Skip to main content

Full text of "VehidAbduselamBali"

See other formats


£&li ,'■ - -•// 


k ¥ • )/ ii 


• n i n m v i '.* iZastital 

k>d dzirmj ? \» i i .>. i «. u s\>jetfu 
jfrur' ana i sunneta T)efji§ ?U6§u$efam Bad IJi»ll§IIIill^^ 

Vehid Abduselam Bali 


ZASTITA OD DZINA 1 SEJTANA 


Sarajevo, 2006. 
Wi 

Zastita od dzina i sejtana Predgovor prevodioca U ime Attaha, Milostivog, Samilosnog PREDGOVOR PREVODIOCA 

Sva hvala pripada samo Allahu koji nas je poducio peru. Neka je 
salavat i selam na Allahovog Poslanika najboljeg ucitelja. 

Svijet dzina i sejtana smatra se vaznim dijelom islamskog vjerova- 
nja. Od davnina su pisane knjige u vezi s tim svijetom. Medutim, nji- 
hov svijet obavijen je velom tajne jer spada u gajb, to jest, dio islamskog 
vjerovanja o kojem nam govore Kur'an i Hadis a koji ne mozemo vi- 
djetl To treba imati na umu kada govorimo ili pisemo o torn svijetu jer 
nas to obavezuje da o njemu govorimo samo ono sto znamo iz Kur ana 
i vjerodostojnog Sunneta. 

Sihir je neodvojiv od dzinsko-sejtanskog svijeta i kada se govori 
o torn svijetu namece se potreba da se govori i o sihiru jer je on svo- 
jevrsna veza, bolje receno, losa posljedica veze izmedu naseg i nji- 
hovog svijeta. 

Naravno, sihir je zabranjeno uciti, poducavati ili traziti od dru- 
gih da se njime bave. Medutim, ima onih koji sebe prodaju za nesto 
sto malo vrijedi, pa se bave sihirom zbog zavisti ili materijalne ko- 
risti. Zbog toga, namece se potreba spoznaje islamskog pogleda na 
sihir i prezentacije zastite od tog zla. Narocito u vremenu stagnaci- 
je ispravnog islamskog znanja i rasirenosti bavljenja sihirom, sto je 
posljedica prvog. 

Nakon savjetovanja i pregleda napisane literature na ovu temu 
izbor je pao na ovu knjigu. Smatram da je izbor ispravan zbog sli- 
jedeceg: 

- knjiga je napisana u skladu sa ispravnim vjerovanjem zasnovanim 
na Kur'anu i Sunnetu; 

- knjiga obiluje ajetima i uglavnom vjerodostojnim hadisima; 

- navedeni su izvori, gotovo, svih hadisa i ocjena njihove vjerodo- 
stojnostij 7 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor prevodioca - knjiga obiluje komentarima ucenjaka preuzetim iz njihovih 
autenticnih djela sto ulijeva dodarno povjerenje u srce citaoca da je 
receno ispravno shvaceno jer su u^enjaci najpozvaniji tumaci sen- 
jatskih tekstova; 

- u knjizi se navode brojni prakticni savjeti sto je posebna vrijed- 
nost ovog djela; 

- knjiga ne sadrzi neutemeljene teorije i teze kojima obiluju neke 
knjige napisane na ovu temu; 

- knjiga temeljito obraduje temu tako da ckaocu nije potrebna dru- 
ga literatura u vezi s ovim. Autor je utrosio mnogo od svoga vremena na 
prikupljanju materijala za ovu knjigu. 

Knjiga se odlikuje brojnim drugim karakteristikama sto ce citalac 
moci prepoznati citajuci knjigu. 

Vazno je napomenuti da smo se pri prijevodu koristili primjerkom 
koji je autor oznacio kao jedini ispravan a sva prethodna izdanja ozna- 
cio je kao neispravna i odrekao ih se. Autor je napisao slijedece: 

Napomena 

Ranijeje ova knjiga stampana u izdavackoj kuci Daru-l-Besir el-Mi- 
srijje, a kopiju od njepreuzelaje izdavacka kuca Daru-l-kutubi el- 'ilmijje. 
Odricem se tih izdanja. Zbog toga, ne dozvoljavam nikome da preuzima 
citate iz njih ipripmje ih meni. Validnoje iskljucivo ovo izdanje. Nek' 
nam Allah pomogne! Vehid Bali 

Postovani citaoce, ako nades neke razlike izmedu prijevoda i arap- 
skog originala koji je kod tebe znaj da je razlog tome gore navedeni au- 
to rov iskaz. 

Prijevod ajeta uglavnom je uskladen sa prijevodom Ibn-Kesirovog 
tefsira. Svi ajeti navedeni su na arapskom jeziku. 

Ovaj prijevod posvecujem svome babi Residu i majki Sediki 
koji su bili i ostali moja najveca podrska na putu nauke i znanja. 
Molim Allaha da ih nagradi za sve sto su pretrpjeli zbog mog odsu- 
stva na putu sticanja znanja i da ih ucvrsti na Putu istine i pozivi ih 
u dobru i blagostanju, a mene da ucini pokornim sinom najboljim 
roditeljima. Amin! 
= 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor prevodioca Na kraju, osjecam potrebu da se posebno zahvalim Admiru Musli- 
ji, idejnom pokretacu prijevoda ovog djela, jer je imao mnogo razumi- 
jevanja i strpljivosti u toku rada na ovom prijevodu. Molim Allaha da 
ga nagradi svakim dobrom! 

Molim Uzvisenog Allaha da ovo djelo ucini iskrenim i korisnim za 
sve koji ga budu citali ill na drugi nacin koristili. Elvedin Huseinbasic Zastita od dzina i sejtana Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija 

Sva hvala pripada Uzvisenom Allahu. Neka je salavat i selam na 
Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallaSu'alcjhiveseliem, koji je poslan i 
dzinima i ljudima, njegovu cistu porodicu i sve ashabe. 

Profesor Vehid Abduselam Bali dao mi je svoju knjigu Vikajetu- 
l-insan mine-l-dzinni ve-s-sejtan - Zastita ljudi od dzina i sejtana u 
Poslanikovoj, saiiaiiahu'aiejhivescficm, dzamiji, zamolio me da je procitam 
i kazem svoje misljenje o njoj. I pored zauzetosti i mnogih obaveza 
prihvario sam njegov prijedlog. 

Procitao sam cijelu knjigu i uvjerio se da ne sadrzi nista sto se 
kosi sa Serijatom niti sa zdravim razumom i da u potpunosti zado- 
voljava porrebe u vezi sa doticnom temom. Opovrgao je pogresna 
vjerovanja gotovo zalutale skupine koja negira mogucnost ulaska 
dzina u ljudsko tijelo i govora dzina preko ljudi kako bi rekli ko su 
i sea hoce. 

Knjigu l autora ukrasio je selefijski metod izrazen iskljucivo vje- 
rodostojnim i dobrim hadisima i navodenjem izvora navedenih ha- 
disa. U knjizi nema slabih i izmisljenih hadisa. Time je oiaksao svim 
citaocima i korisnicima knjige. Neka ga Allah, azze v« dielle> zbog toga 
nagradi nagradom za dobrocinitelje! 

Davno je receno: Knjiga se cita od naslova! Mora se priznati da 
ova knjiga sadrzi dvije velike rijetke koristi u literaturi ove vrste: 

Prva je ispravno vjerovanje u vezi s postojanjem i egzistiranjem 
dzina, te pozitivnim i negativnim utjecajem njihovog djelovanja na 
zivot ljudi. 

Druga je opis bolesti i lijek za nju navodenjem ispravnih dova za 
zastitu i korisnih rukji pri lijecenju od dzinskog i sejtanskog dodira. 
Ova karakteristika cini ovu knjigu pozeljnom za svakog vjernika i 
vjemicu koji vole citati i razumjeti. II 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija Toliko i zavrsit cu dovom: Allahu moj, neka autor ove knjige ima ko- 
risti od nje! UHnije korisnom svima koji froze Istinu u njoj, daje spozna- 
ju i radepo njoj! Nekaje salavat i selam na naseg Poslanika Mubammeda, 

satkllahu ale/hi ve setlem, UJCgOVU pOYOdlCU J Oskube! Ebu Bekr el-Dzezairi 

Muderis u Poslanikovoj dzamiji 

10/1/1409 h. god. 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom iidanju Predgovor desetom izdanju 

Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoc, uputu 
i oprost trazimo! Utjecemo se Allahu od zla koje je u naraa i od nasih 
losih djela! Koga Allah uputi niko ga ne moze zavesti a koga u zabludi 
ostavi niko ga ne moze uputiti. Svjedocim da nema istinskog boga osim 
Allaha i da nema sudruga. Svjedocim da je Muhammed, aiiaiiahu 'aicjhi ve 
seiiem, Njegov rob i poslanik. A potom! 

Allahova knjiga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, saiiaiuhu 
•aiejhi vcscliem, je najbolja uputa. Najgore su nove stvari u vjeri, svaka nova 
srvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda 
zavrsit ce u dzehennemskoj vatri. 

Jedno vrijeme, od sihira 1 dzinskog dodira lijecili su sihirbazi, vra- 
cevi i lazovi. Bili su veoma popularni i trazeni. Ispred njihovih kuca 
stajali su redovi ljudi u iscekivanju lijeka. To je kidalo dzigericu i sla- 
malo srce svakom muslimanu i vjemiku monoceisti. Kada im se uputi 
savjet okrenu glavu i kazu: A sta da radimo?! Mozete li vi skinuti ova] si- 
hirV.Mozete li vi istjerati ovog dzina?! Daija, kada se u praksi suoci s tim, 
nema dovoljnog odgovora niti pravih rijeci, te na to samo moze reci: 
Allahu moj, uputi moj narod, oni ne znaju! 

Postoji i druga nesreca koja se prosiriia u nekim arapskim zemlja- 
ma 3 narocito u Egiptu. Naime, neki muslimani odlaze svecenicima u 
crkve u potrazi za lijekom od sihira i dzinskog dodira! A oni od musli- 
mana traze da nose krstove na sto ovi pristaju zbog lijeka! Osim toga, 
uce im nerazumljive molitve i daju im zapise prepune velikog sirka! 

Medudm, svemocni Allah, azzevedzeiie, je uklonio tamu svjedom Ku- 
r'ana i Sunneta. Grupa mladica pripadnika ovog islamskog preporoda 
pocela je lijeciri Kur'anom i Sunnetom. Otpocinjanjem serijatskog li- 
jecenja dzini su poceli izlaziti iz ljudskih tijela i sihir se razvezivao i ne- 
stajao njihovim sebebom sto je iskljucivo Allaliova milost i s Njegovom 
dozvolom. To je Allahova blagodat, a kod Njega su velike blagodati i 
daje je kome hoce. Karakteristicno za te mladice je neuzimanje i nepri- 
hvatanje nadoknade za ucenje, oni to smatraju jednom vrstom poziva 
Allahu, aize ve dzeUc Njihova parola su ajetl: ■■0 Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju Za ovo od vas tie trazim nikakve nagrade, tnetie ce Gospo- 
dar svjetova nagraditi. 1 

O urn-ode mojl Za ovo, ja od vas ne trazim blaga, Allah 6e 
meiie nagraditi, 2 

Tako se prosirio serijatski lijekza sihir i tvorevina sihirbaza je poce- 
la da tone. Mnogi od njih su zatvorili svoja vrata i potrazili drugi nacin 
prezivljavanja. 

ijdUJI l_. j j 4J3 -CJ-lj \yS& ^yj&\ pj3$! ^j.b sUais 

Izameo hi se trag narodu kojije zulum cinio; pa nekaje 
hvaljen Allah, Gospodar svjetova! 3 

Prednosti lijecenja Kur'anom 

1 - Oboljeli se vraca Allahu, azze v B d&tie, podstice se na redovno oba- 

vljanje ibadeta, udaljavanje od harama i priblizivanje Gospo- 
daru nebesa i Zemlje koji otklanja nevolje, daje izlaze i lijeci 
beznadezne slucajeve. Tako lijece i tijelo i dusu. Blago ojima i 
lijepo mjesto na povratku Allahu Uzvisenom ih ceka. 

2 - Siri se princip potpomaganja. To se cini neuzimanjem nadokna- 

de bez obzira na materijalno stanje oboljelog. To je veoma vazno 
u vremenu materijalizma. 

3 - Potiskuju se izmisljotine i vradzbine. To se postize praktikova- 

njem iskljucivo vjerodostojnih hadisa. 

4 - Mnogi spoznaju pravi put lijecenjem Kui'anom. U mnoge kuce 

usao je glas islama upravo tako, od islama su znaJi samo ime a od 
vjere samo obrise! Njihov vodic kroz zivot bio je televizor - pozi- 
vac u nemoral i grijeh, rusitelj domova grijehom, razvratom i ne- 1 ES-Su'ara, 145. 

! Hud 29. 

1 El- En 'am, 45. 14 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju pokornoscu. On im je bio glavni izvor kulture, vrijednosti i mo- 
raJa! Medutim, nakon toga, spoznali su Allahov, xae ve dfelle, put i 

PoslanikovU, sallallahu 'alejhi vc seWem, UpUtU. MnOge pOrodiCC i pOJe- 

dinci krenuli su ispravnim putem upravo zahvaljujuci toj metodi 
lijecenja. Neka je hvaljen Allah na pocetku i ha kraju! 

Ali, neki mladici, jos uvijek nezreli u hodu pravim putem i povrsnog 
znanja, poceli su lijeciti Kur'anom - kako tvrde - oponasajuci imama Ahme- 
da i Ibn-Tejmijju, rahmetullahi alejhum] lako, nisu naucili Kur'an napamet, stavi- 
se, neki ne znaju sta kvari abdest ill ruknove i sartove namaza, ck ne govori- 
mo o necemu drugom! Naucili su neke rukje, procitali knjigu ili dvije i to je 
sve! Ne znajuci nesvjesno praktikuju rnnogo zabranjenog pri lijecenju. I to 
je glavni razlog sirenju novotarija i izmisljotina u vezi s lijecenjem. Do toga 
je dovelo dvoje: 

Prvo: neznanje o vjeri onih koji lijece. 

Drugo: vjerovanje u sve sto dzini kazu. Neki koji lijece prihvate sa- 
vjet dzina i to je mnoge odvelo u harara. Dogada se da dzin ponudi sa- 
vjet onome koji lijeci, kaze mu, naprimjer: U ovim slucajevima uH te i 
te ajetef, ili, naptii kur'anski zapis na taj i taj nacinl 

Zabranjeni postupci za koje sam cuo da praktikuju 
neki koji lijece Kur'anom: 

1 - pisanje Kur'ana po tijelu oboljelog; 

2 - pisanje slova s pocetka sura koje pocinju harfovima na prstima 

oboljelog; 

3 - pisanje slova nun naopako na celu oboljelog; 

4 - pisanje imena Allah na komadu platna, potom spaljivanje tog 

platna i udisanje tog dima od strane oboljele osobe; 

5 - upotreba buhura 4 u toku lijecenja; 

6 - gledanje u zensko lice u toku ucenja rulqe pod izgovorom utvr- 

divanja kojoj vrsti pripada dzin koji ju je opsjeo! A, gledati u 
zene je haram; Buhur je vrsta mirisa. Neke njegove vrste privlaCe §ejtane. (op, prev.) 15 ■HBHH n 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 7 - nareduju oboljelom dizanje ruku u toku ucenja rukje a onda 

se obrate dzinu: Ako rnu je napravljen sihir skupi ruke, ako 
nije rasiri ihl; 

8 - ucenje rukje zenama bez prisustva mahrema; 5 

9 - stavljanje ruke na tijelo zene u toku ucenja rukje; 

10 -neki nareduju oboljelom da ne jede odredenu hranu tvrdeci da 

time slabi dzina; 

1 1 -ucenje na so potom posipanje te soli po kuci; 

12 -ucenje na fotografiju umjesto dolaska oboljelog. 

Praktikuje se jos mnogo zabranjenog. Bilo bi korisno zabiljeziti sve 
sto prakrikuju oni koji danas lijece, potom napisati knjigu o novotari- 
jama u vezi s lijecenjem. 6 Narocito, ako bi spomenuo dokaze za sve sto 
se ubraja u novotariju. 

Neke daije, misionari, zagovaraju potpuno zatvaranje vrata lijece- 
nju Kur'anom kako bi sprijecili smutnje i cinjenje harama. To zago- 
vara i nas brat, sejh, Muhammed Husejn Jakub. Ispricao mi je neke 
novotarije koje se praktikuju i smatra da oboljele treba podsticati na 
trazenje pomod od Allaha, azze v E dieiic, i oslanjanje na Njega jer jedi- 
ni On otklanja nevolje. Njegovo misljenje dijele mnoge daije, misio- 
nari, koji ljubomorno cuvaju ovu vjeru od bilo kakvog skrnavljenja i 
omladinu od smutnji. Jedan od njih je i sejh Safvet es-Sevadifi.Isto- 
vremeno, drugi zagovaraju otvaranje vrata lijecenju Kur'anom. Stavi- 
se, smatraju da ih treba sirom otvoriti i prosiriti medu muslimanima 
taj nacin lijecenja i tako zatvoriti vrata pred sihirbazima, vracevima i 
drugim lazovima. Oni kazu da u slucaju prestanka s lijecenjem svih 
koji lijece Kur'anom ljudi bi bili prisiljeni da se obracaju sihirbazima, 
vracevima, pa i svecenicima u crkvama kao ranije a i sada, doduse, u 
mnogo manjem broju. Praktikovanje nekih novotarija od strane onih 
koji lijece Kur'anom manje je zlo od odlaska sihirbazima, nevjerni- 
cima i raznim gresnicima. Zbog toga, treba postupiti po pravilu: Od 
dva zla izaberi manje. 5 Mahrem je punoljetan muskarac s kojim se zena moze osamiti, putovati i slic- 

no, poput: muza, oca, brata... (op. prev.) 

* Ja nemam vremena za to jer radim vaznije stvari. Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 


Licno smatram da treba uzeti dobrobit koju u sebi nose oba mi- 
sljenja 1 ukloniti lose posljedice koje je iznijela i jedna i druga strana. 
Zastupam sljedeci srednji stav: 

1 - lijecenje Kur'anom treba stalno usmjeravati organiziranjem se- 

minara i potrebno je stalno prosvjecivati one koji lijece u vezi s 
dozvoljenim i zabranjenim postupcima pri lijecenju, 

2 - mora se pratiti rad onih koji lijece u svakom naselju, mjestu i 

selu, putem daija koji borave u tim mjestima, 

3 - neophodno je i obicnom svijetu objasniti zabranjene postupke 

koje primjenjuju neki koji lijece tako da mogu reagovati kada ih 
primijete, 

4 - treba upozoriti svijet i pozvati na izolaciju i neodlazak onima 

koji nakon brojnih savjeta i razgovora od strane daija, misiona- 
ra, u torn mjestu ustraju u greskama pri lijecenju, 

5 - treba poducavati ljude serijatskom nacinu lijecenja sihira i dzin- 

skog dodira. Tako ce moci lijeciti sebe i zenske clanove svoje po- 
rodice i izbjeci odlazak onima koji lijece. Veoma vazno! 

Mnogi koji lijece pitaju smiju li koristiti pomoc dzina pri lijecenju, 
narocito ako tvrdi da je musliman i nudi bezuslovnu pomoc?! 

Odgovor: 


To nije dozvoljeno zbog sljedeceg: 

1 - dzini nikada ne nude svoju pomoc a da od toga nemaju koristi, 
bez obzira znao to onaj koji lijeci ili ne. Slijedi pojasnjenje toga. 
Dzini pomazu onima koji lijece na dva nacina: 

Prvi: ulaskom u nekog od prisutnih koji nisu oboljeli, zatim se bori 
protiv dzina koji je u oboljelom, ili iz tijela covjeka u kojeg je usao oba- 
vijesti ih o cemu se radi, da li je obolio od sihira, dzinskog dodira ili 
uroka. 17 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju Drugi: ulaskom direkrno u oboljelu osobu. Potom se hvata u ko- 
stac s dzinom koji je opsjeo doticnu osobu i istjera ga ako moze. Ulazak 
biva nakon izgovora dogovorene rijeci izmedu dzina i onoga koji lijeci. 
Nijedan od ta dva nacina nije dozvoljen zbog nekoliko razloga. Prvi na- 
cin nije dozvoljen zbog sljedeceg: 

1 - dzinima je haram uci u covjeka, samim tim haram mu je i do- 

zvoliti ulazak. Neko bi mogao reci da se u torn slucaju covjek 
slaze s ulaskom i odobrava gal Mi kazemo, bez obzira, nije do- 
zvoljeno. Rad s kaniatom uz obostrano zadovoljstvo ne cini ka- 
matu dozvoljenom, niti biud pocinjen uz obostrano zadovolj- 
stvo cini blud dozvoljenim!, 

2 - dzini mnogo lazu. Postoji vjerovatnoca da necc reci pravu isti- 

nu i da ce za sihir reci da je dzinski dodir, ili za dzinski dodir 
da je urok, 

3 - lijecenje na takav nacin osobu u koju je usao dzin izlaze u bu- 

ducnosti dzinskom dodiru. 

Drugi nacin nije dozvoljen zbog sljedeceg: 

1 - dzin koji kaze da je musliman mozda je nevjernik. U torn sluca- 

ju, bilo bi to prihvatanje pomoci nevjernika, 

2 - postoji mogucnost dogovora izmedu dzina koji je u tijelu i dzi- 

na koji nudi pomoc. To se cesto dogada. Onaj koji lijeci misli 
da je dzin izasao a on ostane u tijelu. I na raj nacin, u dogovoru 
s drugi m dzinom smire stanje, 

3 - ostavljanje lijecenja Kur'anom i prihvatanje pomoci dzina uka- 

zuje na pomanjkanje ubijedenja u djelotvornost kur'anskog lije- 
ka, pa cak i na nepostojanje ubijedenja u potpunosti, 

4 - pretpostavimo da grupa ljudi lijeci pomocu dzina. Neko zeli 

odvesti nekog svog kod jednog od njih na lijecenje, koga ce 
izabrati?! Raspitivat ce se o onima koji lijece, pa ce mu neki 
reci: Ne idi torn i torn! Njegov dzinje mali i nejak. Dzin kojipo- 
maze torn i torn je poslab, nekada uspije a nekada ne. Idi ti torn 
i torn! Njegov dzin je jak. U ovom slucaju, za koga su vezana 18 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 


ljudska srca? Za Kur'an? Za Allaha Velicanstvenog? Ne, vezala 
su se za nekog drugog, za dzine! To je najopasnije i veliko zlo 
na koje upozoravamo. 

Neka se boje Allaha svi koji strahuju od svog Gospodara, koji se 
boje Njegove kazne i nadaju se Njegovoj nagradi! Prema tome, nije do- 
zvoljeno koristiti pomoc dzina pri lijecenju. 

Sta sam promijenio prilikom ovog izdanja 

Mi ljudi danas kazemo jedno sutra dugo, Zato, nije dozvoljeno ni- 
kome prihvatati nase misljenje ako ne zna dokaz za njega. Mnogo je pi- 
tanja u vezi s fikhom i hadisom za koje sam promijenio misljenje. Na- 
vest cu kao primjer: 

1 - smatrao sam ispravnim dokaz iktirana u usulul-fikhu, all sam 

promijenio misljenje jer sam vidio da je neispravno; 

2 - smatrao sam da stavljenje cisti sve zivotinjske koze. U tome sam 

slijedio zahirije i Sevkanija, rahimehuikk. Nakon toga, promijenio 
sam misljenje i prihvatio Safijino misljenje koji smatra da se izu- 
zimaju svinjska i pseca koza jer su te zivotinje neciste kao bica i 
zbog drugih dokaza koji govore u prilog torn misljenju. To mi- 
sljenje je preneseno od Alije i Ibn-Mesuda, radijalkhu anhuma; 

3 - smatrao sam ispravnim da osoba koja prilikom abdesta ope- 

re desnu nogu i obuce obucu ili carapu, potom opere lijevu 
nogu ima pravo koristiti mesh - potiranje. U tome sam slije- 
dio Ibn-Tejmijju, rahimchuiiahu. Nakon toga nasao sam vjerodo- 
stojnu predaju u Ibn-Huzejminoj zbirci hadisa, 1/97, od Saf- 
vana, ndijaiiahu 'anhu, u kojoj stoji: (...) ako obje noge obucemo 
nakon abdesta., i prihvatio misljenje vecine ucenjaka, Safije, 
Malika* Ahmeda, Ishaka i drugih, rahimchumullah, da nema pravo 
na mesh; 

4 - smatrao sam da je drugi selam na kraju namaza namaski rukn, 

slijedeci imama Ahmeda, mhimchullah. Promijenio sam misljenje 
i smatram da je sunnet nakon pronalaska Aisinog, radijaiiahu anKa, 
hadisa u vezi s tim; 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 5 - u vezi s dojenjem i veze po mlijeku smatrao sam da je uslov za 

uzimanje u obzir te veze dojenje istog mlijeka 7 potom sam pro- 
mijenio misljenje i uzeo u obzir ism spermu koja je uzrok mlije- 
ku makar i ne bili na dojenju istog mlijeka; 

6 - smatrao sam da je uslov ispravnosti posla u poljoprivredi da sje- 

me bude od vlasnika zemlje, ali sam promijenio misljenje i uzeo 
u obzir medusobni dogovor izmedu vlasnika i obradivaca ze- 
mlje. Promijenio sam i mnoga druga misljenja. 8 

U vezi s ovom knjigom izmijenio sam sljedece: 

1 - dugi razgovori s dzinima su beskorisni. Mislim da su i stetni, 

utoliko sto umaraju oboljelog i omogucuju dzinu da zauzme 
bolju poziciju u tijelu, 

2 - izbacio sam hadis Ummi Eban, radijailahu Wm, jer me brat, sejh, Ali 

Husejs upozorio da je slab, 

3 - izbacio sam Ibn Abbasov, radijailahu anhuma, hadis o malom crnom 

psu zbog Ferkada es-Sindzija, 

4 - izbacio sam zbog slabosti hadise Ubejja ibn Kaba i Abdurahama- 

na ibn ebi Lejle, rahimehumallahu, o ajetima koji se uce kao rukja, 

5 - izbacio sam neke zastite od dzina iz sestog poglavlja zbog nedo- 

statka dokaza za njih, 

6 - dodao sam neke napomene, vidjet ces ih citajuci knjigu. 9 

Molim uzvisenog i plemenitog Allaha, koji prasta grijehe, prihvata 
pokajanje i koji zestoko kaznjava da mi oprosti i ucini ovu knjigu do- 
brim djelom na vagi kada nece koristiti ni imetak ni sinovi, samo ce ko- 
ristiti dolazak Allahu sa cistim i predanim srcem, Allahu, ucini ovo dje- 
Io iskrenim samo Tebi i nikom drugom! ' Po torn mi§ljenju kada se mlijeko povuSe pa se pojavi nakon druge trudnode oni 

koji doje to drugo mlijeko nisu mu braca i sestre po mlijeku. (op. prev) 

* Sve sam to pojasuio s dokazima u knjizi Es-sebaik ez-zehebijje fi el-mesaili el- 

fikhijje. Molim Allaha da omoguci zavrsetak te knjige i uputi autora. 

f Promjene u knjizi Es-Sarimu el-bettor fi tesaddi H seharati el-esrar - Ostri mac u 

borbi proliv zlih sihirbaza navest cu u desetom izdanju te knjige koja je u Stampi. • 


Zastita od dzina i sejtana Predgovor desetom izdanju 
Bit cu veoma zahvalan svima koji vide serijatsku gresku u ovoj 
ili u mojim drugim knjigama i dostave je meni ili izdavacu! Neka je 
salavat i selam na Allahovog Poslanika, saiuiiahu 'alcjhi v« Klfem* njegovu 
porodicu i ashabe! 
Vehid Abduselam Bali 


Mense'etu Abbas 
15/5/1417 kg,, 27/9/1996 


' 


^^g 1 


WL 


21 Zastita od dzina i sejtana Predgovor prvom izdanju Predgovor prvom izdanju 

Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoc, uputu 
i oprost trazimo! Utjecemo se Allahu od zla koje je u nama i od nasih 
losih djela! Koga Allah uputi niko ga ne moze zavesti, a koga u zablu- 
du odvede niko ga ne moze uputiti. Svjedocim da nema istinskog boga 
osim Allaha i da nema sudruga. I svjedocim da je Muhammed, sdhllahu 

alejhi ve sellem, NjegOV rob i pOslanlk. 

jjli-la rt^Jlj V| JJjZ *^J 4jLJ3J J^- «Ull IjjSjI \jLa\ ^-ill 1^1 Ij 

O vjernici, bojtese Allaha istinskom bogobojaznoscu inipo- 
sto ne umirite osim kao muslimani! 10 

'. * ^ / 1 *" * >* » - • #s * ** ' ■ „,.* ^ j 

O ^Wz, &o/fi? 5^ Gospodara svoga, Koji vasje stvorio odjed- 
ne osobe, od kojeje njenpar stvorio, a od njih dvoje mnoge 
muskarce i bene rasijao! Bojte se Allaha, Ujim imenomjed- 
ni druge molite, i cuvajte rodbinske vezel Allah doista nod 
vama bdije! 11 

^1^1 jl^J iLiJ (V * ) IjljlS ^y !^Jy j 4Jil Ijijl IjiiT ^.JJl *Qi U 

(V ) ) l^JatP I jy jli JUiS -Uj-^jj <Ull *iaj ^j r*-^„?^ r*-^ j^HJ 

O vjernici, bojte se Allaha igovorite samo istinu, On ce vas za 
vasa dobra djela nagraditi igrijehe vam vase oprostiti. A onaj 
ko se Allahu i Postaniku Njegpvu bude pokoravao —posttci ce 
veliki uspjeh. 12 

Allahova knjiga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, »iuiiahu 
'alejhi v e sellem, je najbolja uputa, Najgore su nove stvari u vjeri i svaka nova 
stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda 
zavrsit ce a dzehennemskoj vatri. A potom! 10 Ali 'Imran, 102. 

11 En-Nisa, 1. 

11 El-Ahzab, 70, 7 1. Zastita od dzina i sejtana Predgovor prvom izdanju Akida je osnova i temelj vjerc. Islamska ulema je obavezna cuvati 
akidu tako sto ce sprijeciti svako zlonamjerno unosenje sumnji u nju i 
odstraniti iz nje sve sto joj je strano. Vidio sam mnoge muslimane kako 
grupno i pojedinacno izlaze iz vjere posjeeujuci gatare i vraceve vjeruju- 
ci u ono sto govore i da znaju gajb! Kada budu upozoreni govore: Daj 
nam alternativu! To me podstaklo da istrazim ovu tematiku. Na poce- 
cku sam zamolio Allaha da nas opskrbi serijatskom alternativom. 

Zbog cega sam napisao ovu studiju? 

Napisao sam ovo djelo zbog nekoliko razloga, neki od njih su: 

1 - Alternativa. Prije poziva u napustanje bilo cega obaveza je po- 

nuditi alternativu. Navest cu kao primjer raspravu koju sam 
imao s jednim mladicem u vezi s odlaskom gatarima i sihirba- 
zima. Rekao sam mu da je to Serijat zabranio. On je rekao: Na 
dan svog vjencanja osamio sam se sa svojom suprugom, medutim, 
nisam mogao imati odnos! Sta sam mogao uraditi? UnuzdU otisao 
sam sihirbazu. Da sam imao alternativu ne bih isao njemu! 

2 - Nuznost suprotstavljanja dzinskom nasilju prema covjeku. Cesto 

se dogada da dzin ude u covjeka i trazi od njega da cini harame. 

3 - Jednom prilikom je dzin krscanin usao u muslimana te mu pri- 

jetio mucenjem ako ne bude nosio krst! 

4 - Krscani koriste sihir kao tajno oruzje, Vidio sam svojim ocima 

muslimanku privrzenu vjeri i veoma aktivnu na sirenju islama. 
Sihir joj je napravio svecenik. Nakon toga, trazila je od svoje po- 
rodice krst! Stavise, kada bi na ulici vidjela svecenika pala bi mu 
na sedzdu! Allahovom, aZ a: ve dieilc, odredbom jedan nas brat lije- 
cio ju je Kur'anom i izlijecila se, hvala Allahu. 

5 - Tema je veoma opsirna, ne moze se obraditi u jednoj knjizi i jos 

uvijek zahtijeva brojna istrazivanja. Nisam vidio nijednu knjigu 
koja o ovome govori i teoretski i prakticno. Sve me to ponuka- 
lo da pisem o ovome. I pored svega toga dugo sam se dvoumio 
prije pisanja o tome, a sve zbog opasnosti koje vrebaju u vezi s 
tim. Zamolio sam Allaha, az^vedielL-, za pomoc i trazio uporiste u 24 
Zastita od dzina i sejtana Predgovor prvom izdanju dokazima za sve sto napisem i kazem. Odlucio sam se za taj put 
jer se jedino njime ne moze zalutati. Osim toga, uz svaki nave- 
deni hadis naveo sam stepen vjerodostojnosti i u vecini slucaje- 
va, hadisku zbirku iz koje je preuzet. U ovoj studiji spojio sam 
teoriju koju sam preuzeo iz ranije napisanih djela i praksu koja 
je rezultat rada i iskustva. Sve sto kazem ima uporiste u Kur*anu 
i Sunnetu. Studiju sam podijelio u dvije knjige: 

Prva je Vikajetu el-insan min el-dzinni ve es-sejtan - Zastita ljudi od 
dzina i sejtana. Posvecena je govoru o dzinima i sejtanima. 

Druga je Es-Sarimu el-bettaru fi tesaddi li es-seharati el-esrari - 
Ostri mac u borbi protiv zlih sihirbaza. Posvecena je govoru o sihiru i 
lijeku za njega. 

Prvu knjigu podijelio sam u sest poglavlja: 

Dzini su istina, nisu izmisljotina! 

Sustina padavice i iijek za nju 

Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima 

Sejtanova veza s ljudima 

Sejtanovi priiazi ijudskim srcima i kako ih kvari? 

Sta ljude stiti od sejtana? 

Duznost je napomenuti da moj govor prihvatite ako se slaze s Ku- 
r'anom i Sunnetom, u suprotnom odbacite ga i drzite se Kur'ana i Sun- 
neta! U torn koncekstu, raduje me svaka konstruktivna kritika uteme- 
ljena na Kur'anu i Sunnetu. 

Ovom prilikom zelim zahvaliti svima koji su pomogli ovo djelo i 
molim Allaha da nas opskrbi iskrenosti u rijecima, djelima, pokretima 
i mirovanjima! Allahu moj, utjecemo se Tebi od sirka koji znamo i mo- 
limo Te za oprost sirka koji iz neznanja pocinimo! I neka je salavat i se- 
lam na Poslanika, njegovu porodicu i ashabe! 

Vehid Abduselam Bali 


25 
DZINI SU ISTINA, 
NISU IZMISLJOTINA! 


Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Vjerovanje u gajb - nevidljivi svijet 

Vjerovanje u gajb je jedan od temelja islamskog vjerovanja. Vjera 
u gajb spomenuta je u Kur'anu kao prva osobina bogobojaznih, Rekao 
je Uzviseni: 

Etif-lam-mim. Ova Knjiga, u koju nerna sumnje, Uputaje 
onima koji seAllaha boje. Onima koji u gajb vjeruju. 13 

Svaki musliman duzan je vjerovati u gajb bez imalo kolebanja ili 
sumnjicavosti. A gajb je, prema onome sto je rekao Abdullah ibn Me- 
sud, radijaiuhu anhu, 14 sve sto ne vidimo a Allah, azze vedzciie, ili Njegov Posla- 

nik, sallallahu alejhi ve seilem, rekli SU da pOStOJi. 

Dzini su dio gajba u koji je duznost vjerovati zbog brojnih kur'an- 
skih i hadiskih dokaza o njihovom postojanju. 

Kur'anski dokazi 

* > ' i " " ** ,>&-.. 

Kada tiposUtsmo nekoliko dzina da Kur'an slusaju, kada 
do dose da ga cuju, oni rekose: Sutite i slusajtelA kad se za- 
vrH, vratise se narodu svome da opominju. 15 

* ,. * f «» if .* . ~+ * ' °^ ' 

p&Jj^iJ <J^ (^~^ Ojr^JU i£S J-lj ^j"ij il u^y^J tS 5 ^ J™** ^ 

O skupe dzinski i Ijudski, zar vam iz redova vasih nisu 
dolazili poslanici koji su vam ajete Moje kazivali i upo- 
zoravali vas da cete ovaj vas dan docekati? 16 


n EI-Bekare, 1-3. 

H Tefsir Ibn-Kesir, 1/41. 

15 El-Ahkaf, 29. 

" El-En 'am, 130. 29 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisl jllxLL V]. Jj-LcJ "V Ij-L^li 

O druzine dzinova i ljudi, ako mozete kroz slojeve nebesa 
i Zernlje prodrijeti, prodrite, moci cete prodrijeti jedino uz 
veliku mocl 17 

iter/: Menije objavljeno daje nekoliko dzina prisluskivalo i 
reklotMi smo, do is t a Kiur'an, koji izaziva divljettje, slusali. 18 

Uaj lAjalji <S^"I S* «J^ <JJ*j»f crO^ 1 S* J^J J 15 " *^J 

/ biloje ljudi koji su zastitu od dzina trazili, pa su im toko 
obijest povecali. ' 9 

Dokazi iz Sunneta 

1 - Imam Muslim je zabiljezio od Abdullaha ibn Mesu'da, ndijaUahu 

anhu, da je rekao: Jedne noci bili smo s Altahovim Poslanikom, saiiai- 
lahu yejhi ve seiiem, f izgubili ga. Uzaludno smo pretrazili dolinu i pur 
teljke, rekli smo: Odnijeli su ga dzini ilije ubijen! To nam je bila 
najteza not Kadaje svanuto ugledali smo ga kako dolazi izpravca 
pecine Hira. Rekli smo: Ailahov Poslanice, trazili smo te i nismo te 
naslu Provelismo najgoru noc. Poslanik, saiuiiahu a!ejhiveseUem,_/> rekao: 
Dosao mije izaslanik dzina, otisao sam s njim i ttcio im Kur'- 
an. Poveo nasje i pokazao nam njihove tragove i ostatke vatri. Tra- 
zili su da im kazesta mogujesti, rekao je: Kosti zivotinja zaklanih 
bismilom, U vasim rukama bit cepune mesa. Vase zivotinje 
nekajedu balegu. Nakon toga, obratio se ashabima: Nemojte se 
njima cistiti poslije nuzde,jer toje hrana vase braced 

2 - Prenijeli su imami Buhari, Malik, Nesai i Ibn-Madze, rahimehumuiiah, 

od Ebu Seida el-Hudrija, radijaikhu anhu, da je rekao: Rekao mijeAUa- " Er-Rahman, 33. 

11 El-Dzinn, \. 

" El-Dzinn, 6. 

30 Muslim bi serhi en-Nevevi, 4/1 70, 

Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmtsljotina! hov Poslanik, saiiaiiahu 'aicihi ve settemi Primijetio sam da volis sitnu sto- 
ku ipustinju. Kada budcs sa svojom sitnotn stokom upttstinji 
glasno uci ezanl Stfi koji budu culi mujezitiov gists - Ijttdi, dzini 
i sve drugo - svjedocit 6e na Sudnjem danu dasuga hdL ly 

Prenosi se u dva Sahiha da je Ibn-Abbas, radijaiiahu 'anhunu, rekao:Jed- 
nom prilikom, Poslanik, ssJlalbhu aicjhi w sd\an,je otisao na trg 'Ukaz, s 
njimje bila i grupa ashaba. U to vrijeme sejtani su bill sprijeceni od 
prisluskivanja nebeskih vijesti, gadani su zvijezdama padalicama. 
Kada su se vratili u svoj narodpitali su ih staje s njima. Rekli su da 
su sprijeceni od prisluskivanja nebeskih vijesti i dasu ih melecigada- 
li zvijezdama padalicama. Reklisu: Sigurno se dogodih nesto veliko, 
pa ste sprijeceni da prisluskujete nebeske vijesti! Razidite sepo zemlji 
i vidite sta se dogodib, pa ne mozete vise prisluskivati nebeske vijesti! 
Jedna grupa uputilase upravcu Tihame prema Poslaniku, saiiaiiahu akj- 
hi veseiiem. On je bio u Nehli isaojesa ashabima prema 'Ukazu. Dok 
je sa ashabima klanjao sabah dzini su iuli ucenje Kur'ana. Nakon 
zavrsenog ucenja rekli su: To je, tako nam Allaha, ono zbog cega ne 
mozemo prisluskivati nebeske vijesti! Kada su se vratili svom narodu 
rekli su: Narode, culi smo Kuran koji zadivljuje i upuc'uje na pravi 
put. Mi smo povjerovali u njega i nikognecemo obozavati osim Alla- 
ha. Tadaje Allah objavio svom Poslaniku, saihliahu aiejhi v C sdiem: Red: 
Menije objavljeno daje Kur'an slusala grupa dzina... Objav- 
Ijeno muje sta su dzini rekli. 21 Brojni su dokazi u vezi s ovim. Vi- 
djet ces ih, ako Bog da, citajuci ovu knjigu. Mevidenje nije dokaz nepostojanja! 

Mnogo toga ne vidimo ali vjerujemo da postoji. Ako ne vidimo 
dzine ne znaci da ne postoje. Naprimjer, stxuja prolazi kroz kablove, mi 
je ne vidimo ali vjerujemo da postoji zbog toga sto vidimo njeno dje- 
lovanje, upaljene sijalice i sL Ne vidimo zrak koji udisemo i bez kojeg 
ne mozemo zivjeti, ali ga osjecamo. Stavise, vlastitu dusu ne mozemo 
spoznati jer je ne vidimo! Ona nas odrzava u zivotu, bez nje umiremo. 
I pored svega toga* vjerujemo da dusa postoji. 21 Buhari mea' ei-Feth, 6/343; Malik, 1/68; Nesai, 2/12; Ibn-Madze, 1/239. 
" Buhari mea ei-Feth, 2/253; Muslim hi serhi Nevevi, 4/168. 31 Zastita od diina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Od cega su stvoreni dzini? Kur'an i Sunnet neosporno i nedvosrnisleno ukazuju da su dzini 
stvoreni od vatre. Rekao je Uzviseni: 

A dzineje stvorio odplamicaka vatre. 23 

U vezi s izrazom u ajetu Maridzun-nar prenose se od Ibn-Abbasa, 
radijallahu anhuma, dva tumacenja. Prema jednoj predaji rekao je da znaci 
od ciste vatre, a po drugoj od usplamtjelih krajicaka. 24 U drugom ajetu 
Uzviseni je rekao: 

*j*Zj\ jU ^ja Lis -ja oLaL>- jLMj. 
A dzine smo, prije, stvorili od uzarene vatre. 25 
Rekao je Iblis: 

Ja satn bolji od njegal Metie si stvorio od vatre a njega od 
ilovace 26 

Neko moze reci: Kako mazes Iblisove rijeci uzimati kao dokaz 
kada se njemu ne moze vjerovati?! Kao odgovor kazemo da nije dokaz 
u njegovim rijecima! Dokaz je Allahovo, azseved&lle, precutno odo- 
bravanje te njegove izjave. Allah, azze ve dzdle, nikada ne odobrava ne- 
istinu. 

Imajni Muslim i Ahmed, rahimchumuiiah, zabiljezili su da je Aisa, ra- 
dijallahu anha, rekla: Rekao je Poslanik, saiiaiiahu "aiejhi ve setiem: Meleci su stvo- 
reni od svjetlosti, dztni odplamicaka vatre, a oAdemu vamje vec 
receno. 27 23 Er-Rahman, 15. 

M Tefsirlbn-Kesir,4/21L 

25 El-Hidzr,21, 

u El-Ea'raf, 12. 

" Muslim bi serhi Nevevi, 18/123. 32 
VI 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Kako dzini nevjernici mogu biti kaznjeni vatrom 
ako su stvoreni od vatre? Ovo pitanje dugo se povlaci kod mnogih a kada bi samo malo ra- 
zmislili shvatili bi i razumjeli. Svi znamo da je covjek stvoren od zemlje 
i da sada nije od zemlje! Znaci, zemlja je samo osnova ljudskog roda. 
Isto tako, dzini su stvoreni od vatre ali sada nisu od vatre, Brojni doka- 
zi ukazuju na to. 

Prenio je imam Nesai, t»himehullah, od Aise, radijallahu anha, da je Posla- 
niku, saiialiahu 'alcjhi v e seUem, dosao sejtan dok je bio u namazu. Poslanik, sai- 
yiahu'aiejhi v C seiiem, ga je zgrabio, savladao i poceo daviti. Rekao je: Osjetio 
sam hladnocu njegovogjezika na svojoj ruci. Lanac prenosilaca je vje- 
rodostojan, odgovara Buharijinim uslovima. Iz hadisa se jasno razumije 
da oni sada nisu vatra, inace Poslanik, saiuiahu *alejhJ ve seikm, ne bi mogao 
osjetiti hladnocu njegovog jezika. 

Takoder, Poslanik, saikiiahu aiejhj ve se ikm, je rekao: Iblis, Allahov nepri- 
jatelj, donio je plain icak vatre da mi njotne sprzi lice. 23 

Prenio je Malik, rahimehullah, u Muvettau od Jahja ibn Seida, rahimehul- 
kh, mursel predaju: Unoci Israa Poslanik saiMahu'aiejhivcsdiem,^? vidio Ifri- 
ta kojigaje trazio s bakljom u ruci. Kud god bi se okrenuo vidio biga. Dzi- 
bril, "aiejhi sdam, vtuje rekao: Hoces li da tepoducim rijecima ako ih izgovoris 
ugasit ce se baklja i past ce na usta... Iz ova dva hadisa zakljucujemo da 
Iblis nije ostao na svojoj vatrenoj prirodi jer je upotrebljavao plamicke 
vatre i baklje. Da je od vatre ne bi mu trebale. 

Rekao je Poslanik, saiwiahu "aiejhi veseiiem: Seftan kruzi u covjekovom ti- 
jeluputem krvi. 2) Da je jos uvijek od vatre spalio bi covjeka. Ako bi neko 
rekao da se ovim hadisom zeli ukazati na sejtansko dosaptavanje a ne na 
ulazak u covjeka dobili bi odgovor od ucenjaka fikhske metodologije, 
usulul-flkha, koji su jednoglasni da nije dozvoljeno tumaciti tekst prene- 
senim znacenjem osim kada za to postoji razlog. A gdje je ovdje razlog?! 

Ovome se jos moze dodati i cinjenica da je covjek stvoren od ze- 
mlje i vode a moze biti mucen i zemljom i vodom. Ali, bolji odgovor od 
svega toga je da kazemo Allah, azze ve diellc, je Svemoguc. u Muslim bi serhi Nevevi, 5/30. 

" Muttefekun aiejhi. Buhari mea el-Feth, 4/282; Muslim bi serhi Nevevi, 14/155. 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Vrste dzina 

Preneseno je od Ebu Salebe el-Husenija, radijaibhu 'anhu, da je rekao: Re- 
kaoje Poslanik sdbiWiu 'alejhi « seiiem: Dzina ima tri vrste: oni koji imaju kri- 
ta i lete, vrsta kojaje u oblikti zmija i akrepa i oni koji se stahio sele. M1 

Boravista dzina Dzini, uglavnom, nastanjuju mjesta udaljena od Ijudi kao sto su 
pustinje, neki se nastanjuju na smedjistima i otpadinia, a ima ih koji 
zive medu ljudima. Potvrden je u oba Sabiha Poslanikov, saikiiahu alejhi ve 
selkm, cest izlazak u pustinju gdje je dzinima ucio Kur'an i gdje ih je po- 
ducavao vjeri. Predaje o tome prenijeli su Ibn-Abbas i Ibn-Mes'ud, bhU- 

jallahu anhuma. 

Nastanjuju se na smedjistima i otpadima jer jedu ostatke ljudske 
hrane. Hadis o tome prenio je Ibn-Mesud, radijaiiahu anhu, a zabiljezio 
imam Muslim, rahimehullah, vec smo ga naveli. 

Takoder, borave u nuznicima. Preneseno je od Zejd ibn Erkama, ra- 
dijaiiahu 'anbu, da je Poslanik, saiiaiiahu aiejhi ve seiiem, rekao: Ovi nuznici su na- 
stanjeni. Zato kada ulazite u njih recite: AUahumme inn eu'zu hike 
minel-hubusi ve el-habaistl Allahu moj, utjecem Ti se od muskih i zen- 
skih dzinaP 1 - to jest, nastanjuju ih dzini. 

Pitao sam jednog dzina muslimana: Stanujes li u nuznicima 7 . Odgo- 
vorio je: Ne. Rekao sam: U hadisuje receno da dzini stanuju na tim mje- 
stima? Rekao je: U njima borave samo dzini nevjerniti, oni biraju neci- 
sta i prljava mjesta za stanovanje. Mozda to i jeste tako. Primijetio sam 
da dzine nevjernike uznemiravaju mirisi, narocito mosus, za razliku od 
dzina muslimana koji vole lijepe mirise kao i ljudi muslimani. 

Dzini stanuju i u rupama i procjepima. Prenio je Nesai, rahimehullah, 
svojim lancem prenosilaca od Katade, rahimehullah, on od Abdullah ibn 
Serdzesa, radijaiiahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu "aiejbi veseUem, rekao: Nemojte 

30 Taberani, Hakim i Bejheki u djehi El-Esma ve es-sifat. Lanac prenosilaca je vje- 
rodostojan. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahihu-1-dzami \ br. 3114. 

31 Ebu Davucl, Kitabu-t-tahara, babun 3; Nesai. Kitabu-t-tahara, babun 17; Ibn- 
Madze, Kitabu-t-tahara, babun 9; Ahmed u Musnedu, 4/369. Hadis je vjerodostqjan. 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! mokriti u rupel Katadu, rahimehdiahu, su upitali: Zbog cegaje nepozeljno 
mokriti u rupe? Rekao je: Prica se da u njima stanuju dzini. 31 

Takoder, nastanjuju torove deva. Preneseno je u Muslimovom Sa- 
hihu i drugim zbirkama da su tu boravista sejtana. Da li dzini jedu i Jasni i vjerodostojni hadisi govore o come da dzini jedu i piju. 
Imam Buhari, rahimehuilah, u svom Sahihu prenio je od Ebu Hurejre, radijai- 

lahu 'anhu, da je nosio pOSudu S Vodom Za Poslailikove, sallallahu 'alejhi vc sellem, 

potrebe abdesta i pranja poslije nuzde. Jednom prilikom, dok je slijedio 

Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, S pOSudom Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je 

rekao: Koje to! Rekao je: Ja> Ebu Hurejre. Rekao je: Donesi mi kame- 
nje da se oUstimlAlh ne donosi mi kost i baUpd Ebu Hurejre, radijai- 
khu 'anhu, je rekao: Donio sam kamenje zamotano u mojoj odjeci, stavio ih 
pored njega i udaljio se. Nakon toga, isao sam s njim i upitao ga: Zbog cega 
ne maze kost i balega? Rekao je: Toje dzinska hrana. DoSla mije dzin- 
ska delegacija iz mjesta Nesibin™ - a divni li su oni dzini. Trazili su 
opskrbu, pa sam zamolio AUaha da na svakoj kosti i balegi na koju 
naidu nadu hranu.* 4 

Prenio je Muslim, rahimehutkh, od Abdullaha ibn Omera, radijaikhu anhu- 
ma, da je Poslanik, saikikhu 'alejhi ve sellem. rekao: Kadajedete ipijetejedite i 
pipe desnom rukom, jer $ejtan jede ipije lijevom rukom. 55 

Takoder je Muslim, rahimehulkh, prenio od Huzejfe, radijaikhu 'anhu, da je 
rekao: Kada smo s Poslanikom, saikikhu 'alejhi ve sellem, bili na sofri nismo pru- 
zali ruke prema hrani dok to ne bi ucinio Poslanik, saikikhu 'alejhi v e sellem, Je- 
dnom prilikom, bili smo za sofrom i doslaje neka djevojeica zureci kao da 
je neko tjera ipruzilaje ruku prema hrani. Poslanik, saikikhu 'alejhi ve sellem j« 
je ubvatio za ruku. Nakon nje dosaoje neki beduin i onje zurio kao da ga 33 Ebu Davud, Kitabu-t-tahara, babun 1 6 i 29; Nesal KitabiH-tahara, babun 29; 

Ahmed u Musnedu, 5/82. Hadis je vjerodostqjan. Imami Ebu Zura' i Ebu Hatim 

potvrdili su slusanje Katade od Abdullaha ibn Serdzesa, 

31 Poznato mjesto na arapskom poluostrvu. Ibn-Hadzer, Fethu-l-Bari, 7/211. 

(op. prev.) 

M Buhari mea ' el-Feth, 7/171. 

35 Muslim bi serhi Nevevi, 13/191. 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! neko tjera, Posknik, dWWtu'dqhi^dlrm./f uhvatio i njegouu ruku tepotom 
rekae: Sejtan mo&ejestisamo hranu pri kojoj se ne spomene Alhdmvo 
ime. Onje doveo ovu djevojBcu kako biputem nje mogaojestialija 
sam uhvatio njenu ruku, potomje doveo i ovogbeduina kako bijeo 
putern njega alt i njegovu sam ruku zadriao. Tako mi onoga u cijoj 
je ruci moja dttsa, njegova ritkaje u mojoj skupa s njenom rukom 
(rukom djevojciceV" U dmgoj, Muslimovoj, r^imdiuihi., predajt, dodaje 
se: Ziit'wi je spomenuo Allahovo ime i imstavio jesti. 

U Muslimovom, whimchulUh, Sahihu preneseno je od Dzabira ibn 
Abdullaha, ndijaikhu 'anhuma, da je cuo Allabovog Poslanika, sdUWiu 'alejhi 
« u u«n, kako govori: Kada iovjek zelJ u6i u svoju kucu i 'spomene AI- 
labovo ime pri ulasku ijelu sejtan kale (drugim sejtanima): Ovdje 
za vas nema kotiaka ni veierel Ako pri ulaskti ne spomene AUahovo 
ime sejtan kaze: Nasli ste kanaMAko ipri brani ne spomene AUaha 
kaze: Nasli ste i konak i vecerttP 7 

U ve/,i s pkanjeni da li dzini jedu i piju ulenia se podijelila na tri 
misljcnja: 

Prvo misljenje: dzini ne jedu i ne piju. Ovo misljenje je neispravno 
jer nema dokaza koji ukazuje na njega, 

Drugo misljenje; neke vrste dzina jedu i piju a neke ne. Za svoj 
scav nasli su uporiste u predaji koju je prenio Ibn-Abdulbcr t ra himehuikh T 
od Vehb ibn Munebbiha, xahimeUbh, aglasi: Dzina itna nekoliko vrsta. 
Najodabmniji od njib su u vidu \rjetra, nejedu, ne piju i ne razmnoza- 
vaju se. Druga vista sve to radi. Treed vrsta su dzinski sihirbazu ptutinj- 
ske i nocne pri kaze.™ 

Dokaz irn je i prcdaja koju smo ved naveli od Ebu Salebe el-Husc- 
nija, mdiialiahu 'anhu, u kojoj se navodi da d&itia ima nekoliko vrsta. Ovo 
misljenje je mozda i tacno, 

Trece mitijertje: svi dzini jedu i piju. Vjerovatnoca ispravnosti ovog 
misljenja mnogo je veda od prediodnog. Na njegovu ispravnosE ukazu- 
ju prethodno navedeni hadisi. A, Allah, n^vrdidic, najbolje zna. I Muslim hi serhi Nevevi, 1 3/ 1 90. 
» Muslim hi serhi Nevevi, 13/190, 
" Feihu-l-Bati, 6/345. Ibn-Hadier je naveo ovu predaju a komcniaru. 36 
Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu iimisljotina! Hadis koji je prenio Abdullah ibn Mes'ud, ndijaiiahu ' a nhu, zabiljc- 
zio je imam Muslim, tuh^WUh i sljedecoj verziji: Vanut prtpada svaka kost nod kojomje spomenuto Atlahotm irne. U vasim rukama bit ce 
puna nma^ Isti hadis prenio jc Ebu Davud, n to*Mlah i dmgi u ver- 
ziji: ...Svaka kost nad kojom nije spomenuto AUabovo Ime... Postoji 
mogudnost da je neki od prenosilaca promijenio zna&nje. Ako nije to, 
onda sc Muslimova predaja odnosi na dline muslimane a druga predaja 
na sejtane. Allah, *aewdfclk najbolje zna* Sejtan ima rogove 

Preneseno je od Amr ibn Anbcse, n^Mn. Mm, da je rekao: Re- 
turn je Poslanik **»« '*tejW v C «IU*£ Sunce izlazi i zalazi izmedu dva 
sejtanova roga* 

Diini se prikazuju i mijenjaju oblike 

Od Ebu Hurejre, *&&!* Vd* preneseno je da je rekao: Allahov 
Poslanik timte!*fam* me zaduzio da luvam prispjeli sadakatul- 
fim Nekoje doteaipoceo uzimati hmnu. Uhvatio samga i rekao: Tako 
miAllahaprijamtht teAlMwvom Poslamku! Rekao je: Nuzda me natje- 
rata, imam brojnu porodicu, u velikoj sam nestaski. Pustio sam go. Su~ 
tradam Poslanik vim**?***** me upitd: Stajes tvojimsinotnim 
zarobljenikom?! Rekao sam: Allahov Poslanice, poialio se da ima broj- 
nu porodicu i daje u velikoj nestaski. Sazalio sam se na njega i pustio 
ga. Rekao je: SUgao Hje, ponovo te se vratitL Bio sam siguran da ce 
se vratitL jerje to Postamk awidmld<jhrw«H«n, rekao, Safekao samga u 
zasjedi Kadajepoteo uzimati harm uhvatio samga i rekao: Prijavit cu 
te Allahovom Poslaniku. Rekao je: Pusti me, siromah sam a imam broj- 
nu porodicu. Necu viSe dolazitl Sazalio sam se na njega i pustio ga. Su- 
tradan, Postamk, rfUW*?W***i* ponovo upita: Ebu Hurejre, staje 
s tvojim zarobljenikom?! Rekao sam: Allahov Poslanice, pozalio se da 
ima brojnu porodicu i daje u velikoj nestalicu sazalio sam se na njega i 

w Muslim bi serJii Nevevi, 4/1 70. 

» Bnhari. Kitabu hedV el-halk. habim 1!; Muslim, Kitabu-l-musqfirwe, br. 

290 i 294. 

37 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisijotina! pus do gei. Rekaoje: Slagao tije, ponovo te se vratitL Sacekao sam ga 

po treci put Kada je poceo grabiti hranu uhvatio sam ga i rekao: Nema 
druge, prijavitcu teAllahovom Poslaniku. Ovo tije treci i posljednji put 
da dolazis! Rekao si da neiel Rekaoje: Pusti me, poducit c'u te rijecima 
kojinw ce te Allah okoristiti. Rekao sam: Koje su to rijeci? Rekaoje: Kada 
legries u postelju prouci ajet kursiju: AUabu la ilahe ilia huve el-Haj- 
ju el-Kajjum do kraja, cijelu rtoc hwat ce te cuvar od Alhha i nece ti 
fejtan moci prici do svanuca. Ponovo sam ga pustio. Sutmdan, Poslanik. 
MjUIUm vjcjhi ve sdkm, ponovo upita: Ebu Hurejre, staje s tvojim zaro- 
bljenikom odsinocU Rekao sam: Allahov Poslanice, rekao me poduciti 
necemu korisnom pa sam ga pustio. Poslanik, iaiwtahu 'aieituveieiiem,^ rekao: 
A cemu to? Rekao sam: Rekao mije kada legnem u postelju da proucim 
ajet kursiju: Allabu hi ilabe ilia huve el-Hajju el-Kajjum do kraja, 
cijelu rioc cuvat 6e me invar od Allaha i nece mi sejtan moci prici do sva- 
nuca - a ashabi su vise od svih zudili za dobrom. Poslanik, sdiaiiahu 4 al«#u 
vc id\<m,je rekao: Onje veliki lazov all tije sada istinu rekao. O, Ebti 
Hurejre, znas It s khnpricaS ved tri nocif! Rekao sam: Ne. Poslanik > 
wiialbhu 'alcjhi ve Kilrm./f rekao: Toje bio sejtan.^ 

Rekao je Ibn-Hadzer: U hadisu kojije prenio Ubej ibn Kdb> radijajiahu 
tuihu, a zabiljezio ga Nesau tahhnehuiiah, stoji: Imaoje ostavu za hurme koju 
je obilazio i primjetio je da uvijek nedostaje hurmu Jednmn prilikom 
zatekaoje bite slihto tek pttnoljetnom mladicu. Rekao muje: Da li si 
dzin ili covjek? Rekaoje: ja sam dzin. U hadisu se navodi da mujos" rekao: 
Culi smo da volts sadaku pa smo htjeli da probamo tvoju hranu. Upitao ga 
je: Sta nas ljude cuva od vas? Rekaoje: Ajet karsi Kada su to ispriiali Posla- 
niku, jaiiaibhu alcjhi ve «i w rekao je: Pokvarenjak je rekao istinu. 

Prediodni hadis Ibn-Hadzer, rihtmehullpli, je uzeo za dokaz da se dzini 
mogu prikazari u odredenim oblicima i u takvom stanju ih je moguce 
vidjeci. A, ajet u kojem Allah, mm w.diclk, kaze: On vas indi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vuiite. 42 

odnosi se na njihov osnovni oblik u kojem su stvoreni. j 1 - » ,[ Buhari, 4/487, 6/335, 9/55 - sa Fethu-f-Barijem. Hadis je prenio bez lanca pre- 
nosilaca izrazom koji ukaziijena vjerodostojnost hadisa kod njcga. 
,J El-Eamf, 27. mm «*# 

Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Na drugom mjestu je rekao: Preriio je Bejheki, rehLmekuilah, u djelu 
Menakibu el-Safi* swjim lancem prenosilaca od Rabid* mhimthuikh, dap 
rekao: Cuo sam Safiju, r^mctmiy., kadaje rekao: Ko turdi da vidi dime rie- 
cemo pribvatiti njegova svjedoeenja nasudu, osim akoje vjerovjesnik! Ow 
se odnmi na one koji tvrde da ih vide u oblikii u kojem su sworeni. Dok 
tvrdnja da ih vidi nakon promjene oblika. u vidu zivotinja nije sporna, jer 
mnogo je predaja kojegovore da oni mogu mijenjati oblike. Ai 

Poslanik, salUllaiu 'aL-jhi vc Kiiem, je rekao: Zmijesu tzobliceni Mtnipo- 
put Israilovib potamaka kojisu tzobliceni u svinje t majmune^ 

Prenescno je od Ebu Hurejre, radijaitahuWhu. da je Poslanik* mJbJkinj ttcj- 
hi « «u c m, rekao: Na grbi svake deveje sejtan, pa ib ponizite jabanjem. 
At fab vasje na njoj portion 

Ebu Kilabere, udijaiUhu 'ani™, je prcnio od Vjerovjesnika, «Ha]iahu yojbi 
n H-ltcm, da je rekao: Naredw bib da sepobiju svipsi da niste zaseban 
tttmnet. Ubijajte potpuno erne, jer oni su njibovi dzini, ili odnjiho- 
vih dzitiat' b 

U Muslimovom, rahinwhuiiaii, Sabihu preneseno je od Ebu Zerra, «• 
dijaiLhu 'anhu* da je rekao: Rekao je Poslanik, wiwiahu -dejhr vc «llem: Kada kla~ 
mate dovoljnoje da stavite ispred sebe perdu kohkije hap na kraju 
sedbt. Ukoliko neniate ispred sebe perdu dugu kao hap na sedbt na- 
maz c"e vam prekinuti, ako ispred njegaprode: magarac, zena i crtti 
pas. Upicao sam: Ebu Zerre kakvaje raztika izmedu crnog, zutogili crw- 
nogpsa? Rekao je: Istosoni i Ija pitao Attabovog Postanika, «lbibhu "alejhivewi- 
\em,pa mije rekao: Crtti pas je sejtan.* 7 Dokaz u ovom hadisu su rijeci: 
...crtti pas je sejtan. 

Rekao je Ibn-Tejmijje, rahimehullah: Cmi pas je sejtan upsecoj rasi Sejtani 
cesto mirnaju taj obtik kao i oblik erne macke. Ritzlog tomejesto crria boja vise 
od drugih boja pogoduje sejtamkim sifotna i posjeduje toplotmt en&giju. w Felhu-l-Bari, 4/489, 

* Ibn-Hibban, Tabcrani u EI-Mu'Ozemu ei-kehim, Ibn Hatim u El-'lteht. Albani 
ga je ocijenio vjcrotlostojnira u svome djelu Siixiletu el-ehadisi es-sahiha, 4/439, 

hadisbr. IH24. 

* Hakim. Albani ga je ocijenio vjerodosiojnim u djelu Sahiha-l-Diami '. ABB. 
w Muslim, Kitabul-musakati, hadis br. 47. 

" Muslim hi serhi Nevevi, 4/226; Nesai, 2/64; Ibn-Madze T ) /3C6; DarLmu 1 /329. 
u Risaletit-l-dziimi, str, 4 1 . Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Na dan Bedra Iblis se pojavio u liku velikana plemena Benu Mu- 
d!edz, Surake ibn Malika, Pridruzio se musricima sa svojom vojskom i 
rekao im: Niko od ljudi ne moze vas danas pobijediti! Ja vas stitim, Kada 
su ljudl stall u borbene redove Poslanik, ssiwiahu alejhi™ uiiem. je zagrabio 
saku prasine i bacio je musricima u oci. Nakon toga, oni su sc razbjeia- 
IL Diibrik alejhi iC iam, je krenuo prema Ibtisu, a njegova ruka bila je u ruci 
nekog musrika, kada ga je ugiedao istrgao je ruku iz ruke tog covjeka i 
dao se u bijeg. lsto je ucinila i njegova vojska. Taj eovjek rece: Surdka, 
zar nisi rekao da si nam zastitnikU Rekao je: ja vidim Sto vi ne indite, ja 
se bojim Aliahal On zestoko kaznjava. To je rekao kad je ugiedao meleke. 

OVO je rekao Ibn-AbbaS, pdifaltahb 'anhuma. 

Rekao je Ibn-Tejmijje, nhimdmUah: DMni nekadd uzimaju Ijudski a 
nekada zivotinjski oblik Prctvaraju se u ljude, zmije, paukove, deve. ha- 
ve, bravcad, konje, mazge, magarce, ptice i slicno. 50 

Kako diini mijenjaju oblike? 

KadijaEbu Ja'la Muhammed ibn el-Husejn ibn el-Ferra, rahLmchuiinh, 
je rekao: Sejtani nemaju moc mijenjanja svog omovnog izgkdd u kojem 
ihje Allah, *=« « dkik, stwrio niti da uzimaju nave oblike. Moze biti da ih 
je Allot), S ubhancku ve te*L, poducio nekim rijecima Hi postupc'mta koje kada 
izgovore Hi uradt Allah, m \*m** v C .c'aU, im izmijeni izgled. Zbog toga ka- 
zemo da oni mogu promijeniti izgled i prikazivati se u razlicitim oblicima 
u smislu da su u stdnju da izgovore rije&i Hi urade who nakon cegd im Al- 
lah, «» « c$n& obicno izmijeni oblik. Medutim, nemoguceje da oni sami 
sebi mijenjaju oblik Jer, bukvaini prelazak iz jednog oblika u drugi bivd 
razbijanjem i kidanjem dijehva tijela, a to izaziva smrt. 5i 

Ova tvrdnja je lijepa all je treba dokazatl Ovoj izjavi kao dokaz 
moze posluziti predaja koju je prenio Ibn-Ebi Sejbe, rshir^tmiM, u kojoj 
stoji da su pred Omerorn, r-uiijaiiahuV.hu, spomenure pustinjske prikaze pa 
je rekao: Niko ne moze promijeniti oblik u kojem gaje Allah, mbbmehu w te- 
al,, stvorio. Oni imaju sihirbaze poput vdsih, Kada ih indite proucite ezani * Tej'sir Ibn-Kesir, 2/3 1 7. 
a Risaleto-l-dzinni, str, 32. 
" A 'kamu-l-merdian, sir. 1 9: 40 Zastita od diina i sejtana Diini su istina, nisu izmisljotina! Rekao je Ibn-Hadier, i*himch u l1»h: Lanac prenosiiaca ovepredajeje vjerodo- 
stojan, 52 Dodajem da je ovu predaju prenio i Ibn-Ebi Dunja, rahjmdiuiuh, 
sa dobrim lancem prenosiiaca. 

Ibn-Ebi ed-Dunja, rahimeMiah, je prenio od Dzabira, tadijaflajiu '*dm da 
je rekao: Upitan je Aliahov Poslanik *dbittuU<jbh«idUn* o pttstinpkim pri- 
kazama, paje rekao: To su dzinski sihirbazi. Medutim, lanac preno- 
silaca ovog hadisa je veoraa slab. Ima tri slabosti o kojima ne mozemo 
ovdje opsirnije govoriti. 

To se ne kosi s hadisom koji je prenio Muslim, ndumehullah, u Sahi- 
hu od Dzabira, figptifa 'nnhu, da je Poslanik, t&tiptea l slejbi ^ «lUm, rekao: 
Nema zaraze, sujevjerja niti pustinjskih prikaza.-' Poslanik, saiWb- 
i^Mhive^km, u hadisu ne negira postojanje pustinjskih prikaza, vec 
negira vjerovanje Arapa da ih one mogu zavesti. Rekao je Nevevi, ™- 
kimchuilpii: Vecina ucenjaka u vezi s ovim ka£e da su Arapi vjerovali da te 
prikaze, itmce vrsta sejtana, zive u pustinjama i prikazuju se Ijudhm u 
raznim oblicima kako bi zalutali i umrli upustinji. Poslanik »iwiahu V$r 
hi « iciiem, je to vjerovanje ponistio. Drugi opet kazu da hadis ne negira 
postojanje pustinjskih prikaza vec negira ubjedenja Arapa da se prikazu- 
ju u raznim oblicima i ubijaju ljude. Stoga kazu: ...nema pustinjskih 
prikaza, znaci ne mogu nikoga skrenuti sputa, Toj tvrdnji ide uprihg 
drugi hadis u home stoji: Nema pustinjskih prikaza, postoje samo se- 
} ali. Ucenjaci kazu da se'aU sfethom na slovu sin znaci dzitrski sihir- 
bazi, to jest, medu dzinima ima sihirbaza koji se have magijom i prika- 
zuju stvari drugacijim.^ 

Napomena: To sto je Dzabirov hadis prenio Ebu Zubejr, rifrkAi* 
bh, od Dzabira, ladTjdhtu taK*, nije dokaz slabosti ovog hadisa zbog toga 
sto je Ebu Zubejr mudMs. Istina je, Ebu Zubejr jeste mudellis ali je on 
jasno rekao u ceuvrtom lancu prenosiiaca kod Muslima, mbimchdbh, da je 
ovaj hadis cuo od Dzabira, na^lihu aahu. Tune je uklonjena mogucnost 
tedlisa* 5 te je hadis, hvala Allahu, vjerodostojan. » Fetku-1-Bari; 6/344. 

51 Muslim bi serhi Nevevi, 14/217, 

M Muslim hi Serhi Nevevi, 14/217. 

a Tedlis jc precutkivanje imeria osobe ili osoba od kojih je prenosilac hadisa cue 

hadis, pa ga prenese od drugog izrazom koji ukazuje da je hadis cuo od njega, a 

nije. Takvu osobu ucenjaci hadisa nazivaju mudellis. (op.prcv.) Zastita od dzina i sejtana Diini su istina, nisu izmlsljotina! Muslim, cahimchutiah, je u Sahibu prenio od Ebtt Saiba, rahimchutLaK 
oslobodenog roba Hisama ibn Zuhre, Mhimehuihh, da je rekao: Usao sam 
u kucu Ebu Se'ida et-Hudrija, radiiaiiahu Wihu i zatekao ga da klanja. Sjeo 
sam i sacekao da zavHi namaz. Cuo sam neke pokrete ispod kreveta u 
njegovoj kuci, had ono velika zmija. Ustao sam daje ubijem, ali mi je 
Ebu Seid rukom pokazao da sjednem. Kadajepredao selam pokazao je 
tut obliznju kucu i rekao: Vidtili onu kucu? Rekao sam: Da. Rekao je: U 
toj kueije zivio tek ozenjen mladic. Otisaoje s Poslanikonu «Uaifchu "dcjht 
k tttttM, na Hendek. Dok su oni tamo bili mladic je zatrazio dozvolu od 
Poslanika, saiwiahu 'aiefhi vc wiUm t rekao je: Allahov Poshnice, dozvoli mi da 
obidem suprugu? Poslanik, ^Naiiahu atcihi ve cdl«n, mu dozvoli i rece: Ponesi 
oruzje m sobom zbogplemena Benu Kurejzet Mladic je brzo otisao 
supruzl Zatekao juje na vratima, Spopalagaje ljubomora, paje zama- 
bnuo kopljem da feprobode! Ona rece: Nemo) zuriti dok ne tides' u kucu 
i vidis staje u njoj! Usao je i ugkdao ogromnu zmiju smotanu na kre- 
vetu. Probo jit je kopljem, potom je izasao i zabo ga u dvoristu. Zmija 
se pokrenula na vrhu koplja i mladic je pao. Ne zna se ko je prije umro, 
mladic Hi zmija, Kada su to ispricali Poslanikth uikiiahu aicfiii w wiicm, rekao 
je: UMedini iive dzini koji suprimili islam. Kada dozivite nesto 
od njih opomenite ih tri dana, ako se nakon toga pojave ubijte ih, 
to su sejtanV 6 

Postoje li medu dzinima i sejtanima muskarci i zene? 

Prcneseno je u dva Sabiba od Enesa, miijaJUui anhti, da je cekao: Prije 
ttlaska u nuznik Poslanik, aiuiiahu m ^\v*^\^.je gpwrio: AHabumme inni 
euzu bike minel-bubusi vel-habaisU Alkihu moj, utjecem d se od hu- 
busa i babaisoF 

Buhari, rahinwhuibh, je rekao: Seid ibn Zejdje rekao: Govorio nam je 
Mdulaziz: Kadaje htio nil . . 5a Rekao je Ibn el-Esir, rahtmchuUah: El~Hubus> s 
dammom na harfu ba,je mrwssina odrijeci el-hab'u sto znaii dzini muikar- 
ci, a el-habaisje mnoiina od rijeH el-habise a znaci dzimke hmP 54 Muslim bi serhi Nevevi, 14/235. 

a Buhari mea ' ei-Fetfi, 1 /242; Muslim bi serhi Nevevi. 4/70. 

9 Buhtiri: Kitabu-1-vudiK bubun ma jckulu "inde el-hala, 

" Lisamt-I^ArebKZimZ. 42 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Ranije smo naveli hadis koji je prenio Ebu Hurejre, mdijaikhu anhu, o 
vrijednosti Ajeia Kursije. Komentarisud posljednju recenicu u torn ha- 
disu: Ako to kazes, dojutra tisetejtan nete pribliziti. Ibn-Hadzer, 
ntumeUhh, jc rekao: Prenesenoje u Ehu Mutevekilovoj predaji: Nete tise 
pribliziti ni musko ni ietisko od dHna. Dak u Ibn-Dirrisovoj preda- 
ji stoji: Nete H se od dzina pribliziti ni mtdko ni zen$ko> ni ma fa ni 
veliko™ h. navedenog se razumije da dzina ima i muskaraca i xena, a 
Allah najbolje zna istiiui. 

Da li su dzini serijatski obveznici? 

Da, dzini su serijatski obveznici isto kao i ljudi, bez ikakvc razlikc. 
Rekao je Ibn-Abduiber, riMmcbulbh: Ulema smatra da su dzini Serijatski 
obveznici i da se objava obraca i njima. Dokaz su ajeti: 

O skupe dzinski i ljudski, zar vam iz redova vasih nisu do- 
lazili poslanici koji su vam ajete Moje kazivali i upozora- 
vali vas da 6ete ovaj vaS dan dofekati? 61 

Pa, koju bbigodat Gospodara svoga poricete?! 62 
Rekao je Fahnidin er-Razi, ra hin,eh u ty»: Svi se slain da su sin dzini se- 
rijatski obveznici, 

Kadija Abdul dzebar, tabimdiulUh, je rekao: Nije nampoznato da neko 

smatra da dzini nisu serijatski obveznici^ 

Subki, nJumdudkh, u svojoj zbirci fetava je rekao: Ako pitas da li onipodli- 
jemserijatskim obavezmna u primarnim propisima (usulu) iiiusvenm odgovor 
biglasio da podlijezu u svemu, Jer, ako je potvrdetio dajePoslanik nfclUvthjhi 
v. sdfcm, poslan njima kao i Ijiutmuu da supoziv i zakon opceg karakteni- onda su * Fethu-t-Bari r 4/488. 

* El-En am, 130. 
B Er-Rahman, 13. 

u Preuzeto' iz djela Lukatn~1-merdzan t str. 7 43 ■1 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! duzni izi/riauati sve obaveze koje su u stargu Lzvrsiti, osim ako postoji dokaz koji 
neko inmma. Uskladu s tim kazenm da su obavezni klanjau, zekatdati ako p&- 
sjeduju nisah uzpropisane wlove r hadz obaviti, rmnazmi postiti i dr. Haram im 
je sve stoje Serijat zabranfa™ Citat je prenesen u skracenom obliku. 

Vjere i ubjedenja dzina 

U vezi s tim dzini se nimalo ne razlikuju od ljudi. Neki su musli- 
mani, neki krscani, neki jevreji. Cak su i njihovi muslimani podijeljeni 
kao i ljudi muslimani. Neki su kaderije, neki sije. Podjeljcni su i na slje- 
dbenike sunneta i na novotare i si. I ma ill i pokornih i nepokornib. bo- 
gobojaznih i gresnika. Allah, ameved&LIc, je prenio njihove rijeci: 

bJS Jjl^k ^ ^* Oji u»j j^UaJ\ U> M\j 

A medu nama ima i doimh i onih koji to nisu, ima ttas vr- 
sta razlicitih. 65 

O znacenju, ima nas vrsta razHcitih, Ibn-Abbas, racJifaiUhu anhuma, je 
rekao: Ima nas i ifjernika i nevjemika. GXi Rekao je Ibn-Iejmijje, tahinwhul- 
lah; To jest, raznih pravaea. Ima rias mttslimana I nevjernika, sljedbenika 
sunneta i novotara. b7 

Da li ce dzini vjernrci uci u Dzennet? 

Ulema prvih i kasnijih generacija se slozila da ce dzini nevjcrni- 
ci uci u D/ehennem, dok se razilaze u vezi s ulaskom dzina vjernika u 
Dzennet Ibn-Hadzer, rihimchullah, je rekao: Rttzisli su se na cetiri mislje- 
nja. Prvo je da ce uci u Dzennet i to smatra vecina uienjaka. Drugoje da 
ce biti u posebnom dijelu Dzenneta. Ovo je prerieseno od Malika, rahime- 
huUah, ijos nekik Treceje da ce oni biti na bedemima izmedu Dzenneta i 
Dzehennenia, I cetvno je suzdrzanost odgomra o ovome.™ Litkatu-i-merdzmi, str. 93. 
FJ-Dzitm, IL 
TefsirIbn-KesiK4mQ. 
Risaletu-l-dzimii, sir. 27. 
Fefhu-I-Bari. 6/346. Zastita od dzina i sejtana liini su istina, msu na! Rekao je Ibn-Kesir, mUii»ch«lw.: Ispravno je misljenje grupe ucenjaka 
prvih generacija da ce dzini vjernici uei q Dknnet kao i ljudi vjernici. 
Neki su kao dokaz uzeli ajet: 

One koje>prije njih, ni covjek ni Min nije dodirnuo. 69 
Dokazivanje ovim ajetom je neispravno, mnogo bolji dokaz je ajet: 

A 9 no we ko se bttde bojao stajanja pred svojim Gospoda- 

rompripast ce dvaperivoja? pa, koju bkgodat Gospodara 

svoga poriSete?F° 

Allah, *(***> vc «*KJe istakao bkgodat prema dzinima i ljudima sto 
ce dobrocmitelje nagraditi Dzennetom. Dzini su tu bkgodat docekdi Ije- 
psom zahvdom rijecima mgo ljudi. Rekli su: Ne porieemo nijednu woju 
bkgodat, Gospodaru nas% Tebi svaka hvala. ALhk «* * #** ne bi isticao 
bkgodat koju im ncce datiJ [ 

Ibn-Kcsfo m&m* ovim i e aludirao na hadis koji je prenio Tirmi- 
zi T n-hi^huilah, od Diabira, **^\i&m a koji glasi: Posknik ***&*»* 
<dkm. jeproucio cijelu mm Er-Rahmath potom rekao: Sto sntite?D£ini su 
Ijepse od vas ovoprimili. Kad god sam proucio ajet: ...pa, koju bk- 
godat Gospodara svoga poritete?!, govoriHstv Neporiienw nijednu 
Tvoju bkgodat, Gospodaru nai, Tebi hvalaP 

Rekao je Ibn-Tejmijje, uhimchuibh: Dzini nevjemici bit ce kaznjeni 
u Dzehennetnupo komenzusu ucenjaka. Za dzine vjemike vecina uleme 
smatra da ce bid nagradeni Dzennetom. Prencseno je od Malika, Safije> 
Ahmeda i Ebujusufa i Muhammedd, ^.dj^ip da sniatraju da ce oni 
biti uposebnom ogradenom dijelu Dzemieta i da ce ih ljudi moci mdjeti a 
oni njih nece. Prenesenoje od Ebu Hanife* «Uo*huikh, daje rekao njihova 
nagradaje spas od Dzehennema. 7J *' Er-Rahmart, 56, 

* Er-Rahnum, 46 i 47. 

" Tefsirlhn-KesirAIWl. 

n Tirmizi, 5/73; Be*zar, Hakim i Ibn-D&rir od Ibn-Omera. Albam ga je ocijenio 

dobrim u Sahihui-D2ami\ 5/31, hadis br, 5014. 

11 Medimu'-t-fetava, 1W38. Saudijsko izdanje. 45 Zastita od dzina i sejtana Dzini su fstlna, nisu izmisljotina! Dzini se boje ljudi z_. Ibn-Ebi ed-Dunja, rahuuehuliah, je prenio od Mudzahida, rahimchuiiah, 
da je rekao: Doksam klanjao jedne noci odjedno?n sepreda mnorn pojavio 
djecak Krenuo sam da ga uhvatim alt on ustade i preskoci zid. Cuo sam 
zvitkpada na zemljupri skoku. Poslije toga nije se pojavljivao, 

Mudzahid, rahimeWbh, je rckao: Oni se boje vas kao i pi njih. Ta- 
koder je rckao: Sejtan se vise boji vas nego vi njega. Ako vam se poka- 
ze nemojte pokazivati stmh pa. da vas zajale, budite ostri prema nje- 
mu i on ie ottfi, 

Hafiz hadisa Ebu Bckr Muhammed ibn Muhammed ibn Sulej- 
man d-Bagindi, dMrn^idtakj prenosi da im je prioao Ahmed ibn Bek- 
kar ibn Ebi Mejmune, uhimehuihh, a ovaj da im je pricao Gajas ibn Hu- 

sajn, MhLmchuiu, od Mudzahida, nhimehuLUh: Sejtan mi se prikazivao u 
liku Ibn- Abbasa, ndijaibhu anhuma, kadgodsam stao na namaz. Sjetio sam 
se Ibn Abbasovih, radijaMahu .Wiums, rijeU i iUtvio sam pored sebe noz\ Kada 
se ponovo pojavio nasrnuo sam na njega, ubo ga i on je teturajua poo. 
Nisam ga vidio poslije toga. Rekao je lbn-Hadzer, rahimehuiiaii, o hafizu 
EUBagindaju, nhimeEuiJJah, sljedeee: Iskren je i poitjerljiv all je poznat po 
tedlisu, n U ovoj predaji }e jasno rekao da je cuo, stoga nema bojazni 
od tedlisO., 


Dzini mogu ureci ljude 

Rekao je Ibn d-Kajjirn, mlnmchuihh: Uroka ima dvije vrste, dzinski i 
IfttdskL Potvrdeno je 7 * 1 od Ummu Scfeme* nd^aMntaaljn, da je Posldtiik, ™M- 
bhu ' a ] c j5ii vc iciicm, u njenoj kuc'i vidio sluskinju sa zutibm na lieu, paje rekao: 
Ucitejoj rttkju, onaje ure&na. Rekao je Husejn ibn Mes'ud el-Ferra> & 
bimehuibh; hsrazsufa* u hadisu znaci dzinski urok7 b Navedeni hadis zabi- 
tjezili su Buhari i Muslim, rahim*humuia>. 

Prenijeli su Nesai i Tirmizi, rahimclmmiilbli, od Ebu Seida el-Hudrija, 

radljallahu aiihu*. Posldltik, alJallalui 'ak-jhi vc scllcm, ft tTdZtO ZxiStitU od dzlfUt / ljud~ M Tahekatu-l-madeUisine, str. 32, 

B Buhari men ' el-Feth y \ 0/1 99; Muslim bi Serhi Nevevi, 14/185. 

?l Et-Tibbu en-Nehevi, sir, 129. 46 

Zastita od dzina i sejtana 
skog uroka, pa kada su objavljene sure ELFekk i En-Nas ucioje samo njih 

a sve drugoje ostavio. 77 Tirmizi jc rekao da je hadis dobar. 

Iz ovoga se moze jasno zakljucki da dzini mogu ureci Ijude. O lije- 
cenju i zastiti od toga govorit cemo u drugoj knjizi, ako Bog da,' r Da li se dzini zene i razmnozavaju? 

Rekao )c Allah, «m wi&He:- 

^ jC IriUilJ jJL jjlp- *£! ,Uj J ji j^ *l?)t *?&*j * jfe£l ^j >*i 

/ £# //i* mrjo reM meUchnazPadttite Ademu na $ed£du! t svi 
padose osim Ibtisa, onje biojedan od dzina i nije sepoko- 
rio naredbi Gospodara svoga. Pa zar cete njega iporod nje- 
gov, mimoMetie, kao prijatelja pribvatiii kadsu vamoni 
neprijatelji?Kakoje sejtan losa zamjena nasilnicimaP 

Rekao je kadija bcdruddin* 1 ' Muhammed ibn Abdullah es-Sibdi, u- 

himehdkh: U ajetu se spominje porvd sto ukazuje da se razmnohwaju. %x 

Neki ucenjaci kao dokaz razmnozavanja dzina navode ajet: 

One koje, prtje njih, ni covjek ni dzht nije dodirtuto* 

Prcnosi Bejheki, nhimehuiUh, od Abdullaha ibn Mes'uda, nuUjaUahu ^hu» 
da je Poslanik, aiuuhu ilcjhi « «lkm, rekao: Vetera* ce mi docipetnaest 
dzina da im uUm Knr'an, sve bratici i amidzicL 

Naveo je Ibn-Dierir, dtitib&bi prcdaju u kojoj je uphan Vehb ibn Mu- 
nebbih, i^Muflah: Da ti dzini jedu-, piju, umiru i razmnozavaju se? Rekao je: " Ti rmizi, 3/266 . Rekao je da j c dobar. Nesai , 8/2 7 1 . 

11 Es-Sarim el-he.ttarfi tesaddi li-s-seharati el-e&rar - Osiri mac v barbi protiv 

zlih sihirbasa. u ostnom poglavlju kojc govori o lijcku 2a uroke. 

n El-Kehf, 50. 

" Bcdruddin nije ime vec vjerski pocasni naziv. Zbog toga jc napisana malim slo- 

vom. (op.prev.) 

*' Akamtt-l-mertf'zan, str, 33, 

* Er-Rahman, 56, 47 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Njih ima vise vrsta. Pravi dzini supoput vjetra, nejedu, nepiju, rie umira i ne 
mzmnozavaju se. A, ima ih kajijedu, piju, umiru i razmnozavaju se™ 

Dzini ce mujezinima biti svjedoci na Sudnjem danu 

Prcnio je Buhari, rahimehulUh, od Ebu Seida el-Hudrija, radfclUhu anhu, 
da mu je Poslanik, idJaUahu 'aJcjJii w *dlem, rekao: Vidim da volii sttnu stoku 
ipustinju. Kadti budes sa svojom sitnom stokom i u pmtinji povisi 
glaspri uienju ezana*jer svaka do koga dopre tnujezinov glas svje- 
doci t ie mu na Sudnjem danu i Mini i Ijudi i svi drugi* 4 

Zbog toga sejtan, Allah gaprddm, kada cujc ezan pobjegne daleko i ispu- 
Ira vjetrove kako nc bi cuo ezan, jer bt u torn slucaju svjedocio mujezi- 
nu na Sudnjem danu, a on je neprijatelj vjcrniku* pa kako da svjedoci ti 
korisr svog neprijatelja!? Prenijeli su Malik, Buliarija i Muslim, whunchu- 
mulbh, od Ebu Hurejre, ndijalkhu wdm, da je Poslanik, qiuiuiiu y tjh.i w sdlcm, re- 
kao: Kada se uci ezan Sejtan pobjegne i ispusta vjetrove kako ne bi cuo 
ezan, Kada se zavrsi uienje ezana vrati se. Opet pobjegne kada se uci 
ikamett pa kada se ikamet zavrsi vrati se i donosi covjeku razne mhli, 
govori mu da se sjeti toga i toga, cega se inace ne bi sjetio, te iovjek za- 
boravi kolikoje rekjata klanjaoP Ovo je Buharijeva verzija teksta. 

Kada se dzini razilaze po Zemlji? 

Prenijcli su Buharija i Muslim, rahimehumuliah, od Dzabira, ra^allabu 
anhuj da jc rekao: Rekao je Allabov Poslanik, »iki]ahu 'dqhivesdicm: Kada na- 
stupi noi, ill kada omrknete, pricuvajte djecu,jerse sejtani tada ra- 
zidupo Zemlji, Kadaprode dio noiipustite ih. Spominjuii AUaha 
zatvorite vrata Sejtan ne maze otvoriti zatvorena vrata, spominjuii 
AUaha zatvorite svoje mjesine, spominjuii AUaha prekrijte posude 
makarpreko njih nesto staviU i ugasite $vjetiljke.* h " Lttkatu-l-merdzan, sir. 44. 

M Buhari mea 'el-Feth, 6/343; Nesai, 2/12 i Ibn Madze, 1/239. 

15 Buhari mea 'el-Feth, 2/84; Muslim bi Serhi en~Nevevi, 4/91 ; Nesai, 2/22,; Dari- 

miJ/273. i Malik, 1/69. 

! * Bithari mea 'el-Feth, 1 0/88; Muslim hi serhi en-Nevevi, 1 3/ 1 85. 
Zastita od dim a i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljoiina! 

U ovom hadisu nalazi se pet naredbi: cuvanje djcce, zatvaranje 
vrata, zatvaranje mjesina, pokrivanje posuda, sve to uz spominjanje 
Allahovog, aMc v e <ife|] es imena i gasenjc svjetiljki prije spavanja. Posia- 
nik, HjUlkha ^*®Nm. je razlog za cuvanje djece i zatvaranje vrata na- 
veo u ovom hadisu, A razlog zatvaranja mjesina i pokrivanja posu- 
da spomenuo jc u drugoj predaji prenesenoj u dva Sahiha: Prekrijte 
positde, zatvorite mjesine, pozatvarajte vrata i ugasite svjetiljke! 
Sejtan ne moze otvoriti mjeiinu, ni vrata niti otkriti posudu. Ako 
ne nadete nista osim stapa onda spomenite AUahovo tme i stavite 
gaprekoposudef 7 Posianik, alUfchu'aHhivesd!™, je spomenuo razlog za 
petu naredbu u hadisu koji je prenio Ebu Davud, rthimrJiuilaJi, od Jhn- 
Abbasa, ra( Ujai]ahu 'wihum*, a vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim i Ibn- 
Hibban, r.s.imchumutUh: Pojavio se mis, nosioje zapaljen fitilj i bacio gap 
pred Poslanika, pttU^wehfe naprastirhi mi kojoj je sjedio. Od te 
prostirke izgorjelo je koliko jedan srebrenjak. Posianik wiuikhu 'alejhi v* *i- 
\c m Je rekao: Pied spavanje pogasite svjetiljke jer sejtan moze nave- 
stijednogmisapoput ovog da uradi isto ovopa da izgorite. Rekao 
je hafiz hadisa Ibn-Hadzer, rahimthdlah: Hadis pojasnjava sta je naveto 
misa na taj postupak *oje kjtan. On, ijudski wprijatelj, potpomaze se 
protiv covjeka drugim ljudskim neprijateljem, vatrom. Molimo Allaha, 
iaw«:d&tl*i da nas svojom plemeniiosfu sacuva neprijateljskih spletku On 
je Blagi i SamilosniP* 

Preneseno je u Muslimovom, iuhi«»huitah, Sahihu od Dzabira, fadijaUn- 
hu tabu, da je prenio od Poslanika, nibikhu 'atyhi ™ sdicm: Kada zade sunce 
nepustajte stoku i djecu dok se noc dobro ne zacrnu Jer kada sunce 
zade pa dok se noc' ne spttsti sejtani se raztdupo zemtju 

Rekao jc Ibn-el-Dzevzi, rihiraeMiah: Razlog njihovog Urenja u to vrije- 
tne je bolja mogucnost kretanja nocu nego danju. jerje tama i crnina no- 
pcepogodnija od dmgih boja za sejtanske sile. Zbog togaje it hadisu koji^ 
je prenio Ebu Zerr, tadijafWitijsnh^ Posianik, taaa&\&fp vesdlem, rekao: Crnt 
pas je sejtan. Ovo je od Ibn eUDievzija, mJiimdmllah, prenio Ibn Hadzer, 

nhtmehulbh, U El-Fetfat. 90 Buhari mea' el-Feth, 6/350; Muslim bi Serhi en-Nevevi. 13/184. 

Feihul-Barl I 1/86. 

Muslim hi Serhi Nevevi, 1 3/ 1 86. 

FethU'1-Barl, 6/342. 49 Zaitita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Rekao je Abdullah sin tmama Ahmeda ibn Hanbcla, rahimehumutuh: 
Mo) otac je spavao u podnevnim sacima i ljeti i zimi. To je i meni na- 
redivao i govorio je da je Omer ibn el-Hattab, radijaiuhu '.mhu, rekao: Spa- 
vajte popodne jer kjtani nespavaju popodne! Ovu predaju je naveo Ebu 

Nu'ajm, whtmchuifoh, kaO PoslatlikoVU, ufLlhhu alqhi w sellcm, 3L Albanl, rahime- 

huiidi, )e lanac prenosilaca ocijenio do brim. 91 

Neke zivotinje vide sejtane 

Freneseno je od Ebu Hurejrea, ndijwlbliu ad™, da je Poslanik* saiukhu 
4 alcjhi ve sellem, rekao; Kada cujete njakatije magaraca trakite utociste 
kodAUaha od Jejtana* jer gaje on vidio. A, kada htjete pijetla tra~ 
zite odAtlaha bhigodatit jer je on vidio meteka? 2 

Dzini su f jednom prilikom, obavijestili ashabe 
gdje se nalazio Allahov Poslan i k, uw* >m ■■■ mr» 

Rekao je Ibn-Ishak, nhimchuiidi: Pricali su mi daje Esma Ebu Bekrova 

kcerkO, /adijallahu anha, tehloi Nokofl tzktska Posidtlikd, iaJ]aUahu/alcjJiive«IJem, i 

Ebu Bekra, »dip!iahu anhu, iz Mekke (u vrijeme hidzre) na vrataEbu Bekro- 

ve kuce doslaje grupa Kurejsija sa njirna i Ebu DzehL a bio je pagan i ne~ 
morahn. Stall su na vrata aja sdm izalla i upitali su me: Gdje tije otac? 
Rekla sam: Ne mam gdje mije otac, tako mi Allaha. Ebu Dzehlje zama- 
hmto i tako snaz.no me oSamario da mije ispala nausnica iz uha. Nakon 
toga su otisli, Tri noci nismo znali kuda se zaputio Poslanik, ntblUhu u^til « 
sdiej». To je trajab dok se nije pojavio dzin muskarac i s kraja na kraj Mek- 
ke tut cistom arapskom jeziku citirao stibove, ljudi su gapratili a nisu ga 
vuijeli, pratili su gias, Govorio je: 

Neka Allah, Gospodar ljudi, najbotjom nagnulom nagradi 
dvoficu mputnika odsjelih kodsatora Vtnmi Mdbeda u Ebu Nu'ajm, rahimehullah* od Enesa, radijallabu *arib6, a on od Poslantka. sallalluhu 
'alcjhi vc sellem. Albaai, rahuiiehullah. je u djclu Es-Sahiha pod brojem 1647 tu predaju 
ocijenio dobrom. 
H Buhari mea 'ei-Feth, 6/350; Muslim bi Seriii Nevevi, \ 7/47* 50 Zastita od diina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! 


Dosli su kopnom, odmoriti sepa nastavili 
uspioje ko omrhte ho drug Muhammedu 

Neka mjcsto miadke Benu Kaba bade prijatno 
gdje su vjemicima tutpmviU zasjedu 93 

Sejtanov vrisak na dan prisege na 'Akabi 

Rckao je Ibn-Ishak, nhtatthufoh, u hadisu koji je prenio od Mabeda 
ibn Ka'ba. xatumcMhi,, od njegovog brata Abdullaha ibn Ka'ba ibn MaJJ- 
ka, -diiaUahu <a,hu: Doksmopokgafiprisegu na Akabi tejtanje s vrha Akabe 
povikao mjglasmjim glasom koji sam ikad duo: O suinovnici ovih nasmm- 
hi, evo mm muzemmema i otpadnika od vjeres njim, kuju ratnu mvje- 

ru protiv vast Posknik, *«a& ®m « **** j e samo rekao: 0m 3 e %'*** 
Ezebbu-LAkabe, ovojelbnEzibb. CujeilimeAllahov nepnjatelju?! 

Toko tniAHahftjpozabavitcti sesamo sobomT* 

Aucor El-Lisana. je rekao: Kaze se m veoma pokudenog covjeka mtt- 
zemmemJ> 5 hx&» subea, upotrijebljen u predaji, je mnozina il)ca subai, 
upotrebljava se za otpadnika od vjerc. A, ovdje misli na Poslanika, M |- 

ykh u «£**. «ll«. i ashabe. Time je ielio, neka je AJlahovo prokletstvo 
na njega, obavijestiti Kurejsijske nevjemike o prisegi na Akabi kako bi 
mogli reagovati prije iirenja. Medutim, Allah, a**c v C dfeiic, ga je ponizio 1 

uzdigao vjeru islam iznad svih drugih milleta i vjcra. 

