Skip to main content

Full text of "Sukha Bodha Abhidhana - Consise Odia Dictionary"

See other formats


A CONCISE 

ORIYA DICTIONARY BY RAI MADHUSUDAN RAO, BAHADUR, 

Retired Inspector of Schools 


OUTTACK s 

PRINTED AND PUBLISHED AT THE ORISSA MISSION PRESS, 
BY S. F. ROBINSON, 

1929 §®ISQ <M$«l asg (89(^1 ^qaiRQ «iq«-<aQ<iid <ifj "q<a-69ia qqaiff'' g<sia© 
e^si 1 <wq aw? 9 (Sqgji qis«*eQ a©S« 91 gaQs-caiSh aiq SijQiq 

€10 WS>a© tqiQ^S 1 «J699n-«qi-gQQ ^SQ aS>fllS«JQ 9Q19Sl£l, 

«a«i go nai "5! s>qaiQqg i a_ <§ s.oisq 5 ? «i€iai9 «§% qopaiaidfl* 
Stag s§o a§9ia Qis fl^iaq <S tie^isQ <a«9»» *aq«Q cai$ aeei$ 9*9, 


1 
r-r-u u sflfitj 1 


& na«iQ8 q(S 1 

0- *x 
fliwe* eg 1 
<?. 
... Q«a9, 1 


«•. 
.. «JC€19fl I 


a*. 
... W9lfl 1 


5. 
... sqi 1 


ta«. 
... q?^ 1 


5. «?•• 
... sqwasa 1 r> QSICQId eJQdIQ C«s3Cv®n» ej a<MQ» €10 WCQ 9<9$0 
CQC«3, 9IQ «HI ««J« ^ 
£1919 9CQ I 

QQOl ] 
tiQ^I J 
«isilQ-9. ciisisq ©91 aqgsicci <a&- 

$9) GQI9 1 
t|Qa-0. tlQ, €19.1 

•2l°€l1-9'. (q-a-Qff,) qgri •g°€j5?IQl-«>. (q.€j,-JllOt-Q») «I& 1 

•eiQSJI-O'. gi^i «ni cqiq wis r 
•eiQa &-«>•. «[q© t 

tlQ^Q-Q*. (9«l9$flCQ) Ql«3l6l 9fl 

'QS'^eiH-Q. *(q-«%«-g) rjssS, &9fll I 
•elQQQQ-s. <i9a9icj go i 

'elQQQr-Q.. ©sfss » 

*e|QS-e. ncoiss, 9i<5 i 
ie)Si£l!$v-n.. (ti-«jgi9) 9019 1 $•. aigi 9Q9I qqsiq 9 ( » ) 
*39|W§-«>. Q09C99 I 

"39l© I aiqi «i«9iq staiaip 
WIG) «?. ^jqqq, $$s i 

""AW-**, (q-aw) qqq, ©a» i 
flQ$gQ-9». (q-s>t9-«Q) gigis?,, 

•ClQil^-9. ©01, ^.9 IS I 

tl%C©|G^-9«.(tH3©8-s^) eaq i 

tjQft-^.. <q<aiQ i 
TKJBI|6{-«. qq.Q I 

*)^©®-«.. (ti-qo-a-tt) sa ^a«iQ 

flies »ie; M<a<;qflj 
•fl^ffl-9.. (q + q+ tfl) eq.e> i 

^-s*. (n9c+o) 6)9 i 'dJSIO-^*. (ti-so) qgios^i; ■q«§0; 

«)JSI{H}. (n-m) a§^9 i 
*e|«l9l|Q|-9. eaflioi i 
■eis^-9.. (n-a^) OQgiqi i 

a|joi«iq ssvaiscas i 

1 C|^l| €I-«. 9§9CQ€IIQ H§Q QSflCQ 

•a"? a?9\% «*• qai9 <q««GQ 
?sig 9<aai<j; egg <« <i« 
ti»flci eifl riai-a i 

•EISI-9. (tiaaoo) giSo, §.q o» 

SWiCQ 39 1 9I%Q() ; T|$,ig | 

j. 

■e|<5l€J-9«. (ti-ag) qqg, <a£ i 
^1-9. c$is©a« 9% i 

t|«l9«l-9.. 969091091 (cq9) I 

•el S 1 0-9. (n-f<a9-«) (qcqiosq) 
*l8d-9«. ca aiQ 9 eii<i ( - ) •qgciH-?. (q-Qa-g) qq»«u | 

KlQflM-9". (ti + Qfl-g) ai$i QS1WQ 

QQ 191-9. ca$ aissQ cv^o 9 eiio, 
KIGIIiH}.. no»|€f ; no QqQ 1 

asijaei-9-. ca Qicatq 915 1 . 

SSJ -9, {Jg, tISJQ I 

9C9S I "3SIQ-9. (qg-99-tl) C©*% I 
■qsren-9. (qg + a) 6901,639130 ' ' 

tl£i91-9.. (ng-Qfl) a<aqq 1 

'QQ-fi. <ai<a 1 

■e|Q§SH}.. (q + qs+q») ngoQ, 
nssv? 1 

1CR-9. (non ti) Sq, g.«,|, 90<y 4 

C9i<a 1 

^Qrff-9. (19_« + ^») C Q9Q.41, CQ3I 

'e|QjC!-9. (s|qi!9» Qg 1 

•tlCfQ-9. <?|Q I 
•elCfff-S. q«t€l| 1 

'tlCfQQ-Q. oosa^b Qiee^as? gs, 1 
< e|£fQ«t]-9. (ticr-cjai) <3*g 9t Q ^ < * ) Wl$|Q-9.(ncr-Q+«4+'ei)?wiCr, 

*l£fa-9. qciQ I 
^Cf^-O. qoiqtfS I 
*El©Q-<}'. (t|-©Q-Tl) gl<?Q I 

^©Q i}.. (ti-00-ti) aes^, 

s. ac?o i 
•ei^QS-s. $oi<2 s^s* fliqsKi i 

«IP»|-«j.. qgqcJO 1 
^QQ-^. s3<}-, ©go 1 
'QQQQ-ri.. r^Qsj; ; cnq 1 

^SH*. ©sfa 1 

flWi-*. («i+fio+a) 0191 >-«>•. t!§ Si (GIQ&I©) I 'ElSffl.Q.-Q*. (ticqflQ «o$) ca s^ 

§4 9l§ 9 flSQ 919 I 
<?. CQS>OI I 
^©1-9. (tj»-q) fllQfgg 1 

*f9l99l-i.aiS9ii 

*Wl£-». Oa-9 4 +e) RQgnqeqg ( 
^C9%q.. (ti+9+a) qiQi^ 9€)> 

ai< e:§ 1 
'*»-$.. (ti-gi-q) tigs., fl ^, ( • ) ^SSHj. 9W, 9Q I 

^SQIQ-e. giR i 

TftlfiSil 

< -9. C9IOIQ€H 

^GSQ-q. eg i ^« a o i 
'aosQeH}.. or i 

*e|06i6-Q.. 9r | 

^OI-q. saiQS>iaiQ &&ig 91 cqs i 
•eiOIQCl-Q.. jr i 

^oiqio ) q. gsi aQ?iQ <i9a«iQ 

•^01960-9.. *r| 
^0|Qff-Q.. # r| 'eJOJCll-©. rr |- 

tlOIQ^I-*. o«iQ9t i (<ag.fl!sff) i 

CQ9I t 

^Ql-*?*. (ti-oq + a) <qg«Q i 

'SlGeQ^^ei-O'. a«a9iG>aiqi i 
«i«o-«j. Off I I 

•el^QI-9. CIIQO® <qS9IQ9l$ 8«. I 

*ei€l<ae8-Q. (ti&agsjffl) ?«i«feaa j 

«l«lflC9-«.. rt i 

t|^ia<^€l|-9.. tjiq.go i 
tj«9|%q-».. 9iQ9 i 
, 3SigGh(tJ9$qQa©$) 4<3 Qeiai«iQ ( : 9 : tjc«i©a s q asia odeief a$ 1 

tHfcl-s. «teoa 1 
^IC«i|9I-q. era 1 

*e|«3i9l-$. acaqi cqoi 1 }- (tafl + ©1 ©si l •Sl©-^-*!'. (t)«t-<K>) <fi«<5$$ 1 
'ElOSJ-Q. («9fl©) SAOa« R«l9Cfl€l t|oa-«. faiaaio yp% 2^« «Q» 

Q019 t 

t|©Q-e°. ngia 1 

«j©»|a-9.. (nog-|a,-ti) > ngia; 

•eiOSSK. (tie-^fl,-^) acts 1 

«j©H-*. nsniQ© 1 
tjqqiO-q. (tie-as-^) gias> 1 
t|©9<S>1-<?. <k>aiQ oqq'o Qiaw 
go%o c?*9 W>ia, 1 

•eiQGSi^-9. («e-Q©-i) a^<j, 1 

«e|©9|f£©-9«. aiao 1 

t|©€1^-s>. (ne-ava) tiecQsj ; ( * ) flOT-e*. (tis-Q<?) tt©^ i 

*ei0i^-9. (ti©-q-*i) *ie«fl l 
^©iIG^Q-q. (tie-q-oq-'q) sigva* • 
^©slfJO-9. (*i©-a-*ii-«) ^©"^ 

flQ,§-«?. (tie-<?q-©) «W $9 ; 

^iei-t|.. n»<5Q 1 
'slSJQ-ti.. ©eiiSi i 
•eW-9. ©gefcQO 1 
•detQf-T}-. e$u ; *wi 1 
tiei^-Q..' ^Iq ; 010 1 a©- ■ciei l Q,-ao 1 q ei Q* 1 <aiv 

-eiQl-Q. (aVeq©©), apneas e 

©1<JIQ «OI I 

■sIQSJ-q. cqwiioi 1 

t|SQ«t v 

"q^M-ti'. as 1 

■e|QH©S , -S">. («IQi-09) aoQ 1 
I <a&<?t 1 

0191 

<a<3ief 911} 1 
•ejQ-^. eg?© I 

«jy8-n.. s»n ; ©s> fleoa 1 

•eteisaio-s. ©»% «a?<?t ; 
C991 1 ( r ) rjafll-9.. (naq-Qfl) ai$a i 
•eiyflicr-e. (tiaa-ncr) <aio ; ©q«i i 

-daQQEH.. (tiaaao^) ai^iQ «& 

tia<a<i i 
-eiiigfl-e.. (tiai-os) egg; «iai»a i 
■ei^-TK q^(Jh qi aiai»rC9ia« $<a- 

iq?lQQ<3-9. (tiy-S4-ti») aaiQ, 

ei^QIQro. (qy-«i-^) ?«. 2^9! • 
tl^.QIQ-9-. (<ra-«4-Qs) 2$. i 
■ci^O-9*. tiais i 
tlsiQQ-o.. (*m-«i?L-«0 gig, as i 

tl^OiQr*. ( *m-«"i«-a ) woe* 

'agffl^Q-^tra-a-tKj) 3ai» w> 

tia^s i 
^a-o. (ra^-g|.«i) goi, 3$ I 
'0^19-9. (tia^ta^-fltq) fl»fl'3 ' ■ei^lShe*. (tm-M-*) »<?iq ; sow 

•ei^lff-g. (ta^-gi-tiff) 1© | 

*e|y1fl»-Q.. (*m-Q9) 9aisio ; aio i 
tlalQ-Q.. (n-aiQ) tieiq ; nq^i i 
■tial^gi-D. (^a-ft9-5Q) gnist. i 
•eiasM-q.. ocQ ; asto i 
< eiaffiOfi>-D«. (qajji-off) aa©9 i 
•eiasj-9. <9S»i©. *ief i 

<r*" 

■eicHs^-e. (ti-aiQ-g) o«»oi; 
9*. 9I0Q i . 

•eieaietS-9. (oas-ge) ti<?9© i 
*IGai9l-*. vw&\ i 

«ICg|^9ff-«. (tia«-^<?») qioio i 
•elffy|q«-Q.. (nas-qa) »<a?i<g i 
"fclffa I afi-e. («ia«- , qa-e8-ti) qaa^j 

<aO.CP<a,Q I ( « ) 9€}<?l I 

^193131,-9. (n^-tisi-sqi-'q) tis- 

l qg<?iqiQ «Q ©ISO Q§9i i 
^ilH|aQ-«>. ( n^-Q- (S©| )-tig. ) 
SIS9 i [aaiQis i 

^HiaSM-Q. ( tl^-Q-(S9<«l)-tl9-a) 
^Hl^-9. («ia-Q-q) SffQ ti.g I 
^ilHig-Q. (tia-tig-ti) acqa, <9 

^CJIsOI-9. (n^-q-o) 99 i 

^-9. aid"; syai^ I 
^^st-ot. (qa-<a?Hq) <an<j i 
^«Q-9. a@ i 

tlSxa-^.. (*i9-*N) ©fig i 

^fi>§ff-9. tig? I 9C$ I 

•e|»^9-«.. (tie-nt*) *■$.<) 9C<* i 
990^ oc(" I 

CMC*, 9IS9 I 

ace* i 
W^S^-9. aafce acr i 

'SlSS^O-gO ^.jjrO^Qfll «?» a0€)9 
T-IMmQQ-Q.. (t»9-t|9,-QO) aiQIQ 

ti»n syaiq 915 I [§q I 

tJffS'Mflfi'i-9'. (««,-«! 9 i-flSfl) 4919- 

'Q9S ( Mg|y|QS , -9.. tacq«giqi9, 1 
•ei»aoH-9«. (qs-tiQQ,) g<5i»g» 1 
^ffGao-9*. (tiff-^a-Q-o) a % 1 

^ffC^©^'. («W-t|Q-fl9-«) tl9$- 

ego ; fl«9^$ 1 
'£193,9- 9. (ti9-q^Q) tigqa 1 
/ e|?i'SiS)-9.. (t^-tig'fi) ti^iia 1 
xiQei-Q. (t,ff-qa) tj©%, sag 1 

■eiffefa-9.. (tra-nt-?) ©ciefa, «kji- 
Qfi 1 (, 1. ) ^1 /<£-«}., (v$i-ni) trcaiQi i 
tSff^HK (tiff-nq) «y.« ; flQ<5 i 

•SjffQaiffOI-?. («Uf-«l9-ai-tI9-Ol) 

•eifi>9§Q-«K (tt«-tn?-gi-o) ^iIq i 
•eifteiff-©. (tis-tiq-T3») QQ9I3 i 

*)S>«l,Q-$.. (n-oa^Q) tisq ; tl<9- 
*l??9^ l-9». (OB-Wiaj) C9§Q§QI ; 

*lff|Q9l-«. d«9i i 

*l5>|C1©-«>.. (qs-a-afl-©) giQi a? 

'EJffiQ-Q. <3R9I I 

tiffiOGU}, (n»-a<a<a) gqi i tJSMQ-ei'. (<i^-ei9) a«QS!Q; ?. 

Tlffl^O-Q*. (tl9-a-^-9) w®o i 

e. aeqsh l 

Tlffistol-s. (n-sisi»-Q9-a) «»%l- 
o6q OT*a ioS i t»c9 i 

•elffis^-v. ftis-aqe) ai^) as^@ 

tiff |i3«MK (^9-Q-sa) rigQ, ; CIO 1 
T|tf|§ffl-v. (r)»-as>») s>sfo I 
< e|9l^0-Q». ( t)ff-a-<j-o ) mhq ; 
as?Q<ia», i Oq<? J 

*ei9l^%-Q. ( tiff-a-^g-o ) <j%« 

tiff l§ I Q- 9. (tie-aQiQ) tisas,^- 
affl9©-$«. (tjtr-a-Q «J «ifffl^o i 

*e|S>@l-Q. (n«-Qgl) Q»IQ riqqi; 

'ei^Oi-©.. (ti-e>©,) »A6i i 
tieWi-sK (ti-equa) eQiaas* i 

tlft^©-*.. (ti-p-gq-©) t)SQ ; nsw ( " ) tie>Q|itM-5>.. S ( tj-e-«i-a) aiQiQ | fl$e-*. («»£»9-«0 *i»«!Q ' 

*eWSH». (n-ci-©) <^*1©-, ^9ig,Q i 
fl^jtc. <a<j!QG<?ia9 $<aqa i 
tl^^l-9. (ti»-9a_-a) osn i 
•Sl^QQSt-*. (t)ff-«i-ti9) nsvaQ 

9Q9I I 
'Sl^Q^-JJ. colons I 
'3 < §QS>-«'. q<as ; q«3^ I 

•elS^flStel-Q. <S&<*\ I 

*i<£sei-*'. s«. (w-sa) qwt t 
•ei^QO-e*. (tiff-gq-o) gjss i 

Qlfll I 

tl^S^-Q. (ti»-g<a-<ei) oqi ; QqiQ I 

<acn i 
•Q^Qasi-s. (rifl-^-qs-a) n»,<a$ 
9Q9IG* QSI i o. («&-a-*i) aa i 
■si^g-Q.. (Tiff-oa-o) qgqaOT® 

'd^fl-^. ai^i tie«aai $®9i 915 •> 

'eiftW-Sj.Q-. sew 1 

'e|^5?l99-e«. (*i9-9iwi-fl) sig^j 

Tl^afl-Q.. (■qs?-Qgfli; ^fllQ^©; 
■a^p^" 9 *- (' a SL-$ i a-<a»-Q), 

qiig^ *)9i qsq ss*s ) 
'Q^QIff-Q. (^»-<ai-ti9) &aa cqs>» ( w ) qifl,«Jt© f}|9,l»CNQ I t^S 1 i 
(SCQ I 

-ei^Q-e. (t^-o-as) gq«;.«»- 
sriQai^sQ qwns* ©.acriQ i 

ti©q9-9. (t)9-o-©) «sw i 
<ei«3?H9-9. (tisj-9i-ti») sq^iq 

*KjjiQ-Q. (taff-fli-o) tifffliff i 
tl9Cfl^-9«. (tiff-fli-g) tiefliff- 
eaig* r * l>» ' 

«l<5eS1!'4«! , - 8 9. ( t!8-qQ,-tl9 ) q^a- 

tWjfil^l-*.. (tis-ai-ps) tisfaisn ; 

q<3a i 
■eKjcaiO-o. (tiff-sasNti) qqcaia i 

^l^^-O'. (tis-Qsc-o) esq, 
ag§i -q^jefl-*.. (tiff^c-QSi) egg i 
•el^ai-s. es^caa i 0>8 I 

•elSj^-sj.. ai<ai«j. ti»sqa sqaiQ- 
■el^a-Q.. q<ja ; qQ, i 

gaisya t 

tl^GQ^-9'. 6QA99 «II^H«J I 

< el < §€i|9ff-«}. (ti»-flia-t»») aa ; 

•ei^Qi-u. aa,ct geu i [«sw<a i 
'el<^5fl<S>??-i>,('q9-en«-ri»)aeao»i ; 

■ei^aiQfli-o. (ti9-ij.q-ti9-a) cig 
sgqaiQ e«Q i 

9*. (t!9-ai-«) 2IQ9, q^l«JO I •el^lOHK (tJ9;|-Q9) q»<3lfl1 I ( ) «|ff gfl_4j.. (nff-Qfl-Q*) 9IQIQ Q«l 

«|»©-9». flEUI ; tqqo, I 
*3£W-q«. (ti9-<ss) <9% <w i 

^S^Qh-Q. (tl9-<!9-a) ^Q^S 1 1 

^$-9. caa ; giai i 
^99-q. (Tt<5-9) aa i ' 

*e|^89Qei-9. (q<5i-«Q«i) ^oq, 

*ei^8ai<S\_^., (tigs-ao^-ps) ti^d© 1 
t|^8g_a-^. (n$i-q.Q) t|QQfl<QQ 1 

^$-9. («iqi-q-ti) acsiQ; <?"■<?- 

ais? 1 
^Q£f-s. (tiqjQ-gq.-^) siciq 1 

^Q^-9. (nsq-Q-tj) g<£9Q9, 
•ei^qQ-*?. (n<3<a-»i-ti) ^sjiSQ, qa sea es c^iq e»fla^% a>Q- 
eii< 1 

•^1^19-9. (ti«5q.-ai-ti») ecqais? L 
^G^lftl-sv («!<?i€i-afl-Qs) ea n»- 

931 ©ISA, 4. QQGflAQ 1 

'El^O-^'. («i$Q-ai-«) Bcq^o > 
•eisjsi— €?-. (^-Q9i) caa, oqa i 

^6^9191-^. (*ic$-<?a-Q8) as< > 
^h- 1 *.. (ti$-a) cas ; «i« 1 

^CG^Im?. (qg,-a»-o) a?Qi^iQ 
^$-9. ^9Qa 9191 1 

■e|$j€1|-9. ■qcasi 1 ( <■* ) t)§9 !&-«>. (qs-q-q) tasiQ I 

916 i 

^-o. (tiq-o) qo ; <3iQi I 
•eWi-s. (qq-Qi-q) q^ois^,^ ' 
t]?iig|€iff-Q. a^ci geifl qqsisa i 
tW>9I^G9l«-«. aoaqQ i 
'tlflM-q*. cjq, q<aQ I 

< eK?i©Q-9-. •a.Qsas fla,CQ ©ca i 
*e|ffM^-t|.. (tij?,-a) flff,oicQ i 

TlfflflffS!,-*'. («l9--flS"a.-9) tl9,fl»l 1 

tlffilS")-e«. (qsi-qg-.) a$ a$ 1 

-e|S><)|£H-9'. qSJO© ; qcaiQi I 
rlGffMlffM-Q*. (q8i-q»*)i g Q9Q I 

-flffq-o. (n9-Q-q) *a; «?i«icq 

*IS>©-«8«. (q»-Q-«) 39 I tigsQ^-q. (qs-oa-q*) •<wa9i9i 
tJG@%9M-9-. wssq 1 
*e|0-tq.. (s^gao) ^as^ 1 

•qaQsLs. (qq-^a-q) s>si%Qi 1 
tia^lft-Q. (qg-«4-q) q?% 1 
t|aQ|Ql-Q.. («ig-si-Qe) qe^ig 1 
•eiaoia-©. (qg-sie) qsaa 1 

t|a^%-?.. (tig-qs-©) ©^9 ; ^9 I 
tjaQ-e.. oti, qsQao I 
-eiaQff-9. ago, qcr 1 
tiaaiO-9. (qq-^-q) cqa Sigo 

*eja©^-e. (qg-o-q) SQ I 
■qac^Q-Q. (qq-QQ-q) qqei,sq<» I 

tia©o-i}.. 9n 1 
^ag^.. qaa 1 
t|3©-«). $>cqa 1 
■eiaoi-o. q.g98-ii, g^is? 1 
t)a^H-«}.. (q-qeu) eqQiQ qcqa, i ■eiaQg-sj.. (q-go-gi-q) <j£q,q ; 

■qaQief-o.. qqiQ 1 
tiac^ei-9. ao 1 

•ejaff^ff-g. (qg.fli.q9) "jqsQa 1 ( t« ) tiaCff IQ»-Q.(tig-8Q,- 1c iP) I^W 

•etaq-si-s. no qoq <aQ9Q« i 
•qafllff-g. (n<a-9ii-tie) *k?@i, *i»i 


0Q , [qsvi paa^M. qjtfsn tiasacis-Q. ©qm 
■sia^-Q.. tie,, $o. i 

*eiag^-t».. (q<a-qa-o) ^qai > 

-ciaQ^-^... (tj-ge-«Q,-9) tjqm i 
tld^glO-Q.. (rj-gQ-efl.-©) teas i 
tiag^Q-g.. (q-gQ-fli-ft) qQaia- 

<tia^a-s>.. q^* t 

^aGQSI-Q.. g«,a i tia^o-?.. (ti<a-Q9-©) wi i 
tia^Q^l-Q. (n<a-%-tis>) CQ.Q 1 
"eia^iQQ-^. (tjg-^-tie) cq.Q I 


tiaQQ) 

tiaiQiff-^.. (tia-q-Qi-tu?) 9i©9- 

-daifllsf-9. o<aifli©cr oo I 
^ai^-Q, («g-Q-ti) 991s ; a© i 

■eiaiQQ-^. «9i<& ' t* 1 ® * q.. (n<3-©,^ a§6-, $>% 1 e|QQ 

^|Saiff-e. (tj3-ai-ti9) asiQ» 1 

$091 ; a<si«ai 1 

-eiea^-fj.. (tj.gi-g) <ai»Q*i6aicii 1 
ncai«j-«. oq. 1 [9C« 1 

tJS^Q-q.. <j%> ; naeiief 1 
•SISQQ-q.. ( ti-go-q-rt-) qq<j§, 

Q%« 1 
'elSQft-Q.. (ri-gofli) «?^<afl, n§o, 1 

^SGW^-^. ( q-a-fli-fl ) gfliaQ ( « ) L <?•. »!9!»« » eiCPO-s. asj. 1 

•eiQ-ti'. ($<aq<a*) «?giQ, a<W 1 

< ei^Q|€i-Q. (cisj-sismci) was, §1 r 

-eJ9610-s}.. (q^-gfljo) SO I 
t|96i€)-e. (ns-QS-©) ©iftel 1 
■eiWsM. (ti^-aio-ti) «igtgc99 » 

0SIQ9 I 
*elQS«vl-9..,(qQ.§Q.O) qifli^Q I 

l-e. (ti5-«-ti) tieiQQ, q?nie t 
e«. n9i<$o 1 ( *» ) 'eiQOIQSlH?. 331991 l 
■Wlff-Q. q.«W9sfl "■ 

•g^lff-e. (B9-ai-«i9) gcfficaio ; 

tlQi||Q^-Q. (a?-a-Q-ta) aqtJQSl I 
*ei9*liQ©-©.. gqqo l 
^Q?H. (^9-ai-Q) qifli, <a*^ i 

•qQaO-9. <og9is} .q»,iqi I 
^I9S?0-Q.. ( ■ei9-»q-Q ) 9CWI : 

g«to, tieaiQo i [qo i 

*s|Qfi>0-e. (q9-9fl-o) g«ie, vmi- 

fl9q«H». gsia ; g» i 
"£190,21-9. asc9.g,9 i [qi9 i ■ei9^Q-9. (tiqi-^-ti) tier ; aqQ I 
•e|9Q-«>«. (*i-?q) &q% «©| I 

tlQG^ft-©. ( ti9-fi!jj,-ti9 ). auq ; 

•el9<5ffl|-o. (n9-Qffli) , =i9,iqiq I 
i •SlQ€l-^.. n»iq@ l 

*e|QG€|€l-Q. ( titj-ag-q ) <aQC€l9 ; 

•elQShHIQHK (^€i's-%-8p,-Q«) 
*iG9ig\ 1 

t)99^-^.. (*l9-gQ-©) fllQ ; 919 | ( tf- ) •e)99IQ-e. (q<?-3Q-«0 ?i§) ' 
tiq>g|9-^. (q<?-c<ai-q») eaa i 
•ei^So-Q*. (q<?-eqi-9) gaig i 
•£1991-9. (<w-gi-a) 99' i 
tl99lff-9. (qQ-ai-^s) 1° ' 
•eisgo-Q*. (q$>-ai-s>) a« i 
-•eiSifjiQ-S'. (ti?-ai-«) gc»ieai<ai 

•fcl9|-q.. q$>i i 
-<eiq»|Q-e«. si^gs i 

•elQieH?. qssUw_ i 
«19|©M-9«. (q-<;©.-g) tjqei, i 

•QQIth-s-. (q-sw-sa) woiao i 
«ei9I^Q.-9«. ( w-^Q ) 9 al9Q 

< e|§9G>-9*. oft., ^^s i 

-9^0.-9. q«,iq sq$ I 
WOSH?'. geiief, s«i i 

t|^Q0-9.. q@|© t -q^ffs^-9. ^cjtoi, q a%o i i 
•el^ff^Q-9'. (q-«»aa) »«iai^i i 

ca ^q s? ft© ftfl' ft«Q i 
*ei9Qa-«.. qesiiQ l [9»i l 

tj^egca-^. (rj-9w«-Q9 ) ews- 

tl^l^-9-. (q-9-f!fl-©) «a$QO l 
•ei^O-9*. (q-s-ai-o) q»§o i 

^^•.ea staff's i 
*e]SQ£ISH. (qs-^s-qs?) gq$<?i i 

tlG9Q&Q-s}.. (q-C9©9-Q9) eg 
e^oseqei &_e<3 i [§ft I 

'eiQ^ai-^-. (q-^^-q) qqcro ; qcal- 
^SQiy-Q'. (q-e<?ra) q@is> i 

«I9m^-9. (q-9-Q-q) COS! flOQ 
«Sl% 9 ei|<J 1 «}•. qsq ; q«>«IQ1 I ( t* ) •eigMl'SO-Q'. (ti-s-g-Qs-©)?^!©- 
tlQiigs-s. (3-9-0-39-©) ©91Q, 

tl9-9, (qq-OT-3) gcr ; <a© 1 

^SJ-9. (tiq.-ai-Q) qq_Q 1 
"SIS^-9. (3-G19) "a«!i ; 3ssi 1 
*l€^-9.. (3-q-3) q^jJm, 9. 

^sil-9». Q©qg< 1 
'Qqsii-o. goqg., 1 
^19®^-?". 3<ai$, qsaicii 1 
^§19-9. ^s«ai, geqiOT 1 
^Ql^fll^-^'. (3-Q.-3«iigJ 3§Q,«iq < 1 
^Q-tK (Gi<w4) C9«s*, swaiq*? 1 

^C^H-9. fflfl; sctiq I 

^SiflST-s. tisjqca gas 1 

^IQQ |0-«.(ti6j-Q9-o) qqio, $.©,1 i 

^©©l?9. (3$a-©i) qq,9ii» 1 

'Sl^ff-^Q-ii-tls) OO, *IQ99<1 I ^€£11-9.91^3^1 t [c<jisn 

^QSy%«-. (3s*-3i-a) QiOi 1 

■ei^fiW-s. (3q-8Q-39) ga-qr, 
giQQ 3€ha'9i-i 

^9^-9. (3sj-o-3) smegQcfe 1 
'eiQQQ-Q.. (tiQ-c-'ei) tfosj 1 

^QQ9|r9'. (tiq-s?-99-©)* flfsM- 
esaigi 1 

e|QS?GQ€H>. (3Q + 8 + 99-3) 
«si<3 qtffiea si 1 [g^g© 1 

'SlQfflO-?!.. (q^-fll-o) QCTGWeQ 
'QQGflOI-s. (3Sj-«l-©) 3§j93 < <9iq< 
'QQty-Q: (3-€y3-©) CQQQ§© I 
^QSI^-9. (3§-g-Q-3) eiaq, 

^€^90-9°. (dQ-g-Q-o) <?ii© * 

■ElC^O-9'. agq, 393©, 1 

^$©-9. (■qq-flw-si) g©; 9.. 
I "ei^fllff-s}. (3€}-qi-39) gqp; nq.. 

^351-9. (3«*-q«) mp 1 mam I ( J' ) •ei^qg-Q.. (tiQ-05?.-©) a*is ; 

<J€^ai§l-«.(nq-aj^) ^ caisl - 
•eiQ€ai€l-'«>. (tio-ac-ti) sifija i 

•e|^e-«. (*ie*-%Q;Q) |9U Q8' ' 

^QIQSHj. (tlfiJ.-SQ-Sc.-W) W9, 

g«ifl 1 
•ei^H^-e'. (tie^s©-©) 39iao ' 

*e|€^ia-9. (tiQ-aia-©) ai<a, oq- 
q$ti« 1 ■ 

*l€^§-9. (^-gn-ai-Q) og «iei- 
, aiq. 1 * [aw ' 

«ei$95H©-9. («6j-9SL-Qc-«) tiQ- 
*)€^IQ-9. («i6i-^-«) acsrogiaq. *!€$©-«»•. (<q$-ai-o) W » 
■^^^7 (tiQ-Qs-©) *>■!!« 1 
tl^%-«?«. (ti-^-o) ca 6^©9 9Q- 
9ie 1 

■eiCS^i-s'.^-coaao^cci*) <?<g,- 

t|S^2J*>I-Q. (ti«i-*ia-*i9-a) ^Q^ 
tioq a© gaiQQ 1 [as© 1 

■eiQig-s*. (^-■eis-a) «isi-tisig:g 
■els^lQO-Q. (tiQ-a-a^-o) -am 1 

'eJS^is-e. (qej-qe-'ci) g.s?« g.9s *I9- 

01O9 i [sgo? i 

"ei^ifSH. ( ttQ-qs-ns> ) offl- 

tl^sSllff-*. (r)€i-^<5-ai-ti») q^n- 

, e|^Q%-«?. (nQ-^<ss-Q.q) qqq i 
"Qg-s. astia; esq; caci9!»ai$ t 

•elflGTffi-sj. (q-ncrg) ?icrs>a9<, ( A.) HQ«1- -elftaH)*. («-fliai%$) aiQi fl<ai 

€ISPh I 

t}gffl- 9 .. (t)-q») esf© i 
*u9)Q-<?. flio<JQ ^si-ii?i i 
tlflQ-e. ti^siQ i 

■dSHftCH*. csa sues? 9ie i ~ 
-eiflia-*?.. (q-fli ai$$) «<as$« t 

■eiai^-tj'. (ti-fliqi-Q«) *»«« i 
■qsilCH?. awetiQ, c«ioi 

t|9H^-Q.9nwe€ig i 
^flO-?.. (n-fll-s) <q«S#© 1 
•qflSHri. «>. ©fl<a€tflw« 9fl«V3 i 

*l&£-9. (q$i<3>€l«?$) «<?» I 'ettflQ.-s*. a«i i 
■eig_GQQ) 

«KJ5&-*». (ti-qci) ai$i% ««S ««i* 

giq est 9 <aicQ i («iwiai i 

*|s]©-9. (tmj-q) sal, «iifc 9 s !' «•• 

tlG?^-*? . (q-m-9) tjqQeflsi i 

«in,l-9. men, %<$\ i 

tin,©-?'. (^SJrew-ri) -aQ 1 
WH». (qflrOI-1) ««« I 

Q4, 99 «)!«i < ' ( " ) ^51-9. flfcl 1 

<ei£|2Jief-s.. (q-aai-tisf) «gqo i 
•el^-tj, act, <a© i 
tiasi3-«. (n-flai) waiio i 

-eld I ©©-«>•. (Vaiq-o) ^siSo ! 
«2J.§-«k (<«-ac.-9) «<a«© » 
•ei^Q-s}.. (tt-aq) ssfl i t|Q$Q-s. ao i 
•eiSIQ-s. as i 

*- 

, eiaQa-Q«.(tiQ-Oq-«l)€l9QS199ig I 

tl&%-9. aero ; e* i [£Joao§» i 
■ei^fll-?. (tj$«i-q$!&) q§ai i 


a© «i% i 

t36$-9. ©a\ia i 

■e|QQ§-«>. tjQg§ ©ft 9i§?i a«j i 
flQ©-». 0C909 ; OQ«'3 ' [a$ i 

^&Sl|-9'. (ttQfliOOO) ^9i i 'CIQh-q*. (tics-a) <3qiq aifisi i 
'Cie« l l-Q. (n© -ns-a) aQi i 
tlQO-9.. (ne'-o) a©« i 

tl$9-9. a<j<3 i ( >• > -ejsfeqHf'. («ef-«fc-«i-€0 asiq aa- 

W Q-Q. <9€tC«l? *'«W I , 

^SKj. sqascas i 

^-tf. (<j&,-«i) saag, cai«u i 

*lfi>9-9. of %9» i Qd i 

-ei^QVe}. (ti-Rsja-a 1 ) wewenq i . 

■eisra-^. (q-«9-«i) *iwa i 
'eiQ.SiM-Q-. (q-cva-fl) ^9iai i 
■flGSiQ-e. new i 

*{&%■$: (tl-99-9) tiQflcf I 

•eiaa«i-«?«. ©gag, i 
■eiaisj-Q. (n-afl-a) g$ia i ( >« y •eicaiQ-e. ^sss; 9*. sai«Sl9 I 
-eieeilQ-e. (n-cal©) ti€j.§ I 
tl€l-e. ggo i 

•qeflQ-9.. (n-si-oi ©as-, *iqq i 

•eieetS'i-S- 9SS9C99 I 
t|€l,?{-9. (5§<a8 I 

•ej^efla-?. (ca-gsw) t3d,9«qio 
tlf-9-.aoi [cqwi 

•E||(9-«. <a<JS9l<5995 Q©* 1 ' 3° 
«l%il|-t|«. 00391© I 

-eiffl-Q.. ao© <a©.« i 

<£}% !$><>£!©-«>•. T30IQ9 i ■eist;?- «>•. «ig mi i 
■qgflaiggQ-vf.. ^mi^qi i 

9 <3I«Q I 

'eiSQai-Q, (tigaas)??) cqctqcqs I 

on 

•eias^-Q.. A©, quag i 

■eigiCl-Q.. qiQ99, i 
*39-9. «©<?!£>, <3© 1 ( J* ) •e|9lSH>-. (n-qflff-ra) <alfllQ$« ! 
*3$!Q-9. qag, cqsw i 
*>$8«l-«. ngq l 

"399|Q-i?. (ti-g-g'-n) nq«>ai l 

■393,1-9. (n-q-a) S99 ; csia 1 

•3g-Q.. (ng-o) asg ; t?. *igg?is> 1 

'eiglQQ.-Q. (Q-C99Q) ca 91910 1 

'eigflO-Q.. (ag-Q-o) vqqq; ?§i 

*3g|©Q-9. (qg-noo) 5^0 «4p 
•ass 1 

•SlgO-Q.. (tig,-©) ^,9)1901 I 

*3Sl-«*. e<a$ 1 

■3SKa<q,-Q.. a^flissr q?j<ais\ i 

^-glS'-s. («i-gi»\ waiff, rieaig, 

^t-gQ-^.. ©go i 

'ei-^Sh-o*. ttsQieaioi 1 
^IJ-s-. wgsia©, S1«1 1 
*39 ©|-$. (tig-©|) £ «g <§ 39 I 
^9-9. «S ; C ?|«i | ■39^1-9. («iq-oi) ■q^ffiQ; «sq 1 

■39§€l-$.. 9«. (^HMt-^OaspQI ; 

QQ9Q I 
'39S>9-9° 9 . (ti^s-tiqs) geQ» 1 
"39H-9-. qa<?i 1 
■3@-9. qg'i 

■3@-gj]S-9. qiq.E3«<iOI I 
3-|?°SII-9. gQ<aiQi99^; Qqi i 
■3-@0-9. flflcrQ, qgaiQ i 
*3@ ff%©0l-9. giq^9 g$oi i 
•3g-GCT9-9. tifffl 1 
■3<3Q-9. qro i 
■3-G9Q9) 

V-G^Q J ^ [as? 1 

■3C9I-0. g^was a?.q ; qe^i- 
■3C9 IQ$-9. (ti^g-qt) 9<?w 1 01 gciq 1Q<?t 1 


(• J* ) ei^-9. (n>q. so®) «sa« I 
dQff-9. qe©^fl 59^91915. • : 
OIQSI-e. (ana so©) sue si-<aiQ 1 
«l^99l-9«. (afldfl Wffl) GQqcQ 
Ql© 9.CIQ9I I 

O^-tK g.§; a§Q;ti9« ' 

oiggig as 1 qqsi i 

QQrS) ) 9. (n<?g 91 a9S«iicioo) 
j_ ^ *■ 

£!$&-«>. aig» ; oiosfi I 

- t?99«t-e. (a-eis-tip) fciStei 1 

eH9lfi^l-ft (a-si^-a) *i§Qia 1 
2I9IQ-9. (ei-q-ti) aqo ; g§ 1 
Q19ICI-Q. (q-tjia,-ti) g«»; ap,- 

Q!Ql€l-%^5?-«> tiq9 <ji nei,i «>gq 1 
£19l€l9ieil-9. qcsiieicjo C$99 iai i 
1-9: (a-«i -o) sig ; <?*ig 1 9. (a-%?JM=i^ gcsrio 1 

eil-^9-9. a»iQ i 

ej-^% 9.. (a-qs-cO ^qssq; sjg f 

S8^5?0-9. (a-9ft-9) 90S? i 

gi-^fiei-e. (a-OT-tis?) 991$; acq- 
9«i 1 ~ ' [%« » 

«H^I^-«». (a-sa-o) na«4« ; isi- 
3l§l§-9. (a-*?!;©) Qiig 1 
®hQ$\Q d. (a-«a_-ti) esia ; ©0" ' 
3GS3-Q. (a-aa-^i) G<a9 ; m€& 1 
tllssp-s. (a-au-tio) q§ 1 

eWQI-s}. (q$io aoo) 9,'iqifl 91 
i s>Oi Q101Q tfenq <J€WQ gia i 

ei€l-«j. (q'saosf) e»9 i 

Sll3aO|-«j. (tjag^at)©) G89l9Q«ll 

n&CPSi-e. tig i 
era- 9. Has i 

efl«hl-9. (a-tfii-n) »iq 1 
etfilHlO-Q.. (a-a,i-o) ^5, | 
eil^l?-^. (a-«ni-ts9 N sen; qs?q'«i i ( Jp ) ashlslQI-e.te-siii-Tjsi-a) QSQiq i 

eisiO-©.. (gj-gfl^-o) ^gio ; gig i 

*i©«i i 
£isi%§l-e«. ca gsi^-a^ ess i m$Q «•. wggQ e«5iQ i sieifHj. (g-gq-q) cqqiq ai§ i 

3l€if-«k $>•. <ao-^ i "go i 

WlJlfi>-e. (g-gq-tis') qwi ; sya- 

21S1I9I1-9". (q-afl.-Qff) QQSU9. ; 
gq I [qi«l< i 

^S)|-9. (qg» aco) ca a<3S» 91 

3)?Q^-S.. (tiQ -<iq) ng qjiQiq i 
CIS^-q. (q-gq-ti) Q,ga^ I 
QQIO-9. (ei-Qff-ti) sqiq; «?a i 
e||Qt€t- 9 . ( q-gi-ns ) Gisaqg ; 

qfi S?-«>. (^cf.% as©) icrS i «TO-s>. (tioQ at?©) tiafflgg <aQ« 

flia i r 
etefQ-s. (qoS so©) «iaS i 
cJOflff-9. (q-ofl^-tis) qagsias i. 

2lQ^0-s?-. OSO l 

ciQQ«i-9. (ei-©q-T39-T3) vq§\9 ? 

e[QQ©-«K (q-Q$-o) tis$o, q© i 
eil^Q-g. (g-OQ-rj) 9,99IQ; gq,<» 

ft* _> *- ^ 

eilg^-e. (ei-a'S-g) g$©; ^qq.q i 
U». (^®aQ©) s>q ; «k $§ I 
eHg'QO-9*. (g-QQ-§Q-Q) g<j» i 

siS>9IQ-§.. <?■>. nasi i 
sil©^.. «?•>. gs>oi§ I [W9 I 
919^-S'. «?•• (a-eq) ©$193. ; 315- 
en© I <£-$•. «?•. (g-©iff) ©isasSG), i 
et-eilQ-e. Q9QI i 
^-(g^ ai$$) eos?i I 
3l|9|-s.. »gQ9i ; 9«»i Q€y?i i 
,"«•• (a-@i-So.-o) ass i C y ) -o. (a-ei-a) acoct ' 

eSSQQ-s. (tiseo©) ail'39101 1 
eiC§|Q-Q. aoJiQ ' 

ei9G$-S' $•• <<sae9 I 

tlQsil-Q. qcisr "aiflCQ ©ow sq,- 
©a<5 <acri i 

eJG©Q9i-$'. <waa% QQco^i i 
eieiM-Q*. a«i ; 9SQ i 

n<$r-$>: "JO I 9. Off I 


tlG^lQQi-5-. a«i fli9 «?a<?i i 
met-^.. <i9QiQa i [ft 5 ?! i 

eis€jl&9!-i'. (acoiswa©©) n$t- 
£»£$?-«?. (a-o»9-n) siq ; asi i 
eiOfif-^. (siosras?©) siq t 

enaa^-Q. (a«a<a-«-ti) st i 
£109919-9. nq 9isii i [qqq.a i 
3l92h-9. (rjeq-a) fle?ic , aQi i 

^SO!Q«-q. (a-^Q-a) q«h gsve 

QIQQQ-9.. Q*. (ast»-gg-Q) ggo ; 

M9* i ' [cai<a* $919 i 

«!©Sjl£M}. (aq;-c<f-o) e>» ngqa- 

QlSQ-s. (aq»-ee-«r q,§ i 
1 2809 1 -9. §.$«! i ( >l ) ^©gg|Q-?>. ( ae a »-a<ai<3 ) gqQ 

et©3|§-q.. ( e»o a 9-<ai<2 ) awiQ 

SICJ.-s. «i<?iq; esc<a i 

si;o1^-^.. (aw-^ql essissisH ; 

^QSi-e. (at-«5-Tj) 35,19 i 

EIKJISP-q. (ej-Qi-tij) s<5fl | 
^HQI^-q. (a-Qi-sa) s§«i I 
3^-9. geia ; as> i 

ct ^^?-«>. 99Q 9Sfl «J.§9 I 
^fl-Q*. (aq-fl) gem ; aQi l 
^Imk (a-qs-©) asQsaig i 
Q^O-s>.. (a-"3-o) aQQaig; -a?,'©©, i 
^Q€l-s>. (a-s>g-ti) asi ; §>%fl I eiK?«M?«. («Q-a) geifi ; a«?fl i 
cJQhGHk («Q-ti«i) aQ*l <S ess 

ennjff-Q. (a-ai-w) g^iQ»; 9Q« ^ 
el'SIIQ-sj. (q-a-ta) <ais ; aaq I 
si?l-^.(a-ai-Q)fls>8<ai9i; assists; i 
QI^Qm-q. (na<s-a) cs%©i i 

©i« i 
«l?iac>«)-Q. (t)^<ao-a) s$©; qiac i 
«1?[G^]©9-q.. (tmao-Qe) ©©- 

9H«fS^ ©l« I [q©9IQQ I 

ejy^Q_ 9 .. (tia9i-Q<j) qqw^s; 

ei!€*l<q,-«>.. (a-ai-a) eta'QCQ «s- 
«nq i 

eiaiO-?*. (a-si-©) $.1©, Q?o i 
efew©^-. ( tm-q$j9-Q9 ) a<g- 

€!»-?>•. (^SJ.,61©^) tiff, | 
Si$?©-9s (a-99-©) tl?99 l 
€19?^-^.. (a-fi"5-©) S>$ I 

eTO-$. (a-Ti»-n9) qos? ; qa j 
S!lf?Q-9. (q-9©-*l) q%>i©; qg'i ( dfflO-^'. (a-fli-o-) < '«i fl| ^ < " ' 
eC^QQ,-?. (t)»-9©-ia) gi^iai 1 
£t«Q3H-9. (tiffQo-a) «i«cioq9 1 
s}Qa§Q-5}..(tie-<a5-Q9)9fliff5iQ ' 

C|<§5i|£>9-$«.(tl9_fll9-Q9) 9^" 1 

sKjQGfb-ce. ( tisacr-QQ ) t *i9<. 
qcrcQ S'Sya. 1 

€!CQ|Q9-Q. (, a-CQlG-W ) «3« 5 

ata©9i ) 

'eia$-«>. assist t 

sua £-«}•. (aga<3>$) $&$ 1 

et-a^W. ^qa'9 ; qi* 1 • ) 

qcaaQ-e.. (ticcsi-Q*) *i6<asi- 
n%-§°. (aq.-©) 'eiq i 5; asm? $« 1 

e!^Q6l-6j. (a-Q ns?) tiQSict 1 
Oq-«j. (a-q-<0 <*1 1 [<*§ ) 

$0)9-9. (a-qa-w) <a©»t ; <i\<$ei« ; 

^assSioi 1 
et^fjsw-s}. (^q«-af^«i9© 1 
efKgGi-Q. $<%$ ; cai<a 10 1 

sqei-u. (a-oc-fl) sgisi 1 -ttWHw (BSROT9) ^'^W^.. ^V; ,.««^ GlSJl I 

da«i-9. (4-<aQ-s) o^ag; 9UI I 1 
eici©-*. (a-<ao) 9<ao ; <%,*<3 1 
da«vt-^. (a-<aq.-«) wqas ; gig 1 
2dai008-f|.. (T!<ai<a-'a < a) age: 

gief9i ! 9i» 1 [a»qsM 

«S9!^^-(a-fl%-tie)qtJiia9; ©fl^si | 

Kjfl^-e. egg, wa 1 
eja&Q-Q. <5»i 1 

cqsigsas 1 ( •«■ ) *M\r9. (agao©) ag i 

«I^q-q.. (n?ifis>e) sis i «?. tisjQs- 

®%-4. (a-ai-ti) qq. ; affiaa i 
2I?j,Q-q. (a-3fl-«) gne^Kll gfliQ- 
g© CS9 ; 9«. ego I 

3K^©9-9.(a-a©-ti9) sqsq; soq. i 
^H^-Q'. (a-g<a-o) ^19 i 
^sfl-si. (tiqq-Ti-sO efi?«gflqi i 

3^1©-9.(«-3i-q) a«g»; «?•. eicio i 

{ % -§. «a?9 ; aqai^ I 
tl-s>. (a-sM-ti) ti^-ag, i 

^C^SQft-s. ('a-sac** ) q-sq, 
a$Q«i i i *" * 

etC^-S}.. (a-Q9^-0)QS<a QQQl I 

^Qeii-Q.. (t)Q€ii-ti) nQa,q^Qiq i 

SllSigll^-?. («|Q«i,-«) 99Q|qi I 

^QQ-e. (a-Qfl-e) s>«i«! ; acre / eHQSj-^. (a-QSi-©) ai<ai acw <aq- 

eoa$i-9. (a-Qa-q) ®<as?i i 
eliQQ, siqQ-9. (a-§-*i) sq i 
siQS-(aQa' «<?%) Qga ; aQsf i 
eHQafll-s. (a-q^-w-a) a.<ai<a9i i 
siQiiH-^i.. (a-qa-<a) qatq-i i 
CBQfl-Q. (a-qft-q) $399 I 

siGQSiM-Q. (tjeqsi-a) qia-i I [Q9i i 
«ieQa-9. (a-cqq-«a) 9«&9i ; QQi- 
^eSTS-e. (a-$Q-ti) acq<a«i i 
eiCQ^ei-o. (a-^<9-ti9) 9991 1 
ae€!S«l1-9. (si-^-qp-cO eai<ai9 i 
silCQ ( 5!-^.(a-^'9-Q9j acq$a<*iq 1 

3«9, etoVe. (qs-*i) qq»<5>i 1 

«- t - 

sil 1 ^-?'. (a-q-o) <ai?© ; 9<i%« 1 

3SQ.-9. (a-q-e) <aioii i 
eflQ'l-e. 98 W9S I ( •■> ) V«}'. (a-Q-a) asu; ««i; «%' 

eiIQQ-9. (aQo as?©) «igo»i i 

elG$,-o. (a-Q«5.- Ti ) ai! 3 ' 
«IIQ.fl ) »-«.,(ei-«9A-tl9) ^9«W9 ; 

QD9H-9. ( ttQq-a ) ti»gaafl ; 
ejQia-Q. (a-oa-n) Qceiiasas 1 ; 
sixers?-*?. (a-fij»a-n8) acoa, 

et^-s. <ja seas 6 oiqiq q« i 

qiQ'ej-s. (aegsj aoo)' aeg<j ; 

g<?ia i 
ciSQ,«!v9. (a-ejq-a) ©9 ; ss-o 
^GQ-ti'. cio g,i acquis i 
3IGQQ-9. (a-sg?-^) 999; a^rt i 

£t£Q9»l-9. (a-qq-*i9-a) os«»i- 
»» ; oc'i i dCQ9>s?-9. ( a-qq.-^ ) flS>» J 

acow i 
£tCQ9©-«f (a-q©.-©) acoiSo f 

el9&Q|-( g-sj*ii$% ) esiici gqiq 
S19&6W. (g-<j-*i9) ejgios I 
^9%9)-^. (ea-^-nw-u') s;i*a i 
SH9&-9. (a-^-^i) ©osi^q; <o§9 I 
e89Qff-9. (a-^-qs?) ©q»iq*>i ; 

eil9€ii9-5}.. (n<?a<H5) flcojesiq \ 
tl^gej-Q. (q-^q-tiei) a<?iq i 

Qcas i 

£8Q$SI|Si>-9.. oq goSo ; $giQQ I 
^9 1 9-9. Ca-9g-ti) q$ i [g§;ifi> » ( ) ^0-9. (q-<5-«>) a©IQ0 I 

2»%^-<}.. (a-<j<a-o) tist,g; q.»qst© i 

«!$€*-«•. (q-«j<a-a) , ao» ; «fii-ii9 i 

«HS9SI-«. (q-w-ti) s)»q gs?q ; 
SPQgwg, i 

i caiQ i 

^51-9. (aai as?©) sen i 
SUSIQ'I-S. (a-a«r-a) qcfi"? ; <si<\ i 
^£1^,-9. (q-ai-*i) ti§3iq ; a^q l 
.^HSll-o. auifri; «jg i 
E||g '9-(qgi8)g.Si9lfl9N s .[giefs>l I 
<3S!1q>|Q-9. ( qgq-so-ti ) gcro- 

^-3- 9*. gig i 
^61-9. (ag.-gfl.-tj) aej i 

3H-9. (a-OQ-g) egj^ ; 9.. Qgq- 

Til €>©-<>.. ( q^tf,-TJ9-Q-© ) 
a<js£sag;^g<a i *" fgis? I 

^flSfl-9. (g-ijq-n) qswsffQ $>iq- 
33^-9. (tt-a-v) QfliQ an? i 
^l-s. (as^ewa) aaq i 
^©-e». (a-3-«) sqciiq© i * *I6) %-,«., (a-q 9-o) asj&© »." < 
dieC|9-Q. (a-sfg-ti) aQcrs? i 
3ld.|8-«».(a-Aa.-ti) aaiQu?; qiQ9i i 

3iai9-«. nigwaa l 

-«?•. (a-affe-o) tisj;Q§ I 
<?. aw <a»Q<a i 
EJ99-Q. (aa-*i9) w?iat» I 
■eiia^i-^. agisn i [s>$i I 

«J9^l-«>'. ( ea-qQ-o ) Q«|o ; ©«*- 

1M9-9. AQh i 

«19lQ-«>. (a-a-O wa©» l • 

«J§9|-$. 3999 9Q9I I 
eil9l??-Q.. (as-QS>) $<ae<| ; §0 I 
el5|QQ-Q.. (*l<3Q-Q9) tiqftcaiQ-. I 
«8q,6?0-qftQ QS9Ca9 I 

eigaei-«>. (a-g-ti-tis) sail i 

2igS?-«'. (tJg-Q«) £.<Sl,Q<i»«l I 

eilgl^-^.. (a-g 4 -o) sg<a i 
£1181-9. (a-ai-a) s& aoci i 
engl's?-*. (a-ai-^e) ^ ; « flaw » 
d|Q-9. (q-<a«Hq) 319 ; <ai9 i ( •* ) cjgi-9. (aq-g) q« ; Q9s? t 
9I3IQ-9. (a-qQ-*0 fl*3° Q3 i 
eigiQSM. (a^o.-Q-ti») qiQg^si i 
ci^O-Q*. (a-<8fl,-«) aaiogig i 
eflsjaet-s. (a-^-^9) a-as i 
et'sJQ-Q. (a-c§-ti) a? ; fl @ ' 
QI3l-tK c«o«i©9 fl?>iq i 
£59161-9. (a-^-n) cqo9 ; oi^i i 
«Ij?is3m-(k (g-^-g) aqiqq ; sya.. i 
ei$Q-e. (a-§-e) aag cq ciosea i 
Q§Q-tK q.§, aq i ^ 
ei$G3.-«i>. caa«n, esjleiqos? Q€j ! 
cI'30-q.. (a-ct-o) aq^o. i 

S8QQ-©«. ( *I9»-Q9 ) 6QG>9 I «?. 

dSklQ-'o. (a-^o-ti^ <$€ i [Q9 i 
^Iff-Q. (y-iS-na) genius?; asi- Q «>. ^<aq ti5>,q i 
QSTQ-o. («•• Q%*as%> stasis^ asi 1 
QGfCHiv ©. assess 1 

Q$K. (Q9-a) 9181 ; |<3J 1 
QS» QiQ-©«. (qq-gO esigg » 

QQI^IQ-s. ttgjsaiQ q|* 1 
QQhH. (sra-g-a) a®-, <a©i 1 

Q£)|-q-. 9. agQQ 9iwcgg 1 

Q99I-9. (QOai^) 91091 1 

QO-51.. (q-o) cio, Qig 1 
QO€l-g.. ».. qq, fli© 1 , 
QOCQQQ-g.. (qoq-qoq) <ae§Q 1 
Q0gC)8-t|.. (qos-ooj) <cacosa 1 
QQ-a-. (q-©) qgig 1 

QQ^Qr9. (QQ-qij-©) QQQig 1 
QS^IS-^. (Qag-Tiq-^i) gsp«jg<5 1 
QQMl*?-t|.. (Q©-a«j) g$o 1 

QQIGl'-TK (QQfl-QIfflo) t)a_S>| I 

Q»I?H>. q.Q^iQ 1 ( '* ) QG;-s. (qo-q) co<?qe i «•• ea% i 
£^-QI£i.-«j. Gqwsi ; %§« I 

as i 

Q^-si-s. aioi» q%i 1 t^csa 1 

QQG^-9. oqiqSsi eqg 1 
Q^lsfH. QQ<a<;i, a<3 i 

■as eics&q <5 Qg «aQis> <a$ 

QSH>. ^gi i 

QH^N. (Qq<a-oi) giai 1 Qfi)|-s>. qsw; flsw 991 1 1 

QQQI-S. tl^9IQ6^ ais l 

Q€1|QHk gisi i 
Q€I|«S1-q. qeoroi 

Q%-«f. ( QQ-o ) 9igo ; gq i 9. 

Q|-9. (a©-©) asiQS^ i 
Q9-q.. amnesias ti^iq 1 
QgSJIQ.-?}. cqi^fti 1 9. o^a ^JSIgl-9. (cya-tis) 09 ; Qcfs I 
£l#Qi-e>>. (qs^-o) qg 1 [wo r 
£}S-Q. (q-q) *©<$, 19IW SQO 
^ < 2 , si-(QQgj-<5a-ti) oqiq 1 

^€l-e. (§&*}) q&,q ; go 1 ( •* ) $€1|fi>-9. (&6M!I») fl«9^« » ^«" 
<i<? C9i« I 

^Q-9. (Qfl-90) AQICQ9 5 9Q- 

GflAQ ; g$ I 3 9. wan go, 9cJHa»-Q«i 0.8-q.. csta 91 G9SC9IH9 t|Q,q I 

^19-9. (as>iqss©o) <a»9isi; sift i 
§«KKtrai9igii sq§) <qfli9ig<ii i 
QQ-e. <aaifij8is?e€i9 i 
QP9I-S ($99199$) €*99 c$9i i 

^%G9Q9l-$«. RS9IQ9I I 
^,%-9». (90-9) 989 I 
Q^-9. (90-0) 9CII ; 90? I 
Q.^i-9. 9Q9 9t 9 A. 1 

QS-9-. Wj> ; a©u I 

G$©SJI-9. o|J9l CQQI I QflC«9-9. 9"30, 391- I [CQ9I f 

Q,S<aQQ|-5.eQi9 §ca«i 9Q«n»- 
0,90-9.. (^q-Q9)/«iia«; cat-sis i 

0.8€1©-«k (^<s-©q-o) go ^9 ? 
^eQ©-9.,($9-9G-9)s«<a9; 939 1> 

"Si© I $-9. OlBOl ; G*QS9Q I 
Q8 1 §»-«?. o«B9Qfl; $QC9Q I 
QSI90-SK QOfllO I 

Q9IQ61-S). (qs-gq-gjo-ias') sjeie ? 

■ W9©.fl I 

«S!.GS8^I-?. (snes-w) cgeo 
cai*9; 9. 93Q i"* Iflcaig) \ 

Q%Q-S>. <DQS\, COQ I [qC9l I. 

0.^091-^.. OQQqqisf syao,% 
G^-(Q9-sq-9) 9*a ; o^» i 

^SftO-^i.. ( ^(g-go-o ) qC9e<3< 
GtfB«vl-9«.(€i9'89-9) 981; $9.69 * 

^Sf-9'. (sj9.-as.-c) o^ispgg;. 
Q£GfG)-«K ( q-a-acro ) ^qia - r ( »p ) ^g M 90-ej.. ($©.-0,3-©) Gi^q. as© ; 

q<?S<sia ; tiuiiq I 

OW)-e'.(q©.-so) eocoisq; ©flo I 
e<ag© «?si6Q i 

■S^Q-s}.. «i9iq«\ (giq* gc^ig) i 
^i-s>. aiffniQ «4c»9i i 

e^i i 
Q'fys. ©iq i 
■^©P-9. oigsiei ; eg ; cqoi l 

^Ol9-5i.. ($©.-a-©) Q©.S©© ; ca 

j$e© i Q.?!-t|.. $©©i d tiesci* c<?ui9 

^'■agcf i 
Qi?S-e«. *isaq© ; ©<?© i [cs>© i 
•5},^I-«J. (©,©.-9<$-£l) Q98I ; Wt 

•S^ffl-Q. (ioai geQa i 
Q§1$-«}». (qq-H -©) C«t«K» I 

•S^lQ-g-.s. a$; Q3<?9 i [«l©, I 
G^I^-SK (©,©.-$S-©) GfcQO, tio- 

— >rv -> ° ^ 

G^Sl^g o- ($©.-s<a.-©)6\s;'% ©sg, i 

6)_$<3! I ©-«>•. ($©.-as>-©) s^,«© i 
0,0.^-9'. ($©.-©a-©) Ql%; S'og i 

Q.Q.fll-S'. ($Qfl-Q«l) QflQl©l I 
0,0.61-5. (39.-0Q) qtQQQ; S9- ( -r ) 91^19; <asQ tiysiq I 
Sy^Q^ei-s. ( ^QQ-tiqs ) qsSQ 

•SVSySJ^-s. ($96t-e*q) ©oo; agi- 
os?^ i 

aeci acci; sea sea i 

qe ; gsa i [<j|($ i 

Q^l^-sj*. (Q9-o 4 -o) <aiQ«io;Si<a- 

^G^S>0-q.. qoigo i [«9<?i l 

Q.fll»-9.(^<a-ai- i =i9)^6*i; qoih i 
€111139-9. (Qs-ai-Q-«i9) qcgffls?; 

Q?1Q-<k (Q<e-ai-o) $gsr, $s« i 
$2%9. (q9- , aQ.-e) $©<? ; eq i •Slg^-s*. (6^-39-9) s&o ; eio r^ 

^§10-9. ( ^"s-gs^ti ) €*<a9<? ; 
69lq©<. i 

Q.0I9Q-9'. qg§<jg; ca w$i<i i 
Qal9«-9. ( Q<a-<ai<a-tis? ) <aiot- 

GI$>SSS|-q. ($<s-g-sya-a) ^efiffl- 
<?IQ9C£is; eoss I v [go r 

QH^-^. ( w-a\-fl ) ga$ ; «?«- 
(*- *- ^ 

^-o. ($9-<a) gg<?« ; s;q i 

6^1- 9. (s^-sp.q) ggiO,IQ; 919 ; 

QS^"^. (€VS>-a-«0 a»9i«_%i9 i 
QSIQ©-?'. (^-g-Uewvi) g\^ 

Q§il'9-<>.(S<a-sq- , a)aai<aJ fj,g<ai ( 
"SlGQy-Q. ($<5-<aa.-w) $eei | ( -< ) €^-9. (sio.-q-'s-) «wi»; fl«»a; 

<j§ 1 

4^9l$,-*». (q$-a-9i-o) $©; n$<a; 

<^Q|Q-q.. ( Q9-a-q-t| ) fl<8<g. 
<?Qi9i 1 [Qni-ai; agiasfi 1 

Q.9!^Q€l-e. (q^-a-^K 1 ) "51H9 ; 

©909 1 

$9 1 §©-«>.. <$^i i<5%G<a gag 1 
S^Q-<k $?io ; aQiao l 
^•mIGI-q. GjQQQ<3 1 

$fj©-$.. ($<a-asi-o) Qgq; sisio 1 
'SlfjfN. (q<s-a9-ti) QgQ 1 
'3^l©l-«K(sya-6ao i ) qifle^Qaiq* 1 
^IQ ) «• ('Wa-^-i. ^9 ) on» ; <Sl$l€ «•. (Q<3-q 4 -o) <?3o 1 
Q|lQ-4>.. (^<a-gi9l-t| ) - S^W ; 
$i^<a i ' [09 i 

QQIS-sk (o.-oifl-'q) $@er» 1 

o * 

Q.Q %-«>•. (s^-9Sl„-o) *)§sgo I 

Q£Q€!-q. (q<2-s}g-q) RSi ; tf»- 
q«i9 1 

W-?. Hl'si sgi 1 

«5^IQQ-«>. sa $eMQ <JCQ 1 
Q^O-e-.(^<5i-^-9)«fli6'a; s^gso 1 
<S^®Q-«?. ($q-«?$9) QBI6Q Q^S 

SlCgiilff-u. ( $<a-%y-ti9 ) «iao- 

GJ.Q.IQ??-^. t$9-%-9Q- , ei9) 909 
qsq geia ; sos 9«&9I I 

QSU90-S.. ( ^9-^^-0 ) 9ig ; 
^©$-9*. ($<8-€lQ-©9.-tl)«$R«IO I 

•5^RQ-9. (Q<2-sj9.-s;a) ail c$q 
ca $go ; «ja 16 ) 1 ( ) QQiO-e.. (39-ag-sO 9<4Q; 9% 9 i 
^M?l-s?.(q<s-flfl-ti) ^coi<3-, caw i 
^Qh|9-«j. (Q9-gi-t»t?) 3W» i 
Q^ieiff-o. (€i9-ai-9sjr«i8) S«i9 

Q^lSo-iK gnigo i [a? i 

QG9l€I-e. ( $9-H9-*l ) 39ifl ; 

^■flsiH' salens*, ciQifli i 
Q^-«k 3<@©« i L©» ' 

<3i£<j)$-$. (39-e©-*0 s^; $'©- 
"S^I§-«?. (39-99-3) 93>I9 i 

Q<^61-<}«. (39-99-©) ©«», 3§* 

Q.^^9*. (39 We ©^ ©icieo i 
Q<^ Q^-q.. ( 39 <j9-« ) rasog ; 

QC^Sl-9. ( 39-99-*i ) 9§gj ; 
GlG<^> \$'. <39-W»l) 3SK0, 

dC$e© j ainw»i9 ' 

^&©-<k (39-9S-0) Q© ; «taa<i 
^O-e. (39-9fl,-9) €*«©.% «*c«M; 

^5-9'.(39-©9l-' c i) 9IOQO; »9i- Q^fl-s. ( 39-fl««r tl9 > eo $ 
3^i8 1 ' [aiao i 

"S^-f. ( 39-fiQ-o ) W993 5 

^IQ-9. (s^-flQ-i) 3e9&9 ' ' 
Si.^lSl-9. §"aei i [3g^ I 

Q^-«k (39-qq-9) q§} i 
Q^ei-S". (39-q.a) 6^,'q«; $Sji? i 
G^TO-s. (39-flS-tie) 33119 I 

QGQ,€l-9 (39-nq-ti) 3^109 I 
Q.es.lQS'-Q. v39-qq-«ie) a-fciQ- 
6Q9M ' [3-a-aa i 

QQ-ti. qifliai-^oi-qi^aycsiiw 

^9$ei|-9. (3<a-«eii) «jqi§ i 

GlEI9Q€l-«>. (3«a-%nsi>) 3<aiQ| 8 ; 
gin gi i 

$Q9IGH>. (39-^) C0; flTO , 

QQ^O-^.. (3q-q- ) ^q^Qgig | 
Qa^?l-9. (3g-«9-t|) g Q ^ , 

SSI I ( »l ) <3$S$-9, ($g-s$) sg^ i 
€}aQs^_9. (^g-g-ti) ^;^i 

€iac^Q-^.(^g-g)Q-ti) €j.H9i;cq?l; 

Qag)©_?}.. <^gig i 
€jaO(l^$|_«}. <3ns)e»i<aiei ; <j§ I 
Qaofiqi-?}.. ($g-w-as>) asqeiq i 

QaG||9«MK W9I99 I [$IQ I 

Q9-©iSM-«. a«?oei psss ©flQ.fl i 

GW> ©-$.. sjgiQO I 
Q9ytf"-9. (^g-a-s; 9i«j©«ku 

6 

^931-e. ($q-ai-ti) tj«i,9|Q <aqr- QaQ9§-^. c9qq q<gqg I 
Qa<3]©-s«. (^<a-«i-o) €i<aso I 
G^iSHIS-9. (^g-e-qq-ti) $q<}eii ; 

«eii»iiq i 
0,900-6?. «gg© ; ©iq i 

QQ9^-«.i(ei<a-'aQ.-o)a§;flifli«qi i 

^aGQSi-9.(etq-«£©-*0 mis> eq<a i 

G^fll-S.^q-sO'eieflGS-lQ; %ffls>i l 

Oafl|ff-«j. (Q<a-fli-«i9) g Qiq^o 
§qgi e«3i« i 

<5!.a91©-s>-. (qg-fli-<i)) 9,00 i 
'Qacfiq,-*?.. (sya-fli-saj ^»fliq I 
QQQQ-^.. ^q-ge-o)csiQi; SAO; 

$8q i [actios i 

QQGQISI-fj. ($g-gj5-<q) s?,s>$iq, 

^a^lSil-Q'.C^g-gjs-QsJqggg i 
Qao.S-9. (^g-Qfl-©) ©^@ | 
S^aQSI-e?. (qg-Q{?»-t|) ©g d qjjQ 

a^«i i * ( "> ) $o&aQ-*..'(*fle-«i«Q> w ; I fc a '§-*•• (*«-«-9i-«)<W«s*? »' sails qgcQcaiso i 
^affl-Q. ggQ; giata i 

qciq.sO-q.. go© i [913 1 

QSIQiS-Q. ($g-<?q-ti) *18K}1Q; 
Qa^%_?}.. (qg-«>g-<a) ag-19 i 

9,ac9€i9-Q. (Qg-<?a,-«i») 399- 

Qaeifl-Q. ($g-gq-*i) aisj; ©qe 1 
Qago^iQ-s). (qg-gfl,-§-ti) «ig ; 

<5ia9€i-Q. ' ($g-gd) §gg<?; CQQ- 
Q91Q ; q^SQSSflQ I 

QagiSM. (Qg-gi-tisj) ®gie 1 
Qa§0-*.. ($g-ai-o/ qsieg so 

Qa-gig-^. (^q-qg-q) t^gg 
. gQ<3ig 1 [^Ti 

Qa|«H|9-9. (Qgi-ZI-ail-tlB) 3SM- 

QQI99I-3. (sigiS93«»)Q«i«<?i 1 <Sia|^!ff-^.(^g-a-Qt-«ie)^g9Q«t r 
"SiaiC^-Q.. (^g-q-Qi-s) ^@fl» 

giQ, 1 
Qaia|??-gi. (eig-ct-ai-tis) <a©a 1 

"S^H^-g. ( qg-g-ai-Q ) $g$N9t 5- 

gQQ 1 
G$|yM|f^-Q.($g-ti^.Q-n)'cra,ig<i > 
QEIiSi^-Q. ($3-0-99) ceioi 1 
QaiSH?. ©«s si» • 
QE(|!^_ 9 .(^g-Q-q) «i*gias? ggi t' 
QOI^Q-q. $g<siQ. 1. 
Qa|§«??_Q. (Qg-nsTs) <q<9 l 

Qa|9Q-Q.. (qg-<qg,-«i«) g©<j I ,• 

Qaisi£>i-9. (qg-^-rta-n) gsn - 

cg<?i 1 ~ "" . 

<S£l|q<i-Q. (^g-ng-g) go, ; cgq>, \< 

Q£|_Q9l-§.. Q<asgQ9i 1 [«,ig j 
QGasii-9. (s^-qs-ss ) njMQQ- 
QGQO-q.. (^g-Q-o) g§ 1 . . ( ) Q9-9*. ca i 
QAQ-q. <?q<a i 

6^19-9. (^-Qq-tl) 390} SffQ QG^<a-9. (q<a-Q«- ,Q ) 99cr i 

QG 4 ^ |©-9». ($9-C<3!») *IS 36Q09- 

«q i 

QSIQ-q.. a9fii<a t i 
Svai-$>. g^jo^i© l 

Q€IQ |-<?«. (Q9JR S«?») 3$ I 

€^SJ,Q9I--5J«. G«9<?l ; Q6§0© 
'Q.910-9. tiqiqffl ; a<?QG i 9 ••a% , I Q9-9*. (<?$-©) 99l§0 I ( ) 6$ogG>-$». (Gi99-9o) tiecoofi i 

6$i-9. oqct; QSjq t 

q§jQ|-Q.. (g\%-q-«) s$gs ; «• 

QS«I«5P "ail i 

€$-«>. (s^-i) «oe i 

QSh-9<>. (eya-a) ©&nsj gcai©i i Q q. qga sq<?4 ' ^9-q. qe<3Q; c«?Qfl$ i 

C^si-9. (ci-«) <sqo; $aiQ i 
s^sfl-o. (qq-qs?) <3io« i 
C\0-e». q©<; «aioo i 
€V9r e - flis^iisi <sig ' a1s „> "''' 

q,1Q©l qQS^-Q. (jg^; gen© 9Q<|Q 3PQ 

fla<e$ gasi i 
^Q-e. (cja-Q) qs> i <1 «?.tigifl^Q9|; g«?.-<ig, <g| | <Q-qs». (<<a<8floo) tig a© i 
<Q-e. ciog-shi ; q«. tiQgq i 

<Q9|Q1$H>.. <(} 9iffleQ C9 qs§ I 
<wqQ^|-«.. qqieo,a i 

<]Q©91-q.. nstf<j sia,csj <« j 

«Q©K. ^<j,; sua, i [_ <Qlfl , 
0Q0I9-Q. 09, ^o w . «.. 
<199Q€Hk ««. | ( ** ) <19QI-§«.«i». <« qflqcej t 

<lQaf-*|. 49Q91GQ I 

■<l99|Q^I-9.. n<jia, i 
<jqq_q.. (<9« etj^) 49i«r i 

<QI-Q». (49 €19%) 49Q f 
<1QIQ1-q«. 499 ; tiqqiq I 
<Q|S-«f.. (49-tig) 49 QSiqcQ 
©$>9 I 

<9IS-ll-9'. (49-aiJI) 493141 I 

<9|»G9-9«. Jt l 

<9!<5,-«>'. <49-*t<5) n<a<i%; OT9 I 

<3Q?t«a_ q. (4Q-tiqi) 493 319 I 

<$W<3)W. ( 49-*iq-<i < a-Q» ) 

csasjfliw? 49 gi9CQ <aias). i 
<19l9»-«>.. »<. | 

<9|fl9|9Q-9. (49-Slfl-9l9») ^9- 

<Q|€fl-«).. rt i [ai<a» i 

<M9QS'.-9. ( 49-Q-q-*i9 ) <«« «$f «!-«• 49IS3 ! 9. Q9SQI GQ I <ieQ|QQ-ev (49-$QQ) ge^iQQ F 

■^GQIQf-Q-. 49 9h§Q SfcSQaSQ. 

*I9SI9 I 

-OiaSi-?.. 9«. (4«<S-S«l) 4§SflCQ > 

<0|QQ-s. Q'. 4gi»eQ i 
-49)9|-§o. qc?9I ; tie«a 9Q<?l I 
<GG>-9«. «?•. 4 <agjni£ieQ l 

<§©-»•. <K 4 ao% I 
<iefl-«». (<&-&.) qcn i 

<^ r 'q.. 4Q 6<^% I 

<G3-?i». 4aco i 
<lGSt€©CSl-^ 4aco c wa « 

<5Q-9. 5%9Qsaa i 

«©|<$€1-9. (409-<3fl) <39IQ I 

4G© I 
<£©-§•. 9». 4 9"3ilCQ I 

<9l^-«>.. 4SJ9ISI I 

<Q§-9. CI9QQ I ( »* ) <9,fH- 9IQ<?© I 
<Q|-s. tieoQO l 

<€9-r\-. 5@gi9, q»g© I 
<ggl|-o. fog-tie-a) tieogo i 
<9$GH>. goiQ q<ja qiQ-a^ i 31 099 SQ93 I [SI9 > 
^flQH-*}. (<9-flO-3) «W CQ9IQ 

<&Qi@Q-«}«. (<(J-tlQ9-Q9) 095J9 

^)S?M-<?. (49-q) <<JOI I 
^gQ-Q.. (QSI-Q9) Q9I «qsiq I 

^SCsh-e. (Qo-<5-a) 3910 I (f-q*. g«i9; 6<jiq I 

d§Q-e. eaiQ ; qQ§g i 
(3S1|QQ|-§.. (nofflao^) «S<!IQ9I i 
<3Q-$>. g«fi<$ ; oqct i 
(3&8-Q. eoo; 9Q I 

(39Q-9. e<a^ ; s» I 

(30^1 - 9. . (<§eq-w) co«fi; 90919.1 

<3£-«?. 9a\» 91$ iq <9Q9I 1 joe ' 
^\-9. (Q<3f2iiiq too) ass; «i§- 
<3SI€V?l-9. a«V<l 9Q9i; Si£i9l I 
(I^IQ'-q. ©QH SQiwisci 9«l«i l 
(3©^|-Q.. (dsia©^) $§Qiq 1 

(3?eil-Q. ^icqssjq qa giQ» 93, i 
(30Q9IO-Q*.. q%ae<a 9^9 i [9g, 1 

(3CISI-9'. eggo 1 

(3Q.€1-q. «%fli8«Q qi39i q^o 1 \ ( «» J <3%m-«}.. (d|-g) d%9iq ^eiao i 
«9H?. (^gsigciQo) qg?i«i; 50 1 

^QS 1 !-*?*. 0»% «99l; SQ<?I 1 

<3^IQ9N°. (weq<$ «q§) o<?- 8) q$qs <iQ<?4 1 &SL9M-9. (s$<j-g) qggi; as$ i 

^QQQ-Q.. (QQQ-Q9) QQQfjg; 
[Q0I8i0I 1 

JM-9 ( qoici-g ) $qiq©i; 
®QI9i ") 9. (^Qiq-^Qiqi»-a) eg* 1 &a$G'Qfi&-i>.. (Qg©e5>g-Q9) Qg- 
©CQSiqnQiq 1 [©no aqs> 1 

&Q§-9. (^QQ.=sfla+q) cqti- 
^QS1-q.. ($Q«l-*0 qg/ sigiQO ; 
. asfa^iffli© i 

&%m-9. (61,-9) <S%giq $ei«£ «?4'i Q gera <3ft<?$; 9. TO; <?$| I Q*I<S1, Q61-q<3>. («..go9) ©q I 

■at 

QQ-e. (%qQ9Q0) «w sj.fjssas 1 

QQ9.-9. C99S>9<3 ill»*iaiQ 1 

QQ.-e. (99qiaoo) fl^caa 1 
QQQ-q (sgcjctQ©) $>qj9 1 
Q<lQ-§>. q$>sqa; <?» 1 

Q%5Hi>. <$SQQ eft I ( ) -9. Q<3 I [M I 

©«-«. 913; SC9i«|; flQQ Sflfl 
©ST-9. «ja«iQ <asi i 
QQ'I-q. <aocr scaa i 

©Q-SV-Q. «QSi9fl 9ta9 I 

$«?€>© 1-9. <ai«?a i 

QQIO-9. •qg-<aSQI (5S99 I 

©CTIQ, ©ICflQ-9. sya9 i 

©0-9 C93 ; 9^$© 9-9 i 

©Q?-9. flS?9 I ' 

©0OI-9. fltt% 9*1 aiff«9Q 591 

9©i; q^osQ qg»©5s«i9i <ao» 1 
©OQ-9. tioa i 

©3.Q9I-9. q9C» OCB aJS<a9Q9l I 

©0<33-9. a$9 scaa I 
©G0Q-9. QCignq ; <JnSioq I 
©6 1-9. t|<ae; rjgiqi | 
©8-9. (oaaoo) aw i 
©81-9. («gfloo) QQcaq 9g,cm | 9 

©g-9. ©»aq cqq ; «a i 
Q§a-«>. (<jg-qi-*i) e& «Q3 i 

©§-9. 918 I 9*. WI9, ; *is$ i 
9^-9. («piao») c9iQg9io I 
©$©-9. qNQ 9ie ; 9$ i 

©^-Q. (9«9-Q») <q<cU9.QQ 919- 

QS9 ; g<a i 

©H-9. (9-99-q) <aQ I 
©S~9. <9g1Q <3§SQa I 

©S©-9. (9$-ti9) g«poQ q!99»q ►■ 
qoaisi ; giQ&gg ; §9Q i *" 

©S©61|-9. tjcQisg; ass i. 

