Internet Archive BookReader

TRILINGA SHABDANUSASANAM