Skip to main content

Full text of "Sachi Sakhi - Sirdar Kapur Singh"

See other formats


w& tto! [ t m0^m mws % 3 fcfera tea Sf« 3S*#a mi 

t'U'foW £ ST9 tytfl" feS 0*8 l] 3d3 T : fa^g 5?U3 fRU[, >HH.£., (UVra), W.S., (iai)., fsp? >»ret. 
h! iSb,, wafm hIhu, wh t orati, ggst, H'gg iraaftre (hcth^), 
H'gg iffre fere h§ t , »f fe >HH.t., iMh.^L, sft. ftfe fotf3 HtftU HfUH 


Copyright 1972 KAPUR SINGH 


mfs cfi nfe ml n-tft, h ssfo h wfa >M'«1 1 

— 3i| cfjq Rffeg, ^H3S?) ( v, 25, 36. 

2. u^c? (R*Hfcj3or fcatj) 

3. 93 fe*3 T 3 (fefeJTfH5? 3 q'crta fcgq) 

4. HU3 Hjn (h^fs Hfesfctf) 

5. Sacred writings of the Sikhs, (et al, UNESCO) 

6. Parasharprasna (A thesis on the status and significance 
of Sikhism) 

7. Me Judice (A miscellany)-in Press 

500oRft, 1972. ^3 113 

— *■ 

WJWBfi (i)— (xi) 

vrasti c t— t 

ttffeoP II 111 H3H3 fa? 3 T: a 3* M 1 ?^? S03 — 130 

^ffeof* II3II >H31H fe3TH pi afe 131 —133 

'HfeoP U3II HST H^ fe^ 3»H?J =(33— 183 

»ffH5n 11811 fa £ cfet>»{* £ ^W #fe»P • 18M 183 

WfeoT IIMM fa?TO £ fH^J^H' faTS^ 18t — 1MO T3lft T43 

— ♦-. 

(«y^ w§ s t u3t, ot ^ cratf § sreg^ gun wjoW feH uhh^ 

St gnj feg gfo UI?1»1 T US I ^Sfal* # OT *#§qN* 3 f SBtT^ # e^fe 3j 
^?J, ira WSoT >HH u uW, feH fS3*S| ^ ^Tfey g£ wfu? ? 35 H 07135 
&UF H r 3* UF >HW^ gllfg HH~ I33T rP5 ^facT, 55 grelty* Oft I tyflW 
WRUW t" 335RP fe 5fcS?) ^ U, § feu f%H? T R # ?Jfe H?te T cS 
Urgof f^ft* 1°ST xfet ^t HOTg M T U ul era H5?t I f?H 93^ , U5* 35c? RS* 


Hdd 


>HHtr 


HU 


23 


24 


3fcj3 


■effen 


27 


6 


(>K?5^ S r ftl) 


(»R5S TO!) 


34 


4 


ifl^OH? 


#§ auH? 


34 


14 


fel 


$1 


37 


25 


f!TO 


iftq 


40 


1 


ypfcra 


HTfog 


41 


j- 


ifl-¥aej 


vf-srarat 


" 


4 


1JTOH3 


fw H3 


M 


9 


3H5 


3H5 


45 


1 


>HH 


>*H 


" 


m 


stohs 


HiUHS 


! ■ 


18 


iSHUH^H 


fe°3 HS^U 


47 


'JO 


on* 


OUiJ, 


49 


5 


W3H 


>HHH 


51 

— ** 


1,2 

4 y~ 


cP3IFf 


opgfH 
cTfHHft 


53 


16 


^fcSHft 


54 


33 


3?5 3151 


38t "dlHt 


62 


4 


hs 1936 


fts 1938 


63 


33 


^bj*: 
72 


13 


HHteW 


HtfloW 


74 


23 


FFUH 


H% 79 95 
103 
107 112 

■»> 
113 118 
119 
125 
129 

131 

132 
136 
149 H33 
25 
28 
30 
31 
4 
32 
6 
28 
28 
17 
18 
21 
22 
25 
6 11 

21 
32 
10 

1 

19 

7 wm 


Htl 


ta? 1 


ufas* 


qf3B3' 


^H<b' 


R3J53 


n^sra 


wl 


H$ 


f3H3'3 


f3H5f^ 


HB^H 1 


yw3 T 


3pg 


SF| 


?5 T 03 


tm 


i^cs 


it§ 


>Hlj_RHT 5f'U5 


>HtjHH T oJTg^ 


"f?RSM 


fen stel 


fetfe* 


feu 


is 


»# 


"oftfe^ 


5?gfe»f t 


t§ »Wo 


»fgTO 


H^?l >tfc72 


te1 >H5f? 


H3 


H3 


3dfte 


disfid 


g^SHt 


g^set 


^?3T T 


s 53dP 


W3TcT ? 


Hara* si 


c?<7^. fetF§ PRl ^ 


cP^sfeire 
§ 33 $, fal h 


H3 )-fo 


H3 HcS 


H T U T ^ 


HTO 


fl T # fa 


"ft? fas for 


sra feT 


era fent ffWcP 

f»*§* ra s^sreu to fHiu ?ft £ >h3t su 'Mygn' fe^ to u, feR 

UR^7 £ R# Stf, 'SWl^fiS M^U^' § feof UU gf 3 § >Hftl>>i T fe t> |U 

fegj to 1960 feu fefaw few* r! i §r gf g feu feu ruto 1962 

feu feR S^US si gifu>tfT fgr^i fsf fg R ^T >^ig gt 7=§gr ^ »j§ feR u T 
feR T feoKS i\ fe5f R33U l|H3o? ^ &£ ^.i ^ »{§ fen § 337^ h«t ^t 

fugB'ai sg gs 1 ^ >hrui u#ai r i 

fe§' feu £g, '5mW?j?> w^w,' fm uar rh' ^1 §3te feu 
3?1 *gf fu»f feu* m fo?§ to 1968 feu to feR § uHHSf fu feu 
g T u^ u §? fpus g^u ?>uu w i 

^5?^ gfej fguf r} ^ h* feR #g feu fsgus of© u£ >>pq€ 

feH fefsUTO feRSTO ul Ifcte'Adft M Rt, fe (1 ) TO^I", >HS^^f 
RUl U*. H3T55 HfR^R ?TC5 fW H3 3 fRtf l)g ^ RUJHR, 3Ul ty^ §UU1 
3 fe33 T fa>tf T UJTO 1 m\ Rt, RUT gfowul »T3fH3 § RHW faw^ ^ 
§3 Rl, >HS (2) RM HflUH MS^q'ctf fRUUUt, feRS r H U #§ U^, f5R 
RUJUR U 1 RUSS Rl , fRR £ W3 fRR ^ ^U'fq^Ul aiulu^ £ RTfog 

uuh u l 3R^i § obh ofgifew, ura uuuifgu £ hu? 1 ^ ^ 3rr cAn) 
"§ gulws y^few, ura ufefero £ n>PU3 eras u T m3?> ^13 T , u_ra 
331 gu^uu u? h'|r 3?sh sra^fe^, Rlugu R T fugu T fu»r § ita* feu 

U^? T fe»P, Rffag URW^U §3 U|T3cf 3HS T ^^Tfg> H T j fayi f^q 
H3S»fTH ^ r R^il 05M fl^t ^3^ T fe»i r , g^ T fRUI >H3 §R 3 FPgW § 
f^Hl f?B 5T3H ^U?Tfe»fT i ^ Ul^iyrg ^ fiwm 5S >H3 f?jk? 

r^T fe^e ^fuH^RTU gBH^l ^1 fR^ra^gi! fe^s fRgB^n € fegq 

■RUTt? H r t^' y^ S?l3T I f8U fRg T 3^? i^l^ 1 Ul '^Hl§feH »i? t H5' >H3 

g T feR3^ ?t RgTU3l ^ ta §^3 us i 

31rt sof^r (3) I s wri £y, 4 owl§s® »f?Tg^, fetf feu 0^ 
ofer jfl fo{ ^T^Tgg^ »f3 g^i ^t ^174^ ^ 9 yrgf ^ (metaphysical) 
gu?-^5UcS T ^ (postulates) us fas/ ^ 3U5r-{Rt[t 3^ r§^ SU? UU first | j^rg sfg fg^f jtfjff Em x § ?G?Tore£ § S dt RH3 
FTcTU U' >*3 ?>t Fft WTO 3U FTc?U UM feu uu^sust^t KSlft RS t 
»fftl»f3H5r 33 #*ff ut UUT^UU, f^ fe^ s^r ^ ^ g^^g »& 
^Gr^cTS U* femu? U I fe33f3, RtW, ^ ygg MT fe ^PoTUS 
§ W H>Ht H^t fes* UU^-3BUS^ feg ul RFU3 US I RRfe § U? 9 

^^^ (suHsre, ^) feu a fe fgy^T 5 fa "f^sra^ hsr 
H T ^t si C&t h t ufuw §3T | M § fsu?'^ uu uoraft u TrrawRW 

HH! feu URWEf J^S 3* §pf ^t feg gjj^, Q fa 5rH T fefep>re ^fai 
yU?-3KUS^ HSlft HS i 33* i| HH5^ »T3 »ifomT3H5f fefW 3) l£yg| 

feu Rufe u Roretat us i fe§ 4 fegrfw, 'avfi^fss ^r-^' agH ^ 

^CT^Uc^ tte 5?US S 7 *?, §U3* fefc^RSf 33* § Sk RHfew tF 

n&w u, fun ^t 'bwISsh ww' >H3 fen ut tfap Wgr tuu U I 

^3UU 3J3T fftm jfl fa R fef3U T RcPUt Ul U^thI ^ fR3RU US, 

©r to 4 £r fen 3W ssre ut M«N<6di1 ul 3+' »tr ul suf Rt uyu*, 

UU irfus S33 (1) S § USi S UU^S 5fU fo»F | ^ S33 (2) ^93 
f^3 ofeT fo fpiHST fUU Sst »fRUi fs^U HSUU >H5S TO) Ut 
^fTU^t SUf ?fe IfUl fRR feu §R S 3T| MUUS U^ ^t ?jth irt HU^ 
R^3 c?lt UJ| RTfeH tfi Halul Ut 3^1u cfetf §§, §3ST fUU S33 (2) 
§ 33§5 3US* 5fSS U I feu 3TS §USt S H§ RS 1960 feu mft R» 

»e h a Oust I ti 4 ui gsut oitel fiI, fe rs wk$ upe&w3 §3 
33R 1 5 fe »wul rut^u, Htfetr >>fH^ T sl *rt»r wu?1>h t feyy, 

'H5?3gT§ ^H^H $F&\' feu >H^3 U I UU, H 1 fUR #H fRRS U UU T 3 f 
feU 35 Ufe^ 1 fe» UT >H3 3U feu 3 >HR?5 f&V3 f 3 SU? R3U T I 

3 T 3UU fe 1 fRUf Til S, feR 3 i §3l Ul fus^ feU HU^3 W£ 75^ 
SUl I feu feR l{cTU U : 

"feust fe* feU Ul U UlfeH^iH U WRU OU ^^UU S 33S 3U 
feU 1 fel>H T U, feU 53t R5 mUST UUl I* >H§ feR S^ 1UU>Ht § fe^ 
?5l fRSRU UUl U I f R S feR 5F3S »13 fofR 9U^ ^i^ g\ j^U RU5 
S'f5 ofi^Ut ^ ^ ^ g^ 3 ^ hhsht^t ^ fog hoi^ s t^ ^ 
3fe 951UI feR gul^FS % 33H 3^ 3^ ufaw m feoT feu RUS T »ffe»{ r 

r1 for v'3rtu (wafe) s ^ru »iuur ut fRu ^m fuu^ u i feR feu 

RR T SUt fe §U (?J3»fUUs) c7Tgg fz?w & fraT^U[| Rl 3 WFUfHc7 

(ii) fef^ 33 l H§ WJS H^tf feg^Ut ^ ^^ ^rg^g gy^x fnuf tfl 

^ u^nfe fefd'U'Hoiid c7?r gt te g$ 3* vh 'H^ul rrot' yR3or § 

>*3H U q 3^t gg ^g feg^ fa H ^ fjz^t fe f^g yy^ g^ 3gr§ ggf 
fef:| j 

t feH UR35T feu ufos* 3f 'oTKttSH »f¥W' 3^ ^y g, ^ £g 
V3 >Hfe3 ^f 1 ^ TO, faf 3* ^t fe H Ipra 9 :— 

Mfer irh §g fepl fg*ro i, faus* h'to 1950 fe% §h 

fe^aft 133*5 fe3 feof*, ftWT few H§ i § >H3 33 3TO Uflrg R35PU £ 
*re TO *3 fa* 3 ?^3 ^ ftf Wr, Hi >HR. 3t VJ3HU OTUl f, 
fe ^t^ f^qrjj feg T g ^ ggt fegr fgi»fr | 

fey fen?! uluu u*re ^st ara feu 5 fo? fau^ ^fi&m& § ig 

feH febfHt fg»TO fee H* ?B?J^ 5rl3 TO, §TOt § Oflrg j^^g qr 

fU3 HU^g ^ fa£ l ft ra §3 ^ fegigft H33TO'3* # i hi£hc7uu sar, 
?> 3* H?^ i f hhsIh otto frospg oftgr u »f3 H ul U3 fei 4 fs&rg^ 
3 T ires ate* u i eregs w&rz »f3 creras iu 3, fen § >wuh eg g<?3 
to fsr feu g% >*3 feu ^fow T 3, fes fefe fur for >r fg»rs to, 

HU5PU f Rg 3R??1h 5TU ?53 US I 

f3,H 11333 feU 'oTHlt^H ^W' grg ^ feRHTO 3 3HUlU ctfgl 
UlUl U, fH § HH3S SHl M3 §H3t ^fa^t if ^3' &gg feu Mf3oTT 
fes? ^HHt ^H3T?U =BT gy qrro c7U fgp^T Ul 

fugoi^ h§ fercif^gigft 1133^ 3^ feu sfew fe to 1947 feg 

"R3 1 33 3T ge^Tgi ^fe) H r f 3* ft 4 fijg c?igj3 f%^ f qgHRT S T ) %^ orfHTOU 
S3T 1 Ufe>H T Hl I S#WU 1947 f?3 H§ feSS 1 ^ fM fa Hf HT3T fygr 
»(3 UU HHUt, Urfc7H3^ fe# Hut HiSTO fe^ W§ TO »i3 ^ftj»fT^ 
3 ftTS f?3, fen W, U3 if TO I ff gut S^ %ST 5t ^5 3 ^gj^ 
^US VU^ f 1 TO* §3FU»fT 31 jfl >J|fH3HU H'HUU 3W f^uj jft ^ UJ3, 

(iii) fif $ ?1 fWtfS UtfT fof^T | HT^gg grgr ft W S Ttf H§ £gg £g 

fefe^rgq} ^ ^ %fr ^ g ^ gg jjg M ^ |_j fu -^ 20, 25 R-st 
3^ y^^'dd b£ ^fi? rs i §st -# mg g T ^ 5j HT -j^jt for §3 g.jg 
g^ng us >h§ f S* b ^n^t g 3$ ^f HMT fa §^t ^ fagg^ ^t 

fe* fes? U*U ^5 gfg fgy^r ^ far ^ §^ t |. nffHdTHg" f^ fe# 

feicw w h tpi, ftm §s/ I tail yu^ ws h^hs w$w te nt >*§ 

fira f S/ § THSS ^8, §H g gg^rg ^t ^f gg^f gggi fcgnffe g^i 
i, f St § HS § 15Tf 5 ST 1 fegt g W g f^g £f H3 ^ ^ j^^g -g I 
WSl ST^g feg qgHR^ W »f fe»T, fa$ §a HUTS' 5 h% ^H tut UU 
W3 3ofi US §3 ul ust hhw I UU3 1 

SH, 'fe3Sl Hi W3 gl fRH ^SH^t 3>U ^foP* I »fS5f fuw fay* 
i T^UU 5*55 33 93313 H^t g^T f ygi§ . h t HSU 3 t U t fHW 3 cpjg 
fHW ftw U*H § y^g jqgrgg ^ 3S ^jj fa^ H t g^r gg gjj | W % 3 

u T feH3 T s, >hh1^t § fgro^ s*b nay hs t it3 ^u ?5§ are us >H3 

UUrgf feg UfWgf i f gf J§ ^g %^5 g g^ g^ ^ T fg , {ff^g 

h^uu s^ ui m fifes, tmre, qcfcpul § »rfs»F s nfu s bs 

?T£f HilS HS UU U T H3 T T} U^§S ^ M t >HBUSt HSfeuW ^ H5 p 
ffeg fsU5 SUt" RS I U 1 g| for, H T U) §HU 3 f >MUl?HS' rfw t 
HHTTT-fHUt3 i M T gf?^ Bf 9 UHfe^t ^ UT^gr | <g& H i a? j ^ 
HUTfefe>HT ^ ujy f^g ^uft M§ H^t Ttp^gTg § ^^r ^ gt 
&3% UU, UU3t §3 Ul^gTS ^Tfe^r ^r gT^f §* §^ T »ffgj»fTH I 
5S fe^ fUS^ 3T?USU U7TO, J?J #^H t 5T fe^Ul, 3 W! H3t, ^^gg p^ 

uh wrgaT?, s fey >M fo fen ^ryg par ht m% fott" sut s y fu»f T 

TFHT I 

feU fusW H" >HUS fepq U5t f%WMl U^HT?5 feu, HU'BB' ^i 4 
3S9 5fM>Ht HS, UU HUl tS3!, »fqgi 3U 3 >H3 3 T SS U HSH T ft 

feTg S3?u T fH3t urut 1 

^§ Hfe>M T U fe HUIUHgt ^t HUnflH Bfe»-r T § HUTUHSt § g^H 
^t fe tS&M&t HSt S feaiH S§ M3 §H HSl 5t tfl?5-d T 3Ur 5 T HtmU 
>H3 S ufe»f T Ut ? >H3f TFT § gi^ fag fgg ^ fgs^i g]_ vjg fegg ^ f^ 
^T tergft y^H^ g 1 HS H 1 ^ fil ^FU r §S 5Sl ^Sl HS I UU HH» 9U5 
U>fT h1 I 

>£f35F Hill feU i ^'fa>H T 3 3 3% M5T3 ^3 cFI§ US, §U >HHS 
feU, V33 TT?Tgg jjt^ ^fl ^f fg^jjfi 5 g% ^3 T §5 § tjthst Hi feof 

(iv) 33l Ul RRF51 U^ull! »i3 ?TO Ul §33* feU^ HURW S T VpT? T ? T , 
fe- 5 SBJTgU '^Hl§3H >H? t U3' *ns feu >K T fe^ T 3 RS 1947 fen 
fu*?R3 T s b ^sraW f%U % fe3 T few 1 

12 »f^s rs 1949 s h" u^ hu1?> st s st §§ fens - sfufe»r 

ufe»T Fft I §R fes 3W? 5l ^3*33 H f«S'£ g-iJpM W H3* 
OtTO Si feu<3 R3 T feu U T R 5 fePH T I 13 Wf*5 § ; ?H 1 *fl tft g'u't 

r! w3 14 »fi{s §Ri3 ^rea awt us 3^31? ~€t ?R r U3 g si 3 

H3t fes § U3H3 R3 r H ^ Hi I 

13 »ii[s t 14 »fl{H R3 1949 ^ ^^fi-PH 1 ??! U T 3 § ^^?5U 

anfl ue # ^rtu3 £' wfacput ra, gsg 5 r t ^ H T ci T ^i, h§ >»ret. 

r! MR. =F YW3&] S T U3H ^ feiF fal>H T I fatf fan EH S T 5 #, 

»THt. Hi >HR. B >MSRU 3, aFTpS >Hc5H T d, H>H3S ofef Ul SUT 
R T H5?5 T ; fH3^r fgg fa §g §§ sfet d13lU EH, U33 r B 3U3 fai i 

fnq suiRi feu are" gs r^)h 333 s ws\ 3R f feu As set u i 

tar UU T § HU^fTgt, frfcft fa ^Wg 3'U3IW ^ 12 w|'S RH 

1949 § H5 is! rI, §u ore ft fen qs*a § 5R ^ur, fe f et fsr 

tel 3 UU3t §U >H T M 335 §" »fHHg US, SUT U/3UW I fej 
H14HU >X3 ^PSEte 3 T R fa>tf T U T fern?? 9 I 

sf£l §3 feuu UU RU5FU1 ?>ora §3 ot§ H»i3Sl W U3R S 7 ^ 
SUt ^3 T W FRF f fH3?7 fU3 §R § t/fe^ fS^ 3S T ^. MU^ §UH 
©3 SUT T S fe>H T tF? I 

HU5f T Ut g^t ^^ feS M3 »ral U T 3 § HU5?Tgl >H^HU t § H»fe?5 

sus e u^fH mtr ^??T 3 fecro u >H3 ?; iM i 

UU, 35 H?5U fU^U T U E T l{ T fe U UofT rfl ; 'a[Q M T fe§ f, 

^ »rfe§ *! 

fe^ yU T fU5f ?g/ UH H'', 3 UB3t o >MHH T ?>, feu SUa"U T feu T 
3U H 1 fer HfeH3 T B gR-rfH_ fesl Si HU^TU g feftW T fa H?J feQ", 

5T?|?> 3 fern?? i fenu, fe§" gsl §3 cffur»f T ufe>H T 5 i 3is 5 fe^ 

UTR fa§" ®if 3l3 T R^ ? 

3S fesl Si RUSf^, fRR i ^U3 T C[U3 T 0fe3 R?'UU H T H flt 3 
RU^TU^S Ul RS, t R T § fu^RU^ ## UTR RU^B f f U5?R WUl gfeP 

(v) for fan ws\. r1. $ h. >h?hu §, tet ^r U33TO 3 ftjtr git # wwuh 

tyi 3 ' 3 gt3* ?T% t yg flgf grg^ ga^ foj gfg^r fo {^ flg^g 

h§ §3 ^h ware gug, fe^t u^s guru i 

feH »fiWU UTTg Rg^Tg £ HU §3 ^5 ^ R ^ H wtUS gu fu3 

>h§ feg liraf u ira § , fflu^r far feu?jT fe^ f=g ^ §g^ ^ g^ 

ifflfg ^t gfe ^ fOT^H cfe* fW jfl, §R | fepf RUg^U § Rg 

fe^q, fet^l tf^3T S ^g^ £^ y^gg gg j^ ; ( 

faui? bh h§ ft spt are h1, © u feHH aug fea rs fa, get t?H 

if UrFU gUSW h| gS R3 T RH'fUUW f ( feg srfu g feT Hi fa feH 
3cW 3 §H HH* Wg g§ d|§ »n gg^ 5y f m&tffiw gj HU T fe3f 

set, "far fevut gfHHsu Rffog u^s" yuu #3 1 >Ȥ feu gut 
*rat ugH fe§~ ul yuu gu fuut are] r1 i £r feu sut" hs far ugH 
yuut su? ufet, Ff#, far fa fire" hw? ufe»r, ^r feu h?>, fa 
fas/ HTOfgsW §3 feu ugH yuu? met, fu^t 3^ gjq^t f^ 
sut kuW aruW 1 

HUt HTUt feU Rl, fa OiTO RUofTU ^T »0J^t FfUR? >ht^R feu 
Hi fa Unfe* >tf T fe i 9HS f^U. HUS'UgW ^f RUTfegr ;§£ ^ pj^r ^^ 

(2) fast S3 u#, nugrut m$ feu^ 3t, fesT Hsgut #, ugH g^ g 
few itH -set ^ ■Jgfhff, (3) u;ro£ u"u sfat fafsw feu ot 

UO RU^Ut ¥U T fe>Ht feu^, feuut offHHSU* %&& % fe^ ^g§ g-^ 
^fesr feR HSSUt 3 URfcr n{Tfe h^ t'i (4) H" gut U3H tfU^ feu^ 

feR h^ set 3 sret u 3 s ?u=rt u, (5) feu ^r 5 utttu iuel»f T S* 

far ^fe»T U, fHSt H^HS RUTt^ S* W3I3T fe3t ft >*3 (6) UHfer g* 
HU3 T U#>fi' gs" S3t>K* R^r Ut SUl H7J, fa^fa ^ §3^ ^ S^-f aFH 
^t HRBfa gUU r I fe§^ |Sl RUl URtF H t get >HHU Ufa SUt Rt 

iTU" HUt feR IJSTU ^Ut RUT^g few^t 13HTS feu UR U5t § U^ 

<553it t 3H feg^aft 133^5 g? rh^ set hhh^I gu fesl giet »r3 iu 
s g^H uu ug giu i feg, maf u ute tfu, faR^ T w fa -fe&f Rt 
s ugR gu fe T fa §u f^gu R^fet h! ru'hu ^1»f fif gn (1) (2) 
§ (3) h^t 9 T H3 get arrut Ffe cr fey^ f f3»nu sut^ i R: gyu fw 
wret ^ u^uet u'ui u^ tjt fui^ gu ?5# i # t ruhtu uus i uh 
5lu T u?H'u rs^ feg »pu^ts i H wa\ ufe»f T , ^ fa urau ?t gu fenr 

(vi) , %»P fa g# fue e T f^Tjr^ fqjj^r fsf HS 1950 f%U 5F3J 3 RoT Hi, 
§R >*7>H T U c?g! i^-^TBHl HUlH 3U? ? tffl 95 <SUT RSre* UU 

fetra feu feu hhr?> sfei r t # fa feu yfesra §u?r $af *r tftn" §§ 
« T uj ^ul u#uf ffrRji to 1950 fa^ i*as feR fan <rni auu # 

els tTtT hs I 

^ HUH? Ul Hi fa S H r R: 3VU ^ I HgT ^ ^ HU'eH UH 
333, RU 5 fcScKie eS T 3 »B ETO ul tt §R2S § RljjH 33? €l RRl R 1 
R3I T U T fsr U fa §U HU T e3 e oPfH, >>f?l#H >H3U, § RH3 fg§ UUT §#, 

uu ayu fnuj I gV 3 ?f^ ^i i fen?! uluu fys w&l are feu u fa 

iflT HUe^U UUS H feu nfUSIf R H r ul 3lB r §tf, R T 3 fURRR^ feu 

fea fek gra-spgnt sftg a%, feu Hi #H??> ul Hi I 

fe^ Hi #H7S 5 H# feu R UUUU 3U fenl fa R: 3UU fHUl ff 
1 fa feu?^ eR-»f T 3U3 HWffew* feu UHle 1 " 7>uT S?l»r, feR SSl 
§R§ 'WTC3 feu ftPHTO' e 1 sggj MWW Rfe I 

feR fuOa?' § WS3 7tfU| ©1 HU5TO i. H'§ *PgL F&. >HR. feu' 
Hl#H 3UU feu MUW g-g^ feg ^g^i f BM T ^g fg^ ft*g y§ gigf 

?bu y>}ru § rur t 5 sras s 3uyu r^s r?s ue i 

RtT fHRuu #hu?> h§ fean 'feuuu' §r ua ne ru^tr fe 5 
fa >hwWh > far? e»puT tnus RTfeg wjlmaz § rr rs^ hs, §r 

| , feunS M^Rtg, g ng^ >^^ ^^ yrgslHT fau UH Ul S c?lHr >tf3 

fet* %j ^'? (lapse) u fzm, ira fui" sj #r^ h!^^ w u 55 
set, fug RU3TU ^, gu3^>H^ b! ru5t t u |, h3?^ fRgtuH au f nt fa 

feR # RR ^ 3?t ^r g y^rg f%^ g^ ^ g ^ ^ ^ g^^ 
'R^HT' €] 9UHB1 H?T 5ft 3 ] U; fen gg} Hgsfrg Hdd'^V fgH 5 W 

fef* »ran5 si* rt^ el ?f ira ft, ^r?u Ir?s I ggs"s>n* 

Hi Hfe3' 5 'RU' el $% §q^ g,^ 5^ fegt | g§ g 3 fe f HRS g 
#RU?> URrg feu g^ yggi ggi HUl^ ul Ufe ifi| UU R?5 >H§ feH HH^ 
feR §U RT53 3U HU faUR fagigft 133^ Ul 3UR UU, ul^ RRI W 
>HRHl 3H UJ? ?g ul 5?feT | feg fegrgft U53T5 Ul §U?T el 'R?JH5r 
R^ 7 ' Rl I 

(Vii) U*Sl c73U 3 Rtjfa 33U feu sHhI^t MUte* feu H 1 , f%RH era$, 

»^h t u, we!. Rt > HsHa § wms su? 33 Rcrel i (2) vet. r1 mr 

»1eRU 3?tf R3 ii fe Ul H»feH 7>uf «l3' =FP R3U' : ufos f §R E 

fefq ^r firo 3l3* fl^T ^T 5 it i (3) Ot^sr or€B?,u, ^ t ig| u t r 
yracpu fsiH u^l 3uu %! tfe | fan fa§ T 3fi U33'B wire, ^ T g 3H eras 
^t g^H tsu? s noret, »fflut "issT 1 3?b s^3s^3 tft fens w>R r u 
era rs£ as? i (4) # M tftr fen ureRU^u s s?u # »w ^nj £ H 

ggjji H7j H# 3^ §R S T §U 3l3 T £ H Mm!\ 3U 3 sfe Ufe>H' 
(duty) SU? RHfew ^t jq^^r )>f§ ^ Ul §3 #Tj MRU RH HSl 3WU 

M rfe g^ ^t >tffo?~d1 9 I fesf ffl ^ °M l^f 'few 32' ^ T fe'^ 

§ 1 ^ ofij^ 5h1>h3 ?kJ1 utrei ! (5) irr 3 T fps, ugfec? ru#ur fes- 
3»pfeut fe?, 1852 ^ 3fu3 r^f fepi fe^aft U33 t b isl u, tu 

>>faU 3T »rel. rft. >HR §3 ■&% tfi 3Ul* §R US fgt R T Uf fe^aft 
U33 T B #goP|s1 9 (t) feR M3U WJRra B% UR 1 ^ RUpFU | "5 Ha 

gu fy?5 T ^ ^R m^us 3us b t a*§^ »rfwu u mhs fWaft u33 T s 

3U^ T @5 ^ T I feU £h HB3JU fire ul 3 T §S »{?>H T U 3U R3Ut U I (7) 

t& h^ ftftra 3 ssflrel R^u! re! R3re3 ul £uf *rel spfl 3* hu 
feuu faui fiw j feg^ ct to 3fl3 T h t feu* u ? 

feU SR 3 firara o?T§st 15^3 »}§ W5oF 5U fe^OT ^^H. U'^l 

^^t ^3 hiJh ^U2 # feretf to ^u fe§ M# Mrel mr. fef 4 wi ^5 

TTS f ^^ 3U 3 UcT STR T ^ ^U^ fU3T I 

35 rh^ gl35 §MJ3 A^ 1962 ^ s^ 3#, ?re" fa h 1 spasms 
-& h^u as uV r 1 , 3w ail t! T ^R 1 ?uf3»f T fa left Utra fsg^u 
fe ^^1 Rl mr. m^ru, uiyiral ^mu. t 1 ! ur t si # fRy m H3j, rT 

UU3m |hu| §T St S y^Bf uei I Hi c73 _ | §R "3 t ^" § *f^q T ^' ^ 
XJ3T Hi, faHHt fa FTU-fe^ T fy»f T OTg U T F! ^U? »13 R10H 33?, HU 
fagq 3U UBt Rc5 I §R 5^ RU'U 7 H57, R) f <T H fHR2U »{TU. if. 3UU. 
»{ThT Rl ^R § HW3H 3i 5f3 fe3T >M3 @R S fafn €R »pfU5 ^33, 
felTgfl UB3 7 H SHl U t hT 3UU ^ T Tffl ^ feE$33 ^3 fe37 I 

feR gfe fa^fesf "fRUWUl" # fa3H fHRUa^ 3yU # RU>f c7UU 

feu wis ofM >H3 js^ fas §u i 3 r |?i1 5^3 &&? fRui fa h -5 
^rnral WRS5 >Hute f^u t s T #* T Rl i huTh 3UU i fu R'3 # R T 3 

( viii ) § oTO^t Sc73 Sis? 3Hh1h oTU SS' >M3 fi-fHUB 3*[U We\. h! >HH. feU 

suro era te§ Bit >h§ us far»pa T h gustof* huIsj tos S bu" 

US I 

wra3 ht feys fey3-fy fen fsuu3 u, yu §h s wy §u 
us wHyJn 3bb set, fc7 >hhc7 c^H %u fen t? »ray feu ysu us i 
h t § feyTS feu ut feu fsB^ T ufew ufw u i 

hh?s t u t u)e for wra3 f >hhc7 fey^s »{$Hra ; i fu§ yy h3) 
i u T tTRUcrra feH faBura c?ub four § w$ y>H3H c7Bct 3 fe^Bft 
y^ro sru Bra^ T 3, wl h! >*h. ?uai1 hut rjfgns Frasrat serai feu' 
^re^ it, 3U fens fen ^t »f T fer»n fuu T u, yu u feu crra^ul M 
fay ny ftuj w u^ hb^tb feu ft} uiuu3l cwu feuy org cra T § 3B 

feU^S fHH ^t >H T fBI>H T SUT feU T I ^3^ 1 1 HI I feU feU HUU w^u 
BS : "feU'S W3 c?t§^ 3t fergf feu fey U U US, UU fan ^BT S^ §S f 
§3 WW cff3 f rFU 1 U, §U BR? BB tj I BIB afus ^1 BB 3 #( U 3 c7BS 

si uu, feu u T usM uf uuHCf 9 i" feus* ^ 51 >H3 "h^ui Hnft" feu 

HHHHW £ ftTS* §yfcW ^B Hc}3 fHSU US @US» UT HUT By B^ HH9S 

hht, feu nyy faui »rygT3l, >H3 ^ftop inn feu fsius uu ^ T fe»f3 ys 

tJBBl 3 »f^H HH5c7 UT feH yH3cT ^ gt^y 33^ 31$ US I 

fen ^nratel s Ryus eras but 35 3y uu eft us §fuu 

US i 

ttu 1 huJh ^bu s Hi Bujyul er|b ^ §h feu feu hs fe>H T fe 

fRU3 cTOST Sc73 H" >Hy^1 WtH feu ^S 1 ^ HS, §U Ul Sfa c?t^ 
3 fe^S U >H3 fe§" HUT § H T H T H»fet5t »f3 feHfHfHH ^U c?TSSt 3 

ulu-fey^^ fntj 5 gjHl, 3H huu^u urusn-r fHUf ut UH S HS 1965 
feu, u*r fe §u ytPH fey^ H¥ T u ^yulus ^ z?^u hs, fuu ^ 
yy T s hbJ hJ ^s guT^u h t h3J § fe fust feyt fe hsc? ^ ^^c 
Huu^u ofyg fnuf >H3 h^[ ojyu set fef fuu 1 u >H3 fec7 fuu T uT u^ T 
utuTu i fen set us fuu HUc^u u T ^uu y^u T u fe Huura c7ya 
fHuj, mh. yl s §h st Hral >>ret. h1. >hh b! 3sy T u M3 ysas u 

Hj HTB} rft S fS?c7 Uct f 3U fU3^ ! "fu^ HUofra Haf^Tg sjyg 

fnw s ^9 gl ^^ ^^t^ s fe»ira sut, ojs 1 s? T ss u §T ui h ui i" 

(ix) fen fast # »n^ g^, fo 1966 f%u >r fu hmIh stu? 075- 
»wte sftet fe us u) h"# h§, git ?ra uu ue dsr, h^ fen ws* uu irsl 
HA^'yl huT urI i 

'VrI H^T feR fau^r fHH£R fflOT # RiR gig fej ^rg 

wQ'rt u, fe *'Hfl^H r ^ § §u?r € fuR r t Hsy s§sr fe T *f#, »f3 f g 
R hrhhw § feor is IhJ *f^ ul htrtht Era?? fuw 3* §u sra feif % 

feH tfT agm^ feR RtW 3U 3 §y~B73 »fU-Hi3t § Uf t, ITSST § Wst 
M?ra RMS' »T HW W3 §5* § RUR? U R^OT fa hrskt^ § f HR3g 

ftTJTO r ©rfuR 3 hsir h?>, §u fsul usquvft m\r h1, rururrt §3 

fat* for "Rrgl h 1 ^" feR f^53 u, w u^h hus u^fe (ash, fe 
1 772) i a sit, g&TK #% tsutfi, >nufsrR, sra granqg f3Hof, aKray, § 
H^3Hr grot, (fH3 fe 1948) 33 fiw yfeor feRiur £ fuRHTOfeR 

U'H<^'R >m^ SHffifoHH § tlfiH § U BcS T fesl tu^ e» WU UU'3S 
fUf HHfet, nffaw^H^R >H3 3T33 W3 fUi WB\ R t ^fefl cTO f%R 

fenfe 3TU?hb1 c?g3%cT ut rT t nf h?> 1 947 feR rh H33U u few 

»f3 H7> 1950 te RR Ht RUU5 URl HofHl, rJ r^w STO sfu§ R 

us w bir! rr ?tfuR r? h ^33 r wfey i ^^s\ h>tr § >nni# s^te 

fe^BT 3 TOM WHRTR tt$ ot 3^2* 92 °ra fe3T I fej fe^rg § ggfoff 

§R H^ddl 5 1 f?J3q R7i fRR ^ fe fUR HthUB^^ £ fag^t ^ 'f^ R FTH 

^rtu is! ufy>H T Rt I 

>Hf3BTT |i^|) feST offeT U fcK&\ fof R3 1955 f%R^#3 ti^^JB WB 

sfei Ft»ft feens* i#n* 3 feR 1 ^ ^ 1 ujT njftPH^ c?g^, sterr feust 

^R* feWt aiHt Fft I 3"31{R feR oTfer R T fej d fe R flltlf ^h f%R 
RH'fe 3 RTRfe35r ^g J ^ ^t q^j sfeT W feF U, ^U fR RgU3t 
H T feilU 3 fcTd^ U fRRH WTO fURR3 T 3 rT^ U^-fel^hH* 3 aU-felS3t 
t R333 T FRTH fel ^USnTRV ^3?iJ# h?J I 

feR Bffe3 r fe^fl^g f^TR^T ^TH feU T few UT oTfes RT 133^ g|gr 

fei^ u, §u grs f srte 1 f?R ul offu»{ t r t r9^m* As. gTR feu ur h! 
tj^-r^ »i3 ^sra! r1 u^ugiH3T r^? ut suT i 

UU Mf35rr I pi i Bl UfU^t 3oT f^R, ^RS RR^, H^TOS", Rt q* fo»rui feg m ^ws w&\, wshs tm§ § fog ^uyut, 

SUSUS, U3J5 I UU § n-ra H3?-™? US : 'RW 3 SdV UR STR^T ! 
»}fe? T 1 13 1 1 §U Wig (*{R& >HUJut feu) U fHUSJt StR S S3R3T 

feu 6 fRugu, rs 1966 § uu T st hs* g^£ wz #£ feut Rt i fen 
Rotu feu fau^ ug u ^to ^u urs us, fus? feu' fee bt #j y^s 

fURJHUt, J$ UJHU^Ut 5TO S^, S feH Rlflu H* §H 55 #H SU? Rl ofe 1 " 
R3T fSUtf 3%t § fo g tf f^ ^ fof H 9*3 318t H sfe g$, U5 WV\ 
f i R3T U tut ^US ^ fa»FS 5^ §f*U3 U I feR Rljfa fe? UURTH 
3%, '3Ht§fcs M^U¥' U feR §3 fo§U5 cfl§ UU W 3 feu^ ^ 
fU57 UoTO. »ffetf3€T >HUT Ut US I feR set >fer H3II feH y_R33 

"R r ut Rnft" u t »fote wm ut RH5^f u^ule I 

>Hfer 1 181 1 feU feST >HUUl tf&m U T H3U U Ut U U fo "RTUt 

Rntf" feg fg»fH 3%* ^t ¥uuu if ^t huu* u, u 3 fesr ruuu hu^hu 

5 I fef 1 >#35F II8II Ft UR3c? "RTUl R'tJT 5* fee? >HUT ut U I 

Mfe^T || M |, sft ^f^r ,| 8 || ^igf feof fcf^ fl^gg flgr^g {fa ^g^T 

U, fUR 5W " R ^ HT yt" f%g 3^ g^V gjgj ^ ggyg yjggr g^t 

6 I fUR ^Tg^ fgg ^ ypj^ ^rt jftgy g^T f^T fgpjfT g | "f3StTH5", cTUU fHUI 

rraruiri 
l.flBTCt, 1972. (xi) W $Q 'oWlO A tt W&33' tJ fau-W* IS, HUl 3?53t IJ5, '3^ UQ fFM-tyfTOTO 
gf Q* H3t TO 1962 U S3[33T fflfw Hi I U3 feH BT WSP3 >>{U T U ;3*S* 

>hs uh 3j5 T ?u fgi»f T h! fcH ora^ fee §ee gij^ 3fo fai»r i ye feu fesr 
gu-H?5 T sy hT i few ? T Z5 fe^ st fen fee SIU3 fpb fefuiPH^ ?Tfsf»re 

# iut US f?H3 T 3 ?>TO »jt gi5 fit; ^ »jg} fen ^T^pgfig ^ »^ff fgg 

3^*3 &1 fj33 feu huh3 33 § uegie S3? tft ut, uh3 uy hh^ 3~ u 
33 Bwft ujiiari u ^pw ?> T # §?f uh usl out 53 ul tre §3" met 

FT"! >H§ 'FPUl H^fT HRT3 U H T 3H5 >tf T iTC U T HSP 55 f^PH 1 I fHH H?T 
feR H¥ § feST €tf3l UH3^ tft FJ33 feu IJ5PH3 9TO ^ ^ Ta ^fe 1 

fopx T u u^ uh ^fe»r 3 A s^w fare ufe»n 5 i 

feu ^W M3IH3 1932 to gBH^Iw H33T3 jggf ^fj U 3WI1 

335 set fu3 are 'ofHl^ss ^ T 33' ut «u t sT ul 33? irar f3^H3^ # 
^( #t ^3Hsr fegfoPH* fe% fWf3T5 W3 f?r eW ?y ^uutw 3 t uh1 

H3F f fygol3 U3 ¥l f *i T U'5S T ^§*# 5 »13 §33l f3t[H3^ feu 
HHBHW ^ T^fHSUl fe35 W 3I3-HH8HW fegq #g»$ »{§ 33cPEt 
i# '6Hd6 ^ »fa ?5 wt feH^T 5?3Ul 3 U 5$ 3J| »13TO »f3 3J| glfa^ 
fR«l tfl # R T ftraa T fe>HT BW HUfelnft ^T yy ^g^ yj| ^ f^j j} fpfyf 
>H3 HRJ5HW f€^ g 1 ^^ fee 38l»fT 3^^^ ^fgt ^ T y^ gqr | 

■^Fra lf T H fu^^T ^ TO f feU >H T U§ Hgift H TO3T B ?foH >H3 
HHBHVT 5 feeu <5SU3 >H3 HtJsl 1 ^ eJ >H^U Hi ftTH ofU^ U^ U T H? 
>Hf3 ^t H-feg'Ul Hi >H3 §U UTHHl 33 3 fe^S Slfl* H^ 3fe HS?U I 
HHHHW { ftPHTK H^ fe fu^ TO-felSSt §tS^ ^1 feR5 T Hl>H3 | UhI Ust 
B^3t W& ^§ >H3 y3H ^B^t gig" til U f UH OTS §f* Bl ?¥3l i% 
§ 93 T ^3^ y33T 3 I feH ftP>TS ul UTOt f5l HBr-H? 1 >H3 fe 3TH331- 
H^CJH-H^f-HUf >HTfe ^ >H^3jnfT ? ?33fT§ ^tfjt^ »B fTO* U H^^t ^^t 
fife ^1»F 33^ >H3 ^B^T^iT ^fe?^"^ >H3 feBcJ^BW SH 1 ^ 3* 
3^ Hi I firefcro AHAM ^3TH feu 3t S3-f3r23l ^t fTO-cfe H)33l 

1 5P3TFT ^ T S aft HR?5HW § §3 f # 3 T 3H1 OW* 31 fctf yg} gry] p T ^g] S 

^jT hT 3»r H3 i fen 333 HjqfeH sfer 5 »P3j 3H fe3 wifeH go- 
fer^ ^ fofW f%3 HHfSH 3*3 ^ H^f yg ^ g^ ^ ^ H f gR ^ 
H T 3HS M3I3R] 333*3 I 55fS 5 s 9313 33 35?1 3*3' S T ?fe fuj»T I 

feH § ?3H 3t fecf U3 ?>1 3T& Hi f3R ??S fe HRHH^ $^§* ^3 
33 H?J W3 j§§ »ft # f^p U93HSI §3 Rl fa fe3^ £3 f^t § g#t 
3Hl W33 33 3 ¥*3l tP 30 R<S, fef fe?> $j* ?W HHte* »f3 H3^ 
5f3fe»f 5J »f3 T fe3ft Si >Hfy»f^ 333 tfR^ w 33 R?> >M3 HHHH^ 
33 3ftw 3 § W 33 He*, 1R3 U*H f^i § yfe»f* Si 3* fUH 3133*3* 3l»f 
?#H* ftlijp 3#sl»f T §H3foP 33>tf T RS RW J £y 3 HHBHTC 3S^'3' 
t fe fe3 oft 3J33 f33* Rt M3 §3 f3#* H3 33 H7J, feH 3* 59 3 
feiJ* SfU3 QrPH 3 3313 § fes*3 3 3 3f3»{* ^ ^tf f^g ^ gfo_ 
9*3 3^ 3 H33* 5 3 SifesUH § 91*P1 f?3 f3R 3* ^f 1 H$ *3*3 S3? 
^*333 33* f RW tf ^ ?SfTS 3^ f 3 r fagx tfgy ^ g^ gt^ feg ^ 

m 33- fa §3 feg Fd? i 33 ?§ 33 33^*3 ^*£ H3*s 3 nmfi ^33 

33*S 3 5 3fo* 5T3 3U RS I 5??5 ^3 fe fes?3 3l Heft 5^1 U3 R3 3 
feH 33t RS ; 

fe* : 3T #y 3T S3 H3H3 1 , fe^t fegj^T ^i ^l»ft ^^t u#B>H^ S I 
33 T : # >Hn^ ^ ^3t 35RT,.fest Hr^lmt § w t g] ^ gp^ § , 

3 R33' 3 f3S^ g fe33 39 HRSH 1 ?^ ^oftgt flt ^gr § gfet s^ 
3 39 W& 3f 33 Rfe»fT Q#, 3^ fHRSTVfl^r gr?^ »f3 31^3^1^ 3^3 
^33 Sft3ft fef^frggV 53 HTS-fet^T »^ flfe^fT H3 3 T RS RS 33 
US I 

URtet, R3U^ rh ( gsfeR3T^ >^§ fnq § fe^ feR^nft 3^3 fee 
R3lfe3 33S 3^ fy»TO Uf3H Uf33 R3 1930 fe3 TO33 R3 H3H3 
f333^5 ^ HRfeH sl3T 3 FP3HS »f UH W'rf 3TRS feg f33> Rl f3R 
§ HRfeH Sft31 >H3 HRHH^' 3! 93-f3IS3t I >H'U5 feoT feRf33 Hf^3R 
3 33 3 >HUS' fe»f T >H3 ^31 3 , 3 T fe^3->H r 3H , H3H3 »fsjl fROTJ Rrfeg I fen | wu5 T ^fl^?j-H^gg h^t few M3 fen uar ^? grs hs »b ^ih 

§3 H3H 313 I 

SMlt^H »f? T 33 3" UfeRT H5 1928 fey ft ^3^ W H^lHFJ 
5rfHH5 e H T 33 Urfe HH^ "5 HH^fafSW ^t fagg 3-3^ ^§ f TO ^rg ojyg 

fnuj s wus wi : Ms 3*h fey 35 i fen feg f^t g feg gfe fwh? 

ofH ^ oral 5 fof 3 1 M3333 1923 5 H£>H feg fHH33 FRre ^ HW 
S T HU3 3 T f? U3 S'SlW el H'3?fl fHStl^H *5 T fe»T few pf!, §0 §R 

is §y vine 3l <s# Hi ssfa e3 ira" ^h^ h3H5 U3 h! I §h h3 i 

§"3 el Heft #, >H T ?1. HI. UfeH fHR33 SfH?5c r S CPBfegr f ^?H 3?r 
f%3 UfrPEl Hi H fe5f ?Tg jj^t ^1 g5 ygl ggg} §°§ ^ ^f| yf| | fi^ 

fmnul 3 3* ^sl b 1 ^! ^srol ?! Hfi 8 h! i U3 fsn § fe^r h^t gfg^ 

H^ fe>X r fop** *m ST<## el VP3 e 7 ?T§ s fe3T few Rl >H§ #W h! 
el HH § yfeR elW SrelW el H'3 e 5P35 U?l efR»f T f3PH T I >HH?5 

fee sw h1 el H3 17 5ig3 } fes #3?? i hts ora^ 5el i fei feo 
i#5 fey 5Bt 3S*i* ?5u! A 3§gft fa feg asl ? T 3 >H3T3H ?# yj^rare e 

3*35 3-3^*3 3l TOc^H fi Oft I as 1 ^! >H3 Sf fetf (TO Hfe>H r 
W? 3* feg egi^t i^T^ 5?gst y^gft for >tf3RjR <F 3 f3333l 33 3 
>Hf3>H r H^l el 35 >M3 8F ul 35 3 H>3 I fctfi 33 3 >M3raiJ esW 
etW 03 ^oT W STS^ ffl»f r H T HaT , HT63I >M3 fedU'dl 35 I U3 
^fe 31 ^^1H3 i H^H ts yfeR l{§q Ff feR^H fHHe3 H5TT3 
Hi, feH 33^ VJU315T gg^r § H § fegg ^f 5>H T >^§ H'dtJ'd 3^13 fHUI 

^r T f H i fe^ rth! g fHRso HEre § fny f?3 f-istg (m&s 

H f 53H § ^3 fe3T I »TH feWS f?3 3l 5 fcT H^3H Hfa>H T 3^ 3UI3 

fnw i r^I el gfsl 5% r! «g g^ #s ^ §h§ rt31 9)313) 

»W£ fR3 H H3l Hi Wis gTFft ^ fgj^T h1 I 3313 fRUI § 
feH 3fe 5» >H3HH 3l f33T fof S*Hl ^S 3 : ufosr §3 MfH3 ^ SE? 
Hfe»fT f??H Fl §TO W3H fegT <j)3\ Hi »13 S^l 3SI]l3 fHW §<? fet 
HT33 H3S 3" f33 T 35 ? T ?5 HcS I 

1930 e 5#Q3 f?3 3?1 31H-HH 5f^^R #s H3 i 3 t Ht |f£r5H 

fnw ufe^^ el qgt ijgs fegr Rt, fe §^ ga ^ ^ 5 ^ ~ UT?5H 
f?3 ThV el ^el H^ sra FR5, »{§§utHHH- >Hnx5lgstdHl 

3^HHl U33T ^f§ g33TS?l H35JT3 ^t^ sftfen 35 35 Mng cW 7?& wfe? SU3 gy era s7 &$ ire rtrbb 3^ feur h7 f?f b7 

%T § ^B gr Ht >H3 R^tg ^^ ^^ ^ | feR ^fl^" yg 
HHT§3 5^ fe>HT H 55^ tf | feR ^ t fa ^ feT _^ ^ fgi>>{T , 
%H 3BT ^ft 3i^§ H fs 3T 3Bt igB Bt ?T #b| BfBt | 

TO 16 »raiHH 1932 § feBTHir § ipj fefeRBB fHRBB &rf 
H^W ^ 3h7§SH M^THH "^ fe^S Bfg fe> fgpif 3* HRHH^ 

>ht^)xt g #u ^ srefe»r fen J u^t^ ^g fatyt i hu t hh t wot 

Ht t ftf ^3^ § Bfa^re ?TO MI3T § ftrfW ^t y^g? f$tf H ?T?t 
fe»F I >H3 feu JTCsTO ^ tiiifS^I M fof # fKS^r | §h 3^ tfg ^ T 
3B mi BB KBIT 75Ft feof UH T 3* qHofW W3 ^B T t t?st iTO W3 

U^ 1 Ufiy ft ^HHrftW »13 Kopf^T f i ^q ? 5 ^f ofer >h§ HT3 t 
iff 53 feBre^T S ^ggjr | 5 f ^ ^g j^ ^ H5( §^ ^ 

fefe 3B5 UB ST fegr >H3 <pr 3BS gar st gfw I feu fee? M 
fBBt? ^Tjof gfo B § fugS iJtTO ^fg»ft §* H3 H3 mmO\ TF BBt 

^ »ft fW W. t$g »R HBTH ^) ggg| f^r ^g^R ^3 ^ yg ^f 

§3B R57 I 

feB^re guu few ;tf i fen 'Fret FpyY feB fen s^ of §3* 
3" si UdHT wfaw 1 for orHlt^H M^g^ i f%nn fe^ h fetra fm 
■stea' W f^Rjt iii^ 37 5tb bttibb ht vh^h fen ^7 h^b 3 s gu 

^ T »f§ ^f 4 BT55-gT3 fe^ fHH W TJofHT ^ fefegin BB u7 5 

ferr € fug- f fec57 fwr3 ts »f§ -^h 5 t^ 1 ! 3" ufus" r ?7 

>Mgr§T7 HB^ T B >H3 ffl^B H T fB5 fOU W^M 7 IPS FIH?3 T 57B?J S?7 
f3»ffB R^S I i H7 ?^7 3fe c5U7 Fit >M t UH feB Bfe-H^ 3?B^ ?TC5 5fB7 
>hW gff fe^TO tyTf^ H filMT, fHU 1 M3 HHSHW S H?)BB B 

tf^t fen ?ro >h^3 fey 7 >x§ hrhh^t ^w "WW w%~ u7 wfsw 
tt gB TP^Tnr, feu 7 ^fojt »fBHf uufexT ^^ ^^t >h§ #fef# 

if ST y'HutM 7 , W WB-W T ? §t^3H >H3 St Bt H^l BT?IFl7 Bt<53 
f^3B?7 I 

HB-feHH3l Ht Bfe feB Fft fof feH #S Bt?TR7 §Q3 §^ feB feU 
MTBJ>>ft ■% feoT fu>>fTS >H3 feof-H % ^35^ ^BS, R feof ufe-fBf^37 

@ z\ W3 &?1 »ffe Rfui tf, s T fuf fes/ yu f?3s T u sru ur rs s* 

HRSH'S I fUt? feU RH¥R RS fe fRbf fcfyg RRSR'St ?TO USot §?T 
W 14 T R T Wrgt 3 T 3U ^S, fen 8?1 §U fes* £ H^-SIP sfe? >H3 
SHRt HSH g^ feyi^ gjg faq ggsf §U HHHRW S t H $£} fjftft >H3 
RyR? gfe S' era Rf - I HRSHW § feu fw^ Ht fa W3 fes f s 

fo'w ?> T s us r 7 ^ u f?RS?1 fu cf?t huhu ws au^ »pu§ m t u 

I &F&& SU? TO grgs I tf foT§ flW HRSHW § THofe tW f^# 
fa §U Ws *pi| § feoT R3HU § fe^Utf fes?^ ^ f g § ^?R ^ 
URTRt yRU feU fW9?? T U^U # US, H f HRHHW § H? j f%g feg^r gg^ 
<5U? tf fife* I 

§5 frW* f fWB Rt fe R ? T f?U §c|t § cfararft ^g sfeg 

^ su us §u rrh as yi au fei i?sf t &sj sj feu afe f s 

3T?t fof yfeulRlWJ fSTR fea >MRS, ? T f?U »f§ 9BS 7P5 $3 U? ?5R? 
UfUR I yf«f?c7R srg* ut guu (uh!) feV ^t 3 fyfi 4 fe ^j feg 

fegfl»r is, w&z\w wfe ulu* § sre^ ?w a few r t r^ r ^ t u 
fflH 'U T fa fRU3 T w\ aV ^H W R T ? §u uf yfs?lfll>w3 Sc7, U!RRl 
sfesjj ?uh #§ us i feu ul gfe fun yYsifefte* g often i §h is 
ht ur ya^R # ?s ru ^ T f?e sraoi H# a? hhbh^t % yu 1 ^ iu gtu 
au T c? fiwt | sravp fei>fT ty§ fntft ^ ^^ ^^ gjp^ ^ ^j §^t xji^^ 

Ut ^U^ s?t >H§ RU #55 T Uy ftl>M T U^ ftf**fiS fHS^ §* ^^U RHUg} 

na utr u §k^r s^ yu 1 ^ gfi uu ^fefeM 1 € w^ Muy ytdttS r^ 
u cn§ »iu us! ast fesas ?s T Mi 31? I 

UfcPSt Sl3U H T R?g 3^Uf fRUI fll ht fen?j ?J T S Ut HUU MRS u 

9i? for §s/ u foTy T -y T 3u Rg?^ g^^ fnuf # § fuuRH T s s) iruut 
^RlU feat f?u sgfy>M T HHUl y^T f^ 3 T fgpMT i ug hkt gl^u R T ^ sth 
§s f § or? ^ RTs^f us war fy»r >h§ §s t ruottu fuu d fegy sr 
yuaiu aus* »p35 fu3 r yg us y^3 T ? oft u R5ru T r! rh ftr yu feW 

i RUT few Rt >MH '¥U U T g^1? |:f c7S g^i?' | fv^T 5^ HS H T 

fef" ?> T u#. »f T yu 5 pt ft^i ^ | 

R| u faw Hi 1 fe^1»fcS srss opujh z tsW ^ wq^ § ur u 

M nfw el us u?g^1 ^ »fR8 § fefefST ip=r S sf^fT ufw Hi I faR 

?h 1948 f^^EFS?* fetro g?r€te 8^1 wrasft isl s* s 1 ? 1 
uufaRS few ?fl s yiral Rg* gs<@^ =e 33 feu fe3 u^^ss A Plea 
for A Punjabi-Speaking Province fey i fen m t yH 
3l3 T h1 uu §h ^^ fen s fen gfe ?s fsl w t h fws s 1 fes 7 1 

y#f3 S T >tf£ feH §1 rJ3 feu R~£ T J5 §f5>H T 3' UH 1 ^ § »fUl>H T FWtftW, 
fu^J-RsrelW Di§ flS-HU(l>HT % feH ^ fe3 33 fe"dq 3B 1 >H3 feH U? 
33 |5 g??S 33 §33 WH fSf Ofl^l 3* R^sl H^-isl Ul SUl; UWfo 
§S T § fif^.^r^ H^-t^, yl>H T -y3U, fdWae'"d »i3 §U >nnj H#U if 
H'H 33 UJU >H3 S^UU, 3H 3*3 3, Uc'lw >M3 ?51T ?U'd BSl fa^H 
y?TOl I s U3 3^1 §5l 525^ Ul 3U? R5 >H3 ?> t Ul fSR 3" fe?> T §§» tfl 
3?1 U3 y#l 5 I RR T 3 5 fefeUfR f?3 H'fe^ ul 3^1 fcTRl 3H § 
gfe>Xi § ^t^ g? f >>f§ fe35 T yS 3 33 333 3%W 3# fa3S T fef 
WV& >H T U | IFUW 3fUrt ^ r Hl M T 3l>H T RRTR W3 >H3 && t2 MRS 
US 35 3^THU T U B3 T 5 3H T Sl W3 fey3l, *mj$'fefc5* feu, M T U^lM T 
HSTT 3* >H3 »f'U3l>H T WWU 1 M3 U3 foy3 T 3*3^ 3fe»f T W3 "03 
fu^tf* >H3 UUlf^ | fS 5H^ HSl l(fe>H r I 

feU fe3 >Jfto HyHH M3 ys 7 S3 Hi feR § §3Ul fU^H3 T ?> § 
H*3 83 3l f3f , 3l HflBHT^, 3l UUltTS DB &f SlH'Sl RsT TJ^i? Hi I 
fe^ 33 foT fe3 HHHVrS HAS £ feu i* RS 3 faV § ^US* H'few 
f3 "WT 5§ : >htU US S T §U S3 fe^* € fS ^fefeM* W? y-yfe»f^ 
§gfR>HT 3 3R? R 7 § 3 fe3^ r 3 SUl 1 Hi 3l3 r ^f3 >H^^ yU 7 ^ |gp g 3 
3HT fe>HT Hi JM3 S^ 7 feS f H5?J SUT £c? l" ^R 33H STS RfUW S»i 

3T feu fe3 m*$ U ! 

