Skip to main content

Full text of "The Holy Bible New Testament complete in Telegu (Telugu) India - 1860"

See other formats


THE 

LB NEW TESTAMENT LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST TKANSLATED INTO TELTJOU FROM THE ORIGINAL GREEK. 


MADRAS: 

PRINTED AT THE AMERICAN MISSION PRESS 

FOE THE MADRAS AUXILIARY BIBLE SOCIETY, 
And sold at their Depository, 155 Popham's Broadway. 

18 60. THE BOOKS OF THE NEW TESTAMENT. 
^t$S^. 


sSSJJSm. 


S5b-g 


-s>7- 


s ■^fS^er^^J. • • • • • • • • • ^ 


s5cr«(«jj_ 

ew"s^ . . . • ... 


<^^ 

-3^ 

r^O 

S'J- 


O ©■Sod'^cJ&o 
_3 ©"Soo'^cJSbo. , 

-^^ ... 
b- 

.. 3 

o 

.. n3 


s^ss:^' 


na. 


c55r»§^e» 


... 


... 


* • • 


X 


o §^8o^ 


Oe_ 


O -|)&J6 


.. 


, , 


» • • 


.. . X 


_3 g^8o^ 


o3 


^ "^elbeo 


... 


.. 


.. 


3 


KejQcSS) 


e- 


O Sj^S3-8i3i 
• • • 


. • . 


., . X 


oil3l> 


a- 


_2> ST'Sj^Sb . . 


. . 


• . • . . 


o 


l>Siii 


^ 


3 Scr«^Sb 


. . . o 


§"ey"^^ 


^ 


cSSbj-ots^ 


• • < * • • 


o 


O ^T5jeS^^>2. • • • 


X 


^ggl^rj^ra^ 


. . . 


3-2) THE GOSPEL OF MATTHEW. s5b "B sr^, ^ }6 ^ ^5-^ ^ s~. tfi^Sc>5&>, ■cr';5cp>j6 ciSJocSj §"^30. •^'^sSs oi,^^ 

— < — .! 

^er^sSi 2S^(3So2?=S3 tr»;S^2x> o&oJi) 5'"^sS3. 

^jTjNS) ^"SSo. ^J^ti ■^'^8^ jt'&J&SXj S'"^ 

O- «f)c5S3-> e:5-;Jr«;3o §'"aSo. feSTCT' Sj'-Stm-'-^-^ 
So. ^£§cSSj-" St'IT'SmSj g'"SiSo. Scr»'e3^xSiD ^jIcSSj-" St'IT'SmSj g'"SiSo 00 SbJSb S'"5iSb. e3'ST'&> ^3-»g>^c3&r'SSb S'^Sb. o3 ^ex>'Sei02J'\'3e>oSb §'"SSb. 'Seo'5P'\"Se>3 ftSj 


«5tfiSboe)^)N ^tSi-KP-ex) 5fj5sS»e»Sn zs^bcSb "SaiiS 
4sSm ■sSabTvT'ex) eJ^JabD^Xli3b^ wzxitf-^Sbey^ ^^ ftSoxiO SotSo ^l.?%> zs^jSjo CO Q — ^ 

^ 9 — i CO T 

W«oS3"SjSb. W^v^ ^"SioSo "^SSSo^c^rf St' Of- 

WsSsScpS '558a5^^e)g' J5s5^7?5:£»-7r> e5"SoSb 02S 
-TT^e&iDSo ^"^So^iSb. esseo;5 l)^S) ?<o8o-0 _so 

So^SJ-OoS^'ajS ^T»"f^ fe i^»ga)rf sfc8cS5o;«) 

^eso\§"Sbio5o ^d!Sb^JJSoJS» SiootSnto% ^~Sk> 

K-$s-sS»eJ^ ^)43^S t38^^3-»e5^ej g'©?\cSSbo;^-v 
T ^eo qj _tJ CO c*. 

S. eS'So SosSJ'Ooa g'sfolSb «ciBb^5o ^&i W"^ _SO 
^«b "^^^eSs^ a)oeSDg'o't3 McSSb^ ejrf ^^M 
wSb 11^8 -^asSbDOSbo-O i5ii^o-C3brflO o38^Sb. 
S!»b/N^ -^r g'rfgg' K?^^S^ Sos5j-i33a rsb«b -S-S 
«SS5;j&'fcSdebrf§o — ^■^oelS'^ ^^i^ 55brfSo _«>3 

"^«b ■^iooe&tfa ^■^^ ^^^ ■^■^ '^^<;j 

rfa "SS'^'^toiM omJ^ocF' 2387?SSb. ^ri^iki s't^ 
St'^^ "Oyer's) ^^^^Mg"^ iSj'SS «SeJ 

^fJi;^§^a 63"So «5j5 5^«)0CSir»ex> So^JSSa g"^ _2)>t j5;5& es'SoSb ^D^oKS' ?$o"Ssj). £0 1 o Matthew II, III. oSof _5), 3 s5?J_£s5co 9 _9 SSJ5£j3bo. 

o — o — 

a^ sr^^ ^rf_r^e^ ^;^ci!5oW!S c»od;5n«S) 

sSw-TV l)£)S)o-0 «sX)S5(Srf rf(S;^-s-'ej3bSb u^8 
cr- c6w «8i!7^555Sxnr' '3e»;Sor'a — Sto-So "S? « 

f~ ^o^Si>. sySo v^^ sSr-ko »» "Se>o'SC>8. 

Q — CO 

OO 5&|^5o zr<'8§ iS»o2&Tr» rf<S^So. sp>So « ^d^ 
OO So-09. ft9^^a&) ^r»8S omo^S sS-SD^ wgS 

a^o^S iJr'SsJr'oM ^sS) fe§^ ^^^ ^25go is^^^^ «5e§S§^ SjB^Sci. WSi^&> 65dSbS5 '^O oV 

oos a®-oss53 ^;g,^^ k£/^ '^S'^ siDi^ 

«^§3^^ ;5a5b7350M-Kr» r€"KS^ ^sySSoeSSSSN 

O CO 

OO v_^ — D a — 

S^OM^ ef«Ssr°«^ OMJ&/r^ ^^^^ea»g'^ iS^eJ 
SOXb'^ey^ ^x°"f^5o -sJ^oSn s5bo£& ,^^0(S^'S _2>o 

So. ftsa^iis washrf ■^'S « S^5g)sS)^^ «>g» _2>o 
I^SSShj^ b^§"^ ^^y^j^oo "^S'jSJJsJSo sS'^ 

3 55(5£53ba. 

i^gJSJoey* ^^rjS^ ^o'gsb aio&g'o'tj ^ 3 
^^S»g'^ sirXs-SSioiS) S2Ss35-tfo<§ MoBorf 
^s6e)S6 73or'!?'«»3 "^ciSboa^O eeJwes&ieJ^ S^* 

— O ^ O Ky —o a— CO 

V — y _o at _s> Matthew IV. o3b^ b' SSJJ^SScw. 3 ;3o\ ia»rr°e-»b5S 73SiT°t3"^;5 ^^§';S«e) ■sr'tfo 

V 
o 

Q — CO oL — o oC 

O-S ■^^ ?53o*^3b. eSdSb^ '^feo escsfirf '^QeJ^ 

eo ""J 

o3 «sx5^& ^»o ?fl)gci&;«)o-0 cSm'55^s-sS) 

OM "SSo. WoJiiSj ^sSo — o!S5j5fe "5^»^ ^D0£5b 
Oa_ ecSferfSS tSer'?^ •S^S'^Sb. J^JSd •^^rfrfio 

CO O 

02 ■3J-»'3»b. e^^jJfo omCSj^—- ^ci&^ -SJ- (^cSSb 
go;Sr'J6a&i om-»(S£>sS ciSooJ& "^^Sb 75o§^sS,55Jfo 
e5bjr»>,^"^ "^S" 3'^353bc> «"5-'9'sS)0iSb0-O S'Sl^Sb. b" ^.JJ^SSm. 

ew Q — oo ^ 

^sS» ^Srf e5fio-;3-«S fcSciSbrfSG esS'S ^'Ibssb; 
esi^a^j « S^i^Siik) escssbrf SmSI s5-0;^-r- 3 

^^ "^ o_ CO eo 

;S — sSsSbaisgS&i 6"l3s5ej Sir,^"^ ■sr'§oo-cr» 

^^ Q_ CO 'C-^ CO 

iM,5fc55rfS) ^j-°|isSbW(S cJSx^JS"^ ^^&.o_g?5S)o 
s55o edSb^Sb S^§^3 "3? ?<)(S §^«;^S eScXSb 

Xb8o-£) «Js5 eSb-"§Ja)§o e5zr°l)0-CSbfSa»N fe "^eSsSba 

eJa e3cssb?$§^ ^"?j^sb. ecJSbSo ^^ — ©sA z 
M(SSb;5sSb aj§jj_l> ^3|3rf o3J5£e5sbj arfii 

o — 

S3-43 55bgn>5fi)SSbabN McSBb^So -Sj^gjo-O — k^ F" 

»»^ SSo ojD^^O Hcs&iaS^ SiSt^^. fc9^^(& oo 
^^ TyKlS^ — ■^eJ'iSJ' ■KT' 'SiSbg'So s^sfio 

8o-0 «csS)rf;5b sSr-j^"^ M'D^^o-rfs^'Bs'S^^^cssb 
^3(§ <55bDf5\ ess ^"^^SS>. 69ol5fci J^'eT'Sib «cSSb OO 
X^Sb ScS-OsJr^ajSSb. «5'i53& omJSj/T^ &r>&ex) 

^T'ss^sb wsi^Rox^w'S;5a ^s3o sa XS 0_9 

'Sa&So "SfjSb. «'^>B&) — azJDtr^Sb ■^§'jS»;3b\ o3 

Q_. CO OJ OL 

^^T'bSx) "^^i&Sb\ SM'ZT's-^SbSo W^ejSbl^N 
•iSsSbJi^ &J5sS»s:t\ Wrfg23SSbe)S»§'j^ XS^cSSb 

?3Sbt>o ^ToS^ "SeN^b -3J-°-0tS»»^ S5bCJr3SS» 
d5T» sSbj^oSbiTT' 53t>oS'i3S;tfa "^^^'^'^idijo * ■^r. 


Matthew V. Sb~§ >l S5Jj^55co. 02 S'^^$^^J■'^3-•iX»So^5■^3^"5"°^^5SMo"S«fo. w^^^ 


5j3c»i£5, or- 2?'w8S'3 dSxo&Q. fts'Sj-edfo tsci&;5 — -sj^ ^owiS 

o OJ 

_2>o eJS5b "^iSbsSa sy»a§^ ^ti^sSb. 'Soko'^ TT-iH 

(J^ CO Q— a — o 

"3o4j^ 'st'So ■aowSo-oa. 

_33 e5eo:5T-'eS ^tSo ■sn'8 !3orf.^?6e)er^ ^SS'^ 

&^§"S o5-On8. MtSsS^ Tj^e? rtC';6a38'S.«o. 

_»> 5^gyo «ciS);5 ^mSI s5-0]^8. WoSjifo &5ci&;i 
efii ■Sj-"S& "38-0 ^r»a§ ^^"^So-0;S"^s5cio^ — 

V g'o'^ e-5^^ tr^MgsSu •5r>8S. J&s^j^i"^ ■sr»8S sr^es ^soX) TSSSo^o-c&r'ocfoos. fee e_ 

§^t55o eg'© JSSJjoo Ke)sr»t6 ^Xs^odbex) 
i5;&o ?Cej-3-»J6 ^XgBSoSbejo ajoCSbg'o'^ -3^63 

■i3J-o&6o. •!5rfar'-j;r°:^?38^ S3-°So ^KSsSoefcexi f- 

&«» ^3o£i>ro"fe> w-^s" ■D-°Kgss» -sT^aa. 

IT- S)S)oelj5» «;&iexi So^Sb SoSo-O «58SU OO 

— ° — .! 

5S«Tr» ^©■^4j's5ji& Str-So ^Xc^o&exi. fSo n_s 
§^5lx3!§ Soiil) e55Soao-vSo(S a^oCiig'o'tj 
S^lp -^vsSx e-g-'^^tf^ ftS^g"^ c55bos^a — 

ejSSb eS8S)o8. 

(O Q — CO 

SxrJS iSioa ^fcD£-3a>3 s&t&l^ cSSiJoJJ "^5£i>. 
TVS SJo-tfajj ioJS 'ST'^ "^4oSo e5's3;j2fo omo Sj2S4o Sj" 


^T^So-rf 


v_/ —DO— eo aSboioSo ^-OxS^^S ^eJo-tf^JJb "atf'^a&NioSo 

s6. Tresis ojT' eSKwsT^ S)oi?^l) 
eo ^ o- 

"^g* zr'S^TT' Or8 s5bSo^ce)5o Mer»xb^ e)\"^S) Or- Matthew V. iSb"^ >i s3^^s5io. _ao s&jey^ ^"^^ "sy^ci S)ex)^wd&)3b. ^joSSd 
r^<35b=So^ feSS"©^ Sir- h8 aoSo^^T^ »2 

_ao ^tfs^cJo ■^•itsj sSJSas^ ^Ss^dg ■^"^CT'ifo 

Sji- oieo o^ 

^oJ&isSm •^g'!^'^ •^g-^5' Si ^©^r»a SSj>|_ 

ir>^!Q hS^ X)«"^ ^^S^SoTJ'^So, 

(&«)>) es5_;j"S ll^ SJ'^2ScsS>s5bo£S> M'SoS'''^ ot CO 

;&8»^ fe^ Wj^sSrcaSM '^cisbg' § ^«5^s5j» 33 
cstixv^ ^^^^55 '^So-tS c5"8S» ^6^ 

iScxa'i "^Sb £w§^ ^^^S ^tfo^— ^3oe^ 3^* 

5^al3 55J& ^ooCfcig'o'fc -W8 "^^S So^ 
^^^ c5&3;£^a. ^Su §^2^3 !6J5i> ^3o£S) 3>t 

XT'a?^ ■S3ior3"2o cS3bo?$>, a. fe «5e>5^5j3 ,'S3,rfcr> 3s_ 

sSr-io «9^S& W^s5b "s^jSj T^e& W^^. <35booi» 

^"Sxsj — bjsro'f; ^oSoj^j.'^a ^a^ wa 

CO 

§"0431 g',«i>^— ■S5o43§ «exi MS ^«^w"S;:5» 3a- 
tXPlih SScJSxTT'^eo. Wom"^ "^Sb SXT'S^ 3f- 

oL eo eo 

§"<3b6o5o cxM-."5\c>MO^ -ST^S) ^) lb s6 ■s5 iSixiSoN 

"SSbr &csS)^J5b. 
o 

•;t'> OS. mom"^ "^sso JwS^ ^"=f)^n;$^o"^ — Vb" 

-Ti — t! "J 

2>,o^ ■sp'8i "^exi ^cssio^ SDo^Sfo SoRoO 

6 * "eSr, ^8^5o£>5*^. t "^S", §oo4oo«80?^*oa»"^. t "^^. ^e^SoejS^. >t Matthew VI. i3b"§ £- S3^_£55c». iJ'a i33e»Sb^ MftT'K) ^^■:^J-^8i Kzy. Sir" ■A^ir^^r' 
txy &Q5'\|5q^ ■^dBbSSoTT' z^^iK^eS^S^ofi 

5&orfo fego -^vtio-c&ys^^. 

^o&'s5j5o ^DoJ&g'o^ 5&sSbJ^cej5o «i«o'S)"^ 

^ ^(p <J CO ^ 

«>oge5oX5S5oJ& ^^\ fe e^o^^S) ?<n-£is- ,^^ 80 
■cS-)&) «553^5^i WoSdo?<56oe53 •CSj-°'3 fc «5o^^ 

O CO 

F- e&g'o^ Sweso eia&iijS) ^ikiK^ sSx;&>-^ txrSi ^ — «'s^§'s3c>o£5b qg)^ sSj' (5o^ fc -Rnsfoajj no 

<3i>oti:>^^ fe -OgSvM ~Si8"^«3sS) TV^. Sir' DO 

sS». Sj-" 2x>3f3<(»£)So "SdsSm iS\S)oo-Ss$ vS^"^~° '^-^ 
JJ:&5 s5bn> exDrasSJjew i^SXio-cSbs^. sSosS»Si3 f^^!^ o3 
S3er^§ "Sg" iifoSoo-O 5&iS»sS) lfS)N0x3bSM ^30 
J&^o"^ ■a^230^Si> ^3e)aj3SSj^ ;i>Sr=s&c55b5SSb>i 

oioJ&g'o'^ sSbiSbJ^ce) e5S>^<5^e)o JW»{6 ofe* 
i^Stao-ZiTikJcxa'^ W-S^§'jX»e5^ ^?S>. Sir- e5o^ 

sSj^J^gej l5&^«S3iMOo iS^SwoxSg'^ S Jw «So^ 

ifo «5ol^8o?<»$3oJS3 ■CSr^^ fc i5o|tS, w&-«?Jo?C 

^Oo^.^ OM^l^^ S^oKvo ^rf^sSM "^S. 5^oK 

J^rfjS» §J'^6^^r'rfoS wr^Sf ■O^akj^^r' elb 
2^13-° ■5T'?5 "^Baei) wS'(j_S» (ST'oKex- S'^>,Si» 

J;JsSj&i ^a^i^Si ^!f\Sr* ^'g-^Si Sxr ^\tics&> 
S&oeT" "Sewl? dSi»0(&);3c). fe g'»o\ ^JJ"S"^ i) _2)3 Matthew VII. 


s5{5£55oo. -ae_ -Ooao-rfg'o(S. feS^S^J^aw^o^ ^^ra^SSb^ 

-scs- "^g" ;i>3-»"SaSo ^d55Jj_e5 ^^r'rf KwJ^. 55b 

-sr- s^jSa «<y^-OoT3b§";5o<S. ess ^sxS5J§ wa 

«l;i5o rSHrf ;5s5j^ "izj^So^S^ h&^ •^g'lr'S 

jS'S^.'^^ we)o§'8o-tSw5» "^eSS VyyS^ ^S^jSb 

3o T^^ So. "^(^ q$0(S "^-g) sS^ocuts^ ■^ai5o^^"S 

«S ^ ,-" CO 

3_s> ■Oo©ox5§'oS Sao'.Sog'o^ l5^?$aN.^» WS^o 
T5^Kg;S»SoSio\ &3cS!S)s5 «)6a»>, 'a«SS'o(S «^_;j&> 

-2 §";5§j jwejs &^s- ^dBS§o<§. ®ooj&ro"t5 

JXpOo '^^ 5^g- tS^Svj^ SoaiDab «j-Os- fc^ ^1 p5^Sr>vr»eS03a^ ^^^io ^u. L "^& X 

c35»;S» Wo3v^ ^ T3"^j-°>r»J58oa §"0^6?^ rfex) 
?3o &Si'^cS5co^S) ■?r°TV -C3cn>2^;S-c5o\SD. SoSS a_ 

CO ^ ' U^ — i 

"3©"! ^s-aS £r°«6&Sb. — r^'tj xr^ai ScsSi 

Ooa& «^"^A '5"^^ e<S?\"d «ic5S§ ■CT'OM OM-CSb^ 
icr>. "^g" "^S3 WcSK"^ Me5»i ^sSm om-So^ OO 

;$)oO ooo-t^ex cxm-v5on4j56 •;5S&>©o-£);SJoom S 

tr-eS eoll§'o"fo ^30§^ ^oSo^sS-TT' JSjo-O 

•i^zo^ ^SoS3pCe>o JXrSJ "^iSS '^cSSi SS^S 0_S ^aS,Sc^'^^S»sS>^ ,^3, ?3,s5g'ex)"Si ^ dSbasSNS. ae6So z5^^?5J5oo;i ^"d5oa5o(g ^3oe5b o3 
So"^ -sr^esj «"^S6g^ cSSx!-KJ-\6o. WOOD'S -JjS ob* 

ft9a2S,'53,s5^e)So «o8o-u) 23-',?C,eS^S^o<g. st'SS oM 

>-_/ . — « . O — o 

T3-°>,«3 Woxi'S er^^ej , Sr',;$'So;5 «5^'i§'cxM 
c35b5-Kr°>j«S. 73^8 -^ySisw^o •S3-»8S) "Soc^ Oe_ 

CO V / coo^ — 

CO eo ^-^ coo— 

J&TV. -^er';6s$ ,o3,S ^o-O ^t^jabN sSoo-0 08 O * "^S", "3ooS4o. Matthew VIII. 53b^ CT ^Ci^Sico. »oa^ cxa<&>\;&> Wom"^ -S-'S ^400 ^^S -^oik, I S)'^ cSSt-mSoX)! -CSj-^Sjo-O "33-^ ^^r-ai •^iSi.S 

CO lJ £0 f« '-' OO- OM-CSJNSb. SSjo-O ^fco "S^S ■SJO^ coo^SJ"^ 
^osSe) was ■8e>o^§^;5 Kvdo, 

CO 

<J CO CO 

oJ CO CO 

_96_ "dcsfii wafoioSiw ^JJ^e&i. sS^as-i ^3s5dSo c»j-» 

CO oL 

_9F- MdSb:^ ^^■^§';S)orf§o W^^ft'gaSa ^DoCijg'o 
^ ecssb;^ ^-° ^ ej si's "T'goo-c?' M^-s-°S3i5 

Ke) sr»» si's ■ST'SS ^SS'^^^ ^o"3sb. 
_») ^^zaex) eci(6;5sS>"3oMiSo-08. W«3^i& omC&>^ 

V j6>. ■5S_^§' 2r>^«J ^a&iS» Wom"^ "S? aiSb^ O-5J0-7V SicSSoaoo-0?$ S^^^ ^^Sjg-o-C&SiiS 

■^r §'«r^«S escssorf ^»ai ss-q^ j^^^r- 

ed8is5Sb ^ak>§""SSb. esoJ^So ^^ '^SSa ^-iS^ 2 
ioSo "^Sb S3-»«ogJ^i5b T^JSb Wom"^ ^ "SroiS 

Sb ■ST' '^© ioJS TT'EWSSwSo ^TT^JSi "^Sb 

■^ra sJpssbo^ ^^isb— 5&a simS's s^o't^ 

s5-CSo\!Jb TT' zyAi^ feX) '^cJSmS&o'^) '3?5B5Sb 
W3 ,^Sbg^??ao^i3b. ^!3ci »» ^^^g "° 

o&aSK W~^2oex) l^^s-SSbo-OS^ ^SsSSbiOrSbo no 

CO 

Wgji3b>j6y ^o&r'a c55bsrf>|^ ftSe^X) «gs^ 
■CS3-°-0 «'So ■^ONg ^SwioTV^ ssJSsSxi «"3oSb 0>t 
ScS^Sb. «iX5;j& M^^ "^-O -ST^ai ■^^^■^Sib. 

•^dSboT'e)"3osS^-jt&) JScRSsC J&eX) 'Sj^;^ Oa_ 
W^SooSib «dtS>rfS»S§ "3-S>)8. Mdtsbrf S5brf 02 
Me)lr»^i5e)Sb &^§^a sSb;^ S^A'abjej^ 55lr>o 

W(Srfa ^K'^'^ r'tfSo eSciSbrf SJ'4j:5e) We^wSb 

c« — i 

dS5-;3-°eJ ^r5o efrf -Cfcickj^ ^;S^ wjj^ 'fSj^cr' oor 

CO OVf 

^SbawSb ■iSj'-O ft9:555ej55 "aSoiDSo Wst'Sjo 

CO SJ"- Matthew IX. oS:>'^ F" s5?J_£5io. k^ &3^y_&i "S^&^^^^^SiS^ »ssb>|_ 'Sow 
-SO ^o8b;i» aosbrfS^ ^©"gsfo. esoJ&So ^!3o— 

-SO M^__jSfo fcSd&;i Saiscejer* s5b8Soog'd&) ^^^sp> 
-S_s 4o5o 73-53 "^wasSba edtSJ^S^ ■S&;-jS53;J&) 

rw2S elb^So §'8"SS> Wom"^ McSfisS »^8^^ 
-S>{ ^o"SK>b. es^^ifo §S^ge» tJdtSirf SxiSisS-eVv 

-Se_ sSoaiosX) b'J\o^S&S ^Sj^S^-odSo e50Si?5 — L 
_S2 ^o"asi>. ftS 5&Sb3J52eJ0 Ǥ\;<o'S3^ -^cSfesS 

OMl&K^ ^T'fi) — "^^a 5o;Sr'a3Sf"S s5 ^J^a^ 

Q — 
CO —i 

;&o£Jer^i "SO ^SoSi «5^v& om&A^ m 

CO OJ 33 .«,SJ3t5^i aoS-?^© ^?'e5-^ 

VJ^ O CO ?o^^. ■sr>«S •^8sJr*o(» ■s34or3^er^ ^'^So-O ^5oS3<^ 
S»e>o -dS^rf sr»8a /•<o8o-OrfO •^ooXJewr'a T5si>^ 

CO — £> 3b'^^^'3Sg)8. sSnb wS;SJ'eȤ"S8. 

cSSborfj^ -^rs eScXSJS ^wS§ §s5oS"a ss-o^8. 
^<53 ^r»8 S>v^^iisSx& <&r^-Q — §6rfj'Ji3-c7» 

S7»8 tfoo^ex) -CSJn>-5) — JwOS SaoJ&Si Oj» 

iSs" ,%^ "^O fii&^siia ^:5;j^ SMej^sSJ-" b_ 

sSciS>sx§ 5o;5cr'03si w^-5^!5iS» §'««» jxpJSj 
"Sejoj&r*"^ §^t5S3 W» «£)l— S^ -§-Q h 

— ^ CO ^ 

"e5-0 iJtf oMo43§ ■slab, wom"^ i^,a»)o ■jr°0 or- 

co \^ 

^?Sd wS'i 25sbo-£> "SiXjSir' jSjoS"^) ^l>4oo f- 
(r^ CO ^^ €0 

^»S l3^eo\^N SS»"§ W"^ "^So Kej •§)§' s5bS> 
3(DS3 ■CScn'-O — ^i*5_ ■3oM<So-CSJSSbS) We^flS^ 

^S&. MdSbrf OMOir* ^Mrf ^^dBJotSb Sj' OO 

CO ' — O 

W^SolJjS ?5ooS'esoex)»a>, -^^ooSn ^-ON ^&> 
5^SoSb^ eScjSisJ §J^S«5^Sb5So^ ^_^ciSooJSc> 
Sj'-CSJE-oSa. •^SJ^cJSbaex) 'CT'Si •CSj-'-O — Jw OO 
^ifSoHo «oor«Sej§^SbS5o^ -^^oS^SisSb^ 

e)§^ «SI8. ^;&) T3-»S) S)» — Sr^!<ivi tt-O o_s 

WOm'O — TT'Si §'K)§'?5aJ3 OC»S5,"^ 7V°a WejC!{J\C3 o3 5"i5j§^SbioSo ♦■eSr, XJS'^ScJSboe;. 10 Matthew X. 33b "^ OO S5?5£s3c>3. O^ e^_;je&) S3-°:S<»Js §ai3S«» «cssi;5 ^»ai 

*■ CO CO 

5S3riJ'«3(Sc> B'afeS^ SS^xj' ^o"^ -s-'o;ix<^ 
CSisaj^Jo Kej^T" ftscx»0 "^o^ ^sir-diik) sr-b 

^ CO d^ cs eo o O 

g-Soo ■^ifoSb 49o»"^ r°?5 S&25fi»M r'eJ Si^ 

Or- M"So ^w,&Sorf» "^a&r'^Sa. ^SSa '€'0 e^rf _2>_2> •iT'So TSQ-i^eJ §'TO?<brfa «>;3o§"^So ^^ ©8?^ «"^s6 ■cSt'-O — L g^sSr"^ 2^§^ 

— ^ . *? ^r$o Wg) JlsSbo-tD 'S?o&r' $o2l7r> aMJ5J6 _«>2 
a~ CO ^-^ o 

XoiSwai &5o&>tfsS) "Sozoigo-O r5^l3J53 Sis&r' 
— i -^ 

co V — ' OJ <3 ftSoJ-jifc ^XX)- zr»«3 esdBb^S i^wai s5-0\8. 

sr°8S e*<S"Sao. «ioJ&& 'S^iio ^$i3b ^^^;t» _2ir- 

ea Md&rfS^ ^?)^8. ^^^iki e5cs5i?5 ^3-°8 

oL eo —i ~ 

^^. «io3d"S ■st'So Womoo"3C> M "^§'si>o 3o 

CO 

■SP>J6 20Oi3f>c"3Sb&P' $o2l7V° OM?&/r^ 3_2) 

CO ^ 

Si &?So§^o s5-£3;;^8. SdtsgSM -s^;r|o»(grf 33 

^Me.v3 «3r^f5g^(S— S!,52^^ex)er^ oxr^£r»«o Sis' 

^a^cJioex)— b& 2Scss:-iOsSicie) «s^^8:5o JScsSg 
CO eo ol 

T3^M0^ ;3o53-»!Ss- ^rjS^ «;S)e)er^ ^^S 5^ 

8o^s5b. Wood's eso&^i TC-ij&^SS-^aboejsSi ■Scr'-g) 3e_ 

abrf-5j^8 Jwtf rag'8'<3"3RSb. wxj^efo escssb;*— 32 
§^6 S^8"&i-7V^S) aSsySi ^§"'^ ^'^^^^ 
Xsfo^ r*e? d!S)K;5>JS)S eJrf r*Cl^ ?j3^8Si 3cs- 

OO ^55s5bj. 
eSdKbrf eJrf 53-3^ oikiSSboa SapgeJSb l)£>-0 O 

V_/ t>— — i CO £J oL ^^ 

§o*>^_ sn.43 ScpeS tr»8i ^^s^tSsSxi cxo^ssb. 

Ot _D CO 

Q — oL <^ — sSrdSba^i a tSooS'S^D^ 


«5"S- 00 Matthew X. iSb'S OO SSjJ^SSoo. 11 Sis&rUb'^ia cJSr'r*2X)SSb> 


W"^ sfirOS CO o — eo 

"«5?5o(S. aSd&gsSMW^ "3?^;r'&oo<S. ^-Oe^sSooTT" 

O— 0_ Q_ v_/ 

0_2> "3? 55Jj§o ftsS'i 5^^ ^oJSoiS. S|oi3sy^ 1^"^ 
o3 §0-0 ZT'SO feso-doiS. e o^g^' St»?Cc"|osS 

eoM"3 ftsScT'Xg'^siJ'S Sir' "^sSd^ S^ySo 
ob" 88?^ ^T'S^ivoS. oisS^ST" SJoSmjSo ^OoNS^rfg" 

CJ O— —i -U) 

^^ CO 

0>t JiSlj'^dSooig. ■KP'gcSSS^ &^s- 8,-isSboJii 63 
eo ^ — y 

■SS3_j&T3-°>. So. 
Os_ ^&,S^ -^^ ^'^t, ^ik>A^ Fr;^v6'B 
SusSwSj "i5o'^&;T'>, Sj Kabg' ^r-SijeJ si's S"^ 

nZ JfoiS. Wox>'3 SS3i5b;^oyS3 ;<b8o-0 2r°^X,eJa 
OO- §"t?oeloi33. wa3>l_-7V^ — ,! e^s;«3;&e) ^S §5 sSo^ -^ <Sig s& s5 J_ SJSoeSsoj e^sSt&o 


CO CO V_-/ ^ 

syd^ sSoHnsixi d^oSo8b6&. SXpift 7r° ■kt' _2>_ai 

ei — li 

eo 
S>T'5^ S^^Sb-sT'^Si). §i3pg^fo sS^J^SoS* §"0-2)^ 

^s^oosb. ■5r»i5S OMO^ cssoKsSj'SbS) wcsSiBsxT' 
oQ LS-O"^ eSciSirf OMoiS TT'Sa 5i>S ofaSo^ . 
s5t^ &ex)lfo«J A'ts-'. ■s~'wiS S)j«63 ■sr»8§ ^cssj _sa_ 

^a ^a»^ "^jSj. "SSosiwalx) Sss^^fSg'ai^a -sz ^s»^ ■«!j&. -^Sb SxrS^ -br^eJ^ ^-=1x8 sSd8JD>, (^^rsS&iSb ■cSo'53 '^Jjg' ^'S^JsSb'^ .-Scn 
SbSJN ^SSiSMSb.30^ K"'Sr»rf>|_er^ 7r»§'rfsSu '^cssS 
g)-cSa\g'oo ^TT'SS ftss&>?odfoiS3 Ksy — esoM 

ej^^ »\ "Si^o-rizj^ cJ5b3K?i^O KSoti ^c«Si'S5J« 3o 

"^^ci^"^ sr°"3;5(2'''^ iy'Kii^j^Sie~ "^aoSSb\ 
§'''otfoSc). «5om"3 siisSbS^oej ^De&4o ^Si)\ 33 

^Si ^Oo Sj'Si iS^Sr'^rfsSM ^o^fcjSo Sis' 
b5-0\S;^Xi «foo-t$§'o(S. "^Sb ^^^ -TVS lisiy 00 12 Matthew XI. ^Sb'S oo S35£ji». 32 caioB-sym W«la g'^A ^^ cJSbaoJ&Oo. go^ 

"a7T« «S€>"S73-» TCP' g'o'^ ^o5oi ?5tV "^-, Sp>0^ 
tt— coo — (y— ol 

3f- •s-'JSs. i5sS 

^ 

— ^ ol 5\ SowSoiiS* ■sr»(^ ■KH'So -iyi&OjS&o b'n ^ogjrfsT'S ^Oo^§"oi537r'^<&>. /s5.^5'S»5'i "^g'»i §^s» "^ssj ?\"SNefc -^ioa ^1^ 

_9 43o-C3o4o5osSn MSS JJiSbo-O ■3"¥;3b. ^x'^ab 
,i,^caȤ'jj_ T^JJos&iejSi ^tiib-'ejeJ^ SS tr^ 
sS^^ -syii^ k't-KT- l5g' 53b8S»g'» r'fJgG 

CO 

SooiS'sr'ao rfi^SDoTCT'N Oo — 56A8^«oe» loO 

~° ® 
T3<3Sowifoe&Tvr'N OS — '^Oj3 sr"Oo SDo4oo7r°\ OS 

E_ 55b-:3-"5Js- ^§'43o-t5M4fcelbrf> S. ;5b8»> ■kt' CO 

^aSbo'tj — SaT»J6 ^S)o ■CSJ-'-i&fe.-iSo wtfragsSM 

Q_ CO CO 

uSjwo J^8o-cS3§^"^sr'0o tt'es^sj ocmoSJsT^ 

" . CO 

^7r«\0o. WoxiQ ^S)o ■CScr°T5bfeo§o Wocuex) f- 

CO ^— ' — o ^' V,^ — o 

g'o'ti — omJS>^ "^Sb TJ^ iS)-°Ss5b fego JS»o r>0 

jSoT-Ks-^Sb Sie5^0oxSbs5S) ^i^S «b8o-0 ,^^ 
d&zo'S'^TT' eScSSbsS ooo-»cKb'^. S&8XW _^ exion* 

^^ •;T^8er^ •ib-'^SSoJ^^ S3-°^i3b g'o'ti 
;r'53^;r=(^ ^^ "^eiS SK'So £w5^ ^^^ 

!S»e» "axie5e>o§"» oc»S?5?$5o eS's^^' Tj^esosSba 

'!5ioo§^ot>D"«r'N Oo. SooJ&S'o^ S3-°^sSb o3 
a5f$co«J5&> &32r° /s3,^r3SSbDSb\ vSS'e) /sS.sSg' 
ex>;5b>| j»5.56%5rfacoe)o ^^_j5Sj^ ^ocSS. , ?C|lr°o ob' 

WOW'S OM- 55o§'5S>3** "^a§^ sJr6y^s$-c5b^55b. Oa_ 
■SJoeS fo^eJ^ So^-CSJs-ocS — SXr-go ^ac35c»fr»\ iS» n2 

TV'S Sij'OS ^51^ "^JiS «Ss5b -SD-g-oS^S^ ^Sjs 

CO <0 

Sjoo^er''^ -O^^^^r^es ^®cS5b=rf^8. ^v^ njr 
Ko^ ©o-°^;S3 ^-Sn ^Mrf"^7T-° ^rf"^73-» 

■^I^SbsSSbj '^^ ?5^s5b XsSbS' ocoiSs/T^ |)<& 
So<gsJr«efoSb^|_ s5bJSci^aX)^ ^o5'Ooe)§osSn -^ 
^e)5oSSb>, "^Sr^efcifo^ a;5 5i>»b^o5la ^"^cS 

■s-»t?o;Siioe>o S^i5iS»Tr> ^d&w'S'ar' wa sS^rf • ^r, «5«SMSsb. OS Matthew XII. S^'^ o_3 ^{J^SSiw. 13 ^■^ "Visor's axro^-Ser^ ^rf;5o^ Sa^r°» 
_9_S cJ3bood^S&. Wom"^ ■KP'OcSSb^ &^s- SrfjfooJSj 

_2)3 c55boO(Sb;63 SrS^ ^o5jelb-?T^>. So. k, g"?jj^, 
£i>ro"fb &er^ ae^rf ^53^ -5-»«g563t)o ^ST" 

<3Si»oaS3rfa lir'5^ ^53^db-;3-»^rf3 c3S"g56. 

woMex>X)8-0^oJ&5o "^ab fe§^ T555b8Sj-;3-N 

_S)8 k ^^^i cx»^"goc3&3o"SjS3. •;5s5i>-;5^S&\ 73"° 

TVS' ^3S5&i^^ SjsSJ'OoK) Soe&Xifo So^OS&> 
tvS'jSoSt^ 5osScp83jk) ^JsSSi a(35o>;5S) woi»e>o 
■XJSi-CSjioSo OMTi\OMO-cSb"Scro zyiio TvS'SbsJn 

v^XT' IT^ SmSS »o<S "^Si JXpSG S.^^.oS 
■S^(S ®o8b§^3 7r»55o ^-c3oe-§";So(S. WX5~? 

— D CO t>J 

3o SooJfcg'o'fj 7j-° "s-°<S 5So5^^Tvs6ao>| TCP' ^ 
?5So3 "^Dg'TT'SS)^^ $rf^s5X) as^so. 

rS/ra -Ssfr^TO SboO S;&4jSo ^oo25e>o'S^8. WcSferfS^ ^Sj^8- WoJ&So WcsasS— JT'liSfoSoi&N 3 

^^«&> w55e&) ^S^a t>T'S3 -tsji)^ ■^73' ^sSjo b* 

'to «*«5(& ;6(ge5^ j^"^So-0 :S&j^^ S^^e>o 

a — 

cSScT'Mgoejo ^zTNife S^JSao cii5oo£& ?6(gey^ 

tSU'^&S) ^oofoo-o as^TT'^^ a5c»-?3^>,tf» 

ar"J£> Mm;' ^^sSttsS&oCS) -iSCSjjS "^CT". ftSow"^ e- 
fd&^o'ti FT'^^ST'lk) cxa^-iSi ^•Kr»\ JSa* SXr" 

S^lgcxu'^ SS^^r^^Sbej Cu'CS.^JJaoo '^j'SSai. 
^ooJ&S'o^ i&SoS,c 2os5ir'63i& ■^?r'\8bg6SbN a~ 
^^^ c55b37X»^cS» sr»85^ 'S^^^So. 

«cS8o^ wr^S'iSbo-O "SS ^T»8 ?3o^;?^«oeH r" 
^■^So-^TV oxiab/r* a>0(§;6 ^OMgXo ■^5' 

"^8s5oo "Sx°^tDSG— TS^J^xfe SrfsSbooo&oJSb 
•SjJvS^eo-CSbfto 7r»ociSo;5j' «3 Mcsso^isfc e5<S?\8. 
woJibSJ ecssb;;? — Jxres^ ^ sSjSo^dcS^-;?^ no 

-^r ;^^3 rsfi wa T5?r'^c&dsc>oJ& «oo4oes^ 

&J 2.) o 

ciSo^ «>a ^r»85^ ^S)^ — S ^Oi^o ^CT'^^.'O n3 

w^^dfo ^o(Sr*z5-°3 j6'3 wa ftSS^A'g^Tv 
S5jSDf5Nw"S3b. «5omO ^S^cSSboew 'Sew'SC nb* 
eaa&SSb ^w^Xb 73oS^8o-t5 s5-C5o\S)» McSS)S5§o 
li6^2^;&Tv^ ^is^iiri ^gi8. wom'S ^^ wa nx 
"SOS wr^^e^abo-o tJeE5-«s»s&. w^^a&i w5K> 

zeabex! adab;i;3b "Sow^o-OS. eSciBbsS sj-ai^oKS 
»3^ «$-^X38-0— SjJib^S^ ■^Sb ^?5^0o-^ §"1^ na, 
ivP" ■^555o(&> ! Ty .■^.wSboSSSo Oi»Jic>"S^ tt* n2 
^c55co&! "^Sb McSSb^S cSSboKb ■iT» ftSeSsb ^o 
SbiSb. e508b?5 WrfcaSbogo-^T'CcS&D^^-CSbbaiD ncj- 

b^weJ^ a3SSi&Sb>L Mci&sJ §'msSJ3 S^S^. 
TT^ooBoS&irfSo McSS)iSi» §'ex>K ■^■^ ^tfcoeJs&J -SO 
ftScssSsJ s$8fli5 "8e» 083^r &^K -o^^ 23;i« Ij-ab * "^r, ;r°^^a oooS'^as ^^^e^s. 
_ 14 Matthew XII. SSb'^ 0_3 SS^QsSbo. CSc«b05&3 ^S^ ■aS'i^ MdBorf ^»ai "3zo"3s6 
-sb* ^?^ ^0(S8. WOM 5 '08"5)cj5boex) S)S) — hiki 

_s>{ -TT'g' e5«sog5i»e)s;5 "^l^/r^^se. ^;& ^3-»8 _2)s_ ^ ■SoiJrj'SoiT' ^ ox>'S73-» R)e>056£&. ■?)1F';!Sb 
o— CO eo £0 ^ 


CO o CO eo eo 

CO CO eo qc 

^ CO 

3o ■o'S wt^a ccoo^s s^-abi^rf s;-c5o^^. -pt^ 

oL tJ eo 

3o 8b7J-°>,&i. ■5^mJ3 "^Sb S>y5^ ^^^"^sS^o"^ 

9 — i 
3-5) aS3-"Sxra 5S3Sbap,QejSo iS^Stoo-rfwJfjS^. &.*slo 

■^tooSb sSbo-0 
S7r'f3bSSo> ■Z3-»a ^US&>}S} ^Sbo-CSTT'SbsSbN 33 c?5boX;S5o'5-sr° iS!^S)oo-tia2^£i). Co oL 

5ioo ■s5ej^ s5ej "^£lcii5o^3^fc»j. ■S's3g--!5ot56 3^ 
eo ^ CO 

ciSo ■sSd^r'ne-&^s} S^«3 sSrij^e^Sb. S&oO 3>t 

^^ CO CO 

So. ■^Jl sS:>&SSpf:iii ^^ 'SSs o3wi^s-sS»er^ 
C£ ^ cs 

S>o-a ^5^-;r°SS) "SeJ^iSS "S-CSb\Sj. Wom"^ 3a_ 

&»5^ ssSsSjoeSj ^^j5js» ^sj^esbas. ^ooe&> 32 

CO 

i&^ S Scr-iio^e) WoS^r^^sSS) 5-."5s-w&)!Sj 
j5» ^SlSb. 6S53^(&| w ^ VfS^&^\ J8'^c55coejeH 3a- S5bSb>^ §"oeSa3 — 2S^i;J5oT?' fe^w "^^ ?<i«b& 

^£^8. «5o£5j§5 MdSbrf s5g|)=cr>tfaij ^Te^ ^g 3r- 
e5o5^,:S»* K)eolfo;3b waSo^o&^S^a ssom"^ ^^^ 
^,•5 S3-°i3-" KjSS"^ -TV'S ;1t8 ^ XbJii^T3-° 
zySi OMSSJziafiSb. ^ar^Xo'fe S3-«-Kr° a-5P> ^O 
•C-°,^&^oo jSxr°a& arfiSuTO ^^^ "^^ g'&^er^ 
^;^ ^-s^S^ sS>,:S);\<^S35S^■«Sdfc?So^ ^St'K 
!5\^e5^ a-sr''D~°,&,e>o ;&r<'(& asSiSbceX) ^o 

d&);3b. ■jcT'gdSo^ &53^ arfs5boC5j SSffl"^ JSbsb ^O 

^JJiSo .■3cr»^j5bfjo ^ooJiiS'o"^ ■5y»is3 St'-st' 
^^S'i3o■c64os5eJ sSb?5s5oN S^^§^38 ftsoxi'^ 

a. tsi\n "^^'^ ■CT'E? -^gcsso^ feeso^ a;5b!'_a) 

■3cn>S5b 2r^s$S&i ffi;Sb4o5o ■^x^So^imS'i SSoefiJ 
^K^oSbo-O s5'^?5b. Moxi'^ O03J&>,S^ ^eT^ 
'Sj'Slog'o^ ^^^^ cxxir^ZJ ^^a. 

■^r fts^a,^ 5^ ^r. ;&sbaiDg»ey^ sbo-0^3 

CO oO CO 

-g>55ba ■s&55«Sb?$^a. ft9a 5r°?5g'rfoe&;5— "Si& bV 
£)<§■£) sS-Ss:^ •sr° OMO^S S8S "SlS325b^» wsb 

tJ CO 


Matthew XIII. aSb'S o3 ^^^Six). 15 CO <;s 

CO 

oL CO 

b'2 ?^ ^0(S8. W^^^aii -^rifc)— S!J&«^ h e^S^^ 

oL CO 

CO 

nS'^SSjjrf oijsSJl:) '3s5o'55j-" ■sr°& i:r° '^^%r°<r° 
ot ex coo — oL oC 

o3 s3J5^j5bo. 

e3 -s-'«;53oSi> ^^ cxx>oi3^^o-0 "Se>3"3C> 

CO Q — CO 

Smoo feSdSJrf ^mSI SJ^cS s50n;SoJ&sS e5cSS>;5 
3 rfjo'cT' 2S8X) 3®^S6. 65X5^5&) (3cS&;i ^S 

CO (W 

o — o CO 

b* So. Me5&) O&gb-' ^o5»-?r' §^ob S^rfs&oo 
^s5 sjg'i So sj'gA. «5X5;j(&i o3iSpt>o e5-0^ 

>{ sr°^a ©"^Sb. sS>8 §^35_ =rT'en' sSd^^ "^S 
■cr°© ■^St'So SXtJS •iS'SsSb. ^'S'-j^Si i&oB e^th 

e-'ttSi XSjS' WS "SoiJ^ "SmS'^So. «Scod"S 

2 "^{6 'isSoCSjld ftSS) sSj'SsJtI'^ciSo. S&9 S^S^ 
^o2f ti^JSe) rfi&S& tS'SsSo. &9S3-e& sS»o5s 

CO OJ CO 

or- sr°JS(!>a "SmS-O sr^^S W£?-0"^^Sb. 45icod"S 
568 §^S^ S&oO ^So cSjoJSd ti(S ■^g'S 
rSj»8oe5oo7V»SbsSoA ■5)S'i3 ftsOo^aoeJooTr'S5oS&\ 

r-"5)S'43 sSM's3>jSo«Je>D7r'^JSb\ ^So^Sb. SSb 

4oSS ^^exi Xe^5r>iJ^ asbSo tt'S' WS) a®"?Sb. 

OO eJjfizr°eJ SS^gex) sS-Sy^— ^i^ -sr^aS^ ^^ iHrioko Sto'So ocx5s55'20(S c}5b3sS>, a, «5cxxi"3 ■:y°8i 
ocxj^^wS^ "^CS) ^ooe&g'o'io rSKsS ^3-Ȥ 0_3 

wom"^ rexiKS tr-Si §'®?(rfa,tK -SI'S S»eS 
SSboO &S5o§^0 ^MdfoSb. SjoCSb aSDog.abo o3 

^^ CO CO oL 

S5b ^JOtfeg'o'^ ■sySJ -CSJ-^-OXK •C5cr°3*g'Sb;Sby 

S33?)>l S;5g'55bS3o\ (?CSr°o-t5g'S3So>, ^■kt'aJSo. 

sSb8»^ — I^T'Co &5ejio-0 S)»»>|_ '3®d&§' ^o ois" 

J&^o"^ ■^5'"^?' ODj-» ^Mt>o g'SoN ej§*'^ -CSJ-"^ 

^St'o-O sSbrfsSo^ S S5j Serfs' So So^ "^Sb -syas 
•S55^'i355-»§'SbSo\ ^o'Sl^eSo ^J-°8 a^\25c33ci£x3 

aS?5^ bSsSo ■^{J'^abelbrf-, a. ftSow"^ Jto" Oe_ 
OO oL 

§'Sb\ex> -CScrTxSbiosSe; SbSo>. Sxr" "S^ejo SSbiJsSe) 
SbSoN lf;iQ'^-^t) a>oJ&S'o^ M^g" ^^^ 03 
toSja fe9^o&e>oSo>, Scpifi T&n-^ zyiBSQ 

^8 Srfg'SbsSo^ ^ocSKa "^Sb aj°5^ Sizs'So 

^ ti_J & TvT' \ Sb . 

"S^zjS SirOS e ?5"^-5r»^ «o8ov)rf artarfj';^ oor- 
ej — " ^^ 

^:6^ atfo<S — ^D^^TT' tr^KO'^ sr^g'csSio Oi=- 

«)?5S) s3^NKc«b.-5Mer^ g3el2J<S;ia SoefoS^S d^ 
ej — D — o 

pb-'S^csSito&i S3^M(S;J ■sr'2'S ^r»S'c^ SS) 
"So^"^ ■^o5^sxabo§^ zs-^a ■?^§^S) l5rf«r^ -so 

Q 

' c>o 

er^ ^g^5(Srf ^SP'^'^ sr'S'c;S» S3 OM^ cS&dK 
■5r's3J5,ciSbsS»e>oSb>. SD'S'^f5o^ ^3-" ^3 SS» Sb>, Ty 
g'o^Sb »s?-u) ■^^Sb XSbS' SslNasSo^c 'S .;^^ dfo 1)"^. Wom"^ ;5bo-u) ^So-°S)od5boCSo SsS _23 
s6'8oefex)7T'SbSb>| "^g'^ W0bsSaop5exi7nSbSb>| •"^r, ^^iSii. t'^S', SooijoXj"^. OX 16 Matthew XIII. 55b"^ o3 ?3JJ^JSm. _Sa- ?6J)o?<)e» S^Sb. ecx»"3 'SooejS'exi "^8?\ ^oS 
_«)2 rf'S3^5&i «o«3«btx) S5-"-;3r= «5X)^"Si;Si) XiSbS' 

©a Xjs-» WoJier^ NbOo^oexi ^og"! J^SSbo-O 
_sa- ^grfsSa as^SiS^ 6818. ssoCfoSS We^dSo— 

^^iAva — ^;S» "SO ^T'iSa ■=S)8i"^ciSo tf"3 

CO 

3o §^«f ■5-°ejSooe& — «o05?<be>o sixioti>-iv SG^Sn 

OL lyj — O Q — CO 

^o'ii "^JS2 s5\iS\SSb^3b KSbg" iSS-'^ SSd^pejo 

3^«>oJi)eJ^ sy-0"^^rf ^SS;* &ocS» sJrSS c55b= 
^^tfS "Sxiaewr'S S&OoXb'^cS623(grf rr'kS^ 

CO CO ^^ 

■sr-aS^ ^3o3> sSJ-ix'JJ "efjii. 

oL CO ftSoS-j^^ OT3c3o ■^s&r'SS^sS»e)jS) oSoSj'^Si omo 3e_ 

S»Si J5-e5>y — sJP'eJsSMSMg'j^ XbC)5«oej5ib ?(b8o 
■Orf ^^sSj'rfsSM s3cr>So "SSoiSi ^S)j53i)»8. 
WdHorf ?r°a§^ ,a^S3g_g;Jdi3 ^Ij^^^^o^ — 32 
sSbo-O S3^rf:&i S)_©rf or»5fc s&SoSlgSJsir'Jioefo. 
sJr'ejjSx) «y^g'iS» sSiio-O ?3^rfJS»e>o tr»«c^ 5o5ir» 3o- 
iSosxi ;6j6«o«xi JSoSba SosSj'SJoi. ■ST'iSa S)"S 3r- 

CO — o 

sSjoJSci g'ex)«osS). ^siosS,;? Si^OoSk) 6:6 iSx'S^ b'o 
e)S) oSo^Sc). ■syjso Mcsfiirf Tr>«3g!X»er^Sao-0 
^rej^;5 «55«§'«»ejSbSo^* £&§© ^"^ n^8» b'-s 
S^§5^8^ «>«^ SSoJlsiMey^ a^'^&as. wgj^aJVS 
^^o5'*oL °^°^ §"iio5oi3c55co5Sb>) ^0&>5Sb. 
«6^5&) ^i©5S3ot&ex) eJsSb e5o,S,S(»g'L_ TT'KO 
aioU^ ^n-eoga s5"S ^^■^^So8b«i. aSbioSo 
■^agiexi Ke>-sr°dS3 a;absS) vP'g'. 

^rf ^Sig^Sb ^8c55M;5>,a. "^g" ;S55SbJ3i3Ci& 
73-°X) g'sSb^a ZT'-O^iiS &otS>& «b8o-arf So 

CO CO —i 

5ii8S^ e-S^?" ^r-zsg^ sSbo-O JSueJcsSnejab b'>t 
•SQi ^§3» sJr-eC) cSSm^S. wga&> Soi^S b'e_ 

g'SHsjSoiT' «>S)o ty's r'-asb. 

—i 

(3&o;^a. wa ao(S?S'5S>ji& £J8i tys wf^ b**?- 

St'-CSos-oS S&o-u) ^r»43» Xo^oey* ^-Og- 
sSboSSb g'ex)?<)S5b. dSj-'eJoo zsosjejo'SC I)©sSjo 

CO 

Sb«eJ^i3bo-0 e&Tr°«bs-e)Sb "^«368-0 ^j-*8S) Mo 

CO oL 

^r»8a »(Sl?Sb. Wo£5o§o ^y»S— W$S5b,^^sr° >t-5> 
wa ^l)Nj8. wi^^i& WcsfcsJ— sjoCSbsSej 63"5^9' *S^, «efog'S58^ ^T'8;5oJ583a^. Ot Matthew XIV. 53bl? Ob" s35Qs5b:>. 17 ol. eo 

t« -u) e§«(§- -^ 23^rfsSJD;*\ 000-» /r'S3\ "S^i^CSM st^ ^a =^oi i^^S'^S^Sbo-O g'€)?\ c35MS5>a CO I.. J 

j5o8csS3 w^ "^Oo §"&!& -s-'W cxxi«5Si ft-'Sjxp' 

eS«5sx> d5cr"§^2M ^3-^ |)-St»,«> c55bc!-»jr» 

>{e_ W^ ^T'Jfi "r'tr» Q»e^X) ^e?o2SoJS03Si>, s&S 

CO CO oc 

er^ ^Ty^Jio -g-'TP' ocoeSsi cxo^fc^ (^S'^J^ 
"S§'iS»e5^ao55b>. ?5^ OMo{3er^sSb3o>| ■TT'S 55b8 

Ob" ^S£;5bo. 
_S ^& §83 SS)— S)e5(J&i ^\ SSo^sS Scr»^SSb 

iJ* W«^0 §'^o-0'S;5^ys5^'^OMo'S)3b. i^DoJSbsie) 

W CO 

;6e) fts^^j omSSs -tfoS)0-x5 j6"Srfa c55i»rf\ ^-bJ&i 

CO qL aJ Z fiiSa 73o§^s3^«8^So. KSbS' &5^ ^Sj ^& 

oJ CO ^^J'^Sio■^^■a&- -•^•iaSo"Srf Sj'^iSo deJSSb f- is &'?(&. WoJiijSb «o8o-0 0-°2?' J&s^S5"Ssfe. Si^zs^ i^a^ ^_^65^ So-'Krv^^^ ^3^8 sSog 
3boSo>, ooci-c5o\fto5o ftSar^SjoO '55o& '^iSir'tiey^ 
^T^^^ eJej §^Bo^«j. «i>^>aa&) Mg» So no 

M'So eJ;5 SS^oiaS r^a fear's ^^\&. no 

CO o "lJ 

§^3 "SC Z3^» ^p>S^S ^;5o S»ai 55-0\ 
CO ej o xJ 

CO 

eo 

oJ o 

^<S ^r»8 6^?<bosio ■SC-^s38^So. 

■^o&o-s^ej^rfs3^i&) «ci&;5 ?3(ogex> wa&sS o>t 

oo 

"S'?biu55o ZT'Si wXe^Qifo) "^Jii SXr'^ ^3^81 

CO Z> 

o^ o ej 

OSS>J\ "^Q&i '^'SdlX>&l\ TT'g' :iD8 c&S)oS>, 

73-» ^^ai "SoJsa ^"^a^So. «Sj& MdSjrf — OF- "Soik} ^s3t)oSo^ ^fc»§^» Ws^^^ &ix> g'sSi-i 

cxM^iSb §SpSex> k;S vS;Scyj^s3^sS»e)§o 'S5oO 
■^^S. 73-?5oeS«i-» ©S g>|_&d-«oa8. ^ir^^eS ^o 
xj"^ o^&i X'o^eJSo'cr' SoJlS^ sS)o§j^e>o ^dQ8. 
& TOS&N S)t>t>oSb\ -TVS' 9Ss$sr«£io §^o'^s&3 _so 

.— o . oL CO ol. 

sS»oCS)7r' wj6«f®§ ■SSbio^ -sr^eS) «£)c6oe5sS» 

CO * "^S", SSoi»^c oa 18 Matttew XV. oSb"^ Oi^ ^?5^Siyi. -Sb' it'© ajJ&Oo-TP' ^oifoiDsSeJ S!5oXiS»aj ^6 

^^ CO 

SmSS rf^ivS). Sapowo ?3sS»^Sfe3 £w25 es 

-Ss^ ^Si^r'a $d53;X»55e> ■^r"^S8. "So43"S ^:5ci— 

-aZ ^»g5S» "§x3J^§^^0(S. "^"^ ^•s^•^ Si) ^ciSi^S 

scr ;52SS ^I'dS^ SSStSa. «5^;j& ^&03— ^^ 

^^53Mai s5-c5b^&o53 1)43 ScriS ^S^ab. 
3o «so»^ TvS eSiStv 5g)oJfc4o •Sr'-O KcSSi ^ 

•;r>>e3 s5v)\ S'^dSbJ&iTr- "^^3 SosSr-Jfi^Sa 

Sis' -sySo WsS'lJaSo ?y'43>JS5^& 7?"^^'i5"8«J^ 
3>t ^^SSm^SSo 6-vV^S. «5'^<g sSb^J^oex) «o& 

3s_ «3csS>s$ ^mBS "g&NO-OS. I)& «3d&^ * -6 ^) 


eo4DoS^(^ sr-JJoa'OoSo^, o>j ^;^^35m. 


3 r'^S' ^«;5sS» '^^■ST'^KS •53818. «s^_5aSo at 'of*- Q — 

\Ly Q — CO Q 

(=cyeXiS») Cu'CS ^■i3jSDl3-»ve& fc94oos5o43 
ee;-"^ Jxr> ^b-<>tfoS8'gS»s5«j ^^3 «M Ot5 6_ 

■^T'Sj &-°?$^ c33i»sS^a. ■st'Sj sfosb^os) 73o f- 

?68o-a ?7'7r> ^;5-Oo^sSa sr»85~^ vS;^§^ 
So gjO-O— J>j=»3 esoSo-a |X^Sp'o-tfo(g. ■ar»to oo 
"ar»43.«b.o-a woooiuo'S'ta ^s^ ea sfosbs^es 

WS5Sj^S&3 ■^^^O ;r»8§^ SD'^Sbv 

4£is5^&> «ciSorf §i^ge30 a<'^t$53 jS-ONj— '^8 0-5> 

c&-Kr> «5a ecsiorfS) «Sf\8. wojSjSo escs&iS — o3 

"SoDOS'cSSboSSbN "^So^ ^J» &d&Z3i&»&. ST' ob* 

80 S^fo;5oa -syeb «oSw'8i §^S -dJ-"^ KiiS 
c« ^ 

■53-°^ c5fcoTj-°\03. «oi§'sr»i^ 76^»r»Oi §^s5 • 
°- ■=<. « (is 

•^ ^o5;$r»s5^5i» sSr'So "8©<s5c) ^'iS^sfcX) Wcs6 
rfSo ^^lfog_$?$ao'^sSo. ftSoJ&So -^^i — Sj' Oa_ 

e!osi^o»a^s§5 "g©a ■^osj-^.®'^ "^j^Jj^^"^ 02 

CO 

MS>S^?583-C&s;s SWeS ^K^§P>o•^i■!r> cSdo2& or- 
g^o'13 CSJTT'eS^-rfliooSb^ 55gi&'e5g«>os5b>^ ^g|) 

«»S)^ «5wgib-'J\C^eMS^ "^^iSr«sS,r3«x:sS3A 
iS'^2J<3iSa;S»«r^Soo-a MOOTex)'S^&S?>,0. S&;3b _30 

S5» ^efoe>§^ ^23^;^ ^cSSbo^J -^SSo^^ga * -gr. «Jrf elo^^'^ ^^2.''^ ^;S^?5-J5^«^43iO^ (efsS^'dsiO) txr^ '^^•&o-ir'\Sb. oa- Matthew XVI. o5b e3 0£ 

9 ■>^s>^. 19 eo V ' CO 

_5i3 $ss^e5» &scBo^5^ ■aj-'^_Q «©"§*. «>oc»"S 
ecs&rf «"g»S^ j^Sog_gj5S»7V^ "?)^o- ^^^ 
273-° ^X5^'^J& M^^efo waSirf 5^gex> sSxS^— 
•^"So &>^ "SoWiS s5-On ^§'e>o "^iScn. ^^>,S 

smS'^ ssoi'Orf ;r^^£) s»a^ -rvo ^so 

_3s_ SSoa lOSssfo. WoJ&SS edSos5 — aoiy 5""&ex: 

CO eo 

^iaor'S §og'jj_e)§3 "^cSSOTij sJxeS^ <^^§,^ 

^■^ wysSbo-u) ^^ jSmSS oc Ss&^SO 'SSSf So. 
fe$ §^8;5ioo &So «S$So l^t «a W"SoSi 


ao^ §"oJJ^oij^ «g'jj_jj So 5Soi3CT»0o ?<o'55r"0o x&n'K'sr'ai «5o?CSr»Sc)e>D 

(3 

OJ cp CO 

oL Co weo 

J&4jcJ&3SSo^ S3s5^ac>r»&'JS»ex) ■c3cp=-a e9?f\tfc^<§ 

q,^r^^w ^^S ^Qo-08. 

3_2> wti^ifc cSjSm el^ S^cej^Sb «5?5 S»Si 

exs 73-5 S»iS ^■sr'>,So 9Sb4o5o ■sr'Si ^jDo)S\ ^"6^ ¥JsSSj-«s5^sSv!Sb 0Ny^o5?5T3b4j^ "s-sSejErf 
5^'&TO OM-» ft9?5Mga»«r* sSsrfSJ ^^^Jl5£o-0 
ar'OoSo^SS eScsSbSS^ «€)i8, WoJSjSS ^?So-,. Sb" 

^■sSexiSSoN ^^SSS ^&N|8. Wo52>& WoBpS; 3>{ 
^So-»SX) JWJS ?3sJ«ex)7r> §&^-e5os-oJo 6"Sf5S) 65 

Sj^ eo a*. 

^S)ex)Sbj(^ -^kjoS^fi '^^^ ^§> S>8-0 4yS 

§^fio53, OM^sSb. Sajo^ex) ■c5s&r'^jS»sSS 'So 32 

eo e)-o 

sp'S ^i&) Xo^ai S>o"JS' S»K?iA £i»gS €» oBo 

_S8. ©»rf ?y»J6 ^ '^'^ 1)0002% Tpg' 3or- 

73-»oo«o "^o •^8SJ^e>o. «5's3s'5&i WofiS •gi^xr' Sf" 
s^dSMwS) s3oS)'^S L"3§^_ SfoXer' i^r^oeJiSo 
e;56 s5^3j. 

e5^*i&i ^8^ cSSboew ^iSJ^"§c3:$>o<u§^ ^ts^ n 
ft9«b«S-r5 sS,"8sS» eScsSbSSfo §^^tScn> "^&r'sa. 

5S»rf 6S-5"'5'aiD SiOiS.'7VSSbSfc>| S&»1\7r°SbSi\ 

a"^-OQ-i3b4o5o aySo "SpaJSo"^ 7r>3 opo-» ■&-•« ' 

s^ow eSsr°§^;3b ©"^Oo-rf "^ct'. s5gf)-r5eo"a "d 

tfsSn ^g)\ ?r»6S »S-0 "SfsSc). 

oJ CO 

e5csfi);S §^ge» 6*g8i s6-a^ S^fjuo "? >t 
-CSoN^ sJiS-Oa. W^^dSs ^^ — ^8^c55b5e>3 e_ 
»oj_ ^^So^.■lcS3bDoo3b^^_ %9"^ ■ST'a ^©S^ l)oS3 

KsSbr •5r«iC6.^5S3rfs&) 6""|3ex) "irfotfcrf oar^ 2 
eo * -^r, |J{$;S». Or- 20 Matthew XVII. iSb'S o2 s3e)^SSbo. 


r- •Oo-v5br'oi>3Ti3-»>, (30. 

OO »^, "^g" ■S3-'oo«o'^ejs5boSi ^o-O "^43rf ^dfo 
5"'&)exii*>l Sj»>^ Xo^o »o-cj' ^3©S5^ Kr",?C,?5sj5| 6"3rf» 


0_» ^gp-o-rf ■€25» «£)"§,*. S» 5") c55co S5i^ 

^■liNjSb TT-O <S^"lbej ^Sas &0(So ;<beoO 

■^■dSvj ■^aJs -^83 ^x^gT'o-oa. 

cSSt' WSS^ S£>a §^oJb'«S a3"8S)0£3£r' waS^ 

r»t ^8i8. woi&So WciSirf — Wom'S ^»o ^DKiaJ 

S3 SXpSo ^iJJji^o^ooTT'^KS •sr'83 W<S?^Sx5j 

Oa_ 2fc I'Sj-^S) "liebeo — ^^ ^tSaioXe) '6^K) SosScp 

^JSo — Scp'Tn' Si sip Soil "as E'ST'SSa^ Wr'?' 

OJ- ^X'c^o&^l^ cSSbssT'^^. si)a»\ «)^ "=1)80 
i6^ OM-" MoJS S>j°eS 73-° v5o5&)J&iSSb ^ixil&sSi. 

or- "^jS) feS*"^ ^"ii^lfo-sp'N So. 5l->8?\ es^-'^ 

£> to ^ 

_SO WSv^iS.Soo-O (^!3o ■«r'SJ ^x>8J^9'S^^ 

•SC ^JSw sSySbSJN ,^vTT°S (S&T'ZiSov ^e)3i.i&\ 

c*^ O c*-» oL '^ — y ' CO oL 

^^ CO cl ^ 

2jS ;5J3-°<2'"^ SS;5boSii '^SjwJS s5'i3Sa e5s 9»^<J e5ci&SSb ■^i>3t"» — ,^,4653-° ^) dS50«& g'&do 
eo v^T 

•KT-JJolJolSSa. eooo'3 MatSbsS 9S?\ — Ji'^^^ -^^ 
ST' "SSo§'§3 sy^;&) TT* «*9go?5t<Sx( fc"^ Sao 

^S ?yB cs&oe& 5S)SSf5^8o^S)» "^&&§^ 

fc9X5-sSb ^oSm — c3o55~S73-« SSo>. "Soa<Soi"i _s^ 
SSBSS c55x)o"t3 USo^ eT'Sb ^'lil;^©-^ l5S 
Soorf a5&§"3 SSb\ ■3oWiSo-C$ jS'iSSb. 

<g^ ^:3-»»i ea fiT'aoSo,*. ^soJ&ro'to ■!)§' -sa. 
s5bSoJ^o5&i er^g'sSboIT' '^fio^So-ff) «JS (^3; 
C9SJJ &^Frix§^o't3 «eJsi ^SOo er»«3i3. _s3 
&Sb^gi& l5S ^^r^ras&SSJ ,^9 TV ojo'^a 323;Sxi ^"=fjN|"^&o'^ Oxig'i JS aSO c35c>3?^ 
^r°8«r^ ^oJSSj SSbSbslg §oScr>«3afo «5S is^^g 
o&o2&> ' s5i3o\4o ■cSr»'^ oSJJgoefSii Si)!SnsSx 

5583 aSs&g^S e|-<3-»^eJ ^3&> '^efoaSsfeSb^ O 
(i&'r^ZDOSbSbi We^» iS^^J^^T'aOogS Scr«^Sb 
SbSoA ^53^ §^oJ^ Sto-ai ^"5^o«5xiMTr> &sm 

CO 

"SSb McSSiS J3c»^»J3 fScr'Soga si's ^TT-So 
So. «>^^& oxi<&^ ■ST'"fd5boSo^ ^fecSSr- 3 

ol CO 

■sSiSa. «*?S;jiSo "^elbOS — |^^sr« s5bS;S» a» ^ 
5") 2« ^o(Jfo4o ^o-Oa ft)5o OM^'So'S oxgV_^ 

eo *J 

■^g" "Socj5djX» sr»93 §"SoSb. WS3-t(& ocuJii Matthew XVIII. iSb"^ OCT S3«_£sio. 21 ^o§^'^sS,o55foefo7T^ S) s_ er^SboO ■^TjsSj. Ss^OTO hZi £>» ;Sio^;&>ioo 
Tr>8 ^»a§ sS-O^ ^r-aa ;S»g SwoS "^;5o(S 
■3© ^.SoSJ TVS' 5ii8 SasSSSS^ ■Sj-'5^ ■^2&. 

no ^Sb. wS^a^ e5c)C&?5 ^^^vo—oyr^tr^'^Q 

■^g)8. eer»"7^ sSjSo^Io gosSrOoifc •:r»8^o g'sS 
«Js&§^ ^S^^S §4>Soo ^K^Sp-o-Ce. 

CO ^-^ ' 

Soil I) ■57'J^^J&i&73-^(& ^eT'Ko"^ efOj 
■CSoTT' ftS?Uer*S)SSo^ fc?^er^;S5Sj^ s3e^«fo;T'_^ 

02 ^omSS) ^'^^Sb. WoJ&S) ^rx—S^-^^-A^ 

ai ji-0\ — 'ia^ TS^Si aioe&So "S^'^T'^J ■e5g' 
_so ^QsfcS WiSJ^S. «5o2fc53 ^c3o— Sto' wO sap'S'''^ ^■5>oSb'sr»>> Sib. e5cxio"8 oxt' KP-Sj^r^ _2>o 

^ CO CO 

ZT'dS''^ 'S^^Sb KSbS' S3-»eo usS^o tSos^j^cSS. 

So^rew ^-&^r'"^n->'»'5 ■^8b«s smSI j5-ev)— 

^§ j5-a^rft);5(&) ^rxi «*el»g'o'^^ !S»oCi>TV° 

' Q — q~qI CO 

eSdSb^S^ ^"^^Sb. WoCbSo c^^ eertT^"^ 
Sorfj'aoex) •^^e$0(&,B cJ5bD-xr»>,ao Kzy — ftSoM _2>2 
^sj^iSis^ 5&^&o sT'dS eSorabs '^cssbr 

^^ eo ^^ <^ a CO 

TT^ai omS&S We^S§^ ^Ib^sSb. 
OCT SSC^^JSCO. 

«^aso ^«o -^t &ossb gx$ o3»ai &8-0 we 

553 S5or»§^ Ri«"So ^^_;5>&-;t'\ Sb, XsSbg" ooT' ij" 

CO o*. O 

es-s-^" tT'ejgaSMer* ;ra>|-;T'2 cSSbooifoiSb. 
§^'^-sy»"Ss5S^ 3-»e^ ;issb\ ^e6^§"ot3o■s^•^ * ■^g', -s-S ^sSbexj. t'^S', 6iS^. t^5o ^sS,«r^, -^"^£6, -SO 22 Matthew XVIII. cSb~g oor sSJj^sSbo. oo CO '^-^ 

COCO'S Sos5»;5ej e5«log'a» ^tSj^^t' es aSs^ 
^ O v_> eo cot>_ 

O^Q — — O 

•^ •O^sjT'der* "^^^^'^ ©tf-iS^ao-tfg' 

o3 ^-c^. wa 5r°8i"S 151)^^3 5^o^5^£»a 
FT^^vS'o'ti ■£3-°3 «o8o-£) ^dSo^sS-tt' 730!§^ 

?6;S ow •u);5^zj-°8eS^ ■^§'afe^\ Sgo-cSiiogo 

OX 5S38S>, fc •i5"'Sr'<x'2^C6& fe§o t)Sr^!^^iv 

OS- •i5'^?r»cr»JS»S3 TSo-^ao-iSo §"-Kr'>,^. Wom'^ 

Si;i^ir^'§ oMSfto s5c»K)83 ■^iSipej -^r^io .SSQ 
o o v.> Six. ^fS/&> sr^b sScp'^ S^SS'^'^ tSo^^S.So 02 

«a-»S)o cie&oJ& SXpffi ^^S riJo&S^ eS> Oj- 

Jwer^ OMJSfto ■St»So dsfioJS:) ■^.c&§^;5 ;5e; 

&-,5 ^•^-'egsjiso HbaQ-0^-sr» ^i^So-Oa5 

idoM"^ ea e5'5-°g';&ie5r* §;5^ ■ST' eSo^sSej 

TT'Si g's»«Srfa ar-S^* 'S^_jefo73-«\ S?. ^jo _2>0 

eSbg'o'^ OMJ5J6 J&;<beso 73-» TysSiS&iol&i ^a 
o o 

ft5a^=cSb "^SbOo escsXifS SmSS ;6-S\— 7T° _so 
oJ o -u) 

SSbi>o-5~° W» «SiS7?Sb. «SoJ5b5o ^;& ^d&i _2)_2) 
so 

eo O o 

■^S'(&) weJS S»S§ ^5&^o■C$^)"3s&. 
edo Sm^ w^;j 6c&e-4oSo ^a^s^-sx 

&,*n 5520 w^c 6e5\ ;5"S;53 «xr-E)o^sS). 

CO 

*_j;S5 «o8o-0 sy^^ iS^Soo'^sS). ftSoos'^ « _2>o- ^ CO eo c35borfs «5oco < 


Q Mutthew XJX. sso^ ar- ^^'\sSm. 23 est^S) S-'^ SW-dS «<S -KP" ^j^^a) ■3)-»6£u ^"^ 

CO ^ — O 

CO 

3o sbom'3 eslJi^ "1)»'^S' "SS W33;j ^80^ '55Soo 

33 Qa. '^Sb fe dSboJSo rOislo-Oli ^T^tS^ 

Sb" :6'Sv3o XTT' wa wSsS^ ^"^a^;*. ssts^afo 
3X ^r°8i e^^So^.*. "s^w^ Dj'sr^ ,^S»r»i& 

^o^^ W ^^~'?5'^ Skt SoJ^sj ^KM;Sft> 'SSS^sib. 

OF- ^J5£j3oo. 
CMOsSo 03cr» ^yS'c^uo '5381 ^^t'So-O^S 

^M-5r°E-SS)§o WiS^e) ^^i cS5ba-»'2_ci5b ^^j^-^oe^ 

S$Sa "SotoSo^Sb A'iSbS' eSoiS^S ^j^8© ^^j^Si 

3 w^jjfci ^82>cJ^2>3 esdSiiS s»ai rf-ON 

"'ln>&^ ■^iSsb Si^-Knikiij tt^CCSSSj' 49X) 
>{ fisr-il) sr°8^ I) ^J)5i^sx!7V '^"a^iS^A cooo 

J5c55b ss-°&§^a ■;3-°8JSSo.;Xn ^5" s&ro-fi;Sx:Tv> 
S5cf 6'^"Sj (SSx-TT-stiS KSb§' "^^2ki Mg?580;5 

f?S>& %3<SSbrf— '5j»"S Sxr ■<&'^ii(3S, 'S-'SrfgsSo ■^sr»iS3 e6o^TJ8^73-'>2lS»>, S>yS^ ^o3^Sb 
sr«^^X) ^r»8^ ^8^;Sb. 

eScsSbsS S^gexi— ^J5c§^ ^J5o^»§ -Sowo 00 

-s^esa wo&rfS^ «8S8. mo£Sd§o Mcssj^i— sjS nn 

sScrto WoAreo-tS "^tfOo. SooSbg'o'tj I^D o_2> 

CO 

X«\sS»Sbo-0 ;5-^of5§6g_ ^43^-sr»J6 r'otJOb 
g^oOb SiiSbS^cysSe) ^^OTSSjeiTT" ■3dSb«J&i^ 

— i '^ 

^^■^iSo MdSb;i ^"8 JweS '^Sbe>3 ^.0:© o3 
,■^,80^ r'SSo -OsCn l)e)e>o «csSiSS Se»a§ 

vlL^cp oL CO o 

■^w<S8 ^ox'i SS^igex) ^3-«8» XSo-aa. es^^ O^ 
&> ^SSo — -O^^i &e>ej;3b &5jS OS'S) OSS' ■53^8^ 

O*. CO 

tn'KgsSxi ooj-er-iS ^r-BJia ^r»8S^ ^1)^ ^r-S OX 

S^Sosp'sJ omCS^A^ ■^g'l^ (&5d&;5) 5a»Si Oe_ 
:6-0^— SS30-0 ^S^J^Soxj' »e?g^s5^ -kt-^ ^81^ 
r'ft'So ^ -/SB^^KgJ&i ^ci8bj613;5a <Sci&;$S*^ ; 

^8'^Sib. WoCfeSo &5cSSb;i— ^sSj^ S&o-£)!3-'»7V 03 i 

"7r»S) 5Sb8 ^o:5&ab>. sS^o-Ssy^l) "5^5&). «Scx» ! 

n — oj OJ 

s6J&. s5g|)-c^8G-;5^?&. (ST'o'tesgD. -eswa .^ ' 
iSi«;^ ■sS«»¥';5Ci). fe lJ&2So,4fo;e>i3b ^■jiSS^xSo i 

!&i— l>B;i3\B3Sb ■ST' ■?r°eJC5S»f5bo-0 2.^'^ i 

aS»•E^■^sSb oioS'Sb w^lo §^e3b;6 ^3Si» «SgS& i 

<to5o ^^e'S i)^ "SO a) es^a .isisto :2S8,^^oss I 

S58'^a). ecoo"^ W cS&'sS^i^iSa 45 SSJ'io _2>_2) *j>3 24 Matthew XX. aSb"S _^0 SSJJ^SSu. o — 

-SSL :k> tfcSiW ^o?5 Xe^afS ?3®g8. ^S» 3^83 

sS-o ssn "SowSo-oesw Tf^sbs" sSj'ga ^sao 

;iSSo>| "SowSo-O^S S^j'SoSoN 'S3"Sno5&) §)0^',5 

^SmwSXt'JJ §f3-»S3\o(S 'SiyW'j^vo 's5"^oi&i 

_2>F- ;^^^;S»e>^ &«>j ^l§b«S. s&ea^-KT' T3-»s&ai» 

CO coo — vZ-ZQ — coo — ' c''* — 

CO Q — ^ Q — eo v.^ 

_2iO s5(5£55co. 

?<o^ t3'S~'^ tr-MCSSij osjoiB ciBoasir'Sii^S 
5i)Sb45S3 ^£)cJ5bs;i^a fSeJifo iJsS ^w^<^e) 

CO 

3 S^ioer^i sP'es 'SJo'^Sb. s50o3-»e5 zst'zt' 
■^TT' J&r»5Sa ^oiouSo uoMoa "SC vSolJeJ^ 
^8"i »S-OdS»^ sfoa §"o2S8S» ■St'O — 

V SXtSj;*^ ^^iS^e) §^4oSo "SS^oS ^S -sngosb 
•Sy i*f>a aj°55 OM&rfO ■;y8§'^ ^^^S& XJ5b§' 

CO ^^ 

ejS5 wa»ex>"SS ^?5i »8-OcSS»^ S5b8 r'oJS 
eS) I&-°-0 — arSS c»3Sjj_Sl aiisSao'cT" ^30Cfo& 


=1. -i Wo 2 oS^^So 'Sg^oS ^a ■sr»gc!8b'acr» wa SxrSo 

^(-(T^cs-^ ■ST'SS^— ^S3-»o^Sb !)£)■£) §"25x543 
TyiA "?iM2Joo§^» -SDoJSiS ^r»8 siii>D§o ^r»6i 
SG-"8 oooS5i>3 ^^^So. w^^i^) ZT'ZT'^-n^ r- 

s5-0^ -^l^^r feT3-t5jSi» n5^X3j;S ^xSr^^r'SS. 
SHOW'S "S^JSiS ^'03 j5-£D^ d:5b5o a^go^sS oo 
cST'Sogo^S dooxSb§^»8. Wcuo'S ej-J^sS;^ 

■^§^^r S)?3-»!Jssbo tS^^^j^ ^T&^r'sa. ■sp'So oo 

^■CSo\§"ffl — -^ g'J^sSiS ^T'Oo •^§' cjSooiJ sir 0_2) 

rfjjiSa> ^D0cScJ5i»iSb\ sSp'o-O^S sSj^S*''^ w-»83 
^^w ^S©^3 « oMo43 c&zssJcT'^^a S>j°eS 
iStrBoXbi^Sa. Wom"^ «SeSa&) — ^>, Sr°elbt3r» o3 

■^g" ^iT'jSaMssso '^J^wSS'^w. ks, k^ ob* 

g'ejcSs. -sn-So sSssSSSa^ o5-0\S^4m tt' Tr«43ey^ 0>{ 
er^ ^s'si ^»Sjg_g63j^;&. -^ ^^T^^iSx os_ 

CO 

^"S^o(&s5boS S^cesfe ^■5-»ot5sS)2-?r» §>8-0— 
^&K^ ^aSJ^¥^!SxSi> "S^db-sf^sSM Wg'^JJ Oo- 
ej§5S^ «)X5v|?\o-tSz35&iSSb -sySo WdSoS^Sfo SiiJJn 


Je»sS "dcS&sioSoSb'i p^ a;$s5i3oJ& sfcl> "^-e^^a sr^§^ ^^^»b. 

<0 o — CO 

ej§^ S^zp- eScsSi^ Si»S§ ^-evi^ rfsS;^^8o-0 
"5)§'JT»S) «0&rfSb WiS'KsSb. eax)"^ ecSSirf— _2>0 -sb" Matthew XXI. iSoU _30 ^S^Sio. 25 


k o^kssSjoJSo ooj-' 73-° cxoJSfso 55^«Se)Sfo 
^^A ^A^^ sJr'oJ&Jo^.^'^ ^^^ ^ §'yt3-° 

Wom"^ •ST' 50(S«5*OOlSi5N ■ST' ^3j»Sblft>3S5i\ 

zo"3'aj-» TT'Q'i tpX) 55o8 ®Jo56§X^| oj3-iSj^&35o 

-ab* -n-a -s-°2Ss ^■^^^sfo. 53a;S)oa zya S3 « 

wS6 ^r"9 Sir-JS M^i'S^Sais zsSJ^^-sn^fSSi 

So;ir>J5o& ^8^!5g ^cSSbsSogoSo^ «9"^&y §" 
OMx&;;^4oSSsfo^ 55^^.* TV'S) S8-tf»g d-°oJ&4oSo 

3n -eSoSoS ■Scn.'BQ »3£)i8. sj-"e6 ^SSooafoioSo 
•!5;63-'S5-°sS» ■sr>8S) KSo^So. s^omS oT'So — 
ryfecSj SosScrSoSs^^S ,^^'sr» sSj^SmSSo S'Sodo-CSb 

3_2> SS5» 5it>S S3S5^<6-7T' ^j-»^_Q 53©i8. «9?3j«fci 
^7& SS-O ST'SS l)S-0 — ^»b JW r*?5So 

iS)§3 oJ'Oo — L /sS.^-CT' sSt" S'oJ& "St^sSw^ 

g'a§'?5«(S ^r-S §'s&-ve» s3bo"?3S6. "So4o^ •st'S 
oL eo 

rfSJ "S_ow<§o-S)8. OJ D 

^^ ot c« CO 

■(T'a?' ■7r>iS"5Sb — w^Stt' ^!5;r»5S-»S' oS^^ b" 

^^^ocSa i^^ '^5^^^ ^Sio-cSwiS^a -sjj'^'^ 

§^es5 cxueSo'S^ «8"KSo. §Jv§«>^ 'S^, ^^ a- 

eS;& ^34oex) "^a zr'B Sto'Ji ed&lSSb Soli o 
eo 

«f)3 •'acn.'SO ^©ia. 

o 

s5bo«r rejsjssa — -^ds:-.^ ^5j62^3 «5R8. 
WoJSbSo M KSSic5S3cr'ST'i5c»t>c — ^cS&76 XS^ OO 

"S? ?<o.ger* .r,ci& O.g'.dSbs^oo ^t^r»a;5o2S 
833^ -3§^;r^ Scr^rew sSbP'"^-5r'8 2:i«osS)S^ 
•^,§8^6X1 W&isT'a li^5S»e)Sb»b^ ttJ^S^a — o3 

M(Sc35M^a ^cxxs'i SwOo tT'a SToKo ;6)5S^ 
TT" "^SiStJO ■ST'SS^ ■^■^^Sb. eSVjjdfo KbS ob* 
^r-aoab^ 5oo^s5-»e6sb^ ?6(ge5^ escs&rf awSi 
j6o^a. «cssd;5 -s^'aa •^^|^6"3sb. w^^afc ox 

i^-qj'^cSip'KSoex'SJN ^^ ^ exiSo^ ecJi-^ ^g)^ _5»t Matthew XXI. o5b'^ _30 sSS^SSio. 25 ^b" Tj-'a -5^250 ^'^^sso. aasbos zs^a aa m 

-fflX omJS8 •iS^r^3-•^S»3« Jw2i r*^^(S8. Wom"S 

tr°e3 syQ JXtJS «>5i"5^?5sS» m6?\^T3-'^?5S> 
_Sb_ Sij'So "§e»c3osS). JXyeJ^ e5er°^a ^oS^Sj'^JSj 

5o;SJ-Ooifo «8cSJ5g ^cJSMioSoSb^ ft9"^Soa §^ 
■zybrib So55cr'632o"Srf ,'s3,46?r» s&^&Sb g'JSos^o 

o ^-^ ^ 

3o -cSisiba ■^j-'^S o38§8. Kr»£So ^J55oo2&>4o& 
■^;6t'5S-°s5» •st'SS Kao'SSo. ftSoco w •53-»5S — 
ryhsSi 5os5b'8oS»"S^ ^^^'sr' sSs^ab S'Sje^o-cSo 

3^ sSba sSiS ^jSo^^-tt' •aT'^_© ^818. w^^J&i 
^!&( S8-0 ;y8S) l)8-0 — "^fSb £w r'f^So 
33 ^Sa ^c35»4o§o r*«S&-Kr;>j^!5S ftSiS'^So. wo 
Ci)SS tt»J6 — L ^^^' sir' S'o^ ■§t^j62id&> 

§'»§'?5^(S oyS §';Sb>,ex) S»13S6. 'Soio^ tt^Q 
g'35>j_ex3 J5S)li.^o"SsSb. wS^jii^ Sr»i6 ««& 
^»i) "SoW(So-08. 


_90 s35;£;5bo. 

^^ r'oJs SRe5 ^;«^ "Sg^lfso ^8rf«^i^ 

^^ oL CO CO 

ij-^ g-^McStf -^g" TT-fSsabfSo^ wa§^ ^s>|_ 
s^ivgs^S^ ■^Sji ^8» ^o^si).— ae&^ ft 

Tr»2?' TT'^'BSj ft9S$"7V» ^J553-»S™§' ®*^ b* 

^^^oJSs ^^_^ ■^^ XjSio-tiwiS^a-SiS'^'"^ 
§^«5o cx»2So'«r' 8387isSb. S5;x3§s» "S?!, ^^^ s_ 

■08. aSaaSN efi«?c5>g'"g3rf ^^-As&n-^sSxi ®ii o- 

568 S^oSSesS 

sSjo'sJ' g'e)?5s5(S — -^cS5:->^ ^DSiJ^a eig«8. 

wa ^^^sb. sfc8a>|_ ^^ ■^^a «i<Sey^i o-s 

•39 ?<i(§sr* .g'.diSJ S),g',d!5J5&e>o ^f)^5r»8rfoeS 

TV ■^§)©?5a •sr°85^ ■^'S^sSb. W<3jdfo ;6S oV 
TT'SoS)^ 5oo43sr"6oi3b>|_ «b<§er* Mcssjrf ^~§§ 
s50n8. escsferf -sy'ss -/SC^^a^Sb. e^^SSo o>{ _2>H Matthew XXI. 5Sb"§ -SO S3?$£s5ba. 25 esse. e^^<So Mcss;* — SpoS 7n-° R"s^§~^ «J' 

w'g'ar' sr°a"i TVS s5o8 ®3;58iS^ ox)-cSj^4j5o 
^j3o ^y«8S eJrf ^»a§ S)8-0— WrfgzsSoej W$ 

g«^8^ «!|5& J>j» ^8=C5^?$56"S c55(xio26s5"Ssb. 
SSo a'a>j— :Srf ^di6J^rfsJ»TV eSrf (^ns&a 

SB CO oL 

zT^he& s5sSrSoS^2i^ ^^^r» s&s&ssb gi5o£lo 

3o -C&sba "gKH-lsa ■S5?)§8. sr°«S ^CJSooifoijSo 

■^;6t'5S'SS» ■5y»&S Kao'Ssfc. Wcxm « ■sP'So — 

TS^bab Sosfo'eoJ^^^i (^^ w si)^s& S'OSeIo-cSj 

3_2> Sfca Ji>§ ^jSo^sStv -S)cr^^_© 53®i8. «3rf_;j(& 
^^ aS-O sr»8S S)S-0 — ^;Sb SW S^t5& 
33 ^ao ^c55»4j§S §^«S&-sr'^J^» eSiST^iSo. Wo 
tfoSo ct»J6 — k> ^^^' 5$r° g'o^ "^iJ^KiJfc 
3V 4o^ 69» e3cs5o;5S*^ ■^^JiS. eoSji^ ^^ 
§'»§'?J«5S ^T'S 5'Sb^e» sSijIbsS). "Soio^ ■5r°8 
S'.«o\e>o e5^lksJr°o"SjS). fcsi^;jeSo SJ-SS escssb 

ss^X) "sowiSo-oa. _90 ^^^Six). 

^?So — StT" ^jCS)4j ^^ °^^^ '5^o<S "So _9 

^r aeJSb;3o^ rsSoR^oJSaSo ^43a Sl)^ 73- 
S»aS hnor'S) i$o& ^a^'STT' S>r>§^ ^"^3 

^^^oSJa ^3;^_^ '^5^^^ ^sio-tiM<Srfa-5,g'^'€ 

§"655 ox>?ioW 2387;sSb. S4j§«» "^^ ^5&) a^ 

■08. s3o8aN «5l?0§.S"^rf wrf-i3i&-»5J'SS» &l6 o" 

M4oe>o ^3-8 d-iSb?6rf o58^;3b. 568 S^oiSiA 

^4o§";5bexi ^di w8 !iPifo?<orf ^8-08. « r" 
f" — i , 

siio'Sr' §'e)lls5.S — -^cssj;^ SD^J^a fesSRS. 

■^^SsSxiew W^s-e l)^5Swe)SoSij(_ xSJ^S^g)— o3 
TT" ooDe>o ^^r^^e-?5 OMTO «ii;5w5^rfa (^C!S> 
M(Sd53os$ij^a Wom"^ SWOo ^3-S) fiT'oKe) ^oSS-" 
TV ^SiS!5a ■sr>8§^ '^"^j^sfo- e'Sjjifc >6^ nV 
^SoSb^ SooiSsr-^iSb^ «b<§e5^ e3cS5i;S ^^ai 
;5-£D<^8. «csi>rf ^Sa «j5|^e^sS). w^;je&) o>t 
,^tp';5a^zaSoex>»o>. ¥- ^ ew^fe^ escJS'rf ^Srf 

WCfc\lJaS3e)»bSSo>, — TS-biSj SJsJj'J^ai "^-^r* -SM 26 Matthew XXI. SSb^ _90 5o5^;Si». ^^Hx) -iSo^Ss- ^S)Ss5^ W"» JXpSS So 
m wSjd^ «ci&rf -sfes 0<Sa ^IgrasSoSoo-O oo- 


•SSoSb-" 5S)o2^Tr» Mcssi;i5o MS"© ^i"ib:Sb. 
■SiM ■vSJ-'-u) ts^ffl cBmSS s6-0^ eSiejo s5j'(^'^ 
KsSbS"— Sis' ar-eSij feS3 a3o33&Si>| •^a>S» 

_90 §"S8. MofS)So ^«3— Or>a3 S^^^TSJSio Kv 
5S 238?^rfS "^cSSbsij ;Sr'j^"& -5-»J6— fe$ SoS 
©XT' ^SJ^S&S^ "^^^^ ^vKi t9^rf» S3or 

■^r«>.;5!S» ^g'^SSsSbO'O S'S't^Ss Wir*9'sS»s5e> 
■KT* oS>sfoaijg«55ej-sr> w» wSl ^2^?5bg_g5S)o 

tJ CO 

c«ao"f3 escssb;^ — ea K^S" »xre& eJcssb^SSi Sao 
;5ej;5X)csS)o'^ 23Sioej?6 ScsSiXSifotSi^ S30& 

CO ^ Ot ~ CO — O 

^sx) S^-^^^a — -^s" 5S5»bJ3iDgS)l oooesaa 

So^Sj'dotw §o(§8. MaiSi;^ "SooS^ •ct-»S S» 
a§ ;6-£3\ — So;Si^e6-CJ' k^ 'S? oocr» a:;5iS»s5 -icr* 

«io£5b& WllJSo — •sr°SG S&SJfcN "^JSO (^"3bg^ _9f- 

"8oS^ •sr'S o8»a§ ^-Cy^ w ^-r'S"^ ^&^ ea esdsbKi^ ^Sh8. ^? «85^ «?)i;i "^;S)o"€3 — >3ooS'{6e»ssb>. '^^ooossb^ Sir'g'o^ 

SktS^ SQa'fa "BS^efoTJ^^ So SaoJfeS'o^ 3_2) 
S3-«;Hs6 l)S sSrKs-JSMrf Sir aSxigi S^Sj 
JXr-Oa WdSbrfSb sSsSs'^JSj Wom^ ;&o§'«3<t»sS)\ 
"^§'ct>ofSJ)> WcsBbSS) fSS)o8. JWJ6 Tyffl -CScr" 

sSbaSiiS' §"s555t»s5^ SrfoS — SjoiS cs&?3 33 
5Ss»s&2:5 "^S" s5bSbSpgi& ^o'SSb. w«?(& 

ocvjo-0 eoJ&er^ .zr'.^v 5^43 S^sao-O 
JS»555o "S^ab. o3o5» 'T'OS&o TSJW&o-w^S^S^Ba^ Sis' 

CO CO oJ 

ws ao^ssb ^v5o^r'ab4j§o e ■b-'^w Swa§ 
drf 3^g'e)&e»sb sio'^Sj. esj^jifo &5 -r^^£» 3>i 

eo eo 

SmS'S) tSo&S 5S>8 ®m«'X) S^2S ^iT»S5 «bS)N8. 

CO <w 

5&§^ W^Jfo sScoSj^^iS ar»S?'o^ a)5ojj_557r» 3s_ 

^2y'S^?5'& ^§)8. ^2555— •KT' Sos&'eSS tStt* 38 

ai ■ao'?)S5b. esoM"^ es ^^^«» «s sesSn-eos 3a- 
ajT'-O. — sj«^ifo esSg'^B- w^a -cfoS) weJs esS 
^^^^jfe3 '«^^oo■^Sb§"o^SB» «o&'io iJsfcw^ 
•«r'j&) '«sfer°s «gjo aiDor's ^^tSi.€)5^4o 3r- 

;ss) (sT'aa «>a"7^sb.) wo2&^ ■5r'?6— e «&;3i3 Vo 

'■ '' eo -dt Matthew XXII. 


;5.S' >^SSx,. 27 ejsfo g'8SsX»7r> ■!3o&'8o-0 ««JS§ -^w^SBew 

tSg'do-OS^ «"^ sixnvSi 6vtv $o"5»o ojoS 
it's <St&i "^ZJ^. •s-'mJS "S$a ■CT'MgXfcu SSct-Sm 

atfo^S ^^JSn^SsSoowSb »» $5&osSb XbSo-O sSr'tj-' 
b'a. "SliX) "SewJSof^iOe. ftSODo"^ WdSisSSb •iiix.r' 

GO 

g'o'tj ^j'Oo McSS>;i5S) ^A^-iv Soo-08. 

CO 

3 aSxsh 8. «csfc;5 S)(oos5w(Srf ar«8S e SoCfoSo 
b" sr»Oo ^-CSoNjioSo Sforf^^ •^5' $o58. SsA 

»W(S WolT" SzS^o cJ5bo;5Na ^0<S SoCSaSo 

Q a_ oL CO 

ejSb "w^^'Sm '^oooo-O •sr'8 'S34ora5S» "S^Sn^ 
J- "asSb. «^>Bifo eScSSarf — ^o<S OoJi) giJS'ao 

oJ CO O ° — 

CO 

no S'g'efiejS^ ■3'^^«). ■r'wg ts snroSew 
CO ce tr'2?> sa^-&s-^ sr>8a -iSj-*^ §^!5sa eJ^^43i oo 

■^g" oaor^iSi ^er»«3 ;S-«3Vj©55a w^s5^ 
■S^nSSo w^-jdfo es55(& ssj^a^ cJ5oiio"Ssfe. 

^.*>i o»-CSo\4o TT'gcs&sSj' •s-°-5y° MS ^^^ 
toSo ^fj-.8^&c3&oe;§^ e$s5j §S5f)geJSi «ScsS)rf 

o 

"^g" fe-KT'S^ ■g■0^8. «io3j& esc&rf— -^ ^o 

8a wSisab w^-jd&s ?r»o&— jisoissa '5l>)8. _so 

CO 

es &i6sS3o& ^rfe6"er';$;5» "^sJa ^"^^ -2)3 

■ar';Srf» ^ex>K '^csso s5'3;«3 'Sr-'f ■^■?3^So. 

'-' CO 

•sy»S oar'tr-'T^ «a?io-08. «Sod56 "Sssbg" « -3>Z _£2 Matthew XXII. 


55^- 27 £?§'8o-08^ W"^ Sir»wSo SoTV !^o'S& awS 

Sa^Q SiS^a ^ikitxn> SfO sJp^ ^oSoSS ;r»8 
dtsb;6 ^j^sSir'rfJixieJSfo SD» ifsisSo «o8o-0 sScp4j- 

^y -^ en 

b'e- "SliS? "^sxj^f^SS. Wom"^ eScSSoSSsSj UiiMS^ 

CO 

iSbioSo g^88 Tr>3 zsaaoSSi ^cs£>«(g8 aboeii 
g'o'tj ^r>£6 «csS)^S) .^S.^r-TT- «oo-08. 

So;Sr>{63§ ^oiS Ooe&^gi;5 ■3,5' tr's?'^ sJr«S 

CO ^^ 

&exix3bfc)5o e5s5 ^S'JSowSb o3o^5fo. Wom'S 

«cssirf— ei«3«^ TT' ^zi}6;ix S^^8-0 cJSbo 

V 

■SSwS «So'S^ gi2S"3o cJ&irfN S "IboS OoCSjSo 
pa— oL CO 

-^^:k> 6^ s^ej:&o;^§osSo^5&8 S»§'2fo S;i ^g" 

B_ JS»rf&Sb>,_ b9 8. Sij^rfsr-aj We^S ^^refi 

2 e;S) ^tMr'a wsS^Sr-sae-O -tSo&e. Trees' fe» 

wSj VTi^sSM "^OMO-O ■sr»8 'sS&JraSM •g^Ss'^ 
or- "?)*. WSj^afo MciSbrf — "^oiS ffloJi) SJS'So 

oJ CO Cp Q — 

CO 

?r»8iioeS8»»\ ■?30<S aoC&SS S)exi;SoJ^S) &n 

oL CO 

CO cs 

WXSjdfo S^'-CSss-^ sr»8S^ « OolS) ao"Si!6. tr-js" §&'-cfc>s-K5>^ sr'8a ■St''^ r'iJSS eJ^^^i on 3 •c£r=-0. •^a" ■^g" oxir^fSS o8oer««o j5-0;^Sc5» WeSsS^ 
oJ ^ CO eo 

o3ooi5oS'o"fj S)ex>;5u(Srfsj-»6o «*"^goe» ^^ O^ 
■Oo-O— ^J^SoTK' ^)^ o$5abJv§«^ ajo^SiM ■CSt' ne_ 

a»8S ^oS)8. «9qm"^ ^Sm ^r°8 ^i&5^s5sS» Ocr- 
o 

^Kr'j,e6 ^Sy, SOSES' -^tdB ■ST'So ■vSr'tf'o Of- 

■^g" §i7r'{5j&! '§^0^8. «^^& ftSciSbrf— -^ _2>0 
80 e5(g'7^S) w^^afo wSj—JtSOojSO ^&^8. -so 

0<S-0 "S?8. ■i64£r»^d5bos» «cS5brf e8»Si SS-ON «ci(6;5iab 

1)6) «» 

CO 

eT'SSsSn g'ooK '^cSSi ^"S^SO ■3cr>"f '^■?>^S3. 
■sySo aw-er""^ «8Ro-08. «9oe58 "Ssfog' M _s2 -«2 -sr- MiSJ^a. ft9o2S55o ^^— ar-So ■^^rf3boeJ5SbSb>, 

'^^xwSrf'JS^S txr^iSi ■C5J:<355 "^w^. "^^dfo 

33 «rfr5jSKn>s5-=aM wa 333 fcSdSo^S zS^J^'So ef?|^??g 

a "— 
3m ocoo^^X) ■^9^c35boex; »» §3r'S55v3^8. W«^ 28 Matthew XXIII. SS:,~§ _s>3 53f$£j5co. O' CO ^z:/' « ^;So-» — 3e_ ^e^gSxs' esg^^'i^s&'EflSMtf'^ 5SM^g"g3rf Mas 


3f-2^;5 K^" 

OM-'^oifo MMejo eS73'{5"So cSS»rf\^S> «S55»5^ 

b'b' ■sT'bJSo §os5j'aoa^s> ^^;v|8. wocfcso esds:-)^ — 

■TV ^o'^ s&SooSo ft)q$ 7X« S3(§"S^s; §3^»-C5bs-o 

§o&- wl^eSi e355s5e> tSd&sSSb .^.SSS^O ^ 
—i ^ ^ — ' •^ 

^a 'S&Vj"^ esasSbS ^er»«i WeJS) SosScr-eso^ 
^a_ c35c»oiSo^» sr^a5^ ^©"gsSb. ftSoJSiSo ^JSSiSb 

McSSi^SS) ^aoS>|_ weSo?6io5o "§?^o-rf'^2S3. ^3 tS6^iixi. 

«frf S43<iw§^^53oN ■S3£i§;5"^5S3o^— ^■^ ^ exi _2) 

«J>)Oi>o-;3-^ao KSbg" ■ST'iSo ■^iSo [^r'SbioSo] 3 
^c«&0(S Wom"^ w8 ■ST'tfojSjoe) nS^sj^s "-^otS) 

^0& C3ooCi>S'o'&3 ■ST'OO '^o3-o8b737N^TVS) 

^ci&Oo ^en>Ko^ £&i3\S^rf5&iSSo>, ^{5sS» b* 
"^eoogD-sn>|_'^7VS eSSi "^©^ ^T'SS ^Jfe^iD 

55ciSo\ '^^ OoJSbejer^ ft9^K,-^^Sxe)i53SSb\ »o e_ 
sSmosSosSo^^ sSjsSbapgo^e^ sIk ?5&\ W3 SjuosS Z 

MdfoSo.*sb\ §^«i&i73-"^^ -Tva scwess ab^ j- 

ar- 25^i?532 c55bo7T»^aSo aj'So£3acn> ^-'Sr'\j' 
dSesoB cJSboTT'^.Oo. Sfoaa^ ^Sj-°S)cKji5ooJ&> Sw r- 

cSSboKT'Nifo. WOW'S aj'tS^ 8^Si\|-;r°d&( Sw OO 

~^&.r^So'B^ -^ s» er»-cr» ■$8^c5&3er'Tr° o3 

e3-5-'§'T3^2SoS»Sb j&n>^7r'>, isS ^er'K'o^ Sj" 

So-tf^sSJOo. '^55,-^J6g^ g^ ^ w^r" ".jSa^ ob" 
aSbowTT' ar>§o |§^& ! SooCSsS'o'^ Sw&^ 

^•xT'^isS. sjo£5o;6o areS S35ojj_2sS SS?" 
as sJnoJ&i&So. "^sS,-CT°«5'Brf ^r" «3 er"-;r° 0>< 

■^5" s53eJs5D3 g'e»^§"»bi3So fSs&i^^sSjoJ&Sav Matthew XXIII, SSb'S _33 s5<5£jSm. 29 o3^43§0>j_ wSer* ^S)o»^ '€&> Wcoj'^ "^ST" 
•?r';;^g^(S <SS»^T•^^J^ ^^;^ Wo^grf sirKs- 

9 =i 

txrSS So^'^TT^ ■^4>3"S4>3r'rf>j^^_^43§»>, Tar's 

l)^sS» Stores "Slip's 430 §^"^;r»a^ ■ST'S tfyii 
_ar) ■5)ioo'3i3o§"oJooi3-»>,a^. &>6»A ■^sr»e;csS>JS» 

_»3 '^^T^i&H^ ^^ ySo er>Ty — •^8"%cS5b3VTr> 

Scpgo ^sS) ! ^DotSbg'o^ ^&T3-°er^;3bSb^ 
^^ey^,«>sib^ j§e)rt5e5^;3b;&>^ ?3<5^j5o& 6j> 

43a — ^}S7r' ^T'^csSa^.^.;5o^ S'aS'?5iS»sSbSo>, 
0^^^75aj3Sbl5b\ sSraSe 5r»43a Jir'?5s3o-c?' 

_5>^ biSa "^csSisSeja cS&ao'SsSb. «o^g^;S sScrg 
eSSs-SowtP' (S^j&Sb ?<o8o-0 sS^cSfcg'iS "3)0 

_SX tjSb aoo"^sr»Oo Jw^. ■^31t3'8d'«3s5 v <Sd 

_3e_ eSTT»gci&;3cB§^SbSb^ ao(S d&sS^O. ?6S Sm-^T" fesXboSi&Sb^O Tva e^^io ftSO -t3-ONS5 
sr»8 ^o;S»§'£)§^xt.So>| >SSi>^^s$ W^O^^ 

'Sft)'534o feQ^fcoSbooTT" o5i>S)^ce)5o W«o?3(& 
&'icr'^»3 Tva er^Sjfc) "^s3vi;j'S«§^SbSo\ «5^^ 
5$3sS»§'''^S5cisS)N ao(S cJ5co-sr"\ iSS. "^sS^jr^ai _»?- 
■S;i ^^ ?5o en';0-'— ■^8"?)cS5K)£n'-(T' Or-So .§".&! 

sSoo&ej TSsSj'i^eJ^Sb ^■\o-ZT'8o-£) — 5Sbs5JS» S&iii 3o 
g)g^£) arf5S»e)«y^ ^o^ -sySS^ (^'^^^ ^ 
JS»e5^ -^wo ig)-CSo>jr';65foa ^X>^-.§"o43o-sr'N^ {6. 

«sa JxpSo JXr"^ ■^<^oOcl^■i^r•^^So SXpKS Or 3_2) 
&S^^ej ■538:ipr3SSM aosSo^. OsS,73o5s-iS»e) 33 

— «> o 

^»5|;5g'e>Soi3o^ z," sib ej So i3L^ ^^ JSa e)SSb3i^^ o3o^ 

8b■K^'^ So. feSsSboSb^KS ©"^ejo ?5^^ "SmSJ 3>t 
e>o§^a 25Sl)g's5i»S5oao>> '^■sr»£)cS8iii»rf§oSSo\ 
s&JfCS& Ori6 -tfo&sS w^j^csso So;5j'6&^;5 "S^ 

§>3& !5rs$» ssjjso^ ^ao zxris -e3o»w(grf fee 

ifcoSbo {JTsSboeT" Ocr S^r-Si 6^§^?5S3 Or-aS 

§^^ o3i3reJX»Scio-3 ^iocaSSJaSSo CfC6s&J&0o. 
Sj^&^ oxr» «^!55Soo* OS'S! s5^;^;5a aa"^ 3a_ 

r'iaoSbsS:^ ^o'^ST'TT'! g^S ?Srf g>eje>Sb «J^ 
■^iSb S LoejSi) S5"ar'\ sSneMs- ■^eS^iS^;^ 

sS'S^sa csSbooiSa eoi»"S oc^jfi -^vt jJr«©8. 
S?j5c>/\^ SCw cx»e» Sj'So •^(^tt' Oifo^wifolSb 3o- 
S^S aooCi>g'o"€3 oc»S ■3ooJ^e»§"a — ^^^ 3r- * "t^, ;5o§'sS». _2)F- 30 Matthew XXIV. 5Sb"§ _3)^ s3Jj£jSbo. "^^d* Kw a J^S^ CSS) ^2^ §00 15' ■ST'© liJ'2S 

CO 

S3So\ oar" cJSboTT-osJ&osSSJiSn X0OS& ^SfoS 

^■^;^Soo-c«» cXr'<S3§^!io(S SaooCfaro^ w"^ 
B_ 8Se>Sb -SfT'-(i^(SJ&>!io. eaw"^ Oj°f6 cS&JS 

Kbij «i:S3'csi» WomS woS^jSjj omo"5^ ai&i 

a ^30J53§'o"1> ^^2S ^«5o*^ TJ^MgJSJD TT'KgSXB 

Son ^^KsSinexiS&N ^Scr>g'o^JSx)ocS3>^ Wg'^2* 

WS&&3 »SOog;S» ■liSS'o'^^' j2;««^« ^_S2).o-v5 
00 l>>o&03. 5S38SK W^SJg^ WtjJS ^J5^e» 

CO V / CO 

JSjK sS>i3o5o wSr°o-0 flejg'J^TV* s§o"S'sy»'S;5 
eo ^^ 

n^ sSaSSK TT'MSSSMSa «i8o-Orf oar» ^^r°5fs- 

sSxJJ^sft. 
OX .'sS.^g'^j^i tT»a^ex)s5e> ■SsSvWiS^ ■st'S'sSb 

V / — D Q — CO ^ aj'{6 ■CSj-'J^-TT''^ — -lia"^ sT'ifo ^Sn'0-Ci3«b Oa_ 

^8sb-e6'Si&. 

S)o43 SXraS ^o"^ vr-!^ iJsS cwioiS^iSao-O oa 
^"Sjto- bl6)§^S) ■SSbsoSo SK sSeii. sir»e) 00- 

a— CO <a 

ajo«r^ sS)o'^ sr»iSo «Jrf wfeow fe^§^S) 'S?fe4o 
^ eo CO 

53 ©8R "3?'o5!&. « S^;S»e> tsfeoti) KSs- or- 

co o _s 

03 -^Ss^^fto •liS-s-'ejSbo^'sr' TS^T^jeb cSSbo 

— o ^eo 

§^!55o W SSSSboex) SJ^sSa ^cSSjM&Ss. 

CO— O 

oJ — rf V 

£&/r* ar'55 S»oe5!5 "3SS)S». "s^aj^ ir»e3— _9e_ 

CO o ^^ ol, 

Joo"!: s55Sj^Si) ^DoJ55S'o"t3 "SoSo^) eSr'^e- 
—i a -a -a 

SSooO woM03oS-2)N ■s3J»sS5t3 sSoAooSoaoN ^er'«3 
^^.'T'SoxSo'^r' eSen-l^ SSaSbSxO SosirOoa ■ir° -AiJ- 
g-J^ ^oefcsfo SjoJ&S'o'to l)SbX Sjg'^2^ igio ,l,!&_33 S$(S;^^sS»e>o ajp>§'5£»Soo-0 «& 9 <p So. WS-°^^ ^^"jo S'liSSo-rSwdSoSo. w^^ 3o 
iS)«Sa> sSati^ 55bSr'!S->§^sfcs$>^ «-5^^^ "Sa^ 3o Matthew XXV. Sfo^ _2>>i ^CigsSM. 31 §"^o(S wS S"sS> o»o"5^ o3-jS>^3'g^ ■0?\8o'^ 
33'S(uo«oSb. e ^-^»"&p SxrHo fc43;S»^*3a 

qm'S M asSjarfj «o8o03>^ W K(gdt6sS) «b8o 
3e_-0XK ■ST' eJo^ s5j'(^"& -TVS' ^ sSssfcafsc^ 
■sr« es-^'?^ i£n>S2_-sr' ^jifiXCfi. 

a»oeS^ arfafoaejeS^ 'Sa-.j6^ro •;T's5er*§ "SC 55 

CO 

6s$;So 55?<55 sr»ft& QoSooSSo^ ir'«olSbS>>|_ "=S)o 

OT OL TO _D ot ^^ V^ 

CS30563 ^-2)>j «jio«8»»^ r'^Jog^S^^ ^^S° 
tJabs ^er»«o 'SScssig' ^omS^ Mer""?^ sSsiSo 

Vo M^^i^ ODoJSaS ^ejSMer^ ^oJ&JSo — -%^ 

& §"o'OSod^tii^So 5&8SMS'd&) 0<!&i;Sw5^Sb. 

b'o S!g«5 -5)§- ©t5?CC) Oc5oe6e^ ^oS^TV "^r'S 

^3 JwSo "SScsso^ X'SbS' ■So?«3S5;6«2Jo^. WOW'S 

OMOo g'sf-vS&j "^ci&wJSs^CJsS) t>yt6 "3oo?So 

SooJ&g'o'fa SwCo e5e)otS» XcSci&eJ^ sSbsSb 

oMoiS sr-Si &M "^^ssb w^^sSm "7b*oo4oS5 
«r»6 "^S ^oiSa §o-i3o'aj-» « ;553J§"SosS 2X>S> 

iJ'j- ©oh"^ W "SJ^ ^g'ttS -ST" cCoKJSJ'iabifo S-SJN «wo"3|3S a ^roo SjJSiSo ■iSr'iJa assSbo 
o3oi^ §^05Sofcjd5c»Si>j S'ex)«oSi). 

CO 

er^ eoMiSb«o8S a"^5oexi3b^ eoMS&soaS eo 

■^55ex)2^ cJS»o^8. WO"^Soe» gs& Sa^B 3 

g)"Be)er^ Sj»-S "§-0^9. "^o^ SosSJ'eC-idfo Me) X 
-as. wax.'^ sSJ^fg TT»^ -^r— SiJfcA^ IboS e. 

-08. Wa»"S WO^SSoo — sSr ao^Sioo M8d^ O" 

OMS^oa^a 0-^S6e)§^ a€i8. WoZiiSo O"^ r- 
Soos — sSr-Soao^ Skr'5oSb\ ccoQ ^CT'ei'^'Sr" Siyti) 

— i O CO — o 

"^cSSow'SJSb. « SXjR®^ g'^orex) Mej^o^SJ 

&d&ci^3 ^t»5o5^ ^oiSS. WOW'S eSctSisS 0_2> 

sSa j^8bg_g?$S)o^S->. -sr-w^ ^SjsS.s&sSt' n3 
a&<«o :6^\ 8rf"5«T^ K<ScSioSo-sr« JXrSo "§8 

^J Q — o — 

oioJ&g'o't) S3?5"^9'53ij^5o ^^c53j7'r^"S^ g;^ o^ 3o " 32 Matthew XXV. 5&1 _5>>i ^^^Six>. CO f^J 

■S»;5 sJtt'CS? &? ^§'«3e> ,'S3,^5J) 55-0\ «r»8 
_2>0 ^m2S "S^i ■CScn>-C5o§""Si3b. V 


ger>oefoex> W^^!^o-OQO om!^!/^* oodO tt'^ 
SS>8 WomJSj «Jer>o«&e>o -fio^So-uiS^SS) 'SS 

_2)_3 S&a eSJsS^ ^"^^Si. «er»l^ ^o<& 5Jer°o 

^^"^ ! rf;3j^"S^rf sSbo-0 srr^- fe$ r'S^iSer^ 
7r»43aj'J5 SciSbSXJO&Sb S) ^^^c3»§'^ "(50 

CO <^— o*. 

CO GO 

-9a_ ;\^ fea Ss5 reje^a ^s^fSb. «>5$» ^^^^ w^a§^ v3« «S?5;S»TV — ^sS)8"S;i "^Sf ^ 
§'tr° ■^sfe S3^» -S^ioab g^i) -sya^rfSS^-tioS 

&i-sr' «er»2^^ ^^ '''^ Scr^g'oo ■iJr«s3^"5^»3o 

_2>a- -sna ^oa cJ&ooC&iab. -s^mB es iJer'o& 

CO §"3 J^wi&sSi. 55bS»>|_ :s5»i sSr>8rf « ^r So 
6lS iD^^&) esci&rf -ia^iie^&O-O ^r^oSb "^£50 ^i (^-^ 
6^ faa&a sr'Ba -^"^ "^^ c&8;j8-0 ;^^^e>^sb 33 
ef;i §o(S«§jj_5Sbs&^ '^g'e)*) drf SjJfsSisjrij. 

ssa "S3oJ5'to§^3 aj'So S)JS^J5-rfw(Srf TP'Kgaoosso 
,S"»rfs5;ja^ Oj'do -snSo $^83rfJS» "=5)g98 KL^ 3>t 

rS-a^iki •ST'So w4oe>a §^(gf^o-098 S^?\2rf'Svj, 
iki ;5Sb^ SSs-o-OSS ■SS-^e)e5^ ^^^^^iSa tt' 
ss»as s5-0>^S;5a fSi6 §5^ xSg'^;* ^o'S ■st'S 
6^ ■SXjjSb. «5o£6So fe©S&odbe>ci— &j -^^^ 32 

^B©S)o "^y J5g)>,?r»rf SSSb^-CSr-O «J'«btj§5 
cc»xD\©S)j ^D^^alo ts^'i^'^ R&^ ■c£r°-0 3cr- 

iSn.-£) MijTO §^&?y0-O8Sa m^-SS^Ho ST^K^ 3f- 
5^^-sr' '^tS-^ver^-^iT' ^sS^ ^ssb^ -CSi^O 
fe S»aS ^-Si^Ss&iSi e*:3S^5^ ^&g_g»;&i 

£5e5je)ey^ Soi^l) e5w>|2;5 '^g'SS ^^Jj^o 
•KnSo "^SSJ^S) Sas"^ SxrS^ ^sS_;j.efc-?5r>^sSa 
3^8S ^^dbg^^5^o-cS)^3b. M«^a&) ecia&^S— ^o 
§'l)Oa5M(S?5 ?r»?5er'cr' rfiSb^O^-O ^'cT'SbSoSfe^ 

wo eSr'i^wSosfe^ aeStttf-rfw^rf s>«r'gR^ey^§ 


3^ Matthew XXVI. 9 ^Jf^sSbo. 33 ^»rfa^c&) Sires -sP'So '^TKiioSo oc«E5g'^£&. 

s5 •^ ln'iSb5o"SrfS3<r,eSo SiT'Bj ■KT'So wiJTO S^lS 

/r'Sb&)So5s!-» S3?5'S§S-7T' ^o&)4o^«-,3-' sS ^ 
S "" ^ C^ b'X WoJSbSo McSS^ — -^ SXj§^I) 
"^JSd oocn> ^S^>4oeJ^)^ ^Si ^nr-Oo-OsS iJSo a— 

— i ^ —o oL 

3 ftS^^Jfo 5S3SbSxsSo55T'Ooc& §e>osS'^ciiS)W'J&)4jg5 

b'SGa 5&)o8{5i&i;S5o §r»(g^-2)^ ^«oSSb eJo^S» 
CO eo ^ o— 

CO ^-^ 

— o (^3 O xj 

eo — D 

no s53 ^S)j8. ^^ tya ^sSR — Sxrdo ^do 
JSjSo oar» _» X) ?r»5 5oe)S3SOfSD';T'>|8S. -^^o oxn. ftSeJOo -XT' rStfjjM SXpeS sJr*^ ■FT' -^o 
^|M^o S&cBo"^s; iJ^csS) ^"?)SS). TSeJUey^g" o3 
sSboJ&Sb> c»j-» o&3-»lJs- ^3^) si (^g'tSo-tf 

Z3(&"^J-» tSS'l 2» C»3-»~So -SSlrfa C»T-»'So Zf^ 

T^^g-SMTV "§e»'S5Mf&sSS Sa"^ JwiS'''^ ^"^^J 

O CO oJ * 

TT^'isX) a»-CSo\4o5o JXrSo sSb;6fSo\ JToJS?) ■sr'8S> 
W<S'7?SSb. «>o£&S3 sr»Oo sSjo^j^a "3o(S 6j-"S'e)0 

f\o-CS34o§o ■a^a&iSx "SeSDjoi^ $o"3Sb. 

^SdiSbK) 5""&e; "3^J5S SsSsSboCfo §J^Se>3 03 

slb-Kr»^sSa 65csi)rf^ S3©S8. WoJ&So «asbrf— OCJ- 
aj'Oo aiorasSboCi)^ ^er°^ Sfosbafs^S SmSI 
■SC> — TT' •s^ejsSx) 75J>7°S5"5o c55bc>rf\ S -sr> 

CO Q— CpL 

fJ¥>§a)§^ §j'Tr» "^S5b k OMoiSer^ x5-^sb 

^8-08. 

T^cssoo's^ej'^^'sS^'J^ escssbrf ■s5"»\ oiJfo sSbo -so 

Swer* "^^a^ ;5Sb>, «>ti_^?\o^5brfa Sk"^ 

^3-» ■^7?' WX) ecssbrfS^ ■^^^^R8. ft9oJ5b53 _33 
«c«bs$— iT'5^ Sj-'-cj' '^ooug ^^er^ abso"^ 
CT^a&i rfsfc^ W^^Ro-CSbSb. SSbSbSlc So^Sr- _2>^ 
«jc&> easbiisb «b8o-0 ^^ciS^M(Srf ^^-s^^SsSm 

5o55or«8S(& ft9^^J\o-C$W(Sb"aj^ « 53bSbS$>oa§ 
^£,^ ! 63 SfcSbSiJgdlb ^l^g" ^©"tD We^sS •^j^. 

WoSbrf^Sb e5a^?\o-as; cSSoj-'tT'— sS^J^SotJ' "^-sr* ■Kr»5o ^0-0 "S-'ilJcsiM ■^"?);Sb SjoCfog'o^ e^a WS) ^^Sbg_g!iS)o^^Sb. WotS^So eScsSirf- OO , JSD,ex) ^D^^J ?S)5_ SxrS^ Sj^zs^ ^-sr-^Oo I S$ ■^a>,0'^ ftSS «®"gsb. 33 34 Matthew XXVI. S5:)'M _se_ s3J$^S5bo. -90- ^^S»e» iSJvSWo-^MeSofeogo a»S SS'^Soo §^J5SJ 
ODcr. ^^'S^a-^sSxi Sxr-S^ So^-tT' r'_g7r' er''7f 

CO CO 

o — oj 

3^* SS5 ^^Sbg_g^5^o^^. woi&So ^^ — ^ 

3>t -sr-^^S ^S^^So. fcSoJ&go ^&)«i— "^s& fe§~^ 

^o^^a &Scs6sS§^ ^Ib^iSb. « i^-S-'J5'^ 
§J^Ooo25«S;&\ ^Si8. 

iJ*© ^Sb. fis^^ifo escssSrf §j^ee) ^»ai ^.-Qs ■rfo(§. 63^ 8)JS"^-7V» sSr'o^s&i we;lr°^5&S 

ft CO 

«5ov2/ "^'* '-**^ ?\^^S^ cT'H'S'^ -TVS wa 

-u^gsiM Si So -eft So TVS' Wa ,^^^8-0-0 SStSN 

sT'Oo ;&£ a^i^^tD -cSj-^ss.— SooJ&g'oli br'3 

CO CO 

■?3-•^^^ 'S^o^ 'S^ZT'SSx oxi&iS^ ^Sib>, wSi>j ^e_ 
?lo'^5r»ifo fitxrhoSi cSSxTT^^Si^ st^qS^ 

ao&sJ j5J-ij-»5&)eSb-° ^oJ^TV OM£5b^ b'2 

CO ^-^ 

o3"'S^o2fo 5i)oSe5^ "^S'^^ cSSw-ozT^cSScostn 
ft9e^X)§^§&-°'cr° g'^e>cSb>,' ?<oa(3S)e>oS5>, ■Siixs 
S^S>}S zsti-^Krf :;S53ir»55-'^Sb\ /^"^rf (36-»a 
Sot) SwJSSbo-OXhj^ (^Mej "^JSe> ca»JS<3bo-OS\ 
^■25^8. Wa»"^ Mdi£i;Ss5b wa^!^o^s3-»afo — b'o- 
■^jSb ^3S53 aba Si's ioo§^oCii'^x' eS"^ ecSSorf. 
we5» 53tJo§";5o5^a sr»8i esrfs^oo oco-O^ "So 

«cj&;5sSb S&J&'3A.-)0§"^JSb. ss^v^ ^& — >{o 
■^8-s"^-cr° ^oo&So sS-e3;;^Sj5» wSflS^ ^a^ 

Md&,«Sb t5i>3§^a8. «9^-f5^ OM(&A^ ^<3o >tO 

rSiSj-S ,«,rrs5 cX&'MSoS ^r6&& §^S Ws^S) 

— D Vw> ' GO 

^S g^^So. e«_;j(&> ^S»— fe g'_S Ty» M-5) 

■5^60 S8A "^cJSbosSx ^Doe&g'o'tD r© ^t3o§^"^ 
SP'tfo&'Sr' §"©*« SSoelbao. "^g' om-» -^SSSJcSfe m3 

D CO 

— o cA oL 

"^rfsj &-»e5ej g'o'^ ^jSSi o5 ■sr'Sa •^p'So 


Matthew XXVII. iSb'B _22 S5«Q;5io. 35 ^om8. 

rcSSo^^MSi ^<sA7i^ brSoS^SQ "3£8. wr^if 
>{vT- ^^ ^ e>oab\ ■^^JeX3So^ SofiSdSMoiSd. Wax)"^ 

CO 

Woe^jSu •Cin'^ §"55^ ^§'OoeJ§^ Softs' 5cn> 
•CS3s~o"3Sb. 
>{r- «5o3v5^ /^i^!6 c3&-»^:§oe>ossS^ "^JJe>os5b> 

a-O 'S&So&P' ^0(S8. Wom'S ^S)oa^ <S^»r 
■^£S). ewJS^ -^tlptw W^SSexi s5-2)^;6^_^43 

e-O §a^ ^ao»^ S^!5t "tl&i. gaJfSo oxgeSo 
wuSS^ •^^exi s5-S5^— ^ST'Od&Sb ^J^/T'iS E„3 e5a 1)1^ ^"=g>)rf» ^Die 

a_3 3o^a ^sfoa ■S5C)^;S>. Wcxo"^ ^rSo ^6 
■^S cJ5c>37T»>>afo 5ii;5S5 QMS' ■^(S^o^Sio^'&SX) §"oeSeso escssisSsS) %58-0- O: ;&n. »kJ)n s^(Sri-i ftscxx)"^ '^IfoOo w^Se) oi>oa;55&e5^ §x° s_r- 
^oSsSa ^8"§sS). Wom"^ esSd&i— &^ "SL;^ 80 

iT'eS^ cia^s>«_;5>a&> «>eJ(& ■^iM'Siio§"» ©8A 8-2) 

S't.^o-o— M 56ssb;^gS) -^"sesoxso ■^■^^sb. 

SmSI ^-S)^ S)«^ ^$Sb>, ^j-»8er* ■^§'5^^ 
a)o£5bg'o"f3 fe ^e>cS5 »;&>, WK^So^^Jj^ 

e«J»§^ ^l)N|8. wti^afo «sefd& — » sSbsb eb" 

^ga ■^'SaoK'rfa ^§)0-abr'iSb4oSoK&^ -^i^ 
^ix)§"Sb4o5o3b^ estfo^lo^Sj. "Soio^ §^& 
So^'^iSb. «5^^efo — §^(S SS^d&§'5S»Sb^ ^)5g 8>t 
;&-'<& sSj'^ rfsb>|_ S'^^oSbsSa ^;53 esS 

^^^seJ "^jJSexiSin ^rSoSb sSjSrsSbj eJP'oao'^ 

eo CO T 

^rf sJp'oSaer^efbSo ftSSS^Ro-Oe. is^^Ho 3 

escssbrfssb «)s5\|So-Orf c35bo-»sr° escssbsiS) §iSJi, S^o 

-tiw"SrfK) -CSt'-O ^■g-°\^^5oS es sSioS^a 'SoiS 

is>^ Q8A "B-sy^--^^ a!5^-0^j?iorf jjr^isb is* 

WsS^Ho-O -^^s&s ^S©;5» ^^^Sb. esoi&Sj 
•sr»e3 — ea sSJ'^So. ^j"^ vi3-'-C$b§"s5b3 '^S)^8. M 
esS^d^ ^6ek) e? "SocS So-g'oo '^t3->'e)ciSbsS»e5^ 

CO ^^ ej v_/ ^ 

cSSr>?35oe>o « ■3o(S S3^§'e>o ^-dj^J§"^— qS 

?^^ ,§^aSbJ^rf;S» K'SbS' -sj^&Ki ■T'Sbg' ^"& 

eo 

S55SbtJsr»a sb-^ys^ Tr»4S;5e) r°»8. -^^wB o- 
— i CO eo _ 36 Matthew XXVII. SSi^ _32 SSS^SSbo. V-^' — O O — CO 

0_S ^3 WjJaS^ "iSS-gSi). ^ip^rf cSSr»235oeJ 

CXI OL O CO ol 

"Sj-»SzD<S^^^dSo e3d&s5^^8bo_gC$"^ Skip's 58^ 

Soil I) «§'\»; '?;- ?^«S 4JOM&X) Sigao-CSbio e^^QI sfcrr^geSSp cSSodo 

l^r ,^Sg"S2rf ^jcxmSi zr»8§ rSR cS3oDo'3s:i 
OZ ?Cab5' ■sr»66 §^(Srfs5-jifo Ije7-»8b — "^iSij JJj'So 

CO oj 

Xd8o-0 "^So TSS^^sfcoCi) SXji^l) ■?r'<^^(S© 
o -SO So;3c)>, ■^^■AsSxT'^sSxvUa ^^^'ti)o■S>^. 
^joiSogo WlJifo ^SX) ■^?5i£)c> ^"t>rf3 «i(g 
"T^Sb. caoM"^ syiso §e>os6 "^cSSj^^a' RisSbO S&S 
So56jj_j5Tr» ^g'ex) ^§>8. l)en>Sb §'e)SS-»sS» -sis' 
^jSo^oS^&SIn n TT'a sS>8 ^S)oXH ,^Scr' 
z3^5Sm "^£^0 •lScn>a fe^ ^TSo^r'S es MS-^5&-» 

SbS SJ^sSmSo A&^-Os- "^ab S)i5o3Tr°^X)— SSj*"^ 
■c6-°-CSbr'?5oJ»S a^^iSb. «f>o£fcS5 Wi3i)£)oiSJ)o- .SX 
^3-»a ?5¥sS» sir'SXrJSJ$)a5\ sScr Sjejo J)j'JSssbSo\ 

wgiJl) 2oJ5?r'\;3b ■;r«8i S(gl)0-u) ^;3oJ& Er°e6 
oS^ §"43o-0 §e>os6'^<35bwa&>4jSo e^\?io^iab. 

Sib wa^S s&oatfSMer^i* &i&r'3 ■3C> « 

^ CO 

^ fS six "^Si sS»o2^ §S4o5&o^S eS WcSSssS _SF- 

Oy CO CO 

SbSSb^ 5$o-0 WcSSbsS c&iiSbi:) ■3cp'-5-^»— cS5ba-» 3o 

ecS5brf ?5e)Sij'2S r'SS. «cJ5Ss$Sb W^S5^So 3o 

«dSb;S wt3s» edsbrfSo 5^(SRo-0 Suo^ ■^cKbo 
4o5o eSdSbrfsS) &!&>§"» "S98. 

CO 

sr°iJo KioMex) "S^e^ sf)oJ»Tr> So'^&djoo 3_3 

CO ^^ 

escssbrf §e»55J5b ■Sr>cJ5bci4oSo WlJS) wws5o«J&5 
^Sa. •sT'Jfi r-^eji5ej5S>-^ es^s-So^ fT^ 33 
■jp^ «5s5w<§;S tS^^mSo ^^^ ■^Ci) rsa^ -OSr 3^ 
«dSSs55o eTKa-eV^^S. McSSbrf Z3^0 SS-O -CSj-o-O 
eT'X'Soej r 5§o"Ssb. ■sr'Ob eScsSbsSjft 5ejoj6"^a 3>t 

oJ eo 

(J- CO «ci8bS' CO 

x5o-C5br'S8. ft9^^e& 3s §o-»03\O(S «cSSb;iiao «i§'^2» ■•5^-ab§"o4oj-° ^o 
^8. sSbash — SjiJafo (35b>T-»J&«j t5^^sS ^& 32 * (^5oer«, ^§^6gss». 3a_ Matthew XXVIII. Sfo'S -SO" ^^^SSx>. 37 oJ CO 

—i ^ 9 

^2 WS'^2^ SS-Orf ^r»8er« §"o250o «a SO — hik> 

sSxSo^'^-ar' •CSr'eJ'sSiS) ^S5j§^a8. 
JXpSSbo-0 §oa sSbfcjoSo ISoJ^ a»§jj_e>o-7r' -OS 

SSbo-0 woMe>o"3C> ^8^j5 oSfcjws&er^i ^-Ox ■CSJ-»-0 S)oijj_& ^cSio'SSiS — -^csS>tf OksSmtt' ' 
■^^Si SosSrOo^ cSS»o"S;iS ■3»^r'a8. 

^&8^^ ^S5oSb ^S^ «c!Shrf;ab KSgcSBb >t>t 

sS»Sbo-£) ■Cfr'^ ^0(S8. •sr°8e5^ 5$>Xe) ^8 >ta_ 

OC CO 

^o<S8. 

O CO oJ 

e)"3c)?$ TT'tJwioS^ Tya -Sb^ ePjSb rr-SeJ^ 

Tr'j5tfsS)o;5& lies TT'OM jJp'Dg-o-O '^'fiaa. 
«s§j^Jg si)go ^8 5&8diS)c55boSj^ "^"^ sS)8ciSo e_0 
cSSboSo^ •i5s$T'^S SaJiiSSTv S!r>(6\^^ cJ5boo(§8. 

as>;38^ a;i"3orf jJoosT'eJ ^^\ ^SStt-JS e__S 

cJSbooafoSb X'Sbg' S^ J&n>ig^a?5 ^;5§oe5sS» 
■Asir'^ i^^^sixl '^ciSJMdSoioSS eSzf'&o-CSbsSba 
53S§8. «5oe5j5o l)er>Sb — JU'So ■g-'sSS ^vtSa &.M 

CO Q_ eo ^<^ 

■^<SSbo2^a sr°8§*^ ^"^^Sb. e5 /^■^-"S'sSm e_B- 

CO ^ O ^-^ 

sr»S7r>'^ sSbXe) ^8 sfcScssbcS&oSb^ M "^"^ * erfTT" — sSjtp'OsJ^^sSm "SooJSejoS^O s^T'S^aj^Sw ftS^ ^8ooeJjS». 33. 38 Matthew XXVIII. S&fS -S<r SStf^SSco. g'o'^ eT'sS; ^Sj^rf ^g^-g-»?5J&i 'i^-O <3Sx7r'^ik) 

en 

f- 1to^4oSo ■s3aol^S8. Wom"^ ^y«S esosSrf 
McsSisS -^jSs&eM ^^oo§"^ Mci&rfSo ^^:fSjj_ 

no ao-08. «soM"i ^(& — j^cso^J^g'oiS jwea «r»S3 "S^l^ sS)oJ«7v* OM^i'^ -s^jSS oo 

CO *^ 

o-»eM^ or°8i =C3^er' '^sSm om-ON — "^dsSx) n3 

W?.s3S§ SrfwS"^ "^sSm eScsS>sSiSi> ^^Sti8-0 
S)3SSxiSo S'^s-cS&e>o-7r> ^&5&a ^OiS. MS5j o>{ 

oSSSS^o^s&oS So^cex) ^?5o ■;y»8§ Sras- Oa_ 
omo-OjJ ?C£)^csSb«r* ^;i^ r'oe^go "3?8. 

■sr»8 ^mSI sS-O];) — e3-r'^sS)ot&Sa>|_ ij^^Swci&o 

e5a ^»j§'l_ dSbosSoN ■SSa^'ZT'e^ ^mSV <35boSo\ 
T3-»55bsSbo£S> -iSsSb^ '^^sS»e)5^'8S^)^ ■^^^;i^o^ 
^SS) £w5o eSar-ljo-OsS ^'BrfS^JSO 2.^'*'-^° 

a^sSb^ S>yS^ Si^z^ ^Tcr^^Si rr-SS^ ^® to- THE GOSPEL OF MARK. S6b-o ^^ h ?^ ?Co 05"^ ^ 


O' too ja33-«e o 9 SeS^a-O McS&rf §^55£)Sb TSrP'^'jSN ^cSS>o2l3 

S-S)^ 6^ ■in'^;Sxiv& "^^^S^S) &SioK»S3b>, 
SMts-ofi-^So rfaer^ WeJsSo ■^^?5JS» sJp>oaa. "Sooe) -iSbix) ^'^exi ^S^^^ 

CD cjL 60 d. e?5a&> — •XT' g'o'l^ ^Kw ■^S'Sfo 73-°"Ssbg' :6?& 
■^r^^d^ «c>Si;i ■^S^e) sr»e6sb sSof^ SoS^ioSo 

i&-^;6S)o-»o^S$3 ti£)§ ^§'43^ §o"SSb. « 

CO oU CO o 

OO ■ISj'^J&. &83^ — S$ ■ST' i^cSX- 5osip»ia^;g) 

§'«^ es^-'S'sSMf&o-O rDTvSb. 
o 

0_2) "3040^ eel MdSirfXib MK'racs&er^i §^© &o-u)sJS &;S^\ ©S^§^» <3ci-5r»e5g-»b rfsfoo OM 

Son •SsSJJj^S&eT^ sSej "dc55oo^ -CSj-o^ab Soo 
SSdS'o'^ syOo 2sr'e){6"S cJSxocSS. fc9"i5<a!^ o3 

eJSj) o3^ iT'VSiVTV '^SbrfS ^ySS"'^ ^"aASj. 

^0-08. esoei^i 95r^2gssbo-0 r'ojf iSj--{5^ of- 
"S€|^ ■g'S^ SoScT'So^sS c$Sr«S^2»SbSb^ WsJS 
'S^lr^T'2Sej5grf Sr»^i3biSbSoN -cSr^^sS) W«S 

S8. "3oto"^ 53^83 g)S^;3b esSi^aSo ^j^ai _2>o 

^-^ a— a_ o S'^rfe-^'^r•^SM«^^ ^ -SO ^^ ^?^ ^o"3ai. -sr^Si McSfiS zS^^So _2>_3> 
"So© 'i^ex) ■^"?)Sb. WoJ&So ^Sm— ^f5§"R)_3>f 

CO o 3f~ 40 Mark II. s5j^5c5j 3 s5(5£5Sm. ao-0 «"»x, ^w3i»§^ ig-^S. «5e5»e5^sibo-0 
~ a 

«a— SjS ^SOjiS^ oocn. r°_g 2S^J^ ^st^^BS^ 
sJjoiS'oeJiT^ w 003 ex's"? So. 

CO 

oJ CO 

So «io(^cs3i W^ CT»8 OMOfeD (^"^So-08. Wooo'S 
li'Sj'Sb «9^ a^?5sS»§^ «o5^r'» cJ5!»o"8sS). 
■Soio"^ «"SuSSb ;<d8o-0 McsfeSd"^ s5T'ij-»(g8. 

CO 

e5"3oSb ■^SS"S>^ab "3040^ ZiJtfsSw iS'Sa^ S(2 

3_3 •!6-=csSJo"5^ejs530(& ;3.r°eSci& es^Soo-OrfsS-j. 

a&> rtg'e)'^;^ S^«SySbS5o\ JScXS)5s5;»ex) ^43;^ 

33 -ST' a 00^ esd&rf ^»SS SfSor'a ;6-£5\8. 

3X ^o£i)rf Mcsfctf CT'iBa 55T'4j-»J^3^C"^eb. "So 

CO <W CO 

sr»8S^ ;$»Sb^ ocooS" ^CT'ar' Tr°,S, cJ5co;5a^-j2&> 

CO 

38_ eS'^St (^^/ffl"^ ^^ ^o"S;&. efOJsr«lS |)-3cr> 
SoSSb^ esJa^ SOFTS' ^^^ ^r>aosfo^ efdeoSSxib 

32 S;Sb^ ■S8b5o&7T'^?$S fcScsSJrf^ ^^oi^- «o 

3cj- TSaj'^'So^ .-TT'iSSisSJseJSo 'SgoTT'rfM ^joJSb 

Q — V^ CO 

K^ — o 

eScS&gsSjje^Sb ■S^ «^|Mgb^ ^o"SSb. 

CO (O 

^_3 ^a-Tv ^o&SiX) ee5s§^ ^"?3sS). Mc«b;$ 
~ cp Q_ Ok) V^ CO 

§oX)§ 3sfo\ k^ tSj^Sjo-o & ^aa ''*^^ ■3--""^ 
■^sSja^o-csosfca weSsiS x^-Tv W23^i)0-a "Soij"^ 

CO 

"Sej^fc) ftsJoS nS^ipSb ^o'gSo. «:9»5j2ia t^P^ 

asoj^wsbo-oa^ escsfirf ^mSS ;6-j>>je. 

cJ. i^ — i CO 

5J^^T-•.JSBe3^§ "3"^;3b. ec«b;5 ocoo43e5^ ^7J-»^ _3 
2^a 0;S^3<gs$^^d^ e"^S6t)o Sr'^ ^"^9 K&§' 

WS3^->^ ^e>o«b8 "^eJ ■3cn'<S5b«0(2s o3(Mi.^3-o 3 

ao-08. c^sSo sr»8 ST'^'Ss&iSb -Sx'-O — So^Jt' H 
aS-cj' fe ^oSsSxioo (SJiSXio-eswcS cSS»;^s5a « 

^ ^ wer^ r'oe^Jfi Wg'^2^ Sj'-CSJe-oiS — biki 

c»r»er'?<S ^doJ&So iSJ-°Sxr3e» o3ex>5ol5b73^\i^ 2 
■rf^d^ sScPj^"^ -TVS' aro'SjS&jejSb iSi.S)oo-<&4o5o 

•Oo-CS)§"o43J' ^ocSa. ST'Oi «5^er* 'e^'abo o" 
oxn>er'«o ee5^-£io-db§"oi>D-Kr»N!5a ^^ "So f- 
4j"^ l^rf «eJer^ a^afi — ar'e6 cxu-»£r«SS3 Sij' 

■^^J5»e)0 <S».S)oo-CJwS;is6a ^■<s3^i) rSovi^sir- 

"dg* — &^ ■g-o fe a«s^ So&r'a i^&^sos 

"Ss3jj>iD ^o^sScT'. fcsoM"^ -^^s&ejSb iS^Soo OO 
■doioSo 55bS>&g5o55j'83ai ^Scn'S)ocs5boJ5o «5^-s^ 
tSsSx rwe^a JwajS "§exjSSo§"iJs5"S;Sa s^aS^ 

Ke) zr-aS^ ^®"§»b. "So4o^ ««ft&) "^-O 0_3 
^ao^ Soelb§"a ;ar'?5oJSa ^DjSbfc) -aoxvo b-o Mark III. S5j-^S05_ 3 ^5^5SaJ. 41 V— ' o 

"S"?*) 55j8XK Tfis&^SS'SSbo'er' «3cs6SS Sm6§ 

aSj^ ^o"3sSa. wa^ifo eSd&rf 3-»8§ jS^^o 

nb* ^sSb. escsasrf ■St^Scr» sSo2^7r> SSaog"^) "SotM 

sr"X) ■vSJ-'-O— S)^ SSbik ■SoM<So-C3o5&» «d 
S3^x3i)s-s$\ tf_j(^ nT'er' S&oS f3oo§'83ex3So\ 

«;S -^^SJinexi "=dd5J»&>§S "^Sb^ ^S)oJ3 
m WS) M<S6rf SaiagoS^ «€)§8. cSoSSo rP'S 

■^^;r>J6 XjS>g' sr-ab s5-0^ — Sr'^sb §«3i3gex) 
^oL '^92.c*^«^ §°3pSW0Sa>i q§'Sja-»f5ai» '^■^tSb 

OF- SjoJSjSo W3 «cSfi>sSsS» wSKe. «oCfoSo 

CO 00 

e6ifo ^OK ■S"»e)SSooer^ ^'s5;3-»^Sio '^diSjKwTr' 

CO *-^ 

^ CO 

Sosir'So^ oT»8 Sa»gSio-0 §"o-CSb^w'^ arf 
a — o _o _»_S 5&8»i Sos6"3-sr« ^eJ S^weJ^ §^1$ s&e5§ :& a-\ _ _ sS58a^ «8fts5'!§S&o'tD eScSSorf vS^T'N&cSSbo _»3 
cSb ^w w^TT" "S^ab w^^afc ecss>;5 §J^oe>a 
■^;6&-» 'S'iSbj.wo 8bo-cSo4j53 e5J5of)o-£)8, w -sV 

^css> 6f<S) zs^a TVli) SaoCSbSo '^^•icr»\ t$» sn 

ftsS'^S S'SR cS5coo5 eSj&Bbjj^ mjSsS*^ St^t^ 

ciBb;5 «>^cSSt'-!55-S'^ ^2^-;;r'rfcSSr»KS5a -s^osSbo 
Cfa "S;5^o855a»ey^ ^^§o-0 CSr'KSb'^ -tvO 

eJ;S§^ Sj-ts^ ^^ -KfaiS^ OM^rfS »£>"?&. _5>2 
s&es^ «dtfi;i — ■?5?r'^^ sSiSbaiDge) SS)o^"& 
Tva S&jSbSpgex) vS^P-^Sb »3ogsi5 '^cXSbwiS 
■^£S). •B-«2J|3 sSbabslg &t&r{ioih -ii-^^h _2)J- 

3 sS;j£x$M. 

MS'^i^ ^>^o&}6 "SoMg Ko "^S" sSbiSbJ3pga^5 

^o"gsb. w^^&i sj-»o3 esoabrf jxpjs sJsSj-s 

■3r"^4o55 ¥5zr^e3bcSSboefc> OmJ^S Tf5JS^tfJ)ov5b 
"^"3t» 653 WcS&rfSb g'JD'^fcwe^ s5o<S8. «9 3 
^^Jfo ecssbsJ ^joSrf 'So<»gKa-sr°a5^— S^ 
"^-O 55b$g5& Sew^sfoa ^1)^ ■55a^^&>dSbo«b 
"Sawo '^cJfeoio •sr»5cS5b5jT» '^8' lii) '^cJSboio ^ 
■Kr»0cs6sSir> |^-^c3S5b3 JjJ\o-C5b4o •Kr°gjj&sir' "eSg" 
•rfo^fej •sr»g<s55s$r' — 693 sr»83 65^"??;3b 69cx» 
"^ sp>03 ^JJ5oo<S8. 65«^a& &a&rS wS >t 

TT'S -cSJiiT" xSt'-O — S ■Sows «cr>^s5bS) « 

55bsba(3ga5^ "S'^jjsb. 6s^a^ ■cr°a tT'^tt'"^ 

'Soto'^ »38"acJ5boe« womsjo^S 'ST'sfij escab e_ 

* <^— CO 

liSb ^er»Nb -tSo^Jfo-Sr" 650 "lj-»8^6cJSao 

^sSu s»si -a^ab. -w^^eSs KSg^cssbabo a- 
■asj^^ csiw-o^cBbabo-oaN sajas-'^'^j&issbo-o»\ 

Sli3jn>"^aHbSbo-03N eaw'cr's-Ro 65s5lJe)Sbo-0»A 

5Sj8»n 8b{6 lia^iUi e"^ «4j«J»b3e) -iSbiDT" 
s§rfi|_ 0;^tf e5;Saj} esc«bs! omo5S "^S ■ff-'tJgs&J b-o 42 Mark IV. sSt^So^ b" s3?J^s5co. cxii«35o;d "Vessels' ^o"^ r'SSo "^g" -O:^ <S^"g) 


s&as-, 0_2> cJ5bo';3-»\s5X) »3Si '^§'e>o "^"SjSo. ftScoo'O '^'^A 
o 

ob" SmSI tS-0\d. ftS^'*^ zr»Oo e5j5§*^ Si^T^ 

OCT- Wife- S)o^\ jS^'^T^e— ,4^ "^JJo IbT^Sb — 650 

55cie5c»DC53coSb>, (^53cr»c35bo3o>. isv\oo3 So:5J-OS 
"5^ cSSJT'S^a^SJN a^jJSoxidSboSoN §'sSfecJ5bo"grf 

Q — oL ' o oL Q— 

-SO j5^,^. es3&rf woi^q^TO &s) as tsdsbrf 

■^, 8,-;r»a^» «Sb§^» &5c«b;5s& ^e>Dr*«o4o5o 
_2>_2> "Sexi ■SCa. sS)8»^ ^35j^3"^jS»sS3oa ^■£i\^ 

a_ CO oL -u) 

^-^ « - 

CO eo eScsSi^^ej W^^Srfo eSci83ss63eJ3b 

O ^-^ CO oJ 

Q Q CO 

-sb" iMSa. 55J8X)^ "^S" •o-'M^aM eJrfSo IT""^ SS^ 
_S>t "^^Jii. sias^ "^g" OMTO el;5§o W^ SS^ eo CO 

eo 

^ eo 

CO Q _o 

9— .i "J 

d&i.«j^ J^;&;3b ^oJig' »«Jg"|orf SSra^if 

"gab — ^u)oJ5b§'o^ fcS^S^'^rf eslJ Ke) sp-alX) 3o 

5S5Ssr»^ escssS;^ TS^?T'\3-»2SaoooSoN I^Ss., 3o 

«3^^^^&) ?3SST5s&r»aS^sS» McSSirf -C5b4oon> S&^aSNo 3_2> 

v34o aab^ -^eloSJ&Ts-^fJs) e3csS)s$§^ ^a^a. 

CO oL 

sSy, Sorb's) ■5r»8i ^^Sbc_^;$siM7r" ^&^ eJrf 

■cfcijo-" sj^soNrf', ^r'aa -cijSoj^ ■csir»a — sjcti/r* sb" 

^ eo a— 

b" s5^^55m. 

V— / O CO T^ 

5^"a SjI) 75ac»^_^^e;^ §3-"J6\o'33b. 65 
■;3sSiT'5^;S3o'er' ^ax^s&j SmJS i^Sa Sr-Ji' 

g^^tf ■?5oK&)ft)SS) sndB s5^^^ e5;i jS^f;? 
cSS)oJi> ^&^;5"^a3bo^ — e5e)io-rfo<S awJii^ 3 
SfisT'ik) S)e&SoSo WOMOO "3"fsfc. ftsSC&i b* 

O — D CO 

"^^;&. s&a §"»^ xyir- s5b;So^ "^S tr»S >{ 
"3o4j"^ "ScoS^Sb. 'WOW'S ;5cP'J6C(& ^2S a_ * "ir, «grf^r°[3. -f r'S^ s&i^g (^eSbwey^ -^^jj&SSo. b'_3 Mark IV. ^J^&y_ "d ^>5£j5io. 43 a'S.^X). « 3mo2I Sb^sew "SooO-O ^3-°43» we? 

CO "W 

a- -©"^^Sb KSoS' wa ^ejSX)S6;5 "^e5o. ;5o8 §^»^ 
Sfoe^Mg"^ e5»3^S-7Vi3bS&^ ;&9 SmS"^ ^Sj'JSo 

OO eSd&rf ■^oStV ^^^^^ Xj"S^O&5S30 

8§^ St'TJ' ed!S>?5 S»JS ,$^-sp>eo e cJSbo^ 

no sSj'rfsSiuS) ?<)8o-u) tScSSbrfSb ^&M. 65^^5&i 
«dSD;5 — "^^S tr>M(J^ ^i^s-ais ®o«3«oio 

o-3-^r "^s" ■^^a eiioo ©a?^ -^a &j^ ^oKs' 

$X5ST'^^?>3-rt- qg)^^3 ■sr'e^^ ^©"gSo. 
o3 SS38S>. «CJ&SS — -^ ^^^sScr^sSxi SwlSSSK-O^ 

oa_ 2)^»(g^ zr-g'gsSu So^§^0 ^^56. Wt-w 
OE «5oAs'8^-w>, 5S Wom"^ eSsSbSo "^Sb'sSii) X;*?" 

(Sa^^o'to—hiA ■;yog'gsS» S)oi>3-;T»^i6 WOW'S 
OF-OM-" eS^g"^ ■5J'?3^^d;S)^ex),^i>l_ ^^ sSr-caSo 

tS^-3\ 65 ^3-»g'(;S» ft9£S-0"^c55bo4o;5ej^ WS SsS.^^ 
.30 ejsSj^e&sS^a. 5&0-O ^5cp>S)o cSSooJS) S3^zO(S;i 

^o^wJSoJj'^ TV^ 5So-t52i3 ioJS"S-KP' s5bo-t5s&i r'SocS ^ §^v§^ JXtSo r^exiUbS^ rj-a 

Sbo-0 &?3o§^a £^w&);ia jr»8<§^ i3D"gs&. 

;&8S> eSa!3of5— "^g" sSjJSrS^CiSo ^5J-°S3odKc!0 _2)e- 
£Sd SIIiSSm "^§) a-ST'TT', efoiSX) ^)|^^e5a^ 

§Q7r> « £ie5,c<;S» "^ixS-O "^SH'S cSoer'.'T* 

— o 

■^o^o"^ §"J|558 =cr'^;5a ■53©"§So. 

s5b8?>. MciBitf — '^^3 TT'KgsSBSSb e»§^ 3o 

«5j& wa «^ ?\o23 E5o4.?a. wa ^sodsoocsb 3o 

SlSrf3i»ejg'o"fj -0^1 a. wooo"^ Sillwigrf ef»S 3-5> 

— D OL O 

a— ro 00— 

M"g^5' ■53(l>pexi T^H) hSi!S6 S)s5Sio'^4oi>3 8"^\ 

CO oJ 

SsSi4ogo sj^8§ «"§ r£)?\;5o«J sitMgo oa3-» 33 

— o ^ 

Q '-' cy> 

5'^ ^T^g'caM ^'^^SSb WCXo'S ^XisSj'rfJSJD '^g' 

CO oL 

es arf^o"^ •^dSbo"r'e>"^s5lJ5^a&) Wessons 3>{ 

CO v^^ 

■S5oS)'^Si ejd&;5 S^^aeJ^ ^oJ^tt- eScsfi^sSb 3a- 

w^^j"^ Si&r's "S^s. WOW'S e5dS3?$5^ 

"SeJ -TV'S "^-O c^?5oX5S»exj « S^-^ txrH 
a 

"gSa. Wooo'Q McsSJsS S^'S "S,«)g'sJ|j5 «^«)XJS 3j- 

^cs&zy W3 ecsfesS^ ^©18. ws5^J&> 3f- 
WciSi55'^-0 TvOS ?<So-S)— K)9'sW3i) ^tJSooJ^ ^3 44 Mark V. sSr'bbj^ >4 sSg^SSx*. -2> ^;^ KJS'dScJSboe) "^^tfjjiiSo sS^S. e^^iSo 
Md&rf a^^a ar25SboO SXTr>"^ e9^S^^"^sS 

b* -5-"|^SGai>|_ '^ab«5oSSo^ ^(oosirHo tSo"?^ "^S 

SosSa^JSi^ WeJS ^Jp^TT" ■=dd&'^§' ^SoSb. 
JSjSoa -^ Sir 56eJcsSSo^S)&^ ^g'ew "^^ $J»j>. 

OO ■^dfor'-SiSb. 69 §^<}Jfe) iS7?i5 ^oEfoe) ties 

o a 

O-S sSJoJS WS'l.So "^^jt> ^o^sSa. ft9o3-o2^ — 
ZT'B S»a§ ^o^sS>X) 6S {SdiS-os&sejfej eSotSo CO v_^ WXSjife rPW^TT" "^oi^ "^B;^ es S&oJS ^^0sS» ^sSs»«5^ ^S)8 OaaXr -rf^^iaa. Wom"^ 65 Ob" 
o3otfce>Si "Sj^ sr«f6 ■ar»SsJr«a» ^ftjc353s»ey^ 
Sb»o\ ,-7v°,5fc5S»e)ey^S:i!Sb^ 65 760X0 "SScsSa 
■^1)8. es^^eSo es8i\!ia •cSj-°-v$34o5o wOS gew 
■39 ^?3o caMSi s6-2)^ "^rf 69"^ JSc«bga«exi OX 
S5^;5 TP'a^ wtoex) ^!3o§"a ■g,^-£>€)ek>'^ Sir> 
■Ci)s-» cJ5booa^4o ■tfj'-O ^c&^Sa. ^"Si^tki Oa. 
CSt'OsS ?r»J6 JScS5ogJX»exi Sgrf oyai ^er';6 
g'S"??'^!' «iS»>i SSoCfoejSb ;68o-Orfaa^ •st'S 

s^isSi escfiisSsb ■^dfo§";5 ■3MSe)o'S|38. oj- 

CO €J 

e>o§""a;Sb. wom'^ oSoJSs w»i ■^)e)3^;55g' — Or- 

?3$ ssoi|_ rarso-o ksi ^aosS ^^^ -s-tsg 

■^Kb. WeJi^ ■aD ^«3 iJsSSo aool^ /ToSnS -30 

d^l^ 5§0(§8. 

69o«JtD ^JSa SSbl* a^-S SXrS weSBS ■SSrf.so 

CO O CO 

sS^Sa. 69daorf v3;S»^sSJs eS^tf 5§o"gSS). 

es^^& omcSo^ rhrSf^Ki as^s^tAva^ -s-s 
osaow-tf"^ ■^«5X'e)sr«(S"g'<^ ^-tis^ 63csS>;5So 

mom"^ wtS^Ktf •(isixT'^sixi ecSSorf;ab '^om 
^0-0 69ciifiRSx& owJfiSo «8^aa. 

J&SSj 8^X56j Ko •^g' I) flgo"SsS). W"So _2ia_ 
65*^5' ^J&gs'^*^ wsS^TP ,£^sJ>a(S «JrfSo g'£>?\rf 

^o'Ssb. es"2o ^5&Sa ;68o-0 Sa 23S576s6t^ _2)2 
s^sSMti^ 'SSbS'So :6-0\ 65ci&s5 sS 16 SM5S»"lJSi _ Mark VI. SSt'JSOj^ S_ SSCi^SSm. 45 


— O CO 

so 3_2) ;Sxi1b:5a «(Ss?68b-5r«\^r» WO ^©18. eScSo^ 
eo «■ 

feo ■^a^ es"aoSb g'Sj^TsbioSo •CSb4oj-» -CSx'^ 

33 So. wom"^ « g> (Saso ^sa^a a)8« 

3'i^ 0-SS& M ajJiSboer" «cSS>rf5^ ^^^Sb. 69^^ 
Sfoo-0 SSo >5S^«S g'ex);€)3b tt'S' 6S0 W^S^ 

CO ^^ 

gj^ e cssb^-ST'S a»o43»bo-0 r'oJSJJo ss-o>j— 

3a_ ^30&So g'si^ao^TT»^sSa •55818. «>om'3 

S33» s5S)of rfj'j^SM qgjo-CfosSja 53o;5A^'Xb e^ 

e"^ &83 -TVS' S$)3 Sos58"373->' S^sJ ■3o^3S 

&^ $rf>^ ^r»833^ ■cSr'-O e5^s5J3§ "S? — 

3f- swOo ^joe&So e5^o£S;^sS» ^^ ^i&i»j-Kr«\ 

Ob o»r» -O^J^a R)^S^^^"^ TvO •t5S)^"6e5a 

^o-O « -0;^T3-°Si e^SJSo^^eJSSbSb^ eJ;S§^ 
•E3od&§^X)t35boj5^ i^ws&eJ^ ^"^So-O es -O^S^ 


Sf- eo w25 o6'S^» '^■^Sb. 

