Skip to main content

Full text of "The Egyptian Problem"

See other formats


•nil-; KI;VITIAN PKOBLKM
m.\r.
thr iu}
j  1. ii .
K
1 m uhi«'h n rw/WiW, nr n-lipnus festival, !*•• !>-.-!< u«us nf liirht*, l»uy it fr\v s\v«*ffs,
{»• t* ii!* ti.t thr milling of rrlijL'inus pnrms IYi*!:iy*H day *>f rv*t I ii**vnt<4 to visiting
.nu hf \\riit hnmr to his family, vuth >v»* la> \uf<« a- hr rnuM itnt nt!f»nl to N»«t all >tu»lnit> art* as au-t«*n\ hut fi'i ;-.iii!»-- ii»» i!it»n* <-i)lrr intn th«-ir ill f> 'Mn.^ «»f n-tT^at inn. •-. • jlirary y«-ar^ nf study jirnlit fhi» i.i;?i 1 - All flit* r,i,iii»!i*- nf Mahninrftan !«-^!i l;ii»l dfiwii hy th«* ^n-at «!nffi»rs ['»nr »isiiVl'rlit H«*h'*n!K nf f!p*ul»*i5y • *'!,Iv Hi lli^-ir prni-t'^si'H of rmlif»rati»»n
I$U! wh'.Jil
\i * 1 \ f
Ji1i<l  ?«*'!  ll\  fh«   '].sn?  «•{  tli»'  rnrji-.s  i'* t|Iil!i»iH  l»t  atJ    Hi!'
l*^u-liii!^ r »•• »n".;.J!:v fi'i'ina-l aii«l f»'ii*l^ to *i«'V»'I»»j> lh»- »a« in«»r\ j,»th»r 'itaii tli«- n-.^nnin^ jm\\«-r^ nf th««
i-t!iti«'!jt. I-! Uff ,-ji-«-., fhf 'iinly uf ih»- Tnt'iitiniK t.f tljr- IV-j'h'' f-.rij--. iiMinU tijH»fi ,ut a«*«'ura?<' kni iw Ifil^r ».f t!i*" ?:i;^ ' * ' ••!»-- ,-^/. h- *n!i**H f*,,r th«* imTura«*v <»f ra«-h 1 r.-^it^J- • ••*"! l^*' '' lu.-i. ='' HI lip" '-h-uu «*f \\ itn»- <••'«"•' f IiiMii^h ttii^in it r> u.«''--i '?i.^ iv IM lilt- iivniitli «»{ t)i*' Pmphi-t hint-
H'lf,   I*',   th«-   ' •  llip.ilil' -lln   nf   fll»'   Pmjilji'1 ,   th".-:.-   ujj'l
r-*'«»-i\.«i th'iu ff-!!i  }tr- i.«;?ii|M,hi^!.i-, J4i|tj •-», ,,|t fj«»«ii !•** III**  tl»i»-  ^Ji«!i  !h«'\  •««•!*-  lili-ilh ,  a!»*|  f»U1  all  tltlP',  *'Ili l*-««il«-4 ill  lli*'-  f^rin  Hi  whi»Ji  tiit-i,  « ;iiii*-  !*s  In* ui'tj»t*i! li!i*|  rtf«-  J'l'ill  ;•*<<« J»U-'»J  H.H  |M-V»*TI'|  uliV  fimir*  p< 4---thill? V
r»! ii«..ti}it fl,:,n t)*-  lv'i..-iU h-^-H   nr t.il*- th«- -ti^!>  ..f
Aral*!*- ^niiiiiiij-a, %»Jii«-hif m v »*•",% «tf fhr t«-\tnai ^tiirii'.y »»f iii«* K*>i.»n, v?» i«-|P».*r.i«-"i iv* fl««' »-«-rri»-r '-i*«tif *•} all KUiiti*' tfirnni^. If !«uli»» vi-ry L!u^»* in t)i«- In^f « i^hf \«-,:ir.^
nf  til.*' Mu«!«-f*tV  tMfflf'llIlllIi,    It  f«'.ii-h»'^  llllil th»*  lU«\,i!UIii:
ali'l i-xi'l.uJir- *" hnn th'- f».»rin nf *'Vrty  \SMj.l ijf-.rii in fh»«
fnrlrrl  }...*-!,,  ;»,I^-!  ! hi-r«-f« >f»'  I'Hjiill'!«'  « »f  J.rUU.'  U^.r»|  Hi  iUiV
n,
tt?
'•  fl!            thought it was their duty to do so, and not at all because