>HRS f?U fU^>M T f^U' ^ruW RH'rI >M3 §S* S* 3? flfe-H3I 
g i gl^r g? feu 9U^H3 Ul SUl' 3U R3^ T f3 fey y T UR3 3U 3 M 1 ^ ^^ 

s fuF nun i* »i^n^ uy R3S feu uul 3u r h^s u ws h t u^hr! ^u 

3 tiPttsW 3^1 ^yul>H T »i3 »Tf tl'H §H^I T >M3 >H T H T 5^1 UtiS I §U fiftf 
tlUM § fu^ yUH # fe3 feU3 §* ¥q SUV UfUS HS 7 ^igi >M3 IhV 
§ ^^Sl fe3 frft TTHB 3 A #1 5U? #^5* ^ B 3 T f3 UHt UBI feU 
fU^»T feU iTO3 U 3 fej Si ?yul UR3l ul R^ T BHl y3H U T?t§ | 

feu fe3 mi ^ RU5l u h >H3 ynft § Hfuail fy>HT 3U^1 d I fen 3tf f^ « H t^ H T H t' feg f^ ?r? j stfo? £ uu sn?l feforra 

fewW B5l R^t V t§^ f%g HU t ? 1 ^%^t i fe R |^r S? t » ff ft i H r§ 29 gar, 1972. fefeR r^^ §^3 ^h f*§ mra^^ vHftrara »T3 §h >nftra T B 

§ I3W3I Ht 3^ty f%^ 'eWtfteS >H^33' ^ W$\ }$J3& 5 I R*§ 
fiWHd l <S §"""§ R, i^ R ?| »ftfe HTO c73 3, WloWl' R^t hIr^I # HQ 
f%3, R^ »JaTR ^H H* 3*71-0^ >Hl^ W $#*!* f WH Bit, 3^ f R 
vfa iJfft^TO ^ »f3H feg^ 1=3 (Htt'U'd 'c7Hl§?>S »i^W' 3t Rt, »f3 
feR S^ feR cfHl§<ro »P?W ^ »RQ Ui^ t? ^3?5^ § feR ^1»P 
Star ^ fcgJZ HScTRc? #1 3 t '»'sJc|i<j| 3t I 

>>{3§ ^t 3fe 5 fof "cTHlOcSW »f? T 33" W fSTR 
fJtJRd'Al 5?ttt fe iprzfe 3 IJ383 HURVf S3? § Rfe»T, 

fMf* fo s^-wOr?) (non-cooperation) 3 r fs^r 
few r1, U3 usb3 »f§ Ra^-FpqF^s fucr vw$ fcR ufew fng% 

33RW §33 ^rfeMT $ $1 3 fd^t ^fo»ft 3 eft, »f3St 3 RR%3 
3 Fpp*f* 3* RUrgT H it, orgs 3* H3S offer 3* R% U3 §R 3* 
frfe* fe3?7 #5T 3 Si-3RBteWH r1, fa f?3 ]j& ul fcf , 33RH* 

eras ^fcM< §, >xnj s Rf3»r, § fef §3 wnj ul »nf§ R93* 

§ *{3&3 & c73Rct 3 >HM 3*H t 3* »HR5t B93, 'oTHt&HB 

»{^33' (Communal Award) 3t sk 3TO 3 fere f%3, 

^333 33 i 

frJ5R3 r S § 3 I RRt <^d'<£d<± S, uTditldl IFaiw H), feH? UR^ 
fe3 §S99 ^ H3S ^ s offer I feR Bfrg^, fgs, f^, tj 5 ^ § 
BFcft r<JtfHd'6 hW ^h* feg '^Kffssr v>^g5' ot^ > w § 33^ 
|H f%tJ Ut IJW3 5 fiw 3 3fe>vr Hf§^T ^ 1 

feH^f M^ fed^'o/V CTT >H^RHT3R T H^r 3fc7RRWt 30RC? 
3 1 yrstRHF^r, fHSf ffe § §1/^} fsM ' dU'd ' utgft I 

"otr^sh" f%RR^ & cre-mr, 'oTH lQfo^T (community) 

d, fFTR €T ^i H* ^3 33^HT, »(39t f%3 "oTh" 3 RR%3fc*. "W3\" d i »ragt feR "oth" rh^r! feoreT ^ u, nrgfHor trawi st 3 ^tTRt 

fe»nT3 W WW* 5t ! H<FS fefdd'H'tf'dM, R3T3 IjfRTJ, feRfo-WJSfS 
(1332—1406), f fof fdOfAH S3IU (Tunis), ^tt^dlU'-tta, fe^ 

h^k^ § n^'fjdu, (Cairo), fwRU-^R, fcR fk3-i{TV3 ufe>n» f 

# ^f#ot, ©ret h i ffh ufuB*. rus ^§h ^ R?te sn# (Seville) 
R^Rfuu t <*H(Slc< rs, ftra* fa fa feRB*Ht 99$ did^ ' do (Granada) 

# *£R u^ ft, ere re"3 3i£ rs i fe^-wsrfs § ferret 

3^Ufa § y § fee? R^l f^WB VR33 »fggl ^Tgt (%g fgyj ^ f^ £ 

HutR feu §R S g^ 3 TFHW i §3*3 R3* r f 1 ^ U3S, ^ 
fHU'dcl cPUS* ^ foU2; T o?3S HT TT3?> offer ^ | foj HWJ, 'ShshstRHU'', 
fij^TT 3, T«HU'Ht 3?^' \IR3o7 W #tf3T gg^ f^j jq§^ yH35# <JU 
f?R \£3&3 U f3P>T, § fef U^ feu 'VSHoTCHu'', f^WR} grqyfl 
faqr^ Rt l£rete § RR3fSH RHt RRig gjj ^ | feu MSRoTRHU'' 

3 feRS^Ht ^uta, fegfs-irefs s, rus ^h fe§ L ru^s feR^Ht 3*r 

3 HH=Ji5cP t *|# § fecTO 3" IJW3 U | fey Fit, >H3 feR W&5, 

>HH T t UtFR § RU*S U*3Hfoo? sr^t, gi&gg Rg H3HH feojM'tt 

(1872—1934) S foRF 5 fo7, 

"WW S £?S3 tfldA'dU RR Wd^ ' t ! oft, 
fegfS-HHHS §fefe-S¥H S JgfuWR oft l" 

feR fR»f3 f?R "&J3 dldcVdd" RS^ fed'dA T^! 5 I bfaRt 3^ 3 

feR^fHl f^ti'du'd' feR, u™, ( state ) § d'H^H ( dynasty ) 
feo7 rhr ( concept ) 3 «ifej> us, ^? <f« ?*re, J333 3 fs**^ 

RSR iS# I fes* HU* RRU* BRt, feHWHt fetJ'dU'd' feR, feol RHR U, 
R fo? fegfe-MSfS ^ ?3f3»T 3M3 fRR ^^31 S^SfZ^ Rg HdH5 
fwya 3 sfte' 5, >H3 §XJ R^H u, *^?bu' t '^^wu' W '^?H3' f 
'#&3\ ^RT-iitr p ^R-gr^ ( f^ fg S j^gqi ^ j^RfeoT ire U 1 

«riH§fc5t' «» ?wu3 mbtq (denotation) $ 'rh^rot fe^t' j 

'RiR%3o7 fearet,' ^ l^fR3T lfU3 5P dMHd' WolMMe* R^ feR 

rot ^ ht#r suf, fc^ feot 3 1 ^cr, f#s fife srfHffceW &amt 

RH »ffW3 ^3, XjW D RoT#HJ US, R fo gfe>frel feRBml flftF3* 
^ fefq 5 M3 fR ^t fed'dU'd' ^ Vf3^3I, fRR § fa R>re c?gs 
^« 3 IJpTU o^?j ^Tg ^ feRB»HR3g US, 'HWfe^', ft?R S fe 

>mr otk mtiti feR m^Irr® (anti-social) 5?ftre us, >X3 m^btr! 
Rct3tBT feR r fe^feRfsR? (deviationist) feu 5TO5 5, 'srfH^S »^nj3' 3 ®&3 fas §HB* ?> jj RcT£ 
TT^, HH >HfOoTg 1£1J3, QoldM'd, fa£ fa?5 H'H%d<* »fS^ FFH*fac? 

fw«W s» fauro? *wik«til fog^ (constitutional affirm- 
ation), fJtWd'A 3 HHHHW ^t »THHT § FJtaf $ iS# ift W§ 

fed cT^S »fe J £g § f^rg ^r gfe W| fa^ fa WR^H H^T^ $3*, 
HUKH >HSft fflc9U, 3 fao' fa, ">*FF§ FF^t f~faT #3 £ y^g ^t £ 

fe§, ?r^ fu f nap ui u# 1 HHSHT) fn fag r§« °ra SS3f r § 3 

H3 \&\ 3*. f£^ f# g^ yr ^ gj tfrargT 5T3 HS3I l"* 

Hera (reasoning) irotus^ sss ^ § 'c?>fl§ss >>fr33' 
§ terete i^shh Hvfeg ?> Qw^'i? are ^ ^ ^ ^ sfew, 
33 (reason) fa 3 a fa»rf?p>r tF #p 9, fa 'ofwtto? >H^33 , 
»nre 33Q3ND (concrete) gu fag. ferwHl HH*fac? *nfad B^t 
^crmrgt ire u i 

t^fet RH%3 fag "SMt^S >X&33' V?W3 fU fa^ faf^ 33- 

HHfe»r ?> h* nfaw ? nttT-^B^ (causa prima) fen w §u 

3 3 fefWH W% tffo »f£ U', fa fat* HF3W, fWfaoT fe^ ' v/M 31 

^ ygrg Htere sra^t 5, us gi^as hm^ § Si5^^^ av fag, 
a hh*h fa ur?rat Scsruw ^ h^ 3 uu uaH-ujre! (summum 
genus) u^re u t, fan fag fa f afo fa<5 hh 1 ^ fecpnTw (com- 
munities ), §h #«* ?F3W (species) ire, sp Mkj^ ' dW 
(coordinate species), uijf, fayte (inverse) toW 

25 ffS, ftT# fa fewaTWt 58^ i I Wjt>H' faujH tF3>>f S»oWB3f 
fa^ fegWB* fef 1 U fa, HSgifa GWA'H3lj HT7H s r f>fe FfcfH, 
fa*$3 HVTtT ^cjt>HT Tirg^i gt^ a fap>M fefel»TO fa^ fad(Sl» fT felR 
d faf 4 S US, fu W^hW ?rat 7P R^reW l 

swKfoH-»f?i3sj fag fe"^ ^v^N (peoples) fa^HBrs fag 
>>%if 8; 3r?5^h cftsw to a fa fJt?Hd'^ fae Tjg-HH* (political 
sovereignty) h^<ss El»f ww-fwi *Hfe€l o^, fbf, hrbk 1 ^ * "Let the British, before they quit, make art award giving 
the muslims their own bit of country, however small it might be, 
and they would live there, if necessary on one meal a day." 

— noted by R. P. Masani, in Britain in India, Oxford, 1960 

p. 2:1 t fiftf I ffe# § HRWHW grg^ f 1 ^ feu* ?F U> U fsf §# ^ 

Hfe W3VF ^r ^nt^H »^ w ^fo, >H »q i d dd ^ (postulate) 7F8 

<ff %gg Rt, fe ftftfflras ^t urtrI i^-hut Rug-R*§ £oruu feg >mfe 

a#, VU fiftji grg fe§* <suf fs^F ^ h^^t | pptf § »{t^ ^p^nr gj 
ffowt fec<H'dd' U* fe| US) ^ ftj^ j^r^ § feHHTHt RH^ tf 
»f r 3H5f, H'H^c*, HRR^ § UR^ W ft fcU3U Rfuw, fay UUH 

i hV hh^ u?j i iran sw, m >xur?j &z ^ ^ feg j^ jg 

"HHS>re HHfec? U#, MOT 5ft HH feS § #, TOlM^I 3 )*»# &§, 
fa§ 3RH ITO fiiif vpor ugr" (ht^, S3.3.<^), >HUEP3, HRHH^S 

fe^, | fe>W tS § feFTHTH § 3U-fTOH, 55F, Hft HH^. 5[U^r, 

§Q3ht, ^gi^ Wfe 3T^ ^t feg H ^ 5^5, >*§ fro st w^t 

RHRft f»TfH, ddlfdW) f 7>3U3 fe»fUr t HRSHW g fef- y^ 

RHre H# fsr, |s; tfu, ftnf § tasw § FreT-ufe^ nfew u^ 3 i 
fen frro huh # yuusr ^ren* (dynamism) u i eg wre faust 
Rfu^ uru? (coexistence), snt^fe fcrera ^ uu^-btw^ 
(presupposition), u, ffl # dd^W (validity) fe* fiw 
guH h fir feu ut not to! uwf u, uu fat 1 <*# i 

3 fe§* u u* fntft $ irfirgt fee 'owt§<ro »*?W ^t gnt 

^W5f|H 1 IJUHH HURR* fef 4 ^ 5ffer r- g 5ng S feR ^? RS I 
fe^ feu fa ^Ht^SH >H^U3 feu URTRt RU* ^f % ^t i^t^ frrai 
UT feHt Rt, 3 fa »i T BH-did^d' r >H3 feH feHT feg IW5 H3 

^th >W5 s^t utu ot u^ fen gut h1, f HuyH 1 ^t >>fH w §^ 
} H3 T ^ j ot oPB3 r feu fe fes Htn^t s^er) feu f >>rarar ^ froHH^ 
§ g^ feU feH^t o^ijttl ofM frm u ijJubtuh «S* s^ fus 

W5, ciret f?W ofUST fHU ttlsJd" HHt >HH¥? U fuW f >H§ §U fiw 
OUH ^ Ij^H HU^ 3 H8c*'d<i § ^oT fS t, fm H^uty ^ fU-oHU5, 

fu^ ireH^tuw, f utfw f fwt ^ T »{fe^ T uci-5ra^ (causa sine 
qua-non) h?> $, ?> ^s >hu^ u^H-firo >nfq5rru, r^h ijirV 
(political right of self-determination) § ut ur^ 
IS, m"- frot ^ ylHojTdi § wkh^, FFHt »f3Kf h nfucr »F3Kr ^ 

HHHfeST 3^5HS, ^H* ^t fife iu HS W fef 4 5fU, fe )^HHg 5^ t£ I 
fe& ^FU ^g^i cft$ f^y )>f T 3H T ^ gt oTHt^SH »1^3 | oTHH 5fU 
Reft § <S TO; U fef^ fRV ^ feH R^F W c^'McJcj^c-i HTORf 3 sfeT | TO <^83 f* fvi ; , H33^ 3*33 feU ftfy >HH^ U UW 33 3*3 
5* HUl feH&TO »ff TO Ht&P feu VS>ft UTFH feU faV OT5 ^vg) 
U33T31 5§ HB ^35, o(H\&S8 nf^W f feu fagoT3, 3 tR? 
»jf3oraH HWfe»f' Ut, 5te 33 § ^U W H3U TO, >X3 fe^ feU 1 ^ 
5TKlto5 »^33 Ut HW o^t ?J 3^5 TO3UST zfl 5, H3T 3UFP*HUl ^ I 

TO <^00 ?ftfet feU, H1H3 fesfoP aTHUSt, fUH £ (of 3*33 fe"3 

tf-arat ffh^h Fra r u3 ofer, sl ?n-u #5 ^ i fen efa3 fesfru 1 
wind, fsasil fe M? y i u ^ ^ ^^ feuw rh^t tf, uW tre* 

feB ul H&$\ Hfg^F 3^feH 3^->Mftra^ £ feu ?^Ht>3p £ htj^ 

ut h?^ 1 huu nt i '?W3 grofu HBren}' 3* y^$ pfHw ir 43W 

ul Rt, U3 ^W3 UW3* 3 T UK3* 4^ ^ U3U^ ute feVW SHM^ 

15 a) »wgnj3 a^i 1 fun 3hto1 >h^ t feiF35f £nw § FoVho-o 7re 
3W3 aro u MfcRra, feanre i wepu $ H3cr<3t 33 ft i f, 
feu fonfuu s?3 feu* fa fu^Hd'tt ?re > >T3ra1 dri'dd »fara u^ftu 

srau ut feu re 3, fafi* fen £hu?3 ui ^farsft wzwz ^w hu^u! 

TOU3J W3 feR § »WU T »ffacP3 ^cTU^, fan W^ fa f*33 fe3 

ate I h§3. is feu, feuu h3, uu >hhh fenafe^p^fe 
nrara fuupnro feu >Hfaarg ipnft ^ »raw uVu to »b feH ^ 

US Uvrt^ U tFUsTO TO 1 TO <={£& *fc?t feU, i HfetFS U3, 

(charter) >>furat tospu ^ feR ^nrot | uyfe»r. §h feu feu 

l{^3 ^tur fgw ^ fe <?HTOt fuUTO 1 ^ feu totuW. fkwfew 
>H3 TO Ut Hfe? U >H3 feH | WtiHd'A feu BWHl, UUt oTTO 3 
^HfUTOTH 5TU^ U »Wf3»fU US I fef* fwfe^T, W U fUUH3^ 

^3 u^^ sraa # Biucf ^srfei^, fen wra hsw # hh fun* 

5W >Hfet^f 10* 3 »ff i ut U I 

feU M^ofJ^ >H3 Z, ^3 Otd, TO "HtBt $H?t feu, »tf%» U 
fO^Hd^ f^ hi 5 ^ °^ U 3U feU 1J3I3 UUl I 

feu $m fe3t»fT $w$ u^ uw-i^al feaw (tree of 
porphyry) u* ^uuh u^ust ut, to HtfB^ feu, fguafl^ u 

fe f ^Hd 'S J 53 tT5 Ǥ feHUr cPHsl , dI fU^Hd'6W S W ?5 ? 
3U feU tUIHl, 3 feU fef 4 Ufe»f I 

TO ^DVP feU, UU^ UH^Ht U^ ^^^ U feUEt, UfHBU 
Wmgte S*, HSFTU^U i S^3l HfU^ feU i/#^ Ufe»T 3* 

^3 §R RW W feU Rtf of fa Ty&H W OT^W, R# 
Rtr} 3 dtt R^'dd'd ?re <THT S3 3f3>>f T fw R, RcPRtJ r areM I 
§H 3 M3§R R iNl MOT 3 3R?f H^t fl 4 3fet, »(H fag 1 Rf ^ 
H^ fa feS U^S^T? 3 fRR BR Rt Ug 133*8 RM 3* gg^gfe S 3R 
33 »raf ?5TU5 t^. fea*: 

"K BJF3\ yftw ^V^UrfevrfHHH'Hi R3R ^ 3H 

fe»f i w Wu H€c?t rW cra^* rW 33^ 

far HW fUU 7 0, R fa H3 »T3T «H >*3 H& § 33S* 
7R5 33 MR R?> I fHRRH Otft^R, R2 rl^T felf§H H)f 
R* fR3?> RRR* R, 3 1 §R H>T R f3»P3f § R3B >T eft3* t 
§H *T3 8* »PU >*R33 R* |"* 

feH 1{5F3 R Cfa 3 H^trW, fag 38^ ^gf qftPH* HRj 
8?3#R HS, f £ rThR fnVtW 3HV?ft HFt H^ 33 3 U'/tloCdd aft 
HS, »f3 fe^ 3W?R §*3 fe35* MT5t sF3 ^R fawfa §R S ST3 

»re fydfttsf & 3l rrri ^ot sra fR3}, *3 3w?n 3 fefeR 

31^3^51? 3H H^ HO'fVJd' BR! t^'dtlA 1 3t3t, fflH 3*35, fafeR ITRSV 
tfZ $ R^JFH^^H^ U33TO fifi 1 , fe ^.93 R* *g3jttfidl H3R' 
VR 333, 3HU?>t R f<JRH3'<sl fgtt'fdW R ffew R) fmft Rtf 3TB 
Rt fRHR*3} »TU R3*H <BRt, fRH R fjf§ § 33 3, R3 gjfe RHf&IH 
§ R3PH R* 3T^3S3 RS38 g^fW f3W T I fRR 1^3*3 ^ fafefl inRtfV 
vfe 3 fjRHd'cS feR ^ Sft3 fesrfenf ^§ STTR"! ftfdfl'H ^1 fcw?T3l 
^9B HSl, 3^ >>f#R U f3r»T fe fiT?^ fiTO^ ^3 fe3TH^ f?B 3^- 
^R & fe333 d, f^ fRq^f ~& 1^3^ § >HR3 fe^ f fUFR3^ 
feBfa?^ ^ 3TR5PR M^ l£Ja ^31 f ^3 ^ U€ I fydlWS fee 3'R5R< 
^f >Xrqrg ^ fRITH 3^, (^) ■&& ^3 3SH3 f?|» gl H3R1 7^B 
-£[$ R^, >>r3 (3) ^R 3^K3 ^ H3? §5* tft *HUS1 3S 7 ?! § HT3 
3€ I faRR^r^ f?R 3TR ^3S ^Hl ^et 3^K3, fRR f^ fe fefeH 
Ur^R^ & fR> ?^ >Hfq^3 3#, M3 fef fRR ^t >H3H fRHRTgt 
fef2R ITSBtA^ >H3 ^W R^l f^3 >H^1 U^, fecS* OT fRqi^r 
St f3>>n3I RT tf33, 1^3^ 3U f^R rf s 33 R3St Rl I R3tR R 7 R 
93t TO Htf83 f?R SBlfR RfW, fR RT slR 3U fgR fefsiPRS 3 
fR0 T 35f fui5f3 Rl 3, fRR Rt fg ^^^ 33 »Pt R 7 ! *H.G. Rawlinson, The British Achievements in India, London, 
p. 20-2 1 . 

,3« vftaw 3* fe* { UAtftited aus et hh u?t i ?**U3 isfes £ §w 

RH* ftTUS* fesN*-f3H fefef? V38l>re fe^ UH afe?, §R Bt i{53» 
RHUQ?> feiST R 3*875 §R ?> f^H 1 , ffa f?3 feu 1 :— 

"terfeg^ ^ feB?->>rqra f§?> Hy-H3^ us mtusrfeufa 
wri ua* ^ gfw »+3 Mfe^gt ^ ^33* ^j fo^Hd '?> 
feustu feu a far §h el RfRurft lg jfer^ 

ydd'Atv U 5 T i i feu H3 1 s^-ydd'csl^ H ug 

fa^ 37 »fBt, w# se! fen bt fe>HTgi sra?jt g^ 

»fH3? U I feH TJ|-H3* # l[GF3! ofUS ^t 

**H»si ibI 3^ l^S ?jr at U#, W# 75Ht fen ?} 
RWu au?5? »f^g 3 g^r I 1 |^T H3?, fU ^Hd'^W 
£ W3 § W§US c?^ffg3 5 3J 1 5, >HH 3ltT, 
f£dJ&'o* H fU3* ^ Hf5oTU i R7J URU* g^ 31 

faHH3T^>>ft £^3* »f§ fedJ8"s* tf f{fet fes f?>33U 
3THHS U, »f3,c7Hl 5?f?JWt fegtf ?>#"* 

feU §3 HH» U, HST fcT fRtf U^H ^i^t gTgj ^ ^^g; ^§3 
Ufa fdPH* Ht, 5^1 R*UT fUPR3*?> W3TRr t* q^H fe* »P f at Ht I 

R?> ^3 Rtel f?U, H^Hl URf?31R, fUH ^ dKd<Sd- tl???8 

fecrau aw, M3 dRfegptfHu feRgfa^fRuar e^e» u fa 
§h 3 yfust «ru, ruru rsht feu, feu feu*u ipr? «#§, fo fgg fea 
»mu T »f£$f a#* fa •>{%? must 3WHS! 5TO, fu ^Rd ' 6 ^t d'HHd' 
fu^H3»5fo*i I R^l a, UU iregj 1 w^ foal spfegt feg §r fgfy»fr 

(**o Hel, *»tf^t) fa, 

"tu RH*. fRU3T fa 5JUH SU TSUf, »f#gF, HH fa fe^TS^, 
»WS »PV UJ, R3 SM f?Urg ^ f fg^ d 't WV f f3»T3F 

^ ht Ra?w st33it i f^gj fa >hr* o!g tilg iju fest 

gf?lu f^u^ ^, ajus ^u ?5fI 3 Mt fiw h ??u^ 

te'fiftl 3 ^, >hr is »(R r i m\ »fR3^ g^ ^ u i" 

Rut sfo feu u, >h§ feu >H3hf ^ feuaR?> gtrl »f§ ^UHH? 

el >H^ij^ ufafusj? *)Mo?f^>jr ^ br rh 1 feu.a^sH" a^H 

rthutr^ 1 ^ wra §tfk>^ 3t r^ 1 fen afe et u^r! 3U^ bu us, fa 

M3FtF e 1 fueU3f?5 § y 3 URWt »ffqa*U JrefelSUT* UU3T 3 SUt Ufu^ 1 *Hansard, XXV, p. 709-54 unfit ! H3-§^ ^5 fen gfe §"ra W^fefej >Hfq^g KfeHd' flta * 

HO'ctsH, UsoidS foTljfo^, (1865—1936) ty$§ HWH H 1 

trara-ijfHq 7&\ nt >H3 fen fphut^ ^t »fraHc7 ^g^ ^ H^re §mz$ i 

§H £ >>W^t feo? U3T3-feftP>f3 srf^r f%g ( foj fegrg i^r ^ 
TO* : 

">>fu h - ^, ^dtfd'9 hw' feu Here wf hhu^ ii »reii u uu to i 

5H *>HW f?U wt S^ft ^y>Ht ^b*T h^jt ^ft ■&& jjgr g^»{t g^ } 
»f3 W #§, WPsft f§3EfGf IfZ^Zmft HTH^fte^ fe°7 f&t feRU* VP^S? 

Hff <*t^3 ^ H3[?3T, fesf >H^J »fst. Ht. >HH. £, UPWW 

ufo 3, fee? vhhcT &^?> feu 5U?^ Ht, 77/e Z,o^r Dominion. 
fen uhhc? ^t B37 ifu crcral (argumentum ad populum) feu itf 
fsr >>fiu* 5?r futjjre^ 3?# fen gra ut wrc ^w u, forffu mist 

f >w£ M'U §*§ H-HtF I »P3H-fejFH ut SU? U I H WcjU fe§' 
IS >fa*> to? to £ fireHHT^ §3 oTSTF U^Sfe ?P?5 sfe' 5 »B 
MU^l UBH *7U3^ U33l Eul HF HH^ fet TO, W3 WH? fef' 
offijf 3 H?& fc7 §7jT § fueiT3Ts HHUtU f UU o^ fe»T tj >H§ 

?»«■<* t hs ?> T & ul fen § »fus *»pii at^gr, 3* fd^Hd'6 ^ 
tfara* § uc us vrc #. fpife fer^r ottj'ftid 7i ue\ i 

3U3ictf»P 3 fUBF?3T?> £ Ur^r^ ^f ^rgi f g fjftt »{if§ ugt feg 

flTHt Dfe>H» f §H fe^ feu 1&& IW: ** 

"ftfeRcPJ^H* ^ WHU^ feg »{R^t Herat, §^J t£ 

3H^t feg wr^t g M fcf»f >H3 fs* ^ P^dd i md ' fegf 

* See. " Recessional", originally published in The Times, London, 
on the 17th July, 1897, on the occasion of Queen Victoria's 
Second Jubilee: 

"Far-called our navies melt away — 
On dune and headland sinks the fire — 
Lo, alt our pomp of yesterday. 
Is one with Nineveh and Tyre." 

** "In their prosperity will be our strength, in their content- 
ment our security and in their gratitude our best reward." OT3* R3?3H fe 5 ?*?^ 5 i"t 

rs ^tg'i feu f§3)»ra strs >3yu y*R ufe»f, fRR H>my* 

fafeTraratw f Ry^y yog f*! (local self— government) 

grRyJjy ^s^s # wfyyu fei git i to st^d f%3, y? 

fuVRd»<sW >«3 ijrafo3sr wjtef* 3 fey jtoI wry, sfau fsWte 

>HRhT£RS, 8^3 feu SHTCt, fRR H* fy wy W3?, fgUR^sW £ 
D5f feu y^grg yu^T »f3 §?>i £ fegq 143353 gi^gfaHtw § SB 

sra^f r1 1 to ^tte feu, 3&«f§ feu 'scras star' gst M3 §r 

FPH HU3 T R 'HUiR?> H3»' M3 'It Uflttifl >*RRl§Rff' SpfeH U$, 

fiw u* f^H fe te^Ra»?i# § §?>t 3 >*y£ ur u gTR *jfg 
feu ^y 3* #y 3*gr fw&s w ywz yy^* rJ i ^.d URgy, «*ttM 
§, ngr sgr po-to fuuR3 T si, fusRsra § ^y ^y sw § R^fa* 
3 yfefoy* § gy feu, yy^ feys ye ®j| §# 3 fu3>H5 
sr^s ototr ut slij gyl 1 

fey fiROT ofidTR 5, fHH ?> fg TO Htf85 f S 5f MR US, 

u fegf*ef §" ?y fouro^ ut u^hh toto! uhI u 1 

yyl fey fuyvl ftrBR^Tj fat 4 wrsw slgr $ yg fyw »H§ 

ynlffe »f^g3 fat 1 fUR HSoft ?%t§ u T yyifey yfeM^ feu 

*hrt# feR foyy tB> MRHt fen T d 1 

fe"s!>TO 3TO& yJgjR S* uTr* ?fgRBT RH'tflH RU RUgrR fel 

yfew w fn feg, yugute #cran! ui w^l feu, HRwre 3*1 
rw to 1 y^am u fen ?tbr feg y? mnuW gfet htuTm'' grel^ 
h »wgr 3* <*tf- orul»f rt R^t#, yg fins* ^5 T M^fe ^? feo 

feoTS^r # fy yy feRT^T cftgjg ^r fgsRH^ ^ U5 fH3 >K§ Br^_ 

3^gr § fey »wul fyeR3?<tf y^rslH'g i >HfyyTgf ^s # ^rf^T 

9, fRR ^ ?rgj_f g f^ yg-fgrasf ^ ^ feg gf , HRHRW ^1 

5ggHgRt >ny m§ 3ly^ yy| 1 feu F?yg 5iy fe^^ fy mru g^r 
yfg^a3?> «1 yrgg^t |y-gyr &%* fazst wvfm >h§ ^^-^33 
fyf" ^ 3?, ^R3^ f?3 feu fue utr ut u#gi r i^: feu feurg y, f "In their prosperity will be our strength, in their content- 
ment our security and in their gratitude our best reward." 

feu Hi, fe fb^ ffln M H*w1mi i^ f& ^ fg 9 f^ ^fgB5 u'ti § jfap HHHHW 3 gf 3* »{i;st»{f »faH?ji 5?<feH 33 S?k', fasj feg 4 
fof fH3cfe, G|?><Hte5 fe"3t>>f U3l»{'fe5r WRR't^RS, WT^, Rtfo^ 
3*33t ^H S3T3 H3 r Ht, faR § H$f?3t l{fRCT 3HW3T3 HRfoH 
%&, H3 HGT5 »(foHH R3 I 

R3 HGTH >wfOH€ St H^S eifHt>tf3, §# ^ §g ggj^ ^ 

gfe >h§ fen hhsf ^ ot-i, feu fna s?g§ as fe hhshw ^ 

fe^^er ?J 3* fu^W ?JT5T #*t U5 r Ht >H3 S' 3) £ e gr ^rgr j 

## ^ usft § 3teu fggf if® fe3ctf at el far ^e 1 gut ^h 

HSOJ3 U# 3* fen § U3§ U3, ufe-fol53t fegfoptf* 5551 3!8-Uje, 

fcfe greg* ngil/3 ^t sra fe3 T ^# i 

S?Ht§feH >H?^3 S* »fHSt 3r3U3H sft fed 3R&t §S T Ht 
>H3 ^H W igmW 3t 3* jft ^jfe^r flf fa fe3t»fff SHS3 cfafH 
feu hhs! §8 fee >HHHife <jut I 

f8?t»f?> £hsh cF3Tr £ vtafosr rrw te mrsh'5 
estate we£ uje^, 3 go ir ^r> ufu ai§, >*3 hs ^o£ fee 

HRHH^ Hteg* £, >>WS dof HUffcT»f3 Sfgs fU3, »P5 fe^tw 
HHBK #ter Hi cSfTJ W f53t I 

feu HM* U TTe 1 fa ^H 33 § faUMf f%g f 5 ^ %$ ^t^h 
MfeH^ r? T f3T3 U feu* Ht, HrF3t W^pIS, Htf3H >>ffeH T 3 I WHHHTS* 

fee fen & ^fesreH feor »raut isa-gl m@ Ht, fsr ue^l feu <su? 
P MfuRTR, fen hh" fcif- §3ife ufe»ff, Hi" mw feo 5, fe fen 

HHKH tPfm\ 7> fe^ §ugr ^gr § »j^g HTHgr^t»{r ^ (fe f oftat 
^t, HR^et HSfe^t fcfftf % # ^i ^?U § fcftj-PS fH»ffe»fT g 
HH9t, § fst' HH? f feR ?m UH^t^ Hfo^gi sfg^ g| g?T r§ f^ 
§ fe^Ht§ gro, W BW 5t3t S'S feH § l{r# 5fgs feg »fqt 
H5t ^ HHT 5313 ^B MB\ ftTH >HHU fqt »f§ 3§H£' ^t fR> 
HHof ©I ^T3T f ^gn SW fof HRHH^' »{§ fRyr gi y^ ? %^ S y fu«vj(i § »jij^ ^g§ gggft aq 1 -3^3' § HSt W% 3 #0 -*fe?5i B33t§ $(%", % FPIff feorfH»F f fee He T ?J §314*3 | WH<sft ifoW j§ "^H cp 

3R53t e fw" orfu i at e 1 "® Ww I 

fee fee ^^H-^feH^ et |U— 3tfT HHH3 5T3?> 2551, §H HH* 
^t>HT fesr # We^i ^t Ryij ^g S ^ gg^) Q | 

m ^tfoo fee wzw sraes frorrerc e* areesg $64$ 
?te e t »rfe»f T »f§ wars m §e i arfgt cre kdfH<fl e 

tJ'Httd et UH>H3 fee, WU5 ar'A^HA-STO fee feu HWe c?d: 

"fHH fefw #B >rffl WH^t ftp>ra gjjf fop^r fa 

>ht3Ht ^ elu fei 1 eaneter 9 i fee wstt sra^%cr 

for wit 1 §^ ?^ ?jhs § wfgrcr HTear ^s tp^ 1, 3Eft£ 
W3 tree H^er # fe et e^rel sreTe f f 
fe hh\ Hora fee, fee £h^?t f%g f Ha 5 f Td §^ ^ 
h!, fsr craute eae Mae* e T gsle^ wg^ sm&, epfeaP ht^t 
I fa e^ae w cr feeRST? el w^H' e T el ugsffg&r au HHfsw 
#g* 5, | »rat fi^iTT u i feu fee^e tfete tfesr Hsena atel e^ 
el crete § fg p e, fan e fsr ua? a^, sari, net, ae^at ^ 
feaci *3[9 wm, faene^ fee era f* e?> i fed goraron^rfap 
ffe fee T awT el taral M^afeee e au fee ijaie eel el, M3 
prune § far iP€s sees e^ feHtgr f ?H fee^cre 1 >*§ faq H f^ 
€s el el, rr feet eee §h 3 wae to §§* f§ fan \$m w 

fee c7e?JT gf ^aT SS# W*FJS? | U g % R orTsf^H^-^Tj^r fegg, 

9eue »(§ ee? fe>HTift #y^ foe^f fee fs y^ nfew, fen fee 
h mmmml e*M ?aal efaa gal -^gr ^ H r H3 g ^ , gH ^ 3f> 
wsa^j sr^el, >HSfag r e f s^ua fee, weue ugfesr hsh, fee 
''cthI U33" e fys?^ ^| gfl fsr kt^ srees^ fe§ r fe^ fsreffe 
£iT?welHe1 e^H'et ust erulet e! fei feeafe ee ^js ^Ht 

e, fe cTTfesrrHT^i »{§ ^ T g H H t^t § |^g |-y |^^ ^ ^ 

t "We have hardly learned how to light the lamp of the soul 

We have to save the rising generation from walking in false paths 
and to guide them into right ones." 

m Wdtm faq»3, RU323U f^e^f 93H UH Ue?fl $ S^S "»fSEHS*' 
fe^ oft^r feptfr R^ ffJR fatfH | fof W ^3^ #3 i fe9W 

OTRfcra |U fe^ i feu faq*3 u fan § sto* uufu>* T H, WH. §. 

£ ^tf^o-^8 f?U, t^>«5 ISM* feg >X§ ^sl UUH'Tve H 

3s1fu?3»n i ifip& fiw* feu, feu 3fu3 ugu'few fe m fwl 

fRtFH fog g ( >tf3 foR l{U r U § Rterg c?g3, RU?5 R^, feR^Rl 

(rf fntr* ^, sruu MiSS si sVu gtft gi?1 mu Ri*ij fpfy 

3'RW U3 W f Htft U75 ofet, UU fflR 3TUU >>fU8?> ^t »f3isl feU 

w& uufu^'j? 3* ^#h ul 3 uu »f§ whV d! ts uu »f§ 3*st 

UUHTO STB U*sl 3 1 fey^ fitJH 1 ' H3I i feR fe*T SJU feo?# I 

feu firo*3, Haug § u^ sra U35 s* #3 rful g f^fos? §r ?ra 

fe^ 3U 3US ^ >tf§ ^3 § ugT§-£^ gjgg feguj gy ^5 ^r ( tRfs^RU 
frwte^tftTJftl Ul ffeufutof^ U "»fSt?-K3" W, fflH f%U" fof 
''g§H r ^H" Ef^l? OS W§ $gH- tf-fi 33PS' Hlojrg g gV g | fefl 
">tf£UH5" feu W$&mfrm § HU r ?J l(p« 5?g3 HSl fffR SHl^S U* 

yw3i i{3ifa»p few u r §u hrshts fc£%\ cres* u* gslu^ <ft u 1 cpifts* 

^sh^s ">h£uhs" i feR ijsh fna's u^i 1 fufs, ut 5 i ot^ 

mm % fen 3 T RS § fefa. ssfwul if cRU u* uurgt feu R - } fa 

»raf *!* j 335 sfagr >ni hhshw s zb& sras*, >H3 f^t ht 

f*e fe^' gtRs T R § ?s^ e ^ rd ^ i fg^^t ^ ^^fHo? u^r m§ 

orgg^cr g i fet' gl h^%si hrsh^' s rIuw § RHfew ht 
§^t § oft br u ? 

f8R RH Bl ^BfR SRfefeSH ^1 3U B t S3 1 , ^5 UfUT^a n^fi^ feg feu g3?i fen gH^3i3l ^g fe3' Tfl, 

^ LSf** c>-^ *i**^ ^ >^ l£-»}li 

»(9 ^ ^^ fea "hs' uws »ifb>re ^?ie1 ^ fea 1 far ^m gl sTu ?3s 6 : — fes* rf, >h§ R §H 4 *# FRJ) i ufoH ?&3 fee *pi« 

ftg s a #e! 3t § H i g orgf r gr £$& § g^ ^ ^ 

El W fcl*73 aS* tf ! gr^ gfgpgg f 5??5? ^ ' j^j | 

fa §h f g, § t^s 1 §, fas ^gjngf f gufus^ to i fusr, fgu 
»f3 g, fea fa *taf# f fgg$iM feg Rfag^ as cs^ fife 

UrgfHcI 3 RHfe feawa' ^ R^gr^ gg) g , fag ^ -^ 
5T33 Ul §a >H3TRr j fifeflSrS f^g 1 ofesr g»f3 H5 I ofl fea 
3'3S § fea ?mm k HX8HW # g Fflpg grg 3 {^ g$#pp »£ 

Hfe3} g sgl §3^ at yafe^ so? as, fag^ fa *||# stf ? 
hut fee # ?1 # i 

Rfi ■n*Mt feg, *?# ^n-wqrfg3 yjg Ha'arggg sfew, ^t 

H't HO^'Haa f^ H3f5ff gj ^ gg ^3 ^ ^grfg^r fgptfr fa 
fR^Rt-feaH^3 WJrgreerg M § ^«^fef HUW?a USHrfte 

§lw a 1 feu HUTOTj^g fg a f HR j fg^ft £ hftsh^ $ 
3THa § ujr srg^ HgnjH oft? hI, >h§ fa na'awa fnn g r y^y 
Qh^ gsfHa^ § ^ i^^jf s yfipHT r! i ufpsrl h§ gl mpmi 

3 fejij MRS* § §fo»f^ gste fea a fa feR 3TO fayg IH ^ 

rThhI ?§§g a f%f ^ BWg* 5, §a fHtotr f HR § m $?*$ 

HOT UH^ §3 S HHBHW t 31S^ | U3H ofer r^ f -^ ^g^ GTHUPcfT, 
fe^RV »f§ Rig ^g ^J qUHUTft § HTS 0^1 # a*?^ ^g ^ i ^flgr 
^Ua Oa srrg^r § ^ ^ ^ R gj^ f^^^j | 5 1 H RKH i^t rr^ ^y^ 
^TtTgrgr f%a ggrgg ^t fa^R^Tg g^fe»T r1, frfR a'H | fsf RTggt ( 

b r1, fijfs-fa] igyg § uagt fdsw ^ al f€RTR-un3 ( ^r f^a 

»f§ »f%3UfS3r HWar, ^# § TJ^B m® f#T {0. WRa O^RgrgT 
^ HfH3t 3 f3RS as ^ R^'^sr # R R33^ ^03 ^ f^jr^ 

U3W J ^f?5 ^al', 3f HRSH r sf W t URTa r^s ufas* w fea 

^ tefl at nfev, 3* §u gg jsaf R^g, ft# MR rg ^ r feg^cr 

R5 <mm f M8W5 #^ >^^? feg fag HRsn^r f ^g 
iff! as a?5^ 5tt feg^T^rgt OTfeggft i^s s# r! 5fl3l ml 
fHH g^ ^3 v y te M fe^few hI fsr fag hc faisgt, fs^ |g ^^ foe f y § pS fefF^H l£3IcT 3US f fegft ' tt l r}, >X3 h 31 

a*Hjfe» MS Hi, §r § iff** § ag fes et are f 4 ! fe^ h! i 

HS StfOt fee, BS fefeH U r 3SlH'? | r«J^Hd'5 el U^H3 e r fRTF 

ygq ug te fs»F, ygl »fgt H3 T gel gl3 srel 3* q 7^93, jfo 

HtfOt j HfaSH T fa fee, 93^1 HH/5 § fueHH^ § ^%»f* § 

ipr § f^Et^r- fetes IftPiP fe es "fue^st^ I en e e*?r- 
ggg fee ?g§ 3 r er gtffR»r ?t#hf \' fef 1 festers strs Mere, 
ntfotf, gfe^, fen e--x'3 T for ufust 3*3, fee3e T 3l §5* 
(communal electorates) 3 fecFenal gins (communal 
weightage) wvi en el (^0*53 fe* e ; wira g<§ t fee hut, 

H33lltf Re HPflf 1 S*?S S, HHSHW f fetf §U?RS § S'f33 §{§, 
^feR^, 38 i fl f i ofte"! Rl, forf-ff RS <=ltt3 # #5re f 

3eag f§ faa ^3 feV r! f3 foe gafesl feH >hr hrsh*?> f, 

H fe'HRSH 03' el fagf 3tfl e f U'Kt ft, »«tt8» feR€' RIT^ 

fc7u r fr^? 5 for fen fegf fee^ i war § $ijp RTRgT^t»ft 
?> nfe feel, »f3 R3 >hw w?i § ^u Ha ^ t ("command 
performance") feu war g$gqH 1 

feu srsth sre?> fee, gesr ft^e, ^51 to*% #ites sul 1 
organ for ^aie UTSfHt ^t efe § UHeuel, hrhhw & f 5R HgT 
OT5 h! fa §5* § >w§ aftwet fee* el H^trcT'HT S 5| feaote'dl 

e^r »{3 fe^gr^ yr^ fi^ qgf g$ U g f ? ^ jfyfai f^ ^) 
fHH fee^grgT ^ fej HUI flftT Rt, §TO H^HeTHr, GF IfHoT 

Mara u^h H5 f »i3 (»f) fen H3T § >>fto S wisl mm ffltft 

¥Tfor»iT3 e fefg »f§ huth! 3" gu3 egr§ 3 1 

feR fegg f i% feg fen^' 5r3 »fi§ 51 f g feRs^n el 

RRrfRSr 3 Wtfm fR03 VVfe MRU] 0, fc? feRSTH gcTTf fe3 

(unicentral) rrtr § rs^^ >H3 sIru) f®m >lte d »f§ 

MHU T HM*B f^U3T for feR HRfeH §5Tcffe3 g^pft RHRT 

(political society) 3\ ?gu T m§ R3\ 5, ^a fen^'H e 1 
few uj3iH3i (contrary opposition) s#, ngj 4 ?qw3t 
uf3^3i (contradictory opposition) u, >H3 feifl eR gt- 
fewR3 fee >j#?n ^crujr^t gf3^ai fegf3 5 f u few^ feRHTH- p=? H3o ft >H3 §g sjjt, ^re^res, *re?r cfe-fi-fi i fe^ fntreoi 
ifrj* f?f ', fu^HHT^ si £?H rh ®f g f tTH! Hfy3l J^ma - , %g^$l 

i^i 3 fe^| yrR<* "el H3T ^t f gjH fe fe3S T HS'^cf 3 o?S33t 

fen wf'UT 9, fa fen st hr) 3 HS3W mara Worn* § fny?,* 
fa^' il tszjV imm i iwl afe gut fen h% ^f tps jj H ^t ^^^ 

Bt M3 feH £ ft^ H^fS ^1 I fen H f UH g} !6cfTygT »f^B* 3 
HKTflof fHHT3, fRR I fa M^ttf 3 H?res EWJ^S tff^ H^ 

d, ^g^-f^^H^r, fa i\ §^ T ^f^3 ggt?$? s?5?r^ rh^ (concentric 
plural society) 9 m3 feR^ml rh t r snf, to 35? fa fu 

csot 1 Few, feR f%g ^et H^^ar yr ?jut 1 fea ^g^ >h? for f%g 4 
§3THl ^gt€U3^ (exclusiveness) 3 nWniit ut, fai"" for fug 
tsurarsT f f ^g ^r£ u t i fen whbhw gl h"u § 533^3 sre 
3 f^e eras & srras y^ 1 

m£l f%tJ, ^ B H STO, t? H^S GT3S fo>H3^ t3 for *feg> 

ffespyfe (complex dilemma) feT £r 3 ^3* | cfe^ £ 

UE, $0 few fel? § fTOWr § HRtfRT^r ^jf £ ^ 3 $ ^ §3 
WJ^S ora f53\ M3 fR § HHEH'?? £ o^Rl R3T § RW ?TO 
fe^R o73S ^ ?Uy^ R3S 0T13' U3 »fHSH ?#; wrj| f*RR § CS 
UTtTRST OT »ft^ § y 3, fij5| ^HR?t_uU3 ^cff fol ?P& »&*? 
STH^ ^ H3<^ ^B TO ^ I feu B TH3S U?T. RfUcSR 1 !] »Rgg ^1 fefe 

RRfeH Rfo^T? (co-existence) to 3, friy H3 ^ g^fe 
rrth (multi-central society) ^ ^tq i 

ty>3 torcd^I ^e-f^>3 (theory and thought) w 

feR3f3 U^or fe|U S »I3 ^3T t^3l 33y3 te^H 3 3Ra1u 

(exphcation) eras set f^ €i »rsre ^1 ur3ot ^ h^ 5 i 
fen Kst feg ^?s is fe^stw fe^g (simple assertions) 
fey 3 Ut 3's? HUes ^ g?5 HT ^ 3 ^ ^ HT ^ w | ! 

feRS^H HT »f^, Ha 3 M3H f?*F?;% Fra¥-f?>Hty1 fgife^ 

feR^Ht RRTH 4 RU T y3t §, RRT^ gg £ ^ s^jf | yRBH^ 
y^^f >h§ ^s^t w ^ ^ gTH t f u>H T H 3t § feRBTR f WT-iXyGTaTR, 
yHl^33feR^H ( # 3^y ^U6T I 5#jJ<fF HH) f »»TH3 fe^ STHaHtc? P3 M^H feH? f%Wlft #1 fug 1 R?53 T S 335?! 3 33 ^facTU § Rg 
W3IR feRgW £ ^0 #£, 3' fae^3 r ^ £ RRcWS 333 §""3, 
fcT^R R#3 T ?> 3^1 Hi R T ?^?ft "3 »ffac7rg fe.VR feRS'H ^ 
f_fc»Tel GTRcF ©*§ fHQT UH?^ 5, U3 KTOH' ginft >W3 oftgfRl 
fife eft feR'g ^ f^ fy?jTg3->H^SS fee R'R?5 08, HH9 ?>3? 

w$ i rs.^ r^ eta?!, fefls T H § g'Hift fes^s 3 ^geg ^ 
fnua sul rt rcthI 9, Re - far ete^ fee R'u 3faH'RU, fcfeR3 T 3 
f^e R'fasR'U MSigg, »i3 57R33slGra fee §Rte rsjbI h t fiftr 
r^e* rI i R^r sfuHrru 3 §Rto R^sl f *(g«1 338 a 3if* 3* 

>HSm"5 £ feU f^^r 5re^3l R) fc feRHTRl 3Tretet ^ cT^ 03 
AJ5R3 T 3 fnfw R'^ RtrIrt tl I fef fe^ 3, »i3Re 3, »W§ 
?TH t T M3RR, R fc? »fe?$i^ £ ?3W3 313', Vffe>>f : 

"§0 slRS, fRR £ f3 H§ STO'Sl gwfR>>f, W?> f%3 
ttft H* ijofTR >H3 R^ fee R53l fesT >HHH5 fe3R*S 
3 3'R §*§ H§ ?fe»f, »f3 H3t »T3VF »fe3 MTO-feaRl 
R3 fifel few ^r »f¥^sft3T, §R #rf* fR?3T B* ^3?>S 
eras H<5 gqt >HRHR R5 I §R RRcW ffl^3l UUH-Stera 

5 i"* 

M39R Mll€ 3»H H r U3S H T tyfacTHl 3?8 tf<5te03feR8 T H & 
Rl R r 3 fef' feu W3RR • H5 3 >tfo?Hra 3 H'S Mc5^3feR^R 
Rl U^l 3TRS 33?> R* R3S 5ft3 T I feR afe t fefa 3^ R T fe^ 
fUHR^S £ ^fe3 HRSR^ S 555fH »f3 feO >H?^51 @R >Hc?a^ 
§*3 7J S^f ^ fc7 §R 3 feR ^3^U feB '»fe7gU hIr^U I', "»fe I U »fcTHg" 

fc7ur 1 1 »{5fgu g hIrb ga ^f R=T^u gf ^u^f feR fegiGrys fee fc?R 
9' so? cffei i fea gfe 3* gu3 ^a fui ; fu? ufen, Rgns srg ^ 

R^feRO'S £ R5^1 R^ fc7 R.3TST R r fa?JH T U H^RU 33 Ul H?J3 R3T U3 : 

y y > pp x± 3 ^j^*^) >ri 
=}8 33$ f u >hhs to yugu wl feu 33 h1, 

">*3 Hal W3H T area, ws-feaql h§ s!=fl fJ5 T 3 f ^ T ^^ 

>tfcraU HHFH* Hi, >H§ WH H T U T fssCk HR T U WSrgU <TO HfUH3 
U, fe 38^'U § tlu W8, W9? T S*a#3» g gn S T S, fU3U T ?T 
HlH3 f#?> f§S tF3t*ft »{§ QW § §^-HHt f U U^ >H3 fe§" 
£cP^ ; f^3 H^tT £(^§5 ^ r CT3S 5TU?T, tyffiUFfE § WU#-fecfo 
u I »f*gu U7 R't 3 ^3UU gqt feu HW? left Hi, fsf ftT? 1 
fUf UUH W3 HU T ?> ftf TOl § feHS r H feu Hfe SUT sfe* TF 
Hfaw Hi 2 ul fUt?H3^ fe^ feRH'HtnF t ^ ^^ ^ U g? > 
Hfaut Hff 3, UTtT, 5?i3t ?> r 25 3 fUUBTtf, sul cft3 T H r H3^ T I 
fef 1 feU^U % § R Bl Stel fe^J HI, for HRfeH HHTf! § fcfT^p 
f"HS f, fUUWT 1 # Hfuul 05T, faff* fe3cT§ § UU? r S iT T S, 3 feH 
fatf3 f y 3 H3IS W U>H' jfe* >M3 feHSFH W BISST feH ^H feu 
UcF ofef tT r # I feU HSU-^55 BRf ijfeS* UT M59U W #WT 553 
HHJJHW #tfi ?>tfUt fei HI, ftTH St fof § S* f> ¥UUU HM T Sfe3 

fofafe^f, ftTH #*F 3TUf fes ftfHU§ 3 ^U 1 ^HUT 5i7S cr^TO* 

w y?> f fe>Hf faiw i § \ ifewt w r U3 feu frfa u^h st h^ibI, 

BU5 f?U HU'S 1 UUU T 3H T ul M3 ^^ ^ T U3 f?U fu? U T ?T H3T H r 
McSU-f^g^ fen ^U5 feRSTHt c§3T "U' UT yf3c?UH H?> I * »feTHl ^) yfH"q "MH3c?, "H53^3", ^ H50 ^9 — €x §5 >«5^a fe 1 ®? 

3THM3 k ^3h § g fo? §h g Hi?B?5?5[bB (Trans-Oxiana) I whIb, vHgf^i *s 

% ^*T;|'^» 9 W3HH5T^Bfig3f |fs?HnT5 HH35' S ? fif|W* SSW tfe' 
133T§ ^S § Hlgi 5T3 VwSfgg fe^T g; "tfe W%, fe^ ^ 1^ H93t Htl DIHt| 
f?^q K3Sl W3 WoH bPl^ jj*, US HBi>M' m&& ifli Fi W3I 5S rffi U W3 
fBHRTH^ -atfl | f<3"tH3TS ^ §S 3S fea H^^3 5JB6 ^ H?> 33^^ 3 l" 

t ^%?T He! 5 5fl 50^ fk^, flB 1 WHRH m'SHi, §¥ fi P'R «1 Hq^l 3^1, W3 
MiH MB33 R3ft 3i 3^5^ HB VJDH5 fs5?-gi« S fee? R>tf ^f?3% "ft)3?T3", fe*ft 
Til, fRH fe3 feu faiR' offer fdivjli Tfl fs? WHi ^ WHRKW | ftfe f^^ 3 «&3 ^'3 

fee?, wnfeH giRisa3l c^ifsH By^ fea Hofei ?>oT' offel i ia wr' €r : "ws'fa 
fHs??u" feftjwii fai^T fajv)p h), ffi?i f?a vitw s vjHKH'fii ^ T ts 1 ea fsu efiw 

ifl fe to fe°5>ni S^R HMiffl ^3 3 BH3 W 3U US : 

t dyM> jj-i^ ^A*3 yi" «JM «>a ^J j-i-* ^^5 

feu ^i 1 ^lc? cjf?3l?i, ftft^lfi 13 3 MRR>nsi, Wc3\ vfaw 3 ^nPS* 

ei a^Ts § assign 3a^»ai us >M3 % m si W3W s T v;u3c? i Hare* § f-jFFB^ feu »rts u ??& sre ut, fw H3 5» 

yj3ra fen ur feu ufu»n i hhts H r ng r H ul gfswur' hhTrw 

Fit, H3JSi 3 fSH^H U fU>H3TS feu 3HS3 Ufa* ^ § tffaW 
Era^ I fW H3 Ul §fS»M RHThW Hi H t h1 HRf^ 3 fa^U 
IFUT £ >H T B5T »T3HT § RHf^3l STO HUfe 3 MBS U^SRS H?t 
fHt" fsU^G? I fifa H3 S feH HU'S RHfflW U\ U fa fSHS T H § 
fcUH3 T S feu WTO W3W S^S 2^3 feu' USMI, H US 

€fRw t f* ^5 fan fssfa i »re feu feR^ STU WU IT I §R 

US U RfRQ fRTFU 3 ^H^IW feu US : (h) fUHSHl W R'Ht 
§ >H T UTH »f3H T feu gfe^ul fUc^R^' 5, (?) fUHH'Hl HUU 
3 fuf ^U£-fe^R9 T fen *H T 3W ^ Hf JT SO?, H3T fUH U HU 
WU3TO SSl faiS'Sl ^To^f US, (3) Hot fWP3, RH^-H^S W-, 
H3^ft[3 RRTR S3? fR%^ fa faf HHSH T S HSU US, H3T SU- 

§f^3 (multi-central) rh^ ^u§ HH'^fa 9 1 (b) u^u ul 
fU33T ^t jhtitu §on;irfu3 hhth soV H3T fun % HfuaW 

§ HHTO W U r ^UR feu H33^, 3UL[U § H3GrfH3 Rfu^3I U I 
fm H3 § RH^t § U t UR1 fHU^ U? feHSRS feu U*3 fRq*3 
Ut US I 

fus* fuq'3* ul 3 T yJ u HW3l set ul yun s^^ ( ara 

»fUH5, MRUH S^cf, 3JU Ufuf<j?HS, TyZH 7P7^ 9 3JI §31 yaw, »f3 
HRH l^3R T U, UR gifeu fR"ui, Hutu US* W3 3J§ UUfflfau 3 3T3 
Ufa UTH S W33T gfg>jfT nt ?S g^3 ^)3 T , M§ >HSo? fRV, R^UU- 

trfew s wis 7 ys ifsw 1 

u u 

ftfRU§ 3 U^ fR^U HHIS q_?U^ >H§ fiw' ^S' 9Ste»S» ^1 
HUT, SR, feU RUS?T 3 R^cT^V RUt ul MRS) 3T3lw fa"UH3 T S 
^1 5, fUR B 1 IffUSTH fa, »fST3^t RUT faU, HRfeH WZ W3* ^ 
3Hy]S US U 3U fau fS5ffe»f T I 

feR U R HW RUjgH >H3 U5?3R3 T ? fui ^?S fU5 fal^ut U T 
U% Hi, fUR ^ HU'S W3H3 MRUH § UfURt HU3? W$ f U gg f^ 
l{fRq fuf3U T H5?Tg ^ ygs ^ SUT UfHW, >H3 S Ul f S* S »W 
feR Ur 3U3T fepHTS Rl I 

fu faqsful Rf, Ry ^fuHu Rauut, huuu mfe-yTs't 
(feRSH u1 uul hursu7 u r qgH-uycj^), (ny^s-^^^a) i 

»raJU Ul >HT3H' far "M^fl-fagql m sM fau^f ^ >>{W b l wb\ fq^s 6 3 ay huuu! si W3HT J fsqcj-fopira 
gfew fe fensTH ^1 sjfi nuRsst s »ra3 feu ste si sh* 

fai5^1-qU3 U U3) Sj >H3 feH SUl feHB T Hl sfe si qSU-RqafHt 
S8l MASS »m^ qgH-gq^oT si S3 5 I Rq HUUSl £ 3S 
WHq ' <i:1 U5l fa feHHTH s1 Sfll HURqsl (»ffeg H r 5l) €' U3H- 

umrc? (hass) § r s ul tfs 1 £ q^fW u i 

M^ran s a^u s >H3S fs?r feu hhss ?> ste si 3trs1s 
w? 1 ysu Hqw st n^»g,erTg S t § fotrel fisN* ^u? wjfew, 
fire* feu 1 guu rtuIw fuslw s1# Sots* mr # fHHSlw U3 i* 
feus* fus1»F (HoriqTH) feu r? sp§* ^qu factor r# suls 
§*P3l, ftm I fe rKpafta % q^ue^u sat R*u ul, "HU3urq^" 
si uuh-^u firal, § *g uu^Y S* sari aug* qqfw, s <*h 

U3 I feu HU3tTM»3, HRSS S 1 " S3 T RUq T ^3 § 323 UH T R1 >X3 
fUH 3 G^OTT fi(Rcf§ ^} 931^3 S T B3 3T3>H T Hi, fUR fkR3§ 

si fa 3ja uru W3 aj§ >naH?> §"§ Ho T ?> Ruqr r1 »f3 h araw 

§ qg-3"'fS3 RVHH si Rq T U^f W U t h1 r1 I fSR HUStTO 1 ?) S 
U^S RUTaftU 3 311 >H3Rc5 # RUlu § 33 fSS 1 Hi fe §U 3j| 
§ >H3 # 3Rlu («THt) # i H'U S# 1 

3J1 WURS § fe§ i Hul5 5fg^ ^t fe-j ^t 3 t »{HS f^U HSSS 

3 ul sru^fep r1 »b tRpaite s a't^ai r3 t hs 3^ ufus* ut 

Hrfe^ ^ H0 ! dl1d (R^UB^UT r^H) 32T feU UUS S fe^^ jft fe 
§U qU-3fH3 RH T R l^3S ?'S fiw H3 U T qu^ tl fKU T ^t3T T I 
HU^lU >Hq^1 "3fe" f?U RU orfuV ^, fe "53 fuu 3 : HU T 
feu^U Fft fe fen |S ^1 ^3 T S (fHq H3) § ^ %U1 33T CfT gj| 
§ fUR^Hl^T S iS f¥U HMH 3U S^t" f 3 f f R U r R33 feR qU5 
^S Ul rI R fe §R S Hifes |, >H3qU St H3 3^ qfUS* ul fS3 r ufe^ 
Rl >H3 fRU3' qUS, fe §R ##* H3,tR § 3U3 § §53 f?U RU T fS3f SS 

3 1 qfu&T, HU3U T trs 3 uu fm-we fH3 T , # fe R^ hrsu § yure >h§ 


3D §R Hi feRE^ W&&& i Unfl HS wfe i few* I HRS^ B 
**H5r3g T f3 wpfrresrBT § fttoPR s'H nfew, feR fee orel hst suY 

ufu^ T fe fR35 T fag ira*arfe 3 aTi »iua?J f sate ^93, wre* fe3 T 
sus u^t ^u? or few hrhh § HSHglsaft ual, fe§%, fetf fwt 
§ y3H ^ifsw, 'Tur^r ^ Htrete* >h§ usrtu^s rh t r ul r^tiis 1 

foSHStsfeS R5? sJf Hi l '"# ufdcWU % US 3tf3 3 l^few 
ul fHRSTH § 3u ftfefeu itl UTB 3 HRWHW H T HU9 fs f3T»F 
3' tfUT TOff, UU | fos HS cft=ft 3T5l 3' fUs rl 5 T ^ WftWHT" 

ui3ft T** "us rfir fe RfeR'u stopg^sR? cjsi uh^uhI <suT, 

3* HHHHW S5t 3rU-feR& T Ht fu? T R-feU T U, faut ^53 8 lS 
U?>, Rfas SHS 1 " H^ W ft ["-(- iffost (|Uc73 f&8\ fffR RtuI 

wh1u # c^h 5, feu §u 5^31 3 fan § rs <^3^ feu, 

R T URUT?> ^ RH 1 , g6H 6^, If Ufu3tf^ §3, 3T^RU ?jQ T § 5fe, 
t URTB Uf^-Ufe^T <F<5 »fU T HU5T UHST cTU feV Hi 3 1 fl 313 § 
HTU 3 fRfcf H3 ^ T y^RT o7U fu3 T rF#, UU §R S^fet feu »FU, 
3M00 R^UT HH3 jRffUW f3T»T jfl | gif 9 f^ST RR" iKPUfe, 
Htfes § fuUR^^ RRHR^, M3 y*R cTUct ##fg, feu fe3 T U3 
^U UU >HRU-UW 3 1 fS3?F ujrqg f3T>H T Hf fe § R § >HSiu T £ ^W?> 
§ §§fH c7U fe3 T fe RR^ § BI^feTWU H fes feu TC^S SS T 
S#, (3fUo?, P.tf3),J UU feU RURU U fe "tTU^U ## H3- 
yfRSR^ f v ^ HWIU ^ulMT ^TTT5ft»ft, ^3 f R ^ ^?3 feRS'Rl 
fgUTUT B r >H3R RR T , RiTCB Uf R^ l" 1 feu UTS RTURUT^ H^ cStsf 

*"According1y, the leading noble (Sheikh Farid) having 
been sent by the others as their representative, came to the 
prince (Salim) and promised in their names to place the King- 
dom in his hands, provided that he would swear to defend the 
Law of Mohamet."— Du Jarric, Father Pierre, Akbar and the 
Jesuits, London, 1626, p. 204. 

**Maktubat. I. No. 81. p. 106. — (Letter written to Jahangir 
Qulikhan, alias Lalla Beg of 4000 military rank). Urdu, op. cit. 

■\Ibid. I. No. 193. (Letter written to Murtza Khan). Urdu, op. cit. 

U -^j}^ ^ju^ /jJf^ &*X* y& 

l "Occasional outbursts of bigotry on the part of Jehangir and 
his anti-Hindu sentiments may ultimately be traced to the 
influence of Mujaddid on the fickle minded emperor." 

— Dr. Mohd. Yasin, M.A., Ph., D., 
A Social History of India, Lucknow, 1958; p. 171. 

3t 9, 1 »£ wsraa d wg u?3 fen stel f§ wra; ite, fn * t 

fogg 3» tffes ul Rl>X3>Ha3ra3 §H t* <tfH3H^OTOT I 2 W#W 

rtrh, hrhh !8» nto u% ey hustb! 3! afeft ft t^ S* ^ii^ 

»ffl tf%3TR tft Ht § ^R5 ^ HH^3 I §^ at >H33ra<7 tf^rP 
>fHH W H^fe R3 fW Ht, M3 »TR MJ33 ^'R 1 H^HH €» U3 
(tf^ji >p^ Rfgfe) 5«3 f%3 M^TRS # UHfg^g feU T 3* R 
§H | RH}?> (H?|5?) ^W ggH folWS (HWS3) ^ U»V3* fea 
HU T fe3 T Si ^ ^*5 S T # HUl feHS T Ht 15* sIh) f^ ?H § 

wf^aii i "feR feg ast jf§3 suT fa >#33rag €l 3*$w1 uront § 

fe3H3 § RB 1 ? 33S ^Ht, Wist Ho^t, Uu£ ftS* ^H ^H 3Ut, 

Htfeu st w^rj ut rT' 3 feR »f?R? ^t wfapn* '-phs sgfe^r 
5fe»r, waaras 3 ail afira^ § Pest gH* t fe^R sas a* 

>HR^5 R33 ofter Ht I fSH W^H # »Ff3PHT VH3l B^l 3ja 

gfaf^HS |, ^ i fAui R^t el h^3^3, feat Hai^few few 

Ht, »f§ 95* HBHaW 3J| feR »f r ? r R | U^S 3T§ 3* f $ 3 
Ufa&r w/g 1 Rjg § TSaifHUt WcF, tf3 ST? H3U3 sfe? **§ 
§3 335? U'3RTU 3' »TRUR g3 3f3S ftj3 Rfeg T fH3 § UJU3 3U 
3l£ ! fSR W^H ^t goTH HS $ Waii? S 313 §1 SO^a ^ 
33S -& U3H H r 53 cft3 T Ht, 4 >H3 fan 833^1 US 1 ^ 3 3J3 
3lfSH flfol ift $3*33 fe* HUfesf Uft§ H3I T fe>^ Ht, fU H^U '3* 1 Wa»e ftgaraivit (1704-1785) #1 ^rp"q *>rast ^H3S, "j?g003HH'3fll< , >" fe^ 

ijybjXX^ £_ oj,»^ i^.-j.wa^ M)-iSJli' < _5'^* w -'^ ec¥ ^) yjwt *JT^** 

w 

3 ^ Social History of India, op. cit^p. 177. _ ^ „„ 

4 l^S "1^9^ "8lH^ f?^ aia 3HI501B3, W3ld fi3 ftlg3T3 U I, W^^tS 5 

Dc?h sis, fesl f?g 5^ eft 1 are hs vh§ >»c735b ^ wuIa, fle 1 vM-saiag.. fen vin 

MKefl ^qq ^g feu^ Jft 3i 3flST^?iS (if vifi^ifOT) i §3 3 = @H 5 aj| W%H | 
c?3K 333, §?H 3 yfe^ BTc3 3 3cjfev«t § Pg&l Httj3 3 33?'ffl»li 3 ^31 WZ 31 ^3H 
W$[ 3%T nt, ^3 si Ut 3J3 Tnfu^ ^ jflR § HJ3, fn^ fl^i U^ 3, 3c^ 3 B 31* RS I 

■ *■ i^J'yJ <X{k> y^w I »K'jf 8ii**J £.*l2i. u\ACv f) 4m3j>j ^ k&& y^, tt** huu^ ^ T r\ uu yute hr%u ^1 ere) u 7 r1 i 
fan s^ ^rffe y^ 3, uhh ithhtu i ^ nteyg H^fus- 
?n3, huuu feu, ikr fe^ fe^r fs§ h1, fo sfJ fou'UH h?tuh 
£ ufelfsnte £ nwn hh?8 feu usre ^w, »ft fn HTfen h t 
>nf£?> hhi3 hT >H3 3ii >>{ ^ ? > ^ h 3 uj| ulftu fnm fe feu 

fR37> 3*3 § UUlUU^ frfyi 3 fHUl I F«SPS 33?; fU3 3sM, 
§5' R*3>>F U* HH URl § »(H^ HU33, RtJ >nfUH€ HUU^l, Htfe >wfos 

jjntf, u1 Hi i uu fart' hh5^\ >nfai'>r3 wfe u i H3^ fen Rf§ 

HWUR 3 T SUof fe3 HM^ ^ U \$0B § tf3H oJUcF >tft go?3fU3 
feHHTHl HH T H ul fcfe fe3 H*TU^ Hi I fi$t ^35, HU^ ofe}, 3*Sl 
R3tf fHUf, £ feR^ gl3T § fe ¥ T BR T UH W3 7 , HHH IF3WU 5 
fOTWH ^ §cF5rfe"3 RH*U Sf HW, Ud^ W US ft&f suV 
3* :— 

"gtfe TFUl H^TB 1 , W?^?3 T fefe rP3l §H3l i^B^ of§STS 

33^ oft r 

i# faV 3 sru 1 Trw, gu*u3, ^ 35&tf ifc&fe'idqo fee, 

HUUU H^ *5Ul 3 T HU^ S* $gj fenfe (^<W W#5?) f^Bt 
SH f tl* ^ffW >H§ ft& 13^ feu getfRT»id I ffTU^r fw* 
^ 33SWH H T U3H UTfeW Rt, fu U3WRS Htfe^ ^t W^U 
vft tf I HS ^D^ feU HUUfc»f § ^ <*3?> HSl >M3 S3 TO 
°,:>£3 feU fRy f ^ r €f W25W3 feU, sfcWR o73? [ fs SHt, 
wfUHUFTU mv&\ I fHU3T HS^l, R T U 9^8^. feTOW H» ^TO 
If ^fUHR^3 f3Uf T fewfe^ Rl, &OHjfe*HT>HHlH RU^S »f§ 
§^r nt, W3 fm ^ fut", R T U M^HS 3UlH, WUlUg i oTU?'§ o§, 
fu^R3 T 3 f?U feHH^Hl fer^, "gH^fe-WBHUftel," t HoTR^ ^rt 
^fe>HT feU" Hi, ftTH feq^ ^ fegW, foTCfTHt RH r fl |, R3H^ 
RW* f »>, era-feHBTHW | HHHH T 5t # l^qfe 5U?5^ Hi I feH, 

Rrn ^s!|%fg ^fuH?1, (i^n, fe ^^03) B ot^ w^h f^u 

•^Ui >H3^ ^ H3W fe^ 1 ^ §R§ fffSW-^ Hrt I fSU 

fUR ^ fe *HHH feU U, fe fereH3H5 feu UWlt M^ § hV, 
fu-fUR^Hl ^Ut i ug feg ^fUH »I3 f3WH S^ s W5 %&, 
feU ^H ? U5H U I TTti^W ?UZ5^ >M§ 3^S 5HU | Ti 
fUSW Stffta I, HUUfe^r >H3Tf?t »rfe « ^ R^Ul f 

30 hw% ^x foefotfiV, f# fee fen fuel 'eoV e fatre el 
3h! Uopg fewfawr aM eel o, fe "orw el em R3 1 e T uje fe^ H 
3t »feT 3tht $ vfe^ # el foefee cfe ofsw t, ue hrot?; 
usme^ er fee feHSDfl see 1 fa fu srw e fe?^R fee 
tRpe aos i" rifc «*sg<i fear, v T ?>lu3 e He 1 ^ fee, ^e^l >ne 
Stftg Ben e^ fesfs e t, Heefew § ^ 335 el tae^, ^Hlf'cPO 
e fee v ee r e' e feire e wrsl >nege^ e 7 el fee 1 el 1 fee is 
fey cFe wea el tfsvftnlH* s^-'ira rr§3 e faw 3* fen e 
fees weye eore § ^ T e aecs ^s t , Here »ifoRe eesrel h! 
fmm for rs st^M 3* i a to nt^ 35?, frfy em e JW feee fee, 
33| yrfe 1 fee r W3 >H3 § .9 Hel, fe stss § swse e 
HanH fee ywr ie ^5 b^sT fee Hle^ fw i fee kw 
»ffeHe etn^l, r*o ^l^fsm e ye^, MWHMele e 7 e^ we 
Heee e 7 ho* ro^ egre el >h§ fuel feRBW e a^g* »t3 
tm ciecT, fatf feerj, etre e^ #* ipec? W3 Hd'tta el i t 

r?j «*tip fei' ee 1 wal em, w% w ^ee §*3 UV 
e fgpjf 3+, ael eVel eel giss ftfs fee rhrsp m f 3l fe 
fe^R3Tsl>jf g en el em H3 T fee fuReie e^few tf# 1 §r ts 
ee* feklw; ^rsk srtgren el ?eo M, eiel 3* Re Rcre >nfeHe 
(^tto— ^Tztft) hr*5H t ?t ? e £ fee gfswel fe eft? 
fe fee* el fuiS3l e >HTjre 3 Rynj3 ofew em hrbhw ?ra 
q^' o W3 fee fe?^ f ae^ee y&z ?kjT eteiT 1 feeHd'6 e 
Ree» ee w Re ecie »ffeHe ufes 1 ^3^ e fee ^ fe feR fRW 
w ^ere cft3T fe foe >H3 hrh)-fs, ? T e3 fee ^eelw, e ?y 
^Velw anr e3 1 2 'Toe 3 hrsh'3 fd'eee 1 ?^) ej3l el>^ e 
^yr e^," ro Rsie >nfeHe e T g^ ufiw ue?e^ 1 f?sT fe^t', 
mm§ e fea ugfea tthr fee 3c7ele crefe^*, >h3trt ^ gg^ ^'(Syed Ahmed Brelvi s) Jihad was directed originally against 

the Sikhs in the tradition of Indian Islam References to the 

British rule in India in Brelvi's letters to the rulers of Bokhara 
and Afghanistan and the invitation to them to re-establish 

Islamic rule in India are of secondary importance but the 

primary objective explained in them is still the Jihad against 

the Sikh tyranny." Aziz Ahmed, Islamic Culture in the 

Indian Environment, Oxford, 1964, p. 215. 

