ^at ben SifcbofFjU 

ITmkn 168 (£t|6if#ffen tt'tt toP^bft b^bcn Cie r on vJuUc iccn ewOtfcfetcyber crjdcn laficn its r««e Ie5t fo mmi 

Sen r^-nc«na5cn;urn6cra<^tcn, esxvm fc onO yc aI|o gc^alOm fo cyn .Jctrc sum 
C^ a" viUma bcttm fo wcrcn bie 4,enm yn fo genebig gc«cfi , «nb Ijettcn yn jum ii|ien gna- tcnlcbcn '"ben fccnc .^7^ fcync fucftltd?c gna^c jn ftcmutigen Pei^e, Oas^yne gna&c Den jicn |vc giu 

^t ^« ivol&cn fcync Vn a^iUig f«« r ^mb feyne M^^^ ^^;;^7,^,„^,5^pemulrmbfunligcti?an, ab fie Die^eaen au* nuc3*tc me^a gevMi. 
cT-r b-u ^:M^c i^ul&imqc qctljan betten. 3fr baruff toiler gercOt, yn wtvevonmthamlU^ 

S>-^ l"gcn 4ync gna&c a^uiDe tnOccrid?tec, Das ron feynen Porfarn Die irflen £e(?nc a!|o 

nuSl umbftmrt gctban avrcn , u^an cs ir.ce in Scitcn Jgr^bifcboff 5"Dericl?8 seligen Do Dec 
"urn Srife Ecrncn gcvvcft iverc, Dec ecfren Seiiel)ungc mvoiUtn gevvefi, trnn Dei- bette Die 
^S mcbt tbuen? funDcm gelt Darrmb b^bcn a^oUen, au* Dec *&ulDungc Dccivegcn lange 

^^c cnwhvcz. Von ^enrcgcn Dan rngers gneDigcn ^jecn (Brcgc Patec ^enjogt ^nDcncJ 
ron Gacbf:cn fcliqer ft* gem /^jftUc gefugec , rnD Darmnb gctbeDmget bcttc , Dauon man no* 
rintnc ft mDc Im tmcn au.-^ acfet raufenD guiDen gegebcn xrotDen, 60 mvcn j£ri5bifct)off 
'^oh-n -lutDrcytou^tgulDcn n^orDcn, ab vieUcicfet Dacnad? im beylegcn Dcs DnwiQens, 
Scmev-nanDcrfcfecynoDo: ilaut^ gcmacftt were , pnD^ac an Den Jlatb begcit, rnfjccm gnw 
tirt£nV.OTmd?nrcm'gcr, 6cn fcinc -Docfam gavep tvcrenjcin ju lafjenc, rnD tjcie fie, Die 

ixx^Jt gcfcfcn wwm, jrc ficbcn cntpfabeii licpen, t^t ^^n vvenigt ^jettc, Das Dev vrcmgf gc- 

bc/ircc vicl ^c, tJos ^cv vici gcbc. 

^orauff {>aben Die von *^3aUc cin ©efpcccfe gebeten, tnD na* langcn (5efpred)clapcn bit- 
ten Ai:inrid?cn ron 2(mcn&ortt pnD Tinccncicn ju yu lu fdjicPcn, Das (jc mit 6en flus Dcm 
ftu^cftirDccbanMcnmodncn, nad? rcIcnbanDclrnDavyfungc, jnDEmgcfd?ccn, babcnDie 
ccld5ic?tm ron i^Uc Die i^c gnanrcn beyDe gcbcttcn, yn an rnfecm gncDigen i&em ju er* 
i^Un mit ^n jrcn focDcc Dacumb 5U fptcdicn , foUc^s vnO xvae pd> ji» Gem -JanOcj tvortc 
tnD rnDcnvcyfuncc rovlautfcn babcn , an rnfccn gncDigcn <)etn t»rad?c, fo Das ju Jdireybcn 
'U (oncf ift ^arujf fcync (BnaDc Die gcf*i^cen ron ^aUc vov fifb cofncn, rnb yn Durd) Dnx 
SifActf cndcn lafien bat, Vnfcr gncDigcc ^ene bccce ron <-,cinrid) ron 2lincnDotjf rnD fm^ 
ccnachroriranDcn, Dos jrc bctbc were, yn ju goiicn, fcyncv gnaDc mcynungc an Die jretV5tt 
brcnnen ^as ivoIDc fcync gnaDc jc gcnic goncn , rnD rff Das fic fcyner 0naDc 11 icymmge \m' 

bet dcccc remcmen, rnD Die Defrc eigcntlic^cr an Die jtcn brcngcn modjcen, fo xrecc biW jcy- 
ncr qnaDcn meynungc. Das jm folid)c lebcn, Die jle aud? gnaDcn Icben ncntbcn, als jn cyncc 
ctcmcync ;u;ufagcn, md?t ju ibuntrcrc, nad? cmbfuft unO ane gcU, tt?an, fic bettcmc roc 
acbort rnD vYuftcn aud?, DOS r omuls gelt Darmnb gegebcn, ale ror gcrcDt iktc, vriewol 
hs fcin mo*rc , Das cync anOcre farbc ^av rber gefnric^en vrccc, fo ircrc fcinen ^naDcn auc^ 
bcs jn ttcmein niAc ;u tbun aDer 5«5Uf«gcn, Dcr rrfad)cn balbcn, wan es mod?tcn rnDcc Den 
ctUAcfcin Den 6ein (DnaDc lebnc ;u tb«n nid?t ppid)tig were , «s modstcn aud> ctlidjc fic^ 
ronvurdJc'ban, Cvcbalbcn pc jrcrilcbcn rnD guccr rorfatfen mod^rcu jcin, funDcr Das cyn 
lalidxr fcync £cbcn fud)rc, U?cr ficb Dan gcin fcyncn Povfam wD Snfrc gcbotfamhd) rnD 
nd)t ncbalDcn becrc, Das cr Das gnojlc, ivcr jTc^ abcc anOccs gcbalDcn, aDcr fid? rocxvuccbt 
bcrtc, Das cr fcync jlrafc cntppngc, Scyncr gnaDen tTjcimmg ivcrc aud^jurDer , Jo ev cigcnt^ licbtWnmDc, Dr3&asgclc, Oas fcyncn Porram, Srr,bifd^oucn^SnDcnd)cnt)nDffic^bijcbott 

Hoban qcrtcbcn imc getwmcn ron Dcm gcmcyncn (55clDc rom ilatbaufc, Das vrcrc (cmcc 

SnuDcn nicinunnc nid?t, Oos man rm Bclicbnngc wiUcn fnnDccIid)ec Pcrfoncn, Die Die ®ty 
tbcr bctrcn rnD Dec gcno^cn, Das gclD rmb Dec belibungc vritlcn folbcronDcmgcmcytwniCBd- 
Oc rom Jlatboufc ncmcn, XOah iras bccrc Das cin arm gcmein Wan, tin 15cdcv, 6d?uflcc 
obcc onDcr ^nrcrgsman m tbucn, Dec fcin (Dcit rifs ^Elatbaus gcbe, rnb feync £ebngiuec 
bmc Cws fcin (DcID folDc ttcnommcn rn£) Oaoor gegebcn ircrDcn, Do nicfct ec, funDcm J^r, mircr niinnc md?t funDcm fcync (0naDc a-ccc wlUi^, bm jcnen, Denes fid? gehictc, ilebcn^,utl>un, 
b^is^baix tin ir.lid)cr ron fcyncm gut^c gcbc, teas jt* gcbuctc, cnD tjjf folid)c fcync ineynun-- 
qc \roiDe fcync gnaDc yn goncn, Dos jic Dos aljo an Die jren brengen modjrcn, rnD Das fic fey 
nen ^na^m antworc Darrff gcben , folios baben Die gefd)ic?ren alfo anjenornen rnD jugefagt, ©flg 4, Qmttlf m\ Den (lr§tif(^6fffn jit 5)Me6iti'3- 1^9 

fo m 5U wi$m wttbttf tia^ btt Sifc^off su tDei^cn \xiit>t>ev bey feync (Snabc toften fc<»^ fo 
X>^ iVittvcod)cn nad) (tonccpnonie ainnc pnt mi* onfcrn gncbigcn deceit, ^m iBrm 

(leu Poflulicten t»ff &ieSur3JU(S£bicfeenfleinBomen, 3rtcob6c^aff6t9pi\ar^6in£ijlcr,<5an$ 

tjnfct gncftigec ^crre l»at bef (i* ge^abt t^cn Sifc^off Don llleipcn, 6cbcircf 3ui'gcn pon^Cu* 
tcmbccgt, i£c niclaiifen von Tivnim, vnb(Si:ntVamicimSd)omwtti iLiccmiatcn tbiimbcc* 
ccn 5U tnagOebmg^ Docror nitJctinum ftinftmcr (EanQlcr, <,c(nttcfeen t?on2t»'ricn&oiff; ^n? 

jcrtfOQen out) rincentjm nuttJcmeiflci* Gecmatien, Onfdbl? l?ar«)ci: 6taOtfd)veibcc cvjaltt 

©itebtrtcc ^ent/ Siter f,©* l^at leftt Dur^ meinrn gneiJigen ^crrn boit SJJeigeii Dm 

Der rtitl)ern 2Boiten ber irften SSelic^uiige Ijalben evjelen laieiv l^ag ewer f. ©•irtd)t 

gcmeinet tt^eit i)em SKat^e €mt ®na&cn ©tat)t -^alle jn u)\\tt gcmcijne Sufngcn ju 
tfjinif Deit SSitrjjenv l)afell)|li)ic gutei: doii ^mn\ giiaben cntpfaen folbeit^ Scl^n 311 
t{)«n, mmue mo*teiutli(&e \3ni)ev t)eu feiii/ 6ie f((Hein fein !Borfftvcn \)iil) Dem 
©tififte viige&oilirf) t)n& fo gdjalben morf)ten ^atif Dag jnie fepc ®nabe le^cii ju t^im 

gcre&t/ ab {t\)m gtm&e meintc/ Die, ikfui) ipinm^it I)ci*©tabt^ollc^i(&en/Def 

joge (id) Dei* 9tat^ nic^t an, lie^en md) ml i)e|4)een/ Dfl^ fei;iie (jnaDe i;n iiidit Je^ett 
t^ctC/ VMiD fid) ju jtctt fltoi'tt bilbC/ 

2)acu|f l?at yiipcr gnedigcr ijcrit, btt Poflulatc, burd? ftcn Sifd>ofrtJOn Vf^cpfjcn vcbm 
Uf}m, (ic bcrrci) IcQt irol ge^Ptt, bas pnfer gnebigci* ijcrrc nicfct alieync Die obgcnicw funOeni 
jivu 6rtcf?cn ei-jeicn iapcrj t«, Oavnm fcin (Bna6c bic SLebcn ]n eyncc gcinc3?ne»iftr3U3ur(i0m^ 
nott 3U rbim ivccc, fo vf crc fcynm Dotfacn igrBbifcboff ^vibccicbm t>nt) i£mbifd)off joba?F 
flUd) gcit Oei'bflibcn gerjcbcrt, vnb te were bey bcnfelbcii leyncii Porfarri bee Icbne b«lbcri^ ^r* 
i-cnipe vnb gcjcngfc gcivef?^, vnb bae fcjfnc (gnabe bic t?nib (iif? tbun (olbc, were tcynci gn<i« 
bcii tHcynungc nidjr, fo jogcii fie bie^elbcii £eben an tJor jjnaften lebcn, pn& ob ctlidjc .{cync 
Porfiireii folivtc Jiebcn tjongnabcii gctbflu l?efcen, modjre (id) m nid)t vot tin redjt angcjo- 

gen tvei'ben. iDaruff l?abcn jic gcbeccn, Oas» pnj'eF gnebiger »i)ccrer?id)e auefeyncm ^atbt^my 
obccbrcyflticfentvolbe, mic ben *^anbcl ju babcn, pffwcyfc pnb forme, iPie man bcs mit 
feyncn (Bmbcn 5ur tPeyfe Commcn modjre, bae ban aljb gcjcbeen ijl^ pnb fint bat^u gefcbidc 
UJc nirtucidus Bcboimvv, ^cfnrid? pon 2(mcnbocff pnb Pinccncius nuiPcmeifJcr, t>nb na(b 
Piclcn banbcl bcrbaibcn gcbabt, ^abcn 6ic obgncmcn £jcj'd>idften ton ^jalfc gcbctcn, bflspnfec 

nncbigcr ^errc bic obgnanren 23ird)offen Pon tVidfm vnb nod? ctlicfee anberc feyne Rctbc pff 
fi'cytagfsuSwcljfcnutfeiVvtbaufjfdncfmu^oIbc, wait yn were mittc ju rtjtben Pict (eucc ju 
t>ulffe gebcn, ber fie allc nic^t mit fid? gein <Sebid)enf?eyn, nod) ror feyne(5nabe bi'engen fon^ 
ben, piibbcttcbiegcjlalt, wanwrt8barfncbefd)lo)jcntperbcn(bIbc, mii(lcmit)cccaUertt>i(. 
Icgcfd)ectt* S^nniffb^irfeifncgnabc burd? Oen obgnanten 4)Cvn von Hleypen ircbber fagcrt 
Llpen, 6(i6feync(Bnabcfeyne^etbcpfF3 2^'5cbaup$uyn fd)idcn folbe, Oarnff mic yn, pmb 
feync £eben 511 banbeln, bae were fpmn t^mxben niitt 5U tbun. Wan xvinbc jmanbe Sicbcn jit 
entpfabcn norb fcyii, bn vouvbe feynyB'nabe tpol crfucfecn, ivr.nn|ein (Bnabc bertc bcv £eberi 
^alber nic^te an pt hvad)t, funbcrn flc betren feine (Bhabt baruinb crfucbt, vnb tcae rcbetn^ 
^anbeleberbfllbengebabt, p/TyrcrfufbengrfttceniPerc, wurbenfieaber bitren, fcync^ctbc 
5U yn bffe J^rttbaiifi 511 fd)if!m, ttjolbc feine (Bnabe yn nid?t porfogen. jDoiuff baben bie vom 
^arbe ^ebetcn bm Sifd)off Pon tTleyfjcn mit ctliitcn feynen Seibcn ju yn^ufcbicfcn, pnbba^ 
feynen (Bnaben bocfe md)t ju tpibber were, ba& fic mir ynbanOcInmoc^rcn, 2?aru^iflyn2Jnt^ 
wortgcben feync Qnabc xcolbc feync Setbe pffe »atbfluf> fdjicPen, ivnrben (ic mn ben ^an- 
beln, lief^c et gcfcpcen, pnfdjeblid) feynen iLebticn, bic (If^ Pon |m ju entpfaben gcbuctcn. 

■pfFJDorn^agt nad) Conccptioniff Hlarie bat pnfer gnebiger <)erre ber POfluMfc bm obi 
gnaiuen Sifd)0Uen ju tl]ei|icn, pnb Sdjend? 3firycn Pon lEutcnbergf , igc Hidau^c Pon 2(w 
nim, Sf tnaiiricien Sdjonam, lEbumbcrn ju ttlagbeburg, 2)ocfor fHartinum (Eamsler, 
^eini;id)e Pon ^mcnborff , pnb Pincencien nuwcmcificr iffb l\atba«j5 gcfd^icFet, bafc(bi(i 
eync groge 3al Pom i^arbe, ben Pom lale, 3"»>"3^" *'»b (oemeynheir pcrfamelt geivcfJ finr, 
bie baben POn pnb aus (ic& ju ben gnanrcn ^ifdjoue pnb J^crben (nber fcnicrer iDorn^(;n gc^ 
fd?ic?ec, 3acob S^affsKoppc, l^atbemeijler, ^anfc ^cbberfcn, dlaufen Scluen, ^anfe 6e* 
ber, pnb ben Stabtfcbrcyber bofclbif!, bat ber gnantc Sifd?off 5U ITJey^cn crjair, vcie pnfcc 
gnebiger ^erre yn mit anbern feynen ^erben obgnant, pff jre bctbc ju yn tjcfcfeicf ct bcrrc, pnl> 

pi wolben jrc tllcynungc gernc porncmen. ©avuff pon Oen gefffeictten funffen porgnantburc^ 
ben Pflbtfcbrepbec txialt ifi, bie ITJcynungc jnmapcn obgeniftb, iran bie pon ^aftc ben X)ov* 
^crn gcbulbiget bcrtcn, bae (le bic gnabe ye pnb ye gcb^br, bae yn sum (r(fen male Qnaben ie^ 
fyin getban, vnb jrc gtiter pmbfufl pnb anc gelt gclieben weren, bae |re betbe pnb mcynnnge 
noc^iPcrC; 6kbte gein Pnfcrn snebigen ^em ben PoJIuIaten jwnovbirteh, pnb ^aben bee* 

3*. VPpgeii i-o ©as 4. Sapitcl/ m\ Itn 5r6{)ifd)cfftn p aJlagbeburj^ 

irrc^en fcric Sriuc, C)ic fic ncficn ten clcyncn bcicjf lefcn Ia^e», Igincn DOn ^«n ilu(«ivjgeu 
Vowcfct bcs Stijfts, C>cnanOcm ron^Si^bifdjcff^llbrccl^tcii, pn66en t)ritten ton Jfiijbi' 
fcboffcn (Sfmrtcc gcgebcn, JDetWEgcn CianriOcr geie&t, pufre {)ci* mevnunge, vck obgeiiiit 
rn&Occbfcrfiw^/ esnrcrc, ds (ic es fclbip nmtcn, efne ©n«&e gewrp, Oao ^cttt ein incite 
macbrgcbubr, rmb fu)t ju tbun , a^aiSeittJanior junemen, tPan ee (imi^c bey eyncm ^ccn, 
cb cr Cas fcy"*^ rorgcbcn, oC>ec ab ec (eytre gcrcc^rigfeit nermn vooltt, fowecc ceofllnbar, i>a9 
?£rRbifd>o|f 5n^end? rni) iSrebifd^otf 3obfln foUtcfes nicbt getban, fun6ecn geU genoiTieii "" ' xcexe gcivcbnt, 5ic 6ds mcijic gutb gc^abc, on& eyncm l&6bifd?ouc tjnb ^ecm mit pf^^cn onO 
v^mafdjc gc^icnt bcrrcn, mod^tc woU gcf^een (^in, Oae ein berrc tjon den nic^t iebennw^= 
re gmommcn bctrc, fo ^lcntcn nu nicbt &ic, ftie 6as gucb 5U <5>aUe bctten, fo were 6tc £cbcn^ 
tsMbrc an t>C3 ^in^s <Ja&r, vr^:n Oic £cbenguKi- betten 6ie natiir an (tcb, 6a5 mrtn 6auon 6tc- 
ncn, oDer an |lt3r b€6 Sinfics ac^cmral)ce gebcn mu|ie, & muc^tc mic^ wol fein, 5u9 etlicfcc 
bcrn ju &cn frpcn £ebnen, Oic pmb fii|r 5U t^un, vnC> biiue &arpbet 5U geben, moc^ten gc^ 
Cningcnfcm, batten jTc jrc *Jnl&unge cdangcn ivolfen , abei* f^unt pnfev gnebigci- ^eiTC trecc 
gotlcb fb gc|Tcim&t, ftas cc |icb nidbc feringcn lie^c, ^5 w?even tic Qeltfenm Sriuc aucfc nicbt 

tnb&crrnfenignc&igen vjcrn, denPojhilivtcn, funbev mc^r poc jbmc , Wan jie wcvfften tff 
pc aUqrnc, Gas flc folcbc gnaOc vov pdf getban, abec jcen Hacbfomen nic^t porgebcn, aid 
fte au<^ ni^z getbun £oncn ^lEttcn, 6icfclbten ^em Oee auc^ mic gclOe gcir iUiget , foxvcre oucb 
^cn ncbilrcn obgnantcn ja'ccn i^cm gelt gcgcben , alsjic louften, mb vvieirol Oem cm anbec 
(cbtyn gegcbcn were , fo were bod? bey benfclbtcn ^crrn , ber jrjicn Icben balben ^vvenipe vnb 
<5c$cngfc gcivc|l, pnb i|r bcgcrt, l^nferngnebigen^em barujf nid^tjujieben, bae |emcgna;< 
6c nidit fd)nIbigC {cf, 

S^arujfbabenbicobgnantcnfimffcgcrdjtcften, jum jv(!en bcr JDinflc ^alben burd) («n 

GK&tlcbrcybcrrcbmlaficn, fcync ^ern bee *£vbarc ^i3tb 5" ^t^^c xveren adcjcit vritlig, rn- 

pm gnebigcn ^etn ju bicnaif bcrren feyner (Snabcn X>orfarn auc^ wiUtjlic^ gcrne gebicnet/ 

cn& bojfnrn Oes and? ju gotten. 

^'arutf i(i wibbcr gerebt, was 2)ien|ie gcfcfeeen, bit wsren getl)an ron bee gcineinen 
<5wbi«:cgcn, nicfct ton bee ivegcn bic bas giirb betren, was audy geibcs besbalb i^evjebvec 
mod?tc fein , were f omen rom Satbaufe rnb gemeinen gelbc , bas aud) pen oiclcn geben wor* 
be, bic f ein £cbcngutb betten , Piib foUtdjer 2?infr, ben ber Katb tl;ece, were ein gcmcjiner 
S^inft bcr Srabt , ben anbcre 6tetc jm 6tiifrcaud?teten, ITJanrorfiunbcaud?; basbcrj^atb 
ein mcrgHtd) gelt ron pnfets gncbigcn <Serrn fiebengute nemc , bapon cyn Satb foUidjcn ge» 
mcyncn ^)in]f ron ber Stabt wcgcn gar vvol 5U t^un bette- 

2>omad5 haUn bic gcfcbicFten pom Satbc ju ^aUt ^nfc^ebbcrfenrebenlagen, jieEon* 
ben wol gcmergfcn, ba^ pnfer gnebiger ^crre nidjt weniger fein wolbc, ban t£tFibifd)otf ^I'i" 
bcrid? pnb IfcQbircbott 3obangewe|t weren, pnb bos feync (Bnabc audj gelt baben woite, 
were jre mcynungc, bas man bauon banbclte, pff was wcyfc feme (Snabc auc^ (Belt eclange- 
tc, pnb l>abcn gcbcten ynbcjjbalben eynen XJorbalt ^ut^un, ba^ man bes ju fciebe Eouicn 
mod^tc, ^tbarujf ber piclgnantc Sifdjoff ju tUcygen crjalt, Ijs were jn ben ftcbnen jm 

SnftTC rnb Sanbc cync lantlcufftige TOcyfc, bit £cbenwabrc ju geben , bas man beraud? alfo 
nacfcgiengc, cnb ab yn bcfd)wetungc were jm gelbe , bas ein jgltdjer geben folbc, mod)tcmait 
rtfcync Bnmc l?anbeln , 2>arujf babenOieobgnantcnfftiflf gc!"d5ic?ten bnrd)*o*infc<iebbeif5en 

rcbcn [afcn, ffs were feebifdjoff ^nbericfeen pitb amA) gcftbifc^off Jo^an (Belt gegcbcn> 

xcttc frc meynungc, bos man j^unt pnjcm gftebigen ^em pf bic forme auc^ geltgcbe, Pnb woU 
be man bouon banbeln , fo wolbcn pc es gem an bit jrcn , bit yn $u <&ul(fc gebm Pnb gcinwer^' 
rig r(f bcm Satbaufc wercn , brengen. 

iDarf cgen bat bee PielgnMntc ^txv pon ITJeif en gercbt, (£e wttt v^ btn VOtQl nicfct ju 
banbcln , aud> ntdjt on rnjcni gnebigcn *cecn ^u brengen , tOan cr wurbe bas nid)t tfeun, pnb 

rf bic Sumc f&^bifdjotf 5nberid?e^n pnb ifr^bifcfeoff 3*^^*^" gegeben, me^cr gelbes flaben 
la^cn. 

^arujf baben bic fimffgcfcfeicFfcngcrebt, (Tepor|runbcnwo(, bas pn(er gnebiger ^erce 
bcm tDcgc ber ip>rgnantcn fcyner \?ocfa-n nid?r nac^gcben wolbc, fo xverc ynauc^fd>wcrport 
bcmU^cgc, bcs |ic ctlic^c Sriuc Icfjen lagen berten, juaeten, iran |Tc batten eyncn gropeii 
^:^u\\m bmbcr fic^, mit ber wiUen alle fie tlnm mupcn, fo were cs nu am 2tbcnbc, pnb por^ 
punbcn, bas pnfcc gnebiger ^errc funjlidjcn fid? ron bem 0rtbc pigen wolbe, wcre|reber^c, 
tic gcin pnfcm gnebigcn ^m juuorbibbenbc, bic 25ing anfteben ju lafjen, bis bas fcyne (5nfl^ 
be xxi^bn: rjf ben 0rtb Clucmc, ulsbaii wolben |icpnfcrn gnebigcn <Scrvn crinern, unb baslfey^ 
nc (5nabc cs ban ju furbem banbel wolbc lafjcn fommcn, wan pt wolben gcrne, bas fic bee 
fiuSe mit fcincn (gnaben su gtitbcr weifc pnb Unbt fommcn mod)tcrt, pnb bcrben, bascsbeti 
ircn, biciebcnju cnrpfobmbcttm, bicSeitPbcrpngeuerlicfe jrccfiebenbalben^cbenmodne, 

Soruf bat ber gnantc <Serr POn tUcilcn gercbt, bit 5eit bes 2Jn(lcbens cins jglicfecn ie^ 
hm 5U cnrpfn^cn, were bey p^ ftlhift, l?nfcr ^cbigcr ^crr bning« ancl^ nymanbf ju fcinct^ 

Jle^ncti fen t' -r 


r; icbnen jii cntpfabeit, Iiepc^ae bepeljcn bej^ (id), wan cin (glidjcc ^vlll•^c fid) beo ml ivifjcti 

bierff fcincr (gnaOm WiOOccromcii geiii (Btbid^cnfim auftcl)m , fo OocI; Das 8 (5 6^9 
an (auffungc 6cr 3"t, jn Dec man Icben 311 entpfa^cn pflic^ttg vvecc, t)nrci>cMicl) (cv fb b -c 
aiic^ btt ptignantc iiccvcijon tllcipcn fur&cc gcfcbc, onO begeit pon vnfew gneOincn^cnivc- 
gcn, cpnenfeyfedtc^cnSnctftjfFScgalient-nfcregneDigcn^milautenD, borenuilcfcn feci: 
alfogelcfcnrnbgcboctifl, Dnb Oontftcrjalt, woUm ficOas &cif)clbte fcyfei1ict)c anVvor 
anOecn frcn fccunDcn gelefcn folfti' vvcibcn, Dcni foi6c auc^ alfo gefctjcen. iDorufF babcn bic 
Qefd)idten funffe gcrcbt , ge were md)t mtfy bcii fcyfcdicbcn britf ooi* 6cn onbci-n iicn frcnn 
t>cn 3U fefen, fie ivoi&cn fie Geo rool becic^ten, xoah ce poilcngrc die Seic , vnb mtc ?lbciir re 
nTcymmgcTOcrcaucbmdjt, Oae bas anjhbcn pmb fucbcr banbcis wiUm pnfcnn ancbiin 
bem, bem Pofiulaten an fcbte fc^ebelic^ fcin folbe, banifrt»n6 alfo ift man bevbectcvt «^n 
cinanber gcfc^epbem y 1 >* ^vu ^,- .1 §. 2, llm bicfc geifcn irar cin fcfir vcnvorrcncr SiiflanD in bcc ©fobt 4iiIIe, MMcmmv ■ 

i 

J 

I 

Jl 

h 

1 «i)anDH)eif g 3acob fcl)t fcOroacfe jii macftm, eg am i3nl)in jii btingcn wiifit, bag il) SBitto Zn£cr'C£ ,^ 
bifc()offlKl)cn 9vccl)tcn, bci) bencn «erg*unb ?:b(i(nccitl)tcn (iroiTm WnZn^/r «„ .TcT "'i^'" ^^i^^' 

1st,? [iSttff ;r; Its J' J ^^^^^ 

flop., ate .i*B i„id)X 54 JK^^^^ • No. 77, 

aJertrag (Jr|5ifrf)off (Srnjlg mtt bcnen m mt bur* SB«rfl|rft (Smftm :., (5^-,* ^ ^ ^ 
<<> matfibaU vnt> Cburffitft PanCnt. «. frT' "' ' ''^1P""9«'' ^Ofifc^m Rcicfesffr?, 72 ©as 4. Savitcl/ t?ott im (^r^bif(C)6fett ju gOiagbetttrg. in'r iwifdiin b:n bemd&tcn unfcrm licbcn So&n ^jerrn £m|?, po|luIirten ju tHagftfiburgun^ 

vJaKc nacb ^cirigen rocgsbabcen ^at^ imi) mit ttjccu bcyDecfeus guten UXUetr, recf?ten XX>i^m 
un6S:iriaigunggutli4bcrcC)c,bcrproct?cnun&betcy&ingt^abctT, bere&en, betpwcftcn, uni) 
bcrdSmgcn fie ^iennit gcgmirarriglui), imufjen ^iemad) folg«. SumecfJen &e6 ialgutfee ^aU 
ben m fccr bcmcltcn Gw&t ^o^^ye, f>*55 ron ten btmelbtcn imfecm lieben 6ol?n &em poPulictcn 
;u trtagCcburg un& fnncm 6riffc 5U Scbnt rubrec, 5cs^albcn {tin £ieb foId>e6 fo offc fid) ^K5 
enros ^odc^igm !rur6c, tor (id? imb fein Stiffc bcbal&m o&ec nad? feinm ®gfaUen tjortmif' 
fen trolt, Oce |ic^ Snrgennei|^er, Sfitt) unJ) gan^ (gcmcin Oec 6tabc ^atle emjas befcfctrat 
imb bcfeimcFm lie^m, ftafl es nad^ alrcn ijierfomen nirgenft fin6ers bah in bit GtaOt ^aOc mb 
hiv.m Vict Wo^en btn ncbjien, nadj&em feinec £iebe faufs angefcncn xoucbtf vovUu^t folc 
trer&en , baben mv btvtbt mb bcceibmgt , ba$ btt gcmel&t Unfer liebec Sobn aUt bit 3eit,t)ic- 
\s^ii feme ilicbc am Griffc ;u niag&cbuvg fcyit wicC) , mb bam f«n nacbf omcnbe gvQbifcfeof^J 
fc sn llTag5cburg, fo feme MctrurDigen^erren iQt &es([apitte(sOafdb|tmOicfenUiirccn6cbi& 
nnt) Sefei6ing beifiUigcn mb ben jtoifAen bier mb Wtynad)ttn nm\)mzn votxbtn , Hunbrn^ 
l^r ;u cvci^cn Scitcn Ocs bcmelcen ilatgutbs , fo (id? ftas codcOigt nic^t mcbr bah im iDmth* 
fd^cn^m anbmbalbcn Bml, im (BuqaifV eincn SmI, in bsv tTietum timn W^m unb im 
^gfcnbom em rienel tins Snibis vox (icb bebalccn, mb bacpon, voit viel unb toan ee i^m gc* 
licbc, rorfaulfcn , un& bit 6inha voibbzt erfuUcn, imb derfelbcn gam? oDer einQds, fo Picl (ic 
gelul^m irurbec , mit alien Urldujf cen felb]! gcbrautfcen mogcn,^bod> alfo, bflp folcfe <Bm\9, 
tcits imb tcit nel fic bes vov \i<b bcbalten tj.^ec5en, su gleidjcc Surben bee (Sefcfeop unb anbei;. 
©cbur rorptiid)c unb bucd? bit g:x6bnltd)cn Pfe?\ec rerfotten unb bomit ala tnit anbecn teals' 
guts gebabrec mb gebairen trcrben, iras fic abcr con foId?cc Zn^abl rotfauffen tcuUcn, unt> 
itsss lid? bcs tbolgurbs ubcc bie bcmelbrc 2in5abl, fo offcc fic bit gr^bifc^offc vol ^abeu, pow 
Icbigen nrurbec, (oU ron ben bcmelbten Unfcrn licben 6obn bem pojhilirtcn unb ben suCunjP' 
ngcn J&Kbifd? often 5U ITiagbcburg nu unb bmfSr etrigltd? unb nicgcnb anbere, bah, in bit 