Or^ to 

7Sg'^9';SK;S5o oS'^Sb. eSd&tf 53pSe» Wcssb^^jab -2 

■SowSo-OS. :i6'?r'\& s5-J5^^^^ifo escssbrf aorf 
/V^Xber* jS^^o-cSbtoSo WiJo^o'SSb. «5?S;j2fo 

^D§S&';Sbo-v> §'S"7?ab OMeJS) '^efeejsSe) o»oeJ 

^3(S?5 oar» J9-°;5;&i ^£n>i3a oj3«5dSb S&8cssb 

sSb W^ ■sr»8 6SS^cJ5bo^^^ j6^»r»i^ Kjt» 

en CO • Cn O ^-^ oL 

t358. tsoji'^ ^?3o — i^J6^ ^;5 "^g'^eS^b' 
Sbab^ eJrf j3o^;5b^e)eJ^i!SbSb>|_ e^rf O3oo43 5r«8e5^ 
SbSb^ TT'g' ^8 Sirj^J^^TT- ^^Ir^abi^ 
■5-°5^» ^"?i;j«b. eSd&rf r*o£S»b e^Xbo JwS >t 

^t&\(SsSxVi>^ ^^y_ii ■^OBo "^CSb. 5$38»\ e_ 

^oSa cJii SmSI &€)•£) •sr>es) a»^8«8S7r' 
^o^ioSo e5!5o^o-0 es^S^'^rf ^?5e> SkriS 
sp-ei es^-s-'tJSw^Sb. S5b8a>|_ -sr»«b ^cSfr* O" 

^73-° tioxSivty^ 6cn>g'c[Tr» ^-ab\§"rf ^eJ 

§"S J$fS33> •ST'SS eSzT'&o'^sSb. 55b80v oo 
escs6;5— areb aor^^SS omo43«5^ ^«,'^§oSb8^ 

eJ^ iJ'S'^dbboig. S&83-. ®3S5"8-?T' S)osS»5Sb OO 
'SxSbs-r'^g' »J' s&'ioex) S^Soo'ta — Sj'Oo 
e!iSjj_2l;Sbo-£) "sjiotj^iii ^r'8§ •^iSS^esSbjTT' 
JW •^JSsSbsoioa eiir'C dbOSj^^cSSbocS. Tne 
cs&^&e6j a;i;5boe5b es aion^g'o'fa fJ^a^sSb 

cSJjooifo^a SwS^ Ses'^ 'Ss5j8b7r°^» ^8 
"§»b. es^^a^ ?y»{6 ^oo'^S Si)rf»o\ &-ii^S^^ 0_S 
J6'3rf3 ^g-jS^ $0^8. oSbSXW es"^g'^;5 o3 CO eo ^H 46 Mark VI. s5t^5o 6- ^iS^Six>. aS3 fSr-'f) tt'-O ^r»8a t55-s5^0o^ ^o<S8. 
?y»8e5^^o-0 'S-a(3&>i7T^\ik> KSog" /T^^ MJfc-, 

CO oL »> 

^s5^ ^"3 flgj-Kn^SSSS^ ^^^§"oi>J^ ^0(S8. 
os_ ftsow"^ "^S^cS) «f>a oa — "^^ «Jej§"|3o-£>;S 

^!6 ■iS"?y-^r'JSOo^rf |)S)^^ ^t5ga)S$ "=fr°8^ 
ScsSoSo ■^oxj^'SiSb XiSbS' es'So S)S)cieSa» o3o») 

CO — O 

S3-»^Sbsa a^o-a fcse^S ^!5-^eje5^ §"430-0 
60 eo 

OJ- c35boo"SSc) ^DoCfog'o'fj Sj^^So— S T3^&n\r» 

J5a53 ^SgSb ^o-vSb§"iSi4j feSo TT'gdSb^&i 

OF--s-'2S» "iT^S^CiiS^ ^^^Sb-" ^o"SiSb KSbS" 

■t^oSjo-CSiioSo r*eol^. ^o'SSb eoM"^ «"^ 
-SO sS«-r»JS5 Sdo2&S'o'^ S7-»^So ^SiO-v as^ 

CO oL 

(s&rkouo') as W^g" •S^b'gsSboex) "^^ ftSs^a 
-SO sSr'ij :i5o§*"*5xsS»§^ Soi^x" $o"3.^. Wom"^ 

"ij^Sr^tSi «Ss> 23^ 8"S>j-"e5^c6sS)02& efrf i^"^ 

«s^-s^aoej53sSb^ »oe& ^a^^^jJfo « "^6^ 
ftcSio l^sSn'^e- er^?343§ sS-S)^ •Kr»fc3gsSj'"3Sci 
ea "^8^250 ;S)SSj>| essorf^ St'tj' ^S^sT^ 

■23' — fe^ aSoSo §^Oo8b-;T»^-^ tsS ^i^WdSa 

_s3 ^8^^ — ^)$ 73-° rn'eJgsXaey^ 75?Cs&i s&txigo 

e>3-sC_-^;S, ^JX) «5d&i?C sS"S;5X) 5?rf el8§^ 

CO CO 

■s5Si;SoCti5o «'^ — -i^^sSSo^ my^^^ eJej 
_«)>{ Wi&!«os5bX) '3^^Sb. "Soio^ fcS'So «?^;j7r» rfxS5i>, es'gioSo OM;6£sS^Sb4oSS SSsrfSM^l? §" ^o 

&0-0 llg" Wo4>DSo o3o"^;Sb. -SJ^i^D "S? '^tf -2)vJ- 

^^ CO 

&0 eo 

l5®§ wS) OM^sSo. ftSeJS SS^Qex! &» »» _ar 
s5-£3^ WjJS "Sooo'SsSm "Scp';3o§"S» "S? -jy'S 

woeJeT^ wsJ^'/Sexioo ^<& c3x.a§ JSj'^ 3o 
— o a 

sS-e5\ ■eT'rfjj ?38f\o-OsS ^yiSiiSxiSsa^ ■S^^o 

ftS'sSjS&i eSoSjjS — SXrOS ^■g^oeJ^TT' e*t5wo 3o 
■^ejaiirfSo ^-Jy^ §"o55 69e)^&5 &e6^§"rfo2^3 

oJ o 

■S^rsSx) "^g" ^SaSb ■S-'zj^ ^T'SS "3)5' (3^"^. 3-S 
to ^ 

CO D 

^8S"7?© •;3-»8§'o'l3 aa302&TV "^8 «5oi5oS$ ^»JS 
-^ a 

5j^<g8. e^_>jie^ ^^ ■Sy»3J3i ^Sy^ »;^5 3^* 

s5"S ^id^oSSo^ •sp'as g'SS'So-O ^T'Si fts'^g' 
•iSoKSbussb 2S^9o-ISb^55 «?5o^o^So. 

:e7'er' .sJf.JSb iSOM^ lfeo-53-°el escssasS 3>{ 

§a^sex) eciso^ 53Ma§ sS-ev^— qa wES'cDg^wjSM 

oJ V 'o eo ^^ oL 

«"Sba-«^§3 sr-Oo -SC S^foex; r'&ir'Sb4oSo 3e_ 

CO CO CO eo 

■sy»83 ^o&'^cSfeo^ a)0J&5'o"t.-> ^r»Si Ss&4oS5 
^S)o»^ "^SS) aSia. esoCSogo WcssSsS— ©jfo 32 
4o5o Dr-So tt»8§ oc»55go2^» ^r»8§^ vS^^S-M 
?5sSxi ^^nSX). «)oJ&So 13^85— "&sS» "SC 

cO _ CO 

«05&^ — txr ca»g So3>|_ 5^1.5wo ^^O "SC> 

§"» — Wa»Cfo 5"T3«osSb^ ^oJSi ^o3e>ss6\ 

$^^38. es^^aSo i3<s&i6—'^-ti^'S'txr!S eoZS 3r- 

SSSh ?6o^ ?6o^e»7r> 5j'-v6s-o2»'34oo2li0 

■57^81 eSxT'&o'^Sj X^Sbg* oySa -tS^S^N^'aMTT' b'o 
^ -ij ♦ ■^r, g^tf^tf 


Mark VII. S5T^55bj^ Z ^&£j5i3. 47 ,e5.5k»^a « 6^"&ex) S8-0 sp-Si SiSo^ »S)j 

Vis' '^?3ex)S&>| o3"^oi& K'oo5e)3oT3' ^^ Q8. 63 
6^^eN ©Sifisi^Oo S^o^SSm aDS5jj_!6 lSSojj_t5 
WomCSj'^w ^OoX^^ c55b30(S8, 

b's_ ww^oe^sSM "^^^Sb. ftSdSJsS 53-»8» oSo&'^S) 
V2 -t^ 8o'^ SS)oeJ3J3 §^oi^S5 "S'^Sb. -^C&o 

\ /<V) _D CO 

TT" ^rf^oJ&irf (y^-a «<SS)0-c5b4o5o -sr-eso Soi^l) 

CO *^-^ 

>{0 "^g>9 ^3o£iiro"f3 «0(5»3Sj^ e5cJSo;5Sc) -di^-O 
5^oeS?5^(S8 Wom"^ "Soij^ MdSbrf — g!5gsS» 

cO CO O 

>{-9 csS)5S» ^oS8 S3o£6g'o^ sp-S 55-°\&'d!fi)J&D 
g'§;i'5oc55a)oifoSj^eJ CT'Oo 6"nb«Sb Xb8o-£)rfa 

Q — CO CO 

>{3 ?53b53^§ sr>iSb «9S55ej§o "S? T^-^^-^J-B^^ 

>tb' ^rsSbjiSK ^■S);^ K8S ^88. •sr»«3 S^-aJXrCS 

^Sbo-O SHS's3j'^ («;3btx)) e5ciSb?$;3b ;6"3g- 

>t>t 8;\ -abiDcr^^s^^ "^^S&os^iT' «5esSl^_© «csS)tf 

^or^SJ ^■sr"^£^» O-KH^S^ Wg'^Si e^Xb 

osSb ;5bo-tJs&i«i§^ &SSo§^» 5Sx5b>^4o§o «tfof)o 

>t^ -08. sSbSSjL ^<^^ ^i^^"ag'jj_2S' QT^5S)S3b3 

O— ej O CO CO Q— l)^ejey^ ^o-O 53-»«b McssbjJ s6 ^ ^ ^o«o 
agoSS. eciiSbsS^ abjgs$^3^tfoC^S3»b^ '!*S^^ 

Eir»oS8. 

e>§^ ^Krfssba ^c5Sx>4j •cSJ-'-O (^fadSboeSj) 3 
5^S3;j> ■ap'&8 S5o£&)ro"& ^82c35bDex>S&^ 
d5xr^J5bejoJS8bjSbN "^J^y r4o2l* «^ &?-,?<', 
©Tf "Se&ex! r(g?i"S^ TV'S) ^a3s5;i» ^csSOo. 

^j^"^ TT'S ^zsrfabj '^ccoeio. 55b8»^. ^es 
«xS8ot&4o5) sJp>oS:6S) c»50^-' ftS"^S"g3rfa 
g'e)^ ess ^s5o^— R-a^e)5oSb^ SooiJe)5Gab>, •^^ySoSoN Sfco-Ci^wSoSbN ■^_irf 


3^ JSo ecSb-v- CO ej oj 

eSn-S"^ c55bo^S. ■ET'Sb sSbSb'tu'gw"^ jS^c;^ 2 
o3b S^^-^^ S)g^s-^-7V ^Sb\ e3Tr°^jS3Tr'\ 

"Srf Sos&jsb «b8o-0 ^y-TT" ,^,^-OoSab SjoeSj a- 
tcTh SxrSo "^^a ^gi& SiS-O S3ocSe>5oaoN 
i\"a>(^e;5oX^'^^rfS)o-Sb^4oSb ?68o-0 sSsSbS^CW 
^iS^* Z^^ OMO-s-' «5"S§'-^rfi^s5o43 sbsffl-v &sa&i5 — sj'as aj' i^r"^ §^»5o "^$» ««^ •sr'Tv as^s-r^sx) ^a©8 

sJb. 69ax)"^ Sj'J6 — ■i3-»s5o feSo ^S ,^,St' on 

CO V / _ 48 Mark VIII. oir»?5oj_ O" SSi^sSbo- 0_3 TT* ^8i"^ (SS^e-l)^ esa) "^Svj «eSa e5sS 
^°iA2?^ «5tf e^Sj/T' oooS'Sb cSoSoa^ ^cXSo 

■5r'5'o5S»;5b S)t5^s-g'ao3 '^^Tvr»^J6. 5i>80^ "T^a ^aa^ "ScSi. e5dtS)rf §3(3^00 oaj-» cJ&3's35Sj';SsS»Si) ?68oxD 

Oor eS(S6rfj6 «55?18. esoJ&So eSdSJ.^ — -^v^fii 

SwSSsfoj, eS'^So^ cJSaoTT'NTr' 'SVSSio&oSi 

ssaj&aijos ej^ssBi "3'ta o§oa^ ©a sfS w^ 

oBooCiig'o"!) wa ^T^a rdfo^er^^ -rfa 55^^^^ 

«d^Sb. «a T5Sj^s3^tJsSJ3»o ^©i^sSm '^?3o 

-SO S&. Wom"^ SfosfeajaSS er*o34oSoo-0 ^ex) 

"5"la cSoS^ m8 sSsSoSSpga W?5a^s& "^SlSa 

_s3 tSr'An Kf^^s&J Cbsxas-S om-i ^J^^I)j_ er^oS 
4o»ao-0 ^^a»ex>'S& sSsSbSpgO «5^0,^» "^^ 

OMofcSer* ^^^i%o■Sl ^a^^U^^ 'SScSSoS' 5$oJ^ 
-2)6. "^dfor-SJSb « I ?&{r*"i>S^ca6e5^ ^|3 '^Sr''^X) sSiilJ<&'a'"3 c55bcio"SsSc). ftSoS-o^fo ^ _s2 * CO eJ— o — < 5" "lb JSxjgSoo ©SbrfS ecxS);«SS 3&S o eJtf SOo'^Sb. &"^^£k) WcSSisS— ^ sirio aS)og^ .jBF- 

a^^sa e"ao^ ■^"s^ab. «"ao iJkj o(»o43i 3o 

56o-rfsS» SwJS SJoifcS^a cJ5booJ^4oSbS^ 
•CSj-°'BSb. 

eSdSbrf S8A &J6 IxS^SJ (^^^o?Jaxie)S& 3o 

■^sX»^53b3 S»Si ^'^;Sb. fs^^iio oT'OS 3_2> 
■^a^^y^rf 1)§' rf_S;r»3 Wd&rf s^ai brSo 
§^a ^ONj eeSa 3j'2S ^a»g 5§o-cS)Si)S eScsSs 
rfSb "^afcr'aa. eSdSbsS •?5i&-»Sj-;&ie5^iSbo-0 33 
We50 ■=&! Visor's "SC ftSlJa ■^rfiwey^ eJrf 

Q — CO '^ 

^3^fo5S5-^ eJ?Sioi^ o^^^"^ ^^ WeJaS^'S"^^^ 
si. "aoio"^ «se5a "S^^ ■§55:5w5 esJs kP" 3>{ 

CO 

dSoe^ ^o'SSb. e^^Jis WcSSbrf SasSsS^ 3a_ 
SbSoA ^S5^ ;5J5S) ?r»8i e5M;'S)o^s6. woxi'^ 

Soj^sStv rr'S ^^^S ■^^— ^asbrf «sSb^ 32 
;S»n!b>| U'TT' «8KoO c5Jb3-Kr^ifc '^SSSsp'Ob 

^0(S8. 

CO — D 

c35bo;5>l_^^e& ■^r-Qi ©SbioSo ^S)o?^^ ■^^SoSSbsS 

asbioSo sr>8§ ^3o»^ "tt&i KSbS' "isb ?7»8 

cSfioJSb S'a5'{5^J^elb-iT»^;& "^SSb •sr»83 ^^ 3 

WTSiSbsS*^ 5r°8 OMoSoSi o3o»)<6fc>o»3 ■sr»J6 
CO w 


Mark VIII. SScr°8oj^ O" ^JJ^SSbo. 49 S^^tS^ s&r-qSs- sy^cSiiH Soo«3ro"& ^eer^ 

M ^^Sb(^_g^5^-^r> ^&;j8. wsS^aSs escsSi;^ — 

^St°S)o JW'iS 53-=-CSbs-ot&54J§o 33rf7Ss&r'S-»sS»rfSi 
sS» "^Si* sa-0 ^o-0^t3o4oSo efrf SjS^qwSo 

f-'^S'i^vo ^5©8. ^ZJ^Saio ^atf sr=eso §"0 

no "3o4o"^ «cssjrf «5rf §ai3ge>§^ S3-°73:' 65 (S^"^ 
no ^ji) JSsjSj''^ ^^^r=,o^S3ooej5o sS^ab. «S 

W(Sa McSSJ^S^ 55§e-o^3bioSo «J$of)o-08. 

n_3 eci&sJ essJeT^ aicxx'SSx s^-O— ^ ^os^s&ot 

nS «oi3jSc> OMsS^wJ^J&t «» S3Si ^r'SS 0<g-0 

nb* S5j£ S^"Sii^ M^eSejgo 'SjSb. Woco'S §J^g 

00 S^Tjsw "^-SjNioSo SSbS-O <33bao58. 5r»8 
to xJ 

S»e5 6^-as5^ "Ijg' 6"5j TV-'g' SS08 ^S^N 
nX ^oJl"^?ii. «>^_j&> e3c»bs5— SWCo ■CScr'-;&§" a EO 03 »8. ^& ■ST'S So8?\ 

nor- 55-°Nj5o&iSu omCS"* g'Srf'^ c5&ci;5>>?X" SXj'83 
rsb^ex) S'8R3^ -Cij-Jltro ^^ejo rS^^S^ S;5 c^ zf^g'sfio ■^«o§"rfTr» "^.3b as SoJ&i"^e; 

o— eo <3. 

Xij&i) SCwJio ^3X)> ?Co33w SozT" sS»S'^e>o 

^ik> S^t^vs ^^ (08-0 ^(So^^arfsj^i^) 
ajfl^ Ko^ej So-cr" iSbS'iew ^DQSt50 w^>, 
xjjifo ^3-°J6 ^Sfss. woJ&iSo esdBbrf— SiT'ejo _sn 

zv^ e5d&;5 "3.5^03013-° 53 E6^Sb. w^^ifo 

;5-J)^ ftsSa aboio ^'Srfa tScSSb^iSa ■^(^§^38. 

&9S eeSs M^TtsS). «l^ -Sb' eo 'S'JT' xSin>^^r'^ i&) g'sSb^'Se- -kS&i;&;^ ;S3,SbSi50e)S3b ^fc? S'e3 ^&e>o MsJs g'sf)\ej SSo'JS ^o-O «i>e5» '-^i 

■^sSmSon "^ioTV ■cSr°^S5b. MSSj^fo eSoSb^ — _3a- 
S^ ^8eJ^§ "3?^ sSc;> ^8eJ^ a^rfSiS^ 
"Se)^ s6JSa ^£i\ w^S OMo43§ «s«fo ^o"-&3b. 

^;3bS3^Qex> "S^^§^ot>3-sr°^;5» S^^&^ 616 
SapCeJiSb «:S(S'Ki3b. «io£Sd5o ■5r°6o — li-'^OSo -SO" 
^^ S3-;3^S);53»^ r'oSob ^ScxSj'^SS^ S&8 
§^o2ie3 ^^uey^ "^§'2^j5S)S^ ^^^§^oi>3 

ecs&rf eJsS^ XbSo-a omS ^ja5;oS^^ssb^ 

55b8»\ s6;SbsS,QSosir56(J&> ^Er°er» i^^S&ejo 3o 
siT'oS "^JSo ■^slSbs5b>, i^ip'^ aSr'KSbej ^e^ 

efatsbtf ooj' ;Sr»*J 35^eJs3c»7V ^^^,^ w^_j&i 3_2> ft9^_^j.(&> 30 * -^r, Mltf^JSo-O. t"«5^>«^^^- t (^SofJ^, oooSjJwS'^. Vf 50 Mark IX. S^aroJSoj^ f" sS«£55bo. o «5;5 


iS-O — sSsSiA "SowSo-rf s5'3s53 WomS ■ST' aS>jgj£»Si)\ c&^3-»^ S>S)0^SSv3So>i 

^©TT" ^SDo ombSJ Ke)i& ^joJSjS'o'^j axr° 
■ST"?) ;<>8o-5) 5&sS)Sl5 SosSr-ifiafci e^rf lSo^S» 

eo — o 

Six-TV Hi' ^r°8 ^3J5b4o 6a-"^rooeS!5^ E^o"5 

CO 

3 fSj. ts<s£)S5 s5 -A s&aiaa "sr^o© ?Cei"3 $j-°S)o 

CO ■St'^So ■^g'iSa.^ tbaiy-Si -^rtSXi^ S^icr'i^ 

s5£-3&-5-°e;eX) g'tDoeSs&O aS'fSi.. or»0o Soli & e_ 
eo ir- 

80 g"aiab « "siocj&s&ey^&o-O — -^otSirf •kt* 
^S),cs& gosSnOo^ cj5bo7r»\(& ODcnxSHorf sSj^to 

eo oJ o ^_-' 

^T'Oo W §^o2S aT-dSsbo-u) ai\ s6^ $o2Itv— f- 
sSossb^g SosJj'O&i^ -rfOsJr^OMrf 3^8er^Sao-0 

•sSOsJtSom;^ anaey^i&o-O "^^S^sSo^Stt" ^SoiS^ oo 

WO ^^^£6 ■^ro§^ -^rafc «^s^^ ^ *^*^ 

eSb-Kn^KS esa&rfSb W(§?i8. WoJSoSo Mc3&;i— 0_2> 
"Sa IQzifa Wom"^ W^g" ^^55o»» i^JPoa O'^ 8o-tf2Di&?$» ;&>;«b^e5os5T«J6a «o8o-0 ^3er°?6 

eo oJ o— 

eSdSbrf «5f5 S^Jgw ^mSI sS-Sy^ sr»8 -cSbioo-" ob" 
w;3-ooK?J '<5i$ST'5S-»s5coSjsSb\ ^^ ^ oo ^j^SS*"^ 

eJie-o-C&ioiSbJSoN xSr»^Sb. 'Soio"^ W ?3rf 0>{ 

SiS Mcsabrf ^mSI SjOoT;© ea&^SSo rfs&TSi Bo 

e3cia5rf — s:w'8& s3-»8§^ "^a oe. «o8o-0 fcSaVoi&l ■^73^>| t^O sSa e)Sb W^l^^Sb. 

acaSi &;So§^0 ^O^ c55bo-Kr«^Sb. wa ^3 oo- 
i^^ o5o^ r'Oog5§"o4oJ' g\5o-0 sb^eSoKr^^SSo. S^ge WomS sn>8;Se> ^r^'^JiO ecSSb;S5o ,^),8oo i5j5 
CO v—/ O— a * t^, eJt^aboeJ^. I i§r, s&6c.^i^g,a. XO Mark IX. sScr^Sb '6- r- ^J55^. 51 5!o5SxiSc) ^3o73-»S^ ■S§r»o&Sb 69«Sa TP-^xiSi 
— .i o 

-2)0 &&§^» goJ^a ^y»5§ ,^Sbo_g«S)o^Sb. 

fe^ s5or> ci&o£S> g'Sg'?5^><g TS^dKoaij "^cSSbs 
h^o^'B ii'So-ST'Si f55!o^;fo5S5N §'§'qsS5"w» 

qLcO — D 

o 
"A© «oo^ 53r»afo4j ■CScP'-O « ciao«»(S,"a3^ 

S3(y»eje7'(2o-0 ^43i tS^^Sb KabS" Tcn><J^ -tf -On 
^^T'SsS'B ^s5>j_oJ&;5 es'^Sooo— tSSsb-s^j;*^ 

_3a- Mdaj^i ouoiStr^i '3?;5 6(i)-^6 &9dab;5 sapo 
-S)F- s&S ^"S-°oe5r&3 7^ Wc!Sb;5sfo wSHa. WoCfcSo 

3o -sT^Mb «>§'^Jl;3bo-0 ^e»'^8 XSg^asb n^Q^r° 
"SOS. Wom"3 SosS1373-» SiiJsoXbtj &Sc«b 

CO Q — 

3n SStf 5:^ge)5o tS^?.^— s&;S>^gi5orfT»{jbafc sSb;Sa 
sajagw ^l^oSo WSS^So-tSwiSDSb -sj-oefi e5cs6;55Sb 

3-2) ■^•CSbrfO jyeS^ 'S'^^lSb. WOW'S W sir-ij s68S'i MdSb^SSb e5(&«o ijJo 9c!S)«a8. 

0a&sye5 escobs; ^^ris-rS^^y^Si 6€)^ 33 

"l)g'(& "^S Xb8o-0 «S§^^ ^ofSSX) oy»8a 
WiSl^ssb. Wom"^ ^yOb ^SSoo<S8 ^joJS) 3^ 

'^tiki e5§fi-o-08. wa^jd^ WcssbiS Sin^^oS. 3>f 
^'S^oefc S5boS?3 SjO-O— a^BS^a-iT' ■S>o«43sr»2 
cJ5bDoafc)iD5o r*8"S ■sp'i^ WoSBeT^ £"2^^433^ 

^&^ "^r a^Sb &&§"» -^Q ^f^S^^So rP>» 3a_ 
a«x)^"SS «5rf ^gbwey* zr"3 ^o<Sb§^a — 
•^er>43 tvvev* "ar 1)0*77' ^gio ^-Sbe- 32 

CO ^^ CO 

TVS' sSsSb^ ^o&iS sr»»SS>| ^-uSbs-S^Sbl^a 
^8§^ ^-^_>j;*. 

WoJ&So Sx'sS^iSb — zS^^^SoTF' 5$brfej»b "So 3a- 
z3<So-ttO •^g'(& ft "^tfio dSdSScabsaiSa "S^/T" 
|x)4o -SJ^-OSSo -Tr-S weJiSo sSbii^ej.* 'SoW(§ot5 

^S). Wom'^ ^;& — JwOb a^^o-rfro<S 3f- 

^a rfrfb>^ «55J5-7r> SoSo-rf KSH;5;T''3s5dSosS^ 

^T»2_ rfSoD^A oC&rf •iT' "=fjg4o SaySj "^t K'^\tio 
^/Ti^l^^JJa Sir-S^ »«■& ^«_;j&>-Kr»>RSb. 

Q»Ki3 -CT^cw) g'4o^D(g syifo tSjSm.jS.^cT* k;2^ 

oL CO «a — 

sr»8 ^03«b ^cr'tl)^ «?\^ WKJS). sS:i8»n fe ^M 
•^25jS» SsSb>^«jJo5'ti8-0'^ -jy^a r*S'dc5&)sSj> 

Mtf» wfWe^ »52«'^cS3b20(^4o S'o'tj S5o43sn> *"^?r, 5jt55Scr>. >io 52 Mark X. sSin-JSoj^ oo s5{5£j5co. Si's, S^sSxey* ,'53,"dSo-CSaio fcSS "^"S c3&»o 

Q — V_^ O — 

•^rfsSaTV ^o2loS»3 "S^^So. 
OO s3Jj^s5bo. 

^&So ft9B55^£) sSr-^CE-Sxirf c3SiKj-';^csS> ^^^yo6^ _2) TS^s3^rf ^r»8i &!> ?5^9^ ^o"SsS). e 

3 -ST'CdSosScr' 653 MdSJS^ w5?\8. Wo&SS 

&5di5b;5— "ST°"f Sij'SG <&J)o eSa^So^l^a ^r»6i 

^jOiS" .73-°,^ WSoSb SJ^TT'd&iioSi 'Sx-'f ^<y 
X a^;5313g)>j8. «oc5b5o ^rSs — tyr sS^^SJcsS 

E_"?>Sb Woao'S S^Sx etfo^sSMeJ^ ^^(& sr^Ba 
2 I) ■^J5oSv>2JTv° ^^;3b. sjoJ&sSe) ^33J3p(&> 

§"?5 s5"S,^ ^3-°8^S."53^^ c^S' sSro^'So c5&>o 

O" CSoOo. -^v!^ TyCo oxjS'Sb cx«J58b "s^goo 

a 

F~ T^ c&S" ;S!r'o:;3"2o c55bo7T">| 03. "S^aiS a^ifo 
«l5s5?5-arfa sSD.^spciyo "^jfei^csS) §3-"JtJS» ^r° 

no S«b3-°el coooJSer^ «ciSbrf fS^sOoo ZT'Si 

on Ki8oO ed8brf^-> S)l> fc9(S?^8. WoJ&So edSbrf— 

CO 

0_2> ^8S>^ ^ lis ^OoJ^a S(SO S&8 SmS'S W^ -i3'^cb\^ CO Cj tJ 

A'So-08. ^XSo w3 ■CScT'O g^^sSS zr°8 n^ 

c»j-»er'43i3-»82 cJ&3rf^a. -a^^hv^~^ "^^a nx 
TT^M.cSbs WoAg'8o-J5a?r°"a;6(2^ syiki ^J-'Sej^ 

"^ ^^^&7J-Nrfa s>£>i ^T'aa so&r^a ns_ 

zr»8 ares ^«&ex)^o-0 ^y^Sa M^C^^So^Sb. 

CO ^ 

^S'dJa ^8bl^_S s5«^ MdBbsS ®jJ&4o -Sr-Tr* 
^S — s5bo-0 ^S^^?K)t^ aelg^:5siboSi ^T'^g 
5J^ E^oJi)4o§3 ^Sb ^So ^cSSb sSlJrfa Mc«> 

Q — 

sJ;Sb «>(Sl^Sb. esoJSj^ ^;& — h^ ^^^ na- 
^o-O^yaTV SooJSbSo ^■sS^Sotj-'n ^ '^S'j^^ 

W^Tf "^5$^ -7r»a 5l-'8 ^3^&iSbj;j^a5boO^T'(^ 
"5-^^S^>. s5<jfl-rf8o-rf s5J&-s5ti5T»e5g ^c«b jSgj- n?- 
(STo^^w ;5J&>-wi«e5^. -id-'iSJig^ ^ex;?" ;6«b- 
■3t»73^x5n ^r&i-h cJSJSo, ^,e>3b c^sJ^Sb-cSDSSM 
W^ M«ex) ^go "Sexs^sSa ftSjJaS^ ^"^\SSb. 

l)^rfa^^a»^ "^.sb 2.5"^ c5Sx7r»^rfa ^S'g 
,^3,S)oo-0— S)So "^§'^3 g^j^sS-Tv ^;*^a b^ 

CO OL OC — i —i 

«iS3_ji&i M"S-'^55boJ5b fcgo cJjsSSbo g'«>o«bsSb 
Ji)8a> ^1^ S-iOn §oc55 ^D^r'a rf.«)^ "Sow 
(§0xSb55ba ?3S"?SSb. Wcxo"3 W«li^ aofjj_fe -3-S 

spo-O "S"?Sb. e^vi& ^S» •C3otxp> -Sin'-O— _2)3 
T^ CO «w eo 

eS Xy^r°»b ®jo§^ j&S^^Sm-tv "^^a tr'Kg 
s5bo£fo ^"^5o&;Ja ?lrf gJvgo^ ^"^_;^SS). 

^;3o— Sjwer'-O"' eg)c>SboJ&i ^So"? rf)0^ 53^8i 
•" ^^ "^ cv-« 

abio ■CSJe)g'2 c53bsrf^^a ^3-85^ ©sA v^&§_§ 
?$abo SjD'gSb. Wot&Si tr»«S fc9gg§i^sS»7r' ^s. 

&'a ^5'aS^ -^'s'iS.j ^?j_j§^a8. e^^d&i_2i8 

^53o ^r«8a ■CSr»-0— ga ;&3bJ^5a)5o «-^J^g"& M-S Mark X. sSj-^^y_ no SSS^SSbo. 53 -2)0- WSji^ "^ehOo — Sj5&>\^ "&ac» •jSabiisfc 

^ O — ir~ CO coo — V — /Q — Ol 

W^i ^"SoJ^iSbSi^ c5e>ceJSbSb\ l)eJe)J5b;X■l^ 
(J~ CO ro oL CO ot CO ol HSl TT-^^iii^^. ■^JJa SlT'5^ sw"^ 3o &7r*\ sb. 3-3) sr-ti) So(Sr-9'"e5sM5o 5^s5ab 'SiSbgcn' S)o 

en '^ 

'i'^iii ■5T'J6 S^cJS»13 "3ozi(S^o-» ^ctSo'Si^e. 

^y^^^^ 63cS3irf 55»S§ s5-S>j— zS^JjSgor::' 

32 lfo■i3-«^ ?^S wa§^ ^^^Sb. eoCSbSo sr»»S— 

^ SSbgp'SS^ cS3boCi> SSsSboab fe So(gS4oo -ars 
— i eo ^ 

3a-o3£)i8. wcoo'S ^;5o— SWOo «(S?\^a ^o 
imSo&S^ rwSo "^ScKb "^£55 ^Sb ir'K>&}l6s 
?\^^S^ "«J'«b4ocJ5c»sSb^ "^SSb d'oJ&SbsS^ sSo^^73-» WS) -sj^SS^ X^8"§Sb. woJ&So 3f- 
^T»Ob— sij'cSej^i^^SS e5csS);S(§^ ^Sv^sSoS^iki a&) 

■^5& s!Po^&lSD;i^ ■;6-\^abo (sSoB) •i&^^;iSbo 

JwOj sJr°otS3j53{6. Wow's ■Kr» SoSeJiJossb-, b'o 

&j ex 

TCP- ^3j^5Sbelt>3S5b>i Sr^-CSbg-Oi&ij SuS8i SjS 
s5m '^c«5 5iJlS'Sr. ^r'8'i7V» (;5b3 aD:68i3>,) 
ocu-^4oSj -iT^a ■sr'eJS rr-a^^ ^^^sb. -558 b'n 
sSjoS 6» J)» a&T'S^ix Sch'St*;*'^ sr°aSj»£S 

«Jrf ^»ai ^r»SS aS-a — Wrfc«,*e) w^^Sb 

Woo) « SXrer* «£,-•/•<! ^o2i Sj^J^JSo. SLfer* ^"3 

c55xoc^ S"S.^. Sj'er^ a»^s2^$i55o §^"^ bV 
■53^i&) woJ58i»^-f3-°;So2 c5&oJfs5"SSb aootto 
§"0^ Sfc.^bSigSorfj-fjo.JSo XjS-^Ko ^KSofeoSoSb^ ^>t 

^^^rsSbi ooo-cSy\4o5b3b>, s6^;3b tv^O 'S38-cStfo 
^o£&4o56 -g-JiS ;3-»a5^ "B^^iSb. 

«a!fe;5c55c»;3b\ acssb;$ SajaCexsSy, 2J5J^ w;«75 

■SMS5t>o"S"f:)ab. WS5J& Wel& ^«Sbo&4o§o ^J- 

rj)0£?o-CSb^X) ■St-'^_S SjS^So. W^^afo c6oSfa b'r- 
«b^w» l)8-0-^fe^ S^S^ "§-Sr\§"» "SjSm 

S»ai ^-Cr^^^i^ik) ^?5j — "^ssb S)So ^Sb Mo 
•w (3 a) • W^TV 7r> jS^J^Sotj'. X3 54 Mark XI. S^T'COj^ OO ^^^sSx>. CO 
CO 

Spg^TT" S&^aog-oJl '^cii a-»0 »?)>i 5»o§^3 
OM-«er»«o ^^TT^SS St>§^ ^»>i'S i^?^ 
WS omS"! (Si ^o^;6S» 53£)§ vr'QS ^o^sib. 

&e;3o ^3oC£)go SsS^ijab-Kr-N fJs Tr>dS^ ^©18. 
M -TVcg-B &(y;3b ^^ ^coSi fejSor'a sS-Sn 

CO o xJ 

5l^ W^exi rT°!Q txriS "^^8. wsyjc&) e3di5irf 

^ — < 

F- sSbaS^ acv3Cj5b ^i&i^ ^^ sySSsSo^ 'SiSbg' 

no j^'^^SmK'i '=l;t54j «^^ ^ «So|^^kS 

OO ^0(S8. ^^ ^0(Sn>*"cfa3oSS (s5-SN)?<o5e5^ 

0_3 "^^SiasiSo ■S"§So. Si)Oo-;cr'(&> ^r»83 "^^Scss 
Soo-0 woDoex) 'S:^(kn $)oa^7v WdSirfgo Mg'8 

CO ^-^ 

eo a— 

(Sr'£655^-3T' MS ^^^;ab. tr'O s»as ^-sv^ 

WSolS TVS' So8 ^S)0»Jj_ ■CSJn.J^ -gcSb (SjoCfo 

O^eSa. w^^(& ^»D— q^JweSij ^Di^^iS^ CO \ / V — / 

5J-8S "3?'^4jo4o5o egoS)o-0 Scr-rejo s&'^s- 

ab;So^ S32^(5^S «iS zy^tr» ^ ■ir'^^TT' oe_ 
"§-CSo\4oSo cSS>e53§»>. "^oSsS^ '^CS). ^83>, — 02 »i&i;i» (^-"icSibw^S'^ZT' «5ooo"^ <3^ Or- 
eo 

,?Jp'.j&rf sp>J6 -SO 
^^ 'a 9 W9 

SwCo IT'S 
fir°oXej ?65J-Tr' ^a©t5S st-bS^ ^£)^ jT*^ 
&-» $o"SSc). 65.»5-jifo ^r> rxi exSioA ^^p'^ Oc 

cjSr-aSoosSi^^MS »S &3cx6rfSSa ^er»;6 "iSo^ 
80-;^ 56^^"S>j' «s» "adbSogcT' $0(28 aooJii 
S'o'to wrf 73;&-«sS^&o'er' «d&rf sS^J^So Soi^l) 

$0(S8. ■k-'cXooS-^ii'^li^^ik) W(3&rf 
r32o3ey^ S&o-O MOMexj'^'SSb. 

S''^^ "SSoe^ ^oJeTV 63 (SS)02S"t5^1 ^i>o 

rv< "^ ^ eo 

"^^S""^ aJO(Sc53boO(&4o -cSr^-OS. W^-jafo _so 

tscs6;:65^ ^"^^S). MoiiiSo ^rSo TT'Qi _s_3 
^^&c_g!50o■0^;6^si■)o"lo JxroS "^^O dSooJX) 
ST'_;5-i6a»o-tfo(S ®3oJ53g'o^ — k^ ^a^-aSc _»>3 
•!5^^a»e5^ "^OBizJd^jSo^ TVS' ftsS om-» 

§p'0-:5§' 'cT'Sb '^a>jrfSD S'ex)«o^S) »"So-;r°'3rf 

S«"& ■5s3J&73-»^ Sfo. ^r-M^ SWOo , -^ _2^ 

^s-^ ■^43Si «>a^?6J5b8^ 3^i3sJS^433S>, 

£u' efo^ Sw ^'iSxr'ff^vo (S.3oo^ §"J5S6 

JXtSo ^^tt" ^o'to iS\S)0O-C$O(2. SXrao .j>e- 
<Si.S)c»o-t5r ir^'i iS-^^s^o&^^ tyr eJoj^ Sj' vtb" Mark XII. sSx^eSo^ o_5) ?55£sSoj. 55 tSbSo ^tSo -sroel ,^Sbg_^tfaj-Sy^;5"S&o't3— 

^ wa-sT'Ss^* 55o LjSs ■^^■KT'-vi&j-o wa 

^ CO — o oL 

a;»SboO g'STS-ST' "^g" SiiSbaiJgeJ ^o rS'Axr» 

Sj^aij ^T'Si— SiisS;$» M-5^^sS«Soo-£> ft9X) ■^1)^ 
©sir- Md&sS MeT^T?"^ arOo SjoJSsSo fcSdai 

a3oJ5bg'o"lj St'sHSo PiuSx-tv ^^sS^ «» 

33 ^^8b(^^tf^o■0\8. WoJSbSo ^JSa "^^sSts ^ 

^ CO — o ol 

■^ojNirfa 53S§ 13-8I ^^abg_g«s)o^s>. 

o_2> ?3Ci£5i>3. 
sir'tT'ifciDSo MSJo^o^sX) ^en-Ko^— '^S' 

CO ^ CO' ^y CO >^ ' 

,^vS^kj ^ogeT^ §"o^{Su ^■cSy^jr'S jS-So>j 

eo ej eo 

■5y°8 ^mSI •sSo&rf^^ifo 5r"tiJ weSa ^3 tr^f^ 

O oJ a_ ro 

>t ^8. ©SA e3a8o?S SSb8oa»§'X) s5o"^sS). ■sr'JSo 

We^O S^-cr» -doSj OMO'T' feS'^Sooer^ §^oJS 

e_83 r-^a r'o«8» •^0^8. -s^w^ ed& 
eo « 

?53 WSbr'S efojSSo ■;t»8 ^»a§ MeJa ^o"l!)Sb. 

o tfiooS^a -cSo§) ,-?T' Ae> §^4o5o Scj^io "^g.8. 
eo V — y^ 

WSSbcejSo 63 ^zyy^vS'^^ cxu-cSnsS). Siex; oo 

eo eJ 

e)§o 55eJTr> ^o'SSb. sjS (^^^;5e)"^ g'S no 

7?SSb o^a Si>^ §"0^50 e35[jjeg^ d5x;5>j_iS^ 

WS3si5So ■jT'Oo «5ji»»b ?(o8o-w 63 cJSco'SSsir'SsSM 0_9 
^^^;5a •CSx'-a tSdSh^Sb ^t.xi§^SSbi35o 'Sab 

S5!S) S^-O "3? 8. 

CO 

e5«i^r»eJ sr°«o McssSfSsb sSr'iosJo -OSoj ^ o3 

CO (X~ 

8Si&^5o ■^82^c55boe;e5''-*»bS^N '^6^6c35bae)er^ 
SbSo\ §"o258» esoKili oivai ^ol)8. ■5T»»S ob* 

o— 2) eo 

■^ fe^ sSiSoapCW SfooJ^JS&i ■CSJ-«2»§' "^^» sirs' 

cxxi-CSj\4o sr«ccsS><'&^-Kr» -s-°sr° caj&^Scr ojs^SgS' 
rfj'jSb£&s5J' 853 eSciSiS;^^ S5S§8. Mom'^ OM 
eso&rf -sr-a "^si^tfra c3;8?l — Sj'SSb ®3o£i>5o 

6-icp'?<a» Ty ^c»a§ "goaia ^y8§^ "S^NSb. 

■s3JSx!Sfo>, 2,^r°;«Sc55Kab>, ^jsS^s53 •sp'85''^ 
^S)^S^^(go •n^Sb ^:f50os538. 6i)^^5& ^^ — 02 

■tfoJ^S) •sp'Si |^Sb5_gS£)o'3NSSb. ■sr»«3 edtSa 

^s5b «b8oa M«r>);<§^S8. 

eSsbsjT'jJ ^;^K)"«r';:5iS» "^JSa "S^^j ^iSj^ OJ- 
JcS^sX! ecssbii S»ai ^O;;^— 25^J;Jgo-C5:' "^ra Of=- 

eo 

"^"35Sb Mom"^ ^r«i&Sn 63 ^^"5^tf■^ sSbr^S'^ 

ST" i&i Sb^ ,5 OCT'S 5S» "^r^ i-5»S^cc»8. M^ _S.jS 

^a&)«b«-) [es'SoHb ■^o-r3'(g] vSoeT'lisSbj '^g'"^ • -dr, §-i. H>« 56 Mark XIII. SSt'SSj^ o3 SSC^SSoj. ij^^i^ CT^eeS^ a^^SS M"Sio ^J5g^ dSooo 
_3V i&isSa wSf\8. «>oj&5o ^^— qoC&sSiy Sij^«o 

OJ CO PO o*' 

_2)e_ ^tt^aSS. Wom"^ ■cSO^om^s-'SS ■^e&itf"^ 

■^^J^Si. c5&->§^»w ^^JisS) e» "^^iSa escssi 

css&rf 2§a^;5^ sr>8"i Tvfl -rfSs^OM^i -sp-ei 
"^^JSo -s^a^. -s-'wiS txri£> Soij^l) cJ&^sJr* 

ew- SSbiSo Sii;5 'B^'^16 ^^^^ "^gj^"^ 
3o ^^2. '35o37T'Na^. 55b8»\ — ^>^ ^ :gn>r3e- 

wa ^£5o^ — fesg) fe si^8SK) JT'S) cxSooeSb & 
sS"© ^Sjoo-rf sS'Brf^'^. b^S'o'tD Sx^jc"^^ 

;$"3 iJrf jiP>esi;<)SP'S ^^^oo-^■S34oc55boSo^ "i*^'^,S° SosSj'SoJJS ^° ?& ex) ^o ^s3^&-;3-°>|{6 ^oo 
cSig'o"^— "^S) I) 9',^&y^4)5i) fe -^JSj&e) §oJ5 3a_ 

r;» Z5^l)e& eT-^ ^85t>g-°«5;5ej »©'§a<>. "ST* 33 
?o43 73^&Ci> IF""^ &3cS5orfj5o ^^55» ■3*i^&> 

c55bD-?T'>,2^0 ^Sj>| (^&i§_g?5ai^sX). 63 »^t5 

S"a3i<. WiojJfo ecEorf e5;^ jS^J^csSboJSi — 3j- 

;6oeSsSrf35e)^S5>^ s5orf;N^;<)e)er^ sSa^g l)^5&o 3f- 

,-*-', ^s-^oo '^i> T' &> os6 ?68o-0 ^^>^^^ef7^■ ^"0 

■c5Js-oS 83rf73s&r«s5'SS» e '^-'.^S' "^l^er^ 
^w^o 6j-"8'exi ■^li'^Stx' WS •CScT'.Sa-" 5g)o"3sSb. 

WS35& McsS(S$ efrf SJ^gosSo l5p5ai»SS &S-0— ^"3 
S?^s5 SoSo^^ "^T);^© Su'S'^ »«■& ■Ss5;j& 

cxxT' -!S~'^ ^£r»B'3r° ow» S'ix)5jwo Soar" 

CO * ^ 

jS-g;-. -CSJ^aSo^a eidtJj^eS'^ ^'^^Sb. fe9o -3 

•;r° ^^S^aSDa!:iSiox^ tt'O t>y^ 'vox I)?" >{S5_ Mark XIII. Siroeo^ o3 SSS^SSbo. ^joSodfe §'e»HiS> ocosSfc^ ^8"^62r*^4o^Vj 

a_ — i 

8 si)8S)>, JXrcio cJSxieSsSxieJSfo Xb8o-03>| c^g 

s613;5b •VT'a WosJSas OMO S~° '^Cti ^joCSbS'o'^ 
o- i&. sia3\ TT'g' ^Sj-»5'o's3aoooo WS'^2Sg'|j_2i 

— ^ eo CO oj 

©o-a sScfo essJ^-cSrf ^csfi55J5b WOW'S es XiSdab 
er^'^ siySo ^a oM^^waSo'SKT' esa ^v^o& 

^aot&i^o'ij o3l)"^5r«2^ «58 ^73^1^ "TV'S SSj'Oo 
e^o^&j SorfirSS^S^ ^lyrssSn^So ftSXi^Koefoao 

CO VZl^ ^ 

83 ^;5«Sm sJPoao&KJ. 
o3 sS)8SW -ST" -si-sSs^ »J)o^;S» txrOo WoJSe 


^X5\2J<SS5 VO/ _0 Q — CO 

TT'i^ OMoSeJ^i SX e6J& eSs5 c»3oJ3er*;6o-0 
^■aaTr- &»o§^Si "SS^feoSo ftSoCSier^ ,^,"^?o-rf 

a— CO K^ OS 


6;3s§^3 "S|So4jSo S8A ^r-sScfo. « S^sSwej 03 

CO o 

er^ ^'8\C30«2oSin. 'd-'oo cxu'^ sr»6§S)\ ^§^5SbI 
So-t^g" ^o^ §^fJ§o (^^-°y^^o-tfo^ ^.ioJSj Or- 
-SMeSoc§^3 -^S^J5So g'ejX;5ia);5o43s^ os^r 

V-^ * ^ CO— ^ 

§"rf^ ^»^J(5■rf^5a^5^°8 §^625 esd&rf e3 Srf 

CO— o caL 9^ vl; ^exiSSJs _S_3 Ww2S ^^^_^e>oSb>| "^-O ■^afg^"^ ^f^SxS 
W?55\sSiX»oSoiiSj\ W«o'S553el)ao. «cxx)"S JXp«i -SS 

MOM'S 63 a;i;&e)er^ « .^.sS^^^rf l^j)05r«lJ -sb" 

s5b§*'*»b»o>. "^cj5oxSc»e)dBboCSo B5-i5a\fej ■C5j-»elb03. 

■5r»8S) ^/<)^OM0-i3ciSb. 

Mom's Wo2f"!5=S) "^ixi;5e) ■3)§' sS)"i3s5ir' _2>cr- 
rfsSjD ^x3is-§^sSo<S. Z7^?i S"sS3 OMO"5^ 

g'(»o«o^ -CSj-»^4j^^i^ Thai's)©-© XJ^asdcpe^ 
^sSSa "SewsSoS^rfoiS. SisS^A 'M8Tf;5?5So 3o 
cxxr> tSo^sSx* KSc-CiJSa £Kr>§^ »23"^ ^^^ 

7r>3 "JJ^ sSr'ijoo KSo-cS^). MOM'S 65 atf 3-9 
JSMiSo «b8o-03>i «3 XiScBiSo ;<i8o-0^ eJo^^ • ■^r, e$?5S». >t3 58 Mark XIV. S^r^JSbj^ Ob" S36^j5bo. CO 

^^©sr>aS ■ST'S ■ST'S -6?^^ «»"^ "Sol^So 
3>t ■g-'wB OMoB ciSba3s5>r-Sbdfo ir'csSbos^vsS^oSr* 

— g — O T-J — i 

s^o^ sT^asTv g's&^^^r ^o"3 r°«§o "ao?sb 

"^oSSo Ss5sfiog_rf «S»S^r°e5 ^^ W"^ ^® 
cSSbO S^lbw ^oifoK s6^Sb. WSyjdfo ^^-qr^S 
<3ST'235oe»iSb>i ^^ ^ e>05fo^ g\j©|Si)Sc»;5o «ciSo 

CO ^"^ 

^ 65 csSo«5ac) e3c«6;5 e5e)Sj'&' sir^'^S). fc9oc»"8 

Q_ i CJ 

^DoSbSo ■sr-'iSivti^^iT^^tib ^^a 73-So sSbo-O 

SXptA ■ST'Qi 'itivs ^dSo Kt)i6. ftsow"^ "^Sa 

r- ?55o TT" §'S;5^ sSbooCfoTV W^'^io^So. eJ^ ?\oT&to§o ^T»8 ScoSi "Slab. ■sr'Oo »» 00 
^§)8 KSSb^ wSaSo «<Si>^5Sb T6SSbST'-0«^SS»-7r' 

^■^^ -c5o"f) ^^SdSir) 5""lbej ^o^^dK o_2> 
43 ^ &j 

^M^l^ "^ooiSQ SSsSDoCfo WC!5f>;6 SS^5e» — :^§^ SSiS. o 


^Dg"! 2S j^"^§o-c3o"S«-» &9 oMoiS cSSiMsSr'SSbS ob* 
^cSS»i35o MrS Sat^!^ $rf^2S» sS^J^Soi^ 

woxjexi'^S « a^raSMCT^i 55-25^ MdSbrf ^3-«8 

ae-oe. 

^ — sfoSbsSvCSosScrOoi^ €}6:&: ?68o-£) i^sr^cCoW 
<S;i /^"S^5ai» "SlSbgbici-T. d&> Waco's c8os5S>^«J .^O 
J5i)i3b5xo5o5&'8Sifo ftS^^f\o-:5zDa&S^ e SSbSl.S^g 

^i3ci§^» rfr-s.eS.sSa ^a t ■S5^» ?38-0 ^8i 
' OM-£y\— SSt'Oo ^xSb^r'rfoS SrfoS SjS TT' 9'8 * fe-sP'JJi&.sSTT'— r'o'SjS» SoSo^sS e^goj^sS «soMJSsT»eio. f "^g", wIS^SSo-O. Mo- Mark XIV. 553r<=5o^ ob' ^6^iSx>. 59 _2>3 6^ cJfojrf^eSa ^IbN^Sb. eSer'XbsS J\"a^^t>3 
_3^ »3*^ Zr»S§^ 'eJ'i^e. W^^dfo M<35o^ — qS 

^^SiC»f3i&i S^TT- W^ arfs&o 5655S6 ra^S) 
oooS".*) esrKrfa ScpS^ Szj"^ ^s5j&t3-«^^» 

_2>e_ e5J6^T'e5 sj^i& it?S -^^.S Z.b^ ^4o §"o 

D CO 

e&g'o'fo— /r^^ej -s^^aex) s^tMj&sp !r',2^e» 

^ "^sSb ■^-u);5 «SJ33-s3-°5S XXtS'o'^ ^oJ&tt' 

Q — CO Oj oO 

3o «>ot&5o cSojSo — -^ "^S tr',9^csS5o'^ §^iS 

■^oJ^ rfb^oos- §j-»cS5og' i&iSb^ ^1^ rfS)A 
^DexSK^S ^SoT'dfo sScr-oos- 'S^^CfosSS ^§^ 

^XSjrf'SSi. e^-g^t^"^ ft9o«;j6;«bj ^8§8. 
3_2> eJjio-sT'eJ ^3^03 7?"^^^"^ WrfwcSli tS^&)o§6 

ST'^i^;^^ sp8» "Soij'Sixr'a "SC ■JScsso 
^2^o9 ^&ioS3ASb>j^ Soil I) sr'S.SivsiikiisSi 

SV Sjn «Sof)o'SfSb. 69a_jd&) eScSSbrf— TCT" ^^r^ 

3>{ ^S)^ §"05$ <&r>^six Sg ■^o«iS ■^J^g'Sj'^ 

« X^OBo ejrf SiM2Ssbo-0 S^vK ir^^ioSi 

3e_ ^^^-\,^s-^ — ^^^^ '^°iAj ^^ ■!555o^SSmS5o>| 

32 ^a aS^gSb. l?«bsp>eJ ec«b^;5-£5^ CT»aS 3^ 
^^4o -CSJ-oO— ^"3T'7r» &^ »iS,_^-sr^^r' *^ — '(p — < 9 

oJ CO 

^ex'SoScP' i^^^s-o^Sb. SeA J6-0^ or^eo 3f- 

g'Sb>|e>o ^JjsSbjTV ^o"SsSb KSbS" eSdSS^SSo 
^Sa v^8bg_gtf SXjsS^rf-do^j^cn. WS ^3-»8i 

ciSbS'ar'iSio S)^sb-Scxx) eseJ'SiJ §-CSbs-§^rfo.S 
=cr°oo»b KcSdS) ^■»^;ia ocuJ&^T* sSbsSbsig Sosir 

§'&TOSb>| ?<ia<35bex)Sb\ titXiS^arf Z3?W Wrf 
^e5e» -3ooiS"S;i •SP'8 SmJSs&o-O j6-a\8. «* bV 

^)i>j§"3 &^,six>-!r^ r'o-v&>s5-°oJ^X) t3^6S erf 
■jr»ex> om-On cKboo'SSb. «>e5i&) "^8 fc3ciSi;$ b'>f 
S»Si E6-gy;^ — S&\ K&^t ^^ ^^.i escssbrfssb 

««^ b'z 

^^-sp'rfdSr'MSoiO ■ST'cSoS r'g ^3-S ^a "3X 
"^■^Sb. W^^afo ^!& — ScOo (5r°oX»J'8§ Vj- 

XbacsSiejS^Sbi&A woMtW^S ^■^y^Qrr' "^»b iJ"?- 
wssbarfsSbD Cu-^Mg «b(§er^ sS^^^T' ^^ 
^^dfo JWOo S$sSii|_ X5|^§^»'^£55 «5a»"^ ■^^J 
;iaiDe» "gif$"^f^w2»j6"S;5a 'S3®"ls5b. e5'S>5>& Mo 
•sr>J5o2SO& MdSbrfSb a^-a -^8^0338. feJQM^ MO 

■tSlv ^afo-abj3-»»b «5sS» X5fjo§^S8. Wom"^ M_3 

SO 

axowes^ -^s^oiiSb. CO ♦•^g". «l?55ao-0. t «*^"'^, ^J^Sot:'. 60 Mark XV. sSr'Co^ 0>i ^6^SSx). 


(^ "^dSS ■55-i43S "S"?;*- w■J3^?^fo s^& gGr*"?);*!. sfcasN « s5Jij-cS3 weS^ -Sj^xJ e5Pit5 sSx&io-O "SowiSo-O Z3^&i«^ gGT'f5o\o(S mHn S£)-0;5^y»a§^ — fcaSb -sr^aer^ ^S'JSS) ^Sv^ >«2 a_0 -O a 9 Si)?Jra5S» S5^o8o-C3b4o5o MciiS)S55o a6^^Ji»-7r> 
>{i=_sr»8i S^tit'St&i ^iT-Ko'ti ts'^Sow eSdSb 

SS38 ^mSJS r^ooJSbrfX) biSo ^S5^^ ?)T^^&>» 
»exis5W(S — bio wS5 SS^^iJjSmtt' ^exiSoSb^ 

«o£l->5o cSoJSj — "^iSb ^■;3-•^ So. ;3ba»>. r>T°8o 

■_3 ^-c3o^4jc5SkSo>|_ ■C3cr»elb!50 ^^_\,?5o. «5^^& 
SIS' ■;6-»iS^« X)S)oi5'&S)o Oij-o ■^s5JSn>slc^Sb SXpSo 

So. «lo^ilS5 sr>e5oi5eioSo>j_ — s&SwaoorfsS -d-^ 
Sox esasbrf rfv^)^ §'x5j4oS3sbN WciSJ^tSo «oJi) 

4o5os:5^ ^^^-Oo-esbsaa «cs>^5^ ^»);jfc3§os;^ 

^QS^ -^8^)8. 

=-2 -rfS^S^xSbr^Soto -CSj^-O wSS JweS §'Sb>, ^o 
■O— fcag),-3o^ ;6K§c35b5^ ^^§^ gS^-c?' flg)0 SoSo^ tsSo^o^Sb. 4&0S6^— Szs^TT' fe^Sb\ -ST^aey^ ■^g'So^ 

§ «oo53 -^a^i^gb^jSK) ^a^a. e«o»'3 zn 
?<;^a ^S)o-;&§^sbici5os:T^ ■^43o'3|xi§^sb4o 

Siyt)^ ?fSo5' — §^(S "rSod^ siytxe- 
§3™ cSiS'sSm So ^ jSSon fe^ SsiSoKsSa sixT'ik) 
sScfexs- 'S*i^(&s53 ^^ eJS§^ ^8irf 

"^J?ej§'''^SbS3>| w^ ^ e)§'''^SbSo> •^$^r»J$odS8 
S&S^a "SS> Sjei^SbSo w«5\Ro-Oa. «)«<?(& -2) 

en oj oJ 

tSdSorfsS) W(S7;sb. eoJSbSJ McSSo^ fc^ ^»^^ 
^^'li"^^ esSJiOS (^Sbc^gfiSo^So. **»5^"' 3 

Sian-Sb e5g'Nf5'c'S3""gSb. Wcxx)"^ «)efd&) « ^o e_ 
53-"ifc '^g)S5 lJs5 g'oS-' ■i555-»zr°?5o£)§''^ S'|3M(Srf 

«fc — "^SJ c53ba-»J&ej XP'S'^ Si&^o-diio txr-So 
S'o'^ /^"t7'rf<3ST'235oex> %5;6x»cs5otfo tScajrfSb * ■^g', W^S^TT". E_0 Mark XV. s5ir»8oj^ o>i S5J5£j5c>3. 61 g,er»efc — Men-'X"^ dixr'JSoe) tt'KS Cxj-JiS '^'^^ 
ZT'S "^^ ^SX) ^cSSxj&oSo g^OoSb-KT-^Sa ?T» 

eSoSo »)er»8b — mst^t;"^ tSdSirf ^ «'s3'a-'J;SaM 
^■^sJO TT'aS^ «8i;6oe;-)5o •st'OS— •ct'S §exis6 

fn — D 

02 S&o«r° §j'»y^r'^ e5ab^y»ll McSSiSSo !^^^ 

sS ^ SSm §^S?\o-0 sSmo2^ §§40^ ^8 MdtSoS 

O <.. CO 

nj-.e5e> SiJ'Ji ^o-O — cS5bcr»£5i)e) tt^zt" fcSo ^^ 
sS^S «dSosS§o s5oeSrf3» ^cJ5bofc35o esSo^o-da. 

§e>jjS -^cSSbotoSo Moiw^i fetor's "S?8. 

CO 

-SO Wom"^ ^8er*Soo-0 sS-Jy^ « ^s5 "S^&rf^ 
rS'% So^fec55»^^ "^S"© «c«o^ SexiSS "Scr-cSSbo 
«5^s-ao^ ^iT"!^ eSwS^J ^S^tooSo «ci!S> 

_s3 rfssb fear's ^"^9- w^^j"^ 55^^5500 rsa^ 

sSbJ5g&D ecsSJ^iSo eT'XS^ $0^8 Woao"^ 

3e_ J&r»i5^ * ^ofejer»S3So. sS38S\ — (SSxr'&v 
^r»2S= «sa fi^ij?8^s5w ^aer''iSS» edSorf^O ol CO 

D 

Sooss aj-essbo-o s?&s&a ■^^^->c^ wc&sisX) 

^^g-= — sjsJaoe;.*) f5Ji,o^5So 5^i*^ sT"^ fjJ^o 

^o(S8. sSbaSN (3a&i;6S^ §&-=-cr» 5ex:s5"^cS53 
W(S^ sr«& MSS-'rfSo SoSo-Oa. «i>OM"S eSo 33 
j^ofcDex) ^»2Soo§^a 5^S)oa ^otoe» W^ 
s5g5ot « •^^'sfoo^iS OyJS -brt3 rSl^Jfo. 
^Sua ^otDSjSo ^<& — Tn '^^T^ -Kr* "^^ 3^ 
73* sSiS^ ^30?&5o SiS-OSsS^ m5^S)o^ o5e5^ 

— i (p ») o 

tfoo wa OS) — sjt&;r* ^feaSr'S) SjocSots^^!^ 

08. «it5jc&) IjS'a^ ^«i7?S -^r -^^oi 3e- 

■OtitS^ SoS) tr'S "Sto ^J^g'Sb df\So-0 «dSb 

!i§o erKS-a^ — er?'o<S 6l)dSr> sr»0 So-CS) 

4o55 ;5-x5o\'^'Scn' ■CScn>«r'aS5"5iiab. woxs'S ^cSo 32 

^sSx «'m^§^ •Sm»'S43 .-^.w^ sS^Sb. 

wsSvifo ■^^r»ejcs6'^ "35 ^Sbo-O ioa 5&4^35o 3o^ 

"Boi^ saaS'^eXJTV -OSft sb-«^oSSo. SSb8»^ 3f- 

«dtsb^ cSiJ&tD SS-OsS ^'iT'^.a© escj&rf OKT" 

er»«!) 'SioS'SiS .-^.rssSo O^'^iS^ •cSr»-0 — 
eo V ' 

sbo-0 ■aj'^ ^oSa. escsfirf KS eidsber^ b'o 
^s5>,o3ja&) edSo^iSo "SoWiSo-O «cssb;55o ^8 
-cS(5c "^S;^ s&iXej ^a sfcacs&cSfcjssb^ -OsS^ 
aSr'g^axi Scr»^ es"^ wa e^S^jrf s68<ssb 

CO Q— * «is:-7V», "8o5^ 33-"SS» «?$o^sJ». luO 62 Mark XVI. SSx'CJj^ OS_ ^^^SSx,. ^8;5"aoS SeSsSe'^ S^JS» $;^|_oJ&^ ^^;Sx I^m^Ao^i H^d&^coiQ ^oot&i^o'ts jSc^oSo b'x ^eT'^SSsSeJ "Sueur's ^3-"'^^5o ^^acoSo 
g)0-tiw5rf TSsip^er^ «(S6s5Sb ^o-O M tSsSt"^ 

5goiS8. 

■^oJSer'(S ;3cr.S^ge5cs6sS3oJS5 tSsSch^ ^^'^^ 
3 o5-0;)8. «i^^i& 65 ■o-'OM =cy»er' ^J5a X^sb^ 

b" '3's3-ji§^oi:>x" ^oiS8. isii^ik) sr°83 S'sSon'BS 

CO 

e.-ST'S) •CSir°-0 SDoii I) $d!S)»(Se. feSoKi'S W 
di&i — •^csS>352l§'o(S §wcs5^cs6mi2s$ ^SaScJio 
^rf cS3&>ia;i txriSo ■S&So&7n>|_{6. «d&rf 

O — CO 

jSoTT'^j^sa^ Mcss>ss Jw5^ ■^a^rf ^-5^?Jss» So§^fe ^cs5o'E3(SjSoe&AS SosSSS^^"^ ^^ 

o 
^8 sS38cSS.5o -SsoSSfc) S'sSbw'SSb. «dSi;5 

O CO 63 

CO ^-^ 

(Ss 03^85 (SaiSfi'oi& ^ik>^$j^ ^liVSS^ik) »r» 
8§ « tSoKQ "SSa&'^'^sSb. ssom"^ MdSJrf oo 

rfsSjg" sJr*a»8. 

— < 

SjS^rf i5j6sr»e5 ■sP'SeJ^ cxmJSsS ^8§ o_9 
rfd-O ■Sl^&r' ^sJN^^jd&i «3csSSi5 ■;r°8i "^"d 

5r»8S "SSciSJ^aa. TT'Oo 1)8 sSn^J^feSfc^ 

— i 
e5fc)o«Je)&sr>5J ^5S§"oi& s5joa ^23;itf^eH oV St'-CSos-^S 5^«;jd ecs&rf ^r°8i «9?6»(S "S^sSa zy8 «0^73 OsS,(SS)'^o>>o»>|_ 53-»^J5csS) ■BT'S 

;$g 0&ci8c)"^cx»»^ TT'SS ^Cao^Sa. W^^(& 0>t 

CO 

J5cs605&>e)Sb ■3§';r'43oe5b0& §^«J 5^■^3^eJ§^ OO^ 
^«xi§o£5oO& -^aiseJSSb S;8b{&83 S&JJhg'ti"^ 

•S-°J3i3 i^^^ .j^aS^ sSyipS^ eJeS-^-'eJ Of=- 

(ij Sj-»x3bs-o"33c). «5ox>"^ ■ST'SS i5a»exi"S8 _so 
Wol^tr» ^^430-08. 5683^ ^^^^a^ sr»8i 
5^2 |S,<SSbw»b «8ko-0 "aow^o^ MC4)\55^ 

CO £) (p _u> ^^ a » THE GOSPEL OF LUKE. exT^ "s^ ,oj^. h ?S c6o oS~^ ^ o ^^^;Sx>. Sbo-O g'sSo^en>Tr> CSJ-»-0 sy^^^ 'ttSSo'^ 
,Tr> icJ3c»4o5o W^Soexi sgr'S&S"^) cJS»73-^{6 

— o &J at 

0- 53b83^ «8?\;i'^S&o'^ «d8o^ i^Ti tSlSH ^^ 

r- ^^ <§^^^i&> c6t'K^ sSoTT'gJS tS^sSjS 

oo sSo&> ecssirfSo 55^s6. «9X5ja&> $J^s33-»e) 
sS>o?S) (^ziv 76^63-" 55^ sSjo^T" "Swi54o ^^^^s- 

o_a"3So. "gs^jSciSo WoSSrfssb tSh'-O §^oe58i35 

— ^cp «oS) rsbSo «i?5»§ St'SJ^sS SS^ "^efi "^430 


eJo(£fo,e) •S'^^ 02 CO eo oL ^ 

Sow zfSSaco^SSGSo^ S&;) (^,^^S^i5So eSdSo^ 

S5a lir'^S^ «€)"§«). WodiiSo W ai-g — Of- 
CO oL 

feSo "3ex)^feo5osfo^ ■s3oX5m<S8». aS58»\ om _so 

Cfo.'r^ oooO kS"^ Srfrfbo sfet>:So fc^ sixr>K^ 

eo ^^ <^ 

sS>o£i> "a)?5"^xSs-iJ'^ 7r» sSj'SjeJSSb fe^ ;6sii 
■^dSX) e3c35o;6§^ ^elbo_gSs5i3 '^^^ab. Sjo -SO 

»S^(S8. eoM*^ eScSiorf 'Se)S43§s5-0^ 3r»8 _2i_J) 
§^ sSj'tj-'a^'^S' ^OM^SavfJSo «eJcsS)S&oe5^ 

CO oJ 

sSbSSH m8«^"^s3oo'^ «csS)SS tisS'^'^ Srf _a3 64 Luke I. exr°"S^ o ^Ci£s5io. _3g ^{joS^ai ^^"^p^■(5Si5 '^cSSiwS^ §';6g§'a»aS 

■cr°tr» ■S5o§'''^l>,o-C3b5ix> ^^^3§ fcSS S^'^^cSSbo 
•o^•^^^ _^ eje5^ fe^ es|e55-cS;5s&) sJr'oaS^S) 

So "^iS WsS),?C55^;S» sb^oScJSbo «r«^^. oSd83j, 
axiJ&;r* fe$ X^s-sSia {^80-0 So!Sr««i>a r» 

/T'oSnst'^ TSe^^i^^&'R) 5osScp>«i2^» SjoooJzjifc 

33 l>J5c> So^?3SS;S»Si eScKirfSo OMx&^jSb. Masons 

SiJ'eS-SoS^ ^"%_^S3. WoSbSo ^ScSSJ— ^S& ^i5o 

3a. £62^3 Lw^wifoSo. 5&8a^ oil)9"S^"^ ^ 

g^siioJS) K'^?-;&aer* Sos$r>ab» ?^8o-Oc5&oS^a. 

K^^^e>a §)exi^z3<S;3 W'SoSo omB «a^ sSJ'iS 

38 s&) SDoribS'o'li ^igsS w^^^g^rf jSnio 

tr»ejjfc I) sJj'fc) t5^s3j;5 tct'Sj •^o'^Oo-i&Sb ■S^§cs6 OMO^er* ^"^^o-O oil)^"3&)Sb -CSroO b"© 
«f|^^& «8Rrf"^5£>o^ ,S)l)9"S8b SSb8oi5bS» b'o 

sio sj-'-cs' &5l;55aorfM(S cJSoDi^a. wom"^ b's ^^^c^5^ sSjSr'S5ba«i;5orf>^a '^5g)»ciSboJ&) W:5oao"Ss& ^joCSbS'o^ eSciShrfb'2 g'o'4) §'ioS)0&& "iT«5o fr^^ 


»58§oSJ3a3. 
9 

weiSM -CSb-"?) sr"8 sStjS^csSs^w e^po^e) S^ 

o 

i3S^^«|^^*«ab5SoSy^_Md!6rf iSol^SiS^ W3 

i3§ ©eA -sfssb. 

CO 

e^^Vjir' oiti^'S^So (^sSij'S -s^wsSn ^■0^->iZ * ■^r, ^g'ej'Sjrf ^0?'5&>ex)Sfo^, Luke II. exr»-sr° _2» SSi^^SSco. 65 Xf e_0 

s S 

Lb" CO oL "uJ 

■^i>3dcr> ^;5>|_^^afo Mela I^S — «er««o "F^JSo i6?> (jr^^Si. o — oL CO 

^oojg WeJai 5^^ cJ5o3o'Bs&. 
e_3 SSsaa^ Mela eSoiS^^^i "S^iSciSb ^8Sb 
TT'SS^ ao(&§^a ^^oS-Oo-Otf'SsSjo'tj— Sj^22; 
^e» '^^^rf j^^^ S&©o-tJK)dfos3o-?v§' Sao 

oda&otfo SScSfiSSb ^o-CSci4o55s3b>| SfofS^ SSbsJ 

fc©§^abSSb^ WOBorfSo a^s-cSSbSMTV "^So"^ 

eo *^-^ o— 

ft9,2T',^J5oo53 ■^S>sJ .^.rfJTssS)"^ ^$^• xiasbs 

rfo^sSiocfe sforfSS ?J<Si.c9S»§'^§^sS»ab(«rfTT') 

2«. "^a cSix-Tr'^iio. JSJ8a^ L S)er» fe^^ T^S^JJ 

88 ;;;?>, &X) ^^s5^o5» lioooSwJfccSb^ ^o25b§'o'tD 

sSbrf "^qga W^S" S'OSra s&r'v^iv ■sr°8 ■^'SS a_F- 
8>t Xs-iSMWSSo S>2S^8^ aSDoefJSM MOBorfSo ;S»o£3b 
TT' SiJwISd^. W g'6or3E5e> S&;S -^JSi&uS) 8cr- 

M §^^ ®dS?^ el^er^ Mer°^;5N,a^ ^^^ '^° 

D CO £11- \^^ 

"d^si»;$& 5o'^OcJ5b3 ftS^SSSgo cSSborf^^^d^ 
CM-' "Sooe^iS ^^^J'l6o45g «8f\;5a. W^^dfo 3 

eo ■S^M^ t3-°l)CSi •?5o55b'->{ ^So^ eJrfSo ^?5g-7r» ^t^^&o '^cssjkkS XJ^ 
o5©^rf ;Sb3cs&>5^ §3'-cr» 63 ^o^oer^ ^^^/"^ 
W(&it35o XSBceb "^5'sSvey^ ^;5a sJe3"3^"^ 

"^•m'"Sy"5&» g)exis5w^;5 w^IjJSj ^ei "S"?;*. 

ch ^ CO ,^sS»er* 8 •cSj-eex) SosSpK)S ra w4o§^ -CSbiS 
eo eo 

<|) ^ eo 

er^ s5£)oo2^'S'&ssb. 

eo sSb8?5^ e ■^9'i&!e5^ g"oS«j S"^^/" •S-»» a- eSoo ^io ^oS TT'iQ."^?' (SsSa S&oJSsb "5-°-i3b §"o4oj-° qgioJ»-7r> oxt&K^ ^^^^^^»§JJ_ esj-»e^ 

S'oiS ^ioJ&g'o'f) omS&A^ "^SSis S&sS* t3oS^ 
«5a ^^^Je)o^S5i^^ ^ex)<o^ ^s&o'fj tt°I)JSj no 

^^ eo w ^ eo 

r'Sbio -CSJn-lfcj^S ^"^^^Sb. 'Soio'^ M eScn.ef o3 E-X 66 Luke 11. exn>"?' _3 ^JJJjSbo. 53(3Ce>ci8aodj g'tr'iS\^5£i>l ^ex>«oSSbTr»§' W>3 

CO v.^* 

CO CO \^ ' ^ 

na^o&§^3 cSSbo^ S^^SbSo>^ ■CSJ-'-OS. 55b8»^ 
ST'Oi -CSin-a oxr» gjoSb ?<b8o-a eSsSbS^ ^^n 

CO oJ 

or- ■ST'&Si «o8o-0 SJoi^l) ftS^JSga^e. ea»'3 
W^ t)^^^ ■ST'&Si ■CSx'-a^ ^vBS eo^^o 

^^ O o o CO 

caL CO oL 

^d 5^e»C$r»e» ■»mX &e) ^^^§5 x38 
/SjS&ra i?Co^5&oJ3o ,■;T^cS!So^3(Srf i^'^^SSm 

fc52r',^,Sj'r353i3 tS^Sj^^ McSSotfSb ^35j-»5'"^ 

CO 

?5b^ sSbjJwSSjj ^oJSJ^a Mci&I^So «8^gr'eJ V V CO 

s;S5S3 "S?^a^-;;r=\ ^ SooJ&S'o^ M^c«^w 3o- 
^ex! 55bgr°3& r'J5552jj_S aexi^oTT" ^^ ftg'o 3_2> 

wsS-jJ^ ST'~f ■^;3a\ Mc!S);i ifSaN estiSosSsSb 33 
XaSoO ^a^wiSrf -sr-Bl e5^t5o^(S8. Wcxxi"d i'i^ 

HiS^^^tx) ^3cx»«>oo3'SioiDo Sj,^ .Sexier"' ftS"^ 

sSb8»A 65^56 ;^^^^s5bo^feq$s'^ •^»cr>^wo 3e_ 
§^sSj'"3e-^rf «>rf>|_ W"^ "^g" ,^^ _S ^o 

■gio^6\J5sSxv 'sSScosJaiM ■^SSJo^iS''^ -^o-^tS^ 
^§) w;S^«o ■g^ejssio X(SS>s5"B<J5i»o"SSi). es'So 38 

' oL CO — o 

SOOTS' ^o'SSb. es^uSo^'c^ « ?C(ScK:ier'"S 3a- 

^^csfioJSb OifceSwS^KSo g'a^iDo&sW ■:r»t5o 
2SS§»> «a&rfSc)«o8o-0 =3to5oI^ ^o'SSo. 

««^->i^ •sT'Oo (^^^^^Mgj^ iS^^sir 3r- 

r8&3TS^S5j5S 7SSS;^^5&3Sfc>^ SS^SSS)S&tD ^^"^ 
dL CO Sji. 

escsfi^ScsSioei) ^o'gab. 


Luke III. exr^-W^ 3 SSJJ^sJm. 67 wg cJ5bo;^s3jifo ftS ^o5&)K JSjo^cJS tS^oSjS 

CO 

Q 

^>< WOW'S eScSSb;5;Sb g'i&zT'S'^g' esSS^SSb "SefoSo 
it's. ^T' So?33n.g"^ajDSo SaA "39 8. J&n>i& S^ 

CO 
oJ CO CO — i 

SdoCSoSo ojj-'er'T*) "3g>i3-^ oxt&S:^ h l5o 

\^r- iSsS^S) ^S^sSb. Woco"^ 65d&^— !to-6o ^30 
JfcSo ;iSc)\ 'S&56elr'^o^8 "^Sb •Kr» ^o^ 'iSo 

MO eS^ SSS^grfb. WOW'S «ci&rf »r»e§^ ^^^!* 

■sr=8<§^§j'T3' MoaDtXi^a ^«^^S3 "SS ■sr>d§ 

ey^«(Sc55boo'3Sb. eicssb^ gS ODj^ sSr'ioejfeN 

>t-9 drf 53-^)^Sd!fi>s3boey^ ^oCSo§"~aSb. OTo^So 

3 ^6^sSx>. 

S^oSS)tr»efc e^KiS7ViSi)35>^ K8^cSS)"^§'sS» 
SS3 oOT^SoBj W^'S3©7r'SbS5o>, «5^cJ5boSSb\ 

§^sS£)SSb 73"cr'5^Sb3 ■^^•sfio(S 

SOoSlJiforSb ^ 

Wra^wifoSb sSo^SO 6^S)a7r><Sbao>) S'«S§og) ^^8 ^o;S»i8b>^ 

oL eo ol SSb^S)J)TV°JSbSb^ ^Oi&SSb ftSSjjd^ T5§'e)"SoS$ 
;$r'0l5!&>Sb\ "^^a tJcS^nSSb •CSr'-CSorfX) ftsB'rsSJSM 

Si& itr»^oeJs»w cs&oJ5oI54j-° jS-O^ -^^3 <^;S) 
■s-°^3i3 «cj8b;5 l5;?^e) -^-.s!^ jJPo&ioSS 2 

to CO ol 

^■&>v^-0^ tr»JS^^ §^s5sJ»Si-' «5S)\o-C3b§^?3b 
4oS3 SWSio ^0^83 ewS ^l)\8. WoCSo'^eJiSb o- 

eo o CO CO 

t>y§^ ^^^j&TS-^Sb. 5&8»^ o»«2'^ ^ ^ 
2^6 ^^ -^Oi^S ■^dSbw<ScS£»rfNa K?3br 55bo-0 

tfS CO c*. 

"^dSbWdfcS5» ^"ib^SSb. W^^^"^ fisixnSi^Zi& OO 

rfKSb w<2f^8. MOJ&53 escjfijrf — "^oifo «5oAt>o no 
XeJa-»(& "^SzP'Si oc»3555S"e3rfS3^M^J5&oe)o 
X'e)3r«a^ eer»«bXv '^dS)55"SrfS»>, c3-»8S ^2;^S 
_^8S)o^Sb. :&og'Oot>5Sb\ •K)-^rfSb5 si^oJSb 0_2) 
4oSS S5x3^ — sS^^go-cs^ "SosSm ^So ^CSb e6"3 
;5a fc5csbS)§^ ^Sia, woJ3b5o «csS)rf — o3 
SXpSo fflr9E-oc«o-u$u5rf tr'iO S'o'^ ^dSoi s5 S53 MSf\rfoJ&5o «<3tSb?5 — ^aSiS £>J^ J^SSb S;-' U Q CO e/— o SSoSJOn .•S3,23e>o 'S'Si'^ijoe^ ^3-»:5*»bab 0>t ?68o-0 — -^OtSb^S vi;^ ^'St' MS Mo25ab;ST>, 

CO ol — C Ol 

Sib Mom's tt'S'o'^ we;;5oeS5"3;isp'c&j tSvia 

o — o 

Ar»>|£fo feScsSbrf ^»5j«' Tr'Ho'^rr' ti'iS^ioSo 
"^iSi mr-JfegS^iSb'S^^'Sb WcSSbrf «6^7r'eleS^?5b 
Sb\ M?\\ §^ii3bab_>, Sto'So ■^T^SSo-CSo^Sb. eScSSili 02 

"tti esci&rf ^Q»r^ ^sS^s McssbsS grf ^S^^' 

So W ft" ^^^sSba'^S. ?5s5 r'JooeJ^ ^T^^s&oo -^ e-8 68 Luke IV. exj-'-g-" «" iJ^^SSbo. ^% efjja ^'^A^fi ^^ ■^^^^'tria^a Woes 

no- 8(5^ ^^&g^«s5a) "3^^»o. eso'S-^&oT^ 

-r'tf<JSS»eJ SS)ogsS»»b>l_ ecsSaJi'^sJ KSo-rfwS 
-sn sS)83\ (^KeJoSOSSo^ :^^rfs5» ^oSsS 

73- ^OifeSo5Sr'6o^^ S cSSJoCi) ^.«5 Stoi^l) 
•sp-Sfo "^bi ST^e^) ^o©S zr»afo cS&^So •sr»efo 

* CO t J 

;r°dfo -Sej^^eMSS •s3-»5fo "^9i -sr^ek "^fe^ 
_2>a- wiSo «aS Tyiki r*v3ss»53 ^y^fo ®jer^z3-» 

_2>F- ££m& ^T-efo £)ooss ^T'Oi ST'iiSo we&) ois^a 

"thi •sr»c&) ;S3"5o^^So56 sniSi c$Sxr"73-°& 
3o sr'ik) ®T'"f^5o «r»3fo ^3^Tcr»SjSi ■js-'ik) 

3_2) £5b5o -sydfe ^^2^^ CT'i^ L'^J&So ^r^Jfo sS^ 
— i >>\ 

3^ SmSo ■ET'dSa ^"8^53 -sydfo cS33j-»w^ wifo 

sS»§5 jyiSo sF'tfSo 3^<& ■iT'''in\r'J655 -arsifo 
3m ^«j-'^5o -sr-afo KTT'So 'ST'ifo •^'S^j^ ?j-afo 


sS«£j%3. o5b8XK ^ 9— i 
?ys-»b sSSSbo-0 QsS s5-£3^ « cJ&^el^ej M!i 

"Si^^SbsSo f^ao-c5-u'3s5b. M a?5SJoe)ey^ McKbrf _»> 

Q CO ' 

^SiciSn Qtf'e5e5b. WS &8rf5S8ozp>e5 Mds:-;5S3 

«§'£)^lbab. ws3^a^ '^'u^iSi — S)^ '^^a 3 

SosSj'&JS^cSioo'tD "^g" 5""1j w^iJtjo oxr» 

TJ^SS «2r-§)o-c5o5S3a tScX&^S^ ^"^nS). 
Sji. «) 

M^vd^ TjeT-fS) eScX&rfS) ajelbXe; §^oJ^ >t 

h& S&gr>sS3cJ3(NSfc^ feSo ooolfoSb SooJfeg'o'fa 
6sa •sT'So fe9^^f\o-c5w'SSb wa ^asSSi cx»s55 
sS'S^a ■ST'So S3SS:&\ g'exi.Sb'Sx' sr>ai om&5&. 

to '^ (T- eo sScp^"^ ■^So-tJ^"3^S ,^»r^ci5ow5cJ&c>?^a WO 

CO ~ eo 

^■^ loeS ^i&i^ ScioJSiS'o'ta »sSo>|_ -s-"^ OO 
ifotjSo 5Ji5 &n>&iiSi »Sb^ «b8o-0 eS|;7S)0-C&sS 
a»^ ft is^tS;Sx) m^rs^'^-,^ tt"© Sxt-JS 6Ko 
Soots' ^yJ5S SSi\ '^&ej§^ Sj&efetfOO^ OO 

,^cia5»a afo>;i^e5a «<ss>rfS^ ^-^a^iSb. o E_l3- Luke IV. exro-^ )^ JSi^SsSbo. 69 o 
ob* eSjvJfo ^5)0 es cJSr»eS §'S;5e> KOB csfi 

eJ ^ — o CO Q — 

CO 

<y CO 

el ;S-{D\ &76 S&-i3-"c25 tS^S3j;S T5^r'^& S^ 

CO 

fcScsfi>;5 ■^d§ «:953^^o-rfM"gs6. Mcssirf e 
IT' aj=JS ^rf^a Wo£S>^dsS> J58,^«)56 lS3-53-° 

-2)0 -.3^400 «c«:-iS5SS S^dt^. ^-^^Ik) McSSS^S _9_S ■ST'SS^ 'S^\ ■^T'T^iSci. e5^'j(&) soeseso *ci 80^ eScSSarf — ^ ^^sSTcJ&sSb^ «f?5 ^^'^^ 

St^.^vs^y* W"^SSg^ SJ^sSex) ^0(S8. 
-3a_ esox"^ ^fecSSr- liS^jao •^owoJ?"3orf :5"3^ w"^ 

* O— o 8e5^ "^jg^S m»a^Tcr' ^oSSuZi't^i}. sS)8»j_ _92 

i^*_^^^ 6I)-^c3m5^ -S-'ejSS3o£Jo Sl^F^^ 

ISn S508CS50 "^§'?S3"3^ xJdtarfjP'S"^ WsS'^ tpS 

V — / CO 

m eo 

eo eo 

eo CO 

ftSdab;^ ^T'S sS)J^g;3bo-o "3?sb-«a5ASj. 

e«S>sS 2r*;^g5 w§jj?5gS3<S8 SdoJS)§'o^ WcSSbii 
sSb-Jo W^-s-°5?;S» rSi^rf^ (35boo"S;3b. e !So;i 33 

sSbsSbJS^ci&i ^o'Ssfo. w«5& — sSj&! rfzsScSSbo 3b' 

o— ■ — i 

^e^D2&2^rf» g'o^'SoS -iSO^Sb. eocu"^ '^rSs 3m 
■J3^» XSo-O — ^?5§"» oxi?SK)er^sfoo-0 mom 

^cSSbg" weffleJ^Sio-O woMOo "S"?;S3. MoCiiSi 3a_ 

CO 

woesossi^ M?r>j!5g's3(g "^jraS^ "^s'afo — sia 

^:4oo^oB ^&3 ^S)oJ3 ! OKr»cSSbrf ^^T^tS 

ej§S e32r° l)o-t57v^ WO woMW "SC sJr*e&^\ 

CO 

|)-3T»»i) cxooJ3er^§ 'S'^Sb. WSS-jifo |)-a<r°Sb 
es^ «5^r 233tfJX»5^ ^ioifcS^a cJ&=o"3sb 
XSbg" WaoSSb ^J^8^ eSd&^Sb '^afcr'»8. 
M'SSb^i «"^ Sco<^ »8-0 «j5?5jS»sb Xao-eSTV^ 3r- 
wa es'SoSb ti&^A ■3ot3"^ e3"Sio '^■o ^j^el 
■fe;5'5'^)(Sb. 

5S38S>, <Scn=eSc5lb S5^S)oo'^4o^^Jfo ■ST'-sn' b"© 

SosS"gs$8 ^»JS ^o<g8^ •ST'J^oZSeosSb^ ?r»8S •;Se)S&er^S 

9 C_F- 70 Luke V. oa-°'S^ >| SfJ^S5c>j. b'n $oo ^3^a» -ssij^^e^so. WoS ir'§oo"c»° ■a"§Sb. «om"^ «cs5c>;i ^T'JSa KSo-O ««»§' 

CO O 

CO v^:/* 

o -u) 

O CO 

dSorf XS"3dSi rSoS/r'^iejer^ .•55,g'{3s>T» ofto'SSb. 
^■3sS» «cS6sSs6 omSI^ $s5^^^^ fcSdSb^S 

-s is» es^?j ^^^ "Bodfo cS^^aasb ■cSt'^so wa»'^ 
3 St» $o58. m 6^-^ejer* l)-3cr"Sj^rf -^g" 

oL CO 

•sr««$— S^ eJ^SbSo ri&ho-d 'tis l^gSo Jxp 
?$5S)§o tSsS^csSssSm ■^a5o:6"SsSS ^r»8i "iSoaJoo 

O CO 

zSv^o'ti ^r-ai aBrf '^^o 7r»S§ e«JaSoS>> 

CO 6J oL ^!&Q^^ eSer^l^ 5§oS8. Wcxm"^ ^<3o — ^OSb 

5g)o"Sssb. wSd^ cSj<5oSb •cSr»-0 '^r'J^WSSiS — 

^Oi»C TyS) MsJs SjsiS — AnSi o3oS<3on g'eiJSj 
1)^ ^Stv ^o&^a ^^S^-TV"^ So^S^XSm 

oL oJ CO oL 

•Orf ^■5^!5ks»7P' h ^as» Xiao-O WSSs-rs 
«&-»e>j ^T'g'gsSxi S5b6 ^dSo^cS-tt' sj-o&o-O^o 

iD5oSb>| eScsabrf ^e5 55^6 6^X;3bj«Sc.o-0 VSJ^e? 
5iP'oCi)4o5o«b>. SSr»S ^^5Sb. Wo55fc) eSci&SS Oa_ 

^^^ ^gjOi^TV XOJ^SSo (3300-^20850 ^^SSxiO 
^© jTr°,S&^5Sbo-£)»N ^j«r»^'^5S»Soo-aS> 
S-£l\rf •i3-'CcScr''S)'^§'S5e>OtSo>| ^a^cS&yoSj^ 
§on>xSo£-oiSa. WSS^ifc) (^^$Sc»§jj_ ^ 
■nr»6S T6C-6^8bx5otD^ c53boo"2Sb. ti>x5-=dJo ncr 

SSjaoa sSso-eS^ arC> ■aT'<SD§^oioj' wdS er^oS 
B§ "3-cSo\4o5oi*>L acssorf TfisSo^sSboCSb qgioSSb 
tDSJSoN j^o&?|^. a\3 ^§(8. tSooo"^ •!Ss$xr> Cir- 
sS^iSueSe) ftsl^S 55^^431 "3-CSo\t355 ^ Sb-'Xs- 
"go-KJ- ■;T'8i (ST'Jjg'rfoCijrf oooo^SSweS^oi^ 

sSoj^osb «5«S» ao-oa. «c38os5 oT^a ot'^tss^ _so 

■dn'-O — k. sS>s&ai3Si3' k ■ir''S!>sSxtx> (Si.aoo-rf _so 
M(Si5E5a M<sSds55^ ■S"?j^S&. fc9^je^ V^ ^ ZO Luke VI. exr^'S^ s5ȣ;5bo. 71 8R — SXpOo aaoCSoSo Sir- S^^2ScsS>s5a;uer* M 

■SSi^^ij ^ej^rfj' ■^g' S^ ^-O s5&^sSj3 

■CSo4j53 ^SJ'Sod&oJSb S&SbSyS SSsSrOoSi «5^ 
-S-°tf5SM g'e^JSS Su^H) '^W!io§^^ s5"3rf3 sr"8i 

_SH rfa ■s3^^r'cJ5bD$ Xv-^^S^ ^S^Sb. "So 
4j"^ e9?$i^ SP'S ^^555^3 15-0 eJ^S? ^JodSo 

-as_ '55«S;3cr» «S;i omo^SI "S"?^. MSj^B<&> woJS 

D CO OJ 

aM§^ »0^M(S8. 

W"^ "=1)03 Kej 'Sis' tSdoS'S "Sotx) SmJS Sr° 
£6\oifci4j ■CSJ-°-0 — ;5So>, "3ou2o-£5oS5ba «e^3 

cssjrf §"85o 5^;^ OMO^eT^ ^^.^ ^O"* ^ocoo 

^s&. w^^JSo or«e§^ 5o-°-cr> ^aS ^_^er^ 

So'JsjNoiSS rS3o5'JJot>osSo\ OM?^i6oosfo\ ^j'er' 

3o Sboft ^o^a. Wom"^ »r°8 ^^ ^ e>oSbT|_ ^d 

^cSS»t»ao\ — SXrOo ;3ooS'»Sej§^sfosSo>|^ ■ir'^v 

3_9 sSjsSs&n ©^^r'SbioSo -^^w,* S)e>355 cS-iy^ 
Q3 -TV?) feSsfeodbwSo ■s^'Ka j3-»8§^ i^^S 

33 Si)8S\ sySS — ^T«^Sb 5S¥>§"* eJOj-CSbTV 
^'S5'sr»'(6j&3Sb\ (^ar»)^s-Soo;3oi ^^j^^Tcr^NSb 

3VS'5&» «difi>rf§^ «ei8. eoCfoSo WcsSbrf— IboS 

CO 
CO 

3x Kwo"". Man's "^bocS Si^ti>&> •sr'8 S»JS 

CO o ;&i83\ eScSSoS tT'SS^ ^tis&rrSAs-rr' ^S)^ 3e 
55 Jg ^ iSx^i^ ;&rt>-V "^csi-.c&> "^Si;S^ox>"3 
ey^rfbo-0 fea^a •jjp'd cr»S§^ ^ET-TT' rScssfcCS). O CO «w 

S-Sexi ^^sb-«^s5;->. WOOD'S §^_& y^^ti-a 3c- 
jSm §^6 a"Se;er^ £rSciiS>w2i s6s)giiia «i«s>aSo 
ts ^o&aoN 'Sf^sSxT^ ^oik)&. s£>8Sh, 3f- 

&oJi> M8?\^"^5iio^ escssbi^S ?5oi3 '^wtr^wiS 
■3?&?5a^ ^oSoTT" eScJSarf SaJDOoo ■3Afo\w3 
SboO "^&e)§^ rfexj^r'a Soiax' ^o(S8. 
«?3;j&i ^82<*5xoer^ §"oJS«S — ^zT'sSb arf _s 

^^•KJ-^J^a -snQS^ «S§8. WoJiSo ^«o^- 3 
cr'l)C5o eJ;55oSj>, s^rf§^ §&'-cs' ^o<Srf »r»8 

KSSoO J>J';6 •rftfbS'^-ss^ c&er»Ko"tD WcsfesS b" 
•sySiS^ oco^s5» -^qS^ ,^Sbg_gfJSM «8 

ssba^MS" ts^t^nSo ai^sJjoJfi ^a^^^'^ssbo'fj e_ 

^gdSo flgo'3;i6. W^^^ifo ^^ ^ ewsfoN ^8 2 

^;Sx> — ■^zT'Ndb asSsSbotSb ^CT5^e6-CSo^-33^ 
I eft g'S'^^M^Ib-' ^0^8. eav'd ftScsfi^S sr»8 <y- 20 72 Luke VI. exr"-S-° s_ 55jf£s5M. o3 ■3?'2Xi'3NSb. ,^^"5i^s»vjc JSjjgejSo 6^ SmSs 


r- So. W^(So "e^-Ci SB^Sb. «5X3^!& ^<3o — 

a;iiS»ej csaboCi) ^S ■KnocssasiM — "^e» "^cxO 

oo Surfer" ■^S' •tSo^2Sjir» MS 53^85''^ sSSi •r'tfo 

en 

sSioaa ^o3e-8-0 «r»8i Wsh'jgTOej"^ 'iiiSb 
OX ST«Sj<iSoSb^ |)S»jSSo^ wS"e5^"SocjS33S5b^ 

•BdSo ■S^55bol543jSbo-0»^ ^3«j-»5'"dSooSoo-0»^ 
«fo83 Ifi^rf^ SS^rasSxie) •^S»i^ ^^o«^5S»e) 

oo- Oi^^^S iSeSvtS^ ^T'l^-^S,^ •sr°esoS5b^ ;5-e5^ 

OF- ess^x? js» ^oas. sfoas^ w 75;&r»5^S)o'?j' 

_90 cJ5Mrf>|_S. Ej^^J^ Mg'S^rs c35bo^ £w63 8"^a SoSo-O Sff* dSboJSs 'SjX'SS^ SX)^S6 
ej —1! 

oS^l^oO Xo-5.3 cs eo g'o'4) OT°i3o Sw eseSSrs ^oQ<3ixTr^l£>. ^56 ! ^30«i)S'o"i3 tfcro'fj 5r»8 §jl5^e» ewJS i^^wSb e^^-sn> 

r'jJSo ,_;A^^s-rf ■^d&OiS. SSi)^ oar» '5o^ _3r- 
03-!S §^^ 73-»8 eSta « "50^ §3^-C5» ©^'>? 

a_ eo — o 

^3«lbr'»^^ ■ST'S ©SA -zyS wS^K" rfgi 
sSbsSbJ^sgew SXtSo ^er'Xo ^csso cS'B^SH SW{6 3o 

SX)iS»s6 ^^S)oo^ ^j-S3 SwiSS ,^SXjo-0 rf|o 3_2> 
oco'S Sar-So ^-^^ §\^ g'e)£& ^joJ&S'o'^ 
^f'^oo Softs' s^^SuSo ^^^t>oo'^ sr»83 ,^^ 

eo 
a»"3 CwSo ^-^43 r^« roeS) ^ooCi.g'o'tD 33 

^^t»So>|_ Mer-T? ■^SbOo. S>rt& ®o;S8 3^ 

S»K ©SA ^^Sy^r'rS !6"3rf3 S§i»,o&5^ sr» 

8^ w«35 OM-ONsSiooxi"^ SXrSG ^■^43 g\^ 

S'ejJi ^joJ&g'o^ T^^exjaoN^ a»-0^!io?$ 

si>i>o5G ©8A ^^§^rf ti'SrSa -^^wSj essSj 

o»&8i Wom'S JWSS JW §",^^^4)3!) (^ 3X 

Soo-O "^ex! •^S ^SDoS^ ©bA eSo-I^g' esS;j 2-9 Luke VII. exT'-T" 2 ^^Jsia). 73 SooJ&g'o'tj «cBc>tf r\«i«eJ ■^ajT'd ^oJSej 


^o5«e»S)n5b 

■^sSbo"^— ;6(Ssr»i&i ^o^sn'aS TT'8-Sb-°^X'£)tj'. 

^"0 -sneeseji «bo4jer^ ^a&j&j6 kct'. 9 3B_ 737>. 5^3. 

2 cSS»rf^er'«brf ar«S»0N^ §'»r!5a» Kosr>'2 
c55boo2iO<2. 
32 SSbes^ SXr>«i &«5^ ^cs5o^o5 «^^(&) So 

^Sb «T-8^ &{6^ ^c&wJ^CSb Sil^ S)^o-rf§'o(S 

e*^(& Jwas iSi.Soo-tfw<&£Soejo. sjSjocS %» 

3f- 568^^ MdSS;i ir»8§^ ^^Scrrfacvj-Tr' ^S)^rf 
h ■gi-^iT^T'iStii^ SToiSer* ^rf^ St>os» 5^"^ 

eo <3 CO ^^ <3 63 

OJ 0_ CO CO 

CO ^^ CO 

^ ^ CO 

^£-iSx3sy^ Sboxi oSao-O ■JT'S woc»iJ "ojiJoSb. 
^ eo 

aStyJ^g-JSMey^sfoo-O 'SJIct'S woxiis ■^ioosfo 
' (3 eo 

;5eJ «I^S) ■a3-»«5 sScnio-'i&Sb. 

CO CO 

b'a- ;&8a^ "^sSb ^^_S|^3-°43» aj'63 '^dSbg' — tS^SS^^ w8Ro^ (J^S^ydfolS)^ SoSS ^fi 

Ot CO 

g'tssS'SrfS e5^&TV» SSiJ woS« EwJS -^-Kna rf^-jdfo 


Wom"^ ooj-=er'?6 SSiSK ■^cJfiS ^r'iSo ^^icr'a is'f- 
CO eo o — 

TT'"^ ea ST'Ss^SoiS). M OMO^ -^ioo 

4oe)S^»>l_ =cr°l)o-OsS «J6o;r»«S g'^rfs-S3-'^3-»;&5 
er^i sS^Sb. «^;j.i^ ■5)5' ^TT^^QS ^ -^ 

$o"3s3b. &s>elaSo ^SoSb ?<b8o-0 S3S) McsS^ 3 

■^d^S^SbioSo e3c!Sb:«m»ai c55bj-»Cfce) "^2SwSib 

O "u) CO 

,"=fj .sxjo-o sSr-r'tfso c3ci;i;r*?<)S5b rSo^^sa «cs3b 

^— -% eo S3-K)gJlsSb ■ff-'Sb WoJJo'^eJsb ft S»a§ SS<&N 2 

ft "^)j-=i3 sSj'io rp>»a6o fcs>»vji&) TT' 3^g'«S 
TijTSajJ-CJw&iSb ajoJfcg'o'^ ^Sb §^-cj' e$ cr- 
"s-'8aborf§o er^W(g;i 56ssb^Q5»2^cSi»"cJ^>,sSi 

60 "^J3b OM«JS) sJP'sSbo'fj ^^& si)8 SmS'S 

■3;&»b «*» «cs3b^5^ ^x5-«fc3So efcxfiss»a8 

«bSo-0 e«J^?5gX5(S 6sb>j_ ■aoi)(2o^ Krf • "^r, (^O^T'efoab^ tJrf XbOo^ ;6'S aj^;65 ^dSbudfoS). 10 23 74 Luke VII. ex5-"-g^ 2 ^;5£;5bo. CO 

0_2) i3o>|_ e3caori§^S4-t5' "39 a. WcSSbrf « ^8 

■^g'ljfo "3ejo343i "ST'cSSbuiSseSj-" ^o"3Sb. 

WSo S)J;$56^d5iMo'gSi). &5 ^8 «S73JSir= 
S^rfjseT^ W^Soejo e"3oS*^§3^-!3' $o58. 

S&'SS^ ^IbSb «>'53<fi& "Sr»t)SJ-«OS »S-08. 

■^■O St'-Sos-oS ;&rij^^ :^"^SSb. W53v,-i(&> 

CO <w 

08 5i)Sr'S5b^8-08. e5'!3;ji^:i e5d8b;5S>Hb8o-£> oxr» 

or- e«50§ 1C)d!5i^S.8. «oej4j Scj-sJ^sfc e5s; 

a 
_30 « 5i)Sbai30e>o e5csS>rf^»a§»-0^ — TT^zS^^ST" 

2g^ fe"^;3- "^g" sS)8S»g'3§^J52o r3^4o:6"3 

_2>0 ^sfijS) fe S»&i ^Jo'^rfO «8§8. « XiS 
—i a 

Soo-OS^ ^_5-;^^8-0 W"^5o^^ ?6^s-»8i eSxS), 

•cSr»0;Str»433X)^S)»sSz7'^»S^ST':J^S)§o "3® 

csSa'Stf^oS ^sSbo'^D ?<o<Ssr»£6 •cSr=So-;T'\eo 

56oJ3;7'J6 ^S^fo^S^^^•^0& Sosl8^«oexi SoSs^oCfa 
— o ol o 9 ^S. S&aSH -Kr- S3Sxc«b"So Me$o5'"i55^S) sr» _»3 

O^ CO 

Su ■{Sir»T3o4o5o i50Muo3CS8 — tvO'^I^ g'Jfeiuo 

CO 
oL CO 

CO OL^^ £0 

"S^SS — ■^§' ^^S^TT' W^SSb -TVS oxr»d&rf 
So. — SjJSaS^ "^S) Tr» e5j^«5sb ^S'o'ta SMoSii _a2 
x&)rfS ^555S ?<o8o-0 ^2-»,°*'"^ cSSbol^S^ 
■^sSio"^ _^ ex) §';^|^r«8er* •^^aSog'^ ®3- 

iiJr^s5s&>s5^oS^ , o3.«eJoJ5f6sb\ fSDO§'J)oejo;5o>L 

McSfirf rfcrio as "^^d&) •KT'CcSfilBSoelbJ^S ®JO 

■08. Wom"^ WeJasSej -ii-^StJSM S&^oJSg'^sW 3o 
■^>82)Cj5boex>;3i>, g^ ^ e>53i>>, llsii ^yitiv "^^S 

§^ ^ewssb -^KS "^S ^ScJfcoTT'^Oo. TSo 3_a 
eJer^ §5-'-CSJir-o<g ^mS'S S»g'(& l3ex)x&r'»— 

Sir §^2550 JS03-°S?^©S)0 Moaa"^ S>T°»3 ^JliS 

CO ot 

tSiisixi irr<^ 55^si-> KssoS" M«s.^ ^s<3B:^cs» 

o3i§rf;r»2»S Jxrsa ^^•j&i7T'>,i6. 5j:isSb^c5o 3^" 


Luke VIII. exr-'-r° CT ^^$:ix>. 75 3>{ s6sibS(3o2l;C! X)<i>ci§6Sb-?T»% OS. fed XoeSS Hrf S)e)Oo«8^e5 &0ov sJp'o"Ss5» 

CO OJ 

•cr» ^K;6a» ^c}5»4o55 escsfe^SSo "^i^r'-s.^o 

o — CO ' 

^^a^cSS»» OMoSer^ ^z3;SsS>o^53 Sr'-CSbg-o 
s, o- — <= cs 

<il6 ^u So^^^vS^ ■ST'iSa e5b(Sa i3cii<^ 
3i=- ^"^Sj. Mom"^ esasfii^SSo &8-0;S ^ajj^cJSco 

Sib cBsoJSog'o^ omS ■ir'is^eio-a^vm «J?$er^ 
'.oj5?5S» ^S"g*. ftSotfoSo S9e5&— sS^ 

S3-»82Sa»»\ eSc«a7r» (MJ^Soo^Sa 

^3 ^sSjs&a «£)"giSa. eo!&g6 &-3T»sb — ess^ifo 

5^^s?^SS) ^&g_S?$dj3 ^gj^sss^efo esdSirf- 

,-^ eo O -" 

■KT^i.^ Kn-" k ocooJSeS^i s6-JD^©» •kp' -^iS 

oLcn 

O CO ^n i/a, Bi I) /^ ■J)jo-£3o''Sj-» ws CO . — D oj 

5&^-cr= ^oiSe. fees ajjSBo^ — ^i^ J^cSSie 
iS»e» sSa®d-«oxrf sJdX"^^"^ ^efiXej Sfc8cs6 feS^^t) ecSSss5So ^8-:5»'g^^ ^0(S8. 
ra££»Sio-03^ MdSbrf S»a§ ox>o"5^ J5^$s5^ 

. O — D — D CO 

■sr-Ba S»^"^»b. ^8 §"a^ TT-S S&rJS^(S e_ 
§"?> sS»oi» efo^xe) sSifosSb ^"SsSb « j6oc2^ 

oL CO oJ CO 

Sb^^fao 3^435^ ^xiS-O -sy^iSs escl-O'^'^So. 
5fo8S>i escsS)^ SaioCoo — -^ cJ&)'33sScrrf:S» r- * ^-sj-SsSj^-tt' — §^o^aJ5 SjSo^sS (SSo^bS Mcxm^ST^oo. ex 76 Luke VIII. exr°"5^ cr ?S5£;5bj. tSd&,!6—'^^Si tt'MQS&jSmS'i S&EisSueJSJ ^38 I rfS3^i&) sn=«3 w» §^g) x)a»e>s'^88. Wom"^ _s3 r)3 sn>rgSi3 ^j^f^a ^5g)^- "^S S^^ ^° 
2^§"o4oo-?r»^63 tvO I)8§ "^a& '^Ji' X^foS" 

CO *J 

JSdo-O ^S)odt6oCS) ^o'ia ^JSo^ ^'^'^g 
loss 5S)oO ^^J5csS)S3m§^ M sT^rg^Sb S» 

-^cs3o& 5S3o-rfsSMio5S ■=a|oJfcnv'» er^^^^Si'^ 
?r»8§ "S«»?6 fts«o^'S §"?5§o fe^j^o^aic) SJi^S 

"&ao^ "^c£) ■§ScsS)^c«bM2^5'aoSJ^ WOM&0»3 

w8 Jw8S ^tn-Kb »oi>37r»->8^ •vST"CSb§";5o5 

sS;5»J&;3b "^.t)ji^i&> So^S^ eil5as»gabo-0 

nr- S&a3\ fcScs&^i 55S,5>, 75"=?J^^3-•^5^6^)0Sfo^ 

O tJ CO 

■s34o aOScJibo-^^^eS) ^3-c5S^ MotSJSSS "3£)dSb 

_2)o ^?)8. fe9oJ&55 edsorf "^^0 ^yg'ossx) as 

_2)_3 sSi8Sm5' a^isSMSS «8R;5'^56o"^ feScSSosS e^rf ^sS^ik) TT'OsT'S TSsSM^sSMlipai ;6-e3^ (« 

sSjsbo ^oaa. «o»"3 0^00 easb^scoal -sV 

o 
^lO^— WcSSr-c! Mc>&*5! ^§0-0 ^ehTr^^->!i 

Wc«b;SSb"^S)8. «^^<^ McSSirf "t-O -7r'©»S>|_ 

•53-060 «iSSi — ^cssb;i Sot>o;So43-5j-»& cSooJSj 

§"0"^ OKr=ci8brf -?7'?)§XK k^Sii^-<s «83^S;o^ 
oL CO oL ^ 

cSSmo "^^abjrf5o'^8^ e5«5:x'eJ e5ciSb;i M ei8S 

«csS);5SS ^:>Cfc»bTr'35^Sb M^e&i ws5-^3 •S-ej 
sJxiSSbo-u) JSdSbQ£&3e>o ^i3rf-5r»"3 «=«*S^-- -eo- SO eo 
•fii^i^ve^'^ TVS oiDoSer^ Ss5ao-;5'^J6. 

«5om"^ tslJiSs ^^sfo ■cSt'-O ^^im'^^ « csS-i sS -scr 

^Dj&iD :^?(ejV35— ■,46^^s<^llb2rf "^^3 SosSr- 

632^2.^ ^iScm fe5^ 7r>^S)o rfSoN ■?r'J;S'^t3 

:6JS3 X)S5b^ ■^!»0§^oi>3TT'^SSn g'osJ'So© ^S 

■Sof)^§ »sSb» e«S,l5,^orf W cSj-IJSo Mzf 
£);Scr»^o"3Sb ^ooffcg'o'to ess W^g" 'SSrnc 

eo 
^jJSbSbj,_ ^0^5^'^dsbSb^ •5~'B6Sdl5ooe& £"40 
■a& « i50f;^§';S)cejab "3o£) e JSc)SSo;S»;6e) 
wJls«r^S 5^«u'33b. m^vjJSo ^<& h 3o 
"^«i ^l3o WS «5«SS ft9<S?\rfo£&5o We5a&> WX)-j5fc 3o Jjo-t^si^a ecs5b;5;sb "^(&r'-asb. wom'S 3_9 

wg'j^2^ §^oS^aj'JS "^^fl^;^ w^g"^^ ^o 
}&v S&oeS ^o"3;3b KSbg" sro^tf^ tS^-Oo^ioSo 

ecssb^i sr^iSS "?)«S'S^3b. «tf^a&i e eSc&o 33 
sibooo « ^sbaSicSer^abo-O "SwsSJSi s5-0\ m 

€0 >— / * "^g", ^3^S^■s-•e);S»Sbo■0. f ^[^SJeJ^, "SI^St'S). Luke IX. exn='5^ F~ SSfiiJsfco. 77 abo-O 7iiS»^*Be5^3 sjaTT" ajibl?^ £&oS)!\ 6J oL ,Tr», sS> Sij ej tf^ So So >, sJrSoM 

aS^ ^^S»g'^ -^sS&sejSwg S3--CS3E-0 
3e_ afofc) ■CSJ-»«> $cS6t3(28. 5&8?)^ JScsShgs&eN) 

— i! 

§"0"^ ■^yHi z353-^> ^cjSr-iJS^oSbg^ cJi»0iS8. 
3a- WOM^ JSd&eajoe» SiS-Orf ;5i)SibSpg& MciSorf 
3f- isfo. wom"^ ^s5o — ftiig) fe OMoBS saA "SO 

ftfiJifo 1!? ^^ «5;sss ®Dos5 ;r'a^ TT-Kg 

5^0(28. 
^3 rfsS) oM8io-08. w^^^^ a'S^odfci ^o;5l5^S 

— o 

^g^7r» tSCtSIJ d-»oSi ■^88' ?g)rf3 ■?)§' ^ 

eo — o 

e<Sl^3b. «oJ5J6S<>>| "^Sm "T'SSbO ^S)^rf S^^OK'O-" SSb\ eiSo;6 eo 
8b-5r»\-sr<> wS 'S3€)i8. WoJ&So c5o^— ^oj6 b'e. 

sao^Sw escsss^;* js»1b"ar» I5o4o"^ '«r*;Sb ^ 

sSJoJfc ecs6S5o "SScSSb 'S^^^Sb. Wo^SJoVj- 
ftScJBb:^ — L So^lvS 2^S^' 'S-cSy^§"SbsX» ft 
ag^^sSo »,«b^ KA^o^So. 7SsScr»-jpr'^a»§^ 
"S&sSjS) WSuS^ ^"^nSo. 

CO oj 

w^"r'8 OMO^er^Jibo-O ■^§'<&) sS-O^— ft S^rfr* 

wdfo^a MciSi;i5^ ^8bc_^!5£»3 'S'^^So. SS MO 
cSSb;5 « OMO^S sS-vSxRl'Sj'jdSo "^IfoKi c3Scr'§^2Xi 

SbSJ^ -Tvr si)8 c55:5S»^ er^SiSS ^BS:^^ 

Cti84)'S5(&)SbSb\ ^;^^_j5^ MotSJ;* — ^ifcS 

S). W^^aSo ST'Oo M"^ -tJs^asSS ^o8R m3 

«c«o;iSb «)^:^-iSC JS» ^gi8. WOW'S Mcsii;^ mV eo oc — ij oo 

ts"^ SmS"^ «eS SeA 6^sX) "So4o^ M"^ 

■^^So. «5^_;5aSo ecss;->rf «'So5o ^k;;5sS» 

^t.-»S>0 «?r'S)o'3Sc>. «fio«bSo M"3» eSSSSo Ma_ 

,^00 M5rN?5§^<28. Wood's «C8b;^ 2idM 

Ijo^Sb. 5Sb83> sS»e) arSSSoSo ^^% "Ql n e)Sb &S-0 ¥5sSr2"|orf 25c3&g 

wtp ol — o oL 

•cSoSoSoSdn ^^&v& •;5^-;3'S56&-CSb4o5o^\ ir°8a 
r'J^So g',?^,e)-SiT' TSo-O'a-sr' 5""?b-3-;cr' "Soa 

v_^ o_ o_ too— 

^-RT- &8 ■^O-a-XT- «too§"S ■5§'s5Ji) tO'ti) ea 78 Luke IX. exT'-ff-" f=- ^6^sSx>. X WS") 2o;Sbo-0 «oc»eX! 3?^oS. Sb^sSb ^d^Oo 

(J- CO —i 

tj^^aSo aj» -^es ^9 7r°e§ »s^d?"^;5 

a_ Si). sr«i6 MOMt>C!"^9 e5oeJtj-» ?So5y»ds-Sb 

CO oL 

a-'^SrfS»>|_ §^oJS«3 ,663St' rsbao^;S»S^ 5fc8 

g"o2i«3 ^Q^sov^y^ -^r ^^_r seA '^'^ 

OO ^■ir'^tXitys Q8A sS-SV^ tT'sSo ^g>;i^»^S^ 
edSirfSo "SScSS)'^S)8. «5^^afo MdtSbsS Tr»SS 
■Soio ■St>5§^a ■^^^OMTT' «S^ ^8 eSiS 

,-7r»,55b:Sxie)5SSi>\ ■s5'3ej§oSb\ "SC mtScx! "^cSfetD 
V__y oL CO oL CO 

SoSi^ W^J$;Sxi •jSo-^fiio-CSbr'SbSoSo;;*)^ 2Srf 

«>3So\ "Boafo ^^ookJi^ •i5Aoor'» es^r*^^ §j-»t3' ^o<S8. «ixj>j5& MciSosS— "^sb aosSJj 

^»XH wom"^ §^oJ5e6 ^ScSfo' te»»^ ^8 
r'oeSOo ^8_£5o^sS(^?5^ejey^ SatSS^ ^S'dio 

-S\8. «tf^^ MdSbrf — Wocu"^ "^Sb ^3S6iS _S0 
rfS Dj-Oj ^SV5§^otjo73-»^J5a sr»8§^ «8S 

t5Sx) ■S^__>j^. «^^4^ Mo&rf — qa ^jsSO .SO 
5^SbSb^ ^S\ s5JS» «i6'^43 sr«8§ fcJif&o-O 

■^eSsbsSiN ^7^l6 <s&miSov "^elsfoSo^, ^^ ^ e> 
sSboCSs SaA ■^■C3b4o S^csfea ^"^^Si. 

2"^ ilso^ -srssb ^^I>.o-c3or*s v^9 ass 

sSxiSSn eJs5 §eX5sS ^i&I^S ;6sSo>^ ■So?o<So-vJ 
;6'SSb Saoeiig'o'to 55;5 ^^raJSM 6'l;,o-CSb§^;S) _2i^ 

§"SbS). Ty »5Doe?3M «ls$ ,-^,C9S&i;S) ^^tM 
— D V — y eo 

§"^ ^r-'^tS^ -^iii n-a el».o-c5bSb Ssoei) -SM 

ro^ ^sfe\ «o8o-0»>|_ -sr" sScrioeJSS) «b8o-0»^ 

g)«o-sS'^ ^^"3^(3^ ?3-» ?68o-0 5&SbsS,c S&sSt' 
o <-' 

g'Slf s&SnSS^S^ s5^4j«i^5^ %^^>^^. 
wom"^ OMg'^2^ S)S-0 c55b3rf>|_ ^yaeJ^ §"oa»S _32 

asisb. 2a- Luke IX. exn>^-° f- ^C^^SSco. 79 5Scr"t5e-w"S^. WcsSJ^S s5 -^5 iSio "^ej 3"3 "5io5 
3o "^SJ. WS5ji&) ocoSfoA^ omJSSo ^SoSpexj 

CO ^-^ 

MdSo^i wfr>Ke-S&isSS)0S5b «J8o-£) tiwSoJ^ 
^^ ^r>»3Sn »^w^^J^jSxi s5~«oa8. WOM 

'^S&)o% ^8b»3 — WcSSr'g ^^^ cas^^Si 

•^rBS^ ^ba&nSo ■^g'S3>|_ s^T^afo «ras-^ 
w — i '•J '^->' 

CO 

3x ^c«&s5i§8. 568»^ « "^^sS»ey^ s&o-O — 3s^Srfo(§ W"^ "Sis' ^usSx ^"Ibai. 
^ o ^ to 


^r»«b ■CSx'-Orf -sr-^eJ"^ ■^S"^-Kr' M SrfsSuejeJ''* 

3cr- «37P ;5^Sb. W53'jiJfo oxiJ&,S^ e3 vSsSSt'&'SSm 
er^ ■^S' ^OoJj(34^— L zS^Jj^So-cs' •XT' SosSr-fioS) 
cSSboJSi g'ij-'J^o-tS sS'SSa S)S3\ "^dfoS^oi^D 

eo ~ — i — ° 

eo 
rfSSj ^^c}ST'75s6J§^^ «>da ^aS d-«^iSa. 

-wa ^yS:6£) ■5-*S'sJr«^3S$a g'o!?"Sc)© ^^^sb. s5cp* "^sSb a3 7r»\ ^Si^joSo JXj'5'''^ §r»T:r° sJiocS 
oLco eo ^^ 

SX)Sb5;ci) 73§r'0&)Sb Si SosScrSSS ajo§V_i2i &?5o 

(3Sr>5Ji3b Xao-O « ■Orf\-sr»X) ^C-S^8-0 We^S 

^$» sScrsS-SeScaboSSb «o8o-0 »5r>j??g^^8. b'S 
«c»d"S ^<3o ^Srf ■sp'S;5p^t3a «b8o-0 «5oe5' 
«oSSb>, «?\i5g^aSo=3cn' ^l^Si^ji&i WcSSbrf— ^ b'iJ' 
sSb-io'jo Su' ^^weT^ TT'io ©siJoiS ^joJSj 
^o^ SfoSb5l.5&5Jbr»ebi!&) 53bs5bJ5pSej "^Ifoej^ 

^^_^sSb. «oca'8 O0J-" sfcfio •SP'Si zS^J^'SJl b'>{ 

ea sS50o«b^ci&X)'3S3. SSsSS^ « siriDSSb 
Kb8o-0 ■ST'di «cssbrfi3b wiSoKbioSo •^assb'SSSa. 

ssbaa^ gsfoej^ ^jssa^D ;rsv^5T«5^ w"^ b'e_ 

Me3^-tf;i ;3-»8er* ^)"lbsSb. Wooo"^ ^fxi "dz 
^^ eo 

3^8 ^^JSdSb^ «er^-cSS "SSSi "?)§■ Siosfe as 
«lb§^S) «5s5 ^»aS SwoS'S^ — -^ Sjejab 73-°"^ b'j- 

_o O W CO 

?$ab^ Xjo&rf ^T'S ^aS\§^S5bSb ^joCSig'o^ 
J5ci8biD;S»ejSb "S^'^T'^ooio CSbr^-SSao tT'S st'J&i 

sfc^wsib 'Sow(So-rf"^£S5 xabs" wa s^^o-as 

55b» ^Sbo^t$s& ^S"§SSb. Wom"^ ^sSo— >{o 
JXreo »'t).§.o-tS§'oS ^DOCiiS'o'^ &rf5o ©8^ 

SfcSXh «cObrf ^i ^j^u"^ a^rfastxi S58 MO 

S)8-i5«S-i3b§^a eSlig'o'f^ ^oJ&tv 2£r»«5!ySo 
S5o7asb. •ST'SS "5C ec!5b;5 r°gg6 SeSsSu 

CO cp 

^cJ5»4o55 TSsSbJcJSboe) ^8§ '=^88. Wom"^ X3 • "dr. eStfd^. 80 Luke X. exr^^s^ oo SSCi^sSm. 64j WeSSSsS-SJ&gJI^^ cXSr>r*2».*^^T'^^Si^ 

feas tSosS'So^ §^85S5 fc32S^Sjo-c5o4j feSo cxog 

XSo-O — SiJ'aS a5txi55oi3 t5e5:6owoS5bB c3&5 
Xe_ '«^A^ ^^^ ®D»Kab ^jo&g'o'tj S&Sb^g 

X2 :S:8»>|_ wOo :S^efo- ^oJ^-TV §^5Ser^ 

XJ- «o£5iSS ^55o — rfg'^eJSo zT'SdSiexiSfo^ e^S^ 
Xr-'^^\!Si). ;3b83>, M<sS>^ — rfs&^ "SouSo-iSj 

eo — c! 

•JiONrf ^r««J eJsi) -ac^ijrf sr»8» -^©^loa^ 

fe^ ■39 "^iga ■cP'Kgaiosb ,^g'«3o-cfo&a 

©SON "aoWcSoefoSb e>oco"^ »»oCii-7V» TT' 

00 s5fJ^?lo. _3 o»2S8J580tv TJ^ea ^o'a>SSb. ■S-'wiS McSSsrf— 

6J r*«J o>'!5"So dSborf-v a woms ^ssp-oo r'a-TT- 

O Q — oL O o5. CO CO *w_>' OMO^S "S(.s5b5S)$Sb7r'g' W» abootSj-TT' "SSj^o 
^. "S.s5b^ 5os5J-Oo<& w§'^2^ $;fj_|oo>o"^ e_ 
JW» "i^sSbSsa TT'a SXrJS S©-S) d5i»oi&)3b l5g' 

d-*'^ wa jij'S asA ^i&^ss.. ■5T'8§ t'€>?<^z 

■^.Ifoi'g cSSb3-?r'>d^. Sjew ©(S-O s&8^»^ 
ox>o43§ ■S^'sSiSD. 

CO o 

SSb8X)N Sj-So ^ ^iora&o^"'^ ^"^So^ <J~ 

sr-Sb JWSo "^^a QrfocS. «5o£&ier^ ^^ f" 
8^«b«Sb -i^S-sS^S-O — "^^a o-°e3S5Sbj Sj'So 

^3 s54jr3S5bo^7T' ^^"^So^4o^^J^ ■sr«»b SX) 
JS»i3b ^cSjg-r'^sr £^"S J)crOb tya fc^u 

CO eo *^ 

^?3jgb-sr«^sSb. L r'tj-^-sp' S)So i^^l ^ <^3 

f\s5 ;rs3^ -s-bgabaexi &60 txS^rf"^ ^|oc9KiM 
i)«y* zidK cSSbo^tDax)"^ «90 Sgr'S^S&oeSb f^ 

Q«i^§^a dSbooaSoSb. tsoMStf^iSSS^ TJ-g ob* 
dSb^ &^B-cs5bo«b Jwro'fj &a& hsT^^ W"i 
Xj^raJSbJU KS Ip^^ iSM'^ cJSbooJfoiSb. §1) OX 

Ci)$ ! JW sScffeo O"^ »r'& -ST. sSyti tioix Oe_ 

•^le^TvT^d^ rfSb^ ©!5-;5^8o'^sr»& s5^ 
^oS)^;3-»a ©{5;«jj_8^-sr«^2Sa -^QS^ 5"?)s,iSb. 

©sAsSON— ^ ^^^^r» J5cSSbgsSi»ooSi>>|_ h ■ST' 

WoJiSo McSSbsS — ^irSb ■S)o8b^^"3 M-ff'^'Sbs OO" 
;Sbo-0 tSifcio ■ab-»-0©a. SiJ^/r* -^abooab or- 
G§^s5b ^S^So^ioSoSSbj,^ 9'(&^;5g|5SM^j^ wwsSjo • e!!f, «"§. <3-0 Luke XI. exr>="S^ OO SS5£s5bo. CO 

— ^ 

sad ^D^oSs^ "§©css>25i). «?o,^ ^o^S^ 
SosSJ'aiSSa^ §05ir'e6i&) ^isSai Moooe>o's3«b-i3a 
fc)So oc»-c5NC»D0-Ci>"Sj-» ■jT'^i^ eS»5N| :Sj9 ^a^ 

_2>3 5S58»>, ecic&rf 5S;6 SJ^iga^s^iM 68?^— Su'Oo 

_9>t ;5;-)83^ a.\)&/r'' ^r ^;^^ _s ss-o — 

c35bw<2 cSSbaiS^a !>•§) ^er»Xb ■cSeSs^Sb'xr'N 

_2)2 sSa «s«S»§^ vjD^sfo. «5o£iiS5 «e§2^ — fc$ 

fc ^q§2^ ^^^^^ ^) ^8:g7-»ns~ S^^JSdSo 

fcQsSjot&STT' fe9Aoa»ic5Jr'rf s5"B;6a r*8 — 
3o t3£)"gsfo. ^5& « sSj'Sj ^g ^^Sbg_gc5ao 

' P.I CO "SC>8. «3 -iSS&ciSbsSDo"^ "ar c?fe-«565fo « So 
i^oSo ^8 -Cir-O ^jeSiSxjS'i S5b :sf So. Wcxxi 33 

fj CO 

d&sSxwSs g"^ «5s; ^^^ JWJS Soil o-S ■^5' 

^^ CO CO 

^t3§j-»§'-53-»S§ C«0-0>) OCU«S» S3-a^S&8-,0-Ci3 

Ȥ^ ^"^^.*. s^ii^ S^oXej'^Qer-' -Oij^rf 3b_ 

o 
fcgo 5^-C5b;6a SS!)SsJX3^& «5eSi&>— sr^^cSSbo 32 

^S3o — fe^ "SC" ew'^ «8Ro-C5jS3S ej>S» 
s68^\ ■5r»«i "3§o5^ ^oJ»Tr° «8Rrf"^^o 3o- 

OMOio ■^•C5be-§""SsS>. &3"SoSS S&8ci& «^ 
■^g" v3^r=\r°J58 c55boo"SS?. -^"So ^SSo -^eS 3f- 
^e) ^»JS §S^«;i\o<g Md&rf s&'fcDoo Sotxp- 

sSj-^s- k^ W^g^^^S ■sP'iSs «o8o-0 -aoQo-0 
^sKa ;S58oiso Srf Sx.JS.;&o-0 &S>"^cc&waS»8 11 o-n S2 Luke XI. «>T^"S^ OO SJS^Jio. jSt-So ,^^,t?:6 ^c«o54j ^^3o^S&^ fcSoS-.S^ _2 13^nS3. «>oJ&5o «ci5b^— ar°«:-) Ci^l 8o^4o *8'^5jSi5tf-c5'a(SosSbTr'S'. I) Tr»KesSx> 55-i3j\;S3 

TVS'. es-§'35oo£ii ^er^;r* Wet'^ ^o-'SOo 

3 ci&o£&;*N fe -OeSaoo K6o?<o*)7r'g'. sir' j§-o5 

M iSbe^^j «d!S)?5 ■SP-aS^ ^Srv^lS'^^o"^— 

Si>o£i) **eS& 

a~ en O -U) Ci, 

WioosS'S aj'SiSi^ S5&iX'o(S 


5" S:)TO ■ ■^^^SoTCT'j ab. 'ci no SWeT^ ^JSSX) So^y-Si'^TS^ eSrf eSo^S ^1i^^ 
WiSH'^ ftseisi TT'oM OM-c5o\73-» ^'sjsfc e5<S 
?,'S "^^So 70j53tX)TV ■^aj^ o>3-cSaN73-° Kl&l 

o_s WISH'S Goo ax)T&\'?3^. "5""^)^ ^2isr°"^;6 

lS;3b^ %5(S"^ -sr-Si ?58^-Z3-»lJsSb ^o§^ »?r^ 
csfii;5io7r» oM-dn^S ^^_^So. 

CO CO i&8 i^oSiio eSd&^sSa §^^;6cn> iSS-^^^ix&io-O Oe_ 
■aig" «b»jlfo ox>5i)» i5cS&i-;6SM «;(SH8. WOW'S 02 

j^jSxiw '^ei'53(S;6iooc»'S !3^» TP^wcrfw ^ 

tr";<b iC)e>o-C5os5i c&oSfcS'o'^ "^Sfc ^JcSD"e?^^7^exl 
CO V en ^ 0*- , 

goSD';3-»N eso. e*cx«"S ^ao ■a^5"S^xr^^e>D Sie; of- 
oL 2d c^ 

^5cS■^C&>3e)Si^ "S 9"^ i?;# SOOT'S S>J- SiS&T'eoex) 

O c«i CO aj 

CO fY> eo ot 

»r»0o ap ST'OcSSiS'jSs-ej^J&ai. Wom'S "^.^i -5)0 

^^ CO o CO eo eo 

^8c53b5rfN&. «5cJ5bo^&)o 5^8o-wrf ^i€r-c;fciC(^ -SO <SD,3b. 73-» SiiSi.SMTP' ^oJf»-53-°ii3 •sr^So a 6^ -2)3 

C^ CO 

©Oo^oeSr' S^^o© "SefoSSsS) Woj^'S tsS fifS 
S':So?&^ — ^SSb CTi.iS') SJSjo-O «cooexi "^8 eSS^ 

-jT^-^KT^ e oMo&i ©8A "s&i&sSa «;&r'a 

CO 

sS-iON ts ojjex) SbcS-u) «>e)oS'8o-;5'w<2 cSJoDoiJoio _2>M 

tJ CO 

"Srf s5o8 ^ifc MsSejsfc ^»§>?&Sc> W^SJ^jiSo <»a 

^5SbaiD0» g'SjXS^ a© •SoaeSB ts-'S §'0^ 
(30— <0 v_>' 


a-_2i Luke XI. exr^"g^ oo S:5^JSod. 83 ^•\S. .-sS.sS §'^^;5 ^T'Ty ?6c6m tp>3 "^^ 

S»bdi»e)go ^ej^^ «er'l^ s&SjSxg SosSj-eo 

iJfosfe\ ocio-« sSotfrfis^So * ?<o{6~3 diboo'^Sb. 

3o 2Sl».£-3 O^^ -en's:! tt^CcsS.^ Soo^eJ^ 05cr» 

sSo?^* 5S.->sbJ¥'g«)^ «5-0 »S-0 sr-8i SS'^ 

'3cr»So >r';6ajo aabtD^ '5Sin>3oc2bjg'i ftSoeJo 
"^Xacvjej.Sbo-O :6S^;3i Wco.-."^ oo3Ji)/r* K^TeS" 

^djj* :sn-85'^ §j^c^ e!-0 SS-O ^r^ei SiS^ 
^?rBo-e5bfc3s5<y 5&i^^\ ©Svj§"38. Wood's 33 oisSd^S^^ giX5iS» "gORo-a JJe-i :§ «e.^o "Stct* goox5^5x» io^^'^TT^ s5)oa5(^ TT^S er^'^i 
3^ ^;S» ariS 35-»S "^^ooJSi. rsl^ g'StfaxSK) 

Co '' — ■-^ 

3>{ -s^vi^ bes^ $10^ ■Swso -5?i3®D c55oDoJJ 
3s_ ^oilig' I) ^'StfSooU' "3to?^<^ ?5.Si,si)oe:4) &^^ 

«Ssi§^ ^k;:5j&> ■^c5&c4o§o «c«orfSb ■^c&r' 
3j- 'SS^ s&oC&> §j-"-cSbs-o"5s56. Woxi"3 &3 -$8"^ 

— D ' O — 

3r- "gSb. WoC5;55 ^^■^^ «c«brf5^— SjSVjc^ tr^?5a)^;6>j •ct^'SS efK)bi=-lJ» ^dSboS «5Svjcjo 

tjS^ ^080 w8^s5o'Kr'> Oo TVS •iT'OoSoB^'wSbao^ 

Sj^S;?" biSa ^cSSi S>«S) cS5b3o'gJ5b. '^B^ VB 
d&oB^;5 S^T'SJ ,§,dSD ! ^ooJS.^S'o'^ Sxr^ ?6oS 
A~^«oejeJ^ SiijX. l)!g^oSbs^^ lio^^'S^ SoSS 

&) er^cT" ■Si8^33b3ej-»^r> JwSo ,■5?', So! ^oo?Si >oS?So 

— o 

tct'^jSS (iSos;-.;S5o ^6bo_g6S)o^»o. WoJ&So b'e_ 

Cu^eso Oj' "^feJ^ -^r rr'SS^^TT" M w«o^ 
ejSo JSm^^. SVr»§o ,§',SSo! SuoJiig'o'to JXrOo b'z 
jS5,c5§'ej -iSsipf^SbaS) g'i3?3o-Rr\> So. ar> L?SNi>o 
sn'SS -^08)8. »5\csS>Sbo-rr' JW«o iJr'iMi.O Vo~ 

ao-Si\ Sj» £)lf^e) "S-'ecSSooDSo «;S5fS^-;x»NOo 
^ooJ&S'o^ ^T«3 ■sP'83 -rfo&a SxrSi zr'Q 
•^SsScr^-jo g'iS&-;T-'\ So. ssoJii'^eSSo "S^S y?- 

g'a>So;Sij, «id^<iexie)SbSo% ■s3o^£&i& ^r°8o 1)8 

er^ S^oesaa -cSo^sSo.Si (S^oeSSS) eSfioa« xo 

eSoJSo. -^^20^ e^^S'jSM ^-i^SS -Sx.SSe>;r'S— 
eo ^ CO 

W^Stt" W^e» 5^S» ■SooJ5e>c;§^» mS&^S&osS >{r> 
SdSi !<§'.*» 558§5^ -OoeS20(g;5,^,:5g'ooJS8 ?5^ o8 SmJS fe.eSoK'U^osfo »§■% 
ooo-' eSKSoDJ •S3^8 cSsjJS te&iX Sbo c»o-> elBSx)! v_> O __ ■ ■ 84 Luke XII. ixr^-^ n^3 %S6^sSm. Oj^SS w-rfsSb^* tT^ax &^g^a ^Q8. 

t)oS3>| •^82^d3coe)o;Sc)j feSc«o;5 cKio£& SoS; I) 
"^cn.^Sbo-0 ^Sy^iia ^^-KT" eJoio-C5i§"S) 

Q — CO 

7b-»H8. 

■^8^c55oDej "^sS,'qy'J5E-3"^ ^£>Si;:5 S)o^§ 2r^i?C 
■5)§'43»^'^jS> "gSd&iiJiS) Ssr»-,5c'^;Sa ^8 
rfT'ij-'i206^ ftsa "3e>o;<beJ^ O^Wt&So. 5S58a\ 

CO ol 

JXpS^ ~^;*> •^"t^a^s&o'fc — §"§«•■& -rfo^rf 

X'^Sr'SS^er^ §^dSbo4jS6 §J?<£)K3-'a§ ^cxsbS5 
2So(S. S^r^csSosSM-Tr" «cS5os55o ^d&^J^oJis 

2 "5)g'"|£-sr' ■^^S S^jfeij &J)&s52o2^J5b. WOW'S 
ta^S^ "S^^a^sSoo^ ^SsSt^ ^8o-0 SS^S) 

DO e^ej ^D(&4o ■S5t.o5oJ&s5b. siisfo^CSosSr-JloSi 
. 9 — <i O oL ^ CO cj 

&^ WjO ■OoQo-tSg'ocS ^JoC&g'o'ta Sto'Cio 

« 9 — ,! 

2j^$gocr° &^2^^^^^^'«^ ■^'^^ -^tM ^o-O I 

^o&o^ pin'Sid S)o"cr° 'Sjo'gsj. «5'i5;j(&i wg 
& — ■sr' ■sSofeoSo ■?55&Sr'iSoN§^SbiDgo •sr'gS ^o ■KP' §^4:o S)&\ '^^0% ■^es^43» riSo-o c\j eo o o — 

&5_^ h& §on>-tfs-M^cS&^a fe^ ?3ogpo-S6sS» 

^oi&i;5S e5l»§^ ttS"§sS5. "^^S a^JSo _2>o 
;?8o-Co§^oe5b-ST° Si's tiyOi jr'^S Xb8o-0 a (^^raSio^Sy, _2)3 ^_^ s&wg'o'^ ¥&^^&>. Siix^Kv'S, (SSx;S-sS). 
«0 §^c3&^ ^r«J3i r'*oj'^J& TT'TS'^Si) Wood » "^g", sr-Ssfe^M^j^. ^ or-^ Luke XII. i:<r^-^ o_9 s5<5£s5co. 85 _S2 =X CO 3o SwSS ■^^a t3-°K5J3oo "3«J^o<§ W^^i&3 cooa ^^■i^ 5A 


33 x;^s. 3^ 

3>f 

3e. 32 ;i^S. Sir-go g'SHcJfoorf^-ST'^S eSo J^sSjs- 
sSooex) '5cS3Jo<S. -^SSeja zr°"Sejj& wjStv «r^25 3o- 
3r- ^Sbo-OsS-eS^ S^iSTV"^ «>5SS§ cSexi^ &cS5co 

«5lafo rf&«» rixiS^S 5T»8S) ^af5 ^??er^ 
^Sy^oS^'SS w^ ^-ly^ ^T^ei ^)8-r5»g ^fSo 

tS€y^ir^ oxt^v^KiTS ^oiist} -Sin'-OsS loco's M ^^ CO 3^ §)£) Vo 

t^.Q-^?) V^ Woeiigo 

ol £0 

S5-Zy\ eeSaSo 6Ser^«o ^cSSxio ■CSb-<"CS.->"So-» es ^ 
r«i "^KgsSoefciSo. eSfSSo r£i?^S «f)»^i3j>piS Vb" 

^1. ej>ox>"^ W ^g'Co— ■ST' cBoKJ&'SfocSo sStSon b'x 

■cSd^. 5&>8»^ «Srf i^^^?a»r^ -OeSa^ So b'z 
8?\ cJSoDOcSS^ ^iS-^d^ weSs -OgjiM tS^^^;5 
K8?\o-tf§' ^o"^ ^r&So W'^r'Sorf "Smnoo 
sSxbeMSb. ssom"^ "S©<3fi>g' -Sw\ej55 cS?\;6 Vo- 
•5r«i3x) ^Srf •ST'Si ^"^h "BUAexj eJ«booSc 

«&?<oj&eio. 

■^;so §^"^a ^£10^. wa om^^^ b^ew 

§^» a&oJg §^«o&Tcr-^Sb. Wom"^ ^«b MO 

iMSo "^ai SooS'"^ ■SP'J^sSafoSbTB-'N So. "^sSs >{0 
^Sj'SJocsSoJSo :i3s5cr'-!p';$^ g'wX'^cSSbofcjSo s5-0\ 

Xo^ cx»^_^^sfoo-£) "^S" ooooiS^ «5cx«£Sb?6Co 

■^So-t^wS cx»jS8 scpjs so3«oesoso> abj?68 ar•^5 

^ o o oL o 

OM?50oSo^ S3S^J^SJ»-7r> ^oSSoOo. «^Oi^ Sorfcr" M3 ■y-x 86 Luke XIII. e>3-o^^ o3 s5J5£s5oo. £&3i»^ 55:ii'«b(& eSo^iS^ gS i^sSj-'Sg- 

^ ro oL — o oL 

MM 85. feSer^"^ -iSo'^So-CSoSo. aJi.r3^ TfS DvS 

Sj" Mollfc) Sir'^TJ-' c3oo£&go 0«&-oo:iO-:&)§^ 

CO ^^ o 

S5oo ■^rs^"3 (tfeSiSo ■^§'"^§' »,«)^ •fT'gci&g' 

Mr- ssx-iN spox>i&iiy* '^•Ao^So. k)^ g'^siB ■s~°;So 
"ScS&iexi «i4oo;5oS g'siaMSs sJP'oarfoCii^S ct^"6 ^5 eO\ nS> n-'» 5ood&) "SlIS' 53-u)\S^^)Nf(&) ^SX5»> Sufis' 

CO xJ oJ ex 

■^& §>» ;58i'^c55coSi5 cx»S ^Sx'SjoS cS:)oe&s:i 
5§o5SSSi5 s5«i3^g wa ^l)t)7S8 ■^g's5-«'3 «5<>jo r" 

a&)8»^ eo&si ^^yxefo a;f5&)oi& "^^ ^;5 no 

Swa ftoS3?S\?53MSjSbo-u) 2Je)lr-'?5e5^M§'j^ MiS 

Wcxm"^ ^^ feS'SuSJ) xSJ-'-O Ks&S &£)■» — L o_2) 
;3-»>s5» a'So^ ■^&^ ei'So JkJ'S ^&e>o "^csso «5ox)"^ ^?5o •6'?T'\&> 8;6^oi^ ob" ao-C5b§^S— ■SiS ^dSo eJHfS e& aiiScvjex) ^^^£) 
scabs' fcS arfScuejer^"^ ^,C-S5"i3f5-t5w&)fa5o !5o5 

IJK'sSm ^^^sX). Woi&go ^^'^^ — "^SxTp^ab OM 

cS:^ ^d£^-S,-;t^ •7r«<S"5"ai-;3-° ■^£)er^s5bo-0 sS)\ 
fe9b sF-Ro-CSbioSo SsmS^R) sJr«$);& Xct- om^Sj Oe- 

cn 

V, / tr- a— 

■U CO 

30-0 7£o<S^Sx.o-£i8. 

5&>8»j esssbrf— "^^a Tr'«;5ao,5 ^s ^8 no- 
c53o=;5^a ^»§^ tt'S ^e»sS-. "^jS" JS^Sb o?- * ■^g', 2xor3 55o'3 Luke XIV. exr^-g-' ob" ^^^sSm. 87 &^B d&x^-.!^. ea "^8?^ ^ri->\ ^tx) MaJjSb 
— .i 5S-'8» ^>, «ciSsS5 — '^^gSi -O^Sf.Q E^ex>So. "Sis' I) s3i»Jo§^a jSij-''&) 55oxJaooe> 
_2)0 S>0(Se5^ eoeF' ^ 

S;6 ■^lo SjoiSs) sr^S cJ&DswKa ^^^ssci. SSlBS 

•~ —i 

O cv> oO c5S»Sb-, Ctr-aS '3t>'S5i3i §''^dSow5fci4ocSfe)3b &r^^e-abo ■£)»>, ^)S^5S->Ssfeo-0»^ ^_^8a.\)S50 
3o SJ'-55£-o!Si»3. 5683^ cxxiJ&^ ^SisSB -^8 

3o 55 a^S^o'S §^oJS8o ■^82^cJS>d«x) sS-w^— 

3_2> SSa «csS>S§^ "^S)^9- «>^^(&> «c>&s< ^r°8 
^^VjOfg ^^o'to ox,iS:>^ ■^a&>S>>^ "^^.*^ ^^oSo^l ^o^ ;&r'S^ 6^iS°;6 ■jSoSgj-'ras- S» 
■^dSo^5<&£ilSi>. «=) cxx> ^ XV^ ^ i ?>, "^&sS5% "^^ 33 

ol m oL CO ^^ o 

^ooJSdS'o'^ A"^ a35a^^"e5tfMSi "3ej'534j 

CO 

CO eo cJ. ^ 

CO C3L CO 

■^Cii. qjSDA'^ Sj" cxoexi ■^'^ tu'Si S3&S5 3M 
2jS cSSoDirf^a s5o8i?>, (^•^^SmS'i "^;54c> 
'^52'^°'^'^-' ^§tl^So-rf^J^fo5il TV'S' 653 £^«3 

Ob" S5J5£55bD. 
o5b8»>l K8?\rf"^5&)o"t; ^23^x80 &;6si)oJ55 O 
^iSS^^ ^«^;5« ^cJfciogG ■<0S2):C5fce) ^'^ 

^-^ CO CO oJ 

;&oJ5o iSJiii^Oo-CSbio -RP'Cciabl5cr» WR) 5- ^ o 
■558^*1. 65ocvd"^ ■st'So ^BSooiSS. 6i>s5^c^b' ^i^ fcSciSbrf 
S^yNSb &;S 3 ir^\lSb S;iiS»;$ ^3^0 JcSSiXS' 653 CT^8i ,S),gbg_^?53o^S). b6» XbQo-Q wli> ^. e5ci&^5^ i^&cj|«iX» ^xv^'^r s^oco8. 
sSbes^ l)t>o;SMSrf^3-»63 -io^^T^ f>x>iS& yiv;Sx> 2 

sSr'rfrfM "^"^^Sb ^sS^o^ — fe^ ^DS53^e$2 '^ 

CO EO 9 

dSJodo §3-^a5i^oS^s5J&> ^DoJ&g'o'fj "^g'"^^ fo 

WSi^dfo SSc>, ;&>, 65elS3^ &8-0SCT^a^ °^'^— 

OKr»ci!6;i5o -^SejSo&a 1)5'''^ ^?J-?»b. 65oJ5j F" 
9 — i "^ 

^l5Sb fe^ ^!<o-£i& ^&^& -^VSixili SJ^Kr-^oSi 
■^!<ot&^). 6Scx»'3 fe^ &e>os6w(Si6X3^5fo 3.*^ OO cr-2 88 Luke XV. exT^'S^ 0>J ^^^SSx>. &>;3c-s r°a^t5-rt»Jk)Sii Woc»'^ eSSrv "ersSb §"8 
o— o ol 

n2 Ki80 W^SoasSb SiS'^S). Soao -S^£>sSdo& 
Ha. ■SMaS3r»& eB'sS^ — "^^ "^l)?" sJP'o 

CO 

coo — 

_2iO §"oi>37r"> ?$"S>S5. 5fc8 SuS'i^ — "^S) ■^)§' 

JO "^Sb Tr='^;i^^. WoU^ « ^g'«3 ©8A ^-0\^ 
h^^ (§^ dSb«5Sr'SS5»S,"3£lc)5b "^^jSb «)?3jjafci 

S4oc9^ b^oer^iS^^ •^oSSby«^§S):y womoo 
■SC t)S<y.Sbsib\ WoKl7-»S5eJSbiS;7^ goo^SfB 

00 oL oL 

»S^ «bSsr»83»-. <xa-» eT^tiSi &k3o§^;D 

ol tS ol f$5&)a & ^g'ssS*^ '^^^jfo. w^i^dfo « 3^^ _3_s| 
a, — ^^■SP> k^ Mxf'&o-O;* (^iT'SjiB zj8 I 

"KSi ftSCXoS OM0"S^ '^osSm ^^JSX) 'S'^^ I 

ab. Sf>oC&§5 e cSSbaScp-i^aSo — TS-'ooo^ S)o _2)3 i 

ey^is>l_ 'ucxaiK-g,^ wr^S sr-8S) tr*^&§ \ 

;5x3b\t3go zoej^oelajo "CcS&^&i ^DorfoS o"^ -Sb" i 

ol —D O j 

CO ^^ ol <>j eo I 

«S?)S»A ^!5QSb»b> £)e;e)SbSb> W^^NeSiSMO | 

SSbSi^ W='i ^"So^^SbsSsNi e^rf ^^^^»,^^^SDS5^ 1 

■^^Si.o-rtg' ^"S -iT- SJviga&> TT^'^tfiSo. W8 -92 I 
»>. Tpg' Srf 5oc56Sb "3cr'?3o§^S Ssb^ "SoMcSo | 

■rtS) ■sr^'cio TT" §J^c;& "s^'^Si^i cSjoJ&g'o'aj -So-j 
JXT'tS^ '&>:>^'S7y' ^5" ;iXO&S) g'^o-rf56"3rf» i 

cS&o"^ ft955i&) r3^» ■^-iT'S "^^ "^g" ^5' _2ir- 

tfoJSabSvN — -^ S&sSbJj^JQife g'43o-CSbt?5o "Sm 3o 

wlls e?3S-»So-tig' ^o"^ §^855 ZT^S §^;5-^ 
f^o-(&>ko& -s^Sieja?SS ?S^56 g'uS^ "^5^ W» 
^M£Si3 SoT'xSbs-oS 5lXboow<g "SS"^ ■c£r»%S3§" 
^■CT". SSbeSs ^ •tr'^Tr" JSjeSMg" TT'zs'S^ So 

9 so 

&3go ?J «S;igo §'e>S^ ■^5'* MS "SDoKio Sen- 

■f5^T^:i^» r'!5S5 ft9.gao-ab;&. -s-^:g M 33 

^■sSgi sSio-OS Wom"^ ^"^^J ST^T'^^J'^rf^S Sis' 
■^SsSe> ^y'Oi «5-a g'exiXb^sb. eS «t'So 3h 

CO 

■^•KT- '^oii'^TT' S)3i rn'JSb K?3bg' wa -uaxij 

O Q — Luke XV. exn>-S^ c>:^ ^Ci^SSbo. 89 3 ;g)0(S8. Wcxx)'^ &5<S3oS5 ■sr»8§'''^ cxxr« cJSjalS 
V Af^^;Sx> ^"^^iSb ^^o'tj — J)creJ^ ^ s5i;Si 

■>f ^*^go 'ss^a aSoeSjSx) "S^z:r°. WSooifo zyS) 

^ — D CO oJ 

raises ■g:o§^AAi§^ e5;5 ^23S5ooo ScpJS 

?^8S(-<) S!^8»X*jj_ l)8-0 — SiJ'ej -sr-5^ Sj^xy 
•i5o§^l>.o-rfo<g ^DoJ&^o^ 55&^^a»rf fT 
^!So W?S.iK^i^^i6?i -53^85^ ^«_jao Kir». 

"& &X5»M "SSHo-0 cx»ex) «&(g-0 WS ar'8"! 

CO 

0-3 SiDCSi coo2S«b So^Ooex) ^0^8. ;r»8er^ 
■Q^^-syiio—ko l5o3, e^er^ •iT'& sSS^ ^oo 

o3 65S>S) soo-O "STjSo. §"»^ arf^&^rf lleso^ylf 
« ■£);$>. So^SJ'Sia^ tSsSj^sSm.*^ §j'-C5bs-§"3 

OX g'SHrfoJ&rf «eJe^ OMW\oa^iS ib^T^Sb. e*s^ 
cSfo3o"SsSb. Wefafo X5oCS)eJ5& "^^fc)So lJ~ 0(0, 02 ^"SSs -TVS ^3^&S5i>. WlS»i ^J)oS)^ omsSJ 
o CO eo 

—^ Q_ Ol CO 

L eSo^ "^SSb W-S^9'sS»rf§o S8^J^sS»-?\^jSbSb^ OO" 

SXreSis fc SosScpOoSSS wSfco-i&S^Sbiogo ^t' or- 

S5"S ^c35b=Sx>3 Wci&rf§^ ^SrjJfcsiS wsSbi^^l 
■^■O «S;5 iSo.S, ^-oSi 'S'Ssb. ^ox'i «s«5& -SO 

V^ O CO 

o eo . »> 

SisSj^Soiki — L 6o^ ^.3b <3-s--S'ai>oSSo SS^ 
JfsS»-7r'Sbab>| I) ^3J&^;3oSn -^^jSu^S) cS&>d 

ftSOM"^ eJoj^— ^^^'^^ J5 j^ i£>oS) "§-^ omSS -S-ai 

S3 ■,S0|^;5b^dfc'!T'sS» ^jorfog'o'^ oar' ■sr» _si5' 
S3-°e6 -sSo^sSb^S^ ?b-°S8. ftSocw"^ eetSisS ^g 

;T»4ogaMao^ 30 ^rsooey^ '^§'» &©-£> — 

jSbtv ^8rfo2&rf ^ 55o^^ r'S^sS &-.^S> 

r*^Ro-0 er«x5i3S ^-CSoNjiogo ;f£s5bSo-« "^J5o 
XsSbS" MeJa «^0i5^ "So^Si ^-Z^ we^O «Q:5j' 
e>o§^"Si;*. Wow's &6iio — ox>e&^ oooS)^ _»>?- 

M«S& ^»b ®oS-fifoSb\ SiJ°!5'^j6. WomSJ 
4oi3o TT-So ^3^&>;3:^^ 1)§' "^S" &g'27^ * "ir, -^raS^ rw^r-s. 12 90 Luke XVI. oT-o-g-" oe_ sSCi^sSco. K\5S-»»Tr^£s3-'SSi^ ^o'SiSb. •SJ-'c&i «e5s «St) 

■^(Jfo t:^-Kr»\^a -^yiki Wefs S»JS SoSo-tf 
—oQi. a> 

oooS'Sto'JSfc) S-a^_^Sj-»go&'2^ cJ&DoJ^tr^sSS sy?i 

^3o ^&ab "^sfo eJ^3 "^So ^;S\'So^4o§o 
c^eT^i ^^s-§^"S §^S5o ^30 '^dSi sSlS"^^^ 

CO 

>{ e»or3?Soe)e5^ ^^S3-°S)»^ S)8»)o-0 — h^ fy 
a- sySS^ SJ8"g;5b. 55o&go 3-«i&— SSt'SS sSbcso 

cSSbKsir'Sb^^ WeJs "So^ab ^DoJSbS'o^ "Sew 
XSSmS'i SosScrOoejg'o'fo cxw-» eJ^g'sSBSMS'i 
So^SopBoex) l^s&i «$!5sS\3ey^ c35bDi5&o&"S cJ5bo ■;T'^SD. Soil© §^o^iS»er^ sJ5Sbg'5&i-?r' oo V S^ JSmtt" 3g)oa sniii ^:'§57 ^e5^;3bssb> w?3-»sciSS 

g)8ey^ rfaSjg'jSb.jTv^ ^oJSg'^^ ^eJg^^S ^3 
;6dfo tw sS'S'aSbj "^&iSSb. S:)j'«3 'S3e!oa ^asbs o_2> 
d&oJSb s$^S's5bo-7V^ ^oJ^g" S^"g Sxr tSJosJ 
"gji^a Oj'go ^d;5&! «iXJN|?^o-CSbsX). ^ ^g' o3 
Oo;3b\ cooJSab dSbWsSr'^SbeJSSb ^•So-S'^iSo c5oo 
iSi^o'ti ST'dio ■^§'3 c&ott3 ^^?),o-0 5S38 

s»5'a ^^Sjooisbsb ■^5' ■^g'a osioti) ^res 
:&8^Mg's ssex^g^i^jssb ap«s '^^as^ aa 

;Sj83\ ?xi?xiBs$ -c|S82)CSS»e»Sbs ocicr» sSr-io Ob" 
e)3^3^ »» «o&?5»b ^oKeT'S'^SS. sSoS^ifo OM 

SSDodboSSbTT- ^?So§^o4oo■;T'_^ »b Wcxo"S Sw 
sS-°Nc:Scs5baxie)Sb '^^iki ^jSH cJSxtt'n i!^ Sjo 

^S^ wa "^^3 2Sn)I>.S W^^S^g'^^a. So- Oe_ 
^5b sSifcwSj e3xr°,'S3 .^r3&o?3bs ,^,s5g'e>oSSb\ 
^o<S8 wS^ 43,^0-0 "^^O tn-wc^ ?5,T5r»«Ss- 


1^9 ?^»^So.;sb^ WoC&er^ «^^°^^;5J'r^3bJe^^ KsSo^tt' 8&j sJr«,gt3g'o 

oij5^-sr° «5?5 ^tf§s5b S)£^-0 5&8 SoiS^SsSb Oo- 
Ost'S^jSo ^?5or'o"t3 ■KP'aiD ^g|)-tJ8o-OsS-:3-°a&). 

WomS d^;5s5o&)"S;5 "^S" s5b;sbJ^0i&) ;§o Of- 

TT'tf wfc3ex>ISb>| '^fSo§*^» |^9a?5s$»»b>. -Ho^pj 
5»jX»-7V» tSDspo"^ sr»iJfo. ;5b8S\^ er'ZiS"^ _20 

^e)§^ Kio&lisr''^ J^SsSoeSbS wo J)cpJ5sSbo-0 _so 

^^ ;3bog'j^e)5^ wg"© SxSbs-r'iabfeoSo §^ao * -t^. wa. Luke XVII. ex!-"-^ o2 s3£>£;Sco. 91 -5)3 -tSa^Oia ^©^ioa'SSo. wS-v.i&) wSd^ -2)\i arS er->«i5oA5b^\ CSir^^^- 5o^<S,2^ L eS(jr°, er«236c) eej'"^ 'S2S S:&>qg)t>SSb Kino's;^?) zr-^ 

_2>r- 6901*50 e9,^^^a» — -53^81 "Sr'"lcX&)^^ 
i^^^»>o;*^ ^7T-^e5b ^T-8 So-iJTO Srf^BrfS 

^S:)5o WdShjS — -Sr»^d5boS5o>, |^^_geX)S5o^ ^Sirf 
;Sbo-0 ■^g'iSo ■^•OSS-^^iS^ •sT'Kb ;5;i>t53 esS SWSo t^'t zr'^6-smo&. h 3 csS»oi&iab. o3b8X)\ fcScsS)^ e3s5 j§^ "3?jvrf"^aS3c ■fo— ts^og'Sjoex) tr'S'sJr«^i5 «f)i5r';;5g"^ c5fe) "O^ 


§^o't3 WeSffl i^Soo-CSbSoo. s5j8»^ eseSaSo "^g" 55" 

«jS5 ^^^— ar>83 e5;6?^o«og S^^^^xfao 
^eJ^ ■Kn'4oMJfcJ5j^TT>g' WS axr» "^iS ^4:« 

^ ^"^A&o^^j^ wa ar-so a^>33i5S3^5So. 

er^,^o-0 ^0\S53-"35^ ^s3^-?^ "s-'t^j wom o- 

"^ — ^;3c) -o^^ -^TAlisix: ^cJSbotoSo ^"^T3-» 

S!2S?38-0 rfafojfe g'tjor'S) ^Sb ftS^N -^SsSmiijo 
9 eo a<- 

^■^ as'coeSjSx.Sb^ ■ST' ^8-c5?5g ^cJSmsSm M 

^T'SS^ ^^^;Si) X-ZT". «S ^S'CSS ?5rf§o »^o-tf f- 
wSrf oT'iSS) ^ai^oCfcrf WS JfoBa MO %SiSi^ 

ar«5S5>|_ Sj'go S^o-:Sw<grf55»^?^ ■^Ss^ «§«S 

s68Xb «c«b?5 So6cn=§"^sS»3 5o ^^cJSrT3"5o OO 

CO ^ 

escsjos^ "^S' |-7v°;^5S»sr^i 'S^c^ ^;5\^jy<& o_2> 
c&;St' §"9^6- 5&;&sb refitlo-ao^^s asie. 

tScKb;^ :s-"8Sl xSj-»0 SXriSi "SC S)oJ&S& cSSt'ZS Ob" 

CO ^ Q °~ 

•C33-«-0 ;r'X>j §"«&;. §^ "^^3 &iSr°5i>-i3a5^ 
©8A s5-2)^ «Srf r^e^Ml^ McSSjSSo 'Se>o^elcn> Oa. 

o 
TS^ticSSKi'S c55ooo"S?S>. «9o£&5o ^S5o — SjS 08 -n 92 Luke XVIII. exn'-g^ OO" S5J5£;3bo. 9 — J 

55bx5oo-c&ej5o QeA ^-Si^rf ^3-°"g^afo;3o>j_ w«os3 

_2>0 ^393^ ■^^a TT'aOSlJD SoSJjiSo ^xSs^rfS 

-TT-g" — oc»§'^2^ -CSj^ik) eg'^21 -dr^dk, «>3 

Sis' &e^sso $^jSo rr-QS^ ^«fcg_ge;SM 

a^Ss^ex'J'* "^g" (S^SsSnSo) -cSj^^ SIS^SS SirSS 
§^e6£i>8^ as a^sSMoo ;5i'5T>j;3b wooo"^ £o^03 

S"©"!! WS^^'jSu lots "^S" 2.^ ^""^ ^oS"^ 

_2)>t esoifo eirf a^i&^ ^oifosSb. Wow's e3cSSs?5 

CO oL 

aboejeV^ ^en>Ao m81^"Sot> &9£r»?<o 5&sX)^0 

Bon er°;<ollbi5o-. ^OcS ^Sxi§^o4:oS3\ "^0<Si 

OL Ol CO C3l CO 

OMS5^w5&ielbSb>. ^0(S8. «5^^->i& ae)j^?' 


§"o*oo;3j^ WJSxiSbiSbN ^yiooSb 


= ^a ^'iioSbo-O «!^^»^ Ko^§'aoDSij_ 5oa§) ^r»a 

So rfojsasas •?3-°5'sssi3 ^^sj. « j^^-S"^ 

3_2> a&> ■JS-'^) &;3or'» "3So4o55 aXS&'SlJSi. fcSer»lf 

CO ^^_jaki s5-»8e5^ "^g'afo §^o-SbE5-620iSo?3b sfcS 

^M^a&> aefc^w&sfe. sjgoo ^s'^ ©t5?co 3>t 
■^g'"S sefoESweloSo. qgoj sJr'aajoeJ^ ag);5j_ 3e_ 

v§^ ^©"^Sci. ft9oJii§3 ^3-«0o — k, ^^^^3- 32 

Sj^a&);6S sr»8S^ ^"^^SSb. 