©SQ-9.0l1a; Qffl | 
©fc|-«}'. (9e?»9«?0) CS90 I 

©SI©?-9. <§&\<$% i [q$ia i 

©fc|S-«>. («i-tia) tigicr^%; asi- 
©SIQ, QSI€^-q. ag,^eaa i 
©g|GS-e. <3»s> gqgi€i; ®q u 
©SI 9-9. 99<i 901 o I 
©SI^-9. CS51Q9CQQ I 
©?-9. t|«j|| I 

©?9$"9. (91-99) 9HQ99 I 
©J>£9». 99a; 99'a I [QK9 f 

©Seta-9. ( G9i|<aifl9Q$ ) »qq- 
©SQI-9. (Sgassaa 1 
©§Q-9. (9SiQaQ©) aqocaa 1 
©0-9. qsxjcaa; c^a©gQesaa 1 
©OISJ.-9. 9i%gi^Qi ; asm 1 

©OS?-*}.. <5a; €19; »£% ^ 8 q 9 » V »** ) 9939-$. 9». 9C»g9iQ ©Qflflo i 
991-9. «$©; aic^as 9»q; <K 

960IQ I 
9Q-9. SQ9IO I 
9901-9.. (<}SW») 9S I 
9©IQ9|-S. 9IQIQ9Q9I I 

9©, 9G-9. (Qiaos') q.1«S I 

9GI, 9611-9. nsi; «iogs «t-a 1 

9^1-9. (Qiaaw) <isosgsf; go 1 

i9ei|Q-9. (sa-nQ) nassq* Q€f»Q 
awai qo 1 " [sQi-a 1 

93-9. 9i'SQ aiai; 9« pet SQ©Q 
9C19I-9. (941-t|Q-a) SQt|<a ; <«- 

9<&-q. qgq ©eefa ; an i 
9$t9-9. 941 ; as 1 [$09 1 

9<|9©-9. (9S&9-Q0) eqflii9; ««*- 
9<>|4-9. Qcr»a «i%«u^e9S 1 
9<&-9. a»sQg ; <aoi 
9$9|B>1-9. QftiQ »|»1 i 

$3J§h><>. (9431-1) g«a • 
$<$-9. 94s* nioi i 

9§Q-9. (90gas>») 0I09S99 I 961-9. fl&osas i 
90Q-9. gfjl AMI I 

QQ-9. (9fl-T|0) C909 I 

9Q-9*. o«s ; 9. <aia i 

9£l|§-tK c«Uigg<}icQ t 
999-9. (seHetg) $g; 9g9l I 

Q£I9n^-Q«. (sse^-traq) 999*-, 9®- 

9IQ eaiQi 1 
991-9. (9a-a)^§; QSi. ewsii* > 
9Sl©-9«. (9q-o) 9,9; 9$© f 
9C9 10999-9. (9ai-^ i a<seiS')9ai- 

9lsTl 

99h-9«. (9ei-a) 9991 1 

9<?9-9. (9Q-«i») <ai©9; 99 lfl; aia > 
99^-9. (q.-*IQj Sao i"5 1 
9Qfl,-9. fliaqs 1 
9QQ-9. 99a 1 ; $<aiq 1 

9Q^«i-9'.gao;«i« 1 
9QQ1-9. Q^Kja <3 ro 1 

9Q|~q«. (95?-OI) C969 I 
99I9IQ-9*. (%-<39IQ) 951 I 

99IQ, 9QIQ9, 9QI90-q..c«l«ia 
qqqcQ, *iq 9Q«q9«Q i (, «o ) W9-9. Q9| 1 - 

Qft^l-s*. sq^cQ sol I «• ,«iS- 

•■eroffl I 
"■QfflQSfH?. oflQ eiq i 
•9ffl^g1-9«. 9$%\ i 

'Q^J»-9«.(«9-Qq«.)9©%; SO I 

9£!-9. «a§9$QO© agq«i 91 qgl- 
09 I 

WJ-9. a»gQQ Q8«nq op i 
QQQ, QQQ-s. <a?"5Q9i I 
"9QQ-9. (9"?3-ti) 9iq; SW9 1 
QQQ-9. SW£SQ; 9«<$ I 

■9QQ-«. 9Q '©19161 C«ffl»l'l 

Q»Q-^..(Q-a-n).flwi; 9is » 
^s?il-9. 151; i99>s«i w, vm 
gqs »s«g.s 91 qst 1 

<9a$-«». a©; «ooi 1 

QQQ ") „ -. 

,- J-«?. <j$g; 359: ©SI I 

eait, 9918-q. 9«QQ a9dfl I $ai$eH>'. qa-i9Q 1 
Q£t-s». «i»q; flisoi 1 

QQQQ-9. qqqq, $OlQ91Q 9© l v 
QQS-q. «Qetga <S <sq l 
QQQ-*;.. Sa« I 9. 96Qe€ig I 
Qaci-Q.. niSa«GT 1 
QC^IO-q. ©iqisiai I 
QCCiiQ-Q. <a«j«Qa 1 
QCaiffii-Q^iO-sj'.sisafiitiqssai 1 
9£f-9, egg 1 

QQS-e. $199991 «<5g I 
9©IQ©??-<?. flaqsjcaa 1 
99IQ-9. ©S s$q_ SQ9IQ <a$ 1 

QS)££|?!-$i. ^i<siQg^ 1 [«© 1 
•9$I-q. 9<?is q«sai©9 c©1$iq &q© 

Qfl §.. t|«j 1 

Q9IO-Q. jjjf; 9gg 1 [g|9 I 

9Stf)G£-«>. qq_,igwQ 91$ ©qo 9ffl« 
9.Q I 

'QflQ-ij. go; 9Q i 
9fl»l-«. OS! I ( *«. ) €)«11GQ 13C»9 <3Qai<l I 
QBQfSKiHf. gQiq»; 9§i I [QOI I 
QflSWl-9. (sao-Qff-cO <aQfl ; <a<3- 

>9. («a-ti,ti9) 989i;eiQ9ii 
$$©-«•. (9ft-©) 9^99 l 

Qfl,-£Jl9l-9. acreQ cQaw^a^ 

QQ$CJ,-^. q$i 91 qeiQgJj 1 
Q&QI-9. %a<aeiQ 1 
$Q.-G9l%1-9. qg,q«9 99S0 1 
QSlQ'-ff. ©91 1 
QQ<^-©. aic[©flO Q9ri 1 

QQQ-<}. (3Q-9ff-t|) $<a 1 

9Q&-9. 9Q®<aa 1 

QQfcQ-Q 919 1 

QQQI-Qv^Q ; gg 5 9. <JSQC€!9 I 

$Q?>-s. (9qQ€ioe) 9i§a <a©i 1 ©laeeaa 1 
Q&61I-9. (qaic^) fliQiqis q«g§- 

AI9SQ CQ^ftflO €1$ 1 [roo 1 

Q€iei1^-©«. (q-'ciffl^) giQi 9Q9i 
QQfJ-9. e<asq 1 [9cm 1 

9Q0-9. (9Q<a9S©^') 9IOQQ9I aq,-, 
QQQQ-9. (9Q-0») QgQ «0 I 
9a0|ffl-0. 518 I 
QQQIQ-9. qiqqiq I 
QQQ-q.. (9Q-0|-t|) 9Q39 I 
Qa-a^-9. <9goO; 9Q« I 
QQ-Ej_,§-9. cgiQ^IO, 9QISS I 
QQ9IQ-Q. a©, OQ9IQ I 

>9. <9g-SII99; ^|,-€II99 I 

QQfllQI-9. ©gqioi 1 

9^-^-9. 9<a; «iaS> I [>ca9 I 

QQQ-e?. ( 9iQS9^€io^ ) agg'Q- 

QQ§-s. §qg> 91 9'giono cgiq9iQ 
«f^q 1 

QQSl-Q. ^19IQ I 

9Qffi>-9.. Q^|»9; <N<2 ! 

QQSll-s. Qgfli 1 [sfi-g 1 

Q$9-«>. (99'ctQ>©) <9 ««Q ©$- 


QQQ-9. 9-sisq, «>i§aooi I 
9Qjg1-9«. ( Gi-Q» ) eaiGQiQiasi ; 

QCQSV;9. (jgfli I 

QCQ?-*?. 91g9Q tig; S141Q 39-Q ' 

QS 1 ^. 99roi; s&qii l 

Q5f§^|6)-9. QCQIQfliq,6Q G>QS<J(J- 

01$ J"? q.g ^qqcq ea§ ^a- 
CQai «s i 

9q'^q. tjQG9lS cia ^ «r» I 

$QQ-9. caiS i 

Q9€l-9«. 969; eoq; fle>9*; «Q$a r i 

W|^-9. 9cii$ i 

99-9. qfl i 

919; wa c9i«w-caiC9 cqoi i 
Q$-%9Q~9. «<Qfigl 
Q^-Siei-9. 919Q BQQI I 
Q$-fl|Q-9. 91995 9115 I 
Q$-C|&-9. 9|asa I 

Q$S9*I-9. 9l9GfflQI ; «l9^GQ 
gQ 9Q9IQ q«qiQ9C99 I ( *> ) 

§€l£-9. sqwcgq; q3«n«aa 1 
Q<&QI-9. e|©9« i 
Q^QICl-Q. 9oqqaa i Q^Q-q. (q<5>-rps>) C899 I 
QQQ-9. (S4<a-taQ-Q) 9|_g ; 9§q r 
Q^Qm-q.. (q-09i) 9Q«nq I 
QQl-9. (&-©) 9I&9IQ9; eaioi \ 

<- 
QQ.^-9. (9^-0) TISHJIQ; a^ I 

©Qfl-sj. 9i$ti; qs? i 
9QS-9. 84J'^«ll l ' 
Q£^Q-q. ij_g(j| <3«Q9< 9COT I 

W^q-q.. 90«?|; 9. qag 1 

$$ 'jQ.0-9'. 9I9I9&CQ QSO I 

^%~9. (S4-B9,) 9*; 2I3IQ 9^; 
9il9QQCQ 9IQ99C39 I 

9%-Q«^-«. 9ia\l9%»9Q Sl» I 

®$ S&H)'. (9S&9-0Q-Q9J eg e 909 
S^fl 9Q *I9<iQ 9$ 9GQ |, 

Q^O-q.. (95,9.-0) 9!&9S; <aiQQ 1 
Q^SlH-9*. (9&na) 9%'caig, I 
©^aiQ^-9. qflR9Gag 1 

Q$S)Q-9. (9fl-t|<5Q) n8,9q t ( *- ) ^fll-9. («?fa-Qe) 9sfaiq I 

QQQ-q. («ia.-ti9) cisoaqi; gai i 
9Sg)-$>. (qg-gj?) qgtjig; aisefa I 

r-ii 

$?£>-«?. («q,-«) flag tigs »© i 
W-9. flQ»iQi<3; wigg i 

fliai^ ^qis^iq Qgq cas 6as 

$£!#,-«>. 9Q I 
Qfii9Q_e,.. g^aicQ nig i §ffi>l-e. («fe-a) ooq caioaqq ; 
99% Q19 0919 9Qil; 9IOQ TJ'fl- 

«?caa i 
QG>l-e». (9i»g«>$) q|s>| i 
QQh£>5l-9.©g i 
QQiet-5?. qfljj; si^Qg.© i 

9QQI-9. C9IQ9; so l 

QGQ9Q-I?. a<3Q; <ai*j i 

^9~ 9 ' ««»I9 *ai«SQ s<5q &s*iqsi, i ( «v ) 9%"9. («-<3-Tl) C9QI3 9S>«ca9; 
9IQ9~I 

9^91-9. ( <jg-<qs?-£i ) $W9i ; 

Q«^0-^.. (Qq-g) $6U«>g ; Q§« ; 

99Q0I I 
Q»SI-f>. gig | [9.. $gg I 

9Q.-9. gigjsio; QOQ9; oqihiw; 

96 ,< S,|Q-9. a^io^cr; aso i 
©C^IOSHj. gacKii; ecu i 
©99-9. qis, <?& si^cag i 
99GH>. sigeicq qoco<5Q ©ai» i 
99Q-9. csasra, ©91 1 
QW-9, gig 1 
99Q0-9'. sg; QSO I 
95>-9. (W-Q) 9l9>i9^"; g.Siq* l 
99-©|-9.'99Q, 1 
9G9l§-9«. (%-Sfl) Q9<£ c*f I 
Q9m-9. gosqcqi6Qea sq^ «iq< i 
Q€l!-9. c^j.9 1 99-9. (9S-t|) S^TOQ; Qig I 
99 £1-9. (99-ti») qm; 3,1a i 
99I-9. («giqa«^) QQiQg i 
99|s?[-9. ,sjq?Ga9 ; g<a® ©tfiia » 

9«. TISSQ Q99|; q«i» 1 

99l^©-9«. (Qgiq-g) cq$sisi9 1 
990-9*. <aqsg 1 [sieisi 1 

9991-$.. gqsi 9qs>i ; gs^ca 

9f*"9. (99-01 C93; 9«. <5.83©89 1 

9%-9. (99.-©) 9§ i aeiQ 1 
9gQ-9. qasfiq 1 [caiggo \ 

9§£1-9. (9csriaaQ9) 91? <S 99Q 
9S&IQ-9. caogo 1 
9l°9i-9.93i(QJii(§Qcrgioa!©J ^ 
919, S^^- *i^ ^iqq 1 
91901^)1^-9.. ti9sii<s9?g 1 

9I90S-9. SQft 9I«S9Q SJ^Q <&Q- 

<aiseQ q?i 69a 1 

9l99$M|-9. (9l9-9§il) cag,1 919- 

SQ «9fli9 q<3i» gig? 9 C Q 1 
9IQQ-9.aaQi Lsacias* 1 

9190-9. (%-9»-Q) gaifli99rQ 
919^.21-9. g«9cag 1 

9l%-9. 954« 9^;©;9C9l91 

9l%§a-9. (9% 9-ai-n) qnoo g^Q, 
g^n^ai^ q«i 1 ( **# Q 1 6* 1-9. («i^j-a) tisjoig; Qig 1 i 
©IQQ-9. oeiiQ ©no <aoief sai^i 

QlSflfi), ©ICflffifl-s. qs« i 
Si 1 1©-©, ^g $?» s^agM SQief i 
©IQQI-s- caiQsw l 

©lfl-9. cg«Qi, 9?o.g«i i 
QI'SiHj. qja«fli9 s^qq i 

QI^Ql-i-. 9@9 96W I 
QIO-q.' (9i%SI<5>§) Q|^; QQ9 i 

QlfJ-9. qsq Q§; q.9«Q na,iq; 

<?il<3IQ ; 9Q I 

QI4}-^I3-q. affl$i9; 39Q«wiy i 

QIOQ-9-. 9«i%fi»; §880; go i 

Q>IQ£h-§. 910301 i 

©19-9. fl^,Q <?i qgej g^ ; §q i 

QI©Hiqsi-9. stfi i 

©IQPV"9. <9g9iQ<5«g ; «iaa gjsn i 

QIQSVnl-s. estqaittl l QI^I-9. (9Q9£I5©) <39 I 
QI8-9 (9&l«>©) iWCflffq I 

Qlffff-e. «jtf i [eio r 

Ql<3IS>-9». ( Q9-l-£i9 ) ^fliqaQ^- 

%m i 
9l$l-9. gqi, q&i i 

©ISJ-9. (on-e) <?>i; c€itq I 

©l3l%^-9. 99l^©aeQ9 I 

919-9. 9§iQQa^esQ i _, 

Qiati-9. (9<as-a) 9<asoi i 
9199-9. (9<asaQ») <?$; qai i 

Q$ CQ9 I 

QlcaQl-9. Qictio^qiqi i 

913-9. 90<3 r ; 9IA9I I 
QI?l€^<5-9'. (9ia-0CVQff) cisiqq,!' 
9IS1553I-9. (9ifl- i 5,?-a) 9iflea9-i. 
9lfl£y$-9. tig§Q'qa'ea9 1 
Oifiaift-9. asjfs? got 9»gfl 1 

©lfl-%Q-9. CQS9SS9 I 

QIS-^IJ ■ 9v iaeeigi^g aicjqoiq d ( ** ) 9I5IQ-9. cqg^cag i 

9l§ffl-9. (Qfl-Q9L-£l) 9IQ i 
9lSfl-9«. (9I9-Q9) 9ISJ9 • 

9ig9-«». (93-39) 'ifl'^Q i 
918-9*. «i<a«\ (sifl-geajs) i 
9IGfl,IQ-«r. coa seas i 
9I9H-9'. («fl,-a) «iei»9aiq I 

9l^g-s>. (Qisi-ai-'q) eio^csa i 

9l<^9-9«. (9)^-Q9) CQ§9 I ' 

QIQQ-9*. (Si-'q*) 9fl r -9C; 9-I9- 

QICI^-q. (^-§©-ti9) e<5%; OflQ I 
91QSJQ-9. ^Qcaa 1 [«q<i 1 
QlQ^Oi-e. (q-So,-©) c'a ^iff^iq 
QIQQIQ-9. (?riai) QrtWQ 1 

9iq€ilQ-«j. (<jiq--q<aiQ) wq<s 1 


Q>. C3 9CQ I 91QSIQ-9. (91Q9QSQ9) S«ai I 

9l$£K-v. (9^ii-a) Qsy; «^ai I 9I96K-9. (99Q-a) 9C9QI i 

91^9-s. («i«j9i-a) «i@c<sq; shs 
?>saa i [a© i 

CO 

9IQG9^-«. («i€!«i-<^)6Q9 eqai- 
9IQSlM-«j.(siq<i-a)«l<a«iQi; QQQ9I l 
9ISII3-©. «<ai; c»l l 
^l^i 9-9. («^9-q9) as l 

91 $1-9. (91* a«J^) 990$ I 

9I&-9. (q-sa) 9$; gc^iaa i 9». 

9§9i I 

9|€ii-9. (Qa-ia) qaQi; skisi I 
9l€icieu». qi^io 1 [oj 1 

9IQ-9. (90-ti) qsq; qsv 1 9.. ^$- 
9IQ-9S-9. g^a ; 99 1 

QIQ-SI|g-Q. ^ , 
9IQ-Q-§-«?. 9iQflig@i<a9 99©$ 1 

9Ighjqsi-9. as^o; qogiqa ?m- 

Ul 
9IQ-G9QI-9. q»q t)q.e^»a 1 
91^0 9. (9^a«?») <jslq, 9*. qe 
9IQ) aiosj i 

9|G)|$Q-9. (9l»-t|qQ) qflqi^Q; 

q»«sflq i 

9IQ-9. (9lftas?9) flgi; 9$« I ( «». ) ■91091-0. 0<J1CQ9l; CSK3I9W1 I 

91091-9. (v»So-ti-fii) aqsM i 
9I09H-9.(«i»-Q9»> «ii«i; fl«s«i i 

9|ffi1-9. 9I»9I C9S1 I 

9iffl1^-e. («!iffl-£i.q) q<a9CS9 i 
9l<^eil'«}. (9|q-$«ii) 9SLQ %i i 
9ICQ-U.. as; G9t£i§ gqqcQ I 

9I«j1S>9-9'. , ( 5^8>l-Q9 ) 9«g9l§> 

9 19 1-9*. ^g^i i 

9IC9qH>. »<=H9Gg<a i . [gsoiq i 
9I9h-9. (9o-fl) wot ; g.si«ia\ ; 
9I€H>. cqsiscgs; Qasssa i 
9l€il-o. (<Jig-Q) <?iqsi§ i 

9lalQ-9. cQsiQcaa i 
QI&1&9-9. <^sja i 
9ISHQ-9. q©Qcag i 

9l%-9. 9IO I 

9l%l-«. qifli; gnqsi <as *i*a i 
9I3IQ-9. (Q-st-g-ti) ^<5<agcq9Q I 
9 l§ l-q<5>.(99ta©$)6<ie ; eq ; qkjiq i 
9l^|Sl-9. (sisfiaaaoe) CQiogqfi i 

9I§IQ) x . n 

91QIQ) 9I3I0-9. 9iQioeaa i 

•Of 

9I|J-*k (esiasjw) sssioieQ i 
9lf?9-n.. 9c$§% i 
91^-ck G9^oi§> i 
915^9. (qfao©) si«ii i 
9-qq?. (9flao9) <9*j«i; V: QS\\ I 

©21-9. (C9099Qffl) <J99CaS 

92JQ.-9. (e90iQ€ic?o) illness I 
9<-qq> (*flaoo) es$ (?-.§ i 
9g-qq\ (ei«s ac%) Qt<Z i 

901-9. OflQ «}<3§ I 
9010-9. q.g« l 

9??IQ-9. ciq; aia; <?<3,q ao I 
9<?Q-9.-(e-si-tO Q«a, i 

9§eil-9. crqQ; 9|ei€«i I 

9tS>-qq>. (9.-69) <s§ i 

9g-q». («-§) aQSJ I 

9^Q-9. (9-bq) 9-q.^a ; qgQ 

<3lq9 I 
90Q-TJ.. 69flS<5i I 

901 '}•■ 9GQC^ 1 Q°€j.Q-9. qggsja i [cqcq9 i 
< 

©QUlfllQl-e. (er.a-fliai-Qe) a* i 
©Q©-sj. 9tia; osqqoi i 

QQft-Q. est Q'QSa "391Q «?9R QCQ ! 

QQJS-o. q.q.% i 

QQI-s. (Qfflotje) Ǥ; 916 1 

©Q9I-S*. (,Qlffl£l09) 93 9Q9I I 
SQSH?. «9I* 90 SQ9IQ §091 I 

«»Q-9. <ai«a 1 

QS€1IQ-q.. QiQ,qa,9i^ i 9. 9109 i 
Q9-qsp. (©ago©) «q<i i 
Qg-9. ©cTiqq gqq; celei I 
Ql©9-e. «>isja; q gQqoiffQ g«i i 
GlS-9. (at-Ti)«ifl; cai« i 

tio so, <a* i ( '«r ) 

SlC-9*. («i-o) $>ig; ?iig 1 

r 

SiK^-9. (6^-©) ga«; g<3iia 1 
QJS)S>_9. (gs?-ri9) <5©i9Q€i; gq- 

^Sll-gi. (9i«gs?ffl) 919 I 
%e|]a2|Q_^. (gj) <}£}„, , 

%%©!-?}. (q.9 taos) QQt I 
$§£"*• <W> I 

S^-9. QGt; ^QQQ^Q I 

%^5>9l-«. (%ja 91 %$*ii§) ««i_- 

%S-9. (%-©SHq) fla» 99 I ( ■* ) 1%f J-Q. (%$ €IQO) 9$^$ I [99 I 
l-?«. (q.<5fli5>») 95; 3IQI6) q| 

-«>•. 319 (aeii ^.Q^.q) i 

%^-9. (%$ ai^Q) 9q,Q ceQ i 
1-9. qra^iQ <ai$<?ea9 i 

)-§. gS© 9891 I 
%|0-q.. ($.18-©) 9S1«i©; 9S1S£© I 
%|9I-S. 9<3,Q GtfQ 39IQ9I I 
%efl-Q. qe? ; S91Q31JI01 I 

%!i-9. Q©iq§ i 

%%-$. 3.0"; g^© i 

%SI-s. g.8g »ai i «k caq, i 

%?9l-3. g^lQ «Q9|; sao?i I 

%§lQ-9. <a|aioi; qwqoqs) i 
%^?l-9. (%s» Q£>o) g,i g.^gsQ 

%^9«l-9. eg $i ai9 %cs i %|ffi)-«f. q$»; ffGW© t 

%©ei-9. ($hq ao©) gi 90,0*3$ » 

91 QQI I 

!-£. QQI 96)91 I 

SL^ffl-g. CQiqQIQ C9?|9; 9<g©«<£l J 

%C€JQ9l-«. (9^9 gq.9) 9«CQ 
doo9i; <ai^qicQ c«a gqias? 

9Q9I I 
%4r9. SgfQO 9l§gqQ gQfllfl I 
%4jR9|-?. C1QCT9 9£>9I I 
%©-9. q»qis>9 SQ, a^qa I 
%^|9-tj. (%9-Wci) C9la.q*6icQ I 
%^1-s. (%<g«-q) eoi; Qie; st&i » 

%9-s>. (%q a c^) ©a; qsj i 

^5?9l-9. CQQ9J I 
QjQ|Q_Q. e9IQ|; C9IQ I 

$&-§• Qi; 98i i 

%^1-*- 3l59fll9«Q 9S"3I » ( *• ) ^IQQh*. (q.s>s> SOO) q.2* 

^Q-9. n.% 9G99 I 

qq j fflQCQ gQ9IQ <?qiQ<?l «lfl I 

^So-9-. (%g_-Q) c«iai&© i 
%Qffi^-9. flio<ao i 
%G9Q-«j. gaga i 

%SlQ-9. (q.fliQao9) q.9 i 

%g5>-». opes* I 

%q5<?A-9. ( c^q-qV-q. ) <9.qQ- 

MQfli; %qos>oi i 
^Cfl^-Q. qqqiQ qs« ceo l 

SjJvM-9. GQtt C$9IQ <ai? I 

%^9-q. esaigqiaff eeaa i 

%S^9ICH>. (^H- 6 !-* 1 ) »l99C€ig; 
%^I|5N>. gsiscaa i 

^l&) 9. (%.S^IQ 9Q9) q.$l<JIQ- >-«?.(%o!Q€1qs)%oiq; *taa i 

^^Q-q. (%^-9Q-*l) gQQQflS 1 

%^h». rnaQ<s\ 1 ' 

%^-9. *a; gs^ 1 

^9-^Q !-*•. % essence c<a<a<Jiq I 

gi9 I fcieriQ 91 *»aa 1 

%a|GflQ-9.. ( ^Q-^cricj ) ^§iq 

SM^-9. ffiQ; gsiQ s?qi i 

%€) |_?. ^SQ gig qQ <j ffl <j© 

%9%WI j «« e>«sg i 

%0€I-9. (qffl-fl) qqq 9 ® | 

$€lffi)-e.. fl »Q; QQ,^. jjqgg , ( " ) > «J. Q«j©IGU so.qi I 9Q>lfl-?flSl I 

%§NSh?. <aia«€ii^ i 
%^0-q.. (%sig-QQ) iio I 

%$-s>. tifliQiq,i; csfieoa© i 

Q^-q. (e<a«Qa) «<a i 

Q§?©-9. (g.e-o) <asaiQ t© i 
$S-9. (<J$-*i) <aq>©Q acr ; fliqi ; 

Qp-9. 9<q; ct^i 
Q9-96JQ-9. 5q«j@ | 9061-9. <j§§; a«i I 
Q^i-q. 9£<a i 

QQ-9. <3Q I 

^§,-9. eg i ' 

^}Q9-9-. q«fl l 

^©Q-9*. (q©-Q»-*i) $<a<siqQ «i<a- 
^0®-9«. (qo-a-'q) S)<a<ilQ 9Q«i- 

qp-QIQ-s.. w§© (q.^9) i 
^©ll$Q-9«. (Ha-^sft) <?«*i$& i 

^SI-9-. (qo-Q») «n%.a» i 
%<Si-9. («i«s-e) on i 

^$-919-9. ©fl'aiq; fl?ICQ9 I 
^PI-9'. (q-§fl) 919SiS4«; 9Si« f 
^$9-q.. gsjQ | 
^ft-9. (^-^9) GSQff I 
^aei-e.. («4<a-«i9) 9iS^<$j; «i© > ( w ) ^a|-^. (qg-n) Q9J I 

^a|<njH«f.. (q,<ai-a©) ©3J© I 
%$H. as i 

^S9-$>. oqi i 
%a-«. (qg-Q) qso's i 

%91©Q-Q. (©.§-©©) ©.39 I 
^%~9«. (©.9-©) ©91 aiQW 

SI"*. (©.9-9) si©.f; «•• ©©'; ffl(;;> - 

^9m-^«. (©.9-a) 9geisai«i I 
' €QQ$-e. (<WQ9©») 9ie9f99 I 

€9$. ] , 

GQQl<s& >(ea.-a©©) ©«; 9<u 
v €9©ei ) 

€991-©. flo^a i 
€901-9. (C99I-Q9) fiq.Q l 
€919 1-«. qicQ9i I 
€9££l-r3«. (ena©©) cssjaesi i 
€9§JK. aa-os l * 
G9SQ-9. <jS9sg9 <§ ©i^iq crci i 
€9Qfl-o. a©; <a©l9l; ©©; 319 I 
€9%-^- so^caa; <aoi9i i 

€9£©-tK (90S©©) ©aQfllfl I G9QIQ-9. »riQ 1 
€9QQ-«». s>iQ,«)sag I 
€95^9. qs (3 sr» 9csig I 
S9Q2H. <]« a«iQ a © 9mI<3 l 
€9G}Sl-9.'(9©ffli a©©) 9QTOI <9 

39IQ <4S <S ©IQIQ affi I 
€9G;-Q. c©ifiiss^si9i9%QSiaiW I 
€9fl^-rj.. (9. c§ floasoj ©a p 9iQ I 
€9$tl-cj.. ^g giQiQ Q9 i 

C9Q-9. OfllQQ £© ©g I 

€9ffi>l-9. ©iQQcgg i 1 

€90-Q. 91Q|; G9lOJ} r 

C9Q^H>. (eqS-q^) siaiQiQ i 
G99Q-9..-<is}fli9j ciisj | 
€9€H>. 9lfi» l 
€9€Kt|SH>. e9g<38 | 

G9€lQl q. q.$©s$ ; §«©j©6i ffWi- 
G99Q j e©aQ 91© l 

€9fiIQ!-9. (C9AQ-Q9) q.g i 
£9€1<H>. ^! [©j;«?il 

G9€IQ-q. (9-^g. 9 ) 9 , (etjg-9) 
G99ff-q.. $<ag> I 
G9§ ) f »• ) -5959-$. q.. ®a«icQ i 

G9$^Q-«>.(«98ft-tie)9iqqa; q^I 
C909-9. (9OT-t|) a«; (}<as J 
59*619-9. <jQffQ | 
59Q|SI-9. ggpo^caa I 
59QG^-9. C96>S I 
€99Q,-9. (c99Q-a) csi$ i 
59CCIIQ-9. (eegiQ-q) QIQ.9IO I 
69IQ-9. g?i|tQ aqlsi <ai9 i 
59IQQ-9.(Q-qs> e<jiQii©e)<3GNQ'i 

59|QS(-9. fG9K}fflaQ») S9I9B I 
5919-9. ©$919 I 
59I9STQ-9* Q§<aQ; gq«Q* i 

59|£Q-9. ^sg q§Q I 
59|?-9. osqa; aosja i 
59|0-$SJ|Q-9. ( c<Ji<|-^l«ilQ ) 

59IOQ.-9. gs9i% i 
59|0|-9. mi»9i I [aiQ l 

P9IO-9. (69i%«ioo) tifliQ; gg,i- 
5919-sj. gif 5<airaqi g$ i 
59|Q9|J£.. mi c«ai&i i 
€9 1 9-9. (^f£ign>©) ^|cqsn i 

59|«l-9. q(J|QQ 96}«; ^QCQfllQ 

i G9I0Q-9'. g©9 i 

59I3Q-9. qji i 

59lQ€J-9. as? i 

59IQI-9*. cflisi I 

59 1 9-9. (qQj-i) c«ia I 

£9iaff-9». (q.<a.-tj») »^ I 

C91fl*-5». w»; %%AIQ l 

59I^Q-9. cq<?9 I 

G9|6i9-9. 99; q%o I [C91SQ I 

G9IQQ-9. (GSfl^QflOO) ^SQ 

G9IQSH-9. q,<£<i l 

59IQ-9. wisi i [as>; caiQflio i 

69lfti$Q-9.(G9ift-a-$Q-*i)Wi9 

591^9-9*. <a§<a; sra I 

59l€!-9.s<aQ<ai , a; <aei$sg,©€i as I 

€9 1 €1-9. (C9l€l€IW)r.o. $10 <36l- 

59l%-9. $qq; "nqiq.® I 

59l%1-9. 9^991 I 
59I|-Q«. (%-^l) £^$J •* 
591'9-Q. («9l<aS|f?ffl) S»R 99S5Q9 I 
59l$Q-9». (C9ia»9G9) «QS I 
59lg9-9.(q.$9-ti) %«9»; ^ • 
59l©$Q-9. (<icj}»-«i) S»a«}i I 

C9]SH?-9. C«14«I, CQOt I ( *« ) G$fefllQGiH>. 99QQI ' 

Gotas-9.. («$-*>) s.^ 15 * ' 

colo«-«». (%o-QV) sow** 1 * I 
G9l€lQ-«j. (%SQ-*3) c»g.«i I 

GQlG9%«f. (e«ia-<iq) 6Qafli <?g, i 

4?QQ-9. 9RS ) 

4?Q»?-9. (9©-«s0 cgo» i 
-Jpfl-o. asSiq; «?qfl; gioesa i 
4ffl€t8-*'. c-. ($a-aq) «cfl sea i 
$fl9-9% (sfl-Q«) »fli«» ' 

•$%-9. (9i-n) «99i I 

•§l§-9. (351.-0) assa; «%> cqsi; 
3^1-9. (Q-a-a) «£; ^i^i^Q ^ff; .§©-9.. (§»-o) ago i 

•^-9*. acq i 

ew?i-9». («i-©9«) sqcaicii \ 

C§©|-9. (91-<^ 9^9^ I 
C^-«'. (9i-a) sqcsna* i 

G^I$)-9. C9I» I 

G-J? 1*1-9. (SiHP) C9I3 I [C9I<39 r 

G.$l*fl-9°. (e«ia-Q») cswa§; 

G-Jfllf-9. ^sftiga^ as9«9S i 
tyr* on \ 

Q\ty-Q: (SSL" ) fl'^ ' 
^19-9. (e<a-o) si§; aacj 9§ 1 
Sj^-9'. (to-o) c^saa 1 
^%-9«. («8-o) ceagig 1 
91Q-9*. (w-tp) Rq.-g«; csfl I 

GQ;€l-9. (ea_-*0 99 1 

9?>Q-q.. c9§ai»CQ; ColosloiCQ I 


V9. (4c-nff, ,0) W9Q as? f ©1^-9. («q-t() ?Q9|Q QS| 1 

ssi-9. (sa-ti) tisgssjiQ; q^aa r 
a«IQI-t. q§ 1 ( *• ) ^10-9. (aa-o) 3a; <ai 1 «•• Qe? ; 

^Q-^ (sa-a) Qie, aq 1 
^■\«. (a<a-c?-*»-Qq) qc»v 

«3©-©.. (a<a-§s.-©) also; »iii© i 
JSlfl-^. (sfl-ti) gad r 

33I-9. (m-a) cQigfli©*! i 
^-9. (a.-^)^iq; »ia; cqa^cag i 
*KJ_Q-«. (i-aq-«) gfo i 

■StQei-Q. (SQ-qff) G<?<?| I 

c— 

^IQ.-9«. (a§-*i) iagq^siq 1 
$l$-e». (sn-o) aaiaia; fi«j© » 
S1§-q. (aa-e) ©<5Sjj ani 1 
^lfl-9. (el-o) sia 1 
^IGi-e. (aQ-ti) Q<?aew; fliQ 1 jS|QS>-q. (aiq,-ti») caiQS9iQ9i 1 

SQ-e. (i-a) qqg 1 [sq 1 

S©Q-s. (So-99-ti) 9991a; flcrfl- 
ag-9.. (as-©) e%; sal ; $Q§ 1 

«1eH>«. (ai-a) o,a 1 , 
£flGH}. e»; $a; tioi r 
s1qj-Q. (siqqo©) <aiqg r 
fi^-««. ( as-© ) e|i«4© ; a$©.j 
S0-9. aai i [gjS© 1 

s$T«k (sq-q) eg*; sQiaq 1 
S8I-9. (aa-a) cqa 1 
jaQ-s*. (sGi-o) caieisig; «©S© 1 
3Q-«j. (aQ-n) »ig«Q «S) 1 
GS$-<?. cas; cief; aq; 5c9!«iiq i 
G , 3S®-Q».(Ga9-a- , ei),wis&i; qs« 1 

G^aefK. (aa,-ti9.Q) a§g 1 

C8|Q-s>. (SQ-q) so; o| 1 
CSJQO-g.. (s_Q-©) t|§©; efiSJ© l ( 99 ) €S|Q-9. (aa-fl) <vasti; g^csq; 
GS|S-s. qs»q, i [asoiwa i 

CalQ-e. (soi-tj) as i 

— » ***** ' *• 

Ga]SU>. <aso$ i 

GalQ-9. (a«-ti) qofi-; cslQSft i 

fll-p. (afl-a) qs-aQi; q*<a i <a 


$. a«ia. QQ-q. (a 1 : aeeiaoe) €ja i 

«QQ-o. (gi. <gw.w) <3»ia «Hio 
«SSliQ.-*>. a<»iafl(|B i 

eQ«t~o. <jq i 
«QI-%. <a«fl*iq was i «!§;?? ") 

<ai« i 
^i^l-s. get© ceiiQ^i i 

'«©1-$'.(«gi-qs?) a©yiq;^. q^iq i ( 99 ) fiigei-9'. (agatjffl) SQ33 i 

«•€)©- 9.. (<3<S-Q) §<5 I 
OfJ^H. QSO <?g, 9S€IS I 

3tQ-Q. gq c<3i<?Q SO.©; <aiQ I 
<2(qPI|Q-q. ((a-oflio) Cflq I 
•3l€)i^|9-9. Sffl ©flIQ §qi<? eisiffl I 
«1G©Q CsJQi-s. 9qs> qastcnsQ 
^991-e*. <qS<&«i i ' [ScoQ9i i 
"3^-9. cgs GUIS I 
SIQQ-9. «QQ I 

«TO-9. (asf-qff) G€ll»<?l I 

3? 1-9.. eg 9R9icaieQ <seii «cg i 

^S-s. (<aff-qe) «as i 

^19^-9. («3Qgsi>ffl) Qsri9i§Q ag i 

^-EL|-9. twig<? 9aq i 

^^SH- (aaqg©©) siCQ eaiswi i 

«9ll 1 

3t-w. «<JS«$U «^Q?!-^. 919, 9QQ3 I 

GIQ-q. dosi; *i«n,QQ; 9*. C^s; sis I 

SIQQ-9. 9^ l . 

GIQQ-9. aiejci i [aq i 

«iQQia£l-9. oaQiQfljssrQ w«- 
<3IQ$)9l-«. qo9i i 

( 3Q < ?"(a , i9) 9. «^-i 

SI9Q-9. «qq; qsjQ 6<at»<ai i 
W-9. s»«09CQ9; 9». 9ia»; eg* i 
GlQ-^. so I 
•30.-9. (-a^sio©) &ga flQ9<ai* i 

•301-9. 2119 "SHO 9Q9IQ gl9 I 

<3Q9-q. qgaig i 
«!««!-«•. GQcrs.1 i 

•3IQQ-9. qsiiQ; 9i^"i 

SI9QI-9'. q|ffl i 

•319 1 -9. e» i [§$ j i 

silQ-9. (<a«aici») gioq. Qq$as ( *- ) •3IQ-9. (€ii9 ai$e) 9aias9i as i 
«1IQ9l-«. («i9_ai$9) eq©9 9R<?i i 
GlIQQ-s?! (sria ciino ««) 9% i 

€l|§9-9. 999CaS I 

eilO-9. (d9,-o) <a@ i 
«ll©9-e. qai i 
CIIOQ.-Q. q$ts> i 

«IIOI-9. 6QS?I <?Q I 
GII9Q-9*. (3I9-T39) Q89 I 

9IQ«)-9'.(«i9.-a) etawq i o. cq&9 
•aia-e. riic«ia i [g<?i i 

«ia-9. siq i 
€l|Q-9«. 09 ; flflfl; 3"a i 
«l|g$|-t}.. aiQas; s^flis I 

«l|9l-«f. RQ9 I [*8 ' 

<ai^_-e).. aiojQ e«ia 9qo C9JQ- 

S9Q-9. 9QI99I?; 56191 I 
9QMfllff-9«. (89. + 09) C«9S_§ I 

€fa-0'. (89-o) His; 9_»8o i 
€fCH?. cgiuio; <ai9e©a I 
4fcflM. coi6iai9i6i «gi<i i <a rf ? t -^- 9J3% W «I9i99i ; 9U- 

99P9U; 9i§?[fis i 
fOSl-s. 9i§; %fja i 

ǤE!-S). QC9QI I 
S6l1-Q». QQ<|9I<3 I 

«i^s|l-9. 9S©.9«i scaa; qam- 

«©0|-q (oaoio «o©)3^9»; 919 1 

®£>1-9. 3o9i a 9.1 1 
•39-9. (sai9 as>©) «c» <j«ii i 
^Ql-e. ^acQ qgm<at© i [aq i 
<aa.-9. gsIq 96)91 a$ ; flftiwgQ 
^^-9. qoseaa; a^cas 1 
SjSjQ-e. §§q »oa 1 

^-9'. S9, 1 
Gt%>©l©-9. q09i 1 
^J-f). Qgl I 9« ej»RO 1 

G«QQ-g. (e«-«Q) qvjiac^g asi 1 
G«©«l-9. si^q^o nai .3919; 1 
G«l§-9. aqj-qoaj 1 
GSIQ-9. (89.-t|) 6319; $.«« ; flfl 1 
C«ia-9. (caaaQe) acaa; eiq 1 
CeiQI-Q. (saai$©) ^01 1 ( 91 ) C3IIQ-9. qcg ; Of© I 
CSII^Q-S}.. cg|5)0 ; $$1$ I 

€«l|a- 9 , ^giQQ cwisq; <aiqqei i 
C^lQ-s-. esq; *i9i<4© i 

GeilsteH.wi i 
SiIO-q.. (<a,i-«) gsie? i ^"9'. (as>Q CC19CQ) QIS11 I 
6ISI-9. 9f,gQ<} 95> I 

€iR«il-9.( c <ai€iiat}Q) ais,i«? fli3<?i$ €I€|ff-Q. gsjig; ge, | [9GflS I 

QGfftQ,Q-«» k (oaisasioi) %%%%. 
6i£f H>. ^»ifig5^ sq; oiot f 
sisfiysi-^. (gcri-s-n) §9 i 

61§9|-«. £»9I 9§«?l I 
61§©-9«. 9ig; ©fl[C<31£W>l I 
6l£>-9. Qgl; «}<5g <36)9I«1 I 
618S19I-S. ■qqrQQ C$91 I 

SIQI79. tHSQ; fl?IQ9Cfl€l I 

Sieiffff-9. (00-399) ocas I ' 

61|r9. Ct^iQ 9^99^ g!9 I 
61<§19-9°. (0«0,-«l») Ct89IQ I 
SHSffl-9. (98^9-3) "3891; 91991 I 

6l!gl-9. £•«}<$&; S008 d qi^iq 
fliQsj est 1 

6IOO-9. ©ao; qoo 1 
619-9. (0O_-t|) <a6)fll ; $tfi 
6lQQ|Q-qq9||g9]-3. qiflCT 0C« 

<aaaiQ 1 
61QS) 

61QS)01_ (a© ai^o) sq&g 319 1 ( 5" ) Q$>9l-». (gi) caSoi; asjgiflicgw i 
€1G>©9K. (ci^Qacjffl) cflscsai I 

€i&<a-9. (go»cioo) ©Sa l 
QSQI-9. (<aosas»«) «?3a «Q<?i 1 
€iei-«. (ga-9) qq; sag 1 
ciei9-Q. (c^-ns) gasjiwiq; cq<?@ 1 

Q3Q-9. ««19l I 

•9. (ga-nsj-eT q39I «i* i 

€16191) 

€$91-9. (Qfl€lQO) C9CNI I 

€iS}©-9. (ga.-o) wsiq 1 9». gai 1 

ci£|9I-§. (ga ai§$>) 3'«ii «Q9i i 

€!€€!€!-«. (ga-Qa) §95.9, g«i»9 1 

€131,-9. ( S99Q0 ) not<z% ; 9I9Q 
g§ ; 9$9 ©Q 9»s> ; sa <?i ga® 1 

d$«K.. Q4Q9; %!© I 

ei^lff-s. fl£Qsg as? 1 

€1^Q-Q. G9IQCV I [C|l*9 1 

€!§-«. ( g^-ti ) «egi» ; flags' ; 

fl§je€l|©-9."rj^9 C9IQIQS5; 9919 I €1§jg|fl-«, gau> am 1 . 

€16|9tM-9. CIOIQ Q1 *fl<5 t 

€i£jes?Q-9. (ga-c«Q) sg-a^o 1 
€16)1-9. q,Q9Qi; gaiQ»ifis» ©« l 
€1§-q. gQioi^'9? «&$ « Q 9; 

ۤQ-9. g^a; cqiq^ 1 

€!§J9-9. ge« QlS I 

Siew-i^.. (ga-a) gaflK} f 
€io-«f. (gfl-o) sa© ; 5jg ; gig; 

q©g I 

€19-9. (cifl-e) gas 1 ; ^<aiq; tiQai; 
aflq 1 [eeaiqi^Q 1 

QOmQJQ-q. ( ge-Ti<siQ ) n»,g© j 
€l9-o. (g<o-«i) egg 1 
€19-9. q<a «?sq &aa 1 
€191-9. (gg-g) q§Q; gg i 

€19IQ9|-$. 09196)91 1 

€P-9. 9*9139; efliica© 1 
€190-9» v (gg-o) «gg; 9. 919, r 
€19€19_ 9# gggojf gtj, ; qg'iQ©©© 

•affl S<5> I 
€19t-9.(gg^-!y)ss«>i9g9 9i(jHj^eii 1 

9iCq 9igcn 1 
€141-9. (gq^as?.©) gQQ | 
SISjO-9.. n»qa; q, <>,ig©i<aq 
I ©£9cag 1 ( »«■ ) 61<^|-9. tiOQ«l I 

6IS-9. ( as-n ) giseioqQ giq*- 

•aQief; 91391 I 
61S9-9. (sts?-9) §<aai§9caa i 
€199 1^. (g©-9||) tig^JIO; 

©QJ?9IO I 

€l§9IIQff-9. w»9«ig i 

€1§?|€1-9. 9gQ9iqq I 
SIS 1 ?-?}, gogi^f} I 
€199Q-Q. (gs-f^-'Sl) 9iq I 
619-9. (g«pQO) «eii; 91918 I 
€1991-9. C9€l «99l"l , 

€19-9. <Q«jga, saiga i 
6191-9. (cgi-ft) gig, Qiei 1 
€19i-9«. (cgi-a) cciigfisiq 1 
61$§-9. 9Q« 1 [co«qi» 1 

SIS^gfllff-9. (gog-a?) qj$; 9-. 
619-9. cqicq caw g.t|g& 1 

61^Q ) 

«-*« >9-. «gia;ggis;^QiQi 
61519-9. (gsHW) g© 1 €1391-5. ( gqai^o ) gfl»9Q9« ; 

3G9€19Q9I I 

Gisjtasisia) 

■^ >9. s<?q©; q©g.@ 1 

€15$ Q-9. $©QQ C9IOQ » 

€15h-9«. (gfl-a) eqsii; SiSi; gs»- 

€l^Q-9. ejects 1 [caicu 1 

Si^l-9. («q-a) gq$ ciefi 

€1Q-9. (q,-*i) 99 1 

€1Q-9. qc«io; «si*i>g 1 [9ceia 1 

siQSI9)-3. ais}iCS9©i© r)osf«i«i aq* 

6IQQ-9. gcqio» 1 

QQ9Q-9-. qgis>v; e©« 1 

stQQ-9*. (gQ-Qi-«i) 9sgeaigi r 

siQfl-9*. (oflgo©) <ag 1 

61 ^o- 9. (q^a) 99 1 

61€j "| * 

>9. (cigqas©) <a§Q «»q 1 

6161QJ 

SlQfll-9. (g%-QSl») Q£«J 1 
6199-9*. qqo 1 

6i<^- 9 .. (g§ao©) qq 1 [9199 1 
€1^91-9. (gc^a-<a-«i) <agq©; 91- 
€16^5>-9. <asiQ coal I ( * ) eteiQj-Q. q®o swaas t 

csiaeci ^eiejo $&&* i 
61-^-q. (q-o) <a§Q i 
S1Q^_9. (sitf-tieO eia ; flqa I 
€t€Hs>. (q-so e<aq ; «..« ; isi^st ' 
CISiQ-e. {QeC-<s) coi «a,a g.in»»» > 

eis[isii-9. (ai) «9ni3««i9 i 

QfifaiO-e. («Gi-<ai«) gsi^i* 1 

€1^9<53-q.. («s(q<s-£0 ««.«! 1 

eiqsiisi-s. (q&ciqiq) gs\iQ <3Q 1 

€I^Qr-9. (g&oe) s?is«Q ■eiffqaicei 
isgtjff 1 

siqillft-o. asfaiQaci q«qici seas 1 

sisjjeil-o.. (gei-Q»-b.) g«w<si, 
ti^sq^i 1 

€l€fc©-«K (Q«f-Q«) q<3^'$ 1 
€«?-•. (g?-*0 Q'a ; «i9*«i« 1 
«<sr1 ") 

€190) 

ei^b-^.. (c4<s) «*»« ; so 1 
oca 1 

> 9. 94, S1<?l I }■ €IQSl|©-9. Qft«C9 «wi 1 

Slft-^. -qgcig <aei 1 
6IS)0-q.. (sifit-o) a$o ; <aq, 1 
€15)91-$. (acaiQ.©) 39% c$<?i ; ©Q- 
SIQ-q. <j§ 1 [«o e^Qi 1 

€1% 9. «ai ; ^iaiifi> 1 
€19^-^ (esii-qq) cgis<ja «ag. 1 

€19|3-$1. ( CQI-^S ) CQICMI9IQ 

si^si-*?. go isp <acr 1 [&©9 1 

€1§£l|-e>. tltt«IQ 1 
€V§9-«>. «?» ; $•• §,09 ; $,««?ian 1 
sVjjfl-9. (cgiyflflsj®) ag^cag 1 
si^Q-9. eg«Qs ; «eti«flio 1 

€1f?Q-§.. (ggQfiQ®) q^q 1 

Q^Q-q. g§ ; gj5i 1 
si 1-9. (aiflso©) am 1 

silfiHgsaaQc?) fli$eai$ 1 
6IIQ9|-«. (egai^ffl) ciissqqi 1 _ 
€J!£f-s?. (gcriaw) <a$9 qeq?Q 1 
Si|G£f^-9.(gcri-<i^)qg;9iic9£i 1 
€lll,eH>. %9\ gsQQ^iQ eioi 1 
^l$>'9. (g§aQ») g§ 1 
€1101-9. mt 1 ( »• ) Sll&r^.. (G||<5-0) <J$; SJ9 1 
€1 1 ©~9. (g^«09>) QS; §3 I 
€l|§-9. SQ^; ^Cr I 

siwiqW giq_g i 
€1ieii-9. (cg-s-a) caj«; gig i 

€119-9. 9$, 9QOI I 

€11^-9. grigs'; qfliy | 

€113-9. (QliMq) SiOtsTl [«Q9I I 

€1IG3|Q9|-s. gi$ ealo 9Q9I; qsr- 
€119-9, (cg-^») q-gio i 
€llS l( nl-9. (ggwasj©) siqqgig «|- 

9IQ 9«nQ9l i 

SIIW-V. (g»«?-q) eisffqjisiiq i 
€1i$jp-9. genesis; 6Qei9V€ig i 
€1'$|<3J-9. a«q% <agi i 

€1|<5H}. Q|£^ I 

€l|fj_g-s}. «u*fliM l [tiqtfQ, i 

€11^1^-9. ( g^iQ-g ) gqcyai, 
€11^9-9. (c«-q«) aiwCi 

€)j^9-«j. (cg-q») qiQ9l I 

«i«i9iq; 9. fl$9cs9 i 

€1IQ-9. V VQ«I I 
9199 fl^@ I €1l§gH-9'. (q<aa-a) q^a^H I 
€110.-9. (ci^,€iq©) g§a» i 

€1|Q-9. 9|g I 

€1I©QH?. (goaio,*) ©aiSiQi i 
€llSiq,-9. cflgcQfl©9« ase i 

€l|Q^-e. qg i 

€1|<^e|l-9'. fl§ei; Q«J I 

SlCl-9. (Q -ri) 909 I 
r\ * 

€1Q~9. QIQ; QfflQ <■£ qclQ QCQ I 

S1&-9. (q-p) q<?©; c9t«9 q»ii- 

gior Qgig. i 
€iQSi-9. ^Q-©ff-a) <ai«p<a i 
€i€*€i-9. (gQ-gi-n) g? i 
€10.-?. eB9S€ia i 

CIQ^I-JJ. 9. Siq9R9l; gQia«9Qfl I 

Si1©-Q. ( eg.© ) Q| 9; 9.. eiiocq 
9i«a 1 [9saa 1 

€flO|-9. (eg-o-a) $<at9a-ai$- 
€l1S-9. (cq-q) gi9 1 

€il9|CI-9. (g-8-9ja) 69901 1 

€il|©-9.(gi8-<aa) 9io$q; fl$i«ijg I 

€^Sl'-9. (<35>I9 S9ffl) <39I9 I 

e^Q-9-. acera 1 
sjOfiil-*. ctfloai 1 
^Q^Q-9. gsflsSiqscgg 1 
€j§-9. cgi$; Q^egioi; c<agi 1 ( *» ) ] 9. QIQO 6^9-9. (as-fl9) <3<v3fl ^ i 

S}9>©Q-9. qi^op | 

cj©l, gOW,g5J>l<J, g©, <=J©9 

€J0<-(flS 9Q©) SSJQ t 
GJOIQQI-?. 9. CQ91Q«i>l I 

gqoQ <% es> os; *wq «ii; \9 i 

CJ3I-9. 9I9Q T3S)"5IQ«SI9 I 

^jsii_9'. (g<ii€»») ^gei€)« I 
€j|l©-9«. (a-a-o) <ae© i Oq<?i i 
sj£tel-§. o. gQ*i«as>i ; tiff qab 
e^W. (<3€!,-q») q/rais ; eg aq- l QQiscaa 1 «I5 

<3§ } 9. (<=gai§$) os 1 !; 9fl'«ol 1 cjfJi-9. q«Q aiq; «>•. ©4iq«> 1 

^.5--««. (05.-0) qso; «o 1 
'SJ#-9. (gu-a) cgig»; flg^caa 1 
GJSI61-*. c%q; gcp 1 

GJ.tfSP-Q. (Q9ff-tl9) QS^I I 

S9I© 1 
^§QI-?. 9. Qa_Q ea^jeo o.<s$<?i 1 

^.HQ-9. g©qs 69a 1 [seaa 1 
GJ.fQH?. acq* cQais^i g,i; q««n- 

GffSiKl I [CQI? I 

SjPl-Q. oS<St gsfo, qigiQ $>§JK> 
fc "^. «9Sis; rqsiq cqq ocas i ( »« ) «^l$-e. geiaa; oai i 

S^Hf. (qjS-*D Qlicsq t 
GJ5JI-9. (e<3-a) «Sq i 

GJ9JQ-9. "5.89 »«ii« ; ti^cgig i 
CJ9IQ-9. (cgi-eioqj g«ii% QQ9IQ 
q<$ i [9IQ 1 

6J.§h-««. (g$-a) cqiaaq; 9. q»- 

QG-9*. (qq*o) «g ; Q99 1 
S^*. (qa-9) q^j;. cgq 1 
^1-9. (qa-Q) ciiajai 1 
^-9. (s<5-ti) qq ; ©C9©q> 1 
^§SH«. (qq-ai-'d) qq 1 
^«l1-e. (q«9-Q5f,-e) -ay ; q$«n 1 
^©-sk (sq-s) sio ; i© ; giq© i 

&h-9«. (gg-a) nais> ; qc^jgsj 1 
€stcf?-«. off; aeiQ^eag 1 

csisiceiSi-S. q.. ©9i9© 1 

d— ■*- 

C^-<k (cg-a) qiq9Iq caiQ, 1 CS1^j-Q. (CQQ9S10©) G«Q« 

CS1Q.-5. ggg; <aca$ aQ$iq 1 
€'619-9. q<? 1 

esi^i-^stio^ qQQgig; g3q<5i i 
G , sTaS'-9.(gQ-Q9) QQflil; 9*. e«^- 

£611-9. eg 1$; <$g; q?ig; gg 1 
GSIIQ-Q. (celiacs) «g«ia, 9Sq; 

GQI^-9. (e«iiais«>o) a$a«n I 
CS11QO|-«f. cciipcgig aaio 1 
CSiipo-Q. aiQfla 1 

€€l|%Q-«j.(fcii g»)egi$; egiq^ 1 

QSIISIQ-q. qq9ca9; 9$Q9«l96ag I 

CW1Q-9. &sg <j<a9ca9 1 
CQI3II-9. »iqqc€I9 1 [caiqQfigitM 
CSilOQ-e.. (egi-oQ) Qeqgi^; 
GQIS-9. (g&ao©) 991 1 
€Q|©-q.. qaa 1 
CSII&SII-9. »ai«<ji 1 

eeiigK' 
esii?< ■ 9. <<sc«iisi; <9e?li| t G61l?-9. ( gf aw ) S9GQIQ9; 

GQaaeai^Q cgiS 1 ( 99 CSIIO-Q. (C«l%«109) SS'» "' aSU 

CQioeJ-Q.. SQIOCQ %<t\ gift. 90,© I 
GQIQ-*. flIO : flO I 

GSti©IR9l-S. «sai<?w 9a<?i i 
GSilsUj. 919 sag i 
GSII09I-^. giiqaiqawfloi q» I 
C€11^-Q. fijGQ a«;q.©fi; "as" 3 ' 
GS1IQQ-9. aiaQeqa i 
CS1IQI9Q-9. siesta i 

GC1M9-9. QS; 9l9lQ9nQ Sl|J!Q I 

G6l|*fe>-9. caigqsjQ i 

csiiai ) 
G«imQI ) 

CQ|ae>-9. (cai-ao) «ia«9io i 
CG1|S|_«. (c«\i-<ai-ti) ga.9 i 
CSlia»-Q.(Q5i,-ti9)qqQ<i'»; QSfl 
gSllSI^-sf. (ga-tifliq) Q$<, oa- 
sis* i 
GS1ISIIQ-9. (cQi-aio) gqa; q$ i 
GQlSQll 9.(eai«a-£0«ie v Q<u; cgi<a- 
ceiled J wvi 

eeiKflffia-*. q|, 9flg« i GWSI-q. cciiaq 1 
G€1|Q^ft'-«j. ^siflgg^ wo l 
GSll9l<3l-9. (cgi-fl«g-ft) 9qi9l9a I 
1 G€il9l^-9. (egi-nq) egisci 1 
GQI?i|^-9. (ceii-su-sO agio 1 
Gsiiq5fl-Q. gcrisqQ aogjji 1 
GSilQQi-9-. cgio^aaa; tt«Q 1 , 
GQIQ9-9. (coi-Qq),c(9i %Q; 0^ l 
GQIQ-9*. (cQlQaoa) €j.Q. 1 

I GSll^-9'. calQ9|i I 

', £€11^-9. (cqiso©) $9; «w 1 

j GS1IGQQSN-9. (ca/-^g>ris.-a) csti- 

999Q $%Q gi©9| 99i9Ca9 I 
G€t|Q-9. g§egiQ: ©<j» 1 

GSl|Q9,!Q-«j. ©(j©; sqio 1 

GSIIQ-9. ai»,|QQ «Q|$; C3IQ9IQ 
GStlQQ-u. q^cgg 1 [e$§§fj 1 

ceiiqq-s, Q ,g , 
GSlieej-?.. q§o 1 , 

GS1IQQI-5}. cqo Q9nSQ S9IQ9I I ( «> ) C9IGW-0. (cai-squ) %q-, c5%4 i 
C€1I?>5H>. (eQl-99-rj) q|; $%j 
C€1 1^,-9. (CQI-S) C<3IO I 

CSII|q-q. ( eai-aQ ) cqisQaas 

q@ i 
G€ligifl1-$. (GQi-iinff) caigiQ; 

CQIgQ-fJ. nggg gq I 

qq i 

CSJl61-«K (qa-ti) tigai» i 
Gcilofl-Q. (calosHci) qg^citQ; 
S.QCQ9 I 

C§ilQGf-Q. (ccflQ-'eicr) cg>©9iCW ; 
<aoQ9iq I 

cq1$s>£i g,i i 
^HO-{j«. (as-©) qs>i; qjfo l 
&$-?. (sff-ti) 499 i 

S SH?. (a&-Q) ^ciiqq q§ ; «iqqq 
S§Q-«k (gs>-o) affag ; SQff-s, (gg^-tis) gig | 
9§H*- (a%o) qSo; osiq i 
9^-q. (a§-v) gsStQ swa?; s<$«i i 
3§<S1-e. (g$-*is>) cqeQl; %W% ; 

9§gfl-9. eqqQega i 

S^eils^-^.. (g^-rjgq) gQfisfliq, | 

3§Q&-<?. (SQ-qw) a* i 
S^oi-q.. (g<$-c) a^as^i 
9|fl-9. 9© 91 eg* <a^i; <ai i 
S|?lsfl-9. (aifl-si) aiSQ gni99i§ i 
9ifli-9«. (Blfl-a) 319910; flio; 

SI9-Q. (flq-n) 99Q; C<5I©« I 
3 !§-$>. (a<9-ti) s^fl; %p;iq i - 

§H§m-S'. (g$-g) gQ«icai«u; $<ai- 

SlQ|-Q. 9$ I [CQq i 

CSCQ^Q-q. ( ai9i-<iq-9 ) ai9iQ 

TlfflfflQ I [«IQ© i 

6JQ0-9*. (gq-So-©) fliflisfce ; *I9- 
6JIS>-«. (c«T-©) fll8Q9 ; tjggci ; >q«. (g<9-ti9, q») a"5fl<5d"r ( ?r OQOI-q (a^oso©) $iq so (si* 
gsqjq) i 

Q§9-9«. («$>*)<}) eg qfci<J I 

Qfcffl-Q. (QS,-t«f-SlW«19; 9nl<aiQ I 

cg!«s?i i „- , : .y 

Q£ 1-9. (<3S,-e«) g©5;«; sa<$ i 

'<3$IQ9l-5. (qsai^e) 3Wi i 

QSieaia-e- ( qs-qcsis ) <aie? 
g^QQ agios? i 

qo "J q. («aa«>») 9i»<aQflifliei 

^^ ) §93 «i»; <aQ<i aao, r 
Q?Q-«k (<3fc-o) aos; €i<a«ci«a 9 1 
Q?9l-«. (gsai^o) ^w© c<$9i; 

(q*8i3V®) ' 
QS-9. s^aQOQ <Jit 1 ) 9. «i«q^?i9 9iQ*a$ t <a$-e. (riots') saqwia* a%; 
9Qf IQ a$ 1 Q^-9. SQq^S <MQ I 
^ -^ *'- 

•3^)91-9. sqq<ji; $<as»i ) 
QO-9.' sola©; <a$ 1 

6£>0<5SifjQ; <3§OCQ qaQ 9«II9> 
aeii:— *Qq9=*x*x* 1 

j QffGSS-s. cqq,, ag d C9a99n 
em 1 

<3ft-Q9-s. Q». ■qS'tJCiO; SiqaiQ I 

cqaej oast© 1 [9*q otjio * 1 
QffflQ-u. qasjo gaQ fl«q§; aeii- 

Qff-^ISi-9.«tfQ.r [da 1 

QfflQft-s. qo; cwa; neqgi; q«<a- 
<afr%-«j». ( cis?-q% ) neafy q» ; 

QSieQI J-q. ga^ (a'lfl^gcqiQ) 1 
Qft-*.' q$ 1 
QQ9Cieil-«>. q<y?<.NiQ » ( 9i ) OQ-9. <ai&; §3 i 

OQQ-9. Q9Q a s?; tip go i 

QQQQI-9. gig© I 

<3%-9. (g-fl) sis; ?io i «?•. ctQfl i 

QS£H>. (gg-09) fllfiff; q$9l I 

Q9-9. g^egis^ i 

QSII-9. tier q*?iq9 I 9*. qao I 

0991-s. (qsfaasj©) qg«a 9Q9I i 

Q^ -9 ' s&; 99q i 

OI-9. (oiogoffl) so;9a i 

QIQ-Q. 99,ieaia* «<si5® operas?* 

Q1S1Q-9. gQsa^ 9q,9caa I 

< 3I^Q-9.(g<3'qatje / aQg4 5 >i; so« • 
QIS-9. q.o; «<=ii gicjcQ9i ai«> flW 
<30iq 9Q9I 319 I 

Ql^efl-q.. gisagaS I 

-\ *• 

Ql^si-9. «Q«i6)«?ca9 i 

QJ«&9l-$. CSIIQIQ9I I 

Ql©-9. (<?9-t|) 9QIQ; 98; «§©«$ 

cslag qsiQ *q? qaqiq oas i 

Ql©9 9«. t?| 9. (qtfctlS-QffJ Q»9- 

<ai<31 9^i9a9iqi 0I95?" 5 > # ' «• 9. (qiQ-sya) 9a9l<3]> 

CIIQ.-9*. (g£ai§$) g<i«; qsysws I 

QIQQH. (g|ai$$) «4® «wi ' 

QIQ-9. <j<a$ ©gi i 

QI9-9. (qq-n) o«i i 

Q'eH*. (qcasjo) ,go i 

QQSJei-9. goaaig go i 
*> «»■«.« 

Qff-9. (gfliaos?) gai i 
QflSl-o. (q^aoo) g#9©§«i t 
Q£f©-«?. ggc««Q siqia© i 

Qjt9l-«. tiqqQasi i 
QWIR9R. ©BIQ9I i 
•3S1-9. ei9iCQ ^aicwaio* 9igo- 
'^fl-9. «i%gi i [©no o® i 

^-9. flllQ »l9iiaiQ I 

Q5IIQ9I-*. QOIQ9I I 
Q399I-9. <9fl9IQt|^« a<5> 9Q9I I 

QQ9 1-9'. (Q|9as>ffl) "Wi I 

Qg-9. as i 

QJ$-9. (a|a«3>©) q«5q; sqo. i 

Q ${5*31-9°. a9QQS9 I 
090,9 1-5. «£«fq$Q C$91 1 ( r. ) Cteii-e. (cei-a) «ifl«*i; «W8I5 o^i i 

CIO-q. (a-g) qti i 

Q%-t>.. (ca-cO qaicQiQ^i i 

GQ9IQ9I-S. SWIQ9I; %«IQ9I I 

GQIQI-s. cqiowo «« I 
eqi&9-«. wioi-i - 

GQI9-9. agios i 
COIO^fl-*. (eQsi©) agios? i 
GGII9lQQI-9.©w«?i; agios? <?Q<?I i 
GQI0S99I-9. agio© cq<?i i 
CCIISM?. (roitfiswe) flifii wia i 
GQ|eil-9. fl& 9i 89QQ 9I9 I 
CQIQ-«k (cq-ti) qjjiq; siqtjQ; 
9itj«i I GQ|ffi)|^i-Q. cs>09i«?caa i 
CCI|€l-% (<39-tO SO; gi$©?3I§ i 
GQ 1 9611-9. (os-Tjtf-a) g(?qiblQfl« 

©41IQ9I; S^Q I 
GCJIQO-©.. (ag-o) gciQO i 
€Q|€l9l-s. ( cgai^© ) qioistiig 

*Q9I; S^Q 9QQI | 

GQ!Sll9Q|-$. QflpQ gQiQ jiS?i i 

SN«. (9» ai^) 9ia«; (otikj 
acqig) 1 

S ,g1-(> - (gi-^9) 6199941 ; 9iq<JI I 
•310-e*. (gi-o) 3191 ci«T «qgiQ- 

ifii 
GQ%^.. (gi-g) qics,, qieicgiQ, i 9° s<?taq gggo gc>Q ao,csi 
q?iQ cQ«isai< 915 1 tidcQ sen S <}Q1 gQQ 
s>i©99caei i ( rt ) so gccr 9m9§i«&) 1 
©S*C©|Q~9. (Q$G^QflQ©) q,6t©« 

©Q.Q-9. (©$Q3 9S>») q«i«l»fl« 

©t|<2>-9. (4flQgQ9) c«as$© «% 1 
©Q©9-9«. «*«'» I 

©9-9. (099©©) ©9; ©*Q <9 

«aW« TOO gi» i 
©9SI-9. <a,a <aioQ9Q»i <S atfq 

qio aiQi 1 

©9?©|-9. fl9IQ9l;fl$?9l I 
©99)1-9. gggj »qo 990*10; a'S" 5 
©9910-9. rjg ,giQ<} ggs* I [B^JQ I 
©9l~9«. (0995>») SQIQ I 

©©-9. (Q39<?©) ag-icggfl a$ 1 

©©0-9*. ( ©<J-0 ) Si^CQ <?$© ; 
99 O I 

dl 

©QGO-§. 9*. 9f o ^S>CQ; q$qi I 

©9i©-9. 3%99C99 I 

©%OTa§||-9. <j9Q9iq Q«iq gi^fi 1 

©CQIQ-9. (oe-dci) c©,isiigq as- 
9sgg 1 

©^€1-9. (0S9<?©) 09I9IQ ©.flfl I ©%-9. S§ SQ CQIQ9IQ «9 » 
©4?~9. («8-Q) ©«; «9I9IQ 3%; 

©4pyQ-9. (os-a-n) <wa» ©saiq 
9? ; qa 1 

©-$013-9. (o«-gi3) 9i 1 

©•$9<3$-9.(©SMl©.-CR ) «ifl'*J 9'<?- 
c^lfl <a»i 1 

©$919) 

0^9lfi)-9.(©9-9fi>.-tl) fl«J«i 9C$» I 
©•§^$-9. SilQ «W I 
©4?|Gf-9. (09-tjcr) Q6I; 9«g I 
©•^IS^. (©3-*l<3) SOSQ I 

©^1-9«. (os-q») 9og$<si<3; «1 1 
©as) „ 

0fl^H©l-9. (©sjiiw) «w; (ga 

©jaglff- 5 ''. (os8fl9) Q@ft <$giqa«a 1 
©SIQ-9*. (oaQ9o) ^aose; iq 1 
©Wl") , 

©991 j * 

O^flSI-9*. («9H3St : ti9) q.ff 8 g.»i 

§fl«i 1 [5. 9*. gig 1 

©$»-9«. (©fitflSl-tl) tiaQ ; ©g» ; ( rj ) ©f^s. gaiQci^'i 

©$SH>. (0§-«I9) <3QS)|a I 

©S9S1|-t>. qq.91 ! 
0£$l-9«. co<ai i 

©S^O. 9IOQQOI T 

©§51-9. ffSqi 1 
©^fl-o. flflqa sjacqsxj 39-1 1 
©§£)-(}.. (©*-$») oao; q.$ 1 
QSIQ, OG^Q-i flQfli 1 
©99-9. 99 1 
©QQQhs. '<q<$ eil9l I 
©01-9. «<?ifia-ie€i q^flifQ §a 1 
©GQQ, ©CSQ-s. <asi 1 
©eifjQi-9. a^o <jqQ9i 1 
©©ISi-9. mw 1 
Q&QI-s. acq<ja «q«i 1 
©£19-9. ©fli; s* • 
©fJ-9*. s^e-Q; 9«q; flgsjfla 1 

q$ j flO C9IQ9I qi ' ©•^Q^-e. (o^aaoo) «%cq,i«ii- 

qo 699 1 
©^Q-«?». <sii£«)s; ^fliff ; ©g.«i; 

9^QCf-9«. (Q§j-*icr) qgi, na,, 

©GjQ€l1S-9.. ( S)^Q-n«iQ ) rw 

©9Q9-9. (o^Q-tig) o^s^lfl I 
©^$S??H}. (o^»-aifsj) 9|i i 
©%£!-«?•. ( o^s-ei ) <a& q«aiiQ 

©§2|l-9. (9^eT-Q) 6^9689} 9il9- 

©^_Q€1-9«. (©^q-Qs») <.¥ g.^,| 1 
©^QSil-9. g|fli 91 ti?!isi|q,isi a<? 

©9_9y-9«. (©c^-9a) o^QasiQ I 
©^GW-e. (o^t-etjo) qo, a«, 

©SlVs. (©$89) ©c^gfjag a^i 1 ( <-. ) [-$: (o^i-oq) «<cqf gi« i 
OQQ-9. no*; ngai i 

©Qff-9. '(00-119) ^sfiagq^ qs ; 
©Ql-S". sicrq i [oos>9io i 

©Q-9. (qq-q.) 0<»9!l, «a, QQ, 9fl1 1 
©QQ-9. ««l«^SQ Q9I9IQ ©$ I 
©Q^QI-q. ooq <jq|; ogflUQQ 

09,91^-9. (09-91^) afocsiQ i 
QQpi^-9. (©c-oo'i) fl^itQ? i ' 
©QQSII-q. aqiseasi i 
O^fll-e. (©gag as>$) og i 
Q^-CIIQI^.Qei $su aiqiQQ aeq- 

©G^- SI €*-«?. «?Q tigariQ ^cgg i 

—J a 

©QiQa-e.(©g-eiM)c©.iiat; ^oa i 

©9fc-9. <ai©i; aqio i [<ji<g i 

©3191-^. gaoi ; QisflfllsorQ q§l- 

©9£)-9«. (Q9MqQ) t)gg>; oig» I 

©SWH-s. (©<a«-si) qsi; st^,<5 | 
9-. ttgg i ©91, G?t$)l-9.(oqaQ9)eQ9Q sq i 

©Jt§M&-9. / ©flig-q-ti ) a<jdV; 
©H^Gh?.. ei^,i©o i |>aq i 
©?1Q) 

©9IIQ-9. (o^9lQ900) fflOeiQ- 

©fjjs. eq»i; cgTsi r ' jw'ag i 
©^0€)-g. cqs>i<3© i 

©%Sr 9> q^wra i 
Q9Ki-9. (osr-rie) ©aiga ; ©stiffs* i 
©§£-«?. ggiff; aQiqa i 
©ftl-s. Q$t<*<4s; ©stisfQ i 

©^9. <39i QQ-iflq 919*99 i 

©C$fQGffQGH>. GQiasiseaei i 

©%9. qflQ, qa i 

©s|S?-9. (S-ti9) q«gq, eoiS?i i 

©Q-9. (©Q-*l) gg <J0 I 9: ©CTfl I 

©Q9-«?. cSQiflff aefloi gescag i 
©Q«K. (osjao©) 9o»iS«i as i 

©QGW>. ( OQ-W ) <a(9 J CSH99. 

09_eli«a, sq-iQ <wa i 
©Qet|^y- 9 . (gQ€i-a^y) <^ § r 
OQfl-9*. (OQ-t>fl) *i§q I.-9. go i 
©QfllOffihf}. (9Qfl-t|©£>) t(§ g«?« | ( ■"* ) ©QQ9N. (oqai9[») <agsr. Sl«Q 
aqQ5i i [ai^Q I 

QQQGi-e'. ( osi-tioci ) ©era & 
©90-9. (oq-o) a©Q€i; w» s«l^ i 
©QOI2K>. qoien 

©9.I-4*. (oq-q?) Qfl99i»; ocra i 

Oil "* 

©«-«>. (o^goe) ©QOl | 

©SI-9. (09.-a) tj«ai«e; ^qsj; 

©s5il-e. (eq-g-ei) t)8|i9 i 
©SP<Jt-9. (Q<y-tit?) ccy?iQs?i I 
©S't-*}'. (sw-a) ©^asaiQ* i 

©£■<>. ojioi; si« i 

©Q ) $.. (q©-*i©, n) ©go; ctflff- 

©Qff-9. (©(S-tlSj) Qflff; $fl«|; qg 9 | 

©QQ-e*. sguiq; %iai9 • 
©QSI-o. gsioo; cgQfl i ©©en?., (o^-o)aao; «»wi t" 
©Q®l-1?.9. (©Bai§©) «fl» <»Q$>f; 

QQ9I I 

©Qt^.. (©fflj-Qi) <3989i»; ©era i 

©Stt-«j. (©©go©) <|fjq§g i 
©SIPII-e. gos i 
©€IQ-<S>. flQ,giff gi^ i 

©aigtH. amcera i 

©99H. Q» SLQQ9I I 

©9?91-«. ga« g«ia (jsj^i i 

aQiefsiqH} g§9i i 
^,-9. og^eag (sriqo^q grcaq) i 

€^Q©Q<i-9. <3g; ^«B<ai | 
'GJ-QGH}. q©„; <js^q | 

ej.QQl-9. qcq 9 ? ; i 

^fll-9. so, QQQeag 1 . 
^SfH}.. oacgiOQ; g©,g 1 
ci>«i6J-9. giQfinoS gQnia f 
~9. 916)2'; eis> 1 ( r* ) «^§9l-9. (08*11$©) e»^!«>9 9Q9I I 

efr- 

^eQ<3V-Q. (oeqaoQ) cQiaauiQ 

^WQr-e. (o$»-a) osaoi i 
^$91-$. ag,qiq csg^i i 

«^g€l|Ql-Q. ggaiGi, <aidfll«5l I 

^^•9. (©$-§) <i©<?i«*; caiqiwiQ i 

^«l??H-9. aeai^ie^caa i 
c^sjip-sj. cSo aao sioq cg« i 

c|,©Q-9. Q9 i [c<ila»; a» I 

^^SH- ( &<$$-*-&. )* o^e.oi ; 
M-9. (ociQ-a) qclqoi I 
'1-0. (©§<?|-a) gi$«i, ssja,, 
c5si, 90 <9 ©is «ga 1 

©$«q 1 ^.Q^l-*?. ogioa 1 
^-s-. (og-ti) ©<g q$v»iq » 
c^Ql^ei-sj. (og-tiqs) ©go <js & 

^Q-?i. (o<a-ti) a» ; qg9iQ cjq i 
rtflAI >«. (ocasao©) ©casjqi© 1 

^QQ,-9. (oao-a) q«Q 1 
^991-9. qcjgiq flio^i 1 
c!>flC!>-9. (oflgao©) ©§■ 1 

6J.S1Q-??.' (QflQ-n) 5iQSi,9S' 1 CQCJ I 

^Q-q. (oq9q») ©goo,; cqsjo 
CI.Q61-9. (oQ-9o,-ti9) q's; ag.- 

0QQ9I I 

«!$-«). ^aiq 1 

c^QSIQ-q. cncsigcj saaa, ©& 1 

^-Q-. (©§©,««>©) * q»aii 1 ( ™ ) c^Qffl-9. oqiq<?i; cg«ai i 
c^QSi ■ 9«. (o^iei-a? ao©) *° !^"«ii i 

99IQ I 

e^efl-9. (c^sigtje) ag,i«j og- 
^-q. (oa-fl) q§<ss; ata^si 1 

©$©Q-9«. 95935 1 

©§ l-o». (castas®) stffl© ; *ioi&q 1 

©9«l-9«. (c^aao©) ma; ag 1 

©Q&I-9. (e<5-q»-a) eqQQ gaeiQ 1 
©Q&Q-9*. fliQiq. ©egi <sq gqiq- 

©«|€f|-9. (q-39-q) 96)91$ QSI 1 

©OBsf^.. (Q-qff-Q) 9S9i% qs? ) 

©%Gt-9. G9SI I 

©QGHk go; A3 a i 
» * * 

©CfO, QCfO-o ag^csa i ©$1-9. «<a<&Q i 
©SIQ.-9. ©6. <as i 

©OK. <gg«| i 

©6-9. gt; €ja I [9Q9I ' 

©09|-§. C9W 9Q9I; ^Q§1 2919 

©S-9. (©9-©,«a) coo»i; a» i 
©§-9-. $$is? i 
©51 Q, ClglQr*. qea<5> i 
©COIQ-q. q%99caa i 
©01-9. (o-o-a) asoiS! 011 1 

©01-9. (09999) e»<s I 
©^"9. ifO^-O) 3QJ9Q41 I 

©$-e«. ( o-c€-«j ) Q®o ; ess ; 
«Hs£©99 l 9. 3CQ«h; 99; »9«ll I 

©■§$-9. (©9-9) qsscas, smg- 

©€^^9. qs£; qq. i [^cas i 

©•9Q2J-9. <39? > 9Ca9 I 
©•§1-9. (©9-q) S>S9 9C99 I 

©S>-9. cai^o qosJ i 

©s?l-9. <ai cqIsuis}©. <3»« 9caa; 
ag^caa i 

©?i 1-9. (©%?l) ^991, g^Qfl; asQ- 
©91 I 

©§0-9«. (©$-«)) ^99; e)C<aS« I 

©<l«J,-9». (©Vnq) asflsi i ( r*< h ©as 1 

©9$QJ - 

©£§1-9. tig ae?iQ 6?$M$ i 


h ©Q§19-^.. ( oQ'-floSL-i ) ^Sll- 

9Q<^ff-«}.. (OQ-09) ©Q«l»1S> I 

©Q-9*. (GICKIW) £gi I 

©Q«^-«J.(§Q-a^»)OQ«iq; CQQOI I 

©QQ-q. goi9| | 

©99|-«. fi|J|Q9l, CTI091 ! 