Sejtani prisluskuju i kradu vijesti s neba 

Preneseno je od Ibn-Abbasa, ™Aj*tW>u **«*», da je rekao: Pricao mi 

jejedan Posknikov, *iyiahu Utfrf « hII™. ashab da su jednom prilikom dok 

su sjediti s Posknikom, -*£^^*m& ugkdali zvijezdu padalku, hh 

sknik mIMUhi mto m "Hem ihje upitao: &a ste govorili a ovotne u diahi- 

lijjetu? Rodio se velikan, Hi umroje velikm u to] noci - rekli m. Posknik 

hum* vm « -**> m w re ^ ai °** ne biva baie7m zho & wShi* 

vota ilismrti. Ved, nas Gospodar, tebareke ve teahh kada nesto na- fl El-Bidaje ve en-nihaje, 3/1 89. 
H El-Bidaje ve en-nihqje, 3/164. 
* Usamt-I- 'A rebi, 3/1516, 
Zaitita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! redi meleci koji nose AUahovo prijestolje zauce tesbih, potom meleci 
svakog narednog neba isto tirade dok vijest tie dode do ovozemalj- 
skog neba. Dzini to prishiskuju iprenose svojim ft&enicima, pa ho 
prenesu kako su hdi istina je, medutim, oni na tojos dodaju}*' 

Od Aise, radijaliahu anha, je preneseno da jc rekla: Rekla sdm: Mlahov 
PoslanUe, gatari su potiekad gouorili o necemu i tutdemo da bitdc istina!? 
On je rekao: Toje istina kojuje dzin ukrao prishiskujiici vijesti s 
neba i Sapnuoje svom sticenikit, ali doda stoUnu lazi. 97 

Moze li sejtan, covjekov pratilac ■ karin postati musliman? Rekao je dr. El-EIkar, tatizahuiUh: Moze se dogoditi da iovjek u tolikoj 
mjeri utjece na svog stalnog pratioca od sejtana da ovaj priml islam. Pre- 
nijeli m Ahmedy mhimebufLah, uMusnedu i Muslim, ndifctehuibh, u Sahihu od 
AbduUaba ibn Mesttda, mdijaikhu 'anhu, 9 " daje rekao: Rekao je Poslanik, »Uai- 
lahu l dejhi v c tellem.* Svakomje odredett stalui pratilac od dzina i meleka, 
Ashabi tvkoSe: Zar i teb'u Altabov Poslanice?! Rekao je: Intern. Medutim, 
Allah mijepomogao u borbi s njtm, pajeprimio islam i nareduje 
mi samo dobro." 

Smatram da cvrdnja dr. El-Eskara, hafiuhuiuh, nije ispravna. Nje- 
gov govor ukazuje, on je to jasno rekao, da svaki musliman moze 
izvrsiti utjecaj na svog prarioca i da ovaj primi islam, Medutim, to 
nije tacno! Iz hadisa se jasno vidi da je to specificno za Poslanika* sa!- 
lallahu >lejhi vc edlem a oni koji tvrde da nije i da se odnosi na sve mora 
to potkrijepiti dokazom, a dokaza za to, koliko ja znam, nema, Vi- 
dimo Omcra, radijaJiaJsu anhu, koga se sejtan bojao zbog snage njegovog 
imana, dubine njegove akide i zestine u vjeri, medutim, i pored toga 
nije mogao toliko utjecati na njega da primi islam. Osim roga, kada 
bi musliman, osim Poslanika, nUallahu aiejhi vc uiiem. mogao utjecati na 
sejtana da primi islam izgubila bi se mudrost iskusenja i ispita. Sla- 
zem se da vjernik moze oslabiti svog sejtana cestim spominjanjem H Muslim: Kitabu selam, hadis br. 1 24; Ahmed, Musned, 1/218. 

" Buhari: Et-Tibbu, babun, 46; et-tevhid, babixn 58; Muslim.: Fi es-selam, hadis 

br. 122 i J 24; Ahmed, Musned, 1/128 i 6/87; Bejheki, Ed-Detail, 2/235. 

11 Muslim hi Serhi Nevevi, 17/157. 

" l Alemu-l-dSinm ve es-sejatin Zastita od diina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Allaha, sufehanehu vc tt'aia, pokornostima i ucenjem Kur'ana* Na to, s je- 
dne strane, ukazuje hadis koji je Ebu Hurejre, radijailahu »nhu, pripisao 
Poslaniku, »\hiUU "aiejhi vc wUcm: Vjernik iscrpi svoga Sejtana kao Sto 
jedan od vas tscrpi svoju devu na putovanju* Hcjsemi, raiumehulkh, 
jerekao: Prenio ga je Ahmed, rahimchdhk U ' iancu prenosilaca nalazi se 
Ibnlehia'? m 

Okivanje sejtana u ramazanu 

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndipibhu Vihu, da je rekao: Rekaoje Po- 
slanik sdialiahu aJeihi vc sdicm: Kad nastupi ramazan otvore se vrata trnfo- 
sti, zatvore vrata dzehennema i okuju se sejtani. 101 

Od njega se, takoder, prenosi da je Vjerovjesnik, nMbku fckJM ve «!- 
!cm, rekao: Kada nastupi prva ramazanska noc okuju se Sejtani i 
neposlusni dzini.,. 101 

Rekao je vcliki ucenjak Muhammed ibn Muflih, nhimdiuilab: Sejta- 
ni bivaju baceni u lance i okove u ramazanu prema vanjstim ovog hadisa. 
Hi neposhdni Sejtani kako precizira ovaj rivajet. To nepobitnim smatraju 
Ebu Hatim, Ibn-Hibban i drugi udenjaci, atMamiilbfc To neznaii da zla 
nestaje u potpunosti nego se smanjuje, jer oni slabe. Imam Ahmed rahimc- 
hullah, ovaj hadis je prihvatio kakoje i dosao. Rekaoje Abdullah Ahmedov 
sin, rahimctiidiah: Rekao sam svom ocu da vidimo ludake da ih pogada dzin- 
skapadavica u ramazanu? Rekao je; Hadis je dosao tako i negovori o tome! 
Imam Mimed nhfoMatt, se driao principa da ne tumaei hadise premise- 
nim zrmcenjem osim one koji se prenose odprvih generacija - selefa, a am 
oni to nisu uradili nije tii on. m 

Prenescno je od Ebu Hurejre, tadijaiiahu 'anhu, da je Vjerovjesnik, tdklk- 
h u ' a icjhi nsdhm, rekao: Smtwje mom ummetu datopetero: m Medimea' 'ez-zevaid, 1/116. U Iancu prenosilaca je i Musa ibn Virdan koji gri- 
jeSi pri prenosenju. Tome trebajos dodati da Tbn Lehia' oije jasno rekao daje euo 
hadis, a Ibn-Hibban jerekao da je mudellis: Bio je dobar covjek, alijeprecutkivao 
prenasenje odslabih prenosilaca. To je jo5 jedna slabost u hadisu. 
1,1 Muttefekun akjhL 

m Tirmizi: Kitabu es-savmi, babun t. Rekaoje da je dobar; Nesai: Kitabu es-sav- 
mi, babun 5; Ibn-Madie: Kitabu es-savmi, babun 2; Ahmed, Musned, 2/292. 
1,1 Mesaibu-l-insan, str, 144. 53 Zastlta od dzina i sejtana Diini su istina, nisu tzmisljotina! zadah iz tuta postaia Ijepk ce kodAllaba mirisati od mofatsa, 

meleci traz-e oprost za njih sue dok tie iftare* 

- svaki dan AM) ukrasava Svoj Dzetinet i govori: Uskoro ce Moji 
dobri roboui ukioniti sa sebe teskoce i neprijamosti i uei u tebe t 

okivaju se sejtani u ramazanu, pa tie mogtt raditi ho indie rade van 
ramazana, 

i oprasta im se u posljednjoj noci. 

Upitali su: V noci lejletu4-kadra? Rekao je: Ne> radnikti seplata 
daje kada zavrsi posao.™* 

Prinosenje zrtve, kurbana, dzinima je zabranjeno 

Ulcma se slaie da jc prinosenje zrtvc, kurbana, dzinima zabranjeno. 
Stavise, to je sirk, jer sc time koije kurban nekom mimo Allahu, mm vc 
didic. Muslimanu nije dozvotjeno jesti to meso a kamoli to raditi. Upr- 
kos tome neznalice rade to lose djeio na svakom mjestu i prostoru. 

Rekao je Jahaja ibn Jahaja, rahimehuiu: Pricao mije Vehb, whimchullak, 
dajejedan balifa pronasao izvor vode i btiogaje ukorititi. lomprigodom 
zaklaoje zrtvu dzinima da tie preside vodu i to meso je podijelio ljudinut 
dajedu, Kadajeza to cuo Ibn-Sihab rekao je: Zaklaoje sto mu nije hold 
i nabranio ljude onim sto njima nije halai Poshnikje zabranio meso za- 
klano dzinima."* Ibn-Sihab, whimehuM, je Muhammed ibn Muslim ibn 
Sihab ez-Zuhri. Bio je imam, hafiz hadisa, poznavalac fikha, veliki uce- 
njak. Bio je scjh imamu Maliku, rahhnehufch. 

Veliki u&njak, kadija, bedruddin, Muhammed ibn Abdullah es- 
Sibeli, riLhimehulbh* je rekao: Prenio sam iz ruhpisa velikog ucenjaka, seni- 
sudina, Ebu Abdutlaha Muhammed ibn Ebi Bekra t mhinwhuiiah, pripadnika 
banbelipkog mezfjeba opts dogadaja koji se dogodio u Mekkiugodini u ko- 
joj su iskopavali izvor, Rekao je dagaje o tome obavijestio imam ucenjaka 
hanbelijskog mezheba u Mekku kojije licno organizovao iskopavanje a na 
sebegajepreuzeo Halifa ibn Marmiud el-Kejlani, mhwiiuikh. Onjeopisu- 

,M Ahmed. Rekao je Ibn Muflili u djelu Memibu-l-iman, sir. 145: Lanac prenosi- 
laca ovog hadisaje dobar. 
m Akamii-l-mei-dzan, str, 78. 
Zastita od diina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljot'ma! juci dogadaj rekao;Kada su stigli do mjesta kojeje spomenuo, jedan hpae 
jeizasao u bunilu. nije mogao progovoriti. Takavjedugo ostao, ondasmo 
ga culi kako go fori: Muslimani, zarje vama dozvoljeno noma nanosttt ne- 
pravdu? Rekoh: Sta mujet i kakosmo vam uHmli nepravda? Mao je: Mi 
stanujemo u ovoj zemlji, i take mi Allahajedim mm musliman medu nji- 
m zato su me poslaii da vam kazem da necete provesti ovuda vodu dok 
im ne date njihovo pravot Rekao sam: Kojeje vase pravo? Rekao jaUzmite 
bika, ukrasitega najboljesto mozete, obucitega iprovedite krozMekkudo 
ovoga mjesta, Potomga zakoljite i nama, u bunar Abdusamed, bacite krv, 
noge i glavu, a sa ostatim mesom radite sta hoeete! Ako tako ne uradite m~ 
kada nec'emo dopusnti prolazak vode kroz ovu zemljuf Rekao sam; Uredu, 
uradit cu tako. Nakon toga, covjek je do'sao sebi, trljao lice i oci govoreci: 
La ilahe ilklhk gdje samja to?! Covjekje sav van sebe otisao, a tjasam 
otisao kuci. Sutradan, krenuo sam u dzamiju, a na vratima zatckoh w- 
kog nepoznatog covjeka. Covjek rece: Stanuje li badzija Halifa ovdje? Rf- 
koh: Sta & ti? Maoje: Trebam mu nesto ispfdati. Mao sam: Red menu 
ja iu muprenijeu, mije zauzet. Maoje: Sinoc sam sanjao bika okicenog 
raznim nakitom i odjecom, vodili su ga i proveli pored Halifine kuce. W 
su zastali da ga vidl Kadagaje vidio rekao je daje to taj, potom gajeon 
poveo, a Ijtidi su m za njinu take su izM iz Mekke, zaklaliga t dijelove 
bacili u buttar. Zacudio me njegov san, ispricao sam ga mekkamhm veil- 
kanima i ostatim stanovnicima Mekke kao i cijeli dogadaj. Kupiii su vela, 
ukrasili ga, obukll doveli do mjesta kopanja, zaklali i bacili krv, gbivu i 
noge u imenovani bunar. Kada smo stigii na ono mjesta vodaje nestajaU, 
nismo znali ni gdjeje izmr ni gdje segubi, ali cim smo dijelove bika ba- 
cili u bunar kao da me neko uhvatio za- ruku i rekao kopaj ovdje! lu smo 
kopali i ukaza nam se voda, izviralaje iz brda, krozprolazje mogao proci 
konjanik Popravili smo ga i ocistili, voda- je potekla tako da se cuo zubor. 
Nakon, otprilike, cetiri dana wddje doila u Mekku. Ljudi kojt su ztvjeh 
u okolini bunara nisu znali da u bunaru imd vode. 

Rekao je ucenjak, Muhammcd ibn Abdullah, raWMUh: To se mim- 
ic ne razlikuje od predislarmkog obicaja bacanja lijepe nagizdane djevojke 
u rijeku Nil Taj dzabilifetski obicaj Allah je iskorijenio s Omerom od koga 
su dzini strahovalL Daje taj izvor i sliSne kopaa covjek poput Omera, od 
koga sejtani stralmju, voda bi uprkos njima potekia, a ne bi im zaklaom 
vrapca Hi nesto vece, ali svako vrijeme ima svoje ljude. Potom je rekao: Co- 
vjek koji mije ow ispricao je pouzdan. Ugostio meje, bio sam mu i komsi- 

55 Zastita od dzina i sejtana Diini su istina, nisu izmisljotina! ja, imao sam iskustvasa njim biojejedart od najiskrenijih, uajpoboztiijih 
i najpovjerljivijih ljudi. Svi u torn mjesttt su shzni u vezi s njegovom iskre- 
nosti, poboznosti, a i sami su bill svjedoci tog dogadaja. UM 

Prinosenje zrrve dzinima posroji i danas, to rade sihirbazi i vracevi 
koji uspostavljaju kontakte s dzinima, U to spada i odlazak neznalica 
sihirbazima da ih lijece od sihira, dzinskog ulaska u tijelo i si Sihirbazi 
od neznalica traze da donesu zivotinju precizno opisanu, pocom da je 
zakolju i njenom krvlju namaiu bolesmka, potom im naredi da je baee 
u bunar be?, spominjanja Allaha t «« ved&Ue, pri bacanju. To je zabranje- 
no prinosenje irrve dzinima, iako onaj ko ju je zaklao nije rekao: Uime 
dzirml, jer djeia se ocjenjuju prema namjerama. 

Onaj ko prinese zrtvu, kurban, bilo komc osim Allahu, vubiunehuve 
«'ala» je prokiet. Preneseno je u Musliniovom, rahknehullah, Sahihu od Ali- 
je ibn Ebi Taliba, radijaHnhu "nnhu, da je Poslanik, sdiaitabu *k)hi v= *iicm, rekao: 
Neka Allah prokiine onoga ko prinese zrtvu nekome osimAllahitT"' Zabranjeno je moiiti dzine za zastitu Allah, subhanchw v* tt'd*, je prenosedi di'mske rijeci rekao: 

lii 5 jUj^j* £4-1 J* ^ji tijiyn ^y\ &* Jl^-j 015 dj / biloje ljudi koji su zastitu od Mina trazili, pa su im toko 
o bijest povecali. !m 

Ibn-Kesir, rahimchuJkh, je ukratko rekao: To jest, smatrali smo se boljim 
od ljudi jer su oni rias mollli za zdstitu kada odsjednu u nekoj dolin'u osa- 
mljenom mjesttt i slulno. Arapski dzahilijetski obiiaj bioje m su trazili za- 
stitu dzimkog velikana u toj dolini od svakogzbi. Smatrali su daje to po- (li Akamu-l-menizan, str. 79. 

* Hadis moze biti Poslanikovo. sallaHahu 'aicjhi ve sclL-m, proklinjanje tin osoba i lako 
je i prevedenc, u skladu s tim znacenjem. A, tnoze znaeiti i Poslanikovu, saJMluhu 
f alc|hi vcsellem, obavijest da je Allah prokleo te osobe, U torn kanteksiu prevod bi gla- 
sio: Prokko je Allah one kojiprinose zrtvu nekome osim NJenm, (op. prev,) 
m Ei-Dzinn, 6. Ajet je prevedcn u znaicaju da su dzini zbog ljudskih molbi za za- 
5titu postal! obijesnt i jo§ su ih vise uznemira% r a!t, Ajct ima i drugo znaCenje, ujet 
rahek u ajetu odnosi se na ljude i znaci teskocu, tcgobu i sL tj. dzini su im nanijeli 
teSkocu i tegobe. Oba znatenja su ispravna i medusobno su povezana! (op. prev.) lastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! putulaska u neprijateljsku zemtju pod zaitttom velikogi ugkdnog covjeka. 
Dzini kadsu vidjeli da ih zbog stwka od njih mole za zastitu, jossu ih vise 
prepadali i strab im uvecavall kako bi ihjoi vise molili za milost ijos vise 
ih se bojall Rekao je Katade, nihtadudhh: Povecali su im rahek zmti pove- 
cali su im grijeh, a i dzini supostali smjeliji u uznermravanju, Suddi, t* 
bimchuiiaii, je rekao: Prije, kada bi covjek odsjeo u nekoj dolini sporodicom 
rekao bi: Molim dzinskog velikana u owj dolini da zastiti mene, porodicu, 
imetak i stado! Katade, nhinKtiuiidt, je rekao: Nakon tnolbe uptime dzini- 
ma, a neAllahu, &&*&&>, da ih ztiMti, oni ihjosviie nznemiravaju. Pre- 
nioje Ibn-Ebi Hat'mu whimehuiuii, odlkrime, r-ihimehuiuh, dap rekao: Dzini 
su se bojali ljudi koliko i njih ljudi Hi vise. Bjezali su iz doiine kada dodu 
u nju ljudi Voda ljudi bi tada rekao: Molimo za zastitu dzinskog velikana 
ove doiine. Tada su dzini sami sebi rekli: Ljudi se boje mis kao i mi njih! 
Nakon toga, prihlizili su se ljudima i pogadali ih dodirom i ludilom. m 

Moliti dzme za zasriiu je sirlc Allah, aaacvedfclfc, nam je to zamijenio 
necim boljim. Prenescno je od Havle bint Hakim, Mdijailalm 'wbtih da je re- 
Ida: Cula sum Allahovog Postamka, »tUiui» u Uejbi «*ll«n. daje rekao: Ko od- 
sjedne na nekom mjestu i kazet Burnt hi keUmatiUahi et-tamati min 
serri ma balekaJ, Utjecem seAUabovim savtiemm rijecima odzk onoga 
Hop stvorio!> ntfta imt nece naskoditi do odlaska iz tog mjesta* 

Prcneseno je od Ebu Hurejre, i^jillabuanhu, u Muslimovom, rahimchuiiah, 
Sahihu da je neki covjek dosao Allahovom Poslaniku, nlMiahu 'dc|hi « diem j 
rekao: Mahov Poslanice* sinoc me ugrizao pauk, mnogo me mimuciol Posla- 
nik, jdidhha niejhi v C st\km. mu je rekao: Kada si omrktmo da si rekao: Euzu 
bi keUmatiUahi et-tamati min serri ma bakkal, Utjecem se Alhhovim 
savrsenim rijecima od zk onoga stoje stvorio!, ne bi ti nattdw. [ 

Ebu Davud, uhinwhuiyi, je prenio od Abdullaha ibn Amxa, ndijdiahu 
\uihu, da je rekao: Kada bi Poslanika, sdldlihu tfijfcl « diem, naputwanju za- 
tekla nac ucioje dovuja erdu, Rabbi ve Rabbuki Alhthu* Euzu billahi 
min ierriki, ve serri mafiki, ve serri majedubbu a'lejki! Ettzu biila- 
bi min esedin ve esvedi mine-l-hajjeti vel-akrebu ve min sakini4-be- 
ledi, ve min validin ve ma velede! Zemfjo, moj i tvoj Gospodar je Allah, 
Utjeiem se Allahu od tvogzla* zk kojeje u tebi i zla koje se krec'e po tebif m Tefsir Ibn-Kesir, 4/429. 

' M Muslim bi Serki Nevevi, 1 5/3 1 . 
'" Mtf/fjH bi serhi Nevevi, 1 7/32. -" Zastita od dzina Diini su istina, nisu izmisljotina! Utjecem se Allabu od lava i velike erne zmije, i uope'e od zmija, akrepa, 
stanovnika tmstambe i od roditelja i onoga toje rodenoP n 

Rekao je Hattabi, nhimcbuM: Stanmmtka nastimbe zna£i d&m, oni bo- 
rave na zemljL A, wwanbaje svako boravilte zivih biea izgraderm ili tie, Postoji 
mogucnostda se izraz roditelj wtnosi na IbliaA a otw stoje ro&eno fejtani 

Rckao je Nevevi, rahimcKutl.nh: Rijec esved u dovi znaii osobotjersc taj 

izraz korbti za svaku osobu. ' l3 

Preneseno je ad Hurejma ibn Fatika, tadtjailahu mh» t da je rekao: Izgu- 
bio sam devu i krenuoje irmiti, doUvsi na ulaz u Irak spustio sam svoju 
jahalicu, svezaoje i rekao; Molim velikana ove doline da mezastiti, molim 
mocnika ove doline da me zastiti! Nakon toga sam legao na demt i odje- 
dnom kroz hoc cuo g/as kopje govorio: 

Molt zahitu od velUdmivenog Allaha 
potom uci ajele iz sure El-Enfai 

Allaha jedinog ahozavaj i tie 
brinl dzsni nisi* tofiko strasni 

Zastita od dzina i sejtana Oiini su istina, nisu izmisljotina! To ga je navel o da prihvari islam, 

Rekao je Kurtubt, whimehuiw,: Moliti Mine za zastitu mimo Alkbaje 

sirk i kufr, bez ikdkve dwjbe."'' 

Zabranjeno je traiiti pomoc od dzina 

U principu to je osnovni nacm djelovanja sihirbaza i gatara. To je sirk 
jcr je trazenje pomoci od nekog drugog osirn Alkha, ™bh«*to « rtb. Gore 
od toga je anjenica da sejtani nikog ne sluze dok ne ucmi kufr rijecima ili 
djelima, i sve sto je sihirbaz nepokorniji AlJahu, *»* Jfcifc, sejtani su mu bli- 
zi i pokorniji. Kao mali Mali smo o jednom poznatom sihirbazu da kada 
hoce napraviti sihr i srupiti u kontakc sa sejranima, Kur an stavi na noge 
kao cipele i tako ude u toalet! Tck kada to uradi sejtani ga sluic i donose 
stvari u kucu. Taj postupak je jasno nevjerstvo, jasno i za samog sihirbaza. 

£alosno je da neki sihirbazi ne znajuei uznevjeruju u Allaha, *=* * 
,dfcfl« Neke rijeci koje uce, calismani koje pisu, uglavnom, stavise uvijek 
sadrie u sebi jasan sirk i kufr, samo u vidu nera/.umljivih slova, a da bi 
zavarali neznaticc ubace ponckad kur anske ajcte kako bi mislili da ko- 
riste samo Kur'an! Vidio sam mnogo tih zapisa, jos nijedan nisam nasao 
cist od sirka. Ono sto zelimo reel jeste da onaj ko to izgovara cini kufr, 
tako to ne zna. Klanja i posti a cmi sirk, uzviseni Allahu sacuvaj nas! Ta- 
kvi su izgubili i vjeru i dunjaluk, a to je jasan gubitak. Stanuju li dzini u kucama ljudi? 

Cesto se procuje da na nekom mjestu ili u nckoj kuci borave dzini. 
Da li je to tacno? U tome ima i istine i lazi. Istina u tome je da je to mogu- 
ce, ljudi su to doiivjeli i Scrijac je rekao da je to moguce. Vec smo naveli 
hadis o ensarijskom mtadicu koji je zatekao dzina u obliku zmije u svojoj 
kuci. Hadis se u cjelosti nalazi u Muslirnovom, lahimchwlUh, Sahihu. 

Prenio je Abdullah ibn Muhammed ibn el-Kurasi, t ahi m =huibh, prieao 
nam je El-Hasen ibn Dzehur, r,iiLn*l™H*, rekao mi je Ibn Ebi Iljas, ^hi- 
, si ehuii*h } pri&o mi je Ebu Abbad ibn Ishak, ^btoulhb, od Ibrahima ibn «! Tefsir el-Kurtubi. 19/10. 59 Zastita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu izmisljotina! Muhammcda ibn Talhe, rahimehutinh, od Sada ibn Ebi Vekkasa, &$&&& 
Vttfct; Bio sam daieko od kuce kad mije dolao izasianik moje supruge i rekao 
dajoj se odazovem. Nije mi se to svidjek, usdo sam u kucu i rekao: Staje? 
Reklaje: Ovuzmiju -pokazaiaje rukom - vidaksamje upustinji kadase 
ouimim, potomjejedtm vrijeme nisam vidjek sue dosad, toje ta ista zmija, 
poznajemje. Sad je odriao govor, zahvalio Allahu, pohvalio Ga i rekao: 
Uznemirio si me, Kunem tiseAlkhom ako tejosjedmm vidim uhitcu te. 
Zmija jc iztsla h kuce, potom iz dvorista kroz vrata. 116 

Ibn *Akil, nhbitchuiiah, u svom djelu El-Futmn je rekao: Kod nas u Bagda- 
du, bikjejedna kttcd-kogodjeunjajstanovao, owanuoje mrtau Jedrtom pti- 
likmn, dohoje hafiz Kur'am i iznajmio tu kucu. Svi smo cekali sta c'e se dogp- 
diti. Osvamm je potpuno zdrav fro je zacudih komsije pa sit ga pitali o tome, 
rekao je; Kada mm zamc'io kkrtjao samjaciju iproucio neito Kuramt. Odje- 
dnom, iz bunara izade mkdic i riazva sekm. Prepdo sam jn& a on rece: Ne boj 
se, poduci menecemu iz Kuramu Nakon toga, nestdb je straha. Pitao samga 
da miprica o toj kuci. Rekao je: Mi smo dzini mus&mani, klanjama i ucimo 
Kuran, a ovu kucu iznajmljuju samo gresnici, sakupljaju se mi pijankama* 
pa ihpoddvirno. Rekao sam mm Bojim te se kad mi dodel nam. Dokzi rnipo 
danul Rekao je: Dobro. IzJazioje iz bunara danju i zblizio sam ses njim, n ' 

Mnogo jc ovakvih predaja, nekc smo vec spomenuli. Sto se rice ne- 
isrine u vezi s ovim ona se ogleda u sirenju tail o tome zbog Licfiih du- 
ll jaiuckih intcresa nekih ljudi. Kako otjerati dzine iz kuce? 

U siucaju da se uvjeris u boravak dzina u tvojoj kuci Isijerat ces Ui 
na sljede£j nacin: 

Prvo: otidi li tu kucu sa jos dvojicom i reci: Trazim odvas ugouorom 
koji ste dali Sulejnmnu da izadete iz ove kuce. Izaditc zbog Aliaha. *zu *t 
didit, nikog tie uznemirujuci. To ponovi tri dana. 

Drugo: ukoliko nakon toga ponovo osjeiis nesto u kuci nalij vode u po- 
sudu stavi u nju prst pribJizi je usnania i proud: Bismillah, emsejnd biilabi el- 
lezi lejse minhu sejun mumterii', ne hi izzetilkfn elleti Id turarnu ue k ntdamu, 

1,1 Akamu el-merdzan, sit. 75. 
'" Akamu el-merdzan, str. 99, 60 
Zastita od diina i sejtana Oiini su istina, nisu izmisljotina! ve sultanilhhi el-mmi' whtedzibu ve hi esmaihi el-hmna ktd&H dtstm min 
el-eba/iseti ve min serri Jejatim-l-iwi ve el-Mmii, ve min serri kulli mulinin ev 
musimn, ve min serri majehrudzu bil-lefli vejehmmu bin-nehar, vejekmunu 
bil-lejli vejehntdzu bin-nehar, ve fori ma hakka ve zere ve bcrae ve min serri 
Iblis ve dhmudihi, ve min serri kulli dabbeiin Bnte ahizun bi mhijetiha inne 
Rabbi dla siratin mustekimitt Euzu bi ma isteaze bihi Ibratrimu, ve Mus& w 
ha, ve Mubammed min serri ma haleka ve zerae ve heme, ve min ierri Mis ve 
dhmttdibi ve min fori majebgi. Euzu biMn esSemi 'el-AIimi mine-sejtam er~ 
radzimi, bUmiUahi er-Mmiani er-Rahimi, Ves-saffati saffk fiz-zadzirati zed- 
zruy jk-taiijati zikra, inne Ihhekum k valiid, Rabm-semavati. vel-erdi ve ma 
bejmbuma ve Rabtd-mesariki. Jnna zejjmmt es-semae bi zinetinil-kevakibi ve 
hifean min ktdii sejtanin maridin, la jessemnteune ilel-mekil-e'ala vejukzefu- 
ne min kulli dzanib, didmran, velebwti azabun vasib, ilk men batifel-hatfete 
fi etbedbu lihabun sakib U me AUaha, Omrkli mm s Mklwm koji sve rnoze, s 
Njegovom snagom kojoj se niko ne nwze suprotstaviu nitije nadvladati, i s Alia- 
onoga sto izlazi noctt a hije se danju-, onoga sto se bije noeu a izlazi danju, od 
■zla svega stvorenog i po Zemlji rasirenog Utjeiemo se od zla Iblisa i njegove wj- 
ske, zla svahg stvorenja koje Ti dmizd kike, moj Gospodarje na pmwm putu- 
Ugecem se od onoga odcega se utjecao Ibrahim Musa, ha i Muf jammed? odzla 
svegastwrenog, po Zemlji msirenog, odzla Iblisa, njegove vojskei svega sto zh na- 
nosi! UtjecemseAlial-m od prokktogsejtana, u imeAIlafjaMilostivogSamilosfWg 
Tako mi onih u redove poredardh, i onih koji wmjeravaju, i onih koji Opmnenu 
ataju, vd Bogje> uisattu, jedan, Gospodar nebesa i Zemlje i onoga stoje izmedu 

..t , ,-— • t • . I ■», l J- . . ..-/-_ rJ.'./,'!.. ........4 ri.iH,f'<ll ,->(ll"lO,T/A(tH,J /ti'lhlt 
asasvihsmna bivajugadani, da bi bili otjeram: njih iekapatiija neprelddna, a 
onogakajisto ugnibi - stigtie svjetlica plamteca. UB Nakon toga, po cijeloj kud 
orolii malo tc vode i s Ailahovom, subhanchu « (c'*k, dozvolom de baa.' ,s Era, lijck je pred cobom, na tebi je da budes iskrcn prilikom ucenja 
dove i zamolts za pomo^ Gospodara nebesa i ZemJjc. Niposto ne osta- 
Vtjaj ovu uputu i ne trail lijek u zabludama sihirbaza i gararal U tome je 
nesreca i bdaj. Molim Allaha, m»^«^ da budemo od onih koji Njega 
za pomoc mole, na Njega se oslanjaju i Njegove se vlasti cvrsto drze! 


'" EsSqffat, I -10. 

"' El-Vahilu es-sajjibu. Zastita od dzina i sejtana Dzim su istina, nbu izmisljotina! Dzini su manje vrijedni 

i na manjem su poloiaju u odnosu na 

Rekao je kjh Ebu Bekr el-Dzezairi, h#*&®&: Dzini su, iak i 
dobru na manjem polozaju* poeasti i plemenitosti u odnosu na ljude. 
Stvoritelj je potvrdio tjudsku pocast u rijecima: Lfi kX.M j £yi 


m smo stnove Ademove doista odUkovali: dali smo im da 
kopnom i morem puttgu, i opskrbili ih tihtsnim jelinuuj 
dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorilL 12 
Taka nesto nigdje nije receno o Minima* ni ujednoj objavi nitije 
preneseno od nekog poslanika. Sue to jasno dokazuje odlikovanost Lju- 
di nod dUnima, I sami diini imaju osjeeaj manje vrijednosti i stabostt 
pred covjekom, i to ukazuje na ispravnost ove tvrdnje. Na to ukazuje 
i dzinska oholost i uzdizanje samih sebe kada su ih ljudi mohtt za za- 
mtu. Zbog ljudshg ueticanja i uzdizanja dzim tmzenjem zttfnte od 
njih poveiaia im se obijest i nevjerovanje. njimaje Uzvilmi rekao; 

fig fiM U) & J% SiftS o4 » &3fe(S* Sij 

/ biloje ljudi koji su zaititu od dzina tralili, pa su im taho 

obijest poveiali.' 21 

Tome svjedoci i njihovo ispunjenje potreba ljudima kada ih zarno-- 
k imenima njihovih velikana tit se zakunu njihomm uglednicima. fo 
rode zbo* osjetaja manje vrijednosti i slabosti pred Ademovim potom- 
kom ugtednim kod Alkha. A bit ce ugiedan kodAitaha ako bude vje~ 
rovao u Njega, obozavao Ga i ispoljavao jednoeu u Njegovom gospo- 
darswu, ibadetu, imenima i svojswima. Bez toga, bolji su dobn dzim i 
dzini uopce od Ademovih potomaka nevjernika i mulrika. 12 m Ei-hra,10. 
m El-Dzirm, 6. 

111 'Akidetit-l-inu'mini, str. 22! 62 

Zastita od diina i sejtana Dzini su istina, nisu izmis Da li dzini uznemiruju Ijude? 

Rekao je sejh Ebu Bckr el-Dzezairi, hifi^ulbh: Uznetniravanje ljudi 
odstrane diina je potvrdeno i ne moze se parcel Potvrdeno je tekstualnim 
dokazom i cuhm. l2? Takodcr, razumski nije nemoguce, Uavise, razum do- 
zwljava i potvrduje tu pojavw Da nije mekka zaduzenih za cuvanje ijttdi 
niko se ne hi spasio dzinskog uznemiravanja. Zbog toga sto ih ljudi tu vide, 
sto brzo mijenjaju oblike i sto su im tijela takva da ih i ne osjetimo. Zbog 
svega toga, nema sttmnje daje moguee uznemiravanjc ljudi odstrane nekiri 
dzina, Ponekad to uznemiravanje biva izazvano ljudskim ncsvjesnim na- 
?iotenje?n nepravde njima, poput posipanja vreie vodepo njima, mokrenja 
na njih, sjedanja na njihovu nastambu. Out se tada osvete i uznemiravaju 
Ijude. Ponekad, bez ikakovog povoda nasilnicki se ponasaju prerm ljudi- 
ma. Isto kao kod ljudi kojijedni drugima nmilje tine nekada s povodom, 
a nekada bez posebnog povoda, sto mozemo vidjeti kod ljudi iskvarene pri- 
rode, slabogimana, zlonamjernih i mahumnih. Vec smo naveli potvrden 
badis u komestoji dajejedan mladic ensarija kopljetn ubo dzina pretvore- 
nog u ogromnu zmiju. i prije smrti zmije diim su rnu se osvetili zbog toga 
i ubiliga na lieu mjesta. Ebu Seid el-Hudru r*ti\*\\*t™ ™\™,je rekao: Nezrm 
se koje prije umro, mladic Hi zmijafl.. Zbog opcepoznatosti i neprotivlje- 
nja ljudi toj istini zadovoljit cemo se hadisom o ensarijskom mtedicu nave- 
denom u Muslimovom, mhi^d^tbh, Sahibu i necu navoditi druge dokaze... 
Navest cu dogadaj koji se dogodio u mojoj kuci, eije smo^ bolt i posljedice svi 
podnosili i osjetill Imao sam stariju sestru zvala se Sadijje, ruhimchdU. Je- 
dnogdanajosdok smo bili malt dizali smo grozdove hurmi sa dna kuce m 
krovpomocu konopca. Mi smo bili na krovtt, a privezane grozdove hurmi 
dizali smo na konopeiu Moja sestra Sadijje jedan grozd nije mogk podici 
ipovukaojuje dole, palaje s krova najcdnogdzhuL Padom na njega kao 
da gaje puno uznemiriU jerjoj se zbog toga svetio. Sedmicnoje douizio u 
snu dva, tripuia, Hi viseputa i davioje. Jadnica se koprcala i udarak no- 
gama kao zakkna ovca, Nijejcpmtao dok ne bi blk polumrtva. Jednom 
prilikom je progovorio iz nje ijasno rekao da to radi zbog toga ho gaje 
uznemirila tog i tog dana na torn i torn mjestu. Dolazioje tako mucitije 
U snu dokje nakon desetgodma nepodnoHjive patnje nije ubioljedne nod 

'» Pod tekstualnim dokazom misli se na Kur'an i Sunnct, a pod Culom- na fcula 
vida, sluha f dodira... jer se tim culima raoze osjetiti prisustvo dzina u nekoj osobi. 
(op, prev.) 
Zaltita od dzina i sejtana Dzini su istina, nisu iimisljotina! juje davio, ona se vrtik i udarata nogama dok nije umrla! Nekajoj AIM, 
•ttmt. v C «»£ oprosti i smilujejoj se'Amin! To sam doUvio i wojim oclma 
gkdao. A, nije isto vidjeti i cuti* 1 * 

To ulema naziva**r« n - dzimka padavica. O njoj i lijeku za nju go- 
vorit demo, ako Bog da, u sljedecem pogbvlju. 
'" •Afrideiu-l-mu'mini, sir. 230. 64 DZINSKA PADAVICA 
SUSTINA I LIJER ZA KjU Zastita od dzina i lejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 


Sta je padavica? Padavica jc mozdani poremedaj, Rezultat tog porcmccaja je nekon- 
trolisan govor, nepovezanost recenica, gubitak pamdcnja 1 kao poslje- 
dica poremecaja mozdanih zivaca dolazi do poremecaja u poki-etima i 
postupcima te oboijela osoba nijc u stanju kontrolirati hod, ponekad, 
sposobnost odredivanja odmjercnog koracanja ili umjerenog razmaka 
izmedu stopala, Manifestuje sc poremecajem u govoru, postupcima i 
razmisljanju. 125 

Ibn Hadzerova, ^mm^, definicija 

Padavica je bolest koja djelimicno sprjecava pokrete glavnih djelo- 
va tijela. Uzrokujeje zacepljenje mozdanih otvora gustim gasovima, ili 
izlutivanje mcutih gasova iz nekih dijelova tijela u mozak. Ponekad, po- 
pratnepojave napada bttdu kofenje, padanje i izlazak pjene na usta zbog 
gustoce tjelesne vlaznosti. U nekim ducajevima, padavicu uzrokuju dzi~ 
ni. To rade samo lost i necisti dzini zbog privhtmosti covjeka ili zbogse- 
Ije da mu mncsu stetu. Prvu vrstu padavice potvrduju Ijekari i govore o 
lijeku za nju, dok drugu vrstu mnogi Ijekari negiraju, samo neki od njih 
je potvrduju alt ne znaju lijek za nju. Jedino sto cineje suprotstavljanje 
dobrih nadahnutih dusazlim niskim dusama kako bi otklonili i neutra- 
lisali njibov utjecaj. m 

Dokazi postojanja dzinske padavice 

Diinska padavica je podjednako potvrdena i razumskim i tradici- 
onainim dokazima. O njenom postoj&nju raspravljaju samo inadzije ili 
oholi. ,u Vidi; Alemu el-iizmmfi davi el-Kitabi ve es-Swme, set. 252. t i Alemu el-dzhmi 
ve el-melaike, str. 76. 
m Fethu el-Bari, 10/114, 67 Zastita od drina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Kur*anski dokazi Uzviseni Allah je rekao: 

Ow/ koji se kamatom krone neie se dici osim kao oni kojeje 
Sejtan dodirom izbezumw.J 27 

Rekao je imam Kurtubi, luhimehuiUh: Ajet je dokaz neispravrwsti mi~ 

sljenja onih koji negiraju dzimko uzrokovanje padavice tvrdeci da to tmro- 
kujuprirode bica,, negiraju ulazak dzina u covjeka i dzinski dodix 1 

Komenrirajuci navedenJ ajct imam Taberi, nhimchuibh, je rekao; Prt- 
iao mijeBisr, «hii»d»iibh; Rekao mmjejezid, nhin^dJah: Rekao namjeSti- 
d, tffe&idhfe OdKatade, m«M^' Dzahilijetska kamata bikje takvada 
su davali pozajmice do odredenog roka, kada U istekao a duznik nije mogao 
vratiti pozajmicu odkgali hi vraianje ipovecavaU iznos. Allah, m wd&lcjfc 
rekao za one koji uzimaju kamatn na dunjaluku onako kako smo opisali da 
ce izaci iz. kaburova kao oni kojeje Sejtan dodirom jzbezumio, na ahiretu, to 
jest kao da gaje izbezumio dodirom, znaci ludihm nd dunjaluku. 

Rekao je Ibn-Kesir, tahimekJWi: Oni koji se kamatom krone..., to 

jest dici ce se kao sejtanom opsjednuti koji ib izbezumtjuje zbog toga ho ce 
njegovo tismjanje iz kabura biti veoma ruzno, m 

Rekao je Alusi, effij^pUft: Oni koji se budu kranili kamatom ustat 
ce iz kaburova poput, na dunjaluku, opsjednutih dzinom, Izraz tekakbut 
upotrijebljen u ajetu oznafava uzastopne udarce na razlicite straw, «. Do- 
dirspomenut u ajetu znaci ludib, jer se za covjeka kojipoludi koristi uptu- 
rn taj izraz, kazese musse er-redztdu kada poludl Izrazje, u osmvi, uzet 
oddodira rukont Dzimko izbezumljenje mzvanoje tako jer sejtan mozda 
dodirne covjeka i iziucevine u njemu skkne negativnom djebvanju, te ih 
pokrme i dogodi se ludilo. iyi l3? Ei-Bekare. 275. 

121 Tefiiru et-Kurtuhi, 3/355. IW Tefsint et-Taberi, 3/101. 
IW Tefstru Ibn-Kesir, 1/326, 
IJI Preuzeto iz djela Alemu el-dzhmifi davi el-Kitabi ve es-Sumie, str. 263. 68 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju Dokazi iz Sunneta 

1 - Preneseno je od Jala ibn Murrc, racUjailahu «Au, da je rekao: V i- 
dto sam Poslanika, *miM 1 ito$&~ &&», ^ako radi troje i to nije 
vidio niko prije mene i nec'e vidjeti poslije mene. Krenuli smo 
na put, na putovanju smo naisli na zenu s djetetom, sjedilaje, 
pa rece: AUahov PoslanUe, ovo dijeteje zadesiia nesreca, a i mts 
je zadesiia zbog njega. Ni sama ne znam koliko pitta na dan 
dobije padavicul Poslanik, uiyiatiu 'M^ ** ***<?> *&& Dodaj mi 
gal Podigla gaje i stavila izmedu Poslanika, wiuiuhu 'akjhi ye «l- 
k m ,isedla. Poslanik idlaiUhuUejhiv.seiu™, djetetu je otvorio usta, 
tri puta pljucnuo u njih i rekao: Bismitlaki, ja sam AUahov 
rob, povuci seAllahov neprijateljul, potomjojje vratio d%p- 
te i rekao; Cekaj nas na istom ovom tnjestu kada se budenw 
vracali, pa nam red ha se dogodilo! Otisli smo, vmtili se i 
zateklije na istom mjestu, povelaje sa sohom tri ovce. Poslanik 
^bifeko u£i « ..Hem J* upita; Kakoje dijete? Reklaje: Tako mi 
Onega koji teposho sa Istinom sve do sad nismo nista primije- 
till, i evo uzmi ove ovce! Poslanik, .wiiaibhu 'airfhiwwllem, rece; Stat, 
uzmi jed nit t a ostale vrati!... m 
2 - U drugoj predaji koju je prenio imam Ahmed, rahimchyJkK, stoji: 
Pritao namje Veki'a, rahimthulkh: Rekao namje El-Edmes, cakfowM- 
i*h: OdMinhala ibnAmra, v&wgti*i Odjala ibnMurrc, nriqti- 
kb, ' an hu: Od njegovog oca - Vekt, tah«m C MUh. jednom je rekao: Od 
njegovog oca - daje neka zena dosla Po$kniku y eJfcHalw ycjhiwfdfcm, 
sapoludjelim djetetom, paje rekao: Jzadi, AUahov neprijate- 
lju, ja sam AUahov Poslanik! Nakon toga, dijeteje ozdravilo. 
Zena mu je poklonila dva ovna, nesto masla i suhogsira. Posla- 
nik, i a]3all a hu' a Mhivc S c)iem.jf affti& Uzmi suhi sir, mash ijednog 
ovnat a drugi vratiP- '» Hejsemi, Medzmea 'ez-zevaid, 9/4, i kazc: Prenio gaje imam Ahmed preko dva 
tanca prewsilaca, i Taberamjcdnim, Prenosioci jednog Ahmedovog ianca su za- 
siupljeni u Sahihu. Dodajem da je hadis prenio i Hakim u Mustedrekii, 2/617, i 
ocij cnio ga vj erodostojmm, s nj i m se slozio Zehebi i 

ni Prenio gaje Ahmed. Rekao je Hejsemi u Medzmea' ez-zevaidu, 9/6: Prenio ga 
je imam Ahmed, prenosioci sit zastupljem u Sahihu. 
Zastita od diina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 3 - Od Diabira ibn Abdul 1 aha, ndipibhu anhuma, se prenosi da je 

rekao: Izaili smo skupa s Poslamkom, aJMfcdw 'alcihi * Mb*i « /w- 
/jorf Zatu er~rika\ kada smo dosli u kamenjar Vakim pred nas 
izade zena sa sinom kojaje zivjela u pustinji, doslaje Postern- 
ku, «iujah u 'alcjhi v e «ikn * rekla: Altehov Poslanice, ovoje moj sin 
i sejtan mi ga oduzima! Pos lunik, wliallahu "akjhi vc seiiem, je rekao: 
Prtblizi ga menih kada ga je pribtizite rekao joj je; Otvori 
mu usta! Otvorila je i Poslanik, Miiatiahu 'nicjUi Ye«u*m,j> tri puta 
pljucnuo u njih, potom rekao; Povuci se Allahov neprijatelju, 
ja samAUahov Poslanik! Tojeponovio tri puta, potom je re- 
kao: Uzmi ' svoje dijete, nece biti problema, neie se povrati- 
tt 0110 sto gaje mucito... Xi<% 

4 - Od Ataa Ibn Ebi Rcbaha, rahimehulUh. prenosi se da je rekao: Ibn 

Abbas, radikiUhu 'anhuma, me upitao: Hoces H da ti pokazem dze- 
mtlijku? Rekao sam: Naravno! Rekao je: Ova crnkinjaje dosla 
Postenihu wlfcirafau fcMfei « *»m* i &¥$ Sftiow padavicu i otkri- 
vam se kad me zadesi, pa molt Allaha za mene! Poslanik, saibibhu 
oicjhi ve vAkmjoj rece: Ako hoces strpi se i dobit ces Dzennet, a 
ako hoces molit cu Allaha da te izlijeci. Reklaje: Strpi t cu se. 
Potom je rekte: Otkrivam se kada me to zadesi, pa molt Allaha 
da se ne otkrivam. Uputioje Allahu dovu za nju. Muttefekim 

Imam Buhari, rahimeJmiiah, je prcnio od Ataa, nfcimduiUah, u svorn 
Sahihu da se ova zena zvala Ummu Zufer, mdijaikhu anha i iz hadi- 
sa se cini da su njenu padavicu uzrokovali dzini. Rekao je Ibn- 
Hadzer, rabimehulUh. u komentaru ovog hadisa; Bezzar, ahmAuMi, 
je zabiljezio drttgim putem od Ibn-Abbasa-, wdiMiahu 'anhum-*, da je 
ova zena rekala: Strah me da necisti skinemoju odje£uP b Necisti 
je sejtan. Zbog toga je, Ibn-Hadzer, «tum«tmlliih. nakon navodenja 
svih lanaca prenosilaca kojim je ovaj had is prenesen, rekao: Iz 
svih lanaca prenosilaca koje sam naveo razumije se dajepadavi- IM Rekao je Hejsemi, rahimchuilah. u Medzmea' ez-zevaidu, 9/9: Prenlogaje Tahe- 

rani U El-Evsatu i Bezzar U kmcoj verziji U fancu prenosilaca nalazi seAhdidha- 

kim ihn Sujjan, njegaje spomenuo Itm ebi Hatim a niko ga nije kritikovao. Ostali 

prenasloci supouzdani. 

'" Buhari mea 'el-Feth, 6/1 14. Muslim hi serhiNevevi, 16/131. 

"* Fellm el-Bari, 10/115. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju ca od kojeje holovaia Ummu Zufer, racial™ &hoj bila uzrokovana 

Minima a ne hetmm izlucevinama u tijelu. 137 

5 - Od Ibn-Mes'uda, ndijallahu '»„hu, se prenosi da je rekao: Poslanik, 

allaUahuaMhiveKticm,^^ ulasku u rutmaz uciot AUaJmmme inni 
euzu bike mines- sejtani er-radzimi, ve hemzihi, ve nejhibi, 
ve nefiihi! Allahu moj, utjeeem ti se od prokletog sejtana, ludila, 
ohotosti i pjesnistva koje on uzrokuje! 

Rekao je: Hemzuhu znaci mute, nefhuhu ztiaci oholm, nefru- 
hu znaci pjesnistvoP* Mute jc vrsta ludila i padavice koja zade- 
si osobu i koja je nakon sco napad prode nalik spavacu i pijanoj 
osobi, IM> Rekao jc Ibn-Kesin Hemztdm znaci mute, a mute zna- 
ci davljenje drugtm rijeeima padavica koju izaziuaju dzini i4li Re- 
kao je Abdulkerim Nevfan: Ovaj hadis potvrduje postojanje pada- 
vice ili ludila prouzrokovane odstmne dzina, jerse Poslanik utjecao 
od hemza, a hemz znacu kako je prenesma u tumae'enju, mute to 
covjeka pogada za zivota a znaii padavicu, Nazvanaje mutejerje 
osoba dokje u mm stanju zbog prevelikog bola poput mrwaca^ 

6 - Preneseno jc od Ebu el-Jusra> ra #dU>ui Wm, da je Poslanik , saiyia- 

hu * a | c jhi vc sciicm. u£io: Allalmmme inni euzu bike minel-keremi, 
vet-teraddi, veUhedmi, vel-gammi, vel-hamki, vel-gareki. Ve 
euzu kike en jetehabbetani es-sejtanu hide el-meitti, ve en 
uktelefi sebilike mudbiren. Ve euzu bike en emute lediganl 
Malm moj, utjeeem Ti se od duboke starostL pogibije u provaliji i 
rusemni, bnge, pozara, utapanja u vodi. Utjecem Ti se od sejtan- 
ikog ludila nasamrti, i dapoginem na Tvomputu bjezeci. I, utje- 
cem Ti se odsmrti odujeda otrovnice?*" Rekao je Sidir, tahLmchuUnh: 
Rijeci: ...tebabbetani es-sejtatt,., znace da trazi zastitu odsejtan- 
skoghtdila.^ '" Fethtt ei-Bari, 10/115, 

111 Hakim i ocijenio ga jc vjerodostojnim, s njim se sMio ZehebL; Ebu Davud T 

1/206.: Tirmizi, 1/153.; Nesai od Ebu Scida e!-Hudrija, radijaJLibu l anhu, 

u ' Lisamt el-arebi, 6/4296, 

111 El-Bldqjeveen-nihqje, 1/61. 

w Alemu el-dziimiji davl el-Kit abi ve ex-Simne, str, 269. 

m Hakim i kaie da je vjerodostojan, s njim se sloiao Zehebi. Ebu Davud, 2/92.; 

Nesai, 6/283. 

'" Lisamit-arehi, 2/1094. 

Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 7 - Preneseno je od Safijje, n-d^Uahu Vnl», Hujejove kcerke, da je Po- 
slanik, lalbUahii Uefhi v C «lkm, rekao; %'tt» £rw£f covjekovim Hje- 
lom putern krvi. l M 

Neki ucenjaci ova) had is smacraju dokazom mogucnosti sej- 
canovog ulaska u covjeka i posrojanja padavice izazvane dzi- 
nima, Rekao jc Ibn-Hadzer et-Hejsemi, mhimehuibh, u svom 
djelu El-Fetava el-hadisijje nakon navodenja ovog hadisa: 
Ovaj hadis je dokaz protiv onih koji negimju mogucnost &fr 
tanovog kretanja po unutrasnjosti covjekovog tijela, hao $to su 
?jiutezik. i4S 

8 - Preneseno jc od Osmana ibn Ebu ei-Asa, ntdijaiUui *ntm, da je re- 

kao: Kada mc Poslanik, wlialUhu 'afcjhi v C «U=m. imenovao za namje- 
snika Taifa podelo mi se desavaci nesto £udno u namazu, nisam 
znao ni sta klanjam. Kad sam to vidio* zaputio sam se Poslani- 
ku. wiukhu'aicjhtvc^irm. Rekao mi je: Ibn Ebi el~'A$? Rekao sam: 
Da, AUahov Ptolanice! Rekao je: Otkud ti ovdje? Rekao sam: Al- 
lahov Poslaniee, nesto mi se dogodi u namazu i ne ztwm sta kla- 
«/#m/Poslanik, aiiaibhu yiejfei « «u«n H rede: Tojesejtan. Pribliiise! 
Priblizio sam se, sjedio sam na koljenima. Udario me rukom u 
prsa, pljucnuo u moja usta i rekao: Izlazi* Alhthov neprijate- 
Ijtd To je uradio tri puta. Nakon toga je rekao: Idi soda, radi 
svojposao! 'Rekao je Osman, nuUjaiiahu 'anhu: Uistinn, mislim da mi 
vise nije dolazio, x¥> 

9 - Preneseno je od Haridze ibn es-Salta, rdnmchuJIsh, a on od svoga 

amidzc, radijalbhuWtu, da je dosao je Poslaniku, ntyiaku &ffi « kI- 
lem, i primio islam. U povratku je prosao pored ljudi medu ko- 
jima jc jedan bio okovari u gvozde, bio je lud. Njegova porodi- 
ca je relda: Cull smo daje vas prijatelj dosao sa velikim dobrom, 
imate H kakwglijeka za ovog? Ucio rnu je Fatihu kao rukju, pa 
je ozdravto. Dali su mu stotinu ovaca. Dosao je ponovo Po- 
slaniku, HlUhta>b0i*v»»lbn i sve mu ispricao, pa je rekao: Dali 
si ucio neho drugo? Rekao je: Ne. Rekao jc: Uzmi ih> teiko IM Buhari mea' et-Feih, 4/282.; Muslim bi serhi Nevevi, 14/155. 

,fl Preuzeto iz knjige Rududala ebatil, 2/138. 

Ia Ibn-Mad5c t 2/11 75. Alitor djela Ez-Zevaid je rekao: Lanac prenosihca je vje- 

radon fajan, prenosiaci su svipaazdaiii. 

— -VB Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju 

onom ko se brant neispravnim rukjama* tisi zaradio ispra- 
vnom rnkjom. U drugoj predaji stojh Ucio muje Fati.hu kao 
rukju tri d&na ujutro i tiavecc. Kad god hi zavrsio Fatihu uibma 
bi pljuvdcku ipljucmw}* 1 

Razumski dokazi 

Rekao je sejh Muhammed el-Ham id, t4bhteMUi: Nema serijatske niti 
razumske smetnje u vezi sa ulaskom dzina u ljudska tijela, jer su dzimka 
tijela u gasovitom stanju. Gdsovite tvari inaee prolaze kroz guste mdteri- 
je, poput zraka koji prolazi kroz nasa tijela. ili vdtre kojaptvzima ugarak, 
ili struje koja prolazi kroz zice. Jos blizi primjer je voda koja prolazi kroz 
prasinu, pijesak i odjecu iako ima zapremimt za razlikti od struje i zraka. 
Sljedbenici istine prihvatili su ajete i hadise koji obaujestavdju o ulasku 
dzina u ljudska tijela. Uistinu su kuranski i hadiski tekstovi with brojni 
da se nikdko m moze opmvdati negiranje te istine i prilwdtanje besmislica 
onih kojije negiraju. Objdva koja donosi htinu obavijestila nasje o tome. 
Ta einjenica nalaze pokoravanje i pribvatanje toga bez ikakvog nedolicnog 
tumacenja koji kuranske i hadiske tekstove izvodi iz ispravnog konteksta 
na krivudave staze neispramiog tumafenja i zbog kojih c~ovjekov islam i 
ispravtm akida bivaju ugrozeni. To spada u dovoljni, spasonosni iman od 
vjebi-e dzehenemske patnje. Praktiini primjeri ulaska diina u ljude su be- 
zbrojni, tako onaj ko to negira suprotstavija se vidljivoj stvarnosti koja ne- 
gird njegou $tav. iiS 

Rekao je kadija Abduldiebbar d-Hemczani, nhim^idiah: Ako je ta- 
eno to ho srno rekii u vezi s dzimkim tijelima ~da su gasovita poput zraka 
Tiemd smetnje da udu u nasa tijela, poput vjetra Hi duse kojaje u na'sbn 
tijelima. To neznaci spajdnje dva bica ujednom najednom mjestujer bi- 
vaju jedno pored drugog a nejedno u drugom. Oni ulaze u nasa tijela kao 
sto sicusna tijela ulaze u posude. U9 H 1 Ebu Davud. Imam Nevevi je ocijenio ovaj had is vjerodoslojnim u svom djelu 

Et-Ezkar. str. 87, 

ltt RududalaehatilimS. 

m Akarmi el-metxlzan, str. 1 08. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek la nju Sta su o tome rekli ucenjaci? 

1 - Vec sino navel i citate ucenjaka tefsira u vezi s ovim, Taberija, 
Kurtubija, Ibn Kesira 1 Alusija, rahimehumuilih. 

2- El-Esari\ ntiimettriiah, o vjerovanju sljedbenika swineta 15 " je re- 

kao: Dzin uiazi u tijelo covjeka, Rekaoje Allah, ?£«:£#£ 

Oni koji se kamatom hrane nece se diei osim kao oni kojeje 
sejtan dodirom izbezumio...' 5 ' 

3 - Rekao je Abdullah sin imama Ahmeda, Ahfm&nmdbh: Upitao sdm 

swga oca: Oce, nek ljudi tvrde da duni ne mogu ua u tijelo covje- 
ka? Rekao je: LazuHnko* dzin vecgovori iznjihomh usta," 

4 - Rekao je Ibn-Tejmijje, ,ahin«huiiah; Postojanje dzina potvrdeno je 

Kurawm, Sunnetom i kowenzttsom pruih generacija. Iu vezi nji- 
bovog uhiska u ijttde svi imami sljedbenika Surmeta se slazu daje 
mogute idapostoji. To mogu oidjeti i osjetiti culima oni koji zele 
razmisliti o tome. Kada tide u covjeka govori iz njegajezikom koji 
m osoba nepoznaje Hi nikada nije ni iula dapostoji. Ponekad bude 
udaren tako snazno da bi i devu wmrtilo a on to i ne osjetl Potor- 
da toga su AilaJtove, ax« ^ &*&*». njeci: 

Ustat c*e kao oni kojeje sejtan dodirom izbezumio.,., 

hadis: Sejtan kruzi covjekovim tijelom putem krvU 

drugi dokazi-, m 1M M Risaletit el-dzinni. sir. 6. 

'*' El-Bekare, 275, 

W Risalefu el-dzinni, sir. 8. 

'" FJ-Bekare,215. 

'» Buhmi mea 'et-Feth, 4/282.; Muslim bi serhi en-Nevevt, 14/155. 

,%i Muhtesunt el-fetava eUnisrijje, str. 584. 74 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 5 - Rekao je Ibn d-Kajjim, nhiaichuJlafa: Postoje dvije vrste padavice: 

padavka izazvamt zemaljskim podlim duhouima i padavica iza- 
zvana hetnim gasovima i otpadnim materijama. u tijetu, ,s ' 

6 - Rekao je Ibn-Hazm, ™himehultah: Pomdenje fcjtanov dodir foyje- 

kapreko kojeg mu Allah, uzwwdfcJlc, dozvoli da ovlada covjekom, to 
je receno u Kurariu. Tim dodirom probudi u covjeku emu stramt 
njegove prirode i gasove koji dopiru do mozga. To govore svi obolje- 
li od padavice bez izazetka. Nakon tog dodira Allabovom, .rubhandiu 
v e ?c'a| ai voljom dogodi te padavica i greenje koje vidimo kod takvih 
osoha, O tome govori kur'anski ajet i to vidimo svojim ocimal 15 ' 

7 - Rekao je Amr ibn Ubejd, ra&mdiuU*h; Oni koji negiraju ulazak dzi- 

na u ljudska tijeht su dehrije}™ 

8 - Rekao je kadija Bedrudin es-Sibcli» rahim^miiah: Kur'an i hadis 

obavijestili su nas o idasku dzirm u ljitd€. iy} 


Stav Ijekara u vezi s dzinskom padavicom 

1 - Amcri&i naucnik Karingcon, clan americkog insticuca za psi- 
hologiju, u svom djelu Najrwvije dusevtie pojave rekao je o dzin- 
skom docWni. Jasno je> U najmanju mku, dadzimki dodir postojL 
Nauka to tie moze zanemariti jer postoje brojne, potvrdne, zapa- 
njujuce cinjenice o tome. Zbogwga, obaveza je proue'avau tupoja- 
vu> ns samo zbog akademskogpristupa pojavama, vec i zbog stotina 
i hiljada ljudi koji pate od toga u damtinje vrijeme. Zbog lijecenja 
tib ljudi potrebno je Ito prije aspostaviti dijagnozu i odmab pri- 
stupiti lijecenju. Kada teorctski pribvatimo snagu dzinskog dodira 
oworit ce nam se veliko naucno polje za proucavanje, jednako za- 
htjevno kao i svaka sawemena nauka, l koje zahtijeva praktihiu 
painju, uslugu i zalagattje. iOU ,H Et-Ttbbu en-mbevijju, str, 51. 

IU EI-Faslufi et-mileli ve ett-nihal, 5/14, 

'" Aftamu ei-merdhtn, srr. [0. Dehrije su ljudi koji vjeruju u slalni vremenski ct- 

klus i stalno samoobnavljanje zivota, 

'" Akamu el-merdzan, str. 109, 

IW Alemu el-dStnm ve el-melaike, str. 82. 75 Zastita od diina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 2 - Rekao je dr. Bit u svom djetu AriaMza neobicnih slucajeva lijeie- 
nja boksnih mozgoua: Fred noma je mnogo toga ho trebamo ot- 
kriti, narocito u vezi s dodirom duhova % obzimm daje vazanfa- 
ktor dusevnih i nervnih oboljenja. hpostavito se ddje dodir duhova 
mnogo kompliciraniji nego sto se u pocetku pretpostavljalo, Licnost 
koja utjece nije bestjeksrta i nesastoji se samo od razuma i namjera, 
naprotiv toje kompleksna licnost sastavljena od brojnib sastojaka, 
Centrahia dodirujuca licnost koja se sudaribt sa ctdimz dodirnute 
licnosti kojajeuprincipu neotporna tut utjecaje drugih. Otuda ta- 
kva licnost postaje lahak plijen za sve koji se zele pribliziti bib ko- 
jem covjeku tut putit sticanja licne koristi duhova koje dodirttju sve 
ili dio njih. Probtskotn vreniena spajanje se pojacava sve dok se tut 
kraju dodirnuta licnost potpuno ne isgubi. I pored svega, kada out 
koji se bave duhovnim si lama tirade najcudnije stvari istjerujua 
lejtane iii duhove koji sit tdli u osobu Ijekari ih onuthvazavaju^ 

3 - Rekao je dr. Dzejms Hajsion u svom djclu o dzinskom dodi- 

ru: Toje nadprirodan dodir kojim razumna licnost izvan tijela 
utjete na covjekov razum i tijelo, Nemoguceje poreci mogttcnost 
togdodiraJ* 1 

4 - Neki Ijekari popuc dr. Karla Viklanda smarraju da ludilo poci- 

nje urjeeajem zlih duhova na bolesnika koji izaziva neuravnotc- zenostv 5 - Postojanje kidila izazvanog zlira duhovima i ncmoc medicine 

pred njim priznali su i dr. Bars, profesor za ncrvne boiesti na 
americkom univerzitctu Menopolis i dr. Aleks Karil dobitnik 
Nobelove nagrade za doprinos medicini i hinirgijL 

6 - Rekao je dr. Muhamed es-Subahi I vedullah: Dzinski dodir ili 

dodir dulmvaje izazvan postupcima zlih zemaljskih duhova i lijek 
za to je suprotsutvljanje d^ibrih plenienitih prosvijetljmih dusa. Na 
mj nacin, uz pomoc dobrih, neutj'aiisat ce se utjecaj zlih duhova, 
djelm/ati suprotno i potpimo ce se udaljiti" I.:, ,M Alemu el-dzinm ve el-meiaike, sit. 83. 
IM Alemu el-dzinm ve et-melaike, str, 83. 
IW Alemu el-dzimii ve el-melaike, six. 83 
IM El-IsliSfahil-Kur'an, str. 98. * w 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju 


Ljekarski nalazi u slucaju dzinskog dodira 

\ - Rekao je dr. Bil: Duhovi napadaju tri glatma centra: veiiki mozak 
predio solarnogpleksusa. i center za razmnozavanje.™ 

2 - Rekao je dr. Muhamcd es-Subahu 'Ivedullah: Padavica je u prfc~ 
cipu imenadni stres iporemcfaj u mozdamm vibratijamajimkciji 
i otkucajima, Manifestuje se na dva tmcina: 

a) cjelesno grcenje koje pocinjc % cemru za pokrete u mozgu kao 
posljedica fiziolo&ih promjena nakon kojih slijedi porpuna 
oduzetosc i bezosjedajnost bolesnika- To lijece medicinari; 

b) psiholoski poremecaji koji pocinju u centru za ctila u vidu razlmtih 
osjec'aja koji se manifestuju pmnjermma u razmisljanju. U torn slu- 
caju bolesnik ne guM porpuno cuia i osjecaje. Ova vrsta padavice li- 
jeci sedwama i ibadetom i tu Ijekari m mogu pomo& l& 

Propisanost lijecenja dzinske padavice 

1 - Ved smo naveti da ]e Poslanik, HihttaJiu ^i ««!!«* lije&o od diin- 

skc padavice. 

2 - Abdullah ibn Mesud, ntfjnlW*. **n. Gjeeifl jc eovjcka Kur anom 

i Poslanik, uuffetl^*«iha je to odobrio. Prenlo je Ebu Jala, 
^WineMab, od Hansa cs-Saganija, hd^d^iK, da jc Abdullah ibn 
Mesud, rtpiteWb* nesco proucio na uho covjdcu u kojem je 
bio dzin i covjek je dosao sebi. Poslanik, alUIUhu'dcibi mseUem. ga je 
upfcao: Smsi muprouiw u uho? Rckao je: Efihastbtum mne- 
ma haleknakum 'abesen...> Zar mislite da smo vas uzalud scvo- 
rili.., ,w pa do kraja sure Poslanik* 55 iiaUahu atejfei w sdicm, je rekao: 
Kada In te ajetettpttcen covjek proucio brdu nestab biga. m lkl Alemu el-diinm ve et-melaike, str. 83. 

IU El-hti§fa hil-Kur'aru Str. 97. 

,fT El-Mt'mirmn, 1 1 5. r 

'« RekaojeHejsemiu Medzmea'e&sevaM 5/1 15: U iancit pnnosllaca je Ibn Le- 

hia'kcjijeposlab all njegovi hadisisu dohri-hasen. Ostali prenosioa zastupljem 

su u Buharijevom Sahihu, 

77 Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 3 - Imam Ahmed, rahimcimUah, je lijecio od dzinske padavice. Rekao 

je kadija Ebu el-Husejn sin kadijc Ebu Jale ibn ei-Ferraa, rahbuc- 
humuiiah, pripadnik hanbelijskog mezheba u djelu Tabekatu asha- 
bi imami Ahmed: Quo sam Ahmeda ibn Ubej dull aha, whimehui- 
kii, kad je rekao: Cuo sam Ebu cl-Husejna Aliju ibn Aiimed 
ibn Aii el-Akberija, i^tk«&#k kada je doiao kod nas u El-Ak- 
ber tristo pedeset druge godine u mjesecu zut-ka'de. Rekao je: 
Pricao mi je otac od djeda da jc rekao: Jednom prilikom, bio 
sam u dzamiji imatna Ahmeda, rahimehuiiah, Mutevekkilje poslao 
nekog iovjeka da mujavi dajejedna njegova robinja opsjednuta 
dzinom i da molt Allaha, uKvcdwiic, daje izlijecL Ahmed, rahsmc- 
hulkh,^ izvadio drvene papuce sa kajsevima od palmine kore za 
abdest, dao mu ih i rekao: Idi halifinoj kuc'L sjedi robinji pored 
glave i red dzina: Porucio tije Ahmed, da li tije draze izaci iz 
te zene ili bid udaren sedamdeset puta ovim papucamaf Covjek 
je otisao, sjeo pored njene glave i rekao Ho mu je imam Ahmed 
rekao da kaze. Tada mu se dzinjavio iz. te zene i rekao: Slusam 
i pokoramm se, Kada bi nam Ahmed zabranio boravak u Iraku 
mi ne bismo boravili u njemu. On se pokorio Allahu, a ko se po- 
kori Allahu pokorava mu se sve, Izaiao je iz sluskinje, smirila se 
i djeeu rodila. Nakon Ahmedove, lahimehuiiah. smrti dzin se ponovo 
vratio. Mutevekkilje pozvao Mirvezija, ^himehuiki i svemu ispri- 
c"ao. Mirvezi, rahimehdiah, _/* uzeo iste te papuce i otisao kod nje alt 
mu se dzinjavio iz nje i rekao: Necu izaci iz nje, necu te poslu- 
sati niti od tebe naredbu primiti. Ahmed ibn Hanbel se pokorio 
Allahu pa narnje naredeno da mu se pokorimo. u,l} 

4 - Ibn-Tejmijje, nhimehulJah. je lijecio od dzina i to cesto kako prenosi 

Ibn el-Kajjim, nhimchwiUh, Rekao je: Vidiosam nasegsejha, fcktadn* 
hK poslao jejednog iovjeka da kaze dzinu: Rekao tije sejh da izadel 
jer to ti nije dozvoljeno pa bi oboljela osoba ozdravila, Ponekad se 
licno obraiao dzinu. U nekim slacajevima dzinje bio neposluian 
pagaje istjmivao udarcima nakon cega se boles nik bndio ne osje- 
eajuci boL ]a i drugi smo to cesto vidali. Narocito festoje uiio tut 
uho oboljelmn ajet: 


'** Akamu el-mei^dzan, sir. 115. 78 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek la nju Zar ste mislili da sino vas uzalud stvorili i da Nam se nece- 
te vratiti?* 70 

jednom prilikom mijepriiao daje acio taj ajet na uho boksnom 
paje dzinica drbtavim gtasom rekla: DaP 71 Tadaje uzeoltap i 
udarao covjeka po vratnim zilama veomasnazno, rukesuga mbo- 
Ijele od udaranja, Prisutni nisit sumnjali daje eovjek umro od po- 
sljedica udaraca, U to kit udaranja dzinica sejavila i rekla: Jaga 
volim. Rekao jojje: Alt on tebe ne mil Rekla je: Zelim na hadzdz 
s njim. Rekaoje: On ne zeli na hadzdz s whom. Rekla je: Izaci cu 
zbog tebe. Rekaoje: Ne, izadi pokoravajuci se Allahu i Postaniku, 
Rekla je: Dobro, izlazim. Nakon toga, eovjek je sjeo, okrenuo se it- 
jew- demo i rekao: Sta cuja kod sejbatPitali m ga: Zar se ne sjecas 
svib onih udaraca?! Rekaoje: Zetito da mekjh udara* nisam nilta 
pogrijesio!? On apsoluuw nije osjetio udarce? 11 

Dilema u vezi s lijecenjem osobe koja boluje od dzinske padavice Dilcmu i odgovor na nju spomenuo jc vcliki ucenjak Muhammed ibn 
Abdullah es-Sibeli, oiumehiiUah, u svojoj knjizi Akamu el-merdzan. Rekao je 
Pitali su sejlml-ukma Ibn-Tejmijju, Bihimdnilhh, o coyjeku koji dugo lijeci od 
dzina jer je neko njemu blizak obolio od veonta rijetke vnte sihim Sihir se 
obnadjao vile od stotinu pula i bezbroj puta gotovo ubio i unistio covjeka. Co- 
vjek se odupro tome ibadetom, dovama, trazenjem zastite, cistim tevhiebm. 
Osjetio je kako pobjeduje. Oboljeli ibje vidio i u snu i rutjavi, iak ihje rmjavi 
cue kako govore, Upocetku ihje vutao u snu i govorili su mu: Urnrli sutiiti 
naU, neki su se razboljeli zbog dove tog i tog tiazvali su gapo imenu, Bioje u 
Kairujako veliki eovjek kakavse rijetko rada Sastajao sesnjtrm vidio njibow 
pram stanje i inula nod njima veliku mod Upimnje o znaienju sm i o doui i 
receim muje da ihje umrlo lest a bolesno mnogo. To seporwvilo statinjak puta 
Covjeka kojije ucio bihjejamo da ihje Allah, ^^^dm^pokorio njemu, toje 
vidio, osjecao i krozsrwve mucenika korneje nanesena nepravda se uvjerw. Da m El-Mu*minun t 115. 

I?l Da, tj, mislili smo da se necemo vratiti. (op. prcv.) 

'" Et-Tibhu en-nebevi, str. 53. 79 Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju Ijjegrrfan zbog toga, jet- iako su prijestupniei neki su muslimani? Da li mttje 
dozvoljeno ostaviti tog covjeka i nepomoci rnu iako vidi njegove muke i skori 
kraj, Hi nije? Da lije takva borha propisana i ima li dokaza u Sunnem za nju? 
Da li postoji pomda za mogtictiost toga, u sto se onaj koji pita uvjetio kao i 
drug kojisu lijecili ilije to nemoguce kto ho tvrdefilozofi i rtekesekte? Da lije 
dozvoljeno koristiti sredswa astrobga i njima tslienim poput zapisa, hamajfija* 
mirisa, lisuwa i drugogstoje kujh pa da to mm na vratu covjek kojijeprodao 
vjeruzadunjaluk, spada li to u uzvracanje istim mjerihm* Hijezabranjenojer 
promovlk njihov man lijeienja i ulazak u serijatski neispravno djelo? 

Odgovor ukratko glasi 

Dozvoljemje ipohvalno to uraditL U nekim slucajevima moze bin i oba- 
veznopomoci ononis koine je nanesena nepravda, jer naredeno namjepomo- 
ci nevoljniku koliko srno u stanju. Ukoliko boksnik ozdravi dovom, zikrom, 
naredbom Hi zabranom dzinima, udamrtjem^ grdenjem, proklinjanjem ili sii- 
cnim govomm cilj je postignut, bez obzira sto to podrazumijeva obohjevartje 
nekih dzina Hi njihouu smrt. To nije nepravedno prema njima* sami su sebi 
nepravdu nanijeli, ako ucai rukje nije bio nepravedan prema njima kao sto to 
rode sihirbazi pa narede ubistvo ili zatoeenje dzina koji nezaskizuje bin ubijen. 
ili zatocen, Tada im se dztrii svete, a ako ne mogu njima ortda njibovoj djeci, 
hern Hi stoci. Onaj ko u odhani od njib budepravedan sto su naredili Allah i 
Njegpv Poslamk nije im nanio nepraidu. On se samopokorava Allafm i Posk- 
niku pomazuci newljnitinid i oninui kojiniaje rumesena nepravda mserijat- 
ski nacln, bezUrka i nepravde prema stuorenjima. Takvedzini ne uznemimju, 
ili zbogznanja da su pravedni, ili fro im Tie mogu nista, Ukoliko je dzin ne- 
pokoran a utac slab moze se dogoditi da ga uznemiri, 7'akvi trebaju uciti sure 
Felek i Nas> klanjati nafile* uciti dove i slicne ibadete kojijacaju imam Trebaju 
se kloniti grijeha koji su sredsti/o njegowg ovladavanja covjekom, oni su borci 
naMlahovom putu i horese u najveioj borbipa nekapazi daga neprijatelj ne 
savlada zbog grijeha. Ukoliko sve to bude iznad njegovih mod 7 pa Allah nikog 
ne zaduzuje preko njegovih nwgucnosti. Najjace sredtfw u borbi protiv itjih 
je ajet kitrsija. Nebrojetw mnogo ucaca ispmbalo je njegovu hidotwrnu mod 
i snagu u odbijanju sejtana i ponistenja njihovih vradibina. Uistinuje utje- 
caj tog ajeta veliki, kada se iskreno prouti, na sejtane, na oboljele, pa i na ko- 
risnike sejtamkih usluga, msilnike i one rut koje se srdzba izlila? one koji slije- 
Zastita od diina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek la nju de svoje strastl, te one koji slusaju zvizdanje ipljeskanje. Napasnika, mmkuka 
treba odbiti svejedm bio musiiman Hi nevjernik Poslanikje rekao: Kopogim 
bratiecirmetakbitcehhitL i73 U nekim predojama je preneseno i ako bude 
branio zwou fasti yjeru™ Ako napadnuti covjek imapravo odbiti mpadaca 
no njegov imetak ako ne moze drugocije onda uoistvom, kako da nemo pravo 
boriti seprotiv njega braneci svoj razum, tijeb i cast! Sejmn utjece m njegov 
razum, muciga tjelesrw, a ponekad dostavlja i sekstudm, Kdtk bi to uradio 
covjek iovjeku i had biga mogao odbiti jedino ubistvom, to bi bib dozvoljeno. 
Sto se tiie tmptdtanja i osmvljanja bobsniko, propis u vezi s timje isti kao pro- 
pis o mpt&anju skbih i bespomocmh. Pomoci mkvimajefitrd kifaje ukoliko 
postoje ushvi zo to. Ukoliko je nemocan. Hi zauzet neiirn vaznijim, ili neko 
drug? pritehte upomofondo. nijefarz, Neko & se zapitati da lije topropisano? 
To je jedno od najvrijedmjih djek To je djeb vjerovjesnika i dobrih ljudi, oni 
neprestano odgone iejtane od ljudi onim sto sit tmredili Alkh, aac « (telle, i Nje- 
gov •Posknik saiwbhuS^jiiJwsdknu To su radili ha, ^jhi sthm i nas Posknik uiUlata 
Ucjhi region. Kada bipretpostavili da nista u vezi s tim nije preneseno od vjero- 
vjemikajersejtani nemogu nista u tijihovom prisusti/u a u nose vrijeme mogu, 
mi bismo im trebali pomoci jer nomjeAlld) naredio pntzmje pomoci nevolj- 
niku i da budemo korisni muslimanima, Toje isto kao odbijanje ljudskih na- 
silnika> ttevjemika igresnika. Ponekad ' je dzine potrebtw mnogo udaratidd bi 
izisli. Udarce osjeti somo dzin> tovjek ih apsolutno ne osjeti rdti- se vide tragovi 
m tijelu. Nekipriiaju da tidare iovjekajakim Ztapom tristo-cetiri stotineputa, 
manje ill vise, po nogama a on nUto ne osjeti jer udatri bob dzina a ne covjeka, 
Covjek bi umro odposljedica tih udaraca, a dun vris'th zapomaze iprisumi- 
ma suttfta gown. Ja sam to teste radio i oprobao pred brojnim ljudima. Borba 
protiv njih hoz rijeB i zapise nepozntttog znocenja nijepwpmmt Ako u tome 
inta sirka onda je zabmnjeno. Oni koji prove zapise ugkvnom rode sa sirkom, 
ponekad glosno prouce dijelove Kurana a u sebi izgovoraju sirk Lijecenje sa 
onim Im su pwpisali Allah i Posknik zomjenoje i za Urk i njegove pristalice. 
Mm mnslimam imaju razlieita misljenja u vezi i lijecenjetn baramom t oli 
su fednoglasni da lijecenje Mom i kufrom nije ni u kom slucoju dozvoljeno. 
Zabranjetio je u mikom stanju i ne maze se uporediti s onhn ko izgowri njeci 
kujrapodpmilomjer toje dozvoljeno pod usbvom da sree cvnto vjernje. Nero- 
zumljivgovor, da bi utjecao, mora bid izgovoren izsrea, u supmttwm neie dje- m MuUeMun alejhL Hadis je prenio AbduJIah ibn Amr ibn cl-As. 

m Predaje se nalazc u zbtrkama Ebu Davuda. Tirmizija i Nesaije. Tirmizi je rckao: 

Hadis je hasen sahih. 

81 Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju lovati. Sejtan ne pomaze omnia koji se poigrdvajtt vradzb'mom Osim toga pri- 
sUjena osoba mora izgowriti rijeci kujra, dok za lijecenje bolesnika nije nuzda 
izdva razlaga-prm ho te rijeci i zapisi mozda nece djelovaU, mnogi ne djeluju 
ili imaju suprotan efekau a drugi razbgjesto nam nije potrebna rteistinajer 
imamo istimt. 175 Preneseno ukratko od Ibn-Tejrnijjc, rahimehullah. 

Zbog cega dzini dodirom uznemiruju ljude 

Rekao je 176 Ibn Tcjmijje, rahimauiiinh: Dzini ulaze u ljude povodeci se 
za svojim strastima, prohtjevima i ljubavi kaa kod ijudl Moguct su i spolni 
snoSaji iz kojih se rodi dijete. To se dogada cesto, ucenjaci su o tomegovorili 
i uglavnom pokudiii odnos sa dzinima, Cesto ili u vecini skdajeva ulaze iz 
osvete f mrznje kada ih neki ljudi uznemire ili mule da ih ljudi namjerno 
maltretiraju mokrenjem na njih» poljevajuci ih vrefarn vodom, ili ubhtvom 
riekib odnjih iako covjek toga nije svjestan. Dzini su velike neznalice i na- 
silnici pa ponekad pretjeraju u osveti* Detava se da udu u covjeka iz igre 
i zlobe kaa neki blesavi ljudi Utazak prve vrste je grijeb i nemoralan cin 
zabranjen od strane Ailaha kao i ljudima makar bib na obosirano zado- 
voljstvo, a da ne govorimo o prisilnom zlostavljanju ho predstavlja nasilje* 
Zatoje potrebno obratiti se dzinima i obznanm im daje taj cin grijeh ili 
i grijeb i nasilje kako ne bi imali opravdanje i kako bi znali da im sudipo 
Allahovom i Poslamkovom zakonu-,. a onje vazeci i za dzine i za ljude. Pod 
ulaskom druge vrste podrazumijeva se da covjek nije znao i da dzine nije 
namjerno povrijedio te da ne zasluzuje kaznujerje radio u svojoj kuei ono 
ho mu je dozvoljeno. A m fiemate pram boraviti na njegovom vhunUtvu 
osim s njegovom dozvohm, imate stmje nastambe u pustinjama i netmsta- 
njenim mjestima. Cilj namje reei kada dzini pocine nasilje nad covjekom 
treba im reei Allahovu i Poslanikovu presudu u vezi s tint, dokazati i?n, na- 
rediti dobro i odvratiti odzla, bas kao i ljude. Uzvisenije rekao: -> fii A Mi nijedan narod nistno kaznili dok poslanika nismo 
poslali! 177 " s Akamu el-menBan, sir. 110-112. 
m Ri$alefu-l-d£itmi t str, 27. 
'" El-Isra, 15. 82 
Zastita od diina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju *.i *k I rekao je: 

^& $01 h^k -k & 'M. ? ^Ti W/^ 5 

O *fogfttf i£Mb' t ljudskk zar vam iz redava vasih nisu do- 
laziliposlamci koji sti vam ajete Moje kazivali i upozora- 
vali vas da ieie ovaj vas dan doiekatir' 
Ukratko, moze sc red da dzini ulaze u ljude iz sljededih razloga: 

1 - zaljubljenost diina muskarca u zenu, ifi zaljubljenost dzinice u 

muskarca; 

2 - nasilje covjeka prema dzinu posipan jem vrck vodc ill padom na 

njega sa visinej 

3 - nasilje dzina prema covjeku ulaskom bez povoda. To mok ura- 

diti samo u ceciri stucaja: 

a) velike srdzbe; 

b) jakog straha; 

c) ogrezlosti u strastima; 

d) velikog nemara. Na koji nacin ulaze u Ijudsko tijelo 
i gdje se smjeste nakon ulaska? 

Dzini su dukovi a Ijudsko tijelo ima otvore i pore tako da dzini 
mogu uci u covjeka kuda zele. Dokaz da su dzini duhovi je ajet: 

Dzineje odplamena vatre stvorioJ 79 

Ibn-Abbas, r,aijaikh u Win-, je rekao od plamicaka vatre, to je vruci 
zrak koji nije direktno u vatri. "' El-En 'am, 130. 
IW Er-Rahman, 15. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Nakon ulaska zaputi se u inozak i purem njega kontrolira cijclo rije- 
io jer su ccnrri za cijclo tijelo u mozgu. Ljekarska iscraiivanja potvrdila su 
neobicVie podrhraje u mozgu obol}e!ih od dzinske padavice. Mnogi dzini 
su mc obavijestili da se smjeste u mozak. Jedan mi je rekao: /^ mogu utje- 
cati na svaki dio tijela ovog covjeka* Jednom prilikom rekao sam dzinu da 
diii podlakricu i on je ispravio. Tri snaina momka pokusali su je saviti ali 
nisu mogli. Rekao sam dapusti i vratila se u normalno sianje. 

Simptomi dzinskog dodira 

Kao i svaka druga bolest prisuscvo dzina u ljudskom tijelu ima svo- 
je karakterisricne simptome, Ali mora se imati u vidu slicnost simpto- 
ma sa nekim cjelesnim oboljeninia, Jednom mi jc dosla neka zena t upi- 
tao sam je: Sta te bolt? Relda je: Samo noga. Pomisiio sam da se radi o 
reumatizmu, all sam proucio rukju kako bi bili sigurni. Nakon kraceg 
tic'enja iz nje je progovorio dzin i rekao da on pravi smetnje u nogama. 
Naredio sam mu da izade iz pokornosti AJJahu, subhanchu ret^U i izasao je. 
Zena je ustala, bol je nestala. Hvala pripada samo AJlahu. 

Spoznaja simptomaza onoga koji Iijeci veoma je vazna. Mozemo ill 
podijeliti u dvije grupe, u snu i na javL Simptomi u snu: .lifl 1 - nesanica, osoba ne moze dugo zaspati nakon odlaska u postelju; 

2 - nemiran san, ccsto budcnjc nocii; 

3 - mucni snovi u koji ma eovjek sanja da ga nesco ill tieko proganja 

htio bi dozvati u pomoc ali ne moze: 

4 - ruzni snovi; 

5 - sanjanje zivotinja: ma£ku, psa, devu, zmiju, lava, lisicu, misa; 

6 - struganje zubima u snu; ,w Ovi simptomi nisu nabrojani u ajetu ili hadisu vec su plod iSCitavanja, kao ta- 
kvi podlozni su grefiki kao svaki ljudski govor. Vidio sam brosuru koju je napisao 
jcdan uienik u kojoj je naveo opaske na o\ r e simplome, pro£itao sam je vi§e puta 
i nisam nasao nista problematitfno. 84 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 7 - smijch, plac ili vrisak u snu; 

8 - jaukanje u snu; 

9 - nesvjesno ustajanjc i hodanje u snu, mjesecar; 

10 -snovi u kojima kao da ce pasti sa visokog mjcsta; 

1 1 -davidi sebc nagroblju, smccu ili usamljenom mjesru; 

12-sanjanje ncobicnth ljudi, abnormalno visokih* ili nenormalno 
malih, ili potpuno crnih; 

1 3 -da sanja prikaze i sjenke. 

Simptomi na javi; 

1 - scalna glavobolja, pod uslovom da je nc izaziva boles t ociju, 

usiju, nosa, zubi, grla ili zeluca; 

2 - odbojnost prerna zikru, namazu i uopCc svtm ibadetima; 

3 - psihicka odsurnosu; 

4 - zamori lijenost; 

5 - padavica, nazivaju je nervni grcevk 

6 - bol u bilo kojem predjelu tijela kqju Ijekari nisu mogli izlije&ti. 

Vrste dzinskog dodira 

1 - Opci: to je dodir cijelog tijela ]<ao u slucaju onih koji boluju od 

dzinske padavice. 

2 - Djelimicni: obuhvata samo jedan dio tijela, podlakticu, nogu ili 

jezik. 

3 - Stalni: kada dzin dugo ostane u tijelu. 

4 - Privremeni: kada provede nekoliko minura u covjcku. 1 * 1 '" To i nije dzinski dodir, to je vise uznemircnjc,- Ko se abdesti prije spavanja, spo- 
mene Allaha, prou£i zikr prije spavanja nece mu se to dogadati, ako Bog da. 

85 Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju Kakav treba biti onaj ko lijeci? 

Ne moze svako uciti rukje i tijeciri od dzina. Ucaci rukje mo raj u 
imati sljedece osobine: 

1 - cistu svijeilu akidu, vjcrovanje, kao prve gcncracije, selef, 

2 - mora iskreno praktikovati cevhid u rijecima i djelima; 

3 - mora vjerovari da jc Kur'an taj koji utjece na dzine i sejtane; 

4 - treba poznavati dzinski i sejtanski svijet; 

5 - mora znati sejtanske prilaze covjeku. Pogledaj sejhni-islama Ibn- 

Tejmij ju, jahumhutUh. kako je postupio kada mu je diinica rekla da 
ce izaci zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega vc6 zbog po- 
koniosti Allahu i Poslaniku. Da sejh nije znao scjtanove prilaze 
covjeku ne bi to rekao; 

6 - poieljno jc da bude ozenjenj 

7 - treba se kloniri grijeha, a mace sejtan ovlada ljudima putem 

grijeha; 

8 - treba biti u stalnoj pokornosri kojom ponizava sejtana; 

9 - trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni stit od prokletog sej- 

tana. To ce uraditi samo ako zna Poslanikov, ra |iallah.u 'aMhivesdiem, 
zikr i dove: dova prilikom utaska i izlaska iz kuce, izlaska i ula- 
ska u dzamiju, kad se cuju pijedovi, magarci, ulaska u prevozno 
sredstvo, pri videnju mladaka i si.; 

10 -mora biti iskren kada lijeci; 

1 1 -treba se zastititi na nacin naveden u sestom poglavlju ove knjige. 

Ukratko, sto jc covjek blizi Allahu, Mwvcdfciiif, jaci je i dalji od sej- 
tana. stavise, ima veci utjecaj na njega. I znaj, ako savladas sebe i svog 
sejtana druge ces savladati lakse, ako ne uspijes savladati njih druge ce 
biti ptino ceze. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Lijedenje se odvija u tri faze. Prva faza: postupak prije lijefanja. 1 - priprema zdrave atmosfere. Trcba izbaciti slike zivih bida kako 

bt meleki mogli uci u kucu kojoj ce se lijecenje odvijati; 

2 - oduzimanje i spaljivanjc zapisa i hamajlija od oholjelog; 

3 - gasenje muzike u kudi; 

4 - uklanjanje iz kuce svcga zabranjenog, kao sto je otkrivena i sre- 

dena zcna, muskarac koji nosi zlaco i sU 

5 - odrzavanje govora botesniku i njcgovoj porodici koji tt iz srca 

iscupati vezu sa drugima osim sa Allahom, subhanehu vc rc'ai-a; 

6 - pojasniti raziiku izmedu ispravne merode lijecenja i merode si- 

hirbaza i gatara, napominjuci da je Kur an lijek i milost kako je 

obavijestio Allah, ^ ve d&tlc; 

7 - dijagnoza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bt se uvjerio 

u simptome ili bar vccinu. Picaj ga, naprimjer: 

a) sanjas li zivotinje? Koliko ih vidis? Jesu ti uvijek iste?; 

b) sanjas li da tc u snu proganja ncka zivotinja?; 

c) imas li kosmarne snove?; 

d) sanjas li da pada*s sa visokog mjesta?; 

e) sanjas li da ides divljinom i usarnljenim putem? 

Nastavi pttati dok ne provjeris sve simptome u snu i na javi dok 
ne budes siguran o cemu se radi. Kroz odgovore na ca pitanja 
mozes saznati koliko je dzina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, 
alto osoba stalno sanja dvije zmije zna£i da ima dva dzina u sebi. 
Ako sanja da vjesa krst o vratu zna kojoj vrsti dzin pripada. To je 
potrebno ako dzin ne progovori, medutim, ako progovori onda 
sve navcdeno nije potrebno jer je sve jasno. 181 >a Uz napomcnu da dzini mnogo lazu. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nji 8 - pozeljno je pri)e lije£enja abdesriti se a i oni koji su s to bom cre- 

bali bi se abdestiti; 

9 - ako je u pitanju leoa ne pocinji prije nego se potpuno pokrijc, 

prckrije Lice* stegne odjecu kako sc nc bi odtrita prilikom ucenja; 

10 -ne lijcfii ienu ako mje s mahremom; 

1 1 -ne uvodi sa so bom nikog, osim man rem a; 

12 -moli Allaha, ?*» m dicJfe, da te pomogne proriv dzina i omogudi da 

ga savladas. 

Druga faia: po&tak lijecenja 

Prvo: stavi ruku na glavu bolesnika i uci mu na uho polahko, razgo- 
vjetno i ispravno sljedece ajete: 

1 - Utjetem se Allabu odprokktog sejtana. 

<r> ^0 ^51 ( t ) ^UJl L'j f llXu \ ) p^JI ^0\ 41 ^ 

0(v) jjQJI Vj ^^U wij^aiii j^ ^h-Ip *^~**ji (jfiJl J»ljw* (i) 

t/ tW Allaha, Mifostivog, Samilosnog. Hvala Atiahu, Gos- 
podartt svjetova, Svetnilosnom, Mifostivom. Vhtdaru Dana 
sudnjeg. Samo Tebi ibadet cinimo i samo od Tebe pomtti 
molimo. Uputi nas na Praviput. Naput onih kojinta si bla- 
godati podario. A ne na put onih na koje se srd£ba izlila i 
koji su zalutali. m 

2 - Utjetem se Allabu od prokletog sejtana. 

^>i a£*g |j$ (y) ;yg2 &j£ ^;£&k 4^ ■%* tV) ^ l 

Uj ibi Jjjj i^j o^*Jj id-iJ'j Of) jjiij (U^jj lis s^JaJi jji^^ 

(0) J^pJuiLl^i 

Elif-lmn-mim. Ova Knjiga, u koju nema sumnje, Vputaje 
omnia koji se Allaha boje. Oninta koji ugajb vjeraju koji na- m El-Fotiha, 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju nuts, obavljaju i dijele od onoga cime smo ih Mi opskrbilL I 
omnia koji vjeruju u 0110 itoje objavljeno tebi i stoje objav- 
Ijetio prije tebe> i koji u alnret cvrsto vjeruju* To su oni koji su 
na uputi Gospodara svoga i to su oni koji su spnseni. " 

3 - Utjecem se Allahu od pr&kletog sejtana. ;iS4 
8*^} XA» J5 '&# ty CJ j ify> oju ^p j 

A vets Bog-jedanje Bog nema boga osim Njega, Svemilo- 
snog, MiLstivog. Ustvaranju nebesa i Zemlje, u smjeni nocH i 
dima, u ladi koja nwrempfovis korisnim tovarom za ljude i u 
kist koju Allah pttsta s neba* pa tako u zivot vraca zernlju na- 
kon njenogmrtvibi* po kojojje rasijao svakojaka ziva btia, u 
promjeni vjetrova i oblacima koji izmedu neba iZendje kb- 
de - ima do hut znakova za one koji razumijevajtu fa5 

4 - Utjecem se Allahu odprokkwg sejtana, 

j t£ *$$& J \2$ Tj L, «life H f JaJi *& £ y\ U $ h 
Allah je> nema boga osim Njega, %ivi i Samoopstojeci Odr- 
zavatelj! Ne obitzima Ga ni drijemez ni sanl Njegovoje ono 
itoje na nebesinui i na ZemljUKo se mozepred Njim zattzi- 
rtutti bez Njegovog dopustenja?! On zna staje bilo prije i ha m El-Bekare, 1-5, 

m El-Bekaiv, 163 i 164. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju ie bitipaslije njib i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga 
znanja osim koliko On zeli! Njegova Kursija obuhvaca i ne- 
besa iZendju i Njeitm nije tdko odrzavati ihl Onje Sta»# 
njii Velicanstveni! Nemaprisile u vjeru, Praviputsejasno 
razlikttje odzabhtde! Onaj ko ne vjeruje u Taguta, a vjeruje 
uAltaha, drziseza najcvrMi veztt* kojase nece prekinuti! 
A Allah sve cuje i zna! Allah je zastitnik onib koji vjeruju, 
izvodi ih iz tmina na svjetla, a onima koji ne vjeruju zastit- 
nicisu taguti, odvode ih sa svjetla u tmine! To su stanovnici 
Vatre i u njoj £e vjectio ostati. 166 

5 - Utjecem se Allahu od prokietog fejidrta. 
Poslanik vjeruje u otto ho mu se objavljuje od Gospodara 
njegova, i vjernicU svaki od njib vjeruje u Allaba, i me- 
leke Njegove, i Knjige Njegove, i poslanike Njegove: Mi 
medu poslanicima Njegovim ne pravimo podjelut I govo- 
re: hijemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gos- 
podartt nas, i Tebi se vracamo! Allah nijednu osobu ne 
optereduje preko mogncnosti njene; njoj u korist je ono 
dobro kojeje stekla, a na njenu stetuje ono zlo kojeje 
steklal Gospodaru nas, tie uzmi nam u grijeb ako zabo- 
ravimo iU nehotice pogrijesimo! Gospodaru naJ, ne tova- 
ri na nas breme kao ho si ga natovario na one prije nas! 
Gospodaru nas, ne opterecuj nas onim za Ho nemamo 
snagel Tipreko grijeba nam prijedi oprosti nam i smiluj 
nam se! Tisi Gospodar tins, pa pomozi nasprotiv naroda 
koji ne vjeruje!™ 7 •" El-Bekare, 255-257. 
1,1 El-Bekare. 285 i 286. 90 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek ia nju 6 - Utjecern m Alkhu od prokletog hjtana, 

A $ 41 oft ^ ^5 #5 $ ^ l ?*& * j?? ^ ^eft 

ji/fcw& sujedo&i da netna drugog boga osim Njega, at meleci 
i utenh postupajuH pravedno. Nema boga osim Njega, Sil- 
nogiMudrog! Vjeraje kodAUaha, doista, islam! A onikoji- 
maje data Knjiga podvojili m se bos onda kada imje doslo 
znanje, i to iz tnedusobtie Met A onaj ko ne vjeruje u zna- 
kove AUalmve -pa, Allah brzo svida racune!'** 

7 - Utjecern se Alkhu od prokletog sejmtia. 
Jj01 Jl (jjga p f 4 '^ J ^hj^'J& M i& f £*5 ^ 

Gospodar vasje Allah, Kojije nebesa i Zemtju u sest dona 
stvorio, a zatim se nadArsom azvisio. On tantom noci dan 
prekriva i ana ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezr 
depokoravaju se Njegovoj volji. Samo On stvam i upravlja! 
Uzvisen nekaje Allah, Gospodar stjetova! Molite se ponizno 
i it sebi Gospodant svome, On doista ne voh one koji svaku 
mjeru prelaze, I nepravite tiered tut Zendji, kadje na njoj 
red lispostavtjen, a Njemu se molite sa strahom i nadotn; mi- 
lost jeAUahova doista bUssu onih koji dobra djela Hne. m 

8 - Utjecern se Alkhu od prokletog sejtana. 1,1 Ali'Imran, 18 i 19. 
* El-Ea'raf, 54-56. 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Zar ste mislili da $mo vas itzaltid stitorili i da Nam se ne- 
6ete vratiti? I nekaje Uzvisen Allah, Vladar Istiniti, nema 
drugog boga osim Njega, Gospodara Arsa velicanstvenog! A 
otiaj koji m pored AUaha, moli drugom bogu, bez ikakva 
dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim ce roam pohtga- 
Ht i nevjernici se nece spasiti. 1 red; Gospodaru moj, oprosti 
i smiluj se, Ti si Milosnik najboljiJ 190 

9 - Utjecem se Allahu od prokletog sejtana. 