OCT S5J5^55oj. 
■JSbaSN »5jSoaioSJe>o S^g'SooT?' SsScSmSSon D 

"^§' ^^;5j';jaij ^^^55o. wa ^eSo^— -3 

ejS) OiSJjC^ioS ^g' TT'ecJ&r-^'So© (3Sx)o"SSb. 
s5o8»>, es ?Sfeoc^JS»er^ '^g' S3Jf>s5 :g)o"S;Si. 3 
e3"So ast?^) Scoai ^-25^ — Ty (^©^r^aSs^ 
-;3-°55s&>, Tn^aSitSSxi 6»3>^^» '^Sj^i^sj^afc Ml5 
X)§ §^o«J -^-"ojSxi 5S)tx>§5 ^sJsSoN "^g" ^^0 

■^c&?3<!^g' o5o So «¥>«;&> So OcMJ^csS» ^cSS^^S^^ 
S»>, ODO-o S??55 rf,*\ MaSjr'-?3'^|>3&>^^S >t 
KSbg' WS» aJ^gsSio;*^ =6€y^ ^Sb^ agjio-rfg" 

rf» elrfer^ersb 6SS-!g""^SJ. 5i)6»^ v3?a^ a_ 

S^^rS sScT't^ »;5o<S. ^^iio er°Sb ^Sje-Oo-CSb 2 
^■oL °^^ ^°^ •cn'(&i«>o «^So>| SjO-O "^i&i 
§"040^^ $;S>.'33j&> ■KP'S asla&sSi)oJ5b fe^s- 

eSciSoS ^3-°ei g^6-7r> -sr^gcSSbsSM &-C&ir-Sffl cr- 
Sar'5''^ '^XJ^elbTT'N So. WOM^XS^^iSh SiiSj 
sxo goScp-Soiki j5^4o^^5^ fcSdabS ^Scn-SDo S^rJS 

§^3 OMsSesooSo ©!5?5^6o^ §^oS8§^ McSSS:^ 
OM-» ^^sScprf^ ■^■■^_^jSb — SJJSSo sS>SbJ:^Cex) 
y^i^E-rS ^cSboiDSo ?<b^§ "S?8. ly'Ser^ OO 

"^g'(&) -^jajx^ssbaifo s&a ^M§'a&) TSoog'a. « on r--S> Luke XVIII. ex!->'"S^ OO" S5?5^55oo. 93 "^Sb fSo-jJ-'ao"^ wa\43ey^ ^S^sSoefe ^^^ tS^^a "S«5&0«J^ "^o"& iSjn.a6tD ^^^» ^"^oi 

^oJS ?Ce)5^a s3Si8. WoC&go «csS)^ — sSaSo _£)2 
W^s)&i "^SbOo cxioC&A^ "^jSu ■SJSjj^sSio _3a- ob* ci&oJ& r&^o-cXisSDR) aSsSb. eeSa ^o"^ i J^SG «c«>rf — '^^O XT'zi^^x.S^^Si oooo 43 CO oJ oL 

n>t a&9»^ e3csS);6 3n>8S) s^'^i^SSo «ciSis5 
WOOD'S MdSorf SJyxjew •is-'S ■cSt'-O ar»8a 

■SP'8» ««5o§' ?5e5-ri^o<S cajoJ5bg'o"tj "^^3 
j3"3 "^^3 Tr>WCJSv3Sb WoA§'8o-tS0 ^3-°"gsSS^ 

5&o-£> 2S^J;J53-cr° ^S5b Seig sIjSs&iSo sc^°o"^ 

OF- §^{5So ^3o ^ciSb;S"8rf» «><S"Kab. eoJ&SS 

^:3o — ;5sii> 5S5o-Oor°S7r' ^oodSbSo ^S5jj& 

7r»>.^) ^^i2"§'"^ -TT-S ^8 ^3s5&sSb\ 5&)o-£) 

;5C& iST'oHej^tii wwK^Si tJt'iS,*? J&> ^ex>§'s6J5b 

'^_y OL CO oL _i ^ 

-SO sjSj ao83«oe5b^» ^3-«S§^ ^Ib^Sfo. WoS&go 
as — oxio-^-' ■^§'43 (^§0 §^e&rf-7v ^;^a 

_s^ Sb^ c5Sboo"SS). WS^jJSo ^»o «>55a&) SuS^I) 
CSbs^Sia^fej ■CSx'-S — ^OSo»x) ^io^ e&ws-^ o — CO O — 

^sSsSwJ&SbN ■ir'o&?i ■;T''S;5(&Sb^'^5^» SW'^'^ 
e?X)v'2^ escisbsS ^"S^odfosSboSS) &S-S) — 3o 

■^e^ SSbSbsSo go55opJ63 ;68o-u) i^r»,ciSbw^rfs5 

Sh »>, "5>?5^-c5s-M<&)SSb ^^oCSig'o'tj McSSb^ 3_2) 

t9;^cM5be)5o wsS^J^oo'wiS e5^^'!3«!;S»ssb\ wsS 
!Sr';6Sbo;Sb^ sifoa ^So'^dSbzoifosS). 5S38»^ 33 
■^Oo Mceb^SiSb g^S'cs'iS^ §"i3 -^o^dSiOb 
€3dSbrf ^^n-ST* arfSSbsrf ©SA "^xiirfS ^^^iSb. 
WOW'S oT'Oo bJStf^ ^r^TT' ,^gr-o-rf-^J&. Sb" 
-^ sScrfc) 73^81 sSDK5?<b^c33bw"SsSb ^*^K)iS?5S 
^:^8§ 2S^J;Sa5^"^(&. 

ef-CT'^^el escssbpi ^368^ W^ s34owsS»rfSS 3>t 
-iSSwasSJDTn ^8rfs3~5>c&) K8R^^5i)o'^ ^ssS 

§"0^00^ ^o'SSb. w«5(&i zy^^^ ^;&r»sS^ 3s_ 

Oj Q Q 

CO CSL <w oJ 

•tfbs&a S'og'SoS •55®"§a5. Wcco'S WeSdfo ^{6 3f- 
§"^ §"?5So SbDotfS' ^S^^03 We^S Xao-08 

rybj^ gosSr-Ob-CJ' S5ab^ rObdo-CSbsSba §"0^ 

"SoQ ^S"?;*. «>^^i& ^1^ aS-S MeJs e^^ ^o 

SmSI S^wr'a tfsSbS e5x,"ljo^i3b 6SC5&i ESS 
o — i S)^ " 

8i ;5-£h^^;j^ ^<3i:>^ — "^Sb ^)So ^Sb "^cssb 
§^«bllbTT«N ;5» «<Sl?»b. WoJSjSS ^r-Jk) — L b'o 
(^^^y ^Sb 25>jS>.sJr=oJi)M§'» ^&^?5^_j& r-3 94 Luke XIX. exr^-5^ OF" s3Jj£s5bo. ir^^-sy'S.rS otitis ■gisSxT'^sSxty^^o-O • "^^)» »o©o-08. 

ik. ^-Kx> ^v^&TT-S^ ■&-« ^-^^S §^13;3b. 

CO ^^ 

abSoN ■JT°3 -cSx^-O OM-»d!S>Si ^fSi^rf 5i);S5 

a- ?<)r°aa. woSij ^'I'^g »€>■£>— ss&A^ (^ 

^^r» "KP' tsSer^ ■S^J& &J5e)5o oxi^Tr"^ sfo 73-° ^-cSbxS^acJ&oo"^ WllSi§ TT'exiKoeSpjo 
So&^Coik ^ooC&g'o'tj ^SoCS^cr"3 "391 

oof oo3-a^ — "^ab ;5^'SJ?5eo55;S» ^r»S'^!^2oo OM 06_ 

oz z3gjS»sSi :f5o^r»ao-a SdA ;S-iD^^53^(&) 23e?\S"^ 

^O^ ^)|6-5r°l&SSO| ^ ^ -53-°? ■^85303 Ka 

?io^"^r» "3oof53§^»o4o5o ■^T'Sb «,j6,caco ooo 
xS^rf 3^g'«3oab Srf rax>ai Ijew^sSbS ^"^^So. 
"SmC^B-st'iSosSxSn — L i^^w k ao'KP'SSw 5Sd8 

«cssb;5— ^^! S&o-O ^roo$. fe$ §"aer^ 
S;3b5'^TV» ^73-°-,^ KSoS' ^1$ ^a 'S340C9 
sJ»wJXr2j ^^■5-°f?a» Xej'CT'JS'S cS&doiS^sSiS 
weS^S^ ^"^^sS). eso^ak) "SoiS^sp'dlo ocr- 
^■On — L |^^-;r» fe SSoTT'^So woi^JSo S)o-;3-» 
gjS^S ^^^sS). »ciK6^ — fe^ s3-'"cr° woMtii or- 
^^iraScooacPfS qg)Oi5os5bS Mf^SS^SoSi^ ^^^ 

omJSo;^^ k SX573-' — wa ^Sj eosScrexisS g'^ 

60 

cJibo-OTySo SooJ&S'o'^ ^>^ §'9?S 5&;3bSi3C 

SgS ■J3-°S ^^2^^ ^^^^^ A'SbS' ^)go pcSSi) 
^aSoe&P' ^oiSsSX) ^1b>|ao. «5o;S;igG MctSJsS — 

Sib s5(S§^ ^^^r'"iSr't5So tys k>^ a^oe&so 

^&Vjrf's3^(&) •3n>0b — k. j^,^-;r» ^T'Si ^a 
Sto-ivfexi g'£)?\c5&3rf>, s53 Si8i8. ^loeSbg'o'fj 
§"8?^^ ^8sr°S§?^ oas^^^wdfcSb ■^»-sr«Smo 
25sSbo-0 wl^Si !r8?^^aS)j|_ ^■C5oNj§«^sSa&D;Sa 
aj°§^ ^S)2i8b-?T'\;3b. 53b83>. "^Sb ?5SJ3^ 
^wot^SS sSjiisSoN'^O 73-° S'l^^^eJSSb omS"^ 

"5'^^S"SS). WcsSbsS « ^ioexi ^&vj ^3SJ-° 
?l5sS>55o "3^fcD§o 55bDo& ii-'yi^. 

CO 

«i35bsS a.6^ sS^sSb^w^rf S^oSS &?\^ ^^ 

wafirf'^sSbo'fj MdGS^ el?5 §J^,ge;eV^ ooogas 
&8-0— ScrSb ^je&)«3Ti-°o5)rf-i ^"S§5 'SP'oiS 3o 

^^ oL CO CO _2>0 
-2.3 _3s -5)2 _9F * ■^'g' — Sob&ik). t SDoTT' «f>?iTT^ §"o^J3» c5o§oi ;S «S5o^^ ^^2 6a-°-^c>M^e>o. Luke XX. exr°^^ _so ^!5£;5b:>. 95 CT^asi 'S? esdsorf «Ss&6^ ^&^rf ^^S^ 
33 aor^-Da. sscxm"^ sr»t5 « tt'S'S &wsS) S5's5-b 

CO oJ 

3^5' ^818. ftSo£&S3 ^r>Oi— qa ^^^^So -g--^ 

CO 

3f- ^cSSixj^go MSJofioOa. tscoo"^ « ■^;&r"S3-» 

§^o^ ('^i>o) ecx»"^ OM^^Jfo WS ^) S'Sb^ 

b'3 y5o 55bei?<b '^dSovolgsSb c^soi&S'o^ fe §",&>, 

55)00 fc xSsioj-" Ktoo ^& JS«fci<S ^S Wo^i^ 

bVSSo^ ^e) rSI) fetf^ -D^S Sj'JS it»om ^o5^ 

* -dr. ' «>oxi"S feiS £r°o,Vu ^o^TV ■^^QtfS -sydS^^ b's. 
ci&;S (g;0 S?6SoDS.■>^^_ ?6<3e5^ zS^^^Sj- ^^% 

(§8 KSbS' ■SP'eio ^SOo ^<35bsS'^"g»j^ ^y© S'sfo 

_90 S5J5£j5oo. 

^o"^ — eSd&Si «oiSe5^ ,^«4)§o 2y^9^3o>, 
^^r°e5g-(Sb /S5.S'J3^ss;t>| ^J^'^^^ f^7^'!i 

&5dtS)rf Oj'Si e5-v5^— fe^ ^ ^^^r^tSsSx ^o _2) 
bBo '^K5o-sr»A'§p "^g" ooa-» w^"5^?5aco c5o;5 

;i5^ «S§8. eoSfoSo WdSbrf — "^SbSo^ So 3 
aisSb '^jS' sirio &9i&«bi5oSb ■kt'So (^^§_^^ 

SSbo-0 ^^■sT' "e^S" sS>sSbX^Se'sSe> jS^'jt' wX) 
&rfs&> e3-r'9'5S»?3bo-0 ft9S ^Sj^'S OM-»cKbtf— 

55bs5§^ tiooSoSo. mom"^ ;5c.sSoy|3c;ej °^^'^ e_ 
wa ^S)^"3 ,^aejo2Si3os5i3^ sSbS-aiSc) u^^S^ 
r't>3£5bao ^joJ&g'o'^ Scr=;x6»b .^.^Sg" MS 

■Oo-CSbr'S) — ea Sooj^^Soo-O ;5^"^icn> sScrSi 2 
l){3S) '^^■?3-_^-?icn' wa StyS^ ^53^rf» Z3-8 

CO ^ 

J^ey^ ■d-'oo oxsS^Si W •s^'sSie; caoSi 'S)g' 

CO — i ^^ O 9J^§<§; es. p->{ 96 Luke XX. exT-o-g^ _ct,o s55_£;5bo. «eSS) SJ'-cr' §^S WBSrfj'rf ^8-0 ^T'SiQJSM-TV 

CO 

OX ^ra-"Jj» ;5o5^3 e^sSbeJ"^ 'ej'ajo M«3^-Oox3b§^S) 

oe ^fe^^a^ifci -^r-iso aa — ws TST'g'^^ssb ivt 
«>f3 33816. tsoiSi: McitS);*— e3er»7^"S o»ex) 

Q — CO ^NOMSSJSS .•sr»,C)t£iiD<; cJ5bo^8 ^SycB. 8oa e c55b3t3;5cr'rfjSM ^'^^;6a i^fr'oO e 
K&a&O'^'^ Wasirf^Sb ^tM§"sSb4o56 "S9§8 -TV'S 

"J eo 

so eo 

-SO SmSI ao&8. -sy^OS (^-O;;)) — k, zS^^So-c?' 

1)^ eSSbo^ScoTT' ^S)-j)8bsXn Jg)S5'^§^Sb\ 
-s3 «i<SM8. Wow's 65d&>s5 -sy^S -r'^ioQ J&>iS> Joel's g- -SXrOo ^ToJSbSo ^Si 'a -sb" -^r a-snSsiu ■sT'Sj ■cst'^oS fea swjjsossa 


51^8^ "-3~^3\'^Sb. efis5_j&) ^r°So i^2se) ^^ -Ss eSoio 6Scsorfi5o sSopiosSe) sj^ ^J5g' e3a&>;5 i^)«fc,'s 
CO eo "Cy o 

_gtf5S»rf§o M^Sg^S ^6§oo^8. 'i5«3sT'l^ _2)2 

^Sq SfSR ^S^om^^ioom'S WIS& ■^o'fT'ii&K 
eo 

eT'^S^ g'ewX ^cxfiBS'Srfa ^r^'f sSs^So (^-"i"?) ^,;j v_^ "'SoT^'iS W^i&)Sb\ ■^o'^T'^^Sx ■^S' -rfasi^ocorf 

CO ol 

»J oL oo 

rfjSw ■^r <5ssJr*a>38. wo&'8 "SSoS" W I 3_^ 

W~S)o ■53-»8e5^ ^3SSa ^tfc^ cXSbood&isS) Soo 
&§'o^ « ^i&)XD8§ «~ao ^tfc^ cS5boo"3 
SS» 550S8. woeSbSo ^^— ^ er^g'^j gjejexi Sb* 

^^ CO 

63 «i'oc»'S W er^g'iSM^sSo^ -tSa^OMlS ^r»8ey^ 3>t 
S30O-0 ^•);5«S'3^S;&sSbSb^ si^oJSbioSS Sr^TioC 
eiS ®oo-iSm^ tt^So "%o"CF°5^{6 ^oSi omsSQ 3e_ 

CO CO oJ 

«32_ cSSxoip aSJT.e^ ■Srfj-Soexi.«iN "^^S SosScr- 
Oooo^ >i iSSxTT^N SS X'Sbg' •ir°63 omS" Sj'JSij 
=3^:5 "^03. Wom"S 63 '3cr»"lc55xa;^ — v^/i^ ^^ 
^SSb e5ijr^;3^xiboS»§S "^^5^S>»>| -^Tb-^Si 

■^S-j.e^CP' sS^^Sbexi ■^»5b;Js sJr=S> (-tSSi^) er^ wcxoex)?38-S cSSojtt" "a<^ 
"Itt'S -cia^OiM;^ ^^88 ■^^iSo -S-'ik) ajoJij * "^r, ■^XbosT'SS. Luke XXI. exT'-S^ _90 S3J5£,;5bo. 97 


b'o i©sS3 v^&>§ «5«iS» ^&^8. 


■sS.MeJoJSaSssb 

1 <XJ. CO^i/ULOV^MOJON 

Sew^^oAoo •^tSor'a S»S?<s4o5d r*^4o4^ 
ij'e_ ^oBS^ WoXcS hJ^?J&^ ^oJSS;S»e)Sfc5SQ_ &rf 

J^So ^a^i^S S)osS-'^«5 wsJ^-iTT' ^J^;?^^ 
_2)o ^5£;5m. 

^8B>, ecSSb^ rSoN|_'SS ?^rf^o&TO e^sS^ T' 
Sjg'ysfo TT'Sbg' "^1b«r^ tiSj'^cJfooiJ ■CSj^'SrSb. 

a_ rf>,«a «0(Sa «oSo-0 sSj'ij-°a&ie5cn> ^oS^-TV M 
cabsJ — rr>© SXreS "^S" ■o^Q^tt' Si&sSS' Su'Co 
■^^^S%L ^^^ sSJ^S^i) Srf^ex) ^^rf>|_:63 «oo5oC!b6o Xa^r twJsS ^^8S "3o2J(So-£j ^i&. 

o 

WOOD'S JXr-eo c55boaSJ&e)SSo «o8o-£)S)n §'e)S5^ F- 

■o-»a'» ^"Ib^sSj. ^ao5V°eS WcSSi^ ^j-»8§^ OO 

73^ ■^ejsSwejeJ^ ^^<^ ^Sr°S'o«)accex)SSo> ^6o^ 

^ST''cr\jef3c«oo;3b^ ^^^ ?<o{6&ie>oss;'\ ■^i:» 

5&. «5cx»"S OMSSSh Sb ^tSo^SJo-rfg" JSu^fo'^ 0_9 

oey^§»>, w^^Ho-S lr°o^^tx)SSc>Oo. wS o3 
Tb-'<S\gac» §^!5So JWSo -iSo^So-CSoSo. ^T-w^ ois* 
Sweo ^Sbgjlf5aoT3o^i3§6 aiooaS ■OoSo-^g' 
^oa&i^So Sir- ;&sSx5o^e5^ S^OMO-cSbg^rfoS 
^x,ol&^o%> Sxr- cssooei) SS'^^o^ ^t»?5oJS«S OX 

"Sjrf sSr'fejcSSMSb-v 2r°rfJSoSbi "^sfo J)cr>5o odo 
efosfe. W^^aSo tyyiii gSeSo^^Oyt) ^l5Sc>Sj> Oe_ 
•:6^?r'^3-»^S8SeJ ^ef.3o^^ wo^^o '^gSbSbj 
"^>,gp>&o ^e^;*)^^ 65-iJN|Ro-t5' ^3d&)^5^^s5 Sj'ey^ 
§^o2S8Si -riog)oefce3. si)8RK -st" tt'S&j&o o2 
§^!55o Syr-eso tsoJSa^e^ "^^l),o•tf^J(&^5J«3. w oo" 

•^JSd 30° "^^s^ '^eSSis Sep ^^^nsiavPScl nr- 
J5§7 o-ao§^oJScieso. m.i5j-°§"^s3M eSoSf ^e^ -SO 

(j— CO 

■c64oo§"^20(&)iD SXpe3 ■cSr^'^feoo5ss5&) tyO -sr"/ 
c$Sc>T^^dSb "^^'sSboCii ^o'3:3-»ao §^oJiej5o 

CO CO CO ^ 

cSSoD^N a. wom'S M S;55S)oej«r* X:^s-JS» _2>3 
^8o-Orf •sr'8i»^ '^^^ -sT'eSS^ ^£^sS^ ! 

cSSboab^ oocr» ^,MO Sij'JS §^o3ai»SS)> §'oi?65&. 13 r-2 98 Luke XXII. oT-°-5-° _oi_2i s5?5£;Sbo. eo O V ^ (j- 

AoOoe&ewSb^ ^5o-»SDoSir'Ji W;5CM*€Je5^ g'?;5§' 
ffiKXTCP'EJo^o^ioxS^afc Sir- Si&>JSej tSJXpsS 

o <w 

_2>r- 55383^ Wd&rf 3^8(5^ "^S" ^'Si55j'^;S)C) 

3o •iSS&^'So^ ^iaSbSib-v ■CSx'J^oiS. WJ) -OJ^Bo-cS 

— O Q — CO O*. 

Tv"^ Su'Cfi x^-'-O ^^oeS ■•5-»eJSiD wXij"^ ^S)a' 
3o So. ^tx^'d Jwesj omO ««iXb&n> ^oiSoiJ 

3-3 d53 "3exiS>o§^rfo(S. ^3b txrS^ 023S5oo 

^^^a ^er^Xo^ ^;3o^Si3S5o>, vSo^So'^ 

33 ;5b^^5o OM-» «^6'aco t X'So-tfJSb. &3^-'§'^Sb-v 

3^* sSr»j^S»sSb^ KSo-rf^. 5S)8P>. Siy 53-°nScSS. 
Sioex) "?)^ 'S^ Qo& ^wSosfo', ^&) sSw;sbs.->\ 

^^ CO ol —o CO ol 

OM-» ^^:^^ -Ool^e) ;6£)sa3b>, s&oJSjSmtt' $^>o 

Jfe;5 M arfsS» ^^-in&nv t>y SXpa§ tr«5oots' 

3>{ SicT'So JXr""^ 23-»X,l5^iJ^O(S ^3oJ3bg'o^ MS 

3s_ Jir-ai -^r ^a e5"S ^<Sy^&. -sr-M^ JXrOi 

^S)5S.5 §o^»33 SdJ5o4j St)oSw&4o§os5j\ 

32 -^^r»«orf WdSbrf -SSXi^ cs&oJSd ^(Se5^ zS^ 
3j- 55brfw^rf S^oSIsXpZS Sex)^ ^o'gsb. ^8»>, 
«cS5jrf cSmSS ^oJSer°(S j6;6cy» ^OiS8. ^8S)>i ^-^i^ «rfw<gs) ■^SatsiS) sp>^ ^oi&K n 
c5aj'&o-OsS's5j& ,^_^p';5c5ST'235Gcx);Sn ^^ ^ _a 

ex>S5o> «cSSbrfSo ^er'^^! -doljolfcJ&S S=C3^8o 
-08 ^^oJ&g'o^ 'ST'Oo /Si.ajejSS •^ci&»5<S8. 
WcxiDM 53"aNO(&) sSjoaeT^ ■^S'^Si S!5S,i 8 3 O r?Sr'235o«§^RSiSb>^e5^-S^»Se)§^S5oSTN McKirfSb 
■sx'Si TOotn'^o W53n|Ro-cJ s5-c5onS^ ^5-»^ XbSo-O 

CO 

as$i&i s3-S>)^53^(&) Md&rf ■^eSb«SSb»5>. St'^S-s 
HoabSo>, l)£>-0 — 5S5rfs5« ^^o^ §^»§o JwOj j- 

00 45 9 

SbAr»^SS) «d!S)S5§^ ^818. MoJ&§o «aiS)rf— 00 i 

Sto'So SoJSo6o7r° ^xSa^. «)e5i& ^^"^So^ 

ess 2S^J?§3a&i ^S^ ^TOgoefo-KT'^J^S « oMoiS 
s&j^ Ko I)?" ^^^ "^J^ Ka £)cp2o ■CSJ-'Sjo 

•sr.eo "S? Wc&sS «^s3b§^ ^S)^;5 (^"^tJ"^ o3 
^ 9 

§3-»46noiS — ^S5b (§^^'S52^g'^^sg) JXr^ So-" ovf 
■CS' ODcr» 'Sj^SSb ^^o-^ SS"S?5S5 Stoiil) «S^ 
i»,oO cS5bo-;T'\ ;3b ^joJfog'o'tj wa "^^^ Tr^zJe oe_ 
;^ey^ "^?5'^"6 AtxSo OMS'iSb ^oo«5 sScr.lS, ♦■^r, ■^i-CSr'2go<g. t "^S", ^og'sSbj. Luke XXII. exr°"5^ S^^JSoo. 99 no- er^ SjcpSS s3o-CS3§^rfo(S SooC5og'o'& "^^S 

Or- ^33> MdSorf "S)§' 5^"t3Sb ^ixi§^S) ^ 
oL ^ eo eo — o 

t^sxo'^ti ZT'O J)8-a S5^8i cxM-O^ — SjS Jw 

— O coo — — O 

_2)0 If^. Woaoll omJ&A^ s;,«)^ e^^?lo^^r"» 

^ox)C fT^S'''^ S&'i^' oco-» uejarJS ^;6>,S. 

-3-3 aEJoMO-rfWiSsS ^^-5^^5SM a5b;&3SS,e§6;5j'«ii& 

-sb* s5j83^ «S53bey^ a;:6eki .*r's5^^r'iSo-7v wXo 

_2»t ^~&Sb Wom"^ ecSSorf — W^gaSbeJ ■O-'z?'^ 
or»8 Sr^JJ .ST'ee^Sf^&i ^^^T^^fio inS Si'eS w^ 

_Ss_ esi. WoM^ ar-eo (i5er»?<o ^o<^«3 ar-eT^ ^^\i 

33-°Jfo -0;i^-53-»3 b5"3sS)^> (ts^-s-'Sroj Xe)5r<'& 

_32 a8-tf!5o ■^"^ tT'S ^"SSoSSd^ ^o5^ ^"SSb Sao 

(&>^o't:> fr^s^sT'^ ^i:i<& ^«3rf«_^ey^ §3- 

{6\o'^ tr«T3^ ■^S' a8-rfJ5o '^'fi STMTS' ^«?5 

— o xj 

3o sS58X)^ ^^^^-I'ST'iSj' |)-St'»> OM£5b;r* 

o— _,i ej ^ CO 

3-3 4o§o §^13s5b. woxi"^ fc ;:6S)o^ «^^,i^ ^o"^ ^*^)\?3b oL oL CO 

asJ^Tv ^TT'^sSa «3aisis55^ X38"?;&). ftso Sb* 

eS3 ^^^jQ. 's-'wB ec&s5— «scxb1I ox^^^& 3&- 

wa ■^» ^y»afo 5^^ MiJSb ei£)o ■3)8' 5"© §"« 
»;Sm ^ooJ5b5'o^ — escsS)^ (S^J^e>e5^ ^oo-rf 38 

•sr-iSg •<^s&'_& gexJ^b^SO Sto'S^ ^Sjjj&i-jc-s sis 
■st'QS''^ X)8l;5b. «5Svji&) jT'Sb — ^y\^T^' 3o- 

rf^^-.& =C5^e>c;5S) ^T^6§^ ■^^_N,S5o. 

«ios5t3 «d!S!?i ^5a»e>3'^8 e5s5 5&-D^oeS -<y^ 3f- 

SSVgoo §o-»-c?» «ciSb;iSb '5.oU(So-08. M ^o Vo 
5SboJ& ^8 Mc&rf — S)cr>«S I^^SeJ^S tt^Soozs' 
^^iry8o-t£otS?i ■sT'd'S^ 13"=lb^3b. W^^^"^ tS b'ri 

O m 

Sio-O &SSD§"Sb4oSo hSo ;5brf^\ rSHS&3oco"^- 

■ff-»§'aio;3bo-0 ■?)§' aSj-»e5 .Mo&S^So ^ggc^^ 

^iS ;Sb8oe5 ftsSb!5£o3-7v» ,^8o^»b MiS&sJ 

j5"3 dSboo'Si*. WdSbS .-^ ,»;5 ^tj'So-O "e5-0 b'>t 

a^oxSotj -acrxnD— ar-Oo ^ooJSoSS SiSi^tt'a b's- 

•C>o2£s -^85^ ^^^?o. 

ODo<&^ "^g" a?ii5;&r"53^Sb5 s5^\ssj. S68»>. 

x5^NOC&> ^oSeV* c35bo-^'sr' w?Sz5(2;5 "^Sfd^ 

CT'8§'oT3 JSmoJ&tt" s5(&;Sa-= ^^i3b JSKj5i>' 
— o a 100 Luke XXIII. ex3-°-S-° _93 s55^i5oo. eo o -u) oj 

\^r- <&o^ko fcScssb^S -CSbioj- ^;5^ sy^ Kf5K 55^^ 
xo eci&;5§^ ^©18. «s^^<^:> jT'aer^ ■^?'c&! 

so 
X-S fts^^jjfo ^?5o ?5si SooSS ^-a^S ^^■^;J'SS 

oL CO eo _o 

tSjjab S^rSi -TT" Stomal ^SoTO =03^x5 '^ei) 

M^ e9T5-°tf^2.A c5Sx);S^^S^ ^"^^NjiSb. ws3^e&) eo eo 

dSr-wSoO cx»o4y*i fe^r'^ -SC8. ^T^A >{>{ sSo8»^ ^&»3 JSi^g^TT^ "Soa(So^.;5b. 

-C5b4oT» So^xSos-3 c35corf>. oJv^^j "^^SbaS Sr»T^ 

^e^-CSo 69 "Sexj.Hbrf nS^Sio Sr'«y<^S (SSbooi&iio 

-3J-'-0 «55§» Sct'SoO — S!g5foj5b\ WjSs^^ 

M2 5i^T3' ^o"gS3 XJS'SsSb. yioefoSi Wefdfo — 

■>icr SDTSSo'^Sb. S&a §"oe5 "^Sj^i S5bS caws' i&i 

«»J» -sb^-a— fe^ ^T^ ^y8«y^ ^5'asg_ 

cJSod jr'>| sS S) obDisS^hjc^ '^Qoiii — jSbSbSpO'c?' 
>tF- ^;& ^oSS ■^JiX) ^^^Si. §^on3abo aSoSSi ^ 

<& — SaSboTV I)&i3b>. ^r°8§"''^ Sir'TS^ ^o"3ab 

^30CSo§'o^ X'£)"Sc53bo"8 c55b3T?^>, J»S> j5n^s&i 

£_0 TV» ^"^x^Sb. fe?oCv5S ~^&o(i> — sSb^^^t:?' 

s_o WS^afo ^^^ ©8H '^thUy ^^ -CXt"^,*. 
ftSojS^ "^8b»j §^(S Sj'dSbS' abiSb^ ;5ssb> 

"=|j8b6b 'Se)'S543§ '39 -3o'3'',"S^,o&'3 ^"S\Sb. 

m V / Q — tJ WSvjdSo ^^ab ^4oo§"S;5 ;S:)A5bS(DCex) 
Md&SSb W^5S^g)0-u) §"^ «cSSi;5 g'»b>,e)0 S"!)^ 

§""5b"Skr' ^^1>-.5&S ea&ii/Sb WiSH OiJO"^^ 
eo 1^ 

<v5oT o3©i8. 

si!8S>, ageSd&Sbo ^-"•/T'"^ ^Kej ~=SjJ5e>o 

e5d!6Sisb eSsSb ^^eJ^i &^g"S :30 — S^ 
(l|S5,i2 (S&'sr"^ :jr» 6y^& ^tjjjSSbSi S3£)i6. 

~ eo 

— ,! a<- — ,! 

^^303. SjoeS^Soo-O ai)3ba,g Sosir-Oba^ "^^3 
^IbxSfo. ftiioJ&Ki ■5J-"f5oJS05s5b>. — s5bo-Oa fe^ 

MdSbs;— ^Sb c^^^^'ao^ ■ST'S CkrOo ^l)^8!5S 
■^85^ ^SfsSb. feSoeSts -syei sSo^So cx»§' .3 80 eo 


O o 

_2> ^"^ xn'fe'SSaSA ^iCJOb^ 'S3i3bN OmSJ S)JSsa\ 
"3S)\ ,'s5,2Je>o SKXw'^ioioo '^cSS»4o §'3b/^"o 
i3j)o 69S eSd&rf Sto^a' ^Si5» "St^Xj 7C)^?\8. 
«S^^& hv^&o — Sag) (SSxn'&sV -o^s"2. <55bD 3 
■JT'N'ST' W3 Mci&^Sb ftSiST^Sfo. S5oJ&§5 

j|?5S)o^S5. WoeSio S;er=e^ ^^-qr'rf cSSt'ZSSo V 

o 5"'^ ?5b SS5^ ^ .aJej5"''^f5b;3b^ — sSb cxxr^ S5bSb 

SjJDCSd&oJfe ^ ^J5»bD»b^ g's3bK"?5'«5e5» ^'^^ 

ab. Wom"^ ■sT'Sb ejejjSoeSabo'^S) — SjS2&> KS M 

'3at£!'S5'i& "SooJSoaS^iO cx»c5Ssbi>:)§oSb>i c35bo-» 
o— eo oL 

So-^^liS) «8§8. S)er'&> KSBciSbW-^ s5j-4o e_ 
as — -^ S)Sb^Cdso X'©B<55oo-c5' eX) W^"?^ 

£& eF'sSb Sb^-c^ W a;6^e>cS5boe5b ^dS&-»^ Luke XXIII. e>7^-5-° _2>3 s5«£;5oo. lOl o-'^Sb. "^S^efe ^&)Sb ■Sj'-O Soij^l) *c 

oL CO 

F- sSo. (»o«li3 elfd& ^JT'ar^ sScP'^eJESej e3a&;6§o 
^^^ "d^Sb Wcxm'S fcScsShfS WeJaS^ ^S'^^^ 

161^8 0-0 s&8»-, 00 KiS-TV ^?5;Sm ■Sr°&8. swoiu-i iSbSo^ ^rai ■^§'& 't^fy^eh'^d Si.iO(&§'o 
■go fcSoeSSoJSjooiSj ■ST'Oo '^g'XjS '^g'i& ^i&>, 
^"S c55boo(Se. x-^ ^ yi svga sir-oo -ST' ^»as &xx>§"» s5-o^Qa. 

I -^goo-JS' ^fj-"S^£&So^ §'So«"S'^e& O3oo.t5b 

^0% '^!fo SoJ&Sb Mci&;5 m^ai ^ol)QO 
1 — i o 

Wow's ocȣi>/S^ 5i)5$r3a;Mrf5o iS?^;5a c&a?^ 
I oz j5o(§o-0 Sa®'^&;ia ZT'SS^ "S^^^Sb c3ooJ& 

j OCT- g"© s5aS'^c55bo4o **^«^|\"Si c}5Mo"3Sb. ftscco 
i "S sT^JJoeSejoSD-i — b» S^S !Jr°sS» ^55 wS 

I ■sr'\?3b ;5a8'^(3S»s5ii3 1)S'j^ sScntaTT' ^S'oo 

£0 ^ CO r*j5§oS5v ;i!J&-i; ^=i ^o ■^dEow"3s5b. "S^w^ awSb ^&Sb ;5a8"^ 


d» J5o.2o-£) ^S©"^<:55c»eS)SS?3 sn8§^ ^"^^ 
So. ec»o"S -syOo '^^i- ■S5400-7V' — «c«b;5 -aS 

ws5-j5So ■jT'SSMg'i c55boSA ^,"i;r';5c3fe-»M5ot) 

gjeT^efo ■sr»»S WiSHrf (^"S-'S^ K83Xb4o5o 
Sraff-ox-o-O WeJ8 r'SSJSj^ ^«^e5g§^553sS3^ 
^g-d-e)er^ "^dSbW(Srft30Sio8»>l_ ^T'SS WcSH;S_2>M 
Aoos5o^»^ sr»0 -£^81 s5a©"^Si ^ySoSb zr-Q 

4o§o Wela Sj'JS §e»55 a-)Q8. 5fo8»^ wti-«3 _92 
M;5f55S>3-'&'S&3.*\ «cssbrf.* XbSo-O (5"iS» §^t>D 

j&ij5b^ esdsorfS) ■aow5:3a-<. ^o"3;3b. ^^ _2)o- 

■sy'SlSfLx) ©8R— ^jiXt^^'^Sot Swg'j^ g^°5in"6 
eo Cr- _o 

o 

exiSfoN •d-'tx) omeS^S _^rfJSboe>0A5b>| ^KcsSolS 
^^rfs5S) ^^^ as5aboe» sS^^S. «^^a&) 3o 
^ST'Sb sSr" JXreS ^i&sSba §^o^^o5^s5bi3b^ 53b 
JS»SSb g'^s)S&)a '?>:>kJt)§''^^&\ ^*^ 7b-^?<) 
£&83 ^jo&g'o"l) ^r»eso ^-S5^ sSr»^go b^S 3o 

eo 
5S383\ J5o-D^?6s-'S;6 "^"^ ooo25«b «ci&rf 3_5) 

ol — rf o— o 

5^ Sinx:r' -cJo^wi^feoSo "SwiSS. -s^iio ^'ir' 33 
e)S5b;5«<g^ tS^4od& »-Sy>)^^^& eS'^JJ ecitsb 

6sSi-j(&> ^Kx) — 5^0 a, liSa iSi,S)oo-C3osS» ^:io Sb" 
dcS'o'<D i)«3 ^So ^^-KT-^S^ wa l)8i "SS 

<»J eo 

S$22o-0 -fetxi"^S8. JSdSS^ (^«oo sS-O 3>t 

Sb^ — 1)&) OioClObwSb ?5jj.o^Sb ^'SSe-CiaJKi 

§^;iSsSbj WS ft9^:^S)0-08. ■cn'CMrfsr'OiSb^ 3a_ 000 Luke XXIII. exn'-s^ _93 ■^6^;Sx>. 101 o-^Sb. "^S^JSj ^&i3b •CJr-'-O SoS^I) tCio 

oL CO 

F- ;*). «io«5^ e5l5(&i =ej'er» rfj'ioej^a) feSdtso^So 

CO 

,^§\ "^^Sb Wcvm'8 feJciSiKS WeSaS^ lA^S OO ?\^Tr° aoaw ar^ao. s>DOiy-> ,■53, 'S^§'"SoS' 0_2 Saa SSo1bS5b. C3 Oi0i5»n ooer»e»ioo\ 

ASoi ^g'Si ■^g'e&) 'iQ?T^tk>'38 Si.ioJ&g'o 

^"?3 cJSbaotSa. 
o3 WoeSiD S)er^& i^'qy^ScJST'KSSoSb^So^ W^ 'S^eioeJ5&;fe 0^ ^2 ^,23e)&,3i)>i Sj'-C?' a8l)Ou) — ^a :;¥><;a s^«i 73-' stoSl &?so§"» ^-o^sa. 

WOW'S cxjjCti^N^ ^So Sw aaJ&io S53o5s-o-£) 

rfXJ-jaSo tyyti> ox>«53d&>oc^ 'Scp'&rf -sj^^es^ 

I OM ■?)§')_ e5l)N)el"Sj-;vr> tt'So W«b'5Ji^"^J5b. Wo'S 

^o'ti ^Sb S)o5S»;3b «cssi?5 ^coSi x3o§>©S 
i — i o 

S Oe_ oxie5,t)s5eJ '^i3S)w2^'^£i>. "S~"w^ ^Sb ccodS 

CO eo 

^ 02 ;^0(So-0 sSa8"d&i;63 ^r^eS^ ■^^^Sb ^ooJ& 

I oo- g"© j5S®"^cJ5bD4o wKels "gj c55c»o'^Sb. Wcxm 
i 'i ;^-»^5o^50b5Sb^ — bs §^» ^sSx> sSrSo w5$ 

O?- "^§18. . hiki SS^n^Sxey* KaHo-Orf "3)§' We)8 
eo ^ CO 

r°«go;3b_^ ^^JsS^e^g §"tSSofi>^ ^JSd-eJeT^ 

_SO ■^dSow'SSb. ■S~°^5^ SiVth ^fSoSft s6SS"^ 

eo 

(v* a — CO 

_90 »b. «5omS ■53-=So — §33 SoojS'^cSSMacu §oib6 ^Scnab MdSbS — ^ooJ&So C03 ^j fi''^5x3bo Sb^^S ^S)o»^ TT'go WK^5»'^££> X;3b§' OM ?5» 25oSo-0 ^SS"^c?5b5C5)i6S xr-aS^ ^^^ 

iSb. Wocu'S sr-tSb "^^Tj- ■SSiooTT' — MciSbjS -33 

a 

l)er=& -53^03 wS?\:i ^_a3^"S~°^5i&> KOSXbioSo 
Sraff-OMO-O eej8 §^a5s5^^ si85T»eSgr"5§o;3b^ 

■SP>«b «d5b^S> fear's ^gcn> ^rf>^^^(& _2)(E- 
^ eo "a tD§o Ws^S SxpJj §exi^ ®.ie 

JiMSSb', feSdSb^SSb "aoUcS&n. 5J)o"SsSb. ^^ _2>a- ^r-aeJtM S8H— ^>o(Xin>§'"^;& S^ri r°s5j-^ 
eo cr- _£> 

a 

oL CO c*. 

V^l_^co oL ^ 

■si-»t6 sSJ' SXpJS ■53&55bs g^oJ^e)§^S5bsSb> S5b 
JS»Sb g's5_«55bs "S)o^e)§''^;3bsSb>| ^*^ T^-'K) 
<&«5 ^jod&g'o^ s3-»eso a-c5>) sinabgo l)^Si 3o 

^©"SSb. 

oL — i °— O 

§^ §5^X3^ -cSoSwi&ifeoSo "SaiSa. ■sr»& 5''^ 33 

;iSSb;3b>, « J5>5Sr'E-«oe-£)Sb Md&;S ^^^^isJ 
■^5'»»N ^oJJsfc ^-^SS ^§'»»^ Soo^'^Sa. 

djg'o'fc l)J53 ^So ■^^■KT'^S^ ftsa l)6i "SB 

diSbJSS) ^"^\&. eSSb-sP'^ 73^50 MciSbS5 zo^exi 
<w eo 

S^zSo-O -&ioD"^g)8. a&as^ (^aex) SS-O 3m 

SSbs — !){&) ox>&ti>v& !5Ji.o^S5b ^'S3e-C)a5w 
(grf ■^^3 ,1,^ OMsf^'S ^"^ci '«^'* J5J\On3o 
§"rf»J3bj «>» W^ST'Eo-Oa. ■CT'CM^CT'ObiSb^ 3a_ 
MdSo?5 S»ai sS-0^ WciSirfSo -OK'^-' o^'^ — 
k^ cJ5bo-»«oo rr=2?=^"S »SSb^ fe"^ J5i>.o-CSb§^ 32 000 102 Luke XXIV. exT'-S^ -Sb" ^6^SSx). c33M-=JS3eJ^^z?^ w» "'Sj^'^ffl S^jScpom ■'5r>,'?r', 

iJ"© fc9oco"S "80(2^ TT'tSo wg© KSo-O — &$Sl^ 
b'o ro"^ ^i;5aM ■^asS -^Bi 6K}i ^osio s!po«3 

Sj-'-cs' ■fig'BsSDey^ ^oJii;5a o)§^ »«'& ^'Svj 
&>-;^^rfa wgȤ*^ oSS'gsSb. 
b'is' «5552.(&> §^o^s»3 a35ojj_:6 e55ojj_^ eao 

b'>t -b§'43 K>cr"J33ga §"5»;5b. MeJdSj^ "Stf ^(SSol 

i$'a_ ■0S?\£jr6^DjS). W^^ifc ^?Sa /Tsi^ «^kijS» 

§^ "Soo?5'Si>3e^ — k) eSo.a, ^ ■^&e)§o •kp' 

■C3j--a «J5S> S^aioo^S) r'^o3§^0 S8?\ "3C8. 
xo b&^ cfin-cSj^ is3-»c5aj^7v S)J)-08. e^_;jdfo 

LSgyH 
feSo'S ■5-° sSbo-O ^3»i&)Sb>, feQsSiiosSodfo^jl^ ::r°8 ee5^-tfrf 

Wefifc Sjer^eSD ai»8i "SC ^^ §'§!5sSMS5b W<S?^ J5-»3 io8§ ao-» 

CO 

?>ey«-« TO^a $o^?5b eoe&«r^ ■^r^';'-' woSso 

§)2SS8^ SS"^ c5Sx)o"3:&. •r^J'^&i tSSScp 
Sjo^sfc. 

^SS>I tJciiSoSi §'§g;S» ^er'Xb ^o-rfu"gl?>j^ 
7S?r'\& a^SsfcoJi) &8'gTr' igoiSS. 

CO Q 

^Xo^ ^^^eSooyo SsSor'^ ^r°aoSb^ sr°8S^ 
Sirox^ sSo8 §"oJ5J5osS5>,_ ^sSj'^ S»Si e6-0^ 
-iSsSj-^Sbo-O S^?5£)o-tiw<Srf ■O^SS) -CSor-S eT^Si _9 

CO ^^^ *^ «^— 

sr»8iS»25 S8-08. «5S3^<&i ST'tSi ^«3iS3<g X 

iSu^^exi "^e^ Sto'CS "^j-^Sj cSSm^a «Vj:d&) •ct^SS — 

5pl?s5 s&sbSiace) ^8be)S5 ss'K'v^So-rfMtS §exis5 
^cSfiwS ;&-«(2r* arfsSboi& ©8A •e555^'e3;SX) 
Md&s5 S)T°5^ ■^Ij^rf sSrio Kj^'^g'Soo !§ 

sSj^tDsx) ar>x3g'aM ^SȤ^3 TSsSJ^Sca^iSSSoo-O Xhji&i ■jr'83 Mci&rf o- i^s gijj_rfsT'85'oS8i3^ "SSoSS ^^8. -^ 00 
^ — sS^Xej"^ ^8^^ s&SoSb cJSMrSoN^ ^ysj^ 

e/eo CO * "Sr— ey^. t ii^iT'—Ar^Q^^sSx ■^MdSocr'S) 5&r=ifr*2r°sS» «^gJ5g5o. 102 Luke XXIV. exr^-^ _9b' ^6^Six). c33c>J-»J&«ya-°2?' W» "tr-'^S S^jSct'om ■^ar»,'Sr°, 
CO ^ y 

JWJi .■sr°;d6zo'S;3b. 

SisS>>Sb>, 55bSM;3b;&>, J5jj.ox5b§^53b3 '^^^ao. 
Vo ecxM"^ "8o(S^ ^T't^) Ws^a K80-O — fe$S3o^ 

b'o 5'o'fj sSi^aij ^g>rf ^B§ «S«rf -^vsix ^o&> 
ihrr'^sSx) Wom"^ ooj-°csso;$ ^ 5S&^5l'^T3-» 

Sj'xs' 'sSS^'^'^ $oJ&:63 ^S^ »«"& ^^^ 
&)-Kj-^rfa wga^ '.iSS-^sb. 
b'iJ' «sSi^&> §"o^3m ^35Gj^s5 «5s6j^b5 eflo 

6S0 ■\ ei -^^sSdoIS^ SW2S -&r^ g'S'Ksb. 
b'>t -£)§'8 :3cn'0ogS g"5o:S3. WotSSo^ "S?5 S<5SXi§ 
^a_ -OSf^^rS^sSj. «>^^c&) ^?Sd /T'Si^ §"20^^30 

^ OJ D OL 

— ,! eo CO 

b'r- S&as^ eScSBbSSo "S?"^^ ^T»S5oJ5»Ssb^ XD^dSb 

'^S'jSboSbo-O McSSb^Sb "So«(So-S)^ _5 i>o;3b>, 
MO I5SK) ^St'Sm-" <Sr';5&B7V 3D-08. W^vjifo 

MO ^«b Kv -^^ sSjiSbS^gi^ ^o'Ssb. %9e5&i 
s5bo-0 ^3#&iab\ ^Q55bo&(&^^ ■5r°8 BeS^-rfrf 
SoS3>, ji,dBiSoab\ -^S^SbQo-tS "^JSj. Wo'S '^^ 

>(_£( "?)tx)e^ ^)o'^sr<'J&). ^iSHo htr-&) S»a§ ■39 ^&i s'StJabosb wSf^ 5S--S ioa§ ao-o 

CO 

^.tT^ -JT"© ^o^sSb «oCS)«r^ ^g'^TS-* Woe^So 
90— JJ 

oO Q — 

^K)X)\ MdSbs; §'S8;S» ^er'("M ^o-cSw'g'Sa^ 
n^SSi, ■CXr'-O 68A "3? jSoXoJ^ ^;5giS»S)Sb^ 
XjasSb?" '"Se;iS»S5bSbN g)2S^8-£) MM iS^SJv;^ 
•;52r'^»3o as555JoC& &8^Tr» :go<S8. 

CO 9 

SbX'o^ j^sScsSxiTO S?So§^» -sr^absSb^ ST'SS^ 
Sj'XJ' 5&8 §^o230oSb^ ^sSj'^ Sx.ai ^-SV^ 
•SSsScP^Sbo-O siP'JJSo-rfWiSrf •cr'QX) ■C5cr'-3 eT^SS _2> 

CO VI^~ Q— 

g'sSbwal "^Sx SloJ3bs& Kbao-O sT'Oo §"015 b* 

^yQ^xtS 38-08. WSijifc) ■sr'Sb ^cSS)S)<g M 

abjfJ^&iex) "^t) JWJS "St^S) cJSxi^S SvjiiD vr^eb — 

llbrf> ^y'S '3elbS58b-sr»^«3. e3d&;5 cx»S|j_5j e. 
■^J^ McKirf "^^rfb. eSdSbrf omq-s^ KSBdSb 
^^abser^ (§rf\'S3-jd&i — sSjSbsS.s;5o;Sr'Sid&) -^Sj 2 

•^cSSb^J(S S&r-(g^ arf55boJi> 68^ "^^^Brfa 

eciSb^S Sj'5^ ■^&Nf5 sScpSj xf''S3S'i5bj ^K3o§^ 
~ gji. 

^o2j3 ■SP'SS^ S8ia. «5Xjyi& -sr-eb Md&rf O" i^s efi, rf5r°85'oJSai3^ "SSoS:-) '^§,8. -^ no 
^ — SbXo"^ ^8"S^ sSsBaa cJSx^\ ^3^^-° sSb'ioex) 3-»8 JSnIxS si^exJTV g'sfo'53"3Sb 00 * S^—es^. -f «is5-7r'— Si)7;T'i^;J'Nab3 "Sc»(^i>c§"» abr'S^Kr-Sbs W^gSSSb. 00_3 Luke XXIV. exr-o-S^ _9»' s5JJ£jSxi. 103 O-S Xsb^ syiA sr»80 ;$!&> "^cSo. wa^afo ~=t)8b0o 
15-0 •i6s5j'9 SfcoSi ?3»b7^_S 'S? "^o?\ Kr»S 
wiooo jSt-j^"^ ■s3(ScS3boo&i3 ■CScr>-w 2idK7i 

'3"f So. 

o3 ;&as> om;53;n^ « Srf^o'^ CT'des^ owSSeso 
oL a 

cJ&o WS ^«S Ko -^^ ^8i "3g)»3j- ^o^ 
DM -So^l),^ @o<S8. ■sP'Oo 73o^£i^^So>) Mtf^ 

sr-ii) &5cs6?SSb ^eASooTS' -sr-S §'sfo>.e.>o S's5^ 
02 w"SSo. «^^(&i eSdSbsS — SXrOo ^dSj^ "^'oL 

arfJ3ooe;ciSboJ&> ziSM ■sp'JSs ^oSK-sn- WS 

cJSbogrf ^^Sb «o8o-OsS'^. Mcs6;i "^ig)» 
^DJ5cifcD»bSi\ ^^^Je)o^S8 SoJSbijsibSin |i.cS5o 

I -SO dSboo'Ssfo. ^9S> SiifS i^'j;r'^c}Sr'a5oe)OSSS\ 

|_2>0 ?^o-£> fcScebsSSb Se>o^"^cxuo-08. MOM'S S!^5^ 

^SioQiDo. Wo"S"5^5oo'C?' omS w8?i "^iSS 
— ij 

_33 -a? Mdtsbrf s'Stfaii;* rs3bs™rf"ir ss-o^ §"o 

-Sis' ;&is& «3^»5^8-08. si>8S^ jSj^S^Stt.-ct' fSSSJ^ i^B5^e)0So>| "SooKsxif^S) 15^;5Sco£)»n J3 _o)2 
eJ^^S3b\ eScs&^So Xr'S^rf ?r»i3 w^e-^&i ^sr- 
8§ "SS^lSo. Sjo55e5^ T3-»»3 "S^»lb-»^;i^ _3C!- 

^8§ TStwIjO-OsS^S^ifo eSdSfii;^ OMO-S"' iScr^S 

$)oe&i^§o er^sj^i ■S"?;3b. Mcssb^S ct^85^ So 

'^ CO 

^ eo 63 -^ <-^ 

•!3-°3 sa-0 ^r°8§ OM^;3b. «soe54o 5r>8 3o 

^Sb^ex) "gSsSMiS WcsSJrfSo sb-«S^8. «*o»"S 3_a 

W»jd& -sr^aS — Mcsfi;^ S*^^e5^ s&^S^ sir- 
Aj^c&)8bsSo\ ■^,^;5SMe)So SforfSo jS^d^?30o^So\ 

^o"3sSb KIT" «S "^^»§^ ■^g'afo ^"^^'j 

CO oL 

$S^WSoajy|_ XSo^§Or°<S ,^^^ K)§^C805305 3^ 

TV "^-O |)-^T'»)So ^SbS)0^rf» ^^^r'SSbto 

■C3cr»-0 5^s5er^ 838i\:*S3^ «ciS:-.?5 6^"lbsSi se& 3m 

CO ciL 

■gscssb'^as. 

^So "eT'S) ^r»8 Sbf^jgssb »®-0 — JXp§5 <is5j- 
■qj'SisSb^SiTT'S' wa •;y85^ ^8"?So. Mom"^ 38 

rfa e5eJ0-Se. WSvjJfo edSJS— Stores ^do&So 3j- 

asu^^ •jSo'^sd^iSxiex) ^i»8b;5>)0. "^^ 3f- 

S&5Sb\ vSn'JioS. s5So^ o3^ •c£r«2«0(S SdoSSi 

^o43 ®DS»g'ex)So>j :&ro1iSix&\ eSefSo '^sSa 
^S)^ 6;6 ^SbosbsSb\ ■s)-»J5sfo3eii3b;3b>, in-»8§ Vo 
■C5J-'S)O^So. Mooo'S sr«eo ■^o§^sS.S»^e5;3b Vo 

ecs6;5 omS? JS' Sir ^mJS ^'ao-KP' «^t55S» * "^r, eflfjjao-o. oo3 104 Luke XXIV. e>3-"-s^ _3'd sSS^^iio. ^^ ^^^35-» «S ^T»86'^ ?38^S&. b'S SosSn e3ci!6;i5o omxS\8. «ci&rf ^y^S ^"^ 
sJr*o>3tf :T'8eJ^abo-0 ■^■C5b4oc3&o;3b^^ ^3<5j-°9' 8§^ ^"^Jb^sfo. 

O — 

§^:3.;Sm§^ ^sSo-^'^JSiB^ S8A-3C> Sloe) Kins 
iSaS)^ «oiSey^ "^^0 ISs-^ ^j^3c«^^ oob" THE GOSPEL OF JOHN. cSo^ ^-^ ?6b ,53-^, ^ ?5 ?6d 55-^ e5 E~. eSSdabotSb ■SP'g'fiSSxi ^o"SSo. SP>S'c^iS» 
_2) "S^SaMSJ $o"SSo. 53-»5'c^ "^^^ cJSxjo 

3 -iSsSoj^Saa;*^ 73^3* Sty S'S'T^sb. ^a»>|_ F- cS5b5o5J'e5£&. e5-^§'5i)oa& ,^"^§o-0 (^9 S&;3o 
J^c?iS>, ^^"S^§o»)^■^) az3"g3SS "Se>o'2_ McsfeS 

n_2) 8o-rf'^Sfo. «iom"S McsSi^SS) 69oA§'eo-S)rf •ST' 
D§Jg)0-0s5 ^jtSI MdSiS "^^3 aoy^tsSo e?. 

+ D C'-iQ — 

«5X3-ji& e5o,^sSbo-0 e3a^goa§ 5S5Sr»s5os5"S 

eSdSbrf ;5agr'^Sb •SJ-'-OesX). 
0>t Scn'SS^^ eSdSS^So Xb8o-0 T^rdiigao^ i5bo-0 S&irf^ioJ5J5JS» §\^25 §'\^S& sJT'oScJSm . 

Ol ^ '^ / CO 

— O CO ex. oJ Q — ^-^ 

fe^ ^3S52l;6S) ft9&i?64o5o cSSxr^JS^exi ^0 np- 
6a-»9"^s5JoSbo-0 csSr'WgSeJSfoaoN '^bcS&ow^SbScn 

^j,{)3 — «er»2^^ ^SoiS fc$ 6l)c55b--sr° e» 
_g'sr<' Wo"^ "g^^S ^&)S_§Sao"S^ao. "S^wB 

§8. e9'53s>iJ&) eSdSbsS — (^s5^^;5 ^jS.dSr' _2>3 

■531)^ ■^S'S) ^«sS»s5» ^'^_>^Sb. ■s3o^l^)<S;5 -sV 
•sr>e£) •^-8^c3&o"e3 cJfcoSS. ft9a~j.c& ■sr'iC-)— _2)M 

■sr°>, ;5b. Wom"^ JWOo ^:i6?<S> ST'lk) Sxr- _»)£- *^r, «ci&;i. t'^S', Mcssb;*?;^. f^S", ?'i. § w^Jtt', ^rabsTv ^Srf ■st'S. 14 oo>t 106 John II. "S>T^Sj-«.yb _2! ^Q^Sixi. "^^ ftSd&rf ■^sS-se) -^r-d) S5S>5fc)§6 -^.Ss ,Si^ ^'S -SO- 'g^;6S) s35 l^SoO jSf5£lo^N ;5b. 


o 
^-cSx^ti ■cscp'-a— sji^/r* er^g'^SMr^ ^t'Sj 

iJ CO oL —o 

Q — <x) oL CO 

3^ •sr»i5J» -Kr-S^ ^^_^,ab. w?3^(&> '^sS) ■cSin>-0— 


3e_t5|M ■Scp>-0— sjeSa/N^ ^^^ FT^-^jS^vl 33 "^"^03x^50. 3j- as ^?53;3o «3 ax)2Sa3 §J^gTO eSdSirf ^^^jjio 


^; "Sabs' f^^jo ?^.3o\ 'SoW(§0'CSb4o ■3oW(§o-£)a 
-3J-°-a — ar>«S ^30 "38b&&73-»>,»» ^3-»8§^ 

:63 &5ci!S>;5§^ ^©§8. (iSa&,^ — s5-0\ ■St'J^o 
3^-2^3 -^r-dS^ '^^^fSs. ST'OS 55x3^ «cS5brf ^m2S »S-08. 
o «5^^»(So §"o^;a3 ^D§oi ^ ^.;? v^ b'o •ST'iij. -^cSSSii "SooJSio Si~&r»rf^ (Sri •g>'^iT'<r> W^e-JDo^ "gol^cCi.* rab^oSsS^S «cSS) 
~ a 

55bJso"Kn'(&) ^cSci KC)"Sci!S>S& ?occoex) Sl^ b'3 

Q — ro 

4oS5 cxx)-rf\oooo^Sb. e5_'S5>si& |)8'53'ji53b ■CScr' 

■O — rfsSo\ ■SoW(go-C5oa&3 wd»§^ ^^^Ss. 

«3 |)Sa^"^2^-!y — ^ri-7V WOj^cSSS ^efojioVb' 

W"^;3-f8 ■534o!r3-t|)-sr°2 c3&oo"S3b. |>®^<5 ^>f 

;Sc^;6^e)oSb g'sSo^S— e523^,^,acrr3^e5^ "St" 

jya §';3b;roS£u <ScsS>»' Sr^"!^ §o;5j'ao2;5 
e&SS riS^ri^m — s525"B^ey^SSbo-0 S&oOS ^ 

^rSo ri^ri^tx> eJ;iS»ai E5xSy\feo •cSj-'O— b'g 
cKb^. -^Sd&^Sd&oJS) ^ g'SiosJ»SSb\ 'SH^ 

!S3— |)©'i3^ 3sSo>| gjsN^g' SSmSSo"^ ^)^ Wo 

^«» tr'!9'2_c55c»73-=\^3 Mcs&sSSo ^^«^S^f5 
»s5bj -cSJ^-£)©rfO ^sfo ^Sj>,rfoi&;5 sSabjefe-sj-^ 

cS5bDS5b>j_ ■CSi-'Sbtfa Sl23"^ SK'^ Sj'S^ ^°3^ 
&>Tr'\76?i ftsSaS^ ■iSS'isfe. 

^8er^ -^g" Sijy!5^JSB r®7?ab. ^J3d elS -Z> 
69§'jj_&' ^o'SSb. »om"^ ^SSoSo^ ^cs&ri 
§5^?«>3i*Jl 65 3-:3-»s3^sS»;5go S)oos5w.S8 ^p-", 3 ^i>:)ioJ5 Mo ' ^P'gsS^sSM "SMJSex3§^S) ^oiooo ■ST'-&r'o'^ a»S -tt-ooS^ fj&o^. OOE_ John III. ■S)jT^^^ 3 S;J<^sSbo. 107 «3cs6s5 ^Do ^53^ "^To •zr'S ■^csfiocSs ^8=^3^ 

6_ 6§oej§^ ^^^;&). (3ixr^lS>v Sba^-r-tfsSio 

^o^S) ;i)3-«"^§) (h^sixtX! ■55'^ was TP'SSooSl 

<r- 5r>K5 sr»iB» Mo-CSbe) sfciooSG SoSiS. «lXj^a^fo 

^^Tp'^S>38§ &p3o§^» "Sl^oS^a ^-"8^ ^Sy^ 
f- ;5a-?5&> ?y»S &^§"» ^C>8. WOW'S »oeS> 

"Sen. MciSSrfSo "SDcSSbS'^SoSSo. Wcod'S « 

CO 

a&i^S) «5rf ;&>Sr°5i>Sb t)0(x)ex)S)8^So. ftStf^dfo 

CO CO 

g^«-c3^^S> «9o-^8SS>(_ ^^^e).«)Sb^ a^^So 
RSoA «0<Se5^S3O-£) 5^€)"^a fij-roo rfb-^e- 
7r«8 acn'g'ex) -;5®"^Si ^3^8 wood ^JJS^S) -^sji 

CO CO ^-' 

Oe- ?^JS»ej.3o W^ -sy^dS^ — I)j3a omS'^cSSoo-u) 
02 ooiexiTr' ^dSo eSJSS ^"^nSSo. — WOOD'S «3d8brf 

CO O <^ 

,-;r»,d!6w<S cJ5b3;5N2S3 Kf'«§'sS» ^J5o§"a8. six^ ■sSSJS^dSJoS w^^ifo ;6r°i&i Si^JSxej 
&^ Z5^» ■^;5"SefoJ&?5a ^3-8§^ i^jSdQ &^Six 

— o K^ -Q — □ 

^"^NoS). "S^W^ cS5bo-T>?5jsX! — ;ie)0MSc5ir'Kb _2iO 
<»J £0 

f5oB65l\S5S»ex) ooj-» "^sr«ejci3o3Sx) S'^zj'SSo fe^ 
«®ie. wcxo"S eSdSJrf els §'§«si)"^ ^^r«e) _3 

Wcxm'S McSSbrf oSt^cSSjoJS) aiSj^^'^^er^ -2)3 

S)W^^-!i&oo-OQ. Mom"S ^;3o «i>oJS8S)»% -sV 

JV§» KbSo-O •?6-»<S\§ S)o-c5o^fc) eSciSoSSo W^j^;5 
■^rfoJ&^e^sfo&N «5i3oA eJ'Sb ^3-»8i W?3n|Ro-c5:5 

3 ^6^sSx,. 

S5§^'^s5b^ "^OoXw ^8;^cS3ba&)So^ cSSxr' O 

&sc«orf ^y^j^osboeSD ^;5c) s»a§ ^-^_^ — L_s 
«&^ S)$ ^^» maJSsoo-o E6-ev^s 2r*j^soJsssa 

^'''^gdSxio'^"^ Tva ^ 55bSbJx>Ci&)So>| ^)$ 
^^\,^. ^Sw— ®DS5"S7r» S8A ^JS'S^ 3 

^8b5_g!5'Sao'^SSo. Woe&So S§""^JSm— SS»:[5^ 

■Stt" fcl^^e)SSb,3b-v eeS;$wi3b^>v ^)^"S"^ TT'X) 
Q— CO CO oL — ^ CO oL ^^eo 

en ^^eo oL — i CO ^^eo 

&SeJd5c»'^^ d&ari^a. Sxr-Oo ©sA ^|3^'3 3 002 108 John III. 'SyJ-'SS-S^ 3 ^5£sSoo. ■^jr^^Sbo-O ^.-cSy^'^xr- ^a^y_&% ir^^tyr' 

■j5-»iSA.gS)o^-sr°^ai» sir- ■^iSU>Soo Slij^So WoA 
0_2) g'So-CiOo. ^i-» •S5oWoe;S'S:S sr°^3 ~^S5b tXpS^ 

•SSomoJ^'SjsS ■s3-»i3a Sj°5^ ■sjSi'^ ^en>Xo 
o3 SaioJSciSj. s&8»^ e-^'^'aooJSio-O a?\S zr""^— 

oM ;SmSo ^er»?&s5 c^Hliro Wer'XbiS 55bab5Sc 

5T»&So>j_ ^So-rfg" K)55(> £§^;& ^o"^ §^SSo 

Os_ Sd^zjJS s513s5o ^DoeSoS'o^ "^^i&i «y^^J& 

,^^3oocS)^ cSdi>j-'Ko'^— «c8;^;5 (SS>oJ& °^^nS 

tf'^g'aSo esc&si •n^^T3^ t^iS^w sy-°oJ&4o^. 

or- s^o^'t^. e &fiS^ c&SSo^ "3e>oXc> ef-^g'sSo 
^cif"Srfo£i);6 '3e>o?<ig'o"€D ■&§'433 tDSr<oTr» 

eSrf (ijiSSDex) Kao-tSwS^g' ^o'^ §"^553 "Soo^o 
_30 S»a§ ■tT'i^). Wom"^ -iSele^iSb k8So^ 

— ° o sJP'oeSD&P' ^0(S8 ^lOCilg'o'^ ^T"^^ cooo _s^ 

Xb8o-0 St»sHSc 5J¥l,'!^^'SoSb^ <35bo-^J&ejSoSb^ 
STT^KsSba ^"^iSb. WSJjdk) sr»ifc Sr^Sj^Sb _2ie_ •Kr»>,5&> ^ea>. «5o£50SsSli>| WiSSSrf SmSI ^fSj elSSo eS^-"S'i3boSSbo-0 omSJuiSS^"^^ tvS 

CO Q — OL 

CO o 

■^-.Sn'Sbefc « "=Sjo<S§o5ir«bX) 9^'MSbo^e) Soij^t) 
ol CO o CO cr^ 

€0 

•;5o^r'ws-"5o cJSDo?SNa. McJJ-irf "^r°-tS\E6'^Sb 3o 

J58 ay's ^TT'^ifo. •55o-»£)0SSbo-O ^^sr»a&i 
^Scr» •(Sowo^^D cSSxocS ^5o^S)oS) «b8o-S) sSj'ij-" 

eS8 acrJSSbocS ■eT'JSb ■CScn>^ ^!^» Xb8o-0»^ £i"^ 3_2> 
■cya «b8o-S)a>, i5-°(S\OS)o^73-°\a&i. tsoxi'^ 
(Sa^iki^\ (3a&>;i ■tr''£,^&x>A woA5'8o'rf&. 
esasbrf ■^'^s^sSx^ woA§'8o^^3-"ifc — "^^afo 33 ^S 


"a'^ §'o^ "^tgjjfo 'S5oS);i syik) "^^S 55criJe>3 o5s>o 

OissSgai^. 55o,^ gosSj^JJba /^,,?X^o-£) WcsfciS 3> 
^©i •i5s3b^Si>.3b>. cxo^Sb. &5 SjsScpJJbS 3e 

CS500J& S^^^fSJ&jo'^ ■ST'Sii Sefe E§^a» g^wCSi 

Wom"^ "^^S) ^^sSx ^3-°» aj'JS »ex;-»b»b. * "^r, §o55j-(3oai S-^cJibeij -^». ooj- John IV. '55T^s5-«;Sb b" s5C>£j5c)3. 109 b" S55^55a>. 

Q— CO 

to V-^* m 

o 

r-«ax> §"^ §"tfSo sjpai "SC>o-&0(g8. -F-"w^ 
^ CO eo ^&>o_^(5SX)^sfo. W 7355o'8cS5oDa^e)c»orf I Sio:6ifo '^^^&o7r'\&'^ was^ ^d8R cXfooo"^ 
i^^TsV k)^ bSo axi€i\ c35b30(&)rf3 WSoSo 

CO xJ 

&So ■^£5^073-' ■^rfj sSbd^N iSbcooC eJ^^ cSSbo 

cjL. en CO 

0_3 g'ejsg). -^ Sb.oooQ rfJ'SJ OM-SV^ eirf SosSJ'?^ 

CO ' *^_^ Q — 

o3 «>oj5bgo ^rSo — -^ ^)^ cF'"^ ^^©3-»S§^^ 
Ob' 88A ^r'S^S&^So. Woii"^ "^SSb ox.^ k>^ ftSoCSoSo 65 li — k, ,'S3,^ 0>t 

^-7v° ^S)N,©a ^DocSsg'o'^ fe§o feioxJSoXoeso oj- 
<§^ S)£)i;ix5ji& e _^— ^ ^^^■s^= b^ ,^^ of" <^y sis- \VC O0J-» cO -SO — o — o oL 

sSiocSo Mtt'^o.-CiS. woco'S «t5^J^rf '^c^^v 

e<b;5S «cSS>f5§^ S)l)'?So. eo&So ^S5o — _30 

asboJSoSo^ ;&r"^^"^ "S-^Soots^ «5o,^3 eSG-» 

aoro"^ SiS^iW cS5ba-«J3bejey^Soo-0 g'exi^oSb. 
Wom"3 S)s3"^?5 «tr"^Soe>ci eSelS^SbSo^, Sefc _°)3 
ajDsS' so,&^ ilo^s WTj^^o'^ 's^£)js» :6]& SSm^o^ ■sn'Oo eeSS^^^i^ ^«5gac»§^S5oS-n STj^^o-a' ;6"SS)» e"^5^ '-"S^^^^ssb. 


_9>f xJ oJ — o ex. 

'3ScSSb^»o;i3 eSdS.-.!6^ S5S'?Sb. MoCfcgS _2>a. Wrf-TV, c55bj-°Ji)e) "arj^iS^^^S? sSo-^gsS-^Sjo. t'^5', rfj-. 110 John V. -SyT^sS-s^ >j ^6^sSx). ■y-W^ 43 I eJ^ SSoaf e:^ 3o xs' wa KSbo§^ ^^^Sfc. ■ST'SS ^8ey^ 

3_3 «csfi);is& ^ifc§"S8. WckM'S e5ciSh;5 — "^^ 

33 g'ejas ^3^8§^ ^Ib^^. "S^zjiB 63 §^ge» 
'^§'S§^'^§'(&— eSd&sS ^8So-C5b4o§o ^osS^ 

3^ ^Ji) ■sr"8§*^ ^S)^;6"^S&o^ — ^■^^ Sio&s5s3-°S) 

©g- ^?5o^<S5bo.^\ -ST" ftS;3-«S^o cS5bo5S>,S. 
3>{ Sjo"^^ •KP'eX)^ "SiejlJ^ eSiiosn>«J §^^"ff-"ejjS» 

o*J CO C^ ^>— oL 

32 T3be-g^oi>:'K3-°>j4lj ^^oJfog'o'^ — "^g'iSo S& 
3o- "^. txr-li> ^3 «o8o-0 — < eo 


CO eo rpo— 


£0 ^"0 «dt£)rfcS5boe5o S3r°^-^s£30OTD8 

b'o rSo(& S?S;Sxie>o 3£)^ab. w^^5&) &Scsfi;5 ■sr» 


i^V. ^0 So«3Xo«o53bX) « Q — CO 

«3 e5 


3N 69Ci)\e55S5oOS5bS5i>. CO 

eo CO v_y 

ikiKai '^S" ^^■^lO c55coo"3:3b. ^?So c5S>3-» b'2 
2^d8oS5oo-0 KSBfSSiSo S5^^;5S (iS(§ik> 233S«i^ 

ftSeSdfo 5&N,Q sJp=o?52 cJ&oolSSb. 

— i — ^ '^ , 

es .'SS^p'S — L ^^^■:^> 7r»£)e) =cy'sS5' 5S»;3o'^ b"?- 

!5;S3S> tSdSi^S^ ^"fe^Sc). cSo&i— fc$ 'S^ >to 

^"^v*. « si)SSbJ¥i<v^ ^sSo eS?55'''^ ^&^;i 

rfb-io ;63o -SC)^^3Si. sSdSSx «<SS.rf 0000 >tO 
— rf CO al 

7r>s5i!:> "gOdBo "^a^a. ^^^|§ WeSsI c^M-S 
X<Sc«c>e5^ ^C^55 g'S'^'Six' T5-°a «o8o-0 ^3^8» 

six weSa ©(g'^sSS esciBbSS^ ^1)^8. ^rSo x3- 

X<Scssb W^ ea «So^ "§ex)^§^-S^ XSor 
tSdSbrfc35bDS5o^ ftScSSisS oociO^^-°!5oJSe55&\ rf£u8. 

E^S^d;5 elOo-sT'eJ (55bo-"?5oe) "SSoikiX '^S'iS O 

Tl^ CO 

OX) ^aS,e5^ ■^'^■;3 wsSmS^ '^g' §^'^»j §"«£& 
■sr»ai WoooCti ;S3oioaiS»exirf>LD. -sr^JSes^' 3 

CO eo 

^ooCtig'o^ "1)S' iST->el "^-s-°"^§'^;je&i Mb" 

\— / CO eo 

CO ^^ — y John V. -^yT^^SrB;^ >^ SS^iSbo. Ill sJP'o'S;* wr^JJ 5S»a>^o» a^saoS t3o^«5^8 

L ^^sp> l)Sb g'e)Ro-rf2o"^4o?3^& s^Sn 
r*^aer^ ^o^ §"55§5 TT'So ^ s6,;5b5^SiS3So^ 

S3«3^ aD&i§^a ;55&)^55oa wg35^ ^^^5fo. 

oo Wca^"^ M Srf55bo«3 -^^y^SD $o"3sSj A'ab?f 
oo §^sS3io fego eSK2S3 73?-^5J ^oQ:^ -sy-SiS^ ^ 

«cs5is5 airfs^ rtc-^si sy^oa;3 •sT'ai "sadsbg" 

«_S|«^ ^oasa ss>§ a>§5^^ i& feso roo 
OX ;6s ^ib^sb. e sSbaoJ^gifo -^2, 5^'*^ ^eS? 

^8-u)rf ^3-»d&) ^-^S) cS>ba-»£5owS3 "SS^Sfc. 
Oa- -S-'wg b^a ^^Sbtf^ ^a;^oefc;5 c55ba-»Ci) 

02 Woa>"3 ^T& — 1^ &o^ ox>a 558S3 ,§,<3S> 

m8HSo73-"^<&) "^ssbSj^ wa?\^'Kr'>,rfS ■s3-°8§ 

oo- ^2;«^g_§^^^SSo. -s-'w^ cSSsT^ifcexj fes 

tSigd SaotS:i'S'o'i:i McSfi^i TSzT'N.elb s5J5bex)tj 
Of^ -g-'a^ ^Km — S)M"^ S)Z!"& "^S) SiT'S^ 


■C5J-»-CSb"Sir" 69"^ TT-a 6^o^ko eJ'sfo ^S^ a '^>3-' -sr-fSs SosSr'CsoifosSin «er'«b '^^Sb Soo _2io 
Cfcig'o'^ eSo^ 5os5cr>ftiS r^SoJSo^ cT'^b ^"^j 

"S^!5gaboejSb feScs&sSSi W«b^ei3v3bSb ^jotfoS'o-SO 

Silo's "5~°S5oTr° _3_2) 
cSa^^^ &o^^ c^?5S8^ /Sy-g^tJSbj gosSr-SoS 
fCiaS «i^_>|Ho^Sb. Sorfj-«SS ^^c^Sitf-rfS ^T^ _a)3 

s&o^sr«»i »l5s?§:Sabo g'®Hc55bD;6s a. ^&ik> 
S^s-eT^i ■cr>r ;3btf«s3bDS50-0 2§^JSMe5^§ 
;5-£)N)CJ&>7r'^c&i. Sk"& aa"^ ScpS^ ^^^a SH 
^Sfco"^ — S5b^«fcex> ^^a SSrfj'esia 5^«5SxiSb 
»^feji>DS5oS»^ a^sr»«b j§S)o'^^i>:i^o^a\ 

K&cssci s6^rf>|a — wa ox)"<i3s>& 5&-''c?° ^.'6^a 

8§^J&)Xe)sn>2 cJ3bs•;3-•^(S^ «er»'7? Sorfj^abSi 

'Kr»^(&>. Sfc8a^ «cS5b?$ sS3S-i5S,cSJ;5cr«b2 (35» -S2 
•;t»_^& XsJog" fe^s- ■^cJSbo^SJsfos MdSb;6S5 
«s^"s^fJab3 oi»^s&. SiSi e5^SoS)5J§'o<S _2)a- 

■sr'lA&^ woM^i s5^ ■^§' s5^rf\a. tt' 3o 
cSSboeJtJ ^^ ^SioS>, ^cSS)"^,^ "^sSb S"^ 
i^"S^fJiS» &«>^ ■^^•?r°\ sSb ;J;3b\ ^o§j;i eloi(% 
oa>-c5^"^7r'» TT' ox)-rf\;Sb "^Sb "Selo^Sb ?CS5bg' 
■KT' Sai^ -sr"gcSS>"^<3fc;S^a. ?Si3b^ KidoS) 3o 

sSm -5-'J5b. ^;3b^ ?68o-0 ■^^So'^^ "^S"§' 3_9 
a&> g'ejafc. S5b8a\ eSdS^si rfSo. ?<b8o-£) -^ 
iMigSto'^ ■^iSjiCSM -fieJesSbS) So«3Xb£S5Sb. 

su'jjo ST'^sfo smSI r'oesaa ^olj^s^^jifo 33 OOO 112 John VI. "Scn'S^,^ e_ SS^gjSbo. 


■So?S §)'sS"ao cjSoDo'Ssfc. SO'fto MCSbrf "SooJC 
?y^^O(S §^ceS -s^ejaia -r3oS^fxo-i3b4j5o S&Si 

iJo^S, 55;3bi| ■SJO^SiSi rf3o>, «c8o-0 ■d-«iS\5ao 

^ -sn'e)S&o^Tr' e3d!Sbs5 S'kij&i S)S"^Ci> ?5d&rf 
3cr- <XJ-o-ija» ^lr»JS"^ei). S&a?^ SWeS^ MdSbrf 

3i^ ^i^nOS. "^^rfsSMejsSo ^e§^^^T3-'^8j* 

«i)oAg'8o-tSoo 5S^8ca»g'a&i cIsJ ■<T£lci3oTT'^ac»s 

1g)g'(& ^S^Sccf sJP'o'S S^pOo ^er'?6 S?"^ 

b'e_ ^->'(&> ^3oJ&g'o"f,7 WcsSbrf ^^N «o8o-0 ^jr°,"?) 

— ,! 6J oL 

—i ^ — ^ 

s5s5bS'^3 -i^ sSr-feoej,^ ^e;^;<3 ;5SJoj&)f5a ^joCfeg'o'fa «cJS)rf S^Abo ^o5^« ^Sirf W 
(&N«f^ej;3b ■cSJ-'-u)8. Wom"^ ^&> °5?5^l5 3 

"gsb. Wo3-cd&) cSSxi-oe5j£) 'Sjo5ki"?iSi '^iy •s3Sor V 

oJ Q — ^ 

o ci — o 

Sr-sSx 6;S SooSi ^-SSo^^ •CSt'-O — biio ^"^a^SSbD 
;i)» |>8?3_3.5^ ^©"g.'Sb — wooo"^ cJ^sSb ^ao e- 

esSa §^^o-C3b&)5b fes X3€)^Sb. WoJ5og6 2 

|)£)s3^_;3-°8e5^ ^Ss3-°5foSb^ g^o^dM §^0^ 
3bo lg)-CSo^§^^ §^»5o OMiSj'^Ob fe-sr'JSaboo J 
6^~lbex) =cr'e)^3 ea&rfSo |^gbc_gSS)o^»o. 
«5ciSb;5 'SJpcejey^ '^g'dfo wrfTT" l)"S>T';3b "^Ifcesb o~ 
■i3''?r^r»JS»b2rf Wo^^dSb — SIS'). 5f ^?5^ "^^ ^ 
^ifo-CSo-EP'Si dSb:6£) S^^ex WoM£&s5b\ ^o&i 
■O;^ ^•i3e>j;3b> g'SR cJ5co;5>,D. Weed's cojoeJ 
sSboSi 0(mS) ^ J&';^^.0 65c»b;i§^ ^Ib^Sb 

63 ^cSSSoSSa ^^\S5b WXvj5&i ab SJ-°-c5b£-oraioi>3 OO 

9 
=CF'er» KfS dSDao"S:3b KsSbS" ■e3§i So §^o"^sSb3 

■C3bg-0(S8. efi^^& ^^ e 6^^TO ^ix> 00 
TO Sj'i&e-a cSfe^fij^ ■ST'Si ^(So-08. ?^ge 


sr«8 = oc»s\'So;5oe5 
i5\ & si^oSsS ef«b o_s ■ST" Ob 

•SP'lJ — ^aoS> ^sS.xSJJSootT' S>o?\S^ Six's'} vo 


»8^ej SaHSfJ d»b:6ej MOMiSb 5""&e) ;&>g'^oo •d;5b§3r^-Og- •i3"a^o 

-g^wS « s5bSbJ¥'S'->= ^<& ^S)S ^^f^A <^^ 

eSsb^ «5«53-'8o-.-:5;;5 cSSbo-KT'^tfS ^a&?. SsA 

'^-^ O CO tf^ 


oo_» John VI. "SCT'SS-S^ E_ SSe^JiM. 113 ^■»\j-»sS» fSlx> :6rfM, 25,55x1 MsS©! 'S&sSr" $o 

£J V_> CO ^^ 

(§8. «>'aiv(& -fei§'tj-'®3S) «a»"3 ^s5o -sj-oa 
no- SSxiSi ^-Sy^ c5Sboo2S '^Cti. 5S38S^ "^g tt'S 

(^«» txr-iS i^ifo^ « iS^"3 eS'^S ^^^ ^ 
_5)0 «oSSi ■CSJ-'-O ^CS&S(S8. Wocu"^ OcSSi^J— "^"^ 

«s!73asr»:3-°;s» esdi&rf SSp§«» a^i^rf -o^ _30 'S-'tjB 

eo ^e5^ ^'^%0-iS 'Sl&i _o>3 rfj'i^&j ^■^^ ^1^^ ^asS^^i^ KT-SS 5""|3 ^So 

■si^ik) was e -orfi s^"?! ^^§;r- ^^'^^ 

_2»{ s5-\r»J^^ ^^Sb 'S&So^cr' 55-0^8. W^^ifo 
_3a_ ^3^^i&. OMrj^<Si s5-0^6sS3 a8§8. eo 

Wom'^ W 6^l5e» ^^o© ?J^^ si^o£iiftos5o"^ 

fc>i,-»o5o43s>>, s$>SosS.g5os5j'«3i^ SwSo om^4o 
fcx>j6o43s^ ^23S5d» r'Si TvO i65o^ ^23 

eo ^^ 

_sr- 18. WoC^So ^^ — ^^3 ,£^d& ^Jio'^ 
3o ■di'ij «>» ^3-81 ^5fcg_g{$£)ci-Sy^So£fcrf ^r>{6- 

■s-w^ "^sos -JSJ-o »;*:> o^cao^ r'^si 

3o 10-^^ 


eo eo e3-s^9'S»»bo-0 cS"lbsS> ^8?o-Ci>4o5o Sbo-O J«-So ox^^'St&> Wom'S ■ST' e§o^ «3 

o— eo — » 

•^^^^ ^30(&^o^ e5-5-°5'sSB5foo-0 SR er^g" 33 

25» ^r»8§^ ^"^^Sfo. ftSoCb^SSb zr»e6 — Sis' 

2ScS5b^c55c»sS50 sSSisSa^iJo ^jSj 7r»S5^ ^S>^ 3x 
;5"^5S>o"t3 — "^Sb ^^^ 6"1b2 c55bo-5j-^RSb T3-» 
SmSI sS'^^y»X)§ «S'S ^^i^awSb^ S'w 

SS» a3^^^&)»b^ g'exiKeSs. Wcxc"^ S>r>e& sSSb^ 3e- 
vSJ-'-O cJ5boo(S»^ a§'^§io-rf§' q§TT«^?5S S)J'6^ 
■^SaSS. elo(S, •sT'So oos'^ ^^9;r•^^S3^ 33 
■~-» S^ai s6-CSa\Sb •ST' SmSI eS'^ ■53-°» "^SSb 
^3olSsScr>,^ab3;ab^ ^4§§ S^S-^d&iSb cSjotti 
ro'ti rfSb^ «ol)rf •CT'O oc»-tf\^ TT'S ■sr' 3j- 
coj-tSx "S!5"^-i3be-fc3§o M^-'§'aboSbo-0 sS-O^ 
a5booJJ"^<&. ^Sn •ojoIj^S ^o^&j OM-tf\ ^ 3f- 
JSo'fj— MciSb^ •;t«§3 om-0;^sS c56-^&ey^ "^Sb 
^SJoS^ ^^T'iJor'Sg' WoSg Ss;siioeS3 WK> 

■^tf ss'arf"^"^ Sjo(abro"f3 Ssscnesr-ia j^-^ Vo 

xSj^-O eSdSbrf cSSboCti S^tSBxo^ ,^©sp' 
&s5 sr»a o»-^\^ c*&o;5^8 "^So Wo5§g 8sS 

•^w;b3_-^ab «-s^§'JX»sfoo-o 8H;S 5""Sj-^ Vo 
eo e^Q— 

dao?S;Sb Xb8o-S) 75c30«b»3cr'— c»a-«csS>;5 ^x»"^^ 

eJSSb S3SsSx3 &D0c>?<)JSD2i» X-jy. Woe&^eSsb— 

"^Sb feS-g-'^abjaboO as c55mt3-'^;53 octn>c3&rf 

^er'Xb "3^\Ke)JS» sSOSS. "^to^ ^j3o— la's 
oj eo 

Ot'sT^ SWi6 ■(5f3?<S'o<S SSbN ^o&s5 ^o^^"!^ 
«5«fX) er»?^'^'^ TVS ^ SbsS>«3(3C5So5Sb_^ vt'Sm 

CiiSb. 5Sb8S^— SP'tfo2SeoS.^ '^qga ^55 "^S^ ^X 15 oo3 114 John VII. "So-^SH^ 2 s3?J^S5oo. ^e_ .oS.Q •sT'(&)S3\ ■icn'S»Si sSsSo-iO^-) (&>. "S^S 

b'o- cJ5boS<^a. "^Sb ^JS^ ^"1^2 cJS»-sr»^ab. 

XO e5-s^9'^S30-0 aRrf '^"Ij om"^. ^s& 63-5-' 
^xi»Sbo-0 SRrf JsSs&Xe) ^"1§S c^Sjott"^^ 

"^SSb Sj'S^ ^"^_;^a ^Sio'fs SSbiSb^S&sSr- 

Mb* aj-er* ^;S5Sm §'8H c5SoooSIj&. ■kt' s5ir-o^ 
a» ©» -KT" iS^six WtTT-fii 3f5gs§J5s5b3 rSf^ 
cSSoDsS>,a. eoa'g BrfsS^oJli e^S "^^J&Sb 

>t>t SooJ&g'o"^ T3-» jSt-o-SsSm SMSSbs-iV* ^83rf 

KT" St'oiSsSm ©0 -S3- tS^s&a «r°'^sr» 
eki 73-"dSbofiiSb>| "^5Sb ■5y»S)c^&oftS^!Sb^ »e»^ 

KjS» ■^SSbSb^ Ifoi^rfw ^O^lT^SSb. Sb8»>j^ 

Xcr- rf5S)>, ©■^;r»(&SSbN ■kp' zSo sISo-CSbSb. Sja 

«"5-^ssi»Sbo-0 55-«5^^ 5"TD^c35b3rfjj^a. SXt" Xe- sS^a. 


Q'^-ST'ik) ^30 oJhJl&^Sb^ 6_o ?&ey«^ l)B» ^^^ab KsbS" ecssb^ ssSjOgwer^ 
W'^SoeX! OS — ga g'§s$"^sS s&rij lySi So^ifo 

a_o a;$K«2«0 'sSSie. wom"^ ^?3o ?J;S SJvgexi 
^0 ?<b8o-0 :i5£9o?<(8bTr'^Sa 5l;ie5^ ^38R — §"02503 ^-SJ-^tfO -^dS^ ^"fe^sSb a>oe&> 
§'o"€3 ^S&SsyOo abs56^ wa»^ ^^''^'^ **°^<^ 
?^o-t5^c55c»^^3r»'SS(2^ «>a»>, -SDoSi3sSbo-£» 

««S OM^SJ ^32^5oo^ ^ SSjSbSiaeiSoSSbN TCT"- 
O CO oJ 

"SsSbS'So "SO « «S8bsr»e5 Mcsi->S§^ ;6ik>^^ 

CO 

d^^fcjS oaj-tf \OM^5o7r^ •q~° ft9S o3"Sno^ 
sioa^ ^£)"§SSb. WOJ&55 E-Sj-SSb ~=£&6o — s-O" 

"^3^)0 S5rfT'6bJ^"S;$ ,I,?S3!6» "^iSx) SS)o "§eM 

SSb. WoSSoSo ^fSo — "^^ '53"a>| oifoSboa^;5 8o 

StoJ&sSb ^t5s-ej3-ao§"S^t5- Wom"^ ao'eJ^ 

—i 

■^raSo ^B-Sb r3S«a-^J^» 3-8i (^8bS_^?5 
SX)^ab. h-^xy^Ss S6s5b-6&^S S!<i^8St'|5^ 20 
<35c>3-»r5-'SSb NbSo-O §.» ^C)"§.*> ^ooCaS'o^ 
wSiSo a"aiO(&sS3oae5^ ■^§'2 e5ci&;isb es^^ 

2 s3JjSs5bj. 

^o'SSSb ^aotSo^o't^ cS5bcr-»J&eX) ftScSSbtfSSb -TSo 

©ej&HbioSo sSjsSSm^ "^^ ^^oSb. 

eo 
IcSSWoS'So dSx!o'3ab K'Sjg' t3dBbs5 ■Si''?3-°cr«j5a5 3 

JS»e)Sb ■CSr''^§"t5§o om- ^ws£» OiS-O cSSxn>^ 
csBbSo "3^^ ^30«ii5'o'^ wSj-SoKsSsoJSi rf)0 V 
5^^355 §^8 «S^ftCSS3o{5b ^2''^ ■^■^sr»'S^ 

h^ «r*rjS»«So 69?6«»S-£SJr°;5bO eScSSb^^ 

—1! • ■^r, s23"Sorf nob' John VII. 'So-'^^ASb 2 ^£i£jSm. 115 ■^c5o Ito' tSoSjcjSjjSm ^o^_jdk>sSn 8iJ5"^ c5&o 
2 i6^a. eJ^g'Sio aosSuSX) "^^li,o-x5 "^J5£&> wom"^ 

CO 

F- KSo oxio^-" 'S§'s» -syS^^ ^^n;3o. I)43» 

CO oJ 

OJ Q 

CO 

OO 'S^zjS cS6j-'£&e>o — WcSSbsS ^5^^2^ ^"''^^ 
2i» a ^o2So?C«r^ ecsS>S:3b ■38bSo&-» ^0iS8. 

0_2) 5S3^^^ « «^-SsSS3-«a8^S»e)e5^ Md&fSSb XbSo-O 
Soij^l) ^CM«oio rST^^So. S^oHOo — e5c«os5 

OMSXjN^iSA cSSbo-eCSoo ^cS5isi»;5ej ^oB5d^DSb>, 

o^ isscxa'6 ^oik>X sSJff^SfSb ^Sm K)(2er^ ^"t 
0>t So-0 2S^^;3o-o $o'3s6. ts'^^iki c33bo-°£Sbex> 

eo 
c&i&i — TT' zS^J^ 7r«a TT'Cfc ftSOM O !5sSb\ ^o 

02 §);6 TT'^'^ c3&orf^a. eSdBbsS c»3-^\ 238Ro-C5o 

4050 ^JHS^TT' OM-rf\OMO-OS$i?CXM'S oocr» zS^J^ 

■^^S^ej rS?\rfS^ ■^g' 73-csS)oIS4j ^"^ «8§ 
oj- s5<s^ IT'S) ^3o:i?6;ab. dsoil^ er°^ ^©"i 
^p-ik) ?5?5 TSCidSJ s3b§r°5fcSb ■3&5oefo'sr«^&). 
WOM^ ^'^A '°^°'^^ ^^^ 5S3Sr>5S5SS) "SS"! 
•5r°a^ ■fi6<!^o&>lk) eci&;^ csS)oJS> Cfcele-S 

_2)0 ,'S5,?5b^ lS?$3o'S\ai3. «oS&§o a!sST5;S>r«s;j'^ — 

_sn ^?5o— "^sSb ■?)§' -5-55g5SMS& ■^aSS wot&sSej 
_2i_9 £w?5o2SeoS)>. e§jjtfc^5fc&)'sr»^56. "St'"^ 

J>r>So s5oS^& Sc«aSX>o^So WOW'S wa &e5^eJ CO COQ — 

^& dr«oa"^ ^;5o TSifAdb a^S&o& "^g" 
SfcaiaiDgO ^s5e)J5ck) •JoJSSoSi ^S)?5oJiiS ■ST" JWJS 
§^^?3dk)efoT3-«^-CP'. 'SQ-Hy^^v^ &8&^ ^dSbS" -Sb" 

^TT'^aa. SZSJSc-TP' 03J-°Ci&;5 (J^^^ **?> 
Wom'w OMT^dSiS ^3g'^<S TyS^ C»J-»CiSC)SSS& -98 

g?^<S ■sT'fir* so^sis^i "iscsfejss ^^^?r'o 

i&Oo "^Sb -^0^1 ?^' ■a-aJ-^jT. Sfaeb«oJ5bJ6. 53o8»>, ■KP'So "^"^ ■cn''^CSb Wcxm"^ ;5Bo>, ?3oS)?5 

g'o'^ «ciS3S5 oBMeSSbo-O s5-0;^SS) WcSSbsJ SSSSL^ 
^o^sSa Aofier^ ■Parser' "acr^"38 ^S"gsS). 

eo eo 

Wom"^ McsSbiS KiS«& OMo"g-° ■ly'tt&i K'SSbg' ^OMg ■^cSfi ■^J&. 53b8S>) M^STSs&r^s&'S&iey^ ft9"^Soe» e3ci&?S oaoo 3o 

cSd ag^^TSsSuo-O — (i)^ s5'^4o^_;ji& «»j-»0!S3SS 

■^S^ XP'iSg'o'tD a3g6jy_g^ e5£S5\55jSMex) '^:& 

•KP> ftsa ^X>j>§^o4oor' q$o<S8. KliTSsSu'S^sSa 3_S 

ecsSi;5Sb Xb8o-0 biSK) ^Si ?673«i'(5er«efoeSj' 

^o&6o ^82^c}&3e>o Oi08. W?3j(& ^S^dfeo 

ooSb^ ,^t;r's5c35r'23SoeM;3b^ eScsSbsSs& ^1^^ 

;3bfeo§o wo,S5°,8beJSb tioS>8. "S-^w^ ^!&)— 33 
^^ ' eo 

SiT"£6 !iSb^ -SSSO^ rfSb^ r«b;rsS(35 •^;3b ^3 3^$* 

g'jj_aj 5^oci)"^o^ wr^as oj'Oj -0-° ■^e» 's 

"^xSb. -s-»K>i3 c3fecr»J5b«»— 5fcrfs&> oj:e53 §";& 3>t 
/TrSr ^o"^ er»«brf c^lJi^ ^a^^&§ "S^^ * iSg", »23S637V ^w^ifo. nn>i 116 John VIII. •So-'SH;& -J- :£>li^SSx,. oL CO 

O CO CO ^^ 

3s_ ;SSi>j_ "SSS ■ST'JSgfOS^ "^SSb ^D^j^w ^oCSj 

^tSo siS-o— ^Dssa^TT' 73-»sj'"So'^ 7r« s»a§ 

Q — a— O 

3f- ro^"5io© ^£)^;&. Wom"^ WcsSirf ci&oeSi S^^ 
cp — ^ 

^©§8. Wom'^ s&a §"oS03— ,1 .f3o KD'SoiSo 

^^^ — O Q — 

CO Ot fy, 

b'3 -s^mJS «<3S);5sb ;<b8oO &S 73;SS3-=s3-°aJoey^ S"^ 
b'b'eSsSo rS"7^;ao. sr»8e5^ §^oe5«b Mc&Sab ?5ix> 

r'rf r*88. WOW'S ^o^aSoi&>|_ escsssss sr-as 

^mS§»^ ^8^cJ5coe) Sx>ai»^ S)-JD>)?Ss3^a^ 
sp-ao — Sto'Oo ^joifcSo «c«bs$;3b &c3o§^a rr> 

ajafiO si's 5S3SSb53i55i^ a3<6(^i;3o>, siyij^SS '^253 

b"* |^&)0^;50o-2>v8. woJSsSo •^8^d5boex5— JwOo 

b'a- Sj'ts' "syiS sr«©Ty^ fts^'s^aaejer^^iT' ^8"S) 

c35bDeJer^2";3^ ^3s5^-sr» «cJ6tf ciSoo£i> S^^C 

>tO a» ^r»8i (g^5fog_g8S)o-£3N,8. tr»^ "^^ M 

05316 StwaS s5-J3N)rf S§"-^Sm sr»8e5^ -^r^— CO CO 

cy> t>J en 

^^dki «ci&^ S5n.oy|jo<S ■CT'8i 2S^^^ 5g)o 
"Ssb. WOM S 7^ s» ex)SSoN ■^82)^c5S>Dt>osfo>| 3 

sSgfl=cr'J55S3oJ& ;3|oow<S;S "l)r 1^ » &^r*a cssbty^"^ >54jow"Sl3b. wtxisSoiS ^3^83 tr'?'§^ §"4oS'3sS0 150- "^ X 
en eo 

y^So Nb8o-0 fc^ ^So '^^^I&^IO McSSbsS 
5^ S3SS8. eso&rf dC&oCfo ■^!5ac>i -^Sjo-CSo e. 
4oSo McsS);5»b f^^KwT OM-«er°?<> ^©§8. W 
ox>'§ ^rio ^of, "^ej £)J'£S "^©5^ ^^CT2;^'^• 

Mcssbrf "^-O — Sir>e5^ Si^N&^orf sr'ik) "3.x>J54o 
«"3o tu'iS mcxa "^csS 55-cSy\;5a tp>85^ ^Ij^ o- 

■SKi2Sexi§"a ra^SJiB ^yS -iSCJgoe^^S)^ ■5)r 
-SDsS fe S'^ ^^ sSj'.ef.'^ 5g)o"Sr3b. ^f3o OO 

l)S-a-»{!o a)§iJ» ^•ST'^.Jii cSos5i&i».-i> k& 

■53-» g&>s5a&)sSD>, §L?\ s?)o-t5 "^eSo ^"^^sSi. 

CO o 

■ff^ZiS ^^ — "^Sfe eJ^g'sSJo^MSS "Soo o_2> 
ey^ ;5ai:s5§ooi:r' z§56^ "SexiXo Xosr'^ c5Sdoo 

e&)rfa ©aA t^sS^ '^^^ss. wo£&§5 -^s o3 

cSooaog'o'tj ^§'jj_JJsS)0-a !6-£V^©-gcn. a^s"^ OOb_ John VIII. ■^T^^-Sab O- ^^^tSx>. 117 CO oa~ i^xSrTaSKMtr^ ,^i(Si>zi&(3&x?S\Si. t6c33\ ?^ 8o-0 "^^Sb •^iM;^cao^';3-"2»2. cS5b37cr'\ So. 

-30 S3o"S^sb. Mesons ?6(2ey^ jS^9^ "B^iSbreJ 

"^"^ ?<'ej -,3^40 biSs 55?)^sfo Wom'S McssbsJ 

X^dSb OMO"^-' TT^'tzi) K&^ ^a^tk>&s McSSi 

-SO ;$ssb X5ia)§"sS'^C&. "T'wiS ^tto — "^iSj "3? 
eo &3 CO 

^efo7r»^s6 J)j»eo ;6sSb^ ■SelbSoefc6o TvS Sty 

CO CO 

CO 

■iT°'^5S ^33j&-;3-°^dfci XSoS" «J^ ■^"^ -tfo 

-2>3 ^r'sb'KP' wa -sassa. w^^jek) wcsx>^ — 

fy^t-^ST'ii) ■^;3b 03cr» er^g'^'SP>J«SSi3 "5-'Sb 

CO 

"So^t SJ'SJ sSsfog'^'d Sep -^oSiSMOSse)* aSO 

' — ,! CO 

_2)>{ ^£S)553 ^3-85^ ^^^ssb. «i>oJSi§5 •sp>e6— 1)$ 

_2iE_ SwjSmSo ?(o8o-0 ^^^4,-i5o5So^ &eso>j '^cjSmijSo 
Sb^ ft9"^S''S£rfD •ST'So S'o^ esow'S ;5Sb>, 'S5oS) 
rf^3-»i& 7Se^S3So8bi&. ^Sb SSo&sSSmJS "^^S 

..^3 «cs:&sS «So,S,» ?68c-0 eJsSb^ ;5cr>4j-'Srfa 

V^> CO SS^ 53sSr»«i» a^-iSjafo ^oi^o-O cSSbaoJSjS^ 
6953^(So "^SSb ^."^ c35x'Kr»^"^>7-»t '§to^§^o 
JSiOo. Tygo "^^ ^SloXH ^(SSbS" ivT" eSo^ 
•?r>So "^S^rf f^s^tS&i bBS 's5e»53&'Kr^Sb. 
^58S3>, ^i!Sb>j 'sSoSjrf -sniSo ■Kr»§S 5'''^^ cS&x> sr- 
■7y^\ik). eScsSbsSSj ocoSx"S»sS ■sr'iSS) Soo^^o 

ot 60 <i— CO oJ 

dfo;3bN '^;So^r">| ^ KsSbS' &o^&, "^'"^^ "^oiSiv 

Mcssb;6 a&oCfo S5^^_^-i5ss»o-08. "s^zjiS ^jSo- 3o 
arob •ST' sP'g'o^oeJb »S-Oc3S»o^ cii5b"qy^g- 
sSm-tv" 73-" SJ^o^ dSbsoS •Se5os&)SSb ~§vsrx) 
§^o&iS3 iStt^ik) TSeJcsSM aoi&iSb 0<SS)0-e3b 3_2) 

woJ&So -syab — "SoabD «^w^ ^sSo^Mg"^ -tio 33 

o"^ C55boo2^ ^Cfo Sweb Scgao-rf^J&e&Ka ^^ 
^£> ^■Si_j8b7r'\;5S eScsS);65o ^8bs_g!5SX> 
■O^e. woJ&iSo ^.33 — -^^sSm ^^ i^Qjy 3^" 
iJ^S3b> •^p''S5jSxi®m§^) ■jysSc^ cJ&07r»^5fo. 
'!3-»&i& a3e)'55j5fo;3b> oiooBer^ iOex!^(&) 69 3>t 
om3 SosScr-abifo ^DO?3^5fo3b> SoOxSbSb. "^■* 3e_ 

d8bJS»-A^ a&£Se> Xo^yJ. cSSccoCSbaS. aj'Sb 32 
e,^3-°,;J^Si»S»S'T_ •sSoeT'SSSiia TT'So "^oOrSoSb 

SmJS •CSx'-OsJ j5-»» aexi5JeSD73-»>, Sb £«P'tio.*>| 

Siw"^ X)k"^ JW^""^ ^S_ji8bT3-»>,;S5 ftsS -sfei 
^8bs_§?J£u^i3b- ^p-Oj— sir" go^^ w,^^^ 3?- 
a&» 6S<3»brf§o ,^8be_g!5ao-£>)8. ^^— Sweso 
^,9r\^;Sx> SjSJ'g^S W^;3^^SboSM§]j_ ^OBb 

J)j«5^ ^Sj^rf ^.sbJpgJ^^sS ;5;3b^ Jwes om^^j 
I& xSo^4j& "SdoSolfc-iT'^eo. siS eSiS^^Jix) ^o 
^dtSb'^CSb. txrdo Sp" «fo(^Sx>^^ ^i|Ci&e» 

e&eo ^ooJ&g'o'tD ^Sb "^^0 ^»2SSbo-0 ^ex) 0(^ 3a- * "^r, (T^. t "^s", "^sb eocferfso. 002 118 John IX. oSj^sS^^ r- s3?J^;5bo. ■^8 s6x5>jSX). ^oi ■s-'Soo-cjr' -FnoBaoeSfc) 
"^"^ TT-'ttSa Wom"S «<SS>S SsSb^ ^o'^Sb. 

^yifo "5mJS43s5c)oO rfSs5^oSSi^ ■SeSo^oCSs 

"So^ ^j-»S5i6o-0 'S3e»5oSo ^aot&>^ o^ WuS 

■^ 9 

Vvt Soi&Sn n-»a Qo^cJSix)^^ cJ&o7cr°\i&). So 

;5So>| ;5sSoJ5j. SXj'er^ ^d^(&> rfsSi\ ■^■sSjSmSj 
iS'a- ;<36o-0 ?CSo-SJsfo. "^Sb :?5$gsS» ^■sS^efo- 

■^e^sX) JwOS "^^S) f3oMo^s>a "5^53 Ks&§^ 

iJ'f^ -25^8. wtf^i^ ^^ — "^A SSc&SS&i ^^3;5 
■sP'S^Sb ■g^Sft «9oc»"3 73-' elo|(S,S) ^rf^aS^Sfo 

MO ^^ TX" sSoSj-'SfcsSb "S«fo5';6. "S&SGSbSiN 
9j6\ '3&iSo>| ^oa ^yi& '^S'lJ^ ^"xr»\(&. 

Sb\ &>;5«;S» ■C3J-°J^ji» SK"^ ^zi'ix, Oy§^ 

cSSba-»J5oe>o — S^ Jid&gS» ^^^ 3-»25sJX) oc» 
^^dSo '3e»r3o§"o433o «s,S2;:S^iii3iSb^ (^s^ 

aiusfo ^d:52''^ 2^°^ ^D^afoso^ ^{5^^ 
SosSStt" ■^?5or'o4>D-Kr>>j_56» MciSi;^^^ SSiS. 

■f^Cii ftscxa"^ ^sfo fcSdBo^Sfo c^SoXbJ5bSb feScSSJ 

9 °- S^tKo^iSa. escsfess ■cSj-»-o M^Soao^s^a ^ 

8bg_g!5ao^56. WoJ&So c55ba-»J&e>j — fe§o >f2 

^;^s5-«;S»Sb •St'-OQsp' ft?3 McsShSS^ ^©18. 
«50J&§0 <^;3a — iS.lT'i'A^Sixi Altos' SjoSbqS'l ><>J" 

w^?\ ?<o(2e5^Sbo-0 K)ax>eX!"^8 ^t'S sSb^OiSbo-O 

CO 

§^S ^<S^;5 "^jg" s5oS5bS5(30a ■CSj-"'^S5b. e _2> ?*§ 'i^ IT'^&j 6^li\S> ^^^($3 ■^;3b oxn- >t ^4do4o5o ^D^d^J ■^oSabj '^■^Sb cxx>eST3"" 'e^S' 
oM^a S'iS^sr»Tr' wa «3a8bS:3b «i(S?\8. wo 3 

•^^sSo "^cssb ■^Ci) WOOD'S B^a ^i|Ci&ex) 

weSa csSboefe e?€)S3;5;5u(&i4o"i. ■sSKexi ^ V 

;6^ oeS S5b4jo5o rfSbs -^o&TS sr»a (^cSSboo "^SSb 

'S^^T' ^o5» sS'SsSb. 

^asSSfoSoA "5"'t5ssS» ^cSi) "^ifo. 

tf^^g'sSDoCfe qg)^a^i& eJ^g'sSarfSo "Sto^ cJ&o 

73-^553 ,^Sbg_gS3o^Sb. I>j3a ^£)§ "^e) e_ 

^a^^ W(jjg-ao^^ g)er*3S-;6^ §^^^1 S$ 

CO — ,J oO CO 

S^zi^ « ^8b«b ■sr»8oSb\ -sr-dfo ^^xS O" 
cSSbS) sSvioCfe ■aj-°-0;6 •3-'OosSb>, — blki §3^-:&g-» 
^^^o&&r' ^^^ ^r^afo "S-'W WS aex)§o 

dSbo^i^ ■ST'SJO 55o8 r'oJSebsSbji ?3Si8. W?3_ji^ -r^w^S oo 
eo g'sbxTO) §'afci«or'sS)a tt'S^ ^'^^ssb. "^ssb 

"Sg;^ §'d5o?6§^a <&n^ sJr'oS6;ia kS^^g^^ ooo~ John IX. •Scn>sS-«;«3 F" ^r$^SSx>. 119 O^objSi §&§"» "SCa. S&6SN ^sSa es exj 
o CO oL 

■CSJ-"^ cJt'o^'So-' zr°a ?<)8o-£) ■438^cJSxex)So^ 
g'i3a^e)aJ•^S WdiSb;^ exiBSS "^"^Sfo «sXvji&i "^Sb 

vS^T'n&Sj e-tfSo-tfg' ^■;t'\(&i •?C»b§' "^^S) 
<50Mo§i* "5-°2»» oSwoSo&P' ^o<S8. S&8 §^o 
J58o — ■^Ij^d^ sSoiSoaJDei^ oaj-»er°^ ftfCiix?? 

02 WoeJio zr»8ey^ a"^a5S» rSl^sb. -s^zjiS 

"3«;5^SrfoJS>sS fc$ ftSe^S «S8o-5 ^So ^^^ 
Sb-KT'^sSfl «38iS. WoJSjSo wsSifo — McssSrf 

or- sJr»oasS •ST'S l5®eSo,afci,e)Sb §)8&o-0— xb<Ssr»'3 

a^S ?r»8a «sS?\;S zs-°^ syiki Ki^-^y'S t1t»^) 

_90 d^o"5;5a fSsi>'^t&>. eoJfcSS wdo l5®2io 
— i 

-SO ■:t»^ ^^SSXK ^3{6Xbe&JS». eooo"^ ooo 
■S3_j(& «S«fai <&r'-^ ^ir'!<3 ^€'7^^gxr> WS 

WSSn 'ia1!a(SbX;Sxi wgsi (c5&3^) sScSSbsSoN 
rSl^sfe W?5» ftSdfeXoS eJ3i>j^ «o8o-£> eT""^ 

^8i8 SooJ&g'o'ij MciS)S5 , i, :;6a ^jjS'S-kt' 

KZy — o o 

"^a^S^S^feoOM"^ ■^T'iki !&?5A^?<0S3bo-O "38 
_93 OMO-C5o§^»8 KsSog" W«JX) e58jSo,^^e» — «?5»i 

a CJ cO ' (SO— <o 

•c6-=^-Kr»>, sSS ^^8bC_^8^o^Scl. «ss^^(& _2>e. 
^v^Kt "SSsS ■^■^5$» ©eA «cSa§^ o58g8. 

«S5jd^ «ll5d&) OMOIT'g' SJ'S^ ^S);jrf-i5^43 -2)2 

§»N JwaS SsS'^JSi. S8A ORSbtjgo ®oo£S)5o 

r^eocSb-i^'N eso ecssorf §s5i3go$ftoSo aj^sosso^ 

g^»3Sb-Kr»T,-D^ ftSO or«8i (^8bg^?$Sa^»o. 

CO 

Wl5s iST»S>vO-0 ^&^^8. Woi&5o M S&sSbJ^g 3o 

go"3c3&0O!S e3<S5Jrf5o oxiSx"^f6S iSSiSStDoxi'^ 
—DO— eo o— eo 

g'iSb>Le>o ^jjS^'sr" ~§?5SJ "^"^jSia <^^-,5foS>> 
o;Si)2S'6«3. -^d&sS ;^^iCi ■<>owo^* -s-'g' 33 

ao^Sb. WoJSoSo s3-°«3 — fc^ -i^vsSx ■ir' 3^ 
TfOo «5el» "SS'^SSa ^c3o »» Wd» S'sS) 3>{ 

"^S-> MdSbsS cS6oe& a^^TSS&Do"^ r'SSo «csS)^ 
a^^Jla ^«lbg_g»Sto^sSo. WoCfoSo ^«o — 33 
k^ Mcs&sSSb ■CSx'-O c33boTT»^^ fc§^ *Scntr» 

^ioSoSb^ ;3-»gcS5oJS» ^'^^ r'gSo aw^ er^S" 
W^^dlo fi5<3S:i?5 SweS 5$rf^ ^82.cS3boe)er^ Vo 

OC Co * "t^, SMeSssbo-o jS-eiNSsydfo. OOf 120 Johu X. '^s-'SH^ OO s5f)£sSoj. ^«"& aas"^ "^sfo txr-S^ ■^^^a ^&o 
"^e^g" sSj'^rs-s&i^ So"i^sr'i&i (5r'oXc3S»ao^|_ 

/T'.'^.yao ^Oo '=%iiS> hS-O 3r»*3» "Sej^S^i rf<S 
sSSfc-CSbSo W^^afo /T'^^;^ McSSasS §'m5&5 ^3«S 


•5y-«o«8S ST'oKe^Sft^ (S^-CSJ§^^ ^^^2.<i 

(^■^S^ wawSi "S^e$T» "^^ sJr»o£iisS). 
S&sSb^ ^^tD"i -TVO 568 "^3i»^ T3^&. 

83. s&o-O -5-»^8 ?r(^v §"«§& «^;S (^rasSB 

eo cL v_y 

ixisSoB sl^TT'e^ ;r'^3,e» (§^ v5Slcs6"^;5S3 

0<S-0 •^8sJr«^s£> «?3>j,jfci S^'^ex) zr'iSo 
eo ' <y •Kr»\"S3-» eser"!^ ■^So ■st' -syiSS) SoSf^ -"sr- 

K°(^i> -5-'o38 Sw^^dkiiao^ §0(&iSi). aoiSj 08 
sSej (■ST-) (^o^^ s5s5b>|_ i^^ao^Tr-^ifo ^30 
Cfog'o'^ ©eft Z5-°0 sir'o"^§^?5So -KT* i^^rastu 
^4ooSb73-»^;&) Tr° SwgiSbo-O a3S85efci&^ OCT- 
■sj'S) ^■c3o\§^^Jki «Sa»"^ "ST'So "^"^ tT'S 

eo <>- &i 

^J rejJS). w» ©8A ^•£Sr;j§"Sb4oSoS&^ 

eo en 

^ ©SA ^IbSo. ^r»8e5^ «^goex) — McSSbrf -SO 

•;3-»>,5o 7X»» (sSr-io) ^ooefcSo Oofcx>-Kr°j^?50 
«£)i8. si)8 r'oSOo — q» <^d&g3i3 Xigrf _so 

oS38X)>| «ejc*S> (^©^ «^ ^ot&oK ^uiir- _9_2> 
y^sS»«r* §'®"7^s&. §?5-5^eJlo cSfe.o'SsSj _5)3 

^o'Ssfo. ■S-'wJS cS5c>r'J&e» McSSb^ "^|3^ -®^ 

»8. Wo2S35o ^;&— SiJ'S^ ■Sa^©iO «5cx»"3 _S>t 
Sj'e6 ^So&g" ^W>.eo "^Sb -KT" 5§o^S,-kp'5Sj _3e. 

TvP- ?r'^3,e)e5^ ^i^qJ^ "^Oj X'sfoS' SXr«3 
■XT' K'.'^.oo -Kn ^zisSx) OsSoSj "^^ •sr»^» 

^3{)S«oes>Hb wa ;*;&>( ■sowcSo-csbS). "^s& _9a- 

»bo-0 e5^!S-»8o-rfi&. ^y^S •sr»§o om-25^sS _sf- 
•53^ eJoj^ «5o2S8§'o't3 ?r-S3^-sr'ik> K^SbS" Tr- 
«Jo,S^ ■^©eJ^.'Sbo-O wB» W^;^8o-CSb4o5o §J • ^r, -icng-o^D JSnoZSfeo. t "^S", -hS;;^. t ^^> 0_2)0 John XI. "S>3^?3-«.^ OO s3;5£;5oo. 121 CO eo ^ =^— 

\^ —O oL CO 

CO eo oL ^^-> 

3>t Mzr^.'iJ.^raJioeS^ .sr",(aS>u5o t?n-'. '^^S 

is- &;6 6o^&J a8^3««8-0 ooo" cy^ §■ iiu t!^ i ^o 33 tS^-bJ&'o^. ^^ •KJ-" ^o^&i |i,<s&e>D ^csS) 
SisSboJJS ^r°8i ^«feg_g8S)o'^sS5. 

3i^ -g-'zi^ ■^T'Kb seA «c&s5s:-) ^ii^oor's&soso 

Vo "SQiS eooo'S &5cS5;-.;5 ■sr'S '^fhvsSo 6h^^o<S3 

V_2) ^^S^»^ »M"^rfSJ» ^?>)9. Wg'^^J W^5o 
TO fMci&;5 dSooeS^ S5g^^-S)SJxio-08. 
OO s58£^5bo- 

3 •iC)"^j^\T'Se615S ej'MOo 6^?\So c35boo"Ss&. "Sf 

Q O 

GO a~ CO OO V^ 1^ CO ^-^ 

JSX) ^"=?o^;S5. ^80>, ^"^ JSiTH'S&^N M"5w >{ 
;5b. «5txiS)5&4o t9dBb;6 — S5^jSm c35bcr»'aciSi§3 2 

SsA "S&n^s&o ll;6 ^s^^vS^ '^&-^^'ii^iki 

-a^^S^ §"t-x>kjSi -Sefcgo&r" ?i)0(S8 XtT" 
CO eo ^ 

e^^Si S8A "S&J&jT- «>» «ci&;6(§^ ^1)^8. 

cS^S'Stt^ Tn>,0,d5ioJ& i6&-ii:S(i3ox'S -sy^i ! 

efe"S;6 £r°zjeo »^8|0•OcJ5a^■iT"^^fo WoooO «5cSS> i 

S.a.o-Oli^OM'^. 2T''?M^(&;5S ^S)\8. Woo)"^ o3 i 
\S^ eo ^ j 

«9oel4o ^i?3o— er««es3 •tt'a5b-'^j»;5. S>J^(i> ob' i 

o CO »Jeo *^ 

s5§^ -v-iasJr*^ §^f5§5 5S5rfJ& SS-TF' ■SSotT' 

WS3;jc&! ^:3o e5-On WoSsS acwSb^ WdSbSi 02 
■;^r»e>ciKj 8rfSoje>3 •SSsScr^eV^ X3S cS&oo'SXia ! 

"3ex)^§^^SSb. "^(f^aciab ^Di5J^§'"«5sSxSo OJ- i 122 John XI. 'SiT^-SS-f^ OO ^6^SSm. 


_S-3^g' ^o&i*. WOW'S ^SXJ fc^-^^s "S^a 
_2»t «o;<bJ5o;S» eds:-^^'^ ^'^_^^. WoJi.-.go ^ Sfo ^^_^Bi?^ So-cSo.*. 5&8S^ ^So-O -ST" 
3o TT' "^-O eSdSbs; a»Si s5^\Sfc. «>cxo3 ^^ 

CO O 

&^a Kra-" ftsS ^■sCvj§^oi:>T' M^w^ "Sow 
3_2) (So-08. iSo6ko S$;8d3o ^f5o ^^ S^ixSi 

33 ■^?jS ^rio M'So ^&N)feoSfo^^ «'5»§*^ 
3e (^Soo'^rfiO «Si8. ^cxoQ ^8tr^ §^oeJ Smc -.6^^ :*. es ?<-!Sx». B^s £>j"e5 '5)5' escsbS 1)433 aSi — wwescT' uoi^Si «5&3 V3 

^-"W^S S5o6d8o ;S»ai S-0\ ^K5o ^SsJb'x 
&'»5 -Adl^cSSxiv s»a§ ■s? ^^ ^S.^ 3-° 

000-° Sl-'SfeS^QJ^ «'"^g'^;S 0!&\&S&X:V^ ^^ 

cxxi'S WoJSOa eSciSijS c«&oe5b O^SsS»o&Oo 

"^9'j5i.iSb55o^ &S>'^elotJS «Si8. Woca"^ ^8 ^r- 

■qr^rf d&^Kgo^ c55b=0(S — Sir'Oo ^SoS^ ^o«) 
XCo oocr' "^g" 23^^o"«J' ;i§o-rfg' sg)0(&fc)go ■^g' >{o §^ -s- oD\ ^. 5^55 ■iF'^ oc«a "e5«b XO 


John XII. -^T^SH^ 0_9 ^tS^SSx,. 123 >f3 SoSoN ^n^Si^'^'^'^^'^A'^^ ^^S-Oo^Ss. "s-" 


>tM Xs H2 tSey^-aox3o§"38. 

^ ^^ CO CO 

CO 

KSo rr'zs^ WO «o<gey* Oe>o^w5 "5)§'S>§"'^ 

£0 

-3 ■s57d-»S5 was Srfs&e) SodS^ sS^NSfo KSiS" 

:S5"^F- ';38-rft5s '^^Sj ftsooow er-°23So tsoai 

3 ^ti^Ho 5S38dSD a>i^S aexisSXe) ^eS'Sprf 

oJ CO 

— o eo 

>{ g',^ — -^ w^.-Ji cSjod5j§o sS»;Sj^03 hfr^tS 
iixiwSo* M^u<S t)d5ogo ojD^^'u^ "^as ^^ob 


iSo-S) CO oO oL V "-^ ot. 

SS)og&i siy^&i'to "g-^5ool3' ftSd&rf -JSSsJr* 
4o§S Me5^-Oo-08 ^iaoJ&g'o"^ esoiSo^SBSej c35Jj-= on 

CO 

CSoejfiT^ fc9"^Soe>o '^^ ^^^ c«bo£5o as^C^"' 

CO OJ 

«»o-£)8. 

SO wa^^sS'^-) ^ioe>c ■53t>^§^» feSosbrfsS) Ob o3 
^ ^ eo w 

JSoS5§"Sb4o9o 2000000 "SS" — "^t^o-^tStt^ ! (^.^ 
^^»gS ~i6k> ^^\ Si,?r^c&«o •o-«zj» ;5o 
So-rf 2oafos5o7r°g' WO ^g'lyo ^§,8, 55o8^^ — ob* 
|)S3-»s5b §^^^-"36- ^d&>X55J§5^ cxmCSd/T" fe OX 
TT-z?- 7V(S?5 £10 Sir-JS gC-n>SoNO SSoTT^-xScS 

CO Xj — D Ot 

, ■sr^ dSb 20 (S rf i^'sr°J5»iB ^sSd "^g" -S^ ~!v°& 
'5»b "3S^^oi&)§''0 •C5-°» c^ii 5j'T3ie-o"3Sb. 
S|S eSdSirf S^QejSo "3»SSej jS^e^^J^ ■^Si) Oa_ 

Mci&rfSb ?<o8o-0 ^^^cS£)W"S;i»0>, t3dBoKS55 

fi-°s& ii-'iS\CSo'^SJ ^oJ&g'o^ en>K83So OO" 
TSsSj'^ey^Sio-O &S-0 «dSo^sfo 5Sr^e5be)e5^sSbo-0 
'eS'^Sb. Wotfo '^^'^ KJ^^SSot'SS^SSm McSSbrf 

e53«i)§^SoioSo "S'?S). ' ?C5fog' ■o58'^c5&3e>fl — OF" 
SjeSi/r* eJ^g'sSw e3ci5o?S "Soio "^^rfs 1)g'S^ 

fed3b=TO ^o<Sa. eocSio sr««S XD^dSber^ -SO 

S-sy^ — w<3St'C "^sSm ^^sb ■CSin'J^ §^eoSb I 

7r°>,55:>» fe3d«o;6;Sj "^^g^oa. |)SSvj ;5xDn _5>_3 
Wo^^csfee?^ ^"^^So. ©aA fe9o^^cCoc33bo&A 
f)S-i3^-.^^ ^;&§^ '^&^S. S5O(&g0 ^tSa S3 wrfTV', r'o-JS^ «f55jj_;5 iSj»e3 dcT'-ir'oaj^ixi "ff^sSvSv^iSj. 0_33 124 John XII. "^J-^^g-SASo o_9 ^6^SSm. -sb* Skiir'sSj s^o"^ X&cs&i sS^sSi. 3k"^ »w"^ 
^S) Sto'-S^ ^-^^^a ^5500"!) A^^5&) Row 
^S>oer^ X)<S =CT°^g' ^■^ wa ■^o^TV ^o 

i&iisi) wcxm"^ wa -rs-ONrf&o COD'S si^;5 -soo&D IT'S S^S"^-Ȥ";3b?3b. 

(oT-'jViSSx ^i)t§'£)ikiih^\S SXi — eJo.a, cxxr» ?<<Sc>SoSbo-S) ;6So>| tii\o-CSo 
^* — wc»d"S fes SS)o^jS» c»cn> KfSdSoSo s60^ 
_scr- 03. ^ iSo^cl, a! tt'SSo^Sd s&Sr'iSbliSeoTS) 

S;CS) ^aexi ^»5a» ^^^0 ^^^§^38. 

3o ^xSj.s^as. woJ&so ^fSo — ^ ^'zjax! »j" 

3_3 •a&Sb. 5&8Sh "^^ ■^St'Su arSSSbo-O ^'l 
;5b6'E'33bo^<y ■k;s)s5^'^ c5&oo'S"aj-» ea jSt^-Oo 

ro o — 

eo ^^ — ^ — ° c^ <^ Q*- 

si).;sb5S,cSGricr'0bi&) ^Dg25J» e5"S;5S) fc^ ^o 
^^•jSb'iT'N ^. sS)Sb;S,c5o;Sr'0o^^ ooj-»dSosS 
3->{ ^3555^3 «cK:-.;S5o ^llbg^SS)o-£>^8. Woefio 
^s5o — Sjo^^ §"oS ^s^aiSb) "STOrfo JxreJ^ 
^0&i.«b ^g'^ S3oSw;5b rsSbg' ^o'S §"»& 

iS>(^ :i&'t -^ai eJ'Sb "3"! Sr^tx, "3£)ci&JSj. 

CO 

3e_ SariSo "3ex>?<> SosSr'?'^ 33ol5;& "Sex)* Sj'So 

CO — o 

g'8'^X5?5co«j5bD "SewXb cs5c)o£& S^^^-<3Sb3otf o<S 
W3 ^T'SS^ ^^^S5b. ^f3o 1)^3 ■^S)^ ^9 ■53^8^ sSlSbT^^^asfc. Wood's »dt5brf ^3^8 32 

Q 

■svSS «c&rf dSboJSD S5r°^-6Sxio-rf "^tib. e5o 3o- 
CO \Z^ ~ -^ ~i 

exi"<3fJ-cS z3"S^3 .■s3,;6§'(^rf ^oSlciSa-" ^9S^ 
ST'g'ssJxi '^55'^-{5s-u"aSD. woJ^i^Se) ■^-"Ob 3r- 
rfsSj'^g' S&-60M8 ^oociig'o'fo — ^ydb g'^_^ej ^"0 

e* N— / CO CO 

^^^^S-tS^ja^g' ^o'^r*?5go MdSb^ zr>a g';Sb^ 
00 «b<S^S •sr'8 s3-»\J5atsbsSMSb g'8;5558^S» 
caoSxcja-' ©sA ^i£)"^ASii. ^3sS,c?&P' «cs5bS b'o 

McsS^SSd -<s6o-a ^&"g&). escxjDrf53^^i»^ e^ b'._2) 
■s^eioe)e^■"'3bSb^ «#'^55to (ScsSi;^ cS3boe& »^ 
^Sboo-DS. Wom'S ?»sS/V^«ber^;3bo-0 "38 

"^cSSbziSsg" ^o"^ §^?55o ^ajjdSbso (•J^a&sSx') 
sSfD ftSero^b ■^■S^j>§"rf "^JiD ^ooJSdS'o"^ "^^3 b'S 

^^S)oo-08. 

Si)8»>, ^^ — TT' cSfeoJ&i S3-°^-Sab3 0^ ^b' 

d&ocSj S)^^Ql5JS»o-CSDS5b. ;5Sb\ ■C3cr"^-S3-°5^D b''>{ 
S);Sb_\ ?3 o S) S3 ST' X) •i5j^^D-;vr»>| i!fo. 73^ CBboJJb b'e_ 
£)g^^lSs5b30^5r>13S)(2^ jr^a^ -feg'iSer* S)e>J 
sis' ^o'S§^t5SS ^Sj c»j-» er^g'sio^Sgo 'Soo/'fo^ 
;5v>\(35bo73-»\ ^. s&i8Sn S»s6g-sr» tt^ sIt^. b'Z 
tDoo sa s5&>5'd^'S "^3b tScsSbSSo b-^s- 
"^cXSoSb (^o£i>g'o^ "^Sb eT^g'abDab Kii^OxSj 

S5sb>(_ ©S-SJj^So-O -7^ rfj'toc^ WoAg'So-rfS Vor- 
;3-°3i &^s- ^■^sr°(&) "^g'&> g'ojfo "^;3b ^i® 
§rf sSj'feo e>oe$g a;6sS5oc& -^y^Si &«b^ g'exiK 

Wom"S ^Sb ^SS:>^ s$'S"^>T» ^30 S)e>og'^'S 
"giT' ■JT'S Ao8o-u) fcSd3o;5 w^STf s'Sn -So&^S 
?Jo,(S, ■KT'So fc5«;3b cod-On c55oo•?3-•^ djo. aSbS >tO 
©N WdSbrf 5a«^ Rls5e?§;6"So c5&d;^«» ^D0b?6 
JSoSb KSbS" ^r°^3s «So,^. ■^r^fS"''^ c&>ar»;<) 


IS) ?je>oSoeSD7T^ "A 


John XIII. •Scn-^-s^ o3 s3J5£;3bo. 125 o3 sseJ^^Soo. "ST'Sb oocr> ey^g'KooSoo-O e^o.tS.^joSS "3^^t> 

_S ,j&|S)oo^Sb. efSrji&i ec5Si;6S3 WSSs/^o^ 

§^J5§5 2'^'* |i"3or»^ goJir'ao^S c35bc!-»-n-' 

^So-Oa «Seo-5r°45 ^m;5s3oo g)J5^cXfc;i>, ?j^ 

a— eo ^ 

eo eo <J 

oL eo oL 

2 5&-Kv-^i^ 693 i3<3S^^S^ ?5S'^;&). Wo{&)5o 
^K5o "^ab ^£0 "^ S5o ■ST' ^ '^IT' 69 S OJjXVjiJfo 

feSo "gSciSoCSj Mooo"^ 1)43 &;&eo ^iSo;6Cb 

F- WoJSbSJ l)'S3-°5Sb ^8be3 — /^^^T° TT^ i^Ji 
-JO Sb^ ?fc&)«o^» ^"^SsNiSb. ^JSd — §S-^vrfSio ?<o§^;5S^jj_?5'^£S3 wooo'fl ftsga&j ^sbejajj ■SJS) , e& 1^ c>5»7J"" "a^ 9i:»B3'^ JXrSiSb^ ■Sja^eSD,!? ; 00 (SSx'TT'^Oo escxx)"^ S^j^eJ'* fe9o2iK3 s^iS^ iS& C5&Drf>, -a ^DS7?S5b ft9oJJb'^eJ;Sb — SwtfoSSao ■i3S3^SD,e>o -^"SS) ^"^^iSo. £0 (i_ eo sSSoN 2S^?J)§oSj3»> ^'^s5»»>, aTO^?T^^,eio 
^s6 Mer^^ •KT'S^Sb ?f»b§' Sj^Bo 'JT^tv' ^'SiS' ^^oJ&g'o'^ "^SSb SwSG ^S>;5 ^^ -5^55*3 Sj' 
Ooab>, ^^)N»S)o^aM Cu'gG 25\-S!?o8^ °^^ 
c53ixi73-°\ Si. 3M"^ Sai"& '^sSb S>J°5'''^ Oe_ 

'^'iis^S) ^^o^ — TST'SSoiSo ijrf cJSb 23 ;5cr' Sib S! 

^o^o^tS^dii. OoSi»rfo258S) J^eo-u) ■sSexiSo na- 
^jao«be&;3b. 49om"S TT-S^SS^-i^ 5""^ 

"3^^ — "e5aj,^SJ» -a8"^-r5E-wui^l3;*. WOW'S nr- 

§""^^3-°^^ ^;5b^ ^tCvNjg^^SbsSs ri^N '^«:v^§^'^ 

^jT^fo ?5sb~, x5oa:6-3"°a ^es\§"sb5Sa sjj"^ 

^£)"§S5b. 

^i5o biSs ^l)-- 5S;5 Mele5^ ^ejslsSS — _2>r> 

<3ci&.;5 cdo^S 7680-0 ^8"gS^ ts^Si §J^cew _s_s 

ftscco'i e3c«b;6 §Spce;er^ <^k5oS5 , &,c53bo"3;i _2)3 
■^g'a&i ^^ S";Sx& fc5.;5b§^oiox» ^o"gS5;-> 
Xsiig" ^3SS» ?6So-0 W(35bS •^S'?S^ rs^S) -sb' 
^t«^r'si>» I-St';^:, "^efceo wgsi ^Xl!^ 
Sib. WSJv^ MOKoS) ^S5o S^iSurf e3Sb§"o -2»{ 

"§;3b. WoJ&So c&^ — "^fSb "^jg" aij^i ^0-0 _2)e- 

jSmo-O t)-3a-°^ 55s5cr'Oo'3;6 cS^o-orr' SjSxi 8 Sb W«5Se5^ ^"^So^Sb. SsS-ji&i ^oSSo- — o cO D ^a li 


"^g" — '53o'c520(§rf-sr«i&. t'^S', ^ SocJ3bo7r°_j S^. 0--S>{ 126 John XIV. "^T^sS-S^ oh" SS^^sSx). ^■SoN§"a "Sofc)^ wcx»ex) "SfsSb. WSSjd^ 
"0^,8,^3 c5S» 0^550. 

"^^(^ 5';6cis:->oJ& escsao^Ssb s3ogr";Sjx5«3-c5oSo — 

§^SB_ cSSxTT^^SiS) WoJ5«3;3o\ "§sx)fSo§^oJ& 
So. &?oJSd53 ^efotio — ^j^,'^■SP> cxxi"<S^i&) 3>{ 32 

3o- "^SSb ^3oi5oSS S^N "3oM(So-rf ■^,3o 


^.*.. 


wgal ^»^Sbo_gt5S)o-ey^;^"^Sfco"& — -sr- §^t5S6 ,^r°,ra;Sxi 


rfSb\ ?<b8o-a — -sp-IO 6:Sm §^ci Sj-cs&iSlD »w^ Si?3'&i hS^ 

Ob' SSCi^JSoo. 

daaoiSj S)^^C73JSx)0-rfo(S -fT" cX&oJ5bSr\ S^^C 

•,53cco-rfocS. ■KT" iSoj^ a>50^er^ 49 "^S" Ssr" 

•?3d3jexi ^^^S3 ■^SJo^ SwS^ ^^^;&i3c) cSjo 

CSjg'o^ Cu-53 -sSwsiM S)S3S5«3-c5bt3 53 "SSaSo 
9 9 c., 

oi. en .. ^ .,, 9 9 cxo'3 "^sfo q§o; ^o"S ar-SS 'Sto?3o55o « 5Sr»?5>siu Sj'So Hw^^SS 
o 5 N c55^o"KP'^ ;&. 
o iJ&i;&>, e^o,^ S»S§ TT'ik). Sxyd) ;6So> iSoSH SiS3^ a aio SXT" SmJS ^»\lS5v^Bi»>, k>^ ^53o~, "3uoSSo 
§^rf ■^15^. tf»o^ •CSr°-OsS -;r°a^ eSo^a ■CSr»-0 C5S»7T^_\|&) Kfiof .^^ S sSr-So w«o^i6^ So>| Ty csSoti) &o^&,c3&x>^\ §7r''>.sfc» ^)^ 

4oi>ci -?x» &i>oi^io "^"^ ^°^ii ^^ «3a»^ "ST" 
csSooJSj SsSSio^ efo,^ ooj-» "ST" ^5^ iS» ejo '^^ 
■;cr»N,d&). 55o^^C!8io^3b "^SbSb\ 7X" csSioCSi 

"g^BcSoowsSa) rfsb\ ;^55jo(2. 323"^ JOk"^ 
Sb. b^g'o'f:) WsJeio S"53^ CT^43» ^&;5b. 

CO on 0_2> eo ^3oC$:i§'o'^ "^Sb 73-' &o,&, SmS 

VIZ/ CO D 

§^;5o<g. s5o83^ "^s:! «?o^^» "^afcS^oiSjlSb. 

^aSo^ aj'So "^S^r-ii^oSbSJS* W^tv lSe5g^ 
(S67S0 oc»x53\Sd. s3^§'sS» -IT'S -cSr'JSeSj -£5^3 
^jeSXiii KJSbg" IT'S 'ir'oSS "^tfJii «iox>S o3 
Ob- 
OX 
Oe_ * ■^r, weSEJE^s'S. 0_S)e_ John XV. '^o-'SS-*^ 0>| SSJJ^SSm. 127 Oi^ _30 ^^ o — o 

§"oeS -5^e>"^;^ eJjjosr^g e5^rsx» rf&i>, j5o8 

^3SN&stv\ ■Scr"S«£i>. &5000 

■{3j-°elb66. 

"^SS3 "ST' eSo,(S,ciScioJS3Si~v Swab 


, ^rj,«fc§oS5b(X). ^iSs 2.§^"tI :5i^'S ^-Sq^ r=fjjS)o^-;T'>, (&. Si»b '^ i"^ ,S)00-u) ^T^ikl 73^ ■^O :5e> _s3 

feSeSa ^^^SXjo^sS) "^iS» «)5?» SmS§ ^-On 
S"^ ;&r'ij 73-»a "S-'JSj rfsfo ^^ 'SSo&rf ||0|<S^"3 i -2»t acr-^MeS SiSasSj' 1)^3 Sj'S'^ tp i D _2)« »>i S ■!i^-a. 533^55 


IrSofi). •!isir>z^r^ j ^•>SSb f txrSo S(S-0 '^^oo&iTT'^ ;5j 73-' ■fisir' 

CO Cl ._D 

XiSitf "ts^S SoSs. ?5s3bN i"^ ,S)oox3SiooM"3 

V_y c> CO oL 50|^ TJ' S'o^ ^°^oi 3o 8be6 ^:o<A5'o^ TT^ 

7T-°>SJ. SjrSiJ-JStD "^J5b S^-fS^ J)^8o-0 s5y 
Jo-°^Sb ^jotfoS'o"^ axT" er^S" •7r'^&) ;5^ ■75-°^Sb. "^sSoS omS"! S^^&o-S) "3?b?ya».J 

O— V ' CO *. / o 

■;^(S5igo'Sc5&D73-°>, &>. TT'Q&Ojfe ^ fel^ ■^So _9 

S^ ftsa 5S)§ ^35o|^:5-7r' -sSOo^ r'SSo IT'S 
^.■S.sSx ^^So. ^Sfo ar°§^ ^Sirf str-fej-cJej 3 

Vi> CO 

SXpiJoSb-) CwcsSoocSb "^SbSi^, St)OE5a"e3;S3. 
V — y CO 

SS-Oc55boo"tj"^ -TVS aj'JJo.^b^ (70£)o-t5;s3.) 

7r'csSc)0JS3 ^jtS'SiT' S^sMsSSGo &3 ■sr^ikj 97\ &.. 
BJ'S MODofeo ^t)"^css>t)(S cS3 0(SsJr*^sfe. ;& 
SbSioCsx) -sj^^Si S3-»8^ «i?^j_e5^ "^gbOi wSS^afci 

^ CO " 

-ST' §4iQe>^ §^{5§0 73-' «lo(<S| sfeSr'S&aSb-JS w5&)Sb.§ e5o^^ ?5i3b^ ^^er^Xb r=^£ioox^S^ f- "^,3bSbN »oSS»SSb Wer'Xb 
(jf),;&cSSbo£SD 3e>oE5oS ,S)oo-a03. •KT' 
"^.tSb 73-» eSo,<S, 5323 OO 

?5jS» S^rio 73-' cSSyKex) "a" §"3S4oox>"3 tt* 

ijfj 5S3ci3c>oC& »oo&«5. SW cSfeoJi) ■Kr» 160 OD 

S^^SSx 3oo-l3Jfc)5o»b>| Sop ^o§'''^&S^ s38 

Sb. "^Sb SXiSiXPi) C^ ,S>oa-i 
—i V — y iS5|-S-^!5s& 0_9 s5bfr'55j?56-n3Z5afcSb Sj'Oo Mtr'«b TT' S^CW^aSoOo. 128 John XVI. ■S>T^?5-6^ 0£_ SSjJ^sabo. o3 TT' afc'W^D cjSx^n a. 

V — y eo ^ n^5&3yS nS'iKSj e>oc«^ SDoSi^Sb ■^^§r°Sb 

'>J "C^ CO 

(^ -^ cA 

Q — 
CO 

sr»8S ■^"diSxi g'exiAJi) WoooS axiayji&i ;^;3q\ g>J-°6b Pesos' Si8-rS^3^Sg' ^o"^ §^tf§& l)^S> O 
S^!<oo(^&o^ 'Si)'^(h(3j. sSjSOn S)oSi3Sb ^ci eo — o oL 

^«o§^-^ §"?5So b^S aj'S^ XJ8§ cJ&s-TT-^ 
;6Sb^ X5og);5 7r°» SmSS "3^&-3-'\ So ^o?; 

;S^a. Wocu;6Si^^i»^ ^Sb ?>r'§'^ »K5S>3 g 
^iJjjSb-Kr'N So ^Sb 'S^kj ar-So ^aso-»x"ao 
cJfej^S ^ao!&>^o'f^ "^Sb (aj' ^o:>JSsbo-0) 

<^ a 

s5o^SoSb. «ix5-j& Md&rf ;S-£D\ -^^sxxSb o- 

Ao8o-0»^ l)S» «b8o03^ ■ST'gciSo^ &^s-Sb 

;<>8o-0»^ W^S'jXm "^a__y§";6 ^KooSb. 73^ f- 

OSboeS) SF'^tS^o-S "^JSo XSbS" f -^SsSxiSb no 

«b8o-OS_\ ^,«3 -KT" go,<S, SmSI "39 aj'go 
ot V_y o CO 

oioS'Sj'Ktj e«o^)a^sb X^g" t fees Xb8o-0»^ no 
O0T-- er^-g-'^^S -^^gcssb^ &^e- ^o"asb 
X&g' f TT'gcSb^ 6i6^Sb Xb8o-0;OA (^^^ 

r';^ ^ssosft.) 

ar-^ ^S_j^So OM0-S-° «:9"^g"3o;5S -Kr«gb n_5) 

■^03. Wcoo'S Md5bs5 <iSrf7P> ^eSs^ eSeS ^S^evs n3 
cS^ooS^^^ifo ftSdSb^ oocT' iSslQSSooeSBgSN So 

CO oL 

s&St-sSo -iisb-cX).*. go^i rSHKJ J^S^SK nM ] * -^r — ^s5. •j-'e^g' — y,^. John XVII. -So-^SS-*^ oE S5?5^s5a3. 129 oa_ jcwso "gDcssi^sorfa ^a^ss. -^Sb gc ^ O CO OL 4o5o sr»»S g^Soj^ ;g;-^r"_^!5a ^?So ^o8?i ^y»8 §^ ^&^^^s5bo^ •CSr'2»03 §^o& -T^vsix^Si ^Sb a wa "^S5b '^ty^iS sirto^ JitQo-O apflo '^g'Si 

-3-9 ^:5o§^;iJ&i. ft9eoo:6'S Scr'eJ5l^coci^Vi& 2&8 

rSoS^slajoSb ^3J5&^S>> Sty l^xSS&o-O &§> 
-2)3 "^ciSoafo. es SrfsS»;5 S^j'So "^S ?68o■£l^)^ 

■^"=f)^a ^56o^ sirss iJoi^a ■ST' '^jjio 

£»' t3o§^sS.5S» ■i58:gr'r3E-55b^ §^?^5o Wifo 


sSSi^ i^^Soo-O "^ab "^^X) SjjeSsSbo-O mom 
oo"^8 S-q^S^S) rf3o©8 KSbg" eJo^S^ IT^ 

er^g'jSbDSb »(§■£) eSoj^^Mal 'S^efo-Kr'j, sS3 
^85^ SS^Sb. 

«c«Srf SSt^geJO — q£5b/r^ ^.^ oM^fijx&i ^^ -Sr 
s3o-^X&5 ^ s5o-^J5b33b^ '^^^S' -^s^^Sixiv 
x5ex>5o&;3-'^^. ■sSSSb^SbsSSb^ Sci8«;5 sr'S^sS So 

sfco-0 woxiex!"^8 e6x3;^©;6S) S>S55e) iS^ek>-;T'\ 

sr«(&»b^ eJrf sJrf zr-iSi ^as sJ»j>, •^oiS-Tr- 3_9 
»5^ K^cSSb s5^sS>|_a OM^^dSo sS'^ d^orf^a. 
mom'^ eJo^g^ fr-§^ ^■;t'^J&) KSbS" ^^Sb 
^oBtv ^o2^»b. S^joJo Ta-" oBboCi ^sScp-jp' 33 

D 

«OMo-£) c^TT'^sJa TTxSi ^&g_^;53o'^sSb. 

2JSbSb^ OcSSbSfSo fe^ e$i-5-»?55S»»b co3-O^Sf 
i^-g-'tf^ k SoS^liiik) K);3b^ ^Ir'S&^a^ 
r'JJSS k Sos5J-e63 ^^ SSbSn>^«eo-C5Jai3. 69 3 
a^&cSSb"^rf SM'^^Jf^^ »SSbjj_Sb^ fe$ :s3ol)SJ 
^&) ^^sS)?5b>> ^3«b«S4o »efg s§55"^ dSba 

©». "^Sfo ■^cSSbsioSo fe^ TT'So OM-0\;5 ■g-' >t 
f5gJS» -S.;5"^8;;^ c35b373-^Sb KiSbS" L <5o^ 
eS^rjfin •s-'r s&fSb^) § S»2J -snSo rSH;^ 

e3-cSbs5Jj. eJ^g's&iey^Sbo-O S)^ 73-"So ooo-ONrf e_ • •^g', i^S&SbrT' 'a^- 17 0_2)?~ 130 John XVIII. "S>3-^s5-«;3b OO- s38^S5io. c55b3-Kr»^s&. ■sT'So syJSa MoA^So-O ^:3b k 
^mESSjo-O ticooi'Jo'^S s5-vDnO;6» S^-vcssoo-SboTr" 

7r»;5Sha> fc^. c?5borfsS3 l)S»_>. tt'S. ■sp>8 
OO cX6oJS3 SSb£r>;S3»5!j-rSz5^ c55boT3-°> SSb. (^S'sfc 

OM-» er^g'^ey^ ^o^;3b Wom"^ 1)00 ooc" e5^§' 
acuer^ ^■J^>l*S "^^ ^> ^mSI ;6sSo7t»jSo. 
«8^J&2^"Ss5 e5o,li, S&irf ^"S ■SP'So CTc>S"?io 

9 a— 'v-V o_ 

0_2) sSioJfo •5-°-^5So^. "^;Sc> cocr» eJ^g'jSMcy^ 
■g-^-^iSSS. ^)^ iT'So OM-i>j^ •ST'8o) -5-°^ 

O 3 65 oca "^ cxati-^ik) h SmSI s5?5o^r«\»a 5r°8i 

K)'^ §"?55o l)S» ODJ-' er^g's&odb Sioogo&i 
oVtt'sSc). ■sr>8i ^) ■sr°^cs& om^Sn d5bo■;3-'^ ;1i 

•sn>«3S3>, ocio-» er^g'^ ■jT'fJb "5^80 KAS" oxr» 
0>t «r*g'sSxi 3r°8?) "^^l),o^s&. S^ sr-8» ^"gS 

Sbo-O §"o-C5b^^4j5o ^Sb «!&;<> 8b •sr»_>j_sfo 

f$ao»Tr» TT-SSSbN oocr» er^g'^ oj-»8o -5^60. 

02 syea fe 735f5S» ;5wf «8§jJSti«o-CSos&i fe 

OO- ?r»g's,s& iSJ^gaco. fe^ ;$SJ>>. oDj^ eJ^g'iSbj 

e5^S Mollis ^^"5-°?j5&j "^S5Si> Tr»8S oar- 
or- eS^g'j&irfSo ^o?) cJ5bo-;3-% SS. ■st'OoS^ -^SlJg 

CO ' 9 D 

f^Si> ^9^JSX3a)o-CSj§"oto'5r«>, sSa. 

_2>0 "^SfcJSoN $S?>, ^"S^J^S&i zr>eo;So\ S&S cSSboCfo 
^g^So dSboo'^ SSoeJsSn 73-8 r'JJSo sfo'.eS,'^ "S^Sio'cr" ft9o253oS5b>. ^g"Soc5&>30^ K)S)o5l^ 
^x»8 ■sr»§'oiS»;5e> 7r° cssooJi) S^t'C-^jSmo^ 

;6rfSA) ^g"^ t35o3:5s |^-5"°;5&o 7T»8Ss)o> _s3 
^g"a5 (3S»o"S fflSoel^ — sr»8c!3ooJ5o ^SbSX 
TT' oSioCSj fe^Sb_\ ^0(S ■5r»8o ^g"So ^8 

i^^S)oo-OOe5s»>, 05j-= er^g'tf» "3e>c;3o§^Sbfej 

;^S)ooOf°)a ?rS:,g' L So,^^ ^Sb ^r.r^c:^ 
IT-S^ ^0<S k^ ■ST'SO OM-uV^^ 5fcS!-»^ -CSj^CSo 4ogo §^«S&-Kr»^S5b. •ST'S oSb :5b; XeJ l5o^^ e5^ _S>f g'jSjj SSb\ a^aoXJSs ?5oco"S ^S5b ^SSb^ ^2 
«S«bJ53SSb ;5b8S>, k^ rf;3b^ ^ioS)S^» l)Ob ^3 

r^ ,;5b ^3-°8<sfioJ53;rib\ "^Sb •s3-°8csS>0'ti>Sc> ^o 

OMO^-' "SScSSb ^e&^a ^©■^Sb. 
00- s56£j5oo. 

rf^ ^iB t9^e)5o wcxMOO 'S'Ssb. Wg"; 5l 

CO (j~ 

^'ol ^^«^ «c«brfc53ixiSn esassirf S^cew 
■Sfj^cdSS^SKex) «*£■) (Si 'S&llcr' ^o'^s-"i& Sejabs 'S£)"?>Sb. -g-'we 65 c5S)a-f^5^ §^oK«b 3 T3-'r3o^-sr°8SiS>N (^T;r^ c?Sr»ago« ^oSbSbj, 
•^^S^JCj&y s5e>abS5b>j ^)o^S^e&£)S5bS^^ ^"^ 

r'S) h-s:iiixv§^?s.->&^ asjdSwS^sfoss^ M<35b3 

CO oL 

;<a ■sr'8§^ ^^^Sb. sr»8b— rfK"?Sjfc;r'2~ ^ 
^53o^K) eScS5brf§o ^«&g_6tfS)o-CN)8. ^^1— 

"^■f eSdabrf^SS ^3-»a§^ ^"^_^SSb. «dSb;S»b 
e5^n?\o-u)rf c5^>a-T>'J3^ §S-°xs' ^3-^85^ »ex)!6a-» 

oO — o o3o John XVIIT. -^t^Sj-S^ OO- ^^^sSm. 131 8 SjiSa A'Sbg" «ci5c>?5 — SiJ^JJo ^>s5a "S&So 
&Tcr»^e5» SeA sr-SS W<S7?.«b WoSSdSo ^j^«3— 
;5k^^ ■53-°^rf ^s5o^ y>» t3&\;6Kvj<!^5 — 

?C,5b§' Oj'Oo ;5Sb-< ^©i^S^oco'i Ii8a "S?» 
oi ej CO 

ej o — o ^^ 

^% • eo S3o>L c35i>cn>JS3ej z5o,S5^&ex)So^ eo eo oL o 

o3 rf;& 6k>o§"» ■see ^ooCug'o'fc 9s&iki m 

CO OX oj o 

5S)8»^ l)-Sj^si> ~li&>aosi^ Adaho^ &.;3b^ ^of&Sb "So20(So-£)8. CO 

§^ sxr'i^& -i^&oQJ^ eJ^^Bi 6j&§^S 

CO 

k^^s oxT' 5i)Sbo535S) %s5iiS^vty^ ■^§'JJvn> oj- bSo. ^5b^s^^ -ci?) "^S^oJS)^ ■sr^fSoooScc ^li a e^^ Xrjc:^ ^&io ^T-85^ SS-a ■B~'-cSo§"o4oj-' 
Of- -H^wiS ^T^^d&n-aSoiki t5cJS>;5 SS^oeilSo sSxS^ ^©§©0. cSSbo-^eSjooeSOi Sj'^ sS'^ 

SSoog" "e5eS). ^s;^ t>y(Sb «5(&)XJ4o ^jo£&So -SO 

oMtSoK^ ^;5b ^SS^O IjSS "StN&tfs esdab 

^So i^Ssg ^f5ao^;3o. tScsS)^ l)43a ^&^s5 -^-S 

a^efc &M »S-0^ ?o8=;:r'tf§oe)e5^ -^jrc^— 

•KT'^-sx' «i>3 ^Km«5 ^©5^ -tfS^^Si. eo -2>3 
!&>So ^rSo — ~^,«b -g-'S iSr'ij XJSi c3^o^ 

13^ gc&'^ SdjSI ■5jo^;3o. t9S3j(& |i"3cr'Sb _S>{ 
"l)&i3o aS-O -g-^§"oAoj' ^o'SSo XSog" 

$oc&>6o "^Sb -xSySi '^zr" esa ^"^Sn^Sb ?fSbS'_2i2 

V^'z:'Q wKb ^tSoSSb g'cBb'sS ^c»JSsbo-0 _2a~ 
eo ^ o 

«)^-sr-8 OMoSi &;5o§"» "598. W^j& ^25 
c&'SorfS. (Bcxxill ■sy'iio X57in>Sb SbzSoi&ioSo 
^ot) 55«b£)o^'3cp' fcsa «S9"S^8 OMoio (^'^ 

eo o 

e>o"3^— -^ 5S)Si-.j;poSi aS^^sSwTV S)j»Ob ^ 

f)'0"'gJ5b ^^73-°% ;5"SSb. ftSoJiiSo ■5r»0b — 3o 

S)a-S3^8. T-•^3t^ ^er^efc — J)j'«3 e<5a ^ijo 3o 

&^)£- ^ciSio^a ■^■lb\S5b. "F^'W^ ^S5o 3_2> 

^ ~ eo 

■^JSa «ci&;$§^ ^S)n8. -s^z^& hiu^&> ©sA 33 
ea3^8 5S.ioSj5aboer^S * -gS ^^sb &© * i^Soer^, ;^,§^J3§5Sb3 o3o 132 Jolin XIX. 'S>3^s5-«^ OF- ^6^sSx>. l54o fe"^ SiX) ^s3■jlelb■;i3-»^■^^» "S^ oxideoe» 

3>t ^^53bg_gf5 ao^Sb. ftSoJ&go aerugo— ^;3b 

uoSo^ S>So>^ TT'So e5^__^?^o-08 ^S)o ^S)©^0 ^elbo_gtf5)o^sS>. O ^;&— TT" "O^KQ&O C»J-» Kg^ OM^^cSS ■5^2JS) ,^5fog_g!5£o'^3b. 

■^r»^gSX)-So^4o^ "^Sb &» »S)og^ ^g h^ 

»ao^JS» ow er*g'sS»^S5 J$-S3^S0, 73e?0-!Sowo 

^^rf ^^0■sy»^&)^^ tt' §'20»oki SiSbsSS) j^e^g 

3 J- _^gS)o^SSb. Sier»elb — TSe^QS&i Wo"^ ^StoSS 

O o— CO 

3f^,^ 5^sS.sS»iSb^ rssb^r^ "^jSci. wcxo"^ S5^ 
?<';Sbg' "^sib cSSax'J&ej XT'js'SSb Sj^ §^?553 »^ 2J o— w3 saA "^re>o "^aa 
c3S»o"S;3b. 

or- s3S£;io. 

"S^uiS SjeT'efc W^^^ai^ ^jSaSb SSi^o^'O 
_S ftSdSi^Sb r'J^TS'S^ r'^o^Sb. TT'CM^sT'Oo 

oo CO eo 

■tJjjo^ ^o<Sa. 

eo a_ CO eo CO at. 

SSe>0r3b>, ^a^^cyC'SSejc^Sb^ eo'Si;5sb ■C5cr-<-0rfa^&i 

"Ig'eM "^Sa. &er'&i — ecia;5 cJSboJfe ■^Sb 

;5Sb s3i>o§^0 §ex>E5'^(SSboJl» ^"^\Sb. fe?o 2 
eo . ~ 

■sfiSik) 55sb^ "^sga So^esSfflTv ^;&§"^sb 

^a&acS SaA «s5>^i© s&oa?$^ey^ * (^■^So 
-O — ^^ aig'iSJ;3bo-0 e5-S)n^Ss6» toj55o§^ p" 

Soj55"^J& KSb^' gjej-Sb — •SP'5^ tiejcg'sT' oo 
»Sb>, §e>o;S"^c3&K4oS6 •st'So es^^^tfsbo f S'e; 
JS^»^ »^>| 0(S§)o-c5b4o§6 -^^So e^"5^!5;SbD t 

;Sb. WoJfcSo ^rki — 2;3bo-0 &So ooo^^wa'S" no 

&\i ^ixXt& eoJi>^«S;Sb ^Sb^ fe§6 e»^Ro 

So'^Sb. 

Wrf^SsSbo-O &ej^e& e5ci8b;5jS) S(SS)OxSo4oSo 0_2i 

dSbe^^"aSb Wox)"^ <33bj-»aboo — S^ bO Si& 

Sjo-OrfJioooci"^ J_-^{6 ■^^Sr'SbaJ^ T"-^ e5;3b^ 

CP'jS'SSb ^^§"^ ^^Ssr-aJoSb>|_ J.'^OoSi SS^ 

J^aboTV 5$r'tj-»iJfolSbiT^j2lX) ■^S'oo ^§)8. 'S^ o3 

wi3 &er»5^ om-» sSj'^ S3S ^;&iJ5b 2JcxoSi 
eo 

"^--^ « (J) z> 

SiyiS SJ'-CSbs-o'SSb. eS StJ)-"^ SjS^S'^ n^ 

io<xX -s-°5S-c5o^;Sb «ci&;5 — SjCiiA^ JW ■cp'»' 
SSS) <35bo-°£Sbo5'^ ■^^^Sb Woa>"^ ^3-»eo — 1)3 0>{ 

§^OsJp>sSw §*^a^i&i §ex)-^ "^cSSbaSSbX) "^g'ex) 

—i —i 

'£%d. &£r«l5b — Sw tr'zj'Sb §e»Si"^dSb7r" ^Soer^, ^•S^eJgsSbj. t ■^S', §;§. t wrfTV s5b-<:;5'g:3^^5S». o3_» John XIX. c&r«Sj-«A5b Or- ^ei£jSbo. 133 §oex! — '^iHAtv^ s5b-°SG "^"d ■cn>z?' "^2^^) ,'6, 

eo CO 

SSor'S "^Sr-^^OM p-'sieJ^ ITey^-^ ftsSwSrf 

(p CO 

Or- SfceXh S)er»gb ^atr^-iisSu ,^^S Soo^ 

o — 
VIl^ CO 

-SO CXM W'SxvS^ ,-sr°,CSS)K>'3;3o. T^wiS — -^ssb 
-3_3 rfc5Sr»M5Se>o g)er°l&§^ ^&^8. «io25oS3 &er= 

■^SoiJo -^y^S) -;3->'w?<o zT'XiSioOTr' ^S)8. 
"^ e S3ex)^jfc3oA go^jo'^g' JXr-SSbo-O "^sSo^ 

■W CO 

^r»£6 7r° j5 -^ sS»ej3b l5;&§o eT""^ ^o-C3b§^S) 

^S8. 
_2»t W^viii eci&;5 I^C>S^ «d&rf e5S ^"";j-'\r' 

oJ CO oL CO 

e58S>, I^^P" ^t5gc5foisS>oc»s5 5S)8ciSbd5boSi^ 
eo CO oL M"SSb KSbr 73^«S •^r -iS^o^ -0?5S'§^ aoS) 
gn-^^^ SxriS -^a Md&rf S^iSi Wo8-S>j8. 

?55S c3^w-««oex> sr°B •5"'^ S8-£) ^■'iSs &^ 

CO 

§^^ "S^ioSo g)er»«lbjfo "^&§"»8 SooJ&S'o 

CO 

^ a ■,6zr'\& arfsSis FCti^Q. ■^"'wJS tr^eBo 3_2> 
■S-»8b S3808. WcKo"^ sn>6o ^J& SmSI^-On 33 

CO • O w 

CO 

So. -CS!r»-£i;d •sT'd^ •^i^o3o-&\ cS5bo-5r<\ i& 3>{ 

8Rd5boT3-»^eSo m^otfcS'o'tj — escs&^ * ^osb.^.S' 3a_ 

r'tfSo omS ■nd'^Kh. 5Sj8»>j_ — ■eF'jSb.i ^&-£) 
^ST'S S^oo ■C&-»6b?53 Sfcas^g" "^^^Sio ^"^^ ^^ 
8b;S^ S. 

SjS)^^ &(S3-:y^ esasSb^dSi ^8sr»&^\^ 3t- 

"3l^iD5o ^wefesfo ■^d&.§"-g>l3b. aer'& ^e) 

CO 

co V — / 

eJfc) ■ST'ao oSo^ "da3^a»So ^4oo§^» cSS5j-»e4i 

eo * ^g'— ra-S>. o23 .134 John XX. ■S>T^^5-«;3b _S>0 ^6^sSx>. Q 

£i>^ -jyaer^ oSofM^ ^o-OS. 

So "^fjelbOo SmSIS)^ ^^ '^^Sp'o-Orf « 568 

3 ^o-OB^ :Sr5o "BSci&JSS ■^"S^sSb. -r^wg 
b''SO -fi^^ S»Si j6^ ^s$^^^3&) ^T^aJS 

»js&^ §5-°(§ «8oi^_©a. WDM'S « s&aaag' 

§53i5CiJ&) ^Sb»3 g'o'^5 «5J?5tv^ oSSSl^ sSmo 

E.-S^^2&. ^-K)^ |)-3cn'S5 "^goOo «>i5a "So 
CO eo 

e M(S tSSy^ Hsij-^'S^ ^^"^So-0 -.iJcScJSba^^ IT'S 
^otJe)SbS3^ Tc^tS wfeje; ^mJS ^iScSSxccoS" "^03 

<r JSiJ -SsSj-^ ^Ma§ ^-gy^rf e sSjasMS" sj^gifo 

r- Sj^zs^ ey*-AiS§ "SC <Sr»-0 S"S»;3o ca^oJSj 

CO — i 

OO -ao§^rf "^J&). Woe^io «3 §43§e>J ©aA &A 

a CO 

on wcxxj'S sfoaatS lisSj^^ wom^ SS-0 ^iij 

eO CO — D O 

G) ^ — 

o3 ^sSr>^e5^§ WSo s5o?\ ■cSr»^;3b. ■SP'Oo— L ^^oJi>;5 W3 "^'Ib^Sb. fe5"So |543S3 ^8)^ ob" 

■^r"^§^3 "S?> c35boo"to fcSciSS^SSo <^?jj_2J ^o 
•v)©"^ TT'^ ^^^jS» WX551&1 "^Sj e5ci&?5;3b 
&s5o§'^» ■S?oe5o;5S ^"^^Sb. ^rSo — sSbacSSn ne_ 
«i» e"S>o§^ ^©"g,^. W"3o ©e?\ — B'2xn=^fe 

^;3d — rfSc>\ Scoi3s5J53 ^adS^^o'^ "^SSb cx»o 02 7y ■!3"=Jr<r»J5aoej ^>oai -73- «5o,S.c3&o i&?5\OMrf -^r^S) SjjaS ®^i;^ ■3?V)«S5 7r«N SJS 
53-85^ ^55js6» es'Sj^^ «S"?^. JSoXe) ocr- 
^8 53b8dSi) oS-Sy^ ■gr",* j^^^Sb ■CSJ-'-S© 
^»»^ tSotSbfS 55^5^ bB?i ^e^^SO^ §S^g 
e)So 'SOciSii'^'^jsSb. 

«8j3-«8"SoS3 tS 8^;5bo"^ •^cSSjo'ST'oSooS Of- 

;5-fy^ 5S3?;?cSb »S-a— tcrSo •<^rfr>p^;Ss6$Sb-7V'g' 
«>» 53^e§^ 'S^^sb. «asbrf e3ej-«b ^&>j -5>o 
■sj^ei 6;6 ^«S)e)Sb3b\ 'SiS''^ i3bSb>, -Sx^Sjo^fSb. 
Woelij ^J^igew ^^^Sb -CSr^-O vJo§^£k.o-£5a. 
■s-'jo^ ^s5o SaA — Jwgo :;5,T5>r'-qy'rfsS)5g)Sb ^o "^Sb3b^ SasSx^ ^o^&7J-»n SiSS^ sr»85'''^ 

g)8 »(S-£)— ^e^-ZT'elsSb ^oS;o(g Sto'Oo ^o558 _»>3 
9 — <! 

