Skip to main content

Full text of "The Perspective of Symbolic Interactionism"

See other formats
1 


"^ Repository ™^ iCAHOSiriMii irNiVFRsrrv z/ytfv v ?m~Siimmm& (2) f&3^ SM?ti5fctf)fcUT(?)tt- TZa 


■CJ4, tt^S^fi, r®jMJ i^fcftic 
IS* At: i I, g e«s:f^fflo#*U«|^S*Lfe 
£ft£&Ok|£;i£>ti&tt;!xfi*&£>&v>o ;r*i 

#, ■/ fl/ - V - CD v > ** 'J 7 * ffiSfFfflfra fc fc 

^-e^^^lc^ti^OJi, £<7>-?*><7)iiif#<7)|*j 

v'g 'f > h • 7?va >7& s 5fc*fJi!u£LTV>&v> 
ttffi* <b , A 4 ©tt&flWHEftffl ( = *> > ** 'J * HJ^^H^tiA'Oli, *±#OffM>#-XAk, 

mmit, # < <D^mfc<Dmmiz i> wjmitv* 

&i><Dt&z.htl%rttltf%h%:^} (Blumer, 
1966 = 1969a, p. 71 = 1991^, 92H) bfr, \^ 
**£tt**W&tt**8tt* V a 4 y \ • 7 ? v a 

^fc^daSfi^WftfcS&frJ (Blumer, 
1966 = 1969a, p.72 = 1991^, 92M) t*4i 

ya-f^h • 7 ? -> 3 >tf ? , mmitZ tOfeiL^ 

^{i, £<|R3§*>ftv>i£g£T-*£J (Blumer, 
1966 = 1969a, p.72 = 1991^, 93H) tlM« 

LT^Tv^£<^<ftJJ!if&cD-e&&o i^L 
fciWCUlto&^tf, MfiUCva^ > b • 7 
?v3>k«± rt>too5c£&;|Kib&*ibgiJ<7>^ 

t 48 x. ?> ii & tt ti tf ta £> & v> i t \z & h 

(Blumer, 1966 = 1969a, p.77 = 1991^, 99H)o — 103 — II ft * ft H 53 -§■ -f > h • 7 * v a > ) <h (±, |fei.T^#*lilt 
-r&fco, Itztf-oX, tzt^Wmit^ixtzVB 

4 y h • 7? ya^tioTt, {-ti(2#(w% 

b%\,\ b7)V-~?-\$ : %z_X^Z>c\t\ l ztj:Z> 
9 LfcH£ft$iifc '• a 4 > h • 7* v 3 >"C 
& i t £ (o $ •) , V a >f > h • 7 * v a ><D 

mMtmti^t^hx*~mm^±LLx^h 

Mm, ±EK fcfc^fc J: ? K, *7 LtzYPmt, V 


B-iy 


h 


• T y v a 


><75J&jl — 


*«0H 


sit-* 


— >■ 


z 


<t>^m 


( 


J5: v » L li*M*0— 4 fc S'J <T>tM 


wfffc 


4 


V 


Biy 


h 


■ 7 9 V 3 


>coj&:£" 

fifttuy 3 'f > h • 7? V 3 >^II)S(±, #■ 

^fi^T'JK-t!:^ W, ya^l- • 7 ? v 3 
iiMttbH^tofro z\nLtzz\t*&~eMS.\t h, t^7Z\t*WhMzt&z\t%MMtZ> 

ym-t&bhx, mm®. ■ £^tt • »j6tt**n 
'yytf^ibmwztix^&tmtinmte&w; 

MXh^tzfro %\,zWhMzLtzln\z, ^h 

ea*sif^fflojifi*a cr, iwj t*«c«:#i 

WffiSf^fflU#^Ltv»-5fl>»A5&«, ^^, 2 

i, r#*<7)#*j ^ict, ii^uffiit-c 

v » £ KSt Sr » L "C v»fc :U fctt» * Jt LT 

7^-v-(i, r**#^*J*M^LTv^A 

J: d »; i *W *« ») * £T v> 4 J tt»tf * 4 1 

!gI|LTv^(Blumer ) 1993, p.l79) i 7 I 
tztkmMn2ixmi2>tzibi l z&, tig *! 
^LTv^AKti, ^o#IS^ ? [p]ttf>nrv^ 

•9 SrM^LTv^AH^S^L^Ife^W**- - 104 ->>*•■; 7 ?mummm& (-) #&# i *-cw fe a»u 3 fifcftfifc i i xm 

£ raH^tI-|^J (world of reality) OfcjW:: 

•/ J (perspective) HLfcrt*o"Cfcljl (i"&fc> 

li-£©-S£o»#fc r**J 4r#4) Lfcfcw 
¥, -tOAffllZt^Xtn Fft&J (object) tC 

\mh^o AMizt-DX<n ntttisu (world) 

^^(7)t, :/;)/- ^ -ICM^T {±$6 x.<b>rvC^ 
fco ■*-&*>*>, ailoift|^tti-*t?li, -eti 
£#**+ £ A IB Cio T*H|c«:ft4SH WtJ 
t fdJQXSti* ( + fc*>tJPR • £83*1*) 

Il^mifiti, ^ LfcAWKJ:*#R ■ 5c* 
CWLT, l»0-c4 HfiOaKUl (talk back) 
t*i«ri6tt*l*o^#fti LT«x.f)itt^ 

fco ttzzoLtz [m*)&i] zmmttx, 

zzttzt), mtfnmi ■ £**££•*•* - 

fck4* ^^riiif, *•$ itzm*)ML& 

±cz> nmw^ o -H * * j&*& u , a w t n 

^<7)ii-#^c75|3^(i, 16 Or, mii&ztix® 
< BTIStt * Wi ifcU4*o+4*>*>, £> £ H# 

£lcjB^T, AFsWlf^W^ttLTiiffl L TJl^W-lft#i:(±, ftLT, *<£>&*) <7)Zt<D 
* 19 lilt* t>0b&x.bti%ifti\i %b%^c\ 

(c#v*Tli, **<iAUtoTOlifc#ti/»-5# 
o«fci;#fc-f *<>*>*: **. 6*vcv>;& AK l*: wtu ti, m± r^wM*j. r*i£ ^k Xn <D%fr<DZ>k^ rtt&W#$U ©IWt;4#i: 

tiam^tii^o t **>*>, AKti, HHco-B; 
SM:*W*LTV*wfcHi;j:3fc, l"fl&a (al- 
ters) £#LT ii>) Mlll#LTV^J (Blumer, 
1962 = 1969a, p.81 = 1991^, 105M) <VX$j& 
LtztfiX, ^-7-«-»**'J 7 7ffi2f^ 
fflHK*$v»Ttt, &Z,mk\zt^X<D\&kt^ 
9#ft & 2 tz, t'Ot- 4 -g-OfSAlC J; ^^-c^-fttL 

W&%'fc$%>z.b\ t zti;h, b&z.b*i%titil£ 
%h%^zbiz%& ifcRHJUi, -tdtfclS 

•?-<75liAhffi^hwM^{±, Ifei-f, S-IFM^ — 105- &x .;■* &• =£* fh Sr co <S- 
A-± in -?- Him Wi 3* Oo ^ -eftffit, *&1BAKtoT4#£v^:£l3E<>i 

AWOffAktt, *:iX$:%.2>miifrh%,X, * 
KWK r^iM^nrtl^^^J (unpredictable) 
(Meltzer et al., 1975, p.61) t U z. h tlb V 

A*, £v^ffi^qWTO£#£<h&oTv> 

ma, xf7->xf)i:tif)iiSo fo^co 

?L#J:%n^, AWli, LtfLtf, £ 

ifeHfifr^&v^ $ (without full surety of 
knowing one another's true identity) ff ^ L 
0>&J (Glaser and Strauss, 1965, p. 13 = 
1988^, 13M)o 

xoiz ^m^n z>z.ttfx~£z, t%t>t>, ? 

* i L k<nkhx^ <D %m *)-& £T v>4 flfe# t T^HI^rS C = v a >f > r- • 7 * v a > ] (7)jg 

fflJi, «!#£*>£ J: 4 (TO5W ££$£ 
(the defining acts) IC «t t) , li|E£ tiffed i 
tiaotW, H#^tl^J (Blumer, 1966 
= 1969a, pp.66 — 67 = 1991^, 85-86M) tJE 
^tv^^, ±fEO&S8r£Kf £*.<&&£>{£, ft 

»t*itf«:^4v> •?■&*>%, mh-hmmLx^ 

h\tk(T) r^nTtllJ teKii), %<r>tohim- 
%Z. t ttir&z.hti%rt1x\£%h%^ it: 

m%tz % timrtkvfemfemwr^mrt zzt 

tffcfb&^o £-<?&£>, -e-OliAtv^^ftfc 

raj &mitzmmzm%h%^frhx&2>o 

*timz, tt£ WffiZftffl Ui£S1-*1B4 AIJ, 
*v»*v\ &x.-f r#;ellj *, t^hh, BE 

^>c AKfffl<att&W*B£f1umc*5v>Tli, -^ 
x.T ffM • WM^Iiltt -6 fc t»d *i*-C rift 106- ->>*-■; ?* mjmt%im& (r) (recurrent affirmative definition) K£-oX , 

yimwLx^zmw, i&%frh<ofcm&%. 

•c, mscu -> > ^ •; ^ ^ ^tss-f^ffi^, ngi£ 
%fo#>xw&\zmtz-£z><ofr, -j)*mztiz>o 

W|f^^S7E*LTt^iti^H#^q^Et^o • 
ftffi£^j£M&t£te (formative character) 
fffcfcttft. fffc£» fffcfcHfc, Sffc* 

ffiltt^^^^m-ro-e^-g. J (Blumer, 
1966 = 1969a, p.67 = 1991^, 86H)o 

*n±/pprtiftcittffix.f>tL*tt^fi^4 
>*M*ift$*i<6 r*±#j tifc, ^l<, hf ^-v-«-» ** <J 7 * ffiSffcffl Sfeoo /< - % 
wtt^J i:v^tt#cSS(i, l*WW@Oyy 

If, «, 1976^; ffl *, 197l4p;tt#, 1974 

f^88roffl<AraiS*, &ttft&£3K*ft9& 
A,t?is<7)£&x.X&tZo -ft£t>%, \B*K& 
&t £ $£*<?) v>**'J y * • ^y^7?ya-X 

#: L, ><- v > xa^tcfcNft tra#^ 

s>Ix &*><?> J h#xT§£ (-Bf/ll, 1989^, 81 
H) «xtf, iriHUioT rc^Lf-C<7)±iS 
0#*{J «r»»-r&~Afc$*tTv^JIB» fix 

ti , w-»*''j7? i&xvmwmm\zts\i*x % 
\hm\ 4-, f@A^iipjit^> (t$^Tv^) 
rtntt^j c^jtt, ^l/c ra^j £si 

fc rAWJ ^l&if^a^ l"±ftiftAHJ t?*o 

r v > # ] ) v ? m&immtf, 4-b © r > u 

ikL, ifaa^k^Mifijii-iiifirL, A.mm mi 107- m w « m 53 mmmm, zixmx*?%-km, ttzxm 
fflon&bmftit i x § x v> & o ->>#•; y ? 

fit, £K£U JKUfcLTv** <> <£>-?£> £ -£L 

L, J&ftLfc*), &&v>f±&*iJ: J ?i:-$-<2>A* 
OtfU) SrffiM t "t h & <7> £ & o T v>& Mfflli 
%*, ftftfrlft, *»**#!#, • • • • W^Wtc 

L, $fefc-e-*li*ofc<£fc&C:i:$:?Tfc-?J 
AK i: tt^^Itt* £ o v > ** 'J 7 7 JBSft 

LW±&<7>&»3 /?£##><& «>?>£, -eott&SS 
Ui3V^T*ji1"*<)0*<)oTv^ • • • • 

x*(D%.fc®.zfflmt-rz>i><Dx~&z>} urn, 

1976^-, 19-20M)o 

(i, v>*K'j7?*BsfiuBs&£ rmt^ing 
t &a k a *> ^ *#j at osej£*±£ n ir * 

<D l»rt£j&*£# 9 i (7) fc & x. & EB * <D &M" 

(mm, 1982^, i50H) fcv^*i*-cw n±# tt*. tt££ r»J LJ:^ t1-*1@A<7) r± 
ax.^0 fcliv**., *%:X*WbfrKZtitz&%. 