©CQOl-e. ©©,€>§ «jS 91 OI"5IQ 
©Iff I [9G99 I 

9R-9. ( 8^as>© ) gsfffjgg^ <asi- 
©Q.5H. ^flgiecj g^cas i 
9%9-e. <i§, do i 

©Q-Q. (8q-n) qiq; sjgfi i 
©QI-««. (S^oaoo) <aQo« i 

©©$-<*. ( oo-o ) ©$sag; O09IQ 

GI*-«. cQfl^sag i [ngo i Slfll-s. (csae) agn«saa i 

£!Q-9.~ Q%«U; OQ99I i 

Cl9€H>. (©-«?©.) a©;, C9l<ai» i 
QQQ1-q. s>i«i«?ea?t; eqgscaa i 

ecri, ecri-*. 9e i 

©G>l-«j. (oasa©©) <ai«i«»6aa i 
^-e. (o§ao») aswiQ $si I 

©0-9*. ©*as> i 

<3©91-«. (Oljai^) ©§ 9Q9I 1 
©%H?. QS9ieftI<3<J^ 1 

©Ql-s.aai; 9GQ; a6q©@«i 1 
°- *. 

<^QI$Q6H?. 9i»«ej cea g«qiQ 
<?caa 1 ( n- ) <^OI^-ft». (opi-tiq) caa i 
©^©l-Siet-9. acq©.?.; »•♦ cs$ i 
00-9. (og-o) asi^e; «ui i >}« "*# K (qi-q,w)««i;Sl9i • 

©GH). €«a; 001 i 

G©Q9l-s. (coooiao^) ©i«9i i 
G09I-9. Q\q q-Qg o«i«l« QQ9I- 
GQfif-e. qqi i [««J I 

GQGT-o. n^ecaa i 
G©S-e. 913 I 
G©$1-«. coa; Qiqi i 
CQ08-9. (o<s-traj aq; ©Q i 
GQQ9-9*. ( ©<5-^» ) co«eia§ ; 
409; C099I t 

C00ffl-«.(o9-ti9-a)q'a; co©9i i 
G09QI-®. (C09»9«J©) c$©<?i I 
C00IQ9I-9. CQ9IQ9I; ««« «Q- 
GOai-««. co<ai; «i«M [Q9i l 

GQ9IQI-®'. ai<5l qqac©. gc© 9i§ i 
GOQ-9. so I 

G©Q-©. c?gaifli9«?Q aai i G©%l-e. (cog-a) si&c© g<i$; 

G©|©-«k ( cog-© ) ccxiias ; 
G©G3SI-$. qao. a«4© i 

COOJfi-Q. ( so«»-a ) GQQ9I ; 

Golgasfiflij asfgqo.9 i 
GO'Oi-e. ggQ^a; qsiaaiff; wte- 

(M99Q <3©iaiS>; <39«<iS I 

G©V«. (Sw-n) cSwiq; fl^is i 

G©^Q2|-e. qC«?Q© $<3<i|0 I 

Q€Jj€!]-q. (Goisaoe) <a<asie© 0^.0 
GCj,©a9l-3. os9ii [gsiiao 1 

Gc^S-9. ■n^Q agio 1 

GC^OI-e.. (oq.q-0) caqo; 

CC^?Q-«..(©Q-©) QQQO; ©CS3IO© I 

G^a-«. qg ; n§aa9ifli 1 
Gc^eil-9. gQ9i aq,aQ gq 1 
G^9!Q9l-§.(o?ai^)oc?a«cjs>i 1 
G^Q-9. qQgwa^iq 1 
G€^Q-«.. tia^o; gg 1 
G^QQIQ-q. agi^isj 1 
G^Q-9. c©!&; gq^Qa 1 
G^SHq. snsq; (^i ggjeaq.) 1 
Gej-Q^I-s. (©gaio^) og«i; eqoa 

Q3 qQ9l I * * ( ri ) CC^gi-Q.. (©g-a) OQflQ eaicii i 

GOJQIO-Q. (o^!-9I|) gio.9© i 
C©l§-9. (o©j,iat>©) 9'i^iqsf ; a^q 

CQlojs. (o^aaoff) Q.QqciQ o«- 

GOlej) qa i 

C0I0I-9. (©^e£ia«j©) €wca<a; 

99IQO. «§3«?ff 1 

GOl9l t -9.ga < aefli«i; i aQgQ;(SgiQ 1 
€Qlag|-^. (©$«* gas©) ^<aiii- 

ocaa; ca q$. «fl6« a_Q<9Q 1 
Sol a i-9: qeyaa 1 
G'OlQQfl— «. qqaoCQ qqia Q10 i 
€Olalsl-9. (o§$iaia«»«) q«<io 

aiOfllOIJ C909SI9I 1 

G<51stq_f>.. (ociQggQ5f) qcjqcQ 

Goiq^l-^.. ©g,©.ai©; r* 1 
C©13h-9. (cqci-a) cqsj^sf 1 

9Cflg 1 OmO-s}.. (0,-9) sQ«a; q%; aeo < 
G£©-e. (0,-0) <aas>; 91a 1 Q 9i89Q «gfl <?€ I S'SIQ-^. (calQaoe) seals' 1 

8Q-9. (S^a©©) CQ90. 989/a,; 

8QG>-9-. (s^oaQ®) c<?a«?ffiiq 91Q 
8^-9. cqq<??as 1 [goo. 1 

89-9. o^ei-fl»8-ais> 1 
8991-$. 099,96©. ©991 1 
81 iei-9. caisasi, 9i© 1 
8S9-9. c^q,; Q_oq9 1 
8S0S-9*. a^aigig, <}G}f?si j 
8SI-9. ©©.aoa; 919; o.av, «as t 
StW-Q. cggjQ caioiai'Si i r 

891-9. fll£*9l§Q I [C99l I 

89IQ9I-*. Q«|Ct«QQ9l; 9flaQ>« 

89-?. 9 1091 a 1 

8^1-9. (sQ-atqoJ aQaQ9i ^co 1 
8^1-9*. g§9i giq aQ^o 1 
83-9. (9<ias?©) s«ia*s>9\o ere i ( *• ) >9. (s9-*i,*i») agiQs> i 8©l-9. (89309) SOI I 

8© lQ.<31-9. (aQISQaO®) QS9S99 I 

8QO-9. Qi<3 <S »$Q TO I 

8QQ-9*. g^'a<5!; •* ' 
8^.-9. (a§aoa) aw cS i 

89.-9. (8919909) §6*9 9689 I 

83-9. (89-t) soi; q9CQ9C«$; 

tnjiQ qoqaq gi9 I 
8-e-ae-Q. goi i [991 1 

8S-QGN-9. (89-Qcr) »<a»ia;*i<ae- 
8$1-9«. (ag qao9) s@ q I 
89 ) 

8Q-9. (so.-^s) 9<ai; 8» I 
8^1-9. Q9i, eiq i 
@ff@ff-9«. tie c$g>; $9_9q i 

8*3-9. n$aig; 93$; g^giocqQ; 

989 q«. i ' 
8Q 8 -9'. feo-tig) «aQQ s®; «99 I 
8^-9*. (8Q,-o) <ag; agiQ9 i 

80Q-9. <3QQ Qj» i 
8Q9-9-. gala's; «* g*<3i1 I 

8091-9. qow 1 

8§£!-9«. <ao9«a; ■>*> «*«ii t 

gsyqeil-Q-. -asjciaie; r$ q.g,i i 

S^I^CQ-s-. QS9QQ; *9 g°««i i 8^IO€l-9-. sfcGQia-a; **> ««<a-ii r 
8fi>-9. 9<afc; q.§q; <q<Rfli9 i 
8Qff|-9. (s»-ti»-a) goi^ai i 
8©9l-«. g«iQo 9«9i i 
89-9. ae^«a; ^9; 9IS) l 
8€loW. QJtaqi; 99 q«a,i 1 
8gQ-9«. s\-qgs; 99 q-a^i 1 
QR-9. (uqiao©) gqi 1 , 
SQQI-9. (aq.-ai^) sisiqo 9Q9I I 
I as^si-9. 8<ae*9P; eq»na9Q l 
Q61, SQQ-9. CSR I 
39-9. <J0, 9919 I 

as, as«i-9. q%9 1 

at- 9. oqi; aq© 1 
Swefl-9. $10 1 
ap-9. 9iig; ti9flo 1 

ap9|-§. Q,|Q 9Q9I 1 [9Q9I I 

a«19|-«. 9<3,iq qiq qig.g oiqjQ 
a©-9. (QQaQ9) C9IOI«JQQ 38199 I 

a^-9. (89-ti) asu; gon i 

a^ff-9. (89:90 r tl9)8|»l99; 9IS9I \ 
aQ0-9«.(89 r Q-9) tJglQO; aq© |_ 
a^|-9». 09? 9 QqCQ «g | 
aQ-9. (891909) <3Q,; <a9i9S'Q 

qqssq 9ea<a i 

aW9-9«. (893-^1) C99qsi,Qiq I ( " ) fiSi-9. («aaiqs>) qgioo I 

gaieiis>l_9. ^iggioq i 
S^L-^ (was®) Wja; qeiw as 

1-9. (cg-a-a) sq; 9i§; g©9*i; 

85*-9«. (siqgiqq) aq; nai9^;;«ao i 

SQ«!IQ-9.. (aiQflos?) 9»n i 

SQSai^-a. (§G)9c<ai9 i 

SQ.-9. 9««; qg.©jf I 

§-*»•. <aeiig©9 90 i 

SQr-9. 919913 gsio c&g©gs9 i 

Sl9l-§. (g«»€lQ«) cq«39 9.Q9I I, 

§£-*. (o«gs>9) oe^g, i 

SSI-9. 90; 9«U I 

8$l-9. 6a i 

§§1^91-4. gq 9QS>i; ©i«i 9©9i i I) ' 

>9.< §Q-Q9-0, Q)tig,9C€l9 I §9,-9. (so,-q) soaif; 05; gqis i 

SQ-9*. (as-©' «§©; m ] i 
I-9. <ag.ai<?9; yq i 
-9. sw qsii «f»9ea9 r 

^QQI-9. $a9Q9i i 

%3P >: (siaaee) a® 1 

%Sltl9l-9. wcaa 1 

%Q©-9«. (§q-s>) ^g I 
CSQfl-9'. (caaueio®) q©9ii©$)9 
3q 1 [999 1 

G@9-9.9IQ; Ot^QM© G^Q-^Q- 

€^0*1-9. 09 cqIqqqiq 1 

C@^9i-&-. (so-09,) ea^ffcaiQi 1 
CS9-9. (89-t») «(J; get; egQff 1 

G£>99-9'. (gQ-*!9) GS999IQ I 
GQ99-9. (g"5-tl9) 969 I 
G@9l-9. aSQ§0 9$; 49S9IQ Q$ I. 
e@«?0-9«. (gQ-Q (8© )-©)*9$© I 
€$91-9. "g.ClftIO 499910 flIQi I 

€$0-9. (%9ai^o) «?|199; a«S9iQ J ( o ) S@R9l-$. qiei I 

G&$l&-«>.(a<iiQ€iQ«lG^ i a2iQ ^q; 
es>a-iici qq; sioa i |QQ£>-fll<£l-9. 91^; 399 I 

©si^?U-«.(©<a9-tw)e«iQi<5i; %<S\ i 
©SKilsi-9. (e<a<a-Q€i) oaqiei i 

q.qci ass oi^.q i €S§-q.. (soavj©; <ai9; «©% tias i ! ©Qff-s. (^9-a^-«9) <j? i 1-9*. cQcra i © <?,®»q4q *w tiaQ i ©-ei© (aoo cesifQ gg§) 
©Q^e. (©gasa) aa i 
©Q©Q-e«. $s« i 
©©IQQ-s. ciqiqq I 

©ei-9. (aaa^Q tiaQ'a) 2S>io tie 

• eg c«1asi fcocei 991 SC99 t>»- 

aw eaioi Q$cs$ oi^i ©§ aiQ?- 

siiq Qflflaiffl §<; egg qlqciq. 

©si^^.-f' w^aqwsa i 

©sio-e. (©a , B-Q) q^«a i 
©geas-e. (e«9-oa«) stf* i ©Qffs-9«. («q»-a) TO; G9q I 
©Cffl-Q.. (gfl-q) g9991»; rigi^Q I 
©Sffil-Q. rjQfi,; aSaca i 
©CfQ-Q.. qq^, i 
9 0( 3-q. (©cnasjs>) qq i (ai9_ i 
©•QI-«. (ea-a) «loi® a<aa&<5; 
Q°QUQ9iI-q. a?j qqqq i 
©oqej_Q # ©i»-agiQe $^ | 
©s^Q-9. qs£ <j.<?9i i 

©§ilG>-0. 39981; ^gio I 

©S- q. <©siaw) ©si; 9?.« S99 I 
©§!©§-«?. <9^o ©signal 

©§lfl|o?|l- 9 .( S §|.q|. 3 i)^g^fag I 
©?^l-9«. 9SI9 S I [$G«Piai I 

Q?Q-«j.. ( ofci-QQ ) ©siaiq ; 
©fc£>-9. C9Q.CQ 391 9QI9IQ 91 

©OQ-©|S)|-q. ti<a,<^ S ai i ( <* ) ©9-9*. (©Q.-tl) t)©OS>; %S?H; 

©eg© l 
©901-9. ftc^si; %<$%$> l 
©9!-9. GIQQ2 l 9*. «IQ i 
©9>-9. &93SJSQ flfi I 

©90-^0. gjg; as5%o I 

©991-9. 91991; 33 G99I I 

©95)1-9. (»©-Qfl») esq*?; ©isw i 

©3-9. (c»aoffl) co«; flfffli i 
©sil-9*. («rai$$) sio i 
©eiiei-9. (aai§©) giefoi i 
©9.-9. »$; <aai » 

QtfpQ. S19IS I 
©9-9. (©9-*l) JlSQ-i I 

©9©-9. (09-^9) 9<ai; q©S9cas i 
990I-9. (©9-©i) ©»3flsj; $st i 
©99-9. (es^t?) $gQ I 
©9<3l-9. (©9-tl»-Q) flIOl I 
Q9QQ-9. cog; CQ9IOSI I 

©9^01-9. (©»-q-o)3oi i 

©»%1-9. (©9-Q-Q-Q) flIOl I 9'. 
Q9Q9 ©9-^Q 
a- }•■ 9S^Q9i; €j.«ii«eii i ©9191-9. <q,WSQ I 

©9|6)$-9». (©e-ti§<») G<ai<a» i 
©9IQ9-9. (OB-tlo-tis.) 91 1 

©Sl-9. (©9-SO $1 I 
©$©-9.. (©9,;©) qgis>© I 

©<n!9-9« (©»-£*») ©SSSV&iq I 

©^"S- (a^aoo) <ai§ swqsi csiai i 
©g-9. (©»-%) aiai; «K> l 
©QI-9. g<ai^9i 9iaQ i 

©fy-9. (OT-A9J §g«) I 
©^I^Q-9. (©Q-t|«5Q) tit?, ©?J I 
©^CI§©l-9. C«I%1; ei©<S39 I 
©^Hjfll-9. SlQfliqQ Qii«|ifl1 I 
©Q-9.(©<a : *i) fl^Q9IQHIQ^©I€iai 
©Qfl|fi)|-9. tisqiai l 
©QI-9. %|9Ga9 I 
©919-9. flftQQ t 

©fil-9. aq/, TO^ i 
9SIIQ9R. qgq <j«S)| r 

©ft I "3,0-9. C9qQ1QQ I 
©S-9. Q.fl; 6S9 I 

©ftQIQ-9. aq^iq \ 

©fl,|S)-9. egg io | 

S^IO^-9. VQ I 

©H.ISl-9. <WS91Q 99 CQ5U I <* ) Qflre. oiqjaa; ows » 

*- *■ 
9?l9-s | . sciiq; aa'9t§ l 

Q%e. (o-*i) 990519 i 
9^-9. (Q-nq) qo-4% i 
©s$H. (q-*i$i) 9,<a r i; isqcss i 

9 f $-s«. (o^-p») ©qai»; oqas i 
©ao-9». (© -tio) i$; «l i 
©Q?>-«.. (© -nq) <js; «| l 

Q6i$9-e. £©«<8-c<ai) ^ W\ 
9<3-«?. (© -a) <?!<&<.; «i«i i 
©q^-o. stqaq i [ei« i 

9Q^9-<k ( «gq;«9-i ) ©<a«i$ 

©sfftOJ 09 1 

9Gh>. («K»-*i) <ai3;<?iQ i 

<3icq »I5 i 
90-9Q-9. ©ffl% §g5i Q«? ) 
qq-©Gh>. ©»©$ i «?•. eoqq i 

9Q9-9. (9Q-«£|pp) 9«i «?•• ©»- ©G>S>^.-». (©o-si-ai-Q) gqo l 
9Q0|ff-9. o©aip 9Q9i; ©g8«t; 
^©1 91 «9«IQ QQ« I 

9ffl-9aiO-9. ©^q, ^Qfii. i £a$ i 

9Q|-q. q§;.««i i 
9Q!99lfc1-t>. ^Q9i; «p!<ais^e> 
9©I!|€H?. (eo-nsS) ©«q as»i; 

9Q|€!<^-q. (©ra-uaq) e«c> qaiQ t 
9SQ|§l9-% ( sffl-s^@iq ) ,©»ej 

flOOl; sqQ I 
9?G>lQI-9. (9»-<5<»i) c©l© I 

®^ 1 / 

9W! t *'(° c l" ,l '" ,,9 * a ) w»s.^ ' 

9^0-9.. «^<a i 

9QSH. ?". gig ) [©Kiqlt i 

9G>S^-i?. Cfl q£ gsji^iQCQ <a©o 
9^0.-9. ^g;<a^o i [ooi 

9Q-s>. (c©,iaiQ qasi'a) G9,i<8qi; 
9Q1-9. (c©,i<aqias>©) awwas i 
99-9. qiiscag i { i* ) 9l$-t>. (©leas*©) eieerfii ; ^iqg- 

Olfij; CQ<3Q ousels I 
910.-9. (©slow©) ^<^fl«j i 
9|Q-$>«. q«g| i 
9l§?9l-s. s^si i 
9lsiGH?. (oiq-q) qe>Qi; asqt 4 
Q[61Qei-Q.(Qiq-ti9)©qi^ q<$eu» i 
9lsiQ©-«?«. (ffliq-o) acgi®© i 

©IQ^Q-^,.. (©|q-3;<s) ©IQQflfllQ; 

9|€l|-«j. gi» i [«"S0 i 

9|S|Q.-«. qeQQ &q$t$ i 
9|3§-9.. (©q-*i<j) aegis© ; 

9|GtQQ-Q. (©ICTQ-Q9) 9ac?9i I 

9|QQ,9ll9-«}.. (offi-as^-as 1 ) eQqi- 

SIGH?. (»oat>») 99; 910 i 
9I$h-s>. (©9-g) ©oci; gcw? I 
910-sj.. (®9-o) Qgq i 
9109-9. (©!«-<}) 9gg99i i 
9I©q3-$>. ( ©io-«?f) ©qg.qiQ- 

9l©£9Q|8-e>. (©lo-^g-qg) rig i 
9 1 ©-9. ( ©ff-o ) e^Qsessn; *g; 9l©Cfffi>-«>. (©ie-ro) ©iqst» t 
9I<»i%«k (©ie>-£^) ©logJi'Siq i 

9IOm-5}«. (©i©-sa) %oi»; e&$ i 
9 !§.-«>. ( qo gt>® ) ptfcqa&aa ; 

9ISQH.i(©9«-q) 999«»,i; qvai i 
QI93Q-9. {99<3<a-n) ©9<ao9iqi i 
9I^«j. (©9-stf ei^q§; a$ i 
9ICPR-9. %«fl i ["as^gfl i 

aiflQQi-Q. ( ©flQ«-a ) a?iQq g.§> 
9 If) l-e. %ef; vaQ<a\ i [©aQ i 

9lfl|©|-9. ( Sl-fll-^) 99nlQ «©; 

9IA-9. (©e-fl) «9ii; Q«ffl i 
9l?y?l»-«?. (©ifi-<?<a) s^jq© 

4- 

91^1-9. (©9_-£l-£j) W£1 I [Q?|Q I 

QiqjQ£H>. ( ©iqj <S <ao ) %nq®; 
9I6H>. (© -«) $<a<aa i 

9IC19-9. (&iq-©9-*i) s^qeeio ( if ) ©l%s>«. new; 9<as; ^fl 1 
©IQ.-EIIQ-9. <5-g i 

©IQQ-«?.. (siq-q<s) Qiia ; ai<?Q ; 

©l<g-9. eisjaq t)^-ai £Q<?3gi ggQ 

3«i 1 
©l%QI-9. qg.91 1 

©1^1©-^. ^§<9aH?; C91QG 1 

©ISIQ-e/giS «§9lQ <5<99ai« l 
©IQQH?. f©Q-ti-ft) acri 1 

©€l39N. (Qfl-qPj-q)) <3flC99l I 

* 

©eilQI-e. ( q-w-q ) ©q 9Q9IQ 

©SflShQ.. OCqg I [QSI I 

®CP|9i-o. ($9-q»-ei) qscsai 1 

§W€iH. («09-g»-a) wiq qsi i 
©819 1-*. (si-q»-a) sm95isi qsi i ; 9«. (€-g».-o) casj ©sqes* 

©S1|tq.. (ei-g»-Q) eifolq. Q8« t 

9^l9s-«>.. (si-gw-a) ®iigic9i«ii 1 

96191-e. <s>aiq$) cq <9Q9i 1 

©p-o. (©-qg) eq«iq (awg 
gag) 1 

©©-«•. (0-9) gq©o 1 

©*-<?. ( ©-» ) cggnigig ©q<?iq ; 

©Q9-«. Q9i I 

©$-<}. (©§>I9S}S>) ©§| I 

,©^!-9. CQilQ Q^Q I 

©I39. (ffl-l) Q$; f?|; cqtjig l 

©•SjCl-*. ($-q»-a) qqcasi 1 

®^l-9. oq, Qgc»»q 1 
•SilQSR. (<3]<?ai§§) 9t9i 1 
Gil?jQ-9. (o-fl-o) cao 1 
SflfjO-SISff-S. QO I $ig§i$iq-9. («s^-^iq) how©; 

q-qQ«i i 
$19-9. (eas-ti) WKU.flifiij «!<?» I 

W5?-9. («9-ti9) gio; «99i; ©»; 

TO; 9iq i 
QilQ^-Q.. («J9-t|<5) wq^lj w© I 

WtI%-9«. (wa-qs) er«9ai6« 

S'S1IQ9S9$ S}§ I [Si^ I 

W9;©-9'.(w<8-9i©) W9SH6Q qo- 

Wiq-9. («3*-agi) aqQ-9^ aqi i 
31§SJi-9. ( oa^-ti9-a ) «?c»i<aiq; 

<5Q i [aw » 

9i!?©-9». (s&s>-©) ewsag; 9. «??; 
6pG©€!-9. («!9©-$a) aieewis} i 
31S1-9*. (w-qs?) «]?s>9£ii (^Sfi 

W3gq gg§0 I 

® d ? l '^(s:'«a £ ?®) <3 '9a«i6i«i§iicfl© i 
©5BQ-9. (©m ©a©©) ©iflioi i 

®5"Q-9. gqg^aQ© ©eoieig i 

Q2JQ-9. (g<3«g£?Q) <?gi^ coi^ ( i> ) ©ejeil-9. (g^-sis-a) eoi; c«i i 

© 00*0-9.. &p©j eg© i 

©£6t|ag|-9. (ga-g»-q-) G©l<a» 

9SWQ QSi t 
©9>l-9. (ooiao©) C9a^»ii«i «caa i 

Q^-9. ©<i9eaQ i 

©01-9. c©i©i; <aiGA.tQ;o^ i ai'5t«i » 
©Q9-9. giQ9 &sa I 
®S£©»I GQIQ-9. GGQile i 

(J— (J— 

©^IQ-e. 9«ioqs?cQ 91© cai$ 

Qf)9© 9Q9I i _ 
©f-9'. (©3-©) 639© I 

©^-9.. (© t ai^) s»; $©191 1 
©5-9. (©a-*)) «/a; e?iro 1 
ds\Q-t>: (wa-^9) ©a«i<?iq; $g> 

9IQ9 I 
©^1 1 9. ( MS^-tl-a.tiff ) QIQ- 

£©GlS-9. £T»9Ca9 I 

GQOl^.s©,!©!©; S©iqe©,|^©) 1 

G©0|£}-9. c©,|©l©Q $1 I 

G9$S©|-9. «©-.§©)©; eeoiai 1 

G©0|-9«. (©-<£) ©^9§T I ( t«r ) G©9I«H?. (ofl-ns?) cq«» i 

GS?3-$«. (©-«) ©qsn© i [caiQi i 
G§Q-s. (Q»-ti) afffloocaa; s>»- 

€©|SII?>9R. q<ss> e>?9 «i«M«a 
■£-«•. (@i-a) aoi; (flPic^SSS) i 

5-«!'. (ffi-'O) 990; ©fll I 

l-e. (€-0) ©iStei 9-.% i 
«!©-«. (@i-o) qcoi?; q«4J; <9>ji 1 
SK?-o. (si-«re) CQia; oawia I 
@l?r,-«f. (SI9-Q9) «99l»; «@; 
©90©. I [9IS9I, ©§lj ©9 <* flat I 
fi!€S?©ft-9. (S|9-QB^) OS, 9|, 

aias>-9.'a-8Q.-fl9) <jsg9,©«iiq9i i 
GS^'-S'. (s-a) «9w<aflv,ja«9» i 
©il-©. (o-ii-eq.) <W«5 wojn; S9- 

9hI^I»-9'. ( va>» m-*^9 ) §@M^-^.. (<J«»-Q%) *lfl©i 9© I 
G©l%|-9«. qg©| | «?. ffS$9C£19 I 
G9mI©8-«. (<5_,<3!.Qg) c©$»; "=llf; 

qcQ9; 999 i 
GQi la©£fsi-9. (c®,ia^-Q»q.-ti*) 

<ac<5-iio; c^ccoi cats i ' 
£©-)l©99 "i «.. (ce,T©«-9©-^<a, 
GGilQGQ^) ©) eenicsdiq,® I 
C©«1©8€I|%-q. auiag SQsstiQSrQ 

«39IQ <3 Q© flQ© aq^saiq, I 
€©m|©€I- 9 . Cc©iie>3_-n) ccit©»ai% i 
CChIQqSHk (c©iieq_-Q«) c©ii©9- 

G©tl©V«?. (co«ie«-e) aQffS^iQ 

ccoesfq gQiei i " [ccies©) i 

۩Ml09|ff-^.. cd^flifl ( ^isjccr 

€©112,1-9. (c«,iag-»-a) opoi; 

©Si-^. (©Q-ti) <ai$©i<aiq«i; aioi i 

© M $9 9«. (©,6K9-«) ©,0.91a© I 

©©-«>.. ©Qg§ i 

©Qff-Q. (©fc-TIS>) q|3S>; c,IQ'i ^g 1 

©G>$-«.. scSo I 

©IG>l-9. (SR-a) tjg^si; ©|$ I 

©Iffligjal-^, q«j«i gsf^ Q^o g- 
©o© 9 w<\ a»i i % GiSff S|«) 9><5>fl $$ 1 1 S!^SI®-S>. rjg QQI09 39Q 9C€I€I I 
$WI-9. WIQ I 

§!§-$. Q*. (s?qsqq tt<ast«a) «ng, 
§!SQ-9. (jig; caiq i («i9»cji i 

^?5"l-9. corn-is?; 9i«ii i 

§!?€)-$. §♦. aig; c?eg i 

i-\ ^ 

^9-s. ■QQfli^ <j$<aia i 

§!9>9l-3. <48$ gqiQQ a$<a©s>i i 
S«1$1Q ) «» i $Qrs. a© i 

^QQI-9. SQ<?| I 

^Si.9-^. «i»qn ©go SMQi^as i 

£1^-9. <5s«?ca9 i 

SHQ 1 -*?. Qqjqgoi i 
^IW-e. q©tnMQ9i I 

Sflii-9. oggw i 
£1^-9. eiQfflffi; tiffci i 
(£19-9. «cr«; «io©flo etcqwi* i 

§1191-9. flQ&«qQfl I ( if« > £lf>9l-$.<aQ3,tGi9e9i5 fl^ < aib«e 
£IS0«. wq; e*wi i [^91 1 
£l#-9. «a«»no fls«i9Q«i i 
£1891-1. ( *ifls«»e ) *<a$ <30i$ 

£|G)"9. q& C^Q I 

£R€i-9.flai6}2$QC€K«3^9i9g, 1 

£IS>9l-«. ai^&n© <aw (5 «i»sriqQ 
flqno 9$9i;©ao «Q9i 1 

£19-9. S1SIQQ*! ^CQSnCQ OOCQ 
9! CigCQ gc9€l I 

•^-s. $,§©1 1 

£Q*-9. s^ qg,ecQa 1 
£.QrQ-9. 90 cqio; aag 1 - 

£<?l-9. ©W $3G© Ql§ ©99IQ. 

■£$rl£§-«. 9. &Q<$*Q I 
£§9|-S. G&IQ9I I 

£Q'l<3l-9.i&ie < ai9 I 
£i|l€lCQ9l-$. <aoQ« tigicj 9Q9I 1 
£$Q?-9. 49391© so, <aqq<a 1 
£§91-9. <aaa«jcas 1 
£9-9«. q$ (9^q$l«CQ) 1 £fl?CGlQ I 

£fli2ic«o.) 

£%Q 9. ©<a?ei»;siQCicas> 1 I 9. wa 1 £$r9l-$. <9 qa% 9I&9I I 
£«1l-9. (aeiaoo) ai»«ie© stf,N 1 
££191-$. Q§|cgiQa<a^9 9iq&9i 1 
£$l|-9. ©fl 99IQC© n&esias 1 
£^31-9. qQiafi© tifflsriQucgg 1 

£^91-5.- qgjqe^co qQiaScQ 
agio <aiQ9i 1 [9caa 1 

£?|9!-9. caasiwaa; e|i»wiQ- 

£5^-^*' (*»» 9©«l) ^ftff IQQQ 90 I 
£$l-9. sra; <3g I 
£$Q-9. gcscaa 6 «i<5Iq ai« » 
£Q9K. cai9 «Q9i 1 

£R~9. t|OS; n<3 901 I [$£9 I 

£Q-9. (9.^19,%) q8; c9iei»i » 
£Q9l-9\ (fcswi^©) eQift e«s>9i » (,' OK ) C^lfc-9. SfflGI SO,© <3SQ 
9I©JQ9I «0 1 I 

C*IQ-9. q9 i [flSo «99i ' 9-.599&1 Q€i»?l ; < 9| 

39IQ C9«lfll4 9IQ i * 9i>se 9$Q <9iQ9 9$ ' £$-9. SHQ9I GO^I I 

SST-o. q<?ocj ©flQfl; sicr; Sicra; 

§4 i 
SO" l-«. (*«««}«) cola^oi i 

so*-??. qeQQ qcsiq i 

£§»-«>•. (i«r-QO) agQflSl I 

SSflQQI-S. QS9IQ9I I SafcEI-$. <}., <}4®»« a«»a© 1 
$391-9. 9«9l; fl£«fl 9Q9I I 

§QH>. CR5i«Gg9 i 
$?19-«». c«crq; eaisfli I 
$ffi>$Q-«K n§Q; ©"go l 
$©91-3. (tftaig,©) 9©&« c<59i; 

t^^-Q*. ^8 as* I [«91^©.9I I 

S3Q.-9. aicQ aicQ Qflfl i 
$$S*«l-«». q@l9l<a QSn 1 
$96191-3. aicQ aKQ qwi 9Q9I i 
§ 1-C09 <§ wiefc 9iflic$ t>9@Wcq 
gsa§ i [eraio I 

$IQQ-9. Olffl I 

$l@91-s. n6<asi 9QC*g9i i 

$l%3l-«. a^QQ A?; oiq.9 | 
$lQ9l-9. 3«!Q 9iq S31091 I 

$IQr€*9l-$. cgqitg e$9i; g©e.9i I 
$|Cf«l-9. (iasfaoo) cqt^isii I 
$|CfQ-t>. ggqaq ge9€i I 

$|CfQ-9». C99S19 i $icreQ 

, f9. flQ %OIQI ,a«i « £I«H}». as; <J0» i 
"&I9QH>. em i 

$|Q$Q-e>. 0910© I 
SIQ9N. qe?l; flOIQfllW««IO 
«l$9i; «lfll9i <JQ<?I I 

fcl§Q-9. ei*i; <a$<ai9 i 
«?i s$qi ^?iqs>i <aiQ gas i 

?QQ-e. <^Q; Q©gi9 I 

?QI-9. ©Q9; 9q<5cqg ©s?iQ«iief 

?Q?Q-e«. (tisjjQo) a«) an; SQ 
sq; eg* ca&*i 

?©<-«.. n«j | [qfi'QIQ I ( «* ) ■ q. a<?qe i [GQflici I ?fll-«. ?9£H-9. (?<a4iia«js) gciflief efijai; 

0I09 I ° [C*9 SQ9I 9IO I 

?aiQ-s. ($<aiQao&) aaa €Qqd 
fSCQQR. (S<aai§®) oiqcq<?i I 
?3QI-«. (S<a ci-iaoc) gQ«iief c«"l*i?i 

cqqii; 9iaQ; a?? t 
$1QIQIGH>. (si«^-si-ti) <j>,iaii«€ i 

C^QI-q. «a|; «<aq i 
eS9iCSQ-«. «?. easficgs"; aqaa I 

CSQ9I-S. $OIQ?l I 

C§»|-«>. q«j<sia«i i [gf?^Q<?i i 

G§@9|-$. QC§S>0 9Q9IJ fl«J<J|S$CQ 
6Sl9N>. (coiQatjffl) gg | 

GSIQ9H. ag.,% «4e9Q aiQ<?i I 

~v~~ ?«• W59I I 
€SIGQQ-$>. c<j«l; 69§Q I ( <••• ) CSiai-9. ooi 
^ *• 

C$lQ-9. flg3l9Q«l 9CCI9 \ 

CSIR-9. q«q,« ci'oaiQl i 
CSIQ-e.. cog i l O «JiS»9|Q 9199 9$ I o$qQ9i-£. ( araiv) «9® a« 

0$-q.. goiQ9 I 

OQ>|OQ-§. 9. (099Q9) QfJIGllj I 

<WI-$. goiQO 96)91 I 

°si-9s goQ i 9. esiiq i 

°^l-9. ©is; 9is>cai»i i 
OgOQ-s. 9. <aQ$Q g© OI619I I 

og|-«j. g^ i 

°l-«. (awcL$) ai»;-ei<ai i [3$. i 

0|%Sl-9. ( 0%Q€W ) eQ^gasii ; 

oig.o-9-. floa i 

OI9-9. (giaiqo) ai»; aias^A i 

OIQ-9. q-e9o i QSH}.. aeiief i 

0®C!H, gie; ai»e 

OQ!-^.. ti«j ga^aa flag; egi$i<l 

99f 9Q6Q9I QQ tfllfc SN" i . 

OG9-?. «•. q>cs<acQ; acc« • 
OQ09-t|.. (ti»9Q«0 as&eas i 

o$H>«. 9iOQ; sffiqe i 

OQ)-f); (aO0O9l <995 $«J t 

G09-9. ti^Qn*; a^ • 
€05? 1-9. <ai<agiq sjdcq 9« «^ii I 
SOQ-q. q«j9i<ai«9S9S i 
eo%ci-Q. gas i 
€05f-9. sfSeQio; qs&a I 

£0£f|-Q. qo^io; sa<| i 
GOQCOSi-s. «. caqcag} i 

GOIQ-Gl-^i. ejqi© i 
GO|£0|-t|.. Qig^sSig I 

sola-*. S9«i i 9 9iI99^Cl $C^lQfl 9| I 05? 1-9. §@iq; 9Q9; «QG> I 
©SMQQ-9. a«s; <3«il9iq Cfl«Q I ( t.* ) ©$IGj9!->. sswgiq ©i©9t I 
©Qi©©-«. 9. flQ^ci a$i» I 
©ei©st-«i. 9«. aig «ng i 
©S1Q.-9. 99; ©Q. I [©a% c«« i 
©QQ-9. qaisi cqiaoi «waic* 
©QT-9. qoiq qq | 
©S£l-9. q<i9 I 

©Qr-9. ai^Or« qi9"3«i ! 

©Q^il-9. (©leraw©) oiafli l 

©Cfl-9. so wtoi i 

©Qff-s.. (Q-q<a) 9io.s«tisi <as$Q i 

©fl ) s 

> 9. (SO ©IQ9CQS I - 

€01 9) [e<a<$a% i 

©fl£l-9. CotelOCQ 991* S£JQ9IQ 

©SlGi-9. qcti; a^afl 1 

©fl^-9. (©fi-Q-R) so, ©sfaioeos 

©ftl-9*. a?; Q<*S I [9IQi9C€19 1 
©3.Q-9. 3Q51Q I 
"©Q-9. (QQCIQ9) Qq, I 

©&%<a) ©|«Wl|-9». €}«}. a^iQeag 
©ieiieii-9. (oieflisiQ©) oiwi; 

G9I<3 1 
©161-9. (Q.«|flOO) <a«).Q«fl9 fl«9l 1 

©19-9*. gfo 1 9. ati»««; «iwio.- 
©I9Q-9. a$i» t 

©l©9l-«. a§l» 9Q9I I 
©i%-9. 09IQ0 I 

©l^eiU>.. a§i9<jiq 1 
©lsiQ-9. 99 $%«n i 
©IGT-9. 91? ; 9 6 1 [«ta*Q l 
©lflQ-9. (ofl-^O) S9l«l<8Q 1 9*. 
©ISIQ%eO-9. 9Q 991 91$ I 

©lfffil-9. 9©§S I 
©IQ-9. aiai 1 ' 
©R©£>-9. (qi^S©) qj$<sm 1 

©IQ-9. C9© 91 9l§€ieQ ©flO 319 ' 

©IQfl) „ . 

©IOA.J 

©IQ-9. stcri qq <qqq qqqsj s<a 1 

©IfijitU}. a|j,^egg 1 

©19-9. &gaqig{9i 1 
©I 9 1 €1-9. (Qsaaoo) qS«i 1 
©I§9-9.~(qic^q£»8; <aas}C€ig 1 
Q£J-§. 9. (crai^©) 9.Q1 1 ( !•*- ) ©Sfl-9. SO C$191 I 

©91 ) 

©?eo) 

©AQ-q. ssscas <5 «i<3iQ ass i 

©fl,-9. n«ji I 

©n,©-«. (©$t-s?»-«0 gai I 

©?|-9. ag. i- 

©§-9. «?iq,o3 i 

©SR-9. a§3 <a i 

©99I-Vs.§fi>i I 
CQQ9I-S. (a ai§©) %«?«l I 
GOS^eH-??. nsuyis^caa; sqqcq 
aiQfliei ai^pqg go &saiaiQ I 

GQ£f§-9. s?igq; sjictggig cqmfli I 
eQ6ll-9. (a ai$«) <as i 
CO«ld-Q. (coso) <ae)QS9g; c*«l I 

GQSy?|-s. fi^giQ eeiiq^i; <ai©9i 

(«S«isi«cq) i 
CQ?Q-9«. om, <?i i C9|tlh i,WI 

GG>lffil-9. aaQ y$» I. 
CQIGI-9. (<5>,«vai^9) «Sa i 

CQlQ.-Q.eor; qq; a«4© i 9-. qpci i 99IQ-0.--5IQ? I 

©SI-9. 2SU0; <g,if<a<}-2©S« 39IO I 

©Gf-9. q©; st9Si«l I 

©8-9. qsjQQfl l 

©8-9. 3©?iq; "3?? I [«lf I 

©fll-9. CQI^ <asiQ<?IQ 9l'9S>fl« 

99IQ-9. QQflCll 9191 Sell I 
©Q©ffi-$. «•. (©» Sl^fQ) SffiSf?; 

a»a»; «aQ i 

©G)|-9«. oQffl aig&sta l 
9Q9I-9. 49 C!©% SQ9I I 
©IQ-9. q$ QC8Q I 
©^©IS^-9. «?lQ,aS>9CflS I ( !•• ) ©:q-9. co^g© c<ag© asi i 

©IQ91-S. 0SIQ9 9Q9I5 C<3l«OQ 

Q99I I 
©IQfifl-S). 08IQ9 I 
©IQ-9. ©sfofl© TO9 I 

©IQ-9. aig.stpo ©osu^caa i 

©IG^-9'. ao'9^1 i 
©IGQ-S. 9«. sice*; eisQ i 

o, }>9. *1I9 Ql9IQfl$ I 

§0-0. $©3S", %Q I 
©SI-9. C09,l 

§Q-9«. gaol; as© i 

©fi>_9. ©01Q <3CQ€I I [«§9I I 

©QIQ9I-3. §C<3Q9IJ «?9«Q «»- 

G©Gi-9. Q^q i 

G©$r 1-9. §q i 

G©flS!l-9. ©iq; siggo; qg'waa I 

G©S^9«. 9§« I 

€©;3-9. c*9i; s$$9i«€ i I>«1 i 

£019-9. <9ieiSlC9 QC9IQ OBiq 
GOIQ9I-S. C9IC9 QQ9I I 

C©HW G© l££!-9. cswiQ-tfiq I [a* i 
G©l9ff-9.<6©l9-*i&) $39IQ5 ««t§ 5 Qj 9ilg»9|Q <Wfl ?4 9 9<S»9|Q C9IO€l 9$ I ©9QQ-9, 909; 9©q I 
©QEH>. dig I 
©9^1-9. 9io<asi 1 
OgGOISN. 9io<a*iQ<a* i 

©-$-9. CdlOQ? I [9$; 9S9Q 1 

©39-9. (os-tie) sigocaa; 9«a,- 
©SSI-9. (©g-ns?) 9C9QQ eifl t 
©SlQ-9. S«tQ OQ 91 «8 I 

©9-9. (««-«i) <aeiQ 9if <?i$ *iv 

9SC19 I 
©QS1Q-9. (ciQqi) 9C|jQ I 
©^9-9. (W9SI0e) 9 WJJ 3Q1Q9 » 
©f 901-9 99991; 9001 I ( l-» ) l} 9.(C$lf €1«?©) Q»SQ€l; CQ« ©fc-«. («*-tl) «»} CIQ t 

©$$M-*.. go i [%« i 

©$£!-«•. (o^-gi-ti) ciQa> 9$; ©fl- 

©?<nl-f>. (©S-Q9-ft) s^ i 

©Q|si-f>. («s-a<i) si^^a wai 1 

©5>©_-9. (OQ-Q9) 9^<S; SS>& I 
*~* . *" 

©Q§>|S?-s>-. (©o<a-99) e<3_ M Qjag I 

9. COT I [$Q «JQC99I I 

©9$l-9. (eQS©) 5IQIQ 9QSQVI ; 

©^ 

©^31-9. <a»iCQ a9i i 
©§J-e. (QgciEjo) sjeii tiefQU i 

©§0-9. C^» I 
0©-S«. (Off-O) 990 I 

©OQ-9*. (ogetoffl) q| 1 
©G©Q9l--$. («gaoo) $@g 9991 1 
©?>-tk eg; egg 1 
©$$MQ-s?. egg ggq; §.«?•. eig i 
©§£g1|§5-ti.. cggsS; tisocq i 
©S5-9. (se-o) nag©,; aetiefq? ; 

o^^ifln-?,.. (<a@-gi9-Q« ) ^^siffl 1 ©Q^aift-s. («e-ti9-ai-ti») «ks- 
©^9*1 iq$-o. (oe-ti<ii-s3-ti«) ©<s- 

©<4tQy|Q«l-«>. (Q@-tl9-4l-9©-t|fi>) 

©Q©^g€i 1 [9i9 t 

©5!^S?-«- gaigscaei 1 
©■9-tK (09-fl) cgoisQ » 
©•SfOi-sf. (©g-c) egg gises) a© t 
©^|Q-q«.(oe-ti3)oeiio; g«cq6$i 
©2JI-q.. (oo-eii) egg asiQ 1 
©2JIQ 
oeiiS i 

©2JI%--q.. (©eil-tiq) ©IQI C<5$ ( 

©H-g. (09900) ©gGQ; cgoieQ 1 
©Sh-Q. (oeii-g) 2^s> oeii; g«, 1 
©Q-s- (off-qo.) egg 1 [qsi^ r 
©QS"5Q-«>. §•. (©Q-*i9$«i) ©g- 
©Q2J-9. «•. (©Q-qef),Ggn<aiQ 1 
©Q<*H>. ( ©Q-n$ ) ©ei,s>£q; ti&- 

g©i» 1 
©Q9?{-9.S'.(©Q-<q^)cgg gsq^ | 

©Q9H-9'. (qq-ti<?si) egg *&&?% 

g© t 
©91-9 q». (oQj-Q') egg gqqcq 1 }.. (©eti-©, tig) C0C9SQ 1 ( i«r ) ©Ql<n!°-q.. ((jo-qira.) sgcos^SQ I 

©Ql^fl-I?-. (09 ffl-0») 0$1«1» I 

©qi^-q.. (w : £i$? o«.g?i9iq i 
©$©-<>•. (oq^-qo) o<ii$; cq^tQ ©$©-9. ( 0<2-§0 ) «<?§, 

©<3>9§-«}.. (<3Q-*?9) oeo,; cq?ge i 
©QQiac.^'. (QQ-<?i©ag) 0191- 
©ff«i|-e. e<?os> i [soi i 

©?%$. (offq-3) 99ni; i^ I 
Wftl-9. (09-QPff) «490l ; 9S0I I 

©$T9. (off-q) ago.; al; «•• o«i; 
©^-gQ-s. 9{f; wo r tea; tfs i 

©<5pl-9. (off ei) <J9ii; 3q i 

©<£-©h|SI-«?. GQQO-.IQ; flQfl I 
©?j}-9. (o»ai$») qQi^isi so i 
©flj-s. og?iq i 

©g-9. (©»-§) 99; OIQi SQI* I 
©gQI^-9. (0^-S9-t|) 09 I 

©$-9«. (os?-s) tiau; 9. q©taiq»; ©%l-<j. (09.-21) o^qi; aoiwa r 
©^l^) §•. -(©^i-ei©, qo) ©qi» ; 
©a© "*« 1 

0^)0^-9. 9*. (00,-9, 09-») 0I<5I 

s>c| 0191 ffCQ, 4Cf iSJtsr^s-a ; 

©^-9». (00,-sq) «WQ e*flg ; 
©»1-«>.. (off-Q) qaicn 1 
008-^. (©q-qq) oqqii I 
©0-9. (ogajasj^) oa^ti 1' 
OO^Qgi-Q. (o<a«-oQ€i) o<atq as? 1 
oaff-9. (gg-tie) g* 1 
©dffOffi^-sf. (oas-osq) m 1 

©aj?©s?m-9. aq.*!^ 1 
©agnl-^. (o<ag-aTa)og»;?oo!Si; 
affqias? 1 [cqs; qs>; onsi i 
©a$1_Q. (Q<aq-ss?) og^iieQ «?cjo 
©CCI|y?-(oij, a» gi§iQ) o<agi i 
©Cai99_ 9i (cq,.^) ^©fliaorQ 

©fl-v. (o<a_-o) oi<aas; nq^iq 
©9-g. (09 as>s>) «$q i 

Ofl3_9. (on-qg) n®9lQ; 9lflC9iaiQ 

<J9C9ia« go*qj *)8<j q; q§ 1 ( <■>* ) 0?IN>. (©fl-a) q$s dfiio <jq I 
©JH«7«?. (©iflQiao©) atatas I 

©SliQ-*. <ja«?caa i 

039-^. Coflq-Q) n«<ji6i i 

©Gfl 19^-9.. («fli-flq) tiseiqgq i 

©$-«. QaaQ qq' ecas I 

Ofl.l-9. (oigaee) ai§s>ea9 i 

©R,-«. aas-oq* i , 

©H-o. q$S; a«>Q i 

<jg-G$ia« aoiq i 
©Q-9. -cispeci i 

©QQIQ-9. ©nfl; 9,S9 I 
©Q$9!-s. qi$>ais? cq9) I 

©SiGf-s. (©,-ncr) fii<$q i 

©aGffll-9. (QQCT-Q9-4) «<« I 
©Q«H. (©-n«l) <aiQQ919 I 

©Q«q-9. (o-n»-Q) csjter; qj$ i 

©Si«ll-^. (o-t)9-^) C»1<J| I 
©QOQ-$. «.. («qsi=c<?<3) ©»q; ©OAK. q9|$Q i' 

©QQ9I-3. $<s>c$s>i i 
©Q9IQ.-5>. (©Q-<j-ti-Q) «4)i v 

©Q$1-$.. (©6}^-<?S;) 69CI9I&J §«■- 
01911 I 

©?!©-•. <S©s> 9B9IQ ass i 

©Q£-Q. iJ^caQ I [96} 0.^91 > 
©Q?€^?9l-$. c^iaeQ 9® <?« <§ 990 
©<3)-e. (o-q-q) ©9I91; esifti 1 ' 

©QgH.. (©-$fi>)<3<?/; «?©» t 

©<^ei1-^. (Qtj>€i-$) a_(?« 1 

©St^S-s. («$-$9) wasQ ©is 
qs; n<acr 1 Oiiqaiq, 1 

r e ~ 

©§-«?. (09 -t))a §; 9iQi»9i9; $>aQ; 
©$©-9*. (0^-0) q?ii^o; *is>g© 1 
©fiff-o. (©C-ti») Qqgssfs'; c9;a; 

©§^-9.(©^-*l8-Q) Wa6>Q 8©*8 

©§©-q-. (©$-©) g$©; ©1?© 1 
©96H. (©g-t») q©cq9 gi©ieei 

9»©l»; Sia» l 
©s>-«>. (ocs-n) tieaiqci; «aioi»; 

fl»Q ©§«<ai4«?Qi gi»; A9Q i I "* ) Qffi>|©Q-9. (©B-tioffl^ gggioi© 

©S-o. aa,i 1 

©Q-9. ais> go,OQ aoioa i 

.©£>a|_$>. aiooo i 

090-^'. (©gass?) ooa I 

©£!-«>. ©gi i 

©£-9. (§aaQe)-ai»Q c<^<ai I 

0g,Q-9. iQfii; n<aojQ9 I 

©§&q_9. cq<9?; gi4 I 

©f?-q. tqOICQ I 

©f-q. W£ i 

0IQ-9. o«it i [0$ i 

•0|%^-9. (C^VlSIOS) goi 9lS<?IQ 

©l§lQr*. (o©.-ai«-s) ■ajrwoi; 

qs£ 5 *!<?& i 
©liH». qiq; oil i 
Q'jjQ'-e. 9|aQ«i <?cas i 
©IS<?H>«. «g; «j« i 
©I?-?. 91a 91 oisw ©no s«fr i 
©l?2H-«. aig&ao awcaei i 
©I9-9. 9i§a«wi; fli?"ai»j flilai- Ol^ [ 0. (©q-Bq-tli-o) 960I6J- 
©lOffl 91^95 Q^Sfl; S^IO. ! 

OI9©-Q*.(os>-3c-o) a<so;©Qq,o 1 
1 ©©-?.. (<ao<5-ti) *©«. <jsi^ t 

©1091-3. ti^iq caiQ qai©9i 1 

i° <■ 

©l©-«.(0|G>g»G) 01© <?! $9 Q Q3 I 

©l©i-9». (o©-§o,-a) Q^aa, ' 
©I6J9-S. (Of}-tl) so,; $3oeQ« I 

©l©-e. cot; g«t9i§; c^^ci ai«; 
9$ I 

©|£>-«. ©1; &|©| 1 [©10 I 

©l§IQQ-«K («§IQ-Q9) cq§9IQ 

©lf}3V«>. (ogci-a) m^iq; ${ 1 
019101-tj. (ooi^-g) oq^goi; 
riesiQ 1 

©ISHj. (off-q) q.aioeQ q^giQ l 
©|5?^-9. (oi»-<aq) qitwQviQ,- 

a$ «?eas 1 
©!$9-<}'. (o<a-ti) 09^0 1 
QI^QOI-s. ea$ qflcsaia^^ ii£tei 

qiq 0^91 oiq g$« §< 1 

©|CH?. (oq-tl) Sl|Ol; 96*? 9<?ia 1 
©|C(Q-q.. (©gg-n) ©qqi; qs> i ( *" ) o<a<j)Q eioQfl i 
©i§§-«». ogiasis i 
0|So-9'.(<aq-So.-si)^i8©5 c«Qi- 

«?o; oi-aag i 
©IflQSHj. <ao i 

©lflSH>..(©gq-t|)t|fl<}iq8q; ©Cfll- 
©I0SIH. C9lQ9 I [Cfll&O i 

©I9I3$H}.. (oiflq-Q«) ocflioa,Qo; 

©ISISl-s. (oiqg-Q) V991& q§ i 
©lfl?l-s>. («3j-ti) qpg i 
©19-9. («s-q) «*i; aio/jcaa i 
— • *- j •» *■ *■ 

©Iflp-fj. Qoi«?cas 91 OIOJQ <H9 
(ggiqeo, ©s> get aqq <S flqg 
<a«cr «<?o) *i 

©Ifya-QQQ'-e. 4199* ; <aiw©?i| l 

©1^1-9. (OISJQ-Q9J «IJl«9i9- 

siqi; oiqS ©is i 

©I&-9.. (o^-ti'/tisqo^Q^^eQ); 

$«o i 9. ai^flflo ©3; q.91 1 
01619 ) OIQQ-9*. «*S»!Q9 I 

©IQQ©-9». (O!Q«l-Q0)OlQ9iaS > 

0IQ61-Q. (©^-HO-tK?) $«HSJ I 9». 

S^IQSsTl 
©|QO?h-«. (©QOfl-sa) 9-.90I 91 

asi?..; Qocj^caa 1 * [001 1 
©IQQ.-9. (oQQ-3) oqooi; ©t- 
©l£-9. (o;-a) 989; g«qiQ <5.8a- 

©IQ-3Q-9. (oiq-<ae) 00 1 

©ISV3-9. (aQQl) 993; Q9 I - 

©IQ«i1-«f. (o 4 -aq-Q?L-Q) egift- 
©l&tf-e. ga*ai 1 [siQau 

©l^sto-s. (o$fl-a) col99i9gi i 

©IQ$-9«. (©<f-Q9) ©<Sai$@ I 

©|a«)-». o§>© <aai 1 

©IQ-9. (©«-«) oiqos; oie 91Q1 
ssqcQ 9IQ <S Sqio. <aefl!fl 1 

©|ffi-^-9. oifflg^Q ^Mi 1 
©IQG9© G)-9. $<a6Q<?oi seas 1 
©IQ.9H-9*. (oifi-9) 010^91^; 
oiogiq $®iqo i 

©I&9Q-9. oifitfftci wiflo a*. 1 

©l<£H?. C9|Qg 1 

©IQ-9. (oiosQ©) %q_ 9©.©© 9tq 
©!£$-<?•. (acwi) a £© i [tiqio 1* ,f ( <A> ) il 9. QCQ9Q 90.91 I O|ffi1-0. (©I»-Si) «l©OI«l«l <5S I 

©IQ-9. (9^-9) «§iq stsea so i 

©IC^Q-9. (a«9lfl<?) ©AQIQ I 

©ICQ.9Q-9«. a»i©t I 

©!9©_-tK (oQ_-gefliai«ei-99) C9§ 

©IQS-9. (aQcn) fljiwo; 940.9*1- 

©19-9. sioief ©So so/as i 

©191-9. (ooaQS) egg i 

©1891 

©'Q9I 

Qtlsi-s. (sonsfsioa) ©Q.9IQ i 

0^-9*. (©©-«) 9*5 9«i I 

CQ-«?.. (ea_-fl) as i 

©QQq-9. 9* I 

©QJSI-9. (©9-9»_.-a) gegoi i 

©©8^9». (©ff-99-Q) 981 I 
©"SIS'-Qs (© -99-$) QQM9 I 

©&Q.-9. 9Si«e99 i 

©H-«. («19-Q9) ©©9©!© $19 9.S- 
TI99ICQ S©99 9«qiQ Q9-9QAO- 
91© I 

©6>-9-. (${!<?») * 9««il I 

©gSI-e. ©«j©ias G oiqiq &© I 
©991-8. (oqaici©) rx% cqsi i 
©S? ) 

*- >9. C9Q I 

©op) ©f-9. fl<Jig qgi9CQ9 I 

©flCf^-9. (Ofl-Q©) ©fl% 3c© C9 
<3Q?9£1< I 

©Sft-9. (851.-QQ) ^S9IQ I 

©Q^lff-9*. (©&«-£*») SO^Ij 99 1 

©Qq^Gll-sj. (©©e-q-QS-fi.) 9QI; 

©Q^IQ-q. (©Qq-q-tO Q^9I I 

©©,$©-«.. (CQ9-51-9) ©.«£« I 

^^19; a©iQS>; 9i9ais t 

©GQQ19-9. (0©9.;©-O flQfife I 
©CQ^Q-Q*. (©0.9-©-©) t|<$© I 

9?Qg©-9'. (oQ9j-ai-o) «i<5$© I 

0'tN , 5?-9«.(©Q.9-i»9 -99) 995 C©tfl f 

©sShOGCIIGH}. 9g.<asi i 

©G)-9. (e©-n) aqi; ©Q99 VQ<9S 
OO; 9S9BI; T|©,«g | 

©Q9-9. (©0-T39) QQS6Q ©Q9I9- 

68i9i; gi9 ©ffl9; ea% g.^9 i 
©eoi^fll-*. (effl-s^Qfli) qgqQ 

9C€IS I 

©9m-9. g.9^1999; calQflig i 
( 3l < 3l-9«. (asas©) ©.© i 
S1S-9'. q«?g; gi$©; qg i (• 1* ) S1Q-Q. (g>q-*i) »si9»; 9i«\ f 
SiQQIQ-S. (srt9%o) aqcflg* i 
$€-«?•. 0» 4 -o) «w€ i 
•SIS!-*?. (<P t -ei) %<i«ai» i 

q© aefecj 91 ass a^ig^a csigj 

39$ 1 
GI§-9«. («I9-Q) CIS; <JS ; $,«3Q I 
%,jQj.g-q.. qgs\ 90Q go sicqiQ I 
SlST-9'. ^qcr; e^e 1 
SL§-e«.-*iqiQ; c§q; g», 1 
<gLS-9«. (^ssiqc) flBi; «i€); C99» 1 
C^I-9'. (9Sai$$) Qcri 1 

QP-9. W 91 q.WIGQ gff 9Q9IQ 

%<?H>. q_<a<3$Q; <5%iaei 1 [gu? 1 
Ct<5Jcai©l-9. 9<j9^a?cafi 1 
SLfM. ai£i s<ao ©<3Q §<j9Sft 1 

CjO-9. «5S9C€19; (<aCCJ C9I9Q& 

• «iSo §ng) 1 

%Sl-9'. {O|19fl00) «Q9; OT I 

St$-«?. e«a* i 

CLQfih*'. ($P-Q») aeQIQQ I 
95>" 0*. ($0-0) 9iQ9 » 9-W 

^H, ] e. q^cai©; w«> 9iQ<sa$Q 

9f|JJ 9i$ 9i *miQ 1 

9.QO-?. Q.. (oQftgO©) dig; ©$» I 

9SN- oq; g«9iQi seas 1 
Q^sJ-jk (e>$tQ-£q) oft^i «• 

9P)q. (§»-Jf§§) ©<a©_; «^i 1 
9_Qfi>|-«j. (^©_-tiff-ei) qi?|,c99?h- 

9. Q l-9- (§©-0) C©1(S)9IQ «?§; ggp 
99 1-9. (ooao©) fl*a?i 9«ai;"flflS ( VM ) $ffi>|-9ISH}. $019.33; «?o ««>$$ 

^_QlQ<ai-o. $01 oiSi c<a« I 
^ ' L. (qoaiQo) ossein $>d«i i 

%QO-«j'. ($£-9) sea©; s^®; 

9_QQI-'i $»ei <sq<?i; coIq <jq9I [ 
C]lQ1-o. ($©ia«>$) $oi©fl© caa i 
G).Q,-9«. (9.0.-3) qgei; awe 1 
SL g "9. (§9-i) aiMQS) eq^i 1 
C)_€l|9ffl-«j. (qg-aso) $9i<acQ 

^IQ-S). (§9-30) «i9i«; 9Q«r I . 

%%-«}•. (<£&-«) S3 5 ^ Q0 ' 
%|S-«». ($9_-°) ac<?»ia; «9 • 

oei ") 

©eilcj 

©Q) 


>«>. <-j ;>&-$. «♦• («$-«) aig i 00 
00© I 

QSI-s. (©<s>-«) <aia; %si s^a 1 

^^^rs". (§-asi) ©as* <aQ« i 
^SlsjJ-e. osmesis i . [flfl i 

Q'SI^ISfl-e. (©aq-gflfl) <?i»aai- 
£$,-$•. (<a<a-o) <zw, q<a»i«>Q 1 
£$r$. (©<a-e) ac<5ii9;q%iQ 1 
^ a l| 9. ( ©s_-a ) qsiiai ; a«i^i ; 

Qll%«». (sf i-a») sqia 1 
€^l©-«.. (cs-q) ©gig§ 1 
G©Q€1-q.. ss^.g, ->«V«M 1 
C0Q8-Q. (og-ng) q|; a©IG; q$iQ 
G©QQ$-9. Qi^co g? 1 [aict" • 

, N - 9I01; <?Of?lff; C060I- C©S>o-s«. (ee-a©-«) aiSoj $«§- 
COSQIfl^-o.. (c©eq-qq) ce,ie- 

CQCSI-s. Q«. eg Q<3CQ I 

scaa; eg o 1 
C©C$ilQ-Q.(f jQsiQ9) , asis'ca€i 1 
G06JH}. 00 qoiq9iq fl^^saa 1 
COOIQ-s. (§©»?©©) eaq^q 1 
GQQSK}.. (sqq^aQ©)"' - q««il 1 
COSS?-?.. eg<aij^ 1 
GOQC-sj.. cge«; ©<a9Qqo f 
G0£©C9£Q-q.. Gg§gqqcQ 1 
€©gSH>. (©sjcaaoff) ©miqs $j 

€©Q-9«. «.* g.<g,i | 

GOQ-^i. («9fl€ioffl)qiQ<ai; qeiiQs> , 

COQSf 1-9. cciqcr acQaQ cqs i 

6CK3-9. (CQC«a09) G00«i>i9«liqi I COSitf-i 9.. cqggsiso. 1 

QOQSI-Q.. ( G«59%fl ) biq©?0 

COQ-9. (eQ-«) CQIQQ COR I 

COQSf-9. eoa^eag; cqrct qcq- 

ao. cg<? 1 
CCfoa | ") 9. (G§Q-<a i-ti, *i <?-a) 
cSfflaiqoj) e«QG<ai<}; tigQ<aM 

C©l-q«. (o<5a«>9) coiq i 
GOISQ-9. ssoi^eag 1 

GOISI-9. QQ QQdt 1 

C©l£)-9. 6<?a; caioo. C9<3 1 
COI^I-Q. suiQ eioi i 

۩l9>-9. sg,Qcas 1 
€0101-9. a^sfli 1 

€©10-9. Qfl|«| 1 

COISfc-9. (§-q) ©o 1 
COI«ja ) «. (co's^a, »4) qqo,; 
€©iq,S>SiJ * ICI « 1 
COIQ61-9. <?s#Q> ff'i<»'l 
GOIQ-9*. «0Q; flGfflQQ I 
COIQ^-9. «3IO q«Q CO, | 

€©|G>9-9. (qio.-ti^) Qci<a»; <S©» 1, ( ^ ) GO l» 1-9. (c<aio«ao®) ciq, <•<» sat 

<§«» I 
G0IQ9R. ( $»ai$© ) ^coqsi; 

G0I3Q-9. 9sai; <3Q i 

GO 1 9-9. ( (tfi-v ) qcgia; 99; 

GO 1961-9. (§9-19) «§9<»gi« t 
GOI9ICS1IQ-9. (a!*©*) q$?©9 ; 

G0|Q|9lffl-«. ( triaa© ) «?qiQQ 
©jir 1 

GOlio-9'. (9.9 -qo) scsraaa 1 

GOlitel-*. ($9ai$©) e$9 «Q9i f 

GOl€H>. ©<a ©SU9Q s*i<m 1 

C©]#«T9. («&-t|) 9l9i I 

G©!s§«$Q-9. (cslsfi-'is) »©i, ©1© 
d 9i9i <e 3©q. 1 

G0JQ.-9. $©13% l 
GOlQQI-«. <S©» 9Q5I I 

?h5,-9'. (©<i©,-©) <?©©i M 4 9 I 
3<)99-9. (©1©^) ©•' ,l3 ' 
3f|€H9. («i©-«»>9©9; w&; qi»; 

5ilQl-9«. (©iia-Qff) c§qqi i 
^mIQh-9': (<9^-a) ©iias caicu; 9. (««-«) m\ 1 

3^-9. (9-ti^) • «.<g,i; (<g,isjcrcq 

^%"€1Q-9.. ■»» g.g,i | 
^G^IQfil-9-. ( 9-Qfl9-t» ) C©Q 

W^lQ«i1-9. ($-Qfle-fl-q) w- 

^-9% («e-©) 9l93§i; QO; 99© I 

^101-9.. (c?-o) Qgied 

■$19-9. (98-tl) Sl^ I 

■§190- 9*. faa-So-©) 9^9© I 

■9lfH.(c?-g)Q8i9Ci; 9.qsi 1 

$$-9. (9-9) efl^QSQ eq^g; 9lj 
* q«a-ii 1 

•^-Qlffl-9. gi©», fla,!© d q$,i; ©,©, 

Q9a-i<g (§ ?@fll» 1 
$-9|G#-9.. (9>|Q-6I-T|) 9!09q- 

§-$fc-9. 99 # cr9a% ««r© 1 
$CQ I6I-9. ©ecsii<i; 9q>©ca« 1 ( u 

SCQ «19| $C«1<| <3l<3£L I [OPI I 

$st€H}. (§-<aa) ecas; q§, q«» & 

<39 I 

•9-0^-9.. aecail; *q i 

9-0I9-9. (9-oig) aa,iq<j, ejyc«- 
99 (5 ayeo!a9 <§> $9a qqua i 

^-Q§-«.9l«Q(|,flC«?|Q4l,<S (JI^QU I 
SQfjI-Q.. (9-QU-Q9) q»M31 | 

<~\ 

**?9-9.($-99-ti) qd; 39 la i 

W?€1-4>. (5q9-q«|) QQ I 
^ - J 

§eQ|€l-9. (9-CQI9) 910, 3@ <5 9«TQ 

cQig i 

Wl ) 

^ >rc. (9-ai-ea) e«?fl«iQ i 

<MP^ff-9. «q>; SQIC09 I 
§a^fl €!£-«>.. *»q.d,l l 

?seieil-». ( Saei-gq-n-a ) %w 
eiiflfli; gcri i [coaiqi i 

9a<3l-9. ( $-a<3-$ ) ecsiscaa ; W%-9> §9*fl; «3; 9«, 3<ai«9€i«» I 
CQ3I I [Q&5fl9ICQ9l 

§efQi-«. 9^9)1, 919191 ci «<qi 1 

3^-9. (3-ne) 2§i. 9|<S flc$4Q 1 
$^£1,9-9. ( S-<iji9 = 6M ) 99 ; 

^ ?K)ICQ9 I 

9*3181-9. (s-aifii) Qfifli 1 

?cq«l-e. <3-c<a<j-Q) 9c<a«; qg' 
sa'i <S aioi© 1 

§-9GH>. aa", ?ief6 «isi 1 

§9-$fl-9. (%-«f«fl) 9QQ9jq «c<a<?- 

9*131 9199^11 93 I 

■§C9«iH. (S-s9«ii) cagjoicQcicri, 
aq»i <S gQWQ cai« i 

^GQ'hI I}.. (9-C99-Q9) C*9, 3Ci, < iv ) $€i©-9». e©a, ••• i 

$-€IQ-9. SaWflQ qg,, §91$ I 

geio1-s>. (9€jo-q») a* i 
g-g$«il-9. gi©t, srwq (3 si^iq I 

§9gQ-9.. 5»» g*dii i 

9?-9. (o s-q) s?<.9«i; so; cQia I 

§f 0-9*. («*•«) S9S; SlQ I 

€$©!-». ($-Q«-a) 93^ sjq 1 
G$yi-%. 9% c«?g«iG€i 1 

G?9H§9-9'. (5fll3-Q9} siiq^q- 

C§Qfi9-9. (§qa-Q9) es>qa 9<ii- 
qcq ©$dqa 919IQ «Q9iQQi§- 
©« ps^caa i [gioift i 

C$ISQ-9«. (9S- t »«) ai<5i9tqc8Q» 

9Qi3|<l I 9. 499918 9l*»0S>9Cfl9 I 
$S«€!-9. (*M'«l) ©CiqVg 1 

©9-9. (<5q-ec) 99©; osf; g«(%q 1 ©Q-9. (cQ-q) c<?g; aigoi l 
© m Q©-9«. (oq-Qo) qCQ I 
©%l-9. (SS.-*) 9S.95S; 9S0Q V 

©fJsi-9*. (o<a- < j€i) $W€i i ei 9i®»9|q SQQS 9l I £191-9. (g<aaig$) 9ig 5 sis) 1 
S|Qi?l i g-9'. (gq S qai^) *i§cq 

2)Q9I-S. (gojaiqi^) t^qq c<j9i 1 
qaej£f-9.. tigQ-n^oi 


<aQ<5'3 1 2J$l-9. ©« 1 

sjfJI-9*. ai«»j ^qgg9 i 

ejfi"$}$!-9. 9«>jqg9eag 1 ( ^< ) 2iQQ,-o.. e<ai; cflisi i [<a©»ao i 
e)aeja-t(.. © ffi1 q q 9 ,q ciigi wai 

ej^9l-«.(gqao9)qieq9i;€^a«i>i i 
2l^-o». (aiai<a®) Sq i 
s/Q-9. (gqa<?e) «?iq I 
2JQ%2lQr«. ft: 9IQJ\ICI I 

2IQ9I-S. 9$<?i; (}$© C<?9I I 

qS a*? i 
£ia1-9. (aoia«?o) q«i; 301 i 

SJI^Q-S". *l© C9IS I 
3lO-». cilo as i 

Qlffl-9. (awi^o) swi ai» i 
£iiqH>». (aiaiapo) aiqi > 
sjIQ^i-^ae^aiaiCL^ai^s^sfi i 

QlOQh*. ( giaiaoe ) cgseiioi; 

cq«i9 i [seas .> 

Wl-«>. (gimaee) ai§ ©no gi*- ejei-9'. go; oio I 

2I9-9. ca<a i 

si^H*. aiaigs?; 53.51 1 

C3$ll-9\ «lflie»ei;TiwU 1 
9C9I§0 910 1 

G21I$)CH 9. eg 9»Q9ig go 999 

eeJia-tj. Q»acQ nis aewgicj ca$ 

eeiiai-*. as 1 
GQiaapQi-*. C9ie<a©9i 1 

G2J!9<Sh>.. pi<8;ei«99i 1 

seiiQ 1 n 
ceiiQa^ia) ( l-». ) Q 9-S99€q <aqii9€i 9$; 95>ie<5 QQ.91-9. (tOIQ9S>») Q« I 
^Gistel-S. (q ai§$) aiQ<?i i 
Q°a-9. (Qaa-n) o»ss>; aia i 

3*€IQ-e?. (Q9fl-ti9) eg cas 9CQ I 
Q°€l»-s?. (99£l-q9) 9«t 91 ei§si 

Q°€1G-sk q<5I6) <jiq dQ<a i 
Q°^-q. (q»q-«-«0 Qff^g.Q 99 

Q^t-9-. (os-ti) gqef; «?q.«i 1 9. q.q- 
«iig asNo «?caa 1 

^ 7 

Q$£|-9.. (QS-Qff) OIQIfl, 9ICACQJ 

qsqq 9<aqo (Q9 ) 1 e. osficoa 1 

<9Sflt}9 I*" 

CQ«31Q QS^SI $f£fll<3 1 U.siq; 091 1 091% <39§9 1 

< 5 < 5tQ % -5f. *!^9IQ 1 

QSlt-e. gwi; sod I 
9Gil«?ei ) 

>9*. Q999 I 

QGj-q-. (o^-o) ©So; Qg^s 1 

QfJQiQ-Q. aigq^q 1 [«caa 1 

Q£J-eiS<SH>. g^iqiflfl t»9Q5i9 
(O4J1 gq«iiqlfiiC9 $gcc* Q<J aiQfi 
966)) I 

9§J*l&-9. (Q<j-a-rj) ca qu aio,<i 
9CQ; qei; on; Q^jaiq | 

9§ < nl©-«?. qo«io 1 

3IQ9IQ C3IQ, I 

9§)9$-9. (Q«j-9<a) ouaiq «?% 

9«ifl 1 [»ai9 1 

Q€J§?l-9. (q*i-^) na'qaiQ 04J- ( wt ) Qgl-s. (OiiflQS 1 ) €i<39 y«ji; c<ai§ 

^fjl^fllff-s*. (^d-aq-siiffoj q«j- 
giq $aiq<?CQ Set 1 

96JIQ-S. (Q^j-q-ti) q.«Q©s 1 

96J-Q. 9R9IQ eisictfScaa; ©§ 1 

9fl0-9». (Qfj-«) Q^jaig 1 

9§jl-9. (Q*J-Q9) 9Q«.igi; 9,S>IQ|J 1 

Qfjtig-p. (QD<ai4iia«>©) ctflea; 
9^-9*. (qi-o) eoeo; sys*}* 1 

^QS'IQ-Q'. (QQ-'=l < a-^-Qff) Q© 

<a9ief63 ccreiexj 1 
99$|-«>.. QQ«*cri;sr$i 1 
"99^9. ©i<5_; osfsqo 1 
9^-e. (ai-Q) o? 1 [aai 

Q^Q-9. (Q^-q,Q) Q9999 qu; 

^■91-9. eoiq 1 

^%r9. (os-sO ^a-.'ag.i; qsqaiQi 1 
Q^©-9. (09-OT-ti) gaq; Q199 1 
^-9. (Qfijo) qsi»; *>i$ 1 Q^JI|Q$?-«f. ( Qq-ai?-«(if ) qi<3 

WH. (QCJ-Qff) qg,1; <aq " a ' s# - 

Q^m-q-. (Q<5-a) Q^giq $e,Qo 1 
Q«<?^9-«}'. (Qs>a-as»-G\<J) o-as- 

aio 1 9. qa; gag 1 
<9gQ-e. (dQgqsii) ^19 9® 1 
Q§j,<51-9. «g «ioi95fli« q©i© qc«; 

ca 99 <?ic$ 1 
QCPI-9. (ei€W9i) aeego; R^fl 1 

Q9-9. paisi; $>s?9i; w» 1 • 
Q99-9. (Qfl-qs?) aigff; <?ai«Q«i; 

©9IQ<st I 
QflSi^-. (^s-tsffl^) ogacaig, 1 
Qfl^SJ-s. (9F,-Q-«i<g-ft) »»q©i$ 

fl§91 I 

•QStQ-e. ©iqi <S <a©; ae-acj 1 
Q^-9. (Qffja-ti) «?c; gsw 1 

Qf{l-9'. (O^-Qff) QSM; SOT9 I 

QC^IQ-9. (Q^-gi-»q ) <?© i 
QSJh-sk (ofl^-g) Qfl» cai«, i ( w ) 9$}, IS1Q-9. <a«<a,ia- , 9Cifl!eI ea gi«i 
9^l%-9'. (Qqi-ao) Qqisn».i 
«?q,Q-9». gq i o. gasp i 
Qs^OI-e-. gqi i 9. g«iqa i 
QQ-9*. t|«j i 9. qqj q$; flQ, i 

QCW-s. (crtcn) «^i999ig i 
QQQ-9. 9ieii; "it««J C9Q9I l 

QQq 191-9. (snai) C909 I 

«?Q§9l-§. *i*ji§9i; ca'os>i i 
QQ-9. (9,-$) qq«joq; wsaqi I 

9€^©-9». ©sfa)«i9 I 

QGQ?-9«. «i$G9; tj$$ i 
qc^Q-9. (-5-^q) gsi9; sag i 

^aQ-9. (^<a.-*l9) 903J goQ I 9'. 
St«Q©9 I 

QQS1-9 (i$<a.-*!») q%cj, qa i 
Q03I-9. (o^ff-o) «s i 9«. Q«f- 

©•?1-9. 9Q§SJ I 
9$-9 C/l I Q6I-9. (<s«-n) tiawiw; Q«f9~i 

Q€lfP-9.(<5«-t|S?) q<? 6Q99; 9Q99mI I 

Q€l<^-9., (<5«-rjfflq) 9a9cai«u; 

96fq/Q|-9, ($q.-Q-9 4 ) go-aV, eg 
9£l©-9». (^flj-Q-o) gsiiio i 

9£l1-9». Cfl CQ8<3 (*I9<« SQVSiaSQ 

. gg$) i [«»9i« qia t 

S?QS>-9. (QQ.-Q9) fl<J»; ©11919 I 
QQ-Q9-9, cq»i<a©; egi|TaQ 1 

QQ.fl-9. q^ ©tfflQ ^<3QQfl 1 

9^€9C^Q-9. Qffia©; <aiQ9 q9iQ» 
9GR-9. 9q 99^GQ «a,g I 

900-9-. (9£-o) aq«; as 1 

9091-3. 9S9 96J9I 1 
^ >9. 9WQ;99 I 

W) 

99$-9«. ($-$%") tie , SQ9@i 1 

QQ-9.. to q^| i 

9^^-9'.(<5a»-9) <3896Q oagifliq 1 

9€l-©a-9. «K?U19I9 QSI«?a «l'^IQ I 
9€l99-9. qooa (S &$'<& tiat 1 

9€l$S>l-9. (98 <£©) $di I ( O- ) Q€]flQ>-<}.. ( Qaa-Q9 ) ajqi giq 
e«I«iq ti<g(j qa$ oa^ac* <9i'« 

9€ifll-9. (Qcifl-^) ©waa i 

si<; qfloo«»Q Q«i t 
€j.99a?n i 

9ff, W, $'"5. «lfl»i ^S a ' 
qaoo, Q|, i«» <3 991, g.qcVig 

<§ 9a «|?9l€l I 

Q§-9. <?siq gi<5«5 « 

Q€ieiU>. CfllSI 5^9639 I 
9gǤ-9. (ffltfl) qiSQ I 

9gl T 9. ai^Qsaa f 

Qgl^Q-s. («ria'i) osjffli i [ecaa i 

9g-9. (C9A9J €$ fliWIQ -aQflifl- 

9gQ-9. (sridi) go»« a:q i 
QS?-9.(9g-o)«9iQ«; Qgi©99!<a i Q$-9. 99; ©o<ai* i 

$§»-«}. (Q<a-«l») COS; tig { 
Q'Sl'Sl-^. 919J3 I 

99-«. (Q^atJO) 93; 9J3Q «fl- 

^^tfllff-s.. (QQ-g-ns>) gi^i 9<§ 

QI-9. (Qi9ao«) ai» «il«?iQ «q- 
seaa i 

QI'S^IQ-'*'. ©90* I 

QI<S^1-e.(9ifl&a«5isO«iGs<} c<3l ^ { v 

099 9&9IQ 9$$ I 

9s«ia c9a i 

QI«R-f?. (3|Q1) QWQ <}Q<}|; Tl4Q 

QIQ-9. CO; t|«; <S£t? | 
9 l9>Si-9. OICJl I 

QlS-e. as i 

9WI-S. 9919 9Q9IJ 09S ?$9I I 

QlfH?. (oca©©; <aei; 9is i 
QI09m-?i.. (qi-oq, ) QiBcaig^; ( w ) <?IC^SH>. ©i$4 <asi i 

^IffQ-e. (Qs-n) ceo,; isq I 

t. *• 

QI$?-€i1q-<}.. qqi9,^9 sag 1 
Q|ffl-s>. €ie,iQQ qi» i 

3ISJ-9. (9<3tC!<3®) Q$ I [9l6 t 

9igq f *? Ql ^ *"* ' Q|8Cm*««. (Q$te-a) Q$ta «Jl®H I 
9I^Q-9'. (qj;-Q9) ti^ffiq; tef i 
Ql^-s. (qi-o) c5qq as>; qo i 
QI^Q-o. qioi; (eisMccigsas}) i 

QI^1-«.. (OI-Qff) Ql©l (floics); 
QIQ-9. (<5-a) <a£i i [Qiqsg I 

Ql$9|-e. <}$?,(; c<?€UI I 
QI<3)-«J. (9IQ91QQ©) C9€UI I 

QI€16>9-5.. (OS9-QO) 99901^ «*• ( *'* ) 9I&-9. (OttSio©) q<a sq©q oifij I 
QI9-9. 99; wig i 

91919 ~) g. (Q|?-t(<3, «»») 

QIQI9QJ <?G»i©s?*iq i 

W"9. ng9l£}; q© I 

QWl-$. c$?i. [qao© i 

^IGSISQ-q.. ( 966IQ9-t| ) s^oS 

Ql3-«j. (Qie-ri) 6q<?9; qoi i 
WCQS^Hj. goscasi 

9 131-9. (Qig.-«0 q&qsn 1 
9l3M-«f. (Qig-g) ot<ao; cwsassi 1 

91 §-9. (QS-ti) Q99; ffli»i 1 
9I^S , -9'. (Q<9-'q«) Ql<i)9ig I 
Ql^fl-Q. (99-§q-*is>) caiS^i 1 
9l*}*i-9«. (Q§-s) Q^ifGflig^ 1 

^-9. (cQQSQtt) CQ90I I 

W5i-«. (cQ?Q ao») <aeQ 9&%- 

QOI J (€U?i I 

^-9. (oa.-^'a) <as?iooo; coa; 

99E||Q-Q. ( Q9-g|ft ) OfflQQQQ 

*?si<5-o. (o9-ti$) ocea^o cas QSl^-^ec-tigQ) w«i *i8*oo > 

Q€lfl,Q-«J'. (Q9-t|JlQ) wq; 9. «9 » 

9Q€IQ?«?. (qs-qs) aQ>ie aoo«Q 

^qsoio q.qe<ii§ ao 991 1 
QSKjei {?£!$-«}. Q9 ©^<a«isQ9iQ a% 
QSIHf. (o<$-o) <?g i 

QSl^Q^-Q. (99-9-Q-tl) 90,1 91 
sa^gig »i»iqo66j «q i 

Q9QQ-9. (09_-999_) gai» 09* 

<S aa-isoi w« *, o'aej r i 
Qgffi-q. (09,-JI«|0) 099IO I 
Q9-9. (oi-e) cooiflioi 1 
9QI-9. (oi-gs-a) oiesgi 1 

^511-9* (99-gff-a)06Tcflsi * 

Qff-9. (CQI-Q») 0<M I 
^ >9. Sid 

QffQQI ■«?<>. cqs>9; gi«i§;9 1 
Qfffcilo-9. (09-910) oeaw» 1 
Q»fl|»-9. 3*-Qa»o «i&-oa» 

<aq\<5 9io aQflifi 1 
^9-e5l9ff-9. awo » 
WI9-9. (os-tici) gisi'910 J 
s?9-9. (o<?ai§$) %4; «9ia 1 
Q99-9. (09-tfg) 09 J gs£ l ( W ) Q9I9Q-9. (991-Q-n) <aj& \ 
Q9m-q., (wa) qoiq; <a<39; sqq i 
Q9hQ3^, ncigq <aQiej qqRsj 96j- 

9il9|-s?. (<j€Uiici©) cqsii8s>i i „ 

9f-$'.(ca-«)a<5$; <s&fi%; fleas l 
9gl-9«. got ggiqQ 9?i(q^si«sc}) ; 

9. )» STQ 91Q9 I 

^1-9. (qg-aj QGCQa; Q9n§1S> 
£Ql9;agf<? <JflCQ g© I 

<TaQ-9..(qi8-©)Q399; flSQ^sfco 

QIQ1-9. (q£<Jig©&) qcfcOICI^ 1 

"mI&O-s. (q^-o) «Qfl; ocas 1 

WQ-Q: (qi-0) Q€)Q; <JIQQ; 99 1 

sasr-QI-s.QiQO-, (jioqoi; trgoi 1 
<pQ-». $§qgi 1 
^3-9. (qg-ti) gqq 1 
qa^-e.. (qig-ttu) q§9IQ<}; fls}|99J 
«. gcri©Q qaseas 1 [e«as 1 <3]EISH>. (qs-ns?) $cg®Q; «., $c<j- 

<na-€lffi>l9l-e. paa«Q 1 
Cfiaiol-Q. (q<a-a©i)qqflioi; qaioi 

■v)3QK.. g«ia<*i; 9. c«ii^i 1 
ens©-*}., (qiq-o) oro 1 
Qig,^*. (qa-«) s£<a; qso 1 
"nig 9. (qo;©) gq ; %•,& 1 [qis? 1 

<MiaH9l|9-5f. (qq-a-a») ai$i qig 

^a-?*. (q<a-sO q§ai©i i 
<mI^9)|v?-9«. (<3i-a-a») ai$i «>a- 
si«i*i8 i [?fli«i99 (<jq$$) i 
<h1Q-9'. (§iq,-<q) «JU; *^9; 9. cq4; 
•mIQ-©^-?.. qq ©§i ai^lQ; «?. qq I 
^qOiiqi-Q.. ^tf-W-Qft) ca «^« 

r 

^aa^OI-Q. «?©Jiai»«>i 1 

cod 9^1-9% ca tiesfOJisQ <»is£ <jcq 1 

<J1Q IG8-9.. (qq-aaq) ©Qsaq 1 

<5l€-9'. (^-a) 9QIQ0; $q l ( w ) ata; QI&Q-. i "" I « oq i 

9. §_Ci£,ttlS>Q «|,9 qoi I 

, <£8€llQ-«>.. ($_Q-aio) flogg^-^sgi | 

^8gfl^- 9 . (^q-qgq) n» qqq; 

$?9|i|M-$.. (<g_Q-qia-a) ^Q; rje- 

Q^giiis i " [aiqq i 

^85lJ^g-Q. ( <£Q-qi<5q ) nsfSo 

31999 I * [eq I 

§?g©- 9 .. (<a.Q-ai-o) $««cq ti9a« i •59-9. ("S;«piii09) aigscaa i 

^Q^-?.. (^Q-t|<5) <a€i<llflfiQ 
<a.j!<3i ^aqGQ r|€)Ql9 I 

2.Q35-9. (3.Q.-agq) <a.c<*<ji 1 
$<3C!>Q-3. (-a.Q-aq©) <55i<?QfQ 1 

$$$-«>•• (fc«r«a») ^9; siaiq; 

aiq ^ 1 
2.<5l€1l-!>. ("5_Q-qai) ri»po aai 1 ( **• ) $$©-9. (§.q-Q©) <aia; tiaqi i ■ 

§S)-9. (%.Q-Q9-tl) ao i 

?j>€l ©-«?•. (^Qj«ao) $4flisg; QQQ i 

^€10-0. ( ^QjQfl-O ) $Q<?gi; 

Q!€jQi i [«•. flo as^sqi I 

$Q§-9. ("5>,Q-<a$) fl<3«\«; <3©<a$ i 
•gcifH*. ( $.Q-<ag.-<q ) tie «9cci 

95H-9. (&Q as-ti-a) g<?<a<$i i 
^9 ?-9«. (sq-SQ) <q©99SQ 9?«nq; 
^e^piai; o. 91029 1 

<acfc; §.8iia* 1 [qs»i; ^<ao 1 
Sjjcf&SPI-e. (^Q-qS-tu-a) tig.©. 
%${?-<?. ($.q-»s>) sjeae 1 

9§^-9*. (<a.Q-0-^) SIQl <3©<i%C«. 