^Sab^ejjfe iS\£)oo&S^ sr»ai .Ml^Suo-tf wdfosb 

SaxssS ^ciSb^D^&)rf^ •sr^a^ ^^^;3b. 

MOM'S ^s5d ;5-0\^S;Ji&> o3'S> o5fo sSboa -sV 

«y^ •^g'^rf ai&js» «5Swa;i <^55:j' -sj^aS^ 

^o5« ■^Cfc KSbg" oxieStf §S¥i§«>i— "^sSm ^¥^ -®X 

"^Sb eSci&rf ■^Sbejsr* "^goe; «bc6Sb^Sr»-£i tt" 

d&rf ^g'j^eJ^ ^o-O'S'^TY^a ^Sb ;i55o^S 
zr>8§^ ^"?3>).'3b. ^SV John XXI. "^Syr^sS-*^ _^0 SSC^^SSio. 135 Q 

§^Ce>D e5^Sj4c ^0^8. «a^i5o i^sSj' ^5-°8 
-2)8 p';i;5;)^3b7r'5' WS ^^^ — ^ "^s>° OM-»er»?<o 

oL -tI —^ 

e3ioo5S«i7s^5l ^^ ©"S8 •SsSm.JS.sSo !SM 

v-^ o 

©sA e5»o>|_ SJp.se)§o e>«oX5j5o-Ci>§""^sJ). -^ 
^cKbeJ^ ^^^ •S^73-'^8 s;^rf^ex);3b\ 'S'S^. 

CO CO ot 

en ij~ 

X t>o 'SoaJSog^S'^Ci. MXi^& ^&i— S)e)£n>tn> 

— o a_ 

J^3 ^"Sy;* "=1&)«S SS a?N'o'u8SosSo(&S ^?o|o "Visor's 75S5»,2S' sS»e5^i J&XJo^gSo. 
i^So§ S^o'^sSx aoSo^sS 1555^55 OMSj«^e3 o- 

z3(Srf ^■S5^ex!;3c)\ ■sj^Ssxt'JS ^o-li»<Srf '^■sjex) 

Si). eox"^ ecisj;^ ^^^Si 53-»8S "SOIiKio 
£$d;5 — fe^ ^jb5JS;5» §43ge)er^ astSifosJn 

^?5os50\ W 5^1oc55coSbs ^^ewSn ^-^SoN 
^a ocoS J&r^J^B$?Jr'8. 

s6 d^l>,o-Ci>55bSi ecCos$§^ ^^^jSj. ©8A OS. 

■^^^,;6. 5&r'(S^7^8 WtaSb;^ — Scr'-sn SosScr 02 

MS) eseJsS^ iSij-"<g^^8 -sSDirfotfc^ "t'SbSo 

^S «di5;i;<§^ ^Ib^ssb. ^rSo—7T^ ?r^v& oa- 
s&o^ ^$ cJ^55rf?3oal^;5Svja&i fcSo ^"^ ^J^ o3>t 136 John XXI. "SKr»ST^A5b _2»0 SSfJ^iio. fc^ =S-gb^ "^5"riSo fc rf(&Si> ^& hSo oxi 

CO ^ 

cosa ^^^sb M^^(&) fea ■^S)^ rfsS)\ "Sow 
-SO «i^^(^5 ^Sbi6 "ssbrso ©af\ ^^ ,^^ 

S)cio-£>;6tx>s5oi3»^ ^Mrf SdS^eS^ eScSSSsJ 5" 

^D^e^ w» «8i;^4>3;5o43»^ S^gd^ "Sou 
.so (go-i&^ ■cSr'^sfo. ^SbSo ftSe^X) -CSir°-0 — eci&?5§^ ^^<;i^ — ~^^ ^^j^53?5goe5aM «d3b?5 
^ eo o— 

^dJ6!<)J&S». wom"^ ^^ "^SisSS oaoo's-' 

Q — (T) — D OL o3a„ THE ACTS OF THE APOSTLES. o ^ ^^ vo ^ 'w 5'^ 5^ e;o. e^^oaoSo 539^^5^«5^ej Wzr'ljo-O^i SfSo 

D 

^ Stt^ -sr-ai «|;<)^^^S^. 5m83^ escsftrf ^3^83 
^Xi^S Tr»8i Mzs-'gjo-O^^a&o^— ^j6j- 
§"^SbosS)0-S) "S^g" Su'K) "ST'^g) S^ t^o^ 

Wom"^ m^S^i Srf^ex) "S^S" akiSS'^ S^Oo S58 

ooa-» "S^eJSSoJS) SJ,5^ ,^t)oSo TT'KOsSxi^So si)!* 
2 OMefo^5-» W3 e-jjo^^ W(S?\8. eo&SG « ■s5S^"zy55 ^^\*o53sfaSo Sw8S wosSxi si""°oa 
^;<5o*>| TT'Si -^cSp^ c?5booJ55f5S) »S^^. 

CO 

CO ^-^ 

(^ O '-^ oJ CO 

— o . O c) O ^kSo"^ ^ SQtv SXtSo tSd&rf £S-5-°§'5S»s5S5 

CO Xj 

is^aS^ X5£)i8. wsSspafo spSj ^ai£r'¥^ 0-3 '^ — ' o 


^d^So io5,"s5o-£) soJS o3 Kae5-«i ^dI^ -S^S. ^^j^Si <l&r-S^W,&^, St^^SoSS a ielb«S»b> Wo, "S;CiSid5boSo\ 8^^;5o^ <^iSr'cS5ijSSb^ wS^e^^'^cXfooSb^ sS) 9 j65»cxxiS$ c55bj-» (T^ c55bD Son "S^'^?5i&>^ SP'Si. 
b^JoSSeS h vS^&&\ ^^ el©^:>?5 &8 ob* 

c!5b§~^SbSLn eSdSorf ■,5^Sr^^'^S^6eJ5^SbS^^ (^ 

« a;5ao3fyey^ §*^o^^ SoSJj^gi <^55^S> o>t 

^r»9 S&J^CSb "^efcKo SoisSwcS ^fc^KS'^S&o'^- 
■i3^Sr\r»J5lJ)o'Srf sSbSbiJiOC er'TT" ^t&So «54jo Oe_ 
S^rf^^T^ai §^^ -CSj^&rf <35Jj-»T3^Sb«o8o-£) K'8 
^rp'eS TT'&tSo "So-'^ ^f^Sos ^Dio-Orf ODJ' 
. sy^el "^J5"^?5 s5e)8>;$^ c55i>Do'Sf5b ^s5bo~& — 02 

e3^ -^ew ^o"SSb. feSow'S WsSaSa WRr»g 0«t- 
dtSb^ «?;5^cS3o53oo^<y "^S' S^OJSm r'SbS"^ 

CO ot 

iSoorf^ ^r"8S'oeS8l»^ "SScSow'SSo KSbS" t? o38 138 Acts II. e^SCT^ewo "S^g'gJSooex) _J5 SSJ5£j5bo. -SO S5o^ W§sjSi> ftJ>rf«^ cSSc»-^^a ^30f&§'o"fc — 
i&>»o^ ■s-'^SiSMoJ^g' 5^$s5b TT-g" eeJa WJ?g 

rfj'S^ 55-'^3' WcSSbrf ^;i»3'?r'rf^S) Ao8o-0 
& ^y^Kb c55oo-'^ W^ ^»S ■^t6 Ke) aiSs- 

Q 

-sb* woJ58 ;3^\eSc)aosS»e)Sb ^^8H c55i3^ ^^sp= 
•jT'd ^yas ^o8o-0 -&ioo'^g)8. ;5b"§J>j'J5 -&B 

CO (I) 

Q 

oJ — i! —o CO 

3 oxteJoeT" SoSo^Sb. ^S»^ esS^ ',cr''TO§'e) 

cp — ij — ji 

CO eo 

E_ &d. 65 §"»«» g'Si\;5 l)S5b4o ?3s5-,$^xr-5T'5Si:e>ci 
csSioJSj -sroKi s&rij-'i&sio £)SrfoJi)S5 g'e)j5x5!j-t5 

CO CO oL 

55b» fts.^sbr'se. r'ojsso— i:'«s §^_^ ^a^six o3 

■^?5a»f5\ •;5^5^"So^ ■S3-' 55 er^ IT' omB Sij'So ~3S 
CSbWi&Sd TT'g' •?3-» ;<j^4ot>S3 ^a^M^ S)S5o<S. 

«5cSb SiooJ&g'o'tj ^^gjEJn-cSO zr'^S:iiS^-JV 

v y D CO oJ 

a^ajoej'J&oJii 03 

"^sSo £oSb^?5J0J585>j-J5 Tr- dSyeSSo §o;i>8o 


«lb,«). e^_^J&) Sir- Sj;5j'e53e>oSb>, txy §^;iy ■;3-"«S eS§'e-;<s&ejS:i i3j^&»3 Sir ac»-s38i^«3 

g'wX'^eSbr-Si. ,^^;g)^ii§|j_ ^^"^sSiM^o -SO 
;5iI\o-:5 zji&^S .^^J&) ^ex)§o&'Kr°>,SS"S)Sb. * ^g', -^^iji. t'^^, •^;S3^.-'Sb es^CT^^o"^. oSa- Acts II. fc9Si^^ex)e; "s^5?C5lxie>D s ^^^^xi. 1.39 


"a u dS ^eS «i>,'6^6-dwiSrf ;5b,;5bS¥"^2c5^°"S5X- ■^^3 
^^S S'ras-dSo'SKiSi l5oS'«\S5c>D ^wSoScn aioo"5®23 

Q Oj 0-) OL 

en ol <^ £0 

CO 

_9>< TT'S) S'^^ J)S)^ feSciSj^S) iSS) c3&3';7^^ &> c^o 
i&,^Q%s -zs^ht&i ecSSi^dSb K)8o-0 — "^iSo rjJsjg' 

sSm ftSrfoJS"o5'3;Sb Tr* •?3-'e>og' ^op5''^I\o^ A. 

' CO 

sSCoS ^'Sio'i:) — ft9l5c& ■tSa'irSoM ^!o^'j"3 

s5bo-S) , i ,^s5o ^iSo&^S ^^^f9 ^B^S'sSk 
So TV "3)tx)'3*^o§^"Si;iS ^o8?\'r5^3-»"S ,i)^^ 

to to ° — ^ — — ^ 

3-2) ^^_^,*. -^ ^^,* "^^^l "^SiCJ&TT^^ifo 

CO ^ — D 

3^ So^8o-£) cJ&D73-»\el5 ^aot&^o't^ ZT'hci:> 
3m eir^'3^^rf&^ii^ ^'SJi) WomO «c&s5 — ik>. T'TikB txrii} §t)os5"^S);5 coj-» ^Km;* 3a, 

Sr\-^^Sr'\r»2SJ5o2^ ^S&J^Q ero'D^ "&3i» SsSj 
^&A.O -iiSiS. ftSoi^SG ^&«3 — SSj'fso sSb 3a- •^r bJ5io T^Nrfsis sJr'oJ5o<S W^^fSa Jweo SJ8^'zr°eSSMS') SJ5J& ji^o£&J&So ^30 3f- 

0—0 ol CO oL 

^^ ^^^^ lj53^^^ S^'X^ 25^^ 4Sj-»» K)0 8i3>, rsa cJ&^SJS ■s^dS^'i^o o CO 2J — ** 

9 ~ 

jSj3o\ ,^n^i^s-^£) cS5ioJ5ciSi> 3ej§'ofTp' ^o ^'.5' J&) ,2^9 5S5SSbJ^X3§^b ^cSS>^5b'3 
?<o{5oSbe»3b\ »^-^»x;o;5<y ^cSbu'SSo. ffi^C 

Ot D CO OJ 

eo ^ 
eoJ58i»^ sT-8 ^61 wr^tf rSHrf §^.& 

o o CO 

^xS3^§^oi>j- ^o<S8. ^6?^ S,^ a;55&S^ * •^g', So^^ir. »b. t'^S', OMojSer*. nsr- 140 Acts III, IV. ^'^•^zxiv -W^^2^sSx>vo 3, b' ^^^sSm. 3 S5£i£j5bo. 

(^^^s-rS ■^¥'^rf ;&r»iSr^ zr°JS»;5 "^efoiio 

b'T^Sfo. WSj^cfe "^&»S S3^^Si§^ Sj^r^ 
«5«S» SXr2S £JNlk SBSj sSy «Sfco ■CSj-»c&5&-a.«). 

CO o — 

cr- ^S-Efij'SSb. «5^_ja&> e5el& ^oS8 "^-O SS-O 
;5^"33b. ;iJ&);So-» Xol&oo "^;^o-» "^55)^) ^©tSr^ 

SJ-'HS^o'^ ■ST'Oi h'^ «3 "3SS) 65«Jai ?a8a;6 

ra-»3 ?<)8o-0 ^Sb§^sS)SSo\ «9^J5o;&5^SSo 

no ;«b>, So^&i§^S8. Mom'3 '^S'^'^ sJP'oS^ §oo^ 

■ST^iSo ^&eoi3bSbj^ ST'^A63b*^^2ie)§' ^rf^ ^j^8^c>3Se 0_3 ^SoT^S §5-^ ^-0^8. «^^& ^&i8S g)» a — i—D oQo — eo 

J)J'B3 ^do£S)5o sSj' «5t>3 Q8 •CSct'KSott^ Oo. 

o3 W^^^^sSm -^■^So d&r«§^2M 65"^ ^j^a ■^^ 

RoOSS. 5i>8»^ 5ier^&) &5<3Sbs5s5b SSSjo-CSbdogG 

ob" atf ^s-o-£)Q8. Wcxo'^ SXreso ^8^JS«Sc5^;So>, 
fcSSK KuTT'ia S-iSsJe-o-O fSJS^oeJgo^rf :i)Sb J^eS SxrSo «).«)^fr°o-t5»(&fc:5o e<S?\©8. 
■tSSi^OMS? sT'8ey^Sbo-0 "^S) (SS^o-KT-^d^ Mo 
S&oJSo ^^ S^-'^'Sis&jSw e3ci8o;5 73-»;S:^ aorOo 

^s5ej 6» ^S>5<S -sr»So "Sew^Sb. Wodo"^ 0<j- 

CO — O 

■^^)&> eSrf '^sSj-SS ,'S5, rig's; 't>T^& sSe) ,1 ,Sx) 

•-^ — D V_^ — o CO v^y — D 

^So'Sj&rfa ;5bocJii "SS&rf ST'Sa OM-^er^^i 
■^8'^^s-Sb. "S~'w43 ^'^^ -^S^Sx^^^Sbo-O n?- 
e t)wyoQ "s^wsbjoo s6^fc^o^&g5iSo^ er*?fc:o -so 
Sir §^?$§o .■55,g'^o-ri2ofirf ^& ,i,&Sb MciSbrf 
S5o"^^oC£)S5Sb^ Sw ■5)-»s5^e>o &iS-S"^cS3b 
w'^ SSoeSsbs ^i^^v^ ©^^r'S ©J5KciS. ts _S0 

goJib«S?P'ioo» -S^w^^oc sS^sSJJSo iS^-^^sSx 

fS-'Jy^NT^KKbeieS^iSbo-O Jxr- r'CSo ^^o-CSbsSb. 
WdSb^S Sj'S^ ^^^ ■:t'^?5»\J3S)S3s aj'Sb 

CT^'SsStST* -syi^ «SSbejer^;3bo-0 3Sjr»£-e)SSb^ 

lis •3T''f Sj6^vS^ ^^_^S3b. ^ 8 a^ ■?&-»£&) -sV 

^ex) 'Soa?5ex)§>"3 &k>o6 sSboS ^^^5^t>o sir" 

CO ci 

fe •jSolF'fSJSbjjSej pbr'ey*^Aol&^\ ^o^sSx^^\ 
§)So-dwJ&;53 ^S)^ S3b;d 2:i^\vS^ "^^^ S)Wo 
J^rfSSi&N ^^^eJ23;Sb^ SiP'Sb ^iSb,^ (35bo-Kr>>, 

j^9-53-»S»S>, -ST'S^T'S) e"d3rP>e^Sb:£)abo-0 s5bCo 
■i3o4oE5e) SXjSfcSb Mlf^Cao^ eSdSo^SsSb "S^JStD 

CO —i oJ 

o 

b* ^«g55bj. 

aSr'ZJSoociSb^ XbiSSMS"^ fc5^'5b©S\ 7SaSi^'g_ 
cJ5Mejo»b>, •sr°«b |^23ej§o sS^^o-CSb^ s6e)Sb»J>, _3 


Acts IV. fcSS^ewo -g-^JJgJ3ooex) b" ^^^^6m. 141 3 S5oso>, e&s^^iiS ?3^a ' S>j«a§ iS-O^^ ^r^a Sxrif> 

-9 "S^) g^o 


ijp'8e5-'* •a'^SGoo a?'^Sio-0 

W^^cJScbSSjn S^dSi-^cSSboiS^n Scr°^;S)SSb\ «)"S 

CO oL CO cjL — o 

to^rf ^^-S^tf^JSo «oao-0 Weli&) "^lO^Sa) vJJ 

no ■iSeJ jjT'oSrfa ^S» "^i^) S2S&§£-o-tSw(2s5feo 

om"^ twJio 2oos5 "^SiS$4ooj6o^S^ "S^dfc -ciS 

Q — V /—O CO 

Sj^^^^oo 5BjSbe)So;S5N "SDcS&M&^Si tT'S'. 

CO eo <^— CO tr^ 

ooj-'CSSci'^ — ^yyoSo SJoTT'cxut^ c35b37r«>&i. 

o3 OM^S^3^^ "^Ci'S) ?3-8§^ ^)S^;3b. -sj-eo ^^ 

4)S5&> ■a-»8§^ Silts' »©•£) d5(»o&4o -cSj^-S 
aS^i^SSiTP- ^sS^ioSo c§oS)o3^ §^-Ji'e5j5b. 

CO 2^ 


5SJ-^j-«Sf §^afjSS ^T'SS X^Stt' ^So-Ci :S"e3^» 
CO ej o 

S aS-0 c&^ -^b'tD ^joe? s5J-,5J, oa- ■^lis 'ST' e^ ^R)^^ SSrf ^T'^»^^ ^°b^ ^oS"^55b» -sp. 
ai i^eSbgjStfSoS^a. "■05 «Sbej SSoe^ _3o oboJiiS'o^ fSC-^ _S_2) 
"J 9 

W 55b;3bJ^Q»§ ^«^ ■;5osS?5\?53ije)§'o"^ ^3 
■^r^aS SS<SS>o-rf2oS ef5& -iSCKSbocSMS? b5-Sn _2)3 

cO o tJ 

■sr° fe^ W "S-'^' Hod So KSo^ ■^Scr' SXj S ,'Ov -iSS&i^sSM 
■^Srf "^$JS^c55b3-sr»\ ^^ — «^C23,«3ew 55bo(§ _S>{ 
^3^*3a ca:)o«5So ?fe)o-&§^»8. i^ ■^ ^ SS ;s:^ >, _2ie. 

^So s5S§o-S'9S ^jcJSbgo'to k!<K;6'3^» fe _2>a 

CO 

^fj^S^CfosSo^ si^oS&u->elbj5oN «>^CKSbe)§^ 
sJmtt" ?<bo'^53-»(S8. Sj'iS_j.5&) ^^■^^■sr• tt-Q _Sf^ 

ssb>, & ■ssa^es "^ssoX) TT'ssb^&sSo «oe!o&»» 3o 

ol 9 CO 

^6'5SX»7r> fe sp'S'qsSm ^SvoJoSo JScs&'^cJSbo 3o 
55ba aSiS. sT'io ■^afc§^»tf gsS^j^cl tT'So O^O 142 Acts V. ©Si^^wow "^^S'Qsioex) >| s3J5£;5bo. 573- jSxigo g'S^.rf -n-SeJ^ "tjS'iSp^ «S^J5S) 

o o eo CO 

^ JV^&i 6?5 -^tfgSorf -iSLx^S^ c^i^So-0 
^SSMtf^ §^oeS WXasS-So-O §^05? "S-On, Wi^ 3'joej ■;Jp>JS3»eJc3»JS 


^ 9 — ,i cp 

feo5oSi\ ^eT'SSb ^joJijgo fe &- \ J$ dSS SvK S& So 

>{ 5^ M2o«;5m ^SjxS^iO w«5aS^ ^©-^So. w;i 
e_ f3b. " W^^ ' 

cj- ^8q eJ^sj^i j6^Sb. «>:i3^ik> ^sfcifi — 
SQcpao t9 •$3-»S)o3 cx»o5l^ wDoS^"' tt^S'^^ 


^'ivjaiS 63 s>oSi jji.i^»,fco j5?53o^;3b. ftSoJSiSo SmJ> ■SjcS .-^irssSM ScS^Sj. Wi3*i.'&) « 
aaSo-CSb^r^Oo y^SJ^isS-O^ -C5a^cx»rf M"^;Si 

CO 

^MiS tJp>S^S8. <H)X5>->J<o fooq&s&oSBiS)-, no 
o eo "^ ol. 

fe5^'<5exio "^elbeysSe; W^g^So;^ <"<oe3&)e>o 0-S> 

D CV) O -"A '<:)^ s;7^s-8§^ g't'oK5o§^;&)i:!o5o'SHo-rf'^J& Mom"^ 

So' sSth ■^Oo^JejeJ^^So^ _^ <yer^Sb,«T\ w"^ 
§owo SDS'^So-O ^^D$§^ gejawcgS. «>oJ53 0>{ 

CO ^ 

s5o8Sl^ -Sbi-^y sJ);?-, Vj^aE^aicie) ?3;6^-a3T^s5^sS» Oe_ 

Ol V_y Q_ _^ CO 

"a3?5 ^S-^ysS"* ^o-Qd. ecxiD^ ^^^^ogi nr- 

CO oO CV) 1 

<&-» ^)o<S8. esoiD^ ^T;5';6c3fe-"KS5(&)S>b^ 

g.^-'.^ex) ^3^,e) ^^iys;o^o8^S^ ^oo^ 

Sj-Os- ?r«8» fe&r'c'O a^^toSo ■^f5-^e).56 

•Ho^OxiQ. ?Jo,&°,»"S--'e>o fesS"? (Si TiC> :sr'8X) -^-2) 
V y (r^ CO ob'_2> Ai:ts VI. ©si^rSewej -g^c5gJ3boex) s_ ^6^sSoo. 143 _3>{ Kr°8.0 ?(j8oO ic5o'^sr»"<5}^8. 49^-jd& ^S'ifo 
&&!§"» tS^sSo a30£SoS'o"fD dsSwiSb ,^2300 

sScpSb^ fc9oto"^S) 75os5-'8o-S^ ^^;;S) sSbrf 

3o l)lf\ej "^^(& ifS) «3ciSS^So s;,^^i>oS5 sSor-iio 

^;5^\^i>, ■^?3iS\SS:)t3SD3Sn coo-SDNioSo W^^ 

3_5) -SNo-0 (SfcoTT^^&i. "^SxiiScA "^^li&i e5;5So 
ID'^icJ&'B^^ •SJ-'SS OioSNrf S)8^73^?Sc55co»b>, 

33 7r«^53o3 /g^SogjS?5s&5 ^1)^8. -sn-Oo &a S» 
(s5^\?5c«DaSjoe&) §^cs5b»(S ^r»8S) -E$o&'^c5&) 

3^ ioSo tSeS^-Oxw^ ^o59. W^^Sfo 76^_^ (^M 
wSio sSorfiSoo sJr°oas ^^ §) ^3rf KtfsSc&e;"^ 

3>t g^iT" .^ex) ^r»?5ar»'cr' om-° s&^aS^cejSj JXrSo 

3a_^(sa2S^^ rr'S) Xb8o-0 zj-i^llsjagoS ^:oJ& 

g'o"^ cx>j-° a;5^2jSo SjsSbsS) ~Sz5^ if-O er"^ S^ j&'5So§"a8. Wi5(& •t5ot5w"gSo 5&SS 'A g'DH'i ?Sg^&-"& w^^S). ftscxMM ^5gi;0 e5o 3?- 

-Sj- eS) sj^SsS^ ^S^Sb. :Kr»e3 &9l5a »:a§ b'o 

9 

^tfeo sSr'(>j-'S5 sS^J^JSfl Mzr-gjo-O ^r^SS ^SS 

or. '^ 

V y CO 

O ' CO VO' 

«b^e5^Sbs5b\ coooSoijSbS-i^ ^l^g' jS^^^o-" v^ CO _D ^^ eo 

cSooeS^g'o'^ ■SP'8 S5?^s5ex) ^S Srf .^SSbs-'^ §"oo^ey^ W|^e5 -Cd&iwc ftS'SS-jc&i 15 "Sn o _2) ex)^) '^d&oij ^55 ocoSlSco "g~'£5j. fc9o& 3 
^ eo 

— o 9 — ^ ci 

r6oa. ■sT'QS) "^sSm oxr» 'SS^S aciSiSi3oe"Sb;&. V 

C!!3ooJ3b;Sb>| Se>og'J^7V ^o&a&sfcS ^SiS. -^ >{ 
— DO— eJ *^— 

SfeS^^ 'SS'^ s- TT' So sin cSSxr^diV ;S')gi5bofi> "3 

8rf WoQSm^ ^T''^^ feS^er'Sbsfe^ ^S5s-8-0 a_ 

■5T^8S) 69E5^-.5ooej ^.^JiifcD aex!;S"3^8. l)8o 3 
— o eo 


144 Acts VIT. e)Si^^«oej "F^C'gJSboex) 2 53jJ£j5co. o3 ^fcȤ^S -^zS S^jSi feasor's (5fo§^S5 ;^«<y 53bJ<osib ft9£i5\eS^o;5b,So>. (^^^ 
DO Sb> §"0^33 "^nO '?>76,^§^ sr°ao-08. Wcxxi"S 

CO 

no ooo9. ws5j<&) -53^03 — bifo "aT'^j>j'cS5S)So>, 

"^& eS.'O Seal ^-S^ weSs 
— ^ ;&;&> 

^rf5oSo\ SS^effiSj^TT' i£]n.;S,r3^ sScpioex: sir' 

OX ysSb Soo^S "Si38. «>:j)^efo -^j^es^ s3r'«S^^_>j^ 
2 ^J^^S^^- 

"So?:!n',£p'el3oc>5beJ^ ^rf^^^^a^ 5&)§p>5& ?Cej "S 
3 k ■fi^Z3':6i^x^:&\ »(S0 Mcx»ex>'^8 ^SSi SSo — » o^> 

OL i (T) 

568»>, ?Sorf^& aMoJ;?^ wSSii cuj^\ssb. 65 o- 

;S5o<& wjisi ?3oj5^& ^^s6. -^-ii^sS a&T' <3St'S^2xi '^^\oik> s&cS /T*^ g';5ex) feSXSo-o f- D i 

"^S>8 Moi^S "^^ifo wgSi §^^ c5&oo<S 

D^^;5 -^iS^ 75J&^s5Jo£5b We5S)S 2ScSSoab;&\ OO 

OMo4Sg'oeS^§iD>, Wel^) W^SjStt' SiSfi Sod's So. 
eSSo:;r°«J SOXo^ "^?^5Sjoe543iS^ g'-xr»Sb "^§"5500 OO 
g43SS>, g'eso^So^ assj^ ^s5oc55boSo^ ^^^S5b. 

S5ax)"3 SO«o^er* -^rfcSw §'e)s5a aSni^KO O-S 
233 sfcrf l)^\ejS5c) "SdoS^o ^o"^So. "^ocSr^ o3 

^6^63 "38ciS3 ^cSSbw'gsSb. «>ti^a&) St'"^^ ob" 
?«3^^ cSli l63a3»3£>s5oJ583S^ §)exij6?5o^So 

Ks3§' (SS-r^zM so?<o^so "sjs53. ws'^a^ om 

esSi&)»3>| S33?$ g)el^oo;3o^ -rfSs^cjvX) WS'^al 
Soo-0 ^"^iSJoSo 'Su& ?So"^Sj3 llo,^^rf Oe_ 
oi'a.T'So S3&pf64) SjjJS «i,'sr' ^jS» 55H;5 "^wSo 
§"S^ •^sSJ'^eJ^ ^o-C)^:S8. womS "^^a^) 03 
«5,2T',^553:>§^ ^i4:!o"Sioor'» ^-»?C iSaij '^SS 

"iP'oci S<i8o^sSb. &)SSo Sj^^^SSo ^^53 

K3 "^5"^ Tr'2?= ^"^sfo. sjga^ s5o;5 sSoS^abs oj- 
^jJle) g'sS^^TT' /^SSi=-o-£i e5sS3 §^^ex> Of- 
Jso-tig' ^o"^ §^E5So jy-83 ^g-^d&ioSo ob"^ Acts VII. es^ooo -^s^g^sboex) 2 s3ei5ss:>3. 145 CO 

-«)-» "a So. WSj^i^ ■3cr°"f S3«o^cS5boe> •j^g'eJ SJSce) 
-33 c«S3oSSjSo\ A'^sr'lS c55b5o"gSb. ftsc5a§ ^Sex)"^ 

oL 6J a— oX 

76 "^r^T" Si iSowSb ■c3cr»-C5bfcD2o ;&s5<3o\ ^"f^Sj. 

60 
_9X i^S iSoJ^Si-TT' S3«ofccJ3b3» -rfo^iSb. KlS-TT'g' 

er»-iT' SW8S f5■■SJ^^r•^J0og^ c»c»7r°>,6o tyylA 
^DoSSbSS "^g'Si "^g'& ft970^Cc«i55io ^?S373->\ 

-2)2 ^. Wow"^ eSrf sJP'eoKi^y-S SoJSej MTT^gciSb 
J&3 '^^ ^SS>|_ ^r»i&i WiSa ^Si"^Si — sir' 
txr^ ■ST'CcSSb-'^^STT'SSbSo^ e^-S^8TPi3bSSo>. 

3o cxoJSiio SSsSineoej^ 5''aS3. rfexi^ T3o56e5\S 
iS»gj5 g)5S)4o Ett'om 7S!jger"Sr9g3&o;5o j^^ 

e3«!\;5cti<S z3-°s az3-»ao-eSj4oSo £$?^8§ tp'tv— 

3_9 "^SSb k Ije^^e) ^^SlsSb W^^^^ife "^^S^Rfo 

•^^§3 ■^^Sfsi) c5Sr'§^sx) "^^a^S) ftsS A^ 

^^odS'^ ?'m5S)o rS^JSb K^^ -SiT*"^ sSsli 

33 ajySo-cSofcDSo "SSo-i5 "^£5b. Wom"3 (sS,^^- e^^^a-7r'l3bSb^-sr»gaST'§,S5STr-«)S^ »S5^ 3>{ 
TVSoSoN ttolbSb. Sjll& SD«i^?J^Sb*\ 3s_ 

^3^ 765&)|^j5ioey^sfos:^ ^t>o^^oc&) wtf 

§"» jS^So.— •sr» 55o43 -^Sf ^^jSTSi Sir. 32 
■^$2?S 1^^^ SiJ' 75"=;r^3-"aS«5£jeJ^ JXpSo 

ex) ^i&yejS''"^ ^3&^rf "Sx""^ oxiS"^. S)".3--oxi 3cr- 

5&0J& ^o^ 5S3?5§5 Oi»-i&)\4o55 ^jSaxXe) •s^g'p 
ssooexi ^•vSj^§^3rf ^3-"d^ OMeS"^. Sje^Si er^zj 3f- 
i&tsSo 55b;5 S)^\5ix) sSoS^n "c5s);r°^ ocuSs 
STojSe-o-O Cf^ 5S^^JSciBii3c»ye5^ S0Xi>^§6 ©8 

CO 

S'ex;?<'^c55b3SM cS30£S)S'o'€o sS3S3bSo S07<)'53-\ 

^&e) ^iSbe)C)6oJ6 v3o§^l»,oOS. ws^-jafo b'-S 
s5bo£S> i^T'.35jki(S:6qsS3o"« — Sj.S^j^jtxf 0000 ik> ^5eJceJSb ^^ ■s^S->g'e);3bab\ •KnSo fcsS>e-o-u) ©■CT'. -Sooej^^* «b73'?5jSvSfo\ t>y "^^g* ^3 

§>"» "39 ©8 XSb§' 20?»er^;3o ejSSi sxjajjsS) 
§"o-i3o^Cfo56. 

edssrf •csj-'-orf ^St'SS TS^s5^rf z5-°a ^css. ^ij* 

^■s-'iJsSo Tb-'&.g^ ?<)t3»J5i&i ei;5«cssc»e5^ 
^^ ti6\t> Sm25 ^o"3Sb. S53S5 &&\tKi ■ZT°a ^X * "^r, Sep ■>3a3. ]9 nb'x 146 Acts VIII. ef)S!rt6e>ot) -5^J5g53coex> cr sSK^sSbo. 

^2 "^^Si Ssr"-;3-;5e)S6oi;3j rSo/Trf r'^Sb Wax)"^ 

d'er^'ST'SS) WcSSjrf §"J5So OMTO r^So^ab. 

00 eo 

er»43 
■Ho ^8. TJ' 

;3j\ ■S^e)csS>oe5aSb>i !&i^© aJP'oeSX) or'J5er° 

M_2> -jylJsSb ^^88^13-% OS. SXt" g)lS^!X) ^sS^eJ 
er^ ^3^a eJaoSS^r 5g)oS8. e^sSb M feS 
Sbo&a -O^g",^ sJjooCi) lOS)^ sr°80 -tfolje 

X3 ry'^d. SXpOo ^5j-»^JeJ ^TT'^v^iojjSo Mxn'^^; 
XH weJX) SXr-a ^o& §^8S8. Woxi'S WlJifo 

CO 

»8^-Z3-'e55^ SlO(&§^0 W^-'^iSu eJiDO "^8 
<&n-0 '^^X) QzsSMSfoN ^jSj "^^0 §o<SS 

«3"5^9'sS» "3!5s5z3&toc35bossb\ siiSbsio SosSr'aoJ&i 

"^5i§3 SoS ^§'jj_S5b SS-O c3Sb30(&)toc5&3Sb^ 

X3 •C3j-»^•^^°^Si^ ^^_^SSb. W^^Jfo oT»83 "^J5 

■fg'ex) "^Si eSsSj ^^00 ;SiT'?SD§^a ^5' s5bsS 

XJ- S^S^a -iy^S^' §"B8. ■^igpoo ^o-^ 1)g- 
en eo ^ 

o so so 

>tF- S5^^(& (^XSaSb) ■'6-°8^ ."Sx)8'Sioo&r» — |^ 

e_0 ^8. «9'33>Biki «5e5j&i ■Sx""5^Str°a — .'SS,^-sr> 
eo ~ en v.,^ T 

sr°8 Sto»J5 c»r» ■5>-»^j3m -af^ :62S3 ro^^oS 

o — o 

— i Q Q 

■5? {■ir>Q'%tS) W«5» r*?5So ^S^er' ifcsspo 
■08. eoM^ ^ex) cxMo43ot3 -iS^-ffi^ ^JioStJ 3 
e)^SbSb^ s eJiSbsSoN oxr»dfoN§^0 oJr*OM ^ox>£S3 

•^ oJ Q— ^ CO V ' — O 

3r»8i ,^§"^30^^. 23?S>S5&-'^J5Joex) ffSSvj a. 
^§1^ ?<aeo8bosX) SO ■c3J-=-0<ioe&s< adSorf;5ej 

CO 

OoSb\ ■i3C'S5's3;J'tfw<Sa. ft9o£S>B6e> «3 -dSiorasSjci a- 
ol <Ofp CO eo 

rf"^ ^«iXe> ^5" sSbsfeSvg^ er^XJl « Siot^ 
sSboeJ^ Tr'8<Sex) '^iSj' eF'sSb ^SKsr^JlrfSt 
^■sSjeSx" -gsSj^dSb ,^23e)S) ,5y^o©s56o&^° 
^.©■Ssfc. -OfS\?r°a "Soo£Se>o§^0 '^JSct'S) s3o 00 
4oo§oSo>| eoJSeso — sjeJc&i ^xS|e50 l)oo;52j(Srf 
^^a ^ «so ■^•iS^r'oiocp' wgo e}.^<y^Bd. TT'^^-iOx^ «b8o-0;i»^ -v;6 ^^?3-»C -e>o ^a5,^43 Sb> ^ e>ol3b\ -^r^rfSM si^oSS. fc9;Cvj^ o3 

«Jfc\^aooe)S5bSSo^ ^^^ K>eo&£)SoSo^ -CSj^-O 
^yrg^SBiSb eSofiS^So-S c3Sc»^r»^!5» So(5cn>§'^ 
^^^sScQ^ ■5r»8Sxiai ao&a. l)5o s6-0\^ OX 
§"?5§o ^^-^^s-o•Oa ^DoJiig'o^ «5o55SoiS»oJ& oe. 

sJaiD KlT'oas. w^^i&) zT^ajij^eS ■^sbe» nz Ob's Acts IX. esi^KSeww -w^^^sSmsx) T sSSS^jSm. 147 Q — i oJ o 

Cp — i 

^-.efcaS— ,5^ j^SiC^rf^ ■^^S sSJJaio ^iSo-^ 

^^ o— CO 

CO V__^ O 

-9F- ^o$r;S» -CiJ&^geSj^ ^o'SSb. exjji&i— fe^ 
es «¥:£» «H8i 'SC' tt-S g'ew^f^rfbsSbX) M55 

^ O CO —^ 

«55^i& ^^g^cgDiS ^35S,csfi> ^K^o^jSm -{SeSj^gjiD 

3_2) ■^i^§^^s6. «5l$aki ^^rfa&oeSD -tSJ&^&n" 
V_-/' CO .^o cii5c)2o"g;&. eSdSo^S efg^* So^Bo S^8o-rf 

dfci — ;_^s5J ^DS5» ?6aoO cxuS '^^^&7^'^^fo 
iJsfo^ ;<o8o-0'sSz3-° "^6"§'» ?«i8o-0;ity eS 

S)o^;&. «so£&§o |)S?S<ji iJrf "^j^aS "38-0 3>{ 
« "^^SSij -^oo^oai^S wgsS ^^Sb ?<o8o 
■Orf jSo^T'els- (^S'^o^Sb. -syesS S^^tf^ 3a_ 

fS§o&)— S|j5b;\^ ^«3! "^Sb ■i6-"^sia» ^oJ5b 

tf^^ 3ex>;g)5&0 ftSaj^&o^Sb. «io5$4o fiS 
^^lSb> rf^o^55o^fc»b^ l>825«S fc^^»a§ SH 

syOb fe?'SM25ssbo-S) ^^ij^ ;5-0^;555^& <^^ ^^ 
^^M^jj, eSel |)8^^SSb r'oxSb E^^cxorfoJ&rf 
^^ofS§S(& fcSd&^iSb Oi»o"S~° ■cSr°5JS' tSoS^'^sS, 
^^ eSS §^s5Sb 'S'J.*. Wom"^ |)8a^ w^ Vo 
efoer* rs&^tfwiS wr^o^^o-O ^^^cSfeSo e6^ 
5SD4.5jgo 75s5b-;6'Sos5 a^rasSjsejeT^ ;3o'S3-»5^s- 

D \>^ ^ O CO 

oi. ,^ 

Sci^8"^-icr> rs5b«^;^t3ojj'3 73^83 wcSo-O 
Q— oLeo *^ 

^■^\ !3o^;r*Abe> §";5So sg^Ss^ex) WiSS ^& 
l^sSb. We5(^ z3c»3ex;'^8 JSSisSoi 23 •&txs^ho 3 

"SexiXb WlJS* •t&Air' .■sS.'^-'So^sSb. WoSfio b" 
eo v^ 

;SSb^ eJe&J&>&)-;3-°^s5Si w5J»5^ '^"^<;i S'gsSu 
a'asSb. t9o25b5o wSi&i — ^•^IT' h^ SdjSJS >{ 


14S Acts IX. e5S)^ex>ej -s^bgsSboex) r- s56£s3co. cr- »8-a9. ^oo "^v Si^'eSabo-O "eSo 55^ g'?Sb^oo 

no Wom"^ 25;&5SD^ey^ «>;5l)ci!Sa «9"^ "^So ?Cej 
■5)8" S^Cc& ^o"Ss5b. (^^^ iS^e-^AolS:' 
WeSsS'^ — WsSfedfe- WS) ^£>"gSb «So£5j§o WeS 

^^(^ (^^^ — ^^ "^"^ SsS^aa «5rfw^;6 

~ C*» CO (vJ 

sSjSSbJpQcJfo er^S5i3§ ^-SA cr°Sb 2SnS^ S^-'oCSj 

n3 ■cSr»-0 cS5M73-'\^J^a ^^^Si. woCSoSo erf^) 
cS£> — |^'^;r> c»T-» Sfe^SbdjOOS K)8o-S) ^Di5a-» 

5j& -.3-° -KnsSDSSM §^e§o ^315t'\ (§'55be>o 
OE ll^ "S^SSba (s6qS^ aS'^Sb. W^^jjfo e^ 

CO CO V^ ^JSo fc^ (S-\?x. ^o£Sbto5oSb>|_ o58§b'55-»e5E5e> 

sSoBs ■o-'"«3;Sb. -Soio-^ li^%. g'S?^ eeli&) 
^■aoNjg^S we)?3?$-;57j'5sSb. I50i'sr°e5 ^e» 

"^^0 SosinSS'S (3Sx7r°\Zi^ (i,s5DSib ^a5,S'43i6o-= 
^o'Ssfo. «iX3^(5^i aOsS oJ^?5o£Sa&->> W9j^8s -SO 
«a— c33Sor.§-g5S»e5^ OJT' ^Oo^e &S^ 
ZT'tSoHQ^^^ 7r^^;6^'^% e5er«S sr»8» wo 

§"tf5o oMg") Si S5-''cr° j6-i3ns$ ?3-°i^ owSS'd 

zoe)sS» sS^oS— -^dtS>"^ ,1,^0 ■ir'hrScn' jSsSb 

^Stv » 

s&)8»^ w'^g' Srf^^exi KSo-Orf £iS&i3 _2>3 

Wom"^ sr»8 «er^-tfrf '^^'e>^5G "3ejtizj"SSb. _3^ 

SooJ^ 'S-'-Ci>§^Si c35booS8. MOM^ SBpSW -SX 

SXpeSSbo-O WlJffl loSi Sol)8. tSdSb;* ^cSJ^ _2>a_ 
^•^iXjoSo ^^ §;;^gw§^ g'e)ciaor';3b4oSo csa 
sIn s&i ^"asb. Wcxxi^ «5oJSc3o;3b>, wg<& 5^C 
Ji3 ;5s3bg' wS'Si •^csfiiS5e&i?lb-° ^o(S8. • WoS^ -22 

^^:gSb ■vSir'^'Sr' WSS^ «diS>rf W§l»5^ 

CO — o ot. — o oC 

^o'Sab. WcxoQ ■;t»0& Wefa -rfo^i;§o ^^ 
cSSD'i|^ Sb3 ■^Sja. •?3^?j^NT»2Stiboo SiS) "Soo^ 3o 

^o§)8. * ■^g', aObeSesbo^'^Sb. ob'o- Acts X. ©S^^ooo "S^egsSboex) oo -^S^Sixi. 149 9 o 3_s S«3Tr«eJ ^5o^So-0;5'^55bo"fc — ^&>«3 ^S'sj 
SxriS sjodfor'O d5i»;5>|_ so^acsa w^ "^g" s&sSo 

3a. »-cSn>a ^^^^ Q'i^j S8R8. 5S)8S^ ^»"^^ 

^arf 5300-0 ,^ciS5ej§^SiSb^ J?5S)s-ai3e)S^ 
3? aoSSo^ ao(g cJfeDo"SSo. 63 a;63MeJciSbo23c> 838 

3a- aoSoS^ ■SiS8. wom"^ e>oJS s»'^sS& S$H!5 
eo ■ o cO o 

3f-SMSi «ol)8. ■^eSbOo "^-O •s;-»85^ -SC 

O CO 

■^8sSs5^d&i ?3-'{6 ^JJ KSeJ^i e555» Visor's 

s5-S>) 3S-0 ^<S>) S^^s- &^->§^ STMTS' ^^^ 
a^ifo '^^^ «oAooSo\ b5 _^ SMexiS>\ -CSr^aa. 

^O Wom"^ ■^SbSo MoJSSS "Sti^ij ^o-O "33-° "S^ 

■S55b"Si3b. W^^dfo 63"^ S;5 g'^^ex) "^a-S) 
b'o "^sfcOoSb -CSn-O iS-O Sj^«v^o"S5Sb. wgc& 

©■SoSS "SoMg oco-Sy^ e"3oSii ■^;S"S_© ^8§&aS:> 


o4»~^\ V3 ^ oSooeSD 0g^^i35S»o-O8. &ab-sr^4 wg(So a TT'S CiSJO£& ^'cT'^oSS^rf §"■^6-® W^ ^eo 

«?$(&> Wd&rf ?f*jo "^8 W 

6D SjjogoSb -^oii ^efcJj"^ sSj'Oj "^03 Xe) hvxr^ 
SoSSb £)8S)0-absSJ3. We5i& TSsSM.eS,^ Sm25 a. 

fcS^ ^S)5^3 ese5»5^ X5S^»b. §^^s-e5^2 
sSr>iT^<grf aSi-'«5 "SOrf asSjij &9cS3oS l^s^ omo43 

CO CO —i 

^^81 ■;S55b^'5«;i -s^B^ »s58o-0 ^r^aa o8» vj- 

— O Q — 

^^55 "130"^*). oS)S3-sP'dSo •53-°8o ^s3,c5&^•£-^'Sl5 f— 

So^ "^5« SX^ai ^oii cJ5boo"3So. wXSo(&i OO 

SP>SS S>JS3m '^f&n> £i)o2^7V° wSdfo o3!5'e6^'S 
9 — ° t^ — 

M'S^^'Sm '3??55'z:i&i4o cSSmSt^ 73-»t)o?<o ^JjAotio 
acrai a«ot3c5i»;3o^-CSr»^So. esoti^ey^ ^Sj'So 0_2> 

^l^«x)S^^ ^o'Sao. WS5ji&i — L ^8b&-° o3 
fe^ ■^•^3 -a'oS) ©S)5S5^ ^W5J» wSSJg S3rfij"S 
So. Wom'S ^&e6-,^,26sr» &v^><o ^JSj ^jo oV 

553$ « §'g^ — ■^^ifo ^»^jSm ^S;SS I)^ * ^5o«5-«, S^t^. Ob"?- 150 Acts X. ©Si^^ooo "S^J55^;5boex) oo S3{j£;5c». Oe- W^S(§^ ^lbN,;3a. -^ij^Ki sixniki sSj'SieN 

oa-?5r3 ^a dew^i ^ag »£)0 (IjS'O) SjS-O— 
Of- "^kSo-kt^n ■CJ' «-» fe>&XoJ&P' ;go(Sa. «5axi"8 

_30 ■a Sb 53 do •s^•^0o Xsfog' fc^ "^-O ioSsi Si\ ^o 
"^Sn^Hi^ ■st'QS^ Soars' "Sl^sSo ^Dot&g'o^ 

CO 

_30 «>^~?ife ^&«i g"^6-8 ;5ej 55rf ^ooSi ^o^ 

OJ CO O 

SXraS "aS"i sr-JlsSo "^^ acfSo sS«>)rf -5-»Sir9 
J^sSn "^^3 cS£)oJi> ^ci!S)^S&ejo?Cy •;3-°&Sfc% 

CO CO OC tp <^ 

^-^ CO £^ "^ 

csaiS ^8» e5-*?J^i &8-0 «©$ WSvj(&) &5 oo'^'gSo. ;S383^ S»^^ ^3^2.^ §"02383 

& §"^E-8 I5;6 ■^s3-»7So^Jo^oSbSo>^^ iSis^;^ 
•t;^?!^?^^^^^^ l)?)&o-0 ^3-8 §"t5S3 rsiblx. 

.32 fe^ "^-O aoo^;S» "^Sb SiT'-c^ ^:>Sb^gJ5?5» 
■^Ijx «3csfi;5Sa "^sS^O ed&rfS^ :5J-iT'<&)«$j' 

Oj D CO 

^oKT" ^J52«'2io-i3-' cJSxt'CSd'S^S s5b,SbS^c>Si 

Q — Q — <^ — O 

•;T'«^dSbsS>D ■S-»J5S> JXT'So "SooSSoSb. S&SS^ 
^ rfbSb^cJfciSSbA •^•jp'tSrs^rf ■S3-°Jj3^'Kr» 

_SF- ■cS^°S)o-^DcJ&^■;3-'^ &. "5-»jjS ^Sb &exij5;$o'S5 "ir°llb^ r'tfSo rfSj^ g)pj>o^rfo&OS^ «)oJli,-3b 
;*icn'9\ e9dfoXb&-iT'>,S0 ;r°8§^ ^"^S^ab. Wo 3o 
e&So §"^s-€) — KftxiXb Ss5;5b3eJ §oJ54o ojt' 
"^§■^^5' ^3b ^•SivT'-A^S^ $oJ3». J&r» 

VSjSm^jsS^oCS) KT'^Sg'iSJoey^ ^o-vSw'ScSb KiSbg" 
^SSb &£i&o-c5osS». «5lSi&) T3;3b.-!(S^J&S»g 

^-"wB "Soio"^ S S»ai sSdSo 53(35 uJSb ^oE) 33 
9». fe •tr>J52^Sb3 Sfoo-Oa KSbS" ■^^SsSej 
feSo «58r'S)0-tSMiS5S^S>i SsSbtDSo ■^sS3oJ3tf5S» 

S3. ^"^^^ ~t&>^ "s>j->oo "Sa-o ^a^sS'^ 3^" 
rf^o'ij — "^^(5^ ^i^-^Q ^-•a^a»^ mo3d"^ 3>t 

^S ■^3'25S;S»er*SbSb^eci3brfgo ^ciEbtiS Si© 

'S^ ^Sx) vi,^ ■^'^^^'^ ■^^&) •r5rfj'-z;yrf5i»Sb 

ooo^. car-:5-ssb ,^§"^0-0^ ■^^;Ss5bo 32 
«Saozr°E5 KD"ScXSb "SDoeSwTV c55cxr»"^cJSb c«oo 

Q ** — 

w'^^o'fo "^^eSo rf^^ScJ&o^sS ^&Sb X38 3cr- 
«ai5b;5 "^ex) ^;&n> ■^'5r's5b»<y feSorfwiSsS 

U Q — CO 

^r»8;5oJS83XK vSCiS'SjSo^j' -iSooiSsSg-" ^o~g;3b. 
S3csS)rf c55bj-o25be) '^§';i)oCS)Sb\ So>5j^3"^5&o 3i^ 

c55M-sr»>|S5i3. «csS)SS»b si^eS ;Sr>Sb?5 e5o4o 
"^a -^oiba. «som"^ "S^!& WcSS)rf;«b ssSx'JJ^ ^"0 
a^^oCSb •^&— j^23woJJ8§ -5^£Sb "^^SSiej ^O 

■cJs^omS ■ST'Ser^fSbo-O "^firf l5»b-^lJ M 
csabrfS*^ §3^X3^ «i:^-^^5$»e>o ■^■cSb>jr'S)K$ 
:Sr>^ ft9d3S?5 "^ioTV e5«b»5i&t>5o JSd&«'?)Sb. 
ga-Tvg" ^OolS 5r»8iR)^ -riS^oxitf zr^a ^_» 


OMO Acts XI. WS^^ewo -g^eJCsSboex) oo ^?J^J5c». 151 S^^TSaMo"^ oy"g;5fi^ ■sr=eSo esdsirf tt'sSj 

CO V^ — D 

-cj' s6^rf 55os5^QKo S^'^rSoex) XiaSoWeJ 
;5tJ«» W?$c,«Sio ar-JS 5o5&8o-t5zoi&>ij •CScn>-0 

S^ s5j^4j-°(&^cp= "^SoS) sS^lr'S&^eo-J&io »S8. 

CO ^^ 

"J 9 — i 

liej T^N^sSx) !Jr»oa5;i4:o ^j^'g'sr- SjS'So eelo 

cat eJ "^ — en 

Sixoo ?55SiSmJS ^ojfcsS:)3 McXS^So "^iSol^^Jd. 

OO s55£i3bo. _9 ^"^r^j'e5iiow)So> ©38. ij&eso ^Dao-'§'^ 


e_ ^x>ai j5'S\Sb. ^T"© e^Ax) "^ssb "^8 ■Sj-"0 
»J3^X)o-Orf'SS^<& ^St'OoSmS'i -tigb-^^aS Wo 

^^sn> e5er°«i j5S5b ajoCSbg'o'& ■^r'■^p^>!5f^ 

^Sj'Oo feS ^2J^ 63-S^9'S»SSJo-0 — "^^1^5 as 

^^rfbo ■^Si^S -sn^a ^'q^ vi ■'cp" t$i-a"^tfg3-?P' 

no Soo-S e5?5S) •kt'So ^^lfos_^'^So^»b. -^ 

D oJ (&i;r^ "3040^ "l^"8cssbSSbo-0 -jr" Si»a§ ^o^ 
^S3oS-» ■;3o"^§r'o-rfg' sr°8§*'^ Sj^ts' "S^sSjX) 

oL CO 

S5o\ TT'S^Scf-cj" ^■^Q SbSRK "^Jfe) « 5S5»o 
s^oS oaooiS^ (^"^So-OSao. w^^ifo — r>3 

sSj-eS "^esoXeJ Si-Sx»ab3c. IjSao-CSas&j S^Si^Ob' 
^) ODDoi3sr»03Si>, cSd sSr^ioej^So JJiS^ra ^o£3o 
i&S^ :sr»43» (5<3&>;i kS^ 'Saj^fiKi tJsS oajo 

CO ^^ 

©^S Wcs&rf sSj'SS '38'^sS). "^So sSj'ir^J^OX 

CO sRrf ^■T'Ss&s -sT^a ar-essbisii. a"Kab. W Oe Scpeo ^8^-23^555^ -i&^ji^s^&i sJr'oeSoe&ss ,a, 

Bs XSoS" ^^^^;5 ^;&j|,^d&o£5b SS^gjo 02 

Tr» f5s5j';6 ;5SsS»So cxm w\::5oJ5bi:5 "^^S ^oa 
8o-C5o4j5o "^iSb ^D0«543 sp>^rfX) ^'^^sft. s-» OJ- 

{6 1)43^ ssi ssj^^ajsTT" cg)0(S— sS)o-oa «sg 

69om"3 '^■6;S ^Sio&sSx ^BM Sr°o7Sj5o or" 

O^ ^^ CO 

^ae^ooosS ^3^63 c33a!-»CoeJS5 £Sx3^ a>;5»§S^ 
^r-ggaw s5^^o-cS§oo-cr° "^fe"! 55.,^^ «fo© 

"S^S ^o<i>5S) ?68o-vD^ jSost^IIs" ,'s3,§^43;$y 

^oooC -sT^Si 5"^^^ (3Sooo(&4o!5e) &s"^55e>o 
a^£So-0 (^'?6$ llisJ ©8R8. o:)i5cr-5"^Sc» _»)_S 
er^ ^^^ 75oci&^ -sroS ^^w§o b&Si ?<oSo-u);6 

S»"^cKo 53biM§S "S?'xSol)S. WdBo^S ^S") J^ _2)3 
<ii_ eo CO 0^ 

^^"^§o■0 "S^S r^-oS.*! CSin'O 73o6^5S.S3(S 

WoJ^SISn 2r*<^ti8^»o ^aotid^oij ecs&rf -sb" 
a8^-!3-'el§^^S5>. S^^^TSaj3§^^SSb^ »oi&) 
§^$i^ 55i)0-£> sS)AS.iS(0g2 cJ&so'Ssb. ftSoSjJ^ nxo 152 Acts XII. e5Si^^ex)ej -^^S^sScooo o_3 s5Ci£j5bo. o_9 s3J5^s5co. 

to ^02^2.^ g)^4j ^^Mo SxiSi wefO ^"^ 

Wom"^ -fSoS^JSn ^eJ MotasS §"g5o "^^S 
a_ ^o'gsS). WOW'S "ir»S^Cb ^j^^d^ WeSo 

CO T (J, 

TT-srso^S TT-S 5&?^essb S^8;^ ^o'S^. Si>8»^ 
S-'^DsydS l^exj^e) ^dJ&4o ^tS'^ej ■S-'-<&§"o 

2 fcxj' ^oiSe. ws^afo c»3^S5/^^ ^^^^SmSj^. 

e5or»^ WeJa e5"KJ^ SO^SSb. WSj^afo ■3w«o 
•l)5fei6 ti^j^S) r"^— ll5?57V 'BsSoK) ^S)^ ■s5 s&) ■^?53§^a ■ST' ■5o20<S t$;i>a .jSX wsS^a^ wJ5>.-ir' fre»S) "SS"! SS)o_g;S» ?:iS^—k^ iiik);SM S'i3o§"» ft ^^^t>o S^iis 
^e_ eJjJiVjSo 'S? wr^^eJ SSOBirfab g'sSb/T© Wo© 

S»^dtSb§i &5Sa§^» sS^So. WS3^a&) «8R;5 

■^sSio'tj — 5ySo "^g" •c3o^S\J5;5bo'5F' 73o^;S» 

§^ §r>iJ&)r*3 ^J?Jx) zsSboSo zS^^o-OS. sS)8 

^e>s5^5(S8. 

CO Q — ' 

73^5j-<Nr»250oe)So T5sx8aSr.^g-sS»TV» (^sSJa) 
3o S3o^4o5o »?r^oo30-CSo§"a8. eSsr"«orf "^gi 

w^E-S^ ^oo W~^ oyS ^eJ "^25ej m»Si 

o a «o§^;6-aSb. 

^^ ^ 

CO 

a3>, rr»43 ^^rasS»S$So ^^ ocuSb^ eJexi'^ 
SaaSi '^8;5s3v-.i&) rr^lSoeSio w"^ -sr-a §"{$53 

J3;5 eSSo-^^ "30^^ M aSn'd WeJs a<g-0 
&Sos- W» sSJ'aS "^eoXu ^3-»;5^s& efS^D^ 

CO Q — 

SiScsS) OMoJSi ^^So. ftSS'j^Sg e'^Soexi 
5&'&§"a ^^-°;^s-^ ^0(S8. esasb^ eJe) o3 

^03 Kw "^g" •0;^a Osfoiogo 6^^»o. e3"S« ob" 
&csS>r er*sj43i ^0o7?SsJr8a» ^&«i gexi^ 

J3-.JJ3 — »)^ ■Si^iT'rfsSSS. WOM"d Mer^rft 
^rf>,25S &S"So eSS^^TT" ^S)^sS'55^c&) ■S3-"0b 
WiSs iSr'55 «>» ^816. Wcxxi"^ ~^fhi6 omo Oa_ 

rfisS) -CSr^a &35^8'ca(g8. «i53^(& sSy^rfsSo-TV 02 

^{^Tjr^oeT^Soo-u) ^er»«i S?5o§"^) sS^'Sit' 
WS ^T'ai r);S8o-0 dfe-«§^2X)5o«b>> ■^■^xves 
53e)§oSb> bJ3s "SexJXioSsXi ^^^ 200Me>o"^8 

CO 

CO oJ Q 

r^S u^noti 73->8e5^ g'Sf^rf K8SS omo 
i§o6 -^lA). «£ox>'6 '^Sr^lSi «Se5» "SSI or" ^r°80 aSo^4o5S eSzfSjo^lSb. e5H3^r»?l WeS a— o_ Q_ CO (J- I OM-S Acts XIII. tf)S^r6exiej ■^^K'QsSboex) o3 s3J5£55bj. 153 _»)3 "S^Si ■^^S §'2J5i>a g'oJ^'Sioe m»a§ js-o^ -c^2?> ^o^r X8 aj-J5 ^o^s^f 

«:&) «f>"^ TP'O 5S33b ^jiSi.ScoTT' '^?M§*^0 ■iSsir' 

Co — o 

■qyrfsSco ■^a&>§^38 c^oJ&^o'tj ■d^2S=Sm§'Jj_ 
"^^^SSoo-0 55^9 '^9'Sbo;SSG rTT^-jCjJiw sS^g- 5 ^Sia. Macs-.:* 

O ^ CO 

9 ^ <^- 5o^fe<:S5bo"Srf e>r°ic55bosSo\ _3 So\ ^o<S3. 'sr^Sj ,^'^^Sb "^jSj^j-" ^^Sst^ isixi ^K ^'^'^^'^■' "58^13^55- -"Sso u!S' 'a ■^S) ^5-»8Sj'J5 ^c&ex) ^o-O 3r°a3 ^oSja. 2_'$1 'SS-CSj-^-O — -^sSd-^ oo Sc55cx)^ ^^B^Sb So;5j'8S-c?» tSS*^ ft© S)6^$ 
S^ ^^^^S»g'^ S^S sirA's-i^ex) sSogo 

■^c»5,c I) swes ^^a xsbS' ^^ §"o6 -^^oi 

^ AoiS^ f5j-»f6sS) ■C5J-"Jr§' ^oCSj^?) ^"^^, 
■3o4o^ S&8X)\Si^ -£)S'43S\ ftScSS g'^oiS) 

Sjo"^ ^T'aSi 'SS'SSo. «f>oe54o es (SSo^tfi© 0_2) 
6^i^& tj-^exiSoN ««S^§^ go'TT" ^;i\ o3 
sr^aa SiS-O SoS&-"'5"^55icS3 ©8R 'S'Sso. &? oV 

CO 

^o©S»^ci&5o s5-0^ ^lP=\Sb e^;SDoJ& ^rf 

C9SS»Syi , 'Sl^S'iu (X, o ^ jSjd i3b>| -i5^S^s6^J<S^ «f03 

S5bai30«r>-o^ 1^230 §«^bSj JXrsJ^ iS^/f sr^g"? 

wX5^(&i ir°»» »SO ^ J)?^^^) oSSSsS'Ssjbo Oe. 
'ij — S!,^J^^I)c55ba|3o5 ^555oS(OC er^'cp' "^^S§ 

S-.0-0 Ssfor'S ^-S^) §^0^5500 ao53|^55C5So^^ OJ" 

rfexjws ^oSb JiitooSo eab'sracssboey^ ■s^>8^) s^ 
CO eo O 

l>,^aTj ^o"Sj5b. SSjBS^ g'TT'Sb ^o^SiScueS^ OF" 

Sxeiab bai -b^sSiy 's3oO coo^N,^. ^ixi _3o 

CO CO ~lJ 

s^ao^r°e^ S^o'^sSx So5Sjj_o5 efSo^sS rf«j^4j 


20 OM? 154 Acts XIII. e>Si^:6ex5o -s^6^sSxi?X) o3 ^6^sSx>. «>igH8. WS5^->i& ■^^afo ;6ooaa ^oaJaSco 

cx»&J63ejft)>, ■^8"d-:S3s-;5Si 7Jr"iS\C!S3o;5cn> '^"^^ 
f$5o sSko&hv S3-°^So Sj^^^oo ^3Si.e)o^S S>t ^SS). Scp>;3-8S3 grf 


0° ■^§'(& ;6^';T^i&) &5ci8o;5 ■^JS^ej ^^-jexi 

-SJ- Xg" "SJS'^a^ cJSbo-sns Co. sS-j^Sn eatfesS ctsbo 

»^ ■^»'^8>^^ «Jaa^T'«J «cs6rf^ 5S7';3c) arSS 
3o SSbo-O So?) -AiSy^^iy* $o-08. eoM"^ "^ag) 

— t! t^ 

^d83p>9'"^sSm5o s5-S>^;6 ^j^SI w"^r S^^o 
3_» d&cKT^eio. sS38»^ '^^^ ^sSoSb "^^"ao* 

e) o-o CO 1— SS^Sj'KSJ^^ ^ab 3^5^ ^c& g'oiSrfS "30(3^ lele-rfdS30j& I •ST^ , cSSb w <S cSfc rf >, S . So8»^ 3V CO — O Q — 

«cssiSab -:5a^cxMrf ^vde^&o-o '^^afSiJsS) 

K)8ox3 — wSiiiSxS'i rf;5o>g"aos5 'SoSjSr'ti iS» 

9 «:9CX»SiS3^43ifl>, 'CT' 3e O: 5o9bsb •c3j-<'X«3i&. "S^w^ •iC■.■^?3-'^r•^<^)o"Srf 3a- 

co eo a_ 

«2f' .'SJ.Sa^raaSM^e) ^Sabo-0 ^)©;&o&ex>7r> 

Ql. \_^ CO 

TVS'. T^zoS .'Si.^g'ej.X.oS'jSjoCS) ^Xj\2j(g ij'o 

rfa s:w° si^ai u^sio-t-^ ■cSr^-csbr'rfoiS wa b'o 

^^;55^S3 '^g'& Sar-So a^8o-0;5'53N,B§^^ 
SXriso »§|£So-d03 w3 ^l)"§Sb. cS5bo^£S3e>o b'_2> 

ey^;&»bN|_ cJ&r^J&w sfoefs&otSj '^8^ ^Sow^ 
55bSSb> es'^SJoo ■^e>D^iSb\ urfe-'sr'S&SfoN "So 
W(§o-u)8. 1)05 ^3->>8§^ sir-ij^Hs^^ "^^S 

ao-aa. 5&;^<i43 ^s^&i cs&o2& r^o'^jsw b'b' 

S3J5otr><^elcn> £Sj-'S>.;Scn> 'ip'oo^v ^^\i3^sJ 

D CO OJ 

eX!S5b^ w^s-"«r'c3&oSb^ 2^gSSb3 "§-Sb\§^X) »38 


Acts XIV. es!r^ex>&J S^S^iSM^ Ob* ^^^sSx>. 155 a^N SeSc ^^Sco^go ScSfi)S)oo-t5wiSrf -sj^fjOcSeo 

■>{0 &5 '^'S'sS-io«§4j-° ^■CS;f55Sx> ^cSSc'W'SS.-'. «f) 
om'S t35bcr-»Jfoi>o fcS 'sSiorsSKSta^i /'\^"'S5Nj^r»8 
SSn ^ 55ba-°cJSt>o Xej _^ w^sX-^ ofe ^ex: 

V y CO eo 

M-s Tjp>cS;i,.gaiD7v c-&8a -^r'»ds:>56 55-s>ja. wxi^ 

Sb*^ 3o&§^3S. 

Ob" ?5^_£;3bo. J^wey^S?;*-, CO oC _s J)3'CS)o"^sr»(<)s5 55j'4j^(g8. ftSooo'S 69g)^r°C?So 

OJ CO oJ 

2^ cS&!-»S5b!X! wrfo«Sbe)5S> ^S§"l)£) tS^^t".?^ wrjj_J^ •<- 0- exi ^ e5^ 2 

JSj;3b5^<;5fc §G-°x5bs-3 c55b5o"35S). «)55a&) e58 "^£&>. WSSiSo ■^e» 55cr4j^(&)4o ©oijj-' ^o 
"gsfo. S!«^c&) ssSa ^ig) 'Sa-iSr'-O rSjJ-fiS r- 

fe ^dSsSboEM ■St'I) 0;^-7V» S)ew$5S>a ^o^ no 

■jyS ■cSx'-o — ■^^oifc) 5S->S35S,c Sj-'SajoTr' sSr- no 
§^ ro^^O XiSi wti^'EPSb J&g«Q W»3^ 0_9 

OoTT' ^^ e&s^)© SmS"^ ^2r°8 ^1^ 
5So5So>. ^rT>£Joi^«JS5b55i>, ■JS^Ctfs&e) SajSl &?Sd 

5613s;3 cSS»o"35$5. eiioDo"^ w^'^»x>'S;6 wrfg- n^ 
■?r'cxS»,*>. ■^iix:;^\ ^3 Sa el;5b a -sS 55xexi 

-Oo-:Si§^3 — sSj55b;^ger-a-» l^^j'So SooJ&So OX 

S)3n -iSs&^S^aMSJSi^ ST'JSeS^ ^o"^ -^sSo^ 
sSjaSiSb^ -iSN^fxo-©^ ^55^KeJ "^$3 sJiio Q^K 
rf"8rfS ScrSo <3o'sr»^ ^^S'43^t3-»>. ;Sm. e5cS!o5$ 
Kel -5^ejJx»ejer^ tSSSo^ ^«5|?se)S5i gsSs efsSj Oa_ 

SSn faci&s5 M'S^5'55m5&0-£! 55b;5go 55&';&)SfoST>| 
oSo'S 8XOs5b^o3bSS>, JScSSb^tSr^ tSSS^tfj&oS"'^ 
SfeSaA 'i5o5^sS.5SȤ^5feSo>i 5S)S SS^NJSdSbJ&oSo 

■^8 v5jSi3-'55-s&e5--«i •cr''8^J(g8. sr-^A h)&Kl n<r- 
^Xvj&P' eJsS.iSo w?)?58^o-K§5oTS' ■;S;Sjr°55-°55cu 
e)3b ^^csSt^-^sSmS^^ 3S&8. Woxi'S WoS nr" 
^Doa^cs3o5foo-w>»^ -^§"»cSdsX)0-£)»>j_ c35bcr-»Ci>exi 

CO eo 

«5yo-£) ^|or3^ "5e)'ii3^§ axr^cSsa. «>omS _so 

55^eex) WeSa -c5bdoj^ SO-u) cJSm s5 a 'S3j & ftSeJ^ ^^g'^o-O W^SooSb 45 tHon^fS^ i5o-sn>eJ OMX 156 Acts XV. ©S^^ewe; -S^Sg^sex) o>^ s3J5£55oo. -sb'^so Tr°8a w^^Ro-ae. iJa3-sr-«J aaacisb 

_2)a_ "S? 'gp>"g§^ wS'^S^Sbo-O eT'sSx) "S>?5"^8^rf 

^Z'6^i&3 ^^Sa §^~^ "^Srf :5r°^3S^ eSdSorf 

S'j- »»>(_ TT'dS "SSSid. e^So^T'd eg'^JS SJ^So 
o 

Wow's §^o£5«S cJ5i>j-»2cii3oSbo-0 550\ — 

_«) sS^^^o^ ^0(S8. "s-'w^ ■^e>ogoA6>, wrfs- 
■ST'So^So^ •ST'dS^ S^o'^Six) -T'S e^rs-Sc»So>|_ 

ScoSiSiN "^JSo SmSSSa ■3?' ^"3;i» Si?5oi30 

O oU O O a*. CO (^ 

3 -Oa Ks&S" was •iCio^aLMsSeJ ■^KrfoSSwiS "^fe 
^tSsSs^'^ "^'S'sSoou ■ss^^tT" "alSbelb^ Wrfoa 
c3bsx> C6^S ^ix) s&Sbi^^io »;58o-c5b4o ^o 

^ ^^ eo ' m CO 

T3''ST'sr»JSJ6ejo2S8i»>^ sS>^ t5o5^:5,sS» tooK 

' CO ot — o CO ot, o CO 

Sbsfoj^ ^Jsi^r'S^UcS -^^dSo «?5So§o 5^5 ^ 

^a^cSSboo S&>l5&)e)e5^ aS^gSio-asS r^oJSOo "^-O 
^T'aS (5o^S '^csS> b5"3;5»»>, ^r>8§ "3cr»'f 
SmSJj. ^^ ^^n;Sx> '^^sSsl'^Si eSaj-gjo^' ^ ^ 


wXi^S silver* ^•i3s-«S-Sb§^73-'>,c^3 Su'So 
"Sexi&SSb. sS-)8»\ 5j^\J5'cS5orfjje;i3b ^08"^ "^^ o~ 

^Q — Q — 

s5oB S^^ %Sp^v 'fa^txr^ '^& txrlA cSdo ejeJ^ ^Srf Xb0oe3be;sSb*^ fc9J&\eSs&)e)SbSb> 

"O* 2)—^ CO 

— D CO xj 

^p»'Ss> sfSs SaA g"^ tT'S) Soo;5"S4joJ5orfa 
,^r^c«b?0(§cS3bDf5N a. WaT'SsSoo-v) "^^Si 55^ OO" 

Sfe;5j$» g' Agios' ?5,K,^JSioD WSS.eS rSol^ or» * 'sg', ;&"goST'S). OXe Acts XVI. ws^^exiej ^""S'QSijoex) oe-. soS^s^. 157 69e>3 |^g'43o^S3-°K> (^i — o oL o s5tDw5&eJ^SSbS5oN &4o %v& cJ&o^sS^a S^^Sb «5ocio"3 ir>oosib-> 3>? §^Si\ Si^sSxvo WcxM'ii &55o4o ■^s>= — iSosSs&i 3e 
oL —i 

SP-esS ^er"«o ^TT^^S^ ■CSr-'?r'5i->S ^3^s-U' ^A a^ ftoScSSbeJ'^SbSoN S£)ic!5oe3^SbSb>. ^o"^ w;6ga 
-Sb* SbBrf :iS"^r»a-»jS53w§o So45;&. "^J5io es^r'&o 

v^u ^v& ^8-0 aj'ttS ris^SsQ siT'oS «x." 

c<j ol ^ 

_2»t ^0o^elb73-°\ f$S) "&Si)0 J)3 cJ&iTT^SSbo ^CSbS" 

-Se. ,;^r»|C-3SSJ3e)^ «5"i3N,Ho-5)s5 wSs-2T'c3&So>| ■^ex) 
Son fiS"^ sSoS , tj,cXJxie;§''^§5-°73^ ^ ?5^ i5-c5« 5 ?5 
556 So 3^5 cej So Sr* SmSI 'Sjo'^isSo ^S" 53b^5^3b^ 

D 

■cySbSoN RjOSbSoN ^oS) c5&J7r'NS&. ■ST'Bo 

CO 

_a)a- SbOo ^ooJ&g'o^ SD^St'S&oSo 698^0-cSwSrf 

•tf-0\rfsr«43a3N sr^SllJSfioSbSb^ aiS^s-o-tSsSB 

^S"^ ooj-» Ws5?'C'SosS ■syS^o'tj ^oSo^b57P> 

^ ^b'So-KT' tXT' Syr-li "^csio §3^J^JS.Sb4o ^8 

SoTS-'^JgoSoN sScT'SoSbN c35x>§'5Sb,'0 §^^Sb. 
9 — i oL oL —o 

^y«43Sbo-£> SDoSooSb S^-KJ s ■ c!> "c&i§"o"fj U^TV» 
;<oSb TT'S'S ;i^S)8. 

3_2 ^S8. 55J8S)\ <SSxr^zy<SSx&^ |iycJ&os;i>|_ 5"''^ ^"^^Sb. e^^JSo sSbg'e-'^ ;lT-eo"^tio 3e 33 e583e)So jS^So-O a55-S38-08 
^ 9 ^ — O C^ CO Kej Sc3-»;j*SbSb ■Soio^i^o-3§"a "S^ioSo wJ?n 
ScJSbeJ^ g^Sb a<S-0 ai» §^f55o gs&S^ §3^ 
e5a e5ejo^.«b. «!o£S:>s5<y ^r'iio ^g'S ^jS'i& 3?- 

oao"^ irex) loSb ^J5^6o^§^» v5"Jr=\T'25«oo 
■^OqoDSioeJSb SitfsSOoJScn! TSoSdSb iSSotSb "^5" 

§S(DQd&i 695'; 5^ $o"SSc.. «is5(&) to 1C5 sJ^ _3 

SbSoN •^§^3cS!ber^SoSo>^^ $;5>^ ^■=Sr^r»iS«3ej 
rfo 530O-O "^8S sJp=o&;^ ■sr-'S (SS»o'SSb. 

ro Q — 

tPex> &^S^ Scr>zs^ coo«S(& 200ooTO^8 "CT'sS 3 
■Ss'a §^8 63 ^e^SoDejeS^ 4)^Qt_ cSx>j-»J5beJ »SX> 
^3bo feSeJa ■K3ijo§"3 ftSeSsS Sm^SnQ tSoooo 

ooe) ■^eSsbSbN ^JSa> ^jSsbSbN SD^o-tiwfi V^/ CO S^^dSbSMeJSb l^§"Sbfeo§o ^r'8i eiix5^?\o-08. WSbSsiaboSb^ ■S^jj_go S»ijj_t) "Sj^KT^^DSb. *S^, 


f^S", 55^^;5o. nyi^ 158 Acts XVI. e)S^^ex)ej 'B^S'gSooex) 0£- ^6^sixi. e_ Wooj'S ST'ti) •.jSnHjSS KvQci& 'B'^sSxt) ZT^^XT' 

CO OJ 

J53'E-;:5SiD roSjo^iS) w"^5S5o^ sS^^S^^dCo 

O-s siboiO |)S"^^S5 ;5_Sa). s&)'^S^x>a& ^3"^ « 
o3 cSSm^ ^ c5Sj0^^a. "^300 §"^^ S^^ex) 63 

rfa a0O-O"S TCP' OMOio |^"^§o-£) CJ&DO 

— i 
Oa_ 510057^55 "^Sbo .'^.^e— ST* 75e)SSwrf§S 'S:& 

Vl^ ' (j) CO 

Q — oL oL — D "S sSd io 53 <^ ^ , i ,^ 

CO V^-- D 


■aox&i "S"?.*). 65cx»ll tS'So cK-iMsSr-SSbew Or- 
eo 

-08. -ST^aS) ^CT'o-^ "SWAex) §"t3 ^f5i^fyer^ -sS Hi= •^§1 Tr°83 ?;5,2<:,S>:i7r' -f-'-cSj§^;^ sS'eSrfS '^tf 


M«S& eix-^oS _5ib' ea^ Si-»oa ^r»aa es^a^S <i6-ir've^-4)0'Si 

CO 

iScn>8N ,^r°,8&r» lsls-^e>o ■ir^iSotSr' ^oiSa. 
■ST^iSS) ^Oi»S)eX! «oS;Scn> ^0^8. S^omS -Se_ 

^o"3s5b. ftsooj"^ fr-iX) — fcsj fe"^ ij&) ^sm -s>r 3\ ioe;su^-|^ 83 -Sfy-ijSi S5"^-^Jiuo-CSb5»j eSjji& ^^S5b>, e3ej^><) S 

iX)^ WsS» OMoiSfJ^ ^;6^ ■sr«8g'oJ$8S»^ ^^ 
^^®>>§'i_ ■sp'S'c^&i ^Ij^a. «>sij>(& «>l5(&) 33 

V-^ CO 

^3-°!5oeSe35;3b\ w^_^-."S -^N^scB sJpoaa. ss^ SV 

8»N ^^ik, TP'as Srf OMoiSi ^a&i§"3 ox-x- Acts XVII. eS^T6e)oej -^^^SSx>tx> o2 SjB^JSm. 159 3a- '^^6,(fSov& 'SjoIjS. WS5^ifc) ■^tf^b-'O ""S~°^8 
OM-" sij'ijoo ■^oo5o "SD'^asfc ^er»?Co^ — 

* CO 

ex— -sroJCi tt'CcxsoSSm a^CJ'So-rfg' S'^JXr-cSSxo 

°— — i eo 

«e5^ "^OMO-it) OM'irji&i sSbSxjSS) !555-"';5C5Sm-?y^ 

sSo^iSb "Sej^Si brSoS^ia 'S?'^"Srf3 "iiD^iSb. 

3f- Sa SS> p<SSi,-£>& ^-O^ -sr^aa w©:5J^TO§^S 

CO eo t^ — 

^O "3Sd4oSS sy"8S "^i&>§^.08. eSOo^^^eS sr^So 

CO 

CO 

^0-0* woo3ex>n88. 

^ CO eo 

_S cS5M-»ei)0 J3o;6A^?<) ^o"SSi> KSJg' iPex) eJ^ ;S30^g2S -"S^^^jS 

c5JbD0"£3;5»S)^ "^Sb J^J'So '§®csS)'^'^ ^'^ M 

^l,_^ooo d5bo73-°\SBS)SN "^ioTT" S^8sm-= '^^iS 

siootf^ sirkSBQ ■sySS''^ ^xr'dk) •^"ET'x&ex 

^ gie-^^o"3»o. «S53^(&i tr°8er* r'oeSttS 

ex(§^»osSoA %vS'^si>;&i\ g'^o^wSS. 
>f Mom's a^_5§>o-rfS c55bo-'S&e>o ftf>sSj-»ciBi 

^^ eo 

cojoS SXr-eS «<S ^3^89 83S$^ ^mSI &s5o 

o 

E_ §"» s5-c3J\4o5o dSb«5>, s5m ^S)8. MOM'S sy Mer°«o ^i^^'^-S.T' «S ;^9 SS$s5coSS;t^ liOo ox)?'jj_iS8^^ ^-O^ cS5M7j-»^ao. cJSt' 2 

?5-5S3 3^83 ^xSj^-r'S c55bo-S3-^i&. I)go250j 
^&i W^ 33o8 ^cuS'iSo 'CP'^ c3:)i»Kr»N ass ^Sjn 

;Sa "ig'exi ■^^S. -sp-Oo CM-" ;5j^tooo SS;* cr- 
eo o oi 

EejSbsSo^ "^^aifeSo ^)oS)o-£)8. •sj'Oo b6xD\ 
(353j-'<53ej ;3o;5,V^«oe5^ (^"^So-Sa. l)8o q5-^i^ OO 

■5r°]^ c5&o<S8 ®jocfoS^o'&3 ■sP'iso !6^!67$j-f\ 

cK elboo 

iSioosSb §^§,^ ^0(S8 KSoS" jr^aeJ"-* «i"^So 0_2> 
t»ao>| c^rfjSco ?Cej ""St"'^!) _^ ejer^SbsSo>, ■^Jio 

JV«^«5^i*s&>| :cye7'S&oS»^ S§'^S>o-£)8. « o3 

MOM'S |ie)c5SDoS!\ fe'aoo"^<55b3SS>> Mg^Jf oV 

OMO^'' 36-£)8. M^^<&i iPewsfc -i&^X^oa Oif 

"SSs; -sr^So M55» M'^'S S&ijoSo &J5o§^a ;5-0\ 
CO ^Q— eo "W 

SejcJSbosSbN @"SiD"^c55ba3o\ ^?'<;"3oS5o55 ^yjf^i 

WOMOCl"^8 ^omS. 

MOM'S M"^2.^' ■^s^ ^°S r'SSo §'» Os_ 
eo ^ eo v-^ 

e5^ s5bo(§^5JSb XSi^ SSorf/i^Aoer* c35M-^^& 02 
ej§^SSo;3o>|_ ^Ke) ^ySS^Sb^So^ ^S a?SSbc;6 
^osS l)9«J^ §'e>o;3o§"^ sr»8§^SosS:i>|_ gis- 
fixT' ^o'3So. Moj-vK^ oi&Sj'ocJSooeJeV^Sbs;^ oa- 

Mel»^ ^ortDiT'Se. r'oesss— ^ sssess * ■«5r, e3a'8o-o. OXr- 160 Acts XVII I. es^^ex>t) -s-^S^gJSooex) a<r-^6^sSx>. OF- sr^ai ^^S'So^SSb. 's^wS ;3^«3 WeSS ^|>3 

-SO §^8Sslb-Kr">^Si ^Sia. Wom"^ W'^2^c5&d 
■^•iS^ioSoA^ SSSoioSoSiN TVS' "^"d "^aSO^ 

er»rr' Jxj'Oo -ifsii^i S5sS,esSi Aoe)a&oS5b wQSi 

o - — o 

SSuff-o-KiS "^^efc) c?^'^ es^§'acvD;6goSo>j_ p^ 

t>-:i%?i\ ■'S5, ^"3 c53bo?$>. oJ&kS 5S^',c3 g'\ el sSxi^sS 

_S>{ eSocSSbSccejer^ RiS5l)0-r5(&). S5:5a?\ eSd&irf 

«oJ^aS3\ ^aSMSSn ^&8»^ •;6S5bJ^3^3S■^^ 

_2)a_ SSbSbS^Qy ^«5biu;6£) ^So-rf^sSil). 5fe8»N(3&r' 
s5^SJ'\^o Stores s^-^tSsixoikifio^ Mcs&;6 1)S'^ 

_-0 CO fp >»— V V(0J 

_22 ^^a^^ SiSa e5c!iSo?5,* "SQ"! g^f^So ^oCb Swe- 

,w,3b5o&■i^^'^S&3 T^£i^^T»>|c"5i3 ^o4337r°>, aba. 
53ba Sij" S'bS'^Soejer^ §^o£Soo;3o>^ ^gy^cJioD -s-°w^ ;&i;iji» "^^s* -iooWrS^Sa 

GO ° — c53boo<S ^SbS¥>S«J ■cS^cJ'^tf §'e)^s5e>*ej "^^V- 

Q Q Q O 

JfojSSb £b-«Sc55M:6>,J$» e5a)0-t5 §cr>J^S&. 65 csS> 3o 
sr"?? s-°e)i^2j3ci "^^^^ ■Cir°uirfix)T7' ^o"3A, 
Wom"^ cx»^S>iJki ft9o25053cn. »o«S4j-» 55b;5s5o\ 

'O CO 

sS^cSj arf3i» Sr3s-oxio-uic5&o7cr^^c&). -rfSS^ 

ISn &S rfs&ijgo ^fy^Hi^ 49Xb«80 c5&>DTcr«j 
<^» ^S"§So, 5r"So -tS^S^oxirf 5r»a ^;SOb 3_2) 

jSm "^aa. 5&8 §^oa'J5o — &S «b8o-0 fe^ 

^TV^ iP=ex> -53^8 s&J;Sgsfoo-0 "S^ASb. «5oo3"i 

-08. •KP'8er* «)ac3»%Aefc^S S^MSb&cJSbD Sis' 
ao>^ 25sS38 ft9"S "=liSbK« ^ c3Sboj5o^ ba§^ 

^ o— — i °— 

^a r'aoJjfoSb Jb^^Sb. S&aa^ (35ba-»CS)e)oS«3 ^ 

oL CO CO ^ 

-Orfo«orf -?^lSSd&S)o€i r°_g7V ^-^y^cJSborf^ 
Wgos) «5^ "^«b ^'e) d-»oelbey^ ^^rf ^S' 


sSja^A sr-iXi ll;& 3 ol. a— O 

§o;*N '^Sro'e§^)cJ5boy55sS-<>i ,~^"^S)^bo-° ^o"5sb. 

SSoo-0 E5-0^rf-<j5;ji&> ir>ex) l5;S e«5ciBbo?& «''5?'S 
■^562^ ^^ , i, ■S5a cS^xj-^JSjoSo ■^iSj.sSx^kSj' 
^o'3i3b ftSocoQ ■;r°i53 SoJSjit"^ cSb^lxo-Ofb e_ 

Jxr- ;5^Sb3 Sbj' e^e) Sij'ci ^odiossb tt'S' ^Sb 
S5S,eSb ,5^2 OjoS'SiJ'JSi:) «;bO«SSbej ScaS§ ^ * ■^g', S^oJ^JWJSiSb^ -jSJ^So. t s^S") "^sS^-i^fSjeJiS). Oh-0 Acts XIX. esJr^ewej 'W^6^sSx>iX) OF" sSJJ^Jio. 161 CO 

;5b8S^ r°ao^c35boe)ey^ W^SGex) aS) SS^J S),^^ CO ^^ O 

0_3 WODo"^ XS^cT'^ «|"iiciBbSo waxSQ^D^i 

CO o — , 

o3 s5ijo§''0 E5-SDN — l)d&) eSRT'^sScrraSJorfgo :6gS 

ob" j^^'dSj^TT'^eJS «C)i8. &9ooo"^ ^oo 
S^Oo "gSsSzS^e^ $;6^«5.aSo KSSx»s5b— L 

OM ^;3J SXi^^ ^T'-Os- •?3£r»o&)J3b. Wcm'^ 
Sty ^iT" j^sSj'iraSxi^ Ao8o-OS>j S3-jp>iS'So"8 

ik> ^?r»'e!l)c5Jbo£)o£S«3 ^rfA^XS wa-s--8^orf 

CO ' ° — 

(p eo O 

eo CO ol 

oj- ,§^,25 ■^(SSo'e^Jfe. Woio M tr^pjo oooo-s^ usj^ 

a^aioex) «>g|^5^ sSSrf ilaS^j^^ ^"'Sj^^j^eSeoe) 

'^p>2l"Sih_ <3o8<3S)So Mocoexi'S^Sj. (&,S)^_iy 
or- eSdSSb:^ o^l^fSoSo ^-£5^ WSjj_2^ ^3^83 a<S^»i> :513So Wocu"^ "^sgSS cxuSx"2>o"^ Gr" S^3a§ 

saA ;5^rfa <5&^ -SI'S ^v -^v^ ^xSb^§^a 

yio©SM2"=*5iSS sS^sSo. Wg'^Jf r°oeS -5-° _33 

■^S'sixeJcSbotS) ,^5S:> .g\s5S5S«7r° v3o-ii8;6j' 
§J^ce)rfo^S8^>»^ Si!5^8^So. 

«t3ji^ «)^§\o 2 dSSer^ tgi^ »j " i i ^ &) .3b' 

■^9o-cSw(S fc555SiSv?5 Xeisp'^ Sx»;S-6.*)S»^) 
(t9«J(&) Ss'^ciSbSo "3efe^§5 §^e;5-iS^f 5^:> •^'%rKr' 

Q CO 0*J 

^-CS^s-r'iSbi.^gG ,^^-*y'eF'^Sj'^8-08. WeJiSb 

Mig'^SJ ^8 C^^») JSc&^e) a§'^So-Os5 

"eS^rfacuy ■23^^^"' ^"^ iJ;J^^ J5\-^o?^538-£i 

OF- s3Jj£;5bo. 

fcS^ey^ r°8o^e5^ ^;^^^& MSas'"S O 
^o^ — ■^oo "^ "d^^jSKe)??^ •?5o-c58o-S oi"^ 

cO 9 — i 

-iioKQ "^aoo Srf"^ ■^JJS ^S)^8. «5^^(& 3 

-5r»5o— S3^Sr«S5b -^^rf SJsS.ci&Siio'^ MS8. 65o V 
CfcSo ■^co — Scr»;J*i3b l5<5 "3SoS' o5;3cro ^;5> 

^s5?3o\ SSlcSSi"S£;5 ■!b-'\rfSjo OM^rfa ^SlSo. 21 Oe_0 162 Acts XIX. eST'TSewej -^5^Q;5oooo o~ S3J5£j5co. cSSboO(S8. 

«css>;S zp-aa J)(S-o §:^go;sc) ^s^os-c&r'a 

•F^^tfs&isK cS6o-»Ji)e>oJS«Ss5b>, '■'Sj'"^fec53boe)o 

jSiSosSb^ ^^^'S^ ^Of3oS»^»_ -jy §'5 sSm <3b 

00 S)S8. S&8a^ "^agiS^ ^e>o ^efoo:6o a"f Sx 

0_2> ^rf «f>J%5S ■5""'?5saooej;SD ^ox)0^^ c&ej^ 

^oJ^'S-sr- rf(gg'feooM-sr' 6^;<3e) ^mSS '6t:>& 

—J CO 

OH ooo-»er°7<) ^fSj' §0^8. wSjjc&i es cS5-cr»l5— 
WoCfcsSeJ CT'SS a?CoMOJOoScis TT'ciSiabo Xs) 

CO QC 

oi^^eT^ ■S-"^f5si»^ ^sS>^"Sa;5 cS»a-»£5be)5o 
JS8Sa>| pa^sSxt g'81?Sii. «5oJ&^o ^^^s5 S&o^3J5coo ^t) sr»8er^ W^Soexi eSsS) ■^^ 
"^Sa. ST'Oo "Sr^ ^S 53-^ ■Sej c35t-^ -^o 

"3o(S (a-^tfaio^*) c35b5o"a^a r;&;rs8. 

S)oeS 2ow5&nv ^^'^^SMg"! •5r'§'5^ ^Sr'-SA _2io 

eSOosr°e^ S^"^SSb Son-xS' ■CSt'SI ^'a^S wair" 
"Si;3b. «5S5^5^ elrfSS SJa-citfc ^"^ ■sr»8ey^ -S-S 

* — D O 

CO ^-^ eo 

e^So "^Si "SocS ?fo§';Sb ^ccoo"^ ■^^,©,dSb'^ 
— o CO K^ 

»S)^ ftSioo^o^ ttS SXrJi ^'^ci a»ilfioe)SbS^ 
«oo^ §j-'-Og- — Wcs&c er^lT' 000-= ?3S^eJ 
sS>;656 ^w^^sSm g'exiAo&rf^i J53 SwSo "SexisSosSs. 

CO '-^ CO 

ooo-» ■^ex) oi^^SoeJ^ ;&r-^^'^ "S^Cii §^0^ 
"2)o5o5 sS el5&5 aTV «iS)CCo cBooJSojSAj-" ^cyer' 

A);5-6 ^S^;5 W^So^coS'i ?<)^d5bo55b>. We) 
SbSb-s •^3cn>e!^§'iS» c53b-» ^ "& ao^ $r"2?o-C3 cr^S 

^k)t^^oW XSaD^""^ SoiS c55coo"Ss5b ;&8S\ 
sr»eio ■iP'woS^ ^^cJ&'ra^ sS-jy^rf S5i>^(5r°acssb 

^S'sSmtt' TT'ijg'^eJeJ^i tS^£JW(S8. Wo«S4o 3o 
■^T'TO 833oe> S»J5 ,^"^§o-Ci>fc)55 §^8rfs3_ja&) * fe-;T»SjSo n-S woxiSET^ej TS^avj;^ oxSi nZncrZ 4&-'. t "^^j ^^- Acts XX. eslr^wej -g^Jjg55ooex) _2iO ^^^SSx>. 163 ^-^ CO (T> 


eo til's §\o,J5b.;S) JSioo^Sa "SioTT" 73;&-"5S-°aMsr^ 
s5bo-0* wsSa ®DJS^i ?SSS)0-08. w^^J&i W^ 

3^ §";i bS'S;5S c}S»o"S;Sb. «om"S ftsele^ c55ij-» 

9'w^§^ fcSoooJSj ?C(S.dSje) s&*^§o — oi"^R) 

3m <3&oo «1s-3a ^^S^JSS "ig'»x> "^Sie. Woio'3 

g'!5r3S£o T5;&-'SS^^Sa ■i5J&iZT°a»o-£) — oi"^^> 

3e_ (SSbo^AeSSl "SScXSS^ 5&ab^5'S^(&. £(» SoC5b 

33 ^S3^ ««S3»S5(5 ^ctSig'ocS ^DOji)S'o'4) ?6S 

3o- O0CI-" ^■),*Sv'<v«* &T5o§^a s5^8. "T'zog 

ISn, ^osSO txrH'^-Kn "^g" sSrio ^=3^ ^^^ 

3f^ '^g'a&> ■KT^QWQ^ST'Ji ai"Sr^Sb. Woxi'S JXrSG 
oxicsS 'S-'SQ^Sxiv^ ?<o8o-£) ^"ao-sr= J)=S-°8^ 

Vo S:)oaog'o"^ ^rf«» OJ3- KOaSS KsSo-O 
^S5^§^»o4o5o §'g'0"S3rf "^&^) ^£>o»^ 
SfSotS^'iS '^& we)8S) ?<)6o-S S=eT°8o-t5zj(&iS5o 

_5>o S3i5£j5bj. 

e3 cKbo8 WraRrf eSeo-ST'll iT'uo 5J¥'§w?3b 

o 
"SlotDgo ^30ooex) "^8 « .'sS.'^^'^e) csSSoS&i 

CO ^— ^ 

3 1Lr>e)§o ;5^«o. ^^ik> Wg"^^ ;&r»5&) ''S.aJex-' 
K&h "^"gi^ ?So8dSoS5 "S^ a"Srf3 d5bo;i^ ,8b,s5c)\ ■^73N«r^l)5Se)er^ wS^sps-SSi^ IbSoo 
§<^{5go g'a^4>3&r» ^0(S8. Wcoo"^ ^SoSiS e- 

WSvoiJfc JOIfo^ ftS"^ "^8oKei "^g" o3&i-CSbTr^5&) f- 
trexi Sy^8o-Si ;^73o?\^g-° ?g)^oe&?5 »(^^ 

T CO — o 

•53^e^ iT'exi ioai "S? WeJ» JXtJS «<S l^XSo 

CO 

«3>e50i ^^r°|C3^ ^rf>j_JSa ;3-»8§^ ■^^^&. 
Mcssirf SsS S>J-ai ^-q^ S^l^ S8-0 ^il^o-O oo 

CO eo or- T^ 

■^"i3J5b. ft9^^i&) wOi 15^^2'* ^ ^c&i-CSJ 0_2) 

—i 
wojd"^ "^aiD 5S»o£&Tr> "^"aS^ w^^er^ o3 

©X)o a)o<&>g'o"fci We5i&i ^3,-C) "SS" S13;5» es 

CO 

«)&)\e5^«>e^i& 55br'(S^g'e>cr5o§"»tfS5^& "^s^o ob* 

CO ' ^^ 

S)-sy^©3o. 5S3i5a-Kr-(&i -^sSooSo '^8 (§^f&^ 
c55ooe^ SDa ;&iOSt3^& Sn't&'Si j5-»^©3o * ■^g', ^sSoT'SS-sSMer^ §^02583. OE.3 164 Acts XXI. essTxSewy -^-^S^giSboexi _2)0 s3J?^J5bj. CO 

_so KiS^^rf -^^es^ ^a?Nj_ ■!T'-c3b§^;6g' u&-?5o 
?<aooTr'Sb;3o>. . c»Do43oios3o»o^ Syr-go "SScsft 

c55M-»c53e)5o;3o>, "^Sx'^fecJSxejSosSj^-sr^i^gSio^o-" 
-5^e)5&> ^£r'?<) SirS^ §3^-c3^ ^oB^St' SXp^ 

ij CO ' * CO ot 

■S-'CSbr'S cJSborf-v^Sa a8^;n-°jS ,-sS,0 ■i>40i^iS» 

-sb" •sj-'SS ^o^So-rfzS^^S 'S8cx&$. WOOD'S 

?So^r'J^e-;3b ?<b8o-0 ■^iS\5S)o'^i3o?&)S5 ^^ 

(p-°,n'^7r' ■KP'go |Sj,csS)"a5rfaT^ ^30-t5.*. 

SwJ5o?5«is5b>. OM§' t>y^ko ■KT' s5»^^;S) -cSj-" 

.2)0- KsbS" "^^J^ e5rf S^f5rao.-.;5o §^K);i -jSo^^Sd 
^Sv,o-c5b{Lo5o* ^S^-ST'lS 5Do;S»?S) ~^?> tyriS 

?<bSo-SS>| £)oS»Sb ?<o8o-03^ zf^K^Sl^JJoS 
g'aS'80-rfrftxi^o^ i^^^l^tf-^rf S^'Sg) Jwer-^ 


CO (0 

-a-° ih.vo t^Q »SoS)^QaiS)>| §'fc^^5^ sir" 
§^X) "SotSoSosSTT" ^oS^oS. o!S3^& ■SJ''?J-=v3->' 3_2l 
x38§oJ5a?5-tSa5rf •53-»8o&'8ey^ S>j'5o •^^<^S 

Q ** — ^ > 

Si»^"?7^ ^,«b &5So-a"e5ei) ei>c»j"^ IT" SSoeS SIS' 

Q O 

^So. Sxr-Oo oxT-"W-^("6 ^<S&r''^^& wosr'So 3>f 
e),«b T5o;5liO-t5;6'SsSSi3^ — ■^■c5o^§^Sb^S'o'fc 
cx»-CSy\4j ^KcSibK) (^•^^.^ ^jSo ■^&N|^ 
sSj'ijTO kt'^S'Sm ^&)§^rf ^"S^SS^ l)Srf3^ 

CO 

&-' £)o§^6 ^(&)^ — Scrao cxx>g'Jxj'e54o -^r- Scf- 
s5c»4)Si!o;&) ■iSir'J^Sa wSjc^) ^S)n;5 siT°4o§6 S~i 

_2)0 s3J5£;5co. 
a&-0 §^^^goJln 5»eo-;3-"(So 5^i&5oS;-j>, wg';^ 

SKQSo ®oo£5og'o"fj ^^1^^ ■^T'cS ^{655 
&o?5 EStyS) c55boo'3;fc. Wox>"3 "^JSm §4^S ^ 

38-£)cJ5bDo^£)o. ST'Oi — fcg) m^'SJ^'^SsSxSi 

CO O _i CO oJ 

00 "^8 "SCQSDo. «)"i5_ji^5 :st^Ko«Sj-' slsi> ^ * -^r, -^^ioSo. Acts XXI. e5Si^^e»ej ""g^S'QJScoex) _5io ^?j£.;3bo. 165 CO CO SGa cxMO^eV^ ioS.'^^o-S) essls 


r-^fi&Sa. (^^-Oo^ rrfcr^rf ^ex?6iSi §^;5b- OO- "Ss-ew WelaS ^0(S8. "&Sm fts'^g' as$sS»sx) 
ejSfoiSoN ■S^§',3is5b-> g'4oo§^3 — -^ ^Scgg'tM Xa) 

CO a 
iT'ex — JWOo ^iS\ ■KP" 5T"\J5c«jJSMSb StfX/T' 

CO oL Q — a — 

oa-^^e-§^a8 ^J6-sr»ais -^oo sSj'cS^ Scnz:?' 

c3S7'§^'2» ^»S§ oS'S^Si) ^^i^Si "^j5e;oJi«S 

Of- §o^<S c55cxio<S8. W°:li&> ■sT'Sa "^a&5&)(SS?5 

-SO 3^03 T3^» as ^^'^^xfo ^Qo-vD8. wS^a&) CO ol 65-cT«!5ax-.o tS^xjvjS s^^ ^6^5^^^ a ol 

c&SXj "ScJfeJSi&a. •23?5T5;Sir«&'SS>D 1)^ S-u)N _2)_3 
■S-*u|3 "^Sm feSo ^"^^ (^-S-°<i:Sx ^cSSx&c. -2)3 


SfoS&i. ft9Srji& WoJSSb ^?5b^ Ao8o-a eSsSsSS 
SOo-CSbTV '^?3N|Kiig^ jT^Ber^ ^SoS^ "^asS^ ^^ «^s CO -lJ oL oJ oL 

Q Q — 

o 

5&a8 -oooo-S ■sr»8i .■Kr»,S) aJoS) cSSxtt^n 9 3er* O"^ TT'S §^J55o u8 sfSNO-tfM"^ ^S eS8§a\ feSoeSiLr" 8^jS»exi HS'ixS^s-ij "SS^i §"5555 «o<S«^ 

;6's5-j.i&) wSidSbSbo-O S5-SS\^ cSSbcrtcSiex) XbtSeJ^ 
WeSS ■c£r«-0 ^fSSbr'ST^sSbo'eF' "dS) wSS txriS 

c3SbaM '^<3SSo<S, -^ MSbe)§b^-.N Mzj^.'SJ.sSr'ra 

ab5;55oSJn OX!-' ■<-)ejsSxi;f.&^T^ se^^aboTV Wo 

O*. CO 

rss&atT^ Sboi3b$^ ■C5J-'-0;io£53^ti ifoc KoigeT^i 

^-^ CO 

%seJ» S^r'a sS^rfa 5foo-£)8. fti'^;?"^ 3o 

«;3be>a Xbo^jXbo^lTT' a8o"KQ ^oosSb 'SSioo 
§^S ?6*igei^sSbo-0 ■3o«43i cot-S^S. "So 
eo^ Ifexi^ex) ;3cKn>a!Sb2o'3Sb. sS'jSS^ ^t^6o 3n Oa->{ 166 Acts XXir. e)S^^ex)t) ■B^5'C;5boex> ss S5JJ^55bo. SmSI ^iio7?S s5^\S5. •sP'Oo ft'^^^^'SSQ 

OM-»e;^?<b §"oJ5i6 «er"«b ^g'oo "^^o-» ^:5>^ 
3X Ijo'^aSo. W«Sa&) "^1^ ScP^S ^^^.S"^ T3;SiT» '>sS»^co5'^ V 3e_ Tr°£rso:5;3-°8 ^ll 'Sr'dSbWcS^S sy^TS'SosS) ^50 
32 75jSScr°s3-=S» 'Soz:i5o'^,*. ir°e>o §^4oey^S 

CO T 

fcSo llex>l3o';^r» eser""??"^ coo-' S>^;SxvSb ^Sb^ 
sSboS ;&i«b^ce)S5b ftstfra? a&rfSo ■3o4o'S*oo§^a 

60 ^ eo tf> °— ol 

CO — i oc 

"^ew "Soio Sto'dS SSO 233cie)5G ^;^?f '^^^. _S)_2) ^S^SSiM. 
c6 ^tnvT'Ji as eX! Son «5o,&iyo2>.rf ;&;&a^5 

^JaoJ7^' ^0(S8. e^^& «css>rf ^l)^rf"^ 
^^"^So-rfW(S aj'fJoeSOo '^ik> ^rf>|_ i^'S"' 43S). s5b8S>, "^jS) ^«i;^e)SbsSb\ _» e)SbSb^b' &3— o ^3-»83 ;6J$c3 x3tJoo«5j&)Sb>j_ jSaSoQS. ^V'tf X 

CO ^-l-o 

GO 

■3-c5b^fc35S M^^SS "SC>S». «a»3 ^So e- \_/ — o eSaSiS V' §S ^Jwl)o-0;5a '<:? Q o — oL -a^;3b. -fyS^ Sj^-cs' ^^^ ^r°»3 « f- 
J&So (^^^— fe^ "ef-O £S!6&.^er^i "3&^ 

55bo-0 ^5o ■ir'o&li ■sr«a&)2ci'^ WSfeciSb M"^ 
"^ra^) -^c-^SmSI jS-£)^ »£)•£)— ^"tj-^r'JSOoJ^ o3 
"3;5 iPv-^ J5\lx s5-°oC&sli» KT-S^ ^S^ssb. 

W^^eSo «d5b;5— sSbrf S^^^o "S$(&i eSsS -25^ oX 
s£»Sfo fe^ "3 ex>?3o§^Sb4o go Sb^ « feS&o&a 
-CSb^xSj^SoSSbN «d&rf "Sw-'^ §'a53bc> OSb^So 
»b>| SiSbs acSbSoo-O !35bo-sr«N(^ SjoCSoS'o"^ OM 

■fSg'e) S&SbS^ce) SoJ&4o eosb^ §"5550 Tb-»li.2_ 
I) -^^JSioejSb g'lS?^ "dcSSx>si)» ■^"^_^ssb. Acts XXIII. fcssir^ex)^ -S^^^iSxivb s3 ^6^sSx>. 167 CO 

-30 8§ "3e>cit3o;Sb, sSbSSx fe ■^Jj.^rf j^'^So 
-DO -S"-^.^!^ ^oSrfS ^ivs^Sa. WorfjSo 

CO 

«4)§^o^ ^OlSS. W^^Jfo — SjtoSSoiS ■ST'S 

-33 ^T^aSo ^&5o4o gX2S3 ro^"S)o© SiSi8. ■sr-eo 
_2)^ eStM djin"? ^3© ^:6cn> ^;<^ o3-oc^') 'fi^y^,^ 

CO ^ 

ft©3 -CSin-O — ScSi, S^o-t5wJ^» S^arcXia^S 
s5b3bJ^CO §"iM^ a^So ■?3-»Cci8orfor> «i3 t9(S 

SmSI e5-S3\— Sag) ^Jw ^d&.ey^eSoTvT'^ ^ 
^ootSbg'o'^ oocr» 55bSj5pCi& 6^J>j»c3&«5^a 

_3o- WoJ&go &5'8c&) e^^^O S3£i^^ woe&So -A^ 
(^-\,^^Q — "^ab ZJSj^o ,^^cab3 o^"^3A C"'^ 

sb^a»8, sS3e»\ ■iSsS^(^9'35© s3^-cr° «5«5ii^j 
S'^o-OS^of&rf ficSfii»3'3Sb. 5i)ao73^(&i cSS>j-"£S3ej'^lJ We5S) Jwi5 '3o^'S3 So 
W(g^ ^?5abo ^o4:»o5o^6^ W-l&i S§\csS)jS»7r> 
~3s>OfSo§^;3bSo5o coo->5\033 0-£) WoJ^S'SbcwSsov) 
weJa :£as ■^iS ^^^ScSSyMSoooSb^ rr-S 

ir°TOSb 6^§"a ^€y^ ;r°8 ^oe&tj wiJs 

eSOigj* 5SDiSbJ^0£n>-D^ "^Sb ^43s?5go ^fj 
■^rf s5bo-0 S&;6-^NS;^gJS»§^ "^^R) ^dJ5o4j 
ciBo-^Ji^TV *a&i-Cfc§^o6?$a ^€)"§s5b. WoSSb _3 

CO V^ ^ o — 

tSan-ljO^lSb. «>?3j(& ■iT'ex) — "3tw^ ^dSb 3 
SS^^;Sj3bo-A-' liab^ §^t>5^SS «2^&^-s3-^^y 

CO O 

irr°«S — fc^ "^^S (Xi|"qr'rfc35b-=MSi» SoSo-rf 

er^'O^ oixi^SiJk) ^^■z^rfc557'KSb2«S tj^So "SSceo 

^a^a Xjsxig' sSJSS ,-sr=,cS&)»S c5Smk;>,J5S ^^\ 
6S o V y c*. oJ 

ab. Wom"^ ■sT'SeT^ §"oJSao fJiSr'IcJSxjoo a_ 

ry "^Sb ^82^c35i»5fabSb>| ■^S^^cSfcS) 5os5cp«3 
^"^SA c5S»-sr°NSb. -Cisd-^ooorf 53-°8 ■^S«b 
^rsSs XbSo-O ^ab g55i)8NO-rfwa&> 


vtOn (6 o^oi i^cJSoDejSosSbs ^■>iS7^'^cJ&>e) 5oS5b^ Sar'SSiSw §'S7?Sb. Sds ^i82)C35=oe>o 63 "?oi&ab\ g'o^S "^^^§^0600 
■;3-°\«S. ws5_jc&i »oiL.S "^g'ex> -^"gjsSb. 
sSb8SK ■^8"^<3Sx£) ^^S!^iSoo7^■ q^)"^ 3^ Sm oo f- 

■^-O — -^ 5S3ab:;$oC» cSSboSii ^ iS^S\SbjSb>, 
SdTsT" wgsS' ;5cr-ij^S cJScoo'fo s&KiSbo "^sj) 

Q — CO ^^ n« 168 Acts XXllI. wsP^ewt) -s^S'g^Sooex) _33 ^5^s5i». CO OJ 

CO ^ 

«|j&i S?5g'^^^^ «J"Kg'SoSl^ ^o&^SCi "^4^ 

sr>ao ;6o^sS3oa§'o'€j a5jSii^^7r' ^o&Q. 
ob* ^T»ao ,'55,T?'^ dSr'MSSe^ SMaiS5^ "^iSv SmS 

^a»i. 83-0 ■CSj-'^sSoS ^S3^ji»5''^ '^Aao "^SSd 

Sb^iS ^dBooiS. Mcod"^ «>S'<&> JSl^tfSi -C-"^ 

o 

sii» -issia. 

Oa_ «Som"^ ■^exi f5''j3-'\j-»SS8 So^Scrioi^ ?3-»8o 

^^9^Q ^^aS wlS» &?5o§^3 "3? — SfiOM&. 
OF- etS^(& 1655-= ^^5.^0 W'S^S '^cojg ^ix>§"» 

CO ^^ 

«l5(&) — fe^ tPexi,*) «o8o-u)^a ^^■^'^ °^S 

35aa-7r» S:cr>8o-rf 2S^^4jJ.x> wjSs "^-5) V34S 
9 eo ^ ^ 

S»aS Ss5o§^3 ■O^rf'S^Si 3.«o>, "^d&>§"Sb4o§o 
_2>0 cSSxr-'iSJoo ^i^So-O <sSx7r'\{ii. Wcxow 

^ — ,! o J^Cew ftSlSs §^dS5 EJP'o-OcJSbDTa-"^ 53. sr-^ 

sT'X'SSbS §'s5^JSx) '^^fei'^S cooS5^J'& fe s5!U 
o-j> eo 9 

"^"^Sb. «Sib-;r°eS «fi{?&) §'er'^^&eje5^ coo -2>3 

Siboa axr°"€3 "S^oS^Sfc^Scvv XF^^Q. "SdocS^S zf' 
CO 9 <>J 

Q — • CO CO 

O eo CO 

So. sr"S6 «eSa Jx^eS •St'S)cJ5c»^5>^ "^J5^ _scr- 
;&» "3i>oK>o§^,«oi3 53 r*8 ^jSj W«Sa 53^8 -iS^ 
ca»a§ &^§"S s5x5n a)eSa dSSDO?& sr»8 M2r» ^f* 

^a. eiQco'S OKT' sSb.«oJ^oai se^^sSMTT' So 
c55ba-°J5b4)S5iy §o,fc>, ^cssbwS^"^ c55oo^^2Sa tcp'So 

CO ^^ Q_ d i^ §"S "30 8. s5b8ST^& ■ST'fSo «)5S»§^ Sj'i:?' 3_5> 

CO 

"3&4o§o «3^^ ■^Sdo* ScSa eT-iSw §^4o55 Oe>os5"S^8. ■!r°0 ■J5'aS)s5:;3^(&i- S)5S& ^ "i?^^ JT'^S WiSa «ie§a&) IDicsS Sb* 
9 Oe-Ot- Acts XXIV. WSi^ewej ^^^gJSbooo -Sb* ^^^sSx). 169 Sj'to^jjer^ ecs3ci;S "s-'s5?) o&oti) ^o-rfw& 
WcxmJ& a;53oo^;5 e^iio^j^eS ^^-^frfaSr'MSo 

°— oL O oL CO ^ 

CO * 

s5i>.3bs&\ fe iSn'CJ^ Wer*-t5;5 ^«S oo,7-« "^^ 

CO — D o>> OL 

"Surf c3SM-»£$oe)sr^ S'ejs3-°.-Sbo "^"^ •sr»<S■>S1^ 
fS^^ScJSoDU asSbjfiSJjrfSo 3j^^C(&>"a.^ cJ&o 

CO 

5S.0 c35bj-°c&oo So-oxs' ^Xvc?^ ^iJ&Qo-Oe. 
OO ft953s>ifo W§^8 ■^e>o5o 55b-'4j^(&]4oSo ^X '^S 

Q^ c55m-;3^^:6S ^08^ rfsXi^ ?<o8o-0rf -sj^^i 
0_3 s5-cSo\sfo. eooa"^ «o(ger^ ^s5o ^os5»5^s& 

a ^ — / CO Q — 

nS-sySo -3J-°3S' ■^253. ;3j8S)\ zT'Jio ooo'Sjjd^ 73-° 


sJeo 
ftSoAs'So'^ »§iS^rtJ5o ^^» ci&oe5b ^o-O sr» JiulT'SSbsfo-v sSdSci 'a 3Spge> Ssxd&sSaiTr>ab;3o\ ^j ,BI ^■ajej^ e^b'd.xooiai^N '^~^^^oo;&-\ O3o-C5b\(togo is So ^d!36ef%aio xirioS^otxi'- ^-O 5^©». (t9'S5-j(&) Js^T^sS^SjoSiiN 'rSoS(Sc55xj no" 


•?3-» Cu'JS cSo"SoT3-° ^!5sJ» 'ar'^iogo ■sr»ei OF~ 
e^g" "^sS) -ST^a s&fjJgSb S8-£i — -tSSsJr-Scxu-ci -ss^a .so 

Q — Ci Xj O— OJ 

sfcejes^ ^j;58»a> tSsfog" ■55J5-rf§5o'Cj' "S^-cSj 

csSvoJ5j;5n S^^^^-SSSo.-'iSb «i8o-£) &5oSoS; 'SSex-Soij 
S-aSo. Wom"^ etS&S feSS ;68c-u)3^ SoeJ' -SM 
Sc)^:6ii»So ?<o8o-0»^ ■iT'zr*^ TJ-gcSSb^ feeCi^ 
SS) «o8ox3a> ,^-;5oR^a^ ^oSrTV "^S§o-\ 

•£SS3c!S)"S^f$'55_ji^ S)sS<>| S)oos5;6oS)o&;^a ^»5, 
Sbc_gSj)o>lSN;3o. «5eosr»eS "ir-os «5So>, S3& _2>e. 22 Os_F- 170 Acts XXV. e)S^X5exiej "S^^gsSboex) _2)>^ s36£ji)0. «3°53 =;T°er' sScrtwe- bSltiO-O ej5»S^ tto 

&^ti;Sx'SrS e^CSSsr»e5 "^8§o^§o ^^^Qtv J^i&- 
"=|iS5o eS^So, WS5^&i "^SSSn c35arT>jSbe) 

g'.-^y 08oo«S3 $)o-0 ■S"5so. 

^> CO 

_2) 8j-°g'^5&i5o "S^JSj. ftSSjji^ ^■qj'^d&nsiSo ;5b83^ 5^ jjejv* yii5») ^o^ioSo si^o-rf J6"3rf3 dSoDOcS — 

coo— oL eo 

So^^ 55So^;5 ^dSSoS S^iS»ex) * ^r»aer^ 
txpH St"C3j^0(S tr'ex;KS> &!6o§"» sS-So^ioSo 

ir°sSx) -^^Sjo-rf §^5fS ^CT'er' wex)'S;5 "^SiSm 
9 ■^ 

Q^ Q — Q 7295^ sSj-ij-cS^s ©'ao^e5— "f^aoS^ ^-dSvp 

' on Q oJ 

§^oe6sr» "g^e6 S»ai ■3?^e5os5a ,^,?foc ef!5 

Q — a en ^_-/ © — D 

csS>5o s50^8. fsst^Si sr»8i W^g" S;5Sx)ex) 

s'ss^a ■^i&r'sa. mojSoSo '^»b— "^eJsm ■acp' 

S)?J<Srf -CT^iSo "^tf^ "3cn.^ TT^Qi iSxtfT' 

(s&SrsJSMSSo) WS)^?\o-cSj4o 6^'*ar'c35boej ^y°,5^ 

j5-iO^SiX55& "^Sb Mej7fg"&S)o3>, Mesas' 55b83 

s5=S3 &«o§"S) ^cS^Nj&oSo «zr»§ja». ^?5^ 
■ST'Sirf ST'So S'®-0;5«;5>2&1 ^;3b «5wo-Orf "^JJ 
JSxwey^ ■^S'SS)^ «llfflj)j'a' -sr^a "^rfj. 

«o8o-3a>, ^-^ti (§^s-^oo a»el3 So'aJ ?r«8i 
g'S'Ksb. "^SS> fcSer^iS «5?5jj_iSx)e)SSb «o8o-0 

§"^^ocfo;3 "^ab WlJs "g-sSOo m»8i ^o^o^ 

oL <^ o 

Sr*^ sSrt3 OSSbiDSo -KJ-SoSfc^ ^rf;c5o^ re^eSS 0_2 
o3 02 OJ- 1 Of * iSr, ■is&^o'ii m>&i^^ &r6^t>o. t -ci^sses- Acts XXVI. ^"^TSsMiJ -S^fJgJSboex) ^)£ s3?5S5io. 171 '%no§^ liSOirfoeSiSo <3<3Si>76 — "60 


*s a ■CSJ-'&^T'N «S. (35ba-»J&ej •i3;S>T-»;S^;5oo c»30"sr* ,Miefc§o4o e^KJSX) ^S'e>o ~^<S^ ox>(§S> 

o 
w^dfo Ky°^§6 e5R;6'^s»>|_ ^csso "^ess "^ssb 

-2>a_ 4og3 Srag-oxio-O cSS»-sr'^So. WeJS «b8o-S) ^^r^c5S»^j55 ^^TT" 7r°S 


^05g) WomSJSX) 'tr'vcS^ '^'^^fii. W»^(& 

^ex) ^a»Q ^CT'-O ^^?fog_gj$S)o-0^;6a ^sSio 

_3 ^ — rr'is''^ w. H,^^ c55m-»;5o»x! tj-' Sxrii 

>t cS5b3-'Cfoejoa'8i3^"S€)§)rfa. ■^^^sS» ^^^ 
.■SJi-S^CJaco-TV «S8^c5S>35f"S) .w.SiSsSS "Sao&B SioO jSs&n ^o8?\ i35ooTCr"^6o. Wom'^ "S^ b_ 

— D — O Ot Q — 

^^(& ■ttasb-«oM^ 53-63 '^h'4 fcsa rf^ st' 

J^eSS Sj^Sj ^D^SjA&.T'^-^r'. sSio-OS "^»b r- 

^T»«3 -tfo^waiJ^^jd^ -gsfoSo-OSS. Si>8»>^ OO 
■s-°83 tio&o-Ci ■53-°«b eSr°l)w0^4o4:)0 wej^oeSsSbo afcirsS&iej sSbiMSoSSoN jT'SS el6SX) S». woJ&sSw "^JSo ^^■q^'rf f3ST'B5oe);5ej n_2) 
W§"5-»;$SSMRSb>, "^ej^sSo^ ^oS iiArS.^^^ 

■Kn> ■iSbt^j.SsN Tcs-S^ §&-°T3' o5-0]^^ ^r'S i&|>5 
'^S. ^'S^^^SboO K3a^«So» -g-'oSg'o'to So 
lit) ^-s-'So-Orf I)?" "Soc«o §^s5er^ ■St'-O 
©a. "&s5J0^5?55S»i&^ "^e) ^(Srfs5jifc — ^T" n^ 
er' ^v rfiS3>| ^jod&56 «^OoSSxlefo■s^°^ ^ sSi» 

jSm si^^^§^ •st'S^ ^oo§o4j S)oi3». o>{ 
w^^afci "^sSb — ^^ZT' fc'Sj5SSj6a 6S§!\SS. 

c55bD-5r»\ iSb. Wom"^ fc$ "^-u) k ■ir'lSsix'ixi Oe. 
•^.T*!) Suo^jSm ^doJ&S'o'^ "^^ cxxr» ZJaSoO) OZ 
er^sSbo-OS^ «£>rf5K,«>e)e5^Sbo-0»^ S^^ «^»';jO 

e^Sbj ^Sb ^)5o «>?<b^5&i£i>"go-' •5r»4S» ?<b8o 
-0^^ S)?5b^ ■^^go»77'Sb?5b^ ■^4S"?T'SX)S6>|_ 

-fertStf^SboO SooKsSoSSb^ 2i^^ ^^S-^tS 

e55S> t>5-C-3^s5e) -^SSi^SsSbSb^ tSe^gXitf » ifr, ^!5^«v$3§^3. 020 172 Acts XXVII. ©sy^ooo •^S'QSSboew _2>2 ^5^sio. 


^:i' ^3-'^, ;iX) ^- '^lA/^oi "^Sb 63"sr'§^aooSbo-Oc^;5 JS'?'e-rfaaD 

55ooaoe5tr»SoSSo>, ^s5>, ■sr»8§^N gOo^^eS «!;i_e 

«JSbejSisSb>, -,^03 ^s5^\ ©w^r'a ■^^gjS ?lioo 

-SO Q5f\ siptio &;6^nSo <S?\rf ,S,d&exi "ScsSj jS"S 

c33cxr»Siie>o «oSe5^ »'Son -^ixS^X) "cSo'^koSi 
-i)_2) ,a,cii)i5>,^ ^S>3. ■B-'»*3 "^iSo C53)S) sSo"^ 

■Kr»8er^^o-0 -^^iiiWAAKi 'ir'o'^-sr'&'S^ "Soa 
■Sj'^cJibssSiN^ M!<A'2S^^^3 ^Oi^STT-g' ^18 

eSiSJ WiSaSo — «)S,"I,X¥>SS'3;5 ^^ "^^ "S, 8, 

biSS «j--as- rr°js> ^o8S c55ba7j-»>.«3 «fi?IS 
^DoJSiS'o'tj ■^g'iSXK e3c«b;*5o ;S:!a3«i-7r' ^o _2)>J- eSbT3-«ji s5» <^«SaoJ&s&. «^^^_ -2)F- -sn^sSS iT'fxS^ ^^^Sj. ft9o«&go iPuo — on oO 

4o55 »'5'\cx»otf ^3^:i^3Jdfo sr'Oo ■^oo3i;3o% 
&8 §^o25»b 2^S)e}S:So>| 'Sr°Ao^Sjj§'i -u^^rso 

Ho-Oa. ^xx» wSoSb £i8 f3zx«3rf "S^'zS^^ _2> 

CO 

sSJ-S^ §5-'T3^ ^o'asb. SSbOi-Kr'i^ Es^^SiiSo 3 
s5-J5^©£io. M^_ja&) (35bo-»8 iPooSo $?5r^ 

— o ol O CO -w 

«ri 5^Soo-0 siCrf gJsosr>g TVS SjJiiSoTV ^ 
5Sb8»>^ i£)§o8i&So^ SSo^^ScSS^ 53550^ ^3J& >t 

-g^ilOci&So "SS'Xe) «i'e3§'No,a|<S5b ■iS»5'^ "^Sl 
g'Sb^'O ftSoi&er* S&aioao ^oii o^53b. JJ5S-«3 2 

tJ oJ i CO 

(T'S ■(3^B s&oO "^^go^ "^«SXej "^g" -^ej^ 

$o"3*. MSJ^ -5~°6JS5v» ?3iioXJ4o s6e;^ST>, 
^■s3s-«73 8;iSoo X©o-C>;6oJ5D;i omoTT- iSaxieo 
^cJSboio IdJoSo 'ir^&i'S, cSSxoCkikj ^v&!&>\ 

Q — CO oL 

ir°ex — WdSSoej^-D"' ooj-" ^cJSr^cus&^e) -SSCo no 

ajjSiSo ^r<''C?' si&>s5o\ tjsj'o rfSx5SboJ5b> §'ex'?6 
rfS •CSx'^TT'^rfS 2S^J^a8"S.;5o. Woc«s5^^B OO 

"3£)>j8. esS ^2X0© ST'csSoriQ asdie; eJtxi 
■S^ 'A'^^^^Ir- ^2. c55>3^a. s&8»^ o3 0?_2> Acts XXVir. eS^^^exie) -w^6^sSx>?x> _92 ^^^sSxi. 173 ^yOi e^aSj «e5^-rf:^ •<->5S,i§j'(g;6eSa lSeJO-0 aoXesi 

Q oJ OO 

S*^^ Sb^Sb^oiS -TV© Z5^X) S:Xr>JS;3bo-0 S3-6 
OM ^3b. ■^p>2» -OSoi «(§ "TV©! ^iJi)So7n> ^oo^ 


;5:i8S\ (Sr^oX oM^rer^ ^J&> OCT- r'4oor'S)^2J(S8. Wcao'S SoIlS ■^JStt^S 
s5a "^^Sb Sol; b ^tr^ikizkr" ^s5>,oJ5b;5 S^iOo 

T^iio "^a^.ab §^0'^^ ■c&ejrrfTT' ■^Sa. 

or- sixn^ atf;S30253 sir. ^«fcej"5'^ "gp-cS -^sSj,^ 
_2)0 •^Sj'^SXj. 490X1 "^ W^S" Slis&iex) ;5x»«3g 

Q *V ^ Q CO OL 

O CO ol. 

sr»8 ;*afo;S5 SS-O — Wdtfiieer^'cn' om-» lik)Sib> 
_2)_2> (^■^sS) S5^-0 ij^g" ir^^vfi cJSboo'SsX). Wom"^ 

-2)3 ^30j&>5'o^ "^Sb ^J5SS53-»5J^J-' ^js60 "^3 
_3^ SxJS »©-0 — iyv ^.35bSi2^55s5oo fe^S "^-sSOi 

^_y Q_ CO at. ^0 CO _^ CO 

oJ oO CO 

$0[S8. fcsiOM"^ -^SisT'lA "§r°^ S)(S-0 ^^8 3o 

^^4o5o ST'-Oo-CSc>§^oi:>j-° 'cF'iScu a^DoSS^ s&ieS^ '^^^ aoS);6SvjiJ 


W5S~f(&> a^£9o;6sr»6o tSs^sS eT'lSii g^S) t3-°3 3_3 

oJ CO 

^<g^S-ON8, Wom"^ 'So^T'"^ sSsicwgo ir°e>o- 33 
tJ 00 eo 

^oC&Oo ■CSJH'^g-" ^^ "A&l^ixK^ Srfdcu "^"^. 

§"oi>o73-°>, So ^joJSbg'o^ ooo8 J^ ^^^^r^ 
tfiM^w §^tfSo ^0(&iSb SoptSig'o^ SXrEJ^ 

eo to ^ 

«>tvj& WoJSOo g??ca» ^oS eJ'iSwSo^ ftS:J* 3e_ 
Saw ^^_;^§"»8. s-*a^<r^ ^;^ "So&oJSd 32 

jSm-" OMr3iro>,4j ■S^3\ad&-•iSo7<o^5"^ c3&oo43S)J. 
sr=8o ©3 ^J^_& S^oS;6^^& -^ffOSSM tSScu^^ 3j- 
^e5^ ■ir'^ir^'i, -^<^ -C&nyr^^SS. ^eSaSi 3r- 

"^"S «oiSoer*§ -^^ S^<sS6 s5"3rf» °^"^ 
OC0O-O8. W53j& e>oX«3«xi g^g) 724S»(«,Soo b*© 

(r^ CO oj o 

■=eT°ti So© J58i ^a-TV ^SS)o-08. woxi'^ ^o 

D 

s3bo«i> -0§5ij_»<S "^oSo "^pS^ 5f?\So08. Wofffo 
;5e> J3oooJS43 ^X&j TT'iDoS^a S'eJoS' 5g)o"3s& 
WOM^ 'SsbS'S ^Ksix) iJSoKSoae) we)3ooj5t) * '^g' — §^cS3o<Je>; So-0. 023 174 Acts XXVIII. ^'^rS?x>o ■g^5'CS5ooex> _5)0r s3J^^;5oo. oxr»abr'a -^ed-ssoo-cro ^r»aa -rfo^ jS'sisa 

& sS?5acoSo^ -;5Sc5&o.*^^ rDJ^^oJ&rf ^r»6o 
Wf\\ o-°k"SB SSD3iD;5oJS8S)a^ "^-CSss-g^se. 

Sij«£S "^g)rf«_jifc ■5)5' -^^ W?\>l_ S^^^v 
b" uoxiSi j5-2ys WeSa ^cx»S 5'8-0 s5"lbS). « 

s5-°os55o!JSo. SjeSi^ •;5aoo^^sJ»SSbo■£) «^»ao-CS3 
§^;iNS5>|^§»^ -sr-gcSSbaiD* ocwe^S ,w^8bg'3j5^ 

wdifo M SsS.Mo&>^3b «)?\>|_er^ zr-i^o-O ^ 

s_ §"3 "=S5tMs$r» ^0(S8 ^loco's ■ST'Oi ^CT'y sSj 
:J*S)S>L S'ocKg' $oaki4o -Sb-'-O « <r'eS^«SSo3 

— D ' CO ot ro CO ,;A-^^e-^^Si 


JS^Si "^sSm ■^j-»"5i)^ "S 94jo5-jJSo sSir'So "S~'o5 
:S»-"Jki "S)eJe>c M8f\^ ^esisn'eJ &9 S._5s3»fcoJ& no 

?«o«beS3 Ke) W'S§\o,S,c«o "^"3§)^ uaxwi 0-5> 
"^8 ^5§3-»2>i s5-0\ MiTi 21 Sbcr'2^ SrfsSwex) 
»®-0 c3&ooi30j. er^aSsbo-0 -CSaixiTr' "S& o3 
^f^cJSboSo s5-0\ ■^g' a?5J5M esowtf l5»j:Kr>eJ 
Jil^rs^ -TV'S 0^a3i3:6e) ^ilSiT^ik) ^&^m 

^ CO 

l)§ ^sy^Qsy^. «>r^sl ■^•=sjxp'2SJfiejsfc s'sb ob' 
QSa. wr^i^/Sbo-O 7S-5r°cn'Sa5ex) 55ojSxds& OM 

<-^ so oL —^ 

r'SoisSo ^SVljS. tPexj w-^ao oSb-'-O "^^O 
^©0-0 gf^gJSjo "g^3o^J§"■Ss&. 

ejsSb ■^s!-*§i's3©§ wtTvj^lo^;*. WOW'S iPew 
■s^-CSbr'S^ Tr°t9o;5^r»3§^Si^TS' ^"Scg'ssbj 
7v» qg)odfc4jS) Moi5i>s5§S "^«J^ oco;55»"SSb. 
Si!8S>. J&r»(&) e;5aboTO Woccrf eJ«Ssr»s5 238?\sS o2 

§o-»2 ^^-Sb^ioSo &£)!bo^i5b. •sr°«3 §5^5 ^-£5% 
S$^^J&> ^cfi:)^ — -o5"^j3-'\j-=Ki62^ ;&>SbJ$JC er^tP' 
"^J5b zi^v'^-TT^ &>^^^ SSb^ceSe>27r» SS^^fS 
^;5a ^83>. '^csx>§' 5g)^^^43iSK Sd53^ 
§"^s$»er*sSbo-0 6^aj»d5boe) ^©i '^omSitv" 

;5,*N ;i(2&o-cSo4o§o §^86. Woe&Sj cSS>j-'J5c or- 

CO Q — oO 

tSj^a Mrf J5ej§i s5^\Sb. ftSojD'S ocooe&^u 
7r» "^^ «Sbe) J>J°JS ^ '^?5'2o73-° "ar°^iDgo 

— d CO 

CO eo ot oj 

ab. WoJiiSo ^ySb — (35bcr-»2^cSSb;3bo-0 S);3o>| _so 

l6''?jxr»a8Syer^ ■3)g'"3Tcr' S)s5b\ K)8o-0 ^21 * 'St, •ST'CdSb'^S. 08^" Acts XXVIII. ©sJp'^ejoo -^i5^SSxi?X> _30- SSJJ^SoJ. 175 _£>_2) "^"STr" ■3e»'s3'^J&> sSr'Aj-°2^"^eS3. Wax>0 

Q — CO 

7r=>.&5 ^joJ&g'o^ OM-» ^l5"^25J5MSb ?<o5o-£) 
_»3 "Soci^pSS ^Si9. «>^_>jdfo «ciiS)^So "^S" SsS 

e)^5585o e3(SS)^ '^^3 T^'^3,gsS»;3b^>b^o■0 ^ 
cbS&i sSosSbsSoN .'sS.^g'eJ sSoRSJ^^ ^;3os6 «o8o 

CO oC ^O^ — O CO oc 

-sb* sSoTV ^e»5o&-° ^o'g^. ^^^a^^ sr'iSs 

_2»t r'oJSas rfS)o8 wom"^ r'oJiss rfs&^rfi. -^ 

— i — ^ 

er»«i ■si-'Ho ^5" S&SJ&^ew ^"'rfoJii:^ iPoo 

zr»85^ "^S" ^r'§'g;S» ^^^^j&r- ^rf>j_"i5_;jJki 

-2)E_ S<S-0 ■3?' 8. W^sfco^ — acpOo Si:6Si'?a'S 

CO *^ — 


iSsiofT^ ay°er» V o-abr'o4>j-> ■3?>8. «5 3o cx»0 ■tr°ex) S>oT5^ t3oiJ^ •?5os5^a?5sSm£) 's5?5'co oex THE EPISTLE TO THE ROMANS. fs '^ rol3 ^ ^ ex> d^^j^^ ^?^sy^6i k5oI:?5 ^^^^600. 


i^^^oJ3s^ ^^ i;55o"3rfijo;Soi3S', o 

CO eJ oL — o oj ot \ '—O OJ ^^ D O 

f- 7r»\ So ^3o£&§'o^ "^g" ■^5' "^Sb ^an>1^73-» e3e5^o^JO(:^ s5!5&3 om^N §"SSo SwsSi»»b •SJ-»2o 
Mgog'S5{5tfM(S;^ iSoXQ s:>J'So 'gSd&g' ^oJ? 

oL CO 

S6So>, z3?5\J5s3oe)S5sX)>| 5s-°Sbej533o>, wS)"^goe)5o 

ot (T) a_ cij. coo — 

Xio& SfcijoSa S^:5i-e5^ ^;5>, S)J'S3So^ :5o-sr° 
«ls- ^^§'43o-i&4o55 SiJ^SooTV ^7cr«\Sb. 

o —f V-> ol 

"5ooJSt> cS5Jj-«ac?S»3i "^£p>l5^)c35cioS§ Sj''cr» 

CO 

wa jJi^w r'tfso "^^s ^^ cs&^a ^oo m 

eS^g'o^ — feSsSbo&Jfci SDT°C 73Sb.i;Sej ^&iSo 

z30ooex)S5!j-;5zj<S c35oorf>,a. 

oioC&g'o^ ■rfeloSxiSb J&i^g-S^lS wJ^?\o^ no- 
s5bSo:^S^^»^?j- ¥3^>^^rf ^l7-»^S§oSb\ 
e&de-SiS^ SiS^J^SbJTV "^^S* r*S5Sb3 es-S"" 
^^Sbo-O K)OMe>o'S5?5-cS2o5&iefc^a ^Doi&g'o^ Of~ 

^^s ?&8o-o ^ao "SSdsbwaJ s5-cfo>j's>x' tsa * •^g', ^e 02s Romans II. 5^s5cn> _2> ^^^sSm. 177 sr-asT^ are5"a3 cJSxif^s ^jojSog'o't^ 't^do 

JJooS^O ^cS3cl^3(Srf ■jT'^sSe; "SOcsSJzocS «5?<oSJ 

CO 

-Sb" S^eSK « -^IxTlfo^ ^sJai 6^'S^ 'iF'iSM •sr°8Si ^y^E Sj^NjScJSiJScoej "S^sSiiS^MeJcsSjoJSs _2»t W^D.?5,!SSS WSvSo^SSb ^JOj&g'o'^ ■ST'Si) 
"^^3 ^efgSxsS) wwJ^Sm^So ;3cn8^ ifNilxg^Si 

2^8. MdtS)^ c^isTi^iSS^^^'^^^sS^s-^ c55b5 
:n^8 I) ?>0A5cn. •^^^SS'"^^ ^ST«23rfao:>S5b 


^^_y' gl.^e^^s5§S eSi^^ -^aJiSM Q's&eT^ d-^oSB. 
"^5^oKS&S3i3 ^ifol^rfSio J^-i3-°^(S;^ fe9S^-»tf3« 

65"^ ■ST'S^sS »0'S)M(g «5K>cr=CS3i ;6;<5S^l5o WK «50»'o.^^^£)5o «f>a"^.<35xe>^;3o^ £X)a|j-<'S.^e>c;rt^'_', So 

o.* ^■^ zr°8o 5S5dw3i;;i5o eS?\sS •s3-'!5;^^ a^X) 3_s> 
^c3&i4j So-^"^ "S"-'g6ox:5' ^T^iSa ^^1 

"S^wiS L ;5aSb::^5-c?° &0C;^ ^■^ k^ Sk,;5 o 
•;3^^"^ « Sslc&'gj ,t>Sj fe"^ SiS\ JifJio-cS^S^o 
^"^ SP'S cXviJJo "Sags &»3^ ftjjo ^^-s^JJabo 

fe^ "^^3 60a^^i S&^o-CSbr'oC&SS) l^&)o-CS3 
«r!^lJj^^3c>jsS§Gt "S^N^a ess ^cOoAg' Mcsi-.^^ 

^'^(^Soa'SjS -sr>S§ jg)^!5c53bosSo\ §^s3sSj3Si^ — 
co , XT-, ^-^ ■3 -x; , c5,D5T^ 23 023 


178 Romans III. 6^s5ir» 3 SSC^Jio. 0_2> o5o£5bS'o'^ &9jr°^55cr'r3S& «5rf's5_j(& -^oS 
^^■^Sirf ■sr»!5oSS»SS)> Mzf^sSrTaSM "^Soots' 


>o^ ■^o3^ ^§irf ■sr»!5oJJSoSa-> 


hlA. n3 si^otS-iCSiOS ^joe&g'o"^ Wzj^iXji^Sr-nSM S)^ 
^r»«S ^^0 ^^^§ feQS&oefcoo -g-»6o Wom"^ SmSS. Vl; CS&SSb T&-» S) ^ TT»N ifi . ft9o£ti5o ■sn'8 s&rf'^r'Al*. ■^ydS'^ Sir'-c^ •^r»(SJkSS)o^gT 
^oi&>jS). »r>8 liejo'^oa s&^c^^gSs Soft 


m S!J&;r* fe^ cSSix^J&S^'^ ^8S '^ix>§^^ oo- «>S?'cs6^<S &5cs£>rf -OIJSm a:.8?^ Mzr'.^.sSr' 


5S58SH ««r°^^?Scpr3ac»er^ 2S^e^?58^ fe^ fcSo fe"^ zS^J^-ijSS-vSbr'sSsr'. 

k^ E5Q^-nS8^77^5r°. 
_s3 sr°. e52r°,'53,5ir'WSS»Sb «o8oO wS^'diS'Sj"^ 


«sj5o?S© WOiM^S. -r^wS JSorf>,© 'tKisT'dk) _2)e 
Sikocxa^ WiJa «5oX);6\Q »3::^Q7V» ^^o■ti'^3^» 

cSSboSn §'S?iS>| ^iT'f^^mSx^ Cw^"^ fe55 -2)0 

&8j;^^d&'S5^ ^DOj&g'o^ ■EP'S-^CaMTT' C$S>J->> 

°— — ti 

3 sSJJgsiw. 
ee;^7^ll <35bj-oCi>3 wSS'd&^io ^Dj^S O 

Q 

rfo^>,& er-^sSM ^aj^. ^S O^S.ciSj^' **^ -2' 

■^■^ 5o?>o W^\?^o-rf2o"gSSb (SooCSoS'o'^ §"0 3 
2Sa& e5J)^^Kiog2^^S)ci IT'S fc9»^^-;5gsS» 

S^S^iSa. Wcxw'S — fe^ fe ^T'5'gs5iBe) o&oJ5o 
&©^o&2S:5» &^^^J^SotD5oSo^ ^^ SsfcSs-o 

•i58. Wcxm"^ sSssS t&ds-© ^$Si ^QX^ >t 
■^5ga&) £i)§S;S3o&T5' « ^s5^ S3^2J(&. sS) 

SbSxC^S3,^^tfS&)Tr° XSoo&ek>7^-^\SS:>. SjoJSj 
g'o'fc e s3iS^55bo(5> '^^&) eJ^g'SK^^S ^er^ 

sSx) 73^ e5w£S3»^eJ MdSorf sfclr>;i> ^a^v t)ii 
cp 00 — « 

80-orf ^j^^ssbosfo ^so cx»o"s^ -^a^si 6-rfs- 

{&§S ^^^ -O^JS) — ■sr'8 §;5^°0?> ■sr-goiSJ^' * "efr, -i^dj^^sSx. m^r- Romans IV. S^SSx' b" ^6^SSx,. 179 M ,^"S^?5sS» ,^2^C5£> ^Sr-o^ Ob* ;t^8 '^XT'ti) ^^^Sm^SSoSSoa ^J&S^SbSo^ S)0(Sc5SK)S$Na. :«^ O'H ■53^8 ^n>JSScot)0 tfg'sScu -OoSo-CSbi^So 
Oa_ •KP'^'SSScioSoN ^»3j^s5j3i»*> sr°8 ^ScrKs- 

or- 5&83n (^9 ■^3-»0oSi>, i&^'diX1^a"^ S^tfSo 
Sf- v-^ ^^ 'O' en 

-SO ftSOM"^ cx»oS_ji&> &Szr°^s3. sirrah '^§001:7°* 

s.3> ^^55^o sSe)3b;Sb\ ■^(SiJ^^ sJp'oSSD&r' ^^ 

;6"^sr'«oJS8 arSiS^ ■^4jS3;Ji-<z5(ScJ5bo;S>^a 

'O'— O coo — V_>' OJ 

_Ss_ Mcsfirf «5;5 fcSD «i«oS38^ R)SDoel"Sio— WS5-7V» 8^ SS)oe|"S3 oJT-»«S)rf ?5^s5c>o£& S^iSsSho 

MOMtX)oJ8^;3i>. =6-' eo — t!— ° ( 

eo Sj^ ^-y c" "^-^ 


g'o'fo «S(^2;°^^ e; <SS>i)tSv ^)©5&oSb2o3 — >! — ° 

ar'^-^sSJDO^ ^r-Si -s--?) »5-^^f5sS» .t© »S» 
^^ ^oo-i5wc&)Sb. 

o 

&3 /s3,"5-°t5"& 'S^&i ^i,ciiS)exl '^Soots' £_ 
3^KC!55oefooo — ^^^^ ^3o5a cSSboJi ■d-'^J£» O" 


■^r, j^e&ejS'o'tj "^^u-»«brf. niF- 180 Romans V. S^^y^ y^ ^6^;Sx>. no sv)oC&. «>a ^ij-'!^ iSk70-an'3Sj weS 

_D <) v. ' 

<3ss-:»3 r'tfso.sj^ «iS»= rSoswO "Srffi^afo SS «5"^ ST'A'eSSw Sr»<s-5is53 bQ^<D^ tt-^ fcSci!3o;i 

m at ^ — ^ 

ra^ a-»55 ST'^^cJ.^ ST'^-^Sxi S>0^=-&^ 

•• -.•iSsJr*OiDS CT-83 

ne s33j "S^a ?ip)S)vS — ^sq_ ss^r "S^&iejgo 


eJo^-n-- »c«>3oo-OSx;» /sr^otSozicS^S SSoy^o S5^C-,5S» '^6^^S>. 

— D a — oJ Q — 

~)j~ I) •s5oB"°^&o ooj-'Sr-Xb ^oc&^.'D ^'S>^ O <P ^^ cSSsjo"^ §^?55o «.sarf sScSSiWSo »8^^ OJ O.) CO 

»S)o55rf» Scr/S,"^ TT^SooTS^ 5i>S$ ffl£oSab:>a:->N 

e^ oJ CO ^ 

ft9o"^-s^Soox3' 1^^ "^»>j;3bSo\ "gr'«>^ 3-b' 

c&JScoeJer^ ^c«o20<S dSx^a. oJoCijg'o'^ s_ 

-a'O^SoSS). oioJ5b§'o't3 feSs&oefo» r'gSo 8 
^■jS^TT' -c>S)s&-s^4o J&ejg-^Si.^ eooo?5^^^ iki &^ r^ .sSjso 55;>k;§s jj-s-Sk?©? 50i?5o'sr»N (&> 


O- 


.%9^oSbe;55J» &?^U(S ;&rfSco «dSSrf JS^^'CT' 
« ^i,X\!5s6oO r5<l».o-c520iSoab5S» ^^oei>§'o"fo oo 

CO ^ *"^g', ^«. t"^^, "3oS'^s$5. f^^, weseA. Ovy-« Romans VI. S^sSr^ s_ ^6^SSx). 181 ■sr°^tr" ^^:ix> '^^,'0 csSboeSiSn ^ff^Sr^^-jr'^ six. Mj&rf ^^^^^^ 5&>:*3i; ooo^i^& M ¥5&^ ■^SjSmsSo o&iJ$r33ij^\ eJ^g'sfooSSo ^tr»;<i 

o3 ft.) oioSfciS'o'^ e^.">^^;Sor^^^i)3 s5?5go ■sJ-'Si&o 
^ Sji. v_' 

■D^ KWCT^SS /"wKJ'S c5&o;S-\ «3jr'S5j5 


CO O ' 

'5"■'^.^S «So,(S, sSdSt^sS:) & ^.o , I ,Sx. ^er»Xb fe* 
ai3SCr*cojj5 •sr^SeT^SfcoO "^'Sojj'S'Svr' tSer^K) 
;S);6^abj|^ 8§;5535aS>j§jj_ !ir>iS;6 SSer^ ifafc-cSj 

era to 

ro"!-) s&ssx MasoS! sJ^Ss^Sx-s.-oS'jj. ir^B^S"^ 
g'o"^ ;3b;Si& cx»g'JwiS4j •^■s3^-^§o ■cr'lSo 
■Se>os5 "^a&a"3;6S ^Df6«oe&^ ^ooJSbg'o^ 8 ;5b8fl a ^2 -rfSsJr^ox^rf ■sr°8«5^s5bo-a ■^^ o- _2>o M^ oMg'sw-eSij -rSssJr^iJsx^^ oDorito-2S4o « f- 

Wcj&.^5^ ^SDXmSon ^otSoSSofl iiSiolfoiT^^sSxi. 

. — o WijJSS'S ^J•&So^ -^'55 asxd3o"2o I ^li 5i)\&)t)5i) OO »S)>| SfcsS ^ S55£g'o(g. s5o8SK Siy «>^ciSo:5S»a)So ■ir^'SS o3 •^g", i&as?,^:6a. t "^S", ibQS?io-tfM&i3. t ■«^5', -^-co^rfo. § "^r, "^^;j. II '^S', ^1 n«7-o 182 Romans VII. S^s5cn> 2 ^6^sSx. ao-cs'g' "^^si s)oss»sx> aj«^ -rfo^ooorf s-e 

asOog^ a"^ci&.l5^ TVS "^»§ a^cJSoDg c35c»o 
cJS»ot38 TV-S Stomas ^ ^^^9" e5&^s35S»^5o 

OF- "^a86w<g©8. SXp sip'ovS »(y|j^;5g;5ej SosSbsS^g 
&r> M55dSc)^5S»eJSo es^T'OcsSiJin §^?S§5 e^D 

cssis5aiow3o •<i38^J5?J §"J55o ^S aS)o«SS» ?3^55o 
_2iO vo-jv e5^^?\o-tSo(S cSdoJ&S'o'^ SSj^Oo ^Sj^is 

_2>0 Kv-^T'^ cS5boo438.t "s-'w^ WS5'^(Sb Sr'^iSj rs^S) SoSHrf sr-dS^ ^t>o§oefoTr°^Sb— 5&Sb 


■Z3-°. Wax's "^SSoiS •tfSsJr*^ 

c55cooi&5fo. "F'w^ ^aSX)^ j2:.db5o&r° c^!S\ 3 

S^a^) «"So s6"r ^»oJ^»§ r8?\"S 56g|)=n^ 

8e? W^m&Sc) e^oca'S "ajaSttiS 0'»J^a»rf^o 

coo "3 « «2r°,^,rfcr>!r3J&iabo-u) SDi&JSei sJr»o£iii& 
^ '^ — ' 

§^tfSo ^o3cK> ^So'^ »S)ogsSM Jwao -^S^ 

V^^ Q — Q — 

g'^X)(SS'So- W ftSzT'.'sj.^Sj'rasijoSoo-O aJ^^zocS 
eo 'Sf- ^~y 

©So ;<;&§' siirf&» "^^jsSi&^M^^ ^i3-°S;5 
9 —i o- (J) eo ■ir'aSsixi ^\«f"S3 cJfcrf^S. «om O "^sSb f~ sSbCwf^SJoTV g'sSb'Zj'SlSb ^oo?53§'o"f3 -^VjScu OO * ■gr, •^sssoo OoiiBSX) aSoejJi). f '^^> ^^^ ^ ^^"^^ ^s&j& «5^^!\o-^w"g'aj^. 
t ■^g', k)& S)^o-rf »J&>4o J6e> S&JSe/ s!r'oa©8. OCT -3) Romans VIII. ST^sS^ O" S5?5^S5m. J83 eSM^Se) wC^cag' ^s3"3o d&oo"^ §^!55o -^Xj 

{^ CO ii)~ Q — 

CO — o 

— ^ ^o^ 

0>{ cSSboTT'x ;Sb. ^3o2i>§'o"^ "^S6 ^S3o "^^ 

o— — o Qi eo 

08 SbX) WSS •s5;&)©sSd-;3-n So. "S^wiS cxmS'sS) 
— ,! ~o oL eo 

wa «8Ho^53-»5SsSb "^SSb "5-°;So «5om"^ TCP' 
ocj- ciSboiSj fflsS§>o^ ■ir''A'i>3. oioSSoS'o'^D "sr° 
cs6oJSb MS^Tv •JT' sStotSsSooCSj sSbo-Oa ^S 
3>j^ asSSo-tSdSO ^je)o?(o£&33 ^ooj&g'o'fj ax> 
Aiio TT'So ^&)^^ c55bo^a Wom"^ ■<3er'i?5c 
OF- sSx) "^dSboiD ■KT'So S'^wS^eS) SooJ&g'o'^ 7r»SJ 

eo * eo 

_90 §)0^ •^Si'Sj. "T'w^ ^sT'^e'o J&) ^c55m4o 
■sr°5o OMSS."gp;^o3j(& ^fe-Ssji 85SS» "w-^go el^ 

_9««) g';5wJ&)eSbs$>|a. ^er»Ko'^ e5^S5i3 si>S3 

apes ^^■■s^?5ss» "^Sb "^^3 Mxr'^^ca 

_93 SsoJSi e3;5oS^7T'>, ;;fe. COCO'S sr* 5Sc>^s3o\ 

sS^Suejer^^rfs ■^SjS»^i»§'i easr-^sSrcssSM 
?5§o ;6Sb-> ^tf^^ er^ai8^ 5i>8SM§' esz?',^, 
sSrraSMSb •sn- «i;5di5b;5SJ3eje5^ ■C&-»^7^•^ ssb. 
.sis' «3^ "^sSb S^^?^g S&JSc):v52^>&. -^ 

_»>•>{ S&;5 ,^^^;5 ^tSa ^^ ^'^.S^'^ (S'S'7?rfS) 


1 Mzf^sSr-w^SSSab^ ZT'JSo^" "5^X1^ ,1,^ ^tSo csfcoSS) sffo"^ w8S O 
eo ^^.y— D ^^ sSt'O'Sj ^2;"^^^^ ;52«o58&. o&oJSjS'o'^j (i,^ ^c5d«^ S^sSxKv wS^mSS eSz^J^^rasSxi 
■^?5 s5b!5c9S3b3e)SMS'?_ 
f5Sb>| S<§S)o'^i3b — i ^-^ ^«s&3 §^?j5osSb^ «^?$ 53s5j^f6» aoS)o-0 siT'o 
^iSuer^ ^»S3b3Sb s55o^ SSo^SSb. 652?' 
^^sir-nsia j5cr»o'?5iSxiE5e> «e)£r°;5abi)7v ^^o 
e&rf esa 73-'»i .w^jjJc^sSa. 

SsxcSSb'^sS sp>J33 sS^i^StSv SoSbCo Wooo"^ e5ef 
o— ij- _^ 

55b!5c^J5b3 wom"^ «e5s5b ^sS^)8o-vSb4o ^;5 

sSi'O^sSu s5b^-i3^8o-vSbiD "S^SS OS^^'aa 
cSS»rf>,a SooJSiS'o'fs ea "^^3 esg'j^rfcrrs 

eo TT'S sir-o^sSJjer* ^o2le6. . -^ S _r _* 

WOOD 3 ^o^'g-KT' ,S ,Kb aSr'el 'eS;r»"36 WiJa 
«— \~/—^ — I a— 

■sT'd&i "S^dfo. esco;'^ ijj^ Sij'er^ ^gio"^ oo 
^^sS»j5« ^§!55&3 5Sn«J;5b^Sb-7r'S) l)9sSe) § 
65^ j§:636^sS>. sSjSs^ ^;&sb -rfss^ocurf oo 

~^ 
»s5SioxS^4ooco'3 ,i,x>Dj5b -tfssi^ooo;^ ^r'8er^ 
eo 'O'— o 

Sbo-O "th-A s^l&a J)J»e5^ S^gio^ ecSSbrf 

»bSSb\ slSo^^SfeSb. 

■!r°M|3 i3''Sn\7^2S8Ser»T3-'(e55l^7r'S)si5'0^ o_s 
^.■S^tJsSB s§Oox3b4o5o sSroifSsSBSSSo 2»3C9X O 9 Oa-3 184 Romans VIII. S^S^J^ <r ^S^S^. ojSoo ■^-'Soo oa-ioe&g'o'^ SxrHo Sj'otS ^"5^ o3 6sx s§S)o-OS)4oocoQ =cy:5"S cSSboo?5jOo. 
so t9O00_ 9 — <i <r^ 

j» CO Q • + 

—o eJeo oL 

CO 

■CSj-«^^-js^» §^!5§o QMS' So ^o sSliiO-C&Sb. 
-SX Mqm"S s&^So S'Sbw^^ zy^^g^fJSS »SI».oa 

eo . ^ eo • ^J^S"^ 5&;5s5o\ l^JJoiS^ «sa ^oC5o.'<)So a)0 


5&8»N "Sjg)3ci3ooCSb ij^sft ^o^ ^r=8i — ~s>j- 
■sr^di 'iavo §^J55o -fisSj^sSMSSgi •H^Sj-'^ 23»i 

«<SS)Si ®o;68Si sJ»oJi.-7r' Sir3s-cx«o-dj§""Si"Sj-» 

^3-83 as^so ^3^83 ae^-^T^ •sT'as ^s 

5&oSbo3 &^^ ^jsSea ft© &o&e)» S'^g- 
"^3-° 5T»8X> ^Sr°55b SJ8^.3b. 

^^:5i&i. 6^ •<->Clci8b'3oS$ 5o^v«3Jfa "S/Sbg' 3_2 

g-rfwSrf 53^8 a^es ^;5abo -scn~^ sj^efo a>ac&i 

^^Si»g'jj_ /^^sSiSoo-O s&^ejssb ^Gas'zJ'"!) 3>{ 

o 

cssootSj J^^ ^o-arf ■sT'S ■'^^■o^ 5Sbrf;S» 


ocr-bf Romans IX. 5^s5cn> F" sSCi^JSbo. 185 Q ^-' Q O O ^IJoo-O ^5^^ dBooESi "^^Sx.o-0 c53bo-?3-»>,Sa o3 F" f5b 0-3 "^Sb ,1,^ ci8bo{&> SaSx ^Si^j&TT^^ 

SwoJ^;5e>oSi>| ezro^^aopw 'sy^rfSxiSo^ ^^-^ 
ex) 1)8 ^T'So. sScT'o^S&dBo'gj ij^^ I)8e5^ 

fSoKfcrf «*o2i«S^>, g)£)e>a "S^Sj TV'S — -^^So 
Ijoexi "^JSiS S)e)e>o "S^Sj "a^S « ^r=K e5^ 

CO ^-^ CO O— ^ 

CO 

■^ — ^ -g-'e) j^"r-°;?^ "^So e5;^So eS^j!& 
■?3^ SosSJ-esSS g',3bs;'^ ■^g'gSoo iS6'^^&. 

i on ^rf ^r^^a KJ$\5S» S^8c-Cor'S^|_s3^a^ AS 


O 0_») ^o"^ r't^go «"3io§^ — m;S>I_ «5sS>33 ^J)o-c6;5a "S^^w'SSb. « ^s^tS'txi—'^iSs cSSr^r^awSb eT^-'CdSbaw g'eJCT'. &5 ^Sx' §3-°SJj3o o&ioJSj 0>t 

■If) coo— _I> CQ 

^TT^ "S^eSj TV'S) SSa ■^■^ ■^^SB6£>;5^sb 

JSd Ty° •zjeJSbj g'sSb'Sj 8b iSbio 55 iSb^) 7r= 7r»Sfoi3J3 
^53-°So<SSboJSoeS<Lr» "SScBoKxJ&iioSosXn oc»ot3b 

tSSb-i&SSb. 

-sr"wi? — MciSbrf OMO'S"" '^^S&o ^ao&So Of=- 
"Sj^^Sb ^ooJ&S'o^ ftSdSbrf -0^;X»rf5b ^3s6d^ 
iSoaSoxfol^Si "Kr»^ '^a^J&^. feS^sSb Tr°a _2>0 

^?So4o5o So;5b?5-s3^ai 55bo43 SkriS W^-s-J^sSw 

^5oSb^ 6}i zJ4)S5b3 '§i>o^4og5s5b>, OM-tS\oxiO-0 
■?3-^§'rfSb5;iS3 S)J5ti<Ss$ ^(?C,5f ^iasSiswiSb ws3-03 

eo 

«cKbrf eT'Sb SSsSn-SSbr'JJSG abjoCfo gjJSae-Orf .5)3 

9 

g'^'sJ-" cjfcioaboo Soa^o eSrf s5oSr'S5bS»g'^ K)§'^ 

-r^SooT^ W^gMSboeJ^»bo-OS>| MciBbtf 1)8 
^ab. « ,'S5,3^8'"Sd — TJ-" .n.tsos ■T'^l sr»8S> _2»t Ci/- ^ 

' CO ' V ' — o Q ^* — ^ — o 

§^55S -^^gSo^rf^a. t'e^g', -^l). 24 OvT->t 186 Romans X. S^sScn' oo s5Jj£53cci. \Z. ^ CO _32 SSbeS)^ oJsxdSr" 5G-»-C7° 

!&rko nS'sSij aj'S ^^^ «aHo-:3brfS) sj;^^ 

^ooSb K>8o-J) S'oS'SoS 13^_j&)7r»>. i&>. 

_2)r- 55b8^)^ (OSxcsSt" sSbootiiTr' "S&\rf (^'S^tisix — 

OJ CO J^ x^l^* 

»bi3J\ "^^•;3-•^ Sb. &9cS6sS dSooJSi S3o"g ^o'^ 

OO s3S£j5bo. 
sJ^nJ^cSSoSSm Sots') 69^4r»5S,c55boSJ\ "^^S Xr^ 
_2) c55borf\S ^joJ5o§'o'€d Er»S3 "^^S dSboJi) fcS^ 

S)<- ^v o— 

^T«aS ■^^S feO,?) S^OSKg" c5So ^^ftSs 7> 
ao-c5J4o5o 'Sei "^.$3 S©i er^W(g rfSbooiS' c35bo7r^<&. >{ CO ^ ^— y coo — 

•S'^rfSi ^ji)„ "SSJSb erfTP .l.^sfe ioaS ^^Si ft9rfTr> .i.^Si -CiasJr^oMtf ^sr»Se5^Sbo-0 

CO ^s-^ — O 

S5^\2Sc)&)3oceJ^Sci;5i>l ^'^S feS^TT" "^Sjo ^^g" f- 

tf;Si.w sao^^ lir-^S^ ■^?3^§^rf wa^;S) 
^ooJ&g'o'to— 65(350 rf cisboii) ;5S)o"§ ^o^ ^r^'S oo 

"^^An 'Si&> cSooC&g'o'tj ftSoSa |^^^s5 
'^)^) "^ ^f^ci ,^^r^?^e-ol5 ■jr°&'oJ58 Sd^sj 
S35'CJ5o^oSb^ c55xT^>^|&) ^jocS^g'o'fj— ^^•^ o3 

SP'i&i ?$iI<.o-r5wJ&SSb. 

"S^'uS -57^33 ;6SSj» ■st'S c&e^?6 ,"^,(Sg-o O^ 
w — ,! ^^ — ^ '^ 

—i 
ij3,g'^o^ •sr"!&> "^Sjo^" ^fiT^^Jj S)o&»S. 

sr°OS ^o^mJ^S'^'S ^er^><o ^g't3oe5b«S. W OM 

,^ "5^?5ai» — ■;Ci!5j^Tp^rf ?Sosn'$e-A5b 

aboex) SdoI5 •rf§')_»^ cJS»;S>,^3 (^Vyz&tzi ^g'iSo-O 3b ^^§"430^ ■SP'S -ir'S^ Kiy- c53oa^ .^. 


&ir^ °a^ eo oj CO 

'J:>' ^sSbo^ omS S!^ , or- «?5Sbj "S-"?) ■ST'S^ty SjT'Sb e3^<3i g'exi^C ^&iSSb. 

CO O 

^?3_si8o7y^\ J&j. feSoxiQ oisSvcSSr" "^ScoOiS — _30 * 'St, -fSo^ao^S). Romans XI. S^sSj-^ OO 53J5£;5oo. OO s3Jj£s5bo. 

b" 7r> ■S^J^aS"'^ OKr>X5^3cu ^SSoTT^^i i&i. Wojj"^ 

(iiOSS omS'So ^,cS3o 'S^^. 