O&A/fitt&^ORjfcJ (-gfjll, 1989^, 81 
H) £££<!:§, fr^li<75«0±7ffeff^ 

•> > jk «j 7 7 ffls^ffltfe^^ p> 1- « ^ & tf , ri± 

£J fcli, «*A**&fcfc<3;h.S^ifa)ffj£ 

&atir&£ ixmtixii hi><DtUlhh 

frCufcWCttfcvv, ^ 9 L/:l» li, xb 

7 ffi5Jffil(0/<-Z^^f -Y 7>^t£ & f) 

if, rtt^j (=ffl£fpffl) fctt, trL%, m* 
r- • • -«5f^fflttt, aur, Mtt&t 

<7) (static) T*i^lttL(f, ^.(-J^tl^^^ff 

(open ended) ^ <T> Xh h ■ ■ ■ • ^^fH 
IC^^tLTV^^^Tab ^ (tend to go some- — 108- -> > $ 'j 7 ? tizffiffli^i^ ( r ) where), Lri»<>, ffiSf^W^ «t "5 ££ft 

&&& < JEJI m * & fc> It T? (i 4 ^ J ( Glaser 
and Strauss, 1964, p.674) 

£{tffl(±, mt, §&su ikixm±imKt 

(T)XhZ> (Glaser and Strauss, 1965, p. 11 = 
1988^, HM)o b* mmw^mr- V>*'IJ7 mi — ■^.i 7 fflMffl It ^ £ v > -r , IS A t tt# t (7) M W 
b%, i) ->>#•; y^«s:f^ffl»«c*jv>r, 

1@A<7) ftt^lU (socialization) h ti , £PJpJ 
&£&<7),hfly§2tr<:t^<7^\ 2) y>#'j7 
7ffl2fFMH£^T Pf±#J (society) t\±, 

MM%&Ji7~£2*Zm£X, *<DffiA (10* 
A) izlty, 1&$LZKX®<k<Dt$8:z_htiX 

^h<Di>\ 3) i7t, ^ i Ltz}±£-hmmm 

M$L^tix$><i>(ntUz.htiX^Z><Dl)\ t 
Umx&otio Or, l) lcoi,»-cgf;L*fc<b 

if, 7>-V-HJo^T#IAWtt:£H[^(±, 10 *::-?•, 7>— r-u*}»t* rffftj (RIAM 
ffftJ) "C*ofc zoitzftW, aafctt 

tt&ftfflSftUB ti , T# -> > # •; 7 7 JBEflUB J 

%<n v > ** u 7 7 fcffiUftffl * 1 CTJFM $ *i 

*<W rtt£J iDJEHUI* rAM<a*fc£J 
Xh^tZo 2) i:o^rix.l^^lf, :/;!/- 
v-Ufcut TA^Ott^J fcJi, [yaO 

r • T7->3 >J (= rh7>7>7 7>-3 y\) 
W^i^ofc^dSi^tttv^^, -?-(75 
v a 4 > h • T 9 v 3 > t {±, -> > 5^ 'J 7 7 & 

y^V-V-HJo^Ttiig^ttTt^o fTt-e 

#l?ffM$ tt^> 4) <o fc&x. e>*iftltttlf & t) & 109- ii m ¥ % 53 % mmw $ tiM\i h a t> \z it , khhk &^ l 

#£, &i~kvkfix-z<hkMb%kxC*i 

imt Lxim '-kkl, fr^kh ihrnk '• 
khi^khi <hxk b «tt&»t*u*ft 4ftv> 

fflj#<p r^nrisj w-eftmt&ft^ft^o 

ja±, -- txt>Kt>m±, 7'^-7-«y 

* , S B«Sf^ffl - ffft ( « A ft tf ft ) - a 
#M5f£ffl ( Wv y ** 'J 7 7 JBSftffl , v > 
sK'J 7 7 ft+SSftffl) - v a 4 y b • 7 7 V 3 

y (=M?^^fcLtwti^) -*W&$L 

Ztlhi><DtLX<M±&, t^7imX~Wbfr 

KLX^tZo ffl* tf ? , y y # U 7 7 ffiSfPffl I™ 

*>»»rw«>«f**»lt®*5 rniAj *»& 

n±£J *RWLJ:-)i:-tS*«J (ffl+, 1971 
^, 328M) i>*z:z\\zffig\zU*>htLbo fr^ 
TSfflti, a&^S&tf>l*l3S£, rS1*AW<A 

rtT^j *«£©*&*: u -eti75 ? ii#^i6]tt 

&n**)b *)tf?f%t>tiz rffinffftj c=a 

£WfflMffl) rt*a#W±35ft*tfc t 4 * - 

&<7>t*l*{J, ffiSffft^**^** . . . • j 
(SB, 1981^, 71M) i: ML Art*, ^frl* 

tmAm^tLMfrh%%Uz i> <nx*hhh 
i>Wl% ft£, SEEHA :Uttt^>^r 

&os<9->i!)*mfcit2ti&ikuz<\,*] tm \zhh$><r>* t rwj fti/>u± rtt^fliatj 

i:P¥ATV>£ (gffl, 1981^, 33H) :U 
>^'J 7 ^fflUftfflHO^-^^r -f 7>e, 

3 ft fc If, r V > ** ] ) 7 7 ft ffiSftffl t I X <D 
a 3* J (society as symbolic interaction) tv^ 
■9 , 7* ^ - V - <£>& < ft! h K A ^k#> h i 5^ 
JJ:?i:, 7*— 7-Ufco-C Ptt&J fctt, 
ilWU, AWMwa&Mffillftffl (*«) 
^MMBtf b 7 y X 7 * v a > Xh *) V a -f 
> h • 7 7 v 3 > "C& o A ) ^if >9 Sft o A fc 
W^ LTi£x.^tL-Cv^Ao LA^oT, 7'>- 

h • 77v3>) 4-w^-rtLtf, rAK^a^j 

(human society) tv^^co^J^o, -?-^l# 
*<Al£Sta*IW&7WCft&o -^^. 7>-V- 
j& s , V > ^ 'J 7 7 fflUftffl Ira t V^ $MfrhtL 

xtz ra^j (c*ft*flaK"c*ofc„ 

xf77^M:J;tilf, ra^WfflUf^fflJ 
(social interaction) <h v^-) JI^^^PjBJUiSx. 

Ti^toTSHftligS-C**), M. ^x-^'-, 
W.I. h-vT., /N°-y>X, E. ^v^^' 
9 *«fc4tt^*#fc^O*S:*»f **-Ctft 

<, a^^og|SA*)»i, WiOMWiWO* 
AT* % tz t V> 7 (Glaser and Strauss, 1965, 
p.9 = 1988^, 9M)otebiz£tU£, Z\nUz 


110 — -> y *- >) y 9 murmmpfM ( - ) tfc^WffiUftffl £|& C & ±X*Wft fc «G9ft H-1 

ZiliZlX, *B#- fc Hi 5> S * «1J £ fflMffl 

IlCoJtT, ^KiStT, ^±^C#;e 
mtX^><<Di)\ t^^mm] (Glaser and 
Strauss, 1965, p.l6 = 1988^, 16R) "C&^fc 
f^xFy^x^fi ^ LATHES 

ittotcmm izmbitzjix*, ^mxmtz&& 
% &&? z>%h is, % n ir&<D 1 1 izffii? l % 

v> & fl* Atf ? , & * ?) g SffiSitffl <?>-« fc 

<ba?te^i#om*j ©r#*:«*>&7 (te 
*l£-5) ae-ca*. t&z.bfrh -t%t> 
h, -tzizte^x, fi*At±, r#fl^#rlj 

*:Ktt L oo , ffl W £o J: 7 ft || £ * Jf o fc 
#£•?**©* (r*B^*>«jSJ) , ifc«#* 
^ET, a^i#JiifOJ: ^ ftRj&fctfort:}? O-OO-f-ffi^lSxT fijg (IPf? • 7E«) L ^s tZhX, ^-7-(0vV*' 'J 7 7 #IK# 
1j&W&iZi3^X\± [m^m±} (sensitizing concept ) <D fall CA^^t^t), -f- tt j& , 

m*m®LLx® < -eo«mi: tx&mn ■ mn 
ti£*L&^#&«D-e{jft<, -tos^Sttfctt* 

4 -5 l fei@ * s'ij * hwipfe> ','m* ii * hi% gtt£3l § tBA t v^ ^X, ^SJifttttU* 
^f)^:V4«c*^ (Blumer, 1954 = 1969a, 
pp. 148-149 = 1991^, 192-194M)o 771/-V- «W ft&IEmHt ^ ti, -^Mi s^lM So 

ffi^IlCHfA-r* i t (i!t$ n#^^ (Blumer, 
1969b, p.49 = 1991^, 62M) 

rg^6*J^*J (naturalistic inquiry) ^IC 

-cii, g ^6<j^* t ti$PM ft s m%^^<n z\ t 

%=?<DW$si?r<o XH § fev^ 

(Blumer, 1969a) WH 1 * Tv^^V 7 7^@ 
HfPfflf^(7?^if^ft3il#;J (Blumer, 1969b) 

mm i, mz mmw \z & * t & ^fif^B^ * iia 

* 0/J y>l:L, ftf^ic v y # 'J 7 ? fflSfl^ffi^ 
oo^^^W ft liif * 9JH 5: + * i t x & h J 

(Blumer, 1969b, p.2 = 1991^, 2M)o 111- m m * m m $ 53 -t * #*f 1" * RHCffl v » * 5Mff#l&& , 4 v » L li v 

>**•; 7 7ffl£fi3ffl^<7) i>- h • -< ^ -v'j 

(root images) KM LT»Ifcj&*& $ JlTV^„ 
*Sfct& 1 ** 6 W 3 *TM*tt £ ftt § fc O l±, 
^CiWil'-h • 4 *-V<r>n%X*1hitz a 

m^x®2 u mmfw \z& it * #&»« « « 

IIJ Kfc^TIi, riSlt-#^J (empirical sci- 
ence) *3fc-J-#fc<b, SUbjFil^L&tfftlf* 

(naturalistic inquiry) vilio V>"Citll&^& $ 
V 3 >J ( V > sK U 7 7 ffillf^ffl f^<75 ^Jr£ fro W 

ft jZiir ) K & v * T li , fc Lffl^s W -> y # ] ) 7 
7ffiSfFfflf^^- r • 4 t-'JZfrffiW&fr 
1 1 Xtm L , ^«±tg ^#)*£# fcfB fc "t 

titf, *• oflFft#iiinfirfc &^si&w*s*ie 

j£o d £ ic ft h frmm £ h fix v>& 

T-Cli, JT, *2WOrt#fcov»-CflMftLT 

MUtfSU (empirical world) ?)J|#tt&»gLft 
Ittllift^ftV 5 (Blumer, 1969b, p. 60 = 1991 

%, 76M)o ii-c«ift»iftisittt. m^mn. 

OfcBJ&j&J (human group life), ftv^ Lli, 
<£-"? Lfc?r£#fc *>!::«!: *> rfc^WTSSbJ (col- lective activity) C0^h4-S;P^L (Blumer, 
1969b, p.35, pp.38-39 = 1991^, 45M, 49K), 

V-^ttzh (Blumer, 1969b, p. 23 = 1991^, 30 
M)o ^LTii't, «#li, :i LfcfltJ** 

kft& (Blumer, 1969b, p.36 = 199l£, 46M) 

WtPtidlcEtv^fcS^LTLf -9 J m 
|6]7i*ab*o -etL&l^^^li, |"£7 Lfc{ti[p] 
£&&# s ft<Tliftfbftv>L, B«bJ&*#oO- 

frft<-Cliftf>ftv\| t7^-7-|ii^TV> 
£ (Blumer, 1969b, p. 52 = 1991^-, 66H) * 

tibffn^&t IX, ■/;w--7-7j^^L-cw 
&W, gf£fi$f;£&iejt&ft£>ftv\, y>— 7- 

££Jltf, -lOf^/ifi, WS J (exploration) 
«h rfilftj (inspection) ^V^rocOXf 7 

i -f^S k li , if &## i *l * t?ll * * *> ft 

^o ^w^^moitu m * rts^rsiA < *p* j 

J:i:*5 (Blumer, 1969b, p.42 = 1991-^, 53 
M)o of ^^w^^kii, f-^JRH^)ff8 
£j£l*-f<& (Blumer, 1969b, p.46 = 1991^, 59 
H)o J/iCiwItpgfUii^T, v^^a r^J-- 
V> • K^j-^ y V \ (human document) ^ 
&mZtl2>Ztt%2> (Blumer, 1939 = 1969a, 
pp.118 — 119 = 1991^, 153-155H) "tft^. 112 — V>**'J 7 ^Sftfflf^fB (-) fHJ CttiEl*1--5 (Blumer, 1969b, p.43 = 
1991^, 55-56M)o tftfc>*>, i^SHffc j3 
v^T, 5ti:«*L/:f- * tf^Wft $ *l* to 
»fC*4 (Blumer, 1969b, p.46=1991^, 59 
H)„ ifcii-Cg»i-* r5fr*f©K*J (ana- 
lytical element) A*, rfS'S.'l/t^J (sensitizing 
concept) £ LT£>txt!l£*fc1-C:£i:&&o 

i-4t»*>, •€■«)##©»*«, Bf«#*« mm 

s int^^ii £«j£i- -s fc fo count zzmm 

Cfti^T-iJ (Blumer, 1954 = 1969a, 
p. 148=1991^, 192H)o Jf:ir-Cfl-tf©S 
fcfcli, *#ttKtt. tt^fe#*«fflv»Stt^6 

($£, 1997^, 69JC, «) (Mi± 5, )o ft£, 

lit:ov>tli, dtif-e, to4<Slc£v>Ttt, 

¥*Ktt***fcr. £ £-$:#> ft #|6j£^"t£ 
ttOtO-C**^, L^LM^ML, "hfrft (ft*, 19763s 71M) HS¥£tt, Htn 

if, !&£«& t ji, v > ** >j 7 ? WEflUBSH? 
wott &¥#a*ffl v > r v » ^ it m± fc ti, -e- o 

ftsfcOAft o fc, V > # 'J 7 7 fflllfFfflfiifO# 

#ft^\ 7*^--7-^-f-o#ij^ lt r^-fbj * 

1995-^-a, 45M) 1) o 

Si', rwft0>*8tt t ft *«tife fc gtitftM b (0 

MX-flUft i/^§Sf^fflJ (continuing interaction 
between guiding ideas and empirical observa- 
tion) t^Shf ^ (Blumer, 1977 = 1992, p. 
1 54 ) o tat & ft *> (£, g j& ftg$ fc J± , « 