Brabc iJaUeunb m ;icnUicfeec Scitcerfanfft ujcrben, binen bes bit Uslcufft bcnfe^ 

::. (Btfirl r?n ben pfanen bem (Btmtmcn (oucb 5U llus bc^j^Itcn unb Pomen foUcrt, unb ds (2) 
'shah- xm^ an^ uf bos bemclbrc ialgutb unb uf cQlid? anbec Our^ec, fo in mb umb bit Stflbc 
tcmEButKTm. ^-((c gcicgcn unb ron Oem 6ri(fc 5U Jlcbn raren, finb et^jHd? |£l?di* (Bcfc^op 
bttrc^ Surgcnnd(f cr , ^atb unb gan^c (Btmtinb btv vocbcmelbfcn Stabt ju ^nt^alttrng unb 
Hcr^urflx berfeiben 5U t^rgangen Scnen gc(aQt, unb m hicQcn ibnen bo^ec ccjicigt ujucbeu 
i(i, bes (li ben bemclta: nnfcr Irebec Sobn a!s mit feinec 2,icbc unb mit feinec X>ocfa|)vcn am 
Bntfx tbiQen unb IPifcn gcfcfecbcn, earas befc^wcret, unb fcincn ftcycn £cbngutb 5U nal)t fcyti 

fulc, ^at bebumf en la^, b"t:en vcit in obgcmdbtcr WPeifc bcrcbt upb bcreibingt, ba^Surger* 
mcqicT, Satb unb gan^c (Scmetnb bo: 6tabt ^aUt nu binfubto 3U ctPigen oeiten vm fold?cm 
^gnt^ra'd?tmebrbcnronic^icbecPfani'm2)eii5fd?enSom svrcy aUt 6d?ocf bcv beffm 
Uluns, nnb in bm anbern 23om nad? glcidjcr 2lnjabl mb IPurbcrung ron alien ^nbiibcrn, 
ires Stonbts obcr IDefcn Jlc feyn abec wurbcn , unb ron btn Scfengutecn upcr^alb bcr Stabc 
g«!(^cn,(bi^rc5urgcr5U fi.cbnbaben nic^t mebr 5U (Bejctjopcs, bah ah pon anbccn ibrcrt 
inttbutgcm i^rlicfe winen mogcn, unb fol^ (5utl> baruber in feinctX?cifcmitb6bcrn(5ef(^o^ 
^ba Ufflagcn bcfcfetwrcn nod? crftcigcn foHen , unb ivas ron fold?en vLalgut^ unb ben anbcm 
obbcmdbtcn £cbngutcni jabdid? in Scfdbop gcfallcn ivnrbcc, baxan foil bcc bemdbte Unfcc 
lidxx Sobn, bet poPulirt, unb fo feme bae bemdbte dapitel Wxin beivilligenivirb, feinnac^' 
lommbc l5rQbifd?o||i fabdid? unb allcivcgc ben picrten sEfeeil burc^aus l>abcn, 6ulct)cr pIcc* 

tet ihed Urn ]3urgcmei(lcr , ^arb u*Ab ganrsc (Semcinc bcrSrabtfJalle allc "Jal^v \hbx\id)tnhcy 
i^rm gci^cn pflid?tcn , tcculid? unb gan^ unrorbinbect reicfecn unb autworten, unb bit an^, 

bem brcy tbeil an bcr Btabt tTuQ unb Horbburtft trcuIiQ Pebwn unb tpenbcrt 
3. ScbmraBrm. follen, (3) ^urbrc t>abcn tpir bcrebt unb beteibingt, fo feme folcfes t)on btn bc« 

mdbtm vjcmt bcs Capirtds bca^Uigt unb angcnonicn ivurbct, tcah unb vcit offc 
(1^5 bcgcben irurbc , ba^ bicj^firger ju vi^Wc foldje i^MlfUnb anber Sefeengutec ron cincni 
JErRbifioffc ols ^cd?t unb CDcvrobnbcir ijr , lu £ebn cnrpfabcn (bllen , ce fey in btx cr(!en Sci^ 
febming in SuCanffT cincs neucn ^^ns'Sijcfcolfs obcr burd? tobesfalf , buccfe pocfauffen obec 
in anbcr tX>d|«, foUcn (ic cmcn ijrtsbifd^ofrc , fo ber 5cic |eyn ipirb; pon islidjer Pfan imSDcuj* 
fd)cn 3cni Crcy Jlcmifd? (Bulben, im (oucjabr pon jtpcycn pfanen brcy (0ulben, mb 511 glei< 
d?cr IPutbc unb Sdjar^ung in ben anbcm Somen , unb ron anbem ^cljengutccn ben brcy^ 
^igjtcn Pfcnig unb niArs mebc poc Jlebmrabrc fcfeulbig mb pPid?tig fcyn, bobey (isaucbbcc 
bcmdbrc Unfer licber Gobn bcybc bcc crtJcn unb aud> anbec Sdcbnung balbec bee lalgutbs 
nu unbbinfiut allc bic tpcilc fcm 8.iebeam 6tifftfcynvrucbct,cs werbcpon feinemCapittdbc* 
tPiUigt obec nidjc, blciben , unb fid) and) an bem brey(ig(?cn Pfcnnige ju £e!?nivabrcbcc crfJen 
£cbcn balbm in ben IRorben , *5cfcm unb anOern £ebengutem benugen lafjcn, unb baruber 511 
Cnc^mmobl nid)i forbrm foil, bod) unfd?cbdid? bin|ubr ibm unb (einen nac^Pomenben SrQbi* 
fcbojfcn an foldjen jRotbcn , ifcf e m unb anbem £cbcngfltern , bamit cs , voie von alrecs ficbcn- 

icabrc 5U ncbmcn unb (ut? ber^olbm su portragen ^erfoilun i|i, uf gefc^logcn ber erjlm ^thtn 

foil i' 


L h ii. (Bote Dattcr , ctiv^.,, <PrK^ a V •l'^* ^"^f"^ ^" ^^bririicOicfic tmifl bet ,,ooa' 

babm, fo feme 6i re Be sSZt^ h^ 4eb"«'«l)re balbcn rcrfd.nicbeu 

fmtrtlof. r.y,. foUe„, ^U 5S^^^^ 6obn 6b;|cb«, S 

mclOtec We.fe bei'bt unb bctcib ng^S [oils nuSLV. "^ ff'f '5 ''*"'^"' *<^ "' ^l-^Se- 

abet bcgcbc , bafi c ncr obnc Ss S.? nh!^f ^ *k ''!,'"''"" f<*"' W'" P^s 

ten, unb Boifoigcn, ob at d) cincr fe cLlfAK^V r'^'i''-^^,"''* 'i'mlrdjcc ttJe.febcftqc 
lc>|5.. , foil ibm% 3'icmH* J ^eV iffi^^^ r " ""'' ^'''^''' ^'"s'" 

mctctljdjcn U..nubfd)ivcrlici)ab5iilcge„Zbb5„JifKsTi' <-""'* "" 5"^ ^cit obne 
imb Uorfdjrcibimg bci- gctrcucn S blm/n btl,,^ e ^ ^'' ^"^ Tol* ffontrocr, pp,d,t 
felbft biird? abg&ngc unb anb "clSfjurin ". t.Sh,"?^^'"' .«'r° '""''^"' ""6 in fS 

licft ncbmm bae tocfaufen , ober uf (id, KfC ' 6 -« S '^.h^^ "^'"^ S«caum 4an6 ;» 
ncn ficbcnffcbcn fiunbe fftflihm m,lt^«!. '""'' ''^'3'^"/ o-s "r •"w Oann iiffc .- 

.«..6 fcM.cn 6r.ffe mcc taufenb Sein f*tuS SdSt b £" '" ^" ®*'"' "^ ^""^'^ 

^n,unbbccfclbigcnmitrcbIi*crPoW„ibu„aa^^^^^^^ 
St«fgeIb.o„bc„e„PfanncrMgc„o>S un^^^^^^^^^ ro"jn, -mft umb &; 

untcr cmanbcf felbft uonrogen , tmb W rSSn M ff ^ "r''"t'^S^'"' <^'P* S«tl.d> 
f on bci?6cn Ibeifcn mit bi^flidjer Urfunbf nSJilrr*^ '^"'^ '"-L""ff'*3^ Weybnacbtm 

6a- gcbcn .(i ^u »e.„pm, «„, Sonnab "b KS SS*^!' MPr'';;^^^ r^t''^"'^ "' (icfebifc^oifett ^'.^ ftnn^ *n\^nTuitft tk^ntmnaen, ©cmeinl)cit, un& %innerfc&afft, ttK§t)aIb Di^ ^fanncr^ 3nmmii ifrnS S.raSt auVonnungen unD ©cmcinbcitcn wifugctcn; ®macDflu|5u6cm9?o f . 
m,»fr mrif-S acki M; it mit Sencn auJcm jKat^manncn auf iias Oiat!)[)au§ fomraen mccl)tc, hrinrrcf' iniii^t in tns SlDftcr wrfiigtcH. S(ls i3KfcgDeravati)5mci|KC43ot^encDitoenm'mn* iT,mb kaSb on ci au* m tm mit Cct Albeit mif^eren, un& Die $8omfned)tt unb Icbi. 
i^; SllS • SiS iSrunD auWtKatD^auS bcfd)cibcn, mm Sam. m bem ^fanncd)ofe 

1,^^'r Ala^^rff Wn (aiTcn bamit bcr Dtatl^smcifrcr tPci^acJ; unb bie iibrigcn fKatf!«()ctren oufs 
4?S?^4 S"^ abet nicmarS cn'^ien, fo fd)i|teu fie etlidjetion bcmn ^fannetn ba. 
£ d; I ai|laihba«§ bitten feltcn , allcin (Ic ivcton mcbt femmcn, fonbecn I.cfren d)>Kn fagcn: 
n^l'n'n frJiS wM lie ilvicn 5(nt\TOrf roimn Uf en. ®ic ^[annec roarcn alfo auf m ^^i, m^ b«* 

^ 5^^-g.SlI^^ 'Sic S*e J blieb «ber bicfclbigc ?«ad)t aHcS tuljis. '3BciI nun felbigm 

r ?k Sk^ i^ anbern mDrgcns init 5Jnbnid) bc5 ^agcs cmigc ©cputn'tcn an bicfclbcn , Iteffm 
rs^cn tiaSanM '"magcu unb flc bitten, baf |1e |ld, bod) ing,?Kittel (cblagm, ju b« anbmt ^at* 
i,cn ir^ e(Difer Krn'.aen, unC aUen Unnjittcn bci«u(egcn fud)cn moc&f en. ®.e gKagbebuvget: unb^a U 
fclSr tbkn m~k unb brad)ten cS na(^t)ieIem^in.unD 5B.eDcr<jeb£n ba()u. Caf bci;be^lxi c 
ihn n mif jwib I nb -"^uiO ,ufagtcn, H bi'Kf cnt)tan6enc llminUc gan^Iicf) bengclcgt unb uig<3ergefi. 
SS tc nlcr Srigm t^it einanbct Ucnben ©tv.itigfeitcn abce bei- €v^bitd)Dff famt benen 

^crauff c'in icDcr m ba)bfn tkikn nad) Jjaufc gegangcn, ben ^oatnifc^ abgclcgt, unb &i«fe ®od)e 

bcngelegtroDuem^^^ ^^^ rear immittelfr nic^t cin^cimifd), fonbci-n jn (talbc gerocfen, unb 
F-m P^Ennaiinb<^ ten ig September, reicijcc nad) <0icbidjen(}cm , Ba bann ber 3»at^«mci|ter 3acob 
Wckx£ ncbfr etlid-en aus bem m^i gcscn 2lt<nb su ibin auf bo^ m^ 9cff )rm. ®e« folflenben 
^cnntaat^ am cotcn untct tcv ^Tircbigt mx bet 9*flt^ auf bem 3^atl)^)aufe beirfammen gerocfcn, tm6 
tetc lPcit=acf t;r cbcn am 3kaiment irat, gcfligt, Dap et urn i U^t bie fKatbsglocf c roolle lautcnlof. 
Cmen©rafcnMnO)Ian5fclbnnbC.uctfurt, meaud)bec 9xtttetfd)afftimt ifjtem reigigcii 3cugc nmW> 
rudt, un6 Icn fiitc^fecf ;u St.lIIri* cingcnommen , iv^in auct) Dct ©emeuil)eitf ^ci|tet a«g bcc IK- n*5 Wc mit fctncm 2(nl)anci ac^Mffiict scfcmmcn. Sils Dicfcn Seem Dev^f)urmcc auf Dcm ^|imn 
t:nncrcf ct , fnit cr ^cfiti'S an Nc enirmglccf c gcfcl}(agcn ; \mmf cm &cfc^-ci; cnt|loni?cn tag Dec 
^dn^ i?a^ lllri*5 ^hor eingencmmcn, un& cinigc ton i?cm gcmcmcn 'SSoIcf , Snnunscn unb ^famicrn 
%rc S^mim in gnl imdcof, mm bem 3xatb()aufcmfamlct, unb nad) bem lllncb^ . |I)Drc m 
Umcn ba bonn m bcpbcn ^i)cilcn mit 2(rmbruften unb Xjanbbuc^fen auf cmanbcc (larcf ^ef^oifcn, 
unb in frl*cm ^umulr cin Snnunq^^^cifict, ^am 6*iltbact? gcnant , ber bajTelbc 3a^r cm 3vatl)5^ 
htn unb eammcrcr mt , ten cincm 9\atI)5biencE mit einec ^artifanc in ben ^alg 9c|lD*en iwbcn, 
iTan cr tobt auf bem ^\o^ gcblieben, bi§ cnblid) bcr ©raf ton -£^ucrfuEt gcruffen, fie folfen gcmflcl) 
thini , fie iTxircn ton iivgcn \i(ii grfebif^op »gen , irorauf \ik ^fannccunb i[)i'e ^ellTcc mit fcl)ic^en 
fiacb^cIaiTcn, unb bie tDmcbmllen ten il)ncn, mc fie llmatft termeuf t, |id) in bic glofler xf 

nrcr fvnbcf ba§ ^k\^ torgicng, batten bie ©cfd)icffcn ton ^JJagbcburg unb,^albci'(labt fid) l\m 
r en 'ncrrcn auf gr. IKri*? Sird)I)Ptf begcbcn , ttobin bcr 3iatb5meifrec Sotfec micb cinige ton bcimi 
^vfinncm ten bem JKatbbaufc abgefcrtigct , "iio. i()nen biinn :apci ton Oimau, beg grfebtf^off^ Dvflti); 
cmuli-i^e ^:Snrharmna getban, njorauf cr fid) mit bem ©rafen ton D.ucrfurt tor \i<[^ 3\atf)I)auB bcgc^ 
ben unb bcnen aflba ter|amlctcn fpfanncm unb anbcrn 55i":gcrn cbenfalg cvn|ilicb jugcrcbet, bobanrt 
cin fcbcr na* .i^aufc Gcgangcn unb ben ^amif* abgclcgt, immittelll immecmc^rgvlbifc^ojflicl^Wtf 
naigefcmmen; unb m auf bem UIncf)^^^iix^^Dfe gefefectt 

S» 0. 


. ^ T ■ 

,' s" >-i' 
^*^^ 
J 'V ^4 

■ ' 1 Ben m 


;■ 

-L J 

•it k 1 
1 s^^A"^i^s^"^lgS|p|S; Un. 176 f< tn, fflaiifen Dotftn , miS anbcte pfcimec in 6ec Swbt v^aUc, unft mid) 3Diom(iU6 Sotf?Cll, 
^-it 6.T t-.ti^O-*cm Gtaat ^SaUc, t.ui-d? Cieprauec&«fdbfi en fid> gcjogcn, 6ui:ct> Cffl- cmhbmcn i^-^emt, vjeccn i&mpen pofiulicrcn Pecfolgungc eines lages gcgen dalbe, lift i^yj 
?art anftc^ Vlfiucn Jabcs <lbend ne!?(f recgangcn, im& *San6el6 sirifc^en fciner <5naOcn irnD 
dm ccrqenantcn Pfamtcm unb anbecn in &cn 2?mgm begriffen ec!nngr. Un& als wirnac^gc- 
tbonm unfern ^Uifs Gie 2>ingc uff&asmal md)C bcygclegen nocb tjocfugcn mogcn, unb Oic oov? 
LwcmrenPtSnncr, un6ibrc2tn^kgtt;, «|F6"0 pe Qegcn tbrcn re*tcn*5citni»ic5cC5U(5na^ 
^en Uomd?c unb 2lben:ag fobmcn mocfercn, bie 6ac^m unb ms (ic bemec (Dnabcn bci? 

baiien pflccten unb tbun foUm, uff t:n5 obgenanten 3obanfen Sifcfeoffe 5U >^^«»B^'Vi"I^ ^"^ 
cbrqcnantcni^KlKit, ©cafen, i5,ccrn, Elbnmbeccn unb ens anbcm t?on Oce attccrrd^aftc bee. 
Gnffb 5U niact&cbucg mad?rigUd?eii ecbocert unb gcjldlc l?aben. 6oIi(*c giticcunge bcc gc^ 
nonce unlir Em&igei: i^ecc , <itvv «rn|l, gnabiglt^m angenobmcn unb ben eodjen nac^ju.- 
ncb-'-n bic Tu roUfu^rcu unb ;u enbigen, iimbbcc ins Clojicc jum nucnwecgEc ^ov bcc ge*. 
nan&rm Swbt v^aLIc gclcgcii, gcfubcr. Ihb als uns rorgcnanren 3oban(en bifLUofe 5U 
illcigcn IPalbcinar ^urft ^u ;Snbalt, unb uns anbem (firafen, <icrcn, i^umbcccn unbpon 
^cr Wafcbatn bcbuncf et hat, fuglictjcrunb bequcnicrsufcyn, bicSa*ebuccbgucIicfK»ocn- 
bclf miclUiUcnbcysulcgm, b.;nbarif!C <2fEantnu05«tbun; ba^ ivic jujifcfecn ben obgcmcl^ 
t.-mnfcrn gnibigcn litbcn ^)tvm, i^ttvn Sm\lm poftulicten, unb ben obgenantcn Vmm 
u;b unbcm bic mic m ben obgemelten Bacfecii begriffen fmb, mit ibcec allet guten tPiUcn 
unb ^alborrcn bercbc unb befproc^en b«bcn, bcrcben unb bcfprccf)en aucfem Ecoffc bicfce 5cie^ 
fe« b.:f feinglid) gcbolren unb nac^gcgangcn foU wcrbcn, inmapen \)ittm<b fdgt, unbnem* 
lii'alfo, baf> bic iN>cgenanten Pfanec unb auc^ bie anbccn, ^ic gcf5ngltc^pcr(lvicfcrreinb,unb 
nf^Kn unb Ivotb in bcc Srabt ju ^attc Jjabcn, ambobgcructcUJn'ficc, unbaucb6cf)c(cunb 
Scbrcdjciib^lbcn, bacumb ^c^bifcfeoff jfo^ann feligcc <>ic pfanec 5« 2«ntcbungc gcnobmen mit alien ACa)rc uno tncccojugccic oacan geiTuut wve*. vuvenui: wvuuuu, |vmv» jinjnyu* v^-^ 

unb iairnacbtcn fdjiccll funftrig gcfcfecben unb tJoOnsogen rrccben foK. Qo foU au4) emJcS' 

lutci- bcc rocgcntcmtcn Pfanncr, unb and^ i>ic anbcm uue ^nnungcn unb <5mmt)eiz, bic in 
bcnS^-ingcnbcttcitfen, unb ben geme[ten^cccnigmpmgcfSnglid>r£cb#finb, micb jn?if«*en 
l>icrur.b'^a|rnad?rcnaUcunb |eg[id?eanbccfcincc(5utcr, biccr in obcc au^cc bee Swbt ju 
/-»atlcbu:'^ \rubicgclcgcnfmb, unbwic bicgcnant wccbm mogen, nacfe rcblidjcc lX>cip mi 
dn (5clb irucbrm unb fi^iaben, unb an bee gcwucbcctcn unb angcfcblabcncn Summcn (Bclfts 
ben funjfccn ^Ibcil bcm vielgenantcn unfcrn gnaOigcn ijcccn, ^ttmi^vufttn unb fctneni 6nffrc 
5U rn*:gbcburg uff ccblicbc vTagcjcic ccidjcn unb gcben , obec nad? feinec(Sn«bcn unb jeincs €af 
pitch xciUen cccnugm, bicnnnc allcinc ^'cuuen unb 3ungfi:auen IRlcibcc unb (Bcfcfemcibe unb 

Scttcwonb ausgcjcbabcn feyn foU. 60 mSgcn aucb bic welgenanren PfSnncc mt> bic aus 

3rtnungcn unb ^cmcinbcic mit in ben SDingen bcgciffcn (Inb, fid? in bic Srabt <J(oUe wicbcc fu' 
ccnmibb::rinnc(cynunbwobncn, bodjalfo, bag ein jgUd)ec jupocn 5U ben Jgrfamcn ^atl?c 
5a ^joUc fit?i»f c , unb ben bitcen lafc, folc^es gun(iigEIic^ ansuncmen, borinnc will ficfe bev 
ivarf) guctrillig |inbcn lafjcn, unb bcc mcbcgenanbtc unfcc gnSbigcc 4ccc, ^ccc!Scn|lpo|hiliw 
tec foil uffobgccucrcScccbungc, unb fo bic alfo voUfubcc i|t, bic Pfanncc unb anbccc, &ic 
Sctncn ©nabcn mit ©cfSngnug rcrbaffc feynb , ibrec (BcfSngnu^ uff ccblidje unb nocbburffci' 

gc Ucfhcbcn , ttncbcc (cbig unb loj? gcben. Unb vrucbcbni piclgcnanrcn ^etvn <£cn(icn poflw' 
lictcn, <cmcn HadjEommsn, dapiccclunb ben Rati) 5U ^jallc in Irunffcigcn Scitcnbebuncfcn, ba^ 
(cman'bs nntcr ben riclgcbaitrcn Pfanncnj unb bcnjcnigcn aiw ^nnungen unb (Bemcinbci^ bit 
bcc 5>tngc 5u tbun mic ibn gcbabr babcn , in bcc 6rabc v^allc ju ivobnennid)tbfqucmfcvnTOOl* 
tt ben foil foIid?cs ^u bcqucmcc TOeijjjuccfcnncn gcgcbcn tcecben, bod? nid)t mit U|fcucPuncic, 

«. .- ._ . ^i _^-. il^ ^,4^.^^ MAr4mAf%A .SAt*A\fUrA C^ii N-tntt *fft ^t»«r«M^ K'^fKrin ^/^t\fA i*^ittifi>rt ftttn 
ronpfc 
ben . unt geirant t)n* 
ben bice un^ 
ccrurf)enun& '.bm lU i 
\ 

I' 


ri 

^ 

1 \ h 

L ^ 1 

P 


4 

Un& iitrtb bm itoi^tfd)kQ ic^ne Bd>iltpad)Bf bet tin (BUebmaP bc^ 3.\iirl>e ju ^aUt gtwrp, 
«u6 in Occ obgcnirtcn WmW voin lebm sum Zobt bracfet ift, follcn 6ic QCbad)tcn P(an* 
net- im6 an&cie am ^nungcii un6€iemeinbeit, bic in fccn iDmgcn begnjfcn fmb, 5"»»ftbim» 

bm nUte 2^eini(itc 0uIC>ert suffltncit bringcn, wnb bic 6cm 3^att> su v>i;Uc antworfen unb 

vcifbtn mb CS foU bey 6cm Satl) (icbcit , tson ^cnfclbtcn (Bclbe bee c liHjiagcnen Sec/c cm 

6?cfti- obgcriutcr bctuiliigrei* unb pcifiJibortci' SfrtctOungc mb \>ortragimg b^bcn roir obge« 
nantcn 3obimcs 23ifcboff ju tlTn^cn, XX>olbemav i*mft su 2lnb^i(t, 2ilbiTcl?r (btaffmb 
^evv su irianstclO, 2?iimo itbkv ^m su (DucrJuiT , Salrbajlu- von Qdihcbcn , tllatbca 
von piocbo , tnauritius won Bcboiwn? , ^mOcvid^ von ilvotl^n ^irrer, '£>€vnb von bet 
2l|icitbui-g\ ^cmid> v6n ^rofigf, uitjei* jcghcbei* (cin jn|jcgd <in bic\m Si'ie\ lafm l)cn# 
gen, Ocr gebcit i(l, im iloftcr s""i Vitmnwev^c obgenielt, m<\) i^nfri mifh-e ^cirn iSw 
buirlmilcnrw'ci'^un&cit, OtU-nttc^ im ncun «n6 ficbcnQig|im ja^rc , ijmSouabtnO nii(^ 
bcv bciiigcrt Oitycr ^onig tag» 

s. ?lincl)tanl)ierci'31cccr?crrtct)tthttnt, tmrffmiWc gcfangencrt Pfanncr^oc&ni(5M\^io^:t 

in bicfemt't iDinmen, foiiDcni miiflcn bm 9\atl) bc^l)nlb jutjor uni tflQubnif bitten faffcn, uni) nacl) 

Dacn gi'I)a(tuu9 ftc in^gefamt mif Dci^ 5Kat()f)au§ fommcn; ba bann lo obcr (2«uf cinma^I tiorgclaffm 
mii'Dcn, Daijon cinec im 9?o^incn ilfcer (illci- ben Sfiflt^ »m ©otte? loilleu urn "SJcncibnns bflf , iDOMuf 
jtc in tl)vc -giaufcc cntlajfcn luncDcn. ?Ra%I)cnbg mu|lc cm /cbcf ein *Scrjcid)ni6 allcr fcincr ®utcc 
nncI)©icbic()cn|lci«ubeiMnfWDtten, benbicvfcn^^dlbcr^ljflltjnrccoMrften, bnS nbrigc QJennfsm 

abcc fclbti fcba^cn , imb bnfon ben fmifftcn ^l)eil mit ©elDc bejflljfcn , babei?.fif& t>« (?r^bifd)D|f i>or? 
bcI)icU, bic©krumbcn^T5cvt(), ivic fic fDi(?)C sefcl)flt^t I)ntton , feWiU U\}citen, unbiWn ben 
Ucbcifctnit; ubei* Den fini|ftcn ?:()eif ^ecnng ju gcben. & mn(?crt md) nacl)^c, wrmogc bee 9\ece|[c^, 
cinigc, t)cncn c^ gcbotcn iinirDc, i()rc &\\tet tecfauffen unb bic ©tabt ramncn, al^ bee 9vat^Bnicirccc 
J)jonv(iu8 Sorbc, mclcl}er (id) mit SUcib unb f inbnfld;3utcitocFmenbere, bei?5leid.ien Srcpb.m 

cobiamclis, iwelclje bci)bc M)mei: Wflrcn , -^ans vEaifd, nnb X>alcmin £{i6eh. go miU 
(ind) ber ©alfegwffc nicolaua ^obcnborff, ingW^en bcr @d)uft^ei§ ^ans Popliis abflcfe^t^ unb 


nn be^ ecllern" ©telle €»ul von Jirinbtmfen j^um ©nlfegtofcn, nnbc^ le^tctn ©tellt nbet -^ane (Be 
wid) i\mx @ctnltl)eigen bejlellet; De^gleicben murbeh bic ©djoppcR; fo ^fmmer roaren, Claus 
6cl)aft'|?cbt, -^anQ ©cbcr, Scwmn <D»cq, Horcne vonl^ybtn unb Pcfcrpon ITludjcIrt 

cnturlmibet, unb anbere an betcn ©telle ^mcljict 

§. 9. 3n felbigcm 1479 Saljr ben 18 ^artii Jfeg ^rfebifcfcoff gmefhi^ eine neue Jlcgfments* 
OJi'buungju^flllcpubiiciven, unb bcrnnberte ben 91ml). ®cn n^unii nberlie§ cr ©cl,)Iog unb 
©tabt 7ii$kben m <)cinriet)cn ^m ]Rrofir\t, unb bcliel)c ihn bami't. ©en 23 ©ccember errid)tete 
u cinen ^ccQlcid) mit i?em 9vtttf) ^u Sialic , iDegen be^ taglid)en tPcingcfftcncfe , fo bee tilath bem 
et^bifdjoff, wenn ec auf bee '^urci ©iebic^cnilein ciegenwnrtig <ifle ^flge ju liefern ttcrpPid)tet 
TOflv, unb ben 29 ©ecembcc prolonciirfc er bem JRat^e bic QJcrfc^rcibung ber Bol^gMfftt^lfr nnb 
ns&mje)?. 6^ lieg mid) gr^bifcfepff grneflup in biefem 3fli)r ncuc Scbntafcln fibeV bk ^l)nlgiifef 
mad)cn, unb bic Jeftntofcl m\> 35efQ6im9 in ©egenrntii't eimcjei: feinci'barju al^ Sommiffaricn berorb^ 
netcrt Svat^c (lalten. ®o wucbc mi} in &icfcm 3aftc ber ncue r^ct)(oj5 ' Sau ju ^<x\\t , bei* auf bem 
Jonbtagc bcfdiloffcn roorben, oitgefancien; 3nec(l foffe eg cinf bem tHiUtina* Serge jivifcben bem 
©tcin^unb@fllgt[)pre, n)omi|c§Dber@Dtfc^ ?lcfcf i(!, ongefegettioerben, unb warb in bet Matter* 
"SBodie bee ^lou obtiemeffen , unb bic ^Snucr am ©mbtgrabcn niebcr gcriffcn , nad) £)|l€vn abec 
SBnicfen unb ©tege ubec fok^en 9cmad)t, unb bcrSrunbgegrabcn, njorju ber 58a»meitler,^anfd)fe 
genmu, bieic ^>Dlocfcn angenommcm *28eilcn abcr bem ^Sorgeben nad) ber ©runb bafelbfl nid)fS 
getmigt, fo i|l bic Jlrbcif eingc|Mct, unb urn ^ai'tr;ofomrti auf bem Percr-bcrgc swiirocn bem UU 
tid)^s unb @fein<^l)ovc bee ^lafe ba;u abgeiMct morben , bod) auc^ bcc Q5au ," weil jid) Dicfcr Oct 
barju nid}t gefd)icft , nnferblicben, unb enblid) ba^ altc febwaree 6ct)(o^ an ber ©aa(e flb9cbrDd)civ 
unb an beffen ©telle ba^ ©d>Io§ 6t. tlloriQ^ Surg-, babon bic Siubera nod) fteutigeS ^age^ |te^cn, 
crbauet, unb ben 2^ "S^ai) ?Io. 1484 ber tSrunblWnbaqugelegetnjorben. 
ani^cvtvfluct. 2lud) ba^ er bic kutigc iDom?:Rirf0e ju ^aibcrirabt , fo 200 Qaftr uneitlQeitci^t 

geilanben^ 2/o. 1490 mt grcficu ©olennftdfcn eingeiiwi^ct, unb b^bi]i juslcidj De$ gele^rfen Semeci ®rab cv^o()ct' dat* 3 §. "^ 178 5f(}. 148'. bdf^hntc cv ^ipjolT 3obanii:9 ;u IVuifjcn o,utc Sicnftt , tik d' i[)m in b^lt mma unt'licR am 24 September elnc ncue WiUfubv, lUiD 3:i)al6^iDvC)nung publiaren, mm 
mcbnWil5tcn^i[*cff3ot)amu^onTKcincn un& fcincm ^Dp#ef bcm ton (Seggm^en ubj^eK' 
fcr ircrtcn, uni? nij$ mcmM cin Junt-amcntol^eefefe gebflltcn iviv&. 5(d. 1483.1)00 22 Dctobei^tocv^ 
bricb cr ^nn 3\ath ;ti ^S-Uc ten tierttcn ^^eif tc^ ed?ogc9 oon bencn ?:l)fll9!itl)cvn wicbcvrai# 
lids , unt) Dm 26 3anuar. U84 wrfautftc cr ^ocinridjen imD Surgcn Don 2imenboi-ff t)ic ©oifrcr 

tern ;iir ©rapw 2llslcbcn gcborct , unv) bdiel)C jic bamit -.u TKannk^n, bal)er fieaucbnacbSIbsong 
^rr amenbcrffc mit bcm ^aufc Sotbcnburct wicbcr an bas ©ifefrifft gcfaUeti, imb nod) jcfeo bci) bem 

5(mfc fKf^tljcnbuTg, auffcr ttsu" ^clicn* obcr Cbec? ^lou uni) ?i)littcU &(au betrijft , bcfinblid) finb. 