2 Hussain B. Ty a bji, Badruidin Tyabji, Bombay, 1954, p. 203. 3^ cTC3, TO HGTU wfoHH 3 fsKF Fft, "fl 3H? WE U fof foHRTO 4grtN* 
F <?HS §, <K3\ ^3 TP§ >H3 HTOfH t d^U WS HH^ | UH3 

h t § i" 1 fro to Htfe wFuhhu! hs ^8? ^ ^h3 ge^'i ^ 
sfu gys ^w 9 i to yfcrs >nfuHH ^ tfSH's, yroi ifmrss 
^t >nqfee?'Rl 3 w HdU'tt ; h! >tf 3 TO HW U!%H€ B» *n#S| 
^K (»ffUH5) Hife i ff»H f'§ ul uftPHT farw Hi, 3TO3T t 
33 3, 3* tT T^-rfafHW 3 r ^, U5f T HR#H T ?5 »e HtTH^ H) 

SET JH3TJP S» RHT faeHH 1 ?? fe* U3TS § ?>3 4I&*A 3* 

infera^ h 3H%g § H [ 3Rfs5 gfs>>F5* #s ? T s% s^to to 
howh fe.orgT5 (vz^-^at) § ut to hs§ as I hs h^3o 
f%g, ufus 1 yfus, fe.orgrs § hh^h stai § ^ftra towi §3 

ftf ^rg B fe^ fgrjrgr H f fetfgrg ^31 faa3 fa §3 3 TO? r 3 »<3 
tP&JHaWfd TO'U3T ^1 Wsfe 5^fe, fog 1 t? % 93 I 2 H T 33 Pd, 
<\£SO § ?FTO f^, HHfoH #31 f ^afH^ HH'31'H § y §, feH 

ufew 3 1 feu to HUH5 fe.orarK, jpk3 "€ u3 Oa^'g i eura to 

»if Hife^ J, fuel's f%3, fHHS'H f W3H5T MH H r qgj?-3'| T 
TO^ TOH^B TO I 4 1 Quoted in R. C. Majumdar's, Three Phases of India's 
Struggle for Freedom, Bliartiya Vidya Bhavan, Bombay, 1960, 
p. 20. 

2 "The religious Order of Islam is organically related to the 
social Order which it has created. The rejection of the one 
will eventually involve the rejection of the other. Therefore, the 
construction of a polity on Indian national lines, if it means a 
displacement of the Indian Islamic principle of solidarity, is 
simply unthinkable to a Muslim." 

3 "For the setting up of sovereign Muslim states in the North- 
western and Eastern Zones of the subcontinent, where the Muslims 
constitute the majority of the population." 

-** " " - " . i 

JU3I £ as f) S jj-a; £ ^*>-Jf £ yt@it* ^-^ us** 5 * &J u)"r 

3^ fen jhf >nfdRe m<M\ h0zq «j$s spol e 't"oHfea fiwte 

>X3 RVFtTcf § U r cjf>-Td? feu'd^d 1 oft fll, fefi el f^513 0S?3l 
fagHW Urd ReW # s fc^RTO ^1 3 r dltl §3 l(F3gq e T |M *P"d 

fefeUTH "5 fe3 3Jf% el>H } R^Sfelw f y 3 »ilT<£ f Ud3 If ddl 5 ? 

feR urs ^ r ^ Htend f \ sgJV 3l i % ^1 i 

feRS'H e Rdl HH U € W^sJ ffag2*% tyjfigr 'HIUS' UH 

>h§ b eans 3 1 €a wnl m^f fetes 1 ! §*f Rduel, Huee, 
fa^RH 1 ^ feu, rs1h3 b! Sfer h^'^i tjf yu^ hg3 r! >H3 erral e T 
cfej? feg^ i M3 Hdis d^ mrm § ^3 feg. ^ dwte? nwdR 

use uu, fu ed >hrs feus* *ru rsI elp^ e T ul W5 r1, 
fn^* e 5si f yd#'€ I Hg h1 ^ # net f wre feu, dr§ %mm 
e? el uulel i&, feu Huee fesr ira >H3 uuuu m^t h!u en 

VH TO, W3 feH W^ I HUfHH feu fH$ ^ §TC 1 fefua'R 
?Kfe»fT fgp>fT § l£?T3 uf3>H T I 

gst hu m § fens'K e^ »feu s?! I ? 

1 of? fee^s* e^ fed'd u for jpt H3 el sfa #*s $q$ 
ded3 (usd3) Hone H T fdg e § u i§ rs fas* f fsr dii^j 
Hdne H T fag e fen e r >x# ^a »wf3l nl fe fa jfrru feu wul 
sul d3 i 2 

PSl H3 5fd r S Rdlg el 5Hl >"WH ? T 3^dS el dl §U7f d, fdR 
^U 3t e d r ?'f d HcTet»l^ do, VU feH feu f5f3 3dV fa q'dfHtf 
f^>K r 5fdH' § €©7d M3 #?J f e -iidfT J-fdH § 33 5fdi rFcS^ M3 
UdH J33, ? r fdcli| >H5ffS Udtf el >Hdf T q OUq 1 ¥d[3l, n fe H_^l HU 

elsl'u el»{r e yfdsW {&*? ds, dT?du huhh H T fdg i nynt 

tTte fa dl WCPd3 do" I Ued3 HUHe H'fdg Mm. dd ?|, »H 

e ^3, - fdd r ' 3 t h1 ht^t feg t fcj^T^ hh t q1 e r t q?^ h^I wfew 
gue H5, >H3 §3 f et fen) HHffie feu ^ nuu § hrhh^ n ; g, 

'Wfdfe tf&\ f^^H dyu HS, fas* 5 fe RH^d S* Ud3 f3»f T dI 

after ufe»f nl >H3 ^u feo" d T 3 ^ e fg>H'o sajgj feu sis 
uf3e rs I uudu Hune R r fdg e u^u ^s 1 ^ feu", e, >na eu fdfeu 

(fK3, dU^) ^3 UUrfeS 1 (fH3 ^U^) fq^f^-uOV FFH ufRtJ RSI J . Dr. Jagannath Rao, M. A., Ph.D., in his review of The Persian 
Sufis, by Cyprian Rice. O.P., London, 1965, in the August, 1965 
issue" of the Astrological Magazine. Bangalore, p. 741. 

33 0333 Wfe H'faa 3) fH3 (435) 3 1 f33 H«W fug* 3*, fc*1 
H3 fSRS'H f%3 fetflH'C 1 § HBrJT fop, yg S#j# j^j 3 >H*HS 
f?3 tfg 1 HOT3 3>3 (fH3 g3*l) 8 W3Hi 3 1{H T 33' t?l SH333*. 

'iliggw^Si^i'j ^ y^ § ans cjtel 3 '»res as?' (gawifn) ho 1 ^* 

fMuW, 33 fefWH ^3 H^H3 St ftftf V3sJ ^«T3 Sf^ fan # 
f33 t?W H3JJ3 § 5Sl tFfeW foW • 1-I751TO # a ifej* pi H3 fj 9 7 3itf, 
93 93 HO^ FFtiriB r to f3,f3H I H OR7J J»^i#f? f 55t)jft5EpaJ>f- 
fafi-WJH (fH3, flifl^)., m 3R3, (fH3 553), SMI 3*"t»F §?t (fH3 SSg), 

u 33 W, >h§ r^h3 fes H^lt^t^tshr&j^^S ffer. 's*?>1t 
m a*, "§1 si a^ f?^?* 5 fl «s, f3o T fa, >n»if? 33y\ fs&sfa 

RH^l § te 31 fe-tffw 33S ^t, H<3! FP33I (fH3 tDo), 'H^H H3 
33l»F JS^fe* (3?ol3) § feWtfcr, »{ T f3 I W.HcTO 3 Hftl 
3fS fuST Hit H3 I 903 33S r 3 yjV3<3 gj 7 &W 3' 3 
5fsf wfrKF 93?>, ^isr wir 1 f?>3?5 TPl, frTR So fHU fe §5 
33 fof Hit H3, 33 T 3 E3"te i »-f?>3^ 50t, W feHOTVfl 

sra»f »ra^ 33H-3'3 3 T feau 333 r a i fens'H el far 3*3r1 

U333T 3 39' § fH3 ^TT, Ip! H3 § tffe 3f03 M3 | oTw 
<53l 3 W73 3 33 f fR33^W tj^Iw | fe3 3* feO fof 33i"H3 

•3 fercw 3 ^seals Tjitf fjfq 333^ ^ fiwa* mkw $ 

^33S fewfy»F fjftfi 3UH3 3^ fe 333* 93 33 ft?3 T fe{»P 
>H3 Hfq>H»-3 T B T 3 1 ^31 W3 3 M^ 53 9 ^^. ^ nH ^. 

'ag^', 'H'5?T, hm^', 'hhh au'd,' 'H'HBf', 'mm* wfa%*&%$ 

5^1 H3 3 RT93 fH^3i § ^3^^ SHI ^33^ WZ Bd\\ I "3^^ fa3 
§ ¥0 333 ^Sl 3 »J3 9H3 fa3 3l H3 H3 U5 S'H U^U ^3H T 
31 »i T S 3>>fH Ujrg §3 3Zjl 5, U3 H3 life #^ ^l5 T ; 5 t ifofe 93 
33, foff 1 ^ gr^i §^ 33H3^ 3l 3^3' fU3 U35 3 f TsM T 3 ! 33*9 
i fiiWE f 3} W5 iP3te 3S, 31 mW& >H T H3l«5 fe B3 T # I 3§ 
feRHT Sul fof HH' 3l»f ? W' f^3", 9^ STO, 3]i R3 7 9l §UT 3 1 ^ 

%bt fair I ?" 2 

3jft 33 3 H?t H3 % feHWH 3 Ha^sl 3^^"^ 3 ; 93S BSl 

WI5»5l, fu Hi 3'3Bf33 33H3-f?3T3 M3 EFH^fB^ 3W3T feu 

fmi 333 3 HO 7 ?) TH33 3l3 UI3 f3 Rll HH, 33^ H3fe 3 >5l?;33) 3, »M3 ^ j)STv^» lSX^. iJ0*i iJ -d*«.f 3.0 At c>\> ^ t^^-i f $ *&4 *%•)*' J 
l^)^" l5^"*3"* (*" : *^" l. 1 }^" '5^ (*' c - k ^" *^~ 1^ ij^v ^^ ^%** (^A^* U I )*5 

33 feu 91, fa HSt H3 V R'tfS feHZJ'Ht cfgH-eT^sT RU»f xT f?Uy fsf q 53^, 
Ry T § RU T fec7 U ! 3^5? Rut feH, RSl H3 @ UW15 fcxJ fo% HCTcS 

urhIw, ti^g ijcFFr 3## ffisT £ for jpfbi3 | r\iu^ €3QS 
fiwH, Hife R^ys-feyl »t3 ffte-eruyu 3'^3 T ijto sftgl 1 feu 
fak a^w yuR us, Ry Htfslt y et?s-fesrfe->>ragt (wu-^ao), 
Ry fRU T fets fisraasssl (fHR.^se), »i3 j-ressu iWsVTs pi 

(fW3 <l^53) 1 

US, 'S3U , f3-H3:lGfU''t W3' feHRH-fa^H I'ff fee/ 10339* f%g 
feH HU r S ^3RSi3 T S, UUH 33 R3 SF§ fflH fey' 3 IP V[xpg 
©ft?, §R ut ftfaw 5, 'WU^S^WH' I feu &U fWTO U tj 3TUH3 
f HS HH fed M5T3 U 'wpfe Big. Raffe RU, U % RU, S 1 ^ 
Ufll StRU.' I fRH HH' 'RcfHSt'^t U9S T ^g^t 1 MRUy^t 33 S fcfl 

nr arg »mrrs "e^, grsiT r! w fft e ^urs* | gin wM §e§* § fas 
orM fsr §u •i-s^t* »(Rey^t ■§ faswre rhot ^ »f?r fs i 

3^ grgr pff g^ ^. ^fo »^^ e^§ fsf fej fu?R3 T S feu ^^H^ 
oTTH ^t nHTFW U ( 3JUW3 t >j£5 Md[ tft fen U^3l t 11 §?us 

oft? rit i feR set n murs e^ rfi S ffTR f?w3 1?1 fwfw 'miHsT 
et <*£?? wssiret feu cft3t u, fu %as3Hgae* ^ fRy*3 ut 

U I ''^EURS Hf3Rf3 Uy^FU, S^ flfe flfo fyW^SU^U 

WfU Hf3 Hf3 3§ trat 1?SU T U c?§ RT3 H3 ufe i" 

ffpT^t >H3 fHBST fee? l^ar^ ^^g § gy US, Vy Rfe, sft»f 
H% H3, f3R Rfe 3 H3T5t §3y3 l' fRfSHHr § 'HHUt^T^' feyT 3 f^g 
feR ^T3H3 fRyT3 Hf3 < ^UU3Z : 5^5 , "d MRS ?tnft HS* US I 

feyfe-»fugt § ^Tgnfeor feq^3 f r "^t fte 3 1 hu^ r>i^ 

al3S f l{ f 3 Ut, §^3 feU, S^Rl § 6T?t fea^ (?H3, ^3ttf) ?uT 
yR 315 RS I fSSt % Rc53 T ST, HaH^-fe?S-331BoT »13 sTdR R T U 

3.3IH5? f*!, feR rruI^'st fRyT3 w suyu yu3^ fy>H T r! >h3 
miw t{&iM& |h! si ?igi3-yjRq ^^-uus t , "Hys^T',- t Printed in Bulaq, 1274 A.H., and in Cairo, 1329 A.H. 
ft Printed with Abdur Razaq Kasbani's Commentary, in 
Cairo, 1309-132 1 A. H. 
* ftW 3 ; "y«TH3 6c eta, '^?tn?r «i>fl gjpS ^ Pass!, ps ^^mo ^ vfe 

*»|jiX-r^Ai*l ))l ^v* ^>JJ ^JliJj ^^^^ A^^ 1 

3M fe* fen '^3?reW § firo^ ^ T ^ ^ fe51 * iaf; W t at f ' 
ufew 5, for for bt<? f?B ^^w >hh^ m, *a§ feH "wscreT §, 
hsKm3 @ »HSia^ "^h! M ^ W^' afu a tohtou*!* 
§Vh£ H3 € fJTO*3T Fpiw § agnate § y 3 »rtra3 fay ass 
§ ihot sra, V#* 8« fea o, fa fea fetroy^ § v c?l fsgys 
§ N) 5 i *s jtoh $im ngl H3 § hu 1 ^ xmm b ^ ^ 

fa "FTST H3 ^ § t/3 % : ITCSreS f#3 >H33 I l" ** *** t]S #* 

wa fgy3 fe^ so? wfew I 

ey Hagireret ^ aw, '^ssh-wtos', Jpfer i fare* 

W i f HW f?H l{H r Sfa HSl tFBI 5, faH W3 3 T 8 fa H« 

ggffete wits gJHBc?u s» nyy m m§ fan sate f hbc?, g| ara 

FTfUH fe^ M33 ZR? I 

^ f urtft ?re ypn a tar m i #a »nu mnre orfuw aa^ 7 

H%fa fair 3^3 WUTO TTfon, '^3HS9V »ttW3 f^Hfe Stf 

u?j, fen yjsro, fa »w Vhhh-m^^; BHfe H3, fi i %t£l *3, 
fen fesfs-wast 3 JOT ^usfe faa^, 'sasHH^e,* s* 

^r g| 5JW yT^HTH # 'yr^RT' fayiB 3 T H fV l#I 9 I 

*'uhh ^ »ior?5 ugy ^ r 3 fa Hgq II h If «fe w y^st 
^i >h« ^5 5 i fat* f^i ys^i f § mm % fet 1 

Ut >H5re VW faH^t S M3H Blft V35l ?>H^ ^^^ 
5 H^( fe^ HH 4 ?5 T HK'3 3l 3 >M3 >Hf^^Hl 3l 

H$y 3t hh^ &, $ wro i f^fa'es yst^* ^ 

feTOf a 7 ^ at 9 3 RH3I 333^ g| | eg^ §1 §3U3l 

wl H^y ?W 9l fsl t I "^ S fSH ^ ** Nicholson, 5/m<//« m &femfii Mysticism, p, 59, 3d fflR?1 Hi 3fW H* 3^ & I JTC 33 HF?r3 fes TO* 
H^S 3, fHH3l H3gUT3 3 l" 1 

fggfo->M3g1 § feo fea^, fee? aslg (ofIr) S* vfe^H 03, 

Tm »f3FTU, feof #3* 3333 w Qz § U3HR3 ^f33I3 WF 

yog § rfyre faw?) h1 Mcfwr ofM 3* >>rts yuy £ |3>§r 
"Hal Iss* Hsy & faws *{ T q3 otto b1 33I fen Wctot <^g* 
foft feq§ i^gn a i" itbtok § Hsy T fq3 u^ h fnots £ fan 

Rs^ >H§ Bfegr & B fegfs-M39l g fewfw 3, 03 fc7R ?> 

soT, fe TOy uhr3 yjusl ^ H tuj SCi f g^ ^ TO TOy-ujirel 
h 1 3*uft 5 i gj3 g[3 yrfos feo fen fe^o fRtf3 ^e 39 H33 
3, *fi* grsiq hstcs oil gte, ho* tfe h§ mr f >hwh sreK 

WHfflfft (<*3dM-S8<w) 3 f?gf?J-»f3q1 ?1 fSR fetJW3T HT 
f?R3 r 3 fegHRS, MU^I qJRq URHoT, ''tyS-fTOFPSH-^HH,'' feo 
3T3» d, fRR H r MqTO sfinw, H T fU9 3i| 3lfgH fHUf H* VfHR 1 
M^ : "yTHRf H3 3U ytR, tfHR ft* 3§" 3d" fc^H, 
W8& $d f?R3 »f3 fee, Wm* H3 Rtf Rf33H, 0§ ; yn$5H cT 
tTSRf H3, §5U3Rf3T3 f§3," R^ W i>faj »p -fligT j ' 

HfOSFFO mm W MHQm WFfag, tySfe-S^H, (iMMMgo:?) 

»ws1 RaTB-qfrfq UR3c7, 'welfo-^gsl* fm fetreT 3, fa §h 

RH'fUHRyS to Rglw § OH* fRHfflBO, »fq^ 33 TO, to 
feO foT §0 R333?3Hl M3 fOH3l §fe»ft § 31 fai^H* 3 I*" 
f?H RVT 33, fa^ §§ 33* ^^ncj g^ m § fuVH3^ CF 

^3325 Ha* feg Rgnis hs, §s; w »fajH feg fRatn-M33 ?>3T 

Hi, H^->H33 Hi, M^ R333^3?1 § f3R3l §3 feR Rvq^.>H33 f 
f y ui § f^i i^lof TO I R333^3Hl fRHfRS3 H §*$ 33, fjTO 
M5 UH^ HR f?3 TO, HHH'S >>f§ f^Rslg I feBBl fRHfHHU 9 
c^ : H->WRg^ TO, >H^TH3, ?)T3^5, ^3!3, H38, »fRq?5 »ffe f U^Tg 
fe3, U3 fyg 1 ?Tf cT, feR fHtffHSO H T l{?r? f ^ ^R, fgoT 3j 
OTH, MrR'H >H§ H«5 HR f?3 ¥l g33 ^fq^r | HU" B5? R?1 
H3 K3t^ >H3 #f3»f H* ^URl #H RTTO->H33 § y 3 0l fe353 f33 T , 
flW 3T3»fr W§ frftf q3H § 3?ioM few H Rgq R?1 HH ??& 
33M^ § Rt? # g£ 33 I fc7f s ff f3HR3T?> feg ; feHH^Hl 3fH3 Si 1 Muhy-d-din, lbn-Arabi, La Sagesse des Prophetes, translated 
by Titues Burckhardt, Paris, 'Editions, Albin' Michel, 1955, p. 25. 

2 w^fe-wraal, §131, ^, Hgq ^o? (wafal 3ggwi) 3i? H3u & nm\ wm i\ fen ni\ X3 i ^3^us f v § ul fousa 
h1, fee ml fw h? M3 fit? Sf*ft g*f ^ora feR^Hl g^rr ?ra 
5s 1 ^ sfrgs §3ifc ?> u§ i yg TTtr ny Fraa^t, m&s- 

■^St, Htfes, S 333* fRC[i3->tf33 FJ^ H3 ftfeu ^m fiS3* »f§ 
f?R?H3T5 § feRHTHt 3*H fl T RS g feR fRqf3-»{33 3* U3T^3 5 

33*&^ RM3l 7?cS MUST fe»|T gp fgfi^Ht 3^R Hc?3t »fS^T hBIS 

^r et fmfi <fag, ff^ifw W3 fay Hs *? 3TgM fespR <ra H fan g^3 Hfi oifa »f T e ?€£ § fJfa*3"-3»BH '§ HHFS H 1 yfU5*, HU3U^3HW f 

' ^ nn^->if3g | rhssi wu?e i 
/ 

JfU3U¥3€l HH fHU Hi fa Wm ^R3 faiW T 5-ynj3l § R T y<^ 
fefT ptf M3 TJ^H H T y?>, H3»f H T U r Hfi »f3 feRS T Hl 3U3l3 el 

ifweIj u i HcM § ^htt ifli fas% fgpjpH il ipirat # fear 

tPH 3u1, fdP>T?7 ynHT % VS § y 3 yfUfF S^H tfcret 3] 33?* 
U I- §% H3"te "5 ulu, ftTU3 fa feR f?g T BU T 3T |s gTgjft »f3 
WUS ^ T c5 Hrt, to # 3J3 7TO3 Rrfug S T S UK 3 H3Q T 33 
Ryq" RS, >H3 MR 33 3T| cTOBf Rrfuy # 3'H, £j# ^ y§§, §"3 
HUfe feu Hf35T3 RfU3 H f 3 UH tfR W? Uc5 I Ry SU^fH-^te 
W?sW (^tS-^p) sfe M35 (HH37>) £( tTH US Hi »i3 

feH s H^t H3 el e¥w, fry fflUfsre-Bls, ruuu^bI, ^h" sparer 
fe p i i^ig oflnt nl, ^§ feo Ry qgrf^-gte Hagu^3el 
FfisfFia st 33 r Hfe wu'ugj i^fffa u i fen e* w §u§r r1, fa » 

3313] >H3 fepJTS H TU3 ^ ^ Hr?:isi ts®3 3U»f§ f3>H r aT & frtf 
yRT^Sf otT I RR^3 i 5(13 f?0 r 3 ^fe^' >*3 Rjd e] U t 5^ URS' 

srafew a!, y?-^3i3i vfff^l^ a i gjf ?jt^st nfug "5 r fea ?'sr, 
*'s t S57 Ri{f fRHiT.4 fen eat i ytfs" M3 H&&4 m m^w 
sftw' cS t h! gfy f?3 >hj3 fea uarn fa *a fiw ufe £?g toRl 
u§gi T , §hf y3T ufgiV ^y ga»f y e!5 e1 0.^3 fee»gq»3» s r 5 

fes fls RKJH3 U^ I § y 3 R3t^ g gffet § §3 H r feaH^, feH 

Ry Ha^e-els e r 3S r . hcth R^se-els, gy T gt, (ftf.^stf^) u i 
feu R.y gaTf^-Bls ul nt, fan 3 ^us H^fe* f Ufa Hi uu^ 
#h?j t 53?j 3' ^ufR'Hf r! >M3 U5r>j sfl3 T h], fa Nuls, ulg § 
"wt^h^k'* ^fu i fas i iff aif^s fm 3\ $ 31 fen &3 ^ 

%m y r HR r H T H?> §.lf3 #3^ Hi, fa 3T| ^t feur gggt fag >Ht^ 

3t vle'i sri, aas 5 nan i H r f33 3hh u t 3r t 3 g* i$$&#3 £ 5*h 

IffaS' U3, '£33<5W 8 § ffTR HH 1 3'Sl 5fe»T fjfuj ttf HTgfe'3 
3* 3is1 «% S€ «*, tfl H'3f83* p#, life ^» #R ^t g fog£ RS 

hrh 5, i for ura aifqe fRui rfl si ^s 3s*r f?3 h1, ufe se 

H5 I 3B, 3TC affile fRUf tft tH WIR-I U5'fe3 >H5RT3 3l, fa33l 
fof Wacft feU3' § R3? TO 3 31 fs3l 315*1 Hi, 3fSl «', SSt U f 

5 3*81 efe^ fRui I, "ula-fV foTO 1 h1. fcfffof f% sate # 
Rgl §8 3 t h fjftfl § fftfa fen ^oT'u fsui § si hs, fa feu "§3 

e lite" 35 ^ W® fe3'q r 3 531 Hi RHfotf 1 faw I fe# 3'8l 
Bfew frfa g'93 31 RG?3 335 »f#1, H5 H'33 gfj | 5(3^R3l^ 
Hi H3M81 R3fe 9%1 Hi, fa f83 3J3 alfefe fRUI r] RM 531 35, 
fan 3 WZ\ ^fe»i r fRUI ^| #3 y^R 3Hl Hi M3 §3 eHH U'3H>3 

6 'S335'H3' $33138 35? U03'3: P?9 SPWIJ 33 H5 I fHR 
R333^3el 5&1 f?3'3tl T a T H" %F#3 fHq<3o7 3[H, c 3?>»f r fS38S»re' 
3, fRR f?3 HM ^fe^5 >H?sl»{ f £ U?35 »fe 35 I 313 W2t, 
"W? flfe 1 feR§ H3 TP§," fen Hgl 3J> fexJ fef *>fe ? T 6f W® 
f35 f^5 fns^T 5 ,1 

f3H3l fRBfRB3 W R033?3^ fRBfRS3 5'S HJ3S^ ffq S -)H3g 
f33 Hi foj fea c?f33 3 H53 H5 fe faiWS f Up) H^ ^1 R^QS 
»»mW HQl I, R33 Si U'93l 531 I W3H ^3Rl y3R H3 fift R33 
$» li'R3 3 fl r ?31 T , H'fqaT f "§ 333 S'R^I >H5f33 >H3 f9?3R3 3 I 

fan #3 fjfy gja^JHiffl^ H3§ 3*a)yH^R*?1 fnul >M3 sraal 

3513 3J3 >H3S5 ^ € RR 1 H3)H R»H3Tfl »i'q'33 fSR^nl R"R5 7>-8 3gl, 

3* %R f3H3l fRSfR83 ^ or^^l |«q § H3 T 5 »H*a T ^ 3t!33 

R^3 Hl^T Rl3 5 fe33 3 Sf ffiVt ©I 33U3 3'h1 331 »f§ Hi 3f3H n; e3 

R'f33 31 Wfc~te% If ) »ratl5 H'f3g i ^fef't, »JU5 53 

othb* ^>H T 3 r aWl i R'€§ i HHcr |§1 §3 e r life fpva ^efff-^te 

(#X 12 ^3), feR f3R3l fR^fR53 i 3I3I5 ^3 T 3H HSl fR3'3f 
31 Hi fRR 5 fe? M43l 3'3 y3 »f3 M3 § H T 3 l U3?»3 313 3lffifH fHUI tfi 31 H? 1 f?3 »f3U?> 33 glffe 33?t f^ 3 r ^ »f§ j|§* R ,f q 3,3 

aifite $ai t jjife UR& 5 i 35 hsi^ ss) fas* nl w* 3j| § uf?3 

3R* e 3W fes SR 33 33 ?W # 3'S tt Ui'g^r 5fjg] H ^ £ e S t S( 

gifew, 31 feu 33 m i, "03 s »(»hh 3)h3 stst 3 j g h§ 
wfaH'" ! 

fe3£ ff , fens ifii, feas sfsW) *>f# fe^s wsn U33 Rqtj, 

fRu} § H?1 H3 3Ul feR& T H S'S, fc?R fHH : 3-»H3U 3^ 33'S ?FB 333* a 
333 T 33 3 318, fflH § fR3 ^fl\ ffl tf 3H 3 r H3TS 3'3 3 |« feS 
f8R8 T H S»H H3fi H r 3S ^ RaWWi 3fe»P >*3 fRFJ feg 4 §Utfi>H* 
U33 3? T 5 T #$ 3fai»»n3l>Ht ft, US Stf&3 fe3, ^R-fe^aS »f3 
gM H#J* 3l >*33l BHl ? 

hr fsa m f*mv\*im% &h\ n&m ?& w? 3 fan^s pg 

grg fu^S yfe^ ? f^3 R33 33 W 3 r >H3 faR 3* 35 #3 f?R3'3 

3333^331 *{I Ntii Jfgtsf* s*33 33 33 3? f« fe?>' §*tj 

Hsl 3f3^ f ^ H ?!? ^ ^ e ^ fCf3R3 T S f?3 Fit I feu |£1 

fRsfas, ste's yo'RTs #J §kr 35 »i3 333-355 'h? h ofe- 

fafo 3*3l£\ f2K f 3 T SlH*5 Htl fed '^3833^35', 33 S3H 33lcf 
^Rf3, 3 fRtP3 3 tP3s! HH I g&iP H3H3 g T 3lfS3 T , ii^f, fflH R?1 
fRHfRS3 f , >H333 St %| 3 : 3*3 ifa FPH ufaB* f33R3^ f?3 
fsm'H f 3 33'S 3l §U3 Hi »F3 'S3R53^C^a , M ^ T 5 ^ Hi I 
fHR 3 T y^ 3T ^ RIli3 3i §3 ^U33H -^33, 3' dl F|l U3 33»! 3 
f83R'i1 M3 3 U3 R3U r S RS I 

~Hii33 i, 3 f3 -tt? T 3* ST'jiryH' 3^ L}f3R3 3ST Fit, R§1 H3 

s fea fFiu*3 § ^ ^^^ T ^^\ fa* 5? Sfg* f?o 5fe>H T far ^333^ 

f?3 fHRS'R 3 o13f8RS T H && MS f)iH T U 3 Rfa^3T 3 R3 33^3 
§3 3 HIS I 

S$3§@ta fRHfRSO 3 T fe3 fg 5GI33 333 T S FJt, f3 §3 
^ 3T f ?g fyqfrjT q^H IpU 33?J f| ^*, HH' 31 3 T 3R3 T M3 33H3 
@ y §»{R3 3Ry ^'3 333 RS >H3 ^3 33W 3 j § f3RJ5 T H 3 r QH 
rsi »f§ R3>H 3l 5 T 5 T 3R3l f33 ^333 R5 I HR33 § ^33, ">H3- 
R3M 333R-R^," 33? T 3 3 HS 3TS R3M 31 giS T 3R3t RQ J lf3 
-73?>1 3^§, "<?# fug R33 33 >H'S 3' I 

BO fe3 f35 3'33 f3SH3'3 f%3 feHS'H el 3u-sV ^ 1^3^333 
§ H3 (<^) '?OU355^H' £ fRqtg ^ fegg (p) Bg>H g y|-5gi3l 
V H3#3H W3 fea f85? HW H325' »f3 (3) 3^ R3 T 3 fgRSiH 
^ feH 3U el 3*5^31 SSI ^33 g T , faH 3g3 iKH H3 e 3?'dly1 
feS'R el f3eH3'3 if feflE T Hl 35H3 3'S fF3 33 til gifi! Eg] 
dlHl h"* I 

tFTH* gTQ^fgV <13 flS'Sl A3 ^£8 § SPSS fee fl^H 
33lfST 3'H Hi, U3 3 T 5rlf38 T WH 3 t S HH33 33 I faws ^'U3| 
Sel c?sl 3J3 3*33 oft§ >H3 HU HHV § fgHS'Hl 3)391 § 5H ^ 
933 ofte' § >H3 § Wife >X3eV SS*fl J 3J| 9135 c?]3t | gg 
gRHfa, fesl >H>fe Rgl HV fee WBHtSfll tflgi el 38'R fee fgge 
33 »f§ >tf 3 § §« r 3 T e T 5 tf^H 1 >HH53il, H "ST §*S e3fl =e 333- 
Sel Rgl t|l R3, § e33' fll 3'S3 38 faff/ I M?Tfji gigffg^i 
§ fdefl3'3 fee fSHS'Hl 33H ^3 el WfelW ofl3l I fef* »py 
fesl W§ W3 8, M JTO5 33H f U§H 333 §yJ3 fefcl feg g) 
§3* e T 30 3#93, H3 *T^O'3 3 e3*3 3 ffflW I 

Hflee 3 wis uresr U3J fe^ fH3 ijfee? Scjflgel UJ3 W^t 
®3es T , >M33'3 e T feu 933 ^53 5?l3 T d : 

"3 >HH' \M c?35l 3el 3* RR'3 fee 33 fefl ijfa § WW% 
9313 H_3le 833' as?; 3 W fll I U3 WP3 ftfH 33 I« S3ii 

afw 3 fsr hhsh^ ^ 5^1 3- gftj W gg)§ , f 5U gTg?I g !5HI3f 

51 R3'f33T && 3l fR3 3? Rc?^t Q j 3^-031 ^,^3 g^f 5,3 ^ 5 _ 
AS, §?J f § 43'? 33^ f5W§2t »i3 #3 §3^ | HRSH»St el g'st^ 
HF131 S8t ^33^ T , f?3 >HR t St m a33%Cf l" 1 

qgn H3'3 ^ feo #31 fll fan 5 y?iH' g'alfgs' # mkm § 

>H3H fet few mm Mm W33'3 feu «?332» »i€w fe' fll I f^f 
333 fad U\ grglffs 7 § WH$ HOT»5»HT i 3 T H fey 33 ^g 
R3«>H3 33 |# fed 1 ?<J3 3^3 H33tf' «^ m S3lF, § 3'H 33 8=1 fan H33H T m t s ?> >Hc?ga e1 fnf Rg*j RRee el qay 55 § R3*ai1a 
f 3M3 s 1 §^ i# # iif ^w- #^ t te&B m SBS H few 

Rt >H3 ftlH R33*F tP5 S d! R^ofo § >*I3 J 313 >H3R3 e? Rl 

el RU3e3fl, 3Rla e 3, H'a pfes e> usr e £, 33 fenl h1 i |b^t 
sal ^ale' fsr aia >H3H?> e? el nalel hs s£o£ fee, ^aite 3 
qan 5's, >H3 R33r* ws § <ral\ ©'33 fee asl Si 3 fa R33R» 

U'S 3|H3»3 e* HggTg fe^3 3 e> r1 M^ S^gg el Jpe^l 3*55 

§h e* gel naa salRi, fim Rae'3*l § r'H3-¥3 fee an R'fag 
§ 3h13 § 3 H'faw tew 1 H33W ins sw e'R,ae T 3 ^^ fea 
fecin afe»f r wt HI al fa #3 <^£ fee R3 fgi>>r i 

R5 H£o£ fee, 313 W3R5 §i el Rdlel HHT, 55 T 33 e 1 H3IfJ 
Rge'3 cfHtetf, 3331 3RB tF, Hi I 

Raee, sraWs 1 & r t 3r13, na* i|f3ee ifet h1 fen 3 hsis 

3'R i R>R3 el qrgfwof ipferil @3 U33 *#{S[T3 ffl-T 5§ R3 »f3 
faff 3* tf3gf$ foeR3'3 el fensn-il fkwRH f "§, f3o Heto* ste 
R*5 f § %% »fa 35f f33* 8 I 

"0R33 Hffee p£ R3 RS ^0 | R3fae fe9 TOT I WU ^ 

3W >HfaHS r1, §ytgl, geae-els, f%#, vfifwsfflf®, m *g& 9 wfn 
aVsl RT' I 1 f8R e* ftf3', H* »m?H »iae, eai» fWe^ r 3 Rl »i3 
HflSS 3 H5Sl f#fe>H» UI3 3*1 U3l I t3,fn»iTf5a?eufRqf^^^ 5 
ofH'f? SRHlal 3 5I J ^g 3BHl3l ^H U3 I ft?R S§* fe i 3^1 

gfos« »x3 grel fe^, S fe wii5 nfr e rh i{H5 HnfeH 

flfeW HS, 35^ feH55'R § tp#RS 3}Q U| frlR i |^ fd 

fR rh' el faefl3 T s el 3^^ »{3si3 f g r e 35 31$ 1 ©g ws^gl 
egs'3 e Horat-spHl esg'sl, %s tern, »«§ ieT jstf, fen et rs 
3fe»H' >H3 »jo[g3l eag^3 f fes* 330' h, HRee el f#few bt 
^ aifas cH3 f 1 as ^f3>HT fug 1 , HRee eT fu3^ fn § wsiaT- 
g'e 1 i«3 i wfew >H3 3>u f?g 3I fen b» fs^'u q^H3 # 3?1r 'a?^ ^3,' ^Tpg giqg' I ' H ?3 ^ga' ^ fBara afg, ^-^3*3 ?t hp??» 
a*rcfl 31^ ?ia, fesi fliRi fe^ fi%^ as, Tssj 3 s » ^33 ri^i «W, k^ ^3 
few a, fan »^1 Ti ; w^i fa? -ei ftsl af- 43311 a^ afew i FTdfds «f 3 Hfl%H 3 fe^yal u#b! 3RRffre >^u8 afas 

S8t g^T Bg^ I ns §h 3' § y 3 f H 5 T Hsra^T yfew dfe>M T "3 I 
HS *lMtf tf fe^ HW » feH^, >v.^2 fu3T ^1 fnf 3 : fllg^ <3tl -3B3 

sh1 fl f § 53f§ fes| feg ^t^t giaWsi ^ )jgfe ua afa git, 

>H3 §5 Ul >H T 3R3 IHcS' Wc' 3lfeg ^ F.'Cc* fc^ ffiq 3 &l I 
y? T 7F S'SWst ^1 a^, WJ3 RB3**I H3te 5'§, £33 f^ Bl I 

fes? fasl feg fey^ U5 : 

"fly >X3HS Fl^fre ^' ^Rl, SSI f^t? 1 ^ >>3 3c?>l *? T 5BT 
9 I 35 feD'i *T §H *■) R3I3 5l3l 3 I H ; §R £ W3H3 ^H3^3 
^U 3 >H3l U33'?3 afew 3' I f'O fee? »fa3 T q3H-t?ara u, fTin 

t?wa' sril Hof x$m asai i l 

y^TfjT aisfifsfHT % m »ffw? § Rare f%B a Fa i al yafl- 
&$ig 3B?; h} wfaw ort^l i f?H S* fug* fly wfrH^e b*33, fe&1 

WW, W§ : € fl*§ 3* BU, UB f R ^lw CP8&f3 R331cfl1»1' B 1 STt!B 

Rafae al fau< i 

fan is a^aite, Hais r'hb'ti % 3U3 §3 ys T 3t m 
ea1u Rg3H T y'o huts; W® ^ t ss* rssIr'sI ^a^al 6 Hw r1, 
faR spas, £y »ffaH^ RaaVl ^ T §1 w%-%w ya3 ^y fai»f T i is 
s^ntf 33 Ry »tfuH^ Raael "e yale h<§ fireR^, Ri*fa#n3^ 
3 1 qnra ( >H^gi'feR3 7 ^, safes 3 T ^ 33? is ^ re i fe^ ft?/ feg 
al fen £i fee? 831 ws T wait?, y^k- t%fe ( R T al SRc,a te y^'H 

ofaS felW 3' 32l 318* ?'y W Si ofu yS 1 fcR 5P5S Hr^t? § 

Hgtgflg 1 aFTB^Np I fsi |fei y j f^3', fcR ?' ^as^ f y i s;a 
»f§ of i 

feu iwl tie' fef^n ^ "r^p", >Hy?' yaRayun, uj? 

S»W S13T >«3 ISiW ^ UR T 33 ^a^SK^Tjt]' § fRy ! 3 € wsf'y« 

f§ '?ae3BRUB' t fR^3 ^ T fsawr^ ^l3 5 1 

^^ y^3, yfea i tft3S5 f^, >h§ ©R 3 ; fyg 1 51; hitsh?; 

83 fal&rsr feg wsi "i i u # i i fee yg? 1 fW, httu?, 

"fen H5? 3' »$i h 1 uu §1 sret sc? £y i yfbs 
Sc7 §* fyu§ b^ hh h : uuu^ 3* y^r b^t fa fen ^ 
feu UH33 tftf 5S9ls ^ r fe^TH I i groft yslfeM' B* gl 
fey »ff5 rre 1 fen 3 1 msr fusr uu £5r mThm' i 

fira uuuu rreta ^ Hoi f^Ru^s ufew i h 1 ft il y?r 

feg #* ft §u ^ot h* £fyM r fay uuB3 vraHe 

Rrfag hr?3 us i fen 3 s #% asl uu sc? h§ ^eelaraB 
su? afew " 

Hufupt "6 »ms "hh^h" w-yjyul 51 s"ftj lil r1 yu 
fn i Hits* ^ T utfer feR/R jfl f fsr Ry, fen^ ^t ''otgjh" u i 
"c? an" yu al 5, fun g'^d, Htfeu § My£ ifej fei 3* wul 
feR3 T u su1\ yu Hp5 ^ htsrIs, y^ r u* rt»jrh t ufuu ufy, 
"g^u-MsfacfHTHU,'" 1 feu ^H-ye fsusm Rynu sflgi Unw i ■ 

".oT^H fa U fRR i Milts, HU? S T H ; UJJ, ?R3 ( 3T5, 
y T 3, SUH US M3 fTTR ©1 MfH3-M'3* § UJ5TH t^ R3 HHUt»F, 

nsy, wt, gsRU3, Rg 4% 5% yyg, feuy, §w, ufgwB 

Sy, SyS-RiHUTUt, 3TU, 3*3, HUH U^H*, WcTO, fSofR^ as 1 

H3 c7s §n f UothsI yu3 eft I suy* ^ fer 

3ycTT fR f1 MfftiMT fes T saT feare^ m§ rr^3 i ^y Ry, 

?H?S, H3CT, qg #§H t 1 UoTH 3' Hfrra SUl i US ftTS, VH, 

uoTw, yfira, ^t*", f?s 3^ s^rl, g ^1 ^y y3 T 3yt ?t 

fUTT, 3 T 3l{TT feu far 1 ^5 RfeM T 3 f^'fcW W RcT^ 

U, 57^ # t .%2PB, fH fB M'fcHMT »13 §R7 Uc?H §" ^U3 SUV 

fj Rty , R3, ust, ml, faPH T st, famrsl stew, 

yuHMRyTs* yu T 3\ ofe# ? tf3R5 t fea, s^W fas 7 ^ 

l|? 33131, M 1 ^ Hm^r f?9 5te US, §0 R? §R ?5 fes» 

msr^u fe§" US, 3^^ fs i" S f?R huh e 1 y3^ s aT U#, M3 ^ 
3of f^t ^ ggqr j "3UH(ht 5 g^J i g^ 1 ^, ?^H y^ T S SUT cTU^ 1 ", 
MHT 3 r MS T § W3 cTfH SUT U^l f L. tjjl J>-ta« iA-* jA*JJ iA^) X WH HUfU, HUnfW^-lfUH fafaW3l?q-HHfe .STOW, H T UH^, 

grg nrat^ €^ ^uul fcuvre fes^Hfa suh faiM^ tfl al sruYel 

Hi, »f3 fw W% ^ &9 T S feH HfUOTU ?Ftf ifte5*-W33 tH SP$ o 
WQ^< 3* UU U'U ll §U3 T H! ? 

Hrfes g p! fensra M3 wugt fatPH ^JfrfeH, '^UU3c5?fe\ 

§ hj5 ^13 ^ gig 5?us h$, i '^ussffege' t? r sues ywfw , 

to sft a ? 

feu §£* fHtP3, sum >3fi hh t u # H§ai § fewu^ n?5 i 
3R^ si fee? ijfRtr UR35f a, ^HHoraTfe-Mcra,*' fen fe& fes? 

tTU fJTOT3i ^t ijfgft fe§^ HHS T fe»F U~fe»P I : 

"pfe fe 5, U3 feci iray ?H3 u »{§ feor yy i u> tp3 

fee? £3 & fmi^ U, H H3 fHH?l ^ W3W 8 I feH tf> 

su h» uu^, W 3 ? ^p?HW ffjasl S ^3 »fq T u fen 

M^3t W p SUt %sm % fe?" fa sfe-3OT V MH^ sfe- 

HHUtu 3^3UJT feu 5 fof HFFU V 7FH, |U, HUH B? UIPl ul 

3»f3 feH M5cT3 r m HUH HUH ^ U5(3 T ut U I 

fHU '?US3#?HH' B t fHq^H U I '^US3Z5HUX fr fHU^ £ T 
f?>U^H fet' U foT, HHUt M3 UJS, Q'3, S» f?J3U^U H3H W UU3 
3UUS^U, Ufa ?^UH T S HFFUfeufei^ U I feu UU3 33H- 

UU 753V, guH-^neiH U l" 

Hf?#S § '?U^3SHUy S fey f 3 ^ feaHTs 3US i H «f 

fuf \ wu ^Ww* tej ^ ufe fui #a »f § u*, i wsl 
ufey fayu, "Hfifg-H^t" feu feu fey ste* ri, fa ^S3pgw* 

3 '^U^HHUH* SU >HHB fee? fiTO* 3 5, gTcft ^ WZftt 
f&S& U, f?3^ r ?'S I 

fort" ^! ut, ^ feH gfe f "§ u>, fue.HS?) ct Hnfen 3 T ut9 

t%U fe35 ^^cTU, y-§U Uc73HJ? U# ? 

5^g HU »fUHS UHS, 3TO HUI 5U^U t »Wgl ufU3 UH3c7, 
"SZ5nS§-I.oraT t " feg SUHffe>H r u, fe feu si feU f 3 fe3K 
^UHfecT #F SUI, fH35 fa HS?3l-#S f Wy T fec7 US, »f3 fen 
i^ ^t fesf fg^ §^t g yHTj^l f if ^3 UHHof fe^ M5f3 ofJ3 T U, 
W fa U5t f^§ ut :— (<*) f)-ra i; j • ukq §rj sp »fVd (<*) fmrj : ana wahs 

uko fe (fiu?-s}oh, wr, (nan Hif hh?1 t? hw 

HF3W T UM r 3) r fc*J §e SUT. H" f H el 3iH1 f^ M3 §<r ) -13 

SF>{ HH e> M3 M" fe tF 1 WB R3J U I 

(3) fepT^ife ?TOPHf){ (3) feffJ'H^fS ?e f H I sRBSl 

fsaif =3» hIw w& S, f h el feci was! ^fe^ ft fan t* Mfi^e 

fU3 U : 

'W3 1 UfoST H3* f?U U T H Hi, for P§* fan W ITCH, fe T U 
Hi 7TO H'55 5 W r , H : IB I ^ 3 "3 S3PS T HVfH^r I 

y^ A" ug hu i M^s ^s# d* 1 $# fee u^ ugst § ^^ 
el ual U3l wanu 5, >tf§ Rfe&rnbH* e* ws ft »re >H3F<tf ip ! 

■=3r ^qspfgg fj »i3 U T TJW ^ ^r^gr ^ >*§ 33 T fi ^amUl" 

fen ~€ §#?, '^Jt?3HBqe' # fRU f 3 € fa^H 1 ^, Htfee, el 
HS^Bl fef" 5, fof Tm f U55Tr-H3TU, "H^igrfe fe^fH-W^T', fe^ 

fs$ i% fen ftre, fe?e bth, # ?w u ftTR f?3 fuue gm t fn 

u ^ zn §*H fj ff!R fe fa^e 3 T H 3 Hflee §3 S3l 0^33131 

yiii<siHs*tf fa^ nl, f°f 3 t h 3 ufuH T s fe^ u^ i fen vs f%i 
Mjfee feye 1 "3 : — 

"3 T K, ~^M Wft? rtfueW e U7R U3, ffcj (w 3 r M?5 r ) el 
3Hte T Htf&S? 35 I fcf S H^ tl §^ §" tT^K fe>H T >H3 fU3^ # 
?i'3§ 3 i H?^ 1 3 r H ; HH33 # U3, HSK5 €^ ?'ul »f§ Hl3 T F t U3l 

Fft i fau^ 1 s^r must foi3l § r?t5 ^ nfew, §3 efw el oil 

H^fHBT ^33F ? 9^1 3 RK? ?7S U3 tf^S ^ T gt§ 3S, W3W 

: |lri 3uT" gsc f vj T ule T 1 hhh el gfe u fa cret, r t b! fRR?l e 

3^X3% I 3 T )4 3 oTHS t o^H 3TH ^^.S 5T§ I fe^ fef ; & fe^ 
feR 3«^3l ZTff § |3gF 3 tail WM I ^ T H I ?fOH^ | fH? 

sp©^, Ha' ygy3 T & 1" 

^^>W RU S-jte, H33fl T tTO f 3TR fecf U3oP f^B, Hflee "vrdl fed *pss fifs* t, for y^ r i S&g § mmz % ^aa^ 

(f<je>H<) $*35 iff t#$ aM TF? ifeg* W M3*^RF3d5? S^'s 

»fi fe* wfW c t h 1 ?) aSn «i» 3 T u1§, f?>3n£3 1 frare c7TO VfS fa 
ggv Tiijfr^- «ms €* fen its' nan n T 03 #g #^ u sul i" 1 

>M-afe-^g"d t *u*fts a>, fa ?; wfe-feawa # *j*a afaf 1 1 fe> 
t Wife (fucr) §*ii a w&3 strain (Hf3cre) sra?^ m ?se fef 

Ol H3 T H 7ft\ 53?5fe W<$ HtTC5a : H flmU £fi T , ^3 fe3 oft UM- 

H i nrfHs 3 i ©rir oft sbu te i if ^a^ T b t o1£ i" 

HH3A T itfns., m mfJi?$ u<? § spis, § s t h Hifes ^1 fTO 

5u fxJsft U :— 

"f?R?? F H m ^fes feHEW eft F£l3 c7SB >M3 >tffafS-5/.^3 oft 
fl! W I Hfita H H5TRH (^ $gtg (gra HHaw) sft Wl 

»ra fes oft w^3 (h^ irot) u i fan crea wufo ?su 5ft fe?j3 
f, feal creg feawa 5ft fasn (a^ar) 03l 5 i fea a^foreu 

(H^Sl Ufe) c7 »fel 35U fo3I T U H" 3te W^ I ^^H5 B3T ?> fea 
H33WiS | TiS 1 VTUT3fte ^ H3 ^^^M ^ 5{^l# § ^fe 

^^ § fi gg3 t?l »f fe>^ sft3l a» p* «, ^^w H% ys^e 

Hia\ 3 T fe ^ H3 faw Ht i tEfel g i ^ u\ yg3rF 
ito i 7W fefyw nt, fu fea M.^ § : 

•« fes g^aws' w fes fs w^§" (^3ii ta t H^J 

olaB i^ ti'ule tea ®i J (fof^) ^1 Hg^€l sft gaa ggsl 

^TuTe siHs (srate) sft sr^-cft m^ m$ sf! fa%3 >tom (to) 

tr, ?^ T ^10 s^3 mf u*H§-f*reH3 5 syg fea ifaa (ujgfe 

f^f33l) ^ foTHi M? feH 57 »fU?ft JW53 oT' WZH^W (af«3 

y%) aHs?3' i" 

fro ug f^) f^ 5^g ^erssp ys 5 fef 8 t : ai^ P^ 5 : c^ 2 --' ** jf 5 JA^ i^^ j'j^^ J^y 31 ^ ^ ^ ^^y «*^ * «D "fusHH's feu fef>H* 38 : ioN 1 na T #e a to' a i feR 
^ 3 t u?j feu 5 fa us u^r^u ^ ^uw feu fu^w ^ u-g ^ 

?5%T Wl U l"' 

fe3 uu fu&l feu f^r : 

"fdt?H3 T S feu Ul^gq a T W f3H feR^fi oT3M § $S B r 3H 

uu &u? u i" 2 

H#5S tP feu M?3 fefl^H Hi fof rd^R37> feu, feHB T H 5l 

ufw Be *fl I R3u1 u, f fu^w >h§ fee uuh t?t zf?3 3*tel *f£ i 

fUUHH'S »i3 U T feH3 T ^ feu H feR^H ^1 q$k UU W® U, f R § 
^3 T , RU Jfe ^UHB, fesg^, WSW ^TOH fcPtP^, R3 
^tfSS § RUO 1 ^ 3 QfoFS UU 375 1 'HU >HfUHE B 1 UU^ feR75 T H 

^ feaw c n ft, 3 3^5 fe^H3 i ?5 feu mr fu^H3^ #* gruu, 

HI UB'W feU, ^3 3U3l FFHU^ % 39 W f^g ( g^T gur 
flPtfT S l" 3 

feu ecr u§33 u, faV ^HsrasHT^flTn^cpraH'HU^TTH, 

»f3 fu^H??? 5 fH»i T Hl fURWH 7PIS, RWUR 5 1 I 

feu wtfgm el aral 3^ »b feR § fuf 33 3 ^3'^u^ el 3snt« 

1 feRU^, WP feH U5Hl fei f^r U, fefeHf RH§ >>f3 feR^VolUU 

uy fa^T irfc?H3is w ash, >M3 333 3^3 v\ >h t 3H3 Htf-fow *fi ru1 

R3U9 R3^ ^Ul I £#& feU t R RW RWUR, 39 fai^W fRgW 
feq33l»P § FUfW»P 25 BOf 1 ufe»P, RUT feR feu fUHFBfS ^ 
WHKH T ?S\ fu^tf* § ftfai ^N* R T HfU3 >H T 3H*^i £ sUUU §TUT few 

u >*§ u f rh fef3u , n % feR gig 3I3 u?5 f u foi 5 at w §uh 

1# 313 tP R3§, »i§ feu ffeS TH3T U3133 J^U? U 13 feR R1UUR 
^t zflu HR5VTB* 2551 fs^UUlu ^1^139 U, »f3g3 <^uT, 3 fu^* & 
tlig fUBUf3 U'2^ l[3 T U U, U T ?P H^ fR"m iSU? I fflV 5#, 3JI 331 

gu^pu, R'u 'fup &8 u t hu" u, fef'gfu fU?R3 T ^ f?u gg^fe3 

fftfta Rgnj3 3U5 ©ljj3, fuV HRSK^ ^U f BPl, Rf33 T U gfu^ 
tfl^S H3^ R^ I 

f53>HS 3"RH M3? 5 ^tfotf f?B B r H U35 i 6 fyg\ R5 ^^ 
fe^ aU3i^?1 RHU^ H T fUSRTU TFUt? ITUH, S f^sl 5U5 r U 3l3' >H3 R5 

ci \ ^.—1 |.IU/ yUi *br.f 5 | ^jlS-jjJLA )i5)W ^.^ Ji 2 
3 - Mustafa Sabri^JUJ ,J«J ; J,Uf uJ>V, Cairo, 1950, IU, 275-99 

at ntf^a f?g MfuH* f%sre-wj fe3 fiw i r?> ^t!^^ W rrhr &fo 
3 fesVs srsb oftgraH 3 >h t vh1 rhu cftnl, fan § for '?5y?>§ 

fdew ^1 hurI ?> t h, "^h § fero ^ T *f|# »iai AS ai£ i fesr 

R»K H3ir, fe& tfq ^ >M3R fefi* f^3 >H31R3 <*tW feu R^U* 
MH T S UfeW fRR # fa JfgK fec?§ feu US : 

"SfU3^ H'fUtWU ^ HUoTfH ^1 feu feHfeH ?fe1 3, faR ?TO 
fa fU€ R3SPU yUS 33 3 Rf*UH3 U, fa fUHR3'?>V § ^R ^ U T R- 
o?TtT i[gcr f^a tfi tjti, ?d§ 3' ?q§ fURH'U re T fe>tfT R't 3' H 
$H feg uVfeal H^ eW tT3* VolW 253T R f S, ftT^ B r >H3H 
f?>RW, fee f?€ MRU RU T R # ofifHHt U, fRU3' SU3 T ?J^t RWR 

5 r feo? fgj »foj at 1" 1 

fe§ * m <\£<it e r >>tee gfew, fRR ^»fu t gfgsf ^trs* 3 

f^t £ Mfe^T <jr HURS^US 5ft3 T few I feH 3^ ufU8< 

^fRUEFu^qfaw ^WFraofTHi ^?y^§ >tffq5ru-*teRyR2 <sa? 