^liE • 3feST Lt^<f*fl^Ltv^ 
(Blumer, 1969b, p.40 = 1991^, 50 - 51 H ; 
1980, p.410) o "Cf±, Sf^^JiJn^fULT-?-? 
Lfctfeffi*efeiT*?H i £/&*&*£, t ~f)\<~ 

BMW*® S ft & <D "C #> a ^S j&> £ fri & - 1 ^£B 

v-ji-eti*, w^m-e&s [mmmww] 

* rffif/tj (resist) ftv>Li± [mVML] 
(talk back) *#^>^ fc LX%Ztl%&, t 
LTt^ (Blumer, 1969b, pp.21 -23 = 1991^, 

27-30M)o 
m±, -^ Lft7°n-fex(-J;oT, fg^W — 113 — II ife ¥■ gnu ft % 53 (natural ongoing character) ^riSx. <£ ") b~t 

BLh**, i^fi<il*^«^-e*^o -cut, 
•y > - v (mi wwg) zftmm^t ix 

■ft&m&l ft £lf i:2o:ti:i^^ -e tt * 
KWLTv»-50**, mzU<T>n^Xhhi)\ * 
<n%iZU\z&^x, 7)v-^-tf%7fi-fzi[j% 

t5«, jgft|<7> rtf^#<7)|S*J (standpoint of 
the actor) HOT^n -f-tCf&.ft £> ftV> 
1-ftt>*>, :/>— v-UJJttf, ±IS^*lg|5 
k # 2 fifto£tt*lg$ A £ ft <b OT, Wf*#li, 

tCft&kv^ (Blumer, 1969b, pp.47 -60 = 
1991#, 60-77M)o 

ftit*u4ft£>ft^W zff) rff»#w«jSU 

^^TT'n-fciio -tftfc>*>, «t±, 

LX^^Z>iM* CDftfa^CD+LW; (position of the 
actor) ^MS/lftlttUfft ^ft^<h1-£7T/£ 

r#fc»ftv> u*»iaiw>«j&&»<b®$ ft w 

tf&^ftf^ti, ff1k%<DTLi§i (position of the 
actor) ^fffrftftlttttfft'bft^o ff & t ^tc-e<LT, -e<7)-gofr&£f^o*ttftitti 

t£ft£>ftv> Ri-SU, ^#{4, ff»#oa 

tflfcflmU -e<7)tT^#^SI^ (standpoint 
of the actor ) j&»fb , •£ (7) f T & # <T> 1i #£}£}! 
Lftlt:fU4ft<bftV>J (Blumer, 1966 = 1969a, 
pp.73-74 = 1991^, 95M)o 

w * #i iifto-rv^iii^ a^, 4 * to g sffi 
khmh-wMtixh \nimnk\ *wm 

Loo, ±vV; Tffl^oSMJ fc [|l#f)A- 

x^ 7 r ^ 7> 4 e/c i frkk<hmk] <hjkh 
im&h {&mihh) mmx&it^o, 

z <Dtt£mmimmm£mm^mt * z 

t%, fc>tifc>ti<D^%.<DUMt LX±M.izm^ 

tz±x, *<Dmmimz&^xwmtt£z>, z 

CD [ff&%<Dffi&] ^t?(7)7 7 n-iHcowT 
#*ft»»*fiSIL"C^§fcv» frtoxx*). 

mmoffiftiz&^xit, m& ■ %.n i^t 

LT, ^7 7°n-7(7)|S^(±^,Ulft$ftT 

£&ffcffiSo&fti::ov>Tl4*$H:ft3*i't£ 

ffi"* k v>^ z. t liimtezz. t £»t£ ^ 

U^lt^-kftk-iT^ftO^S^) , -<*>£ 
tCov^-Ci^v^ai^(4ft$>}iTift^o^«tO 

mzmni-z>z.t*&mizw^ti±x, &.r, — 114 — s >**u -y ?msAmmm& (-) is y # y 7 * ffinf^ffl^ws:*^ ^ t s * ^ 

&& Bffi2#ffl *m ex ft n mm ■ a^^So' 
^xftt>tix^h^<Dt^hiih Q ^tim~, 

wg&x°hotz -e-wdttcon-c, 7'^-v- 

ra#^#=fc^ L ABB£>*i:££flf!£ L «£ ^ t 
t-&#/5\ r£»f£ (acting unit) lCH<k£ 
#oRg »> , -> > ** 'J 7 ? ffiMfflli^fi^ <^> 
-e-<7)«f^#(cS*$tLSO(i, A* [fSi&^fi] 

g(=e sfflaif ffl ] £ feji-f & t v^ - 1 x 

• • • • ZoLtzm^^Um.LX^tzii^mz, 
R.E. /t-^W.I. f-YXfc^o/:?fi7) 

r&^wj (objective) mm%e>mmkitzm 

mx, mm&mzmmix') t-rz>z\ttt, m 

3f GOitlHili (the worst kind of subjectiv- 
ism) \ l Z.WkZ>f$k$:mirz\t\Z-b&\ (Blumer, 
1962 = 1969a, P .86 = 1991^, 112K)o 

tz\hx, -f)v-'?-<r>vv$ x )v>r%Wft ffl^^iSt^Tfi, z\(D RSMfiJ (acting 
unit) \Z\±, hmmkOjfrtzh-?, *ffl*>#£ 

tix^z, {&&, ffiMm'rti rmmm 

ttzfflmo&ffib^LX^Z (Sffl, 1981^, 

33M))o -eo^fctcov^r, *4yXh\±, ja 

#H «£ & ) &!*?>■? 9 t •? (transactions of 
meaning) £JMSLT> s &J& f , i&lt^lLtz*? 

(acting unit) t\t*7 RiW&ffl^X^tzZ t % 

mm Lx&<<mtf&&o-t%t)ib, it»# t 

{±t(c1iAt-^-i>t){t'eti^v^^tHi^^T t. 1i aiWIiH-A- iWjinJffiB t?t, x-X^-y^ • y/U— -^Ct, gR&W&# IW-f A'-^JlEttaM^ (interlocking 
directorates) TH, ^tl&W-VyMMO^&fa 
tt**)fl4. SfcKSxtf. AF^rSibti, 

£■), MMW&fflMfflTO (face-to-face en- 
counters) ^«bS^?pJif-e, 2h\zi±mm&i 
%:WjM&KZX&tfZ><nx&z> • • • -J 

(Maines and Morrione, 1990, xv = 1995^, 11- 

12H)o 

±M(DUyXhojmm±, UkTm-ffr--?- 
frb<n 1 3\miz±^xi>M![i>tbtiZ>o ?>-•?- 

rAK<ott^(±, ?f&£?ToTv>&A*^ib 115 m m ¥ % 53 % immtl. (acting unit) [^JJIti?lffl#] Kit, 

E^i-t^LTtf^ LTV^lait (organiza- 
tions acting on behalf of a constituency) & 
m^ti^o • • • • AB80*±£K£v>-C, 

mmK%m nm%mm, -t^x® h ^ofs 

l&i!M£^£i:£*>tf>-C&£o • • • • MMK 
#**, If ^ <7)f£fJjTO^ <b#|j£ £ *rcv»* fc v> 

9 « w &&» *iiL, ziitz mm k && 

t&i><DX%tftH£%b%^} (Blumer, 
1962 = 1969a, p.85 = 1991^, 110K)o 

7*)V- v- K X tH£, Z. (D-mm-\tLK^t H 
TV**©*, AH1HA-C*n*H"C*n, *? 

(Blumer, 1969b, p.l6 = 1991^, 20-2lH)o 

O v > ** U 7 * *B2ftffl3&£>±fc * #i£IIW * 
Xit, i>lz.<D rtS»*ffiJ KfcHI*<>£-J&a, #1" *<*>•?* *itf, rfSfi^-liJ fcAWIBAi 

lt, Zkmtmmtzm'&Kit, ^<D%m ; ±it 

^PI^IU#Tv>^^o *»or, J. *- 
i—lt, 7> -^-<7)zs>*:>)v7 m%.imw* 
tf r 5 7 a * ffiEftffl iifi £ ?#jnt- * # &£ $. 

^fflLTSfcJ (Turner, 1974 = 1992, p. 115) 

(i , V > # 'J 7 7 ffiS^ffl fit ic Mt * $ 7 D ± 
mtmti&l (Blumer, 1975 = 1992, pp.124 - 
125), ZilKMLXR^ZUfrtzzlttf $>%>&, 

7>--7-(±, ^-OESbO^^-C, y>**'J-; 

mxhhtLx, \km^xh%> [%mm&<n 

ttic^J (Blumer, 1947) *&MtZ X 1 7pm 
LTt^^ (Blumer, 1975 = 1992, p. 125), -£ 

r^«wi«»5*n*jv>Ttt, -kimxm& 

M^x$m^^^^nta£^h^\ t^o 
<wt, mmts:z.tx&z>tf, m%K*<ttzit> 

Mm(D±mtfcim%m$-K&bfz>im<7)iiM 
Ki±mmcz>i><Dtf&2>o &b<Dimak&K^ 

Z&±Klt, %<D&±(Dffit}tf¥il\l¥tetlX 

^^xoti), m%ikWxw& § t v » * © *» * 

<m h Z. t it Mi * fc V > tt&^#j&*. * -5, ISr-C — 116- >*'u y?mj'mmm& (-) &#<£*!] Bf 5&*#g i: $ ft S *>;?** J (Blu- 
mer, 1947, p.277) 
£tf>i&££i§LT, 7^-v-^ I9frtt5£ 

^(DPi/J ? , r#^41BAi:«Ai:<Dl»f&J <h 
IXXI&%<, itWU rfefcfcHtefcv* 

fcv^^lC^iftLftltftlf&fb&v^^^ 
it, 2)W*#Ji, *? Ltzimm<ntts.tt 

Hx.£{tft{£&<o&V\ «hv^ Z\t<D~&X-$> 

£ WfflUftffl £ </> 9 H.£ * 6 -e (i * < , -e fir 

■fi>z\t\ii\m^LX^tU\ t^o^tiz^ 

Vfrffi (v 7 n ftftffi) 1M&IMtC3bZ t im 

*<tv»4v» -?-&*>*>, rrSfiATOJ dtaaid 

±is^5 i $ * n, * Eg 19 , ^-^l tzi%M<n m.m* 9 - + - *flMfc£ L, ^> > *" >; 7 7 ffiSMSr 

(75 * at I* 4 < , n&Iffcft 4 tt&*K£W /< - * 
*<9 7-4 •f<D~^> t I T <7) v > ** 'J 7 7 fflUft 

ffit&J (Blumer, 1969b, p.21 = 1991^, 271') 
■C*o7t t&*>5, rAH5<7>lfeffl£?£i:A|ig 

£, ^t75@st)t-rs7 7 o n-^j tLx<D r-> 

>«K»; y^ffiSf^fflllJ Xh^tz (Blumer, 

1969b, p. 21 = 1991^, 27H) U:i s oTtfl 
Ei, &&-5e<7)31^lft^-X^?r -f 7fc-?-ft 

^ttic, rifisij ^^^^so-efetuf, -e 

n(f4^^v^ tii^x., ±|Eut^p?^4«J; 
5iF^#75 ? , v > $ 'J 7 7 ffl-5.ftmm<n/s- x^ 

^UtiAfi'liAo**^**, t-f&<ntf%M 117- II ft * SI * ff 53 ^ KBRLTIi, -^ P/£iA-¥-f£J fcv>3*fcS:Uli, 
AK1@AO^*^-**<>Oi:-t-5o %<T>±.X, 
flF?£#li, ^O ri&ftMJ (ISA) OfMRl* 
JRflLfc»t*itf&e>ftv>£fci:4S fcttv>x., 

it, -!,#Bv^*OJ:?(cSt>tL^*)-e*^ 

**, **>**>, l^fWMI^^iAW 
£«* (* »» t i \z) Wk-th z\t% if, "T 

tit- ?> ;ft£*n£ £ gti^^^lf, fU fctt 
&tt*B5:f1Uflfc*sv»T, -Al*#* msffls 

^^f^i^Sfc^SI'Wg^J <7)ȣ 

W^tWo -^ Lfctt&iftffl2ftfflfflJi 

fbli, 1964^<7)|«XJ3^T ) AKH^tt^W 
*B2ftffi£, -e^HJSV^Tli^A**, &*#!& 

(Dt^ r#*<7)#jij ^itnitc^t, 

S VMC l~ ffi # (7) T -i 7* y t <f f- -f J (the 
other's identity) t [~ffl#0 @ (;p^o fc &ft 
III J^T'l' x >f" -f T" -i J (one's own identity 
in the eyes of the other) <DWj*W. I)^oT 

(awareness context) <h v> ^ R^; & i> t \Z ft 
IfLTV^ (Glaser and Strauss, 1964 ) c £ £ 
x \am.-%U\ tit, TsYyryxhKXtl 
if, r**tt«fc*$v>T. #*0*|2M# (interactant) #*, Sv^C, ffi^OT-ft^f -f 
tM^\ fflf^(7)@HPilio^|ij^l= : l#(7)Ti'T> 