§. 12. 5to. i48v- ben 7 Svinuar. bdic^c cr "iSiatlias ten bcr 6<^ulcmburg ©Dl)nc mit km 

ed^Icgc 2llccnbau|cn unb bcm £cifc 6ci?ncfe; bcn49}Ja!) ubcrliegcv bicQSutg unb ®mbt<Dcbs^ 
felb \^^icbcr!auffIid^ on Siirc^cn m\ a5uloit>; ben 19 3)Uij cDnjirmivtc cr bas gcifthcbe&bn , fo ^ei= 

m 3i:*;cbfrcC'c umt 2(Itar Des ^cil. Crcufecs in &. (15crtiu&cn=^ird)c ju ^allc gcflifffct, unb bm 17 
il^un 14S6 ben ^cn dcnrab Corrm in t)cr ^\fimvgird)C su Salbc gcltifftetcn SiUar ©. gKid)aclis ml^ 
bcr bciL ->hanr.i^ bej -gauffers unb 3cbanni^ tci feangclifrcn. S(o. 1487. ben 22 93^ut. rccmn^ 
fcvhxmtn tregcn i^rcr 9\aubcrcnen bclagert, bog &M cingcnommcn, un& ©raf ^cinnd)cn tooit 
erclbcrg ;um ^ouptmann barauf gcfefect; ten njcld)cr geit an ^JBcfevIingcn cin $albcrf!abtifd)?{mt 
ccblicbcn"! nacbbcm cr fid) mit bcncn ^V|Dflcn ttou $Sram#wci9 wcgcn i[)vcr baran l)abeu ^tm\^ Ucn/baf bic gtabt bcm^&febifd)off cinigc Muicnb @ufi)cn cricgcn muljen. 

fcnnrcn laffcn, iKldnn Cer etabtfcbrcibcrnebrt bcnen 3vatl;^ :^ Scputirtcn mit einer iicrlid)ca 9vebc ju 

^OBbcbuvg ubcracbcn. . ^ ^. . . 

§. 15, ?!d. 1490. ben 9 3imii crtbcilte gr|bifd)ojf «nic|hip Oer ^\farrf irc^c ©t. ^^icolai 511 

ffilcnburg Jlbla^ wr allc bicicnigcn, bic in fclbigcr bcr ^roccgion bcpwobnen reurbcn ; ben 27 ®c^ 
cembcr ceniTrmirtc cr bic jacobs^brubcrrcbaffcsu v)aUc, unb ben 2i3anuar. fol9cnbcni49i %\\)Xt$ 
crtbciltc a berfclbm cincn'Slblag ^'Sricjf; ben 24 gtowmber aber confirmirtc cr bic Si«berjii?atTc 
er^if* ©ctlo§c^ Scniburg bcmadirinten , \vcil jlc in §urd}tcn jhuibcn, ba§ jiic bic 58crnburgifd)c£anbc 

M , bageacn &!?bifd)off (5rn|l fold)C @iniial)inc DciJ Silcfic^ iil\-I cinpfanb , unb wrmcinc tc , bag babard) fciner .ObcrIcbn^|)crrIid)fcit ju nal)C gctrctcn 

twrc; bariibcr tide (£d)rit|tcn gat»cd)KU \mbcn, unb c5 ben nnbc 511 ^l)atlicbfcitcn gcfommcn ware, J3MC Doton i>ccmann §. li- ?Ie. 149; ben 1 3unii connrmirfc grbifcboff Srncfnie bic ^vobnlciebnaniSi^Sruber* 
fcfoafft jii oorbig ; wrtricb Xik 3u^cn m^ bcm &6|ii(ftc, Iic§ ibncn aber ibrc Outer frci> mit fid) 
ndjmcn ", uni) fd^cncf tc bi";? Ju^c^^orff' in bcr ©ubcnburg Mr TKagbeburg an ben Olatl) bafelb|l, 
bcr9ct":alt, ba§ felines binfcnton (Ebviften bcirobnetunb ^\t ©nnflgogc in cinC Sopdlc tocrMbdt 
imbcn (dIIc , tKld^c erfclbft ;ur ©)re bcr Jiingfrau ^Raricn cin9cn)cit)et , unb batoon ^^'^ 3"^*^"^ 
^orfi^ fpiihin bo^ J^"nc^^o^ff bencmict ircrben. €r nnirbc anc^ baficlbe 3abc jum Sd)icbS'^icl)# 

tcr jtuifdKn ^cr^ *o"nnd>cn ton Braunfcbtrcig unb bcr Gfa6t Scaunfct?wcig crtvcblet, wcl^ 
dw ff fdaenk mit ^uu'chunQ ®>urfurrt Hioadjims m Braubcnburtt unb ^erfeoa ITlagni JU tUcif Imburc; wrglito 
jobonn irionnann , i ^ 
3 Sol}V ©aM-Sapitef/ Hon kn dt^biWo^^n ju 9)la3t)c(jutg» 179 

3 S<tl)f ^<^H iUtt< lcib'2(i'Qtc an, t)crgc|ifl(t, bag a*. il)m foIc()c geit fiber aiif gifor&^it Hbcrall ^in 
mit 2 '^fccDen in ©eincr @not»en Sarbc , iroic bic om ^ofc gefi%ct tviittc , folgcn folic , tarju 
i{)m tier &m{M i^^^^^^) ^^^ f^'"^ ^"^^f*^" ^'" »5)ofc(ufl) gcben luffen moOc. ^u fdner 95efDlDungc 
ab^c fint) i(ini t)ie 2(uglnu|frc toon 6 ^fannen im ©utjal)V«r;8runncn, and) i)ie Sjnranrtnng nuf 
3 ^nf^n tobc^ ^ci)m\it im JQalUfdm ^elDc m(d}vicbin irorOcn. , ^o. 1494 &cn ao Scptenw 
kv funtJij;tc cc i3ic itapcUc U. J8» 5i'*uicn untec Dcu ?:(|tirma'n gegcn SIbenD iu Dec ®onu ^iccf)C 
ju^KagDcbiirg, infigemdn fubturribusgenonnt, welcj)e et^u fcinem Sgcgrabnig erbauet unD cin 
!o(!ba()ve^ aud ^eSing gcgo([cncg gRonument barinncn ijatfc erric^tcn lam ; »eroiDn«c bavju (J ''^xiCf 
j?« unD T anbcrc @cirt!icl)c, mUl)c Davinncn taglid) bm ©Dttegbienft abmacttn , un& Die Q5icarien tic$ 
Ikmvn ^f)Di'^ gcncnnct rcev&m foffcn , Dotiprc fie mit 300 9\bcinifcl;cn (SulDcn |al)rlicl)cn ©nfommcn^, 

nnD fdjcnfe Dajn cincn mit gMgeflcinen ge^icrtcn golbcnen Sclcl) famt anbern ^irdjemScfcip , 9\w 
liquien unD fo|lba[)rcm@c6inucfc. ®en 29?d)?. bcficbc it tiie ©lafcn ten Ulati^fcio mit Dencn uom 
er^ffifft ju ^cbn n'll^rcnticn ©iitctn; Den 4 9iot)cmbcc confirmii-te ct Me ^crbefferung Dcg gci|)Iid)en 

&Ijn6 jum 2te St. Cboma in 11.^. Stauen^ivclx^u^allc, fo&icCuianOs^'^rfiOci-i^ufi^^fge^ 
|li|fter, iniD Sen 7 9totocmbcr Die \)Dn Eotenfe liolisaptcm jnm ?iUfli: 6t. iivafmi in St.tSertru* 
Den Sircl)e jn |)nllc ge|?itftete SoinincnDe. 5io. i49f. Den 4 (Dcccmbci.* publicicte er a|g »]>ab)llicl)ct gom^ 
mi([attu6 Diction ^abfl ?((C).'anDi:o VI in Dencn ©dcl})lfd)cn £anDen angeovDnetc 5ci)cnmg Oc0 6c. 
brec^t iin ©ac(}fcn an fic^ naftm, Die ©vafen tjon SJlan^felD ober n?uvDen eon Dcr ©ncccSion aupgc^ 
fc^Ioifen, ireifcn fie nicf)f in gcfamfcc ^anD n?ai'en , ol)nera(i)tet fie mit Denen ^erren toon Guccuirt, 
fll^eiiie^ ©cfdjledjtg in cimt Sibeinigimg fhinDenj unD ^t gc^bifd^oif grnjt Denen Ducifuctifdjcti 
Jraulcins' 40000 Diff. |u if)rcL' ?(bjinDung geiof;Ict. 

§. 16. 2(0. 1497- 1). 7. Sannar. confirmirte grfebifc^of iStntfius Dn^ Sa/vc Regina (*), fo 
t)cc ^faitet uub ^otjiefiec in St. UInd?9#l\ii'd?c ju ^alle aUc ^agc nad; Dem Complec(;rio, 
Dflg i(i, Deg ?<bcnDg imd) DoHig bcfd)lDJfcnem ©ottc^6ien(t, ya fingen geltifftet, unD gab nllcu Denen, 
fo foId)em ©efang mit 2(nDac^t beijnjo^ncn ivuvD'eu , 40 "^agc 2ibla§ ; Den 14 OJoocmbec confiautctc 
ei* al^ OrDinariu^ Den 2lbK;)), fo ^\t ^'ird)e ]U St. CBcrtvuO i\x ^afle Don einigen gaiDinalcn unt) 
fluemartigen Sgifdjoffcn er^aften. ?(o. 1498 Den 10 gjoljembeE confttmirte er Da^ toon 3ol)ann efj^ 
ivaibcrt jum l?cil. (Ircus^^ltav in ®t.UIrid>vS\ird)e}u ^aIlege)li|ftetegei)"lIic{)eSe^rt, nnDDen io53e^ 
eembet Die ConnncnDe , fo ©ifabett) 2^locfm im 2l(tar St. g^raemi in ©t. (SettvuJen S'lrdjc iU 
*^alle gellifftct. *2Beilen and) immet Streitigfeiten megen Dec <5cn4>rc unD Dcren Or^nfjcn jroi^ 
fd)enDemgi:6bif(^cffunD Dec^taDt ^»ifci?orgefollen: fo finD fo(d}e gnmDIic^ unterfud)et, unbam 
17 ©ec 1499 tvcgcn \iit @ci;id)te in^Der ©taDt unD im ^Ijal, unD oud; befonDer^ rcegen Der Secid;tc 
aniTeii)aIb Dct ^iCi^t miD Deren ©mn^en QJergleicfje aufgeWdjtet morDcn^ 

C*) Sa^ SALVE RHGINA, i|T elite gcroiffe Antiphona oter ©efang, Dcr in Ux ^flfWc^w ^irc&.f gefimtiejt irci'teii folic. S^ IflUfcr aper nacj) oein SDitiTal bcc SKaflbeburijifcljcii ^irci)cn oifo: Saivc Regina niiisn- 

cordix. Vita, dulccdo tit fpcs noftra falvc, Adtc cJamamus cxiiies filii Evar. Ad te fufpiramus gcmcntcsdcrten- 
tcs in hac lachrymanim vaile, Eva ergo advocata noftra, ilios tuos mifericordes oculos ad nos convtrtc , & Jc- 
fum benedicturii fniftiim vcntris tui nobis poft hoc cxilium oscende. clemens, o pia, o diiicis virgo Maria* 
ytrs: Ora pro nobis fancla Dei gcnitrix. f{efi> Ut digni cfficiemur promiffionibos Chrifti. 0r4m: Orfmus i Oinnj- 
potcns fciDpiterne Deus, qni g/orioOc virginis Mariac corpus & animam , ut dignum tilii tui habitaculura crticf 
tiiererctiir, fpiritu fancVo coopcrante prcparafti. Da , ut cu;u5 commcmoritione iltamur, ejus pia intcrcclHonc 
ab inrtanribut nialis & a morte perpeiua libcremur, per cundcm Chrjftum Dominum noftnim, ^ejp: Araen, AVrj: 
Divinum aiixiliimi niancat fcmpcrjiobiscum. I{e]p. Amen. UnD auf tiefe %^\i iPirb d fca3 CfHii^i '^abn limiurdj 
flifiiligen, flU^genommm uom Olrtr^ ti^ pm ^immafart^foge mtb c^ a!fo ^efung^ii : Regina 'caii,' haJleiuja! 
Quia, qiicm mcniifti portarc, Jialidtija ! Rcfurrait, ficut dixit, hailcluja! Ora pro nobis Deum, halicluja! 
OrAtio. Orcmm: Gratiam tuam , quxfumus Dominc , mcntibus noftris intundc, iic (jui angelo nuntiantc Chrifti 
filii tiii incarnationcm cognouirans, per pafiioncm ejus & cruccm ad rcfurrcciionis gloriam pcrducamur , per eim- 
dera Chriftum domimim noflrum , ^^. Amen, FcTfus : Divinum auxilium maneat temper nobi.cum , /{e/ptrfjo- 
rittm : Amen. 

.§. 17. ?(o. Koo i)(^t er Dem ^ci(b$fi Za^t ju 21«gfpurg beygcreo^nct , ite[d)en Sdufcc 
3)MvimiIinnug 1. auggcfcl)rieben bartc, l)at aud) felbft im Sionot^ jDctobcc cincn iLanOraq ju Jjailc 
gc^nften, Dabci)|ld) gnrft George ui 2(nljalf , Die ©rafen m (gtolberg , iool)en|k'tn , ^:SavbiMm& 
SRangfelb, Dci- 2ibt 311 ginim unD Die 2ii?georDneren Dec igraDte famt Den nbcigen ganDjranDtcn cinge;> 
funDen. gr l)at and) am 8 2lugu/t unD 8 ©cptember aU ficDinorius Die2(bujj^.^ricfc conftrmicet, Die jDwvilHbrifctjc \JatniIic itim 2lltac SS. tVIaris Magdaienx & Scephani in Sr. ©amiOcn;* 

:p^ivc^?e gc|]i|ftet, S)€n 3 T\mrt\^;x Wlie^e er ©raf 3oa4)iiu ju lintJun nnb i^pptn mit Dec 

3 s i^m 1 80 gr$6if(^6ffen 
banni in iDanncmar(f ^iilfjf 

§. i8. 2lo. 

»^^m^TM^ Mm rcm\n TOota) Wcl)Dff grnft Die '^rauung BecricDtcf. 3ii bicfcm 3a[)r tarn 
Ini) (Sicft Mr, 2lbla^ ivieDct ben ?:uccfcn ju J^rcbigcn , unb^^at im &§Mt »et d)icbcne Sblap. 

bS >MSt^ ciT, bin '^Jcttauff reic aus ein« }u felbigcc 3c't wn bcm ®Mbtfd;t(.bcv getctngtcn 

atcgiltratui: binl^cc fcfecn iBcUcn. (") „ „ ^ ^ ^ 

(unnimm tilt tff siSttH* natb I'almotum reatb ttl^iie ju $alle inOTniliwe lui 3'* tO Sit l>«jc!' gnatcn trlid^-n ycbalten tnfc s^ungm KiT^t^C^tar. ^^bTnS tcp ten 3vatNe!c3et s.eep mm, ^pner tern Icgar^n unb cpncr unfcvn fln.fci^ r It^Treii Ken .Te fo lan^c iM5 tic Antiphona, O crux gloriofa &c. ivart^ auSaefungcn, vnb ta^ Miferere ?S(fc earn ©crtrutcn, tarinnc man 6taticn ^icU , fcantac^ turcD €ant 'JJtncI) bulte man aucDBfltton, barnftCl) 
•m SaicnnH'r<t£ , to hidtt man 3R(fe, tamacb ytng mmt ju ten Sovfnfiin , hir l)iclt man ami) f tanon , tar= 
Cfadcna man trivtvr'm rnfa U&<n jramrcn sciu)e , ba ^idt man ycemepe , cub nact) bet f)cc mc^e fan^e man: 
Lla' v^ STi^Voi oDe Sci^ti^a per tern (Ereu^e fnienbe mit fivcfcr ainbacDt, t.e t'eyen fung^n ba^m Seu^f^J 
hmmol bc^ Kmim cU Scutt: ;u 3intact)t cnb 3imif<« berocget , tas iic memettn. 3iaci) bcm e^m Icfittn tie 
flSa bos hem nieber , t^m^id) funflen lie : Te Deum laudamus. Sa3 ercu? lag olfo big DtT ten iafl ':Oianc 

S-lcnc tc Zixt d moicmen, cnb Cer Saftc blicb ftcnbig bis na4) Jaurentii. Sarnacl; irnviD tcv m< 
tl-i td'da^ HCilnt^, Nc ctabtenedite. cjf td3 JKot^au^ fltiragcn, babep tenn mi c^tnuUcx Setter ^bunmv 
cnb icnhi uefAi^en, aud) cnfcrs sncbigcn Oerni |)euptmann m ©ebicDenrrfin eigmunb uen ajvantciuyn, bt« 
nR- -uA K*B tcr rvmimiac bes K^aitens jwren , besglei^JW »n|er ^cm fcie 9tati;^m«!ter« ^m^ 3*uc!je wiD Ovcna^ 
tUuS? fern (iaKEan , 0>icdriu3 jur Dlumburg , con rcegen wnfers gncti^ut 3>rm von ^Kaybcbuvfl fei/ 
S^aniben^fanmneifuTirrfSafwretrcger, (£r3>urc£art gnfel wcariu^ ju ©ebictjcnfiem , ^obannei? llembad; 
iK-m-in-tba t£5 naiten e^lty^if , J^nb bee ^IctBman »cn @cbid)enll£in , Don tccgen ans (S rbarn 9iai()? ivuvbcn flt= 
j^I,'J^ P^^ t^u rcrcrt^nt ifr >)an5 -fi^eo tamercr be^ Sotl;^, (Pc ^an^ 0);eef4»nan wib SRifclaug HconifS Samt^ 

r«i-d5rcibcr bic aUc fcmctlid) wltcn tas 0(lt , fo t>a5 pm fallen betunbcn \mt , alw ncmlicD V(V C99 J tf iPVUi ou 
^bc 'Scrnifd^ ^rtem rviii OK) fii^rcn iBn9enr4Jf M ein 9?cbel ©ulCen, cier *l)o|luIaten, ifalfcUnpi'ien iRcyiuicD 
cnb tm^alben C Q3naertKi). 3tcm I p. b'o) «" *^*ten ^fenningen, ^tm ^^\i (241; fl. an i'aueiipfcmagcn, jtem 
&Iri (ion fi. an e<^reiScnberacr GrefdKn, jt^" *F^Titii (84) t^- *"» ^auergroft^en, :>tcm eSvluij ■ 247J fl. on DaU 
Sn urcKbcn , jicm ^eirrriti (283) fl- PI S^. "i pf. an Nb«n 3)Jaibiepan , 3t«m vy^piij (38MI. an eU)nepaT,tv fir- 
^7Tcm in mt ein E^alboi ft. an ecbrecTcnberaer , tie ju cin M&a» ©"!&«« 8cti'«'- ^^<^ m (8) P- an S9?un$e , tic 
Tu mnif ^^oinren pfcmiiaen celten , ^xcm v uO fi- an grcfdjen , tre ju jc^n (aun;cu piunnfjen geltcn , 3tcm wcr ^otli 
^mben uIKt, -"<tem cia iubrccben Siepnifil) pcren, 3tcm jioclff Jfon) hm pasanitnt, 2il^ folci? (iSelb attc^stial; 
?rart rberannpunc ein &:bar3iatb tern cilbenanten Soctori felct) eelb. boruff gab cv bcm 9vat[)e fcin briff w.b 
eiaifl rnb quirirte cin grbam ^oxh be5 anu^ltcb. Sec gnante Scctci' Dbcrantnjuftc barnacl) folci) ©o(b ban snaiu 
ten iScurtman ;u ©cbidk-nftcin , pnb tcm wtacmcltcn onfec^ gnebigcn ^eri'n eamermeifrei: , con rocgen bcfftlbcii cii- 
fcr? V7tiqcn ocm , 3tcm c5 rcurben au4) in tcr gnabe auSgcgcben fe^s vnb aivinjisKc Ijalb Junbeit ibx\i\i ( 2550 
kbialbrictfe) tic mactjcn fcd)5&mibert fcc^ic^n vnb ein bolfccn ^lorcn , tavon rcact tern ^cgaten bcc tvittc ttil aoect^ 
soaai mb rcrNiwItcn , Xi<a anbcr wart aud) in ben faftcn gclcgct cnb bomit gcbarct, m mit bem mibevn 0cltc, 
2« ongracigct ijt. Sict'c gefomte ©cit ift npe an bie Qtti scfommcn , bariu e0 gefamlct, bcfonbecn ucrfpeifiJt , m-- 
^xn^, rnb wn cins tcUs elcflcre bomit gebautret. 

§ 19. 3o. 15C5. ®onner|ta95 na$ &:auM , t)cn a; ^09 \)0X &febifd)off 2f vncftue jucitl t)a5 
nm (|<y&f Nc irwntjburg bcjcgcn , un& bi5 na* ?Ki$aeIi^ i)arauf ucibiicbcn , inDcm cc fciir 
franc! trcit, unb an ban i?Dr !ut|m in $:cuticl}Iant) allcrcc)! bcfaut gcnjorScncn morbo galhco labo; 
rirtc , TCic cine tM;n tc5 3\at^5 ju ^aHc €ammcrfct)ccibcr Hicol. ilconts gcfcrtigtc 9vcgilkatuv fc^ct : 
„ Stem Kinc 6naDc nws mit tvr ^oncfijcit &«: fr ^ ^ fc^avrlicf) bcla&cn, fo \i<[^ fcin ®nai)c in fwm^ 
,,bcnfrctcnD)ftmal5tctacfa9tn>art.,. ^niT©cpt.crIic§crbcncn$ataritlcnbc6aitav^Gt.ii:i-b'^ii?» 

inStUlricb^^Siccbciu^aac, &ic3vcfii)en6unDirikl)ent!i(f)2 9Rcgcn, vonDcncntoiewn, loficKV^ 
©fl« 4. Srtpitel, wn ben ^r^Wfc^offcii ju gWagbetiirg. 181 

mogd t)cc Suitbafion ju ^atfm fc^ulbig mm, au8 UWcn, weil jlc^ bic ginfiinffite wrrinflert ftdN 
tcii ; Den 19 §Nt)cm conrficmirfe et &ie toon ^Bat^ia^ tVogau geflifpete SJetbcffcmng &cg Stopper 
rifi^cn QtiiiM)m M0 in U- S. \?raucn ^iw^c. STo. 1^04 bm 22 Jcbr. «(l)ei(tc cr tier @tflt)r6«()cw 

®en 13 3iinii DwFflufftC ^gicnniits ^Rl-ad^t ju atbcnslebm bie muflc ©otjfi^abtc unb gclbmntrf 
edptrumincr an ba^ ©om^eflpitcl iu5!Ra5beburg» ao. lyof. befu^tcn ei)UEfur|t 5ric6ricl? imb 

*&cc§D9 3ot?anne9 |u Sad)ren if)ren ^ruDec gc^bifc^oft 2cnf?cn nuf bem neucn ©cI)lD§e ju ^alk, 

\)a aOer^anb £u(lbarfeiten amfimt roocben, unb fic miKinanbei: im ©Wbf ?©c^icferaben gcfd^olfcii 
Ocibm. 3n felbigem 3a^r lieg bcr gr^bifcjiDff butcb bm ©omprofl Jurf? ?(6oI|)ljcn toon Tinhalt 
unb etlic^e ©om[)<i'vn fine 'JMi-^m f Visitation IjcAten , unb tcformirte \>mv ©cifMic^cn ?cben unb 
gUanbcI, fc^rieb i()ncn auci) m, duf m$M bee ©ottcSbienfl ^e^alten Juerben folre, wie aw^ nac^ 
^e^enDec Charca Vifitationis jii erfeljcn. 

No. 79. 

Sr^&ifi^off eniefli ju SDtagbeburjj charta vifitationis tjom Sebcn unb iSJanbri brc 

(Sdf?(icl)cn, Hiib redder ^(tftung be^ @ottc«bien(?<:^, vor bn^ (Stifft ©t. ©cbnfliflni, 

b. 18 2)Mrr, ao. 1505, Ex Autographo. 

rttejlus Dei gratia Magdehurgenfis Epifcoptts , Priwas Gnmanie ac Halberftadmfis Eccle- 
fiarum Adminiflrator , Dux Saxotjie , Landgrauius Thuringie, Marcbio Misne ^ Homrabi- 
iibus viris Domino Decano , Seniori totique Qapitulo , Vicarsis & alits per fonts Ecclefie St. Se- 
bafliani Magdeburg, in Domino Saiuiem, Vifitationem autorime nofira ord'marta iUt^ri Prirt- 
dpi & Domino Adolpho Prepojito & qmbusdam aiiis Canomcis nobis adjun&is proxime incepiam 
ad Imidem Dei otfmipotemis bono fine conciudevf , mgitgemias & defedus reperm , quibus 
reltgioChriJliana, mltusque diuims & ciericalis honefias denigratur ^ emendare voiemes ^ Vo- 
bis omnibus & fingulis fupradidis fecundum untus cujusque qualitatem &flatum infrafiripta 
ohfervanda feriofius precipimus. Inprimis , m timorem & reueremiam Dei pre ocuhs & in 
cordibus habeatis , cut vos ex nomine & officio ciericali dedicaflis , puris & deuotis mentibus in- 
fiftatisy Horas camnicas, fimiliter vtgitias mortuorum , altaque diutna & mclurna dittina of- 
ficia, pfaUendo (k cantando , accentu, paufts ^ diftin&ionibus ^ mediis& temporibus debit is ni- 
hil in his omittendfs , integre , devote perfolvatis. Canonici laudabiies fuas confuetudines de 
viisfis infummo Aitari celebrandis , absque nofiro fpeciali confenfu non immutem. In matu- 
tinis & aiiis horis, fimiliter in vigiliis mortuorum, le&iones, verfits & queque alia ex ordine 
incumbencia perfi legant & canant^ Presbyteri omnes tarn Canonici , quam Vicarii a diuinis 
ceiebrandts ex dijfidia ant alia levi caufa fe nequaqttam retrahant , fundationesfiiorum benefi- 
cioruin & ipforum confueta onera diligenter expleant & quatemu diutna Deo magis accepta ce^ 
lebrmn , non nifi bene purificatis & recollects confiientiis per confe/fionem & alias , quam huma- 
nitus posfibile fuerit in his devote fi: exerceant. Thefaurariiy Cufi odes &a/ii fits officiis diligen- 
ter inferviant , panem mere triticeum, vinum bonum non torruptnm aut naufeale pro facrificio 
Altaris miniftrent , fub pena privationis provemuum^ talibus ttfibus deputatorum^ yefiesfa- 
eras , corporaiia , calices & alia ornamen/a , ufibus diuinis deputata bene mundari , inveterata 
renovari, Bros, Cantus , coUeciartos, breviarios & alios difcordantes concordari & refor^ 
viarifaciant. Sacr amentum EuchariBie , & extreme un&tonis loco bene munito & mundo etiam 
intra o&avas corporis Chrijli diligenter recludam , Ecclefias & Aitaria per viros & mulieres 
exornm & repurgaripie cur em y dormitoria fim pura , munda & bene teSa, illic dor mire de- 
bentes tempore maturo ante matutinas fine firepitu cum ftlemio ibi convenians & dormiam 
ad matutinas fitrgant , his finitis minifierio Altaris asfi^ere babentes, dormitionem fiam ibidem 
ac non in altts contimtem acfintant. De omnibus ecclefie proventibus vocat/s ad hoc, quorum 
inter eft, per officiatos fiat fmgulis annisjufius computus , ipfique prevent us & manuales difiri- 
butionesfecttndum laudabiies confttettidines &flattita ecclefie , dolo , fraude , r encore , invidia 
cefimibus jujk dividantur. Statuta ecclefie ne aiiquis eorum ignorant Jam pretendere valeat , 
conjcrthamur ad locum convenientem , ita, quod omnibus, quorum intereH, accesfus opportunus 
pateat , reponantur. Queque officio & beneficia in ecclefia non fapprimantur , Jitpprefa eri- 
gantur & absque diminntione jru6imm & Symoniaca pratmate perfimis idoneis conferantur, 
7jec uni duo commtttantur , vel nnus duobm contra ftattita & laudabiies confitetudines preficia- 
tm\ Omnes perfitne ecclefie moribm & veHibus & tonfira ftatu ciericali decentibusfe exor- 
nare Jludeant , clamores m&umos, rifus immoderatos & alias inpdemim in piateis, nmbitu 
& cemeterto, frecipue m ecclcfta, armor k & cb&rofib divinis officiis nonfaciant, absque ra- 
ttonabtlt caufa Chorum non exeant , altos in divinis nequaqum imfedwm ac difturbent. Omnes 
perfime Ecclefie fobne & csflevimnt, tobernas, loca , fimiliter pet fonas de imominentia fus- 
peffas non vifitent , nee bts converfentur , tales apud fe non haheont e- hab/tas reali/er 1^ ctm 
effeaufib Ipe minquam recoUigendi dimittant , nee ipfiis in aiiis locis, neque proprios pueros 
apudfe tn fcandalum honefiatis clerkalis fiueant , domos etiam fitas Jiispeiiisperfonis non lo- 
cent, empttombus, venditionihus & aiiis fecularibas negotiis omnm abfttneant , neque tales in 

3 3 cmi* ifitu rur.t, bummodtauequ, od.ojfs office's La^' Z nnmvmmuJcL^^^^ 

mm dfoluat , nob J mmomu juu JJ ^ J . ^^. ,^„^,.^//^ Qipuu/a cekbrare 
non r^Jipo:,a, banc '!^V''''l"^^^ -.oio HHkrum fcruu- 

absque aha dufirmilaWA. ^Jnl'Vaui ad mlirum pefioro'e P'""'"" #"«'" ""^ ntbthnn- 
^•^^B^ MX fA «OT «Wfl.«« procedemus. In quorum omnium &fingulomm ve- 

Zff:^Z::t^:£^^Ma^kinJlnk JAiscopan,fina U.poJlDm,, 
mam Mmarum Mno domtm MD V. ERNESTVS 

Magdeb: A; Epifiropiis. ©tcuci- 5um 9u'inei",it9C »oti nc et^m^-i^'^i'^^^t'" ^L,, r fonfirmittc&febif«fi;n.ftbicMn.9ilbcbi;nnbVui ' altar <='f^J^"^;r,:' ' J , cine cScrDvbnuna, wiccg^u <iaUcrocgcn bcv (5cvid)tfbvuEcit 

ub£t i-o^ ^jotg linbc gcMtm^^^^^^ accn «lid)c ^Ijalgutci unb fd)Ius foIct)cg ;uni 21int SSdn bl«^ SrftvDltc iicf « bieics ^erljabm fal,tcn , unb jic^bavauf bje to*2>;J- 

^Sf 4t TonVburii in £in erifft ju wmnbcln , wct^balb er am 3 '^cbtuat. $ o. 1513 «n f«'«» 
^.hnZuSmlS riilK, "onbcm^abftc cinc^uUc aus.uTOJKf^cn , bavmnenjm eric I 

t Is ^if&^S O mS sS, nicriscr Siaconu. iu gislcbcn, unb W ««J#v9)Jn. 