©iiiaio 1 

«j!£$^-9». (§.Q-ei-a) $c<?is« 1 

9.QJ1-9.. (^q-QSMa) ^oflfliq 1 

$QSl|-9. (^Q-Qai) <3.©s?gi 1 

§Q€1-Q'.(^Q-<5g-t|) ai<3l tio^^C© 
CQ«I9I4 J * $9 1 ?}-*•. ($.q-9fl-o) 0191% Qflff 
9Qs>i ^,»3ia-; %i 1 t'a.'^fiq 1 

$9*?-9. ($,q-«?») cs<ai&<& wa; 

9§§-«.. ( <^Q.iig-ti ) ti©g<aism 
%i%<$ i 

^ff lfl-9. (aq-fflflO floi; ti«,i© 1 * 
e>?iQ€nq 1 , 

"5.9I6HJ.. (^Q-(j-ti) ti© 99SQ 
s^iejaiq 1 

Q6Q»|ih p , • g9CffQt|C!i,|a •"' <JBfi,, 

$$^-9. (QQ-gci,) flfi^g, 1 

«jL«fl9ff|-«. (cq-qwi) 3941 ; 

©.©G9Q I 
ro *>tn Sfll^C©, «tQ,IS|9 69IC 
flCftl $9 9 ( vt ) csiQii * * [(cgv) r 

SL^-O'. (^Q-q«) «98^91 1 

§R€il-<?«. tio,<^ «a<5«i (<sssi) 1 
§.QS>-«?. no,^ ago g.§ 1 [«9h ! 

r 
^RCTH-Q.. ( <§i_Q-ff t Cf-3 ) VQ9S% 

Qcraq 1 

^^SHk ($.q-9<a) «9ta s>$fiiq j 
§J?I9h-9.(oq-9I90«*9I9<; aiSi 

^aiQ-«j. (^wn) nogQfliq; 

9 ^Q-9.. (^.Q-Q-ti) a«ai *io«4gq 
«qai4; $.«agia.. 1 

§S$-«. (£Q-esf») nosfl 1 

§S,l<S>-9. (^-«l«) AQ9IS5; ^gls 1 

3&Q-9. ("5>.Q-q-©) %%<% 1 

?.%"«•• ($.9-©) cQiaag; tiaisk; 

<a.i» I [tie goiai i 

§.$y€H>.. ( ^q-g.^-q ) ^sfg; 

§L|Sl&-». (^q-2^9-0) floa«j«j i 
$$C96i-«». ($.q-gc<?a) ^qa i 
§.|CSH-9'. ( ^.q-scaq ) ai^iQ 

$,||eih-«k (^Q-aia-i) %i$i 1 

§g€H>«. (^lQ-0,-«I) 9.QOSA, 3191 

giqwi <s6» 1 
§.9fl»-«>. (a-iaiqgi) a? 1 

$g© H>. ($. Q-O) 99il I (aQ> 9IS5SQ 
«ff,IS)IGff CQI GQIQS? 9^CQ I ) ( <••• ) Sl^» J. 

^QQCll-9.. (SQ-^-QS > ***** %§ 

<as£<^ «g «M«9 ; Gswitos'i ; 

, *?«j cqQpici a$ i 
^©g-g.. (5Q-ai-ti) sawft i 

~^H. ( ^-ti-a ) <a,*<3iq i 
<£€JQ-^.. ($g-n<j) sa sQigsxi t 

■^QO-s*. { ya-Q ) CQiaag- ; s>s?<a i 
•^(Sii-^.. ($g-g) <$g«i3,; ©Qflia^ i 
^©-9. ( <js- ) ©Si r 

■^e-Q«. (s<3-o) <9o» ; qfi?J ; 'ft 1 
*390l-«. (30-91) «ie* §$9i; ^€1h-q.. (<$a-a) Qafiia,; 9. QMq- 
s>o 1) 

^%l£}-9, (^-^IS.) $qi$q«i 1 

ffi-o. (<j9-°) Qsk ; Qai?; §is> 1 

^I-CSHQQ-sk ©sjgiq ai<?i sq«i- 
gi< 1 , f qq<i 1 

6Q£}-e. ( cq«P9C>9) qswii ; qq- 

tifla ; C9S^5Q C3<?|<3»|S> (JigV 

G9&9I-I. Ojaai^v) 9sfs? <iQ<?i I 
S9QCI !$_-$. <a£iQ c«i% s$si 1 «« l ( t-» ) eQ«ae(M?l|5?-e..(cn<a-qe-a9) ©i©«&- 

g"9?|-5}.. (Q|.g) g|^i CQ9I $©0 I 

GQQI-q. (aiai) son I 

£99-9. (w-n) «q; S950I; qffi; 
cssjcq* i 

GQ9$—9'.(C99-69-«l) GQ9QIC39I- 
C99Q-9. (c9<?-Sft CQ9SHQ <3<1 I 

C99-Q99-9. 8Q9SS|; flQISQS? I 

e99Q€)-Q. (CQsj-si©) soiefli; qg' 
C99-fl£H. celgsSa i [am i 
S99-S11QH?. r^sj©; <jg,gg£i | 

€99?li^-«K (e«9-flio-«) <5?»- 
csngq ggi^ig <ai£a i* 

S99-€£I|S>-e?.$gc9$)«|;Ci©cg« I 

S99Q-Q. (Q9-t|Q) «©q 9«?%qoi I 

G99S1Q-9. (c«><?-q©s>) qo i CQ9-H^1-«f. (jiwtf I [as i 

G9Q-^-sj. cQ^sifta $ «i<ag 9^ 91 

flifffflqi C 1 1 
GQG9I^Q-«k (cqs-s^q) cqsj- 

c<as?is>3@ *i<a© i [git? i 

SQ€I-q. (Qgyq) qsiqiQ tcaseag; 

GQSll'SVSl-s. (c^a-ac^) GQcnq 

qeoasnBiq ' 
€9£ll%«!«. (coa-ftqj cQsqsiwq t 
GQSJ-e, («$-*») <3cr; aqQ i 
G9§q 1 9. gidwasi aw; 9i$«i 

GQ<3-$.. (eQ^-Qff) cQ^aiq; gi<n; 
as-in 

€Q©Hl€H>. (CQO,-t|Q) qi|; «>g; ( IV ) C§8{?9-(}'. («?»-«n?-«l) fl© «Wiq 1 

-,'5 •' * 

CQOQ-^. (Q9-Q9) aiOi9<9 I 

GQffM-Q. (qi»-a) Cil80l ; QIQg, I 

GQQW (qi«f-g) <a<foij SW3Q?1lfl I 

CQ9-9*. (C99-*l) CWflJlSiq 5 9.- 

GQ9@-«f. (eQ^-ei-ti) Q«i« «?•• ca 

G?9-QG>fl ) SM"'9. CQ9Q ae«s»oi ; 

€§9l£!-Tiv(CQ<ii-si$) cQ^aoi; 
fl93i<a ; "9019 I [wis i 

GQQI^-Q'.fc^-eiqQ) «t«ai9« 
GQ^9- 9 .. (cQ<f-Q9) c^gqsi^ ; 

G9Sb<?'. (59<?-t|-£0 <Wai»Q tl». 

gq €19-$.. (coa-Q«) co44n«i«i ; 

G9I9IG-*. (3i(fi) <a«,iii»i i 

GQI^Qfll 1 *?-^'. (^%3fr-qs>) eifft 
CQI'Sial-o'. (9-?jqi) <^q qsi ca <■ * 

GW§h>. (C<3IQ-Q«j) <?i§Q(j; $©- 

CQIQIc^StlSP-Q*. (coiffl-a-zj») aiqi 
GQIQl^O-s}.. (cQio-a-o) QQ901 

G9I9-9. :<§iS-ti) tiaqa; aqnQcr ; 
CQISISII^-??'." ( cQis-gq-QsO ca 

GQ|9|-$. qt I [CQIS S<Qfi <JCQ 1 

G9iai-09-*..q^9io»i 

ca wo wig egca i 
G9l9Q-<>.. (9-q«0 90^ ; qcri 1 
GQ19Q-?.. 9^ ; n», [ 
£QISJ-«j. (s/3-*i) CQI99 I 

0I9 ; QGI§0 I 
GQI§9-9. (9/5-t|») ^qi ; 3.39- 
GQI§q") - ( !•• ) €9i§Q9KS. <?«?9i ', Q€}<i>i i 

€9I§ ) ' f 

€9i9IQj * *" 

€9l$9 1-1.(3 a, %$) fl1 S < 3 flfil,e > 91 ' 
€9l0i-«. ($«-a) •joq 9?f i 
€9lQ$H-9. * (oqsiff-a) cqVifl, 

€9l9*^r9. (Q«?Q-g) Q(?fflOI i 

€91^Vq. (^Q-gQ-ti) Q«; «§«1Q 

€9lSj.&-9. (ejQqi) 39 I [<aiQ I 
€91919.9-9. (<}IQ-Q9) 9IQ5 9'Q- 
€9l^-9. (Q^-q) QQOIQ q.§; 
910 I *" [99*1; 9I§«I1 i 

€9l§^1-«J. ( Q$C-*|-$ ) , Q(J«IQ 

9Ml9! < q > fig-<j. (e<a,l-q««i) 39ia <S 
qn« I 

§m-9. (W-«3) %,^i "919 ! Q» I 

9^9-9. (Qi<a-Q) <a§; a<*ia; eai^ i 

9jS)9SHj'. (Qs©-q-t)) <3Kj*lQ9 i 
9jS>51|9-9\ (Q,o-fl9) q^fli^ i 
9j S3-9 g« i 
9jj?|-9. (Qv-qi-ti) a9i *9|; qiaef, i 

9_ u .€Q$-9. (Q.-I-CQ9) SQCCJ9 I 

^sO-9. (q?-o) ©acao i 
€9«tl09-Q.. (Q»9-ti9) g9ia9 I €9M|0«Kf. («i<S>-ti9) 39199 I 

G9*)l©8|Q-«}«. (0<a-«9) <3i|fll» I 
€9m1-«. 09ia { ?<a' i 
59?) l-o. (S9-Qfl») <5?>«» i 

9^-9'. (<5?>-Q§) T5©^9 l 
§9-9'. (C^-l) OQB I 
9j9^"9. OCJQ© I 
Q?«K. (0 -Q9) U9 I 

9$9t rOQO 9QQI I 
9015^0-9.. (05-Q-Oo) OQ«i© I 

99«f-9. (o -a) <39<ef ; qfpfli f 

9JI9H-9'. ("59-09,) oa'ffq ; oa'9- 
caiQi 1 

5%"«*. (<2€L-g») 08*9 ; gisai 1 

^1^1-9. egjas; tICTQ 1 

^lQfll-9. (<3«3-Qfl9J C5cf<; Q.CQIQ- 

aig,eQ qq^cs^-cs^ 9^0 94J- - 

QI9IQ SQ01 I 
3IQSII961-9. (gi^fll-tlQQ) <93l3; 

giQ%-9.. (qi«a-o%) tieaq <nq 1 

9)99-9'. (O -19) Q99IQ9 I 
91961-9. (Q -8©-tI9) Q919QA | 

9^9-9. gsQascas ; 9». 3199- 
coais^ i f ( *•» ) 5l90-«». (o -Sto-o) ©I&9; QQIStO I 

SL®~9*. (Q -«) aia i 
aq; cgqscas; QQaasi 5 jvji- 

C^'^'^*- *9^-Q ff J «?Wa 56^91 1 

G^aca-^. (gao-'q-Q) gifjswfftya 
•^-e. (§ao©) cai<?i; «»q; a«*; 

^IQ€f-9». (^-qgff ) <■■> q««ui 1 

^IQSll-^. ©was 1 

^jQGH?. (g-ao) eoai^Q caq aci 1 

^l&-9. (9lQ-ti)5,qQ; 991^5 Q<aiq l 

^IQ-OI|Q-f>. G0I5I89; 9IQQ99 I ^|9gO-«.. (9-39©) J».» «•«-»! J 

^ «•. oq a'GW 1 
> <- *■ 

«| eiR-Q. ca§ ®§Q C9^«Q <ia«<i 
e?Q QQ? <asf 91 etalQ e»<; ge/i, 

^gj.9. ^i9QASQ «fii« «caa 1 
^9 9. (9-01-ti) cqqq sq <§ an 
q*^iQQ tiaiig q<%, GfcQq ai^iQ 
°a; S 1 ^, a@* & 6$as asn ogi 

iot\-f>. (g-oq) aa ; go, l 
<3©Q-e. (9-oq) cQiflgg 1 

^31^-9. (9-aq) .» g««,IQ GQ9 » 

<jj W-q. 990939 aa* (fjQSQ©) 1 

^ill-S. Q*. TK (,9-ai) QQ S9IQ; 9' 

9 a- o. (9-a»-n) 991 1 [ac«<3 1 
'^aiif,€i9!-Q.. q_q ^9 <3«ia<5s,*-> i 
9^-9. (§-a5>) j)*s»; asi; $>•. ao- 
^QQ-«. (g-QQ) ?gi 1 Oq ^aq i 

^9S"^- (98-^s) QQQQ 9^o«eti » 
^CQCP-^. (g-CQ^) ^910; sajjQ l 
^90f?-«J. 9,l9Qflft 9*S C«?ia9 9Sl§ » ( *•« ) *}9®-*. (9«tl9.) SUM 
^1Q 9. (q-rj^-tl) ©£Q<aCQ Col- 
es's!© go ; vision i , 
^1a1-Q. ( gig-Q? ) 9vg i 
C^9 9. (99-11) flfloi,; $€fi i 

C^OQIQ s. (e9«-9Q-ti) csa jiocq 

wq 6 gQfligi $q i 
G"f y-e. ( 9a-*0 gaicj q?; aqcqq ; 

qc©9 i 
£^a|s^9-«>. (gig-tjq© ) 913 3IQIQ 

o^ai» 5 9->iacQ9 i 
G^fll^Q-e. (9flic-t) ) ^Q flioiej 

qqie ; <acaa i 
G^PIIOQ 9. (9-910-9) <jf©Q <3 

^ifilQ «?. (9-tiej-9 ) <§i_q a«fli«jp 
^d-*}.. (9-ttef) 99a tie[c9ia« I d ^89i§q$9«ki*$ i *IQ-9. 91flC<3<3 9S«I9 I 
41$£IQ>-«>. C(?Q9l-SfC€l9 ) 4l$MS^|-'$. 0QAI9 39IC191 I 

4I&1-9. qciiao i 
41$ o. aqci i 
41909-3. «•. gig i 
4IQI 9- (asaoe) «QS ; tioosio v 
y01*9. (amis?©) <?3,q ©? q 1 
4IQSH.. qg 1 
413" «• (oiistaoo') g^Qsaa 1 
4lf)l-9. 9.3Q9G)fllQt I 
4lf?-9. (asf-ti) g$tsj; c^iQog $ 1 
4IJi , <S$|,-9. (as?-9-ti) ca as? cq 9sq^ 
na,fl <ai«j^ q«j? 1 [%c«s) 1, 

41&Q-9*. (a»-Qi-ti) a*Qioi ; 9.. 
41ffQ|ff-Q.. (as?-9<3) 9QSIQ1 t 
4191QS1-9. (as-aciq) tjeftgfl; aqj> 
4IS>«l-e. (aff.isnjo) cuieiflQ eo 1, 
4ie?Q>-9.. a»i9< .1 
4!$?%l-9. (as>-Q%-q) ess^Gga \ 
4l<?)-9.. (a9-Q9) a»ai»i 1 
4lfli-Q. a?g 1 

9S9g.8 9CS9 1 4|S> }9. (aff-S*. 
GQfllflJ 9 JI^Gl-9. (a?8-Q«l) a»«'Q,H 

4l<^Q-«j.. (asM-a-q) as sjiq ; atn * 
41ffS9PQ-9. (as?i-c99) a,'«?Q-i 1 ( w ) S<$%$rlQ-9. ( asi-seriQ ) asiee ; 

«sW||Sh>.. (ast-snS) a«stQ i 
HCfffiHK (ae-$a) a»q.snj e. 
*IQI-9. ^H^aiq, i [<S.gqq I 

WW 1-3. s>,g 4^91 ) 

affr«.. (asi-a) «&«ief; aa^siq; 

celqchaiwi i 
a»i9l9-9. as* a»i G?i€) aa-qi; 

y ^?iS-9. 8990939 1 

y»rg.. (as-oe.) asefiq i 

83 1- 9. Q|jtQ91; 099) I 

3S19-9. (8l-tl9) 6^\q,Q9 9fllQ I 

yaQ-9. Qsj-a«>9» i 

ysWH>. (lii-tie-Q) »]«; a<a » 
W Q.-«. n©«$ csaqta i 
flGHK (a-ti) aiQfl«^T (aoic<5 

8Q61-9. (a-tis?) g«iioi; g^o; aiQfl l 
*lQeil-9. r)a,ia§9t i 
yQefl-e. ( a-q»-£i ) qsw I 

«Q-«>. (a-q) qqq I il^jyShs. (aq-acj) <a<?« i 
ae^l-9. (a-Qsr-sO ^ i 
8€l9l-$. (a-a>§?j>) aiQa 9€}9i ; 
SQ&9I I [«C9Q* I 

^9*1-4}. ( a-<a9, ) aQwaisti ; 

*lfl-9. ( a-fl ) ca eaaia«i 91 csi 
«cq ; «9iqQ £iACi-^4ig ; 9<stiq 
(S aoi qfi^q ©.^ $Si a«ioi; 

y^-Q^-9. c§aia siigsei ao«9 

GQIQ 9,!£, 9 9M9IQ S©il I 

yd-^Qdl-s.. gife,T; atfl<j| i 
4ld©8-q.. (asf-oa ) afliegicsi i 
ysTasiH).. ( aa-as-Qej ca a?fci 

a 199 9CQ I 

a£ft%-«K (asf-s^i ) aaaqqa i 
y#"-sn£-«. 9es , ii9e«ji«9q9 <j.S i 
af-a§j!-9. q<$asf<ni ; q&i i 
ii£-e|Q.-9. (aa-q.§) a^p} a^sjaiS'Q 

atf-S^-o. <qaa 9C^ qu c^ei 9§- 

91%. §4. 09 9413 I (. w ) yfl'-S!©-*. (aff-qoi) aa; aja^o i 
ysf-ClS£H>. ae>, ssii, Ofl, ^cg^, 

tiesia <jg 99 asfsisa i 
ys-^-q., aa saqce* ci)| l 
*sf fil|QI-«. aflefq^ I 

y%QQ€l-e. (an-tia-q-ti9) 9,iq 
^iiqci QciQa©; ^iqo; ««i- 

Q9 I 

y$S19l<3M. (asf-trcwiQ) giqi 
?ig eiio i 

y$9©IQ-e. (aa-tisoie}) AQflis asfi y$f 9§-«k (ajf-qsiQ) asfcj QS9 I 
ytftaf?-e. (aq-aq») eqqw i 
yfl%-«». (asf-Q% tieaisfo i 
util-y. (afl'-Qff) QfloSf i 
*>&-«•. (asf-s) asfo tjff_giqi i 

$$ \ «J.(ag^,ti9)q9ig<?.gqsi5; 

*is>l-«.. (a^fiao©) 640, q.9 i 
39-9. (a_-ti) <aa; qsscaa i yQffi>-e». (asi-tio) g.$ 9. G40%% I 

yQS)SII-«. (a<?»-Qflff) $«joi I 
y|Q9!-9. (ai9ai%o) eolesi; aw- 

y !£}-«. (awase) $<as.oi; oiq i 
yi9-«. (aiqat?©) cfl«n i 
yiOQM. g.fsjss'caa i 
yiOI-9. (ai-o) saioi; «•. aiQasC; 

yi^L"*. (m-$) soq aiQwa; star 
9io, «§, «9f, cai3o, ai«g, caqi, 
fl«i, «i, «J.« 9Q©5 qf, cefai, 
9i«q,, oig, aigi, qct, csJIq <q 
ti%-;a coeq «9ief; svsqacq Q. 
si g$© sqioios a^o ; qq<?; 
R<aiQi» i 

yi^-^IQQ-^. cqiQlQI l 

yi^-"^"^*- ai§©ao i 

y|$1-9. (ai-o-q) flioi 9 cqiQ «a 

y|ft-». (aiifi909) ai9* i 

y|<31-e. (ai-*J9-«i) aaiQ ; 319 i 
(aoics) 1 

yi^5~9-. (a» \-v) asefo 1 

y|ffi-Q. w-tw-s) aie; <§©9$c«a 1 

yiffHQ-9. aeea; a9q 1 ( W ) y l?l-9. (ai-jtsO q«j ; aaiQ ; co» ; 

illQ-9. (a-*i) qci; gigqa ; *Kg,Q 

illQQ-9.. («-t|9) aieia^; siqi 

^osiq? i * [q«s>Qa I 

illQei-Q. (a-Sq^s) a<5fl ; <aQai»; 

yiQeil-s. (a-§a-*i»-a) <i4q «ji- 
sqi ; «?4ig i 

8IQ-9. (a-a) oqb <aQieis} &q<3Q 

cisqg i [ag q9 i 

*llQ-'°i's}-9. awa ^egS© ©»ai<a- 
y|Q *IQ-s>. cnq I (§< i 

illQ d^-^i ca§ s$§> ©oaiq ©a© 

JHQQiq ) tig, q<£o,i 

*l|<3j-e«. (a-Sc-Qff'aiQfleiiitoic^ 
ill^siUs!.. q<ii i [g<a§ i 

yiflb-e-. (an-Q<9) asfai» i 
ill&f-s*. (a-a) tisjaiQfiiqj gqqo i 

£lI9Q-9\ (tii^-tis) ocQim; «. 
Q©«, cai?) i "**' [§<?i I 

*ll95?-«}. (ais-tis) cal<a<!Q«n co% 

y|9ai9-{>.. (ai9-a») eg ccsis^e i W "* **■ 

%Q 0-q.. (^«-6i-<a) ©R<a i 
?l$-9». (ajgc?©) R^O; ©$© l 

^1-9. («w-©<a) "5.^; so l 

&lQ-«?« (avq-ti) sq§q; ca&aisr) v 

aTlQ0l7«. (aiQ-oi, c) cil* ; 
ill©© ) «IHi* I 3 i no. 

&- 

asw?a\ 
y9§ qoj aaaQtia^ti; ^q *•. («i-*w, ^Q-£i», aa-a, ysi-9. (aflsoo) ag i ( <-"l ) yaa^-9. (asm) ©sua m i 
a© «.. (a-©) e$o i 

^pSf'Sf. (^9-*l<j) $«ll I 

^9-9. (a-§6>-*ie) «$r» I 
^•e, (a<a-n) Q9Q<?* Qjgacj an i 
^30 «.. (mi-©) aggiq qQSiqo l 
1 st **. (a-fl) a? I 

^J? 9 ***. (aa-gi-ti) aagis^ig i 
^a|s$-Q'. (an-gi-Qs?) aaqiaeiq i 
yflQ-tj.. (afl-o) aflgg; Qt«ag© I 

^L-9«. ( aa-q-ti) was© <?§ i 

^-««. (w-o) so; gw» 1 

fl9-a$ffl-9. a»qg i [<?€ i 

ygQ-s.. (a-aQ) aSaqifi $sq <aif}_- 
*J3Q©-«.. (aqci-Q«a) $g©. <a !§<?§- 

^0-»«. (a-©) q^jo; t»«sw,«; gig©; 
*p-Q1j-e. fl^iqsis©^ oqiq qei 1 

fS)~9. (?-©) ca& 1 

y%-««. (ag-o) ©i«; ^© i QHQ •«?. (ca-ff) qs>gi cqi 1 
c3s3i-«. (aiQ-a) aiQ©i; q$f©i » 

G8IQ9I-*. (aat§§) <#© *Q9l l 
Gill9|-«. aGOQ; q«sq 1 

GaiQ-p.. €J.©.; a<?Q I [«UM1 I 

Cai9|-e. '( ai9-ai§© ) c©« ; %i- 

CHlcCis^-Q-. ( acnq ) q$9iq ; 
*jl©-«. (at-©) «§© 1 [«is«i i 
41h|0-«». (caVo) Q^Q^eg eg© r 
yi|09i*9«. (caV-©?*) ©qci^cg 

cyi^»9«. (caVa) a^i»Q csicn 1 
a9-*. (a -*0 go. ; &4©, «. g^?- 

9C99 r ><ais 3*9 )ti.ai H ( w ) y°39-Q. (*§-*!») oig; sq; g©9 I 

*JQ-«>. ( ae-n) <agi<si ; So i 

^QI-9. (aff-a) f«off ; soiei I 
*jS>-9. (as-Q) a«> ; 9-icr^ef I 

a IS 1 9. (ii!?-ti) ao i 
ai^-s. ( a»-«) *is><}ic} i 
^JI^I€l-Q. (ai^-rtQ ) q& ; tig | Q G9i*i9 9i nq« «9ia« nsNq I ff'ElQ-Q. («<?Q €lt?e) q®l€i $?l«t ; 
»££•«. (s><mq») »<n i 

a$ 1 ft^-9. (9e=«§0 CQ9| = <») Q§ I 

s?§^OQ-q. (9§-©q-q) »aio« > 

ff%9IIG>-9. (s§>-a-*lffi-Tl) 9Q®$9 I 
?^-«J. ( 9-9fl-tj ) %?yiQ I 

9<S1-q. (9-a»- , q)^a»Q tiggo tig- 

ffagq^l-s}. (s?<gQ-aqa) §•§, Q,iq 
Sqo ea§ 9^fliC9 sagig n%^\S% 

ff€fl-9«. (SQ-Q8-) ««?§%; qoiQ 

OIQ f 
S"St-9. (s-gq-ti) <aq>g i f IVl ) 9S} QH. ( 9<3-9-ej ) tlfllg9^ll 
»' q ; 99$i V 1 

ffCOSHq.. (s?-6©9) 9§9I I 
£>QQ-9. ( aQ«a ) <5% ; oQ^iiie ; 

ffSilSHj. (etQSl) ^QigQfl 1 
flfcl-9. (9&-60 9Sfel; «l$9q9IQ«1 I 

9$l-9. (90€io®) aa i 

ffpej-9. (9IQC«9aQ«) S>I$C9Q I 

9«K?-9. (sfaicao©) <aoci Q&n i 

9§H}.. §€IS9i I 

9Q-9-. (fffl-o) gsio; ©g i 

9Q-9. (9fl-0) 99qi«; 9C»9i I 
fl^H. (9ga©9) 91961 tlQfflQ- 

9caai 

$2J|-9. «fg,Q 91 91Q©Q OlS I 

©» S9I<3 I 
9$H. (99-fiO 9«il «» 3^ qgq i 

^t99K <as-9Casi i 9^l9;9«. (M-») 9<a$T©l© I 
{?Qlfll09-9.. (9 < ^l-fll l »-9) 9<m1«» 

9iq $g<a as-cc* aino (eoa) i 
s?^-9«. (99-«) 9$; 9«ig i 
S?Q-9. (90-fl) eras; <W« 3i«_9 

QQQ-Q: (9«-«i0) 393G99 

ffQff-9. (90-^9) 19 1 

95? ff<59-9. sw I 

SQI-9. (9«-a) eoiaicj ; gcrao, 
g§i <5 <wiqsi <g es> eg i 

ffftet-9. 99 ©?»%«J l [qieissei r 

J?S?-€Q|S-9. ti^'seei Qa; q/3 ©Q- 

ff$?Q-9». (90-©) a»»«; colic I 

ffQSl-Q. (909-sO «9ni;' M99caa i 

ffQl-9. (90,-Q9)998« 2*119 190Q I 

ffe|_°si9-«}. (9-q.«q«) 919 i [g.§ i 

ffgl-9. (9-39-©) 910; W 91 99-.IQ 

ffgjl-9. (939-0,-Q) 9i$«n; cartel; 
"cqI©ji I 

ffQ9l»|-e. SQ39 I 

9$ 

9$8, 

9€^Q 9v (9Q%-©Q-*l) eiQig- 

9QIQ; 91^; «asi; cflq l 
9QgQ-fj. (9^9-90) «J9iac«)fl I 
9. 991a t ( w ) ff9)<3%«j«. (sq.-^wq) eflffeaiQ-. i 

«q wo t [qici «<aaiQ^s i 
©Siq,©-*.. (»flq-q-o) ai^rsi »n- 

flfllQ-o. (aa<n) sjsRfliefl^eQ 

9^9-9. (e-qo-p) tiqei^esiQ 1 

8^91-9. (sridi) aQ§Ti 

$?Sfo-«K (9fl-a) »fl«i^ 1 

ffSIOhe. (sg-oi) wiosp 1 
»%-«}. (ci-rj) $<aeQ8; as; fiioaiqi 

»^W-«f. (ifq-eQ-ea) flieai^Q 
?Q-e. (»-ti) stsja*; a^«s i9oi«' 

9«as r S-Q9l$9-«. ( s?Q9-*i<3<i ) «?lj 
8QGQQ-9. ( 9Q-CQ9 ) 9QSWiGQ 

ffQ.-Q9-o. qsM t 

9QSH?.. (9fl€10® ?) SQIflS) 1 
9QGQQ-9. (9CKQ9) fl99sC<a9; 

ffQQI^ST-9. (9Q-91Q9) fl9SU<?iQ 
ffQilfl-o. («q-*i«0 fl^-fla^eQ no 

«?GQ<3^-9. (BQ-SQfl) 9.%«9lQ5l I 
9Q9-9. (9<5-W) 9S; »Oi<?IQ« I 
ff^ff-Q. («$-*l9) ««•<; *io 1 

fl^C-*.. (9<S-«) C9IBQ I 

9Q©-$.. (»4-«) WO 1 
»%-«. (9-519) 91QI; «1$9 I 
ff^Q-s?. (9^9-QI-tl) *1G>IS<?©Q I 
8^1-9. (9^1-Ql-^-a) *«il©«$ 

oqo 9<qi*eaa 1 
»Q-«>. (90-n) cot, ct©,9-oca«; ( V ) 9ffi)|-9. (9l»a©9,) 9«fol J fl«ll«1 I 

90$N. (eg-ij-a) so; ©eft; 9<i i 
ffftOI-9. (»g-o-a) <4a«cQ9j sffloi 

3$; < <as$ c^u Qgq $<j i 
9©9'9. (9»-Q») g<? I 
9ft<nl 9. (9B-Q9-«0 «9«l 9SQ- 

9ffi>1-9. (9»€!Q®) »»; ^9; o». 
99-9*. (sHa) »q, 909 I 
99~9». (9999©©) < q««il I 
99-S§-9. gig9 SffliiaiClig, tl9_- 

gisQ qs£, qq, qcr», <j.a. s^5©» 
g.9, ae, q§, C9% <g 9939 i 

99€>~9.. (999-Q) *• q»«<ii I 

99-QQ-9. S09S19 I 

as. 

99-^161-9. 9|9q, 0ffl^,9i3i^q, 
qa, qi^Gs^s, a<£s$<9 9$- 

9iq 1 • 

99*l|-§.9.. (999j-ai)"9«lfl«il€l 1 
99-99CH}*. <*, q. fl ,| 1 
99<31©-9. Q^Cll; Q$«n I 

99-9^-9. 999 991501^1 1 

99PK}., (999-fl) t q.$,|Q as^ii l 

99-?^ i ) 

99-9llQ$Mj 
99fl1-9.. ©39590 1 99GH-9. q»iQ «ia« 1 

99-QCf-9. 9I9I Qfifl 91 eftl I 
99Q£-9. sj.§', qi§9i, c$$#,'e<ai- 

CflQ, S]Q<* ^2 SI, <aQq<3, JIQ9Q, 
Glffl9l9 «§) 99Q9. I 9$?1l<50«i Q©l- 

«q s^Qtf a^si^a aen ;— a»3Q, 

gg<l9, ■qflQSt'^, «<?, ^699H|Q.&, 
q*9«fQ, SlfiQN, 9«|9sW«, 9Q- 
$0 1 

99QS-9. n««i6^ ai^sj 99^a©g, 
aeii ;- ssriq, cue, 9§a, tisio, 
<5igi, Gtajs>9, <a$g, eeflg, 919 
<S! 99«q 1 

99l©-9. 90 I " 

991^-9. (99-''3q) 909 'Ctq I 

9919-9. 6«lfl<a gcoaq aigs*^"; 
q«Q® $313 9sot 1 

99RQSI-9. ( 9'?'£l-«Qfl ) q.S^I€5 
909 96J9I 1 

9919-9*. (99-S19) ?99, 9%fl I 

99165 o-9«. (99-Q-Q-9) soscg.g I 

9S"9 191-9. (95-6\9!) 999 9S>!$0| 
99f-9«. (99-0) 909 I [$1 I 

94Q-9-. (9^-qq) 919910; «t«?9ij 
ngi^i i fet 1 

9%-9«. (99-0) 919319; Sftiqo; 

9%-€©09-9«. $96099; «ft©0«» 5 ( w ) »§^-«. (qQ«i)) t|^» J 

qgo Oflia ol) I 
ftasillSH). *giiaicj i 

fi>l-ti«. ©caasie* tisiq i 
ft|SH>. ( »-ti9 ) q<a'; ( eig«i€io® ) 

9|S$9-««. (s?a«-Qu) 88$q$i9iq l 

9|€i cqqsi-q. wsosas; 9is<a- 
fi>|€l-^-». (9ja-ooi)XaQico9 i 

fi>|€|-EI|€H}. qi^flS-Q t|^5 q^ 

sia; <5,e??©i ss^cas i 
9|SI€i-o». («t<aQ-ti) sqqoio ; «• 

Q$9; CQ58l<3Q *IS€l I 

©ISIQQ-9. (9i<a-q©9) tu?5j; g<aqs>; 

S?I61^Q-«J.. (8QQ-Q9) 8QS5«5l«1«l I ff|Cl^1-i>. OI^QQCii; «H8Q8 I 

aisKW-s. 4*1010 i 

fflfilK. «i8ii9i9saQ; i aispciq *asia< 
9ie«fcas i [4«Q i 

ffl^Q-S". (tria'i) flg<3i?i, ©^*ai«t i 
91891-3. (Qsaig$) qs< 9Q9I i 

918-9. (ffS-ai^) 80i, ^qsq i 
9lfc$H>. (9S-*19} <5Qm<JI9s I - 

9|$PI9GH>. eQ5flRQq?,<3agigiQ I 

9|?Q|-Q. (8t-t(«-a) SQ 8119- 

9C99 I t «««^J ffOi^l I 

SI§S-Q. ( 84-9 ) 90i, Q10, 9IQi <§- 

9I9>H. (»9-Q) Qgaflsi i . 

ff|0]-§«H}. 9 |giat | 
9|©~9. CQIOSQ 9Q1CI I 

9IS-9. (sgasjs?) q.@ s>i 98iici a© i 

ffl^H. (»gia<J©) q.§ 91 98ilQ 
SI I ( w» ) 9IQ-9. (sfQ.-^i) w>; a© i 

*'I<hHk (90-Q9J ca ao»sQ 
(«Qic<5i gag} i 

S?|S?|-tj.. Q§s>a i 

fflQl-O. (9«3-ft) 9IS91Q giQ?ieQ 
CQ9QI99Q<1© 91 9091; flCTOI- 
©Qfl I - 

ft|9©-9. ©|©9f€ts; QUIQ I 

5? I €1-9. (9%-Q) $Q«Q flan9«Ti gi»; 

91? I - [9$l I 

ff 1^9^1-9. (9l$-SK19j «QC3IS>; 

9|6)gQ-9. fla*a» I 

SM9-9. etGUi; ga i 

S?|Pt9QS1-9. (9lfl9-Q-«f9) Oa i 55 , 9 
q<3l9Q 9IAC99I 1 [q«W I 

fflflS'41%9. (9i?i9-caq) 9ifl; a«i; 

^ I fll§G5>1*9. ( 9l91-a9»1 ) «??©!- 

siflieo s^qq i 
ftl^Q-9. («i-q«) ggiQ gai9 9|«iq 
«i§; cg9i<ao; gaqig^s; c»«i i S> 1^91-9. («i-«9-a) fls>sj gai* 

sCfli^i v; g«a> <a,i i 
fflG^-s?. (a^qi) efliQiQQge»y \ 

Q\<3>$tir*: (9Q9-Qff) 8Q« Zav- 
ala's, i 
» l&eiia-9. es}«i«; 9q i 

ffiaSf-9. 9lQ«cr CG)fl. I 

fMQQ-9. co9S9caa i 

fl|Q©-9. efiJlQflqcpifl; «a,09;e«i!- 
eq Q9g; ©sqiscsq i 

qflqj ascflfisj; 9? i 
ff|QW»-9. 9©a i 

ffl^-9. (9Q-t|-Q) g,icao i 

* IS-9.' (90.-«l) SJfilO; ©QBQfl aq; 

(aq«o«) q.«pjgoe» i 

ff|Q-9. aQ©Q C9IAO «q I 

*MQl-9. ai§ e9iQfli<Sf i 

»|ffi)1SH>. (9IG>1-G9-<d) flCJJflftiq I 

9I9-9. (C9>tl) C9l9l I 

toW® 9. (C»"l-Q«) C9l9l«^fi9; fl|§ | 

ffl^M-9-. (Cjl-g) C919I9JQ «fl9 

caia-. 1 10 ( w ) 1391 j 919; dltagq I s>|€1Q-9«."(m-t39) 9i««q I 

91€ifi-9. (-esr-qj?) ^ssq»; «?cgg« I 

9|So-«>«.(»«i : 9o.- i a)9si9 < a;© i 5'a I 

ff 19-9. Usu'-ao©) a'q<a9 ©£ i 

ffjQOs-9. rKKaq.fll« qsp 

fflQI 

91391 

Q\Q~Q: (s-tlg) SI9 l 

S?ig9-9». (s?l£-9) C3§ CQ9 $&€}- 
•.: 9fQ t)g© «S\l gC[S«9 ^19!Q 9CQ 
919 I 

0|^9©l ) 9. (9ig<J-«i, a) $4Q 9l 
SH'SI-s. (9ieias>«) %w, a^ i 

ffl^l-?. (<H<?«0»; C»l9l I 

SM^-rc. v ©caaief9) 9ig I 

nwiqci; «?«<?a; ©esa-asio <89<i 
^14 i 
& Q.-) (eyaqg tt9*«0 *w; «?«sa; 
~> ©«i<a; 9^Q«i 3«4® 9«S. 

©8€iqr-9». (eo.-Q9ri) s>«m^ i 

6>8€1$ %.. (siQ-go) 9)£19 J 9is£« 91 SANO I 

Q8GS!eiK. (©i-ea«D ©g.ai;«S i 
©8$i,qs?') j,. (pQ-a.q-'qi?, • q) ai« 

6>d,|q J 9i^« WsqSlfl I S9i r 6>$£€13~«;.. ( ©Q-CS9 ) C«9QS« ; ©s-qq.Q-Q., qcrasii-i [%$q i 
^8g|Qgi-9«. (©q,-qq-9o;t>») 9?» 
??8g|€|0-9*.* (©q-qQ-Ste-o) 9§t9 s 

©83191^.. qifliQ^o l 

©89©-9^ (©Q-«|-0) ©?o;9fi<a«i 

#89Q-s>; v©%-«^) a«i«; 9Q» 

gQjefsj ©^stsn 
6>8%-9'. (©Q-^) 9Q§; ttq^iq | 

S>S!ffi)1-9. (»9fll»9l€l09) q.|9fa€l I 
6>^aQ9R. (© 89-flOO) 90IQ9I. 
ff^aO-9. ( © '89-339 ) 901-391 
©9-?.; q^; <3$<|« I [9$9I I 

£>Q§-9'.-(©-9$-ti) qsng; «I9,Q l 
£>9§9<^1-9'. (©«-9,9-Qff) qflV 

S>9€H). (©-«i-ti) <afl^; qg-, 9*. ( w ) £>Q€ISI-<}. (©-<}g *l»)<jg«; s^dff I 

I^OhQI 91 9S9I q,1S) «f<?l<5 I 
&$ ^-9. (©-3-ti) qflQ; eifiiq | 
$$IQ «}. (©-CJ-q) qq$9; TKlfliS I 
£>$|€l-«>. (©-9ig-q) g«jia | 
W9-9. (©-eg-q) $4e\; <*4a I 
$$I3 s. (gr'idi) ?qi«ii sqsctf; oq- 

©<3fl» I [09 I 

^Si?l «>. %5i<f€-qs<aQ g.§ I 

^^S)~*. (©-«J-©) ©QqiQJ «<39IQ i 

^%-«k (©-qs-«) nsq^; <a<s i 
QC9© K (©.e^-ti, ti 9 )-q9; 

^^1-0. (©-<M-ti) s© ; «naiQQ *.© i 

9-3 I [«il<3 I 

QC^a-«f. (©-sg-n) csgfl; s>,ig; 
^"S-9. (©SQQ») S9 C9SQ* I ^<2l|Q-?.. (©-<Jff-©) <3©<ajj?g-q9 1 
S>£to-e. (©-Sfo) <aag; «ia4J 1 
6>€!SI-««. sis ««i aigiQ; ©sefig I 

061Q-S}. («?-QQ-t|) 69©; cfi$l<3— 

6>si£)0-«j». a t cro-9^ 1 [ecro 1 
QS1QO-Q.. {©-qq-o) 990,; Q9 1 
ff€lf!-9. (©-eifl-*l) 699; ffil^Sl.q, I 

QSII59I-5. (©-a«-§o=&<3i§) 
QIR9I, SQQ9I I 

9«j9-«». (©-0J5-0) ag; na«i90 1 
*?q<3!Q-9'. ( ©-g$-o ) o§«; «*«.- 

gias 1 
£>€)$-«. («hsq-*0 09S«3Q «J«oa« J 

01991; <ai9»; ©Q3JQ; «S • 

S>Q%-q. (©-§-*i) 9fl<5 1 

ftGG!P-«}. (©-Q»-q) 9S9; <3,1fll9«?Q 

©a?a-«». ©€«? i 

©fc-o. ©4«l i 
ftfcQ-o. (jgiffl 1 
QCOQ9I-9. AC0Q9II ( ^r ) ©Ofl, : 9. (»-©\-9) gq; 9?; <as©a 
gi^fcQsi i ft9«i 3, 1 1 

©©R,ffl-9. (fton-Q«t-si) a 9 9 ^ 9_ 
G>©ffi>-9. (©-©») <ai<aiffl«?ssi€i i 

©S>-% 9*. (PQnflQ*) 3SQ9 I - 

©0h-9«. (o-Oi) q<qpoi_s>@fti», sis©; 

- «. 9. S©99 I . 

©Q-9. (©oiaoe) ©si i 

©Qefo-9. (S^a-to) QQI^Qfl; 

©9I-9-. <$b;,?qgo i 

©Qlff-«^ : (©-9l-*l9)fl»9IQa;«l9 1 

"aii9 I . -s [ssng i 

©ffQfiHj. («?-Qa-n) aa, nan©; 

,©QI-9. (©-31-1) ©o; <3c©s9<3<? i 
'^QI%-<}». (©31-a©) q^isiis; ~ 

£>$©-$>.. gg; tlS059 I [^103 I 

©flff-9. (s» -as?-n) sjsi; wia I 
©y|ff-«. (O-aiff-rj ) qaiQ; QClsfa 
QOI9 I 

©51-9. (a-ai-Q) aa'Q; qo i 9101591^9 I 
©S?IQ-9. (&-99-*l) tp; 9Q I 
G>S?|<?©-9'. (©-»Q-8o,-«) aSo; 

ftfflSH. (ffl-qff-q) C99IQ Q8I I 
£>QQ-9«. (&Q--q<}) S?QI9iq I 
TOI-«. (s>o-a) q<a<?iQ; %$' i 
©Qfl^-s-. (©o-tisiq) ©oi-caict,; 

WO-sf. ©a-©) «jgg; oq© l 
Wi-»-. (s>a-a) ©s>Giq i 
Q2lfc-$«. n©,^ I 
G?a£>©-9«. (5?-<a<2-o; TOs-aa© | 

$010-9, (9-<a<5i-t!) qs\; ©as; tiai- 
q©& i 

©9|©S>-9.(©-<a9rSo-ti9)©c«csci«i; 

©2l|Q©-(©.-q©.-S|©-©) ©Qq. ©sg; 

©aiff-(©-gi-ti9) «giQQ ©9fcg WQ- 
??a1$>$?-(©-qi©-CI9) SQ9;CQdQI9l 

5>a1©©-^©-qic-©) ©qgo; as© i 

©2(a*9'. (©-q.fl-*i) «isSqs; qfle i 

W-?% ( ©-$&-© ) S3© ; 99 ; 

•©S9€i© I 
5>9§-9. (©-«©- ti) Q091; ggiq> j ( ««, ) fr9$»-Q. (©-9Q-t|&) 9IQ«; CQOj 
tl9Gtfl9 I 

Q9$-{j.. aia; g» 1 
©$-«•. (©-q-<q) q^a; qq, I 

SW-9. (3191) Q<?€1 I 
??9l9- l 3IQfl-«[..qgQ| 

$>fl€J-9.. ( p-flgo-0 ) ^Q^l ; 
49l<5 OSQ q«}q I 

190^9 I 

V^O-9'. («Ml$-0) giQCQ 3$0 I 
$fl<^-9. (©-sta-o) 9IQ« ; gcqj«&: 

qe<?i©9Qfl i 
£>?!-«•. ffo; tia/io i 

ftfl,-*?. ©yi«e i [«•. q^pQi i 

ft^O-^.. (©-gg-o) s«go ; asj i »• S>^N«. (©-gR.-o) ^«9; a ig« » 
$«$©-<>.. (©-gsj-o) qao i 
ff^fl-9. (S»-afl-«l) ^; 9019; 

S^-0^-9.. ©qf)iai9 i 

ft^9t9-9. ( e-g^-tu? ) ©q^giq 
_9I39 i [a wo I 

5^0-9.. (©-g^-o) e^fl-9^; 

^lflQ-9'. (e-gq.-ti9) eg ©qa 91 
9i9gi 9sq; ©3^9^"; ©s^i i 

ae»;9i.qo l 
ftQO-o. (»-g-«) oasis q«aii i 

5>££l|Si-9. (©-g«-n) ai«»; aei? 

qqcfl i [«C i 

fteaiGSHj*. (».go-«i9) ©egg- 

3999 I [39QO I 

©eai©0-«». (©-g©-Q-o) 9iigi«os 
*?G<aiSH-«}.. (©-s©-g) ©g§c<}9iQ 

*?Q»a-«.. (©i-t|.fl) tj.aQ^g, qq|, 

39IQS19 i ( !*• ) QQG?€1 q% (<?q-*»ea) eqgiqq ; 

©€i«a-9. (trisn) q«s4lQO no. i 
QQJSft-g.. ( eq-ti89 ) esfo ; «. 

G>QQ-$s ( e-Qfl-9 ) q^g; ^iqo ! 
•f?QQ€l%«K ( OQ-tioaq ) aiqi 
©q^q-9*. (9q-n<go.) »«®s Qfi 1 ; 

9.9*. TJS9QO; q<PQI I 
ft€^-«>'. (SQ-tK&) tKJiqM> ©? I 

QCWOvsk (aq-trao,) 9t3«n» i 
(?Qa^a-Q.. (eq-twai) 9t« i , 

frStfJQa-s.. («q-tigqa) *i<aqa39*; 

9.oia i "" [cq«; %£% i 
fiiQCas-Q.. (9q-«e<aai) ^icasi 
€>€KV"9«. (©q-*sO ©»» i 
©ft^f «. (eq-tiq) sq« i 
€>aSI9-«f.. (©q-tief-9) <?ief; 93Qj 

9j«qie» i QCiQ^-O.. ( &q-ttQ^ ) 96t$Q5 

tuna i [ass «iq<iiQ i 

«?Q9^9-s». ( ©q-*w'q9 ) msp- 
S>Q€IS?-^. (©Q-qa?) cqoff-Qso i 
6>S*99-«. (»q-rjq_-tie) 9q«jQ<i i 

QG^-*. (eq-q3-<a) esg; eqq<5; 

©I® i 
«?S!QQGH>. (sq-g-^-tu?) ©QlQfl; 

QQQIGHk (©q-q c^-tr asiQasv, 
«?. <a«cs«,Q; qsia I [*is?ii%» t 
6>Q%ffl-««. (©q-qq») ndi^qqo; 
Qg<^0-s>.. (©q-q-q-s>) <jqsio i 

©Q09T-«». (©q . aotf) ©sT^ i 

«?g»?Q-««. («?q qj») q»fis QQ9 I 

QQa 1 ?-^.. (©q-q<a9) qqg qss? 

fi>^fl^-9'. Oq-qaq) flicqsi; qg ' 
QSJfla-*.. (9q-q3<a) fli«qi9 ass 

OSRflr««. (9Q-qqsO *wstwa*» » 
0€J€H«. (©Q-qfli) qa'lQS!© > ( v* ) G>Q9-«. (©q-«ia-ti)©;}q9; ©q«Qei i 

Q^IQ'S'. (©Q-3QIC}) KlQIQaQO I 

#Q)QS?-$.. ((?q-Qa-|i<») gcfa; ca 

Q<5SGh>.. ( ©q qs-o ) 39 ; q<?- 
G"5ld.Q-«.. (©q-Q4Q) «rig9 i 

5^%-q*. (©q-so-o) cQOioaff- 
«eas i " [wni'91 1 

^Sl%"9- (&q-9©-©l ©«5fl9 " 999; 

Q<§$Q-«>.. (eq-$fSQ) q®QQi9e« 

0<^- ? .. (gi-^a-©) ©smq©; ga© I 
Q^aa-e.. (©q-s^fli) n$Q i 
ft^aei «. (©-^«-«i9) ©iq «qQ i 
QCQ^ 1 ?!-®. (©i-£iaaicto) c©8<?i; 

«IS0CJS» J 

QCq*!S>-$.. («>-$a-*i9) ©cqasiq i 

*?CS!0'-9'. ©flos ©©» I 

S>c^Q 9. Q§«i-a4fl c9i<iq q.qc<i,g $si ©-«>•. (©q-asj-©) 9edo; aide i 

<- ■*). (OQ-Clfl-tl, tiff) <?§<3JI9 I 

<• 
ft^ei-Q.. (©q-qa) o«ig9; q. q@- 

QcgcnidiiQeo; a^cswiQ i 

S"3^ 9. (©q-sKgi-ti) qoiaa; ©gq; 

©^.afl; §si$ i 

QQ si-e.. (©Q-«a«i)©qd;QfiiQ$© 
£>?Q|SI q. (©Q-ca-ti) ajjiQ a© i 

S>§ff-«K (©Q-09) ©9CIJK I 

©$Q-9. (©q-©q) cQ?«i; 5«a i 

f?90-9». (©q-©-©) ago© i 

@©l9-o». (©q-w?) «i?9SI9«i ; 
©on* i 

Q§fQ-v. (©ckq) ««i«i, 9iQfl9.©j 

Q£Q«fl-«>. (©q-f?q-Q9-£^ 8^} 
§Q9<3) I 

£>$3>-e. (©q-«i-«i) ©^a«i; ©s$ i 

£>$/«£$-€>•. (©q-fii-<3<?) ca ©fq 

ftGi^-*-. (©q ©©_-©) a«<i©; qjj i 
5>$1© $.. (©q-ffl-o) ©^q© i 
QG€%v. ( ©q-ai-a ) ©%q «Q?r- ( w ) S>Q# «}•. (S>q-Q€l„-«) «?^I610 I 

©eQ€i-«j. (G'Q-sja.-ti) a®, tis>aiQfii 
$?SQ|9-«j.. (©q-cqi9) qgqaqjfi i 

S^IQQ-^.. («?Q-aisi-ti9) ca ©«h- 

S>$1q€I-«?. ( ©Q-aiR-tw ) ©4«i; 
ft$l€$>-<?.. (©Q-aiQ-o ) gqsio i 
Q^is^W. (©Q-aisi-a) s^aia. i 

ftQ'Q-q.. (CQ-99) 9K5J9, SKI I 

ftsfe-o. (eQ-«4-ti) qqa«i; «i«w; 

^{fjSIQ-^., (eQ-?«9l) qg«l€|9»; 

S>#8?-q. ( ©R-fl«§.-ti» ) «n<awi; 
qsT^Q 9.. (e«H>go>) was?* ©Q- 

ftflfl-*}'.' («?q-flfl) flflOiflfli; <?I«19I- 
$?!£> s .. ( eq-AQ) q.s; ^t » G>$Ql-9-. (iTQ-fll-©) «{$4«€l 

OT^I-s. ( »q-«w-ti» ) accasjt? 

ft^lQff-O. ( ©q-<?lO-tl9 ) (Jig §Q 

©OMSK. (©Q-9I-WW) 8«$<>|; 9ig- 
WIC-D*. ( »q-<?l-0) 9i^fl»,; SQ I 

^«?iaei-e. (s>Q-s>i-ao;Q) aqcw 1 

£><y|3Q>-$.. ^fiiQ-vig-©) ©yiflgig© | ( «•*• ) q$riQ9 t 

5>9Q%e*. IfiCl-BS^) Wjcjeo; 

6>9QIQ-«;.. (&Q-99IQ) ««l6!S9i I 
Q9Q-«.. (&Q.-s<a) 5-agVi I 

©9G99-*}'. («Q-9C99) VMS® | 

Q^G^s-s.. (©Q-^cas) cs^qss; 
*VJ i ~ fts i 

©9%-9». (frq-sa,.-©) ««j «)9Ql?; 
#9l<?«i-s..(GQ..«a$,) <?,iSsiff;©cg© l 
$>%.$-<>. (»q-<i§) %§«9n; fi>5<?ia; 

WQ : «. (nq-se-ti) c§qq,-,&9!- 
©GGPCi-qf. (GQ-sa-ti) C909; cq<a I 

fr%lQ-tf. (eq-gio-'q) «?»iQ;ae i 
©ffii%«?. (o-qi-«i) ap«i; 9iqai9 I 

QWQIC9, ©IQI<$. 9<}q I ©Q9-?.. (e>-g-o) fi^j s«fiiq [ 

$9<$-«.. (e-(j<a-c/) ©S9j si9 » 

$93^0- «•. (s>-s<5-§q-<a) «??IQCi 1 
WJ £!-«?. (G-v$-V9) «9ia; qc89 f 
#9^©-««. (ff-<?<9 -0) «?9I€19 I 
$9921 «f. ,(0-9^9) 09«Q;flifl t 

£>9J£-««. (©t?Qfli5>9) ^cj fl»%<2 I 

S>9I©-^. (Q-919) ©«PIO; 9i©fll9* I 

Q9I3-S. (0-<?s-ti)a<>cQ9 qsejacq 

QI9 I [S»IQfl I 

5>9IQ«J1-q. ( ©.^Sq-n» ) esaa ; 
$9l€)©-<?.. (ff-q-Sq-o) «?qq » 
£>9!9-$. («?-sig-n) $>iqgt9 i 
&9191-C*. (©-9g-Q9) QI<a<S'Q l 
^99)-s;«. (©-<?») «i$; q» i 
£>s?9-9. (fl-so.) «<?Q tie-asiq-qoff 

9!9< I [C9I01 I 

^9|-«i. (©-ssms) asg; s»e?!- 

©9I0-.*. (fl-a«) aoicq flioigft 
aqs<5 gQoi; q^qq i 

S>^-9». (»-s9-«) $««; saiQ i 
$$$-». (©-<5§-©) «?q©. gijjQQ ( <■**' } QCQQO-q.. ( ©-c<?s>-<a ) <afl<a«>; 
si5q i [em\ 1 

ftessi-s. ( e-ffa-n ) aie; . a'iff; 

flff^fiQ <>.. (©-Qa.-Sq-Q) gia©; 
&SI «?. q_a i 
£>€!!-$, (M-a) q§ i 
ftSllQQ-e. (©ai-ci-ttjoos^QQi i- 
*?fliOa-?. (©ai-QQj q?oei,gaio; 
£>61|£H. <ao<9!;§Q i (qsq I 

©611^ q. (osti-^ qsjess; gi<ai- 
QS1I-Q0 «}. oo i [<jiq I 

£>61lflft-e. (©-aa-tia) sw, gc«a- 
OSt-9. (©aai§§) q$ i [osm i 
6>siq-«k (©-cai-©) aiSc; as i 
f?£fl£l-«. (e-ai-eil tisq«; q$ i 

©a© qo i 
ft^-s. (©q-d-ti) ©§q; 9«oq- 

a»^s> i 

&<&•*: (CQ-Oft-nl gQ I 

(Hl^-'o (&i-c-*te; r^sjiq* i \^^0-««. (©q-§-cO ©iq'Ctq; ©£10 i 

$>?%%-<>•. («?q-c©?i) coqiQeo;. 

»&gQ-e. (©-aa-©) ©<a,ig i 
^i9-e. (e>-as-<q) ffiaigiq $©q% 

fi>9^T«». (©-«!«£-©) g-Qq; S'Sg i 
ftsef-o.. (&>-<as-ti) s>i«iraiQ, oaisi » 

S>9<&-«., (©-go-©) ^<399; g© J 
©^19-e. (s»-gQ;«i) o«jiq; wa t 
OTI'hI-o. ( e-gQ-Qs?,) ooicq?!; 

$9^-<?«. (p-go-o) q§; sqq ' 

ffCQQ-s. (©-qq-ti) aqo i 
6>s§y-<>; (p-aa-ti) g9iq«ij ash t 

Q?9*JSH;.. ©91Q9 | 


$V«. s&joi; miqo. i 
©qao i . 

Q^-s?«. (&Q-9?f) ©<JO} SQ I 

q^^-s}.. (©q-sj^ai) ©|sj i ( <**' )' ff^Q-9.. («?q-9R)|) QQias?,; OSi'Sl; 
$3,19 9*. («?Q-^]fl) 915191090 ; 

$11 §©-9.. { aq-w-S©-© ) ?g%», 
oi?« i " ' ' 

$iQ-9. (RQ-si-o) «^i©.;gecara i 

$?^|€f€|-s>. (S>»-%9-tiS?) C«J|9^ 

©iSiiQfl I 
ftC!|,|90 9*. C<JI9§ ©sqiQSl I 
$H,flSl-9. (GH-SH-tlSJ) 9Q«f|? | 

$^$-9. (e*-*i-ri) aq,; gosam; 

$?U$ <}•. (et-«fl.-«) setf© i 
$|S£*9«. (©i-sqi ) «qiflj?« i 

$|i-9. (©sj-ai) «$©se, g<ai&s«?i i- 
-\ 

$%19» q. ( »-|5-ns> ) ca<a i 
$|Q-9-. (p-ai-ciQ) so.; »pq i 
$|IQ 9-. (a-q-o) 2<a*t I 
$1$ 9. ( &©. ge-o ) TiQaiQfl ; 

$1^ «?•. (©Q-<aQ-o) §>; saig.} $g!s?©-9«. (pq-aiQ-©) g?tiio ; 

$|lQft-9. (©Q-tfl©-l|9) ©Q©(?| » 

$C|Sgi-9. ( «?Q-yg.-ti? ) caw ; $!Q-9«. (&©-gq) gqasf-.; «?cg» t 

6>jj£^l&£?-«K ( «?Q-g-ias-t?9 ) 
-gjqj©iS9» i 

$M Gj-agcf) ©caa, e^, *)©-.$ ; 
nq«? g^a-cs>ia« i 

$361-9. is>-sj©-q) q<j, gq© I 
$913-9. qc^q l [9Jia«l<3 * 

$9Q$i>-9. (&-<ao-t|j? ) 98lflff ; 9«. 
$9%-9% (a-qst-©) cge© ; 9-.g » 
$5t^ 9*. (Q-gff^-o) ga». 9«K}cq 

©Sl1Q© I , OQ9I I 

$gQ9l-s. (©©-c^-aic^) $9iq 

$g,Q~9'. ( «?l-©G>, ^ ) Q$J» I 

$glQ-9. («?Q-s t -a ) q^'O. I 
$^1^61-9. (so,-© ?©-ti») ^iq, 

$Sg© 9'. (©Q-OC-«l) CttCOl^S? | 
$&Q-9-. (6>-§Q-q) §QQ§©; §Q | ( l*» I £>9m£>©-9«. 8Q9 I 

Q39-9. ( o-^ff-tt ) a©; so 1 
S^O-s*. (©-qf-9 ) $9; 9s?i«9 1 
ft^jei 9. 9C9Q 91 <asQeiQ rjg,- 
9cga 1 

«?§Q-9*- ( e-ai-o ) aias; «wo • 
6>aQ~) 9. (e-g-fl, ©) tig©?; goi- 

<3ie-9». «9i; cfiWi 
<?l9©l-9. rx&s&w laqqioi 1 

S)€Q8-q.. ffl© 1. 

ffl9)-9. (©-Q©-ti) <aaisi «?gij %qq 1 

<n)Q-9'. (fli-o) qgo 1 

QQ 9. (si-©) $©9is£© oy; «qe; 

•3)8 9. ( sna ) «9$iQa 1 
WiQ-s. c^iia.; 9icj»iai» 1 

W©-9. («<?„• Q) ^1fll9««* 9*1<i>«9 *< <3!<^9I|S>9'. (<S1-SJ») qQxfllfl I 
flflSl-9. («I-Q.) 90, QS I 
9ilQ£- 9*. ( Ss-QSI ) BQjg, ng>ie| I 
<31QS-9. (fiicj-©9-ti) ©sis; «ao 1 

<*IQ9-$.. (6Q-Q9) €K9€l9i; 9I9h- 

Q§9 I 
GIQ3-9.. (©Q-Qq) Q«ags>; g^ l 
ffl^S^I-9. (siQ-tic-w-a) oqo 1 
fflGQQ $•. (©o-cqg) cq<asi9«; eg 1 

fflffi)-QI9-9. pOfilQflS I 
<31Q|-9. <SIQ9l9,fl§ I [CSIQA CSS I 
<31G>|QQ-g. (fflO-cia») «Bl«3'gQ;g.^- 
<nlS)|fV9. (fflQ-tlJl-gi^lQ) qflQ | 
<niefl|-9. («I»-Qfl9j «lfi«i;ClB9| I • 

fflGQIQQ-s. (?i]Q-®g») fiiQsjQ; 
^IQ-9. %9 I ( w ) $5>~«. (9-0) qe ; Sfllfl 1 
WO-*; (sfosao©) 90S" 1 

ffOfi 1 -^. '9-W) MS?; 93 I 
SJS*-*?. (s^-q-'d) <aQ^fi; c»q,sj 1 

ff©M-9. (99-9) swig tiasjcsg; 

93 "K. (Ml-tl; 9-g©)* q ffl |; 

ff€l°SH>.. 9-g».-t|) fl»g, g© §.q<j; 
sq 1 Osgg 1 

QQ<3$®-o. ciiwciq 1 
GS?G$9I-s. («?-s3iii$$) cffQ^i 1 
C?!"SlQ-^. (s?q.»aq>0) ©gsjifflg ; 

Cffa^l-*.. ca*i 1 [*q<a' a* 1 

CffOI-9. («i-o) tfiqs; Q«ga; g$ 1 
CffOSj-p. («i-c t -s>) «iaiaoi 1 
Cff$Q-9. nSa; «8q aqoi 1 
GS>$-4>. («-$) ©s; <?^caa 1 Cffaejn 1 ?. 9«'q<8; ceo; «i©«riQ ^ 

C5i>g_Q-9. ( 9g.Qfl£>9 ) giQSiSfl- 

Cftfl-o. (fli-fl) o^sj g«a; o*a q ! 
GWl-o. (fliftaoe) <as><?£ 1 
Cffoi-9.9. («rai$e) wkwiq 1 

CS^eh-9. (pqa-a) -eigia&<oi 1 

G§QQ<$H-Q. (0S9Q-9) CQJWQ'.S 

G§€i-i: <©ai-«f) q??[©7<?; q$- 
giqsxj 1 ( W ) €*?|-tk sn; 9lGi &«sa l 

€S>l$|-9. 3q»9IO I 

CSMQft-9. (ffQ-'cis?) C2Qfl;Q9iQfl i 

5*1 (,9. (»<3&;9-a) «Q«li; 

GffI-$>9i|-9. 9I99-9Q-.I I 
9«iQ|Q-9. (9,«-<9IQ) Clfll I 

ffHg-9.. ( e-tiq-o ) csg ; <a*g ; 
ffil^-9. (e-Q-n) aieiief,; sajlj; ©9'- 

J?Hl^-EIQ-(j.. 9,1^919 I 

STh I «•)-(?.. (9,1^-9) genef; $6<a 1 

fiMI^-s-.teii^-QsJ 9Hta,Qi9j 9-iiq- 

ag^a i 
S>ll9-9. (ff-qg-n) pfaa; nsfai 

flMff-9*. (&-GJ9) t)«|; #411 | 
MSN. (9n9-Q!) tl^gi; Sj§Q| | a 9iS9 9$Q «99'£l 9| I ^-(gi-t)) ai9«iq; gi»99^-, Qei 
(soles aas) i 

a ^3-9. a^fli i 

*- 

a Q~9. SQ »l©1 I 
QQ^-3. ^giSlQfl 9C€I9 I 

aQ§tQQi J i. wcq C9<$ «qQ9ii 
*iSHe 9q«i r 

Qqo-s. (g«?§-aQ9) g$<j 9qQ9i; 

9|?01 «9_qiCQ C99I I ■ 

OQQ-9. (ge^iQatjo) 9§ 99a 1 
OQOI-o. (<aqi<MQQ) 35SIOTO I 

QQ9 »€!-$.. g'«,i9cag; •* I 
QQ9I-9. OiflqQl I 
a$iQ9l-«. acs'a 9§9i 1 [«9i » 
QQI-o.. («««(?© ^o.-aeiQ 9 lqjiI« 
3^1-9. (asvo) csa ai9 9cq; <aiG9 1 
9©-«.. (gcjtt) «q«o; <aiog t - 

9SI-9. (<3S-ri) <3<aiQ coat; 9I«Q 

q.«r; <a«Qa p9 aano 9is> •, ge- 
««?pi^ <a$fli <a&<5 g.9«ia; goso- 

as-SftGH?. qt49jQ; Q03191Q 1 

Q^aiO-O. ( qg-gis ) ^gg go ( «.*« ) QjsiaiSOK. ( aaaies-Qi ) <w® 
go nsra^j i [ti9s<a«iq i 

asaig «•, ( <aa-aq-Q» ) <j«<aa go 
OSIQIO-q. (sg-sais) cqq$>Gas • 
QSi^-^. (as-*i«jQ) tiffn-aa I 
Euasil-9. (aa-Qsr-a) s}QQi;q,iaai i 
USQQ 9. (aaj-q»s>) Q^a i 
8^1-9. (aa-Q») os?iq; e^cr i 

SSjHf. C»9CQfl I 

^1-9. (aaaoo) eoflij 0*1 q £sji i 
9«|G> 9. (g.si«ai$$) ©««Q asi- 

9«IQ9K. (aisai$$) caicw i 

QSjetQ-s. 9iQ<aq-«6aa 1 
3QQ-9. Qfia 1 
QSltQ-*. saigiqgo 919190 I 
QQI-9. c«i§ 6 <?I§Q 9I§9IQ 9Q0 1 
9$f-9. (aac-n) sos; aia 1 [«i«a 1 
9$Q-9. (a«r-9ff-rj) go,; 9*. ««•§ 
#WnH>. (a«re-Q» «0 aQ«i; ac- 

9$f 61-9.. (qot-qo) Bflrflg; <59flSjjJ I 
a °%-$. ( aa© 0) c«<n, a§; 819 1 QGfQ-9. (a«5>a©&) 49 a«SJCQ OS 

Q0S>-9. (ae-«i9) <3I9; cysj 1 
Q^-sf. (ac^aic^) a&) \ 
S^QQK. g.gf?i, gg qQ9i 1 

Q©CH«. asrs-a©; J* l 
QSQQSH?-. (go;S9Bfi) qa/ <a«J 1 
a £H>. (a<ji<aa<99) q%cQa 1 
aQlQ9!-9. 9i©«jsi9i 1 
a§M «. (gi) cqpgi; ai«j.§ «Q9i; 

af-S". (flfiH0-«j) a 119; * 1 

Q$fQ-<?. ( <an»-9 ) a«Q 9.919. ; 
oils fli^Q eaa aiws» 1 

CIWGQIQ-9. C9Qig flOCQ WJfl«lf, 

gianq, 9)c»ma t , <?su9Ki <5 «»«- 

QWQQm-9. 9$, 9J3>,9«> C3l^ «* 

tciige «? "ami" 

Of -G<^-9. 9l'«h9t«CQ £©, SCO, QS>, 

sig/s asia <§ awe 1 

af-OW-9. as?, jtf, ^a*Qq <S 

as <$ am 1 
a^foi) 9- v am&-«i, «j) aqcjQ asr- 
«*« (2^9 W«>« ««a« «» 

a «^ J AGS? J 9IQ«1 1 ( <*• ) QQ9 i [<aifli I 

S|fQ€il-9. (aaoa-$) *ifli<?iqii ; 
Qffll-s. <k (gst»-ai) giggeisi I 
Q$9Q-o. (<a$»-9<3) gq^, 9<aiaw 

Qq^si, oo«jqi (5 903K9 g^- 

q.^, eft d 90 1 

awaisi-Q. gift, tig is, sifliff,' $Qi» 
<S 9«ii», aq^a <9 <aii<?iq. 1 . 