*^-*3-ti:J (Glaser and Strauss, 1964, p. 670) 

m ■ fern (r*p*#4j) ^tc^mt^-cv^ 

itt^i) (X h7^X(7)fflff-^BX.(f r*# 
It J (naming)), frl&W, ffl^ftHOW 

J;*?, m^<D%m.1CM*W*LX^Z> %-f% 

Ui*####S;lvtv&v>#J!l ititt, x 

h7^Xf,Wf^ r^il.^it^KJ (a closed 
awareness context) ^■^P^"f"^ "3"&fo*>, 
HAWAII (interactant) 5& ? tt£Wffi2ftffl 
*tToTt^^V^;KffiUJBV^T, r-^<7)ffi 

fWOMti^£v*Ui;R;fr££n£>&v\l tvM 
tt« * *!*■*- J"»*WU/: ft.f! ^ h MM 

\W&.%yk~$CM.\ (a suspicion awareness con- 
text) £«-f£ ■fttfch, l"-#<7)ffi2tt 

f-4 <DWtifr%^LitM1jiZ'0\,>xM&Z^ 

rv»&j fcv^TO^gi^no ^-lt res 

2] llll>^;ItiMJ (a pretense awareness 
context) tf±, 5R*<7)ffi2^ffl#7& ? , %^Z 
fffl^<D74r>7-4T<(] t r*#OBUI*o — 118 — >*'v v ?m'MjmmpFt& c ■ZLX&feK, I**- ■/>£!& £96 J (an open 
awareness context) <hli, H&^Offil^ffl^ 

W*»otv^J (fLT2v^:ttotv>|, 
&!$?'& (Glaser and Strauss, 1964, p.670) o 

■c ut , get tt# t mmrm % n o r v » 4 

&jS^9iiLft*t*ttf!S:^ftv»05j»o t><ho(c 
^tcLftttti{fftf>ftv\ tliv»x, VXTOTs 

%<D7'(7 f >-T<< -r-i ) fci/£fcIo"tv»4v\ 

«»*«* 1^,-5^, i <£>!§£•, «^ l± 
»&*SfcfcR**Jfc£ LTis i) , * i £fcv»T.ft 

frt>h1r, mW&ffl&itmiclBk1) t J&3.Lr^& L*ifcv\, ^LT& LEW** C*o*S*t L-C] 

*>#>< fc.LT], Ctt&^^fcHafcfcgttfc*? 
** £&^-f tc , jR#li J /iVH £ JES L T v > 
■e, tt&3fcf #* 4 1> fc o<7)M£Jt£*tjet 
M£giJ*(~ C»f|(29lffl&] fllB-t&di:** 
^^Ifa-tatT, & 4 Offi Jlffffi #^ £> , 

<D')-m\^^xr- 9 £#6 ztx&% -1j 
ztit, tit *.*-•? >amicmffj&AL l t v » 

$> & J (Glaser and Strauss, 1964, pp.670 — 
671) o 

i>mitz±X\ t^LtztiffklzB&^tiWMElj 
fe*ff:btf:lttil£%b%:^Zt\Z%2> t%t> 

t>, ^>4i@A«ortis (lit) a. &<£•?, -e 

wl@A^^>5I^ai$^4tttL(fftP>ftv^-c* 
Rf^^oilfiJ 75^<7)T7°n-^^Hfir-r4 119 — jjcx .;■* rSi- t&- 
fe 0=1 -f- am « m 53 7 4 - )V K £M£ fc A -& ffl&f k v^ #£ 4 i 
fc, -t<D7 4 -)V KK&lt&tBSftffif- (in- 

teractant) £>— AtCffe& f>iv»l:v^ Hj&T 
&£ (Denzin, 1970; 1989a) G •*-&£>*>, fflft 

HWlOjigJ mfc&fc'f (Denzin, 1989b), •?- 

ivrn^, m%^ («*#) £*t&# (»s*f* 
wfflsfpffl ^ is v > t , *>z>m a«#i- h m% 

% fc**HTfl6fc£ t tUz.hti%mu£%b%^ 

* 4 *?*>, was* a**M»+ * ff »#oa:ii, SI" 4 * ^ (if, «ff*%*«-f-*L* yjUjrh tcje 
g-f 4 i t 4 fc^TJTtfefc i fc -c* ») ) , * < J 

II * K M t & *J5e ( 4 v > L ISA? • £« ) ? L * 
**)#fcv>o -eo*i*-c, W^#n«t<5, Rt& 

««gi:»t4«f*fW fl¥ fl ii « J ( recon- 
struction of constructions) (HUH, 1999^-, 
15M) ■CL*»**Jftftv» Tii, -e-OflfTOg 
*)»* 4: L T , W*6#jm*#K# L T Iffl L 
fz%m ■ 3eaiO$-SttO*nflHi«HlifU LTIi^ 

IE (— 5|5e) i-iU££^<?>frtf, cWMWTli 

tzi'm^ffn^ULX, t>tit>titf%<r>M<o 

7ffiEftfflfraJ (Symbolic Interactionism) t 
V^ f^^-X^^ f- 4 7" (7) — oj (a perspec- 
tive) 12 ' & , 7> -•?-0)*/>tf*)y9 ffiSft 
ffitf***fUlfri:;fcfc©fc*llfr<bfcv\, 120- -> y # <) y t murm tm-wi ( ~ ) & #* 1) £E, 19894T-, 24H, #B? >0 CKDHOOffitLO 

r(ZO(0lil« 1 *0 — oli Herbert Blumer 
CMfS 1 ') Kft^$fll> Symbolic interaction- 
ism <D%LtlX~$>&o &ft<r>fflMl~$k&Z$%}LXiL 

Mead CO ft V- K M £ % L , Thomas, Park, 
Hughes Oi2*fcoTV»fc J (^H, 1989^, 24H) 

*>&#.(C, 7x7'J7(i, Z<Dfe%<D¥ifc* § 
LTrvft^MUHiftttJ fc«fA,-C*^£ (Faris, 
1967=1990^, 177H)o 

&£, *ft(i, mitA^S^filiy; (1*±) 

(*£, 2000^a) KJdUE • *§J£ £JS L fc *> <DT$> 

2 ) <h i> t co {> , -?)\,—?-<n v > ** 'J 7 7 #J3'.fp 
ffit&Ufc^-Oi, mtt^&tte, 7)V--?-tfft 

^ ^ f> -C * *) (Blumer, 1980, pp.415 - 416; 
Hammersley, 1989, p. 44, p. 46), Z<Dtztb, 7 

t %:Z>frhX°hZ> 

■A J (pragmatism) OlStS<WlLtV>i, 

m~<r> Ttvu&fcmx'tiiifi, us £ n, fc #> e 

&tf¥&S-C&*o -<7)l-^(il867^lc, C. >t- 
7 jj*tt W L fc \-y°y ?'-? f-i 7 7 & &m J (C ft * 

u mm£m^^Lt,mmi.mtmztiz> z t i> 

h&o **>) ^ ^m-V) pragma (%, 2 ixfzZt) fr J; o fct £*M#>m#<z>:£J§T-& a /<- 7 utfE 

£HJM^-f£7f/£kLT, dOlSoH tKMM 

i ti * nm<D®^ tixf®iri : §%.z-£t: zn 

t v>-5 m*nwt* Aw^austT^ w-a t £ & 

*񮜯R**fc (tWME-, 1993^-, 535JC) 

v > ** •; 7 ^ ®s.imm*. r * -tm ± n i> -/y 

y-?T-i X A co |J#T t: 7 / «; ^7 "CKft J 
(Martindale, 1960 = 1970^, 406H) Lfeifcti 
4-^IS^nW^t^*^^, U i t) , 7*JU-V- 
<D > > # 'J 7 7 fflSitffl ^ CO m £ fe fl ^ f li 4- 1 ' 
(l&if:, 19764f, 27H) ^v-X U <fH J; tttf , 
7°7 7vf 4 XA ©JSSl^iJ v»T !i , #^1#^ 
fc l± , A H «If« llff^ k l£ x h fi X ^ tz 
(Hammersley, 1989, p.46) fWItCov>T, 
^■v-Xu^fiJ-rFcOiT t^^Ti/^o 

W*^U*li, B #4f& K. H if h ttNil^ (b 

i*>an, ■e^F^ffl^fii^tcisitt'btt^o • • • ■ 

#<C07°9 7*Vf"-Y7 h7t*,{i, #^t, AfiCO 

aitT) 5 ^ o * * ** I «UK t ffix. T ^ i) , pq Bt JC , 
Affl<D®m*%mt2>i><?)t LT, -!-co|g*i L 

T, AKfsliWffiSii^^ J: c^ AHW««UW1- 
s Ji)S i MM® r-i&mt 2>i><ntlx, Kiti> 

tz] (Hammersley, 1989, p.46) 

/<- h • 7'^--7-c73^ft^a<)^ff£ft|l:ML-C, 
*4*Sft«»*-^x.fc^^.SS{±-X5 X-7T -r 
%j*x°h*>tzc ~ffr—?-*?Z<r>\,lfr(»*/lj , 3¥ 

m\ AWcoa^^rS^#ttCMt S S & coif 1 
f$-co # < ^ , |bJI$k, S'Sf^ 6<] 4Ii©^<o^ 
£3l£tBlfcco(±, Ui::©777?f'/ XA 
^Pj-CaSjo^J (Hammersley, 1989, p.44) 121 £ % ^ fit 4fe $ 53 ' mm<DWMmitm*?»Mt & * ttzn^m^m 

tit, H#«j#te**^#ft*v»Llift*H**fc 

-> > # 'J 7 * tl2fiFffli&K£5^T & , iUtf 

x^ii^fcio&^o Cl<7> J: o (- 7^ --?-(£$-< 
Tv*S (Blumer, 1980, p.415) SMI, 7';b- 

f^Wff^J (naturalistic investigation) jfc&i 
fc, H#W#y££-¥-^f5fcl*£ -£ A i><DtLX, 7* 
;l/--V-Hi5V>Tli|gx. hfcX^h (Blumer, 
1980, p.415) 

3 ) Blumer, 1977; 1980. If- I < li*tt# 1 *£ 4 

4 ) Blumer, 1931; Denzin, 1970, p. 454. ilUc 
diiJi. it-i:v>H^lf, fcfc*.**u»« rS-lfRJ 
fcv^W&ff&T-&oT&W1.-eii&v> (ftj§, 
1992^, 92-97H, #.10 

5) ^i&fflfti:^-? &<d£, g^OlSSH-SWA*: 
Bfl* • &nLtz±X<D§mMM®. £«*.. -?• o L 

t>&4>0£, SF1, 1989^*** So 

6) 0lx.tf, IS*, 1976 ; 1989^p ; It)!, 1990^, 
#bs fcliv>x., 7>-v- <£>>>** '9 y?*B2 

#-**«i»?i£:tf <btt-r^7t **»^<i rgej 

(self) fflS££><"£7'>--7-i: R. F. ^-9t/X 
tbfcOHf", -g-LT, ^ICSHH/:, 5- 
KOAHS, tt#R, /Vf£imi£i6C£7>- 
V- t ^f <j / -i ¥-<fct<Dm$-%t'tfZcDi.3.-otz 
i><D-e$>Z ff#OBSr#-Uov»TJi, H^, 1973 
£;ft#, 1974^, 53-54H*#B?,o $tz'&M<n 
&4Mrov»-CMt, 0W, 1998*pJ&*f¥Lv> fcfc, 
->>-*' 'J 7 ^fflS^ffiiri: >>* 3*^«tt#^ • 7° 

l?L<tti;&fc«>K, &B, 1995^b35**4o 
7 ) -etvftfet-, ■/Jl'-r-O'/ > ** '9 7 7 fflZftffi h flX § fco » L < tt, $H«£ 1 *« 2 lis * #H8 

8 ) *W5% 2 *»> 3 I'ff * #BB W » t . 

9) $Uffi (&R. 1997-^, 67H), #ffi. £A, do 
,£Uov>-a±, *»#3**>.#RgWCli: 

10) 7>— 7-«iM^o, :U/;IIIt* 
#iUc AftS PI 19 , 7>- "7 - <£> -> > # »J 7 ? ffi 
SlfFfflf^SrW?S1-^#tc(i, ^<7)#tcj;^, 7;t- 

f>w, ms (wts^) • m.% ■ imt\,^imv 
id -?-*>-?-*>, ®mz-?)i—?-it, &£#, -en 

lftj£i§&^ L liM'-X^? f -f 7 £ gg *)X$>ht 
l xnn l tz<r>fr z\ <d & £Zh \zKffi \z ii*t 

STttotUi, 7^--7-<7)->>#''9 7 7|g£^ffl 

^^4Sn7t±«-CabS7^( '9 *tti?i:7>--7- 

o*##a^- 1 nm&izM-rz mm±£¥mm 

tf&Wt%&tf (Km, 1989^, iii ; 1991^, 7- 
8M;TBB, 1987^, 349-350M), *»-Cli-€-*i 

12) **, cio LfcJUBli, 7*;i/--7-o8Sf#oiffi 
MzJLhfch (Blumer, 1969b, pp. 19 -20 =1991 
%, 24-25M ; 1966=1969a, pp. 74-76=1991^, 
95-99H ; 1962 = 1969a, pp.88-89=1991^. 114— 
115H)o 

13) zKD&iZi^Xli, IBB, 1988^, 351H ; WW, 
19874F , 69-74M£#Hs o *>**UJ|B^»±. BIT 

T • • • • &®.<Dh <01j*$.- Kli TSftJ (Me) 
t !i.m (I) t(7)ffiSftfflt LTi£x£ S« 
f±flfe#o«8^F«-?-oSS^tAn^ r^^J ^fl 

VXS-i^^-ttO-Ci-SJ (IS*, 1988^-, 351 — 122 — <s>$>) y ?ms.imw5frm c IT). 