A? --«:..«- •» t-m ftftbifd)cff qcfptodicn : „ Efto bono ammo . mclyte Prmceps , nos 

^o'mrZ^^cumnSa^^^^^ -''-"bona op«a, tu. ceintu- (lini communicabiraus. Non eft dubium, quin iliis acceptis coram Dei confiftas tribu* 
* nali iuftus & beatus. & foltc QUtcd '^htl}^ fcDii , fi'c mltm H}m nicf)t flUcin i^rc , fonbcrn aucf) hc$ 
"ftani«u «8avfuifct;^£>vi)eng pte "SBcrcfe mittljcilen, eg wave fcin gTOciffcI, bug cimir WcnDorbcm 
"^uckctftuM ©Otteg al^ flecd)^ unb fcclifl bcflc^en f onnc. „ ^ovauf abcr bcr (rr^()ifcI)off scnnrnjoiv 

tcr ncin id? rrrtucn, i* bcgcl>rc cmv VOevcf ntigcnt 311. mdne ^iSnn (Cl>n|ii tVct^ 

imiiTcus cOcin rbun , C>ai'auf rciifl)? icfe mid), ©ciu ^obt wurbc cinific ^a^c fximlitf; gcfjtiffa?, 
bifi uifovbcvll 5(n|Mcn flema W worbcn , bamitbieStabt^aHc, iDel^a'ccfebr^artgcfanm, ru^i^ 

bicibcn moc()(e. ©ciii iSci-q mnrb nac^ feinci: QJerocDnung, iDcil cc Die ^ait ^allc immnm M 

jhcEfe bcS €#ifftg ju ncnncn ppcfltc, in ©t.mavicn niag&»?lcncn CrtpcUc auf bei* g»on>tMU'(j i\t 

lallc i« ein mcfiingcnc^ @vflb, fo cv fclbll mac^cn (ajjcn, bamW^, ^ct &iw nbcc natl) g)la.abe* 

Inimc^cfii^wt, allmo bag ©ngemeibc in Br.<BangoIpbi Capellc, bcc Scid^nam abcf mit groflcn (So* 
Icmiitdtcn in Dcv ffiomtii'rfjcn in bcr Don ibm ccbQuetcn unb gcdifftetcn CapcUc U,£.5raiiciving* 
flcmeinft^mmtogcimmu, nm n 2/n(iufl in bag fojlbabvc mcgingcnc "iD^onumenc cingcfcncft wor* 
ben, babci) iljn acftt ©wfcn ans bein 5SifcI)Dtfg.'^ofc in bic ®om^^irf)e gctcogen, imb ber ^ifcbofir 
jii SBrnnbcnburg bic 6«Imef[e gcbaltcn, bcm Sorper nbcv cine blcycrnc Qrnfd mitfofgenber ©cbviffc 

fluf bic 58nitl gclcgr n)OCbcn : Erneftus Ecclefis Magdeburgeufis Archi-Epilcopus , Primas Ger- 
nifink & Halberfiadenfis Adminiftrator, Dux Saxonk, LandgraviusThuringigc&Marcliio 
MiGiiiE, A. D- 1476. atatis fujc anno duodecimo poftulatus, obiit Hallis in arce diviMauri- 
cii dieMercuru3 Augufti, Anno 1513. 

®af? Monument fdbjl W cc bnvc^ ^cij^cr Perec ^if^^*^" Slotbgicffet j« 9Kirnberg $(0. 1497 
tietfcctigcn laiTcn, unb ijl auf 1^00 ©olbgiilbcn ju Wen fommcn, unb nod) jc^D in ermribrei: Sopclle 

in fcljcn. 3(1 cin ^ocb crbabcncc ^aficn f unfllid) in ^cging gegoffcn unb tetfd)nittcn ; oben liegt bef* 
fcnS8iIbni§ ingcWd^^ff^m^&flbtt inScbeng^i'Sffc, inbccrccbtcneinemi^, in bet* lincfen ben 
53tfd)Dp|?rtb (joltenb ; 311 bcljcn Jiiffen \)h\t cin goroe bag ®ad)fifd)c ®apen , auf benen 4 gcf'cn aber 
|?c(jcn tik ©Dinboln bet 4 fuangelilicn anf ^oflamcnten ; un(en ()ccum fleben bic 12 SipoRcIn jmifcben 
bcncn ©acf)fifdKn^rD»in§?<3Bflpen, unb (utn ^anptc ©f.^autitiug pifd)cn 2 ^JBapcnfdnlbcn; 
gan^ untcn an ben 4 &(fcn aber balren 4 Somen bag 'iWa9bcbnrgifd)c 'S3apem©d)ilb. ®ie 3nfcri;» 

piiDnanbcmfelbenlautetalfo; Qualicunque me arte artificis manus daboravere» 
terra tamen terram Sc quod Erneili ex Ducibus Sax. Magd. Archipraefulis^ 
Germ. Primatis ac Halbcrftad, Adminiftr. reliquum eft, tcgo. lp{e mc 
vivus pofuit & ex sere, ut pofteris pictatis & amoris fui memoriam relin- 
queret quam longiffimam. Vixit annos XLIX. Menfem 1. Dies VI. Prx- 

" " d.A.XXXVII.MenaX.DiesII.&Halberftad. A.XXXIII. 
DiesXXia Obik Anno M.D. XIII. Die HI. iMcnfisAugufti. Cujusani- refrig XLII. ALBEUTVS V. 
\^ iBmfii $:obe faumefcn bic S)om6crtcn nicfit lange mit kt Wahl, fonbcm kmn $/i5. r^r?; 

- . bcn^oSliipIl, am ^a^c Felicis & Adauifli |ufammen, tsa bann einc 5»e(re tjom x^eiligeit 
Gci|l gcfuncjcn unb bie ^eifigtbumcE famt bem J^impt iSt. ?Diauritii mf km 1)0^ $«fare anggefc^t 
unirben, and) allc ©ombm-cn communicicten. ^k biefeg urn 7 Uqc oovbci) mar, ^ngcn fie Die 
QBabl an, unb eunanten brci) oug ibrem mtcl, iU ^it ©timmcn cofligicen foltcn, nemlid) Salr&a- 

favn m xncunftebt, Soniprobfl ju ^fllbei'flobt , 3obann toon Slicing, Sompvoblt^uXoambuta, 
unb 3obann won mcyen6oi-(f. gd roarcn brci; Sanbibaten, t>k ficb urn bic €r6bifd)i5|flid)C ^m 
be beroucbcn, ©arggraf 2(Ibi-ccUt toon »ran6enburg, bec-.bereitg SJom^vv 311 ^igbcburn luar. 
^Scrfeog fficorq? ^U 6ad)fcn Sobn, unb .giec^og aibwcfew in 5ay«n 6o^n , m mkktifid) tit 
^ai)fei1td)cn Duitbc bcmiibefcn , ^iveif et beg Sai;fcrg (Bim^tv ©o^n roar, eg ftel abec tic OBablauf 
$S«arggi;af 2tlbrcd)rcn, ebm-fncft So^amiig r, Cicero gcnannt, }u 55ranbenbui:g unb bejfcn @c^ 
tnaWin mrgarctba ^cr^oa WilheJmi III. ju ©acbfen ^ocbtec, lungflen ©Dr)n, ber 2(0.1490 ben 
28 3i"]» flcbobven , unb ©onibeit , ju mSyne , ^ricr unb tTJagdebutci mv. Urn 2 Ubr wurbe mic 
alien (blo^cn gdautct, bag Te Deum laudamusgcfungen, unbbcm'3>D[cfcbur^benS5Dmbcd)anc JU bitten. Sic Sombciten, fo bep bee cJBablgegcnmactiggerocfcn, maren: prji a^olpb Don an- 
^alt, ®omprob|], lEuftaitius tion (Blifing, S)ed)am, 2llbrcd>c tjon Jirnjtc&c, Saltbafar tort 
neufle&r, SomprobTrju ^albei'flabt, ^ciiitid) ©rromer, ©octor ^ol^annce tbumen, SaU 
t)en?mtoDnSci-bl!, ®octoc 3obann SwicgP , ^rebigec, Scbapiaii tJonPIorbo, Jobann Soc« 
cboir, ^obannbonpiorbo, ?iRarggcafaibcccbti)DnSrflnftcnburg, Soctoc ©u^o tjon Zltocns/ nif^tfcentcr^iBa^l, mkII cr francf laa , bc^glcic^cn &cl' ©vafF^Dn 3civb^, voti^tt Jiigfcid) J'om. 

krrcn, f? in i^rcncn '$:a9cn nil^t crlanact ^.vccDcn !cntcn,'>uc ^"BaW mcl}t nforDect weitcii Duiftcn, 
■?^$t lanac hcraal) t\)urte "iSavggmtf <^lbifc[>t ton &cm 5>onv€apiniI ju ^albwjlabt viud)jum2lo« 

miniltrarorc Des 6rit^3 <iulbcriruOt pcfuitiRt. 

'5. 2. Joicrauf fd^icf ten tJcr ?\cucntcMtc l&;Qbifcb'ofFun& &ie bci^Den ©ontrSapiftil jutTiatt^ 

6cbnrg nnb *ialbn:|la6r nm 7 Ccti^tcr frmc!i?tcn 1^13 %\\)X^ il)rc (ScffltiiJtcn mit 24. 'l^fcvben nact) 

&c\ TJBdfjPDm Gteinc, ?Kte, 'ton wcgcH bc§ Sopittcl^ '5U iBtagDcburg 3of)flnnuon;R(ii3UipnD 
Q&ctct ^u§o tCAi aircnslebcn , unD t?cn i\?c.qcn ^g Sapimls ju^albccjtabt, ©cbaftinn tton pio# 
tbo unD £ciMn ten t)dtbctm Somprobfr^a i)il&es{)eim. @te !amen Den 18 ?Rowmbcr nad) 9\om, 
imb ctlon^tca fe«n 7 Scccmbcr tic 'Scuiilnnaticn. Site \!ic gcittrnq baton in &ec ?Rcuciu3al)r^?^il5D^ 
cbc na$ Berlin , tTjagOcbucgunb^^aUefam/TOacbafcIbft gtcffc^mibc, taeTeDeum laudamus 

^^ar^ mit "^[it gcfnngcn «n& \iflc ©locfcn tanu gdautct. ®ic ©cfantfcn abet faiiicn am Sontagc 
^tcminifccrc Itn s "^Cittii m^a ^cn 3\Dm ^uriicf. ®ag ©om^apitiil fd}icf tc bavauf bie entmorf? 
fcuc Sopituloticn burc^ Scputittc an Den (Scfebifdieff 2i(btccf)r nacf) 3niin, unb eeclrtimtc, Dafi ci* fblcbcbcftbtKtcnfMtc, fo cr abec ni*t cinacbeh rooltc, ba(icc bic €apitul5j®eputictc ctli(()cmaf)[ f)in 
nnb TOieiJcr vciftn multcn, bi§ fDlcf)e cnblid) ^um ©tantoc fam. 38ci[ foIcf)c5 meine^ "BilTcn^ Dicn'ttc 
Capitulation ift , fo \Xit- Scmrdopitiil mit Dencn €r^bifd}i#n miditct , nad) m\A)t^ aucl) bic folgcn? 
ben, icbcd> nad) bcnm Umftanbcn bcr gcit enwetccanbcrt, cin9crid)tct \vovbcu, felbc oud) nivficnb^ 
aujTcr in tunigef o|lbaI)rcn 9\cid)5?2a'd)ib Spicil. Ecclef Comin, 1. p ags. \mm^ fcl)V fcl)Icv!)afft gc^ 
tracer ;u finbcn, fo ift bet i)icnli(^ CM^tct, fclbi^C au6 cincm Chartulario bctbcffctt l)i«l)cv ju[e^?n» 

No. "So. 

bcm S5om=€apituf erruftctc €apitwfatiou. b. 28 ^Kartii 3Io. 1514. 

A ^os Alhmus, Dei &^poplicg SeiSs gratia AdmiTjifirator Archiept[copalis Ecdefie Magie- 
^ ^ hurgenfis, Primas Germanie & Adminifiraror Ecclefa Haihrpdeiifis, MatWt^ 
lurgcajis, Stctinenjiumy Pgmerame, Casfubie & Sdavmm Dux, Bttrggravius Norikrgen- 
fium, & Rugie Frinceps, canfitemur & notam facimm per has mflras pyefentes litter as , Quod 
fiQs ontties & fingulos artkutos infra firiptos , conjunffim & divifim , 6^ eontm qHmiibet tene- 
re 6- ohfervare dehemus & volumus in omiu forma infra firipta. Frimostjue Liiismodi arti- 
culornm qyatuor ad ohfa-cmidum & tenendum promiitimns : Altos vera tenere & obfervare cor- 
poraluer juTamus. Inprimo promittimus , Quodnos noslrum efficium expartemfiri Archiepi- 
fcopatus m ordinario EccUfie Magdeburgenfis Jtriptum , prefertim & fpectaltter in his temporl- 
bmanni^ videlicet in Cmns Domini, Vafibe, Pentecojles, Nativitatis ChriBi^ & S. Matiritii 
in propria perfina ^xercere C' facere voiumtis ; Excepto tmen kgitimo & nobiti impedtmento 
quod nobis ratxonabile tunc 'dderettir, & tippareret, Volumfisquey qiiando commode poferimm, 
perfinalnn- ordines ceUbrare , &altanoHra ofjicia Arckiepifiupalia fineSimoniaagere, velie^ 
gitme mpediti , ficut premittttur , fieri <T exercere permittere & disponere. 

2. Item quod nos volumus reformare noBras ecclefms & MonaBeria Civitattim Diwcefis 
mgdehwrgenfis fecundum nosiram poJjWilnmem, atque urdinare & disponere fieri omni anno 
rationes & computationes a Mona^ertis redituum ipserum perceptorttm & expufitorum, &cum 
noffro capitulo recipi, atque fervitia & oner^ antipitui confveta ah ipsk MonaHeriis nobis fieri 
& impendi. ^ 

Item ;, Si Domini deGtpituloaliqua Hatuta facerent ^ quihits Vicarii no0re ecclesie Mag- 
deburgensti, qimum Vicariasc Nobis, vel ah ipsis conferuntur , ad fervitia divina & alia r a- 
twiabilia , phis qvam hucmque adfiricli funt , & hujumodi fervitia divina certis temporihutfi- 
evM aj/inngtrent: QuodtUa approbare & confirmare volimm. Qaodque TioBri Vicarii in m- 
fcrendo eis hcofias , prias promittere deheant atque jur are hujuimodi §latnta obfervare. 

Item 4. ^odHatma & confvetudines noHrorum Capttuli & Ecdefie confirmare & ap- 
prahare volumus. ^ 

Items- Juramus, Quod )ios nuUa bona ad nos verifimiliter devolvenda, vulgar i/er An- 
gefeUeJiapudunamperfonamexiBant, non habentem filium , filios , fi-atres feu tatritos qui 
cum eadem perfona cunjunSim infeudati fum , & ad nos fie devolveremttr & devolvi pofsent fe 
extendcntta ultra trxginta florems Rknenfes annui cenfus ac redditus attt di3a bona tantum vii- 
brent in fe, quodfiempttontexponercmur, quod ex pretio juBe emptionis trimta floreni Rk- 
nenjes emi comwuv.tter pofsent , alienis infeudtm dare feu ajjignare , fed ea bona pro reempito- 
ne bonorum a menfa voBra vendttorum sut impignoratorum &pro noftra menfa volumm & de- 

bemui refervare. 

Item6. Quod nos nullum confenfum dare volumus, quod noBri armigerl , dlemes&va- 
filliLona eomm , qu£ a nobis & ab Ecdefia noSra infeudum tenent.fine mflri Capituli con- 
fenju or vvluntatejmpignorare pojfim & valeant ultra triennium, & qimndo hoc capitulo noti^ 
ficabitur, o- quodsrtenmo elapfo benajtc impignorata absque mora & dilatione redimantttr fttb 
^""^ Omd er^Difcfjpffm Qnod etkm 7 iom&feuda miliiam , q„t Vafalli noffri a mbts in ftudum haUnt „,- 
mm auen qu»m.b^ Vafatt^ m.lnnnbm firv.ri vohuibm & dehmibm Jim emmodCaJuli 
volumnte & confenfu mfeudum dare voliiiims. ji^muui ^.ayuuu . ff'"' {; .IfdmsmBrorum predecesfirum ligas five confidtmhncs jaffas & oiCervatas 
m qmbus ad tpfis figilkndum prommendum & obfervandum nblkamur; Nee mnetiam fiZ'. 

ipfarum mores fig,Hare , & ad firvandum prommere , neque Jvl absm confeZffvSn. 

late mffrt capitultfacere volmm. ' •' •' J. _ Non pofumm conferre tiUa beneficia, prelaturas am dignitaiet ad caphulum rueffan 
Malum alter,, qtiam wtegram prebendam habe.ti & capitttlarl , preZ „ "S^^^^ 
fcripta, videlicet: Prepojitwam h Bwern , heoonttiram in nUrn i>JIl r """J"'" '"J'f 
w, A^agdeb„rge„A %a,irarra. I„ Ca^^l^&lZS^ i,^ ^"2 S^^ 

rmm, CeUariam, Vicedomrnattim am fuo jure Ca^^^^^^^^ ^''«^^- 

neque .olumi, conferre , fed hoc tenere it con fkeZ^^^^^^^^ "^* ^ ^'"*""' """ ''''"""" 

capitttioju^a noftre Ecciefie c^^etu^!::: ^:t ii^ii::;::^ ^'^r "-^^ 

ipfilEcclefie crii, , adnojLmkleJiafnfXnC^^^^ ^''"'l"^ & 

,n Magdebtn-g, & '''^mjrefcrtim memlLs doml) iCZ^^^^ %"^ 

latos , & Capntiltim conjunSlm & divi/!m eccteffe nollr. \/HT. ' n"""^^' C-^'OWW, Pre- 
y 6^ ho.iIib.it , que I V^'s pojr.dealri1t:tqlLTZ^^^^^ '" 

dtre vdonerare , am gravare am grovori permiitere cum UicioZTr "''f" "'"^0 ''"Pu- 
ttee noflri debemm necdebem, nee mlumurmmlmt 111.7.' T ''"'r ^"Z'""' ^'' ""' 
fervato tan.en nobis Jure reemendi in hhubi ZZZ"!n7Mi^^t'7 '^^'' '^^^ '""f"'"' '" 
mjlri debemtts , & debent ipfos in omni liberime Zll 3'-f V'^^"''"f'-«W- Et nos & 
re ipfosque in hoc in nihifj inipedke m^^^^^^^ 

defendere, & defenfare fme dL & frZde %TaJlI'" ' ^' <^'^'r"f> '^^ fi'Miter tueri, 
re am gravari pirJmeie au, one2uZe\ZVi/rt^^^^^^ '*^'« ipfi^ grava- 

do petitiones fervitii ab ipfis poflularelreS^^ "'"''""' """l^om- 

Jhper nos non dcbemiu neque vouZ mSok&^'^^Z!T'' '"''"'"'" ^ ^"' ''"''■ ^«- 

A, ^elfui, noflrum, lepofiti, DecT&cZ^rumltr '-parte no. 

habentium, Ecclefienofirefe,nrmitZer^flJ^"Z^ ttrchtdtaconajus cum Jurisdiclionibm 

que aliquant JuLiLei ConZZ'cim S£rit''^'''^'*°*^^^ '"^'""'' "" 
non tmpedirefeu inquietare De cSZlT u ,' '''^'"^"^ '" ""''"" fwi,di3ionibtis 

flra&'capJli. Ic nZ^Js^LlTA^e'n^^^^^^ tnDefinitione nl 

rticos nojlros in capitulo e^entes "a,27lcifaJ^&!^^^^^^ accenfluuemus , illeadCano- 
mfcriptum efi, tenendum & obfermZS. ^ ^H "4 '>''J'"">'>dt arttculum prefentem, fi. 

commijjiones dare , ttt confueimefi! """I"'"'"' debemutque & volumus eidem officiali 

modo &,%'/i~.SSX.I??'^^' f'mtr.os^'.olunttutenereinonini 
thero Archiepifiopo & capZ7n7ocZiZf^^^^^ "'flro . felicU recordation^ Gun- 
turn nos ducentasMarcJpuri arie„,ico2nZ t ^ '',">"' ""'"^'ur. Si amem & in quan- 

^omuUajn nionetan, viliorLfZTvk^^^^^^^^^^ 

tma cujjio um 'mrempreLDZ^GutZrT/^^^^^ f""" ^""""^'''odum ul- 

fuerat & ext.terat: hl/botcumScML f'' W"^f '^M^lMtne feu puritate tunc 
JUS confilium nos in finlulU falk ^tltt^^^^ ^J^o'umate fecerimm , fecundum cu. 
qua dtfcordia vel diffefentiaiZZostli??' Ti' ^ ''"'"" '"''""'"■ '"f"?''' - fi "'" 

mns d, Capituh Loco ^X^Zv^ ^3? T.' K^'^^'^ oriretur,/c quldDo. 

eceae, opoi teret, Quod tunc debent habere caflrum noflrum Egek, auf 186 if(()offcu aut aliui quod elegmm cum pertinemifs & proventihus fuis , preter cajira noftra S. Mmrkil 
tiaUenf.& Gilichenfleyn. quo usque diprdia fuerit fopita & tennimta. 

Item i}. Nos mn volumus & dibenm aliquas diffidationes fiugverr as recipere feu facer e, 
nrji hoc cum nqfiri Capituli confilio & confenfu faceremus, pmerquam contra raptores, /e- 

t-es perfonis & receptatores eomm^ 

hem 14. Nos non dehemus neque voltimus, nee aliquk ex partenoflra deheat aliquas pet't- 
tzor.es in territorlo nofiro afp'irisualtbm vel fecularihm , preterquam confitetam autumnalem <^ 
vetTiSlem pethicnem recipei-e^ aut pofttilare y mfi hoc cum confenfu & voluntatc capituli fe- 

CCTtmtts. 

Infuperij, Nos 'dehemus & volumm Domkos, Prepofitim, Decamm^ Prelates, Cam' 
nicos, capitulum, ckrum, Anniga-os, Clientes, Vafallos, civitates, Territoria & homines 
mftre ecclefie MngdehuYgtnfs conjunSim & quemlibet fmgulariter & div'tfim fideliter defende- 
re & tueri, prout commode poterimm requijiti , contra qitemcunque. Ipfosqtte in omnibm It' 
hertaishm , jnrih'ds & confuetudinihut jujlisdimittere & confervare juxta omnem pojftbilitatem 

jTfff dolo & fraude. 

Item 16. Nos non dehemm ^leque voiuwus neque clique ex parte nofira debet , omnia do- 
jjata predecijforum ncfirorum Ecclejie nojh'e^ atquetejl amenta prelatorum, eanonicorum&cle- 
^•ifaSa^ & ante tempera nofira celehrata-t velfintire temporibus facienda am celebranda, tem~ 
poribusmflrk impedjre am impcdiri facere , nee nos in his interponere altquomodoy nee de bonk 
eorumpofi ipforum mortem dereliciis nos intromittsre ^ nifi cum noftri capituli Confilio fac-re^ 
THUS & vohmtate. 65 qu^ aiitem de clero nofiro extra Ecclefiam Magdehurgenfemmoreretur fi- 
ne tefiamento , ex tunc nos pojjrtmus bocjuxta &fecundum confiiefudinem tenere et obfervore. 

Infrpey 17. Nos non dehemus neque volumus ceflra noftra et civitates S. Mauritii Hal- 
Icn. Qucrerfurt, Gebichenfiein ordlnare neque difponere neque committere , nifictm noftreEc- 
clejte Magdebmgenfis VafcUis viilitaribm ah antiquo notnbiltter pojj'fjicnatis fub dominio no- 
firo cum con faifii Capituli, Alia vero caflra et civitates cum honejlis perfom terre mflre , que 
mbiscam liteiis et fidcjnforihis confuetam etnecejj'ariam facient catittoiwu. Et illi cum qiii^ 
huffiC ordinahimm et difpsnemus atn commit! emus , debem aut deheant infra o(lo dies proximos 
adnnftros Canonicos et Capitulares et capitulum venire et coram ipfts midiante juramentodicere 
ct promittere , fi contingeret , quod nos ultimum diem noftre vite clauderevms ^ velaltomodoEC' 
clef am nofiram dimitteremtis 1 vel dimittere intenderemm , quodfe cum iflis caflris et civitatibm 
et ipforum per tineiuiii ^ que et auas pvjfident et hahent^ adpredicios mftros Canonicos etcapitu^ 
ium Ecclefie noftre Magdeb. tenere , ipfis ca et eas libera et vacua ac liberas et vacuas reddere, 
reftituereet reprefe-ntsre , contradiciione , impcdimento ac dolo five fraude fimotis y dummodo 
frefati Domini ipfi et ipfas poftulaverim ; et ah huiuwiodi promijfone non nifi quomque alii^ 
tes feu (iip:i:3riifii\ ut promittitiir , promifirunt , ex ttmc di&i antiquifive priores debeantfue 

proimfdnii ejf iweyi et abfoluti^ et nonprius. Etfiqiiis mflre Ecclefie cafira vel civitates , vel 
Caftrum, vel chiiatem , preter capituli noftri confenfum afe dimitteret, feu etiam reciperetj il- 
li caftrnm aia clvitatem noftre Ecclefie mn debevm neque volumus per awplitts committere et 

ohfignms, 

Nos iS- noii debemm r.eque volumus aliqttod caftrttm noftre Ecclefie , prefe&urefeu Advoca 
tic, honsadcaflra noftra^ adcameram mftram et ad menfam noftram Jpe^antia , neque alia 
judicia nofira fpiritualia ^ vslfecularia asfiribere in feudum y nee impignorare ^ nifiboccmnm- 
flrorum cancnicorum et capituli confenfu et bona eortim voluntate faceremtis. 

hem ig. Omnss et quascunque literas a felicis recordationis predecejforilui noftrlsfineca- 
pituli nofhi ccnferfu datas, ct ad qua? ipfi confenfum noftri capituli dejure, et confuetttdine ad- 
hzherensceffario dehmffent, id quod infcriptum et figillatuvi efl, quodfpe&at ad nofiram Eccle- 
fiam hoc debemm et volumus nos committere^ et recuperare fecundttm capituli noftri ^coifiHum 
pro toio noftropojfe. Infupe^- onmes infeudationes per felicis recordationis predecejfores noflros 
faclui et etiam propria;^ fi quas fecerimus fine et absque camnicorum noftrorum confenfu ^ e? ad 

fjie'ifam priui ac nunc fpedantes &c. Sipriusfeuda mafiuUna fuerim , huimmodi bona nosde- 

temus et volumut recuperare et profequi et ad caftra noftra et ad earner am et ad menfam no- 
firam reducer e feu redintegrare , juxta noftri capituli confilium pro pvfiibilitate noftra. Nosque 
r.on debemm :n civitatiLui noftre Ecclefie aliquos de novo infolidum aut conjunSiim infeitdare,fiti 
r.Dvafeudafacere,necfeudadevohendavulgariterZx\a^tfc\lc alictii in feiidum concedere ultra 

fummam fupenus exprefjhm. 

Item 20. Nos dsbemus et vohmui lahorars , diligentiamque omnimodam facer e , qiiodomnid 
etfiv,guU2 bona a noftra Ecclefiaalienata.abftracla, rapta ffpoliata ac perdtta , ficut Ecclefu-u, 
terras ^ caftra, crcttates, villas et fettdalia Jpiritualia et fecularia , addiclam Ecclefiam recupe- 
rare et redacfre ; prefer tim Ecclefiam et Diecefin Mifnenfem , vt illas ad noftre Ecclefie obedien- 
tiam etfuhjectmm,ficut alie noftre fufragsncc fam , reditcemm et fubjungemm. Sicetin 

quanwn ffu^ltwi Jus nobis competit , fimiliter alia cafira , civitates, v'tlks et km feudalia fecularlum 
pmciptm, Qmunm, Dom'tmrum et Vafalkrum qmhtuiunque novirnhm cenfeantar.queqmn^ 

dam ipfis (tut eortim progemtortbiis , am antecejfurthus a noflris predecefforihm et Ecclifta noflra 

infeudtimdataettraditafmt, debemmetmlumtisahEcclefinmJirorecogmfcl infeudttm, ilia" 
que in aperta et bom regijlra dedticerefeu infmhere pro pojfe noftro juxta capituii mftri mifi- 
limu Iiifffp^t' woj fion debemus neque volumus aiiquem proviforem , vel coadjutorem ucipere, 
vel alicui Ecdefiam nojiram dimittere five refigmre , nifi hoc cum mftri capituii covfenfu etcon- 
fiiio faceremus. 

Item 2U Nos debevms et volumus ordines noftros facros recipere infra tempus debitumtt 
a jure ftattttum fine a/la dilatione. 

hem 22. Nos dehemus et volumtts noftros Vrepofittm^ Decamim , Cammos^ rt capitulum 
fideliter defendere et ipfis auxiliari^ ademonendum eorum decimas, cenfus, debita et redditusy 
ubicunque illos et ilia habiterim t et prefertim in territorio Kothen et in altis domitm, dum ef 
quando nos ad hoc requifierint , pro omni noftro poffe. 

Item 2S. Nos non debemus neque volumus, ant aliquis ex pane nojlradeheetiflas quadra- 
gima Marcas annai cenfta, afelicts recordationis predeceforibm noftris cum noftro tapitulo de et 
ex procaratione in novo opere prope Hallts Vicariis bone memorie Domini Epifiopi Burchardi in 
Ecclefia noflra adfcriptas fublevare , nee hujusmodi Vtcarios in hoc ifnpedircs ac ipfisy quO" 
ties indigeant ad hoc , Qnitantias dare debemus et voltmtis , fine contradi^ione, 

Ii^uper Nos z^. non debemus neque volumus, nee aliquis ex parte noftra debet fahricam et 
flra&uram noftre Ecclefie impedire in iftis duodecim marcis^ quas Domini S, Amhonti dam etfol- 
vunt Qccafione ftatiomm et hujusmodi ftrudurarumy quas ipfiin noftris cimatibtu et Diecefi ha~ 

bent et tenem, 

Infiiper 2s* Nos debemtis et volumus literas etjlationes S, Mmiritti patroni noflri in Die- 
cefi noftra , nee non authoritatem Epift:opalem abfilvendi a cafibus refervatis dare et concedere. 
Item 26. Nos non debemus neque volumus aliqttas infeudationes facere in noffrorum Pre- 
pofiti, Decani, Canonicor urn et capituii noflri villk et bonis conjun&im et divifim, de bonis Im 
adeos devolmisfeudevolvendis^ fediliudjuxtaliterarumillU defuper datanmt tenores tenere 
etfervare, 

hem 27. Nos non debemus atque volumus uUadominia^ caflra et bona^ que a principibuSf 
Covntibus et alt is nobilibiis, ad Ecdefiam noftram , et ad nos devolvi pojjent , vel que alias ven- 
dita vel dtmijfa fuerint y infeudare conjutiSim five conjunffamanu, vu/gariterinfamhtev^anbf 
m'c ilia y que devoluta fuerint , ajfignarefeu dare infeudum , neque defeudo non devolato , vul- 
gmi/er^n 2(!igcfcllc, aliquem infeudare , fiu aiictti a/fignare , nifi' hoc cum noflri capituii con- 
fmfii & voluntate fecerimus , Ultra tamen fummam in articuiis pritu expreflam. 

Item 28' Si cafira , vel civitates nobis & noftre Ecciefie a dominis militibm & Vafallis 
opertrentur , devolverentur aut dimitterentur . de tUis non debemtis preter mftri capituii con/en- 
fimi, ttt fiipra dt&um eft , aliquem infeudare , feu alicui aftignare. 

Infiiper ig, omnia & fingula privilegia & litterm quascunqite, que & quas Domini Pre^ 
pofitus, Decanusy Canonici & capttulum conjtm^im & divifim' a noftris Predecejforibm Archie 
epifiopis Magdeburgenfihm aut quocttnque alio habuerintj debemus & volumus tenere & ferva" 
re^ quando nobis manifeflemur , finefraude* 

Infiiper p, Nos non debemus neque volumus noftre Ecciefie civitatihm, aut alteri cuicun- 

que aliquas dare literas , in qtiibus nos noftrorum prcdecefthrum liters confimiremus , que fine 

mflrorum Camnicorum & Capituii confenfii & voluntate datefint, & que contra nos^ & Eccle^ 

fie noflre aut Cancnicorum & capituii noflri liber tates, confuetudines & Jura ejfe pofejit, ttifi 

Im de ipfms capituii noflri confilio & voluntate faceremus fine fraude. 