Qf Q.0-9. (ags-Q.*) so, 00, coot, 

i^S & C9ilfl <? aS 9QIQO 1 

W$%<$\Z1®-q. n»g-soi fl«CQ coc- 
as', Q<?a@, aoa®, $§a© <S sa@ 

.QtfflH. (agq-eO estscgg 1 
oKfgfll-Q. (aw q.o) a?; a-Q 1 
QW£l®-9. (ggj-a@) g§a@, ff,a@, 

G$f6l§H>. (a$s-QSi) 999, ^Q«, 

e^eC^-e. ( QUJ-c«$i9 ) «?& 

qoo, 913, c*cr (S gig* <9 an- 


QW^§1-Q. Q«J9!Q«Ua 995C09 I 

^Sf. (a«P-<?lfl, €IQ) 90^ 

g»9i«iae)i,ticgi9,ticj- 

9Q, 00, 9981091, 

caig (§ sjc}«i, e©v©§99i©Q <s> 
gi*pqcr; gi«i 1 

a^l^O-9. (gi89-tiqo) og, ^a, a©, 
9ia (S 99q <§ gig 1 [seas 1 

giQ* giwas'Q qq 1 [«?eas 1 

2Hfl€llQ-q.. (gig-tiaio) r* g.<g,i i 

EieVSH"*. ( ««»-Q»q ) os, 9& 
91'foi, §9 <5 ett <§ «ai« Qaq i 

0?f€l-9. (ggj-Qg ) ggaci; *qq\ 
OjSQ-s. (gsfW-tiQ) aso; wio 1 
0<§i9l") «?. gig; 0393919 91M39 
a si jaffi 
Q8.19Q-9. ca gig gq© esq 1 

OS-q. (as-ti) 9^ ; oeas; g$>&9i 1 

Ofc-9. C3IGH9 flUn^ <9 CQISI I < \*i ) a$-si€}ei-9. 99i i 

SfcQ-9. ( <3fc-T|S> ) q©; qflQ; ©jg- 

cqgecaa i 
a §N. 091 1 

Q£l jOi'PJ 3«9«» 991 1 

v <r- - *- 

g |-9. (<a$-o) qaisis; 30<J; <ai; 

S|C$SI ") 9. <ais-q«i ; qeiQ gai» 
3*51g«flJ new 1 

9Q$>-9, (qq-i») <aio; va-,^9 1 
soqi^-9., (gq-tifliq) <aiocaig, 1 
et °l-^. <$%w wmis s«ioaa^ 1 aoo-^.. (<ao.-o) *iw; ^siqo i 
aosfll «?-«.. (<ao..-a-si<?) ai|'i goi- 

a^l-e. gig; sifl 91 tfQQQ tea 1 

0?>-9. G«Iag c<39Q QQ«c<aia«iei' 
Q9 eSg qfQia* 1 [&fl i 

a§eH. (gssiSQffl) oew aS ; gqi- 
3^1-9. (<a9*iic^) aeos^i 1 

6Q9<3C9 9C«g 1 

9Cp|S(l-«. (gaswaoa) ge<?i9i i 
ejei-^.. goo i 

9©9|-S. (flC-itt^) <aiO 9Q<?I; 

aeei-Q. (<aqai§§) g$; aioe i" 

S<a-e. (<a«-<a) go©, 9i©si W; flQ,* 
.»• cigi <ae9ia i [9i9^a 1 

asiQeil-9. 9191a gflgg QflfllQl I 

asiK. (g<ais?9sio«) s«q?fio eo 1 
a«ist»K. ( <a«\-*t«9i » cs>a,ti 11 ( w ) Q£l©-$.. (ga-«) o$i«; sva i 
Q#-«. (g§-«0 sq.«4« ; R|» i 
QIJI-9. («£-q) «as.^5 fl 1^819 ; 

a^O^ffM-Qv eg ago C9i^ ti«tfii9 
asw-SlSL-*. «><a§; ca«\i9€» cqi«19 i 

aeiM-€t|Q|-sj. CQI«i9;$IS i. 
HOST ) 9. (g9-«tfl-ti)flQQ;^!}|; 

a©3-«?. («<a-c5-«i) <asiQ cosii 1 

a©-§1-«>. (a©9-Qs?) asi i 
€iO??-s?. (as-*)*) "aS^i; %ffl9; aia 1 
8Q<?iH>'. a%; aeii, avaatsn 1 
QOQSlQ^tfll <?. a.sraq <q,iaie- 

30IQI-9. (g<5-ti<}-g) 9isi;aoas 1 
OQIQHk (goi9i-Q9j<aoi9iaiq; 
aQie 1 

aa-«. (ai-tio)^; a^i 
ao-o. ( g«a«,^ 1 <a«»Q <asei,a* 1 aSJO-Q'. ( g$-Q ) ^ffld •, §a; giai 1 
aS-GQ9©l-«. ge cq^oi aigiQ; 
q<a I 

QQ-aisil-e. aegis ai^ie* ; as 1 
aQ?l£-$. ( ge>-fj-g ) ^^•j^q 1 
aa^O|-«}. g© £<a ai^iQ ; <ae- 

aqq/11 1 
EK^ff 0. (<a<a-09) asfli; »«isi 1 
QQ1-9. ( go-Q, ) gqaioi 9,1 1 

8^-9. (gW) g«Q ; a$ ; q.g«iQ« 
q.oi; csisfc as i *fe, 

a^1 j S6i J 

931-9. (a«-Q9j asi; <?i«; «•. g«- 

^§9 1 ' [qaig, i 

Q2H>. (aei-q) qgi; aid"; <?is, 

aiH. ( aej,aQ» ) cqoiQ sgs 

QsiQ-Q. (aqsMs) SMCSIQ ; Qneiuioa I 
Q^Sl-o. aqs 1 
030.-9. aeiQ-otfq 1 

i- 

aejQEl-cj. aei^^ifl ca <?eg} 1 
36JM-Q.. (aq-g) 5©9»9; 9. CQQ1Q ( 19 

a2hi€l1-Q..(<aei,-Tia-Q9) qeus^sa i 
09-9. ( <ao-ti ) oqa; oq«ioo ; 

099-9. (aQ-9) 94^941 I 

09QI-9. (sq-w-cO •a^; s^is.; 
091-e. <adid i [9n9qiq I 

0910"- 9. (qQ-tK?) <a<5§o i 
09 IQ ) 9. (q«-ti<a-Q-9) giQqq 
0.9ISQJ c«»n;<aiQ9i 

09|Q?»<h , -9. («9-<W») <aiQ99 I 
09|ej- 9 . (gq-ne.') <aQQ «jef; <?^ I 

0991-9. ffl.flGQfll'39 <8«J I 

OQS-9. (g«5-<gs?-e) <aei; qc; g«il»i; 
09-9. (go-fl) 9?io; g«a 3 !9ca9 i 

0^9-9. CI© CQQCQ Q9?€ 90 9G_ 
0^S>IQ-9. (QQ-9ISJ) 9f I [§© I 

* i- >9. (<ao-Q, cgi&) ?ai i 

O^-QSl-Q, Qgtjf fl§9C€ia I 

091-9. (go-q) fijai i [a<^ i 

0.9I9Q-9. (0Q-a«Q) gofl g ooi- • ) 

a^|9??-9. (QQ-nqs) 9ifl"giQ<^ 
osei <aicQi<aQ d qs«i <aioq. sua 
gicQNQ siig 1 ^?* $<ae«?a» i 

offfl-Q^Q-9. (gQ«i-9^si) q« I 

09m-9. (<ao.-a) stoics qq i 

ay|5?-».(gai»a<}») sias* gai»9*§j 
$<ai3.9sa9"i 

Off-9. 099QSJ gQiej'9Ga€! I 

0^1-9. (gqcjs?©) ga; Q<aiq I 
OQIQ-9. (So f 

G'nySHj. (<aQ-9-ga-n) g«a f ; <jiocr i 
OQSilQ ) 9. ( <aqg-tiQ, tigs? ) 
0<t)S11S1»J «%<?' 
Q^8-9. (<ai-tig) ^a; «Q i 
O^'nl-9*. ( < aq9 r 9»-si> •a.'i^'Si J 
0C^I9-9. (Qqg-Qi-'d) Cfia; »IQ- 

C8Q I 

ae^iysi-9. <a^q-y-*i) egg; %<* \ 
OG^ISl ) 9. <as^-3, ©a) sq.Q; 

EIQ-9*. (q-n) agg; esq,; gai»; 

<q»i; «a^i<a; *W, 9. as I 
QQ-9. (eigi) ggiQ q.er I ( V9* ) ac^i %IG> I 
StQ«l-$>. (gqsias?») gqsi i 
QQO-o. (ggjoqaQC) gQ©ajo©i i 

«I9i CQSJQ *1$QI€IQ tiaiS? I*" 

•aQ-©§H". aqaij? i 
'QQCO-^gch^asjsOg'a^; «?Aig i 
06^-tk (3Q-9) aQ9i»cQ j 
QQ9'l-9. (sriai) awsi; a?Q<i i 
CIQQ 1-963^9.(^131) tiseqwsfl! I 

QQ9 cl " e,< Oa«-©a) 99Q 9ioi- 

ElQ-gji-o. C9ITO; «k V9^\q 
aiSa i [fl»,ge siga <jsq i 

aa-«J9»l-9. eg $1 ayae ©ii<a «q 

0&-9fil-9«. gqyis? I 

Wl»l-s. (o-isi) OR? 56 I 
aQqssfoiasKI-??.. (asj-qgi-Gig- 
w-qsj) eg <aQq<a, qgc$ ««fct 

<JR «99) S>SflQ <J6Q I tiQi<$; caa i 
aQfl-QQ-u. ^§; cfl% asq i 

DQ9l!€l-9. (g$fl-nei) goiejQ S<5- 
CIQPIiq-9. (qQfl-aqsf) asicMQ i 

«M>9I» I 

QQfl!8J-9. (aqfl-neT) a<&; cfl%«^ I 

-etQCfl^Q- o. (aQfl-^AQ) asjniq i 

QQC9l%1-9. (asja-gi-Qp) q>gi; as*- 
caaq i [tiMfl; <>a i 

ciQStSho. (gQ-asj-q) yiq ; css-i; 

SQQ-9. c»«sq<a scsig i [qsi i 

QQ9|ff-9«. (aci-«?9) aqais i 

asici-geia-*. (ja'agQ) s«faa; 
ai^icj ga'se* q<$i gj?$ eQiqai-j i 

OQ^tq. (ggj-a-gO qpici; %.qsi t 

OQ€JrQ$H. q,qcflis a^a; a\ 6 

3i§€iQ«i eg wsiffgieQ gic^cm 

q&siggj <§ g.^%*s?g t as>^ se- 

qcQ i [oiqiq gQ«?»; geyss ' 

QQ^8-q.. ( gQ-a.izrgjg^i^iej } 
j aQ|Q-?i'. VG9il9i', 49SJ. ZICQ9 / ( VS4 ) 9Q-«.. (<aa-a) efl%i i 

as, «©, eiesft g«j© q<?Q €?ias i 

OQ-ti«. ( giqaos) eo^gosjgqcQ 
9,950 i ~ f>qa i 

QQQ-*K (gg-nB-jagJ) %?»; ©S§; 
9<3-Qi%l-e. <9cas i 
QQ^fl-9. (gg-sa-'a) ei§; so i 
^Q^l^-Q'. (gg $3-0) agaifisi 1 
SQQ 9. (gg-g) a§; g.$CQ<M 

q« 1 
QQQ^-e. (gg-s>-<q) gqsi? I 
QQ©0-e.. (gq-o-o) e©g; gqsw> 1 
QQ^ilff 9.. (gQ-qai») gcjQg | 

93^9-$. (-gg-a-*i) gqaq; ©q- 

9Q8€H?. (gq-qg-q) gq«u; eq.Q | 
a^C|gI-Q.. ( gQ-nqji ) ggQ; 9. 

^QSJ 9. (gQ-nd) n»,C5 gcqt«s> I 
9g^> $.. (gg.ti^)too...o.«..oo 
o.aoo <j 9 g.«,l4 [9i« I 

QQQ^©-**. (gg-<j<a-3o-«) -SOii- 
£IQ^-^.. (gg-(j<2-t)) g<a,H5@ I a^g,Ql-«. (g«-a-qo-p?) c«\q 1 
SIQg- 9.. (gg-ti^-g) ggag I 

a^9©-«.. ( gg-Qsna ) gg%o; 

9..19© 1 * [<SS 1 

QQ9-9.(gQ-riQSf.-t!) rjgg©; Qg$- 

3Q-ti.. ^ggg' «w»oi, ^saq, q«g- 
£gi, qi<ai; gg,a q<?s9ia<» 1 

a©QQ-o. (gq-q-n) sf $><s, q<5S)Q 1 

CIQ-Q5I-Q. gqia»; tiasriQgig g«i- 
«ci« 1 [©Q9. QQ« 1 

SICIQ^O-q. ( qd-Sig-O ) «s^,g; 
aQQ1^0-«j.. (gQ-«i§g) ga«gg 1 
a^fl^-9. (gQ-sfl-tis?) «fl»; 39- 

as^l-g. f gQ-sqj ) gqaiQgig 
ei€i«f|-9. (g©-«»-!i) eioaiQ; «iq- 

QQQO-9.. C<?%© I [§ig C99I9 I 

a^S^-9. (gsj-SIQ-ti) g»l; <3Res?; 

91939*1 i 

9&©sir$>. (gQ-S-13) 6^51; «i«ig i 
a^0Q-«f. (ge-gQ-ti) qsi c?9h; 
*I9©Q 1 "" [$gi«9i 1 ( w ) 9 96^9-9. (gsi-©Q-t|«) ©iq ; 
cq©« i 

99^,99-0. (qQ-©©-*!<})a.S5914l<3 I 
99©!$9!-«?. (<a6J-6)Q-q«-a) Qigi; 

9Q©0-o.. (q$-©-©) @©; S§© I 

a9§9-9. (gQ-ao.-ti) K>g; cqiai© j 

• 99§^-$>.. (qa-s©-©) ©era©; &§©, 
agi©© i 

99^-9'. ( ©8-8©-© ) gifli©^ ; 

998-9. (<aqs<ja<9») *nus ; ©@i©- 

dQe§9-9., (ge-sQ,-t») qg; qiai ; 

©€q *9©Q 9q© i 
99G§Q , t-<?o, ( <a£i-£9-a ) 9©;©*; 

©clq i [©© ; ©cwi© I 

99®S?-<?. (©$-©») gQ©iQ; e<ai9n- 

09^|-9.a©©IOW99QQ«iaW99l 

99S10-9*. (gQ ffflj©) g*5 ti©gio,Q 
S13 1 [ai»Q ail; eaa 1 

99<J!Q-«j>. (gQ-99.©) gQgi©; «i©- 
QQGl 5 ?-*-. (<aQ-»<5-©) ©q; ©$$© 1 
99^-9. (gq-fli-ti) 991Q 1 

aQ.silfl-«f. (qstfjfl-n) c€ig-,<aQ<a<;©! 
^s>gi<skQ 219 1 [gs©si; 9® 1 

0Q«l|fl9QH«. ( gQfllfl-^SL-Q© ) 9Q«!l9-9. (<aQ-9^-tj)«>giQ;<NiQ » 
etQgflO-^.. (gQ-9J-©) 9©l§© I 

a^esiOH}. («q-«i-©) 99199^" 1 
99C£%9-. (<aQ-gi-g) ?>s?i<$63i©, t 

99Q8-3. 9». (gQ-©q) qeqco; 

gs>6©iq©cQ 1 
9Q©|9-«>. (gQ-og-ti) fl»gig 1 
99©f-««. (gp-gg-©) qg^ 1 
a9GOI^-9. ( gq-^g-ti ) qcQia; 

©1 1 » L©-9 1 

99©f^-$-. ( gQ-On©,-© ) ©So, 

a§©H|€H>.(qQ.Q,SHa) ©©9, ©iiQ 1 
acw l«l-©.(qa Gf-*!9)Qsi; $qiq i 
993l©l-9. (g§-c5-©*) gewei©^" 1 
aeCQW-9. (g^-soe-t)?) ««sig 5 
tisoig 1 [g§©i ( 

9Qi!|ff-e. (gq-ai-tjj?) qqeaqsq, 

99^-9. (ge-ai-Q) <j@q c©q; q§- 
e<?%9 1 , [g§; 3§©icaisu 1 

99G*I ! 3r«c. (gq-ai-a) q§©iQ s*g- 
9999-s*. (qQ-qo-s) qQ«i©;q«$: 

g©; ©§©ai 1 
99919-e. iqQ-qo-n) qe«ii9;q«Qi 1 
999 1 $1-9.. (qQ-q$-Q»J giKTffli; 

99.9^-?... (qQ-q -©) q$j|. ©,19 l ( w ) os% eaciQ qcs, a«?eQ oiqiq 

899§>-9. (gQ-$>$ -q) gegg; qg- 

aQ.qSI|-«j. (ggj-qg-q) e^t g,<g,Q 

°Q$,©-«}.. ( qq-q-s ) gq&Q ; 
QQ91Q-9. ( gQ-n© ) qgs 1 
Q99I!6H>. ( ggj-fli-ns? ) nig, <5e» ; 

9'CHKSQei 1 [gQfliaas 1 

e 9S©-«}.. ( gQ-fli-o ) aaicai«i 
aQno-o. (gQ-ai-sr gsiaia 1 
Q Q?q?|,- 9.. ( gQ-ai-g ) gqflifl- 

eaig,; gQ9« 1 
0QQ^-«}.. (gQ-QQ.-« ) ei€)cr© l 
9QQ^-q. ( gQ-QGi-q ) a^cr9 l 
a 99^ ") «,. (AQ-W-ti, t») <?9»; 

q 99&@-q.. (gQ-9@-«)ai9i 9Q» 
QSlQ|Q-9.(<aQ-9Q-ti)ng9)Q;©oi 1 CI99|<3H>.. (gQ-9Q-Q») eM;rw- 
QQQIS-s. (gQ-<j-ti) g$es> cgia* r 
QQ^IQC-^.. (gg)-9iQ-o) cs??0 1 
QQ9I3-*. ( gQ-99-n ) ©ogqiiq ; 

Q9^©-9. ( gq-s-o) «9j 1 
S^CQCH. (gQ-^-ti) gg^; ©2,<»t 
gsSo, fl^o 1 [eqQgs** tig^i 1 ■ 

aQS9%s>-«>. ( gQ-cQ%-«9 ) a$- 

a Q§l99-9. (gQ-sj©-t|9 ) SKfciqi; 

a9§l®Q|-s>. (g€Hj>&-qo-a) qqii- 
gfii; Qfla9iQ«ii 1 

Q€$%-««. ( ggj-eg-o) rqqgg; 99- 

g9igge« g.«a§ *•« 1 [gap 1 

39^-9'. ( gQ-g.a,-o ) «t« egi^o ; 

S9€$r«f. (gQ-^.9-0 ) ^aa^ %% 1 

a9G€l9-o. (gQ-gg-n) twcaa 1 

aeecilii-s?. (gQ-g.a.-n) qoegia ( 

a9Ha-9. (ggj-flfl-ti) aqi9; <««©, 
an 1 

aOiJ?)l-s». ( gQflfl q») gasswq 1 

09^1^-9'. (g«-flfl;©) «iq 1 

a^Q^-sj. (go-go.-) g.q gsii© 1 ( »*r ) eiQSQ-9. (ggj-g-ti) gcea; (Sgicj; 
QgiQ I 

099 ©-9.. (<aQ-^-Q)SQQ;©il«?© 1 
^ aQSIQ-g. ( «Q-$-n ) gQQiici ; 

dQ^I^M-S". (ge-$g-g) gQQig «q- 
a€>f}Q-s«.(gQ;ai-«) a&iQ<a;gig'<a 1 

QQSSHj.. (gQ-£yg-qs}) gqsiQlQS I 

0Q£|-«. (<a€i-£ia.-q) CQiQQ/iw- 
091; Q$Q Q<a<?aiQ« 1 

£qjsio-«>.. (qQ-£ya-o) 9191 gqsi 
«g e<}iQs; 9. ti©_s>«Q »ie, 

eJ5>€l-«K (q-S^ff) 99«; 9C0IQ 1 

oca-re. qgcQ; saacQ 1 
aeao-Q.. (<aQ-Q-«) q«; cg« 1 
OtQ^-Q.. (gQg^s-n) tago,g ; 

BffQfl-Q. 'tragi 1 Oqiflie 1 

*" 1 9€-9. (gq. r -*i) <a$; <as 1 
a^-€l|QI-9. g$%siQ; g?q©a 1 
^Cl-o. (<a§-Q9) <JSj «•. 9999 1 
Off'f I §9-9. (g§-$so) g|ai»i 1 
QQI-o. (?ri9i) awfi 1 
Q 2i$-9. qqiqseaa 1 
Q^hQ'-q. (ge-nffo-n) g^sy; 3% 1 
ai?t§Q-9. (<aQ-'eis-Tj9) swasjiq 1 

as5i$-$. ( g^-tici ) giQ; s>sj$ ; 

eagqifli 1 [<a» 1 

QSWSH9-9. (gQ-tis?-cqi-tis>) gqi- 

a§s9§0-fj.. (gQ-«i?>-egi-o) qnig; 

«?tsai<a 1 
a4fre9S<g-$. '( gQ-n<?-Qs-tj» ) 

flwiswaas's 999; Q©i<?ais> 1 
as3«t|^'.(<aQ-tiq-«) «>sg; gqiQo 1 
a&H€H>. (QQ-ai-^ff) g<aa; gg.- 

as§H|g-e«. (gQ-qg-«) goQ; gseig 1 
a^H|g-<?. (g$ gg-Q) gi£_s£ ; gig 1 

a5l|!^-?i. ( QQ-Q-tl ) t}S?$q ; g|© ; 

gaisiefc^ia* a© 1 
Er&UGQ©9|-*. (gQ-a-q©-3©-ti{?- ( w ) Q^CIO-q.. (qgj-sig-o) aw?g.ia; 

a *?-«>. (%-w) <as>; w; naiiq, i 
a^Q-u. C<as?»-o) 3eu cao i 
aQ>©|Q-<j. (q^a-tiQ) qo i 
Q^-o. (aQ-cr-Q) qqg.; <5.oiq i 
a§9|-$, g€)C99fi «e?i i 
as- 9. (gs-ti) ds^cag; 39910;' 
aR-cj. qa^; oa 1 [fli-q 1 

a^SH?. a§q«i 1 

SRgSHQ. plaster a©§>) CRasiq 

aft|-i>. c«»is}a i a«Hef GCI<aQ«>i 1 
QQIQ9I-9. «„ (aoiq^a©©) aoi- 

q» <JQ9I I [GOQ QQ I 

a GJ6i <?. (ag\i<iat>a) cai© 9g>q- 
^QfJ-Q. go© 1 [gqe*. 1 

Q G>lQ-«. ( g«-tiq ) fli«gajj twj; 

QQ|<tJSi>'Q. (gq-n^-qs)^SQ 99 

3319 I 
Qffiil^flltf-^.. ca g»i€i«ifi 1 
9fi»ie[o-9., QqcQ g © ago 1 a^ffi-s. am; q.qg; €j.u©/l | 
8QSI-*. a?; ««g.9 S3 1 
a©0 e«. (as-©) $<?i«jo-c9a 1 
a<&9 9. (go r ffi-ti)909g9;9ao«l I 

Q%991<?3 «?». ca 9i9i qbs^q <g«i 
@I9 «s*«f> 1 [<?§»iq© 1 

a^>©-«K ( <a$<?-Q© ) a$9stg; 
0^1-9. ( i a®-Q-£i)9ifl;aai^?9*i 1 
aQQ-^qQ-^sj^siaajQi&q 1 
09-9. (a?a©e) g^ 1 
99ff-». (a-eis?) 9!^ 1 

a9ff-f?Q{?-0. ^9); Q9fl|» I 

995l|ff-9. (<a-ti9) 91^; q^9 1 
399 |€I0.«. *(a<?9-*ia9) «tf I 
Q9IQI-9. (a-39-ei) <?i©ii; ©99101 
9^-9. (ajQ) tia©-, 59 1 
a?0|-«.. (g-o) eg a9a «cq i 

a^-«..(g-Q«) a©; 9q,«}; 9. %a ; 
ap«i 1 * ** [ae%© 1 

a^o-««. (aQ9-Q«) q-cai^©; 

a€l?l-9. (eia'l) 6l€l;C<3fll 
et€!|-e. (aiasas?©) a a ; ©qqiQ 1 ^ 
a^.-9. (<aa,-so aetata? ©qjq- 

a^-aa-9. §9 1 [qoqo r 

a^aiffl-Q. (gg.-«io) <ag.Qa<9$ ( <•>• ) Cl^lSha*. gee; acq i 

a^,|$-Q« *i<aq$ ; <aiQOt$ »l€j 

«3%<5 I 
fl^SI-e. (g«i'9-pn) <as£ig <a?i9>Q 

t>9, QfflOl; 9». OQfl I 

*- — 

agQ-9. esq Q^gqiQQ'gi* I 

a$$H>. (to-gq) <ai«icqQ I 
a §£|-q. <aQ-GS"3 i 
a§ij-s>. aiQ«aq9 i 
a^Q-9. (ScqScio©) ©a i 
a@-«. 99 §>9» i 
a§>efl-e. ago®!} i 

a §$-9. c«iQ5i i 

Q^SH. as«v, S9««» i [sew i 

a999(-§.«. gQ^lQ 9€W>i; «9Qfl 

aiQ9-«>.(qis}^«j©) goie«; cq©« I aiQ9lfl|-«. ©fllCTQ GQ£99CaS f 

aiQ?-«. q^isiiQ «i£ i 
aiQeil-9. (gi<a«a©c) gi<a< i 
a |Q€)-«j. ( gigao» ) g%wiQ<a9, 

a|<5>f- 9 . n^g© s>i§Q aisgesq 

9|°$9>l-e. (g|.€j.o-a) tiqo %i i 

919-9.(30^) q$», <a©.<ai9; qQ*i© i 
ai9£K>«. (<ai9-») <3Qc©-gig i 

9l9Q-<}.. giog;gQg9 | 

ai9-€liQN. Qa9is.aQ i [cjg i 

ai9-€J!99-p. g!9s>)99 rjgQcj 9Qlj 

ai9-ciiy©-«. Qog.^; ©q^ i 
ai9§ffil-Q. (gi9-a»i) qqqq ca^j 

q-aesj qi g 3Qief «s| §< i 
ai%£H.. Q^gff i 

a|«l9-?». (3S-Q9) CS Q| tiejfllS- 

WSI-e. (<atrf«e?») s>9&; gsjig l 
ai«ig-*., off©; ^q | 
ai^l-^. q.^ teg i 

a|C«Q9!-f. <9 <aiG%9?i I 
tragi I ( *>«. ) 01 S^S-H"*'- (99".i-<«l) <J«<a9-..%CQ 
cqesfi^i [9«fi 

Q|Q9-«.. (-qo-ri9 ) fflf <jio«; <ai<s- 

a l0ff-9. (<a©-So-*i9) &sia %9iQ 
Qiei i 

a lGQQ-9> (S3IG1QSQ9) 6Q9l«rs> I 
»l%QQI-s. ^«jeQ S?9I I 

BUT&SVs. ( <ss99-i3 ) «?fOrei acr ; 

t«q i [on i 

Q IWSl-o. (ai«»as}©) wiq-oi©.s- 

qq g.$»9i i 

D ll^|-9. «?^Q 9Q9I I 

Q li|-«?. ( asatJS ) Q9IQQ ©SIQfl 

!§-«?. (asao©) cqot qcii i 
°lfrM>. S)!<5Q; aeii, GSfliaiS I 

Sai» qen i ' afS^H. (aisq-afn) ai*«ao, 
qs£i i 

Q|§-Q€l1-e. ( a$-q@i ) aais? q«ii i 

2IIS^-s>'. (aiSf»i-n) wogsf <ja 

<5 g.psaa i 
QI£Q 9 (ai3«i-Q)ai*»i<as i 
a I §£>©-«?•. <aiSQ«?§qg i 
9IS9 9. (at*ti) s*oi, e?g.<i» i 
ai$-^l ( 3l-9. (as-qgi) qoi«Q aais 
a 1 1-9. §u, $eas> i [991 1 

0|?O-9». ( Q3r.-§0,-0 ) $« ; CSQO I 
0|§l-9. ( ai?-$ ) flfiTffli, t|(?fSfl1 { 

a|§1-Gl£i©-«. ti«r«fQ,i i 
3IO-9. ( aq-tl) ckjq, Tia,q» t 
3|09-i}.. ( gq-ti* ) aio«C a? $ 

(<iq-So^9) ng,ia9 i 
a|0»|-o. (ac-So-*i9-q) *i*wa9i i 
£» lOo-o.. <q*wiao i 

3|0H.. (gq-Q9)<ai09 I 

cilOi-*?.. (ao-a ) aioeaig* i 

a|©sH>«. ea aio C9Q aecaia «j«q 
0|fil-9. flio eiescaa i 
a|^l-e. (afi-Q) 991 
ai<?H>. (aifliqat?©) ©» 1 
ai§eH..©»iaj ( 19J ) ®|ii-GCri§9!-<?. ©»%q%q i 
oi<$ o. ©qig.® i [ $«<?§ I 

8lf)Q.-«. ( ai^-tiQ ) 310-g.wl ; 
■Q|§9-«. (gi§-ti) <at§«-€i g.@ i 
a|§©s-o. (g§o-g) <a§oci qs? ; 

0|€4.fQ-Q. ($3is>Qfl<?©) c©i«i i 

Q|©sa-e». ( gi««i-Qff) sigi • 
01©igG>-». giosSg«i« Qdsaig, l 
01©?? e. C<ais)-we , )oaisa i aa;Q9'iig, 

0|©O-{f.. g^ ; 8141 I [«3IQ« t 

Q|©l-9«. ( at-©) qsi<j& i 

QlQlO-9. (g^-tjo) ncaiQW; QG>, 

(5 e«» <9 qggioiQ I a l©IQ-cp $-«.. giomcst^ i 

QIQ3I-*. g»i ^aiQ g$«9; Qi$<aQ • 
0|Q©-«.. (<a<g-§o-«) go^i «?ig i 
Qieo.Os-o. (qegsi-g) gas • 
Ql^-s. (<ai-9) ewiQ ; s>q ; csaia-.- 
QI3©l-«>. cgiswsi i [?hS i 

a 1^1-9. (<ai-9-£i) «»iii caig^i qi i 
QIQ8-9. ©» i [ $>i*ae i 

oieei^-Q. (g^-^ ) getQ <asi«» 

oiQ-Q. (gs-ti ) oQa, qc£ ; ssa© ; 

OIQS-9. (g|Q.g|.t|) qg i 
a|Q-Dlo-$. giQgissief ago i 

SN<?-G6IQ-$.gq>©Q£i<}$g iSQCSffi I 
Q l§5>-«. (aiCQlQSflQ©) qiCQIQ« I 

°l$.9l-«.(aiQ-q«-ei)90isti eaiQli 
OI9i-cj. (giQ-g) <aiQasi«»iei ©o I 
Q|ft-9. (gi-ns?) gQ?i i 
oift-9. (slap©) <Bia,Q t 
a lffQ-s. curb «?,«sngj i 

*- ( V ) 9!9^-«. ( Ql-tiaq ) ©»; «•. "31925 
9 1£-9. (««i8-ti) <a?i<} i [cai<3i ) 
9|£^9l9-9. (g(S>-«?«pig) <ag*^i«s5- 

Ql 2 !-^. (<ai-<a) tra?f, <§>,\<a i 
ci|CiQ- 9 .. (-aia-^ff-'q) <ai<a»i99 i 
aia^-s?. q^cas I 

9191-9.. (<ai«a-Qff ) <ai<asi%, <aio« i 
Sialyl-*?.. ( qi<a-$qg-Q) <ai<a%i i 

9I9,£M>. <5ioo9 1 

91^9-9. (gqq-tt) SiQ I 
91^1-9. (triai) 6©lc^ cqiq i 
9 I^9. (31-$) AQ9QI [SI«H 

9IQ-9. (qo.-ti) s*a©. <aeysiQ; gisi©.; 

9|QGl-$.. (giQ-Qfl-a) aiQQifll ; 
qqefi . , [geifl eq»s? i 

9165^11-^. (giQ-tiff-q) ^wiq gco. 

91550^-^. (<acj«g-a) <agai»gi j 

9|Q§Q- ? , {9Q9-Q9) giQSQl«9 ; 

■aQcqsj g^sna, i [^cga i 

9IS5Q-Q. ( gicj-Qi-n ) giq, aiCj,- aiQ^efl-9'. (giQ-^-Qs?) «€jflifl- 
Qaii 9@ i " [aim ^ 

QIQQIQQ-Q.. (3QQIQ-Q9) gQg,i- 

-"Sisfi [9iS9 1 

aiQ$f<3}gl-<?.. (<aQ«q-£i») aiq- 
a|Q$fst«t-«. ( <aQ$»q-a ) gQ^ggo; 

aiQ9l9f- giQ,1,c9a9Wl 

aiQ 9. (<aiqs?©aQQ) <aiqasi I 
aiQ 9. (<aiQQa«?©) <aiqai§ i 
a|QQGH>. <aig<aiai i 
a|QQ|Q-«f. (gicj-tiQicj) qqQ i 
a|^ei-«j. (giQ-n^s.) qflig; fll^Q 
ai€H?. gioj »q©s i [g&f <aio i 
aiQQl© ") «. ( flifl-ew-9 ) w- 

aiQ.eoi§9-«}. (<aQe«i«i-Q9) <aQ- 

eoig-©«fo <3.©.qio. i 
a|Q?l-«j. qgqj; a«iQ I 
aisiaisi-9. (gQ<ai*i-a) qacroi i 
aic^ai^Q-g.. (gQ-aiA-Q9)<aiQ9Q; 

ai&ao;-i}«. (gQgt? : ti) ©mo | ( w* ) 019,91 4. siftef cQ<?t 1 

9IQ91?. g[09i; «?gQ«r I 
<-> 

oi^M-s?. (g^g-g) <j<f«<ai i 

Old-Q. (qeii-ti) geii-q.9, trcfa I 

<» *■ 

GI|2|Qm-9. (q««J-fl) ^ei*©, 9$qsi i 

9|£|9-€f.. (qqcn-ti) 1<&\ qsv^iq l 

0|W Q». (acp9-t))tifll9iq,|<jgq>fQ 

ai«p<3l^-Q'. (g<?«-$sO gq>© q$r 

fl|Q-«». (gip-tl) QS9 (S|£J!C<5) ! 

a|Q-«j. g.a©, q.*i i 

aiQQ-9*. (<aiS-ti«) cis« 
a/QCf-9. flw^cag ( 

0108-9. (gig-3q-ti»)Q«a, cgiaa i oiQ-t?. gicis fltoaiqa! t 
ai©Q-9«. (giS-o) qso, csiio ! 
a |S)*i-$. q » ifi gqe» ©§ «fc gg, sscQ 
giqq §<i i 

ai9f?-9-. (<a tiff) g^Qiq i 
ai 1 ???-^. (g<??-Q) <a<?j>g.f|, 993191 
a|Q<«l-<K (g^svasf-Q) a^eiQfli; 
«. <acri 1 " [ (csaciQSi ve<$ i) 

CI|€l-9. ( g|g-ti ) Q<aeg<a 9MQ; eg 
«- *- 

ci!€i-^. ( <ai4soc* ) <ai4 ( e$a<?Q 

tic^ 1) 

QISIQ-9*. (gi£i-ti«) <aai, ©$qiQ 1 
aieiQ-9.. <aq. q?i©iq i 
a|€l1-e. (gig-Qff ) QQ&; 9<ia I 
|€ja©-9. (g^ge-ti) gg.goQ Q«3i- 
g«; <3€j.<aoci tig, 1 [esfi 

ai^PiQ,-?. (g^g/Q-a) o^.g'ffi? 
ai^|Os 9.. (<a<y<g-a) <a^9i caaiq I 
a|9<5j-s. affegig; giftQ 1 
a 19 1 «:-<?. (gg-tis) ggsj; aoi 1 
€I|GSI|€H>. ($-g fciq^ 'sWQfl I ( l»» ) QI'jJIQ-s. (<ai«?8ao©) cg|gis> i 
9I§I9> «. cgi gspo i 

Ql'S'lQ-e. (g§iQfloo) fiio, qaio i 

a l$£l-9. «QgiQ «aqi«a; <ai9 r 
Q'SIQ-q. (q©=3oo.) 3«i, oi© I 

aetciio-jf. (ja^cag <$ qi^iq <jio i 
8Q9l-«. (<aiaiCL=g«?,) die «ew i 

a ®-9. C9I9Q I 

9Q9IQ-Q. eynja,! 

a @-9. (3s-ti) f qo.g.8; oo i; gcro I aaaiftie awwo. oo i S&Qr*. (SsortiQ) $sq i 
§SSI-o>. 9tSa©i (9.0 n i 

a 19|-Q. £QIQ 88 SOIQ9I i 

3§Q-9. (3i-^«) caiq i 

So;-p. (3qssa»a) qq i 
30-e. (q%aoe) q$ i [q.o.q i 
SffO 1^,-9. qoi e>ns$ 9i\ 3q © 
09-9. (qosqo) c9q; ©9,©q 1 

S?N. (g09Q9) <5I%I9S?5 QQ.Q. 

qo I 
a §-«?. («tffo-ti) cgwq; fliseo. 

qsjoco-si caig<siQ GiSiSg; ago. 1 
SfJ9-». (sfj-Qi-n) cs au q<; tkj- 
9fll-©. <aiqci; 91Q01 1 [qioi 1 
S§9I-«*. q<j 1 

80I-9. (<ai-©) 9\<a-, ^90, a$ 1 
S©l-e». (09a©©) eg 1 
aoifl^-e. (-aoi-eifl^) qoio. qoi 1 
SoiflShK (§c 4 9iq-$) Soio. flioi 1 
S9_Q|-«j.(^SatJ9) flijosQ^iq 1 

S©-a£-9. qofliQ 9Q9IQ <38; e\0,9 
§0-a©-9. J3f) J [0.138 I ( H>» ) Qgffl i [9 s i 

eio. «j.( , d3-cs}i-o)aQQa aia^ssiQ 1 

S^O 9. (g^-Bi-ti) oifl <5 quas- 
sia aigSCSQ 1 

ay|ff-Q. (qy-yi-ti9}agiQ»,«i<?Qa 1 
Ssp§>-9«. £gg-9Q«e) <3Q®9; q^o l 
€WI9-«. (gi-ti9) Ites-Q 39(1 Wi- 
SffiQ-o. (<asji<J-Q9) §9 1 [a% 1 
Saisil-s. (ai-qa-a) 3q<?i$ qei i 
§3|g©-q.. («ai-5iff-«) siws, ©so 1 

' SalQQH?. q?t© 1 

asigQ-sj. gQQQflo <a«iaiQ 1 
aeiSH?. (Qfl-na) acr»9| 1 
aSiQ-9. (gao-tt?i-ti)<isjgs(iQ qo i 
aflO-9. (go-o) ami » a%Q-«. (gqi-9) «oi 1 

olo-o. ( gq-ti ) sigsjiicj col© « 

«9I I [9ICWI i 

01®??-*. (qi©-tu>) £i<3C99l 919- 

cflQI-sj. (<ai<a-q) sseii, $,t«, cqg; 
s$«ii i [cqSn i 

sflQ-o. (<ai-<a) <3qw$, QttQa<s>4; 

a1©K. caTa-a)<5Q§i ; G<aicqs>9i » 
a1©|fl,6l-9. (aiO-'q^Q) q$ 1 

olff-o.. go ; eqisi 1 
etlffQ-9. 9!q*iQ eqasfcag ! 
Eflffftial-s. ( <ai9-siaq-si ) a»s«- 

al^Q-e*. (<aiiq-s>Q) ao; <?S% 1 

so 1 [es>a*i 1 

SL°^Q1-^. (g.qg , ©»-£0 QUI; «a«ir 
ejogQ{?- 9i (q,flg-g-ti9) etq'i,i9 <a?l- ( K9P ) g.°^-«. (4fl9-0) g.§«©, €J.9 I 
SjQ-e. (g.@fiic?o) o»q, s?os? ;' 
^-o. (g.<sas?e) as^s i 
g$f-$>. (q.fla-«9-Tj) <?i«iq «asag 
ai»; *aQ i las i 

$& e. (q.q«-Qji-ti) qa, qqq i i 
gSfQ-e. (q,fla-cqi-ti) <ja; (atjic^) 

$§-*>. (3g.-<q) gcr»; <a<JI958«l i 

g.H-«?/qa, qq? i 

g$i-9. <a\% flays i 

gj$Q-««. qai«io i 

%.$-*. (as-i) qsiqa; ««S; <ai« I 

g.|Q-«. q.Sa i 

m?\ 9. (aiaoe) caisoi i 

"9#l-t|». (q.9Q9Q9) q.M»lQ I 

^<5!9-q. (a*}-tiq<9) wioqo i 
g.§<2!.9l£-«i>. (q.gq«-tiS) qscss; 

95W-9. (4<H3) asf, 330; «•• ««», 
©jf© i }•• (q.g-Q-9) §9; ©«» » <ac|fli 1 > 9. (qs-cf -ti) (q-9) «©,QS>q I 49il gsh-esii ©-<?.. «wagj; o9?oi59 ; 

g&$l-9. $Qcsu<? ) 
% 

^ '}, 

qa*\ ) 

g??8-gs>8*TK («j»ch.9q) 9IGW©. » 
g?9?!'" 9 - (&»»-«*§) $3Q q.»i<seis> I 

gi^t, *• (WQ-w) 9S9«eaa 1 - 

g_ff<3r «•. 48; g.»«riQ 1 
gS!i€l-«>. caiacr as 1 
EJ91I9-9. q.*9; q.$9 1 
g.Q-9. (q t -^) qs; s^si 1 
gQ8-n«. q?,c<a;<a<;<? 1 
gQ8gQ-«.(q.«e-9-ti) qcpij; tqgqQ | 
gQ08-n.. (g.Q-03) tica;g?|C<3, 12 ( W" ) EJ_QQQ-9. (q.Q o -ti) qo i 

gQ#l-9. Ow-a-<»-$) «e-g.Q9a W> 
gQ-aiQ-«j. ffQQQg* i [qgai i 
EJQ^,Q.«l-<». (q.Q8-©Qa) $%, »<a, 
cqjia g^o giq cqsoiq <aoi i - 
£j_Q$,|Q-s. (q.Qa-q-tt) eaiQC) ; 

gag, ©-«>•. (q.Qa-«4-Q) g.Q^iQaig; 

gQ-rc. (q t -zi) q<?9IQCQ I ; 

gS!«i-9«. (q.<a-ff) 3:019; 9, aioi» 
qiqq eisi QQoql a^-aa I q.q« 
n^jiQa; aeii, 55, qo, 99, §u, 
qo?©, 9IQO, fli«g tig", $99,, 
Q§-«?«?C ejcr, 9>qo, go, 9IJI9, 
%f, fl£h «§>q 6 g§i4jq.q«i i 

gS!-0%9. 9IQ1991BQ 00* 1 

£$©»-«•. (g.g-of?) S1019 1 

g^Q-9. (q.q-«j«-0) 3JPW9. 

QOQig i 

qsiai$-«. («-«o*0 Q9 ' 
g§>-9^ a^flosi «a«fQ a%<a <a$3- 
9tas 1 [oeia^cQieai 

353-*. (g.Q-Q) sag ; ««» ; fl^- 

g<^-«?». (q^-sO ao«; 9. giS)i9«iQQ g.961l-«.. (g.qaaoo) 91019, g.q«9 1 
9.951-0. ai99ca« 1 

g^i-QIQ-9. coi^g; QQ,g 1 

91SS, QSI9 I 
q^Sig^-9.. (q.^g-^,aQ) q.§sics%l 

g.^iei-9. (q.^g-nd) g.§9Q asf, 
oef, 919 cws^a gcs^i»s>; 53.9 1 qSqsllfll-*.. ( q.Q| gg-09 ) <as- 
gCQill-s. (aQa-ai-tiq) g.6q§o 1 
gCQ§©-9. (g.Qq-ai-0) aisntwf 

9Q9I £i§a 1 
$5WH>. (q.Q;ti9) cqqiss; q^"i ; 
gRQQ-9«. (q.Q9-QO) <§«j; cqfli- 

80 I [SWi^ <9 Q9 I 

g.Q.gM-9. (q.Q-e§vt») qg§fli9« 
gR^-9. (q.Q-Qi-ti) qgefoiee aa,$ 

E|9l<-«. 9. Pfl«i4 1 [«9 qs 1 

gp-9. 099910 <aoi 1 
gOff-9. (q.»-Q9) 0% I ( ^< ) SIRQK. (tnai) Rg-isri i 

QOI411 I 

gj,Qstf 9. ( W)-Q»-$. ) c<ai«q, 
*$-*. (g.9-0) c<aig<i; qs i 

«IQ9 I 
9.1-9. ( q.|;t|) «fQ, «5.flfl I 

tl^ g -«- (<11-6W) «rQQ SW l 
9I-QG1-9. c<ai«jao »m« aEtecaa i 
qa-9l?9l-«.wwQdi 

^1^9. (qfl-Qa) «otf i 
^i l-». (g.g-3-sn aa^eag i 

5gQIQ|Q-9.(q.9«-aQlQ) q.g9lBsi 1 

*$-«>. (<a-si) <39\9, cm 1 ^SH*. (<a©-ti«») $<aia9, cas><j • 
tJQff-o. (<a»-ti»; <a»i, tio'si 1 ' 
e[Q<31^-«K (<a©-n«i«i) <a9icic(ai«i», 
<a©i 1 * [C«WI;V>| 

%S 1 l-9..( sio-ei ) tieui, Q9ISI9I, 
$}QI§-e«. (<a©i-ti$ <a©isj canal 1 
^9I9I<3N. (sei-ei9jq) cQijgo* 

fJS>©-9«. (g©-o) ti©«, wo 1 

£JGh-*.. (<a»-sa) gciQ caig* 1 
qOfJIIff-Q. cq<?,fli9 1 
e|Q-«f. (<a-o) esfo, <a«>9 1 
££©ff|-e. g.qc«ii9 qsweaa I 
£}©-«>. (<a^-o) $cf« i 
£JQ9l-«. (gq-o-9-a) caipaia 1 
£|€W-$>. (<a©-cis) §q« 1 
£|9-». (<a-g'<?) <a%9, $01 1 
H5H- ( <a ja,-' e| ) ^ciocig^Q© 1 
qa-9. (<aq-ti) G»qS;g?iQ5 «oh 

fiJCCQ <aQO flfQQi I 
«JQei-9.(^Q-t|9) <3<§ C?9I 91 9Q9I I 

u. («*fll, am) 3W011 ( '«-• J 0$ 1^-9. (•aj-aqj «ios>sf , aQ?o 

O^-o. (<3Q-a) <as<i i [si<3» i 
Q^-o. (w.-'ti) ao; gi<3Q9j «?•. 

4— CI * 

q^P-QSl-e. s>iq<j eiqsiQ qq§q 

gagwsiffqct i 
qq?|g|€i|-9.(<aoi'-?igiQi) »s«<jcgg i 

^l?-? 1 . ( wy-isO oQgsj aera- 

qsiH>. (<as-«i9) a* i 
9^-«j». (q©-«) 9S<3; q«s>q i 
^§l-«. (qe-^i-a ) ga„, om\ « 

SL^I-o. ( qa-rj-g ) q.gj, qi^geisr '!• (fl«-<w>) eft. «q i q^Q-9*. (qa-») <5«5<5, 9sl«; &q i 
qa^-o. qg-n9) eo*c_ i 
<c|£§l|QQ-«>. ( q,g<s-qQQ ) s?l^ t 
<$%-«•. ( AS.-0 ) COT© I . 

^%-». ( qa-ei ) s<&iq«3Q, 36; <agi- 

qq 49 <aia I 
q%-q.£1-Q. gcQ fl?"3l9 i 

cao-«j. «o i 

€009-9. (eaq-tio) esq i 

GQ9-9. qoQ flfj»sj i 

sat©-9. caiq i 
GO?QH>. cssqi 

Sao1-Q. sucrq qi i 

eao-o. (chigoe) c<a*q*e«g i 
ea^QH. (<ai^ai^) Qq s>i coQ 
9IQIQ <sqs>i T ( «-«■ ) G36JI-9. gg, sjio i 
C3^-e«. (gi-g) qiw^, <ai»Q caia* i 
eao-9. tujesig i 
eaQ.9-9.. csjiflo, q^ i 

£SQ9I~«. co«$9i i 0$ i 

easi$9-9. ^a-iai) q!a9P<a-3Q@- 

CasiSl-9. (<a€M39)©&? I 
GQSiefl-o. 6<aa«ia$ i 
C3€l9|-«. (qgaiC^) ©§ 9B91 I 
CQQ^I-jj. (g-Qgai^)cg«a«Q9l 

£301 «. («s>9«©s>) aciigg© i 
€9©Q-«k (q<?-9) gc-aoifl^iQ «[Si- 

«iq i 
CaSllO ) ^..(gaio-cj, Q9) caio- 

Ca , €ii99j w>i^;eiaQ9i 
C3IQ-9. <a©(?! ai* i 

€Q|<ao-e«. (sriefi) «9j <j© I CQ |«©-«. (gases?©) 993(301 qn 

ea|S|£j-9. ttcqiag 9iffl9 » ' 
eaig9l-3.(fl-^aai^) bio's «w f 

CaiQI-Q*. QQ I [ggJ^IQ 9Q9I I 
G3|f 91-S. tig CQ QQ 9Q9I I 

G3|eef-9». (eaaaQ©) aaaaio i 

S3 1 0-9. fii99; 9JQ19 I 
G3|©Q-9«Gls«e£i9 i 
C3I0I-9.. «giqs> i 
€31©|y«i£l-9. (caio-tia,8) eiQioi- 

QQ 91919, QIQIGQS4 I 

G3|0l^-9. (caio-aaq) ©k$iqq 

G3|©9|-$. caiSCS 9Q9I 1 

S3 1 $-9. g9QQqaig 1 

€31^-9. ( q.g9a9Q-ti<aQ.-a ) q.g<J I 

G3IQIQ-9. (ffidi) ssi aqa* 1 

eaiag-9'. c<ai9§a, 0518a i 

C3|9 161-9. (ai9Qfl«>») gate* <!«- 
3«iq <a©9 1 

eai€i3l-9«. tie a$<ii, «€ 1 

G3IQ.-9. cg^; €K,-flai 1 

S3IQ-9*. fliQai; srai 1 

S3 1 9-9. tiaeisBi 1 

G3 |9Sh9. (q.9-ti9) giRsj 1 ( «v ) GOI|$|-iK (q.9-«) CSI9«S^f I 
CQ|9t-«.. ( q.€M3 ) C3I9A1SI, SO 

GQISjre. (ffisl) ^§9 «r» t 
GOI$QH>. (g<jiftgo») gs>l» I 
GOlsi€j-«j. (caiag-ti) 9iq,9iq i 
g51^©9-«k (q.^S-9) gen iocs I 
Gola-9. (ae-ti) g.gQ q.s, eie i 
GOl^1-«. ( q.§-«i-£i ) q.§Q «9tl, 

GQl»8g.©0-Q.. ({j.s?tfj.9«-Q9) q.»i- 

GalQ9-«K (g.^-ti) q^aisi (q9i) i 
Gatagi-*?., (g.Qq.-<a») Si©-.; aieiw 
GolQ^Q'-e.. ( g.g«i-Q9 ) g.Qfl 9*1- 

GOl^-Q. (fj^g-q) q.^go, qqsfl ; 
cost I [ flffjaiQOQ i 

Gate<3f}©M-«i>. (g.tqeo-a) lessee? 
tjffea i gal^g«f«?. (g.Rgi r tj) q.Q3^gqi9, 

%c9q; qs>«i i [aat 

GalQQffl-9. (q.ccra9.-«i-c0 qci«ii, 

a-swa' V: ao$i, ^a, «ti©> 

0$9h 3QQ ^9Q s«ia« I 

9Q%9-«>. (g-<ss r *i9) g«i99 i 
3Q|©-9». (g-9§-o) geia© i 

S9€isi-«f. ( g-«4-t)9 ) ggi<?; gsicr; 
2Q§i v. (g-«i9-ti) «§4, ms* i 

SQ !§-$•. (g-sifj) ne «j<3<£ i 

SQ|€H>. ( g-«i-ti ) gssiQ; ©io; 
cs«n; qo i 

SQIQ$6h«. ( geici-qqci ) *isv- 
ssie* i [ges; wo, §» i 

SS?l€i-«j. (g-«ia-ti) cn§; «?•. gg$ ; 
SQICIQ-*.. (g-9ifl_-«j9) geiswiqi 
S$?|€IS>-«>. ( g-qia-Ti9 ) g«s* t 

S9|€lO-«j». ( g-<ji€!;0 ) g9ta ; 
^o ; <>q®o i 

S9l€ii-*.. (g-9!a-g) gsiacaig* » ( tr* ) 3%a©-s}.. (a-^Q-o) «iQ£!q '95 1 
3^0-sj«. (a-si-o) aeiief; aaJsa 1 
S^a-9. (g-q-o) s$ ; qq? ; g©i ; 
so ao 91 ai$ 1* (qg ' 

S^€)g-e«. (aqs-gi-n) 09 q<?igq; 
9^f-9..- ( g-qg-a ) ca$, gag, 

3CQIEH?. (g-3).g_-«i) vqsq 69ig; 

SCQII-^g-^a-o) esioqj; 99S1- 
oi<^> sS^a g&q <?i§-q<a 1 

S-^fl-Q. (g-«s-n) aei?tic55i; qg«g 1 
S4FH 1-9. (g-Q-g-a) «?Wq/; 
asqig 1 

SQSt-s. (a-flfl-^) ^aiW; a© I 
a-9|QS>-Q. (a-aic-'qe) eal©9Qa; 

a«ig,-Q.. (g-§g-©) ©sg^^csigsi 1 
scsa-s. (g-sg-ti) ©egg 1 

aSICl-9.. (g-CIQ) OS; 05 I 

S«H|G)-t>.. (g-a,i-o) gg^; «ja,i<a I 
SSlS-e. (a-ciq-a) ^cqqq; $qo 1 
SS1Q-5}.. (g-QQ -n) QSQ; Q«|€iff,; SQS-9. ©gal 1 

SOf|-9«. (a-ou) 3dQ, <g.sg^ ; <gsa 1 
S0S)ff-9. (g-oc-tis?) aq,Q, obs? i 
SOQO-Q.. (g-Qss-o) g?igo; gig 1 

qqitig 1 [a«ia I 

a^ei-Q. (g-OQ-ti) OQ»; ggej; 
a^QQ-«>». (g-oq-Sq-flfl) sg g^Q 

«cq 1 c [gsiao 1 

a^QO-9% (g-OQ-liq-©) 99130, 
3GQ-«k (g-0Q-ti) go.©, <?§© 1 
3G0OI8-«>. (g-csog) 9^41; qo- 

gee^O-*?.. (g-oo-Sq-o) casio; 
ag^-s". (g e$-o) agiso, <ag 1 

a§Q5?-9. (g 8Q -tjs?) S>flS> I 

3§IQS>-9. (g-ao-SQ-ns?) agios? 1 

3© he, (a-©ff-«I-q) 39,19, Q9IQ 
naisg e» 1 "" 

3SIC!6i-«f. (a-oiq-fl) oiciqa 1 

3© !-©$)-«>'. g®lfll!fSCl <?g«IO dOi- 
ciigt? 1 • [gi^o-gocr 1 

asiaQ-^. (goi-go) §§i; qoi* 

a® _ 9«. (g-Si-'q); gifli, SOSfl, g|jo I 

Sfil-Q. (g-@l-q) ^4; qsflo 1 

g©QCH?». ( g-eo-o ) 50999 j 
eoci 1 ( «-» ) S^O-9*. (g-99-0) qoaflifl I 
aeiQ-9. (3-9H-0) gaifl I 
£ei^-9. (a-fli-q) gia; ggjoq i 
S^ff-9. (g-fl-njj) si^ifl; QQ»| i 
Seisq/l-e, (gaq-Qs?) toq§ »i^« i 
SSlS^II-e. (g«iq-Q»-£i) n»Q§i 

S6I9-9. (g-9-ti) G9QQ aw©; 
S^IISI-^. (g-sn-ti) ga©-, »sqiQ I 
S«lfia1-».<g-«?ioi) ©q ©an <aei, 
qo, aiq i [ewa i 

g£ia|9-«>. (g-©-ai-«9) a-.i»; fl«»i- 
g§fe-9. (g-©-ai-Q) ?o i 
§£ia!©-9. (g-©-g<8-r>) gaifl I 
fi€i)0-««. (g-fli-Q) Qf« i 
SG«IOI-««- (g-<a-«) ooqai J 
SCeil^O-Q.. (g-9Q-3©-aj cseo; 

g-o^c g§>. S£§| » [©§ j 

QOlff-9. ( g-QSM3 ) egio; gjqir 
SOIQ-e. (g-«a-*i) gqs>; co«i i 
g©|QQ-e«. (g-o t -ne) s»w i 
S©l,Q€ll-9. (g-o -*i9.a) gwi i 
SOIQO-qv (g-o -a©-©) g^So i 
S9-q.. ^-ago-goe^, 9<3<30,gco<i9, 
«4Si, «a«^ g^s^3>Q ww> i S9QIQ'") 9. (go-5j-r)) gaeais; 
STOIQ J «*«'*'«.*'»; S*^ 1 ' 
SQ^Q-g.. (ge-«») ge<aa; «?^«» i 
g©^Q-«j. (ge-q-©) gegi; gi<jiu i 

SO^^I-q. (go-i^i) gosic*; 4qiQ 

gocaiQ£Q §qi i 
39S$i-$. q. # (ge-sa) aca sea i 
gsa^-^. ( go-a^-n ) oiss'sa; 

SQQIQ-o. (go-qs-q) coif 4 <aoie 
■%ae* eai1< gQio% agio <jcq 

a<go gQief g.9?iQ ©iqiq. ea 

agio «eei i SMQ-9.. ncnft© i [ga; ggi«j I 
S€)Q|ff-«. (gs-Qi-tis?) o»sq i 

SQ^ftl-e.. (gogo-Q*) goas, 

39- 

39- 

S©ft^-9. (ge-s>-ai-«) ea«Q «a- 

Wsq^sji; goal 
S©-©^-«.. go,iao i 
g9aa-«. (ao-qg) «gg, at ) 


«?. goao i ( 1-* ) flQagi- 9 . (ge-go-o) q$ia ; gave, 

<a9gig i 
aaag-Q. ^ $u qsgsQ sera eg i 
9Qa?a-9.. (aa-gQ.«a) s^sy?; gai- 

Sq i [ C9ia9- r «?Ciq<J i 

aoaiQQ- g., ( ge-go-Jio-ti9 ) 
aaai99-«f. (ga-gQ-fe-to) W19; 

£9€!)Q*i>-e. (ge-«ifi>-*J9) qs&, 

OS OQ-^. gasaia; gjyqe.'Qjgcu- 
■aSHQ I 

QQEfW-e. iga-ea-risf) ga?qsf i 

S9$$9-q. (g©-<¥©-t|<}) tjiai ; 90, 
9-iiqio i [aia§ i 

SQQ-q. ( ga-q-a ) <%%; nqiaiQfl 
99^0-s).. (ge-<g-©) g«ia«; gco i 
39Qigo-Q.. ( ae-q^-o ) gqig ; 

39^-q. ( ga-©-« ) gopy i 
-SQ3 9.. (ga-m-q. g<$a (aoicQ) i 

-SSSlJ-e. ( ge-gi-^-a) gi^a*; go- 
si, go«fi • 
SS)fl^-Q. (ge-pa) geqi, ge«i© i 
aaeaisjl-e. (ge-g^-cy? ) 30901 • SQ^Qy-Q. (ge-§a_-q) s>iq«i i 

S9CQSN*. g©«o i 

3Q9IQ-Q. ( gs-t^-ti ) e§e?cQ 

9991, a<a§ i [qgifii 1 

SS) 1 ?! 1 ^-?!.. (ga-<?o-Q») geaa; 

399191-9. (ge-w-Qff) geenqi 1 

3€)§?i&1-9.(ge-9-ai-gff-a) sa«iQ 
a ©99, 9. geaaj 1 Oqs>ig} qsi i 
g9?PlO-«j'. go«r«« 1 
a©C9fll e. ( ge-sajQs? ) go?igi i 
39€iQ-«>. geap; CjQ,ia ao 1 
g8fl©-$.. qoiQo i 
9 ©£(S>- 9. *ict»iq i 
39£9*l-«. (go-qa-o) Pcsa j 
S9S9^-Q». ©«sa«; b$>iq<j I 
-«?. ( ge-g»^ ) suai 1 

9. (ga-ai-a) <a«iiQ; ai<a»i ; 
SQS? q^iQQ qsq r 

g©%0 q.. (ga-gi-o) ai'ao «fliio 1 
399$h «. fl*flu» ; <?§<3.<ai o§ti i 
gSSJQ-g.. (ae-<s»-«) swi<a« i 
S©9IQH}. (go-^-^-Qff ) 9ISW» I 
39-f?°$ll-9. c?swa» i 
9"3i3|-«>. (ga-fts-q) tipgai | { <■«-*> ) 9<3IQm j 

S'SlO-e*. (ae-Q-o) sis; fle^« i 
S<3l®-e. (ge-Q-a) @is>, 93N i 
3<»l2Hf. (ge-t><a-ti) g©9», sago ) 
B^^fll^-e*. ( go-Q-a» ) sisifli* ; 

gC©IQ-«?. (g-$Q-<q ) q$o; <ai«ei i 
S0-9-. aQOff i [ eg os) i 

S©H^-Q«.(ge-«is)oae9ioQ; Qgq- 

S©iCf-s ;r-icrQ 'ncr i 

fl©i<^-f}.. gi9SO I [ <8I9 ; CQQI I 

£©M^ « Q<a,|q ; §j|9 J Q-ilSQflSQ 

g«4© gcQ s>s*§ i f <jra I 

S©i2l1-u, (ga-qe[-Q») gags; ge- 
S©iasi-Q. (go nda)flo9i9; cstqq- 

S©ta©-9.. g©QQ. | [tQ9l I 

S©i9|£|-$. (g©-'PS'-Q-T|) t)fi^; 
<ai«a; sago q©Q« i 

3©h§-q. (go-tiQ) goQ» i 
S©h|«H|©-9.. (go-a-d,!-o)a^iqsi, 
flqsi« I [ 9QQ <$q9Qa i 

S©hI«Ih|s?- 9 . (go-q-a, -qj) oq- S©i|S1©-q.. ge©«4Qi 
g©Hieiflff-e. «ffQgqs>l I 
g©Ml9Q.» «?. q.9g9Q9; e€feags>i r 
g©Ml€!l-s (ga-qai) Q«qi i 
3©mI€!H. (g<a,iai-Q») eg gsmai 

S£ig-s>. ( ge-96),-©) ssvqq i 

^gSj;'9l)tf-i9IQCQ S}Q© i [9.9 ( 

SSi^siflQ-*?. fa©-sfc§-<a$i-ti9)9i9<. 
?i§siefffi!eia«iaiQaieala§9ii 

gs $<a«IQ 1 

S^ 9 )«>. ( ao-sig, 6\g ) giot, 
a©»i€i J gionsics 1 

S©^-?!. (g© cv^-n) $g, qwi 1 
gS©i9-9. 9.. (g ©><<?) <ij <« «9 
qqQiq 1 

339!-©.. (gq-qflj aQ,; q«, 1 
gei?l©8-TK(geig-©q)gejGfl; nsg h 
S2Jl-«» (ga-q-q) q©; aiq 1 
SSj©-«?% (gei-o) ggs, a,io 1 
3^ -« (qs-Rflff) a«oi; ©gisj 1 
g$-««. (g-Qi-n) QW9iq (ooikq) t ( ir> ) B 1 ^ 9». (a-Qi-o) qflSta, giqi 93- 
aiQcig 1 

5,^€iQ-s}..(g-<5a-iio.tiw)god99iq i 

GK}€IS?-9. (g-<2q-9o-ri9) C93IQ9I 1 

u^cio-q.. ( a-<5a-aq-<a ) 9191 

9$ |fi>-9. (g-oi-tjs?) oie, «oq«i i 
S^a-^. (g-«ns-*i) «aa; eisg«j^g 1 
E^-s*. (g-qia-o) gsiao; $«» 1 
aCQsq,- 9 .. (g-Qi-a) ggi»Q egisi, 1 
QGQei e. (g-cQA) ai9;c9a;c9ae! aCQtIO-s. ( g "5(_,%-ti ) gc«« ; 

2,*l|S>-«}.. (g-ai-ns?) es% ; 9. <as}- 
SailQ-9.. (g-ai-<a aoo 1 [q§ 1 
9^-9. ( Q-<i9-r\ ) g«$|IQ; fliqj ; 

8a^-Q.. (g-aQ-o) gig; SQai«<a 1 9 Q I )«. (g-«ai, «ff) qrctqanSu 

3a 10-9. (g-39-ti) ^ea'«^ eea- 
<a©» 1 [4oi/| 

saoiS'sH*. ( g-<a<aisi$ ) goiflQQ 

9€ , a]<SJ-9. (g-G<aJs|) caI§Q qgiff, 

acfV**. (g-e*) silo; gsq 1 
99§-9. (g-9&-ti) Q09I ; <ataqs;o 

3<$Q> 9.. (g-*») ti«,g 9»9Iff l 
S9IS-9. (g-ss-ti) cgisoi, 99^ 1 
SG"?ia-9. (g-%a;ti) ©i«Qa; qiqei 1 
SSSW-s. ( g-c?iy-tiff ) sjciq© 

9Q9I-, qi<3»l 9Q9I I [«IQ I 

9^1-9. (g-Q-Qi) go 1 
3Q-9. (g-g-a) q^; eo©!; geia » 
S^QQ-q. (gq-si-'d) gs£ 1 
SQO-9. (g-q-o) gioi«is>, goja 1 
9§|9-9 (g-q-tj) ^g«j; <jiq<i 1 
9Q9-9. ( g-ft-q ) eco«; g©iq; 

-«. (g-e-Q) sun; qei, 9gj 
) 9. ( g^-01; O) q^<a«,; ( u-r ) -* fr^ «N r 

a^9-«}.. (g-^-a) qo,iq ( aoic<5 
gag) i 

a?l^-9.. fg-flQ-©) gfliQsas; tia- 

a@; qgi$ai9 i 

09121-9. (g-fla-n) S9IPOQ I 

gfleji^a-9. gqeiaiss-Q g«^, as> i 

0S19K. (g-sQ-a) ^g-<a<kii »iq; 
goq 9i<a i 

a 9 1-9. (g-ai-ti-a) ©^qi©« cs»ia i 
afllSHf. (g-ni-n») ©<j^q c^ ; 

Q9l|2l1-Q.. (g-aa-Q*) aioiQiqtj I 
asilQ-e. (g-AQ-ti) tJ9<?ai»«i, qa i 
99l!^H>». (g-qi-^<») flcwaia i 
£j,So-«)«. (g-fli-o) «?4« i 
a?IQ-?i. (g-qi-e) efc> a* i 
Ofll©-*.. (g-ni-o) qo, 9^© | 
3g5-««. geifl; gai9 i 

Ofjj?©-*.. (g-qQj-o) q^iQo i 
QSfl^-9-. *is>aig\ i aeSHQQ-^-. (g-q«-«) aesus© i 
Q<3©-9. ggjq, $gqiq i ' 
a^lSi-9. acriaqjjiQ qcrpgi9 i 
0^161-9. (g-gi-tis") <3fl», ggi9 i 
3^19-9. (g-gg-n) nq, gc i 

E^.5.' 9 *- (9-39-0) ©gg; QQig«; 

cgco; CQcya9 i [2<?$<?i 

aecil^l-^.. (g-sa©-<5>) gcqiQS}^"; 

aecyei-Q. (g-afr-n) g*^* swi- 
Q9i;«isi9a < ;'^»«|i9 I 

EjG^I ©$-«•. gsjes?; egQ% J _ 
ac^lQQ-e. ( g-gj^-na ) cqq ; 

as^lS^-^. (g-g©-t3«iq) ew- 
€i<9 9icj£igeaigi i [^Vl ■ 

CIS^IQh-q.. ( g-gffl-g ) 9i$>©tfi; 

aeQO»l-o. (g-^q-<q9-a) «*cq©»i i 

a.CQ'jJ-s. (g-^9-ti) two; <?«<aaQ 
6s» i 

QRH.-9*. <51<3; 9. tUJQ; <J|Q | 

Qfiy^-e. ( g-g-ti ) s^ifjQ «»ia; 
QffiHQ-S. ( g-aq [ti ) tied* *i«i; 

aeQ.a-o. (g-eya-ti) ftsaiq «^g» i 
SCGRSHj.. (g-^Q-n9) cQQgQa9 1 ( <rt ) 09Q9-9. €t$qf9©9; 91^09 I 

5,9^§-9. (g-ss-Tis) g«isi9 1 

Q9$Q-9«. goiQ« 1 [qqs 1 

P_,9SH}.. ( g-w-ti ) 90 ; sa&fl ; 

Q9Q-9. ( a-?Q ) cqi«; «<50; «•. 
esq, 1 [scaigi 1 

9,9g£s?-q.. (g-^-ns ) sqsjQiqe » 

p_,9as?-9. (a-^-qa) a^fi ; a<jQ- 
Q19 1 L c SQa i 

QQaffl-?. (g-(j9-q»-a) $te»9i ; 
Q9$©-9'. ( S-<l<3-§C-« ) 9fii9; 

0,93-9. (g-9$-«i) sig^cgg 1 

09IQ-9*. Qioag, qigja§ 1 

09IQ-9. (g-99-ti) ©9Q9; qQStq- 
QO 919, I 

?_,9|€H». (g-s-n) aeio» 9§ 1 

a .9l8-9. ( g-93-t! ) 9C0SCQ 9ig | 
0,9181-9.. (g9ig-QS?) 9CQ£!9igl I 

.09I$H>. (1B-99-H ) eg 10 ; sfliao 
es>9 1 " [offlo 1 

9,9 !§!©-«>•. (g-9<5-ao-o) cgio^ca 

5,9|^<31-9.(gs(|Q.Q9-Q)cgio^g 9 q|| 
9,9%-9». (g-99-0) ti^qu $ggg l 

Osi«l-$.. (g-qfli-n) 9©; ag.«i 1 

S^-9*. (a-si'S-o) ©.«; «*gq; 
©39 1 3^-9. (s-<a<3> o) qsi ; 9itfr<a© r 
9^-9*. (a-sia-o) vq <a§a§ 1 
QG961-9. (g-9a_-ti) n^sfssa; $<a- 

9S9C19I-Q.. gc9S-9IQ9l I 

S£9€h-9«. gesacaia, 1 
3S9fil-«.. (g-ea_-o) gs9a9iq 1 
£9©s-9'. (g-w.-©; q^cia <a<?» 

ao ; 9. qsjiigi i 
39QHI-9. (g-go-g-a) gqsigifla i 
S€i°9?n^-9.. (g-asj-tifliq) ga-giQ 

3€1°8|-9. (g-as^-a) qs; oa«a<& \ 
g€io§©- 9 .. (g-09-o) ga«gigig 1 
9€lfl9-9. ( g-an-tt9 ) a 19 9$9i > 

S>9IQ«I 1 
gdflO 9.. ( g-afl-Q ) ©9IQ0 I 

SSlg-9*. ( g S9-Q) «fi%; ga-gfliq^ 

<j9§ 3 ««©. r 
fl€ig-9. (g a».-a ga«qi 1 
SSllCJ-9'. (g-afl,-o) a©; a©.§9 1 
gstes 9. as*Q aa* 1 
flfl-9. (gs 9)q,ti;«asii 1 
9$^-9. (g-fl tij eg?; 99^; aoci r 
9^il8-9» (g-d,g *i) 9ig9i«o 91^ 

©Qfl9 I ( «. ) 0%Hk (gg-ci) ga«C t 
ag°eW|'n'-9. (g-qfl d,i-tni>) a,i» l 
09Gf-Q. (g-gff-n') g$t«f; Sgl* l 
«9?3-«j.. (g-qo-o) <aqp ; gajj ; 38 I 
8 g^O I-q, (gqq-oi) usgq ; qcqiQ ; 
E9Q-9. (g-sj-n) ag i [ot'ooi i 
aSQgl-q. (g-gg-tis?) ctps? ; ^*giQ I 
Q9Q-9. (g-g-q) QgiQff ; ©q I 

E^OI-9. (g g-o) ©»<? i 

03^1-9. ©9fll I 

09IQ-9. (g-go.«ti) ggqai; «ffs<3; 

QOfflQ aC9ia<iOI; GWS>CW3 Q9i 

03 IQff-9. (g-go^q-to) ggqai- 
g$ti9» i [qeiQ9i i 

asiiaSH}. (g-gia-tiff) ti»(?c}«; 

a9ia<31-9. ( g-qia-tisMSi ) «i»a, 

weef 4 
ag|^©-9. (g-gia-o) *i»«jq; g«© i 
Q9IQ-9. (g~a-n) 9giQ i 
091 QSH?. (g-g 8©-«») QgiQSQfl l 
09I&GH}.. (g-qiQ-©) 9giQ9 I 
ag^-Q., ( g-qa-«) 9«wo i 

r\r\ - . 

a9S>-e. ( g-gjj-© ) cwiq; gaaej I 

a^q-«).. ig-^go) <3i©aQ!§ao i 09^>. ( a-g-©<a i ) s»oi i 
090-9*. ( g-9;« ) sgq; oio I 
Q9S-9. (g-g-e) 99391990; fliOl I 
099-9. (g-g-so q.1 ; sj^o i 

0G9Q-9. (g-qq-q) g^s?; SQfl I 
0g,Q,-9. (g-g-n) <a;gici, <aeiq i 
0g|9-s}. (g-g,-q) ggcr; g;«Q41 I 

0g|QS>|-9. (g-q-§q.-£i«?-sj) oq?i j 
9IS9Q a«n «eii i [giaoi 

Ogl^Q-^.. (ggi<?-Q<a) Qqqef qg- 
0^0-9.. (g-q-o) qgao; G^§« ; 
eao; ©f|q i 

Si" 9 - O-ai-^) ■a'S'OQ 3 Iff: 9glQ I 

oglfr-9. (g-gi «is>) gqtf ; am i 
OgO-s?.. (g-gi-o) ci«; gqio I 

E|^ ) «•. ( g-|§-ti,Q ) g<jig<a ; 

E5^~9- (a Sjti) qq«i i 
E5.93-9. (g-gj-ns) «iqe& i 
ESI 9-9. (g-g-n)fl^i- 

SSj®"^*- (a-g -o ) sqo i 

agiOS?-*.. (g.^_-§q-q9) pqi©s?qi 

E9Q-9-. ( fl-99-0 ) a<3«; 9199, 

[ aea i ( <•" ) Q^Q-«» (fl-^-ti) qsiqSq wqflq« i 

9§6tSl-<i>. (g-%-*!9) qq,; g$|Q I 
3§<3H. (flQQ-QS?) COfalQIQ I 

39 €-9*. (q-%-9) a<9i««^ i 

S9?l9-9.-(g.(gg:-n?) naQijj $|q,; 

qi$NQqgais> »is« i 
39IGH}. (g-$-*i) sigi«; as? i 
3^0-g.. (fl-^-o) a^iqgig ; aaio- 

aig I 

Se^QQl") 9. (g-§g-n«-q) 9igq; 

eag.Q g.® i ' [s. aso»s?« I 
S%|Q»-q«. (g-^iQ-tia) as>09»9; 
SI°^-9». qs; cocri i [^asu i 
SIQ-tj.. (g-tifi^-^g) <acs>; vsa; 
919161-e. (g-ei-Si-ti)giaQ;e«f©i I 

9l^O-?j... ( g-a-<4-© ) qUJICja, 
SSI* ^911 

9l^9Q-«.. ( gsjo q« ) %\qs*i 

Sl^ff-9.. (g|5-09) gq>s}|»19; «f. 

SlGiqi-9. (gaQ-ia) g«««i, asoi i 

SICIQ-Q. (ggft-g) ggooi | 3IG6JIQ9-9. «qiflQ tj<a<ao gsog 
ecaa i 

*9ICtSl-9. (g-*ICr-*IS>) VQ&\ I 

9 !«!-«?. (giq-Q) wa i 
aiClff-?.. (giq-Qff) <as>9ifti9, q.q- 

giClQ-9. (g-a-oi-Q) <aicog i 
gio&t-s. (aoQ-a) soqoi, &■$*., i 
310m-?.. (giQ-a) gspQQeQaiq i 
S'Off-9. ( g-tiffl-§q-*i9 ) ai««i; 

QWai<39-9«J I 

9l@-e». (g-ea-si-q) «9, <a§« I 

aiQs-?.. g&Q, goQ i 

SI|,Q-«f.. (g-q»ffi-qB) gsj«6; sa- 

Sli$9-»'. (g-tisffl) ©.©is© i 
gi£WI®-«. ( gi%-wi%-ti ) gai» 

3IS1-9. (g-ti9-ti) ^Qqj^iaj «a99 1 

9ieil^l?l-». ©AI3Q eug'fl-sqa-sg- 

©9i©9 gsqi i 
9 1 sfl-s. (gia-Q9) cdw^ I [asfasf i 
■SI©»^Om-«. (qioq-^o,) gioi<jiQis. ( <*> ) 0|Q8-q. (g-qQ-qq) gq© r 

SI0'St€l-9. (gi«Q-ria-q) aiO«9l»19 

cq©9; 

O-* ft, ' •» 

SiejSQ-?.. (geifl-Q9) as,; geia- 

fll^S! -*. (fli^a-a-*!) w$9; 
SI$SiG-«»«. ( gi$q-Q-Q ) g«ia«; 
39^0 i L w» ls l» Z ' Q ^ ' 

SISQSq-^.. ( geQa-Q9 ) gcQa- 
Slillffi-Q. (gaijf-g) cfl%o;gai9'oi 
S\ty-Q. (g-^) gi^qa; sgagiai i 
aigQ-«/(g-n^Q) "jQ^go aaa i 
S|3©-«.. ( g-ag-§Q-« ; tiaoao, 

9180 i 

9I§H"- (S-era-o) qq; ©,a§o i 
S I §,-«>. (g-aa-oja©,-, aiQ<?i; ©,aao i 
SIQh*«». (g-qg-a) gigcj caia-. I 
SIQQi-q. (g<?»-a) 89001 1 
fllQQG-?.. (gqo-Q(}) gqosioii? i 
Slfl|«i9 f>: (8fllfl-Q9) 8fll«0 i 

Sl%"9. ( 8-o-ti ) Qgia«?9 q»a»- 

qft; «•• «9«ii SL5-. «&<W ' 
fll«^fl8-t|.. (giq-gq) as^ew i 
Sl^ 1 ^-*. (81(^0.-09-0) aiaaqia' 9l^-«f. (g-Tiq-tig) «gg,i; «k 

a%<§ea ' 
SlC^I^Ici-*. (siq^va) ea$ ©«- 

«jq aiq c>§Q<aeQ ©o i 
fllC^iacaaa-?. ( fliq-e.ac9ae ) 

. Q£iaq i 9-*l999flQ*liei 9S5Q99I I 

9IQ^«. ( g-q-Q©,-o ) asso; <?. 

9|2JS?|-«?. ( g-^ef-Tiff-ei ) giqsi; 
9IH.Q-*}*. (g-tie/-o)gio© ; nsjQi© 1 

SISSl^-9. (SBi^-T)) §fl, 99 Q I 

9IQQS1 ") «?. (g-q-(j t)», n) ti90.fi- 
3191$ J9* I. 
9l9]£l«i-9. (gqa-a) qsoi i 
9I^H>. (g-a-qs-'-ea.) 991910 I 

gieiri'-Q. (g-tia-tl9) CQQ9, QQIO/t 
919 ") 

g|9GfQ-^.. ( gsa-Q9 ) gqcwfl 
g|yi9-9.(g-q-gq-n) sjqs ti*i»9i | 

Slf-«- (B-^a) aspi©; 99« gaa 

qo i [ae i 

S*f *•. (fli-^i) aieo at?, «fl,; «f. ■ 9. 9iQI I ( «* ) S^Q-«». (gqa-<?Q) 6a gqsniH 

S^I-9. (ai-'d-q) <aci i [«sq i 
glsw-u. (gi Sq-n») eois«i i 
S10-q.. (ai-o) eg; <a$g; a9i»l«)C> i 
3 S-9. (gi-o) can; naqq; qc^ia 1 

Casi-«>. (fl-§s.-ti-a) sa; <j$ 1 

GQGH>. ( a-Q-0 ) qo 9i§Q a$JI; 

caoaa) 

„« r 9 « (ego-ao, qei ) ag 1 

Ggoqei-e. anioq 1 [Q&9 1 

Gaa-^-. ( g-aq.-s-«0 aiQ<?i% 

eafl-e. (gq-Q99) <q»qg; aio 1 

CQ&j-v. (can»-Q9) gaqi ; tag i 

G09i1-«>.. (cgjw-Q»J gasp; iwcjg 1 

G0s^1- 9 .. (gq-^qg-Q gqsai 1 

6Q&I9-9*. (§^-$q9=cflqa) gq- 
«a i 

Gt»Q«i "J Q# (g.QQltj 9 , a) egga, 

CQ^eii ) aoiQ9i ; sc«iq» i 

GaQ,©-(>.. cgio; gcaio© i cash-so. (a-Qa-a) £q<i i 
GO$-f>.. (gq-Qsj) gajsn 1 
Gai^-9«. (a-90-0) gq<ai%sa «q©» 

G^|S«H». (g-$s-qj) €J.SG>sta 9W- 
eqo» 1 [ogo; aq« 1. 