R?J t M#' »fS r R?', ojg »ffciofJg W3 U^-fe^, R§ ^t»T RU^U' § 
fesl el §hg R33P3 S R'a U§ RS I feR Stf ^ £ >H5f? f^S, R3 
H gnr-fesrw ^ #5, U^i' fe^at (reserved subjects) 3 U^H oftt 
ferar (transferred subjects) feg iffusl ^ ofel 3TH\ fRR 
HnfU 1 , ufUHl R5t f^^P ^HfftjoTH SreUTJU 3 §R^t o7TTC5 t? write 
UU >H3 ^Rt RSl ^ fe^3T, Ri B^F RUcPUt £ g£ g§ ^3t ^5 
H r 3fo3 ^3 fe§ 9F8 I 

feR ^5T2 | um orgs 3 1 yfzJHT, fgfea yrgHlH 1 ? ^ fflu^ 

R f 9l rftBcR ofifet fe'H! Ht, §R Bl fR^HH 3^ feu Rl, fcT RR^Wf^, 
>H3 fw» 3 to US feR ^31, H* H^t H5l ^ : RH^ f?9 UTy?t»{T rffer 
H gtft»ff rF^, U3 rT^' >H67? ^fe»F 3 f RRHRW »f3 fHtJ* 3" feHT^, 

guute, tf'-gis fH^ms, >H3 ftfeira^ ehrchHT set # u^^t 
feR fe fe^ feu it f?>Rfe3 0^3* fan>r rft ftr s# 1 "The policy of His Majesty's Government, with which the 
Government of India are in complete accord, is that of increasing 
association of Indians in every branch of the administration and 
the gradual development of self-governing institutions with a view to 
the progressive realisation of responsible Government in India as an 
integral part of the British Empire-" 

m ^fijW Wff 1 fee? feqTfoo? 5fRTO fe^H offer TP#grT i $ fg feg 

5f§ fa fa?n3'^ | fan d% 35 >H3 asr rw i wfacng 

R?) IgM % >#§i fetJ, fe§5 W T 3 of?re (TT3R §m W B 1 ^) 

fen >H3^ ^! hojTh ^ §t?ure?j otto fd^H3'^ »ffe»p »re §r 3 

"©!$ ?fo»f T §* — R3^ 9, oTg't lifcW 3*,— 1?R 3913 W3 311 
33T3 fu^HTSl Wr3 H 1 ^ 3Hl *5u1 R3RT @ RU?j H't? OU 37J I 
Mfl >HH T t RWfTT ^f rfai § *f^3 RcPTF ^ W33 fed. . . .l" 1 

H33 r al iftra §'3, feH RH 4 , ufost ^ T 3, >H6Tw U T c?Wi s, 
'rW i RTO U r §V^3T offer I 

505 nt, iss >fe ^ stst sp*gs jpgi 53 fen* ^p h! 1 feo 
3!, re' erro to Wtf.fes, awr ht ^ftra rot W3R3 te 

Ofew 3T f3Hc7 ( HTO?J R] 3 3Pql tft, te <*tf <*tf f TO, 3 RfR<33I 
§3 § 05 feg TO »f3 Ht. »F3. HTR fSH ^ gT^rg c?g7j § gg 

feo hI 1 us fej fHJ5^33S e t ^3^35 gu3 r fso s fra RfW, 
t aw sraa 1 fea sr* ufas to^# fusr R Rtft feR^W £ 
30ofi ?re sffet #r e»f gt hh^I § rsh 7 ^ f t , i fe r t § hr^ ^ 

HR^5HW ^W^t^U3!Rt, 9U3 H^gr g^ 3^91 ^U fe>M T fBi»)», fflR ft 

^ >H3W^tgi § ^jfyf J ^ ^ jyg ^g f^3t I 

1£3q) §1^ RRHH 1 ^ ^T^ fM5 1 S3 o9 ( »f3 UflTg 5 MHCT^a* 

^M3f ^ f53T I MoT^ga, R?J ^t?50 f?g, i# TO ^\fStf § >M^ 
fe l/fUHt>H* U5 1 3##j 3* 5'3TR S §S r ^ T ^^IcTS 50 fo^ 
»B HRBHW ^ fy^S3 owet S 31 I 2 . "For years— it may be for generations— patriotic and loyal 
Indians have dreamed of Swaraj for their Motherland. Today, 
you have the beginning of Swaraj within my Empire " MO eAso, stf^o f%g ?re* awR ^ rth^ rbr t ^aiua feg afew 

3* Ultqt r1, ya §3 3 cT#H §*§ S* 3JH t 3^ ^3333 ^tf^C 
^lw #St fea gjtq| tfl % 5^te § 3^31 R3H3* 8# Hi asl 

ya s3l al hmh3 a few for §a foaz-sfeH feg wr3 b^h1-h3' 
§ ug^ge^ aas el h^t w § ^ I 

Rfi ^if^^ fee, 933^1 RH3*3 ^ tg^B'fl, fuR WS %SH, 
fa^R^S >H T few 3 f R §3 fO€R3'?>>tf* § SB 1 ?^ ?1 fH3^3 f H 1 f?R? T R 

fe^ Ha i a*3i3R e steal ^ fas toUtc e T ggug y33<3 al3 T 
uvj ast @%1 Rgcrgi yqg f "§ feu chh W3 bbI fa R fen 

RH' fu R W? %HR ^' H^3T3 y^RT a^fl, >AfH3H3 fee al3* 
rT# 3* Gi^R §R RH\ yT5FT 3P8W, MH3R3, § fifa gf?^3H?l 

?j?re ^r iSteffi t Raa^al 33, 3 aa e^sl 3* g, ffii* ynfoH wfs- 

^3H?1 >H5l3I3 , 3 fife Effe^SR^, S^OR, p HH8H 3 fae «f*3HB? 
§ HH'^a fRq*3* el U33 T H fe^R | R'3-H3 T ?5 33 33W 0?>, 

fef : at fm m t 3H3 3 hh t R3 afa^ § yges ^e<3 e» y?><| 
gf^^i H r h^ i ua a? rrIb 3 MHu-ffg fRy* ^fen fea^R i 

RH'3 t fH#H 3H el CRI# ll BBUa HH*Bfe3 oflBt 3IEl I fe<§» 
oRfSKR3 fRV f 5RJ3Ttf, H T R33 3'3 T follf f 33 r , ifSRd focTRS 
fRUT M§ Ht HHT& fRU|,HfqW5i ?»H HS | l{iR3 f?J3?J5 fRiq ^ 
75Rf(5BR£ fR«1 3' fe3Sl RR fee WE* fe ftj BWSft fel Rl fsf 

S fi{R >H T S %BR, y'SR 1 of T BrI ^ BO 35 W ? §a, fR^) 

H^a to »f r 3 i{'S f3»>T3i ^^ i taH »faq Rs^el fea, fR«* 
f€^, fRa 3sl f-"§ gy a ?3 fea?5 ?»b, ^Sf t«g tre ^ 
?pa^T ora^ ^T5, are f TFtra 3 T r?a fWg 3 hh^ |s1>h* ro^ R3tHT 

V %3 33£ ? T H, 3 faR WfSfi 3IH § »fU5>>f H T R f § y § at 5S3 

s? Mz\w ^s ^f§ 3' »f^or* oh as. ua gcft ^ #«? i f *?'s 
f?a R35 ^h>H3 Myf yas ^ eas ? t h, ga3 al ufe i fef* 
f?5j ^a-^aRl fRyt ^, fnui fsr fae fen fRyf ht f?a i R >h§ t^ ^§ 
f?R-Rgq3T feg faR>as5?i % f v ^ tel Ra suns, f! as! gfe 

fR§. ?? 33 R5fl I 

»rai 3H a OT3T fof, feR 33* a\ R?) «WjqM 3 1 H H 

r^ HtfB^ i rh' >nea, yat fea ayrcl 83*n1 s wrt ^^^^ ^ 
^jloT MRU >M^R3 ( fej h 1 fa fesj rho* h 1 fe^al »fy R'oel a, 
fi Ma^uay S frfy* | gye fa fa >xy§ Oa* f§ y3 a^ 3* r 

3JH>M' f Ha r S §§R, R T Hl 3 M r a^ »>ff3H r & RHSS >H§ HO a^3 HVFfT "?1 HWU^t, W&\&3 l{U f U H33, fRS* BWU' fa fcjHRH^ § 

wz rr t u ^ 3fo»re His 5, uu uu hh : , fny waw fc, fe^ T 
Hfw § fe§* gi^r fe T fgr %& ^B33 hsI § usu-sftu ^ 
he ir§ i fan* €l Ppgfesr ^e^3 r g T § feu »?u t ut is! s?l^ 

Siff U I 

TO W^ i TO %&& x! feU3 T U, fR§" fHf 1 of'afR, ^^' 
^H' fUtJR3^ ^ T H'U T 3^-3*31 tRcT-HH3 SUS S a3S §a 33U1 
ai^t, f3§ ; fe§* HHHHW ^ T MUS U^Rl §feR 3?t 3«B T ^U^ 7 
few »f3 feH RVT feu, W T H S^, fUU-HHSH 3^ T § I f&f HHtfH 

SR^, HUH ?q I 

TO Htfltf ^ *faU fe9 Ul feU fSHfU3 U U3' Rl fa W 
HW fair, fuURS'slw § t?H f 3^-3*3! feu ?q§ fUHU'U TO T f^ 
§ ^3F f^ fetPU glgft | fgn tf%m, TO <=»tfPt feU, R'^HS 

^fHTO ffeays tfcflfetf; U3 srufH 3 feR ^ r feu afu i f^fer?, 

33 fB3 T fa feR feU fu^HU^ ^pt fef 4 R'HS SU? otf§ 3IH I 

f# H*elTO afHRS § feu HS fo»f T fa §U H^3?5 >HR ; 9Sl, 
fast, f us uu ^fefw § fi T 5 U^t^ 55?1 fswu us, uu 

fesj fea* feu, fea* R3u* ^ fetrut *5 t uu, iafife 3'sa, feu 

fefUtyfUsl Rl WU fa* feS H'?tTO 5UHR5 3'U3 UR T , §U HHW S* 
>«3 W >H33S3 B» **33 uiaF, fa§U 31, W4S B'U HH'UW § 
3*5" H 3 mi RURS f y 3 ?H'fl T ^y^ fgi>HT i >HUT 5Sl # ? 
R bftpt, fU^i f?U fa WW H'RUH U'fe 3 U33 H^ft HUS W»3#3 
il TO, RUR3 tS UUU U§' RS I WW B T UH3 3^fe t UH feu 

S3gt yusl uul Hi i A; mu^th fes' hhut ht feyul 3 H3 

R 1 ^ 5t WH3 t, H'S' S T RU3 ^fe t 3H tT yB3 I HURS 
^ R'UHS ?'H» #3 T H^?J R'U^ ^ fu>M T jft 3 >H^U a T ^ 

^ u^u, uRg^ srgt, ufeR S S3 u^ rs i g?l ^r ifen* 
uhrIu, ^ uru RTuae § fes usrT u'oth (faus* fa s^1 ?5 fus 1 , 

TO U3 T 75UTT, fe f 3 fHR^ ufHHUH U'UfsUT, >>PHt. ift, >HH3RU ^ 
Rl I HUTO Si U#B1 ^ ^UR^I F'B 1 ??, fa^ 1 fa HR'^U 

9 t uh fesfH^ us, ^R 1 ^' ?u, wu ufe € h ara y§ r! i sp 

fUU ftfr 93 TOUT, ^ qr gx^ ^ gg ^5 J wf VU\ U^T 3!3W I H5f flW 1 fa fed" HTSlHS SffHHS I #3 33 I BW tft 

s ffl WOT ^H fa3* : "hh, yreta, i q*'\ % W& & 
WH^GT h! £ fai 3*3} fag ifew al fea ffa Hint i »wV ^1 
tfd : "hh FretHS, ar *fa" I fen afs # s wfc fe 1 hhs h! 

§ S 35 V3» ^ f3 H'SlHS $ H3H TOl 5)1 c?333 ^ I I U3 
feH FPgfojB § ^«2 *53l, *H3IHi ^3 T 3 fag q?53 »fffi 4 3l >H§ »fH'§ 

fag *k?3 q^l ««! si 933 f3 f ^s ns i fui 4 qV $ (w 

3t »}FP5T gig ^fFp§ Wdl ££ 33 33 tf'fW 3 few § fef* 

\mi\ de-sel &s sail i fan hh 1 , fare 3Hfo3?> 3'3fa3T,qH 

§ ysHN HH3 W§ ?H ^q I 3fHS3S U^f33I H 39 fas gsl 
^?1 fes §S hh! f 3 ^ ^ l?t Hi >H3 ySfll^ i 3V feg 
H33'3l 3*31* I oTH5?3 3 r 3fe31 Mdl ^fqW U3 fan Hq^l & 3*31 
S*f fferal I 3fHW3?^ 3^331 H3l QjSm $, §R § 3?t f^ H'3^, 
faq BW H^^grfe y# r-ll, #H *S WfHW* I "uli 33, 3T3 
fof l" ffl HH', fH33 fS9 *PS, §H ^ 1*2 STO T tft S! 5331 § 
§3H U f H Sail I 9R feH^ f33 fa3 H^H* 3f?>H?J ?'# H3H3 3' 
3?1 Hts S3 3 T H HH W3 Wffff HT3 UJ3 Ufa! H3 W I 

fHH33 H5?'3, fltel»i3 H^f ^ qfeH, fflH § §R H'H WW WV- 
U3 Pfe § W 3 T # fe S 1 ^Hl q'fU^f f3T>H r r fm H'3* HH* 
OT3 H S 3IH *3, fa3 S^ Hi § Hf^H T 8 fa t^ HT3' HH* # §G# 
H3HH ^ »1^3 ( UB3s'3H Q% 3l H^RS f33' I fHH33H^3H, ^fHH?^ 
Hfqf? UfHH, fRH§, fan W2& % f^5 § H3l£ fas% ^H? T S ^Hfe5H3 
faq, 33IB fHUi #, CT §R $ H« B 1 Mq & WW W 5 H^3H§, 

arst ^ t h §3t fa>, Mi n« 3V «pn£ h^I »(?H3 § 93'§3 «• 

q3H qTHS ^3^ fife «S M ^H faW, fe#^ 3^*?<3 «^flW 
§, H'3 H-fe»f T , §3 H*33H, | H fe^ H'sIhTS ^faHS ^1 WHH §3 
S T 33 3S# H3HS % Oh UH hIh 5# fa§ ^^T Hi I 

^ H ; 3 H§ m\ H3 ^ Sf T OT W$ & ^ ^ W ^ ®* 

SJH3 >HS3 ^3 3* H'lRU S3q § >HH^§ ^ few I f^ ^^ T 
g-feW : "HH HHH, 3l iSTl" f^fa fW* Hi, H 1 § H3^H'ql 
Ufq3T 313, q3 HgH3 33q g 3H ^ WT^t fas fe^ T 5 ^H faV I 

q;iH3 ssq BTO-f 3'3S qq (Phonetics) # nrf33 hs >h§ 33iro M3 is/ £ "HH f RHS 3J 9of" W fe3S* ui tf fa W if, SPctf Bo? f 
S T B UB 5> UBS RURS §*§, "RH RHS" 3fu $ "fep^H?"* H9H p 

mrtt t^us $3* uigp >h§ fe§ * *iim sag s^r 1^3 ofl3t 

frffw ^ »fST^g 5fl3T US3I 1 1 jjjijif hteIhS ctfHRS t SUfHS'S S*U§ 
B r @5 f y 3 3?1 feu3U'?T §S/ § SU? r1, R^H >HJTO RS€- Jgjg^ § I 

§R R'H, HUl ^US'U ^ gr^g, B^'U feU, fec7 qqfBc? HBR T ufe»P, 

fee f ? hw HTflirn u^fe, w£ ''03 T sr ©fagf fes^ tft uh a%# u£ 
9iuu : %fa fauaW 8*31*!* wp^M e i 3l>H t 3 Srrtw us, fu 

§35 ul feB »^P R'HU'tf ^1 B'H i 3'93 feu 55? 315 US l" 

feet sw tO 3 huru £e Bapfew for f st *ft e'3l §uu feReu 

R5 <*tf£3 feu, fl^ foT W" cJUS^ feB ^ feu?1 c7fHR5U r! 
>H3 fHR?U UfHBZS Bmfesr, bfaW § 4 H £ f U?l fe5RQc7?U 7I5US 
VJBR, 3* fec7 RH^ >HRy feofS gr H ^r yr^j y T gg h* ( fe §5 f 
MS f?U c7^t r^i^ fg R? j qgqg f^ g> HT^lHS S?fHRS S?l >tf T H^ 
IS, US' f?U 5T3 § R S WhI Ht, 8 fsf B'B T ®m*0 U'fe it 
S3Ul f "§ tP 353ft R "| 1 § H ^fR»( T fe fHR3 RcP? f R FPU RH' ^'^U 
Is3 UBc^'UR © y j&*" ul fuu T Rl M3 B'H 1 S'mi3 U T fe 5 W^t fesr 
UU T 3l 3 W3\ fofw oT^5 H^t, Ro!»? f fy^S feu sru T 5l u[g H?1 
Rl fe Ro7'? S H T HT tft ^ BT3l § 3*31 f H^cfW I A' f R ?H 
UfH3?S UTUf?3T § feU *{3re S 1 oT^t, fof uV ? | yfesi, R i feu 
R3 #WW1 f^5l>H* RS, UU H§ HS feu feR >foi> >KSRU ^ 
RU'Ul Srguir xgi? ffy0 t fe §?t 9 | g^ ftf|» g^ H ^^ fe feR 

V4?S^ § 93 ^T3cf fe? fec?H U5? US, feU >H T ^Hl RU'?1 S ^qT 

m? T suT feu* 1 

R^HS cffHRS f H T UU UHS 3 1 llfl U?§ fui' ut, B'^t B'??- 

U3 U'fe ^t, few el qnj g^ g S 5fT g^ j fnj g g, 5 T 3 t I f$^ 

^M ^c7?gi s feU Ha a T Wa § fet fsf feR fe3 V c7U3ul 

c7'us (Efficient cause) £u gtfai* #*0 rV ^ TO| fuu^^ fe 

i US3 HfUcT* §S' S ^fl»ft HS I feR 3d* MotiR §H § gw S 
SB Bi 3 9'? fSQ?r ^ ^y^ ^r f%^i 3 ^ R5r g gfe»fi 1 fesf 
oFtgJff? §?t S3^ feR HR' BfUU Uqrgl f feu fews »fflgtgt feg 
gy?' t, H3# 0^ 9cT5f3 UB giFt t 

MB ''8T8' 3t 5 3R3 R3 r 3 f333ll 5 3li H rg $ ofg# 

53 feV 3 I 3t Cffrg ^ R33§U5' fgHo?fy fouR3 35 

fsp 3 ?" 

hIhbI 3l 3* f HU fsn^H? H#, 3^51 R33RCT, IJHS 333 33! T 5 

3R 333 3T§ § OfJ^ 3' H33§U5*. gijj ggjs fpiuf, fan § fa 5Rf55R2 

fR^l, »fU5 3'3 »f^ 3 ftfuj jgg^ § £ a ¥gr3 ^ ^^ f U3T) foes 

fRU/ #8", f33R f%3 fHSl Hi, 3 R35 f333 fe3 l{353 3 §fo»P I 

?HW RH' 3l Rlf3»i T Rt, fa 3R33 #3 § f35 R5, fa Vf § 5? 

33 H§ r 31^35)5'? 3*83 3 5lt 3~R35 3t 33 S3 fpl 55 33, 

33 Rt, CP 335 3 1 33W 35 1 3, 35* 33^3, ftfg fa 3t. 3. ?t. 
3 T 53 3 r ¥> 5313* Rt »{3 fRR 3 R T 3H5 f3Rf?3? yfeR & 5333 
Rt, 53', H33', ^faw* 3t »f^-3*gt 33 33 Rt, fa 5'3 5 T 3 3 
3T5t»{i 351*1* 3 UfeR 3 5333" f33 M3J3 f?S38 5, WHS H33- 
R'3t35 §*§ 335 53F, H3 5 #f3 i 3 fe3I3' MR* fe5 T I #3 fe"cf 
fR3 35RV St. 3. %t. 3'53"3 3t. 3. 3l 3R3S ?*5t gq £ |^ 
?5 3 5R T 3' 3 3T8t 35^5 %*& 5 33 53 I 5*3 333 3T5t 
^§R § 3t ?3l § §3 9t H3 3 ffe" f^HF I f?35 5 35* 31s 7 ¥3 
U f3I»f* 3 R r 3* 33 53* 5*5 § UfSR 5*5 33 faW* I 

f3f" 3313 fauj 5, R^3R 5, W §R 3 faR R T gt 5, R3 T 3 3 ?5« 
335 33 f?"3** V3 355 Ofitf 5 f3R M3J3 f%3 fa §R 5 »HU5 R r 3l 
>H3R3 3 5335 5 335 3* 335 535 3t 33H IffSS* fa^ 3t3l I 

^3 f3S h| § 3 T 3t Hfe»i* 5 f3R UJ35' grg q"fs»n f31>W 

3' H 1 3 HfiJ^f Rt, §3 3t 3R f3"3 r U3 33' HS 3313 fRUf § 

R5'93 335 3T R3^§ fnV f3f»f' § 5T53 «jt, 3* H' R'3 f353 T 3 

33 f^3» I >r 3313 fRUf § ^^05* 3t 7^53' Rt >H3 feu 3f5 3 

?3 (US* 33' H' W3t. Rt, >HR. 3 H3'35 f?3 ^fRUl'g 3feW f 3» 
H3 33fW5*3 H'3H§ f5»l*et 31?t I U3 >H3 3R § y 3 f33St fg33D»f* 
3 T 3'3 Uf33f Rt 3 fa5' R3 f33'3, 3R3 33t»ft 5 3-3R3* 3* fed ftgf 
3yc?3 H^5 3, 33T § >Hfe^f T 335 §' §3 53 333 "^33*3 R5 I 

3313 faui 3 §R 3 R T 3t>H f §"§ 335 3' H33R T 3"f5>H T 3* 
§R 5 333 3R5 1 3 v f«»f r § >H3 3 f Rt 335 33, §3 35 
f?3 f33* I R33T3 5 §R 3t f?3 >H3H fee* gt ^?ng 33 53t fa 

flR feg ^fti I %faw ^ fe Jii3^H I 31R1 §H % fee? HM?| S h^ ifl >M3 l«g ft U( 
§#fl^ I — 5T331 I MM m # RUTU W t*0 HRoPU fiw UU-UT3 >HSRig orW h4, ug |r 
sj feu ^h fe>, for fn § gitf ^ ? g* yf^t, ^ ^^ 

fnui, r fa §h hvt w*uurub fas' sfcs ?'H rs, ^rs^cR fag ifa* 

fwfoltf gigf ^p g^ f^ f ^ ,-^-ft ,^-pg ^ ^ ^ 

tewd 3, uut s us fenl i 

sft 3313 fF.Ui §, >HU5 >MBS fes* fa^ fea ftf^T^ g few 

Hi, fa £rs rt^ur 3 uss fHw ^ sras' 5u^, fnynuH § frra 

5ilH3t ^r feHU cTl3t U ? c?l § U RH5 f^P* r1 fa i-3TS*U >H^Ht 
§, fas* ^gjig^ £ »{faW3 g|3 S*H H^US* fwt RUG? 3 fRU| 
UUH | fafq U ? oft §H S 9U U few Rl fa ^ oJT 3 t §h S 
c?l3 T ^U §H e1 fR^3c? 3US? fiftft, ujg ^H R'5T3H3 £, cT^H'S* 
£ ^ ^ T ^ HSHW^gHR ST3* fetf 3* 3, UU fRtf} fau of^fe3 
SU? ? 3Uf3 fRUJ W ^hh fetf fe^ tff^ g5r ^ ^ f y § 3 

U T R § c7UHTU RRo7'UT S HU3l 3^3' S H, WIS \{^Z V&ZW 
??8 hW$ IW His R3>H3 3US ^} 3tgu feg* 3' feu >HSH^ SSie* 
U fof fea ^Rfi §R 3? )>[T3H' fa^ UTC RR^RW ^t g U q"^ ofg tfgf 
;HS I fes* ^51 HT cretf 3 RUHU f ^ tf §U WIS #B ?'Rlw 
t, »<fH3 gcT t #^t gig^r $, fajjjr g*| fa ^ £ ^ ^ 

R'Ut S, feu #31 fatTU <? S §S fey fa fc?t gg 3 ^ fjftf ^2^ 
H3 ^ HSHHq fkqt3 | gl fiwl & >fa ?> HH** HBI tHS, fflt 1 
fo Ufest wloTT, l^r, %h ?H £ ^ ^^ ^^ HH ^^ 
Htruu^t^ | g- q fRyfFrqTHH^ H3r U§ RS 3 f?# ^? ffy HTB5rR 
^ | fRtft »fc5?SHSf US, 3 fef'gaFB^ai^ ClRrg f^g § ] c^ 
U^3RU^, tfqu* 3 HRSRTSt ^t y S s^ f R - y QT g fHo7 H f uH ^ 
BU qrg^ S ^U H# I HU R 3THt ^37, gr$ g^q} a fjf^ ^ ST jy t 
5Uf3 fRUt t-V, fe^t >H3S fe^f feg UHl^Ht 5 rV R^W US,* §# 
3"- feu 6W UV 5 fe ^ 3 ^ ^f?)^^ MTfe S?T?5 fiwt, 3 
S3H B?I»fT ^1 fR^J, ^ >H3U m p iyt U gT 5 fop^ h1 >>,§ ^^ 
fegr R §R ^ fcq ^ fa f R ht ^U RRoT^U fw qUH M5R«U 

u#, §u feR afe e» ggsr u i 

>HRTi o79 ^R ?ir1, ofin3 «UJ f ''HU1#->HTRH" effui US, f R 
£ S oTtUS Ul U RoT# US I feoT 3t feu fa $ R t* % EHUt 3 
feul3T UU3 Rt I ^HUt »f§ fsU33T H 915, ^# A §S^ ^1 Spgj 3lof 
S 3t ufe»fT U# W HIIRU >H^3I ut faf" S ufe>Ht U#, »f H BoT* & M£ \$w W u r ^ ss #i us i %w stus mjae fed ?ru5^ d, fs? $h £ 

Mat* H'^UH >X3 § H { ggrf^ ?rg fjfy g- H rg ^ 5?r«lH'3T, g fa 
»Fqfe^ H'HUU?'Ul fjfg^t U feu^feu grg 3 H t 3 t gr g| tyfacrn- 
H<? UU U, Si 1{RH' ^nj3 5fl3l u I u feu U81&33I3 fjfui § <' H ulu • 

wuh" hss ul u h* fun huuI us's £ graatftfe fmu § Hufac? 
UT& #f3 feu sapfew Hi, w fun °TUl »mu?5 uulu s h t h1 
sptsj fiefel feu mu fuu* ri §u 'huIu-wuh" fef 1 sal 1 ? 

RS <?tf30 feu rthIhs 5ffHH3 Ul UU3U ul ufusl fUHU Sill 
UU feH St^S s^g^r 3 f feof U<J7 fuor ( fae £ g£g f eS ^t S 

^U'few ^1 S I RS ^tfPtf feU s?t%T U T RWJF RR'3TH &TUU, U^l 
§ $£ Ufe»f' Hi :?£/:?;> fl^gf g1 tfql U'3 I, tR^g ?TO> Sfel ul 
l£F53ll U5 UUS HU T U W HUTIFH 5flu' fuPH T I feUS> H33* gi 

foinal, §r secret ssft u*3, §q &&£&& u 511 feu huu h! i 

Itf 30— 3<l feg o^r H S-fH#?U3S § H3GraT3 U r ^35? WB feV 
»>f3 UHrUt He? c7'§S g 5? > @ ^rq fag g#y 3-^ ^g , ^gi f 
oT^H U 1 feU UTH 5ST gf ggr fg v g r> yg 3^3 f 3 3?5?TU § gg 
7PV U T H ^cfl g&r, |^t >HHH feHW STUTfgg sdf H l i ^f?R- 
9'fe, g»33 feu?S S B3S feu, HU3^?luregsfHU S'BHS'Ua^, 
feU >Hff'?> 5113' fa : 

"flS <*tfS:> #j fuUHU^S U U*URl f?>H^ gtg 5^3 
3Ji »fH'5 U^ Sl5f ^r^ ^^ 5 fa fsfejfW fHlslMS HU2H 

u 7 Hau T ifuu era 1" 

ST» Ul feU f HHT srljr f3j»fT fa fcfeHHT^l sl^gr § fa*HH3^1 

&fm* u sHffefe'H' ul fe5f u'^3 ugs ots^h 5??e is, fuusl 
15? hPhhu § ngsru fuuHUfs ul grq-gs^ #i feq T s u^ feus^ c?§ | 

fUU m^R^m ^tf30 f, S^S feU UUl, fUH feU fcf M5 Sl3U 
fefeH fuUH3TS U, 3 «l £333^1 H3SP3 WH" HTHH 3§ I feH U T §V 
U9J5 offSSH feu HU'UTUT gloTSU § S^^U iU T S f, tTH 5f"d^, 
HfH?53 § Hqfc?3 ^Uj HUoTTg § g^ Mfe^U US fU3, HHmjf 133T 
^3l3' QTg^ 5fl3T, IfU §H |i UUfuH § §H U UUl «»## S 3Ul 
3H»1 g^H IhH' 5 US fU3f I feH HH' Uufes S feu U3T3l{fHU 
?T3 c?U 145 "%r ww ?ii U35T fefen mf&m b1 oft u Ro?^ 
3 fsf mhT- fecf »fu m ssfo (a half naked fakir) 

?> T S fe<3 HF § to 3 R?5 T U RR^U 3Ut£ ?" 

f?R b t §^ e^ff 3 t ?>£r f%u Ruureml ru t utr t ffiit?; fRu; 

fesr rut ua akuofRS &r r HR, btuu, ^1 ftftf >wrr1§rs ^t y^t, 
wg^T |fu? fnur § , fau^ fsr htuu §^§ ^ H a f HBS ^ 3 t 

§?>i R T § 318' Ufei f^U feu' : 

'fUHRB^ feu nfflUt ?'■ 3R33 3733* fel 33 TJUl" ufe 3 
fUHM', RRSRW, fRV 3 §R] faM T R3f ^1 f<5?RR3 US 575'Bt f?U Ue1 

M 9 ; h ; 3^ »f'yst fH3 afel § y 3 ts* ^ ^ b^~^\ yu fiftft ^*i 

5?H) R=? t $F U >H'f'e1 3^ Hdl »P3R r § 33T 3RSl U^t I US 3 
fFftf RJ HTU^RWU fK9 SS 3f R" ^Ms^ fifyt hh) H|U srel 
5R 2FI # "5 Jp* 3? -q fiftf yg oT§ th^ Bf§ fof 3U tfe fW H91* 
feu' *ngr <H r S f f;qur H T Ut ®S "Rl I U3, Rfe&, 3U't >HoTO! Sfea 
Ug U I R3 ful UH U§UiTI&U H3 Tj\ SfMusfof H'fiMlftB- 
SffU3 feu U> SO)", UH fel ^fufe-jfi ^glfflV S« 33 Sdl'R'UH' I 
SU R3 SU7> HHTcT? GT^ Briar |"* 

\)T<£'A ?,3I A, ft?0 RMR2 3 §f| fg&T V3Eg £fl3l fe tH « 5Pt ^£3 fR^ 55 ri">5 

31 fl i^ xjij tfl, 0*i' ; 3i Sfaw Ft 5PS>>3i ft^Q idi c' sc^3' 8 fl 1 "^ I T^H 

fexJd SiK foV VfcJTHgl ^ X|q-S, 3l9<Td H"fi >V3 S«13S ftjt rl313 t MJl-iq 

«ST, M%3 K*3#3 tit, $'■<$& B<S 3 HTUW3 US I s"i-J2U v^e^^'d >H3 f^fii PjS 

"dl""i) fll j Pjl^n V.q' ^tW « 7 33feti H5 I ?l5 ; 3ra§«^ fa ffe'U R3 5>^3^ 
§S fad at d3.V gjyp 3, 3' 3itJ! ?0 fi, H^Udi^d ^ R3 fsHWi $ f?/q, vgi fq-gi 

t ;: i atr^iw »i j 3' ft ?,t, feu ftsl ^ *«%(£? wmqt«3, 'clai ffslmi,* f?"g sm ft^i w3 
f«fd»j fy wii @i wit j"^"d yiH fb% c^h 5 : qfi3 c5 t 3"« 5 i fsR y 

bT?5^.13 te.B% ft3 r *, W3 ftu 31H §R 3d ffS»W dlFl fa? <5 Rid ftjtWS % W3 

— ■ — — C 

S#a > j 3 a.o'-s vdrt u't ^ih as i feu rw S h« s fe aTs^l ftti mwri sjjhh 

t f l rtTu dt(t dlFl 3i fl tt,3l 31q3 ? W|3i t' feu riHfe«J~#'?jE5 "fit I 
f^R RH RU'BIR' |fil5cl ffl"^ MfeWB' S'tH f 5-^23 Wg35f3 § WSl M3j 

t;i 1st §s' Rtlcpa ofd feftji si r si' wve ?i« wf3 R 7 3lmi « ffiV ^ nwnfl 
aid? ^q n^f i va ^e rvi : fyi"" sftojsja wS'^5-3 >«3 ^sjk! s^s^I f^s'u ?^ wnu 
tiat H3i3 1 d g fe 3'5?^d wSssia stf ©h§ r^Iw « fpwl 3 : §yiH3i eras ^"3 

f5Fl vȤ flfi 1 gv| ^q^3 f^g q?a of3 few I f?S' R3oi ^ fe^al, k feu gfe TO^anwa ffw, wstea, *m ujW, iww$ 3 4 
fucrfu^Bai, "feuafo a gsfl 3 1 H r R?a (3^ fAui r1), sfu^afRui 

§ fW V $tfi& 3tTfa3 RS5 § f3>X'3 SUl 4 § R»R?3 | $#i 

^sfe gs»5 3 fewa sal 4 I ug ^ gjg a 1 **' 1" 

wr 3M,8o ?§ fgs* gf»T oe!*Hf s sfe f# us ua feu hs 

crs ?5T me), fg r! fea^e'al SRfe^aft & hhb 1 1 feR rh : ifasl 
? T 3 >*f 3 s'31^ 1 ?s 4 t$*al SHTfsaft el Am ate! are!, § fe§ 4 
R3 s HfuRH ate' fg fR3?> 4 faa cpaiR h t hs rf 1 cftel yfcft t %3& 
faa 5 ft iiojt us fen was st s%^ t w u i 

fe§ 4 sril a r f 2 3 ?g» stssr ^1 j^ho #s1 1 mH fea?s ite 
rs itf^ fm ufew, ftTR c? T as ateafR? SR3GT3iu i Ifels^ 

fe3, ?R» U§ H3H T 5 R3 fe§ § oT'aTR-SR'© SPSS ^ T UR # S§ I 
SPcflR § 3 1 ! *S 533 oTSSR f%g jjfHS US H^l a r U R*g U fdl>H' I 

fl'S «J^ HU'H § i3 3* H 1 3l 3**5 tf j^ yg 5 ^ ^ H 1lf 
3fe>H' I fHRefRS'U §B* H§ URRS3 TO § §5\ 3 f R ^ fug% R 4 
fR § S?Sl ^ufRfotyr >H3 UHR' §R t"l BR WSJsl si feV, §R t3l 
»{'3R qqr |-%R^ R3GT fu^Cf >tf# §R ^1 feg^eS fjzft 3" >H3l 
*J3*S3 Ufe^T jfiftt grgfeg fe s uu^gf § y § fi| feus : "fRV b' 
RH' US feRgiH S gf3>rt' Ufe^ 1 U 3 ¥3' fog^f S, U3 fiw RU UU 
#S fUW ?«: R5t 3%i US f H 4 fcTO', 'feu >Mf3Rof 1# SU?, 

fef3u j Ro? aBlu" (rt is not a spiritual trait but a historical 
pre-disposition) irs 3 fRRea fas'u srs fua fu %m Ra^au, 
3 #a r^' n ^fus gar, "| gst f# afs e?M 3" (you have 

fe i<i« feB, fs^ fcfi bV1313 aisi^a? ? vagw f?^ 1st Hi fe R^tjg fifca 

fifui ^BlTBj W3?§2, 3181332, ^ ^3 W§ HWg» S*IBgwS feu 5?^ 5^1^ f^, 
§5i f?Si f?B, S? ! fe ST5J23 >5.#3«g $ vx^tfil f^g-gi S1R V3 f^ "^ a ^ GS( 
W83* S fiftW3 fiftJ tlMST 3^ Hi ft»HS W?H fc?i 15 f^| 37 § S i g H i^ 
f?3 WT U § 31^1, F-a^a gg S1M f^u, ^ $,„_% ^jjjj ^ fia^ (gig^^2 flf fl ), 

i ^ f« up 1 wstkJ wiajwt f?g ftra<?g HS> $&■■ f HR ^m^i p bu! 
&-& yfew 3 i iraB^ua^M Pw si pf33$&: "§s ij fert ? 3155 s rl 
hh? S3i : 1 i c?§3 vag3 ftTM ^^t ^, ?asji3 H'feg f gfew f ? S3l§ ?" f?§ : s 

533 '<k§§ 3J3 S ig* 3J3W3 « Ha |§ *j|l& q^ Ml3§ V331 f#3 o.§. ffl# : 313 
331 $3'33 S 3f3H?3 P'feq fea ?3^ S3l*" pi ^31 fowl t spoken profoundly), 3&, 3$s 3*5 § §§ 99 irel 9^1 

fU>«T«g» |" €tft 9*$^ §9*5 5TOgHdfU5 f feg UlfHHS fiWU, 9*H- 

fa a, fag f9 h" fefew^gl Hi, fesr B993 ^5 ws i w$tem£\ § 

£fe*H*1TO»£ §5» 3 f«feH3'5 # HFTSHW ^t 3^1 fe?H9 T 9 T § 

H993 fefew fsruT : 'fw' h1 uiflas fan cjoral fscpcr m?^ 
rhssI 95?> 3 1 §3 39 ?qa1 5?h h Hard 3?j ua fae>H t § us 59 

95 9 31351*1' KH5HW 3W 25s? r §5l>H' B38 35 I 93 H f93 95I 
fayi 5' $#5M5 tflsa 35 T !" (It is difficult to understand the 
position of the Sikhs by logic or justice. They claim the rights 
of a separate nation but are determind to do down the 
Muslims at the instigation of Hindus. Ah, the Sikh leader- 
ship !) H~ 3 H3e T 3 933'3 fifo« g'gl 1933 fa 33l<313 gf9H33 
HS, 99 35 3T9 U3l 99'3 3T§ US, 3H WW tTSH f^f s § y 5 W | 
§H feS FPH I H 1 fHH33 fiWU f 33S f?3 fH5 9 fafE* 3I31 
fo f S f ?> fffd" Htsa* S r § fs3'33l 5§ ^tsr f9§' 93, 3* §3 9f35 B3T : 
**jffe>X f , #1 3tI3gi 33 tfitTU § 3 T 3?>l39H9 99 33 I H3l>X f 31*5* 
& fQWS ?> T ?5 R3 § 93 93 fl 3H75' 3 3' I 9# 9t^§ HUlW OT 
§& H3 93 wfsgfitoT l" (Young man, sentiment and emotion 
are not the same thing as political insight. Consider my 
remarks dispassionately and if you can do something, do it. 
When you grow mature, you will mark my words.) 

991 #3 vfU8% § >Jffi §3, fe3 aiV H§ 93 W8JW 3S 1 
3931 3f3H3>H«1,, 3 mm >H9HS 3Ulw, fs* §=S# feu H 
S'?5 3l, f *H8j£ f?9 U3S H?> I #5®! 3f3H3 M8T, »{HS ftl 9Tf9- 
HHt?5 Si 99*95* # H9l 35 M3 f 3. §®J fe&f feu WfawSPZS €) 
99*931 HT 33U3 9^3 93 33 Hi § 9^9' >ng?j5 g^ H (wet. Hi. 
>HH) 3931 FPfU9 3 Wt 3H T fe3l>HT f?^ 1 H5 I flf of3 U{3?>t § ^33 
H)T fug 1 , H§ 3931 H*f39 3 fo!3T fc?, ")«»§, fay* § hrhh^ Bt 9^9 
f?3 RHt3» 93 t f3?H3'5 f H^t 93T3 H3 ?5?lH I fjq33 T HH?3^ g 5 
MRl' 93t§, f H ^1 HSH31 3 fH § fo§ 9f#g ®t f3H?'3l §1 >H9 
31 fHS tP#afl r §3 §§* H 99 HRSH T ?i §"9931 33$$f uH3l»i' i 
3^H H9 § 99 3i§H »TS H'3^3 f 3'§H m$ 9»HSH ^ 9T3H9 
H i 93* ^ 3^H S3 I H' ?9 3lV 9'3* $3fop 9 § flH^T § ®§ ef3^ 1 
e1>HT 3^t S t fee? ^H, fflH 5l 9cS^^3HS 9'9t f3HH3 T S ?) T H 3?, 
>H§ fr?Rf%3 W Hl5H T f393l1 3JU 31 Ht 1 !, § §S* ^ g33 fS9 9H £ ^is aa a^i 4 us, gs'5 g-gs fea'a* 58] Hals g8Hl»r ftfttf I 

fes* fea^' *jf, H| f ga) Rtfag ^, T § g^ § f^^r gfgr ^T S gj 

abater is!, 5?sl HASH'S stea § M^J 313*^5, MJW gl c?3^H?il 
V3 #3 tea jf 1 fen afegrs § fR§ g*jjs ^ fatfB^ £s i 4 fe© 4 

afa3 fas&a 33 fesT for fej gfe-g'3 fmi sitea* <s T s al sflal tret 
a T a1p) ft, faf : g fey rhb 1 , a's-ara ? r s pgfgw f 1 fg?>% h§ ?aai 
yi-yt fug sals f f3»i T a cwfen S3? asaiV i 

feU §3 #5' & fe fHHaa fflS r U 5 ?H3 t »Wa f ^'fe>M' r 
H'UV W S ^3' Hi fe "U'fcTHH'S ^i 1 RSH § yfew e) §3*$ del 

afo 5 i" 

*& #5 % feR 5THl@S?5>J^ar3 fl ^33* f?3 H* OT3P fa 
F3? 4 fHHaa ftW3 5 B'3T?3i fea Wrtift ^Ute^a § £3flT, H3 RS 

stffctt feg 4 ft&f § 'n-m-WW (subnation) afa if, »(3 Wfm 3 T a T 
fRiy 3 hu^r* tfew, Ha Grefeea UN a'a? afe 5*3 cre£, s?s 
^ m%&, m ?aya § hot fans* 1333 R3s etf3* 1 

s^aa na pH€ fs^s ^ ^ f^r f^ fffi a*| ; 3 zm 

5T^g H §3, ^S3 W U§ nil R 1 &? ^ 3 T fe-H|33l 3 W8&5& 

\$3& gr s »ws s^aa fefe^yt as # fes* 3 1 at 531 Ragro r! i 
fix <*t^t-3<* i hh" fea, R^fe^ 3l set »ffla T Hal^ T s1f3>H T at 

fa H 1 5?§ fe^S*, 3 cC% HTEf}»fT RHH §<$* i S3H5 335 3 § ?>* 

<^s gas fas^R c?as, §# i uja, fa.? | fa wrV "u)a qr«»" gf«f§ 
a£ r\ s fap>r z& j s^ua ^T 5fl ^ ^d § shr?t ; h8 fene mux 
rs, »f3 s»c*«g fe^g T s fesr h^h^j i gaga >H3TacT r?>, fan srras 
na^ fs 1 ?rs nf3^g gfgofr if H i^aal r! i 3^ea feoigTg §1 
ufas' aj^asfna stth^ ??'ua U3j5 ao H5 3 ia s^ fa § : Hfa* 
>»r§ 3t >xrV 'fi^te H^fsH' ?s' §-st et g^ T als 1 1 y T s *f! h?t §^§ h 4 
faj ^ R'ans is» r! i h| %m\ f?g c?fas sal, "Ra^ra T , f^sl 
twte ul§ ^§fT faf»r ^saifus agl ael ^ ?" h 1 ferar, "rrt, wfls 
3' ant aifas suVuh! gel, ug 33 ft #^» a, R^-^a-n^, €a ?a 
bu; ai§, h>s f?a al asjf »f«t J ^ T 1'' aisla a § gras si, 

"feRH'Hl RR'fe?] f?g R^ si gi S TH g^r ^ g^^r, fej gf S ftfyf 
SHl 31 ^%§Hfe a l" H- Q& ^T gg-gcj W f W § ^ R § gy gg 

faur 1 ^# g faa* fug 1 ^ ||i | ^ f^ gT ^ ^ BT ^^ 
^^3T f^g f S g f ?3 ^ ^^^ ^ ^£>j, ln er-jnenu) §3 few &3\ fm f § fip a ur^«3 a* fit * i f* T I fea asraara 

r t H'?5 fes gfo 31$ I 

RS ^\f 3^ f?3, RtET fa 95 glH T 9 RS 3* H : HSlW, HRg33!3;, 
3 1 §SJ 3 >H3H ^3R?> 33S ( ftf Hi fig §' fe^ fe?J IjfuS* MR 1 I 

t# tit >HU5l fes 5?P?3 T , O^rb s*& feul as!, 33r1 h net r1 i 
H5 us^ ^ fn ?s feR*3 i c?te r if ^3 fes §j >hb : § fu^ u 3r£ i 

S'tf? R3 HOHg feo?g'H, mi fl{lH 3R8, 0t?33 H3HH R'fag, 
»{39} US33, ^1 »fT3H' £, ?RS ^1 US 33, RHJU RS, >H?> §R 33' 
fa#' Rtf >JffCJHU fR30Sl Rl I 0iI33 HOHH R'foa, £3 ?3 tfl >H'R f 31 
3 feR »fR'3 RRtg § fg^gj gj§ n? j | j^gg »ffog ST3 »{3 5 T 333 
fesgrj? 5t, U3 i^3 ?3 ot i$f3 33 I feRB'Hl 3igCR»H (Islamic 

mystique) feu feu fesr fsRTs, »mu wa'uuR* 5! R3d feu'3^3 1 

S r 33 RfcW R'H' U I 

t? 7-ft 3T§ : 3- jgg; 5?r^R feu, cPafR ^2T, fecfs H3 r 3H r 3PUl 
ul 3iH 3' cS T J5 03 iel, R8 T U RR?3 T 33?> BSft 3^ fi H 3IS I H3 T 3H* 
flt 3' R f fHH feu S3R>§£' 3'SJl RS fe §U ST3f R # ^fuS fesffSH 
3H SfeU US, U3 feR feU U5 gfel feW$»Z> 3l fa"3 5tfi 33S 1 fe 
HU r 3H? tfi 3 fe§' 333 ?> SR S T M3 5 Ul 3*31* R H 1 3S FP?f3>tfT, 

m*m\ ffmg, feR aw f, ill 3fi eas s?^r ^1 >HR^H3f * c^sl ?J3 SN ^ M3§ ^4' >>0! 3-S, o(E\ ?'3 H feof 53^ fea H'S 53H3 V«S'S I 

<^3Fl whr fg§ : i : ^fj j« »jb i^ ei-.-*.5> ^JjiJ— u^«a >**-*) i^ - *'^ ^^ 3 l$* V-l^ ) i^ cftlF Hi fa »-MU IrS fecfsUUyt ?J ;fe, RdTH ffl-fsl 7> T ?5 sfuS ?F5 I 

Stou (Athens) ^ Hfuat wrat^ -el, u fc? *nsjp$cf eiSSij (modern 
democracy) £ u$h-^3t 3 fe'OH^ efta* uo, ft 5 ut TI _ 
?>tel § H3 h1, fan u T ga gfi's H-f^ $ £ feijT S ^. T , ))fd)T r ? 
(Aristotle) t* 337; a, "ygs ma hot, fact fa feoTsfe^ff^i" 
%ts #1 ?> us, fes h f-'tj g>Vst df& 4 ?mr fcftfti a Rcr? as, 
Utrfeta Hare testate ff^fRV fmwm* "0? Bf^fau 

BW <?'feU T a, HU-3H' UTqt UHS <^ 3n § fe£ ? ]%p,^ 3* §3^ 

afw ? fnV Ft *pf § %?1#uu u^tew afe»[% fef ; al 
mmM 3t St"} npfai gjf o§# 1 fe H §* f FU g] ^ g^. ^ 

huw apff u fen feti. 3 5 i^£ cftaf h 3 f%># g at §w$ 

Vf«>fei»P r^t fayi ^1 sfi fesr U^-cTUtf fil J3 ^ ?$fo vy! I 

to fesr feu ut, «gi3Ht gjiqt % g^pp ^ ^ t|Hl^H?1 i 
fefu*fUql>>f § fUUH3T?i W% fetf ^STUU Wt fu3i | $&$ feg 

fe? h' at fy# ud ts* w, fun HR3fa fnu §3 sfet as! nt i 

W3*SWJ tflg Rlu[3 fe^lf R £ 333UR (dias) 3 JS'tfawfa If 
to 3 cfeguutt few fg5T§ i gjftft ^ I 3 f f ? ^ ^yygx ^ 

Oh 3 f?RT5-fest fan 5?tus B^R^t far §u fen afe Hi trst ^rr 1 

M.3T? 332ST KUU H5, fe GJUufeu ufo c7 8*f$ft ufau ufU3 3 Ufa- ; 
U'?' H ofTfen tfffcPjJT a, f U H3l §3H ^fe ffel U, Vg UUH5T ?> 
fe£ l HH&W foT 3M rft § Hlsr-gg Rjg3 ^^I^R ffi UUT§ f H \ 

to I H3T3-i{fRa »fag-R-R3 fefoP-413!, (Economist) iffng %% 
(Prof. Kuynes) fy fe^ feu c7 ; Hfau f-?u >Mfawusr r?j >H3 h ; 

?1 §^t H 31^ feu T U § B5TUU W&8 WW §ET Hi ] §?? % Ha T 3H T 
3imt § tfufU'd U y^ § §H%^ 3T H§ #T ( HU T 3H f ut U T UU^f f)-l3, 

§ WU5T fefewgst u T s t, ?j t h ut gs r fe>w T I bu f y § >f iHg 

^5H i 3liq| ?ft S^H M3^R?]ci U7RSUS ( International 

t fej WS 1 ^ 3 fm fRq'3 fsTOTH 5t HS^.T-'t RHTflf? ftl^qTai £i feaq i» 
fef'-fl 'fqKTg3' Bi fnqi3 9 fe >i3M gHSi 3 HB?KVS H^, fc&ft fcwti), 
'W?5^3U3K-Wm>i : }5 , § W fc$ U : 5l IH31 5 ! 3' {g 3T5?23 feggiH S wf«8 

^3 Finance ) W% few rt ??W sft^ 37 >h3T?5 fes H5, STO^R 3' 
fug" srf(35 S3J, "feo 3' >H3RR r R3 sT § y 3 T »ff3?»f T 3 5" (This 
man (Mahatma Gandhi) knows nothing about Ecnomics) 
A 1 oft §3 fu^ 1 , R^ I Rif £73 f33 r I ore! ?a fug' if f R3 

35R t?1 5fl3l dfe B1 3 T € H : RHfsW, fof "3<f3R ftW fa 95 

H3 r 3RT 3faft £ <gt8 3^3^95 3 T 3gR R WH HH'SIH feR, 
fec»gi ^ ferfHSi Bl 33U3 § tfsfl HW'fSgH §H* RKT 3St I 
( l) 3'RRl f3RR3'3 5"! c?^S fee? IJRlfoR. f§3lmS SR^H 5ft#R 3 ! 

(3) »{g3 rP3l>>p fas R T 3l r* >nfou3^ nfm rs »i3 ^mrI SH^RR^A 

SR? H6T RS#Mf I (3) fj$g § HRS»T5f wfe £, >W3 f3RR3 T ?> feR, 

R'SfiV RS T 3^T-, to %3eferg1 ^nfRRRll 3 U T R* ft 3fOS T 3 #9* 
3 T R 5733* RSR' I i 

fe^j fes* Ut R^fe^' § fc?R 3 : 3 ?1 l{?*5 3R T & R*l ft, 
RR 4 >Xg3' 3 W5U HftiW R'3"W R*} RRftf R3^ r f5 3 1 WIS WU § 
WW 3S Rl 3131 H3 T 3H' 3!^ £ «b1 3R5lH 33 SHI 3R 93- 
3 T S?t R3S? T 3 3 #8*5 efts' fe ft* feu § R3f3»f & HTO' 3IH ipf^ 
^ T S\ 9fe Ul 3, §3 3l R f3RR3 r 5"l >H T 3J cisl WhI RHS3 1 S o73 
R5? W R33 r tf?) ipS H3j fHR?3 Rtrr HcT3'5BS, fjRR3 T 5 RW 
feq^c7 WRSt^ feg f%3^R T 3l 3?PRR H 1 fc3SGT »fU R3 §5#, 
3* R RR r1 Rrtr uU3t, § 3'3 fetT feu M3RS 33 R T # I 

feR ^3*^3S. 3 fe^ 3'H T 3, f^3 "o^Ht§«Z■^: l ? T 33 ,, ^ T W5f3 
U3lf3>>fi I 

HU t 3Ht ajiq} RH, RS ^tf3^ € »f3 f?R, fd?R3 T S ^ I UR i tpsl 
33 U3§ 3* >H3I HS5? f%R ^5' 3'H-3ST fq>H gfgW Rl I §3^ U^R 
f?3 67*%! S R3HTa1 3'H^ S 5T3S ^ >H€H5 R 1 ^ eftsP 3%*lf R^, 
S3TO f^R M3T3R R3ofT3l ^3HR I 3l»f' f greggigr ^ RKl'E'cS R t 35 
^1 q'3H^ 3l3l, §3 lf9H 3 R>1 r1 >H§ R33h1 RR fei ^9^2? 
3fgrg «t S f J5rs-I33l§ 335f f S RS I fef* 3 T ^ »f§25S ffJHS 
3i?3SR^ § R3te^ ^5R f^R R 1 ^ R fclPH 1 3 R3 T 3H T aPlft R^33 
55 r S Sf3f § 1135 Wfe # # BteH R§ Rf5T M^3 il 3IR I 

U3 3 T § : 5 ?^RS cPSgH «t ^H R'H fga 1 >«3 feR ^»f f HR- 
5H3l>)f' R?J Stf35 f?R MU5W 3U3S' &W8 33Rl>>r ROl-H* I 

RS ^^3^. RS^3] # UfRS 3^3 ?7 gffif 3^ H ; ff^^ f&W 
${%W R? f^ S| R?5 T 3 R3 r ?3 fR?H? fRttf, §R3T, fR33 foT §S f few fc% SSegf >>re nee et f#3fc*p s'rb # Hfsu hs, te i 
hh" 3* get fRy fefewgyt, fRU3* fe ?8 T fe3 fen ufue T ufew, 
W I ufu3 yfuu'f § fe^Bsl x ii, §h I , H3^3 su^eu *» 

feU oT3Ht sRH $ B* Hi IS? §0 M3^3 § f S* # W3 H33 y'5 T IP« 
>H3 fl §#fH fe?>H3S 5 05' if, 3* fan U3 fes «»i §§ fHH' 
H 1 eBtfS 5ft3 T 3* f ?5j H§ S3 §3 52 ye 9S T fsW 3 gfue 

s?f, "W & al seei 1 ? fen fRy y*R fRy sl^e *flf*§ istO* § 
03H3 B^ft^f uy 3g suTwf^ i"l{* feu r , "3$' >£y Is a, 
3^ sl^u ul o, f@ 33 i" sffe B3r f "3 T e1, 35 w J ''3tete r ' 

RHH US, >X3 fW R3T3 T H'f £'SV33 ctfeeW 8 I fHUf H^ sfU3 
^W SB* ?B H^le 3t v>fr 3 cinHTTT #$ fw 3jg»T § 3P2g* 3l feR 
Sf33 ^t KB F^tfU^ H?> I fmf 3*R £#*, 35R13 fRUJ £ M*K| 
igif3»f £, »tf3Jp* ^ OS IP f^3T Hi ^ 35^3 faV ^J H$ §*§ 
feU 31^3 »fU5 T UJ3 §H*3 S5, 3 T fRy H3T3* M3 fay HBB^ 3 

fRy 3^ § huh § "t-tut uej 3* y^'Qe; set fa3 3st §*3 uy 3 

Hc?T3H f cft3% y>3l, §§Rfu3, fgfew^S*, 3JR3*3, 33 3S" 3U9 
15 US* ?> I tu, 3^ HU r 3 T R fHUf, § fdWctf 3*33 fauf, 3 ^U 1 
fRUJ FRT 33 HU T 3 T R f ^Slu fflUJ f #3|l T § UtTO ^1 fife f"3 : S^U 
Ffe§ § R3S 3t §R HUfsl ^ 09$ .05 I U3 fe»fH5[T3l Hf33J3 ?<3 
WT U 1 ^^^ #S fuS oft# 3* §U W f R^BS 1 fe#* ^yH^ ? feu 
#5T j=fj H^ uFuf5* R^3Sl q'UHS, RBTT^H F3H3% 3 §3 <S^fe fue 
^gcTHHTHl g^'fe^* 3 fRy 3Jf»fT 3 ftfy! Si TO § UH5 S3^ >Mlt I 

fa3yy s^ly^'tS feu §r fnV © y § f3^oro sul" 5 T r^^, fa 3^- 

WT3T ifr ^ fgyf ^ HH^I 1 ^ STS^r 1 ^^i fUtW § 3^ >HRf WIS 
UfFTF^ fe3 93^93 ^ fuR^U S5 7 few Hi, #3 §U W&W& 3 U5- 
5Pg ^"3 ^3T >HRTS]>KT HW f fe^ U 3lt ? fRR f?3T3y3 T f?U' 
>H3 § fRWR3' HfU3 f 8 ^ §R § H^l f3I»TOt5 , cj r 3 fRlU RlJi^BiW 
fRU #fes fRy RS I f?gt i g&Bfte) fe^U feu RS: (s) B'U3 
€3^3 §""§ >>{itft ^^R 7 UV U5 5fTg^ f 35 fify 3^ >Hy5 y T UHSf ^s, 
UtTg § 3 T R? T 31 f y § ^'^R SUf U R5?§ I feR Set ^R* SB 
fHS^33S 5T3^, fW Hi 3 T RRt5)3?3 T , fflHSt OH^ S0#5l ^ult 1 ! 
d I 3M§ fRtf* ^J >H3]Rt ^th ^5 T i 3U5 Bl ^3l § U% »fR 5^ 

§ m^'b-I, M f#gW J 3fu§ us i (p) fRy yy 31r1 fe^^l, hrIw 

3 HH''3 f y3^ f?U, 3JfMT ^FU 7 , >H^ts ygy S ^feH ctffi I feR 
3lRl tai # S3R 3Hl #3 fe^ T U 5 Ul fW ^3 R^53f I fl WS\ «re sbt, U&te W% #, on fygsgr TO5 s|, fay »fyfe»fg c?gsi 
# >Hud hh § a&t I »nu hfw3 sfwsaj i fef*, ma sre el sr- 
fssng ff€, >hhs ta treatf § i fea s% wft* 3^ ftfy 

*'RgS3T UU fcTSRr fe^-Sf, 39 S3T 3U e1§ H* HTcTt/' § HUW ^t 

HHsre u3 u*, 3 feR afsw^t fgu'U s fftuj r?t ^fog § ^h f^r 

Hi I (3) WEf § HHSH r 5 B» fJTO* t?1 HW&fez feR S?t 3U§ TO, 

fa f«3 R3 fgy ifarg U cTWrg! § sjTg S U T H5 I feu lR& RH3 

feu Wf^l u, feR S$ HRBHW 3*5 RH93T 3 HoTH T U 3 ftf 

_ ttf 3K%1 feR 3IS 5 H'# I H3 fOSW H W &B HR 3 R'# €* 9 T TO 

fog?? feu u, fe fnyt 3 )«sig?T § f^!# nul feu wre T 3 t hr1 

^SOT fj H r fe»fT yg ff^f ^feg^ <feg 3 f^ j^ , ^g jg| g* 
*£tffo f#f, fjfyt ^r foj'SfUjy" 5?Utfu3 ftfH T &&?&$$& I RUU : 
U'H feHBl 1 ftFUGHH'tf t fcf* 3 ffltfl fecfa BR ^ jjg gigg 

feu u, »f3 h su, are s ort, fifa faew e us* >mt $§ 3* faV 

FP3H8 R?'5 Mefll i gH^M gr ^fgff gr R grgr f%g fijgerg g^S 

^ 3# i feu feuwu> #gl§ fgtfi s?l u I (3) mto <!§* urn 

fotJRU'sW S «U 3 SUT # H32T, MaTR Mra 3 r H^ r 3T #3 ?3* 3 
35 t?T^3T I feH m§ fm 3 HRSRTS, * B) H Hof§ UJ5, f U ##** 

sth esu qp0 eras uT # Hor§ us i % fe§* fesj M i# ^ 

?5t 5 uigiT 3t §g Fpgi.gtHgigi fat»|i i {£ 31 >^u ^ y flig? 
3 I SR 5U R3l Sl3t H c RH¥5» U^, >M3 feu f^U»3 »fR^ ^f 

«isr* wfef ^fs»r i to i ire frfa Rgi3^, ^ ru feure g^ t. 

33^ T § 3*UfW fug S9T f#H» US I WsR tfeT ^ R^l 5 ?" 

W U§ 3^U ?f3»fi fllg 4 , RU^re HUT^g f a ^# ? f^, §gg7, ^r 

feu fnV insfe** 3 fu?R3^1 irofecjR, ^ firay, A 1 orasH^s sra 
fuuf ut, 31 §s* ^ »fy# yo A gs ngg hu ?5e1 w<m stto >hrb^ 

US I UU f?5t ^), ^r c,^^, § ^ |^ g^| gfe-grs ^t rt^r 3 
tT5fTH A" i*3 fsfy»f d, fu H3l RfH3) feu, feu Rrgt RRt, ugr 
fea' d, M3 feR Hi !U-OT r fc?^ fe3 A TOHgr# a gi^ u#, UU HRW 

suT ael 1 

H\ fei* f^ UH >^-f5H'3I »PSHt ^ R§t U^t U, feU B|^ 
3»ffi5tfeoT fgRSRS R^ § feu* : "S'iu ?g 5?U f feu H^ ^5ffu5 
#f r '^ 3l ^g ora^ut, 3 3t ^U I H3t 3fe § fq»PS (TORS! 

fl m #s fRV bIsu, j%* f feu w feR^R f c ^T #5 fa 3 HftrtaB a awarfea m | ftreap, §h | fa ws mm 3 
fa-33al sal ifi mmi *3 ©p» * & ^ ^ § yRSHr5i 8 

BWS B5t B#, 3* ^Hlt^5 >HsPa3 fifcHB* fa 9S fen % fo fey* 

§ fe3Kl fen* fa3l a^aft, fflH HOT fa faV ^1 aiaa^ sa ^ 
s fifew* § s Hmw& mms ?feT at i" h" ifew, War § 
fay* is 4 feu #P fea^H 3s §i ? ' f ?% f ^ 3 \ ' fej § Bfe* 
§ »oi§ aya^a g^xf^T ^fe>nT § | gg §fs r »ra»sfl ^feg fed fea^a 
fe^§5 1" §3 fas* 3 wsraW £ €§ stea a r ?w few § afaa 

H"3T, "3 WIS*, u^st ^f3<ST nalfsw HFl S3 t fA&gPti w 3, 
M" h = srfaa* at,' §#' aa 1" A" faa\ 'fea 3* h* wet. at w. 
*r M®#®$ (probationer) a*, »3 S A 1 as t^pd fei 53* 
g* Rtgi f H g sel fen ^ £aa1 3* aa a *& 1 #, fe« W$ 
$tm ? T 3RT s t h « ; £ 5, Aa' §** ^5 HOT a?ff feHS 1 € a, fe 

fan Ran fr^Q 1 u^a* fea 1 a*, §3 fi aa alaa afa aa sra 1 
oa H5T asl any t<? ^h otV a, fan aaa £a ^s h§ tea 

aaa, a?! 31*25133 ftw U^s a* ^ s 1 feH »^ * gT ^ B ' 
fai^sa? qw f* afos $#, "ae T , * fea area, ^ fen aa 

S §t8t 1 H : WU ll E3? W HSR? I VT 3' SrfW Hi, 3# WW 

s 

e^dfe hs?t naif 1 sa^l 31 nugl ^ u^l 1" 

'*Mfl ^FH M'fe'Ht H5 f U HTO ffl3^ H319 f S*33 T ^ ^ 

I 1" §h #s «| hu^ f?u ^1 fea fe^^ 53T h! »i t na^ fe k§w 
HHt ?u fui% feH feays §s § y 3 fa is1 >ncrst «133 h§ fl T 3i 
ij^? § aa8^ r a, h| »fyi tfl^^ © h? f* ?1a l ?s § a«s 33 
fes ^js y^# 1 

h§ as fea fug" us* sai 1 fa Fias'a sa T ?a fe^^? fw s 
•n'Mgf <53aL ^ fa §e* «3s fea al a^al §3 T a h1, fea fasl i a 
fa^HH^ iftw, h fa ^s^tfs^^ s 1 ^ « r ai , f a 1 f^aw aaay T ?# 
3"w H3 wfs^ 1 1 >naiR3 ^ f^a h§ Ro^'a aa T «?a afcje' sal, 
fa f^ w fdT^ a 1 h'' faa 1 , if\ f^ fHfHW T , a f #*# i : "^^^ 
fea Mbw a : MaftF 919 3i8s T a aaa_ wf^ ?»«1 a T a1y fea 
^fO' >W5 T 4^ STST °ra^a ? " ia as faa fu aa aa, a §®,, 
"u^faan f?a na a'5 T §h 5 t a^ T a, ^ >K3H g«rfl a T a "a 1 ? 1 
jjIrI ow s yas^ fflf3 >nai fai>n* a^a'ta 1 a^ are ol fnu* i 
ny e y s^ ay 3* a'y 1" R3SUGF »{c73SU <*tf33 § B3T93T, 333^1 \$F?> Haft, U^R 

Hg r ¥T3B^, £3h1§s« w^us u* ^h's sra feV i feH fea fnti* 
I HHfgi^l Fret § c?ulg 0>g feu sHnuuufl fu3l gist, uu s fa 
fesl feu fa taw ?1 ru! but 53i rs i H3 T 3* gl nul SH T feu3?l 

m fffc, fUU»fi 5'S BH £ 9% HRSHW § gig huV Hi q Hof§ 
•-43 HrsH*?>t §, fFfti* | S'HUS'f^ Ul, 331 8331 31*33 53 S3T 
$ UfH tFUl il 

fSR c?HWdH »^33 § HHSH'fct S, frPH'i U'UPte ^313, 
,C HT3T ? H'3'" crfbff, U^ ^g fe^t | H3 T 3H r 31*111 3 f3H M^'33 
el §?S f3c? q^ fapj e»TOT fa »^3i ^t fg^t ^ig 4 grfj^j 

%f • »fg3* 3 f^W ?» 3'UrI 3c<t 3 3>S fe%% »B c?*3T§H i 
:! ?3 fa<3» fa WWK feu ftflfSS V<g'3£ <?> 35 5 5J9J5' I 

**§ 35 3 5?S[b" S* 3JUH S!jg 5?] RH3l3 ? &#? UUTO 
%H 5' o?S 33 Ft?, 3*t?ffU3B5I 33 3 S3UJH >H3q 33 I 

wsfyfe »m 3* feu Flo, fa Ffs fen 3 anjg us >h§ 

IRHH^ f5Ff 5 c?q&U US, # Chelan g fog^i J 31313 ^g S i 
utf^l U 5 HHHH'S* § I 3'TIHl W feg jfl fa 3$* g*3fBH U 
39 3'c?3 »n#3ll 3* c?Rl§fos »f^33 STO s! ftfs B^3! I feU 

?? ^'3i3H s, stf mo few, aw^f fe» mm % ?f*wul fncfe 531 
fodq ^3§^l3 T 1 grucj'udRcr "353 eras'" # ssr3 u^ feu u 

fa fas gcrl HBof 33 3 Wlfu^Ul (positivist) ?JUl\ S ! Rf3srul 

(ncgativist) u u fa Mnxj fam f r0 hsu! u fanu'el VfesSl 

"'3**' feu SUl* I >HR T #5R 5l flf^B URfU ?fa>H* 5l 3'flsl3l f 
^fH5?33S (non-cooperation), tyRfo^tfl (boycot), S-Hq3-3-§q3 
(neutralism) fe3«U 3I3I (non-alignment), fes' R3 f?3 T 3 f ^el 
; ?If @UfeR5T 9 i, sf3" fnq*3 Ul U # U fu? >H'3HT 5 33t-3Fj 
feU RJT U>t 5 |} 

fitW* S, nm^l l{UHU 3'U<sl3l >K3Fn3, 35^ H*3l>Ht § 3'U3 
S 1 ^ >K§ WcT >H3li R3 5 1 3 fuV f3iU3 U ? 5 T feH dfew> I ftfe 
nVWH* S R?> *ltf3^ f^U, fl'3I3 T -^e? Rf33J| Slf^U fRW §, 
S FJffSRU 1 3 H3q-f?35 ^3! 3'S #31'3 Uel, U3 HU 1 WJ§ fqU^ 

6t si Ge ays set, tfHH u'39*u £ »fus ho § fntf ^» ifa»F a>- . 

mf R3 U§ TO, Wars »ffe e£ it R T R?> 8* H3* 331 RC |? • 

feU ?f33 aa 1 faq ^ § , gttf ^ fHUf ie el *3ifeal 
%9 Mof3 e fa, 30 HTOT, ^33, § gigr fcjggr fnux ?> H-TH fe3>H% 

fN £afs??Re a ir gfl el ifpsgft aafew efew, mh i s al= T fsr 

aH§fSH nf^tgg $£ £!H fe^Rrg jjgj« gg^i ( fgqr |^ f^^j f^ 

fl o?l3T few is? f?R a r § fear Iu§h?> ?sh fffFH 1 e»#, fan 3* 
feu wsHns Hare* e fa a*a : y^ar fnui | Rge'e ae 7 ea fe^e? fmu 
§33* ?»h1 afe a<e 3 awlffos w^ggf # fgga^ e» U3« »»e 

5ul Ml #3l T | fe H «3if ?a V %g j^g *L far <lg WH R?J <*tf3M 

5 fey wzw el fea Hlfeai a»a; ysa ftfuf el upsafl 3s, >«h3hb 
Set i §r fee feea* ale' faw fa aHl§<ra ws^s a'i, ?S3 
f u?H5 i*ra e* fee's A fee' e r i i fen is 3a, $m ele*- 
fpfy war*** §, aHl^fsH >n^u3 e ru! fuias e* fe^H a ea* 
mue j i i 

wet ^33 fee, efll e§*3 sen a<?>gR e fee T a» § wq^ 
3, fafeR areasfHe $ R#e fae^ae' (white paper) g'fw w§ tfa. : 
wa; Htftfow fug', ?s^al, ^3m fee, fee §3 u^Blw'eel 
Rlsae anal el faQes yaws eel i waaaa, ^38 fee hcfhh* 
a.fdt ofaraH 3" ale'fee a 3#, § a'aiaR el RRa T fRtft yfee 
e^aa ht S sfo| e aa »p aiel i fo «^3m e Ha fee areasfo 
»-t^ f?3?l»fr »H33, (stf3M) fafeR w&Hfife 3 l^R al3^ feR e^Tgi 
fa anlffeH >H?Tas } foeR3 T s fee a T eRl e^ae e #3'§ e^ »mrB ; 
as fai^ i hs <^3£ el hs! 'H 1 e?) § >hht?5 efew fa, »futB 
<^3:> fe^, M3e ^tf3M e »ra r 3 3, Rfaa § a'el es* Hans e 
s 7 sail>M' h 

Hff ^t^^M fee, MO S MRfeH ^, RU SeS URS 3 fsa R5 
R v 3e r# el fa3% glaslq >na^?> sel, (For private circulation 
only) soft r1, e fa a^H, esi' mrsm^ ^esfaa aql?st $■ 
ea el fe3l erel h 1 , f«R faefe ts'h fa fee faR f5e w fpfa 
§ ?> fevel rF# i h' f e fae'a R'al m] r! i ^ Bw fee eae 
»fa3 rs : 

"fee, a T RRl HRfH»f* e M3fe s'^ § fs) 3 1 feass ^ 
fR"f?w § ael ?| ufus* Re eae 1 5 1 hrw?), ee' f e mrb 1 RTUHS »P#, 3* §RS RRleuil ??& R3^ »f§g fee* ^ i ift fnq ( 

fa3?P fgg §o hr& t »fu as u3, fcm u'h ifsp H3i sal* afgr s 

^RHrg Rg^ ^ y^H g# 33e r I f## 3 feJOT §3 fe=l UJc?i 

gsl ael 5, fsr f s* ?> Gh's ft b t r ya few r! i feu fsj | 

G?»e ul S# fof IJtTO i fRU; el US55 fetfgfl 3 R33 Ffel 3 T* 

R3 srb UR5 e, fRy» g>§ feR ^eii el m^\ fef ael, 

W R'§ f#* ^31, HlFSKtF 3Sfll3 fRUI el RH*q 3 feofS 3§, fetf 
R93 H8l fof >te %£2W e>H T 3' fl fRtf, Ofl'^ f?3, fte HRBH T ?> 
e3* # ifUte 95 1 fe3 3l£ US, §R 3* ftnP «fe»{T Rr£ , 
R3?RH3l 3 r S #R8 T al3' f3W fa ffltf 33 Ej H3 TO3T, U3 
3Hi§foS W33 § OrPS f?B 5»31 JSfi* US §si 1 §SJ fe?>< 
feg, H'R33 3*3* fRUI, >HoPSl W3J § R3SF 5 B'33 Hfa3 f?B 

^^s el H5*u1 sftel 3sl r! >H3 fa R'ae§ parage r?> i fa?? 
»rfew 3 1 S'ua ^3^el rh' §sj § i hu1?5 el se a Rael rIi 

feR Sel H*H23 3tgr fRm ^1 WU 3 f fSR H3 T 3'fP 33fll3 frw el 

rh^ ^'«1 Hlfsw § ?> »p£, U3 farwal 333*3 fRuj ??1 e ag, fej 

fey3l R?>3' fR^ W3W e R?lc7'3 33?) fsfa iftw: 

"m? gsl isl a^' § H3 w&%, ys tfif "e" $ m% te* 

3Hl§fSH M^33 ^31 <S3l 35 fe>H^3J I 3 3J3 tf4% (TO f 

tfa e* ^sft sra#^ a 1 i 3 >xr!\ 3Hl§f<ss »<^'33 | 3*s 

BHl, ?3t 3 1 #3l 939^1 33S 1 EMid 3* »^f ^3 fHW 33l I 
113 fl 1 >HR»SW qBHT«l>H* f RSB3* 3 *#! 3* 3 ifa e 1 

3]3 3tfge fHiii e fea ten S3?>, fe **0y y r «R' M M 9 
Re* r>3 ora*,to 33l," 3t r? fnV el nfH3l f?B 3S,_ >H3 
u ug e* ws)'\ eRH iithfto eifeae, ci T fB^fy3^a i usfsa sal 
R33 § fed r?ra1 t^al #3i*3 !sr *" yfas* fnV £ *e fl $ ♦"Hindu considers political matters and their implications 
years ahead. The Musalman tries to tackle them just in time. 
But the Sikh never thinks of them unless the time is actually 
past and the matter is well settled. The Sikh brain is intoxicated 
and obscured with the memory that once they ruled over Punjab, 
and they quite forget that the tail of the Sikh lion has been 
twisted by the British." 