Item ji. Nos non debemus nee volumus bom devolvenda in prefeffuris five Advocatiis no- 
firis, videlicet Calbc, Aken, Curia Molendini Magdelh Wolmerftede, Gibichenji ein , Halle & 
^erenfurde, menje noflre nccejjaria alienare , fed necejfitatem di^arum domuum noftrarumin 
hoc ceteris preferre, 

Infupersz. Qma cum fidelibiis noflris dikaii, Con(ulattt, Magiflris Unionum , ac civibm 
epptdt nellri Hallis, a predecejfore noflro immediato , bone memorie Erneflo , jam dttdum tranf- ad fuflentationemexpenfarum Curie & menfe noflre Archiepifcopalu lib ere obtinere poffumm: 
dtcwms, promtttimus & juramus , qttodnuUamfartaginemdefeptemfedibustnfonte Teutoni- 
€0 , ettam nullum quartale de decern & offo quartalib.us in fonte Metteritz , fimiliter nullum 
quartale de decern & oih quartaltbus in fonte Gutjahrt infuper nullam Nozellam de quinque 
Nozellis in fonte Hakeborn, & viginti cafis feu tugur'tis aliquod tugurium nulla caufa vel neceS" 

plate urgente , quoamque nomine , arte vd ingenio id fieri pojfet ^ impignorare, necperpetmaut 
ad tempus vendere , vdfuh quacanque alia forma , quemodolibet alienare , neque de his quen-^ 

quam mf endure volumus^ ms^unque conditknit exiflat , fed eadetn.bonafif; gdms devoken- 

§(a 2 ' da (irwow ultra fupra dicium mmerumfartagwum, qtiartal'ium & HozeUarum infontibtts qua- 
tiior , & viginti cafis prememoratB , jjro ?;&/?ro Ecdejieque & menfi noflre Arcbiepifiopalis ufii^ 
Htdhate & neceffitate dumaxat refervare. Jta quotiesainque eajem bonafal'wana injomthus 
Cr csjis ultra numefumjup-a dffcriptum devolma , vel devolvenda ad nos pervenerim , ilia de- 
hfmus & volumusjuxta continemiam liurarum de conferfu capituli mjiri defuper confi&artim, 
ipfiS dvitus & oppidanis ibidem meramihus, & nuUi alti vendere, pecumaquefolutaeosdemin- 
feiidarc, juxta morem & confuetudincm hue usque in bonk eisdem obfirvatam ^ & pecuniawfic 
(ihvenicniem inmftre Ecclejic uuluatem confe^'vare & expendere^ nullique alias , ut premmi- 
sur^ de ckdsm fiiidum concsdere ^ nee de fiudo novo nondum aperto , quod in vulgar i iin^i\dk 
vocamiis, alieuieujuscunquecondimnis exiflat, providere^ nifibocde exprejfo confenfu totius 
iapiluH nofirifiat, 

hem sj. ^os non debemtis veque volumus de mo ifto , quod per amplius ^ futuris tern- 

porihiis de ho)iis [aliiwtbus oppidi nojlri Hallenfis ae aliis bom noflris fiudalihus ibidem in ^ex-- 
tra Qppidura exrflentibus ^ nobis pro parte nojlra annuatim fuhlevandis evenerit , etiam peamiam 
iUam quam tali modo de comitatu & vmietaria in oppido nojlro prefato antea recepturi jtmus^ 
mllo mouam tempore aliquidfi-ce totum five partem, parum^five multum alicuifeu aliqiubtis 
impignorarc^ "cendere-, dando aliemre ^ concedere, aut aliqtiemfeu aliquos de ipjis infeudare, 
cHt, etiamaHo quovis modo alienare , am alienari Jaeere^ fed ijias pecunias fade Seboto, comi- 
iaiv.& mmetaria annuatim eveniendas apud menfain nojiram Arcbieptfeopalem fervare & in 
v.ofiram & Diecefo noflre utihtatem converters 

hem 34. 'Juvamus & bona fide promittimus^ quod non volumusy nee dehemus caftrum 
noj^rum & civitatem Queifurde cum fuis attinemiis, ufibus^ fru&ibus & proprietatibns.y pro* 
ut nuper, tempo^-e predece forts noftri immediati bone memorie Erneftiy ad mjham Ecde/iam 
Magdper mortem nobilium Dominortmde Querenfurdt devolmum efi^ ir in pojfejjtone tene- 

muSj neqtie in foto , neque in parte , una cttm bomhardis & macbinamemis fuis in dicio caflro 
fxiftentikts alicui vendere ^ impignorare ^ fiu de novo infiudare^ vel quovistitt/loinalium trans- 
fine, neque ah Ecclefia ncflra alienare nuUo qtiejtto colore fine confenfit totius capituli noftreEc- 
clefie Magdeh. antedi&e. 

hemsu Nos non debemus neqae volumus ea-vafa & Cieimdia aiirea & argentea, que 
per predeceforem ^op-urn Arebi-Eptfcopum Ernefium pie defunSumadmenfamArcbiepifiopalem 
Magdeburgenfem de c^mmtmi pecunia in Dieeefi & provincia Aiagdeburgenfi excepta ^ emta, or- 
dinate & dijpofita exifiunt, Nobisqueper capttulum no/Ire Ecclelte Magdeburgenfis tradenda & 
offere-rM fiint , & ilia que nohis in antea ab ipfo capituio tradi & ojfferri fofunt , nulk tmquam 
tempore vendei'e, impignorare, five dando aut alio aliquo modo alienare ^ fedea omnia&finou 
»^.w.«u^. , apt & Cleifiodia tempore noflri regimtnis 
:i pari, fi decern ar.no s fiipercixerimus ^ meliorare et augmentare. 

Item ^6. Kos non dehemus nsque volumtis aliqua abfolmione aut dijpenfittione utiy nee in 
§ p.- - uiit ains nojtrisjuperionvusjpirimatwus ^jeeutarwtis, ettamjt motupropr 
firis &p-:r.ls, vel alias qualitercunque bujusmodi nobis venirem aut darentur habere: Sed nos 
deberr.'M hjusmodi articulos ^fingulis eorum pun&is perfede & imegre tenere & obfirvarefine 
coniradicxwr.e etfinijira madinatiom, refercata tamenfuper his omnibus capituio noftro mode- 

randi^ re/axandi, imerpretandi duntaxat voluiuate. 

Datum Coin ad Sprevam , Anno a nativitate Domini miUefimOj qtiingentefimo y decimoquar- 
tOjfma tntia pojl Dominicam Judica. 

Nota , Eunig \iU an c&en angejogenem Ortctas IDatum m fca^ fja^p 1513, fo ohc unvcdjt i(l. 

5. 9iacI?Dan nun tic Copitulaticu ju ©tanbc gcbi-ac^t xm, unb bicQom^SlapituIiJQc^ 
puttrtcn bos lefetcmaM ton Berlin mct»«t juriaf fommcu i\Huen, wm&en We 2lmt6banptlcutc It^ 
erfeitifft?" bcr Q^tlid^t , fo iTcnadjgclbiiW^fvnirg^o&c t>cm€apini( (ei)tcn mujjcn, crKincn, imD 
an btn neucn gr^bijcboff gcwicfcn, in bc(fm 9]a^mcn fem»g)Dfm#cc^anet)on©iepea«ficvonncucm 
in ^%^X unb ^\t <^0\\ix in ^eji| nci^m. 

gen, am 8 ^vcbrUiU. ?lD.i>i4mit ^obc abgien^ , envc^Itc it)n batS bfljlge S)om« CapituI am 9 5)?iirf. 
;u bcjfen ^^ad)fbfecc, icborf) mit bcr ^cbrngung , \iix^ zt \ie\i gallium ttor fcin cigcn ^t\\^ lofcn foltc, 
tKil l;x^ SDm?€a?itul but$ bWRCc git;fcif*L# fur^ na^cinanbcc ecfolatcg Slfa(?erbm m W ^^' 
(c^cpffimbcn. ^w vwc c^ vcm in 3r«uncNanb noc& nid)t cc^irt, ^4 cm gr^bif^of jwc^ €vfe^ 
hsthinncr jualac^ bcfcip ^attc ; Pabft ilco X aber \\>ac Mvfer majrimiliano L unb Cbui'tuvfl 
3oacbimo L mit bcm cc cine ^tkW Corrcfponbencc untwljiflt , I;iermncn ixx mm , iinb m\)tM 
ibm bic ^nftrmaticn , juma^Icr 30000 Sucatcn, bcm Slngcbcn nacf), m \i<x^ ^aUimn bml)Iet: m^mh^^ 189 6i'^bifcI)D|f mctto etiauto , bag « mafi prcbigci, unb abtag . «tkfc oetEauffcn roflin burff« flcn; mmmmfm Mil inan6fd6 mit mo ^fa-ben, fltte Cfm JSl S &/ ^l' 
.•[,rem ^ani« eine cffi 

mit 16 «Pfei;bcn ; Dec J)omprobp giitft »t)oIpb ut 2Inbalt iicbft tim e^,^ZLi7,2aiu s '' 

fcI;Dtf ju W?«(^b"f9,«mpP«i9 ibn im STJobmen bc« ©om.eoi^idKs imb fub re ba Set to 1^^« 

felb aber empficng ibn roegen bet ©cofcn unb Siittcifcbaft roorauf nRfltanrnf ^3.;. "Jm r 
men b^ gc^bifcboff^ amtt,o«ete : unb ^cil cbcn baiSf/'bSbSSQSS ZSi 

bucd) ?(b|lccbeit beg gblcn >&cti:en toon Ciuetfutt eclebiac mt . (lielten bie S n Z «nl.f^l " * 

ssCTS .SKffir ^"ill^^ 

baber eine folcbe ^cnge fcembeJ &u« «« W SSf na^ft^^^^^^^^ g- 

flile ^eitecge pnben fcnnen, unbcin gtojfefi ©pffergelb eingeromnien. ' ^ ' "'*' 

Ci'eii^eii in ^tccegion untec bem®e(aute oUec ®Mei, e ibo Ite 2£ £ hnr?h.!! "/" "^^^ 
men bej) i[,m ebu^ificlt 3o«ci,im ju Si-«nbenbm-g nej SrSf^aSK^^^^^^^ r * 
^ettec gRflrggcaf 3obann ?Hb«c^t Don 2tnfpac^ unb b Sfffi tKb^l Shli '^''" 
4>cnbur3. ©eg fofgenbcn 5agcg nabm er gcroSf nlicfiec Zffin bic i,S.no «'n hi ^v ^T 
»t)uicfec beg ^febifc^op 8cib.^eng({ nahmcn, nib n tZr ^Ahnf fi 
©ol^btunnen fubreten tt,e(cl)en aiberfug^ '.0 SS^^^ ^aucfen um 6ic 

S^m fd)cncftc ibm bei) bcc ^ulbigung einen bscguK C( "o ttf 2f; .■?.." ^t '," 
Mfiec, 3 gsag ginbecfifcft »i« unb 200 ©dx| Sef bem M fte!^^^^^^^^ 
i««b , belfen 'Bcinfien abec, unb 9}{acggraf 3 fiS mbfm Sem e nen S«?*.?"fe°' ®f 
beg fDlgenbeu S5onnet|tagg jog ber €6utfM mit feSS^'.hVr Sl*^*^'' f c^^^ 
er|bifd)Dff flbec evtl,eilte ber ©tabt am' 2 Si" n riuSSeff mfS&J'!'' -P"^^ '• !>« 
gicn in gew6bnlic!)ec gorm. ®en 2 3uIiL am f nL q^«l^S15?fe''''" ''>«5 ^'■"'"'' mansfelb nad) gislebcn gebelen, unb bcrKStTrtt mtrf .?r^^^ ^1 ^™f^" >""» 

Sen 86 fictober be|tatigfe er ber sXc/sXSffi TS a^ "^^^^l^^*) -ftaBc begob. 

^alle. ^ageg barauf, ben 27 «£b £? efn^^^oo'^S^^^ S?^"'*^' J" 

oil nad) m&yne, unb roacb bafelbft mit aX K ,E./ 5 f*™^^ S« !«&«/ "on >&ane 

sung epfolgete: & bege^rte ^H S Sf 3*5 'g£' SIS *" ^?"^?? ^•^"'^'• 
ben funfften pfennig aOeg iMnfommen mSf §u« ib L a *Sl"fl%^''^'''"9 

(luf ©t.t9Joriftburo gebwcbt id tben. ' ^""^"*^""'P ""' S'^''fT«"' ^™P m bie Gipelle lalfcnfc^nift erri*tefen gjerglei*, unb ben 2?S 4 tmC^L^tTl''''^ ,^'" 
m ber won i[)m neuetbaueten 6t. niarien maqbaS CaS it bS St. ^° ''"'^'^ ^*"yiF3 
^atte. ® en . September ctlaubte er bet SrCAaKrSL ^IK'^'^U^ ^^\ S^ltifftet 190 5)aM'Saintct/ wn tcu ^rlWfd&offen jii 9!)Jat]be6ut5. 
V5-n"ilc mil Atiici' acfchmaud^t, uut) mbranDt , ivoi^on in i?cm Sapitcl; von Ubclt^otcn, mc^v«g i\\ jin* 
ten. '^cn 19 :x5cccm^cr :5:icnrra95 nad> eucui {)iclt &f,bif^Dff 2(lbrcct)t cincn ^anfetag ju tllag= 

fcibiacii turd) fciiicn Jj^nnctTrci: 6vaf SoOcn v^cn Srolbccg pvepoiiircn, tag fern Q}otfal)t' gtncftu^ iiw-'fn €Trid>nmci vnckr ©cbautc unt aiv:b ftiifrcn cine atojic (Sd)ultcn?£a|t l)in£ci1af[cn, unb t)ic mei:* 
;tcn &lmz nut vicmtcr, fc ;um febifdjopctcn ^ifd) scberig, *:i:rfc^t; C5l)abei()mand)Dtc€on? ftnr.oticn lint) ©nnia ciu aroJTC^ acMct, unb'bcac^vc teeljalb ten &cncn(gtanbcncinc^iil|fe. ^ov^ 
iiiif Nc IValotcn imt Sufcvfchafft bcfdiloffcn, iMf tl)rc Untcrtl)ancn c 3al)L;ja»g cine fetcncf n'legcii 

fell 
fd> 

ncn an f il;rcn ^H*i^^ilc^if n uni'djaMid) fcmi , blicbcn fic M) mif il)vcv 93?cinun9 , imb roiUigtcn nid)t^. 
5. 8. ei?.in5bcn3 3amiai\ram(5i(:lMfd)DfF2llba^dK fdnm fnvnc^mjlcn Svattjcn, (iB 
£1 ^pn) LDijnrmirfc cr Die ncncri'id)tctc 6r.2tnncn>2pnit)ccrd>af}T 3U <Dcbafci6, unb citf^ciltc il)i: 40 
"iarcriblvi^, unb ben 10 A^ctcbcr gab cr tern €IciKi*3\alrcnbom cincn ^(blaS^ncjf. 

^. 9, 5(MiI7. ben 3 ^^}Javiit coiifirmivtc (la'(:bifd)cff ^ilbtcdn bic felennc tBt^lnncivniciyf, 
fe bic lUrid)5;Scmcinbc ;u ^OtViic in tciaotci' ^Vfavi'^'Sivd)c ciuf aKc ^timvDd)c jufingcnQCffift'tct; mib 
tt"i 2i 3™i ^'^^?^i^? ^1^ 1^^^) ^''''^ '^^"^'*^" ©ivifcri 3u IVianQfcib, iDc^cn bcc £)bcv^@ci:id)te l\i JLangcn- 
bcgcn. 3ii bict'cm Jai)r ;et^ jobanii tEeisef (*) tnit fcincm 2ibkpl^val^m [)kt mi Sanbc |crnnv 
Fnni audi nach tn.:q^cbu^g unb vjallc, t)ci'Kmbiv^tc ben Siblaf unb gab SfMagf^ricfc au^. Sinbicj^ 
!cmc i^cu riub £cib Inutc; fo faub cv l}ic unb ^a "SBicberfmnb : infDUbcv!)eit n)ucbc2).trjai:tinu6ilu- 
ti'ccuz, C1iip.:!i;{navSi.vmttcnOi'bcn?, ^^l:cfcj|bv unb ^vcbi9Cr;u®itfcn6a'9,^6i;wo5cn, |l'c() bicfcr 
i.t\\ic ;u Ycicbcvfcijcn, inbcm cu glaubtc , ba§ bicfc *5Bcifc , ben '3Scnfd)cn bic @{mbc ju Dcvgcbcn, bci: 
hcilioai f2d)ritft ;m\Mber , unb sco,cn \}Ci^ <3)cvbicn|l ^l)xi\ti, aucft gcgcn bic im flSftficftcu *3Boit bcntc 
\i±' v?rOic[d^ri:K"nc Orbnunci bcr 53n|5c unb (gccligfcit bcK "lUicnfcftcn fci) , bal)c\: cr anpcng , ^c^cin in 
eincr "Bribigt unb ejtanllc^ amicfd^Iaijcncn 5lCiibcmil'd}C!i ©ifpuffltion 5U ivicberlc^^^ ivoIfcaud)bic^ 
jcni.Acn , fD ben ihu bcid\totcn unb feinc ^^^ciycrunci bc6 ?cben5 i)cvfprccl)cn ivoltcu , fonbctn \\i) mtf bie 

V'cn'-Jc^cInacrv^iifrcJlblo^/^ricfe bn'iVfcn, nidftflbfoli^'vci?. 38ie nun biefc fid> \)imbct bci; He-- 
5;cln bcKhvcvctcu, nub \-:\b\g>a b.VAvaf aB P&biilicbcc 3\€Qcrmci(icr iutbcni miC $?cuec unb 
^d^iY-crbtbrcl^ctc, fDVcrfciriptc£urlvni?5> £'cl)t'©afec(**) i>m bicfcf 3)tateric, unb fd)lug fic am 
31 i>ctobci- i>-i7. Oil bic £d)lDg?^ir$c"^ut\)ittcnbcv3 on, um barubcr of^cutlic^ ju bifputiren, unb 
\>z\i bfucn, i>k wkhx fcinc Zc\^u tern 5Ibla!; cciva^ mit ©runbc jn fngcn ^n«cn, einc^ bcflfcrn unm*^ 
tid)tct ;u trcibcn; fd^icftc tie aud> fclbigcn ?:aacg mit cincm ©c^wibcu (***) an©:|bifd)off illbrccb* 
ten; lYic ct biinn auct» onbcn^ifd^cff 5U Sra»6cnbm:g, -^icronymum Sculcetum, aU fcincn Or- 

dinarium , untcr bcjfcn ®iocc6 *JGittcnbcrg i^unb, bicfcrftalben gcfcftricbHi, unb i^m Dcvmut^nd) bie 
^l^cfc^ mit gcfdncft hat Gculrccus fanbtc ben 21bt ju ilcnin ju i()m nn^^Bittcnbct^, unblicgil^ii 
onmotncn , UDd) ciwc SBcifc ru^ioi in fcpn , auc^ ticrbictcn , Dag ev fcinc ^rcbigt toom 2(bfQ§ nfcbt ()ci'^ 
rus bcracQcnnd}^T3icb£rin©dn1fitcnv^cranum-tctc, unb gar baib wjnSroflenunbScvingcn; ©clcfir:' 

tcnunblU*i£eIchrtcnin.-unbauiTcrbalbt3Cirrcnbci:ct^cnfaUbeFam, aud) pn UbccfiU§ <IU bCH ^Cib|l 
■""irtC; unb anf bcifcn ?(ui'jpvu(^ in bicfcr (Sn:ci^®ad)e protiocittc. iippcKirtc fpufxm, Un d feitic (fftci'i! nil t\i(^t§^ fcfifctt foffcit, i()ft in aneii jjiKcii ilmiftcii imt» SQJtiTenfitnfffcit mU mm 

fyefefcn. SH^ cremc^utc Beit ficl) 6ft W im ©ofier nnf^cb^^ mtb ba^U'ioi- vo« fcincm m^r ('3c= 

fd)ice(ic!)feit uiib g iftr ubefjcutjet wni'j gal) ei- iljiii gvey&eit mid bem eicfta* jit qchcn unb lu pvebiacii . fcbidtc ibii 

XVI. Sx-ciiU' 

V" 'ai ~ ' - . " 0", 7-:"— ;— o -" T""*-""*"/- 5" "•*-'" "» -i-viuiii/utnv laniiiU'lllVIl m"|(, fclflX'^ 111 

tN9<>.i502.mirge(m)]cn, tvcfc()e^ei:fog[iice(ic|)mii?nii)tetc,bft^ev U)U\) bcm 9ii3mird)ui etiiht inmeiTf ©cs 
mmm ftdtc- 5>cn flftirmifl macjjtc a* bnniit ju Bmictflu, wii H « meific.i; Clnainai-n, iTico^c^eUfm 

linb Die xDhztiSL&w^tt hllivhinn . imh \\c\\\ 0\(ifrfp tmit Set* fCrti.(!*-f hmS .««^(**« k-c r:. ...m..' '.m. r.: . ^\. 61 mnie@c(be^, bic ev bavju upii bciieii Sm^tn cvbor^eii iim|tc, oblofen, Un Ccrjel fid; flnbcffeiiSiftrl.ci « & 
ShC ,«"f "'!'""'"}' ""V""^ ^'^"^^^ ©crcUirfIic|)Ecit in bicfa- 6acDc tetnnt vac , RI iiic mi 5^?vf hrZt 

lano Apoftoiico & Oratorc per Alcmanniam uilb Inqiiifitorc hxrcticx pravitatis (jeniftCbf , Illlb ifjui ble ^1lAt\it m- ffm Icgctc fofub« b.c @co(c, fo bdlb kg @db in bem Saffeii flange, .1 bcii fiSi I , iiS c miw ^^^^^^^^ 

'"^^"■'t, m^ ®i« 2lb(nf=©iiabe iiwc ebcii bic ©twbc, bobuvd) bet swln $ mit ©oZ .# iict S 7 f » 

icn aiMag imifbm mid; bic Siuibcii ucrset-en , bic ciiut iio(|) jii 5)uu itincng wmc. 9) ScVSH^ch m&c b l» 

fMo fllcic[). 3« nn^ bet ©iramelfntrt; Italic gjiti^uS nun in bet Sittbcn nicbfg mebc ji teni vcn bSfTn 

^«»' e 'i'?5'?"''^H; r' '"f ''^r^^^*' '"" 38<«!)vf)«t cbet nicljt anfj.i Lta iil bif ,!ic , ci (1 1^?: 


bft; Kf »?tfiml ffirfe^^^^ ft' «f.i(;ra., bo? Jc^cl «„tf;ci:i ^Irctigc unb bcffm 95 JbcKd ,t %Kxm 

vmxa [m mn m So.iHf, utf^e er c6mfo(^ ju granrtfiirt Sffcmlic!) w^ibifllc. Statjbem fiuii nlfo t'utficc iinci . dmtti , m\ Ucn gr^fcifc^ofcn ju 9)ia9k{)«rij. 
f-te na4 &"r5 tam , Iscln itrn,m«M rcr fi* fommenlicg, ifcm cinm f,artm S.rmcig gab, «ni) fee lU * eS^S^aSf l^n f:s;n aig® v;^^^ S^ 

(Siw&en-pre&iaers , oDcr ^tfalng-dwrncrs 3^^f?snn i^erjels , Jleipj. 1717- '^' « • r ia 

CO '35i 5icK q,- S? cfc5 ^ui^cri ten cn'ren Slnlap unt) ^Infang sjtr 3ieformfltion geflebcn : woflm m folcpe Difputatio D. Martini Luiheri Theologi, 

pro declarritione ^-irtutis indulgentiarum. 

A more & fhidio ^luddantJx vcrinas hxc iubfcripta 
diffotabuntur Witrcnbergs , Pr.i:imenleR.P.Mar- 
tino Luther, Anium 6: S. Theologi^ Magiftrc, ejus- 

dcmquc ibidem ledore ordinario. Qiiarc petit, ut qui 
ron poflunt verbis prxlenies nobiscum diTceptarc, azant 
id Uteris abfecte;. In nomine domini nolhiJEluChri- 
fii. Amen. 

\. Domina? & Magiftcr nsfter JElu5 Chrifhis, diccn- 
do, PcEnitentiaia a=iic &c. omnem vitam fideUum,p(t. 
nitentiam eiTc voluit, 

n. Quod vcrbum panitentix de penitentia racramcii- 

lali Ci.c. confciHonis d; fatisftfiionis, qus facerdotum 
mmiiierio celebraiur) non poteft inrcUigi. 

IlL Non tamen lolam intendit inieriorem ; Irao in- 

terior nulla di, nifi forii operetur varias carnis moni- 
6cationes. 

rV. Manet itaque pana donee manet odium fui (i.e. 
panitcnda vera intus) fcUicet usque ad introitum regni 

calorum. 

V. Papa rec vult ncc poteft ullas panas remittere 

prxter eas, quas arbitrio vd fuo vel canonum inipo- 
tiiit, 

VI. Pana non poicft remittere ullam culpam,niii de- 
cUrando aut approl^ndo remiflam a Deo, Aut certc 
rcmittcndo cafu? relcr\-atos fibi , quibus contcmtis cul- 
pa prorlus rcmancrct. ML Nuili prorfui remittit Deus culpam , quin firaul 

cum fubiidat humiliamm in omnibus faccrdoti fuo vi- cano. VIIL CanonK panitcnriales folum viventibus funt 
impofiti : nihilque moiituiis fecundum cosdem debet 

imponi. 

rC Indc bene nobis facit Spiritus fanftus in Papa, cx- 
cipicndo in fuis decrctis fcmper aiticulura mortis & nc- 

cdBtans. 

X, In.^o5e & male &dunt laccrdotes ii , qui moritu- 
rii paniicntias canonicas in pm^torium refcrvant. 7i73nia i]]j de mutanda poena casonica in panam 

pur ®. '^miw Sut^et^ Sifpucation Don 6a ^r# 

fees m^laflel 

nru^ tti^ttt mhm Mt, tmb foitberlicSem gld§ tie 
<l iBahmit an Jag ju fcringei!, will tier gf^vroiirbigc 
23ater mxm M}iV, ber frci;en Sunfte iiub t;eilifien 

eclJrifft 0J?agi|rer, folgcnte 6pruci)e DomSIMnf ^nWiU 
ten&erg I;anteln mi bapcn fciJVutiren. 25itfet beroI)ttt= 
ben tie, fo gcgeniciirag fic^ ntie i^m fcauon iiic|)t iinter= 

' rcfcen fcnneii , woUeii foI$e^ alnuefetib biircj) ©(Jrifftcti 
tbun. 3m Mmm unfct^ $emt 3^fu gptilli, 3lmen. 

fpvic^t, tbutSuffeic. witt cr, baPflS goiifee Sefien feiner 
Glaubigeii fluf gvben fine (Icteotct: Mnfltif!)6rlic!)e Suife 
fcpn foil. 

2. Uiib fan nccft mag W ^^^ ^^^ ^"ff*^ "'clJf »"»» 

eacrament &ec Sufle (tasifl; uon berSeicjjtuiibQtiug* 

tl)uung, fo fcufcD fcec spi'iefKr 2lmt 9«utet luivbJ uerffon^ 

ten rcettcn. 

3. ^ebod) wiff cc nii^t attcin »et(lanbett (jabcit fcicin^ 
nerIid)cSuiTe; 3a tie innerlic^e Sufle i(? ntci)tig nnb 
feine Suite wo fie nicijt oniTerlicJ flllerUi) J^btung fcc^ 

%Ui\^ti ipirctet. 

4. HBa^ret bero^al&en 9?euunb 2e(b, {bag i(!, wa^cc 
Suite) fo rang einer SJJigfaneti an (ic^ felbcr l)at, turn. 

lic^ , bi^ gum ©ngang au^ bicfem in M eivigc- Ecben. 

5. Set* $ab(l rcid nocj) fan ni$t eiiiige anbere ipcin 

erkifen flifcrjolb bic, bie er fcineg ©efoKcn^ obcr laut 

ber Canonum, bag i|?, !|Jflb|lIici)eir ©a^iingen oufgeleget 

lat. 

6. Sec ^abfl fan f eine 64)ulb uergeben , bcun allem 
fo fern , H^ er erf lare unb beltatigc , m^ von ®D11 
vergebcn fctj, cUv aber M its tjjucin benen gancn,bie 
ix ibra mbebalten bat !UJeI(|e ^afle, fo fie werac()tct 
njurbcn, bliebe tie 6c^ulb gan§ unb gat imfuifgcpflben 

pber terlaffen. 

7. (SDtt Dcrgiebt feinem bte iBt^\i\^, ben er nicjltju^ 
glei^ tnr^jou^ reo^Igebcmutigct bem SjJrieflec feinem 
6tabtbalfec unterrcerffe. 

8. Canones panitentialcs , Ui i|!, bie ©a^Unflett, 

ttie man bcid)(cn unb biiffen fott, finb affcin kn Seben? 
bigcn aufgclcgct unbfoCen; nact)8aut betfelbigen ©flgum 
gen , ben iefet jlerbcnben nicbt aufcclegf werben. 

9. Sfl^er f^m un^ ber ^.©eiff njojjl am ?lJfl6|T, baS 
tec ^afc(I aOe ®ege in feinen Secceten obec SKccjjfen 
ait^nimmt ben 9Irticfd bc^ Sobte^, unb bie (iuTOC 

3Jot^. 

10. Sie ^riejlec ^anbeln tmucrjldnbig unb ubel, bic 

ten (tecbenben SVenfcben panitcntias canonicas , bfl^ i|f/ 

auferlegte Suife , in^ Scgfcuec , bafclbff bcnfelben gniig^ 
jmbmi , fpacen unb be^altcn. 

11. Siefe^Unfrout, bag man bie Sufic ober ©nu5' ©flg 4. eapitel , von im e#if*&ffen ju SJlag^tmrg. 193 purgfltotii, vidcmur certe dormientibus EplTcopis fenu- 
nata. 

m 

Xn. Ollm poenaf canonic^ non poll, fed ante ab- 
folutlonem imponebantur, tanquam teniamcnta vera 
contiiuonis. 

XIU. Moriruri, per mortem omnia folvunt, & Ic- 
gibus canonum mortui jam funt, habcntes jure carum 
tclaxationcm, 

XIV. Imperfcaa finitas feu charitas morituri, ne- 
ceflaric ftcum fcrc magnum tiniorera tantoque majo- 
rem quanto minor fuerit ipla. 

XV. Hie timer & horror, Tatls cfl, fe Colo, (ut 
alia toceam) ftccre pcenam purgatorii, cam fit pruxi- 
mus deiperationis horrori. 

XVI. Videnrar infernus , purgatorium, crelum dif- 
fcrre, ficut delpcratio, prope dcfperatio, fecuritas 
dlfferunt, 

XVII. Ncceflarium vidctut animabus in purgatorio 
ficut minul Iiorrorera , ita augcri charitatcm. 

XVIII. Nccprobatum vidctur illis, aut rationibus 
flUt fcripturis , quod fint extra Ibtuiti merit] Cca as- 
gends chatitatis. 

XIX. Nee hoc probatura eflc vidctur, quod fint de 
fua beatitudine certi & fccuri, faltem onines, licet 

nos certiflimi (iimus. 

XX. IgiturPapa per remiflioncm plcnariam omnium 
pcenarom , non fimpliciter omnium intclh'gitj fed a 
(eipfo lamummodo impofitaium. 

XXI. Errant itaquc indulgcntiarum pricdicatores ii, 
qni dicunt, per Pap? indulgcntias homincm ab omni 
pffina folvi & falvari. 

XXII. Quin nullam remittit animabus in purgato- 
rio, quam in hac vita debuiflent ftcundum Canones 

folvere. 