GO, IH©-»«. ( cgia-o )*fta«fo§«>', 
eai«i 1 [ ao k 

GQ |io-«.. (g-9«»o)9coaa» «?cQ£i- 

GgiioQ^QI-e. ( cg^o-e^) ca 

G^S-q». (g-$©) wi8«; <aQ«i«- 
GQl9-«. (g-99-0) suae,; q<j© i 

a 9-e. ( a -«>) %Q %Q 0.SJ9I; q<9- 
OQfllff-*.. (a -as ) q«fli» 1 

9<?il 1 

gi9©-«». (ai«-9) ©osjq smg 1 
efl^l-9. 6*Q«fl*iiS a^^cag; ac»iQ 1 
a^-e. (a^-o ) sjjr. *»$« qescag ; 

0, Jl-9'. (98-8) QO I [ %<m\<Sk 1 ( u« ) a 9iS9?€Q 9l9'€l<i>€ I I}' cpq^I-q. «s ga i 

CfQaQ-^. q.qQfliff e<j"i«i» ®s« I 

0"SJ.-<?. (tr«;€ioQ- i qaa'a) *k>q i 

cpgei-e. (ei« »q «i<aQ»a) %Jiflig i 

CfgQI-Q. ng<?ifi i 

CP§|-«j.. v\ia%; Gicri i 

ef£)3|-«j. <aoi<ji i 

£P£>|-«>. 91^ £qqq a u; 9*. gg i 

CPQen e> q^iQQ (jfoiQqqg oq«i; 
CfQet j egioQ gqQiq^Ki i 

ereii J aa* < 

CCS 1 ©-©, (ffiai) cq i 
CO-*. <ai«iQQ ai^qs! i CP<3l-«>. &«$, $<ai«i i 

CPQSQ-q. («ria'i) cflisQfliQ ©|«j- 
<39 i {9iQao I 

cpQ?i|€t-©. (eia r i) qcQa i 
£P€H>. tr»9, osf qc9>ai i 
Cf<^S||-9. q.g.S9, gop 90,© Q99I 

ePffil-s*. coIqi; $$» i 

£PQ-9. 9|<3a«$l ; 9^19 913© I 

CfS)-9. (TO-ti) <59«oi^ fflio ash ; 
CPQQ-e. (trs^-tw) ©iq; <as i 

fllSflQSJMl [SQI9 9CQI 

CfQSQ- 9 .. ( Ers-g-Qi-n ) ea «ro 

cpQicpQ-u. ( fffl-qsro ) Qieqsi i _ 
CfaO-Q.. ( ffo-QCi ) TOgg •, qtrQ I ( «« ) }• 


crefiBloai^*-^. ( srffi>-«^-ai-ti9) 
ffss«i«l« I tef« i 

tfQ.^9. (efi^j «r« ; «>•. *ri«u ©o- 

CPQ 9? 

«a- 

€P|Q. 

«*- 

Q^l- «•. 91^91, ca *i«i «i as ffcQ i 
tfl$-9. (|iqai$9) «iee9 3$ ' 

QPlS-e. (g.isaiq») 89 I 
CPISSH?. 9fi9JQ i 
CI?9l-«. <ei«s ai$$) 9<n€ e^9i i 
cci^^l-sj. saicqgiQQ cqqscaa i 

tf|§)9|-9. CQ9I; 4«J «|> 9Q9I I 
^l*}"*. q.SJ9 9flQ.QSfQ Q§|9IQ 319 I 

£f|s?9-9. (triai) 9iaosQ ©no ^e; 
SPIQ-9. tria r [9iffl«?iq <ai9<?cag i 
eP10-«. Qcroe^i; ^pqqQ «9qg i 

^let-s. (<aiaa««) «ia, q« i 

tflSfH?. («iaa©e) sfccwss; qoicq 
sria cqq aiflsfias i [<?eaa i 

-9» 9^ (5 8I99IQ asiQ«- ff$IQ9H. eflio»9©9i i 
$01-9. q^9g,-<aM i [«ei i 

C^9|Q-9. 90 <S 91(1 a «i$ « ,<a $ 
CP(?Q|-e. ( ff^lQOTQ ) ff 99<3<F9 

d ~q. < 3$ 91% '"©do 9Q9i; A3 <a? 

#?9|-». (f, Sai$«) 9990 6$9I I 
CPfc^Hj. (cg?9 990) <§.Q *iq$9Jq 
€40 a© i 

Cf^|Q-9. (30.-91$) ff tf 9«9I I 
2f9.-9. (tta9«©) 9.f! I 

OPO.^-^. <§>a«§> i 

CPQ-9. osi cqqscaaj caiei cqg i 
cfaQ^I-®. gio 9qQ^i i 

QPVS'. (CTQ-O) 9990, salo I 

££$-9. ( erssao© ) g«©no fjgi9i$ 
Q©ec*a«"i 

£^f_9-«j. sjiQCQ %»9$ 9§9I« «9 I ( w* ) Cfffci-9. caio i 

GCf5»l sr-9. 9..99G9, «eai«i i 

GCTQ9I J 9-i99ft9 9Q9I i 

£CpgO q. ©gip $<ac«* qwi 

COPS? J 1W I 

cepsil-Q. 9«!9ii em« 9*i«a i 
CCP§iQ|-9. (ffi^ao*) c«re«iQ9i i 

SCPSl-Q. 9$Q C999; «9*«l I 

GCflSSM-o. ( c£i*9ao9 ) c|i8«; 
SCPl©-*?. aQ q© i 

CEfioeil-9. 6«n© 9Q9IQ a$ J 

CCPIOQI-^. («§i*«i$») fiQ 9Q9I I 
•CSPiai$9l-«. eeaa «Q9i i 

Gttl©9l3h9. CQ9W sftoCQ «n§Qcr 


*C) (ssiq 9) «eqi9»a o,8S9fl t 
9QQ-9. ( 9qfia«&9 ) 9^« ss «w 

9Q-9, 9Q (aai) i 

9Q-Q$-«>. tiQ«-9l©9IQ a$; fl9»H r ' 
9%Q-9. 9^» i [qq s^sf-ao » 
9t-9. 9i»9 saqq i 

Q9>€t-«i>. ma j,gi$ii «^i, «9a«4i i 
9§>-9. (94999) cia&a^ q-qiaais 

> 9. 9Q69I© 38 91 9IQ1Q 30 > 

Q^-*». (9^-0) 9«i; ag; «99©; 
6>eq; qo i ""[sjoisgh 

W8lft-9». ( 9«*-«nsS ) sagis§r 
S^-flfiH?.. <5©^ca ©eqiflQ aiqiQ » 

919 H«Q ai^iQ I 
9Q1"9. 9<Nl,. 9)Q$>s> C<39 I ( w ) 9$ 9. (9S-«I) <?©»; GQii; 99-ilS; 

$W-«?. q«ie?flQ ago q$t$ i 
SW-9. (96-ras?) <?|§9I; «19CQa; 

9»9lef Q<^91 Q0Q I 
9§<Sl-s>. (99-*l9-£0 9<89l^l fl* 91 

9$-«>. (99-Q) csr eg©, gig 9«js> 

9^9) 9. 9HQ 08 <$ OIQI6J Q9- 

^ *■ Vff. 9«-«a, fujoi i 

9®G*-«.. (9©-$6)) $Q9I9Q I 

9$h-«-. (9«-g) ro-SBi; «?$o l S^Pfcl-*. 9Q0© €13, I 

9§1"9. (9Q-Q9 ) flQjQ I 
9&-9. (9%*) €1§;c5»il (91s 9fflG99l 

9G>$9> £9. siWQ g«i$ spi i 

9S)Qfl J 

9Q9IST-*.. (9Q-99!) 9QSIQ1, gqo l 

9QI9I-9. 99-csai I 

9G>I§|€H>. (9»I9-9IQ) «©IQ 9iq 
qq?i; rjo,iqQ i -[fldi i 

9Q|9GH>. (9»-t»9») qinel, <5 «w* 

9Q|$9-e. Cflq l 

9Q-$>. g»iQ giflgi; cQ«oiq.' 9© 

©19 I <} 9. t|9,9 QQ9I9 I Qfflil^lff 

9Q-9Q-9. 9© 91519 GQQ..Q q©,; 

<aioi» i 

Qfiil-Q.. ( 9Q-Q9 ) 9C56II01 I 
9G&19Q-9. <JS; 9»© I 
9^9-s. caraio, «$» i 
9%QI-9. OQOfli i [oqei i 

99-QQ«H>. Q9qc> c©,ieij9 fleifl 
990-*.. «w; 310; 9,© i 

9§8-t).. 9IQICQ i 

9gq,©-«». ©*i3q i 
9f?sf©-9'. ©do; ©tiq I ( «.*r y 9$-9«. t)S9«; "0^9 I 
9§©-«>.. qC99; rw 1 

9§ai-8. 9*. 9 »ia«iQ 1 

9§9tQ,-«>«. fl^iq; «. 'ci^flQ, 1 

9§$Efl-9'. 9i9^<aaiq; 9i9i9§aiq 
9§Q-e«. vest*, nf*', 9. wa 1 
9$Q©l-9. «?l?Q., «w* 1 
9^ffi>lSl©-9'. (<?§«-Q-«i«) 9glQ© 1 

Q^5^~ 9 '- 9§yi9i *S9; 9. 9W9- 

Qfl gaig^saa 1 [gflqeQ 1 

Q^>€18-4. "V. <?§G>q9CQ ; *IC99 
9l©9-«>. qigo« VQ 1 

Qiei-g^-e. Qitigiq qsicqq 9§- 

s?icq qsoi 1 
9!9Q^€H. 9iigqs> 1 
QlQq^il-9. «,igqpe <j.§ q.9, 1 

9I8Q 9«. ( «?IH,-t|9 ) 9131999 ; 
©916)9 I 

Q|ll|-s». (9ia-a) 9-.su; s©9»9 1 
9l^©-9. ( 9ia-o ) gi®o; bqiqo; 

9l?|9|-$. gioi CQ9I I [9S1SL9 I 9l*H-«}.. (9ia-g) «i9iQcicoias 9di \ 
9l§9-s>. ( 9© n-sicef ) 94; aoiq i 

9|G>-9». ( 9»-TJ ) t|«J99?9; 909; 
T3@|9; 9. C9€l; 9IB9 I 

9IQ9-9. Q99Q csfiiag* gsiqsqa t 
9IQI-9. «^«i9iq i 
9IB>©!-9. ti^9qgi 991I 1 

9ISJ6I-9. ( 9iB-Q9-ai-« ) q<aiai9» 
9IQ[Q!-«. qsjoi, 9iq 1 
9|Qi Qlfl^-c. QiqqiQg 1 

9I^Q[-a^-Q. fciay-qujief g$- 

9fg9 1 f«?sgiQa t 

9ICJtQ|-Sg9-9. ©gsiqei giq qa 

9IGQ.«^-«j.. (qo-4^) qS 91 <aeicj- 

9|Qr9'.9IG9-*l9gi 1 [S3IQh 1 

9l|-9. qS; 9 Iff 1 

911-a^-^. aq9K> I 

9191-9. ^»1 

9l§-9. $s>; ?c9i«isg9€! qitfCQai r 

9l§-9»-9. $©Q9Q; c3g99Q 1 

9l§-9Q-o. 414 1 

9I§!Q.-q. (9§»-g) qy«, 1 [a* » 
9 1 §1-9.. (9eg-g) 9Siao 1 ( M< ). W -ff. ttigi ; TJ^jIQJ SQ So I 

§?l,Q-9.. ga?r»o i [9i%9 «r» I 
W-$>. ct@ i [ SQ9 I 

^0.-0. C9RQ8 <?l OI^JIQ Sf» I 
SIQIS' ®-q. ( qa-n^Q ) too gejfl 
%^-«k ( %a-a ) 8i»-flig ; eiao; «. 

%^91^-q. ( %Qfl<s-oi ) mag 1 

-9. ( ^e-qs-ti-a ) eqsjew ; 
>>-©•. a^o 1 [aai 1 9. «!« I G?©5?-9«. («©-Q9) Q««IJ191S\ I 

£9|$N«. ( %^) go 1 

C9|ilQ-«j'. (si*L-ti«) «a«» «p» »* 
GQi^S>-«. (q.a-ns) ei<a9 ; ©i«q«i i 

G9 !?(£-«>•. ago; oideo 1 

$$-9. <3Qn q ; c<5>9 ; 51^*1 1 

cjgsej ca o,^q«CQ asfsai etc* 1 
9^-QIQ-i?. fl»g, s)g9Si-5^«g 1 
3$G?©m-«?. caoeeaa 1 
9j§eSS-$. ^9is) «,io sq 1 
S^-9^9. ©6i? 5/§<i 1 

^-9©9-?f. £$GO«i I [ Q6Q9 4 ( ;•• ) Qsaa 1 { tag, 1 

fljucQ psq C9i«j aSo <?€ s>i ©ie ; 
cqqq tj.a«?cag i [<a?i 1 

$l§-SJ5^-«. cas qso $.qq«j i ^g-9. ( Qflqa«>» ) e»s§q, 
a*© 1 S^,-«>«. ($«-<&) «$§ > ** ^^9 

Q%-q. (qs-©) <ao. 9i^i so wsqa; 
9Q§ ; Q09i 1 

S^SK}.. (GlS-t39) Qaa^ig » 
Q^S)-9. ( QS-H9) CQ©9 I 
Q^«l- e .. (Qs-g) Qgsiq, QSIfl- 

HSIO-0'. (QS-O ) «|QO I [csiq.. I 

cglqg, ; cgis> ; QQieoa 1 
£^iqsh>. ( Qg-9 -■q ) <3Qi9a 1 

S^Sl9|9-«>«. (Q«l-9<5) 3©,; 9. <3Q- 

Qfiil«^eil-o. qia^ i [c?q i 

QSflQSl-e. qsS^aiq pqscas i 
$$-©•. (q» _-«) Qcri ; <agg; <a$o 1 

<9Q wet 9*9 «gar4 J ( '•«. ) $fif-9. (Q9-n) <a$a; €iq CQ9I, 

«W9 i 
QCf-g9 «!-«>.. 01$) g^ocQ «sasai<i i 
*^SfI-«f. (siaao©) Q<g, %si i 

^Srfli-9. (GlCT-QflS?) «CT1;99q9l 

$Sfl-9. ($9-$) q,$q ; caiq i 
€}C£Q «>.. (Qe-«Q) siaaqa, 99 1 

$©ff-9.fa«-tI9) CQ9IQU9I; $$- 

$©9N>. <a©i i [g«oio i 

$991-3. q*i 9Q9i I [ csa «3ccr i 
$8-9. (si^-ti) cai$i i 

$S$$-q». 9599 I 
$S|-«>. ©CIQ 99891 I 

$S-9. <a§<a; qs, %©-<ai09 i 
$£lQ©-9. <a»i 05? i 
$§l€^©l-9. flisffliqi g,i I 

^6191-9. ( si<ai-© ) g^«iiq q.§ i 
$ei$si-9. flig g^QQ a<99taa i 9Q &lflQ9ia I 

$391-$. (Qaaiq^) q©9I; «s>9i i " 
$§-9. (Q9 -«i) nqq, qg; sjgsiqq l 
S^j©a i i|1-«). (e^-oa^i) 9a$<a<a?i, 

wasf i 
$£JK. eeiiosi cagi ; 9001 q«ji i 
$§IQ9l-$. owl i 

S^J|Q-9. (qU«Q©) C9I9 I 

$6}IQ.-9. 9IQ9, 9iSo ; c<Jisiaia i 
$§JI%sfl-9. 9i3«q,i I 

^««.« r«>. «qa, 9ia ' 
$e€jiQ j 

$Q$QQ«||-9. QQ9ie <aai i 
^Q^*. ($%•$) flcr«©»«; gia; 9. 
$§'~9. flcrftagij f^Qi i [flcro i 
$QW-9. t $3-039 ) q«Qiq9 ; 
S^QQl 9. <5q<5 fla«>i i [caioigsf i 
$^-9. (sa-*0 913, a<fi; Qq.egci i 
QqyQ-9.. (Qq-Q-'ci) QQfl I 
$«y99-«i>«. («a-aw<J) siqi?Q I 
S^IG^-. (Giq-ens) SJ$, S!9- 

^195-S}.. (dq-8|.9Q-t|) €1(^999 I 
$6Hj>. ( «i-P ) 0^9-, ; q« I ( >» ) QSiO-s>. ( Q-tio ) »is,-aig,-gMoi 

q©; 9<3^C€I9, giQIWQ 9lfl$ 699« 

QqOT-9. qsoeaa i 

$6t3lQ e. (giq-^i-q) qessaa ; 
<askcaa, QQswa of©Q i 

6^1-9. qgi; efliq; gigg I 
QQ§-«j. ai9ii«J %.?9lQ a® I 

QQ"9. ( Q*ll§© ) 99A3I <3s>9 I 
QQQ-9*. (q-QO) <aQO I 
$Q9|-$. c^aici©) <aj 9&<?i I 
€$S1— «>. (§g©-ti i ^a cQffls I 

S^QO-q.. ( qo-So-O ) Qfi\ I 
Q^Qm-?.. (q-99<i) «<ai9«nq i 

S^QI&Q-*?. ( G^-9IQ9 ) Q^sJCi 
6^QIQQI-«. qffl99,i I 

Q© 1 9*. «l»99§'l ►1 1 $8*1-9. (QSf-tW-a) «?Q1; QQqiQ 1" 

$0.-9*. (Qoatw $@n, a&i, ©. 
QO-9.9-. eisi (oQgeq; i [acrca 
$©"9. 39IQ i 
$CR-$j.9«. q$ee I } 9. q^l 

$9-9. ( %■« ) §g§; q.giQ; a? i 
$93l^-9'. (€15<2-Siq) aa«i*Q I 
$<???- 9. (Gi-n9) aoq; qQ I 

^9-^-9. q9iagq«» 9^ i 
QQI'JSI-^'. ( Qsxg-'jaj-ti ) et<a&v 

$9l»-9«. (Q9<aaa©) 3^4 
$9131-9. ( Q9-a«i ) asiss) <a2V 

$Q©9s-9«. ($-<a«>,) qqi;Q99i<a*'6> 

$$sh© ") ( •»•« ) <aeg) <j?9, cqqgsiacci qim i 
$9h-«}.. ( ct-sa ) a^gjj; a?, qia ; 
RS-j}. ( siq-fl»J <ai§a I (QQSN I 
§S!SI|$Hq.. ( ®gff-qi<a ) Qst^acQ 

$9l^©-<>.. ( qsj-^-q-o ) siq^ca 
SN. (q-ti) aq i 
SR-9. (q© t aoo) goi I 

§!^-«k (qs*ii%$) *a-ai (a9i6$) i 

§lSi-9. ( qo-ti ) tva, «c, qci,, 

acQa 1 [go, 1 

QSiG^-e. ( ^g-saq ) qc.s, q»fl, 

^S1QO-q. ( QQ9$-q ) gqs q.q€i- 

s>$9 qsi% oqh fl'^ti gig gsu 

Q$fl-««. ( q«i-Q») ti«ai i 
QlSilQql-Q. ( QQ^ei-ti-Q ) gcri, 
$gi«ew giq a-ao »qi (g.qa-9eii)i ^€M-9. ($®-a) «^ » [aioi \ ■ 
-9. ( qaaoffl ) q^iqcj qct j «te®Q<39 ABO ASS ©» I 

6a§ qcigiq qa «qsai<i i 
Q©fi>-e. (qsM3») aaiQ;ffai«,«ifl t 
5!©0-9». eQ9 i [<»qai<J i 

Q9s-e% (eic-fl) qai& ai$i qg 
§!§-9. ( Qia«j» ) oiaseaa; qo- 
^§Q-«j. qoi, so, i l<a\09 i 

QSl-«>. qsi caiQQiQ a'»; flQt oei- 

Q9IQ ©$1 I 

QSl-9. <l9g«JIQ 9lfc9 I 
Q«l8il-9. (Sl<31-®0 QQGIQ 9»il F 

§®-9. (ci«-o) <ai9; qi«j; as i 
S®|€!IQ-«. (q«j-qgi«) skjiq ^ 

§1S)lQ-9. <JS9Ca9 I 

QQ-9. (q-o) ^g; fl«a i 

§1^9-9. ?,<ii9i€j a§ fli»a-a«i j 
®%-*. niqoeag i ( •>" ) ^-e. ( q-ff ) <j_oV, ecia i 
Q^?n-«.(gfl : Q9-gi) eiq-, 69i<as>iq,i i 

^GH». ( Q-0 ) 9$©, C9IS, 9IG\Q 
CS3SJOICQ Q«Q 9901 §4 I 

^Q©-9. ( Qcjo-ti ) qciosa''; flQi- 

QlQ'wl-*. 91*11; SQSSI I 
<Sj6^ISH?. ( SlQ9l»-tl ) qS$6Q9, 

Qsiii-o. (Q-g-q) <a£i, eiqi i 

QQ9I-5. q^iji i 

Q(^-9. (Q^jsaoe) sj«^9, qg i 

3R-«.-( a-q)ge; ana; tisqg; 
«eiiQ qq I 

Q9SM-9. ($-§Q-*i9-q) &91; aii»; 
q?©-*.. (q«?-«) fego, ?2o; 9iqo; ^91-9. (q^-Qff-ft) aagoctfi '^11 

Q$H>«. (Q-Q») $«€«<£; S£U<?S|$tqi I 
§]%$-«».. ( ^_g<j ) Q99iaift; qsi- 

^Ql-e.CqS-^-a)^, ^QSJQ CQ96Q 

<3l€iSHf. (qg-©) «jq«a; «?. qqw « 
QI91-Q.. (qa-Q9) (jei9 (aoic<9) < 
S^-e. (qg-g) «f,i«,i»; «.. eeisiq i 

^SIS?-^. WfllS" ) [C<59l I 

§$9l-$. ( qeai§$ ) ©»66i 39919 
<5!^Q-s>'. ( qq r RQ ) «a|fli» ; «?• 
S&6H>. (q«-9<a) *« I tS?« ' 

Qejei-Q. («jai»atj») a#«i; «?qiqq 
©fiiwi «ige i [giqo s>q i 

€^l-s. ( €j«-t»-si ) aicji, giefoi; 

§«£«. (€*%$) regies, fijeaigsoQ, 
©§efifrai i ( '»* ) $5>"9. ca«gfl<9, 9901 1 [«Q9I I 

Sl*19|-$. QS9I, 99IQ9I I 

SJGSll^-9. QQSI9© I ['$?3» I 

$©&-9. ( n«i,<5Qgo9 ) t|Q,<5Q; 

§Si~9-. ( Q9-0 ) 9lfi> I 

€J9r^. ( «jo-eq) 9QIQ«1, CQ99 ; 
C9Q»Q^ ; (aoicQ) i 

S^a-9-. (€^Q,-^Q) GQQ€I1», QCTQ I 
S^-9*. ( €59-© ) qei9 ; tis? , ; »<a|; 

^0-9*. ( q-o ) Q^ag, aSo ; 9. 
Qq i 

^9 «•. (q-fl) qa«i; «. §aq <ai*j9 i 

^-«.. (q-$) qo^? i 

^96h«.. ( q-Sq-tij? ) Qq«?Q I 

^"9». (g-fl) QqCJQj 9. flQIQQOQ 

$£1-9. tiijq qqo t [ ggs» <*q i 
$9$«l1-9. %g?a I [(«MC<3) I 
$.%9'.{$£Cr*)cQ9i, ca cqes?«cQ $S"**' ( ^©*o ) $§o: **°$9 r 

'-«•• (Q9-19Sh ) t|Q*Ol ^ 

$§~9. ( jjie-a ) cq©s?; cq«i i 

$®-«. ( «fc©-ti ) <?i§ ; <59J S^* ; 
es«i<iej cq«i 1 

$9-CQI$CH}. 9ia 1 
$0«l 

9. (^9-Qfl-ti) qg 1 I-9. oaf qo flcio ai«><3o i- 
$8i9l-«. ( $»ai§§ ) cqg 9$s?i ; 
$©£f-9. qq 1 [cqes> 9Q9i. f 

$S> 9. 9a9iQ 9q,?caa 1 
$R-9. (§0*11$%) 99 4 o, Q.g 1 
$0.01-9. ( a^sioi ) «^> ' 
$Q9K. §Q 9Q9I ; «IC«!1Q9I I 
$<3Q9|-9. ftflag 9QQ9I 1 
$<?fi>-9. (Qr9».-©31«9) OG? I 
$Qeff^,Q-9. ($99-Q«Q) «Q«fl- 

$98-9. (a-93 ) <a$qg i 
$9G , QIQ-9. (jj9q.eqo) qqsi $ 

3S&Q fliltSCQSI 1 .< *'9 ) ^§91-3. <*§9i, C9t9i I ["as^i i 
^9£>9l-s. Q019 9<a§ C991 91 a§- 
^91-9. a? caianiQQ ccyai 1 
&-«. ( ©-©a ) q*<a, Qfl l 

S^Q-9. ( Q.fl€l9» ) Qfl I 
' *»■ «, - 

^©GH>.. ( &-QQ ) gs>OQ 1 9. fl© <aQief; gi«i l ^O-yi-91-9. qqqi l 
6i©-aeHj. gsj 1 

$©£KP-q.. gi<ai ajpcQ qg 1 
Q0Q9ff-94©..0-©.-§©'qS')q.'§9^'i 

6^)-«. ( $-e) s&e; 5*5511 1 

$a© >«?. (a-g, go, aiQ) qsfi 1 
G^flHf. ( 9§-Q9W ) flQI9; ^%5 

s^-9. (%'fl)^«ii;«fl 1 
S$$|-o. ( oi-9-a ) as>« s}«98&; 

*999« 99«{q 90S I I ©1© ; g«© 1 

Q^l 8 -*-. (9§-Q«ig) V^9 I 
^5.%"5«. ( 9§-Q$) S§»; *ISL9 I 

^g-q.. *iy<} ; cic99 I [q.8« I 
§§3-9. ( %$<$>-«! > 9,9, 08 I 

qi<3> gcoa 1 
QCT-^. (q-q) sisisi 1 
QCfia-s. 0Q<ai« 1 [(<a«5ic«5) 1 

Q©-9«. ( q-o ) qioo ; g.gt 1 

Q,Q9-f?». fc-Q-9) C909SIS1, QOi I 

0>0s-9. CQ-a) Qifl 1 
Q.%-9*. «*?>© ) g$o, QOI I 
6Sl$-9. (q-9) n^9, c9cr 1 
G^St-9. C9S; 69$9 s^eorc* C9l<ai- 
G$S-9. 91319, cQai 1 [919 1 ( '•* ) €S$9|-s. gisi<2 u$9l I 
£$Sl-9. qa6©!<ss> I 

GS^fj-e. qg)Qi-sroe6gg 1 
€$9-V ( QQ-a ) 6<?a», «>e> 9Q9i; 
tics?**; c^fiisfli; sicr; cqos? r 

4IQ9 I 

CSIQS?-*}. (ejQ-ria) «}Qicia; coas? 1 

€S^©-^.. ( syg-Sio.-© ) qqiqo; 
CS^m!-*?.. ( SJQ-Q9 ) G$99IQ 1 

S$QM-e».(QQ-a)ssiQcaiQ.i;e<?afflq 1 

C$Q©-«}. %§« 1 [a$; Q©a 1 

G$€l$>K.. <wa% 1 

G$£l-«>-. («jai-n) Qflifii? s«i i" ' 

Gi^£|€ll-9..(c§S-r)«t.Q9)$aiflKI 1 

oq qawaa; ^9fl«, as> 1 
e^Qg-sj. ^«1, §9%a-g«?-a9«i 1 
cSJasi-o. (c$ae-a) &aa 1 C9Q-9. fltflQ ©flCfll g^SQ 9IQ0IQ 
aiQIOICQ 914; 9I$Q I 

C^9-o. (^aiSQ®) sai 1 

S^Qi-*}*. (q>«-Q9i) cqcecaicu 1 

SQSI-9. («j>s-*0 sia <§li«ii«ci9; qsf- 
trai 1 *" * [qoi 1 

C^STO-q. ( Gq<a-5«2-si ) aioio- 
GQjdl-Q.. ( eq<a-Qs? ) qctcqasiq; 

9. sa r 1 
C^IGSlQ-9. gQaioa 1 ' 
G^sh-q.. («^©-a) cq<3Q caio. 1 
G§jQ-«>. a^sjisQ ags s?a«?sag 1 
CQlfflS?-Q. («jiffl-«i9) Qaa 1 

C^9i-^. ( q»o-a ) SiSfliq; acg.$- 

G^ISQ-e.. ( QO-Q9 ) QOsqQiq; 
9S©9<83Jisiq i ["across i ( ■>«- ,) Q°€H. (%9€Hq) < a«9» ChO, 9tfl I 

Q?H>. (sin-n) flewsia; <3§; «fl« i 

€^9l^-Q.:(^-tJ9) <JiSs*9, S.6J9I l 
QBSII6H?.. ( G^-39 ) ca 91 SIQI 

£$-«?> (€tfl-Q) gfleQ, ct<?<£ i 
$|j-9\ ( &9 -O ) OiO. tiai«0S>; 

QQQ «?•. (o.»-ti(}) «ri'i9ici« i 
Q|©l-(?.'(gs-c) qQ i 
QGjfR-s". (^g.t-g.9) §oiq q.t i 

gOQ-i-Q. q$%9, q.qq i 
§Kj}-«?«. (Qa-9) Qfiq9i9, ggos i 
§15}-% (qa-q) flCWSW, %a i 
qsjfH»-9«. (qsj-fi9) sgas » 
$!?l9-9«. (§s-t»9) sm©99 i 
$}9!h9 t«!-«.. (cg-Sio-as?) saiQic$a 

Q-9. osq ei«j' 6 qq&q agio S^ C«a-Q. (Q-cgg) S qct, © <*c>9 > 
$ SH>. (<3l «i_-*i) asfe <a<^9 i ' 
Q ei^Oil-e. aa'a q«n9sj 99i« t 

S1Q.O!-*. osq ^gQg cga csa\ q <?-iS99CQ QWQ Q§ \ AQSI-q. (flgsaoQ qqQ.fl) cgioiaq 

ftq?), «§$)-«>. (q^ssoe) g^* i 
fl^ai-Q. (aic[O0Ge) w$q, niq. » 

aQ9|-«}. ni^qiQ <a© i 
SIQQ.-9. (n-sj-q) noQflia; 6e<io- 
i« qawaa i ( ■>•< ) StSQCQ^ > 9- 903 J 

QSiflCQ q?!© GQ3I I 

StQQSI-9. (qQqi) 49991$ Qgigi | 
SI9Q91I-9. (ciog) qegiQcQ qq- 
St$6V»-9. g.|Qflaj -[caiQ I 

SI9QG>^-9. (flsjQ-qQq) qgQ | 

£%S-9. (flffe-^i) q.%*, licqeL9«i i 
3%%l-9. cq«91 sqseas i 

Sl£3l-s>. (ss-*i9-3) gj9eag, nig i 
^-9. (najv) aia, ae i 

flsia^-e. o<sg9iQ <?$ » 
SISIQ-q. (sria'i) sig* i 
flsty-9. 991Q asQ9 1 
stsiGi-9. ( assies?© ) aqq, ©o©§ 

SISIQ-g.. t|Sj>|a, [ , [9C99 1 

fl 9-««.(flg»-«)ti9ig^,<jL©gicw9i 1 

8Q9I-9. ( fl$-99j QQ I 

.SK3I-9. (n<5-q) »a«ecaa 1 
SSf-s. (fl»,-«i) c»I«iq acqqa 1 flCfff-^CBCTBaO©) 99I9CJ WQ^g I 

flSfffl-9, ( fl» -ti© ) $.$, %as»; 

aaQsg; 9«. 3.Q999 i 
SBTQ9IQ-9. ©aa^iQ, CQ3fl<S>iaQ 1 

asrsai-9. (soo-a) ccrewcaa 1 
StefQIOQSl-9. (ftero-aoc^) *£- 
asWCQ a^QSpsj sqj 1 [q«o 1 
SK5TQr«». (sicro-a) 9, $999, qoQ,. 

S1QQ9I-*. 9. cm© CQIQ99I, ft«g 
SIQQI-9. 94jcqg seas 1 [qcrsi 1 
SI§-9. (flQ-9) flQ-i, sua 1 

swa-9. qsi«q^, aq 1 
si© 1-9. acfli9;©ifli<ai 1 
SIQ^Q-9. aqcaia 1 
SIQqi-9. aQfl?iQ no, 1 

Sl^ff-9. (fla9-tl9) t»QI9», 9.09*1 1 

SIS 1-9. (ftao-a) oa <S fli*w Wig 
eg^9ca«; y&Q. 9iQ 1 

fl^-9. (sKuao©) saiqa 1 Lasi 1 
Stf-9. (fl9C-^) W flfls. 6<?s), 
SI8-9. (flSiao©) saiQCi S 9i|iQCi 
SlgQO-*}.. 33.©© 1 [qiQ^Q 1 

StfiSI-9. %%9 1 

SHgH. 99»1 tySQ fl® I 14 ( ". 

a<il€H>. (flitfiaaos) ego. fliiisi i 


(flffC-Q) Qff I 31&I-9. Q9?§ swseaa i 

9i$r«K (flS>®-§) flSSI^Q I 

<*- »- *• 

flljil-*?. eg§n; q<&9 i [flasj i 

9S€hQ. <9g9IS}©l€) I 

fl$|Q-Q.. «C9 I [3I<I I 

?lo-s>. (flq-ti) flsej; c^qgifliws-Q 
fiO-Q. «j»ji; q»«u l [qflfl l 

SIOH. ©gQ <?3,9cga i 

a£>9-«. (fl«9€io») fli<a«\q, i 
fl^l-o. ( qsaoe ) flflQiQ'qocQ?. 
fi©-9. gg.Q qocos i |_S9 i 

5l9<9l€i|Cjj&-«. q.*ais>icsi ««9ia^ a«- • ) 

ecaa i ' *" [flftaqse i 
flSlSJISH}. ( fl!|.si-ti ) fl§qg^,iQ9; 

fl^lQI-9. (fl«ll$©) ACS 9Q9I, e<?ia 
9Q9I I [qcf;ia9 3Q I 

fl^lfll-9. qs>i <$ qui* so gcais^ 
flCSllfH?. qeififQ cq©s> i 

fS?-«. (fi§ai^©) g«i, staei i 

fl§JQ-o. ( fl|j-gi-ti ) caa c5o<*<3«; 

CQG9ICQ6a 9 1 qGJftflQ S^O CM 

?1fJQ-«. (fl§-tJQ) «$§; s«i; ©3I9IQ 
e«49; «m<3; eQsi: gcQa i 

flSJCffld.SK}, ( sgo-^Q ) q©i; 
flfJI-«. qq^eaa i 

flgcO ~ * \ 

*-><*. (fl£-^9, Sl«) 6Q9, 69CT I 

fl§9) 

SlO-«j«. ( 9ff-o ) n$6gg, q^gj <?. ( >"> ) s<5§ ; QSi i 
aefllff-e.. (fl©-?ii) ^11, ^§fli» i 

9®S|,9-e. (new) qgjgiq i 
AS }• (no-si, a-.) flia i fl^-QSf-s. cassia 1 
flasC94Wl-f . ( 9ig.,-«>y-ti9-$ ) 
<?eg, «?©ai i [ cfli^^i 1 

92|ff-<>. (flQ-tiff) fls>»; Q9IS9 ; 

^sjl-e. ( flgaaoo ) age, qjsj i 
9U©-«>.. (aa-o) «<a©o; 99i§© 1 

?l2lMfllS'-Q.. (fle..a-q») acq?nfli9 1 
^9-0. (flQ-rj) SQQI ; <3«P ; Cfll<3 ; 

Q£ici «<i-s»$ sqq «fii fl9< i flQff-9. (flQ-ttp) «Q3 ; 9g$«l» 1 

fl«?5h«. (fl«5-QCl-q)«iq I 
SJ9Qflfl-».. (fl9Q-t)S) fl@S<3©9l I 

fl^-^. (ctfl«3-£iq) fl$qn®H' 

8f(SH>. fliQQ ma i [acqiso i 

9Qm-«?. (AQ-a) gq, asq i 

flQiEH?-. ( n««-9i-ti ) qqaiqi, ca 
SQi «dff <scci 1 

aq ; <?a$9i» ; co^nig ; «?•. §!$,> 

S)i|-Q$-9. C9I9R 1 ( M ) 5ttK$9H>. a$ csrai I 

*- v *• -* *" 
gya§G>-9. n§e«r«i i 

flyao"-^. (sw-qo-ti) <ao,a<&J> «»: 
SteWlfl-*. («a-wa) flwAa.9 i 

aao-o, (wj_-«i«a-ai-i) fl^a i 
SfchSS-o. ( flai-s>» ) Q»Q wussa ; 
SMMfl-Gas- 9 . W <S <ai«i»o. «*•- 

«Uh9&1-«». ( 9a-.-<4©-Q9 ) fla,,CQ - 
Steh-5%9*. csa aci <?i QQ3 «5Q ' 
fl*»a-«». (n^-ai-ti) g*ed; ca 
csjlfle <aseo. fijg «cq; $91919 i twsi* i ~ " Ocas ' 

fl??8lifl)|-9. q§9| gicpsi^ ai§- 

flffsa-*. trees go ; •■ <i€iai«i i 

fl«gia-9. A9Q esa ; tisfow i 

fl«$-«f. (flss-w) sag ^?»«»oa- 

flffl-9. ©csa, 9IQ«l I 
SlS>lQ9l-«.c<a9iQ9i;9$iO <32Q<?i i 
9?M9-e. ( flieqaoffl ) <?igi, QS»> 
SIS?l99l-9. 9>ai ««9i i [fl6»i«a > 
5ISI9I-9. (flcg-«.9i) %§, ga i 

fl^s 1 . ($iff-$) 5§ieo q.§, as flSQi. 
asai^gcasi %©wa9 i 

flC«?|€i©-^.(9»a-afl-«) A9SO, §« r ( •"•• ) ©10 i 

AGS?!®-*}.. (fl»8-@-tl) flCS>|QQ i 
flQ^I^Q-O.. ( St93-Gl-© ) flSSIflO, 

SGSMQ&S-s. S@q ggi<ai-$>ai» I 
SQ9IQ2I-Q. (9»j-Qei) 9iai,«ifl(fi i 
?l?Si|Q9N.. (fl9s-Qfl-q) nesfl^Q, 

^1-9. (fl»-«) fl99<i€l 

^-?. (9$-'<3) C99Q t|.a9eag; 
<a©IQ <?I<S» 91 C9I9; a%9§ «iiai- 
■39,- Cgflt I 

fl^-q^-9. nqai «$(?iq sis i 

9$61|-«.(fl$-tl9-ei) CQ139CQ 9q.Q | 

S$l-9. (m-QR. ) *ifll©i, 909; «?•. 
•aqasfoioi i 

%$-9. (flS^l) fl99"3U; 9S9 

9&J?-«. (flff-tid) ec<309; cflig^i i 
8&GHK ( flff-ticj ) flOSllfli; <q»q; 

90-9*. ( flft-n ) <aqa; SB; tiqfcj cos>i«|5?iie9 sgg 9s»» sasss* 
(c<alq£i<a oeii) 1 

S1QI<H}«. q«j.ggjflia («l9) I 
3QIOT-9. (flo-tia-QSf,-^ qdJacri 1 
9IQIS-9. (flQ-na) W, «ai 1 

JIQISI-9. (flo-qo) saisi ^0^01 1 

" *■ 

8QICH?. (flQ-OQ) 9^,9 ?<&& 091- 

S10Q-9. (aq-qsO qs; cqwo^ i 
SJOQ-9. 9i«q^flo 9iQ,9«i9caa 1 

flQlSj.0-?.. (flQ-Q. (O) qOfl-QrO) 

tl^lSiO, 9fl C9IQ§9U 6010,0 I 
3G£!-9. (flO-^Q-a) <U«II9I I 

aicfliog $1 1 [«?6ag 1 

flg-9*. ( fic-c* ) cisiiQ; «?. <j|Q,g$- 
fl^si-e. (flffg-jia-q) 9IACQ?, «og", 

fl^-*. ( flff-a ) caifl; csia; a® 1 
aff^Q-Q. (ns-ti^Q) fl«<»Q gov ( *" ) 515IOI ) «. (sn-oi.o) fliqi; 09<?iqj 
9)910 ) «a$ I 

g«,q sees i 

51Q-9. (q-*l) flQfl; «•• flQ*WI9 I 

9IQQ-*. (%-w) niq, fl©9 r 

flO.si-9. (q-dff) qsv • 
5IQQ-$. asQQ i 

91^0 J 

AQ09I-*. (flaQ-«J-^) q«V. 1*- 
SMJ©-S!H3l-«. qtf, I s>igj cq9<»i i 5l^ya<3H>. (fl^<2-g«ii) 9iq.g«t, «q i 

519 $-9. (fl«-tlSt-t|) 9I8Q, fll«9> I 
51Q.i-«. (q-o-a) qgoi; <?•. AQflWi 
5ts£i-GQ9-9. qgoi i ' 
flQff-s. (qo-tii?) c<as<i, Qfls?, ©Iff, 

flQ©-«». (q«3,-9o.-o) <JCo i 
ti«i9»; «ig«, q©<jeii i 

SlflQ.-$. (q-tto) g.^ «$iqq t)9,g 

€10 I 

5$hI<3>I-i>. gifli; «g]Q<?, 3319 i 
5J€l€H>. (qa.-ti9) gqfldQie i 
qQ€l-^. (qg-tl9) flfll; g$s>; 9IC1P I 
5tQ-s. (jiB-ti) s§i, q$, caai, Q9, 
"aagio«QQQflQfli;gia,*9»«r i 
9R5I-9. (gia'i) cRasiq fcisascsa i 
9105119-9. tiaflta, fliq q§ i 
5t9Pl,l-$. oig fi^cQ Sqf I ( M« ) 5!ffl%9. ( fl«3-Q-n ) Qli<ll<3<Q «io- 
C9S£ S9I8© 9q<39l$ffi> 9iq I 

flft-e. ( 9isiflo») s)Q»i i 
?)©«?-<>.. (flo-Qs>) $Qsa% ; gi» i 

SQQ91I-Q. (flS9-Q9|9j fl&90l I 
fl%-9. (Sf$-«l) 9f§CQH&l, fllfi} I 

9S1I3-9. (aaiffgii?©) aais>, 99919- 
5t9IQ.-9. 9501 [ai» 1 

*- -J 

, >9. CQ891Q 91 R1 I 

5l9-<3n<?l-Q. ca cR§9i giq «i99i 

3§€l|-Q. ©c*Q I [*!©» 9C« I 

fl|Q-9. extras i flq.QI-9. <aR9iq«, q«j 1 [ qcrai< 1 

?ig,|-9'. 91891, fll9J 'Si «KJI«CQ 

5199-9. (919-9) 9Q«, sjd ; «ts«3<a 1 
s?9%-9. (fig-o-ti) 9199Q cra,9tcie 1 

519 ") 9. ( 91^-ti, ^g.) $$19 ; s@ ; 
5199-9. 9§ai»9iiQi «<a» i 

519^1-9. <S»9Q gQfH«9fifl9, 3&«t 

C9Q ; 91<3?t I [ ^9IQ I 

519£-9'. (SQ-fl«) W% 90, 3*119; 

5190.^-9. ( n^<s-9^ ) sl§ ( «'•«■'" 

519&-9. (91<5 I 2-©) 9.9^ 5 $9JQOl I 
519^-9'. (91 i a-tl9iiq) <3©?T,q; SI9, 1 

5I99"*' flew© 1 
9!9Cs{i9-9. ( nqj-ccra ) 9^0 gg- 
cq« nasCQ «g.ef eQ9 1 

Pf9 Q- 9. ( fiQi-qi ) gais? q§ i 

519Q.-9. QQ; 3C9IS£ 1 

5I9RS1-9. H99I9 I 

5I9Q- 9 - «® («« « "slQfW I 
9j§|-9«. 90 I [«!9<?l9IO] 

5191910-^ (?19 < S-9 | 0) $9, Q9 
519I9I9h^- e«to3 sa% 9iq« qi 

99 qJIQiq 9,S<S 9I9, I ( nt> ) fl§ 1919-9. (flQ<8-ai9l) $5 I 

fl^lS 1 ??-*?. (9^-99) cs% qiyq.^9; 

8§|Q<31-9. SSI «QfflC«)5l 9IQ9IQ I 

S3IC99-9. a<? ; "aQesm 1 
flSHSWs. <§q\ ; <asq@i i 
BtlGQCI-Q. tics* cQciag egi<§ 
fl^Iiliq.-e. 95$ i [q.«3«i i 

91$ If? 1 ?!-^ <SsaiQ Wfi 9<% 1 
fl§|S>3 5. (stss-^q) Q9»qQ i 

fl^l ^9 ") 9.. (?)$9-tl» Q9, n»qs>) 
fl^lflS ) |-«!'. (fl?9-q9g) QQIQCQI fltlfll-S-e. (flQ<8-fli9i) QSffl^i 1 

fl3lfl|Q-«. n«,S» A99 I 

991^9-9. (fl?9-Qffl«) aais «a©i 1 

fl^lQ-?'. (fl«5<3-tig ) fl^iflQ, 1 
OQ'mIQ 1 

^l?19-9. gai» gq; qsaism 

flSJISM^SH}. goo 9i§q 1 
fl^lSIfif-9. Qqscj tig; Qg ©^q. 

g»«ii 1 

fl9IGfl,Q|-9. gQ^oi 

SSJIfSll-s. ai,9 q^qsQ nggi 1 
scas 1 ( •><-> ) $Q®-t}. (sva-QQ) aq^cas ; isja- 
fl^-Ql^fi'-D. a?) i [«J6gg i 

af?sfl-«>. (Asjg-sO g,i AQ9 ; gsn i 
af?%-9«. (ns)<s-Q|) *i©flQ<a i 
^ «>. (fl^-Q) W> s® • 

V«j. gei, syae i 

%$&-$■ ( sj^sao© ) sjas, 091 ; 

£$0. 9. skis sa <S ©191c* 39 ffffl t 

51^30,-9. (999-Q«) c®, tfft Qoi; 
qswcasi 1 flG^I^Q-sf. ( fl9<5-W ) fl<9ia90- 

fliQeeet-e. »iq (giswjeqio) 1 
fl|Q£H?. q<£i, ^1 ( ami ) 1 
91 <Q-». niqo ^3\i 1 

?l|°gQ-9.. (fl|.g-s>) fl|.qcai<a go 1 
Sl|<>siia1-Q.. (fli.q-qa.-Q9) ?ti«q- 

9IIQQ-9. a;iga ; eis\ 1 
fl|«Q-«». 3351 1 ( JW ) 51l<a9|-©. flM9 a9i-q«©ii% ea« i 
"5116161-©. cqoi ; qoi i 
51161611-©.. cqigi 
S|Sfcl-9. (saa-tj) qe<aio«, qs.i 
5U§£te!-©.. c<ai<a8a i 

511 619 hi. QSI9Q9I I 

ft|6jfi ©. ai&'si i 

51I6JQ-©. (q^Qgoe) a^cas i 

51IQ ©. (flqi-ti) Qa?iflig i 

fllCf-e. gi?iiqi i 

5HGTQ,-©'. (flcr»-a) nao©»9 i 

5118-©. (flfliSQ©) fllff, fl^i i 

51I8W-©. (gg,Q«ya£jffl) qsieeaa i 
51tg-©. (flwiaoo) aocr ©eaa i 
51|©61|-©. (flii9ifl«>e) q© i 
fl|©9l- , 9. (flii9ieo©)«ai9ij <ae- 

%\Q. 9891 I 
511^-©. 91^63, 9199 I 
511? ©. (q«!9lflO©) ftfl I 

511 ?91-©«. q«j9io| ©as i 
51 1 0-©. ns cfllSI Q&Q. I 
5tl6ci-©. q$, ^©igis ©caa I 

5II09I-S. 0%€1 9Q9I I 
5119-9. (fliQgc?^) gqiQ | 
511091 S. (qQjai§Q) qfoi; qi©9I; 

R6$Q9I I 5t|^eJ-©.. 9191 0IQ9ICQ «Qsg I 

511©-©. gQflifl ©caa, Qa©9i 1 
51161-©. <$jai; j« o«ft^fl 1 [9i»9 1 

5116199-©. (fl»-t|-9) 9IQ9 ; £lgfl 
5H?9f-©. ( fl9-G"5-a ) fli&e; qo- 

©saa 1 
51|£J-©. 093318 qocq <aa?i 910 1 
5tlf) l ql-©. qaaeor 991I, GtQQSQ 
51!fJ-©. 09a 1 [<a?n 

51lisjei!-©. ag-ifsaa 1 [gg^iq » 
5II§J-©. (^gcQ jiq aqa ©$©1$ 99 
SUfJ'SHj.g^caa 1 
51|OSf-©. (flocr-n) qgi; 0510 1 
5tlQSfl-©. ^fli 1 
51|Q€*<a.|-©. (qioe-2,-ri9) ©iq 1 
51IOO-©. QO qiQSl 1 
511099-©.. (gia'i) aai9 1 
51101-©. (fll-o) ©9«i; qqsi l 
51101515-©. (fll9-afl«5 ) fllciQ 3qi, 

51|0|5I<5!-©. (qiciflQ-ft) sioiq qioi, 
5HQ9l-«. $q§ c<a©i i [fliq l 
51|C)lQ-©. ( flio-^Q ) flioiQ q«l ; ( M ) 5!l©9l-«. (flio-9-a) mot, aw i 

fll^McK (fll-9) C««JQ; 9§; q.3 I 
fll$|-«. (fll-^-a) tiq gQfli«l; «?|€} 

SlIQQ-Q.. ( BO-t)9 ) 5KJQIG99 ; 0. 

siaigss 1 
fllQffl-g. ( aqbcio© ) sjgcrseaQ ; 

Sll^ei-S'. (t|qi5-<5q.'ci)5i@Q„C51l i aQ I 
9 1*19 -9. (fli-a?) Qsi<a©, 91 1 
91*19-9. (fla-n) 9<a%<sio; <3&\<a- 

SII*I9H>. EJOI9CSQ 1 [flig 1 

SII*KJ|-9. ( fllld-Tl.Q ) flilQOl; 

fliyqi-9. ( qacj-g ) aajasi ; ggq- 

aieoi 1 [gi»t 1 

SII*liSh-( jwa-a ) fla*goi; *qi- 

Sl^-o. (sw-ti-cO naqiq gs-io 35 1 
919-9. (fll-tl9) <aQfllfl, 913 1 3190-9. fii»5«2 , a 1 
flIff<?-9». Csia-oi-^) <a?ii»-SQ 1 
fllff-^-o. <aQ9iiaQ4j, fligsnoi 1 

SllSPffl-9. (fllP-dtf-Sl) g?,IS?i!Qfl 1 

9I|9-91P6H>. 63S!ai«5 99 9S9I- 

fl|99-s. (q»«ti) fl»ja,, q.^g 1 

9)199-9. (gffs-ti) gsji; tisjgiq 1 

91999-9.. (fl»3;Q9) q<ge«, flCffl- 
QO 1 [flisagi 1 

SIIS>fi}-9'. (fll9-Qff;«0 91990, *!€)- 
fllQQI-S. 95,19 9©9i; Sl§W9 SQfl 

9Q9I I 
fll'nH}'. ( AI8-Q9.) tiSJfllWl 
SIISj^H*. (flff-S) 9»S« I 

fl|<«J99-9«. flffa^siwq I 

S)l«4-9. ( flQ-g ) soci; cooi; 

9l§l©l-9. tieg.qo9 ssescas 1 
fllffi-*.. (flis-a) fll9aiq; qQQfliq i 
Slia-9. (niai^o) <a€ifli«i 1 
?IIEl£l-9. q$su<a<», «a$fli<i9iq 1 ( "• ) fl|CP-«. (fflfifi) 0911 I 

sig_-9. flisiisj go i 

9UJJQ-9'. (triai) §Q3s>&© i 

91^1-9. ( sii-a-a ) qco'isj; cflis; 
q^Q; 6Qe<?a; esq; oaj i 

fll^lSl) 9». ( 91IQJ-99, Qff) 93*1- 

S1IQ-9. (q-q) qgj,; sjfiig; 9913 | 
S1|QSf-9'. ( SJ-S©-<q9 ) 99139; 9*. 

5HGIG1-9. (q-Ssvqe) 999, 9a i 
?IIQ<si;-9. q««i9iq«4;<wit<wi«<j i 
fllQerSHjr. (eis'i) «9i, 39* i 
flIQ©9-9«. (fiiQ-aq\-«) qi»qi©9. 

gi<i9jg9 i 
vl|€l9l-9. (qai§c ) gqlQ 96)91; 

3IQ9-9. ( qs-q ) 9ie^i§CQ 9119-1 

9IQ1-9. (fliQ-Q) 91Q9, «9Sq I 

fll^-9.. 99; ^sss 1 

fll^O-9. (91^-tl) 399, 91^ I 
fl 1^0-9. (fl^9-Q) 999119; £191 I 

> 9.(q9«)-r),<a)fl»9eaa ) fllsf-9. (flis^) <aei 1 [aQ 1 

fl|€l«1-9. ( fll<3 -*I9 ) «9q«l»> 9lfl, 

9I99 )s. (q9«i9-a) <aQ^,6j«i; 
aiQSH) gsiQ9;saii 
fllQ^-9. ( q»-*i9-Q. ) aiQi 910 

911^91 9gai<:(Q19iaSQ©)l 

SIIQ^-9'. ( qs_-*Ksq ) sflicaisit 1 
9I3IQ-9. 9qo 1 

fl !§©-«•. (qsf-o) <a$i,«; gaiitt 1 
fl 1^3-9. (q©4j-n) qg\ 1 
5HQST9-9'. (qoor-Q9) qssrw* 1 
fllQQ-9. (q$.-*n q^9, c9i9iooi 1 

fll^-*. (qQ«iO 3$t$,*!9, 9l§ffliQ9* 

fliSl-e. (fltasjs) caisi 1 
fllR'Sllffl-e. a©fliaiei 1 
?tlfi) < 31-9. 9ilfi)«Roi <5 q.| i 
fl!Ra|-9. cosj, aeiiQG. 1 
fll^l ") 9. g.|9nq,; qiq; eflai 1 
fll€»lj «flji« 

9IQ-9. 91IBI I 

SI^Q-9. (aci«n) gfy qisn 1 
fllS»|9J-«. (0Qq) «©«| 1 "<■ -) fU€)fi>«i-«. (flSs-a) flSffOi I 
fl|Gil-9. si«i9iQ; «^Qi"i»«aj» i 
fll^eil-e. AiSora^i %i i 
flIQrs. q^flioi i 
fll^R-». (sjcisi) ^9; 9Q 1 

8|9-«j. (fli-nq-ti) Q9Q 9iQ^gQ<i9 
qa; qgam qasic.9 910; c«l«- 
91153 g««is) gig aaa© 910 1 

9|3Q-«}.. flica ftlca CQS\ 91 9sfs?i I 

SII^Sl-?. (qsjcqaiq qai$) 0191- 
9l§l$h-«?, (flqtsjs-g) gq9;colQ9; 

ftl^lQ-^. CQ9ioqQ-8@Q! I 

Sl^iffiHj. ^sseaa 1 

3t^l©C0-€>-. t|9l«ffl; COW I 
^l^^-Q. QglQ qQ9 I 

fllG§<a,Q 9.(jic(8aQ-'q)€ic9mi?i9i 
fl S-9. (seiiiao©) tiqo, 1 
s 1?Nk flewsiq 1 
s SIQ9l-s. egg 9Q9i; ©$$ 9Q91 i 

fl0 l-^V(fl?|fl09) fl%, 311$., RilS) I 

fl °IQ-«. fluiq; 3gQ9* 1 f fla-9. a$>s 1 

9©-«. (99SS>©) 919, 9© 1 
£©-«•. (fli-o) ae$o; «r » 

SQ-o.'aetfiia i 

*■ r 

fl$©|-<?. 9©OI, CglQIQ I 

»-§|3Q-9. <3Q,Q ©SiGfl QQfil C«9!- 

SQQ Gfl» I 
R£^-«j. (3q-Q9) q,1 q.$3$ a<3ft 

Cffliisg?Q qassas 1 
Seiil-tK (?a-g-a) as, raq©, ; ©q- 
SSJhIQI'hI-Q'. eg seiii 959 1 td9 1 
fl»9-Q. («9Q9«>») mo giefoi 1 
SQ9-9. ( 'flg^S? ) AIM, g'CaiQ; 

qiija-i 1 
fl»IQ9N. (floaiqi) 9.091 9iQ 

©Iq 9Q9! I 

Sao-e-. (s»-o) si'ag, «£«; gig 1 
SQ$tol-9. cqgsjcaa 1 

S©9|-g. «99 6Q9I; a§I9l I 

flS!H?«. (flflaQO) f£ 1 
fl€iiei-9. (flfiflao©) <9«i9Q«t i 

§€J9l-5. (g£ai9§>) <9« CQ9I I ( »> ) 3fi€i sj. flft», eai«i i [^<?caa i 

S9-9. (3<a-ti) a» i O. wq> i 
Sf-«?«. (fls-o) swq, gji^., gflasj; 

9355.-9. (qejg) fl9t»qi «ftQg» l 
„ < 

St1»-©.- ( A1-9 ) P£h; 60,1099 qa- 
Sfl»-eQ©9-«>. «o<a i Ocaa i 
9ll5)|°9|-«. (fli»,-?ff-a)g^i<9,©i«5; 

91Q0-9'. (9iffl-o) qsjQ, tisjsao i 
%9«. (ttaoao©) assj, sj,6 I 

Sf«l-9. «Q ©fll 5j5cQ S^LO S9IQ- 

%eas i 

Sj$Q-9. (q%-«>) qgioiot ; H^. • 
?j_%6i-9. (flff,9-st«) Q^'a, aa i 
g.%Q-«. (q.s,-^Q) 9Q9i, 99 i 

3%5>0-«». ft99 99a© I SLgjJ-e. Sfll§9, 6910 t> 
^5 o. ass?, 9<59^ 

fJGlQ-*.. (q«-ci) «?iq«; as© i 

q«€iCHf.. ( qciQ-Q© ) aoiajtis?, 
ae©<$ 

g^I-C^Q-Q.. (sen 9gs>i5Q ««iai« i 

fjSlQ -$. (q^g-tig) a?gjacQ gg@ 

^<3Im-sj-. (q«-a) gai», ts% \ 

^S©-9. <wfi ggQ«?cag i 

9iq q§q«Ji« 9i$g$i i 
gsj-s*. (aj8-«) fl©; «oq; ems© i 

?JPI-9. (PS!) CJ.80 9Q9S55 ( "•■) 3P-«. (qiao«) qi6fl«i ffi; »N- 

r\ 

fjsjjihq.. qsfi, acol i 
$9"9- (q^J-^) Sen, age i 
gJl 5? -«. ( q.4J-*i9 ) flgS Sfjt <J$9I I 

^l"«. CQIQ«4© SHJ I 

1®-q. (qi«Q$>) q§, «oi i 
?|21|-(qgt9Q©) aiasioQeag i 
3.9-9. (qe-*i) gio, qsT i 
3.9-9. (q9jai$$Xq<a«i,ty§t I 
Qfi-o. qp«i, *ictqq« i 

^591-9. 90 9Q9I I 

35Q-9. (qo-Qsi) csio i 

&Sh». (q^-o) qa i 

gjQ-9. (qo,-q-ti) «kji, aqq i 

5^-«. (qg.-tijf) qoosQfl ;ticjQ- 

flQI I csii^Q s«i aqgi g^e; qisiq 

S[QI-sa$-9. agi '9Q91Q a$ ; g<ai 
9Q9IQ 9GU [ fl«; P99 €$ I 

ftgQI-9. siq; caioo Q«iag «ia<3- 
f(5©-9». qQi9iqooo;sai;0niffo i 

fjfttfl-e. ( sisjq ) qsi i 

-ff5>-Q. (flf?-Q) q§, oa?i ; catena i 

f|6>-£[£f9-e. qcesg t [q§i i 

g.gjaj«f.(fl€);SiS!:S)) csicss?;'*. a©, 
g_^€i|-e. fq-aff-a ) sqcasi i 

3QQ-9. qscr i [«i^ i 

f[6KS!-9. (fljsi-«i-Q-«i) 9<ai, c?f[i 

g£$-9. (qQ-^swi 
*!&©■*• w* <* «?a 2© off i 

f[J3_Q-9. £319© I [Q6J 96591 I 

gG3Q9l-5. ( flQ,so© ) q«* «Q?i, 
gsiQl-e. (qao-Qs?) «4t$j©i 9»qfl i 91© 1 
g_i-e. (ga-o) %i« Qg, qpi ; «oi- 

9j9SS.fl|J?-«. fl^q-asfaswi i 
gjaieefQ-9. (aeya) QHfwq i 

g_g,Q-<?». (ejQ<n) <J9«»9 1 

Sjf-o. ({jasiQff) q«t i 
fjj?-g« (qgoao©) jf i 
9j.§8-q.. q.s?ig.9i; 9IQJIIQ 1 

?j5?©l-9. «?iea§^»oi 1 
fJSH?«. (fl?-o) fl«, tia? 1 
SJ&-6IQ-9. q<a a^fl, qqIcq q« ciq. 1 

qjH». (n-«) £1519 i- [ai»i 
fjJJiei^-9. (fls-aaq) ©oca*, sw- 

SjjfSM-s. (fl#-«i9-a) ?Vi; q««ti9f« 
TOQ««qV&*wG9--i ( >** ) 

ASH?, (fte-q) Cfli?, tieoo»i 1 • 

?Jjs9l-3. ( fle'JaiQe) Gg^ e^i fliqt 

%®~9'. ( ?£-* ) l^fl » 1 

^.-9. (fl^-©) qqe; aefli; cq«i 

^PI-«>. flg* 1 

?Jj?l-«?. (s^-ti-a) flgsiqa ) 

^-9. (fl»-*0~Q6Q COS}; qQQIQfl; 
^>1^^'.(fl»-CO) C^^O.PQIff, 

SJ5&-Mfl»-sa) Qifl, q$ 1 [^■a 1 

^1-9. (Sa«Q09) QOS} 1 

35U-9. ^ff|S>§9 9Q9IQ <al9, G9IQ I 

^Sl-9. (sjq-ti) Q©a; <a«j. 1 $Q©19I f §q; ©ens' qaflis?«r« 
* J ©ogs) 1 

5J6ifiM§-9. <q<3-»i«j) qcifio, «gq 
^[^1-9. (qa-a-n) 99 a^,*9 i as'9 
sjq<?a; <ag.-3«iQ 1 ( >»* ) ^Sl^q8l 9 . (qg.gQg, gig ) ws$- 

^SI|Q5?-9. (qg-tiQ-B9)oQa,ooi- 

5|6ii-«». (q<3-a) nc«;9«iiq i 
^5>~9. ( qcnq ) §9, fl^icw » 

36IIO-9. ( qa-a») 35919 i 
s^ISWHj. (qai»-Q»-6i)g^fli,i 
^€}^-*«. (q<a-flq) q«j«i©flO i 
3©-<f. (q-o)'qsiaig, «©2i« i 

£[€w$%«k qogiq I 
SJQ-9SU-Q.. ca^iQ 3^)9 9«si 9i§ i 
^0-«J , . (q-e) qs* i 
3<8>9J-<?. (q<3-89-st) flif; %fl ) 
^0r«». (q-cO g(«i«?csarsi, aq«i i 
^QS^-9. (qcv-o-ti) ea qsv%. sea, 

^QCf-p. (qs-tisr) q,Q©; <a<ai$e i 
$QCf )Q-9.(q<S-*>crjQ) oeiQesipa j 
5 2'3r<?'- (q9r*0 ««is«> e «w; s» » 5[§fflH}.. (q<5i,-fi)) C9IAO, 9Qfl t 
Sffl-W. (Sfc-Q.) C9lflS5lCn I 
^S|-q.. aei,i I 
<2%-««. (qs-«) flioo i 

C8Qia-9. osqw 9>q,-QSI9iq I 
S$l«S>l-«. ( fl-<3»-a ) 9?suj, 9l- 

CflQ-9. (§«-t)) $>$o, <acqjQ r 
CASK? 1 9-9. cflqae ; q9«iq.9 qo- 

QflQISiSH. (cs<3-q«9) 9SIQ aStfl » 
CSI99-9».(Cflq-T}9) 9«I$I9& 9ilfl» » 

CflQ-9. (a^g) Q9i q§<?iq 9ic$i- 
Cflfl-9. g.»i i [<a9Q«t v 

Gfl6-9. eeai «99icj olfli a>9 i 

GflUll, Cfl§-». 09ICQ 991 ; *f«9 
QG4 »I9-C9UIQ 9.$$ I 

Gfl$i9l-9. Ǥo C991; fliai'90 C$91 1 
CSsy-9. (cflgaoc) ens, a^oeaa 1 
QflU ") 15 ( ->*9 ) €IilflO I 

€9ii-9. (csa-*0 as, ai<a i [ a§ i 
Cflill-®. (sna_-a) aiQ<iJ9a<i§; <aa- 
£flil|q|-s«. ( cfiai-Qa ) enyisfSq ; 

amis? i • 
Sfl&lM-«K (cna-a) €j.«>, "3Q9 ;ig@iq i 

Gflffl j <?caa I 

Cfl^-ss ( ni-sa) MQSflq; tiffesq 1 

£«%-<>. (sV$)) q-Qeaig qeq% <ao>o; 

«agi«iQ $<aQ3 gais? g» 1 
CPI<^-Q5J-9. 3oq saiga a'g; qcsii- 

G?IQ-9.(fl(s-q) ^«i, sos? L[3a<?i 1 

GS1Q9-9. ( 9ft-ti9 ) <KS9 C<$9I ; 

qsu<39 1 
CTQ-e, 995 git? ; 9\9 9 q<?l OQ ; 
GAqSk. 99iq 1 [ «•. «M<a 1 
GSQEH.. nce« e«a«« fl»iQ a6fi>i- 

CS1S19I-3. fl(}ia 9Q9I; 9glQ 9Q91 1 GS^-*?. ( a<9-n) g^gq cqgssaa l 
£9§"5Q-9. ( aqqi ) gi^iQ ; sa 

9Q5SI qSNSJGQ 1 

Sfl'SH?. (qj»-ti ) a$oi, cq1<3ip 1 
^ ■ J-9.(H9-ti-£i,g)q«©i,e$H}i«> 

ean»1-<?. (flgg-ti-Q) qioi, »i»ea I 

G^2J{?-«. (fleiS'-'q) Q©«qi I 

CflQIft-*?. <a©a, <?S); sOS-iia I 

Csfal-s. aiq i 

C9SMSH). ( efls>5i-ti ) <aq>©96Qg i 

Gfl Q«Q,ei-«. §aa i 

CflQI-Q. 9$| ; 9.. sea 1 [»C 1 

£fl|gl-«j«. (q.c-o) cfli099^";9ifl- 

S?S>|(? CQ9I cq<9 1 
Cfll^-9. (Sfll%q) SJ3 I [9Qf1 1 

C?t|£ieH>. (sflia-ti«f) eflio», $€*i6j- 

G"fllCH>.. (aj5-«i) <?it 1 
€810-9. 9Qfli^i i 
G8IQ5H?. (qp-nj?) g$, qsmq i ( >» ) G9IQM-Q.. Cfll99-saiQi l 

€fl|$-«j. -aqgiq; 9». g» l 

Ca I £!-«>•. go i [caiq qq g.agq i 

CJH9I-9. <?l«a <§ c<?$ PflO qq»- 

saiQ-e. (qQ-«i) acaiQ, qsi 
SfllQQ-^. ( qQ-So^e ) w &aa- 

sai«?©-9«. (sjQ.-80-o) a^i^Q 1 
Cflia ) 

caiaei 

sai'S-s. (qQ_-Ti) fl^i, tia», flpoi 1 

Sai§?H>. ( SJ.<3-§©-tI9 ) q<39Qfl; 

9-. qq«iq; cfli<3099 I 
efll^Q-9. gfqof 1 [qa 1 

Gfll€te-«.. (qa-Q«) qagsiQiq; jaja-^gg.^^csiQcQ^giQq^Q, > «>. (qs-q, «is?) <w<9Q«i 1 Gal9|-Q. (qQg) giq 1 

CfllilH. (qjs-ti-Q) qgofiQ cga»i 1 

Ga]6>H-«>. (qa-g) flQoi, fl^oi 1 

Cfllff-9. (q©-t)) C.§1$J19, fi)Q50| 1 

Cfllfli-*.. (cqI»-Q9) cfll»3©iiiq 1 
CfllQSl-9.. gausses* q«q 1 
Gfll$ 1-9. (fl<Pi-tt-$) asg**) 1 
CfllGWN, qgciniff g§<a 1 
cals>l-9. (fliciQas}©) fliq.* 1 

CfllQ-9. aai, OOI; q^t; gg<} | 

Cata$-«f. (fl»-Q9) flogj^ 1 

Ca]09l J 3. $ISJ©S>|, 91» c<89l I 

3«?ai-*. (q<a,-Qfl») q^oi 1 
a ^ai<JH}.. (q-asOsjoaiq;*)^ 1 
aiff-Q.. (gsT-o) 5i®»; «?a<a 1 
SJ|£H>. (cq-e) sqiq; flics, 1 Q <?,s»9te gsp-a <?§ i ( >* ) Q^jl-9. ( sis-flff ) s^sqg, ai<ac<5 
<siqc<a<a i 

'CIS??-?, (a»-«i9) a@9Qa, ass 1 

GJQfllSH}. ( as-39 ) a©9iQ«; ca 

£JS>8-s>. ( g©-©g ) a»M?q i 
GQ6' < ?3]-9.g©CS , 9<q9g|CQ ejfeiq | 
£®-«. (ac-9) aig, 9%; e^iq i 

fl@-9!S-9. aesifl 1 [g<a 1 

a®g$-si.(a@-9*)ae@igqi©, eaoi 1 
asiQ-o. (ae-^Q) qsa 1 
Q91-9. (99-99) osgw aig«C 1 

flO-c?.. (sja-o) 3«a©; ««}; ©qa©; 

aqsi© 1 
QOfl l $?-«.. (g«a-a») a<$<siq 1 
£l©|£J,-s?». (a©-aq) q-aoSe 1 
flO-fj. (a©.-Q) ©aqi, q^iqi; sshji- 

a§©§$Htj.. ( 39.-939. ) eq<a ae- 
flO-9. (39-9) "OS?; aasa; QQ..a 1 

Q^-n*. ( 99-t ) ca^oieQ, ca| 
giifcci 1 " [caiQiOi 1 

Q2JI-t|.. ( a©-ai ) ca^aq, ai^aij 

fl8ll9ej^T|.. ca tfl«3 g«i«Q 1 

fl2JI^51-?. 9.. (aeii-9fl)9fli»^.ca 1 Q2JI02J-9'. ( iaai-oai ^ saicaicu; 

aeiief 1 " 

aej(£l2H.. (aai-aai) aaicaia* 1 
Q2I|2J-q.. (aai-^a) so*, asi© 1 

Q2J|-€l^-$. *•• ag«i»$iiGQ, aeii- 

oceiSlcfcQ-*. ( aai-QSi-a^Q ) 

acsjfi-S. 9«. (aai-oj) aeiisjQS©, 
Qeisoa; 90Q 1 [aceiiaa^ 1 

CI6'2ll90-?i..(aai-^c©) aaicaicii; 
QQI-rj*. (aQ-Ql) C3COC9CO 1 
Q^-q*. gf\i9Sf 1 91 s^a^-ao* ti9,q 1 
a«?9|-q.. gsjQ, aQia I 
Q^o. iqeflig «ao?€i9 1 
Q^-ffiei-e. a^sicj 91a, mqi 1 
Q'JSI-o. 09-qsL-a) c^gi 1 
QQhCHek (g«)-na) geo 1 
a^N. (gfl-c)qiQHi ^. Qa9«i««'i 
Q^-9. ( a\-v ) 9Q, 9i«fi-qia9ie) 

ctfaoGQ s>a© ^aiq 1 
fl$£1|-s>. (ass-nja) ai©9i, csa 1 
a§©-«»«. (a$-o) 9130, oa© 1 
fl^1-«. (a%Q»i aviQi soja^Qig 1 
QSH. ( an-n ) qsvw©i, $©i<3> ( »i ) 0flQ-9. (3fl-9) 0©l©«riQ eC€l« I 

£fflQ-«K (aa-e) ae©i©, aiaoi, <j© 
a^ <<* ssqcsi ^gq q<3H999< ' 

Gflff-9. (afl-tlS?) q«399; ©89 1 

a ?IQ§;$>. ( ag-q?-.-©a ) mv, 

0819^. getf I 

dsfl-o*. (afl-Qff) ©cobsj 1 

Qflf>|-«. ( aq-q9-a ) «iffoi9q; 

OQIQ-o. 4.qccii9 cjaecag 1 
39-s>. ( g-ti ) ag,oeag; q,Qai9 

aQflia; rqcr»a asccvai 1 
Q9aia-(a9-siQ) g$a iq 1 
*399-sj.. (g-tiff) qQs>, c^Qq, <S gig 

6QQQ c<a<j; qg«W9 i [aQi i 
39£>®|-q. ( a99-9-q ) OQqqai; 
£I9|SH}. ( g-eia ) sa?g«j; aiq i 
a 9$ ") «?•. (ajpp-Qi, £iq<a) co- 

!3€l8- 9# g<a,io, gg | Ja€|^Sl-«}». (a«U-«l-t|) «i!©©9© I 

Q€l3 !*-«•• (aae-*©.) oaeflis 1 

aeaias 1 -©.. (391-39) aaqn 
£111-9. (as.-©) aisissf, g.eq§© | 
£11-9. 910, a©!© ©u 1 
Qfl-5iy-9. n^ goscaa 1 

d— ** 

d 1-9. (aioaoo) a©Q qooiqi 1- 
S|eim)|-«».. ( aigga©©) aa©, act- 

©1© 1 [39 a? 6 ©§© t 

QI^-«. ( a(?iQflo© ) %q 6 ©»cq 
cil^Q-e. (aiflfi>a©») ao 1 
£l|Q-9. qqoiq, «.. si? 1 
Q I ©9 1-3. ©a ao.©i 1 
Q 1 6I-0. (ao_-«t) a@, c©m 1 [gieft 1 
dlGS 1 -©. (aic-ti9) $s, aicwiq, 
QlOffl") 9. (aic-^ia-a, 9-a) ©,ai, 
aiOJl) 9ia9ii 
£l|0W%9«. (asMraq) aieffliq 1. 
£l|Q0-9'. (aiq-o) Big© 1 
ai$Q-9. (a©_-ti9) q.cq§© 1 
aififf-5. ( aic-tip ) aiQ ©qcw 1 
£tl«il-9. (a©.-p») a is© 1 
ai^Q^M-tf. (a@-s>^.g) atfaiq,- 

ge«i©i qascas 1 ( ;•• ) ai^CsaSH?. (s@cg8-«i-sO cola«n i 
£ll@Q-9. (a@-Q«) fl@«^;q.cQ90 i 
fliO-e.. (ai-o) cio i 
£!|©-9. (aisiaao) aw, «<? i 
fl|09|-e. (a<s-Sis>rjs-2i) ajc^sjei, 

Q 10 1-9. (aie 4 s©o)ai, <a©Q qsoiqj i 
aiOl^l©-*}. (aift-aqioj^flsigflff i 
^1^19-9. ( ai-q-yi-tisf ) <aaq, 

»ai©si i 
3131-9. (ai-e-a) ggi9, <aq»; a 1 ? i 
fll^K*. (ai9i-Q») aisisiq i 
ajSJi©2is-e. (aai-geii-a) aeiiefoi, 

SIOiOl I [aOtOI I 

aiej|2ft-«>/ ( aeiie-a ) aeiiefoi, 
fl|Q8-9.(g|.Tjg.Q, e|C!fl)OG>QQ eg | 

d|Q8ao-§. (aiQa-aa) aqg; 9$«i i 

QIQ9-*. ( S$.-T| ) fliSiS, 8^999; 

dl'JgQ-S'. (a<5gi-Q9) cq&iqo i • 
QI^cHk (aQ-^a-«j) egae, ea^a i 
£l|SH>.(ai-*i») 919s?; a«fr, G»l9isf i 
0109-9. (ai-8q.-tw) 9i»esa«i i 
£119©-$.. (gi-§q-o) tiswqo i QIEh-9.. (ai-Jto-a) atasnq i 
QI9-9. (ai-fl, 9?ii asna) g^Q i 
aift-eQiS-9. %.%*; QQi© i 
GtlflQ-9. (aga-'q; a<a, aioifti i 

QlfllOI-9. ( ©iqi-fli-o ) ^©a», 
oiaioi, oaQ i 

J3|8qH>. (aiq : Q»-«0 <a§ I 

QI91-9. (ais-ti-Q) s>mm i 

£l|flM-«.. (aifli-a) Qg«Qs-qsv»Tq \ 

Q|fll9Q-9». (ai T aff--9Q) qQi^stfl- 

Q|9-«. <m §eq9 i [«iq » 

QI99-9. (a-ti-*) flsig*, *iq»i i 

£l|9§(l9®-9. (ai9<s-«9») «909i» 
a&Q i [caaiSq i 

QIQQ-tk (a^-99) eaco agjma; 

dlQSI^-Q.. ( ai99-$q. ) asjQisu 
caeo cis i 

9o^q.. (ac-qa-s^) assess i 
QfllgL - ^. (ai-q»-«0 Qflcssi 

G^ti-Si: (899900) 391 I 

^©-9. ( asiaeo ) ao, a«s 9t 
q%-9'. (ao-o) w,iai, $<aa§;s»<a, 

fl'QS! 1 "[9IQ«1 I 

£}%-9. (aoj©) 9*iaj 9s\q; sqai; ( ;•<• ) <$€1-». ( g-a ) g^a, caioi ; sa§> ; 

q«i, csoi, 9i<aQ, «R<§ q#ei» i 

gsia^Hti.. ( sgkiq) 4991, <® ga- 

£|eiQ-9. (gsi-ffl) g<a, caion i 
£}£ll$-9. (gg-nq) gQq9i«,vgQQ 

^-9. (a»-fl) asi», esai^i • 

£|51h-«>'. (gq-g) gg^ig (gg.) i 

£jQ-«?«. (g-«) sag, a£<a i 

£}£)-9. (g-a)egig, ?iq»i 

sp-9. (ga-«o q'Sifl, Q«i i 

^|[§Q-«?. (gja-a«) wi!(j?«Q 
c©,%, asfae i 

££H9l|»-s>.. (ga-gs) gg^>l | 
£j££l|9-e. eg 91 I 

£$■-$: W, «J$0 I [ C#?9 I 

EjQSHj. (aj?9-«) apt, o^fl, gig- 

EjWtfHj. (gwi-eigj ) gj?« 3i$iq 
oiqj, apg as i 

^5>Q ") 9. (gj?»-o, €i) aigcglqs 1 ) 

^QQ-Q. ( g?SH39l) Q9,Q ?*$- 

9$ gi$9*<?qq i £JSQ-q.. (gs-9tQ) qqs[, jia,fl g.^9 1 
£I2H. (g-ei) w< gg.Q cq i 08,9 >9. a£}€R Qfll-9. (ass-si) «$<n, a?a i 
flp-«f. ( g-a) geia t -«q.9«eia«i%- 
3€l-«>. 6? ft, ti«i, Qq i [gs\ i 

Cja^oieQ-s. «?•. eg aiffSQ i 
CQGQ-s. «?•• ( aQ9«>») easj ae- 
caStei-t|.. ca$ ao% i [fliacQ i 
QOGQ-9: g^gQflia, g'WGi* i 
QQ€Q£QG®-q. ft: G3$ gaqeQ i 
Gdfl^-®. ?>•. ( gQjo®) cggQ, eg 
C£IQGHq.. ca§ ca§ i [g«iQ i 
CflSQ-ti.. g«> i *. «?•. tgscc^cs i 
Csagsr-q.. eaaQ i 
€fl$-q«. ca£ i ( >*> ) €fll$jll-9». (a»-o) caiaesf i 
€01^-9. (g©_-« ) $»9«>s> ««, caio 

€fl|€l-9. (go-ti) 3op, a^iff; g.€i 
«io; <as>iq <§ aQsaqQ q'caia ; 

Q9 99Q QSI I [001 I 

GJaiSlfll^l-e. §g'i; q«giQ fiiqj i 
Ga|SH^S3 9.. eau «iefcQ 339 t 

€£l|6i|gSH>. ( caiei-qqs ) aii»Q 
aqs> i [<Z"a*Q gqsisccis i 

GQ|€i^l-«. eaigsjiQai »ig; *v 
5Q|€!1-q. (a©-Qj?J oagi, qQ,iqi i 
€£I|61h-q.. ( ac-a ) qqef; ei<aajj ; 