5ikJ4 UA*+ ji^S ( *0 s-*G V 1 ^ f*5 l j,p^ < A > S^ J 5 " u^ ^*H? 

UimeAlloho, Milostivog, Samilosnog. Tako mionih u re- 
dove poredanih, i onih koji nsmjeravaju, i onih koji Opo- 
mertu citajtt, vas Bogje, uistinu, jedan, Gospodar nebesa 
iZemlje i onoga stoje izmedu njih, i Gospodar istokA. Mi 
smo nebo najblize vama sjajnim zvijezdama okitili, i cu- 
vamo ga od svakoga iejtana prkosnoga da ne prtslttskaju 
meleke-skup najvisi, a sa svihstrana bivaju gadani, da bi 
bill otjerani; njih tekapatnja neprekidna, a onoga kojisto 
ugrabi - stigne svjetlica plamte6a. m 

1 - Utjecem se Allahu od prokletog sejtana. 


IM El-Ma 'mimtrt, 115-118. 
s » Es-Sqffat. 1-10, 


Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Kada ti poskismo nekoUko dzina da Kur'an shdaju, kada 
dodose da ga cuju, oni rekose: Sutite i stusajtelA had se za^ 
vrii, vratiie se narodu svome da opominju. O narode nas 
- govorili sit - mi smo shdali Knjigtt koja seposlije Mttsaa 
objavljuje, koja potvrduje da su istinite i one prije nje> i 
koja ka Istini i na Pravipui upucuje. O narode nas, oda- 
zoviteseAltabovu glasmku i vjerujte uAUaha, Chi ce vam 
neke grijehe pa$e oprostiti i odpatnje vas neizdrzive zasti- 
tititA oni koji se ne odazovuAthhovu glasniku, takviMu 
na Zemlji nece umaci i mttno Njega nece zaititnika nadL 
Oni su u velikoj zabludi. 192 
1 1 - Utjecem se AlJahu odprokletog sejtana. 

a£.$*Jij oi;.£ji >& & lip 4 r^ 1 Jl of§§ & ] p% ? 

O drtizine dMnova i ljudi, ako mozete kroz sbjeve nebesa 
i Zemlje prodrijeti, prodrite, tnoci iete prodrijeti jedino uz 
vetiktt mocl, pa, koju blagodat Gospodara svoga portietet! 
Na vas cese ognjeni planum i rastopljen mjed protivati, i in 
se necete tnoci odbraniti, pa, koju blagodat Gospodara svo- 
ga poricete?! 193 
12 - Utjecem se Allahu odprokletog sejmna. _4& iip'ji Vi *k $ tjii Ai^ W) Sj^S f4^ ^ ^s* 

^3 ^% *$&\ $&ۤ% jm iCsSi 5 &m &$ Sj& 

Da frtw; J&r'dH kakvom brdu objavinw, ti bi vtdio kakoje 
strabopostovanja puno i kako bi se od straba pred Aliabom ln El-Ahkaf, 29-32, 
lfl Er-Rahman, 33-36. Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju raspalo. Takve piimjere navodimo ljudhna da bi razmislili* 
On je Allah nettta drttgog boga osim Njega, Onjepozttavalac 
ttevidljivog i vidljivog stnjeta, On je Svemilostan, Milostivl 
On je Allah, nema drttgog boga osim Njega, Vladm Savrse- 
ni, Onaj Kojije bez nedostataka, Ottaj Koji svakog osigura- 
va, Onaj Koji nod svim bdi, Silni, Uzviseni, Gordl Slavljen 
i Uzviien je Allah od ottoga sto mu pridruzuju! Oft je Allah, 
Tvorac, Onaj Koji iz nicega stvara, Onaj Koji svemu daje 
oblik, On irntt najljephi imetuu Njega sbtvi i veliia sve stoje 
tta nebesima i na ZetnljU Onje Silni iMudri. m 

1 3 - Utjecem se Allahu od prokiemg Sejtana. 
J^ ^3 (T) \JX % hJS gQ ^ \Si J&J\ ii t£j£ O) l£* @£ 

c o \LLi j)i j£ {j.*:* AA 3* ^5 Oft Ss %%a* Js£i'-u-i2§--!# 
^i £2 jUj 5*5 Sj$ ( o > Si j£ #fe £$$$ J 3 fi&p 

iS? iSfj (A) 0J iIj^ i^ £2£ ii£U- ji .^Jiilii h£ (v) i&3 <to 

UhneAilaba, Milostivog, Samilostwg. Red: Menije objath 
Ijeito daje nekoliko dzina prisluskivalo i reklo: Mi smo, do- 
ista Kur'an, koji izaziva divljenje, sluiali; koji na Praviput 
upucttje- i mistno u njega povjerovali i vile nikoga neeetno 
Gospodaru nasem ratmirn smatrati, a On ttije-neka ttzvUe- 
no bade dostojanstvo Gospodara naseg!- uzeo Sebi nidruge 
ni djeteta! Jedan tuts bezumnik o Allahu je lazigovorio, a mi 
smo mislili da ni Ijttdi ni d£ini o Allahu laU ne govore, i bih 
je ljudi koji su zastitu od dUna trazili, pa su itn tako obijest 
povecaU; i oni mtsle, kao ho i vi mislite, daAllali nikoga nece 
oiivitL I mi sttto nastojali nebo dotaknnti i utvrdili smo daje 
mocnih cuvara i ztujezdapadaHcapuno; i sjedjeli smo okolo 
njega po busijama da bismo sta cult, alt 6e ottaj, ko sadapri- 
sluskuje, na zvijezdu padalictt koja vreba naici. m '♦' El-Hmnt, 21-24, 
™ El-Dzimm, 1-9. 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek la nju 14 - Utjecem se AUahu od prokktog sejtana. 

(r) jjjjls it^(t)i^ii MM &i &\'J> J* ?~-J>} ^J] *f*H 

UimeAtlaha, Mihstitmg, Samibsnog. RecU On je Allah - 
Jedan! Allah je utociste svakom! Nije rodto i roden nije, i 
niko Mu ravan nije!' 96 

1 5 - Utjecem se AUahu od prokktog sejtana. 

Red: Utjecem se Gospodaru svitenja, od zla onoga sto On 
stvara, i od zla mrkle noci had razastre mane, i od zla ottib 
koji u cvorovepuhu i odzlazavidljivca kadzavist nekrijeJ* 

16 - Utjecem se AUahu od proktetog sejtana. 

/feci; TnoStw jza&frii Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga 
ljudi, od zla sejtana - koji ttanosi zle mislipa se sfoije, koji 
zle tnisli unosi u srca ljudi pa bio od dzina i od ljudi. 1 * 
Ova rukja 199 ce naijerati d&ina na jedan od dva postupka, ill ce iza- 

ci ili ce progovoriti. 

Znaci, udaljic de se bez razgovara i Allah, *&**■&&, ce tc sacuvati 

njegovog zla, ili ce ga roliko uzdrmati u tijelu da ce se javiti na razgovor. 

Ucac rukje obavezan je uciti rukju s namjcrom da ga udalji, jer Posla- 

nik, sa ]ia]hb u Sfejhi vc «fl*^ je rekao: Ne prtzeljkujte susret s nepnjateljem!, 

a Allah, az»«dfaUe je rekao: ,M El-IMas. 

m EI-Fetek. 

l » En-Nas. 

m Vec smo rekli da je hadis u kojcm se precizno navodc rukje slab, zaio msi ogra- 

niCen ovom rukjom, eijeli Kur T an je rukja i lijek. 
Zastita od diina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Sejtan vamje neprijatelj. 200 

Drugo: ako se oglasi kako cemo ga prepoznati? Prepoznat ces ga po 
znakavima: 

1 - osoba zazmiri, ili uperi pogied u jedno mjesto. ili izvrati oci» ili 

stavi riiku na oci; 

2 - jaka groznica u tijclu ili slabija u rukama i nogama; 

3 - snaz.no ustajanje; 

4 - vriska; 

5 - jasno kaze svoje ime. 

Trece: treba mu postaviti sljcdea* pitanja: 

a) kako ti je ime?; 

b) koje si vjere?; 

c) zasto si usao u ovo rijelo?; 

d) ko je jos s tobom u tijelu?; 

e) jesi Ii u dogovoru sa sihirbazom?; 

f) gdjc si se srrjjestio u tijelu?] 

Cetvrto: kako postupiti sa dzinom muslimanom? Ako je musli- 
man sluiiccs se metodom zastrasivanja i podsttcanja u skladu sa ra- 
zlogom ulaska u covjeka. Ako je razlog ulaska Ijudsko nasilje trcba 
ga upoznati da covjek nije vidio i nije znao, a ko neito uradi nesvje- 
sno ne zasluzuje kaznu. Alto je zaljubljen u covjeka treba mu red da 
je to zabranjeno i kakva ga kazna oeekuje na Sudnjem danu zbog 
coga i uopceno ga zastrasiti Allahovom, azMvcd«$b t kaznom. Ako je 
usao bez povoda cineci nasilje c"ovjeku treba ga podsjeriti na koban 
zavrsetak nasilnika i bolnu patnju koja ceka nasilnike na Sudnjem 
danu. Ako priscane i izade hvala Allahu, ali prije izlaska neka po~ 
navlja za tobom sljedeci ugovon Dajem obecanje uzvilenom Alla- 
hu da cu izaii iz ovoga tijela i da se necu nikada vratiti u njega niti 
uci u bile kojeg muslimana. Ako prekrUm obecanje neka je na mene 

w Fatir, 6. 96 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju Allahovo prokletstvo i prokletstvo svih meleka i IjudL Alhhu mop ako 
sam iskren olaktej mi izlazak a ako lazem daj vjernicima vlast nada 
mnom. Allah je svjedok ovome sto govorim.™ 

Pew: upitaj ga odakle ce izaci? Ako kaze kroz oko, grb ili stomak. 
red mu: Ne, izadi ria usta, nos. uho t rucne ili nozne prste. I rcci mu: 
Kada sesprnnUza izlazak red: B-Selamu alejkum. 

Sesro: nakon izlaska provjeri da li je izasao, jer dzini mnogo iazu, 
osim onih koje Allah, ^?^dUh sacuva. Proud rukju po dmgi put, ako 
se bude tresao znaj da je dim jos u njemu, ako ne bude onda je izasao. 

Kako se ophoditi sa diinom nernuslimanom? 

Prvo: prije svega islam mu ponudi, uopceno, potom naredi nenasil- 
no da primi islam, alto ga prihvau naredi mu da se pokaje, i obavijesti ga 
da u potpuno pokajanje ulazi i prestanak s grijehom i izlazak iz tijela. 

Drugo: ako ustraje na kufru nema prisile u vjeri, all mu naredi izla- 
zak iz rijcla, ako izade hvala Allaliu, ako odbije primijeni metod prijet- 
nje pa i udarau All mora sc inwi na umu da nije dozvoljeno pribjega- 
vati udarcima onima koji nisu osposobljeni za njih i sigurni da udaraju 
dzine. ]cr neke vrste dzina pobjegnu od udarca i covjek ih osjeti. Uda- 
rati treba po pieekama, lcdima, nogama i rukama. 

Trecei uci dijelove Kur ana koji uznemiruju dzinne: ajet Kuni, ]a- 
sith Es-Saffat, Ed-Buhan, Et-Dzin, zadnje ajete sure ELHasr, EI-Hume- 
ze, El-E'ala, U principu, svaki ajet u kojcm se govori o sejtamma, Dze- 
hennemu ill patnji uznemiruju sejtane. Ako se odazove ne kainjavaj ga 
Kur'anom, udarcem ili bilo cim drugim, naredi mu izlazak i ncka da 
ugovOi Allaliu, a?3E vc tikiic. 

Treca faza: iia poslije lijecenja? 

Ovo je kriticna faza jer je covjek izlozcn ponovnom povracku dzina 
u njega. Zbog toga naredi mu sljcdece: 

1 - obavljanje namaza u dzemacu; iDI Mogu se koristiti i bilo koje druge rijeci ako u njima nema sirka. Zaitita od dzina i sejtana Dzinska padavtca - sustina i lijelc za nju 

2 - neslusanjc muzike, televizije i pjesama; 

3 - abdest prije spavanja i ucenje ajcta kursije; 

4 - svaka trt dana prouciti sum El-Bekare u kud; 

5 - ucenje sure ElrMulk prije spavanja, a ko ne zna treba je slusari; 

6 - ucenje suicjasin ujutro ill slusanje, kao see srno rekli; 

7 - druknje s dobrim ljudima i udaljavanje od losih; 

8 - nosenje hidzaba, ukoliko je zena, jer je sejtan blizi orkrivenoj zeni; 

9 - slusanje dnevno dva sata Kur'ana i!i ucenje jednog dzuza; 

10 -neka svako jutro scotinu puta prouci: La ikihe itiallahu vah- 

dehu la ierike tehtt lehtd-mtdkit ve lefml-hamdn ve hive aia 
kidUsejin kadir. Nana boga osim MUha, jedinog koji nana stir 
pamika, Njemupripada vtast i hvala i On je svemocan; 

11 -uci bismillu pri svakom poslu; 

12 -neka. ne spava sam; 

13 -daj mu zastitu spomenutu u sestom poglavlju ove knjigc. 

Nakon jednog mjescca neka dode ponovo i uci mu rukju. Ako sc 
ne bude vratio naredi mu da se cuva kako bi bio siguran od sejtana. 

Napomene onima koji lijece 

Prvo: ukoliko se dogodi da prilikom ucenja oboljeli osjeti davlje- 
nje, gusenje, ili growiicu ali se nista ne pojavi, u ram slucaju prouci ru- 
kju cri puta ako sc i tada nista ne dogodi naredi mu sljedece: 

1 - obavljanjc namaza u diematu; 

2 - neslusanjc muzike, televizije i pjesama; 

3 - abdest prije spavanja i ucenje ajeta kursije; 

4 - skidanje i nevjesanje slika sa zivim bicima u kuci u kojoj zivi; 

5 - ucenje bismille pri svako m poslu; 

6 - neka cesto uci la ihihe illaliah\ 98 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i I'tjek za nju 7 - ncka ccsco uci ili slusa sure Es-Saffai, Ed-Duban i El-Dzim 

8 - neka eesto uci sutejasin, Er-Rahman i El-Mearidr, 

9 - neka ne spava sam; 

10 -ncka uci ili slusa jutaniji i vecernji zikr; 

1 1 -ukoliko se radi o zeni neka nc izlazi iz kuce bez hidzaba i 

nam iri sana; 

12 -neka snimi po redoslijedu u Kur ami sljedece sore i svaki dan slu- 

sa cetiri do sest pura: El-Fatiha, El-Bekare, Alt' Imram El-Emm, 
Hud, El*Kehf, El-Hidzr. Es-Sedzde, El-£hzabjasm, Es-Saffat-, Fu- 
ssitet, Ed-Duhan, El-Feth, El-Rudhmt, Ka£ Ez-Zarijat, Er-Rah- 
man, El-Hdru, Es-Saffit, El-Dzumua, EI-Mumfiktm El-Midk 
El-Mearidz, El-Dzinmt, Et-Tekvir, El-lnfitar, El-Bumdz. Et-Turik, 
El-Ea'la, El-Gasije, El-Fedzru, El-Bekd, Ez-Zclzeh B-Karia\ El- 
Humezt, B-Kafirun, El-Meted, Et-lhias, El-Fekk i En-Nas. 

Nakon mjesec dana ponovo mu uci rukju. Dzin ce mozda izafi a moz- 
da i ncce. Ako ga ne bude Allah, WbM>*> « «M& sacuvao njegovog ?h, a to 
ces primijetiti piestankom bolsu ruznih snova i nereagoranjem na rukju. 
Ukoliko je ostao u tijclu bit ce slab, nakon rukjc pojavit ce se poni/en. 

Drugs: dogodi se da dzin progovori ali odbija izacL U torn slucaju 
uci ajete i sure kojc mu smetaju i bole ga. Ako ponovo odbije izaci upo- 
trijebi udarce, ako i tada nc htjedne izaci preporuci oboljelom prethod- 
no navedenu tarapiju u trajanju od mjesec dana. 

Tmfeponekadzbog rukjc oboljeli, potpuno svjescan, place neutjesno. 
Ako ga pitas zasto, kaze da ntje njegovom voljom. To je slucaj, Allah najbo- 
Ije zna, sihra. Da bi se u to uvjerio, na uho mu piouci sljedece ajete:. 

^S $4 % il Si &4^ & k f j^J\ Jf fSgj? J»y J^ ffi & 

I kad out bacise, Musa itzviknu: Otto sta stepriredili caro- 
lijaje! Allah 6eje unUtiti, jer Allah tie dopidta da djelopo- 
kvarmjaka ttspije. Allah ce Svojim rijecima istinu utvrdhi, 
tnakarsto 6e to zhBncima krivo biti! 2 * 2 MJ Jimtts,M iS2. Zastlta od diina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek n I Mi naredismo Mtisau: Bad hap sW>fi - i on odjednom 
proguta sve ono time su oni bill obmanu izvelu I toko 
htina na vidjelo izbi ipakaza se daje bilo tazno ono ho 
su ont priredili, i tu oni bijahu pobijedeni i postadoh 
ponizeni. Carobnjaci se lieem na tlo bacih. Mi vjeruje- 
mo it Gospodarasvjetova-povikaJe, Gospodara Musao- 

pa i Harunovaf 03 >* Ono ho su oni napraviB samoje varka sihirbaza, a sihirbaz 

nece, ma gdje dosao, tispjeti. 204 

Svaki ajei prouci nekoliko pura na uho, ako zapiace jace onda je Sfimo 
sihr. O vistama sihra i lijecenju govorit cemo s ako Bog da, u dmgoj knjizi. 

Cttvrtos ponekad diin vjce i prijeti, ti sc ne boj, udari ga i s Alta- 
hovom dozvolom smirk ce se. Ud ajer: 0** * &&* '& % Sejtanovo 
je lukamtvo doistti slaboF* 

Peto: ditn psujc i proklinje onog koji lijefi, pa sc ne ljuti zbog toga. 

&*».- ponekad kale da si dobar covjek i da de izaci zbog tebc. Red 
mu da si ri samo slabasni rob i da izade zbog Allaha, — 4^ i Posla- 

nika, «tlalbhu alejhl vesellem- 

Sednw: ako dzin bude prkosan snimi ajet kursiju i neka ga stalno 
sluia preko slusalica pet puta dnevno po sat vremena, to ce ga boljeti i 
izaci ce, aico Bog da. 

Osmo: ako zetis znati vjeru dzina bez picanja prouci ajete 
vote o sljcdbenicima knjige, l<ao sto je ajet: go- ^ gi ^j\ j*m k fji§ s# ^ ^ w El-Ea'raf, 117-122. 
M Ta-ha,69. 
m En-Nisa. 76. 100 
Zastita od dzina i sejtana Dzin ska padavica - sustina i lijek za nju 


Nevjernici stt on I koji govore: Bogje - Mesib, sin Merjeminf 206 
I slicne ajete. Ako brizne u plac znaj da je krscanin. I ajct: 

Jevreji govore: Uzejr je AUahov sin, a krMani kazu: Mesih 
je AUahov sin. To stt rijeH njihove, iz nsta njihovih, opo~ 
nasajtt rijeH nevjemika prijasnjib - ubio ih Allah. Kudu 
se odmecitP® 7 

Deveto: prilikom davanja ugovora dzin ponekad pobjegne. U torn 
slucaju lici nekoliko puta oboljelom na uho: 

(n) tips (tj *Yi ili (rl) oj>^:£^&j jfc ^ Ja>£ 

O dntzine dzinova i ijttdi, ako mozete kroz slojeve nebesa iZe- 
ndje prodrijetij prodrite, moci cete prodrtfedjedijio ttz veliku 
moittpOt koju hlagodat Gospodamsvogaporicete?! Navas cese 
ognjeni plmnen i vastopljen mjed prolivati, i vi se necete moci 
odbraniti, pa, koju blagodat Gospodara svogaporicetefP oa 

Deseto: dzini, ponekad, simuiiraju izlazak. Ostane u rijelu i mozda 
razgovaras s njima, a ne s oboljelim! To ces provjeriti na sljedeci nacin, 
sravi ruku na glavu oboljelog iii koljeno i osjetic ces podrhtavanje. Pro- 
ven impuls i primjerit des nenormaino kucanje. 

Jedanaesto: dogada se da dzin pristane na izlazak alt ne moze zbog 
toga sto je mlad iJi neiskusan. Ponekad i prizna i trazi pomoc. U torn 
slucaju prouci surujasin i ezan u uho oboljelog. 

Dvanaesto: rukju treba uciti polahko, razgovjetno, skruseno i jasno, 

Trinaesto: nckada dzini postavljaju usiove za izlazak. Ako su uslovi 

u skiadu sa Serijatom, kao uslov da oboljeli klanja, iii da se zena pokri- 
je, nema smetnjc udovoljiti rim uslovima, ali uz napamenu da to radi m El-Maide. 72. 
OT Et-Tevbe. 30. 

in Er-Rahman, 33-36. 01 Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek la nju zbog Allaha, »« » Adka ne zbog njega. A, ako izlazak uvjetuje grijehom 
ne udovoljavaj mu, naprotiv, kazni ga. 

Cetrnaesta: kada izade naredi prisutnima da padnu Allahu, iubha- 
nd.u *tM, na sedzdu zahvale, padni i ti s fljiroa. Oni iz zahvale sto ih 
je Allah, subhanehu v e w'da, rijelio nasilnika, ati sto te Allah, ^bhanchu « «&k, 
uputio da mu pomognd. 

Petnaesto: kada izade ne red istjerao sam ga ill odvratio sam gal 
Red: Allah, Bfc-in;4ty* ga je istjerao ill Allah, urttofeit* ga }e odvratio. 
Dobro se pripazi samodopadljivosti, to jc velika sejtanova zamka. 

Sestutesto:swm ucacima rukje savjetujem citanje sljedecih knjiga: Igase- 
tu el-ktifath Tetiw Ibtis, El-Furkan bejne evlijai es-sejten ve eulijai er-Rahman, 
Bisalend-Mnni libni Tejmqje, AkmulMnni ve es-sejatin, Akamu el-mmdzan. 
Uz napomenu da ova zadnja sadr/.i veliki broj izmisljenih i slabih tiadisa, imaj 
to na umu. Takoder, savjetujem citanje poglavlja o stvaranju iz Buharijcvog, 
cohimchuUah, Sabiha sa komentarom Ibn Hadfcra, &#&*& Mnd-Bari, Poklj- 
no je procitati i poglavlje o lijccenju iz Muslimovog, nhiniehuUah, SaMha, Ebu 
Davudovog, mhimchuibh, Sunem Medhma ez-zewiida i Ibn Madzeovog, rW 
hull*. Sunem Kao i Et-Tibbu en-wbevijju hbni ei-K$imL 

Prakticni primjeri: 

Viemiem da su najbolji plodovi rezukat spajanja teorije s praksom. 
Zbog toga, u kratkim crtama navest cu nekc praknene primjcre, 

Prvi primjer: 

Proucio sam nekoj bolesnoj zeni nekoliko ajeta rukje i onasc stresla 
pa sam upitao: Kojes nama? 
Rekao je: Sejh Mubammed- 
Rekao sam: Mubammede* zasM si usao u ovu zenu? 
Rekao je: Pahje na mene u nuzniku. 1M Mapominjcm da rui volim duge razgovorc s dzinima, all sam prinuden navesti 
neke kako bi se u£a£i rukje navikii. i< h \\.- Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Rekao sam: Pokori se Allahu, pustije! 

Rckao je: Ne, nec'u je pitstiti! 

Rekao sam: Otida stusaj! Proucio sam pocetak sure Es-Saffat sto ga 
je zaboljelo i rasplakalo te je rekao da Ce izacl. 

Rekao sam: Izadi odmah! All se neckao, 

Rekao sam: Onda sitdaj dalje! Proucio sam pocetak sure El-Dzitin. 

Rekao je: Pusti me, izaci c'u. 

Porom je rekao; Es-sehimu alejkum! 1 izasao je hvala Allahu. 

Drugi primjer: 

Drugoj zeni sam proucio samo f'atihu i dzin se javio, 

Rekao sam: Kako tije ime? 

Rekao je: Muhammed. 

Rekao sam: Mttsliman? 

Rekao je: Da. 

Rekao sam: Ima lijos koga osim tebe u owj zeni? 

Rekao je: fm& dzin kmanin, ime muje SubhL 

Rekao sam: Pozomga da i $ ttjim porazgovaram! Pozvao ga je i dosao je, 

Rekao sam; Kako se zoves? 

Rekao je: Subhi, 

Rekao sam: Da li si mtisliman? 

Rekao je: Ne, krtfanin. 

Rekao sam: Koliko imasgodhta? 

Rekao je: Osamnaest. 

Rekao sam: Radii It sa sihirbazom? 

Rekao je: Da, radim sa jednom sihirbazicom izDesukaJ 1 " Gradu egipatskoj pokrajini KufruSejh. 03 Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Ponudio sam mu islam i prihvatio je, 

Rekao sam: Jezikom Hi srcem? 

Rekao je: Srcem. I poceo je kroz plac govoriti: Namuiio sam 
mnogo ljudi. 

Rekao sam: Neka ii Allah, ww we didic, oprosH! Iskrerw se pokaj. 

Rekao je: Ja se ne znam ni abdestiti ni klanjati, 

Rekao sam: Znas ti nekogdzina mwlimana? 

Rekao je: Ne, poznajem samo krsc'ane i znam samo za crkve, 

Rekao sam: Dodi u nasu dzamiju i kianjaj sa nama. Tu e'es upozna- 
ti svoju bracu, dzine vjemike i nautili propise vjere, Prihvario jc ideju sa 
zadovoljstvom. 

Upitao sam ga iskusavajuci ga; Modes' It i daije raditi sa siirirbazicom? 

Rekao je: Ne, u istamu je sihir zabmnjen* 

Nakon toga zavjetovao se i izasao. Molim AUaha, am w dwll=, da ga 
uevrsti u islamu! 

Ponovo je dosao JVluhanimed, rekao sam: Jest li £uo Ita se dogodilo? 

Rekao je: Da, 

Rekao sam: Kxiko se osjecas? 

Rekao je: Veoma sam radostan zbog njegovog prekska na islam. 

Potom se i on zavjetovao i tzasao. Asve blagodati su od Allaha, azze ve dzelie. Treci primjer: Jedna djevojka dosla je kod mene, zaJila se na bol u tijelu. Nakon 
provjere ustanovili smo da je u nju usao dzin. Dok sam ucio rukju osje- 
rila je oduzerost ruku. Preporucto sam joj prethodno navedenu tcrapi- 
ju i rekao da se vrati za dvije sedmice, Dosla je i rekla da jc sve tiradila 
kako sam joj rekao. Proucio sam rukju i progovorila jc dzinica po ime- 
nu Zejneb Abdulmcvdzud. 104 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavtca - sustina i lijek za nju Rekao sam: Koje si vjere? 

Rekla je: Mustimanka, 

Rekao sam: Utjec*e It Kuran na dzine muslimane? 

Rekla je: Da. 

Rekao sani; Koje sure utjeiu na dzine? 

Rekla je: One koje sijoj rekao da uci: Jasin, Ed-Duban, Es-Sttffdt i 

El-Dzinm 

Rekao sam: A Ei-Bekare? 

Rekla je: Dd t utjeie i and spaljuje dzine. 

Rekao sam: Sm si radila sa ovom djevojhm nakonprvog ucenja? 

Rekla je; Qsjecam se vemna slabo kadje sve uradiia kako si rekao. Uzne- 
nnramla me ucenjem Kurana, izgovara bbrnitlu prije jela pa tie mogttjesti s 
?tjom> a kada zaboravi kaze: Bismilkhi ewekhu ve ahirahur pa s-uepovraum. 

Rekao sam: Po cemtt su razliciti dzini i sejtani? 

Rekla je: Sejtani su dzini all nevjemiri i nepokornici. 

Potom je rekla; Pusti trie! 

Upitao sam: Kuda cei izaei? 

Rekla je: Na usta* 

Potom je rekla: Es-sebtmu afejkumll, hvala AJlahu, izasla je. 

Cetvrti prtmjer: 

Otisao sam lijechi jednu djevojku iz koje se vec javio dzin. Zatra- 
zio sam od njenog oca da poskida sve slike u kuci i da naredi djevojci 
da obuce hidzab. Tako smo pripremili zdrav ambijent. Otisao sam uciti 
nikju all se d/.tn javio prije ucenja.. Proulio sam nekoliko ajeta iz sure 
Ed-Duhan potom je upitao: Ktko se zoues? 

Rekla je: Nediva, 

Rekao sam: Koje si vjere? 

Rekla ie: Muslimanka. 105 Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju Rekao sam: hna lips neko s tobom? 
Rekla je: Moja majka Fatima, 
Rekao sam: Dovedije da s njom razgovaram. 
Razgovarao sam s njom, savjetovao je, strasio je Allah ovom, a ^ c v C 
djeiie, kaznom. 

Rekla je: Izac'i cu* 

Pitao sam: Koiiko imasgodina? 

Rekla jc: Cetrdeset 

Rekao sam: Jesi li bila prije nje u neko me? 

Rekla je: U cetuero. 

Rekao sam da je to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se poka- 
je T poducio je namazu m pokajanje. Nakon toga, dala je zavjet i orisla. 

Nakon nje dosla je Nedzva. Pitao sam: Da li si udata- za dzina? 

Relda je: Ne. 

Rekao sam: Koiiko imas godina? 

Rekla je: Dvadeset. 

Rekao sam: Imas li namjeru udati se? 

Rekla je: Posvetila sam seAUahu. 

Rekao sam: Nema celibata u islamu, Idi i udaj se za dobrog bogobo- 

jaznog vjermket dzina! 

Prilivatila je, dala zavjet i izasla. 

Peti prtmjer - dzin ronilac 

Dosao je neki covjek i rekao: U mom ocuje dim. 
Rekao sam: Kako znas? 

Rekao je: Svaki put kadapocne hutba on se onesvijesti i tako ostane do 
kraja hutbe. Cesto se onesvijesti u namazu. Svakog ponedjeljka zakljuca se 
u sobu i spava sam u tamnoj sobi, nikoga nepulta cak ni suprugu. 

106 
k^j Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - susfina i lijek za nju Ocisao sam kod njega sa trojicom prijatelja. Zatekii smo oboljclog 
potpuno svjesnog, sjedio je. Imao je, otprilike, cctrdeset i pet godina. 

Pitao sam: Kako tije ime? 

Rekao je: Mabmud, 

Rckao sam: Sta te bolif 

Rekao je: Osjecam da u sebi imam dzinicu, 

Rekao sam: Zelislije istjerati? 

Rekao je: Da, veoma me namutiU, umalo me odzene rastavita. 

Rekao sam: Idi abdesti se. I mi smo se abdestilL Nakon toga, rekao 
sam jednom od prijatelja da uft rukju, prije kraja rukje rijelo se zatreslo 
i znao sam da je dzin dosao. 

Rekao sam: Bismilldh, ko si ti? 

Zaculi smo drugi glas h njega: /# sam dkinica, 

Rekao sam: Kako tije ime? 

Rekla je: Stefirija ill nesto slicno, zaboravio sam. 

Rekao sam: Kojesi vjere? Sutila je, 

Rekao samijesi It muslimanka? 

Rekla je: Nisam. 

Rckao sam: Krscanka? 

Rekla je: Nisam, 

Rekao sam: Nevjemica? 

Rekla jc: Da, ne poznajem vjere, 

Rekao sam: Gdje iivis? 

Rekla je: 2mm u Crvenom mora, pripadam dzinima koji zvve u vodl 

Rekao sam: Zaito si usla u Mabmttda? 

Rekla je: Da mu se osvetim. 

Rekao sam: Staje skrivio? 

Rekla je: Na$ radak bio je u jednom covjeku, Mahmudje ttcio rukju, Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica ■ sustina i lijek za nju 

jako ga izttdarao i tiznemirio* Mahmudje neznalka, ne zna kaka se zastiti 
od nas dzina, Jedne tamne nod presrela sam ga u prntoj ulici i lisk u njeg& 

Rekao sam: Koliko dugo si s njimf 

Rekla je: Dvadesetak godina. 

Rekao sam: Predbzitcu ti neho, mazes prihvatiti ill odbiti, imaspra- 
vo izbora. 

Rekla }c. Red! 

Prcdloiio sam da prihvari islam. 

Rekla je: Pnsti me da razmislim. 

Rekao sam: Koliko? 

Rekla je: Tri dana* 

Rekao sam: Ne, mazes dabiti najtnse deset minute* 

Nakon deset minuta jc rekla: Uredu, pred fa na islam ah pod uslo- 
vom da ostanem u Mahmitdu, 

Rekao sam: Ta je drugo pitanje. Ti prihvatas islam da In se spasila 
Dzehennenm i uMu u Dzetmet, 

Rekla je: Dobro> pred cu na islam. 

Rekao sam: Izgowri fehadet. 

Izgovoriia je sehadet, objavila pokajanje i uzela novo ime Ummu 
Ibrahim. 

Rekao sam: Moras prestati S nasiljem ako zelUda tvoje pokajanje bude 
potpuno. 

Rekla je: Kakvo nasilje?! 

Rekao sam; Tvoj boravak u tijelu tog tovjekaje nasilje. Moras* izaci 
iz njega. 

Rekla je: Necu izaci iz dva raztoga, pwije sto ga veoma voUm i s njim 
biidemjednu noc sedmicm ponedjeljkom, estate nod dajem njegovaj zeni. 

Rekao sam: Da It se prikttzes u liku zene? 

Rekla je: Ne. 108 
*■ Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica ■ sustina i lijek za nju Rekao sam: Kako onda imate odnost 

Rekla je; On me u snu vidi kao lijepu zenu i ujutro vidi dajepoluci- 
rao, aja uzivam potpuno u odnosu* 

Rekao sam: Uredu, tojeprvi razhg, kojije drug? 

Rekla je: Bila sam udata za dzinskog kralja kojije vladao Crvenim ma- 
rem, onje umro aja sam ostah, Vlast je presla m moju djecu. Oni su netjer- 
nici i oka saznaju da sam presla na- islam ubit ce me. Toje drug razlog. 

Rekao sam: Prvi razhgje neosnovath jet on tebe ne volt i ne Mi te 
azeniti Rekao mije mabprije da tezeli istjerati Sto se tite wojedjece ma- 
zes seskloniti ipobjeci od njih bib gdje uAtlantskom, Tihom Hi nekom 
drugom okeanu i zivjeti obomvajuci Allaha. 

Rekla je: Dobro, izaci cu. Daj mi tri minute! 

Nakon coga covjek se osvijescio i sjedio s nama, Moji prijatelji su 
rekli: Hajdemo, vecje izask. Rekao sam: Ne, kao daje vidim u njegomm 
ocima. Stavio sam ruku na njcgovo koljeno i plecku i uvjerio se da nije 
izasla i da nas je pokusala prevariri. 

Zamolio sam jednog od prijatelja da uci rukju ponovo. Nije ni za- 
vrsio a ona ponovo progovorL 

Rekao sam: Jtiko ti Ummu Ibrahim, zelis nas prevariti?! 

Rekla je: Vjeruj mi, ne Mini izacl livim s njim dvadeset godina i 
veoma ga wlim. 

Rekao sam.: Dobro, prelazimo sa lijepih rijeci i popustanja na itap, 
udarce i spaljivanje! Ako need izaci zamolit cu Allaha za pomoc i ucii cu 
Kurdn koji ce tespaliti Hi cu te tuci? 

Rekla je: Nernoj, izaci cu. 

Oko dvije minute zalosnim glasom je vikala: Malmmde, Mahmu- 
del, potom je izasla, Zahvaia pripada samo Allahu, «2Ms«t&lk On jedini 
uputiije na pravi pur, 109 

Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - susttna i lijek za nju 


Sesti primjer - dzinska porodica 
Neka zena se jako razboljela, muz je obilazi Ijekare ali nije bilo ko- 
risti. Otisli su jednom mladicu da uci rukju. Nakon ucenja progovorio 
1 jc dzin po imenu Dzirdzis. Ubijedio ga je da prede na islam, nastanio 
ga jc u jednoj gradskoj dzamiji. Ali nakon dva mjeseca, orprilike, zena 
se ponovo razboljela i muz je dosao po menc. Otisli smo i ucio sam joj 
rukju. Iz nje je progovorio jak glas: Sta ho&sodnas? 


Rekao sam: Kako se zoues? 


Rekao )t:Johajia t 


Rekao sam: ZnaU krscanin? 


Rekao je; Da, 


Rekao sam: Zasto si idao u ovu muslimanku? 


Rekao je: Dosao sam se osvetiti jer ste mi odmeli sina Dzirdzisa ipre- 
veli na islam. 


Rekao sam: Ponudit en i lebi islam, pa ako prihvatis dobro dofao> a 
dko odbijes nee'u te siliti. 


Rekao jc: Bolje tije da se ne zamaral i da falls', 


Rekao sam: Zasto? 


Rekao je: Ja sam krscanski utenjak medu dzinima* kako da pri- 
mim islam? 


Rekao sam: Dobro, ouako cemo, predstavi ti meni kncamtvo ajacu tebi 
islam, pa ko bude uhjedljiuiji, neka drugi prikvati njegouu vjertt, Ali bezpri- 
strasnostU sa iskrenim nijetom i sa dovom da nas Allah uputi na istinu. 


Rekao je: To je pmvedno. Poem tisa izkganjem o islamu. 


Izlaganje sam poceo iznosenjem neispravnih postavki u iskrivlje- 
nom krscansrvu i besmislica u koje vjeruju. On se bunio i raspravljao 
ali si se na kraju ipak slagao sa mnom, Nisam prelazio s jednog pitanja 
na drugo dokga potpuno nc rijesimo. Pocom sam izlozio islam sa svim 
odlikama, vrlinama isticuci njegovu podobnost za svako mjesto i vrije- 
me i bliskost razumu. 


no 


feB^^l^^HHI^^^HI^^l^^ai 


1 
Zastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju Rekao je: Prauci nesto izKuranal Proucio sam: 

jssjS $%4i \&$ sd% ^ '\p &M && ^ 4^ §3*sS 

-V ^5 ISl&JJ ^w^i £ji* oi iWs ii^; ty ">^ S^ 1 'JT 1 l^ ^> 

It cessigumo naei da su oninut koji vjeruju najljudi tiepri- 
jatzlji jevreji i mnogobohi; i svakako del tuiii da su vjer- 
ntcitna najbliii prijatelji oni koji govore: Mi stno krsdani, 
zato sto medu njhna ima svecenika i monaha i sto se oni 
ne ohole. Kada shtsaju ono ho se objavljuje Posumiku, vi- 
dis kako hn liju stme iz ocijujer znaju daje to fstina, pa 
govore: Gospodaru na$ p mi tjerujemo, pa upisi i tuts medu 
one koji su posvjedociU. Zasto da ne vjerujemo u Allaka i 
u Istinn koja nam dofazi kada zudimo da i tuts Gospodar 
a as uvede s Ijiuiima dobmn. I Allah ie im, zbog onoga sto 
gpvore, kao nagradu dzetmetske baste dati, kroz koje rijeke 
tekuj u kojima ce vjeeno boravifi; a to ce biti nagradu za sve 
one koji dobra djeht Bne. 2U 

Nakon ucenja, cuo sam ga da govork Yjerujem, yjerujem, yjerujem... 

Rekao sam: Vjerujes li srcem Hi se bojis nekogaf 

Rekao je: Ti me ne mazes m na itoprisilitu iskreno yjerujem u Allaha. 

Rekao sam: Ondd ponavljaj za mnotn sehadet! Potom je objavio 
pokajanje, 

Rekao je: Kada U dzini saznali da sampresao na islam ubili bi me. 
Rekao sam: Ziui medu mmlimamma, branit ce te i cuvatu 
Rekao je: 'Zelim vidjeti svogsina Muhammedd. 

Rekao sam: Idi u tu I tu dzamiju ipozovlga. Muhammcd je dosao 
i poselamio oca. Mi smo culi oba gjasa 12 jednog tijcla. 3,1 El-Maide. 82-85. Ill 

Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 


Rekao sam: Kako si Muhammede? 
Rekao jc; Hvala Allahu,jako sam sretan otkada samprimio islam. 
Zivim medti bracom muslimanima, Islam je, uistinu, sreca, radost i bla- 
gostanje. Jos sam sretniji zbog preld&ka tnog oca na islam. Cak sam i slu- 
sao vas razgovor. 
Rekao sam: Mubammede, pozrtajes It diitte mitslimane mladice? 
Rekao je: Poznajem ih mnogo. 
Rekao sam: Dovedi mijedwg? 
Dosao je jedan i rekao: Es-sehimu alejkuml 
Odgovorio sam na selam i rekao: Mozete li cuvati vaseg brata i bra- 
niti ga od krscanske odmazde? 
Rekao je: Naravno, uz AUahoim pomoc. Ima lias mrmgo mladicd, nika- 
daga neeemo predati makarsvi izginidi. Nakon togaotisli su s njim. Zena 
sc osvijestila i nista nijc znala. Najcudnijc u svcmu come jc njcno nevje- 
rovanje da dzini mogu ud u ljudc. Nakon jodnog mjescca, otprilikc, zena 
se ponovo razboljela. Otisli smo ja i njen mid i drug! put uciti rukju. Na- 
kon ucenja pojavila se dzinica. Rekao sam: Bismillahi, kako tijeime? 
Rekla je: Metjema* 
Rekao sam: Zaire si idta it otrn zeriu? 
Rekla je: Da se osvettm m muza i sina koje ste uveli u va§u vjeru. 
Rekao sam: Ti si, onda-. krscanka? 
Rekla je: Da. 
Rekao sam: Posltdaj me, rec'i ctt tijedntt rijet. 
Rekla je: Ma ni pola rijeci! 
Rekao sam: Znm li Sta c'u ti rec'i? 
Rekla je: Da, predlozit eel mi islam. 
Rekao sam: Pozriajes" li ti mene? 
Rekla je: Da, ti si Vehid. Brac'a su mi rekla da te ne slusam,jer ti opci- 
nis ljude potom ih preuedes na islam. 


Rekao sam: Uredu, izlozi ti meni krscanstvo prva, ako me ubjedispri- 


1 


112 


I^mm^^^m^^^^m^^^h^^^^^^hb m m 


i I 


lastita od dzina i sejtana Diinska padavica - sustina i lijek za nju 


HB^M 


hvatit cuga zajedno s whom. Nakon toga t ja cu tebi izloziti islam. 
<• 


Rekla je: Zaito se kupate riahn dztmupluka kada je spertna izafk 
samo iz spohiog organa? 

Rekao sam: Jersperma potpuno iscrpi tijek Spcrrna se stvara iz veci- 


nedijehva tijek narociw Heme. Zbogtoga tijeh bade potpuno opiisteno te 
kupanje bade neophodno za novu snagu u tijek. Sutjela je. 


Rckao sam: Staje za vas ha? 
Rckla je: haje bog. 
Rekao sam: Zdto nosite krst nagrudima? 
Rekla je: Zaw Ito su ga prokleti jevreji ubili i razapeli 
Rekao sam: Zar se bog nije mogao odbraniti?! Sutjela je. 
Rekao sam: To znaci da nije bog 


Rekla je: Onje bozji sin. 


Rckao sam: Zar bog nije nwgao odbraniti svoga simit Sutjela je i na to. 


Rekla je: Kako vi vjemjete u njega? 


Rekao sam: Mi ne kazemo daje kopile kao sto govore jevreji, niti 


kazemo daje bozji sin kao sto tvrdite vi, Mi kazemo onje Allahov rob 


i poslanik, Bozja rijec data Merjemi, Bozija dufa. Allah gaje stvorio 
rijetju Budi. 


Rekla je: Tacnaje, racionakngovor, Prouiimi nesto od Kurana?Vto- 


ucio sam ajet: 


- g %j en j£ J.i-j& 4\ (y) jSa 3$Si 30 # w) ^ 


j^'(o) ^i ^&$*p t© 3$ *$$& J&* M 
h) ^Ja ^2 Uj QS^j j^^ 1 J ^ ^sC^ 
7tf-£uf. M? objavljujemo Kur'an dasemtdis, vecda btidepo- 
uka onome kojise boji; objavljujega Stvoritelj Zemlje i ne- 
besa vhokib, Svemilosni, Kojise nadArsom uzvisio. Njego- 
vo je hoje na nebesima, i M Zemljt, i staje tzmedu njifa i 
sto je pod zemljomP 12 
in Ta-ha, 1-6. 


1 13 1 
Zastita od dzina i sejtana Dzin ska padavica - sustina i lijek za nju 


Rekla je: Prihvatam islam, prihvatam islam... 
Izgovorila je za mnom sehadet, dosli su njen muz i sin, poselamila 


ih jc i nastanila se s njiraa. 
Na odlaskii je rekla: Znajte da ova zena ne vjeruje u ulazak dzina u 
covjeka. Ja cujoj nelto red, a vi snimite na kasetu ipmtitejoj dapodasa. 
Spomenila je razumske ubjedljive dokaze mogucnosti dzinskog uJaska. 


I rekla joj je; Ne Ijuti se, toko cessprijeiiii ulazak dzina po drugiput 
Nakon roga je otisla. 


Nakon dva mjcscca ponovo se razboljela. Tada sam rekao njenom 
muzu: Onase ne pridrzava uputstava kojesamjoj dao, zikra, ucenja isiu- 
sanja Kur'ana... 


Rekao je: Da, onajos ne vjeruje zato i ne radipo uputstvima. 


Rekao sam: Pokuiajje ubijediti ili lijek nece koristiti. 


Prou£io sam rukju i dzin je progovorio. 


Rekao sam: Bismillah, hako tije imef 


Rekao je: Bersum. 


Rekao sam: Koje si vjere? 


Rekao je: Krsfanin, 


Rekao sam: Zaito si ulao u ovu zenu? 


Rekao je: Dosao sam osvetiti svoga amidzu, njegovu suprugu i sina-jer 
ste ih uveli u islam. 


Rekao sam: Nodes li da i tebi predstavim islam? 


Rekao je: Ne,ja cu tebi izloziti kHianstvo, ja sam predavac u crkvi i 
dosao sam na raspravu s tobom. 


Rekao sam: Pita] sta hoces? 


Rekao je: Vi kazete da ha nije Allahov sin? 


Rekao sam: Da. 


Rekao je: Ko muje onda otac? 
Rekao sam: Allah je stmrio ljude na ietiri nacina da bi im pokazao 


114 
11 
Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek m nju 


svoju svenioc: prvije: swaranje bez oca i bez majke; drugije: stvaranje od 
oca bez majke; trece: swaranje od majke bez oca; tetvrto; stvaranje od oca 
i majke. Prvije Mem, drugije Hava, treti Isa a cetvrti ostdi Ijttdi. Slozio 
se sa mnoin u vezi s tim. 

Rasprava je neprekidno trajala, racunajud pauzc za namaz, od jc- 
danaesc sati prije podne do cetiri sata poslije ikindijc. 

Na kraju je prihvario islam i nadio sebi ime Ali. 

Rekao je: Moram otid krscanima i pozvati ih u islam makar me mttiitl 

Savjecovao sam ga da prije toga uci i cita. Nakon susreta sa ami- 
dzom, njcgovom suprugom i sinom izasao je, Nakon jedne sedmice 
iena se ponovo razboljela, nakon ucenja javio se dim i rekao: Mijaje 
zarobljen hod krstana. Rekao sam mu da dovede sedam jakih mladica 
diina, odredio sam jednog od njih za vodu i rekao da km spasiti Aliju 
iz krsdanskih ruku, Rekao sam im da spominju AJlaha u toku borbe i 
da sto vise uce ajct kursi. Izvojevali su pobjedu za oko dvadeset minuta* 
Doveli su Aliju koji je jaukao i govorio: Ranjensanu Rekao sam: Nadaj 
se tmgradljerje to na Al/ahovom putu, Zatim sam naredio da izadu i da 
se vise ne vraeaju u cijelo te zene i izasli su, Hvala Allahu Gospodaru 
svjetova, On upucuje i Lijeci, i On je Gospodar dzina i ljudi. 

Primjera je mnogo, ali da ne bi oduftli ogranicit demo se na ove. 
Moiim Allaha, *« *= di*\k> da mi olaksa stampanje knjige Razgovoii s dzi- 
nima 2U u kojoj ce bid mnogo ovakvih primjera. J,J Nakon toga shvatio sam da je korist takve knjige neznauia i odustao sam od nje. 15 Zasttta od dzina i sejtana Diinska padavica - susttna i lijek za nju Zabranjeni nacini istjerivanja dzina I - Nacrn Zar 

l.judi su u ovom vremcnu izmislili razlicite vrste zabava nepoznate pr- 
vim generacijama kao produkt ovog vremena grijeha, materijalizma i udo- 
voljenja strasctma. U te zabavc spada i gresno okupljanje u imc lijecenja od 
dzinske padavice po ImcnuZar. Na tim okupljanjima prisutan je veliki ne- 
red, razuzdanost, trosi se mnogo novca sto izaziva ekonomske i drustvene 
probleme te moralnu krizu. Brojnc porodice su osiromasile i propalc zbog 
tih okupljanja, kao sto su mnogc £asti najsurovije pogazene, Kada se zena 
razboli dodn joj zene sejtanice ubijcde je u diinsku padavicu i da je one 
mogu tzlijecirL Na tme lijeka traie usluge koje opterecuju muza bolesnice: 
razni nakit, kokosi, ovce, a ponckad i devu ili tele ako znaju da jc porodica 
bogata. Okupe se na slavlju a bolcsnicu nazovu nevjesta, obuku Je u skupu, 
kratkou-ajnu i odjecu koja nedovoljno pokriva tijeio. Zajase devu ili devca i 
oko nje zapale svijeee, udaraju u dcfovc i pjevaju emotivne pjesme. Bolesni- 
ca tada osjeti radost i ushicenje zbog pjcsme, defova i te sarene manifesta- 
cije. Medutim, nedugo nakon toga bolcst se povrati i ponavljaju se zahtjc- 
vi na ime lijeka sve dok ne isprazne kucu i diepove. Nakon svega, oboJjela 
osoba urnre i ostavi uplakane svoje bliznjc. Isrinu je rekao pjesnik: 

Troje kucu zavije u crno 
svadha, win i Zar 

Bilo bi dobro kada bi sve ostalo na tome, aii neke zene koriste ta 
okupljanja za necasne ciljeve, Sastaju se muskarci i zene, raj no i javno 
zbog udovoljavanja srrastima. U torn slucaju nesreea bude veca. Dragi 
Allahu, kolika je to zabluda t izmisljotina.- 1 ' 1 

2 - Udovoljavanje dzinima 

Ovim nacmom onaj koji lijcci udovolji svim zalujevima dzina, po- 
nekad trazi njeniu kianje kurbana, nosenje zlata, pusenje ili drugo sto je Keffu es-sitan sir 1 64, .' _ 

Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 

zabranjeno, Vidao sam to cesto. Ova metoda je zabranjena, Allah naj- 
bolje zna, /.bog nekotiko stvari: 

1 - pruzanja podrske nasilniku; 

2 - pokornosti dzimi u grijehu kao sio je nosenje zlata za muskarce, 

pusenje i si. 

3 - udovoljenje zabranjenih zahtjcva osokoli dzina i bude jos nasilni ji i 

oholiji. Obicno prekrsi ugovor o izlasku I uvtjck se nanovo vraca, 

3 - Trazenje pomoa od dzina 

Ovom raetodom Iijece samo sihirbazi. Sihirbaz pomocu dzina koji 
njemu sluzi istjera dzina koji je usao u oboljclu osobu. Nekada sihirba- 
zov dzin bude jaci i istjera drugog, a nekada dmgi bude jaci i ne istjera 
ga. Vec smo naveli razloge zabrane trazenja pomoci od dzina. 

4 - Zaktinjanje dzina 

Ova metoda je metoda u kojoj sihirbaz zaklinje dzina njegovim ve~ 
ijkanima i vladarima koje sazna pomocu dzina koji mu sluzi. Dzini su 
podijeljeni u plemena i rodove, neki su jaki neki slabi, neki vladari a 
neki potcinjeni, neki ugledni a neki prezreni. Nakon zaklinjanja dzin se 
prepadne i izade. Ova metoda sadrzi jasan sirk, 

5 - latvaranje dzina koji izaziva padavicu 

Sihirbaz sc priblizi vladarima doticnog dzina raznim vidovima sir- 
ka i zamoli ih da ga zatvore kako ne bi mogao napadati covjeka, sto oni 
i urade, 

6 - Mufenje i uhijarrje dzina 

Ovaj metod je isci kao prethodni, razlikuje se u velicmi sirka, u ovoj 
metodi pocinjeni sirk je veeu 17 r 


Zastita od dzina i sejtana Dzinska padavica - sustina i lijek za nju 
7 - Spaljivanje dzina koji izaziva padavicu 
I ovaj mctod sadrzi sto i prethodni all je sirk u njemu mnogo vecL 
Da se nc bojim da cc ncki pasti u iskusenje podrobno bih ga obja- 
snio i napisao zapise koje koriste u ovoj metodi te pojasnio sirk i era- 
zenje pomoci od dzina. Medurim, dovoljno je znati da nijedan dzin, 
ma koliko neugledan bio, nece pomoci nijednom covjeku dok se ne 
uvjeri da je pocinio side Taj sirk nekada je jasan nekada nije» nekada 
je pomijesan u zapisima, rijecima ili postupcima koje dzin zahtijeva 
od sihirbaza. 
Napomena: Dzint nekada zavaraju covjeka mijesanjem svojih za- 
bluda sa ajetima s cUjem da sihirbaz misli da je metoda zasnovana na 
Kur'anu. To jadnika zavata i drzi se te metode. 
Postoje i druge metode kao sto je vezanjc i ispitivanje dzina, metoda 
ugovora i druge, nisam ili htio spominjati jer potpadaju pod spomenute. 
U principu, zabranjena je svaka metoda koja sadrzi sirk ili haram. 
Savjeti kako se zastititi od dzinske padavice 
1 - Praktikovanje posianickih zikrova. Tome cu posvetiti posebno 
mjesto it sestom pogiavlju ove knjige. 
2 - Prilikom skakanja s visokog mjesta reci: Bwnillah. 
3 - Prilikom prolijevanja vruce vode reci: Bismillah* 
4 - Kada uJazis u tamnu sobu reci; BismiUah. 
5 - Ne uznemiravaj psa ili macku. 
6 - Ne spavaj sam, ako budes printiden abdesti se i proud zikr pred 
spavanje. 
7 - Nemoj vrsiti matu ill veliku nuzdu u rupe. 215 
1,1 Nesai, 3/33, svojim lanceni prenosilaea od Katade od Abdullaha ibn Serdzisa 
da jc Poslanik rckao: Nemajte vrsiti maht mtzdu u rupe! Katade je upitao: Zbag 
£egaje nepozeljno vrsiti main nuzdu u rupu? Rekao jc: Prica se da u njitna sttmu- 


i 


jti dzinL Hadis je hasen - dobar ako Katade nije prcSutio nekoga. Ebu Zura' i Fbu 
Hatim potvrdili su da je Katade sluSao Abdullaha ibn Serdzisa, 
118 
Zastita od diina i sejtana Dzin ska padavica - sustina i lijek za nju 8 - Nemoj ubijati zmiju koja se pojavi u kucL Ali treba imatt na 
umu da propis nije genera! an. 

Prvo: ako primijetis zmiju u kuci trazi da izade u roku od tri dana, Na- 
veli smo dogadaj en sari je o kojoj je Poslanik, hIUMo "J#f w *afcm iiG rekao: U 
ovhn kueama borave dzini u oblikti zmijapa kada ib vidite trazi fe od 
njega da izade tri dana, pa ako hade dobroje ako tie izade ubijte gajer 
jenevjertuh U drugoj, Muslhnovoj, ahimchuLlnh, predaji* 17 stoji: TraMte tri 
dana da izade, ako se ponovo pojavi ubijte gajer je sejtan. 

U vezi s nacinom trazenja izlaska rekao je Nevevi T rahhnchulbh: Rekao 
je kadija Ijad, tafc.fe#i!fcB, daje Ibn Habik ndplsfcu wtnij prenio od Posla- 
nika, niUIUhu 'aiejiii vc s«tlcm, da je rekao: Trazim od vas ugovorom kojiste 
dali Sulejmanu Davudovom shut da nas necete uznemiravati ipo- 
kazivati nam se! Rekao je Malik, rahtmehuibh: Dovoljno je da kam Trazim 
od tebe zbog AlJaha i Sudnjeg dana da nam se tie prikazujete i ne uzne- 
miravateF* 

Drugo: ako je vidis nakon rri dana ubij je jer je kjtan, dzin jevrcj iii 
krscanin, dzin musliman nasilnik iii prava zmija. 

Trece: ako vidis zmiju sa dvije bijele iii erne sare na ledima iii zmi- 
ju kratkog rcpa ubij je i ne trazi da izade. Rekao je Ebu Lubabe, ndijallahu 
■anKut Podanik ^MUh^M^^sd^m^jembranio ubijanje zrnija kojesepojave 
u kuci alije naredio da ubijenw kratkorepu i zmiju sa dvije sare na ledima, 
Murtefekun alejhi, ovo je Muslimova, nkinwhuiiah, verzija teksta. 21 ' 

Cetvrto: ako vidis zmiju van kuce ubij je bez obzira na vrstu jer za- 
brana se odnosi samo na zmije kojc se pojave u kuci kao sto stoji u Mu- 

slimOVOm T rahimejinllak Sahibu. 

Peto: zmiju koja se pojavi u dzamiji treba ubitL To je stav imama 

Malika, rshimehuiWi. 

9 - Ne idi nocu sam u pustinju. 

10 -Kada spustas nesro tesko nazemlju red: BismillaJ}, T " Muslim, 14/235, od Ebu Seida el-Hudrija. 
JIT Muslim, 14/236, od Ebu Seida eUludrija. 
'" SerhuNevevi, 14/230. 
M Buhari, 6/351; Muslim. 14/232. 19 
SEJTANOVI SUSRETl 
S VJEROVJESNICIMA, ,„i^» Zaltita od diina i sejtana Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'aiejhim ffih 

Iblisov susret s Nuhom, <*$*«im 

Ebu el-Feredz ibn el-Dzevzi, rahimehuibh, prenio je svojim lancem pre- 
nosilaca od Abdullaha ibn Omera, n.dipikhu anhu, da je rekao: Kada se Nuh, 
'aiejhiicUm, ukrcao u ladu ugledao je u njoj nepo/natog starca. Upitao ga je: 
Zbog iega si se ukrcao? Rekao je: Da bib uzeo srea tvojih djedbmika, pa da 
sreem btidu sa mnom a tijelom s tobom, Nuh t "plejhi *iam, mu rece: Izlazi Ai- 
lahov neprijateljuflhYis mu je rekao: Upropastavam ljude s petero, o trojetit 
tipricati a o dvoje neihi. Allah, anew dfciie, je tada objavio Nuhu, "uicjhi «femi 
Ne treba ti to troje, naredi mu da Hprica a dvoje sto nece da.govori o njima. 
Iblis rece: Upropastavam ljude zaviscu ipohlepont Zbogzavisti sam proklet 
i postao prokleti sejtan, apohlepom sam Adema izveo iz Dzenneta, pretrazio 
sam cijeli Dzennet dok nisam rnpio ito sam htio s njim 23a 

Susret s Musaom, ^ ^m 

Prenio je Ebu Bekr el-Kurest, whimdnJhh, svojim lancem prenosiiaca od 
Ibn Omera, nripfehu '^uma, da jc rekao; Iblis je sreo Musaa, 'akjhi«b«i i rekao 
mu: Musa, tebeje Allah odabrao poslanicama, s tobom direktm razgovarao aja 
sam Allahovo stwrertje kojejepotinilo grijeh i zelim se pokajati Zauzmi se za 
mem kod- svoga Gospodara da mi oprosti' Musa, ugu «bm, je molio svoga Go- 
spodara pa mu je receno: Musa, udawljio sam tvojoj dovt Kada je Musa, Wisjfcj 
sdflm, sreo Iblisa rekao mu je: Naredeno tije da ucinB sedzdu Ademovom grohu 
i bit ce ti opmstetw. On se tada uzoholio, naljuiio i rekao: Nisam mupao na 
sedzdu kadaje bio Ht\ zarda mu ucinim soda kadaje mrtav?! Potom je Iblis 
rekao Miuau, U$i «Um: Musa, tmdpravo kod mene jer si posredovao za mene 
kod svoga Gospodara, Sjeti meseutri slucaja: kada se rasrdisjer tada dosapta- 
vam Worn sreu, moje okoje u tvojim ocima i kolam tvojom krvlju, sjeti me se 
kada se sukobe vojske - u borbi -jerja tada dolazi?n covjeku i podsjecamga tut 
djecu i zenu sue dok nepobjegne i niposto ne sjedi sa zenom kojoj nisi mahrem, 
jerja sam tada izaslanik odtebe njoj i od nje ka tebi m 

Prenio jc El-Kuresi, nhimctmlUt, svojim lancem prenosiiaca od Abdura- 
hmana ibn Zijada, taKfesAufl** da je rekao: Dok je Musa* ^Uji»i sclim. sjedio na m Telbisu Iblis. str. 29. 

m Akamu el-merdzcm, str. 207. 
y 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'alejhim seiam 

jednom od svojih sijela prema njemu jc krenuo Ibiis obucen u ogrtac svije- 
dih boja. Kada mil se pribliiio skinuo jc ogrtac, spusrio ga i rckao: Es-seb- 
mu atejkum, Musa! Musa, y^a *fam, ga upita: Ko si ti? Rekao je: Jo sam Mis. 
Musa, 'akjhi kIojt., rece: 0/#fo nisi dohro doiao* sta tedavodi ovdjefMiao je: Do- 
sao sam da teposeiamim zbog wog ugleda ipolozaja kodAllaha. Musa, 'akjhi m- 
lam, ga upka: Staje ono sto sam uidio ria tebif Rckao je: Time kradem srcaASa- 
hovih robova. Musa, u*jttsekn. rece: Sta iovjek uradi pa ga ti obuzmd i zovedes? 
Rekao je; Kadapostane opsjedmu sam sobom, osjeca da radi mnoga dobrn djela 
i zaborovi svoje grijehe, Upomravatn ie m troje: nikada se ne osamijuj sa zetiom 
koja ti nijehaiaLjer kadgodse mufkarac osami sazenom koja mu nije holalja 
ga. zavodim umjesto mojilj saradnika svedokga ne dovedem u iskusenjes njom, 
kada se zaujetujes tia nesto uradi tojer kad se neko zaujetujeja ga zavodim 
umjesto mojih saradnika sue dok se ne isprijecim izniedu njega i ispmjenja za- 
vjeta i kada pripremis sodoku odmahjepodijelijer kad covjek pripremi sodoku 
a nepodjelijejaga zavodim umjesto niojil) saradnika dokse ne isprijecim izme- 
du njega i udjeljenjasaditke, Porom je ocisao tri puta govoreci: Tesko njemuP* 
jerjepoducio Musaa* ty^t'eta, naitada upozori §ude, 22i 

Sejtanov susret s Jahjaom Zekerijahovim sinom, •*jhipu»i» 

Prenio je Abdullah ibn Mubammed ibn Ubejd, rahtadiuiLh, svojim lan- 
cem prenosilaca od Vuhejb ibn ei-Verda, rakimchulkh, da je rekao: Doslo je do 
nas da se necisri Ibiis prikazao Jahjau Zekerijahovom, yejW wW, sinu i re- 

kao mu: Zelim te posavjetovati. Rekao mu je; Lazes, ti mzelismene ttasavje- 
tovati, umjesto toga mi mi o ljudima?! Rekao je: Mi ih dijehmo u tri skupine. 
Prva skupimje najteza za nas, trudimo se daga zavedemo i uspijemo aii on 
se nokon toga posveti trazenju oprosta i pokajanju te nam upropiisti sav trud, 
Miponouo sue uradimo iznovo aii i on sve uradi isto t mi negttbimo nadu aii 
?ie uspijeuomo ostvariti sto zelimo. S takinm se staino mucimo. Druga skupitta 
za nas su kao bpta u rukama vase djece, hvatamo ih koko hocemo, Predali su 
nam sepotpuno, Treci supoput tebe bezgrijesni, njima ne mozemo ntita, Jahja m U [ekstu stoji tesko njemu iako bi trebalo stajati te§ko meni jerjc citat, medu- 
tim udenjaei i prenosioci su i^bjegavali ekate koji nisu lijepog i sretnog zavrSet- 
ka pa su prenosili citale na ovaj nafiin koji su izmedu citiranja i parafraziranja. 
To je Cesia pojava u hadisima i predajama od ashaba i dnigih koji su iivjeli po- 
slije njih. (op, prew) 
311 Teibisu Ihtis, srr. 30. 124 
tt 

Zastita od diina i sejtana Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 4 aiejhim sefem 

ga upita: Kadje tako t da li si ikad mene nspio zavesti? Rekao je: Nisam, ali 
jednam jesam. Jednom tije pomuhna hrana, aja sam tije mliko pricinjavao 
ukitsnom da sijeo vise nego ho si mbao. Zbog toga si te noci spams i nisi kao 
obicno ustao klanjati nocni namaz. Jahja,, alejhiKlam, rece: Dobro, nikadse vise 
necu najesti. lb] is je rekao: Nija vise nikad necu posavjetovati covjeka? 1 * 

Prenio je Abdullah sin imama Ahmeda, uhimchumuJEaii, svojim lancem 
prenosilaca od Sabita el-Bunanija, rahimehuiuh, da je rekao: Doslo je do nas 
da se Iblis prikazao jahjau Zekerijahovom sinu, 'aicjhima sdam, natovaren 
svim i svacim. Jahja, 'atejiiisdaju, ga upita: Staje to Sto vidim da nosiP, Rece: 
To su strasti kojirna zavodim Ademove sinove. Jahja, aJcjhisciam, rece: Ima li tu 
nesto za mem? Iblis rece: Ponekadse najedespa ti otezamo riamaz i zikr. Ja- 
hja, 'aiejhi«2am, rece: Ima U nesto drugpt Rece: Ne, tako rniAIIaha. Jahja, 'aUjfei 
wJam, rede: Zavjetujem se Allalm da nikada necu napuniti stomak. Tblis rece: 
Ija se zavjetujem AUabu da nikada. necu muslimina posavjeto-vati 22 '* 

Prenio je Ibn Ebu ed-Dunja, rahimdmibh, svojim lancem prenosilaca od 
Abdullaha ibn Hajbeka, uhimdmUah, da je rekao: Jahja Zekerijahov, akjtoma *- 
km, sin je sreo lblisa i rekao mu: Iblise, red mi koji su ti Ijtidi najdrazi a koji 
twjmrzi? 'Rekao je: Najdrazi mijeskrt vjemik, a riajmrzi. darezljiv grehiik Ja- 
hja rece: Zbog cega? Rekao je Zbog toga £to mije fad skrtog dowljna njegova 
ikrtost, a za darezljivoggrebiika se bojim da ga AIIoJj riepogieda kada dijeh te 
gaprihvati* Potom se okrenuo govoreci: Da nisi Jahja nebih ti to rekao, 221 

Sejtanov susret s Ejjubom, -m m 

Prenio je Ibn Ebi Hatim, nhinwhuKah, u worn tefsiru od Ibn-Abbasa, radifa]- 
\Au 'anhuma, claje rekao: Sejtan je rekao; Gospodam, omoguci mi da zavodim Ej- 
juba?! Allah, am wdfclic, je rekao: Omogueujem tipristup njegowm imetku idje- 
ci, ali tijeiu ne. Iblis se spustio sa cijelom vojskom i obraiio ten se: Data mije 
mac da napadnern Effuba* pokaMte mi sea ste u stanju ttciniti! Krenuii su neki 
na istok neki na zapad brzo poput vatre i vode. Jednu grupu poslao je da 
uniste usjeve, drugu grupu deve, rrecu krave a cetvrtu sitnu scoku Rekao im 
je: Od vas cega cuvati sarno strpljmje, zatopocinite te nesrece jednu za drugpm. m Akamu el-merdian, str. 212. 
ns Akamu el-merdian, str, 212, 
m Akamu ei-merdzan, sir. 212. 25 Zastita od dzina 1 sejtana Sejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'afejiibi seiam 

Dosao je zaduzenik za usjeve i rekao: Ejjube, vidje li sta ti uradi tvoj Gospo- 
dar?Poskoje m tvoje usjeve vatru i unistio ik Poslijc njega dosao jc zaduzenik 
za deve i rekao: Ejjube, vidje li ita ti uradi tvoj Gospodar? Posboje iwprijatelja 
na tvoje deve isvesuih odveh. Odmah nakon njega dosao je i zaduzenik za 
sitnu stoku \ rekao: Ejjube, vidje li sta ti uradi tvoj Gospodar? Poslao je nepri- 
jatelja m tmju sitnu stoku i svesu ib odveli Sejtan se licno pozabavio njego- 
vim sinovima, sakupio ill je u kuci najstarijeg sina i dok su jeli i pili zapuhaa 
je jakvjetar i srusio kucu na njih. Nakon toga, sejtan je dosao Ejjubu, a^a 
dim. u liku sluge sa halkama u usima i rekao rau: Ejjube, vidje li sta U uradi 
tvoj Gospodar? Sakupio ibje u kuci najstarijeg sina i dok sujeli ipili mpuhaoje 
jak vjetar i srusio kucu na njik Da si samo vidio tajpr&or, kada se njibova hv 
pomijesala sa branom ipicem. Ejjub, y e jhi «fam, ga upka; A, gdjesi bio ti? Rece: 
Bio sam s njima. Ejjub, &jtii «!*«, ga ponovo upita: Kdko si sesposio? Rece: Eto, 
spasiosamse. Ejjub, -.-ikihi^m, rece: Ti si sejtan! Potom mu rece: Donas sam kao 
rut dan kad me majka rodiU Potom je ustao, obrijao glavu i poceo klanjati. 
Iblis je tada pustio tako snaian glas da su ga culi svi na nebesima i na Zemlji. 
Pokucao je na nebeska vraca i rekao: Gospodam, sa£uvaoseodmene,pa mi po- 
novo daj mocnadynimjerja to ne mogu bez tvoje dozwfa Allah, .-uk- wd&Ue, mu 
rece: Odobravam tipristup njegomm tijelu all ne mu, Sejtan sc spustio potom 
puhnuo ispod EjJmSbvih, &&&&&, stopala tako da se sav pictvorio u rami, 
od glave do pete. Bacill su ga u pepeo cak mu se vidjela i unutrica- Njegova 
zena mu je sluzila i brinuJa se o njemii, jednom priiikom mu je rekla: Ejju- 
be, zar ne vuiU ASabov kader koji te spopao, simmastvo i bijeda doveli su nas da 
samprodala za komadhljeba svoje pktenice da te nabranim, Molt Ailaba da te 
izlijeci! On joj rece: Tesko tebi. Hi jeli smo u izobilju sedamdeset g&dina, strpi se 
sedamdeset na mud! Njegova nevolja trajala je sedam godina."' 

Prenio jc Ibn Ebi Hatim, ruHimehuilah, od Jezid ibn Mejsere, xahimc- 
huikh, da je rekao: Ejjub, akjhi «Um. je uljepsao svoj zikr kada ga je Al- 
lah, asKvcdidic, iskusao gubitkorn porodice, imetka i djece, nista mu 
nije osralo, Rekao je: Hvalim te Gospodam gospodam, Tebe koji si mi 
dobrotinstvo uiinio. Dao si mi itnetak i djecu ho je uslo u svako dio 
moga srca, Svesi mi to uzeo i ispraznio srce, sadase izmedu mene i Tebe 
nista ne isprecava. Kada bi moj neprijatelj Iblis znao sta mi se dogodilo 
pozavidio bi mi. Tblisu je to tesko palo.-* m Akarnu ei-merdian r sir. 21 1 
321 Tefsiru Um-Kesir, 3/118, in 

I 
Zastita od diina i sejtana Sejtano vi susreti s vjerovjesnicima, 'aiejhim xhm 

Iblisov susret sa Isaom, -m s*m 

Prenio je Ebu Bekr el-Bagindi, nhimthuikh, od Sufijana ibn 'Ujejne, 
Mft&imt, da je rekao: Isa Merjemin sin, ^«M sreo je Iblisa. Iblis mu 
rcte Ti si omij cijaje veLiciw gospodarstva dostigla loliki stepm da si go- 
vorio kao dijete u kolzjem, sto niko prije tebe nije. Isa, u*ii*km. }e rekao: 
Ne, veliUmigospadarstvopripadaju Bogu koji mije omogucio gown koji 
ie mepotom usmrtiti pa olivjetl Iblis nastavi: Ti si omij cijaje veliand 
gospodarstva dostigk toliki- stepm da ozivtjavas mrtve. Isa, •*&*** rece: 
Ne. gospodarstvo pripada Bogu koji ce me usmrtiti. ttsmrtit ce i one koje 
sam ozivio, pa ce me ozipjeti. Iblis mu rece: Tako mi AllaU ti sL uistinu, 
bog onih na nebu i onih mi Zemlji. DzibriL uju-d™. ga je tada udario 
krilom po lieu tako da je zavrsio kod mjesta gdjc sunce izlazi. 22 ' 

Napomena 

Sve dosad navedeno u ovom poglavlju ubraja se u israilijau^' koje 
je dozvoljeno prenosiri. Prenio je imam Buhari, rahimehullah, od 
Abdullaha ibn Amra, &am ^> da je Poslanik, ^bl^u^fc]hrW«ikm, re- 
kao: Prenesite od rnene makarjedan ajet. Prenosite i od Isrttilovih 
potmnaka, nijegrijeh. A, ko na mene namjerno siaze neka sebi zau- 
zme mjesto u D&ebennemu. 23 * 

Israilijate moiemo podijeliri na tri dijela: 

Prvt predaje za koje je Kurgan rekao da su lazne, za njih i mi kaze- 
mo da su lazne; 

Drugh predaje koje je Kur'an potvrdio, i mi ih potvrdujemo i .sma- 
cramo jspravnim; 

Treci: predaje za koje Kur an nijc rekao ni da su laz ni da su isrina, 
za te predaje ne kazemo da su isrina niti da su lai, all dozvoljeno je pre- 
nositi ih. Na njih se najvjerovatnije odnosi 


m Akamu el-meixizcm, str. 213. , . . . 

» hraWjati su predaje preuzete ad sljedbenika objava prije Kur ana, jcvreja i kr- 
Scana, O propisu u vezi s tim pogledaj sta je autor rekao. (op. prev,) 
w Buhari men' el-Feih, 6/496.; Darirni, 1/136. 

~~ 127 lastita od dzina i sejtana Sejtanovi susretl s vjerovjesnicima, 'akjhim uiam 

Poslanikov, *dWWi*'d*fluw«Mem. hadis: Sljedbenicima objave nemoj- 
te vjerovati i nettwjte ih u laz ugonith recite: Vjerujemo uAtiaha, i 
u ono stoje objavljeno nam i u otto Hoje objavljeno Varna*-* 

Ibn Abbas, raaijdi.hu Wu.n», je pojasnio razlog tog propisa, rekao je: 
Nepitajtesljedbenike objave prije vas, oni vas nece uputiti, a i kako bikad 
su i sami zalutali?! Ako ih budete pitali moMa cete negirati istinu, Hi po~ 
vjerovati u neistinu. Ibn-Hadzer, rabim^uiiah, je rekao: Zabiljezio je ovu 
preddju-Abdiirezah rahin^ullah, ianac prmosilaca je dobarP 

Ibn-Becal, ra h«mchuliah, je citirajuci Muhelleba, ra hi me itu]Jah» rekao: Nd- 
vedem zabrnna se odrmsi mi < pitanja o oriome sto nije spomenuto u naioj 
objavujerje nasa objava dovoljna sam po sebL Ukoliko nesto nije spome- 
nuto ondaje dovoljno upotrijebiti idztihad i vec spomenuu dokaz* a ne 
treba pitati njih. Zabrnna se ?ie odnosi rta predaje koje potvrduju nasu 
obfavtr iA i o drevnim narodima.-^ 

Sejtanov susret s nasim Vjerovjesnikom, niiAhuii^vtMHw 

Prenio }e Muslim, »him C huUah, u svom Sahihu od Ebu Derdaa, ndijJb- 
hu -anhu, da je rekao: Poslanik sdWiaW f d4W ■***&**, je stao ria namaz i u na~ 
mazu srnoga cull daje tri puta rekao pndajuci ruku kao da mho hvata: 
Utjeiem se Atfabu od t*be! Proklinjetn te AUahovim prokletstvom! 
Nakon namaza upitaii smo: Allabov Poslanice, Culi smo da u riamazu 
nesto gowris sto prije nisigovorio ipnizao si rttkit? Rekao je: Allahov ne- 
prijatelj dosaoje sa bakljom da mije stavi ha lice, pa sain tri puta 
rekao: Utjecem seAllabu od tebeU potom sam tri puta rekao: Prokli- 
njem te AUahovim potpunim prokletstvom!, all nije wtuknuo. Na- 
kon toga htio samga uhvatiti. Tako miAUaba, svezao bib go, medin- 
ska djeca bi se igrala s njim da nije dove ?noga brata Sitlejmatia. 2 * ™ Buhari, 13/333. 

ul Fethul-Bari. 13/334. 

W Tako stoji u navedenom tekstu! Prethodno je autor naveo na§ stav u vczi sa isra- 

ilijatima u kome T izniedu ostalog, stoji da ih nc negiramo niti u njih vjerujemo, pa 

kako onda mogu potvrdivati nafiu objavu! Nasa objava poivrduje njih ili negira. 

{op. pre v.) 

™ Fethul-Bari, 13/334. 

m Muslim hi serhi en-NjWevi 5/30. 

m 


Zastita od dzina i sejtana JSejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'aiejhim ohm 

U oba Sahiha preneseno je od Ebu Hurejre, ndijaHahu 'anhu, da je Pdsla- 
nik, «LWJa] s u akjhi vcirfkm rekao: Seftan tnije dosao doksatn bio u nattiazu, 
navatioje na menes namjerom da miprekine namaz, medtttbn Allah 
tnije otttogtt&o da ga savladam, pa sam ga uhvatio za vrat. Htio satn 
ga svezati za stub, da ga vidite kada osvanete ali sam se sjeiio Sulej- 
man ore dove: Gospodartt moj - rekao je - dantj mi vlastkakvu niko 
osim merie neie imati!...^ i Allah gaje vratio neobavljenogposla, 2 ™ 

Prenio je Nesai, rJiimchuUah, od Aise, mdijaSlahu ufa, svojim laiiccm pre- 
nosilaca koji odgovara Buharijcvim, nOiimehuiiah, uslovima da je Poslaniku, 
jjyiahu 'iicjhi vc wUem, dok je klanjao dosao sejtan pa gaje Poslanik, iaiutiahu vfejhi 
wscflem, savladao i scepao za vrat, kasnije je rekao: Osjetio sam hladnoeu 
njegovogjezika na rtici. U drugoj predaji stoji da je rekao: Stiazno sam 
ga stegao za vrat, zapomagao je: Bolt me, bolt me!, pa sam gapttsth. 

Preneseno je od EbuTejjaha, nhfanehuihh, da je rekao: Pitao sam Abdu- 
rahmana ibn el-Hanbesa et-Temimija, ndyatlata anhu, bio je Stan Da li H do- 
uvio Poslanika, BiLdidiuUejhiveviiemf' Rekao je: Da, Rekao sam: Staje uradio 
one noci kada su se tia njega okomili dzini i sejtanP, Rekao je: Te noci na Po- 
slanika, dbiuhu -jfejhi w ujlcm, su se okomili sejtani iz svih dolina iputeljaka, s 
rtjimaje bio i Iblis nosioje vatrenu baklju htio je sprziti Poslanihovo, wJWMm 

'aJejhJ vc scltem, UcC, SpUStfo S€ DzlbliL "u.lcjhi idem t rekao Poslaniku, satUllaliu 'alefhi ve 

tSaa: Mithatnmede, red! Rekao je: Sta da kazetn? Rekao je: Red: E*uzu 
hi kelimatillahi et-tamtne mitt serri ma haleka ve zerae, ve berae, ve 
min serri majettzilu mines-semai, ve ttdn Serri ma jarud&a fiha, ve 
min Serri fitenU-kjH ven-nebari ve mitt Serri kulli tarikin ilia tarik- 
kanjetrtikit bihajrin,ja Rahman!, Utjecem se s Allabovim potpunim 
rijefima od zla svega sto je stvorio, razastro i po Zemlji prosirioi, i od zla 
onoga sto se s neba spusta, i /.la onoga sto se na nebo penje, od zla srautnji 
nodi i dana, i od zla svakog dolaznika osim onoga koji dolazi s dobrom, o 
Milos civil Tada.su im se vatre pogasile i Allah ihjeporazio, 

Rekao je Ibn-Hadzer, KhimchuHah: Hadis su prenijeli Ahmed i Ebu Jala, «■ 
hinwhuiAuiiain sa dva dobra lama prenosilatd koji rnogu posluzin kao dokaz. Pre- 
nio gaje i Malik, rahimcUiaiv uMuvetti kao mursel predaju odjahje ibn Seida, 
RhimcMiak Isto gaje prenio i Nesai, rahimchuiUh. od Ibn-Mesttda, mdijaiiahuanhu." * Sad, 35. 

m Buhari men' el-Feth, 1/544; Muslim bi ferhi ep-Nevevi, 5/29. 

a! Muhtesam et-iergib ve et-terhib, sir. 84. 


SEJTANOVA VEZA S LJUDIMA 
Zastita od dzina i sejtana iejtanova veza s ljudima Sta je to sejtan? 

Rekao je ibn Dzerir er-Taberi, mhimrhuiUh: Rijei sejtan Arapi koriste zti sve 
nepohorno, dzine, Ijitde izimtinje. If torn konteksttije rekao tios ' Gospodar. 

Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, £ej- 
tane medti Ijiidinut i dzinhna..., 2 ^ 

rekao je za ljude da su sejtani kao i za d£iru\ 

Pocom je naveo prcdaju sa svojim lancem prenosilaca od Eslema el- 

Adevija, rahtmehult.-ih, da jc Omer, mdijaiutiu 'atihu, uzjahao jahalicu koja je ja- 
hala nadrneno, poceo ju je udarati ah je sanio nadmenije hodala. Sisao 
je s nje i rekao: Daii ate mi sejtana eiajesem, soma sto sam sisao s nje dnt- 
gacijese osjecanu Kazem da je lanac ove predaje dobar, 

Pocom imam Teberi, rahimeMlai. kazc: Nepokorni izsvake urste zivih 
bica TMzvani su sejtanima zbog razlicltosti u cudi i postupcima u odnosu 
na ostale jedinke lite vrste> i zbog udaljenosti oddobra. t4 * 

Pocetak 

Kada je Allah, suatvedfeik, scvorio Adema, 'M\» « bm, naredio je meleci- 
ma da rnu padnu ne sedzdu, Svi su rmi pali na sedzdu jer oni se onome 
ho im Allah zapovjedi ne opiru, i koji ono sto im se naredi izvrsavaju. 2,12 
Sa njima je bilo scvorenje koje je ciuiio sbadete, ali nije bilo od njih, jer 
oni su stvoreni od svjeda, a on od vacre. Prevarila ga je mated ja od kojc je 
stvoren u trenucku ispica, odbio je pasri Ademu, afejhi «lam, na sedzdu tvr- 
ded da je casniji i bolji od njega. Uporedio je materije od kojili su stvore- 
ni a zanemario je Onoga ko mu je naredio da ucini sedzdu, Rekao je: J " EUEn'am, \1% 

w Dzamiu' 'el-bejani, 1/49, 

"' Rekao je Uzviseni u suri Et-Tehrim, 6: Oni se onome sto ima Allah naredi ne opiru, i rade ono sto im naredi. 133 Zastita od dzina i lejtana iejtanova veza s ljudima , , f "'J\'.' if .£Jv' ?&+* t fit 

If "■ ' J* ' ^ 

Jk sawa fwjjjjl' <?// njega; metie si od voire stvorio, a njega od 
ilovace... 243 

Cudna li cuda!, priznao je da je Allah, *«* v e didi*, Stvoritelj, priznao 
je da Allah, ,->*w ve didk ozivljuje i usmrduje rekavsi; Daj mi vremena do 
dana njihova o£ivljettja!..,,- M all koristi li znanje ako se po njemu ne 
radi? Nc, nikakoi, oik ce na Sudnjcm dami biri nesreca i dokaz protiv 
onoga koji ga je stekao. Tada je dosla bozanska naredba o protjerivanju 
i proklctsrvu: 

■^ j*» "*" 

Onda izlazi iz Dzenneta, rete Oti, zaista siprokktl I neka 
seprokletstvo zadrzi na tebi do Dana, sudnjegaf 45 

Od rada nastaje neprijateljstvo izmedu njega i Adema, afejhHdtra i on 
je poeeo osvetu smisljaci. Brzt plan 

Tada jc osmistio prljav i podao plan i nabrzinu rekao: 

^J-^ f Ji til Oj^fe ^J ^ 
Gospodarn moj daj mi vremena do Dana kad ce oni biti 
ozivljenif 46 

Rekao je Sejjid Kutb, rahinwKuiUh: Nije trazio odgadanje da sepokajeza 
suojgrijeb pocinjen prema Stvoritelju, nlti da se wad, pokaje i iskupi za svoj 
veliki grijeh, m£ zbog osvete Adetnu, ^M sdam i njeg&uom potomstvu zbog 
proklemva i udaljenja. Povezao je Al&havo, n* « d&ic, prokktstifo sa Ade- 
mom, aEcjhi seiam, umfesto sa svojom nepokornosti Allahu> subhanrfw.vetcak 2 * 7 m £I.Ea'raf, 12. 

M El-Ea'raf.W. 
M El-Hidzr, 34 i 35. 
™ El-Hidin 36. 

iil Fi zilali el-Kur an, 4/2141. 134 Zasttta od dzina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima Ciljevi Kada se uyjerio da ce bit! ostavljen do Sudnjcga dana, nakon Alla- 
liovih, xasi w die\ky rijcci: 

(r a) pHi cjs^j f-i Ji <rv) Si M ] Is Mi W> 

Daje ti se rok do Dana vec odredenog., 248 

bcz imalo straHa i srrahopostovanja poceo je iznositi detaJje svoga plana 
i zacrtanih ciljeva, rekao je: 

Gospodarn moj> rece, zato ito si tne u zabhtdu doveo,ja hi 
njhna na Zettdji poroke lijepim predstaviti isve hi ih zape- 
sti, osim Tvojih iskrenih robova medu njhna. 249 

Rekao jc Sejjid Kutb, nhimcMhh; Rijecima: 

Na Zemlji poroke lijepim predstaviti, 

Mis je precizirao hojno polje, tojeZemija. Tim rijecima precizirao je i otu- 
zje, ufjepsavanjej prikazivanje ntznog lijepim, i navracanje vjestackim 
uljepsavanjem da se to pocinL Tako covjek kojegod zh pocini sejtan muje 
to tdjepsao, ukrasio i prikazao u nestvarnom izgiedu i degradaciji. Ljudi 
trebaju imati na umu njegovo oruije i neka budu oprezni uvijek kada im 
se nesto svidi iii osjete da nesto zcle, neka se pripaze jer je sejtan mozda u 
blizini. Osim ako imaju vezu s Allahom, bzm ve dfclJc i istinski Ga obozava- 
ju. U torn slutaju, sejtan m maze doci do Allahovih, use v C d»iic, iskrenih i 
odabranih robova, shodno uslovu kojije on sam postavio: 

"•* **» "f> - i 

(jWxUJbl *4^ iii lip VJ 

Osim Tvojih iskrenih robova medu njima J 50 m El-Hidin 37 i 58. 
m EUHidzr, 39 i 40. 
]H Fizilaliel-Kur'tm t m\$\. Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s tjudima Prvi napad 

Sejtan se obavezao na neprijateljstvo prema potomstvu Ademo- 
vom, 'alcjhischtru Stoga, prvi napad na covjeka izvrsi po rodenju odmah, 
objavljujud mu na caj nadin zestoki ratbez mogucnosti primirja i po- 
mirenja. Preneseno je od Ebu Hurejrc, radiMUhu whu, da je Poslanik, 
wli a |j a hu' a EcjhJ^« e ll em , rekao: Sejtan svakog iovjeka ubode u bokove po 
rodenju, oshn Isaa Merjeminog sina, njegaje htio ubosti alt gaje 
sprijecio zastor. r,] 

Taj sejranski ubod je razlog novorodencetovog vriska odmah po ro- 
denju, preneseno je od Ebu Hurejre, ra aiiaiUh u "arihu, da je Poslanik, 5 j3i.i]bhu 
vicfhivcwllem. rekao: Sejtan ubode svako novorodence, osim Isaa Merje- 
minog sina, i zhog njegovog uboda odmal/po rodenju zaplace. Ebu 
Hurejre* radi^Lnhu 'jnhu, je rekao: Prouiite ako hocete: 

f * . mK ' A * * 

Ja nju iporod njezin stavljampod Tvoju zastitu odprokle- 
tog sejtanal 252 

Od Ebu Hurejre, ndipibhu anhu, je preneseno da je rekao: Rekao je Po- 
slanik wiwiahu 'atejhi v c jeUem.' Dijete bad se rodi zaplace zbog sejtanskog 
uznemtravanja. 2 ™ 

Da II je samo Isa, 'ai C fhi«bm, sacuvan tog uboda ili svi posianici? Ne- 
vevi, tahimchuHah, je prenio od kadije Ijada, iahknefa.wl!i!t, da je rekao: Svi po- 
sianici imaju udjela u toj Isaovoj, 'atejhi &dam, pmebmsti/ 5 ' 

Razlika izmedu sejtanskog i ljudsbg neprijateljstva 

Rekao je Uzviseni AJlah: 81 Buhari mea' 'el-Fetk, 6/337, 

** Buhari mea ' el-Feth, 8/212.; Muslim bi serhi en-Nevevi, 15/121. 

10 Muslim u poglavlju o odlikama, hadis br. 148. 

m Tako je rekao! Mcdutim, hadis ukazuje na suprotno. (op. prev.) 136 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Pribvati od njih sto ti dajul, i trazi da se cine dobra djela, a 
neznalica se klonilA ako te sejtan pokitsa na zlo navesti, ti 
potrazi utociste u AUaha, On uistinu sve inje izna* 25y 

Takoder je rekao: 

Ti lijepim na zlo uzvrati, Mi dobro znamo ha oni iznose, i 
red: Tebiseja, Gospodartt moj t abradant za zaltitu od do- 
saptavanja sejtanskih, i Tebi se, Gospodant moj, obraiam 
da me od njihova prisustva zas'titisP* 6 

I rekao je: 

(ri) jjgjji £^ji Dobro i zlo nisu isto! Zlo do brim odagtiaj, pa ce ti dus- 
manin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu 
postici samo strpljivi; to moste postici samo onaj koji ima 
obilnog udjela u dobru, A had te iejtanpoktda na zle mi- 
sli navesti, ti zatrazt utodUte u AUaha. On, uistinu, sve 
£uje i sve zna* 257 

Rekao je Ibn-Kesir, mhimehuiinh: Samo su pi ajeta u Kuramt ovakvog 
znacenja, U tint ajetima Allah, »»» v e <&&\*, nareduje lijepo postupanje i 
pridobijanje ljudskog neprijateija, kako biga njegovi dobri korijeni vra- 
tili prijatelptvu i lijepom medusobnom odnosu. A, u vezi sa sejtanskim 
neprijateljem nareduje trazenje utocista od njega bez ikakva kompromi- 
sa, Zbog mga ho ga ne maze pridobiti, ne prihvatci dobrocinstvo i zbog 
dreimogzemkog neprijateljstva prema Ademu, *ai«jki * e Lm f jedino zeli Ijud- 
skupropast™ 3 » Et-Ea'nf, 199 i 200, 
Mi El-Mu 'minim, 96 i 97. 
m Fussilet, 34-36. 
151 Tefsir Ibn-Kesir, 1/13. 


Zastita od diina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Ubacivanje sumnji u Allahovu, a « « &ik, jednocu - tevhid 

Tevhid je, uistinu, temelj i gradevina islama. On je rajna uspjc- 
ha prvih muslimana, Na njemu jc izgradena islamska imperija, jer on 
odgaja licnosri i on je okosnica islama, Zbog toga, vecina sejtanskih 
napada usmjerena je ka com temciju i ka toj gradcvini. Preneseno je u 
oba Sahiha od Ebu Hurejre, radipiuhu 'nnh«, da je rekao, prerna Buharije- 
voj, rahimehuibh, verziji: Rekao je Poshnik, wliaiUm akjhi w »llcm: Sejum pri- 
de jednom odvas ikaze: Kojestvorio ovo?, kojestvorio ovo?, i toko 
sve dok mu tie kaie; A> koje stvorio tvoga Gospodara?! Kada do toga 
do tie nekii trazi zaJtitu odAllaba i neka prestane s Hmf^ Sta su sejtanski cvorovi i kako ih razvezati? 

Prenijeli su imami Buhari i Muslim, mhtmchumulish, od Ebu Hurejre, 
radipiUhu 'ouhu, da je Poslanik, ulMlaiui »le)iai « Mikm, rekao: Dok spavate sej- 
tan na vaiein potiljku zaveze tri cvor a, udari po svakom cvoru go- 
voreci: Spavaj,pred tobomje duga noil Ako spomette AUaba kadse 
probudi razveze sejedan cvor, ako se abdesti razveze se drugi, ako 
kianja razveze se i treci cvor. Tada ustane odmoran i dobro raspoh- 
iett* usuprotnom ustane lijen i neraspohzen. im 

Rekao je Nevevi, rahimehuiuh: Ufana razticito umiaei te cimrove, ha 
oni predstavijaju. Jedni zastupaju mlUjenje da su to pram cvorovi, u smi- 
th da su vid sihra kako bi hvjek bio sprijeccn od nocnog namaza. Rekao je 
Uzviseni, .ra«d*Lic: / od zla onih koji u cvorove pti&rP® Prema torn mi- 
Hjenju, njegove rijeci sprijecavafu klanjaca da ustane poput sihra, Neki su 
rekli postoji mogtmiost da radi bto ho rode one koje ptdu u cvorove, Neki 
kazu da su to cvorovi na srcu i djebvatije tut njega, kao da mu dosaptava 
igpvori da je ttocduga i da spava* Neki smatraju da su cvorovi preneseno 
znaeenje, u sntislu cbtprikazuju tejtanavo spreiavanje od ustajanja na no- cnt naniaz. 262 J " Buhari mea'el-Feth, 6/337.; Muslim hi serhi Nevevi, 2/154, 

w Buhari mea'el-Feth, 3/24.; Muslim hi serhi Nevevi. 6/66. 

141 El-Felek,^ 

!it Muslim bi Serhi Nevevi, 6/65. 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Rekao jc Ibn-Hadzer, dumduM Rijeci, ...ndart po svakom cvo- 
ru.. ri znaie da udara rukom po cvoru izgovarajuci rijeci kako bi bio ho 
jaii i boljesvezan^ 

Neki ljudi ovaj hadis na/ivaju Hadis vezivanja cvorova na za- 
tiljku. Ovo troje djeluje samo na ncmarne koji zaspc bez spomi- 
njanja AJiaha, ***= v* dMe i bez ajet-Kursije. Neko mozda kaze da jc 
hadis opdeg xnacenja, odnosi se na ncmarne i drugc. Medutim, mi 
kaienio da ]e opce znadenje ovog hadisa ograniceno hadisom koji 
je prenio Ebu Hurejrc, radijdbhu mhu, o ucenju ajetul kursije prije 
spavanja. To je stav hafiza hadisa Ibn-Hadzera, cahimehulUh, koji je 
rekao: Moze se rec'i da se odnosi samo na one koji ne proide ajet-Kur- 
si koji odgoni sejtana. 3M 

Nevevi, ndiimekuUiA, je rekao: Rijeci tada ustane odmaran i dobro 
raspotolen, znace zbogradosti sto ga je Allah, vm v C dMe, uputio tiapokor- 
nost i obeiane nagradc. Uz to Allah* a K v« dfclH mu da bericet i u njegovim 
postiipcima i hivaju uktonjeni tejtanski cwwvi i spijecavanjer* 

Ibn-Hadzer, nhimcUUh, je rekao: Meni se cini da u nocnom namazu 
postoji tajria dobrog mspohzenja iako kknjac ne midi na $ve to. 2Gh To je 
isrina. To osjecaju samo oni koji su osjerili slasc toga i Ijeporu Allahove, 
aaevcdMk blizinc u tim trenucima. 

Rekao je Nevevi, idunuhuUah: Rijeci, u suprottwm ustane Ujen i ne~ 
raspolozen, znaie da je to zbog sejtamkih cvorova, posljedica njegovog 
odgovaranja i savladavanja, uz sve to cmrovi ostaju na njemu. Hadis uka- 
zuje da. ko nespoji sve troje st&je irazeno: zib; abdest i mtmaz, spada u one 
koji ce usia-ti lijeni i mraspolozenl 1 ^ 

Rekao je Ibn-Hadzer, ra him*M!ak: Nas sejh, hafiz hadisa, Ebu el-Fadl 
ibn el-Hiisejn, dWowhuttib, rekao je u komentaru Tirmizijinog, id?uri&uiy$ 

Sunetm daje tajna otpoiinjanja nocnog namam sa dva kratka rekatapo- 
zunvanje sa razvezivanjem tih cvorova. 10 * ia Fetim el-Bari 3/25. 

1H Fethit el-Bari, 3/27, 

- tf Muslim bi serhi Nevevi, 6/66. 

m Fettot el-Bari, 3/26, 

" ? Muslim bi £erhi Nevevi, 6/67, 

] " Fethu el-Bari, 3/27. Zastita od dzina i sejtana lejtanova veza s ljudima To je dobro zapazan je da nije Aisinog, ndjpiiahu 'anta, hadisa koji mu opo- 
nuie: Poslamk, »BniUh« afc]hi ve Milan, nije klanjao vise odjedanaest rekata u ra- 
mazanu i van raniazana, Klanjao jecetiri, mpitaj o njihowjdnzim i Ijepoti 
potoni cetirL tiepitaj ffl njihowi dtmnu i Ijepotu, zatimje klanjao iri, zm 

Sejtan sve to radi s ciljem da covjeka sprijecl od noenog natnaza i udni 
ga lijenim kako bi mogao vladari njime djeli dan. To je jedna od sejtanovih 
prljavili spledd protiv covjeka. Pitanje je kako neutral isari iu spietku? 