14 ) $£# 1 #* 2 IU * #BS CO i t fg1 s 

i) 8mi-*4fctf. :£>S5fflEftfflfc^o«E& *#a L/ctt^ateii. t i±* > > # •; ? ? tss 

f^ffl»-Cli*^ (IB*, 1976^, 19-26 K, #.B8)o 
IB* 183 i o fc, v>*'J 7 f ffiSf^fflUlc J: 
4ABOJEA* (r±#WAMJ II) ti, ttfiUtt 
£*tt&^<*> ABBES ( ra^Ht JifiJ o A H II J ) 

ffl4AW#fRM#*'?*iJ, -S-ftfcSlx.**:*?) 

? ffiSfFffi Urt*. * 3 L tz A WfflS «■ «#K L T , 
g h CDt±£¥Wtm tLX<nW>T- h ^ £ ±Sft 
LTSfc. t«^TiJim-Cli^v> (IS)*, 1976 
*p, #M). 

tit, £4>it*i£ttflH- &<£>&£#£, w. ■?> 

K E.B. T4*^i—, W. vx-aX£>j4*v>& 
ff, SitfJ ft^36«^»ff>n, ^d L£I£S«£*& 

mm l i o t -t & *ftiw*» f> *t r v » « ( *i-# , 

198l£, 138H)o &£. :HtJffi»*iL, 

AHw^aaft*. ■€■« rr*i#j &^l r«j£j 

(functional psychology) ^ftfr^T, -^tlli, 

*t^of;fiJt*JbS (Blumer, 1931 = 1969a, 
pp. 155-156 = 1991^, 203H ; «#, 1989^, 92- 
94R, #BS)o 

1^»* I&3JEJ. =*£. 1985^, 4) Charon, 1989, pp. 39 -46, #ffi. «ltf, *- 
^X-ff-ttVM r«RJ ^i:$oUi9„ JSJ 

^T^ii^CtoTli, £&-? l"**J £3t£ 
iv^(T)tLt»:t^^tt:i"i.„ doff-?;)*, 

^^APBltctoT, tWMl JbhicOtLX, -ft*. 

t>*>, ra-tu tLxft&t&tzibizi*, z<Dm^ 

*>, Pflxtf, WWt^o&m^&^x, -5-^AIHJ 

a*, z<n^mi<zffimix\,>z>m%fz-ibfrh, fc-m 
mm (w-mmm) *%vz>zkx, ®*>x, %<» 

irt^'-ecoAF^ctoT r«p*j (anr) *i.^o 

t LT, tL%Wxx<hz.h\z-tii%<nx-h-h 

yyw^<r)jfcmzi>mbfrx$>h (*#, 1991^, 

6 ) Blumer, 1969b, p. 5, pp.20-21 = 1991^, 6 M, 
26-27H ; 1966=1969a, p. 84=1991^, 84H 

7) ^fc, tmiaZIz, ABtiSSBrt^^- 
^r-v3-> (rHEffllLfFfflJ) «■', ittW^U 

tziiCDtj&tLX^Z, (W& 1) ) 

-6 J (IS#, 1996^, 116M)o 

8) Alexander, 1987, pp.214- 227; Lewis, 1976; 
Warshay and Warshay, 1986; Zeitlin, 1973, p 
p. 217-218; Coser, 1976, p. 157; Stryker, 1980, 
p. 150; Smelser, 1988, p. 122. 

9) h%fr\z, ;i"f XKiaStflNi, frj&tsuiin — 123- H m ¥ fm * * 53 -t n±mm&mmi-t z>±.x-w.m $ ht^z *> 

<D-?b$>2> (&M, 199W, 48M, 50E;«/H, 1 
987^, 70-71Jf) o 

10) fcfc, (sJ»Oj§«(i, *>4*au&t>TfcTGB.i:: 
J;oT&$*iTV»4 (Tffl. 1987^, 64»") *fc 

(i, • • • • r@a?f-«w*ftj tLTwwt 
(«Mtt*&) wffr±*iiffi^L<fi»mL, M* 

±.«gjri^»)t^jtt^±?ltLT5|ix^o • • • • 

*t £<■>■*■£ fcUfciJ (tt#. 19743s 58M') 
fc**U, -IftWCIi, r±IS3?.*J (subjectiv- 
' ism) fctt, [&X\ztt-lri,AMtotoim (=**] 

li, A*tf>±*gW*&&*«» C=«fO £*-? 

JH^fcfitv** (iflH.|, 19823s 186M)o 

11) ££, Z.<n&tZl\,*XWl%:blf, titffcitit:, 

m$<7>nm *ff o t v>* us* k <t *i i* , 7" * - 

&t<r>frfrt> n *Mf L, tt#U «t SffM £ S5e 
Oflj®4-Hi:AfB9*PLTLf otv^ij tfo 

mm, 1976^, 4ijc)o 

12) Blumer, 1977; 1980. Z<D--ocDmiClt, f)V~ 

(Blumer, 1969a) Kfctt&T'/l'-v -<*>&$££ 

(Lewis, 1976) , -eftKttLT'/A'- v-5$*R|& 
(Blumer, 1977), $ £>(C7>-v-c7)±S : H£tt 
& i* t ;u -i 7 Kft-f & Rffe \z fc it * i* <0 2SUJ t (McPhail and Rexroat, 1979) (l*lgHov> 
■CltlfcS), *©&, A"fXfcfcO t fcv?*7 x ,f 
* fp O J5W (Cft L T , W& 7A> - -7 — 3&*e0fe*ffo 
TV->S (Blumer, 1980) o &£, £<£>ifc#-»i, fv 

& , 7>- v - i: tWJH- i: o M k 5c t> £ ti/c If fa 

Tli, «, 199B*jW& U\, 

13) 7>-7-CJ:7 s iU/-: HIlSJ O^lx^li, 
7° 7 t*v f < XJ*<D!§M, ftbtf^ZtiXt) dR4 

*•& (Blumer, 1931; Hammersley, 1989, p.44, 
p. 46; Morrione, 1988) 

14) -rn/—?-<r>*/>#i) -y^ffiSfPfflfm^JoV^T, 
AH UJJtf-t-OAHjWHfrA) £{±^£4 

<£ < #bs $ ft & til: , * ;w 7 t - <b offi ft 
(Meltzer etal., 1975) tf 5 '&&#, *;l/7 7-£> 

^^J;-9H#ltontTv^ -f **>*>, 7>--7- 

UtJi, ?cirZmm-tZ>\&%frh&X, **6<J(C 

(iT-fflil^^f^- 1 <?) t Jgx. f> tut i/>& *> t Hi If , 
Z o L ^ffll^^WMttlc J; o TTMi 4 < . rt W 

liJilit'fc^^ r«r»JJ (impulses) i:ioT4i: 

jJ^-C^S, t (Meltzer etal., 1975, p. 62) t 

>*'-J 7 yffllLf^Ife^fc^T, ANOfftbfcfc*. 
7;w-v-{i, j-fMJ;0<), AK^fflliwHB 

i*f:ioTi/>4 (Blumer, 1969b, p. 14 = 1991 — 124 — v>**'j v ? mummmti (-) ■ #, 17-18H)o v>sK»; 7^ffiEf^ffla&HJ3ViT, 

ft W • ft W fc $!lSc-e tt i #T Ji * v > (it ffl| , 1996 
*, 12M;»H, 1998^, MR), *fc, 7>— t- 
C&v*?li, -e^ Ltz$m&. -t<7>AM (<offS) 
KfcfLT. £*£><£ WftBt a rt 1 (U<liftffl 
L£^tH (i, -5-^AHOPIR • S* (= Wffi 

15) fcJiv>x.7>--?-j±, C<7? ryn-txj i:M 

-r^i^^^ff^-ffoTii^/fcv^ 5-kco ra 

ill*, 1996^£#B? >0 &£, 7> -•?-!*, *•<£> 

fcLT, rifMf&HJ (preparatory stage) ( = 
[HMtc&WMi (meaningless imitation) <D& 
If) £$|5FLTV>3 (Blumer, 1993, p.l87)o 

16) *ftO#flS - 5lfflXiKV x b lc««S*fC«*»&. 
te*W^*^4 ££ R •) , 7*>l/- v -«D d <Dfl± 

iHt^i^-Cli, vij^--^Wf^# (Morrione, 
1988) <r)h-Xhh 

17) Blumer, 1977 = 1992, p. 155; 1980, p. 410. Z<7) 
ioK, 7*Jl/-V-ti, r^-7,^7M 7* J hv> 

fi^tisx., ziitz [/i-K^tTst?} mm 

If, 7>--7-£>£-9 L£ r^°-7,^^f 1" 7' J 

Z>ihhkJ)Xl±l£ < , "there in nature" Kg 
tSWKJffc-f SBWM4** <b fr"t 8E& t Ufi^ 
$tl-CV^(,0-C^«&tV>-9 (4tJ||, 19933?-, 25 
M, 30H, 31H, 36Jf)o &fc, 7>-v-K:i5v>-aJ, ceo f^-x^ 

?T-f7"J tv^m^«i, T«^J (concept) t 

m&xRi^httx&t), j tti*7*)i<—?-it > rt 

ItWIS^J (commonsense concept) t rfr^fitl 
«£&] (scientific concept) (OZlflU ASH U^> 
S (Blumer, 1931 = 1969a, pp. 160-163=1991^, 
209-213jf) o ffi«D«E±Sfetov^TI±, Bljflifcffljft 
L£v> 

is) -^jii^ho iic, v>x<) vtmnftmws, 
a x tf-c-ottftaMi t%otz~si] n'fitt^f \z 

fcl^TJi, AW* r& <^ ft Sf* (thing itself) 
fctifl&ort: fAPflWtt??] *o< »)£L, ^-<0 

IIOifitiftoTv** (-grill, 1989^, 63H) 

19) &*3, v J r-n>t;intf, 3. ? Lfc&Hii. 
jpj 6 7> - v - <r> > > # ') 7 ? ffl Eft ffl tt £ R (p 
*lfc k CDtli* < , "> >**<J y ? ffi£llFfflf^-fe 

r<RU, *SAWOtBirU*|-ft (object) #*$) 
Kl^^l*toT#lEL-Cv^ct LTt, ^H 

jtW*l± r* *J OS t«»tj (in the raw) A 

(Charon, 1989, p.37) 

20) i3-?-f><(±, Mead, 1917Hft-7"< i><r>t&t>tl 
h (Blumer, 1977 = 1992, p.l57) 

21) Morrione, 1988, p. 4. ££, i ^ LA r--|S:lkJ 
O^l* • e^^/5 ? , AMOSHlJSCWt-* 3 > r n - 
^tjcOtlAt^/i^-t (Blumer, 1931, #BS) 

22) i&?*ii, -/fr—v-ff) reetas^fflj <^is 

«rW«Ui-*^««:ll*Ufc fc If ffi Loot, ItU 

[:ov^T{iMi^tL^*tT</^V>J («)f:, 1989^, 
224K) kWILTV^***, f $IC^W Tig^jILJ — 125- m m $■ I f 53 f L, *<D%miWe>frKlt:m%t IX, 5 - K 
mftoyXMiKte^T, 'h®<DWmi (*#, 198930 

24) **, y > ** ') 7 * ffiJEftffl It t (i , ff $ # K 

<OTli& < , i t'i»U *)i>, fH fc«W*£* 

# ? , && — S^O h'-^?f^ 7* J ICftoVT 
4' $ *IT^&, t ^ o d fc £ SftH"*- 4 ISftiWf 
*& ClWjftfcoviTIi Charon, 1989£#JS<, 

25) **-eW*b*»U$*lfc, 7*^-v-<7)y>^ , ;7 

tcon^j uMi-aiKni. e.c. ti-xw^ti 
r<i6x.T iftv>rv»-s i <o> t <ia^$ *i£ t <o > 

*</>Ui<#&x.-f@5£flsLTt9>< &co><bcofflMJ 
(*ill, 1989% 611') tli, S$U**-CWb^ 

Icjatt-S. rAWfctt&tt •*»***: «>Wi*J £ 

Uz.% £41lS L ^*3S-e* 4tSt)ii4o d oo ft 
SUOrtfSUo^Tfi, tfjll. 1989% 61-64K, 6 
7-68M*#fi?.Odho 

26) **IS 3 g(5r±14£#BSo d t o 

27) fcfc, t*;!'— v-ogUW^a-SKO, 7';i/— v- 

<7)t&.k.btlX^Z> (Blumer, 1931=1969a, p. 
155 = 1991% 203Ji) o 

1) ffltk (*£, 1998% 149-150H) o rata** 

i*) a#? (Xitb^tb) (ommtmm, mmt% 

<*>«& ■ H&iR^xmMM ■ %&(&£&& u 
E£6<j • a&MSL**® < ftPJJ *W <!> *»fc LT . 
S*OltWIHO»gtfc«F4 Lid ti-Zl±£&¥ fc*«aLTV»«fcJB*>tl4J tSlx.4, &£ft 
&¥<D&&<?> Ptt&*J Wf i^£>, tt£^C05g 
IE J: LTttJIWSIffl • #JHLfctOT***t (ft 