DO feHH' 8>$ § fSGl» 3?S fe35' tf fe^i ^ fg yg ^ gfy^T 
pj§ 3* ?T 3J3W § fej^ 5lfe»H T 5S.Tgl ffgfl qgn §U^3 HH T 3 fe3 

ate § U5S3 gfoe : 

*'ug a ag* 3 33* srcr g! 3U3l are, 
us ?> ftp §' 33* gfg 33 H»$i 1" 

<i]o gj&fe fnui g fea f^aa T As few r1 wv 5 a?s ?# wh up§ 

UUSlUf3» of 35 ^£ MS^'Bl & «$ H^ T 5 f?3 fR5R3 f€3l 1 %3 
?H9d ^1)^8 M afi* >rifUHS H'U >MH^&1 H3?1 a ^3 fOH § y 3 

g3 u wfw, 3^ fnV ifg f § 93^ 3 T at spre wfew ^y i fsuai 
areatiH fnur, huIf, % faV § ?3F3 ^ Rl, 3ff § fio? 1 

"3 g§ Fhui fep ira H3Tg, 

efs Rln 33 ^3313 Uc?'U ?" 

§R J fe3 RR 3* Rl, fe fRy aaSTSlm* 535 feTJo? t^§, U3 313 
S Rc73l Ruft 32 f*3 3S1 RR 7^3? Rl I ROte 33 3* UfaE* 313 
c7H §R ^1 >H3eTR fU R^, 

"sfeSea i sfa h 4 feH cfhfi >M3^'r, 
fmft 33 f'jfelH. rH fe?, R3i r?'r i 
5rh wwm § se^ 1 fa?** Ow 5, fc?R rr, fay f#gl 
«! §r ^ of'35 fed FtHw h1, for, "fRyi ^g# fare) 

?$0f l" RS»e1, RS Stf3^ fea, UfOSl ?'3, >HRU1 ?3F3 3J3 ff#9 

fRW § fffV ?»", w fR'y >m'3] j h'' €^ sn xig t 9*fiRS &\&a 

?« 4 ire! 3Ib! fflR feg 3J3 I R3? Rc73lR T Sl 35 9'3 R3tT ^t 

mgif r! i MRsq^ frftf ^1 »ot t r 313 53? gg??^, feo ypmte 

fRQ'3 3, U3 fRtf M'3J>Ht ^1 f?3 #3I^g 3j3 5 R^l >H3 »fU5 
f?3^ t>l S T TT 3H5 f33, WU^t H3 fH5j fRkf »T3J>HT ^ H H?J yy 
gl3» U3 frw W3T WRcQi-feH-giRg 3I3l 5 l['U3 3H' 3§, 3J3 ^ 

#* >xu^t 3'tih1 3[5 t h1 ^1>h» g3 1 >Mi 5 ere?* 5 r^ i 
feu gfe fef : 3Hl I 

B3o, y33 : 5^1 3??35H ?, ^H Ufllw 3* §S 53} feV 38l \ R3 

feg»3 fui% fR3a3 Htf3d fej feu Irht ^t fgpH* fe ^ fRy r^T ygl\ 3Hl§feH WdsJ fegq §g *?#*, HcB H*3?> §3 *F tF5 3* fat 

?5f Utng *?' mzt g, stiffen >h?'3^, f§^W mm, stfsu fe# 

^5H Sf3 fi*3» fft 3 ?WW, 3^8 UWH I 5& ( HHBK'5* 3 faW 
el 3^3 39tf ePSgTT, f&H feacli^gl 35TOJ § sftfcs B?1 

wel H'f i fen MSfl'c?, »fa3gg ^tf^e f?sr gi-rgsg ufna ?»-, 

SffHH59* £ pjf, cjU3l qsj-j flisl q ; h fa fsf 9 fcfa»{i feB, 
ftTR ?c? §1 ftfu Hg?> H'3S t/3 f S t3 0^ ; 3 H3 T $& I* 3$ 
fl»? r 3* 92 U? R33'gl $OTj UflTH feg* c?fH§fe W33 fe1 5F*8fl 
«*, 933'-<7?l R33'3 i$§ 8 «a fe> fpf | f so 3IH> s |gg i j£ a 
^tf3d ©fete «flSPSl ■S^gH* 5 35* fcg U3V fel 31$ Fill 
'-T3 fjftf W3] fefl #S 3?, STHlf fss ^S^ g'93 63 fH 95 
R?>, »f3 93B' fea gfa J331 R 1 t fa HtR?g 3rgT ^ g ^ 

H'39, St r 3" Slw 95' fel fflV £ »PUFJI 33$f>9 WB fep 
5^3 § *§ §fe* 3Hl@f?SS >M?'5S § SgfttB'ig R# | 

"c?g fMRgfu fsy efetf fom $n ft Hfgg*i mfm ua, 

fag STt?f faB 3F§ R^H' iTO ?5[3 faw-i wh* l"' 

fi?^ ffia »F3W ^jf ire\ &| 3W^ fnui § ^gng, 9' fSsPS 5 

*»tf35 tTlWtfctte, §3 R9, ftW f?B fOS 8U-Hftf»» 7i\ 

ffigigH ^gg w w§ftw* te hrbhw ^ gg-fgredl r1, §-"' 
hrbh Blar d <fc w$ t eggt^g f^g m?& afe'3 Sns i b 7 b- 
S33}g ftf3 gle, 3 fg§ : fg ^1 H'gran cS 1 © nsq3 ^B'g3 55 asl t 

feri f?tJ U'S HRBHTff f?73, frlSJ £ iTf fg?>Ht S'B gB § 
G^fSHg ?fl T 33 95' Bgl I fW' f<?3 H'R33 3'3' film 9t 03' 

ffl3 fgr^r 3 fgf ; q^ ^ usl, R?r&a a^§? fnm, ?^ f P ; y i ^ 
-»H3 f 95 3!$ i fgt" Ofy g'H 3I3I f?g il#^ & ^sl # Rgs 3 
Hof5 Hi rV^t 3I ppb 7 set «3>^ g giel 1 to Rfs>Ht fe^ 
sngjgRl fg^>«T tfl ggf3i53l r1, §9 gigigH ^, ?R T gg b'b, 
sfgf ^1 >H3n?Tg1 feg, hrbh islar # f*to <5th an t R'sl ?g'g3 -%& fa> *^^j v^^ sj** ijjttf** «^>^ |JW3! ^ ^r 9S T f S 3* feSofTg ag fCT § fsfp HHHHT?jt § fn^Hjf feggTg 
IJT3T U3 S3 ?H faW I H& 1tf3tf feg *?# 5?T feB? cftl fgfsW 

3* ofaraH h ^tftglw fen ^ fe% g% fe^uji fa fetee3 ? s § fas* 
u§ wj feg faf* 3> s ate 1 faiw g t fee§§HRSH slai ?> "fcre 
## us* f£i*g**' uif ^ el sal yal Htfgl I 

fe§* H^53 fa^H3'S # gai aai us, 3 3h 3 u3 #3»3 
si sfa Hfag ftel gist i 

'qw fe?-#t H3 us fj fesr ^f* I >Ht?g *i^a al fo2«g 
& w Cjqtr Rig few h fef" &gR£ Rl fe# fa fean§*sr ^'3 

BiiKi^l gi^gsfe § Rsa 7 §ftM T fa fe§* ^g'R 1 fugsg ^1 

i?.5 H7J SHI U> feC dt, Ht3HSl gfa % >-43[& § "§1 M3I u fa f 3 

fcrascf § hrsIsI #$ #a» §, to fp, fg f ?a gar r t s ^ %& \ 
§% Tm, faTar Rga'g 3 artf fll w, feg c# f uea im ssl, 

q3€»e al3 T >H3 Hfe"«T fa HU'3)-ff i# s| g>p'» 3^1 f 3H 9 I Ua 

ggg'slw elategafHg 55 fagr fa >&afii ten *fq fes §*?' 33 

253$ g r U2"3i, fit? 35? eT3g SUl 1 i TCI i >tfdl'R3, <*\£SO f?U, 
a"d3 1 5?'f Hasfig £ gsH 5 T &, SERB'S ?J ^5 ofl3' fa H3 T 5l 
I* felfefttf" fa€H3»ff f aZHfelGB H2?H f I S3* vl'toP, «f| 

H3»g7 § ^g*5 ferj fe i s%g sT'tJ nua^g feg m& ua 
sspsI fff3S f^g pfcnSdi @3 i 3P3jIh ^# feg s hs >h§ ai^ql 
?rt 5 ? f feHg T H § offg fr?3* fa snam fireH3's i tfa ta wsi 
hs § teiii ^3'g aagfl i %S* hs ^t^so f >H3 f?g gfal ^ 
eTm| wff? ilfel sa 1-iSi fel uh ^h i 

as ^83 # wSa f^ fea"€ ga is* u'« i , miw 3 fef3- 
u r el»H* e fnw<s gg si y^a Fs'ib i «'u-5 | vggt fglw feg v 
»f^as 3 mdiHtfl arg £g fs>H f »f§ f»gr«ira §3 aa^aa f«w t 

>H3ighi1 grfT § ^^t|i ^^ SaS' fVH' I t W$% 1fo*% 5 rT T M r ?>l 
iff §gj5 f^e ^it'?J (i UI?1»f'' I fc'H fug^r? fetf, gg3'5l»f* ^ #1 
H3J m& S fg9H- -1 o I J |-"f^ P333* t?S a>g fga RalH w&$h 
§ ng Hl^gs faurT n fwn^?> wtw for «u feg Ra'tH fg^HH'^l 
feg* an" ira^v? ag^i fe?M T ? i 

fe3 faUR-fHHff aU'(S»)i' I ^33 Stf83 5 >H33 f?3 H3, »f§ H J 3 HBl fnW^I, fs* 

f?3fr fea gpql fll 3 ^aq* WR3H are 33 h! i »H'e3H fea 
fegfew 5§y t| ufas fes al aral si § >wr*S Sttf § wust 

l^lW fea 9H r fe»I T I ^3 «3?*5 %i fig h §g ^£35 f%g 

fr r*b qfas* cfHfarr tea tip! yswa gt3 c?e?'?1 3* art r1 

§9? H3l hFh31 »!' 3151 I S3 fuW3 3'ff HPql tfi 3 *fR'5 T WR3H 
fea R?'3I3 ete 1 3 ^'asa'al oftel I ^ f§cS fa*, UJ5' ufe», 315* 

o?aa ad, 3**jifte1 9'tf 31, ^3 so^stf fn« nan 3'3 : h 1 fare' site* 
fsr ara alfea f&« si § w«e »iw3 ( %i fes1»'' f a "f53 ^R 
5313" (misguided patriot) fs^ 3I*q1 R) 3 <S T egg5 ?g1 «£pfdN 4 
Hi cite! 9, R31* fFftP i f3H 3l Wl 33 J H' fc!3 J fa, '*§§' 3 
3 5*5(1 3T3-fflq* 3, ftfy H3 3*3 M 503 ufe 3, fJf t! frW 

qaw ara tforai ap-jsl fea fefw ufew 5 >M3 frw a3R3 § 

fRtF3' ?1 !4$@8 MR 33 Wqfcsf ^3T && 031 33? I fiftft, 
Htpsral3 W$m\ fa? h3 tl 53131 BfaH €l R*y* f%* 33? 
U, R3T fca R333 3 U33 R3R 3, (RR W 3*3-^1 C& H3 3*e5 J 
fSH 3* sfl ?3* »f33 D, f333 T i'ET feH®JH 3 Z'lWSl H3 3* EJ3Sl 
R3 3'3T § I 313 3[fe"e fe 3R 3313 §*e?* 3dV R3, f3R H3l 
03* § "353 3R 5313" 35 a* mm Ul U3* 3# 3 5* I fee? 

gfoap^gTgJ qgn 3* V3'3 fe* ^ ^^ >HTflT ^» ^ ^^ f BT H3 
3 for 'jnf3 )n3R 3 W3\W q^fRof ifl^S H3J3 33T ST3 Rcre1>H' I 
fw R3. feRB T H FT f^3Hl 3^ 3^ lea l^R {^jf §^ fgRH'H t3 
H3 r 3, H^S, 3 Rfec7 'fRqi3, fcT RTrtBl R3R t." R<JR R fe'S 1 3 
g'tes] fee 1 3Tc3 t3aR T 3 5f3S T 3, f§ 33U3 UR^I S3S T 3 i f»W 
^ Q3H UR3cT 313 3f 9 H'-U^ © R^ fes 31 faciei' f63 ffijS' f3I>M T 
3 fsr ^3K 3 HR3q F' ?t3^»e1 HHS» 3, W3W ^ W HSy F T 
R3tf f S^R3 3'S HS RR'U3» fa^* 3# ? 'f^^ R13W3' 38l»H foTS 
cT# 3§ Wfe ?' 53 §7 fg3 r 9, '35R g^'Ht 3S5', 3-Sol f&fawt 
Wf?', ^aq^, Ra^-ff-MVl H3CI, 5lR?3 F >rf4ls fcStfl fefe* 3 5J33 
3 T 55 fRR ?te^3"1 feS 1 F 1 ql^T fBT^^ 33 »i T 3R r t 1 t£&S f^3 
Rfq? 3 I 'gwR 33^1 HH5 T ' § HUH? weq 33, fSRWR aqs 

533 T I fe3 elR'^ol f?g T oft 3 ? oft f?R f?gT ^t 3U b«' >HS'H1 3 
>vlcH 33 §3 feR f?5f RR3q b1 H3H UR3or Gf §R g g>3l g 
q'H 0§ pf®# f^3 RlR3 3, CJ» fc7 fen ^t f33'R § f?a>R rg 
lf«<t t>1 M33 », T 3R' f?3 f33U^ T 3 ^U feg HRt 1 % fflf 4 fcT fmft 
(Rl|t3 3 ? Sft feRS'H tft RHT35I § 3'Rnl fc&&m t TJ3fHc7 (fetftpft m >H^TOS W3T U ? fea M3# S fpVt § WRSVFSt TTO R?> 

f3RS T H <VH 3*1 fean § y 5?r <SU? 9 I fa* *33 3 faa'S $ *tT 
g H § giUtj fjp *^h 33(3? af33 5P>* $f%3 Si f R S'H 331 

gMEHHt suV i feo £h m£\ srau fee' h : 3p?T, wta^a<r3l 

fe tf Wd ' , ^OHSi f0^ H3 ^1 33TJ5-R1H3 »P3H3T H£f<?33t, R*33 
H3 S\ £R W? T ff33 HW § feSCT §^ § H^3^U3 3V f?3 

uhs 3, pn«S ^ r f?of te3ig r f?ra T 5, 3 f3 f e W3*", R3?>, 

f?538M HCll 3 RMS3Rt U3R 3^33 1^5 753? 33 R*^> 3 T # ; §3 
^e 33 CP fsTR OH ^R H333 f j f?3 P 331 fo5, WfosriSS 
§ RlH3 33H 3, 3 fH«l f5R Sl UB?t ?^lT 3331 l" Hrul fll U55 

S gj t " 3 t cri fntf m'u^ nfu § fag *uV r.;?3 ?" h- to, "fertji 
ST fesre'R 5 fa hs'35 § fea?-afews3'3'l fau 33H t 1 ! R3 

»T3H l § JT3H fHW Ul 3S • fiN! 3* H#3cl f3*J ( fe53 fu? 35 I 
fea f?3 T 3 H3 25#, WH«# 33331* § f333»S 3 1 3tf Wf'3 OS, 
>H3 HR5W«?> U'3R T dW tf'S S3lfe>H* #H fRtf R3 T f33 3fuH 33, 

*uh fus S* 3J3 a fny', W33 mrI 1 ajaw § ^cH'§ u%, w^l 

RS'3* 3 f&H fetf'lil fj5 H3 3 r 33l 3 r l" H3 "fS3 (^" @ 
f?>H3f §3 31*31 tft HRi?3'8 I #3 3f35 Sa>, "ty£ftp S T 93 fatfl 
H3 sfl d ? 3H' fews M'gl iisl 3 ?'* H : ©"33 fe^, ^U»5 g'a 
fHtfl ^r aTOTB fiW'3 ft| 3, f5U SfS 333 S3l U 3'#3ll I »ifaH' § 
TRtll 33 §"3 H'?."^ >H'3H' b1 Hl-fH3 a at HSSl 3 I Ud 5®1 
3H T 3 ^f 33 HtT fqf^He^ ^1 f€3'3q r 3 T ^ W§ ^H feu SSH 
fe»F, @H H^ Ul f?R Rf« f%5rf^n4a.j WR'i r 3Rlw^ f3W31 
fe3» Hi fe f&Bfe «3H, XHTO M'fe H T ?Rl q3H ^ t R'&R 3 I RS 
^R5 HS § >tf'3H T t-t ?3t 3 §§* t? feq3 35 ^' fcScS'J aflS g< 
3 I feaH 33H ?> T R r 6 3 3 5 T f^3 T S I si 3RV aU3» i 30RCI | 
fai i 33i ; RH?} 3 ? fefP ^SH^ >Hf3RT § fRb| U? T 5 ^orl 3, 

q3 fea 33H ^ ^.faH 1 , ?te^ 3--3 g H?J H5' I ?R3 5* 
SH5 ?? T 33?5 T , »f3 fet 1 H77^r fc< ^ §?1 R^ UTR 3J3 H'f} 3f 
W q« H T H3 F 1 ^R ^ it, fPU ?'«R? T f3 C» fv-CT3 W fcq HRla 
'S' 33H §UF3 3# 3T 5t, wfr.RT F R'3 ^T I #3 £ 1{H S r S 
f^3^ T 3 333 § Rt3l ^H, f?U WR'i MO* BsH* i Ijjtls fll^g 
US ! HR3?-R?3l 3 RR3?-q.qdT "t'T fflq'33 f^3q wfaWS-vwfe 3 
»H3 »f3Hfen^, 3BR Gffls €f?3 f^^icq^i, 3 c.R § 'qgg3- 9M §U5H' 5 fPof y*R u f c = w , a ^t fHSgtgr (hybrid) 3 | feg yfec? 

>HfcHT fiwl saV fesl i apcfl h1 tg or y§ § gfcj^ si, 
"ggW 3 h* g, *ra M'u § £ H3 T rh 4 bW 5, @r § ^ ^t^ 
g ^i ut'at f" #3 urate 5 5? orfb^sur, "srel ura utfy _ e tnia h! a» 
^5 rs t § i" R : fe3 r , "A* 33*5 ura gifts Prut ? ug 3§ fu 

H33 HS^ 1 T ffl<S» 5 ! 5 fHtff J ifi t? 1 >HfH3 S3Tfe»>P H^t (j |" 
#3 H* Rqr HisTS, nI5 T f%3 Rfe? HofHl, 3'RRl S5 § gg QH 
»Pt2l >HR?3C| g 3S ^faw few 9 1 GJ.5% "e3 3§ § 33* 3U 
|U3, M3 3 W3 t U ! H fRa T §,'' <s RjU3 jj ^HM r 5 faq* fa?S f3>H*3f 

fKffzs fesaws ss'ui", y|i 3 qs3 fre'S, 3* 35 fog ngs 33 3 

#3 f>3, ffl« H3 g-'3, fed R ; 3 r f535* y35 3 yH3s?3y feg fey 
3 $§ y^S SSl fe§ I "Gig gT§ 4 y£ RidBS fag ^ W3 RUIS fR3 
ffl 5 Sfifl rt^V 93 sV l" #3 HO' 55 §FPel § 9»T gfo^r ^ feof 

S2i fegf 53 fswffew, fi "m fel»r" feg fus* sy fuw 1 §r 

f<?3 3T f y} ill S3' f53SCI 5f)3 r fdlW Hi fa f 5 1 ' 5* ?k? 313 UJfsR? 
fnui ?l1 5 J t53'53 c?35 5 T Sf5 §1 S3? Ofe»i* ! 

§R ?S a^aH»3i WH333 ?fl gl »P 3l£, fags fa fi?R RH ; 
33' M3 3 t, H3l fRUtel 5*5 gigf 3131 335} gg HS , fl' ^fy^r 

fe 3'tiwal ??1 5, R'ffi g*a feg, 53 ^^ 3s», fsd f^3T fsr fn y 

yr'f^ U5, y3 f 3>H« 3few 3 I §0 5f35 B3T, "£y, fg3 R3^35t 
S3l feg^S cJ'BTf fe"st ^1 3f^9? d I §3 SJtsh 5ft >jfflf yofBW 
r\ H fy' a^*p foss t ^R R^t c?g S i w f ga ^^^ H -j # ^ R% 
f3U?t^fHR53 5»S f^W3 33* §5} ^ l" wfsyl R7^H'5 f?3 feUS, 

h ae»xra i y a § H533 ^35 rh'3, 3i'yt vi\ F3y? y5 : 

"50t, 53t, >HR» HH 93 • GT3 R3H»3 til q# f€5^ f 5 9' >M3 f?5 ^ 
f?3-3 S3 ?f33 3 s I MR 3l R3B'3?1 til 3\ 3iJl I fes^ ^R R>3 
35 H" fe>H' RR 3 l" 

feS* f€5* f?H 3l, H ; feSf fe5 3I*ql Hi ^1 ^W f?3 §5* 

Rl ! for H3iH? # w% § afford S9T I "fes? g3t H33t ysg 3 l" 

m^ H7 ^ feof, '^^3 ?# R feyt^ ^ few gig g H g 3 l ^ ^ 
H | M 35 H3'^? tft 5 efRW fe ? S3% R3 R^g 3 ^ foWR, fOH- 
R3'5 5 rt333 5T35 57 Rain 5 § »T fggt ^ , firas! hsIh, faeno's ^s^ giauin ^s si, >Ǥ 3ai fug 4 
issg* feq'5 srcre si forim i 9 wfsw at, *$$§&& »i^g3 f re», 

feST 305 WET3 s|| l3Hl$f5S >H?i33, §RH'3 ^*§ el UcT?-asU3» 
(pre- supposition) al I 

arml til § fas § M3 3133 ^ ^33 h 1 33 sa?ps fe^ 

feu?1 nrfWBS3 BBS S3I', 3' STkifH tF f 'fd5H3 f 5 §3 1$? (Quit- 
India) ft »feS5, faq ^t m H H3 b1, *Hl GP 33,' WB = 3 fdW I 

fea bh*, wjf a* sal, wea s'33, afes H3 b» sot al i ua T g i 
3i?353 h§ sgp ^cffjssal, *fft* ai <0Nij§ §is s|s 3 »n§ 
3 i h 1 3.a r § f&ee» sat i sg_3 h ] 3 FdeH^sl^r si uhs3h» spaf h 

I 31 l q] § feW 5*8 ^ | 33^) ^ 3^ 3 i h 4 HH? H#0 3 4 I 
UU HRT H§ #} HH3^ a« GBS 33 I fesj 3W3 fsg H3'# 33 fe3 

fas # usq ^ ^ T 3i #3 ss) ^ai wal srasl f s A 4 f ^ f?3, 

WMSfatf 03 3T8 S mv$ 3 H^q 3l*ql tfl S'S, S*e B T f3H § R3 

ira #? fef , >m3 fc?3% "a Hd 3 3 in- =?! w3 h§ sal zswfeg 

HM3? nm 3' fes*, ffIS "3' l{aq 3B'§S fe§, 3* WU5 fas £ 

w-rc 3 a*si *$ faa>3t m 1 #7 fqsd Tm ffosfap i spi 3* 
U% fag ^3 gs T afe* of* w #?3l S3 f#s T u 4 T nal afeFre § 

31^353 H'feg arel MS 33 #1 33 3 §3 <3f3fl1 3 s ?S «# 3^ 3 
H3 S f S3g fHS T t 5if35 S3!, "TP§, ora?TO5Ulfet 33 I H| 3&% 
3 U3S 33m 3 l'' 

c*3?PS i fas f?3, H3 Ufety 4 , ?>' 3 A 3fs1 ^Sl 3 "5 4 H'3 

33 sg' ©3 3sT i fa^sfslM 4 uslw, *43 fas sl c<faf a s ste3 

f 35* f33 f3!53»3 5 icftl 31^ fa35 t"%3 §5' H5 W§ M r U f^H'gl 
S?} 5 fof3T I ?3q ( >H f aH 3 1 f33 S »i T SHl cI35'S f?3 4 , 333l>H3 
a 1 ^ SHl si 3» H§ fHS # 3I§, 3 feof, f# f?^ 1 M3 ^ST f q'3 
MH 3l S f3!^ T I U3 5f35 T 5 fe$f a'3 |3 d r f3Ho? 0^3?^ ^5?t 
<5 3Sl I 

>Ha ?tu H^S Wg* f33 3TS* feg^ Isr 3^ 3^ R3H 1 3' far 
f33 ^el §r1 gT^r ggt 5 ^t fg^r yjj nan's, fH5' ^3H SF^S 
^3'f3^HJ, H| H5-93r U|»s1 lfl3 H35' a! I 

Pi) *'s?5or 3 § 3 S *3* a! 5 wtrafl fer fa£\ 
wag sal e«H tw.' ya?a1 fa>tf' If* 

fauH 3rs1 Hafa # a wfaw p-t, §h a'i a*af R ^ ^ s ^ 

fa 3# 3 Fgyg, a : t[ fe3 f^HB^^ ^ 39 5 T a3 £ f33l ^#, 3 
fafSEt p^5 ITU^H^ f?3 W*3 U'H 3? ^ 3 8*3* Rl F5^t, § 
f R iH, W3 tfq 3 5rifSW fet, f<?3 #ilE U'R fe WR?? P.1 I 
feUH ?j f3TS T 313* f3 ^ f 3i H *faiHai ?> T H 3'33 T ai f?3 foR>a 

a?s ?1 *wa, wsslfew fet?1 5, 3' cTdf r § ijy's sfa? 3 tea* 
fa fayR 'R3 T s m ^als S3 95 1 3 I**** 

fef* faUH fHP?>, R5 HeBP fe*, ioS 3 ? 8>HT § gigifH 3 
"$H g3 rP§" ^ >H5S3 #ll# t aafys^ ^5 fe3 T I R 
>H3?9R 52 U? HHof S^ t*% fa^t t# g*$f oftH 5 r g H SB'S 

bpI, Uojt y^gy ate §* 3* §R *1 al gral §#$1, fgH ft 3g1 
plauj &*« s gitrft ifl 3 aM 3 3 u) a*aiaR 3 33 itfaptf s I 
§ r #s, R?> Htf85 fe3, to 1 fa lira fea£ m hb faa« h^ 3 
trirefl itf § ai fdsR3»s t?V naoe* 3 y^ rs, -t tfaiafl 
ainfl tfl 3 a*ai§R ^1 afe Hsa ^r £ feaRH' ssa teas tph 3* 
^ ys ya*a», yews! § amis 1 Og* r1, f r 3 R'3H# 5' a?s 

<*tf83 V 333 R3'? 3l W r 3 iTH' HoT fd5R3'S Ml H3 35? 

Rfau Raa^a 3 >hhs wfeM 3S f^3 ael ea^a. sai to H s i 

R3Tfl d' R33J' ^' 3T 3P3 3?% fea 35 f^^'3 S3S< 3*) p^l 3 I 

>xaiR3 ^tu^ 3 1 s t, fgq w& # myla 3a, H^a f^3 "^r 
S3 ^T§"» ^t JH-fss uia ay fe 3se T fan 1 , ya rs stfB3 3 
wag f?3 §9 ^? T ?^ f , ffteH 1 f? >h'h 3a wi\%w § aafyp^g h t 
faaT r1, §s f e a v a f?3 ypg faiw 1 f?R #^ 3a a'^aR i >nairi^ 
feay *jc#F-3. t?» na ¥t ?? 3a T R^ 1 fsf* >H3i?3( naara yci 1 
^^g 1 p^ji yi*H>H* 3 1 Rayira 3 aiF^ »l i m %?m- ^ wa^ f?3, 

f35? fa^l fey*, fvTR f?^ R x ^'-^^ %*w fffl 3 *aa ^ m 9 ^1 

pf'JH? P T f3»H'ai R^3 3 a tHl 3 73H1 § ^fUR f?3 feat fdI>H T Rl — je| y» u Oj>^. ^ U-*^ LS** 3 J*^ 

**The da-ly Hindustan Times, Delhi, 27th April, 1942. 3t f5? "§r is w§" e* §'? fea 53? Hi fa ys^ fosra r«§, fe3 
?>'33 f w >nr H333 1 M"J3l ssl ian/s^ e r R33 h1 i 

fef cfaian § WT3R1 R33'3 £ es'3* ^fa^ ^ sTa gsl i 

fHBf fflV # U3*l*l $3*, )noTT8l 8^3 H»R?3 3'3 T fflUI g, Eft 

^•fa=? fsa o'gs srli, a?el§ e^ ?35s ^l%ss m? t 33 el feR 

cRFSt § HfifK 335 f33, 33* S§3l 3 I 

tfli 4 aiai§R § arol t?l s tfaritF | »P33 335 & wess 
?ral sft3* 3 f £r eW §3 a*3taft fas* h%" fire«3*sl ifl 5Hl 

fa'-Tol, 933 333, U3HU3T 3 1 3c? =s) 3 £ 3 oft§ 3*# 3*, §*§* feg, 
fR'cjr § S3 3, 3'3IdH 9* 3Rtf § l|§'? 913 UJ3 Rl | 3>RU3, R t 3, 
<53tf, HR8H T 5 3 M3'5, R'3 a f 3I3fl # &£R 3 W38S # S^RB 
fil f?3 fi* f3!^3T f?3 333( 3 33 HS I UR'R # HH8HTS 3 

e&iNa i ms'^, s r R a33 HRfeH s'ar i 33?ht 1 ufwnl f 

wfo «33 §R f<?3 eg'B3 333] ^ 33 H5 I fes* 1*#M B' 
B'rHt 3 5HSl ^JtFS 37 wfa& Hi fa R 8'8 m$m § zftga 
3 Uh'9 f?B HRfeH 3'3*3'B, EF3M?.R3 81; 3 f$t § 35? §"), 3' 
3\ §5» S 31R %RS #R feB 3331 oHI t*5* Rl I 3*, R §R #3 

wsl faV stlsf, (R^ r fee £$ 3331 I q-ta's ^rm 33? 3? 

feR B' 93 T i'9t WR3 05* Rl ! t?§' f3f_R3'?>1 J§R f?3 HR8W>t 
el © s 33 U5H) f3£R3'S § HRSWH' #, U &M3»&1 H' 3 ' ^ 
WRHH'tf Bt, fai5rt SsH ?q R T ST Rl I f R 9& R *H3J-6S 3i*0l ill 
S UR 33 ? 88) H 3'3I3R | ^R"s 33S 85) HB3 § ^S9 ^B #9 
CH feR? ^ e 1 U'R 1 MR 1 U83H' f3 >>f3iaR t | f3t , R3 | S f?3* 
SR5 f 1 ? 1 3 f S r 5?f5 UR'g § U'fafiS'rl ^'3* t?1 R3F : R^ 
f3>R3'S >H3 R'3"l fi| R'5 - * t"1 fSRR3 fe^ f 3fe>H 1 3St', S?1<5 
3fg»i'3' ^ ?33' 3 H3'5t i #3T* f?3 felJ5.. HASH'S ittl»n' e 
3% W R'gl #, fRR e' fR3f fa fe3R?3 fed f63Se' i3 MR'?3 
JH5 <3fS»H : 3H T 3l 35 3' fat? qs Rg'?3 3 3 1 fje* uf3 ^3B3' 
93 R3el I y^?) Rta'R, R3?rf3 T RU6 31^333 3 t R >H§ Ra3lRTj5l 
H353 3 : P3 t-1 3 1 318 3^ R'S fef I feR Rh' fw BlfB* ^, 
fRS* § R^'33'3 R3 Rf3I>3 Sfflf R?J »f3 fR«' ^ H«t 8153 
H'R33 3 3' fR"m TO, ^ 93l el3lU ef?Rc1 3 3^8 3* 3K fflW I 
>i T ? : H85 el'H' SS-fqc? >Hy3'3' § M'H S'dllR f3F RR9' fFR 3?H 

5 »>f37 fs eps^cr faiSRT H ^ yg fjqw sis'g' §, feR R3a '^tr ^'o' e» 

5'83 §55, fe3 f^RfeH 5jl3« fa §R f?3 Kf« ^R 3* «q 333t 

5»! us i fen Rstet e ftfz f3S fegs («*) 3fy»rdae mswti §t*M 
e* >ftar5 T fuew 3 s'aiaH et Ruft 3' f£w fepnt, (p) § y 33 
ifg)ft fueRH's fee tH-srael ^uTu'fsrHH^ spfgH ^as el re^s* 
e T foacr a taw wi (3) ^tM_o e atea I s fui 1 , ufasl sua* 

WI3R' e H?J fee H3 f23 feR^H fllftPH' fa fo^R3**5 fee fw* 

'el 3ra?3' i fegi el fare3t e? ! 3* r1h3 sras e f »fR& 3' 
3?# fay* ?j*s TjsjT 3, Rf 1 elsui ef3H3t $r& fegifaw, wi f3eR3>s 

Wars! R'fcll fee 35 «H3I' ftf fsBf Uf3S e S'§ 3?, Sjqfe'?>< 

s ujy3 33 #£, M3 R-8 eR 5 fes f e^ 3*gJ g%e» ye 7 , ua 3ra» 
ST?, f?TR S <?33 a f&y wi ae*»f set <re fa? yu& ae Rae 

Rff, ©R § fRy* £, ?'5 Fa? §, fsf" 5a3t fg^T f^ R^jgg 

hhs fug 1 , Had"! e 7>«fe>H* fe3 w t, #3* I, H3» gc? set h! § 

%3 <SvD Hi S3 R5T I ?33H'?> H&if f?3, #3' el yjdtesr 
>H3 R3t e feSfgl 3S e T HR 3'5S, e'3* el fee WSaifasl ul 3. 

#3* ef »kr;D rw mft 3 i ft, (sfasp^ q0q$ a^faf? 

yj^t H'3 el r? t 3 *fes ti'stw fee RfaGJar srg^rfg | figs $ 
§sj i Ip** § ean'e 3?, My wee es i 

R5 <i^89 fee, H >HVH 3'3H HeS' H5 el HS?3t fee 3 e 

3* eR e §5* w #, fes* o fa "eR g3 ??§*■ ^ T ^ess gis 
^13^ r1, fef 5 aes a oy fee, fat" As stM^ f fug", yggtw* 

| mfR»T3 95' fe3 T fepjjl rT l U3 ffTR RH^ H3 5 3H T 31* ul "S &W 
#^S? | RS fe3' f33l fSh| Rt, f R 3 : 39 fes yfOH* 3} 55133 
#?£5 3, H ; ?3H ^R'aBT fee, f3eR3'S M 3'RRl 3 feySof 3feR 

g^3 fesr gfRK fe3 T r] jrr el s^H fg |r 5 H3-3H' 3!*yT § §*f 
wmrv e r Hy h"3? ^i § fe*35' d, ug >mr1* >wt^ ?•© fes* 

B?t ?1 5:3 Ho f3>H , 3l 33 33 3 1 I WJI?e R T 3t 3 fafeH R33T3 
R?33, HR.n'75 3 n?33a fe%Ri^ f fe^S el Uf?3 fe^5 3 I 

fefsR^B e' i'3 r 3' «eft3 qgi sel,, fef 1 ? *e33 s fisei 33 
c fe?R3 T s f ^«3 gs«few I 1 f3K i§ g| faeR3'^ fws t 

jjH J<5 t yg g*§*& fea T ?i SERB* ^5, i«HT eR e 1 R r 3» 3'R §T3l jj 
I #-?: R ; US § f3W3 3* I fR^t j^ r^ ^^q^ ^ R tg ^ e? 
HfoH 35'5l Rt, WRT §?>* o R3B' 3^ ^R5 Sgt fe*a*»H R% ff fg wmw ee^ fa ta wfRU* % sol* u»23i i m\\ t&$ ct fa 
3*313 n)w el uRe» f"el 5 § fa 8§ ^r 3313 u?y," wfu 1 

33 f33 fu§' H332ot Wg R3e S HS?> a' >fe*5 Efe* fs 
Rf H<?£33 fc?UH fflUSlM' 3R?1r» S 3 foe^^ 3T§ RS, fu 
95R33 ysl'H* 05 »B fa'tH^Sl 3 S'3!3Ffl &-P R£ 3^5 §U3> 
3 feU'H ?2U3 r Woe? 8? I 

feR RH' 3Tlil Rl § R3H feu StwU G Re =1 3'3S gs 

fB3* faroi* i HS^aii rs Q .t?88 feu u-rswh'UtuI ?> fea srawB* 

afal rO 38 1 HSR3 33? T few fRR feu tffc&S U T >HR# HE 

few faiw Rl i anul ul § fu^n p@ fno 1 fd&l «&3 m§3 fe3», 

UH efSl §R5' ffew 3 HRHHW U 33T3 5» 3 T U RfaW I 

gttliuWcFgi ^ ?*3N3 feu sara, uR'g »nfu i §?& fu grgr 

«ft lTf3RH'3 feU tP R3U R?> fu# Si SU-fai^ U»fan3*3 3 US 

feu is ifi ^3 fHR33 fu<5»u u f f3is r r1 fa fuu art -aTfew 
ynjr (jt^tliS* ("moth-eaten Pakistan") u I prI HU 3^ 
r} § tfS»g$ f?"U fea 4t ff? R U'faR^S 95 R r # 3* fuUR3'?> 3 
qif3R3'?> ul 3R?33, Gr r 3n*3 »f3 H*9*t Rfec? RsTw W% RH?^ 
§ST H3l§ I feu 3fe fHR33 faft'U § feU'3 feu HRSH»S* §3 
5*1*1 SUV i^ S 1 ^! Rtfaf'R HRSWV> ?t*a1 3H US I 

W3, 5 R* ^83 feu, ipfaR3'?>, ^R 1 R*t # ^cfHS u1 Ufb&H 
HU § MfOma S 3J 3fe»1' >H§ ^Rl HS HR5f4 Hl3T ^ 3* R^ST'U 
era HH^ Rt, UU US3 ^^3 Hi @ 3S3§ f?R fes l^R 3T?S3n 
feg c?R U§ 3g WH3T Sfi 3 HRHH^* § »1R3^ f^3 3l3' § 

itoa^fenf fa ^1^*1 3 fueR^s 3« a?s ^ ?y§ ^r, uu 

fe'e? SR @ f€3al 5R 92 3!? I feu f^HS'Q »^# >H^3l^ I 

R5 R\fBM $ >*33 f?3, feUt« I fe rdUR3'5 ^ H^33 fefl 
^URl HH?3 P UR5 i >H-?H3g » 5»fCHoig S igg #?8 H53 

fw >H3 ©g auys?! nua^ mi hh'u «^ai aua fesr Rain 

Ti'B f's»ffeW fRR 5* A3? ftt? HRfBR 93^1 i W 1 ^ 3 

?tfeR3'§ ul >H3iRafe? i'm a<^' ri!, faH i ^ ^» # ^ 
RfuaRT wu 3k( a, 9 T a't rt§ >K«f3«»g r'm fe§ r^ i fsH Ihh 
ihwth a^aR § sneft sls;3 31 rh* fee 4 ss fe§ ^ ^ 

PM* R3, ^8M S ^HS f?U a^g3R & >H35 Ufe>HT I feR «5S^aR f&3 fHR?H fR3T 3 3 |H H3T fee oflnl fe ^feR^S $ ^ g^g 
f^ >H3!Rgfes? Sro feg e-g § RT § )jHWS ^ HHfgH ^ 

§ #r rr se h's i fea afe o?iura« i S i fai fe@^'fef* f H3 ^ 

HRSVF3 g'3l§R ^ OT5 HS §S' H T f3Rg>3 § qThr] \i3^k \f& 
Fft I feH 5P35, feR fflHB ?THl CH333R R' ggl £R fR^r S fog^r j 

fans r7 fgR ^t 5 ^§ h § §^ §s f U g^ $g ^ ^ ^ 
a r RRl ^3^bs rrs fai*p i 535 & yasWe R fau3 h#* rsȤ 

38, §3/ !%9 393 Wtt\ fRR &# giHGT9 3h1 I £ *H3IR.?, 
ItfSM § ulfHlHr f§ >H3H 99 tffew faiW, fRR 3155 ^11413 $ 
ufWH H3 fe§ I :?<* »raiR3, ^ifSM ( § ^feRRTR 3 IgjRS offer 
fg RfsR 3 R ; 33S >>fR J g?5>>fT § R5i§, Q a HIUi f^g gg -^ { 

fS3* R2' f%R, HRIHH Star Hi 93) 3^ fefl ggj | g^gfc 
MR^Bl feR FF3to' HRfeH nfe*, Sfel 3 fR3 seV I HO^ flfe* 
3 R5»§ S3 3T§ Rl, fflffi (%§* m^ gtgr R> 3o g^gg ^ g 

*ra>s § ^ »r<s1w § QtueVni R3?3% jfe c^ 8 ^ j yn f gH 

g33»S^3Kr3S?H3 r1 fgR 33t 3l93 fg& Rl fe RR R* 

fea>3 93'c agl gel 95$ 3% ife gfcw w#, 3* r «^f g 

faRRH 1 ?) § U35 R3^. fg^i fesg f ^ ^5 ( 

fef 1 feR'3 | 9 933<3^ R3c?Tg gjg^ ^ f E5f ^fo ^ 

r9% faRR3'?; iffw farwi 3* r fu fdRR^sl $33* s*s 31s rt 3 
539, fecraa niR'asI | R9nj3 333 & gel g^u his i feu ?r!3 ; 

H> #^ gg1f33 fHR3 Vfawfew, R R3 1t!8d i R3R RTJ5 
fRRR3'3 UR T I fSR Salfe? fHB3 f^R, 933'3^1 R3grg ^ f^^ ( 
fRgae ?R13 R J HS R3, Ofeg 5^3R, )12e35 feUR M3 e. ?t. 
>H53ra f S3 I 

ht3r, stfe^ i uf3§ =et gfe 5 fg h' R3 Rfare^ f«u( r1 cr g5f 

33 P gsl f€R te Rl I R3 Rfgit3 T fRUI § 75* ft3i f^R, ?1eR3'g 
Rl • >H31R5fe? g-RS R My H'ag R3 I R3 Rf3?R3' fRW 93 f^R 
99t, 9t3R R^? R R39»?'3 fffl* R3, >H§ f?fe»f , fmWS R U»3« 
§ gRRRT^I H3 W 93»r^r ifgR hs »b «*tf88-8M f^R, RR ; 
H 1 ajSWf * f?R feU3! gfHRS3 R\ §3/ 3 33 3lR R9 Tr3 fHHRT gfifei 
R% »{§ §3 93H, 3TR5M, >>f T 33, HrfrrRCT W fe fefRW f § H3 ^5 

sfe* gag MP^ r r R3 i fen gghse fHR3 w% afe rsI 3* gfus ts 2531, *W3?ft* # feu ^3 H3H1 3S HS U'U^S U fof M3f ^ 
H fu?H3'S 53 R'S ^'UfUS', as! >HSU f Ua' Wtt gfow rPHf . 

fRH s t b fa\ H33 fy^na«s fe, wy€ 3u t § ua ia § ys Has i 

fefeff UTOlH'U § >W3f tol 9H §3, fen feB^-WI fed Bftl § fH&?335 
r? 93* #3F l{§^ flCX* U I 3 H"H29 3'3 T fWM H3 ?5 S 3 @ 3 ! 

^031 ysFT sIIti w% fesW 5lai a^'el are! r1, fu spfHora suT 

U^t Ffl I Hf3cfll fH« Er^3' S HS 7 ul feu ffial fe^HS #fl 33EF3 

3* R yr^SFP, S 3?B fueR3*S 255% H3T ^3 HR^ B?l H T ?#e 
URai" 

frulgw, "feu frfa* gsl oft au Rae us ? (fogf el teal 

a3a, feu 3*3 S^UT H T ^3 T 3 T 33S 83? 3S i fRtJ 338 »TOU 
RfW ul SUl\ R3T fSF HOT* 3 fUR f?B ^ HU-f31£3l P?3 SU? I 
feU fffV el RU'fec* faU3 3'U S'S 335' 8UH 03 ?" R3 Rfafea' 
fffUJ 5fte H^., "U'faR3'S £ ^?RS §3 yfeffH 7 ?, 5??S fej" 3'U 

fntp d Hato & so> >h§ s at feu 3i| el f^g* §tr 5 i 3 , 
ftfV R^a foeH3»s W3 fu?»re uh ^ ynyu us fc7§fc7 faew*s»*5. 
r*§ Rga g§ |u/ § qyrf =■ us 1 uu fffe^jf s fnV e F Rks hus 
fUHR^S H HHSHW § feRSTH S'H &| 33 feV U I feR feg §1 
cfelggl 33 U ! WRBfcflS* €? feal WE c 3 333, >HR? S fa**H* Q* 

3U3 as R?ig prat uf >h§ s fu5R3's el as) egu T r? 1 i hrs- 
htst s T s Rfutnai of3^, frfy, s a^3 rrhh 1 ^' eW fesfeyg i^V 

(exclusiveness) >H§ fo^ H#R R3'>H § Ui 3a U 7 RSH US R3? 
fuew § HFTHHfSJ M§ irraff3 f S § fu^RHfS f?Ua : 3 M§g §3 T 3Bl 
3^ Hi fedttdlldl a3 Ra§ US I fef s § feu fRU^ fRU3 7 h t SH 3 

wte fu5H3 T s giai', §u fuaul? § saw uiaiT, 2S# 3* fo^ 

RSffTU 1 #3, ife U^a a3a a^ U3 (premature and caesarian 
birth) U § US, f'U HR 1 U tT?3ll I fe5 fRcft 3 fffyt ^t ^r^"} 

fHss §1 I h 3j|w s wfs Hfuw ui" Tr fau', "3R? r afu 

33 U .feR STf5 H3 HS MH3 a? tf HSfffU |U, U5 ?'H 3'RR*I 4W 9'3 
H^ US, f3fftf feff ITR H3» RS, HS ^ 35, 5 4 ^ a§ TPHt fgur 

5 i if 3urs ^nrelijit anaf3R hW ^serffST, fen f?R §§ sr 
ul #n u» i ira aete fwffs ?«{b>ht ^ $ $$ f eH , gt H ^ 3 ^ 

o%» u fa S3l s ?" f-33 fe3 s, "suV, >xr Hal ael Rf?R3'3 
afe q>3 fen fen i f st s t h suV usl i U3 f u hu s^h sis 
s?*3 ass ^h^ fesrwTs us, feu h§ as? ur fW taiw u i 

t3 


3*£ 3RV '*&& «* U^r gg g^gj, g g g ^j, fa m ^ ^Jg, 

£ »fn4s 1113 grn 5 «r§ §3 OTssraiT i fH b»s ft gl r§ sth 

3»3 tfj ?fg 33 H^gj] , fr ^ (^ jj§ fgu f8er ^ »ft{3R3 gl 
'TO* #R 33 T i 

pr fes h- R?a fwtf § *r m fi few ai fRw ^ s? 

3T §0 HJHJ5 UJ3 3 3g3«3 feg Ul JET5 fRS | H3 S*« 93 53 
m fea 3'? R*J 0?3 4 3t! 3 H3 Og ggig| | | H fgg u- 

"sratf 3*ite to s's \w tr-a ae) gig- q<3 sras ^ 
>Hftra»a us en* agV 3 i aaai 3' »,^i S 1 ^5 satgi R3l 3dl 
eaan 1 fawisl 33U'3 1'ri.u*. r'hs! Merest 53 

fej U3 3 R' IN 333 §51 faO» I 33 fiH 4 fug* R3 Rf<Jl't?3' 
Trui M'U ol TO, "H§ iff MR %i? im <?1 3? R?» R3Sl 3t 
R 4 3J3UB1 fe3 R_3«3 3 3 fl'S' I fed MS'sIm' § M3" R3 3 fa 
"* f '■ 5*T «52 TOl !.flR3fe? 3^*5 

f#3 33S fi0T #e» 3'3V 1 R3W 3£ &,33l»|T HRig| §H3I« S3)- 
flfo 3is1»f* I ;.* &s e' 3 1 ! 33 

R3t" Rl I £3 RU foe?B Rt#9H 3 Scfa 3f3 H'Sai) I M313R fejl 
3S 3 1 fatf S • §3 fa« Hdl53? 3* fefl S 32' S3) 1 I •Yon aw ,.,tl. ff ised talk with Cabmcr jM.ssion bv Pairtb, 

Kariar S.ngh Steam 

ifofln* 

m w« 
IN w u 2 m # ra *to5 u) >«Rgs a^T ft§ to i ^ Rft 5»al uar craS 4 pel Hfa 

fifr 5K* Udf •HO'^5) }'sr f* aft €$§ tftf a I U3» Si 

nfeaja ^ al w& ?33e» 5 i" • 99te fHHff e R»UH5 Ufagr 3 Hjig) aSH foj Rl fa fa 

^feRa-S «) waniafe? arrs, ee ^ steal § HS10 j^ - 

ea f?cFS qiss c?» sreRsigiire was] gg»ei w Raart 1 wur'i 
hhs3» tel Efc?vw»al stea* S* s» a> ey 3 agte funs s 
3H?la ate) for £ HT3a ofaitF? e, fas; feg fea >hb3 a^, u 
HRfsH slai s, fea fRy, fear ifragj 3 fea fcreR3'al siWl. sis 

3 ^feRarS 31 <TRS a?H5l «43 feR 3R¥fa £ ^1 of^R 

9f[S a* aly I 

faw i 

feR fers ay] rr sal- did (aw* h1 fa >naraa <pt» tf»3? 
luV. set fa»ss 3 feR s rt?c ae'i 

v a«aia'j-i ia 

fed rWtf .j-3 .., I • jrP e| 

i 

R 3'SedRfea, 

ftea to 
M» ua*9»». 

M*^ Bff^ EJc-d 

S uIrh (Sovereign Co 

AS K» 3* 9*5,5 ofoRTa tf rfl 3 .- , . n fej 

N»5 Si5*fs 3 a'r? 3'j: , «1 H»a1 3^3 fm*$ ijtas f^ sufe3\ ft^sl fa fs^. sfifo l : 
ug gs) wel h1 wf HH5H T 5 fesas" f?^B 3 san u rFBHo ; 
a T s1 u^ fais3l an f «r 3» 3th gj fe qw* qwf s % T et afe a? 
5#^ Hi 1 feu §*3l 3 fes ^M s fe al, fan f i^fej-i s^gi 1$ 

# s ^l 3* «53Hl 33*1 I fef* fe3 T 3 a Hflfow Bfel 3 §H8 T 3J5' 

fsr sa, 'da* f$ a^few *la1 fka ?5 T "Ofe 1' feu aate fnes v ;: 

tteffrf $M olU* 3 RlVP St?BS gl 3% $» tl u„'€l 3' 5i |"f" 
QHcft « HfUf tfl & f53l §U ul fO^H3'o t! T €3*3* *si#0 aj^S 
SHI 5P5l Hi » g2 3«f HRfeH sfa, ftW S if Fp3>H* HHfeH Hlc* 
HSUS DfflSBl ^ l^f ^ fS3 BSl# R;5, feu Hotl 9l| »r 

uul Hi fa fan s 1 fan fu feu RjBHBfS si fe'aHs JHtep, f*- 
3*Si8 fete ngsre t? p feu a*fevi afasl f «n u ■ ii%? tes f. 
hsIh si feu Wufcw r-il »f§ fen nci1n § wnfsH *&$ 8 #3 fsul- 
S T B eras few Hi I HHfeH 5l<B £l Q3J fes* feu r% fa fen a^o'- 
Huatu an asl »ffiu »iftra'u & £te fast ^#a T gar, wnfe*? ao 
fai^3l § ut-?* feu, fzraajfH s> u^aa'tJ wtoa ss> fw 3 fey 

'HH75H^f3 3Ul 51 a ! 3£ 35 !* Sfl, gfl«1 H5J ill It WM 'tC : $.J 
mW feu HHHHW t? r U3* fe3(^ 'Is? Si 15 fi% TRU, €iw! 

3 ipuhI h t 3 tea sO. ^ §3 ap 3^ s t u mz i feu ?a 
wnsH r R* § au?> f1 3la"s 33 3* us), faf A a fw, £??** s na f sr 
ugH^ fu*e ^ HFisif aufai53l i fes^faw f<?u 3^3 s» nw* b!, 

@u ^ fu sw ^« % 3? taV ^-'| 3 3 hhh^^' €s Uc h' 

MHBJPS 9 1 ? U F't 7 Hi, HUH? ^^ U^l fj^»i T $ ^ !;n i ^o3 v T 

feHRP au fa H3 i ff fas ff!« feo >^1s v^ T kj5 fa fa ^ni? 
»jtu I fea H33u 3 foauy fea^-il RH3 i, en i a'snl *e fe 

f-?«lJ5T ^«jg 35, 3* HHBH^ t Ho kU fe?iJ U^a SuT r10^ 

3 f u m # ?>u ^h, feSr fV^n33 3a c ( fj »r fag, ffi ; i ; fa 

* •*. . . .the Muslims fear that if the provinces are not free and 
autonomous, there will always be a danger of undue and unwarran- 
ted interference from the Centre, which will be dominated by Hindi."- 

sofar as the Hindu majority provinces are concerned, the> 

will be *on velvet' the whole lime." — Speech by Punjab Premkr.. 
Sir Sikandar Hyat Khan in debate on Demands for Grants in Punjab 
Legislative Assembly, on II March y 1941. 1# i % | 3?3m fgf fevfe^ faifejsta a, for yaalitoa, 

4M iTO, wh, rr ctohIcJ, s>y § faR^s ^R ( ^"f? H r S ^ 

» 8 gRSHQStjg* *a t ? r %W-| **?£ TOf p f 8u ^ 3lsr 3 
f£ #8 t i§5'3 €l RfS ftfH^Si R f§W ^{Hg^y fe R ? g_ 
«2S» Ft RW feferl fifai # feg «ff$ § I <?gte f K RS Hi R^R 
fit* feafSOT ^ 3 r fai»fT jfl f? oT^3l Rcfe?rg fa §fe 3 %[^ 

tffcfW (Defence) we'W3 (Communications) 3 fgfurg 
(Commerce) fs#al $& (Foreign Policy) we # ^fr^ig 
at afas 3 s r c?1 H»vr \jgq e rs Mfacra ^3* as afe 1 fe^ 

tfBSmS RR5H Rl fa f?£f f 3 f5? r aofdJS3l 57= 533* tf<*» ^« 

•43 Rf# 1 sfaa h1 i feR g flgrei ^t S i tf R sra^ fe* 
asraft f>ra\ for "sfe gftw" u s§r1 sTsfl** , "gp3*w3", feu 
•3 wn&ave^ m? VGi tef § aft Mag 3% "jfe? #ftp#* 

S$ fc?U3 fc?03 »>ffgc7'3 ahggj RgcTg qg, ftH9 ^ 5 g 
%| s 'Of **§$ 5t3t" r "c^re^" «*fe E>rg Hj fen ^t % h 

twa* aft, f€trs tj$m at sraaiT } f H>1 & gr ^ p^g f gCT H ) f g 
!%qp$ ifto fea f#f ggfe3l r feens §r gr a r a feaH3 33 

St 3 R »ffa3>3 gj srgg) Rgsfg | §g* gig § £<f , H ^ r -g 
ofoa Rl 1 MRSHJR* 3 33 U(£ fossfejt £, fg# S tg, g^g ^ 
■•■iUHi m f%& fa, «?|{* # <3& W8 yr fuf '• gr* fog S f~^ f 

gt Hffst &m i$&&. f ^?j? T 3p^a fe1 sdJ* i fea 31? feR ^*hs ^ T 
ft! f? ^Hl ngg B-t al ^Ff9 d, mkotI fecrrssr qrgs e r ^ 
i$mi % gr | i1B T f- } ^ mfmsl «t«^ R#4e^ ufSR'a gggj], 
^f 1 fe^nHRfe, feauu w 3H r u ae (reasonable men) Sfg g) gfg^ 
i3 3 m* fsas* RHe^-5 i{H'5^ *^v (accepted meanings} 
fi g] #5 1 *i:fsr3 R^'ua c5T« sfba ?eaiT f?g?T S) ^^^ § 

I, ua §*# s rr f?a w^ 3 ^ T ^y^-j U3y -g Hgf?33l § wis 

M3 Ro, ?1H, cToH 8cT g^> t f "a M f gaH Ua3t ?5Ht, R STg 

sfay al i feR rr 1 feg^ §4 a feg M gg ^ fe3CES§ azsilf 

RilfSH St3! i RHt I 

c?) ^faa tft % RHf3»iT st fsr a ag §3 gfo ag g?5 fa fef 4 
^1 m wm mf d ? m fea fe ; f s^ § fegrg f?g »}? far 
el f?a r aa r a' >HSR»a, R33a faeR3's fe^ fea sat ; Mfe«T T^t^ fec{TG{ats fsaau wan 1 una* § ol 5, feal aafa!53l § sol* 
>H3 »wd hscj 7 § »faa rbI? Maua i § ua^s t> wfls g;i as. 
a^nl H3» W faa % # i <saT i fl sfaf tfl e j , atari* «', § 

faW ^t to yg fei H3"§ HS*§feiJ 3, 3* $n$S 3 pWB € 

nm al as! <sa? afa ^ ,te£ sh £ fa figvs 3 spss 

gt^cp ^ fo30[t3 aB^H'S H -feS' 3* 01 ftP 7PH D I feR 

afow §3 3* aet ara cp wro ana* faa wfes at sa? 3fa 
pas' i U3 %a feara fw is hh fen sfof *$ | 3dY 19 a?§ 
>H3 3 as f # § hs >fea Ht fa §f £ fa?) - * B*aiHua § ho 4 
<re faa* i ua £ aa »tob1 fe#f fiigtf I RS 3* hhbhw bs! 
oa a>a at al afa few Rl fa fa wus 1 <ra ^ai ^a* i'£» 
b^ ? 

*»*$, itfeg i 3la ass, Hflfew 3^a 3 ftftf oa aas 

(Direct Action) S* H3' Mm aa fe3« § flVWK 3 H*H*PH* 
£ Sapfow fa §a n£ »ra?R3, s^eg | f$P g a aas tP f es 

H7»^f3 I 

vraa,^? T s a H3aa <^a3 3a § fes* tea. Baikal ua 
tw. faa frfa HHSvrs, Has, >Ha3* 3 aa, f 3. ush! fas fe3 
3 §3PH fea a3H ala ar§ i faa bu a*rat»p i h? #ai as 3 
qaH gte 3§ i mo sW »t^h1 >hus fu^aul *sh waa^ tea* 
as? aiS 3 uia 4 au;a a£ i >«3 ^oo >naa au ?! a^ ng^?a a'sl 
a a l i tea ^5 nl, feR farjtg h ^faa f9 f> fpiu^e ^» fe» feot?^ 
na^ »(3 a^sl nani t >^aa aa far^l § MS? wn»a3 3 
faa ^ qa f w$s 9S, 5a apl p3^, pftfti, BW^^g >»faa 
ura5 ea^ I, fa , fRS' § aa, 3^3*, fRO 1 t?1 te^ § 
nfa'a 3, wf s ? f al a, wavs fas, soT Hfssi i fef* fras r , 
ffli 1 fa sfaa al S RfewF, ^^Har h% ua fef" Ra a fa afas<, 
^ ag sfai tf i faror, fa a'e ifl wh^i m i aan ft a^3 aaHT 
s h aaHa aaan 33 i 

fen asa§ ^bI ^R sns^R ^ * fu i fll * ®** 1 ^ * 
wa^al s>ffeTe»H* a^a? fnV § fea sb 1 ?' fe3T : 

»4m # Ho^a frfy w nsa ^ a v as>a as i ft ms^ a' ta fo^H3 T s % §33 feg fgg >n^n to »*§ fears re T g^^i 

9, faff fe^ fffq* f V § feR 33 ^ ^T 31 3% ('** 

gu'Ha, foasn 3 fen*3 y»s ?^H fay f?sj gas* f , rs vmc 

3a, feSoPH R3 ^^sl H^^ 33 I 

3U jp^, <*tf8£ § fetre ^ HH ^ g^f § ft£ fo^ 1 

fgfeff fg?N* f ^3* ?b' ^tfd ?>H*fe§ fift|«Hi #gs ?rc h?>, §3 
h t § i R13. ( £ wztf &3 § ) snafu § TOwffi aii 1 3t 

HRfeH h1<t fe§*, HRfeH Sfor, 53 fr[3 3ist I 3 fef" a^R*! giof) 
R'fuw % feas HcPgH fl ¥t, gig) gufaT53t f?3 R3 I fen fetre 

q]R5 f?3, (SfilH tfi £3 aB?> ofl3 fRH'Bt >tf?JFI 7 3, ^ feg'S g^tf 

>H§ §r feqr S g"§ j*$|* w ^ ggi n\ fu fan gig gfgf n t h?1 

=it 33R 1 e? 1 ^ S3? Hi, HHHHW SS' 3* ffftp af33 Hi I 

^Q >W3TH3 § 5»feH9T§ £ 5*afR § Ut^3H § a*€3l 3£P33 SS'S 

51 f3H35 F#0 I ^d >H3TR3 S HRSHW 3, *»W5 39? WU5 T WU 

<fi a'?r R? T alH/ ^ H3 T ^'a § § »ms was fe3t i gara § fg3*a 

f?3 f»i ful HHfeH SH T ? »f§? 3 3TU W3 ff3!>& § HRfeH sfei! 