?&>, -cSJ-'SJs §'Skne)S5bSb>, a;63 ^^ge^^SbN 
-7r'SioSb\ -OSS) ;6ej7^sX)Sn «>«j55oeSf5^-7v°;si 
-TVS'. -syS fe'^Sb ae^eJS»SSb>. ^o-CSosSbS) eo ~ 

sSej fts;5SKSoejSo J5(I\C3 ^'^sft. fesoco'S ■sr»8 o_s 

HHd^^io erfg23SSbe)^coS'jj_ p^KgsS»sSn w 
cJ&3iJo"€3 ^iio^*"^ «5^S'sS» ?Cjy -sroS oSSsg)-' 

r'ojsas ?5l».o^ aao6iS» t^ $<5^gK^ sjSd^ 

S5eoK3oT3-»>, Sj SDot&S'o"4i ■sr°8^ Sfi8o-CSj4j OM 
sixi s "a ". 

OC Cp ^ — Q — 

"SS^iio Wc^S 2j&;5 ^4oo7r» ^^ fc§ 'sr'iSey^ 
eo eo o^ 

"CX oL eo 

jS». h^ $eS\§r=o-S)S$4oox)"8 S^ "^SS^ 

"S^SSd TT'S* "^CSo R);5b>. ■^8^rf\8. S-^u^ — Of^ 

^.«) Woioog'ioM'^ §"!5go « r's&exi S8o^ 
ej —i 

w'SrfS ^^_jJii^. WS wa5^^^5»coj5ej SDSo_£>0 
^w"8sS). S^ SF'^^lSiSiDESej SS-0 cJ5bo7r»>,^. 
Xa^o-.'Sg' ^(SSSs5<&jSm ^joJ&S'o^ "^^(^ _2>0 

°— — i '^ 

■Sj-^ifci— S(S;S wS Sires 'S^S^Sgi&Sox ;l)^ « 
eSd&er* aS-O cJ5boo"& fe JweS 2J;cS5oc53c»;Sb^— 

sSo\ WST'Q-iSsSasey^ 3e»;5g'£jr6"g woixS'iow 

ol oJ €0 

OO o_ eo 

iiokM^tsu&rSiDo-xi'S •iJr'CzrSg'^o^S 1)03 sSjS 
eo eo oJT .!_ 


ocr-g 188 Romans XII. S^^r^ o_2> SSS^jSod. 


_2)>t oioJ&S'o^ ■S5■^r^^'.tSo3e.r-.T3-' Sir' ^;)^i 

Cp o — GO 

^s3i5ej;So ?3855^3o-u)rfx3j5fc •;3-'5^ •;t-»8§ g'Olf 
_2)0~ Sj ■^^oejocF' ooiT-»er»Xb J5>I^.o^■5^:l&)^. Bo 

a_ — D ^ y ^ Q — 

-3F~ ,t)S)oeJ;3i» ,g),(55co"S cSSx7r°\(io ^ao(&>^o'^ 

So ^■cSnr'rfMaf^ a^ocso^'o^ sxr-sbssj^ "^g" 

^ CO 

t&S'o^ "^^^.^ eo2^8 dSioCiO rOoE^o^ §^6'SS 
^»5'i f5^&! eScS&sS iT^S^ais-:^ b^s-oo Soo 

SH afo eSiSfirfSo &3er^-»S$g'e5s- aci^&. «3dtS)SiSo 
tr^g" ^CT^OoSSo MSb'ifiSo-rfg' ^&lo-u)ap^ WAS) «>;5dSbS)aj:ex> ^oSSa &5 cS555$csS)asS»e)fl>. {3 
^^^■tf;6 B6tf"So"^ ^^"S'^ "HB^n^ nS"55jSS 2 

S^OtS. ■!$''?r'\T'J5?5 ^^S&5^ ^g'3 dSiotfc OO 

g'ag'o'fj ■^§'3 ■^sj'-£Vjo-cSo<S. rjieg" cs&ojst on 

g'lST^ 5J)o^o5. s58§oJSba) W^SlSJJsScoe) ciS;-)oJ&> oS 
SDoJfeja &-»oi5^8^ ■sr»8S) ^So-tfocS — SiOo oV 
lioS^^^c^o^ ^"^^ST-SS^ ^afgocS. 1) Oa. 

ss;S3§^;$ SSSb. l&So ^Si(&> <^;5siO^ o2 
•53->>43S) f6~°8>^ sSmoJSott' SiJS^J^oS. S^g oj- *"^r, -S-^S^C^Sm. t"^^, ^oO'^^i. tiji^^'"^. S^o-Sb^wJJoc OOr-J- Romans XIII, XIV. 8^s6t^ o3, O^ ^6^SSx>. 189 -2>o S«a .sy.cJ&wtScSSbDiiN a. "s^wJS — fe ^lSb,55) 
oLeo eo 

CO 

— o oL 

^T»«S "^Jl ■5^!5s>aooej'^7T'a 5S50-O ■5^;5'csS»€jgo 
^cSSiXj^^g' ^oS» §^8Qsr° sSio-3j3-°S) ^cS5bo^ 
"^3 fc "^exi §'^JJ§5 e5c«brf "^^S) "^^§32 c55bo 

eo ^ CO v_y 

CO 5^) ^ r "a' 83. KT'Si 'S)Sb>.So> ^3s6si ;Soog''ST' ■S3"°S)§ t3oo 
S'iSMt-SJN ^D^ai •^c«;i"3t» ■sT'Si ^c«:■)»j^sfe^ 
SosSSi ^rf'Sr" sP'^ii ^rfaco3o>. 003-ON »oJj 

■^jg'i&i (^ ,J)oo-CSi4o ■Tv-g' 5&8 ^S)oS>, ^js5X) ;5C» M§o-tS sSJii W^SSn ^8 ^ e523^o-Kr« 

S3oo-rf jSlJii^ sis^^ej^ ^o "jit's; jS»tv» ocvdS)oS 
cS&=?^,S3. ^^),^ si^OoKia-«ai Sj-«0 '^csS)23b OO 

jS» -fog's assbex) ^e&e>o§^S 'SeXiXS^.x.S'). 
e3c53bo?^a>De)Sb J;S8oT3o§^oi5Si». -iioH&^air^ o3 

eSlfiS^M^-SP' ■^g'sS>.3o\ KX'5*]^'Kr° ^e5\J$"So7r" 
^g';3o3b>, '55XS d&oJi) ^s5>,fcx3 cJ5c>D^^-rr> 

^& ,i.JSDS3 <^8o-C&§^a siro^JSiMSb ?6^8\ 
Z3^3 M§'ej§^6§o aiooCSb a^C3^8o>&r'^g'ocS. 

Ob" s5J5£;5oo. 

Wooo3 «Se)o^o SslcBb'Sj ^83^ '^d&o4o55 

t)^ Sab«j. Q^TT-ik) S^S 3T^3 §^a^t5-tf 3 

a 

Si^SsOa. SsJS-ST'a^ ©■^CT'Si Sso^^ciSb J 

■^5' 'S3c&)3b. ftScKoS MeSi&i ^t>o-cSaSJ c&ooJS) 

§"0^ "^^iJfo 4955© £e>oE6'S4.>34oSo §■§ Xe)sr»&. 

^ eo — o 

■^g'(So "^g" a^SSoo g'o'f: 55;-i8S»§' 8;SSojS5b H 

JS»jS3\ ("?)^? er»^) Soo-cSo;3o. (/^©jt^i&Son 
eSrf •S5£o«5 sS);5f3oNe5^ 63-»<|^03-C5or';5 si'SSj. 

^^^ §"!5§o T3^» »giSi,s^|>oS3. ©■^■spafo 

©^g" s&rX) "^^S) s>o©o-So5So ^loJ&g'o"^ 56;i 2 *,"^,§oeJ^, J;63i3. t ,"^,Soe5^, ^^K.^^o. t'^^ > S^S^ciSiO ^oo-rf. § "^g", S)5S,d&"^. 0° 70 190 Romans XV. S^sSt-' 0>| ^6^Six}. 


iSh ^So-0^ isr'aiS^ ^^^2. c55booa&)fc)So ■Kr«5o ^oXSSo ^Q e5^ ^«^S5T'(&s5o^^_ eJiS>>j_ ?68o'^ ■S^»i i^&>§ 7r»i, So. — < ' CO £0 

"^ci^ -s-'^. m^^S) §^^555 ^^ -ISS^ 

~ CO o eo 

oo- §'''^5S,dcc.*^ «>cJSx(^?S^a S^oJig'o^ ^,s»§S 

rf^^BiS^ e^gog5553i3 ^^ej-XDiS ^sSo^ 

_30 -S^Si ^JiS. 5SJ'0;62S^K?5'^ TT'^ (!^i'^ 

cz ^sS» §'e)e&. ^8 wa "^^3 ^3j5jtD fc SS)o 
-5-"i5o XiSbS' ella&i S^l).c!&a fej5;;^aa&)S!b. 

s&as^ sj^^-5 sbj^osio -s-«aa ^s^ tsa 

^p>e3'SD c33c»^a. 

§^sl ^8S-C3br°rfg' weilr'Sbej ■S^!5^wg:6oe;s& 
•6Sr"o-rf ll«o«). Sii^eJ^ ^©^r»afoi3o^'^s5j-^ _3 ^T'S •6o°S^5S,^i«3-C&SSiS» ^jo&S'o'^ vi/i^ ^ cJS)M"3;3b. liJ'KS l)?"^ S&rf;&^°y^»bSi^ >{ 

as^^oeiSo ,i,sx> A;3o -OsS .•^.s^tisix 

»S>|jfo>, !5o2S^J;3C35coSo>| 033^ "^^(&) Sir=§o 
eSc)&^?SD:3b-7r>§'. ^o&>'^&^ "^^s si)gn>s& 2 

sSm s:w«3 ^§"3 ■^reSo ^»b;;^§";5o^ a>oJfe er- 
rors "^^ ^"^^"^sSoo^ &55n)WSS ■^dSbWigS 
:;t^X jSsiiiV^ l)?5a8o-CSoijgo;3o^ "^^S :r5e?55S)3 F" 

"Sssj TVS w^oKsfeoo g"^^ 3S)ogj&) "^^a 

'ia — SjoJib S£)oe|^ »;3cg|_ '"6->8^ MrfgKSboer^ 
■^^^§"o£i3b ^) -KToSjrfjjS) rtCP»S^ i^S^ -^ 
i&?&^3 ^TT^icsSiMig c55b^;S^ a. sSjSSa e5ci&rf oo 

^■sij'S^ wsoSo-tSo'iS. 5S3e»>, — issfo^^rf no 

■giWv "S§'sSoer°tr' ecs5o;5.«) ^©o-t5o<§. ;3Je o_s OF-O Romans XVI. ffr^sSx' oe_ SJjjgjiD. 191 ^i3o;Sb &5d!S)SS <SSboJ& &9^gKS$ie>o S§lj^o&ii6. 
iS)i.«cJS:-ioi5o g)-;68o^ aaoeSaii ^^kJ'Av :^5SrS 

— O £^ tSia ^;3bS5b>, S3oJS»»c ^J 9 — ^ CO 9 

^ oL CO u^ 

m 'Ef^o-O SxrSo (^%r3$xl-^Q^^&. "5^2J|§ "^^^ 
or- fSoo a"^dtS)«S aSolJjSM ?vb8SeS5e) z^vsia ^v^ 

' D CO 

z3e)3oi5 E5ej^J3i^ li ,^ (■sv '^& ^Ck»o-S;5 ;r° 

oL CO 

55b8S»S'R) ^-sj-a tyrlS S'fcjS' ^o"^ §^8S6 

\_y_o CO 

■3 — «ci!S)S5Sb AbSoO ^D:68i •f5J5c7'=cr'?5S» ■sr*\ (5b. ft9cxt)"S OM's5-oJ& •io8^£4)a) §"J5So _2>>{ 

Q D * 

OMcsS) ■^§'?3ooo ocuSxJSJD '^^ ^^ ■iio?rr> -d^i 
c?3bo•?3-"^ {So. ftS^Sb sr"8S ox^'ia ^^oCi) -28 

ej^ -^ejo sJ-'oSrfiooM'S §"68 ^oMo?5'Sorf 
"S^w^S "^;3b oar' X3S) ^;5"^eN oxr^ -.j5e;aco _2>o- S5b8» ^a ^Sp>ox3b§^o£&?5» ^VSb ^^^fSo-CSoiogo 63-^ 


_3_3 -^ "ir'eSb^ '^llssb "^ab Sir" ca»c Tr»5oo 


Tr»5o 9 o — ° ^^ ^36&-°^e53b3 §^f5"frf -?3-° "^55 « *o36^J&ej§o 3_2) 
?:9abSr"e)S)^4oo£S3g5Sb^ "^iSb ^^3 -qgjS» 

S5b S^^Soo^^oJfcSoab^ aj'Kb TT' §"8So 

Sb_j S)oiSbo;5b zoS55J^t>c§^oto7r'>| Sb. 'ifisSj' 33 
-<p:'S5&)^»g'^ "^^(& aj' «ioJ58i 5^2 dS^oo 

"SsS "=1)^ w"^ sfc;^ ^^^r-Nj-jse?? ar-eb ^e^ 

o ' 

J&<y^ iSHrfixiTT' (g^^5g)e5^ ^e6>^§"» ^ 
e)l)c5S33o^ M"So5o 73^ciSbsS» ^^ §"855 

d5bool3SSb. 

^^ dSboJSb -sn§^^ «»^y^s5 3-V 


in fc95oe)SbSb>. ■ST'S CO eo « -o CO r°8go &S&, "Soi^e),^ ^o-C5br'»e. "^^^ sSj- OF-o 192 Romans XVI. S^sSr^ 0£_ SoJjJsSbo. §^6Si ■atJ^ ^aSr'-g) 8 ;3bSo>| cS5bcr»SciSbS3S,i>. ^^f^Oo-CJocS. hH) 


■TT-'S'o'^ sSxo o~ !&) jv 1 sy3o disooti) ^0(S5. i^'^^ d&oCi) TT" i&,cJ5bo^rf Wo&cSSbSo ?-°?\So-C;o<; e^:^ CO 

OO ^sjj-'e>o OMoiS 5j-»83 '?^A8o-;5o<S. 'kp' 20o 

;3oN omoJ3 ■ST'Sey^ (^?5S5§ cSiof&^S^ ?r»8» 

o_3 ■g^J\8o-rfo(S. ^^^ dSooe5b ^^cSSt'TS^"^ 

iSb,^-i3;3oSo^ ,^^^lS;&So>|_ F'SOo-lSoiS. 

o3 /SS,^^ dSboC:i> mSj^ ^^aSr'^fS'Sj'S^ ,^^$ 

Ob* WJSoo^&SiSSb^ "^^SSbSsSo^ "^J'^e- 

0>t ^^r^cn 2^001) Mb s5o^ ■r'RSo-rfoS. |)e5^e!^?<o 

e$8a3\ X^TOoS.^So^ ^T'SS^ ^^ sSSSogjoo 
Oe. 2i8aS\ ¥'HSo-rfo<S. ^8^SS"5)osS a^DJiiS^ 

RSn, g'ooK'^i) 3-°8S) XS^8S ■5r>8S SiS-O S^exj^g" s'o8J^;5 :5j-=ioej* sSejJSoSSoN^ omi'JnS' 
'ST-'-SJaaj-CSb&eo ^DOJijg'o'fj &p S)"^ci8oe5 ftSo Of ^9S3n .'So.xSod'So^a. 'S^alS '^Sb £ioiS»Sb SsSi'sStM^ t*S»o^ sSB^a §^ Co 80 73-^ > So. 
T6^-qr°rftg) "^^aSo §i^^«»TY» '^^j3^&!So txr so 

TT'g'. W^g". 

73-» §^lS ■s3S-55-»2'^ &"Sco^c55boS5o\ ■ST' _2)0 
uo^^'^ exr'ScJ&J c5Sr»f5-*;3b f5^§i^^ao W^ 

i —D OL 

-^ 5^SiS» ^^^gi^S "§©s-cS3i» W^ "^Sb _2i_5) 
^^^ cSSooSSb S)o;Si3Sb ¥'?^®^73-"^ Sib. TS^ 
SoJSn OOT' c5Sr»55S-\ociS)JS»S5SoSo\ «©&^S5cu 

— i — o oL 

"3sS S'CSSSb'i S)osS»;3bN '?^?^ Sett's 53. 

Q — <0 D oL ^ oL — o ol, 

^s5 ^^■^^^ ^jSo ^l.^aiug'i 5S^ Sop _a)^ 
dSioJSeS 5'''^"Sc55b5o&sSb TV"?". es'^S". 

o 

^^& ^3•^Xlexl ^i5-%izi& .oS.sS^o "^^sS^o^ej 


(^^■'SiSttTV 9 

of~_?) FIRST EPISTLE TO THE CORINTHIANS. & ■^ roi5 r6 tr iM l^eo<f)d5Doe)^ ^o^o5 ~^>oo^^ ^eS'^55bo. ■^^S) ^o^sS»sS5osSo>|_ ^r'82'!^ sS3^~^-7y ^Q 
•^ej^Sxer^Sb ,-55,'J6"3;5 * ^<3o ,i,^ 'iiHo Sj^ 

^\») §^!5So 3osS»sS> ^6-°8>^ ny "S^S ^j-i>j.a&) 
no &83a •^''?T-'vr>a'»oer'7r» Sij'tfoJSai 1)51^ ^^'^ ^(So ij^^ ^tfio 3o^S& "^iSo§"o 
tyny* zsKS^Sjoexi g'eJsSS S)oJSMSb ?<o8o-0 §^"i 

— ij CO 

CO ' 

■ib-NrfsS» ■ir'oaQrr'. -sr* ^^o?^"|o^ "^?5fc) ob* 

oMoiBiT'aSs^ ■K>-'^rfS)o|». WOW'S s&a ^o 

^^^&o■iS3k)So ^s3o rfSSo^ ^o^SJ. MOM'S 

^ CO 

§ejo^»i r'<T'-Og-S$ ST'S'gsSB "Si^lJrf"^ dSbs^a 
«5oxi"S »|jiO-?5»'^ oS^rfSo WS "^^S ^5e)"^ I'sT'.d&w^ c5&S$>l8. 


So^i S». _so 5" S SdS'i Jl. * -^r, ^O «ejab:«5^ 53-813^ sfo;65o;Sb^ ^^^^Z.'^' t "^^j ^^t)wer«^Co. iSg', ?j-;5abj -S^^)^^. OF-3 194 I. Corinthians II. o §^8o^ _^ ^6^sSx). O^ Kly CO — i 

wSo Melog'sSJciSb^ «rf5M^o5o "S|^«5s;5&35fo^ 
"Sags "3^£^e5rf!5» s&sSb^cejg'o'^'zr'rfabo Ko^ 

-5)2- W^SoeXi "^iso Sob&ixi W^Sjw ^83. Wom"^ 
_sr- -rfSoo"^ aSo^rfjj g^''*^^ E?6^S3-c£)i35o er^ cJSboTT^ifc, J&Sa-. Me)"So:5 -syiSa giXjSj«S 


Sr'o^ 


tfg^-sr» ■^Soots' "^^3 •^sS^cSmSo Sto'SS 

3 r'rf "^CSb. ^S>80^Me)ln>rf555^^SbSb^ ^dSJScu 
S^SbJSoN Ty°er> s6c3oSo§^;3bS&^ Sir' SmJS 5r» 5'c sS» Ho\ (^§'t3;ic}3boSb>, JSoSbsS,? xr°S 

3\ "S^S» ar-rfrfM ^S5^llb73-">| ^. -^ c55bo o~ 

■^«j SooS&g'o'is -^81 "§Sa;S ^iS;^5fcoC&> 
;S)gr>s53 Ko ^^^^Sb Soo^"^ci&S' ^Jfceso. 
SSom"^ ^jr^tsSiwSld ^"S^tfSbo — "S^& ^"^Kl ^ 

SiBsr* j^'^So-^ "^Cii ftsoxi'^ ■Sqge^ 3^43s» no 
<§}6 eSe^sSw 5&;5S> woMOo ■539-0 cSSx-Kny iki ^oo 

_i CO c*. 

^r»43a §6^cp> S^^^^^a ^er^Xo^ta "^r on 
sSjSb^QO ^oA'Sbex) ejJSey-* $o"^ 55b.3i>-^g 
e5^-?v»X) rf3;3bJ¥><v«e5^ 53b3 ^jsSsI "SexSSoSb. 

^orfSiXb "SSdai^. wooo'S "S$^)b6o s&sSSo r>_2) 

r°J5§3 er^r^ esJsb ^--CSb "S^OSoo-O S^t 
eseJ^Sb ^oS cJSxJ-;c^'^s&). feiS"^ S&iSbsSg g[° o3 

<V CO — i ' Q — 

cp — ,! •" CO <o ol (Sg^Sjig") t- woArao-csifo Saot&^o'io 


* ■aj^^-sn^SS. t "^g", ^oMo^^;^, t "^r, ■an'Si S)5'a'S«S^ or-'ii I. Corinthians III, IV. O §^6o^ 3, b" 536£s5bj. 195 o5b8.t)\ 3 s35£55bo. •^Q— eo ol <y—o o~ coil— eo 

CO ' 

sfc^ofS 73o»o^'g_ cSSbj-^r^sSo ^tr-Ko'fo txr 

d&) — ~^^ ■^ex) «r<|J^Sb 5&6 Sm§'<& — "^^ 
«>;Jr»e5^ j3-»2^sSb «5a '^^^t)'S5ji& siroli "Ao 

WS^eS^ ^j^JJo. •sr°6& "^^SSj"^. , 'S3, 9^3-° 

CO V— / 

OJ CO 

2 l)ISb sJr«^sb Wcxm"^ ■^^i&i ^dSRo^;*. t^ 

Q— CO n — Ot 

r- ^■.•&>^§^Sbsfo SjoJ&S'o'fe "^^S §■'^43 XJS-ST" 
Sin "^^(^o g"^ '^^°^'^2<i c5$x><T'->. 03. 

.i.-^^ "^Ci!SSW(Ss5 ^TT'S TVS' Sfta^Mg"^ 

o_s ^3ai&)So\ ■^csso jr°2Jc&i. si>8S)>| ^osS^-kj^ 
O30-' ■^•KP'S Sto'JS MOTVfJsoo "So(S "SoXej 

CO eO iS O CO a— 

o3 S'JSiS^om'^ IT'S) or°S fta g'^wcSoSD SwoeSs 

^ «ia wfK^ MOMex)^t5rfMJl-)sS) ^6S^ 

^3-»R) ^3-»3 ^S ^Di3os5oi3(S^ ■ZT'S M «iR>(_ 

ob" ^SI\o-C5J,t5o. tyX) SXrti g'iSrf ■^g'O ^» 

OX »D-Orffeoa»'^ ^lliSM ^■cSJ^§"sS)Sf). ■^S'S 

^3 "S^SsJr*"^ ;isS,Sj^So TVS ft9el(^3 5S|ji.o-t5w ^8^?5^ c5Sx.;5\S. WS Sw"^. oijSifojSi^ oo" 
eJ^iSo W& ■5>3-=-S!«00T&§^sS Sj-'SJjSi o=o-» cJSm 

2S^a «>^ i'^KSo ■3S,'sr=i& 'S~';5"BSb ^DOCi) Of" 

e)55o 53^8 c55c»|«r^ -Og^ 's3fcos&. s&8^ — _2>o 

T^iikB _2>o 2."SoeJ ,., 

^5o "^exj^So^S) ,^o3-=yd5o»<S cX&s^S. 

Q_ CO Q — ' Q — Q — 

^3-sr> ws5»\ Sw"^. Sj'So iJ^^ Tr>Oo. _s3 
^i,& ■^^S •5r°&). 

b" s55£;3bj. 

i&) sfesboSo a^o-rf s5'SsS).. sS>8a^ S-cr=j5s5^ -s 

a_ y con — ^^ 

■^"^ fe^S-- ^^§^rfS5b ^:>oJS3ro't> •KT' SSjsJ 

■^\l,i (S^sTx^Sm) cSoSJoS^ "^ScebCS) Wo» 

^sSb^ "^3 ?68o-0^-sr' fe^e- ^cSSbS'oiS. 
ecss>;6 65oJ^"s-°;5^ J5sa-»^gS»o;3b ■5e»?6ej^l ^^^ '.) JSc53cr»ey^-tSrfejsSb zDOMexi^JSS-C&ssj. ?6So. 

CO — o oL 

■^ro r'JJSo ■^g'iSo &8 tomS'SI OS^i^sSw-TT' 

^sJt'^oX'Soo"^ saoe|j&s:T>^_ h&^ ^sfc^ 7680 ar~>i 196 I. Corinthians V. O r'So^ >^ ^!5^i^. §53 er"tJ555S5Ss&j ^(KK^ii •s-"a^afo. fess 

S&s&iSi "^^(^ oT'^So Sd8SSuo-c5w(Srf ^r^S 

^30cSi§'o"& er'g'JSMrfSoSbN i3>«^ejSSs;T\ SSi^Sb 

oo ■KT'So §^^:^s a. "&5S» (J^^ §^J5So "S^^ 

0_s e)55J5. ?62Sw5^8b7r>>, sS». ^Si "AIM'S ?i sytS 
a cJ. ^ eo 

o3 •;T»^sS». ^)oao-i5M<S S>S;5o7r">,s&i. Sr°o'i6's3?5 

"So&DTvSbsXj^ omSs5?5SS c^o-rfzocS cJ&otj^ 
— ^ o 'v — ' 

0>t ^'S32>ci>7T'>, Si) ^JoJ&S'o^ vl^^ SSidSb'^ 
Sij'So ^ci "<^"ScJ5boex) 'SSS'^oo ^^■sS>jJ3§a>| 

^ynvsixiv A.rSo ^c$o dtfioSft JDosSxiSb "^"^ 
Oa_ g'oiSa KSog" ;5SoN wsfo-^So'^ ■sr'2>*^°'^°^^ 

i^^i^dSSofS) rf^ lS!\;64oo55o43S>, ■ST* ^&,ci8o 
§o55cr'So2;5t.>Ds5o433^5"S3o'^cSfeoSo J)j' StoSi 

oL o ^ 

Of- Tyji MS. WomS'SJ^SIO^ ^^^^5o omsx'Sj'^ 

•^^^cs-sSm'^ -tvO •sr>8 sScnioSo "§e»cSo§" r*{sS8b5xr-NSo. "Se^^&S^ ^Si) Jxr- S>Dai _3>o SbsfiN Sir" ^ooSi tr°j6'S-;T». ^§^SoSb^-^©Sr^ £5555^ "^"Si"^ "^S'SSvaa'So 2SJ-oJ5sSMTr'SbSo\ «55lS;l 3 

<^— a_ oL — i 

■;:r»3 ?68o-0 &a&^ ^S c3&3T3-»_j|_Sb ^er'Ko'tj V 
^^^^rf ^;& arf^o£& 65eS Jj.l^o-rfw'^er' Sm ii|^ ^54o SSJ'SosJn TT* c5Sr»lScJ5bBSb\ X5j5^ OMioosSoB oT^a ^«r°f3b55 6S^_>jRo-rf 
jS'SSo. txr ^IF^S'JSm S5oo-£>a ■S-'CSi. — e. 

c35boSb>|_ ^SfgrfJ^osSi^ ftS"^ ^SSsS tt^sS^ 
e*"^ ^ScsiiS oyiSS*^ ^oafoXsfo e3n-58o5?^. 
55 ,^y%Q?i. Wax's 2S"_©7v ooj^ er^S"^ ef oo 

Q ' Q 

tr^T^"^ SiJ'Ooi er^S'^Sbo-0 "Stf sS'SSb. 69 

O — CO 

"SsS^Tj-" zr>8o^-;T» er^^^7J-» ^^?<|t5^tP'^^^ 

■ST'^iT' WO03 CJ&OO"^ «5i>3S5ojS JT'SS"'^ S'ex) 
Jfer'rf JSr'Slcfci — ^j5o-:iSbSo>|^ S&-»2le5» Sij'So 0_2) 

■^^4jS3 Tnisw. eJ^^iS ^8S sai'efi d6S>j * •^r, ^®a;sa -gs). or-ie_ I. Corinthians VI, VII. O §^Qo^ S_, 2 So«£s5cw. 197 iSbo-O ■S£)'^csS)0<S. 
O 9 „ 

CO 

^;5 •ST'jSa ?<o8o-0 &J6^ ^cSSboioSo esSx' 
3 file's c?5bD7r'\Tr'. Sj-«i5£)§o &^s~ '^d&oJ& 

COT' ^s5 tSomoJ^^^ rr'g23gsSi5ex] txrSi g'SH 
c&3o^ V5o^i&ie5^ T&«§'rf-7r> ^30-rf«(S^ 

E_ ^SoN ■^■CT". Mom's vS''Sr°vr»J5i6(!fo ■jS'^Sr^r" 
8 ^^C<&e) ^sCfoJj"^. -^^mS ■^j5e)S&3 Sir 

§"0^ SW «§) wasT=8o-rfwafo4o sfeo-fflS Xsy. 
f- s5-°8sS3-;T'^i6. Sir" T3"'?r=\j-«JSj6e!5osSb>. Wer^Xb 

^cf)^n^»o^73-° «ifoe^;^J&> Kv -XT' 2?^ ^«35S. 
00 ■i5o^3-»«og_7T' S^oX'^jT^ tS^^'By "tTKi^ 

S^oiSSo «)i:>oj5o^sr»2. c35baoiS8. «5a»"^ 
&5«j55e)SbS3\ §'<&X3§^oJ38 — ?38^25^55a5w^ 

_i en c(. 9 


»3\ ^T'^SS^ nr-^sSM ^r5o&. sJjSS^ §"§ ^-"Cti. ;fc8»^ ^^^ii$ §'Sj5sSm r'SSo. qa o^ 

O CO ^^ 

TV ■^SoTT'. 65 ^^ So-'StJSj. "^S'ciSb 
^oJfiXtT^ ®5oSS>S'oT3 — •5r>'8JS0oST^ '^S')^ 

(SSbo-sT'safo. ■^?^5Xs3brfsS»SSb eS&>jO-CSb§^;6o(S. Oo" 
si)Sb3Spc5&) "^"^ -^SaiDeJSj^ !0^ S'SJ^sSm^So "So 

■sr-iki (SiS §'§sSu«SS S8^J^;S»7V ^r^tfScw ^^ 
73-^(&. Sir §'S?5;&) arSo ^^)» ^o g'S?\ Of- 
SDcper^ ^o"^ '£38^-J5-°elS<»§') fcSaoso'go <3&x) 
rf^JSSS^ arSo Ss»^5^ g^?$^J(gSe KSbr Sir 

-S-'Ki*3 "^^S^ c55b3o^ Sir §'SE5sJ»§^iSbSo^ _0)O 
Sir e3e5§^i5bS3^ "^^D s&l7';6?3?J-:5oS. 

■53-°Si3>j 5l^ ^^S Jg)oJ^ J5'3s5b ^0 1^ i3>|_ 
^So-tS j5'3Sb. ■^aSOo^'^ ■TV'O ^Ji'gSo ef ^ b" 

5Sm ^;5coc5sSm ^^diS) fSsfoQ ^^~^ "^^^ 1)^' 
ea ■^S'Oo e«53^8o-rf§'o^. S&>8a>^ SirC6 


or-2 198 1. Corinthians VII. O §^8c^ 2 S55^s5oo. ,^'S^!53bo-7r> ^Si-o€&7r°^ si) ij- c55bo-;3-»\ifo. Wox>"3 •kt'sS'S ^ojkifc) sr»8i 

"«5sSo^ "ItioTS'J^ sS-CSoAMb ^joJ&g'o^ "S^afc 
no ^■^S^^kj^o't^ ■^o-^&to SJo-OS. sS)8»^ 

CO ^~^ ^ 

sSo'^a ^^S g'S?\s5'i5^J&) (i3"S)o53 WS^sS^ 

JSS3!5-;525iS cSSbosSxa. '^g'^'S S^ ^oexi 
9 ^ . '^ 

'S^j' e3er«l^ l6ik>^ S6"S»3. ;5b8^>) -iSo. w'Stt' M?Sai ;3o;^^© '^cssc.sSJSi. «os?>(_©eJ^ or- 55 ^2;"^^ S»J5 sfjoSJ rf"5Sb. 

5fc8»^ ^^gg'e>,^ «o8o-0 ^^^$S»g'^-^X -ttrf '^S)~oe5b7T'N So. 


omSoSS _2)e oxT'vr'So ^o&iD sSbSb^gSS SSso-Oa. ^bggo -2)2 

St&i. S&83j^ S'rfgg' ^o^iS'^ fc5"5)o5o -^ 

s5boj& §'5xS3"S5b. Wom"^ "^Sb ZT'asboO S>o 
sSuSb 55 S)^^ ■ST' N So. WOMS'SV^iSiSA •?5^?3-'\r» _9f- 
J5ii3er»-(r° "^So ^^^llb;^a ^sStio^ "s^oaio 

R;5 i3^iio g'e)Krfi>o»b\ ^'^-sr^tiS ^JJsSrf 3o 

63 oL eo oL 

§^^:r»j6 ^tjoX'rfiioSb-, 000-° e5^^^Sb WSo 3o 

^So^ ■ST'So abSSb^:6J& "^rfiooSb^ ^o2^ 

:6'Ssb SjoeSiS'o'ti ODcn. er^S'^ m-s-'SsSm ?C© 

^;^S. «iax)"S JWJ53 ■Ooe^'^S '^3^2. '^^° ^-^ 

iSo&oSo g^JSoSbTS-"^ So. ^o<S '^»sp>5&i ^^ 

^mS^ ^5-°43a «bao-u> ■OoS^'Kr^>,<&'. ^oS 33 
^^ ■sr°& ^8gSb ^er»Xo 7So5^sS.^«-c5 
^■cSy^s53 e5^§'^ -sy^S ?63o-0 -GoQ-^ij^^lio. sSrSb^ ^«b. ;3orf^9 150 zt-'S^^tt' gjexJsS (aer««o ^!5g5oSo^ g'rfog'SoSi^ ^SglT'c-iS^ 3^5" 
* og', l.>w^«y^. t "^5', WOK'S. t "^g", rSH"^. I. Corinthians VIII, IX. o §^60^ cr, V s3^^;io. 199 CS)S3> o38^Jiicn'2_ cJSxioifcijgo ij3|^^SM5fi 

— D OL CO Q— 

■ET'Bo «b8o-£l -OoS^S^^a. Sw S)a'S§ ^8 

CO -u) 

■fibr'a «5rf Sj-2)25d!6 SeJe^ rs?\rf •CT'^&i ^r'TT' 

— o oL eo CO xJ 

■?3^TV» ^KMTr»\J^ "^oiSi omsSCX) sp'&sioN 

D OC CO oJ oL 

3r- ?>^?% «5rf ^aSoiS ^iSirfoeS "S^oSm War' 
.■sS.sSjTaSSMsSe) zjJ5bTr>'e3 dSoDSt-v S. WOW'S 

V-^ CO cp Q— ol 

■^SSoB &^s-S>^ sJp'oa'^ ^5^?^$ cSSboei) 
^ — ^ eo '^ — CO 

^jw^^^ s&8o^ ^X<i:60^ c55b3o&Sci. 
«5e) o -CS) §^ o 4co TCf N s5o . 

S)^^8^g"|o;i -s-^S K>8o-0^'S sSj^ 
sSioJiSsij "^SSKy tr°?5s5b3 ^3eio?6e&J6o. 
"^SSD qg^^o?io-c5bSo «i>ox)"3 r»j,;5::) '^sSr'^ 

eo 

3 s5i3o OXI0-5-' ^^o»^ "§exi?5o§^^ "e5£&. «■ 
eo oL 

om"S ■^S'(& "^^SJ cSfioJi) r|l> ,3& ^o-Orffcj 

CO eo 

S3^;S^8^lS^rf sr=j3 ^KsSajosfc «o8oO er*^ 

sSboJiJ s,x^^ssm ^a»j,_* "^eiOX)^ •^g"i ftSOM© S&SSS eJoi^^sS '^^dSo ■^S"S $■^3^^ 
5^. McS5os5Sbo-£) iSsSj^SooSjn (■^"?3J5b) Sforf ;Sm &Sc«5;5 §^«^. ^8»>|_ ^^ O^ (g'Sl^Sb) 5firfa» tScSSirf cSo"^. WOOD'S e 2 

§3,50^ ?3^s5^i5boJ& Si)rf^^8o-£i S^tj«8^el 

rffSoN Me)lr»;5"go^2. W^S,^sSr»elbsSs S. W o" 
om"S 2r*23;5aoo^e) "^^S ^iJSoiD 5S3;5 S© 

T CO ^ 9 

^So^s5 -gab 9;^^4ooM"g S5s::6g5 SjSoj^sS "^jSj. 

ecoo'S oxn' S^ 69$"5^JJs3ixi s5e) "^S''^?' r" 
Me)lr»55oe>S5 wSf»» rexiXSSoTT' -CSr^-CSbr'SioiS 
^joJ&g'o"fD "SC)» ?Ce) fe^ S^;x«e;dtSb:&oCS) OO 
^_^ey^ Sr'»3>jo<&>4oSb "%^c&i •c5j-»-Orf4ooM'S 

sr>43a Q;So4ogo 5KssS» ■^■c5o^r°^-zy. ts^^j on e^oM"^ C5Kr»er»«o ^"'SrM-'JSJjoejSo SS^i^aijTV 0_2) 
■^^s&) ^^a-» sr°8 we)lr-o^^sS 55b;^!3o\ §r>o 

cs eo 

r- s55^s5oo. 
2JSa ■s~°-sr» — sSi;^ ^,^^:^ ^&i . i .x5o»b ^Sb ■Cfi-»£5 "^ST". ^^^^c«boJ& 7r° ^a J)creb 
"S-'-O^. Sjl^eboSo "^Sb fc9s5^^TOSSb "S^S' ^ _2) 
cooJi^^iSia^ "So^ooSo Sj'^ cSSco-kt'n Sb Soo 
JSbg'o'^ j^^^dtSooJi) Tr" fe9sJr°i5ex)e5CsS»rf5o 

Z3^8i ■KT' ,^&o^?$jSm cxo"^. ^^o-nSoioSo ^ 
<3b>j^ -^rf^ ^cS5bo4oS3Sb>| sSr'So ft95i"S~»?5'sS» 
■^ts^. e^i^rf es5-»^wej 6"SSbSSb>^ ^^^^ >{ * "^r, S^Sj^abier* ^S)oa>|_ •^tfsa^. OF-F- 200 I. Corinthians X. O §^8o^ OO ^S^sSx>. ■^r s5boJSrfb "^g) M sftoJS ^00 erXS •sr^'g 

CO — '^ <=fc 

•^ex) ^'ot&iDSo a§>S;,w^ 5^§^o-C^ eJ«?5 

_^ "^ -^ 

oLeo 'i- ^ 

O-a'^J&i r*^§"^5b4o /T'sj^^s-'. SjeJsooSo Sir- 

,1 .^SwS') pm'53-°55s3 ^ e5?So§'^'sr« '^C3& 
o3 Soo"^ JOSoefsSn SSS^^S ^?!^^^T'^ Sow. K->Si, 

^8?iN feSer«("6;i ■Kr=^o2lit) ^dSl^5c&>4oS3 J)43^) 
/;3-°iCJ&"^JS3 ^joJ&g'o^ ^-isS^TCT' -XT' ^^eTA 

— o \^ o 

^a. ^8SK :&-5r°eSi^S5 ^s'^o-rfs' ir^~ii 
m ■ST'So ^£^si> SaoSbg'o^ ox>a "^^-Sstv* ^g) 


tS^s^C^S^^. <35oo;5>|_Svjj43iS^ ®ogojj_s6Sboas 
VSo^ao^ aSug^ «io238i»\ rfs5b>|_ Z5^?3o» 
iv ■^^§^S> cJ3b3TT»>, 5S>. c35bj-»e53e)Sb •Ao-ir' _2io 
ao^ aSolSSoj (SSbo-oS&e) §"dS5 c3aba-°£foa OS'S 
SbiSb\ «2r»,'53,s5j'wS5a!i65o es^u^^ :3-»83 iSo 

— o s^ v_-^ 

— D ^ 

^■3 WooaSa ^an.^.'^^ §"05^83 {5l.,o^ 
SSj^sSco «SoJS8r'jS&i3b>^ W^^ SJ^iSwgSX). _2)3 
53o8»^ "^Sb :&^r°l5s-er^ ■^S^r'Sfrf^ SSog 

^"S S).y!So ^-tSr^S^^ §"853 ^Ool?_|o(g. 
3b>, 53js$^ eiS^O&SSb^ §Sfeo3c,5aS>) sJP'oSS) 

55'3-s-'J53. ecx»'i 1^^ "^^ OMe^Soe;5o i^S" _S2 
C«booC5b^-3cp' M» TCT" g'§83bo e»a"Sgi IT'S) 

00 S5^_£six3. 
oJo£5ci§'o^ 7S^j-»o-'SSSber^'Cro cxuS SwSo O * "dr, •ii^&Oy^S^'^ _9 I. Corinthians X. O §^6o^ OO S56^j5oo. 201 J&)er^Sb^> -^v,^^ sJP'oSa. Woe5Co;Sj^ 2 tf k^ SSiaSj, — «Soex) ©Sb4oSo.*>| "«r'«Si3 ^^-s-°e5atx) 5T-8»3^ §^oeS8 ^'3 Sij'eso s^^ 
F- ^ojS^. ssbsa^ ^T^aev* f^oeseso §^^oO 

no Sj-SS ■;3c3K§'o<S. SjS °'*'^ci'^ci ^oXiJ!o& 
o_3 5&>rf ^S^i^ §"K§o ^23>«5DW'S;3b. -^ia*3 ■ej'ao 

ESji^. «iqm"^ sj-ss 75Sp=o^ r'tfss f^e^rf 

CO oL ob" -ywi 0>f JSb-"tJ%D"S cJSbooJaocS. ^c55xe;^0-» S^^tP'e^rfSo 


Oe.. S^C3^8o-tfo(S. 5&;5.-Sxi feSo^ §>;5^* R'Sj i^i^ 
Sa^ 5" "lb .ij^SMri '^SS^&iey^ -^ejo X'ST'. fcSer^2."«^ ^S)o ^S5j&-sr°\ ;5o. Sj?<\ Or" 
J3->;S)ciey^ ^■^7r» ^s5^e5^S% »iX,^8xef 
55iae5^ ^"5oTy ^^JSSflj '^Xj-j.&tt'n w, 

J5cS5b5S>3e;^ TSsSbSjs-KSoTT^SJa ^ (3~»eS57r°^ So. 
Woxi"^ SWOo <5cis;->gSboe)§^ ■^■£)5r°J5@4oSo 
73^55 s6rf^\^J&. ^[^^^SmS'^ ?\^\«5^a _so 

sSjDej Z50 ar-a-zs^aer^SoSiN -^exi ■^■CSoNS^rf 
w6£6. (^i^j^So 5S3o^'S)"Ser°?<orf '^tSott^ 

_D o_ cj. 

ftS^-S-'tfi&ii^S Mcoo'S **''^ci.^ci "i^.sSJ-^ s5S)a 
roK'^dBb^. Sos55&iS5o^ llrf §"tfSo TY'g' _2)^ 

«0o3 §"e5So "Sdoo "Sgg" ES'3So. 

S5bs-^^|j^ X)J)og;S» ^SoXK Wfc^XSooTJ' _2»{ 

©jJo(§ a^oJ&g'o'^ — •5Si-°3o»>, ■2r°a ^8^ -»>a- 
ws-«Jc55bo5Sb\ ^^^^2. cSSbo^^S. «5S^°_^fSo 
ejar^ "^5'& SDosSmsSo (SoJ5b§3) SjS^io^^iSo 
■SSbioSo Sj;isSo\ g'SH c55b3o'^ Sir- ^j?iiJu3 _s8 

qa S^^?f,*«8^ef^5^ '^Sj^'S "3©g);5 ^r»» »S)o^ 
sS)oSo\ SSo^S-^N.fj. aSogaooSi^ ©^S'oi^ ^ooJSb _SF- 
g'o'^ ^5o-»S)oa^, "53^S) 'S58^r°!^e-eJc5&3Sb>| 
,^^$2. c5^^J>. eoxll TS^icsft sSb^Tb-"^ 
!>.» -^^£4) es 5i>8^»S'a 35^3 «o8o-0 ^^^ 

-KP- TSJelo^iSBSo Xoeo-0 &«>) ^cSfcWc&iJ 
SooJ&So "^;& r^?S«lS^ ^xSrv^§"o'tD -^ASb So 

^Sb aSb-»S>,o-rSMi^iij ^oo£5o§G. ^^«oB aj»«3 3o 

Co 

■^;5"So'sr» ^M^'^TJ' JS^a^'goTCP' '^g);i'Si-. 

?\o-rfo5. c3i)a-»CS3o5oSo>, "^Sj^^fecJSxejSoSoN 3_9 
^^a ftocii)Jios5S6So>, eeSoS'"o35-I^a»r°2. cJ&co 26 *"^r, ^So^ ^s. -soo 202 I. Corinthians XL O §^8o^ OO S5{5£s3co. So-i5oiS. 

OO ^b^^iw. 

ol ^ CO oL 

JW5o 69X3n?\o-Os5 .■sS,-s-'!5ai5 rioJfossb "7^§^ 

X Sj'rf^Oo?So7X»>, J&i. Wool's elej S^JS SixrSoSi 
—o o_ >^ — / T eo 

s»rf\a ^aolSi^o'% (5'tx>So '^6^ ^asbWiS 

I 

D a— 


eS^ Sj"^ &s5)&- iSdBboiS. I> jS»tSoS6 6^ ob" e> 


"3o^i>^g'eX) '^o-cSoS^&ko «5j53 


'O ^(:J5a)ao^ 5i>Sr'SSi3c55bo'Si -n cJSjooc 5iy s:^j S^3 s6|n'S53^ c53c»rf>.a ^ooCSs^o'Id o3 eSOM"^ "^^aSoo-O 75^<i"SiiSa S'eJ^. Sir- zS^^o-rf'ZT'. wom"^ ^jsS^'^'^ g'os^^cJ&D 0£- 

WOW'S SosSmSo 'So-S^g' S)X) »?)^'Kr'^S3 OZ 

"5-»eio ^«r»A'o^ "g>jDS543a S;>T°Oo -iSo^sSboJii oo- 
oL oL eo — i 

eo ^ o^ 

ioSS •S-'CSj SooJ&S'o'tD ^23^^ ^■^4o«_ja&> _so 

fcs;^ -^rfsSMOo ■^■c5o\§^Sbfto& Sto'So omo^ 
(oMoalo) l^X) -53^83 g)?6^e3^-sr»^^r'. Sxj" 

zr"S S8-0— feasor's Srfo(S S)a S)j° §^f$So_sy 

■^rf §^eJ R>M0(;5rfc33 cJSborfNS. SM'Si o^a 

eF°~7^^o3 Valero ^ab> xr°X3§'^ '3<&§^<&4o5o 
oJ CO at ef^ *^^, «^| ^56i6^. _30^ I. Corinthians XII. o 5^So^ o_9 S:5^55c». 203 _2)a w«o"J3SoS» .nT^n {5» ?3£)^sSi. 


£J oL -u) 

CSjg'o^ wSt'KqjSw-tt' S3 ^eF'"^ Sfifc) ^^^ 

^a»gj^ §'§tfaioS5o ©•^•OorfS' e5;S5o fS?"©?. 

3o W^er'Kbrf ©3 .■er'?<0 8l)';3-»>, ifo. sjoCSo^e) 

c55D37r'j\ iso ^8SH =;yer» SSooS X)^S,^"^^°^ 03. 

^■^^tf^& "^^3 §"«§& -^raso Jfs^e 

3^* c35»oa^O(g. §S^J)9 w^er'?<);5 t>y83 §o^S 

zr°533 «o8o-0 JWSo "31)3 "«?53oa&)4oS5 -^i^S 

eo ^ _,( CO 
"SsSi&.ao^ ^^i ^^^Xj^S^.^ ■^•ij^d^. s5J8 

^^553 ^^^ "^J»a) "^^5 So'So "SOciSb^^ 
■;3^> So. 

a. S'ej^ ecxx)"3 ^^^ 1)§V-^- ^^^a. ^ 

3 e»>,^»3^|_ «8Ho^ "^^a&i ^g"^"^. Wom'S 
>j- esll ^^55ciS\cS ^^© sSssoJpgSiS^ ^^S3-««sS 

"^g'Si eSeJsSw 2»a ^T»g'c«a3ab^ S5b8 ^mS'X)§ M aSj^eS ^o"^ fSC^'iSS^ s5tfao>3ex)»i>| Sfc8 

— i CO oJ (p ol 

^mS'sI «i>J&\55SxeJS5b ^^ §'Jot>o;3o>i s3o8 Sm 
•tfrfejoi^ 5S)8 SmS'S)! ^S,5J ^^f^5ioexlSSb^ 

^^ i^"3c §" ;3oo TT" Kio-u) wSR^sSa. C330 o_2> 
^toto ^vKi ¥b^sSx> ^£"§0 W^g" ws5 

Q CO ° 

^gj^ e5«ls6 «r'?^o-.-5?j(S©S)o Sooe&g'o'tj §"§ oV 

s&>^ cJSbjrf^S.— ■^;S) ^©^ •s-'^ KsSog" "^So OM 

J3b5<|) 9'S!<S&er*3a -^^ra-. S&aS^ — ^3b Ob_ 
g'sfo^ -S^;& KsSo^ ■^Sfe 9'§Sai3e5^SiT'rfSa 
-s-";63 ^s ■^§)\'^ «5oJ&rfw ?^§?JjS»er^sa 

Oj CO 

Wo'eT' SSSoio^'S TJ-»<^^-CScr^-CSoio Sogjj_JS. OO" 
5l;5 O^ i^-g-'tfajo §'§5jsS5oJS5 ^o'SSo. SSo8 Or" 

^ej^—JXrOo -^So Wgj^?< "tiS^K:^ ^»i^«r» 

^O Me)lr'S$5&2_ W«oftd^'^T» tsO 5fc§ Sj 
goi^STT" WsS^ssSm^ c55xrf>,S3. s&8Xh ^S?5sS>3 _2i3 ?55&o g'exl«bg5rf^a. ftl _2>o3 204 I. Corinthians XIII, XLV. O §^8o^ o3, Ob' ^^^SSx,. mSoSi^sSx ^§^s5b•o3(S'"d WsScSSbsSaboo »-,»>, zy ?5SooSo\ "^e)o"^«5Tr> Wj6cS!Si^acoexj"g^ ^ cJSdo _9J~ 'ST' 3o WoeiaoSoN zS^J^Soer'. Wo^S8SJS>^ §'&en>. 
eSo25{JoS3b\ tS^-^SSS^ j5J5iSi3O0 Xe)3-»0^. Wo 

So eSa3sso\ ^:S,o^ £&'iJ-'^fc&■^^'^•o-°. asoJS 

iier* /r^^ ^T'B aj'es es^isjj^oS. s&as^ 
OMo'5-' ftsgc^g's&iTr' (^sS.'gorf sScr-^Sij S)j'Si 
W ?<) 'S3 So Kx> 7;r» ^1 sX) . 

cSj8H;5 sr»a^;S)2^ c35bos5>. ss^^iSiN r'oS^eJSSb 
^g'So-O 5go^£r»«o;6 D^^^SioKej ^r-Sf^ 

SSm 65s5^Ho-uirfs5N|43S3>| ,^j&,s5b 'eSs sp'^^^"^ 
g^oJj'Sj cS5b3rf>,a CidSiab ^rfo^S. ,"^ ,^5 

s&f?^ ;5o5^Jx.5^^a wJi^jSs ,^6-8^ erSb M ^3© "^ci&waSoab. SP'sS.'Stt' sScrSjab. "§8 
SSoTJ-' c2oQ"^ci3oMc&i;3b ^ooJS^g'o'^ §"o«l f- 

Q D 

to £0 ^-— ^ ^> 

^-^ Q_ eO c^':' — 

ex oO CO CO CO 

eSeJo-aSa. &0 :6"a «er^-Oo-0©». Wcxu"^ 

CO 

O o — ot, oO CO 

©a. oioC&S'o^ ax>X3j(&) «s5Jj5m ts^'^-o"' o_a 

§"oJ5iSfo. "S"'w^ ST'Q-t5acol3b\ sSiK^racSSbo o3 
;5b\ ;^ ,;3bc5&o.«T>, oxr» Sm^(&i Sexi-CSbsSb Wom 

"S b^ej^ ^^i^a (^S&. 

Ob" s3Jj£;5bj. 

,"^ ,si>?5b M^Itv" ■So^35o-tJo5. WoxtS o 
Xj^iSiS^ MeS .-^oz^ioJ^^rf -i^B g"!5S5sSb^ 

i»o(S ^joJSbS'o"^ ^sxS''^ sSJ'iij^'S'5r*i&> sJjsSb _s 

Mom's ^^s5-Oo'^J^•c&l W^:6\aS)\ zmSXH WJS 3 

sSr-^Js^Nja g'ooK^s5o§"o4oo73-°Ni&). Wcoo"^ 

^^;5-u)o-S-sr"& fSo^SbD^So *».SJ^^;5Na ^exK 
'^^TT'^iSo. SiyfioiScio ^^vS^ ;Sr'ij^ik> >i 
4jSoSt> Si"lsS,5&37r» ^^.s5-£)oxl^iD5oS5^>. §^e6 
8b-^r">|ai) ^jot&g'o^ :Soc^ac» "S.s5cp|)s5\S 
silo's §^«§5 ^^ejS"^ ;5j'|T''S^T'e^ e^s- 
i&i ^Sj^'S'^ TV'S) «efr)^o^ ^^b5-Oo'^^t°&i 

CO O "W 

con — COO K^ CO 

Q — * COfl — CO * ^Soer^, S;tf5&>. ^'S^, (SeJsSs). _2i0V 1. Corinthians XIV. O f^&O^ Ob" 53J5£sio. 205 txyio zo'aa ^S^ ^er»76 "SSfiSJwifcSo. 

9 9 

«CjSs-S)o^ J5or°4oyo T!^«>oS'§"''^ V58i S"^ -iT«» 

CO ^ 

no WSJe-sSio "e5s)a •^g'iSS^ ■^£& X^oS' §"^^5- 

CO 

0_s ■atf'^STV ^odSoS). -^er'«o;5 SXr>4>S §3^cs^ 
&s5fl6oMoJ5"Sorf ^r»i3 ^J'^S W'SSi Kv^r'^ cSfoo 

zT'slS^ sipij^^ sr»<&) e;5i& ^^is SJ)oc5acB 

V — ytp — Ti V — yq> 

OM TJ^ si>^?So\ aslsw"^ cJSborfN a. «y^2."^ ^ 
^ — ^9 — i oJ 

■^S~t) r^l^aeSSo «'&rf3 ^er'?^) ^«^Sb. S\B2iQ 

S^ ■53a "^ej sSon-iosx) ^t>cSo4o g'o^ axi?l6oo 
_90 ^■'lr°j^Jii6ej-°iT' Sep s3ositfc\oey^ Lejsxi "s^g" 

1^ IT' sSfto SrfS" ^J&JJa (^^^ ^Si;5&> _9_2) ;5\ a 


-s-»wS -^o^&olr" 1)Sj^ --S^^ Sj^a^ _s)3 

S)oC5;^e) ee^dSo iJr'Rej-iiS "^^Si ^sS>:f5^8o-0 

rejJSb sS^a^ §"£)£& ^sS, r^eSo zoox>t>=^83-c3b4o 

Q — CO u a 

s3b8SMg'dfo w^ff-aio ^s5^ SlSSo. ftSooo"^ _SJ- 

sS»e5^ Sy^S^j cSSxioJS 55"3sS). Wom"^ SfrfS^ 

§"00 oxiJS^tt" axr^^-Kr- ;5cr'4j'i5 ;5-S.->NSb 

— D OQ— 00— CO -ij 

S3S^»g'ffl§ ^"Siy wa»«X)^S-^20(S c55xo"fj 
(^;5-ao-c5 ;5xSy^,«). s3J8S^^_ (^^^^ eslSejo 3_3 
aj' I) ex) fSo^&ooey^ sSj^i^sSmtv ^cStsSl^So. 3^" 

CO 

«3 ^I'SoTT' ■^-C5bs- 3>{ 
WJfo?Cs6"c3Sb SooJiS'o'^ •sSoejjDj&eJ^ rfj'tj' 

^. ' . ^5^81 ■^Xi^e&^^S. SW SmJ5 3s_ 


~S>OH 206 I. Corinthians XV. O §^8o^ 0>J 55C^^i5oo. ^^ Sm^l. ez3<y» Wef& "^Vvjl"^ ^"S^. 

o— —,(60 

^^;5■^)o■cS34o§o M^ ^aSo(S 5&83^ ^sS,e) 
S"^ ;&rkr'ii3^So ^)'^9o-i5§'o(S •s3sSr^^Si\ 


25Tr'SojSr^ ^;5as&3 7r»sSiSb\ ^cSiw^ o3b83-i "^Sj-«j-°;Se5oer^ir' ^Sb JwSG ^^§' 
s TS^?i WoAS'ao-OSS. ■ZT'S di5bo£& »£)-S) 

^i>o§^S c55boo^ ^ya^ej !5S\o-^ziik)(kn 

63 CO ^ 

;S»o r'i^Jfi -iJa^ajSb. 55o83\ ■^Q'^^u 

dL eo 

is* "SsSb. S&83i| "^Sfi^^v ^'S-'iS^Sw rfxT'SoSS 

e_ sr°el K5"a^oi^/'<>8§3^ W<'6s3"3Sc). W4oo&s64o 

■s^ej&o^ g';3ow"SSo. liSeJ^ =CT"<y-" SboS 

— D at, 

W^^e>o;ia g)«>osS2oifot:>SS St'«o(^5^,3j "S^Sb. 
no Wom'^ ^an-XS ^73-•^"^T^> e3en"Xb '^^S S'^jSS 

esag'o'fj ^D§o^:5Tr» ,^c3^'i5S5(S©3 — ^;So 

OO •S-«2o43 ^^ ^^fe -sr>'t S^b oxr»sr^?<o "^Sm 
^^^r^So-OOaj oxr^£r»Xbs5o^Saj'eo »^^g>o-0©8. ^3oJS3§'o"& ■^5^3 «o8o-0 «d&rf j^^SJ ■^■^ 
OMrf ■sr°!i> "^SwioO »3vS\S&>oJ3b Mcssb^^i' '^^ 5oo"&o li jSSoSSm "^5320^ "^tii s5;58»\ ,^ 03 2^^ ,i.^d&oJi) ^^o-Srf 5r»»JS5c^ s5§o-08. S)|8,o^ TySer^ ^^^sS) ■^oi&TV -rfSis^oiDS) 
■sp>8e5^iS!o-0 e5s32j5 c55c»7r^&. <^oJi)§'o _a>n 

03. wox)"^ ^Qjr»i&)Sbj^ TSJoeJ^rf "^X _2)3 
ts^"^.* ^»5,^^ -^vtix 1^^- eSiSrr'sf ijj^ 

W^^Ho^iSb Soo^g'o"&— §'ilfey$4)^oeS83»>, -^M 
MciSoii -^JS^o ioS; §0-0 cSS»ora 'S>;5coeS 
jS» Mdtso;^ T5^MiJ^8-^e)rf '^Xxr» §o2^ ;5"Ssb. 
*5o55c ^ So ,'3;6 sfetfrasSu rfSo-rfMi&Si. ^:io -Se. 

$0-0 cS3bj-xr'>,i^. ^cxu'S — •;$;5c)^s5ca5Sj>^ tty* 

•^s&ssSn e5^'s58-S3rf sySk) -rrt («5^'s3t5-c$W(S ■^S", ^!S3Six-^^-SS^^. sot I. Corinthians XV. o §"5o^ 0>^ ^6^SSx). 207 3o §^f$§o ^^^s5s&l sJr»o£So&o aioJSiSo. ;3b8»^ 

cJ&oJSa OjiSMSb Ao-'S^ •ST'So g'DR;^ qg)er"^sS™ 
sSb.'SbsSt ^^^^g^* o)"^&>er^ a&iNXsiuejS^ 

Sb" ^S. ^H^ /^-^^Sai^ "^ler^j^^iD ES-^iKit^tiiS 
sc- o 

en o<- 

3>t Mooo"^ '^)t5k> — -CSOS^OM^ ST'So ^ey^;6 

sS^'is-'NfJS x3w5osfo. kj wS'di Sag) t)'is, 
3e_ oS^"^ TT-a ^aoS5 '^csAziSiiA. sSo8»^ fe^ 

32 ^^' «S§i.:i O^;5aboe;er^ ■^3^i»g'j^^^a-» 

3J-■K^•^^ "5^^. Wom"S "^^<& "cFSi Cxm-^n 

3r- o»;&^°:g■;T•^^fo. 5lT»Of5^o«F° "^S'j^ s5cP0 

b"© "dao. 5i38a^ es-s-'^ §'§s5js»t>o r^^ ^ 
b'b' Se^zoS 2j(ys5boS& '^Sjzj&JSo. /^r°,C9f3owoJ;S tT'iBzr'S^ eser^^^EP."^ sSjoB^j^Oo. «-s-°^-^ 
S3&^o-Orf ^-S-°eac>3 «^^^ ^3^» ^S^ 

dSiJSxi^go ^r'JliS^ cSSxo^tS^. S!J&;r* S)j'So MO 

JSdaij sSr;5N?oJSo£5>sS». ^3o£Sog'o'4> xxrofi 

cJS»B_ ■^'sSwi&C&tio sSoSSi, si)s$;S» ;SJ'^5^^3^&) >t3 

sSwSb e^8o-Ci)§^rf j6"S;S>. -^ a&«Jgs-"^«a 

^cs&'SjsSa SScSJ.dSJSooSb <;;f8o-C3J§^;^'S5<ji&ao>, 
axn> Si)8lgg-"^s5S «s5ie5g£-<JsS> !;^8o-C5J§^s5\ 
»5-a'&iSoA — S)KcsS)^ S'exi;64o§S sSbfJrsJSM £00 

O ^-^ CO 

ocu Si)f5 ^'^'3;5 ^^ . s ,^ axr'eji&nv M2 
sfeSS ajdKoOo^ '^qg)S§ ^^aic) £"00X030 

^SmS'l oSac&oJS) ^d'53n|43§»>. 25^80^ ?3r»6&^ > (3SoaoZio&. * S^, S&^Sig eT'e^^tfgacu -.S^ X)^-. s^. _2ioe 208 I. Corinthians XVI. o §^8o^ OH_ S5»^s5bo. OS- S5f$£;3a3. 

&ox>~i S>8^J&o r°6g5 -tSozs^ ^aSbSi 
9 

six>& «o8offl A'ejSci!5b^»§'jj_ ^^ o SjSo &o e; So ^ 

3 ^8S\ "^SSb s5^4oX5^i&) SXpeso ^5S583 ^r^ 

^i;&uSo &sxi§"a "3^^§o $_gSs5oo£)§^ ■55o^ 
b* CSbA. Wcxxi"^ ~^s5bS--i\ "SSbijgo 55H;6'3 dSxo 

D OJ CO , S"Sssb. "SSb. sSjSS^ SkiaSo^ W^gowo ^;3^_^e5o. 
00 55b8S^ S"ax>"^cJ5b3 sStD^sStjoM"^ «eli& 

^DOJ&g'o'fj Ty S5"S ^^JgScoS'^ 53» 838 o 

g'lJjTV ^oc^oS. ■ir°«j=5>Si3 ?Ca)'53^2_ cJSbao nb* 
c:^o(S. wo;5oe5b^ cJ&oJ^oiS. S)j°e6Sin^>, 
(^.sij'S^ ti^K 35550(8. 3t5;5 (Dooot3sP'«3 OM 

S>8ao?S)o SSoefsto "^sS ^c55b34oSo slsjo^ 
9—0 —1! 

ft953\f\ocSb§"S c53bo73-'>, !5aS\ JXpSS "3oo&i5S) 

So'XJ' ^3 '^S ^c35t'73?j"^ ^3^!<o2S8§»>^ 
ScpOojSo^ S"^c55oo^ c55a>oaS S6"e3,^3 S)oSJDSb 
"^<&i§"otx!-;^>, So. ]^^rf J^f673^efo fes^ o? 
cx»§o fts"^ sr^Oo 55-CiN?5of5irf •s3oi§~''^5x^^& 
7r°\Sb ^3oIi)§'o^ ■S3-«f6 Sio^;3b ?<b8o-£) 7r» 
&9^) ?J ^T3e-3b3 '^^) c5Sx)73-"N Oo ^cioJ&g'o'fj Oa~ 

^S)8 KSbr «54oo^oS ■ST'SKi a>(M;ig^|JO(S. «s§oe) ^Sie) «i"S^3-»0o •^r'S idmo ooaoo S)o;S»,«) ■T'HDSo-i^-NOo, txr-JSi ■^§'3 

"3)§'& ^8§bJS^sS JS»j5b§^ ¥^?\£)o-{Jo(g. 
^ 9 "— (3 

V ' CO 

^dbS^it' /^ ,;& ^o-rfSoo"^ §'l)o-t5wc&)JS) 

, i .rSo g'\^ SI>T°55 5''^'Sc55xoiJ&iS5b "TVS'. I i ,553 -3^ 
^;3o cjSboJS:i?S\ -kt* ."^ .;ii Sj" JXpJS ^odfoiSs 
TVS'. iS~&3^. e3>o<r- THE SECOND EPISTLE TO THE CORINTHIANS. W S3^ ^ 13 ^ tP ix> §^6o(f)C55boe3^ ^o^?6 "^o^^ ^^^^Sx). ^' O CO V-x o O^ O: 3 J)j'§o S't)0'-<)SS) -Tvt. ^^ ,0^1, ^ "3 ^ ^0 ^ b" a&)Sb -TV'S'. "&;5ij ^ «JS!5i^^rn' ^^» 

jSj- 55)^,25, ^sSooJSiSeT^ Mci&sS s5:5S;»Sc> «3J58x>jt. 

sir- SjJiy ^er°?<b S^g"^ d3bo5^j_-5p> W 

^Cy— o en ^ — ^ J^ 

&- e^ ^'^^a. 5538»^ ^;&! 'ST'^SJigS^OMQ 

\ZJ CO ex, 

e ;is a. s&ssn soa»;3;5 '^^^■^^ *^ sSiS^rs ;^'55o «o8o-0 — "^iS» ^^-^rD^sSb KiSo-0 ^;6« 
to ej 

ra^ &«>^* sSo-er^ ^SH (3&»o"SSb. WcS&Si 00 
((^^s-;f.) sSe) s5cpgo ^BM J5fl& r'J^gS wS 

^rScn. ^oilTV «dBb^ cx«S'aJ'^SS-3SS-*^ sSjsSm 
SSb w&^oCSbs^a 65cfiorfdi6oj5b tiw^^'H&io^ X3§ 

g'o'f; Jwos ^a •cSdSi^eSoTT'NS^ s&esN Si8"S3 cSS.-«3^5^ a — 'S^ "&3« &9S3o-:JwcS^^ ! Mer»lf &iS&rSb^ Sj^So ^eTASSn'Tr'Srs Sfc^Jii 


sSiiS aj'es^ §"oSJ6 s&sfeSb "^S^g^rfN (^"ST* » e5r, sSoSSmsSj^ (-',&«; eJ?^i& ^^S. 27 .30F~ 210 II. Corinthians II. _3 §^8o^ _^ SSeig^Sbo. en oo 

cSooSi SON So" ^u cSfoj-»"3c8b55 ib-'X'SoSj 

O tJ CO a— 

er»;» ^■J-'Oou) -t5»)iy87r" ^ ■& v5j §^ o ^ TX- "^S" 
W$*i M^;3ci T^£ii ^-'J& ftS'^O TT" aSboCi) 
^oOki4o5o ^Sb Scr°-u)o-0^ ?r»^» sScfoTS (^ 

So^fej ^rf^ =&r 5r»S'53iD w$«b -T'-cSi w"^a 
^r'"S^5Sbio5d ■^§&i ;*Sj gR:Ssr°2 cSS»73-»s. i&i 

CO CO oC 

^^ _£> CD_o 

■^^^^ sS^Sp'Sfo §^S5i «cS3brf cSfioeSa Wqg)^"^ 
-SO Woca"^ tyr'S''^ St'T^ ;&s5Jos5b ,i,?3o csSoJSo 
-9-9 S&a^N ft5ci3o;5 JSjSSo SSm^S^"^Si 5&rf 53^^2ScSSo 

omSjSSSo §*^8o^5o iT^^SSsioo "eSSS tcp" 

Q 

©OX'S "^^ J5DSajrfc»5^ S>j« Swal saA 

o 

_9 ■o-°SO n-'5o "^^-j- §|3 »r3e-OMO-Cfo§^O^S 

—i eo 

WiSji.^ ■;3-» s5e) £S>8^'558-rfW(Ss ■:t»(&i TVS' 

3 sS:)9 ^so'A^ SS?> ■i5o5'''^s3>?3SS-uos&. &)80\ 

•55-° t5o§^sS,;S» Ccp WoJSaJJS JXr- ciSboSa cj&o 

<^ CO 

•s-^^5b MOM'S Su' ^iS^i) 69j?c^g'aoa7r> -^^So sr»5o ■5-»eS) TT-a "^Sb S)0T3^ ^tJabj "Sr«'SS 

§00'^ S)3oeSS» §^oeS s5bt3o53 Sj'S'oKaiS^, t 
— o eo 0I+ 

'^^ ««r»B 73^& W^c^g^girf e&8^abj;6« 

8o-OSt30M'S sSbo-Oa. ^^i.i43 eseJa ^jJ^iJvr- 

,"=tj iSSbSb S)??^«3i3b4o§o SoabJSib w©55crexi§^o 
^ — ' <f> —* 

^3J6» «b8o-0 ^"^TT" iS\3o?3o-K5-'^e^ "^^ 
S5b>|^ (S\SDo^73-»> KSb SooJ&g'o'fj "^Sb ^"asTX" OO 

s5b;S»;3b§ ■acfcJ^ti-lSg' ^o"^ r'bgo £)j° S)S)og 

Jibs "5^5S». 

o&oJSj 73-°2S rr'^SSM "3?$£5 WigrfoJ&rf ^Sb o3 
■ST' ^"'Sj-»cr'i5eio'asS feelbSb ^sSb^T^SSodfo^^w 

Q — 00 

73-' a&T'^ty^ -^^a ^oeSS rr»2f'a ^^e^e; 

—,!-,! Q_ CO 

a — 00 V^y — D CO oj 

(So;S>^ sS3aS»Sb MScr^e5\:5aboTr' gp''^f^o-£)|| s5cp 

rfej .'Sj.Q ^ej;5bo£i>Sb-v WaSbsJ "3£>» dSb"^ fSo 
CO \^^ (p oL 

S^ c?S»';3^^Sbo. 1)81 &)B'cr°^s-^:i SSbiJ oe_ 
ra^ ■5r=73S7r>S3S5b>| ^j^Sl 2§sr»K"S3S$ sSsS^ 
ST''i5rf-7r».*):«b>, ^■sr»\SSM. sii8a\ 1)431 =3^ o3 

g'SS) "Sa^ W^SSo S"3 Coifs' »sS^'<St3acB 
§^JS:l.*^ "Ss^S^KSbSb^ "&SSb3 "^^S SoCfoio 


_900 II. Corinthians III, IV. _3 §^6o^ 3, b" ^^^SSx). 211 3 ^S^sSyi. 

wo*. O 


^^ 
^ sK a. si^asN J,^ '^^S^^ "^s&X) ?<)8o-u) 

— i! 

g'o'lj SSjSs^^Sj sS^oa;6a wC$g^§'"ao^ sSoSr^sSo* 
J5e) 03J- O55,o&^50J& S&St'SSj* l5g' d^^sSSj 

CO 

CO 

J&)^5o ■So-"! e5;5 sS»^<^ Sir-JS ;5oo;3o5o "^kSo 
r8rfX);5-:<M"3Sb cBjoJ&S'o^ "^^ sSC^So -d-^el eo ■^3^91 i)aMejo's36-tfj55e'^JS3 ?CS5§' ftS SbiSSa^ Ooo^s^a. «5om"3 "^B 0>f ;5S3^i3is^ ea ^^•^$ «?|3j SS^^^^iki « 
s$5gr>^SiiJ weSaoKJSJ^ -CSr-^ elSdSo"^ (^^^ 

roa_ eO 6J TT'^ SSco. 

b" s36_£.rfco. S'e6£^o-ti2J(SsS (^s-^rSx W W _2) s5o-u)o-a'g'rfjs&>, TSe^e^Svs wca3e>oX58:-i-3Ji3S5o 
WomS sir" ^JT^J^S"" sl-ioXioSci ~e> sS3j6?<o 3 

CO 

■^oSiwSrf^^iSi;?^ SSo'^ ^j-8tf^ «ie7->«o 
(^■^-'So-eig' ^o"S »J)og&v> OD.'- er'JfcS) Sag) 

<0 Q — cJ Co 

g'ejA'^^> c3SDo■;3^^ i&). Sootfcg'o&J "^Scu >{ 

5i)3jj3b -^^tSo ^?So (l.'ftgSb ^^^ ciSb»»N 

^S^r^fSb ^5Sri5&&^ $^^^<i^§»^ o^8 >^ 
io-rfwSS». M-d^csSis&isr^ ^^^"■^^^§^ol 

0&M(SsS^_N|SiS^ ;5§o-tfSo3. ^?3o<S»S'j^ oo * -^r, "^K&^. t ■«5s', •iSS&j^sSMSb^ "§4o«afoi55o. t'^5', ■^KJ&^J. .^on 212 II. Corinthians V. _3 §^8o^ >| ^^^SiM. ^^^ c8oS5om»S'^ ;S58r3,^r^_&S sir- 9&^ \v,^ RSa&six, e*a (&») ^S e^8odb§^;&i3So c;; 


g^«5&73-'^ao:) 


"&)i» ^E5f93x;iS5 c&^ SScj^aiD ^so »vj':So | -g^wS §S{5sS»s.t^ Sj6S)^a^ i^^^So ■iiCsr" 


n-2> Jl^^ ftS'sS^Ho-cS wi&&n> ^-Kr-^aw. 

■3;5 ^^.;Sc) '^Lli -^y^ ^JSo ;3xr"eJiS»Tr> 

_-^ <=*■ 

eo 'J^ 

"S;i g\^ ^3501 ^55ooa t^€p4 ^«J "^^3 

sir" •uomB ^sibi^ga^ r^5o-0^^v^43i?^ eJ'* 
sS»"S> \ cSSdoo"^ 5&iSr°rf3 ^;5&» §'««?< '^^ 

CO oJ <w oc '-^ f^ eo 

<S^ oiiex) f^i^TV* ^S ^3 -s^rfix)•<6o433^ »^o 

■So?5t>3^oi3?'v oc»e» Ws^9';5bo£So 5feS& ^v 

Q — Ot CO 

Mo.^'So.^S JSs^i 3^3-»74i5Ji <!;S8oSb§^0 BXoa 

^^ S&^sSa ^SJjSxiSij "Sr"^!^© ;S>3-'pj>o& 
i"SS3 ■S-'Ji) feScxxi'^ SS^tfraScB slaSM^e) SwoK" 


$Sc»2S SSSo^Sofcj Sui^l) S&o-OSa gwoC3b 

^a^^Ti-fe ^'Stf^Sw Tv^TT' (aea^) S3-J'3a 

c3ST'-iS;6SiD ^jJ&ij S'Soi)2^ s6"SSb. 

cX. —i 

(^cF'NST'SiK) JWgo g'£)"^er'Xo;6 S>r>^j5?ej 
5g)"tP\Sr'^5^8r3Sxi SiJ'SJ oo:);5o-» ^tt'n Sco Sao o3 o:^ V ' — ,i uejs5o«53» ^;S.i^\a ^er»Xo"& WoJSSOaolJ 
S^tfSo -r^JSo «>aM"S SsSj aSogSoo •tf»sHoco n>{ 


e.;: •JT', ^Sj'o-jS ^-^-'6six> iS>3&M^i^BSSi\ oooS' JwJStj e5c«o;ii& ^d«KsSm. eo <^ § "gr, -iSSd-SoMea &xV,j ^g,©S)o S&8»^ ilSo^sr^eso ocoS' SXT^iD 5lsS-> g^?55o S^tSi 

O .-O o 

■tf3sJr«^osfo. 

_so_s II. Corinthians VI, VII. _9 §^ 2 ^ J5^^x>. 213 O' t35bo7r"_\ dfo. — o ^ ol eo ft) 6J o- OJ- ^"So^a ^§^ cSSx^^Si O Q 

wsSci TODfSo li.Sio ;S>T^e) Sxi TV 55;65o '(CsSj^tp^s' 
or- coo-23\ di»5T'N&. ^S'SsSjo^ ^^.^ ZT'S 

-SO r^ii ^t'S'qs&i ar-eJ^t S^p^S:". ^'wiS '^^ 

meow's*-) c55bDo5 — ■S^»i T3s3cP'"9'f5&»7V ^o 

JboS^S) ^i,^53 ^25;®"'^ MS55crexi§^o4co7T^^si» 

_30 ^50J&^o"& XbrfJSu eScCo^ dtSbotS) "^^S 

cs£)0^53S5b^ ^S^eie; ^y^rfb^-^ Wej^^o ey^sSoSo^ 
j^!35cr»-<isi>o« ?r^.*;5;i^ zr^KtfSxiej «-^s&;St>j^ 

SpjSo.&'v ^S^-c5-°c? s5(y^-)S:s S;S.i x34o"S.->^ 

0- &l9e- t&^hq^f^v sSs^;3bsfo^ wa>j_^t5^ '^^S 

-ar^^^ST'o^^S'S ^0(S»^ l5eJg^oefo£)&3^i^'3?) 

r- sr«?5sS»Rf^ -rfSd-*^ ^3-°8 ^'S ^o5»^ os^JS^ ^oS»>, •rfoSiJ^a 3r°!5;&o5&>| Jiis^jSiS^i sr'8 OO 

S.-^ £58,^05)13 $o5s^ WSSioSo K)^^8§ 
SXitSn CT»SiSMS5N ^Sto' 'eSs s-<86'S ^o5s>. 

L §'"°8o|,c3Sxer'T3"' sir' ^>cn.eso Scr" SioSIt) no 
Wooo"^ Sj° g'eoi^e;cSS>o'^ ooo&Soi'izjS cJ5do 

a— c<: CO 

75o^^c^;>3io SucTtbSS -feg'^5'''^ ^Oo •i5Sr»5j->'S A^ ,w^l 355 "SS^T^eM^^t ^5)0 tSoJS^^ n>« e^': 5i>8S>| RgO &Sa)CJ&Sc»^5o J, KiSS-^^o^"''^ c55boT7^_s So. "S~-wi? ,^^^ ^'^^'SsSoo^ — 
2 SSS^JSa^ 


i&^^-i g'ORs'o&sS sScr o ^ s&i oia ^1 c55x>So h-' ^a MsSc^m'S") cS&SSv ^li i&-^ g'ejsS.aooSjoO s»;5 — ^ _^ 

g'o'fc ar'5^ 5G^T:r° 'ti^sr^^i.3Si&^ ^ao-cso * "dr, ^e). t "^S", sSr-So e55^?\o^;*. J "«5§', ■38c?5b-&. _9o3 214 II. Corinthians VIII. _S) §^8o^ u^ S3ej£s5bo. 


r'S <:55x-Kr■^ sfo. 55cp> •iS^-^'Sopi ,§.5S3eJ^ §"0"^ "^aco ;S5"i ST" a csfier^i jS^-^^SsS^a^D sir' 
■^eii Wax's ftsoelio 5r'e^^<SOS)o. "Se)S54o 

;6-CSb\&3s5eJSSb;&> WeSiSo ;5-c5oNt3s5ej sSr*, «?,■&) 

"W CO ot tj CO V^.y 

2 -s^5oo-cr» WeSik) Sj" w5fe^iSisfo»b>, ticr= «>o 
«j58orfM'3"g>cn. e (SSj-eSb'rs s5o3b,3b-i sSj;i»S& 

CO ci — ^ 

fb.oO©3. ^DoCSog'o"!) 63 sj)g;<»;»^ej "^3b 

Vl^O CO 

OMfJ^^SiS^ a^n^C)X3<S0» a^oJ&g'o'tD 63 

— c oL ' CO 

CO oJ D ot. 

ol CO eo 

3bD ^oeSSoo^ SSo^daj "S^S (-£5^) (^'^'^ 

i^-g-'S'^li e&s^aco ;Sr^'3^'333b5 'e^S !5<Sl,r3 

^^"5^«"S£ ■iP'oSi^ &issp;ix cxmJ&A^ cSoer'B 
zf^X|eS3b3b>. ^er»S ,^©jr°ao-CSD4o3bSb-v 
^er»S M^5^3b33b3b^ ^«r»43 ^dBb3bj3b 

SiO^I ^£r°i3 ^^S§lS^3b3b^ txrey* ^43o 
_^3b. M -S^!<03biS5b «b8oO tSjSd^ S)SlcS5b 

r)_») Sy^ "Sobb^o-CfoS^S) cJ&o-snN.^io. ^-'ijB ^3b 
^;5 sSt" zr-X^sJ Sjcp sS^^cSb W«ot5;5-rfwa&ii3S5 

^ / CO 5^sS,X)(S©£)o SooaoS'o'tj WeSs e3e5 Sr- Wo 

CO \^_y 
«*5f» So^4o Soabj3b XbSo-O ^ sir'. 5S,'5>o73-° 

"^3iD ^er'?^ W»>,433»^ Sir'5^ SKSbnTr" 

CO 

rf:>83\ SiJ'Kb $;cSSb3»3§^i53 3b^ ;6cM5o§^SSb3b^ 0>t 
«lla '^-C3bs-r'o^?5» Sto' WOJ58 a^dSblSsb 

cssbsSu 5S3§ «y3§5i ^TT" Sir' ^jJ^e) ^J^S. ^3b8»> ■^■M^25Ooe;-°'0^ S&^S^ScsSb <^o n 5&>^e)er^ oxi^^jMcSrf "^ig)3 r^^Sb ;68o-0 
Sjj'So "§8csSb '^^•;vr'>, Sm c&er»X'o^ wtK) -S 

V^ coo — 

sr°8 -Js^efNgiC^ S0?|g?5c3bD m?5-«3-a-° S_^8o^3b. 

75-=5S-!?<c3bj3b Soo-O e^SfcoSio eF""^ g>g^(S 
^i85bJ?bej §^;52^^ ^sS^mS'^ g'^%)(3S^3b^ "iSSJ' 

5g)S53b>, "^^ga -O^Sm^o sSrSoSb^ cxmx>^&. v:) ■a 


^?3b> SoSb"^ zr-^K^SS cSfioJSsSb^ s5b- XXrJS ^©■^ SW ^^55b c«boC;5*>^ «5»^^ dSboi&Sli^ 
8o<&i^& (-cSb^^r'iSoig.) «|Tr> -s^Jii Wood ■j- 
e^c}5boSD>j_ ^§li.o^ »S«grfxi feo ^«^&-?T-'^ » "^r, ^^CT^?5r3. -so^ II. Corinthians IX. _3 §^8o^ F- ^C^^iiw. 215 4o§S;3i^ -SaoJSexi'S^^Sa Ks&g' Sj'So ax)a S!\ 

Q — oC GO Cp 

s5o^&\ ^ST'^o rSTv^J^ een>"7f JXr> r©3o 

r'ejS fT'SSTb-'Ho-^JodSDo,*^ «*^ S^tSSi S^pOo 

0-3 '^cj5bo^iSo;Si> §^^-^?\o-rfo(g ^joJ&5'o"S3 

■SM2iSo S>JS 3S3rf?5o^ ^0^3 ■^S'S "e^So -v5^ 

o3 sj^;5 ■s-'g' 6^ g'Sao t5"s3_j^~S wa gs-c^ssifsb 

c&tr^X'o'^ OM?5j)oejSo J)^§\j6s5i3S5b>| SXr5o 
o^ ^sfccSSbosfoN . g't>oKo4o5oir°Ji> ^cxa'^—^ov^ 

§;r°8^?5 ^r°a§ ^3§5^sS "^asS^ §"013^ 
o>t S&'SNrf sr°a§ s^Soj^^ "efcSSiS^^ ^^^csS^^)<2:5 

Oa_ MOM'S JW r°?5S5 (73-25 rS"7^) zr»^S^ 

02 SSo. feSow'S WeS3§ SoTJ' M&gtJ rSf^^So 

£5j;5 «5«5i^ :iSCx3e5ji» ^ej Sir' SjjSi ^jomto 

oa~ ■^^.^. ^'80n K3o^r»?fs- S)&ci2o"g3 -Socj&iSjd 

or" ^o&©S)o. ft9o"3 's^Sooxs' sSj^ ,^'^^^»S'i 

— o ol Cp W — o 

§"0^ sScpsSo «8Ho-;520"^ axr- ■sr°rf-«o^C ijboSb 
QS^ Sj^z^ "^sSm sir* •^•^?j-<vT'2556a s3ol)Sao /rs> c3&oW-'^5i>o. b&o^ Kiao-O WcMs'S _s3 

"So-' — 65i3S>s5 -i^^ ■^Szya&jSfoN SXr SSJo^aio 

250o£)Sb «b8o-0 Mooo'^'^x' — ■ST'Sh -Sjo^^sSmw 

SS,dSI)"^K5 s5cr» ^sF°\!5-»j5^ cSijg'i (3Sxi5St>, 
S-tSoS. 

CO fO O o — 

oL co-i — — o V_lZx 

«)0»?5^_>j^§»\ oocr= t)^aSzSioo!Si S)oS»»b .'(in' 3 

S)oSJD55b SjSsSSSs ■ST'dSnr' g'Sb/T'.'^N 4oom^ 
000-° J^Ni^ S)0iS\r3 s5e) — Soi&Ss ■^X3_\'^e) 

o SJ 

9 -^ 

^'^r»j-'C;jsSex: sSmoJ&tv JW m«a§ ;5xD\ ^s-S 

o -u) 

Si's ;r»iSo §^o^ax> s^^isb. fi>'3s:«5^ all 

— o __ri 

(^©ST^dSosfoN eS;5 SS-NJSdSSaijsr^ S)«s-cx»o-C&) 2 
§"rf^ ^■5^?555J3 Cfos^aio '^^^2.'^''' Ws5^EJSm 

^$a&> -AoS^^iixS^ Goo^-SP=a iJ^SXjo-abSc). 
^80>i tyrOi esSHiS o&oJSo ^se; 'Svji^sSiN J- 

r'ggo S^8o-C5oij5o "^^5&) JXt ^oJ^e; ^^S&i^ 
g\s5So S^8o^ ^csso Kvik>. 65 (^-s^S"^ — f- * '6^, ^rf. t '^^j ^■is^^voi>3^-^. snx 216 II. Corinthians X. _q( §^8o^ OO ^^^SSx>. t9eSS) ^9 3tfodt5Si3Sb\ ae«-c5o^S3>, ijr^csai OO MC cSSoDrfi, a. 55b8» ii- 3ll -sr^ai DeSrfaiM ^cS&oio s5j',eS,'SD "ST'SooiT" ^cr-er" ^iooSo 

o3 -30130 coaar»KoT5 ,1,^3 rSosr^ele- SiSxaS.-i'So 

SSSs^ Woaa §''6§oSo\ 238"^ Sir- CT'lJ-seS^SM 

^S" §\'53sSo S3oSJxi:3o ■sr^o-^o^^T'KS Sir'§^Sgo 

Si g^jeSweS (W?<i1S5<5-rfwa|o3i TVS',) 
OO ^J5£rfco. 

_3 SXiajo.TS) w8;Sr'e>:§^o4jo-;^N SSo. "^iSo JS»^ 
3 "^JSo§^ofcw?y^N So cS>30ffoS'o'^ ^sSm 3&ro^ 

Cp o — 

~^ o 

J^SSmtT''^^ ^^eSl^rf ^^atT'SXK XjJiS^gi 

T5;&)-;6"So^ «S'^csS>?l5o ,^,S2ooJ^rf '^cJSxiSogS 
9 <^ oL wSn=6oA'"So;S ^r^iSS) ■Ki-»si^ ws tr».* ^D 3 "So^SxlSo^ (l,s3o sr»(5"3o cJ&sijj-'^ ^S OsA «5t5o 
§"S5o (&» ^Si_;j8b-Kr*^sfo) ^3oJ5oS'o"f:> — oo 

CT^<&) e5e)o-c3b§"rf s613^ cS>so&>to% IIsSmSd O-S 

— li 

^e>o^§^S) 8»alr":*;S dSbaTs-'^ao.f 

«om"3 ar" SitfooeS&usC-j^ ^8ofc§5 '^^ifc o3 

"So aw sSj' sJpO'&b' ty^ "SS)&>;3-«\^5xi "S^SoD 

CO ol. 

aj' 5&»035o&> iS-q^dSo. S]«5(5Sa) ^dSr'lS o>{ 

iSJjo cJS)0«3 §^£):6S -sr^iSs J<b8o-0 ^°^\ 

fr'CT:i;3i5. Woooll OMl^fioej ^©"^tCer* SjJS Oe_ 

9 

sS^afo sir' d^®"^tf ^"5-"?5iSM JXr sSw 65^8' 

Sr'o-C&SoTT'g' ^aot&i^o'ii ^^^^^^ "So^^" 
"SsSSf* ■ST^'S -7V"» e^sSo^ "^-cfc\§"^ ■;r°& 02 
OJ- * "^r, ■CScp>2fo(g. t "^S", ^K^fr-o-t^esS. _SOa_ II. Corinthians XI. _2) §^So^ OO S£^£j5co. 217 6sSo:i SSSo^ «o8o-0 ^Sr'o-tS sS'SrfS §^OolSbTT'>. 3b. 

O D 

3 ^)i ^2;-qj';SsS» ^S©S Wcoo"^ tS^s-sSm «S?5 
om'8 ■«?§' £we6 s:r°oJS0 "^^ eSs^'SiTcr' SXrOo 

— OQ — 

o — . o 

g'o^ ^ tfj'^5S»sio> ?Js3t_sS 3-"Jfsfo "sr»rf3 
ifcoeSj "^s» woJia sS3^o3o sw sBogaij 

<r- •jT'^-sf. txy 'ti^ ;iSo6sSxi ^sSb «^fi :;3o^ 

sSo'§(Sr°S>ciSbSbo-u) ^■0^^^_j'& -JT^ Wg'i S ^o 
^r3g-JS» ^^8 rf5^S5^ ^S SsS.<sS!55boJ& 

no •sr» a5i«S>"So Wr3»3u5^eS). SsoJii^So — ^3b 

Q — CO 

"S8"i Tr'8 ■5^t5r3SS»So r'^'^d&oioSo "^^ 
o3 ■^■^ ra-°a o»o"S^ ^SojSb Sooi&g'o"^ «er»i3 

9 <■— -^ ol K-J 

28 _»02 5oex)SSb>. ^i,^5S»S'1 WsJf'^ewe) "^JS-aiosSo 

?6S»§'jj_ ("Sj-^g '^sS.Sm 2^8 o ■;&)§" So S>. ^-* ob* 
wg i3-"S ^sSSoexi.Sb^ fe© ^^goej "^^sSxi J^8o o>t ev'- cs&ej -xS^XJ^rf §'e>o«i;S). ^8n Oe ~ 9 

^dijSSo^ goo-tf S&-»S^£i>. Mw^^."^ ^SbSn 

r'o^s^ wS§'cSSbX5'^ §"?55o S5»b\ woSlr'So 

oL 9 

Stt" ^x3os-§";6o<5 ^a tte>o56£&"Scr<. wa 08 

c55T»v3^i55SDo£5b kjoSIt'JSiIiS'''^ ^^Jn^jj ^53s)& 
7r°\ So. es^Sooo sSj'o-?^ ^^"5^5s5bo M©§'cS3b OJ- 

^30£i)§'o"t3 SiJ'iio KJoasSjoeSDCl cS3boo(S v3o Of- 

9 °- 

S''^^^Sx>S''^ 2»aSr-»Sc)OSb ^)§r°^"sr»N «b ^er» _3)0 
9 _o oL 

A'o^ ■^jg'^ Sos&iSb ■jr°-s;cS»;^go er^s58-a73-» 

■&S» woli-»Sbe)'So;5i3o w;6 -SO "SSp'JSott's 63. CO ol 

§"S5"gg-» TS-'S »sS.dSo"go "^SbSo\ ^O'eSbo Kv 

^T'JsSi. ax!8lr»;5<f TV sSr-^j'&i&Tr'N So. _2>_2 

9 CO oL 

«S(S^:j^So3 ^oB^rf"^ dSba-sr^N (T" "^SbSb\ — 
■sj-^Oo , i .sSo "^sSSoB cJ5bo7r°>iTr'-2X3Slr-»Sba S5'3 _2>3 

^— /— O Q — CsL 9 

sSr'4j'J&)SbT^r'\ So — So&i ;5 'sr'iSSb ^soCi) 
CO oL tr- 

§"0^ g'slaboe) c&oiSb sS5§ S;i-'?JiSx)7v»Sbao-v 
"SMsiisSSbotS) ft9^8JX)eJ^7r'SbSi>, 'SJ$Tb-»e)w 

er^ «f>8lo5,§'^7V°SbSo>| 5S3tfc9SS»£> cSfioJ& 

sSo ^cx»&>Artxs- '^§'^3 eJS^^ sSoo^ 
eo ^ CO eo 

X5 an=Q asb 5& t» .oS.csSr'ra^e) ci8boC&So> rfJSoe) 

coo ol. coo — 

J5ej c«6o£5bSbN "kt' ■^^«3Sbe);5£>"^rf M^eSy d&o 
J5bSb-\ «i;5cs3Sce)s5e;'^5S estS&'e; ci3bo£S3Sb^ ^^ 218 II. Corinthiana XII. _2) §^8o^ 0_3 S5«£s5bo. cs;Sx^ W5JJ5e) cSSooJSoSi-. aiuer^ «s3 cs5b o ui) ;3i3\ esg"© jSSis>e> ci!S)0J&>SSb\ iSOo-CSbTT" 

«o8oOs5 S)^C^6^ g'e)«o. S3^J&) iJe)!;-".* 
_Sf- "5'^ "^Sb wejtr°SbJ^;Sj "s^sfe ^js5a&> ts^log" 

o 

a 

3n iS.O «o8o-0 wS^'a&aeSoJ&SJ). a55oeS!5;S»So>^ 

1T»8S) ^o-O ?555b|)i c3&3eJ 'So^ra^SSb j;5^3oo 
33 ^^,«). w^^ak) ^;3o iJSi ^-•^cp' A^iSs>o-D 

a 

•^osSlf^gsSise) ioeSij — MciSbrf §'Sf5s3bot<D ^o 

3 u"SsS). W^Sb Wer'B S&Sj^cS (^«3«otfeS> 
?'6?5&o£i> q§o'3"S>r» §'o?5j&)S$5o "3s)XjtD ^o 

(SBbrf ^tf^^eJ^S §"o-C5o^M(S sSb^S^cJ&i t5rftr'S)»S)> j^rf^rg ■SoKia"?! Nrf sSJ'feooo ftScxM"^ 7r» we)|j-»Se?a) tsfio'^TV^X) ?5Sb\ «b8o-0 
E_ "^Sb ^efj§r>>0xS3b SsoCSbS'o^ "^^ ^55Nlr°o 

tSosSb. Wom"^ 7r» ci8boJ& ^j^'Stt' -cSr"^ ;68o-0 ^jSo^SJTV ^00x53 ■^'St' W» 5ir.ssb 
?r";3^§'fiJ3bD^W "^3b esSg^^iSboTT^ llT'i'S^O-cS 

^CT'o.iSb SooJ&g'o^ ^^wln>SeSciS.■-o^S3 aT' §■§ 

D 

* tto ?"§ •JT' jxtjs s8^ r^esj £i"fss,ssoTv» O TT" wejsr" "5^^)S ,1 ,^ SiSue^Sbo weJSn' DO 
eo ^ — '— o — o ^«^\Sr°o&Sb. 
^5fu dSboJ&sSbA SoJSe) dBboC&Sn c5c»«\otfeej 
csSlO^&S■^^ §r>of3eja8boJSbSb> qg)o5^^;S»e) cSSbo 
Cfo;Sb>."^Sb ^s^\Sn'^73-°>. Sb SooJSbg'o'^ "Ssb 
^ds3_ji& wej|r«3bS^'Si d5booJ&)'Sin> WS5jji^ 
ueJc5o&J«"S dSbsTT^sSb. 

CO XJ 

Q — O 

sS)Sb^ eJii\l5&oej sSej3bSb> '^"■^^ 'S^'iSgSbse) 

%'8l5oS^ ?Xp afej^gS) 238?\o-t5w^rfa Xtr° 
i^orfog'o'4) "^i* JXr5o ^S^TV ^oiJg' S^ o3 
^^atS)oJ& j&'JSi"^ TVS' twos ^ JDslcsS) 
iSbodi ax)5J?5 TSo^abjy g'o'^ SSoisS ct'^SS. 
■^ W5r"CC!5b3bjS) «b8o-0 rfsSbs iS^Soo-lSoc^. 

S>SS"a2 c55x■;3-»^ So. sSbSS^ S^J'So ^;$ab57r» 
^o&'Sb iaaoSiig'o'lj JW ^y^S -g^Jib SoaM"^ 
cat CO CO V — ]y 

CO V y CO — o * -e^r, r'rfii-NbrfO. _2>no~ II. Corinthians XIII. _s> §^5o^ o3 ^^^SSx,. 219 o3!5-^5^3l!&)£S3SScl. 

— i 

Sej r5ib;r'rfa2^'^sfcn> ftS»»^ "l)r-^?' asKi^J&j 
_2>0 ^-ar- eSR)^ "^Ss ©eA E5-ey^tf^^->& -sr* "^^ 

^ -^^^ ■^a;6 ^^8i?)^ SDo!\l)rf =p>8§'oJS8 

iS^ J&50J50 "SD^^sSbo^ "^sSi ©3A ;5-0^:#4o 

3 oii"^ §J\o%5g' J)(&i55Sb ^JcJ&g'o^ SXpao 

^rSo ,l,sx) -RneT^ sSj'ijr'd^iioSo ■^^';S>^<^5io ftSiSo^loelb^T'v 0&. r o 

a*. cv) 

'^ — O CO \ / 

«3 aSiS^^So »ex);6S^3-»2. c55bsoJfg'sb-6"3 ^^ 

Xtr'. wom"^ ~&Sm SjScS^^So Suo^S ^r°?5si3 e_ 
"B^SSJS Sj'SS a3o«3?<o£5bJ5a sSij.^TJ-'N s&. 

i\(hv'Sxi g'sSiw"^ fflSoe^JSxi "S-'SSJ Woo)"^ "^sSx) 
"^sSm wejIr^JSbejJSiosSj^ Jwt6 ■uej^o&oo'Si > I "^P* 1 8 t6o ftT* \ ȣw. '9- ■=i^ T^z>& i^^;Sx! §"8So -TVS' oo 


■%5o(§ ■i5oSr-»j6"3 <SS»o^oiS. 
^ no— e25!5r9 s^o ^g'^^fSoN Kvsr°^ d&aot^o&. 


W5J^f^^ ^jS) iSSb 9 'sS.^'Srf OTo;3o ^ s3oS»^i oV 5l-)c55xS^\ 'S38^ 


» ■^S', goiSoaoiyicc r'KSo. THE EPISTLE TO THE GALATIANS. e s^ ^ "B k5 tr ex> r-S Ke^OdSo^ ^?5^^ fv^Oq^S^boe)^ ^o^r5 ^_^5'S5bo. ^Vf T'S' ^& ^Jy^ ^55.3cS&\ McJB3;6Sb 

■^^S) '^s5soJ5b>^ ^'ir^^'Q^ is-°vc^^ T^S^ 

So;5 "s$i)0 oxisl ,'SS,"5^?5Sm ,'55, s»5l;S5oJ5o;6>i 

XbSi TV'g'. 63"^^ 

^»SS*ioO "^"^ 5So-sr»5fg-So Ito'OS ooooS e^8 

e ftsa SS58 ^ojg'iS T^Ji) ^cxa'6 S)05S»Sb SToS 

— .! 

■J- S^oliiSo ^73-°>56. «ooo"S "^iSio Scpgo ^^S' 

__D Q — 

tt'xSj — txrtSo WoA§'8o-Orf c3o';r°e^s- §"0^ 

So;5"g-sr» SScpSo -^S^S"^ ,'s3,r43o-SrfiJOM"S 

00 §'S)Oxi?o<Ss5'sn'5J^Sib ivS' ^jodSbg'o'tJ ojoSj-j 

& "^sS) sSjabS^Caiao e So §&-"&> 'S3 Ci6x5o§^oi>3 ■iT'>,'Kn' "^g" "^^S «>sS)§&^ej^J6-c5j§"o4oo7X'N 

"S&g68o'sr^>|7cn' Sco&S'o'ei "^sSb omCS^ 
s6;3ciS^geJSS> 75o6^:3vo3e&x3b§";S>, ^coj"^ lAi^ 

CO v^ 

ii.?SD woMOO'SSao-SotD ^u "^ T\-°S) sSo^dSSdcS) 
■e5& SooJ&g'o^ ^J5|55S>o£&> cS5M-»Cfo2^2 <^3 

«'^§oe) g'o'fo dSbo-oJ&ej sSj«Ss&o2Sb ^d^si) 
Sg'SbsoS^ "^Sb WeJ^-Oo-Cor*^ "^J&. SS38 oZ 

— o 
O CO U 

CO (r^ 

"^roSb arfrfjooo ^o43a. Mom"^ "^iSb ^^^ Of- ■^g", S^j^^^w S)£)-£)tf vl^^- _Sl_2>0 Galatians II. XejSdSb _9 ^6^SSx>. 221 $^mS'Jj_ ■^"V'KT'JSJJo^rf cSSt'S^zX)"^ TVS 

-30 "^^Sb Oj'So i^^^ji ■sr'iS asS.dSo'^ OMtSi.'r' 

"» 9 

-^O $i(i^yi§ &i8(3Sr» iSicSSj- ^^r=,o«JiSic!eJey^§ 

_s_3i CSS) 75o^sX»e)§^ 'fT'So 5S»4>x38-ricsS)^ 'S&i. 
-2)3 Woco"^ — sSmSo^ s5orfe).«) §r>o<i'^S;i ■sr^ak) 

CO 

-sb" aoi:>j-» ^0(S9. W^^e^) -sT^eo 7r°otSioJi) 
"^^3 5SoSr°;&?3808. 

_9 s3J5^;5oo. 

CO 

"Ss3-«'S3'sS»s5e) "S? erfcwSoejer^ "^Sb ,'S3,S' 

CV) CO '(i) V3>' 

3 So-OSO. ftsoooS's5>|^ia^ i^S^ SSj'XJ' ^;6^ 

cq Q — Q — C5C 

V 55oeJsS» "Vessel 20 J« 15 J5b. Wcxije ^;5o^ 73-»fSo 

v^y— o CO 

S5i>;6 S&iJSejSb 'd,'6<3j-'-CSb4o§o JJsS-"7Sc;&>7V' 

M 75^r»>r»(:5j6£) SSoel"^ CSCe^S.) l&^j^eSe- 

oLq — CO 

cSoSjejSj^N ?3(^-^C5.-iw '^cabi&) ^DoJiig'o'fj 

Z iSo'Ss-'Siox:^ rx^^Q KiJZT^d §^8^^ !3o-sn'5j 
"^IfcOoSo ^er»A^ e5pj-««S ^s^sQ ■^a^r°8 

or- -OSJ^^a&i— Sjo^jS'o'Ij &sWS Kv-^yd §^?f§o 
wd^_^e)$ioSG ^&0S5o -sJ-S&^Os-sSx) ■^So 

?- ^gg-aij ^go'^sSb — sSbSSK ^r°«3 ■sr»SS cxujSJ 

^jO-lSwiSs' c5&'r*25DSfc>, "i^cSSboSON SOT'SJ* ^itf^ixT'SoSD^ vS:&^;r»73^ §0(S'-S&e>S5o om-OnS. 

^^^■^ §^88. ^ssbs5b\ e5er«;6sS ^c35bo4ogo 
mSo«S5<2 cJ5booJ3s. 

SooJ&g'o'^ esa&rf »o8o-t5Ki"Ssb. ^josii O-s 
§'o"& c3fe-g^2xi caM«;3bo-0 r'oeSSo -D^g" sS» 
iSb^ «f>^gM*(i)5^ ^K^SsSm ^^ ^o"^SSb. 

^T-eS ^cso^S c^j^?r°§) "^"^ ^o"asb. 55ijj_ss o3 

S8 K^f ii^^jy Scn-u^ sr>e ■^sS,-qj'!5ra3»s5£) 
§^o-CSb£)^zj'8sb. 

■fiSTT' ^&)-CSb§^sS ■«5eS3 "^Ss -CSb-»-OrfX3-jiSD Wo 
258 So&io -i^S^ -^i3b ^&^rf^sS)o"fc— 
^)^ c5^w-»£SiJ^"3 cSSboo^ cSSbcj-'JSoe) sS"S ■^g' 
<49rfg«5Sbo s6"S^ JSo-0;J4oom"3 WrfgWSboo 

CO Q — 

&©5i)o&e)rfba &;5^zD(^:>il:g6 ^^So^^o&oCSb 
t)W^^-£>iSxc-0 dSxf^^tSx SooeSjg'o'fj «29-» 
i^rfbrs ,J^cS3ba) j^n'oSbsTV" <^ sSj^olfS "qy°8 

4oS6 "3efc§6?^ ^^>l'53jaiD sS^rf^Sjo^Xn '^^ 
ej~S3 g'i&?jig^^oxi"8 M ■sSt^^oCSo ,1 ?So Kzs-' 

§3n.a^f53 ^.ioJiig''o"& "^Sb atfA'feSisS ^T'iS'^ 

V)«5-C&§"oj5bSb. "^2"g "^^S '''^^^ siSo^ Of- 

— o ^ V ' CO &- \^ 

zi&&^ Wom'3 ^»^^^r=a^^ o^g'sib "^SSb 
5i)8S^ "^Sb cojSis>& ^o';5s5bo£S3 ^So-cSbio _9-SO 222 Galatians III. KuSciSb 3 S5??£;5bo. OJ ^ \ / CO 

3 sSfJ^SSoo. 


^d:68 g'jSiNej ^^Ji->4j V—V CO _^ ■>-' 

V^ CO '^ — 

SiT'So omOn Sir-er^ «5£S)\!5^ej;S) '^^ ■sr»d&i 
Man- •o3,;S3-»« ,§,ciSoe) ^ysP" '^§' 2:)^^^'i3 ,^s6 

-J- c35bD■;T^^S,'0 ■§e>J&)§^rfo<S. SfcSffi^ "^$ifo 
SsiN^Sa "^^rfjSM &3oCi)-7r> -cSn-a — h cs&al&i 

g'o'^ — W^r'.'Sj.^c^ 7i,o^Sio£i) ^^y^csSWiSs sy&Sb 'a 


cSfejsS a. 00 Wom'S t5xr°,'SSi;5j'r3&o£Sj ®3s6ifo;So\ "^^jS 
o3 wo&sT^ ^ao-cSbS). Wi^^^sSjj S»g';j_ OJ CO ^ J — t) 

^§^ci3b^o^3^ S&\o^S>. a^otiiS'o^ — sSrSSb \ — / — o eo ol eo 

c^ >5jo So ^"i* ^y^axStxi — & ■iioW^&iii^&rS:^^ «i"asfo. -^02 
ci&;i ,l,s5o. eco3"S "^SSb ''•3'^^e ^Sfco"^ — 
M 3-»K_gJSMS5b B5gJj?s-J5io '^cJSxioSo ^!J5 

T^ CO VJlZ—D <:>— 

Q — ^ v.-/ eo 

Q Q O O ° 

MOM'S ■^^^i w^;^:xS;5»5o ^r>g_gaiv> •ifi'^ 
ir»3 «);3bX|Sn>o'3Sb. - £)^ ^^ — ' «i©^s5b3c»e) 3S)oe|S» So^-tJg-w'SS) MS or- 

;5b^cj68 "^g'S TJ^i&i •S-'c^ Wom"^ O^aio 

-Sr'Vs& Wir'.'Sj.rfcP'raaoj "^^3 tj-'K ^3i3 _5>0 
eo ^ O' ^ 0-" 

Bio War", ■S3, ^w jSiT^e)SJ»7r' ^)o5fcsSb. Mom _2)_2) 

SS'^jSo"^ 3-°8i omS^Sw"^ §^5550 "^^j^Sm mo 
JS8S)Sh ^S'sSmtv d-°'S553v» ic25 ;Sxr"§) "Iblj 
s5o. MOM'S W Sg-'^^fSSSM ■JT'S' 5Sm»;-i^ "^sSm _93 
li OMexi^ 55-^20 5^ zS^rao O^^ ^tfgoefsSMiSo^i^ 
s6r•cSSc)^D<S £&Ks-JS»er* ^""li^ ^g^'i^/'^" 
iS» §0(5 "^c»•l^3S©l5o. 1 CO * ' O _£>_2i_9 Galatians IV. XejScXSb 'd S5e>gii». 223 -3X WOW'S « SF'^JtS^ ;6vy^rf Sai^r°eS cxmS'So 
,8,(53 ^;3o ciSioCSb R^^C-^^^o Sr'J5oJ5iso 

CO oJ ^ -^ 

_Sf- iCi. MOM'S SW'iCi ,i,sSo sr°"5"S « ■S5>Sji,55ooJ& 

oSbasK '^^ ^^i^a ^&)o'4i '5n^c& 

MSN i3i3\ S'!5(g3 cJ5b=rf>,^^SSS>, 'ZT'exg cJS» 
;5'i3 'tx>nx&\ ■2r'e>DfJ"?io cSSm^n 's3-j>(&) 03j-» ^a a. ^.3'= iJ* cJSboo^ao. Woi»"S 'S-'ej^ ^a^£-3g-«^ ;5-Sy\ 


cSSco^orfb^ 


s5o83n J- WoMrfS)^43ia>, wxSj(&) txs^di "^^S ^j«i 
F- cS5booJ38. Wox)"S oooSSjifc aj'ifi '^^Si 55>:i3S»uaosSoi *3o^ e-c5e^T3-»N 83. ° — ^ eo 

'ii^%yj-'!£,(iivrr' JXrSi tt' ;6'B cSSoooJIo O-S 

"^Sb Sxp-oQ c3Sxi',T'^sSb. Sij'83 TySi ^3 
^cS5o-gj&). -a»iSt> -^s;-> 9'S;5 ■aejh^7S6-i>zi o3 

CO 

Mom's ^^S dSj-°«5;3o '^^""ivl;^ ^^Sb ^S'S 
?5s5b^ MoAg'8oit)©8. -T'toB S>yti> ^sSjr' OX 

O Q D Ot ?55o SXj^Sb "3C)"^cS5h i^;^^!^^!^^ JSo. 5t r* 
Mom S na~ 

s3t<golJsS»Sb^ ©aA TT'So ,^<i^'dj5^oo STexiX 

^■^ Ty l)e;w-»-3-° OM'Svjifc) Sw s5JJ^gab$o<S so 

7^ 5'mSm sSJ-rfe- §^ObJ&iSb ^ooi&g'o"^ 
o 

Sbo-0 ^S;6 ■53-'«So ;Sno*soo ^S^^^rf ^il^.*. 
S^o&'sSboa g'ST^Si. CiS ^K«J. «io(»"S _3M 


C>— o CO *'6^, SSmSI. _2>_s3 C^- t^r, «-5o. 224 Galatians V. Xe;8d!Sb >J S3JJ^S5co. cssboi^a. CO 

dS ^5SSocJ5oorf^a. 

CO Q — qL 

CO —o ^-^ ol Sr- Ty 3o ^^\8. «>ooo"d ■^4j;6ai» ^S)o ■^^-jlSbrfN a- 
^.-o^D 5orfJ-«3S§^ T^JJ-iSgSij sJP'oaifo.* So "s^aS •?5^?j-'^j-»J5«ber''a^ s&^Siicvj tS^ fo, & , CO o ^^ eo 


5\ 7?§^;Sd4jS) 2X»r3& is* SS^ "^;3o 5Sb§ ■^<S^CS)a«^^T»^^. SJcreT^ 
^ v_> -u) 

56^ ^^So'S t S^^^'i^'^ "TV'S ^^©SOTT" 
•?5»JsSjotf§o S~9c55c>Di>o "S^SooTT' SoJi>5Sb ®j;5 V — y — i ^Sarf r'o^sSM ^oc t>ySo ^oo55 sir"^ OO S»3o^ "^iSoTT' e5eJo-CSo§^;68a ,^^:g) csS>oJSo 

g"^ §^4,?'^cX5;iwa^D;3b. Sosi»SS> S'o«S'^"to 0_£> 
sSb^y "^§'S)S ■^5'(& zr'f5o"S c55boo2«o<S ^30 oV 

a) — ^ CO 

J;^o-{&^. SXrBJ "^iSX) OM-tf\O0i10efcS^ ■ST' 

■JT'^SS »f)::r'!5i&> ■^^sSsSmoo S^-'JSiSjo 55o«J\ _2>0 
«o8o-£> "^So sfco»o^So\ ^Sj^sS ,^"S-'?5j&j ox> 

555 j&> ;S>o-0^;SsS» S^^i6J&) tJp'SJS's&j 635^ 


_2>_sVJ' Galatians VI. XejScXSo H_ S55^J3bo. 225 -2)3 xi|?C,ss^ac>3. 


—i en ej — i cv) 

£_ s3{5£s5a3. 
&§oKSo^ k'£ •csj-"^&r°a ^©55"^^ s&rf^^S^ 

'^§'d^ ■3cr»(5o§"S oxr»en'«o ^^^Mg"! 

«— oL ~ olej CO 

V ^y»"3 l^iiSo tP^ ■ST':i6aeo-C3b§^;cSbSo. wom"^ 

Q 

ws5-ji^ 0x803^ ^jJJej "S^§' 6;S a^S^e) sir' 
§"0^ ^^^■s^"^&lS)^ e5s5 w03^ eJ'"^ ■Sj»^ 

' — o ro 

—i —a—i 

S60-O S^S^^sS)"^ ^o4o r^JSoSb. si)8XK sSo;6:Sx> SJ&S'g' "Ssuo "^^^ ^o r- 

$)o'to eSf^rf :i5s5bcS5b5SboeS> SSokoS^ &> ;Sm XSoS" 
OM5S5i&] 553^56 '■^;3bd8b5&i §'€)H;5'53j& eoJ59 00 

sSrOTSSSboJii •rfg'lTT' SS«i53J^ §«^'^ ST""^ o_2> 

V^ — O O^ CO 

4j§3 wej;5oe5iS» "^;5o"sr^6o ^joJ&S'o'aj &i^o3 

§^«§5 Sto-J6 ?3o^8 sJPoeS 56"3rf» §^«S&i 

iSj-'fi"^ c5SMO&>;5b TV>§'. fc9o£&55e) eS^g'Scvj 

TSnSx.^ TVS S5o;C)\SSo73-» W&^nQ^DTT' 
eJeo oL a_ oL a— 

9 
&S5b TT"^. 

00 •ST' §'S?5abo«r* ^8^T3-«\sS). * -^r— •i6o5^sS.v5(&i5. t 5^5', §^!555. 29 _2i_»iX THE EPISTLE TO THE EPHESIANS. « sr ^ "es ^ ir ^ 


"S^r) 

,^Sm§) ,1,^ ^<53 dSiolA ©^"^fSooo^^rf ■5r»8S — 
3 sSbsS (J3,^'3rf ^}&ji,T53S»S'i 5^0|^^3^ 


e3cs5:-.s$ — i o— 


^ ^en-Ko"^ — ,lj|C5S30» ■Sino&> eScSSosS sSj^So 
«Si)iK^S5-°o-0;3 eJrf ^^'^ S&Sp'5S:>c3»g'^ IQs- 

e_ ?5j6o eJS5o ^sSo (i,^ ^''^S^'^ §os5crOSe)S&^ 
3 escsfirf r^^SM§'^ SO^QS'SSSio -t5''^o3>s^ — -O oo U D Q 

si^oasso* ayoosS)^ ^eSc^s^rgiSwS) — ws^tv o3 

(^TS-^Oo). S&8»>|_ iS<:S&}6 cK6oJ& SXpJfi SD^"^ 
§)o-u) ■ST'X eJiiM ■^csSjwSsJ o38^jS3"S;^ oSt^^ 
s5o aj>,a,o-rf2J(S©8. «c«3;:5 jfclr>55b i©g- oV 

CO \_^ 

iSbao\ SusSisSSci «j^-S^ St&jSS" SS^zstJ «?<) oe_ 
^^i&i — WtfTT" ^SvSii 5^0^ WcSSasJsSi Sj^ 02 Cf> —i ej^ oL 

S5b. ^er'Ko"^ CvrOi MciSarf S)e»^ sSiS^ra Oj- * •^g', eo&^iSo Tb-'^TSgiSu-TV ^c«ow<SS3c. '9 Ephesians II. o5"|;rO _2i S:5^»3oo. 227 D Q 

_2)^ grfaia Swe^sfciSi^ ft?9-s^?5js» sij'^fSs^^ ^_§ 

_33 SwaSoSo^ ^^e^^X&o JweSSbSb^ oar' er*?" &ex>;5iD<Srf .'53.1 •KT^SilSM SiytS^&y, 63'S^§' CJSjo^ TSo^^ §^K§G eSdBoSSSJb eSsiS ^3 

«5rf (^" iioaco a«o?64o tS^^^jS aV^§)o^ 

5S-»nJJcSS3 ~^^^v SS.ci&'So Scrgo "Syof^^N 
er./^rf C, ■^, 8 ^->7r> <,;«).") 

«59^-'?5sSi»5Si— WsStt" 69S"$d3c)5^ §6s5cr>8Se) c«-.o 
3 «53al48o-0 SSxisS)^ K5d&)-Sbr'oj38. «o&«^ 

CO Q — 

eF°So jl,?3o ^rSo ■iS-°Co-° sS>;6§o '^giii ^■i3"S^ 

-U) — o 

sSsj^e) t5l\0-;5«^ c5&3";t»\«S. ^8S>i SjS 
f- tyr^v ^-°ab "^^a w^ii"&. ^os5a^;6\ wS ^-^ — O \^ CO 

§"CJSo "^$i<& ;ix>ol^ g>JSa8^"gicrt.* t9 S&oO 

V^ — o *^^ o 

eJeo — <i °— ol 

^T'?C_g Sz.ioJ;J;5oo "^3 essSbcB (SSxo& sS^ra 

^ 9 °~" "O'— O _0 CO o 

■?5s5j''qT°s;"Sj cJ&o'sr">,5&) ^er»?Co"€3 ftScSSorf OM 

"?)^^ g'SjJiSuer^ ^^Si :iS5$nT;y;i5303vS)4o 
56sS>>|_ eSdtfisS S«s-c3& S^e)e5^ g'^JoOO Xe) 

^ *-— ^ CO CO 

fegi 65 "Bodfo.^i^ ■^S'j^^TT' ^^S6. S5b8»>| 02 

^^^ "^^V- ^^^?i 55oi^S»g ^"^^'iSu 

■K3ooe)^»g')c55coSo\ ^.sig'e) SmS'i d5c»S)\ _so 

M(S ^^^^e5^ o38§oe5"^^ "^■;r»e>(S5bsSb^ 
wifoSb !;!-">, So. _2i_s * '^g' — S<SS!S3oo^'^cr'. _S_2>2 228 Ephesians III, IV. oi^rO 3, 'd SSS^SSod- 3 s3?5£;5oo. 
3 t>j,«) ^'^CP'S;;) ^^''Oo a^ dSba^T^^SS KzT' ^er» 

CO 
CO 

Q _o CO V_^--o 

^CSo'SsS «f>sJP'T5ex)4)§53:i-v /^^a)SsSa>, woxex) 

Q 

"Ssb (•ST') c&oJSj Wd6S w8f\o-£>S) wejSjj 

f-^a^ cJSMKaije) -iSore)^^ ^S^s3_5.rf wr'S' 

DO ^o^JSxi 'sr°^tr> e5cis;->SSMS';j_ TT'TCP' S)J^"^rf 

no ■ir-risSx) omSS^jJ^ "^®cs6m^ §"55^ wrfgM.* 

weJ^ J^^SmS"^ e^N^-tfS^rf S09'^?5g5S»»b 

0_2) cx»^^23'SA. «5ci!Sbs5 c&oJi-i eScita^ dSboeJS 
OF'^'^JSjiSSej 28e;S»Sb> »^ir-cj8o"^rf (^~^€ 
S&3So>^* Wcx£>;5 ^"^ !5ci;6go g'SH cSSM;6>^g5. 

eo -u) ^-V CO 


e) ftj CO s5j5 6355 ■^v we>'S3J5^'i^5 ai:)i30 eSrf sSjS!™&> 
—i CO eo ^Xjh^oi&r'^isSo — "§SS§ SXso"^ ig jcOo t "o^ I SoS;■^^ txyOo ^^)S tSSJ ^-c^CBE-eS "^eS 

^8»N s&^Ser* zsSSo^ ^_i -.S^si^S sSi^ajD _30 
«5(gl^£) ^-^ — e5e)o-cSb§^^S ^^^ sr'tS 

" cr* 

SSoA -i^SJS's&jS^SbSSo^ Si^s-^oS§^»b;3o^ _2> 
S&-C&§"oioa- ;/& i^sSa "^S"?) '^S'dS] ^Sr> 3 

"S^^5lo4oS5 wSbcS^&ela-' ^o2l5S13;53 ^2^?^ 

tSi.wci&oi& §)i>oE5wiSrf ,^'S~'!5iS» ^SsSm "^ 
S'jj_'t3 MeJdiboScn "^S;^^ $!*^S- (^'^^^ >? 
•^¥'jj_'^ 23g-_;5-,5JS» "l)r^"& -d-^j^rfsSx. 1)?j^"fe 

«5oS8 SXr2S;&;3o\ eoeSS •?T'_^u^i3biSo^ e^oi^Ja 
er^;5bRSb\ qg-KJ^N^. ftso>oll s&^er^ ^©^3-» 

y5o OM-°5^e)Sb ooo'^Sb. «om0 — ®j"?^Sb f- 
^~^S, W(Se>rf ■SxiSfeo ^S)o^.>3r^ SoS ^K 

ar»i&! -fisfc^rfxSb^ »o'^§^;55o eS'S-'^'rfMejS^ 

C5S»1T'N dfo. si)8S>L ■ST»'(Si£os& (g^5S55£BTr> OD- 
w8Ro-CSoiDS5 SodSboi XeJ stiSbJ^oa) sSj'St'^ oX 
caosSusSi) ^sSjS» QMS' SirJiiD om4oo tJtM 

CO •^g", (^"^g-°?|-S-»sS»s6^. t '^^, *^,S- _ai_S)a- Epiiesians V. oi'^rJ >5 SSCi^JiM. 229 CO Q — ^ ' 

SKsSj'iS ^J)_5'^ ^^S^ti^ <B<3S:>ri (^^« 
S& ^"6 ^iB'q oe^;£>T^ o38^J5bejSo •;?;?>. JSsJJio 

csfii"^^ wsfoo^ cJSoDoiS eSA &s?tSo\^o3Sj^ ^0 s5SsS»s5e; * wiSg'zoc 03 or- diSJoJi) •^>i;g o _ — o oi. O Q — 

_S)0 ;5aoo SWSj WciSorf sintD DX) McSSoS^Sw ~^Sn 

CO * oO 

.ails' T35fg3i5^M^^ fc©«r^*S-^ ■558^?59'er*;3o3o> 
^DoJ&g'o'^ 55bsS5S» ■^S'Si ■^g'i&i e5"a3^<^tfc ;3 S<2-0 acr> f^^SjcSotS ;Sj^eooi&) W;5£uo-a;5 "^X) Sir' ^^ »©■£> 

JWOo ao56»s5e) Sj-acr-lSrf arfsS»;S-)t»§o !3i.\S,c So 
CO eo v^ 

eo vV o— CO ^^ 

dSxJoSiOcS. ,1,^ S&^eisib ."^ ,S)oo-£> 55bS§" 

d5c£>ao> SXrer^ ^■i5\8o-tf2jalo4j^';3^ SS^JJeSb. 
sfcSS^ g'^e^alT'^-rfiS"^ TVS) efK^ixiSiotS V 
2Xr°efcex)So\ WSS^-gO-^ rfcrtDexiao^ '^g' v3S 

=cr'8^-;3- ftsSiS^eSbi^-jx" SiK^^Tr-^Sog 
c55bo^ eT^^^o'Sr' "^^"giS . i .?Sd c3o3 S'l tt^jso 

(^ffi/^^iSbOo. b^E6e^ "^^gS ^(l\)^ WS'^ e_ 

CO csL — I oJ ' "ef 5', lew s5ej. ^Sf 230 Ephesians VI. oi prJ e_ S3Ci£jSoo. — O CO 

CO O 

?5:S-°^gsS5oJS3 ^csfiw^ ^r'^S ?<o8o-£) sSj-^ 

CO oC oL 

O^ SSS "Sexj^b. WoJS>^«^jS5 — S^^o"^ S^ "^00 

0>{ "s^wS as5j5o3i>o ^a^2. <55m^» Ksbg' 

Oa_ -s^g' 2»a;S-)oefoe)SS"S ss^^?^,"!^!^ ;5&-Sb§^;5o 

02 4o§5 -cSJ^c5o§^;5o(S. Sjoiii SSoefsSM aj'Oo 

ftsS'^goex) ■g-'g' ^^^^mS"^ omSS-sSm ^ 

Oj- S)o43^ ^lr»o-C3o§^oioo^ ^oSJoiS. S&8a\ 

OF-^^Sxg^aM g'eJSSj. 49000 "S feSe^^e^ So'sSkkS 

oC — ^ o — oL CO 

"=t)5fc) X^sfo^SMSS) ^<j^8n e^o.iS,^^ "S^gjSS 
-SO cS3«^^i^>3b>, g'\5^a35j ftSTfe-sSfio^SSbN "S^3 
^JtSJ^JeT^ -^rsi -^r^ ey^wiS ^oc:^o<S. 

_J>M •^a3J¥>a^'0^ iA'5S"'^A '!i°^^'^ ^Sbo-O 

_S5_ ^^»M ^S ^8^JSti»j-CSjfcjSosS>^ ■JT'SS SSb-tf^ 
_S2 SoTCP" sS5j»e^^-sr» esijo^o^ ■;r"^eS^ ^'Stt' 

90— ct o »— o— ol 

cJ5boo(&iD53 '^5^^^ s3bSp>si) Kv ;3o^Sootv acy '^JJee) cS5oo£& ^^^56 ^o-tfoiS. 

5Ss5b ^bewSb /^Soo-v-5 g?^;5a. «Ss ^SgSSi 
^doJSoS'o'^ ^^^6(&Sb^ eJrf v5Cs5cr"0'(5SlioCSb _Sf~ 

75o55lA.^T3-"NaSo. ^oio&^o'tD s3b;SsS» eso&^S 3o 
sScroTfiiSBer^sSbo-OSA «d5brf ^DSSxig'ejer^Sbo 

d5bo-sr»>| »M. — -^ ""fj-o&^^e^sSb !&^^^iki &^ 3o 

KȤ^Sbab t9S3j5&> ^sr^dSSSbScn, "^S"! S&roli 
"^ cJSxoefcsS. Sja 'T'sS^ sS3SS>g-"go <3&o;5^a. 3-S 
ft9cx»"0 "^iSb ^i.SbsSc) A&-"8nS>| "fio^sSxi&i 
KT^d\^\ at>oS3&7r'>,Sb. Wom'^'^So ^"Sc 33 •aj'JS fc§o fe^s-(35bD^ g'ex)?<b4o5oS)^ fe go 3 
^S»^ e5®»^N •iCr?^ao-CSbrf5"^a ■5y«'K_g«u 

"^ — Zy CO ^eo 

Sou J6'e3 "S^a ocoslsS» s&^^^nS'''^ k8?\^j» o- 

o oj \ y 

ZT'S i^^^^o ^oJ&;5» ^38?\ ?'§;5 SDSS. 
(SSb"g3 Siy csSSMo5cr'ii&e)S3 ^^§0 ^SB ^cssbS'o * "eSr, e?<)^8^a. ^3o Ephesians VI. oi^<s) S_ ^S£;5bo. 231 I SoS5o^ «5o5b;S i^^rs ^a^^ wejJSw cXSb o £& ;3b >, 

: ^S^o&)"S cJSxio^oiS, 

! — O o — 

I no S)j°ao ^■«r's5oS»g'^ do^^iejSG as^^ 

j ess (&g?l3i&>ma§'jj_ e55fe> iiSgosfe^ aS^^ 

CO oL ^ 

! £&8^sS]oJ& ^jS8o-c5j^5oSSi^ f3s5o^sS»Sb l^S-a 

ob* "s^wiS Oct rf(&s&,* -^i&csixS^ g't^r'S 
OX bQ W^ "SoSfcSo^ 5^<&?<)§"» ^"^^ "^^^ 

9 
Oe. Sto'63 tSb^S Mf^^^ a^raScoaS^ M«S^4o55 §"1 

02 rs^va o3iM§^S> 3ex);5o<§. 5&8^h tf<I*.w ftS^ 

i^-^^s-^ eoJSo §"S§o 9 D OL CO — o 

^o2«0(S. 5od&>3^ vrf © txrSo -^ tSsSj-sSSkSo^ "§D — ° — ,! 

«9iS\Ci&eJ CS300J& SS3S5 ^^^3^s5 ^!& _3V _s3o THE EPISTLE TO THE PHILIPPIANS. e) s^ ^ 13 ^ tr ^x) ^€)h^c5^^^ k5o&?5 ^_g5'56bo. 


"a^5o^^ ■tPooSbx ©"Soa"^ vly:: 5oab% Slater's •S»5?3->«S'aborf3 -Kr- ■^^SS ^^f^"^ e«o^«3 Xx5 ^r°> si). eStfo^OvDsS ■sr'Sfo ^&) ji,?3o SrfJin s5?55o 
•sr° ao?^Sboe)ciCooCfosSo>| sSo^ycfs- SSicSSb"^ 

v — ' — o U^ li e^: 


V eXJSS^,^ §"j55oi&^ «£n.Xbrf j^^ WomQ :s3^?^'^J^^S^Soe^'T3-° sJsfo^ ;s3-»8^rfS o_a> 
So'sr°?J5o ft9SX)5&'£)SSi»-iT° 'iSo'^ao^Si tt'S) 

?5§^_rf ■5T'^5o^SalX)^ ■Kr» woJ^sSboo ,l,^ci8boe3b 

,§",550 §"6;^ c6'S;5» cfsjo-O ^2S sSjsJ^nS^ 

,1 ,?5o .■S5,g'43o-cSwi&&Tcr=\ i&). wotfosSe) "^Si 
sS). SjoCbg'o'fa "^sfci ■^»er*s$)Sb^E?6«alg'_so 
^oo5ot3S5ej ,i,s3o jlsSaio ;5e>^ T^fe s&fcJ&i 

CO \ ' — O CO 

CO 

OM&^o-C&feo ^wS)SSb^ oc»a ■KP' ?5Jji?r»^s-"S3 
75o^So-cSj;ia SxidiKi&iao Sjo&iS'o"^ tt'Sj 

^jo-C&r'rf s6"3i6^a ^(S^ ^3{6XSb. aao ^3 
"^»j "SC^OM ,1,^5^ ^o&4o55 e^' VT'SS 

CO \^ — o ^^ _s3_3 Pliilippians JI. |>©sj^ -S> ^S\J5oo. 233 ^V 


SXr- §"?J§3 ®d5o) jS-tt' WsS-flfi"^ c55c»;£^ a. 
55b80>, omS Scn-S-TV ^SSj "^.S^ sSil" JweT^ 

OL T^ _t( CO 

,1,^ ^?3o obooJSj ei^g'sSi^ §"C!§o JXr 
SD^^C^SmSmS'i »^j£\a SSosls^MSSoN •;5o§''^sS, 

— i ol _i 

rSH d5bo;^^a. 

_^ S35£55bj. 

■ST'-iS'^TT' ^ g'i33c^ ST^efNeXJ Sb^;t^ q§o"w 
cxoSaoej -sr^iSs ^^x^ ■cSJ-'C^oS. ^^oJ&S'o ^ ■ elSb^ 8&3 ^s»§^"a.*. SiJ5« SiSeogiSx) S'^icJ&i^ ^^''^ '^^ ^^° 
-Cii§""5iab. WoCti^e^iS; «^^§';Soo& ^Sj,"^ F" 
"S^ft) ■^St'So cSSSof& ^^"^ "S^ft) ^ix»ao OO 

e>;.3oN coot5oS»5'L_ Tr^sii&u^ Solf §"S55sSi\ on 
i^Q ■?cr»ex)g'c5S»So\ llo^c3orf '^^S iSb^sSs 

S"^cS5bD^ c5&;S^ |^S^J55&) •^cSS) Sis 5^ SSi Son 

tiT" ^o&'o<S. c^oJ&g'o'^ ij^ e5<3Sr»e5^-rf5S oB 
S)S)oe^^ axi-c5\ccoo-i5bfc)5o^TN K8Ho-vSbt3SoSbN 

Sacraj CiiTJ^Ae-'gjrf ESDI'S <SSi5J3Sjjr^ oV 
siioJS) ■sr°5o ^oS^'^sS.ax' g'e>o?»4oSi ■sr°8e5^ ■iVjSiO-j ^S) 1C5o5^£).o-0 SW woe58§^ JXpOosfoN ;i5o§^^o-a ^r"^ Sx'-cs^ -HoS^ 
J),.o-t5o<S. 

5i>8»% "#s5bsso\ Sj« -AoX&ino "3to&§"» or- 
2?^o»'^ r'Kgo ©-SooqScS&S) l^^sS»7r> Sir- 

OSSo\ iSsS) iSjoS'Sjrf zp'S"^ Tr-S ^&i^^ * i?r— fi^s5)&'». ;;() _3i3 234 Fhilippians III. P^^^ 3 ^Jj^J5bj. SS)o«S3m "^55 ^^;Sa ecsoJS -iSb&. Jto'So Hex: 

— D 

eo oL 
Xb"^j^ ■CStt'-O "Sofc)"^ «csS)S5S) ^o^4d§o oS 

-Sb* Ji^^T7-»\ So. Wool's "^SisSa^ §^gySJjT;^ 

wa&rf Sir' fe9o2S6ciS>oc&Sin syo-^^o-O eJ'iSb 
S^a^ cJ&ao"S;6a SiP'Oo Srf^oJSi^ SXii^l) 

■^^Jfo a5cs£)^ cit5oo£ii55b>| WcSSo^S d&oCS) sSj'j^ 

-SO- ij^^ §"6So TT' csS-'o £&&>!_ reso£?o^s5b. "S"" 

■CScn>0 ■f3oS'''^l\o"D d&>"^^;i oi^Jigi^ (SelbSo S)y SmSI ^o^^ 


eo 
§"g5oSo>, i3<si>rS^ !&& li^Si^MTT' ^ol)SS. 

«ci5DS5iSb ^8J^r"3 «5i,M:6oS ^r°8a ^sfowS) 
3o ^30-c5J§"rfo(S. Soof&g'o'to WdSbrf 7cr» Sj 

3 s3f)^;5co. 
5^E55o TCP' ■^■°Sr\T»J5jioer»-D-" |^.^^ci8&oJ& 3S^ S\0-i « •fooX&a)'^ Sip^ ^21^ c55boij T3-°5o rsxSM -S^tS) WOW'S WS SXrSo 
_2i "S^SbrS'ga d&o^a. 5o§'^6)SSci ■CSor'-C5b§";So<S ;&sS.^ 6 SosJSb -cSj— CS3§"rfoS. — i! 3 ^^3b •cSj-.A§";io(S 
■^$0 eSTT'^o-O ^^^ ^s5o c!5JoJ5b ^ef\ 

So. 55b8 ®3;5^T3- :5j'o';5sS3o<& »§'Cg)o-c5o 

Q OJ 

>t ^aSSajS^ S^2?'rf ;&:;5^8 ^oS Si,5^^e)o ^^ ""Sr^.fejCJ&oe; •jSoeF'sS'^^ "^Sr^^S^cSSxio^ 

gU. ^^_^ O ' O Q D 

:6e;"^;5 feS S;S,ci!Sc>"go »(S^s-|\"S) (c5&o^».) 

coo— <»— <a_ ^ -■ 

S&S ^oo-CSo§"otM7j-»j, So. vf^j^^ er»^sS» f~ s5^oS ftSzr'.'sS.^raSooESe)."?)^ •JP' -^g" ,1 ,^ SD^-'CfSsSxi^ej'^^a W;Stv SlT'^J'i^^ 

^^ coo — Q — 

^)^«S'3^^ wsjSxSbSbN fcScsSbrf ^Sjw •iJr»o?C 
So^^So;S•l^ * cS^eH ^er^^.'^^ -^S^ooorf oo 
sj-aer^SboO =5)S^'»3eF"^J5x^ ^oC&ao'^-Sj' wa 
Mcis:-;6 sSotfn^SM^go ^o^wi^4o§o 7555o^aojSo>|^ 

,-55S,-,5So^§"3 fcsa ^«l wa ®oo-c3j§"oi>o 

eo — ° 

■S3-°\Sb. S)^«& "Ssb ^oSSSS e:9ooo"sr° 0_s 

'f>!&> '^S SSo^abo ,i,:5o ^^sSo) %St3U&Q 
— o v„/_o CO eo 

eo — ^ 

oL eo 

«5e)o-c5b§»^rf "^Cti. Wox"S ■^S'B — "SSog'sSi 

, i ,;5o ^^ c«:>oJ5o "n^a^ Sioo^Soog'^ o^ 

w^T^sSrSSbo SlSjolSsi: Sba SooSi ^6ol^&> 
-J o — « 

■S-»w^ S&rfeT^ ^3oJ5!5j& ^o»5r'C3oe-e>"So OM 

eo ^ a._ 

cSfcTyN'Scn WoJ5f5jSbo feS) dSJo£4> s5b;67Sjj_8oe5 

oO o — 

j5o\ g'Sf^'S was>>| "^$<& ap5o MojoexSSo 
■CSsSb. «icxo"S oooSsSbSo AiisSx ^-Zi^^ S3,i Oe_ 

■6^r>c-»SS03er'Tr' ^I^So-0 ^Sb^ ^S 02 

tJ;S» tSer-Ab rfd&>-CSb§"'^ ^T^aS «b8 "%^ cSr' 

eo 

^o^. (^otfcS'o'fj W'^Soexi ("^cSoTT') s5a^ oj- 
§',&,$e)0 l)8S) «b8o-0 JXtS*^ W^-5-'s5^&«x) 

^aA OMoS-J^ ^Oi&Sxp= ^SS-J&'ST'X Sb, "?y^ OF" # isr— -^t ) ^-C5b^§"Sb4o. 

_^ ^ _.. Philippiana IV. ^i)h^ b" SSS^iSbo. 235 5S)fr»;S> •sr»8 fs^^^sSx^s^ ^^^.S>. TySo ^Sx» 

s"©"!! sin ir'tfSiQ M^s-^s'soo-'j^ ^^^a. s&eaN 

b" S3C^^55oo. 
GO ** y ' 

2S03e7-°o^ -ST" .l).cXSboer»o"° OM-»er»?6 ,'s5.^^ 

&1S0S0 o^J^acX&jSb 2o8^ex)§^°oeoo7r°_\ So — 
3 Kxiolfo'^Sj w©s5cP'ex)§"o4oo';3-»> Sb. wag).* 

■^3 ,'(cr'a^^^ -Oo©o^§',^J5;6^sIsSo^in ar> 
2 «>5rvj.&) ■^g'w zT'.^jiBiigo aoo^ ^5g)» 15^S* F- ^TCP" ^o^ biSo lJeJoC3j§";6o^. JS^S^n 
■ST' oSdoJS) SXpSo ^4ft\§":i>.^55o433>, ft9oA S'8o-OSi,X)^o43»>, arf^ix(^oJ3X)^ -CSr°a;i4x) S»§jj_6 75o§^S).o-a8S. wo&go JXrSS So- 
•Krf §'S"7?So Wom'^ iSsSsd&Sjo "^g't^aiSo. 

i&tf^ tSoSd^tv ^oJl "^Kv^r'TT'^So. fesb 0_2> 
Si ®:.ac>AoJfe*. Wc<S53er^i3oSi% WS^^eJ^ 

wS c33b5-5r'>. Sb. 7r» d&oJSa woSm ■^^So"3 o3 

ssiN|^i»\ 73-° ^_^ss.1e^^ aj'Oo -^sxi ^■csb\§"s> 

o 

a&ocii "^jSb s3b^(Sr°ac&er^Aoa 56-0^;S?S^a^ 
■^riS -^oafo -ib-^ex) 7J-° «i)5575?5^ r'KSJ * 

CO 

TVS) JXt" 'SS'j^So S^8o^ ^ej^co WImIj^^ 
7cr»N 3ci. feScoo^ •;3;3b-SJ5co.*j| S"®/^ tt^SS nj- 
iSS5\8 g'orfa. ■5385fc§' jS3iy»-i5rfc35bsSoN "ao-t5\ 
m5 ■^$»§ WSbSj'w'^rf ^OcJSbo^ ^^s; Sop 

Wa»"S S3b;j So^^S "^^SS ^j^S '^^\B -30 
§,-0^ 55oSr-;& r^iwXbab Tvr. «"&,§". 


8o-rfo<S. • 5^ a8So^&^Jl^ "s^i^ -SO 

9 oL SuSj-iSo F^HSoSbai ^8§oSi>a)o2S«is5b-, SD"f^ -S_s 
-^ 90!. 

'^ —i Ig", iS^fe'-iT'TS^. t ^S", 


THE EPISTLE TO THE COLOSSIANS. e) sr_^ ^;6 tr e» r"^T3^d&oe)^ b5o^?^ ^^^^00. — i °— •^ 

3 '^sSm ,i)5j ^?So oi£^o^S>S^ SW ttt^^li sixit&^y 58^J&eJoe58 £>rS^Sc);#^ Sj" (t^^i D ^ 

MS aj'So ^S^ais So^8. Sfc83^ SirSi 

2 Mer'l^ oiti^^dSo"^ sSj' i^csao'So^ ^iS '=30 
or- CT'SsSe) £tr=«3 ^OoN§^oi38. Mok6;5 Scr" 

CO -iJ 

Sep ^jfj ,;5i)Sb rfj^So "3£)l)rfsr»&2^ cJ&ivr°% 

r'f^So ■■d-', 8o-;&s^ ^^^ Syr- So ,^,S * Si 
no csfi cs5ioJSb.*N •ijSS;&r' "^5g)J) 7^i6iix>t6 ^2^^\S> eo xJ — o 

ci&oJa Wcjb:''^ S'g'j&i tf<y »-3j-i-5;iSv» wsiTr" 

- -^ CO 

"?§qg)S ■^&\^<:si>:>iM\ 738^ ^'^i^^ g'o'^ "SiD 

a_ ^ Q — — D 

iixiS-^N eScSSisS eSbdCfo •i5-\S)vO-rfw'SS). 7355y^ 

ol CO oL ol eJeo 

-cSa'Ssfo. ^8^Ji Wcsi-.^ wShSSo"^ sSx>o OS 

ed&;S ^mJSooSo^ -cis^oDorf sp-StT^abo-O 


Colossians II. §^e5^^ ^cSSoowSo _3 S) ^;s^ 237 _2)0 CO oJ 1^ Ot 

^o"tj « jSD-5r°5^s- 23£xc)8j"g5 tPoo^"^ ^;3b 
rSo §"§0'^ §"tS53 ■ST' ^T'o-i6S5boJ55 WdtSh^ ^3 O 2r'e<ejey^ §^£fc;5iL>o •sSo^^j-'raE-ax "^f^'^'^j^ So. 


^^ k _S8 _2)F- _3 SoSl^^ao. ■sT'ai «5S)0KS3ejer^ O00-' sS>&s-^ 
s^St'S&SmS') Si§iS\ir3^ lAi^ £>T°e5^ ^'^^^ 

^a5 , CKXT" 'i5 ^ l&> & ^S3^ > So . eloj^ScoS"! c5&C)So> , i jSSo Sto Sj c55» Sc\ ^7$ 

"38© SaoSsiM sp>8 5S^\e5ci&J3ij(;>a ,"^,^ 

dcCioJ&i ««5g-«<S "SiSSoa siro"^ S^tS^d a^:,oS^ 
—i 


eo^fJ^ awa ^;S3<^ 3 Q — lJ ^-^ CO _^ 

73oiS'"^l).,KM-t' SXT" , §^ .^SSm^Son , s ."wcJSiojSi^ 
Sw S)^3^^'S)ScoSiM§'i %(<6&?Sy\ ■CSirT.?3o7r»^ So. •S-^MiS ScrKo ,t3,^'S;5 £0 

§'8o-»S O- ^ foo So 49 A ^"5^?5iS» ecS&^ otSioCSo i*(&);5oc ^ej-'Xo'ti «ci3o;5 ci&o& "^So ^r»6 (fcSdSbS) 2 

a) 'O' eO ':^ CO 

^3- W3 ■ST'x3o§";io<S. ea -^ eJ^g"^ Sir^o^P'^SiBej ,'S),"5^J5'&i TV'S ,s,^ 1^-^-"?? r- SGSo^ w§■5-'^$^&os'5SSo^ 562 5 cSfc^^ eSciSo^S 

nj°»o •?i--^;S^o^» esssos^'^ :^©"^fc)M(S oo 
=J- to 

,i,?So SSoS-N© S^e; «3';57r' sir-a'A -ir^'A^-o §■§ 
g;S»S5 b^'icSSx^^sD Md&i^i cSSbottb ^©^ej 

CO CO 

^cas?o2l3 ?oo;?\©c55iDSj>) sJr»oaS8. e3css>s5.o_2) 

dSboli) * -D'SKr^oooS wSeJ^SooO ecsSi^Ssb 

"^£i;5 "S^S (ijCiSo es5Soi:5B Siy^^-^Ao'^i§ tscisb 
S5^ ScT'Kr' Sj'Ki ^^s5«b1T's5.3ooSoN si^oSS8. 
S&a»\ S)o3MSb WS3a-'J;SSboej ci&oti),So\ Sir n3 
s&ro'A'^ «i>SSo;^^9 otS-ioJSoSo^ JS^N&^^S SoJfe 
So Sj^zs^ ecKorfS^ Jsoso'^^sb ^ET^Xo'li n'd 

(3 ^ eo oo ^ 

"Sotf ^,^r>,SSo &(S-0"^gi §e>o^§o ^§oej§^ 

ts^a §"t^ 5&j^csoo-o tya ^j&r'.ti d-«a-> * "^g", WbJSod^. _s3e 238 Colossians III. S^eT'lb ^c^Sxu^ 3 SoS^JSa?. ;sb,3;T>. eSl.iN|0-£)'^S McXSorf O80O& sr^^a mSx' ■"S^ae «#s _2)0 8b;;Sa. &3 "si 
S;&ci&S3o"Bsr>' c^:5d&iS;-!>. JXf"So (^^^ '^csSo 

er^S'aBeJ^ ^&5oSon' ^^^.tMTp' sSiSuJ^oiy 
o ej o w 

^83 txr E§arf» i ,K5o'5^ "^^3 cSbodo jT'-tS V W(S c35x^^ a. 


a e^: ir;3b 


SwSS SSo^Ng •sr^dtT^ JwOoSJN i)^ woco w oooS5_^]>^ ar'fSoSXn S^-A;Sx &^K,Sr^sSx OP- 


^r°jS SSbsfciS^,?^^ ST" a i,csS!4)§^ 5« fO^ Sr«-I3' 3<S-0 (5^^) -ss^S -^Njlio-OS ^J-'S ^ OO 
8^ S^-^-i^^ aj-°r3s- xr-^Saoj §^55o ScrsS^S 

s3C5-C)Ki&e$T' ^i^^ §^_^ 5&SSc>J¥>^i5 ^8oC3o 

CO oL 

j^ 'Sail ^;ijS(SSiS>»^ e^lSNSdSiS?^ 

c55mo(S 49S^ij3e5^sba;~>. ;g)-s!->^<&. ^-'w^S 

aboSS^S^^ J5 c«b ;3o Son aSdSbsSMlSbSjN ■^S^S'^ixi 

e5x5_j "Sj-^ijsj "^i3o^ res'^ "^s'^ ^g'(& 

iS\S3oo-J5o(§. ,1,^ ^«-°K) S)oSc»S5 i^Soo ob" 
,^^&i^ 'i7x)¥"^o&. 5S38fflN "^^S t3^ 0>t ae>o^2j(ga8. 5S383>, 


cSSxoL^oS. 


5S)83n ■;r'5'c;3bo"B-?3-» ^■a S = O ci5oai3oo"a";3-° &r>5o o8 c&ao ^S.;5s;v^Bi -di)a ^(S^ 73^'^so»^\ ,■53,^^x5 c&kSo J5io ^Kxr- esu&);6 a-^Ct)^ eSo 

— D OJ 

Jw -^eSSpiySG a"^.c5Sx^ cSSxo2fo5. ."^ .Soo-tfoiS O?- 


jSmtt" tg)^a. 1)5.3- Colossians IV. §^&^lc> ^cSSoooSo b" VofJ^SSM. 239 ^ ^ CO rJ 

_2)_2) zs^^iT'xr' siiaoJ^oe)^ •^o§^&^8^ -sj^a 
si's a^^ t)s5 ^d&r ^$»i ^css-.adfo&p' 

^^^^§5 WOM^^^ 55ci;iK5>TV^ S"?^ ^ciSbocS. 

"aisS CT^X)»^ TSa^ijs ■JS^^^^ !^ 35^»20g6 
b" ^5^J3oj. 

S3^C!5^ "SS^ ^"SsSa rfj- §^«5o*>, >^, So 
>{ iSsr^a ^oJJiy zn'^sSiodSi ;5&)-cSo§";6oS. (XS.Q 

Soej^S^(&iSb>, ^^^ 830 Kw^ ^^'^ tSSt'cJ 

csSxrf^j^ SDspso rf*^ rtcn>-0g-s5^»B;ja^Saa\ cojg'^S ^oX&oli^ S)j»So "gScSSb^&ao. 

SMTS^NSi. -S^dSbSsS) «b8o-£i es«ej;3b ^oS 
o xJ ea 

§^tfSoSo>j_ e;^625*S> sr^Q §"?55G3o^ Sj-csS)?5 
sJt'S si-a r'SSsso^ wciSbiS wjjao a^ Xe) 
sr»JSa «i55a Xbao-O •^iS;^oSDoSoT3-°n &. exp'-s-' ob" 

^SbsS)^^ «>eSa oooo^sr* ^^\ ^^o^aoo;3b*\ 
sr°e5 ej'^ajciSb ;3-»8 73o^sSx€5^abSo\ ssa ■tP'oo;^"^ -Kr* ^ ij'^'^ 


^43a ■^oolSoi^SbtoSJsS;;^ ar- 5S-N)JSc32o;5Mejab I Sx-So 5^g cJ&o&i&tt-S'. W^S". 


53'- FIRST EPISTLE TO THE THESSALONIANS. e s^ ^ "s ^ iy tK> "^*45eJ^&'§c55boe;^ ^oh^ ~^)00^^ ^e^^S6co. ;ioSo>| Sto'So g'ejoK) Sottas'. a):&ib ^rfg" E?^ 'Sig'iSM ■Ci&§"oioon' ^-r> o 

S^d(S)8S§^s5oSb>, "^M^So. « ^^^-^??jS» 
dSb^;y^;3bS&^ e ip- csfc e5^ So S> >. (pr^iTiSSb. Ǥ)_ 2S^ "5^J& <t5ocx>"3 ^2;C fas' ^ * d. 

vj (X) en goabv «3ci3orf -Ci'SsJrSocurf -sr-Sey^JSoo-O ■^S)^ 

5&sSe)Sb eJ&SjO^ ^tSo W"r'§'SooSbo-0 sS^Smn 
eogo ^ii&Oo-cSr<'-C5bftJ§o3o>. ar>iio S^S^Sm 

3\ •^T'Oo eP"So S»s6oSb ?68o-0 "§£lcsSi^^ 
oL — i — » 

o 
^Qhys^ ,^sS3s3<S w»5$r';is&) si^oS ^cr'er» 

c^oi&g'o'tj "^jSia ^"1^ 25^e;J riSioSa) gjej 3 

^■r'JS&a ^^^;^c>e)So "S^SSj sir- S-°^J^ciS6SM 
i&)elcn:r«_N :& ^oo^ii^o^ S>T=03 ^d8R c5&rf_^ >{ 
■^SxiS»2.'^'^ ^^;5^ei:Sb^ sr&S^Xi'^^. SJo ib'o I. Thessalonians 111. o "^^^«5^fci^ 3 ^6^Sixi. 241 swab sScrSo ^hJ(S5x'^o&7S "^^X) Sw^P'els-^Si) 
dSiS'o"^ l6^j-Kr»£;a5er°Tr° ^Scr" , 'Slc3Sr'^&v;3JN 

•i53 ^^ SxtSo ■^^S »05j-eS^;&i ^riSo-O 

OO ■S^&J5o^ Tjr'cS!(p"3 c55bo^3-^ So. ft5>4jo»"S Srf 
0_2)"^$Si gH;S SQtv" S^pOo s5(g'^ §^55S '5)8' 

o3 ^iS^oao-2)^9s5b3 t^rSi "§sxi«oSb. "s^a^ 

"gj^ "^^3 •sn'5'gSu-A- woA^8o-OS8 Ki&r 

oV s3fio?3o7T^Sx>. ^et'A'oTd i6''ip\r'J5Soe7^'0^ 
JXpSo cSSbo-o^esoeJ^ <^)^ ^?So cS5bo&;6>, 
■^5g)S :fSocjfcsooej,3ci wSo-SJao"^ ^r""^ ©8 ^oo 

Oe_ c5&3sr^f6. sp'So (S^i -tr'^^vHo cSoej^-o 

— ° <^ — t! 

^r'8 Str-ai rf^So. 

*oo§o Sxp SMe^S&o-O "de6 ^ci&^3S =CT'er' §^8 

oj-j57V° ^dSSjK ^(§©©0 KSbS" "^sSm W^Stt' 
■^?X);5"^ "^sfo "S)g'^ "Boi&) 55J^C5o JXp ^»ai 

^ CO o 

or- V^^'Sa^ OM-^OMO-CSir'oiSao «5cx»"^ ^er 3 ^S^.iSjo. 
"r°2oS exes' ss. ■Sgr'o-rf ■^;ioe3b;5 w"f "SeJ^ o 

^2(i^ ©"Soo'^cJ&So ■S3oa©SDo. e3 .S'.SSo 
e;5o i&;6aij »d5jaao-rfw^©55i» SXpaSSo^i ^jSo 

»6 ■^a-^SSb. eer««o;i ^Sf^rfa. tea aj» 

•if§r°o-^ "^§'s^a»rf^i;j& l^^§oe&) S)oJS»Sb 
l^^o-Ciiib^o s3or> (^c3Sr»-S3aM '^jg' "^^ E5e?J 
"^ ^,g^-3o- te>0 SW- £i¥-^-i5ai5SSb ^3-».0g- 

"ScJ&a axi^)~pi& Sir- ^coJSi&o-O siy S^Si 
»J o o 

?68o-0»>, "^sSm S)o3«Sb ■CJr'-C&ioSo ^£r»A^ 
«£J-'^ Sto'SoSb>, Si)3ooSSb •SJ-'CiiSogo SS^I),o-0 

D Q 

CO a — 

§"0^ oc»"^^iSo Sto'So i^^^ cSSioti §)t5X5(S 
eo — D ci 

^joJ&S'o M "^^ Sw Sio^SojS) vSr^-CSj^j 00 
rsE-sSM '^c53bo&555i3b^ as "■C, efc.oo «5i§C^§' ;.n _a>J'o 242 I. Thessalonians IV, V. O "^^;)e5^^"l V, >j ^gi^JSco. ■^SMSfo^ Sty Sal^v ^v^^ fcSen-lf S^riT:) 
t5o§^&?3!5-.-5^"S'So-o wa sScp JSe) l^r"s5-v 

CO Q — Ol 

SosSxiSSb "^&§^» .^,^"3^ ^^ wCo-^ 2»a 
'3 J!5o§'s5bSSo^ ^oJ^sS'SsS) ®joJ&§'o'^ "^iiu sSooCSio "S&x ^^^ SXrgo ■^i^Stt-ey|j;6 ^iT'gSM ^ &Scs6»^S SSlcsSi'So •ST'OcSDab.o 


^ "^ ii\?Sci ■sr» >. 5^. "^ssb 00 "^as-W(S cJSwTT'Neo. wa^^-7^»g' iin'^S^ 
»csS> eo«5i3«r^ ^;6a :iS^3^vn>iS83eJoK8 SoJS 

0-3 S^8o-:5 s5'S;SS)Sn S>ySo "3«^43 ;r»8 ^d2»o 
"e^Soo'S §^J5g3 SwSo ar'oefo'S c55boo(S "^5&> 

Q — 

aj°So &5|^l)o-arf ^^-g^S^ Sj' i65-s^8'o;&) cSSxioSo W6§53J^ s'B^aSh arSo 2X>a ^^^ 

s^ooo ©8A "^^^SS ^;6sSx> ;SS)oSba»"S M 

— ^ eo 

■SP=8S'o'^ J$»oCi>"7V "3^S» aooJ&S'o^ ,'53, Oe- 

co x-^ 

^^3c»e;er^ ^S §^o-c3b^«a&>J53;fe>. -^ 
^^ eo en ^^ 

"^relo «eS6o-a'o<S. ^DO?fc§'o'^ ^r°J6 SjtSi)5&)^>L S f5\ csfe Sm s3o>, 3 

8i -rSo^So-cSoSb Ksfog" -ST^JJO el&^o-CSbr°rf '^Oo. 
WOW'S 73"'?j^\r»J5«Ser'a^ « asSrfoo (S^oX si's iS" 

S^r>!5oK8oSoN CO Ot CO <^qL 

5S.i;iS5bo tP',©, ■SP'SSKSfc^ -fog's sr'6JS»i3o\ "s^a^. 


cxxieJftoej fe"S 3(a,o-tf§' 'Sa^So^'iiS, Sa^sSxtTV ^oJl35'3»J aooJ&S'o'^ »,a,o^»!^5o "!r°^1 »,^o 2 


_9te'_s I. Thessalonians V. o ~^7o^fS^h"§ >J s5S^_^s5bj. 243 F- 5osS33(g-sr» »,^o-£)73-« Mci&;65^ So-"-cr° ^g" o3 ;r°8a ,"^ ,^5^ Soij^l) S™s3N|7r' ^JO-CSotiSo 

o'd* WOOD'S 75^Sr'\J'J5aoer'tr° ^jSu SCwS 

zS^^o^a ^;i)o"to— e^sSjSao-TT' S5(S^ ZP- 
el KoS ^53\0(S. 5ooH;S 55brfi&\Xej -sr^aa 

(pa) <J 

"^!5oSd-rfo<S. i3e)ln>s5be)5S ^e5 cxx)»^0(S. "^^c&iSi\ Wo2S8 SoJJeiJfcRSjN s5bo-Oz3-»a ^sej o5^(^^Sb\ "3oW(So-t5o^. ^3e)■s5_J&Sb^ r^o Oe_- ^>:>(^'SX^ ,-ir^,^;6 '^csBooiS. Oo- W^J3 cS3c>o£& ^^e5«?^ «>«oS)tf-£5oiS Soodfe or" 
§'0'^ 0x8 ,i,?5o ^^cSS>o£& S)osS»S3 «o8o-0 
eo Q— «. — ^ a) 

Son ^Oili^o-£) c55xi§'"5ioSj wX) ^o34oo(S. i's5|Q _3_3 
^P'Wg-i&Tr' o38^JS?5So-v3JSb TVS'. sfcSSN 

— i 

£5 £53 er^ tj^ rfcp- r'tfSo ^^^ o-tfo^. ■^^'=SJ-«a-'^5 _2>e_ 

&sj^s So. 

5i);5 ^^^^rf ^r5o ^i^^ §"^'^5 arSo ^^ -ao" * ■^s', ■^g'ai •^g'a^ 2r'§io-£). t 


_3b'3 SECOND EPISTLE TO THE TIIESSALONIANS. « S^ X) "S ^ ^ ex> sSxASi — 

ro^ Syr S^^tSSm Siol^fe w?)B5_>a s5^o tiTy^'&^Ko 55bSp'5&Soo-OS> ?^ TT"? •^5 ^Jrv» JS So en> Tr° l?lrf ^^■5^^5S^D ^3O^^&S0>, JW »S)0^JS03 "^^OS 

v^ Sjj mr«^i=- §^i5gosSb^ a^^-i6;S» r°J$go;3o^ "^5S» 

«bco0 ^00-rfa^ X)S)ol^&! 000a "^^ffl -KT^C 
a- dSb"Sorf Qi)i\§3 iS\'is?o&'So <3Sx^^&. cSoer» 

«-g-^^5&Sbo-0 wH^2r=^yer* (^gocSjp^c&ij 


.^oS»»^ M ^sS]"^ TT«cd&> SiSii^Sb ^o<AJ53?3o. s5b8»^ on 
SjoSw SOoeS^ 55o;S o^^ axr» S)e>c^^ 
S)o;S»Sb Sxo^^boejS ^30-0 S&o-Oe55$aooS»5'L o_s 
^© Scr'7T'Oer^-ri;6s5oSj>, »^^^ ,J^cSSi;3bSo>. 

tJ CO oJ 

^llr»Si> §'e>oAoJ5ii. 

a— O — i cna- co<i— 

Q — Oi. i cO 

^3S>& ^oaeo-0 "^^a si'oss^fs^ "S^giS) 

^■3 §3-6o^O(S "eJ''^ "S^Jlrfa «ls{>>|_ e7<oa«S 

^"St' S5-°»rj8oo5SS S>j»25 5l5So>. IF'^ ''?r»-£)\o 
■CS5§*"'So"Sicn> M 73-»§';5 55rfcr'{So(&) 2Joxe»o3(&4o 
cJ&Sb^ g'DH'S^ -TV'S («3 S^JSm tt^jSd.) no 4o§o.*^ S§'^g)0^'^3-°KoS8 c&oCSosSo> ;5or> tct- 5fcn> ^o^^» St'SS s^s3S';&, ■gn"'. "S-'uS 


Ms^aSogsS)"^ S&sSis-sSm cxo'eSjjaSj «So?<b& ^ 9 _»)VV II. Thessalonians III. _9 -^^^eS^fc"^ 3 ^^£sio. 245 VO* CO '^ »i. ~ -^ 


" TS~ 

4o§5 ■iiSgaij;* r"<T-Og-rf ^^sSbSo WoAreo-tf 
no '§&>. qoeSssSo -iSefesJuiSc) ^isftg" WKr^cdSS 

9 —.1 

o3 WOOD'S ^^'i^^;ii} /^ ,SMo-tf20<Srf :f3'^r»a-° 

— ,! 9 CO oL o 

S5S»4o;SoS)SiN tfi^£9 §"dgo ^^iSo wa^o-O CO OJ e) s[i- 

o CO -tJ 

^^ cr)a_ VL_o coo — 

oz ^rf "S^i&sn sxp &^-ve5ci&^e)So "ss&a 

3 55^5^51)0. 
XiSo"?© sSjSp-sSj si^o"^ ("DSo^^lSi^ "^Sjj 

V a?Jx38-0 l5&)Soo-0 -5^-^afosS). 5&8Sh ^5S» 

CD =*■ ^8b;5»a>, ^^^^ csBootfo S)oss»sb ;<o8o-e3 •a^»sa ?Js5boefo'Sr^sX«. WOOD'S /S5,^^ "^qgS.'^.rfj y^. 


