Skip to main content

Full text of "The Loom Of Language"

See other formats


550
	Ihe Lo^
	om oj La
	nguage
	

ENGLISH
	SWEDISH
	DANISH
	DUTCH
	GERMAN

hundred
	hundra
	hundrede
	honderd
	hundert

thousand
	tusen
	tusmde
	duizend
	tausend

million
	en million
	en million
	een millioen
	erne Million

first
	den forsta
	den forste
	de eerste
	der erste

second
	andra
	anden
	tweede
	zweite

third
	tredje
	tredje
	derde
	dritte

fourth
	fjSrde
	fjerde
	vierde
	vjerte

fifth
	femte
	femte
	vrjfde
	fiinfte

sixth
	sjatte
	sjette
	zesde
	sechste

seventh
	sjunde
	syvende
	zevende
	siebente

eighth
	dttonde
	ottende
	achtste
	achte

half
	en halv
	en halv
	een half
	em Halb

one-third
	en tredjedel
	en Tredjedel
	een derde
	em Drittel

one-fourth
	en fjardedel
	en Fjerdedel
	een vierde
	em Viertel

one-fifth
	en femtedel
	en Femtedel
	een vijfde
	em Funftel

once
	eng&ng
	een Gang
	eenmaal
	einmal

twice
	tv£ ginger
	to Gange
	tweernaal
	zweimal

three times
	tre ganger
	tie Gange
	driemaal
	dreimal


	4-
	ADJECTIVES
		
able (capable)
	dughg
	dygtig
	bekwaam
	fahig

absent
	fr&nvarande
	fravaerende
	afwezig
	abwesend

accidental
	tillfalhg
	tilfaeldig
	toevalhg
	zufallig

agreeable
	behaghg
	behagelig
	aangenaam
	ang^nehm

alive
	levande
	levende
	levend
	lebend

ambiguous
	tvetydig
	tvetydig
	dubbelzinnig
	doppelsinmg

amusing
	rohg
	morsom
	vermakehjk
	amusant


	
	
	
	unterhaltend

angry
	vred
	vred
	toornig
	bose


	
	
	boos
	aufgebracht

artificial
	konstlad
	kunstig
	kunstmatig
	klmstlich

attentive
	uppmarksam
	opmaerksom
	aandachtig
	anfrnerksam

avaricious
	gxrig
	gerrig
	gieng
	geizig

awake
	vaken
	vaagen
	wakker
	wach

bad
	dahg
	daarhg
	slecht
	schlecht

beautiful
	skon
	smuk
	moo 3
	schon

bent
	b5jd
	b0jet
	gebogen
	gebogen

bitter
	bitter
	bitter
	bitter
	bitter

black
	svart
	sort
	zwart
	schwarz

blind
	olind
	blind
	blind
	blind

blue
	bia
	blaa
	blauw
	blau

blunt (not sharp) slo
		S10V
	stomp
	stumpf

brave
	tapper
	tapper
	dapper
	tapfer

*
	modig
	modig
	moedig
	mutig

bright (full of
	ljus
	lys
	helder
	hell

light
	
	
	
	

broad (wide)
	bred
	bred
	breed
	breit

brown
	brun
	brun
	brum
	braun

careful (cautious) fbrsiktig
		forsigtig
	voorzichtig
	vorsichtig