€Cl|€lH-0|-9. ^aagoi; BflOl I 
€£IIQ$H>. CaO-a©-tJ9) 9ftS«9)CJ9; 

■2.Q S9<S Si«llQ flQS><JlQ9 I C£ll©fi > -«i«.(ac-nfi')<iQC3i€i aq?iw i 
eaisffi-*. ( flo-ti9-a ) <m9Q«; 

CQISPQ-s*. (ao-Sto-o) flSo ; ego i 
eaip-9. ao, g»s> i 
€d|9l-9. ae, oqi 

C3|Q|-«k (gu-<a) a^9iQ«; <3iQ i 
Cdia-Q. (aa-fl) caisi 1. 

caiai 1 

M |as) Ma A- a ' M)e,q, 

Caf§Q-««. (a§-Q<j)aJi3§, ajjag 1 

COUQ-q.. (C3ICI-Q9) C3IQ0I0; 

Qio9 1 * [as? 1 

calsp-s. ( caie-q ) cai&gjiai^ ; 
e^^H i [ 9gi i 

CAi9S©i-#. '(gjpqe-a ) ajpqcsi 
a<9 i ( •»*• ) Q s-SMf© ss^-a H i Q.°§8-9, (ci^-ng) C9Q, €I1S«I I 
Q.Qfl-9. (e»©qi) gsiQ i 

©so; ca§«; a$i© i 

QgS^-9. Q99fls?-999 egg i 
Cl^-QjQ-Q. qsgeeaei l- 

Q§jSlH. (©%-Qflfl) C€tl£i09|, QR 

©cr i [«^"i 

Q3?>-«}.. (©S-TI«) QSI^sT, giBff- 
QJSISI-q. (Qfi-qj?) g|Qff, q©5J|€l | 

ClSI€ilC|-9.. (QS-tiaq) QSI <JQQ|© 

^8-^.. (©js-ti<a) qigg | [taig, | 

QsH-. (qs-qs?) QsiQig i 
6$QI-$. (©*saiC|9>) CC1IQ9I; ©si 

QSI-9. <sai» gt^fgqQ a© i Q^-e. (©c-sO sstfs-aiq s<3<a qoi- 

s© q.© I 
Qd-ffiej') 

6tf5f-««. (©s^i) GvafljQQg; 6«g I 

QQ'-9. (Q9.-©) qascas I [Q!«I1 i 

SlQ^fl-o. (Qs^ai) €&<aai %v, qq- 

SlCf-e. ( ©ff.-'q ) aigwas; s>tf; 
»i«ifll»l; ^sjffq; «}fiig l 

Q£f |-<K gcj: ©so I 

Q.Sf |«[19-9. (" ©cr-sw ) ©$<sl© ; 

Q.Cr«fl-<}.. (©O-Qff-Si) <S»I$«I I 
QQQ-q* (©e_-t|9) ©©919IQ9, ©Q- 

Q.©ff|-9. (©Q„-*i9-a) &$«; ?»iig, 
QQ^©[-<?«. ( ©q-§©-0 ) Q©»l«i; 

Q.9%1-9. (©«%-«0 ©OffiQs'i i 
€100-?'. ( ©©,-§©-© ) Cfc©; »H0; 
o6« i ( •>•* ) €199-9. ( &9 -t|9 ) MI9I I 
QQQH?. (0.C9-Q) C3I94I1 I [ 9«f I 

QQ^l 9. (q»s-«is>, *i«i) eai, q5; 

ae«n J sagi ' 

Q©<nl-S|$|-9. Cd,09«fq.|9Ca9 I 
QQ^QI-9'. (Q»g-?i»-a) q^flci i 

Q$~9. 9»fil; QG$ I [9IQ9 I 

Q®Q-9'. (Q9..-t|9) Q.CT9IQ9; giO- 

9Q«i; 9*. gi©999.i qc<skii«> i 

€lHO-e«. (Q9jO) QCTI, OCTQej; 

Q§9 ") 9.(Qi-ti»-ei)eqi9ai, gq#, 
Q£»|J e«9 ' 

Q?Q"9'. GQIQO I 

&Q-9'. ©ffl<3, 9. ti^^i | 
Q.Q-9. (q^I^S 1 ) ©91 I [9Q9I I 
ClQQI-^. 90,- 9t{9l, ©Q^QCQ 9G> 
Gt.si-9. ( Q«l-^ ) 35, 3flQ I 
QS12II-9. CfillQCQ 9I§ 9)0919. 9I%- 

a.si-Sl£f-9. QgeQ <a<a$9 <$ <a»is^» i 
Q£l|£fff-9. (QA-ticrs) a^sin i Q^IQ-9-. $|S$q | 
Q.fJI-9. M9IJ G99il I 

Q£hj«. (Qfl-o) aa<jj; 9. Qfl«l i 
0.9-*?. (q^-q) 9iq<a?.i ; aq§; *iai; 

Qflfl; aioj * ai9 "aQ?ii«i i 
Q.0-9. ( Qfl-t?) fiSqsi g9l»l9 9§- 

Q.QQq-9 (©,9_-9Sl-a) qgq; <aq.$- 
0.0 IQQ. 9. ( QC-q9Q ; qq§; o<a- 

Q.0I9Q1-9. (QQ-el9ft1) q?.©. qiQ i 
Q.2J-9. (Qfl-ei) q>iQ9, 99SI99I99 | 
Sl^-ai^l-9. qgi^ 5J.9 qaqiCQ 
gq«* w i L^ 1 • 

Q£l|Cf-9. ( ©.ei-ncr ) o$; 9S9i9 

Q.2J1-9. (Q9-Q9) «eil^99i§; 0.613 

a.2h|-9. <aei, 9^' I [ coisi i 

0-9 ) 9. ( Q9-«l-t|» ) Q<3, 91$ ' 
Q$Q j «99 I 

QSH;«. ns>i99i9 C9lfi} S% 91 

Q.$*?-9. ( o^-tis" ; gi9, q^«ii i 
Q®-9. (Qfl-a-ti) gQ i [q,«fl r 
SiejJSHj. ( crisn ) <?cQa% ©s>q« 

QCFI-9. ( 3,91 ) qcSISGQ ©|«i t 
Q^9-9. ( QQ.-tK| ) C9Q; <89 I ( ■>*' ) Q8-9'. ( Qfl-SO-tl ) et9QQ>St9 I 

QSI0-9. §(j i 

Q9«H. (QP^q-t/ff ) -as; 9*. S^ I 
Q?iei1-9. qoq qi; <a©i i 

QOTl^-§.. ( Qfl-Sta-tlffl^ ) SK?Q, 

§£&-*• (Qq-«) c<?3; 6jllO» I 
6*9-9. ( §-ti ) acj, as> i 

6t9-«. qsj,; si 9»i <aS©i<a gig 
Wo aq<; aio9i»Q aqi i 

6199-9. («9-es-*i) gq; a» | 
Q9-9IQ-qQi9iQ, q«>Oi-9igQ I 
QCI9I-9. (Qa-T|9-q) ffiqsj 9|QS«|; 

CflflOl I 
61SI-9. ccjsi; Q«; sjcilfl I 
619-9. ( cjg-ti) Qqtsgq-ai^i «f% ; 

g<?<?q ; giQQ i 
6W-9.. ( Qg-@|-t|J ^iQgig; Qq«j; 

W I 
61991-9. (Qg-tisj-q) egi f 6*9-9)^-9.. Qggif; Qqio<? i 
6)9|-9. qn« i 

6*9 1 $9-9. <«g«iQ 9§«,-qsS I 
6*9|£19l-«. gie 9 | giq $$« «jq<?i i 
619I-OQ-9. gioio I 

Qg|$[9-9. (Qg-nqsf) s?q<?ia9 qq- 
ws-gQ&sa; g«>ief9ii9srQg'ffgi«i 
gig ©$?« gQiefa cai^q f?i Qgi- 
.9C3 3 '9 i «a$ 9Q1? gig ogiqs? 
99qCi Si 9 Q9 fo, siQi^QSuqs- 
99il G91Q3KI I 

Q9IQ-9. qg, 9«. Qqajj i 

619QOI-9. Qgs^ia i [ Qqqi i 
61.90-9.. (Qg-o) qiQ©; «oo; a3« i 
Qa9,aGSl|9-9.Q<iai 
6^90,-9. (Q9-Q9) giQ« I 
6VJJ8-9. ggg? I [ 9Sq t 

Q'39m-9. (Q<9^-g) g©©@; 9*. gg- 

Q@0-9«. (Q9-« ) W9, 9$19 I 

Q89I-9. «K?a'9 «Q9I I 
6JQ9I-5. 01991 1 
6J9I-9. g^fli es i 

QJSI9-9. t>€|.Cl, &al©Q I 
^S|9-9Q|^-9. 9B3JP9 9919 » ( J*$ ) QSll-e. (qg-Q» ) cstai i 
QQ9-9. ( QQ-q) qs>©3 I 
Q$r9-t»«. ( Qc-ti ) ^acqst-OTO i 
QQSH?. (go«-«) qwasg i 
QQ0n%^'. ( qs>»-Qq) <ac-sisiQiq I 

QQ-illSH?. (q©i?-ai-w-£i) g»iQ 
gai« sag i 

QQ5TM-9. ( qssna ) qeg.e; gmg- 

QQ-et^-«?, qsflig; gsg <a\4\ 
QQ-SL99-9. qs-«q'A<S! 1 
<Sj©-cuai-^. qQigqeqa 1 

Q9Q-9. ( q©ff-qi ) q»i rteio q§ 1 
Qeciofigai? 1 [fl@-«?cgg 1 
€©"?(-«?. qs-giqi as> ; qe-<!Q 1 QQI-o. (q©-ti») »<a© 1 I Q*3 1 
QSISLQ&-9. ( qs>9-nw) gfli§ 1 

Q®1-<?. (q»«-q.) q«n, qo-p?€ii i 
QQm-?. (q©»-a) q»-gi<ao e«>a 1 
QSm-Ci^-q. qsh-aiqa-flfiiwi 1 
QS")|€f-9. (qsvocr) q©i, 331, $9, 

as>, cea.'a.q, eg»i, soi 49 ao 

tier i 

^Sl-«f. (qmso©) qs>i 1 
Q£i1-«f. (Q@1€!0») qcfl^Qi 1 

Q9-9. (qww) qsr, e>ai 1 

Q§-9. qs, aai 1 

Qy|,Q^Q|-«j. (qa-a, qs-ci) as?- 

QG^-q. qaiei«i »iq giq <ai©« 

«4 ».fl<i QQ I ( ->-» ) QWI-9. QSSf 9691 1 

Q%-Q: (Qfl-§0-tl) gOQ; 9. QISQSi 
QA9Q; ■aQgj.qfl; qi^cii 9»Q?l i 
Qffeffl^Q-9. (QfWq-9) caiq I 
Qlfll-9. SSQQ 9iq I, 

Wh«. 99IW I 

QQ-9. $«ii; sR9i«q I 
Q9-9. <§-*0 Q9, a© I 

Q9SH>. (Q9A-Q) q?«l-g.@ Q,Q9<$ 1 

-J — t 

Q^Hj. a«i, ©» i 

^f-9. (qs-$) Q»i; w-'ao i 

Q|j-©^Q-«>. q«-QSQ19J QQiQISffQ 

«S<&& i ; " [was i 

QS-9. (Q$M=i) 9ii« -aitfieQ <as>- 

S!SSi-9.-q<fo, qa i 

Q$l-9. fli^i - [^Qii S^q. i 

QSJHj. &sia Wi-was, qq«ii i 
$§1-9. (snai) qi<a i G9IJ} ®Q 9ig,CQ 9St©) i 

Q^-319-e. ©Q-<as£-g$« i 

S^I-9. ©§di, 9991 <S s^oai eg i 
QQ-3. as? i • [>caa i' 

QO|-9. 9^-aa^Q«iicT 9^50 STQ- 

Q%~9. tig.Q; q& 1 

QQ-9. ( q-© ) aiq; <ass; actQ- 

^~«. tf I {9h9$/Q j 

S^-9'. 9«'a; 05; 9goiq 1 
^-9-, (§9-0) eqeii«i«>; <aio© l - 
^©-9. ($©-Q) S1&; *IS»l9J <il§ » 
^061-9'. ( %q-QQ ) <aoci; fl^LQ; 

%99|-§. ^l<§>, GW9I; 31096) 6^91 1 

^©•H". ($>q-a) §09(Q9 1 

%?, CQ?-9. (eq|9ia»©) egiaaio 
©€©. ggi99ea9 1 

%0-9. ($-©) <aa, <asisi so; ©,« » 

$p©-9. ($9,-9) Gq<99] 9QS? | ( ^ ) -«k ( $a-o ) c9i«a ; 9i$s> ; 

SL5"9. ( $<3-Q ) 99 J «9I9£) *3«- 

^QlJSHj. ( ^Q-tia ) Qig«?ca9Q €fo, 
<9 sraeq s<3flioi a%o §« i 

■^3®-9. ($a-QQ) qg, ca'So i 
^flR-9. (triai) sjagios? 9^«t«j i 
%%"*• Wiq; qassaa i 
^io, "^Ij-q.. (%s-o) %3<a i 

^39R. C9I3 9Q9I;*IQ?1IS?9Q9| I 

SOi^Q ticasi 9 9Q qffiltf 99139 I 
^eQIQ 1 )-^. 993 931 I 

^9-9.*( %^-n ) cqlotfi ; aq© ; 

99'Q; CQfQQ I 
^QQ-Q. 9I9«Q tlfflSrlQSCClS, sjeii- 

^ < afli9q?;©^<ae9!^Q , as < si ( 9C9ia \ 

<^a9l9-9». (^<a-99) a»sj h 
^91*31191-9. (^a-sw) C9Ciii i ■ 
^Q|$$-*. ( ^q-t^q ) qq %<a ; 
<a©9@» i CQ.-tK flio ge^ias i [ciMi i 

CQ.*ai-9. ( Q«-q-\l ) giQ; q«JflUf; 
C«.*a|-SliiO-«j. SS90Q I 
CQQQ-sw. (QC-8q-«l9) SSIQ9IQ9; 

esgiQ9 i 

CQSl-9. aS ; <agg i 
CO^H. <aq€j.<a?t<yq flioi i 

GQSP- q.q, < 9 9 | i 

CQ^fl-^. (g-iai) C9leaq 9<g, i 

GQQQI-S. (cqqaic^) c<a<a*i 9Q9i, 

eg$ <as cgie<?i i 
CQqQ-*?. (g-iai) ©a i gqo i 

CQSI-q. (^G-q) 9i!^ I 

CQSIQ-q.. (cqg-qs-q) cqci»l€l9 I 

cgsfl-9. (cgg-Qff) <aiQo 9i§, a» i 

CQQ9-Q.. (^©-§0-t|9) $09109 I 

eQ09-?i.. ( ^q-Sq-qs? ) §Q9iq«; 
eQ9*P!-9. cQiegQffi i [9)9-99 1 ( J'i ) GQQSllSi-s. (snefi) 813109 i 

CQ^I-9*. ( $a-o ) cqasd' i 

S^ei^H. ( ^<5-aq : ti9 ) a© tys 

caiasi; aw; vs& i 
GQQO-«.. ( §<$-§©-«> ) csmo ; 

Csjfl-QEK. cqasft i 

GQ?t€H«. t^9 cqgggt l 

eqfl-^oVl-Q. cqn sieew ; «?•• 
eqnra<}i<a i 

CQGfll^fH. ( cqq-^fjq ) cqaisi i 
€<$!«-{>. ■09,9 ao i [«q99cn© i 
CQ€yP-«. («ridl) aq^ I CQG3Q-«. q«» i [99,ii 

GgJIq-s. ( QQ-q ) a©<a; e«. ggu i Q,Q 9,899§Q ^|9'9 
S^Q 9Cq 91? I 

Q.S-0. (sis-^) aaqqa <a*«ii i SQUI9 I Q.^gl-9. (Qs-ns?) So; <aQoq I 
Q.aeil-9. Qqo«ief i aQ9«|C6i^9iitf« 

Q.SO-9'. "59; Q9Q0 I 

Q£-9. ( RS.-fl» ) ©0 I [ 5©l 1 

QSSl-9, e«Iqst,€lloi ; 9. qa- 

to 

Qflil-sj.CQa.-Q. ) qq-.CQq ; «to 

Q.iSlH-9'. (QS-3) C^QS-i', *.«a9IO ( >** ' ) 3§9i; cq<aa ««s>i i [si i 

RS1|€]-9. <9;<9I3<9 99 <I»<5>Q© 

RSI 151-9. (sriai) coioiQ <?i« i 

RSfl-9. 9Q1, a«ci | 

R.sj-9.. ( sjq-o ) q«a3; 9. Gflgio 

Q9Q ^Q^9IQ ; 99IQQ €J.Q9I» I 
Q.Q5II-9. (Qq-Qflff) ««30l, si«fc<Ji- 

RQf-9«. (fi)Q-Q| ) ««i«3 G)«n 
RQjI^ISH}.. (fijq-siqg ) ng,$ sjq i 

RQ-9». Qicj^l ; ti«j ; qmi», ; g^- 

Q.QOI, Q.QO, QQQ-9. ntj <jq- 
RQj^g-9.. ig^g i 

^eeaflicQ <3Q9@9 1 
0.0* 1-9. q*9» 913 1 
RCFft-9. gcr», «9» i 
RCM-9*. (9Q9s>»^ 9GTqi ; <sq\ 
RCP S>-9. (Q9 s q-ti9) nosflfl j $q- 
Q.CrO-9*. tiegi|<5 | [9!9 I 

R$l-9. (Q9©-t|-q) Q9, 99I, 9101 1 
R$l<5~9% Q«I91» I Rfl©-9'. was i 
RiSI-9. qcr©, g.g i 

Q.S-9. flalQ9©9J CQIS I 

R.SQIQQK. scricpi i 
RSI-9. qoi ; ©crsi i 
RSIQ9l-§. Qoiggj fli$s>i l 

R$"9. 9§, CQWI6} C«ffl«!l9e€19 * 
R%9. COIdQ© fqiq I 
Q.SIQ-9. 35 1 
R©lQ9l-$. as} QQQ9i 1- 
Q.^-siosw cag'wiQ i 

R£R§-9«. 9nSQig, <3Q<3fl 1 
R§|-9'. C«€l?!9 (Jin); 9I«KWS!# 

(sa) 1 

R.OI-9. Sfcl, QQ9I, 9CCI I 
R. < ?S ) -9. C9!^;-QQI CSJIQWI G9IS I 
R*?9|-«. G«|$IQ QQSi|, «>l? 091- 
Q9I I 

R9W-9. (R<3 «I9) Sj«, 999 I 

R9-9». (sjsi-o) gig ; $<ai$Q i 
R^-QSI-*.. gg$ ; «?©s« i 
RS5-9. (Qft-e) flig. 1 
R$9l-«. ( QQaic^ ) <iiq<?i i 
R$i-9». (QCi-a) gig, i 

R$§-9. (QJHqfc) 9ISJ9 1 ( w ) Q.Pf"^. («l»JEf-«l) <$.9I I 

S$T9». R$y» Ola; CQiQiqfli»; 9. 
SWII9 c$ai I [ QiQ i 

Q.fl^-9. ( sjg-'q*) eQt»»; *i9sis#» 

S5.P1.fl I Si>-9«. (GLR-39) CQIQI^fllS? I 
RH9I-9. $391 ; QJJIQ9I ;$jaQ9l ; 

R^ff-o. (Q%*ie) giqii i 
QS^©-9». giao i 

fflJ^-9. (q-ti) <g9e^9i; anW; 3©q; 
<310 91Q1IQQ gflis qiq 1 

S5.Q§-9.. (QO-tJCj) GQIOiqqii? I 
RG>?K». (qq-tjj?) 9191; q«» l 
Q.QS>|-9.(Q0.t|.si9)q l 1;^9fli ?"3l 

RQS-9. 9<aiQ, sr i [©»« i 
^.Q?9|-9. qsiici si9fl» $<g»g 

©»Q©-9«. (Qffl-O) qQQ; gsj; 9. 

9Qig i ~ f 
RQOI-9. cqiwsss; gog »iq i 

R?-«?. ( Q-tl) 9^91 ; 9Q; GQ9 ; SlQSfW. ( 99fll©99») Q§41 I 

SS19I-9. (Qqao©) qiq qsjaia I 

Q.§C9. 9IQ, CQ?t$ 9IQIQ9I §3 I 

Q.S|9-9. Q«\ I 

G$,Q-9. (tfiai) c$9i; ©IQI»-<3Qq I 

0,99 1-9». g^ofS) 9tifliq, si 191 99- 
«sq 9d<ai« I 

Q3|-©<^-9. g<aa <ja i 

Q5IQ9-9. tIBOl 1 

Q3Q19-9*. (srisfi) ©*q 1 

®€--q.. s>fl§; 9.. «qg 9<aaiC^9! 1 

QSIQI-jj. g«sjo c$9i ; 3©9i; «rej- 

«89 C$91 J 9991 9Q9I I 
QQ9-9. (QQ-ti) syasi; 9J9SI 1 
QCfO-9. $0 1 
<acfffi>, QCf©-«. gsro, sis l 
Q9-9. Q«i;.«Q 1 

09 1-9. <^l, <3Q I 
QW-9. Q39Q, SCSf9lO I 

QSQ-9». o§o I 16 ( **> ) QI 9. sacra, %% i 

Q®"9. QfiSI, flj3©IO «» I 

QQ9-$. (faft-§Q-tis>)qegQ<aiG)s> i 

<£R-9. Qsj9«f i [aiS© i 

QQQ-9*. ( Qfi-8©;© ) na C9C9 

•Q99-«. («g-8c-*i<») »f9 l 
Q99I-9. (Qg-§o-<q<j-q) »§si i 

Q9l-«. (qeiawo) «q i . 
QSlff-9. (^fl-tj») «a« «f»iie i - 

G$Q-9. ( $3-0 ) tusQccj w^g ; 
QCf-9. (Qffd-ti) $©; q.^9 ©0; ^£l-9§>-<}.. q««i«Q «K}*g; «$« I 

S$9|. eS$9|-«. CQ39 9Q4l 1 

X'4 

Q^-«'. tea-©) ©eo; ag; flfica i 
S&QI-*. (RQ.-g»-g) qcetsi, ^91 1 

QIJQI-s. (eaaic^) gg$9i i 
Q?-e«. ($<3-o) o^9\ 9l"q ei^isf» l 
QS»-9«. (q-o) Qa-gig; to© i 
G3®|-*. (cg-»0 9Q)Q ; 9101; c5s>- 

^■S^QQI-9. «$ Q^ljCdlOtg^l 1 

Q$F~9. (t^-rn) Q.qcQ cat 91 ; 
a«Q(?,(5q4i 1 [<gai<39; tig$« 1 

63$ 1-9. %ii«?|Ji 1 «qe? 1 

Q$-«k ( <j^-«) e«q-gig ; 99 ; ( **• ) C^Q-««. (qsi-©) «qq I 
0.©!-e. fli«9qi 

6—. 

^9 1 -©§-«. fli(*ogi« ©is* i 

CO^ff-*?. (^e-qff) QiwascQ CQ&- 
CQ.SII-9. ( |}«-ti-8i ) cq«i; $<as>; 
eojtf©!-*.. cqsi l 
acsw ; ©G>i<a| cnsVa i 

eQ9»9iq I 

CQ. $-9. (€}Q-q) Cll^l "3*i i SQ.^-o. flf)«oi I 
CR^m-q.. (<^-sa) q,?9ieaiai i 
CO.!©-*. (cqe-*i) flfteu; ^<?e I 
GRIQ-QS-e. qtf, i 
CQJQ9-9. («39-«i9) q«T» i 

G , <S9IQ£W-l>.(Gq«}-'aQfl.i) ( ?§ l G>fi l QI I 

99;rj«[iflle, | 
GQ.I©«-e. ( C<3©-t)9 ) 9^9, ©j|; 

CRI©|-e«. fij?ts i 
CRISK. ©iff) I 

€0.109 H. c«ig><?i I 
GGU©SH>. ns \ ~ 

CQIQ-9. (qq.-^) ©sqai9j ffifl j 
£%|SH}. (qo-tt) qflqi; «<*i§i i 

GSUQhK cqqg, q<? i 
GQJSH. sqqq eqa i ( •»** ) GR|SH}sei-5«. cqjtisieiq i 

CQJQ-9.. osq; 9a»; 3®S 1 
CQ.IQ>£Hk (€^ < a„-as\- i a) oe cqg 1 

CCll^-QIQ.-^. efliai 
€QJfH>. cgn-oao 5q 1 

GS0©9-«». (CQ9-Q9) cqsg^aiq; 
GgOQts. (cqa-a) QflQ,; ego. 1 

CGOf^*. ( Cessna ) <a$; $$g.§ Q ( «9ia ) ^SIlSjOQQ-*. 59Q «?5Q« I 
9 , €1j'q l ffi>l~<aq'g.§99Q 9IAI901 1 99-s. 9€igai 1 

9$-9 j < SI-«?.. 55<as «<awcQ ca 
«««i s>*i$ 9scj; W 1 

993-9. <5 Q<?IQ q§5$ <?lo I 

9QQ-9. gsi 1 

9Q<5h?. goi i 

9QQ-9. (<?q»g«>©) <assi QQ i 

9©9l-«. «i(jefo 9§5i 1 

Q%8H-9». 513,0 1 

9%0-9. 5$Q<38 I 

9g9n-«K (5©_-05») «§5iQ fa «i» ' 
9SU-e. (5©^) 5is<aS c<a<s 1 
9^01-9. ( <?s-oi ) qsa; csfl#5 

9^-9. 5JG, 599 I [5i'«iW 1 

9-SH>'. (W9-Q) 591, $.$© I 
9^19,-9. (59-5(9) C9S5I9*; 

5«6cri§ 1 

933-Q, $Q 8 gfi> 1 

96'$)Q-$>. (5Ss-e9-ti) q,igs? i 
9^Hfll «!-«.. (5Q-g,ais>) ai^i c9ig- 
9«I$H. 9I«J; 65IOQ I [95 I 

9€l|€)9l-$. 5if€<!9 5gJ5lj 39*31 
9Sl5»-9.. ®|Q9; t|S[1ffl I [5$5I I ( -»** ) 9QQI-9*. sflin (<W> 91 qo) I 

9S1%9. (?ri€ll) 60ISI, ^Qil» I 
9Sl1~9. <9Q9IS) fiOIOIQI© I 

9QIQ-9. 9iS»sQ < a<aM<35?esaa i 

9^1-9'. 9* I 

9£S1-9.* g\^g§ i 

9£f-9. 9cr«5iacQ€i; Qcrsias ai$ i 
9CCGM-9. geQsi^eas; <9S9iq q^ i 
90-9. $>sa«?ca9 i - • 

909, 908-9. 90', QJJJ ? _ [«iq i 
90 < n) ( ^-9'. (90-t|«iq) «&fliq; 89- 

9©q,Q-9« : (<?9»-q-ti) qi^ i 
90-9-. 9!g9i ^tq qgo I 

9QQ-9. <J«S9IQ 9© G»l9l I 

9QIQ-9. <aav9«q-ai9 I 
9QI<3-9«. na% ttstg i Oosj i 
99-9. (9©-q) %8a; gg; 9*. «io 
9Q;1-9. ( qig.Q9) q§ i [a<ai» I 

9f Q-9'\ ( 9»Q-tl9 ) fl«IQ9; 9. 

9W9I-9. (wG^-ns-a) gsiQfii i 
9|©-9«. aoiQO I 
9$9|-s. «Q9I I 
9&G>-9. treats; cscqs i 9S-9. 9$ei8 i [<a$w i 

9$«l | 3-9. c<alfliQ <aew<a9 sgq- 

9£l~9. Sffl 3$Q QCFIQ9I giQ «Qq 

■aQgi; 9»»; <aise?si i 
9§IQ9l-£. qo!Q9i i 
9SIQ-9. sicsQsrQ a^cag i 
9?Qi, 9§1-9. &aa-<?Qi i 

9109 1 
9|£fl-9. 919 QeT SQQ Q$9IQ 

^gieio-n *" [egsi 1 

9$Q-9. ^e^TO©) 9@ »i9iQ<a«» 

99-9*. WQ, l£%, «0t^ 1 

9991-9. «] so; g^Qcqijg 1 
99^-9. ©gator 1 

9,9 1-9. G3IQ9IQ 3?99C€I3 I 

99IQ-9. 9GKia; ci? I 

9§-9. (9*1-399) GCIiej I 
9$€l-9 9991 I [9S9sf I 

99^9. ( 9f9Q9 ) $39^9-^1$, 
98I-9. q«j9l 9l«-9Caa I 
9©-9. ©Q-<3I99, 99il I 

9S9I-I. <j§ <a'Q9i; qg<5 «Q9i 1 

9^1-9. 'dQfli I 

9«l|-9«. Q<9; 9. <39 €$9IQ fll6<a I 

93-9. <as9jaa 1 ( >*» ) 9«l)9-9. (S^S?) 9$9l9l<£; <W 

909-9. q.09'3 I 
9©l-9. ©<3 9i§s i 

9©IQ9l-«. 9«1QCWI5 ^W' 1 
-9019-9. (9I0SQ9) 99Q 399 1 

9Q-9. («5ao«) «Soi; flQW© i 
9§Q9l-§. eoas *Wi » 

9^-©<Sl-9. 9igq i 

9^-9. (99-«ft) 9IQAI3, 98 I 

- 921-9. 9fl-9ca9 i 
9211-0. (9*eiia©«) W, e9Q»i i 
99-e*. (snsi) so i 
999-9. (9Q-^9) qs i 

9961-9. 9QS9IO I 

99»-9. (oqq^) sssef, ««9§ * 
99QIQ9I-9. <aQ9Q« 9qQ9i i 
990-9. aQ«^9 I 
99Q9I-9. "aQ9Q0 «^9i I 

99K?H-9». (99-99-t) 9'991G> I 
99-9. (ffiai) na9iQ I 9^-9. (9**0 »ifl, <ai«, "999 i 

9*1-9. (93-60 999919.9.1 V> g9 - 1 5 
93S1-9. 9I&9I 98 I [*5<»» » 

9ilH-9». (qy-fl) 9ae 9)9-1 I 
99-9. (99-t|) t)Q«l,; %S I 
99-©Q~9«. 999131, ^Qfli^Q I 
999-9*. (99-9»-ti) 99919 I 
99-€999l-«.99Q , a^i9iCQ90i I 

99-9l|ffM-9. aftispft© flioi I 
9fffl!Sft-9. (99-AIOI-Q9) SRSW I 

99g-e. 99, ^Qfl-i I 

99|€)-9. (99-QQ) Wi SS I 

-v 9. ( 9fl9€IQ9 ) «QQ *3SQ- 
V<a_69 a><§C<a 999I; 9sS^ 

99|9}9icQ<3Q9€Q««liQ I 

99IQ9I-S. P^€i9Q9l.<aQ9l 9l?9l t 
99IQ-9. 6^'iMO 9$9Cag | 
9^01-9. »iq; q&j I 

999 1-9. 9iS9 Q 1Q C9I<3 9Q9I t 
9<ol-9. 99 I 13103391 I 

9Q-9*. ^$9; qQi I - 

9Q9 ") 9. (9C-«te, Eli gflis; ^Q- ( »» ) 9Q<3)<^-9.. (9«-tK»si) 99919,, <ae- 
«9j 

9QQ-9. 953.2^03 ©i^ioaiskstq 
■ assj a>9 ; ©191© 9iq 9iS®« 9Q- 

S"Q 319 I [9§9I 1 

9Q!Q9l-$. (9oai^) flcraioQ^i 
9Qias?l-9. (9Gjaiq©) flcrai«f»i 1 
9QI%-9. (90-a^) <j©gi09 1 
9*tf-9. (9Q-Q) qc9l09 ; 9<<=a I 
9»1-€l|Q|-9. 9IQSIIQ 1 

QQh-9.. (90j9) 90fiiq 1 [aq 
9§-9. (9«-ti) cq§; 99>?o; ©&'■ 

Q^ff-9. (9SH39) 9I§9I I 

9$! ) 

93© 

9S9-9. asqgjq,, 9911a 1 

99h-9». (99-a) ©cro ; aQfli 1 

9fi»)|-9. (99-fl-n) 99I901; ©S59I99 i 
99@-9. ( 99-K9 ) q©^5>| 9|S$ ; 

cslQ9i& r^'qs 91 qai%9?i i 

QS(r9. C99Q 9Q I 

^Sjj-9. (93.-39) aqo, ; gag aqa 1 
9g.f lff-9-. («qj-fl9) gagaqq 1 
93I-9. (99,-0) 9<a»9iq, 991; S499 1 }9. q«iief «g« q?t«) 1 93-9. (99-61) C*9 ! 9* ; 9I9J 
SI<3Q I [Sj$9f «99 I 

9S--$l5>!-9. 9,sq99Q a«i9 si<a 

9flff-9. (9{?-«f») ®.§Q.&, 9lfi) I 
Wfl%9'. (9fl,-t|^q) 999CS3ISN 1 
9^8-9.9^9, «3««I999(0; «al99; 

9^8-g®-o. sal99i9ai 1 [<aai i 
-9^-9. (99,9-9) 95199,9/, 9-3 1 1 
94SHI-9. q«n i 

9Q-9. (S.-«) SQ9QI G9SCQ SIS19I 
QH; 991««C 9Q; 9*. CS$ I 

9Q«)|g-9'. 990-.© I [910 I 

9Q61I-9. C9101 goQ 9?fla,a 9$- 

9Q«t9l~9. 901Q9P, ©9$ 9«9I I 
9Q9-9. 919 690 I 
9Q6H?. o l $J€D-9i99 H31 1 
9QS-9. q©9*9 1 
9Q&1-9. q©9*gi ) 

9Q9I-«I»-9I§CN I [C9%9 I 

9Q61-9. (^-tiff) 99199a© 0Qiefs>i; 

9€$l^-9». (s-'dfflq) 9Q«lf9iqi ; 
gittaiq/, ca% 1 

9QSJ-9. ( 'S-^U* ) <?Q4T 1 [ 39 I 
9Q9-9'.(9Q-QI-*I) 9Q3Q, tigqi- 

9Q9I~««. nq% oiq^si 1 ( J*r ) 9S>9£f<nH«. (qiQ-9«f-««-€i) goq i 

9QS-«>. £jg" i 

9QSQ, 9Q?9l-«. 9*0 I 

9QS-9. (sriai) fltso ?§; wto- 

9^3 l-e. (<?Q-qcq$-a) gogg,i i 
9^-9. 9iQ<5i; Wiflsjs) i 
9€$,-q*. (g^-q%i ca%oa i 
9<31Sj,|9-9«. (s^-sy^g.) cfl%«Q f 
9^£Hj. (q-<q») atsqiiQ *meQ*«>i; 

9<^1 1 <*]-$. s?^«i-<a©i i 
9^21-e. (<j-siei) 9fl' gig i 
9%HSH>. (<?<£ei-Q$?-©.) eg? 1 1 
9G6iSto-s}.. (<j-<9,) QQaiq; ea% i 
9Q6b9. Q«q, gg» i 
~9SH>. ( <js-*i ) 6SA1 ; g© <aq Q» ; 

Q€1 G«I$H>. gats cq4 33 ««» 

9tcg? 99 I "X» Q 9«\» • I 
QS&re. cost ; «ig i 9@ l-o. ti^cag ; g-iqi t 

9©B)^-q». (ij0-ti«iq) o^icieaiai I 
9QO-9-. (<j©-s) ©<9; QSO i 
Q^-f). (9<f-n) gi^fliQ ©is; qct ; 

q£q-<*. tiaqst i 
9&i>,9^9l-e. (<?<C-t}9, a) wq«i; 

9<^-9|G>l-e. ^q* wssi-gpq i 

9S10-9-. $><$«, tfiaiio ; ga g© i 
9&SH>. (<J<g-w) <J$, «B99I; go I 
9£SI I «?-«>.. (<j9-q») *9ifli»; €*g- 
9Q.-9, s>o, gftoi i [a« i 

QS|-9«. (<?<5-Ql ) SQ€I1» I 

9'^'Hk trials? (aoie^) i 
90. Ghj.. GQiqeicj, «jQ i 

90 -o. gei, nig i 
9^Q-««. (sa-^«) S§«iQ« ) 
9$€H>. (9sf-9) 960Q, g$as* I 
9$SH>. (<ja-*is> ) <S§ i «W ; « ( **i ) 9$©-9«. ( qa-Qe-<s ) SCSI's©; 

<*- - ^ 

9?!-9. ( 9,-fl»J «$>©, <aig; a$s^Q 
9$M-9«. ( <j-g ) cs$ I [ $<aig i 
99'Q-9. v@ aq$i e<a<?; fliocio I 

9S6H>. fag-t|9) <J% I 

9§l|-9. ((jg-n-g) ^ 9io, giqs i 
9S|§-$>. (<^i-a-e<a) CQ9 I 

9<sf-9. (<?<£.-*)) a^Q- W i 
9 < sj>-9l'§ l 9-9. (jiitQq i 
9§'W (<?<£-Q9) qqQ, a«i r 

9QS-9.. £j^ ; f a,o i 

9QQI-Q.. geq!»iny9, lac,?, 
9fflQ-9. 9,9, oiq? I [ ffiMi i 

9©€^-9. ©caioi, ao-^aea QQ I 
9Q.SH}. qq, so i 9ffi)9 1 »-«}•. (9Q-9<a,) qqa', a§jaiQi i 

9G>K. 9Q£J | 

9G3Q-9. 939; ng.Q l 
9£>IQ9|-$. 9B<as?9 «?,« 9QQ9I i 

QQIQI-9. Q9C£iai I 

9G>l'sJ9-9. cjiq; <as«a I 

90-(s»9i 9 CQd) i 

9091-5. tl^9 6^91 ; ^©38 9Q9I i 

9©£l-9. 99a, 99a i 
9Q|'9-. tie 9MI9.I 

9Q1-9.. ( 9tt-Q9) 9A9I9 I 

9G>1q-9. qaej do i 

9^|, 9QQ-s>. <?<}£>, fjgg^ I 

9G>9-9. (QOj-tie) g oqsi9, cod 
9QH>. Gyam; qa i [«©R89!i 
9Q 0-9. v&Gi <3 o«ie i 
9^-9*. goo i 

QCyiQ-9. QQ$s?| I 

91^-9. g«ii i I <ao i 

9 < $&-9«. (9%-nQ ) g^, Q^«; 9. 

9^"«- 8^1 I 
91*5-9. qoi; flsg 1 ( '*• ) 9%Q-q. <ae© o.a, ada qq i 
<j_ <~. • *. 

99-9. C9il©99 9e«19G99 ! 
9€l-i?.. ( Q®-n) qw ; q. n wai i 
9€108-q.. tiaisoi C9$$ I 
9S10K. <W9QI l 

9€in,9-«K ( Qa-W-'q ) g^9i«n ; 

9€i1-s«. ( 9SI-Q9 ) eeos;^ I 

4-, 

9€lM-e.. ( ?€i : a ) nm i 
9€liQ|-$>. riaisst i 
99§-$. rtq CQ q§09l9Q $1$ I 
99$5?|6l-9. n<3CQ d§©gQis? I 
99£1-«?. »iq<}|Q ti»9IQ «Kfl9 I 
99Q-9. ( *q-VQ ) -?iga » I 
99ff-«i>. ( 9g-Ti» ) sq, I 
99S}-'?. ( 9g-tt<9 ) fliQsj I 

99|-g. cflQi, O 1 ? i [g§ cq»i i 9991-9. q«aC9«ff <?Q9i ; 3«<a« i 

GQ9I I [*||GQ$><ai i 

9gCQ9i>. <sl%9 foi i 
9^y|-«>. ( s^-ai-sg) qqQ i 

9g§Q-o. ( sg-a-ti-a ) qw i 
9$|9!<3H.. ( 9g-n<a-Q) qg«n I 
9g!-Q. ci^q; n«i« 991 eiQi I 

9^-9. (<5>S-§) 51010; q<a, 1 
9^08-q.. geiief^eo l 
9%-s>. ( <?<a-9 ) s?q», q<ai 1 
9%-q^-Q. «si 1 

9SH}'. (Q^-t|) Q<9»91<3 («<5>IC<$) I 

9§f?-«>. ( <?Q-tj» ) 9fi«?l; «IQ«1 I 
9§S>-«. q«. G9ea, aig i 
9§$?-s>. geiq 993 i 

9§ < "l^-3». (S>§-T|ffl<q) 9Q9GSI1Qi J 
9§91!9-«K (9<2-3») Q^<gi t 
9^Q-9«. gi©, cfllS I 
9^8-t|». QI^ICQ I 

9§8g-Q.. quqicQ go 1 ( ■>*«■ ) 9f?9l-«. C9i$9i, ©iq 9 i csiioo. 
Qflw 9Q9i i [atfseq i 

9§9 > S^-9. (9s«-Q2«0 os a«4© 
91?^ ©-*>.. (ijgs-a-o) s>Q<ao i 
98%Q-«». (991-54-0) ^«i« i 

9§-3s TIC99 I 
9§©-9«. «IC99 I 

91-tK «?<a9, e«iq, w<jqo«; 9. 
9IQ-9. (91 q as>») 9l^sqg I 
91Q-9. ai£i; fliff«qi qi; »$g- 

scaa i 
9IQ€iei-9. (9iecraa99) o\4% i 

9IQ€H>«. gi9»a© i 

9lQ€H>. fla%j <aio i [cqo i 

9IQQI-9*. ( <?I§Q€IQ$ ) 9i$» ; 

91 $€K. «?a, s>a i 

9l-9\ 919, sj9* i [-5© i 

${&??. (f&vaj «?iWf «•<?; srsj- 

9IQ(Hk (aQq) tiiSgi I 

9I%£H? aeiS a»i i 

9IQH-SJ. (9©-g) 9©9; sq'ssjiqQ- 

aa aww*} i 
9I36H?. SQiQ $<ai9i9??eag i 9161-9. wn^iqas ««; aq§sj9 i 
9lSfl€H}.. (9l9-$a) W©; $Qfl- 
9I6JQ-9. 0939IQ cstt i [931 ) 
9l%§t-9. q<a a§9i »iq, sria i 

9IGJQ-9. qoiQQ ©lflO-9199 I 
91^-9. (9l5r-9fj) ©Q^IQ; 909- 

9IQ€IQH>. (9iq.cQq) s^g, 5^ 1 

9IQ1-Q.. (9]«-flff) 991; 91S<afcJ 
9I9 J ? , '9. (9I9-S3S}) 9©€)l I 

9IQ-9. (9iigaQo) «iq q i 

9IQefl-9. 9-ilCI 1 

9lQ'-e. cflio; ?•. 99 I 
9iGfGH?«. ccioi 1 [gisoi 1 

SI^H"^- (919-flSl) 9t<Jsflq; 91 
Q]©°sa?H}.. (910-afl-tl) flS^QIJ 
9IQ9-9*. ( 50.-^9 ) neffl'9ifl9 ; 

9l© { i ) -9. (9©-3©-*l9) 9&9; <309 ( 
9l©5>9-9». ( 9©9-«9 ) 9Q9S>|q I 

cflia? 1 [ws© t 

9IQ|a-9.(9i©q-<a©) 9ioi; coso^ 
9l«j,ft-?.. (9i©-a») s>(^; ea S9a? 

969; "q^S^ so,^n I 
9I9SHK (9I0.-Q9) 909^51^ \ ( >*> ) a/c^Q r@q 96as 9eaa tiasQ ea 
9saa 9cas g«^ §4 i 

9:£>Q-9. (saw®) 9i«cq<39cgg; 
eotisaa, i [<J€i9i i 

9l§9|-«. qei« <SQ C99I, eq>i©9 

9l%€<-9. (*a«qa©©) s<3i9q i 

919-9. (9ic-ti) cgi»tai i 

9!S61h9. 9191, 9lQi I 

9lQ-GQ^-^. 6999 ai<39caa i 
9IQGa^1-«?.. ( 9iee<aq-£S») 9ie- 

9l§>-9. <3§*;?9 i 
9i§>9l-$. asto 6991 1 
9IS0-9. (9ie-QJ?) qd, I 
916-9. ^iStStflscSQ I 
9IG , 9-<?'. ss>q; qoq i 
viSG^raosiq q««?iQ i 
9iSflH-9«. («i8,-q«q) qQO'afliq i 
9 IB 1-9. (9is.-a) 9ifl»ii t 4 Qi ' 
9.IO-9*. (918.-0) q^%, q§oa© i 
9! §-9. (9i-t() gg; Qfl I 
9l?9l-9. 9QSQ sagQi I 

9|?$ 1-9. SQ 90CI I 
9l|Q-9. fll?Q Qfi I 9ICSIQ-9. (?uaoo) «g« I • 
9l$-9. ( 9,QaQ9 ) cssQsief <^q- 

9q<3 I - [9!©9I9« I 

9I99-9. ( 91091-ti ) gsj^a qg; 
9l$-9. a%; q^si'Qq ao 9<aa< i 

9|©5l-9-. q99l9Q i • 
9IC9Q9I-9. aSJIQ 9Q9I I 

9I99I-9. qq 9*89 <ai$6Q ceiiQ9i; 

<aQ99l i 

91^1-9. (c ief-d) a$, «iq I 

9|€l-9. C<?q<i§<?i Q^O I [9!Q I 
9l§QM-9. ( 9§9-g ) «8Q<4€15 <JIQ- 
9|€fl-9. (9fc-Q-ft) 919*5 SW I 

910-e. (91-9) 91^; cQQs?caa t 
910 Sfll-9. 9iq<aQ Qjscufli q<a i 
9IOI3-9. nasj9cgs: tiflsrs9eas i 
9IOI«\9-9. (9io-ti^) <3<j!g, tia, i 
9I^Jni-9. (9io $sa) aigo i 
9|0mI-9. ( 9io-a-q ) 9»9I» 9iq, 
cowls i [<a$e»Q eg<a I 

91^0,-9. (9QC!-a) qifi> £30 9© 91 

919-9. (9Q-q) ««; 9C^Q; 9ei»; 
9KQ; C99 I [9$l I 

9199-9'. ( 90-9©j-tl9 ) 9|«>,9Q; 
9199-9. (9IQ-tI9) 90IQ9I I 

9l9Q(qei-9. 9oe«iiiflQ q«?-9,iq i ( •"*• ) 9I9SI-9. ( ffjefi) qei i 

9|QI<i£9l9-9. («?IQ-ti^J|Q) 9IQ- 
9©£Ji I 

91918-9. <jsi9G9s <S oi<$i6j ffft i 
9I9&-9'. (9Q-Sq-«) a^o i 

9|9^-9. (9I9-Q9) 9l9i£l$, 9I0«I I 
9ISI-9*. (Q9-Q9) 9§jl> CTQqiQ I 

9I'§L9>' , 9. Qo^i ai«9caa i 
919h-9. (919-a) sieai, 9i©ii 
9iffsg-9. ( 9»-«-aa ) qwflfle} 

«si9Qi 9»gai» s* • 
9I9Q-9. (w-Qfl.-*!) 998, ai«iq<a i 

9 Iff 1-9. «OI9l I 
9IG1Q.-9. CSQQ9 I 
9|<^-9'. («?«;<») «*§1«Tl 
9|S)-Q. (99-Q ) 9fls>, Q§1Q4l I 

913-9. ( 9<a-n ) csIq ; (9gss}®) 
9lS©-9«. (9q.-§q-<a) s$© ; %.a, 
9191-9. g«i i - [qeni*i9 1 

919^9. QQCQ9Q §913; 9l$Qr 
9l?l-9«. (<?fl-T|) Q|, QS6Q0Q ; gs- 

9l?K , Q9-9. g<?, q^icw I 9181-9. »iq, «ja« $1 ) 

9l?lff-9'. (9lfl-Q-q») d?; 9. «9 , l- 
qQ C39; 9i*Q tl90IQ9CQ€| I 

9lGflOQ-9v(9m-QOQ) QSf) I 

9I&-9. 9,§ I 

9l^9i^-9». 9iqq?isiq I 
9l^9«)-9». (?iq-g) 9iqc9i*l;9iq- 

9!^- 9. ($V"q<a) 919 l 
9j%9. ( 91-$ ) 919, <399 I 
91^-^-9.^1 

9l^-9«-9. tig i 

9IQ-9.9iqQ;gflQ;gi^;uq«atl I 
9IQS1-9. (<j-Sq_-tii) <$gi; ©sga i 
9IQfflQ-9. <?iq9»j&», S9«^ i ~ 
9|€iC9Q|-*. n«j.«t <agq ^^cSniag- 
9IQP1.IQ-TK %9iq$% i farot 

Qigerffl-9. (<?IR-ricr9l) C9€W I . 
9IQ6191-9. («?Q4ll-*iqi) 931 I 
9IQ9&-9. { 9IQ-tl3Q) *i9i qgq ; 
9IQ-9. ©ft I [39, 9iQ I 

9IQS-9. ( 9iQ-S'9- , o ) «Q; scr i 
9IQ9-9. (Qiq-Qi-ti) ©oQ, cna i 
9I€& ) , 
9IQW ( *** ) 9l<?)Q-a. ( (jiq-qo) %l<9 ; t?%fl i 
91^1-9. ( s^a-ti-Q ) <a§flse ; 

Qiqg^-©. c^iq««« ?i<a ©|9essi 1 

9 1 4-99-9. 90 1 
9|QG>-9. 5lOQ;Cfla I- 
9!$Qh-9. f <n$-9-a) <4Si9gi 1 
91^99-9. ( <j£-Q-9 ) %aio«a 1 

9 !&-«•. (9iQ-a) 9iQfliq, <?ioa- 

9I9Q-9.. ( ss-q?) 9isiQ9 i 
9I9-9. 9C9QQ «io Qi89i g$ i 
"9fSl€j;«. («ricn) 6*ami*, ©93 i 
9IQ.1Q-9. (9R15-Q) q«??ea9 i 
9l9<^-9». (s>«j,-aP'-6\9) t?iqo 1 911 J 9. (<?i-qs-<a)<?is;«iii 1 919-9. (<m-«i) qs; «$; fl<aa 1 
9[99-«>. ?iqcr as 1 
9|9Q-9<§>|-9. wacigiasi siajii 1 
9 1 99-9. ( 5M-a©, ti» ) sjciqisqa ; 
319 1 " "[g<a«H 

if 

91991 9.(<ra-5©-n9-a)W> aai; 919*3- 9. (Qg<5-ri-Q) eQq^Qi ;$/ai | 

9I9GI-9. (^gjSq-rjQ) wg; 9919- 
g?Q aq*q<$ f 

9199-9. (ui-rj) qo 1 

9I9-9*. q&jaa 1 [<?q,i<$« l 

9l§©-6«. (qq-QQ-o) aa«isi© ; 

9|9fl|-9». ( eiefi ) 5ig9ig i 

9l9l-9<-.(Qq-Qff: <?N<Siq wisq) i 

9I9-9. (<?<a fy qq>§Q?iqi9i_i 

919 Q-9, 0?q-9-Q) q«aqw 1 

9I9C99-9. («jecQ«-ti) snqi 1 
9lgQ.-9«. gqg© I 

9lg9s-«.. (ssi-Sto-©?,) 9iqcaici< 1 
91 V«- (<N-$ ) q<a 1 

9I3Q-9. (9Q-§©-q<}) giqq; 9.. 
9139-9. (9"5-§q-nij) £119 ; qgi, 

9131-e. (?i§ao©) <;>© 1 

9131-9. (99I9SIQ©) 99tQ • 

913191-9. tfossas 1 ( >** .) 9I3I9I-9. 8ffl«?l I 
9l§|SeHf. §,131^1 I 
9I§IQ-Q«. W3Q I 
9l9IQ-«. c<fla£ i 
9I9IQ9I-*. 9fi«a'o c«9l I [$o i 
9 1 §©-«•. (9<5-9o-o) c^So; a?i- 

9lfj>9H>. (9I9-Q9-S}.) GSI9I ; »«a I 

9IQ9I-5. cetel OBIQ9I i 
9l§-9. (99-GO q>e; §$©Q $© i 
9l§Gfl-«?. «i» (S »Sa as gstQQ 
9l§cr1-9. qqod 1 [flia' i 

9l$?3!-e. $Q<wafi 1 

9l$©9l-$.cs^S<i>ii 
9l^i-9«. (<?q a) ^fflq ; *cia 1 
9- Q«ag<a" ( 91-Q "> sqqo, scaa* 
gcsio, ecqy gsjeQ g©« 1 

9°61-9. («?-a©-ti) s»a©Q <aQ<i 1 
9°€1£)~9. S9i9<i a-«M .>• 1 
9°€|QQ?H>«. e«aes* sjQa 1 
93ISH. gq«? 1 

9^S | -9. aie<s>ca9 1 |>cas 1 
9Q<t-o. ( 9©e<9iac>® ) ©sfcqsi- 
9QQ-9. (s-e©^) woo, fljjte 1 9S"^ff-«f. (^-si<a-ti»)'€iiS 1 > 

^QQ|Sr-?». (99B-W) ^fflCT, OS 

gst© 1 [««4 1 

99%q. ("R 1 -^ g«9<a; afl; ^ < aqo> 

9Q9©) q. ( 9-sa^, <jq-o ) g«r%, 

^Q^Q-f. (<j-<jq-^«) o«ia-aiQ i 

99I-*. (Q9^«!J©) «?9^ i 

9Q |Q.-«. ( s}-q-t( ) gq©Q tKfieu- 

g*. cj^e cqo I 
9S|€i-<». («?-9iav-ti) g«ia; $« q i 
99I €!»-«. g|$s? i 

9^9-9. (9-6i-0) g«i©Q W,eilQ9 1 

9^f)-«j. («-9fl-ti) «q$a, caWfi; 

9^"«f. (9-91-3) Q09I I f 9IR1 I 

93 1 $-«?•• («?-$n-©) <aq*i<5, wa- ( ■>»* ) $C$©l-9«. (Q-91-«) 93^-9 IQ9 I 

^e^-9% (tj-si-a) w^-csiigi i 
999-9.! (e-99-«i) 9§»; 9i<a« i 
^Jag-Q». («?-s<a-«) <e«isosa ©sag, ; 

§.*«; $q; q«& i 

9££I|S^». (s-SGj.-q) $,83; q^Q. I 
^GIhIO-q*. (9-«w-q) al$ I 

^sio-q«. (9-gfl-s) tiao; as© i 

$S1SI-e. (9-QSMa) tigafl; ©<5«2 I 
§Q§ei-9. (9-g£-ti9) «?oi, n<as>iQ i 
§si§Q-4». (9-g^"-©) ??eo i 

^SiaO-Q». (9-Clf^-Q) q,«<a; SQQ i 

^si$)9l-9. eqo cqsi, aq<a s^9i l 
fsjei-*.. (9-051) «<iQ9o i 
9SH}». (9©-o) $<59§«; «ioci I 

9QS9-9. (9-qt-tl9) ejcgg; ecqa I 
9Q?©-9«. (^-qs-<a)^cago, tj-ii^o I 
9QIQ-9. (9-$9„-t|) ?g; ejgio I 

«?q-$>i^q, wa,«- 9 . g Ma , §Q ©-?•. 9il$S I 

^Q^ei-Q.. ( 9-©s-t»9 ) @i«i; qs; 

9919 I 
9QQQI-9. 9Qicqg; 9i§«qg I " 
$©©©-«•. ( 9-o»-o ) «t»o; $9; 

^Q-q. (^-oq.«i)s>c909I; aiatefi- 
^c^QQ-9. ( 9-oq-Se>-ti9 ) oqQ- 
9^; fliflfqi9ia« i 

9C9Q9I i [^qcicaigi I 

^Q©-#». ( 9-qQ-O ) 9S9CQ, 

mfli'^o i [caig* i 

§9«H'. ( 9-C9 «l ) 9l9l9|-^94» 
a^-999; 90S} I 

$>©§©-«>.. («?©3-Q«) 9!9l9|-^flH » 

^GQ09-9». (9-COCSN) t|,Q09 I 

^GO^-SK ^-G>fl) T|599fl1Sl I 

^GQfiO-s. (9-c©$-«) tia<aQQ@9- 
9<^jS-9. §»g, q,ffl9 i [$<\\ i 

^§^-9'. (9-fiQ-O) 9ag-, 96Kj| I 

§S-9. CwatJ©) <j§9 i [gi«9<i » 

$%«l!Q-5}. 99-9IQ S*©|9Ca9 » ( *** ) 9-Q9-9'. ©fo | 

§£%9«. (9-0-*)) oq i 
9SSJJ-9. gcigQ; %4\ i [gig i 
§©£$-$>•. (9-&-Q9) oqsagr oq- 
W3K£-9.. (9-oie-s^q) se^atf- 

^3©-( ^-©-o) qqsio, aqso i 
9QSJ-9. ^^soaoe) 9g_io, oooj 

§Q?|€H}. (9-G^-T|») ^IQfllgJQI | 

SGQOH. ( q-q-o) ©qi i 

^G©£| 9*. (9-9-a) ©q 9Q9IQ 

cai<a< i 
§©-«•. (9-a-ti) 9esg@, fifli i 
^5-9-. (9-g-Sqe) 9®<a» I 
f@!9-9. (Q-st-«i») aoieiQ o®&$i- 

*>cas^eq ©<iiQ9i i - 

§$-9. (9t-ti) a£j «a$f*; Q9fi9saa 1 

9£Q"-9. aiqq? 1 

^§Q-9. (9S-ti<a)ai<3i, ©iq; Q8S 1 

9&tf|-9. (9*g-09j 0$, <JS; 9iQ- 
$S$|ffi>-9..<g^| [CIQ«11I 

§$cr-e. (90 tier) &sa«?caa i S^ff, §WI-«. ( 9-099.-tl9, 
a ) ti««jQ« ; gsgji ; e,<as}q«q 
9,l<aiCn 

^^©-9.. ( 9-099.-0 ) a<?so ; 

^91-9. CQIQ I 10,30.90 1 

^lffi)-9. 98QQ I 

^eJ-9. (qil9:990) «I9®Q I 

WN QQSoi I 

$C9la|8-9. (9$-<5©i) QO I 

?§|-9. 9$ 91 "ate sq,©Qgsw 1 
9©°q-Q. <asiagw©iR 1 
^©Sjl-9.(9-o§-ti-a)9oe; 91039 1 

?©0-9'. (9-09-0) 9gO I 

$©2|-9». (9-091-tj) 9TOJ flew I 

§06161-9. (9-0-ti») 019; 9«S9 I 

§©Q-9. (9-00'-tJ) 91019919; Q9- 
fllffl 

?©Q-9. gg <aioiQQ gsiq aioio 1 
9©g-9. <9 qag, 9iQ tja© ggjflifi i 

§019-9. ( 9-09-t) ) C|,fla; 3fcflf|3 ; 
9glQ 1 

§Q9|-$. 9CI0 C$91, a 190 G$9I I 
§©tl-9. t|©8i; tj^Q'l 

§0.-9. (eo-o) as>, q?tsj I 
§Q N -9«. (90,-©aJ ca oica (soico,) 17 ( J*r ) §9-9. g,1fll95TQ Olfl 9I§5 VQ9\Q.- 

^QSf «•• ( e-QQ-o ) Qg@ ; <3€J© ; 

QQIQ£l-e.(«H$-§3-TtsO «q|-9Q€l, 
GQQK 1 , fllQ«I I 

9Q9-9. <§>,Q oqq fla-iW ema I 
Q<mI<§-«k (q-<5 -a) Sq; €fl I 

9<^SIQ-9. («J-<jg ^9 ) 9IS<S«9IS^Q 

si% ) Sftssaeiqi i 

9^-q-. ( «?-a-Q ) 650; gq.5^1 ; 
ei^,© 1 [go 1 ai9 1 

^3^-9. ( 95 ai-Q) 5415699 I 

q<a 1 ?*" 
99, ?H>. ggqa-flli; 3910, cshqqi 1 

^Irs*. (e-99-9) egg <?qcq. «a?va i 
QS<%®-q. (sugg-n) 9901, ess 1 

§£I-q. ( s-ai-q ) g«iQ 1 
Qii9l-». (9-w) ssqsi, qoqesi 1 

9^1101-9. (s-ai-©) «t«Ci 
9y|5?-?.;e-ai-ti9) e<^9, $a;©tf« I 
9SI.-Q. (§-ai-Q) said; e^n; «i9j- 
^-$-9.. eaiee; ai^ai [ |i» 1 ( >*i ) $^9. (9-ca-q) 03; yfo. 1 
§y«?S>-9. (9-a-as>-«i9) «^» 1 

$>yjp-9. (9a_-§o-ti) q§3$ 1 
^y_Gi-Q., ( 9-aq-q ) a@; «ji«q; 

<3,8@© 1 

?*l©-9.. (9-a-o) a©; t)9S$© 1 
§Q$%-$: (9-ai-g) 9e<?n; $0© 1 
^y°9-9. (e-asa-ti) 9»ia 1 
S^"**- («-a»3,-9) esq 1 

QS>© 9*. (9-9H-0) *I9»©; a«i© I 
WOI-9 ( 9-9fl-«-tJ ) QSlia-qP- 

<aoi, v^a <5 g^ao. aioi 1 
§ff£j,-9. 0-shej) »goi, §$©1 i 
^9^,9-9. (9-ai-«i9) a si t 

§??l^1-9«. (0-«l-Q») 9SJ, 9<SI© I 
^n€J,Q-§.. (9-93-90.) tie©,, fc-g- 

^ffl-Q*. (9-99-0) 9ag, 9iagig i 

W"t|.. 9,0fQ69 I 
§fi>|<^Q-9. (D-ffl-t|9) «Cft« I 

W|€Hji. (9-9SH3) y.q; q.qiQ i - 
W§©-9». (9 99-80,-0) PQ© I 
©&>83©-9.. ( 9-sq-q-© ) <?§Q0, 
9000 I 96>Q-9«. (9-PQP ©icie©, G^iQ^s t 

Qftfl^-9. (9 SMI-tl) «§9©, 90S) I 

$9rl©-9.. (4-fli-o) eg, m%; as©; 

aig© 1 
^5^1 •• (9»ias>») «ieeQS9 1 
^SffOI-Q.. (9-«i-©) ass, pqfl-9^ - 1 
QCQ^-q.. (q-ai a) asaia^aiafiiqi 
QCfflQ, ?e«?lQ??-«).(9-9Q-«i,n») 

sesia; aefiiQ i [<qss qi 

9Q-9. (9Q-ej) csiai, 0999*0 9«iii 
§>§-9. (9,a-aio^) go, Q§ 1 

Wl^l-9. 9IQQQ I [9891 I 

5WI-9.9. esncw, scrgtq eiatg 
^M-9. wsscaa 1 l^ea *i<a© 1 
9SNSj,-9. (9-«?-tig-o) gi«io; aeii- 
^ff<4l9-«f. (9-P-ng.-*!) aig» ; 0.091; 
5>98-9. 9$$ "as, 99_i [q«l l 

©osioi-if. g«©i, g©v»9i 1 

WI-$>. 91411 I 

^gSl-9. (9-g*L-Q) CQI9I9J 99IQ I 

99®-9. (9-«o_-e) eiao; o_q«h 1 

$QQ-9. (9-<aO,-«|a) EJ30J 0,QQi i 
^Q^-9*. (9-30.-©) ^,Q9ai«9l I 
^aQQ-9'. ( 9-<aO.-Q-© ) 9Q^1 ( >*• ) 9a i fsgj,-9\ (9-qQ-*ia-«) 9xe9i<5, 

93sfHl9-9. (Q-gQ-tig-n) 99g\q i 
9QQ-9. 9IQQ go teg ! 

9a ^$-9. 9919 1 

9EilS , -e. (9-go.-r5) <aQfiifl;9qWffl 1 

9aiS?i ) -9. (9-<as-SiQ-ti9) 9qiq«i i 

999-9. 9199, 99 I 

9^9-9*. (9-q.Q-ti) <j<g9, n^«g l 

99-9. (9-gi-t|) 9l^«| I 

9SQQ61-9. (9-g-qg-ti9) ^qsihs? i 

9S^|-9«. <5Q9§1 1 [qo 1 

99Q.9-9*. (9-g-sya-©) 9$©, goi- 
990.^-9. ( Q-a-QQ.-^ ) g«iQ«u ; 

9919; 9QQ 1 

9-9C£-9«. ^gq; 9. tie 9 1 
939-9, (9-g -tt) qcqiq; ^<aQ9 1 
9a 0-9.. (9-g^-o) m; ^gja 1 

9CfQ-9». (9-9'Q) S>f Q, 8Q&9 I 

99§-9. SMJ-aqsQ *i9Gqa 1 
9%y-9. (9-%a-ti) 6Q901; <a§«a 1 

9-C9I8-9. ©iqq«i; €» I 
9S^-9«. (9-SiS-o) qeie$« 1 

9^5,-9. (9-Gtfr©) 9Q<3; 9il9Q«lGQ 

a« 91 <jqiQ g<a,q 1 9^9~9. (9-%t|) 419, ^&q\ I ^ 

9Q-9. (9-q-n-a) gq, qg ig? 

9Q1-9. (991<9€!0©) Q9I9. I © 

9^€1-9, (9-sic-ti) tea, qci 1* 

9QS9-9'. (9-€!©-t(9j 9qQ«€ I 

9QQh-9«. (9-si»-fl) 9qGieaicN 1 
9^0-9. (9-q-o) gq«a 1 

9^9-9. (9-Q-tl) CCII9, G9ia, Q<8- 

999i-9«.'( 9-Q.-So-a ) 9q*fliq, 

9Q9Q-9. (9-q-9<3) m, Q«C1 I 

9q-9g-9. ^;qgi 

9930-9*. (s-qa-o) ^39; g^iaa 1 

9€^t)-9«. (9-s;q-o) <jeiQCis>; tis?,. 

94IJ 9<3lf I 

9^09-e. 9i?ior CIS I 

SQjSteH}. ( 9-qg-T|9 ) gy^Q 99^ 

goi; e*. QqsQ 1 [as? 1 

9^§$ 1-9. ( 9-qs-ti9-et ) GiqgQ- 
9^-9. (9-Q-S)) g$, gQGsftQ 1 
9QQ-9. (9-S1-0) qss*, ^a&j Q9 1 

*r» *- ■ 

SQQO-9.. ( 9-aa-o ) hbso, 
9G^'9-9. ge«*Q 1 [cai$o i 

9S9Si-9«. 9§o, aq 1 Oaq 1 
9Rfl~9. ( 9-Qfl-t) ) 9»ig; «.fl; ( ■>*«* ) ?>?l»l^|5i>-9. (s-gst-g-as?) 99<g i 
$fl€H}. (s-qa-ti) 9^q, 9«9 r i 

^IO|-^i. qi9© ai i 

9fl|fi>-9. (s-qi-w) c?ii5iaiif;flijgi 

q«<-«i-Q9) CS 5-i§ ^C9©9l 9Q 
951 9GQ I 

^GSH^S 1 -**. (9-SJQ-9Q.-TJ9) G9)l$- 

^0-9'. ( «ji-qo ) geTOe, 2Q- 
^Q^l^-e*. (Q$i-(S%) •asQRSQ Q§- 
f^9|-s>. a9ia i i<?| <3$-s>§n i 
S>2J^-«k («j-ao-o) qsq i QG£I|£Hk *iag i [^Qigi9 I 
9Q§-9. ( Q-QSfe-e ) TW<3ig } 

9QO-9*. (s-Qfl-g) c^q, siq i 
^€i©-«j. (9-QH-O) p<iaj l 

QQg|fl-Q.. <?eg9-c9a g§i i 
Wg-?» scgQ-Gsa-gg i 
^QSH?. (o-QM-q) G?qg,, qq| i 
^>QSi1-q». cqqcwas i [«aieifli9 i, 
^SJS 1 ?) I »-«>•. (e-qo-as) <*$$&% 
^QS?0-9«.(^-qff-o)eaiQ«,fl9iao i 
$Q$-9». (s-QG-M) 9ilQ9; tiQ 

$^£)-s}. Q'«99ig "aocr^saa i 
§90-9. (s-^-q) «©« i 
$<^-9». (9-^a-o) 9<aqo; sqg; 
209» i { i9) $%ais-9. (9^<a-*ii) a9,«8Qo» i 
SGQ.Q9-9. (9-qq-§©-ti9) flfi- 

9CQQQ-9'. ( 9-sq-§q-*i9 ) sfi- 
sCQ^I-s. ( 9-qy-*i ) sqsoi; c?q 1 
$£^1-9'. geess; 9. as I 

$0~9. 99Q; QQI 
6 _ 9. C!S9 I 

9ffias?, 9Q0Q-9- ( 9-»<a-*i5>, « ) 
9»i<a i . 

$OCISl|9-«.. (s-ffiG-ejs?) 9S>l<a<}]q I 
$on,-9. (9-Qfi-ti) 6Qq; *iai«i9l l 
$0?l©->. ( 9MJI-Q9 ) qjiflie, 

$£^-9. (e-g-tt) esfia, q^ i 
.QQ39, 9030-9. ( 9-sisi-*is>, 9 ) 
$G'OR-9. ^qsi i [ ©ffliqqsi i 
eQ|a-9. (9-«<a-*i) caeQi® i 
90jq-o. (eqa-ti) q<? gsias- 
*icrqcfi; 91511 aeaiQ gesiiQ 1 

j?ffi]£i!j>'. (e-qe-Qff) eitfliQ Seqi- 
' qcq Q9 1 

9Q9-9., (s-q 9) q^a g, ; «i^« 1 
SQ31-9, a<ais> 1 [eja 1 

9CQGI9-9. (9 Q3-tl9) «ff9j 9QI- 9CQ09-9. ( 9-«qq-*i9 ) eggs?, 
oa 1 * [mo 1 

*V-\ 

$€QQQ-9. (9-qo-£iq-9) aiea©©, 
$SQ£i-9. (9-qja-q) e;qq<? 991a 1 
$G"Q?H.. (9-cqg) eqqo 1 
$£Q?l-94'-o$$iQ'Q 010 1 

$93|-9. ( 9-o?-q9-a ) goi^oiq 
99S0-S}.. (s-oq-qs-©) cii^i 95- 
®i% Q@i sqaiQflfi 1 

99Q9I 1 9-9: ( 9-0Q-SI9 ) W\% 

9cq*n 1 

99Q61-9. (9.-q-tl9) 9f(j>; Q,|«|,| 1 
$-9$-«.. 9ffi9-l [<a§sig I 

$9%-9 ( e-<i«a-ti ) acjoe; «a|9 ; 

99<3^?-9. (9-^9.-*l9) «3§» 5 Slflr 

«H)0§ r 9; »<ai 1 " [559 1 

99G}G-9°. ( e-^-9 ) <3f9; <aei- 
99S1-9*. (9-Oa-n) ri9a; 9§a I 
99319-9. («-9^-0"8) Q<£ I 
$9l®-9». gqoq 1 
$919-9. (e-oq-ti-9) 9qq9^"i 
9919-q. (9-09,-q) 9cqa, ooq i 
$9101-9-. (90I9-Q9J scqai 1 ( •»*" ) 99I90-9'. 0-£?q-£iq-o) ©q>iio i 

?'9 1 !?©-<?•. (9-$>§-§©-o) 3Q4I10 I 

9"? ^-9*. (9-eq-o) ©Q9; 399$©; 
^".89 i 

998-Q.. («MMI-*l) ff!9ia9lQ I 

9SI-9. flisii qqRflis? q,i; ?ii9ii q,i i 

9^0-9*. (q-«j-o) <?!©; 9-.is-.io; 
gsia© i 

9%©-e. (s-q-e) Qi'sui 1 [oqo 1 

9<^-<}.. ( «}-<J<£-© ) Clio; ©&Q 

9^-s«. (9-<jy-o) tjsgig 1 

^qcj «69IQ a§; g«Q©«?i 1 

<-< °~ 

9Q9S1-9-. («C99-Q9^ e«fC909 I 

^ - *- 

9C9QQ-«>«. («f-?o-ti9) qsqQsiq 1 
96 , 90S>H>. (Q-eo-risf-q) sq,©, 

seasides sigqqsm i 
95'990-q.. fa-sq-Sq-o) Qqeo 1 
9G9Q l i-S'. («f-?q-i3) ec9©9ieaiQ* 1 
9£)S?-$". (e asi) ©oq 1 
9€1Q, ^9Q-«?.. ^-ao, go-ri) €J.9, 

©SI©; 59,1 [«»•' I 

9€l<Q,-%.. (Q-SQ,) aQ,-Q£0; 31091- ojseeaa 1 [sfs> 1 

9€IH>. <§©9 ^eaa;«.r, ,>• 91 jj 
^CII'SII-q. sswas 1 [9919 1 

9€i|cy^- 9 .. ( eaiQ-Qi-^a ) pg.fi; 
9€i|Q-«.. (?i-ai») S9<a; «?gi§ 1 
9€J3H> («?-a«i) 5>i€i, a© 1 
9€ifi-D. (9-aa-o) ag; esq,; 9Q- 

s«i; gs$ i 

9^.^-9.. (e-€J8_-©) ©flQ; 399 I 

9-sj.^. (g-aa-Q) ©sooi; 39901 1 
9€isffi>-?.. ( 9-aefni ) acroig9, 
*i©s$© .1 [ay«i; «?•• is« 1 
9CSIS-9. (s-as-o) gcQQ; g«iQ; 
9GS1§i-§— «?•. q@ 1 
9£€196H>. (si-asMas 1 ) gcsio «jiq« 

C«19qi«J I [%C3 1 

9C€l€i08-r).. ( seas-oe ) scas- 
S>eilS->9.. (9 aa-8q-o) gsciQO; 
?ea9agiq oqo i 

QSCIQh-s?. SMI9Q41CQ «?-,9 91 S^Q 

9isrc>i©9 a© 1 [©<sia 3i^s 1 
©esilW-s. ( g-g.a-ti9 ) g«Gaia»; 
9H9-6J.. (q-a9 -©) sag; aiQ 1 
9HSI-9. os» -*0 «Aiq; g«iq 1 

©Hl^'. (9-flP.-©) SSISSfl J ( »" ) 93I$H. ($-fls-*i) saq sga; sqn i 
$-£})-«}•. nigs, %.<2$i© i 

9fl_Q-9«. («?-£-©) 93ilO I 

^S'fj'Si-^. ( s-a g-ti ) • tiq-eaig; 

^6©9 i ■ 

§<a9ig; qispcsites* i. C^aioi i 
Sxa^Q-e. ( 9A-q-*i ) ^fl,ai»«; 

^«,QQhI^-q. <<19»®q,iq ess<a- 

9^£H>»> ( 9-«w-o ) sais-aw ; 

«4iqi i • lai'fl i 

^l3-«. (s-^a-q) fl^i; 2o,q i 
^i^I-q.. (^ig-Q») eg sftiq ««©; 

$a,|g«)-9.. (s-ds-a) eaqwq, ?a,ig- 
$9-9. (9S-n) ciqo T 
99Q-9.. (og-Q»-ti) *a-9ia<? i 

$9<&-9». (9-qo-g) SSlQg<jj; 919 i 

99-aCH». qa i * 

$9fl-9*. ( 9-aa ) ^ao; q^oiso; _-9. ( 9-g- , =f ) qgqsi^ qoief; 
e<3a; <?Q,s£ goieT; aa; 6q<3i$>% I 

s«. ( «aq-Q» ) ssqiqg; 9. 
ass i 
§)9|^-«j.. (gg-Qg) $Q-a2o J 

$$|61-9. Qff; q^-Q«%i l 
$9|Q-9. (9-qQ-©;) coq, <§_«« I 
$^9-9. qagseseiQ; cag q-sig i 
^QQGQSil-s. ^siq CH^Q qfl^Q- 

$$,Q-9. (9-q-ti; qsi i 
$?$ 9». (9g-o<a) ^99 I 
^%^-q. (Q-ga-o.) cqa, as<?e> i 
$%6i-«?. (o-g-q) ag9 i 
$%l-9. («-ai-ti) no, 9.Q9 i 

$|-9. (99-9) W9iN1699«l, 9ig- 

$t-QQ-9. a9ia i [$\€\ i 

$t-EKJ]-9. gcri»<3 1 
$9-9. qai» i 

$9?l,l9-9. ( e-qv<i>9-T» ) scgy, 
$9^1^1-9.. 9$s i [rasfl© l 

^igei-o. («-q©-t() 9»ig; Q19; 1 l 

$9§;£p-q. (^-qc-^19) ©nig; Q19 1 
^ga, ^aasi-^. (s-qq-q,-^) gq- 
$9£>Q|-$>. <3q$oi cqsi 1 [q«i i ( ;** ) $9$ «•. (o-qo-o) Q-g , ©«g, I 

9glQ, §g9-s?. («-g-ti,8) <?<■§; 

(Niq; saiwoi i 
9glQ©-9.. (9-g-§0,-o) gqiQO i 

9|IQ0%>.. («-|jr-So.o) 1%QQ; 

98Q6I-9. («>.g.-q») ?«©, <aiegiQ| 
5>9 0-9*. (e-q -o) q<ji$i©s> 1 
$9 0-?>% (9-9 •«) 3IGSIIQ siswi 1 
99 Q-*. sqQsi 1 

ag-q ) <asi i 

9^1^9-9. qsig 1 [ c^rjQ no 1 
§9IQ-». ( 9-g-q ) 91a 1 ; Qga ; 
95IQ-9*. («f?iQ-Q») siMsiq i 
9§©-9». (Q-a-o) 640 ; «@9s I •acriQ q«i»» 1 

SISlHji qgo^isajj $>iQi 1 

qeil-aiSj-*. gQ^g 1 

S10-9-. ( e-Q-o ) <s«iq 1 

Q10°9-q. qaiQ s>©*ieT ©iq ; eric? 1 

QIH, S1SIQI-9. caw ; rg^ <aiacQ 
qsesaias <aei i 

Giai-9. q.<?$9 i 
Qcag ; 9». ssnaiQi 1 

Q«9€W I 

%9l-««. sjqi; caioi 1 ( J*». ) %$Ql-«. ©991 ; aiSiffQ fl<a e$9i i 
9? I -9. ^eqsr^i-W i 

S^l-9'. 9^«; oqcq s^o i 

S)£R|-«. 939 9€)9I; 9$ S>$!<a 96)91 I 

%9l-9. <3» I 

%QQ9|-$. <SlS\Q 9QQ9I; ciqQ9i 1 

9°f}©-9. Qg1Q €1Q I 

%9-e. cQSwa i 
^€9l9Q-9. sgflsiao <ai<j9 l 

^>£l-9|?9|-9. q<a<?9 t 
^f?9-9. gig i 

^O-e*. ( <j-o ) 9ii© > aeiQO i 
GjQ-9. («j-o) C9t»; 9ia ' 
^0.-9*. ( <ao-o ) oio ; ^eio ; 9. 