111, 1994% 184M) , ttJIIttCl <*>££$:, a^ 

i-4*<btf. ra#- • • • ^An^a^wa^t 

^^^^•tir^^fe • • • • g&ft • HfJEftjtc^Hji 

m, dof**wefctrisu45</»Ti±, ra^j <ds 
Boft#ttu r- • • -i±^^o±ajifflAta 

^OM^lcabiJ (am.1, 1997% 248H) fcffiS 

■5. J tv>o rtfSRjlSJ -C^£2:%|tLfl«^ 
(ff#, 1993% 600M) , *»**, 7*/u -"7 -co 
yy**'J 7 7fflHfpfflffeHioT»d9 t Lti> 

w«j *m7Et, ^ft^it: rai^j ^#«^ 

Li^ttl,, HlH4-co^7) ? Blcoa^^#(ci3(t^ 
^^W*W)ffl*i:LT, *#tt6*6, 1995^ 

2 ) ISi*, 1993^a, 56H, #bs o t^Mmii, Wl<0 
-%Ml~te^x, /^-v>xa#^^j3tt^fflAt 

rD • d>^cj:m, j|f-ta^^^^(t^.A 

M<Offix.*l±, n±&ft£*lttAnftJ (over- 
socialized conception of man) <h L"CS.^$^ 

AHU±tt^tv^»Mtc{±J6Jitti, ffltt^aS 
mmt^ti, W-ikZtifzft&klXZz-htiX 

v> & -e^xti* $ >) ii t a # jt $ nt r ^- a h <^ 
■i *-*jiz®t>tix^& ■ ■ ■ -/-?-7>xa 

^^tc*JV»T(i, AMU.t-6 ra^llecoWE^J 

?tiot^o •ewii^f), a#oii#, $ 126- v>*-'j 7 tmn-rmmpfu (-) L-C, AHM±£frf>&JftL£'}, KtJiLtz<0t 

•f _*-vCD§&v>fcOi:ftoTV>&J (H&jt, 1983A, 
37MA 

U*Ht4 ffflAfcttiffcOlWiSJ ffillfi, Wrong, 
1961 = 1970, p. 32, pp. 33-34, p.40UftoVT v> 

%>$><nb&t>tiz> itz, :H^A^i:*fL 

li **:**, ££Ktt£f'b$;itA-#£t s iiftV>J 

(social but not entirely socialized) i> <D b A 
f$*l&7L&&1jX&& (Wrong, 1961 = 1970, pp. 
38-40) o 
3) f^—^-ii, W}<D^%K&^X, ry>*''j7 
7 ft-ffiSftffiJ £, ^AcO»$?«A£AAA± 

&®mmm fcfgA, * ? l £$*Hi r m it t s 

TAJtfiitV'^ (Blumer, 1962 = 1969a, 

P . 79=1991^, i02M) o ;oilWH5if. iflj *, : ( ; io n T{@ 4 A t5 ? M it -RIB 09 fc R ft L-6-9fv»4ttfe»«Sftffl , 1 ISA Lti HQ 

4) 15®, 1995#b, 93-94H, #Jf. mz^^X 1 ) 

Tii,'rts;i*v>^^j aa r*a«o^*j t 
m$k%i><r>bixfflfr>ft.x\<>z>o t%t>*>, iiffi 

5) itClAftMA AWW«9*±&6<J*B:S.ftffl£<8E 

ifttSlcifcoTil, fCi;f4t^I«A*, 

Ufft & ft v> ttAWSMffl C:#4A S fl * AW 
coH®f4*Hliffit Lfc±T», AFBlFfl^tt^WtSS 
ftffl £«ir<fb I ft tttUJfft f> ft v», tv>T,fi|;o 
i/>Tti, (Sill, 1992A£#Mo 

6) fflffl (#J1, 1998A, 161-162M)o 

7) »*t:J: ****>> >#/!/» (»*OSIH"rfr 
. A3: r;tP*0*^>->^^J if) li, iZlZZ.?) u»L<jfc"*a (iii"). 

8 ) ■/ >v - -7 - li , -> > *' y 7 * ft s fg m It <r> % R 

')7^J ftu^;ut r->>^"'j7^J ftu^;i/i 

ioot, j$#o r#->>^'j 7^j ftUAjnc 

* S WSflsffl * lEMfrbM *) ± If TM&t Sit 
lift^ofc (g|5®, 1995Ab, 90M, #M)o fcli 

*ftfcHLK#U, -wffiEfFffi UEItCii I'M* 
WffiSfFilJ (interstimulation)) Hl±, { i/ > 
^'i7^J ftU^Mcab&fBSftfflitt^ft, £ 
■?• ni^± wi-sia^ x. f> A r v ^ o 7* ;u - -v - 
cO*^f;®j|^i: ovarii, fgft, 1989A£#ffA ■ 

9) ftfc, :« T£«J Sr, ffiA<OF»3UF«3«1l:$n 

fctt*w*sftffl tLt« r s * s $s b wfflsft 
f§j (= resttsfwijj) ti'^'t, ^-A*ffo 
iiA^s^st^WLTtf^^^, **i« ri;p* 

IvI-AJ ( r*«J »##. A ft b *, g #j&*fr* A S 

-e^AiA^S^^'t^) bmsti&c AftbA 

A*, A(7)1|SlAAA^glAliii'lA5^ASii:* 

10) Blumer, 1962<7)^-i' 1 ;V 

li) ztiltWWXco \%W)\ \zm-fZ>WMkzis^ 

Xit&^htlX^tZo 

12) MM (mm, 1998A, 159H)o 

13) Blumer, 1953=1969a, p.lll = 1991A, 144H, 
#a.A 

14) Atx-iA !&?*, 1993A-a, 53H ; 1995^, 7H ; 
SI!, 1984A, 87M ; 1990^, IYTKiPM, 1995 
A a, 120K;£ill, 1993A, fttA#a?, 

15) m%C0<g-%-f&m *) , ^ ABI co v > A 'J 7 * ffi 

b^im%. , kW7Fffttz%mitzm$ti*%^ 7>- 

i^ifUT, N. ;U-v> (Luhmann, 1984 
= 1995A, 566-573H) *^8ff>nS *^-C« 

•9 r#«c7#fij tii, ^-7>©t^ ™#c9 127 — m n « * 53 •7X75 r«ef#(7)S|f#J UM1-*;b#fStf>W$££: L 
T, fell, 1995^*#Mo fcfc, £? LfcJIflSr, 
W^WK ->>#'; -y ^fflEftfflfiW^-x^-f -f 
7> f> #g? L £$#!-<?) ffi&# tLT, ;b - v > jj«^ 
tfTH £<>£>{;:, Blumer, 1953 1 Glaser and 
Strauss, 1964 1 Sheff, l%ltf&& (Luhmann, 
1984=1995^, 938-989JC,#M)o tl£\<*z., ft 

ft-cit, lutrtiofgj tv^a*^^ 

*Eli, firtiKifLv^o-Clift<, BEtc, C.H. 
7-'J-<75 ritUI*ofcaaj (looking-glass- 
self ) «*UW*$*lTV»4 t(0-e<)*i 
(Cooley, 1902=1970, P .184) 

16) fcfc, tt&KtfBEftfflUii^-Ctt, 1@*<7>?f& 
#12, ffi-^^t^i o £#£•?* 4 <sori»o*fc f> 

$^^., &-*-&£&(*, tt§yXfAl|(;ioV> 

1996^ ; 1997^£#BB 

17) tii, fU/: r**P*->>*'^J cojSii^BT 

jSClcov»Ttt, &Mf-CBL<2'<*. 

18) ££, :;t, flAtciS rflfe#fc*>o*fflj 

*&©, [m%wm^i <ommt, *lt. irk I 

-^ L^iiJUi, *<*•?, *<AfflA<Z>BE#tfV<- 

\W-mAmxmhi)Hz^ixtzl^>\z, AHJi. § 

e> * # o £ < a&w • mmm (^<d?j: & \z it , 

(> Rll!#7t*><z>*fflJ) ^^f(?)IAi:»Ltf 07^^-^<aj (#±, 19883=- , 37jf) i 

££, 5fe(C, ttfrglJt^Mfe&fc, ;Mx 

Sfc*U (Lewis, 1976=1992, p. 148) t , ^fu;# 
t^.7')l'-7-OSi (Blumer, 1977=1992, 

p. 154) bwm-t&WLi), y^-v-ii, ra^ 

fiiij (social structure) £, Pft!j#£:*>c7)ft|!J 
/HaT J; ij , -f)V—?-<n v > # ij 7 ? ^j^ 

f . . . . 7*;i/-v-6«(^v>^U 7 ^ffisfli 
• • • • 7*;v— 7-wtt^ajfeii, £i£"S&£ 
fri£, -t^xzmm&ite i> <n r t \zfMt $ -tx i 

fflEftffi£l&i:*C:£j4*4>fc^o£ • • • •* 

i -C, t 19 1> if i< i) ^'mfK Oy^ 'J 7 ? ffl Eft 

ig^sijs • aiii^r t-<Dm&m %i±gm * r 3* y - 

^f>tf^nT^/cJ (IMS, 1991^, 296M)o 1) ^U«l#ffil!i, ^I^cos^ r*S)ff»W* 

lmfi<J^t!)f»i:(±, tt#tv>H«?-, TOrganiza- 
tion ^f> Disorganization -^-, £ bl- Reorga- 
nization izmz—Bo-fv-tzj t^m^^ 128 — ->>*•>; -v ?mmimm& (-) 1994$, 70H)c ££, lU^iSlcaoy*^ 
¥*tt6*«>:ttRfc LT Zorbaugh, 1929* #18 „ 

2) EH*, 1971$, 347Mo 

3) IS*, 1976^, 20Ho 4 is, W#tS^, > > 

v>* (tt#, 1974$ ) 

1) %tl*%z.&b, ~f)V - V -(; i £ sensitizing 
concept fc v^o £ Ji «£ 19 & , r* > V > CO 

sensitizing-a-concept t V T S M (Denzin, 

1970, p.455) <r>-fitf%<n\m*®m~w®.Lx^ 
Mg&ltitoifflnWftbl-z, fell, 1992$, 7 

7-82H£#BB 

2) Blumer, 1969b, p. 46, pp.47 - 52 = 1991^, 59 
H, 6O-66H0 *>&*lw, iiU:^-?-^ 

SHfe^fia&u ovarii, z\tiix\ ■£&&, *# 
n & ftffi-ftfe i m x. t v > ft v », 1 * s «j * ( m 

m, 1976$, 44H ; MM, 1995$ a, 45-46M) , 
IfLXMBtZ *5«tOft*t±*J (look-and-see 
empiricism) T&& (Baugh, 1990) tt&tik 

m^^tix^tzc tztiHTmit, z<d&k-o 
ni>ixwj&z*it.zm7£m%fr¥rMffl.i&*>, mm 

Ztilz i o xWft-imm LTtt fc h % ^t v> 9 d 
^iZtizf3L£h t:i:a Jl#ft & 53-*f w $£ 

EH, 1987$, 71S) 

m%^m*. rstmis-j t rtt&*«»j t«w 

CS:*»4 %!&&(&:&&& J tgiLtv^ 

(TEH, 1987$, 71H, 362JC)o idLfclMJfc** 
IX, f)V- v- o c: co g ?A«jfS $$ ft -5 W?E$ >v>^!il# (Denzin, 1989a) # ? Wbft3 
jfe*SMBK&ItLrt:*#fcLT, SB^g, 1984$^ 

3) -eoWM&ffttfc LT, OTI, 1993$£#RB 

4) SH, 1990$, 130-13lM o 4*5, WT©il 

tt#f-^-A^, $"£ • $K 2, -«!«&, n : PI 
B'^P£?C$, 1998$11 ft 22 =top.-//ecou;u;u;. 
leh.kagoshima-u. ac.jp/ staff 7 kuwabara/ re- 
port, htm) o 

5) iwAUo»,>T(±. 1HR, 1989$, 80-86M* 
#8fU 4*5, d^Lfc r»ofv»4J «*#, 7* 

tfJII. 1989$, 62-63W£#8? >0 

6) X E 77X£>«9$1 7F-t-i>f:IS^I3JR [i, *£-5e 

co'm'ioom.^^io^iz x. *) SAffi $ ttfw i*<nxh 
h o W. h ^"m;t L fc*a t li , ~ JiWi Ht« 

i ) r~A<o*sf*ffl*j 1 2 ) r«ft*ff d *»s 

*> (*«o*B)J, ^LTH^-ftt LTC0 3) Tic 
ItdflJfJ (g,o\>ti^, ioti*^, ^o'l/^c 
v>ftV>) £4) rr-ff >r*f--f J (ffl$<7)T^ 
f>T-fT-f, g^-gt^T-ff-^r >f f-Y, 18 
f<7)@(;ftof;g*gt«7 4t*>f -f r -f ) T* 
4^„ -ti^^^TSEttl^^-ft^i:, 'irffl±, 36 

* i ^J , tt fe «%Kfi9 U $ MS ii©t f| Rf L fc 

E X K J ^' , tt T iz a £ ES o co f: it jt K ? * ■& 

(Glaser and Strauss, 1964, p.678) 

-f-V»ftV^C0<7), EiSlftO^W^Kj (unaware- 
ness context) t V ^ tRyfr^Tgililft tC ff ft-f * CI 
tiifiWllXl^ (Glaser and Strauss, 1964, 
p.679) 
8) Glaser and Strauss, 1964, pp. 673-674. %&, 
Zn Ltz \KM<D^M\ ffiliCo^Tfi, Scheff, 129- 4* v* <=«• m m ft IS 53 (we recognized that they recognized it) tKH 
* riS£±il6<J^-^0^-EJ (first-level-co- 
orientation) (P?»fcov»Tli, ft*, 1999^, 3 
JC, #M) tU r«tfc^*«**ii:*rWiL-Cv» 

L T ^ -5> J (we recognized that they recog- 
nized that we recognized it) tt.lst rtisiii 
Iftft— #C<£>'ai§U (second-level-co-orientation) 
h&jL, &%i£t)]%'-kco r**J (consensus) 
*£«*i:**.Tv»4 (Scheff, 1967=1970, p. 
353) c *fci*l*«if=*, HEm, *£*• • • • 
Hn#Cfc{*IMfcfiLTi*<£fcUJ:oT, W#W 
-^SiWrJcl^ r^&^iU (complete consen- 
sus) KR») &<iS:oVT*< feWtvx7l±iSx. 
TV>£ (Scheff, 1967=1970, pp.354-355) 

9) rflFftSOWftfr* (Research Act) S#*«, 

h\ (mm, 1976^, 82M)o 

10) *n*RJ6+*±"C, x h 7 7 x &oKtt4<# 

&* t si , is* fc lt$& l fcai&M*n 1 t , 

If L< !±, Glaser and Strauss, 1965, pp. 259-27 
3=1998^, 267-280M*#- t !°^-to 

11) **?» §» »> U 3 tL^tt^MffiS^fflffifi**, 

+ *fc<b tf. Sttttfttt JC £ it h tt £ «j ffl lift ffl 
£#*f1-*5fr*f#ffl*i: LT-e-«)#«ltt*»ll I 

^f,<7)77'D-fi:j;tj, W^l-I" £££**, 

IK * fir 3 ± "C , x^^xf,©-!*?)!^ 
(Glaser and Strauss, 1964; 1965) ;0*7J3fttt-C4 

& 7bv77f3(±, 1964^<Offe#HJoV^-C, A «(7)#g:j 4-IElSLoo, 2v»U r«^cr)7i'T ; - 
>-r-fr-fJ t r«#OU:i*ofcS»gt07 

*, 1965*0«f*U*JV»T, &*«m*&7 -f - 
^KU^fELTv^o &£, 7h777Il^o^ 
#fft, £ «t tftt fe OfcMfcfcflR * lltlife L tz t> -hm <D 
ibfflftt IX, BR, 1989^ ; 1995^Sr#BB 

litfiil-p, till. 1996^ ; HP), 1996^ 
12) Charon, 1989, pp. 11-21. 