XXIII. Si remifiio ulla omnium omnino ptenarum 

poteft alicui dari : cerium eft, cam nonnifi pcrfeftis- 

fimis i. e. pauciflimis dari. 

XXIV. Falli ob id nccefTe eft majorem partem po- 
puli, per iiidifTerenteiii iljam 6c magnificam psnz fo- 
late promiflionem. 

XXV. Qualem potcftatem habet Papa in purgatori- 
um gencralitcr, talem habet quilihet Epifcopus & cu- 

ritus in fua diccefi & parochla fpedaliter. 

I. Opiinie facit Papa, quod non potcftate clavis, 
(quam nullam liabct) fed permodamfuffragii, dat 
animabus remilHoncm, 

II. Hominem predicant, qui ftatim, nt ja£lus num- 
musinciftam tinnierit, evolare dicunt animam. 

ni, Certumcft, nummoincifta tinniente, augeri 

qusftum 6c avaritiam pufic : Saffragiam autcm £c- 
delix eft in arbitrio Dei foiius. 

IV. Quis fcit, fi omncs anims in purgatorio ve- 
lint redimi, ficut de fan£lo Sevcrino & Pa^hali factum 
tiarratur. 

V. Nullus fccums eft de veritatc Cus contritioiiis : 
multo minus de confecutionc plcnari£ remi(Iioni$, 

VI. Quam rarus eft vere posnitens, tarn raras eft 
vere indalgcntias redimeaC] i. e, rariflimus. 

VII. Damnabnntur in sternum cum fuis ma^iftris^ 
qui per literas reniarum (ecoros leie credunt de fua 
Wute. t^iiiinsr fi> tiur^ bit Canones obec^a^ungcit anfgeUBtt 
Iff, in U$ gjgltuwg SB«(ff obet ?)<in foltt wriDanlidn/ 

ill gtfStt tvotbcn , tia bie ^ift^dffe gef^lajfcn ^(tbtn. 

12. fBorieiffH mxtim canonicie poena, tat iff, 95uf' 

it obtr @nu()f&unng sor bcgangene ©flnbe til^t m^t 
itntiern tot txt QlbfoIiUion aufadegef , babep ju prnftnt 
06 bie Oieu «nb m ?cib n^tfrnaffen wUre. 

13. 25ie BUthtnttn i^m far allrt gnug biit^ IJrcn 
^ob ober 5Ib|ltrben , iinb pnb btm Sleiit bit Canonum 

ober@a^img(nnbgef!orb(nf unb alf9 biBig son berf({* 

bm SluPagf cntaben, 

14. Unb0llfonini(ne grSitimigfctt ober unDollfomnKne 
£i(bebr^, btt W ftthm {oU , bringt nof^tnenbig gro|F( 
%wx^i mif ft$/ ja tvU bfel bie iUk geringct ift, fn 
Bid ijl bif %nx(^t tufia grSifer. 

15. 2)iefc gur(^f unb ©^rctfcrt ifl an p^ felb/l unb 

mnr (bfl^ i$ anberc S)ing( gefi^neige) baju genug, 

bflp p( M grgfrufr^ $(ln unb Quanl mn(^U, bitturil 

fie Ut ^ngu ber ^(rjneiflung gan^ na^e iff. 

16. J^tWt, gegf^uer, unb/pimmdr fd^dncn gld^tc 
sB^fllfdi nnffff^icbrn ju ffijn, mir ble x(^U SSfrjiurifti 
lung; untiDilFonimen; ober nape S^erjmdfldung unb @fi 
(jtr^eif von einanbcr unferf^itben finb. 

17. ^i\(i)tmt, nISiuu(feimgcgf(Hcr, gld(|tt!!cMe 
Sfngfl unb Q^xe^tn an ber Qtdtn ahmmmt, alfo <iu{& 
bie t\ii>t an i[»nen m(i){tn unb june^tnen. 

iH. ^i \^mt 011$ unBriDiefen jii fei^n/ tveber burt^ 

guff llrfadjen, nuc^ bur(^ ©(^riff, ba§ bie ©eelen im 

gune^meng an bft ?iebe fnjn. 

tj). eg fdjeinet au^ bip unerttiiefen ^» fepnf, bdf bi( 
Seelen im gegfeuer jum hienigilen itfle ijrer ©tdigfeit 
gen)i^ unb unberdmniert fepn/ u5 tvir f^on bep gan$ 

gerolp pnb. 

20. ^erp^fllbrn mdnct not^ berftc^et ber ^alf n[$( 

bnrt^ biefc lIBorfe (DoDfommenc SJergebutig ofler ?J(in,) 

bap in^gemein afferlei) ^ein berge^tn tverbe , fonbeni 

nidnet bie $etn (tlidn, bie er fel&ft W (lufgelegf. 

21. ©crofialbtn irren bie SIHaWtebiger, bif bn fa* 
gen, H^ bnrt^ be^ ^a&|ij ijlbla^ ber ^tn\(^ bon (iQer 
^ein [op unb fdig nierbe. 

22. 3fl i^er (DnBff crlSffef feine ^Uern ben ©eelen im 
gegfiuer, bie pe ^Un in bieftm ?ebrn/ \ant ber Cano- 
num foQen bfi[[en unb Sc)fl{)len. 

2?. 3fl/ f" ''■(Jfnb eine 55crge6ung flfler iPein/ iem«nb 

fan gegtbru njcrbm, i|ij geipip/ bdp Die flllern ben Dotf* 
foinmen/ien, hai ifi, ben atier nienigfien gegebcn tvirb. 

24. ©fltnm inup bet grfiffere ^ti\ unfer b(n 2(aUti 
be(rogcn lyerben/ bnr(5 bie pr^^dge QJer^eiffung o^n 

nlic Unferft^dbe^ betn genteinen ^ann erngrbilbet von 
bein^Ucr ^ein. 

25. 0Ieit5ei3ett)aie, itJie ber ?a6Mflf uBer bng Seg* 
feuer, buri^flugunbtn^gemein, fo fxiben nut^ tin jebit 

5Bifc!)of unb ©eelforger in fclncm 95ip(^«m unb ^farr 
infonber^eit; ober beo ben ©einen. 

26. a)er$Jnb|l ejuf fefir wo^I baran, bap er nl$( 
fluS ©ewftlt Deg ©(ilfilftlg; (ben er nid)t Jaf,) fonbern 
burt^ ^ulfe, ober gflrbilf'roeife ben ©eelen SBergetung 
ftJcitcFef. 

27. 3)ie prebigen 5Kenfd)fn$anb, bie ba furgeben, 
tail \o Bfilb ber ©rofcjen in ben ^aflen genjorfen flim 

ge(, von ©fnnb an bie ©eele ans bem gegfener fa^re. 

2ft. S)(tg iPgetvip, al^balb ber^rofc^en im^en 
flingef/ bnf @cn^in|? nnb @ei^ fdnnen junebmen unD 
groffcrwerben, bKj&iiifeaber, ober bie giirbitte bet 
A'ircf)(n fiebd aDein in &mti mntn unb saJo^fgefnIIen. 

29. 5Ber weip, ob au(ft nlle ©eelen im gegfeuet mh 
len erlofct fepn, tvie man \a^t, bnp e* mie St. Sevcrino 
unb Pafcbaii ftp jugegangen. 

50. SKiertifltib iflbnSgetvip, ta^ it ttfl^reSteu unb 
8eib genug ^rtbe, vielmeniger fan er geiuif feijn, ob et 
voOfommene ^etgebung ber ©finben befommen iaU. 

V. ©0 feiten dner i|?, ber iva^r^nftig 9ieu unb geib 
Uk, fo feKen i(l au$ ttt, bee wa^r^aftig 2iblap ISfet, 
tai iff, eg ifl gar felten ciner ju finben. 

p. 2)ie werben fame ibreti sJKeifiern jum $eufel fa^^ 

ren, bie vetmdnen bur4 $(blai'S&riefei|r«6cligreit 
gemip )u feyn. 

S5 h vni. ct" 194 ©^^ 4* ^m^h ^^^ o^n ^ 

Mil. Cavendi fant nimis , qui dicunt, vcnias illas 
Psps donvn e({t iUad Dei iniltiraibile , quo reconci- 
liatur homo Dei. 

IX. Gratis enhn ills vcnialK tantum rcfpiciunt pee- 
nisVatisfiaicnis Gcramcntaiis sb hominc conliiraws. 

X. NonChriiHantpnEdicant, qnidoccni, qond 
TtGenipicrisanirnas, vd confciiionalia ncn fit nc,-c(la- 

ria contniio- 

XI. Qr.ilibct Chrifiiar.us vere compnnftuf liabct re 
miiuonem fk:;ariam a ^ena & culpa, etiam line hit- 

XIT. Q?ili"=tvcrTi5Chriiti=nDS, five vi\-ns five mor- 
tnas habit psrtinparionem omniam hononiTit. Chnfti & 
Ecc'.eiii, cti^m line liiens vc.niaiuni, a Deo fihi datam. 

XUL'Rcmiirio iimcn & panicipatioPaps nuUo rao- 
do =:t coniemnenaa , quia ( ui diM ) eft dcclaratio re- 

mlSi^nis divins:. ._ . ^, , . 

XIV. D-n:::HiirmiTi eft cihm acutiUimis Tiicologis, 

fioiul ottoiUre xeiiiarum iir-iiatcm, & conintionis 
>c:iia:ciTicoiai"ii popalo. 

X\' Cantritionis veriti: penas qoirit & amat. Ve- 
niiiamauicmlsigiiasrclaxu, & odilTc facit , tltcm 

cccalionc 

XVI Csutc fiint vcnis Apoftoiica prsdicands, ne 
pcpulcs riaciiucliigat, pr^icrri ceteris bonis open- 
bus cbarliatis. 

X\"IL Dc-cc^.di fiint CliriftSani, quod Paps mens 
ncncft, rcdcciptioncm veniaram al!a ex parte com- 
parandam cfic opcribas mUcricordis. 

XMn. Doccndi far.t Cbriitiani, quod dans paupc- 
n,* aai mutuans egemi melius facit, quaui fi vcnias 

rcdimcrei. , . . r- v \ c 

\IX- Qaia per cpus chantatis crclcit chantas, «x 
fitiicmomelior: Scd per vcnias non tir meUor, fed 
ttonunmodo 2 pena libcrior. 

XX Doccndi fiint Chrifiisni, quod qui ridct cgc 
rum, *& ncgledo co dai p:o vcmis , non iniulgcnuas 
Paps', Ted jndignarioni.m Dei fibi vcndLai. 

^«J Doccndi fii:itChrUT;3nJ. qnoJ nili fiipcrSuis 
abcndit, nccsfiaria icr.cnxr drmi lu2 rctmcrc , & 
ncquaquam prt.ptcr vcnia5 cr.undcrc. 

XXa Doccndi fiint Chriiiitini , quod rcdemptio 

■niamm eft libera, non vr.vccpta. 

XXllL Doceadi fun: Ch.i.'viini. qucd Pspa licnt 
ms'-ii cgct. i:a mi^i; cp::iE i:i veniis dindjs pro fe de- 
voi^m crati'oncm, <pzin prompiam pccunnoi. 

XXIV, Doccndi fun: Chnftiani, quod vcnis Faps 
fnr.T utiles , fi "O" i" "^ c^nHJ^ni, fed ncccnriffimx, 
fi rimorcm Dei per ess -min:m. 

vvv'. Doccndi fnnt Chrilb'ani, quod fi Papa nos- 
fc-' cxsaiones venialicm Prsdicatorum , mailcE Bafili- 
cam S. Petri in cincrts ire, qaam adificarc cute, at- 

nc & offibas ovium fuanim. 

L Docendi funt Cbriftiam quod Papa ficut debet, 
itaTdlct- criani vcndira, fi opus fit, Bafilica 1,. Pe- 
tri dc fuis pccuniis dare illis, a qaorum plonmis qui- 
da^ concionaiores veniarum pccuniam eliciant. 

n V-nieftfidD^Ia falatis per litms veniarum , ct- 
^sTnii Comtnifiarius, imo Ftpa ipfc funm animara pro 
iiiis iir.pignorarcu 

III HoitK Chrifti & Paps font, qui propter vcnias 

pr^dicaudis vcrbum Dei in aliis Ecclciiis pcaiUiS fUc- ,5. $5iit tcnen fofl man m Wrwojl^taunft Pj 
fccr ©nugffiuung, ml^i con 9Ke#s« «It «^f9^*3(t 

x6 ©n ietjcr ebrift, fo wa^re SKcu unft 2ei& m 
%m unb g^ulb , Die i^m flii^ m Slblap'SBndC 

^,8: So* iff fres m^^ 5Jrr(je&un9 uuj Mft ^^""f 
^^ "^g( ung tine €tH5rung S^tt"*" f "'Qj'^S:,, 

laiic? , unB Bagcgcn Die m^ 3ieu unB 2etB fur bnit 
''la SSn unB » f* unB lUb^t Bie e(# 

fe, abcr bit ^JJlilMcifcU ttSSlMnffc^ cnfbmttt uon B« 

eWt, lmB^a^mant^r5UlmwirB, prt loenigffm 

41. 5iivtid)fi3lid) folt man »on B'"J^# * S 
VrcBigcn, Bap Bcr genuine ^ann m^t »Ud) B«it t 
^flltc, fay cr bm antievn 5Bcvcf<n Dec £ie6e luetBe \m 

J. sjKan foU bie e Wen Ic^rcn , Bafc8BgW(I5 
©emuib unB ?Kdnung ni^t fep; m ^^M M^ ^^'^^ 

mm *ercf Bet ^atmtjei^;igt€it mit etraag \m \\\ set* 

^'"4t"^'an'fon Bie efttiffcn U^ttn, Bafiuet Bern Sit' 
nt,-n gicbf , obcr lei^tt Bern Siirftigtn, Beffer tjuf, Benn 

fcaf cr 3ibKig lofe. , .j-f.K- o-- 

44- 5>(nu&u»:^ Ba^ 5BcrcE &« ?iebe iDj^tet Bw^K' 
be, imB tet ?KEnfd) niir& [tijmmer, Burt^BmSlblap 
ab« njivB cv Mi beifcr. fonBern'flBcin (icjevei; uiiD 

fctmrDun Nr ^ein oBcr etraffe. 
li. ^2Mn foU Bie Gbtifftn U^ten, Bn^ Bet , (0 Jeinm 

S^5d)iicn itc^ct Barbeti, unb Bc^ un^eae^tef Slbliiy lofef, 

Dec \m nif^t b(g ^abffs 21bla§, fonbctn Iflbet fluf m 

Gottes UnQimbe. 

46. ^Kiin foU bie ebviffcn le^rcn, H % wo' lie 

ni(f;tiibtiarad)(inB, fdmlDig (inb , wag jur gjot^Dtinc 
gcBorvt, iuri^r^flu^iubeiifllt<n, «nb mit nidjttn (ilc 

SlbloE \\\ t)ir|(^n?enlten. 

47. gjJan foil Bie dfniffen Ic^rcn, H ^^^ 5l5Ia^ w 
fen tin fret) Sing fet) unb nid)f gtboten. 

48. ?Kan foU Bie e^tiffm le^ren, H Ber ^Uabff, wic 

mc^r cr cineS anbfldjtigcn ^tMi bcBorf, olfs Beijelbm 

mcfir bcgc^rc, -Benn Befi @eiBcg, wcnn cc Slbinp auf* 

49. 5}?an fofl Bie e^riffcn Icbren, Ba§ beS ^ab|I« 2(bi 
laf gut feo , f& fern man fein iBertranen nitl)t braiif fe* 
Fc(, Bagcgcnabernic^BftlJfiBlitfjevg/ Benn fo man Ba« 

Bur(^@otfe5Surcf?ti?etIier(t. ., ,„ . 

50. gj^anfoUBieeWtnie^ren, baiiBcr^abff, fo 
enmifie Ber5lbla^^«bigcc©t^inbetci), liebct woite, 
fap et, i^cterS 9]?finllcr jn *linlucr uerbramit iDiirBe, 
Bcnn Ba^ H folte mit :&auf , glcift^; unB Sjein ftinet 
(Bd)4fc ttkutt ipecben. ^^ . 

51. '^tm ^U bie^riffenle^cen, ba§ Bet ^nbff, wic 
er I'Aulbig iff, olfo auc^ Bon fclnem eigencii <Si\% wenn 
mid)' fc^on ©. ^ef^r^ ^OJunfier Mju folte uctfauft wtr* 
Dtn, 'Ben 2tuten aust^eilcn wurbe, ttJtldjt Bot^ ttli«j( 
Slbla^'^reBigcr jefiunD [elbff um^ Giclb bringcn. 

S7. Suc^ 31bla^-Sriefe serfrauen (dig jn merBen, iff 
Biebtig Hrt& etlogtn Sing, d6 glci(^ Dcr CommiiTarius 
(ubir 'DlbIa§=3Jogt) ja bet «lSabff (elbff feint ©eele Bafut 
sum ^I'anbc fe^tn wolte. 

53. S«^ jinb S»iiiBe ejriffi unb Beg ^Dabffg, Bie Don 
ttegenier 3lblap ^ ^ISrcbigt Bflg^ott ©olteS in#eni 
cHitSm ill preBigen gan^ unb gat »ei:&ict^(n. 

IV. Injurw ®ag 4* gapitcl, wn Den er(ibifcl)5ffcit ju 93Ja3^ct)ur(i, T95 IV. Injuria tit verbo Dei, dum in codcra fci-monc 

aqualc vcl longius icm^us impcndiwr vcniis quani 
verbis cvangcUcis, 

V Mens FapiE neccflaiio eft, quod fi vcniiB (quoi 
tniuimutn eft) una campaiia, unis pnmpis & csiinio- 
Hiis Mlcbiantur , Evan^clium (quod maximum eft) 
centum campanis, cemiun pompis, centum carimoniis 
piidicctur. 

VI. TliefaiiriEcclefix, unde Papa dat indulgentias, 
ncque fatis nominati fuut, ncquc eogniti apud popu- 

lum Chrifti. 

VII, Tcniporalcs ccvtc non cflc patet, quod non 

tarn facile cos pi-ofundunt : fed tantummodo coliigunt 

m«U\ condonflwrum. 

Vm. Ncc r«ut mctita Chrifti & fanaonim:^ Quia 
lisc femper line Papa opeiantiir graiiam liominis ime- 
liotis, ciucem, mortem infcinumqueestcrioris. 

IX. Tbcfaiiros Ecclcfis S. Laurcntius dixit cfte pau- 

pcvcs Eeclclia:, fed locutus eft ufu vocabuli liio tem- 
pore. 

X. Sinctcnieiilatedicimiis, clnvcs Ecclcda: (merito 
Chiifti donatas) cflc tiicrauium iftum. XI. Cbium eft cnim , quod ad lemifnoncm pccna- 
rum & caruuin Tola fufficit potcftas Papa;, 

XU. Vcvus thcfaurus EcdcfiiC eft facro-fanflum 
Evangclium glovlx ik gratia.- Dei. 

XUI. ilic autcm eft mciito odiofiflimus, quia cx 
primis facit noviilimos. 

XIV. Tlicfanrus autcm indulgcntiarum merito eft 
gratiiTimu-s, quia ex novillimis facit primos. 

XV. Igituv thcfauri Evangclici ictia fuiK, 
olim niicabantur viros divitiaium. quii]US pUi 

XVI. Tlic/auri indulgcntiarum rctia funt, 
nunc piftantur divitias viroruni. quibus XVIU Indulgentix, quas concionatoics vocrfcran- 
tur maximas gratias, intcUiguimu- vcic talcs quoad 
nuaftum promovcndoin. 

XVIII. Sunt tamcn rcvcva minima; ad giatiain Dei 
&cruc!s pictatcincompaiat.v. 

XIX. Tcncntiir Epi&opi & Cuiati vcnianun Apo- 

ftolicariim Conmii/raiios cum omni icvcrcntia adinit- 

tcrc. 

XX. Scd magis tcncntuv omnibus oculis Intcndcre, 
omnibus nuiibusadvertcrc, nc pro CGmmifliunc PapE 
fua ilH Ibmnia prxdictnr. 

XXI. Contra vcniarum Apoftolicarum vcriiatcm qui 
loquitm-, lit ilic anatlicma & malcdiilus. 

XXII. Qiii vcro contra libidincm ac liccntiam vcr- 
boruni Concionatoris veniamm curain agit, lit ille i)C- 

nediclus. 

XXIII. Sicut Papa juftc fiilminatcos, qui in frau- 
dcm ncgotii vcniarum quacunquc arte maciiinautur, 

XXIV. Multo magis fulminarc intcndit cos , qui 
per vcniarum pnctcxtum in fraudcm fanfts cbaritatis 
& vcritatis iiucliinantur, 

XXV. Oi'.inari, vcmas papalcs tantasctTe, m folve- 
rcpoffint bumincm, ctiam/i quis per impolfibile Dei 
gcni[ricem viuiairct, cftinfanirc. 

I. Dicimus contra, quod vcniie papalcs ncc mini- 
mum vcnialiuni pcccalorum tollcrc pofiinc quoad 

culpam. 

II. Quod dicitur, nee fi S. Petrus modo Papa cfTct, 
majorcs gratias donarepoflct, eft blasphemiain S. Pc- 
trum 6c Papam. 54. t^l ^iW\¥ t)cni 5BDtf ©offcS imrcd)t , t'wenii 
ijuiii in eiiicr ^UrcDiqf gicit^ fu m oDcr nic^r 3eif m\' 
Wi'.M, \)m W4 ju D£vfiint)i9(H, dig (luf i)(i§ aPort 

S). 2)c^ %M^ 9J}c»)tiimg ran nicf;t aii&frfi fcpn, Deirn 
fi) limn ben Slbliip (&flp t)flg gcringfic i|t) inlt dner Qilo* 
(fen, eiticiu @(priin(i/ rnib ^crcnuMiie bcgfbc/ t)n^mmt 
ijiigcscit iiiiE) ytclnicdr M ^Daiigcliiini {wMn^ &a^ oriJ* 

(Ic ijt) mit fuutt!crf@[ocf<rt, ^untiwt (3i;\itAu(j, unb 
Cerenioiutn t\)xi\\ tuitt prci(en folif. 

SlMafj AU&t1)Cil(t/ jinti tvcber (;eniii)[a[ii ficnannt nod; U* 
ffltiiit h(\) Dci* @cmcin&e (Eiirifii. 

57. S>enni)afic5ni^tlcil)Hd)ejeifti(5eQiiUfrfin^ i|l 

M)tx off(iil)iibr/ U^ M ^rcliigtr biEfclIicu nitljt fo 
Ui«;tlid; l)iiiiiel)tn/ funftern dlieiii fliiffanilni. 

58. ^^ lint) rtud) nid)t Ut 93(tbicn{t (Jliri/ii iinb bcc 

sjiftbftcg bic ejiuibc bc8 iHnerlt(I)«n 5)i(nfd)eii nnt» bn§ 
CrciKi, ?obt nnb ^SIK beg mi([ErIi(^fn gSmfdjeit. 

59. ©t. ?flurcntiug ^flf bic Qlrmen/ fo Oer^ir{f)cn 
©liebcrfinb, 9cnnnnf(3(&5^e berSivdjen, o&ererfiat 
M 9B5r(((i« scHOtnmcnf luic ci ju fcinet Sett tm 
SBrnndi luar. 

Seic^tfctfigFeit, bap bif((r e^fll; fei)n bic edjlilffel bet 
^irdKu burcf; ba^ SBerMcnj} C^rifii bcc airc^cn (jo 

frf)tiUft. 

<5i. 2)nin (S ifl Flnr, bap ^tir SOcrtjcbuiiu bcr ?Jciti 
62. Ser rcc^fc ttja^ie 6cr;afj bcr Sircdcn i(l baS 5ei* 

lioe ^iMiigdiuni bev Jjerrlidjfcit nnb ©nabc &ntui. 
6], ©iefer <^ti)aii ij\ billtg ber ader feiiibfeligflc nnb 

V£vf;rtWc, benn (c iiiad;t, bap bic crfien bic le^feii 

tDcrbcii. 

64. %kx bet 5lM«fij6d)oli illbillig Dei filler aiige' 
tte^tnp*, benii er ntad;t m ben Ici^trn bic erfien. 

65. g3evDl)a!6(i( finb bic ©d)nf<c be^ fftiniigflii ^tfi<f 
D(I tltdli mmUn bic teid)en luu^ldabenben Scntc mit gci 
fifd;ff (laf. 

6fi. 5)ic ©tl;afjc abet beg 3ll)Iaffeg finb bic 9?cljC/ ba-- 

mit man iefiiger 3eit bcti JHeit^f^iiiii bcr S(}?ciifcf;tti 

fi[*ct. 

67. Ser 9(Map/ ben bic Ikcbfgct filr bic oroffepc 
©nflijc nu^tnifen , ifi frci)li(I) fiiv gtoffe Qinnb jn ^tilten, 
ijfnn fg groilcn (^ieiuinfl nnb @etinp trinjet. 

6!5. Unb t(l bod; foId)cr SiDIap luarjriiafflij bic adei-fic' 

rinoflec^nabe, tuenn mani^n (jeijcn-bic©iMbe0otW 
iinb iieg (Imiiii ©u(ffcligfci( f;nl( obcr bergleit^ef. 

69. €^ futb bic ill)ifd)6ifc uub (Scclcnforgcc ((^iilbltj 
beg 51pDnobfd;en 215Iai]cg eDnniii(favlcn mit (tiler €1)p 
crbicttmg iniula([cit. 

70. 9i6fr uirlfiK^r ftrtb fie fdjnibig mit Sftigcn nnbiO^* 
ten mif\u[e|?(nf bap biefcl&en eDmntifiavien nic^t an fia(( 
^ab[iltd;en ^ciel)15 ijrc eigenc ^ranme prcbigeit, 

71. ia5er luibcr bic aeaf^r^eit bCiJ (pflbpiic^cn Ma^i 
tcbcf, bev (eo ciu^Ind) unb uermalcbeiKt. 

72. SPer abcrroiber bcgSIDIap'^Drcbigerg mn(5t»ifli# 
gc unb fred)e mxt ©orgc tr?lgt ober {\(i} 6efiinimcrt/ 
ber (ei; gcBcncbeyet. 

73. 'AlJit bcr ^ahf biejenigen ItiOig mit Uiignabr imb 
bent $aim fdjl^gt, bic jtim d?a^(f}cil m i\h\4(i w 
sent) auf eini^e QIrt ^anbeln. 

74. ©0 wiel mc^r frad)tct er aiif Wc Jcntc Ungnate 
mib ^dtm jii fdjiltteii; bic mitfr bcm @(^cin beg SlHaf' 
feg jum 8iad;t^cl( ber OnliGcn !iebc unb ^afir^eit ^m* 

75. DcS ^abfig Slblap fo grop ^fllfen/ bap cr cinm 
A6foIt)iren ober von Stinbcn lop matt)cn Uim, man 
it glcic^ (nnmoglic^er 56fifc jn rcbcn,) bit ^utUt 
©oftcg gcfdjiufldjct^^tfe/ iflrafenb nnb unfinnig feyn. 

76. Sagtgfn ftijtn wit, bap beg «pa&ftg Wa^ nid}t 
W allcrgcringjle tagli^e 6unbc Ihmt tiinrccg ne^men, 

fo t)iel bic €d;iilb Dcrfelbeit Delangef, 

77. S)ap man faget/ ©f. (peter, iDcnii cr /e^f ^Jabf? 
iuArc, t)ermdd;tc nit^t grfilfern 9i6Iap jn gcben^ i(i ciRC 
jSpcnntg wiber et. $(ter unb ben ^abA- 

SD 6 2 III Dicimus 196 Sa3 4* Sapitcl/ im J)cn ei'6l3ifd)6ffni ju 33ia8t)£tuu9» r3 mi;trcs habj:. idlkct UMi^^cUumj vinutcSj gra- 
Tv'. Uiccic ciUJCTU ivm^ pijcUba; infignirer crc- 

V. Kanonem reduent EpTcOi>i, Cwxixl & Theolo- 
gy i^Qi talcs IciniCuCs in ^opuluni fpargi linmir. VI, Fscit hxc liccntioia vc^ninim prsdican'o , tit 

nc^ rcverenti:::n I'spo: f:cUc lit ctu:n doctis \iiis tedi- 
n:e:c a cilumniis, cut ccue argulis qua^ftioniljus lai- 

VIL Scili::r, n:r Para nna cv:icunt purgatormm, 

mni nCiZciHiaiCin, u: c^utnai oirinium iuftiirunanij com 
ismen innnita? aiiiirrs readmit jnoprer fun^^^iffimam 

rc:uni:in ad i-ruiftur.ni E^lilics , qu£ eft caxila levis- 

VIIT- Item, car permanent exeqniE 6c anniverfaria 
dinuncrorum, & non resell a'Ji recijn pcrminii bene- 
fida pro iilis miututaj cum jam iii injuria pro icdcm- 
ptis crsrc ? 

IX. Ir^m, <jGx MiincispietasDei 6c Pap:tj gcod 
iniplo ^c inimico j:ro;-ter pccaniiin concedunt, ani- 
tnzm pjani & cnicim Dei rcaimcic: Et inmen propter 
ni-rciari:':!!! ii Jiu5inct jix oc dilccli- animx ._ non redi- 
mani cam ^raiuita chariiaie? 

X. Ircm , cur cjnones pumitcntialcSj re ipft & non 
Gla, jmi din i:i (emct abio^aii & moitoi : Adliuc ta- 
nifn;cx:uni!s icJiiii^-unr per cci:ccfiioncm indulgcn- 
tiarara i::nt^C3in vhaduinii? XI, Item, curPap.v ftijuc cpcs hodie funt opulen- 
tifumis C:-ilIl5cr;:i:!TC^- lu-n de liiis pecuniis raagis 
qnam puperam ndciiuni ftmit unam iimcmmodo Ba- 
iilicam S,Pari? 

XIL hem, c:::d rcmlrrirsut paitioipstpGpa iiSj qm 
jK;rconrt:cione:n]>c;re£5^in jus iiabeiu plcnaii:£ remis- 

iion:s tvpan:cb:n'.n\>? 

XiiL IiCit:, qi:id a'i'jcrctDrEc::lenrBoni majori^j il 

P.i;ia iicut feme! tiuu, ita eciincs in die cuilihct fideli* 
n:n has rcniilli^ncs & part:cipat:oncs tribuerci? 

XiV. T!x qno Papa falotcm quxrit animarum per 
Tcri'is, msgisquain pecnnias, cnrforpenriii litcras & 
\z:?.:zs jsn: 4;i:in conzeiTas, cum iint a^quc cfiicaccs. 

XV, n2c icrunQ^oClTirna hicorum arcumcnta, (ola 

pcrtftirc compcfccrc, nccrcddira mionc dilacrc, eft 
E.'cicii2ni tV P-pain hi'Uibus ridci.dos cxponcrc & in- 
fcliccs Chrillianos Izccra 

XVL Si cTzo vsmx (ccundum fjiritum & mcntem 

Pi;i2 pri'tiurarLiUcr. fadic Uln cmnia fblvercniur, imo 
non ciTcnr. 

X\'IL Valcant itaqnc omnc? Hli prophcta;, qui di- 

cun: prpala Chriiii , pax, pax, & non eft pax. 

y\'!U. Bc::cagar.t omncs Hii prnpbcti, qui dicunt 
pop'«io Chriiil , crux, crax, & noil cit crux. 