Htf H31, R0d»£*l**1 £ WSTO 5ra fc?3 T fa H a'tJJ R35P3 epaTH ^ 

52 3T5l 3 r g3FH R33 §H g£T £53? ;jt#3P 1 p h#H § ^f«Hd'2 
3 >MU5l S# >Haraafa^ a'RH 0^813* R3 H5>3 >HfUHB ITS §H 
£?3, HRfeH ?5l3T t?t H3^1 #* fa**, R'HH U^ H?5 I §R § feHH § 59 

^a fee, ^57 ht^ ^ ? m'fes era fe3» f3i>H' i s»s $ bsb! § >HfaH5 T 9 T e 

%B y<t fo\ HRfeH 5PPH W3 3 31P 135 3Pqt ?fl ^ HfS»P fa 
fU5H3^ "yWfl3l1 ^ HU 35 V y3* 5" I 

fen r>t sfo| ifl ^ *3?> al3» fa, hb^ rn^, tret ^W 39 spb- 
?1>ht yi ^ g 5 i f^§ HT5 1 §^t ^ ms^ al3T fa fea^ ijfe^ fe^ 
Irs R3?RH3t c^s g#§, sg-f3T53l i ^ s^s so? 1 ug fen 
S's u^ ^agal uet mhbh bIbi ^1 3Rfel fag u^l ol i fa?nu ^ 
i"33 fee faa% "Hal fife fee s?a T h^sw f3W 3, 53 hsh gal 
^1 3, fHST-H* fHSW afe* 5l S3? " ( I have been stabbed and 
kind words will not stop the bleeding.) * The brave Sikhs of the Punjab are entitled to special 
consideration. I see nolhing wrong in an area and a set-up in the 
North wherein the Sikhs can also experience the glow of freedom. t£ °?3 wr^S3 } i£&£ § fgg e« sr, fa ?'f?H^§ g, 'tfaraafe^ 
aire fee, a*afR £ s# « m as, HRfsH slar ^ apqg ifo tH* 
3rs R^laig srg se, fas* fee fa fia >Hg3, af#£ s*g feH, ggpg 
3m1 hI i HRfeH sfar 3, aFnai Raa j g e wsg ^3 it tl, uiaR3>o 
ffl35 el 83*81 a»al alfl i uggt Ira fee S3 wst SR>e u gig, yg 
Mares f5eH3is § ggl 3* £b\ tm*% es ssl §3'<?s ys di rs i fen 
hh! ^'feRg*e ?> feres ipse ?1 ttea asis fa3 f3H3^ U3^ " c 
stag I "-Rtgl erg fe§ § t! eRgg, nfesl te e* fes f^Rfgg 

3 ^RHT] oT9te fHH3 el FRlH feg fH3 fee^T offer faffil j% fa 

feires ulRe e, t$& e - mfifew ^ fee' j*jSH«a, ^gi ^ as m% 
351 fef^, r ggro I uR»g § «rsh t s wrfee g f ge 3* wj8 
if3t s 1 ?yg r feres g^^sel, ra* fee ii is Rae rs 1 os 
?3i3' feg gfe 3 few fa al gtgn fes Iss so&o* aiagW 
mu£ fetres gg RK3l ts's, ga Rcrggftw ? a*gTR afgel r1, fa 

£# s §# § >HU5 fetres* el >M3H H?Sf3l, H»# 3 R'3 fep3 tfb@ 

i s ssl utgfl i feR s» rur? w% feg r1 fa gg forest § HRfsH 
fes*fa»f €^3 st, as) ferres >wfag T sa? y^'s 3 #51', fsRel 
wfoi»n fge gg rh3| s #i i fef' feg f3e-HR8H 5313' feg 1 

3JW Rl, WH UfHr % R3 f ^ gt J^ 1 ¥3^ gfg>HT | 

h RH?3»^g R^ r 3' ^fi T g*g «^s yw-Rafl e ? gl r1, ug 
fnRgg r?5'g £ h*# gfgfe3' fe gs fg^w p® rh§3' »!R3s 
g i 

rs ntfsd @ Rge1>n' i f?s r^ 3 fHR?g fFR'g fer e 
feo» ss! s'ga »f§ gs r?> I Pt fs* | r« t h ssbk fa.? fMf»»-; T , 
§ afsT gfst"* feg% »'sr1* sptfl st 3 sfga si s'5 te a ael R» J o 
R^ f 8l si g»g fcf to! : s^e ?" r§ #5 $<[swz i S 3'fa^ T 3 

fagT, "hrhr's s sr e f '4 T 3-g« eras* g»f^ g^ i * fl^<s , ^ i 
?y fe 1 fg?RR5MT^ | sns fa?: sgY' i^ 1 3<^'«r§ HBageg aas' 
sge gsi >H ! f^ ^ rh ; feg foguy 3 r g1ye'3 na few eT# 

el URel ag^3I T' (Muslims niether desire division of the 
country nor separation from Hindus. The Hindus do 
not wish to defile themsehss by the Muslim touch and 
are determined to turn them out of the country. 
Tfae future historian will support me in this). SiF i wfew u" (Whenever Gandhi has met me, he has done 
*o with the intention to cheat): 

fureu fa?s'u g# mmzwcrs* Wb m, fcf§ sua! ?'g, gif* 
f*R §fl§ si, mfm, fiM afe h"u f§ hto fisi 

feir^ 3 C sp fgg 3} fag* tl sfe u fc? fas'U s y^l m sfel 

fc*, "* >H9ige M fU5R3*S f?g i feofS^gl gif % g S 3fHR5HW 

| r qus* gu3 ^e s* 3'3i e H5?# us, # 3 £ fl^ , 3 

SaS* flWT 3* Hq^M'S, $3* 331 M yr 3 g} gj^gr S g ^ " 

^ fei; %#* 9? sel afe feu use! s §y 3, Saggf w r§c 

S Ssg? MS'S 5feT fa f£g gfgf H ^ T 3*flf§"eT § %fa H R75 HBiSl 
5* W^S *pfs 3t 3 fu^H^S *?t giflnj ggg g^5 §, fe -g ^ 

33W ^3S ofe* ?Pi i ^feflgi§ H ig^ §Sg § J^g fgg^ fa gjjp 

ffltp ^ SH'fe?' eft qs'ST gt^i i 

fef\ ffWt Si fu^R^S f?U, WJ§ FW) § W3G? >tfT3KT feUc?Tg 

feus us § &3, h»§ £sN* 3 htpu ffH, ^ W3H3 3 RfetpU'Ue? 
gta?3' a, fg ^otb 1 s <3'Rr! ifeg f w § fessr sto § mm, 

H3 ^S 33 SSl J feH $! 9*3 feU fll, fa fU^Ro'S feu RS331 
iJU'fe* W3H5T feof»e1w (dynamic spiritual entities) fis, § 
3?8 f3?5 Ul, US', * fa fu^^ff Si UiflHl R3» ^»P HUl 3 Uoft 

^ur us i uu fny slsu* f?u, f r ^^, feH guncj § m&* 

SB 

^^ 3 feR f v 3 fRy g»fTSM fit »{rmg gy^ ^i 5 t 9 §g] ^g_ 

t? a al 3 f?H'K-fal slag h^uhs suT fR i 

gu^ rh» ufusT ut, ru fifgic' f#| el w^. aag g 55^ 

fRW tfl ^fHHU^ # ^rarasfc? 3 i R5 f?U, fflV ?i3 i '':n U^ RS 1 

m w:o $ §3B' feu, $mm) A* feR fussra ft fsjsro gfe 

9'3 SH3% 3 f 3fOS SUI, ' ; feR IPH HU< HS 5o" rTHfoW J f R %B HUl 
3S1 W3l #s1 §Ho 3 3«?^ ^1 SUV R\ § H3 HS f - 3 € Ul 
VJ'^ RS, »^«1 93 m 39T3 US >>{3 gfgTRt 53 §^, ' 3I -P I H J 
5 ; gfR £ Ug'r US' Ul, fRV & 8 r 3 RK5€* 3 fe3^' fou» l r fas U3 1 u>, fe* Rfetf S *m§ s T s fe| a sgji| § "*S3, 

R3e*3 H'fog tfu sr3 3ie, mi ??>j e fes rwrs § y*W 3"y 3, h 1 

318 >H3T 085 f "i H3 5 f33 T I H?^g 9253? fRUJ ?ft f?g 33 315 

ifear, crgT, §r fiwu, fwl fip»p3, feR'a 33$*, ¥3R* cray, >h§ 
faae e! r383?i U3 fan §«, faV 3 *ws* $33*, Rtr far §3' 
W3e r 3 fee h1, §s» e ug* feu § fuV, fa #8* fan sfi u?3, 

aURGigURt, fcPU'-^nj, H»33-f3»H T 3ft, fee1fR3 3 3R33oT3 fH«wi33 

el hut orge' h! i 

R5 €'f?R3fe t, i UR3, ^tfBjf § H3?> UR I U3 3»3 ftf5 WUrI 

afe* 9*3* u/lw, uu srel rh?3 7 3*sfft 3 wRfeH 5I31 feuspu s 

HfcW, 3 2 SR\ el R#3 § ^fij-| ul § 93^? fRUJ, i&Sfe fe^ 

ru»r fes, FaiR3»s H3 oft§ »f§ gf^i agrg [%g ess 3' gtot, 

F3e'3 ase? fR-« til ^ werel Bwrefew § faws fu3* : 

■■fiftf el 3St Hdl SUl 4 U R fu >H3I3R r 38' 85* gig n ^ 3S , 
fa ^'JS 1 SR8' fffa» 3'3I3R ?^8 WU 33 5531 I fpftfi el f& 
fScf H3I U fa >W3I3R foeR3»S *t*8ft of 3 RT5 l" 

R3l Sft*T feUSl fSR t^ c?l 5fl3t RT# ? GT3 RT3W3 Rigg} 

sjgcra fene u, 33 yjqfay ujtnS H3^*si Hf33w n 

feR g^3 fRa fe»re e sel 3??l3 »fgg 33? fen rsf 

f^3Sr fgg, fHH er fug33, R fa fsfa ?§ »{3J3R >MgR3 3, f*R 
§ fa feR er W3\ feSH R% H§ R% *»tf 85 § »«33 f#3, ^03 

efR>H T i fnV e) feu H3r fa M3i3^ rfeR^^y^l o?3 wz, a^l usi 

f«3» pRtj wTsi n* fe fen ^§ B»e3 fees w?^ Ss 1 ^ >? fen p«u-vw33 
§ fea? pi feife ?1 yqiffaft ans, &* v£a^ ^ *«*#* fc"9 fi&3 « T a ^ 

Hfi 3^ 3»33 I aife H3B\ "H3 MoJ3" PB^tB M$« ft |^ | SB« 
§ R5HS §""3 3l ftj.1313 ofgri few 3 WHJ? 533 a? o? fe3' I ©H RW^ 
H3?'B H55^? ft?Ul S f^jflf- WfllBKqfl d'oT' ^Wa o!^ 1 ' M'H^B tfl f?^S 
f€7q f?gi3 ^3131 5 ?jt$ H3«3T 5fB ad tIS I ^H ^f i ^5 fe^ 3 BH^a R'fea 

t?s H'feg^few § Bote* §hh? ©I, a^ls fa> ^ ?^^ Si ^3 €km fez 
feu s : 'TufW s f^^ lay ^ bmhi i%^ WJbp nfew 3 i few 3 : in Ph« R*!, fe§ s tj #3!3R 3*1^35*0* »iU5* f5H3g? qgjw g"^ £$> yp£f, 
•fB'^S 35 HS i HW5 3* Fit, feyi § 39 a?>S tJ' I #H 3>3 feu 

afug' fsr >hhT »iaia^ as" ae .su'f hs t , r Acinar a'aiaR $&~ 
war a o W#, fga fjfq aggT 5 fa fifa h# h# as RaERg' 
(naive) § gtRSlEl £ ¥33 f?3 g'Safa (immature) US I faH o 

§ a g« ?r^ 5 5, ys % tk s f s §3 .fe^< 9, fRR i & a a T a a35' 

3, #3 ufel H5 feR c7T5 31 ¥3&H' 5, fe3 o'RRI HSfefWS F T 

t3 T ms t 3i al »iri^ aRaar, jufps suV ?r asa,, fa **a# faRl 

a 3'R S t? 3 ?" HtTfal 5^3^ 3 T R f^3 T R i: 3 T 3 I GP 35 3? 

ael feuaRS ho) rit *»p3ht wQ 3a 3a1 § hs f#Rl tr >h#, r t ^ 

€i 33 T , f§t?, fl# 3ti5 8q set HR33 3o, §"a F5 F? 1 ? #& 
• aoSfFBl *5S1 ?1 a/Ra 3S I fel N'S RUt^U SB#''I fRW tfl H 

fen a»35 feV. fa i ?R53 p1 h t h s, fafee >Aaiatft Raa'3 # 
fea 933 i§ 3 a^R-i Mesa g# feo RS3' wfe»n, fa 'sfua 

' & ?*UR fu?H3 r 5 3?? R'S fe§ 3 fflV W SRife"^ T i f ^S 3? 
S3S >M?a R 1 ^ 3' WRfswafor 3 >H3r3i3'' F HH?§ s ? s a^l »<R3» 
3 t rrT htss afew rt Has 7 3, fRR s t k fa fRa fUS?R3 T S £ a^R* 
W33 f?3 ws* Oh* 3 a# a, fam fef33'R f?3 wis* faa^s 

53131 Has l"* RapTg jqtfgs | feu yj=V I g^ jq&F ? ^ 

sf3a r! f asT aj fe3 T f^R a3a § sj s feu »ma T a1 faws >htu 
f3»i»3 a3a, R3e T 3 R'faa ^w fe^'fe^ 1 , i ast^ fe tfl | rh^u 
fF3t fa aB r#§ al ea" fea"s fsas ^t i 

He mVcR fn3_ s 3* as feu sft Bfe>M f fa u^el w§ ft, 
r# s ast? fifur r! feu fein'5 f ia, 3* sfu§ r1 S uf3Si ast*? 

RiV Rt | RJ'R § 335 S2) l{f3>H' 3 Hair, R§ ^R 1 ful\ M r U 

\J3 I 

fea, sars 3a, feu arc? H ^r #e1 as^1 3, fa R5' H35»3 
H8&& fRw rft aalfe? fHRs § fnaut §, ^33, ^feR9 T s ^ »>faisa- 
fef a'RS ^ ft 33 as^ 3" ufus f , ffw* 5 SH T fe§ el srIg^ f?3 * wis; f^ h| gfy^i § hus^ 'aif, h aae ^u a§, ^ as nl, fa 

•\So as to enable the Sikhs to have political feet of their own 
on which they may walk into the current of World-History." 

tf3 fns m 3\ W% i dfs sra fiw 3»i a?t, §r ^ r»3r, "*i Acf 

efcl §R i5 W nt, § §£ ^t Hg)>ni cr'SH»H3' 0?3 RifeW fUW 

3, fej 3, 

'm few : R3t»'3 H T fog; fay* eel jfl sralg ? wsHh #) 

3*te3 fegr g fsr >hrT rre §* nibs* fgV ?3g^ trefe i 
H3e»g R'fea: r irfeH3»5 35*s* 3 3* fm* R33 sag m » 
R3 yfesr b t 9r: mr&s 3* fsR fe3 ^1 33H soV i uh fere 

S5*bT£ ? MU 3BfRt ssof5F 5, *?R f:?33 fes r § f?3 fw Rse £(5 T 

R3i? f 3 RTfag: (fu) 

R9 fgxw : Rcre*g R'fsa, wal gfs § few sto H2 i W3 €6, 

tO^Hd'<i 5' ?>cTR T *53cfe T 3 I fcj CitPS 3 I ft fefcH U*35lH*3 

fea foefe g-3 i i fsr fo? fes'3 tea (fef * afa§ 9 H3 fsjw ^ 
3l 7?*i, #st feq'tf »raa» s as, fR33 T fHR fes»t spa, fw *l 

H3tft 3 fefq S§ 3* S?f fH3 ftftf S HSft5 3 ? 

H3??Tg R^fog : 53?, rf, H3l 3H 3^ ftEJSH 35? g*H Hai^t 3 I 
fer i2 T frKT * WP ^3t 53* |" 

fawtf 333*3 fwu § fesl sre* f83 ai&gis usl, §# 5 ^3%3 

MU§ H% §"£, f33 <?3 H*f3»P 1 

tf HR33, W£ j fetP5 ijHS ^1 U!3<Sft sfe, SFH 3»ftf53 

HR T 5 ^ M. 171 ^ 3 ^ ^ 3 » ^' ^ R ^ ^ a ^ ^ ufu5T ^ lfe^ T ^ 
H3T i}R site, fan fefcia 1 fgiw fe, 

"mf >HUS f?CPS fe3, UK faSB\W § US3>F tP3l»H' »i'fe 
3fe»P ^3S 5 M3 r»b Rmg i pg 3^31 3Hl ^f3t3i>H» 3 I f83 

fssraTg^HT wV 5?gst fu^RHrs>n s»h Bra gd 3» >h§ feR sr3^ 

feo >HR»i WBl, qTglMSf R"3 H5 3^1 3 l"* 

* "Adequate safeguards would be provided for minorities 

ft was a declaration, a pledge and an undertaking before the world, 
a coftaact with millions of Indians and, therefore, in the nature of 
an oath which we must keep." 

t!8 fea R*U, RS ^tfMO few, fuWR3'S W* ?qiS SS'5 ^8, 

jfefcit grsl q» s ? w fflty # qyy s>pf§3 s feins y}$re f^ 
to To? fiftr fen feq»s § suT hs§ us, feu feV sto fa u >*§ 
#sj sro 3I3 5% sas* I f ss 5 3* f5?R i fat wis feuȤ s* f 3U 
W5* §t tfpl S* rof&tt i eft feH w* 3135 feu I, fa cs §t&&, 

ttffig § sfu§ tfl i, 6T55H few, IffuS* ul HUBS c7H fe 1 r1 fa 

3ft3U§ sws § g« u§ agw, Rfcr, ore ?] Rfgg-nrarel <sa? uje < 
§sj 3 nreg fu as, i rh* w§& t§, 3»U31 fau sre s% ? 

HRSH'S* S 3* SfU3 Hi St feu S^UclSl <?To[t y« g^ ssl 3 §Sj 

* fet us fe3 s?a fgiHT fa #j# u § »*us r fetrs »f ? ir Serfs' 

d, THR # *X3S ?t fug' »W cT5l§ i U3 fHM' § 3J3»f f W* Stffcw* 
Ufe»P f3f>H*S feR3 tfeP rX *R HS Ufe H f 3il HU 3 T fau* #f/ 
^H 5758 HU fetT fiSoRJ! Ug1 U^t | 9 ^g^ f R ^ fogyy fog H?? 
atrl >tfifH3 US, >H3 ?P«>3H, iS£ ^*5 Wl HS tfM if Upgfolt fe§ 

©fsrw ufew uV § | 3 a^ feg § s f#,i f ?H g- s i 3 i §1 ^ 
^el 33H 073$, fsj s»# faF gun fesR's era fmm, uu huh u 3 

W33 si, §H HT W33Tg) sfe WSc5 tWH* U ? 

HHfeH Sl31 3 f*SJ ^rggr j^, ^^ f H BS ^ H5?1h >H§ fen 
feu\fy3 UH fetJ>S ulHH ^^ J3 T slore 5ft3^ Rl, f U 3> RUB5 U 
S$ US I VU frffeft ^ §| fen HoflH S UH au fH3 r , >H3 »fSr?5 3U3 

: H r UH§ feafe eru$, h*s# W5m!# s >hh§ su s 7 k UU5 y3u fa 
fe fu H3§ H»g§ wg fl^i, uu c?gfe? fnes wl RsiH fm few iftpn 

3 dfeNu § MU<5» ^«U' feq^S S<?§^ ^ «» fe3? 3lc?l U, SU? 
W T ^ 05 #^3l I feU U3<5 lT^ ¥S S^ MR 33 Ul R T 3U RS, fa 

ifesl^ 1 rsu»ur» fof r fR«t § tfgsa Thrs w ms^s Sofg^ fe3 T 

3* W&" 3K5 ^Hl, ^feR3Ȥ Ht >H3!R5?fe^ cl'RiK few, >H5T25t^' W^ 
35* SUl 1 foiH 1 ^^3? ^3 c?8l U3 fRU «lS3 » few Rrfap i 93-ue ) 
S3S »fo?«« 3t}3 WJ 3M S3 §3, ftlt fflV | >hIM3 f3W3 
33^ gSpfeW t|tsr 0, VofTSl 25136* S Issr 513^, fgof 3*?5 ^ fe3l 

for fiw s 5fefse fwRs w^ us^s hsru u i uas U33* §ggi«t 

R5f' SUT Rt I feu fu >H£?'f5! RS fasj ^53, 'yjwls U^ ^Rql 1 fe« 

">Hft{3R3 RSHtr ^38*3, 
>H3P®sim Wf 3M3 HS^I fua 1 ui fs #3 T ad, 

'nf^s, wpp® 1 ?fa hm i a3" i 
osl. ail, »i flu 3ift e"3 ( ua gg ( 
>H't ; u t r Ra^'a 3fa ?*i g^ w gwgn f 

afe at, fen. fetrs ijjIbh fea fm 3* a [ ?i ua k3sm t ?s r t h3 

7? 3£ I f?R a3 7, T>Q'S uts^ S W<*W H53 f H83^1 of3 fesN* h 

feO ^y a fa, HHSHW 3 ft^ftff €* 9313* for g) sat 4 gs»€», 

9.3'S^T pgtg ^> ipt^ gg^ f HR?u »^ s 1 ^ r £??a\ cjfFS § 

^5's ag fey, fj >MaT§T?, as ^tfet 3 1 " vfa«» ufns*, fot?R3 T ?> e T 

3 r fl, §'31, f<J?R3'3f 8133* § g*U i 38 WS31 I S'5 3l fg3 f RS T 
oT3 ft?3 r fe, H*33, HtSD § 8'33 ^§€8 ©I 1*, H3ll SPS; tffzdsi? 

fi^R3 T o g'55 3 s as fes «te*, s T a3 #?8 3 ?>foa si | 

W3 fg^ ^M fa §0 J-jfflSH ®13I § fg^ «t f^f* gi*fl gjg^ 

feq** ijjee fes few fas T f s >h§ sfba fit ?> 53 gfeg § f?acj 
Hae* fe*3 fea 33 taws fe3', firo f 3 fHR?n fas*u £ ss afa^ 

5*3 a3 fet >H3 fcRJt fg HRHH T S Hfsptfi <^ R f 3 T fedft ag'feg 
?>3T a5i§531 I 

fen afj fates uuratir? f?t3s ate* get, §r fag ggfen 3 

fao r : 

"WTT fl 3'R, 3*31, girTHt fr^>H* 1 0^8 a3S 5§ 3*, feu Ujr 

p *} a£ ue s3 to, fira* & a? WfW f?t? s t h fopi^ gt jkV 

8§5* i"* 

fugff U^a f RiHt ^ ^R f^H* 9 fof gf^p gr^t gfag gtj 

^ag ^t!8^ § y^H o^t, aiai*R ^ H3 T u-r c?l3 T fa? 05F1 
$ , yfRHH uR T a 3 aig k/rhh 0?r»5, ^ fnfnw fe^ 53 fe3T s»# 
§ fe§' tit Sai'B Ft 3aptH ^t War atst aint j g'? fej Rt, fa iaro § 
tiira ^ fue «3-fai«ra1 i §731 g^^ wfHHH stai, irfaR3's s h# i "In handing over the Government of India to these, so called, 
political classes we are handing over to men of straw, of whom, in a 
few years, no trace will remain." H>U3 § W3 feu, ©*3i M*^3teS 3 fea 3fl€!3 gs%g 

9tfl fa **felifl fu?H3'3 535 i* Ufa<5' ; H«5f & |^B< 3.3 fl^ I 

fe R fj^ yflig ^ : H5 3 fop § ftftj H^g fpsl fe^S St 

3 fe 8 n3?RH3l 5*SS feu H3* iPH «#3» fa SlBB § ft^H' 3 

f'fyi ^t afenre f?R fes u fsr iftm pi $9 ssS, ''fmf p d'^ p1 

^M >M0)R3, j|S H£tiD 5 / fill 4 , 3& Kflg 33*, f?H H3 t'3 

>nw*5 3us T 3 1 frfsf um feu, fen p1 afe aus f # f%»*ra ^ ri i 
ftep fed 3ps s^j Ou fe|, 0ic: r c;-fu-j3 arv?Hft?*vl Fh*3 ^>'- 
fqs'gl 35 T tyS' P'S 1 3 i 

® 35U il 3fO§ S* f§ gg i &fi fi'H 3, & h'^3' >/!o!3 3 ?}? T 3' 

?: ura rv h 2 i* 

■f Hell, R* r h c 8 9, ^H3\ B*33 H'Q'"?a?o PlW 33^3' HSflc 5 3 

w Gie'w W3 1,0 hh! § ^'fena'H 3 us 3 "6fa§, ues, Fi^g, 
f^^sm *ps1 V H3 vrde'u asp? fnm | BTO ifflftS «5l %8* 
%$m 1 

feUS' fe* f?3 Ul, H2l Ho •fc&S f"" g ; N? ^ s ' n * 3 
3cIU3 33$, H'R?3 3'3' fe 3 Ha'5'R 1 Uf^PIP, R3 Gpef#ea fm\ 
I fR?5 3. l$H8W»i5* 3 fj$f* fe93 T 3 Uc7T Rfay^y S^rfs P 
g|*k f#£i o T 5 fa )¥j Pel P H#3 3*<§ »i3 I sp£jRSF3 >HR 33 

Hdl Ui'PP'R3 fe^i R'4 l v e <Jo I 

ui >fl i §a H'flc'g 3'g r fpw | fVic? si, fed Stteig 5g« ^ <&§ ^" T 

U T U § H5 : 

(S) UR T g ^ #f^f Wi ^ :34»teP5 tI T ^'31 a? >>-!3 MRfeH 
33Sfel 5f3P ^ f^ 3'^ T # i UH5T 35 P 7 MHof frtU' Pi fLf3]- 
?Hl U ; H3 fsf 1 fHU, atfefl^S f«3 *f3TP3l (Sub-nation) ^S f?lS* 
a U m^ Fu^fHl fel feHB »lfaof'ci, Wisl ^ii^l (Internal 
aLiiDiiviiiy) P -!.'> I 

(;) Uti'g &$ 33 g)ne1 itg' fw pV g*^#ff* I ^| 

llf^«3»5 fvd a&i ^H^ iW 35 3 $& M& B51 H?i?5H^ U3 
3 If 5 HSP 3S I 


t;i> (3) URTg S 1 3J?3S3 W HU H331, f?3 3HH' f.Htf 333P I 

(b) u<o/r3 ; s h! in fes, frfy 3hr t ao sIr^I 3331 5P3 
?P2ai »f§ itfl 3>sl o!H T 5 f?3 ?1 fea 3S>R9 fffy* h* 333F i 

(q) U'f<5?R3'S feg 3 el a f §2S w f%3 T s, fflR § fe 6w R3?- 
nw3l s'8 cffe fa fw i arafya'? f?35f§ gfsw d, u«R u I 
wai s# a rot, fa3& fag fe iMsurans # r^ 3* ?3 T f33 
feo s afa ?r fa £r 3'§5 e» fwi §3 set wna fr?q» sa? Qtp j 

H 4 UfeW, ''IR? frfW* § && 38"§S HHl foff s 5P38 3 ?" 
§~3 fufBW, "R fW* HASH'S* S T 8 38 9 3te* HS 85, 3' 3 

)4H T 9 ?1 33R1H 3#' 3 S Sil'S ^1 I f3<?>H' § fQ€H3 r ?> A fHSS' 
3, fgR SSl §0 UtT'9 3 a3I T 8 t?l 33R1H f3"S 3»S *l3iaa* 5<S i 
SO? HS?' R5jf* I feO UJ33 33R]h 0#3ll, 3* fflV f 30 3, >H3 
&W* B T Ul foO T fl 333 I f?3 33RU1 fFftJT ^J g|g ?1 <j^ 35 

eiail § u T 3H3's s« 83 i fen s a^ ssl HFjSJfs §3*?*l as r 
f?3 3^1af h| gaflw &afop § nal fea 3'3 r! fg fen 

&?«, B*|i f#lR3TS ^, filf&rf 3 fa'tfi S' 3 HR8H*S' W it 3S r 
:»\1!' >H3 JTO33 f<FPJT3?S vl W3H3 R»Sh1^3 93l 30311 1 S* W 

yj »«i 3 rr%>*fi, 113 frfa n?i?n ^33ss f 5 $fe 3»#, 

filiT'TT fiWO" 3 H'R?3 3'3' foul § fHH'5 t" RH* 3la3 5Tl3 T 

fii'-M- 1 fgci tal ftia, «ra ^a r^§, M«3m r 3 asl hi 1 nm?a ^ 
O'q fr sa ul 'ia u 3? > gAj I R»?jJ 313 a'3 ?nl aiel 3 §g 

tfS3*3 ^06 f"3 3'm1 ^ IPtffS ^3, U3 0? f6T'H T 3 T 9W, ^j ^ 

MS fcg gsi 3«« T fTaw* 3 33?5 T ^fcf^ 1 fflR aat, fa asl 5 

fUrg?5, 533' ^'J5 3^3, f?^ fesfff ^, fHR33 faff'3 i U0."35 3* 
?R fK2 Uf3« ! , TyR5 3I§ I 

$S f^cV fug ; , H 1 H'Rifa Sl I s feR g f 33 Ufe'r.^ 3' 5f3^ S3J 
'*HR®fr3f S»H >HWW\ 5« f 3 SS3f 3 R5fvl I fS5j S R'fagfliE H3re 
33 fe3 fH I ** R" feK/' f3S H R'f33S^ H3l3^ f?3 9tff x P^ 
3IH Rl ; §3 3' >H33lfl5 S'?5 3183*3 3*3? R8'3 33S | 33 §i 
f^^g Pil ,'* |g 5ff3S |f3T/' ^3*3 f?3 % 3g 3feW 3, @R fug 1 
R'SlHRttHW ®m 5l H'H 3 fa 3181 ?** feu 318 H3l HH9 f?3 >H T 
3!Sl I H'c3 ^££3 f?3, |PflBM»tf S, fa5* 3'3£, R3l RH?1 U8 ! S 
>M5R ! 3, 3R T a' ffl«. feR3l#, H3P, 93, M^3'3 H fe«^ feS, 9^1 
^^351 ?) T S fcP3 R3 R5 i feR T351R § sfe* R§' ^ S'8 53 U3 1*3 HH33 1 7?3* T , ^ZK rfl I 

#3 RBttj ds! fa H*T*W uf?WB T I fHH£3 &KSSJ el HB^ 1 ^ 
7J# I fHR23 te'O ufcWH <JH »<3 H3'3^ § fHB 3 9B#a fad (***# 

far fm*. fa^»n hrbhw ^313 3\fa^R3'?> sft fea R 33 ipsI (nation) 
as i, uaf<5§ : fo @3 fen fSB*a fee 4 §§ Cai33i fe3 sgf «xs 
fen 7733 >hji§r f$ § qtfoFRift sp fny n?>? au)* # jftS i u<i 
tfaraafaV | unite 3 foaus «3i soT R'g 1 a»f* ifHR?a tea 
S M fafe'sl s'B foTur, fa faasl 3R?ta §3 H3<3'fl r t 3H5 gyg 

851 05, §R fe3 >H3I : 3rT >Hfaa* sgV 3 T 3c3i I 3t®1i3 feu Rl, fof fRy 
H?3 H3T5 *ft l f , HO<75 uf<?>HW el H3T 5fl3t W^, ftW fe3 RH75T 3 3 r ?l 
fe33'3 £1 fes'o?', fRU fu# -¥Hl OS | 75>3, R'HS ofte* H : # I 
f?H fes^ ST fjfy giflr, fjftji @fj *fig*3 U5 § 75 T 3, 3'?? UHU 3# I 

gjfea feB'ar u'c?R3 : s s t b R n u1 asrt, §3 a& b b# a fa fug 

5f5 3 T 9S 375 I Ha t o'^' 75 fflS* R_7f BSlw 3 ©*33 ^7* B?l c£? 
HHf Hf6I»r I § 5 3' 3 HU'^R' <§ feu R'3l 9fB3 ( 3 fe! ^31c?fl 
Bl33* 75 U3' fe#, frTR ^ T U3* fHR33 fRTS'O | 35 B3T few I 

feu h a iues'?r tfi Hwart tea, >hr * ill h'r^tj 3 r a> fRuj 

3 feu §R S r # fof fa U'f3R3 T 75 5 T B 3B C? 375, >H3 GP H3 r 3 T R' 
ufeWB' i?l fi?3 HR 53T31 3 f33 5ft, 3* feR 75'B 1 ?3T ^ffo^T 

R7S «^tfdO § «g fee, HO'aTR 1 CTOf^r fRUf ^ ^yg'3, 3)fc§5 f 
ff ^ f?o? By S l^.f^^r r| f^FT f?3 HfR^ 1 r1 fof fefr fHR53 fft5 l U 
75. ^f» 3'3T fR'y R?2 575 r £ ^1 3fl?1?I al3l, U3 ?) f S' t >H3 75 
W2P£ft 5)33* 7S f 3 MSl I f?R §3 H'R?3 3^3' f#« « ?? 33^1? 

5^31 st, f^ fs* fey r?? H75? f^g a§ 35p§2 757JV u 1 ?) 1 fea 

#S HOWf? RU 375, '13 §{33 ? T fanf3 "^ fiiclS f€g I 

3 R.5, R"5 T^y.O |, ^'feH3'£, H'a^ HT@ i ?i?75 S ?B3' 
m 3, f3fR3'75 § ?3 r 3 t>1 R5?lR tJ' >HB'?5 cf3 fa3' I §R 3'3, 
§3l§ f 3 sf'R75 f^?*Hi H^^'Ji?^ f 1 : f^?3 T : 

"H3 1 f?3 US' fetT3 f33' 5 fa R'3>H' fiffll e) 3^Htfl 75TB 
W3 f3^R3 T <5 31 FR t^ 3'HRl RRTr»{' t?T ^gjnfi OB 5 I U3 TJPt 
>Hf7I3l 3tT§te, feR F5'B faFR^TS T?] >My33T .I'fPH 33, >HRT 
fOpR3T5l Bl33i W t«& 750r R3 1 MRBH Bllf «?5«i| ^' ?s'3 T 

tl'o"El 3 3 gt k jfn gfaV] 3 fof fen # 3 r^ § >hh5 t| nfg>)i' 03 

t'tf 


5 i fe§* uwa, 
• rc$* w* »>in? r ^33 a*, irate tea I 

U3 Wy gO*8 &»& 9f0 53? 3r 

I Ejras) -i; 

i 

, Mir 

WW 

;■ i. 

H* u- I MfejR 5ra 3 HH33T fn fsj H'3l»P B^Tglyl ^ ^3^ R5J3S;. 
V W? 5 fw, frTHt f?g' for frfy gu3 g^ f^ g^j £ 

H>§ ?SV ^, §^t 5 T S jfog g> 333, 3 §^ T ^ ^^ ^ 

3'35 § HH, W33, 55 Cfr 3 fs gi fe3eGT, fjfyf ^ f5t?H3^ fo 

uaai3l § J atei *w , f 8R f^ 5^ gj, ^ Hur g, J ~ 

US) §3 O^J tt II *;0*» jfa&d f3f wm ^ \p era 

i^mo-ms feg h: mm fwu fain set fe^aft u^b f%3 f <? f' 

fo«3» fWH, fct* fe HU^H <?3Z H fl€Wj 'H: 3^3 fRW, fe3<J, 

qstws »re firatw,' mr. it & p »f ? Wd, ftrs^ H* fe* sfuw 3 i 

R3 1 MBTHH, 1947 fe3 U3St VR T H Ft 25?^ R35T3 & ftfq33l»n 

ofb^ft g* fnneu hw? ; tffEf s T s ufas* gl lr Rtgsre vsra fen 
*r ora #p Hi, feg §3 fRfes hus t ?T ferai § m% h* ^ %r 

feR f^T fe* §U R5f^ fP, #S Fra3H fo^3 ^H 3TH I fcl BR5 
§R #K 3t a flfr ft, 3 fan HHSTt^ mgggrg R* was 
Hhsht^ t" ^R |# 3* &%$ M3 3% tH % fa3 *5SH RW ^3 

«^Pi p tre i 5 !, yff i 3r feR f3% # fiw t? *MM^ fe5 

^^3 3^3*3, ljf3FTcJt>tf3 f%fatfe»T 3fe»F gH R T 3S H3 ?T3 Rrt 
»B fflH? H^ W 3'ctf sm^3 f?R xpR 3 ^»f3W >H3 H3->H3M T 3t>tf ' 
| M.^3 33 333 RS I jfe S 4 3* fEte §H »f#FHBt 3Wt f 
RffeW ufew h1 RUSt »W3 T ? 3l »f3H?S3IS 33^ TJTO ftast § ^3 
R #3 3' V3B* § y>g f^g ffcft ygr^tsl R^ft 3^3 3«S ^H 
#SP Ft ^UTRgft H| M t U^ ^i ^3 | »fU^fs 3 4 S H3 Hoft 3» 
fKH^g ^^ ^ sp^T" H'US f%iftft RrffW gri^fou^ Ri >H^H?t»ft 
gT^r §§ g^sW, ife* 3 fgi?3 T 3l i f H§3^ yF3T3Rt, f*RR "5 
H ' M ' d<* y^e T ^ t^ cftel gqtH3 T , fH5?33S M3 fe^ 1 3toT fe 
fR»[ i mr 3rf3>HT RTtfT u : § 3^d ^5 f?3 ?njH f^T^ «Ht ?^jT R?S 
U5 R3TH I Rfe^-fefePM^ 3 33^-f<?f3PH>?> § Mfw^ S Hf RSFJ 
M3 §?^^ f BBS. fRS* S R9F M^T? ^^ 3S fP f?W V H3^ H^t 
§3 R 1 ^ 59 ^ '^33 BIS UF CHS, F niRHft &SFS § RH9S S ^Tdl 9^ 
fe3 T Rt I 3R 5Ht, >M31R3 ? 1947 f?3, TTU^ vft, fof H§ #t 33 3 
feR WUl feWoTHt fesl RWHt R f R33frg f?3 RuV fe ^St 3#„ 
§* HFT H# ^f33 5T3 fe3T f^l>H T Fit 1 Rf 3*^ H' ^tf^t ^fHR?J3 
H T fe^ gifeW I H 1 »fR HR* StR? HUt'6" §t crfbM 1 R* fe H§ ufHWgUa 
g^^ fe3 T 3iJW I fecS f URt Hgtfe»fi 3" »131R3 3 R393 9i MH'M'de 
Df3 fe33 g^g3 5 R3ti m 1 ^^t S fe?S R3¥s>Ht f^% fffst »pqT^ §3 l£3M |u feu fen ng fe"u husfuI ^rgr y-^T offer ^t^t pft 3 fen 
&% feu s ret hu wst f^Htj'd efts! rat, AJ U3y fen net >H3 

USt Utfl as fe3 3tf -g ijcPH feu Hfa 3 s[£9 Hi 581 TOfeH S UU) I 

ni in 3 fen wrsWra h ?ott feu hs -. 

(Q) ^FSS HW HHl fes FFH SUT U#3F >H3, PlHH 3U3 oftaTHfofr 
# R30 f% aP§3 ^t 3 f 5f 5 U3 ' 5P3IH) SSl §R H U T U?1 feu 
mri ijgr? 5 U¥3t, UW nfSRfU uizet ?S^1 Bsl RT%3fl 1 

(»f) fw fectoT, feR 5f§JK T oPre, ^TH i U§ HUUl UoT 3 
fev^f^ HTO ^ IF3U SUf fort §SJ fe>X3f3UT3 fnV 

# 3U# foTH >HSfeU3l iraTtw feu U"t RU 3Tf> re I 
§U-fHIT3 § 3U 3, fife S3-H^f »f3HU pt* fakf >tf£HUr 

# »rals re §s< § fe&Rufa 3 fenifc* ujirereaiW i 

(5) fejHdfydlH H3j 3 fe»Rf3Ur3 FT^ST 1 ^ HS3U, fes* § 03 
Htfi >tf3HU 3 H T 3U3 H^RM HUSFUl H3 1, 3 cTSS ^ 

hh 1 § nVsof us 3 feu spfijs us* suT w Rsre i 
fen wrs mmm sras ^ fHR T was* aian hu t s 

MSRTHSUtef 3 U^SUS fflH Hi HR r HM3 3' TO3, 

S^fa 3 opf <5 S *$? §U» ofUt ^ fU3l R* HSf^ U I 

(r) HdoCdl H^R^H*- ^ 33oft 3 PUft(>vl3 T >HHSft 3U 3 H^ 

Wll ^URS i SfUlH §SJ fe»Rf3UT3 »f^HUT 55) fcH^re 

yu fsugu uusft faui grmro, q) ^ 8*5 f^i^l, f»to 
?UHZ ufe! gy^e hs i 

(U) WtfU Hi ^th3 £Q^1 HS 1947 feu fSHUR tftelaiel §U 

feu Hi fa far s far Ps sHulf^u" ^few w# 1 

fesi 3W pi UHUl M% ^H3 T ttl1 H93 fen M^ePl #1 ^S fetl US I V3 
fa§~fa §U feH U53TH »WlS SUT Wf % fe?^ HE3T "Hi fe^T 3gi srs 
P§fa3 3U 3 fe»f'f¥>HT SUY oft3\ #^ 1 P* §^ R T B 3toT S?^ U&Ef 
fel ^H ^3"f 1 fest5H^)»ft ^1 K 1, feg3H f^ftF3? 5fU^ feu 1 I feH ^ T 

fan uu s U3T suT, fFrre f sj fFW^ § ufus^s iffPHfor t fiw* 

^t UHHT 3 fH»TSy §St FfgTjt HHt »ff3K WR U^t U H H^rt "5 SoT- 

3^1 H?XH HHTH t^W Wijrgl #fen»T^>Jf "^ W3~d RUfUH ^fU^ US I 

(l) H3HU, 1947 f?U TTSXJU fetf R^ t" sf#»R5S feSRU^U 

feSf fUf Fft I fH S HR^RT^ ^fq^TUcTt § ^[T^ Tre ^jff yT^ 

w^^hW f^ *5c?B g-^» f t i ft^ fa fet 5^ fi Hfst f^a fecra- 

^08 3\w %3&#$ H3 5T3 f33t»P | feu?| ctfnTOU fe?>r qu^i § gt?-Mdot'd1 
»ffa»R3 U3 HS I f^GTH' WSFF3 feu Hofgcft»fr MftPtf5T3 i H3?§ OT 
ofMw gggggg ^UttiW TO U3 fe.q Oof r^ft ^TO# fTORU^U ?> fW 
feU^t 5rfHFT^t § §*ff f 55f H f| gy fgjr § ^ fr fe&lJT cft 3 -\ gj ^f K g^ 
^^ ^33*3 t fU 3* W Ufu-tf' »f 3 3T3 3fr§5t 33 3 fa 333- 
tf>tf M^ ^ *5Ht>tf I fej 3333>tf 1^3 ^J qj-fen 3 fe33 58t HT^tS 

to i qta3 aTmrs s hto § &pw 3 T 3l Hfu^gt € t «h »fh Heft tsl M33 

fe3l I wfw gjf w fa feR f Ry f^f *f H e?J3 § f5H^I f#3 offst £33 ft 1 
(2) sgg H feoj fijg 3331^3^ g fy^3 sgg, 3*3 CF3 gW 
fopfe^ ST^t ^l»ff «@& orfHH^f fe35TO#t7tloTfHHOT§HHSfXI 
f?3 tftqu, 1947 f?3 U^3l 3^3 '3 q^HRW 3rfe»T 1 Sf-Wff^ 
£t WfW fe fen 333)253*3 f?3H 33] 3|3 #| 5#^| VT 
§H 9T fejjrgr 5 FJHfo^ ^3 fetf* 3 fecf 3)3 1 3? 3?. 3. 3?. § TO£3?, 1948 
W Hf3 35 333 5^t gjg §^ f^T I ^y§ ^3 fe^cF # W? FFB 

fu3 »fgrof £ fen ?! ft iff § fetf3l 33 3 feuy ip fa feu 
Usd ' M ^ ^ g^dfet 3 fst g y^H y>f Ffsr^t ^ ^ru^l 3 Fraru 

gsw fesr ftw >*333 ^r fef 1 feir 3rfe»r u i fc£HFfe$ fcfe M333t 

fe#J >H33Wt 3*33^1 3TO 31 fasrtcTH oftnt 33 feH f35 ^ HUl fe* 3H 
338) § U5TH W$\ 5 313 I 3 fTO 33 fey >KgK3, ^ 0$ ; t #i 
^§ fe^rgp feg ^ H ^^ TO 3 ^ fest f33 >KSH3 f ^H RH3t ??3T 

TO ?y r§ fsr fug 3UHtegT3 t fefq u uul mzm f?u H^i^ra 
^tPi, f ?t ^ygsH ^srgifew 1 fenfug^i^ut to^u! 
strait fef ^ fyg uy q t giet 1 fen fu3 3UHtsr3Tg f^q 

H13v § 3<?3 HFF5 ^ ^t Rf ^fyw gffe^ fa g| H u 3I3l U 3 fen 
3 few g?} R|3 ^3^ 3T3 3f3»fT 3 | 

(3) a&$r, 1947 feu h" wus »rrro fe^ ya^ fuV »mH3, 3V^ 

^TO 33, 3l 3. jft f%fq fegH 3H3T#3l H|3 #5 ^ | §R ^ 
fe^ fSoPHt-tPfHS^ f%3 U3T igt 3t»f oT5t fe^fe^ W$W TO I 
H^ 1 H3ST3 § f333TO fgnt 3 fe^fe^ hM TO3 535 ^ »rf3W 

»raft 1 Heft frol tft yu_3 3l M uHte to ^"#31 aret I fen 3 

feU3l3 3353, 1947 f^3 3S03 5?tTO 3 ^fi-fTOU, fe. H^3IH ^ 
fa | f35f 3^t H^JT #3^3503 ^??rfe w 3 §RS »TUS fey fey3l 
^tHTO3 fefq gfe FR^ 333^ 3t U3t RU^fesT ?TO |5 ^3 Uf^ &$ ROM 3TW § f3HTUfe3T ifefHS HUMtfofu? >rt£HUT £ jj&jt %faw 
fef HU^U 5 H§ >HTHt. Ht. MR. ife §* WU H?S W Ih^t oftgr gfew 
U 3 § U H5 fUST^ |5 ^H f3»f T U cfUS I §R ^ UH SbB W># fof »T3F 

3" faH fiw >hshu # #Rt fcm fa\ mshu ^e fy^ foiraz, rs 
nutV ^fetor fuuuzi #, fuOuu ^rus ^r§ ^ feu §3 ut H3t T^fe^ ojggft 1 

^tgH33U 3 srfHHSH S §HS ^S fe3 T fe §H^fe3UfaR §3>W f aTU3 
feuUS* ^ gr^^ ^ F u?f3Mi fe^ ut f H ^t 3>t 5T3 fest tF#ait I fer 

fa fcSHU3 h1. ^fe^ stos u^u st i^t anre few § g^Re, fn f 3>t 
feg! ami 3 1948 feu stfHHou ig^gna nf-nfH § r f ofarar fcra § ^fcw 

UU 7TO 8g} fefe»f T 3 HU tW3 5^ 5H U3 ofUS gTg §q 573 y gi fegrg 

^^ srg^T gfo^T i §h § fen V33f?5 feu lit. ^gsg. rushA arenj i 
3u 3 Oh ^13t arfewT § fH. Htsgrn tS €1, srg^cr. us st untnre feu 
»rfw | fsr §h g gT^Tf H - eT; ^fer^ otu?5 u^e feuq §<f H5rfe3T 

^t HSBTS offet 9 R fa H i HU^U | ftpyi ^^-^ffaSTut, hJ 35UW 

rcn$ unjY IrW rs i ^ta spus is b ut. ^gsg. 5^3 
Ryes fes^u sftgi u fa fH. ntsiH a* cjsstw s t k g fetf e^rfe* 

§ R$U fetf ^? fet Uk U33 T ?5 cftst U I Ht 5T?>st»f T S^H 7>, ut. 35SCT. 
§ 3U 3, HUTO f^t U fsf §H I Rtfi^R ^ 75 3tT ggt MRUt U33T5 ^U5 
SHt SUT »fftpMT U§5§H5 >HHS f^ »ffiUt 1st ^t U33Tf5 sfet 3 I 

fo'j t ^g-M^Rgr, ? fg h§ ferrj lit. ^gHg. ■§ sg 3 Or 5h us, Iw 

tUHT ?V?J cRJS U5 Mk HRHH fec^mt tTfee 1 ^ feS U^ lutet U33 T 5 

R§ut |s!mt gr^uW ^ ^r f^-ftstg 5, fen ^ T fsgs T us sratrat & ^h u 

(4) 8 »H3gg, 1947 § ^HUU f?R jjt TH3 ^R IFH t 1 ! ^foRR? 

fea feust offnBcSU' 3 yfen ^113^^ s» fee? rhbs is f fe>H T faiM 1 fen feg 

H^S S R53 RS Sfe R93U % U'RU ^H I feR hW^I et ^3^5*! ^ 
R 1 ^ H' M T US fg>H T S fe3 fe"^ U^ I feu H T U t^® ^37 f33 ^ -^gg § 
feRR W § 1947 ^ greg^ s r S O^T^Hf^RHRfe»iT ^S ut HSifOH 
U I H i feU few?) lit. "5HW^. ^R^t ^^ ^fafe Ut. 3R75q. 1 5(8)l2 fj Rnj? 
fe3» fflH f¥U feu T f^f>HT U fof UTTOTK S f3V2*t ^fHRSUi § R5 feu RU^^gt 
R3 1 | ^3 HS T U3 5TUS Wt WrfgRrfi oflst, »f3 §5* U ftlfe^ § HR5, 
llfet ^^3 fecTRT 3 epfSr | ^ §gg 5[g§ ^ F;S? T fs ^t 3lsU 

^rfapif eftnt i tjttlw feu fet gi?1 fs ijthot rust^ §^ gH^s suf u 
fsr %griu? u T &3#3 cp®\p m 3 Must Hu^rut ff"fwat fe^ T m \ 

§3^H feU MRUt »fR T lFUS Hfe3t # U3U ^t HF^st HURR ut SUf srfei mul hT i feR fectqpr feu u 7 * its I feu 3Rs)h aral 
fe ^ss R53 r ul ufw 3us § wrnug u urfe»p 5 w§ 53* 
^ ^S^ § >rfn ^ 3g feu i sfe»r 3, wfw, w t# ur? 
muzf fnt gu 1 tq, fw I # g| afnt vrg fe§ 1 ru 1 3rT ful 
mru §gi #f, f^t g toHB 'u i #s f Uow ?Fi1 sra mu rt 

§U §?>* § 5^ ^-g^ j^ ^ y^; feg ^ SfH M3 WV$ >H£RUT 3 

foH^BT c?U fe§ fe fe§' Ul 5<US § RUc7 r U ujrsl yR3US T Ul 3f§3ft | ' ' hhuI 

ruw ??r feu uu'feB* § r rh", fus T m^ru^ § , ifes 333 # srai 
5 ws ul h^ sa* sfeM hhj^W rs 1 113 fes* eurfe^ et 9#hst 

§ ^fe?5 §UR. ^9 fefff HUlf i f RW U UffeW rRT fa feu?l ^RRSU' 
§ fe^ 3RIH U3U fHfHW I feu U]UH U3U, S: MUlfufgU 3l ll/7, fHUt 
10 >Hc73 gu, 1947, RU^'Ul sfel H9^ 9 3 feR f%U feuul ^fHRSU* § 

"fuufe sftg? gist 5" fa fay rhu uuu rk*u| ur^I ssr us 3 feu Rg 

§ >tfHS yRU fuU>H T SSt U3U ?ut #31^ gs UH US I feu?1 3fHRSU 
"fesj § fe#I fefcS FPUS MU5 T t^" I fufe»f feU >tfHS 3 SPSS ITO 1 ^ 

aus ul sfet g r u ?1 gB3 T rs t fuu 7 few for "fay* § i or r s ?>1 % u^ infs ' ' 

? T J5l»P §2f'^M fUU^S HuW US f»T^ U T S3 7 ">HU3 >H3 55U 

wb" ?b u i "fen sM ^ ufasn-r, fn nil fea »m?5l hu i s^ ^usr, 
nuu ut of55fu»{f tP H5?u r u, fai »ml st net fu?5 T m^ru 
ura-fRy u^ 3 i »fuul feu^ s^uu ekg^feB' sf^ sriSt us 
H for feR qi ut mrfrToT f ^RsfB^ g^uu h t ^fsy^^t »%[ § i foj^f 
fey^ ?rl3l ?fhiju fey s Ms^gu, 1947 1 fu3W uiel'» t >hr1r 3 # wst 
uufer ^ ijopR feu ^ugrel 3 fe^fynf?! tP^l r1 i uu 1 h" 10 >H5?3gu r 

1947 Ut feR f3H, fRy R T 3 RB^ul <^3l ^ UlUR 3 »ra1S3^ ??& feuU3T 
"^ufe»HT f%ufefy>Mr "fe gre-oTr§st, MRS feu, Rg U feR feof feons feg 
I 3* RtfR3 SUT >H3 ^ f 3T^ fes f?U 3^ Wut §^ f ^) gfe ^^ yqgj- f^ R 
fes feU >HHS SfTTO g^H 5TUS HUt U|Ut U Ulfe»F U foT ^9 US#" fuUM*, 

H5 fu^ »rgHu t , feuqorg^re) 5fM ^,"3^ RgsrusHulfeR fesf, 

(>rfgTfufgU 1 1/6), UT 5^ f3g ft f^3T | ^ ^rg^ |* g:gs f^r ^fe^r >^ 
ffcft fuu fel^l STfHRSU fUR | >H3TR3, 1947 feu H" ^feui offer jfl g ^g 
U feU feU Ul o(J3T3 U 1 feliet SrfHRSU H3 5T fUB 1 fel»T I Rq3f3 URfg fr 

fygH r Rfs f fefBu^K feu »fflut sh! fHRr?5 suf fnsul fe an] gufe^r 
ufew feif?T ^feesu. fe»ff Hu1fs»fi i >>fuu >Auu m yu^s fas fee 
saif fu^ fapjfr u# i ^u?ut, 1948 feu , >H3&3 M &ma f srest 3^ iul 
ul, Kaif; u^uiffH 5 feR fus s* uuf u-fy>H T § §h ^3 feu ^sr ys^ f^^r HO^ wfacpatw i isf* §* m fefy fWfe^ hotV i hurt, §31, 
fH. jjotj, ctfysrau nsyu § UJ5TH fHfew far fa fas; u r uu? orai fen u* 
ipy f§H 3* feu Hi fa H^re § Hi fW ore ^ u M.£y ^ 
#tfl fuyuu ul y33re otM ?ri, ire >hhh fer feu uu'Hi feuu 
*rau fm § hh3 s%s i a^ T t^ sgl ufyw afe* h1 ftw sre h§ 
fi^rel i 1 srfuw w H5T i fa. jfl^glH i yl 3SOTH. ute^ ^us 
ug, i fa §h hvt 33?1 yfa ^feufaug §^ fugre^H § fe^ H33U 
§ ftf-w^a %m yu feq^H u #p Ht fey feyuu fe^re yfel fun 
ul tl3FT#^i^ (55TO P. w. 18 (8)/3 § 1 fen reyuu ^ ?^re § 

OTS HUl 11 HM fUUUU f^yfaw H 1 ? 3^ U^-yr^^WfUT fa. 

qteaie I fe3W ue'fe^' 1 " U' sfa ay n-f? m t hw 9 1 >>efefeu 

Ul SSf5^H. 18(8)/3 feU HU fe#? ^H ^ ^> ^ ^ U ^ ^ 

yyl w usrlut §r I to g? 3 nmynu ufy»f difew 1 3 u nre 

Hfa %t HUl U33^5 feH5n?5J ^31^3* U HU^tU H3 fcOT HH+ § 
HfuU Hfafl 33 HU3 Ht »f3 H3 feUH Hf3 ?f§ TF mi W H35 I 10 
' »R3yU, 1947 g ?fe1 U3U (>H3Tfafe 3l ll/?) Hgitf §31 ^^U t'sf 
3IHt fa feu U3H aTU-TOTU fi U T U U f S Si frwl >>rfdW ^H T 3 
tftW | , UTU-H3J, H fa fay fft, |, ^ feH V M fe*FH 30? I H3> 

hsb feu ?1 fen yre f %t ^t |fr^ ssfl 1 hI oftBT gfef ^^fa mru t 
steTii\ ^us set fed! ^?s fg-t fs^r yy'dyof, ttof3 fer^ u*u h! i 
t^ Hulfew 3 »feu »feu ul ftw up H5f3u § g^st fe^ fuu gra 

FIW3U S» fUS 1 3Tfe»rr M3 »TH?7 ofT§5 fe^gT, ftf? W H3^) f H'U 
fU3T ^ife^ 3 feH 3a' fu H5 fey »fHU UHy ^U 5IU fei 9TH fl fa R9 ^ 

RTqig^ ijsy ftg HU3?ygH sws uyg h^ i ssr-ysy h! ^ht u Mmp* 

Ug1 UT 5 § ^^ fa fat g^grnr ^g ? r HH r H»f f U5 |W^ gf&fi fi% UUS 
3U 3 fe^HTU -5 Ui ft 5fKU3 3of-H3SS-U5f^ |S""H, t?l fayl g 1 &% 
SIS' STUHl U H 1 ^ U I M3 >H"3iu! d^rT VW& S 7 ! 3fe1 S^-?^^ 1 fau 
R^gife yfafeyU 1 Ul faql Ur gfa^T^ fRqr 3 f g g Hi i feu fiW3 HH 1 ul 
f5U^H3T SUV tt >H3 feH gl Uy] HU3 T U I Hg fau Mfaul 3t3l § 
^dT ^c7 ?^ff WJU U r 3?7 J55l »f3 HcIoCd S' 5fH 1^#3 US'§^ SHI 
MUUI Htfoul H3d- UfUtut U H 53UU 3 3»1 Wife HU5?^1 USTH* § 

sislwf sni u T u^n^ i yu frry csfel g^fs ^feXT 3UW 
gW (<fet hi^ ^ as 3 ffr §§ jfa srus g 5H Bra^ h^u 5^, fay 
'tji&PcP utrI nrafjar w$ fe^ru 3 h^ uj? 1 u#, feu iHar u fa fy feor 
»mul Hu^Tgl hhI^u! ui h 35T3 t fau wu usgl uu w^" u^t^ lot ?r# tr W6 33# wi i Hfina 3 'tfeR $*s t&?>KS fRtre fe3 ^ 
feut f^ra 3, 3 fell fHq^H § feit feft r1 fRR t? T yasft ifiTO fee 

R¥ f 1 UUHT 3335 3fe»f T I feu 33, 3 fail's, R^TO fifti H<S3T feg 
Wf ?Kjf 3, (^ faj 75^, Hy 33, 3 fef3o^H^ f?3t ^W 3?j) I »ffl3l fe^f 

steft fgy fw 3 fys^, 1710 hTr^I fe3 gur^cf ftu (vep?> Kara rrj3, 
^grgg h3tt ^a ^sraunf^ »rftH T 3l) s?l ^sfe} Rt i fe3ya T 3 
^3 3 1- §3 3"te T -sra nt fffH fee fRy* ?r# fo333t fe^tre 3*3?; fRy* 

3 H?^fe3 giafHtf grflHTO ^ fegq lira WR3R33 T 3 1 5 1 ? y35 3few I 

§h 33* f^r fgy Fra^fgl £33^ 3 x?r fee ^1 r?5 Htf 83 fee 3 r 3R3 T §3 

Mfeo^R 3* 3^ ^fgi>HT R3# 5|9 € *£TO f#% t y U43 33W ^W 
§tf]»fi ETS feof R3 ?> I R3 rF ?5US I #3, feR cSM 3l HHH^St 
R3 1710 3 H3! T ?5 3TH 31 f UoB ?fe1 7TO fes fe^ HH tM 3 I 
33^31 fiw 3 fay HSW feg niHeftPHS 1 " 3t 3**?^ fi£g ^ 
3&1 ?Hp 3 3f3M T Fft >H3 R3l feR ^^^3^ fey 3^3 %%7& 3 R§ 
§5* H5fr ^r g^i feRT^T g^T fggT § feg gftgf |§ fe g H^i 

>H3y t § *F3J 335 UH 1# 33 FR I 33l STS 1 H FKFS f3t ?TO iftra 
^t ^3^3 f^l t^TPZft | RH3^ 3J fegT ? T^ I §Bf 3 ^gt j »f y^ 
§3& ?xjY 33 R33 T 3 S VT ot3 R33* R' fe§33 K" fe3 MRU 1 " 
ijtcra Rt fl3ST 5 T 33 R35T3 M3 feH § W ^ S5f3 T tft, 3^3 fe3|, 
WR3 3 ^fe3 f€RT ljf3 fRH5f fesl 5fB ^^5^ W I fesf frw 
3^ ^ ?ra 3 fHU IU3 T § HT rTHUS 33 5f T 3?j 3 §S^ % ?ft^^r— "#in 

fe% 3^.^ feH^ T H 3ys H3i Pr >hu# feel? f i fe3 3fe>>r i feR ?5T W 

UrTSf R35? T 3 # R5ff3R T sT M?iR3 t^ 33 3 tJRR^t H3 fy^g 33 ?q g^ | 
(5) )TOiH3f cN^ 3SHl3 frfui OTR R35T3 3 fe^f R3j R?J | 
§ST ^ »fof3H3, 1947 feg y^RTSr ^ R3^31 ^3T ofty I ffft ^ 
R35fT3t 33 3 »ffy»r fef fRST >HfcR T 3T ^c"Jt § fes? feR33 feS, fcSa33 
gr Ijg, 10 fi feiB RS3 I VT 3 33 fe T »ffqaf T 3l feRf33 ^ §^§ 
feH33 RH^ U3 fe^5 33 U33 R^gT H3j ^ R T t 3^ feR | ^ 
fRH3 3 1 ?^3 3T3 fe3^ 3 Kg) tft >H %| tT3t fR3J § 3U33 3fe 
fK53 ftlSH 33 I #3 §S" f S R 1 } 5^3 R^3 T Uffo^ 1 " fe ^3 RT§ 
%3' feR § ^ ?J3T fkff R3H? I feR R3j fl} W wi 7?& MR3CT 
fe^F3 3T fft 3l, feR 3" fef ^cSJ § fgs T »ffe^ T 3!>Hr | 3U33 3l5f 
feUH ^ 3f¥M T I fiTH W W Wfqopgt 33 3 H T 3 R3T fe3 ?J r yRaT^g 
?33 gfe»ft fe i" fe^f R35fTg 1H3[ 3R U33 feR g T § fey^ | 

SR, 3 ^H 3 ^S S3f?T UR^ f i K5^3T R°3j rft § R3 f?3y feR $e ula fw&z sru fu3 T fe §u h§ Tre uu uu fe^ura u foul 3U yu 
fortes U5 i feu ur £uu g u r fen-3R3 r i fen ta feu fen 

H^tfUI H3l U T fttff U'U ^U R i j§£ ^r (vfalfafg? Ul. ^53Htf. 2(e) 1 5) 
Uo?HUI f§3,13^1te%W#dTWS H#Ue5 UnJU?! 4cfZ uV *xm^ 
^ fflqr ^S aUU 1 U I feu oT^S UWU T h^OT? UU Ha-OoP ^t ^ fegq R I 

uu3 guslul h! 3 h§ hut g£ r1— ru* g hboth £#$ tu § h§ 
suf § met h1, tei wl. * >hh. hut § > H ute f^w wtifa § 

fea& UTB3 Hfi UI3 WtFU § fe H ; HUo?Tgl »fSHU T § fR^USU a T U* gy^ 

ut yulus ul hot* u feu huutuT stem ul f&tf^ alul U *fl§ ff fu?UH2 

SPU c7??5 ^THUU? sfeBSU Ul M T fUT>H T ^S Ul ¥UlU 3 UM HoTUT U 1 1 uu 
>MUUT efel fetful UofH faut EU? fHHE 1 fe^H HHcTH ul J*PU5t 3URS T *JU3 
HffofBUSJ f%R | feR 3H t?1 £fete (waifufeu ifl. 3S8GT. 2(«)I15) feu H 1 ^ 

^SH^feyuTiyf?uH?AuHt§H icTTOlsTauHU'uuHuu u fun §3 

HfUr ifurg RgoPS ^ g^fa M' U T UU U I feu fo>4 3 3 feu U< ^ auW 3H T 

feg* ^ *fw ^fe> H r § fa<r fa 3$ Nana ^. ^ m3H Fra ^ ? - H,? ^ 

H3j'c7U3^ g^ 3 frflU, Htf h"u1 3 Hj IR3 U f HU r H I U3 IW 3* fe$ % $&* 
liiU SS^st §3 »{tu^ jflf^Hl ul UUl 33* HUl ^ I H'U W | URWS ^ 
§U ^U £u feu U r § Htf H3l S MTU^ fetf3l S? feU HST3 Sfer U, feq§ 755 t 
fe^T yW rt U ^t g i f ? R f%g f^T UT HU fe#l §U ^ U 3 feu M^sfegT ^t 

for m| w?! h! >mh. uu 3^ fea uh h t u i u T u ^u fuV rnt 1 fea 
su Uott 3 afiw^ ul MoftsfHT feu u^l ug f htu yr wv u 1 f§ yruuu 

futru u ; s?h «tu»i T wfcHiT gife»r u fa sras fe^fua Hu^ra as fesr hV 
feu ?1 u fun ^'Mtut feu »i T u uuu u^h tfuI au hhuI u, a^ J 