1 ) 7 * 'J #Ott#^tf, a#-bIl^#o v * ^'A 

£fc& T> 'J *<D-/yV-7T^ 7 h, G.H. 5- 
KOJftftt 1 1 U. v >** 'J 7 7 ffiSftffif^S 

is; (tt&* • a^a^ais?) j, r«*ff»»j. 

r*±£?p^sj, r^x • 3a^-y 3 >j, rtt»j, 

ratfrj 4fOW««(*U*»t^*i4 («». 1993 

%M«)-?:<r)i&<?)m^iMfrt LT, ftitt • lift • 
^Sfl^^to c^xicii, fiA^S#^Stw=t 

(KGB, 1981^, 93H)o *>>#•; y ?*BSftfflS& 
■CJi, if#03 5i-7--v3>4-, ri5*Sft 

fflj (self-interaction) t, ^Lttf^^U 
^^r-->3>*, ra^WffiE^fflJ (social in- 
teraction) tVfyksX'^ho 
3) T- • • -tt64JJ:ir«HI*«. *««**** 


130- 


*s>$') -j ?mjL{m^m& ix, %]m*®'&-tz>Mm ■ ■ ■ ■ j («eb, i98i 

%■. 168-175W) C 
4) &£, ttS-fS&ktf, fi:^J;^:, l&?t 

Hie, -Ji^M'stl-WM^ (Cit?!±|W! 

£g.jgL>Wa&v>*,<7)£fto-Ci/>.& (#SC, 1998 
^, 15lM)o -r**5*>, r*SfiJi!i [£<aJ#£-l±. 

t^wBi-t-j t^ [&T&$rtmm&mi mm, 

1982^, 324H) ^fjgU^^40t4ctv 
£o tti^x., AKK<7)3 = i-^-> a >£fX 
►jSHKULT, -71^77 lciI.?>M^ (fctx. 
[SUM) tf, *<Dii®Jj\z£tfWhtlZt%x. 

?mmmwi<»®m&xh'? tz it-r -c*« » -t & 

:tifc>s, ilNp;^ >^->) ^f>^tt^^i:Sf> 

fix < -5 if flw*. inftfc a *> <o t L r^tt^n^ 

JlU^U-t-va >&£<£>«« fc LTtl 

U± HSWiiSJ Ott«ofcl4f-C*4. f* 

Tt, PW^rU^-ya >««#'&£ ft ft 
lt;h.tffc<b*v> -f&;b*>, BAA (»«}*) j5 ? 
1IAB (£lt¥) U£ofcfl!8b&<, «H>!Jfc4tiffR 
iLT^t^'gftlttfj^x^ii, S SI- -git 

^oaifRWcfc* <b na , i: is*, h ti % if mi 

%t3%^Zkt%Z, (&W., 1998£, 151M)o 

±.%^l litt#^wl& i Mi ^ixtz^o M I tf * 

&#Atcti, riSC • • • • 7 -it I - • ■ • • 7 
,=_... • -jjjMfcSjftjtfliif • ■ • • AGIL 

&£•••• t\£~t> ■ >)~V~ • ■ ■ ■ miz 

*ofc'ae- • • -**ifl:^- • • -fiftfb- • • • 

7 J. ... . y 7 V >y + 7 h • • • • ffS • • • • ±»*a • • • ■ ffisfifs • • • • mrnmin ■ 

fmmwnti, ■ ■ ■ ■ mMman ■ • • • j (««, 

1982^, 1-573K) «Mr0>J8»***i o 

Alexander, J., 1987, Twenty Lectures, Colum- 
bia University Press. 

##«£, i993#, ra#^j, ^^•itn«i, rtrtt 
£mmi %mm, 599-6021C0 

Athens, H.L., 1993, Blumer's Advanced Social 
Psychology Course, Studies in Symbolic 
Interaction: 14, pp.155 — 162. 

ttill IR, 1994^, RH^fif<7>tt£#J, ift^-Sii 

Baugh, K. Jr., 1990, The Methodology of Her- 
bert Blumer, Cambridge University Press. 

Blumer, H.G., 1931, Science Without Concepts, 
American Journal of Sociology : 36, pp.515— 
533 = Blumer, 1969a, Symbolic 

Inter •actionism: Perspective and Method, 
Prentice-Hall, pp. 153-170 = 1991^, &Ktt 

£ JR, f v y # 'J v ? ffi i.\'m m — f < - 7s « 9 

Tl+ft-Hifc J, Wim, 200-223H. ■, 1939, Critiques of Research in the Social 
Sciences:An Appraisal of Thomas and 
Znaniecki's "The Polish Peasant in Europe 
and America" , Social Research Council = 
Blumer, 1969a, pp. 117-126=1991^, fflHR, 
152-1641'. 

•, 1947, Sociological Theory in Industrial 
Relations, American Sociological Review: 
12, pp. 271-278. 

•, 1953, Psychological Import of the Human 
Group, Sherif, M., and Wilson, M.O., 
(ed.), Group Relations at the Crossroads: 
The University of Oklahoma Lectures in 
Social Psychology, Plarper and Brothers, 
pp. 185-202 = Blumer, 1969a, pp.101 -116 = 131 g w * « 53 ^ 1991^, f£iMR, 131-151H. 

■, 1954, What is Wrong With Social Theory ?, 
American Sociological Review: 19, pp.3— 1 
= Blumer, 1969a, pp. 140-152 = 1991^, ftll 
fR, 182-199JC. 

*, 1955, Attitudes and the Social Act, Social 
Problems: 3, pp.59 — 65 = Blumer, 1969a, pp. 
90-100 = 1991^, flUMR, 116-130M. 

**, 1962, Society as Symbolic Interaction, 
Rose, A.M., (ed.), Human Behavior and 
Social Processes, Houghton Mifflin, pp.179 
-192 = Blumer, 1969a, pp. 78-89 = 1991^, %. 

mm, loi-iisi:. 

••, 1966, Sociological Implications of the 
Thought of George Herbert Mead, Ameri- 
can Journal of Sociology: 71, pp. 535—544 = 
Blumer, 1969a, pp.61-77 = 199l¥, ftKK, 
78-100 JC 

•■, 1967, Reply to Woelfel, Stone and 
Farberman, American Journal of Sociol- 
ogy: 72, pp,59-68 = Hamilton, P., (ed.), 
1992, George Herbert Mead critical assess- 
ments vol. 2 section 2: Mead and Symbolic 
Interactionism, Routledge, pp.51 — 52. 

•-, 1969b, The Methodological Position of 
Symbolic Interactionism, Blumer, 1969a, 
pp. 1-60 = 1991^, m$iR, 1-77H. 

•*, 1975, Exchange on Turner, Sociological 
Inquiry: 45, pp.59 - 62 = Hamilton (ed.), 
1992, pp. 120-126. 

•*, 1977, Comment on Lewis, Sociological 
Quarterly: 18, pp.285 - 289 = Hamilton 
(ed.), 1992, pp. 151-157. 

-, 1980, Mead and Blumer: The convergent 
methodological perspectives of social be- 
haviorism and symbolic interactionism, 
American Sociological Review: 45, pp.409— 
419. 

••, 1993, Athens (ed.), Blumer's Advanced 
Course on Social Psychology, Studies in Symbolic Interaction: 14, pp.163— 193. 

Cooley, C.H., 1902, Human Nature and the So- 
cial Order, Chares-Scribner's Sons = 1970, 
Human Nature and the Social Order, 
Scocken Books. 

Coser, L.A., 1976, Sociological Theory from 
the Chicago Dominance to 1965, Annual 
Review of Sociology: 2, pp.145 — 160. 

, 1978, American Trends, Bottomore, T., 

and Nisbet, R., (ed.), A History of Socio- 
logical Analysis, Basic Books = 1981^P, Jf 

TtfiJK. 

Charon, J.M., 1989, Symbolic Interactionism: 
an introduction, an interpretation, an inte- 
gration, third edition, Prentice-Hall. 

Denzin, N.K., 1970, The Methodologies of Sym- 
bolic Interaction: A Critical Review of Re- 
search Techniques, Stone, G.P., and 
Farberman, H.A., (ed.), 1970, Social Psy- 
chology through Symbolic Interaction, 
Xerox College Publishing, pp.447 — 465. 

, 1989a, The Research Act, Prentice-Hall. 

, 1989b, Interpretive Interactionism, New- 
bury Park = 1992^, ifWItffilR, ^^77 

~ - c7)tt#^ — mRmmmmmm^ — j. 

Km&m^, 1986^, rr±#±*j *«^^#«- 

^mmm, rafta**j voi.12, no.i, r 
*r$7&M, 61-70H0 

Fans, R.E.L., 1967, Chicago Sociology 1920- 
1932, University of Chicago Press = 1990^> 

1920-1932J, ^-^X btt. 
«?RH£, 1989^, TA. Xh^^XO#7Cfi^fflSft 

ffliMftftl, FVvtnvJ ^33^3^, tt£^ 
W^^, 79-94Ho 

, 1995^, r^ftOv>^ , J7^fflEftffli&#'" 

-A-Xhy^Xj, 15* ftf, SB U — 132- v>**'j v ?ffi%.ftmMaftm V/ > # ') v t mmmmonkRi, tisane 

m, 61-72Ho 

ISi* fly, 1976$, rv^V^fflSftfflHJ, fl 

, 1983$, r&ftatt&9ftJ. IBfittV&M. 

, 1988$, raaj, affl-^Hiiiii, ra&f**j, 

3UC*. 350-351Mo 

, 1989$, [5- KgftS&OWftJ, 1E£ttW& 

, 1993$, rr^-^-wa^^t-?-^ tafbIiu 

?££, 45-621$ 
, 1993$ b, r-Z^-v-J, SHflHIttM. 1281 

Mo 
, 1995$, r->>**'J y ^ffiUftffli^fSiJ, 

$S#, $mf, 3-13Hc 
, 1996$, fna-t-yg > ■ AFU W« 

BBo 

, 1998$ a, raa<Dv§>< aj, ra^$ff?^j « 

192^-, El$tt£$&, 19-30jr o 
, 1998$ b, r^^-v- !*/>#') y 9 mH? 

fflf^Jj, AQ$4MMI, rtt&*i***j, & 

**, 517M 

Glaser, B.G., and Strauss, A.L., 1964, Aware- 
ness Contexts and Social Interaction, 
American Sociological Review: 29, pp.669— 
679. 

, 1965, Awareness of Dying, Aldine = 1988 

$, $T*$!R, imcDT<y^T^*Mm} t 

#11 J, E$tfl£. 
fcM'MZ, 1991$, {MM : /^-/<- r • 7)V—?- 

<7)tt#'6Ji$J, &SR, 273-314Ko 
, 1999$, f3U-y—>3>iJ, **&!■ 

frtto 

at* $. tti*3*isfiB, ejhh&ii, 1982$, ra^$ 
$s$* mwBSL tmrn. 