©Q9; ©9I9IQCS9; «10Q 3Q I 
9,^-9. ( SS-^) 9l@f; 9?>Q€1 I 
^Q-9. C 9,0.-0 ) «B99I ; 9)G»I«J«J ; 
%$J-9. *I3Q 9C€I9 I [ 9<il«il I 

^l-ei. ©Q&9 I ^-S9l|©|919-9.fllOlfl9Q SllOlflO. l 

^-9. (qa-e ) 9Sf»; $q© ; a^9i ; 
%^~9. fffi) 9,f9Q COS" i [%9io i 

^QI-9. §«qi sjiS I ! cg« I 

^QI€i9-9. (SO-ao-9) «990t; CS% 

^siSj-9. <$9 , s$% ( a«Mc«g, ) I 
^1-9. (^g-ti?) QQ I 

^%-9. ( 9.9 b ) 9€fi i 

^9l-9«. ( 9.9-a - ) gsSsiQ, 9C59Q I 

^©.-Qs (<^-*IO. ) 99, 9SJ.O I 

^^-9. «wo.-<aa) 6Q?g$ ; sq- 

9C99 I 

€9Q.§9l-« e9Qg9Q9l; 9i4cQ9l I 
£ QQQ-9. 9l<f i 
€9^91-9. ?,9g,q i 

€99-9. dQiQ <a<sis*i«i i 
€Q6V-9. (9©-ti) ©q, eiKjOl; 99IQQ 
eq'fla9aoi; 99to. i ( >»9 } _» 

G9£f£)|-9. yi«3.a«o.<?s>QSL | 3Q5 | i i 
C90-<?. (e%ao9) 99i 9RCQ a$flfl l 
€99-$. ecfffl i 

C96-9. (c<?f sios) eQ^sf, ag)3 i 
C991-9. qQaQQ sicqq 1 
C989l-«. (s«?gai§§>) cgQQi I 
C9SII-9. Q€iiQ, cfiseaa i 
€"?si1-q. csaaia; eogsi^ i 
£Q£H>. Qi§a; *ai i 

69^-9". (^^€109) «g,IQQ SJ.OI I 

C90-9. C99, eQoq i [asto i 

€9©@-9. aesstQ. aq,; was jaie- 
C9og-9. m« i , 

£901-9. 9© cticsQ i • [<ai«si9 i 
G9QIQ-9. ao; aaio; «•• q-Qioes? 
?9<Si-«}.. (99-©) itoi i 

ff9*h?. CTOQa, TOQ9IQ I 

€99-9. (eQ-ti) Q9, S9«, gm, raeiq> 
<9 «IQS9Q; yfTciTg,; fog^i i 

S9Q9I-9. ( 9<9-ti9-a ) CM69I8; 
C9«; -n^QSf 1 

£9<9lGH». ( wQ-'acr ) aai, e^ 
<9 e*i ^er i [Qasaiq, i G9Q, G9Q9I-9. a§<M; asief 91 

G9Qh-s.. (99-g) f@q 1 

€9JI-«}. ( ga-ti ) gQ<j««; aaoiQ 

C9fcK. aeg.©^ q$t4$ 91© ag. 1 
GSHShQ: ( 9a-tl9 ) GQQ9, S3 «,$ 
96© I 

C9ilv?-e. («a-«9) gQQQfl 1 
G^ySfl-Q. c«r 1C9IQ «g, 1 
C9iH-e.. ( sa-a ) ?§9ia caieu, 
C96>-9.. $_q, <aa 1 [a©?, » 

QQvei~i. (wa-tia) «« 1 

€90919-9.. fe9a_-£iff) ««flis> 1 
C9SIIQ-9. 9,1a iq, 9l§9i I 
CQ2!|Q1-q. e,iatq, 9i9qiqi i 

C9QIQ-9. <?i9qiq; ao©«i; acrm© 

s^OiCQ ©,agiQ 1 
QQ^-q-. «iia'g, «iQ9iq 1 

G9Q-Q. aq© 1 

fe9Q-9. C9»i, qfl^ 1 

C9Q.-9. 9Q, sifffiJ 1 

€90.611-9. (cq%3S«j» ) eg? C9£j- 

91© ?@JS9I% I [©30. I 

€9ffll-9. (sw-n-a) asq; qqeos; 
G9Q-9. Q«giQ aisseaa 1 
G9€H. (9a_-tj) 9% 1 1 { J*-) CQ€|1-«k (eigi) tw I 
€9€l-9. («kj-si») q<$, €i?9 l 
C9€1h|-?i. (©a-g-q) snqcrsi i 

€9%Q-9. (e9\-«(9) Q§Q«CQ £59- 

C9%©-«.. (c$><j-o) a^o, 5«iq I 

R<aiy; gais> i 
€QCW3H>. qksi v I [a* i 

€9%^-9. (9-q^i-ia) %<$ i_[gs>©l I 
C9^m-9. ( «?-<aa-a ) ceigsoi, 

C90S?-9«. (g»-Q«) osqsisnq I 
GQ^QQ-s*. ( ^S9-Q9 ) «?sm- CQO|-e. gqjg | 

€9QSH}..(csi)©g-«i) c?9a& ffasiq i 
G90IQQ-©. («-©j»-q«) %©ai09 i 

GWQ-ej*. ( gsq-qs ) cQoqjisiq; 

G9^M0-sf. (9<§>,n9-tt) 9^,9gpi®iq i 
CQ*H)». (93-n) <^-<a^ i 
QQilSi-s. («a?t-a) aegsoi i 
e^srCO^-s. ( osoMq ) g^o; 

£90$ ©•)-«>. (oago-g) oasfiq i 

G^RQ-4}. (0<j>-*J) ^(£, 9S19 | 

C^igQ-^. ( <?iisi-Q9 ) Qsiqqp- 
e?6i-9. (qicj-^i) ei^oi i [wiq i 
C?Q-S>s5lQS>-«i.. c?Q-eaia» i ( •>'« y G^Qsil-*. (^qg-Qff) g-gicywai i 
G?QS1m-9. (oqa-a) a^gavai ; 

QQ<&9. (G9Q-Qff) «!«_! 
G^SSh-s. (ssyaa-a) ge«^ i 

«iq i , 
G9€ll«l-9. (eaiai-i) m sega i 
G9€!M-Q. ( $a-g ) a€ 9i ©isocaa, 

GQf!9«l-9. (eniiq-ti) <39€1;%C9Q ' 

CQS9H-S. (sgn-a) tiaflOi; os^ai i 

GQ^Q-S'.^q-QS)^ eiflQiq I 

G9 19-«K ( «|;fl ) «!_-sh«isi ; «• 
I GQai'JSH-s. (ss^a-a) cf an-i i 
GQIQO-s. (999€i6>©) oigie i 
G9IQ-9. ©*l» i 
GQiSN. qq ; SJ.4JCQ esie^i qq i 

GQliJeH?. qesQ SW«1 i 
G9IQI-9. q<aeeas i 
G9IQ-9. <argagi i 
G9I®l~e. («"9-«) 9$99£i 991<$9sf ! 
€Q|QQ.-e. (Q"3©$) <??33 l 
G9 191-9.9© I G91*H>. (a.a-n)@l9 i 
GQl*l$H;«. (<ja-£tQ-ti9) 0<a9; qQ9 1 
G9I9IQ-9. ©91; $©9Q $©Q9 I 
GQIQ^lih?. sro Q»l 
G9IQ-9. naisi saa© ) 
G9JQ.-9. 9©» i 

GQIQ-e. q9i l 

G9IQ9K.9§9i; , a©*i»jaicQQ 1 Q9i > 
C9IQ9I-*. ccifoi I [flVft) i 
G9IG9Q9K. €IQ 9Q9i ( <a€J.<as- 
€9l$-9. (^isioffl) 9a; <l%<?aj 
9s^-9-. (s-ws-ft ^H; 99*, 39 - 
m i 

QM^-9. (9-WS-©) C«39 ; A9ISI i 

QmCHk ( 9-ncr ) e9»ier ; 93 ; 
?. C9cr I 

9H£ai§-9. 9CS!§ Ca^-919, t 
9^9-9*. (9-q»_C-tl9) 29ISI9 I 
Q^ff-o. (s-m^Q ) Q©$€ ; «©- 

9>q i 
QsQQCbs. (9-r»e-©.-«rt flflfl; <3$!9 1 
9hS4??I-9. (9-tie-99HQ) wasSq; 

a.©.<j» i t^9' 

9i©d%-Q«. ( e-tio-Q©-© ) «QB- J9? 9h<».0-9». ( e-tie-Q-o ) *UT9I9 

9h?|©-6'. (9'i.a-o) <aiSo; ^sSo i 
9tQ6'9€l-« | .(?'-'ci?j-Qa-ti) @o, 9ii© ) 
9i^Gt,CH>. ( e-ttsi-OQ-w ) ©qp- 

9t^9.dl-«f.. ($>,Qcies?-£0 ^sci i 
9iQ«i,<3-9«. ( 5>i€jq,Q-QSL) eqfl- 

Qlfl-Q. (e-Q-q) «QS); n<a<3fl I 
9h£J,Q-«}'. flIQI <?i^ 9Q|C9IQt|g I 

9i9QG>9-«>. (e-tiqi-«»-ti9) scaict, 
e£r?9i I [««J i 

9H9£§Q-e. ( e-qs-sQ-*! ) caoe,- 

9H98I9-9. ( Q-'W-ai-tIB ) fl^Q, 

9i93|£| L -s>. O-tiQ-sgi-n ) ^Onfl ; 
9m99|£(1-sk (<?,<?<ai^-Q9) $eQi<ai; 

sv<aiq i [e^iQfli 

9h9SI-«. (Q-ngi-gi-ri-a) ««; eais>; 
9i9g|E!SHK («}- , ci9-ai-?iq-«9)§'^- 

oqsi [qe;efii«Qfli i 

9h9§IQ-s. ( ^-^-^-n) qoq^i ; 
9m9^iq-9IV9. 9-i^aiaig,, «iq« i 9**9 , 3!Q ( 3i19-«>. ( 5iHiQisi-a«i?) 

oco; 6»Q 2^0 i [cai<3< i 

9i9'3'!'f'r«f. (9-t(9-2-a) QiO'qiq- 

•9h9^0-?i«. ( 9-q5-£-Q ) QltfiCQ 

aa.9; $<a{j[9 i 
9m%-q. (^-tia-e) qeiQq? i 
9m99-9. ( s-ng-'qs? ) <§».i«; 9Q- 

9ig-Q.. (sj-cig-'o) 9«i%o;'Qggo i 

9h|QQ«H>. ( «?-ei-ci-*i9 ) ao^g 1 - 

i 
9Ml^QT«f. (<? a%») na §<29ij©; 

9i:«aHl. ,9'HlglMlg-e . (9-ej-chin-q, 

9h|CH>. (9-a-qi-ti) 9ig; CH% I 
9hI$"-q. (^-'OE-'q N @ra; ssiq qa i 
9hI ( 3IG ) -q. ( u-q-Q:-ti9 ) sgicu 

9sia-e. (^a-n) ^gis?-Qa-9,9giqi ) 
9il?H?. (Q-si-ai-Q) cqa i 
9h|QQ-q.. («-ag-tl9) ggiQi} | , 
9h|CII99-p. (^-a-<aQ-iiQ-'cifi>) piq«i 
<?a i [>s i 

9i|aiQ-5. ( 9-q-q-T3 ).9iS>Si<^; ( ->J»t 9ilQl-S". (9-a<a-Q») sm<a<j i 
•W^Oi-sk ( 9-a-q-S ) ©g§; <j?f- 

qo i [gep$ a© i 

^Hlg-9*. (9-a<a_-©) agtc©; 90,15;©; 
Qiig-9. ( 9-a<a-© ) g^s tj>§e; 

egiQ i 
9i|^|fl-e. (^-a-nq-ti) a<3Q% ggef 

9Q9I ©fl@ £fl, Q«j, %g,i g$e i 
9h|Q-9. g<a; g,i£jea sniai i 
QmIQ^IQQ-s*. (s?.i?©jq-q<?) Q^- 

<SiQ-gs» i [si qq© i 

9ti'5 , 0-9«. ( 9-a-$»-o) ©«?iq©; 

Q<Sll€l i 

Sil^IGH?. (Q-a-^-n) 39 i 
S?8&-9. (9-39- < aQ.-o) a«Q sigsj, 

9CS9 ®9 I 

qjHg'ni-^. (9-3<a-<ao,-o) §is>wj 
9^e-^.. (9-s<$-©) 9g.»; aag i 

Oh 1 ?-©. (9-s\q-«) c^8i?8iig, cgs?<- 

gfl<9; gflQ i 
£QilSH>. ( c<?i-qff ) aeia t 
CQilfl-CQa-e. a?, flQisQ? i 
§8-9. (^c-^) ga<5; CQI§; S©I%Q I 
5£SG;-9. (ge-Qs) ai«W i 
.QQmI-9. ( w-a-a ) <a^» i 
9S1-9. (gs-tf,) C|lS9; SO I 9»» < <J<J r t|tff«sifl;"$«i ) |,9&<? <^? 
QIQh-9% 

§l§-9. ai»iiQ ag<, sqiV fcWlfl& i €l ,9iS99|Q 9-99S I €|ogo-^., (g.g_o) 9?io; Qa-g© 1 
€t°si1-9«. (a-g^-Q*) g©« (a©ic©,) 1 
€l<]-9. (a©s©») <i<sa© 1 

€15-9. aSGQaif^ 6Q9; t3Q-9saS 1 

C19S-&. (ae-tis) asio 1 
€190-3. «g, tea 1 faflQQ 1 

€1910-9. (afj-w) ae-qe-goc© 

€19|Q-9. (ae-*lQ) eSfllQ©i 1 
€I%SH}. gsi; g.Qf,$ 99 I 
€i%£>-9. aioai, qa i 
€l%^-9. sen i 

€1^-9*. (ae-o) agag; gad 1 

€1^-9. ( 99-Q ) gigef*, <?Q; tig,- 

€1^,-9. g<?i«?Qf, so. 1 [ocas 1 
€I5m-9'. (a<?-a> ag-giiii 1 ( »' ) €1-8-9. (439-Q) QO I 

€isi9>-9. (a^soe) a«$ i 
ciQGyei-9. ago-q«9 i 
eiTO-9. (a-si-*0 a? i 
€tQri-9. (ae-«i-ei) stq; g aq i 
eiQ-O-^-. (a«-<») go; SOS I 
€10^9. ao,; QQI; sis-sug* s$- 

9699 i 
eifif-9. <ja; Qaeeif q-ati i 

€19, S1SI-9. QOI4I1 I 

€19 1 ^-9. gg.9caa, «« i 
€10-g.. a@, «q, os i 
go-oi-9. aooi, a@bi i 
€iei-9. a«i<a^ <ae i 
€i€jsflsil-9. oqsi96aa i 
€10-9. a<i, Qaojio Q9 i [«i9i i 
€lQQ-9. aog»9-.i ; aosai<i-9a$ 
eiQ-4?%-9. aoaiasiq cjo i 
cio-y|-q.. a© gsicsj.i 
€1©€^1-q. sssueag i 
€1019^-9. as<a!a <as i [9I» i 
€10! ©1-9. ( ao-w ) a<a9g9ogi- 
€1^-9. e?<3, 9<as i 
€1^-01-9. 9 i as<ai, e^Q9!9 i 
€i$-9. s<a-9cag i 
€!£» 8-tk qc<a>, «Sfl> I €1321-9. (aG-tjei) qa, «>qfl; aca » 
si^-9*. (a<a-o) ai<aag i 

€l£f<3H}. jsq fl{j,9efl9 I 
€19a-^.. »i»i9|ga | 
€1©-9. (aQ-^q) »5> I 
CIO-C^I^-9. «^I9 1 
€1£?-qq ( m1-9«. awaicQ 9^9iq i 
€1£M£{,fll9-i5.. (ao-g-as) a<w<g > 
C100-9-. («q-o) a«?o i 
€19Hj. (an-q) aisj;gQqs> i 
€1919-9. (as^ao-na) ai§9Q«i;as \ 

€191^01-9.. (-QS1-80.-O) aig)<J!Q9. 
€19Q-q.. (afl-9q-0) QflO; 9919© \ 

€i9il-9.. (as-os?) g»ani i 

€1911-9. S99C"aS I 

€1fl,Q-9. qsi9saa; «ig$i-9csg \ 
€iq,qQ-9. w<S i 

€151,0, €191$-*. Cllfl9l I 
€1^,-9. (a'-Q.-$) 99, JIQICQ9 t 

€1^-9. (ai-ti9) ©gi; aaii i 
€1^<nl^-9. ( ai-ti«iq ) a3,ij 9% 

«q,9-cai«u i 
€1^|»-9.. (ai-a») »qo i 
€1QmI-9. (€fl-3-a) eg©, 98«i| » ( Jf ) eiQSHi. (a t -t)») aiigj QS9 I 

€]QS1|QQ-«>.. gQ€ii<aq; tlflq-giefl i 

€i&£>-9. (a -«jq) q^-s«aa ( euw 
(§ 9I@«) I 

€lQ^-$. sja-seaa; 93-9199 1 

€1QQ-e. <aa-9cas 1 
61Q99-9. (asj-qg-tis>) g» 1 

€i<qS<3H>. ( aqQ-Q» ) a i«i ; aqi 
39Q-9. ai«Q; §© 1 
€ia-«f. ACTS) 1 

€!<?-«>. €19, 9t$l899 I • 

€lQ$-«?. <a«cr-s)ca9 1 

€|Q|9|-«>. SOQIO, 8SI9ICI SQQU I 

filQrs. 53Q«; sifl-scaa; s^s 1 
9S>l-«j. ( a/Rs-ao© ) q*iq qq 1 

£i9Q-«>. ego, 9iiu ; w$ »ie- €l€1-a6Hj. 00 1 [ ass? 1 

€t\Q-Q,. ©%Q goi I [Wil9IQ I 

€lSt-9. ( aa-«) a^y r 
€l%1-««. ( ag,-q* ) eig,aig 1 
C19m-«. (ag_-a) sjSgiq Qgq aiwo 1 
SI3Q-9. (triefi) 9QQ 1 
€1IQQ|-<k ( aiifl«J€ifi>9) flimfti 

€119-9. 9910 ; 9!Q I 

€1|9Q-«. (g^qgQSf) 3e>, s?$»or 

€i|9S>9-«?. (a<a»-Q<j)«?-iia;©s@9» 
€UG9l$9-9. aiQuaiasi 
€l|%-9. (a$-*i) g§Q $g]q<s, oig* r 
€I|9mSJj?, €)|9m9o9- 9 . ^ cqs , i 
€ll<a|-Q. <jg$ oi»; tj.g; GQVgQ fc 

€l|«1-o. (giai-Q» ) <jjg 1 

6l|SI-«. (at99Q9) <SIQi^G9 9i9$0 

ciiejeiHj.. aia^Q 9€-«a9 1 
eilGgfieH?. (gcfsasj©) ?«» r 
€11 §1-9. a 101 1 
€!|Os-s>. (ao-a) ao©i, a^ai r 18 ( »* ) €1|Sl-9. (C€ll-«1) Qsfa-flgQ I 

€1|6V0-9«. ggisya | 

€1109-9. qiQS?;G899 I 

eilQl-Q.. 6<5W> I 

ClIQQ-e.. Ofiqiq "QQQ§ (3Q1) I 

€l!^-«}«. ( afl-«) §Q-S$ ; ©^q§? I 

€1|^fPQ-e. ( ai<59-ti ) qg i 

€ll^^j?>. q.qc«ii§ S"a9cs§ l 

€ll§)-9. (aa-e) oqq sqoi i 

€110-9. (gq-n) tisiaig; <3qq tan- 
cro-flsiq i 

.€l|9fii-9.(gg»oia(j©)a99i^-9eaa i 

€110-9'. ( g«Hq ) ao-q5i©iq; S90- 

€l|S5Q-9.,(SO-Q9) a©-ai^-G5>9l I 

€irg5?l-9. (aaeao©) a,§ i 
€11^9-9.. (aa-i) gsiawq i 
€1ia$H». (eai-«i9) aQ, 9i«i; a© i 
€ll^0-9'.(9i-Sq-9) <ate©; ©Qi<a« i 
fillQQ-9% (aQQ-ti) acya^iow; 

9. yi9i«?eaa I 
C1IQQI-9. «Q^a, 9icgg i 

€1|Q ( m1^-9'. (QQQ-Qq aQ09l»19 I 
€1|<g^Q-9». (SQQ-Q9) CQ^Qiq I 

€1ICf-9. ( acr-ti ) acres© as- i 
€l|cr1-9. (aia-QffJ as/ig; e^ i €1|QQ-9. 9,!<a | 

€t|G>-9, g#5a;ai<3Q; q<ai 

€1|S)-S)|fl-9. 9g^ca gpo aQi-au- 
9caa i 

fillffl-^891-9. 9io-3g»i i 
€1|S)|-9. qg i 

€1|Q-9. aiev9ca9 i [«?caa i 
€1|Q-9l'5 l 9-9. a«i£>-gq>@(j ffa- 

€1|»1-9«. (aifi3-Qvf) 939 %9 

(aoisQ) i 
€11^1-9. (aiw?a«?®) q&iQ ©.«« i 

€1|ffll9-9«. G)<ai91Q | 
€1|QQl-9.gnSQ8 I 
€119, €1199-9. §a i 
€11519-9. ( giq-t)9 ) Q7»; a@|; Q§ I 

€1199-0^-9. q©sai5i9-aaiffli i 

€1190-9.. (gig-g ) q|q gegifflo i 
€1|gl-9'.(gig-o)aig»-9!ji;qges)giii 
€119-9. (a i q-e) aige;Q|j i 
€li%-9. ( aig-9 ) aig» ; ariigis ; 

€jl%1^-9«. (ai^-fiiq) giq-q%e i 
cietQ-9. (a^ioat?©) 9^si i 
3QQ-9. ( catDiwas?© ) casis i 
€i$l-9. ( a9,aoe ) Q«-f?a« $$ni- 
€iQ|Ci-9. qsiqi i aiQ ( »* ) €t^Q-«. (aciftSQo) aero, sic* i 
€1SQ-$>..' ( as-Siq-eio ) gsiQiqs; 

Itesfls^-Q.. (as-na^) asi 9Q9IQ 

€1^1-©. (as-q-a) n$,ig; 3a,qs?;- 

^gcoa i 
€1SGH}.. (as-©) asigig, eyasQ.. i 
UsteJ-Q. g^Qsj£ i [esq i 

fi«€)9|§»-9. ( a««)1-9!99 ) 9l|- 

Sstejl-o. (aag-Qff) qqci, qqQq.9 1 
«i«lQ-9. (aai-Q) «a<?o5 a 4 cr; ns- 
HsiQ-9. <aq>© i [qg i 

SStel-?. tiQiig 9Q9I | [©ioi | 
^31-9. (aeii-Q9) qqa I 
HcfQI-9. (aaiSflooyoQSfio 9^9- 

sroseaei t 
Scfl-o (ffcrsoo) acr-9i9i 1 

Hcf|Q^IQ-9. QcraQO 1 
§9j«». awisiQ^sigi 9,ssca§ t 
QjgQ-*. qosriQQ as? 1 
Si^-9. s?g.Q; ara'ii 1 
.£i8-<}. gugio; «?^<11 I 
€lQ-Q^-». TO9.SJ, §9 I 
fi^O-^.. (aq.-QS>) §«, «ei; *I9- §6H». (llQaOB) Q99QI 9191 » 
§6*8-9. (S-tiq) flg9; «iaqa I 
€1Qa|-Q. flg9l9Q9 9$ I [<a<30 I 

§Q%i<SH>. ( asjst-ef-tis? ) G$ig, 
ftSJ-s. (s^n-a) $§991 9191 i 

tiC'SMIStiW. ( SQq-aisS ) flg«cq 
ai€!«nq, ^©qi8i 1 

Soi-9. (S»-ti-a) ggQ, <aei« 1 

Holgei-s. (g«i-q«) qaq i 

^-O. 9^ 5?5Sfl|Q 9?f, 9ie«g I 
ci«§QI€H>. (a<^-9iQ) aqi, s'iCW 1 
99-9.-(&9-*i) flQieQ9; ?icr« 1 
fteQ^QSfl"^ §999, SlQj? «i|=- 

€lQI-9.'(a9-a) aaiai; <aiw 1 
SWI-9, saisocas; <ai«?e 1 
S9Q-9. (ai-QQ) cg»'«?c9fl, a«$ 1 

HUSH}. §f); aiQ-Q§ I 
§£!-$. 9IOS>qO SQ <3l9S>ca9 I 
S^.-9. (§a-^) SSQ 9109 9IQ9I, i J9* ) Qff-9*. qaio; 9<ai<a; $Q i 
§tlQI-9. 9S?q i 

Sa«t-«. (aiq-a) at i 

fifl9Q-9. o»9fli; gsii i 

€1 ©-«•. CI10Q; 9. ©IS> I 
€tl0Q-e«. cao^g, a^i i 

dl^T— «-. (a -©) sia; 4i%; MS© i 

€ll€hl>. aQ«, A99 I 

€|1a"9-9. (019-9) WIS; <aQ9,fl99 I 

€flQ-9. (giSMa) %w, qesis i 

€l1ffl)ff-9. (aTO-t|9) 96(3991; Q$<I3 

^9-9. €jq<asi i 

^•9. (a,q-©) aifl9i; aer i 

^9-9..(q.§-C9-«i) qgi i 
^-9. (g.q-Q«) a$9saa; cqOi- 
q$; 6Q9s I 

^-9IQ-9. <agi$Q <asa99 i 

^"^••. ( ^.Q-a*) w« i 

€J£f9l-9. ggio 9Q9I I $.9-9. («LO-Q) 399; »sf©; a,Ql » 

$S!9l-«. <a«caia 9Q9i i 

€j3i-9. €J.* 90,9 I 
$U~9. (q.fl-9.) <9g-9Q I 
^,§1-9. €J.S)I *• A^Q 3^0 9IQ9 I 
6^-9 •. (q.afo) &CQI9, <399 I 
■5|$I9"9. (CJS-tl^) TJ9i4Q I 

$.^-9. (g.a-e) saias, $.«*9i i 

$89,91-*. flO§ Q.Q CQ9I I 

$SH. (a,SH=0 aero; 9-.ncro999 1 

$QQ"9'. (€J.Q-QI-tl) €}.Q9Q, g.®,- 

099 I • 
$S^9|-$. fle'cCIIOQ 6Q9I I 

$$-9«. (g.«-Q) a,«; ©90 1 - 

$^~9. 9Q, 91ISIQ I 

$&-9% (3.9-9) fliQq, q.8<a 1 
€j9Q-9. (a9-o) 9^9; «9ja 1 

33-9. ( g.O-619.) §1^119 ©c^iq 

10/39 e^a'9| 1 
SWh-sj. q«ia; ••* iqsiefa 60; 

9*. aiq; q& 1 

€lfi>M-€l^-s>». qiQ99* I 

^fi>-e. ( g«-n ) ag,9699; $qq- 
cqctoeag i ( >*> ) €iQ-a|£H. Saoaiq 89 r 

siftfQQ-^.. aero*^ i 
^Sf— «p. qqq, os^q; §cr i 
6j£fJ§-e. ogfs), celggj; Scroi j 

<Z%\, C9a I 

cacflQQl-o. acrs$ff, acriS^iQ i 
Cash?. (Sa-tt) o<g; d9sa9; wa; 

— -» * 

G6IO1-*. (aio-a) aio«oi 1 
GCiUQre. (aqo-a) eqooi; c^oi; 
C€l©~«>. (aoi-ti) a«"a 1 [q»«, 1 

C€?Ql-e. (919-0-$) «^o, fl«ii©i 1 

GQGSl^-Q*. (ea«5-><]«l) C9»-©IO 1 

CflQ-9. ( «w-*0 asctgi; 9«. a9- 
sfasiq 1 

G€l9^ < ?i-s}. (e"?9»-Q9-£i) W5a 1 
eafl^-e. (§g.-o) Sg.©, 9iQi9a/ 1 CSIIQ^I-S. (aiai§§) aq& 91*91 r 
Ceil®-?. ( ^q-t| ) gq-«feaia-»©o 

eaiQai-si. (q.q-ti9-ei) cai« 9Q<?i i 

C€l|Qwq,j «WQeawui 
G£I|SH}.. q§-9& cq§o 1 

C€l I <?!©-«>, ^Q, Qg; 9.. egg© j 

€€11^131-9. (caifl-Qfls) Q5W ' 
€€I|2H}. (g.-ei) |i© cqa i 
C€I|£I9K}. (q.y-09) ©Gcfisscw 

C€llS.9l-«. €>e«fig.9g|9i; CH»CQ<M « 
Q€l|SJ9-$.. (€j.ei-§9-ci») caiqajjj i 
Cfill^H?. (a,q-g) eato* 1 

C€I|€H>. ( $.9-0 ) q%s>i, QSHSfli 

aaisu 1 
ff€l|9<a-9. (g.g-Q-09) Qqisg«i 1 
G€llf?9(-«. saigaiQ9i (ace,) 1 

CalO-9. (g,o o) q Q , ^g| 1 

eeilijQ-9. (g.<ji-Q9) a^i i 
CQI&-9. (9Q-a) <?q^ 1 ( J9T ) €I1-q. ©a; Qi®i i ClHlfl ") <s>. ai§oi; ^9<s «W$ £l^<2 

€1h|Q, CtslQQ-u. «a<aiQ <3Q I 
€h|Ql, ChlftQK. qwiq q9^T C 
G€HSH}. s?ie<aai i 
fiQHISHK (fl«5-ai-ti9) Delias I 
S^I-«. (s$-ai-a) sis; s^isi; a9Q ' 
U$|9|S>-$.. (es^!-9<5) s$ia§i I 
Sfl-9. (flfl-ti) <aesfl;«isi<iig; fliQ i 

mht>: («$(-««0 g G«WQ ' 

Ul§>-$.~(flsi-ti) 3<^-©a'fl;2$i < afl i 
SIS}-9«. (flfL-«) «'9 ' 
SI§-9. fflfl-e) 519 1 
UI99-9*. (fl-tie) cflioi, £Ufl9sf 1 
SlQSl-9. (fl9«ii-«i) qiq-ecaa 1 
D|9h-«»». (n-a) A^aeaiQi ) 
€Jl-9. (3-ft) S)S1, caiq; iQlSjQi r 
!Jfi}%-». a? 1 
€fiyei*9. n \ Dial©-*?.. (ai-fl9)^«Ufsai«n caiq- 

DbScj©, Ul-q^-9*. SIAI9 I 

ftiSH. (a-$a) ««_i [a>9 > 

![©-«>•. (s-o) ai<ai q.«iiaiQTjfi; 9. 
fie-s. (fl-e) «€; C9Q 1 

|Q-*tQ-«f. CS a,§Q8§ SK9QCG t 

S9-9. cqwq < a«-c8 < aa < ai9 i 
GS61I-9. q^aQflitieQ 94<a flor «s«v» i 
ffitefl-9. (d-eO a«$; aiS i 

G&%-*: igaqi-Q^i tit aag. aaie 1 
CU%©l-«. gmi9,, 9^9 t 
CS^l-9. ( C£iq,-Q9 ) 9§99sas, 

eSI^I-s. 9?cQa, eoa 1 [«ao 1 
GSI©9h-q-. (s-«9i) 3<?aeaici, 1 
GSIOI-ik (fl-^fl9«i9^;ca ge<i » 

€SI^^-e. (CSl$-Q!^) M><5@ JI§«1 1 

€jei-Q.. (QQ-n) ago 1 [aa*ai f 
cjIQI-s. ( aiq-n-a ) aa*qi; &©- 
€J|Qh "W. (ai<a-a, v<xn\ aa«<a- ( »i ) Sfl®-9'. (m-») siag, eaisis 1 
GS1Q 9. g g-n) eaig; SNCcrig I 

SCilQ-^i. (eg i9-ri) ©§<jQ«isajj <a<ai; 

^.Q^H. (fl,9-Q<5)%<4G}QSJS>!30'9 1 
^€J.€H>. gg.Q, G^©?U «W 3«H 

Al^-w. (<sw-«i) %%q 1 

#i W-v, (^s-a-aQ-ti) gsiq ©^ ; 

*. 
^■g-g. ^q cqa t 

C<a,©-9|Q-9. cciiafli,9Q ffA© $ai- 6 SNStfS'lQ <W'9 94 t 9 ;> -«}•.«« S'fli! I gi©9, *a,q», «kmg», qis> <S 
QSCQISI-q, 99551© ea * • 

Qg'aQ-Q. (QI-QQ) Q.AQ 1 

95)al9-<K g§-qgi©) eqitigi 1 

scgg 1 

g'dii, 910SB. ffiiq <5 e?sgg<} 1 

99QSI-9 (g§-Qg) nag, ng, q<j«, 
9$, 99iq <$ ©9 1 

^ag_-Q. 9ifl, c«ia, Gcasi, 5919, 

9%-?.. (gg-e) gico l 
9%9-q. goa ais? 1 

93J09I-9.. QIOOQ QQ«1 1 

$%-«}•. (gg_-ei) ane* oqg 1 
$%1-e. ©a«?sgs; eosi-eega 1 ( Jr. ) <a 9i@o 5>|Q 919*9 <?§ I g^Sll-9. (qgoi€tsj9) g<a<si i 

9°9£-?k ( qn-sft) s««i§ ; «?<a$<a$; 

9=961-9. (qq.-Si-q) flfl-a [qa 1 
3°9§I€H?. (g^-Sfca-tis.) aegfl; <?«- 
€|o9S)fi)- e . (qfl-sB-tis?) eaiq 1 
9°9QS>-«>. ( "ag-stt-o ) g-qgo ; 

^°9|€H}». (<afl_9l9-ti) q<ja I 

«°Ql i a9-9. (qfl-^9-^i») oaiQ sets, 
ao{jg)0-Q.. (qq-q.q-0) q-si|isio;' 

g°e9Q-e. («fi-e%-ti) qSo, ciaiq; 
a°G9l©-«>'. ( ga-%Q-Ti ) $«cs<a ; g««is) 1 * ♦ fa«i 1 

9°.§|6}-s?.(<aa.;«fl-e) qsSqqa^cQ 

qsq€1 i [ea (cqg) i 

g°-^lf(9-%«. (qa-«fl-ti<j) gcsasiq; 

9°^|S© 9'.(qfl-^-Sq-o)gC9ao; 

g°jag-«>.. gq-sq.-©) n«ji«j« 1 

9o^S|D|- 9 ,(gfl.g<a.n)tiqi9Qf1; ©J^ | 

9°<Shl-«?. (qfl-Osi.-'q-a) «., ) g^a 

9oq<31©-9«. (qfl-sQ-o) gad© 1 
goSiJ-Q. (qfl.-as-'q) 9'«Qe ; <wi- 

9°Q-9. (qg-99-q) qq^; <jo I 
9oQ$9-q. qa}as-ti») cq©»; «o»; 

«1S9! l 
g qg 7 «. ( qfl-qg-q/qs? ) qga;' 

g°GllO-9. qq% s>«?9 g«s0iq 1 
9°€H. ( qq-ai-a ) C£>«9i ; q«il ; (! ><-* ) 9.°£I9I9H>. (qfl-gsutie)9a»; Q&q- 

g°09l1- 9 .. (qa-sas-Qs) ©cogq, i 
9o£^-«k (qg-gja-©) q'Q<3 } g3o i 

9°G£I|sh>. (qa-3Q-*i) fl»», $$& 1 
9.°££l|Qff-9. (gfl-gjs-«i9) a«csai<a- 

9°Q^-Q. (qfl-Q»&-q) ssia; «9Q ! 
g°i^Q-§.. (qg-Qg-o) fl»o, q-sag 1 
goffi)|Q-9. (qg-Q<a-n) <jceii<a«sei9 1 

SQ»© cto 1 

SI°9QQ 9.. (q9-9ra-o)flB9;ggo 1 

goQy|9- 9> (gfl.«>-ai-qsi) qcqi©Sf; 

q°^Q-«}.. (qg-q-o) qjj 1 
qoCQQfP-Q. (qg-s>Q-ti9) v$G& 1 
90C961-9. (qg-sg-n) ©qi 1 
9° €1^-9. (qg^-avei) qcoQ 1 " 9°^%-9. (qg-a «-©) 3£ ©, q?tg 1 
?lo9€t-«j. (qg^s-ti) q^siq, q$t<? 1 
9°q|GH?. ( qg-q-n ) ©«l©; nasi, 
9*i<aiQ 1 [q-giqgg 1 

Sl°giqHK ( q«qicj-Q» ) q»qiQg: 
9.°9%-«>«. (qg-qa-©) q$tg, 3fi® 1 

9°g,l€i-Q. ( <an : q,-n ) $>, gqa©; 

fl»Q aiQ«ii; wi^iq «sf 1 
9°S}JQ$H}.. (qg^-So-tnj) q«€ai- 

qo^O-s,.. ( qfl-^-o ) cam©; 
^ ©. qsyaq 31019 ejg\g9i 1 
?1°S!-q. (qs-gi-i) 9i<?sis qq; gig© 

9.°g|S>-«>. ( gq-gi-ne ) tK?q<?-qQ- 

S°g%-9.. (qg.-fi t a-©) q-^g 1 
9.°99-«?. (qg-q -ti) qsiQ, qflsj 1 
9 oI 90-q«. (qfl-^9-«) ^a; as?© 1 
9.°<$J9-9. ( qq-<g»-o ) qa<5; ©99; 
90^99-9. cqq 1 [cai<a 1 

g°§|Q-$>. (qa^-ti) a-e 1 [ai^, 1 
9°??Q|-9. (qg-ai-s-g) q«ao: q" e- 
9.9Q-9*. (q-«Qi) qsjQiq^ 1 ( "> ) 9Q |€H?. e«S; ©fl@ I 
?%-$). asoes) ag. i 
S«T-«. 3* i 
s«i1-9. q^og, Qqqii i 
^•Sh-q. (qg-a) ?woi i 
QQ6H>. (q^-QQ) 9<a©9cga i 

9gf |~9. 9IQ og I 

3£tl£>-9. q«ia9 i 

9G£flQQ|-9. aaQ-qflq^Q 9© ©9- 

9£f-9. (gff ^) q.gg; aqg I 
9£fO-«c. (qg-gg-a) a§a_9, g&g i 
9Cf9-9 (qfl-gs-e) SK59; «n§99i l 
<aGfa?9. (sifl-ga-n) flQsj i 
9£fQ-9. as?; sea i 

9£f|©-9. (9«QO€1£>») 99 I 

ScrSH>. (qcr-Qsr-^) g^qsai I 

9Sfl-9.. (gq-Q») g^OQ i [«i9» i 

9£f1©-9. (qq-eg-o) cii»; 9<a<icn«- 

9QQQG1-9'. ( q-oQ-noa ) SI9Q- 
scra; q^qiaiQA i 

geOOff-Q'. (q-ec«9i) coosiag i 9© 1-9'. sqo, ^q^fl i 
989190-9. ( q<a-©<s-a9Q ) ©tt-i- 

99-9.. ( q9,ig©» ) 9@fli9 qs^Q, 
9£???l-i>.-(caiQ§9ao©) <js«?«ig i 
s^AH?. (^©fiiaoffl) q<5^Q«n; qai i 

STf IQr*. (qflj-OQj-tl) g©; %'9W, 

991Q I 
9WIQ0-*?.. (qfl-Q0-§q-s>) q«iS© i 
9f l<3!-P'. (qfl-o©-Q9) gfl9€ii»; 

9|0-9«. (afl-o-o) *qq« i 
.9^-9. qQ,i i [Qiq«afi 

9^lQ<Sl-9'. ( qa-«9-ti9-ft ) <a$9- 

9§|-9. 3«Q!QQ C99Q I 

9§l9-9'. (q-sisi) ^mi-sea© i 
9?>Q-9. <aei, qg,i i 

9$|-9'. ^ ' 

99QI, 9SQI-9. ad?l I 

9C©Q-9. 9Sq-eaifflgi i 

9Q©-$. 9'. ©Q%Q, qq*3J 1 

9QQ5I-9. cjisesQ sq9 i 
90Q-9'. q,'9ai9 i 
9SI-9. (q<2-£0 qiai, aesgi I 
g<3l-0-9. ai©3«s » ( •"■" ). 9§-q.. (ng-tJ9) go,; qia i 

9SI-9. (q<s-«i) ae; qiaoi i 

Qfl; giai; 9»; qiQ I 
9©m-9». l^q-a) ©OiSeiief; 9 geiief 

gSM^-9., (qo,-q$i) qoi-gaa ) 

fl-9-9. a@; 39190 l 

Q0Q-S.9*. ( q-©q ) aig, ti«Qc5\ i 

9QS-9. (qQ-TIS?) s>gq, qq, QQ | 

9Q^-«?.. (q-gqi) /Q«ti» I 
gQ3re«. (qQ'q_-g) qqqg j 
9Q|-rK (q-Qi) qspQt 1 
9QI«t,€V-9. (q-a-aqQ) $Qq q^Q 1 
gQI-HQ-9. fl^lCQ? l 

9Q.IQ-9. qiaqs; <?§oi 1 
99-9. (qQ-fls?) qs> ec«09 1 
ggiiS-q'.'Cg-QHq)*^!!? qnqsQi 
dGQilSIO-e*. (qsu-eio) o^asa gyfl6l1-«?. ( q-asf-Q9-£i ) qo^&ii, 
9^191-9. (q-»?) 3Q@ 4 <JI 1 

9»Q-«>. gfiia^a €)®o <a$iQ 1 
3ff|Q$?-9'. ©01, osgiep 1 

• ^99 I F<J9ill 

g^Q-g. (ga-off-©) gqts?, g.f 9i 
999"«'-(^fl-«3-o) $Q3; avisos; 

Q^a^l-Q.. ( qq-^q-qs? ) ©i^Q ; 
«?. og^Qfl 1 

S$ia-«. ( qshoq-n ) qg<a; waiti, 

St<5l3©-9«. qgiq-gj} 1 
9gQ9l-3. 29i o.Q(»iqg ti«j qqqi r 
9g%-««. ( 9fl-§s-© ) qeQiaqjj, 

98' 

%$-§: qw ; c?q«i i 

9QR-9. (qp-go.-'ci) <?qQqf g$$ » 

99Sj-«.. (qfl-s}§-©) q.gqqg i ( *r< ) 9®<3lff-9.. («9M?<?-a») fl'aqajB i 
9CQ£l-9. (ss-sja-ti) Qid"; fl^iq- 

9G«g i 
9CQ'3-9. (qs-s^-ti) a*a^ i 
9e5N§-9. ^ i 

991-9. (gfl.-ai-ti-a) a©f! i [©» ' 
99jfT-9. (qq-ai-tis?) qcffaasfl'Cai- 
9®-q. ( qfl-ai-Q) ?»»;, fl»»ai» ; 

%q mo. 5o» i 
9©&-9«. (qq-ai-qff-sO q«c»s_i 
9€'§^-9«. (qfl-ai-a) g<s>i9-«ei<3< i 
9®h|-9. ( q§-a, eqi qg-cSi-ti-a ) 

Q9IQ9Q q§9i»; *w»; ci<aiq»i i 

9«vt$-9». (3fl-«<a-o) ti$-q%© I 
9<&9S-9. (qa-© ^9-n) wsh i 
9^819 } Q . (gsM>-j||-fl9,Q) giflig,, 
9^?L | 6ffQS, I 

9^910-9. ( gq»©-g<g-ti ) 9io-«ao- 

9ffQ Hffl» I 

9n)g©-9.. ( gfl-© ai-o ) ©9S9$, 
qsiigg i [oi'wii 

9ffHl9-9.(qfl-9-tiq-t|)q.qiq9lfl9l- 
9ft/l|9l-9. ( «fl-©-t|q-QSt) 0,101, 

«?qoi i 
99^-9.. g^iq, tissq i 390-9. C?g, 9* I 
9901-9. q$$ai i 
99@mI-9. <a»], ti©9) i 

9-9SJ-9. SIS I 

9g-9». siio^d, t 
9gQ-9 . (SKJ9-9)' «jq»«ui99qi I 
9g©0|Q.=€1^-9 . gg.qog I 
9g©-9.. (ggs-e) q$Q I • 
9gQ€l-9..' (ggff-QSlff) SQQ q-ew I 

9^-9^1-9. 5QWQ 99I<?9I6» Q<59, 

qg<ao i 
9g,9-9«. ( g^ff-q )' qiQQ <aQ€i I 
9gfl1-9. (qga-Q) eqeesg i 
9^9-9. (qg»-q§) qgd, tit, ticfq, 

9g9|€|Q-9. Q9fl, qs, gja, q<a, 
93, $,«, ©» 48 qiogoieiQ 9«£© 
qioqsiQ 1 

9^1^-9. (9.39-^9) 31099, 991 1 

9Cfqi-9. ngqSflis 1 

9Cpffi)-9«. ( q-sro) 9fg9an; aji«* 1 

96P|9. (fflifl) ©sfo I 
99!-9. < q-q-eg-ei) qgio I 
9^as>-9. ( qqc-tis>) tjg^efoi i 

qq-gqj-9, qQ,, qg C9 , ( *■• > gSJs-9% ( qq-g ) qmi©9; ^qo; SSICQ©-*.. (qs-ti9-Q-s>) flfio l 99Hq.. qg,9, qa$, flosisj es>ia« r 
99H}.. (gq-ti) qfli»; aei; *I9©Q i 
99IQS-9.. ^q, ; g;cai«i I 
991JS-9.. (qg-ni) iw, g«,s i 
9913-?.. (qfl-g^-ti) qqQiq, q?r§ I 
aTO9l-i. (ffififi) %g«?i l 

991119-?... (qfl-rigq-q) $qg_9; 
q<5€l l 

99l-©ffl-9.' qsicog, qqiffStfl I 951QI-9. (qn-oi) <a<aoi, qigs, i --^ISK- («fl-a-a-Q) aw*'*; 9CJQH). ( qs\$i-qQ©) q.® (5 99MQ 

<a,«j.Q 1 ' J [aig. 1 

99J<ggi1-9. (gq©fliet>9) q.Q (S 99ilQ 

99)^9-9.. ( qfl-tiy* ) 9?, ACQ, 
r39,g9 1 [6ga 1 

991»^-9. (qfl-n»-Q-*n fl»9; vo- 

3SIS19H19IQ.-9. («n-ti«i-9-a-s-ti) 
v qcr 1 

99iq,-9. (q'fl-Q-'ei) 91© ; «i9q€5 I 
99IQ-9. (qfl-q-q) q«aifl, 05 1 

99121-9.. (qfl-tiei'"-tj) 90919; CQIQi I 
95)219-9. ^fl-rief-tH?) qsnsQa 1 
991361-9. (qfMqga) tigei; gigs 1 
99191^-9. (qq;«l9-Q-tl) GQ, qs^; 
qfl<3 I 951$|-9.(«fl nq-e) qflgoi; cgiQtfffl » 
99lg,-9«. (qa-qq-o) qqQiq 1 
99I9m|-9. (qa-nq-g-a) gg 1 
99HSI9I-9. (qq-asfl) fl«9 i 
991| | S|,Q-9. (qfl-a^Q) qj}Q I 
9911©-®. (gfl-ris-ti) og; qg 1 

99IIQQ-9. (q^-qoQyqSi'9 1 
951 1 41 1 V9.(qfl-si-ai-ti-3,riff)o|a) r 

95)1*119) ^ 1( 5 | 99119-9.. (q-9119) §Q„ <9^<a l 
99H^QQ-9«. qfl9.Q9§i I 
951139-9. (qn-aq-tis) qnig i 

99U§9|-9«. qsilg-saiqsi 1 
99l|S©-9.. (qq-qa-£iq-Gi) ©fq^r 
99113,-9.. (qa-ag-o) q$t§ 1 
9911 g-9. (qg-ag-e) cgsi 1 
99l|S'^! , 9-9. (qq-a-^-ti) OQfiQ » 

99t|9^ff-9. g^etfi acQ qsa'sa- 

9G9S 1 [<i9ias@ t 

95l|^-9.. (qfl-«3-9a-«) t)Q999, 

951|CQ€1-9. (qq-a-9q-q)'<l<;9 

«i9ai» 1 [<9qqi9Q«i 1 

95119-9. (qfMqq_-ti) q-csg, 95 g Q Q ( -"-" ) Qfli^O-?.. (gfl-a-^-o) g-qsjs i • 
9flQ-e. (qp-Q-srt W ssr i 
9sy-«>. (qn-Qs-ti) c^m«i%, woti 

<sio I 
9fi1s«i9l<5hK ( sg-ss-g-q-QS} ) 

9SflQ, 9fllG}Sl-«>. (gq-^Q-ti, tiff) 

QSpQ-Q.. (<a-91«-<j) <aC<9§<J I 

933-9. (sa-Gu-«0 ««, <39 • ' 
95]s?-«. (<as-Qy-a) ^a* i 
9CPI©~s«. (gq-a-Q-o) 3»a§ i 
98$, 9$tQ-e. (gfl-gQ-o,-©g)'aff i 
98^~sk (gg-<aQ-o) sag; &SSI I 
98Q-9. (gq-qq-ti) gsi® i 
98 1"9. Q^,<3 I 
98|©-q. («9-g9-ti) goff | 
98|QQ-$».. (gp-go-So-tisj) <j:g\- 98|Q©-«>.. pe?i$o 1 [quiff 1 

9ft|«?9|-s. J3c<a<?(} q©$i i 
9?f IQM-9.. (gg^ gq.-80-a) Oia-.; «JQ- 
98SQ-9. g-^ei 1 [«n^ | 

9M-<?-. (an-q-o) «Qg|; gqa i 

98Q~q.. tias i, <ic9 i 

— * *. 

98Q15T-.3. (gq-g-Qi-tij?) Q'j?; w,i- 
QI5> 1 _ [q» 1 

9§Q|SVu. (gs-g-Qi-Ti) asf-gqi©, 
9&1Q-9. (ss-gia) qflitj gaq 1 
95^-^.. (qfl.^-o) gjiagg; ao© 1 
951,^-0. (gfl-9§-tl) w4; %s$v»i 1 
95l ) C*ei-$ , f ( <3fl-<5-nff ) gecnw; 
95l,Qtir«j, Qs<a t ' [qw 1 

9fl,6)?fgK$jei-<3QQ; <z<z% 1 

95\Q-«>f qfl-a-tl ) ©q; q^KJSi; 

95||Q->. (qfl-Q-ti) qa; gogg 1 
95j,l5)Q|-i. gfllBQi, aq§ 96)9i 1 

eaigiQi; <3©i 1 
954191-$.. ( sra-se-aq-0 ) c^^i 
caiqi;ga*a<i 1 ( *•> ) g^lSteH. (gg-qg-ns?) qfflig; q§ I 
9^0-9.. (sfl.-%©) $gQ., oio I 
9^0-sk (qg.-Q-«) gi« ; <aiffi« l 
9G£||SH>, (ga-egq) e^cgg; qa 
$s<?i i [ o-.gof i 

"pig I 

99,0-q*. (gg-fl9-s) qs>, 31540 i 
g^Q-Q. (qn-se-e) p««» no; 

s$l9-9. (qsKHsna) qnioej i 

g$QJ?-«j. (gn-go-tis?) flR«? | 

g^'a-e'. tisjqa, gas i 

gsjeilff-iK (g?,«-£is?) q^tri i 

gstiQ-q*. $§si^.c<a i 

9gi^-«j. (qfl-qa-sq) qoi^q© 1 

gevs. (s-ti) <5.q q^q qicr> 91$ ; 
qsq<?Q 1 

9Q8-9. ( g-qg) g.^Q«ii 1 

96V3I-9. fl^gigi 

gQSfl-e. (g-tis-si) 99 1 

gsiQIQ-e. ( sriai ) aai» 1 

9Gl$K. R«l I gSlO-«.. ( g-tift ) qsi ; nwt ', 

96191-9. ( q-ng-Q, ) gtqs>Q 1 
9Q^<31-9. (gQg^<a-£i) 9icaq ; 

9GJQ-9. ( gig r i ) gis>aiQ| | 
9Q9-«f. gq, q<gqi$ ocag j 
9Q-9.. (g^ggo©)^ 1 

98,§-9. ( g-Q9 ) 9<a 1 

9Q19CI-9. (gg-s^-trt cfl§ gi<tl 99 
giq ggS q,q§, g<aiQ i 

9^-q*. (q-$) <a<as>l; qs I 

9£€jQ-9. (gQ!-©SL-ti) qo; i 
gCSJ^SI-s. gQ-9§Q g.^Q«n I 
gQQQSH?. (qcn-9Q) g.^Q<ii I 
9S|-». ( go_-ti ) g%, qa M i^ 1 
9S?-«?. «I»Q8 I 
9Qfi>-9. ( gs-tis> ) «$ 1 
93-9. ( ga-q ) gig 1 
9a«$H. ( gq-ti9 ) qq» 1 

9 1 ?-?". qso 1 
gqpog$|- 9#5l qq| ( -"-n X 9q>e©iqG9-3. « 

9<?g-*K g$ SI9?6J l 
9Q>8J|-t|.'. g«?g9lCQ I 

aqpfflsi-Q. 9,i9cja8Q ^east <aei 

9"?^-^. q9Q g8$ I 

93ISH?. cgi$a i 

99£H?«. gq/9-910 i 
990-9.. 9©;?l» I 

9§>©|-9. ( q-o ) q& ; <?•. e^ai 1 

9%-«k (qsw©) gag 1 

99>h91CH>. (g$>.rg©.-Qff) Qis^gcQ 

SCIQ"-*.. (g-g5ri) t g<?isag, go 1 
99ai-9«. («sie-a) qeggoi; asl- 
9-%19-q.. <aQi-q§<a i [ w i 
93-eK ggagscsiae; 9'. 391 1 
S^ISH?. g_g© aaqs 1 [«ie.«n i 
9§-9iqi-9.. qiQisheiq; %■]. g$- ( q?p-og-qc9 ) \ ^QQ-q: ( q^-oa-n ) ggoio; «i»t 
SI'jJSH}. (gQ-t)9) g^i i [qiggm, 1 
9§<n%^. (gg-tifflq) g^eeaiQi t 
g^-flaei-e. qoge-qQAQei i 

^-919-9. gcr,g-gg'i 

9^9"<-«j. calaaiq 1 
sisjsi-e.. Qaao g««,i 1 
^Sl^-s?. (qQg-tKpsdi [<aioi( 
99|yM|^1-9. ( g<3-ti^-Q.Q» ) gg- 

9^l < |^€>-9. (g^-aff-a-©) ^»iq 

ga^sscc* <3i<5a n»Q<? 1 
9$l%9. (qg-Q-q) gi<5ia,«iq 1 

9|}©-sj., g.g§ / 

9f?|-«f. (g^-Qi) q<a99i» i , 

3GWQ, C^IQQ-e.Cg^, g-stQQ) 
9§h-q.. (g^-a) g^fli^ 1 

«H°9?!?lQ9-9..(g.9<;gQ-Q(j)9|g9 | 
3|°9|Q$H>., (g-gicj-Qtj) q.giQ- 
9|S , Q 1 -q > (qsQ-g) ga|| | [qjvsiq 1 
9|Q|Q-«>.. (q-asiQ) aqe-^agi 1 
SI|QIQ-£|pi-e. s?q«iQ $d,Q9Q ( y< ) gi^lQ-ti.. ( q-qg-nQ s<3 ) jjcg- 
9|S,£|9|Q-9. CQfll 9Q9I I 
9|fi]-9. (g-na-Q9) qisi<$Qqii i 

9|flf-«.(«|ia9-a)3lfl16l Q$QI <?g<?«i ! 
$U€16H>. gqQ 1 [q©s} | 

gififs-^. (a-cw-gj QQMi^caa 1 

19|Ch©$>-«?.. (gcrio-Q9) fliq©« 1 
'Siefcia-Q.. (q-acsiq) gi^siQ; sq? 

9|€iQ-*..(q@-Q9) q@g€igg;q99l 

9101-9. (q<5-Qs?) tiaicqq; qsicqss 1 
g|<^€li-9. (q^a-a) ciq,oi i 
9|ilQ-««. (qia-ti9) giaffij^i 
9|a»?, 91^191-9. 9&199;. aqa»i; 

SliliQeH}*. qiqie* ; n$<}i»a-q?i- 

9I*H>». ( gia-si ) <a<a; aw*; qq; 
gj£|-9|<tH}. gg.gi i to. <?§«a i 9l*j[ta?. (gia-Q) «iiaaiBii; qs 1 
9I^«. <aq*a-aa ; waR qa&a 

9l<»pq,-«>.. (q-nasq) qs?»q l 

91^9, 9|<59|-u.(ai<^-*is?,q,tM,i3, 
9|Q-e«. ©99, q* 1 
QI'Sh-s*. (qQii-a) se^i^iQi? I 
SR&h-e?. (sqtf-a) csr«Si i 

QICQJSI-^.. (g-rjeaai) tieaaiag i 
9|EPQr9. (qjrfl-a) srooi, q§ i 
S|5l-«. c*Q«e99; q§ I 
9|flilSls-«>. (gq®q-a) eno l 
9|fl^-9. tiais &<ae; «s% cg« I 
9|SIs£®-q«. (gsq-qs) qflqisqig i 
9|9l€l9-9». qflQ-q$iw«l. 1 
9|9ieH-«?. (gflef-a) <?», 9§ I 
gifllW-^. ( 9flie-Q9 ) qqieqji- 

gi?l|9M-sf. (gais-a) giaiQa 1 
9|Sfla«i-9. (qqia-a) 699S-. 1 
9ISN-9. (qq-a) <aa«i, $o,<ai i 
9|Sjl9i-«i>. ( ggi«-g ) qivc^lflo; 19 ( "• ) «l!^ff-9'. g«W9IWJ9 I 

9I^IQ-9. (giq-iqs) g«ii9i© i 
9ig9H-^. ( e-gc-g ) g^cflia; 

9IQ.-9. ( 3-fl ) Cfl<| tea; «%i; 

* 

SlGlQ-9*. (g-90-t|«) CQ09 I 

t 

SUQSf-e. qg; qo^asH 
9IQSI-9. ( g-§o-*ig» ) Qei-q,o9 i 

9iQQ,-9. (gQG : a) gQQot i 

e*<a«l9Qi i [seas; <3Q I 

9IQSH?. (gcje-ti) oboq <4$<s gsi- 
3|Qgo-9«. (gcwa-s) ssqa-gsisigj 

qidQ-Q.. (g-<qe'-«) qefgg; geft i 

siiefa©l-a&l9&-9. gi3Q,-<aias> i 

g|efQ-fi>|9ll-«.. q«a«jitf,9iq ggo- 

9IQ-Q., qsfgg© | [»|fll i 

$H9P©S»-«>». (g«?ffl9-£*9) gwcRl- 
©«; gg>«9-g$vsiq i SH'SQQi-s. (q-cgs-a) gflissg^eQ 
«?ig i [flc»j69ien i 

9194119-9.. ( g-w-ai-tis' ) gotf; 

3199-9.. (g(?8-«) a@qyi§iq; gaV 
ggsisi i - [g<a i 

91^1-9. ciiq@i; sjq«i <jg©i siqi- 
9IH-9». ( q-tiii ) «s-gg i [qoi I 
3| , 3©*Ih-9. ( g§©Q-g ) go"; g<at- 
SN^g-s.'g^g-n) $$giQ; asfqqs i 

«ig i [qq, i 

9|§|£h-*. (ggiq-g' gqiqoi; et9- 
91§Om-q. (g§>o-sa)>g'eaig; qis^ 

ai$ gqQiq i . [ac«i»i i 

9|§;Om9-«j. gigc-cgOTj^i^qgQQ- 
9Q9|-£. QgiQai^ ) gogiq 9q r 

«Q9I l " fq.1. €•$ I 

Qo^-e. ( 8»g-ti ) c«£iq, qgq«; 

9o§l9SP-9. g«Q-oS© «g», q®ig» i 

§901-9. 91^91 i 

§9Qffi-9'. gqoiflq | 

9^-««. (gQ.-«) eio'iqtt | 

9*2|-9. flw; goi i 

9f 9-9, (gq-ns?) ©Qcg©s> I ( Ml ) §01-9. (isjQQ©) ngiQ jj-'a i 

§£> 9". €|.Q | 

§©1-9. a<sg i 
gQ|°^-9.(g<3-ti'a,) ©g i / 

§©|Q-9. 9$ig§ Wi-sa^ i 

g$-9<. (qa-o) gbo; q§; <aia , qfl«j i 

§^IQ"9. (g^-tig) fliq|.qi i 

g$-9. qTOSi; ©^qst i 

gftSJ-9. 9i%aaai i 

gQQ-9. q-igs-q?© Q§<?f Of I _ 

§9-9. C!Q 9I&GQ COlQ-OT© 3 8 I 

§®-9. gg_Qj »Q?csia; coa9ca9 i 

g®-g©l-9. qsi i 

§e)|§-«f. cgs><} i [Qgi i 

g9«l|-Q. ( 99-39- T|-q ) Q% 9SWQ 

sil©l-9. aascas©; oitfoi i 

91&_ 9. flQi I 

g1afJSr1-©r (qifl9-Q»-Q) <MQ I 
glfll-*?. n^g, q<g i 

glfllQ^-9'. qigi9§g i 
s1QS>-9. (S^-tisf) ga^i 

glg$H>. 9131, aiq-9699 I t,-t|.. $@Sl; tieaq; tl9iqig i . 
351IQ-9. ( g^gaa^ ) tiova eg<5i- 
gjQQ-9*. ( g-q-iq) siqia* i [qsH 
3^9^51 IQ-9-. tiQs«j]flO i 

3jSl©-9. q.«u ; asfai* i 

gja-«>. at?o, «/ i 

gj5i1-«f. (q«-Qff) a«a§, q«Ro i 

9510-9.^509 1 - [99^1 

gj€l^-9». $851 QQ ; 9'. §851«I6- 

|_-Q§ 9. siqs* 1 
gjSifl-9*. ti»iqigQ^; q^s I 
gj-^^-9'. tiggoQ 1 
9J0Q-9-. cng9ioaiqi I 

g^-Qff-9. «i9e» i 

g^QI-'S.^yi^) <aQeaia <jq<?i i 
g^Cf-9. flitejocQ ©no sei i 
g©-9. ( «-© ) m i 
gj3Q-9. ggiafflQ e<a$$ ncal© i 

gj2i-9, <J9sl I 

|9€i9-9. 910-q 09; 9». ansa's? I 
g.y^i-9. 6Q9gq i ( >l> ) gffSHj. ^jQqiqQ qe 91931; <Soai 
•acieQ swa6i<?® r s?Q flew 959 i 
t.Q€i «•. ( gp-t|Q) q<^<a; caiGi», 
^-a€-^>. «§«; <asii [ q,i'3<?q i 
&$-«•• ( S'a-g ) »QO I 
$g-«. ( q<a-e j ©q i i 

35*l|-«?. ( g-sai ) ^§?t a«iQi 
gSQI^-sf. (q-sQian *i<fiqiqc9iai i 

^.-Cfl^. «§<a flQi«9P«9eaa;qg- 
f6l-9. «Q9; %f£; q£o ' |Q-a»T-». ctcri l 
|ClQO- ©•. qg§© | 

SJ--QSH}.. qj £, flf t 

LQ-Q. flQ-i, qsjq l 
$CQC£-9. «Q*q©, qo I 

%_-9|3©-<k («j?is-q©) s<a®a§ t 
!; < ?lS{?1-9.<a(?ig£j§!q l r, qas>i $i i 
gffQQIQrs. (sria'i) $s <a»9$f<v<3 i 

a^|Q«t-«». (q-£ka ) asqaq i 

|Slfl-«'. (q-qa) qtJQ I 

|Q9|-q. qieaq eaiq I 

i^SJI-Q. Cg$Q€J9$l 9101 I 

^■9^-if.. s^a^cq q$© i 
g_-3|Q-«).. q^©; qsjaiasj i 
!&-«}•. t q-ai-ti ) <ac<a<a; ^so i 
££§-<?. (VSS.) W»i?«i ( >>? ) 9J|-9«. (g©-g,») g$; as; tiggaj 

9Q9-9-. (90-tl9) 899 I [€"39 I 
9Q9|~9. ( go-fiff-tl ) qcss 9IQ 

399-9. QQ© I 

990-*.. gee© giq ®3q | 

9G-9». (g-o) gg©, cio i 
9©|-e. qs i 
9S9I-9. 993301 ai | 
9Q9|Sl|Q.-9. gqsqq i [eqw9 s i 
33-9. (\9-«i ) g©i; ciig,Q g«sg 
a^yQ ") q. (gjj-a-ti) 9i*i2gi99; 

9t-a|©-9.q<ai<a9iQ9!-,9!s£Qq©9i i 

9Q9-9*. (SIQ-^S) 99 99 I 
991-9. 9C9Q3I9I I 

99-9. (g-9) 9.® i 

990-9. qo-i <3 gq-919* i 

921-9. c$l» I 

9Q9IQ-9. gj3Q5 6)999^ 9109 l 

9Q.-9. q&; <aSo I 

9Q-9. 99} «$« I 9^-9. %<a i 

9j«)-9. (q-a) 6J9I9Q I 

9JV919-9. fltoeag i 
9jti«|-S}€il-9. q.|9Ciia I 
3Q9-9. (ge-ti9) q$ i 
9%-9«. (go-©) ©So, q§© i 
9 1-9. (gc-o) &#«!, Q©»l I 
€9-q«. cqg i 
€99-9. (qo-ti) cq©9 I 
€999|-«. ©13 €091 I [Q9I I 

€9©9-9 (qq-ns>) qig9; 3i9 agq- 

€9611-9. caoq, <ai3 9?9iQ a$ i 

€9C)h-9. ©09® I 

€99H. cq9iQ» l 
€99|-ft€Q€H?. €is>6>, g© v fl1 1 
€991*31-9. cg9iga i fens) i 

€9Q-s. de» d g&qifl9eag (t«> 
€999-9. (cq9-*i9) <aQq,Q9 1 
€999-9. (6g?-^9) eg9i; scacqg i 
€991-9. (cq?-*i-a) g€)c*i,cg99 1 
€9?0-9«. (cq9-o) ag^o, ©,§ t 
€99m-9». (cg9 N -a) egswqj-gciOsSi- 

€990-9. ( g90l-t| ) Qiq^lflq 01, 

q.fi9 I [91& i 

€99|9©h-9. (cg9NB-a) cq»i<aeQ 
€9^9-9*. (cg»i-Q9) cgaiQ»^ i (-< H* ) GQQ'i-Q. (cqjfi-a) cq»i i 
GQC^I-s. gQqsgoi qiais>i ««j- 

G9 1 a I SH». q6qq«n, g© i [sis i 
G£I|9H}. ©g ; eqiqQOlQ Q3 I 

€9l^!€1|-«f. fcicran 
GsIq^h-q. (q<jQ-g) ggta^i i 
G9l%9|s3W(sq9lQ,-g) c«ifl»©l I 

C§]sh-9. (<3<a-z) eaaflg i 

^ ^ *- •*■ -* 

CSlQI&iH}. Q<a.^ i [giqiQ i 

C^lil-Q. ( qai-ti ) qai-a9ffio q?, 

?€!©Q-». (A9I-Q9) sqiQ I 

e§iQ^H-Q. (coq-s) csiiq i [qcu i 
eolqeit-^. (9Qg-a) s-qcii; est 

Gglsi^-^. (gfoi-Q) Qiao i (gi© i 
G9JflH-Q.. (cqiq-g) soq; €ii<3fl$ i 

G9JQSi-«j. (g_Q6j-ti) g_Q9 i G§1q!9h-9. (g_q»-9-a) $Q?i-q©© I 

GSilgi^eh-g. (Wg«}a-g)^(|qgii5a, i 
C§]$lo', e^l^QM-^. (q$Q-ti,-g) 
$Q-*i qisjeeq i fasoi, gtiq I 
$,§-9. «i<a; ^a-9i|j; eqs?.. I 
g,SI9|6H>. ee»,-ii^Q i 

gff-s. siqo «?esi© i 

g,Q©£|-«>.-(gsj-ci|-T|) 98^1^1 9$ I 

gff^O^. eqq i • 

gft©-<?. ca«aa» i 

gffi-«j. gs-<ga i ' [qr> i 

gff«t-a 1^1-9. jt»g,|Q gs^iffQig 

g9-g.. (g$§-©) »<aqs?-gig, gqi^s? i 

gs|©-€>«. (gq^-So-o) oaqs-gia© i 
gQ-«>. (g-ti) qaq <a$g; ag,i 1 
g9-«. fi-ti) ^s, gg.qi 1 
3,Q9-q. '<39, egiji 1 [>iq 1 

gl9Q-Q. (<£-*!<*) 4Q9IQ9; Q«|C1|9- 

gas-**., ©^o, 2Q 1 
gS-«K gsi'go 1 
gs>-9. sa-sii, 99 1 ( >l* ) g©M-9». (g-a) gg«gi- caisfi 
g3-Q. qg, ciqi i 

6*. 

CglQ-9*. n«j: jcsiasis i 

GglOI-Q*. (9-0) g<?-9IQ9 I 

Ggl^-9. ( g-sr ) g9 i 
Sglfl-9. q§\ afl9» 9? ' 

g-«K (ai-n ) a© i , * (©s>qo i 
gsi©-««. (a<3-«) ©sqiq &a§ w ; 
ga©-«j. q^8«}fl4i-a«4i, sisaQ i 
go, gol-s. on, 319, ei»i 1 

giff-9. (ai-i») a»; aaiQ; go 1 

g'91^^. (ai»-«iq) ai»-«i5i«H 1 

giaQ-9.. (ai-^o^-ti^) a"3»«ig 1 

gia©M-<?. (a-aa-a) q^f?^-a«a 1 

gia», aios'i-*. ( ai-aq-i». « ) 
a qww aeq<a«i 1 

glS©-««. (ai-So-o) &c9si<» 1 

gl^OI-9. £qoi 1 

gl^jl «•• (3I-Q9) a©€l19; gQI 
g|Ql-«j. eii«i 1 glQGHK (3I-9Q) tiosl 
gO-Q«. (gi-o) 31939; a$ I 
$€>-«. (ai-e) H98I9 01}9i; *wat l 
g©-g|Q9-«.. gq»aie« ai<a»9iq i 
|Q-o«. (a'-QQ) aiav, «<l»; "5© 1 
g<5^jQ-Q.. faQ-^-Q-o) q?aieo; 
^"9. <3Q9i<3« <jg 1 [ ^91^0 1 
SP-«». cqis ; QSq-aiQi 1 
GS&-9. (aQ-sa)J^oi 1 

SglOrs. (affl-a) |raoi"i 
^0-«». (g-o) »»9iq «ipig 1 

?H-9. fii-g (§ nas 993 aq 1 

'9 €}-e». ( g Q-o ) cq^gg ; C9!fl» ; 

c%*i ; 9100 i 
9 9|-e. q.@9a i [qoiq Co 9g r 
C?l§-9. (aVn) gia, 919^0,; c§»- 

!«?, |Q5?-Q. (f|Q-tl, tl») QQ9 9?|S>, 
QS>9 1- 

|©0-«.. (ga-©) Q9<a ««S«, fj^QQ 1 

I §M-9. ( |^-ti-q) qq> ; gecaigsi; 

|§1-<?«. g«fi9iq 1 

|€f-9l§i-sj. ca§ . fl§Q gd" AI9C9 ( n* ) §G9ft<^-9. CQ»^ I 
S% 9*. ( |a-o) gji9ia©, 9i9 i 
|€Im q*. (ga-a) ga'eaicu I 
p-Q'.'(§ t a-©) %* i [aid, i 

l^sd^-*}.. (l t Q-ti«aq ) <t\i<x<\ i 
131-9. ( 1 Q-^-a ) 9iai; e«si t 
f ?Q-9. a,©. ?s ager-9?as i 
|l?Q-e«. (| ?«-«») g,?9siq i 
|1© 9«. (^-©) «<a; 9^o i 
|l9-«r(|iq-©) a<j§ ; 9$qc<?i i 
|§-9«. ( fJMd ) srii; 39; goi I 
l^ff-9. ^Sia-gig i 
!?©-«•. 99ao i 

|QSI-9. (SQ-t)9j'a08; <a§; gsia; 
n|Q.©-9«. §oo;<iigi 
|Q£f-9. vd -Mi l 
1^-9. (|q-e) $a; 99ia i 
e|i$9-9. §a, rerioi i 
9^-«>. (g-q) <aq>; a^iS l 
9Q-9. (g -«) 9«<a I [sen 

9Q6l-e. (<g -n») wp9cii Acs 9991, 
9Q<Si1^-9«. (a -tisuq) g^'?,-, gQg- 
9a-a^|-Q. qo 1 [eaici, 1 

«|6i-G'9qj-9. 991609 1 SUQ9-9.. (q-8c-w\ ^««i9ic}9 1 

<ai<^-Q.(g,©-Ti) g^ai<g,-c9«n 

9 ©-9. Q9©. ojs-.; 9*. $90. ojSv 

9 ©-9-. g © oq $<as$9 1 [sag 1 

*«s ■ *< " - 

9 ©-9. gQfiaa ; flciQSfli© aa- 
€9Q-s}«. qso. 919-139 l- [ai$ 1 

9hS?S>-9. ( q,o-ti9 ) cjei l 
ShflCjjQ-9. Q19Q GS«l fi9 I 
$£©-«?•. (g^-o) ssio 1 
9Q-9. 91IQI I I 
99~9. (g-*l) SQCI I 

9% 1-9. (g©-o) 999^*1 « - 
9g-9». (595-0) CO, §9 I 
919-9. (?M3 ) sqsi 1 
9 0-9*. (g-o) a&o 1 
C9 IQ8-9. {g -tig) ©©asio. I 
G^IOg'Sl-Q. ( cgtog-99-Q) 9*51 I 
3-9. aq; ac<a; a»i 
^Ql^ 9l^-9«. 9© gfi^iq 1 

3-S10-9*. flSSlQO ; 9. ' flCB flG9 

9§9ii [aiQasfli 

?§-«•. ( g-«e ) ne ag» ; ge<?si- 
< 3-§Q-9«.>ais' •, gg ) 
g-©5?-9. agis\ 1 

3©8-q.. (q-©g) ^'| 

$-©$-9«. ^aiff 1 ( M9 1) q-Q-Q. t^wiQ; a9!Q«Q qifoj"! 

Sjff-o. ( q»-ti ) qo, as> I 

Sja-9. ( ys-9 ) «oi(?aisQ «q« 
Sh39-o.0«l©; q«aqq«i 

^ o -fl«. ac<a, ©«© i 

Sl^fl,<3-9. qq« <ae9Q«i-9iei«»i gi i 

SR-«. ««$© i SJIfcilff-*.. (q-tiai») %<s>% i 

SJ Wi l^-9.(q-a q^-Q-q) cvQ-aio i 

S|ia1-9.<ae;gqi; <a<foiqi i 
SJls^-9*. f^^e) s»q t»ai» i 

S|l l QS l M-5^^gs-g) <jqs^aeTi<5. 9Q- 

S(l?J-9. (%-vti) ao-acqi«» i 
gQ, «i>f-.Q gcqi©»g© ^5<asi-<!iq i $61-9. (VMQ-tl) CQ9CQ9, 3ff^ ^IfiH-V. (Sa-fl) «ia©l « S}^-9'. ( q-ti«j ) tian^ i 
SJ9I-9. (gsaoo) Q<a«i i 

^•^^(w-^w) flcv»gig ass 
.«ei»%i« i [Slg«i-«i«iqi 

W&*\C*- .' ( ^-«« ) ' •qtoq ; i?. 

$|Sa-9.« (q-nsci) ©S\a9; i 

9 «!©-•. (£««) <i<3Wi S}%-9». (^<5-o) cqoa§ i 

3l$|Q-9.(*$-S-*l) ticri9l€); SOffl | 

SJl^O-9*. ticnqo i [q,qi 

CS}$l°$h»".(* Q®i-©Q-Q*)seei8i- 
€S|9-o. (qo-tj) Qfl, *io i 
£$99-9. ( ^Q-tio ) qn-e>i<aiQ«i i 

cf a-^Q-9*. flca&Q,q i 

cf &6i1-9». cqai^efn, 9*«AQ«n 1 20 >«r ) 9 9iS99|q «qq,'ao.9«f i §°9-9. «s9ea9 ; aq; qi. q«qi i 

§, §Q-tK q%8-q99 ao i [ «iq i 
99-9*. (aQ<3) «iiai; 9. »iisu rtt- 
QQQ 9. ©l«q I 
9©fl-9. (a$q) <a$gi9 i 
§S-9. G9~l§9; <ai9isi i 

9?9l-& <aa% <aoiQs?i i 
§0|Q-t|.. q^qi, ti«gj9 i 

§©-9». (Q9 ©) 9fi>9; 5,115© 1 

^QsiQ-o. (ej«fi) as 1 
S}QhI-9. (Q»-a-e») <?«, fliQ«i 1 
§{?$?-«. (<jff t)s>) sa 1 

§<$:<?. ouao^ q<auq«t; 93 1 ^Hk C59-0) <Jl©9, <M9l«l9 1 

§£3,1-9. (trial) qgi9 1 

§flJ-9. 6<ai$Q as I 

§^-9, tift 1 [ qww 1 

§>6h«K ( £-tl ) $QS9^; 9. fl$lC99; 

9Q-9. (2-q) ^1; q»Q 1 1 9Q« f 

SQSH, qg, «j.Qcr 1 j>caa 1 
§$£!, §Q©-9». aie-oV 1 
'S'QOltt-^. aig,9eag 1 
§^©03-9. <geiot 1 
^qq^-9. (Qu«a-tia) «ji$ 1 

§)QQ|-9. <5QQ 1 
^-9*. (^-'O) Q«<1«^ I 

$&S-& ( QQ-*IS-tl ) $•$ I 
9 g '-9. ( ^3-" ) WO'&K) I 
§€&-$>.. (\^-t|») Q9'9W I 

§G>*?-9. ^sfel I 

$Q$-«j>. (Qflfor 1 ^) 9»8«?<f I 
W^SH?./ 91B9S, 99 t ( Mi ) §QS!-9. <a»-9sf<9; G^9 | [so, t 

§99-© (§-*l9) 39, cqifl I 
5^8 §q«i-9. cQiniago i 
§S>«Im-9. (<3$>sh3) Qoiqi i 
§9-9. (<3<a-n) <}iq, i 

§Q$-9. Gt«§Q I 
§g,"9. 910, 9Q; $(j I 
§g-QQ-9. fll§9 I [$gfl] i 

§g1~9 (Qg-Q») QIO,. «q; qi- 
§IQ~9. G^«l • 

§IQQI-9. (eiai) <5§q%Q "fliQ i 

§li>-9. 99ICJ J 

§l$Q-9. q| i 

§l$-9. Vg I 
§19-9. 6969<aQ I 

§l§J-9. q<3sn«9eiia 1 

§10-9. (<3gSI«9) Qg I 
§l < »l-9. (99880©) Qg1 I 

§lff-9. (qi-o) a©; »ia i 
§|£\-*k caseee so i 

§IQ-9 qsiQQ flioi; 9Q«i i 

§IQ9, §|Q-9.. ($-q<J, Q9)9Qfl- §19-9. q,ic«i9Q *tcrstcri9«gg i 

§l^9>9|-9. Q0I<2 C$f 9l;a$l9!C<?' 

§!S9Q-9. 9l«i9C«s | [c^eas | 
§19, §I9m-9. (3,3-*i,a) qq; 9I9,Q 
§l§|-9IQ-9. <a»«»« 9191a© I 
9°9l-9. (gffg-ti-a) <acjQ tipi-gia- 
C9&I i [§-q 9iq | 

f?°9-9». ( e»ja-Q ) 6*39, 5.39, 
fJQI-e. cq«ae©« cq<jiq u 

§^o-9. ss»cie i 
§9-9. 9qq eg* <?s i 

§f|Q-9. gqQiQci cm i 

ge©€iei|-9. flcr»qiac»8i 1 
f?C©9l-9-. (§©-Qg-Qs?)flcr«i9i6>.i i 
gCj}!^- C99IBCIS 1 
IJQ-9. 8Qatf<?swi i 

@CQ|fi)|-9. sqi«i i 

fJfl-9. §9IQ; 9«. S10© I 

§lfll ^r9. 09 1 ( ) §>QSW-Glsf-9. §§l I 

@G%IG>-e. osier i 
@919-9. («riai) n«-citfi»r I 

"i??-*?*. (qi-o) cj^o; as?-.; *iafl i 
•31Q9-9. gq; sy^caa i 
^9?l-o. (asw) aa 1 

§S*|-9. QR19 1 

§=)1-9. soriQ^qa 061 
§©|€i9-9. (§o-tia«) tjqf 1 
§©§Q-9. flawed q,i?«i9<? qaaoi 
§©-9». (es-o) a<s«a I 

^9-i-q.. (^g-g) ^Qqgig 1 €"s}§>9l-9. gQfi «S9ij qS*i 1 
ۤSI-9. g^a^id 1 - 
G59I-9. 91939 fli'3 1 „ 
e^-«.^iQa; a©; actios?; aji 1 
G§SI-9. q/i [qua) 1 

g§^-9«. §&, oii»i 1 

G^ 101-9. (9-0) 3@9IQ 1 
C2l^-e. (95) c<}in, <ai<a 1 
G^IPI-*. (g-n) flggio-asr* skkq 
QQcag 1 

G9IQ-9. </<iwji|9i» 1 
3.Q-*. ti&Sa «4<3Q ©ttiaq 1 

§SN«. (^g-s>) $g, r<3 i 
-> -1 - i- 1 *• 

919-9.' (<5q-ti)iaq 1 

€§Q|-9. «ww© I 
^IQfll-9-. a^lQQiqfl) I 0R1SSA MISSION PRESS,— S. F. ROBINSON, SUPT.