1 - Uzmi abdest prije spavanja. Preneseno je u dva Sahiba da je Po- 

slanik, saiuiLhu akji-a vc sciiem, rekao Berrau ibii Azibu, wdijaiiahu 'anhu: 
Prije spavanja abdestise kao za namazP 70 

2 - Klanjaj vitre prije spavanja. Preneseno je od ibn-Omera, radijalla- 

hu 'anhurna, da je rekao: Ko osvane a nije klanjao vitre mglavi irna 
dzerir dug sedamdeset podhktica. Ibn-Hadzer, rutitmchuilah, jc re- 
kao: Zabiljezio ga je Seid ibn Mensur, nhiaiciwiLiii, lanac prenosila- 
eaje doban rn Ako ustajes* prije '/.ore i ktanjas vicre to je jos boljc, 
Dzerir je konopac koji sLuzl za zauzdavanje deve." 7i Kao da sej- 
can njime upravlja i okrece ga kamo hoce. 

3 - Sastavi sake, prouci u njih sure El-Felek i En-Nas* puhni u njih 

potom potrljaj rukama rijelo koliko mozei, po£ni od glave* To 
je potvrdeno u Buharijinom, ndiiituhuihh, Sabihu od Aise, ra&j»lUhu 

4 - Prouci dva zadnja ajera iz sure El-Bekare. Preneseno je u dva Sa- 

biha od Ebu Mesuda el-Ensarije, radijaMu 'anhu, da je rekao: Rekao 
je Poslanik, niyidiu Skjhi vc sdJcm: KoprouH zadnja dva ajeta sure 
Et-Bekare ctivat c'e ga od svegaJ™ 

Rekao je Nevevi, fahimchulkh: Neki kazu da znaci da muje to do- 
voljno i ne mora klanjati nocni namaz, drttgi daga cuva od sejta- 
na, trec'i od svega loseg, a moguceje da obubvata we spomenuto. 375 3i1 Buhori mea'ei-Feth. 3/33.; Muslim biSerhi Nevevi, 6/17. 

m Ruhari mea el-Feth, 1/357.; Muslim hi serhi Nevevi, 17/32. 

"' Fethu el-Bori, 3/25. 

m Lisonu el-aivbi, 1/592. 

771 Buhari mea 'el-Feth, M/125, 

Jf ' Buhari mea'ei-Feth, 7B\%/, Muslim bi Serhi Nevevi, 2/92. 

in Muslim hi serhi Nevevi 6/91 . 

Zastica od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Ibn el-Kajjim, fabimehulLh, je rekao: Ispramm je da znaci da 'ga cuva 
odsvakog uznemirenja.- 1 *' A, ima It veceg uznemirenja od sejtan- 
skog kada se okomi na covjeka!? Stoga se hadis odnosi na to pri- 
je svega drugog, 

5 - Prouci bilo koju sum iz Kur ana. Prenijeli su imami Ahmed i Tir- 

mizi, rahimchumuibh, od Seddada ibn e!-Evsa, wdijaJhhu 'aahu, da je Po- 
slanik, sdhiuhu 'afcihi w sellem, rekao: Koji god muslhimn prouci neku 
sunt iz Kur'ana kada lepte u postelju Allah ce muposlati me- 
tekadaga cuva od svega uznemirujuceg dok ne ustaner 77 

6 - Prouci ajetid kursiju s razmisljanjem i razumijevanjem cuvat ce 

te od sejtana dok ne osvanes. To je potvrdeno u Buharijinom, 
dhimehuUah, Sahibu od Ebu Hurejre, ntdijaLUhu 'ajihu. uTirmizijinom, 
rahtmchuiiah, Surtenu od Ebu Ejjuba, niiiMiikhu 'anhu i kod Ibn Hibba- 

na, cahimehulJah, od Ubejja ibll Kaba, tadjjdlahu 'anhu. 

7 - Prouci 33 pura subbanaliah, 33 puta el-hamdu tillah, i 34 puta Al- 

lahu ekber. To je potvrdeno u dva Sahiha od Alije, ndiplUhu Ww, 

8 - Desnu ruku sravi pod desni obraz, spavaj na desnoj strani i pro- 

ud: Bistnike Rabbi vedatu dzenbi, ve bike erfeuhu. In emse- 
kte mfiiferhamha, ve in erseltehafebfezha bima tehfezu bifii 
ibadeke es~sal£h£n. S Tvojim iinenom, Gospodant moj, spustio 
sam svoj bok i s Tobom cu ga podicL Ako zadrztf kod Sebe moju 
dwu miUujjoj se, a akoje watts tuvajje kao sto cuvas Svoje dobre 
robove, 17 ** 

9 - Nakon toga red: Bismilhthi vedatu dzenhi. Alhthummegfir- 

lizenbit ve ehsV sejtani ve fukke Hhrnii, ve-dzalnifin-nedijji 
eLea'IaJ S Mkhovim imenom sam legao. Allahu moj, oprosti mi 
giijebe, ponizi mog sejtana, ostobodi me mojih dugova i uvedi me 
u mijitzviknije drustvoF® ih El-Vabilu es-sajjibu, str. 91, 

!n Tirmizi, 5/142. Ibn-Hadzcr ga je oeijenio dob rim - haseii, u djelu Tehridiu 

el-ezkar. 

m Buhati mea'el-Feth, 11/119.; Muslim hi kerhi Nevevi, 7/46. 

1,1 Btdiari mea' el-Feth, 11/126.; Muslim bi serhiNevevi, 17/37, 

m Rekao je Nevevi u svom djelu El-Ezkar na sedamdeset i scdmoj strani: Zabilje- 

zio gaje Ebu Davud, lanac prenosilacaje dobar. 


Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima 10 - Po com spominji Allaha, a^c vc<&ik dole te ne savlada san. Od Dza- 

bira, rwiijaiUhu 'anim, je prcneseno da je rekao: Rekao je Pmlanik bU^ 

hu 'aJejhl ™ srllem; AWfi COtjek hgtt€ U pOStetjlt pOZiire t melek l 

seftan ka njemu. Melek kale: Zavrsi dan s dobrim djeloml, 
a seftan kaze: Zavrti dan s losim djeloml Ako spominje Alla- 
ha dokga ne savlada son melek otjera sejtana i cuva ga cijelu 
hoc. Kada se probndi pohtri ka njemu i Seftan i melek, melek 
kaze: Pocni dan s dobrim djeloml, a seftan kaze: Pocni dan 
s losim djeloml Ako kaze: El-Hamdu UUahu ellezi ehja nejsi 
bade mevtiha, ve lem jmnitha fi menmniha. El-Hamdu filia- 
te elhzijumsiku ellezi kada alejba el-mevte vejursilu el-ubra 
ila edzelin musermna. El-Hamdu tillahi ellezi jumsiku esse- 
mavati vel-erda en tezuh, ve le in zaleta ma emsekelntma min 
ebadin min badihi. El-Hamdu lillaln ellezi jmnsiku essemae 
en tekaa* 'ala el-erdi ilia bi iznibu Hvaljen nckaje Allah koji me 
ozivio i nije me usmrtio u snu. Hvaljm nckaje Allah koji zadrzi 
kod Sebe one kojimaje odredio smn a vmti one do odredenog roka. 
Hvaljen nckaje Allah koji drzi nebesa i Zcmlju da nepadnu. a ako 
bi pah niko ih ne bi nakon Njega mogao odrhtti Hvaljen ncka je 
Allah koji drzi ncbesa da nepadmt na Zemlju do Njegove dozvok. 
Melek otjera fejtana i cuva ga cijeti dan. Hakim, nhimdmiiih, ga 
je ocijenio vjerodostojnim, s njim se slozio Zehebi, mhimdidWn 

Sejtan ismijava one koji ne klanjaju nocni namaz 

Ako covjek cijelu noc prespava i nikako ne klanja do sabaha sejran 

se joi vise okomi na njega. To se jasno vidi iz hadisa prenesenog u dva 
Sahiha od Abdullaha ibn Mcsuda, rndijajiahu tab*: Fred Poslanikom, saiuin. 
hu yftjhi v C sMeravje spomenut fovjek kojijc spavao cijelu noc do sabaha, paje 
rekao: Njemu se seftan pomokrio u t&i, ili uho. 2Si 

Rekao je Ibn-Hadier, mhimchidiaK: Ucenjaci su se razisli u vezi sa sejtano- 
vim mokrenjem. jedni tvrde daje to istimko niokremc Kurtubi, rahimchuiLu, i 
jos neki s njim stt rekli: Nepostoji smemja da tako bttdcjer to nije nemogu- 
e'e Potvrdcnoje da scjtanjedc, pije i ima spolne odnose te samim tint nema 
i-memje da mokri, Drugi kazu da taj izraz aludirana zahpljenje usiju spa- 

m Buhari mea 'el-Feth. 3/28,; Muslim bi serhi Nevevi, 6/64. 
142 
Zastita od dzma i sejtana Sejtanova veza s ljudima vaca kako ne bi cuo zikr. Treci kazu daje znaienje toga daje sejtan napunio 
mi tog covjeka nehtitiama te on ne cuje zikr. Neki sntatrajtt daje to slikovit 
ptikaz sejtanovogpomzavanja tog covjeka. A, neki kazu daje Sejtan ovladao 
tim mvjekom iponizioga toliko kao daje mjesto pripremljeno za vrsenje nu- 
zde, jer obihio ko neito Sinatra bezvrijednim pomokri se na to. 2ii - 

Prenio je imam Ahmed, tifeimeMafc, od Hasana Basrija, rahimehulUh, da 
je rekao: Uistinu, njegova mokracaje teska 

Ibn-Mesud, radijallahu anhu, je rekao: Dostaje cavjeku zia i gubi- 
tka da spava do zore, a i sejtan mu se pomokrio u ubo. Tu predaju je za- 

biljezio Mu hammed ibn Nasr, rahinwhuiiah, a Ibn-Hadzer, rahimebulUb, je re- 
kao: Lanac prenosiiaca je vjerodostojan. m Nemirni snovi i rastuzivanje musiimana 

U sejtanovc spletke, neka nas Allah, a«* vc didic, sacuva od njega, 
spada i donosenje ruinih snova kojt Covjeka bole i rastuzuju. Prenio je 
imam Muslim, nhimdmlUh, od Dzabira, nuiijaikhu •*&», da je rekao: Neki 
beduin je dosao Poslaniku, Uhl Uhu dejhi « K | w i rekao: Alkbov Poskniie* 
sanjao tarn da mi je giava odsjecena, da se otkotrljala ija sam potrcao zd 
njtmu Poslanik, hLUIUU akjki « sell™, je rekao beduinu: Ne pricaj ljudima 
o sejtanskimpoigravanjem s tobom u mu! !U 

Prenijeli su imami Buhari i Muslim, nhim«humu!Uh, od Ebu Hurejre, 

nuJijdhhu anhu, daje Poslanik, saJlaliahu akjbi veicllcm, rckaOl TH Sit VTSte StlOVU; 

lijepi snovL onisu radostie vijesti odAllaha, rt&ni snovi koji rastu- 
zuju, oni su od He/ tana i snovi o onome o cemu covjek misli. Ko usni- 
jeito ne volt, neka ustane, klanja i neka nikome ne govori o tome. 16 ' 

U dva Sabiha preneseno je od Ebu Katade, mdijaibhuaahu, da je Posla- 
nik, ntutbhu alefti vc Kiicm, rekao: Lijep soitje odAUaha, a ntzan od sej- 
tana. Ko usnije nesto rttsino nekapljucne triputa na Bjevu stranu i 
neka tra£i zastittt od sejtana tako mu neie nauditL 2 ** * Fethu el-Bari, 3/28. 

» 3 Fethu et-Bari 3/29, 

3M Muslim bi SerhiNevevi, l5/27,;Ibn-Madze, 2/1 287. 

m Buhari mea'et-Feth, 12/404.; Muslim hi xerhi Nevevi, 15/21, 

Ju Buhari mea'el-Feth. 12/383.; Muslim, 15/16. (43 Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima Analizom svih predaja dolazimo do zakljucka da musliman u vezi 
sa snovima treba prakrikovati nekoliko adaba, Alco je san lijep treba 
uraditi stjedede: 

zahvaliti AlJahu, a**: ve d&i* na torn snu; 

radovati se; 

ispricad ga samo osobama koje voli a ne onima koje nc volL 

Ako je sati ruzan treba uraditi sljedele: 

- traziti urociste kod Allaha, *&&$&, od zla tog sna i od sej- 
tanovog zla; 

pjjucnuti tri pura na lijevu stranu; 

nikomc ga ne pricari; 

okrenuti se na drugu stranu; 

ustafi i idanjati, 

Prenijet cerno ukratko sta je rekao Ibn-Hadzer, MJumeimUah, u vezi s tim: 
Ucenjaci su spomenuli mtuirost tih adaba Trazenje zastite odzkstiajejastw, 
propisdtwje zbog svega ndnog. Trazenje zaltite od sejtamije zbog toga sto on 
donosi te smwe kako bi rastuzJo i pmrrdsio coyjeka, sto sejasno vidi iz nekih 
riuajeta hadisa. pljuckanju kadija Ijad mhimehuElah,^ rekao: Toje naredeno 
kako bi se otjemo sejtan kojije i donio ruhu sati> ponizujueiga i hmijavajuc'i. 
Odredermje lijeva stratutjerje ona za neastoce i sltfno. Promjetm strarteje zbog 
optimiznm da ce se stanje promijeniti na bolje, dokje tmmaz nareden zbog 
obradanja AUalnir a** *= i±wij e , i trazenja pomoci od Njega putem namaza?* 3 

O rijecima kojima se moli zastita rekao je Ibrahim Nehai, ra hLmchul- 
Lh: Ko usnije ruzan san kada se probadi neka prouci: Eitzu bi nm 'azet 
bihi melaihetulhihi ve rttsutubu min ierri ru'jaje bazihi enjmibeni 
minba ma ekrabufi dint ve dttnjajel Utjecem se Allaha onim time su 
se utjecali A/IaJjovi nieleci i njegovi poslanici odzJa ovog mogsna da mi se 
ne dogodi sto ne volim u mom dunjalukti i vjeri! Rekao je Ibn-Hadzer, ™- 
himflhulkh: Zabiljezili su ga Seid ibn Mensar, Ibn Ebi Sejbe i Abdurezak, n- 
himhumwUah, s vjerodostojnim lancima prenosilaca™ J,? Fethud-Barl 12/371. 
" Fethu el-Bari, 12/371. 144 
Zastita od dzina i sejtan a Sejtanova veza s Ijudima Rekao je Ncvcvi, nbimehuikh; Rijeci ne£e mu naiteHH znace daje 
Allah, azzc vc diciic, to uUtzio razlogom zaitite od losih posljedica tog srm-, kao 
stojesadaku ucinio sredstvom zaitite imetka i od raznih drugib nesreca. 2 *-' $ejtan se smije onima koji zijevaju 

Sejtan se smile onima koji zijevaju zbog toga sco je zijevanje posljedica 
lijenosti i onaj ko zijeva u cakvom stanju ne rnoze ibadete obaviti na najbo- 
lji nacin. Sejtan se smije i zbog toga sco osoba koja zijeva ne izgleda lijepo. 
Zbog svega, Poslanik, »llsJbfoj '4qbi w sciicm, je rekao: Allah voUkihanje, apre- 
zire zijevanje, Kada neko hi hue izahvatiAlIalm obavezanje svaMtmt- 
stiman koji ga cuje nazdravtti m&P Zijevanjeje od sejtatia, pa neka 
ga sprijea koliko moze!Aj kada kaze:AaaH Sejtan se smije.*-' 1 

Prenio je Ibn-Madze, tahimtiuM, u svom Sunenu od Ebu Hurejre, nai- 
jahflhu 'anhu, da je Poslanik, saibiiahu 'aicjhi vc scitem, rekao: Kada zijevate stavite 
ruku na usta i ne ztivijajte, jer sejtan se tada mnjjfB* 

Rekao je Ibn-Hadzer, ntumehuiiah: Poslanik* aiuibhu UcjhiWidlaiwj|fe u ha- 
disu uporedio zijevanje koje nije sprijecio sapsecim zavijanjem, odvracaju- 
ci od toga i prikazujuci ruznocu togpostupka. Pas dignegfavi. otvori usta i 
zavija, i covjek kada pretjera.no zijeva slican muje. I to nam otkriva razlog 
lejtanovogsmijanja torn covjeku, jer ga je pretvorio u igracku za sebe time 
Ito mu je izoblicio izgled u torn stanju, N3 

Prenio je Muslim, nhimtwHah, u svom Sahihu od Ebu Seida el-Hudri- 
ja Ttttijaibhu 'a*!™, da jc Poslanik, dlalLhu 'aicjhi vc scUcm, rekao: Kada zijevate 
stavite ruku na usta jer Sejtan tada- ulazis 9 * 

Rekao je Ibn Hadzer, rahimcUiah: Moguceje da se misli na pravi uta- 
zak u covjeka, iako sejtan kola covjekom putem krvi all nema modi nod 
njim sue dokspominje Alkha, ^k dtdie, Onaj ko zijeva, u torn trenutku ne 

m Muslim hi serhi Nevevi, 15/18. 

m Islarnsko nazdravljanje jc dova: Jerhamukeliah! Allah ti se smilovao! (op, prev,) 

»" Bvhari mea el-Feth. 6/338.; Muslim, 1 8/122, 

1,3 Rekao je Nevevi: Zahifjeziogaje Ihn-Madze. 1/310. U lancu prenosilaca nala- 

zi se Abdullah ibn Seid, za njega je imam Ahmed rekao, kako sloji u Et-Tehzihu, 

5/237; Slab prenosilac - munherul-hadis* 

m Felhu el-Bari, 10/612. 

1M Muslim hi serhi Nevevi 18/122.; Darioii, 1/321. 145 Zaltita od dzina 1 sejtana Sejtanova veza s Ijudima spominje Atiaha, az2*vecM e i Sejtan iskoristi tupriliku i ude u njega. Posto- 
ji mogucnost da je Poslanik, a ai!aijahu*MhJv=sriiem, ulaskom mislio nanadmoc 

nod iovjekom, jer otutj ko ude u nesto obiino oulada time™ 

Rekao je Nevevi, nhimthiJiaii: Ucenjaci su rekli daje naredeno skritt 
sprjec'iti zijevanje i staviti ruku na usta kako sejtan tie bi postigao svoj cilj, 
a cilj muje izobliciti covjeka, uci u njega na usta i ismijati gaJ 96 

Lijepo bi bilo ovdje naves ti mursel predaju koju su prenijeli 
Ibn-Ebi Sejbe i Buhari, rtttmehurftuJkH, u svom dielu Et-Tarih od Jezi- 
da ibn Esamma, xahimehuJUh: Poslanik, laHslfeki 'aiejhi *e seBem, nikada nije 
zijevao. ¥? Gdje sejtan provodi noc? 

Preneseno je u dva Sahiha od Ebu Hurejre da je Poslanik, mm* 
'oicjiKi ve siritcni. rekao, po Muslimovoj verzijb Kada seprobttdite izaperite 
nos tri 'pitta!, jer sejtan provede noc it vashn nosnicama. 29 * Rijec kaj- 
sum upotrijebljena u hadisu znaci nos, istinsar je izbacivanjc vode iz 
nosa nakon usmrkavanja, clji je cilj unutrasnje ciscenje nosa. 

Rckao je kadija Ijad, rahimchuilnh: Moguce je da Podamkove, uiiaUahu 
fllejti vc sdlcm, rijeci: ...Sejtan provede noc u vashn iwsntcama., imaju 
bukvalno znacenje. Nosjejedan od otvora u tijelo putem kojegse moze 
doci do srca. Postoji mogucnost da te rijeci nisu bukvalnog, pec prenese- 

nog znaienja. Vlaga i praHtta koja se sakuplja u nosu je prljavstina koja 
odgovara sejtanu. 2 *' 

Rekao je Ibn-Hadzer, ahfeetiulhh: Hadis svojom vanjhinom uka- 
zuje da se to dogodi svakom spavacu. All, moguce je da se odnosi samo 
na one koji se nisu zastitili nikakvim zikrom pred spdvanje, kao sto se 
navodi u hadisu koji je prenio Ebu Hurejre, radijaiiahu 'anim, u kojern sto- 
ji: ...cuvat cega cijelu noc od Sejtana., Hi hadis o ajet-Kursiji u ko- 
jern stoji: ...nece ti se Sejtan priblizitL Is to tako-, postoji mogucnost 1K Fethu el-Bah, 10/612. 

3 " Muslim bi serhi Nevevi, 18/123. 

Mi Fethu el-Bari, 10/613. 

1,1 Muslim bi Serhi Nevevi, 3/127. 

! " Muslim bi serfii Nevevi, 3/127. 46 I I 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudi ma da ti hadisi znale da se ne moze pribliziti mjestu na kojem dosaptava 
zk misli, srcu. Stoga bi boravak u nosu preko noci bio zbog dolaska do 
srca kad se probudiS 00 

Neki njegovi podli planovi 

Prenio je imam Ahmed vjerodosrojnim lancem prenosilaGi od Ibn- 
Mesuda da je rekao: Sejtan je kruzm oko grupe ljudi koji su spominjali 
Allaha kako bi ih zavadio, ali nije mogao. Nakon toga, otisaoje do grupe 
koja je govorila o dunjalitku zavadio ihje, tak su se i potukli. Oni koji su 
spominjali Allaha ustali su da ih rastave i tako su se razdwjiti. Sejtan salje svoje vojske da zavode Ijude 

Prenio je Muslim, rahimcMU. od Dzabira, ndijaiiahu anhu, da je rekao: 
Rekao je Poslanik *aikikhu aie|hi v C *u« IC : Iblis posuivi svoje prijestolje na 
vodu i salje svoje vojske da zavode ljude, najblizi njetnu su oni koji 
najvise ljudi zavedu. Dolaze igovore mu Ha su uradili, jedan kaze: 
Uradio sam to i to. On mu kaze: Nista nisi uradio. Dode drugi i 
kaze: Nisam gapustio dok se nije rastao sa suprugom. On gapribli- 
zisebi i ka&e: Da, ri/Eames, rahanjehutUh, je rekao: Mislim daje rekao da 
ga i zagrlP m 

Od Ebu Musaa cI-Esarija, radiMbhu ' an h Us se prenosi da je rekao: Kada 
os-vane Iblis posalje svoje vojske po Zemlji i kaze: Ko zavede muslimana sta- 
vitcu mu krunu na glavu! jedan od njih mu kaze: Nisam pustio covjeka 
dok nije razveo suprugu. Iblis mu kaze: Uskoro ce se ozeniti. Drugi kaze: 
Nisam ga pustio dok mjepocinio bind. Iblis mu kaze: Debar si, Treci kaze: 
Nisam ga pustio dok se nije tuipio. Iblis mu kaze: Dobar si, Letvrti kaze: 
Nisam ga pustio dok nije itbio drugog covjeka, Iblis mu kaze: Ti, ti. m2 Pre- 
nijeii su e;a Ahmed i Ibn Hibban, rahimeiiumuiiah, a Albani, whimchuiiah, ga je 
ocijeni vjerodostojnim. "■ Fetku el-Bari, 6/343. 

w Muslim bi serhi Nevevi, 1 7/ 1 07. 

30 £s-Sahiha, hadi&br.mo. 147 Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Vesvesa je dokaz sejtanove nemoci 

Sejtan se sa nevjemicima poigrava kako ho£e, vodi ih ka sirenju ne- 
reda na ZemljL Zcli isto to i sa vjcrmtima ali ne moze. Nije u stanju 
uraditi nista vise od vesvese. Kada su Poslanika, alUUhu Sglejhi wuciitm, upi- 
tali za vesvesu rekao je: To je znakjasnog imana.™ 3 

Neki ljudi dosli su Poslaniku, uUalkhu akjhi v c tt3\m i rekli: Osjetimo 
nekada u sebi neko, tesko riamje o tome igovoriti Poslanik, uLUiahu 'akjtu vc 
wUem, je rekao: Ztir vi to osjecatel? Rekli su: Da, Poslanik, udidhhu 'alcjtii w 
wllcm, je rekao: To je znakjasnog inmna. m 

Rekao je Nevevi, tatiimchuiioh: To je znakjasnog imana u oba hadisa 
znaci daje ono o cemu tie mozete nigovoriti znak jasnog imana, Smatra- 
ti velikim i strahovati odgovora o tome, kamoli vjerouati u to, moze samo 
osoba potpuwg imana koja nimalo nemmnja i tiema dvoumica. m 

Vesvesa u namazu 


Prenio je Muslim, rahtmeMUi. u svom Sahihu od Ebu el~'Alaa, raciijaJlaHu 
antiu, da je Osman ibn Ebi el-As, ta^allWMi.WKu, dosao Poslaniku, slUlahu aU>hi v« 
«Ucm r i rekao: Sejtan se isprijecio izmedu mem i mog naniaza i tiienja, smeta 
mi kad ucim Karon. Poslanik, aiuiy™ y^N ^ *u™. je rekao: Tojeiejtatt, zovu 
ga Hinzeb. Kada ga osjetis trazi tttociste kodAllaha od njega i iriputa 
pljunt na tijevu stramu Rekao je: Umdio sam tako i otisbje od rnene. ?:■•.■ Ovaj hadis Gazali, rahimehullah, je u svom djelu Hijau ulumi ed-din- 07 
pripisao Amru ibn el-Asu, radijalbhw Win, u tome ga je slijedio dr. Es-5ej- 
jj id el -Die mil ir iH To je gteska, pa budi oprezan. 5U Muslim hi Serhi Nevevi, 2/153. 

m Muslim hi Serhi Nevevi. 2/153. 

311 Muslim bi serhi > Nevevi. 2/154. 

3M Muslim hi serhi Nevevi, 1 4/ 190, 

J,J Na 1387. stranici. 

iU U knjizi Es-Sihni ve iehdiru el-erwth, str. 85, 148 

- - M Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s Ijudima U dva Sahifoa preneseno je od Ebu Hurcjre, ndijaiiihu "untoi, da je Posta- 
nik, »]ia]i»h u a^jhivcscilcm, rekao: Kada klanjate pride vamJejtan i ometa 
vas toko da zaboravite koliko ste klanjalL Kada to osjetite* wcinite 
dvije sebvt sedzde dok sjedite/ ' 

Znaj da sejtan ometa klanja£a na dva nacina: 

Prm putcm vanjskih cuJa. Primjer za to je klanjac koji cuje vilai i ro ga 
ometa u namazu, ako u toku namaza ugleda nesto privlacno poput ukrasa 
i slicno. Ovo sc sprjecava uklanjanjem svega sto odvlaci paznju i klanjaca 
ometa, Kada je Postanik, sdklkhu 'aiejht « sdtcm, obukao ogrtac sa nekim zna- 
kom na sebi koji mu je poklonio Ebu Dzehm i klanjao u njemu nakon na- 
maza ga je skinuo i rekao: VratitegaEbu Dhhrmd Mahprije mijepri- 
Wiklapaznjtt if namazu, Donesite mi ebd£anijski ogrUttsto mije dao 
EiniDzehn! Mwtitkhm alejhi, prenosilac je Aisa, ndijdUKu \uifaa. 

Prenio je Nesai, nhimthuiUh. od Ibn Abbasa, n#M^fsMu» da je Poslanik, 
wlMUhu'ilcjhivc^lcm, bio na minberu, na.ruri nosio prsten i bacio ga, te je re- 
kao: Odvratio mijepahtjtt. Gledao sain malo u njega, mah u vas. in 

Zbog toga su ucenjaci pokudiii ukrasavanje dzamija, jer odvraca paznju 
klanjacima. Prenio je Ibn-Huzejme, nhimehuibih, u svom Satehu da je Omer, ■* 
diidkhu'anhu* naredio izgradnju dzamija i rekao: Zakbm Ijudeodktfe, i niposto 
nefarbdj zidave u crveno id zutopa da bitde smutrtja Ijudima! Buhari, mhimcKul- 
lih, je pienio ovu predaju bez lancaprenosilaca. 31 1 Imam Ahmed, nJiimchuilah, je 
rekao: Nista se iwpise upravcu kib&jer zaokuplja klartjacew srce^- 

Drugo; odvla£enje paznje putem srca. Kome u srcc tide ljubav pre- 
ma dunjaluku nc moze se rijesiti toga u namazu niti van namaza. Ko 
neito zavoli cesto o tome misli. On klanja, sroji, sjedi, pregiba se, pada 
na sedzdu ali srce mu je ispunjeno dunjalukom samo o njemu misli, 
sejtan ga vodi iz doline u dolinu, od jedne do druge misli. To je veliki 
scjtanov prilazcovjeku, a toga je spasen samo onaj koga Mah, azKwdidit, 
uputi. Jedini lijek za to je spoznaja bezvrijednosti dunjaluka, £esto uce- 
njc dove: Allahumme idzal ed-dunjafi ejdina ve la tedzalhafi kulu- 
binalAllahu nmj, daj da- nam dunjaluk bude u rukama, a ne u srcimal, i ] " Buhari mea' el-Feth, 3/ 104. ; Muslim bi Sethi Nevcvi, 5/75. 
] " Nesai, 8/195, Iraki je rekao: Lanac prenosiiacaje vjerodostojan. 
111 Buhari mea'et-Feth, 1/539. 
!li El-Mugni. 2/73, 149 Zaltita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima 
sjecanje na Allahovu, im ve JMic, velicinu kada stanes pred Njega, On je 
unistio faraone i Njemu su se poklonili nasiinici. 


Zaborav je od sejtana 
Rekao je 3 ' 3 dr. El-Eskar, hnfinhuiiah: U to spada one ho je uradio sa 
Ademom, aicjhitckm, nepisstano ga je zavodio dok rtije zabontvio naredbu 
svoga Gospodara: 


AAdema smojosprije obavezalt, pa on zaboravi i ne nado- 
smo hod njega odluSnostiP* 4 


Musaovj 'njejhisL-inm, pracilac rekao je Musau, y^j'«Um; 


Ja sam zaboravio onu ribu - sam sejtan je ttcinio da je za- 
boravim, da tije ne spometiem... 315 


AlJahjezabranio Poslaniku, sailaMuakjhivcsdicm. i njcgavim ashabima 
sjedki u drustvu onih koji se ismijavaju s AJlahovim, aza v C dicilc, ajccima, 
all ponekad zbog sejtana covjek zaboravi sta njegov Gospodar zeii od 
njega, pa s njima sjedi. Rekao je Allah, azzc ve dfelle: 


* " "J: ' '$>. ~* > * ■* „ , " *- """-' > " 5 -" s" '" 

i>lUaJI f 'aiSl i^ (jfjfuJJ jJu JaS ^Ui jLUtJJl J.U.T.., ,.,'■>> iSj^ t>js- 

AWtf vrj/& <?«<? Ao/7 se rijeHma Nasim rtigaju, neka si da- 
leko od njih sve dok na drugi razgovor neprijedn. A ako te 
sejtan navede da zaboravU, onda nakon ho se sjettij ne sje- 
di s ljudima nasilnicitna.* 16 
i ■ 


Allahov, azwvedieite, vjerovjesnik Jusuf, sdejtowJam, zamolio je zacvore- 
nika, za koga je mistio da ce bit! spasen pogubljenja i da ce se vraciri 
u sluzbu kralju, da spomene njegov slu£aj pred njim. Sejtafi je ucinio 
Vi Alemu el-dzitmi ve eS-sejaCm, str. 70. 
m Ta-htt, 1 15, 

«* El-En'am. 68. 


150 


BH^^^^^^^^H^SS9i9^aiai 


«h 
1 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima da caj covjek zaboravi spomenuli Jusufa, ilcjhi cdam, pred vladarom te jc 
osrao jos nekoliko godina u zatvoru. O tome jc Allah, 8 »Bvedfeiic, rekao: 

j4 onome od njtb dvojice za kojegje znao da ce spasen biti 
rece: Spomeni me gospodaru svomeh aU Sejtan iicini te on 
zaboravi da ga spomene gospodaru $vome t i ]nsttf ostade u 
tamnici nekoliko godina. 317 

Kada Sejtan potpuno ovladacovjekom ucini da covjek zaboravi po- 
cpuno Allaha, ™blun&hu vc te'aJa. Rekao je Allah, ttidMjehu w ic'aU: 

Njima je ovladao sejtan i niinio da zaborave spominjati 
Allaha, onisu sejtanova stranka, a zbiija, oni iz stranke iej- 
tanove, gubittiici sit pravi. 318 

Ajec se odnosi na licemjere, na ro ukazuje ajct prije ovoga u isroj suri. 

Put do sjecanja na Allaha, a*ze vc dicik, je zikr, on rjera sejtana. Allah, 

iubhanchuvcw'ala, JC tekaOt 

A kada zaboravis, spomeni Gospodara svoga... 319 


Sirenje neprijateljstva medu ljudima 

To je jedan od sejranovih podtih ciljeva, dolazi do njega na sva- 
ki nacin ne birajuci sredstva. U la sredsrva spada alkohol jer oduzima 
razum i praviino rasudivanje. Sejtan lahko ovlada pijanim covjekom i 
vodi ga karno zelL Prenio jc Bejheki, nhimckuiLih, svojim lancem preno- 
silaca da je Osman ibn Affan, radijaiuhu '-mhuj rekao: Klonite se alkohola on w Jusuf. 42, 

111 Et-Mitdzadela t 19. 
3 " Ei-Kehf, 24, Zastita od diina i sejtana Sejtanova veza s ljudima je izvorsvakog zla> Prije vas ziviojejedan covjek, osamio se i samo ibade- 
tio. Svidio sejednoj nemoralnoj zenL OnajeposLik siuskmju dagapozo- 
ve kao svjedoka kod nje. Usaoje s njom i na kojaje vrata idao zatvoriia bi 
za njim. Nafdo se u pros tor iji u k&jojje bib lijepa zena, pored nje djecak 
i boca alkobob. Rekla mitje: Tako mi Ailaba, nisam te zvala zbogsvjedo- 
eenja, vetfda spavaJsa mnonu lli ubijes ovo dijete, ilipopijes ovaj alkoboi 
Dala mujejednu casu, a onje rekao: Dajte mips!, mprestano je pio dok 
nijespavao s njom i ubio dijete/ 20 

U ca sredstva spada i kockanje, jer ono uzrokuje neprijateljstvo i 
mrznju. U co se ubrajaju kipovi koji su oboiavani mimo Allaha, a^vc 
dmllc, Oni su najvece sejtanovo sredscvo za oviadavanje covjekoni, s ta- 
kvima se igra kao djcca s loptom, U ca sredstva spadaju i strelice, njinia 
su gatali u dzahiiijetu. U nasem vremenu to odgovara horoskopu ili na- 
sumicnom otvaranju Kur ana potom na koji ajet padne pogled sniatra 
co svojom srecom! 

Sve su co sejtanska djela i Allaha ^wdidic, nas je upozorio na njih: 


O tfi koji vjerujete, vino, kocka, kmniri i strelice za gatanje 
odvrattit su stvarh sejtanovo djelo; zato se toga kkmite, da bi- 
ste postigU sto zelite. Sejtan zeli pomocu viria i kocke unijeti 
medu vas neprijateljstvo i jnr&ttju i od sjecanja na Allaha i 
obavljanja jiamaza odvratiti vas, Pa> bocete Use okanitiP 21 

Od till sredstava je i rijec. Ponekad se pogresno protuma£i i uzro- 
kuje neprijaceljstvo i mrznju. Zaco nam je Allah, subhanchu^teaW naredio 
da govorimo samo lijepe cije^i: JM Tefsir Ibn-Kesin 2/97, Ibn-Kestr je lanac prenosilaca tc predaje ocijenio je vje- 

rodostojnim. 

321 El-Maide, 90191. 152 II U 
Zastita od dzina i sejtana iejtanova veza s ljudima Red robovima Mojim da govore samo lijepe rijeci - jer bi 
Sejtan mogao posijati neprijateljstvo medu njittut, sejtan 
je, doista, iovjekov otvoreni neprijatelj. 322 

Rekao jc Sejjid Kutb, mhtmeMUh: Ajet: 

Red robovima Mojim da gotfore samo lijepe rijeeL.., 

je opc'eg znacenja i odnosi se na svaku priliku. Uvijek treba koristiti oda- 
hrane rijeH da se kazu. Tako ce se zaltimi od sejtanovog upropastavanja 
medusobne ljubavi. Sejtan posije razdor medu bracom msmotremm gru- 
bom rije£ju> koja uzrokuje ruzan odgovor. I, odjednom, ljubav i slogupo- 
muti raskoL pa ztthladenje odnosa, potom neprijateljstvo. A lijepa rijec za- 
cjeljuje otvorene ram rut srcu i spaja ljude upkmemwj ljubavi. 51 - 

Ako predemo na govor o poslanickim manirima v id jet ccmo da 
je Poslanik, sdbihhu y*|hi * «nem, zacvorio svaki prolaz kroz koji jc Sejtan 
mogao uci, 

Preneseno je od Ebu Hurcjre, ntdijaikhu ™hu, da je rekao: Rekao je Po~ 
sl&nik, *Wabu aJcihi vc «=u««: Neka niko od vas ne upire oruzje u svoga 
brata,jer ne mate, tnozda iejtan pokrene njegovu ruku, pa dopa- 
dime dzehennemske provaUjeJ 3 * 

Rekao jc u hadisu koji su zabiljeztli Buharija i Muslim, rahimeliumuikh, 
od Adija ibn Harima, ndipiutm hd&: Cuvajte se Dzehennema, makarsa 
pohi hnrme, ako ni to nemate onda sa tijepom rijec/u/"' 

Sve jc to propisano kako bi se zaivorila vclika sejtanska vrata, spri- 
jecito zavadanje muslimana i medu njima sirenje nereda. 

Preneseno je od Dzabira, ndfrlUlm fcnfui* daje rekao: Rekao je Poslanik. 
dWu vfcjhi vc sc u cm : Sejtan je izpibio nadu da 6ega obozavati klanjaci 
na arapskom pohtostrvu, alipoknsava da ih zavadu 32 ' 3 m El-Isra, 53. 

J » Fizilaliel-Knr'an, 4/2234. 

m Buhari mea' et-Feth, 13/23. Muslim hi serhi Nevevi, 16/170. 
13S Buhari mea 'el-Feth, 3/283; Muslim bi Serhi Nevevi, 7/101 . 
w Muslim bi serhi A'eveW, 1 7/ 1 56. 153 Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima Gdje je sejtan u Ijudskom tijelu 

Vjerovjesnik, nUdUm HejfcJ w sdicm, je rekao: Sejtan kru&i iovjekom 
putetn krvi. 7,27 U drugoj predaji stoji: Sejtan dolazi hod coijeka dokle 
dolazi krv? 2 * Rekao je Ibn Hadier, nJumchullah: Neki smatraju da badu 

treba shvatiti bukvalno* i da mu je Allah, xek « dzeiie, to omoguiio. Drugi 
smatraju daje to aluzija na njegove brojne pokusaje zavodenja, zbogsna- 
zne veze i nerastajanja kao daje poput krvL m 

Ibn Abbas, ddijaOahu 'auhooia, je rekao: Sejtan napada covjekovo srce, 
kada zdboravi i bude nemaran nagovara ga na zio, a kada spomene Alla- 

ha, nibhaQehu ve tc'ak, pOVUCS Sg. i3 ° 

Iz toga mozemo zakljuciti da sejtan moze prodrijeri u ljudsko tije- 
lo, i izabire srce za mjesto boravka. Srce je voda, a ostali dijelovi tijela 
njegovi podanici, paako pokori njega pokore se i ostali dijelovi tijela. U 
torn kontekstu Posianik, sdiaiiahu'akjhivcwUem, je rekao: U tijelu imajedan 
organ) akoje zdrav zdravoje cijelo tijelo, a akoje los loseje cijelo 
tijelo. Toje srce." 1 Mcdutim, postoje srca okruzena zidovima imana, 
tvrdavom bogobojaznostu cuvaju ih straiari zikra. Sejtan u njih moze 
uci samo nakratko krisom, a kada ude strazari zikra ga protjeraju poni- 
zenog van tvrctave. 

Imanska snaga slabi sejtana 

Zabiijezili su imami Buhari i Muslim, raJiimchumidiah, od Sa'da ibn cbi 

VekkaSa, radijaltahuanhu, da je Posianik, uiyiahu alcjhi ve scllcm, rckaO OmerU, ra- 

dijdkhu anhu: Tako mi Onoga u cijoj je Ttici tnoja dttsOj kada god teje 
sejtan sreo da ideS jednim putem onjeskrenuo na dmgiputP 1 

Rekao je Ibn-Hadzer, rattmehulbh,: Ubadisuje velika Omeroua, radijalia- 
hu 'anhu, odlika, sto podrazumijeva da sejtan ne moze ovladati njime. To ne m Buhari mea 'el-Feth, 4/282: Muslim hi serhi Nevevi, 1 4/1 55. 

m Buhari mea 'el-Feth, 4/27R; Muslim hi serhi Nevevi, 14/157. 

in Fethit et-Bari, 4/280. 

fM Tefsirlbn-Kesh; 4/575. 

"' Buhari mea' el-Feth, 1/126; Muslim hi Serhi Nevevi, 10/28. 

SiI Buhari mea 'el-Feth, 6/339; Muslim bi serhi Nevevi, 1 5/1 65. 54 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veza s ljudima 
znaei daje bezgresan, jer hadis samo znaci da sejtan ne Mi ici istim putem 
kao on, a to nijeprepreka da mu donosi zle misli kolikoje u stanju. Neko 
moze red da se nedonoknje losih misli Omeru, u&frfo feta od strane sejta- 
na razumije izpodudarnog razumijevanja teksta,jer ako ne ide istim pu- 
tem kao on ondajeprece da ne dolazi u dodirs njim donoseci mu zle mislL 
Stoga je moguce da je sacuvan od sejtana, U Hafiinom, rad^iE^u *arih* riva- 
jetu prenesenom uMudzemu el-evsatu od Jaberanija, nkimehuiiah, stoji: Sej- 
tan pad ne tut lice kada sretne Omera otkako je primio islam J- 

Vidi, bratc muslimanu, kako imanska snaga utjece na sejtana, do 
ce nijere da se boji i bjeii. 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijaiuhu -anhu. da je rekao: Sreli se vjer- 
nikov i nevjemikov sejtan. Nevjernikov Sejtan je bio pocesljan? ugojen i 
obuieth a vjernikov mrsav, ralcupan, prasnjav i bez odjece. Nevjernikov 
sejtan upita vjernikovog: Sto si tako mrsav? ]a sam - rece - s fovjekom koji 
kada jede spomene Ailaba ija ostanem giadan, kada pije spomene Allaha 
ija ostanem zedan, kada se oblaci spomene Allalja ija ostanem bez odjece, 
kada se ceslja spomene Allaha ija ostanem rascupane kose. Na to nevjerni- 
kov sejtan rele:]a sam s fovjekom koji nista od toga ne radi ija s njimje- 
dem, pijetn i oblacim se. 

Prenio je Ibn-Ebu ed-Dunja 4 TaMmchuiiah, od Kajsa ibn Hadzadza, «- 
hin^utiah, da je rekao: Moj Sejtan je rekao: Kada sam usao u tebe bio sitm 
kao deva, soda sam u tebi kao vrabac Upitao sam: Zasto? Rekao je: Topis 
me Kuranom, 

Jedan Poslanikov, aiWkhu'aMtov^dicm, ashab kaze da je jabao s Posla- 
nikom, saiybhw Ucjhs ™«u«*. na jednom magarcu, magarac se spotakao pa 
sam rekao: Neka propadne sejtan! Poslanik, aibibhu isfejhl v*A& je rekao: 
Nemoj govoriti neka propadne Sejtan, jer kada ka&es neka propadne 
sejtan on se uzoholi i kaze savladao sam ga svojom snagom. A } ako 
kazes bismilhthi ponizi se i bttde manji od tmisice.^ w Fethu el-Bari, 7/47. 

m Et-Tergibu ve eHerhibu, 5/276. Munaari je rekao da ga je prcnioAhmed dobrim 

lancem prenosilaca. 155 Zastita od diina i sejtana Sejtanova veza s ijudima Sejtanske fruie 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radj>]U»i Whu, da jc Poslanik, nllalLohu afcj* 
hi ve-fdimt. rekao: Zvona su $ejtanskejrule. m 

Posco sq sejtani sa ontma koji u svom drustvu imaju zvona m ele- 
ct se udaljuju od njih. Preneseno je od Ebu Hurejre, radijalkhu l sn }iw, da je 
Poslanik, uLULatm 'akjhi ve sdtcm. rekao: Meleci nisu sa drtistvom koji imaju 
zvono ilipsa sa so bom. 336 

Sejtan lize jezikom poput psa 

Od Ebu Hurejre, mdijaliahu Wshu, preneseno je da je Poslanik, Htwbhu 
'diejhj vc uAitm, rekao: Sejtan imo veoma razvijena htla i like jezikom po- 
put psa* zato ga se pripazite! Ko zanoci sa nutsnim rukotna pa ga 
nes to zadesi neka ne kori nikog osim sebeJ 37 

U Musimovom, raUmeiiuibh., Sahihu preneseno je od Dzabira, radjjaik- 
hu anhu, da je rekao: Cuo sum Posldnika, wkUtlabu c «|«/jhi ™ idtoni kadaje rekao: 
Sejtan prististvuje svemu sto radite, iakikadjedete. Zato, ah? vain 
ispadne zalogaj uklonite s njega neprijattwsti tpojedite go, ne osta- 
vljajte ga sejtnnul I, kada zavrsite sjelom poltzite prste, jer ne znate 
u kojetn dijelu krone je bericet! } ™ 

U oba Sahihu preneseno jc od Ibn-Abbasa, radipiWm \uihuma; da jc Po- 
sianLk, »ibibhu fclejhi « *dkm, rekao: Kada zavrSite jelo nemojte brisati 
ruku dokje nepolizete Hi date ttekom dajepolizeJ 39 m Muslim hi serhi Nevevi, 14/94. 

"* Muslim hi serhi Nevevi, 14/94. 

m Hrmizi, 3/190, i Hakim oba putem Jakuba tbn el-Velida cl-Medenija. O njemu 

je rekao Ibn-Hacteer u svom djelu Et-Tefmb, 2/377: Ahmed ijoS nekisu gaprogia- 

sili iazovom, Munziri u djelu Et-Tergih je rekao: Medutim, prenijeli su ga i Bej- 

heki, Begavi i dnigi patem Zuhej'r ibn Muavije od Suhejia ibn ebi Saliha od Ebu 

Hurejre. Begavi gaje ocijenio dobrim - hasen. J t toje taino. Pre n so ga je i Ebu 

Davud, 3/366, putem Ahmeda ibn Junusa, 

ia Muslim hi serhi Nevevi, 13/207. 

■* Buhari mea' el-Feth, 9/577, Muslim hi serhi Nevevi. 13/203. 156 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanova veia s Ijudima Pijace su sejtanova bojista 

Rekao je Selman, «£iiia]!ahu 'anhu: Ako moM, ne utezi prvi mi pijacu* 
i ne budi posljednji koji ce iz nje izici! Pijacaje iejtanovo bojno polje i tu 
podigne svoju zasuwu^ 

Rekao je Nevevi, uhbiwhidb*: Uporedio je pijacu i sejtarwve postupke i 

odnospmna Ijudima tiapijaci sa bojistem zbog brojnih neistina, prevara, 
praneijera, laznih zakletvi* neispravnih ugovom nepravednog podizanja 
eijene, kupovine mi kupovinu drugog, prodaje mt prodaju dnigog* ejenka- 
nja dok se drugi ejenka, zakidanja na vagi Rijeci „tu podigne svoju zasta- 
m "znace da se tu stacionirao i daje oko sebe okupw swje ponuigaie kako 
bizavadili ljude i naveli ih na prethodno navedene hie postupke. Toje do- 
men djelovanja njega i njegovib pomagaca^ n Muslim hi Serhi Afevew. 16/7. 
w Afttslim hi serhi Nevevi, 1 6/7. I! 
SEjTANOVi PRILAZI LJUDSKIM SRCiMA 

KAKO IH KVARI ■ Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 
Vaznost srca Rekao je Ibn el-Kajjim» ritoAuBah: Srcejeza ostale dijelove tijek kao 
vladar koji upravlja vojskom koja mu se u svemu pokoravd i kojije koristi 
zasta Ml Svi dijebvi tijek m mu potcinjeni. podredeni i od njegapopri- 
maju uptau Hi zdbludu i stijede ga u namjeramd i odustdjanjima od m- 
mjera. Posknik dWo Uajforadkin,^ rekao: Uistinu, u tijelu imajedan 
organ, ako je dobar dobro je cijelo tijelo.* 41 ZnaB, on vladd dijelovimd 
tijek a oni mmo slvsaju i pokoravaju se njegovim uputstvima i tie mogu 
uraditi nista bez njegove namjere i zeije. A, onje odgovoran za sve njihjer 
je svdki cuvar odgovoran za svoje stado. 

Srce je ono koje snosi iskusenja i ispke. Preneseno je od Huzejfe 
ibn d-Jeman, mdijaiiahu 'anhi*, da je rekao: Cuo sdm Posknikd, nll^hti Wy 
hivcidkm, kadaje rekao: Srca ce bid izJozefta iskusenjima kao basura, 
stop po hap t pa koje ih srce upije ostat ce na njemu crna tacka, a 
koje odbije bit ce bijeto, tako da ce biti sarno dvije vrste srca: bijeh 
kao ravna stijena, nece mu nastetiti smutnje dokje nebesa iZemlje, 
i crno srce, kao iskrivljeni tup, ne zna za dobro niti zna za zlo, osim 
po svome jmhodenju^ 

Rekao je Ibn el-Kajjim, mhimchuilah: Posknik ^\i\hhu'M»vc*nemJeupo- 
redio iziozenost postepmim smutnjama sa grdncicama hmttre koje se redaju 
jedna ria drttgu. Podijelio je srca nakon tih smutnji trn dm dijek: srce koje 
upije smutnje kdo spuzva uodu i nd ttjemu ostane crna tacka. takw srce ne- 
prestano upija smutnje sve dok ne postatte potpuno crno i zaluta i to znace 
Posldnikove rijeci: poput izvmutog cupa. Kada postane crno i mvrnuto od te 
dvije osobine nastanu dvije opake, m njega apropastavajuce, bolesti: jedna je 
neraspoznavanje dobra i zk> tako dd ne zna staje dobro a sta fase, u nekim 
duiajevima td boiest moze uzeti toliko maha dd dobro smdtrd /osim a lose 
dobrim, sunet novotarijom i novotariju sumwtom, istinu neistimm i neisti- 
nu istinom Dntgaje izgraden odnosprema sttnmtu na omavu svojih strasti, 
ipostupanjepo svom imliodmju Bijeh srce u kojemje imanjdsan i svijemo 
kada bude izhzeno miumjamd odupre se i odbije ih ijosse pojdid svjetlo, 
sjaj i srrnga, Smutnje koji ma je izhzeno srce izdzivaju bolesti srcd to su mm " ? Buhari mea' cl-Feth, 1/126; Muslim hi ieriii Nevevi, 10/28, 
] » fgasetu el-Iehfan, 1/5. 
w Muslim, 2/171, 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

tnje strasti i mittnje sumnjh smutnje msilja i zablude, grijeba i novotarije, 
nepravde i neznanja. Prva smutnja uzrokuje neispravwst namjera a dmga 
neispravnost znanja i vjeravanja^ 

Zbog toga je musliman duzan paxiti na svoje srce, shvadci sta se s 
njim desava i vodki racuna o upucivanja vazova svom srcu s vremena na 
vrijeme. 1, mora znari da od njegovc cisrote zavisi njegava vjecna sreca, 
a od pokvarcnosci nesrcca i gubitak. 

Znaj, kad god iman i ubjedenje ojacaju u srcu, pojaca se svjedo ko- 
jim razlikuje uputu od zablude i istinu od ndst'me. Prencseno je od Ebu 
Scida el-Hudrija t wd^fltahu 'into, da jc Poslanik, saihlhhu Vfa v C «Uem. rekao: 
Postoje Steiiri vrste srca: Cisto, nebkvareno srce u kojemjesvjetlopo- 
put svjetiljke, umotano srce svezanog ontota, imkrenuto srce ipre- 
ivtljivo. Prvo srce, ihtoje vjemtfko srce koje svijetli, umotano srce 
je srce nevjernika* izvrnuto srceje srce munafika kojeje saznaiopo- 
tomporeklo, prevrtljivo srceje srce u kojetn se nalazi i nifak i iman* 
iman u njemujepoput bilja koje raste vodant, a nifak je kao rana 
koju branignoj, pa koje nadjaca takvo hide isrce.™ 

Rekao jc Tbn el-Kajjim, ratiimehulM; Poslamkom pjykiiu 'okjhi « «ikm, rijeci 
cisto neiskvareno srce znaie daje vezan soma za Attaba, *at w dalle i Njegowg 
Poslanika, riUfafa l<kjhi « scUcm, spt&eno i ttdaljetw od svega sto rtije Istina. V nje- 
mujesujetlo odnosi se na imamko sujetk Neiskvarenoscu srca ukazaoje na 
nepQstojanjesmutnji neistine i zablude u njernu, Svjedo u rtjemuje svjeth ima- 
na i znanja. Srce u omotuje neyjernikovo srccjerje onprekriven i sprijecen od 
dolaska istine i znanja do njega, kao stoje Allah, am « dfcUe, rekao zajevreje: 

I s onigovore: Srca ttasa su zastrtaSA nije tako, rtegoje Allah 
njihprokleo zbog nevjerovanja njihova, * 4 

7b je srce kojeje umotano u swju ovojnicu, Taj omotje katanac kojije 
Allah ^ « &m staido na njihom srca kao kazntt zbog odbijartja i neprihm- 
tanja htine i Njegovih rijeci. Taj omotje nevjernicima katanac na srcima, iep 
u tiUma i sljepilo u ocima Onje nepmfrm zast&r rut ttjihovim ocima. Rekao 
je Allah, *ne™<ih:\k: 

m Fgasetn el-lehfan. 1/12. 

3,1 Ahmed, Tabcrani u Es-SaginK 

w El-Bekare, 88. 62 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi priiazi ljudskim srcima kako ih kvari 
\jJ-J> CIaj- •J^VL jji- jj 'if ^JLH cSj «£l£* ili»- &TjiM ^iy Bi j 

.4 /.W^ «<**£ Kur'an, izmeetu tebe i onih koji u onaj svt- 
jet ne vjeruju Mi zastor nevidljiv start mo, A na srca 
njihova pokrivace da ga ne hi ra&ttmjeli, i gluhim ih tictmmo. 34a Kadii se ljudima takvih srca spomerte jednoca u obozavanju i jednoca u 
slijedenju oni se tie obaztruci okrenu, Izokremtfim srcem ukazaoje mi fffih 
naficko tree, kaostoje Uzviseni rekao: 

"■ -^ «.*■■* , ■* f*-^ 

Zasto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje 
je Allah vratio u nevjerstvo zhog onoga ita su sami 
'xasluMKL..** 

Znaci, zbog njihovih djela vratio ihje u mvjerstvo u kojem m i bill To su 
najgora i najlosija srca. Smatraju tmstinu istinom ipnjateijuju s njenim pri- 
padnicima, a istinu ntistinom i nepnjatelji su njenbn pripadnicinw. Nek nam 
je Allah, am ««&&» mpomocl Ukazaoje na sree u kojem se inmn nije dowljno 
dohro smjestio i nije zasjao punmi sjajem rijeiima sree u katne se nalaze dvi- 
je materije. To se sree nije u potpunasti posvetih Istini s kojomje Allah, nsc ft 
d^sh poslao Posktnika, .ratuuhu sfejfti wndian, u njemuse nalazi iman all i inutnska 
suprotnosi- kuft: Tako daje nekada blize imantu a nekada kufru. Kaja mate- 
rija nadviada, takm i bude. 5i " 

Iz svega toga mozemo zakljuciti da jc izvor svih djela sice, ono je voda 
a tijclo vojska koju ono usmjerava kuda hocc Rekao je 351 Ibn el-Kajjim* rahi- 
nwhuSLih: Jhlis, Allahov neprijatelj, se, znajuci daje sree giavni organ i osnovasve- 
ga, na njega obrufto vesvesama, raznim strastima, uljepsavanjem stanja i djela 
koja odvode od Istine, priblizio mu hmjna sredmva kojaga odwde do zahhde 
i udaijuju od upttte. Postavioje brojne zamke I smicalice, ako se spasi od njih 
necesespasiti odprepreka. i smefitji na tomputu* Nemaspasa od njegovih zam- 
ki i smicalica osim u trazenju stable pomoci odAllalia, ^ n dM«, protiv njega, 411 El-Isra, 45 i 46. 

» En-Nisa, 88. 

iW Igasetu el-lehfan, 1/12. 

1st Igaseta ci-tehfan, 1/6. 163 Zastita od dztna i sejcana Sejtanovi prilazi Ijudskim srtima kako ih kvari 

djeia koja vode Alkhovom, *at w dfeik, zadovoljstinu okmanju Njemu u mm 
pokretima i smirajima i poniztm obozavartje Aflaha, «k **.4fcDc ho predstavlja 
orio najbolje s"to covjek moze uraditi da bi tdao u znacenje ajeta: 

NadMojim robovima neies inutti vtasti, 352 

Ovagenitivfia vezaje granted izrrtedu sejtana i covjeka, postizanje togaje 
prodnkt obozavanja Gospodara sijetova, i cvrsto ubjedmije i jskrenost u sreu. 
Kada se sree preda obozavanju Attaha, **& v* JidJc / iskrenosti prema Njemu 
postage blisko Allabu, a*w ve dMl* i odnosi se na njega iznzetak u ajetu: 

Osim Tvojih odabranih robova od njih. 353 

Cistota i iskreuosr srea uzdizc covjeka na visoke stepene. Prenio je 
Ibn-Madze, ruhim C iiu!L.h, od Ibn-Omera, radijaUahu anhuma, da je rekao: AUa- 
hov Poslanice, ko su tiajbolji tjndi? Rekao je: Sraki vjerttik mahmum 
srea. Up i rase: Staje to mahmum sree? Rekao je: Toje bogobojazno r ci- 
sto sree u kojem nettia prevare, nasilja> pronevjere* zavtsti izlohe.^ 

Na koji nacin donosi vesvese? 

Rekao je ibn el-Kajjim, rahimchuihh: Vesvesa je ti osnom ' skriveni pokret 
Hi necujdnglas koji se tie mogu osjetitipa se od njih ne moze sacuvaii. Sto- 
gaje vesvesa skriveiw dostavljanje do osobe glasom koji cuje samo ta osoba 
Hi bezglasa kao sto sejtan donosi vesvese covjeku,*^ 

Takoder je o vesvesi rekao sljedece: Vesvesa je pocetak odluke. usrcu ne 
bude zeije za zlom igrijehompa vesvesom pomisli na grijeh, powm razmisija 
o njemu i svega vise zeh dok tie postane strast, mikon toga tdjepsava mu taj 
grijeh j donosi lijepe misli o njemu tako da ga pozeii toiiko da ga odluci ura- 
diti. Potom neprestano zeii uraditi taj grijeh, misli o njemu. zeii ga i samo m El-fsra, 65, 

m El-Hidzr, 40. 

Ki Ibn-Madze , 2/1409.; Rekao jc Iraki u djelu Tehridiu el-Ihja, 1364: Lanacpm- 

nosilacaje vjerodostojan. 

m Et-Tefsuru el-kajjim, str. 600. 


164 1 
Zastita od diina i sejtana 5ejtanovi prilazi [judskim srcima kako ih kvari 

o njemu misli tako da zaboravi njegovti itetnost i bse posljedice, tsprijeci se 
izmedu njega i videnja toga, pred rtjim hide same sbka toggrijeba i nasladi- 
vanje njime, zaboravi na are Sto je iza toga. Tada. odluka da pocini grijeb po- 
stane konahut i cvrsta i srce joi vise pozeli taj grijeb te posalje smjn vojsku u 
potragu za tint grijehom, a sejtan posalje ispomoc ako zakazu da ih pokrenu t 
ako ustuknu da ihpoguraju, kao ho je Allah, mKhsa^&i$iA«b rekao: 

if fijjf uj>^ fe i^£« ©Mil 

Zar ne vidis da Mi sejtane na nevjernike iaijemo da ih sto 
vise na zfo navracaju? 56 

To jest kad se umore ili ustuknu oni ih podstaknu. I tako neprestano 
covjeka vode u grijeb spktkareci i postavljajuci zamke. 

Iblis se zadovoljio da gresnicima bude vodic. On je odbio na sed- 
id\i pasfi njihovom ocu Ademu, atejhirelani i nimalo mu nije na cast i ne 
cini ga vecim to sto je vodic svima koji sit nepokorni Allahu, *«=« ws didic, 
kao sto su neki rekli o tome u stihovima: 

Cttdirn se Iblisovoj zabludi 
i odvratnoj oholosti nakon toga 

Zalutaoje zhog sedzde Ademu 
a t njegovo potomstvo u grijeb vodi 

Vesvesa je osnova svakog grijeha i ncsrece, 

Na koji nacin sejtan prilazi covjeku? 

Rekao je Ibn el-D&vzi, rianilpKfc On zavodi ljude soma onoliko koliko 
moz£r nekog vise nekog manje, zavisno od njihove budmsti i nemara? znanja 
i neznanja. Zmj, sixeje kao tvrdava opasana zidovima-, zidovi imaju vrata i 
otvore -prozore, nastanjujeje razum a meleei obilaze i navracaju u tu tvrdavu. 
Pored tvrdave naiazi se prazan prostor u kojeni nemietano dolazestrast i Sejtan 
Rat neprestano traje izmedu onib u tinrdam i onib na praznom prostom Sej- 
tani neprestano kruze upotrazi za nesmotrenosti cuvara i traze naiin kako da Merjem, 83. Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

tutu u tvrdavu. To zaljtijeva od cuvara poznavanje svih vrata i otvora za koja 
jezaduzen i nestnije biti neniaran ni trenutakjer neprijateljje stalno spreman, 
Neki covjekje upturn Hasarn Basrija, nhinwhullah; Spam li Ibhs? Rekao je: Kada 
bi spavao odmonli bi se. Ta tvrdavaje obasjana zikmm i imatwm, fit njemu 
se nalazi cisto ogiedab u kojem se vidi sue sto prode ispred njega, toko da prw 
sto sejtan uradi u svom prostoruje izazivanje dima u velikim kolicinima tako 
da pocrne zidovi i zamagli ogiedab Neprijateij neprestaw navaljuje, nekada 
tiavali i ude u tvrdavu aliga cuvari istjemju. ponekad upadne u tvrdavu i m- 
pravi nered, ponekad se zbog nemara cuvara zadrzL Ponekad zapusu vjetrovi 
koji raznose dim te zidovi pocrne i ogledab zamagli te sejtan neprimjeceno pro- 
de. Ponekad se dogodi da cuvar hide ninjen, zarobljen i iskoristen u sejtanove 
svrhe, pa i on smislja zamke koje su u skladu sa prohtjevhna osobe ipomaze u 
tome, nmzdapostane ipoznavalae zla. jedan dobri prethodnik je rekao; Vidio 
sam sejtana i rekao mi je; Sretao sani ljude i acta ih, soda ih srecem ija ueim 
od?ijiIi. Dogodi sedaJejtan napadne inteligentnu ipametnu osobu, koja u sebi 
ima skrivene prohtjeve i on mu ih otktije, tada se ta osoba zabavi razmislja- 
njem o tome i obuzme ga, Najjaea stega za zarobljenika je neznanje. osredrtje 
snage sitprohtjevi a najslabiji nemar. A, sue dok rob na sebi nod okbp imami 
stiijete wprijatelja nece biti smrtorwsneza njegaJ* 7 

Nakon roga je naveo predaju od El-Eamesa> rahimchuiiah, sa svojim 
lancem prenosilaca da je rekao: Pr'dao namje tovjek kojije razgovarao sa 
dzinima da su dzim rekli: Najteze namje sa onima koji se drze Sunneta, 
a s onima koji slijede svoje prohtjeve mi se poigravamo. 

Zn-A), brate moj muslimanu, sejtan tilazi samo u srca u kojima 
nerna zikra, bogobojaznosti, iskrenosti, cvrsrog ubjedenja. On u takva 
srca unosi svoje vesvesc koje zateknu prazno srce i smjeste se u njega, 
kao sto pjesnik reoe: 

Dade mi njena ljubav had ne znadoh Itaje ljubav 
tree mi je bib prazno pa se smjestiia 

Medutim, kada je sire ispunjeno imanom, oklopljeno bogobojazno- 
s6i, zasticeno zikrom tada sejtan nad njim nema vlasri i nema puta do nje- 
ga. Ali, velika je nevolja kada jc srec ispunjeno raznim strastima i prohtjevi- 
ma, to je snaga sejtanova, tada ga nijc moguce odbiri. To je poput gladnog 151 Telhis Iblis, sir, 38. 166 


\i vi V - ••"■ Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

psa koji je prosao pored covjeka pred kojim je meso, kad god ga potjera on 
nc odkzi, ali kadaskloni nieso ispred sebe pas izgubi nadu i ode. Isto je i sa 
osobom cije je srcc ptino strasti, prvo ga mora ocisuri, potom napunki bo- 
gobojaznoscu i kada u takvom stanju kazc: Utjecem se AHahu od pmkletog 
sejtana!, on ode i udalji se. Ko shvari ovo jasno rau jezasto ucenje istiaze ne 
pomaze mnogim ljudima. Istiaza ne stiti od sejtana alto sree onoga ko je uci 
nije prazno od sejranove hrane i napunjeno imanom i bogobojaznostu 

Oni kojiseAUaha b&je y cim ih dodirne sablazan sejtanskth 
sjete se, i odjednom dodu sebi. 358 

Ajet se odnosi samo na bogobojazne. 

Faze sejtanovog zavodenja 

Sejtan neprestano slijedi i covjeka zavodi sve dok ga ne zavede, po- 
kvari i prikljuci svojoj propaloj strand. Ibn el-Kajjim, rahimehuiiak, je sa- 
kupio faze sejtanovog zavodenja: 

Prva faza: Odvodenje u kufr, sirk i neprijateljsrvo prema Allahu, wbh«iifcu ™ «'*- 
t a i Njegovom Poslaniku, »iyhhu 'alejhi ^Mlfcioi Kada ro uspije uraditi s co- 
vjekom prescane i odmori se od njega. To je prvo sto od covjeka zcli i 
sralno sc trudi da to dobije, kada to postignc prikljuci ga svojoj vojsci i 
postane Iblisov pozivac i zamjenik. 

Druga faza; 

Uvodenje novotarija. To mu je draze od grijeha i nepokornosti, jer je 
steta novotarije prelazna na druge i grijeli od kojeg se ne cini pokajanje, su- 
protna je poslanickom pozivu te poziva u neito u sto oni nisu pozivall No- 
votarije su vrata kufra i Sitka. Kada navede covjeka na novotariju i postane 
novotar postaje njegov zamjenik i pozivac A, ako ga ne uspije uvesri u ovu » EI'Ea'rqf,2M. Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

fazu i covjek bude od onih kojima je Allah, *akaa&u vctcaia. podario slijedenje 
Sunn eta i suprotstavljanje novotariji, pocinje sa sljedccom feom. 

Treca faza: Razni veliki grijesi. On se veomatrudi uvesti covjeka u ovu fazu, na- 
rocito ako je ucenjak kojeg Ijudi siijcde kako bi rastjerao ljude oko njega- 
Nakon toga se potrudi prosiriti vijcst o torn grijehu i podstakne neke da 
umjesto njega raznose re vijesti misled da se time pribliiavaju Allahu, *ub- 
hnnehu wie'aU, ne znajuci da time dine uslugu Iblisu i zamjenjuju ga: 

diji j ti ill? :i \jsi ^jji j li^uii y£ d oM y^- y 

One koji vole da sea vjernicima sire bestidne glasifte, ceka tes- 
ka kaztta i na ovom i tut onmn svijetu,.* 359 

Ajet prijeti onima koji vole da se o vjernicima sire lose glasine, a 
kako je tek kada oni sami preuzmu na sebc sirenje takvih glasina, ne iz 
zclje za dobro muslimana, nego iz pokornosii Iblisu zamjenjujucl ga. 
Iblis sve to radi da rastjera ljude od ucenih Ijudi i da se ne okoriste nji- 
hovim znanjem. Grijcsi tog ucenog covjeka, makar bili do neba, manji 
su od njihovih grijcha i kada se pokaju, Allah, wUijumIui w tfab, prihvara 
njegovo pokajanje, dok su njihovi grijcsi nepravda vjernicima, trazenje 
njihovih propusta iz zclje da ih osramotc. Allah, luMumcLmveteafo, je u za- 
sjcdi, i zna sta ko nosi u sreu i u dubini duse. Ako ne uspijc u ovoj lazi, 
pokusava uvesti Covjeka u sljedecu fazu. 

Cetvrta faza: 

Mali grijesi, kada se nakupe, mogu covjeka unistirL Imam Ahmed, 
rahimchuJlnh, prenio je od Sehla ibn Sada, ndjjalbhu fcAw, da je Poslanik, saJinl- 
labu 'oleihj ve »Uaii. rekao: Cuvajte se grifeba koje omalovazavate! Njibov 
primjerje kao primjer Ijudi koji odsjednu u nekoj dolinipa svi do- 
nesit po grancicu i nttnesu dovoljno da ispeku bljeb. Uistinu, kada 3 " En-Nur, \% Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari covjek radi takve grijehe unihe ga. 3 ™ Rekao je Ibn-Hadzer, n.hi«nthuiJah: 
Lanac prenosilaca je dobar. 

Zabiljezili su Darimi i Ibn-Madze, rahimehuniuDah, od Aise T «dijalJa!-m 
a „b* 3 da joj }e Poslanik, «tblUh w Stejhl v* atl«n, rekao: Nipoito ne potcjenjuj 
grijehe, jer se zti sve odgovara.^ 

Prenio je Ibn-Musa, rahimehuibh, u djelu Ez-Zuhd od Hbu Ejjuba el- 
Ensarijc, i^\ P ]\^u ^hu, da je rekao: Neki ljudi rode dobra djeh ipouzdaju 
se u njih a zaboravi na male grijehe pa kada sretne Atlaha, subhanehu ve le'Ja, 
bude njima okruzen, a neki rade tola djela i strahuju zbog njili i kada sre- 
tneAUaha, *ut>haaelm « «"aU, bude sigurar^ 62 Rekao jc Ibn el-Kajjim, nhimc. 
huiiah: Ako ne itspije uvesti ga u ovujazu, pokusa u sljedecu, 


Peta faza: 

Rad dozvoljenih djela za koje ncma kazne niti nagrade, samo da 
izgubi vrijeme koje je mogao iskoristiti u djela za sevap. (Dodajcm da 
su ta dozvoljena djela: mnogo spavanja, jela, pica, odijevanja, besko- 
risna nocna sijela.) Ako ne uspije zavcsti covjeka u ovoj fazi i bude od 
onih koji cuvaju svoje vrijeme, znaju vrijednost svojih izdisaja i udisaja 
i da ih ccka uzivanje ili pauija, predc na sljedecu fazu. 

Sesta faia: 

U ovoj fazi sejtan pokusava covjeka navesti da radi dobra djela manje 
vrijednosti, te mu ih uljepsava l podstice na njih. Vrlo malo ljudi primi- 
jeti ovu vrstu zavodenja, ljudi obicno kada osjete snazan nagon da ura- 
de neko dobro djelo za koje ne sumnjaju da je pokomost i da priblizava 
Allahu, sutbwhu ** ttak, nije im ni na kraj pameti da bi to moglo bici od 
sejtana jer sejtan ne nareduje dobro, smatrajuci da je to dobro i da je taj 
nagon od Allaha, aubfunchu « aiKbi Ti ljudi nisu Icrivi za to jer ne znaju da 
sejtan podstakne na scdamdeset dobrih djela kako bi naveo covjeka na je- 
dno lose ili da uradi djelo manje vrijednosti. To se rnoze primijetiti samo 

» Fethid-Bari, 11/329. 

"' Darimi, 2/303.; Ibn-Madzc t 2/1417.; Albani ga je ocijenio vjerodostojitim u 

zbirci vjerodostojijiri hadisa pod brojetn 5134 

3M Fethu-t-Bari, 11/330. 


Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srrima kako ih kvarl 

svjctlorn kojc Allah, subhanchu vc renin, ubaci u covjekovo srce koje je zasluzio 
dosljednim slijedenjcm Poslanika, suiwhhu 'ale}hi vc «lkm, vodenjem laeunao 
vrijednosri dijela i o tome koliko su draga Allahu, niM»i«hu w nftfa i korisna 
za covjeka i iskrenija prema AllaKu, Mihtenehuwte'ala, dosljednija Poslaniko- 
vora, dhlUii UgH w wliem, sunneiu, Kur'anu i korisnija svim vjernicima, 
uccnim i neukini.To mogu dokuciri samo Poslanikovi,»lfalUhuy*jhi«seUcjn, 
nasljednici i zamjenici u ummew, Vecini ljudi )e to uskraceno i ne misle 
o tome, a Allah, mbhanehu ve te'aU, daje svoje blagodati kome hoce. Ako nc 
uspije zavesri covjeka ni u jednoj spomeoutoj fazi okrene na njega svojc 
sljedbenike od ljudi i dzina da ga na razne nacine uznemiruju: progjasc- 
njem da je nevjernik, da je u zabludi, upozorenju na njega, tmdi se da ga 
ugasi i zabavi srce tim racom i da ljudi nc koriste njegovo znanjc. Tako 
neprestano salje na njega sljedbenike neistinc od ljudi i dzina. m 

To je primjetno \ u nasern drustvu, ko god krene pucem vjerc i pri- 
hvari Poslanikovu, ullalkhu 4eju^«#w» uputu i krene njegovim putem na- 
ide na ocpor T inat, ismijavanje od bliznjih t daljnjih, prijatelja i ncprija- 
telja. Tako da mu je Allah, sou vcdiciks jcdini spas, Jedan mladic je svoja 
iskusenja pretocio u srihove: 

Jedan je rob u taninoj noci isao bje£eti 
ui svom bogobojaznosti od nemorala 

bje£eci od smutnji koje su ga 
akruzile iskusenja u dobru i u zlu 

miad momak na pragu svoje mladosti 
spoznade uputu i svoj putjasno 

UfHojc Kur'an s razumijevanjent 
i slijedio bijeli put Sunneta 

Vidioje da dvbri sretno zive 
u dobru jutrom i veteram i on pozeli za sebe takuu srecu 
i u sebije nizmisljao o toj wee: Ja Et-Tefsint el-kajjim, str, 614. 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih kvari Kada je doiao s uputom taj mladk 1 okrenuli 
su se kao Ho se razbjegnu magarci i ludaei 

Itmiju i njega i vjeru mu 
i od upute telega si lorn udaljili 

Ako vide blagost iti misle da 
ce ih posltdati zavode ga obecanjima 

jskusenja naputu vrebaju mladifa 
a na kraju dolazi iskusenje dobrom 

Njegovom moralu tcskojc zbogstanja 
kao imanu u prisustvu strasti 

Skole u koje idt ma gdje bile 
mora se mijelati s pokvarenjacitna 

Saijetuje javno i taj no svoje 
bl&nje, prijateljc i kolege 

Pogotovo porodicu i rodbinu 
neznajupa ih pozivom blagim pozva 

All oni rie slttiaju rijec upute 
jerje dalLz od najmanjeg sina 

Stavise okrenuie se protiv njega svime 
ruihim i reko'se da je iskompleksiran i dosadan 

Krive ga samo stoje rekao 
Allah mi je Gospodar rajno i javno 

Nevolja za ncvoljom dolazi i muci pa utotUHe 
i zalbezbog velikih belaja kodsvoga Gospodara trazi 

Govori: Gospodaru tvoj rob sam 
vjernik ttrah me je veiike smutnje 


172 
~ •"**= 


Zastita od dzina i lejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari Strah meje zabludt i ja Te 
motim pribvati me i slabosti moje molbe 

Spasi davljenika u velikom mom uplasenog 
podivljalim valovima i pustom tamom 

Valovi sue predsobom nose a tama muje 
zabluda uputaje nejasna zbog neistine 

Kako ostati, zar sakriti htinu 
htinu jasnu iz straha i node 

Pojasnit se mora uz oruzje 
znanja koje ponihi dokaze neznalka 

M'sslim tta ucenjake badisa i njegiwe 
pripadnike koji rade po njegovoj blistavaj upttti 

Tojestanje onih koji slijede 
uputu u moru zabluda i zavodenja 

Gotpodaru cuvaj ih i ucvrsti na 
pomoft htini i bijelom Sunnetu 

UHni ih ozivljacima sunnetupo 
znanju i opskrbi ih sahurom na tome 

Odredi i numa dobar udia u tome 
Gospoddru pomozi nasprotiv neprijateljaJ 

Takvo je sranje onih koji se i srcem i djelom dtia islama, oni su 
otudenici koje je Poslanik, *»iWL»hu tejlu v* «ticm t obradovao rijeama: Bla- 
eo otiidenichrm. iU 1M Muslim bi serhi en-Nevevi, It I 76. I /j Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srrima kako ih kvari 
NaSni zavodenja ljudi 

Covjek koji obavlja neki posao pedeset godina, naprimjer, si- 
gurno ga poznaje u tancine i poznaje sve skrivenc dijclove tog po- 
sta. Iblis, proklet neka je, od dang kada je protjcran iz Dzenneca pa 
do danas jedino sto radi je zavodenje ljudi. To vrijeme i duga praksa 
pornogli su mu da izmisli brojne nacine zavodenja. Mi cemo nave- 
sti neke od niih. I - Uljepsava neistinu 

Neistina je ruzna i ogavna, stoga sejtan neistinu uljepsa, prekrije 
je Iijepim ogrtacem, a onda je jos uljepsa i covjeku i time ga zavodi. 

To smo saznaJi iicno od sejtana kada je obrac'ajud se svom Gospoda- 
ru rekao: 

Ja Su njima ua Zemlji poroke Iijepim predstaviti i sve Su ih 
zave$tu m 

Spomeiuio je uljepsavanjc potom zavodenje. 

Rekao je Ibn el-Kajjim, rahimrhuliah: Jedna od njegovih zamki je 
kons tan 'trio opcinjavanje uma dok ga ne porobi. Od njegovog opeinja- 
vanja spasenje samo onaj koga Allah, subhanchuv* «*aia, spasi, Uljepsa mu 
stemo djelo tako da misli da mu je ono najkorisnije, i ucini mu kori- 
sno djelo ruznim tako da misli da muje to tiajstetnije djelo. La ilahe 
illallah, koliko je samo ljudi zaveo tim opiinjavanjem! Koliko sesame 
isprijecio ljudima izmedu njih i islama, imana i ibsana! Koliko je samo 
neistine prikazao u lijepom svjetlu* i istinu u ruznom oblikul Koliko je 
samo fakifikata poturio znakima! Koliko je samo dezinformacija po- 
turio ueenima! Onje ope in to umove i njihove vlasnike odveo putevima 
strasti, po raznim miHjenjima> i sd svake strane odveo ih u ziiblude i 
propasti jednu iza druge, Prikazao itn je Iijepim obozavanje kipova, ki- 
danje rodbimkih veza, zakopavanje iive zenske djece> zenidbu M maj- 
kama. Obecao imje uspjeh i ulazak u Dzennet iako su na kufru, sir kit * El-Hidzru, 39, 174 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

igrijehu. Sirk im je prikazao kao veliianje, nevjerovanje u Allabova* 
iU bSunchuv C Te'aU svojstva, uzvisenost, Njegop gown objavu kao neskma- 
vljenje Allahove, *ubWJ.« « ^u, velicine. Ostavljanje naredivanja do- 
bra i odvracanja od zh prikazao je kao umiljdvanje ljudima i lijepo 
ponasanje prema njima i radpo ajetu: Brinite se o sebi^ 

Neprihvatanje Posknikowg* ulblbhu 'alcjhi « «dkm, surmem prikazao je 
kao dijedmje uleme i zadovoljenjem mUljmjem uhnijeg Licemjerstvo i 
popuitanje u vjeri prikazaa je kao razum koji misli na prezivljavanje i koji 
covjeka svrstava medu ostale ljudeA G1 

I - Hum grijehe imcnima dragim covjeku 

Jedan od oblika ukrasavanja neistine je i nazivanje grijeha i loiih 
djela privlacnim nazivima Z3 covjeka s ciljcm prikrivanja ruznoce tog 
djela. On je nazvao zabranjeno drvo „drvo vjecnosti": 

OAdeme, hoces U da tipok&zem drvo besmrtnosti i carstvo 

koje nece nestati? 68 

Rekao je Ibn el-Kajjim, »whui]ah: Misovi stjedbeniri preuzeli su od 
njega nazivanje zabranjenih stvari privkenima imenima, tako su alkohol 
nazvali majkom veselja... m 

Oni nazivaju kamatu korist, sramotno otkrivanje i uljcpsavanjc 
iene sioboda iene, bestidno mijesanje muskaraca i zena prosperitet i 
kultura, gresnu pjevacicu, grijehe i nepokornost nazivaju umjetnost. 
Sve s riljem privla&nja ljudi njihovim Iosim i odvratnim djclima. M El-Maide, 105. 

] " Igasefu eUehfan, 1/110. 

-'» Ta-ha, 120. 

w Igasetu el-lehfan, 1/112. 75 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi priiaii ljudskim srcima kako ih kvari 
3 - Naiiva dobra djela imenima odvratnim covjeku 


■ 


Istina svijctli i blisca i kada bi ostalo tako bez pokusaja prikazivanja 
isrine ruinom duse bi pohriile ka njoj, Ijudi bi slusali i srca bi sc smirila na 


IsrinL Stoga jc kjtanova prva zadacabila prikazati iscinu ruznom i nazvati 
je pogrdn3im odbojnim nazivima. On je podstakao svoje sljedbenikc ne- 
vjernike Adova naroda da svome poslaniku Hudu, 'aiejki »i«n, kazu: 

2^tS$ & sM % s*k& j ^:3 ill 

Mi smatramo da si ti doista u htdtlu i mi mislimo da si za- 


hta la£ac. m 

On je nagovorio nevjernike, svoje sljedbenikc u Medjenu, da kazu 
ljudima: 

Akopodeteza Sitajbom, bit cete sigttrna izpMjenu m 


Nagovorio je nevjernike i svoje pristalice iz faraonovog naroda da 
nazovu Musaa i Haruna, akjhimaseiam, sihirbazima: 

Jill iScL^ l^ij} 'U^j^i *£j» jj y j^^-^r ^ Jl^bjj Jl>-L^J Oli* 01 

Ovtf dvQJica m iarobnjaci? rekose jedni drugima, bote da 
vas vraMhinama svojim iz zernlje vase izvedu i da unUte 
vjeru vasu prelijepu. m 

Nagovorio je i svoje pristalice nevjernike iz plemena Kurejs da na- 
zovu Muhammeda, jaiWJaiur*ie]hive*ii«n, sihirbazom, gatarom, pjesnikom, 
opsihrenim, ludakom i drugtm odbojnim imenima: 

I nasihticijos* govore: Vi samo zacarana fovjeka slijediteP 73 

Medutim, Allah* subi^tm vc «a!a, je negirao i opovrgao sve lazne 
opruzbe upuc"ene Muhammedu, saihiiahu !&$& * s*ticm, rekao je: 


m Et-Ea 'raj; 66. 
m El-Ea'rtf. 90. 
H 


" ! Ta-ha, 63. 
] " E!-Furkan t %. 


1 176 
1 


Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

ojjf $j j* 15L ^3 c-&^ cJ y> jSJi 

Zato ti opominji, jer tit miloscu Gospodara svoga, nisi ni 
prorok ni hid, 574 

I rekao je: 

.4 «*/> £0iw nikakva pjesnika - &?&<? w ?w?/o tjerujete!, 
i nisu rijeci nikakva proroka - kako vi malo razmisljate! 
Objavaje on od Gospodara svjetovaP™ 

Nagovorio je svoje pristalice, nevjernike plemena Kurejs, da 
Muharnmcdove, saiiaJJahu 'aicjiii & aeiirm, sljedbenike nazovu otpadnici- 
ma, hereticima. 

On neprestano ide istom linijom i sve do danas slirzi se istom me- 
todom. Danas je svojim pristalicama objavio da one koji se dree Posla- 
nikovog, wliatlahu aicjhi vc idkmj Sunneca u svemu nazovu ekstremistima i 
pristrasnim sljcdbenicima. Kao sto nazivaju udaJjenost od grijeha i kttca 
grijeha i nemorala konzervativnost, serijatski hidzab sacor, zenu koja se 
drzi naredbe svoga Gospodara i sjedi u kuci nazivaju zaosralom* Sve je 
to njima sejtanska objava. 

ja pozivam sljedbenike Istine: Ne dozvolite da vas to pokoleba i 
da napuscite Poslanikov, wiwiahu Mejhi wwiicm, Sunnet, naprotiv, jos ga vise 
primjenjujre i recite: 

Ne recite za »as slijepi miievi tame 
ekstremi su, brzoptcti i pretjemju 

Ne recite za nas nostra 'ni sujer mi 
idemo putem miljenika Mubammeda. 

Za sve sto kazemo ajet kao dokaz 
imamo ill hadis od Poslamka potvrdcn 


3H E t-Tur, 29. 

3 " El-Hakka. 41-43. 177 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 


Sta su dcrogiranje i opci dokazi znamo 
ttznamo i ktld su uopceni i ograniceni 
Ajete Ailah&ve objave dobro razumijemo i ne 
poredite nizumijevanje sa losim mslljenjem 


Kada se tekstovi sukobe mi tada 
principe nasih imama koristimo 


4 - Prilazi covjeku s onim sto najvise voli 


AlJahov, subhancKu we teak, neprijatelj Iblis prilazi dusi samo s onim sto 
ona voli i zeli. Jer na taj nacin lahko dolazi do cilja i sco zeli postize uz 

pomoc duse i prohtjeva. 


Rekao je Ibn el-Kajjim, nJiimchuikh: 7b je njegova najvefa spfefka kojom 
zavodi caujeka. On krim covjehom putem krvi dok ne sretne dusu ipomijda 
se s njom i ispitaje sta voli i preferim Kada- to saztm iskoristi je kao pomofai- 
ka protiv tovjeka. Poduci i svoje pomagace i pristalice odljudi kako hi ih rno- 
gti zavoditi onim sto oni vote, jer rut taj nacin ce sigurno postici Sto zele, a ko 
zeli zavoditi na drtigi nacin vrata sit mu zatwrena i nece postici sto zeli* 76 


5 - Postupnoit u zavofcrtju 


Sejtan ne prilazi covjeku govoreck IJradi taj grijeh ill budi nepoko- 
rant On covjeka priblizava grijehu korak po korak, Davno je reeeno: Po- 
gled, osmijeh, razgovor, dogovor pa. susret. Poslije toga dolazi haram zato 
nas je Allah, subk.mehu vc w'aia, upozorio na slijedenje sejcanovih scopa: 
O vjernici 7 ne idtte sejtanovim stopama! Onoga ko bade 
iiao Sejtanovim stopama, on ce na razvrat i odvratna 
djela navoditi/ 77 


Vi Igasetn el-tehfan. 1/112. 
jn En-Nun 2\. 
178 


i 
Zastita od ditna i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

To je poziv ispunjen samiloscu i miloscu od Blagog i Milosrivog 
koji upozorava svoje robove na slijedenjc sejtanovih putcva, napomi- 
njuci da moraju zarvoriti put na samora pocecku puta kako ga ne bi 
posrepeno zaveo. Ko razumlje serijacske ciljcve primjetic ce taj priucip. 
Serijatsko pravilo o preventivnim zabranama spada u taj princip, Kao 
i zabrana osamljivanja s nepoznatom zenom, obaranjc pogleda* Zaro 
budi oprczan, brate muslimanu, kada su u pitanju sejtanove splecke. 

Preneseno je od Vehba ibn Munebbiha, ndiimehuiWi, da jc rekao: Medu 
Israibvim potomcima bio je najpobozniji covjek svoga vreniena. U njegovo 
vrijeme zivjek su trojica brace koji su irnali samojednu neudatu sestru, Je~ 
dnom su sva trojica otisla u bitku a nisu znali kod kogaje ostavui i komeje 
povjeriti. Sloziii su se daje ostave kod poboznjaka jer su mu vjerovali Otisli 
su do njega ipitali ga daje ostave kod njega i u njegovoj blizini dok se oni 
ne vrate iz borbe. Ail onje odbio i trazio zastitu kod Aihma, subhaFwhu ve icV 
b i od njih i od njihove sestre. Oni su bill uporni sve dok nije pristao. Rekao 
je: Smjestiteje u kucu pored moje bogomolje. Braca suje smjestila u tu kucu, 
ostaviiije i otiHi u borbu. Onaje ostala u blizini pobohijaka neko vrijeme, 
onjojje donosio hranu, ostavljao pred vratima svoje bogomolje i ondajojgo- 
vorio da izade iz kuc'e i uzme hranu. Sejtan ga je stalno podsticao M dobro 
i njen izbzak iz kuce danju predstavljao velikim problemom, jer bije neko 
mogao vidjeti zaljubiti se u nju, Doiaptavao mujei Kada bi ti izlazio i osta- 
vljao hranu pred vratima njene kuce bib bi vrednije i nagrada bi ti bila vec'a! 
Nepresianogaje na to mgovarao sve dok on nije na topristao t odlazioje do 
vruta njene kuce i bezgovora ostavljao hranu pred njom. Toje trajah ?ieko 
vrijeme. Ponovo je dosao Iblis i poceo ga podsticati na dobro i nagovarati: 
Veca bi ti nagrada bila kada bi tdao u kudu i u kuci ostavljao hranu Nepre- 
stano gaje nagovarao sve dok nije mko i uradio, ostavljao je hranu u kuci i 
toje trajalo neko vrijeme. Ponovo je dosao Iblis i podstakao ga na dobro dje- 
lo rekavsi: Bib bi dobro kada bi razgovarao s njom jer je veoma usamljetut! 
Nagovarao gaje dok nije poc eo pricati s njom iz svoje bogomolje. I toje tra- 
jah neko vrijeme. Opet muje dosao Iblis i rekao: Bib bi joj prijatnije kada 
bi ti sisao do vrata svoje bogomolje a ona do wata svoje kuce pa da razgova- 
ratet Nagovarao gaje na to sve dok nije silao i sjeo iza vrata svoje bogomolje a 
djevojka iza vrata swje kuce ipricali su. Tako su ostali neko vrijeme. Potom 
je opet Iblis do'sao i podstakao na dobro prenia njoj rekavsi: Prijatnije i Ijepse 
bijoj bib kada bi izasao iz bogomolje i sjeo u blizini njenih vrata te da tako 
private. Nagovarao ga je dok nije pristao. Tako je bib neko vrijeme. Onda 179 Zastita od dzina I sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srctma kako ih kvari 


je opet dosao Iblis y nekaje mi njega Ailalmw prokletstvo, i podstakao ga na 
dobro i sevap kodAIlaha? iubhanchu « teab. koji moze dobiti akojoj ucini vece 
dobro, rekao je: Bib bi dobro da sjednes iza njenih vrata i tako mzgovarate, 
a da ona ne izlazi iz kuce. Pristaoje, paje izlazio iz bogomolje stajao ispred 
njenih vrata i razgovarao s njom. Ostali su tako neko vrijeme* Potomje do- 
sao Iblis i rekao: Bolje bi ti bib da tufas' u kucu i ne dozvolis dapokazuje lice 
nikome. Nagovarao gaje dok nije prisma. IBaoje u kucupricao s njom ci~ 
jeli dan i kada bi pala noc penjao se u svoju Iwgomolju. Nakon toga ponovo 
je dosao Iblis i neprestano muje uljeplavao dok je poboznjak nije dodirnuo 
ipoljubio. Iblis muje i dalje uljeplavao i nagovarao ga sue dok nije s njom 
spavao i zatrudni. Rodila mu je djecaka. Iblis muje dosao i rekao: Sta eel 
kada dodu njena braca? Nisi siguran da te nece osramotiti i iznijeti mi vidje- 
b tvoj slucaj! Zakolji sina i zakopaj ga a ona e'e to sakriti iz stralta da braca 
ne saznaju sta sijoj uradio! Kadje i to uradio rekao muje: Zar mislis da e'e 
ona sakriti od brace sta sijoj uradio i to sijoj sina zaklaof Zakolji je i zako- 
paj s njenim sinoni! Nagovarao ga je sve dok nijeprfctao, zaklaoje, zakopao 
s njenim shwm, zatrpao to mjesto, stavio na njega ogronmu sHjenu i popeo 
se u svoju bogomolju i nastavio s ibadetom. Od toga je proHo kolikoje Allah 
htio daprode* a onda su stigla njena braca iz borbe, Dosli su kod njega pi tati 
za sestru, on im saopci vijest o njenoj smrti, zamoli Alktha dajoj se stniluje i 
zaplaka, Rekao imje: Bilaje najbolja zena, ovoje njen kabur, pogkdajte go! 
Njena braca su otista do kabura, isplakakt se, molili Allabd, subtaneta « teak 
dajoj sesmiluje t boravili kod njega nekoliko dana a potom otUlisvojim kuca- 
tna, Kada je pala noc i kada su legli dosao imje sejtan u sari u liku putnika. 
Poceoje sa ttajstarijim, pitao gaje za sestru a on mu rece ono stoje rekao po- 
boznjak, daje umrla, daje molio Allaha-, subhajiehu ve te'ak za mihst i pokazao 
im njen kabur. Sejtan rece da laze i da im nije rekao istinu o njihovoj sestri. 
htinaje da ona ostala trudna s njim T rodila mu djecaka pa gaje on zaklao i 
nju s njim zbog sfraha od vas. Batio ihje u mpu iskopanu iza. kuce u kojoj 
je boravila s desne strane ulaznih vrata, Idite i vidjet e'ete da e'ete naci ovo ito 
sarn vam rekao, Dosao je u san i srednjem i najmladem bratu i isto to rekao. 
Kada su ustali cudili su sesvom snu. Rekli sujedan drugo sta su sanjali. Naj- 
stariji rece to je sejtanski san, ne osvrcite se mi njega i pustite to, Najmladi 
rece: Tako mi AlJalja, ja necu dok ne odem i ne vidim to mjesto. Svi su otiSli 
do kuce u kojoj je boravila njihova sestra, otvorili su vrata i potrazili opisa- 
no mjesto u mu, Nasli su sestru i njenog sina zaklane u rupi bos kako imje i 
opisano. O tomesu upitali poboznjaka pa je potvrdio Iblisove rijeei, Onisu 180 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

o svemu obavijestili vladara i njega su izvukli iz bogomolje i doveli ga daga 
razapnu. Kada suga svezaii za smb dolao mujetejtan i rekao: Jasno tije da 
samja taj koji te naveo da zatmdni ta zetui i dajoj zaMjelsim i nju* Mo 
meposMas i uznevjentjes u Allaha koji te stvorio i oblikovao, danas cu te 
spasiti ove nevolje! Poboznjak je uznevjerovao uMlaha, suhhanchu « te - a k, kada 
je to urttdio sejtangajeprepmtio tjudima i oniga razapese. 5 ' 1 

Kaiu mtifesiri da je u vezi s njim i njemu sliftiim objavljeno: 

SHcni su sejtanu had kaze ioijeku: Bitdi netrjernik! - pa 
kadpostane jtevjernik on onda rekne: Ti se trume vtie ne ti- 
M;ja se, zaista, Allaba, Gospodarti svjetova bojim. Oboji- 
cu ih 11a kraju ieka vatrn? u kojoj ce vjebio boravitt, a to 6e 
biti kazna za sve zuhmtfare. m 

To je sejtan planirao u vezi s njim i tako je postigao ho je zelio. 
Poboznjaku sc to dogodilo zbog njegovog neznanja o iejcanovim po- 
stupnom zavodcnju, da mti se odupro na pocetku odbio bi ga i sejtan 
bi ostao ponizen* 

Prenio jc Ibn el-Dzevzi, aKhnBhuUn^ svojim lancem prenosilaca od Veh- 
ba ibn Munebbiha, aWmaMfak da je rekao: Uvrijemelsaa, yqhiscUm, boravio 
jejedan poboznjak u svojoj bogomolji, Iblisgajepoknsavao zavesti ah mje mo- 
gao, Jedtwmje Mao prenden u Ism Utju idpm i pozvao go: Poboznjacc, popni 
se da razgpvaram s tobom! Rece: Idi svojim putem,ja ne zdim vratiti suoj pro- 
sit zivot. Me: Dodi do meneja sam ha! Race: Ako si Isa> uistinu, ne trebai mi, 
zar nam nisi naredio da tinimo ibadet i rekao da ce doc'i kijametski dan!? Idi 
svojim putem m trebas mii I, pwkktnikje otisao i ostaviogaS™ 

Uporedi odgovore ova dva poboznjaka, prvi je zbog neznanja zalucao 
a drugi zbog znanja se sacuvao. Zbog toga je Poslanik, aJkfatiu l a kjhi vc s^km, 
rekao: Wijednost nienog tmd pobohiim je kao moja vrijediiost nad 
najmanjim mojim ashabom. Zabiljezio ga je Tirmizi, nhimcMiat., pucein 
Ebu Umame, mdiyinhu Vnha i rekao da je dobar vjerodosrojan. 111 Telbisu Ihlis, str. 26, 
irf El-Hast; 16 i 17. 
1M Telbisu Iblis. str. 29. 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim sreima kako ih kvari 


6 - Udaljava frvjeka od Isime 


Sej ran se obavezao da ce zavesti sve Adcmove, -Jijhi uian, potomke 


osim onih koji utocisre potra/e kod Allaha, MKved&JJc, i zastice se sucom 
iskrenosti, rakvima ne moze nista. 


Rekao je Uzviseni: 


Et zato sto si odrediopa sam u zabludupao — re£e — kunem 
se da fat ib na Tvom Pravomputupresretati, pa 6u im ispri- 
jeda, istraga, izdesna, £ slijeva prilaziti, i Ti fej: ttstanoviti 
da vecina njih nede zahvalna bitiP 91 
Rekao je Kurtubi, rahimchuHah: ktttiem se da cm ib na Tvom Pravom 
puta presretati, - odhijanje?n od Istine i uljepSavanjern neistine dok ne 
propadnu kao i on. A pravi put je put koji vodi u Dzemiet, 3 * 2 


Rekao je el-Hakem ibn Utejbe, raMmehuiUh: sprijeda znaci sa straw 
dunjaluka? straga znaci sa straw ahireta, zdesna znaci sa strane dobrih 
djek, slijeva znaci sa strane loi'ib djebt 


Rekao je En-Nehhal, rahimchuiiah: Ovo je lijepo mmaienje, Porom 
ga je pojasnio: pa iu im i sprijeda prilaziti, znaci sa strane dunja- 
luka tako ce negirati znakove na njemu i vijesti o dogadajima start b 
naroda. Straga* znaci sa strane abireta tako da ce negirati njegovo po- 
stojanje. Zdesna, znaci sa strane dobrib djelo. Na to ukazuje ajet: Vi 
ste nam dolaziti s nose desne strane. Slijeva znaci sa strane losih 


djelo, tj. slijede svoje strasti jer imje on to uljepsao. Ti ces ttstanoviti 
da vecina njih nece zahvalna bitil To jest, nece biti jednobosci, po- 
komi ijavno zahvalni?** 
Potvrdeno je da je Ibn Abbas, mdijnliahu "anhuma, rekao: Nije rekao 
iznad, jer sejtan zna daje Allah iznad svojib robova. 
1 


m Ei-Ea'raf, IS i 11. 