?-^;X. fir-Jicrtindi fcnt CbrifHani, ut caput fiium 
Chriihim per } etias , mortcs , inrcmosguc fcqui Ihj- 

XX. Ac fie migis per multas Iribulationcs Intra- 
rc ctslum , ^uaai frc: fccaritaicm p:cis C0]}fid2nL 

M D. XVII. 7S. ©aiDi&et f,am tr i" ; &aii fliidi Differ iinl) tin ic&cr 
^tiift?, ©tibtn ijc!uH& ill \\\C'M\ 'S. i eonnt^. n. 

ftageftaifen, &ap mmi foId;e ClGorfe filr 0«u gcntcitieit 
532.11111 re&ni &.irf, mxi^tw 3U^Ei#ftft Dftfut mfliliii 

8t. 6oI(fie frttfii; iin& ini»etfc|amrt ^Jre&igf tutft 

fur i)etfel6cn ?8crlcumi!umi , stiet i« fiSr tm fcf;firfen K» 
fii^tn grarten Oc^ gcmmcii ^amt 

U 0«l!n juglcidj aiiS Btm §esfcuev urn &er ftdcifjcu 

tcveeekn, gIS bet aflet&Wiien Urfnt^sB, fottDotf; 
urn fie5 oHeryn-gatiglicdiKn ©«lt)(8 wiUcn / 3»w ^"'^ 

von m%m tier lofeficn Utfflrf)w? 
Si. 5(em, \mmx («m Me SBcgangnip nn& Siiijr* 

iricbet. oi)ei' Dcrvjonnct tvU6« 511 m^mentiie bcneficia 
oDjc'^Jfrani'cn- Die i)f n 3:oMcn s« tjHf gePijtet fiiib , fa 

Si. ^fiJii, ;v\-,'^i|l bag [ilr einc iiciie ^tiliijftif ©o£« 
fej unb fcss '13abfti , ba§ jic bcm ©ottlofcu imb bcm 

gtiiibc I'iM (SelDg lyillcn vtrgkntn, «ne ipttsfur^iHiiit 

mb \>m ©ot£ ^clitbte ^£c«U «t crlofeii; >mb ivuUeti bod) 

nicftf pitlmc^r urn fcr (itoip9?otf; bd'fdbm (iuttt^furchtii 
OeniinNElicbifn6fEla)iiniIenp«ii«^£icbuiiifoufl«lo(cii? 

8^ ^.U'lHi tvsuum biC Canoncs pcnnttcntialcg , bil5 

iltf bic ©iitiinrtc vou bcr ?5iii|c, mm lk# in \\)\m 
fdlMl mit bcr 'Iliaff ob (ic (diou nud) im ©ehMutb pnb, 
abi^ctbun nab tobi; nuc^ I'nit 9cl6[ct wtvbca, burd) 
<Siit\fibc5»i^'; fil5 ivftVittiit nod) flflnfj M\U imt) 
Ivl'fnbiy? 

^. l^cfcrs 9}i*mfit*r yoii feinem eicicnen iSelbc, ben« von 
bcr ani'.eu ilbtiiten @tlb , m\\ bot^ fein ?6«nw(jtH (id) 
^D^cv sriirccft, bcnn fcinfj reid;en(£r# ©Hter? 

St. 3tf"i( ^vHvJ etldiict ob(t t^iciUt btt^pat'O feiitm 
SIblae bci:cn mir, bic fdjon burd) voIIFoinnuiie 3vcu ctu?c 
vpllfoniiiKHai IVr^iuuj uiib Slbla^' b(r«c^tigct finb ? 

bcrfflfircn, Dcnn wcnn bev ^Jial'fi, tvic tr^ mir cimiiabl 
tl)ut, iilf^ ^imbevfnia!)l im %\^,i jcbtm ©laubigcu bicj'c 
SJerijel'miQ titib Slbl^ fdjctiifct? 

89- ^cii flut^ bet ^UtiMt bev ©(den efligfcit; nu^t 
bur(^3lHap, benn buvc^^ ©elb, fudKt, ivaruin ^cbet 
ct,b(nn fluf, unb mad)t jumt^t bic ^Sri«fc unb 9lblrt(!r 
biccrijormabig gcijeben f)ot,fi) jie bod) 9ldd)Mftig|iiib'? 

yo. 55icf£ b« ?«i)cn ft^r fvM^iuc StvgimmUe fiUdn tuie 
<Bfl;!.iIf iDoflen bam'cfen , unb nid)t burd) fiiigeicigtcn 

@runb unb Urfac^ auppfen , 5«ii1 bic ^irdje nub ^^b|t 

bm ^cinben ju berlac^eu Bfltftellen , luib Die (IS)ti|icn iiiu 

91. 5)rtof)fll6(n fo ber Slbln^ nach be§ <)JaI)(i«§ @ei|l 
nnb ?K«nung geprcbiijct tyfitbc , watcn bicfc ^inrcben 
Icid)ili^ 511 bwnfivorten, ja(ic wSren nic nidjf furocfal'eii. 

9:. 3?ioccn bctpbatbtn fllic bic QJccbigct f)infabrcii; bic 

ba \n0 5u bcL' ©Emcir.'oc e^rifii: gricbc, gvicbc, imb 
ifi !(m gricbc. 

9v Senm ^rcbigcrn aber muj[e eg aUcin lUP^Itjfficn, 
bie t!i\ faacn jii bctOcmcinbcC^vtfti: (£«h^/ (Stfuii, «nb 

94. ^ain'fullbic(ii)rilicnt)crma^nen/ bnppeif»vein 

^aurtc (Tf-pvifiD burd) (treu^, $ob unb |)50e nac^iitfol' 

gen )ii3> bcjlciKi.icn foHcn. 

9?. Unb alfo mcfir burd) »icI3:rflbftil inS^^immelrcit^ 

fid)£r UH"vbcn. 

1517. ("*) et2'iaTOfitIi£raSGppc:!5^ammIung>mit;-r?iimPfibai.3iMc^{i&erk^^^^ fonbetli* m 5(nfQn« 
bcr iKnonn-arjn jajifiSfa £at^a:n tub If^jh bwiibcr gciiilirtEn etreitigf(it gei^otigcn e^#cn. i). 292. §. w. » $ 10 ^ic nun Sapfet tllajcimilidime I. im Sftbt 1518 ^obfl Utoncm X. nfuc^fc, Dn§ 
tj« md)k\ Puthcvn uno ftmen ©e^^^i^n angcftinscne ©twit mit gutec SRwuec (\cl)Obcn wct&cn 

ilHUiacf) Dvom/ ^^ut^ccu^ akt ptofcfiirte DnrroiDcc unD t)ciirttJsfC/ Dap foinc ©tidjc in ^cutfcf)* 
knb Qu^acmacbt metDcn niocf^tc ; unD nB if)m Diefeg beiDilligct mm, ceifcfc cr auf crl^altcncS tarn m^ f«i»c hccau^gcgebeuc 2cl)rpuncf fc 2Bie i^in abec bicfec m 'iyie&ccruir Inner buJljen* 
iJcn iabll, jcDocb Dafi fcibici^r t^on Ut @ad)e beiTcc al^ r,cff!)rf)cp , irtformiret it)«r&e, (a Ponti- 

fice male infomiato ad melius informandum^ un& \m a rOd\)\ fa^g,. ba6 feinc @fic|>C JU Sloin 

nicbt Qut flu^frtlleimfebc, cnlilid) m\ fem^abfl an ein f'unffised Coiicilinm, mMd) faun 
ftmc©ac{)CcincflnDerc6c|1:aU, unt) ct uiele 2lnI)SngeE uon gelcl)rfen toeii beFrtm, v.niiiii;! 
hwmalmd Daisjcnigc in Der ecl;n)ci| fortfcfifc, mn^ lHifi)crtiiS in ?:eiitfcl)iflnD aiigcfancten battc. 23v ^ii'c[)c ju l^lu^ipuvg in fijcgcnmntt Dci5 ^ni^fcrd unD Dec (ifliif^eii 9tei^^=*3erfaniinlunci Don Di'iti 
^■abi^l \ih}-Mm Dcin EavDiufll £l?oma Cajctono unDEavbinaimattWrte^cngen mit groffcn 
^olamirutcn Darjii in(lQlltEct tinD il)in Dec rotI;e ^atb fl«fecfe^Jef , fl'.ic6 ju glcic^et 3eit nacbHct 
Dtm Sm^fct dn \m Dem ^ab(l uberfcnDctcv gcwcit)ctcc -^utl) «u& Bf^wccC* Durd) Dai ^^abjl. 
lidicu e^itcn prafcntirct/ rocldje ©olcnnifafm Da* S(i\)\nl 9^atb unD @cfc6id)t('c&vciber jncob 
ilirtitliut? al(5 ein Singen * geuge bcfcf)ricbcn ^ Die mt au5 Freheri Script. Rer. Gerin. Tom, II; 
nag. 710 l)k\)t\: fcfecn wolleii ("). ^as geroeil)etc (S^mstD unD ^ut crt)ielt m}^])tx Dec ncue 
(^ituDlnfll ?llbatui5 Pein SaDfec .cjcfc&cncff , unD ^iDniete ?5 Dw toon il?n» 3U ^nllc ncuccbnucten 

<3tif(5'^(ccl)CU S. Mauritii & MariiE Magdalentc ad Velum aureum, unfec DCKU .g'oflbrtcfci:' 

Uu unD ^ci(i9t[)uut2cn e^ U\) SJcfc^reibung Dcrfdben 'Slum. 3. I)infcn porfonmien toirD, unD in 
5i'upfctfric6 ju f(;l)cn ift. & mx^c aucf) Dui'(^ gjccuiittclung Dc^ ^atjfcrd jmifc^m Deffcn ^^mc 

(ler ?oii^fei' 5)i'in^c§in Qufrt!iiicu von 25aycrii unD tnactjgrrtf Cojlmifcn ju Svanbenbui-g 
cine cSevmaWung gei^iftct, Dad ^cplagct om 24 Siugujli gcDQt^ten 3fll)tc^ iu Slugfpurg 
mit gtoflec ^i<x<it m\\omu ""D bon (Encoinal 2i!bcv(o Die ^vQUung eevcic^rtt, wopon guggec 
im£)cfl^n'.S[)wnfpic9cI p. 1359 f^<l' »"t n»^l)i;«fn na(f)3nfcl?cn ifl. 

(*) Patcat jgitiir R. P. tua?, \it fclicifTima poft feftum Pentecufles Dominica nona, qni anni tnillcfimi 
ntcfiini ciccimi oflavi primus dies Mcnlis Augufti crat, Apviiolkx commiffioni falls facicndi caa^. Kcr- 

'/rr :.- r>l,,.;n.™ .^^»a» .It finn.iiiiiie ilflniiniie Thrimae tirnli ^ '^ivtl TkrccVivt-Pi* fT^rflinfllic Ci\l^'.fr.n*: quingci vciciullffimiis in Chiifto pater & domimis, dominus Thomas tituli S. SJxti presbyter Cardinalis, fanfliflimi 
tcoiiis dccinii Poiitifids Maxiini Lc^atns a latere, vir quidcm omnJ viitiuuiu geiicrc cumulatifiimus, circa fcx- 
t.<ni cjusdcni dici ]iorain ante meridiem , in ciuitatc Augullcnfi Palatiiim una cum familia pedes cxiens, & reie- 
rcndiifimus in Ciirifto pater & donnnus Malth^us S. Angcii faaufanax Komani ecclcfia: Diaconus Cardinalis, 
GiU'-cnCPrinccps, Coadiulor Salisburgenf ac ApoftolicK fedls in GcimaniaLegatus lie latere, collcga fuiis, Kc- 
vcicnliflimiinCluillo patris&piincipisAlbcrti, novi Cardinalis, &c. sdcspcdeftrcspericrunt; quo per di- 
£him piincipcm comperto, mux iilis fld fores usque obviani vcnit, cosdcm dulciflime fiifcipicndo; & delude 
cnine^ trcs una fimul carundcm sdium facellum intravcrunt, ibiquc fiipranominaii JJeiercndinimJ D. Lcgati a 
didio Cardinal! fumini Pontificis nomine juramcntum, quale fmgulis ad Cardincum aplcem tranfcendentibag 
nriftsri folct , reccpcrunt. Quo faflo cjiisdem novi Cardinalis canccUarJus, vir quidcm multa laudc dignus-^ 
t^'^lnm vnrr ^Im rmiA^fl^ml domlni noftrl brcvc ad nrslibatuiii Csrdinalcm milTum Icslt, cuius tenor de verbn aA verbum eft, ut (equitur. LEO PAPA X. T\iWefti nofler : falntem £5* apojlolicom benedt&huem j fraterniiaicm tuam^ qua ex illujlri Brandenbumnjt 
^ profupia '<S in Germania vetnfiiffma ma^nique potidcrii familia orttim ducit^ quaque clariffimorum progs/iito- 
YtWi fmrum faii^a vejligia fccina de nobis faniiaqne /ipoftoUcafede bene meferi femper fiuduit, adfummum Cardie 
iialaiiis honor em, quo ki/Z/.vj Jnnjor a Cbrifti vicario coticedi pntefi ^ ^ ipfamperfe di^na, ^ a chsiijjimo in Chriflo 
Jilio mjho Maximiliano E. hup. mbis per Uteras ipfius: ^ nuncios fape ac vehcmtmcr rommeiidartj promovere Jls- 
iiicnics: id ut m£ia temporis atquc rerum oponunitatefaceremm. Ex quo uofiro iejiatrio "d tua franrnitatis 
dignitati atque decori magis coufuhum viderettir: ea nunc nobis vifa cfi bujus temporis nonfolum coimnoda &* boue- 
fut y fed ctiatn kudnbilis occafio , in qua de expedition Jan^iffima contra faltitifira cructt hsfta avmduin ?fl : ^■ 
fraternitns tiia tanto honon ornata inagis de nobis Chriftiamqtie nligione propaganda bene mereri p>}(fi:. haqm 
\ he noftt a nunc dc tepromotio nonfolum grata j fed etiatn perjucunda tihi longe magis ejfe debet: quod circumfpe- 
\ Sionis tutefide, reiigiom £5* dcvotione trga nos &" diHamfedem exigtntibmqne tuis tneritis ^ praclaris virtatibus 
icfolnm mn in magna nimero Cardinalem crcavimus. j^os quoque in bonortm omnium o^crum fatore ^ \S tefpcm 
locavimus: quod Jt am bac de nobis fan^a Apoftolicafede ^ republica Cbrifisana bene mereri Jiudnifli ^ jam jam eo 
\mijoyc niacrioreve ammo tuo officio atque noftris piis defideriis fasisfacere poterii^ quo hoc facratijfimo dignijjmo 
wmnere orndtu: eris. Te igitur ad omnipotentis DdV! totius curia calejlis laudcm ET gloriam^ perfona'^ue tua ' ccdffiis Germania primas, in Eahjia ^ agro domini magnus l^ dives eras atqtic es , nunc Cardinalatui outre atque 
hoiiorc dscoratus , quid digaitas eajftbivelit, quid Dm ipft abs te pofiukt , inteUigas : i^ Jedulo medtieris , quid 

M deceat : atque etiam dikHim filium nofirum TImnam tituli S. Sixti preibyterttm Cardmahn kzatum mjitim 
dtfanclijfima \S pernecejfaria contra peyfidijftims fidei ttoftra hopes \^ Cbriftianorum fan^mnem dcUzionemquc [;'- 

liciites pertraifaftmtm ^ tiofiro nomine curatmum^ ejusque pias iS cpimai perfuafmit is'fana con/iha, tj^ua m- fir^ fu':! , i.f *^:JJ : t"- ericiju: exfcutiov.i ddits rtsri-.Ls : ut qua yukbrior totm orhh Europa pars jam pawn 
a*:Jy.:i:uy . n-'^djVMPi dkhv.i Koftris a'o mpiorum namhus fen-ttur, fid illornv! imprriuvifavaqutpoteftas vel ad 
fav.ci^mf.'i^ c!:.n:-:r:2i:ir , zj iriiarur. Out X'.ro vxt l^ fan&a piaqne vcta ncflra feiinintm\ redam 'ciain hi- 
gTifft. prcm:''ajukiTutis atan; pnmh £o:iJc:}i!:-iu:r. Diium Roms apud SavMitm Pcirumj ftib anmlo pi/ca- 
wra, cU'SM^ji, MD. XVlIt PcmipcJUiiv.oftTiannoJixio. 

Lccio brcvi, rcvercndiiTinii doniini l.c^ati una cum vcncrabili domino Felice TurpTiino Ceicmuniaium 
msfi'-ftro. viro <^uidem moribus ac literis ornsio, ipfi novo Cardinal! cardineum mint coloiis hflbituui, queni 
vuU^j C3pj.2n! vocani, impolucri-in. Infnpcr unanimitcr faccllum ffdesque cgredicnles, & medio novo Caidi- 
nali R. liiuU S. Simi a dcMri*, & C. S. AngcH Icgati a llnitlris, ad inclitifiim.^ bcatifiimaque Mavis virginis 
Camedrtlcm eccklum Au;juiii ihjint. His qunquc Ciz ingrdiis, cum dcKtera Oftri dicata cfTcr, ipfi finilham 

cliori par-cm occupavcraiu : i:bl novus Caidinalis primamj legaius veio tituU S. Siwi fccundam, & S, AngcU 

Lcgiius teiiiam oc-:up:ivcrnnr ledc5. 

Ccm ita'^uc prifsii C. P. Crfsris advenmm p rope effe pcrcipercnt, tunc C. ti. S. Sixti locmn fuum rc- 
linqucns m^ics c5i.>-r.ciii crori z]i2vz acccilit. Ubi mox mlflse celebrands gratia fe (ut fieri ftilct) flCcinxit. Kt 
inter accin^endam SacraiitHmus Cn::ar, & nfmnuUi p rincipes tarn Eiectcres quam alii, ingcnti comitatu difli 
ccdeliE choi^m ycticmnt. Cui fane Cafari fumma quadam dc?cretiiate, S. AngcU Legatus. & novus Cavdin?.- 
Us cbvics fe dcdmirx Csfii vcro heros omni major laude. poft(iuam gloriofilfimis gcftibus^ac moribus Mo- 
gunrino piindpi lanqnam noro fponfb congraiulaius eft, cum hilavi fionte ad la:vam accipicns unaquc choium 
ire^rciu Ciiar dextnim iUic fupremuin (ui dcfcuic) aurcis otnamentis locum fulgentcni occiipavir. Secundum 
leroC^rdiaalisMoguntinu?. Tcvtiam auicm illultriflimus priiiceps Ludovicns comes ralariiuis Rheni, dux 
rav=riz princeps clcSor. Qaartum iUuluilTimus piinceps rridcricus Diix Saxoniffi, &c. piinccps elcftor. QUin- 
tum illnitris p rinceps Cafimims Marchio Brandeiirurgcniis. Sextum iiiuftn's princeps Fiidcricus fraici Caiimi- 
ri. Septimum ilhftTi^ princeps Joannes Albcrtu^ aUcr fiater, Oct vum illuftiis piinccps Joannes Comes pro- 
vindales de Lcnch:crabcrg. Nonnm dcnique itlulhis Loihaiiniiij: Ducis Antonii oratoic?. 

In alio vero latere ex (ppf-r;io primus cxtuit Reverci^diflunm S. Augcli Cr.idinalis Legatus dc latere, Sc- 
cnndus vcro Marintis Carrscti* lus laniliilimi drmini ncUvi Paps piotonotaiius, ad SercnilTimum Ca'tarcm Nun- 
tins, icrtius R. in C^brifto pater ilUulrI«qae prinixps Chiiftopbovus Arc!iicpir:opus Brcmcniis & COilcgii Vcidcn- 
lisAdminiltistor conhnriatn^:. Dux dcBaunfwia&Luneborgk. Qr.aiius R. in Chrifto pater & princeps Geor- 
gias Epirct'pQ> B:m''cr£cnfis. Quinuis R. in CbriUo paier 6^ piinccps Gabiicl Epifcopus Aicbdctcnd Sc?ctus 
R. in Chniio pater princeps CbHiicpborus cp ifcopu"; Auguitcnli?. Sepiiinus R. in (^hrifto pater iliuftrisqiie 
princeps joarn:s Edninifircicr R2n>poncnfi=; Ccviics Paiaiiiius Khcni, Dux Bavaiis. 0£la\us R. in Cbrifto pa- 
ter & illuilris prmccps Arneftus Adminiihstor ccclcii-T Paiiivicnlis Ccnics Palatinns Rbcni utriusquc Bavariir dux, 
Nonns R, in C'liiiio pater prince^-squc Heinricus cpsrcopus Katzcnburgcnlis. Dccin-us <Sc uhimus R. in Cbvifto 
pstcr & princeps , Felrus Eoncm-i^s Epikcpus Teigevlinu; . Csiaies MaiclUtis Coniiliarius. His itaque pvinci- 
pibus CO quo cftci.d^raus crdii^c lncaii=, fedato populn, impoiiioqiie iilcntin. R. tituii fjncti Sixti Lctrauis rem 
divjnam cxciib-s eft. Dtrntfiicu'; vcro ejus facrinculus cd aharis hvcs . ubi Kvain.'.cliuin Icgi (olet, cruccm : & 
1 tcrgo AniicQS qu:d-m ex illuiir.ilima Urlinonim familia cnfcm & Galciuin feu g.ilcam tcnentcs Iletcrunt. In 
laicrc vcro ubi cpiIioUlcgitx\r, Mr'^iiter domus ex Icgati frairenepo";, qui pro novo Cirdiiiali rubcum pileum 
ercSa tenuit njsna. Dcindc pcrfccla re Gi\ina, cum \crum lit quod idem nnvus Cardinalis ?.b Apottolicfl fcdf^ 
XXIV. die ircnfi Msrtii proxime prsictito Rcms in Caidinalium numcunn rcrcptns Bicrir, Tituii fanili Sixti 
I,coatDs cnrdcm , habito prius ad facraiiffimam inviclilliniumquc Cifarem *$c elcclurcs imperii aliosquc Pvincipcs 
{crmone, ad Altarc vocaxit. Cujus (crmonis tenor talis eft: 

ScfiniJjiTne Cefjr,L!gX.ponTif€xMaxii'iusMjJrJiaie rus intcrader.u pracUruat proindtque in urr^ ra- 
Tum 6pu5 Kunc cj^m, fimifstc carauics arhU tgncio diquo fpUvJoTc jiilgentes. Vcruvi hoviimin mvin-lfc lim:>i 
cmn ex pane prcb^izum nonfacik. Afdiit Jtquidtm inJacrofanCut Komanx Ecclcfia peihjtcruvi CardinaUvi Al- 
pcrrum Mopintine ccdc/ti pTcfuhm^ primatemque Gcrmsma ^euiis, fortmia, corporis , animi^ue bonis non ;;;:- 
dlozrilus crnstum. Is r.amqut iUufiriffimus gemrre ^ coypore Vigeto atqiie piikbro^ auite fiorida , ingmio^ vtaiui 
actiminsj facns litiris , divitii:\ di^nitate^ potejiate, ou^oiiiatcque ptajlani. Coutinemia (juo^ue reli^ionis cc- 
cljiaftica &" TtfoTr.atioKis radiis fie fpUnder ^ ut luceat lux fua ctram ommhits hominilus. Accedit adhac qtm 
ium Impcratorii furr-iTiiq-nc Fcnupcis inins atque idem tleiior excellit, o VOS poittificii^ &" vt)S Cafarei dcfioris ^(a 

Tia iGufircTimr. canmunt itaque ornanHmum^ dccus, atque benefidmn communis latitia comitetur. Surge iviiui 
iilujhijfimi p-ir^tpi i ^ chfcr^-aiidijjimc domine ^ ^fi Cardinea dignitatis injigne tuis dehituvi vinntibus Jiifccpum 

vini. 

Eo itaque vcniemc, &hamilitcr ficxis gcnibus coram altari conftituto, idem legatus. quid nam ditrni- 
tas ea fibi velit, quid Dcus ab co poftolct, ac criam quid eum contra truculcntifiimos iidei noftrJ: boftcs Cluiltia- 
iiara ianguincm pemiciemquc ritienics, ac ipfius {iimmi Pontificis nomine pro viiili parte curare dcccat, dcch- 
ravir. Et cum ipic sd iingula prnpofita Tc tanqaam obcdicntis filinm promptum atquc paraUini cxbibKcvit, Le- 
earns capst ejus pileo rubro decoravit : quo peracto no\Tis Cardinalis novo apice inligniius , in Faldiftcrio ante 
altarc, genu tlexus perftitit, donee canticum divi Auguftini & Ambrolii per cantores CaC majcftatis (qui <S: tr- 
Tsm miiTam fciennitcr ccdncnint) fblenni ritu com organis decantarciur ; Dcindc pcrlcflis ccrtis coUcftis i^ 
oralionibns per Legaiam fedis Apoftolici , novas Cardinalis furrexit : & cum maxima tarn corporis quam men- 
lis pKEltantia dc aliari ante divi Maximiliani Csfaris aliorumquc prlncipum confpc^um venit, ubi dc multlplii't 
crdem die cxhibito honorc per doailTimum riram Laurentium Zcochcn utriusquc juris Doflorcin difli novi Car- 
dinalis csncclhiium . viva altaquc voce gratias perfblvit hoc modo : 

iiljxfme deccrety facratijjime Cafir, Rr^nndijftmi in Chrifio patres ac domini S. R. E, de latere hgati, 
iUnjlrilfimieue prim'rpts^ bominnn fumma cruditione ac non nediocri facxindia praditum in hoc fpiendidi^fino ac pr- 
v: dtviKo vefiro cvufpc^a vrrlra factre. In mo ejjct ea dicaidi viSj ea loquendi copioj qua Majifiati vcfira , rci 
iBsumtudini . 8" loci bujas dipiitati coiivtntre pojjet. E^o autcm cttm nihil hariim rcrum in vie agnofiant , jure u- 
rerer nc Mt -jirio inihi dari pojfn^ out temeritatis incufarcr : Ji vel meafponte^ vel mto ipfius confilia banc pro- 
viliciamfitfiei-.JJim. Verum cum RevererJiJfimi in Cbrifio pstris , lUuftrijp.mi principis ^ domini , domini Albir- 
jifanSa Mc^^uriiiTunf.Jedis^ M/ig(jeburgei:fts ecclffia Arcbicpifccpi. principis Ele^oris^ primatiSy B* nunc fan- 
Be Rem. Ecd£fig drnuTiciati prcibyteri Cardinalis auclornas &" voluntas me ad id cnegerit^ ut in prafeutim um 
^jxiai agere deheaytt ; crfi bcc meam tmbsciliiiazcm longc fuperat ^ quod B" ertidltijfimi Demofibmis 8" eloquentis- 
Jim Cicercms crszio coyfzqui pt'jJiT , tamen infacra Majefiatis ^ Reverendijp.niaruvi Do. vejirarum dementia an 
fubjidt. p-2uds exp-o'iUiB, R^vereradjfiwum deminum \S prindpem meum amplijjtjna bunc Cardmea dignitatis a','i- 

con Sag 4. eapitcO von Den et,§Difd)offm ju mii}5rt«r«, 199 

cm mitiimc mhivifje ,■ quoniatn dominatiofua Rtverendiffima mn ehm hahuit^ maxitmm <S hhorm ^ mmlfoHi- 

citudvmn fihi tjdtpwn dignimm expojlulare , exaSamque pro tarn ioaipleti tradito talmio dandam fibiejfe raiiO' 
Item : mu igmrans Caniiuales ipfos infmiiorum Apofiolorum vkm fuccedtre , eadmque ah ipfis requiri qua M fihi ohhim dignitatem , ^miilatqae oumem curam if foUkitudittm iUi conjunlhm modejte apiofcere ac ample' 
cii £5" taut ajjidofa amantibusque votis obtmpcrare. Igitttr pro he immonaU heneficio in priinis Deo uui ^ tri- 
no ' popliiefexo, mn qiias debet^ fed quaspctefi mximas egit gratiai fuaque nunguamfntii loudata matri virgh 
HI ' dc tcii cizUtum coboni : ejusjuinmi Dii ckmmtisfimm majcftatem devotiifiiie impkram , quo his divhiu mu- 
mliks aiquefufcepti officii digniiati adfanEia CatboUca jiiei fua profedum fatisfaciat , atqiie ac par efi rcfpon- 
dtat , jiropitiu//i(n adcjfe velit : turn Beatitttdini fanttisfmi domhii tioflri £5* ficvit C(tfm<t Majefiati veflra im- 
viortaki dicit U bnkt uratias. quod D.fuam reverendisfimm boc amplis/tmo munere ornare dignatajunt, Quic _ _ /pien, ^ , . , . . - - 

fmui ^ katitudini Pontifcis , ^ facra Cajarea vejha Majefiati, vefirisque dotnimtionibm rcveretjdis/imis ex atii- 
mo propet'fitm, prccaturqtie ut Deus Opt. Max: ^ bcatiiudinem PomificiSj ^ fact am veftram Cafartam Majefla^ 
tern , vos atqne ampUsfimos reverendisjimos dominos legates, pro facrofanffa Etekfia f»a btmftio ^ amplifications 
dierum loiigiitidim £5* ovmibom reple^'e^ atque pojl extitam cartiem itiimortali corona pro ingcntibus mtritis ^ gl^ 
liojii aBihui coronare digtiotur, 

Qi.1,1 fti-atiaium atUone finifa Ci/arcffi majcftatis noraiiic per Rcvcrendifllmum Principcm Pctrum Bona- 
mum il.i rclponfiiin fuir. 

Noii erant ,■ rcvmndiifme in Cbrifio pater ac priticeps iUtifirnfivit^ focratiffime Zgfartet Majrjlati a revi' 
retidisfma P. V. agenda gratia, qtiod ea apudfatiHatn ApofioUcamfedem buic fujccpta Jiia dignitati partts Juas ad' 
hiluerit , quodquc fe licet invitam 5? detreQantem ad CardinaUtus apicemfuofiudio , fna indujlria ^ auBoritatt 
provebi curaverit. Licet etiim vefira reverendisfima P, fiiafingtdari modefiia eum bonorem cjfugert^ ac tanii car- 
dints oniaimita evitare confiitn'ijfet. Arhiiratus efi tamen Cofar, mn parum ojficHftii interejfe non id tatitum 
perpendcre qv.nd erat i}wdefi:ia vefira reverendisfima P. propriim , qtwn quod erat impcrialis ac Cafarei cubtiinis 
pecidiare, ^ non quod ipfii inodefie nnuebat. Sed quod religio ^ quod fanHimcma , quod /ivgalitas , qaod cetera 
dotes B* vinutcs ejus exppfcire videbanturj id totis viribus profcqui ac procurare niteretur, Qutdquid igittir a 
fanBisfivto domino Leone X. Pontifice maxima, qvidqtiid aj'acro Cardinalitm- collegia in reverendisfimam P. y, 
caUatttm efi, id non fiiidto, non auUoriiati facratisfima Cafiirea Majefiatis^ fed virtutibus ^ meritis ejus efi con- 
cejfim, Ea igittir fibi conccjfa mcrito digniiate in avumfelix acfojpes pcrfruattir , non tantum pro Juo bomret 
fed po iitiiverfa Cbrifiiana reipublica commodo : ^ in aternam laudem ac gloriam totius Germanica nationis: 
fibi boc de Cafare ptrfuadeat , qnodfl etiatn nnlHs progemtorum ftioriim ac illufirisfma fua profapia tnerltis invita- 
tusejfet, a quihtis fe maximis coimmdis ^ bonoribus exornatmn proftetur^ poterat tatimfolitis vefira reveren- 
disfsma P. intuitu ad vmlto tnajorn pennoveri Cui etiam in pofierum pro bonore ^ dignitatefua confervgnda ad" 
avgcndaque ovtnem opem^ indnfiriam, &" ait&oritatem perpetuo poBicetm\ 

I'oiica cloiniiius icgatus (juasdam litcras ApoUolicas manilms Cuis in publicum protuli't 6c Cxfiti Augnfio 
lionnriBceminimc tradidtc : qua; tunc clara voce per cxlniiuin juriscon full urn Jacobum Spiegel Cxlarcx Ma}c- 
ftatis feci ctarium & conliliailmn lefta: fucruiit, quaium tenor ita Ic Iinbet. 

CHARISSIMO IN CHRTSTO FILIO NOSTRO MAXIMILTANO, IN 

KOMANQRUM IMPERATOREM ElECTO, SEMPER AVGVSTO. 