S&83-, tS "^JXT" J5 So er» 'O' i§^S:^s6o sli SS Si;^ ^^'^^rf ^^ i^5J "^^^ OrSo 

SM-7r> e;xStfsS» e^r "&^ Sxr^ So^X) 
JweS^Rfc^ ^!5^ 'ST'tiSoo'^ §"KSo (^dSr« 

sA to oL v_-^ 

8o^ §"J$go sS3S&>s& "&)at» SSb-CSJNTT' «NbX30o 

-^ — CO 

^cs&r «8o« ^S§ ir^ox) W^g^S&Sv-TT' f5^^ 
^o253o Sj^eV^ $-;t'^?5S ^o4a»73^^ Sco. eiao o_3 

vS 'iT^'T' Soi er" zr° cj5boS'S» o3 


coo — O — ^ 

COD'S wSsi «o^e& "^S «i|lc&i giXiXj"^ r'SSo 

o we^Si exiS ^?5^o<§. •iSsScr'Tjyrf /s5,^^ Oa_ 

•^iSj'T^T'rf^ OM-CSo\SSb TVS'. |^^5g JXT" 

«5o258i 5^5 cJSxoc&iRfe -TVS'. 

■CSJ-°(^0(§. S)a^9 $)e|tf55bocS)SSo>, TT' ?<oao^ 

sSbrf 1^^ oa- csSoD^a &5e;^Xo ^or°i^7T'_5S&. cSSboo&Sb TVS'. 


■f "^g*, "^exi. FIRST EPISTLE TO TIMOTHY- & '^ To 13 r6 tr SM ©"Sod"^c55do^ ^oh^ ^00 ^d3 ^z$^^6oo Q — \^._D CO oL et ex 

r'oSai ^3^ao oooe^Jj 25^J^ ^csao ^2S3»^ 

>i ■^d^S^Srf ^^-g-^tJaoo (^!35cb;Su.) WOW'S e« 

oO a — 

fio-'^Tr' XScjoSSjSdS^ ^t^JS^tt' ^X^Sno-rfg' 
J-- ^^ -ioixtio 4iy) ©8K8. Wcx3o?$^\BS»>. 

oo- sSj Xft) rSo'sP'eJg- nS^^^rf esSSsijo&ejSosSn. 
no ea"^cJ5c>3«§oiSin, ■^lr'Soe)56sSi)\ ■^■^e)go;*>l 

53£)SosS^^ :5cr° eiN Sr»oe5 Sow 53 abs Si5^oef55£)56 ll8"&^y'J5a;)So>j_Sr'OTS5oa^Sb2^sS ;5;S)>^ "^^eS^ 
Aj^SN g'\e52?'c:J'a cJ5boTT»-, ,30. Wom"^ "SSS 

55d§^;S>SS)^ We^e^rsSMTT" S^So^SSb. -^^ OM 

-5-'E5s3i3;55o S^X'S'^.^a^^ cJ5bo;5^S. tT'd 
er^ ^SSj "^ooKiS .^r°(^2 c55cow-"^?3b. eoM"3 Oe- 

aSbe^'^ XT'zs'So wrfTV W(S\c3fedSosS5^ W£S^ 02 
a§ ^rfsSjjsSn 5S5l!r«s3bc35b3i3b\ dS^oX cJ&X 

CO cp 

cx)j-» aScp'MiSb K>5S «^■55^j?^&)■K^'^sSb. (qoCiiSo) Of- -flb-E 1. Timothy II, III. O ©"SM"^d5» _5), 3 ^6^iSx,. 247 _2)0 ciSb"2» "3r=2^ ^3^5"e3 SSo-Orf i^^Q. Tr'd^ 
l)8o dScT'lKO'^^ 5g)oefci4o§o Sli.o-rf.w'^ SSXigj&i 

— o. oL o oL <" (p — o d^ ,^ O i_D oO — D . 

\^ ^^ en —4 no IT''^ Wejo^8o-C&§"^;5'Ss5b. <:y sSxir> ^o& ^^ S)"^csS>«l5^ '^eii;;j§"^^'gsfc. 
n_3 wool's jS^^o-cfoioJ^-KT' ^e&^3 Syy^ w^^^ 

oL a*. —^ Oj oL OJ (7) — D OJ oJ {p lvs s»u^cct^&(&&\ w8^ ^ei* sJr6ij-'2f» T3^i&(Si'^ d^T3-°"=fMS\ "^S ^r°dk>2^^ 
<3Sxo& s5"Ssfo. ;S38S>. ^rts- ScfKiCel^^ b* 

CO ■ Q — 

■iSocjSa^So ^er»Xb 23^,?^$ '^dSo Xe)(&. 

<3Sxo5j So-oJ^Jii. 5&8S\ ■^eT'iSbSMS'? So g 
iSeT^SfoSSoN ^8e5^SSbSSb>^ SSa^Sio"^ »S3o5|^ 

^53-»8;So 5&0-S) ■^iSIcsSb s5^oasS^r»"5 c5&o^ 

Q— CO ^O ° 

S"e3Sb. a ^^'F-'JJiSxi ^8=a^SSoTO sJj'Sx:^^ cr- 
aves s5-».iCe)oSo>i TT°er° oSbJSQ-^TT"'^ SSexiScn 

cJSoDoJs ^"SSo. 5i)8S\ ■5X»8S5Sb>. "SdoJS^ a§ OO 
eSjSxs ^oJSa^. «w^?6 ^fJoTO oScpi^og^ oo 

oL _^ a_ a— oL 

55"Sao. ■558^C3^b5oe>o '^r'^g'j^ ^SgKej 0_s 

o — OO oL cO Q — 

"'"oL ^^^''^ ^■^sn'2. cJ5o=o2^s6'S?5b. cSdoJ& o3 
ro^ a8=ur';Jg'eS5s&i «r'Tr> «8?lo-0;6 sp'SS 
s^^5o S&o-O §)S3Sn lA/^ ^?3o ci&o.£&s?N 

^TT"> Sfo ftScxxi"^ "^Sb Mw^iScSco ^"^ KicSi. o>f sb'g 248 I. Timothy IV, V. o 8-S>o"^c33bo b', >J SSJJ^SSoo. S'S'Sj-o «8 ^ag c&a'^ §^656 bJSs fc& sScPio dS>oJS),3o^ SSfcJ csXiosSoSo^ rl)ySb ciEbo &^^sk>o!& »^w"SSo. s5oSr'5S5«r^S Scie5w'3f&. 
— ■! — « 

b" s5;55;3oo. 

b" :5j';5:5'SS» "3Si^&-° ^ojSjSo. aDo£5bg'o^ 
;5o^ '^$3^^'="'^ °^§J'**A **^ S58^JJS3;5-rfW(g cjSx^ a. 

MSblSSoOS «o2S^(;S^co§j^cJ5b3So^ Sg-^^S» 

eSs-o-S "^a^J »£»^^ fcSo 1)"^ w^c&o-c3b§^ 

J&ioo^ ,a,Sj-»«;S'3o cJ5bD.^>iS W03o"S "^550S§ 
eo **.-^ Q — ot. • .n 

ocu-i3>|{3 j§Sj»3S& «o8o■0^^^^ TT^zS^^ TS-°S 
Xb8o-a3i sj'Xe^i&i g'SR (SSx^>,o&il6 wa 

no ■5r°5's&u — ^ooS&g'o^ !S->!Sj^^volS&i^\ S"f 

^^0 c&oeSD »§>S;^«( ^0-0 dSoD-XT'Nax) J^Sb^ 
OM0S& SSx^Sjo j^c5&p'-j5?ji&>sSt' WsSsSip^S 

OO 1)433 M?"l)o-0 2S^ao-C3bs&. b (S^^;i 
o_9 si»& ^D^aas^ ^^lj.o-c5X)^^So;S». wom"^ dSboJ5cia.i^ S^^Q^ejJo Sfe-CSbNTf 5g)0(&5oci. 
^So ^^aSooe^.-iw tfiS^^to cS£>oe&?5o> 2X>S> n3 

■^SOjiD C&oJSdSo^ zT^^O-CSofeo lSfeoJ&*> XT' Tf 

AoSo-0 ee)(ll,oacB ^cJSbsSJS.-). fc fts^Sxa Wo OX 
JiSSa^ St?^"^ »3og3» blS oSboCii ^^-^-i 
6ox5 biSeT^ ^_dirv ^ock>^. SSn Ao6o Oe_ 

'^% k^ »So>.55bN fe rfj'ij S"^ ■5r°8a»\ 

S5\?&iX) Xao-rfg" eSo^S,6"SSbs5b^ cS^sSS^i O 
oi. — ^ oL el(f> — o, CO 

^■ShjisSM. SkScbtv J);^^"S cJ5coo3 S^jJsSeJSb 3 
ocooJ3"sr°8 ?5&csc)'Sj iJi Tr» S!j&iT3o4od5bsSo\ 

"S^S ^>ei>4o sS^o■£a^^ oijSv'^sSa^^ c5& 

"^^3 dEboJ& R)§l)to-0 "^"&§^sS)4je) dSootfcsSoN 
.■^, ?5;6w (SSboJ&Sb 3^ a-sr^'o^.l?,^ X)ej5'J^Tr° _C Q Q oL 

WomS c^^^tt" :ifjic35J»e)SoS)\ 0"f55,5SJ5-7v o" 

S^^^ ^SoSpSi ^!5s^ ^o-O ^cs5ie>s6o oo 
^S ^8^J&e) ■^«aooe>o 5"^;^ 'sr"J?^(Srf ;r«8i 

SSk>. ©om"S cSsS^eS sScsfi)^^ Kv Sd^SoSb oo _sVa- I. Timothy VI. O ©"Sxi"^ cSSoo £_ ^S^Sixi. 249 Q — OJ CO 

o — °, c" 

W Q — CO CKJ 

^r-ascweS ^t^ssw ^o-rf§' st'^ l)8i i5;5-6<3:<>sSb 
^dtSS SI?;*. 

?Sb^| 2S^^otS34o cJ!S)0J&s$n f^.rS&T'li'ii'^ ■5r»S& 

91 2X1^ '£asb e5S>SiX)n ^S3a '53Ss^a&> 55?S 

Of- a2j8S Sm?6{jo -^c&jsx) sS)o"f37^ tpS ^s5§5 

SS^efSioTV' (S^isjS^Sra 5iioA§'8o-;:^ ^e5o. 

-SO E|e5«3ex) ^cSSb^"^ §^f5S -^sSjSb '^"^rr^6S 

«5^§^ ^cS5i§' bSS Z^^ B513S3 ^^S 

-5)3 SjrSo S^ Jip^aiD sF'KI'' fe §'(&^ §"« 

ex)^S TT'CcSS)^ &^s-So S$»oJ54o tf2&)^^S3. 
-SX S&8 §"o&'83 'SoK>&^li\p. « ^•5-»E5"& §^oJS8 S&o-O (^d&ooSSb^ «&rf^D. ci&K;5cr'SSioo iSSSaji qSo^SJsffSo -^i &) ,ej3 Soo 
•CJSB.^b. 55b8»^ a^&igrf cSoissSb'SSbex) _2) 
XeJ-syOo •ST'SS f5"'Jj^*3-»eS0oex!A'rT' «5Si ^r°83 

a'SSb. cSooJ&g'o'^ OM-° ^^"g-'SJaio 'iPo"^ 

Soe5'5tt' siirf ,^,^^'S^ ^s5o ,i,J3o^»3 
S"^ Ifi^'/S sr'g'cs5>»ej5SbSa>, ^.^^l^ WSSb«oc9 

-0"i «3csSirf «5;5-og'ao-0 ^3o3j_ ^3«SK§' b^ . 

'^"^si 5r°e^^S c53«7r°\£&. sr»Bs5e) es&r»ci3i 
cSSxxSn ffiKSlsSMSSn iSj-'S5,£-3£>oSr\ j5b?5Sc'5SJ^rf 
5S»e>oSbN 5i>rf?5o\ ^S^zj<S fSe^Qlj^SSbl? "555 X 

feS'lSsyeS iSo-'fJaooTT' ^od&JSM. &cxk'§ to a- 
c35bo;S>, a. ^ej^Xo"^ sfcrfaoo oocn. er^5'sS» 8 

oC . — o. <^ — CO ej — o 

"^5' JS3^3^^ejey^;So;S>\ a(&ji}«o. S)a siiisb no ' D O — 

e)§^ «Sj5jd,* ■eF'"& ^^-CSir'SS. WDM'S 
SJaoN ■^SJg'SjDSb.*^ ■So20iSo-&ax!. ^^R 0_2> 

aefc 2§;5^S) ^i^ooS^aoSjj. zr°S)''J_ i6$ 

"^X)^§"S$)4o ■^x5j§^o43s. tSSSj^^ssm^ S^o o3 
^Si) "^^S) a:)^5DioSbSo^ J^oSI)«r«Sb SmJS 
^0-0 ■^S_2.§"s!bfc)SS ^;S^g3o-S^rf ^;3oJ ^ 32 ^b"? 250 I. Timothy VI. O ©'^Do'^dSx. S_ ^6^SSx>. ZSSSSmTVSoSc^ ^1 ^^%^^ "SewKbtf^ 3;3-»Si^ cJSboTT^c&i. eSciSi^SJ 

SbaSoy «o3ooSb> ^Oi&SbTr'g'. e3'&^. 
o2 e!^<iB fists' s^oJSj f^;5rfo&g^^ :syeso XCg otSio^ TT'S (:;S73-»S>55l^ cssooJSj .'oS.SJi.w ^o-tfSC 
&a ^r>«3"^ \ • (35boo<S cssj-ffi-'?^ 5§:5sS» ^iso 
&o-c3osXs3. ^ 


9 •■^g", e"8T»grfg ^a^sr-SMW^^. ^>to SECOND EPISTLE TO TIMOTHY. e> S^ ^ 13 SS ^ ex) ©■^co"^d;5oo^ ^o^f^ T)0^^ ^_^5'S5bo, ■iSs5j'Tp'SS55»ex> g'exi?63b IT'S', 

rfo ccSotA SJSoA ^er^i^o er°^S'sS» '3^§^o 

§oe) §©-7V» "^Do^ "^sgjS A3^8^ ■i^So §S)55 

Sji- olco Sf- 

fe «955Cer^;3bS-\ SoS"i w^ I) sJ£)er^Sb^^\ 

oJ oL CO oL 

3 5\ OM o i5b §*^ o to TT' ^ ;3o . 

jSj^So §J3^ ,^!S)cJ5boSb^ ?3^i555^J?c33baSb^ 

Xw cSSyel^ -7r>» &8S55;5sSb Xej d5T'?5So cx» 
—i —i 

sSJssSi «o8o-£)^73- escssorf 2^2"^ '^''^^ '^^° 


cSS»ef;SbSb-< 


■Sex)?<oey^i «abe)55 ^^S'Bo^ ■sr'<^7>^!&i!S'^ ftsisJr°^oo7v 
S3,3a^ 2S^^SoJS7r»»bS3\ Scii5oS)oo-^W(SSS. « 0_S 

ro'tj ^Sb rf3o;S :sr»a S3«3?<bJ&Si). 568SK 
&5cS3b;6 -T'-^SJ Kai^a rfsSȤ"oto?T^Sb. 

CO oJ<|> O Cp °— 

^:>^er* S^So^ a83o^5S-5J 55e) hSi> ft9«\?\o-c5 ob" 

Q — i ^^ 

W^ ^T'ei hQfy* ^TT'^CJb. Zj^SiS^rSi omo Os_ 
e^8 <3S:ioJ& 1^^^ ^^^ ^fSoSb TT'g' ^30 
JSig"©^ easjrf e^g" a-0^S03ba»e» ■ST' csfiw 

CO C J 

g\^) d^oJfeioSo 1^^^ «d6rf <SS>oJ& JJcsS) 
^^Si> -TV?". 53b8»^ eScsSbrf oi'^&iey^ ^3oeJ 
«8-c5tfo '^^'Sj^wa ^)5o sSbS^y7r''§ex)^Sc>. _3MO 252 II. Timothy II, III. _9 S'Sco'^cSSco _9, 3 SoJj^Sio. 


_3 ^?<^;5oo. k^ ^? e^-i ^mSS S&c-O tr»wo56sr'3 >{ sii83N| ^ "ajB^TCr» S^u^"Sio^^i& ■KT'g 

csS)0£fcsSn ^^^^ k& "OSS cxo-c&^sSb. 
iT- zylliSb lioW^^AoS) ■^)&^ ^cSd ,i,?M 

no §^o4jo7r«> Si. -^ sSr'tD rfs5belH;6a ^JSo'^ — 
«cs£i;isS) ceaKi)?<;5jo^ ecsS'SJ ;&;6ejsso /ft-^eN 

O^ S"^ s->8!0 '^So^ko'i TT'S a3::>9 ^3iS5^ 

^nJifT'S ■jpt'TT'CSsSm ■^(SS ^SJa IjJSo 23^X5 
<o a s^ 

§'iSv5^S> or°8i /^^a§ ^Dj&is t^-'iM^CSosSb. 
OS. 2r'^K|«^'s3J&i333. «5a»3 4je)S5 JSJ^fiJ&TT' ^o&^. ^jocSjg'o^ eS?S5o §'D?\;5 ^r°8i0 ^jBj«oS!"^ax)^ s5b8S)^ — 

er^ "3oS woTvbacoe; -^i^oo ;ip^^"& Tvg' 
cj5oSeS5oS)N §"X^^ ^rftr^^g^sS)^ «5^& K/Sbg" _30 

afcisSj. Woxi"^ fei§ c3^s5^-tfNe)Sc) SiS-0 ^3 -9-2) 
,lf s5-°\45c)Bo3J3;3bo-£) ^^'^^SSb Kr°-Sis- (^^ 
^s-o'^ ^r»8§^ S^zs' fcS »^^t3 (^56 

eo 

CO ^-^€0 

^Si> ftsocu'^ Wo£S9 ^jJlej g-°o8b&S-A sS^^o 

8o^ •sp'Si ■^S^S'^TT' ^^'^So^sp'Sfo^ci 
d5booc^^"3s5o ^jo&S'o^ TSeJss&Sb ?3^7r' 
"SooSoi^^ §^Jj5o ■^^ifci "l)?"^?" ^ei ^{6 
Sos5^\ o»-i&N"^"3cP' «Ji^^&) ■ST'io WeJS) oxjSS, 

3 J32i£j5b0. ^8»N Wo iSga;? rfsSJooer^ g'gS •T'eiJ&ex) o lin ?5SSiO(&;e)So ft9S"^cJ5c»e)oSio>, g'^l^««J 
zy^ !&b ^iSi^'^ ^Ir'SeSSo Ti-'?6Jfee6 | (S^^S^exiSiN esSbSSexiiS)^ §j5-°^ol^sr'e6»j^ V 252 II. Timothy II, III. _3 QSoo-^OSm _3, 3 ^^^Six>. -3 -^ri^^x,. iK» cSo^ dSio 6J ■" --; e^: 

^ s5"S g'sls&)e)sy^ ■^oo^-CS3\§"sSb;S». TT^jrao 

a~ zyb^Sb fSo'?F';ii&ij5bo-Ci ^)S:5 ^&) ,1,^ 
no S|oi&:6ej ^J^^5-rfw(Srf zfeSsfo^ ^§'^55^^ 

Q 

eSdSbliao ^DaSXS&o^ eciS-i^S sSD;6e)SSb «j-8\ 

(S?S sSJ-^^Si ^T^e^ oi)«3X;i;i "Silo. 

^^li-a^O .T'-TT'CeSaij ^ciSb jSSs I)43» sf-x3 

0>f^^» ^^Ciitj S355o^ S"^ ^§l(.8bS7r'SbSos 

S^f^o'^ ^a?r»aTV°S)So^ W«o^53\§"sSb4oSo 

4je)5o £Sr'8jSxi7r> ^o&Sjd. SaotSaS'o'fi 
zy^ 5$5§ ®og5^^;j ^ln.;6eJSo •^«oi&«3 SrfSo S'8?\;5 ^5-°8a ^3»S?<oS^as)\ s3b8S\ — 
^7S^&^^ ^?^^ ?j5o^lr»;6el565fc^ ftS^Sb KSb§' _3n abai ^^Sx«2S;5~Sd ^i 75 er i-^S JS»rf5oab ^;i ^^ 55-°^i5d8babo;5bo-0 ^^'^^^iSb ;6-"-ffls- ^^^ 
^s-o"^ ^r»8§^ ^■cj' fc© ^^<S^ ^^55b 

5^ab Wom"^ S5oeS8 ^jJSo ^^oSb&>sSb^ zS^^o 

8o^ TT'Si ■^©^g'jtoTv ^^'SSo^sr'&^A 
d5booi^^'S;3b ^joi&S'o'^ •jSeJesSboSb zT'TV 
"STOSSoi"^ r°!5go ■^^c&i ■^g'"^§' ;p>eS sSj'So 
s5b^?SD\ c»5-C&\"^'St° e5^_^(& ■53-»0o WefS obSS, 

sfeMi^arf l)F'-asMg'[j_ ^8ey^ssbo-a e^Sj^o-cso 
3 o52i£;5bo. 

5&SbJ¥>S«» -^^Jj^cSfoosxiiSbN e^-iT'"^(S^ooSb\ 
So^sSMer»"^-sT-'e65Sb\ X8^J&e»Sb>, «j^sS>5oex) 
Sb^ gSJSo(ifo,e)S ft9a'^c35c»£)0Sb\ §'Nl^«eJ 
■^S)^7'3of3b> Wi3J)^^3,ex)Sb\ o5-»e5\W?jS7'elbex) 3 

^&jcS&xstxi;S,-\\ ,^-^eaex!Sb>L ■^K^'^CslSoexicSbN 
,S^5S^ex)SbN esgbaSexiSb^ ^EJ^^^^jOl^wJioSb^ V _3H-2> SECOND EPISTLE TO TIMOTHY. e S^ ^ "S KS 5^ ex) e3"SOO"fc5^^ ^O^f^ '^O^^ ^^^^00. tfo cSfioiSb SSON ^v^K> 23-°^5'sS» ^?5oS"o 
gosj §©-7^ "^So^ "^$3 ^^^ ■''^^ ^^^ 

Sji- aim ^ 

fe «5;5Cey^;3bS-^\ sdS"! w"^ I) «58er*sb.5c>\ 

55orfgo ?'i^^ V^.!5ocJ5boSb>| 75^'^2S^$cSS»SSbN 

-i —i 

!&;& «o8o-0^w e5cSS>;5 2^2^s5 ;i5Si^ X)8o rfej wa sSbSo'^ .1 ,:5o ^S5a cs6oJSb ;&;5S3 c»D!5^w"SSb. 

»),*>l_ 2S^^So2g-7r»S)So>, Sci5bS)o>o-rfw^©a. « 0_s 
So'io •^Sb ^3o;S ^j-a a3i6?62&55b. ^d^^ ai»ej ^tfSS T^r'fSb&j. ^p-sSo asrf 755<i °^^S 

Q — ij CO *** 

•^ CO 

Sct'S cSSSoJSj 1^^^ 5"^^ ^?So»b -TT'g' a^o 
liko b&s- -KT" «o'^?';& «b8o-£i f)?^'SS^^ 

CO C J 

^^»b Tyg". SS)8»>|_ «(SSbsS oi^^«y^ ^305$ 
^8-rfJJ(J ^"^"go^wa ^)So s5b§^r'Tv'3exiS»sS). _3>iO II. Timothy IV. _2) ©"Soo-^cXSaa ^ s5Jjgs5bo. 253 §J3 S:i5j5e-o^ ^yCo^A cJ&oJSiOo. eto 
2 ;$(SI)0-c5wiS a^o^^&jSoN '^J6^§^oi3x° :fiefc 

. — ° 1 CO -uJ 63 

cjBoo^^«S^ •5j-°eo "ST""f S3 ^er'^o Soei)-D-'(§ 

9 
lr»rf«J ^er»S^ &5er-l^ baSO^ Wo«8§ "Siu 

^■^§'5SBSb;5b>. S3^"_£^^Sc)S5i^ S>^s-5^oe5iS» ^er»B Sr°o:s5ex!SS)-. ,§\s5be>3Sb\ §'®1?"5>T' no ■53-°i3X)a>| «5S>^8o-0 c33bo-xr°>. ^. "^Sb ^ 

o_2) ;5S>>, 5SI)^o^:3b. ,«a»'S ij;^ ^Sm d5D0J& 

exJSfo^ j5o-i5Sooo;3o>j ■3cn'';5^ao;$j-» ^io-°75^?5%i 

r»f «5a3\ ^^ 1^)^ csfeoJ5b;S>| S's^^ii'^Eoo 

TSeT'i fSSBoo §"{5§o ;^?5sSu7V° S)SJ?3<S c53ooo& (S\5fc35bos»\ fcS03bS5 Tr°KC^SSbN -c^i-^OS&i "^^ 
■S3;S3cSS>5S3o£S3S)^ W:55S)cS5oSSDoJ5bSa>, ^^c3&^73 -S 

nS^«^s5 25^?;>5oejSb cSsSo §^!5g5 ^«o^^§"3 . 
©SA "3"! -s^ejj&j :5-C5b\Sb. 

CO -iJ 

Ho-CSoJ&i. ^DoJ&S'o'&o "^SSb ocott_«c&) w8^o a_ 
S)o^sSc). 5i)o-a ^Tr"fc)&3 "S?5"^8\S». •jt' 2 

©3. sirapestD 75- r'tfso fe© i§^abo ^o-cJ j- 

■a& c55bD;^S. fe© Xw ■i3-gc5Sr'^x3©^rf 

i?U & as5sS>oC5.T cco-C5a\sfo. 

77- S»ai gJfSTV ;6-vJy^ioSo 2f-,K^e5^&sSM r- 

XeJSd5jSo;3o^ &efc J5«©ci!S>5oS)>, "S? 8. exp> OO 

oL — ^ cat c^> 

■5^ sSir'.eSiSbo TCP' S»Si ^)'!T^\i&:>. sScrOii 
^^-^^ o ^^ ol tr~ 

W«5S "3o(b'3fco§^3 SsSx,. efcspSoSb oi't)^55 o_s 
53ol3©3. 1),$ sS'^feoSjJk) ^ab ^§^csfcer^ o3 

&&§^S ■D^sS'SSo. eii"S§\o,^^ w^ g'o-rfS ob* 
3-°&i •;t«§5 ^cj^en- ii&i '^'assb. WsSs ^S,cSS) 

ftSeJi^ sScr" sSriowKi Soi^l) S36^^o^So X&^ 0>t 
fe^Sn «55a K)8o-0 23-^5Jx3dfoJ5jo. "kp' Oe. _2)M3 254 II. Timothy IV. _5) ©"SaD^cSSJo b" s5S^55oo. "SMSiiS f^i •o-^kcsSm silo's »S)o^ji» {Sil^o-i&S). esci& ^^^S5.^!& (J^^ S eSelSo 5^2 _2l_3 _2>M^ THE EPISTLE TO TITUS. e> '^ ^13 r6 tr ?x> Ss ^^^ .5J^.^?^ ^^^55oo. S5sSo>|_ S5Js^5S;S»Sc) 7(^8^16 nb'^n c8botS> o acSSiS)oo->'334o5oSbs S)SS)\ OC OJ Q — CO Q— ol 

z % (esci&;5"^ XJoiSoSoo-:^ ^-cSo^ssb) a>os5o5'o"t3 ■SXrjftj So ;3c^ SoJ&TT's ST'S sSrtD ^oiSo-iSj ?- 
fcSoSb^ §J«'e) ■ST'^^ §"655 (5f^5o) "^?$;^'a 

56'Ss& SdoC&S'o'^ W^Soew — ©"fsxi^TT" ^ no 

■3cr';i^'^-5r<'e6^^ cJfeTT'\«3. sy»8 '^t'^ OO 

^s\^8o^■K^'^6o. -sj^Sey^ '^S'& «9;Stv zr°6 o_s 
goe>os&>) £fc5x 5S)^?C5S»e>oS)^ ^S&8 SoS^S^Sb 

i^S ;S30-0 ji,csS) SAciSJ"^ SS^SJ^efoexj^^ 
Vw^* CO — ^ oL s6"S;533^. —5^58^ ii sSnJS _a wo /^;5«5e -ficsSioJij 3 • ■^g', ®3S&Ks&a Wo4337r>^«3. -SXH 256 Titus III. b?k) 3 ^^^SSx>. aoS ^^^»S)j5JsS» «ej^?<o (zS^^o-tS) b* M^r ^o"^ r'?5§3 cS^^li I) e» SJSj&.dSb 

CO a— oL 

O- W«o'S58o-C3b§"SbsS». ■S3?5ti<S\35;2 0<& ^o^sr^&i 
5S)sSe)s& .'so-°8\ "S^a ^8»^ ■^'sS^'^g' S);^^^ 

CO ex. 

ScsS>oC& ^y»8» 75o§^5S,s38-0 ^a»\ «5^^ 
80-rfg' So'aii s5bo-0 rfsS)§'SoDS& «i?6s5?5-rf;5"3 o3 cJSxi;3cij\ s&rf ?$iSi,g3'3;5 ^ (5d , S ,^ 


S75«s-oO om'Sj ii^ cSS»X&oJ5i> a35f3»-7r»& ob* $0^ ^"SsSS ;&^5o ^«>jcS>sS^a. «ciSbs5 s&o-S ,§.cBc)a)ci!S)oe& e^ sjlcsss ^« 3 ^fi^^jSbo. \_>' en 

CO oL Q _^ CO ol fe©s3boSbej5&0 &!^^^(S »5^g^^ »§(S;,!r3 ^"j S&rfsSn &3ciSoj5 gS^^ej e_ 

CwS) a^!5sS»7J' 55^8o^S5b. -^ •sP'g'CJSij O" 
rfsSb 5SR?5^ c55b=?5>.a. ^5b8^)^ ^$^) dBooJSb 
S)^-°^^sSMo-a;i ^3-»8o 55JO-0 ^o&u dS^oJi 

■S£l'^c55bo5&> ^joJS.-ig'o^ «si>Ds5o^-;r'<& ^55x5 00 

X5o"^i3532><S3 fci^si^Sey^ ^S$\ -KT" ca»S§ 
;6-c5oN&35S eJjJJ^S&iJSM SooJ&g'o'^ «*5'i_2^ o3 
•tiD s-^vSx). X^fe'^fcDgo Sr3e-oMO-:&§"-;f3-°>. «b. 

■s^Soo'cj' •g-'sSej^sS wg'^;5ej §^Sgo ^o-O 
^i,cS3oe)dSboJi> (^i^&v^to^ ■^S3\§^o?5ofi& 
TV'g'. -XT" SmJS ^^^ -^(SolSHi a;*^ ?"?\ o>t 

Sj'g'oJ58S3^ eSdSS g'e»?6sb Tvg'. _9>{a_ 256 Titus III. I^g^ 3 ^^^sSx>. b* w2^r ^o"^ §^«§5 (3^:5,^ I) ex> S5S,|j,ciSb 

CO Q— OL 

^^^ (w a — oQ — 

sS)s5eJS& Aa-°8^ "SSSa ^8»> ^S^^g" S?<i^"S 

^csSiorfj ■n-'Sa -jSo^^Asjao ^a»\ es^ss-° 

ao-rfS" 3o"Srf sSbo-O ^is&g'aioab %9Xb;3Ej-;^^'3 
°— — ti 

OO ^s 2»a ■^svjSoo ajoe&g'o^ ssjssbjv'^sjojsa 

0_s §S\ iScIiiraS'S^rf "^^a g\'55 WKbSjig ^^ 
o3 cjSboScn, ;&>^ tJ>Sji,5o'5rf ^&i .1 ,^ ^mSS 

O^ $oJ» ^"SliS ^;55o ^eoN|&?5>,a. «C)&;5 

a d. 

sSooO ,i,dSc>e)cSSbo£5b e5-;5| Ko -^^IdSD ^M 

3 ^;^_g;5b3. 
§'els-e)§o S~^c33bo^ ^^S S&o-O ii|d&5oSb> 

w;<o^8-0 Wo&>'^ c35boo JESS'S ;5 a zn-ai zr-S e§&^rf ■5r'!5Si3»b\ -53-»73-° Si^"So;5 «§'e;5oSb\ 
CS50OJ& %§'(&) ^^^IxXxT" ^o6aj. Woxi'^ 5fcrf (S" 

\_/ CO 

m oL ^ _i CO ol 

^^rfejsfe Sliio^,«3. s5b;Sai3 «dSc);5 SStisSe) e_ 
feSs6oe&e)S5jS SsJ^^mS aeJgJsS sSiS^rs ^^-S- 3 

Sij'iS D^!5s£»-7T-» 5osfe8o^S). -^ ■sr'g'caici o- 
rfsSb e^J^rf^. cSSao^a. s5o8S)^ "^^^ dSooJJb 

i^-qT'Sbe)^iD§o ss^^efX)'^ S^USo k^ h&?i &SbSpCe)S5 (SJ^St' 23rf "Sorf S Sn Silo-OS's ^ cS5b^;5^^ Wom"^ S5S"^g' «5?5i a»ejSoSo\ ;5oT° ^SJe;Sos5b^ KXS^J&ej^SD^i 


SjoJSbg'o'^ cxoS » :3,\ ST'«;rf"SorfSXh S??^ 
», / °~" '^ ®<P 

"^I^S^ > c55w;^». s53«S'^Sa3(5 sSbSb^o OO 
"SS'^cJ&osSm S»oJi>g'o'^ Wijo^o^'sy°(& ^J5X) oO 

^'Se-^'^iy Sh^SS'^-TT' "^Sb ^ S»a§ o_s 
^o"^4oS^iS3 fci^d^Oey^ 5g)sS^ •;cp' ^»ai 

^Sioa^ eJSo^sS '^Soo-JS' ^3^83 2r'|^«5Tr> ob" 

■^-^Soo-c^ -T'sSoS^ wr^fJej §^!5go sSio-0 
(J^o&eJciSooJii ^Tp'Sbo^SoSo ■^C5o^§^oii>a3 
TV'g'. TT- Sm2J ^;^ ^t'J^oJSSo aSa>|_ ?^;^ OX 

Swg'oJSaia^ eScsii §'ex)?6;& TVS'. (j&iSoo^ -axs THE EPISTLE TO PHILEMON. e) tr 'ii'B ^ tr o.-> 9 —5 ^ O "^J^ ?6b ^ ^53^ ^}6 ^^ ^ 55oo. TOOK O 


2&55o\ sir' KeS ^a^r°dfo^ \^ |)"^"Sr<'j3bgoSi)\ 
_3 j^c&'^S eS)Nds:-)5o55S\ sSr- ■Kef IT' £90 55 -53^ 2^ 

SSSb>, — 

^^Q S&o-Orj'S Soi^ "SSS ci&oJi) J,^ 

— o <"— 3 90— "^— 

V — ^^ cJ. ^ 

■=<- 9 a- eiJSSc^csSDoSj a g'tJoAoSbsSN S. ■C5^» hSo e2r'aoxS:)io§o , B,r, 


s^i 

•5?*^ 5j cXaoCi) Vt'SS Q ^;J a^o^S'aioe) d5SoJ& fcSo (^.Qiv •kt^SS "^55 

CSfiSSjOJJb &55 ^S ■^^•KT' 2X>Dni'S3<S-KP' eft 

'S^l^fS^ ^ejV^j&. -^exrf^ -^sb 000a o TJ- ^S§^ i.^^;^.? WS ^^ &&e-»b. a>o &g'o'^ ^ i^^nSJo •3-»5o Koora"^ c53bD;iN2SS> 
^^■> ^X)jj"&3£). W^So ■Si^?r<<r»JSeoTj' '^Si _2>0 
i^^^csfcoiii 3S5^ XS80-0 Ms$oeSs3Js'a5S» 

^3oS5b§'o"^ Sep ,^^,Srfo^o "^Sb JXpSo fts;3b 

^JSj S3ogs3oj •KT'S^ Sj^tt' woJf'g'sbje) cssio 
J5b^ o5«)^^r°,c35boSo>, tt" K«Ss53sr=^rf sScPd^) _3<i' 
sSo>| w8<^^s-;3Sa "S;&c?&oSb>, e>j-''5~'c55bos5b-\ 


3:5 _2)>{2 THE EPISTLE TO THE HEBREWS. & '^ 16 13 }6 t^ iM ■^ ^ c5^ e; ^ ^^^ ^ ?5 ^ e^ ^ S^. csSS^isSb W3^{3i3>, jT'^S^tt' X)d&S)oo^So 

CO °^S u s5<y sS);5 -^asjoej.*) Si Sj-"eJeJ S'o^ b* oSjosJ ."f,;5.'SoK$ "ST'rfj^sSb SCPo^^So-o -sr^S 
^;3b Ma&;i5o So^^. c5&oJS3So &5oSirf -sr^go 

2 S&as^ J3i^efe)«) XS80-0— ^rf ifi^jJeiSo ^f 
d&^ex)7VSbSLv| ?5;$ ^8=C3^?55oo:3b S*?U Zf^t) 

0»"S SGsSj'aS.O X58oS — L ^^t:?' & SoSj*^ .■JS^SoSo^ ^cSS) ^S>^^^S^,^io^"S^ t3&x^\&. 


esa CSBOOC& ^SoScxiS'^ ^-sj-a "^as» a-s-" 

s5 15 sSx^'S ■ir^^'S, ir^^So. ^oK^ <^ iS» 0_9 

— i 
"S^wiS 5&^Sm ■3)g'^5' ^3-^S aS-S 2S-8 O cJSxS) ?i ; ci3^'2>,5K) r^e)5SM,3o d^o'8^ XSbg'^Soi&N sS^rfScu OMoS ^°^e5 Si^ra^Sb 3 
^;5SiD 'Sa «i8o-0 S5oo55-&TT'^'3or' M S^ _sMj~ Hebrews III. -^c^ 3 ^6^sSx>. 259 J- ©dab ;6 So «^'S~»;5sX)-uy\ es&sJ ■ir>&Sxv ioJS rt;&):6^S5>| er^XjS-OS^SS ■S3oo56»fo7r' ^a "<i'= OO "^ciSiw^ c5&ioi&)4-J vSr°^'i3-">, a^^ ^joJ&S'oZo 

ro ex, Q — 

CO — o — o v_^ 

s5e) ^Ssfr-os^s-S ^(5&4o ftScsSh^SSo c3&Dg"2« 

CO ^ — D <*— 

tig-Sw'S ij'SoS^^ '%^l^!i -AoW^^ (Six m\&. -^ <j^&>^'^i§& iX) ';S'°5r^r°S n3 sS-:^e;«o S)5&^ i8s-o&;5S)3^ sjo ■s-*- 5jX) Md&^Sb 


cS5ci3o2&;433 -:i SS3 6S> — Sje&(^ '^;fcS.J^ "^^ifo iT'So 033-0\;6 S)eje>oS5> obi' was ^a ^ or>o?^"sr^ 1^. ^o'd ?5g'ac»oo ?Ce)3-"^;5oJ&);5 m 


o- OM Kk) ;r»3 — «s;6-7V» J^'eT'Sb 73^^S» ^^fc)So^T\ 02 "S^wB /s5,«e> ■^oj^fcysb K)8o-0 i^r^dSi iSs^ ^■qs'rfdi-zsSoJJ^ §"850 «53^Ser^ aSoocSoro^ er';3b §^^o-tS20.S ^£^5S5 si-°o^Sib OJ- 
3 s5Ci£55A3. 

IJ~ CO Ol 

Mcsfciisb adSbSJoo-SsS ■sr'ai ^^§'S'»-7V ^o 
"S^. ^ooJ&g'o'fj aMo43§'o"i IT'S rgrf 3 

cxw-»cS3bsS "So^"! g'o'^3 ^dSJj_^ cjSdSjSm^Sj 
eSarf^r^;^ cJ5a)73^^afo ^aoi&^o'fy ^Q oaex) b* 
Son -^tX) sfeJ g'^wifosSo Wom"^ WS^iSfflS^ 
rB;S3--(&) -^^i^. 5fc8a^ ^SSjMJl2r*^X 
^3-^ TT'S^s^ ^^Z "^^^ «cssjrf o»e;o§543 
er« ^8=cr»S5oa s5"S5S)Sc>^ Wom"^ ,^^ Wci&sS 
OMoB S:>j'JS ^sfe'eSiS s513SjSi^ »sS5§';Sm7V» e_ 

Si.*>, ^o5^:S,3x>SoSoN Woel;$» ;&|>i5o §>?$ 
fcoer* ^s<>,4oo ar- ^NJSciSjsS»eJ3b g'S;5^e&x5i 

Hox5 ^a^^'^^o'^— bss aDe^Shja&>sb^ s^n, 

eo v„y 

^ESa. ■iS^3■'^T'£S8Ser■ 0"' ^sS:S» Kej "^^gS 0_9 

ar-er^ ^os5»^;t' •^g"^? ^o&'^^j' (SO 
■CSt'-c5o§^^oS. wom"^ vS;»^ "^"to ■^'53s&j n3 

^s &rf;s»S)^ •%g'a§^ -^re^ za^ '^'^^^ 

;&;3b Woe^aio ^t^iSS s!)?5SooTV" ■S)4>:i§^o'f3 
eo (p eo ♦■^r, §^o'^;Sb. f^r, Ssr'JiJ&i. _»MF~ 260 Hebrews IV, V. Ij-,1), b", >i ^6^Six> '^;6 •ST'SS) KiSo^ -TV'S sSb3 So558S) Xo6o-0 

Q 

lSs5 Sl^y^,oQfy* ^■^5o-rf!5Sl j^SScTTa^SM "^ 

eo <>J CO ^_> 

b" s3^^;5bj. 

o— o 
MOM'S aSwSrf ■:r°g'cJ&i S)3rfsr»9 csfioj^ 

Q — Q — 

"P3-' »^,o8e5^ — wi^TV a3?C& ^is^Si '£%76 ^ao!S>^o'i> Sx'^sS ^T'Si S.^^.ol >)» i^"5-°!5si37r» rfao;^ is" ^rfj&j 63 S^^oSo'^ ^"^S^-s5-°_>, sSo. ^JO J&g'o^ ea&rf c&SJsS SrfsSu.Sb K)8o-0 '^5' 
-iS^4a>;S — »'S3^& "^^(Jk) ^5^rf SrfsSjoiSj 5^;6 -rftfss^ ^S)^' c?5x'; li'^ -sr-w^ §^oJ5'ao w^Sc!^ .sS.'ti ^SSs-^^iaiDSJ) iSx)oJ5b7r» S3;i i3-°5& e^S"^ 

w — o 

•6?P'\&Cc6oS Si^'jO© aexisSuiS ,S)00-Orf ^"S^bSb 65cJ5b 

0-Orf ^T'l&l g&'-cs' iSrf -s^t5cJSxi e)SS)0-S) »j^S)oo-Orf ^"S^bSb 65cJ5b^ S^J' o 
ejSbo-O S^S)oo-0 c53boo'55Sb. 

e5^ ^^^§o-c5bfeo5o ^^?5S)i&73^jS» ScoJ&g'o^ o_3 
Xej (=3,© ^Zs^'S'o'ij sT'&'jr' t^o& (ir^.W 
855 J5j-»Oo?Sj^ Sj^nc^csSo^SmS'i $eJo^«SbSo>, M»r^-rfrfejS;i»c)N SSi-)8s^;6N8. '^S^a= s&8»N, ftsass^S o3 ■S'nSx ^asH ■S!& a- «3 33ooSoe5a-° Si>V "^g" -s-mS «-s-5^j&. n-^tr= "3?;i ;rx>j ^t;^ oV 

eJ o -— ° 

;jpo jjejv^aio-O ^?5\jt$-rfw(S •d-°^sS»e)Sb ?68ox5 
■aexie)sfoS^\ "5^;SbS'oA3bSJs «>l)8-o-cSbeo§S "^^S) 
S:S.35aSfcy cJSioJSj sSbSo'J^'SeJ SSwSiSxi ScSSo 
S)oo-rfMi&iSi ePiSo §a'Tj' wolr°^lf '^1^ s^fc) _2> 
M(S c5Sx;5NoJ&rf 63cKb;6 e5zs-°S5be)5oSSo\ 5*'^S) 

CO K-y 

e^sS §^t5S5;3o\ -A-o^^u »3o^dc» eiS^J^ra'^dfe 
e5a;^S. ;&8S)n wa-S^/So ^v-K^ feSer'"^ b* 


_2>a_0 Hebrews VI. ""5!-^,^ 50 SgsSoo. 261 


^^^So-cSbr'rf 'tis:) Wock"^ escsa^sS^ — S>jg 

o — 

^X'5'g^ S-^e5^7^Sb3;->^ Jjj'ejo (X^fr'o-C&ij 
0_3 5X1 J$i5c»7V<'S5ciSo\ SjS)KS a. ^joCfog'o'^ "S^aaio a^^?" -n^^SjiM esb^^SJo-Sf ^8^^5-»l5eJ^ -ir^vo >{ KVSS^p (S&KT'-N 80. ■^-^ex) sir^"^ TvS) Q — ir^ o 

o^ (&>. Wcoo 3 20o"^» ts^SsSu "^exi i(&ej.^ 

200^0,8 ci&JSxie>3 Xej ^p-s-Mf-w^ (SSx^S. 
e_ 5SJ5£;5bo. 

fcJSi) «o8o-3rfa»N -tiS^oxli ^T'S ^;$0o'^^ 
s&SSb «o8o-a;JaSN ^^S'Ce^^rf &85\SS) Xi8o-£) 

oL oJ o — oj 

ssa^^^^^ w^ ^77-a ©8A "^d&r jJ^Sj 

3 ■^?Soe55S». "^^J^ ^uS-JSnSj^cod'S ajr'er'Xb ^oao-tfM(S "^^0 ^sSi oT'SQiSM SjjSS 
cJSx^SS, S^ cSSboX' §"^0 ^mSS cS5coSb>| So-O 

^tt'nOo X;3b§' 555-°\^;3&jrf55 ■5r»83 ©sA 
Sb^eS?5^«i-^fc) WS'^O'^D c55bo;^S. ,i)er»Ko^ 2 

■:3-»8i ftsai§&-'ej"3orf Sj'tfyS) ■s5)SoT3b"Sx» «a 

ir'&lSbs$Na^^iXK So^oDSi) Xb8o-0(b^^o"^) 

3bo ^3oeS)g'o'^ "S^dfo S:Xp ■S^t?OSboSo;Sb>, 00 

Jwifi s58^J&>e)So ^^SlSli cw!0"S"' ^:S ^;So-° 
9 -^ 

J&83\ JXJ^Oi a5boJ5buo"5^§' SF'C-sSsSu ^<y OO 

c*. ■ oJ CO 

^jQTy^ik>^\ 69oeSj5bo sSi4:o5o SoiMj^r? XjS^j-' 

o 

»^i3Sjs&i7r> "^Si X);3o^ esl^f^ao-O «l!5^ao oV 
absS) »S>>, e|);5-\a si^oao-O e5^^6^a siP'o 

^o'SSd. afcoJ53S'o"t3 &SbJ;¥'<5,s>= (e^s&g'o'to) Oa_ 9 O Sm^So MolJ"g5 c5&^N a. WoeSi^j^Sb "^qg^^ 02 
«5^D^S^&ltog5 W?"^?"^^ "^oik) »^« C3&'^ ♦■^r, es ^ciSbaoo^o-0 a(gao-;Jw'3sb. f'^g', ejo-s-Sr'-o. _3£-0 262 Hebrews VII. ""Sn-.l) , 2 ^6^sSx>. 


rf3c^5'S3S» "S)Si. e sSiM^^ra (SeSSo or- ^Sb 

_2> 43«y^ j5^:5cP05'&>5Sj oco^\"Sj-» sr»'S^ cxct-<> CO "W 

CO OJ 

a 
e- WoiD"^ 5r°a«5^ s5o^e6I> '^^■sr>ii:> ^{^^J^^ 

iS5SxiSb\ ■«?So'i3' 5555) s5 •SP'Si^ ^^5oi sJoT'Si 
^d e5§f55Son-iwifcisfe. 
cr ^16^^ oxiS') 2J J5^s5or'o§'Si3e)Sb Sci>Q 


eci&;5 ^i&JSi:eJ^ ^o ej Q_- tO CO ^ 


O rr'fl 


w:S^5^?So .r.^oSco tS^SjstS ^)exl^^J^^g' "So® 
^Aoo4j5o cxx>§"^S)o «iS'^!5 ^e;J&. •i3'^?C^r' 0_2) 

:&8»N sSct'oiS^JSQ Ozr'.'SS.^irrs .'sS.'S^fS'^ OM 

b"85G Oe- 


Sfi (SSbosS a ^DoeSbro^ — k^ "SoS"^^So ^sfe 02 

Sp- CO ol v_-^ 

CO ot. 9 V_y CO O0 

CO ^^ 

SmS'^ (g^sSbajj -05^sri_j;5 c&«^B§Xj^ dfe-K 

;6eJ ,'Sj,;ScP'r3SM§^ S>c3SbSX)0-t5w"SsS>. 
CO \Z-^ 

Mom "3 -^dSa^ S3oX)^-.i&sS>>^^ »©■£> cJ&^^o -Sb" 

oL €0 oJ '-' O -38 9 Hebrews VIII, IX. 1r^^^ O", r" S3JJ^J5o». 263 55^ sT'da X)t5oSJ5s5M.«o>|_ el^o-e&ijSo §J&o 
j6"3 ■SooeSij $s$ ^tiSJjej §^?5§oSt^ eSeo^r^g §oe.>o ^oS^TV Mc&^ ^&-°JDo (33ooJi> ^o'^ 

Q sS» 'Sgg'wJJei). cSaoJSoS'o'tj e5cs&?5 Soeo-0 o~ 
ScsS!S)oolfo&. 3^8 SieS^^oab SDAo^ "^§'iS»Sbo-0 f- 

■g^Saoo -g^eSj a^oj&g'o'fe ^3-00 ■ST' Swo;^^ 
08JoJi> S)»X);5 ■^JSb KsfoS' ^So •sr»8S Ao^8\ 

^ex! 01:043^^81 »cS5iS)ao-t5 25^^ SwoJ^^ 
^25o"l>— TT^ e«£)3o ^r»8 Ji>S&>\er'* s5)oi3o 

£&>& S&>8»^ ^r»8i "^^a^^ c35booJfc& ^yjjS 
^gej »E5goll3MSl^ WoaaS-' ^jliN a)«3;<) ■st-KSm as^jJi ^tjs&s ^siszj 

T 9 9 ■" "Sail. zy^SeT^ S)'s5-5o'J5&»i=5b> ■a?eJdS»;S>\ 

~o ~ oL CO ol 9°~ 
^3s5\^3Srf Xar^^daio ^o"Ssb. 9>^ 

Z3^Si TJOTV &»er^ ;S37r«>XeJ wotvS^ R~S^c55k'So> -0?^ 

_2)E_3 264 Hebrews IX. ""Sr^^. T s3£>^ii>J. e_ J&37V ^SexiS" 'S&o. Wooo3 c»d£) axn>en'^o 

io53^B^&l wSsja&JS ^o&oeT^ ■ISj.'^So^ sfo' 
oJ 9 9 ^^ fi>» (^s^^sSxs -s-^Sog'oo OO WcxmII tt'zS^^ J&o-0^r»B »sS,<3S>"So 

Q 

9 9 CO ol 

ob* SslcJSS'Su S3a§oe5^8-0;6"S;i4jaM"i— T'S'CeJ'So^ 
"^ 9 '^ eo oo <i_ 

OX sSiSa^ oar- ^Ir'&sg ^elsb "SooaiB Swo S'o'to awo^S* a53sJr6cx»;6 ■sr'S £kJ»JS «N)^ 

T^wS ■S:>D2Si3a»>> ?5§'rfb.i e5&oT3' ,»i,6i\o Oj- 

ca»^i cJSxi^Sn ^S'e)c3M^i c55bosXn ?5g'sS» ^ 
■cSr^§"S « ,K^o^iS» aj«aS.;fc^^ ^^zjwoJSa tyy 

caiog"! f^3i» om'^ esS) ■^"^vSb. 368SK _so 

ol. oL — D CO 

— o oL _D 9 eo 

— ° w 

^^jy © o — CO oL cp 

o — o 

9 q> (J- oJ CO 

^d&wSfS «ts© aa^JJ -sSejs&er^ ,1 ,?5o ,x5,"^ 9 9 O' ex!§"X) WdBo^ es^g* ^i3^(^(3&3»t>o ,§^sS)«a^ 

ol OJ CO 

S&ao^ ■^g' -sroS sSi^© J^oJ&SocJ&dSj^ «5^e^ .32 
§"E5§5 rs^iooga- ^^^ sydS SiS^ra 3S)og^ * •^r, sitfrj-S-'ti wS^ais. t ■^S', es ¥-75rfaij ■^"^^'S. t '^^. 5-7S;5sS» ■^■^■sr'd ..V Hebrews X. ■'5r°,l), OO "Sb^^sSx) 265 OO s5Ci£55M. 
■sr»,ciifi>M<S cS5botf>,JSKi ^SiSrfS ^s5j»&73-»^ j£ws& ?68o-Crf ■ST'iSaa^. «>Stv «lb73-»^ (So. &5 ■^oJf;6?T"S) S)f5s5JS3-cSoio55 "SdoJS 
oL (f 

OO ^"'8^<^ ^^©c5Scr'B5oa&Sb^ »£>■» ftSSbSrf 

S^3o-rf ■^S fcS Mexie)"^ ftS'^S' '5J^^?^c^SbJ5ootX! 
0_2> e?)s-SMKr»^ aSo. &9om'3 ^csSb^ -^^sSuej §" 

o3 §o<§^S'^Sb SJ-CS^oiS «S«^8Soo-a 8;^ 5',^ 

O^ ■33?$<Jo«5jS» g'3^(bo&i-Kr°>. a&) ^Dorf.^g'o'fo ^8 e5«e)Sb •sr»8 BS-»NSSd!S)JS»e) Sto'tS cxx>"h*^ "^^^ 

&9ax)"3 ^5r°B cS\5& SoS'i J^ g'ooXo'Six' WS'^2» no" 

"S-»'a^ ■iS^lr=vr°SSaoer<'-!V» "3?5 ZT'Crr' W^Tr" Or- 
eo o^ 

5l^ s5j-o7SiS» w^tf ese&rf J&rf §"t55o "38 _s>0 

— D O CO 

CO oL 

S^-'C:i3 •5j8^K;s-e5 d8bo£5b azS^sS :3-°^JScSSJ) 
o o— ° 

wSi sr^w;S»Tr» a*oo§"S j^sSjSbSo^ 'rS ©^ 

§"oe5^. §"0^8 s&tT'geJ-^^sSjrf ^o?iSD _»)>t 

iS»e5^ §q^<&§"s5ofcD sires' -^rsS -^rd^) 2X)S 
^S)_jgb-» a;$s&> f3Sto'aoCSb&) -CSr^-O^i §"& 5ii§ 

SS)S55X» ^<leSSD,^i ^x'S^^sS 23-"rfi& ^oSrf 

T3-5ci&^ 6«Sj §"f5§3 •^(3535500^ ^3jS>aS 
■C3cr»x&4oc55bBao^SS^^e)Sb S?r°o-t52S^^ W?\^ 

g'So-Orf ^5-»(& ^osS^'^^^iSia^ oxiSd) sSu 
«o«) ^^-"(Spoo ^o"t3 S'X)g'?$S5i3 ■^§30X3' sSi^© 

TV a)o^M(&^Si SXrSo S^^s^a. Soo«5b 3o *'S€, S)J5osSj5SJ5Sj^ ea^^oO. t'«^5', -^SS "s-'^ogirf js^S g";i-^Ro-0 c?5o,-.tt»Jj_ &. 34 _3e_M 266 Hebrews XI. '^Sn'ypj OO 55Ci^s5a3. (^■avSi 7r»ccs5iaM;S3 &63^^X)S)>> ^Sv^^sT'S 

Ef- 
SO 

S'o'to ar-Oo ■ST' WoJ^i&WSSb g'Oo£§o-a «3-S-'§' 
5S30JS5 Sj'So 5Si§ ^[^6>~So;i4oo^oi3?^ ^©^ 

3a- ^^^ iJjS-ttasScr'^S Z5^;6^ 5'C)ScSS»rf\a SsoJfc 
g'o'lj 3^65 "^^3 oc»55.;5bcp ^E ^r°K efjSjo 
^o'^ S^tfgo "^dSo Sto'So ^jStSS"^ cJSx^^a. 

OJ CO OO s3JJ^55bj. 
j6ssSJ33o\ •cSt'Jo mJ^3 sr°J3 JS\-^oe^s&i^ _s 

^* E^oSa. 
3 er^g'^ew "^^a ^r«§gj5'xi ■^«l »S)o)s-o-;5 

•Kr'>|S&). 

Q — ^ CO 

jSjS'o'^ "S$&> ecS5o;5 's-'SiS'ejSo ■'fr'SN -^ig^e 
Sw^Sb. s&aSN ty$>^v escssbrf sSoN© si-°oa TS' §"ox3b^w'SSb. ' W^^afo ftSosc.^ S'sSbw^J 

S)i oc«5>3^ c3SxiO(&4o ftS'i^J^csSxi SooJ&S'o'^ 

SSj>|^ w-'iX^cStt' "SS^ zt'SS •^a!$B iScsSa '^JSo 
SS)»>^ ^3S5 sS'SiSb. 

"3)8" 7T»^Sb IjSSSm '^■^Sb. MoJ&jSo ftSciSbsS 
S^iS&cSiy— w^^^sSw IT'S) •;5-«^^(^^S» o- 

Cp CO 

tsSo S)«>o^W(S S&XKo-O «i)S'^(Si "S^&n' 
^o"g'ap> «sa ■S®c«&S' MOMCXi "SjsSb. S5->C 

^ooJ&S'o^ "^^(& '^Si S®vjC55£xiSb\ S)Tr»!:l oo 

4o& §'isJp'o"8sSb Soo£S)§'o'w sr°K e^abi ^gi 

— o Cl— o 

— .! 

■^eJsb — ii^ S^d&'Sw -tSsd^cojrf sr>'SsS53\43 

Q — Q — 9J 

iSj^6s5b3-7v»-c5T'-0 ■:r»j3» i6o§^&a»-?v J^S^S 
eT'sio ^Sb tX!'^ «:S©^e>sS»jSb>. ^{J'^^e) 

•rfSKTScx^S ^DoJ&ro"*) «er»^a ^^vj ^<33 ob" 
•jSJ'S^ab.TSb ■SSb5o8o"sr=\35ba a?'J5"53J5bs5o7r°\ * "gr, ■aoSjSb. _2ia_&_ Hebrews XI. "Sr^.l), OO s555£sio. 267 -ts^Si flO o — ° 

So^ScrOoa «58^^ ^ol5^. ■53-»8er^3io-OSN 

^a ^^^^^°^ «^''^ ^©^^ §^^ SwJS sSoi\ 
^oSjiS) 8o'-3Sb. 

CO 

g'o'fc « s§o^ j&oJSao^ cs5bDO(So4o-aj-'-aa. 

5S)83^ ■^T'So 7y^ ««So '^o&X55f'dcS->. 
W(&4ogo ■^^^§^;S'^e& ^joCS.-iS'o'tD Wessons 

O \ y \ ' CO — o 

cJSboex) 63 ^^csS)55^;&> "^h ^^K sb^a»8. 

a^^^iSsSMoSo — ^38f^ ^Sioo ^ih SxS 3o 
eo 

iSsScr'V'^^''^ ■^eS^r'arfo£S3;5 eso^cJ^wS^ 

■iSs&r^^sjo W^ Tr»8» ;68o-0»^ ^JS^wSb 
«o8o-03>| ^oogoioSo -s^osSo ^o^eitS). st'Oo 33 
a5^^v3^is5e> Tr°M5iSMe)Si 83o»o-u>8 — ■rt'O 

o— ° 

CO oL CO 

M(g8— cJ5c»2SsSBer« •^^S>o-Orf;r»"S8— ws&ee) 
"^;6e>,^ ^r'!5'iS8. ^ e» &^ Sfi^SowsSb ^;i 3>{ 

qi CO 9 CO eo 

OMO^^ wo^?sX»ej ^eJsbsSb^ ^Cfoer^ "^cSfcu 
&4j -^eJSbSi^ §^^o-rfz:>S8. "^^^^ §^|3 3e 
W(g8. t?o^s3»§^ r*cii5SW(S8. §^$o-tf2J<S8. ^^ •I^s&s-JScoe) 


SiS5>, '^g' -rfaS^JE-SboejSfeSb^ -Visor's ©83«o 

6)er^;SbSo>| •^oa59o'^^s5->'?6. 

bUo&lA^^ ?)-^^-fi^^v •^SigsSBj ^oS 3r- 

r°?55o "^^afo sfc^ss ^S .^J/f''^^ "^^^ ^'° 

9 *-^^, zs-S A&-"8^ ^&;j"g. t'^S', ^X^. J ■^5', -^a-a^A. -ss.^ 268 Heb rews XII. "Sr-°,l), 0_9 S55^53oo. o_5) 555gj3io. 
-S> ^,© ■ST"^;3bsS>>| ^sSb^TT* -0501 e)"3"f3K)-«a 
;5b;^ JiuoJ^fca "^ci&w^^ ^o"3S&oJSj auog'^^TT' 

— o 

•go§^^s&> SSo^^fto §«X)55S) 'SjSi^o-a fts^sScp^ 

3 SoS^SS J3b §3-'d3\o(§<:35bo';T^>, &. SooC&S'o'^ 

Soo'i r'gSo «5;$§S se^J^JSMTr- ^^oo^S;5o«5 
©8o«02T'toSo "^S;^^ ■^T'^ efe;ox5br'?SoiS. 

X 55g'^ SitooSo ocB0"5-° ®D8ao-l5 "^Cfo. 5i)8 
— o eo 

»A — TT' SorfcT'OoTS' ^^^^c3m§'l. §iS\Sb 
■O eo o Q 

So^Sr-asas^ eSoSo-cSirfo So^sjo^'g s>jȤ^ 

Sil^orfS gosir'ejoiki ^3S5&. "^3ej^ sp'SoJS r- t^vSo &>b\&'^ TT-a SosSr^ ^-"So. Sfes.a ^^ ®3S5i;5tv 55iKS &5e^« |J0|S^§ eS^zoS ^So-d 
■0^s& iS^^^fS s&rfejSS §A|0^ ■ST'83 Wox'^ 9 oex) ^otSoij'? ajg'tf^ TVS ■i3o§~^Sx§'g'S>:i;i4jo WJ^o^JSeii. 
WoMrfSj^Si^N 73-°ffl^£) ■^^g'SJu ^asbw'^ 
•sr»8i wS feSScoS)^ ^sij'^rf •^loSto^orf^ S. 

eo oL CO ^^ eo oL 1— 

CO ^ ' 

ZiiiSoo^tiix^^^ "^^^r- ^25^^ r°e5o (Sri oa. 

^ s5cf)=cr'8<^'sr>' ^o2i§6o'^fc>|xiSSbN R^^ 
Stt' -c5j^x5br'rfo<S. ajoJ&§'o"& 65 «50o3r»«^ o8 

&3d&^ fcs^cT'^essSM d^oSci^so r*e^^^i3i 

ftScCbiS =cr'er« JSjioogo 5'l)->§'§''^ ^3-'^ "SSSsS 
eo oLoo 

o)oeS>^o"f3 ^^S's" e^^'^ §^oo5§oSi^ ^o ocr 
JXPiSo ^fJ '^iSj. zy^a as;^ ■sy'KS ^8 ^ 

eo eo CO ej 

w<§;5 ■JT'Si "IP^N ■^S' ^omS. s&8»>^ ■Sj' _30 

■^^^sSb. 69Xb53ig?5a feSoeJ ^c&og'S^^;^^ -®-^ 
cS&o'asSb. Wood"^ ar-fio IjSt'^-^ §"o5^ 
SosSn sISo'S "^$5 sSfeorasSjsSTV «5-r'§'s3ooeSS 
Sd 53^ '^■^ 55m 55 Son, «^oJS'^o^555o25£) iSj-«l5w 
jS'?'^5T'^j5,sSue)5oSoN tS-S~'§'S&ioJ5j .^oT^CiSvjjSrf 
"Sq Ay :;5o^SmS555So>, WoJS8 "^^^rf tt'C _2>3 
dSr>^^8 m»8i»^ ■s38^£ME-e>o7V hScjbom 
&ri S9:&olfcej cS&T' e5ej ^mSISn §^6 tZ-ao _3V 

es'^oo zj-'SS'o'to ^o-O ^3-^3 aS"i ^^,.S\w 

■iSbr'sSocS ^DOJi.g'o'fj ^30 teres 'B^ sr» 
r°?5§'^"S e-s-"3';&»bo-0 «S^ IT'S SS'^ 
X'zs^. WsSji&i ecssSsS §'m3cu ^St'SXjR) -iSDo^' _3a. 
tJt'S ^Sb-'SDoa sSj'(^"& ■S^Soots^ W^^sSu *-^g', •^■CSd£-§"^. _2>e_a~ Hebrews XI 11. oJ^.SJ, 03 oO 5^;3ai. 269 _28 S35S5> -CiSo^ ^Sd;5S) O-o oi. 

,_3F-" « S'noS * ?Ce)';r't5'So cJ&oJSSis (^oCi)^o w 
o3 s5c;_£53bo. 

CO 

■^yi^Sj^ sr«8X)»^ pr^'sjg'i&i -a?So§^;5o<S. 

E_ lydSiSS ^^^So. -F^wS— ^^^^ •ST' <^^ 
OooSb ar=^§'i&> ^s5o§^» ^3-°8 s5&;6(S eoe5^ ^fSo §jT'X5^ eSrf ^CSS'aiiSSej .'Eo.KJejS) «58^J5 

"S-°'<aS ;&>^sS» tSdSbrf SoJS^ "ao^^i^otoj^ o3 
Aois^fiackie) ^e>s5to ^i^^ &5c«b?5 S»8i zoocuex) 

"Sorf 53fto«JS» "^Cii Wood's u^jS^c^zt'S "SSo 
5j&)7r">, J&). 's^wt? ^^;Sxs ^^a§ c^e)^^ OX 

^_j§^"^ '"^tS^v -^oSjdSo W8__;j055aoo. S&eS^ Oa. 

ag)^^^!5aj5;sj;&% z3-°ef-\«5£iX»SoSo^ 5&8-0 ^ 
ej o— efc'icr"^ J6 oxS 'iaSMO sSsS Of- ^S ;5ai3§^ot:»7T^>Sj3. W Mtt' Sw§5 M^^Ro-rfw"^ §"eS0 OOCT' S"©"^ "^i3 cd-ioJi) ^^s 5s-o-SS?r»So ^^Sx" k;6^ ^oci'^5^ e ^M?5i&>e)^ej -S-=g' g"^^ 
c^ a) q> 

0_2> ?5'Sc»ej5o "SoSSio J52r>o-rf23c&)Sfo. ft9o:&E5« "Sd^S tr°» JXJ-eT^ K8Hs>a^ (^© jSio-O ^§^,d5b 
O&oJSjS-n S)oa»;3b SiJS3-C3b£-SSbTV"g'. eSci&SSo 

Tr» ^oT",?) d&=Kr'>,;3b KSoS" c»7-» 2?^^^ sr^S'c; 

•iS"?T»cn>eS»o]3rf ©"^M'^cSfoo S5(SS)o-:5»'SrfO _si3 

eSdHosS — li •—■ S>r> «f>^^^^62_^ ^r»8 _sb' 


g'^=5 Sir' MoeS8§^»bi&\ ^o&So 'TT'S'. -SM *"^r, g'^^MeS. t "^^^j fc9X)>^_Sey^^S)S5^. _Sa.f~ THE EPISTLE OF JAMES- & "^ rS'B ^ <35b-^ §^ ^:o 5T^ ^}6 ^^ t^ ^oo. ^ §^;S,si)» ^oo-c3o§"'rfo(S. «503o"S SicrSj v3o 

a— Sf- 

~° cv-S 

-TvO'^eS r'iowS -do-rfDo"^ •5SS»,JS. 5l!Jo?C 
no -AoS^^o-^ 55'SSo ^^oJ&^eSrfo"^ Mci&rf K§ 

Co 

f5o;S»fSgi ;5§o^,s$). e3er»l? e^f$s5o&afc:3o>|^ ^r°8i -^X 4^ ^Srf ^:5 ISSoSm £JPoJ5bs£>. 

^T'g ^3Ji»P<>i_ («er°«o) f^9o-rf(&. eoM"^ oV 
(g^Ssr»afo;&>, «5rf 735li3Si"a>rf «^ "^sl COT-" 

§'SbS>. e* -^SisSx) ^8^r3?-"^:62 »^''^" 
Sbo-O a«S&^\S. «ci&>;$ dSbotSo ^ -Cio-tS 


■Kf (SljCSSS ^i'^j-Hr»JS{5oer»Tr' v^© <T^ SSooJ&a^SaN §^S)0-CSb4o5D ^o!&i&o'^^ cS&ao 
agsS"SSb. SooS&g'o^ ^653 §^^S&) "^^3 -SO 

-CSbtoSo §J Xejajj^rf ^rgs^sSb T^Q^g'S&o 

Ji> l^r°rfoS. MOm"^ S)OS&iS) SiJ'"^ "Sa--^ -S-S 

^■cSn§"S§' O"^ »yt55g4o sSr,^"^ T^Soots' 

sy"S Wer«;6 .^.^Ss-o-tSg" ^"i eseSifo W^ 

Q_ v.^ CO -»>20 James II. (SSx^§^^ zx> _2) s3J5£s5m. 271 fSs&\ Si!f6v^;S>\ ■SP'8 OM23\o8e5^ ^'D-'SSs 

oL CO 

S.sSxS^ ^r'Sg'otg ^tn'Xo'tj 20o-7r'?5^ $o 
B ^ ^ six Jf?8o-c5b§^^ CT^S ^^ -cSn-O — k^ 

a)8-0 J&TP'ey^-rS^tM ?Ce) a53b^s-5o"5S8 ?C3r°. 
>{ 73^ |S) cS5c) ■!5"^Sr\r»J503er°Tr° e?e)§o-iSo<S — 

s_ 6o^§"j5 ■^Z5-°. MOM'S St'Oo e58,^^» WoS^Sj' 
30-088. tSa^CfhtK 3oj6os& fj-"073^fc>'cn' 

a- -15-D^. "^tySo — h ^ h sJPOo^^^i^K) ."li, 

CO v_ , -• 

aoo-cSisSa^ ■^4j;isS» -tS^Sjj^S xrir"&!&> -?,!S 

°— ^ ^ CO 


-iT' ■A'%j-<'j^&!Av^7r' S5S6"S-5r» . S ,cS5ae>o oV 

Kej-JS^. ■i3"=?3-^r»£SOo^iT» •i5''%3-'\j-»jS8^3-Kr' OM 

Oj'er* ®oJS25cr» §'6;$sS)oS5o T-°j6e;arf -sr^iSaoa- 
ScSS) ^dBog" — ■Hsir'T^^sixTr' 'S^'ocg— -jSS -g" 
-ab§"^oa— «5^^ s^o2So!S w» ^^i"^ ^-S)>3 
i^Sj-»«s5as>.>. ^v^ ST'^-.^s&sSbA ^i^csS)e>^ o2 

cJ&;£>, a. fc9a»^ ^osS^-sT" — SiSo S)3^P^sS» OJ- 
^^a Tj-'So ^§,<SS)ex) ^^j53 ^o3>j"^"3on.. 
h ^a&fx 'Ssoo'u^ k> Si'^^'iisSx'rr'So «3}i> 
■SjOo-cSDiSM M^-jiSo -ST' ,§,ci&£>:6e> -XT' S^-QfS 

SoS r6sSxi&iTr'\^. E|a ;&!o-OS. iScsSocaivj or- 

ex)SSb\ }iS^ ^VM^fk>!f\S). Woxi"S L 2>3a _90 
<=*.—,! ol. 9 

wSl)^JS)j Sxm fts8N|0-asSsV;j(& ,^(360^0 feS 

^cssjoS^ MeHo^;53S^ \^c3&e)Se) Wd&^S 
t>W^1isix> T5oe^C3s-sS» ^csS>K)"S;533>, -cSr^^ 

"Ss^3 rf"Sosb wa etlsS fc© saollaij a>.>o-tf 

WcSSoli "^$3 ^\ §r'eSb2»a &ex)E623"g;3c>. "s^ -sb* 

JjCSSoeJsSy SS&o&SSS ^30-tfwdSo!53 S)J'6& 
■C&'^-ST'^ 83. * -gg", M^i^,-5. t "^S", "S-^S. _2>20 272 James III, IV. c33cr^§^2JO 3, b" SSCi^^Sm. <^J \ / CO 3 ^iKv^T'i 

§'§85S3o«J' S^^e&JSM. ■^2^«jSoS5\ ■cSr'i&) 
S5b;i^^s»5'|^ ^'^§';S» tS^Sj_;j:6 S)oijj_l) Orf^ 


■sn'ejog' wS CJ&SSbN c553orf>,a ^ej'Xo'tj wa -6^^ ^^6^^So?&>^ 
^5&J5b oier'Ko^ S&n?C SjiS^pi) ^coS") cSSxiSd^ 

raS'e^;^ a&i&iS^ aos3M,S aggS'^i^i c&iS, ro V. J Q ^^ oL CO 

aj3er*i3bo^ Scssigaas^ ^^'^^^ci ^^^^^ ^) ^_> _o CO (p (r- ~ feS'iS^ ©c«;-iC3 ^1^*^ ^^$- 

ciSbejiSa S3?<bu5g-t5Sl3SD. 

■<j)25§'oS -iSa'c^SMsSSo as^j^jSMTT" ewJSsb-Jf 

§'o<S. «5a ^sfoo-O SK sS^2»a •s-'g' ^5cr> OM 
■;5oao^"Sorfa3\ ^r°ir3SSxd3o"^Sa^)\ ^fiSSi? 

«>S'i SS wo adSboSbN ^»),© e5o-^)_?5eSxab\ 
?30^^^s5a»>) iS^T'^e? ■^5ir'Tp';5"^;ia»^ J&^ 

CO ' D 

Aj^^fceScT' cJfeeSsia ^tSovJ-'NSS Wocoll Sto'Sb 

CO Q —f> d. ♦ ■^r, ;j-a r°e5s5. _a3_2) James V. c53cro§"''^2jo y^ oS6^sSx>. 273 


t^ Q — 

a- '^^a ^mS§ 75J>j°g)o-rfo<g w^NBiJo esosi;^ Sep 
TSa^'Sjo-ciiSb. ■ir'-^v-'^^ Sj' '^& 

Sir" ^^iSaSoSixv^ ^SD^^«3-c5b§^s5o(S ^T"^ 
f- ^3i-cS3§^s$0!S J&s^aS^oS ^&i:5o<S. J^ 

oo 5i>9^ S^^oiS. (^^^ ^p)^§ §iSj3 cJ5»o 

CO ' 

e?j-°,^,^r3JS»;iSo £)6^J5Soo7r> sSj-io-'S Mar" 

^ 'O' ^ CO ^ 

o3 ifo. ftsoM"^ aaosS &8>j ^■^ S§ SojSa^^. 

.§',c«bS^§^ciSoS3oo^x) ^S ly^Soo g'txsX ^&§^o 

oV ffcsSsa X5Si ■sr°J5sr»TT" "^-^ ^3o -So^So 

<&>^ ea JW-go "§8cs5b£i> Xn^, Sdo£^ 

ox fti§;5 55i&sj-°e5 g'soa^s essexsj"-. apao « 

O Q ^JfoefoTT^^ C30. OS 

esar^Ao ^esoS sT'^i -^sSsSw $rf>a. 3 4oe» g"^3;i^ IcJ&So ^a. 


a.:i aCP 20 0"7r'?55&Sb-> Jw so 

^g'ex) "^^^a. rSo^ ScSl sao-0 -rfo&Sa eci&;6 3oJ5JoSb s>,ia 

eo _o I o_ 

^o'i §^«S •^g'3§ SS^JjJaijTV "^g'i& finK 
»©■£) d3bD-Kr=^&>. 7r» •$""Sj-^T'eSOoer°u-» ^^ OO 

iSKrf56;3bN fe^3^i65T»;SaboSS5a;^ J^Nj^oefssjoTT' 
^r";6o(g. ^e&;r* ■sSr'o^ ^r^as "^-'^'gsSo oo 

&)«» w;3b§^o4jo-Kr>\;S>3. J)j»ej5 Sj-'zxi^m 

Wcxx)"8 13-° f3^?r>M-»J^SJftr°Tr' sSc»f)S"Sk>;ia 0_3 

^ej ol eo 
S39e5^ ^J^g" ^o"^ §^«§o JXP^^g'^ «i^;i 

"^a W5girf'^a»^ acpa5»gj^ -s-^j5"^a -s^tJ^ 

a^ji cS5b3oJi55'3;3b. 

2^ 6^R^ c55boo"l> -Ho^^ IbgeJSJ SjS * ti^. i%^£-^oe5o"e3 . 274 James V. (SSj-^S'^^zx} >J o3Jj£s5bo. ■iSJ^^JjS-CSi^SJ ^^^ eSd&tfS) ■^^Sj. Mci&rf 

Oa-Wa^So. JXriio ^^^«5 ^o"^ S^iSSo SwCo 

■^g'a §^5525 ■^g'ifo ■^^s-o-eSo<S. ■sj-'gcJS) 

03 2^c55boS$>, S. iiScsSn sSbrf si's -^sJcySb^sSsSM eo CO 
iS»Sbo-£» SbCo^'ST'd^ &;5r3S»Si)oO .■^,C9 _2>0 

CO V_-^ -sab" THE FIRST EPISTLE OF PETER. w si^ ^ "s ss ■s 


9 ^^55^- 

c^sJ5oSSo>| ^;3o ,i.^ (55' . oJrSyiS^wSiaiS&Si^ 

V^^~o CO ^S 'oS- ^ej "SagjS §J^«S p^^ ^a&,zi&^ Sxr §^!S5o 
a. e5^s^§'53boJ5D -g-'-^JiuS c3Sc»#> a. MoSSieT^ 

^^^rf si&^si)e)«G -5--tfws5b(^ ,'0aj_^3i3 
§"olS "S^eJSSio 56iSoo§o mSSS ^;5>,oJ&rf TyKn 

^■si^^ «csS>;5,«j ^^^ej ■C&-»i:S5' S^'^So-O Jw o&oJS) :iSo§^lx^7T»\»3. Sir Sooiw ^Sji no 
iSstr^^^ ^^^^<i »ijoJ5b7r» -^iS^oSto-C^^ 
^o-£)8. esoM"^ &s-5^§'i&i;sbo-0 ?3o^W(Srf o_2> 

9 — < CO K^ 

-Orf ■53-»8^eJ JXpSo '§oo^?o<Srf TykBK) ?<o8o-<D — 
^SiiSSi ■5r°8S ^50MTO'S5!5-rfw"SiS3. "SsSiSJ-'Ifew 

zr°jC5l A'£)3-»2_ ^?3o ij^^ ^^«J§ i5\eJ«5^ 

Sto' «§'« ^^S-^^^ix s5&-C5b§";ig' SDoSxwSb S)S 0>{ 
■Ol6 ^8^<&S (^■S-'JJsSm Saj'J)3sSo>|_ S'^cSSoeJ *-§^, §"g5o. t'^^. ^. r'g^rf. J "^r, ^-5-'^. -»>2>{ 276 I. Peter II. o 't)?k>& _2) S5e5£j5bo. a— Q— oL 'O' CO —^ Vl-^— o (j— 

-20 &3ocS>;tf «K«lb ■^■;T"a ■^csSbwc^^S' SjoSSc-^ SciSb 
-SO aoo-rf2o"3sSa. Woc»"S Sir- S^^^^^s&Sx^^j^ sS 

OM-S)\s5 "S^a C)5ooJ6 McSfi^S "^^^ S^^^ 

(J^ Q — V y — o a — 

_s3 ■rfo(S. SoofSiS'o'^ Stomas (S^ci&sfc^ &KSS» 

CO oJ ol 

v3s5JD.*>, XtSsSlS ^^a ZT^a '^^^ sfcSr«^ 'i- ^L fts"^ J ScSSngbgQ^ ao-0 -CScr-Ol^tDooolf * r'eJiT' 
o*. CO vly _^ Si>OS:^£M-lV?k^\ eo oL M 


& 03dS)oS c5S»;5\ 6 occn> ^^s» §■«&. eS'g^^jSooSoJ WDM'S — 
CO eo Til -^ 

^go?l?5s3a&)&-^r»N»S. tyS^i •st'So Sc&Swo ioj,a;e>o"Ki N cJ5c»7r»>, KS. jS'^V^ (<0|We>ci oo ^t^(3&ov-°'!T" a5!5a^^a>osS)\ ■S)J5s3^e>o^ % rf oo 

1— o 

Q — [ 0~) CO 

s&o-O ,^>,^S;5 Ko'^T"'? cSSxioSJ sSB^K) DoSJoSci 
13 Q rfj' oo §" o ex TT' N, Si; . 

CO ^ 

MiS (S&oSfocS. ^jof&g'o^ ar-ffo a&o-O OM 
(Sid&ex) ^§) e5(in>;<o zxialn>s; sSiSbJ^oo^M 

oocisx'a^ c?^m;^^S. "%-^ Xej;y8 »"e3'^ 7r=» Oe_ 

§";65' "^^3 tT'&ej ^SIS WoJSaSSj, v5t3^3o-0 
■<5"'lp\r»£)'4ioa'S5i r^S)oo-S) "^^Si !^ciSoa^ 02 
Tr»a?ssb 'S5'Kr>3o-rSo(S. 

3^g'f6e;-=tr' 5S)o-S>^3^»3ss;t>|_ ^^to^^^ OJ- 

cSocS. ^doCSjS'o^ So^S^tcp' feS-Kr-CdSfi^-uTV Of- 
^§^sS)a'i?o■s5^5>^fo ■^^3 «J-8^S ^?5tJp=^I;^3So?| ^g', cSt'OSS XAig". t'e^S', 3rf>jj_a*o^rf. t'efS', MS"^d&e;S5. _?)2a_ I. Peter III. o "^e^5b 3 ^^^sSx>. 277 _2>0 iS^^. WDM'S Siy^ 5fS)N|l5aiu ^g)rfo£&;6 
=^ to 

So>, ^rf §^?5So ^Sx>-;o& SXrSo tSdSi;5 wa&iXb 
ejsS) "SiQ "SowiSotS §^J5S5 Sij^go zr»2«cx) sSio 

(S;5?3^(&i ^aSo-lSS' ■Kr»gcj&5Sxi7r> 6e)o>, '^t 

55or«ab JJJ'SS '3''^ •ST'S5o§^"a3b. eSci&^S 

^ a_dL a en oL 

3 ^S£;5co. _3 7SSr°'3'So;5 SW "^SS 3 'SoyiMj^v^ «5?>oi*ocS&rSo §^;S3tDcSSD0.-S- -li ~^ \ f6 b' cjSDooJf Sr°ufs6. WoiKK Son ^^?J^ -Sofo^iX) 
1" at £3 to £J 

o 

g'8o-.:SwJj,os3o) wa "^oga ^^^§ aoi^S 

CO 
CO ol <:i— —i ft9e)oS'8o-{3o§^S8. a 5Sd4o.^sS) ■S'sr=3o-tio<S. 
, I), (Sin's 5'K)c5^-Oelbl3 S)rfci&aSD^»o}_"«3 cSSmo 

\ / Q DO U Q 

sxra^o'iB^ '^cxfiS' zs^K)S X\&'yv° &S)o-i5o(S. 
c^oJ&ig'o'tj txr^A Si'Srf ■Sio-si-^eo'^ §^;5g& 

e&aS ^er^Ko'^i ^jr';6oc5;5i3 ^oJ&4oSoSon OO 
sS)o-0 arfs&oejSb ■C5J-»-C5b4o5GS5>, S^'^jj-^dfo ia&) 

^sa "^-lexi ^ci&j6'es5o ^^p-issjo -ass 

^^S. SSoSSn acrJio ^o-O-n^S* e5Sb-,58o'^ o3 

o 

Sto^So feS »3o_^S« ^sSiXjcSm^Sjo Sip'fso &^ 
«x). tSoMM ■sn>8 'ScSSo'^^SG ■^ci5h'^c£§'o<S 
S'ej3's5S^5'o<§ WOM0 SXt" s3-»NcicS5oSo>De) cCooCi 0>t 
^^|S;5 "S^a xS8^SSa!5-;ioiS. 55ci8»^ arfJ^ 

§"''^^50^0^ ,a5.&)5 e5!jS)o-CfcNfo)5o o5:iO's3s>i&iSJv\ 
"^"^jr°»3 S.^o'iS'^fooJ&So sfco-0 ^s;-^\iS^c^ 

o ^-^ 

-OelScB Xid5oS)oo-aS4oox"^ id^ ^gi ,§",55:) 
— o to 'O 

aa"^ x$o's3'mS Me? S3Sxc«c)"3o , M,Sio-tf^^"S;3cl. * ifr, ■cT'?). -S??. I. Peter IV, V. O "^e^Sb b', >J S5;j£j3oo. 


5o(S"«)5'i 56 ^jr°>,iSD. 


b" s5;j^^. 


)^tS&~Sici -3> ^^^"S;3b XSdS' sir-o'; SiSX3t5S"g» |5^SS)^55S 


&35JS£)>v -rfa^OMrf SP>8S»-i oo-t^ij'3,^. 
2 Wom"S «»n43 «)oe^;Sx> ^S:w53"a^ (S&s^S 

TT' ■^S'S asJjy ■^S'(& SoS'^io'^jsi ^^s5b 't&ovs^ •%§"» OToJSo "^g'sSo e5S^g^c5S»g_ 
<3Sxot&o&. ■^<^a •sn'7r» ^(^"^.^ S'^s3s5b 00 

■^§'J&> "^So-tiocS. •^§'(& ^l)S"8 "^^3 00 
^^tS-rfrfj&a) 55"3 Slews' ^"e3;3b, '^g't^ "^;S 
"■^"^ "^^& ooD^ •;6--;5)t5 3ic iS^Xvj'ri ■^osS) 

^ioai ;68o-0 es^tfc^SJJg'o.S. 6soco"S o3 

f5o§''^S>,oCio(S. 

arfio , i ,l3o TT'SiisSbocSj »oao-tfw<S"8 Jto'SS o^ 
^'^sSo&oo a^oJSjg'o^ 5S3Sr»s5bXej "^^S eag 
Sir" JXpei »S-0 c55borf^a. 5r»855w* aS3^li,oi-5 

CO 

"SiTT' 5'°o?< ftS^ifeo sSsD^'ST" JS)-o^«3JJ^i&o ;Sej 

t>_ ^i' coo— — ^O ^^ CO 

"S^P" 'S38oe) ^Si "S&iojiej-Si v3-» ,§',;&X3Sf 

Q — CO coo — V / 

E5ai>. Wow's ^o:S'S73-» "? -^sJi^^iiosSo Oa_ 

o 
77^?d&^ h-^€- "^^3 OODOS SmJS MJJo^ 

sS-i^ ^-°e)Sx> ^^* Wooo'S s&S^ScofS ftSt5o 

S);S,cS3o"3j WoeSiSx) So^a. ^83n &Ssi>o OO" 
Sbt^D 55(I(.o-Swifo4o Cba)i=-^"^S -^SjcSSmSo^ * "efg", .^-S^6^. (^ I. Peter V. O "^e^So ^ ^6^sSx>. 279 >t zS^^^Tvn^lSb. Silver* ^rf^ "^^a s6o£S55b 

Se^^^rf 2'^'*' ?^9o^ SiO^Sm ;6"S ©So 
s$>a XSbS" aj'So •^<\^2X3aKej5r'"8 "&)t?bS5;5 8b;i\S X;3b5' 5to«»o S^T'ClSsSboJSo S)'5o'S zs^Sii 
^DfiSo-rfo^. 4*030 3 ,I.S>D Too 53o csS) o til sS"';^ OO 

Ke) "^$)e&) r'olJ ^ioogo ,?',s5baSsS So^Sb 
■^o^asoejTT' ^Si S)f5s58-0 ziV6Q-0 -^hoxSo 
Sb. 55btr'5&c5&)SScjN ^De)S&);3i5^ cJSxiXc35coKJ5ioe; no 

aSoJia "^sb ^S-'o^ Siw^Sb^S (^o^ioS-) 

_s2r- THE SECOND EPISTLE OF PETER. D Q ooCk)5o .53-^, ^?^ ~oo2^^ ^^^ ^ ^OD O SJ OTo; «£j5bo. ^3^s3oc&)SSS^ essJP'j^oo^ >|^ 2^^ ^^,1,^ feSSb'SjsSooJSj sSj-sSB Soil I) 

«i8o-0;Sa2^sS "SSa cSS)oJ& SXrSi g^j^dSbo 
3 So>| •i5sS7'■^;ysSsa^;So^ 0^8oT3j;3b -TVS'. 5iilr'& 

CO oL {T> CO oC 

^•(a->3\rf "^SS ^ifS) «ats>rf 13s55^i J:5^?5 

-iJ Q D 

CO 

;iiSb\ JXPJso -^JSr^ zr-^jCicS "^S Sij' S5-°^-s5 

J- yi>J^^& J5c!S)c55bo;3b\ l;5s5bS3^t5\0(S. ®30 
£fc5'o"& omS SirSo g'Sf^ S^8kSo-> ^o^ 5&;5 
,■55, So "3^ ^<3o,l,^Sb ?68o-£irf zr'^S SiSvCKj^o 


S'Smtv" WSSbXjSn'O-rfiJifosfo. 


8S^ "^S3 ooj-o Xbz:?'S:S»ey^ ^)^o55 "S^e>;&) O' ^■Ss5 ^s5o.i,^ Tr°5o Kkr»-u)o-0^ («5,"S^!5 O' aiojS)-. 73-° «o-cr=<5sSB SiS-O^^^io e54o-;S"SL) 

elS^fS) ■CScT'-Orf ;3"°S'So oi>i6 ^^p^^rS ^s5o 


_2>0"0 II. Peter II. _3 "^e^Sb _3 S55_£;5oo. 281 _20 ^S_\a. «9oi»'3 ■^4)rfabo«r^ ^ ,^s5-cS;6a» 

§"0^ ^»5,;5-rfrfjS}5 a353j2'sr' S&Sbap5S) o»'<^ 
s5ey "^2o2« ■^J&> COCO'S "Sq^S ■S58^J55S>abSpS 
t>o o38^73^5^;5y !i&^o-^zi& o3£)§9. 

&ox>'i «>wa5oB_^ (^jSJexj.^bN ^^23we5^ 

_2> e543^"2o;5 ■sr»?'sS» §'e»X^j5o§"oJS)i6. S$38SK 
KS. :r"8 zy^-'T' :i3l55^:5cp?Cs-s>» dSJ-°l\o-cS20(&)So. 

— i 
oT»8i ^!553MSbo-0 »9o-^»(S;5 S^s- MeJ 

^ ^0 JSm '^<3S>& sr>8 5T'§'^ 3,^sJr6j&. Sao 

J&g'o'fD ^^i&i ■d-'SJ^ ^S);6 eSj-'jSejSb ^a'ej^ 

!j-.Sby er^g'iSw SWSS i^?'d&siD T3-°'^"^ab. 
20O-»a-3 ^a •iJ-^'s&sSSo ^43» S^o-O ^ln> 

CO V / 

SbsSoN ^r°8 W|g\;S3'^S ^dtfie) ^eJ Ss58rf 
i&iSS)\ <^S TT-Ccss^orf i^r^casSusJ) U'?;$x3a&'C5b 


3J?i;oe5^ J5o<SoC3w< 35cooa» e5o<soc3wjx tSTT'ccifirSoej 
a"lsS>^TV sScfovSsSM -.S^x5<j>rf ;5j"8rfg OO 

wSS)o ciB:•l0^6sSb>^_ §J cSSboe&S)^ Sfc§ W^SS'B^ 
d&orf^ aSJ^eJex) i^^^ SjCfeis a-«8§ S6^i^ 
aJD-TV 2Jn=&ra &^e- ■^cSSoSS. ^2."^ "^isr' 0_S 

■S^-Sd^^ K»a "^3 23oe&^e) ;613 «Ss5b§S "^SiSSd 

D 

"i^4)Sj3 s$§o-a ^£i)K>. ^er'Xo'lo w«i o3 

;5\ Q «irfoS$5S3a ^3oS3b§"o(&iJs3 TT'iA sSb-rfx 
ex!Sb> aoJ5Qdj3ex)~S -v tyy tto!&>vSo s5t&ro e§^ ^a ^°^§^ ■a 31 sSr'fJK&s 53S -Souigo-O §^e5«I&x ^o^:n-'8c?§^ Soi&r'a -^^s&i sSrrfR) §';3b>|_ 
vo XeJ^T*"^ c553ciO(S &s>S>J5sb3l3;5 .-^.raJ&ejSb 

sS^Ks-siM aS-O jT'^aS So;&'8b;3;5 we)d5i o>{ 
ecx»"^ eJsJ •;5ClcS3b"S«rf W,S',;5b^s5o SioJS 

OJ Q — * ' CO 

Sb^ sSbi&^cS 5'20SSȤ^ ^-e^8o-0 es i^^sr 
SmS"^ •<j5;$^g'i^^aoo s"^^o^sb. bso ,%^ o2 

"^S S5T°eSbooSn Sb^Sb^^ §"^Mifcilfo^ ^o"^ 
■^^sSsuo'S > c53bo(3-»\ 63. w^8 §^?$& ^tiS 
S»5'i sSb2»\ »?5oeJ;5sJBSb\ !Qf!X^2i& cJ&o^a. 
Sdo2&S'o^ ^r»«S §a-»rfs^ 2Jow"^S 5r°t3x> OO" 
liSexiSoeST' 55l)^«55S30?53 tS&^zt'Q?) t3^TT°^TV 
§ e^&^o-Sbr'Srf sr=8a sSJ'otS^ e&-!r«§'e)er* 
-r';5b,^^«5s-;5os5o s&Ooex)§"«ovj&'?r'^8S. ^ Or" 
er'Ko^ sr»8i -^QeJoi^SS&iSb ^T'K^gs&i'^^g-' 

^aoA^o'io "^5'(& ■Sal II 65^^:5 ■^(3Hbw 
i&"SKr» lySi «5eJi& ■ZT'JSo^ c35i»-Kr°^2&). Sao -SO 


O'- 36 _9CT-0 282 II. Peter III. _9 "t?k>«b 3 ^^^sSm. ISO "^«Ssb •0 9 ,^ Sji- JjJsftoJS) ^3oog'«(S;5 55J'tDy;iSbS^^ ,^^^^5 S^ 

Sji- ^<-o CO 

3S'ej'^?5 Sir" sS5^So\«j;6 2r'o5S's&> ^S> '^^•)&) 

•??^|iS& JSi^S'ej -iS^ajrf aiSo<&>§^oixn — 
V «d&rf •cr°g'2^ S)^08o"Sorf ^yX 6^ Sjg'i 21 

^t^^sSiiSbo-O «"3^9'5S»ooSbv, ^^^Sbo■u)^^ &|^ 

Cf> oJ Ol OO CO 

"SisMiS '^'^S' si)Sb:;^!Jo •KP'?'^si>| -K^gcsS)^ 
&6S^,*^ ^o'i S;5j&) ^«So «ia>j_ r'tfSo 3to;5 

J5\l».i "^g" a;5sSu "3oM ;f3o55S\f$5S»e) sS'Ssi) Son S§o-&fc)56 cao-J5\oDoo-rf§' sfc;^ oisJ^e) &JJ 
a -^ _s t" 

g^oefaM Xe'sy'^ cJ3b3T3-»>.i^3. ftScxuM ^^ no 

§ arfS» •0-°^ fiToX sS'3 sS-ai^sii. tso&ey^ 

iSooex) S^ex)gb^ §'8Kotfw&So. ^3cr«-S)ci(0\ 
■sr°3 t>y(S ^s$n SSbe>o;&>| '^8\'^otS)wSfosfo. 

SirSi »8Sb2S^S ^SSg-^ejer^sSoSi^.'sr'-Rr» o_3 

CO 

zj(S g'ai«iSb wom'3 sSji^sw esdeoii ^r-KsSaM 

O— o 

aj'So S'^-^ixth-TT'^tA Ksfcr 75s5cr'-q5'sSs&o«b 
sin MXbX}'^ S^fiSo ^^'^K;e5a(S 5i>?$ (^l^b^ o>{ ^'S&rSss ^si> TSJicssb "-QoSd ftT^ ^. 


OJ CO D^ d) 

a;6i63 s5J5§oS)^ ^o&O) iv^. H'taW. ^r^ THE FIRST EPISTLE OF JOHN. « S^ ^ "S ^ ^j^ ^-^ }6o ^00 ^ ^ ^^ ^ ^OD. eo 

is* 7r°^ 3j3. ftiSO^ -TT'g' sir' ■5S-°?n'l3Si3 eSo^^. 

X S&8S-. "^SKo «ts5o;S^<y S» twS "^S"li 
e_ ■jT'^al-) MciCb;5 c«boJ& ^ •&S'S»^ «5j5o. feSa& 

't&>s^ &8X)\ ed8c);J §5^e3^s5 ^^ ^;c» 

— D — D oL ■^ess w&r'o'fD «cs55;5s6 «il^3as6^ ^sba» 

<? 

■^SjScu ^^c35boo^ ■fy^OcSSb&'SsS ^Sm.I.tS 
sSoas-, S3s5Sj> «a&s$ eszsoSb ■7?r';i\^ 3 

Ol CO 

^&N 6Sci33rf »a3ej,3b l^S^iiS sfiSo WaS5oi&> 

•;T'g'S5S» TS^tJ^jS SjsSJ^j a8Roi"Si"aTT> ■3-»3 
ci&oeSD "^^S i^ ,;5b aaSMTT" 'S58^5?jS» 
^ciBbWtS c3&o^\a. S5brfj£» eciSirf csSooJii 

& »£)-0 c35x-sr«>,s;s ^^^ TT^iki eSdSJrf ^ 
en>«o ;6a&x&§"-^'Sj^ Mer»"^ ersb.*\ ^(&-c5o 

.■sy^.dSb "^ifo-. -^ -^ef «W ar'«3 "SooeSB 


■4i lioXQ WciSjrf o- ^3oJ&§'o'i3 -b^B KQo-0 S)K"So;5 "Ss>o?6 cx»'o3_v>^ ,'53,"5^9s3orf> a. -ti>j-3 284 I. John III. O "So-^SS-S,^ 3 SSS^Jio. •^^l>,o^ ■ST'ih ooo8:5?55o -fer^ey^ $-i^^i&. 

CY) O •ui;^sr»8er»'cr° &o^sy ~Qoo <3o§"oe XsioS' SiJ°5o ^^s^^^7^°^ sSb. ■0Q8 ?CSbr OcrSo ,^SS». 
0>{ -^ ey^g'^Su^-sT' e5^rs&e5^ ^sS ^S 

Oa_ ^ooJ&S'o^ eJ^g'jXioey^ ^l^eSoeT" «5SS7V» o2 s6o^. er^raioSas rr»io es'csSMisi 'a ^U ?CSo ^5^5;S»5£)^ Soog'S^TT' ^o&.^. 
OO- -Orf^^^ ^r'Hir-TT' omS §'2^;68 KSsSh. ij_^^ 

CO ol 

CO 

_2)0 w"^ §"{5So Ma»ex) "SCS. Moco'S Sj^So as^ 

CO 

-SO CSiJJJ. SweS •^e^gs&Sb asJJKfiS) ■S-'CSb TV'S SosSopSo d5co-;3-»^&i. e5o^fi,SS>, 9 °— 
»»^ ^Svj§^rf§' ^o"^ jj^<& ^^ SS^^i^ cS5D0'Kr°\ (&. SosSpOoS "l)ai^g"rfS ^S^sy -2>3 ik:&\ e^o^Ss ■^Sooxj' ^TT'N&D. &sir' 

eS Sj'ciKooJSj Soo;5Se5£o(S. SWOo "SooeSiS 

aex)&8S. ;i)8S'^ SI?gJ^S)o&SS) fcSdSb'^ _3M 

sS'j^gS '^StS TP'X' I^jSm ox)'S. SosSjosS) 'St'TS _2)e_ 
o— » — i 

aa^ TT'QKi ■'6^9^ t)S3 S:xr'S3 i^sr»,?) cSSm 
■IT'N So. ;S38»\ S>j°Sj MciSol^sSo s5-°oarf wf) -33 
"^g"^ Sir' <sSso!&i 3e>o^s^,S. Sj;6(&iScis 
S)j-S 25^^o-C5b&) txr-Si wg'j^6 -^jSj. Wox.^ 

9^^a. wa fti5o"So cJS»;5>|a. wa fts'a 
jSsSm -T'ct) Xssbg' aj'So zs^^o-orf i^-s-'jJaM 

eo CO 
§"^So «oiS>rf otS.o«3 aoo^o<§. 

■i3-»>|J^3 Swab a3j)6/-<oe5oLio. 
3 s5ei£j5bo. 

^^ CO vly 

5^0(3. aoJ&56ej eJ^g'Sbo eScSSJ^SSo 'EvorSoS^^ 

CO 

cxM'Svjifo sSi^3c» '^^3 S)eJo'So c55DC!"Kr'>, abj. 
;&;jS£o ^S&^JS3"3c7' wa cxxio'S^ g'SbaJJ «5jS3 
WOXi"S (WS*) g'sSoS?5-rfM'^^SS^i&> &5<3B6rf* 
5g)^N ^•5-'tSs&> Md&rfSb •CSJ-'elb^&i XScg' fcSCiSJ 
;6,^ ^8 cSSosoJI-'SSjS SD«)?<oJS5ai3. sa8ffl>,'3 


a.efoj^g c53bo;5\ ^^-S^Cjj&J ^'*ci ■is^'Asix> '^'fi ^^Ss^» V dfoSb>| M^3^9^g^S&sS» ■^^■3^\&. SSb8»>| •■^r, ftScJ&rf. -Serb' I. John IV. o 'S^^-i?Si b" s3J5£;5m. 285 O D 

^8. SjoeSl S)S)o^JS» WrfTV ^IF'Sb ^dtS) 

F- 2o"giS). "^^S St) ^)^o-cSW(gj5 .■S5,© -jy^iSo 
^-^ CO ^-^eo v^ 

CO ^^eo oL 

OO &^)55o "^^3 £ioe>0Rfo\ ^'eF'So &e)ooSb\ 

CO ^ CO oL ti — CO ot 

on wo^ex)* •s^Oo. a^oJ&S'o'lj ^caJS^Sio-O ^-5-'?5sm -s-'Ci. eicsS)S5Sb ®i5oC5b§o -tfo"^s5b. 


sSu^Si "zy»B cJ5OT-xr'\sS53 ^DaSsSeSb^. 


(^ Oe CO V^^ V y CO 

S^-a-SP" -sn'cjor§^"a-5r' •sr^(& Wau"^ ,§,csS) 

Q — O — \^ 

eJeo sSoSSn 5i)^iS» «cSS>rf WMeJSS) "T^r'o _s_s J& S^^:^5S»o-0 escssorf sS);55o coji'ON^i ezr- 


«cK>rf e3«ej;3o 7?r°"^ ^y^ e3cS5o^_2>b' csS)0^&SJ^ Wciss:->rf -sj^O a&od&s&N Sewt&So, ^A ^ ed&rf 5i>;6er^ Sexi^ tt'', (Ss fes)s5a) esrfTV 

— O Ol CO 

xJ — ^ m 

b" ^S^j5m. 

j^ro^li e^S5"3rf «5wsi .^,^§■00 er^r^er^i 
waxioo"^? 8. "^^iS esslsi) fefflsSy SXr«S ^d _» 

CO ^^ _-T^ CO 

^S. Scr'o-S'qj°8^ ;SS\;5 ^^,1,^^ "?)*^^ ^ 
§^;53 (^Q eSeJdSMSoN "^^3 7So!aoe;J"^;*a 

S8^?. («ef) om"^. 

zr°80 Z3OM0-0S8 SjoJ&g'o'fj Jwer^ ^^ 

c55bo-sr°Ni&i. ^y»ao e5^g' TSowoi^So^* cSSbo >{ 
■xr»>,eio KSb^ er^S" 't5owo¥"^s5S) sSn4j-»i^3 * 'eSS', :i3o'er';i'3o. -acrH 286 I. John V. O "^J-^sS-^ASb >j SoJj^SSco. ^Do^* ■s-'R) ^3r»(& S&sS (sSrio) o3?5i^. &S^e) 
TSI^S^ «3e5SjS&^ ^j-tS^ es5?Sc)So>|_ ®o«b«b 

3 (Jj c3Sx)er«CP> Sfo^SJSJo "^g"?) "^5'i& "^ .Soo 
eS3c» SaotSi'S'o'to /^ .S& '^^3 •,3owoi;S"So 

OO c&0(& 55)0-0^ ,^ ,& SiS^w g'Sbzj'SSb. ^ 
S&o'f^ ;5arf3»3 "^.^X) ^ .aoo-OQiiiS "S^eSs OO X'SoS' feSd^ ^^S:^ cS&orf^S. (l),cJS» ar»Tr» g^T^ •St'J^ "eSdS). s5b?SdJ3 '^S'R) '^g'c&i "^ , 
iki &<si>^ ^^jSh si)s5 CJB0OJ& ^o^9g- ^ciSb (■^e») adSb^^3j) XSbg" sfe^^ Md!Sb;$ dSio CO ol 'li Ob* S&aS^ e^o^ ey^rg^SG^TT' So^Oo3 
Oa_ ^ex^>3-•^6o. &i3S~, '^^Sk: S&sS cSSbo£5o ^,^3 C8boJ& "^^J&i ,"^,&(^ c5&7r°\& SD^ •sn'& ^Jga d8oo£&Sos ■^^(&) ■sp>» 
'csioCii 553.^5*^ (^^aSb ti8^r3s-sSx> ^ciSow^ ®3oCi)5'o"t3 ^oiS)^ §iMi^ g'oa. ^d&a"^ 
cJSbooS'^Jii. Mcsfc^ "SMSij sSjrfejSb iJ^Soo Of- 

CO «. 

^^3 y^Sao"^ ZT'Ski e^rf •6^Sr'Nr»£SS5Sa\ /^S)oo-rf sSBli^"^. OTO?So ,1,"?) <3&o-sr'\ti^ S5"&) ,'E3,93^ifo o ."^ ,£ioo'^ Jjr»&S?>|_ Md!5orf;5y ^S;^ £)i- Q — eO CO "^ 

CO V^Zl^ — o ot. 

ro"& &;SsS» «csSi;5 egoSo 7?§^So4o"^a 

Q — ^^ ^ CO ^-^eJ 

2D(2rfe5o'eJ' eJ^g'SooSi) KCXM^rf^S. «5S W;5 — <i TT-g" 


coco qC — o CO ol COCO V ' 

■^ •T'g' t^ s>ejSbSi3>i J5g'ai;j5£);3o5Sbs ;5-On;5 

CO CO ot — o CO oL "UJ ST'i^ OJ3-°d&"^ WStv rajSSo ,1 ,^. ^8»> <35borf>| a <^oe&go"lj es's-'^s&oJSj -^c^csx)^ 

S&XSoS ^tt^nSo ■;t'"Bs5!5o'^ «So^S|S>| ^r«g§ 

sia&\ ^6S>'S5^c$c55bosfo-v odct' s&«o83 ^g'sSoo 
ol 9 — i oL o 

SSv\ !5g'5S» Soil . axr» JSwKiSoSn ^I^S^ 
7r»>,J3o. 5S)^;S)3 sSbsSb^ge) iii^;fcc;Su ft9oAg'8o r- *"^r, ■g,ow^~^. t &9^Tv, igjr^'^ ^g^- -SiJ-t I. John V. O -^J-^Sj^ASb >| ^6^Six>. 287 ifiSioo^ a£)oe5iSi3S3c>> IjiSs SkpSo ^'st'iSi <3&d 
— o oL * — y 

Ob" "S^°^ So. S&>;S^ eSdSirf cx»sS-^"5^f55S» ^2 

XSbr om"^ eSd&rfS) ?<)8o-£) sfosSSo §'®H;5 
OM ^^^s"^ c55bDrf^ a. j3j8»>|_ &;iSco ^S)o W(g 4o •cS5-'^4os5^(;k) e8& w^S tseSsiS (ftSj^-Tv) 

^§Sb5u ^^rf j3-»"3s6^Sb\ ■^o3iS» '3cssb OCT" 

^ CO ^^eo 
eSsij^'er'sS) •S-'-^&> §"o4:>oTcr^(&. w^^& Of- 

ej £0 ^ 

«cx»"3 siirfsS» -figcsSolfoS ^ew^S^^r'gSo _30 

rfS ^o8R dSboTT'^ Ji». -iSefojSo&a csfioJSs— 
^d&^ §osSr'8o'3;5 ^;Sd ^i,?S5 <sSic<&i qS'5'^^ 9 ^ &o wtT" ?3,X,s3-»^^e)go _so •■^r, So^;6"So. _scr-2 THE SECOND EPISTLE OF JOHN. © S^ ^ "e? ?5 


O CO oJ 

sSp■^S^"^ ■S^5oo-cr» ■^e^QJS>5 ®o8f\S zr'^oiS 
3 -iJjoS^i 5o8c«o5oS:^* «'So aoe)5osS)^ — DpSS 

cssSoCfo e5cii5bcS5coiS>>) S'a§'555SxiSSo\ TS^SyqyrfsSw 
Sin ^exi?6jS). 

<^ CO ^ V_^ 

Eji- _o ^^ 2S^<^daooJS5 3©^ sviki i^o^ cSSboSio^ 
5S55T'8Sd&)Sb>| XeJ'5r»"S (3S»tt»\i&). ^asSU-sr" no 

(ijCiSiejer^ -^Dsr*^ d&aiT'\lSo. 

cSSbofc)5o) TT'So 5i)s5!SD\'^Ji> SooCSbS'o^ sfcrf 
■^o§^s3>s3J5 X58aj-'t3g-s&^ r'tJSo Jkt" S»ai 
s5-0\ ^^sSm^tt* sSj'iT'd&iJoSo aSli^^-Kr°T, 

■r';i?)o&e)&. ♦ ■^r, a^KTb-ais^. .^»ra~ THE THIRD EPISTLE OF JOHN. ef) S^ :6 "e? ^ ^^ a g'o'^ zr°«3 [MdSi^i] TTo^iScB SSoelaM ■aoxvo (^«3x,r'Sb4o§o) 5i!S5«o5 Kej^aa egors38-€> 

^C55b3-C5' ■^oo'^ TV'S) l&Sb «>;3b-S80-CS'OO 
(&. iiSo ■^■^sT'dfo "^5^a -AnSS "efcfo. 

"^'^^ woeJa^oSjiSb^ 7S<JgJSj3s5ossciSo>^^ o_2> 

SSo>) ■;Jr'cS\QS)o^7T^ac». sir -^Jig^ »K"^ 

«oco'^ S}'O^^SDSb>| ^v^§^&A^ ftS5 (^^ 
%^,;$xnv S.*>| ■D5j-'-c5bfc>55 »§l\^w^_^sSb. 

wS)~B(& ai»^^^a ^ij-'ifoj5s&). ftso ob* ^ Kkr ■^ rf' SSb ,g) So TT' §" . 
^'J^SoxSjSbo. SNS-°e»e>o ■^a' Sbe SSb^ ?^R ■^g", S^ao&.TX'^Sb. f -igr, §^.43«»33-?5s5b^. iS^, ^c}Sx^&. 37 THE EPISTLE OF JUDE. © si^ ^ "S ss dSocp' zy' ^ ^ ^ ^Soo. OTOS Kti:: i^5o(&^<i a&n§^z Cfi oL V_>'— a CO 

8o-c3ciSb TT'S'. •3 i^cSSxer'iT" ■^tpr'?5c9 ^^n^A Kt'-Os- 

>t Wom"^ ^^^^ ^jliv^ SOXo^ ■^5';&y-^ 
SSso-O f^lvo-O ^o<S^ ^SrSS rfsSis ■ST'SS) •5r»§' 

2 ^fS :fSo^?^sr^ S£)"=aSa. eixi^B ^ST'Si 
c5&0SSo^ ^"Sio^^^i'^^^^ti '^^ "^^ ^'^A Xao-CSj^ TVS' WS ^^\JS). «>a»'^ IjSo 
■fj'^ So«dX3 ■53-°S» e£r^S>,^73-»^66. Mom "3 OO 

^v«S rcOT^sSs sSj-Ss&rf sJrSoco8. JgS»§^ 
o 

oO ■ — o 

C3^. CO CO Q — OL fiO O^, 

«iio2^8i?>, -Rncaso^ &«>j ^c}5bo4j5oS3\ ^r»8 * "^r, 5&-.-^2_. _2?~0 Jude. ciiSixr^ZT' ^^6!&X). 291 OJ- J&?J» SS>^ ,-c3,^'3s5 ^kSo ,1,^ WS^° -^oct) 

Sjt — ,! to ^ 

•tf 0(§. cJ5Do?Cs5joe)55s&\ S'exj^bSb TVS'. «^§". _sr-0 THE REVELATION OF JESUS CHRIST. ar- ^-« ?^ ^00 ^^ ^e^i^iy5'^^55bo. CH otojm ^il^ i^e^c Jx.g'tfnaii — ^;lio"fj 
MXbtia^ §"?5So McSS>;5§o ocoSN^a. Mcsjorf 

CO Q — 

W(SJ5 ^r»43D Z^"^ ■sr°83»b\ ^j^sSoefcexi 

sSm ^Jiiio ^rf>, ^(& fc5l5^J,*o■^)^^ ^sSbg" 
a. Sb\ •i3sSj'ip';6JSJ3jS:>, g'exi^sSJTvS'. sSb^ioSo 

■^i^^Sb^ Wdt&;6Sb EJr>cS-t3;6 ^3-««3^fo^ Md& 
SbSb^ L'SoKSo^s MSdSDoSn Wos^JSm^n "^^,3 •syg'ciSoD §^j5s6s5o>| ^^ ^i/S Tb^iS\Q 

\^^$ ^mS'j^ S;i5iio<&> e5e5ciBoo£iio^ — OO 
^s& «ier°NS$5*>, a."^?CJ5iiSfo>. esScSSbDSiN Wo OO 

■C3j-'-c5oto§o S8?180. S8R ^afo woTr>J5^ &^ o3 
■^eS^cce) 53ot5o^rf ^ -A six, ^;J8oc5b§^a S^^So 

^Srf ■§)§'a -CSJ-^I^. Wom"^ Mdtferf «Soc55xi ob" 

"SoS^ cS5c>Jo"3;3b. «ci&;6 §"*>•» w!^| ^^S^ ^^ 
^o^SSn «d&^ -^SbS&iw §^8S)oer^ T^"^4o4oo 
"Sioai) S'o-C5o;3b ^SrfS^ci cSSbooSSSb. sS.i8»^ 
QaiSoii §"^303 W"^§' ajej^^u ?5Q3 s6"3 qgo'S 
^. Wessons ^c&) rfillJ5|^e);3o ds5 5o(§ ^e^ Os. 
Sixj^'S <55boo"3Sb. «ci&;i "aj-»S SboO 

■sp>iSSj;6 ^0^0 c5bt>o Xo s)SisSx> z5oc»ex)"3S3e^ 

5r»^s5oSSoj g'lS^^ ZT'l^^aiQ. brio's ^n^JS Revelation II. ^e^gl^S'S'raSSbo _2) SSCi^Siu. 293 


o J- JSb^A <3a»'Kr°>L ■;cr> SoS^Q Sij'JS S)^ ^Sr'-£);5 ^a^ rf>Si,^ 
■OS a ^c&i i%^)75o^3»e>o ^(& iSo^jSb^ 

S-SA (% fe,^j^o$aiiosS> IT'S -S^iooabo-O c^S 

—i 

;io!>D) ©sSbfciSo ooDefeSb. 

e^So ,j3r°|CX)bo^ — "SjoSB 'ST'&sXn g'J^'SSB ?r° 3cuej§^ 'S^_^t3^3 ^ssb a>J6Aoc&^. fcig sJr°oe52r*^ ^5i> oo 
«j55 ®ooeS ^^sS)oSSo>. 2j$ci8ba5^55iS». Sjrfb 

en 

Sbo Aej-;r°aSo '^"^^a ^jSo"^ fc (S.ci!5boSbS5\ 

^8»>, Ty i^si>;ixsii "sSixS^oixsr^^^. Sxr 
SbJ^osSb 2'^'^ ffl;6^o^ t3^4o •rfo'33z3<§rf wo 
©"iS csSi^ ■KP' ^aS3§"S»;5 -^iIj^ 6;iaxe)e5^rfcS-'\ 

.%$ sss-j^ ?<7^b^i6* j)^^f5ssx> a<-ao-cJ ■^eS;. 

§"»\ g^y^ ^sSo'^D ?:?^J^^TO ■^i So e> 
®jj5oio »(& "^&i4o5oS>5>, a^5S-88N.«SacBe)Si5 
6;5^^i35o,*^ sr'beSCs&i ^s5o6o5oS5\ zjanSo 

•sr»e)o wg'^51 ,%55 g'wSo. efer'^fi S§^er' 0>{ 
OM8b« zS^J^So J'S^"^ §^oeSao SSoSn S'oiJo 

aS5b^ TT-S". KOMO"-^ •ST'S)^'^ s5j«37?^ s5b 

Q Q 

^ ' — o 

^SoSbSL^ oooefoSb. Sja 
s^o"^3-«X)"i Tr»3 So8 ^j^aiSj. HDciBbeSD. sfcaSN wSSi 'Bo 

Ot CO iSJ-»e55o ,sr°;C55boSco. W?^ 


* ^^5oey^, TT'Sxir^^. -»)r-3 294 Revelation III. ^(§^3\^6viSSx> 3 ^Jj^Siu. 5^ ^C^^cr>5iS» ■^^jT'Si &3^ ^OBoejSbo-O SSSfO o »;) '^"^oS ^>B§^s5§' sJ^S ^CT^w ,5',;S3e5^ w kl;^ _2>3 S)Sb ^^"^^b.^a. 5£i8»>| «^ SieJoSb s&?5r3 
SS»;5ej -lio^J&SSb WSj^i^ "^"^ «5oe^80ja,ciSb 

WStv ^Jj58i c»o-« zS^^ rejKS^ SasSSo — 

^M sSso'fj Sto^ Sir-eS 53b8 ^ ^J5^2"^^ "^cSSbSb 
TVS SiT»5o g'€)K;6 rs-'S "^/Sj b5^ ?jf$eoeSabo 

eo 
_2)e_ 5S383\ MOMO-0 Woe^As E6?5§o5Xn 7^ ^ij<si> 

_S)2 -5-°!5s&o omSoSo. escssbrf omSSo^ KJJS'''^ sr» 

— o 

^w&i&Ob, e3e,"«b "^SSb3b-> 73"° 85o.^,;5e) <d^o 
EJ ol V^ en 

_3a- ec3&B-;3-»\iSb. Si)8a> ecSSbrfSo "^^(bxSjS'jj.Sb 
^F~ J5citSb'a&s5b 

3 sS^^jSbj. 

ISs^&Si ,jr°,c35bjsSb3 — "^^S ^JSo e^i'joSb> 

E5o"f3— ^)^ 2iS^-s3-°>,j53 ■^Jsb Ejp=oa;is5^S 
i;t^ ■^■^'^ wJ^^S) fe ^aSbeJSSb "^iSb a>«b 

or»Ba SiiJ^Ob'CSbSiM ^joe&g'o^ fe ,§ .d&wo 


•^ei). -s^^B fe^ ^er»?<b S^o8S"gr ^ 3 
er»«b So^"^ sr-^S'SSw '^I&i^S sr-B^ J^ 

goSi-iSafg" ser6'§ 't^ S^oKsSB fejxrai tSgbssb 
^ XSdSbSo ^ S^o^ai JD&^T' wa feSb "SS 
oSbg' ^oc&,^. «iox>"^ •^"Ss-er^ elaS) b5 tS ^ 

sSboejiSb "Soe) ^cxSiX) §^^b TX'SSbjSbjoo feSo §"«) 

CO ^ 

■^ •5y»'S;5S^ ir'(& "SoS ^ '6 !&o "^|5 eswo 

CO ^ 

§'8o•tf^3^&>;3b. ^&8^^ ^^jX^o^sSMtJ^ Ao-O 
Wel» ^«3 Sb^O"^ciSb5' tt" &o^S^ ^af&iinS^ 
Ss^ «ciSbrf eScT'ge) a>J&t5SSbSS;v,_ ttsfS ^)»5 

SS38»\ fiys&NdSbey^ ^;5\ •i3o=iSDS5bo^»S'^ 8 SJ-°e55o ^»r°iC35cos&> — 'S58^t5b&SSb>| &j5b> ■JT'bJ&ScoS') h- ir^-6) ^a Kt)sr*&Si '•<§) u 


■ k ^S,cS6«Sb "^SSb S3i6?<b Q 

sr»esb Si-Sy^ fe -^OSms) ^dJ&4o <5-i^e)Sj(S "^Sb 
^ c8bo£& ,^5i> $o-OStf3 "§oo;S=r'"^t3|>' 
^SbsSb. k^ TT" ■^SbNj ^T'g'gs&i 2,^^ '^O 
c5&3-isr»^i^ K&g" ^S)o cssboJi »55Sio"S -sr-QSi 
l^^o-CSb4o& eJ^rsSboefiS Sw^ ir-^^ r*J?sS 
KScSS)(!J^ Sbo-O "^iSbSb^ »Sb^ ts4o&Sb. 
qji/V^ ^iSb e^^i^TV s5^7r»N SSb. aosS^-sr* OO 
Si i§4o5Sc5Sb 'iP'o^^ $o"^ §^»5o fcSo ^8 

CO 

;5b8.0^ TT' ■S^a "^SbSbSo^ eT-'9'iS»ey^ ^^^ 
■CT' ^^0 ^caJSsSbo-O a^bgcn- ^;Si(_ ,-^8JsS"S3f5 ■^£6S)SSb\ 7r» §^J "tiJSjSSbSb^ 


-SF-b* Revelation IV^ V. ^t^glx.g'S'rsSix) b", >j SSJJ^jSm. 295 o3 ,^or°icS5c»J&Sb. ^SKo^r^iSo «5^ fioc^;S»ej§^ 

coo — -u)q — 'S-eSN^-jT' ^oJ« •t6'3rf3 §^i68b';3-'\ ^ •5^20 


8 
Ob- ^5o ■^o'^jT' 'S^V^TT' ■^SooTJ' b^ ^iS'S-^s 

02 rijj_-^ciSS2S^Sb-5r'^*. S^tr-xXogaS^So^ S 

^SSJN a?Coz3J)6J^^2.j5i c55b3o'^ -sy^^g k'£ 
M3 ^jCSoXS' — ^;Sb ,^;*sSo«fo2^;3b JjS^^^S ^sSo 

J?8o-cS3§^"^ r'SSoiSo^ fe SKowSefJ^ a«b 

ol CO ^-^ 

OF- §^Sb5i>0 1)55 2»a ^s33&7r'>, sfo, 

sS"3-5r= •;t' ^mcX» S)3 iJexi^) &^;54:>om'S ^s5b 
Wela caueS .■sj,"^?o-0 WefS§^ ^s&s&N ■;3-'§^ 
We^&i*i\ ^asrfaoj ^elbsS». 
_30 "^;3c). 23ax>o-b •53-° efo^^5*^ §3^^-!::?' &5csS>;i 

Merol^ Kcxoo'S ;:r»'5rf(S ;r°3S tt'S^Sj-'t^ 

— D 

TT-S^ s&'iT'dSoSb^ exr^aSX J^^S OS'S "^Sb 
b43 |JS53-»«J -o^S^^ ■st'JSs I)5o e«baj6slb 
_9 isrS^lh oc»«foA^ W5-'§'&o£Sj g>o^;i5rf^ ^o "SSb. Sj'SoNfiS ■S3-'>& ^^£^§ S5i^ 'SSJSlT'X' 3 

"aiSb. M g,o^*;SsSu -(Sohj^ omOo"^ 7cnejo;6 b* 
Ot«JS §3-'-C5os-o"^ OM8i>"3 rfex)?6a3 ^JSeJSfo 

— O CO o ' 

S)8. ;r»8l jt'S eJeio J>r>£5 mott'^^ IS^j 
Sbo-0 "5o(3o^exiSb> ^J6;S»e>;SoN 3'w^e>o3<.>\ 

ftsa 'S^S ^& «efg^ c55x)S5>, S. SS)8»\ « a. 
Tr'2?';5o*3 •^sSmj^Sm ^^4,>3 ^i^nB. &5 g)o 
"SSSb§'ji»oJ& ^;S:!\V& S)o& c5&orf\ ^^-"oci?^ 

SfcA ^otS""^ 2§a iSJ^2f:6'Si*i3o>| ^;^S. Sir" 
(S^ Ja s5bsSbSv,^^»'3 5SK43SM g'oa. :i3-» 
e>0/S^ Ja ^3«o«3Sb;5>|^ KJ55513 ^;5n a. 5&8XW o" 99 ol. sSb F- c55boX'sS»ej2o^^ slao^ ^r»3i « !§$eM Si>Sr> 
Sbdfe)SSn ^^sSxiJXyi g'\eJ«e5c5S»So>, «*)s-o^ OO 
SjX5~»5fo &3 O30i6"S rfooXoCo ~?3J5oo §)0^vSs5sSb 

/S3.^:r° ^1^ ojT-« 55DSr>Si)c35boSo\ ^rfaco;Sb> OO 
woabaJfe^i sJP'oJiiDSo ST'?<oe^2. cJSx)';:r"\^ 
aiorfjg'o'^ feqg) «s3>|4S33>, ^\S).o-£)Sa. I) 

rf» asia. >1 _3r->{ 296 Revelation VI. e e5gl),r6' raJSoj S3{5£j5oo. _3 S5<S^© CBJoJSi ■CSr»^,'D. w^-oigo fcS ■^■;3 
^T'dki « ^^g'ai3Sb>|^ ■Z3-'?) o§o& aw^^e>oao> ^^% SSbSJN o ■JS^sS ^{&> 
§"s5x»>05foj ^& §'Sb\exiSo\ ^o"SSc>. S)S) 
^So cSiooSjS SXrSiaN VJo^zoiSsS "S^» 

^iSrfaiD ares §j-=OS>^rf^^i^S 5o<S^Ser^sS>o-0 
vT- M ^j^g'iXB ^■{S>^r"-g,;&. ess 65 ^^gg'jiM 

^o'S,*i. wa tta^jsbe) .■^,;5^'S d5i»rf^^. 

OO sSx,(T^ Sbo-03^ ^S ^Sxer^Soo-OS^ ^^© 

— ^ -^ CO ^^ 

SS 5S)S»3b tP=2f>e)aM7r'S5ba)>| dSyMSooSM-TV 

SfcS «)C)i8. 
no 5Sd83^ "S^ •Sj-'-O g)o;i^^rfi&SbsSn ^,§ej 

iSi^eSo g'MSoD SDoiSs. &8 'Sg'i ecSSxeT" 

c553ae5rfjoex);3b> VSSj'^^ ■fiSj'^Siuw'a n c&do 

o_2>"gso. -ar^iSb — -t5oS5w<S;6 '^^3^?i weJiSxiSfc\ 

aigs-S&cJ&oSfo^ ^^aco;&^ sb-»oJ3bij5o Sen- »^— ao*«^^J3bo acres ^«i^^^ SP'SiSK /T^^ sSbS^ feS oco6o'S;dex)AoOo 


80-08. 

;So->= zJoMo'S §"853 wcxMex) SfSb. 

— o CO 

sSjS ■^o5»55 sis ■^Xijtj SoiSS. MS3v&^ 

v-^* <i— v_y CO 

&. S&ao-> «cS3brf§o "^JS ajSg^M o»;5Cw'SSb. 

•*^ CO C^ 

^xr^iki "faS oBosSeJ^^j, iScr>'S5o5S3>| i^5^S\°S<3 
abo;653sb\ :3-«0 ^cssb sSeSsSK ^^'l^i ^ •xr'e>o«o 

q$o"35fe, s5b8^K ^2Ja» ?5e)SbSo>, g'Coq^ jSo 
^3^ ftJ^-S-'JJiSM ftSeJai ocos5^w'Sab. -SF-a. Revelation VII. ^^e5g4,§'?Jr333oo 2 ^6^;Sx>. 297 aS)o5?^ Soora-"^-' 6^£-^S ■$0-' »sr'?53e)So 
•i3-°C(3S) §iS^ Rossis' ^o£&s5.?) g'oS'^oS iStoSo 

si's -iSoSmJ^jS^^ -sr^a fSsS^ ■^)S6gSooSb>, 
■;3'^Sr°cr»J503e>oS<j>i ^fSo^j-^irMs-e)^ * S?5c;oc5aio 

0_3 (3Sr^ &l^^ S2iSa:«s5_j(&i "^sii ■CSx'-OSX) 

\ ' oL —a o 

CO CO ^ eo ^^ 

ob* ■^30 JweS ^"gso. ;3b83^ e-5^-?ao5 -csbib 

^3'S -CSiifeo^l? ,'S).'^cio-Kiw"3:S) i^© XSfJJeJsiD 

ox -t^w'Ssb. 568»N ^ST'"cr°2?=ex);3c^ ^"<:3^-;r°So 

(Son ■'SJ.S ■3T'?3oJSoS^ Cii® VS^eJo, & i&i.^^^ §"o2Bej5^SbSb 'c^ 2 SSfJ^:^. 

cSSdoCSd rfe>o.'<oao iSj^tJex) X)ex)S5Ma&i^ xSir»_&3. 
•sr°a5 •Si^So Sj'J5"S-;3-» rtsS»ic5,55M JXpei'STS-" 

^ ^ix> sxt'JS"^-^ -!v8 s^sr ^o"i r'Sgo 

cJ3bDO(S8. 
_3 ^83j^ j§So^ "^^3 Sm,^ Ke) ;&8SMg' ©a. ■^aoS»>, •!is&>^i&>^Si!So\ ^a ^csi» 

5^ -^dSosS — "^sSm sSJ' "^^S "^sSSowSb cr°8 3 
"SwiSS" SCw'JS ^iS^o'^ ■Si??col?sS» ^S3-»S)o2_T3-° 

a a 'J 

c55bo-"r7' ;N^i^S»ey^- ^i^o-:iw(Srf »r°03 >{ 
J5»,8,o-{i ■M<§;5 sr^eso "<3^>, oi^'^ex). e3"f),J6 a_ 
Sj"Sjo& "^oo. s&S^A ^&jS^&^ i&(a,o 

^o-S; wSs5 ■sp'So ^^NO& "^e>o. KKX^er^sSo O" 

^»5,23eje5^.*o-aXh ^:S,e)er^Sbo-Sa\ S^sS^tt' 
^jj&4o^i,«o^ (3 FT^^SiO a:)J&fc)SSbSSo^ Sex> 

— o ^^ CO — o . ^ 

§^»8. -jy^a ^Sbe)(3S)oJ& 53b^oo ^o"3s6. 
'ST'So — S>o;3-6^;5i5i3 SlXrJS Sj^-cSbe-^ Sferf n^ oo 

'/aaMiiy X5eX)S3sS573-«-v 66. 

rf^"S5> 80-O ^S)^s5"^5Sdo'4) — «"^^. 53brf 0-3 
n^3i eslTr°^c:S;^5!o>| ;&Sr>a5b(55boSb>^ xr-sS 
"^'^A S''\5^M5Jc3fe)So>) ^tfsSxi;^ ^"h ^^ 
^Sb>, c55x?Cc55aiX5S»e)5o S'e»;6i3bTr°5'. e3^§~. 38 * 'St, "S)S"^-:^s-w"^. _9F"8 298 Revelation VIII, IX. ^^^ix^^^viSSx <r, F" SS(5£;Sm. oJ O ^ CO -x. 

cjS)iS»er* ajj-'TT'^iexj Mcssb^S^S) ^ia^Kr=\«3. 
ar'ZSdo sr»8§ e3g'€)^3fr> ■!3-'Sj'"ao7a->' ^ejX&. 

o o — 

^^ V-^ CO 

O O CO OL 

■^$&ab>, w8 g'iSj^wSbo-O ^^^ ^y^^SoiS) 
a^N?osSor'^o;3b. 

^53 Ij^Scw acres s385oJiiejo258 ^^iS^.vSo 
>{ Sbo-O "^^S a>e5^i ■^^Sb. s5j83>|_ « 

Sfo^ ?£r»5'oS5JS»SSb>|_ g'S'KSo. SSsSS^ ^& 
eJj&So SJ?53ao-cS>r'S8. /n^sS^ §"oS':6o^a -SsSM^sfcoer^ "^cs&.w'Ssb. 

air'is' £ir°«J ^-»a;S'53_j5^ "^J$ S;S\, ll.SSbo OO 
aa^ si's S&oafce^ M-r^^sSasSbo-O a'Ssft. 

wa sc^fas^eT^ J5S3-»(S^ p^XsSw Scasaiai^ 1)43 
aj'-u)J3S8 ^^uiki&:^\a si)80\ « ^S'eJ^ 

— D oC oL CO 

■KT'^x'^r* iJn>S ^&a^^t:k) ■sT'^ s&r-S^ o_a 

s&8Xh "^^ -{Sj^-O^^^^ es-y^s&e^cS) o3 

ScrJS X)sSS>o^ iss^bi ^^A |§,sS) ^JiSSa t93 
?r%y^ ^liSixS^ '^■£>^&r> ^odSoij SoSs. 
F- S55£5io. 

i&Soo-O ^S)o SXtJS '£>&^ '^5' ;icS*.^^aoSo 

2Saco "BS^Ss. es K>oSS«er*Sbo-£> "lti2S 

o 

^ej -bg'43 «:S^j^. 65 ^XiS^^o-O SaS^cJew 3 

CO 

^£o Sj«ai 2oaMex3 "S^A ^SbScoS"! 
'^§'55 wyabi ^ocs ,^"s~"S:5i5 ■sr°43i ww^ 
a»sSSw"3.*. s68»^ efs5b "aD?j§[ SCtreS "S^» b" 
sS»,J5,«5a sJbjsbJ^ce)^ "7r=3 ■^Scp'aj^Mg'i KS 

<&ii3^ h&i efi^-?^8s& ox.sSSu'gS). hQ 
■^Srf ^SbS(5§» go"^ ■^oo®»§jj_'^eS;5 s5o^a. 
M asSSjjsj c33bO(& 65 SfcSb^Soo ^tfrasSu "SSI e. -SF-o- Revelation X. ^g^e^Sctx.S'JJraSSaa OO "SS^^SSm. 299 9 9 

wSrf ?<)j^sS»e;5fo J^"«3ab. -syS l5e)e) SpSS 

st'JS ai»^^e» si5^sS.o SSu^Sxiy e5o43s. 
"3^0. ^r°43 ^oifo S)oSS-°^^ ^oJf^B J3')o~SSi). 

CO ^^ CO ^^ 

^r°S S'^S^i} dBootSj sS»o& g'wqg. esoccCSo ?r»^ ^S,d&oe53 wC WCXM iaa 


CO T CO ^s& K6o SjJSb;^ 5&8 ISocSo ^^s5be;o feB ?5«3 ob'sSio-0 "3)8' ^«So3 — c55bo,^ ,gb M"^ "^S ^S 

■%So~^ S^tSSo ^o4j SSsSm "Se) •6o^tS\Siix)V 

Sfc^ooSo g)J5^&-;5w5;5 ^e»?<oi6 «j-l5s>o jSSSo-JS 
eo 9 

Oa_ »58. S36S>, Xb^'^ ■3^8b« JjrfcaioSMg; oe « ?(o, t5 ,^eJ55oSij> ^o'SsSb. ■ST'iB ■^cn.^ey^Sibo-0 e?Wi^55ci Xo Oij" J^g'SMOO wcxuex! Ss^Sb^S. -^ ife-'SsSe) CO CO ol 

or-'^KsSs -rfoSw'SSo. SdoSSjS'o^ W '^A 


(§v(x> g'ejaiC>\ T5^g -SJowsSb ^S^a^.^'^^'^A^ ex) _so i-o — o oL 

T&tD'gTr' 9'i"e5s woTvao "SoiS g'o-cSb tr°cx» 
•03\ 5?& iSr'oX'eJ;$5S»ejS)o-OS)^ SiijS^Dj SSj 

^»ysii> ;3c!-'»J03 s6o43a. Mcssosi -^eS&aex) 
«5?K _^o^^e) £^ ^o"3Sb. OSj^wSrf -O;^ _9 
^^S'^Sm «c3S:i;5^e5 ^o'Ssfe. Mcssorf l5^ So(S 

,^r°,cSioz5^Sa. W^^i^D — e ^&) 5g)6SJSMexi 
^iSii6 ^r-Sa ^^cssbg" ^yjSi s&^^ "^iSScx) 
^» e3"r'S'^^ov) "^g" ^wsSm tt'S^ ^a^feo WoJ&eJ^ ^o"^ ^r>53a»^ ^SoSSJ^ WcSfoeT^ a_ 

?yj3»»A ^^^o■0 c3&XcS3bD?Cs5ioe)SoSn £§So^ 
tr"0 JXriS "^iM ■3^oo§^3 — ocog'S) ee)<^gJScuJ 3 
^o2IJ& Wom"^ ^2^s5 dSr^e^ §'e5S&iSi»g'^ Srf 

g;S •^s55o"3;5 ,^,^g'e)So JfesSge-^SrSJ&i "SS 

Q v_y — o ♦"e^sr, ftSTv!;? TSwiSoSoog"! . t «5;S-7r', ;SSo^'^^i;^ifc. I'^g', ■■5^e);&. -sr-F- 300 Eevelation XI. ^C^glx.^S'cgJSoo OO S5j^£j5bo. o*. O CO 

■0;5>|_ ^^S'jSo TT^isSbSi ^g)^83. m^^(& 
■^■^ 55"S ©csagS^ t33b5o"3S) Wom"^ "^sSb ^,KO c&>25bfc3SbS-!> ■^^^a) SoS&ioS5o;3o ^, ^oL 9 a. -Oo-rf 6~6li^ TT'S^ ■^"^_N|iS>. 

~s> S>?)^ §*^ex)^^. e5cx»"S eeJci&aoo^Mg'i 

cSSm^S. S5b8s>| •sp>S5 ^e)"^ "^o5fo "Sejo 
S&iDogo 'SS^JS tiuniSx WraX (S^g5) Jfeffi. 

3 TT" COdSJlSj -^cS^OSS OODffcSb.* ^'oJ JSo -syS!) ,S^^«"|3 "^Joor'a "3c»3CS>^ ox!&r>^!to WCo^ 
SmS'^ "^^a Soj&to aS"^ '5oi&) 2^l)aS ^fcw 

"syd "^jTi^Soo-v) 6SS\ woMOo 'Si' ■sp>9 §', So, 
oL CO .^— ^ 

^ySJ JSSp'o-CSbSb. 5683>j sr'di ^^ ^cSSbo 

— o 

CO ^ —o " CO eo oL 

2 ST'Sa eJsi) ■^iS^oSjd;& "SJJ'^'^faXj^S&i 


W^j^S^ 


-Sj^^ -^r-di ^ij^b paAsix> g'Sl^sSb. 5fe8g)^ 0_5> 

E5oJfiO c^S&S''^ ^S)^t3 sr«e3o a^ 63 "&^ 
S&OJ53 «^s^§'3iD^5o ^3§^ Eb-8a»8. S&)8»^ o3 
53-"8 g'^.^exi ^r°8S -SJ-^-OS. fc5 KcSciBb 

S» ^x,^y_ •SiSr^^XsSM'ii&ir^^a^. S5b8»>, 

Sxex) -lSoS5«'3;6. Stof^DS 'sn'Oo ^csS)?So"3 
«-5-"'?'S»^;»S'j^ ■^^S 36fp>5S)^a-08. ■^0(2^ oV 
^S&i KQo^So ox&iSr^ Sb:n><S^ ^^S5j ^J^Stv, 

(3^-'5'S&oJ& §'!)7;;3b. 5Si8»j_ "^^S ^jJ&fcD Os_ 
oL ex — D oL ot oj — o 

;r°S^2®£i. "S^sSoexi g^^Ro-08 wS^JSb fe oj- 
§^X)3i3 ;5^Sc). s&SOn &^E- ^oJ&fciS5jSb>| *^g', «>^-S-(5SX->&So. ■f^g', ^asSr^SMTT'. 3oo Revelation XII, XIII. ^6^S\^ ^ c^sSys 0_9, o3 ^6^;Sxi 301 SosSb\ Tr°8 'ST'd (^Q '^vsSx> om-3on^S5so\ 
pySX) t38^ Tr»8a '3ai?g)ioSoSo>, &N,e&e> tSsSj 

oL <w CO oL 

iS" e^oa JXr-cS ^(&) iSioSioexiSoN ^rf\S). rfSi 
cxxj-»<2^ ^y^S i^SXi S^pJS ^Ji'd'^jS). S&8S>, 

^ a ^ . 

CO oC 

"SoSb d-«l\o^ §^«§o Wg'^J^ efSoSo "S^S d 9 Sir- 'sj'^iCj^a^ ^"sFi^asK gj^^oSsSbssh aocsSw"^ w'gsb. ega&) ^S)o S^pJ? ssaiS'^csiw'g;*. 

»58Sn &S^'?5l->o«0 5i)S^ §'k)5S» So43» OO 

^ej;3bSo^ 5r»S) komo-v)8. -wSo sSb&ra ^EJpq 

^lo'^ •sr"8ar»-D^ •(5o§'''^sS,'s35cOiS. ^St^SjoSm 
g'^c35b3,«i^-^o'5M|^Bboc3Mg) c55b^sfe^ X)sr»^ii)So 

« ^^g^;S! -w^ ^S)o aj'es "^o&kkS o3 CO a^ 

r'tfSo ^S Kg^Mg"^ "So& ^r^ex) 6S^ogo 
cx»;5^2o"g;Sb. 69om"3 ^^•s5^S-os5i^^6e) * 69 ^ o>t 

r'a.x>r'» ^Z5(&40§5 69 ^^J^Sio «^SS ^j^B 
Sbo-O Ijg" ^Si^~6 &^ 69"^ '3s5bg'"S^X-^j^sS,. 

Sbo-0 "SS^Ki^rfS <ra-^^s&. W«>5->(&) « o8 

■g^sSsSMS^g') g^5&) :ss^8S^ c35x!jSS» "^dSbo 

CO 3 WS^^s^&> '538 §^^ex)SJ-. ^i&) l5eje>o3b ^a ^a 

3oo 302 Revelation XIV. ^^eJgl^§'^Jc^s5bo ob" S5<^^J5bo. ts^S) eleioey^ ■5)S' n-»a cSir" Si S Wom"^ cr^S) 

&0-S) — -^ S&\?Cs»»3^ •iSs&r'S'aiS •sr»"Ss6SJ 

oSS'l ^SiT'Oo ■sr°3i omS^w'SSo. s&exw ;ie) 
"^"Bod^ "Sejej sSstMSo [cJSooeSSM] 238?\o-c5b4oSo 

■^5g)» ■'<J^S^'^ 2Srr.;lr3 r°?553 «ls$ "So-'Sb "§8 
2 ^.;5o. 5Sci8S)-v 'S58^S&)ej JXr-jS cSSbJSBx) "^cJSco 

J>r'e$jSb;&\ ,^9 ^sS. ar'S«>S!\ ^^9 '^•S'Soo 
ST'JS^SbSo^ tT'Si W^'S-'S^ OM^55^3"3.«>. 

CO V—^* 

a 

no a3o8s_N ^aoer^s&o-O sSsS^mS' sSj^^'Sm 

a_ -uj — o VO* CO 

O-S "gab. S5b8S^ eS a 'SjdJS^S S&^KSkiSojS'^ sSS3-i5L8o^4o4oo s5?&^a. s5b8S> WS SbSfi o3 

fejos^ /T"^^ «SOoSbe» a8fi^sS>^a. 5S)8»^ ob* 
^()f;Sj.-)ca»^L_ "Sw\ Ke)^ i«|9§^ ^xXJSxirfS 

sr-eS^ ■^§)>j t3 S&^K^ S3i&4o «8Ro^ 

aj°2S X)s5Sio^ ^r»8» ■3r»¥5^J6^rf>a. 5foa»j_ r>H 

e63bj|_ TT'Q §0.2 ■^Q Slr'JS^TT' ■jy'S S"t3^ 
(W^-7V°) £5 sSb^KaM 'ii'^i^r' w» "^3843 ■^So 

^?»s;\a. aoJ&er* xn-^sSjo §'e)J&. exiSXej o<T- 
Sjg'o'fo ea sSjssbJ^gx) -fio^gi^ cs&;6^a. 

Ob" ^^^;5b3. 

^SbeS^ "^Sb -CSx-_^SI WiX5j.dk> cx»Ci>A^ E O 
S3-»rfb §"053 Sires M ^r,"?,?)?; »e>oK>a^ $o 

cObuS^ JSJ^tj ;ie)^ 73^evJ<b "^oSSboa «c«i;5 

JlSgO ^"S;*Sb^ FT^^ ^JsoabjotoS'^ i?^S s5"S 
SSb"5i>s5 'f-osSx Ws-»§'S»Sbo-0 SoSS. eSsSJ 

w83 So:J*-;5s$^ Sje&tDSbSa^ e ■TT'e^^b 3 

i§\ci3b^s5e) OSSio-tfwiSli sSr>fc) ^ej^-KT-exiT^) 
■^y aSboS -TT'S' ^8 ^jj5dSDSb>, es i^rf "^^^ 

&"^ S3oe5bg'o"tD r-ST'g^^et. •SSbo'ST'^SJ. «^ a»;iS5 ^S)oS)^ zs^Si txrCi as5§io^sp>«S,3b\ ij;^^ ^■>5'^(S§ ^^"ar" WdSbrfS) 'SouiSo^ 

«"^r, ^g)8. 

3o_3 Revelation XV. ^e^clx.S'S'raSjM o>^ S36;£;5bo. 303 


^^%- ^v^l/^ S5b«gaij sT'l^ioiM '^"?)S53 

^ .8o-0 0^ 


§'8;'23M<§rf SiaoSM 'cF'R 9<- dS>»s5ej ^K c35boXc5fcKs&5W5oSb\ '^^ ^^S. 5^5 
8»^ A^KsSx>^Si^\ sr>a ^Sj5o§5s&\ ^sSjtS^ 
So^ sr-Si^^ WS) ^8^ abo,^ ^•,^'^Tr' 

iSsSbo-O v^^^ (SSooeSo -tfasJr*^ Sjjtfra^exj 
SSbo-0 a,^^oS ^oi&4o^ esocc"S ?3-»a (ijCsS! &rf^a. 

oL oO CO 

cSSxio'SsSb. WS3;ji&) 55ciaS»§' i5j-»e5 "^3-»t)cS5o OX 
S5ioey^sbo-0 woMi3§ ;5-0\— fe S^JJsSS ^o& 

waBoiSwer^^o-O wcoo^S sS^sb. wiJffliXH 

a 
•53-.S)§^_^ -jT-ig §"JS:5© ^o& ^SoS^r^ 

ao(&) ^a53§'C'?oss;5a ^es "i§'§*^ ^ibxsb. 

CO oJ a — o eO 

c55xo"SsSb. «So3_j(& Sj'Oo §^<3oe>oe5 Kr»J$sSo 
«b,;5,^e) S^^sSboe) sS)i3cig5SiN JT'.^i} S^(S^ 
Sbo-O fJg'abj sS^NSb. 

— o xj 

^M? «o«bl&Sb «-S-'^55boJfe -cSt'SO («>a 
^j5o'4i) ^£&) «*oefo ?r°J^ex> Xej ^i&)«bfi6 

gbeS^'&;3b. ^8X5^e;?«^§^ryt5w<grf-,*N43r_3 
^Sb3^^j&) ;5o43s wXb^'gSb. 5&8»>, &in?C 
JS»;3b^N TyS) ^^Ss5b5Sb^Sb^ 'cr°S) JSbs. JS.nSbScn 
zy°?i "f)8i3 T5o^jQ5Sba)>|_Ka»o-0 gS)^o-v3b§"S;5 
sr»iio "^(gj^ ii'Soo x5tDO§"3 M 'i^.Ji*^^ 15«S» 

SP'Oi "S^S 3 


isS55"S^ •3T»"f s<S';icJ5i>355b\ \S/ CO d3b5S)j_ ^i&&n>— ^gJ^JXe) •^$2^^;5 L • ^5", 3S^g-3iD"S . 3o3 304 Revelation XVI. ^e^Ql^g'SrsJSoo 0&_ SSC^^Sjio. 5SDln>^s38-ci» -sr-^^d^ ^DoS&S'o'tD h^ sir- 

2 ^o^^i ^-&\8. W^^cSo -sp-w^o £§^tyer^ 

cr- es ^iki!<^<A 2SJ-"e5t)SJ om'^sSo. w:s5jdfo 

80^ « ^aiD?€)«i 2Sr^e5e) ^5& 23^^00 'SSsSj' 

Sbo-D /TX^x •a^MiSjj W ^JSo^oOo JSj-eS«5~^ 

rfsi)-^) 80^ sr°8iS^| S35S>S)oo^ ^c| ■^0(J&) 
8o^3b. «5^^efo wa -tJ-O^^i^B^S) 8¥;Sb^"S SmS'B ■^a^io S3o43a. 

■st'SSjSm SSt^^o-O fcSciSJrfSo 5S3lr"SS)-.d!5c3biJ§o 
oL CO 

§"6So ^3-.'^ fe^ ^30(S jJrs^^Sb. WS5S-.I&03 
^mS'^c55odSo>j^ -o^g^o a»aS wooooo "S&l-) 2»Xe)«5^SSiSo\ So;5b8o'^S5. 

O at, — ^ oO D 


6S^ dSr'sS e^^ R~3^ ^yd&^eT^ g6;&>8o 02 
?g)K3SbjeM;Sb>, "SoJ3o^tx>Sb^ ^®1?;S). ^laSi^ Sob" Revelation XVII. ^e^cix.§'Sr355oo o2 ^6^SSx>. 305 -30 2r°s3§'a» ■^c&w'gac) a. 9 CO 
FT^s-^ cJ5mo"3So. 

MO — 

3 ^^^S> ^&^ e5eS ;5§'5S>oJ5b ;5SJj, wSrsC^i^So 
iJ" CScT' Ea. es !> sir'. SSJ, ^^^vissixoo Xv 


5S38S\ e5"So "^^^ >^ — y —i 

SbSoN SSb&TT' ^oJ&i4o -CSt'^S. feS'SoSSb ■C&-°-0^ Si5N?C5S» ^o^So ooo?S^&"^d53 Wcaj"^ 
tsa esS&\«r^Soo-D ^SS-£)\ ■st'§';5s^^55 

^0^8 "^lo w^Sb ^)^^a ■SioeSexjr'a s§55 

CO — o ^-^^ 

zwaKe) 5ii;6&)\ — 63 ^&i «5eJoo 63 ^ ^^ 

;5n &ik> §^oSi'B_ d5a)rf_>j^O. :fc8S^ «■» ^iSb OO 

a»3. ■^§'& 5g)T3^N<&. g'2^sSbsr»ifo omoT' 

55o43»>| s5b\Kabi SoSaoS^ ■sr»dfo;S)\ «S ^J^ 
Ao8ey^ "^S'(&2;,^ c5&oS •Kr-§'ai3*& ^Sb 

S?^^_a. ^83a ^)$ ■C6-°-OS5 ^a S^i&ejO 0_2) 

■s3as5boa TP'z?'e>o. ■sT'Oo rn'MCSSM OMa j6f555 

^'^'3!S:■> Tr=2?'e)^"S M^'T'SiSM s5-»o£i)JSbOo. l)6o o3 
^g' ■er'eS^J5g5S» \ej^r°2. ^* «e)J&S5^ W^ 

CO qi ^^.y cv) 

■5r>8a ascxoo-iSoSb SjoC&S'o'^ escsfirf i^?^ 

Sj83>|_ esdtfirf — &5 "^s^g §T'-c5cis-;5>j^ -5^ o>i 

e>o;5o^ "^9'fSot>oS5b>| ^i^s^^.^ c3^;^S. 63 Oe_ 
s5:7^?C,-S»Oj^2S S>^ •vSt'-OkS aa S^ajoex) es "d^s 
cssbo£i) ■^^sS.sicS ty?) ^2"^ ■sr^STT'SoS^ 

g'o'4) "^^3 sipJoex) ^S'd^ 'S3t5coefSoo lf?5 * "^g", 55i)Sj&iX« "^So ^So'tj. 39 3o>t 306 Revelation XVIII. ^©'; SrsSSoj n<r s3Jj£si». OCT ^6^&i3. 

SmS*). sSjJs-Sowo tya 2*ow^ ^°^?i !f!SAo 

43s ea ^l)^;6'^5S)o^ — •;3^ ■as&vvr' JcOo 
n-»3 ■?r'J^£)ey^ ^e>o sb^oJSg' ag)OG&>4oSoSo>, 

€0 

8 j^er^ tT'S §"8^ "BoS^oslex) roSSoS. wa 

lyag ocoJ^JocS aooJfcS'o^ wa e5;5 S^xSciSo 

sSSb "Sr"Sb £i)8^sS« ■CSin'J^"^ ■dr'^^^ «>3b§^o 

or- fc>3;^a. SSoCfosSe) "^S"! asSaiosS tya ■?r'J^e>o 

w^Stt" Sfe!5r3S3»So>| ^&s^^So^ §'S3^sfo>, sSxSy\ 

;&. sS)8?^ wa «?W:5e) 25^_©Tr' "T'eAu 

aS-0— WSCP'S W^EfO 232X30^^-^ eS SSo:3^ 

^ionsSr wo"SasS ^ijnsSj' ■Sjg' XScssbeJ'*^ 
JSj' ii>8^'SS(&ei>8o ^joSSbS'o'^ sr«8 7S835oeK) 5S»e^eS»t>oSoN, 'SS^jL^ «r•Sw4o<^oSc^ ^xy 
eo oL eo eo oL — o ^^ 

— D CO Q — 

6&So\ T^T'Ov^^iE^ffi^l ,ty^^;JT53ijSb\ iSJ'"ac35ba 
SSoi SxS ^ &0(S»N /'r'^;SuooSSo\ S^^sjoS^N 
K°^t>s&\ Sbj^axEMiSn JS^a»«>:iSo>, ^'oJSSm 

^^^ifoSj^ ocas' So S^riiio. h (iryn^ esSo ob" 
■OrS ■^oik) »Sb\ »<§•£> sir«aoSi. ;5&5"5orf 

CO oL O Q — 

"^"oL^oL v3"^^5'"^sS;S»>»>. aSo>, aS-SsJr* 

ai3So>j_ g'.so^rs^. 

• C«> — D 

eo qL ^ ^ — / — o o . — o . 

abjsxJSoN J^So-CSbr'a M07n»^^5*^SbSb^ »e^ 
iS»£)§^.SbS<n axeSg^ejS^sfcSL^ ee)o^8o-i5 

^3 k8Ro^ ■:r«Koe58oSbj_ iir'Sa»-7r» S8-£3 

§*^ ^;ST'S"^rfa ^SSa "irexi "^^ 5g)o58. 
55o8S^g5S> goe) ^Xrd ^C d-«JSo§"i!) ^dSo or- 
^ £fc8sp^_wS3-°g wST'g e ^r^S^ SiD 

as. caooCbg'o'tj IjS' X(5cSioey^-^ ea 

90- _^ 

^sSJer'O"' ZT'S) ;68o-0 WSJoSo-rfoiS asoeis 

ro^ »j' &^s- ■S^a&. rfsi &^g-3b. 

;6o43 ■CT'oM ^J© TSaoD^sX»er^ «&'-^§) — -^ 

a) eo Sot Revelation XIX, ^«5glx.§'5'r3Jio OF" S5{j£;Si», 307 •osaJ'^csfeW(S oMg'jxrjitD ^jrf^efoso^ ST'srcso. 

«xr»tfK«xr>'^ ^r»8S(»S'L_cS&oSo>| ?'?03i» cxoS'sSo 

v—/ CO 

^»"3o7r' "?3o(S§";SJ''8 ^w^-kp> fceJ^ QMS'* 

O Q— CO -^o Ci o— 

CO G> oL 

c33a)SJ\ ^Sx»Slo SXr^iS -tf o's3w5;5 sr»8o2S8 ^m^^ 

or- sse^^^iyj. 

IT- O CO 

Sci3 ^8£>;i /r^^ "^S^gSo McibisS &;35^ iSgi 
e^;i t^SSoe; ^;Sx §^ggo ts-'ai ^^Q §.1^ 

We5e>j^c5^ M38. SS38S-, zs^ffl sJ^X" cSfcX 

CO oL 

SfL>o«Sfs3 "%iJis>oai5N TT'ewKb J^t>oSi> -^Jlej 

CO 

•!5;Saco SXpeS 53-»-&e-;«\ "^^S)i ^sii-ssi 80-O8. 
^53 ^siSb^"^ Sj^^"^3o ^JS"^£o arJiS Wasi 

oi. _o a oL 

a— ^^ O at CO 

asoJ&g'o'ta ■i3;5£^ Xej ^^^^^ v^;^^ ^<^ 
tiv "^0(g ;5^\sfo Ma&S' "^0(S r';Scr''§s- 

CO CO %J CO ^>i^^ «5 ■i3;*>l^ ■Kr'{Jw4of>5 x58&Jii>w fe005&"B cSSbo 

oL oO v_^ CO CO 

s5oS TT'S^ 'S^^Sb. SSbeSK—OMO "^^S 
W?3^i&) McsfesSSo SsSd^j^So"^ §"t$S5 Wd&S 00 

cJSM-sr»>. Sa. "^^OS ;$&t5Jj_8o-c£)SSm c8oo£& 

S5b8»\ as-'^sSx) 'B^^uik.io -CSr»S3. «S no 

<S3s-a^ WO&S ;5;&iS"^;6 ix'J^IOOn^ T3sJes5oSb 

jSsiu ^^KT'Nafci. MOM'S &3ciSc>;i g'jXneM o_» 

**^ci »^j5e)S5o43o eScsSsJ de> Oj»JS W^r §bio 

;^8ox&§"S aSbao'SSb. MciSbX? -Kr-S&JSbo — 

^^3 CT'g'c&.S) &o=^2o<S cs&o^_>j^a. e^-'§' ob* 

■sr^Sa^TO 5^5fo«br*» Wd&;6iSb "Soz3S;St» 
eo — ° 

53)o'Ssfo. afedsi-i ^cs&tS 'i^riov^ §"^iogo OX 

o_ o 

"3SoelbS>,S. edSbrf -ss^Bsa OMlSb^ KJSS^ 

CO ol 

^eX)Sb. «cS5b^ 73?5S§'^^rf ^^3 r'ajSu 

5Cii Sb. sfcS^A — cr°2?>ejS TP'js'SbA ^^^ Oa_ 
e)5o ^2;^5S*-i. **^ «ciSb;5 ^ _^ abo SwiSiSb 

fcSdtSbSSo g'e)CS3. 

S&S^j ^S' iSb^e? ;Scn>8l)SS) cSSboJii RtewCSofc) 02 

^^Ss-aa. yiSjSo fr-ii\ ^-aUxS^ ir-^a— oo- 3o2 308 Revelation XX, XXL ^e$5i\^JJr9Jix) _30, _90 ^^^sSm. "S^IO SoJ&So Sr»(S ;5o2l3 eS'S-'r s&j^gsfcoci) 
Of- :5oS3>. es SSJSKiSoaSoN ^3b-»^^°^s^oosfo^ ^r°8 

_2)0 ScJSboiDS §x»<§t3Sx)o&4o ■SJ-'SiS). W55s>ik) 
6-0^5 ftswSJ^ ^^^5§'c35bo;5o^ z^KtS''^ Softs' 

eO O oL a— ^ CO 

CO T^O 

Xj — D 

3 ;&r»S"^S) « 3oMg ^os6s5N,t$Soooo S)0~A ^!5§o 
sS'Bsfe. C; '^h- ■»(SsS ^3r°8 ^^^^!r^s3cow:3c (-CSj-^S.) k3^«S eiSo-O 
X &90M 3 t^S&> sSiSrarSoex) es '5coo5 iSo^cJnS 

■^i)0 jJ^o'^ ■sr>(& ^?<c;6ol5b&;3o^ o38^2& 


9 9 733cv.''iJS|^ cx»?Sd§' S"3 ^;5>|a. 


-i'3otDo§^»8. $s<> ■^$» SmJ^Soo-O 69S\^ a?\ ;3-»83 eSSr-o 
■£)"^"^Sb. • S5J8^^ ^J^8a "Sr-^Xie^ hv^-cS OO 

oJ ^ CO o oL 

■^^i ^a)3M firgg" "^Jii. sSiSSK -tfSiir* o_9 

Sod^xif ^vgg'iiBSiN S»i^»"SsX) «>a ^;5^ 
^_^^^ cJ5b=sS\8. ft9^_~je&) «5 ^^g'^xej 
cxSooeSo (jr°,csS)W^;i sr»^ s5o e5s& ^sSa "5^J5g 
^ej tS^^Cvj^ sfogra^TO TT'g&St^ &J6^ sJPo 
as. 5S38»>j_ vSs&i^sSm e^;6er^ ^^ 5ii^«^ <^3 raSoDSi^ itS«;N,5^ger^g's5i)SSb^ wR^ Kw MSeT^ 
"^csSi»"gs6. Sja ^o5^;6 S&bra"^ cjfe^a. 
;3j83s ^5^2'^' ^°^ (K^o^sfoofS) ,^^dS3w5^ OX 

CO 4j St'^S-^ ^Sb -:^S>». jS)8»5 3oon Revelation XXI. v^e5S(l\§'JJr3;3i» _2)0 53Ci£;Soi. 309 ■^^iSo \^& ^ysSASotii^^SbiSSN ;3^8 ^sSo\e; 
sSbo-v) efoS-0"^!3o3b. 53bJ5r3;S» oooS'iSi ^oJ^ii>. 
JS38^)SIbSo\ cSadfo^SoN ^dSr>f5J$»iin coos' ;& 

■>t 5ii8»^ gio^;3^Ss» SxriS SJ^Oo^^^ CT'dSo— 
CXuJiiA^ tS^j^jSbSon JSJ'efrflSoo-TV ^^70-^^3 S&SSh — -^ sfe'iooo ^sSbg'"ao;SO:^^ cJSbosii^O KSog" /sr°,cJ5bo5SjS> e- TS^S^ "^^y^TSa. SfceS^ «<3&tf ■KT'S^ ^%i^ 

easa^ «so«5^sfc2sic55b=T3-»^a). Ka^;r'»;6 

S);S). SSb8^j^ "^ao WifS§ "^^«2 cJ5boo«3Siii 

^ cs6 &i TO sXj>|^ W S ^ s3o e» So ^ W -iS S^og e>a Si^ SS 8 
e^oe5Se»S3j^ "^^g ^V'Sj^TOSb^ jSj' o,©|5oeX!Sb>, 
S^X^53^0-»^§oexiSo^ WwaSoTOSb^ ftsf^, XoijSg' 

CI 

es ^i^ eo«5g ^r'^e)§^ »o<S;5 ^ik. R^^wo 

9 <»- <o 

■^;g)3 !3c»JS.Sso-0 as s5■SD^t^ •kt'So «K.^i8^;& 

^0(28. (jT^^ SiT'JS) "^^ ,jy^cSibw"g;3b. 
ws ^j^^TO ^^&yej ^"S^O(&i A^i^aooej 

^J5^ ^^ i&r'& C7'^?55Sccex:Sn, Jsl*.!:^^ '_3^ sSJT'dfo rr;58a»e>oSij>. oSSxSfc^- ^^ 
^i^SjejSwS') oS~a\odSo sSJoa WsJp' -Sooe) 

CO ot 

cs5»55^a. -ST"© sr°aSo;<) z3-°s> "SJlex^jiS^ ^sfc 
js»-7r> ^;^^a. efi^^ak) esci&rf es r'ejg'^^ 

eo oL _D ■IT'S ^6~°<So^&So^ ■S2^e>c\5Sn ^jefosb-v t35S5"So^"3 cJS3o;S\0. ft9o3_jS^ 65 08 "3Sb. « «|3«S» ^^-S^'^si 75Ni3rJS»sSb 
S'8o%^2o"Ss5c). "^DoiSiS ^-AT^a ».«3.aK». "So 

<s^a fee;3». j&n>(2^a "go^. TT»ex)/r*a ^■^. _3o 

wa»(5^a ^cScr'C<g3Jj. esS^S wi^r. ^ 
«&;&> o32S§"o(S^a ^SiSxT'X&a. ■^■a>,0(gr*a -an 

— i! a*. 