1M Tefsiruel-KurtublimS, 

1,1 Tefsim el~Kurtubi, 7/176. 


^^^_ 


[82 


^^^^M^^MHi^HBB^^^^^^nEBHHBt «k.J 


Vifi H Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim sreima kako ih kvari 

Katade, ^h^huii^, je rekao: Covjece. sejtan ti prilazi sa svake strane 
osim iznad tebe, jet se tie nwze isprijetiti izmedu tebe i Alkhove, a^ « d&t- 
!c mihstL 3 ** 

Sekik, mhimchulUb, 3 " je rckao: Svakojutro sejtan mi pram cetiri zasjede: 
ispred mene> iza mem zdesna i slijeva. Govori: Ne boj se, Allah je milosdv 
iprasta. Tada ucim: 

fa 6u sigterno oprostiti onome ko sepokaje i uzvjeruje i do- 
bra djela tint* i koji zatim na Pravomputu ttstraje, 386 

Iza mene dolazi plasi me zbog onih koje ostavljam. Tada uHm: 

Na Zetidjl nerna ntjedtwgMvog bica adaga Allah ne hrani.* 87 

Zdesna dolazi i govori o zenama, Tada ucim: 

Krajpripada bogobojaznima. m 
Slijeva mi dolazi putem strasti. Tada ucim; 

Izmedu njih i onoga sto budu htjeli bit £e prepreka postath 

Ijena. 38 * 

Ibn el-Kajjim, ^hLm^huibh, je rekao: Covfek maze izabraii jedan od ce- 
tiriputa: pravo, lijew, desno Hi nazad. Kojim godpravcem krenuo sejtan 
ga ieka na njetnu. Ako ide tim putem pokoran on ga odvraca i otezava mu 
to Hi ga usporava, a ako krene nepokoran on ga pomaze pokrece i sluzi. 
Kada bi se dogodib dapadne u neku provaliju doteo bi i dolef u m Igaselu et-lehfatt, 1/1 03. 

1,5 Igasetu et-lehfan, 1/104. 

J " Ta-ka.%2. 

m Hud, 6. 

« El-Ea'mf. 128. 

* Sebe'. 54. 

m Igaselu et-lehfan, 1/104. 183 
Zastita od dzina i sejtan a JSejtanovi prilazi ljudskim srcima kako iti kvari 

Prcnijcli su imam! Ahmed i Ncsai, nhimchunwlbh, od Sebure ibn ebi Fa- 
kihe, radij«llahu 'anliu, da je cuo Poslanika, wiUllnhu alejhi ve jeliem, kada je rekaor Sej- 
tan presrece cotjeka tut svim putevinta, Presrettte ga naputu islama i 
kaie; Zar ces postal/ musliman i napttstiti stwju vjem, vjeru tvojib oce- 
tta i djedovaf Cotjekga tieposhisa iprhni islam. Presrettiega naputu 
hidzre i kaze: Zar ces odseliti, osUtviti svojtt zemlju i nebo? Mtthadzirje 
kao visaka biljka. Covjekga neposbda i uHni htdzrtu Presretnega 11a 
putu dzibada i kaze: Zar ces se borid, a mozes poghtuti* boriti se i biti 
ubijent jtetut ce ti se udati i tvoj ce imetak podtjeliti. Coijek ga twpo* 
sbda i ode u d&ihad. Ko toko tiradi Atia/tje sebi uzeo u obavezu da ga 
uvede u Dzennet, ako bade ttbijen Attah se obavezao da ce ga uvesti u 
Dzennet, ako se i utopi Allah se obavezao uvesti ga u Dzennet, pa i ako 
ga zwotinja zgaziAHaf? se obavezao uvesti ga u Dzennet,^ 

1 - Pokaiuje dobru namjeru 

Sejtan nikome nece doci i rcci uradi grijeh da zasluzis bolnu kaznu. 
On prilazi covjeku kao dobrocinitelj i osoba sa iskrenim namjerama. 
Time je uspio zavarati nase pretke Adema i Havu, 'aJcfhima sdam i izvesti 
ih \z Dzenneta: 

*•■■' r '•**" * "> 

Izaklinjase tin se:Ja sam vam, zaista, savjetnik iskreniP 92 

Zbog toga nas je Allah, «& vc dicik, upozorio na tu spletku rekavsi: 

O sinovi Ademovh neka vas nikako ne zavede sejtan kao sto 
je roditelje vase iz Dzenneta izveo... 393 

Preneseno je od nekih uccnjaka fa prvih generacija da je rekao: 
Kada ti sejtan pride i kaze da sc pretvaras u tiamazu i uijepsavas ga zbog 
Ijudi, ti oduzi tmmaz. Od njega ces se spasiti jedino postupajuci supromo 
otwme sto ieli makar izgledao ktto iskren savjetnik. "' Mesai, 5/21. Iraki je rekao; Lanac prenosilaca je vjerodostojan. 1389. 
m El-Ea'raf,2\ r 
m El-Earaf,21. 184 
Zastita od dzina i iejtana Sejtanovi prilazi ljudsktm srcima kako ih kvari 
8 ■ Potpomaie se Ijudikim sejtanima 

Neki ljudi osjecuju Islam u dubini srea svog, njihov iman je jak a 
ubjedenja cvrsta. Islam je pornijesan sa njihovim mesorn i krvi. Oni idti 
iskljucivo stazama islama, samo njega za svjedo imaju, samo se za Po- 
slanikom, sdhiiahu yghraftfle*, povode. U svakom i u najmaujem segmen- 
tu zivota pridriavaju se islamskih propisa. Takvih ljudi je malo. Scjtan 
ih pokusava zavesti na svaki nacin all ne uspijeva. Nakoti neuspjcha u 
zavodenju pozove ljudske sejtane da mu pomognu u zavodenju. Uzvi- 
seni je rekao: 

fi Jil^j ^p ji b£- $ 1&4& b\j 

A sejtani navode sttfenike svoje da se s vomit raspravljaju. 3 

Vidimo da mladici koji u porpunosti prihvace islam i krenu pu- 
rem Poslanika, wlbiuhu '.dejbi ye wllem. naidu na razna iskusenja koja navale 
sa svih strana. Kada Allahovo, ■«*& *<= dbitc, uze uzme za zastita* scrpi se i 
savlada dzinske sejtane pridu mu losi prijatelji, gresnici, da ga odvra- 
re od te namjere i oslabe ga govoreci: &a tije? Uskratio si sebi sue Ujepo 
u Umtu. Ne gkdtd lijepe djevojke, filmove, predstave. Ne slusas umjemi- 
ke i umjetnice, Ne prisustvujes proslavartm i sijetima, Ne ttzimas kamatu. 
Samo govoris; Quo je halaL ono je haraml Mblimo da sebi upropastavas 
ndadost i propidtas mnogo lijepog,. Red im: 

Strah mejc zablude ija 
idem p tttetn voljenog Muhiitnmedet 

Nezetim dunjaluk i ukrase njegovc 
zelim ono hoje kodAlkha velikog 

Ne zelim nijedan put zablude 
Ja se osim za Muhammedom nepovodim 

Zovem i tebe na ovajput jerje to 
put vdicine, upute i samostdltwsti 

Mozda se ne odazove odmah, tada mu reei: w EI-En'am, 121. 185 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari Shvatio sam zavrinicu dunjaluka 
ostauio sto ielim zbog onoga ho se hojim 

Razmislio sam o dunjaluka i svijetu na njemu 
i thvatio da sve na njemu prolazi 

Prosaa sam kraj groblja i nisam 
mogao razluciti slobodnog od roha 

Ako osjetis da se smekifova dodaj; 

Ko zna dit c'e ga smri st'tct 
da ce kabur nastanitt i na Sudnji dan izifi 

1 daje izmedu prelijepih dienneta 
naSudnjem daritt i Vatre koja ce ga pea 

Sue Ho na bogobojaznosti izgradeno nije 
ruznoje a na njoj neizgradeno ruinijeje 

Vidtt otwg kojije dunjaluk uzeo za boraviite 
ne zna da ce ga smrt s tog mjesta izvetti 

Ako vidts da je zarobljenik nemara, red mil: 

zavaraniy dan ti je ispunjen nemarom i 
zaboravom nocu spavas, ajufe vrattti ne mazes 

Radujes se prolaznosti i ispunjen ju 
nada kao sanjac koji se raduje svom snu 

Tvoj trud je uzaludan i ne volts 
ga tako na zemlji zive i zivotinje 

Ako primijetis da je zavarati mladosoi i snagom red nui: 

Da, ti si hrabar, tamo had hi 
ostao alt ttema vjecnosti za imana 136 
Za nas mahane nemos ti koju 
imaju drugs tjudi, osim prolazwsti Poiom mil red: Svakog sum blizi smo edzelu 
nasi dam se motaju i oni su stepeni 

Nismo vidjeli istinu km smrthoje 
a o njoj se ne misii kao o istins 

Idi s dunjaluka opskrbljen bogobojaznosti 
tvoj zivotje kratak i dani odbrojani Potom ga posavjctuj rijecinia: 

Slugo svoga t-sjehi, koliko se mueis 
stuieci trails zaradu st ocitom gubitku 

Okrem se dull i odgojije 
ti si dusom covjek a ne tijelom 

Ako prihvati tvoj savjet, hvala Allah u, ali ako ustraje tebc zavodiri 
kloni ga se jer je to Ijudski sejtan. 

Rekao je Malik ibn Dinar, lahimrMUh: Meni sugori Ijttdski sejtam od 
dzitukih Sejtmm. Jerja kada zatrazim uwciste od dzimkog sejtana on se 
ttdalji, dok ifudski sejtan dode i vodi megrijebu na moje oci. m 

Utje£emo se Allahu, .ubhanchu vc h=al a , od dzinskih i ljudskih sejtana i 

molinio ga da nas /a\suu od njihovog zla i spletki. w Tefsiru et-Knrtuhi t 7/67, Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srrima kako ih kvari w 

Sejtanovi prilazi covjeku I - Neznajije Neznanje je sejtanov najveci prilaz covjeku i smatram da necu pre- 
tjcrati ako kazem da.se svi oscali prilazi na njemu grade, Neznalica ne zna 
seJEanove prilaze, pa da ih zatvori, hiti splecke pa da ih rijesi, nki zantke pa 
da ih se klonL Sejtan ga s lahkocom saviada i najmanjim trikom zavede. 

Neznalica nc zna razlikovari dobro od zla, i sunnei od novocarije, 
rako ga mozc navesti na zfo a on misli da je dobro, tnoze ga navesri na 
novoiariju a on misli da je sun net i tako biti gubitnik: 

^s afa # J <U^ j-i U^ $$ &r*% ^ <> 'J 

Red; Hocete It da vas obavijestimo a najvecim gubitnicima 
npogledu djetA Hji ce trtid u zivotit na ovom svijetu uzalu- 
dan biti, a koji ce misliti daje dobro quo sto rode? 96 

Neznanje zasljepljuje sree, stoga je neznalica meta sejtanova i pre- 
nia njemu usrnjeri strelice siimnji i strasti i obori ga kao zrtvu strasci i 

zarobljcnika prohtjeva. Kada postigne svoj cilj uvrsri ga u svoje vojnike 
koji cini nered na zenilji i odbija od Istine i rako postaje clan kjcano- 
ve stranke: ^.'-.ULlliOUaliJ *s* r* ^>- |v1 Oni is stranke Sejtanove, ptbitnici supraviP 7 
Zbog toga je receno: 

Neznanje je smrt prije smrti za neznaJice 
lijeh su im grobovi prije pravih grobava 

Ako covjek koji ne Mvi u znanju umre 
ondti tnu netna zivota do prO'Mwjenja av El-Kehf, 104. 
J " Bl-Miidzadele, 19, 


Zastita od diina S sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Scjtan zavodi covjeka i tako sco ga od znanja odvrati, govori mu: 
Kako ces sjediti pred ucenim kao ucenik kad si odrascao?! I tako se za- 
dovolji neznanjem. 

Rekao je Ebu el-Hasen el-Maverdi, mhimchuibh: Nekiljudi ne traze znanje 
zbogsvojihgoditm i zbogstidasto nisu ucili dok su bill mladL Tako se zadovolje 
neznarrjem kao osobinom i daju muprednost nod uienjem. Toje parka Tiezna- 
nja i iijenosti. Jer akoje znanje vrlitia zelja starijih dagasteknuje vrtina. Da 
covjek budestarac koji uci, bolje je nego da bade starac neznaliea,™ 

Neko jc rekao: Umrijeti kao ucenik bolje je nego zivjeti kao nezmdica. 

Rekao jc AJija ibn Ebu Talib, nuiiiaiiahu '*thut Budi iden, ih ucenik Hi 

slusalac, Hi voli, a ne budi pen pa dapropadnel m 

Ako osjeu zelju kod neznaltce za znanjem kaze mu: Ako naucil a 
ne radii onJaje to dokaz protiv tebe, zato tije bolje ne uciti bit cd rnanje 
odgovoran i bnat eel bolje opravdanje. 

A iadnik, ne zna da je znanje co koje ce orklonki tamu i probleme 
od njega. 

Znanje je pomagac i upu&vac, kao SCO je jedan ueenjak rekao: Ni~ 
smo trazili znanje radi Attaba, «» vc didk, alije ono odbilo osim da bude u 
ime AlJaha, *«s we toe. 

Neki covjek je rekao Ebu Hurejri, ndijailahu Whu: Zelim uciti, ali se 
bojim zahorava i nepraktikovanja? Ebu Hurejrc, radijdtihii uihu, rece: Dovo- 
Ijan gt*bita.k je da ne ucis. 

Cudno jc Sto nekim neznalicama sejtan prikaze da sm ueeni, to 
predstavlja vrhunac zablude i zavaranosri. 

EL-Halil ibn Ahmed, ruUtmehullnh, podijclio je ljudc u pogledu zna- 
nja u cetiri skupine, rekao je: Ljudi ima cetiri vrste: koji znaju i znaju 

da znaju, toje ueenjak pa ga pitajte, koji znaju a ne znaju da znaju, taj 
jezaboraiuo paga podsjetite, koji ne znaju i znaju da ne znaju, oni traze 
uputupa ihpoducite, i oni koji ne znaju a ne znaju da ne znaju, to su ne~ 
znalice pa ih se klonite. m Edebu ed-Junp ve eil-din, sir. 26. 

m Predajaje prcnesena kao hadis putem Ebu Bekra a!i slabim lancem prenosilaca. Vidi: El-Mekasidu et-hasene, hadis br. 119, Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari Rckao je Kbu el-Kasim el-Am id \, nkimefauliali: 

Ako sam ne znaJ s tie pitas 
one koji znaju ka-ko eel saznati Ne znal, a ne znal da ne znas 
ko c'e ti dokazati da ne znal 
Ako u svemu budet kao oblak 
tako budi zemlja koju gazi utcni 

Najcudmjcje Ito ne znas 
i ne znas da ne znal 

Sejtanovi prilazi neznalici su brojni, ne mozemo ih sve navesti, ali 
dovoljno je da znas da se svi ostali prilazi grade na njemu. 

2 - Srdzba 

Srdiba je sejeanov veliki prilaz £ovjeku i njegova velika spletka, Sej- 
tan se poigrava sa ljutim covjekom kao djeca s Ioptom. Stvarnosr je naj~ 
bolja potvrda toga. 

Rckao je Ebu Hamid eI-Gazali t lahimdmiiah, ukratkot Prilikom velikesr- 
dibe zhog vrenjo krvi u sreu ka mozgtt se uzdize toman dim i prekrije c'elije 
za razmisljanje a nekada i ielije za cula tako da prekrije act i nista ne vidi i 
svijet mu se Hni mracnini Mozak tada bade kao pecina u kojojje zapaljena 
vatrapa njena unutrasnjost pocrnu zagrije se i ispuni dimom. Srdzba neka- 
da ftioze isusiti vlagu koja za sree znaci ziwt i tako umre od ljutnje. Srdzba 
utjece na covjekov vanjski izgled, to promjena se rnanifestuje u sljedecem: 
Promjena boje lied, tresu se ruke l noge, nekontrolisani postupci i pokretu ne- 
kontrolisangovor, pjena m wnama, crvenUo u ocima, Hrerije nosniea i uopce 
izgkd se promijenl Kada hi takva osoba mogla vidjeti kako ruhto izgleda 
i kako se izmijenik ne bi se Ijutik iz stida zbog te pwmjene i ruznog izgle- 
da, Unutmlnja ndnacajegpra od vanjske ruznoce. A najezik utjece tako sto 
psuje igoimri otio cega bi se svako razuman stidio pa i on sfon kadsesmiri, 
Vzsve togovori nepovezano i nerazgovijetno. Utjecaj na tijeloje veliki. Uda- 
ra, napada> cijepa, ubija, ranjava bez imalo razniUljanja ako se domogne. 
Zastita ad dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

Ako se ne domogne onoga na koga se Ijuti ih mu iz nekog razloga umakne 
pa ne iskali bijes na njemu onda se okomi ria sebe, poeijepa sam sebi odjecu> 
udara se po lieu, ponekad udari Sakom u zemlju ili druge predmete iponasa 
se kao litddk. A na sree utjece veoma negativno u odnosu na osobu na koju se 

Ijuti: mrzije, zavidijoj, zelijojzlo, radujese njenoj nesreci, nesretanje zhog 
njene srece, zelije osramotitu otkriti tajne, ismijatije i druga ruzna djela 400 

Kad god se smiri sejtan podstrekujc srdzbu rijeclma: Istnijava te, 
moral se osvetiu i slicno. Zato je obaveza razumnom muslimanu svoj bi- 
jes savladati, sejeana pobijediti i svoga brata opravdatL 

Prenio je Bezzar, rahiftuhuikh; od Enesa, radijaihbu 'anhu, da je Poslanik, sai- 
UlUhu 'alcjhiveKUem, prosao pored ljudi koji su se hrvali, upttao je: Staje to? 
Rekose: Taj covjek svakog savlada u hrvanju.., Reee: Hoiete li da vam 
ukazem na nekogjaceg od njega? Toje foyjek kogaje neko naijutio 
pa on sakrije srdzbu ipobijedi i svog i Sejtana iovjeka kojigaje na- 
ljutio. Rekao je Ibn Hadzer, whimchuJkh: Lanac prenosiiaca je dobar, 401 

Istinska snaga je kontrola duse kada se naljuti, rako da ne izgovara 
ruzne i nemoralne rijeci i ne postupi pre ma srd&bL To je Poslanik, iaihl- 
] a h u WJfai v e «i]cni, rekao u hadisu: Nije snahtn ko savlada ljude, snazan 
je onaj ko se savlada usrdzbi, Muttefekun alejhi putem Ebu Hurejre, 

radijalkhu 'anliu. 

Poslanik, Mlkikhu ycjti TC «H«m, je podscicao da se ljudi ne I jute i kada se 
naljute da sakriju srdzbu. Ebu Derda, rtdjjalkhu SuAm* je rekao: Neki covjek 
je rekao Poslaniku, *aiwiahu alqhi w «l)em: Uputi me na djelo koje e'e me uvesti 
u Dzennet? Rekao mu je: Ne Ijuti se i dohit ces DzennetJ 03 

Ebu Hurejre, ndijalkhu \udiu, prenosi da je neki covjek rekao Poslaniku, 
sdhiiahu aicjbu vc scU™: Oporuci mi ndto? Rekao je: Ne Ijuti se! Covjek je vise 
puta ponovio pitanje a Poslanik, Mibikhu afcjhivcscUem, je odgovarao: Ne Iju- 
ti $ef* m Hadis je zabiljezio Buhari, nhbndiuSkk A u Ahmedovoj, rshimeiiuikh, 
predaji nalazi se dodaiak; Covjek je rekao: Razmisljao sam o onome sto je 
Poslanik, wiuilahu alejhi vc sclkm. rekao i shvatio daje u srdzbi svako do. 

m El-lhja, 643. 
4(1 Felhul-Bari, 10/519. 

* Buhari mea' el-Feth, 10/518.; Muslim biserhi Nevevi, 16/162. 
m Rekao je hafiz hadisa Munzirt: Zabiljezio gaje Taberani sa dva ianca prenosi- 
iaca odkojihjejedan vjerodostojan. Et-Tergib r 5/115. 
m Bvharimea'el-Fetk 10/519. 191 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Prenescno je od Abdullaha ibn Amra, Tadjjaiiahu 'mho, da jc rekao: Neki 
covjek je upitao Poslanika, sailatuhu afejhj ve jdkm: Sut ce me ttdatjiti od Alla- 
hove srdzbe? Rece: Ne ljuti se! Rekao je Iraki, mhimchutbh: Zabiljezio ga 
jeTaberani, rahimehuilah, u Mekarimu ahlak i Ibn Abdul-Berr, nb.u»ehuUah, u 
Temhidu s do brim lancem prcnosilaca. 405 

Normalno razvijen covjek ne moze odstraniti od sebe srdzbu koja 
je u njegovoj prirodi, ali je obavezan udaljiti sc od svega sco budi sr- 
dzbu, kao sto je prkos, oho lost i si. 

Rekao je Ali ibn Zejd, rahWhylkh: Neki covjek sc grubo obracio 

Omcru ibn Abdul-Azizu, rahimehuUah, pa je rekao: Maces da me sejtan 
izazove zbog toga ho imam vlast, pa da uzmes od mene stttra sto bihja 
uzeo od tebe donas, idi Allah ti se smilovao!* 06 

Kako se smiriti u srdibi? 

Kada se rasrdis smiri se i ugasi vatru srdzbe sljedecim: 

Prvo: trazi utociste kod Allaha, mbhaachu « w'»u, od prokletog sejtana, 
Preneseno jc od Sulejmana ibn Sarda, radSMlnhu anhu. da je rekao: Posvadali 
su se dvojica pred Poslanikom* »iMULtu yejhi vc sdl™. Jedan od njih se naljutio t 
pocrvenio u lieu, iskocik mu zite na vratu. Poslanik, »iUUiu al*jM vc t&em, ga 
jepogledao i rekao; Znam sta treba rect da ode od njega sto gaje sna- 
slo: Euzn bilhthi mine-Sejtan nir-radiim! Utjecem se AlJahu od prokle- 
tog sejtana! Ustao je neki covjek koji je £uo Poslanika, aibudfn aiejhi vc wJlem, 
kadaje to rekao i rekao covjeku: Znas li staje Poslanik, lallaflatu 'diju « wllem, 
mahprije rekao? Rece: Ne. Covjek rece: Rekao je: Znam sta treba rect da 
ode od njega sto gaje snaJlo: Euzu billahi mine-iejtan nir-radziml 
Utjecem se Alhhu od prokletog tejtana! Covjek rece: MisliS da sam lud?" 7 

Dmgp; treba se sjerjti velike nagrade za one koji srdzbu skriju re da je 
skrije zeled tu nagradu. Pieneseno je od Abdullaha ibn Omera, mdipliahu anhunu, 
da je Poslanik, *.n-iibhM akfhi w seikm, rekao: Najveia tmgrada za otto sto Sovjek 
progtimjeskriimmsrd^mzbogAUahovoglka.^ Prenio gaje Ibn Madze, 

'nhimchulbh, a Munziri, rahEmchuliab, je rekao: Prenosiod su zastupljeni u SahUm. m Tehridiu el-fhja, 1638. 

m Edehtt ed-dunja ve ed-din, str. 233. 

m Buhari mea ' el-Feth, 10/519.; Muslim bi Serhi Nevevi, 16/163. 

* Ibn-Madze, 2/1 40 ! . Autor Zevaida je rekao: lanac prenosilaca je vjeradosta- 

jan, a prenosioci pouzdani. 
It v 
II- 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Prenijeli su Ebu Davud, Tirmizi i Ibn-Madie ratumehurmitlata putcm 
Abdurahima ibn Mejmuna, nhimehuiiah. od Sehla ibn Muaza, tahimehuiLah, 
od Muaza ibn Enesa, radipiUhw 'anhu. da je Poslanik, aaibUahu kKejhf vcsciicm, rc- 
kao: Ko sakrije srdzbu a ustanjujuje isktiliti Allah de gapred svirna 
pozvati da tzabere huriju koju zeli. m 

Trece: treba surjeci, jer je u scanju srdzbe izlozcn greikama pa je bo- 
ijc sutjeii, kao sto kaiu: Kad budaia govori ft htti 
bolje mujr ne odgovarati 

Budati sam prelum pa misli 
da odgovoriti niiam mogao 


Poslanik, oiuudiu 'aiejhivescikiH, je rekao: Ko vjerttje uAUaba i Sudnji 
dan neka govori stoje dobro ili neka httit^ 

Prenijeli su Ahmed, Ibn Ebu ed-Dunja, Tabcrani i Bejheki, hdtfihe. 
hiimuikh, od Ibn-Abbasa, nidijaJiahu 'ajhuma, kao prcdaju od Poslanika, saiiaHahu 

alejhJ fe. aellwiit Kdda St Ijtlt ' Silttt 1 ' 

Cetvrto: treba sjesti ili led zbog hadisa koji su prenijeli Ahmed, Ebu 
Davud i Ibn Hibban, rahimchumdiaJi, od Ebu Zerra, nJijaiUiu Wbu, kao Po- 
slanikove, salkllahu "alcjhi ve sclkm, rije£i: Kada se naljutite a stojite, sjedite, 
ako se ni tada ne smirite, lezite. 412 * Ebu Davud, 4/248,; Tirraizi, 3/25 1 .; Ibn-Madze, 2/1 400. Tirmizi je rekao da je hasen. To 
je tacno. Abdiirahim ibn Mejmun je prenosilac kojug su kao dokaz korisuli Ibn-Huzejme i 
Hakim, a Ibn-Hibban ga jc uvrstio u pouzdane pretiosioce. Za njega je Ibn-Hadzer rekao: 
Nije las, osim kada od njega pnmosi Zeban, sto ovd/e nije shicaj kao Mo se vidi. 
M Buhari mea' 'el-Feth, 10/445.; Muslim bi Serhi Nevevi, 2/18. 
m Nije vjcradostojatL Prenesen je od Lejsa ibn Ebi Sulejma, a njega su stabim ocijcnili 
Nesai i Ibu-Mein. A, Ibn-Hadzer je za njega rekao; Iskrenje, saduk, alijepredkrajiiwhi 
zoboravio ipomijesaopredqje. Misuse mogle razvrstati njegoye predaje pa su ih ucenja- 
ci hadisa sve ocijenifi slabim. 

w Ebu Davud, 4/249. Od Bekra da je PosJanik poslao Ebu Zerra.,. Et-Tergib w eHaiiih 
5/118, Rekao je Iraki; Ahmedov lariac pmnasilacaje dolxir - dEejjid. Dodajem da nisam baa 
siguran u to, jcr ga je prenio od Ebu Harba ibn Ebu el-Esveda od Ebu Zerra, Munziri je rekao: 
Neki tvrde ah Ebu Harhpremsi odsvog amidze odEbu Zerra a da nije dirvhno slusao Ebu 
Zerra. Iz toga zakljucujemo stabost jer nije spojeo. a Allah najbolje zna, Nakon toga nasao 
sam drugi lanac prenostlaca ovog hadisa kod Ebu Dnvuda, 4^249 i lime biva dobar 93 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Prenio jeTirmizi, nhimehuiUi, od Ebu Seida el-Hudrija, ndjpikhu 'anbu, da 
je Poslanik, ntUltoha Ucjh] w idicm, rekao: Ljudi su stvoretii razliciti t nekise 
sporo I jute i brzo odljute, neki se brzo naljute i brzo odljute, jedno za 
drugo. Neki se brzo (jute i sporo odljute. Najbolji sit oni koji se sporo 
/jure a brzo odljute, a lutjgori su oni koji se brzo tudjute a sporo od- 
ljute. Srdibaje zeravica u covjekovom srcu* zar ne vidite to crvenih u 
njegovim ochna i nabrekle vene na vrattd Kb osjeti nesto od toga rteka 
legne na zetnlju, Thmizi, rahimchutkh, je rekao da je hadis dobar. 

Peto: neka razmisli o svom ruznom izgledu kad je ljut, to ce gasmi- 
riti. A, sco se tice hadisa koji podsticu na abdest kad je covjek ljut, koli- 
ko /.nam, nijedan nije potvrden. 

Sesto: treba se sjctiti nagrade koju je Allah, anevc dwtk pripremio za 
one koji oproste i prcdu preko uvreda neznalica, sve u zelji da zasluzi 
obecanu nagradu. Uzviieni je o bogobojaznim rekao; 

Koji srdzbu savladuju i Ijudima oprahaju, A Allah voli 
dobroBnitelje! 413 

Tako musliman koji sakrijc svoju srdzbu uvrsti se u bogobojazne, a 
kada oprosti uvrsri se u dobrocinitelje. 

Rekao je Ibn-Abbas, radijilkhu anJiuma, o ajetu: Ti na lose uzvrati do- 
brim! To je strpljivost u srdzbu oprastanje ruznih postupaka. Kada tako 
postupe Allah *m « 3W* & ib sahivati i neprijatelja pokoriti. To je na- 
vco Buhari, rudijaiWiu *nhu, kao predaju bez lanca prenosilaca rijecHma koje 
ukazuju na pocvrdenost. 41 ' 1 

Preneseno je od Hasana Basrija, radij-aiiJiu Ww, da je rekao: Znakovi mu- 
slimana su s/jedecv snaga it vjeri, odlumost u bkgosti, irnan u uvrstom ubjede- 
nju, ztwnje tiz razum ostrmimnost u blagosti, istinsko dijeljenje, umjemwst u 
bogatstvu, strp/jivostusitvmasti'u, dobrocimtoo u bogatstvu, sttp/jivostu tdkoci, 
srdzbaga ne maze •sau/adaU, pristrasnost p/emenu ne maze podnijeti> savladava 
strasti, ne mmoti ga stomak, negubi ijudsko dmtojanstw zbogpohkpe, misli i 
nadruge, Potnaze ugtvzenim, miksUv je prema s/abinia, nelkrtari, nermipa, 
opra&a nepmvde i neznaticama. Muci nam sebe a ljudi su od njega mirnu 4 " Ali'lmran, 134. 

^ Buhari, Khabu ct-tefsir, suretu Fuss i let. 194 
lastita od diina i sejtana Jejtanovi prilazi tjuds kim srcima kako ih kvari 

Sedmo: ne smije sebi dozvolki psovke, Idetvc i nedolican govor, jer 
to su osobine kratkoumnih osoba, 

Selman, i/tipm W*., je rekao covjeku koji ga je verbalno napao: Ako 
m&ja vaga bude iaksa istinajestogowris, ako bude tda tie skodi mi sto gpvoris. 

Preneseno je da je covjek grdio Ebu Bekra, mdijaihhu Mm pa mu je on 
rekao: Ono ho je Allah, vwwt&m* sakrio od tebejejos rafe 

Preneseno je da je ncka iena relda Maliku ibn Dinaru, r*tio«fr« 
Neiskreni covjece! On je samo rekao: Samo ti si me upomala. 

Preneseno je od Ehnefa ibn Kajsa, tthtaehuibh, da je rekao; Kb god mi 
bude neprijatelj ja uradimjedno od troje: ako je bolji od mene postiijem 
go, akoje gori od mene ne spustam se m njegov niw, akoje kao ija zelim 
biti bolji od njega. 

Halil, tttumchiJiah. je to znacenje srocio u stihove: 

Qbavezai cu se da oprostim tmkom 
gresniku makar mnogo grijesio prema mens 

Ljudi mogu bit'% jedan od 
trojice bolji » gori sis isti kaoja 

Onoga koje bolji postujem i slijedim 
istinu u vezi s njim, a istina je najpreca 

Kojegori odmene oprost.it cu mu uvijek 
Mtit cu svoju cast ma koliko me karili 

Gnome ko je kao i ja pa pogrijesi i 
'ogrijesi se oprostit c"st jer biti bolji cast je Drugi su rekli: Qprost odbija budalu od uznemirenja 
suprotrtavljanje je izazov za njega pa ne buds takav 

Kajai e'ei se a kajanje nece koriststi 
kao prevareni u kupnji kada ode od trgovca Zastila od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari Drugi je rekao: 
Volim lijcpe osobim i trudim se steci ih 
ne volim icoriti jer i sum ukor zasiuzujem Oprdstam onome ko vrijeda ijude 
fiajgori su oni koji vole vrijedati 

Ko po'stujc ljuefe bit ce postavan 
a ko ih ponizava postavan- nece hiti 

Znaj, sidzbu mozemo podijelki na dva dijda: Ijutnja zbog sebe, to je 
pokudeno i o tome srno govorili i ljutnja u ime Allaha, subtusidsu ve tc'aia, to 
je polwalno, stavisc to je Serijacom pozeljno. Poslanik, jdiaibku yqhi vc Ktiam, 
je bio blag i milostiv ali kada bi vidio haram naljutio bi se, lice bi mu po- 
erven Ho od srdzbe i ne bi se prestao ijutiti sve dok se to ne ukloni. 

Preneseno je od Aisc, oujtijall&t! 'mtu. da je rekla: Poslanik* ^*lkhu "aief- 
hi vcsMtm.je usao kod metie it kitcu a bioje objesen zastor net kojem su bile 
midikam dike, Poslanikovo, ^ikiUhu'aicjttveKlJcm, lice je pocrvenjeh, uzeoje 
zastor, pocijepao ga i rekao: Medu onima koji ce biti najtdse kainjeni 
na Sttdnjem ttanu bit ee oni koji slikaju ovakve slike. m 

Posianik, saiyiahu *lejhi ^wllem, je vidio pljuva£ku u pravcu kibie, uklonio 
ju je, naljutio se i rekao: Kada klnnjatc Hcem steokremtiiprema Attaint, 
zato nepljttjte u pravcu kible dok klanjateS lb To nam govori da se Posia- 
nik, «ii.iiUhu alejhi vocikm, ljutio kada bi neko uradio haram i zabranjenu srvan 3 - Ljubav prema dunjafuku 

Sejtan je mnogim ljudimaprikazao dunjaluk lijepim i uijepsao ga u 
srcima njihovim. Zbog toga su se na njemu udomacili, stavise za njega 
se drie svom snagom, svim silama ga brane, neprijatdjuju zbog njega, 
za njega se nadmecu i zbog njega mrze i zavide. Iblis je kod njih u po- 
tpunosti ispunio svoj plan, o kojem je rekao: 411 Buhari mea "el-Feth, 10/517 '.; Muslim bi serhi Nevevi. 14/88. 
•W Buhari mea' el-Feth, 1/509.: Muslim hi serhi Nevevi, 5/38. 96 

Zastita od dzina i Sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 
Ja hi njima na Zemljiporoke lijepim predstaviti i sve cu ih 417 zavestL 

Tuino jc kako su se poveli za njim i pokoriti mu sc, osim on ill koji 
su utocistc naSti kod Allaha, rc wTditife i bacili dunjaluk iza leda: 

&0 *£ liji % IjM & jlxi ^S» $v j|j 

j4 /&& $e uvjerio daje o njima ispmvno mislio, i out sti se po- 
veli za njim, osim nekolicine vjemika. M 

A da su ljudi svjesni vrijednosti dunjaiuka ne bi ga smatrali vaznim 
i nc bi naili u srcu rajcsta za njega, niti na jeziku spomena. Njcgov Stvo- 
ritclj, Allah, «« vc dnUc, je pojasnio njegovu stvarnost rijecima: 

jejjlil £& V i lg4W SjW i£j <jip»jj 4il ^ s^iij lai 'Ui& 

Znajte daje zivot na ovom svijetu igra, izabava, igizdanje, 
i medtisobno hvalisanje, i nadmetanje u mnostvu imetaka i 
djecel Onje nalik kisi, i bilje od nje sijate zadivljuje, t ono 
potom* nakon kise, uzbuja, alt ga zatim vidU pozutjela i 
potom sasrtseno biva. A na svijetu onome pattija teskaje, a 
ima i oprost odAUaha i zadovoljstvo. A Staje ovosvjetski zi- 
vot doli uMvanjeprijevarno!* 19 

Zna£i, ovaj zivot jc igra, zabava i gizdanje. Pametan je onaj ko ga 
ucini ahiretskom njivom, zbog toga nas je Allahj azn « cticik pozvao na- 
kon tog opisa: 

NadmeHte se da u Gospodara svoga zasiuUte oprost i Dze- 
nnett prostran koliko su nebo i Zernlja prostrani ipripre- 
mljen za one koji uAlhtha iposlanike Njegove vjeruju. '" 420 « El-Hidir, 39. 
m Sebe'.20. 

m El-Hadid, 20. 
»' Ei-Hodid2\. 197 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi [judskim srcima kako ih kvari 

I Posianik, saiwiahu 'ilcjtii ve icticm, nas je upozorio na dunjaluk. Prenese- 
no jc od Ebu Seida, wdijallahu anhu, da je Posianik, salialkhu a[cjhiv e «l]cm, rekao: 
Dunjaluk je sladak i zelen. Allafj vas je stvorio na njemu da vidt 
kako cete raditi* Bojte se dunjahtka i bojte se zenaf 2) 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, radijaiiahu 'anhwm, da je Posianik, 
talWUhu 'alcjhi v C sellem. rekao: Uspioje ko prihvati islam, komeje dovoljna 
opskrba i koga Allah ucini zadovoljnim s onitn sto tnuje dao. 422 

Preneseno je od Ebu Hurejre, mdijaiiahu -nnhu, da je rekao: Cuo sam Po- 
slanika, taibiiahu aJejhi v* wliem, da g&vori: Allaku moj> neka opskrba Mu~ 
hammedove porodice bade devoljnat^ U drugoj predaji: dostatna, 
Prenijeli su ga Buhari, Muslim, Tirmizi i Ibn-Madze, rakimehumuiiah. 

Preneseno je od Abdullaha ibn es-Sihhira, ntdijatlahu wdm. da je rekao: 
Doiao sam Poslanika, pUallahn ' a | e jki ™ nikm, dokje ucio sum elhakumu-teka- 
sur, paje rekao: Covjek govori: Mqj imetak, moj imetak! A da li imas 
odsvog imetka osim sto pojedes pa kao izmet izbaeUy obucespapo- 
derei i udijelis pa ti ostane, 42 * 

Preneseno je od Dzabira, radijaiiahu *a«hu, da je Posianik, taltalkha VleJ<- 
fai v C wliem, prosao pijacom a ljudi su bili na stranama ulice, prosao je 
pored Icsa jareta odsjecenih usiju, ulivatio ga je za usi i rekao: Ko 
bi ga htio zajedan dirhem? Rekose: Ne bismo ga htjeii ni dzabe, 
ha cemo s njim?! Posianik, satkitahu aiejhi v c wiiem, rece: Zar ne bi volje- 
li da je vas? Rekose: Tako nam Allaha, daje ziv bio bi s mabanom 
jer inta kratke usi a kamoli mrtavl Posianik, saiwiahu aJejhi ««]]em, rece: 
Tako mi Allaha, dunjaluk je kod Allaha tnanje vrijedan od ovo- 
ga kod vas. i2 - 

Ebu Hurejre* mdijaifohu 'antra, je rekao: Cuo sam Poslanika, saiiaitahu 
AJejhi vesdlem, kada je rekao: Dunjaluk je proklety iprokletoje sve na 
njemu, osim spominjanja Allaha i slicnih ibadeta, ucetiog i uie- 
ntka. 426 Prenijeli su Tirmizi, Ibn-Madze i Bejheki, rahimehmmdiaii. ® Muslim bi serki Nevevi, 17/55. 

" ! Muslim bi serhi Nevevi, 7/145.; Tirmizi, 4/6.; Ibn Madze, 2/1386. 

m Buhari mea' ei-Feth, 11/283.; Muslim bi serhi Nevevi, 18/105. 

,M Muslim bi Serhi Nevevi, 18/94. 

m Muslim bi Serhi Nevevi, 18/93. 

m Tirmizi, 3/384.; Ibn-Madze, 2/1 377. Tirmizi je rekao: Hadisje hasen garik 
— Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Rekla je Aisa, mdiMiahu :»ah* da je Poslanik, uiuiatm Wejki vc scilcm, re- 
kao: Dunjalukje kuca onima koji kuce nemaju, imetak onib koji 
nemaju imetka i za njega radi ko razuma nemo. Prenijeli su ga 
Ahmed i Bejheki, ^himchumwiuii, Munziri, nhimchutinh, je rekao u Tergibu, 

6/18: Lanac prenosilaca je dob dr. 

Preneseno je od Amra ibn Avfa, nuUMkhu infau, Ensarije da ]e Posla- 
nik, iaiiaiiahu'aMkivcttikm. rekao: Tako miAllaha, m bojim se siromaJtva 
za vas,ja se bojim da vain se dunjaluk ne otvori kao onima prije vas 
pa da sen njemu nadtnecete kao i onipa da vas unisti kao i njih.^ 

Buhari i Muslim, xahimchumuHaJi. 

Neki ljudi toliko vole dunjaluk da je postao njiliov bog uz Allaha, 
azze «d&]| e ! Prenlo je Ebu Hurejrc, T ndijaiy iu 'anhu, da je Poslanik, wlbibhu %• 
hivcKtkm, rekao: Nekapropadne rob dinara, rob dirbeina t rob odjecel 
Ako dobije, zadovoljan je, ako ne, ffuti se. • - 

A da znaju vrijednost dunjaluka u odnosu na ahiret odbili bi ga i 
traiili bi ahiret. Rekao je Poslanik, «Bdiahuy«jhiw«ii«n: Dunjalukje u od- 
nosu na ahiret kao kada staviteprst u more, -fahja ibnjahja, mhimchu- 
iiah, pokdzao je kazipmonir -pa neka vidi koliko c'e nzeti.' 1 ' 

Preneseno je u Buharijinom, mhimehullsH, S&hihu od Sehla, wdijallahu 
' an hu, da je rekao: Cuo sam Poslanika, ^yuhu 'aicjhi ve «]lem, kadaje rekao: 
Prostor koliko moze start §tap u Dzennetu bolji je od dunjaluka i 
svega na njmmu Jutarnji ill vecernji odlazak u borbu naAllahovom 
putu bolji je od dunjaluka i svega na njemu. A ^ 

Rekao je Hasan Basri, ^imchulhh: Neka se Allah, ^vcdidJe, smiluje 
mima koji su dunjaluk smatrali poi/jerenom safari, pasuje vratili povjeri- 
ocu i otisli $ dunjaluka neoptereceni. 

Takoder je rekao: Kb te Mi prefect u ahiretu takmici sesnjim, a ko 

zeli u danjuluku bad mu i svoj za njegov vrat. 

Preneseno je od Alije, ladijaMu '«*•», da je rekao: Ko na dunjaluku 
uradi sestero uradioje sve za ulazak u Dzennet i bijeg od Vatre: spozna Al- ™ Buhari mea'el-Felh, 11/243.; Muslim bi serhi Nevevi, 18/95. 
m Buhari mea'ei-Feth, U/253. 
w Muslim bi serin Nevevi, 17/192. 
» Buhari mea'el-Feth, 1 1/232. 199 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari lahd, jubhanehu ve [e'ala, l pokoii WIU SC, SpOZna. iejtUmt i Yl€ pOslwti g&, SpQZmt 

Istinu i slijedije, spozna neistinu i kloni je se, spozna dunjaluk i odbije ga 
i spozna ahiret i ulaze trud za njega. 

Takoder je rekao opisujud dunjaluk: Toje kuca u kojoj se zdravi ra- 
zbole, sigurni kaju, osiromaseni tuguju, obogaceni u iskusenje padaju, o 
balalu ce bitipitan, za haram i sumnjive stvari kaznjen. 

Rekao je Malik ibn Dinar, raiumehulkh: Koliko zalisza dunjalukom to- 
liko izade izsrca brige za ahiretom, koliko brines za ahiretom toliko izade 
iz srca brige za dunjalukom. 

Rekao je Hasan Basri, nhimeMiah: Tako mi Aliaha dozivio sam ijude 
kojimaje dunjaluk bio bezvredniji od praline pa kojoj hodatel Svejedno im 
je bib dolazi li ill odlazi, da lije kod ovoga ill onoga. 

Neko je rekao: Covjece, raduje te ho si postigao sto si zelio a postigao 
si to priblizavajuci se smrtnom casu, a ondtt si dobra djela odgadao kao da 
trebaju drugom. 

Rekao je Hasan Basri, rahimehuitah: Svaka ljudska dusa zali za trome 
kada odlazi: nijese nauzivao u onome sto je skupio, nije postigao ho je ze- 
lio i nije se dobro pripremio za ono sto dolazi, 

Rekao je Ebu Sulejman, rahimehuitah: Dunjaluckim Ijepotama moze 
odoljeti samo ko u sreu nasi ono sto ga vodi ahiretu. 

Rekao je Malik ibn Dinar, rahimehutuh: Kao dasmo sesvi dogovorili da 
volimo dunjaluk pa jedni druge ne odvracamo od toga. A, Allah Has nece 
ostaviti na tome! Koja li ce se Atlahova* azzc « dkiie, kazna spustiti na nasi 

Safija, mhtmehuiUi. je rekao: Dunjaluk je kuia ponizenja, stoje izgrade- 
no na njoj propast ce, svi na njemu kaburove nastanit e'e, svaka zajednica 
na njoj raspast ce se, bogatstvo siromastvo postane, njegovo gomilanje tesko- 
c'i vodi, teskoca na njemu lahkoci Zato se wad AUabu i budi zadovoljan 
opskrbom ti datom! Ne uzimaj od vjefnog boravka za prolazni, jer tvoj zi- 
vot na dunjaluku prouizna je sjenka i nageti zid. Radi sto vise dobra i ne 
prizeljkuj mnogo od dunjaluka. 

Rekao je Alija, radtjaiiahu 'anhu: Oporucujem vam bogobojaznost i da se 
kloni te dunjaluka koji vam je pnepusten tako to ne zelite, Vasa tijelapropa- 
daju a vi ih zeliti obnoviti. Primjer vas i dunjaluka je kao primjer putnika 
koji samo Ito nisu stigli na cilj. Zato negubite nadu zbog losih stvari koje 200 Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudsk im srcima kako ih kvan 

doiivljavate rm njemu, to ceproci, i ne radujte se Ijepotania i uzivanjima i 
ona ce procL Cudim se sakupijacu dunjaluka a smrt ga traM i nemarnom 
koji nije zanemaren. 
Neko je rekao: 

Svakog sattt bliii smo edzelu 
noli dani se motaju i oni su stepeni 

Nisam vidio istinu kao smrt stoje 
a o hjoj se ne misli kao o istini 

Ruzno jegrelan bid mladkadsi 
a kakoje tek kada na glavi sijede izrastu 

Idi s dunjaluka opskrbljen bogobojaznosti 
tvoj zivotje kratak i dani odbrojani 

Rekao je imam Buhari, rahbnehutbh: 

Kada vremena imas koji namaz obavi 
mozda ti smrt iznenada dode 

Koliko je zdravib takvib i umrijese 
zdrava dusa njegova iznenada ode J Takoder je re£eno: Zar dunjaluk nije kao san spavaca 
Kakavje to iivot koji nije stalan Pogledaj itast koju sijuce imao 
i koja prode zar ko san ne ode 

Znaj, kada ljubav prema dunjaluku srce prcplavi, kjtanu se otvara- 
ju nova vrata zst djelovanje, a to jc: Ul Vidi: Hedje es-sari, str. 48 1 . 201 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi tjudskim srtima kako ih kvari 

4 - Nada u dug zivot 

Kada se covjek pouzda u dug zivot odgodi do bra djela, izgradi du- 
njaluk i porusi ahirer. Rekao je Ebu Hurejre, ndiplUhu w*u: Cuo sam Po- 
sianika, niuiuhu alcjki vejciicm, kada je rekao: Srce starca ostaje tub/ do u 
dvotne: ljubavi premu dunjaluku i nttdi u dug $&VQU An 

Rekao je Buhari, nhinduiiUi: Alija, ndijaHah« ant™, je rekao: Duttjafak odia- 
zi> ahirei dolazi Idunjaluk i dnret imaju swje siwmpa. budit-e siwvi abire- 
ta a nesimvi duttjaluka! 'Danasje rod bez obracuria a sutra abractm bez rada. 
Buhari, niumchuiuk je ovu predaju prenio ovako bez laiica prenosUaca. 433 

Neko je rekao: 

Radujemo se danima koji proutzc 
a svaki dan nas blizi edzelu 

Radi za sebe prije smrti i trudi se 
dobitak i gubitakje u djeiima 

Takoder je receno: 

ProHo je jucer i bit cepouzddn svjedok 
& za mini i novi dan dosaoje 

Pa ako si jucer hole djelo uradio 
danas dobrint zamjeni bit ces hvaljen Danas ako u dobru provides korist 
td vidjet a jule vratit ne mazes 

Ne odgadaj dobro djelo za sutra 
mozda sutra dode a tebe nema 

Rekao je Hasan Basri, rahimehuikh: Danje tmj gostpaga lijepo ugosti. 
Ako ga lijepo ugostB bvalit ce te had ode, a ako ga ruzno ugostjl kitdit ce te 
kad odes. hto je i sa nocima. m Buhari mea'el-Feth, 1 1/239.; Muslim biSerhi Nevevi, 7/138. 
01 Fethui-Bari. 11/235. 202 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim srcima kako ih kvari 

Dzahiz, .ahimchuiUh. je rekao; Nadenje karnen na kojcm je pisab: Co- 
ujece kada U vidio koliko tije mdo odzivota ostalo, ne hi toliko zitdio at 
onim sto zelis, zelio koje dobro uraditi, i ne bt pohlepan toliko bio i sple- 
tkama se koristio, Ako grijesif sutra re ceka kajanje* predat ce te rodbina i 

prijatelji, odreci ce tese bliznji i otici od tebe voljeni 434 

Neko je rekao: 

Dunjalukje svratiste putniku 
odmori se u njernu i odlazi 

Ode i ne zna gdje dolasi 
a sue sto uradil cekat £e Preneseno jc od Abdullaha ibn Omera, wdijaikhu anhuma, da je rekao: 
Posknik aiyiahu-akjhivescikmj*' stavio ruku na moje rame i rekao: Btidi na 
dunjaluku kao stranac iliprolaznik! Ibn Omcr, radijaiiahu inhume je go- 
vorio: Kada omrkneS svamicu se ne nadaj, a kada oswneJ omrknucu se ne 
nadaj. Uzmi od zdmvlja za holest i od zimta za smrt™ 

Ovim hadisom Poslanik, wiwiahu 4 *kjKi « .cUcm, nam je pojasnio da je 
covjek na dunjaluku stranac i da nije u svojoj domovini Dzennetu iz 
koje je izveden njegov predak Adem, alejhi ackm, stoga se mora potrudki 
da se vratl U com konteksru rekao je Ibn el-Kajjim, rahimchulbh: 

Bujrum, u vjec'rie diennete oni sa 
hordvistc prvi i tamo latori 

Alt mi smo zarohljeni kod neprijateija pa 
hocemo U vratiti $e domovsma Mm i zdravi 

Kazu da stranac had se udalji od 
domovini- daleko kaznjmje time 

A t ima li vece tudine od nale u kojoj 
neprijatelj nama vlada i upravlja 13 ' 3 w Edebu ed-dunja ve ed-din, sir. 102. 
IB Bnhari mea ' ei-Feth, 11/233. 
°« Hadi el-ervah, str. 8. 203 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 


Aca es-Sulemi, nhimdwiiah, je ucio u dovi: Altahu, smiluj se mom- tot- 
dimtvu na dunjalukit, mojoj samoci u kabunt i mom stajanju pred Tobom 
na Sudnjem danuf 

Neko je rekao: 

77 putujes dtmjalukom kao musafir 
a svaki musafir opskrbu mom imati 

Svaki iovjek mora opremu ponijeti 
narocito ako strahuje od tcrora jai-ega 

Prenio je Hakim, rabimchuiiah, od Ibn-Abbasa, raJiMbhu 'anhunva, da je 
Poslanik, taibilahu akjhi « *=U«n r savjetovao nekog covjeka: hkoristi petero 
prije petero: mladost prije starosti, zdravtje prije bolesli, imucnost 
prije siromastva, slobodno vrijeme prije obaveza i zivot prije smrti. 
Rekao je Ibn-Hadzer, rahLmehdiah: Prenio gaje Ibn-Mubarek., rahimehuiiah. u 
Zuhdu ujerodostojnim Imicem prenosihua kao mursel od Amra ibn Mej- 

Poslanik, iaikiiahu^iejhivcKilcm, jc pojasnio asbabima pomo6i crteza 
koliko je covjekov zivot kratak a nadanja veiika, U Ruharijevom, rabi- 
metiuiiah, Sahihu preneseno je od Abdullaba ibn Mesuda, radijdfohu 'anhu, 
da je rekao: Poslanik, saiidiahu aicjhivc^iem.jf nacrtao kvadrat, u sredini 
kvadrata nacrtao je liniju kojaje strsila iz njega, sa strand na sredini 
te duge tinije nacranoje mnogo kratkih linija i rekao: Ovoje covjek, 
a ovoje njegov zivotni vijek koji ga okruzuje - ili koji gaje okru- 
zio. Ova linija koja ga probija je njegova nada, a ove kratke li~ 
nije opasnosti i bolesti, ako izbjegne jednu stigne ga druga, ako 
izbjegne drugti stigtie ga treia™ Rekao \^ yi Ibn-Hadzer T rahimehul- 
lah: Ovako izgieda crtek 

Brate muslimanu, cuvaj se nade u dug iivot jer uzrokuje losa djela, 
stavise, orvara sejtanu nova vrata za djelovanje a to je: *" Fethul-Barl, 1 1/235, 

m Buhari mea' el-Fe-th, 11/236. 

* w Fethul-Bari, 11/237. 2CM 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

5 - Pohlepa Vjeru iiniltava pohlepa. Preneseno je od Ka'ba ibn Malika, radijaitahu 
nnhu, da )e Posianik, nibikhu 'dcjhi vc «llcm: Ni dva gladna vuka poslatui u 
stado nisu stetrutpo to sUtdo ko ho supo vjeru stetni pohlepa i £elja 
za ugledom. 44 " Prenio ga je Tirmizi, »himehu!feh i rekao: Hadisje dobar 
vjerodostojan. Vjerodostojnim ga je ocijenio i Ibn-Hibban, rahimehulUh. 

Preneseno je od Ka'ba ibn Ijada, rudijaiJahu anh«, da je rekao: Cuo sam 
Poslanika, saiwiahu 'alejhi v C jdicm. kada je rekao: Svaki wnmetje hnao svoje 
tskusenje, a tskusenje mog ummetaje tmetak.** 1 

Od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu Smhu, je preneseno da je rekao: 
Rekao je Posianik salMbhu 'alejbt vcscltcm: Ko tspuni srce dunjalukom dobit 
ce od njega troje: Neprestanu nesrecUj nezasttupohlepit i nepresusnu 
nadu u vise. Dunjaluk, ilije frozen ili on trazi. Ko bude trazto du- 
njaluk njega ce tra&ti ahiret dok ne umre, a ko bude trazio abtret 
trazitc'ega dunjaluk kako bipotrosio svoju opskrbu na njemuJ 

Neko je rekao: «42 Do kada cu odlaziti i dotazili 
trud ulagati naprijed i nazad se kretati 

Odlaziti od kuce stranac biti daleko od 
voljettih koji ne znaju ni kako sam 

Na istokpa na zapad odiazitn 
od poMepe nemam kad na smrt pomislit 

Da sam se zadovoljio opskrbom do$la hi u rahatluku 
zadovolptvo je bogatstvo ne mnostvo imetha 

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndijaikhu 'anhu, da je Posianik, saUaMu nkjhi ^sdiem, 
rekao: Nije bogatswo u veUkom itnetku, bogatstvojezadovofystvo elided w Tirmizi, 4/16. 

w Tirmizi, 3B89, i rekao jc: Hadis je hasen sahih. Vjerodostojnim su ga ocijenili 
i Hakim i lon-Hibban. 

m Rekao je Munziri u Tergihu i terhihu, 6/17; Prenio gaje Tabercmi dohrim Ian- 
cent prenosilaca 
" J Buhari mea 'el-Feth, 1 1 /271 .; Muslim bi Serhi Nevevi, 7/140. 205 Zaslka od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Rekao 4 * 1 je Kumibi, rahimehuibh: Hadis znaH da je pohmtno, ili ve- 
hcamtveno, ih korisno bogatstvo or/o u dusi. Jer, kadaje dtiia zadovoljna 
nije pohlepria i bade ponosna i velika, te dobije vue pocasti, pohvak i ce- 
dnmti nego sto dobije bogatas siromasne duse, jer ga poblepa uvuie u mrwge 
prezrene poslove i postupke sve to zbog niskih zslja i IkrtastL Takvu osobu 
ljudi mnogo kude, postane bezvrijedna za njih bezvrednija i poniznija od 
bilo eega drugog. Ukratko, ko je bogat u dust dovotjno muje one cime ga 
je Allah > as? «4fcMpj opskrbio i ne ziuli bespotrebno za vise inietka, ne trazi 
uporno i ne moli, jednmtavrw zadovolji se onimho muje Allah, £utv*&A\t, 
dao i on kao takav kao da uvijek dobije ho zeli, Medutim, ljudi stroma- 
Ini u dusama susta su suprotnost, nezadovoljm dobijenim, uvijek naze vise 
wt bilo koji nacin. Ako ne dobije stoje zelio tuguje i Ijuti se kao da imetka 
nenut nikako, Zbog nezadomljstua s onim sto ima kao da i nije bogat. Po- 
torn, dusevrw bogatstvo gradi se no. zadowljstvu Allahovim, uu* vc d&ik ka- 
derom i predanosti Njegovoj naredbi, imajuci na urnu daje ono stoje kod 
Allaha, jzzcvcditUe, bolje i vjecno. Zbogsvega toga takva osoba nije pohlepna 
i ne skuplja dunjaluk. Kakoje samo lijepo pjemik rekao; 

Zadovoljstvo duse dovoljno je za potrehe t ako 
poveca neho to bogatstvo postane siromastvo. 

Brate muslimanu, kloni se pohlepe jer odnosi i vjeru i cast, a osim 

roga otvara sejtanu nova vrata djelovanja, a ro je: 

6 - Skrtost 
Uzviseni je rekao: 

$ejtan vas plait sirmnaSwam i navodi vas na zlo t a Allah 
vain obecava oprost i dohro. Allah je tteizmjerno dobat i 
SveznajutL 446 m On je Kurtubi autor djela El-Mujhiji serhi Sahihl Muslim. On je Sejh poznatoj 

autora tefsira. 

W5 Feihul-Bari, 11/272. 

m EI-Bekare, 268. 206 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih levari 

Sejtan covjeka plasi siromastvom kako ne bi dijelio imetak na Alia- 
hovom, m**W* P utu l predstavlja rau da ako bude udjeljivao da ce 
osiromasiti \ biri potreban kod drugih, ali Allah, amwdSeU*, ulijeva sigur- 
nost svakom vjerniku rijecirna: 

^4, j4/&/j firm obecava oprost i dobro. Allah je neizmjerno 
(lobar i SveznajucL 

Pojasnjava da su Njcgove riznice nepresusnes njegovoj dobroti 
neraa kraja i Njegova opskrba nikada nece nestati. 

Ebu Hurcjre, iwiijaiiahu Wmi, 447 je prenio od Poslanika, »iblUhu 'akjhi « 
sdlcm. da je rekao: Koine Allah podari imetak a on ne izdvoji iz njega 
zekaU na Sudnjem danu doci ce taj imetak u oblikn delave dvozube 
ogromne zmije i nosit ceje za vratotn. Ubvatit ce ga za vilice i go- 
vorituja sain tvoj imetak ja sam tvoje nagomilano blago! Potomje 
Posianik prucio afet; 

Neka oni koji ikrtare u onome sto im Allah iz obilja Svoga 
daje t nikako ne misle daje to dobro za njihl Naprotiv, toje 
zlo za njihl Na Sudnjem danu bit ce im oko vrata omotano 
ono dime su skrtariWA Atlahu pripada nasljedstvo nebesa i 
Zemlje i Allah je obavijeiten o onome sto vi radite!* 48 

Allah, -«* *$%, je jasno stavio Ijudima na znanje da uspjeh i spas 
lezi u plemenitosti i ciivanju od pohlepe: 

A oni koji se sacuvaju labkomosti i tvrdicluka, oni ce sigur- 
no uspjett. 

Prencseno je od Ebu Hurejrc, ndrpihim Ww, da jc rekao: Rekao je Po- 
sianik, aibii.hu ftfhi vesdJcm: Svakog dam spustaju se dva meleka ijedan w Buhari mea' e-l-Feih. 3/268. 
u » Ali'Imran, 180, 
H ' El-Hasr, 9. 207 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ijudskim srcima kako ih kvari 

govori: Allabtt, nadomjesti onom koji dijeUl, a drugi haze: Ailahu 
unisti imetak onoga ko skrtari!** 

Takoder od njega je preneseno da ft Poslanik, niuiuhu "aJejhi vcjeliem, re- 
kao: Rekaoje uzvisetii Allah; Moj robe, udijeli udtjelit 6u ija tebtt 

1 rekao je Poslanik, ailaUahu alejKi *e wlJ™: Allafwva rukajepuna ne 
umanjuje se. Otvorena i danju i notu. Vidite It staje udijeho od 
kada je stvorio nebesa i Zemlju to nije nitnalo umanjilo sta irna 
u Njegovoj ruci. Njegovo prijestolje biloje na vodi, a u mci tnuje 
vaga, spusta je i dize* Buhari i Muslim." 51 

Prcncscno je od Ebu Umame, nctyafahu wJiu. da je Poslanik, aNaiUm \A*y 
hi vcsclJcm, rekao: Covjeie, ako podtjelis vUak boljeje za tebe, zadrza- 
Hga nije dobro za tebe. Nedei biti kuden za dostatan imetak. Point 
udjeljivati omnia koje izdriavai a gomja rttkaje bolja oddonje.** 2 

Preneseno je od Ibn-Mes'uda, ndplahu anhu, da je Poslanik, ^ikiiaku. 'aiej. 
hi vc scikm, rekao: Komeje drazi nasljednikov imetak od vlastitog? Re- 
koie: Aliabov Poslanice, svima namje drazi rial imetak od nasljednikovog. 
Rece: Vai imetak je quo s/o posaljete pred sobom, a otto sfo ostavite 
je nasljednikov.*' 3 Buhari i Nesai, nhundiuniuUah. 

Od AbduiJaha ibn Omera, ndijaiUhu anhuma, je preneseno da jc Posla- 
nik, laiuiUhu aicjtit ve seller, rekao: Tude se tie prizeljkuje osim u dva sluca- 
ja: kada Allah nekome podari znanje o Kur'anupa on postupa po 
njemu i uciga i danju i nocu, i kada Allah nekome podari imetak pa 
ga on dijeli i danju i naikt* Priieljkivanje ovdje ne znaci zavist, misli 
se da zeli imari isro ro sto nije zabranjeno> u nckim slucajevima je iba- 
der. A, zavist je zelja da neko izgubi blagodat, to jc zabranjeno. 

Od Aise, udipLUhu anha, je prCnCSCnO da je Poslanik, wlblkhg alejhi ve sellem, 

rekao: Kada zena udijeli od rnuzevog imetka ne pritinjavajuH time 
stetu dobit ce nagradu i ana i njen muz\ i sluga isto tako* Nikome se 
nec'e utnanjiti nagrada zbog drugog. 455 m Buhari mea'el-Feth, 3/304,; Muslim hi serhi Nevevi, 7/95. 

Cl Buhari mea'el-Feth, 13/393.; Muslim hi serhi Nevevi, 7/80, 

w Muslim bi serhi Nevevi, 7/126.; Tirmizi, 4/4. 

w Buhari mea 'et-Feth. M/260, 

w Buhari mea'el-Feth, 9/73. 

** Buhari mea ' el-Feth, 3/293.: Muslim hi serhi Nevevi, H 1 1 1 208 Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srtima kako ih kvari 

7 - Ohotost 

Oholost je sejtanov prilaz covjeku, njimc ga ponizava i podstice na 
odbtjanjc iscine i ustrajnost na ndsrini. Oholnik je neznaiica, ne pozna- 
j e ni sebc ni svoga Cospodaia, jer da poznajc sebe isrinski shvatio b« da 
je bio kapljica koje se Ijudi gnusaju, omk zab^ak, pa komad mesa. 
Nakon toga mala nemocna beba, pa zasto da se oholi?! Oholost je ubi- 
ta£na bolest, zbog toga nas je Allah, iubteuMihu «»>*», upozorio na nju u 
brojnim ajetima, a neki od njih su: 

Ne hodipo zetnlji nadmeno! Zemlju sigumo ne mozespro- 
biti ni brda visinotn dosticL 

Attehy doista, ne voli one koji se ohote i frvaliht!* 57 

-r I* /* X ""* 

Odvratit hi odznatnenja Svojih one koji se bez ikakva osno- 
va na Zetnlji ohale. 458 

Allah pecati srce svakog oholog silnikaJ 59 

I Poslanik. r,iwuhu Ucjhi ve .dkm, je upozorio na oholost i ukazao na 
njegov koban zavrsetak u hadisu: Nece nci u Diennet ko bude tmao u 
srcu ohohsti koliko zrno gornsice.* 60 

Takoder je rekao; Rekaoje UzvUeni Allah: Ponosje moj donji 
agrtal a velilina gomji ogrtat, pa ko mi se suprotstavi u nece- 
mtt od toga kaznit cu ga. m Muslim i Berkani, #&*£*£, u Mu~ 
stehradzu. ™ El-lsra r 37. 

* En-Nina, 36. 

«' FJ-Ea'rqfW^ 

wt El-Mu'min,y5, 

HP Muslim bi serhi Nevevi, 2/89.; Tirmizi, 3/243. 

ai Muslim hi serhi Nevevi, 16/173. 


209 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih levari 

Preneseno je od H arise ibn Vehba, radijaiuhu anhu, da je rekao: Cuo sam 
Poslamka, sdiaJtahu 'ilcjhj vesciicm, kadaje rekao: Hodete ii da vam kazem ko su 
stanovnici vatre? Svi surovif umisljeni i ohoU. 4h2 Muccefekun alejhi. 

Preneseno je od Ebu Seida, radijaihl.ii 'anhu. da je Poslanik, s*tl*lUlwsleJbiye 
scliem, rekao: Prepirali su se Dzennet i D&ehennem, D&ehennemje re- 
kao: Umeni su svi nernilosrdni i oholi. A, Dzennet je rekao; Utneni 
su slabi i siromasni muslitnani. Allah je presudio tnedu njima i re- 
kao: Ti, Dzennetu, maja si milost kojom cu se smilovati koine hocu, 
a ti, Dzehenneine moja si patnja kojom cu kazniti koga hocu* A, 
obavezujem se da vas napunim: m Muslim, rahi»«injtuh. 

Rekao je Ebu Hurejre, radipiiahu anhu: Rekao je Poslanik, saiwuhu alejhi ve 
sellcm: £ trajicom Allafj na Sudnjem danu nece razgovarati, ni oSisti- 
tt, nitt ih pogledati i bolnom ce ih kaznotn kazniti: starca bludnika, 
vladara laica i oholog siro7tiafja* AM Muslim i Nesai, rahtmehumutuh, 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omcra, radijaikhu 'mburoa, da je Posla- 
nik, miuibhu 'aicjiii V = sdiem. rekao: Neki covjek prije vas je hodao nadme- 
no wtkuci ogrtacpo zemljipa se zetnlja otvorilapod njim i u njoj ce 
tako propadati do Sudnjega dana.^- Buhari i Nesai, ratumcbumuiiak 

Od njega je preneseno da je rekao: Ko vufe odjecupo zemlji iz 
oholosti, na Sudnjetn danu ga Allah nede ni pogledati.* 66 

Preneseno je od Ebu Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, radi^itahu Whu. 
da je Poslanik, Miiaiiahu 'aJcjht w ieiw, rekao: Uctjetn sreu bude oholosti ko- 
Uko i najmanjezmo gorusiceAlIa/t ce ga na lice strtnoglaviti u Dze- 
hennem, Prcnijeli su ga Ahmed i Bejheki, raiiimehumuiuh, u Suabu el-Imam 
A, Iraki* rahimdhuliah, jc rekao: Lanac prenosilaca je tjerodostojan. 467 

Rekao je Selcmc ibn el-Ekvea', radjjaiiahu "anim: Rekao je Poslanik, sajfoi- 
Uhu al«jhi ve sellem: Covjek se oholi sve dok tie bude upisan u stlnike i za- 
desi ga stoje i njih zadesiloJ G * Hi Buhari mea'el-Feth, 8/662.; Muslim bi Sethi Nevevi, 17/187. 

40 Muslim bi serhi Nevevi, 1 7/] 83, 

*" Muslim bi Serhi Nevevi, 2/115. 

w Buhari mm' el-Feth, 10/258.; Nesai, 8/206. 

*" Buhari mea 'el-Feth, 10/258.; Muslim bi serhi Nevevi, 14/60. 

w Tehridiu el-Ihja, 1934. 

4H TuttjJzj, 3/244, i kaze: Hadisje hasen garib. 
A 
^sa 


Zaitita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi l judskim srcima kako ih kvari 

Poslanik, S aiwuhu 'aMhi « diem, je rekao: .fe Diehennettm ce sepojaviti 
wot koji ima mi koje fyqu, oH koje vide ijezik kojigovori, pa 6e re& 
Zaduzen sam za trojtcu: svakog oholog htadMpt, viieifosce i sUkare** 

Rekao je Hasan Basri, mhimcMiah: Gudim se ljudima kojisvaki danjedmm 
Hi dmputa rukomperu vlastiti izmet a suprotsUtvljaju se Vkdaru nebesa 

Rekao je Nuaman ibn Besir na minberi, r.dijalUhu 'anhu: Sejtan se oholt 
i ttzdize. Utu oholostspada ohol odnos prema Allahovim, Kw*d&lk, bkgo- 
datirna, uzdizanje iznad Alkbovih, «* « dfrfc robova i dijedenje strasti. 

Prencseno je od Mutarrira ibn AbduNaha cs-Sihhira, rihtawtodhi* da 
je ugledao MuheUeba ibn Ebu Safm, »fefa*«fe koji je nosio svecani 
ogrcac i vukao ga po zemlji nadmeno hodefl pa mu je rekao: Zasto ho- 
das na nacin koji preziru Allah, **** « didi* i Njegov Poslanik, aiyhhu up vc 
mmi Muhelleb, ^.ntchulbh, re£e: Zar ne znas h samja? Rece: Znam te, 
bio si izbaiena kapljica, a bit ces odvrami Id, a u tebije izmedu toga tzmet 
i mokraea. Nakon toga Muhelleb, ruhi^ehuiUh. vise nije tako hodao. 

Ibn-Avf, radijallahu anhu, je uzeo co znacenjc i ispjcvao ga u 

stihovima: 

Cudim se zadivljenmn svojhn likom 
ajuceje bio izba£ena kapljica 

Sutra nakon lijepog izgiedji 
bit ceu kaburu lei odvratni 

I pi dok tuta i diii se 
sobom u sebi izmet nosi 470 

Preneseno je od Ebu Bekra ei-Hu/elija, cahEnukuibh, da jc rekao: Je- 
dnomprilikom doksmo sjedili u Hasanovom, rtMpUih, drustvu pored rias 
jeprosao Ibn el-Ehtem, AUtetftf* krenuoje u ogradenu sobicu u dlamijl 
Na sebije iniao bezeno dzube ukraieno na potkoljenicanm iz njegaje virio 
mtatak urmtrasnje odjeie, vidjelo se da ide oholo, Hasan, m**M& gaje ** TiimizL 4/103, i kaze: Hadisje hasen sahih garib. Albani ga je ocijcnio vjero- 
dostojnim i rekao da odgovara uslovima Buharije i Muslima u djelu Zhirka vjero- 
dostojnih hadisa, hadis br. 512. 
iM Edebu ed-dunja ve ed-din, str, 201 . 

211 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih ban samopogledao i rekao: Uh> uhl Digao nos, umtiljeru gieda nizsebe, okrece 
lice od ijudl Koliko si samoglup! Gledai nizsebe u blagodati na kojima za- 
hvalio nuh koje ni spomenuo nisi Allahow, x&zvtdh&cpraw u njima ispo- 
itovao nisi i ne radii to tije Allah naredio da uradis s njima, Na svakom 
dijelu tijela imas blagodat i sejtan te njima zavodi. Toje cuo Ibn el-Eht-em, 
rah imr h«i i-h, pa se uratio i izvinuo Hasanu, rtJ^m-huihh. Onje samo rekao; Ne 
izvinjavaj se menu pohtj se svome Gaspodaru zar nisi cuo daje rekao; 

Ne bodipo zemlji nadmetio! Zemlju sigurtw ne mo&espro- 
biti ni brda visinom dostiei. 471 Kategorije oholih 1 - Neki ljudi se ohole zbog vlasti l drustvenog poiozaja. Oholost 
im povecavaju brojne pohvale licemjera i koristoljubivih ljudi 
koji su laznu hvalu i koristoljublje uzcli za zanat i zaradu. Oni 
ga lazno hvale i uzdizu vise nego sro zasluzuje, a on to smatra 
istinom pa se jos vise tizoholi. 

Davno je reoeno: Cudnoje Ito se raduje pohvali ortaj ko nije dobar, 
i ho se ijuti omzj kod kogaje losa osobina a o njemu hsegovore. 

Jedan pjesnik je rekao; 

neznalico zavarana prctjeranom pohvalom neka 
neznanje hvalitetja tie nadviada tvoje znanje o sebi 

Pohvalioje i bez znanja rekao o tebi 
alt ti najbolje znas stvamost svoju 

Ova vrsta oholosti rasirena je medu vladarima. Zato je obaveza 
vladara ukloniti iz svoje blizine lose savjetnikc koji im uljepsa- 
vaju lose postupkc i ne pokazuju ruznocu loiih postupaka, le ih 
tako unistavaju i odvode u propast. A i ti vladari da imalo ra- 
zmisljaju shvatili bi da je vlast prolazna, jer da je trajna oni ni- 
kada ne bi postal i vladarima. El-lsra, 37. 212 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 
Uzviseni je rekao: 

*lL : $ jJ| *tii ^ iiili gjaj *u5 ^ Jim j]: ^lili dllt* fJJJl J 
^J ^ J£ j£ JjJ] $U io^ *lS ^ J ij 

Reci:Atiahu mojlKoji svu vlast imas! Ti vlast dajes kome Ti 
hoces, a oduzimas od koga Ti hoce$! Ti uzvisujes koga ho- 
ces, a unizujes koga hocesl U Tvojoj rucije dobrol Ti doista 
Svemocan si! 472 

Ostajc im samo izbor izmcdu dobre i lose vtadavine. 

2 - Neki ljudi se zbog imctka oriole. Oni su neznalice, jer da ima- 
ju imalo pameti bilo bi im jasno da je imeiak posudba i da ga 
Allah, k* wd&n** moie uzeti kad i kako hoce. Kao sto jc bio slu- 
caj sa vlasnikom basce koji je nezahvalan usao u svoju bascu go- 
voreci: Mislim da ovo nece tmmtii^ pa je Allah, **« « dM«, s neba 
poslao oluju koja jc sve unistila i ostavila pustos. Isto je bilo i sa 
Karunom koji se uzoholio zbog imctka koji se toliko namnozio 
da kljuceve njegovih riznica nisu mogli pod id sedmerica jakih 
muskaraca, m je Allah* fez* v c didic, u zemlju protjerao \ njega i 
njcgov imerak. 1 njcgov xavrsetak je bio koban i gubitnicVu 

Kada bi Allah, «»ved&ik cog bogatasa iskusao s boleldu dao bi ei- 
jeli imetak samo da mu se vrati zdravlje. Tako je preneseno da jc 
jedan muslimanski vladar od svoga stage zatrazio da mu donese 
casu vode, ovaj je donio i rekao: Vladaru, nemoj pili dok te neho 
ne upitamJWadar rece: Pitaj! Rece: Kada bi ti bila uskracena ova 
Ma vode koliko bi jeplatio? Rece: Dao bih pohi carstva. Sluga opct 
upita: Kidajepopijd i wda zastane u tebi i ne mozesje izbaciti, ko- 
liko bipkno da je izbactf? Rece: Cijeiu carevimt. Sluga rece: Qnda 
tvoja vladavirta ne vrijedi ni koliko jedno mokrenje. 

3 - Neki ljudi se ohole zbog snage i zdravlja. Oni su nemarni, jer 
snaga nijc mjerilo ugleda kod ljudi. Da li se snaga takvog do- 
vjeka moie mjeriri sa snagom magarca i mazge? Kada bi sna- 
ga bila mjerilo magarac bi zasluzio bid direktor, mazga na- 
mjesnik a slon predsjednik. Pravo mjerilo je razum jer njime 
covjek spoznaje svoga Gospodara i Stvoritelja i zivi lijepo u m AH 'Imran, 26. 213 Zaltita od dlina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

suzivotu s ljudima. Razum covjeka cuva od propasti i sieuno- 
sti. Aliji, radijaibhu 'anhu, sc pripisuju sljedeci stihovh 

Lijcpo ponasanjejc chti aklak 
razum s poUetka a slijedi ga vjera 

znanjeje trece, cetvrto razboritost 
darezljhmt peta, dabroje sesto 

Sedmoje dobrocitistvo, osmo sabur 
zahvalnost deveta i blagost deseta 

Pogledaj, AJJah te uputio, nije snagu i mladosr ubrojao u lijcpc 
osobine, jer snaga nije pohvalna osobina osim kad se korisri u do- 
bre svrhe, 

Preneseno je da je Ebu Hanife, sahimchuli.ih, driao dcrs o fikhu i 
sjedio je ispruzenih nogu. U dzamiju je usao visok lijepo odje- 
ven covjek i sjco u haiku da slusa dcrs. Ebu Hanife, tahimehuitah, je 
k postovanja prema pridosiom slusaocu skupio noge i nastavio s 
dersom. Kada je dosao do pitanja: Aidant nastupa zalaskom Sun- 
ca i pmtaje nestankom avenila na zapadu, Tada pridosli covjek 
upita: Sejh, sta mtslis ako Sunce ne zade? Ebu Hanife, rahim<Auli*k 
rece: Sad Ebu Hanife maze i ispmziti noge, 

Rece no je: 

Miadica kod ljudi krasi bistrina razuma 
iakoje uskracm za njegove dobiti 

Miadica kod ljudi neprimjernim cini slab razum 
makar bio iz ugledne porodice i na polazaju 

Covjek iivi medu ljudima razumom i 
preko razuma idu znanje i hkusivo 

Najbolja opskrba covjekuje razum 
nista se s njim poredit' ne maze m Edebu ed-dunja ve ed-dirt t str 1 1 . I 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Kada Milosiivi nekom upotpuni razum 
upotpuni se i ablak i drttge potrebe 474 

4 - Neki ljudi ohole sc zbog znanja. Takvog je prece nazvati nezna- 
licom, jer znanjc ako covjeka ne ucini poniznim i skruicnim i 
nije korisno znanjc. Znanja 5 ma dvije vrste: znanje na jeziku i 
znanje u srcu. Znanje na jeziku je All alio v dokaz protiv covjeka, 
a znanje u srcu je skruscnost, 475 

Preneseno je od Usame ibn Zejda, ndijaUahu anhu, da je cuo Po- 
slanika, salUllahii akjht v C sdlcm, kad je rekao: Na Sudnjem danu 
bit ce dove den tovjek i bat en u Dzehennem. Od si line 
udarca crijeva ie inn tspasti i kruzit ce oko njih kao ma- 
gar ac oko vo den ice. Dzehenemlije ce se skttpiti oko njega 
i reci: Staje s to bom covjece?! Zar ti nisi naredivao da. se 
radi dobro i odvracao od zl/i? Re£i ce: Naredivao sain do- 
bro a nisatn ga radio i zabranjivao zlo a sain sain ga ra- 
dio. Muttefekun alejhi. 

Kako covjek moze nosici naziv alim, uccnjak, a bin ohol?! 
Davno je receno: 

O ioujete koji udis" druge 
sto sebeprvo ne nauiis 

Opisujel lijek bolemim i Ikrtim 
da ozdmve a i sam si bolestan 

Pobti sa sobom i kloni se zablude 
ako to uspijes debar si lijecnik 

Tada si opravdan ito opominjel i 
povode se za tvojim rijecima i uienjem 

Ne (/dvmc'aj od djela koje i sam 
nidis velika sramotaje to ako uradis m Ede-btt ed-dimja ve ed-din, sir. 3. 

" 5 Buhari, Muslim bi serhi Nevevi, 8/118, 2!5 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 
5 - Neki ljudi, uglavnom zcne, ohole se zbog Ijepote i lijepog izgleda. 
A kada bi ona koja se oholi svojorn Ijepocom bi!a svjesna da ce nje- 
na Ijepota bid hrana 2a crve i kada bi se zamislila kako ce izglcdati 
kada crvi izjedu njeno mesa, oci i nos, vidjela bi stravican prizor. 
Stavise, Ijepota jc jos na dunjaluku izlozena prolaznosti i bolestima. 
Mnogo jc lijepih i zavodljivih zena koje su nakon bolesti postale ru- 
zne i odbojnc. Ljudi ko ji su zudili sarao da je vide sada bjeze od njc. 
Neko je rekao: 
ti koji se obolis zadivljen swjim likom 
vidi sta izbdcujef iz sebe smrdljivo 
Da ljudi misir o svome st&maku 
»e bi se oholili ni mhidi ni start 
Najveca pocast fovjeht je glava 
a na njoj pet neugodnosti imtt 
Nos curi, uho smoiu pulta 
oho krmelji a usta ad pljuvatke 
Sine zemlje i zemljina ftrano, 
kani se, sutrd hi biti hrana i pih 476 
Kako se manifestuje oholost 
1 - Odbijanje istine. Oholost se manifestuje odbijanjem istine kada 
covjcku postanc jasno da je pogrijesio, jedini razlog ustrajnosti 
na greski i odbijanja istine je oholost. 
Mnogo velikih sejhova i poznatih ucenjaka nakon tasprave se 
mladim ucenikorn uoce gresku ali se iz oholosti odbijaju vrati- 
ti i prihvatili istinu. La havle ve la kuwete ilia billah! Kao sto je 
receno: 
Ali oni ne slulaju rijec upute 
jerje dosla od najmladegsina 
m Edehtt ed-dunja ve ed-din, str. 212. 
216 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ 


1 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

naprotiv odbikgd na ruzne nacine 
i optuiik da kompiikuje i dosaduje 

To je oesta pojava medu ucenim naseg vremcna, za razliku od 
ucenjaka prvih. gencracija. 

Ebu Hanife, a&fthdbfc je rekao: Naucio sum propise sisanja na 
hadzdzu od brke. 

Imam Malik, rahimeMiA je oduscao od svog misljenja i prihvatio 
misljenje svoga, tada mladog, ucenika Safije, HJumehuUah, u vezi s 
razvodom. 

2 - Oholosc se manifescuje i omalovazavanjem i uzdizanjem iznad 
Ijudi. Pbslanik, jsJkllaku 'ajcjhi « se iJem, je spomenua ta dva znaka u 
hadisu: Obolostje odbijanje Urine i omalovazavanje ljudi.* r 

Sejtanov prilaz covjeku je oholost, zbog toga jc jcdini spas od te 
spletke i zamke skromnost. 

Preneseno je od Ijada ibn Himara, ndiplbhu'aahu, da je rekao: Rekao je 
Posiamk s.iybWJcjbuvc x ]\ em i AHahmije objavio da budete skromni 
toko da se mednsobno ne hvalisete i nepravdujedni dnigitna ne 
Unite, Muslim, Ebu Davud i Ibn Madze, «him«'humuU a ]i. 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijJWiu 'anhu, da je Poslanik, s*Uaib- 
Ku Jefhi * «u e m, rekao: Kb godje skronum u imeAUaha On ce ga 
nzdiii* 1 * Muslim (Tirmizi, r-ihimcliumuLWi. 


8 - Jelja za pohvalom 

Znaj, brate muslimanu ako /avolis pohvale slusati na svoj racun 
sejtan ti je prisao sa vrata saniodopaclljivosti a to je ubitacna bolest. To 
sc odnosi na pohvalu za ncsto sco je pri tebi. Spas od loga je u tome da 
se sjetis svojih mahana i grijeha a svaki covjck ima skrivene nedostatke. 
Neki dobar covjek rekao je covjeku koji ga je pohvalio: Kada bi grijesi 
imali miris niko ne bi mogao sjediti u mojoj blizini, 

m Muslim bi Serhi Neve\>i t 2/89. 

471 Mi smo prevcli hadis ovako, a ima i drugo znaeenje kojc glasi: Ko godje skro- 
num iponizan Attaint, bit ce uzdignut. Oba znacenja su ispravna i zastupJjena 
kod u£enjaka. (op. prev.) 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

Medurim, ukoliko pohvala nije zasluzena ludilo je radovati se tome. 
Jedan mudrac je rekao: Ko bade zadovoljan pohvalom za st-o nije zasluzan 
omogucioje onima sW zele daga ismiju. 

Rekao je Ibn-Mukaftea, raMfteHulbh: Ko prihvati pohvalu istije kao 
onaj ko sam sebe hvall m 

Reccno le: 


Nije tost da se hvati tovjek 
djela se kude i hvate 

Nije uvijek onakav kakvim ga drze 
niti svaki trgovac zamdu stvara 

I nisu sirs za koje mis til pavjerljivi za mahane 
niti sui koji preuzmu cuvanje na sebe podobni 4 * 

Pohvala donosi brojne nevolje, neke od njih su samodopadljivost i 
oholost pohvaljenog sco ce ga upropastiti. 

Preneseno je od Ebu Musaa el-Esarija, mciijatiahu'idju, da je rekao: Po- 
slanik .^lUlUhu 'aiejiii « uMmaJc ctiO nekog covjeka kako pretjeruje u pohvali 
drugogfovjeka, paje rekao: Slomiliste, ilh unistili ste covjeka. m Mut- 
tefekun alejhi, tekst se naJazi kod BuhaHje, nhimehuiiah. Ovim je Poslanik, 
sdlaliahu alejhi we wik-m, pojasnio da jc hvala opasna* 

Preneseno je od Ebu Bekra, ndijallhu Ww, da je neki covjck spomenut 
u prisustvu Poslanika, nMahu , aiejhivcieiion, paga je neki covjck pohvalio. Na 
to je Poslanik, aUaUahu alcjhi v e w ti=n% rekao: Tesko tebi slomio si vrat svome 
bratu* taje ponovio viseputa, ako ga bos tnorate pohvaliti onda recite: 
Mistim tako i tako, ako uistinu tnhli, a Allah ce tnu svoditi raiun. A, 
nikog tie hvalim daje dobar kodAUaha. Muttefekun alejhi. 482 

Od losih posljedica pohvale je nevidenje nedostataka pohvaljene 
osobe i netrazenje istih. '" Edebu ed-dunja ve ed-din, str, 213. 

m Edehu ed-dunja Ve ed-din, str. 214. 

m Buhari mea' ef-Feth, 5/276.; Muslim bi serhi Nevevi, 18/127. 

m Buhari mea' et-Feth, 5/274.; Muslim hi Serhi Nevevi, 18/126. 218 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

Losa posljedica pohvale je i to Ito se pohvaljena osoba smatra dobiom 
i nc trudi se raditi dobra djela. U torn konteksru je rekao Zijad ibn ebi Mu- 
slim, rchi^iuiikh: Ko god hije pohvalu Hi komplimem prikaze nm se iejtaru 

Jedan pripadnik prvc generacije jc rekao: Ko se obraduje pohvali do- 
pustio je sejtanu da ode u njegovu unutras'njost. 

Jedan drugi je rekao: Kada H kazu dobar si covjek, a tebije to draze 
tud nego da ti kazu lot si covjek onda si tako mi Alkha, lol covjek! 

Omer ibn el-Hatcab, n^Mm anhu, je rekao: Kknite se pohuata jer toje 
khmje. Ta predaja jc prenesena kao Poslanikov, dyi^ ; %jM^»#m. %ovot pu- 
tem Muavije, ^Uab,, Wnhu, zabiljezili su je Ahmed i Ibn-Madze, 2/1232, ™h> 
mAwiKdWi, aucor djela Ez-Zevaidjc orijenio lanac prenosihea kao dobar. 

Ebu Hamid el-Gazali, mhimthuJiah, je rekao, ukratko: U odnosu na one 
koji hvale i kude ljudi se ponasaju na jedan od cetiri nacina: 

Prvi je: da se pohvali raduje te zahvali na njoj a ljuri se na kritiku i 
zamrzi onoga ko ga kritiku je i sveti mu se. 

Drugi: da se sreem Ijuti na onoga ko ga kudi all se uzdrii od osvete ru- 
kama i jezikom, i da se sreem raduje pohvali ali se suzdrzi od pokazivanja te 
radosci To je manjkavosc ali u odnosu na prvi nacin je savrsenstvo. 

Treei: to je pocetak potpunog stanja, a to je da mu je svejedno za 
pohvalu i pokudu, ne brine se za pokude niti ga raduju pohvalc. 

Getvrti: toje stanje iskrenosti u ibadetu. Mrzi i pohvalu i onoga ko 
ga hvalU jer zna daje to stetno za njegovu vjeru i daje upwpastavajuce 
za njega, a voli onoga ko ga kritikuje ako mu pokbni kritiku i uputi na 
njego ve grijehe. ' m 

Zbog svega toga Poslanik, »iMkhu Ugjhi vt scllem, je naredio da pospemo 
prasinu pored lica onih koji hvale. Mikdad, nuiiHJahu ^h« f je vidio nekog 
covjekakako hvali Osmana, mdijaihhu '*nhu, pa je sjeo na koljena, uzeo pra- 
sinu u ruku i prosuo pred licem tog covjeka, Osman, *dij*tu u »«hu, ga 
upita: Sta to radis? Rekao je: Cuo sum Poslanika, siMa.hu ycjhi** wikm, kad 
je rekao: Kada vidite one koji nmogo hvale pospite prasinu pred nji- 
hovitn licemf" 4 Muslim, Tirmizi i Ibn-Madze, rahimehumwliah. 4,3 Ei-ihja, 1857. 

m Muslim bi serhi Nevevi, 18/128.; Tirmizi, 4/26.; Ibn-Madze, 2/1232. 


Zaitita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

9 - frnjenje dobrih djela da bi ih ljudi vidjeli 

Pretvaranje je veliki otvor u covjekovo srce na koji sejtan ulazi 
u njega. To nalaze muslimartu koji zeli Allaha, watw &rfk i ahiret da 
svojc srce pretrazi, pa ako u njemu nade zelju za necim drugim a nc 
samo za Allahom, »« v<> <&])* mora to brzo uklonitL Isto tako, mora 
pretrazki svoja djela i ako nade sumnju pretvaranja treba ih ocisti- 
u od toga. 

Pretvaranje je nazvano ftrkom zbog toga sto se urnjesro Stvoritclja 
Allaha, asuvedzelk vodi ractina o stvorenjima. 4 ^ Poslanik, niubhu Ucjhi v* M |. 
km, je rekao: Najvis'eseza vas bojim malogsirka. Upitase: Staje to rnati 
sirk Albihov Poslanite Rece: Rija - pretvaranje. Allah 6e reti na Su~ 
dnjem damt kada bade dijelio ttagrade; Idtte oninut zbog kojih ste se 
pretvarali radect dabra djela i vidite hna U nagrade kod itjihPr 

Ljudi se precvaraju u mnogim stvarima, neki u znatiju, neki u iba- 
detu, a neki u sadaki. Primjer za to je hadis koji su zabiljeiili Muslim i 
Nesai, t^teckunwlkfe, od Ebu Hurejrea, ™fl#bhu "anhu, da je rekao: Ctto sam 
Poslanika* atWb.hu Utyhl ve «j| cm . kadaje rekao: Prvom ie sepresuditt na 
Sudnjem dttnu sehidu. Bit ce doveden pa ce ga Allah podsjetiti na 
blagodati a on ce ih priznati pa ce ga Allah upitati: Sta si uradio s 
njitna? Reft e'er Borio sam se u Tvoje ime dok nisam poginuo. Allah 
ce recti Laiei borio si se da bi se reklo brabarje* Toje ve6 recenol 
Potom ce biti naredeno daga odvedu i bit ce odveden licem vitienim 
po zemlji i bit ce bairn u Dzehennem, Potom £e se presuditi iovjeku 
kojije ucio znanje ipoducavao druge, ucioje Kur'an, Bit £e dove- 
den i Allah ce ga podsjetiti na bbtgodati, on fa ih priznati pa ce Al- 
lah rect; Sta si uradio s njitna? Rect ce: Ucio sam, poducavao druge i 
ucio Kur'an sue u Tvoje ime. Allah fa reci: LaieS, poducavao si da bi 
se reklo ucenje, ucio si Kur'an da bise reklo ucaije. Toje vet rece- 
no. Potom ce biti naredeno da ga odvedu i bit ce odveden licem VU- 
cenimpo zetttlji i bit fa bacett u D&ehettnenu Potom ce biti doveden 
covjek kotneje Allah dao veliku i raznovrsttu opskrbu. Allah ce ga 
podsjetiti na bbtgodati, on ce ih priznati pa fa Allah recti Sta si ura- 4,5 Hadis u vesri s dm vjerodostojnim je ocijenio AJbaiii u djelu Sahihu el-tergib, 1/17. 
4 " Mimziri je rekao u djelu Et-Tergtb, 1/4$ Prenio gaje Ahmed dobrmi ianeempre- 
nosUaca - c&ejjid Vjerodostojnim gaje ocijenio i Albani u djelu Saiiihu ef-tergih. 


Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

dio s njirna? Reci fa: Udjeljivao sam hnetak u sve vidove dobra koje 
volts. Allah fa reti: Loses, dijelio si da bi se rekh dareZijivje, Toje 
vec recent?. Potom fa biti naredeno da ga odvedu i bit fa odveden li- 
tem vucenimpo zemlji i bit ce bacen u Dzehennem.™ 

Preneseno je od Ebu Hinda cd-Darija, r^jniuhu aniiu, da je cuo Posla- 
nika, ifl ii a || a ttu J kjh I vc Se ikm 1 kada je rekao: Ko buderadio dobra djelada bi 
bio viden i da se cuje za njega Allah ce ga tut Sudnjem danu razot- 
kriti. Munziri, rahim^iiah, je rekao u svom djelu Et-Tergjbu ve et-terhibu, 
1/44: Prenio ga je Ahmed, ra hi. rt ch u Lkh, dobrim kncem prenosiiaca< m '. 

Od Dzunduba, ndipil^^hu, je prencseno u dva Sahiha da je Posla- 
nik, M&» S&jfc * wta rekao: Ko bude radio dobra djela da ga ljudi 
vide Allah fa ga razotkriti, ko bude radio dobra djela da se za njega 
cuje Allah fa i njega razotkriti. iav 

To je navelo pripadnike prvih generacija da kriju svoja djela kao sto 
ljudi kriju svoje grijehe i mahane, Znaj, glavni razlog cinjenja dobrih 
djela zbog drugih je ielja za polwalom i scrah od kritike. Zasrititi se od 
toga moguce je na sljedeci na&n: 

1 - Moras znati da ri ljudska pohvala nista ne vrijedi ako si kod Al- 

laha, a raved«lk, bezvrijedan i njihova pokuda nimalo ti ne steri 
ako si kod Allaha, n^ ve dadie, ugledan. 

2 - Znaj da je covjek slabo stvorenje koje nimalo ne moze ni pomoei 

ni odmoci naro&to na Dan tvoje najvece potrebe i siromastva. 

3 - Znaj, pretvaranje ponistava dobro djeio, a ponekad ga prebaci i 

na vagu losih djela, 

4 - Ako se bojis da ljudi ne vide koliko si lose duse i crnog srca na 

dunjalukul Onda imaj na umu da da to Allah, *** v. dfrEk, zna i da 
ee tc osramotiti i sve na vidjelo iznijeti na najvecem skupu pred 
svim stvorenjima. 

5 - Ako osjetis pri sebi pretvaranje odmah nasroj otklonki taj osje- 

caj od sebe, a potom okreni srce isklju&vo Allahu, ^wM^ '" Muslim bi serhi Nevevi, 13/50.; Nesai, 6/24. 

<" Albani ga je ocijenio vjcrodostojnim u djelima Sahihu ei-tergib, 1/16, i Es-Sil- 

sile es-sahiha, hadis br. 95 1 . 

«• Buharimea'el'Feth, 1 1 /336.; Muslim bi serhi Nevevi, 18/116. lastita od dzina i sejtana Sejtan ovi prilazi tjudskim srcima kako ih kvari 

Znaj, prvo sto sejtan zeli od tebe je da ostavis dobro djelo i ne ura- 
dis ga. Ako to ne uspije pokusa te navesti da radis to djelo neiskreno u 
ne&je drugo a ne u Allahovo, a^ wa&ik ime. Ako ni to nc uspije govori 
ci da nisi iskren i da se pretvaras u rom djelu te da se nepotrebno trudii 
Pripazi se toga, Allah te cuvao, i sejtana ne slusaj jer on ti je jasni nepri- 
jacdj koji vodi u zabludu. 

Rekao je Gazali, mhimehniuh; Oni kojise oslobadaju sejtanovog zavode- 

nja u vezi s tim mogu se svrstdti u fotiri kategorije: 

Prva: oni koji odbiju lejtanovo zavodenje i poreknu ga, ali se ne za- 
dovolje time i nastave raspravu s rtjim u mislima misleci daje to bolje za 
njihovo srce> atije obrnuto, oni time gube jer suprekinuli obozavanje Alla- 
ha, :mcvcdie]]c» koje su praktikovaU i kao da su otpoteli borbu sa drumskim 
mzbajnicima* aprektzak na borbu protiv drumskih razbojniketje nedosta- 
tak razboritosti, 

Druga: oni koji znaju daje suprotstavljanje i rasprava nedostatakte 
se zadovolje odbijanjem i poricanjem i ne raspravljaju s njim. 

Treca: ni oni ne raspravljaju jer je to gubljenje vremena, iako malo, 
ali u dubini duse mrze pretvaranje i sejtanove lazi te nastave s djelima koje 
su radili uz mrznju prema prctvaranju i sejtanu bez rasprave o tome. 

Cetvrta: oni koji znaju da irn sejtan zdvidi i kadgod osjete njegovo za- 
vodenje budu iskreniji ijos vise Hne ibadete i kriju ih kao i sadaku. Sve to 
rode s ciijem izazivanja sejtanove srdzbe, Prenesenoje od Fudajla ibn Ga- 
zvana, rabimehuiiaji, daje rekao kada muje receno da neki covjek ruzno govo- 
ri & njemu; Tako mi All-aba, naljuut cu onogko muje to naredio, sejtana. 
Poiomje rekao: AlJahu moj t oprosti ntu! Kada sejtan vidi fovjeka takvog 
kloni ga se da taj covjek ne bi zaradiojos vise sevapa. 