LEO PAPA X. 

f~^misfime in Chrtflofili nofier, fahmm ^ apofiolicam bcncdiElionem, Veniemi sd Majtfimm tmtH dilSo 
*-', filio nofiro Tbo. tituli S, SiXtifitl^a Komna ealcfi'a preihytero Cardinali nofiro ^fedis Apofiolica de latero 
legato , ob eas cnufiis quds ad univerfamfalutcm Cbrifiiana retpUb. pertinentes, per alias nofiras literal , £5' eo ipfo 
Cardinali intcrprete tibifignificavimns j non putavhnns alienum^ enfem ^ piletim praclaro &* /olenni dnniverfittia 
natali domiui nofiri Jefu Chrifti nolle nofiris manihs eoufccratos idem legato traderc tihi confignandot : quanquam 
nonfiimas ignari^ majcfiatem tuam boc cxceHcnti tnuwrc a Rimauls pontifcibus fapemtmero jam batufiatam fuifie : 
fedcumargummtwnhuJHScedouiviifterimncontineatecckfiafiicapoteftatiSj cujus ttitela ac defenfio tibi pracipue. 
incambit, ut quifanlla Etchfia advocatus exifiis : vehimus not qnoque in boc nunc munere nofirum exr.itare: ^ 
virtntis tua judicium ^ egregia infidem Chrifii voluntatis icjlmotlium : quiim prafertim nulla tmquam tempore 
jufiitii quam boc , quo Cbr/Jiiana refp. impiis conatihus crndelisfimormn bofiium in difcrimm vocata tuam pictatem^ 
fapientjam^ tuam audoHtatem animique viagtiitudinm maxime rcquirity bujusmdifacrafauQa arma majefiati tutt 
datafuerint ac donata. Acfemper quidem te pro amplitudine auBoritatis tua accinOum gladio effe decuitfuperfe- 
potcfi,' quani ea qua not nan in mcdiocTcs 'ant de louginqua mttm fed in maximum &* prafins ptriculum vacamur^ 
non modo dignitatis nofira, fed etiam falutis amitwida : nift concordibus animis principnm tuoque imprimis Cbri- 
jliana refp.fneritfuha prdftdio' Mac vera not vebementius Majtfiatem tuam mt ad boc praciarisftmum cpitA 
fufiipicudx infidem tuam publica falutis bortati fuimus ^ out Hit tan tarn gloriam tantumve nomeii optavimuSy quam 

, qtianta alacri~ 
las animoYum in omnium fdelium cordtbus fuerit conciliata \ Uk'nter fcribertmus , nijt Majefiatittt tuam nibil late 
refidatmus. Qnare cam res itafe babeat, cape arma tnanu princeps fortisfime : ff facri gladH 'quern tibi mini' 
Tims, aciem advcrfus Dei bojles atque tuos exercere appara dux beUi fan^isjimi^ defenfor gentium "vcrum Deum co' 
lentiam , uUor Barbararmn : quibns enim titulis bonoratior, 91a quo genere ctira atque laboris illufirior ejje potet^ 
quamfi Auguftam^ iftam dipiitatem qua polks ^ acfingtdarm vinuttm^ qua pradim «/, tn Us rcbui coUocaveris^ 

fi' . . . -,- ----^.. 

,. , . . „ i/^ 

vhiameatur^ omnibus immimt.) dm apetm^ efmt , tiSfmmmvimsmdignmfibigtmofay arbittr- 

rarut/t 2CO 'Sai 4. Sapitel, tton ben er^bifdicffcn ju SDIajjDeburg. 

r.-ru,r.fi:.:ci<MT^ ^idc:,u>r. Dimr, Rcat, apui S. Petrumfib <inn,h t-fiatoris , dU\Maji^'-'l i"»if- 

,idclicc-^ -Icmm 4 galcam. q.:= ccolcfom« votcft^^^^ 

piciDa- tntor & rrotcctor acipit. I.e^au^ vno ad diaum Clfarcm orationcm liabuit takm: 

Zu^. .J} om.U pnfias in £.?. J? m «r«. E«/e™ .yi«« ^a^^to «m«« d'finfir,m «»«"f """.«' ^^ 

"XX !l- \LSriLiUe^iiLfr^har, quo n, Caefir in„r facra ponufi.a anmerfam d,e nmd: d- 
TJ^Jr r^/.%e"4-riri aS^^or E? tu,or vitrat Sdus lamqm Ecdefm defenfiris advoca:qui mncn «• cd cnfcm lunc apkndumftrimetidumque inque Cbrifti boftes tducmiium. ^hr- tuum a„o milke mnfiluv, jufliua \S judicium, pmrparmofedi! tuu mhmtur : ftd cvangehcae m ,- 

"^-^^rSL ^..finLn : fi.ft.^ au,.m fcli.quc fir quod bodiernuj bi.ficn, ohig^.. d.aco,nn,». 
%%,i,n<, S, pcnvf:> U^V" -Mup- Pcrofiquidcm Apofolorum princ.p, d.c, he d,ca,u. eft : M^OOa- 

^LTJn acccpir . Jixtiliquc o^i/T dcda. Rlicisfir.. igirur bodierno boc «,fi pcft C<,n/fa»rm»pote H.eojoh. 
f!in^K^"r,.« K.. LrriL AfoftcUcmqu^ cccUf^m ad fna usque orbis ttrrarum popagare Aiy#«" tuaefm- 

^""^ ^f-l--r,vsri:'f L..rj;<!r, K-vercndi^fm, m Cir/^o ?«»r, ™nw foe mmin'finaiifimidmim nofiri Uo- 
^ drhi:iKn-&U v^^^i ' p^crrJtate v,Jlra reitrendHfima /,bi Matum gramfimo ammofufap.t: „S'"V" 1' 
7!.orl^n2-i-Mi:^ifcd,;iloyi2proqueunivcrfac<:briftian^er!itublicaenue!fitatenmmo^ 
'U -n'r, '^-U 55" fi-i-^:^ uu ab inrumz a'.u,e ftmp^ ccncuph-it : qumdocunque fi occafio obtuUm expoj.tu- 
' ' Ci^u! cMdmrci ^a^niiudo , byiz-iribu! ,ni,gis ittim.am, ^ finius corporis robur qtmm in to mnc fit iiunquatn ,.../;r;. r;i«n.r, fimtus Sjniitgaka acfdd chpcofi.mea^uc pcteaus uh .^"f /O^f^ «"/;'"'. "'"^« 
;>^frrc-mro animo Cbrip aufiUt b" ^afforc hukfanao prcpof^tv , « HfCf/fln« in hojltsfdet cxptdiuont mnqu 

.;«ruru,^ei ^^ acmum pukhcrrJmc rebus ouinibas Lcgatus ad altare ftans populo bencdixit, & dcindc faccrdo- 
t^rbtis vciiibus cvums Jcfe ardincis vcftivit cniamcntis : & tandem fimul cam Cifarc ac alus principibus Car- 
dMnlibus.^uc ccddiam cxivit. Cifar auiem cum ambobns Icgatis ac criam nuncio Apoftolico pnnap.bus clc- 
a'oribas Jasqnc imperii proccribns , no^-um Cardinalem ad palaiium usque fuum rcduxir. Dcindc vcro utrumciuc 
Ueaniin vcrlas conim bofpita comiiams eft. « ,. , ..,.«• n j-j-n- 

E* poftrono Cxfar atque alii principcs ad fua quisqnc tcaa rcdicrunt. Ita nobiliUimus fplendidilfimus 
-aus haiosraodi abfolams cl\ : approbante Deo Optimo maxinio cui fit honor & gloria in fccula. Aftum in ur- 
be Ao^nilb. Anno Chriftimo miUcfimo quingcntcfimo dccirao ofiavo. Calcnd. Augulti, 

6 12, Um t)icfc Scit mi IRayfcc tnapmilicnue fcbt bcmu^et, cimm toon fcinsn Sn- 
tfdn^onitt (Earolo in Spanien nac^ feimm ?oDc Cic A^m;fcrL €ronc ju vecft*etn, unD fu$^ 
tt&a;uDe5%arDinal 21lb«rri unD €^urfui;(ien5 ^oac^imi m ^ranCaiburg 5BaftWmmen toor* 
wml 6 ;u GctDinnen, rocilcn il)m et)ur--5:ricr unt) et)ur.^fal§ juroiOcr luarm, unO 2^6nig Stan* 

dfcu5 inSwncfrci^ ft* «ntcr Ccc^ani) gleidifalS um Bic funftigc Sapfcrl. €vonc bcroacb. 

ak nun ^apfec ^;?larimilianu5 am n ^an. 1519. toctflarb, fo fc^ricb £ai;t)mal 2llbertU0 Sen 
ircbltcct m Swndfuu aug , unC brac^te Sutc^ fcin Sinfcften bet) Gencn ubrigcn S[)Utfutflm 
jurocac/ Da§ Ivonig darl in epanien jum^aDfct cwef)lcttt3Utt)c, unB ^6ni9 Stancifcug »n 
^tancftciA, Ccc aufs aufetftc Catnap (Icebfc, lecc abjiel)cn mu|le; o^necac^tct aibetto «m 
ki(Stc5 mn roarc , Die ^apferlidje grone auf feincn SSruDec C^ucfurfl 3oad)m ju bnngen, 
tofclbiflcn 0)ur=$riet unD 5^faI^ it)te ©timram gaben, unD ct alfo mit fcinei; eigcnen unt) 51U 
bcttt fcincr Die mcifren etimmen qebabt ^nttc, fo Cec gbutfurjl abet gtogmut^ au^fc^Iug , unO 

bcrqcaen nebft aibctto ten ewWcn su ©a#n oetmoc^te, eatolo feme ©timme Ju ett^ei* 

len , taCut(| tjonn Dkfa jum 9\cid) gdangctc, uni) nac^gcbenD^ am 23 jOctob. 1520 ju Slacken 
ton earftinol ?llbmo sum Stomifiicn ^apfer gecronet iDQtD. 

5 15 @o Mh tatMnal 2Ubcccu9 pm gt^ft magtjebtttg gelanget war, gicng « 

mif Scnen ©etancfcnum, Die tjon fcinemCBorfa^ren&ebif^offimeflo in Dec€apcUc Dec 
e *Tlori;5bun; intcnDitte ^nlegung dncd ©tiftg toflenD^ in5 gBeccf ju ti^tcn , mt abcc ni*t 
tor Dien'ic^f Dog fol^eS in Det ssnorifjbutg, ol5 cincc Damans t)oc unflb«troinWic& gcfc&a^tm 
^eimna geftbaftc, inDcm bci) groiTen gulauf De5 gjolcfg an !)0^cn gejlcagen fol^c gac lei*t^ ton 
t€m ^cinDe ubettumpelt ttetDm Eomc ; unD wcilen et ein mtxmtt gtcunD De5 CacOmalff 
Canu)cmi tror, auc§ bci) $ab|l ilconc X. felbfl in gtofien 5lnfcl)cn (lunDe, brac^tc ec ctf Dobin, 
ta§ ibm ctlaubci mutDc, Da55ieuc Stift in cin Qoffct in Dec ©toDt, \to e^ibm am bequemften 
Dutiiftc, mtctlcaen, Dieeioftecein^usieftcn, unDDiegn6nc§cxutoccfe^cn, Da^ec cc Da3 Wcr cucnroetcf in3 ®fl« 4. eapitct, m ten CErebifAofffM ju gJlagDtburg. 201 

nut "S^'lKn.unD @«Iine|«i,im JDom su mag&cburg, unD ubetgab }U Dcffcn Sunn 
Stfcpoff jtt ^tl&eo^ctm cntdanCcne groffe StreitigftiKn bepuilegm; ^ feincnGBcttectnarggraO* ©onntag nac& 'mm in to ©-Wnni^iK igrS 

®leie m tcutfd;er ©pcac^c ge^alttn, oiic^ dIs W nBmabl u tet b oftrsZT LS 
ti btmt m OUC& barouf Die 8el)re Sutl)eti iinmei nicbr unb Ku« 'S .«i^* 1*^ 

jmiicf fam; Da ec pax ilbct Da« 9cfct){I)«ne cin gtoffeS «anen bZaZ m^(iJ.l.c^^" 
S(u«b«ifung Dec Siitljetitten ?el,te «,fr 9(1 mit)e?feZ^bet Sf S h^ ^""".1 

ju feinem gtoflcn gjcittug Die ©taDt migbcb m ^U ?Dcn stt T'^f 

DccfelDen ouSjubcmgcn , Die et Doc& abet auU 8iebc sum^tieDcnTcbf » mow*'^ V ""3 

mcigen iinD SrancEeit , mm Do$ Due* gutc qjotfiAt unD anftXmSfff „„;!"? "' 
©egenDen ni(^M tetfpiiret rootDen , fonDecn aUe« inlSuKbtbl? ^'^'^*' ""^ ^'"^«'» 

iffciitli^ Wtlefen wotDen , Dabep |t« untcc anDetn mm unD S)iSZ„lfX,u ^""^ 
pet(Bf)nli* bcfflnD, unD ti Daljin ti^fete, Dag WeCcLi f^^^^^^^^ SSl?.'^?! 
wucDen, au* oHen m5gli#en gieig onwcnDefe, cSe 4«3ng?u (SZ ffa^^^^^^ 

IBM , m\l man ubcc Die SDChe^mHen ©loubcni/atticul. Die (sShrt i^Sni?*! VL"f 'l^ 
mt cinig iBei'Den Eonfe. ©atauf ; Dot S "t unD rmS ()?S IS 2t"„h.'^^!?.^' 

unmiUig t)o„ Den. mmm roeggirngen unD SSfaiS 5^^^^^^^^^ 

fie Den ^aI)menDec Pme(lanten bePommen ; m X^titln^X^t!^^'^ ' ^T 

pnb«m unD€»an9eIif|e„ f ir*e gef^MiSSS e^^^^^^^^^ 

ticn Seite gettetcn pnD. gfieil abet Die ^tot (licmDen ©tAnbe fi* Z/ iKni ? *'S^ 

to|at&oIi(^en befilt(5te(en, fo bielten Pe eine £££9 u &f^^^^^^^ !?" ®f" 
3U UMbas Den ^wte^itcnDen Die fibUigc acb«;« unD (Bemifiinfl. SrLhrL il^.f^ l^'f^* 202 ®ag 4, eapitel , \)Ott Sen (5c6bifd)6fftn ju iBlag&ctJUtrg, lief i^ncn abet tfit gatbinal Durc^ Cm ganfelcr D. Orcfcn tjccfc^ic&cne.^ntte ^micfe ttJfi|en bee 
IKeligion tJorI}altcn , fonCetlic^ Dq§ man Dag Hai^cmc^l nit^t anDcrS als untcr cimtlC9j^e|talt; 
fo ec il)ncn mit eigencn ^anCen jurci^en ccrfptac^, gcniciTen foltc, vettic^tctc au^ ^mm^^ 
in Cer t)ciI.'aSod)en tJocDfietn unv) in Cera gcft aUc in Dec caiI)oIifc§en Sic(l)m gcbrand)lict)c tic- 
rcmonicn unts ©ottcsDisnft in cigencc ^ecfon, unD tcrkngetc, Cog Ccc gefanite Duitl) fj* Dabeij 
cinnnDsn, unD die gommunion auS fcinen ^anCcn cmpfangcn foltc; rocil a6« fol(9C0 nicftt cttoU 
getc, roarD ct fel)t ungndDig, unD licg tide il)rcc Slcmtcr cntfc^cn unD auS Dec <5taDt Bcttreibcn, 
tcrmcintc au^ Det neucn Pmbcrifd)en ^efeercp ni^t bejTcc etnt)alt ju tl)un, al5 wann et bcp Dcm 
ton il)m angclegten Heuen 6rifft in ^aUceinc Unirecjicat etn(^tetc,fol^e mit gcU^rtcn cat!)o- 

lifq)cn gjlanncm bcfe&tc, unD Dec IPictenbecgifc^eii entgcgcn fleUeCc, ju Dcm tSnpc ec untcc Dcm 
27 5^m) Diefcg 1531. Sa^tS, ton Dem ^Qbitli^jcn Legaten in?;cutfc&lanD Car&mal (Lampcgio 
cin Privilegium 5U anlcQung ciner Unwecflcdt 311 ^aUc eri}ielte, ttjel^cg c8ocl)abm Dod; roicDei; 
ingetccfcn gcrieth, Da cinigeton Dcncn ©tiffin ^-^erren, auf mclc^e Dec €avDinal em flroffc^ 

CBertrauen gefe^et', ibrc PrsbenDen, mit Dcncn Die Profeffiones oevfnilpfc njccDen folten, Dcclicr' 
fen, (1^ Datonmac^tcn unD Dec Sutberifc^en Cebce bepjtclcn, tt)ie Datjon rocitec unten untec Dcu 
?;it€ln , ton Dec 9vc^traation ^u ^afle unD Dec llnitierjttat ausfu!)clic§c giac^tic^t ju fTnDen ^i;n 
ttirD. 3n ebcn Dicfem i53i3a5re cecgli* Dec SacDinal am 19 Sept. Die Sttungen/ fo m\m\ 
©caf -govern unD (Scb^avDen ton manefelC) ancinemunD@caf3llbccc^tcnunDP^i[ippeii 
cm anCem ?^eil entj wnDen roacen , Dabep jroep^Rebcn^Receffe ©egen C8ccti3a[)cun9 Dec Sebiij 
Sriefe unD <25erQcbun9 Dec geifiatSen ?e^ne gema^t wotDen. @o ert^eilte auc^ Dec <iacDmal 
am 24 oa. Ccc^X)ortlaDt ncumcr^DOC ?)aUe Ca6 6tavJt=:xlec^tunD einen tt)apenbncf. 
Slu(6 ft^rieb ec fclbigcs 3abc einen £anDt<:g nad^ -^alic aug, einc gemcine Dtepja^cige &anD= 

Sceuec betccffcnD, Da^u cin jeDrocDec Den 50 Pfennig geben folte, TOel(^ec SanDtag enDlicl) iu 
Sol^c toUsogen unD DieSteuec ben?ifliget,au^DagfoIgcnDe ijgaS^i^r obccmfll}!^ cinftanDtag 

tce^cn bejfecer Repartition Dec beffiiOigten ©teuec aufg 2an&, in €a\bt gcljaUen mucDc. 

fi(^ am 2SOctob. mit fcincm ^^nicer, d^urtucit joac^imo 1. ju -ocanocuDucg rocgen Dei; 
S.mt'cuifc^en Hc^ne unD ©ccDc iSox^U, unD ri^rctc mit fclbigen ^ages Daraufwegcn Dec 
ficeitigen SSagOebucgifi^en unD Slaccfift^en ©can^en einen (Htflu^ Ppcglejcl) auf. 

No. 81. 

Smt QatoliW Sonticniation alter ^rittitcfiicn J)cs (Jrg^BifftS SBIagDcburg, 

earDinal Slbcvto, &|bifc^oftcn ect^eilct, Den 20. gcbruac. 2ie. 1533. 

E chartulario. 

hrolus Quintiis . Dvcina faveiite demencia Romanorum Iniperator Auguftus ac Rex Ger~ 
•iujniej C/ijMliCj Anrigonic , jitriusque Sicilies Hieriijalepiy Emgarie, Dalmaciey 
Croacie^ Legionis^ K^^carrc^ G)'anade^_ Tokti^Valenciey Galicie^Mqjm'icarumyHifpalis, 
Sardinie^ Corduk\ Corjice, Murder Gienms^ AJgarbie^ Algezire^ Gibraltaris^ Jjifularum 
Caiiarie <y hidiarum ac teire fe-nne^ Maris Oceania Infularwn Moluccarwn, A'cbidnx 
Auftne^ Dux Burgundie^ Lothariugie^ Brahande^ Lymhurgie^ Liicemhurgie^ Geldrie^ Calabrkj 
Atbeiiiirimiy Neopatrre, Wiei-tembei-ge d'c. Comes HapshurgiyFlandrie , Tirolis^ BardnonCy 
Arthois (f Burgnndk^ Falminatus HannoniCy Homidiej Seelmidie, Ferrett, Kyburgt\ 
Kviiurd^ Kojjiiionis^ Cmtanie £r Ziitphame, Landgrausus Alfade^ Mardno Burggovie, 
Oriflard^ Poiiaiu cf Jdcri Ronwiilmpem Prwceps Sue-cie, Cathalonie &'c. DominusFrifiey 
Biscpje^ Moliiie^ Salinarum^ Tripolis (f Mechlinie d'c. Adfattiram rei meinoriam, Eiji a 
Deo Optimo maximo ad Sacri Komani Jnrpmi foliiwi ea potijjimum ratione nos €ve£ios agno- 
fcainus^ iit oimies nobis (uhditos nf deuotos in eoriimjumiis tf privikgiis conjenemus , illis 
Tamen nos imgis obnoxios ejfe n-edimus, qm\ inter Roniant htipej'ii precipua vieinbrdy quum 
res poftukt^ pro Carholicejidei ^ Jaa-i Roimni Imperii defetiJioneyCO?iJilio, auBoritate at que 
viribics nobis ajjiftwu^grauesque inipenfas df pericula nobiscumfacere nonformidant, Quum 
itaque RaterendiJ/Inms in Cbrifto pater ^ Dominus Alba-tus tituli S, Petri ad vincala San&e 
Rovuifie Ecdejie Presbyter Cardimlis d' Arcbiepifcopus Mogmtifius tf Magdeburgenjls, 
Privias^ Adinimjb'ator Halberfiadenfis ^ Saai Romani Imerii Ardncancellarius per Germa-^ 
jnain Princeps Ele3or , Aimcus t^ Confanguineus 7iofter cbarijjimus nitper in conventu nojlro 
^ Prindpion ac flatuwn hnpa'ii apud Ciuitatem noftram Imperialem Ratisponam nobis 
mrjmlLz Pn'uilegia <^ literas in forma transfumpti autentici Jideliter transfcriptas oh- 
tuleritj que qiiidcDi Priuilegia ^ littei'e per SereniJIimos quondam Predecejfores noftros Re- in bee verba : In jiunii ammo at vviumaip m uiHvrjis m arums rtum a nc^uiiu nujifn u t^fuucm jm^ 

mn moih confilio & auEtoritate^ verum etiam gravi rernm fuarum impenfa Weftitit , (^ 
poflhac pr eft are iniendit ac poterit^ id circo animo de liber at o ex cena iiqftra feieneia , In nomine Jan^e (f individue Trinitatis. Otto diuina favenre Clemencia 

imperator d'c. 

In nomine fmUe If itidividue Trinitatis, Otto divina favcnte Clemencia 

impe}'atov (fc. 

Nobis humiliter fiipplicando prefatus Reuerendifwms Dominm Alberttis Cardinalis & 

Archiepifcopus Maguntinus if Magdebwqenjis , Amicus if Cotifanguineus nofier chariffimus, 
titfibi (ffuis Succcforibus in eodem Archiepifcopatu ae ecckjiepieMagdehurgenfipreinjerta 
(f omnia alia Pyiuikgiajgratiasj immunitates^ jura^ dignitates^ indulta, mice f tones ^ do- 
nmones d' liter as perprefatos B'edece fores mjh'os^ Romatiorwn Jmperatores & Reges (f 
moscunqne Pvincipes ^ Cimflifideles in quacungne dignitate ecclejiajiica fen nmndana con-' 
jlitutos conce/aQf concejas in omnibus fuis pun&is,claujnlis, articulisyfentenciisy&'continen' 
tiis confi-mare^ approhare^ innovare^ rattficare d' quatenus opns fit de nouo concedere de 

henignitate tf auBoritate nojlra Imperiali velimus, Nos igitur prenarrati Keucvendiftmi 
Cardihalis if Archiepifcopi Mognmini if Magdebiirgenfts ^ Ajnici if confanguinei noflri 
bonejle peticioni beni^ne affeciiy eigtis alioqiiin erga nos if Sacrum Komanum hnperium quam 
pluriina extant mmta ^ ojjicia, que nobis if eidem Romano Imperio fnicero 0eElu if con- 
ftanti animo ac voluntate in diuerjis ac arduis rebus If negotiis noflris tf gusdem imperii 

>re/lititj if que 

nm 

per errorem ant imprudentfam ducii , fed fano Principum , Frocerum . If aliomn noftroruni 
if Imperii facri fdeiitim dile&ornm accedente confilio If de no/Ire Imperialis poteftatis pleni'- 
tudine^ eidem Retierettdiffimo Cardinali Archiepifcopo if Frimati ac dilcEHonis fue fnccellh" 
ribus If ecclefie Magdebargenfi antedi&e preinjerta Friuikgia If litteras prefenti volumine 
paginarum mvem content a ae nojlro jujfu defer ipta if defcriptas, 7i€cnon, omnia aha If 
ftngtila Frivilegia^grMias^ immunitates^ liber t ate s Jura ^ dignitates^ indnlta^ concejftones^ 
donationcs if litteras Arcbiepifcopis Magdeburgenfious pro tempore exiftentibtis i^ eccieftfi 
predi&eper divos Romanorum Imperatores ^ Reges Predecejfores noflros if alios. Frincipes 

& Cbrijti f deles in quacnnqne dignitate tarn ecclejiaftica quam mtmdam conflitutos data if 
toncejfay datas if concejfasin omnibus Juis ptmBis^ claufulis, articulis^fentenciis^ continen' 

ciis If tenoribus^ prout fuperiiis defcripta If itfertay defer ipte If infer te funtj atiorum 
mnnhm tenores pr.o infertis (f fufficienter exprejfts haberi volentes^ pmtt ea omnia prediBus 
Reiierendifflmus Cardinalis^ Amiens If Confanguimus mjler acfui Aiitece fores & ecclejia 
Magdeburgenjis rite If rationabiliter obtinuenmt tf obtment^ if in quorum pofefone vel 
'uafffuerunt Iffnnt,. If ft taliaforent de qitibus in prefentia de jure vel conjuetiidine de^ 
^cret fieri mentiofpecialis, eonfirmauimus ^ approhauimus ^ iimouauimus ^ ratijicauinms ^ if 
de nouo quatentts expediat conceftmus If tenore prefencim confirmamusy approbamus, innoua- 
mus , ratificamtis er de novo concedinms. ac Imperialis roboris firmitate munimtts , decernen- 
tes ea omnia If fingiik rata if- grata firmaque tf^ illibita efcy.ac nullius impugnacionis ob" 
je^o ac noxe injudiciis ant extra fubjacere ^ fed in. fuo femper robore if firmitate perfiftere 
acpermanere. Hoc noftro hnperiali perpetnismlituro temporibus edi&ojirmiter flatuentes^ 
quatenus hujusmodi transfnmptarum litterarum mlumini plena If omnimoda fides adbibeatur 
if adbibcrt in quihiscunque judiciis If extra , If^ alias ubique locorum if terrarum^ man" 
dantes etiam univerfis tf fingulisPrincipibus ecckftaflicislf fecularibus^ Frelatis, Comitibusy 
EarowbuSy Milittbus^ ClientibtiSy puibus If Uniimfitatibus quarumcunque terrarum^ 
diftriBtmm , ciuiiatimi if locorum facri Imerii cujuscunque dignitatis, p'eeminentie^ officii y 
(I at us ^ grains^ ordinis aut conditionis ^xi/tant , Jttbditis if fidelibus no/iris if ehisdem Inn 
peril 5 nt prefmmi Renerendiftmum Domintmi Albertum Cardinalem If Archieptfioptim^ 
Juccejfores fuos if ecclejtam Magdeburgenfem in perpetuum in preinfertis if omnibus aliis 
eormn priuilegiis^gratiis^ immmitatims ^ libertatibtts Juribus^ dignitatibus^ indtiltis^con* 
tefonibiis^ donacionibus If litter is fic per nos confirvmtis.^ approbatis tf innouatis ac con- 
tefis impedire feu moleftare quoquomodo non prejumant nee impediri feu moleftari ftnant ^ vel 
permittant, aut imbedientibus auxilium^ conjilium velfauorem preftent dircBe vel per indi" 
return quouis quejito colore^ ing6nio vel pretextu^ quatenus penas infra Jcriptai inCurrere 
formidant^ NoH obftantibiis in contrarimn facietitibus quibusctmque tarn concefts^ quam 
concedendis per Nos aut Fredeceffbres noflros ^ feu alios qitoscunque^ etft talia efenty de quibtts 
bicfpecialis mentio de verbo ad virbum deberetfierijupplentes tf autoritate mflralmperiali 
fupradiiia tf de ccrta yiojlra fciencia omncm if qnemcunqtie defeBum ^ quiinpremifis vel 
eorum aliquo i*atione folemiitatis obmife^dubiainterpretacionefentenciarian aut ve^-borum^ 
feu alio quouismodo compertus fuerit ^ Noftris tamen ac Imperii facri If alionmi ^uribus 
femper Jaiuis if illeftu Nulli er^o omnim homitmm liceat banc no/Ire ConfirmacioHis^appro* 
bacionis , innovacionis , ratifcacionis ac nove concejftonis ^ derogacionis , ftippleeionisj voluntas 
tis if decreti paginam infringer e, aut ei qtiotiis temerario aujucmraire. Si qui/ aut em 

id attemptare prefumferitj noftram tf Imperii Sacri indignacionek grauiftmam tf penas in 

£ < a Jupra- 204 ©*Js 4 Gitpitcl , ton r?cn grgbifi^offen ju OJIajjlDdHirg. 

jn^r/Jiclis Prmk^iorwn lineris contcntas, fmgulas ptnas fingiiiis excejfthiis refenndo 's 
Xllltio. tf Keonorum Jiclhorum XVUho. Cciroliis Ad mandatum Csf. & Caih. Majtis proprium. §. ig. 5n Ccm fo!c«tt)cn 1534 Sahr irar tec Ccr&inal 3IIbemi6 auf tiejcnigcn, fo fcer 
?utbcTif(fcf n ?chK bcnpfiii^tctcn, noc^ l)eJTti9 ctbittcrt, unt) lic§ fca^ec ju ^alle ^crfc^ictenc au« 
tern J\at^6(hil?l unD Scb«5ppcn(lui?l cntfc^m unD mit 9B€ib unD ^inCern burd) ben SKat^ au5 
tct ©act MTtrcifen, licg auc^' Dicienigcn, fDSQl^flut«t b«fa(Ten, au5 Dec Se^n=?aj"cl au^jlrcidjen, 
lint ;pa thrc©utcr fin. ®ie ^crtricbcncn roanDtcn fic^ an Den ncuen S^urfucflcn.Jo^amt 
Srict>ri{ftcu ;u Sac^fen, (mafKn d^urfiirft j'cbcnnce 2lo.if32. wrflDtben mar) unD fucbten 
©dms unD Qion'dNrint ben Dcmielbcn, inDcm (le torjlcQctcn, Dag ftc o^ne llrtbel unD SRc^t auc> m tie 4:untgrcu»9c yjcrcc^tigreitcn antQt)e , n?onibet |ic9 cm "omxi cti)OD, occ uieic :ofl')vt 
gcDaurct, unD -jU tielcn 2Scircrunccn Snlag ^egcben, ;umahlen De^Sburfurflcn ^u @Q($fcii 

gorDcruncien fo treit aicngcn, Dag cr Dem (EarDmal unD€c^bifc^Dff nic§t einma!)I Die ^ejhafunfi 
^incr -^cfeijicncc mit'^rmemmg unD^erfe(hing 'lUgcftcbcn molte; Dagegen Dec ^t^bifi^ojf miD 
€arCinaI Dcr rcifitlidjcn =P?ci?nung mar, Dag Dc^ ^bucfiirflen \\\ ©Qt^fen Scfuanug megen Dc^ 
©iac:nc^cNngs 5" ^t^lic nicbt n3citcr,al^ auf Die 95ane5^S5ef0l)luna unD ©nmeifung Dc5 
6d?uUbeiiicn nnD SafRgrcfcn |ic& crftrecfe. 3ec €l)urfi5ril erlicg De6^alb fomol)! an Den 
IKarb alj <£(£u!th5i§ unD vgcbcppcn 5U ^alle fi^arffc ©i^wiben , meld&c mir f)icrbC9 famt Dcrec 
<gd^6ppen ^ntmott minl)eilcn ircQfli. (No. 82.) g5 murCen au(§ jmifc^cn i^ni unD Dem g!ac-