S("a^oa^ ac»Sgi&jB •^§"§' rr^^esxt "^i^g" 
J$»cJg5SM§^ ■^d&zj'gSj. 65 534Jr3JSboS»§'i 

jSdS??"5io c55b30"Ssb. WoJSjfJ^ ^ ■^:sr°e)dBb _3_3 ■ST".?) CSST'ydS-i'So c5&o';t"_\ Sb. 65 sSiDrsabjeJ^ _2)3 CJ'Kr' -cSo,C» I'S'sr' 5'o'fo fts^^a^ <T'^ ^oS^£ii. "^^Xmo &>fr' _9e. ■^^, 65d!jo"^ (Wrf-TT") ■^T'SS^ !S)1S^ a^fis ^r^a "S^gg c?5boo(&i3b. 3or- 310 Revelation XXII. ^^C^glx.S'S'c^SSbo _3_9 sSjJ^Jiw. ;5bcJ5»Sb\^ cjSDrfii»S.V| Wo?&ir*§ brx>§^S> b6&8o. 

CO 

oL (V) 

iSj. eS ^ej^ygo ejrf ^ej3o^;^a. e 

b" er^ o$^^ a. ^asb^ "t^&oo «cisj;s.«) ^So-0 
^ai:>:6 JSw^SkMSfo ■C5j-°l5ba&. McSSbrf ^03 ^3-=a 

JSj. SiSoSmS;^ ;5vr»t&QX) ■3s>c;<)Sk^ ■;3-°8i 
e_ J538»^ «3.SSS:^ ■Kr«5^ ^Si^^j'^SJio^ — -^ 

i ^ — oL Q — Q — Ot. Ot. 

or- ■53-»g'oSx!"jo ^§^'^ ir»iSo ^7^s5oefc(&. , Sx^ 

t!^!&,^^ ^S) b^Ss as -cSj'-oQs. "^,* a» 

§'^j_cSS»S5\ o.v |A.o^^ sSj'taejjfe "T^i^^ 

"^^»i ;5s&^|^8o-C3b:Si3 ^T'S^ ^"^_^J;3b. 
OO sSo8S>j_ OcsS,^ -^S^ 3l)^';*^5S)o^— ^ ^o^ — i ^ — ' V /a- 

SSSio '£3e^J&& QMS' So 'S8^J&i"8 cJ&ooi^ffl^. 

;3-»S ii,c)&oo ^oS ,^T°6&xi cxu-C5J\fc;So "kp' 2«SbsS5>i g'^sSSjT'c^Si^ ^ c33bo";T°N S5a. £§56 Ob" sp>Oj rr-CSiSbowsSe) 53t3C3;&.e5^i ■S"§§"»5oJtn 

oJ CO eo en oL 

SP>5o?3JSaSb_\ "Sej^^ ^oJSbJSo. 

ftoojSDSSxJwer^ I)S3R) ;<)8o-0 JXpSo ^r»iS)>S Oa_ &(§<S&x>fi>\ "^oc 


2£|j\/r'?'> ':r°^ sSi&NSb'TvS'. ox-tS\oaDO^ 

Q Q 

feS)'^;&;&. I)B» «o8o-u) TJr»^Cx>3o'^^T'afo — -30 
fts^sb e5g!5tSS ;6?So7T-»\ ?<» ^'SvJ8b•!C-•^ t^. «"&,l O ' a _ J 


* ■^r, rfS^Mg'j^ oocr-»;5ej T3-°s5y,3b^jj_ SF-o^^^Sbo^SSosSb^ ^Si»^ S:.<^c;&oJ5c>. :6 S^iP' ^ ^3. 3no Dear Lord, 

Thank you that this New Testament 

has been released so that we are able 

to learn more about you. 

Please help the people responsible for 
making this Ebook available. 

Please help them to be able to make more 

Ebooks and resources available to help others 

Please help them to have all the resources, 

the funds, the strength and the time that they 

need in order to be able to keep working 

for You. 

I pray that you would encourage them and 

that you protect them physically and 

spiritually, and the work & ministry that 

they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the 

Spiritual or other Forces that could harm them 

or slow them down. Please help them to find 

Godly friends who are able to help. Provide 

good transportation for their consistent use. 

Remind me to pray for them often as this 

will help and encourage them. Please give them your wisdom and 

understanding so they can better follow you, 

and I ask you to do 

these things in the name of Jesus, Amen, Prayers a Few Resources Ideas and Ebooks (Livres / Libros) 
For your Consideration Glad to have this New Testament ? Help us by PRAYING for us !! Invest in your own Eternity 
Spend time praying ! (tliank you) SHARE THIS PDF (E-Book) with your Friends 

So that they will have a stronger 

Spiritual Life ALSO Concerning Christians and Cliristianity 

1. Christians are those who follow the teachings 
ofjesus Christ. 

2. The Teachings of Jesus Christ are explained in the 
book called the Gospel (Injil) or the New Testament. 

3. The New Testament is the First Place to find and record 

the teachings of Jesus Christ, by those who actually knew Him. 

4. The New Testament has never been disproved 
archeologically or historically. It has and remains accurate. 

5. The New Testament Predicts that certain events will happen in ttie 
Future, 

7, The Reliabilityofttie Old Testament and the New Testament a re 
clear indications ofthe accuracy of the New Testament, 

8, Jesus Christ did Notfailin His mission on Earth, 

9, Jesus Christ Pre-existed, This means that He existed BEFORE 
the Creation ofthe World, 

10, When C hristians worship J esus C hrist, they are NOT worshiping 
another Human being, 

ILJesusChristdid not become God by performing good works. 

12, Christians cannotperform good works in order to go to Heaven, Those 
who want to find God must admit they are notable to be Perfect or Holy, 
and that they need the help of God to help them get rid of their Sins, 14, More than 500 Million Christians around the world today are NOT 
Roman Catholic, The Vatican does NOT speak for Christianity in many 
situations. Concerning Christians and Christianity (2) 

1 5, Judas did NOT die in tine place of Jesus Clnrist on 
the cross. 

16, Jesus Christ had no motive to escape his fate. Jesus Christ 
was born to communicate His message of Hope and 
Redemption for manl^ind. 

1 7, Without the Blood of Jesus, it would be impossible for those 
who believe in Jesus Christ to be saved, to have Eternal Life. 

18, Christians worship ONE God, NOT three Gods. 

19, In True Christianity, Historically, the Trinity is = 

a) God the Father 

b) God the Son 

c) God the Holy Spirit 

20, The worship of Angels orCreated Beings, or Creatures oranything 
exceptGod (God the Father, God the Son [Jesus Christ], 

and God the Holy Spirit, is forbidden, 

21, The Trinity IS NOT = Mary, J oseph and J esus 

22, The Trinity is NOT = J esus, J oseph and God the Father 

23, Gabriel is NOT another name for J esus Christ. 24, Anyone can become a Christian if they want to, 

25, Christianity IS notsomething thatcan be done EXTERNALLY. 
A person is a Christian becauseof what they believe in their Heart, 
inside of them. Their own sincerity before God is the true test, 

26, Those who acceptan electronic mark [666] forthe purchase of goods, 
in their right hand or forehead are NOT able to become Christians. Concerning Christians and Christianity (3) 

People are innocent if they do not l<now and have no way of Icnowing that 
they are doing wrong.The Christian God places the knowledge of good 
and bad in the hearts of each and every individual. 

NooneexceptGod is Holy. 

It is wrong to murder innocent people. 

It is wrong to kill Christians who have notactively harmed anyone. 

People are NOT Christians simply because their family is "Christian". 

People are NOT Christian because they are born INTO a "Christian"family. 

A person cannot become a Christian "AUTOMATICALLY". 

No one can be BORN a Christian, but becoming a true Christian will guarantee 
Eternal Life, in Heaven and with God. 

The Presumption thata person is a Christian simply because they are 
going into a Church and sitting there is False. 

Churches have people inside of them thatare NOT Christian, but they 
wantto learn more aboutGod. 

A Church, or a Church Official CANNOT MAKE anyone a Christian. 

Christians do NOT convertanyone by Force, because this action is a 
violation of the CHOICES thatGOD alone is able to make. To force others would 
suggestthatGod is weak, and cannot do this by Himself. The Christian God has 
much Strength but uses it to show love and help in this life, not unkindness. 

Only God could FORCE someone to do something against their will, and 
the C reator of the Universe does NOT behave in that manner. 

The Choice of whatto believe or notto believe is up to Each individual, 
who must make up their own mind, of their free will. 

There is no way to impose Christianity on anyone by Force. Conversions by Force to Islam are NOT recognized by GOD orChristians. Concerning Christians and Cliristianity (4) 

Those who are converted from Christianity to Islam by Force 
or coercion, are Still Christian, AND STILL considered Christian. Once a person is recognized by God as a genuine Christian, they are 
"sealed" permanently. There is no way for any Human to change this. 

Forcing any Christian to say that they convert or accept Islam simply 
makes that Christian to state something which is FALSE. There is 
no such thing as Genuine conversion that God can recognize 
OUT of Christianity, if that person was a Christian. 

To suggest that Christians could be converted by Force, actually 
means (signifies) that there are actions that humans can take that can 
FORCE God somehow to UNDO or ALTER what He has done. This is 
not the case. Actions that Humans Force other Humans to take are 
not recognized by God as a true Change of Mind, ora C hange of Heart. 

Once a person becomes a Christian, All of their sins (past, present, 
and future) are forgiven. They are reconciled to God for Eternity, and 
nothing can change this. Forced Conversionsio Islam are not considered 
Valid either by God or Christians. No one can undo in the Heart of 
a person, what God can do. The link between a Christian and God 
is a link that Cannot be broken. Saying anything to the contrary 
will not alter or change this. 

Christians do not Depend on their sanctuaries or Church buildings 
in order to meet with God. Harming a building againstthe God who made 
the Universe is not a genuine sign of success or progress. Christians 
simply make use of any buildings. Christians are able to meet and 
pray and talk to God by themselves, v.'ithm a Church building and 
without a Priest or Pastor. God is always with them. 

Harming a Church building simply proves that some people are afraid 
of Church Buildings. That is all. The Earliest Christians did not have 
Churches or Buildings for Hundreds of Years. 

Harming a Church Building does not harm God, and it does not harm 
Christians. It simply makes them go and use a different building, or 
to meet without one. Concerning Christians and Christianity (5) 

Some people have not examined churches very much. MANY are 
very simple and do NOT have decorations or much inside of them. 
In Christianity, this is intentional. This symbolism is on purpose, 
intending to signify that the INNER LIFE of the Christian, is what is 
important to God, and NOT the building in which people worship. 

Man looks on the external and outward appearance. GOD looks on 
the inner heart of each individual. 

There would be no reason for anyone to become upset, if they did 
not think that Christianity was making progress. Those who are upset 
are upset because Christianity has answers, reasons and arguments 
that do not seem to be defeated. God is big enough to defend himself. 

If Christianity is false, it should be possible to explain to Christians 
why and how Christianity is false. Killing or harming Christians is only 
an excuse, a method of hiding from the reality that intellectual 
conversation and explanations of those who are violent do NOT have 
the answers to defend with kindness or reason what they believe. 

Christians believe that almost all violence is a waste of time. It does 
not accomplish what it is "supposed" to accomplish. Those who 
have arguments are able to advance those and explain them to others 
Those who do not use violence instead. This method does not 
convince Christians or others to adopt methods of violence. 

People become like the God they serve. If the God they serve is 
unkind and unmerciful, that is what the followers become. If the God 
being worshiped is cruel and mean to women and children, then that 
is what the followers of that God usually will become. 
Jesus Christ is love. Christians try to be loving. People have the option of accepting to believe in the Teachings of 
Jesus Christ in the New Testament or rejecting those teaching. The 
choice in this life is up to each person. God is the one who makes 
His own rules. Thankfully, the God of this world decided to use 
Love and kindness to explain Himself so that all of us would have 
a chance to learn and to experience the unconditional love of Jesus 
Christ, (books are listed in this Ebook. Those who want to refute 
Christianity may want to start by refuting the books listed in this PDF) Concerning Christians and Christianity (6) 

True Christians are NOT afraid to have conversations with those who are not 
Christians. Christians are NOT afraid to have conversations with those who are 
islamic or from any other faith. 

Christians are NOT afraid to tall<abouttheweal<ness of Christianity, if that is atopic 
someone else wants to discuss. 

Christians will not stone you or harm you because you disagree with them. 

Christian will not make you slave IF you do NOT convertto Christianity. 

Those who truly believe in the TRUTH of what they claim to believe are NOT afraid 
to discuss the content of what they believe with other people. 

Christians may share with youthatyou are not 100% perfectand Holy, and Christians 
will Admitand acknowledge thatTHEY are NOT perfect or Holy. 

Christians admit that they need a savior, that they cannot be good enough on their 
own,andthattheycannotperform ENOUGH good and HOLY actions to please God. 
That is the starting pointfor anyone to become a Christian. 

Those who engage Christians in discussions about religion should be willing to look 
atthe history, the archeology, the science and all of the aspects of religion and the 
books that they use or defend. That is simply being honest. And those who seek 
spiritual truth are NOT afraid to discuss honestly issues of religion. 

IF GOD is GOD, then GOD will STILL be GOD after a conversation takes place. 
Those who follow God should be willing to think and usethemind that God gave to 
them. IF God gave people a mind, HE expects them to use it. Discussions are part 
oftheuseofthemind. There is a lotof history about OTHER religions that can be found in the West. In 
other nations, FEAR of being wrong induces and provokes censorship. Buthistory 
can be proven and demonstrated. The Dead Sea Scrolls were found in 1947-48. 
Those scrolls contained the J ewish Old Testament. They were dated scientifically 
to be 200 years OLDER than the time of J esus Christ. The J ewish Old Testament 
has NOT been changed or altered. This is simply a scientific and historic Fact. 

God Preserves His Word. His word is the Old and New Testament. IF you are 
seeking truth, what do you have to fear from Truth ? Concerning History and the Early Cliurcli 

Christians do NOT pray to IVIARY. Jhe Bible never teaclies to Pray 
to IVIary. IVJary was born a human sinner, and became a Clirist-follower. 

Prayers to ANY Human (Except Jesus Ctnrist, who was God 
who became Human for a short time) is IDOLATRY 

Christians do not pray To Statues, which is IDOLATRY 

Christians do not pray To Icons, which is a Graven Image, 
which is ALSO IDOLATRY. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Mary. 

The Early Church and the Early Christians did NOT pray to Saints, 
as this would be blasphemy, and taking worship and adoration 
away from God. 

It is the Mediation of Jesus Christ alone which serves to 
communicate between God and Man, and NOT any other Human. 

Christians know which books of the Bible are part of the Bible and 
belong in the Bible. There is a great deal of evidence and 
documentation over the whole world for the conclusion, about 
which books belong in the Bible. 

Some books mav help to clarify or explain (these are Free Books): For those who read English: 

1) The Seventh General Council (held 787 AD) in which the 
Worship of Images was established, by John Mendham - 1850 

2) Image worship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

3) Primitive Christian Worship by James Endell Tyler 

4) The worship of Mary [proven to be Unbiblical] 
by James Endell Tyler THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Early Church 

We recommend, for your potential consideration, 
the following books: 1) The Seventh General Council (held 787 AD) in which the 
Worship of Images was established, with copious notes 
from the Caroline books compiled by order of 
Charlemagne by Rev John Mendham - 1850 2) Image worship in the Church of Rome by James Endell Tyler 

The image-worship of the Church of Rome : proved to be contrary 
to Holy Scripture and the faith and discipline of the primitive church 
and to involve contradictory and irreconcilable doctrines within the 
Church of Rome itself (1847) 3) Primitive Christian Worship by James Endell Tyler 

Primitive christian worship, or. The evidence of Holy Scripture and 
the church, concerning the invocation of saints and angels, and the 
blessed Virgin Mary (1840) 4) The worship of Mary by James Endell Tyler 5) The Pope of Rome and the popes of the Oriental Orthodox 
Church 

by Caesarious Tondini (1875) also makes for interesting reading, 
even though it is a Roman Catholic work which was approved 
with the Nihil Obstat (not indexed by the inquisition) notice. THESE BOOKS are AVAILABLE For FREE ONLINE Concerning History and the Roman Catholic Church Historic Information on the Roman Catholic Church 
can be found - in online searches - under the words: 

papal, roman catholic, papist, popish, 
romanist, Vatican, popery, romish. 

There are many free Ebooks available 
online and at Google that cover these topics. There is of course the standard 

works on the proven history of the Vatican: 

The Two Babylons by Alexander Hislop, which uses 
more than 200 ancient Latin and Greek sources. 

The Roman Schism illustrated from the Records of the Earlv Roman Catholic Church by Rev. Perceval. Those who have trouble with Vatican documents concerning 
early Church Councils should conduct their own research 
into a document called the " Donation of Constantine ", 
which was the false land grant from the Roman Emperors 
to the Vatican. Saved - How To become a 

Christian 

how to be saved 

A Christian is someone 

who believes the 

following steps to Take in order to become a 

true Christian, to be Saved & Have a 

reai reiationsliip & genuine 

experience with the reai God 

Read, understand, accept and 

believe the following verses from 

the Bible: 

1. All men are sinners and fall short 
of God's perfect standard 

Romans 3: 23 states that 

For all have sinned, and come short of 

the glory of God; 2. Sin - which is imperfection in our 
lives - denies us eternal life with 
God. But God sent his son Jesus 
Christ as a gift to give us freely 
Eternal Life by believing on Jesus 
Christ. 

Romans 6: 23 states 
For the wages of sin is death; but the 
gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. 

3. You can be saved, and you are 
saved by Faith in Jesus Christ. You 
cannot be saved by your good 
works, because they are not "good 
enough". But God's good work of 
sending Jesus Christ to save us, 
and our response of believing - of 
having faith - in Jesus Christ, that is 
what saves each of us. 

Ephesians 2: 8-9 states 

8 For by grace are ye saved through 
faith; and that not of yourselves: it is 
the gift of God: 

9 Not of works, lest any man should 
boast. 4. God did not wait for us to become 
perfect in order to accept or 
unconditionally love us. He sent 
Jesus Christ to save us, even 
though we are sinners. So Jesus 
Christ died to save us from our sins, 
and to save us from eternal 
separation from God. 

Romans 5:8 states 

But God commendeth his love toward 
us, in that, while we were yet sinners, 
Christ died for us. 

5. God loved the world so much that 
He sent his one and only Son to die, 
so that by believing in Jesus Christ, 
we obtain Eternal Life. 

John 3: 16 states 

For God so loved the world, that he 
gave his only begotten Son, that 
whosoever believeth in him should not 
perish, but have everlasting life. 

6. If you believe in Jesus Christ, and 
in what he did on the Cross for us, 
by dying there for us, you know for a fact that you have been given 
Eternal Life. 

I John 5: 13 states 
These things have I written unto you 
that believe on the name of the Son of 
God; that ye may know that ye have 
eternal life, and that ye may believe on 
the name of the Son of God. 

7. If you confess your sins to God, 
he hears you take this step, and you 
can know for sure that He does hear 
you, and his response to you is to 
forgive you of those sins, so that 
they are not remembered against 
you, and not attributed to you ever 
again. 

I John 1 : 9 states 

If we confess our sins, he is faithful and 

just to forgive us our sins, and to 

cleanse us from all unrighteousness. 

If you believe these verses, or want 

to believe these verses, pray the 

following: 

" Lord Jesus, I need you. Thank you 

for dying on the cross for my sins. I 

open the door of my life and ask you to save me from my sins and give 
me eternal iife. Tiiank you for 
forgiving me of my sins and giving 
me eternal life. I receive you as my 
Savior and Lord. Please take control 
of the throne of my life. Make me the 
kind of person you want me to be. 
Help me to understand you, and to 
know you and to learn how to follow 
you. Free me from all of the things in 
my life that prevent me from 
following you. In the name of the 
one and only and true Jesus Christ I 
ask all these things now, Amen". 

Does this prayer express your desire to 
know God and to want to l<now His love 
? If you are sincere in praying this 
prayer, Jesus Christ comes into your 
heart and your life, just as He said he 
would. 

It often takes courage to decide to 
become a Christian. It is the right 
decision to make, but It is difficult to 
fight against part of ourselves that 
wants to hang on, or to find against 
that part of our selves that has 
trouble changing. The good news is that you do not need to change 
yourself. Just Cry out to God, pray 
and he will begin to change you. 
God does not expect you to become 
perfect before you come to Him. Not 
at all. ..this is why He sent Jesus. ..so 
that we would not have to become 
perfect before being able to know 
God. 

Steps to take once you have asked 
Jesus to come into your life 

Find the following passages in the 
Bible and begin to read them: 

1. Read Psalm 23 (in the middle of 
the Old Testament - the 1st half of 
the Bible) 

2. Read Psalm 91 

3. Read the Books in the New 
Testament (in the Bible) of John, 
Romans & I John 

4. Tell someone of your prayer and 
your seeking God. Share that with 
someone close to you. 

5. Obtain some of the books on the 
list of books, and begin to read them, so that you can understand 
more about God and how He works. 

6. Pray, that is - just talk to and with 
God, thank l-iim for saving you, and 
tell him your 

fears and concerns, and ask him for 
help and guidance. 

7. email or tell someone about the 
great decision you have made today 
III Does the "being saved" 
process only work for those 
who believe ? 

For the person who is not yet 
saved, their understanding of 
1) their state of sin and 2) God's 
personal love and care for 
them, and His desire and 
ability to save them....is what 
enables anyone to become 
saved. 

So yes, the "being saved" 
process works only for those who believe in J esus Christ 
and Him only, and place their 
faith in Him and in His work 
done on the Cross. 

...and if so , then how does 
believing save a person? 

Believing saves a person because of 
what it allows God to do in the Heart 
and Soul of that person. 

But it is not simply the fact of a 
"belief". The issue is not having 
"belief" but rather what we have a 
belief about. 

IF a person believes in Salvation by 
Faith Alone in Jesus Christ (ask us 
by email if this is not clear), then 
That belief saves them. Why ? 
because they are magical ? 
No, because of the sovereignty of 
God, because of what God does to 
them, when they ask him into their 
heart & life. When a person decides 
to place their faith in Jesus Christ 
and ask Him to forgive them of their sins and invite Jesus Clirist 
into tlieir life & lieart, this is wliat 
saves tliem - because of what God 
does for them at that moment in 
time. 

At that moment in time when they 
sincerely believe and ask God to 
save them (as described above), 
God takes the life of that person, 
and in accordance with the will of 
that human, having requested God 
to save them from their sins through 
Jesus Christ - God takes that 
person's life and sins [all sins past, 
present and future], and allocates 
them to the category: of "one of 
those people who Accepted the Free 
Gift of Eternal Salvation that God 
offers". 

From that point forward, their sins 
are no longer counted against them, 
because that is an account that is 
paid by the shed blood of Jesus 
Christ. And there is no person that 
could ever sin so much, that God's 
love would not be good enough for 
them, or that would somehow not be 
able to be covered by the penalty of death that Jesus Christ paid the 
price for. (otherwise, sin would be 
more powerful than Jesus Christ - 
which is not true). 

Sometimes, People have trouble 
believing in Jesus Christ because of 
two extremes: 

First the extreme that they are not 
sinners (usually, this means that a 
person has not committed a "serious" 
sin, such as "murder", but God says that 
all sins separates us from God, even 
supposedly-small sins. We - as humans 
- tend to evaluate sin Into more serious 
and less serious categories, because we 
do not understand just how serious 
"small" sin Is). 

Since we are all sinners, we all have 
a need for God, in order to have 
eternal salvation. 

Second the extreme that they are 
not good enough for Jesus Christ to 
save them. This is basically done by 
those who reject the Free offer of 
Salvation by Christ Jesus because 
those people are -literally - unwilling to believe. After death, they will 
believe, but they can only chose 
Eternal Life BEFORE they die. 
The fact is that all of us, are not 
good enough for Jesus Christ to 
save them. That is why Paul wrote in 
the Bible "For all have sinned, and 
come short of the glory of God" 
(Romans 3:23). 

Thankfully, that Is not the end of the 
story, because he also wrote " For the 
wages of sin is death; but the gift of God 
is eternal life through Jesus Christ our 
Lord. "(Romans 6: 23) That Free offer of salvation is 
clarified in the following passage: 

John 3: 16 For God so loved the 
world, that he gave his only 
begotten Son, that whosoever 
believeth in him should not perish, 
but have everlasting life. 
17 For God sent not his Son into the 
world to condemn the world; but 
that the world through him might be 
saved. Prayers that count 

The prayers that God hears 

We don't make the rules any more 
than you do. We just want to help 
others know how to reach God, and 
know that God cares about them 
personally. 

The only prayers that make it to 
Heaven where God dwells are those 
prayers that are prayed directly to 
Him " through Jesus Christ " or "in 
the name of Jesus Christ' . 

God hears our prayers because we 
obey the method that God has 
established for us to be able to 
reach him. If we want Him to hear 
us, then we must use the methods 
that He has given us to 
communicate with Him. And he explains - in the New 
Testament - what that method is: 
tallying to God (praying) in 
accordance with God's will - and 
coming to Him in the name of Jesus 
Christ . Here are some examples of 
that from the New Testament: 

(Acts 3:6) Then Peter said, Silver and 
gold have I none; but such as I have give 
I thee: In the name of Jesus Christ of 
Nazareth rise up and walk. 

(Acts 16:18) And this did she many days. 
But Paul, being grieved, turned and said 
to the spirit, I command thee in the 
name of Jesus Christ to come out of her. 
And he came out the same hour. 

(Acts 9:27) But Barnabas took him, and 
brought him to the apostles, and 
declared unto them how he had seen the 
Lord in the way, and that he had spoken 
to him, and how he had preached boldly 
at Damascus in the name of Jesus. (2 Cor 3:4) And such trust have we 
through Christ to God-ward: (i.e. 
toward God) 

(Gal 4:7) Wherefore thou art no more a 
servant, but a son; and if a son, then an 
heir of God through Christ . 
(Eph 2:7) That in the ages to come he 
might show the exceeding [spiritual] 
riches of his grace in his kindness toward 
us through Christ Jesus . 

(Phil 4:7) And the peace of God, which 
passeth all understanding, shall keep 
your hearts and minds through Christ 
.Tesus. 

(Acts 4:2) Being grieved that they taught 
the people, and preached through Jesus 
the resurrection from the dead. 

(Rom 1:8) First, I thank my God 
through Jesus Christ for you all, that 
your faith is spoken of throughout the 
whole world. 

(Rom 6:11) Likewise reckon ye also 
yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ 
our Lord. 

(Rom 6:23) For the wages of sin is death; 
but the gift of God is eternal life through 
Jesus Christ our Lord. 

(Rom 15:17) I have therefore whereof I 
may glory through Jesus Christ in those 
things which pertain to God. 

(Rom 16:27) To God only wise, be glory 
through Jesus Christ for ever. Amen. 

(1 Pet 4:11) ...if any man minister, let 
him do it as of the ability which God 
giveth: that God in all things may be 
glorified through Jesus Christ , to whom 
be praise and dominion for ever and 
ever. Amen. 

(Gal 3:14) That the blessing of Abraham 
might come on the Gentiles through 
Jesus Christ ; that we might receive the 
promise of the [Holy] Spirit through 
faith. (Titus 3:6) Which he shed on us 
abundantly through Jesus Christ our 
Saviour; 

(Heb 13:21) Make you perfect in every 
good work to do his will, working in you 
that which is wellpleasing in his sight, 
through Jesus Christ; to whom be glory 
for ever and ever. Amen. Anyone who has questions is encouraged to contact us by 
email, with the address that is posted on our website. Note for Foreign Language and 
International Readers & Users Foreign Language Versions of the 
Introduction and Postcript/Afterword 
will be included (hopefully) in future 
editions. IF a person wanted to become a Christian, what would they pray ? God, I am praying this to you so that you will help me. Please help 
me to want to know you better. Please help me to become a Christian. 

God I admit that I am not perfect. I understand that you cannot allow 
anyone into Heaven who is not perfect and Holy. I understand that 
if I believe in Jesus Christ and in what He did, that God you will 
see my life through the sacrifice of Jesus Christ, and that this will 
allow me to have eternal life and know that I am going to Heaven. 

God, I admit that I have sin and things in my life that are not perfect. 
I know I have sinned in my life. Please forgive me of my sins. 
I believe that Jesus Christ is the Son of God, that He came to Earth 
to save those who ask Him, and that He died to pay the penalty for 
all of my sins. 

I understand that Jesus physically died and physically arose from the 
dead, and that God can forgive me because of the death and 
resurrection of Jesus Christ. I thank you for dying for me, and for 
paying the price for my sins. I accept to believe in you, and I thank 
you Lord God from all of my heart for your help and for sending 
your Son to die and raise from the Dead. 

I pray that you would help me to read your word the Bible. I 
renounce anything in my Ufe, my thoughts and my actions that is 
not from you, and I do this in the name of Jesus Christ. Help me 
to not be spiritually deceived. Help me to grow and learn how to have 
a strong Christian walk for you, and to be a good example, with your 
help. Help me to have and develop a love of your word the Bible, and 
please bring to my life, people and situations that will help me to 
understand how to live my life as your servant. Help me to learn 
how to share the good news with those who may be willing to learn 
or to know. I ask these things in the name of Jesus Christ, and 
I thank you for what you have done for me. Amen. Please Remember: Christianity is NEVER forced. No one can 
force anyone to become a Christian. God does NOT recognize 
^^ny desire for Him, unless it is genuine and motivated from^_ 
tW giJnsreie^feaefT-ef'Bj.. ^ Prayers for help to God 

In MANY LANGUAGES 

For YOU, for US, for your Family Dear God, 

Thank you that this New Testament has been released so 

that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who 
answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, 

and that you protect them, and the work & ministry that they are engaged in. I pray that you would protect them from 
the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them 
or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your 
Holy Word (the New Testament), and that you would give 
me spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living in. 
Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. and I ask you to do these things 
in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5 minutos a ayudar excepto otros - diferencie eterno Dios querido, 

gracias que se ha lanzado este nuevo testamento 

de modo que poder aprender mas sobre usted. 

Ayude por favor a la gente responsable de hacer este Ebook disponible. 

Ayudele por favor a poder trabajar rapidamente, y haga que 

mas Ebooks disponible por favor le ayuda a tener todos los recursos, 

los fondos, la fuerza y el tiempo que necesitan 

para poder guardar el trabajar para usted. 

Ayude por favor a los que sean parte del equipo que 

les ayuda sobre una base diaria. Por favor deles la fuerza para continuar 

y para dar a cada uno de ellos la comprension espiritual para el trabajo 
que usted quisiera que hicieran. Ayude por favor a cada uno de 
ellos a no tener miedo y a no recordar que usted es el dios que contesta 

a rezo y que esta a cargo de todo. 

Ruego que usted los animara, y que usted los proteja, 

y el trabajo y el ministerio que estan contratados adentro. 

Ruego que usted los protegiera contra las fuerzas espirituales 

que podrian danarlas o retardarlas abajo. Ayudeme por favor cuando 

utilize este nuevo testamento tambien para pensar en ellas de modo 

que pueda rogar para ellas y asi que pueden continuar ayudando a mas 
gente Ruego que usted me diera un amor de su palabra santa, 
y que usted me daria la sabiduria y el discernimiento espirituales 

para conocerle mejor y para entender los tiempos que estamos 
adentro y como ocuparse de las dificultades que me enfrentan con cada dfa. 
Serior God, me ayuda a desear conocerle mejor y desear ayudar 
a otros cristianos en mi area y alrededor del mundo. Ruego que usted 
diera el Web site y los de Ebook el equipo y los que trabajan en 

que les ayudan su sabiduria. Ruego que usted ayudara a los miembros 
individuales de su familia (y de mi familia) espiritual a no ser engafiado, 

pero entenderle y desear aceptarle y seguir de cada manera. 
y pido que usted haga estas cosas en el nombre de Jesus, amen, i (por que lo hacemos tradujeron esto a muchas idiomas? 

Porque necesitamos a tanto rezo como sea posible, 

y a tanta gente que ruega para nosotros y el este ministerio 

tan a menudo como sea posible. Gracias por su ayuda. 

El rezo es una de las mejores maneras que usted puede ayudarnos mas) Hungarian Hungary, Hungarian, Hungary Hungarian Maygar PrayerJ ezus Krisztus 

Imadsag hoz Isten Hogyan viselkedni Imadkozik hoz tud hall az en m 

viselkedni kerdez ad segitszamomra 

Hungarian - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Hungarian Language 

Beszelo -hoz Isten , a Alkoto -bol Vilagegyetem , a Lord : 
L amit on akar ad szamomra a batorsag -hoz imadkozik a 
dolog amit Vennem kell imadkozik 

2. amit on akar ad szamomra a batorsag -hoz hisz on es 
elfogad amit akrsz igy csinalni eletemmel , helyett en 
felemel az en -m sajat akarat ( szandek ) fenti one. 

3. amit on akar add nekem segit -hoz nem enged az en -m 
fel -bol ismeretlen -hoz valik a kifogas , vagy a alap ertem 
nem -hoz szolgal you. 

4. amit on akar add nekem segit -hoz lat es -hoz megtanul 
hogyan viselkedni volna a szellemi ero Sziiksegem van ( 
atmeno -a szo a Biblia ) egy ) reszere a esemeny elore es b 
betii ) reszere az en -m sajat szemelyes szellemi utazas. 

5. Amit on Isten akar add nekem segit -hoz akar -hoz szolgal 
On tobb 

6. Amit on akar emlekeztet en -hoz -val beszel on 
prayerwhen ) En csalodott vagy -ban nehezseg , helyett 
kiprobalas -hoz hatarozat dolog en magam egyetlen atmeno 
az en -m emberi ero. 7. Amit on akar add nekem Bolcsesseg es egy sziv toltott - 
val Bibliai Bolcsesseg azert EN akar szolgal on tobb 
hatekonyan. 

8. Amit on akar adjon nekem egy -t vagy -hoz dolgozoszoba 
-a szo , a Biblia ,( a Uj Vegrendelet Evangelium -bol Budi ), 
-ra egy szemelyes alap 

9. amit on akar ad segitseg szamomra azert En kepes -hoz 
eszrevesz dolog -ban Biblia ( -a szo ) melyik EN tud 
szemelyesen elmond -hoz , es amit akarat segitsen nekem ert 
amit akrsz en -hoz csinal eletemben. 

10. Amit on akar add nekem nagy itelokepesseg , -hoz ert 
hogyan viselkedni megmagyaraz -hoz masikak ki on , es 
amit EN akar kepesnek lenni megtenni megtanul hogyan 
viselkedni megtanul es tud hogyan viselkedni kiall mellett 
on es en -a szo ( a Biblia ) 

1 1 . Amit on akar hoz emberek ( vagy websites ) eletemben 
ki akar -hoz tud on es en , ki van eros -ban -uk pontos 
megertes -bol on ( Isten ); es Amit on akar hoz emberek ( 
vagy websites ) eletemben ki lesz kepes -hoz batorit en -hoz 
pontosan megtanul hogyan viselkedni feloszt a Biblia a szo - 
bol igazsag (2 Komocsin 215:). 

12. Amit on akar segitsen nekem -hoz megtanul -hoz volna 
nagy megertes koriilbelul melyik Biblia valtozat van legjobb 
, melyik van a leg— bb pontos , es melyik birtokol a leg— bb 
szellemi ero & ero , es melyik valtozat egyeztet -val a 
eredeti kezirat amit on ihletett a iroi hivatas -bol Uj 
Vegrendelet -hoz ir. 

13. Amit on akar ad segit szamomra -hoz hasznal idom -ban 
egy jo ut , es nem -hoz elpusztit idom -ra Hamis vagy iires 
modszer kozelebb keriilni -hoz Isten ( de amit van nem hiisegesen Bibliai ), es hoi azok modszer termel nem hosszu 
ideje vagy tartos szellemi gyiimolcs. 

14. Amit on akar ad segitseg szamomra -hoz ert mit tenni 
keres -ban egy templom vagy egy istentisztelet helye , mi 
fajta -bol kerdes -hoz kerdez , es amit on akar segitsen 
nekem -hoz talal hivok vagy egy lelkesz -val nagy szellemi 
bolcsesseg helyett konnyii vagy hamis valaszol. 

15. amit on akar okoz en -hoz emlekszik -hoz memorizal -a 
szo a Biblia ( mint Romaiak 8), azert EN tud volna ez 
szivemben es volna az en -m torodik elokeszitett , es lenni 
kesz ad egy valaszol -hoz masikak -bol remel amit Nekem 
van koriilbelUl on. 

16. Amit on akar hoz segit szamomra azert az en -m sajat 
teologia es tetelek -hoz egyeterteni -a szo , a Biblia es amit 
on akar folytatodik segiteni neki en tud hogyan az en -m 
megertes -bol doktrina lehet kozmiivesitett azert az en -m 
sajat elet , eletmod es megertes folytatodik -hoz lenni zaro - 
hoz amit akrsz ez -hoz lenni ertem. 

17. Amit on akar nyit az en -m szellemi bepillantas ( 
kovetkeztetes ) tobb es tobb , es amit hoi az en -m megertes 
vagy eszrevetel -bol on van nem pontos , amit on akar 
segitsen nekem -hoz megtanul ki Jezus Krisztus hiisegesen 
van. 

18. Amit on akar ad segit szamomra azert EN akar kepesnek 
lenni megtenni szetvalaszt akarmi hamis ritusok melyik 
Nekem van fljgges -ra , -bol -a tiszta tanitas -ban Biblia , ha 
akarmi mibol En alabbiak van nem -bol Isten , vagy van 
ellenkezo -hoz amit akrsz -hoz tanit minket koriilbelUl 
alabbiak on. 19. Amit akarmi kenyszerit -bol rossz akar nem eltesz 
akarmi szellemi megertes melyik Nekem van , de elegge 
amit EN akar megtart a tudas -bol hogyan viselkedni tud on 
es en nem -hoz lenni tevedesben lenni ezekben a napokban - 
bol szellemi csalas. 

20. Amit on akar hoz szellemi ero es segit szamomra azert 
EN akarat nem -hoz lenni resze a Nagy Eses El vagy -bol 
akarmi mozgalom melyik akar lenni lelkileg utanzott -hoz 
on es en -hoz -a Szent Szo 

21. Amit ha van akarmi amit Nekem van megtett eletemben 
, vagy barmilyen modon amit Nekem van nem alperes -hoz 
on ahogy ettem kellet volna volna es ez minden 
megakadalyozas en -bol egyik gyaloglas veled , vagy 
birtoklas megertes , amit on akar hoz azok dolog / valasz / 
esemeny vissza bele az en -m torodik , azert EN akar 
lemond oket neveben Jezus Krisztus , es mind az osszes -uk 
hat es kovetkezmeny , es amit on akar helyettesit akarmi 
uresseg , sadness vagy ketsegbeeses eletemben -val a Orom - 
bol Lord , es amit EN akar lenni tobb fokuszalva tanulas - 
hoz kovet on mellett olvaso -a szo , a Biblia 

22. Amit on akar nyit az en -m szemek azert EN akar 
kepesnek lenni megtenni vilagosan lat es felismer ha van 
egy Nagy Csalas koriilbelul Szellemi tema , hogyan 
viselkedni ert ez jelenseg ( vagy ezek esemeny ) -bol egy 
Bibliai perspektiva , es amit on akar add nekem bolcsesseg - 
hoz tud es igy amit EN akarat megtanul hogyan viselkedni 
segit barataim es szeretett egyek ( rokon ) nem lenni resze it. 

23. Amit on akar biztosit amit egyszer az en -m szemek van 
kinyitott es az en -m torodik ert a szellemi jelentoseg -bol 
idoszerii esemeny bevetel hely a vilagon , amit on akar 
elokeszit szivem elfogadtatni magam -a igazsag , es amit on 
akar segitsen nekem ert hogyan viselkedni talal batorsag es ero atmeno -a Szent Szo , a Biblia. Neveben Jezus Krisztus , 
En kerdezek mindezekert igazol kivansagom -hoz lenni -ban 
megallapodas -a akarat , es En kerdezes reszere -a 
bolcsesseg es kocsit berelni szerelem -bol Igazsag Amen Tobb alul -bol Oldal 
Hogyan viselkedni volna Orokelet Vagyunk boldog ha ez oldalra dol ( -bol imadsag kereslet - 
hoz Isten ) van kepes -hoz tamogat on. Mi ert ez majus nem 
lenni a legjobb vagy a leg— bb hatasos forditas. Mi ert amit 
vannak sok kiilonbozo ways -bol kifejezheto gondoUcodas es 
szoveg. Ha onnek van egy javaslat reszere egy jobb forditas 
, vagy ha tetszene neked -hoz fog egy kicsi osszeg -bol idod 
-hoz kiild javaslatok hozzank , lesz lenni eteladag ezer -bol 
mas emberek is , ki akarat akkor olvas a kozmiivesitett 
forditas. Mi gyakran volna egy Uj Vegrendelet elerheto -ban 
-a nyelv vagy -ban nyelvek amit van ritka vagy regi. Ha on 
latszo reszere egy Uj Vegrendelet -ban egy kiilonleges nyelv 
, legyen szives tr hozzank. Is , akarunk hogy biztosak 
legyiink es megprobal -hoz kommunikal amit neha , 
megtesszuk felajanl konyv amit van nem Szabad es amit 
csinal ar penz. De ha on nem tud ad nehanyuk elektronikus 
konyv , mi tud gyakran csinal egy cserel -bol elektronikus 
konyv reszere segit -val forditas vagy forditas dolgozik. 
Csinalsz nem kell lenni profi munkas , csak keves szabalyos 
szemely akit erdekel eteladag. Onnek kellene volna egy 
szamitogep vagy onnek kellene volna belepes -hoz egy 
szamitogep -on -a helyi konyvtar vagy kollegium vagy 
egyetem , ota azok altalaban volna jobb kapcsolatok -hoz 
Internet. Tudod is altalaban alapit -a sajat szemelyes SZABAD 
elektronikus posta szamla mellett halado mail.yahoo.com Legyen szives fog egy pillanat -hoz talal a elektronikus 
posta cim eUielyezett alul vagy a veg ebbol oldal. Mi remel 
lesz kiild elektronikus posta hozzank , ha ez -bol segit vagy 
batoritas. Mi is batorit on -hoz kapcsolat minket 
vonatkozolag Elektronikus Konyv hogy tudunk felajanl amit 
van nelkiil ar , es szabad. Megtessziik vohia sok konyv -ban kiilfoldi nyelvek , de 
megtessziik nem mindig hely oket -hoz kap elektronikusan ( 
letolt ) mert mi egyetlen csinal elerheto a konyv vagy a tema 
amit van a leg— bb kereslet. Mi batorit on -hoz folytatodik - 
hoz imadkozik -hoz Isten es -hoz folytatodik -hoz megtanul 
rola mellett olvaso a Uj Vegrendelet. Mi szivesen lat -a 
kerdes es magyarazat mellett elektronikus posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian 

Italian- Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Italian Language Italian prayer jesus Cristo Preghiera come pregare al del dio 11 dio puo 
sentirsi preghiera come chiedere dio di dare allaiuto me Parlando al dio, il creatore dell' universe, il signore: 

1. che dareste me al coraggio pregare le cose di che ho 
bisogno per pregare 

2. che dareste me al coraggio crederli ed accettare che cosa 
desiderate fare con la mia vita, anziche me che exalting il 
miei propri volonta (intenzione) sopra il vostro. 

3. che mi dareste I'aiuto per non lasciare i miei timori dello 
sconosciuto transformarsi in nelle giustificazioni, o la base 
per me per non servirlo. 

4. che mi dareste I'aiuto per vedere ed imparare come avere 
la resistenza spiritosa io abbia bisogno (con la vostra parola 
bibbia) di a) per gli eventi avanti e b) per il mio proprio 
viaggio spiritoso personale. 

5. Che dio mi dareste I'aiuto per desiderare servirli di piii 

6. Che mi ricordereste comunicare con voi (prayer)when io 
sono frustrati o in difficolta, invece di provare a risolvere le 
cose io stesso soltanto con la mia resistenza umana. 

7. Che mi dareste la saggezza e un cuore si e riempito di 
saggezza biblica in modo che li servissi piii efficacemente. 

8. Che mi dareste un desiderio studiare la vostra parola, la 
bibbia, (il nuovo gospel del Testamento di John), a titolo 
personale, 

9. che dareste ad assistenza me in modo che possa notare le 
cose nella bibbia (la vostra parola) a cui posso riferire 
personalmente ed a che Io aiutera a capire che cosa Io 
desiderate fare nella mia vita. 10. Che mi dareste il discernment grande, per capire come 
spiegare ad altri che siate e che potrei imparare come 
imparare e sapere levarsi in piedi in su per voi e la vostra 
parola (bibbia) 

1 1 . Che portereste la gente (o i Web site) nella mia vita che 
desidera conoscerla e che e forte nella loro comprensione 
esatta di voi (dio); e quello portereste la gente (o i Web site) 
nella mia vita che potra consigliarmi imparare esattamente 
come dividere la bibbia la parola della verita (2 coda di todo 
2:15). 

12. Che lo aiutereste ad imparare avere comprensione 
grande circa quale versione della bibbia e la cosa migliore, 
che e la piii esatta e che ha la resistenza & I'alimentazione 
pill spiritose e che la versione accosente con i manoscritti 
originali che avete ispirato gli autori di nuovo Testamento 
scrivere. 

13. Che dareste I'aiuto me per usare il mio tempo in un buon 
senso e per non sprecare il mio tempo sui metodi falsi o 
vuoti di ottenere piii vicino al dio (ma a quello non sia 
allineare biblico) e dove quel metodi non producono frutta 
spiritosa di lunga durata o durevole. 

14. Che dareste I'assistenza me capire che cosa cercare in 
una chiesa o in un posto di culto, che generi di domande da 
chiedere e che lo aiutereste a trovare i believers o un pastor 
con saggezza spiritosa grande anziche le risposte facili o 
false. 

15. di che lo indurreste a ricordarsi per memorizzare la 
vostra parola la bibbia (quale Romans 8), di modo che posso 
averlo nel mio cuore e fare la mia prepararsi mente ed e aspetti per dare una risposta ad altre della speranza che ho 
circa voi. 

16. Che portereste I'aiuto me in modo che la mie proprie 
teologia e dottrine per accosentire con la vostra parola, la 
bibbia e che continuereste a aiutarli a sapere la mia 
comprensione della dottrina puo essere migliorata in modo 
che la miei propri vita, lifestyle e capire continui ad essere 
pill vicino a che cosa lo desiderate essere per me. 

17. Che aprireste la mia comprensione spiritosa 
(conclusioni) di piii e piii e che dove la mia comprensione o 
percezione di voi non e esatta, che lo aiutereste ad imparare 
chi Jesus Christ allineare e. 

18. Che dareste I'aiuto me in modo che possa separare tutti i 
rituali falsi da cui ho dipeso, dai vostri insegnamenti liberi 
nella bibbia, se c'e ne di che cosa sono seguente non e del 
dio, o e contrari a che cosa desiderate per insegnarli - circa 
quanto segue. 

19. Che alcune forze della malvagita non toglierebbero la 
comprensione affatto spiritosa che abbia, ma piuttosto che 
mantennrei la conoscenza di come conoscerli e non essere 
ingannato dentro attualmente di inganno spiritoso. 

20. Che portereste la resistenza spiritosa ed aiutereste a me 
in modo che non faccia parte del ritirarsi grande o di alcun 
movimento che sarebbe spiritual falsificato a voi ed alia 
vostra parola santa. 

21. Quello se ci e qualche cosa che faccia nella mia vita, o 
qualsiasi senso che non ho risposto a voi come dovrei avere 
e quello sta impedendomi di camminare con voi, o avere 
capire, che portereste quel things/responses/events 
nuovamente dentro la mia mente, di modo che rinuncerei loro in nome di Jesus Christ e tutte i loro effetti e 
conseguenze e che sostituireste tutta la emptiness, tristezza o 
disperazione nella mia vita con la gioia del signore e che di 
pill sarei messo a fuoco sull'imparare seguirli leggendo la 
vostra parola, bibbia. 

22. Che aprireste i miei occhi in modo che possa vedere e 
riconoscere chiaramente se ci e un inganno grande circa i 
soggetti spiritosi, come capire questo fenomeno (o questi 
eventi) da una prospettiva biblica e che mi dareste la 
saggezza per sapere ed in modo che imparl come aiutare i 
miei amici ed amavo ones (parenti) per non fare parte di 
esso. 

23. Che vi accertereste che i miei occhi siano aperti una 
volta e la mia mente capisce I'importanza spiritosa degli 
eventi correnti che avvengono nel mondo, che abbiate 
preparato il mio cuore per accettare la vostra verita e che lo 
aiutereste a capire come trovare il coraggio e la resistenza 
con la vostra parola santa, la bibbia. In nome di Jesus Christ, 
chiedo queste cose che confermano il mio desiderio essere 
nell'accordo la vostra volonta e sto chiedendo la vostra 
saggezza ed avere un amore della verita. Amen. Pill in calce alia pagina 
come avere vita Etema Siamo felici se questa lista (delle richieste di preghiera al 
dio) puo aiutarli. Capiamo che questa non puo essere la 
traduzione migliore o piii efficace. Capiamo che ci sono 
molti sensi differenti di esprimere i pensieri e le parole. Se 
avete un suggerimento per una traduzione migliore, o se voleste occorrere una piccola quantita di vostro tempo di 
trasmettere i suggerimenti noi, aiuterete i migliaia della 
gente inoltre, che allora leggera la traduzione migliorata. 
Abbiamo spesso un nuovo Testamento disponibile in vostra 
lingua o nelle lingue che sono rare o vecchie. 

Se state cercando un nuovo Testamento in una lingua 
specifica, scriva prego noi. Inoltre, desideriamo essere sicuri 
e proviamo a comunicare a volte quello, offriamo i libri che 
non sono liberi e che costano i soldi. Ma se non potete 
permettersi alcuni di quel libri elettronici, possiamo fare 
spesso uno scambio di libri elettronici per aiuto con la 
traduzione o il lavoro di traduzione. Non dovete essere un operaio professionista, solo una 
persona normale che e interessata nell'assistenza. Dovreste 
avere un calcolatore o dovreste avere accesso ad un 
calcolatore alia vostra biblioteca o universita o universita 
locale, poiche quelli hanno solitamente collegamenti 
migliori al Internet. Potete anche stabilire solitamente il 
vostro proprio cliente LIBERO personale della posta 
elettronica andando al ### di mail.yahoo.com prego 
occorrete un momento per trovare I'indirizzo della posta 
elettronica situato alia parte inferiore o all'estremita di 
questa pagina. Speriamo che trasmettiate la posta elettronica 
noi, se questa e di aiuto o di incoraggiamento. Inoltre vi 
consigliamo metterseli in contatto con riguardo ai libri 
elettronici che offriamo quello siamo senza costo e 

che libero abbiamo molti libri neUe lingue straniere, ma 
non le disponiamo sempre per ricevere elettronicamente 
(trasferimento dal sistema centrale verso i satelliti) perche 
rendiamo soltanto disponibile i libri o i soggetti che sono 
chiesti. Vi consigliamo continuare a pregare al dio ed a 
continuare ad imparare circa lui leggendo il nuovo Testamento. Accogliamo favorevolmente le vostre domande 
ed osservazioni da posta elettronica. Preghiera al dio Caro Dio, Grazie che questo gospel o 
questo nuovo Testamento e stato liberato in modo che 
possiamo impararvi piii circa. Aiuti prego la gente 
responsabile del rendere questo libro elettronico disponibile. 
Conoscete che chi sono e potete aiutarle. 

Aiutile prego a potere funzionare velocemente e renda i libri 
piu elettronici disponibili Aiutili prego ad avere tutte le 
risorse, i soldi, la resistenza ed il tempo di che hanno 
bisogno per potere continuare a funzionare per voi. 
Aiuti prego quelli che fanno parte della squadra che le aiuta 
su una base giomaliere. Prego dia loro la resistenza per 
continuare e dare ciascuno di loro la comprensione spiritosa 
per il lavoro che li desiderate fare. Aiuti loro prego ciascuno 
a non avere timore ed a non ricordarsi di che siete il dio che 
risponde alia preghiera e che e incaricato di tutto. Prego che 
consigliereste loro e che li proteggete ed il lavoro & il 
ministero che sono agganciati dentro. 

Prego che li proteggereste dalle forze spiritose o da altri 
ostacoli che potrebbero nuoc o ritardarli giii. Aiutilo prego 
quando uso questo nuovo Testamento anche per pensare alia 
gente che ha reso questa edizione disponibile, di modo che 
posso pregare per loro ed in modo da puo continuare a 
aiutare piil gente. 

Prego che mi dareste un amore della vostra parola santa (il 
nuovo Testamento) e che mi dareste la saggezza ed il 
discernment spiritosi per conoscerli meglio e per capire il periodo di tempo ou stiamo vivendo. Aiutilo prego a sapere 
risolvere le difficolta che sono confrontato con ogni giomo. 
II signore God, lo aiuta a desiderare conoscerli piu meglio e 
desiderare aiutare altri cristiani nella mia zona ed intomo al 
mondo. 

Prego che dareste la squadra elettronica e coloro del libro 
che le aiuta la vostra saggezza. 

Prego che aiutereste i diversi membri della loro famiglia (e 
della mia famiglia) spiritual a non essere ingannati, ma 
capirli e desiderare accettarli e seguire in ogni senso. Inoltre 
diaci la comodita ed il consiglio in questi periodi ed io vi 
chiedono di fare queste cose in nome di Jesus, amen. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

PORTUGUESE PORTUGUESE Portuguese PrayerCristo Pedidoa DeusComoorara Deus 
podemouvirmy pedido perguntarDeus darajuda a me 
Portuguese - Prayer Requests (praying / Talking) to God 
- explained in Portugues (Portugues) Language Falando ao deus, o criador do universo, senhor: 1 . que voce daria a mim a coragem pray as coisas que eu 
necessito pray 

2. que voce daria a mim a coragem o acreditar e aceitar o 
que voce quer fazer com minha vida, em vez de mim que 
exalting meus proprios vontade (inten^ao) acima de seu. 

3. que voce me daria a ajuda para nao deixar meus medos do 
desconhecido se transformar as desculpas, ou a base para 
mim para nao Die servir. 

4. que voce me daria a ajuda para ver e aprender como ter a 
for^a espiritual mim necessite (com sua palavra o bible) a) 
para os eventos adiante e b) para minha propria viagem 
espiritual pessoal. 

5. Que voce deus me daria a ajuda para querer Die servir 
mais 

6. Que voce me lembraria falar com voce (prayer)when me 
sao frustrados ou na dificuldade, em vez de tentar resolver 
coisas eu mesmo somente com minha for^a humana. 

7. Que voce me daria a sabedoria e um cora^ao encheu-se 
com a sabedoria biblical de modo que eu Die servisse mais 
eficazmente. 

8. Que voce me daria um desejo estudar sua palavra, o bible, 
(o gospel do testament novo de John), em uma base pessoal, 

9. que voce daria a auxilio a mim de modo que eu pudesse 
observar coisas no bible (sua palavra) a que eu posso 
pessoalmente se relacionar, e a que me ajudara compreender 
o que voce me quer fazer em minha vida. 

10. Que voce me daria o discernment grande, para 
compreender como explicar a outro que voce e, e que eu poderia aprender como aprender e saber estar acima para 
voce e sua palavra (o bible) 

1 1 . Que voce traria os povos (ou os Web site) em minha 
vida que querem o conhecer, e que sao fortes em sua 
compreensao exata de voce (deus); e isso voce traria povos 
(ou Web site) em minha vida que podera me incentivar 
aprender exatamente como dividir o bible a palavra da 
verdade (2 timothy 2: 15). 

12. Que voce me ajudaria aprender ter a compreensao 
grande sobre que versao do bible e a mais meUior, que sao a 
mais exata, e que tem a forga & o poder os mais espirituais, 
e que a versao concorda com os manuscritos originals que 
voce inspirou os autores do testament novo escrever. 

13. Que voce me daria a ajuda para usar meu tempo em uma 
maneira boa, e para nao desperdi^ar minha hora em metodos 
falsos ou vazios de come^ar mais perto do deus (mas 
daquele nao seja verdadeiramente biblical), e onde aqueles 
metodos nao produzem nenhuma fruta espiritual a longo 
prazo ou duravel. 

14. Que voce me daria o auxilio compreender o que 
procurar em uma igreja ou em um lugar da adoragao, que 
tipos das perguntas a pedir, e que voce me ajudaria 
encontrar believers ou um pastor com sabedoria espiritual 
grande em vez das respostas faceis ou falsas. 15. que voce 
faria com que eu recordasse memorizar sua palavra o bible 
(tal como Romans 8), de modo que eu pudesse o ter em meu 
coragao e ter minha mente preparada, e estivessem pronto 
para dar uma resposta a outra da esperanfa que eu tenho 
sobre voce. 

16. Que voce me traria a ajuda de modo que mens proprios 
theology e doutrinas para concordar com sua palavra, o bible e que voce continuaria a me ajudar saber minha 
compreensao da doutrina pode ser melhorada de modo que 
meus proprios vida, lifestyle e compreensao continuem a ser 
mais perto de o que voce a quer ser para mim. 

17. Que voce abriria minha introspec^ao espiritual 
(conclusoes) mais e mais, e que onde minha compreensao 
ou percep^ao de voce nao sao exata, que voce me ajudaria 
aprender quem Jesus Christ e verdadeiramente. 

18. Que voce me daria a ajuda de modo que eu possa 
separar todos os rituals falsos de que eu depender, de sens 
ensinos desobstruidos no bible, se alguma de o que eu sou 
seguinte nao sao do deus, nem sao contrarias a o que voce 
quer nos ensinar - sobre o seguir. 

19. Que nenhumas for^as do evil nao removeriam a 
compreensao espiritual que eu tenho, mas rather que eu 
reteria o conhecimento de como o conhecer e nao ser iludido 
nestes dias do deception espiritual. 

20. Que voce traria a for^a espiritual e me ajudaria de modo 
que eu nao seja parte da queda grande afastado ou de 
nenhum movimento que fosse espiritual forjado a voce e a 
sua palavra holy. 

21. Isso se houver qualquer coisa que eu fiz em minha vida, 
ou alguma maneira que eu nao Uie respondi como eu devo 
ter e aquela esta impedindo que eu ande com voce, ou ter a 
compreensao, que voce traria aqueles 
things/responses/events para tras em minha mente, de modo 
que eu os renunciasse no nome de Jesus Christ, e em todas 
sens efeitos e conseqiiencias, e que voce substituiria todo o 
emptiness, sadness ou desespero em minha vida com a 
alegria do senhor, e que eu estaria focalizado mais na 
aprendizagem o seguir lendo sua palavra, o bible. 22. Que voce abriria meus olhos de modo que eu possa ver e 
reconhecer claramente se houver um deception grande sobre 
topicos espirituais, como compreender este fenomeno (ou 
estes eventos) de um perspective biblical, e que voce me 
daria a sabedoria para saber e de modo que eu aprenderei 
como ajudar a meus amigos e amei (parentes) nao ser parte 
dela. 

23. Que voce se asseguraria de que meus oUios estejam 
abertos uma vez e minha mente compreende o significado 
espiritual dos eventos atuais que ocorrem no mundo, que 
voce prepararia meu cora^ao para aceitar sua verdade, e que 
voce me ajudaria compreender como encontrar a coragem e 
a for^a com sua palavra holy, o bible. No nome de Jesus 
Christ, eu pe^o estas coisas que confirmam meu desejo ser 
no acordo sua vontade, e eu estou pedindo sua sabedoria e 
para ter um amor da verdade. Amen. Mais no fundo da pagina 
como ter a vida eternal Nos estamos contentes se esta lista (de pedidos do prayer ao 
deus) puder Die ajudar. Nos compreendemos que esta nao 
pode ser a mais melhor ou tradu^ao a mais eficaz. Nos 
compreendemos que ha muitas maneiras diferentes de 
expressar pensamentos e palavras. Se voce tiver uma 
sugestao para uma tradu^ao melhor, ou se voce gostar de 
fazer exame de um pouco de seu tempo nos emitir 
sugestoes, voce estara ajudando a miUiares dos povos 
tambem, que lerao entao a tradu^ao meUiorada. Nos temos 
frequentemente um testament novo disponivel em sua lingua 
ou nas linguas que sao raras ou veUias. Se voce estiver 
procurando um testament novo em uma lingua especifica, 
escreva-nos por favor. Tambem, nos queremos ser certos e tentamos comunicar as 
vezes isso, nos oferecemos os livros que nao estao livres e 
que custam o dinheiro. Mas se voce nao puder ter recursos 
para alguns daqueles livros eletronicos, nos podemos 
frequentemente fazer uma troca de livros eletronicos para a 
ajuda com tradu^ao ou trabaUio da tradu^ao. Voce nao tern 
que ser um trabaUiador profissional, only uma pessoa 
regular que esteja interessada na ajuda. 

Voce deve ter um computador ou voce deve ter o acesso a 
um computador em sua biblioteca ou faculdade ou 
universidade local, desde que aqueles tem geralmente 
conexoes melhores ao Internet. Voce pode tambem geralmente estabelecer seu proprio 
cliente LIVRE pessoal do correio eletronico indo ao ### de 
mail.yahoo.com faz exame por favor de um momento para 
encontrar o enderego do correio eletronico ficado situado no 
fundo ou na extremidade desta pagina. Nos esperamos que 
voce nos emita o correio eletronico, se este for da ajuda ou 
do incentivo. Nos incentivamo-lo tambem contatar-nos a 
respeito dos livros eletronicos que nos oferecemos a isso 
somos sem custo, e 

que livre nos temos muitos livros em linguas extrangeiras, 
mas nos nao as colocamos sempre para receber 
eletronicamente (download) porque nos fazemos somente 
disponivel os livros ou os topicos que sao os mais pedidos. 
Nos incentivamo-lo continuar a pray ao deus e a continuar a 
aprender sobre ele lendo o testament novo. Nos damos boas- 
vindas a sens perguntas e comentarios pelo correio 
eletronico. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Estimado Dios , Gracias aquel esto Nuevo Testamento has 
estado disparador a fin de que nosotros estamos capaz a 
aprender mas acerca de usted. Por favor ayiideme la gente 
responsable por haciendo esto Electronica libro disponible. 
Por favor ayudeme esten capaz de obra ayuna , y hacer mas 
Electronica libros mayor disponible Por favor ayudeme 
esten haber todo el recursos , el dinero , el potencia y el 
tiempo aquel ellos necesidad para poder guardar laboral para 
ti. Por favor ayudeme esos aquel esta parte de la equipo 
aquel ayuda ellas en un corriente base. 

Por favor dar ellas el potencia a continuar y dar cada de ellas 
el espiritual comprension por lo obra aquel usted necesidad 
esten hacer. Por favor ayudeme cada de esten no haber 
miedo y a acordarse de aquel usted esta el Dios quien 
respuestas oracion y quien es el encargado de todo. 
Oro aquel usted haria animar ellas , y aquel usted amparar 
ellas , y los trabajadores & ministerio aquel son ocupado en. 
Oro aquel usted haria amparar ellas desde el Espiritual 
Fuerzas o otro obstaculos aquel puedes dano ellas o lento 
ellas down. 

Por favor ayudeme cuando YO uso esto Nuevo Testamento 
a tambien creer de la personas quien haber hecho esto 
edicion disponible , a fin de que YO lata orar por ellas y asi 
ellos lata continuar a ayuda mas personas Oro aquel usted 
haria deme un amor de su Santo Palabra ( el Nuevo 
Testamento ), y aquel usted haria deme espiritual juicio y 
discemimientos saber usted mejor y a comprender el tiempo 
aquel nosotros estamos viviente en. Por favor ayiideme saber como a tratar con el dificultades 
aquel Estoy confrontar con todos los dias. Senor Dios , 
Ayiidame querer saber usted Mejor y querer a ayuda otro 
Cristianos en mi area y alrededor del mundo. Oro aquel 
usted haria dar el Electronica libro equipo y esos quien obra 
en la telas y esos quien ayuda ellas su juicio. 

Oro aquel usted haria ayuda el individuo miembros de su 
familia ( y mi familia ) a no estar espiritualmente engaiiado , 
pero a comprender usted y querer a aceptar y seguir usted en 
todos los dias camino. y YO preguntar usted hacer estos 
cosas en nombre de Jesus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Kjsere God , Takk skal du ha det denne Ny Testamentet 

er blitt befridd i den grad at vi er dugelig a h0re Here om du. 
Behage hjelpe folket ansvarlig for gj0r denne Elektronisk 
bestille anvendelig. Behage hjelpe seg a bli kj0pedyktig 
arbeide rask , og lage flere Elektronisk b0ker anvendelig 
Behage hjelpe seg a ha alle ressursene , pengene , det styrke 
og klokken det de n0d for at vsere i stand til oppbevare 
arbeider til deres. 

Behage hjelpe dem det er del av teamet det hjelpe seg opp 
pa en hverdags basis. Behage gir seg det styrke a fortsette og 
gir hver av seg det sprit forstaelse for det arbeide det du 
0nske seg a gj0re. Behage hjelpe hver av seg a ikke ha rank og a erindre det du 
er det God hvem svar b0nn og hvem er i ledelsen av alt. JEG 
be det du ville oppmuntre seg , og det du beskytte seg , og 
det arbeide & ministerium det de er forlovet inne. JEG be 
det du ville beskytte seg fra det Sprit Presser eller annet 
obstacles det kunne skade seg eller langsom seg ned. 

Behage hjelpe meg nar JEG bruk denne Ny Testamentet a 
likeledes tenke pa folket hvem ha fremstilt denne opplag 
anvendelig , i den grad at JEG kanne be for seg hvorfor de 
kanne fortsette a hjelpe flere folk JEG be det du ville gir 
meg en kjserlighet til din Hellig Ord ( det Ny Testamentet ), 
og det du ville gir meg sprit klokskap og discernment a vite 
du bedre og a oppfatte perioden det vi lever inne. 
Behage hjelpe meg a vite hvor a beskjeftige seg med 
problemene det JEG er stilt overfor hver dag. Lord God , 
Hjelpe meg a vil gjeme vite du Bedre og a vil gjeme hjelpe 
annet Kristen inne meg omrade og i nserheten verden. 
JEG be det du ville gir det Elektronisk bestille lag og dem 
hvem arbeide med det website og dem hvem hjelpe seg din 
klokskap. JEG be det du ville hjelpe individet medlemmer 
av deres slekt ( og meg slekt ) a ikke vsere spiritually narret , 
bortsett fra a oppfatte du og a vil gjeme godkjenne og f0lge 
etter etter du inne enhver vei. og JEG anmode du a gj0re 
disse saker inne navnet av Jesus , Samarbeidsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

SWEDISH - SUEDE - SUEDOIS Swedish - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Swedish Language 

Swedish Prayer Bon till Gud Jesus Hur till Be Hur kanna 
hora min Hur till fraga Gud till ger hjalp finna ande Ledning 
Talande till Gud , skaparen om Universum , den Var Herre 
och Fralsare : 

1 . sa pass du skulle ger till jag tapperheten till be sakema sa 
pass Jag nod till be 

2. sa pass du skulle ger till jag tapperheten till tro pa du och 
accept vad du vilja till gor med min liv , i stallet for jag 
upphoja min aga vilja ( avsikt ) over din. 

3. sa pass du skulle ge mig hjalp till inte lata min radsla om 
okand till bli den ursakta , eller basisten for jag inte till tjana 
you. 

4. sa pass du skulle ge mig hjalp till se och tiU lara sig hur 
till har den ande styrka Jag nod ( igenom din uttrycka bibeln 
) en ) for handelsen fore och b ) for min aga personlig ande 
resa. 

5. Sa pass du Gud skulle ge mig hjalp till vilja till tjana Du 
mer 

6. Sa pass du skulle paminna jag till samtal med du 
prayerwhen ) JAG er frustrerat eller i svarigheten , i stallet 
for forsokande till besluta sakema mig sjalv bara igenom 
min mansklig styrka. 

7. Sa pass du skulle ge mig Visdom och en hjartan fyllt med 
Biblisk Visdom sa fakta at JAG skulle tjana du mer 
effektivt. 8. Sa pass du skulle ge mig en onska till studera 
din uttrycka , bibeln , ( den Ny Testamente Evangelium av 
John ), pa en personlig basis 9. sa pass du skulle ger hjalp till jag sa fakta at JAG er kopa duktig marka sakema inne 
om Bibel ( din uttrycka ) vilken JAG kanna personlig beratta 
till , och den dar vill hjalpa mig forsta vad du vilja jag till 
gor i min liv. 

10. Sa pass du skulle ge mig stor discernment , till forsta hur 
till forklara till sjalvaste vem du er , och sa pass JAG skulle 
kunde lara sig hur till lara sig och veta hur till lopa upp for 
du och mig din uttrycka ( bibeln ) 

1 1. Sa pass du skulle komma med folk ( eller websites ) i 
min liv vem vilja till veta du och mig , vem de/vi/du/ni ar 
stark i deras exakt forstandet av du ( Gud ); och Sa pass du 
skulle komma med folk ( eller websites ) i min liv vem vilja 
kunde uppmuntra jag till ackurat lara sig hur till fordela 
bibeln orden av sanning Timothy 215:). 

12. Sa pass du skulle hjalpa mig till lara sig till har stor 
forstandet om vilken Bibel version ar bast , vilken ar mest 
exakt , och vilken har mest ande styrka & formaga , och 
vilken version samtycke med det original manuskripten sa 
pass du inspirerat lorfattama om Ny Testamente till skriva. 

13. Sa pass du skulle ger hjalp till jag till anvanda min tid i 
en god vag , och inte till slosa min tid pa Falsk eller tom 
metodema till komma narmare till Gud ( utom sa pass 
blandar inte sant Biblisk ), och var den har metodema 
produkter ingen for lange siden tid eller varande ande frukt. 14. Sa pass du skulle ger hjalp till jag till forsta vad till blick 
for i en kyrka eller en stalle av dyrkan , vad slagen av 
sporsmalen till fraga , och sa pass du skulle hjalpa mig till 
finna tro pa eller en pastor med stor ande visdom i stallet for 
latt eller falsk svar. 15. sa pass du skulle orsak jag till minas till minnesmarke 
din uttrycka bibeln ( sadan som Romersk 8), sa fakta at JAG 
kanna har den i min hjartan och har min sinne beredd , och 
vara rede till a ger en svar till sjalvaste om hoppa pa att Jag 
har omkring du. 

16. Sa pass du skulle komma med hjalp till jag sa fakta at 
min aga theology och doktrin till samtycke med din uttrycka 
, bibeln och sa pass du skulle fortsatta till hjalpa mig veta 
hur min forstandet av doktrin kanna bli forbattrat sa fakta at 
min aga liv , livsform och forstandet fortsatt till vara nqjer 
till vad slut du vilja den till vara for jag. 

17. Sa pass du skulle oppen min ande inblicken ( 
sluttningama ) mer och mer , och sa pass var min forstandet 
eller uppfattningen av du ar inte exakt , sa pass du skulle 
hjalpa mig till lara sig vem Jesus Christ sant ar. 

18. Sa pass du skulle ger hjalp till jag sa fakta at JAG skulle 
kunde skild fran nagon falsk ritual vilken Jag har bero pa , 
fran din klar undervisning inne om Bibel , eventuell om vad 
JAG foljer ar inte av Gud , eller ar i strid mot vad du vilja 
till undervisa oss omkring foljande du. 

19. Sa pass nagon pressar av onda skulle inte ta bort nagon 
ande forstandet vilken Jag har , utom hellre sa pass JAG 
skulle halla kvar kunskap om hur till veta du och mig inte 
till bli lurat i den har dagen av ande bedrageri. 

20. Sa pass du skulle komma med ande styrka och hjalp till 
jag sa fakta at Jag vill inte till bli del om den Stor Stjarnfall 
Bort eller av nagon rorelse vilken skulle bli spiritually 
forfalskad till du och mig till din Helig Uttrycka 

21. Sa pass om dar er nagot sa pass Jag har gjort det min liv 
, eller nagon vag sa pass Jag har inte reagerat till du sa JAG skulle har och den dar er forhindrande jag fran endera 
vandrande med du , eller har forstandet , sa pass du skulle 
komma med den har sakema / svaren / handelsen rygg in i 
min sinne , sa fakta at JAG skulle avsaga sig dem inne om 
Namn av Jesus Christ , och all av deras verkningen och 
konsekvenserna , och sa pass du skulle satta tillbaka nagon 
tomhet , sadness eller fortvivlan i min liv med det Gladje om 
Var Herre och Fralsare , och sa pass JAG skulle bli mer 
focusen pa inlamingen tiU folja du vid lasande din uttrycka , 
den Bibel 

22. Sa pass du skulle oppen min oga sa fakta at JAG skulle 
kunde klar se och recognize om dar er en Stor Bedrageri 
omkring Ande amnena , hur till forsta den har phenomenon 
( eller de har handelsen ) fran en Biblisk perspektiv , och sa 
pass du skulle ge mig visdom till veta och sa sa pass Jag vill 
lara sig hur till hjalp min vannema och alskat en ( slaktingen 
) inte bli del om it. 23. Sa pass du skulle tillforsakra sa pass en gang min oga 
de/vi/du/ni ar oppnat och min sinne forstar den ande mening 
av Strom handelsen tagande stalle pa jorden , sa pass du 
skulle forbereda min hjartan till accept din sanning , och sa 
pass du skulle hjalpa mig forsta hur till finna mod och styrka 
igenom din Helig Uttrycka , bibeln. Inne om namn av Jesus 
Christ , JAG fraga om de har sakema bekraftande min onska 
till vara i folje avtalen din vilja , och JAG fragar till deras 
visdom och till har en karlek om den Sanning 
Samarbetsvillig Mer pa botten av Sida 
Hur till har Oandlig Liv Vi er glad om den har lista over ( bon anmoder till Gud ) ar 
duglig till hjalpa du. Vi forsta den har Maj inte bli den bast 
eller mest effektiv oversattning. Vi forsta det dar de/vi/du/ni 
ar manga olik vag av yttranden tanken och orden. Om du har 
en forslagen for en battre oversattning , eller om du skuUe 
lik till ta en liten belopp av din tid till sanda forslag till oss , 
du vill bli hjalpande tusenden av annan folk ocksa , vem 
vilja da lasa den fijrbattrat oversattning. Vi ofta har en Ny 
Testamente tillganglig i din sprak eller i spraken sa pass 
de/vi/du/ni ar sallsynt eller gammal. Om du er sett for en Ny 
Testamente i en bestamd sprak , behaga skriva till oss. 
Ocksa , vi behov till vara saker och forsok till meddela sa 
pass ibland , vi gor erbjudande bokna sa pass blandar inte 
Fri och sa pass gor kostnad pengar. Utom om du kan icke 
har rad med det nagot om den har elektronisk bokna , vi 
kanna ofta gor en byta av elektronisk bokna for hjalp med 
oversattning eller oversattning verk. 

Du hade inte till vara en professionell arbetaren , enda et par 
regelbunden person vem er han intresserad i hjalpande. Du 
borde har en computem eller du borde ha ingang till en 
computem pa din lokal bibliotek eller college eller 
universitet , sedan dess den har vanligtvis har battre 
forbindelsema till Internet. Du kanna ocksa vanligtvis 
grunda din aga personlig FRI elektronisk sanda med posten 
redovisa vid gar till mail.yahoo.com 

### Behaga ta en stund till finna den elektronisk sanda med 
posten adress lokaliserat nederst eller sluten av den har sida. 
Vi hoppas du vill sanda elektronisk sanda med posten till 
oss , om den har er av hjalp eller uppmuntran. Vi ocksa 
uppmuntra du till komma i kontakt med oss angaande 
Elektronisk Bokna sa pass vi erbjudande sa pass de/vi/du/ni 
ar utan kostnad , och fri. Vi gor har manga bokna i utlandsk spraken , utom vi inte 
alltid stalle dem till ta emot elektronisk ( data overfor ) 
emedan vi bara gora tillganglig bokna eller amnena sa pass 
de/vi/du/ni ar mest begaret. Vi uppmuntra du till fortsatta till 
be till Gud och till fortsatta till lara sig omkring Honom vid 
lasande den Ny Testamente. Vi valkomnande din 
sporsmalen och kommentarema vid elektronisk sanda med 
posten. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Anwylyd Celi , Ddiolch 'ch a hon 'n Grai 
Destament gollyngwyd fel a allwn at ddysg hychwaneg 
amdanat. Blesio chyfnertha 'r boblogi 'n atebol achos yn 
gwneud hon Electronic llyfr ar gael. 

Blesio chyfnertha 'u at all gweithia ymprydia , a gwna 
hychwaneg Electronic llyfrau ar gael Blesio chyfnertha 'u at 
ca pawb 'r adnoddau , 'r arian , 'r chryfder a 'r amsera a hwy 
angen er all cadw yn gweithio atat. Blesio chyfnertha hynny 
sy barthu chan 'r heigia a chyfnertha 'u acha an everyday 
sail. 

Blesio anrhega 'u 'r chryfder at arhosa a anrhega pob un 
chanddyn 'r 'n ysbrydol yn deall achos 'r gweithia a 'ch 
angen 'u at gwna. 

Blesio chyfnertha pob un chanddyn at mo ca arswyda a at 
atgofia a ach 'r Celi a atebiadau arawd a sy i mewn 
chyhudda chan bopeth. Archa a anogech 'u , a a achlesi 'u , a 
'r gweithia & gweinidogaeth a ]n cyflogedig i mewn. Archa a achlesech 'u chan 'r 'n Ysbrydol Grymoedd ai arall 
rhwystrau a could amhara 'u ai arafa 'u i lawr. 
Blesio chyfnertha 'm pryd Arfera hon 'n Grai Destament at 
hefyd dybied chan 'r boblogi a wedi gwneud hon argraffiad 
ar gael , fel a Alia gweddio am 'u a fel allan arhosa at 
chyfiiertha hychwaneg boblogi Archa a anrhegech 'm 
anwylaeth chan 'ch 'n gysegr-lan Eiria ( 'r 'n Grai Destament 
), a a anrhegech 'm 'n ysbrydol callineb a ddimadaeth at 
adnabod gwellhawch a at ddeall 'r atalnod chan amsera a ]m 
yn bucheddu i mewn. Blesio chyfnertha 'm at adnabod fel at 
ymdrin 'r afrwyddinebau a Dwi wynebedig ag ddiwedydd. 
Arglwydd Cell , Chyfnertha 'm at angen at adnabod 
gwellhawch a at angen at chyfnertha arall Cristnogion i 
mewn 'm arwynebedd a am 'r byd. Archa a am^hegech 'r 
Electronic llyfr heigia a hynny a gweithia acha 'r website a 
hynny a chyfnertha 'u 'ch callineb. Archa a chyfnerthech 'r 
hunigol aelodau chan 'n hwy deulu ( a 'm deulu ) at mo bod 
'n ysbrydol dwylledig , namyn at ddeall 'ch a at angen at 
chymer a canlyn 'ch i mewn 'n bob ffordd. a Archa 'ch at 
gwna hyn bethau i mewn 'r enwa chan lesu , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Iceland - Icelandic Iceland 

Icelandic Icelandic - Prayer Requests (praying / Talking) 

to God - explained in Icelandic Language 

Prayer Isceland Icelandic Jesus Kristur Baen til Guo 
Hvernig til Bioja Hvernig geta spyrja gefa hjalpa andlegur 
Leiosogn Tal til Gu5 the Skapari af the Alheimur the Herra : 

1 . |3essi |3u vildi gefa til mig the hugrekki til biQja the hlutur 
|3essi EG J)orf til biSja 

2. |3essi |3u vildi gefa til mig the hugrekki til triia |3u og 
J)iggja hvaQa |3u vilja til komast af me9 minn Iff , i staQinn af 
mig upphefja minn eiga vilja ( asetningur ) yfir |3inn. 

3. |3essi |3u vildi gefa mig hjalpa til ekki lata minn ogurlegur 
af the 6|3ekktur til verSa the afsokun , e6a the undirstaQa 
fyrir mig ekki til bera fram you. 4. |3essi |3u vildi gefa mig 
hjalpa til sja og til Isera hvernig til hafa the andlegur styrkur 
EG J)orf ( 1 gegnum |3inn or6 the Biblia a ) fyrir the atburSur 
a undan ) og b ) fyrir minn eiga personulegur andlegur ferQ. 

5. E>essi |3u Gu9 vildi gefa mig hjalpa til vilja til bera fram 
M fleiri 6. E>essi |3u vildi minna a mig til tala me9 |3u 
prayerwhen ) EG er svekktur e9a i vandi , i staQinn af 
erfiSur til asetningur hlutur eg sjalfur eini i gegnum minn 
mannlegur styrkur. 

7. E>essi |3u vildi gefa mig Viska og a hjarta fiskflak me9 
Bibliulegur Viska svo |3essi EG vildi bera fram |3u fleiri a 
ahrifarikan hatt. 

8. E>essi |3u vildi gefa mig a longun til nema J)inn or9 the 
Biblia the Nyja testamentiS GuSspjall af Klosett ), a a 
personulegur undirstaQa 

9. |3essi |3u vildi gefa aSstoS til mig svo |3essi EG er fser til 
taka eftir hlutur i the Biblia ( |3inn orQ ) hver EG geta 
personulega segja fra til , og |3essi vilja hjalpa mig skilja 
hvaQa |3u vilja mig til gera lit af vi9 minn Iff. 10. E>essi |3u vildi gefa mig mikill skarpskyggni , til skilja 
hvemig til litskyra til annar hver |3u ert , og |3essi EG vildi 
vera fser til Isera hvemig til Isera og vita hvemig til standa 
me9 |3u og |3inn or6 the Biblia ) 

1 1 . l>essi |3u vildi koma me6 folk ( e9a websites ) i minn Iff 
hver vilja til vita |3u , og hver ert sterkur i |3eirra nakvsemur 
skilningur af |3u ( gu9 ); og l>essi |3u vUdi koma me9 folk ( 
e6a websites ) i minn Iff hver vilja vera fser til hvetja mig til 
nakvsemur Isera hvernig til deila the Biblia the orQ guQs 
sannleikur (2 HrseQslugjarn 215:). 

12. l>essi |3u vildi hjalpa mig til Isera til hafa mikill 
skilningur 69ur i hver Biblia utgafa er bestur , hver er 
nakvsemur , og hver hefur the andlegur styrkur & mattur , og 
hver utgafa sam|3ykkja me6 the frumeintak handrit |3essi |3u 
blasa 1 brjost the ritstorf af the Nyja testamentiQ til skrifa. 

13. E>essi J)u vildi gefa hjalpa til mig til nota minn timi i goQ 
kaup vegur , og ekki til soa minn timi a Falskur e9a tomur 
aQferQ til fa loka til Gu6 ( en |3essi ert ekki hreinskilnislega 
Bibliulegur ), og hvar|3essir aSferS avextir og grsenmeti 
neitun langur or6 e9a varanlegur andlegur avoxtur. 

14. E>essi |3u vildi gefa a6sto6 til mig til skilja hvaQa til leita 
a9 1 a kirkja e6a a staSur af dyrkun , hvaSa goQur af 
spuming til spyrja , og |3essi |3u vildi hjalpa mig til finna 
trumaSur e6a a prestur me9 mikill andlegur viska i staSinn 
af |3segilegur e9a falskur svar. 

15. |3essi |3u vildi orsok mig til muna til leggja a minniS |3inn 
or6 the Biblia ( svo sem eins og Latneskt letur 8), svo |3essi 
EG geta hafa |3a9 i minn hjarta og hafa minn hugur tilbuinn , 
og vera tilbuinn til gefa oakveSinn greinir i ensku svar til 
annar af the von J)essi EG hafa 66ur i |3u. 16. E>essi |3u vildi koma me6 hjalpa til mig svo |3essi minn 
eiga gu6frse6i og kenning til vera i samrsemi vi6 |3inn or6 
the Biblia og |3essi |3u vildi halda afram til hjalpa mig vita 
hvernig minn skilningur af kenning geta vera bseta svo |3essi 
minn eiga Iff lifestyle og skilningur halda afram til vera loka 
til hvaSa |3u vilja |3a9 til vera fyrir mig. 

17. f>essi J)u vildi opinn minn andlegur innsJTi ( endir ) fleiri 
og fleiri , og |3essi hvar minn skilningur e6a skynjun af |3u er 
ekki nakvsemur , |3essi |3u vildi hjalpa mig til Isera hver Jesus 
Kristur hreinskilnislega er. 

18. l>essi |3u vildi gefa hjalpa til mig svo J)essi EG vildi vera 
fser til aSskilinn allir falskur helgisiSir hver EG hafa 
osjalfstseSi a , fra |3inn bjartur kennsla i the Biblia , ef allir af 
hvaQa EG er hopur stuSningsmanna er ekki af Gu9 , eSa er 
gegn hvaSa {)u vilja til kenna okkur 69ur i hopur 
stuSningsmanna {)u. 

19. E>essi allir herafli af vondur vildi ekki taka burt allir 
andlegur skilningur hver EG hafa , en fremur |3essi EG vildi 
halda the vitneskja af hvernig til vita |3u og ekki til vera 
blekkja i |3essir sem minnir a gomlu dagana) af andlegur 
blekking. 

20. l>essi |3u vildi koma me9 andlegur styrkur og hjalpa til 
mig svo |3essi EG vilja ekki til vera hluti af the Mikill Bylta 
Burt e9a af allir hreyfing hver vildi vera andlegur folsun til 
]3u og til |3inn Heilagur Or9 

21. l>essi ef there er nokkuQ |3essi EG hafa buinn minn Iff , 
e9a allir vegur |3essi EG hafa ekki sa sem svarar til |3u eins 
og EG oxl hafa og |3essi er sem koma ma i veg fyrir e9a 
afstyra mig fra annar hvor gangandi me9 |3u , e6a having 
skilningur , |3essi |3u vildi koma me5 |3essir hlutur / svar / atburSur bak inn i minn hugur , svo J)essi EG vildi afneita J)a 
1 the Nafn af Jesiis Kristur , og ekki minna en J)eirra ahrif og 
afleiQing , og |3essi |3u vildi skipta um allir tomleiki , sadness 
e9a orvaenting i minn Iff me9 the GleQi af the Herra , og 
|3essi EG vildi vera fleiri brennidepill a Iserdomur til fylgja 
]3u vi9 lestur |3inn or9 the Biblia 

22. E>essi Jju vildi opinn minn augsyn svo |3essi EG vildi vera 
faer til greinilega sja og |3ekkjanlegur ef there er a Mikill 
Blekking 69ur i Andlegur atriQi , hvemig til skilja this q ( 
e9a l^essir atburQur ) fra a Bibliulegur yfirsyn , og |3essi |3u 
vildi gefa mig viska til vita og svo |3essi EG vilja Isera 
hvemig til hjalpa minn vinatta og ast sjalfur ( aettingi ) ekki 
vera hluti af it. 

23. E>essi J)u vildi tryggja |3essi einu sinni minn augsJTi ert 
opnari og minn hugur skilja the andlegur merking af 
straumur atburQur hrifandi staQur i the verold , J)essi |3u vildi 
undirbiia minn hjarta til J)iggja J)inn sannleikur , og J)essi J)u 
vildi hjalpa mig skilja hvemig til finna hugrekki og styrkur i 
gegnum J)inn Heilagur Or9 the Biblia. I the nafn af Jesiis 
Kristur , EG spyrja fyrir J)essir hlutur staSfesta minn longun 
til vera i samkomulag J)inn vilja , og EG er asking fyrir J)inn 
viska og til hafa a ast af the Sannleikur Mottsekilegur Fleiri a the Botn af Bla9si9a 
Hvernig til hafa Eilifiir Lif Vi9 ert glaQur ef this listi ( af bsen beiQni til Gu9 ) er faer til 
a9sto9a J)u. Vi9 skilja this mega ekki vera the bestur e9a 
arangursrikur |3y9ing. Vi9 skilja |3essi there ert margir olikur 
lifna9arhsettir af tjaning hugsun og or9. Ef |3u hafa a 
uppastunga fyrir a betri J)y9ing , e9a ef J)u vildi eins og til taka a litill magn af |3inn timi til senda uppastunga til okkur , 
|3u vilja vera skammtur |3usund af annar folk einnig , hver 
vilja |3a lesa the bseta |3y6ing. 

Vi6 oft hafa a Nyja testamentiS laus i |3inn tungumal e9a i 
tungumal |3essi ert sjaldgsefur e6a gamall. Ef |3u ert utlit fyrir 
a Nyja testamentiQ i a serstakur tungumal , |36knast skrifa til 
okkur. Einnig , vi6 vilja til vera viss og reyna til miSla |3essi 
stundum , vi9 gera tilboS bok |3essi ert ekki Frjals og |3essi 
gera kostnaQur peningar. En ef |3u geta ekki hafa efni a 
sumir af |3essir raftseknilegur bok , vi6 geta oft gera 
oakveSinn greinir i ensku skipti af raftseknilegur bok fyrir 
hjalpa me6 |3y6ing e6a |3y6ing vinna. E>u gera ekki verQa ad 
vera a faglegur verkamaSur , eini a venjulegur manneskja 
hver er ahugasamur i skammtur. M oxl hafa a tolva e6a |3u 
oxl hafa aSgangur til a tolva a |3inn heimamaSur bokasafn 
e6a haskoli e6a haskoli , si6an |3essir venjulega hafa betri 
tengsl til the. E>u geta einnig venjulega stofnsetja |3inn eiga 
personulegur FRJALS raftseknilegur postur reikningur vi9 
ad fara til mail.yahoo.com E>6knast taka a augnablik til finna the raftseknilegur postur 
heimilisfang staSgreina a the botn e6a the endir af this 
blaQsiSa. Vi6 von |3u vilja senda raftseknilegur postur til 
okkur , ef this er af hjalpa e6a hvatning. Vi6 einnig hvetja 
|3u til snerting okkur viSvikjandi Raftseknilegur Bok |3essi 
vi6 tilbod |3essi ert an kostnaSur , og frjals. Vi6 gera hafa margir bok i erlendur tungumal , en vi9 gera 
ekki alltaf staSur |3a til taka a moti electronically ( ssekja 
skra af fjarlsegri tolvu ) |3vi vi6 eini gera laus the bok e9a the 
atriQi |3essi ert the beiSni. Vi6 hvetja |3u til halda afram til 
biQja til Gu6 og til halda afram til Isera 69ur i Hann vi6 lestur the Nyja testamentiQ. Vi9 velkominn J)mn spuming og 
athugasemd vi9 raftaeknilegur postur. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Danish - Danemark Danish -Prayer Requests (praying/Taii(ing)to God - 
explained in Danish Language 

Prayer Danish Dannish Denmarkjesus Bon hen til God HvorBed 
l<unne hore mig Hvoropfordre indromme haelp hen mig 

Taler hen til God , den Skaberen i den Alt , den Lord : 1. at 
jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til bed den sager 
at JEG savn hen til bed 

2. at jer ville indr0mme hen til mig den mod hen til tro jer 
og optage hvad jer ville gerne lave hos mig liv , istedet for 
mig oph0je mig besidde vil ( hensigt ) ovenfor jeres. 

3. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til ikke lade mig 
skrsek i den ubekendt hen til blive den bede om tilgivelse , 
eller den holdepunkt nemlig mig ikke hen til anrette you. 

4. at jer ville indr0mme mig hjselp hen til se efter og hen til 
Isere hvor hen til nyde den appel krsefter JEG savn ( 
igennem jeres ord den Bibel ) en ) nemlig den begivenheder 
foran og b ) nemlig mig besidde personlig appel rejse. 

5. At jer God ville indr0mme mig hjselp hen til ville gerne 
anrette Jer flere 6. At jer ville erindre mig hen til samtale hos jer prayerwhen 
) Jeg er kuldkastet eller i problem , istedet for pr0ver hen til 
l0se sager selv bare igennem mig human krsefter. 

7. At jer ville indr0mme mig Klogskab og en hjerte fyldte 
hos Bibelsk Klogskab i den grad at JEG ville anrette jer 
Here effektive. 

8. At jer ville indr0mme mig en lyst hen til Isese jeres ord , 
den Bibel , ( den Ny Testamente Gospel i John ), oven pa en 
personlig holdepunkt 

9. at jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at Jeg er 
k0bedygtig mserke sager i den Bibel ( jeres ord ) hviUce JEG 
kunne jeg for mit vedkommende henh0re til , og at vil hjselp 
mig opfatte hvad jer savn mig hen til lave i mig liv. 

10. At jer ville indr0mme mig stor discernment , hen til 
opfatte hvor hen til forklare hen til andre hvem du er , og at 
JEG ville vsere i stand til Isere hvor hen til Isere og kende 
hvor hen til rage op nemlig jer og jeres ord ( den Bibel ) 

1 1 . At jer ville overbringe folk ( eller websites ) i mig liv 
hvem ville geme kende jer , og hvem er kraftig i deres 
n0jagtig opfattelse i jer God ); og At jer ville overbringe 
folk ( eller websites ) i mig liv hvem vil vsere i stand til give 
mod mig hen til akkurat Isere hvor hen til skille den Bibel 
den ord i sandhed Timothy 215:). 

12. At jer ville hjselp mig hen til Isere hen til nyde stor 
opfattelse hvorom Bibel gengivelse er bedst , hvilke er h0jst 
n0jagtig , og hvilke har den h0jst appel krsefter & kraft , og 
hvilke gengivelse indvilliger hos den selvstsendig 
handskreven at jer inspireret den forfatteres i den Ny 
Testamente hen til skriv. 13. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til hjselp mig 
gang i en artig made , og ikke hen til affald mig gang oven 
pa Falsk eller indholdsl0s metoder hen til komme nsermere 
hen til God ( men at er ikke sandelig Bibelsk ), og der hvor 
dem metoder opf0re for ikke sa Isenge siden periode eller 
varer appel fruit. 

14. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig hen til opfatte 
hvad hen til kigge efter i en kfrke eller en opstille i 
andagts0gende , hvad arter i sp0rgsmal hen til opfordre , og 
at jer ville hjselp mig hen til hitte tro eller en sidst hos stor 
appel klogskab istedet for nemme eller falsk svar. 

15. at jer ville hidf0re mig hen til huske hen til Isere udenad 
jeres ord den Bibel ( sasom Romersk 8), i den grad at JEG 
kunne nyde sig i mig hjerte og nyde mig indre forberedt , og 
vsere rede til at indr0mme en besvare hen til andre i den 
habe pa at Jeg har omkring jer. 

16. At jer ville overbringe hjselp hen til mig i den grad at 
mig besidde theology og doctrines hen til samtykke med 
jeres ord , den Bibel og at jer ville fortssette hen til hjselp 
mig kende hvor mig opfattelse i doctrine kan forbedret i den 
grad at mig besidde liv lifestyle og opfattelse fortssetter at 
blive n0jere hvortil jer savn sig at blive nemlig mig. 

17. At jer ville lukke op mig appel indblik ( afslutninger ) 
flere og flere , og at der hvor mig opfattelse eller 
opfattelsesevne i jer er ikke n0jagtig , at jer ville hjselp mig 
hen til Isere hvem Jesus Christ sandelig er. 

18. At jer ville indr0mme hjselp hen til mig i den grad at 
JEG ville vsere i stand til selvstsendig hvilken som heist 
falsk rituals hvilke Jeg har afhsenge oven pa , af jeres slette 
Iserer i den Bibel , eventuel hvoraf Jeg er nseste er ikke i God , eller er imod hvad jer ville gerne belsere os omkring naeste 
jer. 

19. At hviUcen som heist tvinger i darlig ville ikke holde 
bortrejst hvilken som heist appel opfattelse hvilke Jeg har , 
men nsermest at JEG ville beholde den kundskab i hvor hen 
til kende jer og ikke at blive narrede i i denne tid i appel 
bedrag. 

20. At jer ville overbringe appel krsefter og hjselp hen til mig 
i den grad at Ja ikke at blive noget af den Stor Nedadgaende 
Bortrejst eller i hvilken som heist bevsegelse som kunne 
vsere spiritually counterfeit hen til jer og hen til jeres Hellig 
Ord 

2 1 . At selv om der er alt at Jeg har skakmat mig liv , eller 
hvilken som heist made at Jeg har ikke reageret hen til jer 
nemlig JEG burde nyde og det vil sige afholder mig af enten 
den ene eller den anden af omvandrende hos jer , eller har 
opfattelse , at jer ville overbringe dem sager / svar / 
begivenheder igen i mig indre , i den grad at JEG ville afsta 
fra sig i den Bensevne i Jesus Christ , og al i deres effekter 
og f0lger , og at jer ville skifte ud hvilken som heist tomhed 
, sadness eller opgive habet i mig liv hos den Glsede i den 
Lord , og at JEG ville vsere Here indstille oven pa indlsering 
hen til komme efter jer af Isesning jeres ord , den Bibel 

22. At jer ville lukke op mig 0jne i den grad at JEG ville 
vsere i stand til klart se efter og anerkende selv om der er en 
Stor Bedrag omkring Appel emner , hvor hen til opfatte 
indevserende phenomenon ( eller disse begivenheder ) af en 
Bibelsk perspektiv , og at jer ville indr0mme mig klogskab 
hen til kende hvorfor at Ja Isere hvor hen til hjselp mig 
bekendte og elske ones ( slsegtninge ) ikke vsere noget af it. 23. At jer ville sikre sig at nar f0rst mig 0jne er anlagde og 
mig indre forstar den appel vsegt i indevserende 
begivenheder indtagelse opstille pa jorden , at jer ville Isegge 
til rette mig hjerte hen til optage jeres sandhed , og at jer 
ville hjselp mig opfatte hvor hen til hitte mod og krsefter 
igennem jeres Hellig Ord , den Bibel. I den bensevne i Jesus 
Christ , JEG anmode om disse sager bekrseftende mig lyst at 
blive overensstemmende jeres vil , og Jeg er bede om 
nemlig jeres klogskab og hen til nyde en kaerlighed til den 
Sandhed Amen Flere forneden Side 
Hvor hen til nyde Evig Liv Vi er glad selv om indevserende liste over ( b0n anmoder 
hen til God ) er kan hen til hjselpe jer. Vi opfatte 
indevserende ma ikke vsere den bedst eller h0jst effektiv 
gengivelse. Vi er klar over, at der er mange anderledes veje i 
gengivelse indfald og ord. Selv om du har en henstilling 
nemlig en bedre gengivelse , eller selv om jer ville geme 
hen til holde en ringe bel0b i jeres gang hen til sende 
antydninger hen til os , jer vil vsere hjalp tusindvis i andre 
ligeledes , hvem vil sa er der ikke mere Isese den forbedret 
gengivelse. 

Vi ofte nyde en Ny Testamente anvendelig i jeres sprog eller 
i sprogene at er sjselden eller forhenvserende. Selv om du er 
ser ud nemlig en Ny Testamente i en specifik sprog , behage 
henvende sig til os. Ligeledes , vi ville geme vsere sikker og 
pr0ve hen til overf0rer at engang imellem , vi lave pristilbud 
b0ger at er ufri og at lave omkostninger penge. Men selv om 
jer kan ikke afgive noget af dem elektronisk b0ger , vi 
kunne ofte lave en udveksle i elektronisk b0ger nemlig hjselp hos gengivelse eller gengivelse arbejde. Jer som ikke 
har at blive en professional arbejder , kun fa sand 
pagseldende hvem er interesseret i hjalp. 

Jer burde nyde en computer eller jer burde have adgang til 
en computer henne ved jeres lokal bibliotek eller kollegium 
eller universitet , siden dem til hverdag nyde bedre 
slsegtskaber hen til den indre. Jer kunne ligeledes til hverdag 
indrette jeres besidde personlig OMKOSTNINGSFRIT 
elektronisk indlevere beretning af igangvserende hen til 
mail.yahoo.com 

### 

Behage holde for et 0jeblik siden hen til hitte den 
elektronisk indlevere henvende placeret nederst eller den 
enden pa legen indevserende side. Vi hab jer vil sende 
elektronisk indlevere hen til os , selv om indevserende er i 
hjselp eller ophjselpning. Vi ligeledes give mod jer hen til 
henvende sig til os med henblik pa Elektronisk B0ger at vi 
pristilbud at er uden omkostninger , og omkostningsfrit. 

Vi lave nyde mange b0ger i udenlandsk sprogene , men vi 
lave ikke altid opstille sig hen til byde velkommen 
elektronisk ( dataoverf0re ) fordi vi bare skabe anvendelig 
den b0ger eller den emner at er den h0jst anmodede. 

Vi give mod jer hen tU fortssette hen til bed hen til God og 
hen til fortssette hen til Isere omkring Sig af Isesning den Ny 
Testamente. Vi velkommen jeres sp0rgsmal og 
bemserkninger af elektronisk indlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Norway - Norway - Norwegian - 

Norway - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Norwegian Language 

Norway Norwegian Nordic Prayer Jesus Christ a God Hvor Be 
kanne hore meg bonn anmode gir hjelpe meg firmer sprit Som kan 
ledes Snakker a God , skaperen av det Univers , det Lord : 

L det du ville gir a meg tapperheten a be tingene det JEG 
n0d a be 

2. det du ville gir a meg tapperheten a mene du og 
godkjenne hva du vil gjeme gj0re med meg livet , istedet for 
meg opph0ye meg egen ville ( hensikten ) over din. 

3. det du ville gir meg hjelpe a ikke utleie meg rank av det 
ubekjent a bli det be om tilgivelse , eller grunnlaget for meg 
ikke for a anrette you. 

4. det du ville gir meg hjelpe a se og a h0re hvor a har den 
sprit styrke JEG n0d ( igjennom din ord bibelen ) en ) for 
begivenhetene for ut og b ) for meg egen personlig sprit 
reise. 

5. Det du God ville gir meg hjelpe a vil gjeme anrette Du 
flere 

6. Det du ville minne meg a samtalen med du prayerwhen ) 
JEG er frustrert eller inne problemet , istedet for pr0ver a 
l0se saker meg selv bare igjennom meg human styrke. 7. Det du ville gir meg Klokskap og en hjertet fylte med 
Bibelsk Klokskap i den grad at JEG ville anrette du Here 
effektivt. 

8. Det du ville gir meg en 0nske a studere din ord , bibelen , 
( det Ny Testamentet Gospel av John ), opp pa en personlig 
basis 

9. det du ville gir assistanse a meg i den grad at JEG er 
kj0pedyktig legge merke til saker inne bibelen ( din ord ) 
hvilke JEG kanne personlig fortelle til , og det vill hjelpe 
meg oppfatte hva du 0nske meg a gj0re inne meg livet. 10. Det du ville gir meg stor discernment , a oppfatte hvor a 
forklare a andre hvem du er , og det JEG ville vsere i stand 
til h0re hvor a h0re og vite hvor a sta opp for du og din ord ( 
bibelen ) 

1 1 . Det du ville bringe folk ( eller websites ) inne meg livet 
hvem vil gjeme vite du , og hvem er kraftig inne deres 
akkurat forstaelse av du God ); og Det du ville bringe folk ( 
eller websites ) inne meg livet hvem ville vsere i stand til 
oppmuntre meg a akkurat h0re hvor a dividere bibelen ordet 
av sannhet (Timothy 215:). 

12. Det du ville hjelpe meg a h0re a ha stor forstaelse om 
hvilken Bibel versjon er best , hvilke er h0yst akkurat , og 
hvilke har de fleste sprit styrke & makt , og hvilke versjon 
avtaler med det original manuskriptet det du inspirert 
forfatternes av det Ny Testamentet a skrive. 

13. Det du ville gir hjelpe a meg a bruk meg tid inne en fint 
vei , og ikke for a sl0seri meg tid opp pa False eller tom 
emballasje metoder a komme nsermere a God ( bortsett fra det er ikke virkelig Bibelsk ), og der hvor dem metoder 
tilvirke for ikke sa lenge siden frist eller varer sprit fruit. 

14. Det du ville gir assistanse a meg a oppfatte hva a kikke 
etter inne en kirken eller en sted av -tilbeder , hva arter av 
sp0rsmal a anmode , og det du ville hjelpe meg a finner 
mene eller en fortid med stor sprit klokskap istedet for lett 
eller false svar. 

15. det du ville anledning meg a erindre a huske din ord 
bibelen ( som Romersk 8), i den grad at JEG kanne ha den 
inne meg hjertet og ha meg sinn ferdig , og vsere rede til a 
gir en svaret a andre av det hape pa at JEG ha om du. 

16. Det du ville bringe hjelpe a meg i den grad at meg egen 
theology og doctrines a vsere enig i din ord , bibelen og det 
du ville fortsette a hjelpe meg vite hvor meg forstaelse av 
doctrine kan forbedret i den grad at meg egen livet lifestyle 
og forstaelse fortsetter a bli n0yere hvorfor du 0nske den a 
bli for meg. 

17. Det du ville apen meg sprit innblikk ( konklusjonene ) 
Here og flere , og det der hvor meg forstaelse eller 
oppfattelse av du er ikke akkurat , det du ville hjelpe meg a 
h0re hvem Jesus Christ virkelig er. 

18. Det du ville gir hjelpe a meg i den grad at JEG ville 
vaere i stand til separat alle false rituals hvilke JEG ha 
avhenge opp pa , fra din helt Iserer inne bibelen , eventuell 
av hva JEG f0lger er ikke av God , eller er i motsetning til 
hva du vil gjerne Isere oss om fulgte du. 

19. Det alle presser av darlig ville ikke ta fjerne alle sprit 
forstaelse hvilke JEG ha , bortsett fra temmelig det JEG 
ville selge i detalj kjennskapen til hvor a vite du og ikke for 
a vsere narret inne i disse dager av sprit bedrag. 20. Det du ville bringe sprit styrke og hjelpe a meg i den 
grad at Jeg vil ikke for a vsere del av det Stor Faller Fjerne 
eller av alle bevegelse hvilket kunne vsere spiritually 
counterfeit a du og a din Hellig Ord 

21. Det hvis det er alt det JEG ha gjort det meg livet , eller 
alle vei det JEG ha ikke reagert a du idet JEG burde ha og 
det er forhindrer meg fra enten den ene eller den andre av 
gaing med du , eller har forstaelse , det du ville bringe dem 
saker / svar / begivenheter rygg i meg sinn , i den grad at 
JEG ville renonsere pa seg inne navnet av Jesus Christ , og 
alle av deres virkninger og konsekvensene , og det du ville 
ombytte alle tomhet , sadness eller gi opp hapet inne meg 
livet med det Glede av det Lord , og det JEG ville vsere flere 
fokusere opp pa innlsering a f0lge etter etter du av lesing din 
ord , det Bibel 

22. Det du ville apen meg eyes i den grad at JEG ville vsere i 
stand til klare se og anerkjenne hvis det er en Stor Bedrag 
om Sprit emner , hvor a oppfatte denne phenomenon ( eller 
disse begivenheter ) fra en Bibelsk perspektiv , og det du 
ville gir meg klokskap a vite hvorfor det Jeg vil h0re hvor a 
hjelpe meg venner og elsket seg ( slektningene ) ikke vsere 
del av it. 

23. Det du ville sikre det en gang meg eyes er apen og meg 
sinn forstar det sprit vekt av aktuelle begivenheter tar sted 
pa jorden , det du ville forberede meg hjertet a godkjenne 
din sannhet , og det du ville hjelpe meg oppfatte hvor a 
finner tapperheten og styrke igjennom din Hellig Ord , 
bibelen. Inne navnet av Jesus Christ , JEG anmode om disse 
saker bekreftende meg 0nske a bli i f0lge avtalen din ville , 
og JEG sp0r til deres klokskap og a har en kjserlighet til det 
Sannhet Samarbeidsvillig Here pa bunnen av Side 
Hvor a ha Evig Livet Vi er glad hvis denne liste over ( b0nn anmoder a God ) er 
dugelig a hjelpe du. Vi oppfatte denne kanskje ikke vsere det 
best eller h0yst effektiv oversettelse. Vi forsta det der er 
mange annerledes veier av gjengivelsen innfall og ord. Hvis 
du har en forslag for en bedre oversettelse , eller hvis du 
ville like a ta en liten bel0pet av din tid a sende antydninger 
a OSS , du ville vsere hjalp tusenvis av andre mennesker 
likeledes , hvem ville sa lese det forbedret oversettelse. Vi 
ofte har en Ny Testamentet anvendelig inne din 
omgangssprak eller inne sprakene det er sjelden eller gamle. 
Hvis du er ser for en Ny Testamentet inne en spesifikk 
omgangssprak , behage skrive til oss. Likeledes , vi vil 
gjerne vsere sikker og pr0ve a meddele det en gang imellom 
, vi gj0re tilbud b0ker det er ufri og det gj0re bekostning 
pengene. 

Bortsett fra hvis du kan ikke by noen av dem elektronisk 
b0ker , vi kanne ofte gj0re en bytte av elektronisk b0ker for 
hjelpe med oversettelse eller oversettelse arbeide. Du som 
ikke har a bli en profesjonell arbeider , kun fa stamgjest 
personen hvem er interessert i hjalp. Du burde har en 
computer eller du burde ha adgang til en computer for din 
innenbys bibliotek eller universitet eller universitet , siden 
dem vanligvis ha bedre forbindelser a det sykehuslege. Du 
kanne likeledes vanligvis opprette din egen personlig 
LEDIG elektronisk innlevere regningen av gar a 
mail.yahoo.com 

Behage ta en 0yeblikk a finner det elektronisk innlevere 
henvende seg lokalisert nederst eller utgangen av denne 
side. Vi hape du ville sende elektronisk innlevere a oss , hvis denne er av hjelpe eller oppmuntring. Vi likeledes 
oppmuntre du a sette seg i forbindelse med oss angaende 
Elektronisk B0ker det vi tilbud det er uten bekostning , og 
ledig. 

Vi gj0re ha mange b0ker inne utenlandsk sprakene , bortsett 
ira vi ikke alltid sted seg a fa elektronisk ( dataoverf0re ) 
fordi vi bare lage anvendelig b0kene eller emnene det er de 
fleste anmodet. Vi oppmuntre du a fortsette a be a God og a 
fortsette a h0re om Seg av lesing det Ny Testamentet. Vi 
velkommen din sp0rsmal og kommentarer av elektronisk 
innlevere. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Modern Greek ripooeuxTi OTO 080 Aya7triT6<; 0e6<;, Era; euxapioxouiie oxi 
ooTO TO Euayyeko x] aoxii t] vea 5ia9fiKri exei 
(meXet)9epco9el exm cboxe eliiaoxe oe Beor] va |id9ot)|i£ 
Tispioooxepcov yia cac,. riapaKoM) PoriBfioxe xotx; 
av9pcb7iot)<; ap|i65iot)<; yia va Kaxaoxiioei ooxo xo 
TiXeKxpoviKo PipXlo 5ia9em|io. Sepexe tioioi elvai Kai eloxe 
oe 9e(jri va xotx; Pori9fi(jexe. riapaKoM) xotx; Pori9fi(jxe yia 
va eloxe oe 9eori va a3iaoxoXri9el ypiiyopa, Kai va 
Kaxaoxiioei oe Tiepioooxepa riXeKxpoviKd PipXia 5ia9eoi|ia 
IlapaKalcb xou<; Pori9fioxe yia va exexe 6Xou<; xou<; Tiopoix;, 
xa xpilliaxa, xr] Swaiiri Kai xo xpovo 6xi xpeioi^ovxai 
7ipoKei|ievou va eivai oe 9eori va ouvexioouv yia oo;. 
IlapaKalcb Pori9fioxe eKeivoi kov eivai |iepo<; xri<; 0|id5a; 
Kov xovq Pori9d oe Ka9ri|iepivri pdor]. IlapaKalcb xou<; 
Scboxe XT] 5i)va|iri yia va ouvexioexe Kai va Scboexe oe Kd9e 
evav OKO xovq xo ompixooual kov KaxalaPaivei yia xriv epyaola oxi xovq BeXexe yia va Kovexe. nopaKolcb poriBfioxe 
Kd9e eva; omo xotx; yia va |iriv exexe xo cpopo Kai yia va 
9t)|iri9elxe 6xi eloxe o 0e6<; kov ajiavxd oxriv Tipooeuxii Kai 
7101) elvai rmsvOmoq yia 6Xa. 
npo(jei3xo|iai 6xi 9a xovq ev9appi3vaxe, Kai 6xi xou<; 
Tipooxaxeuexe, Kai t] epyaola & xo iwioupyeio 6xi 
(n)|i|iexexouv. 

npo(jei3xo|iai 6xi 9a xou<; Tipooxaxeuaxe ajio xk; iwzviiauKs.q 
5uvd|ieK; x] dlXa e|i7i65ia kov 9a iiTiopouoav va xou<; 
pXdv|/ouv 11 va xou<; emPpaSwouv. IlapaKaM) \\£ Pori9fi(jxe 
oxav xpTioi|i07ioicb aoxiiv xriv vea 5ia9fiKri yia va oKecpxcb 
e7ii(jri<; xou<; av9pcb7iou<; kov exouv Kaxaoxiioei aoxiiv xriv 
ekSooti 5ia9e(ji|iri, exoi cboxe \mopa) va 7ipo(jeri9cb yia xou<; 
Kai exoi \mopom va cruvexioouv va Pori9oi)v Tiepioooxepoix; 
av9pcb7iou<;. 

ripooeuxoiiai 6xi 9a \iov Sivaxe |iia aydviri xou lepou Word 
(5ac, (ri vea 5ia9fiKri), Kai 6xi 9a \iov Sivaxe xriv TtveuiiaxiKec; 
cppovrior] Kai xr] SidKpior] yia va oo; ^epexe Kaluxepa Kai 
yia va Kaxaldpexe xr] xpoviKf] viepioSo 6xi Qj()\ie [reoa. 
IlapaKalcb \\£ Pori9fi(jxe yia va ^epexe k&ic, va e^exdoei xi<; 
5r)(jKoXie<; 6xi epxo|iai avxi|iexco7io<; \\£ Kd9e ri|iepa. O 
A6p5o<; God, |ie Pori9d yia va 9eXfi(jei va oa^ ^epei 
Kaluxepa Kai va 9eXfi(jei va Pori9fi(jei dlXorx; Xpioxiavoix; 
oxrjv TiepioxT] |ior) Kai oe 6Xo xov k6(J|io. 
ripooeuxoiiai 6xi 9a Sivaxe xriv riXeKxpoviKf] 0|id5a PipXicov 
Kai EKeivoi Kov xovq Pori9or)v r] cppovriofi oo;. ripooeuxoiiai 
6x1 9a Pori9or)(jaxe xa |ie|iovco|ieva [ieXr] xri<; oiKoyeveia; 
xorx; (Kai xri<; oiKoyeveid; \iov) yia va e^a7iaxri9eixe 6xi 
TtveuiiaxiKd, dkla yia va oa^ Kaxaldpexe Kai yia va 
9eXfi(jexe va oa^ Sexxeixe Kai va aKoXor)9fi(jexe \\£ Kd9e 
xpoTio. E7ii(jri<; Tiapexexe |ia; xqv dveor] Kai o5riyie<; oe 
aoxoix; xorx; xpovorx; Kai oo; (^rixcb yia va Kdvco aoxd xa 
7ipdy|iaxa oxo 6vo|ia xou Irioou, Amen, Request to God - in Turkish/Turc/Turkei/Turque 

sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Incil bkz. have be serbest 
birakmak taki biz are gilflu -e dogru ogrenmek daha hakkmda 
sen. mutlu etmek yardim etmek belgili tanimlik insanlar -den 
sorumlu ifin yapim bu elektronik kitap elde edilebilir. mutlu 
etmek yardim etmek onlan -e dogru muktedir i§ hizli , ve 
yapmak daha elektronik kitap elde edilebilir mutlu etmek 
yardim etmek onlan -e dogru -si olmak ttlm belgili tanimhk 
kaynak , belgili tanimhk para , belgili tanimhk gtlg ve belgili 
tammlik zaman adl. §u onlar Itlzum igin muktedir almak 
9ali§ma ifin sen. mutlu etmek yardim etmek o adl. §u are 
boltlm -in belgili tanimhk takim adl. §u yardim etmek onlan 
ustiinde an her temel. 

mutlu etmek vermek onlan belgili tanimhk gil? -e dogru devam 
etmek ve verniek her -in onlan belgili tanimhk ruhani basiret 
i9in belgili tanimhk ij adl. su sen istemek onlan -e dogru 
yapmak. mutlu etmek yardim etmek her -in onlan -e dogru 
degil -si olmak korkmak ve -e dogru ammsamak adl. su sen are 
belgili tanimhk mabut kim yanit dua ve kim bkz. be ifinde 
fiyat istemek -in her sey. 

I dua etmek adl. §u sen -cekti yilreklendirmek onlan , ve adl. su 
sen korumak onlan , ve belgili tanimhk i§ & bakanhk adl. su 
onlar are mejgul ifinde. I dua etmek adl. §u sen -cekti korumak 
onlan —dan belgili tanimhk ruhani gtl9 ya da diger engel 
adl. §u -ebil zarar onlan ya da yava§ onlan ajagi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu Incil -e dogru da 
dtljtln belgili tanimhk insanlar kim -si olmak -den yapilmij bu 
baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek igin onlan 
vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim etmek 
daha insanlar I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek beni a ajk - 
in senin kutsal kelime ( belgili tanimhk Incil ), ve adl. §u sen - 
cekti vermek beni ruhani akilhhk ve discernment -e dogru 
bilmek sen daha iyi ve -e dogru anlamak belgili tanimhk 
dondilrmemem adl. §u biz are canli i9inde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek nasil -e dogm 
dagitmak ile belgili tanimlik mtl^kulat adl. ju I am karji 
koymak ile her gtln. efendi mabut , yardim etmek beni -e dogru 
istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogru istemek -e 
dogru yardim etmek diger Hristiyan ifinde benim alan ve 
9evrede belgili tammlik dtlnya. 

I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek belgili tammlik 
elektronik kitap takim ve o kim ij ilsttlnde belgili tammlik 
website ve o kim yardim etmek onlari senin akiUilik. I dua 
etmek adl. §u sen -cekti yardim etmek belgili tammlik bireysel 
aza -in onlarm aile ( ve benim aile ) -e dogru degil var olmak 
ruhani aldatmak , ama -e dogru anlamak sen ve -e dogru 
istemek -e dogru almak ve izlemek sen icinde her yol. ve I 
sormak sen -e dogru yapmak bunlar ejya adma Isa , amin. [ PS Note to All: Obviously, this is not the best or a perfect translation. But at least it 
demonstrates that we made an effort. The question is whether to invest time in translation 
or whether to invest time in obtaining more books to post and make available in electronic 
or PDF or Ebook format. We welcome Volunteers, helpers and Volunteer Translators Not 
everyone would hike everything m any Book, but those who complam are often not the 
ones who do the actual work Usually, if you are in a nation far away, prayers for us is the 
best way to help ]. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& German - Deutch - Allemand 

German Prayers Gebet zum Gott wie man wie horen kann 
dass meinem Gebet wie bittet Hilfe zu mir zu geben wie 
man geistige Anleitung 

German - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in German Language 

Mit Gott sprechen, der Schopfer des Universums, der Lord: 

L, die Sie zu mir dem Mut, die Sachen zu beten geben 
wiirden, die ich benotige, um 2. zu beten, die Sie zu mir dem 
Mut, Ihnen zu glauben und anzunehmen geben wiirden, was 
Sie mit meinem Leben tun mochten, anstelle von mir meine 
Selbst erhebend Wille (Absicht) iiber Ihrem. 

3., den en Sie mir Hilfe geben wiirden, um meine Furcht vor 
dem Unbekannten die Entscliuldigungen niclit werden zu 
lassen oder die Grundlage flir mich, zum Sie niclit zu 
dienen. 

4., der Sie mir Hilfe, um zu sehen geben wiirden und zu 
erlemen, wie man die geistige Starke ich hat, benotigen Sie 
(durch Ihr Wort die Bibel) A) flir die Falle voran und B) flir 
meine eigene personliche geistige Reise. 

5. DaB Sie Gott mir Hilfe geben wiirden, um Sie mehr 
dienen zu wiinschen 6. DaB Sie mich erinnern wiirden, mit Ihnen zu sprechen 
(prayer)when mich werden frustriert oder in der 
Schwierigkeit, anstatt zu versuchen, Sachen selbst nur durch 
meine menschliche Starke zu beheben. 

7. DaB Sie mir Klugheit und ein Herz geben wiirden, fiillten 
mit biblisclier Kluglieit, damit icli Sie effektiv dienen wiirde. 

8. DaB Sie mir einen Wunsch geben wiirden, Ihr Wort, die 
Bibel zu studieren, (das neues Testament-Evangelium von 
John) auf personlicher Ebene 

9. das Sie Unterstutzung zu mir geben wiirden, damit ich 
bin, Sachen in der Bibel (Ihr Wort) zu beachten der ich auf 
und der personlich beziehen kann mir hilft, zu verstehen, 
was Sie mich in meinem Leben tun wunschen. 

10. DaB Sie mir groBe Einsicht geben wiirden, um zu 
verstehen wie man anderen erklart, die Sie sind, und daB ich 
sein wiirde, zu erlemen, wie man erlemt und kann flir Sie 
und Ihr Wort (die Bibel) oben stehen 

11. DaB Sie Leute (oder Web site) in meinem Leben holen 
wiirden, die Sie kennen mochten und die in ihrem genauen 
Verstandnis von Ihnen stark sind (Gott); und das wiirden Sie 
Leute (oder Web site) in meinem Leben holen, das ist, mich 
anzuregen, genau zu erlernen, wie man die Bibel das Wort 
der Wahrheit (2 Timotheegras 2: 15) teilt. 

12. DaB Sie mir helfen wiirden zu erlernen, groBes 
Verstandnis liber, welche Bibelversion zu haben am besten 
ist, die am genauesten ist und die die geistigste Starke u. die 
Energie hat und dem Version mit den ursprlinglichen 
Manuskripten libereinstimmt, daB Sie die Autoren des neuen 
Testaments anspornten zu schreiben. 13. DaB Sie mir Hilfe, um meine Zeit in einer guten Weise 
zu verwenden geben wiirden, und meine Zeit auf den 
falschen oder leeren Meihoden nicht zu vergeuden, naeher 
an Gott (aber dem, zu erhalten nicht wirklich biblisch seien 
Sie) und wo jene Methoden keine lange Bezeichnung oder 
dauerhafte geistige Frucht produzieren. 

14. DaB Sie mir Unterstutzung geben wiirden, was zu 
verstehen, in einer Kirche oder in einem Ort der Anbetung 
zu suchen, welche Arten der Fragen zum zu bitten und daB 
Sie mir helfen wiirden, Glaubiger oder einen Pastor mit 
groBer geistiger Klugheit anstelle von den einfachen oder 
falschen Antworten zu finden. 

15. den Sie mich veranlassen wiirden, mich zu erinnern, um 
sich Ihr Wort zu merken die Bibel (wie Romans ist 8), damit 
ich es in meinem Herzen haben und an meinen Verstand 
sich vorbereiten lassen kann, und bereit, eine Antwort zu 
anderen der Hoffnung zu geben, die ich liber Sie habe. 

16. DaB Sie mir Hilfe damit meine eigene Theologie und 
Lehren holen wiirden, um mit Ihrem Wort, die Bibel 
libereinzustimmen und daB Sie fortfahren wiirden, mir zu 
helfen, zu konnen, mein Verstandnis der Lehre verbessert 
werden kann, damit mein eigenes Leben, Lebensstil und 
Verstehen fortfahrt, zu sein naeher an, was Sie es flir mich 
sein wiinschen. 

17. DaB Sie meinen geistigen Einblick 
(Zusammenfassungen) mehr und mehr offnen wiirden und 
daB, wo mein Verstandnis oder Vorstellung von Dinen nicht 
genau ist, daB Sie mir helfen wiirden, zu erlernen, wem 
Jesus Christ wirklich ist. 18. DaB Sie mir Hilfe geben wiirden, damit ich in der 
LageSEIN wiirde, alle falschen Rituale zu trennen, denen 
ich von, von Ihrem freien Unterricht in der Bibel, wenn 
irgendwelche abgehangen habe von, was ich folgend bin, ist 
nicht vom Gott, oder ist kontrar zu, was Sie uns unterrichten 
wUnschen - Uber das Folgen Sie. 

19. DaB keine Krafte des Ubels nicht irgendwie geistiges 
Verstandnis wegnehmen wiirden, das ich habe, aber eher, 
daB ich das Wissen behalten wiirde von, wie man Sie kennt 
und nicht an diesen Tagen der geistigen Tauschung betrogen 
wird. 

20. DaB Sie geistige Starke holen und zu mir helfen wiirden, 
damit ich nicht ein Teil von groBen weg fallen oder 
irgendeiner Bewegung bin, die zu Ihnen und zu Ihrem 
heiligen Wort Angelegenheiten nachgemacht sein wiirde. 

21. Das, wenn es alles gibt, das ich in meinem Leben getan 
habe oder irgendeine Weise, daB ich nicht auf Sie reagiert 
habe, wie ich haben sollte und die mich entweder am Gehen 
mit Ihnen hindert oder Haben des Verstehens, daB Sie jene 
things/responses/events zuriick in meinen Verstand, damit 
ich auf sie im Namen Jesus Christ verzichten wiirde, und 
alle ihre von und von Konsequenzen holen wiirden und daB 
Sie jede mogliche Leere, Traurigkeit oder Verzweiflung in 
meinem Leben mit der Freude am Lord ersetzen wiirden und 
daB ich mehr auf das Lemen, Ihnen zu folgen gerichtet 
wiirde, indem man Ihr Wort las, die Bibel. 

22. DaB Sie meine Augen offnen wiirden, damit ich in der 
LageSEIN wiirde, offenbar zu sehen und zu erkennen, wenn 
es eine groBe Tauschung iiber geistige Themen gibt, wie 
man dieses Phanomen (oder diese Falle) von einer 
biblischen Perspektive und daB Sie mir Klugheit geben 
wiirden, um zu wissen und damit ich erlernt versteht, wie man meinen Freunden und liebte eine (Verwandte) ein Teil 
von ihm nicht zu sein hilft. 

23 DaB Sie sicherstellen wiirden, daB einmal meine Augen 
und mein Verstand geoffnet sind, versteht die geistige 
Bedeutung der gegenwartigen Falle, die in der Welt 
stattfinden, daB Sie mein Herz vorbereiten wiirden, um Dire 
Wahrheit anzunehmen und daB Sie mir lielfen wiirden, zu 
verstehen, wie man Mut und Starke durch Dir heiliges Wort, 
die Bibel findet. Im Namen Jesus Christ, bitte ich um diese 
Sachen, die meinen Wunsch bestatigen, Dir Wille 
ubereinzustimmen, und ich bitte um Dire Klugheit und eine 
Liebe der Wahrheit zu haben. Amen. Mehr an der Unterseite der Seite 
wie man ewiges Leben u. 
Hat Wir sind froh, wenn diese Lisle (der Gebetantrage zum 
Gott) in der LagelST, Sie zu unterstutzen. Wir verstehen, 
daB diese moglicherweise nicht die beste oder 
wirkungsvollste Ubersetzung sein kann. Wir verstehen, daB 
es viele unterschiedliche Weisen des Ausdrlickens von von 
Gedanken und von von Wortern gibt. Wenn Sie einen 
Vorschlag flir eine bessere Ubersetzung haben oder wenn 
Sie etwas Ihrer Zeit dauem mochten, Vorschlage zu 
schicken uns, werden Sie Tausenden der Leute auch helfen, 
die dann die verbesserte Ubersetzung lesen. Wir haben 
haufig ein neues Testament, das in Direr Sprache oder in den 
Sprachen vorhanden ist, die selten oder alt sind. Wenn Sie nach einem neuen Testament in einer spezifischen 
Sprache suchen, schreiben Sie uns bitte. Auch wir mochten 
sicher sein und versuchen, das manchmal mitzuteilen, bieten 
wir BUcher an, die nicht frei sind und die Geld kosten. 
Aber, wenn Sie nicht einige jener elektronischen Biicher 
sich leisten konnen, konnen wir einen Austausch der 
elektronischen Biicher flir Hilfe bei der Ubersetzung oder 
bei der Ubersetzung Arbeit haufig tun. Sie mlissen nicht ein 
professioneller Arbeiter sein, nur eine regelmaBige Person, 
die interessiert ist, an zu helfen. 

Sie sollten einen Computer haben, oder Sie sollten Zugang 
zu einem Computer an Ihrer lokalen Bibliothek oder 
Hochschule oder Universitat haben, da die normalerweise 
bessere Anschlusse zum Internet haben. Sie konnen Ihr 
eigenes personliches FREIES Konto der elektronischen 
Post, indem Sie zum mail.yahoo.com auch normalerweise herstellen gehen dauem bitte einen 
Moment, um die Adresse der elektronischen Post zu finden 
befiinden an der Unterseite oder am Ende dieser Seite. 
Wir hoffen, daB Sie uns elektronische Post schicken, wenn 
diese hilfreich oder Ermutigung ist. Wir regen Sie auch an, 
mit uns hinsichtlich der elektronischen Biicher in 
Verbindung zu treten, die wir dem sind ohne Kosten und 
freies anbieten, die, wir viele Biicher in den Fremdsprachen haben, 
aber wir nicht sie immer setzen, um elektronisch zu 
empfangen (Download) well wir nur vorhanden die Biicher 
oder die Themen bilden, die erbeten sind. Wir regen Sie an 
fortzufahren, zum Gott zu beten und fortzufahren, iiber ihn 
zu erlemen, indem wir das neue Testament lesen. Wir begriiBen Dire Fragen und Anmerkungen durch 
elektronische Post. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caro Deus , Obrigada que esta Novo Testamento tem sido 
lan^ado de modo a que nos somos capaz aprender mais 
sobre a ti. Por favor ajudar a gente responsavel por fazendo 
esta Electronico livro disponivel. 

Por favor ajudar eles estarem capaz de trabalho rapidamente 
, e fazer mais Electronico livros disponivel Por favor ajudar 
eles haverem todos os recursos , o dinheiro , a for^a e as 
horas que elas precisar a fim de ser capaz de guardar 
trabaUiando para si. 

Por favor ajudar aquelas esse are parte da equipa essa ajuda 
Dies num todos os dias base. Por favor dar Dies a for^a 
continuar e dar cada deles o espiritual comprendendo para o 
trabalho que voce quer eles fazerem. Por favor ajudar cada 
um deles para nao ter medo e lembrar que tu es o deus o 
qual respostas ora^ao e quern e encarregado de todas as 
coisas. 

EU orar que a ti would encorajar Dies , e que voce protege 
Uies , e o trabalho & ministerio que elas sao comprometido 
em. EU orar que voce protegeria Dies de o Espiritual Forgas 
ou outro barreiras isso podeia ser maleficio Uies ou lento 
Uies abaixo. 

Por favor ajudar a mim quando Eu uso esta Novo 
Testamento para tambem reflectir a gente o qual ter feito 
esta edi^ao disponivel , de modo a que eu possa orar para 
eles e por conseguinte eles podem continuar ajudar mais pessoas EU orar que voce daria a mim um amar do seu 
Divino Palavra ( o novo Testamento ), e que voce daria a 
mim espiritual sabedoria e discernment conhecer a ti melhor 
e para comprender o periodo de tempo que nos somos 
vivendo em. 

Por favor ajudar eu saber como lidar com as dificuldades 
que Eu sou confrontado com todos os dias. Lorde Deus , 
Ajudar eu querer conhecer a ti Melhor e querer ajudar outro 
Christian no meu area e pelo mundo. EU orar que voce daria 
o Electronico livro equipa e aquelas o qual trabalho no 
Websters e aqueles que ajudar Ihes seu sabedoria. EU orar 
que voce ajudaria o individuo membros do seu famflia ( e a 
minha familia ) para nao ser espiritual enganar , mas 
comprender a ti e querer aceitar e seguir a ti em todos 
bastante. e Eu pergunto voce fazer estas coisas em nome de 
Jesus , Amen , Dear God, 

Thank you that this New Testament 
has been released so that we are able 
to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. Please help them to be able to 
work fast, and make more Electronic books available 
Please help them to have all the resources, the money, the 
strength and the time that they need in order to be able to 
keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help them on 
an everyday basis. Please give them the strength to continue 
and give each of them the spiritual understanding for the 
work that you want them to do. Please help each of them to 
not have fear and to remember that you are the God who answers prayer and who is in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect 
them, and the work & ministry that they are engaged in. 
I pray that you would protect them from the Spiritual Forces 
or other obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think 
of the people who have made this edition available, so that I 
can pray for them and so they can continue to help more 
people 

I pray that you would give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me spiritual 
wisdom and discernment to know you better and to 
understand the period of time that we are living in. 

Please help me to know how to deal with the difficulties that 
I am confronted with every day. Lord God, Help me to want 
to know you Better and to want to help other Christians in 
my area and around the world. 

I pray that you would give the Electronic book team and 
those who work on the website and those who help them 
your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their 
family (and my family) to not be spiritually deceived, but 
to understand you and to want to accept and follow you in 
every way. 

and I ask you to do these things in the name of Jesus, 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Croatian Croatian Croatian Croatian - Prayer Requests (praying ) to God - explained 
in Croatian Language 

Croatian Croatia Prayer Isus Krist Moljenje to Bog Kako to 
Moliti moze cuti moj pitati popustanje ponuditi mene 

Govorenje to Bog , Stvoritelj dana Svemir , Gospodar : 

1. taj te ce popustanje meni u lirabrost to moliti predmet taj 
Trebam to moliti 

2. taj te ce popustanje meni u hrabrost to vjerovati te i 
prihvatiti sto koji zelite za napraviti sa mojim zivot , 
umjesto mene uznijeti moj posjedovati htijenje ( namjera ) 
iznad tvoj. 

3. taj te ce popustanje mene ponuditi ne pustiti moj 
strahovanje dana nepoznat postati isprika , ili baza za mene 
ne to posluzitelj you. 

4. taj te ce popustanje mene ponuditi vidjeti i nauciti kako to 
imati duhovni snaga Trebam ( preko tvoj rijec Biblija ) ) za 
jedan dan dogadaj ispred i b ) za moj posjedovati osobni 
duhovni putovanje. 5. Taj te Bog ce popustanje mene ponuditi istanje to 
posluzitelj Te vise 

6. Taj te ce podsjetiti mene to pricati sa te prayerwhen ) Ja 
sam frustriran ili u problemima , umjesto tezak to odluka 
predmet ja osobno jedini preko moj covjecji snaga. 

7. Taj te ce popustanje mene Mudrost i srce ispunjen sa 
Biblijski Mudrost tako da JA ce posluzitelj te vise efektivno. 

8. Taj te ce popustanje mene zelja to studirati tvoj rijec , 
Biblija , ( novim Oporuka Evandelje od John ), na osobni 
baza 

9. taj te ce popustanje pomoc meni u tako da Ja sam u 
mogucnosti to obavijest predmet in Biblija ( tvoj rijec ) sto 
Ja mogu osobni povezivati se , i da htijenje pomoc mene 
shvatiti sto koji zelite mene za napraviti u mojem zivot. 

10. Taj te ce popustanje mene velik raspoznavanje , to 
shvatiti kako to objasniti to ostali tko ti si , i da JA bi bilo u 
mogucnosti nauciti kako nauciti i znati kako to pristajati uza 
sto te i tvoj rijec ( Biblija ) 

1 1 . Taj te ce donijeti narod ( ili websiteovi ) u mojem zivot 
tko istanje to znati te , i tko jesu jak in njihov tocnost 
sporazum od te ( bog ); i da te ce donijeti narod ( ili 
websiteovi ) u mojem zivot koji ce biti u mogucnosti to 
hrabriti mene to precizan naucite kako podijeliti Biblija rijec 
od istina (2 Plasljiv 215:). 

12. Taj te ce pomoc mene nauciti to imati velik sporazum o 
sto Biblija inacici je najbolji , sto je vecina tocnost , i sto je 
preko duhovni snaga & Power PC , i sto inacici sporazum sa 
izvomi rukopis taj te nadahnut autorstvo dana Nov Oporuka 
to pisati. 13. Taj te ce popustanje ponuditi mene koristenje moj 
vrijeme in dobar put , i ne to prosipati moj vrijeme na 
Neistinit ili prazan Metodije da biste dobili Zatvori to Bog ( 
ali koji nisu vjerno Biblijski ), i gdje svi oni Metodije 
stvarajuci nijedan ceznuti uvjeti ili trajan duhovni voce. 

14. Taj te ce popustanje pomoc meni u to shvatiti sto uciniti 
traziti in Churchill ili mjesto od moliti se , sto rod od pitanje 
to pitati , i da te ce pomoc mene pronaci onaj koji vjeruje ili 
pastor sa velik duhovni mudrost umjesto lahak ili neistinit 
odgovoriti. 

15. taj te ce nanijeti mene to sjecati se to sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( kao sto je Rumunjski 8), tako da Ja mogu imati 
Internet u mojem srce i imati moj imati sto protiv spreman , 
i biti spreman to popustanje odgovoriti to ostali dana 
uzdanica taj Imam o te. 

16. Taj te ce donijeti ponuditi mene tako da moj posjedovati 
teologija i doktrina to poklapati se tvoj rijec , Biblija i da te 
ce nastaviti to pomoc mene znati kako moj sporazum od 
doktrina moze poboljsati tako da moj posjedovati zivot , stil 
zivota i sporazum nastaviti biti Zatvori to sto koji zelite 
Internet biti za mene. 

17. Taj te ce OpenBSD moj duhovni unutar ( zakljucak ) 
vise i vise , i da gdje svi moj sporazum ili percepcija od te 
nije tocnost , taj te ce pomoc mene nauciti tko Isus Krist 
vjerno je. 

18. Taj te ce popustanje ponuditi mene tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to odijeljen bilo koji neistinit ritualni sto Imam 
zavisnost na , from tvoj jasan pomoc u ucenju in Biblija , 
ako postoje od sto Ja sam sljedece nije od Bog , ili je ugovor 
to sto koji zelite to vas nauciti nas o sljedece te. 19. Taj bilo koji sila od zlo ce ne oduteti bilo koji duhovni 
sporazum sto Imam , ali radije taj JA ce cvrsto drzati znanje 
kako to znati te i ne biti lukav in te dani od duhovni varka. 

20. Taj te ce donijeti duhovni snaga i ponuditi mene tako da 
JA nece biti dio ognjevit Jesen Daleko ih od bilo koji pokret 
sto bi bilo produhovljeno krivotvoren novae vama i u vas 
Svet Rijec 

21. Da ako ima je ista taj Imam ispunjavanja u mojem zivot 
, ili bilo koji put taj Imam ne odgovaranje vama kao JA 
trebaju imati i da je koji se moze sprijeciti mene sa ili 
hodanje sa te , ili vlasnistvo sporazum , taj te ce donijeti oni 
predmet / reakcija / dogadaj leda u moj imati sto protiv , 
tako da JA ce odreci se njima in ime od Isus Krist , i svi od 
njihov efekt i posljedica , i da te ce opet staviti bilo koji 
praznina , sadness ili izgubiti nadu u mojem zivot sa Ono sto 
pruza uzitak dana Gospodar , i da JA bi bilo vise fokusirati 
na znanje to udarac te mimo citanje tvoj rijec , Biblija 

22. Taj te ce OpenBSD moj oci tako da JA bi bilo u 
mogucnosti to jasno vidjeti i prepoznati ako ima Velik 
Varka o Duhovni tema , kako to shvatiti ovaj fenomen ( ili 
te dogadaj ) from Biblijski perspektiva , i da te ce 
popustanje mene mudrost to znati i tako dalje taj JA htijenje 
naucite kako pomoc moj prijatelj i voljen sam sebe ( 
odnosni ) ne biti dio it. 

23. Taj te ce osigurali da jedanput moj oci jesu OpenBSD i 
moj imati sto protiv shvatiti duhovni izrazajnost od tekuci 
dogadaj uzimanje mjesto u svijetu , taj te ce pripremiti moj 
srce to prihvatiti tvoj istina , i da te ce pomoc mene shvatiti 
kako pronaci hrabrost i snaga preko tvoj Svet Rijec , Biblija. 
In ime od Isus Krist , JA traziti te predmet potvrditi moj zelja biti slozno tvqj htijenje , i Ja sam iskanje tvqj mudrost i 
to imati hatar dana Istina Da Vise podno Stranica 
Kako to imati Vjecan Zivot Mi jesu veseo ako ovaj rub ( od moljenje molba to Bog ) je 
u mogucnosti to pomoci te. Mi shvatiti ovaj mozda nece biti 
najbolji ili vecina djelotvoran prevodenje. Mi shvatiti koji su 
mnogobrojan razlicit putevi od istiskivanje misao i rijec. 
Ukoliko imati sugestija za bolji prevodenje , ili ukoliko ce 
voljeti uzeti malolitrazan iznos od tvoj vrijeme to poslati 
sugestija nama , te htijenje biti pomoc tisuca od ostah narod 
isto tako , koji ce onda citanje oplemenjen prevodenje. Mi 
vise puta imati Nov Oporuka raspoloziv u vas jezik ih in 
jezik koji su rijedak ili star. Ako ste oblicje za Nov Oporuka 
in specifican jezik , ugoditi korespondirati nas. Isto tako , mi 
istanje istinabog i pokusati komunicirati taj katkada , mi 
obaviti ponuda knjiga koji nisu Slobodan i da obaviti trosak 
novae. 

Ali ukoliko ne moci priustiti neki od oni elektronski knjiga , 
mi moze vise puta obaviti izmjena od elektronski knjiga za 
pomoc sa prevodenje ili prevodenje funkcionirati. Nemate 
biti koji se odnosi na zvanje radnik , samo jedan dan 
pravilan osoba tko je zainteresirana za pomoc. Te trebaju 
imati racunalo ili te trebaju imati pristup to racunalo at tvoj 
lokalni knjiznica ili fakulteti ili sveucilista , otada oni obicno 
imati bolji povezivanje to Internet. Mozete isto tako obicno 
utemeljiti tvoj posjedovati osobni SLOBODAN elektronicka 
posta racun odlaskom na mail.yahoo.com Ugoditi uzeti tren pronaci elektronicka posta adresa smjestiti 
na dnu ili kraj od ovaj stranica. Nadamo se te htijenje poslati 
elektronicka posta nama , ako ovaj je od pomoc ili 
hrabrenje. Mi isto tako hrabriti te to kontakt nas zabrinutost 
Elektronski Knjiga koju nudimo koji su sa trosak , i 
Slobodan. 

Mi obaviti imati mnogobrojan knjiga in stran jezik , ali mi 
ne uvijek mjesto njima to primiti elektronski ( preuzimanje 
datoteka ) jer mi jedini izraditi raspoloziv knjiga ili tema 
koji su preko molba. Mi hrabriti te to nastaviti to moliti to 
Bog i to nastaviti nauciti o Njemu mimo citanje novim 
Oporuka. Mi dobrodosli na tvoj pitanje i komentirajte mimo 
elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

CZECH CZECH TCHEK 

Czech Prayer Modlitba Kristian jezuita Kristus az k Buh Jak 
Modlit Buh pocinovat slyset modlitba k ptat Buh darovat 
pomoci mne 

Czech - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Czech Language 

Mluveni az k Buh , clen urcity Stvof itel of clen urcity 
Soubor , clen urcity Hospodin : 

1 . aby tebe chtel bych darovat az k mne clen urcity kuraz az 
k modlit clen urcity majetek aby Nemusim az k modlit 

2. aby tebe chtel bych darovat az k mne clen urcity kuraz az 
k domnivat se tebe a pfijmout jaky tebe potfeba az k jednat 
ma duch , misto mne povysit ja sam vule ( oil ) nad tvuj. 3. aby tebe chtel bych darovat mne pomoci az k ne dovolit 
ma bat se of clen urcity neznama az k stat se clen urcity 
odpustit , ci clen urcity baze do mne rozchazet se v nazorech 
slouzit you. 

4. aby tebe chtel bych darovat mne pomoci az k videt a az k 
dostat instrukce jak? az k nut clen urcity duchovni sila 
Nemusim ( docela tvuj slovo clen urcity Bible ) jeden ) do 
clen urcity pfihoda vpfed a b ) do ja sam osobni duchovni 
cesta. 

5. Aby tebe Buh chtel bych darovat mne pomoci az k 
potfeba az k slouzit Tebe vice 6. Aby tebe chtel bych 
pfipomenout komu mne az k rozmlouvat s tebe prayerwhen 
) JA am zmafeny ci do nesnaz , misto trying az k analyzovat 
majetek ja sam ale docela ma lidsky sila. 

7. Aby tebe chtel bych darovat mne Moudrost a jeden srdce 
nakyp s Biblicky Moudrost tak, ze JA chtel bych slouzit 
tebe vice efektivni. 8. Aby tebe chtel bych darovat mne 
jeden porucit az k uceni tvuj slovo , clen urcity Bible , ( 
Novy zakon Evangelium of Jan ), dale jeden osobni baze 

9. aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne tak, ze J A 
am schopny az k oznameni majetek do clen urcity Bible ( 
tvuj slovo ) kdo Dovedu co se me tyce byt v pomeru k sem 
tam , to postaci pomoci mne dovidat se jaky tebe potfeba 
mne az k zavrazdit ma duch. 

10. Aby tebe chtel bych darovat mne celek bystrost , az k 
dovidat se jak? az k jasne se vyjadf it az k jini kdo tebe ar , a 
aby JA chtel bych bj^ schopny az k dostat instrukce jak? az 
k dostat instrukce a vRdRt jak? az k postavit se za tebe a 
tvuj slovo ( clen urcity Bible ) 1 1 . Aby tebe chtel bych nest lid ( ci websites ) do ma duch 
kdo potfeba az k vRdRt tebe , a kdo ar silny do jejich pfesny 
dohoda of tebe ( buh ); a Aby tebe chtel bych nest lid ( ci 
websites ) do ma duch kdo vule bj^ schopny az k dodat 
mysli mne az k pfesny dostat instrukce jak? az k delit clen 
urcity Bible Pismo svate pravda (2 Bazlivy 215:). 

12. Aby tebe chtel bych pomoci mne az k dostat instrukce az 
k nut celek dohoda kolem kdo Bible liceni is nejlepe , kdo is 
nejcetnejsi pfesny , a kdo 3sg.prez.od have clen urcity 
nejcetnejsi duchovni sila & mnozstvi , a kdo liceni souhlasi 
jit s duchem casu original rukopis aby tebe dychat clen 
urcity spisovatele of Novy zakon az k psat. 

13. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne az k 
cviceni ma cas do jeden blaho cesta , a rozchazet se v 
nazorech zpustosit ma cas dale Chybny ci hladovy metody 
az k brat blizky az k Buh ( kdyby ne ar ne opravdu Biblicky 
), a kde those metody napsat ne dlouha hlaska cas ci 
{lastingllstalylltrvaly} } duchovni nest ovoce. 

14. Aby tebe chtel bych darovat pomoc az k mne az k 
dovidat se jaky az k hledat do jeden ctrkev ci jeden bydliste 
of uctivani , jaky rody of otazky az k ptat se , a aby tebe 
chtel bych pomoci mne az k nalez vef ici ci jeden duchovni s 
celek duchovni moudrost misto bezstarostny ci chybny 
odpovida. 

15. aby tebe chtel bych b}^ pficinou mne na pametnou az k 
memorovat tvuj slovo clen urcity Bible ( jako takovy Riman 
8), tak, ze Dovedu nut ono do ma srdce a nut ma mysl 
pfipraveny , a bj^ hbity az k darovat neurc. clen bjh; v 
souhlase s jini of clen urcity nadeje aby Mam u sebe tebe. 

16. Aby tebe chtel bych nest pomoci az k mne tak, ze ja sam 
bohoslovi a doktrina az k souhlasit s tvuj slovo , clen urcity Bible a aby tebe chtel bych stale byt pomoci mne vRdRt 
jak? ma dohoda of doktrina pocinovat bj^ opravit tak, ze ja 
sam duch lifestyle a dohoda odrocit az k bj^ blizky k 
jakemu licelu tebe potfeba ono az k bjH; pro mne. 

17. Aby tebe chtel bych nechraneny ma duchovni jasnozf eni 
( konec ) cim dale, tim vice , a aby kde ma dohoda ci 
chapavost of tebe is ne pfesny , aby tebe chtel bych pomoci 
mne az k dostat instrukce kdo Jezuita Kristus opravdu is. 

18. Aby tebe chtel bych darovat pomoci az k mne tak, ze JA 
chtel bych bjH; schopny az k oddeleny jakykoliv chybny 
obfad kdo J A mit duvera dale , die tvuj cely doktrina do clen 
urcity Bible , jestli vubec of jaky JA am nasledujici is ne of 
Buh , ci is proti cemu jaky tebe potfeba az k ucit us kolem 
nasledujici tebe. 

19. Aby jakykoliv dohnat of nestesti chtel bych ne odebrat 
jakykoliv duchovni dohoda kdo JA mit , aby ne dosti aby JA 
chtel bych drzet clen urcity znalost ceho jak? az k vRdRt 
tebe a rozchazet se v nazorech bj^ klamat do tezaury days of 
duchovni klam. 

20. Aby tebe chtel bych nest duchovni sila a pomoci az k 
mne tak, ze JA vule rozchazet se v nazorech bj^ cast of 
notablove Klesani Pryc ci of jakykoliv pohyb kdo chtel bych 
bj^ duchovo falsovat az k tebe a az k tvuj Svaty Slovo 

21. Aby -li tam is cokoli aby JA mit utahany ma duch , ci 
jakkoli aby JA mit ne dotazovana osoba az k tebe ackoliv 
Sel bych mit a to jest opatfeni mne die jeden nebo druhy 
kraceni s tebe , ci having dohoda , aby tebe chtel bych nest 
those majetek / citlivost pfistroje / pfihoda bek do ma mysl , 
tak, ze JA chtel bych nectit barvu je jmenem koho Jezuita 
Kristus , a celek of jejich dojem a dosah , a aby tebe chtel 
bych dat na dnvejsi misto jakykoliv emptiness , sadness ci beznadejnost do ma duch jit s duchem casu Radost of clen 
urcity Hospodin , a aby J chtel bych b}^ vice lozisko dale 
ucenost az k doprovazet tebe do cetba tvuj slovo , Bible 

22. Aby tebe chtel bych nechraneny probuh tak, ze JA chtel 
bych bj^ schopny az k jasne videt a pochopit -li tarn is jeden 
Celek Klam kolem Duchovni namet , jak? az k dovidat se 
tato pfechodny ( ci tezaury pnhoda ) die jeden Biblicky 
perspektiva , a aby tebe chtel bych darovat mne moudrost az 
k vRdRt a tak, ze JA vule dostat instrukce jak? poslouzit 
jidlem ma druh a Amor sam ( pfibuzni ) ne bjH; cast of it. 

23. Aby tebe chtel bych pojistit aby drahdy probuh ar 
nechraneny a ma mysl dovidat se clen urcity duchovni 
vyznam of beh pnhoda dobyti bydliste do clen urcity svet , 
aby tebe chtel bych chystat se ma srdce az k pfijmout tvuj 
pravda , a aby tebe chtel bych pomoci mne dovidat se jak? 
az k nalez kuraz a sila docela tvuj Svaty Slovo , clen urcity 
Bible. Jmenem koho Jezuita Kristus , JA tazat se na tezaury 
majetek bifmovat ma porucit az k byt doma souhlas tvuj 
vule , a JA am ptani se do tvuj moudrost a az k mit jeden 
laska ke komu clen urcity Pravda Amen Vice V clen urcity Duo of Blok 
Jak? az k mit Nekonecny Duch My ar rad -li tato barevny pruh of modlitba dotaz az k Buh 
is schopny az k pomahat tebe. My dovidat se tato moci ne 
bj^ clen urcity nejlepe ci nejcetnejsi efektivni desifrovani. 
My dovidat se tamhleten ar mnoho neobvykly cesty of 
interpretace domneni a slova. -li tebe mit jeden navrh do 
jeden lepe desifrovani , ci -li tebe chtel bych do teze miry az k brat jeden maly cinit of tvuj cas az k poslat navrhy az k us 
, tebe vule bjH; porce jidla tisic of druhy lid rovnez , kdo vule 
nekdy cist clen urcity opravit desifrovani. My casto mit 
jeden Novy Posledni vule pfistupny do tvuj jazyk ci do 
jazyk aby ar nedovafeny ci davny. -li tebe ar hledet do jeden 
Novy Posledni vule do jeden specificky jazyk , bjH; pfijemny 
psat az k us. Rovnez , my potfeba az k jiste a namahat az k 
bj^ ve styku aby nekdy , my cinit nabidka blok aby ar ne 
Drzy a aby cinit cena penize. 

Aby ne -li tebe delostfelectvo pfitok nejaky of those 
elektronicky blok , my pocinovat casto cinit neurc. clen 
burza of elektronicky blok do pomoci s desifrovani ci 
desifrovani prace. Tebe cinit ne mit az k b}^ jeden odborny 
delnik , ale jeden pofadny osoba kdo is obchod do porce 
jidla. Tebe pozadovat mit jeden pocitac ci tebe pozadovat 
mit pfistup az k jeden pocitac v tvuj lokaUca knihovna ci 
akademie ci univerzita , od te doby those obvykly mit lepe 
klientela az k clen urcity intemovana osoba. Tebe pocinovat 
rovnez obvykly upevnit tvuj drahy osobni DRZY 
elektronicka posta licet do existujici az k mail.yahoo.com 

BjH; pfijemny brat jeden dulezitost az k nalez clen urcity 
elektronicka posta adresovat nalezt v clen urcity dno ci clen 
urcity cil of tato blok. My nadeje tebe vule poslat 
elektronicka posta az k us , -li tato is of pomoci ci podpora. 
My rovnez dodat mysli tebe az k dotyk us pokud jde o 
Elektronicky Blok aby my nabidka aby ar bez cena , a drzy. My cinit mit mnoho blok do cizi jazyk , aby ne my cinit 
nekdy bydliste je az k dostat electronically ( zavadeni ) 
ponevadz my ale delat pfistupny clen urcity blok ci clen 
urcity namet aby ar clen urcity nejcetnejsi dotaz. My dodat 
mysli tebe az k stale bjH; modlit az k Buh a az k stale bj^ dostat instrukce kolem Jemu do cetba Novy zakon. My vitat 
tvuj otazky a poznamky do elektronicka posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Drogi Bog , Dzigkujg 6w ten Nowy Testament 

ma byl zwolniony byle tylko jestesmy able wobec nauczyc 
si§ liczniejszy okolo ty. Prosz^ mi pomoc ludzie 
odpowiedzialny pod k^tem wykonaniem ten Elektroniczny 
ksi^zka rozporz^dzalny. 

Prosz^ mi pomoc im zostac wyplacalny praca umocowany , 
i zrobic liczniejszy Elektroniczny ksi^zki rozporz^dzalny 
Prosz^ mi pomoc im wobec miec wszystko ten zasoby , ten 
pieni^dze , ten sila i ten czas 6w oni potrzebowac w klasa 
zostac wyplacalny utrzymywac dzialanie pod k^tem Ty. 
Prosz^ mi pomoc 6w 6w jestescie obowi^zek od ten druzyna 
6w wspolpracownik im u an codzienny podstawa. 

Podobac si§ dawac im ten sila wobec kontynuowac i dawac 
kazdy od im ten duchowy zgoda pod k^tem ten praca 6w ty 
potrzeba im wobec czynic. Prosz^ mi pomoc kazdy od im 
wobec nie miec strach i wobec zapami^tac 6w jestes ten 
Bog ktory odpowiedzi modlitwa i ktory jest w koszt od 
wszystko. JA blagac 6w ty bylby zach^cac im , i 6w ty 
ochraniac im , i ten praca & ministerstwo 6w oni s^^ zaj^ty. 
J A blagac 6w ty bylby ochraniac im z ten Duchowy Sily 
zbrojne albo inny przeszkody 6w kulisy szkoda im albo 
powolny im w dol. Prosz^ mi pomoc podczas JA uzywac 
ten Nowy Testament wobec takze pomyslec od ludzie ktory 
miec wykonane ten wydanie rozporz^dzalny , byle tylko JA puszka metalowa modlic si§ za im i tak oni puszka 
metalowa robic w dalszym ci^u wspolpracownik 

liczniejszy spdeczenstwo JA blagac 6w ty bylby dawac mi 
pewien milosc od twqj Swi^ty Wyraz ( ten Nowy Testament 
), i 6w ty bylby dawac mi duchowy m^drosc i orientacja 
wobec znac ty polepszyc i wobec rozumiec ten okres 6w 
jestesmy zyj^cy w. Prosz^ mi pomoc wobec znac jak wobec 
zawierac z transakcj^ ten trudnosci 6w JA jestem 
skonfrontowany rezygnowac codziennie. 

Lord Bog , Wspolpracownik mi wobec potrzeba wobec znac 
ty Polepszyc i wobec potrzeba wobec wspolpracownik inny 
Chrzescijanie w mqj powierzchnia i wokolo ten swiat. 
JA blagac 6w ty bylby dawac ten Elektroniczny ksi^zka 
druzyna i 6w ktory praca od paj^czyny i 6w ktory 
wspolpracownik im twqj m^drosc. JA blagac 6w ty bylby 
wspolpracownik ten indywidualny czlonki od ich rodzina ( i 
mqj rodzina ) wobec nie bye duchowo zwodzil , oprocz 
wobec rozumiec ty i ja wobec potrzeba wobec uznawac i 
nast^powac po ty w na wszelki sposob. i JA zapytac ty 
wobec czynic tych rzeczy na Boga Jezus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Slovenian Slovenian Slovenian - Prayer Requests (praying / Talking) to God - 
explained in Slovenian Language 

Slovenian prayer jezuitKristus molitev Bog kako prositi kako moci 
slisati svoj zaprositi podati ponuditi komu kaj mi pri aparatu imeti se za boga , tvorec od vsemirje , bog : 

1 . to vi hoteti izrociti mi pogum prositi stvari to rabim 
prositi 

2. to vi hoteti izrociti mi pogum v vemik vi ter uvazevati 
kaksen hoces vzdrzati svoj zivljenje , namesto mi 
navdusenje svoj lasten hoteti ( namen ) zgoraj vas. 

3. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj ne pustiti svoj 
grozen od neznano v postati opravicilo , ali osnova navzlic 
ne streci you. 

4. to vi hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj zagledati ter 
zvedeti kako imeti bozji zakon cvrstost rabim ( skozi vas 
izraziti z besedami biblija ) a ) zakaj pripetljaj spredaj ter b ) 
zakaj svoj lasten oseben netelesen potovanje. 

5. to vi Bog hoteti izrociti mi ponuditi komu kaj biti brez 
streci vi vec 

6. to vi hoteti spomniti se mi pogovarjati se vi prayerwhen ) 
jaz sem unicen ali v tezava , namesto tezaven odlociti stvari 
sebi sele skozi svoj cloveski cvrstost. 

7. to vi hoteti izrociti mi modrost ter a srcika poln Biblical 
modrost tako da jaz hoteti zacetni udarec z zogo vi vec 
razpolozljiv. 8. to vi hoteti izrociti mi a zahteva studirati vas izraziti z 
besedami , biblija , ( novi testament evangelij od John ), 
naprej a oseben osnova 

9. to vi hoteti izrociti pomoc mi tako da morem opaziti 
stvari v biblija ( vas izraziti z besedami ) kateri morem 
osebno tikati se cesa , ter to zadostuje pomoc mi razumeti 
kaksen vi biti brez mi uganjati v svoj zivljenje. 

10. to vi hoteti izrociti mi velik bistroumnost , v razumeti 
kako razlagati drugim kdo vi ste , ter to jaz domisljavec 
zmozen zvedeti kako zvedeti ter znanje kako stati pokoncu 
zakaj vi ter vas izraziti z besedami ( biblija ) 

1 1. to vi hoteti privleci narod ( ali websites ) v svoj zivljenje 
kdo biti brez znati vi , ter kdo ste krepek v svoj natancen 
razumeven od vi ( Bog ); ter to vi hoteti privleci narod ( ali 
websites ) v svoj zivljenje kdo hoteti obstati zmozen v 
podzigati mi v natancen zvedeti kako razpreti biblija izraziti 
z besedami od resnica (2 plasljiv 215:). 

12. to vi hoteti pomoc mi zvedeti imeti velik razumeven 
priblizno kateri biblija prevod je najprimemejsi , kateri je 
najvec natancen , ter kateri has najvec netelesen cvrstost & 
sila , ter kateri prevod strinjati se s samorasel rokopis to vi 
vdihniti pisec od novi testament pisati. 

13. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi rabiti svoj cas 
V a dober izuriti za hojo ali jezo po cesti , ter ne v 
razsipavati svoj cas naprej napacen ali puhel metoda 
zadobiti sklepnik v Bog ( ce ze ne ste ne resnicno Biblical ), 
ter kraj oni metoda predelki ne dolg pogoj ali trajen 
netelesen sadje. 

14. to vi hoteti izrociti pomoc mi v razumeti kaksen iskati v 
a cerkvica ali a mesto od castiti , kaksen milosten od 
vprasanje zaprositi , ter to vi hoteti pomoc mi najti vernik ali 
a pastor s velik netelesen modrost namesto neprisiljen ali 
napacen odgovor. 

15. to vi hoteti vzrok mi spomniti se nauciti se na pamet vas 
izraziti z besedami biblija ( kot na primer retoromanski 8), 
tako da morem zivljati to v svoj srcika ter zivljati svoj srce pripravljen , ter obstati radovoljen podati odgovor drugim 
od upanje to imam priblizno vi. 

16. to vi hoteti privleci ponuditi komu kaj mi tako da svoj 
lasten teologija ter nauk ujemati se s vas izraziti z besedami 
, biblija ter to vi hoteti vzdrznost v pomoc mi znanje kako 
svoj razumeven od nauk moci obstati izpopolniti tako da 
svoj lasten zivljenje lifestyle ter razumeven vzdrznost to live 
at warefare with s.o. sklepnik eemu vi biti brez to v obstati 
navzlic. 

17. to vi hoteti plan svoj netelesen vpogled ( sklep ) bolj in 
bolj , ter to kraj svoj razumeven ali zaznavanje od vi ni 
natancen , to vi hoteti pomoc mi zvedeti kdo jezuit Kristus 
resnicno je. 