Maris el-Mubasibi t rahimehuibh, je naveo veoma lijep primjer za ove ce- 
tiri skupine, rekao je: primjer te cetwrice je kao primjer cetverice koji su 
krertuli na haiku znanja i hadisa da nauce uputu, znanje i blagodat toga. 
Neki novotar impozavidi na tomepoboji se da. ce saznati istinu i presretne 
ih s ciijem odvracanja od togsijela. Prvogje pozvao na sijelo zabludeali on 
odbije, kadaje odbio pokusao gaje zabaviti raspravom o tome pa se ovaj 
zaustavio ipoceo raspravljati s njim mislee'i daje to dobro za njega a ne zna 
daje to ovome i cilj kako bi zakasnio na sijelo dobro, Kadaje prosao drugi 
i njega je ztiustavio teje stao, odbio gaje, ali se nije borio s njim i brzoje 222 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih levari 

zaursio. Zalutali se radomo i torn vrememt kojeje pmveo zastajuci da ga 
odbije. Trecije promo ne osvrhici se rut njega i ne zawtavljajuc'i sejedno- 
stavnoje nastavio ici tamogdjeje krenuo. S njimje izgubjo svaku nadu za 
nspjeh. Kadaje cetvrti promo nesamo da nije stao na njegou poziv negeje, 
da bi ga naljutio, pozurio da ho prije stigtie ka svom rilju. Ako bi pomw 
protaziti pored njega sue bi ponovo pokttsao odvratiti osim posljednjeg*™ 

Zbog toga sit mnogi iz prve generacije povecavaii dobra djela kada 
bi osjetili da ih zavodi sejtan zeleci ga tako rasrdki. Rckao je Ibrahim 
Tejmi, rahtmchuibh: Sejtan covjeka nawdi na grijeh, neka ga ne pasluw i 
neka uradi dobro djelo ostavit cega. Utjecaj pretvaranja na nagradu 

Znaj, Allan re uputio, prctvaranje moze biti u osnovi djela ili u ne- 
kim dijelovima, ako djelo u osnovi bude uradeno zbog preivaranja, tj. 
alto je glavni pokretac da se to djelo uradi prctvaranje, ono je neispra- 
vno po konsenzusu. Medutim ako pretvaranje ude u dijelove kao sto je 
duzi ruku ili sedz.da, ulema sc podvojila u vezi s rim, jedni smatraju nc- 
ispravnim cijelo djelo* a drugi smatraju da se samp nagrada umanjuje. 

10 - Samodopadljivost 

Samodopadljivosr se razlikuje od oholosri utoliko sro oholost ima 
tri rukna: covjek koji se oholi, razlog oholosti i onaj nad kim se oholi, 
samodopadljivosr ima samo dva rukna, osnove: covjek i razlog samo- 
dopadljivosti. Samodopadijivost je prva stepenica oholosii, utje£emo se 
Allahu, aaac ve dfeiie, od obje bolesti. Samodopadljivosr je smatranje blago- 
dati velikom i oslanjanje na nju zaboravljajuci od koga je dosla. 

Samodopadljivosti ima nekoliko vrsta. Ncki Ijudi se tako osjecaju 
zbog zdravlja, snage skladnosti tijela i lijcpog izgleda. Takvi mo raj u zna- 
u da je sve to prolazno i da ce istruhnuti. 

Ncki se osjecaju tako zbog ra/.uma, inteligcncije, mogucnasci da iz- 
vlace skrivene pouke u vjerskirn i ovosvjetskim disciplinama. Kao plod 
re vrstc samodopadljivosti je neosvrtanje na misljenja drugih i neodsru- 

m Ei-Ihja, ] 896, 223 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazl ljudskim srcima kako ill levari 

panje od svog, druge ne zeli ni cutL Takvi moraju razmisliti o bolcsti u 
mozgu kojom ih Allah, aateve ctyic. nioze iskusati. Tada bi izgubili I ra- 
zum i inteligenciju, Scoga neka zahvalc Allahu, .rat- vc d»Hc, nazdravlju i 
zahvalc Mima blagodati, 

Neki Ijudi se rako osjecaju zbog porijckla i misle da ce uspjeri iieu- 
pitno. Zar nije sin covjeka koji se pripisuje Hasan u ill Husejnu* radUjallahu 
ajihuma? Neka zoa raj da koga njegova djela nc ucine uspjesnim porijeklo 
rnu nece pomoch I neka zna da je Poslanik, uiiaLLhu 'aicjhi ve «ll«n, pozvao 
svoje najblize i rekao: Fatrma, ra-di dobra djela, ja ti kodAUaba niSta 
ne jnogupOMOcif'' 1 Muccefekun aicjhi. 

Neki se rako osjecaju zbog brojne rodbine, po rod ice i djece. Ta- 
kvi m 5ii dovoljne Allahove, azzc ve dzelle, rijeci: 

Na Dan kuda ce covjek od brata svoga pobjec% i od rmijke 
svoje, i od oca svoga, £ od druge svoje i sinova svojih, toga 
Dana ce se svaki covjek samo o sebi brinuti. 492 

Kako se mozes samodopadljivo ponasati zbog nckih koji ec tc osta- 
viri na cjcdilu kada ti budu najpocrebiiiji* 

Neki su samodopadljivi zbog imerka i bogatstva, oni neka pro- 
uce ajeK 

Ijudi, vi st£ siromasi, vi trebate A/laJ/a, a Allah je Neovi- 
san i bvale DostojanJ 93 

1 neka cuju Poslanikov, raUallnhu 'aicjhi v* scW hadis: Neki covjek 
prtje vasje bo duo nadmeno vukuci ogrtaipo zemlji tprotjeran 
je u zemljtia u njoj ce tako propadati do Sudnjega dana. 494 Mux- 

telekuu alejhi, 

Neki se rako osjecaju zbog ibadeta koje cine. To su neznalice, jer ne 
znaju da li je njihov ibadet prihvaden Hi nije? **' Buhari mea ' el-Fes h, 8/501 .; Muslim hi serhi Nevevi, 3/79. 

m Ahese, 34-37. 

m Fatir, 15. 

,M Buhari mea' el-Feth, 10/258.; Muslim bi serhi Nevevi, 14/64. 224 Zaitita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srctma kako ih kvari 

Mcsruk, nhunehuibh, jc rekao: Cotn'ekuje dottoljno znanja da strabuje 
odAllaba, az»w d&itc, a neznanja da se dim swjim djelima: m 

Preneseno je od Omera, radijalkhu » n Jiu, da je rekao: U ispravnu tevbu 
spada syjesnost o grijehu, u dobro djelo da ne budei samodopadljiv i u za- 

bvalnost da znas da ne zabvaljujes dowljno, 

Rekao je Mutarif ibn Abdullah, n&i^Mato Draze mi je prespavati tmc 
a probudit se kajuci se negoprovesti noc u ibadetu a diviti se svome djeht. 

Preneseno je da je neki eovjek upitao Aisu, radijailatiu Vatu.: Kada cu 
znati da sam dobar? Rekla mu je: Kada sbvatiJ da si lol Upitao je: Kad 
cu sbvatiti da sam bfi Rekla je: Kada sbvatis da si dobar, 

Buhari, rJiimdiuiiah, je rekao: Rekao je Ibn Ebi Mulejke, ruhimchuiuh: Sreo 
sam trideset ashaba svi su strabovali od Ucemjerstva.* 96 

Rekao je Ebu Lejs es-Semerkandi, rjhimthulkh: Ko zeli slomiti samodo- 
padljivost u sebi neka uradi cetvero: 

Prvo: neka s?natra da uspjeb i uputa dolaze od AllaJja, a=» ve d&lk, ako 
tako gleda na to nece se diviti sebi nego ce zabvaliti Allabu, ■&& w dzellc. 

Drugo: neka gleda u blagodati koje mu je Allah izk ve d&ir, podario. 

Ako bude gledao u blagodati navest cega na zabvalu na njima i svoja djela 
cesmatrati malim tese nece njima diviti. 

Trece: neka strahuje od odbijanja djela, ako bude scrahovao za to 
nece se diviti svome djelu. 

Cetvrto: neka gleda ugrijehe kojeje umdio prije tog djela, ako bude 
strabovao da ce na vagi djela prevagnuti losa djela nece se diviti dobrim u 
tolikoj mjeri. A, kako da se divi swjim djelima kada ne zna kako ce biti 
kod citanja knjiga djela na Sudnjetn danu, radovati se i diviti svojim dje- 
lima moze tek nakon citanja knjige d]ela. m m Darimi, 1/93. 

"* Buhari: Kitabu cl-iman, babun havfu el-mu T mini en juhbcla amcluhu ve huvc 

la jeSuV. 

m Tenbihu el-gqfiim, str. 252. 225 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih kvari 


1 1 - Nestrpljivost i malodusnost 


Gubkak strpljenja je sejtanova plovilica kojom covjcka vodi u more ha- 


lucinacija i razmistjanja da bi ga bacio na kraju u okean nesigurnosti i tuge« 


Vjertiik plovi morima zadovoljscva i mirenja sa Allahovom, imvt$$% odre- 


dbom na plovilici sabura dok ne stigne do obale spasa i izlaza h. neprilika. 


O razlozima gubljcnja strpljenja rekao je Maverdi, raJ»im*tiulUh: U 


njih spada neprestano razmiiljanje o nesreci i predstavljanje u mistima 


kako ce sue izgledati tako da nimalo ne razmislja o utjehL Omer, radiiaib. 


h u Wm, je rekao: Ne tjerajte se na plat razmiUjanjem! A, jedan pjesnikje 
rekao: Nista ne moze covjeka rastuz'iti kao razjnisljanje. U njih spada za- 


ijenje i velika tuga za izgubljenim tako da smatra dajegubitak nenado- 


knadiv i zatopostaje sve vise malodusan. Zbog togaje Uzviseni rekao: 


jjs ji£ j* 44 *i io ^ Q b## fs ^ ^ & 1 j^ $$1 


Da ne biste Utgovali za onim sto vmnje protnakh, aidase 


ne biste previse radovali onome sto vam On dadne. 498 


Jedan pjesnik je rekao: 


U belaju uzdaj se u Allaha i zadouoljan 


njime budi, Allah je raj koji ih otklanja 


Kad Allah odredi pomiri se s tint 


nenut spasa od onoga Ho odredi 


Tuga nekad unilti foijeka alt 


ne tuguj sve to je djelo Allaha 
U to spada i £esio kukanje i govor o nesnosnoj tugi, neki su pro- 


rumaali ajet: 


*>Ld^ \'J^9j^Jt\J 


77 se strpi strpljenjetn lijepim. 499 


da znaci strpi ti se bez iaibe i jadanja. 


« El-Hadkl 23. 
m El-Mearidz, 5, 


226 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Preneseno je od Kaba el-Ahbara* ahunchuiiah, da je u Tcvratu pisalo; 
Koga zadesi nesrecapa. sepozali ljudima zaii se na svoga Gospodara. 

Prica se da je jedna beduinka usavsi u pustinju cula vrisak i plac iz 
neke kuce, upitala je: Staje to?Neko joj rece: Nekoje umro. Rece: Mi- 
slim da. zapomazu protiv svog Gospodara, na Njegovu se odredbu ljute i 
Njegovu nagradu nezeL\ 

Prenosi se stara mudrost: Kome se srce stegne jezik muse otcepL 
Jedan ucenjak je srocio stih: 

Ne zaii se rmiogo prijatelju 
vrati se Stvoritelju ne stvorenju 

Dduljenik davljenika izvuci ne maze 

Jedan drugi je rekao: 

Ne tali se na vrijeme, dak si 
zdrav bogatstvoje zdravo tijelo 

Sta vrijedi halifa had hi 
dunjaluk imao a bolestan bio 

U to spada i gubljenje nade u utjehu, tako da ga uz cugu zbog do- 
gadaja muci i gubirak nade u utjehu. Tada nestaje sabura i grudi to ne 
mogu podnijeti. 

Rekao je Ibn er-Rumi, hihimchuibh: Strpi se moja 
duso saburje spas 

Mazda- had se izguhi 
nada dade ttelto iznenada jedan drugt je rekao: Mislis da tefkoca zauvijek traje kada 
hi nest-o zauvijek trajalo eudo hi bilo 227 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 
1 

Dogaddji te uce teskom zivotu 
i odgajaju ako to koristi odgoj 
KadiJ hi voujek od urememi i tmzto da 


H 


vjecno traje strah ttjegov ne bi dobio 
U to se ubraja i glcdanje u one koji nisu nesrecom pogodeni i koji 
sigurno i udobno uzivaju u dobrima koja.su im data. Sinatra da je sarno 
on pogodcn nezgodom a prije toga je bio kao i oni, cini mil se da je iz- 
dvojen a bio je jednak kao i drugi. Tada izgubi scrpljivost i nema snage 
zahvaliti na drugim blagodatirna, Kada bi gledao u one koji su pogode- 
ni nesrecom kao on lakse bi mu bilo strptti se i bio bi blizi izlazu. 
Neki pjesnik jc podario jednoj Arapkinji slijcdece stihove: 
O fovjeHc, strpi se nakon 
teskoda ceka olaksica 
Vidjeli stno mnogo bogatih 
jasjufe nije bio stoboddrt 
Postaoje vlasnik zlatd s 
posjedovatac zla i dobra 
Ispjevao sain ttekim knji£tvmcitna; 


Covjek se boji dogadaja koji dolaze 
i rnuiu izgubi a net kraju sve dobro bude 


Zar ne vidis da not kada tamom 


site prekrije zora dodc i tw osvijetli 


Zato negubi nadu ako si odonih koji 
zmtjujer vremenase mijenjaju™ 


Malodusnost i nestrpljivost je u Ijudskoj prirodi i zato nas je Allah, 


aza= v* didk poducio kako se toga rijesiti u ajetu: 


iU Edebu exi-dunja ve ed-din, str. 27 1 ■. 
228 


1 

Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 
*jh ly r$js > cy -) £jj^ %} lis & ( i i) i^jii jii St^vi Sj 

1*' .'.(1;. *i /yv\ S-feSi . '". ..,j3s ** .» r,.iV. cyii -...111 

iJLkJju i_A»j *-ijj u^ji ^j« v» '/ iJs*j*» ,£*« pri* p-n 

j ikfjl (ro i^fi* rr^ J^fS #£113 or) Sj£2 ^*9&*e 

(To) §jjlj£i cj£>- 

Covjekje uistinu stvoren mafodus'an: kada git nevolja sua- 
de- ocajanje, a kada ga zadesi dobro_> on ga uskraatje osim 
kianjaca koji su u svojim namazmut ustrajni, i oni u Hjim 
imecima btide odreden dio za onoga koji prosi i za onoga 
koji tie prosi, i oni koji u onaj svijet bitdu vjerovali, i oni 
koji od kazne AlJaJmPe bitdu strahovali a od kazne Gospo- 
dara svoga niko nije sigumit i oni koji stidna mjesta svoja 
bitdu await i zivjelijedino $a supruganta svojim His omnia 
koje su it vlasnisWu njihovu - oni, doista, prijekor ne za- 
slnzuju a oni koji traie izvan toga, oni it grijeh upadaju, i 
oni koji poijerene im amanete bitdu htvali i obaveze svoje 
ispunjavali, i oni koji svjedocenja svoja budu izifrSavalh i 
oni koji namaze svoje budu retmosno obavljali oni fa it dze- 
nnetskim base a ma biti pocasceniJ 01 

Ko se okiti s ovih devet osobina spas it ce sc o£aja i beznada: 

Prua: skruscnost u tmmazu. Na to sc odnosi dio ajeta: a , Osim kianjaca koji su n svojim namazima ustrajni... 

Ajec je tako procumacio 'Ukbe ibn Amir, rdutuchulkh. Ibn-Kesir, rthn 

thulUh, je rekao: Isti se izraz koristi za stajacu vodu koja ne protite.™ 2 

Druga: dobrovoljno davanje ^ekaca* s " FJ-Me'arm, 19-35. 
m Tefsir Ihn-Kesir, 4/421. 229 

Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudsktm srcima kako ih kvari 

Trer'a: cvrsio vjerovanje u Sudnji dan koji podsiice na rad dobrih djela. 

Cetvrta: strah i bojazan od Allahove, aw* v= j^iie, kazne koji covjcka 
udaljuje od svega sto Allaha, rzk ™ &U* ijuri i izaziva Njegovu kaznu. 

/*rt»: cuvanje spolnih organa od harama. 

Sestet: cuvanje povjerenih srvari i njihovo potpuno vracanjc. 

Sedma: izviicnje dogovorenog i nevaranje. 

Osma: izvrsenje svjedocenja bez dodatka na njega, oduzimanja ill 
skrivanja. 

Deveta: redovno klanjanje, pazcci na vrijeme, ruknove, vadzibe i 

mustehabe. 

Prenio je Ebll Hure)re, radijaHahu anhu, Od Poslailtka, nltrfl^u'alejkivefellem, 

da je rekao: Najgore u covjekuje pohlepa koja dovodi do malodustio- 
sti i kttkavicluk koji dovodi do nestabilnosti,' 1 - Premjeli su ga Ahmed 
i Ebu Daviid, T-jiiimiJjumuJkij, dobrim lancem prenosilaca, 

Kada se covjek rijesi tc dvijc osobtne otvori sebi vrata sabuia i izlaza iz tes- 
koce. Poslanik, sdLiMu'akjhiwdiem. je rekao; Saburje$jaj.'" ] Tj. sjaji covjekuu 
ramama nedouniica kako bi vidio btizinu izlaza i nestanka nevolje. 

Vrsle sabura 

Prv& sabur na nevoljama i nesrecama, svejedno bile u vezi s u\^- 
lom, suprugom, djecom, imetkom ili bilo cirri drugim. Preneseno je od 
Ebu Hurejre, ndi>tllahu>nhu, da je Poslanik, wiuilahu *ujhi *■« sciicm, rekao: Re- 
kao je Uzvisetii Allah: Kada tismrtim voljenu osobu Moga roba a on 
se strpi i nada nagradi dobitce Dzennet™ Buhari,, nhimeMbiu 

Preneseno je od Enesa, radijattahu anhu, da je cuo Posianika, uiMahu 
alciJiiveseilcni. kada je rekao: Rekao je Allah, azze ve dzelle: Kada hint- 
s' am svoga roba gubitkom indapa se strpi do bit ce Dzetinet.' y Bu- 
hari, rnhlmchuJlah. W1 Ahmed, Ebu Davud, 3/1 2, dobrim lancem prenosilaca. 

*" Muslim hi serhi Nevevi, 3/101. 

MJ Buhari mea'el-Feth, 11/242. 

m Buhari mea ' el-Feth, I W 1 1 fc Tirmizi, 4/28. 230 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilaii Ijudskim srtima kako ih kvari 

Preneseno je od Ebu Seida i Ebu Hurejre, n$Mn whuma, da je Po- 
slanik, sdJaJJafau 'aJejh; v C uiLcm. rekao: Muslimanu ce bid oprosteni grijesi i 
za umon bolest, tugu, bript, neprijatnosu nevo!ju,pa cakizaubod 
frfta-*" 17 Muttefekun alcjh. 

Trcba imaci na umu da ta nagrada slijedi samo onima koji se s#- 
pe. Tako znamo da su belaji blagodac i dobro za covjeka. Poslanik, rt- 
UUtoj^w«Si e m, 5nf! je rekao: Rome Allah zeli dobro iskusaga. Buha- 

ft, rahimchuitah. 

Takoder je rekao: VeUcina nagiade zavhi odveUcine iskttsenja. 
Allah kada zavoli nekoga iskusa go, pa ko bitde zadovoljan bit ce se 
i njitne zadovoljno> a ko se ljuti i na njegaje srd£baJ u< 

Ebu Hurejre, radijalUu tabu, jc prenio do Poslanika, uihlUhu 'ak-jhi wKftan. 
hadis: Vjernik i vjernica bit ce Ukusavani u sebi djeci i imetkn sve do 
susreta sa Allahom potpuno odgrijeha cistiS 10 

Druga; sabur u izvrsenju vjcrskili duznosu. Za izvrsenje duznosri, 
borbu sa sobom i sejtanom potreban je sabur. U com kontekstu Posla- 
nik, idhiUhu y«j8»i « sdicm, je rekao: Muhadzirje onaj ko ostavi zabranje- 
no, a mud&ahid ko se bori sa spojim strastima.™ 

Poslanik, sduti^u 'ikjhi w *dkni, je rekao: D&ekennemje okruzen stra- 
stima a Dzennet t&kocanuL™ Buhari i Muslim, HtumehunmUaii, a ovo je 
Muslimova, nhim«hul1ah t verzija. 

Treca: sabur u necinjenju grijeha. Uzviseni je rekao: 

A ononis kopje od stajanjapred Gospodarom svojim stre- 
pio i diisu odprobtfeva uzdrzao Dzennet ce boraviste bid stgurno 5W * r Buhari mea'el-Feth, 10/103; Muslim hi Serhi Nevevi, 16/130. 

iM Buhari mea'el-Feth. 10/103. 

w Tirauzi, 4/27, i rekao je: Hadis je hasen - dohai: 

81 Tirmizi, 4/28, i rekao je: Hadis jesahih - vjerodoswjan. 

511 Tehridzu el-Jhja. 85/2, Iraki je rekao: Prenijeli su ga Ibn-Madze i Nesai sa dva 

dohra lanca prenositaca. 

511 Buhari mea el-Feth 11/320.: Muslim hi serhi Nevevi. 17/165. 

4,1 En-Nazi 'at, 40141. 


23 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prifazi ljudskim srcima kako ih levari 

Poslanik, niyiahu 'dcjhi v« *el]em, je rekao: Dunjahtkje za vjernikaza- 
tvor a za neyjernika Dletmet. Prenijeli su ga Muslim i Tirmizi, nUme, 
hurauiiah i dodao: Hadis je debar vjerodastojan? 1 * 

Sejtan covjeku uljcpsava grijehe, cini ih dragim i priblizava ga ka nji- 
ma kako bi ih poftnio. Primjer za to je iena koja izade iz kude. Sejtan 
bude uz takvu zenu i uljepsava je u otima i srcima onih koji je glcdaju, all 
kada musliman obori poglede sejtan ne moze doii do njegovog srea, 

Ceturta: sabur na neugodnostima na Mahovom, mm vedfcilc, putu. Co- 
vjeka koji se dr/.i vjcre, praktikuje naredbe svoga Gospodara, 3»» «c d»Jit. i 
sJijedi svoga Poslanika, hMMiu ai«jhi w »D«n, dusom i tijclom uvijek ncko 
uznemiruje, do&ivljava neugodnosti, protiv njega kuju zavjere i nepri- 
jateljski se odnose oni koji slijede neistinu i koji su pokvareni: Oni koji 
vole da sesire ru£ne stvari o yjernicima. To je stanje sljedbenika istine 
danas. Dozivljavaju neprijateljscva od bliznjili i daljnih, voda i naroda. 
Pokvareni ucenjaci optuzuju ih za ekstremizam, sekularisti za zaostalost a 
obicni svijet za slijepo i prisrrasno slijedenje. iVJozda jc razlog tome sto se 
istina kosi s njikovlm prohtjevima ili Ito nisu dobro razumjeli ono sto sfi- 
jedesljedbenici isrine. Zato predstavljamo ovu kasidu koju je srocio jedan 
mladic, daija, kao odbranu istine i pojasnjenje puta njenih sljedbenika. 

Allahu ekber za odbranu i poRnjem 
On pormtie u ostvarenju ciljeva 

Qnjepamogao Poslanika Muhammeda 
pomoci e'e i sljedbenike njegove 

Njegovom pomoci borim se sa svim neprijatdjima 
i on mijepomocza sue nasitnike 

Odapet cu strijelu iz tobolca objave 
i objdvom cu napasti logore zavidnika 

Njome cu spustiti nos svakom oholniku i njome 
zasjedu postaviH svakom zalutatom ateisti 

Zakhnit iu se kodAllaha Vclikog. Ne, neeu 
ostecen biti kad se sklonim hod Gospodara 111 Muslim, Tirmizi, 3/385. J| *«* 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari Od Njega cupomoc moliti protiv 
onih koji drag? Ipide blate i kude 

Dokazima cu raskrinkati njihovu namjeru 
kao munjanta iz crnib oblaka 

Svjettom Atlahove objave razotkrit cu 
neznanje njibovo tako da budejasno svitnd 

Ne optuzujtc nas slijepi mtievi da srno 
ehstremni, brzopleii i da pretjerujcmo 

Ne recite da into nastranijer mi 
samo Muhammedovim putem idemo 

Za sue ito kazemo dokaz u ajetu 
ili vjerodostojnom hadisu imamo 

Derogiranje znamo state i opci dokazi 
i znamo kadsu uopieni i ogramceni 

Ajete Alkhave objave dobro mzumijemo 
s ne poredite razumijevanje sa l-osim misljenjem 

Kada se tekstovi sukobe mi tada 
principe nasib imama koristimo 

Borimo se protiv slijepog slijedenja 
i volimo ncprhtrasna alima 

U srcima ljubav prema imamima nosimo cijelom 
dusom ih volimo, neka stvorenja posvjedoCe 

Tuzni smo kada mdimo koje kao 
konopcem slijepim slijedenjem svezan 

Smatramo slijepa stijedettje ubitairtom bolesti 
spreiava razum pravim putem da bodi 

Put takvom e"tni tamnim 
pa tuta ne zna ga nac'i 233 


Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari zata ga hocemo iscupati iz svakog 
srca kojcstrabuje i nesigurnoje 

LijeHt cemo tu bolest i ram od nje 
lijekom plcmemte i upucivaike objave 

Pozivamo u tevhid tijelog 
Hvota uvijek ijavno i tajno 

Borima se protiv sirka i musrika 
u ratu bez primirja jezikom i rukom 

Istoje i set svim novotarijama gasimo 
ih prije njihovog uLiska u d&amije 

Toje tuts put i metod nas zbog 
cega nam onda zavjere kujeie? 

Zaho nas kudite i korite kao da smo 
donijeli muijenje vjerovanje sto ndi? 

Zar zbog mezheba, obicaja ili viasti 
izbjegavate vjcrodostojne hadisei 

To jchadis cije svjetfo sija ttprkos 
neznaiicama i slijepim stjedhenicima 

A ko nam sjaj njegov heti onda znajte 
da sunce ttprkos siijepcu iziazi 

Alkha vam recite ha to prigovarate 
ljudima koji se za istinom povode? 

Prijetite nam mezhebima nakon 
dokaza, loia lije to prijetnja 

Potvorili ste nas svim minim 
osobinama i prikazaJi u najcrnjem svjetlu 

Sveteci seprijavili ste nas vlastima 
i radujete sc njibovim prijefnjama nama 234 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih kvari Ali mi smo utociste pred vratima Allaha 
trazili pa nas je sacuvao nasih protivnika 

Istinuje svima pojasnio pa ste usutjeli 
a zfa izbija iz vasih lofih namjera 

Brat'o, nastavite tako i radujte se 
i vjerujte u pomoc jednog i fedinog 

Idite putem Poslanika i ashaha tie 
Q$vrcite se na gresnike nepokornike 

I recite svim stvorenjimd: Mi 
samo Muhammcda sttjedimo 

Ne trazima dunjaluk i ne radimo za 
njega, Allah je nas cilj a divan je to cilj 

Nisu nam cilj polozaji ijunkcije 
tie, i taznu odjeiu ne ablacimo 

Mi se trudima sehc odgojiti i s 
naiim bolesnim dulama pocinjemo 

Zelimo uputiti sue Ijude i 
pozivamo bliznje malo prije drugih 

Naredujemo da se Hni dobro u narodu nasem 
& naput nasilniktt stanemo u safkaojctian 

Da samo indite nasu hraeu u halkama znanja 
samo ueeni ili ucenici koji pram put traze 

Vuljeli hi znanje i iskreno slijedenjc 
Sutmeta bez imalo nesigumosti 

Divni li tu uiaB hadisa i muhadisi posivj 
ih i adhrani od svakog netacnog govora 

Orti su ukras dunjaluka i svjetiljke uputt 
osvijetlili su dunjaluk kaa sjajne zvijezde 


235 

Zastita od dzina i Sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari Na najljeps'i nacin naslijedili su Posknika 
i zastitili ga od spletki pokvarenih nasilnika 

Oni su sretnici sa njegovom uputom i govorom 
a drugi su njegovog govora uskraieni 

Vjeraje, rekao jt Allah, rekao ft Poslanik 
a oni su u vjeru najbolji uputivaci 

Fikhjejamo razumijevanje tehta 
bez iskrivljenja i neispravnog tumacenja 

Ne misli da je fikh pamcenje tehtova 
bez znanja Itaje rekao Zakonodavac pravi 

Niti da su rijeei: Rekao je alim ili imam 
Hi to Ahmedov mezheb ili Muhammedov 

To su rijeci koje uputu ne sadrie 
ko ih skuplja uputu nec'e naci 

Drii se Kur'ana i Sunneta i ne prelazi ih 
i idi njihovim putem samo ih dobro sbvati 

Ako neshvatis nejasan teht pitaj 
uctne date-U njemu prosvijetle 

Dokazimajer tako stoji u 
naredbi Gospodara u Knjizi 

Znaj, ko se uputi za Muhammedom 
spletkarit ie protiv njega zavidnici 

Osjetit ce mnoga neprijateljstva i 
nepriiatnosti od neznalica, oholih i ekstrema 

Strpi se i uzdaj u svaga Gospodara 
tojeput do upute i nadmoii. 


236 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ill kvari 

Stanja sabura 

Sabur u odnosu na prohtjeve i strast ima iri stanja: 

Prvo: kada sabur savlada i ponizi strasti i prohtjeve i postanc 
dovjekov obicaj. U torn slucaju ne gubi strpljenje i nema problem a 
sa scrastima i prohtjevima. Na raj stepen stignu iskreni Allah u, «zze 
wdkik bliski vjernici koji su rekli; Nas Gospodar je Allah a potom u 
tame ustrajali. 515 

Drugo: stanje vecine ljudi ovoga vremena, kada strasti nadjacaju sa- 
bur i ne ostavc za njega nimalo mjesta u srcu i covjek postane zaroblje- 
nik svojih srrasti i prohtjcva. 

Trece: ratno stanje izmcdu sabura i srrasti, nekada nadjaca sabur a 
nekada malodusnost i nestrpljenje. 

12 - Povodenje u prohijevima i strastima 

Allah, *p$ vtdicUc. jc stvorio covjeka i u njegovoj prirodi strast, ali je stvorio 
i razum koji bi uebao voditi i sputa vati re strasri. Jedan pjesnik je rekao: 

O razumni, komtje strast razum pomutila- 
ha tije pa ti nista od rake ne ide 

Zar razum strasti da potclnis 
razum treba strasti vodiv hiti 
Ebu Hasen el-Maverdi, nhinwfiuiiah, je rekao; Strast odvraca ' od dobra, 
mprotstatdja se razumu jer podstice na ruzno ponasanje i postupke, cijepa 
zdstor ljudskosti i vodi napitt zMi™ 

Takoder je rel<ao: Razum ima zii cilj boriti se i paziti na- strasti jer 
strast savlada covjeka i vodi u propast. Razum pazi kada posme, odlnja 
kada zeli da nadjaca, skrivem spletke uklanjajerje sttaga strasti veoma 
jaka i prilazi mu odakle se i ne tiada„ m 515 Kura'nski citat iz sure Ei-Ahkaf, 13. 
4,1 Edebtt ed-dunja ve ed-din, 13-L6. 
5 " Edebu ed-dunja ve ed-din, 1 3- 1 6. 237 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih levari 

Ncki ueenjaci su reklk Allah, am <ttdh$cje mekke stmrio same s razu- 
mom bezsirdstiy zivotinje samo sa strastirria bez razuma t a c*oiyeka je $tw- 
rio i s razunwm i sa strastima, pa Uji raznm nadvlada strasti bolji je od 
meteka a 6ije strasti nadvladajit razum gorije od zivotinja™ 

Arapska posiovica kaie: Razum je pouzdan vezir, a strast opttnomo- 
cenik koji sramoti 

Rekao je Ebu Derda, ndipMahu aahu: Kada fovjek osvane skupi se kod 
njega strast, djela i zrianje, pa ah mu djela. kudu stijedila strasti to rmtje 
b! dan a ako budu stijedila znanje to rmtje dobar dan™ 

Razuman je onaj ko upravija strasrima razumom, a jos pametniji je 
onaj ko upravija i razumoni i strasti ma Serijatom, pa putem Serijata ide 
i nj ego vim svjedom se sluii. 

Allah, azavedMc, nam je jasno kazao da je slijedenje strasti put do za- 
blude i skretanja s pravog puta te nesrece i nepravde. Uzviseni je rekao: 

Nepovodi se za straseu da te ne odvede s AUahova puta, 520 

Prenosi se da je lblis rekao: Unistavam ibgrijesima a oni mene tra- 
zenjem oprosta, Kada sam to uidio unistio sam ih strastima te oni misle da 
su u pravu i ne kaju se. 

Od Ebu Berze, raciifatb'liu'imhu, je preneseno da je Poslanik, wiuiiahu alcjhi 
w seHcm, rekao: Bojtm se za vas zabludjelih strasti vaSib storttaka, spol- 
nih organa i strasti koje u zabhidu odvodeJ* 21 

Jedan mudrac je rekao: Razum je prijateij s kojini smo prekinuli vezu, 
a strast neprijatelj kojeg slijedimo. 

Rekao je Ibn Abbas, radijnJiaJ™ wihuim: U cijelom Kuranu Allah, azzevt 
dfciw, spomitije strast i pmhijeve u negativnom kontekstu: 

J&\ ,j^$ £ki SgS g!@ ^Jfti jl J&1 S^Jj 

ili Edebu ed'dimja ve ed-din, 13-16. 
w Kurtubi, 6/168. 
"' Sad, 26, 

"' Et-Tergib, 1/64. Munziri je rekao: Prenijeli su ga Ahmed, Bezzar i Taberani u 
sva tri svoja Mudzema. Prenosiod twkih tanaca prenosilaca su pouzdanl - sikat. 
Aibani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Er-Tergib ve et-te-rhib, 1/25, 238 II I Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

AM se on ovom svijetu priklonio i zti svojom strascu kremw. 
Njegovje slucaj kao slucaj psa../ 22 

IU*^ ayil i)\Sj al^ft f£>\j 

Koji strastsvoju sUjedi i ctji sapostupci dakko od razborttosti? 23 

-oil jif l^ ^j^ J£ pi* Jfi f*+Yjfi t"^ i-^ 1 c? 1 J? 

Ally onikojizulum twine bezzttanja slijede strastisvoje, akoc'e 
mi Praviput uputiti onoga kogaje Allah, u zabbtdu skremio? 24 

& '£■ t£^* J±i ' oV j* £?* {j* tP* 1 l?'i 

A zarje iko gore zalutao od onoga koji shjedi svoju strast, a 
neAllahovu uputu^ 23 

-&I J^ j* ti ll-aft gj/A £jZ ^fj 

Nepovodi se za straScu date ne odvede s AUahova putaJ 2 * 

Rekao je lbn Mes'ud, ndijaJiahu 'uhn: Vi zivite u vremenu kada razum 
vodi strasti, alt doci ce vrijeme kada cestmsti voditi razum. 5 •■ 

Rekao je lbn Semmak, mhimehwlUh: Odlazi zdhtjeve svoje stmti a ra- 
zumu odmah u pomoc priskoci. VidiStd vodi loscm zavrsetku ipripremi se 
daga se klonis,jer neudovoljavanje didi i njenlm strastimaje lijekza nju, 
a strpi se mi lijeku kao ho se bojis hofesti 

Jedan pjesnik je rekao: Strpio sam se no, danima dok nisu prom 
duiu sam na sabur prinlio i ' strpi la se 

DuJaje tamo gdjeje stavi to vjek 
akoje nabrani hocejoi, ako nc&dustene m El-Ea'raj] 176. 
™ El-Kehf,2%. 
m Er-Rum. 29, 
" s El-Kasas t 50. 
"* Sad. 26. 
w Kurtubi, 19/280. 239 
Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari Strast sa razumom biva u tri stanja: 

Prvot da strast razum nadviada zbog mnosrva faktora koji je pospjesu- 
ju do te mjere da ga strasti i prohtjevi obuzmu potpimo. Tada razum nema 
snagc da se bori i popusta prcd njom iako je pocpuno svjestan losth poslje- 
dica. To se uglavnom dogada mladim Ijudtma \ momcima zbog snagc stra- 
sti u njima i mnosrva raktora koji jc pospjesuju, Oni su zarobljenici svojih 
strasti. Zbog nje prijaceljuju i nirzc, zbog nje se druie i crude se da sanio nju 
zadovoijc. Mozda dode i do toga da ga strast ponizi i ucini svojim robom: 

Kazi tiMeni, boces li ti biti Suvar onome kojije strast svoju 
za hoga svoga ttzeo^ 28 

Ko pusti strastima da njime upravljaju odvest cc ga u ponizenje i 
pro past. Receno je: 

Ako se tie odupres strdstima odvest ie te 
ka svemu Ito c'e te zbog toga kuditi 

Rekao je Kiirtubi, rahimehulUh: Rekao je Esrmi', *ahimchutlah: Cuo mm ne- 
kog fovjeka kako govori: 

Ponizenje je strast promijemli mu imepa 
ako ndto strasno zelii tiac'i ces ponizenje 

Kada su up i tali Ibn Mukaffc u, rahim=huUnh, sta je strast - heva, rekao 
jc: To je ponizenje - hevan ukradenog sbva nun. To je jedan pjesnik sro- 
cio u stihove: 

Nun iz rijeti hevan ukradeno iz rijeci heva 
pa ako nesto strasno ieiU naci ces ponizenje Drugi jc rckao; Strast je ponizenje licno 
pa kada £elii dobit ces ga SM El-Furkwh 43, 240 K ZaStita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazl Ijudskim srcima kako ih kvari • Kada zelis mini te smjim reborn 
pokori se ljubavi ko god bio 

Rekao je Abdullah ibn Mubarek, «ham<:hulJali: 

Belaj je, a belaji imaju zrmhove, 
da nikada od strasti tie odsiupis" 

Covjekje rob svoje duse i strasti a 
slobodan koje nekadsit a nekad gladan 

Ibn Durejd, nihbiiehuiiah. je rekao: 

Kada ti dusa putem strasti po&eli 
a maze i drugim putem sepoci Pustije i postupi suprotno strast ti 
je neprijatelj a suprotni put prijatelj 

Ebu Ubcjd ct-Tusi, rahimchuiJaL, je rekao: 

Dust ako dasito hoceodtebe 
sirom usta otvori prohtjeva 

Rekao je Sehl ibn Abdullah et-Teserruri, tahimchuilah: Strast tije bokst, 

ako suprotno postupis to tije lijek 32 '* 

Takoder je rekao: 

Kada covjek udovolji dull sve Ito zeli 
i tte odurati je pozeli sve ho je lose 

i odvede ga svakont grijehu i sramoti 
poziva ga u to zbog prolazne strasti »' Kurtubi, 16/168. 


241 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ijudskim srcima kako ih kvari 

Alija ibn Ebi Talib, wdijaiiahu 'mhu, je rekao: Ne dozvoiite da strasti upra- 
vljaju vamal Uskorijoj buducnosti donose kritike a daljoj propast Ako se ne 
pohori prijetttjom i strasenjem probajte sa tdijevanjem node i mamijenjem t 
jer kada se ujednoj dust node sfraSerije i poasticanje ona se pokori.™ 

Strasri kada nadjacaju razum opiju ga pa ne mok razluciti istinu 
od neiscine, ponekad poremeti nijerila pa neiscinu smatra istinom a isti- 
nu neistinom. Utjecemo se Allahu, *&* ™ dfclb, od uskracenja pomod. 

Drugo: da se izmedu strasri i razuma vodi neprestana borba, 
nekada razum nadjaca a nekada strast. Takvi moraju sto vise biti u 
drustvu dobrih prijatclja koji ce ih podsjetiti kada zabaravc, probu- 
diti kada ih obuzme nemar, uputiti kada ne znaju, pods tad kada se 
ulijene, ojacati kadaoslabe, i koji tt ih povesti pravim putem.Tako- 
der treba se priprerniti za borbu, oruzje uzeti i boriti se protiv svo- 
jih strasri. 

Rekao je Hasan Basri, n.whuikh: Najbolji dzihad je dzihad protiv 
svojib strasti. Poshmik, saMbbu '*\<m w«Uem,/f rekao: Muhadzirje owtj ko 
asmm losa djela, a mttdiuihidko se bort sa svojim strastima.™ 

Nckom mudracu je receno: Koje najhrabriji i mijblizi pobjedi? Kt- 
\m,o )c: Ko se u imesvoga Gospodara bori sa svojim strastima, i dok se bori 
iuva se da mu ria sree ne dolaze misli o strastima. 

Jedan drugi jc rekao: Najbolji eovjekje onaj ko izbaci strast izsrea i 
ne pokoratm se svojim strastima iz pokornosti Gospodant. Ineka trazi smrt 
u toj borbU jer je plijen urijedam ZarAUahova roba nijeskupa, zarAl- 
lahova roba nije D£ettnerJ n 

Treba se strpiti ma koliko trajala borba, jer Allahov, ie»,i*«ej borac 
pobjeduje, strpljivi uspijevaju a oni koji zete postizu. Neka od Allaha, 
flsaewd»lk zatraii pomoc protiv svojih strasti i sebe, jer nema ni snagc ni 
modi bez Allaha, »» m diciie. I neka uci dovu koju je ucio Poslanik, nihiinha 
• a i C ihi v C «llcm t Neusu billahi min htruri enfiisina ve min sejiati ea'mali- 
na! Utjeiemo se AilaJnt odzla nasih dusa i zia naiib djelaf^ I dovu: Alia- 
hmmne att nefii takvaha ve zekkiha Ente hajru men zekkaba, Bute m Edebu ed-chmja ve ed-din, 15 i 16. 

m Rekao jc Iraki: Prenijeli su ga Ibn-Mad£e I Nexai dobrim lancima prenositaca. 

m Tirmizi i kaze da je hasen - dobar, 

" 5 Muslim, 242 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

velijjuha ve meviaha! Allahu moj, podari mojoj dtdi bogobojaznost i oci- 
stijejer Tije najbolje cistis, 77 si njen Gospodar i zastimik! Prenijeli su ga 
Ahmed i Muslim, rakimchumuUih, od Zejda ibn Erkama, mJijaiiahu "anhu. 53 

Trece: da savlada i svoje strasci potcini i usrnjeri ih ka Serijatu koji 
mu je svjetiljka i vodilja, put kojim ide i za Poslanikom, sdiaiSahu atyhf «*•- 
lem, se povodl Oni su na pravom i ispravnom putu koji su reklk Vjeru- 
jemo u Aiiaha i mtrajati su. I/.vrsili su narcdbu u hadisu: Red.' Vjeritjem 
u Alhiha potom ustrajp- Na njih se odnosi ajei: 

< I \ ) ^ jlil ^ 3-1 5li ( i cS>^ J-Sl Jri y f & <-»^- C/> $3 

A oiw me koji je od stajanja pred Gospodarom svojim 
strepio i dusn odprohtjeva uzdrzao Dzennetce boravihe 
hili sigtimo, 556 

Rd<ao je Sejjid Kutub, rahimetaiLh: Kb stralmje oddolaska svome G&spodam 
nece uraditi grijeh a i ako zbog ijudske stabosti i uradigrijeh taj strahga potakne 
napokajanje, trazenje opmsta i powatak Aliahtu sac «di*ik tako da i tada mtmte 
u krugu pokornosti. Uzdrzati dusu od strastije centndtia. tacka u htigtt pokor- 
nosti Strastjesnahinpokretaizct waku nepravdu, prelazertje granke i nepokor- 
nost Onaje tertietj nesrece i izuorzla. Gotovo sin koji pokkknu, pokkknu zbog 
stmsti, Neznanjeje Idiko izlijeM ah stiust nakon saznanja nije, i toje boiest u 
dusi za cije stizbijanje treba tdoziti mnogo trudtt i vremena, Strah odAlhdm, xas. 
^s^\ c ,jesnazna bratta koja odolijeuajizkim navalama strasti, i rijetko nekidru- 
gj. stit tn&ze tim navalama odoljeti Zbog toga uidinm Kur'an kako iJj spominje 
u istom kon&ksttt ujednom ajetu. tome nam govori Allalh azKwiLJiik Stvari- 
tel] duse, koji ma r^ern slabosti i lijekza ttjili. Jedirto On zna tyene staze, devi- 
jacije igdjese kriju njetie strasti i boksti i kako ih istjetati na Bstac. AIkh, aaaevc 
dielk nijezadi&io covjeka da iskorijeni iz sebe strast>jer On zna da to tevjek ne 
moze, aligajezadtmo daje kontrvlise, sfmtitva i drzi na ttzdi az pomac straha 
odNjega od stajanja pred Velicamtvenim, Vetikitn Gospodaivm kogasesve boji 
Kao nagradu i vjecno rnjesto boravkaza tu tesku borbupropisaoje Dzemiet: 

Dietmet ce boravi$te biti sigttrtioJ 37 »' Muslim,] 7/4 1, 
" s Muslim, 

S1 * £n-Miz/a/,40i41. 
w En-NaziatA\. 243 Zastita od dlina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih kvari 

Toje zato sto Allah, saw * didic, zria wliiinu i vrijednost te borbe kojom 
covjek odgaja svoju dusu, usmjerava tia pravi put i dowdi do savriemtua. 
Covjek je jedino covjek ako se uzdrzava, bori i tako uzdize, a ako se pre- 
pitsti strastima i pokori im se u svemu nije iovjek Dokaz za toje njegova 
priroda, Onaj Stoje u njemu stvorio uzavrek strasti stvorioje i mogttfriost 
njenog sputavanja i suzdrzavanja duse od toga. A kao nagradu ako uspije 
i uzdigtte se iznad toga obecao muje Dzennet. m 13 - Lole numisljartje Lose misljenje o drugima je sejtanov mamac kojim lovi ljudska 
srca. Ruzno misljanje razdire dzemate, kvari veze, kida ljubav... 1 u ta- 
kvoni ramnom okruzenju sejtan radi s lahkocom svoj posao i svoj plan 
sprovodi u djelo. Lovi jednog po jednog niuslimana )er su razdvojeni i 
nepovezani, a vuk jede ovcu koja se udalji od stada. 

Prenescno je od Omera, radijaitahu anhu, da je Poslanik, saikliahu alejhi ve 
tt-lUm, rekao: Ko zelt net u Dzennet neka se drzi zajednicejer iejtanje 
sajednim a od dvojiceje dalji. Ahmed i Tirmizi, MhimchumuMah i kaze; 
Madisje basen sahib garib. 539 

Zbog toga, prokletnik ulaze maksimalan napor da razdvoji voljene 
i zavadi drugove. Medutim, Poslanik, saiiallahu'akjhi vcsdicm, nas je upozorio 
na taj icjtanov prilaz u hadisu: Cuvajtese neosnovanogrt&nogmiilje- 
nja, jerje to najlazniji govorl Ne uhodite jedni druge, ne zavidite 
jedni drugima, ne mtzitese i ne prekidajte medusobne veze! Btidite 
AUahotfi robovt, braca! Prenijeli su ga Buhari, rahtmehuilab i ovo je njego- 
va verzija teksca, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi, iahimchumuliah. wo 

Rekao je Ibn-Hadzer, nhinKhviLah: Kurtubi, nhimehullah , je rekao: Ru- 
zno misljenje u hadisu odnosi se na neosnovano misljenje, bez povoda. 
Kao kada bi neko optuiio nekoga za blud bez ikakvog osnova* Zaro je 
Poslanik, wiialbbu aicjhivesdiera, nakon toga dodao: Ne uhodite jedni dru- 
ge! To je zabranio zbog toga sto covjeku kada dodu ruzne misli ieli se 
uvjeriti, istraziti i cuci bilo sta o tome. Hadis je istog znadenja kao ajet: Bl Fi zitati el-Kur an. 6/38 19, 

"' Ahmed, Tirmizi, 3/315, Albani ga je ocijenio yjerodostojnim u djelu Zilalu el- 

tttenne, 1/42. 

w Buhari mea 'ei-Feth, 10/48 1 .; Muslim bi Serhi Nevevi, 16/118. 244 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

Klonite se mnogih sumnjUenja^ neka sit sumnjicenja, zaista, 
grijeh. Ine ubodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge? 41 

Kontekst ajeta ukazuje daje muslimanova cast maksimalno zasticena. 
Prije svega, zabranjeno je neosrwuano sumnjicenje, a ako bi onaj koji su- 
mnja rekao da se zeli uvjeriti u sumnje, haze mu se: 

I ne uboditejedni druge! 

A, ako kaie uvjerio sam se bez uhodenja kaze mu se: 

I ne ogovarajte jedni druge? 42 

Rekao je"* 4 -- Kurtubi, miiimchuiiah: U Serijatu postoje dvije urste mtilje- 
nja: pobvalno i pokudeno. Pobvalno je mUljenje ako ne heti vjeri onoga 
koji misli i onoga o kome se misli kada cuje za to, Pokudena mUljenje je 
ono kojeje suprotnost tome. Ma to ukazuje ajet: Neka su sumnjicenja, zaista, grijeh,, i ajet: 

Zasto, ctm ste to htti, vjernici i vjemice nistt jedni o drugi- 
ma dobro pomistiU? 44 

Obavezaje klonili se spake neosnovane sumnje bezpowda, i to su, uje- 
dno i misli kojib se moramo kloniti ipo tome znamo da nisu dobre. Zabra- 
njeno je lose misliti o osobi ako se vidi i osjeti daje dobra i cedna, za razli- 
ku od onih koji supoznatipo cinjenju sumnjivib stvari, javnom Hnjenju 
lost}} djelu, Poslanik, uiuihu VdejU ve«tiem, je rekao: AUabje zabranio £ivot 
i cast muslimana kao i da se hie misli o njemu. 3 ^ 5,1 El-Hudzurat, 12. 

™ Fethul-Bari, 10/481. 

M Tefsiru el-Kurtuhi, 16/332. 

w En-Nun 12, 

w Prenio ga jc Ibn-Madzc slabim lancem prenosilaca. 245 
Zastita od diina i sejtana Sejtanovi pritazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Rekao je Ibn-Kesir, mhimehuiuh: Prenesenoje od Omera, wdijaiuhu L anhu, 
daje rekao: rijecima swga brata imaj uvijek iijepo misljenje, ako se 
moze na. lijep naein sh vault?** 3 

Prenio je EbuDavud, fuhimchulUh, dobrirn laneem prenosilaca od Zej- 
da, ra djpllah« '""ha, daje rekao: Nekog covjeka doveli su AbduMnt ibn Mesu- 
du, nuiijaUata. Wm i rekli: Ovom alkoholkapas bradefOti je rekao; Namaje 
zabranjeno uhoditi Ijude, kojavno nesto uradipo tome sudimo, 

Sumnja namsava muslimartsko drustvo i zato nam je Allah, azzc ve 
dzelle, zabranio da sumnjamo: 

fi\ $\\ J*zk *isi $ fjd tip \&j$ # e 

O vjernici, kfonite se mnoph sumnjicenja, neka su sumnji- 
cenja, zateut, grijeh, 547 

Rekao je Scjjid Kucub, M hi m ^Uah: Ajetpocinje omiljenim pozivom: O 
vjertiich potom nareduje da ostave mnoga sumnjicenja, tako da se ne pre- 
puste tnnogim sumnjamo, rubtim mislima o drugima. Za razlog zabrane 
je rekao; *A *J&\ j**i h\ neka su sumnjitetija* zaista, grijeh. 

Zbog toga staje zabratm wnjerena na- vecinu sumnjicenja, a princip 
je da su neka sumnjicenja grijeh to znaci da se kloni svih sumnjicenja jer 
nikad nezna koje je grijeh! TimeKur'art tisti ljudsku savjesi iznutra kako 
ne hi onecistila sunmjifenjem i pocinih grijeh i cinije cjstom od ruznih 
misii i sumnji. Tako bi fovjek ciste savjesti uz svoju bracu imao samo lju- 
bav neokrnjenu rtdnim mislima i neumrljanu sumnjama, tesmirenost bez 
ocekivanja neugodnih posljedica i nemira, 

Kakoje samo Iijepo zivjeti it drultvu bez ruznih mislt i sumnjicenja?* 1 

Ruzno misljenje i sumnja su misli i nekada padnu na sree i covjek 
ih ne moze odbiti. U torn slucaju, dirzan je oslabki ih razmisljanjem o 
dobru, a ako ne uspije, onda razmisljanjem o mahanama svojim i skri- 
venim grijesima kako ne bi mislio o mahanama drugih. Ako ni to ne 
pomogne onda je duzan je ne govoriri o tome i ne Lstrazivati i cako cc 
se grijeha sa6jvari. se ™ Tcfsir Ibn-Kesir, 4/212. 

w El-Hudzurat, 12. 
» Ez-7Atal 6,0345. 246 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi p rilazi ljudskim srtima kako ih kvari 
Poslanik, m& t m*i**& P rekao: AUab J* mmne utmmtu 

aprostto misH sve dok ne tirade iiiprogovore. Muttefekun alejhi. 

14 - Qmalovaiavanje muslimana 

Omalovaziti i ismijati muslimana spada u najvede grijehe, Poslanik, 
d^tt****!* jc rekao: Dostaje Zavjektt zla otnahvazavaU bra- 
ta musUmana.™ I kada uradi nesto nedoli6io, van drustvenih nonm, 
duznost je traziri opravdanje za njega. 

Preneseno je u Buharijevom, nJ^chuilA Sabihu od Abduliaha ibn 
Zema\ *4»tti* da je rekao: Poslanik M^^i^^jezain^anw *ni- 
janje kada neko pttsti vjetar u drtdtim, Na to ukazuje i drugi rivajet u Buha- 
riiinom, ritei^ah, Sahihu od Abdullaha ibn Zona, fejti^ttd*. u komc 
stoji da im je govorio u vezi s puitanjem vjerra: Zaiio se xnijete onmnesto 
je izatio iz njega& 51 

Medu pripadmcima muslimanske zajednice postovanje mora bid 
obostrano. Rekao je Uzviseni: 

O m koji vjerujete, neka se mwkarci jedni druginia ne ru- 
gaju, mo&da su oni botji od njih a ni zene drughn hmama, 
mo&da sit om bolje ad njih. I ne kttdite jedni druge i ne zo- 
vite jedni druge ruznirn nadimcimaJ 552 

To su bozanskc smjernice za prosperitet muslimanskog dmstva i 
uklanjanje svega sto izaziva mrznju i ncpodnoienje. Kada bi se coga pn- 
drzavaii Ijubav i sreca prcplavili bi njihova srca. 

Rekao je Kurtubi, *H6*dfcfe Niko ne bi trebao nikoga ismijavati 
zbo* istroknog hgleda, Hi defommtije na tijelu. Hi u gowrujerje mozda 
iskreniji i ciscegsrca ad nekoga ko nip mkau Time bi sebi namo nepravdu 
jer bi onialovazio onoga kogaje Allah, a* * a*, pocastio i ismijao orwg w Buhari meet' el-Feth, 9/388.; Muslim. 
SH Muslim bi serhi Nevevi, 16/120. 
« Buhari mea' el-Feth, 8/705. 
sn Ei-Huazurat, 11. 247 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

kogaje Allah, &&■■** d&dJe, ucinio velikim. Nasi prethodnici su se toiiko at- 
oali toga dajeAmr ibn Serhabil, ruhimdidWi, rekao: Kada bih uidjo cavje- 
ka da muze kozu i nasmijao se strah me je da i ja to kasriije tie uradim. A, 
Abdullah ibnMesud, todtjaJkhu 'anim, jfe rekao: Belaji su uezdni zagovor, kada 
bib ismijao psa bojao bib se da cu pasta 'ti pas!'''-'' 

To je u vezi s tjelesnim nedostacima. Isto tako, ne smije se niko 
ismijavati niti omalovaiiti zbog vjerskih propusta. Propisano jc lose dje- 
lo mrzid koje cini i pozvari ga na presranak s tirn mudro i lijepim govo- 
rom. Poslanik, kHalkhu 'Jejhi vcidfem. je rekao: Allah negleda u vas izgledi 
imetakf Ongleda u vasa srca l djela* Muslim, raMmdiutkh. 

Rckao jc Kurtubi, rahimdiuiiah: Ovoje velifanswen hadis, Uii nas da 
ni za kog ne tvrdimo da je dobar Hi los na temelju vanjskih dobrih djela 
iligrijeba. Mazda onaj ko praktikuje vanjska djela ima nedostatak u srcu 
za koji Allah && « dalle, zna zbog kojeg nut ne prihmta djela. Isto tako> 
koga vidimo u grijelm Hi da nesto ne radi mozda u srcu ima nesto zbog 
cega ce mu Allah, me vc d&iie, oprostiti. Djela su ncsigurni znakovi a ne 
uepobimi dokazi. To nalaze da ne bvalimo pretjerano one sto vidimo da 
rode dobra djela, i da ne omatovazavamo i podejenfujemo one koji rode 
neka losa djela, Treba da podejenjujemo i kttdimo lose djelo koje radi a ne 

saniog cini oca tog djela, ft^w/v// <> n> ;:/.*:. /'.•/,.> jr far y;--h<! :\'.'i ;!:.■. .; /W 
Allaha t am vt dull*, je uputa^ 

Razlika izmedu mrznje grijeha i mrznje pocinioca grijeha uistl- 
nu jc vcoma precizna, kao sto je Kurtubi, nhtmchulUh, rekao. Zanema- 
rcna jc od strane mnogih ueenih a da ne spominjemo obi£an svijec. 
U prilog come govori hadis: Tako mi Alia ha, osim koga drugog 
boga nemo, neki od vas radii ie djela stanovnika Dzenneta sve 
dok izmedu njih i D£enneta ne bude koliko podlaktica* pa e'e ga 
prefect ono Stoje zaptsano te ce raditi djela stanovnika Dzehen- 
nema i n tijega ce i uci. A neki ce raditi djela stanovnika Die- 
hennema sve dok izmedu njih i Diehennema ne bade koliko po- 
dlakticapa ce raditi djela stanovnika Dzenneta i u njega i uM2*' 
Muttcfekun alejhi. * Tefsiru el-Kurtnbi. 16/325. 
m Tefsiru et-Kurmbi. 16/327. 5 " Buhari mea ' el-Feth, 6/3 03 .: Muslim hi serhi Nevevi, 1 67 1 92. 248 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari 

Ncki mozda najbolje ne shvacaju ovaj hadis. A hadis se, Allah najbo- 
lje zna, odnosi na covjeka koji do bra djela radi all srcem ispunjcnim lice- 
mjcrstvom i neiskrenoscu. Ljudima se cini da radi djela koja vode Dien- 
netu ali Allah, aucvedMe, zna i njegovu losu skrivenu stranu zaio ucini 
da okonca iivot na losim djefima, a djela se vrednuju prema zavrserku. 
Dok drugi covjek koji radi losa djela i koji je nepokoran iskreno se po- 
kaje i krene u novi iivot ispunjen pokornostima i ibadetom. Allah, as™ w 
dfcllc prihvaci njegovo pokajanje zbog iskrenosti i cistog srca te ucini da 
zivot okonca dobrim djelima, a djela se vrednuju prema krajiL U prilog 
tome govori hadis koji je prenio Sehl ibn Sad es-Saidi, »dija!bhu anhu, od 
Poslanika, soikibim aiejhi vc acW Neki Ijtuli rode djela stanovnika Dzen- 
neta - ptema onome sto vide Ijttdi - a stanotmikje Dzehennema* a 
neki rode djela stanovnika Dzebettnema -prerna onome Sto vide Ijndi 
- a stanovnikje Dzenneta.™ To jos jasnije prikazuje hadis koji pre no- 
se Muslim, Tirrnizija i Nesai, rakimcEuijnuliah, od Ebu Hurejre, ndEiaiiahit suiWft 
Cuo sam Poslanika, sdiniUhu 'aJcjbi vcseiicm, kadje rekao: Prvom iesepresudi- 
ti na Sttdnjem danu sehidu. Bit ce doveden pa ce ga Allah podsjetiti 
na blagodati a on ce ihpriznatipa iega Allah ttpitati: Sta si aradio s 
njimalRcH ce: Borio sam se u Tvoje ime dok nisant poginuo. Allah ce 
rect: La£es\ borio si se da btse reklo hrabarje. Toje pec reieno! Potom 
ce biH naredeno da ga odvedu i bit ce odmteen licetnpo zemlji i bit ce 
baien u Dzehennem. Potent ce sepresuditi covjekii kojije ucio znanje 
ipodueavao drnge, niioje Kur*ati. Bit ie doveden i Allah ce ga pod- 
sjetiti na blagodati, on ie ihpriznatipa ie Allah reci: Sta st madia s 
njima? Reci ce: Ucio sam, poducavao drnge i ucio Kuran sve u Tvoje 
ime. Allah ce reci: Lazes, poducavao si da bi se reklo uienje, ucio si 
Kur'an da bi se reklo ucacje. Toje vet reieno. Potom ce biti naredeno 
daga odvedu i bitie odvueen licempo zemlji i bit ce baien u Dzehen- 
nem. Potom ce biti doveden coijek komeje Allah dao veliku t raznotnr- 
snu opskrbu. Allah ce ga podsjetiti na bkigodati, on ie ihpriznatipa 
ie Allah reci: Sta si uradio s njima? Reii ce: Udjeljivao sam imetak u 
sve vidove dobra koje volt's. Allah ce reci: Lazes, dijelio si da bise reklo 
darezljivje. Toje vei reieno. Potom ie biti naredeno da ga odvedu i 
bit ie odvueen litem na zemlji i bit ie baien u Dzehennem™ ** Buhari mea'et-Feth, 6/90,; Muslim. 

1SI Muslim bi Serhi Nevevi, 13/50; Nesai, 6/24; Tirmizi, 4/20. 249 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih levari 

Sve ovo govorimo zbog roga da se covjek ne zavara svojim do brim 
djelima, pa da omalovazi dmge koji grijese, jer ne zna kako ce /ivoc 
skoncati. A djela se vrednuju prema kraju. 1 5 - Smatranje grijeha nevazmm 

Takoder, u sejianove prilaze covjeku ubrajase i umanjenje grijeha. Kaze 
covjeku: Toje maligrijeh y to nije vazno. I tako ga navede na grijeh, Mnogo 
se grijeha uradi i AUahovih, azasw Julie, sveiinja pogazi upravo zbog olahkog 
shvaranja. Razuman musfitnan cuva se i vellkih J malih grijeha, jer mali gri- 
jesi vode ka velikim. Cak i mail grijesi, kada se namnoze, uniste covjeka. 

Preneseno je od Sehia ibn Sada, ndijaiUhu 'ontiu, da je Poslanik, nlWWiu 
iicjhivticiicm. rekao: Cuvajte se grijeha koje omulovitziivittel Njitwv pri- 
mjerje kao primjer Ijiidi koji odsjednu u nekoj dolinipa svi donesu 
po graneicu i nanesu dovoljno da ispektt hljeb. Uistinu, kada iotjek 
radi takve grijehe uniste ja."" Rekao je hafiz hadisa, Ibn-Hadzer, nhi- 
mchuNah: Biljezi ga imam Ahmed, whinictiuiiaji, sdobrim lancem prenosilaca?^ u. enio je Ebu Hurejre, mdijniWiu Wihu, od Poslanika, M\foa alejhiiw«lteia, 
da je rekao: Kada rob uradi grijeh na srcti ostane crtia tacka, ako ga 
se Motif ipokaje ocisti se, a ako gaponovo ucinipoveia se sve dakpo- 
tpuno prekrije sree. To je prekrivac spomenut u ajetui Ne, nije toko! 
Ono sto su radili prekrilo je srea njihova. Tirmizi, mhimchuiuh, i kaie: 
Hadisje hasen sahib, a prenosi ga i Ibn-Madie, rahimchuikh. 5ft> 

Od Sevbana, ndijalkhu anhu, je preneseno da je Poslanik, sajfclbfcu 'aiejfei « 
icUcm, rekao: Covjeku bude uskracena opskrba zbog grijeha kojegpo- 
cini. Munziri, ntumehuiiah, je rekao: Prenio ga je NesaL Hhimchuliah, vjerodo- 
stojnim lancem prenosilaea, 5?1 ' 

Rekao je Ibn Mesud, ndtjiJUhu ™w. Mhlim da covjek zbog grijeha zabora- 
vi znanje kao sto gaje naticio. Ovu predaju je zabiljezioTaberani, nihimehuHaH, 

Olaliko cinjenje grijeha znak je slabosri imana jer sco je iman jaci 
covjek se vise cuva grijeha i vise se boji Aliaha, azwvedzelk. "' Fethul-Bari, i 1/329, 

"' Fethul-Bari, 11/329, 

m TirmizL 5/ 1 05; Ibn-Madie, 2/1418. 

" l Ibn-Madze, 2/1334. 250 


= Zaitita od dzina i sejtana Sejtanovi prilaii ljudskim srcima kako ih kvari 

Buhari, nhtmchulbh, je prcnio u svom Sahihu i6i od Enesa, ndijailahu 'anhu 
da je rekao: Vi radite djek hoja smatrate tanjim od dlake, a mi mio ih u 
Poslanikovo, saflaifolw WM >* wllem, vrijeme smatrali unistavajueim. 

Neko je rekao: Negledaj kolikoje maligrijeb, vecgledaj velieinu ono- 
ga home si nepokoran. 

Koliko su se ashabi bojali grijeha, a otii su imaii uajjaci iman i iiaj- 
cisca srca, najboljc govori podatak da su strahovali od licemjerscva. 

Buhari, nhimehuihh* je rekao: Rekao je Ibn-Ebi Mulejke, mkimchulUh: Sreo 
sum trideset ashaba svi su strahovali od licemjer$tvaJ bi 

Ko zeli spas mora se cuvati i od malih grijeha i ne smije ih olahko 
shvarati. Poslanik, aiyiahu ycjhi w«Ucm l 5M je rekao Aisi, » diMbhu 'anfaa: Kloni 
se?naHbgrijeba,jertie$izanjib odgovarati. Nesai, Darimi i Ibn-Ma- 
dzc, nhimehuMiuUah, dobrim lancem prenosilaca. 

Prenio je Esed ibn Musa, pfift&dfaih. u djelu Ez-Zuhd od Ebu Ejjuba 
cl-Ensarije, MdijalUhu '*tAm da je rekao: Covjek uradi dobro djelo ipouzdase 
u njega a zaboravi na malegrijebe a kada sretne Atfaha, is* *< dfeik, oni ga 
potpuno okruze. A drugi uradi grijeh i stalno strahuje od njega a kada sre- 
tne Allaha, *#* « dwik bade siguran. 16 - Sigurnost od Allahove obmane 

Held ljudi uporno rade grijehe a kada ill posavjetujes kaiu: Allah je 
mibstiv ipmta!T\ jadnici su zaboravili da je njegova kazna veoma bol- 
na. Uzviscni je rekao: 

Kazi rohovima Mcjtm da samja, zaista, Onaj Kojiprasta i da 
sam milostiv, alt daje i kazna Mojo, doista, bolna kaznaP 65 

Allah, azrcvedM*, pokajnicima prasra, milostiv je prcma vjernicima, 
ali gresnlke bolnom kaznom kaznjava. Zaco se niposto ne zavaraj Nje- 
govom mitosti i ne budi siguran od N jegove splecke: w Buhari mea'el-Feth. 1 1 /329, 

545 Buhari: Kitabu el-iman, babun havii el-mu' mini m juhheta amduhu ve huve ta jcsu r r. 

bH Nesai Darimi, 2/303.; Ibn Madze, 2/1417. 

» 5 Et-Hidzr, 49 i 50. 

251 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskitn srrima kako ih levari 

Ztttr oni mogtt biti sigurni od Ailahove obmane? A I ht have 
obmane ne bojisesamo narod kome propast predstoji* 66 

Allah ova obmana i spletka je odgadanje kazne i prepuitanjc u za- 
bludi u xdravlju i blagodati/-' 7 

Sigurnost od Ailahove, ua vtjS&Se, obmane vodi nemam, a nemar vodi 
olahkom shvacanju grijeha. A znas \\ ti sta je to? To je sejtanova srepenica i 
uzrok propasti. Ko olahko shvari Altahovu, aiac w J&Ue, naredbu sejtan ce ga 
odvuci u mnogo vece probleme i sve rako dok ga ne navede u mnczu grijeha. 
Zbog EOga, covjek mora strahovati kako bi ga strah cuvao od grijeha i nepo- 
kornosti. I vjernik sto je veceg imaiia vise se za sebe boji. To vidimo iz rijeci 
stanovnika Dzenneca koje nam je Allah, aa wdfciic, u Kiir'anu prenio: 

/^$# .sniff uW» svojim porodicama stralwvaU - govorit cepa 
tiamje Allah tnilost darovao iodpatnje u optju nas sahwao* 568 

Rekao je Hasan Basri, rthhfleWULi: Vjernik rail ibadete i stmbujt za 
sebe, a gresnik nidi grijeh a siguranje za sebe, ^ 

Od Enesa, ndipiLhu fe&u, je preneseno da je rekao: Poslamk, sdlatahu aicjtu 
vesdicm.y/f odrzao govor kakav nikad nisam cm, rekao je: Kada biznaUsto 
jaznam mah biste se smijali a mnogo pLikati, Buhari, rahimehulhh. 570 

Takodcr, Poslanik, uiuikhu akjiii v* ^ik-m, je rekao: Ko se boji ratio kre- 
n£, a ko ratio kretie stigtte na odrediste. Uistinu, AUahova robaje 
skupa, uisHnu, AUahova robaje Dzennet. Prenio ga jeTirmizi, rahimc- 
hullah i rekao da jc dobar. 

Rekao je Munziri, Mhimchuiiah: Had is zriaci da onaj ko se boji drzat ce 
se ahiretskog puta i pozurit ce s dobr'mi djelima jer strahuje od neprilika i 
nemoguinosti mistavka pitta/' ■ '■ m Ef-Ea'raf, 99. 

WT Tefssr el-Kwtithi, 7/254, 

W Ef-Tur. 26 i 27. 

5it Tefsir Ibtt-Kesir, 2/234. 

"» Buhari mea'el-Feth, 11/319. 

m Et-Tergib, 6/79, 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ijudskim srrima kako ih kvari 

Hakim, rahimelmllah, je prenio od Behz ibn Hakima, rahimehul- 
lah: Predvodio nasje u namazu Zurare ibn Epfa, rahhnehullali, u dzamiji 
Beni Knsejr. UZiojesuru El-Muddessir, kadaje doiao do ajeta: 

> i , * - * . 

/I Av?*/rf i*^ « rogpuhtieP^ 2 
paojemrtav. 

Kako mozes biti siguran od Allahove, ant w duile., obniane kada je 
pred naina Dan u komc cc djeca osjediti, u komc demo goli i bosi pied 
Allaha, *«* vcdacM** stati pa <5e nas za sve, i malo i veliko pitari, m svaki po- 
kret i smiraj?! Uistinu je to vdiki dogadaj* 

Preneseno je od Numana ibn Besira, jadijaUnhu anhd, da je rekao: 
Cuo sam Poshnika, ^uibhu ^kjhivesdi^, kadaje rekao: Na Sudnjem danu 
mt j blaze ce biti kaznjen iovjek koine ce pod stopala biti suivljena ze- 
ravica odkoje ce mu mozak kijucati, Muttcfekun alejhi. 

Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrija, radijjlUhu »nhu, da je rekao: 
Rekao je Poslanik, wlUIUhu VMM w &l[cw: Allah ce reii: Adernel Reci ce: 
Odazivam tise Gospodaru, sVdko dobroje u Tvojim rukama. Reci 
ce mu: Izvedi dzebenetnsku skupimd Rect ce:A staje to dzebenem- 
ska skupina? Red ce: Od svake hiljade devetsto devedeset i devet. 
To ce biti na Dan kada ce djeca osijediti, svaka nosilja svoj plod 
pobaciti i kada 6e ljudi izgledati kao pijani a nisu, toje samo AI- 
labova zestoka kazna. Toje asbabima tesko palo, pa su reklh Allahov 
Poslanice, ko ce biti taj covjek?! Poslanik, uilnlUhu WefW « «H«n» je rekao: 
Radnjte se, jer na hiljadu odJed£ndza i Mediitdza do6i cejedan 
od vas. Potom je rekao: Tako mi onoga u cijoj je ruci moja dnsa. 
nadam se da iete ciniti trecinn dzenetlija. Ashabi su ucili hamd i 
tekbire. Poslanik, aiUMu febgki w sclicm. je dodao; Tako mi onoga u cijoj 
je ruci moja dtda, nadam se da dete ciniti polovicn dzenetlija. Pri- 
nt} er vas u odnosu na prijasnje mar ode ja kao primjer bijele dlake 
na crnotn voln, Hi bijelog oziljka na magaredoj potkoljeniciJ 7 * m E!-MiuJdessir, 8, 

m Buhari meet ' el-Feth. 11/319. 

m Buhari mea'el-Feth, 1 1/388.: Muslim hi Serhi tfevevi, 3/97* 253 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi ljudskim srrima kako ih kvari 
17 - Gubljenje nade u Allah ovu, mi w m\t t mi lost 

Kada sejtan ne uspije covjeka navesti na sigumost od AUahove, van 
vcdzclle, obmane, pokusa ga navesti na gubljenje nade u Altahovu, aac « 
dicik. milost. Govori mu: Tvoji grijesi stt brojni i veliki ne moguse opro- 
stili i nisi ti zd AUahove milostu To neprcstano radi dok covjek ne izgu- 
bi nadu, kada izgubi nadu kaze mu: Kadje tako uzivaj u zivotu koliko 
mazes, prije smrti ktid ce's i tako i tako u Dzehentiem, Na taj nacin navede 
covjeka na grijehe i srrasti dok se ne zaski. 

Ovaj prolaz sejtanu treba zatvoriti podsjecanjem da Allahova, uk.w 
dj^lle, milost obuhvata svc. Allah, «»w<4«Ik prima pokajanje nevjernika 
kada se pokaje a kako ne bi pokajanje muslimana!? Receno je: 

Veliki irrehiifc, Ailahov oprost od tvojih grijebaje veti 
tvoj najueci grijeh u odtwsu na Allahov oprost neznatanje 

Allah, awevcdfjic, je otvorio vrata pokajanja svim robovima i uiio im 
nadu u Svoju milost ajetom: 

• "■ $ ^»" ***** ' *%■ ** * I > * - -,*'■* 

^iJj 4l)l jl &\ X?-j J* \JtCZ V if— ail J* lj*_^ 1 Jt^ iS&* ^ J* 

Red: O robovi MojU boji steprotiv sebe u grijesima pretjeri- 
voli, negubite nadu uAUahovu milost! Allah ce, sigurtio, sve 
grijehe oprostiti* On, daista, mnogopraSta i Otije milostiv. 575 

Rckao je Sejjid Kucub, raMmsWLh; To je sveopca milost koja prasta 
svaki grijeh. To je poziv nade i ponzdanja u Allahovu, hz» ve d.wik milost i 
oprost svim velikim grefnicima i odlutalim u zahludama. Allah, ra« ™> J**]- 
] c ,je uistinu, samihstan prema svojim robovima. On zna njihouu nemoc, 
slabost i vanjske i unutarnje cinioce koji ih zavode. Zna da im sejtan pravi 
mmke na svakom mjestu i zmjede na svakom putu i da na njib lalje svo- 
ju pjesadiju i konjanike. Zna daje on krajnje ozbUjdn u svom nefasnom 
poslu. Zna daje ljudska gradevina slaba i da brzo padne ako popusti uze 
kojega drzi i Suva. Zna da njegova priroda, strasti, zelje veoma lahko izgu- 
be ravnotezu i bacaju ga na sve strane i odvedu u grijehe, a covjek se tesko m Ez-Zumer, 53. 254 
Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi priEazi ljudskim srcima kako ih levari 

odupire i iuva zdravu mimotezu. Allah, *t« wdfelfc, $ve to zna o torn slabom 
stvorenju zato mu poma&e, obasipa ga miloscu i ne kamjavn dok mu ne 
omoguci sve da ispravi smj grijeh. I nakon ulaska ugrijeh i pretjerivanja u 
tome* kadapomhli daje ndaijen i dajegotovo $ njim, da nema povratka i 
prijema, u tint tremmnia beznada htje btagipoziv: -»* y£l 4*1 il>i j»1 *> i^i jIp 1 *i Red: O roboviMoji, kojisteproHvsebeugtijesimapi-etjeriva- 
//, negubite nadit uAUahomi milostJ Allah ce, sigurtto, svegri- 
jehe oprostiti. On, doista, tnnogq prasta i Onje milostiv. 576 

Ako pogkdamo u povod objave ovog ajeta vidjet d&iito koliko je Allah, 

axM w dJciif, milostiv prema svim svjerovima. Rckao je 177 Ibn-Abbas, mJijaitihu 

'anhumat Afevb' musrici su mnogo ljudi ubili i mnogp bluda ucimli Doili su Pa- 

ilanikii, saiMWiu'akjhiitfidiem i rekli: To cemu rias ti pozii/asje lijepo, samo mm hi 

nam rekao ima li iskupa za otto Sto smo uradili? Tadaje objavljeno: 

9'* * J i '$ " *r> * -_'■■*. **->•*',*£>;*_». 

jJ-L ^1 4)1 **£■ J!\ £M) tij£& V j Jm UJ 4j1 « dy^f j ^ 131 j 

^£«jl IJj tJjKH id ^Ub (1A) liVil jJG dUi J*aj ^j &j5jj ^ j (V * ) j^p-3 Ijjii- «i I 0L5"j c- — =- *f *-- 

/o»* A«yi mi mo Alia ha drugog boga ne mole* i koji } one koje 
je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kadpravda zahtijeva, 
i koji ne bludnice; ako to radij iskusit ce kaznn. Patnja 6e 
tan na onom svijetu udvostrutena biti i vjecno ce u njojpo- 
nizen ostoti, osim onih koji se pokaju i nzvjeruju i dobra 
djela cine, Allah ce njilmva brddva djela u dobra protnije- 
nith aAUahprasta i Milostiv je. m 

lobjavljenje ajet: 

% ' * ,,- * '** " *% "., > ^ «r - . 3 ' 'I " l ^-2/Ya/, 5/358. 

" J Buhari mea'elrFetk 8/549.; Muslim bi serhi Nevevi, 2. '139. 

81 FJ-Furkan, 68-70, 255 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi priEazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

Red: OroboviMoji, koji ste protiv sebe u grijesima pretjeri- 
vali, ne gubite nadu uAHahovu milost! Allah ce, sigurno, sve 
grijehe oprostiti. On, doisia, mnogoprasta i Onjemilostiv* 3 '' 

Rekao je Ebu Musa el-Esari, radiprt^imini: Rekao je Poslanik :«iwiaim 
atcjUi v e5 cltcm: Allah pruia svoju rtiku danju da sepokaje kojegrijesio 
noc% ipruza svoju rttktt nocu da bisepokajao kojegrijesio danju. 
Tako ce hiti doksunce ne izadesa zapada. Muslim, mhimehuiuh. 581 

Preneseno je od Ibn-Qmcra, raJijaiLnisu anhu, da je Poslanik, atuibho 'akjhi 
vcwlJ-rm, rekao: Allah prilrvata pokajanje roba sve dok dusa ne dode u 
grlo. Tirmi/i, mbimehulkh i kaze: Hadisje hasen garib. w 

Preneseno je od Ebu Hurcjrea t nuiij»Hahu-Wui, da je Poslanik, aMafot 
Ucjhi vc «ikm. rekao: Allah se smije dvojici, jedan dmgog ttbije a oba 
udtt u Dzennet. Jedan se bort na Allahovom putu ipogine, a ubica 
sepokaje, primi islam ipogine kao sehid,™ 1 

Prenio je Ebu Seid, ndijaiiahu anta. da je Poslanik, saiwhhu 'alijhi « «!- 
I<m, rekao: Prije vas zivioje jedan Zovjek kojije ubio devedeset de- 
pet Ijudu Upitaoje za najncenijeg covjeka na zetnlji i uputili su 
ga na jednog pobohijaka. Otisaoje hod njega i rekao daje ubio 
devedeset i devet ljudi pa Una li za njega pokajanja? Poboznjak 
je rekao: Ne. On ubije i njega, te namiri stotimt. Ponovo je pitao 
za najncenijeg covjeka pa su ga uputili na jednog ucenjaka. Re? 
kao muje daje ubio stotinu ljudi i ima it za njega pokajanja? 
Ucenjak mu rece: Da, a $to te spreiava da sepokaje&t Idi u to i to 
mjesto u njemu zive ljudi koji obozavaju Allaha pa Ga i ti s nji- 
ma obozavaj i ne vrataj se u svoje mjesto jer tamo zive loU ljudi. 
Covjekje krenuo i kadaje stigao dopolaputa umre. Oko njega je 
nastao spor izmedu meleka milosti i meleka patnje. Meleci milo- 
sti su rekli: Dosaoje kao pokajnik srcem okrenut kaAllahu. Me- 
leci patnje su rekli; Nije nijedno dobro djelo uradio, Tadaje na- 
isao melek u ljudskom Uku i oni ga uzese za sudijn. On im rede: 
Izmjerite udaljenost izmedu dva mjesta, kojem tnjestu bade blizi 
neka njemu pripadne. Tadaje Allah objavio jednovi mjestu da se 

m Ez-Ztimer, 53. 

M Muslim hi Serhi Nevevi, 17/86. 

111 Tirmizi, 5/257. 

" 7 Buhari, Muslim hi serhi Neve\>i t 13/36, 256 Zastita od dzina i sejtana Sejtanovi prilazi Ijudskim srcima kako ih kvari 

pribliii a drugom da se ttdalji i kada su izmjerili bioje blizi do- 
brom mjestu i uzeli su ga meleci milostV 65 

Od Enesa, ndiMbhu 'nnhu, je preneseno da je rekao: Cuo $am Posfonika, 
saiM^hu akjhi vc«lkm, kadje rekao: Rekao je Uzviseni Allah: Covjece, sve 
dok me molts i nadai se Meiii opraitat ctt H grijebe* Covjete, kada 
hi tvojigrtjesi bill do nebapa zamolisza oprost oprostio bib ti. Co- 
vjeee, kada bi me sreo s grijesima kao Zemlja dao bib ti isto toliko 
oprosta, Prenio ga jeTirmizi, nhimchuiiah i rekao: Hasen garib poznat nam 
je samo preko ovog lanca prenosilaca.* 8 * 

Dovoljno ti je znari da je Allah* *wr vt d&tlfej oprostio Vahsiju ubici 
Poslanikovog, nLUlUhu 'at^M vc scitcm, amidze Hamze, radijalhhu anhu. Zar po- 
slije toga mo/.e bid beznada i gubljenja nade u Allahovu, #j»i«4fc0*i mi- 
lost!? Ne, tako mi Allaha, to je samo sejcanova zamka i splerka. Ne gubi 
nadu i pored dosta grijeha, pokaj se Ailahu, azzcvedwlle i red: 

ja Rabbi, mnogo grijeha poHtuh 
ali znam Ti>oj oprost veil je 

Alio se Tebi samo dobri nadajii 
koga da molt i nadaju se gresnici 

Ja Ti se mogu samo nadaii aa eel 
lijepo oprostiti jer ja sam musliman 5,3 Buhari, Muslim 'hi serhi Nevevi, 17/84. 
SH Tirmizi, 5/208. 257 STA LJUDE STiTI OD SEJTANA Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Prvi stit - iskrenost 

Iskrenost je put spasa od sejtana, to je i on sani priznao, jer jc Allah, 
azteveJfJlL-, rekao prenoseci njcgove rijeci: 

Gospadaru mqj, rece, zato sto si me u zabludu doveo t ja (hi 
njinia na Zetnlji poroke tijepim predstaviti i sve 6a ih zave- 
sti, osim Tvojih iskrenih robova medu njima. m 

Sejtan jc priznao da ne moze iskrcne zavesti, po ko su oni? To su 

oni koji rade dobra djela i ne vole da ih ljudi hvale zbog toga.' 86 Rekao 
je Jakub el-Mekfuf, »himch*lkb: Iskrenje onaj ko krije svoja dobra djela kao 
ho krije losa. 

Sta je iskrenost? Rekao je Sehl, At&fihtdbh: Iskrenost je kada su i robova aktivnost i 
odmor zbog Allaha, a^rvcd&lic. 

Ibrahim ibn Edhem, whimchulkh, je rekao: Iskrenost je iskmta namjera 
prema Allahu, **& vc dictle. 

Ebu Osman, rahimchuikh, je rekao: Iskrenost je neobracanje pahije -pre- 
ma stuorenjima zbogstahmg raztnisljanja o Stvoritelju* 

Ncki su o iskrenosti rekli: Iskrenost je stalno uodenje racurm da te Al- 
lah, uek w Jisiic, vidi i mnemtir'wanje licnih koristi. 

Poslanik, ^winhu l a Mhi ** *dkm, jc rekao: Allah prihvata samo iskrena 
djela kojima se zeljelo Njegovo lice. 1 ' 87 Prenio ga je Nesai, «Kimchnlkh, a 
Albani, rahimehulkh, ga je ocijenio vjerodostojnim.* ss 

Dzunejd, rshimdiuikh, je rekao: Neki Ailahovi, «a vc didfe, roboui su 
shvatili, kada su shvatili poceli su raditi dobra djela, kada su poceli raditi 
dobra djela bill su iskreni, iskrenost ihje odvela na vrata svakog dobra. 

5,5 El-Hitfzr, 39 i 40, 

* To je rekao Kurtubi u svom lefsiru, str, 281 . 

5IT Nesai, 6/25. Rekao je Ibri-Madzer u El-Fetfm, 6!2&:Lanac prenosilacaje dobar. 

5,1 Sahih et-Tei-gib ve eHerhih, sir. 61 . 

261 Zaitita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zbog toga sro je iskrenosi zaklon neprobojni koji stiri covjcka od 
sejtanovih spletki on pokusava svim silama i na svaki nacin izvcsti co- 
vjeka \t tog zaklona iskrcnosti. Navest cemo primjcr koji pojasnjava tu istimi. Ukrarko demo prenijeti sta je Gazalij rahWiulUk, rekao: Sejtan donosi 
misli kknjacu iako zeli biti iskrcn u nmnazu. Ako gagledagrupa ljudi dok 
klanja Hi neko ude u prostoriju u kojoj ktanja kaze mu: Uljepsaj namazl, 
neka te gtedaju s postovanjem i vide da si dobar, a tie s ponizmjem i da. te 
ogovaraju! Na to, klanjac se smiri, tie pomjera ntke i noge i iijepo klanja 
namaz. To je vidljivo pretvamnje. I to je prvi stepen, 

Drugi stepen: Rob sbvati sejtanovu sptetku i cum se, he slusa sejtana 
i ne osvrcese na njegova doktptavanja. Nastavi klanjati kakoje ipoceo ali 
u toku tog namaza dode mu opet lejtan i kaze: Tebe ljudi slijede i pom- 
de se za toborn, gtedaju u tebe i tvoje postupke, sto uradis prenosi se i dru- 
gi po tome rade. Stoga, imat ees sevap m tijihova dobra djela ako to Iijepo 
uradis, a bit cefgresan ako lose uradis! Zato, uljepsaj svoje djelo pred njim, 
mozda sepovedeza tobom u skrusenosti i lijepom obavtjanju ibadeta. Ovo 
je opasnije od prvog, i mozda ovo prevari neke koje prm spletka ttijepre- 
varila. Toje prewaranje i kvari iskrenost. Jer, ako smatra skrusenost i Iijepo 
obavijanje ibadeta dobrim djelom i tie zeli daga drugi zapostave zbog cega 
ga otida on zanemaruje kad nema nikogai? Zar je moguce da su mu drugi 
drazi ipreci od samog sebet? Toje samo sejtansko zavaravanje. 

Treci stepen: Skrivenije je od drugog Rob se oproba u tome i cuva 
se lejtanove sptetke, zna da je razlika u javnosti i tajnosti zbog drugih 
prewaranje, i zna daje iskrenost uspostavljanje namaza u tajnosti kao i 
u javnosti u drustvu. Stidgaje smga Gospodara da bude skruseniji nego 
obictio zbog necijeg gledanja pa poctie utjepsavati namaz kadje sam kao 
kad klanja pred nekim, na isti nacin klanja i kad je pred nekim. Toje 
skriveno pretvaratije, jer uljeplava namaz u tajnosti da bude lijep u ja- 
vnosti, bez ikakve razlike. Takav vodi raeuna o stvorenjima i u tajnosti 
i u javnosti. Medutim, iskrenost je da mu je svejedno ohavtjati namaz 
predstokom Hi pred ljudima. Takav, kao da sebi ne maze dozvoliti nedo- 
licne postupke u namazu pred ljudima, a stidgaje da bude poput onib 
koji ktanjaju namaz da bi ib ljudi vidjeli i misli da ce se spasiti toga ako 
klanja isto i u javnosti i u tajnosti! Ali, to ne moze tako! To ce sprijeci- 
ti i udaljiti se od toga samo ako mu bude svejedno za stvormja kao sto 262 Zastita od dzina i lejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


ne obraca paznju na predmete oko sebe, if tajnosti i jav?iosti podjedmzko. 
Medntim, takva osoba samo misli na stvorenja i kadaje sam i kadje u 
drustvu. Tojejedna od sejtanovib podllh spletki. 

Cetvrti stepen: On je jos skriveniji i neprimjetniji. Covjek klanja 
pred ljudima, Sty tan mu ne rnoze reci; Budi skrusen u namazu, ljudi te 
gledajuh jer sejtan zna da osoba na ovom stepenu zna za to, Zato, sejtan 
ovome kaze: Raz misli o Allahovoj, ^ « d-«M Cj veliHni i velicamtvenosti, 
razmisli o tome pred kim stojisl Stidi se da Allah, uravcakiie, pogleda u tvo- 
je srce i vidi daje odsutno! J, srce klanjaca bude prisutno i skrusenost se 
pokaze na svim dijelmnma tijela, Misli daje to sulfa iskrenost t a, ustvtiri, 
je sustaprevara i zamka, Jer, ta skrusenost daje zbog razmisljanja o Alfa- 
hovoj, *m * cM*, velicini bilo bi prisutno i kadje sam a ne samo kadje u 
drustvu, Znak sigumosti da se ne radi o fejtanskom zavodmjuje razmi- 
sljanje o tome i kad si sam i kadsi u drustvu, i, da nije prhustvo drugih 
razlog torn razmiUjanju, kao sto pmustvo zivotinje nije razhg tim rni- 
slima. Sve dok pravi razliku kada klanja iztnedu prisustva stoke i ljudi 
izvanje kruga Hste iskrenosti, dusevno uprljan skrivenim sirkom, pretva- 
ranjem. Tajsirkje u covjekovom srcu skriveniji od crnog mrava, u mrkloj 
noc'i, na ernoj stijeni. I, od sejtatta se mogu spasiti samo oni koji imaju 
precjztw pogled i koji su imali srecu da budu upuceni i sacuvani odstra- 
ne Allaha, at**** dkik 5 * 9 Obaveza je svakom robu prariti svoje sice prije i u toku djela, kako 
bi vidio da li odredeno djelo radi samo zbog Allahovog, am: v C dicllc, iica 
ili postaje i drugi razlozi, licni inceresi i strastL U one koji u namjera- 
ma imaju licne interese spadaju poscaci koji uz namjeru da se priblize 
AJlahu, aae v c cftdh posce i zbog dijere, hadzije koje idu na hadzdz zbog 
provoda, ili klanjaci nocu s ciljem razbudivanja kako bi mogli pazici na 
porodicu i jahalicu, oni koji uce zbog ugleda u svom narodu, oni koji 
vaze zbog nasladivanja rijecima, oni koji udjeljuju sadaku izbjcgavajuci 
pokudu, oni koji obilaze bolesnike da i njega obilaze kad se razboli, oni 
koji ispracaju dzenaze da drugi ispraeaju dzenaze u njegovoj porodici ili 
zbog hatara porodice unirlog, Ukratko, bilo koji dunjalucki inceres ako 
prija dusi i pozeli ga srce, mali ili veliki, kada se pojavi u nekom djelu 
pomuti i pokv^ari iskrenosc. Zbog roga je najteze djelo iskrenost, 


ENhjmt, str. 2720, 263 Zastita od dzina i sejtana 5ta ljude sdti od sejtana Uprkos svemu, to ne smijc biti razlog napuitanja dobrih dijela, to 
je sejtanov krajnji rilj, Obaveza je uloziti nap or u ciscenju djela i ne 
ostavljati ga bojeci se pretvaranja. O tome je rekao kadija Ijad, rahimehu!- 
lah: Ostavljanje djela zbog ljudi je pmvaranje, a raditi djek zbog njihje 
sirk hkrenostje da te Allah, azzeWwik sacuua oboga. 

Preneseno je od Ebu Musaa el-Esarija, ndijaiuhu 'anhu, da je rekao: 
Poslanik, wtwiahu alejhi v e leijim, je upitcin za covjeka koji se boti da bi do- 
kazao svoju hrabrost, drug} se boti za svajepfeme, treci da biga ljudi vi- 
djeli, koje od njih na Allahomm putuf Poslanik niiaiiahu -aiejhi v* «IJ««, je 
rekao: Ko se boti da biAUahova rijec bila gornja, onje naAllaho- 
vomputu.™ Prenijeli su ga imami Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai i 

Ibn Madie, Hhimchumulla]). J Sve je to Allah, azzcvcdKUe, spojio u jednom ajetu: 

A } naredeito imje da samo AUahtt ibadet cine, da Mu iskre- 
no, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju. 591 


Drugi stit * robovanje jedino Allahu, im*w* 

Kada se sejtan zakleo Milostivorn, az^vedkik, da ce zavesti Adema, 
ycjhiKhni i njegovo potomstvo, Allah, ax« W dzeiie, mu je odgovorio da je- 
dnom skupinom nece moci ovladati. Rekao je Allah, && ye didfe: 

Ti necei imati nikakve vlasti nad robovitna Mojim,.. 592 

Onima koji su upotpunili svoje robovanje Allahu, anevedfeifc. Pri- 
mjer.no je da je Allah, ±w vc dfeik rijec robovi spomenuo u genitivnoj 
vezi, rekavsi: ^a*i* ...robovitna Mojim. Ta genitivna vcza je zbog poca- 
stt, ili zbog specifikacije jcr oni iskljucivo Njemu cine sve vrste ibadeta, 
i nikome drugom. Postavlja se piranje sta je ibadet? :,-.; Buhari mea'et-Fetk 1/222.: Muslim hi Sethi Nevevi, 13/49,; Tirmizi, 3/100. 
Nesau 6/23,; Ibn-Madze, 2/1931, 
™ El-Bejj'me, 5. 

" F.t-Hidtr. -\2. 
B Zastita od dzina i sejtana ita stiti od sejtana Ibadet je opci pojam, obuhvata sve sto Allah, njatvedadfa voli i s dim 
je zadovoljan od rijeci i djela, javnih i tajnih. I ima ga cetiri vrste: 

Prvai rjelesni, popuc narnaza, posta, nikua, sedzde, hadzdza, tavafa, itd.; 

Druga: matcrijalni, popuc klanja kurbana, zavjeca, zckata, sadake, itd-i 

Treca: srdani, poput skrusenosci, osjecaja pokornosti, poniznosti, osje- 
caja nemoci pred Allahoni, poslusnost, ljubav, oslanjanje, povracak Allahu, 
azHvcdidie. trazenje porno &» scrah, nada, velicanje, strahovanje, ltd.; 

Cetvrtai.jezictisL, poput zakletve, poziva u pomod, dove, dove za za- 
stitu, ltd. 

Sve su to ibaderi i obaveza je ciniti ih samo Allahu, «3fcvedj«ifl* i niko- 
me drugom makar bio bliski melck, poslani poslanik ill dobri velij. 

Kako god sedzdu i ruku nije dozvoljeno ciniti nikome drugomc 
osim AJIahu, xcMvcdiclic, tako i tavaf nije dozvoljen osim oko Kabe. Uzvi- 
seui je rekao: 

* J ** ■ ' 

...i ne ha oko drevne Knee obilaze!,* 9 * 

suoga, nije dozvoljeno obilaziti oko kaburova niti drugih mjesta. 

Isto tako nije dozvoljeno piinositi zrtvc nikom osim At I aim, awe ye 
dieitc. jer je Poslanik, »iyw>u itejhi veidiem, rekao: Allah je prokleo one koji 
kolju £rtve bilo kome o$imAUahu. vuS Prenio ga je Muslim, rahimeMfoh. 

Prenio je Ahmed, rahimchuikh, od Tarika ibn Sihaba, nutfjaJkinj Wiu, da 
je Poslanik* wiidJahu 'atcjkt ve aUem, rekao: Jedan iovjekje u&ao u Dzennet, 
zbog muhe, a drug u Dzehennem, zbog muhe, Rekose: Kako to, AHa~ 
hov Potfanii?? Rekao je: Dvojica su prolazila pored ljudi koji su obo- 
£ava/i kipa, ko god je pored njega prolazio morao je prinijeti bilo 
kakvu zrtmi. Jednom od te dvojice su rekli; Prinesi zrtvid, rekao je: 
Nenwm nista, sto bih mogtto prinijeti kao zrtvu, RekU su mu: Pri- Mi El-Hodzdt 29, 

iM Muslim hi xerfii en-Neve\>L 13/142. Hadis se rnoze i drugacije prevesti, kao 
Poslanikovo prokliujaaje onih koji to rade: Neka Allah prokune one koji pri nose 
Srtve bilo kome osim Attaint! Oba znaCenja su ispravna. jer ih tekst hadisa pod- 
nasi. Sustinskc razlike nema, razlika je jedino u jeziCkom izrazu T prvije izjavna 
re£enica, a dmgi dova protiv takvih, (op. prev.) 265 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana nesi makar nmbtt. On je prima tnuhu kao zrtvu i onigapustUe. Alt, 
zbog togaje nJao u Dzehennem. thnigome su rekli: Prinesi zrtvu! 
Onje rekao: JapHnosim £rtve samo Alhthtt, Oni mu odsjekose glavu 
izhog togaje idao u Diennet, 

Rekao je Uzviseni: 

j>*j\j •Jibji J-^ 
Pa klanjaj Gospodaru svome i kurban kolji!? 9 * 

Tj. kako god klanjas svome Gospodaru, ne klanjaj nikorne drugo- 
mc tako i kolji kurban svome Gospodaru i ne kolji ga drugome, 

Rekao je Uzviseni: 

Recti Klanjanje moje, i oBredi Jtioji, i zit'ot moj, i smrt moja, 
doista, posveieni su Atiahu, Gospodaru $vjetova+ m 

Pod obredima u ajeru misli se na klanje kurbana. 

Takoder, zayjet mora bid dan samo Allahu, w « dM?- Rekao je Uzviseni: 

Za sve sto potrosite Hi se zavjetujete Allah sigurno ztm!,., 597 

Preneseno je od Aise, radijatlahu anta, da je rekla: Rekao je Poslanik, «J- 
[.ill.ihu akjhi vc sellem: Ko se zavjetovao da ce biti pokoran Allahu neka Mu 
bttde pokoran, a ka se zavjetovao da 6e biti nepokoran nekaMu ne 
bude nepokoranP* Prenijeli su ga imami Buliari, Ebu Davud, Tirmizi, 
Nesai. Ibn Madze, Darimi i Malik, nhimthumuiiah. 