H3 33 3 HT# ?1 oTd Ua^l U 3 feu Ul fUH cfiffi BTUUUl feu cfel ES^t 
5Ut S HoTUl 1 lu. ^TUU fe^Ua HU3TU feu HfU3 HUUl fscrfHU H3 T 
HoT K^ W H^fU3T K^ SUT ^U3l U^l, U^ife feH § UUS* feor<S 
H5B I feR §§a H?l f3lfe 6(17 Hi, H3T ; feR Ul fgf U^l dU 

rt |-j gi^ @ q^ ^t 3 ^31 Rf^i s , &g ^T §3 sal btuu 

u^ u o?iur f?^-^^ HUcTTg si hhIsu! I cua alul uyu^us i 
mrut fa fan yjTy ^sr-te sel ^ft* H<jr mm feu feul ^a u 
>nTiru 3 o?uu a?? i feo ^u^s b^ fu feu Hua^ul uhut^u uu 

feUBl u^R-e: ^g» ?l7rU? R3TUI UlTTJ, oUUU fe^Uo? HUUTU B^? 

fu»f ul ?1 ub' uaul i u^ u feu feR H^sfe ul uu ui; ul Mufgu ua cr 

»fUc7 RTfg-^^ RU3l §3 5UU Rot I H?TH UR* feu UUS W9I § ^ T fHUH. 
HU § H3T UT f^UU UUtWdT 3 3TU § ^Ul UUH W^U U?^ I feR ^Q so feo" oo U3 1 hot for oss uhh »fORg I 4 m % n fa feuet 
?wh? ^ooso fgs^s fw) •€ uh yo sap oo T 5— uo o'Trys 
sfo-WiEr tn gin raoo, hu H333, feVoTT h^, m w-j} wfe 3 
fwh fsfirs fe#* si iW I sre5 #f hh wot, teis r^ q* 

fHHro "s 30 §, fosrfeaWsai »ro |is?5 uo T uuoal life >M3 ROcOOl 
gsfcr fas* h1 H5=TSLf? fiJffS' « r atetef t&tfi fes& s T fe^ faw 
»f§ fflR w WR& M HO feoji g# Ms i Hq^1 5f § 
U5fH H3 T fl*§ 30, ftT3 TO 00 3f^ f ^ UHelOHloolO !»ffiOT 
to #Sf 30S OS & H05Pol R3* 5 ef fi#H^3 Mfwol OS I 

6. fen H^^ai h\1 (srie's ostfe fifa) W fee? S3 S* fOH3- 
*no, h fsr fesr ifofos yso wsno o, 1947 f?o qfa^ouo w fH=p 
3Tfe»f T 1 hosto # 10 m^ao, 1947 nl aos, i^sst stel t. s^ai 05" 
3 1 souohort §0 ofHwoyo § fes? fny* # so tto tefe fen^n 
Hi ssgfe c?o ofo>n r yft 1 !W' fsr WJ #w i »ph oht §0 
fear sfsft uo, sot trai § HOris H3aoB iii fay* § fencra ts rt 1 

§H Ht fSdPO fe°T >HHUftWUg >H0 T 5^f rT feoff ftTR H 1 5HT HOOO/l 

b^'hIi Hair cftoi not y^'s ^y^slwfa.fgs faH afroo/ ol 

fHO U_SH M3H0 H%1 fi 1 f 3fST»f , feo> ^3 »Mw §R fay § UHT 
SS fer, S3l B' ffl Ol frj^ srf! U? "43^ >M3 li fa feg >HT c^ 

uo 00 H T 3l f ^t^t I >h t u^ tfc T y"« os t M r ysl ^g feo 1 

fe^ ^r RS T Ol ^1 *1 ?m\ 1 U"0 00, fH"Q 00 SfR^ 
§ Mil S T fH3l I fOR ^318' ? r »l 0^3 H O05T3 1 §R fo^ 
USH M?RO | X0$ 30 3 35T31 3 TRoft^ 3R5l feol 3 fH S fl 

ots oo fRyT § Rgtrs oroc? »rfy»n ; ^irffwi uooo^o o ^a T t i 
3Rt fHtr 1 foo rh? ofy>MT d fsr ur t o fen 3rY sft 5^ y T ^ o 1 

3RT HO^flT yfO»i T S T I WU^ >X r aT 005 00 O I or set mrT fOH, 
HUrg>(T ^O^lW 3 SH 3TRr J U0' r Q"B5fl 33/ "dSO 00^01 l"* 

*KX l^fS), H3l5i >ild1H3 ^ WB§ f?B, U'SH^rft ^i f^cW3', fW'i fflSiU, fiB5l 
f€B VKM§ feu f'HM Th| H^e^3 ^U'P^ "R3 H3' fflW_ ff fHSS_ ffl^ 3 wfemT, 
*'fHMi S »N5i affl S'31 S K I ^3t §151 |R cftal 3 P* Rcl If* f^ui «l @."3B Tft, 
"AIHT fijet^ §3 y^T^aRT 813^3 S<Si SW »IM54 fe.flH.3 ri3 ^ ^aif ol 

5?43i ^ 1 "fne wfpI s^ c?b ?a-f?i3'"d ci 1 f?H 1 5W3 soT ^?bshi i" fwns^frisig 
5r @"-^ g], """Sardar Bahadur, you know the" Hindu only as >our co-slave; 
now,' you will know the real Hindu when he becomes your master and you 
become his slave." fej 313 fi| f>r. fa.vzj % foTftn^?, fw. ^3?^ OHle, nntfl. 
Hi. wn, 5 n« ^& feB, R'ua ^fll 1 *• H - WS^f Rdl 3 »fa 3" fif3, 35 3fe 5fd fo?R 7> fm dH §fgH ^3T 
?ra i fei?3 § HflkS" E3f Rl "cffe 1 I 2531 U3T 3R 33* 3 Rty^ I 3y3 T dt 

g§# 4 ?ra >-<W3<?T Rel 3 yus »fer d R r fHcr? 33* 0o7H3 t ?j^333 33 

R?J fa?)* 3 fe?3 >HWB yR3 foTUPT^ | fee? feddt ^H 33^ fgjgr yft , 

ot fs* feRuie?? ^) g~^ feuy3 T dfel 3t3l uu R35T3 ?> fen uhr 

>H3R3 fefq H^^fe} ^H^ 3} Mldw g| W fddl 3 fER f33 doT'dl 3 WRT 

J yyR feV gffeup i Tie 1 fed 33 whs fee, fa^fe* fe fed H313 1 usl 

Uf??T ^ ^g q 5_ $» f^j Uf? - 6 T ^g h^3 offer § R3c33 S3 fen 
Wf3 35^i # ?H3l ^t f%gg oft3T gr kt-^^3T cTU3 T ?) 33:3T3 ftfitf 33* 

H3 fyjj.-g fea osm 3 fea fsi^fc sffel, d fa?r fesy 
HTmra 3 wy h^ 5 m\ m\ v&&$ 53 s^t §? h§ ^gl 

3^ fee? 3H WW3& 333 OTt Hi >MR. S U^ 3 1 33333 33 fe^r Tlfe I 

gi^ h§ N>fe5 3 93333 33?> £* >Hfac7oTTS W9 R33 T 3 § §of> 53) R5 I 

7. fc73 R33 »RR T 3 R33*3 Ijfe, H3* fe3tj 33 fotf 3W3 

>H3333, 1948 fee gfanroira fa£ d fesr Mz dd 3rh, H^dlw 
fey, fa'"? Vl?^ ^*T ^R3aT HWfsW 3ife»f T I foj R333 3*33 & U3H 
3R33^ f 3R^ Rl I feR fSf §3R? ©1 feoT ^eft fee fe? felg R37? £ W^ 

ftfi U3 iegO hsI del r1 3 §h § >hu§ »pii § fRy e' ay ^s»fe»p ufw 

Hi 3 »fysl R33 331 95l >M3 URrf^ ^ T ??1 SfS^ 33l Rt I feR 3' off § 5TR# 

i arsW g^ 1 ^ fed" "dl ifdw q$s*p i fui fui f3\ 33?5 T 3l vr 3d r! i 

feR fd? ti fiw ^ feol fRy ^ %h qrfg )>lT gfe>nT h! >H T y£ ift 3% fe3 feR 

drel y T sl sif d?l r1 i w®\ fe3 dra' yfew fjfe^Hl i 3R§ fe3 ( t# 
§3 feR fRy § ^ #y^ b* §3 fu^T §yR T § R3ir m^th c?3- 
few wye" 1- , l 33 r t, H" ii "el %y* f^w ?>^ ^^ Rfew fRy 3i i 
fe3 Ha y _ y dy fee d 3rY yfen. ^^ ^y^ d, h" q) ^'fHgRd', 

^3^3 R'f3? 3' fe^fe^r 3 [ ' I fe^ fRy R3^ T 3l >M3R3 3 

H3 33 fRyt 5 feR ^t fegq sffeT 3 »>rfy>H» fe fe3 fRy yen d\ >HtS3Tyy3l 
§ idls d i fesf My* | fe^ fefe v^tf'a S 33 i ds fe3 R2 fe? 1 

y r ^3 ^Bte fTO Hi fe fe^r fetjr HM T 3 T >tfHS 331 3^ tf* 
R^3 3 I H" f3R3^3HfRR^3 3^ % ?3§ feR Ul3^r t €rW ©} 

feg^dt d! M f fgi»f r 3 fed! i ^i" naW y.3 vk yyfoo? d^dl M53 

Wife 3l H6T€H r 35^3^3'^ Rl fflR >H5R f 3d3l M3 r S3 fcS 1 " g §3" 
3of 3R^g §§ fg^jT ■$$ ^ H5fd] Rl ftfE* f33 dtc? fe3 f5R3 T 3 1 ^3 

fe»H T 3fe fe feR hfeed fea ^st 3J^ s# i yl ^ysg. rr^ 33 ?3 T 3l ( d fa HH75 SS H75, 75 i$SSS* U37H ajfetf fa ^H MJsV §HQ fa ?>#, 313 

zripft su § aW si W3 Tflono as set i fen is cssts! ush s fa§q 
wife atsi aitf I tm h t b * s*$ aus te «$ ^ul § §335* feu 

feH UU tS oOTS^l ?5 T S# fei fta 3% fa *JS?SS, 1949 fas 

H3S r U § aR ^nJH 75 S few § f^lW § eB 75 fsV ftW T I 

W tf=jt 3 8$ fea feft ft 2779/liU.tf.. fit$ 15 SPSS, 1948 
fatft, fflH fas H§ wfuMf foT >T M^g3 'S 3 fe53 aH ?nm i EFT I tt* 
»PUS| 3]U3 3l I. fesl I: 2271/W. >*S. l&m. fH3l 16 SPSS, 
1948 cT# ufaWJ UH MS ^^ fe^ ^ fe ^ MT ^ ?^ T3rg ^^ ^ 

sss^s ^5fT§ fa?u^ £$tfp iaa^^i s t fer h^h fq fa?u?f §&ra* , 

fflH fas Bfg HUS^l »i?H^ ?> 3g 1 3 M^H bf5T § ;|,g gtf^ 3*31 

sfew hi. 1 ft 1 fea nuns ai3' fa fen ss/ hu^u si f3i otf fcs 

fesa* l£T3f ?5TO fftp feteu^ Sffl $ feS* t' ^f® 3#S I fee? 
S^SS^S >H T 3H->Hf3H'?5l >M?H3 £ IS §' ^ feH HH?j^fUH HS ^ 

fenfa^ si* £*3 an fs3l ss 3c7 fa nua^u wy feu fs°-wsl £ m i 

feR fesl ■& M §33 ?5T wfew 1 feu fatf ^ S^1?5 fas #ft €^ 
U § fqnro 7TO Qre ^31 i 1 H§. feH § s^S H»i3S au fss< 
gifew 1 an 7? to eOTst fag f3?5T fau Havre 75 sfe? bi%»p 

HS 3lc7 fa »J^5S3 a 1949 faS Hi q^ ? T . W "^S &m Is Hy 

»ffy>MT fa an ?'us i h§ 1 an ^ t uh # few Faw 1 

8. sw sgis T^cFfes fea #?5c7 >>f trgrg s H^sa H75 1 feu »f tf^s 

SHqS 3 1 f?5c7SS T S I §H 75 H3 >H3 tSB S 33 fHb »raHUf fagU, ^^ 
Witt faS S T 9 T -U T § Stf g T MS H| 5T3 fS3 I §S S^S 1 W fa 
^H S 1? ytFf fHSSt § gg fa^ g°S fenr ¥F§ I UtPa So[ HUfy>^ c7T?J?5 st 
CFUT 21 MC^5 feU faH HSoPSl ?5c73 si ^ ^575 S^ ii% SH 9SS^ 

Hi 1 fen Hsral Hssrg § Hct? #?r gifew faffa ts fea sny g^< 
oTtgint h1, ira HUcifu 5 ael g^js iffi»f T 3 _fs sh fey ^^hs* fafq gsT^m 
c7S75 %m I |?jW §H f ? r H sy feys> z\a»? 1 §h § far_ggfs als 1 nrfew 

3 HaSHT ^^fe^" 1 Sife»f T I H7Jc7 T 7J slw S3^ felS 3!Sl>>f I Sd 3UT S 
3TS cTT?j75l 3 Ht-faHOt Uc?H, fa >MHU Hq-fs§i$H VW UU SS SST 
»M& efts 1 Sff, H§ HSc?th ??r UUS I H' HUcTTg | sfHW fa HSof^t SSrfesr 

arOT s fys 7 ^ S75 1 H§ 3^5 fesl fa « s ms£ fss ST STSS fea R3*feg 
cTUHSTUl § S a "feoT sh" fci UUST | ^gif^fg^ ^ ^g^iH 
6(l0)/l7§U 75S US 7 S^St, 1948§H i fHH7? UQ.S o7 fefa^T fSH § 3^ Ha fen fws & fe 3 T 3i 31 hh? htW ^# i §r f 3y p^f s T 
a^ su? a i Hi fe^tr 3 s3?33 h* §3 ufa»r3U3 si f* gfep i 

SW 3313 TJ^fe 5 § OT9 »f3 ft'Wl 5 faVt >tfy3 T 3i § 3335* 

sy Hg sr??fh °ra^ hh! fey i 33 R33 T 3 t, nra s^fs) 33. § h§ 
£hW § fegq fen 3 t 3 t ?re3 335 §* gaft 3fy>H T 1 fen fen 33 h§ 

q% £§3 3 f ga gFcS T Hl 3 1 M gffclW S3l R33 T 3 3 T 33 T 3? T 3 IT 

fen &?)-& 'w yfaw vi>" HSf^n 3 1 feu feof f^jss 3 fa far 
O^h 33533 % Ire epf$ w T yH3 *?at to sfgs ^ ^ hto 3 #£ 
fel 1 f^ 7^33 ^g^ «3 fe R33 f 3l im ef 3h1>H3 fe3 
feu gm^Hl hb 1 ^f 3^ r! 1 ifep ?r fetf h! fit vt %$& % aa 

5^1 33H B# ife* 3 r TO fa §3" 3*33 TO fa H* fea 3 T R 3 T 3- 

sfeof yTHel e >r gg* 3I wbb S?§s 1 wS* §3<£ m\ 33* 1 sw tmh 
mpfm % 33 pt ^ete a "fsH WH3 i*# hhrp^ a& * 

3fg»i T gyg ■?! 5T3331 3 f33 T 33 3'' H33l 3) "53T I 

9. H»ffiH3T R) l{3 f y fflW ^cf, WH.3., JtfH.WS.S.. UtFS 333 T 3 

t for H3j, a fe us ui ifo*a i^es orraiR i y^ 3 R33 fcfe ariff 

5^ Rrysf ^H3t# A>"3 3D TO, H3 f" yf3Sr H3 ?3S f^ T^i? 33 33 _ 
3R33, 1947 f%3 3~?5 fey VT 59 33 3 T 3 T 3l3 3TO 3 1 33H fe^ I 

fes* f?3 5? orgmt ^1 ns i n35? T 3 ^ fe^ i *J ?33 H?)Ry ^3 f#§ i 

fefl 53rt 3 1 Ufas' H3ST3 S S f3H T Af3H23 3 1 f3y33 jM# Sfsl 
oT#5l »f f q^ § ftJRc'l UT33 3ftf>H T I "tf'3 1 VT 33^3t, 1948 fe3 3rR>H T 3- 
y3 ?ft>H3 5f3M T , K^^BI ql H&U W^' ^ ,= " f S ^ e5f " 373??T (^ T ^^ T ) 

itfl fpr^fl" 33 onaml^ §3 3;t|^ h t ^ s?3^ ?1 »t^ yfo'sl 3is3l § 

F33 T fw 3' R35Tg H| >vf33 T R&D fof 335^ § §1 ^S 3 TT5 I 
H3, 5 HSl 19S0 §, g f 33 § 3 r R23y3l § 33 fol35 y33 % *$3& 
"3.'' fe^J feR ttlcH T ^ T fe«3 3 t 33, ^333, 194S fe3 3(3^3^3 % 

fe^ 3 fnm I ny T S5? eftgpj »r^»f^ § feny fesr fHsfifen oftst fe 33 
33^3 3fgrnl f n § qH3^f s w fu%3 33 35 3?; 1 3 Mui ■& fmm 
fez r! for §j rJ ^y fRof #a 4 § fe3 y>3 H3<^ b^ ^3, >hh. >>te. 

'3.' ?»f T 3 T 33l W 33l fe3 HRfUVT^ H T f33 fe3 R T fHS ^uT Rl 3T3W I 
f33 RT^H, f 3 H3 fyH r S 35 3 *&&£ RH3 ^(35 H?t, 33 33 R5 i 
353 H35 W& ^3 § 33f 31 fesr 3T333 ^ feR f33T35 fe3 3fcfl 313^ 
3 3 H3 fe33 f?R 33t 33^3 3^ y^Hy HHH 3 I R* f?R #1^ SRSfef 33t ^=18 3ruc7 ufe fe#n* i fen ^ T £gn 2469/wt. >Ar. ^gsra, 3 cjte §ti! 

5 I UU SflF 1 fHU BH^fR 1 fe^lfe STBS ESl >M3#3?tl?>UB c??r H3l!>tff 
3T5W 3 T §H £ >M T fW U fc? feU RU3TU ?> H? 250? UUl^ I tfk Rcf3U 

§ wu 5j'H | feu ^1 ere 53f u for hrkjN* fusW oret «f*#*p 
h?> fas* feu hustu 5 fee ^ulu R* ^h. >>fe. e.,R for y*j w^l 

^: gtut W 3W "S R T 3l fe^ H7>, feftS WRfUHW HRIH ^ ^BH 
#fe>tfT for»T U# I i§flT '3 r 3F § , H& »fHSl ^oWS tW URl^ 3 fe^ 
83HJ#1? ^p ^^HUt ^c7HT Z53 3THl»T UcS" I feu <Kff*, faHR3 ^U 

Hot^ ut fe- feu gT^rfH^T Htf pfoTnu § "d T RU T & § §#** aiEfor § 

f^t •§ sjef fi-rffW I H r OT3r l{3nj feW 1 H§ fegq Rthh g^^ h! 
feat 3 W$ ®t%fe?&\ R T H§3 y\~B\ 3TU3 UfRRel fesT #: 376/^R. 
>HU. swe»4, fH3] 5 WJH. 1949 feu »ffoT3 U I feu fesl fw. EF^N 

ute Hc? v 3u (Mgifefe? tit. ^gwg. 6, 10/11) § §Tft urel 3 feu fen 

fWS § grgj ^ ^ ^rf , f^ ^ H feg qgHRT&T H9 RS5 "€ fee? 
## £M ^ 33H g# Uf?1»fT gjg ?^tf Ufew 3 f H | fec7 fo¥3) 
fw S UU RRtf3 3TU^ SEt HHHU oftH r foT»F fa* f?R fofkTM* feu Hi fe §U 
H3 i?UK 3 W fatS* § §U W of!§ UH o7HH ^3Rt §, §3 §R 3 H3 
»ft^ 3 Ut c?t3 Hi I feH ^t #h §p[ § feynl fecTgr^ ?re t[fe>HT 
HU5 T gn>f^r f^g £j§ ^g jfgy gjfe^ f^rf-foT WStJfa qt X{3n4 feW ^ 

fn § y?rg ruc7tu ?h : crof!?j 5 >H T fe>M T rT for h 33H f r i 1 ufe»f 

tf } R RUH 3 qyr §h ^ oH3 T §U R? fen RU3 f" 3 &$&& WWW R fu 

h§ fa?? 1 ^ fe»fT?j ^i i Rgid^ Rf?^gr y^nf fnui f r§ ruhrtht rh 

3^ f^Ht§ U?Tg| RU T R U T U??tuiS 3^ R, §U R T U ^ r feR feH^R sF33 

3 H§ SoT^t^H^ffora fRBRT^ ^stfeR UUlfef ul ^FSt RHfe»i r I feu 
U3RT® RH U^ f 4 OUST ^ H t s gg j* t | fer^ ^g^ fe#f s§g ^rg 

UU I feu c7T3H fRR 3 H<3?RRT g S gf 3>H r jf § f qrgr 302 fe 

i^^s!»f^mu u^ <?h1 u, feR hu^h^ f??a fe?^ fe^^ §3 b^ 

^5fTfe»fT fgj^T 1 f^ >HBTfRfec ill. mm. 1S(8)12 U I feU RUHRTST 
§ fRJ5 T >KfecTrgl>>ff ^>HTHT.. cTfHRSd rJs^R |. feR ni^nl W& >iiM ff g 

feyt m%\ u 1 feu >vreHl gu^ ^jfr Afesf u^r u 3 >#%t feg 

fest 3UT 1 fey R^RT I ^Rt fgv»TO ut. "3asq. fe. SR^H^F H T ?5. fRS T 
HfRR^e ^ H3TU" #3] Ul OUHRTH T RH feiB R T 7^HgT Rj U3HJ feUJ El HRM UWt feu, §H # UHH >HSH'U fofW, ! Ufa* fwSiit S^m. HHHHt 
S^US, HUBS fewfeut UUHt S MTUS >XUUU, fH. HUU^, W HcfuU 

trt ^few >hsffu fofw foyfew | yfe£ fws feu t^ ^ ^ ^^ ^ 

fa §* § 3U? 3 *™ ^ U3H H§ Wm § * § feH Ut U33'*5 UfaB* 

Ut Ufa»FUUU feQ US got I fai fH A" faff HfflH^ *53T 5fe>K T 
Rt I feu MUUt HfHHSU H>#U S U* fco Ul 13 H^UU, 1949 § faH?5 

# >nn?t few for m M 3 $^nifsfaM\t¥nUH3$ mfu feu 

c?H Ht l{3mj fjfuf f r H?t fiSJ2^ ut U WT HSU* U U T 5'fa fH W H'U/US 
IJpq # >*rufaUUHS oftfct S^ cM H5U 3# I §0 JTHcUut §S 3, Hdoj'dl 
U^?t HU^U §3, feH g*?H5 7^5 H8ToT r 3 ^US rf UUHHW US fe 

wfew m§ iu §h s fesT Hfuuuu, uuhhw § »rfw fa §U §H tfr 
fws wst sreuut feK sut 1 hut uh § hh§ fes si i feH^a 

fa»FS feu HU §3 HUUHS (^HU^u) f UU UH ftj UIH fUS/ f§ 

mT u^ #s uu fcf-S uh* w ms fFTfuw sife^ ^ i &f. ^^ ^ 

fH"Q l^U >HOte, HUHH fefa»ffeut UUUt Sfe W3? SfcS* I 3tU f 
fWS Ut. 5HZ5W. BtfHHt s^re far»pst S fofw 1 fea fef su? 

fiut* for feu ut. s?sm ^ srefcrai htuhs »ry^u fa fa i i& 

s^tf SfstW STO, fas* HfUHUU. UUHHW ^OT ?5U UTU U3S 

few feu uu c7et mruftu w § Huge orus # fen ftws Hfew 

U I feu 3^* feMT^ oTtfeH I fH HH- feB' TO^ fH | Ht ^3^ Wa 

if fest w sis 3 t% ©h § fee? 3uj ^t H'w^i^ feyfe^t few fe §H 

^ T ftrH? 7 U3HUHTU^t iC U»M^ T BfHH T U 3 fel»P U, 3 fUH ^>H'U T §H 

§ fenu 1 " sru^fe^T gife^T fa ua» T srtu ^w fn wm ^ ut fs^e 
tnsai h fu hI te r g^^uH h^3 ^assst fofe»f^u#fl fn 

i 4 ^U tWt^r Ufg^ H ^ I feH 33' fH H irfUH* 5ft§ FRffe HUH 
^ gy H ^t HH^U US 3 M3TTU § fH § Utf T VFSt fe?UT^r ^ fHH 
JWHT U I feH 3tu 3 >H T ¥Ut feWS feu H§ >IU W 3U 3 5 U3 
3R5* § yU?5t iU UH WH iS as I feu HUH* sFH ^ET t HUHUt- 
ofU6 ^# t^i SUt' US : 

(§) SS H HU c7fgj of-H H355 r e r WOT 5?US H&qt US I 
(>M) UH fe H' H T H2U 3^Uf frfui S T H U3 § S^rfeU >MHW 
TfH/ 5T3 feU T U* foff* for U3Bt>Hf S f^c72 

3fey feu fe« u r u ng T K3 u^ ut ?fey g^st u h^3 fe| 

UU US I yfcrctf hh/ fr <sh iff. ^usr. syiitf ?ru~fe^ fwst € fe^s' 
fe% out" u?j I feu faws §st H wry^ muhu, yy nanu, hw"€ "el 
5wu sto, fug 1 fe»rg ali VT> I 

fen H r u M^yu w feor fenfun cFH^fea hh? h1 i HroSrar fl y^n; 

Mm f U' »JH §H *€T UU oTOnfl fH^ USH W fej »f yg H"5 fe >fo H5? U 

fa vr sautH" jtctsf! uferfegjj w?t § cfaraH^t ^vfths fan 
33OT§fe3 HsfeuHms u^-^HfeHaTu^fuHulHuuHSsaH'?"; 
yu T 5- sf-Jl hh?h m \ f& § h?> feu feu grul h"§u at ifl 
fe hut fe% arufe>>r ufg\ h"5h"" feu huI yjJTOHT 7?& hh 3uT y^ i 
fen a^ue fe?p uu ht uu m^ ^ T fcuuy to fM shut feu frus* 

W U ^l^i fFR5T 3* §U 5UU mS fef MWHt #£* fe% fu §"5* £ 
3^3 fegyl U^UT I igjjf HUt % ^ H q\f^ ^t BfTU?5 feu u fa* 
UH T U H^rg f=% HU^u} yg 5 "| gg ^ ^t s y^ gg 

huI I?teA S fe fe M b €#"" fws , h§ Marfufeu vft. susq 
(l8)/ 812, WtaU USUB Ht »fTfUT»( T s»s^ auuatfeuyn atuw^HT 

? h§ fw# st tjhuI u Ha i fe# feu uh "OT ^1 ^F^na - u fa 
^nju h yy i es, f hu h yfun T uy afe us, fea w& ufew, 
ufu>>iTuyu feu u^u-b alu H" ut u?> >hh hu] uhI § siuhtu au "sfew 
urfew u i feu mhtsh u h 1 )^ yn alu dfe us h t u hhh t y^s h 1 
yfe T feu "eHl auuul W& >>{h3 fe»f T "5 ?> v. "et , fe T ?>*b yrrg ■§ 

§ "U HUaTUl >tfUHU T H 3Tul ^tftut H»fTUT ! H§ fy"5TU |S H^H U^?j ^t 
HTTTH W, ^t g^ flT # | hu] I3fe HT feu U fa 5H >H T FH| 3 feu 

^ T #"5^ "et una] fn is h fenl hT "ffu 1 , a? Hul^ut, ufH»Pu- 
uu -e hh3 hh 3 ^h § an-*? ^ bhI -?h" mh Bt hh t h^ t funt h! i 

yTFg HUBfTg §^ ^rs cft§ >>fn^ jj^ ^T»f^r fe^Tf^ feg g^ ^t 

wt^s uut h! fe feu §h f y?j ^ "en h uu aul H^fte huh* fI 
hht h 1 yur H#uft I 

io. hs, 1948 f^u ufe»fTuyu ^ fe"3 f?u fe^r ujus>>fu § »rai 
H r a H-q? Psht ^fe^ ifenfe^ uj| afy HTfua ^»-[t sfel yf€^gteTH^ 
h hb a h»itu u 3TFt»ft i fH^t fedtt'd §■ y^ suf fa feu »fyjy 
£ fuV w H > H t i gr, er^i gr H ^ f^ g?5 g^ -5 atHT u i fzxj w fea 

H^r^T 3 T : 3lyl §5 sCddl^, W HHj W, U]"3 T fHHU U I ftHF UfeH 
? §^t § H"tT yg 13H T S HU] HHfeW H' §75* ^ fn^gi ^ §^t f; <\*iD UfTO h^u ?tb HUH^r rm& eras § yj 3 fe;? fh pr ug^s org §^ 
el rjtcj fesf i fa ere ufi ul hro?& sto iQ a5 d# "u?> fa inqrg 
Ra^ g feHT »farTat»ff § usth ffrw for h? us ygH^ fec7 en 
sf c7a fej flr§ | fe^ ^ oft? arfew § j^t 31^3 fra tig yg 

Vg3TOfaff^7?HHfa3Fft | fg #^ f=g tffl »fe| a'H 3 BUat TOSte 

^t feor usfom saim Mnntwu ul fM w& mw ten § ws\ i 

(tJH* fof cT^ ^fiFTH c7?S ate TTHf?H ut §H f 'XROt c?R HOT 

h^et hT) i uuat gssita wj## fegsg ^ra^## cpas § r is 

ft*fdWB"gfer5fewttj^ I fH. RRfeH >Hg|a*H £ fec7 5g| Hot cPH?ret 
F T uJht ^f g^T cfg fe^ fa f HR fgfe £§ ht§ gfa^ § dJH»T3yH 

§ fef mfeilru yfen % afa^ el ug^s ^ g§ get # wl i 
»nv£ Man Irs f?% §h 8 fen, frra oratg^*p§ § ff^s i >hujci 

J#fl, TTE fa ufen Fl 1I33T5 a T Ht 3$ ut adt Ht, >H r fcPX T fa 'fsl 

faF ajat^a | M3T 53f s 1 Hotht faf fa fatp i ajaewfaw § 

R?>, fen jsat Rrg H6T3 oftnr aifew fa ajau? T fa»r >h§ aja am 
Rfug stw glgf § jto ^s § 8u§ aa mro" fh, »rar #", ftf¥ fna 

E9 Hi tps a T atF g^ U g ^ f 5H ^t^ HUH3 % afe>M T I FT aa fang T a f?F 

^Jt 1 u^ fafisr litre wff^a znst ^t, h|, fk. HRfen «fe| a T H el 
feira? ua ; ?i fa f h z hhI ^ T f o? 3 H^frra feg^l g T i fe3t 5, h§ 
%og s^i^T^ c?g?s et uHoft f arft 3 i tet at »f r «F T a^ fa ni fegn h 1 ^ 
9M^nj3 § eg fijf org f?e ^tw ht# ^ m^ f hh^i i feus 
^g%s ft uht s*§ ^ U 1 

11. FI7J, 1958, tttt\ HZffe F MtftH fe^ H" Ut. 59^. IH^S 
fHUf § flr^gg f fg??? Hcf3H fe^ fHfe>H T I §H ft H§ FftW T fa 

srfHB?^ FjtegrH, ^ vl siywy. cttu?j hh f ^u^ § h§ fern ^r s: 8 
(ifhh ira %t) f fei nggt §h | ssT ht^u! f^ «# hrt^t s^ 
s?t sa irfe^ S i fe^r »f5^?t Mjro-^raB 1 ^ ®z ^~s nt fa fee? 

Wl Ht. >MH. ■oTfHHSH ^1 »fTlT5 fe^ FT^t fecfa »TRUt HJTIH f^F fUFF 
s hotft i i fu feu sal* Fft HH? Hfa>MT fa oTHTS fnm ul ^gwg. 
fesT 13 1 fe»fi^ F^ fU^ £orat f#3 fat" HUBF frit' fa ?^t fg^i^ 
F5 S^t §H | KTT?U ofer W 3fa>tfT U I H' >fe Sfe»F fa fH. F0 fegrn 

h§ featr lioft H T tra ue ufem 1 u. uu ni f s fen f 1 ^^ fe^n cu? 

Rt I fee? 1 HUlS 31159 U?> fa HS c7Rt^ fpfm §=■ hht s gyt ^ fa Hfcf Hct^g ^^t HW^ $ §H | HH f ¥^HT Wfe»P U fSf i ^fHTOn Hin^I ^M T ^ 

^fanr fg>*FH §u h ni 3* §h t* 1 i$ s^ro sn? ns fer ?rigF i 
ftrT h§ w snn fa tn *n^ feg- ^w tobt^ $ n^^gi q: 
ij^v fato fn" B^^tfH I fe? T 8 i hIw ots frnu §h i£ H3 
^rt fe^ fee ^h srn nn to 3 fen tezm IIP f 25 tf i w fen 

HTflH featf Up Hn ^3* I §2§t fe^" ^ &*• ^ ^P H <^ H7> 3 f^t 
£ qHHHW 3 yTHHUH & OT gfa»f | H§ feB^U fesl fa ^9 
5H^#^, ifH 3n 3 lit. ^gW5. W3 7^ 3 fan ^H BtW SftM 

f?n fn. fei 1 »nys un 33 >*VnTT oft3 git i fH. fe§ £ m^ fen 
if t?i, ftren* cfit ffs 3,H3 to 3 §h ^ fa»ro n fa to faH ^Hunn 

Hf-qTHHB ^ X&3T-& ^ fn ^ faun? ^TO B?l § I nfe TO *I5 

fcyre3 §?>t § *s ore so? n i fen fej m sn? fsf 5fH f st Hfgt 

UOT fa wvpjg ^ggft fecT VJ3 HU¥t W f3 fH. fe§ ^ #31 n'tHJt 

^ n artf t# i ira3 fH. fri § fen hhIw §&& ^s W snY i 
§n fen ^?n Fratft feyW few* £ ^ {fa ?^rY ^n ra to fro/ ?re Hn^n 

H FR3^ t? T-FSHyO >H3 UnHHW f t^OM* HStft ^3 n 1 ?^ U H^H T ! 
tft. a^tfUL qWB fW £ Ut. ^^GT. n T frf53 75*3, H3 ^H, ^Hl ^H, 
§ M *JW ^ H§ fe 1 ^ UH££m ?5§IUH§Hf»ffl^E3Sft 

fa sww, i for 53s ^^ ^h f f^aw fe^? TOf^H ^ fo^ ^ 
gfy>Hof u. S3 ot ^1 feT ijh fesr »fh1 h1 >mh. »f€HH f fs?? 

fH5f T a" 5 TT T S ^t^HF I ©H tft ferlH, H§ H^ig 1 l^ H3F, nr'HUrS ^?T 

fen ^y i ^h ora fe3T bihI fe h§ ^^ral # g^3H? org ^s v\ fes^ 

H3 Ht U 3 HW IH^ feW ^ ^Hf SBfHT^ ^fl i 3^ fe3 T tTtef 1 ^ 
#n H§ fy??? fW B#, ^'t 4 §R ^t »f r 3H t §H § WWtti 

nt f^ 3r xf^tI nn i h" fee? ^r. §. fTOls: 1657/ wr. m^. ^^wh., 

fH3l 21 M3TR3, 1948 c7fea^g § ffftft, H OS feH ^R Hi ^^fe fe^ 0, t 
TO3l ^l3l fa W H3j 3 ^tT^S TO ^fel^T ^ fe H" f^T § >Hnj fe^ 
HH fHS H^t 3 ^Ri f^ ^j fe^ w ^\ H 1 ^ H M?H g § f$&^ RTtlH 

n^ nn n?;, ira nnt TO3t f 3^^f Ww grfe»f T >H3 h§ Hs^few mfe»f 
fa fen fen gfe ^ nn h§3 3 yngl n fa h^ fat 1 ?> fat 1 h^sto 3 fHH nng 
§^ ^fernlw ^ nfnH3l t^s ?fe ^n fe^ -ht^t ufast ^fl f^nfe? n 1 
fen ^h1 Mai ^^ gfe ?snT nl, faf^ Hnsr^ s ul. sgs^. ^H 1 ^ fr\u 3 
nn?^ ^5 tiw^ fe»ro t t^w vt^ gin sttoI, am fe^fe »b to Hn^ft 7^5 
h»T3s sra fe3* h! 3 fear tn 3^ AnT far^nl ? n^rn ?1 ^nT n 3TH TO I 01 S^^q. ?mS fmtf, fi=TH i f?3tJ fSH 3H f%R cTRRT* 
£H3%ft RH3 HRR TO § §H € »TU§ fH3R T B 5TTO >TOR T H @=F§ fel<J fe3 

Mfet^ § H f in nt, § rr! § 3$\ tel bir4 i fa* Htet»fR »ffel 
rI mh. mshu 3 §hb fes hu^r* >hshu feu^ wz\ fa33U r sras 
ts §fa r 3Rl SU d T R^R ^ ufw 3ife»n 1 

12. rb^ to ^et § fe* §ur, ?fm »wh t h, 'Wte,' ^% fe°f 
£y h§ wf" to* fan § wmtfm* 1 RR^u S fe?R faH y_s u?3 t h 
sfTO 3* M h^h 3^gl era we\ 1 feu R^R apsR Rte h33U § aru3 at. 

§. W3U *; 90-Hl #B, 48. fW3l 25 M3TH3 g^^Iflt 1 faw^ 

hbsJ w wwd h! fen £y R r feufwsfa friO^R srr "H33u" 
5 r^ i feu fee? g^t g»cfl fe3UTR 3ui afo fihs! uir! I fr »w§ ubb & 

1687, fH3t 30 nraiTO, 1968 WW ¥w faA" 5 >HRU T SR* 8« fofcw 
tsgrflWU 1 vffeH afc R^T 33143 BR 313* fa HU^RU fe U33TO 

fer cto fes uruu us, ? T i' »ru# mhhI \u fau 3# , faffa RR^RR 
§# | Oh ?^j? su gut i rr* hr* §33 m Rfe3 frfc hrr^ | SP 
? |r s yy hhrI # r t rip# § to foOt afear fey ttfl I 

"r HcTojrI ts m^-m* r 1 wrjf s &0 a* fen > xbhb § 

»^t. rI wl ur 5 s rr R 7 RR fe% few £-R T ifeHSfW^H H>fe5 
*u fe^ tp# i «§ efes ugfo^ Rufen *fHTO § »rfy»i T R^ fa fen 

§ WRl h!. MR. W 3' ^tf ofU fe§, SU3U3 5T3 fe§ »" 

UTRUTJ? f?U fRg^R f?^ ^H H"^ BIH I »1 T fyU Hy R33U H5 1 
^S ^F R r S ul 5TO>WU H"S »r=r RU 1 %u ufu^HTO z »f fs § TO w 
fn ^b oft q=? ^uutn feu fes fe^r >m7>vto ul u i feu ^ ij3y 

Rt fa RUofru 3 H§ #B* ?B ^^fUl f^3l Btft ^3 feR RH" f^R H° WU^ 
WlRTTl gTg ^ ?U H^t Rt 3 Ufcft ^RUTO fufe»[* ^ feusl c7fHRcSU 
UfU»T I fee? UU ^q 35 feu Hi fa 1947 fau UU9l OtTO Rl 3^ f 3 ^ 
HU5?^ ^ ^HTfefRMf M3 ^U3 RU^rrH ^JT ^feRU 1 ? ^ H§ >H T y^t S^Ul 
3^5 gy^HHt WU TO3i cU3l »i3 ilftof^iS sfel I H§ SoTal 3^ TOl 
§3l 5fe 5^ RT c7?l 3Uc7 3 T URT, ^ 5FU5 3 T URT_ ij^^ »ffl3 ^Tu^ H¥ 
Hc73U, fH. RUR^ 3 RimFH fa. 3^rT FRHi c7RT ^T5 ^uT UtTR FTS I 
'MfeR fTO t^UB^' faR feU R g T RR I U Ri ^ HRUH R HcfRH Rl 5^- 
^J hh ; "fR fTO ^U?T#U", tut fRlut^RT fjfy 'fa^ Hg3 Oh R^ 3 H'U£ ^ 3t fltT § WU& feg^ 1 W& &t W I "S#, TXft", f§Z F 

utstiaiH wtret 3 "uu^ h^t, H3TT fen^" i m h^J fn. 
si'ddi^ § frsu, 1948 feu tf&uu fey h§ fen Bci fenfw i ute 

Rc73U I »Fl[St fu 3 lTUV T FR T Ut F HR § OT Rt § ^mTH Ft §R ?TO 
RH3t ft § H§ BS?) R§ feu fepH* Ft ^! >5fH U R^TUt Hi ? S^ut 

3' h§ int § i §31 *fu ^ ^r fiuspu % ymi mm r! i hb^ t 3 

feu HH 1 f S UlHt UUt Rt fa faR >tffe]. $#, WR >H^RU § HM3S cp 

gu33^ sras u r »ffq^ T u fan r§ si Rgcru § suf u, ? T i' §u >>i£Ru 
fiw at fe©' ?> u# 1 

13. hu fesr £§ f kM 3 Kg ufRwuu'd uus ^ *OT* fosr 

MRHH^t f?JcUHt UiUH^ § 3HU d^T Sfe»P ufew T Rt I §U feR Ft 

§Un feu ?s g?5 3 w 1 ufu»F fe feu 3 T §H § MW ufet uh! u I 
fuR ufen »reRu 3 zrcst fen feu ^FfeFfu Rt, §k 3 r§ ^s utuuu 
oftel 1 ft* suhts ufee § wtw fe y^n 1 ^ era 1 fuuu? fvrat fe feu 

uy-3Ul W %H f I tyff 3T«r ig! %! FUtT ?xjf Rt ufew 1 cUHR?7U 
rffem % §R i® H§ fUR3FU § FFSt »ffw fo U^HU^ £§ ftrJ5^ 

%1 fRcTfe ne t ye us^t i a^ws" fn. fgiul ru fee fuuiJFru § te^ 

Hc7 UTH 3 fKB 3 #R § »FfW fe S^PRt TFfeFF feu" UFfeH Ft 
u)u-5F§ctf >H3 w ^s ?h# ^M usm f^ iW f °R^ ^ ^^ ^^ 
§H £ feU W BTcT^t fH3t, fflH 3T H j ^Ht fHSK SUT H^, Fra^U S 
H§ M^UMT fe UU BTU^fet 5fUS 3l W3 ?TUT U fe§1^ U^fee 3t 

H5th HusrTut yrrs wij stu^h! tt uc?1 u i w feu >h t "hh wa\ ^u 

fgrer^ ^fe»r T h¥3t f feu FfHMf, »f§ y^ 3U 3 h§ 

^US'TS llfeH § tfHW 1 ftTR 3 RUI^I § »f3U fe^^ fi 1 fUfff 
HrHHdd H 3U § fe^ feS ?ft SUf 3U R5f^ Rt I W feB? UR WUt fUsT 
fH3t, 7 S#gU, 1948 Rj ig3 UT^fT^ | fetft (f£ fe R ^ f^g 
>H3Tf¥fe? lit. ^JOTT. 6 (^)/l6) fflH UT gr mf T K ^ ^1 f3U S f^3T, 
Ui| feu UU'fes i?ft f5f feut tR HUt H>H3Bt 3 S^ut 3' b jddd^l 
HUl W$ U TTH^ ft? 5TTO »fSRTU §n ^UT ^ul f?7U^ ofUS H 1 ^ftT5fT^ 3gf 

uy^ R5 I feR Rgiil R^ ?3 wrfufeu ul. ^g^rq. g(io)/5 feu fur u i 

H§ U T ?3 UUU r S FttHiT^ g-U ^R 3Ui Fl 1133^ § "^U UUU!" RHfWr 
^rfe»{T HU 7 feR RU^U 'tfQte oft URg UF R H" Mnji feR^FU Fl c7U33 ^T tWu ful '4 grg^J 5 ^g' t# fe USH »f3HU £ §H ul H§ c7H fife 
^fel, feu UW4UT ^US T Hnfus- TJuY U I ' '>tf fen fe?J t^UW^' 'WS §U H3fe I 

fer s$ «r huuht h1. uuuul sail usl h! i yuaiH t huu u 1 cugru ufa»F i 

y^S Ug H3T sfoT fa feu HU T U3 feu UH US ^ T ST UHU^U S# H3T 
oTfey p feg H3TU U i UU UU USU^ §, ''5ft feu UHT e! UU fo¥U 
U ?" fe?r y ggf H ^rtf^T f}, "ggff^ feg| 3T fen STU >HUly 3T% Ul " 

feu u? wjuu »[t^t fj, "feu u fm uu ul us feuu su?? ulul uu3t1 i ' ' 

UHT >#%gf fj, "HUrgr^ | h'" UUf fefW, oft HUB U ft H* foftW 
U I feHUU H§ UHUU UUY UTS l" feu U ^UHTU £ nflw, ' B* 3 UU §1 
H^l gfe U, HUTUU 3312 B Ut ^lul U, # U ulul UHT 3* jjfyfg § 

uhuu uuu 1 1" feu huW forst^ §u t uuu t uu uu fuu/ ?s Ffijss hub 

UU?U ^1 h^^ ■$$■ 1 ^tJ^ ^f y^Q ^ 5fg ^ ( h#|3^ Ul UU UfaPtfUl 
I W fun UUU >HU H§ fUH3 r UU?c7 UHU3J U UWU ?1 UU RBU 
offer arfenf fu hu 3 srat '# ore fuu^ jpf $* ITUIS B?U feu 7 ^r| 1 

14. 1918 uW 3TUHW fe% g^STM* fife U T Um feHU, fU8 T 

ufewguu ur fesr ufHffenu, faruuTul §- ^^r #u grfe^ i irsro 

HUoTU faHT >HfUUTUl>Ht ug HH HB OT tjt hu! Hi fe fHH | ?3S ^r 
L[UU offer ^t§ feg^ fg fej HUoTU U feu? f feyufe SfW ^U Ufe^ 
Hi I Hf feu fUUH^U fHSt ftf HU^ OTS ^UU, >HH. >HS. U. ftTH 

u 1 H#n fi}of3 »rrgteH sgu 9 ?vz5 u, fen ^fti® fenu | uot u 

UfUM T U. HH Srul §H f U57U HHf^S U I H 3 Hn^US H3 HUof T U f feu 

feus^u tu fuul, uu wm® w huJ ^ t : gfifl uu utuut^ ^ Pul feu aiuu 

fusl, husjteI Hg^'U T § #gr -<?Uc7, u%u hu?^ w& uu f fuy^ fuul u ^=r f feu 

^w fu 'Vi" uuu few t uu feau fn^feu #uT u uu hu §h §u j^Ih 

SUf" I H# feuul fuurfeuuliul fUU^U HUS SFST UH, MH. >HH. §. 

fegcr 5ret Brru^ul ?su? ^usl utuil 1 H i feu afe ur 3H c7lur for 

HUcUH S HUl mUU fuul §H ^TOHl f foff 1 futT fuul U fUH f 
ferg feu fetft 3TUl Hi § it W$&m W ) -l\1 3 A Vfe»f fe H" fefH 

ars^ u3hi?3i suf u f 1 irafm f uel § y 3u 5 >H T fe»r 1 feu uf/ 

feu HUU U^5 UU UU 7 tFUt ^BHS UU UTfe»f T »B HU fy© 1 ^ ^U?, 

fuul % wmrtf 'u »fffffte ©y feuur ufunr 1 f u yy h$ u huut 
u 7 huu fugf uTumt for uuu feir feci »ruu r fu>>i T fes T nfunuu u ^ HdoCd 
^m ^^ul^ u fwg sslw fuuuuT fuur uuut u 1 h^ fe^ T uuum 
?ruu ~^ t h sy f u te^ u T §u »f5>ru cuu^ur uu?? u 7 hu t fuu 1 yg urra swa §m %$ w0 >*#**# got i iet ul feu srfktfw 

^H feg^ 33Shfr J ^rsf-f.j §^ R gs y^ q £ fg^g" ^ 
Sfe»F »fH U^S f 53^ §Ff £ ^fW fa f R J Mfw 3 Iff ^ 
^H FTWJraT ofaTffi lfe3 #?M H T 5J S3 f IflTO fe1 #i# & I FT 
feH 3fe #® HH^H HT fqW5 ^ttjrfe'tf | tf3 fl35nH g H3 ?v& 3§ 

is. Hal?^ trs^, 1948 fee fn. fifi 3gi P&fc& sur ajfew i fen 
yp ye ms su s?t sar efa»r l s|f e^ fee §g g fe? fu? *M- 

U^ fH3l 28 ^WS\, 1948, £: 11 201-1 3-WT.gl(§UHte) #ftT»T I fee 

f?e §h ^ fij^T HftTR^ § e^ten* #rfh>n for fag fe^sldTe %r 
set He^e h! wjt§ hhbI g 1 fe?r ue T e irafo? jfel JtfflTS § ^gg* 

fee 7? fSW^ ^rf i ^ ^j^rg f^Tj fefy^r (^gy j^) fa »,^r a^ H 

©*°7 T Uf05|TSst a fe^fe jtfiTHSee £ oTFf H3fte gUH >tfgU fcSRfeH »J§ 
M33 5ft§ ae Uo faff* ^ SJflgg ^ E# I TOel »f3 hui? fan f 3^sl 

»fg? T sr«gte»i fe^ msr^ 5ra» ^hh whI *ra*i pi l-ne fee *F*Tfll35 i 

f^fjHt^^^ I ^ s ofrg^ofrgt FT35T'3^^e1 3JUH U^^ WJTe 3 f?H 
HSee Ut Jfeff STU RoTFt U, W3 # He^TH e^iel 5 fef££* Ue oief >HHS 

^3?5 r Herat 9 i ufs vthSI ffi fe sfvmsfe^, Mcira^fe? 3 

finQIsHdl H fof iTOcTf^ B fe?> USUcP^f M3T as §J^ ^\w 

s?u 03 for fam 3Z 3, fW. f#§, § HTcreH hh 3 u>h ngsrrg 

S MfuiW^ ?H W WS 1? f ^tPJp ^ f#^ 3Ht ^1 HV M3T- 

ioTfe? rraora j ul te* fen orjest i{%nr ^ h\t fe'sfw 1 uh fen 
u#r ^s >h§ >«ar#o7f?? jjfgngt % f^sT Hfen^t 1 3^3 fey^t 3 irar^ 
>H T esjf ^s orfcw irfew fe h ^el fe"3u T H ^f ui T §r ^T fen sru^et 
§ 5! ^ T ^?i H r feuu HHf?»r rPigF, ' §u yy h^J b~ sot ftsot hToT Fra^n 
i U3TH § 3#ur", (frRJ T for Hut ^ets §3 ^e" r # wne f) 1 »mu 
Q^orggqj | egcrrat Sc7ut # sra fe3T wtuF forfTcT fen q€ f 
'aas i i^ut' g^^^T ^ 1 fn. t%§ >hhut g^f ^fgH3 T S T S MSg^ 
^u^ 1 1 (itf ^cts 2(6)115) 1 h 1 et fee? u^ht, 1942 ^ 'uifegsH 

S##, ^ H foT >HHHto«^ 6 oc cJ^ u, 3 U5; (l948 fei ^gS§ ^^3 jfcw irysl, fTsQcrgsr, i snfl o, fer fes? 0^ i^» w%& 

ZF I ^3 VFUU, 1942 £ nfeu^ feu feci -&W fg* UU 1 t ftJR fee 

3 T 3uu ulfeyHR fey^ u •— 

"RggRoTHfrps 33*. fe§aue, (fesu) s war sr* Ry3t s t h u^ 

srus t" Ihht sru few 5 S 5 fe^r 07*53 h 1 rs* fe^ 

3 fe ^ srss afefeH? fRCTHf § ni §h § f* aiu ^ feu 1 Rfe 

>MH? §75* I »{U§ org oTUS But S^i vtfTqrg H^H I 

Hcidlc^ddlB rl fe fSW H3J5 ? T §U R^UU 0, HUfr-F qTFW 

gs3W § feu wy i ssrur fuV ufuw 5 for feu orss-fefy us i 

feu >*f*Qra W3I c7t§S 75TH §3yS 3fe T S*i I 

^su^h hht ^t pflsut rut W^^i^^iW H^^U y^fewu^ l" 

feU ^ T oT2U ^Jfeg^H ^ feU'H, H§ fe#3 ITFTW RU5TU % Rc?33- 

?>u, hu^t fesru^feusore 2(e)/i5 f y -§ U, 75TO Sfe § wq\w H^g^r 
c7uur u i fen orauut # ufe urur 3, wuul srst fRw^y 

7PB W&H fei U fe >H3T f a MRB SHH^BI c?UUUl feu 3 

fowtw urfew otus dtfTfc* u RoTe* u for fst yu 

H3T3UT tfi UTH IfH W 3? feftPH T ufe»F U? § feu fey3 foTR feuutf 
fsute S TH3T 3 Ui I HcJ ^3 fUc? feyUT U fe 1947 §*, y*R 3U § 

urmre f^i^l § ute Rcfuu ru§?, gp Rcf3U fe§ § uu feau w0w 

t?»FUT fotftnp fP fetfW TF cJUl»F U5 5* yur U I %$Wn RUc7 r U 3 

R5T33 3 WU3 R'§ fey3l S^ f § fee T 3T § ^oTg § 'mfew^R ^rfegttr' 
TO3Td H fecT HUd^yU^ »ifycTTUl t^T THr^g^gj ^3 fjfn^rg fey^ gT 

H3Tn rT'U^r U I yy§ Mfq»T3Hc7 RH 1 ?^ oTTgs, H' fl| Ho73cf R3rsqU3TU 

fee full fesBmit s^ ?5ui yfew rt fe tyfe fen s T s oft i^yu^! u, 
ftm ^ fen hhI wyyw, §§' w [ §, usth y?^ mt hs cu§ fetlsr fe & 

$Z\ cTO5] >>pqTg 5^- jfl i 'gjfeg^ g^fe' fen W% tTHH U yu HS 

y3 T u fe Hut yusr §* ul f?>Hfu3 usi ngyl urpg r©73§3 ^tw fey^>>rt 
y^l shfftti'dl 3 yjB ts 1 ^ 1948 3'feyt^ersV us 1 3*: ury) eg ^uar?, 

BRyU, 1948 feu DfR^UyU »fU >H§ f^t £ HS 35 »iH0 su fey ^ § HS 
fHUUyrsl ¥UT SRte ^t orM I ^U WVS H3T, "f feu wyuT ufuH 1, u^ 
fe RUoTU B 1 e^f^ UcTH Ulu cUSSt U, >HKoTT R3T3U BIJ53 U5TH ttl 
UfUM T UI f RUcFUS WH S r S foT^ SuT Uc55 feV I feR of'lS UU °158 Rorau hut ^hhs sfs»r ufe»p 5, fa§ 4 fa, tiN? fesW fuopu^ feg 

tF^tw US "3 ^£3Ul W'l §5* § U5t US >H3 >WS »fgR3 T «t ftfel 
f^rf"^ US I feR 3d/ Ro73UT ^1 UlS3 r Uul U l" R 1 frpfw, 
"oft WITH HU 1 " W ?>uf Udi? ?" f^t Hpftpqr, "A' HS 
%W #*€* H UTWS 33 §£| H3t H3 1 H3T3 S flptf' UU^ |" 
£p fi 1 SoTUt IJHt US 3' VUSf Ut Ute r feu US* Hfai»P UU Hfcf H3} 
S H§ >H T fw fa toffixP oTUST "^R § fer feu Suf" U I W3 feu 

hs 1947 few, spat*! Bteu T ^f, £3 ?a§ sh" t"u >nfel Rt. mr, 

»pfe >HgR3t S, fes* ^USlfeUP ^ W8 feu URrfs gjg^ f^ W g^ 
^fe# s"te1 h! I fgH 3' ius fusr, B sTT^U 3*331? S HS U5?H 
ifrW, feu U3TH HUt H>H3Sl ^ itf i fa fa^H 373 oTSSt, 
3TU feq<ScT US § g T ?US €1 U r U R r ?5 &$ &$ ufU»P | | H5TU3 
»WSW 3R53l»H* BSftW* tPS>>P SUf 1 U r 5?, 3 f 'H3J fs r Sf H5Tfe3» 
foT§ 4 5TU UU US ? >T WS fa©"* HfrTFISel 3 »fS¥? -T fef? ^ 
oPUS HHSngr gr | 33 §0 W, fUR H fecfa RU^PUl ©TUMULT srel 
SPSS*. 5P33? r Sl oT6S SSl HUUU US. § §U ofef U r USf3o? HU3? 
UtfH f U# 3 HoT3Ttll RR<3 T ? r feu orvr") »*$JSpf §1 UU^ r Ufe, 3? f U 
H^1»P HSl wf&W U^t U I feH 5?1 fu feR 33* $ RsTP ijFP feu 
>>pyST S3 W3 r fifftl US I feu 3^ Ul U RSTS r U 3 faff ft&fK < *<i < 
S oT??5 "UnjHH a^r f?3 T vF# tT f fS3 § ^dq Ut»ff 5U' r fHHS ts 
?^ "SoJ* ^ US t 1 fe3l>Mi H r S I it 5fU3% U r f5S ^^' 3 )^7i W33) 

»f T ^»fT ^W u^s'f Muls'r s ^fajs* ?Tai ng titt ^e fsr huottuI >h^hu 

^USt ^h oTt|^ 3 fS^TH >tfSHTR US r f '^ UUS, >H3 ^U3 RU3FU f^i 
^ Ufq^P oT§gft, U§ 3TS SfS feu #^ ftgtf fe? T t^ Ufu»P | feul 
V(U fe|q RUo]Tg ^ gi^r^ § sre^te SUU3 HT ^t^^ gfe>>fT 1 ^^^t. 
ia* (Ml 3HSW. 2(6)/22 ; >H3 2,(6)/20, »I3 2((j)/2l) 1{3TU ^Ut>l»ft 3^ 

for Mara^fe? ruottu fe#' uu uu '-3c??lulRfsa[ w? fey#qn mjuu?T' 
Mct? h ^ai srus feu Rumg uiu5?tss1 qite'ul oruel uul u i 

16. fuB T ufe^Tuyu feu '§few' s t h1 fus feu gpqt mtruh s f ^t 

RHqr U f gtlft U^U ^UUl? ^ f?g 7^5; ^5] ^ ygx^r ^pgtf 5 

§ feu Rqq f st § 1947 feu Hy hbJ ass 3l5f gfsw ufu»r 1 feu 

HR ^rfenfT fel>H T Rl fe »TUfR3 1947 ?1w UI^H^t f^ »f3 HUtU 4 ? 
feR »TRUH B T HSTIU, HRH) PS RUU^ ^1 3g2 >rU U^ UtF HU^ ufo»fT U, ftfi §tr, fas T fep )>ffg^rg i, Hnsrrnt. ny nraf3>)F5 era©} fife e ^fwg'W 

til fs5foT3l 33S ?53T T-rfHM T i h" &h ^ n r & n?FS t^ U33 T & wis fenl I 

#n, dn* tnt, oV irer ^ orei H|3 f § fen 51 #3 yfe.^ 1 >tfi wrs nra 
founl Hn = 3t s Ma era fes 1 fa #$ t! fen yio^ 3 ^ei ?n fe t 
Mft^ralw nl fsannl ofM 1 feH h§ i m h^J qt sraare S h# 

feof Hadn't 1133 f«fa»f T I H fe nfete fee HI'HHU, (ll g\ §. 
U33 #; 1215-ul.^/ul, fH3l 3 tR^et, 1948; fa feH 3H d H* He? 
5TWST SU W I feH fast i tfe HnS ^S ^3, >HH.W5. fe 
fefq ofd^'yl ^ i^ ora?»fe3tlf^^3,ffWSgCirT. 5?fH£|fSH? vMt* 
fef 3^: fees S3 Sfor f ^H^ ftf? Hi 3 §H f 3'HfaHS ^1 ^ObI n 3H 

feg §fe n antf s^th | # 3^3fa fen e^ta oH3 T aifew r1 i fen 

U3^ VT, feH Hi fe3H 3h te, HfffaW Hi frfH ^a >n^fae 

nsns s ns wfw a for fen s^5 T sn? if I 

n. H3 Hacm' fenra 3? >r q) W3t f^i tft a T 93 biot ^hs # 

^^ TF I fen 531M31 tU^cdl, 1948 fen nfa»P3U3 WS3 Tre^ h 1 §s* 

s »fu3 'f^usl c7fns3 re 1 S'H nl w fe>x T »fus ntfw nn hs 
§st 3 h^wh ggi -$w nffaw T 3 Hal ifennl e?M i an if fen nu 
orgit nfn ssl, fafn Qx wz nfaa nl «g# nfew 5fe>x^ # »fg^ 
fen^) hs »t3 h§ ^g§ ynn T n wns ^1 n§s nfes ^m snT hs i 
feoT an ^ths nnr fen is nu nfns ^ nt i fen 3* Hn^n ^ nn te*fn 
^ <shiQ<: ^1 fai5 r t fnat, fe§^ Hfen h! fefisf fi* f^n f n »ffe- 
stoImt ppnHS M^m ?5mr snf h^ 3 fs/ Ht>HT ^tnt»f f ^ na s> snt^ 
g^^r rt forf^f^r »wu T ^ras T wal HHln, srss § HS3of sM § f?u- 
nte Ht i fen hhI wz HTfeg § fs*- # m\ hs hs's! s'r §s^ 
| tpjpg 5ras T snn hs i 

is. fr fe^s T nl h1s>4h >-^fI. h\ >hh. >nnHn snT g* ^ fest 
n T ?5 r 3 s ^H ufe»f €a nfeMf h* i nfe fen §1 h! for wsl 
h! >hh. >h?h3t I hht ng T n^ #e ^ T ss f ^t feunM § fscmr i 
fean § ns ^?h a*§ 3 »fgHn fen s t s H3Hn n mn i 
h' l& Qfof fe^V nlslMn >m^. h! >hh. nrnnn h^ ^ f 5? fes^ ^g^ 
fnsr fen feT nfennn H9i T nfe»r h^ nnl »fHH3l unai2 n mnt >H3 
Hnt irs^t tst ??& fna nun^ ? t h1 n^ son^, Ifr5 ^rgs n m fst s 
»W5 'n fe»pfs ift nn ?|i # insra tfeM^ s^s ^n us ^ns w uu ~3Zj § HHETcit srea M3 ot ^ fgg*g u ^rfe»f T i s?gu t 9 
1949 § ugat wa ^ wel hI »1h. h^ t ^ t »rsiul 17333 
hs t 3* »[fa? i H # *?, unst uVg # HHsrra § fesr i?si feuq ^f 
fast fetre T u 1 fast ~& fau&tf o, "qg tft# u T Hsf33 u^t^t 3135 
§3us w^ra »re giite HRfsw hM 1" few fast fag fp?t ^ nyir 

fee 1 "^ H T "qg^T u I feH feu t<fa»f T HllW 3 fa far M^l. Ht. #3, 
WHUifeU 5>fflUfa»i T t?t 3 r £S T 0^ r U TT5 ^ gr^tg yggr § 3 ifo 3 g^r 
U I feH fasl fau Hsf T '§ fltife^i €T' 3UiW r St 33fe>H' »i T ftf»f ^lfe>HT 3 
fa HUa^ ^5^' S WU T 3t H3S Sst Hriag 3U 3ut U I H"3o?Tg yg yg, 

#$ cpfanf gife»r 9 fa ijgqcrai ire^W feg $gf 3g*^# feq grrfafeor 

f^HUfe 3" Ht3 "31H US I H 1 H T Ut feSl SuY fe>, faf'fa SU3 BhI 

3^h : >H^?3e fisus § is3t OT31 1 fa §3 feu fast ^uuut fe^ 
uh o?us i 

(tWU, 1950) »I3H HS£ 

fejM'feHHg-g Hi €®'W ~3~a 3. h^hu t s *jg T s Aig, nt rnru3 

S T H Sfaf tfi § 0^3 US ! fit W£, 5 HFt, 1950 ? fs#eS-y33 

^t fesr ira^ %$J s urs fe3t nt 3t i fu wa hs^ fe §st H*raT f 

¥U?Ut, 1949, fa^ lffl T H HU3 T H S H§ fe~dU f H 3jU3 VJ3U ^ oil oft ftr§ 

fs^H us 1 fen f^a R?g suT far fs* m§ §?g* ?"! sg^ra ^ f^g^ 

^H Hi fa ''H^53i r ', H T n^* -| fewfeTaor3»ra 3UofR3l3 HS 1 f%1 
d, >*rtMH^#*Q^' ^ 9, ^3 TO" fa ftl H§ H1 T § FR^B US 3T 
W ^ #3 gfe HU 3^-14;^ SUV Ha tl^ l §?>i I feH fas ^»FgT 
^fHW tTf^ T a fa H5H3 1 !LpJ3l "S^l foTS OU H'US 3 MCJ3H 
^1 htoi gs ## US I f"U y^^ U5 HU3S U5 ^31 T 3 fan § 
3 T H3 f f3UU^ §U-lp T S H3j ^ fsgT S T Z5 wlf^fr fa[»{T jfl 3 f 
1 RS 1948 fe^ H T HU3 3 r Ui frfui S H" »f T U^1 SSl fea W 3 ^ ^ T U fq^sl 
Ht, fR ^ T »fflO r §% ^5 Hf FS3' W# fvRI5 T SoT qTg gy^ | y>g UH?1 I fee? teT MfCRTgt a^ # S^ H' y'RTy Fra^g s! o?gst3t F T 
feig <fe, fea st3t fa"F-fRy gflfie* ^ ugj § u?r f $$ ^ •§ 

WO^fea 5T33S- ^Rr g^ yfl ^q fa y^t eg SU? Hi I U3 g> ^t 

3WRt Mali wy I ur§ ^s rmsf* jfl § ir fen u T ? y*st ^ y^a 

SUf c7UF T pf| i ug ij'U3? r i U>g RUSTO | ngt ^ §^t gpJ3 

3 T fea1»ft r r fe fen §TH # ffefe f t ph as, feR Rfual y§ iM wa 

#OT FRt?W R5 I U>4 FtH53 f€3 fej fespg UtT3< h! fe fes* 

?o7^ I R€cJ<jf^Rl f u ya's HfJ w y$®&& qm a i h§ as 

»FUS 'HyjR $ F¥ F T y3 r ^%Tt fgi^r § | 

ira feR 3* UUff', fa HS M'fsfK §3 § fe^of RBoJTdt »fSRU § |U fea #1 
^r j^t jp^ h : ^rg H § ^^ H ^ | ^ ^r^ T ^ 3FT g f , f^fa § ppg 

RU^t eTUHR'Ut FUSTut 3e H^ gi §R fesr |, faR ft g 5 M?K fafg^T 
5T3H 5ft3» R' fa^TT j, §g I uf^ U|5 feftl g|g bffep>f T STURt Rn§ fe §g 

yslw ifet erg R3f sfs 1917 3 1 it ^fftik, fa? £r feu fc73st>H T msla 3 

fe»FSc7 Uf 25T?i ^r U6 ]y, f r U?7 i n^ ^ f^ » f f, f g g MgTU ^ ^ fa^ g 

grfe»fT 3 § fea rV, ufa?,3^5 # fofR at%H itf^w f»pui f §f ssp feg ^t 
»f Brut 3 r ua^ h^I t w& I ^g j tof as i fea ?rg^ 3??^ ?tr^ Hsyf 
fee' r<?H fegs | at ^ r u-j gel a i ae^ fea fT?' feR Hi mm fg ^dTfe^ 
f fjg&i §5 y^tO a :t § R f gH T§ o| ^ ? ^ M r n ^f ^^ , 
My wf[ rssTR 58T, feat nyp. tn § itfgf* h^§ as i 
foffl gialg Fraofrai hsthh Ft fen H3T RTat' oft aR^t a fe saa at i 

FFH 5B H T fUR 3* ?y S?t ROoTg S3Tt fact R v flR Ua 5f §h j H^a ^rus fU3 

ystw ro f^t f3>>f T a ora Rc?Ft a 3 f s org m bt ct^ss. f^a^ gg^ ^ 
whh 7 tt >irw T i 3 1 fees it Ra^at s^at fea' hmbh 3* c?gut 
RcTat 3, §RFt»r aac73 r § ig-ipf<^^3 ^aRa T fm^ acr »ft ^r 

Ft>Ht RHTe7T3* § gF ^H RSTFt 5 I f?R 33t RHcT'a | Mry^ FR ¥gi3t 

f cranvt uas3 r set fee? rt^ a^fe^STftts^seOT Ft >ms- 

H3t ^t §R f yjU3 a fFFt a RF f6T ^^3 ROcT^ f 1 oTTSSt 3 »fy- 

w$\ 5ra3? I yaH fea 5 for §a Rac7rgt s^ra Ft tsot afyw c7§ i tr H g u 
f^g uy ya^ ^ >H3 yant # feRfa3 Mm sras ^c? ho 1 f a^ f ROcrrgt 

H^RH^ ^3" Hc7F>raH T § R^f US >H3 MRO 1 IRS 1 ya r U3 c7U fo^R:^ a 
R feS r HSTRHf FF^Ws ^1 I fas* S RacTtU yRF 3UT cTget §?5* ^5t i y^H aus wa feu fen??' Rfas i rfw tar i ! feu tut #gj u r 
U3 r '3^ igar h r? t u xrsrar ft ^t § fe^T^i ^r hvs t ufu»r u i ructhI 

cFT^ra H HSRRU, 113 §* US 31? fag 3\o( foT feu H'§ 3T3 

^R^ f st ipa^l 3 ua feu u 1 fa ot gfs h 31 ^u rucfuI £srg 
el i grsrul f ua fe »ey, f si hh! ttc1 5 1 rucfuI HKnw "§ rt§ 
feM^ w§ §r t? hs'eI § ur^u h? 5s us— fen set saY fa ©u^f ^ 
hu^u Hssqgi sat 1 , naf fen set fa feu hh & hh Haul § fefy u^ 1 

fcf @ fe»TO I faR grgt §, SR # yHul f U3 ff^ Hcffe^ 3fe»P TFc7 
3l fasTc?*5 Sfo RHfeW *ffgr ef I HUTOl UR^t^ 3 ^Hyttft RU*^ ^f 

u^fw r ^§R^3Ts r suutu!HU"U3H ar&s, fea r s hr! i *jf3H5 T 3 

SUrf SHI fel 3F8t HUTH3 § »f IT fUH sffer ^t g5TU T U *& »f Rtft R3^3 

rs^ =r pr fe?>3f 'u #3 r fa H5fH r u i a §/ fa feu Hg^u net >H fwel 

0u r c?Uut U I feH 33j f^H ?1 fffH WfU ^ UJRot ur §h i gajcTO ^fey 
§ fte f g W f cft§ ■§ 33^ cTU feH 1 TF RcTS 1 " §; j ^ feg ljf^j»fT § fe^H^HT 

umufH us # oft feu ujs?»r nugnn hs isrsS ? § feR r^ f §r- 

U3fe Ufe HRf<5R RS iFS 3 r 5ft feu R3^ R^slcT 35 Uffew ? H T UU 
fey WTR H* 13 W@? Fft, "dHT 38H ^ gr^f grg§ g fg 3S? r g 
^ T ?" oft 3^ >»ri|St W3W 3 >*ftR5 T or j ^rQ gf ^f0 ^. 3 ^r 
H3 H§3T tT Mtrfst ofr§st U33TJ5 €M r 3 T ^>H^ US r cT|?5 § ? §U R3 T 
3 »ffacFU, faR ^r ngq HriU^T ^ RUS T ^fe^, fan *5Hl JH§3T#H ^ ujgr 
UUCT3H ^3 3 ?^ cfl3t>HT, -R fe^hft ? T feRUrfe ^Tm^r 5fgg j^ fa 
§75* f ^flf3 5 i!d fafl § ^d3e € f §te ! f| U^R^i 5 5ft3', 5f1 
3^33 t ^Or.5 H3j H8t fe3?J T Ut BUUt U fw U far §U »fffut W3* 
& fe?cT M3 >{fe3tJ5 UfU3 UU^UT, t^S fec7 | 5=$ff®i »ppl jql. MH. 

m^ru § y>>f"'U sfUot H f u H3fi§s snt org ? 