18. to vi hoteti izrociti ponuditi komu kaj mi tako da jaz 
domisljavec zmozen razstati se poljuben napacen cerkveni 
obredi kateri imam odvisnost naprej , s vas veder 
poucevanje v biblija , ce sploh kateri od kaksen jaz sem 
sledec ni od Bog , ali je nasprotno eemu kaksen hoces uciti 
nas priblizno sledec vi. 

19. to poljuben vojna sila od zlo hoteti ne odvzeti poljuben 
netelesen razumeven kateri imam , sele precej to jaz hoteti 
obdrzati znanost od kako znati vi ter ne v obstati goljufati 
dandanes od netelesen prevara. 

20. to vi hoteti privleci netelesen cvrstost ter ponuditi komu 
kaj mi tako da nocem v obstati del od velika gospoda 
padanje stran ali od poljuben tok kateri domisljavec 
netelesen ponarejen vam na uslugo ter v vas svet izraziti z 
besedami 

21. to ce je nic to imam velja v svoj zivljenje , ali vsekakor 
to imam ne odgovor vam na uslugo kot jaz should zivljati 
ter to je preprecljiv mi s vsak izmed obeh pesacenje z vami , 
ali imetje razumeven , to vi hoteti privleci oni stvari / 
odgovor / pripetljaj prislon v svoj srce , tako da jaz hoteti 
odreci se jih v imenu Ijudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , 
ter prav do svoj vrednostni papirji ter posledica , ter to vi 
hoteti nadomestiti poljuben puhlost , sadness ali obup v svoj zivljenje s veselje od bog , ter to jaz domisljavec vec zarisce 
naprej ucenje slediti vi z citanje vas izraziti z besedami , 
biblija 

22. to vi hoteti plan svoj oci tako da jaz domisljavec zmozen 
V jasno zagledati ter pred sodiscem se pismeno obvezati ce 
je a velik prevara priblizno netelesen predmet , kako v 
razumeti to fenomen ( ali od this pripetljaj ) s a Biblical 
perspektiven , ter to vi hoteti izrociti mi modrost znati ter 
tako da bom se ucil kako v pomoc svoj prijateljstvo ter 
Ijubezen sam sebe, sebi, se ( zlahta ) ne obstati del od it. 

23. to vi hoteti zavarovati to nekoc svoj oci ste odpirac ter 
svoj srce razumeti bozji zakon pomen od tok pripetljaj 
taking mesto na svetu , to vi hoteti pripraviti se svoj srcika 
vzeti vas resnica , ter to vi hoteti pomoc mi razumeti kako 
najti pogum ter cvrstost skozi vas svet izraziti z besedami , 
biblija. v imenu Ijudstva, usmiljenja itd. jezuit Kristus , jaz 
prositi od this stvari potrditi svoj zahteva v biti znotraj 
pogodba vas hoteti , ter vprasam zakaj vas modrost ter imeti 
a Ijubezen od resnica Amen. vec pravzaprav od stran 
kako imeti vecen zivljenje mi smo vesel ce to zapisati v seznam ( od molitev prosnja v 
Bog ) je zmozen pomagati vi. mi razumeti to maj ne obstati 
najboljsi ali najvec uspesen prevod. mi razumeti to so veliko 
razlicen ways od iztisljiv mnenje ter izraziti z besedami. ce 
vi zivljati a nasvet zakaj a rajsi prevod , ali ce vi hoteti vsec 
biti zavzeti a tesen znesek od vas cas posiljati nasvet v nas , 
bos pomaganje tisoc od drugi narod tudi , kdo hoteti torej 
citanje izpopolniti prevod. mi pogosto zivljati a nova zaveza pri roki V vas jezik ali v jezik to ste redek ali star, ce isces a 
nova zaveza v a poseben jezik , prosim napisati rabiti. tudi , 
mi biti brez v obstati varen ter zaceti v biti obhajan to vcasih 
, mi delati oferirati knjiga to ste ne prost ter to delati strosek 
penez. 

sele ce vi ne morem privosciti si nekaj tega oni elektronski 
knjiga , mi moci pogosto delati mena od elektronski knjiga 
zakaj pomoc s prevod ali prevod opus, vi nikar ne zivljati to 
live at warefare with s.o. a poklicen delavec , sele a reden 
oseba kdo je zavzet v pomaganje. vi should zivljati a 
racunalo ali vi should zivljati postranski v a racunalo v vas 
tukajsnji knjiznica ali visja gimnazija ali univerza , odkar 
oni navadno zivljati rajsi vez v stazist v bolnisnici. vi moci 
tudi navadno ustanoviti vas lasten oseben prost elektronski 
verizna srajca racun z tekoc v mail.yahoo.com 

prosim zalotiti a vaznost za odkriti elektronski verizna srajca 
ogovor poiskati pravzaprav ali prenehati od to stran. mi 
upanje bos poslal elektronski verizna srajca v nas , ce to je 
od pomoc ali encouragement, mi tudi podzigati vi v zveza 
nas zadeven elektronski knjiga to mi oferirati to ste ce ne 
strosek , ter prost. 

mi delati zivljati veliko knjiga v tuji jeziki , sele mi nikar ne 
zmeraj mesto jih sprejeti electronically ( travnato gricevje ) 
zato ker mi sele izdelovanje pri roki knjiga ali predmet to ste 
najvec prosnja. mi podzigati vi v vzdrznost prositi v Bog ter 
V vzdrznost zvedeti priblizno njega z citanje novi testament, 
mi izreci dobrodoslico vas vprasanje ter razloziti z 
elektronski verizna srajca. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& srckan Bog , the same to to nova 
zaveza has been izpusttakodamismo 

zmozen zvedeti vec priblizno vi. prosim pomoc preprosti 
Ijudje odgovoren zakaj izdelava to elektronski knjiga pri 
roki. 

prosim pomoc jih premoci opus nagel , ter izdelovanje vec 
elektronski knjiga pri roki prosim pomoc jih imeti vsi 
sredstvo , penez , cvrstost ter cas to oni potreba zato da 
obstati zmozen vzdrzevati ki dela zakaj vi. 
prosim pomoc oni to ste del od skupina to pomoc jih naprej 
vsakdanji osnova. prosim izrociti jih cvrstost v vzdrznost ter 
izrociti vsakteri od jih bozji zakon razumeven zakaj opus to 
vi biti brez jih uganjati. prosim pomoc vsakteri od jih v ne 
zivljati strah ter spomniti se to vi ste Bog kdo odgovor 
molitev ter kdo je v ukaz od vse. 

jaz predlagati da vi hoteti podzigati jih , ter to vi zavarovati 
jih , ter opus & ministrstvo to oni so zaposlen s cim. jaz 
predlagati da vi hoteti zavarovati jih s netelesen vojna sila 
ali drugi zapreka to strjena lava skoda jih ali pocasi vozite 
jih niz. prosim pomoc mi cas jaz raba to nova zaveza v tudi 
pretehtati od preprosti Ijudje kdo zivljati narejen to naklada 
pri roki , 

tako da morem prositi za jih ter tudi oni moci vzdrznost v 
pomoc vec narod jaz predlagati da vi hoteti izrociti mi a 
Ijubezen od vas svet izraziti z besedami ( novi testament ), 
ter to vi hoteti izrociti mi netelesen modrost ter bistroumnost znati vi rajsi ter v razumeti epoha od cas to mi smo zivljenje 

V. 

prosim pomoc mi znati kako v obravnavati tezek to jaz sem 
soociti s vsak dan. lord Bog , pomoc mi hoteti znanje vi rajsi 
ter hoteti pomoc drugi krscanski v svoj area ter po svetu. 
jaz predlagati da vi hoteti izrociti elektronski knjiga skupina 
ter oni kdo opus naprej tkalec ter oni kdo pomoc jih vas 
modrost. jaz predlagati da vi hoteti pomoc poedinec 
clanstvo od svoj rodbina ( ter svoj rodbina ) v ne obstati 
netelesen goljufati , sele v razumeti vi ter hoteti uvazevati 
ter slediti vi v slehemi izuriti za hojo ali jezo po cesti. ter jaz 
zaprositi vi uganjati od this stvari v imenu Ijudstva, 
usmiljenja ltd. jezuit , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& mshdl diyOS , pasalamatan ka atipan ng pawid ito 
bago testamento may been pakawalan pagayon atipan ng 
pawid tayo ay able sa mag-aral laling marami buongpaligid 
ka. masiyahan tumulong ang mga tao may pananagutan 
dahil sa making ito Electronic book makukuha. masiyahan 
tumulong kanila sa maaari able sa gumawa ayuno , at gawin 
laling marami Electronic books makukuha masiyahan 
tumulong kanila sa may lahat ang mapamaraan , ang salapi , 
ang lakas at ang takdaan ng oras atipan ng pawid sila 
mangilangan di iutos sa maaari able sa tago gumawa dahil 
saka. 

masiyahan tumulong those atipan ng pawid ay mahati ng 
ang itambal atipan ng pawid tumulong kanila sa isa pang- 
araw-araw batayan. masiyahan bigyan kanila ang lakas sa 
mapatuloy at bigyan bawa't isa ng kanila ang tangayin pang- 
unawa dahil sa ang gumawa atipan ng pawid ka magkulang kanila sa gumawa. masiyahan tumulong bawa't isa ng kanila 
sa hindi may katakutan at sa gunitain atipan ng pawid ka ay 
ang diyos sino sumagot dasal at sino ay di pagbintangan ng 
lahat ng bagay. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would palakasin ang loob 
kanila , at atipan ng pawid ka ipagsanggalang kanila , at ang 
gumawa & magkalinga atipan ng pawid sila ay kumuha di. 
ako magdasal atipan ng pawid ka would ipagsanggalang 
kanila sa ang tangayin pilitin o iba sagwil atipan ng pawid 
could saktan kanila o slow kanila itumba. 
masiyahan tumulong ako kailan ako gumamit ito bago 
testamento sa din isipin ng ang mga tao sino may made ito 
edisyon makukuha , pagayon atipan ng pawid ako maaari 
magdasal dahil sa kanila at pagayon sila maaari mapatuloy 
sa tumulong Ming marami mga tao ako magdasal atipan ng 
pawid ka would bigyan ako a ibigin ng mo banal salita ( ang 
bago testamento ), at atipan ng pawid ka would bigyan ako 
tangayin dunong at discernment sa malaman ka lalong 
mapabuti at sa maintindihan ang tukdok ng takdaan ng oras 
atipan ng pawid tayo ay ikinabubuhay di. 
masiyahan tumulong ako sa malaman paano sa makitungo 
kumuha ang mahirap hindi madali atipan ng pawid ako ay 
confronted kumuha bawa't araw. panginoon diyos , 
tumulong ako sa magkulang sa malaman ka lalong mapabuti 
at sa magkulang sa tumulong iba binyagan di akin malawak 
at sa tabi-tabi ang daigdig. ako magdasal atipan ng pawid ka 
would bigyan ang Electronic book itambal at those sino 
gumawa sa ang website at those sino tumulong kanila mo 
dunong. 

ako magdasal atipan ng pawid ka would tumulong ang isang 
tao pagkakasapi ng kanila mag-anak ( at akin mag-anak ) sa 
hindi maaari spiritually dayain , datapuwa't sa maintindihan 
ka at sa magkulang sa tanggapin at sundan ka di bawa't 
daan. at ako humingi ka sa gumawa tesis bagay di ang 
pangalanan ng heswita , susugan , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Armas Jumala , Kiittaa te etta nyt kuluva 
Veres Jalkisaados has esittamislupa joten etta me 
aari eteva jotta kuuUa enemman jokseenkin te. 

Haluta auttaa ihmiset edesvastuullinen ajaksi ansaitseva nyt 
kuluva Elektroninen kirjanpidollinen saatavana. Haluta 
auttaa heidat jotta olla eteva jotta aikaansaada paastota , ja 
ehtia enemman Elektroninen luettelossa saatavana Haluta 
auttaa heidat jotta hankkia aivan varat , raha , kesto ja aika 
etta he kaivata kotona aste jotta olla eteva jotta elatus 
tyoskentely ajaksi Te. 

Haluta auttaa ne etta aari erita -Ita joukkue etta auttaa heidat 
model after by jokapaivainen kivijalka. Haluta kimmoisuus 
heidat kesto jotta jatkaa ja kimmoisuus joka -Ita heidat 
henki- ymmartavainen ajaksi aikaansaada etta te haluta 
heidat jotta ajaa. 

Haluta auttaa joka -Ita heidat jotta ei hankkia pelata ja jotta 
muistaa etta te aari Jumala joka tottelee nimea hartaushetki 
ja joka on kotona hinta -Ita kaikki. I-KIRJAIN pyytaa 
hartaasti etta te edistaa heidat , ja etta te suojata heidat , ja 
aikaansaada & ministerikausi etta he aari varattu kotona. I- 
KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te suojata heidat polveutua 
Henki- Joukko eli toinen este etta haitta heidat eli hitaasti 
heidat heittaa. Haluta auttaa we jahka I-KIRJAIN apu nyt 
kuluva Veres Jalkisaados jotta kin ajatella -Ita ihmiset joka 
hankkia kokoonpantu nyt kuluva painos saatavana , joten 
etta I-KIRJAIN kanisteri pyytaa hartaasti ajaksi heidat ja joten he kanisteri jatkaa jotta auttaa enemman ihmiset I- 
KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te kimmoisuus we lempia -Ita 
sinun Pyha Sana ( Veres Jalkisaados ), ja etta te kimmoisuus 
we henki- viisaus ja arvostelukyky jotta osata te vedonlyoja 
ja jotta kasittaa aika -Ita aika etta me aari asuen kotona. 
Haluta auttaa we jotta osata kuinka jotta antaa avulla 
hankala etta I-KIRJAIN olen asettaa vastakkain avulla joka 
aika. Haltija Jumala , Auttaa we jotta haluta jotta osata te 
Vedonlyoja ja jotta haluta jotta auttaa toinen Kristitty kotona 
minun kohta ja liepeilla maailma. 

I-KIRJAIN pyytaa hartaasti etta te kimmoisuus Elektroninen 
kirjanpidollinen joukkue ja ne joka aikaansaada model after 
kudos ja ne joka auttaa heidat sinun viisaus. I-KIRJAIN 
pyytaa hartaasti etta te auttaa yksilo jasenmaara -Ita heidan 
heimo ( ja minun heimo ) jotta ei olla henkisesti eksyttaa , 
ainoastaan jotta kasittaa te ja jotta haluta jotta hyvaksya ja 
harjoittaa te kotona joka elamantapa. ja I-KIRJAIN anoa te 
jotta ajaa nama tavarat kotona maine -Ita Jeesus , 
Vastuunalainen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Raring Gud , Tack sjalv sa pass den har Ny 

Testamente er blitt befriaren sa fakta at vi er 
duglig till lara sig mer omkring du. Behag hjalpamig 
folk ansvarig for tillverkningen den har Elektronisk bok 
tillganglig. Behag hjalpa mig dem till vara kopa duktig verk fort , och 
gora mer Elektronisk bokna tillganglig Behag hjalpa mig 
dem till har alia resursema , pengama , den styrka och tiden 
sa pass de behov for att kunde halla arbetande till deras. 
Behag hjalpa mig den har sa pass de/vi/du/ni ar del om 
spannen sa pass hjalp dem pa en daglig basis. Behaga ger 
dem den styrka till fortsatta och ger var av dem den ande 
forstandet for den verk sa pass du vilja dem till gor. Behag 
hjalpa mig var av dem till inte har radsla och till minas sa 
pass du er den Gud vem svar bon och vem er han i lidelse av 
allting. 

JAG be sa pass du skulle uppmuntra dem , och sa pass du 
skydda dem , och den verk & ministaren sa pass de er 
forlovad i. 

JAG be sa pass du skulle skydda dem fran den Ande Pressar 
eller annan hinder sa pass kunde skada dem eller langsam 
dem ned. Behag hjalpa mig nar JAG anvanda den har Ny 
Testamente till ocksa tanka om folk vem har gjord den har 
upplagan tillganglig , sa fakta at JAG kanna be for dem och 
sa de kanna fortsatta till hjalp mer folk JAG be sa pass du 
skulle ge mig en karlek om din Helig Uttrycka ( den Ny 
Testamente ), och sa pass du skulle ge mig ande visdom och 
discernment till veta du battre och till forsta den period av 
tid sa pass vi er levande i. 

Behag hjalpa mig till veta hur till ha att gora med 
svarigheten sa pass JAG er stillt overfor var dag. Var Herre 
och Fralsare Gud , Hjalpa mig till vilja till veta du Battre 
och till vilja till hjalp annan Kristen i min areal och i 
omkrets det varld. JAG be sa pass du skulle ger den 
Elektronisk bok sla sig ihop och den har vem arbeta pa den 
spindelvav och den har vem hjalp dem din visdom. 
JAG be sa pass du skulle hjalp individuellt medlemmen av 
deras familj ( och min familj ) till inte bli spiritually lurat , 
utom till forsta du och mig till vilja till accept och folja du i 
varje vag. och JAG fraga du till gor de har sakerna inne om 
namn av Jesus , Samarbetsvillig , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Allerkserest God , Tak for Ian at indevaerende Ny 
Testamente er blevet l0st i den grad at vi er kan hen til Isere 
flere omkring jer. Behage hjselp den folk ansvarlig nemlig 
g0r indevaerende Elektronisk skrift anvendelig. Behage 
hjselp sig at blive k0bedygtig arbejde holdbar , og skabe 
Here Elektronisk b0ger anvendelig Behage hjselp sig hen til 
nyde en hel ressourcer , den penge , den krsefter og den gang 
at de savn for at vsere i stand til opbevare i orden nemlig Jer. 

Behage hjselp dem at er noget af den hold at hjselp sig oven 
pa en hverdags holdepunkt. Behage indr0mme sig den 
krsefter hen til fortssette og indr0mme hver i sig den appel 
opfattelse nemlig den arbejde at jer savn sig hen til lave. 
Behage hjselp hver i sig hen til ikke nyde skrsek og hen til 
huske at du er den God hvem svar b0n og hvem star for 
arrangementet i alt. 

JEG bed at jer ville give mod sig , og at jer sikre sig , og 
den arbejde & ministerium at de er forlovet i. JEG bed at jer 
ville sikre sig af den Appel Tvinger eller anden hindring at 
kunne afbrsek sig eller sen sig nede. 

Behage hjselp mig hvor JEG hjselp indevserende Ny 
Testamente hen til ligeledes hitte pa den folk hvem nyde 
skabt indevserende oplag anvendelig , i den grad at JEG 
kunne bed nemlig sig hvorfor de kunne fortssette hen til 
hjselp flere folk JEG bed at jer ville indr0mme mig en kserlighed til jeres Hellig Ord ( den Ny Testamente ), og at 
jer ville indr0mme mig appel klogskab og discernment hen 
til kende jer bedre og hen til opfatte den periode at vi er 
nulevende i. 

Behage hjselp mig hen til kende hvor hen til omhandle den 
problemer at Jeg er stillet over for hver dag. Lord God , 
Hjselp mig hen til ville geme kende jer Bedre og hen til ville 
geme hjselp anden Christians i mig omrade og omkring den 
jord. 

JEG bed at jer ville indr0mme den Elektronisk skrift hold og 
dem hvem arbejde med den website og dem hvem hjselp sig 
jeres klogskab. JEG bed at jer ville hjselp den Individ 
medlemmer i deres slsegt ( og mig slsegt ) hen til ikke vsere 
spiritually narrede , men hen til opfatte jer og hen til ville 
geme optage og komme efter jer i al mulig made, og JEG 
opfordre jer hen til lave disse sager i den bensevne i Jesus , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MojiHTBa K 5ory /(oporoii Bor, Bw hto Swjih 
BbinymeHbi 3x0 Gospel hjih 3tot hobbih testament xaK, 
^rro Mbi dyjiem BbiyHHXb 6ojibme sac. nojKajiyiiCTa 
noMornxe jhoasim oxBexcTBeHHbiM /jjia /icjiaxb 3xy 
3JieKxpoHHyio KHHry HMeioineHca. Bbi 3Haexe ohh h bm 
M05Kexe noMOHb hm. nojKajiyiicxa noMornxe hm MOHb 
pa6oxaxb 6bicxpo, h cjienawre 6ojiee 3JieKxpoHHbie khhfh 
HMdoiHCHca IIOiKaiiyHCxa noMornxe hm HMCXb bcc pec3l)Cbi, ACHbr, npoHHOCXb h BpcMa Koxoptie ohh ajis xoro 
MTo6bi MOHb /lepjKaxb paGoxaxb /jjia sac. nojKajiyiicxa 
noMOFHxe xcM 6yAyx nacxbio KOMaimbi noMoraex hm Ha 
e5KeAHeBHoe ocHOBaHne. nojKajiyiicxa jiawre hm npoHHOCXb 
jiflR xoro Mxo6bi HpoAOJDKaxb H /laeaxb Ka>K/iOMy h3 hx 
/lyxoBHoe BHHKaHHC AJia pa6oxbi mxo bm xoxHxe hx 
CACJiaxb. no5KajiyHCxa homophxc Ka>K/iOMy h3 hx hc HMCXb 
cxpax H He BCHOMHHaxb Mxo Bbi 6yAexe 6oroM oxBenaiox 
MOJiHXBe H in charge of Bce. -3 mojuo mxo bm o6oaphjih hx, 
H Mxo Bbi 3amHmaexe hx, h pa6oxa & MHHHCxepcxBO mxo 

OHH BKJUOHeHbl BHyxpH. 

il MOJUO MXO Bbi 3amHXHJIH HX OX /lyXOBHblX yCHJIHH HJIH 

/ipyrHx npenoH cmofjih HOBpe^HXb hm hjih samejijiwn, hm 
BHH3. no5KajiyHCxa HOMOFHxe MHe Kor/ia a Hcnojibsyio 3xox 
HOBbiH testament xaK5Ke jiim xoro Mxo6bi /lyMaxb mojievi 
AejiajiH 3X0X Bapnanx HMeiomeiica, xaK, mxo a CMory 

HOMOJIHXb JlflR HX H n03X0My HX CMOFHXe HpOAOJDKaXb 

HOMOHb 6ojibme jnofleii. 

il MOJUO Mxo Bbi /lajiH MHe Bjiio6jieHHOcxb Bamero 
CBaxeiiniero cjiOBa (HoBbiiia 3aBex), h mxo bm jjfijivi MHe 
/lyxoBHbie npeMy/ipocxb h pacHOsnaHHe AJm xoro Mxo6bi 
3Haxb Bac 6ojiee jiynme h HOHJixb nepnoAO BpeMenn 
KoxopoM MM 5iCHBeM B. IlojKajiyHcxa HOMOFHxe MHe cyMexb 
KaK o6maxbca c saxpy/iHeHiuiMH mxo a confronted c 
Ka>KHbiM jmem. JlopA Bor, noMoraex MHe xoxexb 3Haxb Bac 
6ojiee jiynme h xoxexb noMOHb /ipyrnM xpncxnaHKaM b 
Moeii o6jiacxH h BOKpyr MHpa. 

if MOJUO Mxo BM /lajiH 3jieKxpoHHyio KOMaimy h xe khhfh 
HOMoraiox hm Bama npcMy/ipocxb. if mojuo mxo bm 

HOMOrjIH HH/IHBimyajIbHMM HJICHaM HX CCMbH (h MOCH 

ccMbH) /lyxoBHOCx 6bixb o6MaHyxbiM, ho HOHJixb Bac H 
xoxexb npHHJixb h nocjie/iOBaxb sa Bac b Ka^K/iOH /lopore. 
Taic5Ke Aaiixe naM KOM(J)opx h naaejieime b 3xh BpcMcna h a cnpaniHBaeM, mto bbi /lenaexe 3th Bemji in the name of 
CbfflOK 6ora, jesus christ, aMHHb, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Jlpar Bor , Ejiaro/iapti th to3h to3h Hob 
3aBemaHHe has p.p. ox be ocBoSoacaaeaM xaKa 
T03H HHC cxe cnocoScH KtM yna ce noBene 
HaOKOJiO TH. XapecBaM noMaraM onpcAejiHTCJieH hjich 
xopa oxroBopcH 3a npHroTBane to3h Electronic KHHra 

HajIHHCH. 

XapecBaM noMaraM rax ki>m Gt/ia cnoco6eH ki>m pa6oTa 
nocxa , H npaBa noBCHC Electronic KHH5KapHHiia HajiHHCH 
XapecBaM noMaraM rax ki>m HMaM iihji onpeAejiHxejieH 
HjiCH q^CACTBO , onpeAejiHTCJieH hjich napn , 
onpeAejiHTCJieH hjich ycTOHHHBOCx h onpeAejiHxejieH hjich 
BpcMC T03H xe Hy5K/ia in pe/i ki>m Gt/ia cnoco6eH ki>m 
Ai>p>Ka ABHJKCHHC 3a Th. XapccBaM noMaraM ox that xo3h 
cxe nacx na onpeAejinxejieH hjich Bnpar xo3h noMaraM xax 
Ha an BceicimHeBeH 6a3a. 

XapecBaM /laBaM xax onpeAejinxejieH hjich ycxoHHHBOCx 
KtM npo/j-bjEKaBaM h /laBaM BceicH na xax onpeAejinxejieH 
Hjien AyxoBCH cxBamane 3a onpeAejinxejieH hjich pa6oxa 
X03H XH jninca xax ki>m npaBa. 

XapecBaM noMaraM BceicH na xax ki>m hc HMaM cxpax h ki>m 
HOMHH X03H XH cxc OHpeAejiHxejieH Hjien Bor koh oxroBop 

MOJIHXBa H KOH 6 in H-bJIHH Ha BCHHKO. A3 MOJIH X03H XH y5K 

HacbpnaBaM xax , h xo3h xh 3amHxaBaM xax , h onpeAejiHxejieH hjich paGoxa & MHHHCxepcxBO xo3h xe cxe 
3am>ji5KaBaM in. A3 mojih xo3h xh yaa samnxaBaM xax ox 
onpeAejiHxejieH hjich ^xobch Cnjia hjih Apyr npcHKa xo3h 
p.t. ox can Bpe/ia rax hjih 6aBeH xax rojio BtSBHrneHHe. 
XapecBaM noMaraM me Kora A3 ynoxpe6a xo3h Hob 
3aBemaHHe ki>m cbhio mhcjih na onpeAejinxeneH hjich xopa 
KOH HMaM p.t. H p.p. ox make xo3h H3AaHHe HajiHHCH , xaKa 
X03H A3 Mora mojih 3a xax h xaKa xe Mora npoAtiracaBaM 
KtM noMaraM noBene xopa A3 mojih xo3h xh yaa /laBaM me 
a J11060B Ha your Cbsx ^Ma ( OHpeAenHxejien hjich Hob 
3aBemaHHe ), h xo3h xh yaa /laBaM me /lyxoBen Mt/ipocx h 
pa3JiHHaBaHe ki>m 3Haa xh no-AoGip h ki>m pa36HpaM 
onpeAejiHxejieH hjich nepnoA na BpeMe xo3h hhc cxe 5khb 
in. XapecBaM noMaraM me ki>m 3Haa KaK ki>m pa3AaBaM c 
onpeAejiHxejieH hjich m-bhch xo3h A3 cbm H3npaBaM npe/i c 
BceKH jien. 

JlopA Bor , IloMaraM me ki>m jninca ki>m 3Haa xh no-Ao6'bp 
H KtM jTHHca KtM HOMaraM Apyr XpHCXHHHCKH in my njiom 
H HaoKOJio onpeAejiHxejieH hjich cbsx. 

A3 MOJiH X03H XH y5K /jaBaM onpeAejiHxejieH hjich Electronic 
KHHra Bnpar h ox that koh pa6oxa na onpeAejiHxejieH hjich 
website h ox that koh noMaraM xax your Mt/ipocx. A3 mojih 
X03H XH y5K HOMaraM onpeAejiHxejieH hjich jnpieH hjichcxbo 
Ha xexen ceMciicxBO ( h my ceMciicxBO ) ki>m hc Gt/ia 

/lyXOBCH H3MaMBaM , HO KtM pa36HpaM XH H KtM JIHHCa KtM 

npncMaM h cjie/iBaM xh in BceicH ntx. h A3 iraxaM xh ki>m 
npaBa xe3H nenjo in onpeAejinxejieH hjich hmc na He3yHx , 
Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu Incil bkz. 

have be serbest bu-akmak taki biz are gii^lii -e dogru 
ogrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek 
belgili tanimlik insanlar -den sorumlu i^in yapim bu 
elektronik kitap elde edilebilir. muflu etmek yardim etmek 
onlan -e dogru muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik 
kitap elde edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e 
dogru -si olmak tiim belgili tammlik kaynak , belgili 
tammlik para , belgili tanimhk gii^ ve belgili tammlik zaman 
adl. 

§u onlar liizum i^in muktedir almak ^ali^ma i^in sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. §u are boliim -in belgili tammlik 
takim adl. §u yardim etmek onlan ustiinde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlan belgili tammlik gii^ -e dogru 
devam etmek ve vermek her -in onlan belgili tammlik 
ruhani basiret i^in belgili tammlik i§ adl. 
§u sen istemek onlan -e dogru yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlan -e dogru degil -si olmak korkmak ve -e 
dogru animsamak adl. §u sen are belgili tammlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be i^inde fiyat istemek -in her §ey. I 
dua etmek adl. §u sen -cekti ylireklendirmek onlan , ve adl. 
§u sen korumak onlan , ve belgili tammlik i§ & bakanlik adl. 
§u onlar are me§gul i^inde. I dua etmek adl. §u sen -cekti 
korumak onlan —dan belgili tammlik ruhani giig ya da diger 
engel adl. 

§u -ebil zarar onlan ya da yava§ onlan a§agi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu Incil -e dogru da 
du§un belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek i^in 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim etmek daha insanlar I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek 
beni a a§k -in senin kutsal kelime ( belgili tammlik tncil ), 
ve adl. §u sen -cekti vermek beni ruhani akillilik ve 
discernment -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogru 
anlamak belgili tammlik dondiirmemem adl. §u biz are canh 
iginde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek 
nasil -e dogru dagitmak ile belgili tammlik mu§kulat adl. 
§u I am kar§i koymak ile her giin. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogru istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogru istemek -e dogru yardim etmek diger Hristiyan 
i^inde benim alan ve ^evrede belgili tammlik diinya. I dua 
etmek adl. §u sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ iistiinde belgili tammlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. §u sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogru degil 
var olmak ruhani aldatmak , ama -e dogru anlamak sen ve -e 
dogru istemek -e dogru almak ve izlemek sen i^inde her yol. 
ve I sormak sen -e dogru yapmak bunlar e§ya adma Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& sevgili mabut , eyvallah adl. §u bu tncil bkz. have be serbest 
birakmak taki biz are giiflu -e dogru ogrenmek daha hakkinda sen. mutlu etmek yardim etmek belgili tanimlik 
insanlar -den sorumlu i^in yapim bu elektronik kitap elde 
edilebilir. mutlu etmek yardim etmek onlari -e dogru 
muktedir i§ hizli , ve yapmak daha elektronik kitap elde 
edilebilir mutlu etmek yardim etmek onlan -e dogru -si 
olmak tiim belgili tammlik kaynak , belgili tammlik para , 
belgili tammlik gii^ ve belgili tammlik zaman adl. 
§u onlar liizum i^in muktedir almak ^ali^ma i^in sen. mutlu 
etmek yardim etmek o adl. §u are boliim -in belgili tammlik 
takim adl. §u yardim etmek onlari ustunde an her temel. 
mutlu etmek vermek onlari belgili tammlik gii^ -e dogru 
devam etmek ve vermek her -in onlari belgili tammlik 
ruhani basiret i^in belgili tammlik i§ adl. 

§u sen istemek onlari -e dogru yapmak. mutlu etmek yardim 
etmek her -in onlari -e dogru degil -si olmak korkmak ve -e 
dogru animsamak adl. §u sen are belgili tammlik mabut kim 
yanit dua ve kim bkz. be i^inde fiyat istemek -in her §ey. I 
dua etmek adl. §u sen -cekti yiireklendirmek onlari , ve adl. 
§u sen korumak onlari , ve belgili tammlik i§ & bakanlik adl. 
§u onlar are me§gul i^inde. I dua etmek adl. §u sen -cekti 
korumak onlari —dan belgili tammlik ruhani giig ya da diger 
engel adl. 

§u -ebil zarar onlari ya da yava§ onlan a§agi. mutlu etmek 
yardim etmek beni ne zaman I kullanma bu tncil -e dogru da 
du§un belgili tammlik insanlar kim -si olmak -den yapilmi§ 
bu baski elde edilebilir , taki I -ebilmek dua etmek i^in 
onlan vesaire onlar -ebilmek devam etmek -e dogru yardim 
etmek daha insanlar I dua etmek adl. §u sen -cekti vermek 
beni a a§k -in senin kutsal kelime ( belgili tammlik tncil ), 
ve adl. §u sen -cekti vermek beni ruhani akiUilik ve 
discernment -e dogru bilmek sen daha iyi ve -e dogru 
anlamak belgili tammlik dondiirmemem adl. §u biz are canli 
i^inde. mutlu etmek yardim etmek beni -e dogru bilmek 
nasil -e dogru dagitmak ile belgili tammlik mu§kulat adl. §u I am kar§i koymak ile her giin. efendi mabut , yardim 
etmek beni -e dogru istemek -e dogru bilmek sen daha iyi ve 
-e dogru istemek -e dogru yardim etmek diger Hristiyan 
i^inde benim alan ve ^evrede belgili tanimlik diinya. I dua 
etmek adl. §u sen -cekti vermek belgili tammlik elektronik 
kitap takim ve o kim i§ iistiinde belgili tanimlik website ve o 
kim yardim etmek onlari senin akillilik. 
I dua etmek adl. §u sen -cekti yardim etmek belgili tammlik 
bireysel aza -in onlarin aile ( ve benim aile ) -e dogru degil 
var olmak ruhani aldatmak , ama -e dogru anlamak sen ve -e 
dogru istemek -e dogru almak ve izlemek sen i^inde her yol. 
ve I sormak sen -e dogru yapmak bunlar e§ya adina Isa , 
amin , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Serbia - Servia - Serbian 

Serbia Serbian Servian Prayer Isus Krist Molitva Bog Kako 
Moliti moci cuti moj molitva za pitati davati ponuditi mene 
otkriti duhovni Vodstvo 

Serbia -Prayer Requests (praying )to God -explained in 
Serbian (Servian) Language 

Molitva za Bog ## Kako za Moliti za Bog 
Kako Bog moci cuti moj molitva 
Kako za pitati Bog za davati ponuditi mene 
Kako otkriti duhovni Vodstvo Kako za naci predaja iz urok Raspolozenje 

Kako za zasluga odredeni clan istinit Bog nad Nebo 

Kako otkriti odredeni clan Hriscanin Bog 
Kako za moliti za Bog droz Isus Krist 
JA imati nikada molitva pre nego 
Vazan za Bog 
Bog zeljan Ijubavi svaki osoba osoba 

Isus Krist moci pomoc 
Se Bog Biti stalo moj zivot 
Molitva Trazenju 

stvar taj te moc oskudica za uzeti u obzir govorenje za Bog 
okolo Molitva Trazenju kod te , okolo te Govorenje za Bog , odredeni clan Kreator nad odredeni 
clan Svemir , odredeni clan Gospodar : 

1 . taj te davati za mene odredeni clan hrabrost za moliti 
odredeni clan stvar taj JA potreba za moliti 2. taj te davati za 
mene odredeni clan hrabrost za verovati te pa primiti sta te 
oskudica raditi s moj zivot , umjesto mene uznijeti moj 
vlastiti volja ( namera ) iznad vas. 

3. taj te davati mene ponuditi ne career moj bojazan nad 
odredeni clan nepoznat za postati odredeni clan isprika , 
inace odredeni clan osnovica umjesto mene ne za sluziti 
you. 

4. taj te davati mene ponuditi vidjeti pa uciti kako za imati 
odredeni clan duhovni sway JA potreba ( droz tvoj rijec Biblija ) jedan ) umjesto odredeni clan dogadaj ispred pa P ) 
umjesto moj vlastiti crew duhovni putovanje. 

5. Taj te Bog davati mene ponuditi oskudica za sluziti Te 
briny 

6. Taj te podsetiti mene za razgovarati sa te prayerwhen ) JA 
sam frustriran inace u problemima , umjesto tezak za odluka 
stvar ja sam jedini droz moj Ijudsko bice sway. 

7. Taj te davati mene Mudrost pa jedan srce ispunjen s 
Biblijski Mudrost tako da JA sluziti te briny delotvorno. 

8. Taj te davati mene jedan zelja za ucenje tvoj rijec , Biblija 
, ( odredeni clan Novi Zavjet Evandelje nad Zahod ), na 
temelju jedan crew osnovica 9. taj te davati pomoc za mene 
tako da JA sam u mogucnosti za obavestenje stvar unutra 
Biblija ( tvoj rijec ) sta JA moci osobno vezati za , pa taj 
volja pomoc mene shvatiti sta te oskudica mene raditi unutra 
moj zivot. 

10. Taj te davati mene velik raspoznavanje , za shvatiti kako 
za objasniti za ostali tko te biti , pa taj JA moci uciti kako 
uciti pa knotkle kako za pristajati uza sto te pa tvoj rijec ( 
Biblija ) 

11. Taj te donijeti narod ( inace websites ) unutra moj zivot 
tko oskudica za knotkle te , pa tko biti jak unutra njihov 
precizan sporazum nad te ( Bog ); pa Taj te donijeti narod ( 
inace websites ) unutra moj zivot tko ce biti u mogucnosti za 
ohrabriti mene za tocno uciti kako za podeliti Biblija rec nad 
istina (2 Timotej 215:). 

12. Taj te pomoc mene uciti za imati velik sporazum okolo 
sta Biblija prikaz 3. lice od TO BE u prezentu najbolji , sta 
3. lice od TO BE u prezentu vecina precizan , pa sta je preko duhovni sway & snaga , pa sta prikaz sloziti se s odredeni 
clan izvorni rukopis taj te nadahnut odredeni clan autorstvo 
nad odredeni clan Novi Zavjet za pisati. 

13. Taj te davati ponuditi mene za korist moj vrijeme unutra 
jedan dobar put , pa ne za uzaludnost moj vrijeme na 
temelju Neistinit inace prazan metod za dobiti zaglavni 
kamen za Bog ( ipak taj nisu vjerno Biblijski ), pa kuda tim 
metod proizvod nijedan dug rok inace trajan duhovni voce. 

14. Taj te davati pomoc za mene za shvatiti sta za traziti 
unutra jedan crkva inace jedan mjesto nad zasluga , sta rod 
nad sumnja za pitati , pa taj te pomoc mene za naci vemik 
inace jedan parson s velik duhovni mudrost umjesto lak 
inace neistinit odgovor. 

15. taj te uzrok mene za secati se za sjecati se tvoj rijec 
Biblija ( takav kao Latinluk 8), tako da JA moci imati pik na 
moj srce pa imati moj pamcenje spreman , pa biti spreman 
za davati dobro odgovarati ostali nad odredeni clan nadati se 
taj JA imati okolo te. 

16. Taj te donijeti ponuditi mene tako da moj vlastiti 
teologija pa doktrina za slagati tvoj rijec , Biblija pa taj te 
nastaviti za pomoc mene knotkle kako moj sporazum nad 
doktrina moci poboljsati tako da moj vlastiti zivot , stil 
zivota pa sporazum nastavlja da bude zaglavni kamen za sta 
te oskudica to da bude umjesto mene. 

17. Taj te otvoren moj duhovni uvid ( zakljucak ) sve vise , 
pa taj kuda moj sporazum inace percepcija nad te nije 
precizan , taj te pomoc mene uciti tko Isus Krist vjerno 3. 
lice od TO BE u prezentu. 

18. Taj te davati ponuditi mene tako da JA moci za odvojen 
iko neistinit obredni sta JA imati zavisnost na temelju , iz tvoj jasan poucavanje unutra Biblija , ako postoje nad sta JA 
sam sledece nije nad Bog , inace 3. lice od TO BE u 
prezentu u suprotnosti sa sta te oskudica za poucavati nama 
okolo sledece te. 

19. Taj iko sile nad urok ne oduteti iko duhovni sporazum 
sta JA imati , ipak radije taj JA zadrzati odredeni clan znanje 
nad kako za knotkle te pa ne da bude lukav unutra ovih dan 
nad duhovni varka. 

20. Taj te donijeti duhovni sway pa ponuditi mene tako da 
JA volja ne da bude dio nad odredeni clan Velik Koji pada 
Daleko inace nad iko pokret sta postojati produhovljeno 
krivotvoriti za te pa za tvoj Svet Rijec 

21. Taj da onde 3. lice od TO BE u prezentu bilo sto taj J A 
imati ispunjavanja unutra moj zivot , inace iko put taj JA ne 
imate odgovaranje za te ace JA treba imati pa taj 3. lice od 
TO BE u prezentu sprjecavanje mene iz oba hodanje s te , 
inace imajuci sporazum , taj te donijeti tim stvar / odgovor / 
dogadaj leda u moj pamcenje , tako da JA odreci se njima u 
ime Isus Krist , pa svi nad njihov vrijednosni papiri pa 
posledica , pa taj te opet staviti iko praznina , sadness inace 
ocajavati unutra moj zivot s odredeni clan Radost nad 
odredeni clan Gospodar , pa taj JA postojati briny 
usredotocen na temelju znanje za sledii te kod citanje tvoj 
rijec , odredeni clan Biblija 

22. Taj te otvoren moj oci tako da JA moci za jasno vidjeti 
pa prepoznati da onde 3. lice od TO BE u prezentu jedan 
Velik Varka okolo Duhovni tema , kako za shvatiti danasji 
fenomen ( inace ovih dogadaj ) iz jedan Biblijski 
perspektiva , pa taj te davati mene mudrost za knotkle i tako 
taj JA volja uciti kako za pomoc moj prijatelj pa voljen sam 
sebe ( rodbina ) ne postojati dio nad it. 23. Taj te osigurati taj jednom mqj oci biti otvoreni pa mqj 
pamcenje shvatiti odredeni clan duhovni izrazajnost nad 
trenutni zbivanja uzimanje mjesto unutra odredeni clan svet 
, taj te pripremiti mqj srce prihvatiti tvoj istina , pa taj te 
pomoc mene shvatiti kako za naci hrabrost pa sway droz 
tvoj Svet Rijec , Biblija. U ime Isus Krist , JA traziti ovih 
stvar potvrdujuci moj zelja da bude slozno tvoj volja , pa JA 
sam iskanje tvoj mudrost pa za imati jedan Ijubav nad 
odredeni clan Istina Da Briny podno Stranica 
Kako za imati Vjecan Zivot Nama biti dearth da danasji foil ( nad molitva trazenju za 
Bog ) 3. lice od TO BE u prezentu u mogucnosti za pomoci 
te. Nama shvatiti danasji ne moze biti odredeni clan najbolji 
inace vecina delotvoran prevod. Nama shvatiti taj onde biti 
mnogobrojan razlicit putevi nad izraziv misao pa reci. Da te 
imati jedan sugestija umjesto jedan bolji prevod , inace da te 
slican za uzeti jedan malen kolicina nad tvoj vrijeme za 
poslati sugestija nama , te ce biti pomaganje hiljadu nad 
ostali narod isto , tko volja onda citanje odredeni clan 
poboljsan prevod. Nama cesto imati jedan Novi Zavjet 
raspoloziv unutra tvoj jezik inace unutra jezik taj biti redak 
inace star. 

Da te biti handsome umjesto jedan Novi Zavjet unutra jedan 
specifican jezik , ugoditi pisati nama. Isto , nama oskudica 
da bude siguran pa probati za komunicirati taj katkada , 
nama ciniti ponuda knjiga taj nisu Slobodan pa taj ciniti 
kostati novae. Ipak da te ne moci priustiti neki od tim 
elektronicki knjiga , nama moci cesto ciniti dobro razmena nad elektronicki knjiga umjesto pomoc s prevod inace 
prevod posao. Te ne morati postojati jedan strucan radnik , jedini jedan 
pravilan osoba tko 3. lice od TO BE u prezentu zainteresiran 
za pomaganje. Te treba imati jedan racunar inace te treba 
imati pristup za jedan racunar kod tvoj mestanin biblioteka 
inace univerzitet inace univerzitet , otada tim obicno imati 
bolji spoj za odredeni clan Internet. Te moci isto obicno 
utemeljiti tvoj vlastiti crew SLOBODAN elektronski posta 
racun kod lijeganje mail.yahoo.com 

Ugoditi uzeti maloprije otkriti odredeni clan elektronski 
posta adresa smjesten podno inace odredeni clan kraj nad 
danasji stranica. Nama nadati se te volja poslati elektronski 
posta nama , da danasji 3. lice od TO BE u prezentu nad 
pomoc inace hrabrenje. Nama isto ohrabriti te za dodir nama 
u vezi sa Elektronicki Knjiga taj nama ponuda taj biti van 
kostati , pa Slobodan. Nama ciniti imati mnogobrojan knjiga unutra stran jezik , 
ipak nama ne uvijek mjesto njima za primiti elektronski ( 
skidati podatke ) zato nama jedini napraviti raspoloziv 
odredeni clan knjiga inace odredeni clan tema taj biti preko 
zatrazen. Nama ohrabriti te za nastaviti za moliti za Bog pa 
za nastaviti uciti okolo Njemu kod citanje odredeni clan 
Novi Zavjet. Nama dobrodosao tvoj sumnja pa primedba 
kod elektronski posta. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Draga Dumnezeu , Multumesc that this Nou Testament 

has been released so that noi sihtem capabil la spre learn 
mai mult despre tu. 

Te rog ajuta-ma oamenii responsible pentru making this 
Electronic carte folositor. Te rog ajuta-ma pe ei la spre a fi 
capabil la spre work rapid , §i a face mai mult Electronic 
carte folositor Te rog ajuta-ma pe ei la spre have tot art.hot. 
resources , art.hot. bani , art.hot. strength §i art.hot. timp that 
ei nevoie inauntru ordine la spre a fi capabil la spre a pastra 
working pentru Tu. 

Te rog ajuta-ma aceia that e§ti part de la team that ajutor pe 
ei on un fiecare basis. A face pe plac la a da pe ei art.hot. 
strength la spre a continua §i a da each de pe ei art.hot. spirit 
understanding pentru art.hot. work that tu nevoie pe ei la 
spre a face. 

Te rog ajuta-ma each de pe ei la spre nu have fear §i la spre 
a-§i aminti that tu e§ti art.hot. Dumnezeu cine answers 
prayer §i cine este el inauntru acuzatie de tot. I pray that tu 
trec.de la will encourage pe ei , §i that tu a proteja pe ei , §i 
art.hot. work & ministru that ei sint ocupat inauntru. I pray 
that tu trec.de la will a proteja pe ei de la art.hot. Spirit 
Forces sau alt obstacles that a putut harm pe ei sau lent pe ei 
jos. 

Te rog ajuta-ma cind I folos this Nou Testament la spre de 
asemenea think de la oameni cine have made this a redacta 
folositor so that I a putea pray pentru pe ei §i so ei a putea a continua la spre ajutor mai mult oameni I pray that tu trec.de 
la will da-mi o dragoste de al tau Holy Cuvint ( art.hot. Nou 
Testament ), §i that tu trec.de la will acorda-mi spirit 
wisdom §i discernment la spre know tu better §i la spre 
understand art.hot. perioada de timp that noi sintem viu 
inauntru. 

Te rog ajuta-ma la spre know cum la spre deal cu art.hot. 
difficulties that I sint confronted cu fiecare zi. Lord 
Dumnezeu , Ajuta-ma help la spre nevoie la spre know tu 
Better §i la spre nevoie la spre ajutor alt Cre§tin inauntru 
meu arie §i around art.hot. lume. I pray that tu trec.de la will 
a da art.hot. 

Electronic carte team §i aceia cine work pe website §i aceia 
cine ajutor pe ei al tau wisdom. I pray that tu trec.de la will 
ajutor art.hot. individual members de lor familie ( §i meu 
familie ) la spre nu a fi spiritually deceived , numai la spre 
understand tu §i eu la spre nevoie la spre accent §i a urma tu 
inauntru fiecare way. §i I a intreba tu la spre a face ace§tia 
things in nume de Jesus , Amen , &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Russian - Russe - Russie 

Russian Prayer Requests - MojIHTBa K 

6ora KHK noMOJiHTb k 

6ora KHK 6or MOJKex ycjibimaxb MOCMy 

MOJIHTBC KHK CIipOCHTb, MTO 6or /jajl HOMOIHb K MHC 

KHK HaiiTH /lyxoBHoe HaBCAeHHe 

KaK HaiiTH deliverance ox 3JieHmero 

jiyxoB KaK noKjiOHHTbca noHCXHHC 6or 

paa KaK HanxH xpncxHaHCKoe 

6ora KaK noMOJiHXb k 6ory jio 

jesus Christ a HHKor/ia hc MOJiHjia nepcA 

Ba>KHbiM K Bjiio6jieHHOCxaM 6ora 

6ora KajKAoe HimHBjmyajibHoe 

jesus, Koxop nepcoHbi christ mojkcx noMOHb 

ACJiaex BHHMaxcjibHOCXb 6ora o mohx Bcmax 

3aiipOCOB MOJIHXBC 

5KH3HH Bbl MOFJIH XOXCXb JlflR paCCMOXpCHJIH nOFOBOpHXb K 

6ory 3aiipocax mojihxbc 
BaMH, Bac FoBopHm K 6ory, cos/jaxejib BcejiCHHoro, jiop/j: 

1. Bfcl /lajIH 6l>I K MHC CMCJIOCTH nOMOJIHTfc BeUIH H /JJIH 
TOrO «IT06bI nOMOJIHTfc 

2. Bbl JJflJlVl 6bl K MHC CMCJIOCXH BCpHXb BaM H IipHHHMaXb 

Bbl xoxHxe CACJiaxb c moch 5KH3Hbio, BMCCxo MCHH exalting 

MOH BOJIH (HaMCpHC) HaH XBOHM. 

3. Bbl JJflJlVl 6bl MHC nOMOIHb JlflR XOFO MX06bI HC 

npenaxcxBOBaxb mohm cxpaxaM HCHCBCCXHa cxaxb 

OXrOBOpKaMH, HJIH OCHOBa AJia MCHH, KOXOp HyjKHO HC 
CJiy5KHXb Bbl. 4. Bbl /lajIH 6bl MHC nOMOIHb JlflR XOrO MX06bI yBJmeXb H BbiyHHTb KHK HMCTb /lyXOBHyiO npOHHOCTb a 

(Hepe3 Bame cjiobo 6h6jihh) a) ajih cjiynaeB Bnepe/i h 6) 
jiflR Moero co6cTBeHHoro jupiHoro /lyxoBHoro 
nyxemecTBHa. 

5. ^TO Bbi 6or /lajiH mhc noMomb /jjia xoro MTo6bi xoxexb 
cjiy5KHTb Bbi 6ojibme 

6. ^TO Bbi remind, mto a pa3roBapHBaji c BaMH (prayer)when 
a ce6a paccxpobxe hjih b aaxpy/iHeHHH, bmccto nbixaxbca 
paapeniHTb Benin xojibKO Hepe3 mok) moACKyio nponnocTb. 

7. ^TO Bbi Aajin Mne npeMy^pocxb n cep/me aanonnnjio c 
6n6jieHCKOH npeMy/ipocxbio xaK HOH a cnyjicnji 6bi bm 

3(J)(J)eKTnBH0. 

8. ^TO Bbi /lann Mne jKenanne n33^nTb Bame cjiobo, 
6n6jinio, (HoBbina 3aBeT Gospel John), on a personal basis, 

9. Bbi jjfijivi 6bi noMomn k Mne xaK, mto a 6yAy aanexHTb 
Benin b 6n6jinn (BanieM cjiOBe) a Mory jupiho oxnecxn k, n 
KOTopoH noM05KeT MHC noHaxb Bbi xoxnxe Mena c^ejiaxb b 
Moeii 5icn3Hn. 

10. ^xo Bbi /lajin Mne 6ojibmoe pacnoananne, jiim xoro 
Mxo6bi nonaxb icaK oGtacnnxb k /ipyrnM Koxopbie bm, n mxo 
a Mor Bbiynnxb icaK Bbi3^nxb n cynexb icaK cxoaxb BBepx 
AJia Bac n Baniero cjiOBa (6n6jinn) 

1 1 . ^xo Bbi npnnecjin jnoAen (nun websites) b Moeii 5icn3Hn 
xoxax 3Haxb Bac, n Koxopbie cnjibHbi b nx xohhom 
BnnKannn Bac (6or); n xo bm npnnecjin 6bi jhoach (nun 
websites) b Moeii 5icn3nn 6yAex o6oApnxb Mena xonno 
Bbiynnxb icaK pas^ejinxb 6n6jinio cjiobo npaB/ibi (2 timothy 
2:15). 12. ^TO Bbi noMorjiH mhc BbiyHHXb HMCTb 6ojibmoe 
BHHKaHHC KOTopbiH BapHaHT 6h6jihh caMbic nj^mne, 

KOTOpblH CaMblH TOHHblH, H KOTOpblH HMCeX CaMblC 

/lyxoBHbie npoHHOCTb & CHjiy, h Koxopaa BapnaHx 
corjiamaexca c nepBOHanajibHO pyKonncaMH mto bm 
BOOAynieBHjiH aBTopbi HoBbiJia aaBCx Hanncaxb. 

13. ^xo Bbi /lajiH noMOiHb k mhc jiim Hcnojib30BaHHH Moero 
BpcMCHH B xopomeii Aopore, h /jjih xoro Mxo6bi He 
pacxoHHxejibcxBOBaxb Moe Bpena Ha ji05KHbix hjih nycxbix 
Mcxo/iax HOJiyHHXb closer to 6or (ho xo hc 6yAbxe 
noHCXHHe 6H6jieHCK), h r/ie xe Mexo^bi ne npoH3BOAax 

HHKaKOH AOJirOCpOHHblH HJIH lasting /lyXOBHblH 
HJIOAOOBOnj. 

14. ^XO Bbi /lajIH HOMOHIb K MHC HOHJIXb look for B IjepKOB 
HJIH MeCXe HOKJIOHeHHJI, MXO BimbI BOHpOCOB, KOXOp Hy5KH0 
CHpOCHXb, H MXO Bbi HOMOFJIH MHC HailXH BCpyiOHtHX HJIH 

pastor c 6ojibmoH /lyxoBHoii npcMy/ipocxbio bmccxo jiericHx 

HJIH JI05KHbIX OXBCXOB. 

15. Bbi npHHHHHJIH 6bl MCHJI BCHOMHHXb JlflR TOTO MX06bI 

3aH0MHHXb Bame cjiobo 6h6jiiui (such as Romans 8), xaK, 
Mxo a CMory HMexb ero b mocm cep/me h HMexb moh pasyM 
6bixb HO/iroxoBjieHHbiM, H roxoBO /laxb oxbcx k /ipyroMy h3 
yHOBaHHJi Koxopoe a hmcio o Bac. 

16. ^XO Bbi npHHCCJIH HOMOHIb K MHC XaK HOIl MOH 

co6cxBeHHbie xeojiorna h /lOKxpHHbi /pa xoro Mxo6bi 
corjiacHXbca c BamHM cjiobom, GnGjineii h mxo bm 

npOAOJEKajIHCb HOMOHb MHC CyMCXb KaK MOe BHHKaHHC 
/lOKXpHHbl M05KH0 yjiyHHIHXb XaK, MXO MOH COGcXBCHHbie 

5KH3Hb, lifestyle h HOHHMaxb 6yAyx npoAOJCKaxbca 6bixb 
closer to bm xoxHxe hx 6bixb /pa Meiia. 17. ^TO Bbl paCKpblJIH MOK) /lyXOBHyK) npOHHIiaxejIbHOCTb 

(aatcjuoHeHJui) 6ojibme h 6ojibme, h mto r/ie moh BHHKaHHC 

HJIH BOCnpHHaXHe BaC He XOHHbl, MTO Bbl nOMOrjIH MHC 

BbiyHHTb jesus Christ noHCXHHe. 

18. ^TO Bbl /lajiH noMOiHb k mhc xaK HOIl a Mor 6bi 
OT/iejiHTb jiio6bie ji05KHbie pHxyajibi a 3aBHceji Ha, ox Bamnx 
acHbix npenoAaBaxejibCTB b 6h6jihh, ccjih jiio6oe h3, to a 
following He 6ora, hjih npoTHBonoji05KHbi k bm xothtc jiim 
Toro MTo6bi Ha3^HTb HaM - cjieAOBaxb 3a BaMH. 

19. ^TO jiio6bie ycHjiHH 3jia take away HHCKOJibKO AyxoBHoe 

BHHKaHHC a HMCK), HO AOBOJIbHO MTO 3 COXpaHHJI 3HaHHe 

KaK 3HaTb Bac h 6biTb oGManyxbiM Bnyxpn these days 
AyxoBHoro oduana. 

20. ^TO Bbl npHHecjiH /lyxoBnyio npoHHOCXb h homofjih k 
MHe xaK HOn a ne 6yAy nacxbio 6ojibmoH nanaxb npoHb 
HJIH jiio6oro ABH5KeHHH 6bijio 6bi /lyxoBHOCx counterfeit k 
BaM H K BameMy CBaxeiimeMy cjiOBy. 

21. To ecjiH Mxo-HH6bmb, xo a Aenaji b Moeii 5kh3hh, hjih 
jiio6aa Aopora mxo a ne oxBenaji k BaM ho Mepe xoro KaK a 
AOJEKen HMexb h xo npe^oxBpaHiaex Mena ox hjih ryjiaxb c 

BaMH, HJIH HMeXb HOHHMaXb, MXO Bbl HpHHeCJIH Xe 

things/responses/events back into moh pa3yM, xaK HOIl a 
oxpeHbjica 6bi ox hx in the name of jesus christ, h Bce h3 hx 

BJIHaHHH H HOCJieACXBHH, H MXO Bbl 3aMeHHJIH JHOGblC 

emptiness, xocKjiHBOCXb hjih despair b Moeii 5kh3hh c 
yxexoH jiop/ia, h mxo a 6ojibme 6biji c(J)OKycHpoBaH na 
yHHXb HOCJie/iOBaxb 3a BaMH nyxcM HHxaxb Bame cjiobo, 
6H6jiHa. 

22. ^xo Bbl pacKpbijiH MOH rjia3a xaK HOIl a Mor 6bi acHO 
yBimexb H y3Haxb ccjih 6yACx 6ojibmoH o6MaH o /lyxoBHbix 
xcMax, xo KaK nonaxb 3xo aBjiCHHC (hjih 3xh cji3^aH) ox 6H6jieHCKOH nepcneKTHBbi, h mto bbi jiajivi mhc 
npcMy/ipocTb jiflR Toro mtoGbi 3HaTb h xaK HOH a Bbiyny 

KHK nOMOHb MOHM JSpyShSM H n0JII06HJI O^HH 
(pOACTBeHHHKH) JlflR TOFO MT06bI HC 6bITb HaCTbK) 66. 

23 ^TO Bbl 066Cn6HHJIH MTO pa3 MOH rjia3a paCKpblHbl H MOH 
paSyM nOHHMa6T /iyX0BH06 3HaH6HH6 T6KyiHH6 C06bITHH 
npHHHMaa M6CT0 B MHp6, MTO Bbl nOArOTOBHJIH M06 C6pAII6 

jiflR Toro MTo6bi npHSHaBaxb Bamy npaB/iy, h mto bm 

nOMOrjIH MH6 nOHHTb KaK HailTH CM6JI0CTb H npOHHOCTb 

H6p63 Bam6 CBaT6Hm66 CJiOBO, GhGjihk). In the name of 
jesus Christ, a npomy 3th Benin noATBep5K/iaa Moe jKenanne 
6biTb B cooTBexcTBnn Banien BOJien, n a npomy Bania 
npeMy/ipocTb n nnexb BjnoGjiennocTb npaB/ibi, Annnb. Bojibme na jme cxpanniibi 
KaK nMexb Bennaaa 5Kn3Hb Mbi panocTHbi ecjin 3tot cnncoK (3anpocoB MOJinxBe k 
6ory) M05KeT noMOHb Ban. Mbi nonnnaeM 3to ne MOJKex 
6biTb caMbiH nj^ninn nun caMbin 3(J)(J)eKTnBHbiH nepeBOA. 
Mbi nonnMaeM mto 6yAyT mhofo no-pa3HOMy /lopor 
Bbipa>KaTb Mbicjin n cjiOBa. Ecjin bm nneexe npeAJiojKenne 
AJia 6ojiee jiynmero nepeBO/ia, nun ecjin bm xoxen 6bijin 6bi 
npnnaxb Manoe KOJinHecxBO Baniero Bpenenn nocjiaxb 
npeAJiojKennH k nan, xo bm Gy^exe noMoraxb xbicanaM 
jnoAax xaK5Ke, Koxopbie nocjie 3xoro nponnxaiox 
yjiyHniennbiH nepeBOA. Mbi nacxo nMeeM hobmh testament 
nMeiomnnca b BanieM a3biKe nun b a3biKax pe/iKO nun 
cxapo. Ecjin bm CMOxpnxe Jiim noBoro testament b 
cneiin(J)iPiecKn a3biKe, xo nojKanyncxa nannmnxe k nan. TaK5Ke, Mbi xoTHM 6biTb yBepcHbi H nbixacMca CBaabiBaxb to 
HHor/ia, Mbi npcAJiaraeM khhfh Koxopbie He cbo6oaho h 

KOTOpbie CTOHT /JCHbr. Ho eCJIH Bbl He MOJKCTC n03B0JUITb 
HCKOTOpbie H3 XeX 3JieKTpOHHbIX KHHF, TO Mbi MOJKCM MaCTO 
ACJiaXb oGmCH 3JieKTpOHHbIX KHHF JlflR HOMOHIH C 

nepcBOAOM HjiH pa6oTOH nepeBO^a. Bbi ne /loicKHbi 6biTb 
npo(J)eccHOHajibHbiM pa6oTHHKOM, TOJibKO peryjiapHO 
nepcona Koxopaa aanHxepecoBaHa b noMoraxb. 

Bbl /lOJDKHbl HMCXb KOMHblOXep HJIH Bbl /lOJDKHbl HMCXb 

/lOCxyH K KOMHbioxepy na Bamnx mccxhmx apxHBC hjih 
K0JiJie5Ke HJIH yHHBcpcHxexe, b Bimy xoro mxo xe o6bPiHO 
HMCiox 6ojiee jiynniHe coeAHHCHiui k Hnxepnexy. 

Bbl M05Kexe xaic5Ke o6bPiHO ycxanaBjiHBaxb Bam 
co6cxBeHHbiH jiHHHbiH CBOBO^HO ynex ajiCKxpoHHaaa 
HOHxa HyxeM iiuxh k mail.yahoo.com H05KajiyHCxa 
npHHHMaexe momchx jiim xoro Mxo6bi CHHxaxb a/ipec Hocjie 
xoro KaK ajiCKxpoHHaaa nonxa bm pacHOJioJKCHbi na jme 

HJIH KOHIje 3X0H CXpaHHIJbl. 

Mbi HanecMca bm hohijicx ajiCKxpoHHaaa nonxa k naM, ecjiH 
3X0 HOMOHIH HJIH HOOHipeHHJI. Mbi xaic5Ke oGoAP^CM Bac 
CBa3axbca mm oxHOCHxejibHO 3jieKxpoHHbix khhf mm 
HpcAJiaracM xoMy 6e3 iichm, h cbo6oaho, Koxop mm hmccm 

MHOrO KHHF B HHOCXpaHHMX aSblKaX, HO MM BCCF/ia HC 

ycxanaBjiHBaeM hx jiim xoro Mxo6bi nojiynnxb 3jieKxpoHHO 
(download) HOxoMy mxo mm xojibKO ^eJiacM HMeiomeca 

KHHFH HJIH XCMM KOXOpblC CHpaHIHBaXb. Mbi oGOAP^CM BaC 
HpOAOJDKaXb HOMOJIHXb K 6ory H HpOAOJDKHXb BbI3^HXb 

CM nyxcM HHxaxb HoBbiiia 3aBex. Mbi npHBexcxBycM Bamn 

BOHpOCM H KOMMCHXapHH 3JieKXpOHHa!ia HOHXa. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ARABIC -LANGUEARABE 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

I J^l* j>^I^Jo I Jji;^i_i I Jj>^«.jJo ^ j c>o^ °i' ljt^cj|i_i 

I Jl Jt^CJjjji_^ I J^CJl^o. I jCJ Cl^^jUi ^j 0^ jl jCJ^ S^JJO ^<-Il5 

|J^I«. ^I^JCJol ^iXs I j i^jj l3''^J° ^<-!L5 ''-^f'-! MJ'J^' ' 
_^pJol l^iidjj lj;i!cji_i Ijljiilcjjjj^o Ijadl^o 

I J^l«. ^I^JCJol ^iXs 2f>L?^ I 4>jU'^ jI J(>jI J ' jl3j» jI JjlB'^ I J\^ 
I J^l* IJj>o^l^Jo I J^A^ cjji^iij ^ j«.| ^j I J^jt^j I J\^ i^^\^:ss>^ 

^JlS Il>"'l>" '^<-I l?J(>. L^J^lS l^-i=lt5»l l3J° I <JIl>"'^jU jI^-2=iI«- i^J (>L>f> IJ^Jl_j|Cj I JC^^ L?("^J ' j L?L>^J°f 'j M^* fL>' 'tis Il>"^<-I. 

IjJ^ IJj>lji=L3» X-5'-' '<-!&.''-'('• 
;i!^l i_^Iai_^ jl I JjiCl^^o jl JCJ_^i_^o L^ oio I JjjICJ 4 jllaJlJ fj^f I j Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has 
been released so that we are able to learn more about 
you. 

Please help the people responsible for making this 
Electronic book available. You know who they are and 
you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make 
more Electronic books available 

Please help them to have all the resources, the 
money, the strength and the time that they need in 
order to be able to keep working for You. 

Please help those that are part of the team that help 
them on an everyday basis. Please give them the 
strength to continue and give each of them the spiritual 
understanding for the work that you want them to do. Please help each of them to not have fear and to 

remember 

that you are the God who answers prayer and who is 

in charge of everything. 

I pray that you would encourage them, and that you 
protect them, and the work & ministry that they are 
engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other obstacles that could harm them or 
slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to 
also think of the people who have made this edition 
available, so that I can pray for them and so they can 
continue to help more people. 

I pray that you would give me a love of your Holy Word 
(the New Testament), and that you would give me 
spiritual wisdom and discernment to know you better 
and to understand the period of time that we are living 
in. 

Please help me to know how to deal with the 
difficulties that I am confronted with every day. Lord 
God, Help me to want to know you Better and to want 
to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team 
and those who help them your wisdom. God, help me 
to understand you better. Please help my family to 
understand you better also. 

I pray that you would help the individual members of 
their family (and my family) to not be spiritually 
deceived, but to understand you and to want to accept 
and follow you in every way. 

Also give us comfort and guidance in these times and I 
ask you to do these things in the name of Jesus , 
Amen, &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

BOOKS which may be of Interest to you, the Reader 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Note: These Books listed below may be available at No 
cost, - in PDF - and Entirely FREE at: 

http://www.archive.org [text] 

or at 

http://books.google.com 

or - for those in Europe - at 
http ://ganica.bnf .fr 

or for FRENCH at 
http://books.google.fr/books We encourage you to find out, and to keep separate copies 
on separate drives, in case your own computer should have 
occasional problems. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

A FEW BOOKS for NEW CHRISTIANS 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& King James Version - The best and ideal would be the 
text of the 1611, [referring to the 66 books of the Old and 
New Testaments] as produced by the original 
translators. Geneva Bible - Version of the Old Testament and New 
Testament produced starting around 1560. Produced 
with the help of T (Beza)., who also produced an 
accurate LATIN version of the New Testament, based on 
the Textus Receptus. 

The Geneva Bible (several Editions of it) are available - 
as of this writing at www.archive.org in PDF 

Bible of Jay Green - Jay Green was the Translator for 
the Trinitarian Bible Society. His work is based on the 
Ancient Koine Greek Text (Textus Receptus) from 
which he translated directly. His work encompasses both 
Hebrew as well as Koine Greek (The Greek spoken at 
the time of Jesus Christ). 

The Translation of the New Testament [of Jay Green] 
can be found online in PDF for Free R-La grande charte d'Angleterre ; ouvrage precede d'un 
Precis - This is simply the MAGNA CHARTA, which 
recognizes liberty for everyone. 

Gallagher, Mason - Was the Apostle Peter ever at Rome 

Cannon of the Old Testament and the New Testament 
or Why the Bible is Complete without the Apocrypha and 
unwritten Traditions by Professor Archibald Alexander 
Princeton Theological Seminary 

1 85 1 - Presbyterian Board of Publications, [available online 
Free ] 

Historical Evidences of the Truth of the Scripture Records 
WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DOUBTS AND 
DISCOVERIES OF MODERN TIMES, by George 
Rawlinson - Lectures Delivered at Oxford University 
[available online Free ] 

The Apostolicity of Trinitarianism - by George Stanley 
Faber - 1 832 - 3 Vol / 3 Tomes [available online Free ] 

The image- worship of the Church of Rome : proved to be 

contrary to Holy Scripture and the faith and discipline of the 

primitive church ; and to involve contradictory and 

irreconcilable doctrines within the Church of Rome itself 

(1847) 

by James Endell Tyler, 1789-1851 Calvin defended : a memoir of the life, character, and 
principles of John Calvin (1909) by Smyth, Thomas, 1808- 
1873 ; Publish: Philadelphia : Presbyterian Board of 
Publication, [available online Free ] The Supreme Godhead of Christ, the Comer-stone of 
Christianity by W. Gordon - 1855 [available online Free ] A history of the work of redemption containing the outlines 

of a body of divinity ... 

Author: Edwards, Jonathan, 1703-1758. 

Publication Info: Philadelphia,: Presbyterian board of 

publication, [available online Free ] The origin of pagan idolatry ascertained from historical 
testimony and circumstantial evidence. - by George Stanley 
Faber - 1816 3 Vol. / 3 Tomes [available online Free ] 

The Seventh General Council, the Second of Nicaea, Held 
A.D. 787, in which the Worship of Images was established 
- based on early documents by Rev. John Mendham - 1850 
[documents how this far-reaching Council went away from 
early Christianity and the New Testament] Worship of Mary by James Endell Tyler [available online 
Free ] 

The Papal System from its origin to the present time 

A Historical Sketch of every doctrine, claim and practice of 

the Church of Rome by William Cathcart, DD 

1 872 - [available online Free ] 

The Protestant exiles of Zillerthal; their persecutions and 
expatriation from the Tyrol, on separating from the Romish 
church - [available online Free ] 

An essay on apostolical succession- being a defence of a 
genuine ministry - by Rev Thomas Powell - 1 846 An inquiry into the history and theology of the ancient 
Vallenses and Albigenses; as exhibiting, agreeably to the 
promises, the perpetuity of the sincere church of Christ 
Publish info London, Seeley and Bumside, - by George 
Stanley Faber - 1838 [available online Free ] The Israel of the Alps. A complete history of the Waldenses 
and their colonies (1875) by Alexis Muston (History of the 
Waldensians) - 2 Vol/ 2 Tome - Available in English and 
Separately ALSO in French [available online Free ] Encouragement for Women 

Amy Charmichael 

AMY CARMICHAEL - From Sunrise Land 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Lotus buds (1910) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL - Overweights of joy (1906) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -Walker of Tinnevelly (1916) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -After Everest ; the experiences of a 
mountaineer and medical mission (1936) 
[available online Free ] 

AMY CARMICHAEL -The continuation of a story ([1914 [available online Free ] AMY CARMICHAEL -Ragland, pioneer (1922) 
[available online Free] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF HUNGARIAN CHRISTIANS 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& fflSTORY OF THE PROTESTANT CHURCH IN 
HUNGARY By J. H. MERLE DAUBIGNE - 
1 854 [available online Free ] Hungary and Kossuth-An Exposition of the Late Hungarian 

Revolution by Tefft 

1852 [available online Free ] 

Secret history of the Austrian government and of its ... 
persecutions of Protestants By Joseph Alfred Michiels - 
1859 [available online Free ] 

Sketches in Remembrance of the Hungarian Struggle for 
Independence and National Freedom Edited by Kastner 
(Circ. 1853) [available online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF FRENCH CHRISTIANS 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Bible Frangaise de Calvin V 1 
[available online Free ] 

La Bible Frangaise de Calvin V 2 
[available online Free ] 

VAUDOIS - A memoir of Felix Neff, pastor of the High 
Alps [available online Free ] 

La France Protestante - ou. Vies des protestants frangais 
par Haag - 1 856 - 6 Tomes [available online Free ] 

Musee des protestans celebres 

Etude sur les Academies Protestantes en France au xvie et 
au xviie siecle - Bourchenin - 1 882 [available online Free ] 

Les plus anciennes melodies de I'eglise protestante de 
Strasbourg et leurs auteurs [microform] (1928) [available 
online Free ] 

L'Israel des Alpes: Premiere histoire complete des Vaudois 
du Piemont et de leurs colonies 
Par Alexis Muston ; Publie par Marc Ducloux, 1 85 1 
(2 Tomes) [available online Free ] GAL Lie A - http://aallica.bnf.fr 

Histoire ecclesiastique - 3 Tomes - by Theodore de Beze, 
[available online Free ] 

BEZE-Sermons sur I'histoire de la resurrection de Notre- 
Seigneur Jesus-Christ [available online Free ] 

DE BEZE - Confession de la foy chrestienne [available 
online Free ] 

Vie de J. Calvin by Theodore de Beze, [available online 
Free ] 

Confession d'Augsbourg (franfais). 1550-Melanchthon 
[available online Free ] 

La BIBLE-1'ed. de, Geneve-par F. Perrin, 1567 [available 
online Free ] 

Hobbes - Leviathan ou La matiere, la forme et la puissance 
d'un etat ecclesiastique et civil [available online Free ] 

L'Eglise et I'Etat a Geneve du vivant de Calvin 
Roget, Amedee (1825-1883). 
[available online Free ] 

LUTHER-Commentaire de I'epitre aux Galates [available 
online Free ] 

Petite chronique protestante de France [available online Free 
] 

Histoire de la guerre des hussites et du Concile de Basle 
2 Tomes [recheck for accuracy] Les Vaudois et I'lnquisition-par Th. de Cauzons (1908) 
[available online Free ] 

Glossaire vaudois-par P.-M. Callet [available online Free ] 

Musee des protestans celebres ou Portraits et notices 
biographiques et litteraires des personnes les plus eminens 
dans I'histoire de la reformation et du protestantisme par une 
societe de gens de lettres [available online Free ] 

( publ. par Mr. G. T. Doin; Publication : Paris : Weyer : Treuttel et Wurtz : 
Scherff [et al.], 1821-1824 - 6 vol./6 Tomes : ill. ; in-8 
Doin, Guillaume-Tell (1794-1854). Editeur scientifique) 

Notions elementaires de grammaire comparee pour servir a 
I'etude des trois langues classiques [available online Free ] 

Thesaurus graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. 
Tomus 1 : in quo praeter alia plurima quae primus praestitit 
vocabula in certas classes distribuit, multiplici derivatorum 
serie... 

( Estienne, Henri (1528-1598). Auteur du texte Tomus I, II, III, IV : in quo 
praeter alia plurima quae primus praestitit vocabula in certas classes 
distribuit, multiplici derivatorum serie; Thesaurus graecae linguae ab 

Henrico Stephano constructus ) [available online Free ] La liberte chretienne; etude sur le principe de la piete chez 
Luther ; Strasbourg, Librairie Istra, 1922 - Will, Robert 
[available online Free ] 

Bible-N.T.(francais)-1523 - Lefevre d'Etaples [available 
online Free ] 

Calvin considere comme exegete - Par Auguste Vesson 
[available online Free ] Reuss, Rodolphe - Les eglises protestantes d' Alsace pendant 
la Revolution (1789-1802) [available online Free ] 

WEBBER-Ethique_protestante-L'ethique protestante et 
I'esprit du capitalisme (1904-1905) [available online Free ] 

French Protestantism, 1559-1562 (1918) 
Kelly, Caleb Guyer -[available online Free ] 

History of the French Protestant Refugees, from the 
Revocation of the Edict of Nantes 1 854 [available online 
Free ] 

The History of the French, Walloon, Dutch and Other 
Foreign Protestant Refugees Settled in 1846 [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Italian and/or Spanish/Castillian/ etc 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Historia del Concilio Tridentino (SARPI) [available online 
Free ] 

Aldrete, Bernardo Jose de - Del origen, y principio de la 
lengua castellana 6 romace que oi se usa en Espaiia 

SAVANAROLA-Vindicias historicas por la inocencia de 
Fr. Geronimo Savonarola Biblia en lengua espanola traduzida palabra por palabra de 
la verdad hebrayca-FERRARA 

Biblia. Espaiiolll602-translaciones por Cypriano de Valera 
( misspelled occasionally as Cypriano de Varela ) [available 
online Free ] 

Reina Valera 1602 - New Testament Available at 
www.archive.org [available online Free ] 

La Biblia : que es, los sacros libros del Vieio y Nuevo 
Testamento 

Valera, Cipriano de, 1532-1625 
Los dos tratados del papa, i de la misa - escritos por 
Cipriano D. Valera ; i por el publicados primero el a. 1588, 
luego el a. 1599; i ahora fielmente reimpresos [Madrid], 
1 85 1 [available online Free ] 

Valera, Cipriano de, 15327-1625 

Aviso a los de la iglesia romana, sobre la indiccion de 

jubileo, por la bulla del papa Clemente octavo. 

English Title = An answere or admonition to those of the 

Church of Rome, touching the iubile, proclaimed by the 

bull, made and set foorth by Pope Clement the eyght, for the 

yeare of our Lord. 1600. Translated out of French [available 

online Free ] 

Spanish Protestants in the Sixteenth Century by Cornelius 
August Wilkens French [available online Free ] 

Historia de Los Protestantes Espanoles Y de Su Persecucion 
Por Felipe II - Adolfo de Castro - 1 85 1 (also Available in 
English) [available online Free ] 

The Spanish Protestants and Their Persecution by Philip II - 1851 - Adolfo de Castro [available online Free ] 

Institvcion de la religion Christiana; 
Institutio Christianae religionis. Spanish 
Calvin, Jean, 1509-1564 

Instituzion religiosa escrita por Juan Calvino el aiio 1536 y 
traduzida al castellano por Cipriano de Valera. 
Calvino, Juan. 

Catecismo que significa: forma de instrucion, que contiene 

los principios de la religion de dios, util y necessario para 

todo fiel Christiano : compuesto en manera de dialogo, 

donde pregunta el maestro, y responde el discipulo 

En casa de Ricardo del Campo, M.D.XCVl [1596] Calvino, 

Juan. 

Tratado para confirmar los pobres catiuos de Berueria en la 
catolica y antigua se, y religion Christiana: y para los 
consolar con la Palabra de Dios en las afliciones que 
padecen por el evangelio de lesu Christo. [...] Al fin deste 
tratado hallareys un enxambre de los falsos milagros, y 
illusiones del Demonio con que Maria de la visitacion priora 
de la Anunciada de Lisboa engaiio a muy muchos: y de 
como file descubierta y condenada al fin del aiio de .1588 
En casa de Pedro Shorto, Aiio de. 1594 
Valera, Cipriano de. Biblia de Ferrara, corregida por Haham R. Samuel de 
Casseres 

The Protestant exiles of Madeira (c 1860) French [available 
online Free ] &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part A - For your consideration 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& For Christians who want a serious, detailed and 
historical account of the versions of the New Testament, 
and of the issues involved in the historic defense of 
authentic and true Christianity. John William Burgon [ Oxford] - 1 The traditional text of the 
Holy Gospels vindicated and established (1896) [available 
online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] -2 The causes of the 
corruption of the traditional text of the Holy Gospel 
[available online Free ] 

John William Burgon [ Oxford] - The Revision Revised 
(A scholarly in-depth defense of Ancient Greek Text of the 
New Testament) [available online Free ] 

hitro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 1 [available online Free ] 

hitro to Vol 1 from INTRO to MASSORETICO CRITICAL 
by GINSBURG-VOL 2 [available online Free ] 

Horse Mosaicae; or, A view of the Mosaical records, with 
respect to their coincidence with profane antiquity; their internal credibility; and their connection with Christianity; 
comprehending the substance of eight lectures read before 
the University of Oxford, in the year 1801; pursuant to the 
will of the late Rev. John Bampton, A.M. / By George 
Stanley Faber -Oxford : The University press, 1801 
[Topic: defense of the authorship of Moses and the 
historical accuracy of the Old Testament] [available online 
Free ] 

TC The English Revisers' Greek Text-Shown to be 
Unauthorized, Except by Egyptian Copies Discarded 
[available online Free ] 

CANON of the Old and New Testament by Archibald 
Alexander [available online Free ] 

An inquiry into the integrity of the Greek Vulgate- or. 
Received text of the New Testament 1815 92mb [available 
online Free ] 

A vindication of 1 John, v. 7 from the objections of M. 
Griesbach [available online Free ] 

The Burning of the Bibles- Defence of the Protestant 
Version - Nathan Moore - 1 843 

A dictionarie of the French and English tongues 1611 
Cotgrave, Randle - [available online Free ] 

The Canon of the New Testament vindicated in answer to 
the objections of J.T. in his Amyntor, with several additions 
[available online Free ] 

the paramount authority of the Holy Scriptures vindicated 
(1868) Histoire du Canon des Saintes-ecritures Dans L'eglise 
Chretienne ; Reuss (1863) [available online Free ] 

Histoire de la Societe biblique protestante de Paris, 1818 a 
1 868 [available online Free ] 

L'academie protestante de Nimes et Samuel Petit 

Le manuel des Chretiens protestants : Simple exposition des 
croyances et des pratiques - Par Emilien Frossard - 1 866 Jean-Frederic Osterwald, pasteur a Neuchatel 

David Martin 

The canon of the Holy Scriptures from the double point of 
view of science and of faith (1862) [available online Free ] 

CODEX B & ALLIES by University of Michigan Scholar 
H. Hoskier (1914) 2 Vol [available online Free ] 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
HISTORY OF VERSIONS of the NEW TESTAMENT 
Part B - not Recommended 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Modem Versions of the New Testament, most of which 
were produced after 1910, are based upon a newly invented 
text, by modern professors, many of whom did not claim to 
believe in the New Testament, the Death and Physical Resurrection of Jesus Christ, or the necessity of Personal 
Repentance for Salvation. 

The Translations have been accomplished all around the 
world in many languages, starting with changeover from the 
older accurate Greek Text, to the modern invented one, 
starting between 1904 and 1910 depending on which 
edition, which translation team, and which publisher. We cannot recommend: the New Testament or Bible of 
Louis Segond. This man was probably well intentioned, but 
his translation are actually based on the 8* Critical edition 
of Tischendorf, who opposed the Reformation, the 
Historicity of the Books of the Bible, and the Greek Text 
used by Christians for thousands of years. 

For additional information on versions, type on the Internet 
Search: "verses missing in the NIV" and you will find more 
material. We cannot recommend the english-language NKJV, even 
though it claims to depend on the Textus Receptus. That is 
not exactly accurate. The NKJV makes this claim based on 
the ecclectic [mixed and confused] greek text collated 
officially by Herman von Soden. The problem is that von 
Soden did not accomplish this by himself and used 40 
assistants, without recording who chose which text or the 
names of those students. Herman Hoskier [Scholar, 
University of Michigan] was accurate in demonstrating the 
links between Sinai ticus, Vaticanus, and the Greek Text of 
Von Soden. Thus what is explained as being "based on" the 
Textus Receptus actually was a departure from that very 
text. The Old Testaments of almost all modem language Bibles, 
in almost all languages is a CHANGED text. It does NOT 
conform to the historic Old Testament, and is based instead 
on the recent work of the German Kittel, who can be easily 
considered an Apostate by historic Lutheran standards, 
(more in a momentf). 

The Old Testament of the NKJV is based on the New 
Hebrew Translation of Kittel. [die Biblia Hebraica von 
Rudolf Kittel ] Kittel remains problematic for his own 
approach to translation. 

Kittel, the translator of the Old Testament [for almost all 
modem editions of the Bible]: 

1. Did not believe that the Pentateuch he translated was 
accurate. 

2. Did not believe that the Pentateuch he translated was the 
same as the original Pentateuch. 

3. Did not believe in the inspiration of the Old Testament or 
the New Testament. 4. Did not believe in what Martin Luther would believe 
would constitute Salvation (salvation by Faith alone, in 
Christ Jesus alone). 

5. Considered the Old Testament to be a mixture compiled 
by tribes who were themselves confused about their own 
religion. 

Most people today who are Christians would consider Kittel 
to be a Heretical Apostate since he denies the inspiration of 
the Bible and the accuracy of the words of Jesus in the New 
Testament. Kittel today would be refused to be allowed to 
be a Pastor or a translator. His translation work misleads and misguides people into error, whenever they read his 
work. 

The Evidence against Kittel is not small. It is simply the 
work of Kittel himself, and what he wrote. Much of the 
evidence can be found in: 

A history of the Hebrews (1895) by R Kittel - 2 Vol 

Essentially, Kittel proceeds from a number of directions to 
undermine the Old Testament and the history of the 
Hebrews, by pretending to take a scholarly approach. Kittel 
did not seem to like the Hebrews much, but he did seem to 
like ancient pagan and mystery religions, (see the Two 
Babylons by Hislop, or History of the Temple by 
Edersheim, and then compare). 

His son Gerhard Kittel, a "scholar" who worked for the 
German Bible Society in Germany in World War II, with 
full aproval of the State, ALSO was not a Christian and 
would ALSO be considered an apostate. Gerhard Kittel 
served as advisor to the leader of Germany in World War II. 
After the war, Gerhard Kittel was tried for War Crimes. 

On the basis of the Documentation, those who believe in the 
Bible and in Historic Christianity are compelled to find 
ALTERNATIVE texts to the Old Testament translated by 
Kittel or the New Testaments that depart from the historic 
Ancient Koine Greek. 

Both Kittel Sr and Kittel Jr appear to have been false 
Christians, and may continue to mislead many. People who 
cannot understand how this can happen may want to read a 
few books including : 

Seduction of Christianity by Dave Hunt. The Agony of Deceit by Horton 

Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey 

The Battle for the Bible by Harold Lindsell (Editor of 

Christianity Today) 

Those who want more information about Kittel should 
consult: 

1) Problems with Kittel - Short paper sometimes available 
online or at www.archive.org 

2) The Theological Faculty of the University of Jena during 
the Third .... in PDF [can be found online sometimes] 

by S. Heschel, Professor, Dartmouth College 

3) Theologians under .... : Gerhard Kittel, Paul Althaus, and 
Emanuel Hirsch / Robert P. Ericksen. 

Publish info New Haven : Yale University Press, 1985. 
(New Haven, 1987) 

4) Leonore Siegele - Wenschkewitz, Neutestamentliche 
Wissenschaft vor der Judenfrage: Gerhard Kittels 
theologische Arbeit im Wandel deutscher Geschichte 
(Munchen: Kaiser, 1980). 5) Rethinking the German Church Struggle 
by John S. Conway [online] 

http://motlc.wiesenthal.com/resources/books/annual4/chapl8.html 6) Betrayal: German Churches and the Holocaust 

by Robert P. Ericksen (Editor), Susannah Heschel (Editor) Questions about (PDF) Ebooks: 

I notice that you have lists of Ebooks here. 

I understand that you may want others to know about 

the books, but why here ? 

There are several reasons why this was done. 

1) so that people who know nothing about Christianity have 
a place to start. There are now thousands of books about 
Christianity available. Knowing where to begin can be 
difficult. These books simply represent ideas and a 
potential starting place. 

2) so that people can learn what other Christians were like, 
who lived before. We live in a world that still 
concentrates on the tasks of the moment, but pays little 
attention to the past. Today, many people do not know 
HOW other Christians lived their daily lives, in centuries 
past. Some of these books are from the past. They offer 
the struggles and the methods of responding through their 
Christian faith, in their own daily lives, some from 
hundreds of years ago. In addition, many of those books 
are documented and have good sources. This seems to be 
a good way for Christians from the past to encourage 
those in the present. 

3) Histories of certain Christians DO belong to those who 
are those who are native to those churches, those 
geographic areas, or who speak those languages. 

But although that is true, many churches today have 
communities or denominations that have transcended 
and surpassed the local geographic areas from 
where they initially or originally arose. It is good for 
believers who are from OTHER geographic areas, to 
learn more about foreign languages and foreign cultures. 
Anything that can help to accomplish this, is movement in the right direction. 

4) It is normal for people to believe that if their church or 
their denomination is in one geographic location, that The 
history of that place is best expressed by those who are 
LOCAL historians. Unfortunately, today, this is often 
NOT accurate. 

The reason is that many places have suffered 
from wars and from local disasters. This is especially true 
in Africa and the Near and Middle East. The Local 
historic records and documents were destroyed. Those 
documents that have survived, has survived OUTSIDE 
of those Areas of conflict. Much of their earlier history 
of the Eastern portion of the Roman Empire, is mostly 
known because of the record keepers of the West, and 
because of the travelers from the areas of Western 
Christianity. In many ways. Western Christianity is often 
still the record keeper of those from the East. 

There is a great deal of historical records in the West, 
about the Near East. Those who live there today in the 
near East and Middle East know almost nothing about. 
We suggest some sources that may be of assistance. - So you want to bring people closer, and that is a good 
answer, but why include records or books from England 
or from French speaking authors ? 

1) Much of the material dealing with Eastern Orthodoxy OR 
dealing with the matters of Syria, The Byzantine Empire, 
Africa or Asia, were written about, in French. Please 
remember that until very recently, FRENCH was the language 
of the educated classes around the world, AND that it was the 
MAIN language for diplomats, consuls and ambassadors 
and envoys. As a result, there is value in helping those who have an interest in Frenchi ALSO know where to start, 
concerning matters of Faith and History. 

Some of the material listed in French simply gives people a 
starting point for learning about Christianity in Europe, from a 
non-English point of view. Other books are listed so that 
people can read some of those sources firsthand, for 
themselves and come to their own conclusions. 

English Christians should be happy that they have a great 
spiritual heritage and examples, and rejoice also that the 
French can say the same. The examples of the strong and good 
Christians that have come before belong to everyone to all 
Christians, to all those who aspire to have good examples. 

About the materials that deal with England, most of the world 
STILL does not realize that the records in England are usually 
MUCH older than the ecclesiastical records of OTHER areas 
of the world. England was divided up into geographic areas 
and Churches had great influence in the nation. That had not 
changed in England until the last few decades. Some of the 
records about Christianity in England 
Go back for more than one thousand years, in an 
UNBROKEN line. One can follow the changes to the diocese 
through the different languages, through the different or 
changing legal documents and through the 
Rights confirmed to the churches. 

Other areas of the world are claimed to be very ANCIENT in 
dealing with Christianity, but there is very little of actual 
documentation, of actual agreements, of actual legal 
descriptions, of actual records of local ceremonies, of actual 
local church councils, of the relationship between the secular 
State law, and the guidelines or rules of the Church. England 
was never invaded by those who posed a direct 
threat to its church institutions. The records were kept, so the 
records and documentation are in fact a much stronger 
Basis for the documenting of Christianity in earlier times. Most Christians from the East do not know about this, and it 
would be good for them to learn more. In addition, there are 
also records in the Nations and Provinces of Europe, that have 
been kept where Roman Catholic Records demonstrate the 
authenticity of earlier Christian groups that pre-date the 
authority of the Bishop of Rome, even in the Western half of 
the Roman Empire. Some of those sources are listed herein 
also. 

Finally, in the matter of suggesting books about Christianity 
and Other languages, please remember that each group likes to 
learn about its own past, and its own progress. 

The French should be humbly proud of those Christians who 
were in France and who were brave and wise and 
demonstrated courage and a strong faithfulness to God. The 
Germans should learn and know the same thing about their 
history, as should the Spaniards and the Germans, and each 
and every other Nation and People-group. No matter who we 
are or where we are from, we can find something positive and 
good to encourage us and be glad that there were some who 
came before us, to show us a better way to live, by their faith 
and their Godly examples. In closing it would be good perhaps to state what is 
obvious: 

This ebook is likely to travel far and wide. Feel free to post 
online and use and print. 

In many parts of the world, Christianity is deliberately falsely 
represented. It is represented as IF faith in God would make someone "anti-intellectual" or somehow afraid of ideas or 
thinking. Nothing could be further from the truth. 

Many people today do not know that the history of science 
today is edited to leave out the deep Christianity that most of 
the top scientists have held until very recent times. 

Since God created the World and the scientific laws that 
govern it, it makes sense that God is the designer. No one is 
more scientific than God. 

Many of the great scientists in the World are still Active 
Christians, with a consciously DEEP faith in God. Christians 
are not afraid of thinking for themselves. There are many 
secularists today who attempt to suggest that Christianity is for 
those who are feeble. The truth is that many of those are too 
feeble and too intellectually unprepared to answer the 
questions that Christianity asks of each man and each woman. 

Those who do not have faith in Jesus Christ and who are 
secular simply often worship themselves, under the disguise 
of the theory of Evolution. But the chaos of the world today 
leaves most who are secular WITHOUT a guide or a method 
to explain either purpose in life, or the events that are taking 
place across the planet. Christianity with its record of 2000 
years - (and please do not confuse the Vatican with 
Christianity, they are often not the same) - has 
a record of helping people navigate in difficult times. 

Christianity teaches leaders to be humble and accountable, it 
helps merchants to trade honestly, and fathers to love their 
children and their wife. Christianity finds no value in doing 
harm to others for the purpose of self-interest. Usually doing 
harm to others is a method of expressing that ones faith in God 
is insufficient, therefore [the logic goes, that] harm must be 
done to others. Behaving in that wrong manner is simply a Lack of faith in 
God, and therefore those who harm others from Other faiths 
and other religions are usually demonstrating a Lack of Faith 
in the God that THEY worship. 

If God is all powerful, and if God can change the minds of 
others, and if God can reveal himself, then WHY harm anyone 
else who does not agree ? During THIS lifetime, it seems that 
each of us has the right to be wrong ,and the right to make up 
his own mind. Is it not up to God to deal with others in the 
afterlife ? 

We provide answers, and help for those who seek truth (yes 
actual truth can be actually found and discovered, which is a 
shocking statement to many people who thought this was not 
genuinely possible). 

God is a loving God. He offers Eternal Life to those who 
repent and believe in his message in the New Testament. But 
God also allows each individual to decide for themselves. This 
does not allow any of us to change or decide the rules. God is 
still God. We all are under his rules every time we are 
breathing, with each pulse that continues to beat in our heart. 

God does not convince people against their Will. That annoys 
some people also, because they would like God to make 
decisions for them. But if people want to be Free, let them 
demonstrate this by exercising their own Freedom of choosing 
whether to follow God or not. (being able to chose to accept or 
reject God is not the same as being able to chose the 
consequences. Only the choice of which direction to Go is up 
to us. The consequences are whatever God has 
Actually declared them to be. Agreeing with Him or not will 
not change this. 

Christianity is a source of internal strength and provides 
answers that almost no other religious system even claims to 
provide or attempts to provide. Something usually happens to those who are intellectually 
honest and investigate Christianity. Many times, they find that 
Christianity is the most authentic, accurate and historic 
account of the history of the world. 

It is the genuine answers and the genuine internal peace and 
help that Christians can find through their God which bothers 
those who are afraid to search for God. We only hope that 
each person will embrace their spiritual journey 
And take the challenge upon themselves to ask the question 
about how to find Truth and accurate answers. 

The answers CAN be found. Some of these books are simply 
provided to help people find a few of the pieces that will serve 
as a means to encourage them in thinking and in having their 
inner questions answered. 

We continue to find more answers every day. We have not 
arrived and we certainly are not perfect. But if we have helped 
others to proceed a bit farther on their own journeys, certainly 
the effort will not have been in vain. Psalm 50:15 

15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver 

thee, and thou shalt glorify me. Psalm 90 

91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High 

shall abide under the shadow of the Almighty. 

2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: 
my God; in him will I trust. 

3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, 
and from the noisome pestilence. 

4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings 
shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler. 

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the 
arrow that flieth by day; 

6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for 
the destruction that wasteth at noonday. 

7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy 
right hand; but it shall not come nigh thee. 

8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward 
of the wicked. 

9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, 
even the most High, thy habitation; 

10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague 
come nigh thy dwelling. 

1 1 For he shall give his angels charge over thee, to keep 
thee in all thy ways. 

12 They shall bear thee up in thefr hands, lest thou dash thy 
foot against a stone. 

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion 
and the dragon shalt thou trample under feet. 14 Because he hath set his love upon me, therefore will 1 
deliver him: 1 will set him on high, because he hath known 
my name. 

15 He shall call upon me, and 1 will answer him: 1 will be 
with him in trouble; 1 will deliver him, and honour him. 

16 With long life will 1 satisfy him, and show him my 
salvation. Psalm 23 

23:1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; 1 shall 

not want. 

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth 
me beside the still waters. 

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of 
righteousness for his name's sake. 

4 Yea, though 1 walk through the valley of the shadow of 
death, 1 will fear no evil: for thou art with me; thy rod and 
thy staff they comfort me. 

5 Thou preparest a table before me in the presence of mine 
enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth 
over. 

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days 
of my life: and 1 will dwell in the house of the LORD for 
ever. With My Whole Heart - With 
all my heart 

"with my whole heart" 

If we truly expect God to respond to us, we must be 
willing to make the commitment to Him with our 
whole heart. 

This means making a commitment to Him with our 
ENTIRE, or ALL of our heart. Many people do not 
want to be truly committed to God. They simply want 
God to rescue them at that moment, so that they can 
continue to ignore Him and refuse to do what they 
should. God knows those who ask help sincerely and 
those who do not. God knows each of our thoughts. 
God knows our true intentions, the intentions we 
consciously admit to, and the intentions we may not 
want to admit to. God knows us better than we know 
ourselves. When we are truly and honestly and 
sincerely praying to find God, and wanting Him with all 
of our heart, or with our whole heart, THAT is when 
God DOES respond. 

What should people do if they cannot make this 
commitment to God, or if they are afraid to do this ? 
Pray : Lord God, I do not know you well enough, please help 
me to know you better, and please help me to 
understand you. Change my desire to serve you and 
help me to want to be committed to you with my whole 
heart. I pray that you would send into my life those 
who can help me, or places where I can find accurate 
information about You. Please preserve me and help 
me grow so that I can be entirely committed to you. In 
the name of Jesus, Amen. Here are some verses in the Bible tiiat demonstrate 
tiiat God responds to those who are committed with 
their whole heart. (Psa 9:1 KJV) To the chief Musician upon Muthlabben, 
A Psalm of David. I will praise thee, O LORD with my 
whole heart; I will show forth all thy marvellous works. 

(Psa 111:1 KJV) Praise ye the LORD. I will praise the 
LORD with my whole heart, in the assembly of the 
upright, and in the congregation. 
(Psa 1 19:2 KJV) Blessed are they that keep his 
testimonies, and that seek him with my whole heart. 

(Psa 1 19:10 KJV) With my whole heart have I sought 
thee: O let me not wander from thy commandments. 

(Psa 1 19:34 KJV) Give me understanding, and I shall 
keep thy law; yea, I shall observe with my whole heart. 

(Psa 1 19:58 KJV) I entreated thy favour with my whole 
heart: be merciful unto me according to thy word. (Psa 1 19:69 KJV) The proud have forged a lie against 
me: but I will keep thy precepts with my whole heart. 

(Psa 119:145 KJV) KOPH. I cried with my whole heart; 
hear me, O LORD: I will keep thy statutes. 

(Psa 138:1 KJV) A Psalm of David. I will praise thee 
with my whole heart: before the gods will I sing praise 
unto thee. 

(Isa 1 :5 KJV) Why should ye be stricken any more? ye 
will revolt more and more: the whole head is sick, and 
the whole heart faint. 

(Jer 3:10 KJV) And yet for all this her treacherous 
sister Judah hath not turned unto me with her whole 
heart, but feignedly, saith the LORD. 

(Jer 24:7 KJV) And I will give them an heart to know 
me, that I am the LORD: and they shall be my people, 
and I will be their God: for they shall return unto me 
with their whole heart. 

(Jer 32:41 KJV) Yea, I will rejoice over them to do 
them good, and I will plant them in this land assuredly 
with my whole heart and with my whole soul. I Peter 3:15 But sanctify the Lord God in your hearts: 
and be ready always to give an answer to every man 
that asketh you a reason of the hope that is in you with 
meekness and fear: II Timothy 2: 15 Study to show thyself approved unto 
God, a workman that needeth not to be ashamed, 
rightly dividing the word of truth. Christian Conversions - According to tlie Bible - 
Can NEVER be forced. 

Any Conversion to Cliristianity wliicli would be 
"Forced" would NOT be recognized by God. It is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone tell you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to worship and witness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief PROPHECY, THE END of DAYS, and the WORLD 
the Next Few Years. 

What you may need to know There is much talk these days in the Islamic world 
about the Time of Jacob, also known as the End 
Times or the End of Days'. 

The records of Christianity and the records of Islam 
both seem to speak about the End Times. But the 
records of the Old and New Testaments have a record 
in the area of prophecy of events that are predicted to 
occur hundreds of years before they happen, and that 
record is 100% accurate. 

According to Christianity, in order for a prophet or a 
writer or an author to truly be a prophet of God, that 
individual must be 1 00% correct 1 00% of the time. 

This standard is applied to the Old and New 
Testaments (the Bible), and the verdict is that the Bible 
is 1 00% accurate, 1 00% of the time. History and 
Archeology confirms this, for those with the patience 
And courage to seek truth and accuracy. 

What has been done sometimes in the name of 
Christianity, is not always good. But true Christians 
and Christian examples remain strong, solid and 
encouraging. True Christians have nothing to regret nor be ashamed of. Offereing help to others is not 
wrong. There are many perspectives on the return of Jesus 
Christ. The New Testaments seems to predict the 
return of Two IVIessiahs BOTH of whom both claim to 
be Jesus Christ. 

The first Messiah who returns to help those who 
believe in Him actually does not come to Earth. His 
feet do NOT touch Jerusalem at that point in time. 
That first Messiah calls his followers (Christ-followers) 
to Him, and they are caught up or meet Jesus Christ in 
the air, where their time with God starts at that 
moment. The second Messiah is the one who announces that 
"He" is the one who has returned to Earth to establish 
His Kingdom. He establishes a Temple in the location 
of the Dome of the Rock [Temple Mount] in Jerusalem, 
also re-institutes the Jewish sacrifices of the Old 
Testament, and proclaims that He is going to rule on 
Earth. Only this Messiah who will call himself "Christ" 
will be a false Messiah, in other words the False 
Christ, the Wrong Christ. During this time. Christians believe that they are to 
continue to be kind to their friends and neighbors, 
whether those neighbors and friends are Christians or 
Moslems or Hindus or anything else. This remains true 
in the End Times. In the End Times according to Clnristianity, Clnristians 
are mostly the observers of the greatness of God, 
explaining to those who want to know, what is taking 
place in the world and why these things are 
happening. 

In every generation of humans, there are many who 
claim that they WANT to live in a world without God. 
For that reason, God is going to give them what they 
want. Those people will have 1) a world without God, 
but where 2) a false Messiah arrives claiming to be 
Christ, and only an understanding of accurate 
Christianity will be able to help and show those people 
how to have Eternal Life. 

The false Messiah comes onto the world stage and 
exercises power and dominion [over the entire world], 
ruling from the geographic location of the Ancient 
Roman Empire. 

The false Messiah (obviously) denies that he is false, 
and institutes a system of global economic domination 
of a global economic system of money. 

That money is a "symbolic" currency. As Christians 
today understand this, the currency of the False 
messiah is not based on Gold or Silver. 

The currency that the False messiah establishes is 
"cashless". It does not require paper currency. In fact, 
the new currency will be global, and it is expected to 
be cashless, without actual currency. But it will be based on banking principles in the West, 
and this False Messiah will cause those who are 
Jewish to believe that their Messiah has returned. Like 
much of the rest of the world, many will be deceived by 
the False Messiah who will accomplish many miracles 
and will institute his system of global economic 
domination. 

The False Messiah will cause that the entire world and 
governmental structure will cause the implementation 
of his false economic system of currency. 

That economic system is a system of global 
dominance and global slavery. The global bankers will 
endorse this plan, believing that they will reap even 
greater profits than they currently do based on their 
system of unjust usury. 

This global currency will depend on computers to 
work, and computers will be used to keep records of 
all economic transactions all over the world. This will 
be a closed economic system, one that can only be 
used by those who have accepted the false currency 
of the False Messiah. 

The False Messiah will cause each person to be 
obligated to accept to use the new currency, and each 
individual will be required to give homage, or attention, 
or reverence or adoration or some kind of worship, or 
allegiance or loyalty to the false messiah, in order to 
be able to use the new cashless currency. 

The new cashless currency will have one feature that 
those "who have wisdom" will recognize: the new cashless system in order to be used will require each 
human to have a particular mark or "identifier" or 
system of individual identification for each and every 
single separate person on the planet. 

That may seem impossible. But even now, there are 
millions and billions of computer records that are kept 
on the populations of all nations that are already using 
modern banking. Therefore it is not difficult to 
understand that keeping track of 7 billion humans 
around the world is not anything that is difficult, even 
at this moment. 

This system may seem impossible to establish 
especially for those not familiar with the details of 
power inside the European Union or the West. But 
then if all of this is only fiction, then it should not harm 
anyone to read this, and then prove many years from 
now that all of these concerns were false. The new cashless system will incorporate a number 
within itself, as part of its numbering system. That 
number has been identified and predicted for two 
thousand years: it is the number "six hundred and sixty 
six" or 666. 

That may seem impossible, but actually this number is 
already used as a primary tracking number within the 
computer inventory systems of the world, long before 
you have read these few pages. 

The number is already incorporated in almost all 
goods and products that are sold around the world: the number is within something called the Bar Code that 
can be found on all products for sale around the world. 

Please remember that in order for all of this to be 
significant, it must be part of an economic system that 
requires each human to receive or accept their own 
numbering on their right hand or their forehead. The 
mark could be visible, but it is likely to be invisible to 
the eyes, but visible to machines, scanners and 
computers. 

This bar code has a formal name: it is called the UPC 
or Universal Product Code. 

An individual UPC number is assigned to each 
physical product that is sold on this planet. The UPC 
or Universal Product Code already does incorporate 
that number 666 in all products. 

The lines [vertical lines] and the spacing between 
them, and the lines themselves, their own symetry 
determine the numbers and how those lines [the UPC 
bar code] are read or scanned by the computers used 
today. 

The UPC has 666 built within it, and it is simply the two 
long lines on the left of the bar code, the two long lines 
on the right of the bar code, and the two long lines in 
the middle of the bar code. The two long lines on the 
left are read by computers and scanners as the 
number "six" [ 6 ], and so are the two long lines in the 
middle and the right side. Together, they form a part of 
the bar code that in fact is 6 - 6 - 6 or six hundred and 
sixty six. Well it will not take long for some to dispute this. Even 
some theologians have taken to dispute the disclosure 
of the number 666, suggesting instead that the correct 
number to watch for prophetically is not 666 but 61 6. 

That is simply foolishness and a distraction. When this 
economic system is implemented, one of the signs that 
will accompany this will be the leaders of all faiths and 
all religions who will falsely state that there is no 
problem and no risk in accepting the mark of the slave, 
the mark of those who accept to worship the False 
Messiah. 

These events were discussed a long time ago in the 
Old Testament book of Daniel, and in the Final and 
last book of the New Testament which is also called 
the Revelation of the Apostle Saint John, or simply 
"Revelation". 

The Apostle John was the last living apostle of Jesus 
Christ. He lived until around the year 95 A.D. and he is 
the one who taught the early church and the early 
Christians which books of the Bible were written by his 
fellow Apostles (and remember he wrote five books of 
the New Testament himself, the gospel of John, the 
small Epistles of 1 John, 2 John and 3 John, and the 
book of Revelation), and could be used and trusted. 

The early Christians knew which books were to be 
included in the Bible and which books were not. A modern book has explained much of this. It was 
simply called "Jesus is coming" and was written by 
W.E.B Blackstone. 

It is easy to dismiss Christians as Zionists. (Not all 
Christians are Zionists in anycase). [ and obviously, 
being pro-jewish is NOT the same thing as being in 
favor of the official government of Israel. And one can 
be a Christian and desire good for both Jews and 
Arabs]. But Christian Zionists are not perceived friends 
of the jews when they are warning the Jews, even 
about their Jewish state, that the Messiah who comes 
to tell them that he is their Messiah, will be the False 
Messiah. 

The Ancient Book of Daniel is in the Old Testament. It 
must be read alongside the New Testament book of 
Revelation, in order to give understanding to those 
who want to understand prophecy and the events 
predicted in the End Times or the End of this Age. 

Christians understand that God is the one who is God, 
and He brings about the End Times because the 
planet does not belong to itself. The planet does not 
belong to Humans, or to the false [demonic] beings 
who pretend to come from other planets. 

The planet belongs to God and He is the one who 
causes everyone rich and poor, to understand through 
the events in the End of Days, that God is serious 
about being God, and humans do not have much time 
to get their own life in order, and to give an account to 
God who is going to return and require that account of 
each Human, on a personal and individual basis. That task is so impossible to understand tlnat all that 
humans can do is understand and come to God, with 
the understanding that God may or may not require 
their sacrifice, but He does require those who seek 
Him to read and understand and follow the words and 
doctrines of Jesus Christ as explained in the New 
Testament. [The Gospel of John is a good place to 
start]. 

All those who have come before can do, is leave a few 
things around, for those who will be left to try to 
understand these events in a very short period of time. 

The literal understanding of the Times of the End is 
that they will last seven years, and that much of 
humanity will perish during that time through a variety 
of catastrophes and disasters, all of which God refuses 
to stop for a planet that has been saying that they do 
not need Him anymore. 

If they do not need Him, then they should not complain 
when these events occur. If they Do need God, then 
they should be honest enough to admit this, try to find 
God, pray to find God and that they will not be 
deceived and that God would help them to find Him. 

The economic system that requires a mark may have 
a different formulation for the number 666. It may stay 
the same as it is now, or it may change. But at this 
current time, no one is [yet] required to have this mark 
personally on their mark or forehead, though if the 
dollar dies or is replaced by a new currency, the new 
currency may be the one that is either an interim currency, or the new currency of the mark, to be used 
only by those who accepted to be marked 
[electronically branded], so they can then use their 
mark along with the mark of the new economic 
system. 

A "beast" is a monster, but one that at the same time is 

usually both 1 ) ferocious and \ 

2) evil in addition to being overpowering and strong. 

The new economic system will be ferocious and 
overpowering. It will be directed by the False Messiah 
and the Beast. (There are 3 Evil guys described in the 
book of Revelation). The economic system using the 
mark, becomes the "mark of the beast", because of 
two factors: 

1) the one who runs and directs the system is a beast 
who is ruled by Evil and by Satan 

2) the economic system of the mark of the beast takes 
on those characteristics of the beast also. 

[the system for those who refuse to go along will not 
be kind nor tolerant, but more likely a combination of 
the worst of the roman empire, the worst of Stalinist 
soviet communist USSR, and the worst of the the time 
under Hitler.] 

It will be impossible to buy anything without the mark 
of the beast. Most likely, it may start out as optional 
and quickly become mandatory. As soon as the 
economic mark will be made mandatory, it will become 
a crime of life or death to try to conduct economic 
transactions without the official government permission, from the millions and millions of people 
who have foolishly already decided to consent to 
accept the mark. It will also be a capital crime to help 
or assist anyone who would refuse to accept the mark. 
Therefore the system of the beast will prevent 
neutrality: it will prevent people from having the choice 
of being able to "not make a choice". For that reason, 
all humans will chose, and then God will classify each 
person according to the choice that they have made, 
that choice having Eternal consequences. 

You can be assured that there will be billion dollar 
contracts by public relations firms to convince you that 
accepting your individual mark on your right hand or 
forehead will help you, will save civilization, will help 
mother earth, will help us all work collectively, will 
allow to work, and oh yes, would allow you, 
incidentally to be able to buy food to eat. 

The book of Revelation says those who accept the 
mark undergo a "deception", the implication being that 
those who accept the mark are spiritually deceived into 
acceptance of the upside-down universe: where evil is 
viewed as good, and good is viewed as evil. 
At that point, the new Messiah would be perceived as 
real and genuine by those who have accepted the 
mark, until later on when they will realize that they 
have been deceived, but at that point it will be 
impossible for them to change their mind or their 
commitment to the false Messiah, and this would have 
Eternal Consequences for them. The time to decide 
therefore is before that time. Now would probably be a 
good time, in case these things matter to you, who are 
reading this. 
6 6 6 Would you Take the 

Mark in YOUR Right Hand 
or Forehead ? This is a Bar 

Code. It is 

officially called 

the UPC 

Universal 

Product 

Code. 

It has been 

supplemented 

by the use 

of RFID Tags The "6-6-6" are 
the two vertical 
lines on each side 
of the bar code , 
along with the middle 
two lines . They are 
used to tell the 
computers how to align 
the bar code for scanning. 

20356II36330I \ 6 () 6 IS the UPC 

UNIVERSAL 

PRODUCT 

CODE 

the Precursor 

System 

to .uman Branding Dont J ump to Conclusions -Read the Accompanying Text ' Did you just laugh ? 

Those sillly bar codes... 

That was pretty funny ... 

But seriously. ..Whal does your laughter tell you about yourself ? 

Does it tell you that the idea of tracking you is so strange, 
that you have really never thought about it before ? 

Do you think that other people may have thought about it, 
even though you might not ? 

England has more than 2 Million cameras right now. 

Do they track everything because all things are a strong danger ? 

Or. . .do the cameras track people. . .just in case ? 

So what do you think would happen if someone 

could track you 1) 100% of the time 2) with 100% certainty 

3) with 100% accuracy 4 ) with 100% of all that you do ? 

If Tracking with a mark on your right-hand or forehead 
becomes mandatory by law, and it will be a crime to not 
have that mark, and it will also be impossible to buy or 
sell without it, do you know how you would respond ? 

What would you do if your eternal destiny largely depended 
on your answer to this question ? 

If you are still here when these questions are valid, you 
should know your eternal destiny (after death. . .for eternity) 
does depend on your answer. Satan-worship on a Planetary Scale: When ? 
TfieCharacteristicsWilfM-First ueast 

How All humans will be the ones Deceived and 

actually ALL Humans [with one exception] Worship the Beast The Power of the BeasI comes from Satan Satan Revelation 13:1 
2 And the beast which I saw was like unto a leopard, 
and his feet were as the feet of a bear, 
L and his mouth as the mouth of a lion: and the dragon gave him 
his power, and his seat, and great authority. Oops: Satan-worship is not a good idea Revelation 13: 

4 And they worshipped the dragon which gave power 
unto the beast: and they worshipped the beast, 

saying. Who is like unto the beast? who is able to make war with him? Revelation 13: The Beast 

6 And he opened his mouth in blasphemy against God^ blaspheme 
his name, and his tabernacle, and them that dwell iri^aven. 

7 And it was given unto him to make war with the^ints, and 
to overcome them: and power was given him ^ 

over all kindreds, and tongues, and nations. 5 minutes of information to change 
vourEtemal destination? Revelation 13: The Beast 8 And all that dwell upon the earth shall worship hinlT^^ 

whos^iames are not written 

in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Evefy single human worships the beast, infess their individual name is written in God's book of life Revelation 13: 

9 If any man have an ear, let him hear. lttatesaspedalLrckrslardrglDLrcfeistardv\^liBtisbeirgsaid. Note: The First Beast is the Anti-C hrist 666 and YOUR taking the Mark k of Rev The C haracteristics of the Sooanc/Beast and 666 The False Prophet Revelation 13: ▼ 

13:11 And I beheld another beast coming up out of the earth 

and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. Revelation 13i T'alse Pf bpHef The Antichrist 1 2 And he exerciseth all the power of the first beast before him, 
and causeth the earth and them which dwell therein to worship 
the first beast, whose deadly wound was healed. 
Revelation 13: 

13 And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down 

from hea'^rv.qn the earth in the sight of men. :^: Revelation 13:14 And dfee^veth them that dwell on the earth by 
the means of those miracle§>«hich heJjad power to do in the sight 
of the beast; saying to them th^t^c^el^m the earth, that they should 
make an image to the beast, which rradtne wound by a sword, 
and did live. - ^^-:>- 
Revelation 13:15 And he had power ttJ give life unto the image 
of the beast, that the image of the beast should both speak, 
and cause that as many as would/iot worship the image of the beast 
should be killed. Image of the beast may be a Robot or computer image,or a hologram. But it 
is an entity through which the Beast [Anti-Christ] extends power over mankind Revelation 13:16 And he causeth all, both small and great, 
rich and poor, free and bond, to receive a mark 
in their right hand , or in their foreheads : 

1 7 And that no man might buy or sell, save [except] he that had the mark, 
or the name of the beast, or the number of his name. "Man" = Man^nd, menAND women Revelation 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding 
count the number of the beast: for it is the number of a man; 

and hi s number is Six hundred threescore and six. [OOQ 

TheBookofReuelationneedstoberefldfliong with the O.T. Book of Daniri in MTler to make sense For more ^^^^^^ 

underelandingonBabylonJnRevelslion, see the book The TwoBabylonsbyHlslop I What is the "Book of Life" ? Is VOJRname in it ? (Phil 4:3 KJV) [SaintPaulKnewoftheBookofLife;] And lentreat [ask] thee also, 
true yokefellow, [fellow-worker] help those women which laboured 
with me in the gospel, with Clement also, and with other my 
^MloW l ahaiUBrs, w ho^e n ames areJii-ttie book of lif e . : (Rev 3:5 KJV) He that overcometh, the same shall be clothed in z 
white raiment; and I will not blot out his name out of the book dfTTfeT 
huCtwill confess his name before my Father, and before his angels. 

(Rev 13:8 KJV) And all that dwell upon the earth shall worship him,* 
whose names are not written in the book of I ife of the Lamb slain 
from the foundation of the world. 

(Rev 17:8 KJV) The beast that thou sawest was, and is not; 
and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition: 
land they that dwell on the earth shall wonder p -wliose names were not written in the book oH4te 

^of the world, when they behold the beast that was, andj — and the books were opened: and another book was opened, 
which is the book of I ife: and the dead were judged out of thoise things 
which were written in the books, according to their works. (Rev 20: 15 KJV) And whosoever was not found written in the 
book of life was cast into the lake of fire. 4lRev 21:27 KJV)_ And thereshall in no wise enter intoitanyJlung defileth, neither whatsoever worketh abomination, or makettriier^ 
^b-Utthey_whichareJwxitterLin-the- Lamb's bookjofJife ^^^^ (Rev 22:19 KJV) And if any man sliall talse away from thejEards 

of the book of this prophecy, God shall take away his part 
out of the book of I ife, and out of the holy city, and from the things 
which are written in this book, t e is 

NoteiThe Lambslainfrom diefoundationof the world is Jcsu= h =tj-=j= I =t tl - ch - -d tl- - ^h I 1 God claims that He knows each of our hearts. God 
also claims to know everything about us, all of our 
accomplishments and all of our sins also. But God 
sends Jesus Christ to save us through His words in 
the New Testament. Those who ignore them take a 
heavy risk to themselves, especially where this risk is 
one of Eternity. 

As the saying goes. Eternity is a long time to be 
wrong. For that reason, it is important to understand 
who Jesus Christ truly is and who He actually claimed 
to be. 

Here is where all of this connects back to the End of 
Days: Those who accept to take and participate in the 
economic system that incorporates the use of the 
number "six hundred and sixty six" on their right-hand 
or their forehead forfeit [give up] their opportunity for 
Eternal Life and Heaven, and Eternity with God. 

According to the Bible, Satan is not some clever guy 
meant to give people just " a little bit of harmless fun". 
Satan is not your budy. Satan is not your friend, simply 
out to help you have a "good time". 

Satan is a real being, who is one of the most powerful 
and intelligent beings ever created. 

He used to be an Angel, but turned against God. 
Satan is the one who will be in charge of the planet 
during the time of the false Messiah. This is standard Inistoric Clnristian doctrine, and tlnis is 
the doctrines that have been proclaimed since the 
Early Christians. These are NOT innovations, these 
are not anything new. [sources - Free - provided at the 
of this for those who want to know more in PDF 
Download] 

You may ask: Well, what does this have to do with the 
End of Days and the Economic System ? 

God wants people to worship him Freely, but if they 
want to oppose God, God will allow them to make that 
choice. But making a choice, is not the same thing as 
being able to chose the consequences of that choice. 

There is no one in Christianity who will convince 
anyone against their Will to worship God. God tells 
each person they are responsible. From that point on, 
the burden is on them, they can respond to God or not, 
and their own response determines their own fate and 
consequences, especially for Eternity. 

The nature of a God is that He makes the rules and is 
not required to explain anything to anyone. However 
because God loves each person and wants them to 
chose Him (and not chose to follow Satan), God wrote 
roughly 1500 pages of material in the Old and New 
Testament (the Bible) to help people make their own 
choice. 

The specific characteristic of accepting to use the 
Economic [most likely cashless] system is that those 
humans who use it must agree to accept the False 
messiah as their own savior. The Bible refers to this as worship. Let us not loose 
track of definitions: It does not matter whether the 
person will admit this or not. Worship consists of doing 
the actions that a deity, such as God, would 
understand worship to be. 

God says that those who accept to take the economic 
mark in their right-hand or their forehead will forfeit 
their Life with Him, and will never be able to be saved. 

From that point on, those who have accepted to use 
the economic system by the mark on their right hand 
or forehead have declared themselves - by their action 
- to be the enemy of God. 

But God is the one who deals with those who are His 
enemies. The presumption is also that those who have 
agreed to accept the new economic cashless system 
which uses the mark have undergone an internal 
change. By their action, they have agreed to be under 
the dominion of evil (just like those who accepted 
Sauron in the Lord of the Rings) and this new 
allegiance to the False Messiah, His economic system 
of the mark, and the acceptance of the ruler of the 
False Messiah who will accomplish many false 
miracles (through the power of the fallen angel Satan) 
has consequences: it will change the person who 
takes this mark, even while they will deny that inner 
transformation to the willing acceptance of evil has 
taken place. 

In anycase, it will not be enough to reject the Mark. 
People who decide to reject the mark, and there will be millions, are hardly okay or alright. They will have very 
little time to actually decide and accept to believe the 
words of Jesus Christ in the New Testament, if they 
can find New Testaments that are accurate. 

The New Testament that is accurate is that which has 
been used by the Historic Christian Church for 
thousands of years. If it was good enough for the 
Earlier Christians, it remains good enough today. 

This would be the New Testaments that are based on 
the received text of the Koine Greek New Testament. 
This would include the Scrivener Version of 1860 [FHA 
Scrivener] [do not use versions of his, published after 
his death], and the standard Koine Greek version of 
the New Testament published by Cura. P. Wilson, 
such as the version of 1833. 

These two Ancient Koine Greek Testaments are based 
on the {western calendar} 1 550-51 greek text of 
Robert Estienne, sometimes called Stephens or 
Stephanus. 

The False Messiah in the New Testament has another 
name. He is not the true Christ, therefore by falsely 
claiming to be the true one, he reveals himself to be 
the Antichrist. But remember at that point in time 
where He rules, he will not be officially claiming to be 
evil. On the contrary, he will claim to be the true 
Messiah of love, miracles and peace. 

These facts then are what missionaries may share. 
Missionaries do not work for any government of the 
West, as this is prohibited and illegal in the West. [Missionaries in Islam often ARE funded by their own 
islamic republic]. 

Christian Missionaries have only one goal which is to 
inform and acquaint you with facts that you may find 
interesting and that may save your Eternal life for you 
and your family. 

Listening to any missionary will not make you a 
Christian. Missionaries are ordinary people. They have 
decided that they will try to help others by presenting 
truth and kindness to others. Those who hear what 
they have to say are free to accept or reject what they 
say. That is all. 

Missionaries are usually very educated and devote 
much time (often many years) to learning about other 
people and about other cultures. They do not try to do 
this in order to gain their Eternal Life. By definition, 
Christians a/reac/y /7ave accepted and received 
Eternal Life. 

Christians do not need to worry about Salvation by 
doing good works. For the true Christian, there is no 
relationship between good works and obtaining 
salvation. Salvation for each individual on the planet is 
Free, Christians are those who have understood and 
accepted to believe this. They already possess this 
from the instant that they become Christians and 
accept the words of Jesus in the New Testament. 

Missionaries do NOT earn their way to heaven by 
saving or converting other people. Missionaries agree to slnare the good news of 
Clnristianity, because of the individual and personal 
good that this same message has accomplished for 
them, on the inside of who they are. Missionaries risk 
a lot to communicate the Love of God to others. Most 
people cannot even understand this. Many people 
today have lives that are without hope and without 
purpose. Millions are aimless and without goals on the 
larger scale. But Christians will risk much to share the 
gospel with others, because that is what God 
commands them to do and wants them to do. 

In England the challenge is not that people are 
ignorant of how to be saved and have Eternal life. 
Many are, but the challenge is for those who have 
already heard this to understand that this is really true, 
genuinely accurate. It is easy to hide doubts behind 
the walls of the propaganda that is falsely called 
"science" these days. 

People think they must not admit to being religious, 
since this might not be "sophisticated". But God is the 
most sophisticated one of all. As the saying goes: He 
is no fool to give up tliat wliicli cannot keep, in 
order to gain that whicli lie cannot loose" [referring 
to Eternal Life offered by God through Christ]. 

As they will admit. Missionaries are sinners also. If you 
do not believe this, ask them. Then ask them what 
they have done about their own sins, and listen to their 
answers. Missionaries do not claim to be better than 
others. They only claim that the mercy of God that has been given to them, can be given to everyone else 
also. 

Missionaries could be anywhere else in the world. 
They may not have to come to your area of the planet. 
But if God sends them there, maybe you should thank 
God that he cares enough to send those who risk 
hardship and difficulty for being brave enough to try to 
obey God and give you information that may save your 
Eternal life. 

Most missionaries have given up a life of comfort and 
riches that they could have had in their own nations. 
They have made this choice to try to show the love of 
God to others. This example is worthy of kindness and 
respect. 

Christians usually are there to help, or to establish 
schools or hospitals. Christians do not do these things 
in order to earn or merit their eternal life. They do 
these things as a result of being transformed and 
changed for the betterment [amelioration] of others, by 
God 

Christians are not a witness to themselves, but to the 
God that they serve. Those who worship a mean and 
cruel God will become mean and cruel. Those who 
worship a God of love and help and mercy and 
kindness will demonstrate love, help, mercy and 
kindness to others. People become like the God they 
serve. 

Some people say that if a person has harmed a 
Christian, that they cannot become a Christian. But that is NOT true. Saint Paul, even before he became a 
Christian persecuted Christians. Then God showed 
Him how Paul was acting against God. Paul became a 
Christian. 

Jesus Christ came to save everyone including 
murderers and prostitutes. No one is holy enough to 
be allowed into Heaven with any sins or imperfection 
in their life. God is too Holy to allow this. God can 
regenerate and change anyone if they are sincere 
when they repent, and if they are seeking God with all 
of their heart. Read it for yourself in the New 
Testament gospel of John. 

There is no need to be afraid, or to allow fear to be in 
control. Christianity teaches a life of inner peace, not 
a life ruled by fear. 

No one in true Christianity will ever convert you by 
force, since that would be disrespectful to God, and an 
infringement upon His dominion. There are many 
people in religions that are very rich because they try 
to censor and keep information from reaching those 
who would benefit most by it. 

Many of those same people are rich, and do not want 
their positions to be affected. They would rule by fear 
and the threat of force and violence. Humans who try 
these methods bring great curses upon themselves. 
Questions that have been raised legitimately require 
answers. The events which have been predicted will 
occur. They cannot be stopped by humans (though 
they may be delayed by prayer). There are some books listed along with this New 
Testament. We would urge you to consider them so 
that you may find the answers you are seeking: Historic l\/!ainstream Booits tliat may be of use: 

Jesus is Coming by W.E.B. Blackstone 

available online for Free [PDF] at www.archive.org 

How to study the Bible by R.A. Torrey 
available online for Free [PDF] 

The Canon of the Old and New Testaments by 
Archibald Alexander - available online for Free [PDF] 

Pilgrim's Progress - An explanation of the life as a 
Christian, in narrative. Very good, Other language 
versions are known to exist in French, German, Dutch, 
Arabic, and Chinese. Available online for Free Pdf and 
maybe from Google Books. 

an explanation of the number 666 = " Recapitulated 
apostasy the true rationale of the concealed" name of 
the Roman empire by George Stanley Faber - best for 
those Christians and/or for those who know English 

language well Available for Free online at Archive.org or with 
Google books 

Versions of the Bible that are sound and accurate 
include: 

Ethiopic New Testament - 1 857 

Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books Italian Diodati Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Spanish - 1 602 Reina Valera Edition - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books The Arabic Bible - 1869 Cornelius Van Dyke [We 
recommend the original editions of 1 867 and 1 869 
only] - Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

Sanskrit / Sanscrit Bible - Yes, Sanskrit is still used 
today in India. The Sanscrit edition that is accurate is 
the version by Wenger. AvailableforFreeonline [PDF] atArchive.org 
orwith Google books Tamil - (Tamou) 
Edition of 1859 (India) 

AvailableforFreeonline [PDF] atArchive.org orwitti Google books 

Karen - The Karen New Testament (Sgau Karen) 

AvailableforFreeonline [PDF] atArchive.org orwith Google books 

Burmese - Myanmar - Burma - New Testament 
available. Edition of 1850. 

AvailableforFreeonline [PDF] atArchive.org orwith Google books 

Hindi - The New Testament in Hindi, also called 
Hindustani. Editions preferable before 1881 . 

AvailableforFreeonline [PDF] atArchive.org orwith Google books 

Le Nouveau Testament - Ostervald - 1 868-72 
(be cautious as many Ostervald and David Martin 
versions in French have been altered). The trench version of Louis Segond is popular but is actually 
based on the text of Westcott and Hort. 

Accurate Osterval version available for Free online at Archive.org or 
with Google books 

Hungarian Bible - 1 692 - Original 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

The Persian New Testament - 1 837 version of Henry 
Martyn - Available for Free online [PDF] atArchive.org or with Google books 

All the Messianic Prophecies of the Bible by Lockyer. 

The Hidden Dangers of the Rainbow by C. Cumbey. 

The Case for Christ - Strobel Eines Christen reise nach der seligen ewigkeit : 
welche in unterschiedlichen artigen sinnbildern, den 
gantzen zustand einer bussfertigen und 
gottsuchenden seele vorstellet in englischer sprache 
beschrieben durch Johann Bunjan, lehrer in Betford, 
urn seiner furtrefflichkeitwillen in die hochteutsche 
sprache ubersetzt Le voyage du Chretien vers I'eternite bienheureuse : 
ou Ton volt representes, sous diverses images, les 
differents etats, les progres et I'heureuse fin d'une ame 
Chretienne qui cherche dieu en Jesus-Christ Auteur(s) : Bunyan, John (1 628-1 688). Auteur du 
texte 

Le pelerinage d'un nomme Chretien - ecrit sous 
I'allegorie d'un songe / [par John Bunyan] ; trad, de 
I'anglais avec une pref. [par Robert Estienne] 

Available for Free online at Archive.org or with Google books 

Baxter, Richard Title Die ewige Ruhe der Heiligen. 
Dargestellt von Richard Baxter. Pilgerreise zur seligen Ewigl^eit. Von Johann Bunyan. 
Aus dem Englischen neu ubersetzt Der himlische Wandersmann : oder Eine 
Beschreibung vom IVIenschen der in Himmel l^ommt: 
Sammt dem Wege darin er wandelt, den Zeichen und 
der Spure da er durchgehet, und einige Anweisungen 
wie man laufen soil das Kleinod zu ergreifen / 
Beschrieben in Englischer Sprache durch Johannes 
Bunyan. II pellegrinaggio del cristiano / tradotto dall' inglese di 
John Bunyan dal Stanislao Bianciardi 
Firenze : Tipografia e. Libr. Claudiana Author Bunyan, John, 1 628-1 688 

Title Tian lu 11 cheng 

[China] : Mel yi mei zong hui, 1857 El viador, bajo del simil de un sueno por Juan Bunyan "Everyone has the right to freedom of 

thought, conscience and religion; this right 

includes freedom to change his religion or 

belief, and freedom, either alone or in 

community with others and in public or 

private, to manifest his religion or belief in 

teaching, practice, worship and observance." 

- Article 18 of the U.N. Universal 
Declaration of Human Rights - Christian Conversions - According to the Bible ' 
Can NEVER be forced. Any Conversion to Christianity wliicli would be 
"Forced" would NOT be recognized by God. It is in 
His True and KIND nature, that those who come to 

Him and choose to believe in Him, must come to 
Him OF THEIR OWN FREE WILL. Don't Let anyone tell you that Christians support 
Forced Conversions. 

That is False. True Christianity is NEVER forced. Core Universal Rights 

The right to believe, to worship and witness 

The right to change one's belief or religion 

The right to join together and express one's 
belief The subject of the End Times in the west is called Biblical 
Prophecy. For more information on this topic, feel free to consult 
the standard books on this including: The Late Great Planet Earth 
(Lindsey), and the Charts of Clarence Larkin may give someone a 
quick overview. Things to come by Dwight Pentecost is interesting 
though technical. Hidden Dangers of the Rainbow by Cumbey will 
offer a quick read to those who are able to obtain a rare copy. The 
Christian in Complete Armor by Gurnall [Free Online] will offer a 
source of spiritual strength to those who have the courage and 
wisdom to read it. 

Some of Larkin's Material is available for Free online. Remedy and Help for Occult & Demonic Forces We include this short section for those who would like to 
take immediate action, in order to help their life or the life 
of someone that they care about. 

The following covers a topic called the topic of "disembodied 
spirits" or the topic of Spirits in the world around us. 

Christianity teaches that there are 1) spiritual forces that are 
created by Him, and that work with God, and 2) that there are 
spiritual forces that rebelled against God, and try to use their 
influence to harm the good that God accomplishes. 

Christianity does NOT recognize that there are neutral 
spiritual forces. Christianity does not recognize that there are 
spirits that roam the earth with no destination or purpose. 
Christianity teaches that spiritual forces may attempt to 
contact or respond those who seek them, and that those forces 
are evil and will do harm to humans. 

The reason is that Humans can be deceived by spiritual forces 
that would claim to be good, but are not. The Christian 
solution is to simply have nothing to do with forces that are 
not part of the Kingdom of God and of Jesus Christ. 

Those who disagree have the right to chose, but should not 
complain if they find out that the spiritual forces they contact 
truly are evil and deceive them. Most people do NOT find this 
out for many years, until their life is wasted and it is too late to 
do much for God. THAT is exactly the purpose of those 
forces, to cause humans to spend their life and their time 
chasing things which do not matter instead of investing in 
their own spiritual future, in the afterlife. Some people think that life is to be lived on Earth, while 
others understand that life here is simply a down-payment. 
Life here is simply time to prepare for the next thousands of 
years, with God and others who serve Him. 

Christianity does NOT recognize the category of spiritual 
entities (spirits) that are full of Mischief, or mischievous. 

Christianity would conclude that those spirits, where they 
actually exist, are causing mischief as a trick to prompt 
humans to become involved with them, in the same manner 
as a human will pull a piece of string in front of a CAT in 
order to watch the cat react. 

There are humans who have ALREADY found out that certain 
spiritual forces are Evil. These people have tried to get rid of 
them but do not know how. There is no solution that exists 
other than to genuinely become a Christian and then take the 
steps that the Bible instructs. 

Incantations and rituals do not "force" any spiritual entity to 
do anything. No ritual by a priest was ever effective 
BECAUSE it was a ritual, or because it contained certain 
words. However, spirits DO respond to those who are truly 
Chrsitians, and THEY can certainly tell those who are 
genuinely Christians (followers of the true Jesus Christ), and 
those who are faking this or are insincere. It is a BAD idea to 
attempt to fool or deceive a Demon. THAT does not work, 
AND humans who try this only end up with much 
ensnarement by those demonic forces. 

There are solutions to these dilemmas. None of them will 
work for those who are not saved or for those who are NOT 
Christian. Try it if you want, but be prepared for the 
consequences. Demonic Spirits play by the rules that GOD lays down and 
NOT by the rules that you may have been mis-led into 
believing by some slick occult publishing company. 

Witches have precious little power in fact, and the few that do 
are under such oppression and such personal bondage that they 
have no freedom, but they will not speak this truth to others. 

The price of their freedom (they have been told) is the 
ensnarement or seduction of others. The following prayers are 
provided in case they are of assistance. Those who use them 
must be true Christians, and recognized by God as such. 

Having said that, spiritual warfare and spiritual conflict (since 
this IS that area: the conflict in spiritual realms between 
spiritual forces) is very much like running or any other long 
distance task: it is long term preparation that makes the 
difference. 

A new Christian is NOT to be dealing with demonic forces, 
and would be well advised to seek advice from those who 
are serious, sober, and committed genuine Christians for many 
years, before dealing with these areas. Many books have been written on this topic. Many of them are 
written by those who are occultists who are possessed and 
seeking to mislead others. We will recommend OTHER 
Christian books at the end of this section for those who wish 
to pursue these matters with the seriousness they deserve. 
Most of the books available in these areas for Christians are 
written in English or German. 

Also, it may not be enough to pray these prayers once. It may 
take much time to have the impact desired. In order to have 
personal victory in these areas over demonic spirits: 

1) One must be a Genuine Christian 2) One must seek to actively follow God 

3) One must spend much TIME reading the Bible, and 

4) One must spend much TIME praying and learning HOW 
to pray to God in the name of Jesus Christ, in accordance 
(agreement) with the information and principles explained 
in the New Testament. prayer of renunciation of Demonic Forces 

Prayer to renounce witchcraft and/or any spiritual 
practice contrary to God and His given instructions {Whether you have decided to become a Christian 20 years 
ago or five minutes ago, you can still pray this prayer. If you 
are not a Christian believer, or if you are confused about what 
this means, no problem. Just go to the section on how to 
become a Christian, pray that prayer, and then come back and 
pray this one} 

Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should Lord, I find this prayer difficult and I pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and mean it. 

Lord, I come to you because I am a true Christian believer, I 

(vour name here) , being under the Blood of Jesus, 

claiming the Mind of Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby 
present my request to you boldly before your Throne of Grace 
(Ephesians 2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-1 1). I ask 
that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence from acting that might try to keep me from praying 
this prayer, in the name of Jesus and in the power of your 
blood. I pray that you would give me your spiritual strength 
and your spiritual protection. I thank you for what you did for 
me by dying on the cross for me. 

I come before you in prayer today In the name of Jesus Christ 
because I want to renounce any and all practices that are 
contrary to you or to your teachings. I come before you today 
in the name of Jesus Christ. 

I come before you today because I want to renounce any 
contact or seeking of any spirit or spiritual entity other than the Christian Triune God or the Son of God, Jesus Christ. I 
want to renounce any and all of my behaviors and practice of 
allowing myself to contact the spiritual world or pray to/ 
through spiritual entities or people, that are not Jesus Christ. 

I recognize that the Bible states that we can only come to God 
through Jesus Christ, and through no other persons or spirits. 

I come before you today because I want to renounce any and 
all of my spiritism, spirit-contact, witchcraft and occult 
practices, as well as any spiritual or other practice which is 
against you or contrary to you, and I ask for your favor and 
help to help me renounce these activities. 

At this moment, I choose by my own will to renounce and 
reprove all works of darkness in my life and the lives of the 
generations of those whom I have joined. I include blood 
relatives as well as adoptive relatives and any mates, or any 
others whom I have joined such as lovers, seducers whether 
these were my (whichever applies to you - if you are not 
sure. ..include them all) wife/wives, husband/husbands, and 
children/grand-children/great-grandchildren. In the name of 
Jesus Christ, I hereby renounce any and every oath, 
commitment, covenant, decision, curse, fetish, decision, 
intention, word or thought, or gesture, and I hereby renounce 
any and every fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bringing 
works of darkness to my own life. Lord God, in the name of Jesus Christ, I hereby choose to 
renounce all unfruitful works of darkness, and have no further 
fellowship with them from this time forth (Romans 13: 
12/Ephesians 5: 11) 

I do this through the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that was shed for me, 

through his precious Body given for me, 

through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer, 

I do this so that my whole being - body, mind, soul and spirit, 
may be completely set free from every sinful work of the past 
brought about by the sins of those before me. 

I do this so that no Luciferian, Satanic, Spiritually wrong 
promise, or evil covenant, curse, action, word, or deed or 
attitude - from my actions or my past be laid against my 
account - in heaven or in or on the earth. By this action today, 
I hereby serve notice that the handwriting of ordinances 
written against me and my generations are blotted out in my 
life - effective as far back as needs be to the very first though, 
word, deed or gesture. (Ephesians 2: 13-14). 

I do this so that from this day forward, I may go about serving 
You God, in reverence of You and seeking your counsel in 
everything I do. I submit my life unto You as a living sacrifice 
- holy and acceptable in Your sight, which is my reasonable 
service. (Romans 12:1) 

Dear Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present 
this petition before you today, I thank You that You have 
heard me this day, and granted my every expression in 
accordance with Your will. I know that You have done this 
solely because of what Your Son, the true and only Jesus 
Christ, accomplished for me, by dying and paying the price for 
my sins on the cross. 

Thank You from the depth of all of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. I pray 
that you would fill me with joy, comfort and hope and bring 
true Christian friends in my life who will strengthen my walk 
with You and encourage me to grow in the right spiritual path 
with you. You know Lord that I have asked all of these things 
in the name of Jesus, and I thank you that I am now free in 
deed, according to what you have shared with you in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). 

(Note: take time to look up these verses in the Bible which can 
be found in the Bible. You may want to write them down, and 
memorize them as well. It is good practice and will serve you 
well). 

I pray Lord that you would help me to remember that each 
time I am tempted, that I can come back and talk with you, 
and read the Bible for strength and encouragement. 

In the name of Jesus Christ I have asked all of these things, 
and I thank you for giving them to me. Amen. The Spiritual Problems caused by Spiritual Explorations 
of Witchcraft & Dark Spirituality - Hereditary Witchcraft There is such a thing as occult forces that try to force families 
to serve them, for many decades, and for many generations. 
Some families did not KNOW how to fight the demonic 
spirits. Therefore they gave in to them, and serve those forces, 
and try to force their other family members to do this. 

This needs to be resisted, but true freedom and true resistance 
can only be found in those who truly accept and believe the 
message of Jesus Christ as the New Testament confirms and 
explains. This is only ONE book of many portions of the New 
Testament. The New Testament is comprised of 27 books. Prayer to be forgiven for sins committed while exploring 
darkness and/or evil and prayers to be forgiven for sins 
committed in & during witchcraft Some people will wrongly tell you that this prayer cannot or 
will not have a good impact on your life. Whether they 
consciously know it or not, those who say that are people who 
are trying to trick you. But if this prayer would really have no 
effect on your life, then it certainly cannot hurt to pray it. Lord God, I do not come always to talk with you when I 
should. Lord, I find this prayer difficult and pray that you 
would give me the grace, strength and courage that I need to 
pray it and be totally sincere. Lord, I come to you because I 
am now a true Christian believer, and because L (vour name 
here) . being under the Blood of Jesus, claiming the Mind of 
Jesus, and the Spirit of Jesus, do hereby present my request to you boldly before your Throne of Grace (Ephesians 
2:3/Hebrews 4:14-16/Philippians 2: 1-11). 

I ask that you would neutralize and prevent any force or evil 
presence that might try to keep me from praying this prayer, in 
the name of Jesus and in the power of your blood. I pray that 
you would strengthen me as I pray this and that my mind 
would be clear, and that I would be able to concentrate on 
talking with you and on what I would like to pray. I thank you 
for coming to my help as you said you would in the Bible, and 
despite the tricks of any evil forces to convince me of the 
opposite. I thank you that you Love me Lord, even if I do not 
always feel as though you do because I am not perfect. 

I thank you for what you did for me by dying on the cross for 
me. I thank you Lord, because I know that you are more 
powerful than the forces which may have been controlling my 
life, and which were exercising influence in my life that I want 
to be sure is terminated and over. I come to you in prayer 
today Lord, because I want to be delivered from all 
consequences of hereditary involvement in the occult or any 
occult curses which have impacted my life and/or hereditary 
witchcraft and all of the sins and curses which have come 
from those activities. I choose by my own will and I do now 
renounce and reprove all works of darkness in my life and the 
lives of the generations of those past and present whom I have 
joined. 

Choosing by my own will Lord Jesus Christ, I renounce any 
and all curses or effects of my past actions, habits, thought 
processes and any other activity or intention contrary to your 
character and contrary to your word the Bible, any relatives of 
mine who have been in the occult which you know about 
Lord, and whereby I am or have been affected by any of their 
actions, thoughts, words or deeds. In your name and by my 
will with your help and depending upon you, I renounce all 
occult blessings, all occult heritage and all occult 
consequences, as well as any demonic spirits or inspiration. which have a basis for interference or influence in my life, 
either because of my own actions or because of the actions of 
any of my ancestors or relatives which has an effect on me- 
whatever evil effect that might be. 

In this renunciation Lord, I include blood and adoptive 
relatives and any mates, such as lovers, seducers and rapists 
wife/wives, husband/husbands, and children/grand- 
children/great-grandchildren. I hereby renounce any and every 
oath, commitment, covenant, decision, action, curse, fetish, 
gesture, and fleshly and immoral intimacies and unions that 
encouraged or brought about iniquity in my own life, or 
anyone meeting the above stated requirements for bring works 
of darkness to my own life. 

[ you should take time out at this point, recalling to your mind 
any known names or circumstances - especially if there have 
been rapes or seductions that you know about, from or towards 
you, or that you participated in or witnessed. Take each 
situation and person individually and ask the Lord to forgive 
you of your involvement and participation in each of these 
situations. Where the situation applies instead to others, ask 
that they would come to realize the wrongness of their action, 
and that they would be drawn to the Lord and that they would 
repent and be saved ] 

Lord, I hereby choose to renounce all unfruitful works of 
darkness, and have no further fellowship with them from this 
time forth (Romans 13: 12/Ephesians 5: 11) I do this through 
the Name of Jesus Christ, my Savior, through His Blood that 
was shed for me, through his precious Body given for me, 
through his Mind that suffered beyond anything I could ever 
suffer. I do this so that my whole being - body, mind, soul and 
spirit, may be completely set free from every sinful work of 
the past brought about by my sins or the sins of those before 
me. I do this so that no Luciferian, Satanic, or evil covenant, 
curse, or fetish from the past be laid against my account - in 
heaven or in or on the earth. By this action right now today, I hereby serve notice that the 
handwriting of ordinances written against me and my 
generations are blotted out - effective as far back as needs be 
to the very first though, word, deed or gesture. (Ephesians 2: 
13-14).I do this so that from this day forward, I may go about 
serving You, Father, in reverence of You and seeking your 
counsel in everything I do. I submit my life unto You here and 
now as a living sacrifice - holy and acceptable in Your sight, 
which is my reasonable service. (Romans 12:1) Dear 
Heavenly Father, and Judge of the Universe, as I present this 
petition before you today, I thank You that You have heard me 
today, and granted my every expression in accordance with 
Your will. 

I know that You have done this solely because of what Your 
Son, the true and only Jesus Christ, accomplished for me, by 
dying and paying the price for my redemption on the cross. 
Thank You from the depth of all of my being, for hearing my 
prayers and granting my petition. Please remind me of your 
grace and love on a daily basis. Please help me to seek to 
serve and follow you, and help me to continue to remember 
that you have forgiven me, and that I can take you at your 
word and trust what you have given to me in your Bible. I 
pray that you would help me to not do wrong, and to decide to 
do what is right, and to take active steps to follow you. 

I pray that you would fill me with joy, comfort and hope and 
bring friends in my life who will strengthen my walk with You 
and encourage me to grow in the right spiritual path with you. 
I ask Lord that you would give me spiritual discernment so 
that I would not be deceived by others, and so that I would 
follow you in the ways that you want me to. I pray that you 
would help me to understand you and know you better and 
that you would help me be an effective messenger of yours to 
communicate the truths of the Gospel and live and stand up for 
You. You know Lord that I have asked all of these things in 
the name of Jesus Christ, and I thank you that I am now free in deed, according to what you have shared with me in the Bible 
(Romans 6:22, Galatians 5:1, Romans 8:1, Romans 7:24, 8:1, 
John 8:36, 1 Corinthians 12:27). In the name of Jesus Christ, 
Amen. 

LIST OF ACCURATE BOOKS on the OCCULT / 
DEMONIC SPIRITS for those who are CHRISTIANS 
and who sincerely want to know more to help 
themselves, and their family members These books are available at a bookstore online at 
www.amazon.com . They MAY be available through 
other places onhne (on the internet). Demonology Past and Present by Kurt Koch- Available 
ALSO in German 

Occult ABC by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Other Books by Kurt Koch - Available ALSO in German 

Demons in the World Today: A Study of Occultism in the 
Light of God's Word by Merril Unger 

The Beautiful Side of Evil by J. Michaelsen 

Inside the New Age Nightmare: For the First Time Ever... a 
Former Top New Age Leader Takes You on a Dramatic 
Journey by Baer 

Hidden Dangers of the Rainbow by Constance Cumbey 

Die sanfte Verfiihrung (Cumbey Constance) 
Book Description: 1987. Die Autorin beschreibt in diesem 
Standardwerk Entstehung, Lehren, Ziele und okkulte Wurzeki 
der New-Age-Bewegung. Sie enthiillt beklemmende Parallelen zur ....biblischer Endzeitprophezeiungen. 
Hardcover, guter Zustand, Verlag Schulte & Gerth, 
Taschenbuch Neues Zeitalter (Geheimwissen), Religiose 
Zeitfragen S. 300, 

A Planned Deception: The Staging of a New Age Messiah 
(ISBN: 0935897003 / 0-935897-00-3) Cumbey, Constance 
Pointe Publishers 

The Adversary by Marc Bubeck 

Overcoming the Adversary by Marc Bubeck 

Destroying the Works of Witchcraft Through Fasting & 
Prayer by Ruth Brown Orthodoxy & Heresy: A Biblical Guide to Doctrinal 
Discernment by Robert Bowman 

Beyond Seduction: A Return to Biblical Christianity by D. 
Hunt 

Pilgrim's Progress by John Bunyan - The most widely 
translated Christian book after the Bible. (Yes, an edition in 
German, Dutch, French, Italian, Spanish, Portugues, and 
Arabic have all been made). Note: Pilgrim's Progress by John 
Bunyan is available for FREE online. The Christian in Complete Armour, or, A treatise of the 
Saints by Pastor (Rev.) William GURNALL - in One Volume 
or in Three Volumes - available for FREE online 
(the term "saints" used here simply means Christians). liiiiiHiiiiillHiliB rr .'•'-•'^or'Tj '<' ^^y;j s^^'-^f 

^' 


*=#*-* 
^:^-^ 


"csiSW^ 
^_© \ & e_e l^sUW?! iJcj Xj4-^ A^«S\ jli-\ »V-1 1 


a->V: ' 


TA • 


iW'^'i 


ci^J=^> 


i 


or->V:r' 


\T 
U-Vj:f^ 


? • 
rs. • 
^'^ J^\ 


1 


Oyi}^ 


n 
V-^:J^^ 


IV • 


C-yl^\ 


TA 
J-JM\--^ n • 
'^;j 


o 


u->; > 


11 
^^jf' 


r 


^>: r 


\T 
a-J^-jy^ 


o 


■^^. 1 


" 
i^-^ 


\ 


u_y. r 


•\ 
^->^ 


\ 


\^> r 


^ • 
^ 


\ 


• ' y^^- 


1 • 
^}S 


rr 


K-. '". jj $i-}\^^ 
'y 0}/-^; -^J"— ■ 4*5*^^ 


r 
S,}\^x 4_jl\ ^^_i l,j:.„ oi^ (iM ^^. Jcy wi-y_ J]j -■/"!:) n .^yi« ^\j ^,y.ch* ^3 

\^\ lS- J' Jjl^ O'^^'-^j^ i*.jl Jj'j til ff^.^O- J W'i''^ Jtvi- iv*g-M^j,' 
^W^c- »■«! >^ -^ ti^ JAl ts- o-°j ■ %-=rJ^ ^!j\ 
W?i O' Ji ^^^J i,_^Wi: i.'- ^^. ^:A<'ll . U$i ^^STj ^1 1^„, Si-Jj U\ u 
l^ij^ :,\j\ W_.j^; jl W , jl^ f).^ j'^il 1^43 ^__^^> .v*^Ai\^j^\\ ^ J,^ ^ j^^ 

J^ \_(j^»l ^j, r»* i:\^A j.i\, wjj\ il-^U -"^l '•^^^ fji\ Q. ^»_,. lii,I-\ ^ii rt 

tiV'.\\ j.WV\ ,^J o'^'^~ i/'^^ d^-^ >■' -^ 


, lArv L/"^ -/C" wt K.rU ijr. V 503 j^'-jJij..\Lj*jj (j~-|j.-', *JjJ (rfUjt 507 . 

516 . 

522 . 

526 . 

528 . 

552 . 

561 . • • • uiJ'*:^^ U^}i ''^^; 

• • • iJi;^ u^}i '^^; 

570 . ^_Sj]jo. (j-jlaJ |»JjJ (»lc ■''tlL; 

576 . (_Sj)_js- i_?^^^, Jjl (t^c 'lOL, 

585 . i,f;lj=>- LS^^ji. (_s^^ i*'-^ ^iXlUi 

586 . t^U=>- (_^iJ*-}J *:^-' |»Ls '^>-^j 

587 .. . ijf,i|;=^ ir?''^>V^. (•'^ ^"ll^) 
590 ..|_j^l i_s'^_^. t^UiK^ ujUi" 1 ^'^^'S^ 

83 lJ**V° iJ^' 

135 Isj! JjLsrl 

221 ll>.jj JjjS'') 

288 ... . j^V.;'^ JL«*' S-'^ 
371 . |.j^ JaU 1^1^ ^j^ji '^\^j 
405 . \jiiJjjiiyai[>^j]y».ijJi^'l£i\^j 

437 u~-^y 

469 . . jjUXlij i^'y=- (jJjJ '*1U; 

470 . j^U^^b irfj^i=' \J^}i '*''^/ 

J" 
489 . yjlOiAj ^y;'j^ l_Pji 'l^j 

" .*■ .. " ■« 

496 . ^^UaJoLJo ^j*i^ Jjl <Hll«y LE NOUVEAU TESTAMENT DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-GHRIST d'apbSs la version eevoe Par J. F. OSTERVAIiD 
PARIS 

SOCI6TE BIBLIQUE DE FRANCE 

41, RUE LA BRUYfiBE 
1872 
One of the Reliable copies of the French New Testament - Line Bible fidele. 
Available sometimes [and Free (gratis) ] atwww.archive.org TABLE DES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT Evangile selon saint Matthieu , 
:^vangile selon saint Marc . , . 
Kvangile selon saint Lue . . . • 
Bvaugile selon saint Jean . . . 

Les Acles des Apotres 

!]&pitre de saint Paul au£ Ho- 

mains 

I" l^pitre aux Corinthiens , . . 
11** Epitre aux Corinthicns . . . 

i^pltre aux Galates 

Epitre aux Ephesiens 

Epitre aux Phillppiens 

Epitre aux Colossiens 

l^t; epitre aux Thessalonicieus. ci.,. 


Page! 


28 


1 


16 


52 


24 


85 


21 


139 


23 


179 


16 


232 


16 


255 


13 


277 


6 


292 


6 


300 


4 


307 


1 


313 


5 


318 rr< Epitre aux Thessaloniciens. 

£'« Epitre a Timothee 

H'' Epitre k Timothee 

Epitre a Tite 

Epitre a Pliitemon 

Epitre aux Hebreux 

Epitre de saint Jacques 

V'^ Epitre de saint Pierre .... 
lie Epitre de saint Pierre .... 

I"^"^ Epitre de saint Jean 

li* ;^,pitre de saint Jean 

III^ Epitre de saint Jean 

Epitre de saint Jude 

Apoealypse de saint Jean . ... 22 Nombr! 

de« 

chap. 

3 


P.6e. 

323 


6 


326 


4 


332 


3 


336 


1 


339 


13 


340 


5 


357 


5 


362 


3 


3G9 


5 


ST'S 


1 


379 


1 


380 


1 


381 Le signe f indique la division du texte en paragraphes. 
La Bible la plus fidele = Texte Recu - Grec Koine - d'Estienne (1550-51) BOOKS Of THE l^EW TESTAIENT. 

Matthew 28 

Mark 16 

Luke 24 

Jolin 21 

The Acts 28 

Epistle to the Eomans ... 16 

I. Corinthians ... ... ... 16 

II. Corinthians... ... ... 13 

Galatians ... ... ... 6 

Ephesiana 6 

Philippians ... ... ... 4 

Colossians 4 

I.'Thessalonians ... ... 6 

II. Thessalonians ... ... 3 

I. Timothy ... 6 

II. Timothy 4 

Titus 3 

Philemon ... ... ... 1 

Hebrews ... 13 

Epistle of James ... ... 5 

I.Peter 5 

II. Peter 3 

I. John ... 5 

II. John 1 

HI. John 1 

Jude 1 

Revelation .. 22 '^mM^^ mA+ntt 
SA+nti- SHtt 
^5tt 
^— Ft" 


■m'smi$mi^ S!Lj^.^f. n >j mABMm 

mAjs^mnm 
mA^^mm 
mAit±Mm 
mAismwm 
i^AMJ^mm^m 
mAMEmimm »: 


Chinese Simplified - Request to God sgM±*, mm&mmAM.^T vmmim^'^w.^^^ ;lLiS o ^mm'^mmm&m^mmmm'^mm^s.mxy3A&,&. 
mm'&^my^mnmmntmmmm^^w.^xw: mm, m God ST, w^mBMmpM'^^mmMW^n'^Mmmi. 


Chinese Traditional - Talking to the Lord of Heaven 


mm, Mttxmmi ^KMMmMi msx{^& mm^w 
%o mm, Mtumm^^m^n.mn^Bmwmr^M'^ 

m§^^mm»m^&^^mmmo 


God mr, mmMmmMM0wmmm'^Mmi&^ 
^mmm-&^o mm, Mt^r^^mmmm^mmmm^ 
MMmmBmwm^m.o 

mm, Mtmimmmmofunmm «-§ Wi^Mm w±^ Chinese Traditional - Request to God m^^±^, mmm§immm^7i;immf^mm' 


»«ij] ASA wiitffim*«T# Ri^'jffl o mmmmmm ^o mm, Mtimm^i^mm^M^mmmmnm'^ 
i^mnmm^m^mmi\:mmmmmm^A& m^m, m 

God mr, mi]mMmmj§^^^mm^mm'^»m^&^ 


:A^, •f n% '■^mmmim 


Korean - Request to God 


, & 


5 


5 5 


5 


( 


) 


1 


.God 


5 


( 


) 
1 

5 


5 

,Amen 


5 Gebet zum Gott 

Lieber Gott, Danke, daB dieses Evangelium oder dieses neue Testament 
freigegeben worden ist, damit wir in der LageSIND, mehr iiber Sie zu erlernen. 
Helfen Sie bitte den Leuten, die fiir das Zur Verfiigung stellen dieses 
elektronischen Buches verantwortlich sind. Sie wissen, daB wem sie sind und 
SieSIND in der Lage, ihinen zu hielfen. 

Helfen Sie ihinen bitte, in der Lage zu SEIN, schinell zu arbeiten, und stellen Sie 
elektronischere Biicher zur Verfiigung Helfen Sie ihnen bitte, alle 
Betriebsmittel, das Geld, die Starke und die Zeit zu haben, die sie zwecks sein 
miissen fiir, Sie zu arbeiten zu halten. 

Helfen Sie bitte denen, die ein Teil der Mannschaft sind, das ihnen auf einer 
taglichen Grundlage helfen. Geben Sie ihnen die Starke bitte, urn jedem von 
ihnen das geistige Verstandnis fiir die Arbeit fortzusetzen und zu geben, daB 
Sie sie tun wiinschen. Helfen Sie bitte jedem von ihnen, Furcht nicht zu haben 
und daran zu erinnern, daB Sie der Gott sind, der Gebet beantwortet und der 
verantwortlich fiir alles ist. 

Ich bete, daB Sie sie anregen wiirden und daB Sie sie schiitzen und die Arbeit u. 
das Ministerium, daB sie innen engagiert werden. Ich bete, daB Sie sie vor den 
geistigen Kraften oder anderen Hindernissen schiitzen wiirden, die sie 
schadigen oder sie verlangsamen konnten. 

Helfen Sie mir bitte, wenn ich dieses neue Testament benutze, um an die Leute 
auch zu denken, die diese Ausgabe zur Verfiigung gestellt haben, damit ich fiir 
sie und also, sie beten kann kann fortfahren, mehr Leuten zu helfen. 

Ich bete, daB Sie mir eine Liebe Ihres heiligen Wortes (das neue Testament) 
geben wiirden und daB Sie mir geistige Klugheit und Einsicht, um Sie besser zu 
kennen geben wiirden und den Zeitabschnitt zu verstehen, dem wir in leben. 
Helfen Sie mir bitte, zu konnen die Schwierigkeiten beschaftigen, daB ich mit 
jeden Tag konfrontiert werde. 

Lord God, helfen mir Sie besser kennen und zu wiinschen anderen Christen in 
meinem Bereich und um die Welt helfen wiinschen. Ich bete, daB Sie die 
elektronische Buchmannschaft und -die geben wiirden, die ihnen Ihre Klugheit 
helfen. Ich bete, daB Sie den einzelnen Mitgliedern ihrer Familie (und meiner 
Familie) helfen wiirden nicht Angelegenheiten betrogen zu werden, aber, Sie 
zu verstehen und Sie in jeder Weise annehmen und folgen zu wiinschen. Geben 
Sie uns Komfort auch und Anleitung in diesen Zeiten und ich bitten Sie, diese 
Sachen im Namen Jesus zu tun, amen. Prayer to God 

Dear God, 

Thank you that this Gospel or this New Testament has been released 
so that we are able to learn more about you. 

Please help the people responsible for making this Electronic book 
available. You know who they are and you are able to help them. 

Please help them to be able to work fast, and make more Electronic 
books available 

Please help them to have all the resources, the money, the strength 
and the time that they need in order to be able to keep working 
for You. 

Please help those that are part of the team that help them on an 
everyday basis. Please give them the strength to continue and give 
each of them the spiritual understanding for the work that you want 
them to do. Please help each of them to not have fear and to remember 
that you are the God who answers prayer and who is in charge of 
everything. 

I pray that you would encourage them, and that you protect them, and 
the work & ministry that they are engaged in. 

I pray that you would protect them from the Spiritual Forces or other 
obstacles that could harm them or slow them down. 

Please help me when I use this New Testament to also think of the 
people who have made this edition available, so that I can pray for 
them and so they can continue to help more people. 

I pray that you would give me a love of your Holy Word (the New 
Testament), and that you would give me spiritual wisdom and 
discernment to know you better and to understand the period of time 
that we are hving in. Please help me to know how to deal with the difficulties that I am 
confronted with every day. Lord God, Help me to want to know you 
Better and to want to help other Christians in my area and around the 
world. 

I pray that you would give the Electronic book team and those who 
help them your wisdom. 

I pray that you would help the individual members of their family 
(and my family) to not be spiritually deceived, but to understand you 
and to want to accept and follow you in every way. 

Also give us comfort and guidance in these times and I ask you to do 
these things in the name of Jesus, Amen,