Isco vaii i za skrusenost, pokornost I poniznost. Svc je to obaveza 
jedino ciniri Allahu, n/wvedwil*. Medutim, vidimo neke ljude kako ih 
cine drugima, kao one koji pJa£uci i ponizno mole<fi padaju na prago- 
ve kaburova kao da su U namazu i vise. 


m Et-Kevser, 2. 
m El-Efi'am, 162. 

m El-Bekare, 270. 

*• Buhari mm' el-Feth, 1 1/581.; Ebu Davud, 3/232.; Tirmizi, 3/14.; Nesai, 7/17. 

lbn-Madze, 1/687.; Darimi, 2/IM.; Malik. 2/476. 266 
Zastita od diina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Ljubav pripada samo Aliahu, am w 4MN i ona mora bid cista i iskre- 
na, jer mnogi tvrde da vole, ali male njih to i potvrdi. Kako moze red 
da voli Allaha, tt»w4»lk onaj ko daje prednost naredbi svoga predsje- 
dnika, supruge, ili djececa nad Aliahovom, ofe*e<lttkj naredbom!? Kako 
moze tvrditi da voli Allaha, inwMa onaj ko ustrajava u grijehu. Poslu- 
saj sea kaze Safija, isbfoetwUafi; 

Nepokoran si Bogu, a ljubav pokazujes 
to je neniogutt po zdravom razumu 

iskreno da volts pokorio hi Mu se 
oni sto vole voljenim su pokorni 

Slijedenjc je znak iskrene i odane ljubavi prema Aliahu, am *e a-feiic i 
Njegovom Poslaniku, amid™ akjhive*dlem. Rekao jc Uzviseni: 

Reci:Ako vi Allaha volite, onda meiie sUjedite, i vas ce Allah 
voljeti../ 00 

Mnogi koji tvrde da vole Allaha, az» «. dM* i Njegovog Poslanika, 
iallailahu alcjhi veMticm, spotaknii se i ne ostanu poscojani kada se stave na 
vagu slijedenja. 

Isto cako, oslanjanje i pouzdanje sreetn biva samo na Allaha t az»ve 
diciic koji upravlja svim i stvara uzroke, 

Trazenje pomoci je dozvoljcno samo od Allaha, awrvcdiciie. Uzvtse- 
ni je rekao: 

r" J, 

Samo Tebi ihadet cinimo isamo od Tebe pomoc molimo/' 01 

Poslanik, laUaiktuTalejtii v» scWtm, je rekao: Ako trazis pomo& trazije 
od Allaha! lw Divarnt es-Sqfl', str. 58, 
* Ali'Itmrm.3), 
1,1 El-Fatiha,4, Zasiita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Obavczan je svaki musliman i niuslimanka vclicati Allaha, azzeved&i- 
fe, a velicanje ima svoje znakove, u te znakove spada velicanje Atlahovih, 

U3afived«ii e , narcdbi i njihovo nezanemarivanje, Rekao jc Uzviseni: 

t/jliJl iSjSj fr> l^ -till ^ULi paiJ £**S diii 

Takoje to! Pa ko postivtt Allahove prapise - znakje to bogo- 
hojaznosti srca. 602 

Kako mozc tvrditi da voli Allaha, azze n d*dk ko zanemaruje Allaho- 

va, azzc vc lUdk prava i ne pazi na nj(h» ko prelazi Allahove, azHvcdJdk gra- 
nite i cini harame. 

Isto tako, istinski strah treba biri samo od Allaha, ^a n*&&* j er i e 
sirah od drugih sirlc Mcdutim, u vezi s ovim postoji razlika izmedu vise 
vrsta straha. Scrah se dijcli na dvije vrste: 

Prva: strah velicanja 1 ibadeta. Tako strahovati dozvoljeno jc sanio 

od Allaha, uzewdjcllc 

Drttga: prirodni strah, l<ao ho je srrah od lava, vatre, naoruzam covjeka. 
Taj strah ne utjece na vjerovanje u Allahovu, aaewdalk jednocu i iskrenost, 

Na osnovu ovoga uocava se razlika izmedu dva straha. Takoder, ja- 
sno je da onaj ko se zavjetuje kaburu u kome je ttkopan do bar covjek 
i strahuje od tog umrlog ako ne ispuni zavjet da je strah ibadeta i ve- 
licanja usrnjerio ka nekome drugomc osim Allahu, * m vc dzcDe. Razlika 
izmedu prirodnog straha i srraha ibadeta i velicanja je u tome sro je prvi 
strah prezirom popracen a drugi ljubavlju. Prvi strahuje od veEija i voli 
ga, a drugi strahuje od lava i ne voli ga... 

Obaveza je vezati nade za jedinog Allaha, azMvedidlc Vjernik se nada 

Allahovoj, jzzcveaieiic, milosti i strahuje od Njcgove kazne. Strah i nadasu 
dva krila na kojirna vjernik pucuje Allahovom, ua: ve dfeiie. zadovoljsmi. 

Ko se zaklinje duian je zaldeti se Allahovim, aae w-dBdfe imenom, jer je 
Poslanik, satuuhu aieihi wMticm, rekao: Ko sezakune necim drughti, osimAIhi- 
fmiihpociniojeHrk Hi kufr. Prenijeli su gaTlrmizi, Hakim i Ibn-Hibban, 

rahimehumuUah, od Abdllllaha ibn Olliera, radij,ilUhu'ajihunu,Tirmizi, MhimchulLh, ga 

je ocijenio dobrirn, a Hakim i Ibn-Hibban, rahimehumuiih, vjerodostojnim.'* 3 

m Ei-Hadzdz, 32. 
ftJ Tirmizi, 3/46. 268 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zakletva Poslanikom, uiuibhu fcUjM vc jdiem, Ka 1 bom, dobrim covje- 
kom, ili bib kojim srvorenjem je sirk Poslanik, aiuibhu Ucjhi vc niiem, jc re- 
kao: Allah vamje zabranio zakUnjanje ocevima* Ko se zaklinje neka 
se zakune AUahom ili neka sutif* Pienijeli su ga sesteriea. 

Burejde, raiiijaiiahu anhu, prenosi da je Poslanik, allaUahu slcjhJ « jdJem, re- 
kao; Ko se zaklinje emanetom nije nas, Prcnio ga je Ebu Davud, mhi- 
mebulkh, vjerodoscojnim iancem prenosilaca. 605 

Musiiman je duian vjerovati onome ko rnu se zakune Allahom, awe 
*=dieUs. Rekao je Poslanik, sdJaUahu'alcjhivcsdiem: Komese neko zakune Al- 
lahom neka vjeruje! Kbme se neko zakune Allahom neka se zadovo- 
Iji time, ko se tie zadovolji nijeAUahov. Prcnio ga je Tbn-Mad.ee, *M- 

mdiullah, 606 dobrim Iancem prenosilaca. 

Rekao je Ibn-Hadzer, rahimchuJinh: Mozdaje tajna zabrane zaklitijanja. 
bib kime i cime osim Allahom, *ew « dstfls. u tome ftoje zakletva sredswo 
velicanja onoga kime se kune. mi 

Dova je ibadct, Poslanik, idMlahirdejhivesdlcm, je rekao: Dovaje iba- 
deL Prenio ga jcTirmizt, whimchuJiah i rekao da je dobar vjerodostojan/' 13 * 

Ko sve fee ibadcte 5ini iskreno iskljucivo Allahu, ubraja se u Allaho- 
vu» azKvcdwlJc, stranku /a koju je rekao: 

DoistO) Allahova su stranka oni koji ce sigurno ttspjeti, 609 

A, onaj ko bilo koji od navedenih ibadcta £ini neko me drugome 
spada u sejtanovu scranku, za koju je Allah, azze v e didle, rekao: 

Zbilja, oni iz stranke sejtanove, gubitnici su pravi. 1 610 "* Btthari mea' ei-Feth, 10/516,; Muslim hi serhi en-Nevevi, 11/106.; Ebu Davud, 
3/222,; Tirmizi, 3/45.; NesaS, 7/4.; lbn-Mad£e f 1/677.; Darimi, 2/1 85,; Malik, 2/480, 
< :b Ebu Davud 3/223. 
Ui Ibo-Madze, 1/679. 
m Fethu et-Bari, 11/536, 
" Tirmizi, 5/126. 
m El-Mudiadele, 22. 
*'• El-Mudzadele, 19. 269 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Treci stit - drzanje uz zajednicu muslimana 


Vuk jede izdvojenu ovcu, zbog cega se treba drzati zajednice mu- 
slimana jer drzanje uz zajednicu muslimana tjera sejtane i vodi ka Al- 
JaJiovonii szKvcdzdk zadovoljstvu. Preneseno je od Omera ibn cl-Hat- 
raba, ™di]niinJwj anbu, da je Poslanik, aDallahti *k\M ft seLlem, rekao: Ko zeli net 
u Dzennet neka se drU zajednice muslimana, jer sejtan je sjednim 
a oddvojiceje dalji. Zabiljezili su ga Ahmed i Tirmizi, rahtmehumiitWi, a 
1 irmizi, rnliimehuiijh, je rekao: Had is je dobar vjerodosiojan. 

Ukoliko neko zeli krenuti na duze purovanje, narocko kroz pusti- 
nju, neka se udruzi s nekim jer je Poslanik, aibibhu 'akjhi v C «Bc«i, rekao :/e- 
danpntnikje sejtan, dva su putnika dva sejtana, trojica putnika su 
putnici. hU Zabiljezili su ga Malik, Ebu Davud i Tirmizi, tdocaetanwlbfe 
lanac prenosilaca je dobar, 

Takoder, Poslanik, uiuuhu ■ a |c|hh«w[icm, je rekao: Kada biljudiznali 
sta se nalazt u osami niko ne biputovao nocu sam. ci J Zabiljezili su ga 

imami Bubarija i Tirmizi, rahimdwmuM. 

Prenio je Malik, raWmchuikh u Muvettau od Seida ibn el-Musejjeba, 
raiHmehumuiiiih, da je Poslanik, saifaiiaiiu aie|hi ve scllcm, rekao: Sejtan pakusava 
zavesti putnika akaje sarn, pakusava i dvojicu, alt ako ihje trojica 
odustane adnjih.^ Imam Malik, nhimchuHah je prenio hadis ovako, kao 
mwtf/prcdaju. A, Ibn-Abdul-Berr, rahimchulLih je rekao: Predajn je do Po- 
danika, »ibiLiim' a Jcihi vewtlem, spojio Kasim ibnEsbeg, rahfcnehuliah/wjtew Abdu- 
rahmana Ibn- Ebi ez-Zinada i Abdurahmana ibn Harmefe od Seida ibn 
el-Musejjeba? rahjitiBJiumuiiah. od Ebu Hurejre, ndijaiMiu anhu, 

Poslanik, uiMkhu 'alL-jhi vc diem, nam je jasno stavio na znanje da je nejedin- 
stvo od sejtana, Preneseno je od Ebu Salebe eJ-Husenija, nutyaiuhu anhu, da je 
rekao; Ljttdi su odsjedaii pnlikom odmora na putovanju po raznim puteljcima 
idolhmnm odmjerm. Dok Poslanik, Hb^u'akjhiwsrJkm, nije rekao; Vase odva- 
janje u doline iputeljkeje odsejtatia. Nakon toga, kada su odsjedali bill bi 
jedni uzdrugc. To su zabiljezili Ebu Davud i Ncsai, raiiimehumdlah/' 14 '" Ebu Davud, 3/36; Tirmizi, 3/110; Malik, 2/978. 
m Buhari mea'el-Feth, 6/1 38; Tirmizi, 3/1 1 1 . *» Malik, 2/978. 
*'* Ebu davud 3/4; 270 
JT1 B Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Poslanik, uiuiuhu nJqhivcsclicjw, je rekao: Jedinstvoje milost} a nesl&ga 
patnja, Zabiljezio ga je Ahmed, mhimrrhuiiah a Albarri, raiiknchuibJi je rekao: 
Lariat prenosikca je dobar.™ 5 

Drzanje uz zajednicu muslimana podrazumijeva dvoje: 

Pruo: drzanje uz zajednicu vjerovanjem tako sto ce vjerovati kao sto 
je prva zajednica muslimana vjerovala: ashabi, rabi'ni i svi koji su isli 
njihov r im putem i imali isti pravac/' 1 '' 

To je rekao Abdullah ibn Mesud, wdijaikhu ahhu: Zajednica je onaj ko 
se drzi istine inakar bio satn. To je prcnio lbn Asakir, mhimehulkh, u svom 
djelu Tarihu Dime>k vjerodostojnim lancem prenosilaca. 

Drugo: postojanosc u redovima zajcdnice muslimana tako sto £e 
i srcem i dusom biri uz sljedbenike istine ma gdje bill. A, sljedbeni- 
ci isrine su oni za koje je Poslarnk, ^lyiahu aLejhi vcMiEem, rekao; Uvijek 
ce u mom ummetu biti pobjedonosna skupitut na istini. Nete im 
nastetiti oni koji ib ostave na cjedilu sve dok ne dode Allahova 
naredba, a oni budtt na tome. Muttefekun alejhi, a ovo je Musli- 
mova, rahimehuliah, verzija* 

Sljedbenici Istine prepoznadjivi su po znakovima, u te znakove 
spada ljubav prema ucenjacima hadisa, O tome ucenjaci kazu; Kada 
vidis da neko voli ucenjake hadisa kao ho su: Jahja ibn Seid el- Rat- 
tan, Abdurahman ibn Mehdi, Ahmed ibn Hanbel, Ishak ibn Rahvejfh 
rahimchurouiLL,, znaj da je sljedbenik Istine i Sunneta, a ko se s njima ne 
slaJte znaj daje novotar. 

Rekao je Selim el-HilaIi T hafizuhuJU,: (.„) Tojezatosto ucenjaci hadisa 
nisu skrenuli sajasnog cistagputa, i oni su spasena skupina i pobjedonosna 
potpomognnta zajednica. e ' 7 

Kada su upkali imama Ahmcda, lahimcJiuikii o coj zajednici rekao je: 
Ako nisu uceftjaci hadisa onda ne znam ko su> Qvu predaju je zabiljezio 
Hakim, rahimchuJiah u djelu Ulumu ei-hadis vjerodostojnim lancem preno- 
silaca od Ahmeda, mhi^hullah. 6 " 1 ,H Es-Silsite es-sahiha, hadis br. 667- 

"' U vezi s Lim vidi: Es-Sjfat ve en-tmzu! od Darekutnija, El-iman od lbn Hbi Sej- 

be i Serti hadis en-mizul od rbn-Tejmijje. 

m MueUefat Se'id Hava dirasetan ve tefevim, str, 148. 

411 Fethu-l-Bari, 13/293. 27 Zastita od dzina i sejtana Sea ljude stiti od sejtana Isto su rekli i All ibn ef-iVledini, Ibn Mubarek, Buhari, Hakim, Tir- 
mizi, Ibn Hadier el-Askalani, Sujuri i ninogi drugi, rahimehumvlUh* 

Sljedbenici Istine prepoznatljivi su i po tome sto nikome ne daju 
prednost nad Postanikovim, sallaUalxu 'afejhi vc cdltim, govorom, bez obzira o 
kome se radL 

Prepoznatljivi su i po tome sto vjeruju u Allahova, uae vc tlidk, 
svojstva ne poredeci ih, ne negirajuci ih i ne tumaceci ih kako ne 
dolikuje. Oni o svojstvima govore sto je imam Safija, ruhimehullah, re- 
kao o Allah ovom, azxcvcdfellc, uzdizanju kada je upitan o njemu: Vje- 
rujem u ono sto je Allah., asoaw didie, rekao onako kako je On htio, i vje- 
rujem u ono sto je Poslanik t saitaiiahu a!ejhiv C «Hcm, rekao onako kako je on 
htio. I, ono sto je rekao imam Malik, rahimchuiiah; Uzdizanje je pozna- 
to, kakvoia nepoznata, vjerovanje u njega obaueza, a pitanje o njemu 
novotarija. 

Cetvrti slit - redovno obavljanje namaza u dzematu 

Nevodenje raeuna o klanjanju namaza u dzematu ohrabri sejtana 
proclv covjeka. Preneseno je od Ebu Derdaa, radijalkhu 'anhu, da je rekao: 
Cuo torn Po$lanikd> Hibttahu abjtu v C Kilem, kada je rekao: Svaka trojica, u 
nastanjenom nijesttt Hi u pttstinjU koji ne klanjaju namaze u dze- 
matu sejtan ih je savladao. Drzi se zajednice muslimana, jer vttk 
jede satno izdvojenu ovcid' 1 ' Prenio ga je Ebu Davud, rahimchuiM, do- 
brim lancem prenosilaca. 

A, Allah, asm «<&(!«, je rekao: 

' • * * fr ■* " e f '" * - * ' • 

Njinuije ovhtdao sejtan i ucinio da zaborave spominjati 
Mlaha.J 2 * "' Ebu Davud, 1/150, 
" El~Mndzadvle, 19. 272 

Zastita od diina i sejtana V 

Sta ljude stiti od sejtana Peti stit - postupanje po Kur'anu i Sunnetu 

Rekao je 621 dr, El~Eskar, hntaaMiiih: Najbolje sredstvo zastite od sejtana 
je izucavati Kur'an i Satinet i mditi po njima. Kurati i Sunnet sadrze pro- 
W put, a Sejtan & bori da nm skrene s njega, Rekao je UzviSetii: 

/ doista, ovo je pravi put Moj } pa se njega drzite i drugepu- 
teve tie slijedite, pa da vas odvoje od pitta Njegovaf eto, to 
vatti On nareduje, da histe se grijeha klonili/' 22 

Poslanikt saikiUKu alcjhi « sdi em, je pojasnto I protumacio ovaj ajet tako 
ho je povukao jednu liniju napijesku i rekao: Ovo je Attahov pravi put. 
Potomje i lijeva i s desna povukao nekoliko linija i rekao: A, ovo sit dm- 
giputevi, nasvakom stoji sejtan ipoziva na taj put. Nakon toga je 
proucio ajet: I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega drzite idrtige 
put eve ne slijedite, pa da vas odvoje odputa Njegova... Prenio gaje 
Ahmed, Nesai i Hakim, rahtra^muJkfe i rekao da je vjerodostojan. Dodajem 1 - 1 *' 3 
da je Ahmedov, mhtmehuiUh. lanac prenosilaca vjerodostojan, 

S&jedettje Allahovih, wj* ve <&*&*, propua u vjerovanju. djelima, rijeci- 
ma, ibadetima i zakonima, te ostavljanje svega hoje zabmnio cini covjeka 
sigttrmm i zastieenim odiejtatui* Zbog toga je Allah, am w JMk rekao: 

O vjernici, udite u islam potptino i ne idite stopaitia sejtano- 
virm on vatnje doista neprijatelj otvorenif 34 

Izraz „silm" u ajctu znaci islam, ncki su ga protumacili da je pokor- 
nost Allahu, m$ « dslfe a Mukatil, rahimuhullnh, da znaci cmjenje svega dobrog 
i da predstavlja dobrocinstvo. Prema tome + naredeno im je u ajetu da rade 
po svim dijelovima imana i propisima islama koliko mogu, i da se klone 
slijedenja sejtanskih stopa. Radeei tako onaj ko prihvati islam udaljava se 
od sejtana, a onaj ko ne uradi ncsto od islama time slijedi stope lejtanove. 

ul k Alemtt el'dzinni ve cs-sejatin, sir. 1 1 6. 

m El-En'am, 153. 

m Au tore vug djela, Vchid Abdusclam Bali. (op. prev.j 

iH EI-Bekare, 208. 273 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zbog toga, u slijedenje sejtanovih stopa, koje nam jc zabranjeno slijediri, 
spada dozvoljavanje onoga sto je zabranjeno, zabranjivanje onoga ho do- 
zvoijeno ili jedenjc zabranjenih i ogavnih stvari. Rekao je Uzviseni: 

O ljudifjedite od onoga £to ttna na Zemljh Stoje dozvoljeno 
i lijepo f i ne slijedite sejtanove slope, jer vamje on neprija- 
telj ocevidni. 62 * 

Prenio je Ibn cl-Dzcvzi, nihtmctiuihh, svojirn lancem prenosilaca do 
El-EaWsa, nhimchujuh. da je rekao: Priiao namje covjek kojije razgovarao 
s dzinima da su rekli: Najteze namje s onima ho slijede Sunnet, a s omnia 
kaji slijede svoje strastl ml se poigravamo. bl<i 

Sesti stit - trazenje pomoci od Allaha protiv sejtana 

Znaj, bey, Allahove, azzevcdieUe, pomoci i upute neccs nadviadati sejta- 
na, Preneseno je od jednog uccnjaka iz prve generacijc da je upiiao svog 
ucenika; Sta c'es sa sejtanom kada fi? mvodi na giijehe? Ucenik rece: Borit 

cit se protiv njega. On rece: To ce poirajatil Sta bi uradio kada hi prosao po- 
red stada ipas ovcar zalaje na. tebe ili ti se isprijeci naputu? Rece: Trudio bib 
sedaga otjemm, Rece mu: To In potrajalo! Pozovi vlasnika stada daga on 
ttkloni. hto takoy ako zelis spas od sejtanovib spletki trazipomoc od njegomg 
Stvoritelja, On cega odbiti od tebe i zastitui te od tijega 

Sedmi stit - cinjenje mnogo dobrih djela 

Cinjenje pnno dobrih djela ponizuje sejtana. Prenio je imam Muslim, 
nhimchuiuh, u svom Sabibu od Ebu Hurejre, ndijdlahu anhu, da je Poslanik, uUoi- 
lahu 'niejhi wMdkcn, rekao; Kada iovjek pronci ajetpri kojem sepada na sed- 
zdu ipadne na sedzdu sejtan se ndaiji i zaplace govorect: Tesko mem, 
Adetnovompotomkuje naredeha sedzda-, pokorio se i dobit ce DzeimeU 
a mentje imredena sedzda, odbto sain i dobit cu D&ehennemf* rl m EI-Bekare, 168. 

°* Teibisu I hi is, sir. 39. 

m Muslim bi Serhi en-N'evevi, 2/69.; Ibn Mad2e, 1/334. 

274 k\ W« 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Osmi stit - isti'aze, trazenje zastite protiv sejtana 

Rckao je Ibn-Kcsir, riittaMh. ukratko: htl'aze je trazenje zastite i 
zaklona kod Alhha, *zw w dsetie, od svegd to u sebi nosi zlo> Euzu hiUa- 
Iri ?miie<>~sejfam-rad£im znaci trazim zastitu kod Allaha, am w dzcllc od 
prokktog sejtana. da ne nanese stem mojoj ujeri, dunjaluhi. Hi da me ne 
odmati od naredenogdjek, Hi da me ne navraca na zahranjeno djelo* Co- 
vjekajedino Allah, az» wdfcik mczespasiti od sejtana. Zbog toga muje tm- 
redeno da trazi zastitu od dzinskih sejtana, jer oni se ne mogu kupiti niii 
pridobiti dobrocinstvom, oni su pnrodno zli ijedino ih Allah, «» wdfciie, 
moze odbiti od tebe?** Kada ireba traziti zaStitu protiv sejtana 

Ptvo: kod osjecaja sejranskog zavodenja i dosaptavanja. Uzvise- 
ni je rekao: 

A ako te sejtan pokida na zlo navesti, tipolrazi utocBte u 
Allaha... 629 

Drugs: pred ucenje Kur'ana, Uzviseni Allah, mcm dull* je rekao: 

/fo/fo to v »«ri Kur'att, zatrazi Atiahovu zastitu ad sejta- 
na prokletog!* 30 

Ibn el-Kajjini, nMmcMlah, je pojasnio mudrost toga, ukratko je rckao: 

1 - Kur'an je lijek za grudi i otklan ja sve vesvcse, scrasfj i lose namje- 
re koje donosi sejtan. Kuran je lijek za ono sto sejtan nareduje. 
Zato je naredeno da otkloni bolest iz srea kako bi se lijck mogao 
smjestiti na upraznjeno mjesto i djelovati. Tako ce lijek nesme- 
tano doci do srea i djelovati. w Tejsint Ibn-Kestr. tl\% 

m EI-Ea>af,200 r 
H > En-Nahiu. 98. 275 Zastita od dzina i sejtan a Sta ljude stiti od sejtan a 
2- 


Kuran je za srce zrtanje, uputa i dobro, kao sto jc voda za bi- 
Ije, Sejtan unistava jednu po jednu biljku. Svaki put kada osjeti 
izrastanje dobra u srcu pozuri da ga iskorijeni. Zato je dovjeku 
naredeno da trazi urocisce od njega kako ne bi iskorijenio dobro 
u srcu nastalo zbog Kur ana. 
Raziika izmedu ovoga i prerhodno navedenog je n tome sto jc prvo 
zbog posrizaivja koristi, a drugo zbog ocuvanja* 
3- 


Meleci se priblizuju uiacu i shdaju ucenje, kao fto se nawdi u ha- 
disu Usejda. ibn Hudajra, ndi/alUhu wim, kadaje ucio Kuran i vidio 
nesto poput oblaka u kome su se nalazile s-vjetiljke, Poslanik, alUJfhu 
alcfhi vtsciicm, jif rekao da su to bili melecL hM Sejtan je profit/ meieka 
i njegov neprijatelj. pa trazi odAUaha, usee vedidk daga udalji kako 
bi mogao doci melek,jer tojestanje u kojem sejtan i melek ne mogu 
biti zajedno. 
4- 


Sejtan svim sredstvima pokusava oduratiti covjeka od cilja zbog ko- 
jeg uci Kuran a to je razmisljanje i sbvatanje Mlabove, aac « didk 
poruke. On se pokusava isprijeciti izmedu srca i Kurana kako ko- 
rist od uienja ne bi bila potpuna. Zatoje naredeno da trazi utociste 
od njega pred uienje. 
5- 


Uiai se obraca Allahu, azk « dwik Njegovim govorom i Allah, ax vt 

<&lk ga bolje slusa nego iovjek pjevacicu dok mu pjeva. Sejtanovo 
uienje jepjemta ipjesntitw. Da biga otjeraopri ucenju iAIJaJjovom, 
joKvedJdk slusanju, iov/ekuje naredeno da trazi zostitu od njega. 


6- 


Allah, m$ vc d«ik nasje obavijestio da se Sejtan uplitao u uienje sva- 
kom tjerovjesniku i poslaniku itoje stav svih iz prve generacije u 
vezi s tumaienjem ajeta koji govori o tome. Akoje to bio sluiaj s 
poslamcima Staje onda s drugimfZato uiai nekada pogrijesi a ne- 
kada pomijeia ajete, ometa mu ijezik i srcepri uienju. To se doga- 
da svakom ucacu i zatoje naredeno da trazi zostitu od njega. 
7- 


Sejtan najvtfe -Mi prekinuti covjeka u dobru kojije poieo. Prenese- 
no je u Sahihii* 2 da je Poslanik, miufajw -'«kjhf w «Uem, rekao: Sej- 
tan mi se sinoc oteo i btio prekinuti narnaz.., I sve sto je djelo 


'.' 1 
01 Ovaj podnzi hadis zabiljezili su Buhari i Muslim. 

m Buhari ' mea'el-Feth, 1/544.; Muslim hi serhi m-Nevevi, 5/29. 
276 
" Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana korimije i Allahu, azw ™ d&ifc dmze sejtan se vise mtdi da gapokva- 
ri Prenioje imam Ahmed, rahimchuiiah, od Sehure ibn ebi Fakihe, 

xadijallahu wskwi da je CliG PosutmkO, saJlallahu aJejhi «s wllcm, kada JC W~ 

kao: Sejtan presrece covjeka na svim putevima. Presretne ga 
naputti islam a i kaze: Zar e'es postat muslitnan i napttstiti 
svoju vjerut vjeru tvojih oeeva i djedova? Covjekga jieposlu- 
ia iprimi islam* Presretne ga na putu hidh-e i kaze: Zar ces 
odseUth ostaviti svoju zemlju i nebe? Muhadzir je kao viso- 
ka biljka. Covjekga neposhisa i uctni hidhru* Presretne ga 
naputu dzibada i ka£e; Zar ces se bortti, a mosses pogtnuti* 
boriti se i biti ubijen? Zena ce ti se udati i tvoj ce imetakpo- 
dijetiti. Covjekga neposlusa i ode a d&tbad.'* 3 Sejtan fovjeka 
teka na putu svakog dobra. Zatoje Allah, *m ** d&Hc. naredio da se 
bori sa svojim neprijateljem koji ga presrece na putu i da prije sve- 
ga trazi zaititu hod Allaha, azzc w d&tte, od njega apotom da nastavi 
putovaii Bas kaoputnik koga presretne drunuki razbojnik kadaga 
odbije treba nastaviti putotfdtl, 

Trece. priiikom ulaska u nuznik. Enes, ndijaiUhu Ww, je rekao: Posla- 
nik mIWWtu aU]hi vc wAkm, jepred tdazak u nuznik ucio: AHafmmme inni 
eitzu bike itthiel-bubttsi vekhabaisi! Allahu nwj, utjecem Ti se od mu- 
skih i zenskih sejtana! Mutcefekun akjhi. 

Cetvrto: kadase stupi u namaz, D'/ubejr ibn Muti'm, radijaiiahu'anhu. jc 
rekao da je vidio Poslanika, saiJallahu abjhlvcttlLem, kako klanja i uci tri puta: 
Allahu ekberu kebira, veUmmdu UUahi kesira, ve subhanallaJri bu- 
kraten ve esila. A zatimje rekao: Euztt biliahi minei-Sejtani er-radzi- 
mi min neftrihi, ve nefiihi ve hemzih! Allah je najvecX hvala Allahu i 
nekaje slavljen jutrom i vecerom. Utjeiem se Allahu od prokletog iejtanu, 
ohoksti, pjesnistva i ludila njegova!Vxtx\\Q ga je Ebu Davud, fahifodiuikW 535 
a Albani, nhinwhuliih. ga je ocijcnio vjerodostojnim.^ 

Prencscno je od Osmana ibn Ebi el-Asa ? mdijnMu 'anhu, da jc rekao: 
Rekao sam Poslaniku* aiuiahu 'atejhi vc *<&**: Mahov Posianice sejtan me sme- 
ta u ucenju i isprijecava se izmedtt mens i namaza? Poslanik, aikttaha 'd$a *" Ahmed, Nesai, 6/21 i Ibn-Hibban. A than i ga je ocijento vjcrodostojnim. 
<•» Igasefti el-lehjan, 1/94. 
w Ebu Davnd, 1/203. 

"' Tehridzu el-kelimi et-iujjibi, sir. 55. I 277 Zastita od dzina i sejtana b a ljude stiti od sejtana ve wriiem, je rekao: TomjeSejtann itneHinzeb. Kada ga osjetiJ utject se 
Alia bit ipljucni tri pitta na tijevu stranu. Uradio sarn tako i Allah je 

to otklonio od mene. (,y ' Muslim, r-jhimchuiiaii. 

Medutim, neki Ijudi kazu: Mi se utjecemo All ami, MaevcdMi!, a i da- 
Ije osjecamo njegovo dosaptavanje u namazu? Odgovor lczi u rome da 
se to raziikuje od vjernika do vjernika. Bogobojazan vjernik otjera sej- 
tana cim prouci istfazu, Uzviseni je rekao: 

Qni koji se Allaha boje, Bm ib dodirne sablazan sejtanska, 
sjete se, i odjednom dodit sebL m 

To su bogobojazni koji otjeraju sejtana samo sto prouce istfazu. 
Oni slabijeg imana, srca ispunjenog ljubavi za dunjalukom, u kojima 
nema mjesta za AJlabov, nz» w dzdu, spomen ne mogu sejtana otjcrati 
samo u&njem isriaze. Kako bi i mogli kada se udoma&o u njihovim 
sreima? Prvo moraju istjeratt sejtansku hranu i ocistiti srce od njcgovc 
prijavstine, a iejtanova hrana je Ijubav prema dunjaluku. Zar mislis da 
zaljubljeni covjek moze zaboraviti voljenu zenu? Ne, ona mu je stalno 
u mislima, djelom sjedi s cobom a u mislima je s njorm Isto je i sa za- 
Ijubljenicirna u dunjaluk i svoje sttasti, stalno o njemu razmisljaju i kad 
stoje pred Gospodarom u namazu. Takvi se ne budc dok glavom ne 
udare u zid kabura. Tada je vrijeme velikog budenja, neka nas Allah, «» 
vcJidle, sacuva nemara, 

U oba Sahiha je preneseno od Ebu Hurejre, mdijnikhu Vhu. da je Po- 
st an ik, »NaiLhu 'i&i$ se t&bm, rekao: Kada se prouci ezan seftan pobjegtte i 
ispusta vjetrove da ne bi etto poziv. Kada se zavrsi vrati se. Kada se 
uci ikamet itradt isto pot on t se vrati ipokttsava omestt covjeka u na- 
mazUi govori ma: Sjeti se toga, sjeti se toga, cega se mace nije sjeiao 
prije toga. Tako da zaboravi kolikoje klanjao, 6y> 

Peto; kada se naljuri. Pred Poslanikom, ialklLhu'aieihivctelLin, su se po- 
svadala dva covjeka, jedan se toliko najjutio da mu je nos bio potpuno 
erven. Poslanik, ulL-iibhu »lejhi ve«Kc««, je rekao: Znamsta treba reel da ode u! Abdurezak, Musamief, 2/499;; Muslim, 14/190, putera njega, 
$ Bithari mea ' et-Feth, 2/85.: Muslim bi xerhi Nevevi, 4/90. 278 


Zastita od dzina i sejiana Sta Ijude stiti od sejtana 
odnjega ho gaje snaslo. Prisumi su reldi: A ita treba reci, Allahov Po- 
slanice? Rekao je; Ettztt billahi mine-sejtmt er-radzim! Utjecem se Al- 
laha od prokletog Sejtanaf*® Muccefekun ale j hi. 

Sesto: kada laju psi J njacu magarcL Prenio jc Ebu Hurejre, radijalla- 
hu 'anhu, da je Posianik, salkllahu 'alcjhi vcicUcm, rekao: Kada cujete njakanje 
magaraca uijecite se Allah u od prokletog sejtana jerje vidio sejtana, 
A kada cttjete kttktirikanje pijetlova molite Allaha za blagodatijer 
su vidjeH melekaJ " ] Muttefekun alejhL 

Dzabir, ndipiUiu auliu, je rekao: Rekao je Posianik, jaiiaiiahu "aScjhi v C wllem: 
Kada nocu cttjete njakanje magaraca i zavijanje pasa trazite utoci- 
ste kod Allaha jer oni vide sto vi ne vidite. Prenio ga je Ebu Davud, 
rahimchullah. 1542 Albani, rahimchdkh, ga je ocijcnio vjerodostojnim na osnovu 
vise lanaca prenosilaca. 6 ' 13 
Deveti stit - zastita supruge, djece i imetka 

Prencseno )t MA od Abdullaha ibn Amra ibn el-A'sa, mdijdbhu anhumn, 
da jc Posianik, saiwi.ihu akjhi vc seiitm, rekao: Kada se ozenite Hi kupite 
roba recite: AUahumme inni e$*eluke bajraha ve hajra ma dzebel- 
teha 'alejbi, ve eu'zu bike min ierriha serri ma dzebelteba c aUj- 
hu Allahu moj, molim te za dobro kojeje u njoj i dobro prirode u kojoj 
sije stvorio. Utjecem tl se od zta kojeje u njoj i zia prirode u kojoj sije 
stvorio. U drugom rivajetu se dodaje: Ndkon toga, stavite rukn na 
prednji dio glave zene iti roba i prouHte dovu za berUet u njima, 
Kada kupite devu stavite ruku na njenu grbu iproitcite tsto. Pre- 
nio ge je Ebu Davud, mhimehuJfoh. Albani* rahimehuiiah. rekao je: Lanacpre- 
nosilacaje dobar^ 

Preneseno je od Ibn-Abbasa, radijaliahu anhtima, da je Vjerovjesnik, wiidUm 
'Jcjhi veseilem, rekao: Kada bi priBkam prilaska svojoj supinzi rekld: Bismil- 
laln\ AUahwnme dzennibiw es-iejtane, ve dzennibi-s-sejtane ma reza- " 1 Buhari mea ' ei-Feth, 1 0/5 1 9. : Muslim h i Serhi Neve vi, 1 6/ 1 63 . 

Hl Buhari mea' ei-Feth, 6/350.; Muslim hi serhi Nevevi, 17/47, 

U1 Ebu Davud, 4/327. 

M] Tehridzu el-kelimi et-fajjib, str, 164, 

* Ebu Davud, 2/249. 

M Tehrhizu el-kelimi et-tajjib, sir. 151. 279 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana kteua. S AUahovim imen&m. AJIabu moj, udalji od nas sejtana i udalji sejta^ 
m od oiwga mm nas opskrbti. Sefian nikada tie bi nastetio djetetti ako in 
bilo odredetio njegovo zacece u torn odnosu.' M ' Muttefckun alcjhi. 

Mladoienja treba zajedno s niladom klanjati dva rekjaca naflle u prvoj 
bracnoj nodi To ce stiti njihov bracni iivot od svega nepozeljnog. Ibn-Mc- 
s ud. *$&**> ^hu. je rekao: Kada. ti dode sttpruga uprvef bracnoj wet neka 
klanja j tobmn, tea wojd) leda, dva rekjata mfik potom red: Allahunmx ba- 
tik lift ehlu ve bank kbumfijje. Allahmmie idzmea' "bejnena ma dzematebi 
hajriri, vefeirik bejnena izafirrakte ila el-hajri. Allahu moj, daj mi bericet 
u mojoj supru/.i, podarl i njoj bericet u meni. Allahu moj, dok nas spajal 
spoji nas u dobru, i razdvoji nas ako nas razdvojis prcma dobru. Prenio ga 
jeTabenmi, nhintfUkh a Albani, .rifed-th ocijenio vjerodosrajnim. 

Ako covjeka zadivi i svidi mu se nesto od iicnog imetka neka kaxe: 
Masa-Allah, la havU ve la kuvvete ilk billabi Masala, Nema ni snage ni 
moci osim kod Allaha! Uzvisem je rekao: 

4uL *i\ ijjs Si & >*5 g icJs <2fi£ cJ£s *l ^ jJj 

A zasto nisi, kadsiu wtuiao, rekao: Mafolbb! Mocje sai no 

u Allaha! 647 

Pozctjno je novorodencctu prouciti ezan u uho. Preneseno je od 
Ebu Rafi\ radii-tUhu^hu, da je rekao: Vidio sam kadaje Posknik »iidiah« 
VtyA Hcx^proutio ezan kao za namaz u uho Alijinom sinu Husejnu cim 
gajeFatima rodifa™ Ebu Davud i Tirmizi, aftfetadkb. 1 rekao je Tir- 
mizi, nhkntfauiiah: Hadisjedobar vjerodostojatu 

Pozeljno je uciti dovu za zastitu svojc djece. Preneseno je od Ibn 
Abbasa, ~**H**iLm* da je Poslanik, .offe tejhr™ «!!*«, uao doyu za 
zastitu Hasana i Husejna, qiftJftQftu >■*«« Uizukuma bi keUmatillahi 
et-tame min kulli sejtanin ve bammetin ve mm kttlli a'jnin lamme. 
AUahovim savrknim rijecima trazim zastitu za vas od sejtana, otrovnih 
gmizavaca i urokljiva oka,™ I govorio je: Vaiouu Ibrahim ucioje ovu 
dovu za zastitu Ismaila i hhaka. Buhari i Tirmizi, nihimrhumdlak. M Buhari men' FJ-feth, 1/242.; Muslim mea'Serhi en-Nevevi, 10/5. 

« El-Kehf.W. 

w Ebu Davud, 4/328.; Tirmizi, 3/36, 

w Buhari mea ' Et-Feth, 6/458.: Tirmizi, 3/267. 
Zastita od dzina i sejtana St a ljude stiti od sejtana Deseti stit - ucenje sure El-Bekare 

Prenescno je od Ebu Hurejre* ra4tjaU*ku 'anhu, da je Poslanik, saiidtaJw'alcjh 
hi v C «i| e m , rekao: Nepravite kaburove odsvajih kuca! Sejtan ne idazi u 
kttcu it kojojse uUsura El-Bekare.^ 1 Prenijcli su ga Ahmed, Muslim i 
Tirmizi, mhmichumuUah, koji je rekao; Hadte je dobar vferodosrojan. 

Takoder je rekao: Ucite sitru El-Bekare u kucatna, jer sejtan ne 
ulitzi u kttcu u kojoj se uB la mm** 

Od Enesa, radr^iUiu anhu, je preneseno da je Poslanik, nibikhu akjhi vcsd- 
Lcm, rekao: Sejtan izlazi iz knee kada cuje da se u njoj uHsura El-Be- 
kare. Prenio ga je Ebu Ubcjd, rahim*h«Hnh. dobrim lancem prenosilaca. 

Od Abdullaha ibn Mes'uda, radtjalhhu'.mhii, preneseno je da je Poslanik, 
sailailahu 'aJejhi v* wllcm, rekao: Sve inm svoj vrimnac* a vrbunac Kuranaje 
sura El-Bekare. Sejtan kada cuje uiettje sure El-Bekare u kuci izlazi 
iztekttc'e. Prenio ga je Hakim, iafciffl*ikullah i ocijenio vjcrodostojnim. Zehe- 
bi, raiiisiicJiuiiaij se siozio s njim, a Albani t rahimchuiuk ga je ocijenio dobrim. 652 

Jedanaesti stit - ucenje ajeta El-Kursi 

Ranije smo navel i Ebu Hurcjreov* rdiNUhu anhu, hadis u kojem stoji 
da mu je sejtan rekao: Kada fegtiej u postelju i proucis ajet el-Kttrsi do zore 
ce te cuvati Alhhov cuvar i sejtan ti nece moci prlci, Poslanik, uihibhu aiqJii 
vescUi :m, je to potvi^li^ 553 rijecima: Istinu tije rekao iahoje velikt Lazov. 
Prenio ga je Buhari, rahimchulkh, kao predaju bez ianca prenosilaca. 

Prenosi se od Ebu Ejjuba el-Ensarije, raJijaikku anhu, da jc imao kos 
hurmi u koji je dolazio sejtan i uzimao hurme. Pozaiio sc Poslantku, M- 
bitahu 'Jcjhi vc iciicm, zbog toga, pa je Poslanik, salMtahu/ajcjWvcHttem, rekao: Idi 
ikadaga vidisreci: UimeAlIaha odazovi se AUahovom Poslamkul 
Tada ga jc uhvatio i zakleo se da nece vise pa ga jc pustio. Kada je dosao 
Poslaniku, odUbhu y^W wwHemi upicao ga je: Sta bis tvojim sinocnjtm 
zarobljenikom? Rekao je: Zakleo se da nece vise dolaziti. Poslanik, alW. * w Ahmed, Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 3/68.; Tirmizi, 4/232. 

* 51 Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u svonl djclu Es-Sahiha. hadis br. 1521. 

'" Albani ga je ocijenio dobrim u svom djelu Es-Sahlha, hadis br. 588. 

"" Buhari mea 'El~feth, 4/487, muallekan talikan medzzumcn bibi. Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Uhu 'dcjki vc idlcm, rcce: Slagaoje vratit ce se opet. Uhvario ga jc i drugi 
pur i ponovo se zakleo da nece dolaziti ce ga je pustio, Kada jc dosao 
Poslaniku, sniyhhu fcfejfii vc idicni, upitao ga je: Sta fo* s tvojim sinoitijim 
zarobljenikom? Rekao jet Zakleo se da nece vik dokzitl. Posianik, saJIsJ- 
iihii a | c jtu vc Kiicm, rece; Slagaoje vratit ie se opet. Uhvatio ga jc po trecj 
put i rekao: Sad idemo Poskmku, necu te pustitu Posianik, iaiuiahu ^tcjhi ve 
.diem, je rekao: Sta hi s tvojim sinotitim zarobljenikom? Qbavijestio 
ga je sta mu je rekao, pa je Posianik, salWIahualejhivesdkm, rekao: Istinuje 
rekao iakoje velikt la£ov. Ahmed i Tirmizi, rahsmcKumuiys i rekao je: Ha- 
disje hasen garik mA 

Dvanaesti stit - ucenje deset ajeta iz sure El-Bekare 

Prenio je Darimi, rahimchuiiah, putem Sa'bija, rahimchuHah, da je re- 
kao: Rekao je lbn-Me$ud, radijaiiahu 'anhu: Ko pronci deset ajeta iz sure El- 
Bekare u toku noci u njegovu kudu nece uei sejtan: cetiri ajeta s poce- 
tka sure, ajet kursi i dva ajeta iza njega, te tri zadnja ajeta. U drugom 
rivajetu stoji: Tako ni njemu rti njegovoj supruzi nece prilaziti kjtan, 
niti Ink Ita ko mrzi, I aho hudu opsjednutom kjtanom ucili rukju, 
izlijecit & 'ga, 

Trinaesti stit - ucenje dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare 

Preneseno je od Ibn-Mes'uda, iaJi|aiiahu \mh Uj da je Posianik, sdy- 
lahu 'alejhi *e sdi^r-, rekao: Ko prouci dva zadnja ajeta sure El-Bekare 
htvat 6e && % Hadis su prenijeii autori ccst hadiskih zbirku Neki 
smatraju da mu je to umjesto nocnog namaza i da je dovoljno, dru- 
gi kazu da ce ga cuvati od sejtana a creci od svega zla. A, Allah naj- 
bolje zna. 

Nun i an ibn Besir, radij.iJhhu anhu, je rekao: Vjeroirjesniky wiwuiu 'alc^hL vc 
sellem,/^ rekao: Allah je napisao knjigu dvije hiljade godinaprije stva- 
ranja nebesa i Zemlje, Iz te knjige ohjavioje dva zadnja ajeta i za- 
vrSio sunt El-Bekare, Ukojoj se kucl budu uBla tri twei zaredom u "* Ahmed, Tirmizi, 4/233, 

m Buhari meet ' El-Feth, 9/55*3 Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 6/92. LI Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana nju nece net. sejtan.^ Prenio gaje Tirmizi, rahimfhulUh i ocijenio slabim. 
Prenio ga je i Hakim, rahimehuibh i ocijenio vjerodostojnim po Muslimo- 

vim, rahimchuJkh, UsLovima. 

Rckao je Alija, ntdijaikhn 'anhu: Smatram da niko razuman m trebd lec'i 
u postelju prije nego sto prouii tri posljednja djeta iz mre El-Bekare. 

Cetrnaesti stit - ucenje sure El-Felek i En-Nas 

Rekla je Aisa> mdijnlinhu Wwt Svaku noc kadaje lijegao u postelju Po- 
slanik, wJWinhw aJcjhi veseitcm,^ skupljao sake, pljucnuo u njih potom proucio 
sure: Kul buvallahu chad, Kul euzu hi Rabbil-filek i Kul euzu bi Rabbi 
nas, Zatim bipotrao hoje mogao od tije/d, pocevH adgiave, lied i prednje 
stram tijela, Toje radio tri putaf* 7 

Preneseno je od Abdullah a ibn Hubejba, radijaliahu "antm da je re- 
kao; Izasli snwjedne veoma tamne kisne noci traziti Poslanika, saiiaiuhu 
aicjhi ve sdiifiM, da nam klanjd. Nasli smo g& i on je rekao: Uci! Ja nisam 
nista ucio* Ponovo je rekdo: licit Opet nisam nista ucio. Kadaje trec'i 
put rekao; Uci! Upitdo sam: A ha da ucim Alia ho v Poslanice? Rekdo je: 
Uci sure: I bids, Felek i Nas had god osvanes i omrknei cuvat ce te 
svakog zlaJ™ Prenijeli su ga £bu Davud, Tirmizi i Nesai, ruhimchumut- 
bh. Tirmizi, j^?m<£uUah je rekao: Hddis je dobar vjerodostojan. A Alba- 
ni, uhhncftuifali, da je dobar. 

Preneseno je od Ukbe ibn Amira, radijaliahu anhu* da je Poslan tk, mIWI*- 
hu 'alcjhi vc sc!t«n T rekao: Znas li za ajete koji su mi objavljeni sino6 nikad 
nisu objavljeni slicni: Euzu bi Rabbil-felek i Euzu bi Rabbi nas. L&i 
U drugom rivajeru stoji: Hocesli da ti kazem najbolji nacin trazenja 
zastite? Rekao sam: Naravno. Rekao je: Kul euzu bi Rabbit-felek i Kul 
euzu bi Rabbi nas. Muslim,, Ncsai i Tirmizi T rahimehumull.-ih i kaze: Hadis 
je dobar vjerodostojan. Hadis je prenescn brojnim land ma prenosilaca 
od Ukbea, ndipiuhu 'anhu. Svc ih je sabrao Ibn-Kesir, rahimdiulliib, u svom tef- m Tirmizi, 4/235.; Hakim i ocijenio ga vjerodostojnim po Muslimovim uslovi- 

rna.; Taberani ga je prento putera Sedada ibn Evsa. Hejsemi u Medimeije rekao: 

Pre/tosioci su pouzdani - sikat. 

w Buhari mea ' El-Feth, 11/125,; Tirmizi, 5/139. 

* Ebu Daviid, 4/321.; Tirmizi, 5/227. 

*** Muslim mea'serhi en-Nevevi, 6/96.; Tirmizi, 4/344.; Ncsai, 2/158. 283 Zastita od dzina i sejtana ita ljude Ititi od sejtana siru i ima ih deset. Rekao je; Svi ti lanci prenosilaca od Ukbea* ndijaiUu 
'antiu, su kao mutevatir predaje koje kod nmogih ucenjaka kriticard znace 
nedwsmislen i nmpitan dokaz^ 

Preneseno je od Aise, ndijilbitu 'anta. da je Poslanik, uiuiuhu alcjhi ve sd- 
\a», u bolesci sebi ucio sure El-Fefek i En-Nas potom bi pljucnuo u sake 
i porirao se po tijelu. Kada se bolest pogorsala Aisa, ratiijaiiahu tot*, je uci- 
Ja sure i pourala ga po tijelu, sve u zelji za bericetom tih sura. 661 Malik, 
Buhari i Muslim, MhimchuWiah* 

Od Ebu Seida el-Hudrija, aJtjatUhy wit™, je preneseno da se Poslanik, 
saihJhhu 'akfhi vc sdlem, utjccao od ijudskih i dzinskih uroka sve dok nisu 
objavljene sure El-Felek i En-Nas ucio je samo njih a sve drugo ostavio. 662 

Prenijeli su ga Ibn-Madze i Tirmizi, ra hrmchumulkh, koji je rekao: Hadisje 
garib debar. 


Petnaesti stit - zikrovi 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijalLhu ™hu, da je Poslanik, saiMUhu 
alejhi vc sdicm, rekao: Kq $ to pitta na dan kaze; La iiahe illcllabu vab~ 
debit la serike lebu, lehul-mulkit, ve Ubul-bamdu, ve buve ala 
kullisejin kadir. Nema istimkog boga osim Allaba, jedirwg koji nema 
supamika, Njemu pripada pohvala i vlast i On je svemocan,, kao da 
je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrib dje- 
la f izbiisano stotinu grijeba i zastita od Sejtana dok ne omrkne, 
Niko nece nradtti bolje djelo od njega osim ko to viseputa kaie.** 3 
Muttcfekun alejlii. 

Od Ebu Zerra, riiiijaiuhu anhxi, je preneseno da je Poslanik, saJkJiafa * a [ e j. 
hi v c selkm, rekao: Ko kaze deset pitta nakon sabab nainaza dok jos 
sjedi na koljenitna prije nego progovori: La ilabe Ulellabu vahde- 
bu la serike lebu, lehul-mtUku, ve lebul-hamdtt, jttkji vejutnitu, ve 
buve f ala kulH sejin kadir. Nema istimkog boga osim Allaba, jedinog 
koji nema suparmka, Njemu pripada pohvala i vlast, oiivljava i rnrnrcu- m Th/sir fbn-Kesir. 4/572. 

Ml Malik, 2/943.; Buhari, 9/63.; Muslim mea'serhi en-Nevevi\ 14/182. 

m Tirmizi, 3/267.; Ibn-Madze, 2/1 161. 

m Malik, 1 /209.; Buhari mea 'El-Feth, 6/338.; Muslim mea 'serin en-Newvi, 17/17. IV u 
Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude sliti od sejtana je i Onjesvemocdn., bit ce mu obrisano deset grijeba, Mice uzdignut 
za deset deredza* cijeti dan ce biti zaSticen odsvakogzla i sejtana £ 
neie mu nastetiti nijedan grijeb osim sirka. bbi 

Tirmizi, raJumchutlah, je prcnio od Umare ibn Sebiba, ndipfiahu fcttfa*,^ 5 
da je rekao: Rekao je Postanik, »lialUhu '$$& ve wltem; Ko kaze deset puta 
odmab nakon aksam namaza: La Hahe illelhibu vahdelm la seri- 
ke lebu, lehul-muUm, ve lebul-bamdu, juhji vejumita, ve have ala 
ktdli sejin kadin Nema isiimkog boga osim AUaba, jedinog koji nema sti- 
pamika, Njemu pripada pohvala i plasty ozivljava i usmrcuje i Onjesve* 
mocan., Alia// ceposlati meteke koji ce ga cttvati od sejtana dok ne 
osvatte, uphat ce mu deset sevapa koji vode u Dzennet, obrisat ie 
mu deset grijeha koji vode u Dzehenneni, i kao daje oslobodio de- 
set robova vjernika. Rekao je Tirmizi, mhiimriiuiLh: Nije nam poznato da 
je Umare slusao Vjerovjesnika, Ibn-Hibban, rahimdmJkh, je rekao: Grijesi ko 
misli daje Umare ibn Sebib ashab^ 6 To znaci da je hadis murseJ. Me- 
dutim, prcnio ga je Nesai, niJii mc h S ilUh. u djelu El-Amelu jevmi veel-lejle sa 
dva lanca prcnosilaca, jedan je ovaj, a drugi je od Umare, rad5jillafrJ Wm. 
od jednog cnsarijc. Nevevi, nihiiwhulUH, je prenio od lbn-Asakira, rahinwftul- 
lah, da je rekao da je ovaj drug! racan. Uzimajuci co u obzir hadis je spo- 
jcn. Allah najboije zna. 

Sesnaesti stit - cuvanje vida 

Raspusten pogted je jedan od najvecih sejtanovih prilaza £ovjeku, 
Zato obaranje pogleda sejtana unistava i gubi nadu u zavodenje. Rekao 
je Ibn el-Kajjirn, ndnimhuUs Pretjemtw gledanje vodi ka uoiavanjtt Ijepote 
necega* ulaska & sree i razmiUjanje o tome i nacifm dolaska do njega, Zna- 
H t pocetak snmtnje je stivifrio razgledanje, kao sto je preneseno od Poslani- 
ka, sajyiafo aUjhi vc«i]cm, u Mm tied u: Pogledje sejtanova otrovna strelica. 
Ko obori pogied radiAluiha> Allah ce mu u sree ubaciti slast koju ce 
osjecati do Dana sttsreta s Njim., Hi kakoje rekao Poslanik, nibiUhu ai*j|i w Tirmizi, 5/177, 

M Tirmizi, 5/204, i kaze: Hadis je hasen sahih. lbn-Hadzer ga je ocijenio dobrim, 

a Albani vjcrodoslojrtim. 

w Et-Tekrlb, 2/50. 285 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana ™.«iieni. W7 Sve velike smutnje pocinju pogledom. Mnogi pogledi uzivkovali 
su tuge a nejednu tugu, Kao stoje rekao pjesnik: 

Sue katastroje po&njtt pogledom 
i vec'ina po&ara je od malih zeravica 

Mnogi pogledi unistili susrea 
kao strijele bez luka i strelica Drugi je rekao: Kada si pustio pogtedu da bade vodie 
sree ti namudi tmo ho si vidio 

Vidia si ito cijelo imati ne moid 
alt se od djela strpiti mage nemai Rekao je Mucenebbi: Meni je pogled sm rt d-omo 
koga da krhfitn kadjc uhica ubijeni Ja sani u stihovima rekao: 

Bacacu strelica pogledom Ho se trudil 
ne pogodi ti eel umrijeti ako pogodis 

Pogledom luted lijek njimc 
trazis ali on se uractt s bolesti 

Trazis lijek pogledom koji razbolijeva 
da It si cuo zn lijek koji te ttsmrti 668 

Poslanik, saiuibhu Ucjhi w «iiem, je zabranio pustanje pogSeda zbog ste- 
Enosti, Rekao je Aliji, ndihiiahu 'to&& Ne bacaj pogled jedan za drugiml m Prenijcli su ga Tabcrani i Hakim od Huzejfc. U lancu prcnosilaca nalazi se Ab- 
durahman ibn Ishak el-Vasitt, on je nepouzdan. 
"* Ei-Tefsiru el-kajjimu. sir. 625. 


Zaitita od dzina i sejtan a V 

Sta Ijude stiti od sejtana linos pravo naprvi ali ne na drugi. hW Prenio ga je Ahmed, Ebu Da- 
vud i Tirmizi, rahimehumuibh i rekao je: Hadis je hasen garib, 

Rekao je Ibn-Mes'ud, nu%ikhu vhu: Svaki pogled sejtan iskoristi za 
zawdenje. 

Ebu Hlirejre, fadiiallahu Wihu, je prenio od Poslanika, iallallahu 'alejhi vc sdlcm, 

da je rekao; Covjeku je propisan ttdio u bludu i to ce on neminovno 
uraditi. Bind obijuje pogled, usiju shtsanje, jezika govor, ruke hva~ 
tiinje, noge hodnnje. Srce zeli i ntida se, a spohti organ potvrdi ili 
odbije. b71 ' Muslim, rahimchuiiah i u kracoj vcrziji Buhari, nhimehutuh. 

Dzerir, mdiiaJkbu anhu, je rekao: Pitaosam Poslanika, ialklkhu 'abikivcidlcm, 
o iznenadnompogkdupdje rekao; QboripogledF x Muslim, Ebu Davud 
iTirmizi, nhimchumuiiah i dodajc: I ladis je hdsen sabih, 

Poslanik, MiiaLWu. "alejhi vnesdiciu, je sejranu zatvorio svaki priiaz i svaka vra- 
ca pred nosom. U torn kontekstu je zabranio ulazak samim zenama: M- 
posto fie ulazite samhn zenama! Jedan ensarija upica: Sta mislis za dje- 
vera? Rekao je: Djeverje smrt, 672 Buhari, Muslim iTirmizi, nhiimhumulkh. 
Rekao jc Tirmizi, t-ifumchuiJaV. Qua pokudenost ulaska zenama je iste vrste kao 
i hadis: Kadgod se osame mtdkarae i zena Sejtan je s njitna trect. m 

Poslanik, wikibhn 'aiejhi ve seJJnn, jc zabranio osamljivanje sa zenom 
strankinjom: Neka se covjek ne osamljuje sa zenom ako nije s nuihre- 
monu Prenijeli su ga Buhari i Muslim, 

Siavise, zabranio jc rukovanjc sastranom zenom: Boljevamjepro- 
bosti glavu zeljeznim svrdlom nego dodimuti zenu koja vam nije 
balaLP* Albani, mhimehuiiah. je rekao: Prenio gaje Er-Ruvejani, rahimchuiiah, 
dobrim lancem prenosilaca. 

Poslanik, saiEallahu alcjti vc wiiem, je rekao: Ko mi garantuje zajezik i 
spohti organ ja mu garantujem Dzennet*' 75 Buhari, rahimcJiulUh. *" Ahmed, Ebu Davud, 2/246; Tirmizi, 4/191. 

M Buhari mea' El-Feth, 11/26; Muslim. 

* TI Muslim mea 'Serhi en-Nevevi r ] 4/1 39; Ebu Davud, 2/246; Tirmizi, 4/191. 

m Buhari mea' F.l-Feth, 9/330,; Muslim mea' Sethi en-Nevevi, 14/153; Tirmizi, 

2/319. 

111 Buhari mea 'El-Feth, 9/33 1 .; Muslim mea 'serhi en-Nevew> 9/110. 

m Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Silsiie et-ehadisi es-sahiha, 

hadis br. 229. 

m Buhari mea' El-Feth, \ 1/308. 287 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zabranjeno je J zem gledati muskarce. Rekao je Ibn-Kesir, rahjme- 
huiinh: Mnogi ucenjaci snmtraju da je zeni zabranjeno gledati muskarce* 
sa stntScu Hi bez nje. Mnogi od njib svoj stav potkrepljuju badisom koji su 
prenijeli Ebu Davud i Tirmizi, i-akunehumulkh 676 od Ummu Sekme, rachuiUhu 

Wha, koji gbtSU Blid SUtH kod Poslamko, laLlalbhu *\t\h\ w «Ucm, U kltCl l Mej- 

mune> ratiijaikhu anhii, je rekla: Dok smo sjedili s Poslanikem, saikikhu Ucfbi « 
tdUm, dos'aoje Ibn-Ummi Mektum i usao kod njega a vecje doth naredba 
o hidzabu. Poslanik, wllaiiahu Mejh'j ve jciiem, je rekao: Pokrijte se od njega! 
Rekk sam: jUlabov Poslanice, zar nijeslijep, ne vidi nas i nezmi nasfPo- 
sknik, iaiiaikhu 'alcjhi v C adfcm, jfe rekao: Zar ste vi slijepe, zar vi ne viditef 
Tirmizi, nhimehufah, je rekao: Hadis je basen sabik m 

Allah, azKve civile, je propisao trazenje dozvole za ulazak zbog pogleda. 
Rekao je Sehl ibn Sad, mJijaihhu "anhu: Neki fovjek je promrio kroz rupu u Po- 

ilamkoVU* salWUhu'aMhlvesL-llftu, Sobu. U PosLtnikoWJ, alblkhu "alcjhi vc «]t«m, rtlti 

je bio cesalj od sbnove kosti, cesao se po glavi s njim, Poslanik, silklkhu sJejhi ve 
idiaoije rekao: Da znam daprovirujeiubo bib res ovim u oko. Trazenje 
dozvole je i propisano zbog pogleda, 1 * s Buhari i Muslim, ratomehumulbh* 

Rekao je Enes, radijaiiahu tahu: Neki co-itjek je provirio u Poslanikovu, »i- 
klkhu aMhiw^iiwn, sobu. Posknik, kMJw 'i&fayti&ttn, je ustao, u rukama je 
irnao makaze, Kim da sad vidhn kako ga Poslanik, saiwiahu alefhi w "Jicm, po- 
kusava ubosti tijimaJ' 79 Buhari, rahimehuiyj. 

Sevban, ndipiLihu Win, je prenio da je Poslanik, wBallnhu y«#i *e aliens, re- 
kao; Mnslimanu nije dozvoljeno pogledati u kitcuprije trazenja do- 
zvole. Akopogleda kao daje vec ttsao. Prenio ga je Buhari, nhimehuikh, 
u El-Edebu el-mufirdu, Ebu Davud i Tirmizi, . nhimclmmiiiUh. koji ga je oci- 
jenio do brim. 

Ebu Hlirejre, jadijalkhu Wiu, je prenio Od Postailika, saUaltahu alcjhi vc sclkm, 

da je rekao. Kada pogledas onda nema svrhe traziti dozvohtf 8 " Pre- 
nio ga je Buhari, «himcKu3bli, u El-Edebu el-mitfredu \ Ebu Davud, tahimchd- 
laJn Ibn-Hadzer, rahimrWUh. je rekao da je lanac prenosilaca doban M Ebu Dai-ud, 4/64.; Tirmizi. 4/192. 

'" Tefsir Ibn-Kesir, 3/283, 

W! Buhari mea ' Ei-Feth, 1 1/24.: Muslim mea 'Serki en-Neve\>i, 14/136, 

'" Buhari mea' El-Feih, 11/24.: Muslim mea'Serki en-Nevevi, 14/138. 

" Buhari, El-Edebu ei-mufivdu; Ebu Davud, 4/344. Rekao jjc Ibn-Had2er u Et- 

Fethu, 1 1/24: Lanac prenosilaca je ilobar. Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Rekao je Omer ibn d-Hattab, Mdija.iia.hu anhu: Ko po kuci razgleda pHje 
dozuole pocinio je veliki grijeh. Prenio ga je Buhari, nhimchuihh. u El-Ede- 
bu el-mufredu. 

U istom djelu prenio je od Nafia\ rahimehuiU. da je rekao: Ibn-Ome- 
rova, radijaiiahu anJiuma, djeca, kada su postald purmljetna? uktzikt su kod nje- 
ga samo s dozvofom. Lanac prenosilaca je vjerodostojan, 

Takoder, u istom djelu, Buhari, rahundmikh. je prenio od Musaa ibn 
Talhe, rohunehuJiaii, da je rekao: Usao sam zajedno $ oeem u kucu, it kucije 
hila ntajka. Otac me odgurmto ntkom u prsa i rekao; Zar ulazti bez do- 
zvole? Lanac prenosilaca je vjerodostojan. 

Prenio jc i od Ibn-Abbasa, n»di|alUhu Wihuma, vjerodoscojnim lancem 
prenosilaca od Ataa, idiMuQak da je rekao: Upitao sam Ibn-Abbasa-, cajt- 
jdMni Vnhuma, da li da trazim dozuolu za ulozak kod svoje sestre? Rekao je: 
Da, Rekao sam: Otiaje u mojoj kuci Onje rekao: Zar bi who daje vidtf 
neodjevenu^ 

U oba Sahiha jc preneseno od Ebu Se'ida, radijillahu Wiuuui, da je Po- 
stanik, dUllshu/nJcjhjvcseiicm, rekao; Ne sjedite naputevima! Reldi swAlh- 
hov Poslanice* moramo tako, razgovaramo. Poslanik, saiiaiiaJiu'jicjhivcsdJcni, je 
rekao: Ako baS mot ate onda dajte ptitti njegovo pravo. Upitase; Koje 
je to pram, Atlahov Poslanice? Rekao je; Obaranje pogleda, neiiznemi- 
ravanje ntkoga, odgovarati na seLam, naredivati dobro i odvracati 
odzLi. 

Zabranjeno je ulaziti u javna kupatila osim u donjem ogrtac\i. Ibn- 
Abbas, radjjaiiahu anhumn, je prenio od Poslanika, mUallabu al«jhi vejcllem, da je re- 
kao: Klonite se kti^e koju nazwajujavno kitpatitol Reldi su: U njemu 
se cistimo i korimo je. Rekao jc: Ko tide neka sepokrije. Hakim, rahtme- 
hulkh, ga je ocijenio vjerodostojnim, s njim su se slozili Zehebi i Albani, 

mhimchumutlah- 

Rekao je Kurrubi, rnhWiuibh: Danasje ulozak u javna kupatila zabru- 
njen dobnm i ljudimd koji drz<e do vjere, Razlog tomeje neznanje kojejeza- 
uladalo medu ljudima i Jfto smatraju olahkim skidanje donjih ogrtaca kada 
tidu usred kupatila, U tint kupatilima mozes vidjeti stasitog sijedog Hovjeka m Buhari mea' El-Feth, \ 1 /8.; Muslim mea'serhi en-Neyevi, 14/142, 
4,1 Tehrhih* el-kelimi et-tajjibi, str. 194. 289 Zastita od dzina i sejtana Sta ijude stiti od sejtana hako bez odjece stoji, pokr'wa rukanm spolni otgati u kupatilu i van rijegtu I 
niko ne reagttje na to. To se dogada medu midkarcinm, kakoje ondd stanje 
medu zenamaJ? Narocito u Egiptu, njihova javtut kupatita nisu ni zastrta i 
suese vidl La havle veht kuwete ilia biiiah el-Allijji el-Azimif* 3 

Poslanik, salLllaLu afcjhi « sdiem, jc rekao: Nisam ostavio vece iskitsetije 
za muskarce odzetiaJ' 6A Muttefckun alejhi. 

T rckao je: Cuvajte se dunjaluka i cuvajte se zetta, jer prva smu- 
tty a u Benu Israilu bile SU ieneJ'* 5 Muslim, nhimekuJUi. 

Receno jc: Sejtan zenama govori: 77 si pola moje vojske* moja nepo- 
grefiva strelica, moj povjerenik za tajne, i moj izaslanik za potrebe, 

Rekao je Scid ibn Musejjeb, «fe)m*MUh: Za koga Iblis izgubi nadu da 
ce ga zaue.nl pride ?nu sa strane zena, 

Ibn-Mes'ud, radijaltaiu anhu, je pmiio Od Poslanika, sdlallaJiu 'alejJii ve xellem, 

da je rekao: Zenaje avret, pa kada izade Sejtan je opsjedne. l,u Tirmi- 

zi, rahimehu^h i ka£e: Had is je haseti sahib garib. 

Ko ugleda lijepti dopadljivu zenu neka pride svojoj supruzi i uto- 
li strast. Ako nije ozenjen neka posti, pose ran je srit. I neka bude jake 
volje dubokog imana i neka sc ne pokori srrastima jer alto im se pokori 
porobk ce ga i poniziti: d*/* V4J1 aWji &* 'cu^l Sta misliio onomekojije 
svoju strast za bogasvoga itzeo../' 1 ' 7 

Poslanik, Miyiahu alejhi vc sellcm, jc rekao: Sedmericu ie Allah staviti u 
Svoj hladkada drtigog blada nece bid. Spoinenuo je medu njima cg- 
vjeka koga je lijepa i ugledna zena pozvala na n em oral a on rekao: Ja se 
bojimAllaha, Gospodara svjetova. * 8 Muttefekun alejhi. 

Prenosi sc da je Suiejman ibn Jesar, rahimchuilah. krenuo iz Medine na 

had/, sa svojim prijateljem. Kada su stigli do mjesca El-Ebva njegov pri- 
jatelj je stavio hranu i orisao nesto kupiti. Suiejman, ndiimchuiu. je ostao u 
satoru. Bio jc jedan od najljepsih i najbogobojaznijih ljudl S vrha brda m Tefsir el-KurhM 12/224. 

w Buhari mea 'EI-Fe(h, 9/137.; Muslim mea 'serhi en-Newi, 17/54. 

m Muslim mea' serhi en-Nevevi^ 17/55, 

* Tirniizi, 2/319. 

"' El'Dzasije, 23. 

m Buhari mea' EI-Feih, 1 2/] [ 2.: Muslim mea 'serhi en-Nevevt 7/1 20. Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana ugiedala ga je jedna beduinka, spustila se i pred njega stala. Na sebi je 
imala mkab i rukavicc, otkrila jc lice kao od mjesecme isklcsano i rekla: 
Ugosti me! On je mislio da hoce hranu pa je uscao da joj da prcosralu hra- 
nu ali ona je rekla: Necuja hranu, ja boat orm sto rade mid i zemh lada 
je rekao: Tebeje Mis poslao. Stavio je glairn u kriloipoceo neutjesno plaka- 
tl Kadaje ona to vidjela prehik je Ike i otisk swjoj pomdicl Nahn toga, 
vratio se njegov saputnik i zatekao ga kako plaie, upitao gaje za&o i kada 
mule sue ispricao i onjepoceo plakati. Sulejman, rahintehuiiah, ga upita: A sto 
it places? Rekao je: Jtt sam preci da placer?? od tcbe.jer bojim sr da sam bio rut 
worn mjestu ne bih se iizdrzao. Po dolasku u Mekku Stdejntan, nihimeiuiiWi.je 
obauio obilazak oko Kjabe i s'aj, zaputio sen nemgradeni dio Kjabe, pokrio se 
i zaspao, Usnu muje dosao lijep, stash i prijatnog nririsa covjek. Sukjman, 
rahimchdtak mu rece: Ko si tu Allah ti se smilovao? Rekao je:]a samjusttf. Re- 
kao je: Iskreni Jusuf. Rekao je: Da. Sulejman, mhim^uikUjV rekao: Ono sto se 
dogodilo tebi i vezirowj zeni uistinuje mdivljujuce. Jtmif, ^H^^^je nje- 
mu rekao: Jos vise zadidjuje o??o sto se desilo tebi i beduinki u El-Ebvau. 

Sve ovo navodimo s ciljcm da pokazcmo da raspuken poglcd uni- 
stava covjeka. 

Zabranjeno je gledati golobradog mladt&L Rekao je Gazali, ■&&&*' 

hdkh: Strastveno gledanje u djetije lice je haram. Stavise, baram je gledati 
u golobrade mladice sv'wia koji osjete pokrett srca zbog Ijepote goiobradog 
mladiea i osjete razliku izmedu gkdanja u njega i u mladiea s bradom**' 

Zbog svega toga, rekao je Allah, xae. ** tLfcii*: 

Q%£& ty&tJjL ^ r^--?> ^j^j f*J-*? ^ t-^ i^u^> js 

l_3ftwl.,rJj 

Red vjernicinut neka obore poglede svoje i neka cuvajustid- 
na mjestasvoja; to imje cedntje, jer Allah, itistinu, zna ono 
ho ont rade* 90 

Rekao je Sejjid Kutb, ".whuiuh, ukratko: Kfem ima za cilj itspostavi- 
ti cisto drtdtuo. Dntstw u komese ?te pobuduju svakog trmutka strasti i ne 
bude krv i nteso. Kanstantw btidenje strasti ima m posljedicu neutdjivu £i- 
votinjsku wpaljawst A grerni pogledi, ukrasi, zavodljivi pokreti, golotinja„. 
m El-lhja, 1524, 
" ] En-Nun 30. 29! Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana samojos vise raspiruje tu zivotinjsku i ludacku strasL Nervi i htrsta odluka 
popustaju pod tim pritiscima i dovode do raspustenih nekorurolisanih odnosa 
ili do nervtiog stoma i dusevnih kompleksa izazvanih suzdrzavanjem nakon 
iritiranja strastL To graniti sa mucerifem. Jedno od j&larwkih sredstava uspo- 
stave cistog dndtva je spreiavanje uzbudenja i odrzavanje togprirodnog ria- 
gomi u njegovoj pnrodnoj snazi izmedu spolova daleko od vjestaikog uzbude- 
nja i usmjeravanje tog nagona na siguran i cist micin. Prirodni nagon* osjecaj 
pretna zeni dubokoje u ljudskoj prirodi, Allah, p ™&Ae t je tim nagonom 
odredio odrzdnje vrsta na Zemlji i smjene generaeija. Znaci, tojestalni osje- 
caj koji mirujepa se uvijek iznova pojavL Stalno budenje tog osjee'aja izazi- 
vapotrebu za udowljenjem, u suprotimm rastreseni nervi se umaraju i toje 
za njih poput stalnog muienja, Taj nagon razdrazuje pogled, pokret, osmijeh* 
koketiranje, zavodljiv glas... Sigumn je sarno put smanjenja nadrazujuiHh 
faktora i ogranicenje na prirodnu granicu. Nakon toga zadovoljiti prirodne 
potrebe. Tojeput islama, uz odgpj i uprahijavanje ljudske snage u druge zi- 
votne probleme koji nbu u vezi sa krvi i meso?m m 

Rekao je Kuraibi, rahimchuJinh: Vidje najveci prolaz do srca i najvise 
culadjelujes tijim. U skladu s tim, najvise ljudi pogled zavede, tejestoga 
obaveza upozoriti na njega i obarati odsvega stoje haram. 6n 

Ovim ne zelim reci da pogled creba cuvati samo od stidnih djelova 
tijela, treba ga cuvati i od svih grijeha Icao sto su gledanje muslimana 
pogledom mrinje, zavisri, gnjeva ill omalovazavanja itd. Sedamnaesd stit - cuvanje jezika 

Relcao je Tbn el-Kajjim, whinw-huUaJ^ SuvBan govor pwdstavlja vratasvakog 
zla kroz koja sejtan obmartjuje covjeka, Suzrzavanje odsuvisnoggovora zatva- 
rasva ta vrata, Mnoge ratom izazvaLt je samo jedna rijet Poslanik, saiwbhu akj- 
hi •Ksd\cm i je rekao Muazu, MdijaiLhu '*nk<*: A zar ie ljudi na nosevepadati u 
D£ehennem osim kao zrtve sifojih jezika?! Prertijeti su ga Hakim i Tirmi- 
zi, mhimdkumullah. / oeijenili ga irjerodostojriwu Nepotremii pogledi i nepotreban 
gomr uzrok m vecini grijeha. To su dva najveca sejtdnowprilaza. covjeku, jer ti 
dijebvi tijela se nikad ne urnaraju niti postmaju za razliku odstomaka, kada m Ez-Zihl, 4/2512. 

s " Tefsiru el-Kurtubi, 12/223, Zastita od dzlna i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana se napuni netna porrebeza hranom. OH ijezik se nikada ne umaraju odgkda- 
njaigovont. Zatoje njihov spektar grijeha sirok, nmwurstmi i veomaStetanf- 

Rekao je Gazali, rahimehuil ab: Jezikuje stroke, gtatko i nema grantee. 
Siroko mujepolje djehvanja u dobru, alt i u zlu. Ko mupusti na imlju i 
popusti uzde sejtan ga vodi kud hoce sve do dzehenemske i vice pa dokga m 
prisili m ulazak u Dzehemtem, Ljudi e'e u Dzehennemu i bid kao zrtve 
svojih jezika. Samo ko ga zauzda Serijatom pa ga ne pasta da govori osim 
Ztvje korisno za dwtjaluk i abiret i sprijeci ga od suega stetnog u blizoj i 
skoroj bttducnosti spasit ce se njegova zJa/ iVA 

I - jeiik treba cuvati od govora o onome sto se covjeka ne lice Treba ga cuvati zbog toga sto je u rome gubitak vremena koji je ka- 
piraJ svakog musiimana, Mogao je spominjati AJlaha, iaarwdSelfe i zastuii- 
ti vetiku nagradu. Govor o onome sto se covjeka ne tide ako nije stetan 
onda je U najmanju ruku gubitak vremena i nagradc. Poslanik, aifyiahu 
akjhi wfseiiem, je rekao: Ucotjekov lijep islam spada izbjegavanje onoga 
ha ga se tie tice. <m Prenio ga jeTirmizi, rahimehuiiah a Nevevi, nhimemiiiah. 6 
ocijenio dobrim. 

Takoder je rekao: Ko bttde hitio bit ce spaien. Prenio ga je Tabc- 
rani, rahimehdkh, dobrim lancem prenosilaca prcma Iraki jevoj, whmwMak. 
procjem. C97 

Prenio je Mudzahid, &tti»sMWi» od Ibn-Abbasa, rudijajkhu 'jnhuma* da je 
rekao: Petero mije draze od uvakufljenib dirbema; 

1 - nc govori sto te se ne tice! To je visak a nisi siguran da ti nije i 

grijeh, 

2 - ne govori o no sto te se tice dok ne bude prilika! Nekada covjek 

govori o necemu sto ga se tice ali U neprilici pa pogrijesi, 

3 - ne raspravljaj ni sa pamemim ni sa glupim! Pametan ce le pora- 

ziti a glup povdjeditij 

m Et-Tefsiru el-kajjimu, str, 627. 

w El-Ihja, 1536, 

4,1 Tirrnizi, 3/382, 

m Rijadu-ssaishin, 1/99. 

■" TehrkUti el-lhp, 1537. Zastita od diina i sejtana 
Sta tjude stiti od sejtana 4 - kada ti je brat odsutan spomeni ga po onome sto bi volio da on 
kaze za cebe, oprosti imi sto bi volio da i on tebi oprosti i ponasaj 
se prema njemu kao sto bi volio da se on ponasa prema rebi, 

5 - i radi kao sto radi covjck koji zna da ce bid nagraden za dobro a 
kaznjen za uvaiavanje. 

Upitan je mudri Lukman, jiejhisdam: Ucemuse krije tvoja mudrost? 

Rekao je; Ne pitam sto ne moram i ri£ mijesam se u ono sto me se ne tice, 

Omer, radiiaikhu 'anhu je rekao: Ne petljaj se u ono sto te se ne tice, khni 
sesvoga nepfijatelja, pazi se prijatelja osim akoje pouzdan i povjerljiv, a 
pouzdan je samo ako se boji AiJaba, am ve amic. Nedntzi se sa gresnikomjer 
ce te nauciti grijesenja, ne povjeravttj nm svoje tajne i savjettij se sa omnia 
koji se boje Allaha, azw ve dwlie! 

Rekao je Gazali, nhimdwiMi: Definicija gouora o onome sto tese (ice: toje 
govor koji ako presutis neces* biti gresttn i nece ti nastetiti u blizoj ni u daijoj 
buducnosti. Primjcrza tojesijelo s Ijudima kojima pricas o putovanjima, do- 
gadajinta na njemu, lijepoj odjeei ijelima, opisujes brda i rijeke koje si vidio, 
sejbove i njihove dozwljaje. Kada bi sue to presutio ne bi bio gresan i m bi ti 
stetiio. Kada bi uloMo mahimalan napor i ne bi nista dodao niti odmm mi 
ono sto si dozivio, ne bi se hvalisao onim sto si dozivio, ne bi nikog ogovorio, 
nijedno Aliabovo, kk * italic, stvorenje pokudio opet bi to bib gubljenje vre- 
ntena, Alt kako ce$ se sacuvau bassuegasto smo riaveli?! U to spada ipitanje 
o necemu sto te se ne tice, Tim pitanjem ttzalud trosis svoje wijeme i vrijeme 
onoga koga sipitao, jer ti mora odgawriti. Toje it slucaju dapitanje nijepro- 
blematictto, a veeina pitanja nisti rut mjestu. Ako pitas nekogo ibadeut, da 
liposti naprimjer, pa ti odgomri daposti iznioje ibadet ujavnast, izlazese 
neiskrenosti, a i ako ostane ish'en nije to vise Idjni ibadet kojije bolji odja- 
tmogza mnogo stepenL Ako kaze da ne posti slagao je, a akoprehitu uvrijedit 
fa te. Ako sepoktda izvuci na neki nacin izJozio siga naporu. Tim pitanjem 
si ga izlozio neiskrewsti, laM, ponizenju iti teskoci^ 

U to spada i pitanje o grijcsima i o svemu sto musfiman krije i cega 
se stidU U to spada i siisret s bratom muslimanom i pitanje: Gdjesi bio? 
Mo'/.da h nekog razloga ne zeli red gdje je bio, ako bi rekao bilo bi mu 
neprijatno, ako ne kaze istinu slagao je. A sve si to d izazvao. * M El-lhja. 1546, 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zato, naoj brate muslimanu, obavcza je Idoniri se govora koji pas se 
ne rice, Znaj da je to dusi tesko. Rekao jc Muverrik el-Adzeli, nhimdwtUb: 
Jedno trazim vec dvadeset godina i nisam nasao, ali cu i dalje trazitL Upi- 
taii su ga: A, ha to? Rekao je: Suttija o onome ho me se tie five, 

Sta da radi ko je iskusan rime? Rekao je Gazali, nhimcfauQah: Lijek za 

wje svijest da ga eeka mm i da c'e bid pita ft za svaku rijec, da su njegovi 
uzdisaji gkvnica onoga ho ima i dajejezik mreza kojom maze uloviti hu- 
rije. Zapustanje i gubljenje svega toga ociti je gubitak.™ 

Trcba se pomoci u svemu tome razmisljanjem o onome sto zelimo red 
prije govora pa ako je korisna nek je izgovori, ako nije ncka presuti. U po- 
cetku je tesko ali kasnije uz Allahovu, a*ne«c&tie, pomoc postane lahko. 

Isto tako, trcba se pomoci dovom: Aiktbume-rzukni lisanen zaki- 
ran, i/e kalben hasia'nJ AJlahu moj, da[ mi jezik koji Te spominje i stce 
koje je skruseno! 


2 - uivanje jeiika od suvisnog govora To je beskorisni dodatak govoru. Ako je dovoljna jedna rijec a spo- 
mene dvijc, druga je visalc Rekao je Uzviseni: 

Nettm dobra u mnoghn njifmvim potojnim govoritnot osim 
tt govoru onogko trazi da se sodoku udjeljitje t ili dobro cini, 
ili uspastavljo mir me&u Ijudimaf 00 

Preneseno je od Rakba el-Misrija, nhundiuiiah, kao hadis; Blago 
onome ko zttdrzi visak jezika, a udijeli visak imetka. Prenio ga 
jc Bejheki, mLwhuiiah, a dobrim ocijenio Ibn-Abdul-Berr, fahimehuii-ah. 
Ucenjaci se razilaze u vezi s Rakbom, rahinwhuliah, da li je bio ashab ili 
nije. Begavi, rahwhuiiah. je rekao: Ne znam da life shdao Poslanika, *»]- 

IalJahu alcjhi vc stllem? 

Rekao je Ibn Mesud, ladijaiiahu '«»hu: Cuvajte se suvisnog govora, dovolj- 
nop covjeku ho mora gowriti. tn El-Ihja, 1547. 

1M En-Nisa, 114. 295 Zastita od dzina i sejtana Jta Ijude stiti od sejtana Mudiahjd, mhimehuiiab, je rekao: Sve fro se kaze pise se. I kada covjek 
uhtihtje dijete i kaze: „Kupit c'u ti to i to"- bude upisan kao tazov. 

Rekao je Ibrahim et-Tejmi, RfttosM*? Vjernik kada hoce nesto red po- 
gkda, pa akoje u njegomi karist kaze, ako nije. presnti. A grehiik mmogouorL 

Neko ie rekao: hvagaj govorprije izgovorajer 
sdmo govor iztiosi srdmotc sramotnih Takoder je receno: 

Najboljije kratak got/or 
hoji mrwgo znaci 

A los je znacenja malog 
s mnogo rijeci izrecen 

U.govoru ima vilka 
i rekla kazala 

3 - (Wanje jezika od govora o neistini 

O neistini kao sto je govor o grijesima, opisi zena, pijankama, 
gresnicima, uzivanjima bogatih, oholosti viadara i sli£no, preneseno 
je od Bilala ibn Harisa el-Muzentja, radijaliahu 'anhu, da je Poslanik, sai- 
laiiahu 'nkjhi ve «i| em , rekao: Covjek kaie rtjec s kojomje Allah zadovo- 
Ijan i ne obraia na nju pa&nju Allah mu zbog nje propise Svoje 
zadovoljstvo do Dana susreta s Njim. Drugi covjek kaze rtjec na 
koju se Allah ljuti i ne obrada na nju paznju Allah mu zbog nje 
propise Svoju srdzbu do Dana susreta s Njim. 701 Hadis su zabilje- 
zili Malik i Tirmizi, rahimdiumuikh i kaze: Hadis je hasen sahih, Alkame, 
rahimchuiiah, je govorio: Cesto me sprijeci od govora hadis koji je prenio 
Bilal ibn Maris, mdijdkhu anhu. 

Ebll Hlirejre, ridijallahu anhu, je prenio da je Postanik, saJiallahu 'ilcjhi ve kU 

km, rckao: Covjek ne misleci izgovori rijec zbog koje cepasti u Die- Ml Malik, 2/985.; Tirmizi: 3/384, IV w Zastita od dzina i sejtana >ta ljude stiti od sejtana hennem dublje nego ho je razdaJjina izmedu istoka od zapada. m 

Muttefekun alcjhi, Rekao je Nevevi, »hbnehuibh: Nepromisljetw znaci da 
nije vodio racuna da llje dobra ili tola, 795 

Rekao je Jbn-Mesud, xaJjjaJJaJiu 'ad™: Najgresniji ljudi m Sudnjem 
danu bit ce out koji budu najvise o neistini gowrili. Taberani, ndjjmehuihh, 
ga je prenio kao govor Ibn-Mesuda, radijalhhu 'anhu, a Traki, rahimehuitak je re- 
kao: Latmc prenosifaca je vjerodostojan. 7 "* 

4 - Cuvanje jczika od prepirki i rasprava 

Rekao je Ebu Urname, ladijaiiahu 'anbu: Rekao je Poslanik, soJUlbhu 'akjhi 
vcacticm: Ja garantttjem kucu na pocetku Dzenneta onome ko osta- 
t>i raspravu makar hio upravu, garantttjem knitt u sred Dzen- 
neta onome ko ostavi laz makar i u salt, i garantttjem kitcit na 
vrlrtt Dzenneta onome ko se lijepo ponasa. Prenio ga je Ebu Da- 
vud, r-ihimchutinh. Nevevi, rahimL-huiiaii, 705 ga je odjenio vjerodosrojnim. 
Hadis svjcdoci hadis kod Tirmizije, lahimchullah, 3/242, od Enesa, radt- 

fallahu anhu. 

Rekao je Ibn-Mesud, radijaiiahu 'anhu: Ne raspravljajtese, nema u raspra- 
id mudrosti i nema garancije odsmutnje. 

Od Ebu "Umame, f-odijaihliu Unhu, jc preneseno da je Poslanik, mMMiu alejhi 
vesellcm s rekao: Koji god narod zalttta rtakon upute pojave se medu nji- 
ma rasprave, Prenio ga je Tirmizi, mhimchuJlah i ocijenio vjerodostojnim. 

Rekao je Muslim ibn Jesar, rahimehuiiah: Cuvajte se raspraue, to su tre- 
nuci neznanja ucetiog i sejtan ga poktdava zavesti, 

Rekao je imam Malik, nhimehuliari: Rasprave srea cine krutim i urwd 
mrznju medu ljude. 

Rekao je Bilal ibn Sa'd, ndiim^uiiah: Kada vidisdaje neko svadalica, 
volt raspmvljati i opcinjen je smjim misljenjem potpunije gubitnik 


m Bnhcui mea 'EI-Feth, 1 1/3 OS.; Muslim mea'Serhi en-Nevevi, 18/1 17. 
™ Rijadu-s-salihin. 2/823. 
w Tehridzu el-Ihja, 1552. 

m Rijadu-s-solihin, 1/420. 297 M 
Zastita od diina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 
Omer, ndiH^u *^ je rekao: Ne uci znanje zbog troga: rasprave, bva- 
lisanja i pokazivanja pred drugim, nitiga ostadjaj zbog stida, misljenjada 
ti ne treba i zadovolptva neznanjem. 
Rekao je Gazali, rahimaimibh: Definitija raspmve giasi: replika nugovor 


drttgog kojom se istice propitst u rijetimd, znacenju iti namjeri govornika* 


Rasprava se ostadja ostavljanjem riegiranja i protivijenja. Sve ho cujes ako 


je istina vjeruj u to, ako nijc, a nije u vezi s vjerom, presutl™ 


Znaj, brate muslimanu, raspravom se istina ne dokazuje, niti pobija 


neistina, stavise, mozda bude razlogom jos cvrsccg drzanja sljedbcnika po 


prindpu neistina za neisunu. Musi i man je duzan kloniti se rasprave. 


Ako zelis uputiri nekome savjer neka to bude blago i tajno, sco je 
bolje, kako onome kome je savjet upucen ne bi bilo neprijatno pred 


drugima. U slucaju da ga savjetujes pred drugima, uglavnom ljudi 
ostaju pri svom misljenju i podr£avaju ga pa makar i neistinom, Neko 
je rekao: 
Savjetuj me kaJstna sami 
a nikako ne u drusunt 


Savjet u drttstvuje vid pokore 


koji tie zelim da iujem 
5 - Cuvanje jezika od svade 
Aisa, radipllahu ^nha, je prenijela da je Poslanik, ^liaikhu'iicjhivcselleTn, re- 
kao: Aliahuje najtnrzi covjek velika svadalica,^ Buhari, rahimehullak 
Takoder je rekao; Dzennet obaveznim iini hranjenje gladnih 
i Ujep gavor. Prenio ga je Taberani, raiumchuihh, dobrim lancem pre- 


nosilaea. 
Preilio je Ebl! Hurejre, radijaltohu anlm, od PoSlanika, salhlMu 'aiejhi ve rellcm, 


da je rekao: Lijepa rijecjesaduka.'* Muslim, tahimehuiiah. 
w El-lhja, 1554. 
■I Mr Buhari nwa' EI-FetluSnm. 


m Muslim, 7/95, 
298 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Adi ibn Ebi Hatim je prenio od Poslanika, utMUIni alejhj w sellem, da je 
rekao: Cuvajtese Vatre makar spola hurmelAko itemate ni to ondti 
lijepom rijecjtt, 7QC> Muctefekun alejhi. 

Rekao je Gazali, &&&£$& Svadaje km i rasprava vrata s-vakog zla 
i ne treba ih otvamti osim u mtzdi. A u mtzdi treba mvatijezik i srm od 
posljedica svade a tojeskoro nemogutfe. 710 

Rekao je Omer, tadijdlahu Whu: Dobroeimtvo je veoma jednostavno oza- 
reno lice i lijep govor. 

Neki su rekli da lijcp govor cist) skrivenu mrinju u tijclu. 

b - Cuvanje jezika od usiljenog i iivjesiacenog govora 

Poslanik, saiJaiiahu'aicjhiveselfem, je pokudio usiljen govor, usiljeno ri- 
movanje i usiljenu rjecitost. Rekao )e: Najdrazi su mi od vas i meni 
najblizi na Sudnjem danu oni koji se najljepse opbode s drugima, 
a najmrzi su mi i najudaljeniji od mene tut Sudnjem danu oni koji 
mnogo govore, usiljeno i oholo govore. Rekli su: Ailabov Poslanifa 
znanio ha znaci sersarun - koji mnogo govore* i muteseddiku - koji 
usiljeno govore, alt sta znaii mutefejhikiin? Rekao je: Koji oholo go- 
vore." Ahmed i Tirmizi, nthimehumullali i kaze da je dobar. 

Kada jc upitan sta je lijepo ponasanja Ibn-Mubarek, rahlnvchvIUi, je 
rekao: Ozareno lice, dobroeimtvo i neuzmmiravanje. To je prenio Tir- 
mizi, raliimchuUnh. 

Alsa, raajjniuhu 'unfa, je rekla Saibu, rahtmchuiuh: Nemoj rimovati go- 
vor! Posbmik, alkliahu 'fllejhi w sell™, t asbabi nisu rimovalL Prenio ga je 
Ahmed, r*hsm=hulUh, vjerodosrojnim lancem prenosilaca, 

Omer, «dij a |]aJiu "anhu, je rekao: Usiljen govor je kjmtiov govor. 

Rekao je Gazali, tuhimchuilah: Tose modnosi na hitbe i vamveako se u tome 
tie pretjemje, jer sit propisane s ciljetn pokretanja srva i budenja zelje u njernu, 
skupljanja i Hrenja. Nema sumnje da ukraseti govor ima utfccaj nasree i to doli- 
kuje, Medutim, ugpvom kajiseodnosi nasvakodnevne govore nedohkujerimO' ,w Buhari mea'El-Feth, 10/448,; Muslim mea ' serhi en-Nevevi, 7/10 L 

™ El-lhja, 1558. 

'" Ahmed. Tirmizi, 3/250. 299 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana vanje i usiljavdnje. To spada u pokudm gowr kqjije sarno produkt pretvamnja, 
pokdzivanja rjecttosri, istkanja i umijecd. Sve to Serijat prtzire i zabrmjuje. 711 

1 - Cuvanje jezika od ruznog govora i vutgarnosti Prenio je Ibn-Mes\id, mdijaiiahu anhu, da je Poslanik, satwtahu aicjtu « sd- 
icm, rekao: Vjernik ne vrijeda } neproklinje, ne govori ni&ne i nedoli- 
cnerijeci. n3 Prenio ga jeTirmizi, mhimcMUh i rekao: Hadisje hasen garik 
Prenio ga je i Hakim, niiimehuibh i otijemo vjerodostojnim. Iraki, rahimehui- 
hh, je rekao: Lanac prenosilded je vjerodostojanJ 1 *' 

Rckao jc Usamc ibn Zejd, radiMiahuWiim, da je Poslanik, wibibhw aiejhi «? 
sdiem, rekao: Allah ne voli one koji mtzno govore i pads tic h na ruzan 
govor. Prcnijdi su ga Ibn-Ebi ed-Dunja i Taberani, rahimehumuIWi a Irakis 
rahtmehuitah, jc rekao: Land£ prenmihica je dobarJ 15 

Dzabir ibn Semura, radijjUjthu 'anhu, prenosi da je Poslanik, uEUlfahu akjhi 
vc seflon, rekao: Vitlgaran govor nemo, nista sa islamom. Najbolji mtt- 
slimani su out koji se najljepse ponasaju. Prenijeli su ga Ahmed i 
Ibn Ebi ed-Dunja, mhimehumuilaJi, vjerodostojnim lancem prenosilaca, po 

ocjeni Irakija, mhimchutlah. 716 Sta je vulgaran govor? 

Rekao je Gazali, mhimchuiWn To sujasni izrdzi o nefamu ruznonu ug- 
humom u uezi sa spolnim odnosom, Gremici imaju sv&jejdsne izraze kojim 
opisuju vulganwiti. Vjemici to ne mogii prihvdtiti, fteviie, koriste prenese- 
na znacenja koja priblizno opisuju t ukazuju rid to, 

Tako za spoini odnos kazu dodir, za mokrenje i veliku nuzdu Itazu vr- 
sen je nuzde, za suprugu kaiu porodica itd. Takoder, jasno ne izgovaraju na- 
zive boiesrj kojih se osoba stidi, kao sto su: lepra, celavost, hemoroidi i dr. I 
za njih koriste Ijepse nazive. Tako musliman cuva svoj govor, jezik i stid. 

m El-lhja, 1560. 

'" Tirmizi, 3/236, i ocijenio ga jc kao hascn. A Ibn-Hadzer je rekao da je 

vjcrodostojan, 

m Tehridzim 'ala el-lhja, 1561. 

m Tehridzun 'ala el-lhja, 156L 

Tl * Tehridzim 'ala el-lhja, 1 562, 300 Zastita od diirra i sejtana >ta Ijude still od sejtana 8 - Cuvanje jezika od psovki i uvreda Tbn~Mcs'ud, #$&*& anhu, j* prenio da je Poslanik, Mta '»m « »l- 
icm, rekao: Vrijedanje mmlimanaje veb'ki grijeh, a boriti se protiv 
njegaje kujr, 717 Muttefekun alejhi, 

Neki beduin je rekao Poslaniku, salWUhu 'ifcp Wiilfcm: Oporuei mi ne- 
ho? Rekao je: Budi bogobojazanl Ako te neko uvHjedi zbog neiega 
Stojepri tebi ti njega nemoj sramotiti time ho znas o njemu, on ce 
bitigresan a ti nagraden. I nemoj niSta grditi. Beduin je rekao: Na- 
kon toga, niiia nisamgrdio. Prenijeli su ga Ahmed i Taberani, ruhimchumuU 
lah, dobrim lancem prenosilaca po ocjeni Irakija, nhimehuiiah. ' lf 

Od Ibn-Abbasa, nufiHWiu **&* )* prcneseno da je Poslanik, ribfldiu 
« a i cj hi * .ibn* rekao: Ko grdi svoje roditelje proklet je. Prenijeli su ga 
Ahmed Ebu Jala i Taberani, uhtmchiimuiUt, dobrim lancem prenosilaca 
po ocjeni Irakija, nhimehuiiah.' 1 ' 

Preneseno je od Abdullaha ibn 'Amra, iwJipfoh* anh«, da je Poslanik, 
.dtiUm Vfejfci vc fedUm, rekao: U najvede grijehe spada vrijedanje sopstve- 
nih rodttelja. Rekli su: Allahov Poslanice, kako ce covjek vrijedati svo- 
je roditelje? Rekao je: Vrijedanjem oca nekog drugog pa on izvrijeda 
njegovog oca i tnajku. 710 Buhari i Muslim, mhbnchuraulkh. 

9 - Cuvanje jezika od proklinjanja 

Prenio je Ibn-Omer, mdijallaiiu 'anhuma, da je Poslanik, aiiatuhu *aiejto w seli- 
«n, rekao: Vjeniik ne proklinje. m Prenio ga jeTirmizi, idttahalbh 1 re- 
kao: Hadisje hasen garib. 