MH ¥^U3 § 1{CF?>- H3j ^t R?r § W7 ; w ^ 5SH U I RU3 
Hc7? feR i cT|U 3H €i fRcTtg US f U feR | Rt^r fg|^ RH55 ? 
UUTHS 5fT H ^ fesj HU t S fe^ gr^r ^ S fa^ qrg^i fg^ ^§ y^ 

U5 § TTB^ >WU5 eyf ^i g^r gfe^r 3H § R HUTg gj^^ (nfuHS 
3ItR5¥t) S f^ fe3T Rl fe fH S UTTT ^ h)w f?3St f^R^ | fe 
§R feU R3 U!i 3T^ 367 H§ H3^ SUt 1 I 3B fep fel^p, 
"HJ'U'R, fa? 3' yja 3_U'g^ U ?5UT »f't ; t?T, §U HSt Ut 

fat 1 wuW us ? ra i uhtu si ue hu^ § R5rf3RTwt ss1>hr Rtira 3?5rgggi ^H^qr^fl |xP| 5?£ f tftft S <M ins *# arfo£ f* 

(muIs, 1954) ^30 wf3sp irii 

*TC HtTSt t^re?> f W3TH foam ^ sTs, 

trar3t 3^§ ftfaW cM s gV hu i 

3? h§ fu>w r 3 sd ©oft vret rit am i 
3cft»ft assr ofTRt^i- ^ ufe»r ieoi T e, 

*J3T§ Hgfl 3^HT ipie U33 MoTO I 
H3* fetf # Hfw HcT M HHcT^, 

?> T ara 5ara u§h i #i feg wfg, 

HH H3 #§ HU5fe ( feg UH^ Hfe I 
Hi fe*5 ^f 3^$, Urg frfgjrg fg^rg, 
3c7 3H 7 fU5 H3 ot T ffc»F 2k# 313*3 | 

»(3Jf H T 3 33ct, §§ ^H feop I 

fecT lUHfe "€ H UH : 

3hS c7 H ct HH tTO, 
3§ t^l 33* ^§ | 

iw ura w w H3 utf, tofUHH ira ^H S cM 

H§ H5 st fav f%^ 0^ UfH^UIH I 
|st h^ g^js § frw f%3 HB TT*5 I 
feoT3H fefttft H*3t 9UH HHT fu B*33 I fHSBt vRl 1 »rarH $? gait -figiT ^ q-e I 

vra araret ?h 35 3 @^? arcs arara. 
ot rent feg H5re fern nHi^g i 
fir s# $m* hu^ih, §e us t uh ey, 

8* 3t feo OTJ T ylH. ere ?s HSt gfe, 

0h t ?>cf, ?sgt war, 

^ ^U R OH H Ht3T I 

ffe, fe $£, ££ ?5, $£, BJS, 3IS, S H\ eft 3^1 I 
UH Cf HZFHST^US 3H ^Hcf 3? T ?fl I 
^efHc? UU3 5? f^HH^ H^OTH f?^? T Hl 
tF35IcT3 3>fl 3 rT^, 3H U" fiftl t^ I 

ftftf fl=£ ^3, 3? Hs| ^i, s€3F ?> ^t ^ ^ ^ " 

(R3 ^1R?I ^tfMM) §M*3U5T 9 I VWBfe* if*' $&~W *S35V ?1 3tMf3Hi, wfeTO WH'3 fsg 

MTuwlflBwaia foa §e f sf?R fe»?i f», Pes ate 5a ei § fes was % Isa i <t3q 
H3^ f u swg fffuu ( wet at wr. tfifea 1 nan 

3T3S, fmiW fa H3H T U9US f«W Wf Ul 3, £R3SI3, «*^g § 

V3HlH 4 2 Si S5T H?t feg fe 3 i r ftTH 3'H fa UH T H U333IS3 few §3 
sfUH «R3 usl : 

elH3l ips nrfog tfi§, ft" fm fetf S 93 am STO ?1w 9 

>H3 TlfU H3j £s T tft S H 3 t H3 US US fe^r U H' §R § 53 
fWs 7TH, fe^ H^ U f, Hfe>H T «f§ HHf?»T 3 1 UTJU H3j fRH 
MRS § S3 H3 T feu UH o?g?7 §H j 3TU OTS HS5T ul THHT U I 

r1H31 H^ *! *§ S ^ ^ ^ ^ rf ^^ f3WT ^ ^ " 4 

fen Fpg s Frg te s T fefn sru* | fci fes fe »^ T u fan s 
33 gigi, ^t 1 iys £ sTof ul shis, §u iras 33^ § ill ?juY us i 
%1 ■$-?/■ fen t! u=?f3>>f | tre fw h t '6 : via feu w trs ^sl uta 

U 3 7? UHS ^tfl ! H?l ft#?% tgT 3' feH J 3|S 33 ?7UT 

Hi HUT ?l3 f3»f aft : feu 3* HFTJ »^S tT^H §3 f?5333 U I 

R_: 3UU fauf : H3 HE feu f si H^ T 33? fa 3if fiW ^ 
U 1 ^ 3 ^t ^1 yrg^ H5f3l fa3^1 ?1 VJSH fef* ^ r ut, fW fa 
HU fH\, f3WJll ul 3 H33 cfer U, feH 3J§ »T§ § W 77B §?>* 
§ fS3 ufo Ul U?3ll I H" »TU§ tUU' 5 ^ f "~3, WUS US US3 
H IF §"""3, HHU fifa* H ?? § y ~3 ; >H3 HHSl »^rsl V8 S ^ f"3, 

fen fg-s I €5 ^fu^T ^ji i f3H o(rg^ fe H I ^T_^g H -5 ig n^ i feof 

3t feu U T V ?ul TOH^ Si flJH U ! ^H, feH f ^Hif S ?'Sl ^Sl 
lUtTl U I 3lR, feU 'BH S HH"U WW ?5f1 d'ftlol'd'ol U >H3 feH ?^H 
^UH §3 U^R ^U^ ^^1 WbI f y "3" S5ft ^t f^H^'H f 5 rF^gH 3 fetl 
HH^ ^flU utlF ! 

h) hu^Iu f3»T r 3ll : feu gV uuth! 3t 5UT U I 

Hj sfuu fnm -. uuthI s t ^1 u€ r , uu fen ^ u^ T feH iRf ¥§ 

f^U 1 ^ ^Tgr ^^1 § »f% feu H'tr ul rT3 ^U T 3 U I H" feH f Wl 
Si §ITFT feH H3l ^feV U f fe feV 3 T S H f^H'UWTH H33U ^33 

feg 313* §r«t u feu §h tl >H T "yul o3l u i fusH^?? st gufgis3l 

£ HlfU* ^' feV § R feH^H fe? r 5 3f3 Ht, »t3 srtlTUH fRU# w% ftfyt ?w> fygs 30— 3 m H T s 3* s»f "ul gut, §s* ht us *m 
ys faiM T ft i 

feu afe fen 75c? hut ^nl, «?;u t s^, h^u fuuHU^ u ^uW 

HUl Uf§ FFUl ^W g HTTS y_UH T sut H<f^t § HH?^I BlSofr^ U#^ft 
fUUSl cTgr fe ft^i ^ H ^3 g^ feFPU-W'U Ul VT »fa IJ5I5 cW 
U T I feTO-ur^ cTWHl feu wfeU T &, U^ SS c7 »1§ f^3U{53f •€ T U T 
§H frftf §H <F& ofef U feH fetf ^H ?> fU^ yUH § feu TFUt ul 
UyH T SUl gij-^j § tfHH 1 ^ c7aa T s}M T 5f!#Jfi U?^ I feu f^FTU-^3 
§?> T fey* Tra offer fel»F U fUU3 fa qUH § UtfUST 3 UH S #U>tf T 
S H3U ® 1 fej W §& fjfyf 7,-1-3 ufe»T U fa?) 1 U T UH5F, ?3- 
^ctf >H3 UH U3T31 RHrg-^fyfq 3 I 

fn fey ur^ ^^ ^§ feu^H-uru ul oru^, n~ wu fe»re c7u?? 
ut wfg\w u^u^ gt. f^jt ?fb fa f^H^H-WT^ feaFfow 1 3 suf, hut 

»Fyfe>tfT i Sffer U I feU §U fey 3$ fau# H?3 H T H >MUU T H feu 

3fU"U U5; "feV § fewu U 1 ?;, UU5T U T <S l" i feH^H 3UU US >H3 
feH^H-UjTH ^ §yflu ^ffrtyi 5^ 5^ $fe 1 MPf rg g^ggj >#§ fefft, 3 

fcTfu^mt sJftjT ^gt $ uvrJi us, fee^ i H-m T 3 ttst ^V hu t s unj 

33 c?U] ?hJT fbl^U HS I HU^U3 (>H T fuUU<?H, 98.3M) f%U fofW U : 
lj *H?ttW HU^HWH >HSGf5 T irafelfUcfe, 
fc7#5 S ^3H U'W tJi?3 T 3H T U^fg^ 1 II 

^^QfH, fRHF HS f^U UU U, UU g^tf U^H T UU ^U SfU^r a fn 

375" ^ yry ^ ^f ra ^ ^jf I 1 fef* ^ >htus1 »T3H T F T UU >HU 

^c7 ^U HUBU U Ul I 

H" feH W?5 S H _ UUt § t^ul 3UF r 3' foT §U >H T US T fuWtf 

*&t ^\ Hue feu 4b & ww, ^ru" fe issma feu u 7 ^! u sci 

^"3 FlUy fuu ^tgign 3m?t F T HVTUIK Ufe^ 1 Hi MH TTU" feUHU^ 
SEt yH5 MWUl U T K3» T-FH ^U 1 " feTM 1 tf I H 7 ^ ut §H S^t ^3 

h" fesr fefe»Tfug1 ^ihuWu u uy feu §g Hue hm §h 3 : yfus 
fes feyi § »fru§ Hteu, y T a T y^^f fem ul HUcTuuaft feu yu ~m 

?^U StuI U> H^U^U tR5H cf-few Hi. ftTH ^53 fe H5?J U 'U'utHU' 

^yyju ?> fefe»jT fe, 

"fUH U75H Ul H 1 ^ U SF3Hi 5f^H ut HSHl 3 

ubh! fecfl aTul >H3 H^aiuRM S M T yu^ feu huh 

^S ?oU fe»F l" ^3B f H §* §R fes, HUT3H' STnJI, q^H H3T B'5 <tfuf § U53 R^TUU 

sre, g T g* y^ fRUf r| § fe^R amm uguRt fey qui § feu 

feR^R fe?few for ffffif #£ fUHR3Tfi WW? U R'feSF, 3Sl feqr^ 

»fe 531* g^few wto fm*# fsr IrV | htjru § c?gH ^ 

§R # 4 faiT R5 ^SD 33T feR H§ ^ UU33T of^t ^3 c7WR 
5 eftet >H3 R?> <*tfi|o 3c7 feR H3 § oftgraR g tyRfiT HU? 
ctfs 7 I StfWO f^eHS' H33U 3 T U3 t 11 felTS 53sfe(t folW 3* 
feR H3 ©• 3 »fH^ c73?j 3" fRfcr § Rig fejJSPU 3B fe T f3I»f T I 

fW fUR3 for feR^U q^SS ^t^ »f§ fefl?^ 5^ ^rg to, 
§75* S U§ 50 JTO ^tgjgpj § feR^rpj §§ ygr ^g RT ffy W »f§ 
R^ STB ^1 §5* § ^grORT ?cf", W HRJ5HW ^g ; gr^fl ^ftpE^T 

g»§ ore! ufrr <# uel, §u far i 3U3 5 t -H3rb c?u hit i 

feR R>T feg HRffHT^r g§* § »f3TdRi ^5; feg f* ^q ^g 

fR«T | R_H3g u^r, mt& »ra^ ^r, ^ 35? 5 U133 it, fRU3* 
hr for ^few umru f *" # i u?^g # tfW 3c? Mgw few r\ 

U3 fRtft ^ feR § c7|?^r HTU c7U fe3l I 

US H* R?J =1^33 ?H »T§"tfT U* TO' fe HTO feu fRt 
3TSHR c7T3g§H 5 Uu) r1 M3 fR>H T ^c73 ^ j^tg guW fR^^fe 
f&Uj ftTR #S fof 5TRH »f»S fH^W B H'gU RS I f R HH 1 
g?3 T ^ R3c?r3 ^ st^gt i H^g gu T F3 fR?^^ fRUf ^^ 
fW J feu URc7R 5ft3t fc7 H §U 5Tgjg R ^ T j5^ Mnj ^T ft#q y^ 
3U 3 33 55 3T M3T§R, fRtp S UR'R >H3 fu^R3'^ f^U fe3Hl 
5R Rc?3t f i3i fRR |igT fe ( ^ ^j f u? R3?5 f MR'B oTa^ : 
fifa fUBRHT^ ^ 37r r^lS g^ H5f^ | 

feu HTOU WW fRW. fRR # ^3J^t | f^ g 7H fgffe^T ?i %t 
9, feu RTRSU 3^ fpuf fRU3' U% 3 A ^ RUH Rsfr U, §R i 
feU 3rut {|R^R gg?j S^-HSRg c7U fel I 

elR3l g^gr^ ppij^ ^ §^ |§ ^ g f gfl ^ jjpflaafeS feu 

fefe>H T Ugt Rt »f3 feo R^t^tufer H§ R^UHS 3 oWP ufe»f^ I 

^^ 3M Rttf Rs | R3 ct^g^ § ^^ ^ ^^ ^ TH f!^, 

sraraR 3?h ? 1 ^t HOT c?Sc?3 ufeM^ I fRR feu fa fRV ^t S 5§§ 

^3M U^3U?*UU ^r^ 3 fa| £ f H ^ fl H ^r^^g R ^ s ^ feg sf^) 
fHR feu ii cfusltyi ^1-55 fag HgE sr5 gjgr . 

: 'unrg u gtuuu fift* feHR rh^ u wtogl 
us 1 h§ fen feu ^ wife? su? fuRut fa 

fUtPRU^ ^ §~3U f^U fe£7 >tffau T fej?^ 1 
^tfH 1 5?U fe3 T H T # fcf H33U3' ST ffiW 
fHt|t h" Hg 5?1 37UH T # 1" 
fej c^CTI-rul eg^T 3T55 fjfyf I ^rg^ 3733 feg fe^ H33U 
HR i=!S H T gU?> oftHT fg^r 1 

US? FFyt fef^ U fa fta Htfti^ Ul»T RUuV feg, ^ igfea 
fHRS ft%? »ffe>Ht 3^ f?>t £ y^ g^g faw | gU3^ RUSTU 
??T feU HStF fUHT for 3 fRtf cTiUTUH WW fai^ # #* U3' Sot 

£uu >h§ fifew h ?ra us i gj gfo^i ^au us sjt, to R_g feV 
§ *jutu*# Btf * fo »fe ^ ^ f^ feg f R - yt hhI ^ ggn^^ 

RU^U »ffRUT few ffiRUU oTUS HUl fu»f U U ftTR feu fa t^> f3i 
3»! fRfcJ UHS^, »ig^r fHyjT3T?J U 1 H9U U, >MUET3 ufau 3 U7?g 
feUHT fe^r, f~g fuUH3^ ^ 3oTFftH US fui\ ^t grg 3 § ■& 
^faHH^ 6??1 JjffflOT 37^ ^ 5fU H3f faU3T fa fayi § 3RB 3T 

u# 1 fj : gnu? ftfuf S S3 i4u feu ffuI gfo g*3 ^ ul § »f urI 

3 f?i f U? R5FU STO, gU3'?^ RUoFU ul feu URBTR UU ^T3 feul I 

u fiw %f in feu uu^h m b^ ^ feu o?wh % tfm u^uu 

S^H ?% 5TUT HS ^tfyd ^1 ofH5T3 feu 5fl3l UTOB ^^"^ ^ f^3 
^QU f^t URoTH Hi >H3 feR ?Tgi f Rt f IfrfoTFraT^ »f§ g-Tgg ^3gf §pf 
feU H^3lrol § If^HrjJl >HHg^ 1^3 ofU H^# HS I 

^PT# Ufe fef 1 U foT TO 9^85 »WJ5 t HUT^ f feU fHHUU 

ftwu 7i guur^t Hdc<'d u ^3 ^"<^ at^a j 7P& fr^u au § ftw* 

§ fec7 OUoTH olM I ufUB* 3i feU Ufe HTRUU 3^ fHUf Ul ?jts 0TI3! 
Uful § fag' H^U^UT ufe»fj5T ?^?5 I UHoTU feu r! fe Vfe»fH St 
fe»TR3 § fe^ R3UU ^UR RgTy^ ^g ^ r ijt^UU 3 1 B it H^ ^fe»{T 

u irf^# 3oi u fes^§ feu fn&T fe§ ^ts 1 feu ^r fRyrrar^ gs 

t?# >H3 lU feu fTORS^ lTf3(H3 T ?> c5 T H RO! oTU f »fir^ #fW 
>^fU # FT? ^Ig ofU Bf I RTRUU 3 T UT JHUf 7^ 3^ feu URoTR fe^T v§b § q) H?^ug w r & 3fo^ ^ r s R5 T n 3g 3 feg § a% era fenr i 

g^l 4 oT^ f?H 5fgr ^t fef^ 5 : tf FRH3, HS °ltfBd § tf^ 

fc7 fUFRH^ tft 3R?¥3§>HT WSJJ1 Ft ufet tSc? f^Hl fe uet 

?^fa| 3 i/fef^ § gfow^l uw vn 3ft^r fa H f%^ f ? ^j egn >tfoj3 
"u^-pgr^3>>n § ^t^h! irfw tf! giW sbI U3?> 

Ijfq- 5^3 fl^ i f^j jqr^T %#r$ U 3 fej R^ \[5 
3 3 fuu >HFT^t g-g^ 3 ^ >HFff Rt§ RR^ tT |-3~3 

fo^R^s ^ ^g3f RfcraW § f#H u* i fen *ret feu 

fef lffe\H3IE :i: U frTR F T lfB5 cTU^t FfT^T ygn ijgn U l" 
17 Sc7 3H i? 3f § H]3 i ^g 3' W^^ U 3 f 5l»ft RUM* 

Rate*, g^ft qtra § -§_ ^j U?J §^t ^ »bm 3T3t ^ ^^3 8 s ^1 

* wqal s^ag Pnxfl r>?1 vh3 $tti 2Mif 5 Rst hsIw Rami ViBie"* w SaM 
a/>3i3R rs} £?sl seY 3Tr sdY rim?! i i£ ^aB, rs 1^31 s ruishi aiiql araa- 

^3' rIr 3JH £ feg P?RR afe'S %3 31? fa£ fa §S* S W2-M33 P^3* Paw I 
§Si 5JR Og ojfel HiSl ft? H o{ : aidH fptji SIR cj§ 3r fs^B'oi § : ft*R3 3.^1 

3i la fVfa afl aasai i w*3w wv\ s r §33 f^3^ §n §?^ % witts 1 ^, "dai f^'tw' 

fH3l Ixf >»33, 1\f51 il-g sPqWT ofsvx* 3 WH §H f?^ fsa },"9^ 3S | "n^ 1 3 H«- 

r?s ftqui fll s h§ fsn §3hi fe?i@5 se) fau' 3 fe cji^bh fp^i s^h afe as 
fs^aT^i ^t ^ts^ ^aaft **3 c?§ £ si wPsut s^w s^T B§af! Phh sir fa fW »fl uw- 
Ea?1 ^aian srR ; aa ?rf 1 §b^?, ^arap s Riua f?B V31 mir £«a ^31 afev),! fj fe 
@u ^sT f?q»s suT" gsTggfl P^h | fc? fm wu v^ 1 ^ <^ r ^^ ' *$ HH ^ ^T 

W§ p] fk Pen ?,tr : oa ?q 3fH' H 1 Pfi^i S ofi %?i l . . . >f fwwi S »f»t;aT u ! P=? f u 

Pa aasi @3 P?h?ih 5ias w3 5iaiaH a w§ f§ 3crt at!g Ps( esiaian Ph^ n^T sir 

3* eft PofH Psa P<^»W53l SIR fl P?B?1H-U(i3 S^jT c?33H I n @B S wPf)!]1 q^S* 3i 
@U WMSl H3 »! T M at W3 rlTfafl . . . fH^ , §T^lf ^ If, H^ 5S31 3 Po? 3HT 
R*i H5{ 3 RH S3 Pa§ P5R 3 ^q H = 33 5ft VHrtf'l ? WoJ^R M3H Rtq^ § g) 

m : r gas aa Paa 1 at, @?j 3' h : >«3 aiaiaR o{5 suf Psaiai 1" 

•R3 : vj§tm Paiw Pa r pRt)t sir qui gfettp 31 RR5f wiiie 5e f § Pr^i 3* 
Psu^R d R^ai § R^al 3133 f^Bnp § nq 3«T Rifafl, 3* H0 f 3HT ai^qT s §33 

f^m "Pc? §R RH : PrV 51 fg gsf gfgji f^ |g gg Pgg 33^13 gj? || ^31'? 3 
5!3S v«3 ?iPu3J3 W)3 HSc|iRi3t ll W3H> §si ?1 p<3Tfg37 sjasai l" *i3D >W ? ffflg ^ u^ fe^f R3H f^ fod U r fas* ^1 WHKf feu U3H 
W ) >ra T ? U few U : fas* § 53t §S* # U 1 ^ 5UH* ^ |rg ^ ^tjjt 
fetrel SU? fa"^, f y g, fasj STO feR^ r R-W3 ufu»T 3, §3 fR? T H 

wto "uuu ^ ^33*3 feu ^u^h ^ uu 53 tl sft R5§ us ? frfa, 

feR RH^, 3J§ M^S U3ti 38 WU5 5R3* ul sf?33l OTt »f3U T R 53 
UU US I U3 faS T *55< ^ U3 3 r R Ut R53l W TTCt U f U WcSt 

u^uty ^ »ru ut ure ^u us i fen sst vr faV s 1 ^ feu^R-uns 
Ft f?R pygrut c?gr u r ?uss srg f3U r u* u* h »p§5 ^tftw shh* 

RUTSt 3" HF^ i WB I 

U^ ft 1 R3^Y HTM! ?H »Ft"UT UM =13 HUl, <\tBD § fuUR^S 
H ai^dcSd rlcSdM <ST35 Hrt^gHS, U%3 TT«?U3 ff^ sfj3, S^3 
f??^ 1 ^^ >KHt W M3 5^3 H?^? fHUf, g33W?t R35T3 t? R~U §""§, 
?53S f U?»3l OTU 3 T uT 3TH 3' U §^Q f3"HR3^ Ut fe35 W3U£ 
F UH &¥£ U 1 M^ul tf3S Stgr ^rg | ijjg* HRfoH tft3T § 5^T3R 
feusTO 5st 3T8 W3 Syt f S r U3 R5t M3 U33 R^UU STO sfUf S 
frf^R^S § ^OJHt 3? T S3ft fH3 553t 3' 333 T S?t R35^3 t f*H5 yHy 
S^ S RU^g 3#H? MlU § RTkF IfrPtfT fc R §3 f35 F feS fv§ 
sfU3 rTC HP, 

">Hfa3 ^ia h?? us fas; h?^ fof frm ^^i 

Out §-'-§ yg u f HH^U ^1 H^3t« f%U 3^*4^ V 

H52 [" 
q^3 g^? fRUl S, fHS 1 fe53 f ', feU #3 ^Ht gfe 33 U33 Sfe| 
| W UHt >H3 U33 Sf3| Ft U3S r MSH'U, fU?H3TS ^UH »f r t^ H3t, 
©S T STtf Ut U^3t TIU 1 ^ feU »f T H^U U3 I fe^fSUft §^ 5^3 
35^? fHUJ S HH T 3 H niy^^t U^TUf U^ 1 , faS* St3l fel^J § f fe^ 

"fny Maiiuf 3B : s t 53 naiu us^ngs^ us, 

ffl? r § feR off5 H foT W3T3H fg=r33 r 93't>>f r 3T55 53 5 
fa?H3 r S S 53 tP^ I fW' r S fl ?? ?t 3 T tTflt >Mfg5T3 
^S # VraiS US fU 5 T 3f3R 5S" 3 fe^gM* Hi f^^K^ 
W'W yjU3 53S3I l" 

u^ ms?T 3 >K3st RTyl fef" u fsr gis^f, ^^83 f?u >xs- 

li U>3 ^ sfRRsfU^ »fR i SH! U fefS 3 fmi H^U* ^t fecf |S5 ^3t (?&\ feg 5e1 frii fa to 3 Rug rhb! ?ra n£j£K&'$ f1 t? f! 

TO? El U33 r 5fM 1 §R H3 ^^ ^ ^^ ^ Hfl^ US ; 

'TueR3 T S t?l #^f f 1 fug' Ifflrg ^fT i ^lijr ^33 

feu ufa 3*iap fn feu feu >mb1 ^iu1 a fsr fayf ^ 
feaR urol ^fu^g* s R?'fu>H3 aus ft gfss 
gfsw tth f 

feu uVg u §u fcfe us fasj €t fa gtfi s^r ts* ^ 3ur?t 
?qu u^h u, ffRS? s fa ^uh R33U us fug" ant €ht ^ufa' ^33^ 
h^u suT alHT fen e^a^ fa fa ftftn § ul§ gs 1 f wu^ >Hqte 
uy R3S I fesj s ufa?^ 3* uVpgl hh ^ 5? § fesn^ oft^ »f% 
fifs ? Vrfgl s wusl v. T 3 3 t r t tfe § s al fes^ru hu fer i 

»fa faus* te wfr feu^ uu u* feu §R fures 1 15# cmr ^t 
ul mm wfawfe a faust ^y* fa %* us rs* ^ $ 1 pg* rs 

^Mo feu, SJ§33 fiSFS^ 3* ^ fecFS fsUMH dfe* fa»F 3i f H yt 
t B^ 5§ SH^fe-few % >HR? T >HSTOt HW g: gft ^ § f^ 

fa : 

'Tru fen feq*s f $B 3u£ us 1 fw foq feq^ £ 
srass 3 1 fesHTg ^ug sis i*" 

fw % y-pfe-few s fen f?cro § fen trai §3 ^rhmb sra^ 

g" §^ T Ut S'U 3U fe^ 3* ^ R? RRTU § >^§^ ^Tj^^t ^ RRT 
HW RH9 ?5S fa fej fecre fpfyt ^t S f^FfT^-WB 57d 3 g^fenfr 

faw 5 i »b fen ^g^ M«n ^1 »f T 3H r fee § H^fa'u g^ §g 

q!K5l M? 1 ^ ^W, 3%3 t R33H us 3 ; fai\ 3l3 #t >HS^t 
HW f%g f fjfyf ^ ^ ^^thI g^ 3 M3 fayt ^h g q^ fg^t gr Hf fl 
§ ^3ll fa^fr g 5fg a?j §3 H*J ^3 H f 5 § H 1 J^q RK ; ^t 13 

% ^^^, sat iuef i ^?i5 fe35 f ^Jgp fa t# h?j stfga feg 

)-PR?U H^t ftfuf ^ H?rag ht S S f. 3 | § q t H org^rfew fa ongiHH I 

foW> #s" ftfyi s T s i§§ ggs ug s# oe ne fe h^uu h>h 

Sfa| £, to fafl3?, §%g fe^r, fa, "OS VW g^W f3TM f U !" fHVJ 
55l U3TU HTS^ US, fa, US HHt g^S fUT>H T U I 

^3^ U£- H§ f?H te f""H 93l faul ?1o{t fei[^t ^?US ?) ^feP*F 

sf Tjtn^ft 5 5 offes ste oft^r for #g @ iftral f ftret ^w I 
i?t5 ^'y§ ^u t ufl T H 3 ufuw^' u t h hifib 07I3 ire »{3 feg #3 
fa c,^ ^ 3£HRffcPH? # nfq^ §3 u# »T3 feu #i 3375 is 
sfunls 1 ' *?W u*F s T §sfM tre 1 fesj fStP wot t htuiT Biro 

t i HHfe»i T i$l 3" r fe"U HUH? 5 TT T #31 T fof fesj E T W 1 ^ UtFS § 
f^HHS 3W »i3 fHV ^ H3 33?? | I HTU ^fHHS 3 feH 31OT- 

uuk !> 5^^ ^ ^re^rfe^ ^ ferel I fHT? f $ 3* S^ T *fo*8 § 

RfE?»i T ~ f H 3" ^ t^ f »# SK*§ W »f§ f# 8 Utra | ^ 

sru?; b^I h #3 hu hs Hfaw ifes i?i tftra ^ T fesre 7 1 

Uc? SU fttS 3 Ufe»TS T 3 fUH T HH IJ-5H § Wfe H3 T fe»f TF H3 I 
3H3T:ll W S# *& ®^ ^ ^ ^ ^^ feS^ 1 U»f3 HH?>t, 

faosr fsr ss3$ ^# ^ t^ 1 "3 §n afw # I i fe3i § fa fe^ 
fig me as 1 

f?U -CJtft T Ht oT5T fe§^ HTul I >H3 B^fetf rf*# u^ t iftpi i 
unflS 3 feH^H 5THS § 3UUU 1T35 ^3 3TH US I tfll ^T IPR 1 * 
U5 $#* feo[ ^iufe»f T #fU^ fe? M?HE Ul Ufa few I I #f ^ 
#5 feu I fa fe% f ^ T)J BfUKt ^ ^ g3 ^ ^ ^ H ^ H^lnal I ^ufenf 

Hm3t M? 1 ^ ^ l ^' ^1 ^ ^^ ^ Mrftl»{T fef fe ^gH § 

fe^ ^ for §^T s fwa T 5^' r i fV^ftioTTglw | hu t ?t wfswfe § 
g^ffl 3H* s^ ^f3^M T i i fen e^ frfeT fen f?j5rf5^ T 8 fe Hsr* 

^t ^BRT vM^ff^ 3^ §5 faTM 7 U I 3E Ul HH^l »R T 35t B5 ^t 
^gfe'Hi HHS^ S ^o flW^, °t£M I fe ^ K3T ^ H ^ S : 

"fHtF c7H H3U3 ^Hfe^T ^ r § H »fE T H3l OT 
1J33 T HT 3 HlUU3T H33H ^53 fe^ U^t US I 
f^T fg ^Haf ?l^rg ^g^ fyg A ) feu ftfe T 
fSc7S^ I fe ^H^ feEH^S fe5 >H^r?53t 
»i3 >ME T S3t cTTU^T 9 1>Ht f § ut^hT few S »f^T 
1{3T? fSH M^ ^ ^ U ^ ^ ^ yt I ^ H8Q fct'tittteft tflT »f3 B^U S^rgt fe^Rtg ^J f nfe 
H'SET^a HfuHT IjTTO FFfoH, 5 florgr 3 fof H§ ^tf 1 iffsW *fl#, 

mh £r iy fejT ut ftr oth! ^£ m3 htt^ ^aa fen h^t fes Is as 

fa?>i HH^f^^lfeH yopg ^ tjht; f% u§ fen : 'feu H3€ T 3 
STUB feW, fFPH 1 ^ fg»fi^T § § fifei "^ gfe ^^ h^t feg faf^ g^ 
95T 3 ? FF§ f^ f^g »ffeu^ gig HgT^f^ g g^r § »fg H^^t 

t? T 3rs "3 T tT ^gg $* feq^ as fcfr»i T 3 i fmr tfs fe^ra* M3 

cTofT fe§- 3 H^^f U ? FT# f%U T 3 f^H 3r frfy fifg ^ f?35f^ uffe**? 

57 SUf far>H T I' fe^t ijpst gr Q*3z ft* Frfkm at t H^er a* I feqts 
w§ op§ ?> H f f^at feg fey 3# 33, ua §?>t fi fe €w sre 
ws ofte* w 1 a, §3 afo #3 3 i afe ^ffos h! 33 u^t a f ok® 
el aa; fea b^ftsM ^ aalro i i fau^ *ra fen yj5F3 trW ics 

fSrHSfop feg frfyt | yrf^ gr g^j 5T3g ^ §g gr 3 r f R yr ^ 
*ft ftfe US M3 fF S3 i' ?q gffrsf | HfMfe fea fefw 3 
fa JWH, »F3HT b1»F 3T3 aTSt^ f f 3l/?> 35r t .1 "fet "I '^33- 

w' feur *j 1 f H q ^gi Hftr m$ i btt yatra i ?1 gig fe us, 

Vastff 1 ?, SSreiTCjt, ■*$&&& M3 UH I fa 33* fgg gig f fg^t gg 

^y 3 - al ^tT3 ^ h?1 suT w H5f^| i 

y^^lH 1 ? ^5, fSH SoT H§i ^H ^F fHH r d SfBH 1 3+ ! feu Z5of H^ 
HU^ -dlg^HTHt RHgr g j *jf f HH § Rfn^rg J ^ ggi ^g?j gr 

»ffyoTOt ?>uT I i ygg fny w$l xgpg im^f us fe H^i fgt ^ e ^ 
mi? fu i w t i i" ?y vnre fei #tt sut h^ i fe ^ w h^* 
§ ^1 1^ i feat a f are ^us Bl »rfai»fT saf fel ?r^ i 
fygsa Halfew fea ul feu %m fea >H T fe»r a fe ng fei^t % 

H'Hat |, fe^r jq^ § fe^t f^g T § ( ^ g^r ^ yrgg ^g fg^, gig T 
U M3 fui" ^ ^U^t gy g^ ^ ^^ ^^ fe ^ gt ^ , ^^ 
S^ F^t grgr fjfy ^t^ gyt g^ ^feg^ f^ 3faS ? 

US }f UH Bt 3R5 ^a^ <3fr I H^ %•' W ■% ^1*B U »f3 9U3 
UB 3^ fegyy ^ | ug fy^ ^ g^ gt f^j | fc p ^ p Ryt ^ 

=18^ RTO u# : § n is §7>i ^ T 3?s>>f of! ue T 3 ? ofs rth uh fearers 
feu o7?l >*yw ^ h-tot ^-g^ 3^3933 ^|, ijtjT^ H " 3 g} gT?rafes 
s^s. y^of ugl h! uu a T H?f??5 5 Oh gr§ fugrsr^ ul if3h!h"3 feu 

foRF Hi : 

"UH 3» H^3l 5. U3 faife r 3l *F feOR'H S3? I 

H' feR 3' ^q «? 53Y oTfUF 1 3* I ft S33 ©T5? Sffe U3P U' faR 

^ r s fe m€i >hc7th1 -en ul ?3f33i anut u h§ s^3 3, ftra^ fa 
30 $&g|; c,^ 1 yr R 5f^ T fgr»r. ^ tula.? ^ fu^ 3a fa fen 

U* HSU feH fe 7TO 5, HH5 HSR?! U I §3 H3 7 fef ' § j 

"fw fen§ agu us »b ^jfs U3u trs 

fa §U »PlRft U^ HU31 tf« U3 >HH UH8 U T 

Hotthb^ agsif, fun u T 3*? fa ffrtf | wu^e 
ffero; feu un^w uuu § >*3 3ra?-3fu3 
?P? g^ ^r g§ I 

fu H3[ asu 3S fa 33 fey auH §95 C^ 
U^ gtf frw fe«> feu ^3^3 f 5gT gs 

i 3fo HcTS : 

(h) foul My fe?$ ! a as p * ȣ fe# a T 3s 

Si 1 UU T U feu" ^ fU3 315 ^ ^3 H# SUf 
3T8 ftjar fa, 3I35'RU3 fas U r ^55^' fUR feu 
fa -3&Z& H T H# U WS W fUH', H§ 3sft3T3, 

iraa, crosr 3 M>s i Rug u. M3 §s -el R^l 

UfURlS, >H3 3^313 U* 'frf ^H S* feSP^, 
R3H ?1 3feHlS, 3135ST H3-3fenlS, H5 2U^ 

>H3 aabip g^a feii fe foFnu i fa£ f^u us, 

M3 33?TO t^ ? R T ^ T U ^ T H, »B 
gr^Hgrs feg gra|T ^g[g © g|gf 1 fes; fe^fe>«t 
f SU 14U U>H fef WHH ofte* TPt, S 1 ^ FP3 
STH ?53[U Sftl ^R' f fe^ feof'S U t, R333 
^33 i*feu, fHtl 3KS^, ^g? 1 fR"yR3 T S U r 314 

qrUS ^3 S^ 1 •H83 (?) fen &§* fe^HH 31 mm | §5 fad wfacrg 

fg>M T R3 j UJU3 HS l" 

jjhh! ?flf, *r gs nw^ ^ths hhui3 33 gsr ^ i Frf fa y i «£ f Hy 

orre' zi\ fen bt fegq orre^ a* fen § an-rea a orre^ stf, >x§ fen fe i 
fug fau^lw gr^^T^t us g^t § ftre^re* af i w fre Fraspg § srfd^ 

U f fcf fa S3i 3" g3l feqT?^ ^^ H 3$ fRH ^t fa j|^| ^^ ^ 5 
#»* §5* H3FT Hi, fefi Hi fe»pfa»P fof H' US c?3 ?cJT u t ( y U3 ] ^g , 

wm%% ijqTs i^t t?l§, £f >h t ubt fe^e are' ei i — o- yf ^~Jji^ yfir-o **-»-«• ^f^rsji/^ Jysft&JssiSi* 

-< «?^i u-< 5^ ^--' i*e§* i^w>-CA £rjj if u^j^ 

fefeftijpt 'Jt*~*=- J*^,*-" u^jO* t £f*£j£i Jut* y «i J ij-y •«±' 

A^'/>y> w (.^r i, j H U^Wyjl ifX. *5~Mj f V/ K^* 5*fi" ^oj'fj xj^- 

i» fyV»£ Gg/jfe y~<Jy(, y£* W *^" &}£//■? *-*<£. i.' <V &-£o*+-' 
°jJ<LJ-^J'>/^:.^ ^j^&ti^jVJi&Miri- try* J* >l* rf* ' ra/ai co^ C^r *%jV' •» i^*V P 3 ^ <iu *^vr-^ jtyp 
%£&&&& <i*gtenry */*>""./) <^-w'-»'i--wr' \^.J' l j£) t j>2& i 

$&&&» i* ul ^*Ai*&'* ***** **. '££&f - 

%^s^ ^>'^Hs> >>^9^* *^"' J *^{, >i^ m § ofeW ^ ^n\ tfsw few n 

3?Tr hW hums h^} 3, htuu § taw ^yw, "^fe tarn", $ 6 ^Rgu, R3 
1968 ^ >M5( feu "h. r. oft ^TfeaT' ^§ facnstf us* fe§" fofw u .-) 

"T?fu sfe #3 ©ft au 1 ?^ 3 fl H^3H T sa (fan I fast rot3 oftet r!) orfefe- 

WUR «1 SrTE tifecf 3fUg oil s'feH H* UU U foPH T I 3SRt?S feR ^^^ (oT^) 
5l 4 t fe ©ftfefe-WSH (fRR33 fR3 T u) 9 Iffl'H oft fRtf fcfigsta (UJ? fe^]) 
R S^t URt^t *ft I ^;U fy>H T S S T feU >K3I3 CiTO § SU3 SJH^t HRSH 1 ^ 33* 

^Ir^I fmr r fe S3 of f af" r a fys^ r^ t huu 1 g^ 1 nit* f fen r ?? fRu^ yfro 
t hotrIr ui r HUfis gy j 3 T rot ssfe uwh off fRRTB r fu^Ru^ it ^ra r§ 

€\ "SfcFSgft qT3S 3F33 R RfUfR 35 T § tF pj^gj >HU AtPS R 1 fw-HHfeH R3 T fUR3 
(?ef T ) R IBS* $3 WTOR^ I UUfKMV; ^R3 333 R HHSWSt >MR3 (33li) 

g 353*3 oft <pg ?t fean »p§3it i fen fws r o^fsfe wrjr >H3 fnlr § spw 

SlST, yRR3 fbwzs) 5?U3 T "3 fRUf it SBfHWB, )#<J3r 3t UEf *5fe3 feH *W W 

uand-w ufcws 1 >*3 R3^3 g#?? fRUi or wsft@* oft fwrra: ^ h^t >hr& 

^fcfW § U,op 3 T I 13 fiW - ' 3 a^fR o? ?>tP3l©7 33 H*£ H* oTWSf U Uo! i I 
ISffa fFfa SI^U fe3 ^3 HRfeR #13! i f^§ U5ra3 R" RR3S ufU3 t I 

f?R R3§ U T H oT ^y oTU HoT HoTW UU 3 T fsfe-»TOR f §Bf >Htra T Ul fe>>F3 

£r §s T 3 ^UR r fe^ T feu fRy^ >hu RR??>ro i it §s ?r§ it terg sp#* otus sfl 
^ T § $3 ^r§ it ppy ta su ^3" srast ^fl* i fes it hs 1 ^ t gi>HH 
W5 feW fFW Rli^ t3§BBS I ^^^ »1U T ^3 (pp) I, fe H R. >HHU 
fRUi W^^l URMRy, UHte?>*PHl H33K 5il ^R 1 ^^ R 3 T fefe-»raR R 'W^? 
Wtf $f H*5'oP3 oft I fiW #5^*5* t feH R?^ it fl? 1 ^ W feU »fnjR R^ fRH 3U 
^T^ 333 oft feMT RU3 U R33t U, c?'fefe-»fRR 3 f^ fou RR^Ut ^I^t fe gnl3 i 
»{RRT3 oft ^3' oTU3 oft 9tF§ fw" il W3 RHTH^fH (M#J i oTSRW 333* 
WM I T^ 3oT RRfeR Btgi or 3>fe U fU §3 U3 ^^A^t >H3 U>fH35t R 

313 oragft i 

My 3^3^" 3 orrfefg-WTW o?t ta ygn-r >n^(2 sfef" § ^w 33 

UU^fe>H T >>J3 feR W3 cT T >HR3^3 ofW (^3 31#) fe oTR >HH 3R ^SR'R-UHS it 

^8M §h ira (este gfe 'f5p§^ set) 3 T M¥^raH 357 fmr i H3WiF3 uu 3s 

B'^l^ I g#fg fgpjpsl 3733*3 fHUf t, faft * **§ttT 5ft fo^Bl" HHS T H T 3 T ^ 
^fefe-WBH i $iW §3f W3 ^cT33 #Jfi fm K a W f HHrggiH (h3f) if 
fiWRl, HtfUSl >H3 H37^3l (c7536"?5, FfiH^HSf) HST f H T 3U3 are^S oft 3fgl ql 

(hV ^^ atest sfel gret Hi i) fen w m 3 fes^ Hgsra r ir# >>ra fa?s 

^TOff 1 *T MS 3 5f 3^H9 ira >HRU^ 3* (^ f^gr fgy M T jft) | fjftf f3-**[*R3", 

ufe»fw, <», i?w. erate^s W3 sruaw 3 HR35rfes t H35ot hhto 3SS oft 
are?I Eft >hh fen h t 3 5ft »r^t?jt w??3 h^uiI aret si fe H3u^t ^g ^ wsftfNf hh 

W3 3R3?Td" c? §UtT n" H fo7Hl §3f lf3 3HH T fJTO of £ T fetf 3% WttF I tKI* 3^ 

t sts yHHtB T ut op H3 r H3T gfap ^ 1 fs?s H3T5H r 3 3ft wffena^f m (m if 
Hgul He) fau gl fe ijTfeHH T ^ 3ft font gsrel xh^ hoS!h1 wrasft f Fw" 3ft hu^I 

t gira, MH HRTfe ira, ftT5 5? T 3»feo7 8$j* if HHUSt HH T fe5 H £, cjpj*5 FPHl 

a T o^ u t hh ?suf trait 1 fgn 713 ^ ufirat fec^T fte ^ "frjq Hga 333*51*1* 

Eft H^35 VTOilH^ f foU »wf3»TO gr HS S3? ft? S5I fr oft M5fHal»f3 H 

S^etuh i y^H r 5? T spfg g?r hc, fer-ft h^^ u T fefHH r ?j oft h^hu (Fmnn) 
fent gg^t i?t t w^gt wigst ^ nfun »wHBt»f3 t gs IS ub frm" t H^ragt 

H>ifTHSTH UB ^t§ S jq^t 5fT >wfe>H7g ^t HS gjfl? ^^r f ffff yg ^ fai^^ 
^H3fH fHUf g epfefeJSfilM § feB doftS feHTfe^T gr f^] nf^^ HRiSH Blgi (tW 
t feS ^H-Mt?-^H HHTsgT^ 3 gg^y g^ ^ ; ^fofTHt 55 >HB HHfeH star ^^' fe 
5^ Urt'g c7 H3U^r 3*S» t St? #S Hfef€ ofri I 

fai^TSt oTd^H fHUf S fcTZJ HH§3H H T H^B H^T fnu[ i gt V^ T fe^T ^3 

?ra §?f t fen ira FFe era el»f (hhih c7u few) 3 1 wnfey? c? 5h uu fqu 

fe^Ur et^'e ofW f 3T »n i " H - 5 rgr f^iy feq 5P3T?^ t HeatFH H H3\<Z^ U l" 

H5 faU HH'dsiH ?fHU U cTB fH»f3 t fai^r 3 fe f y^r q M T f^ 
feH ^^ ff #i# 3t gTTT§ f^fHt c7 T SS fe»f3H T e (^3H^) cT^He o7 fldl? ^ffefe- 
M T HH 35f Uq_^fef WE I cTgnf? S^ feP*f?5T 3^3^ fHW | §3? ITR "HfU3H B T H" 

(M), ^weu gtuT5 fnuf, 's^sT i b t h u^t i ^w^ tit ^ 'eget' f hht c7g 

HHd^H cT fes ^ U? T S 5!U§ ^5 3^1^ 3ft fcW 1U eftfSt Tl'c?^, rfUT §S f# 
10*^359 3^ UU 3pfefe-»H7H HSftH f , feu MfOH ' tfrB'^ t^ 1 i M^ I fH^H 
B35l S efUHt UU g 3f3, 1 0->HcfgTHH t§" oil 5H T § 'fed5 T U t §h' 3fT c^ oft^i fl^r 

fei| fe^ 5r+ai"H 3fr tel fensfH ^ T gl q* ^ $%% sfigjg 5fTfefe-»{THH oft Hrre 

life5?f? T o3 S T S Sfe| i HlfBt 1 3?H t?l§ I feH 39U 3'Bly H 4 55T W "'»raid"" ofT 
fetf 1 ^ 1 U few I n-iBiU 1U Sf^i^ c<Tf5%-v4TnH 33f ira^H T § 3 >MS HH3?S 5 f3fU 

fm ^Ha r M g T ?ne feu 1w 3ft fn»[TH3 h: g?#? fHw sft 3133 if ^rf3r>H r h?1s faff (fffi 5» 3W#) ^ KRHoTfe >>?3 KCrg^i ufe>H T ST eft HRfffH-FRH?3 i SFfea 

^afR) fR»i r R3^ ^fw g gsrl gt, 3^ fen s T 3 s?t feH5re g^ (hsh? r1) fe 
nra 5?gs uh fe^rg 5 t=i T § >ife fe #i Wtt u fe grfant MgU'H &mk Mz 
yraaw^* ir H^ufws (HH93) ^3 M RH?ff fef? »T3l >>te fen hot muiu y^a 

H3U% T gfo RoT3 T i >>fR 5EJU HgflH (ffUf-y 3, ^W5, f5^H3^s) ^\ ?RYrfX3 5?t 
SSR T Ut %g >H3 U3 T I 

ot fau fgws sras' fesHHul r w&l •& ot fe Ihtr ftps fnm 'm$F 

at ISS fW^'H3 § fe^tT foST HH9cft UTPg R »{U3 U r §R (a^UT R3 T ) oP 0fe3 

sfo§ gt H^ys3 I s T »re gore ^ Ho3ftm oft»p fgi»p gp i m t tt TrV >h%th 
(Og) an-re fnuf, "gg^T 3 wf3H sra 3 sffu nsji 3 a : "sh %oy#§ feu >hurt 
feayie" (f?R ?fo i Cra § g^W e g^ te fe r 3 T ) i* * m #PH fRUf tfl '55TOt* | TO 1962 f^%, Otftg feps H¥T s gi^f h^t gf h^3 
?>tff Rt lfe>HT ! Iif33 ?>foc[ 5t R33 T U i U3H W>R^ U»H?U3l 3 'SHS? ^ § 

>HRgfs §3 teur$3 m\%% 'WD %?3W I (Ml I 

(ti3W i •*5feg» J ^S33 f 19 mhjrh, fe, 1 970 f $3 fes gfW, r : granlB 

fRW, >fet^ F' irfaR3^1, HfOTt. faPHTsl U3l JHm o'H f333f%§ |) 

wrMhs 1970 § 3'h i 12 ?# wm® 9 T 3r r^ht53§ sin 

3*3? i^f 3 gpg I R§R?7 ef ?W ^3* 3 3J3FW3* ^gr H Tfgg f%g H r y^ | H t£ ^W 
3f3^ S'3f 3 T fHH Rfw, U3 ffe ?Tg T j if jjfTVE* 5(Ha' fe^ rtri S a¥ #5 fe?r | 
H" 1 FFH^ 3tf f feHH^T F5f I §K3 Fl S3 § Ho'U'TT 1 3^Rl3 fRUJ # RRTtj ** 35 
R3TH3R3 § £s £3R 3 H T R3 T I H#3 6 ^fl H3 R^W § r| H^few I 1E3FW 

H T fug feF u3 HfHHtf^ t %m z£w ssN* dslw to i h 4 isl ol fe^re a 
fei»f T i ^3te 7-30 ?i »*rte ira gf^ f^w § fara* i{rtf si 3 spuu w 

31UW I 03 ^ OT^ Rfu3 #¥£ 3 w\j£ VU^ RH5rt^ fR33* g ftggg | §3x^551 

li 1 ira irfofFB 1 ^ araffc ft ^ sfr, ^ 3 g ^ ^3^^ ^ uf 3* spoa suT *p 

R3F I 33 fe^ ET33 F fUUo i 3JR r §53 »f T fF»f r I JT R3T3T § f5JU T fof, R*§ fHR 

fst 5S HJ3" WtM 3S # *Hfe U^ F T | gj y T § ?1 y R M T ^T^ , RgT3 f R^ ^T^ 

Rf3R3 3 31Fl>Hi § §3?^ # RS U93R3 & RRR^ fetf5 SUl fe3^ I K fe^? IJtr 
fe3sl W 3 >HT# gfo f3PH T 3 fe 3*3 fRUf U3 ^ R§ ^?5 gfe 3IH I fe3?T fe^ 

fea yas 1 for i?l ftrat r§h ^si ? t s t ^33T fRur ^? it a ufu^^ § » 3 s 

Rl, §3 Stet UgiSl ?^ y^ f^ jj H f Hy | ^ y ^ ^ t @ g j^pj^ -^ ^ ^ 
f3 UT%R3ts| RpugT u, § HTf5fR3^ 11 HTRR U, M3 3J3^»ra >>fl3 H 3H5 5^ 
3 ^t 3, §R Ft ^fe3t f3S fi7 fFF^ 3 I 3RT §R f ^ feH U33R3 gig ^r feg 
§3 93 y T feRH T ^! M5R3T | ygg c?U H#3F, feR 33^ Rtfel RT^r ^r g 5 ^t^t | 

§57 Ft feu 3R5 RS t H§ ftf^ T ?J »Tfe>HT !§f R^ f3PH^ UUt fRUf SRJ 
^F R T 75 ufUH f feR §UF F >HygTg f%g yjgafr Rt fsf §g f^7g ^ f w ^gf 

FUfR»fS f35t U33 3 TOU S #FJ 3 F r rT I H§ fFS f%F ^R f fRH^ Ft W T fUH 

sat tP# I If §H HOTH fHUI § fag' fa ^ TS3\ ffr® § 3fd fa H ; §H jj feS* 

^^T $ i §g ?? ti t a faprf ggl fc § sto # wfew i wi ^h ts faur g 
§h | far fa §o t# f *'ag uf hs t?l feg'gg i b# I §n 5 ^ T ^^' ^ ^ 
§g ygl 3 fan sraar i £* fer^ gl | fesr iph m fifa faa v fa *T l^ff m 
h?t5~ ys£ o?)- 1 §g gg'fe 5 die 1 ua h§ §g?> T £ fm% r I? fe^ra faat 
fe R 1 1 ^ hk? form* i faiwft feg^s' fl yrfang^n 53I& B T aa 3" Orral ngy'g 
Oh 33h as. § g Mi Frfagsr t?H3 as, | fag' fa §g Heft fa^gn faiwtf aat 
fnw ss Has 1 fowrsl 'fegrfsr I H^ ^ T 5 ue^ fowsl a^ fw tfs ora? T 
§ fas* I fag f fa vra h?w # m*% fas r fe?5 £ ^s 1 i 1 fep>ret aal to 
|wsb! BTOfwi^ s T s g£ fe^ at! ggi § H^g ura ^?*s fig^'a w 
faw 1 , 3 fesr im srfa ct §a?r sto as fesT are sre ortel 1 

H?>"H— fWctf tft, HS U3T HUH 5 f of 3HT yfaH3^ faa afa^ ^f ^3 
feg fifa a fHH 5 yfaH3 T Sl Hfgafof3 g^tf cfi3I U 1 

siTO— SB sat i gfeN^ na fag 35 aa ?1 fay ura^ gfaa gs i a* 

USVll UH T H fag H" fe°7H T al fati 3 T I 

H^th— S^T jR^t, 5rr I fa^ afe»f 3 3U*3 VTB 7 fUB 1 ^ of! S* Hi ? 

3gnq — ng* hsh hh3 1 908 fag °?g a T H T ?1u fm« frw >MfH3Hg fag 
gfem 1 i m fa3 i ^ T ^ t h g^f^'g ngs faui § h t 3 t -e? cTw uI^h ^g nl i 
mm- -h§ uh t Bg? T g fa fangg fa^g s^b m t u # §i h^u h^ i >h t u 
fe T g § ufg^l ?Tg fag § st?" fas h1 i 

tre ? s — H" fronj H'fag § ufgsl ? T g 1946 fee >?ragra3 is feBl fay, 
fay fa §g sfag ^e m, fafemT h! i ng &&. fasr gg fay htw, H: &®w fnu/ 

HHl5 T , HS 1 

h^ t ?5 — m^j §g?? T § fan gfrwH fag § fan %* shI fHH h! I 

h?^ — i* yrgT ^3 fiqui ngggl ^h t 17 ygy^?) H f , 3 ^eh ^ 3Hsh?^ 
ith ^g ^ h§ HiyfeM'g f^^ h), fa h" fa??^ H T fgy ^h gisyjg s7g i ^hh ag* 
for y^ T y ^ yg?'g^ & g§, >h§ fay f i hhh 7 ^ 1 ^ r HHf3 T g h t ? i 

h^th — wftRF g^H^ u t h Brgs si ofl ?gi nl i 

^r?^— ft^ t faM^ nl fa yrra ^ y?^ r d fag fay f ^ T a^l ^^n^ a, 
fa^'fa §gs f § ^Ty^l^t ttfsi^B* g^sl^fT ii^gil^T i §g^ f § ^gfvra >HHg^ 
?1 ta^ f g i y'R rr^gf i HTf 3bh m t h ^ ygg T Hfggn gfew i gji gif^^ faw 
■$\ ^ ggH^fs^T h! fa h fay hhhh 7 ^ ^gn ?^ r H gnfeHngl oTggr, §g ngr faur 
(toT" gg^i 1 1 yg fan m f € g^'H y^ T g gg hs, h^ sg h! fa ggn h 1 ^ fay 
fen >hhh g' farg g^g) i 

n?TJ5 feTg RTfog § feg gig ^TJJ | oft H?^ fe3 T ? 

Tr^^H — fa?TO H rf Ug gq^ g^ ^§ § § us t I fejr fa Q^j fjqyf § yifaH3^ £ >wto fes wn>p*fe»F3 fw ftto ^ set fe»ra ns, ftra fw § uul y3l ww& 
utaft i 

R^B — f3 fFW RTO fel faTO feB 1 ^ R^HB Sf!t tTO H3? 

H? ig — fiwu FFfeg rbto 3?ta § faB 1 " >HfH3rra § w$w fm 

fe^TO* fl T HH 5TUS SSl f3»f T U HS 3 39 feRrfcPH* grg gr^ge 3 T UT HH?3' 
TOTS HHl fety^ TO I 

R^tf — fe3 §H 3R5 3*3 ^ ftf?* oft fScrfBW I 

R^g — fron r^to £ r t § facn fa >mrT h t rto 3 t 3 t $m h1 § jfl?Ble 
§ fTO'U-RfRTO 31B g*3 TO^Te i W fe^i R T fag ^ TO3* b i h*rto 
3*3* fRUT rft § §TO r "§ fe? r R R3 r ?>, ffftf fHRffal Sf'HrT, »ffH3TO, fkfBW I H3 
OT5 3fa 3^1 fatf TO ?1 R5 I HfRTO fi ?> ftTCTO 5 fHB^ 3 4 7^3 S3 

fegt § fro* fa tg g^sfif^ fee to fw ^ 335 e r g^B* s^gr i 

^t^ — fjqy Hfegt feir 33 3^ ^ wtTO »W cFB Rf3H3 R?> I 
^ T g — fn § TO3 R^ fw BlS3 R^ 3 r B RftjR3 R?> I TO §3 H*RTO 
tft Si HtfSTO i ST^TO RU TO I fgPtfte) oTTOTU fifrtf Til feR fRRS SSt y.B3 3H 
TO3 TO § §0 feR 3H BSl fSBl fe3 HRfeH TOiSTO feR ?1 RTRB TO Rl I 
g"X3 feR ©3 H^RTO tft § »{RH TO f »^ TO TO 3lt I 

5^T H _fjq^j H T fng § 1ro 3TOte feR fro r r1 fa 'uh^ feo'e fRy 

RTO n H3»fBo7 TO^ TOY I H a §?5 R »fUte TO3 T g fa TO WJ5 fe# ST 
tTOl WTO3 R »ftl T ^ TO B^-TO RVT fHB^-HR^B U9 1^3^ ^^-H# U3 1 
iaoft5 ^ UH MR 3HigW UU lf3"g Rrrnt fl 3H^ ftW HRB^ f Bit ^ i HB" fS3HiS^ 
^3T I (">te T UrfaRH^" R^, 92) T iZret feR 9^ Bfl fif U ? 

^I^Tg — %$ ^i% feg Rc7cf HTRTO 3^ fHU| rft fe^? ^3l 3^ fH?) 1 ^ § fHH 

B^ 3> RH¥3T U Tf^ BTRHl r1 I ftW3 fFW* ^ TO R33 Htt && feM 1 ^ Rl I 
R »ifTO T 5 R^ 3^ 3«33 H 1 fef3U^R 3 R^B dl HFB R*^ I ^MO