, 1997$, [#£$$£¥* C«f)S)J, WSBBo 

Hammersley, M., 1989, The Dilemma of 
Qualitative Method: Herbert Blumer and 
the Chicago Tradition, Routledge. %n m, 1984$, rv^-K'j-y^ffisftfflt&j, m 

B£A«§, n±£^<*>*«>* /*- M1J, |f§gj«J, 
83-108Ko 

, 1989$, \*yi]^mrw*:/y77<r>m%i — 

E • H • -»MP9 > KOftA * f-^fX MIL T J, 

ra^^sw^j '3111$, H$a^$^$^, 1- 

20I'o 
, 1990$, r •>>#•; 7 ?*B2{tffl§&J, 4 1 A 

sm, r&fm^ottgi&j, imsma, 113- 

• 138Mo 

, 1995$, [is>$>)v*m£.ftm%i<Dli&^M 

mm, is*, s/m 135-144M0 
f§HH$i§. 1973$, ruHftj. isihimr, raw • s 

«$±#J, W$«l£, 349-353Mo 
$±. fit, 1988$, rBt:4ffi{CiJJt-5^f?«iOF4«J, 

4 , wff-~«, rifus a^$4-$^A<7)^^i;j, 

ttJMRfitt, 31-50Ho 
$11 ft , 1991$, TG • H • 5 - Kl-j3lt& ffi A 

ttt^jj, ra#$W5£j ^58#, m*a^$w 

ft£, 47-72Ho 
, 1993$, nft££ftfc£ftftltj. $B£ Att 

Hf, 315-402Mo 
, 1995$a, f*>>#'J 'y^ffiUftffl^tii-oltS 

gft • mn^s<r>mms, »;*, sah, 112-122 

, 1995$b, l"v>**'J y**£ftffl&0>*-y 

•>» :/**.!, *i$ $£«, 14-24Mo 

, 1998$, ri'^sK'J y^fflSflMBf&tG • H • 

5 - K H • 7Ml/ - -7 - t #l$iJ1f i: tOJEBH 4: 

ftCot — j, ra^$^w^j «f2o-t, b$ 

tt£*5t*&. 99-lllWo 

$»pt, 1989$, r^<f>ns(,wtL-cott^j, 
$«i, iwMtQ^wm, tt#fiatt. i- 

viiio 

, 1991$, r^$&B#tm!, ttMiitt. 

, 1996$, iVv-fAv-tf)*!^ ffiStm- 

/JDJl-a, 1995$, r§- RWI&fiSi- ->> *>1?<7) ^r 133- ii m * ii * * 53 -t r J, «it, ££«§, 101-lllHo 

*tt??W, 19913 s , [MMty^')y^], *#*— . 

mmnmm, r#x.&a£^J, s * * # 7 * 

9. 115-129Mo 
Kinch , J . W . , 1963 , A For malized Theory of the 
Self-concept, American Journal of Sociol- 
ogy: 68, pp.448-486. 

9££, 91-107Ho 

, 19973 s , r=3 5i-^-v3>icjoit& nnsu 

OKJ8J. ftll Mil, f3^-^r-/3>i 

A/— r/- — J, tlStt)¥£ES, 291-309Ho 
*£ jft. 1989*. TG • H • 5 - Kfc 7* U *tt£ 

#@tt<0^- 1 fc?7£®x.-C J, MUM, 

3-28Mo 
&ft W], 19963 s , r^-^'~ h ■ -Tfr-i-Vyy 

— j, ra#9#*w «25#, **«&**. 

81-lOlHo 
, 19973s \/\—rt—\---ffi'—-?—<F> :: s>^)-"j 

60«H3-4-§-, mttA^C^#, 55-72Ho 

, 19983 s , rr#*w#atj ttt^wigtt^i^— 

**#&*&. 149-166M0 
, 20003 s a, ra^ae^a^^ — '^-f- 

■/;!/- -7 -(7) ->>**'J 7 ^fflSfFfflim^^ttS 

tt£«ff# J (19993^, J^lbA^A^Klfc 

^9F&#, tf±^i£ls?£), Mffi^KA^ffllK^o 
, 2000^ b. r">>#yy^«2ftffi»#K(l) 

165-210M0 

Lewis, J.D., 1976, The Classic American Prag- 
matists as Forerunners to Symbolic 
Interactionism, Sociological Quarterly: 17, 
pp. 347 -359= Hamilton (ed.), 1992, pp. 137— 151. 
Luhmann, N., 1984, Soziale Systeme, Suhrkamp = 
19933 s , ft* MES?, rtt^'>^fAli (± 
#)J, fi£ttJ*£M ; 19953 s , ft* IfeSK, 

RMyxfAii (t*)J. mattis^ia. 

Maines, D.R., and Morrione, T.J., 1990, On the 
Breadth and Relevance of Blumer's Per- 
spective: Introduction to his Analysis of 
Industrialization, Blumer, 1990, Maines 
and Morrione (ed.), Industrialization as an 
Agent of Social Change, Aldine, xi— xxiv = 

19953 s , KmwR. mmmm — ~»m? 
?®m / ?m$i<nu&frb — j, nw-mm, 5- 

24H. 
Martindale, D., 1960, The Nature and Types of 
Sociological Theory, Boston: Houghton 

Mifflin =19703--, m BAflMR, nifta^ 

<nm\ (T), **tt. 

McPhail, C, and Rexroat, C, 1979, Mead vs 
Blumer: the divergent methodological per- 
spectives of social behaviorism and sym- 
bolic interaction, American Sociological 
Reveiw: 44, pp. 449-467. 

Mead, G.H., 1917, Scientific Method and Indi- 
vidual Thinker, Dewey, J., et al. (ed.), 
Creative Intelligence: Essays in the Prag- 
matic Attitude, Henry Holt and Co., pp.176 
-227 = 1964, Reck, A.J., (ed.), George Her- 
bert Mead: Selected Writings, University of 
Chicago Press, PP .171-211 = 19413 S , Sf*S 

Mm, wm^ma, ®&mm, 159-2211. 

, 1934, Morris, C.W., (ed.), Mind Self and 

Society: from the Standpoint of a Social 
Behaviorist, University of Chicago Press = 

19733 s , mmmi. 

Meltzer et al., 1975, Symbolic Interactionism, 
Routledge & Kegan Paul. 

mm0%, 19893 s , ra#iis<7)a#^ — k*- 

XJ, jtfflfi, 57-84Ho 

mmjEn, 19963 s , rra t uttm w^nti, — 134- v y *•>; v ? miLi'msmPfm (-) J|fttt#^14) , %mmi£, 223-238Ko 
Morrione, T.J., 1988, Herbert Blumer (1900-8 

7): A Legacy of Concepts, Criticisms and 

Contributions, Symbolic Interaction: 11—1, 

pp.1-12. 
tt#&tt, 1974*, TG • H • 5 - F t v > *' 'J v ? 

Eltttic^, 44-62Mo 
4'ill*^, 1996*, r5E^^<#J, #±ffe«, 187- 
202Ho 

ISM If, 1984*, r";t.P*«li^" FPUS H- 

■7 )V- v - <7)tt#c Sir ^i/i^f tt U ( * 

2) J, Wf?l*^fit»f-«I5|ESJ 25^2 

-?-, 371-382Mo 

, 1995* a, r3&ft<7>v>tfV ^ffi£fFffiir# 

H • 7^-v-J, ftflt, ££«, 37-49Mo 

, 1995* b, !"**• *s>#A> ■ ffiEfFfflJ, US 

*, ££•, 89-100Ho 

-i-fflijic-, i98i#, m&^omgMmi, **&* 

fcmmt 1992*, f7<f-;UK7-?J, fiWtto 
fefl ®, 1995*, \-9J* • )l>--?><D-&£yX 

rAaifetiifta^^j, (tiifiK, t*. 953- 
970M0 

Scheff, T.J., 1967, Toward a Sociological Model of 
Consensus, American Sociological Review: 
32, pp.32-46=Stone and Farberman (ed.), 
1970, pp. 348-365. 

Tffl», 1987*, P*WaiIIR/tt6*tt&*«>* 

HJ, ffAtt. 

Smelser, N., 1988, Social Structure, Smelser 
(ed.), Handbook of Sociology, Newbury 
Park, pp. 103-129. 

nn-xmrns, mw, ma -t»a*»*J. mii 

Stryker, S., 1980, Symbolic Inter actionism, The 
Benjamin/Cummings. 

mmx, i97i*, rsfttt^^KiJtt* rexttt 

£JJ, ffl+IR, flBAfcft&J, &tT£-B, 313— 344 Jto 

m*tt#^^, 1995*, r#* sfwt6uij»t** 

&¥£, l-82Ho 

ffjiiriA, 1987*. tg • h • 5 - Kufctta riw^J 
t rn?m ra&^«u xvi, -^btt^^^, , 1992*, rUfcaAWMonSA-*— '>3>J, 

148-155Ko 

, 1993*, TG • H • 5 - VK&ltZ ff<Xn- 

XcDitfrJ *>»**Kfl|»tTj, R±#^*$U 
XXII, SC:[H±^7-#, 21-38Ko 

, 1998*, rrstwu fc«tt**.«>i&afcj:D t 

WJ:»3 J, W&tt&ffiftJ ft 4 ##2-^, 

tt*tt£*Wfc£. 22-33Ho 

, 1999*, ril#T-(7>7^-;bK7-^{;tfttr 

c^y- h Sl^&ic^V h V 7 ?77"n- 

f-tf>*H& J, 1999*/tft"l@m^tt^^#W 

ftM&m%, 4 H 24 Bo 

«**-, 1995*, ra#^it«j, **&»tto 

, 1998*, rtt&*a»tci«t4 5*ntt£*© 

fi-u, rtt^- r £W9'd ft2o^-, a*tt^^£ 

f-#, 43-54K» 

Turner, J., 1974, Parsons as a Symbolic Inter- 
actionist: A Comparison of Action and In- 
teraction Theory, Sociological Inquiry; 44, 
pp.283-294=Hamilton (ed.), 1992, pp. 102- 
119. 

ttttlMS. 1989*, TAf<:Ott^^ 7>— ?-J, 

frWH, 85-110Ho 

Wallace, R.A., and Wolf, A., 1980, Contempo- 
rary Sociological Theory, Prentice-Hall = 

1985*. mmjEBwm, mmts^mm, m 
*tt. 

Warshay, L., and Warshay, D., 1986, The Indi- 
vidualizing and Subjectivizing of George 
Herbert Mead, Sociological Focus: 19, pp. 
177-188. 135- to -9 s - * m 53 Wrong, D.H., 1961, The Oversocialized Concep- 
tion of Man in Modern Sociology, Ameri- 
can Sociological Review: 26, pp.183 — 199 = 
Stone and Farberman (ed.), 1970, pp.29 - 
40. 

lllStHJ, 1996^, TG • H • 5 - KS*£fc«t* 

mmwm r^^wdsj, rtt6*$MW «25 
*, Jitifctti?*^. 149-166H0 

OjMHlJg. 1993^, rfi;^i?:t^to rAWSJ 

3S£, 63-88'Mo 
UjWjE-. Sill 9M. 1993^, r$fttf3M*AJ, 

w\\ -, 1993^-, rasffisf^fflj, shanhm. 

545Mc 
*®E«t, 1989^, ["v * n* • v > * n : J-W%<r>tz 

¥&, 21-37H 

, i994#, rffimswwa^ai&j. *«**«! 

Zeitlin, I.., 1973, Rethinking Sociology, Appleton- 

Century- Crofts. 
Zorbaugh, H.W., 1929, The Gold Coast and the 

Slum, University of Chicago Press = 1997^, 

iLffi ill •##»« 

http:// ecowww. leh. kagoshima-u. ac.jp/staff/ 
kuwabara/ article3. htm i #fl?, $ ftfc u > „ 

/L « 

1. ffi*wWE^ow»-ci±, IEPJR L-CJ3LTOJB* 

tffotv>5„ 

Will 0/Rt?gBLT*-5o 
fl &K, 1997^, 68-69Mo rH&j. sirco r»tf*j rjcsu ©ms-celt* 

0IJ1 Blumer, 1969b, p. 2=1991#, 2JC. 
ft&, c:o*#, 9lffl«>f{&l*R#**a£ftj8 

M2 Faris, 1967 = 1990^, 16W. 

nsw rutf^j rum ^iit'Elt*^ 

« Blumer, 1977 = 1992, p. 154, 

m l r ^ s *§& iz li , £p#, # : » co jp fsj {- n t> u 

4 < , HTWio ft Hi IWiiB* ffo T v» 4 o 

W #)ll, 1997^ ; 1998-^, 153Mo 

r#,B? ■ SIflJiJRJ t LT-SLTffiiJcLTt^ 

f?ij %m t*f. 19763- , Vs>#Vv9lB5ftm 

« HI! PI, 1997^, |"'w<- h ■ 7~>— 7- 
«•» # 'J 7 * ffi Hftffl »k #»t * a £*Sff # J , 

i±it\ S6o-^f;3 • 4-t, awt***^, 55- 

72K 

« Zorbaugh, H.W., 1929, The Gold Coast 
and the Slum, University of Chicago Press = 
1997^, WJIilflt, HII W], Hffi*83, ^*t^ 

ha. 

fy'l Glaser, B.C., and Strauss, A.L., 1964, 
Awareness Contexts and Social Interaction, 
American Sociological Review: 29, pp. 669 — 
679. 

H Blumer, H.G., 1993, Athens, (ed.), 
Blumer's Advanced Course on Social Psy- 
chology, Studies in Symbolic Interaction: 14, 
pp. 163-193. 136 — -> > # u -7 * mmm mmm ( - ) 

m Blumer, H.G., 1967, Reply to Woelfel, 3 . 3\miCP<D F J l±, !Mffi#iSW^»^ £>£*!§ 

Stone and Farberman, American Journal of o"l-li F J £\ S fc'^'jlr "f'ifc ■?> lii'a t-f± " 

Sociology: 72, pp. 59 - 68 = Hamilton, P., *r*fcfc1% 4*J. *#t~<fc 4SUSfcJ: tfSlffli 

(ed.), 1992, George Herbert Mead critical as- K&^X, )ffiM^tt^Si«li, *#&£ 

sessments vol. 2 section 2: Mead and Sym- WiEffiUCj: &Sifl (#t?»:l§1=r (± -f }"J •; ? 

bolic Inter actionism, Routledge, pp. 51-52. #t"E$tlTV^ &<£>) £&C>;b-f &Jb\ Slffl 

"to Z>0 137-