Preneseno je od Semure ibn Dzundcba, mdiiaiiahu ,anhu, da je Posla- 
nik, n*uu* Ucjhl v C .diem, rekao: Ne proklinjite se medusobno Allaho- 
mmprokletstvom, srMbom i Vatromf 22 Prenijeli su ga Ebu Davud i 


1,3 Buhari mea'El-Feth, IV 1 1 0; Muslim mea 'serin en-Nevevi, 2/54. 

111 Tehridhm 'ahel-Ihja, 1563. 

1,1 Tehridzun 'alael-lhja, 1563. 

"' Buhari mea 'El-Feth, 10/403; Muslim mea 'Serhi en-Nevevi, 2/83. 

111 Tirmizi, 3/250. 

" ? Ebu Davud, 4/277; Tirmizi. 3/236. 301 j^^^^"™^^^ 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 
Tirmizi, rahimchumulkh i kaze: Hadis je hdsen sahik Tako je rekao, a uce- 
njaci se razilazc u vezi sa Hasanovim, rahimeMkh, slusanjem od S emu re, 
radikikhu ,anhu, osim u hadisu o akiki. 723 


Preneseno je od Ebu Derdaa, radijalkhu anhu, da je Poslanik, wlbMu ale* 
jhivcicUtm, rekao; Oni koji proktinju nece biti zagovaraci nisehidtitti 
Stidnjem danu. 71 * Muslim, nhimchuiUh. 
Preneseno je od Enesa, iadiialkhu "*nhu, da je rekao: Neki doiyekjepu- 
touao zajedno sa Podanikom, saNdiahu aiejhi wesdfem, jahaoje na devi iprokleo 
je. Poslanik *alWkhu akjhi v t kIW, je rekao: Allahov robe, nepuruj snama 
ttaproktetoj devi! Rekao jc Iraki, ruhbnchuLLh, da je hadis prenio Ibn Ebi 
ed-Dunja, TahimdmiU-ii. dobrirn lancem prenosilaca. 725 
Preneseno )e od Sabita ibn Dahhaka, mdijdkhu anhii, da je Poslanik, .«]- 
kikhu akjhi v e seikm, rekao: Pj-okleti itjernika je isio kao inbiHga. 7 ^ Bu- 

hari 1 Muslim, rali'mu-humullah. 


Proklerstvo je udaljavanje i gubljenje nade u AIIahovu t asac « dfeiic, 
milost i nije dozvoljeno to govoriri, niri stoci niti predmetima, osim 
kome je Allah,. Mzewdwlk to odredio. 


Prok/in/an/e ijudi 


U vezi s tini propis se razlikuje od covjeka do covjeka. 


1 - Dozvoljeno je proklinjanje na osnovu op&h osobina, kao da se 
kaie: Neka je Allahovo, xxmyc&tacprokktstvo na mvjernike, ndsli- 
nike ill now tare! 


i> 
2 - Dozvoljeno je proklinjati na osnovu neito preciznijih osobina, 
kao da kales: Neka je Allahovo, *** ^AiAk.prokletsvo najevreje, kr- 
same, vatrobosce, haridzije, rafidije, kamatare, bludnike ltd. 
3 - Nije dozvoljeno nikoga proklcti po imenu, osim koga jc Scrijat 
proldeOt kao da kaies: Neka je proklet faraon ill Ebu Lebeb. 
m Buhari: Kitabu el-akika. 

™ Muslim mea'serhi en-Nevevi, 16/1454. 

m Tehrtdzu el-Ihja, 1564, 

r:i Buhari mva'FJ-Feth, 10/464: Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/1 19. 
302 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Nijc dozvoljeno nijednog covjeka prokleci dok je £iV makar bio ne- 
vjernik, jcr postoji prilika za pokajanje i prihvatanja islama prijc smrri 
i da umrc kao jednoboiac t rob blizak Allahu, tiajt %■* dic\k t pa kako onda 
reci da Je udaljen od AJIahove, azKvedaeUe, milosti?' Ove se odnosi na ne- 
vjernike, a kako je onda sa muslimanima gresnicima i novotarima. 

U Poslanikovo, uiiaitahu 'aiejhi « ufam, vrijemc doveden je vise puta bi- 
cevani covjek zbog pijenja alkohola, jedan ashab je rekao: Allah ga pro- 
kleo, veoma cesto ga dovode zbog pijenja alkohola! Poslanik, tM&u yejhi m 
iciiem, je rekao; Ne potnazite sejtanu protiv ttjega! U drugoj predaji sto- 
\liNe budite sejtanovi pomagaci protiv svoga brata! U rrecoj predaji 
stoji: Ne proklinjite ga! Tako miAUaba, koliko znam on voliAUaha 
t Njegovog Poslanika. Buhari, ndiimehulkli i drugi. 

10 - Cuvanje jezika od ruznog govora o umrlim 

Aisa, ndijaHahu Wha, je rekla da jc Poslanik, mLUIUiu y e }W ve «ti«n, rekao: 
Ne govorite rtizno o umrlim jer onistt nosh ono Ho su pripremiB? 17 

Buhari, rnhimchulbh. 

Takoder jc prenijela da je Poslanik, «iUUahu 'aicjhivc jdJem, rekao: O mr- 
tvim govorite sanw najboljel Nesai, ™hwhutuh. Rekao je Iraki, r=»him*W- 
fck: Lanac prenositaca je dobarJ zs 

1 1 - Cuvanje jezika od proglalavanja vjemika nevjernicima 


Rekao jc Ibn Omer, n^jaJlaJiu anhuma: Cuo sain Poslanika, aiufahu aiqhi 
vt wUmi, kadaje rekao: Ko kazcsvome brata: Nevjernic'e, najednog od 
njthse odnosi ta rijec. Na prozvanog ako uistirtujeste, ako nijeonda 
na onoga kojije rekao.^ Buhari i Muslim, rahimchumuiiak navedena ver- 

zija teksra je Muslimova, riktmetalUl,, 

Rekao je Ebu Zcrr, ladijaikhu VatoiJ Cuo sam Poslanika, saiykhu 'aJejhi «. w |- 
km, kadaje rekao: Svako ko svjesno tvrdi da muje otac neko ko nije, 
pocinioje nevjerstvo t ko prisvaja sta nije njegovo nepripada nama m Buhari mea 'FJ-Feth, 3/258. 
?M Et-Tehridi alael-lhja, 1568, ;:t Buhari mea 'EI-Feth, 1 0/5 14.; Muslim mea 'xerhi ett-Nevevi f 2/49, Zastita od diina i sejtana Sta ijyde stiti od sejtana i neka sebi pripremi mjesto it Vatri, ko kaze nekmne daje nevjeniik 
iliAUtthov neprijatelj a nije, lose vraca njemu. 730 Muslim, rjhmiL-huUak, 
a prvu recenicu zabiljezio je j Buhari, rahimchulkh. 

Preneseno je od Sabka ibn Dahhaka, radijalhhu 'anhu, da je Poslanik, &\- 
laikbu aicjiii wsdiem, rekao; Ko vjernilm opti&i za nevjerstvo kao dagaje 

tlbioJ 51 Bllhari, rnhlmchullati. 

12 - Cuvanje jt-zika od puno sale 

Rekao je Ebu Hasan el-Maverdi, rahimehuikh: Znaj, salaje odgdJd- 
nje izvrsenja prava / put ka kiddnju veza i neposltdnost. Steti onome 
ko se salt i aznemirava onoga na koga s£ sala odnoiL Steti onome ko se 

salt iako Ho narusava njcgov ugled i gubi sjaj, te privlaci mdloumni- 
ke t galamu na sebe. Uznemiruje onoga na koga se la la odnosi tako ko 
morasluiati igledati ko tie volt, ako presuti ruzno se osjei'a., ako uzvrn- 
ti bude nepristojan. Uistinu bi svako razuman trebao da se kloni safe i 
da se euva njerith posijedica. 732 

Rekao je Oiner, radijaltahu anhu; Ko se mnogo smije gubi ugled kod dnt- 
gik ko sesali biva Qmdkvaztn, ko imto cesto rddi postane poznat po tome, 
ko mnogo govori mnogo grijesL ko mnogo grijesi izgubi stid, ko izgubi stid 
izgubi bogobojaznost, a ko izgubi bogobojaznost umre mu sree. 

Rekao je Se'id ibn el- 1 As 1 rahimchuiLih. svome sinu: Sinko, ne sali se sa 
ugkdnim zamrzit ce te, a ne Sali se sa nmgkdnim nasrmtf c'e na tebe. 

Receno je: Sue ima svoje sjeme, a sjeme neprijateljstva je said. 

Rekao je Ebu Newas, r-.ihimehuli.-ih: 

Okreni fedd onome ko 
powara i idi ad njega s mirom 

Umri od holesti iutnje bolje ti je 
od smrti zhog bohsli govora m Muslim mea'serhi en-Nevevf, 2/49.; Prva redenica u badisujc kod Buharije: 
Buhari men' El-Feih, 6/539, 
"' Buhari mea'El-Feth, 10/514. 

m Edebn ed-dunja ve ed-din, str. 282. 304 


Zaitita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Spalenje ko zauzda svoja usta 
ponckad salom otvore se nepozeljmi vmta 

A tetjcjedu i piju stvorenja 
'v 
Znaj, sala je dozvoljena uz dva uslova: 

Print da nije lal Preneseno jc od Ebu Hurejrea, wdijaikhu wdm, da je rekao: 
Reldi su: Allahov Poslanice! Tises nama satis? Rekao \eija, iako ses vatna sa- 
Ihngpvorimsmna istinuP y T\imm, r-ihimehuiiaiu Ocijenio ga je dobrim. 

Takoder je od njega preneseno da je Poslanik, uiiaiUhu alefhiveselfem, re- 
kao: Covjek haze rijecs kojomje Allah zadovoljan i ne obraca tut nju 
paznju Allah ga zbog nje uzdigne za nekoliko deredza, Dntgi covjek 
kaze rijec na koju se Allah ljuti i ne obraca na nju paznju pa zbog 
nje ode u Dzehennem7 M Buhari, nhimehutlah. 

Drugi: da nije cesto, jer mnogo smijeha srce umrrvljuje. Rekao je Ebu 
Hasan el-Maverdi, tuhmiL-huiMi: Cesd sndjeh odvmea od nmnisljajzja o uainim 
stvarima Ko se cesto miijegubi ugkd t postovanje* tnjesto udrwtuit i vrijednost, 75 *' 

Rekao jc Ebu Lejs Semerkandi, mhimeUUh: Nesalisepuno izgubitcei 
strahopostovanje, dobri ce te pokuditi, maloumni opsjedati i uvrstit ce ten 
nettgledne. Ne sali se s onima koje dobro ne znas i ne zttas njihou kamkter, 
a nema smetnje dase salts s prijateljima i sabesjednicima ako nema u salt 
grtjeha i pretjerivanja, najboljaje umjerenost. Tako ndetbiti dosaAan niti 
prezren u oiima drttgih. 7iG 

Rekao je Se id ibn cl-'As, nhimchulUh, svome sinu; Budi nmjeren u sali 
jer pretjerivanje u njoj odnosi strahopostovanje i obrabruje mahttmnike. A 
potpuna ozhiljnost odgoni one koji. ze/e tvoju bhzinu i dmstvo. 

Saliri se rreba s namjerom kako bi dobio nagradu za to, kao ho je sala 
sa suprugom da bi je usrecio i oraspolozio, to je Poslanik, uiuuu Uejy vc «rf- 
tem T radio sa Aisom, radijalUhu 'nnha 111 sala sa prijateljima zbog trajanja prija- 
teljstva. Ako nista od toga nije tvoja namjera onda se sali s namjerom li- 
cnog odmora, vracanja snagc, uklanjanja briga i dosade. Neko je rekao: '" Tirmizi„ 3/241 > Ocijenio ga je dobrim, 

m Buhari mea'El-Feth, 1 1/308.; Muslim mea'xerhi en-Nevevi, 18/177. 

)3b Edebu ed-dunja ve ed-din, str. 285. 

"' Busttmu el-arifin. sir. 4 1 9. Zastita od dzlna i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Svojoj prirodi opterecenoj radom odmora 
daj neka se opusti i mato htltjoj dopusti 

Ali kadtfjoj iahi dozvoiii neka 
bud-e kao so u tvojoj hram 7 * 7 13 - Cuvanje jezika od ismijavanja i ruganja 
Rekao je Uzviseni: 

dH^ 'j* 1 *" ijN J ' u 1 *"* * U * J Cr" 
O vjernicij neka se tnuSkarcijedni drugima tie rugaju, mo£~ 
da sit oni boiji od njih, a ni zene drttgim zeti-ania, tnozda stt 
one bolje od njih* 73 * 

Ruganje je gledanje drugog poglcdom ponizenja, manjkavosti, 
omalovazavanja i isticanja mahana u smislu ismijavanja s njima. Moie 
biti oponasanjem, govorom iii isaretom. 735 

A zasto da se ruga vjernicima kada je Poslanik, saihikhu Ucjbi vc sdicm, 
rekao: Mohla rascttpan* prasnjav, neugledtte odjece vjernik, na koga 
niko ne obracapaznju, da zaktineAlJaha da nesto uradi madia bi 7AK} 

Muttefekun alejhi. 

Takoder je Vjcrovjcsnik, nUaLUEiu 'ajejhr v« «iw, rekao: Allah negleda u 
vase Ukove i imetke, nego u srca i djela. 741 Muslim, mhimehuHnh. 

Razlog ismijavanje je oholost, kao sto je Poslanik, »](aNpJi« 'alejhi **«dl«n, 
rekao: Oho fast je odbijanje istine i omalovazavanje Ijudi. 741 Ahmed i 

Muslim, TahimchwmilWi. nT El-Muzuhufi el-mizahi, str. 1L 

m El-Hudzwat, II. 

m Vidi knjigu: Afatu ei-lismi, sir. 5. 

"" Buhari; Muslim mea '§&rM ert-Nevevi, 16/] 74. 

" ' Muslim mea ' serh i eti-Ne vevi, 16/121. 

W1 Muslim mea ' serhi eti-Nevevi, 2/89. 306 
Zastita od diina i sejtana ita Ijude stiti od sejtana Takoder jc rekao: U Dzennet nece uci niko ko u srcu bttde itnao 
oholosti kolikoje zrno gortdice. 7 '' 3 Muslim i Tirmizi, rahimdiumuiyi, Tir- 
mizi, rahimchullah, jc rekao: Hadis je hasen sdhih. 

I rekao jc: Dovoljnoje covjekti zla da mnalova£ava svogn brata 
muslimana. 7M Muslim, mhtmthuiiah. 

14 - tuvanje jeiika od odavanja tajni 

Odavanje tajni je dvojako } odavanje licnih tajni i odavanje tudih 
tajni. Obojc jc pokudeno a drugo je pokudenijc od prvog* 

Prvo: odavanje Hcnih tajni razlog su neuspjchu, a ponekad i poni- 
zenju od strane onoga kome ih je otkrio, 

Rekao je Allja, nuiijaikhu 'anhu: Tvoja tajnaje tvoj zarobljemk, kadaje 
otkrijes postanes ti njen zambijenik. 

Rekao je Hakim, MhimehuUah, svome sinu: Sinko, bxidi darezljiv u 
hpraunom troknju, skrt u odavanju tajni drugim Ijtidima, jer najboljeje 
udjeljivati u sue vidove dobra, i sakriti sue tdjne, 

Rekao je lines ibn Usjed, r.-ih™eMlah: 

Ne odaji svoje tajne nikome svaki 
dobronamjernik ima dobronetmjernika 

Vidio sam one koji tajne iznosc ne 
ostavljaju nista od onoga ho znaju Drugi je rekao: Kada coijek sam svoju tajnu otkrije 
i zato druge kadi onda je gfnp 

Ako sdm svoju tajnu cuvafi ne mot&e 
kako ie je tuvati onaj kome se povjerio m - Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/89.; Tirmizi, 3/243. 
w Muslim mea ' serhi en-Nevevi. 16/121. 307 Zaltita od dzrna i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Drugo: odavanje tajni drugog muslimana. To je jos gore i teze, jer 
jc to vid pronevjerc a ona je osobina licemjera. 

Preneseno jc od Ebu Hurcjrea, rudijalLhu whu, da je Poslanik, ialialla- 
hu nlcihi ve teUcm, rckao: Tri su znaka licemjera: kada govori laze, kada 
obeca ne ispuni, i kada mu se nesto povjeri on iznetjeri. 7 ^ Muctefe- 

kun alejhL 

U drugo m hadlsu Poslanik, s.dWhhu *$0 vc self™, je rekao: Kada ti 
nekoprtca i osvnte se toje emanet?^ 

Rekao je Abbas, ndiMbhu anhu, svom sinu Abdul I ah u, radijaiiahu'anhu: Vi- 
dim da te onaj covjek - Omer ibn el-Hattab, radijniiahu bdfa - preferira nod 
nekity starijim, pa mpamti od mene petero: neodaji njegovu tajmt, neogo- 
mraj pred njim nikoga, ne slazi mu, ne budi nepokoran, ne iznevjeri ga. 
Rekao je Sa>bi, nhnwhuHah: Svaki ovaj savjet mije drazi od hiljadarke. 

Prenosi se da je Mu avija, mJijdkhu ,anhu t nesto cajno rekao Velidu 
ibn ,Utbeu> nhlmtfodkb* Vclid, nbfandpM* je rekao svom ocu: Oce, voda 
vjernika mi je neito tajno rekao, smatram da ne hi krio od tebe ono sto 
govori drugirwL Otac mu je rekao: Sinko, ne govori mi to! Onaj ko 
krije tajnu ima izbor, a onaj ko je otkrije nema izbora. On je rekao: 
Oce, to se ne odnosi tut oca i sina? Rekao jc: Ne, toko mi Allaha, sinko, 
volio bih da ne otkrivas Hide tojne. Velid, rahimehuiLh. je rekao: OtiSao 
sam Muaviji i ispricao mu to, paje rekao: Velide, otac te je oshbodio 
od ropstva grijehu, 

Neki ucenjaci dozvoljavaju odavanje tajni kada osoba umre. Do- 
kazuju svoj stav hadisom prenesenim u oba Sahiha od Aise, radijaiLhu 
,anha, u kojem stoji da je Poslanik, ^Jkibhu ugftiwieikm, posjeo Fatimu, «- 
dijattnlm ,nnh«, pored scbe i sapmio joj ncsto> ona je jako zaplakala. Kada 
je vidio koliko je tuzna nesto joj je sapnuo potiovo, i ona se nasmijala. 
Relda sam, kaze Aisa, radijaibhu .anb*: Poslanik, «iyui»u uicjhi vc sciicm* te iza- 
brao zasvoju tajnu izmedu svih nas, phtkala si. Kada je Poslanik, nikiiahu 
■aJcjhi vc seiUm, otiwo upitala sam je: Sta tije Poslanik, jaiiaiiahu 'akjhi * .diem, 
rekao? Rekla fat Nec'tt otkrivati Poslanikovu, mlldjahu 'afefht ve sdlcm, tajnu. 
Nakon Poslanikove, «swWm a*ftti vc scikm, smrri je rekla: Trazim svojim 
pravom kod tebe da mi kazetf! Rekla jc: Soda moze. Prvi put mije rekao * Buhari mea' 'Et-Feth, 1/89.; Muslim mea'serlu en-Nevevi r 2M6, 
w Ebu Davud, 4/267: Tirmizi, 3/230. Ttrmizi ga je ocijenio dobrim. 308 fc\« Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana daje Dzibril, ,aMhi ukm* s njim svakegodine uiio Kttran jednmn, a te go- 
dine dva putd. Mislim da mi se smn prblizila, pa boj se Allaha i strpi se 
jerja sam dobra prethodnica tebi - rekaoje. Tada sdm zaplakaia onako 
kako si vidjela, Kadaje vidio moju tttgu drugi put mijesapnuo: Fatima, 
zar m zelis biti gospodica vjernica u Dzennetu* Hi gospoda zena pripa- 
dnica ovog timmeta. 747 

Istina je da odavanje cajni unirlog nije gerterainog karakrera, neka- 
da moze bid dozvoljeno ili pohvalno, makar to unirli ne zeli, kao sto su 
tajne koje su pohvala umrlorn, kerameti ili vrline. Nekada ockriti cajnu 
moze biti obavezno, kao u slucaju ncmogucnosp uzimanja prava dru- 
gih od njega, tada ce red onome ko to pravo moze uzeti. Nekada moze 
bici pokudeno ili zabranjeno, kao u slucaju stete unirlom ili njegovoj 
porodici nakon njega, 

IS - Cuvanje jeiika od laii 

Preneseno je od Ibn-Mes'uda, radijalkhu ^nhu, da je Poslanik, jsMafea 
oleihi ve«Uem, rekao: Budite uvijek iskreni! 'Iskrenost vodi dobroMmtvu* 
a dohrocinstvo Dzemietu. Osoba ce biti iskrena i truditi se da uvijek 
node isthiu sve dok kod Allaha bade npisana kao iskreni, Klonite se 
kt£i, lax vodigrijehu, a grijeh Dzehennemu. Osoba ce lagati i trudi- 
ti se da slaze sve dok kod Allaha hide upisana kao lazov. 7AB 

Preneseno je od Ebu Umamc, wdijalUhu mhu, da je Poslanik, laikikhu 
aUjki vejcUcm, rekao: Ja garantujem kucu usred Dzenneta onome ko se 
kloni lazipa i uiali.^ Ebu Davud iTinnizi, rALmchumulkh. Tirmizi, raW- 
mB hull a h } ga je oeijenio dobrim. Prenio ga je i Rejheki, nhinwhullah, dobrim 
tancem prenosilaca/ 50 

Preneseno je od Hasana Alijinog, radiMLshu ^hum*, s'ma da je rekao: 
Zapamtio sam od Poslanika^ «iuiuhu '*WM vc tdlcm, da je rekao: Ostavi sto 
sumnjas i radi Ho ne sumnjas. Iskrenost je stnirenost, a las, nesigitr- 
nost. Prenio ga je Tirmizi, HhimehulUh i rekao: Hadis je hasen sahib. 
w Buhari mea'El-Feih, 7/78,; Muslim mea'Serhi en-Nevevi, 16/56. 
"' Buhari mea' El-Feth, 10/507,; Muslim mea'serhi en-Nevevj, 16/159. 
m Ebu Davud i Tirmizi, Tirmizi ga je oeijenio dobrim. 
m Et-Tergihu ve et-terhibu, 5/200. 309 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Rckao jc Abdullah ibn ,Amr ibn ei- As, nd^Jtahu j,nku: Rekli smo t Al- 
Irihov Poslanice, ko su najbolji Ifudif Rekao je: Svaki vjernik tnahmum 
srca i iskrenogjezika. Upirali smo: Staje to mahmumsrce? Rekao je: To 
je bogobojazno i ctsto srce u kojem nema prepare, nasilja, pronevje- 
re, zavisti i zfabe. 7 ^ Rekao jcMunziri, ratumetidiah: Prenio gaje Ibn Ma- 
dze> nhimdwlUh, vjerodostojnim lancem prenosilaca. 752 

Preneseno je od Ebu Hurejrea, radijaUaho \inhu, da je Poslanik, S aJiaJk- 
hu a ) c ji,i ve wllcm, rekao; Tri su znaka licemjera: kada govori laze, kada 
obeca ne ispuni, i kada mn se nestopovjeri on iznevjeri. ni Muslim, 
nihimtHiiiiah. je u jednom rivajetu dodao: Makar klanjao, postio i tvrdio 
daje mttsHman. 

Preneseno je od Abdullaha ibn ,Amra ibn el-Asa, mdiMlahu ^nhu, da jc 
Poslanik, jilMbhu i a i c jhi vesdiem, rekao; Ko bade imao fctiri osobinepravije 
Hcemjer, munajik, a ko mm neku od njib ima osobinu licemjera dok 
jese ne rijesi: kada nm se neitopovjeri on iznevjeri r kada progopori 
slaze, kada ugovori neStoprekrsi dogovor i kada se svadapretjeruje? 54 

Od Ibn-Omera, rajijatiatm .iinJiuma, je preneseno da je Poslanik, salMihu 
aJcfhi vc wiicm, rekao: Kada covjek slaze melek se udalji od njegajednu 
ntiljti zbog neugodnog tnirisa tela£i. 75 * Prenio ga je Tirmizi, nhimeMlah 
i rckao: Hadisje basen garib. 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radrjaiuhu .anhuim, da je Poslanik, valuta, 
hu afcjhi v C sdicm, rekao: S trojicom Allah na Sudnjem danu nece razgo- 
varati, ni ofistiti, niti ih pogledati i bolnom ie ih kaznovi kazniti: 
starca bludnika, vladara lasca i obolog siromaha. 

Neki ljudi lazu da bi druge nasmijali. Kada ga pokusas odvraciri od 
toga kaze: Salimse* O lakvim i njimaslicnima Poslanik, aiiaiuJiu'aicjtiivcMi- 
Um, je rekao: Telko onome ko laze da bi nasmijao Ijttdel Tesko njemu, 
tesko njemtiP 6 Prenijeli su ga Ebu Davud, Nesai, Bejheki, Tirmizi, nU: 

mehwmij|lah.TirmJZi* rahimehullah, ga JC OCijCnio dobrim. "' Ibn Madzc, 2/1409. Hadisje vjerodoslojan. 

J " Et-Tergib ve et-ierhib. 5/201. 

" } Buhari mea' FJ-Feth, I/S9; Muslim mea' serhi en-Nevevi, 2/46. 

?M Buhari mea 'El-Feth^ 1/89; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/46, 

M5 Tirmizi. 3/235. Ocijenio gn je dobrim - hasen 

"' Ebu Davud, 4/298; Tirmizi. Nesai, Tirmizi ga je ocijenio dobrim - hasen. 310 Zastita od dzina i sejtana ltd. Ijude stiti od sejtana Neki ljudi snove i/rnisljaju, kazu sanjali smo to i to a nisu. Oni £ine 
veliki grijeh. Prcnio je Vasil ibn Eska\ ladijnlinki ^nhu, da je Poslanik, sali.il- 
bhu aicjiii ve tdicm, rekao: U najvece lazi spada tvrdnja covjeka da muje 
otac onaj ko nije, izmUtjanje snova i laz na mene. 

Prcnio je Ibn Abbas, Mdijaibhu .anliuma, da je Poslanik, sdUilahu atejhi ™ «i. 
itm, rekao: U najvece lazi spada da fovjek tzmislja snove J'' 

Preneseno je od Ibn Abbasa, radij.iibhu ^nhuma, da jc Poslanik, aiuiuim 
iicjhj vc sclkm, rekao: Ko izmhU san na Sudnjem danu bit 6e zaduzen 
svezati dvije dlake a nece inoci. 7 ** 

Najveci gresnici i zlocinci su oni koji lazu na Ailaha, mbhanehu ™ 
ic'ah i Poslanika, iuiijibhu'aiqhiveMilem, U vezi sa lagan jem na Ailaha, *ub- 
hanehu ve te'aia. da je nesto zabranio ili dozvolio, Uzviseni je rekao: Ine 
govorite jezicima svojim: Ovo je dozvoljeno* a ovo zahranjeno, 
da btste tako o Allabu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore 
nehtine- nece uspjeti. 1 ^ U to se ubrajaju i oni koji daju Ferve a ne 
znaju. Kada ili upicas za dokaz, ajet ili hadis, u vezi sa Fecvom koju 
su izdali izgube se i stanu, ponekada kazu: To je mezheb tog i tog, iii: 
To je siav vecine, ili: To ispmvnim smafraju neki ticenjacL i druge sli- 
6ie tzraze koji se uglavnom korisre u nedostatku dokaza. Bas kao sto 
je rekao Safija, rahimebuiiah: Znanjeje ono ho a hai-e: Pricao 7 " 
nam je, sue ostalo su sejtanske! v&v&e 


Ne misli da pozivanio u napustanje i odbacivanje mezheba, ne ni- 
kako, oni su zadivljujuca islamska osravsrina. Zelimo samo reci da ne 
trcba nista prihvatari bez spoznaje dokaza iz Kurana ili Sunneta. To su 
nam oporucili nasi imami. 

Rekao je Ebu Hanife, nihimcMLh: Nije dozmljeno nikome uzimati 
nose mtiljenje ako ne zna dokaz za njegaJ^ 


m Buharimea'EI-Felh. 12/427, 

™ Bithari mea' El-Feth, 12/427. 

»' En-Nahht, 116. 

m Tj« prenosi hadis sa lancem prenosiiaca. Aiudira na dokaz. 

"' Sifetu salad en-Nebijji. str. 14. 31 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Rekao jc Malik, nhimchuflah: Ja sam samo coyjek, pogodim i pogrijefinh 
papogkdajte u moje miiljmfe, lm bude u skladu sa Kuranom i Sunnetom 
uzmite, a to ne ostavite/ b: 

Rekao je Safija, obimchuilnh: Sve sto kazem a vjerodostojan Posknikov, 
mm '-lejhi ««*»«* hadis se razlikuje od toga tmnite Posknikov, *mm l ^\- 
hivcseiUw, hadis a mene ne slijedite?' hi 

Rekao je Ahmed. nWhulbh: Ne slijedite ni mene, ni Mdlika, ni $afi~ 
ju> ni Evzaiju, ni Seurija. Uzmite odakiesu i oni uzeliF** 

U ve?.i sa laganjem na Poslanika, saihliahu ■tfejhi w dbai, preneseno je 
mnogo hadisa koji govore o kazni za takve. Prenio je Muslim, d*j»ehuM». 
u uvodu u svoj Sahib u poglavlju: O zestokoj kazni za one kqi lam o Po- 
slaniku, nekoliko hadisa. Jedan od njih je hadis od Ebu Hurejre, g^k- 
hu ^.nhu, da je Poslanik, altfUu tycjhi v* $& A rekao: Ko na metie namjerno 
slaze neka sebi spremi mjesto u DzehennetnuJ^ 

Dru^i je hadis od Alije, mdipiuhu agta da je Poslanik, sjyiahu 'M^ ve*i!«ni 
rekao: Ne lazite na mene! Ko laze na mene neka ude u JMehennerrtT' 

Treci je Mugirin, t/0^ **bv hadis, rekao je; Cuo sum Poslanika, 
5a iwtahu $& vc Kiicm, kadaje rekao: Lot na mene nije kao Liz na dm- 
ge ljude. Ko namjerno slaze na mene neka sehipriprmni mjesto u 
VatriF 37 

Cetvrti je hadis Seniurc ibn Dzundeba, ndifaibta ninhu, koji je prenio 
od Poslanika, t&m, Wj& vc ,ciiem: Ko prenese od mene hadis a zna daje 
la£ i on je jedan od onih kojisu slagaii. 

Buhari, ^ tfrtflMft je uvrstio u svoju zbirku sve te hadise osirn hadi- 
sa Semure, idW»«fe 1 jos je dodao nekoliko hadisa. Od tih hadisa je 
hadis: Ko haze sto nisam rekao neka pripremi sebi mjesto u Vatrif w Hi Sifetu satati en-Mehijji, str. 14. 
* Sifetu salaii en-Neb ijji, str, 14. 
7H Sifetu salati en-Nebijji. str. 14. 

m Buharimea'Et-Feth, 1/202; Muslim mea ' Serhi en-Nevevi, 1/6?. 
TW Buharimea'El-Feth, 1/199; Muslim mea' ' serhi en-Neve\% 1/66. 
w Buhari mea EI-Feth, 1/160; Muslim mea' serhi en-Nevevi, 1/69, 
Ml Muslim mea' Serhi icn*Afew?w\ 1/62. 

w Buhari mea' FJ-Fetlu i/SOl. Kitabu-i-'ilm, babun ismu men kezebe *ala en- 
Neb ijji. 312 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Dovoljno ti je znati da su ti hadisi na siepenu tevatura. U skladu s 
tim muslimami nije dozvoljeno pripisati hadis Poslaniku, nikikihu Wejhiw 
wUcra, ako nije siguran da jc vjerodostojan. 


Kada je dozvoljeno slagati? Rekao je Gazali, raiiimehuiiah: Govor je sredstvo do cilja, U svakont 
pohvdlnom cilju do kojegse moze doci i istinom i l-azi, lazje zabranje- 
na. Ukoliko se do tog cilja ne moze doci osim lazima dozoljeno je lagati 
akoje tilj dozvoljen, a akoje vadzib, vadzib je i lagati. Primjer za toje 
iuvanje iivota muslimana, ako bi zbog is tine izgubio zivot a sakrio se 
od nasilnika lagati je vadzib, Slagati je dozuoljeno i u interesu rata, po- 
mirenja, omekSanja srca onoga home je ndnesena nepravda. Medutim, 
treba se iuvati lazi koliko je moguce, jer ko otvori vrata lazi mogao bi 
lagati i kadne mora Hi preci granicu mtznog. Znaci, laz je zabranjena 
osim u nuzdi, Takoder je rekao: Svejedno bilo u vezi s njim ill nekint 
drugim, Naprimjer u vezi s njim, da ga uhvati ndsilnik i pita za ime~ 
tak, u torn slucaju ima pravo poreci, Hi daga vladar pita za grijeh poci- 
njen u tajnosti, ima ga pravo poreci i reci: Nisam ukrao Hi nisam bind 
pocinio! Rekao je PosLinik, taUjiUbu 'aiqhi wttiitm: Klonite se tih necistih 
djela koja vant je Allah zabraniol A ko nesto od toga uiini neka 
se prikrije Allahovim prikrivanjem* 17 ' Razlog tome je sto je izno- 
senje grijeha grijeh. Lovjek ima pravo lazima zastkiti zivot i casr od 
nasilnika. A primjer za zastitu lazima nekog drugogje tajtm drugog, 
ako bade itpitan o njoj moze je poreci, ill da kaze svakoj svojoj supruzi, 
ako ih ima vise, daje najvise voli 77i 

Rekao je Nevevi, raijjmchuikh: Gazalijev, rahiaKhuiiah. govorje najljepsigo- 
vor koji sum vidio na ovu temu. 771 

U prilog Gazalijevom, rahimekilUk govoru ide hadis koji je prenije- 

la UmmU Klilsilm, radijallahu ,anha: Cttta Sam Postanika, wllalWiu 'alcjhj ve icUcm, 

kako govori: Nije stagao onaj ko zbog pomirenja zavadenih slaze ne- 
sto dobro iliprenese nesto dobro 77 ^ Muttefekim alejhi. Muslim, whi- ™ Hakim od Omera dobrim lancem prenosilaca, po ocjeni Jrakija. 

m FJ-lhja, 1588. 

™ El-Ezkar, str. 325. 

m Buhari mea' El-Feth. 5/199; Muslim mea 'serhi en-Nevevi. 16/157. 313 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana mchu£UH, je u svojoj predaji dodao: Ummu Kulsttm, nJiMiahu M^ je rekla: 
Nisam taut daje dozvolio luz osim u tri ditcaja, N4isli na rat, pomirenjc 
ijudi i laz muza supruzi i supruge niuzu, 

1 6 - Cuvanje jezika od gibeta, ogovaranja 
Rekao je Uzvtseni: 

/ ne ogovarajte jedni drugs! Zar bi nekom od vas bilo drago 
dajedemeso umrloga bratasvoga, - a vmnaje to odvratnoT 74 

Od Ebu Bckrcte, mdij.-illnta "antm, je preneseno da je Poslanik, <.xi.Ni.ihu 
^itjhi vc sdicra, rekao: Vast ztvoti, imeei i casti zabranjene su vam kao 
sto vamje svet ovaj dan it ovom mjesecu u ovom gradu. Da It sain 
dostavio!F 75 

Ebu Hurejre, r*ttjalUbu "mhu, je prenio od Poslanika, saJiaMu'tajhive action, 
da je rekao: Svakom muslhnamt diiegije musHman zabranjen, nje~ 
gov zipot, imetak i fast, 

Ebu Derda, radijaiiahu ad™, je prenio od Poslanika, »lUllahu 'alejhi <&Mieml 
Kb izmisli mahanu nekome da bi ga osramotio Allah ce ga zadrzati 
u Dzehennemu dok ne dode sa tnahanom kojnje iztnislio. Rekao je 
Munziri, nJiima-.uiUh: Prenio gaje Taberanu nhimchutUh. dobrim laticem pre- 

rwsilitcaT 7 ^ 

Preneseno je od Ebu Musaa el-Esarija, mdrmiinhu 'anku, da je rekao: 
Upitao saniy Allahov Poslanifa koje mjbolji musliman? Rekao je: Odci- 
j eg jezika i ruku supostedeni drugi muslimanu'" 

Prenio je Abdullah ibn Amr ibn el-'As, ij^laW'fljitot, da je Poslanik, 
wiialiahu akjhj ve «ik t n, rekao: Mwlimanje kopostedi druge mmlimane od 
ruku i jezika, a mubadzirje ko ostavi Aliakove zabraneJ n< Ei-Iiudiitrat, 12. 

'" Buhari mea' Ef-Fefh, 13/26; Muslim mea' serin' en-Nevevi, 11/167. 

"' Muslim mea "Serhi eu-Neve\>L 1 6/ 1 2 1 . 

111 E(-Tergih,5/\51, 

m Buhari mea 'El-Feih, I /54; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/12, 

m Buhari mea 'El-Ferh, 1/53. 314 
Zastita od diina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Rekao jc Ebu Berze, tadijaiiahu anhu: Poslanik, saJi.iU.-ihu W^U we sclicm, ntttn 
fe odrzao takvu hutbu da su ga cute i iene u kucama, rekao je: O vi koji 
steprimili islam satno jezicima a n* srcima ne ogovorajte mushrna- 
ne i ne istrazujte uphove niahanel Ko bade istrazivao tude niabane 
Allah ce istra£iti njegove, a kame Allah istrazd mahane osratnotit ce 
ga makar bio i u vlastitoj kttti. 7m Rekao je Iraki, tahimchulhh, da ga je 
prenio Ebu Davud, Ahunehuiiaii. dobrim lancem prenosilaca. 7 * 

Kada jc Poslanik, MlLdktuVtcjhl.wiellemi kamenovao Maiza, ndtpthtm 'anim, 
zbog bluda, jedan covjek je rekao svom drugu; Kamenovali su ga kao 
psa. Poslanik, wHalinhu 'aJcpu wcdlm, je s njima prosao pored lesa zivotinje i 
rekao im.Jedite.'Rekli su: Zardajcdemo $&?$ Rekao je: Ogovaranje va~ 
seg brata smrdi vise od lesa ove £ivotinje. ni Zabiljezili su ga Ebu Da- 
vud i Nesai, nhinwhiuauihh. Lanac prenosilaca ovog hadisa je do bar. 

Rekao je Hasan Basri. nhintehuiiah: Tako mi AHaha r ogovaranje brie 
izgriza vjeru covjeka nego crv tijelo. 

Takoder je rekao: Covjece, rieces istimki ijerovati dak ne pmtanes ku- 
diti ljude zbog mahana koje i sam inias, i dok ne pomes popravljati nut- 
bane na sebi. Ako tako uradis bit ces zauzet sobom, a takvi su Allahu, xaz 

vedfcii** najdraH. 

Rekao je Omer, ndj^flahu "ani™: Spominjite Allabd, m v B dkiic, spomen 
Allaha, «m «,dufcj& lijek, a ne spominjite ljude, spomen ljudije bolest. 

Imam Malik, nbM^ je spomenuo da je 'Isa, '«fc]M *l»m ? rekao: Ne 
go write mnogo osim kada spominjete Aliaha jer gowr sree otvrdnjava, a 
krutosreeje dakko od Allaha, aaac«d»ifc r all vi neztiate, Negledajte u tjud- 
skegrijehe kao da sU Gospodari, gledajte u swje grijebe kao da. ste robovi. 
Ljudi su ili iskusani ill ne, pa smilujte se_ iskusanima a zabvalite Allahu, 
&t& vciiMe, na tome sto niste iskusani. 7m 

Prenescno je od Ebu Hurejre, radifJUhu "anhu, da je Poslanik, wll.-iiuhu Mfy 
hi ve sdiem, rekao: Znate li koje bankrot? Rekli su: Bankrot je za nas onaj 
ko nema novaca ni robe. Rekao je: Bankrot it mome untmetuje onaj ko 
na Stidnji dan dode sa namazom, zekatom ipostom a uvrijedioje m Ebu Davud, 4/270, 
3!l Tehridsu et-fhja, 1597. 
m Ebu Davud, 4/ 1 48. 
"» Et-Mttvetla, 2/986. 


315 Zastita od dzina i sejtana 


Sta Ijud e stiti od sejtana ovog, potvorio onog, bespravno otudio hmtak onog>prolio krv onog, 
udario onog pa svi uzmu od njegovih dobrib djela, a ako ne bttde 
dovoljno dat t l e mu dio svojih loSih djehi i nakon svega bit ce sirmo- 
glavljen u D&ebennem. 

Preneseno je od Hasana Rasrija, rahiemhuikii, da mu je neki £ovjek re- 
kao: Taj i taj te ogovarao, Hasan, mEkmkdW,, je torn fovjeku poslao tanjir 
svjezih hurmi i rekao: Caw sam da si mipokbnio neka svoja dobra djela 

pa Mini da ti se oduzim, izvini ho se ne mogu potpuno oduzid. 

Sta fe gibet, ogovaranje? 

loslanik, uiMEaiw AtcjEit vc icticm, je definisao giber, ogovaranje u hadisu: 
Znate It fraje gibet? RMi sui Allah i Poslanik najbolje znaju. Rekao 
je: Govor o bratu fro ne voli, Neko je rekao: Sta akoje istina ko sam o 
njemu rekao? Rekao je: Akoje istina ondaje gibet, ako nije ondaje 
potvora:™ Prenijeli su ga Muslim i Tirmizi, nWWuM. Tirmizi, r*hi mt - 
huiiah, je rekao: Hadisje hasen sabih. 

Rekao je Gazali, rnhimebuJUi: Znaj, gibet je da kazes" o svome bratu 
ono sto ne bi mlio kada hi cuo da si rekao. Svejedno radilo se o tjelesnoj 
Hi morainoj mahani, mabani njegovog porijekla, postupku Hi izjavu 
u vezi s vjerom Hi dunjalukom pa cak i odjec'om, kucom ili jahalicom. 
Primjer za ogovaranje u vezi s tjelesnhn mabanama: spominjanje da 
boluje od nocnog sljepila t da je razroh celav, nizak, visok cm, zut i 
sve sto se na bib koji naiin maze zamisliti da neko ne voli da se spo- 
minje po tome. Primjer i za ogovaranje u vezi s portjeklom su: rec'i za 
oca neke osobe daje vodonosa, indijac t gresnik, podlac, smedar, obucar 
Hi bib sta drugo sto je na bilo koji naHn uvredtjivo. Primjeri za. ogo- 
voranje u vezi s moralnim osobinima su: opisati ga da se lose ponafa, 
daje skrt, daje oholjaje licemjerath daje veoma Ijut* daje kukavica, 
daje siabic, daje nepostojana srca, daje nepromisljen i si Sto se tice 
primjera ogovdranja u vezi sa vjerskim postupcinm oni su: da kazes* da 
je kradljivacy lazljivac, pijanica, prevarant, nasilnik, nemaran prema 
namazu, nemaran prema zekatu* ne zna obaviti ruktt, ne zna obaviti 
sedzdu* ne cuva se neehtoc'e, ne slufa roditelje, tie daje zekat home tre- 

w Muslim mea ' Serhi en-Nevevi, 1 6/] 42. Tirmizi, 3/220, i rekao je: Hadis jc dohar 
vjerodosfojan. 316 V Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana ba t ne zna podijeliti zekat ill dok posti prica svalta, ogovara i vrijeda 
drugs ljude. U ogovoranje u vezi sa dunjalukom ubrajaju se rijeci: m- 
kulturan, nemaran u odnosu sa ljudima, miatra da niko nema prava 
kod njega, smatra da ima prava hod ljudh puno pried, punojede, puna 
spam, spava had ne treba ili sjeda gdje mu nije mjesto. A u ogovaranje 
u vezi sa odjecom spadaju rijeci: ima Hroke rukave, nasi duge repove na 
turbanu, prljava odjecaJ** 

Kada je dozvoljeno ogovaraii? 

Rekao je 780 Nevevi, «him*huJi.,h: Znaj, dozvoljeno je ogowriti osobu 
zbog tspravnog lerijatskog cilja ako se ne moze post-id osim ogovaranjem. 
Takvih slueajeva ima lest: 

Prvi: zdlba. Dozvoljeno je osobi kojojje nanesena nepravda da. se soli 
kadiji, vladaru ili drugima koji mu mogu pomoci da dode do pravde i da 

kaze: Taj i taj mije nanio nepravdu. 

Drugi: trazenje pomoci u uklanjanju zla i vracanju grehiika na isti- 
nu, Dozvoljeno muje to reel samo onorne za koga mhli da mu moze po- 
moci u tome, a ako nije s torn namjerom onda mu nije dozvoljeno pri- 
cati o tome. 

Treii: trazenje serijatskog odgoitora* Dozvoljeno je, u potrebi, da kaze 
onorne od koga trazi odgovor: Moj otac, brat ili suprug nanijeli su mi ne- 
pravdu time i time. Ima jit li oni prava na to? Kako da se rijesim toga? 
Kako da dodem do svoga prava? Kako da sprijecim to nasilje nod sobom? 
I druga sliina pitanja. Medutim, boljeje i sigurnije da kaze: Sta misti- 
te za osobu, covjeka ili muza koji uradi to i to? Jer se i time postize cilj. 
Medutim, i pored toga, imenovanje je dozvoljeno kao Ho demo vidjeti iz 
badisa koji govori o Hind, ako Bog da. 

Cetwti: upowrerife i savjetovanje nnislimana. To se mdnifestuje na vUe 
tutiina. Jedan je prenosenje slabosti prenosilaca badisa i svjedoka u sudnica- 
ma Svi muslimani se slazu daje to dozuoljeno, stavise, obavezno. Takoder, 
jedan od vidova je i savjetovanje za ulazak u tazbinsku vezu s nekim Iju- 
dima> zajednicko ulaganje, povjeravanje na cuvanje, ulazak u bilo kakve M El-lhja, 1600. 

m Rijadit-s-salih'm. 2/838* 317 Zastita od dzina I sejtana Sta tjude stiti od sejtana odnose s rickim, komsiluk i slicno. Qmij od koga ft trazen savjet ne miije ?ii- 
sta sakriti i treba spomemtti sve lose sto ztta s namjerom savjetovarija. U to 
se ubraja i pricanje o novotaru Hi gremiku ako vidi da ucenik od njega trazl 
ztianje i ako se bop da ie mu to stetiti U torn slufoju duzan je pojasniti nje- 
govo startje pod usbvom da uistinu zeli samo savjetovati dottfnu osobu, U 
vezi s tim treba bid oprezan jer ponekad takvi pricaju sto su zavidni osobi o 
kojoj govore asejtan im topredstavi kao savjet, zaw svako razuman treba to 
imati tut umu. U to se ubraja i govor o nemarnom, nesposobnom, gresttom 
tit slicnom vladaru koji tie obavlja svoj posao kako treba, Duznostje obavi- 
jestiti nadleznu osobu o tome kako bi ga zamijenio boljim, kako bi ztiao za 
to i postupao sa njim kako zasluzuje te da se tie zavara u vezi s njim ill da se 
potrudi daga Pratt napraviput ili ga jednostavrio zamijenl 

Peti: u slucaju javnog grijeserija i cinjenja nowt-arija, Kao stoje onaj 
kojavno pije alkohoL oduzima ljudima imetak, bavi se lihvarstvom, ttzi- 
ma nepravedne itamete ili vodi neispravne poslove, O takvimaje dozvolje- 
nogovoriti samo ono Itvjatmo rode odgrijeha dok o ostalim mananui nije 
dozvoljeno osim ako postoji drugi vet c navedeni osnov za dozvolu. 

Sesti: zbog raspoznavanja* Ukolikoje osoba poznatapo nekom nadim- 
ku kao El-Eahtel El-Earadz, El-Esam, El-Ehvel i slicno™ Zabranjeno je 
te koristiti nadimke upogrdnom smislu, Pozeljnoje izbjeci taj nacin raspo- 
zttavanja ukolikoje mogitce. 

Ucenjaci su spomertuli ovih sesr slucajeva kada je ogovoranje do- 
zvoljeno, Uglavnom se svi slazu u vezi s tim, Dokazi za njiri su poznati 
vjerodosrojni hadisi. U te hadise se ubraja ju sljedeci: 

Rekla je Aisa? radijaikhu 'iiniu: Neki covjekje zatrazio dozvolu za ula- 
zak kod Poslanika, sailallahu 'jicjhj vesdkm, pa je rekao: Recite mu da 
tide, losje to rodak.'™ Buhari, rahimchuiiih, ovaj je hadis uzeo za 
dokaz o dozvoli ogovoranja onih koji sire tiered i sumnjivaca. 

Od ttjeje preneseno daje Poslattik, mtuibht* "attjhi *■ jW/rw, rekao: Mi- 
slim da ta dvojica ne znaju nista o nasoj vjeri. Zabiljezio gaje 
Buhari, faijimdiuiUi / rekao: Rekao je Lejs ibn Sad, rahimchuihh, jedan 
od prenosilaca hadisa: Ta dvojica su bili munajici. 111 El-Ea'mes znaci nocni slijepac, EI-Ea'radi znaci hrom T El-foam gluh, ifl-Hhvcl 

razrok. (pp. prcv.) 

'" Buhari mea 'El-Feth, 1 0/47 1 ; Muslim mea 'Serhi en-Nevev't, \ 6/1 44, 318 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Prenesenoje od Fatime hint Kajs, ndijiiuhu anha, daje rekla: Dosla 
sam Poslaniku, uilaitaiiu alejhi vc .-dlcm, i rekla da su me zaprosili Ebu 
Dzehm iMuavija. Poslanik, rdhU&a , *\ej& mScm.je rekao: Mtutvija 
je siromaian, bez ifnetka, a Ebu Dzehm ne skida bic $a ra- 
mena. U Mitstimovoj, nbtaeEnifol* predaji stop: Ebu Dzehm ttda- 
ra£ene. Tapredaja tumaci predaju it kojoj stoji: Ne skida btfsa 
ramena., za koju su neki rekli da znaci da mnogo putuje. 

Preneseno je od Zejda ibn Erkama, ndijdJahu aahu, da je rekao: Ptt- 
tovali srno s Poslanikom, oMMm aicjw ve sdicm, i Ijttdimaje bilo teiko, 
Abdullah ibn Ubejjje rekao: Ne udjeljujte onima koji su s Poslani- 
kom tako c'e otici od njega, 1 rekao je: Kadse vrntimo u Medinujaci 
ee iz rtje istjerati slabijeg. Ja sam otisao Poslaniku, aiuutm aiejhi vc ^lic-: 
i obavijestio ga o tome. Poslamk, aUalkha 'Ac\hUr«A[em,jepozi*aoAbdul- 
iaba ibn Ubejja alt on se zakleo da nije to rekao. Ljudi su govorilu 
Zejdjeskigao Poslaniku. To mije veoma teskopalo. Nakon toga, Al- 
lah, »ew vcdw[\e,je objavio potvrdu mwgastosam rekao:^^)^^ '££*■ iji 
Kada ti dodu muttafici... m ' Potom ihje Poslanik, alkUaJw al=N vewi- 
km, pozvao da traM oprostza njih all oni su glave okrenuli7' h 

Rekla je Atfa, Rdijtikhu *in& Rekla je Hind, Ebu Sujjawva supruga, 
Poslaniku, siiuym 'akjhi vc sdiem: Ebu Sujjanje ikrt coufek, ne daje mi 
dowljno za mene i djecu paja uzimam da on i ne zna? Poslanik, 
saJUkhu 'aiejhi vc icilcm, je rekao: Uzmi kolikuje, uobicajeno t poire- 
bno tebi i djetetuJ 791 

17 - Cuvanje jezika od nemimeta 

Nemimet je prenosenje tudeg govora s namjerorn unosenja razdora. 
Allah, a** vcdaJk, nas je upozorio na one koji prenose cudi govor u ajetu: 

I ne shisaj nijednog krivokleitttka, prezrena, klevetnika, 
onoga koji tude riject prenosi, 792 m El-Munqfikurt, I . 

m Buhari mea 'Et-Feth, 8/647; Muslim mea'serhi en-Nevevi, 17/120. 
m Buhari mea' El-Feth, 9/507; Muslim mea' serhi en-Nevevi, 12/7, 
m El-Katem, 10 ill. 319 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Preneseno je od Huzejfe, naijaiiahu anhu, da je rekao: Rekao je Poslanik, 
sdblbHu dicjhi vc sdkm: Otutj ko prenosi titde rijeci neie uM u Dzennet.™ 3 

Preneseno je od Ibn-Abbasa, t-adijaikhu'anbuma, da jePoslanik, ail Jkhu 'akjhs w 
seUent, prasao pored dva groba u kojima su ukopani bili u patnji pa je rekao: 
Ova dvojica su u patnji zbog velikoggrijefM koji nije tesko izhjechjedan 
jeprenosio tndc rijeci, nemimet, a drugise nije ihwao odtnokrace. ' 

Znaj, osoba koja prenosi tude rijeci otkriva cajne drugih, iznosi 
tudu intimu i razdvaja prijareije. Zato, kada ti takva osoba nesto prene- 
se od drugih uradi sestero: 

Prvo: ne vjeruj u ono sto govori, jer se od takve osobc ne prihvata 
svjcdoccnje i gresnikom se smatra. Rekao je Allah, az^vedMie: 

O vjernici, ako vain nekakav razvratnik donese kakvu vt- 
jest, dobro je protjerite, da u neznanju nekomezlo ne uci~ 
nite, pa da se zbog onog sto ste ucinili pokajete, 795 

Drugo: ukori ga t posavjetuj ga i pojasni mil koliko je ruzno to sto 
radi. Uzviseni je rekao: 

Trazi da se dine do bra djela, a odvraiaj od hrdavih. 796 

Trece: mrzi ga u ime Allaha, aTzcvedwll*, jer Allah, asae « dalle, mrzi one 
koji tude rijeci prenose. 

Cetvno: ne misli o svorne odsutnom biatu nista lose. Rekao je Al- 
lah * 3.73c Vc dftelle; 

O vi koji vjerujete, klonite se mnogib sumnjicenja, neka su 
sumnjicenja, zaista, grijeh. 797 m Buhari mea 'El-Feth, 1 0/472; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/112, 
™ Buhari mea' El-Feth, 10/472: Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 3/200. 
m Et-Hudzurat, 6. 
m Lukman, 17. 

m El-Huditirat, 12. 320 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude Ititi od sejtana Peto: nemoj provjeravaci istinitost onoga sto ti je rekao i ne nhodi 
ogovorenu osobu jer je Allah, azze vc dzclle, rekao: 

/«<? uhaditejedni druge. 798 

Sesto: ne govori nikome sta ti je rekao jer ces cada i ti biti od onih 
koji tudi govor prenosc. 

Preneseno je da je kod Omera ibn Abdulaziza, nhmwhulUh, usao neki ca- 
vjck i rekao nesro o drugom covjeku. Omer, mhimehufiah, mu je rekao: Ako ho- 
ces razmislit cemo o tome sto pricaFAko si skgao na tebe se odnosi ova] ajet: 

O vjemici, ako vam nekakav mzvratnik donese kakvu vi- 
jestp dobro je provjerite. 799 

A„ ako si iskren on da se na tebe odnosi ovaj ajet: 

Klevernika, onoga koji hide rtjeci prenosL" 00 

Ako zettfpreci cemo preko toga, Covjek je rekao: Prelazak preko toga, 
vodo vjernikal Nefa se ponoviti. 

Neki oovjek je prenio Amru ibn 'Ubejdu, raJjimchuJiah. da ga neki covjek 
spominje po ruinom pa mu je Amr, nhimcliuiUi. rekao: Slu&tj ti nisi posto- 
pao svoje sijelo sa tim coyjekomjersi meni prenio stajegowrio, nisi mojepmw 
ispuniojersi mi rekao o mome bratu ojjo sto ne volim cuM> Medutinu red mu 
da cerno svi umrijeti, i sin iemo u kabur ici i svi cemo na Sudnjem danu biti 
sakupljeni i Allah ce nam presuditi a Onje rmjbolji sudija, 

Neki prenosilac tudih rijeci donio je Sahibu ibn Abbadu, tafaimdiuiiah, 
pismo u kojem ga obavjestava o imetku jednog jctima i podstice da ga 
prisvoji jer ga ima mnogo. Na poledini pisma Sahib ibn Abbad, rahimehuf. 
hh. je napisao: Spijuniranjeje hole djeto, makar informacije bile tacne. Ako 
to radii iz dobre namjere onda insegnbis nego sto dobijas. Bo-ze sacumj da '" Et-Hudzurai, 12. 
?w El-Hudzuntt, 6, 
" El-Kalem, \L 


32 Zaitita od dzina i sejtana Jta fjude stiti od sejtana prihvatimo otkrivanje skrivenih tajni i da nisi osijedio odgovorili hi ti kako 
dolikuje onima koji to rade, Cuvaj se mahana, pr&ktemice, Allah najbolje 
zna skrivene tape. Neka se Allah smiluje umrhm> neka utjeii simie* neka 
irnetak umnozi a prenosioca tudeg govora nekaprokune. 

Da bi vidio kako prcnosenje tudih rijeci nisi muslimansko drustvo po- 
sluiaj ovu pricu. Rekao je Hammad ibn Seleme, rahtmehuibh: Neki covjekje 
prodao roba i rekao kupcu da nema ntabane osim Sto prenosi tude rijeHL Ku~ 
pac je pristao. Kupiogaje i bio kod njegajedno vrijeme, Nakon toga, rekao je 
supruzi smga ulasnika: Muz te ne volu hoce da kupi robhiju. Umii brijac i na 
spavanju uzmi nekoliko dlakasapotiljkaja cu napraviti sihir na tim dlakama 
pa cesarno tebe voljeti Imuzuje rekao; Zena ti mm ljubawiika i hoce te ubitL 
Pravi se noeas da spavaspa ces vidjeti. Covjek sepravio da spava i zenaje dosla 
sd brijacein a onje nuslitf dagaje doila ubitipaje ustao i ubioje. 2enhtafa~ 
milijaje dosla i ubila njega stoje izazvalo sukob dvaplemena. 

Molim Allaha, subhnnchu vc tc'aia, da svojom dobrotom i plemenicoscu 
nase drustvo ocisti od prcnosilaca rudih rijeci i onih koji ogovaraju. 

IB - Cuvanje jezika od dvolicnog govora 

To je prcnosenje govora na obje strane, gore je od nemimeia jer 
nemimet je prenosenje govora sa jedne strane. 'Arnmar ibn Jasir, rcdijaila- 
Ku Ww, je prenio od Poslanika, ^ikiiahu alcjhi vc sdicm, da je rekao: Kb bade 
dvoMan na dunjaluku, bit & kaznjen sa dva vatretw jezika na Su- 
dnjem danu. m Buhaii rahimchuiuh, u El-Edebu el-mujredu i Ebu Davud, 
nthimehyiUh. Rekao je Iraki, xahuuchuibh: Lanac prenosilaca je dobar™ 2 

Rekao je Muhammed ibn Zejd, rahimchuibh, da su neki ljudi ulazili nje- 
govom djedu Abdullahu ibn Omeru, mcUpibhu *anhun» i reldi: Mi kada budemo 
kodvkuk.ro. govorimojedno a kada izaderno drugo. Rekao je: Mi smo to u vri- 

jenie Postamka, s^Uu yejhi « «ll«n, smatrali Ikernjerjem* Buhari, ratumtkuiiak 

Ebu Hurejre, radijaiUWanhu, je prenio od Poslanika, «JUiahu ' a Jcjhiv c «iw, 
da je rekao: Naci cete da su najgori dvolicni ljudi, kojijednima govo- 
rejedno a drttgima drugo. m "' Buhari, El-Edebu el-mufred; Ebu Davud, 4/268. 

*" Tehridzu el-Ihja, 1625. 

m Buhari mea 'El-Feth, 10/475; Muslim mea 'Serhi en-Nevevh 16/1 56. 322 B Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Rekao je Besar ibrt Burd, nhimehulUb: 

Najbolja su braca koja su s tobom 
u telkoei ait gdje su oni, gdje su oni 

oni koji kada im otkrijel tajnu 
i kada te nema budu tvoje oka i uho 

poput tajne dragulja kada ga dodmte vatra 
otkrije ga vrttc'irui pa bude jo's sjajniji 

Ti si sa ljudimd koji kad te 
nema sue dobro u lose pretvore 

Kada te vide svi katu: Ti si 
za ruts najplemenitije stuorenje 

Ljudi vik ne voU iskreno 
ljubav je postala Ltzmt i iskuarena 


19 - tuvanje jeiika od iznosenja bracnih tajni 

Freneseno je od Ebu Se'ida, redijaiiahu anhu, da je Poslanik, pflbdtita u£ 
hi v? «tam, rekao: Najgort covjek kodAUaba na Sudnjem danu bit ce 
onaj ko itna intimne odnose sa suprugom iti otta s njimpotom drti- 
gimaprtSa o tome. 

20 - Cuvanje jezika od pjevanja 

Rekao je Uzviseni: 

' - ^ s " *" ^ > ^ »i -. • 

hna ljudi koji kupuju zaludan govor, da hi, bez znanja, s 
Allahovaputa odvoditi,., 804 

Rekao je cakoder: m Lukman, 6, 323 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 
/te zar se ovoni govoru i$htdujete t istnijete se, a nep/aiete, 
vet pjevate?* 05 

Rekao jc Ibn -Abb as, nctijaiutm '*nhuma: Rijec seined spomemtta u ajetu 
na mrjecju plemena Himjer znaej pjesma. 

Rekao jc Poslantk, wi Whim ale jhi ve idi™: V mom utmnetu bit ce Ijiidi 
koji ce dozvoljavati blud, svifa, alkoMi muzicke instmmente/ 06 

Rekao je Uzviseni opisujuci svoje robove: 

Uijs ij^ jiJJL i>5* lir; -ijjJi jjj*^ ^ £^Jij 

/on i A07? neprisustvuju la£i i nevaljaUtini, i koji, prolazeii 
pored hesmisliau prolaze dostojamtveno. 807 

Rekao je Muhammed ibn el-Hanefijje, nhinuhuiiati: Laz u ajetu se 
odnosi na. pjesmu. 

Rekao je Ibn-Mes'ud, rwtijalfcbu wihu: Pjesma pospjesuje licemjerstvo u 

sreu kao sto wda pospjesuje rdst bilja, 

Rekao je Jezid ibn el-Velid, nhimctwM: Klonite se pjemie! Ona wn&- 
njuje stid, raspiruje strasti, kosi se set ijudskim destojanstvmn, zamjenjuje 
alkohol i utjece na covjeka kao pijanstvo. 

Ncko je rekao: Pjesma je vodilja razvmta, 

Svi clja se rijec uzima u obzir slozili su se da je pjesma haram. 

Rekao je £bu Hanife, rahimchuilah: Sltdanje muzike je grijeh. 

Rekao je Malik, nhinwhulUh, kada je upitan o pjesmi: To rode samo 
gremiei, 

Rekao je Safija, rahimehuiuh: Pjesma je pokudena, sltfi lazi i iluzijama, 
Ko cesto pjeva i slusa pjemie on je malouman, i njegovo svjedocenje nije 
prihvdtljim. 

Rekao je Ahmed, rahimehuiiah: Pjesma mi se tie svida, pospjesuje liee- 
mjerstvo u sreu. ai En-Nedzm,59-b\. 

" Buhari mea 'El-Feth, 1 0/5 1 . 
K " Ei-Furktm. 72. 324 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Znaci, sva cerverica imama sc slazu da je pjesmazab ran Jena, a to je 
dovoljno onome ko trazi i zeli isEinu. 

Rekao je Uzviscni sejtanu; 

I zavodi glasom svojim koga mazes. B0S 

Rekao je Mudzahid, rahimehullah: beftanov glas je pjesma. 

Prcneseno je od Enesa, nidijaikhu anhu, da je Poslanik, *>LUikhu ycjhi w «l- 
Um, rekao: U ovom untmetu 6e bitt propadanje u zemljtt, gadanje s 
neba i izobticavanje. To ce biti kada budupiU alkoboh slusalipje- 
vacice i svirali muzicke instrumented 

Prcneseno je od Muavije, raftJaUata 'anhu, da je rekao: Poslanik, aiiaiLhu 
'■At^ivts^«tB.tje zabranio tmricanje, siikanje, zvjerske koze,javno otkrivanfe 
zene, pjesme, zlato, teiku i obi&iu swM m 

Zabiljez.10 je Ibn-Madze, mhimchuiUh, od Ebu Malika el-Esarija, mdijaliUu 
'anhu, da je rekao: Rekao je Poslanik uiwiahu ykjfij wwiicm: Sigurno ce u mom 
ummetu biti ljudi koji cepiti alhobola imzivat ce ga drugim imeni- 
moy nadglavanm ce im pjevati pjevacice i svirati miuricki instrumen- 
ts. AUah ce ihprotjerati u zetnJju ipretvoriti ih u svinje i mapmtneJ u 
Rekao je Ibn el-Kajjim, rahinwhuiinh: Lanac prenosihea je t/jerodostojan* 11 

21 - Cuvanje jezika od zaklinjanja bilo cim i bib kirn, 
05 im Allahom, mi ra folk 

Prcneseno je od Ibn-Omera, isdijaMtu'anhuiro, da je Poslanik/ wllalkWdcjhi 
vc idicm, rekao: Ko se zaklinje neka se zakune Allabom ili neka httif 1 * 

Takodcr je od njega preneseno da je Poslanik, nJWlahu^kjhfvcsdkm, re- "' El-Isnt, 64. 

* Ibn-Ebi ed-Dunja. Aibani ga je ocijenio vjerodostojiiim na osnovu vi$e lanac a 

prenositaca u svome djelu SaJrihn~I~dzams"5/[Ql. hadis br, 5343. 

s " Ahmed. Albani ga je ocijenio vjerodostojoim u svome djelu Sahihul-dzami '6/59. 

111 Ibn-Madzc, 2/1333. 

m Igasem el-lehftm, 1/25 L 

,u Buhari men 'EI-Feth, 1 0/516; Muslim men 'serhi en-Nevevi t 1 1/106,; Ebu Davud, 

3/222.; Ttrmizi, 3/45.; Nesai. 7/4: Jbn-Mad2c, 1/677; Darimi, 2/185; Malik, 3/46. 325 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana kao: Ko se zaktine nekim osimAllahompocinioje kujr iliiirk^ Pre- 

nio ga jcTirmizi, r,hLmeh u iL«h i ocijenio dobrim i Hakim, nhimehuiiah 1 oci- 
jenio ga vjerodostojnim, 

22 - tuvanje jeiika od laklinjanja 
nekim nEtslamskim milletom Primjer za to je da se zakunc da ce umrijeti kao jevrej, krscanin, ne- 
vjernik, vatropoklonik ili neki drug! millet ili nesto siiciio. Preneseno 
je od Sabita ibn Dabaka, rijjik^y** da je Postanik, riltdl% idip;*tifit$ 
rekao: Ko se zaktine na nekim drugim milhtom takav i jested 

23 - Cuvanje jeiika od psovanja pijetia 

Rekao je Posknik ,i]btUKu ^jhi « «u cm : Ne psujte pijetlove, oni bude 
nanatnaz.*™ Prenio ga je Ebu Davud, Ibn-Hibban i Bezzar, r.h^^humulbiu 
Hadis je dobar na osnovu nekoliko lanaca prenosilaca. Nevevi, ^.wbiilto, 
je Ebu Davudov, nhtmchulinb. lanac prenosilaca ocijenio vjerodosrojnim, 

24 - Cuvanje jezika od ruznog govora o vremenu 

Neki ljudi govore mzno o vremenu i psuju dane ili vrijeme. To je 
xabranjeno, jer je to vid neslaganja sa Allahovom, vm&fe odredbom, 
a On mijenja dan i noc. 

Preneseno jc od Ebu Hurcjre, r«MUlui 'anhu, da je Poslanik, .aikiiahu '0- 
uwito, rekao: Rekao je Uzviteni: Ljtidi psuju vrijeme, ajasam vri- 
jeme, mijenjam dan i nod*" 7 U drugom rivajetu scoji: Mijenjam dan 
inoc, a da hocu mogu ih ukinutu U Bnharijevom, r^Lmchulbh, nvajetu 
stoji: Negovorite: Ruznoje vrijeme. A u Muslimovom, ^di^h, riva- 
jetu: Negovorite: Ruznoje vrijeme, Allah je vrijeme?" ,M Tirmizi 3/46, 

w Bnhari tma ; EI-FetK 10/460; .Muslim mea serhi en-Nevevi, 2/119.; Ebu Da- 
vud, 4/224; Tirmizi, 3/50; Nesai, 7/6; Ibn-Madze, hadis br. 6781. 
"' Ebu Davud, 4/327. 

» J Buharimea'El-Feth, 10/564; Muslim mea' serhi en-NevevL 15/3. 
•'■ Buhari mea' Et-Feth. 10/564; Muslim mea 'Serhi en-Nevei'i, 15/3. 326 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 25 - Cuvanje jezika od i ruinog govora o vjetni 

Preneseno je od Ubejja ibn Kaba, radij.ailnhu 'anh», da je Poslanik, 
iaikiijhuaicjhivcseiiemt rekao: Ne govorite ruztw o vremenu, ako vidite 
ho ne volite recite; Athihumme inna neseluke hajra hazihi er-rihi 
ve hajra mafl ha, ve hajra ma umirat bihil Ve nenzu bike min 
serri hazihi er-rihi? ve Serri mafihi ve Serri ma umirat bihil Al- 
lahu moj, molimo te za dobro ovoga vjetra, za dobro kojeje u njemu i 
za dobro onoga Ito muje naredeno^ Prenio ga je rirmizi, rahimehullah 
i rekao da je hasen sahib. 

Prenio )e "Ebu Hurejre, wdijaikhu Ww, da je Poslanik, iaH.iH.ihu 'alcjhivc hi 
i«n, rekao: Vjetarje odAllaha, donosi mi lost Hi kaznu* zato ga ne 
psujte i tie grdite, molite Allaf?a za dobro koje donosi a utjeBte se od 

zla* glii Ebu Davud i Ibn-Madzt, Tahimekumuiu. Rekao je H -' Nevevi, rahimt- 
huiiah: Lanac prenosilaca je do bar. 

Rekao je Safija, «hiruchu]tah: Niko ne bi smio grditi vjetarjerje on Al- 
lahovo, azzcwdictk, pokorno stvorenje, Njegova wjska, kome bote, posaljega 
kao kazmt a kome hoce kao milost* 11 26 - (Wanje jeiika od proklinjanja vrucice 

Od Dxabira, radijaiiaJiu 'anhu, se prenosi da je Poslanik, dULhu 'aieihi w *d- 
icm, usao kod Ummu Saib, wdiMIshu w» i rekao: Staje s tobom Unani 
Saib, sto se treses'? Rekla je: Vrucica, AUahov Poslanice. Nekaje Allah ne 
blagoslovi! Rekao je: Ne proklinji vru&cu, ona cisti ljude od grijeha 
kao mijeh zeljezo od otpada. m m Tirmizi, 3/355. 

,H Ebu Davud, Ibn-Mad2e, 2/1228. 

Ui FJ-Ezkar, sir, 152, 

m El-Eskansu. 153, 

133 Muslim mea ' serhi en~Nevevi\ 16/131, 327 Zastita od dzina i sejtana 5ta ljude stiti od sejtana 


27 - CuVanje jeiika od laznog svjedocenja 

Rekao je Uzvisenk Kkmite se la&tiog govoraf 2 * 

Ebu Bekrcte, ^ijalbhu whu* prenosi da je Posbnik, uibUahu afejhtve 
felkm, rekao: Hoiete li da vam kalem koji su grijesi najveti - tri 
puta, Rekli smo: Naravno, Aitahov Poslanice. Rekao je: Sirk, nepo- 
shtSnost roditeljima. Bio je naslonjen pa je ustao i rekao: Lahio 
svjedocenje, lazno svjedocenje, Toliko je ponavljao da smo pomi- 
slili; Da hoce usutjetiP*' 

28 - Cuvanje jezika od prigovora na ufinjenom dobru 
Rekao je Uzviscnh 

O vjernich ne kvarite milostinje vase prigovorhna i 
uvredamaP 26 

PreniO je Ebu Zerr, r.idt|»llahu 'anhu, Od Poslanika, sallallnhu alejhj vestllcm, 

da je rekao: 5 trojicom Allah nece razgovarati na Sudnjem danu 
niti ce ih pogledati, ni oHstiti, bolnom ce ih kaznom kazniti. To 
je ponovio rri puca. Rekao sam: Propali su, Allahov Poslanice. Ko su 
oni? Rekao je: Oni sto pidtaju odjecu ispod clanaka> oni koji pri- 
govaraju na minjenom dobru i oni stQ prodaju robu Uiznim za- 
kletvamaJ 117 

29 - Cuvanje jezika od ruznog govora o saiiiom sebi 

Od Sehl ibn Hanifa, rcdij*lh»hu Wm> se prenosi da je Poslanik, saJkikhu 
akjhi »e Miicm, rekao: Ne govorite: Zle sain voljef* 2 * 

Ui EI-Hadzdz, 30. 

m Buhari mea'Ei-Feth, 5/261 ; Muslim mea 'Serh'i en-Nevevi, 2/8 1 , 

w EUBekare, 264. 

m Muslim mea ' Serhi en-Nevevi, 2/114; Tirmizi, 2/342; Nesai, 7/246. 

m Buhari mea' El-Fcth, 10/563; Muslim mea 'Sethi en-Nevevi, \ 5/8. 328 
Zastita od dzina i sejtana Sta liude stiti od sejtana 30 - Cuvanje jezika od laine zakletve - gamus 

Od Tbn Mes'uda, mdijiiiahu 'anhu, jc preneseno da je Poslanik, ulWUhu 
dejhi w«Uem, rekao: Kb se lazno zaktme da mupripada imetak musii- 
rnana srest ceAUaha srditog na njega** 2 * 

Od Es'asa ibn Kajsa, rndijalUmi 'anim, je preneseno da je rekao: Ja ijos 
jedan covjek sporili smo se okojednog bunara, Otisli smo Poslaniku, **M- 
lahu aUjhi vc MfUcm, l onje rekao: Dovedi dva svjedoka ili £e se on zakleti. 
Rekao sam: On ne mart zasto ce se zakkti. Rekao je: Ko se ne mareci 
gresno zaktme da bi prisvoijo imetak muslimana srest c'eAUaha a 
On ie biti (jut na njega,™ 

31 - Cuvanje jezika od velicanja velikog grelnika, 

novotara i munafika 

Znaj, nije dozvoljeno munafike oslovljavati sa gospodine ni rijeci- 
ma ni pismeno, makar taj bio ministar, predsjednik ili kralj. Od Burej- 
de, ra a^lUhu anhu, je preneseno da je rekao: Rekao je Poslanik wlUHabu y e [lii ve 
sclicm: Ne oshvljavajte munafika sa gospodine, jer akoje on gospodin 
naljutili ste vaseg Gospodara, Ebu Davud i Ncsai, rahimehumuliah. Rekao 
je Munziri, whimchuibK: Lanac prenonlacaje v?erodostojan, B3i 

32 - Cuvanje jezika od izgovora veznika 
i koji podrazumijeva sirk 

Prim jer za to su recenice: Oslanjam se na Allaha i na lebe., ili: Imam 
samo Aiiaha i tebe., i si. Od Huzejfe, raJijaiy lu '.mhu, jc preneseno da je Posla- 
nik, niiaiJJiu 'alcjhi vcscUtm, rekao: Ne recite: Sto Imce Allah i taj i taj! Recite: 
§to hoce Allah, potom taj i taj. Prenio ga je Ebu Davud, mhimchuibh, a Ne- 

vevi, rahimEiiLiiL.il, je rekao: Lame prenotilacaje vjerodostojan.^ 1 Dodajem da 
hadis pojacava drugi koji je prenijeia Kucejla bint Sajfijja, mdijalJaiiu Wtha.* 33 ** Buhari mea 'El-Feth, 8/123; Muslim mea 'serhi eri-Nevevi, 2/158. 
m Buhari mea 'EI-Fefh, 8/2 13; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/] 57, 
m Et-Tergibu ve et-terhibu, 5/192. 

U! El-Ezkar, six 308. 

111 Vidi ES'Silsile es-sahiha, hadis br. 1 166. 329 
Zastita od dztna i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Ibrahim en-Nehai\ rahimchuilab. je mrzio da se kaie: Utjecem seAUahu 
i tebi, a do/voljeno je da kaze: Utjecem seAlkhu a zatim tehl Treba red: 
Da nije bib AlJaha t potom tebe, a ne da nije InbAlhha i tebe. Jer veznik 
i znad zajednistvo dok potom znaci redoslijed i razliku. 83 

33 - frivanje jeiika od govora: 
Pal a je kisa ibog te i te zvijezde 

Rekao je Zejd ibn Halid el-D&uheni, »dipU»hu anhui Klanjali smo za 
Podanikom, uikiym akjhi v e sdicm, sabab mikon kise kojaje padala te nodi 
tia Hudejbiji. Nakon namaza Poslanik, ialUMnt 'aicjhi ve «u«n, se okrenuo 
prema nama i rekao: Znate li Staje rekao vol Gospodar? Rekli smo; 
Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. Rekao je: Neki m&ji robovi su 
osvanuli vjernici u Mene i nevjerniei. Koje rekao: KUajepalaAl- 
hihovom dobrotom i milosti ijeruje uMene aneu zvijezde, a koje 
rekao kisajepala zbog te i te zvijezde ne vjeruje u Mene a vjeruje 
u zvijezde. Muctcfekun ale j hi,* 31 * 

Rekao je Nevevi, mhimdwDah: Rekli su ucenjari da ako musliman kaze 
kisa je pah zbog te i te zvijezde s eiljem daje ona cinilac i stvoritelj kise time 
postaje nevjemik i otpadmk od vjere bez irnab sumnje. A ako to kaze misled 
daje zuijezda samo znak pttdanja kise a daje njeno padanje Allabovo djelo 
i da jit je Midi stmrio ne postaje nevjemik Medutim, uienjaci su se raztfli 
da li je to pokudeno red- ispravno misljenje je da je pokudeno jer taj izraz 
batiste netjernki i na to ukazuje kadis svojom vanjstinom. Toje tekstualno 
prmesmo od Safije, rahimehdkh, u njegovom djelu El-Ummih B3( 

34 I- Cuvanje jezika od ku&nja hrane 

Od Ebu Hurejre, ndgftUu anim, je prcneseno da Poslanik, *dU!ahu *&£&*«£ 
i c m, nikada hranu nije kudio, ako je mogao jeo bi, ako ne, ostavio bi je. 83 

Od Dzabira, nJii*iiaim -mtui, se prenosi da je Poslanik, laiiaJUm sie|M v e «i- 
i cm , od jedne svoje suprugc trazio umak, rekla je da ima samo sirce. Po- u < El-Ezkar, str. 308. 

m Buhari mea 'Et-Feth> 2/333; Muslim mea 'Serhi en-Nevevi. 2/59. 

w El-Ezkar. sir. 155, 

m Buhari mea' Et-Feth, 9/547: Muslim mea' serhi en-Nevevi, 14/26. 

Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana slanik, salbiUhualejiuvcMifan, jc jeo i rekao: Divan li je sirce umak, divan 
lije sirde urnakP* 

35 - Cuvanje jezika od sasaptavanja 
Uzviseni je rekao: 

Saiaptavanjeje sejtansko djeloJ 09 

Od Ibn-iVles'uda, radijallahu'aniiu, je preneseno da je Poslanik, sdidWm 'dcjhi 
ve seiiem, rekao: Kada vasje trojica neka se dvojica lie sasaptavaju dokse 
ne pomijesate s Ijitdima, jer to zalosti trecu osobu. MU Buhari, Muslim* 

Eb.u Davud, Tirmizi, Ibn-Madze i Dartmi, rdiimdiumdbh. 

36 - Cuvanje jezika od trazenja izgubljenje zivotinje 
ili stvari u dzamiji 

Od Ebu Hurejre, ndiwlbhu anku, je preneseno da je Poslanik, dWWiu aicjhivc 
Kflem, rekao: Ko cnje nekoga da trazi odbjeght Mvothtju ili stvar u dzamiji 
neka kaze: Neka tije Allah ne vratil Dimnije nistt zbog toga izgradene.™ ' 

37 ■ Cuvanje jezika od trazenja opskrbe, 
osim od All aha, mi ™ diiiic 

Neki ljudi craze opskrbu od nekog drugog a ne od Aliana, m** vc dfciJe, 
kaiu: Daj nam Bedevi ili Desuki. Neki govore: Daj nam Alhhou Poslani- 
ce.'To je scrasna grcska, )er to je sirk. Opskrba se ne trail osim od Allaha, 
k« «: did!*, ma koliko bio raj neko veliki, Allahu, amwdkk bliski mclck, 
poslanik ili dobar covjek, Allah, u» w dfclle. jedini daje stvorenjima - ne- 
kome znanje, nekome snagu, nekome imecak,... » Muslim, [4/7. 

m El-Mudzadele. 10. 

* Buhari mea' El-Feth, 1 1/83: Muslim mea'serhi en-Neve it 14/26; Ebu Davud, 

4/263: Tirmizi, 4/209; Ibn-Madze, 2/282. 

™ Muslim mea'terhi en-Nevevi, 5/54; Ebu Davud. 4/128; Tbn Madze, 1/252: Da- 

rimi, 1/326. 331 


Zastita od dzina i sejtana 5ta ljude st.it! od sejtana Rekao je Uzviscni: 

Sf/ona «/*>«#, ijednima i dntghna, dajemo darove Gospodara 
tvogat a darovt Gospodara tvoga nisu nikome zahranjenu 842 

38 - fuvanje jezika od dozivanja u pom&c 
u t-eskim trenucima osim Allaha. «» wfleih Rekao je Uzviseni: 2" rf *'. 1 ,s*' /&**& ste od Gospodara svoga pomoc zatraiilh On vam se 
odazvao... m 

Trazki pomoc je dozvoljeno samo od onoga ko je u stanju pomoci, 
a to je Allah, azze ve dzelle. 

Ukratko, jezik trebamo cuvati od svega ito nije u vjerskom ili du- 
njaludkom interesu, ne trebamo gubiti vrijeme na neisunu, zabavu i 
praznu pricu. Vrijeme je skupo. Bio sam donekle detaljan u vezi sa 
cuvanjcrn jezika jer on je sejtanova najveca mreia u koju bvata ljude. 
To pojasnjava hadis kojeg je prenio Ebu Hurejre, ndiiafahu '™tui, u kome 
stoji: Upitanje Posknik, Mfejlibu '-kjhL m wiUm, Ita ljude najvise uvodi u 
Dzennet? Rekao je: Bogpbajaznost i lijepo ponaianje. Upitanje i ha 
ljude najvise odvodi u Dzebetmem? Rekao je: Jezik ispolni organ. Za- 
biljezio ga jeTirmizi, rdiiinehuUah I ocijenio vjerodostojnim, 84 ' 

Preneseno je od Abdullaha ibn Mes'uda, ndijallatiu anhu, da je rekao: 
Cm sam Poslanika, M ]W!ahuaiejhiv e *el]cm, kadaje rekao: Ljtidi najvUe gri- 
jeha poHne jesrfkom+ m Prenio ga je Taberani, Ibn Ebi ed-Dunja u Er- 
Samtu> Rejheki u FJ-Stca'ht* nJihnchuRiuM. Iraki, ntiimehuiUh, je lanac pre- 
nosilaca ovog hadisa ocijenio dobrira.**" " ] El-lsm. 20. 

w Et-Enfa!,9. 

w Tirmizi, 3/245. 

H5 Albani ga je ocijenio yjerodostojnim u Es-Sahiha, hadis br. 534. 

"' FJ-Ihja, 1540. 332 


Zastita od dzina i sejiana ita Ijude stiti od sejtana 
Rekao jc 'Ammar ibn Zejd, nhimchuiiah: Ktttta covjek osvam cijeio tije- 
h se obratijeziku rijecbna: Boj seAUaha za tuu, ako ti bodes" u redu i mi 
cemo, ako ti zaiutas i mi cemo. Prenio ga je Tirmizi, mhimehuibh i kao pre- 
daju od asliaba i kao hadis od Poslanika, nitty »i 'aicfct « wllem i rekao je: 
Ispravnijeje daje ovo izreka ashaba,*** 

Sve je to Poslanik, »ifciyui 'alejbi v e x[lcm, spojio u hadtsu: Ko vjeruje u 
AUaha i Sudnji dan nekagovori dobro ili neka suti, Muttefekun alej- 
ki*** A, Allah, anewdfcUe, je to spojio u ajetu: 

Red robovima Mojim da govore samo lijepe rijeci: -jer hi 
sejtan mogao posijati neprijateljstvo inedu njinia... 849 

Allahu moj, molimo te okiri nas lijepim govorom i sacuvaj nas 

ruznog govora! 

Osamnaesti stit - cuvanje stomaka 

I - Cuvanje stomaka od kamate 
Od Ebu Hurejre, wdijaihhu 'arihu, je preneseno da je Poslanik, mMs* 
•aicjhivcsdlem, rekao: Kfanite se sedam grijeha koji ie vas unistiti. Prisu- 
tni su upitali: Koji su to grijesi* Allahov Poslanice? Rekao je: Sirk, sihir, 
ubistvo osim kada pravda zahtijeva, katnata, troSenje sirocetovog 
imetka, bjeianjc s bojnogpotja ipotvora testitih nevinih vjerntcaJ* 50 

Prencseno je od lbn-Mes uda, radijaiiahu"anhu, da je Poslanik, vallnlfofcu afcjfuw sd- 
lem, rekao: Allah jeprokko onoga koji daje i onoga koji itzhtm kamatu,™ 

Dzabir, radijalhhu anhu, je rekao: Poslanik, aaMtihu'akfai ***&]**» je prokieo 
onoga koji daje kamatti, ko uzima kamatu, ko svjedoci kamati i ko zapi- 
suje kamatu.** 2 

" Tirmizi,4/31. 

m Bukari mea' El-Feth, 1/445; Muslim mea 'serhien-Nevevi, 2/12. 

w El-Ism 53, 

,M Buhati mea'El-Feth, 5/393; Muslim mea'serhi en-Nevevi, 2/82. 

,SI Muslim mea ' serhi en-Nevew\ 1 1/26- 

UJ Muslim mea ' serhi en-Nevevi,. 1 1/26. 333 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Ibn-Mes'ud, radij.ilhhu 'anhu, je preniO od Poshnika, ^llallahu alcjhiveedlem, 

da je rekao: U kojem narodtt seprosire bind i kanmta navuhli sit na 
sebe Allahovu kaznu, Rekao je Munziri, nrumeHuiiah, da ga je prenio Ebu 
Jala, raiiimdiulbh, dobrim lancem prenosiiaca, 8 " 

Zabiljezio je imam Ahmed, nhimrhulUh, s dobrim lancem prenosilaca 
od Ka'ba el-Ehbara, rahfewWfloli, da jc rekao: Drnze tnije trideset i triputa 
pociniti Mud negp pofesti jedan dirhem kamate, a Allah, azze v e didfc, zna da 
kada sam ga pojeo daje od kamate. 

Prencseno je od Semure ibn Dzundeba, wdiMtahu anhu. da je rekao: 

Poslanik, &ll»fyw >lejM «*»llem*,jfe cesto govorio ashabima: Jeste li ista sa- 

njali? Pa bi ashabi pricali svojesnove koliko bi Allah hdo. Jednogjutra 

rekao ft; Sinoc su mi dosli u snu dvojica, po digit me i rekli: Kreni 

s nama! I krenuo sam s njitna. Naisli smo na fovjeka kojije lezao 

a iznad njegove glave drugi covjek s kamenom i njime mu razbije 

glavit. Kamen se otkotrlja i dok on ode po njega i vrati se, glava 

se vrati u isti polozaj. Ponovo mu pride i sve isto ponovi. Rekao 

sam: Subhanallnh, staje to?! Oni su mi rekli: Nastavi dalje, na- 

stavi dalje. Dosli smo do tovjeka kojije lezao na ledima a iznad 

njega je stajao covjek sa zasiljenim kukastim ieljezom, torn kit- 

kom mu rasijece jednit stranu lica tejedntt stranu lica, nos i oko 

povuie na potiljak potom to isto uradi i sa drugom stranom lica. 

I ne zavrU sajednom stranom lica a drttga se vrati it prvobitno 

stanje. A covjek se vrati i uradi sve isto kao i prvi put a, Rekao 

sam: Subbanallab, staje toll Oni su mi rekli: Nastavi dalje, na- 

stavi dalje. Dosli smo do necega sio lici napei, Mislim daje rekao: 

Fz nje su dopirali zvuci i vapaji. Pogledali smo it to mjesto i vi- 

djeli razodjevene mttskarce i zene ispod kojihje dolazila vatra i 

kada bi se zahuktala oni bi zapomagali. Rekao sam: Ko sit ovif 

Rekli su mi nastavi dalje, nastavi dalje, Naisli smo na rijeku cr- 

venu pop ut krvi, it njoj se kupao covjek, na obalije stajao drugi 

covjek pred kojimje bila gomila kamenja. Kada bi se covjek u ri- 

jeci o kupao nakon nekog vremena bi dosao do tog covjeka i on bi 

mu otvorio usta i natrpao ib kamenjem i on se ponovo vraiao u 

rijeku kttpati se. I takoje stalno bilo, kada bi dolazio kod njega 

pun to muje usta kamenjem i on se kupao. Upitao sam: Staje s '" Et-Twgih, 4/85. 334 z- 


Zaitita od dzina i sejtana Sta [jude stiti od sejtana ovom dvojicom? Rekli su: Nastavi dalje, nastavi dalje. Nastavili 
smo dalje i dosli do fovjeka vema ruznog izgleda, nisi mogao ru- 
znijeg vidjeti. Trudio se oko vatre i potpaljivao je, Upitao sam: 
Koje ova; Rekli sit: Nastavi dalje, nastavi dalje* Dosli smo doje- 
due baiie veoma piste vegetacije u kojoj je hilo proljetnog cvije- 
6a svake vrste. U sredini ha see bio je visok covjek jedva sam tnu 
vidio glavu od vishte a oko njega mnogo djece, najvUe sto sam 
vidio* Upitao sam: Koje ovo? Ko sit ova djecat Rekli su: Nastavi 
dalje, nastavi dalje* Dosli smo do ogromnog stab la, nikada ni- 
sam vidio veie ni Ijepse stahlo. Rekli su mi: Popni se! Popeo sam 
se i ugledao gradevtnu izgradenu odzlatnih isrebrenih cigli. Do- 
Hi smo do ulaznih vrata u gradevtnu i zatrazili dozvolu za ula- 
zakpa su nam otvorili. Uslismo i docekali su nas Ijttdi iijajeje- 
dna polovina tijela bila izrazito lijepa a druga izrazito ru&na. 
Rekli su im: Idite, skocite u onu rijeku! Rijekaje tekla svojom &*- 
rinom i biht je potpuno bijela. Otisli su, okupati se it njoj I kada 
su se vratili nestalo je rttznoce i bill su lijepi da IjepH ne mogu 
biti, Tada su mi rekli: Ovoje vjecni Dzennet a onoje tvoje bora- 
viite. Podigao sam pogled i ugledao dvorac kojije izgledao poput 
bijelog oblaka. Jos jednom su mi rekli: Onoje tvoje boraviste. Re- 
kao sam: Allah neka vas blagoslovi, pustite me da udem u njega? 
Rekli su: Sada ne mozes, ali ces u njega uct. Tada sam im rekao: 
Nocas sam vidio mnogo cuda, sta ona znace? Reklt su mi: Oba- 
vijestit cemo te. Prvi covjek kojeg si vidio, kome razbtjaju glavu, 
onje odbacio Kur'an i prespavljivao namaze. Covjek kojem deru 
liceje covjek koji ratio izade iz kude i raznosi lazi koje se rasire 
po svijetu. Qui koje si vidio razodjevene u petnici oni su bludni- 
ci i bind nice. Covjek koga si vidio da se kupa u rijeci bacaju mu 
kamenje u ustajejeo kamatu. Onaj ru£ni covjek koga si vidio 
da potpaljuje vatru je Malik, cuvar Dzehennema. Visoki covjek 
kojeg si vidio u basci sa djeeomje Ibrahim a djeca su svako dije- 
te koje je umrlo u svojoj prirodi. Neko od prisutnih muslimana 
rece: AlJahov Poslanice, haje sa musrickom djecom? Rekao je: S 
njima su i musricka djeca. A oni Hja je jedna polovica tijela bila 
lijepa a druga ruzna oni su radili i dohra i loia tijela pa im je 
Allah oprostio. m ** Buhari meet ' El-Feih. 3/25 1 ; Ferfm-l-BarL 1 2/4 1% 335 - 
Zastita od ditna i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 


2 - Cuvanje stomaka od imetka stecenog korupcijom 
Abdullah ibn £ Amr, tudijaiiaiiu aohu. je rekao: Poslanik, uElailahu 'dcjhi ve sd- 


\<m t jeprokleo i onoga koji mito daje i onoga kojiga iizima.™ 


Od njega je preneseno da je Poslanik, sdyhhu^jhivesdicm, rekao: U 


D&eheimem ce l onaj ko daje mito i onaj ko ga uzima. Taberani, bM- 


mchuibh. Prenosioct su pouzdani po ocjeni Munzirija, rahimehuikh. 
3 - Cuvanje stomaka od hranjenja imetkom od prodaje psa 


i novca zaradenog prostitucijom 


Ebu Dzuhajfe, n>4ijidlahu flniiu, je rekao: Poslanik, saiuiLim aicjhi vc iditm, 


je prokleo zene koje tetoviraju i one koje traze tetovazu, one koji uzima- 


ju i daju kamatu, i slikdre, A zabranio je prodaju psa i na prostituciji 


zaradu.** 6 

4 - Cuvanje stomaka od imetka sirocadi 


• 
Rekao je Uzviseni: 
Do is t a oni koji nepravedno trose imetke sirocadi u svojesto- 


ttutke stavljaju vatru i oni ce u ognju gorjetif 57 


Vec smo navel i hadis koji je prcnio Ebu Hurejre, r«UjaU»hu anh«» u ko- 


jem je Poslanik, saiWbhu atcjhi vc seikm* u velike grijehe ubrojao jedenje siro- 


cetovog imetka. S5M 


Rekao je Suddi: Onaj ko je jeo sirecetovo imetak bit ce na Sudnjem 


danu prozivljen a plamen ie mu izlaziti iz usta, usiju i ociju. Ko god ga 


bnde vidio znat cegapo tome stojejeo siroietov imetak.™ 


'" Ebu Davud, 3/300; Tirmizi, 2/397 i rekao je: Hadis je hasen sahih. 


151 Buhari mea ' El-Feth t 4/3 1 4. 


•" En-Nisa, 10. 


151 Buhari mea'EI-Feth, 5/393; Muslim mea 'serhi ett-Neve\>h 2/82. 


'" Ibn-Kesir, 1/456. 


336 


■■■^■^■■■^^^■^^^^^^■HB^HI^^^HHjk y««i 
Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude Stiti od sejtana 5 - Cuvanje stomaka od sumnjivih stvari * ■ Preneseno je od Niimana ibn Bcsira, ndiMiaiiu *anhu, da je Poslanik, «al- 
iaUahu alcjhi v= K Li«n, rekao: Halaljejasan i baramjejasan, izmerfu njih 
su sumnjive stvari koje nepoznaje vecttta ljudi> pa ko se sacuva su- 
mnjivib stvari sacuvaoje svoju vjeru i cast, a ko radi sumnjive stva- 
ri past ce u haram kao pastir pored zahranjene njive koji samo Ho 
nije uSao u nju* Svaki vbidar ima svoja zabranjena podrucja, aAl- 
lahova zabranjenapodntcja su Njegove zabrane. Utijelu imajedan 
organ> akoje dobar dobroje cijelo tijelo, a oho nije* nije dobro cijelo 
tijelo, to je srce**' 

Preneseno je od Vabise ibn Mabeda, i*MUtu l anh«. da je rekao: Doiao 
sam Posianiku* aiwishu Uejhi v* wliem, s namjerom da ga pitam o svakom du 
i o svakom dobru. Poslanik, saiiaikhu 'sfcjhi ve *Ucm, mi je rekao: Pribli£i se, 
Vabise.' Toiiko sam mu se priblizio da su nam se koljena doticala. Rekao 
mije: Vabise, botes* U da ti kazem zttsto si dosao? Rekao sam: Red mi, 
Alhhott Poslanice. Rekao je: Dosao si pi tad o grijebu i o dobrom djein. 
Rekao sam: Da. Potom je skupio tripnta i kucnuo meugntdi rekavsi: Va- 
bise, pitaj srce. Dobroje ono pri cetnu su dusa i srce smireni a grijeb 
je ono ho unosi nemir u srce i kopka te u dust pa makar ti Ijudt rekli 
daje dozvoljeno. Munziri, rahimehuibh je rekao da ga je prcnio Ahmed, 
rahimchuiW), dob rim lancem prenosi!aca. fi(,i 

Rekao JC EtieS, ndijaMu anhu: Poshttlik, saHalMu 'ulcjhi vc wltem, je TlOsaO 

burmu naputu i rekao: Pojeo btbje da me nijestrab daje odzekata. 
A zekat je inace zabranjen Poslaniku, uiiaibim akjhl ve Milcm, i njegovoj pie- 
men iroj porodicL 

Preneseno je od Hasana, Alijinog sina, Poslanikovog, £JW !ahu aiejihi « 
sciicxn, unuka, raJijatkhu "anhu. da je rekao: Zapamtio sam Poslanikove, «1WI»- 
bu 'akjhi v C kUcoi, rijeci: Kfoni se sumnjivih stvari i drM se onoga it sto ne 
sumnjas* m Prenijeli su gaTirmizi i Darimi, rahinrwhumulUh. 1 irmizi, ratiime- 
hutiah, je rekao: Hadisje t/jerodostojan. IW Buhari mea' El-Feth, ] f 126; Muslim mea'serhi en-Nevevi, 1 1/27; Ebu Davud, 
3/243; Tirmizi, 2/340; Nesai, 7/242; Ibn-Madle, 2/1318. 
w Et-Tergib ve et-terhib, 4/27. 
*° Buhari mea El-Feth, 5/86, 
10 Tirmizi, Darimi, 2/245. 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Prencscno je od Aise, radjadalm Vnhii. da je rekla: Ebu Bekr, wciijaiuhu -vAm,je 
itnao slugti koji muje davao dio dnevrte zarade, Ebu Bekr, radijaiiahu 'jnh&jff taj 
irnetak konstio u isbratii. jednog danajeduga neko donio i Ebu Bekr, radipil*. 
hu mbuje topojeo. Sluga muje tada rekao; Zmts li Haje to? Ebu Bekr, rutijaiia- 
hu \mhu,je rekao: Staje? Rekao je: Prevario samjedtmg fovjeka u dzahiUjjetu, 
gatao sam mu a nisam znao. Covjek me soda sreo iplatio mi za to. Eto, to si 
pojeo, Ebu Bekr, -nJijaiUhu Wiu,y£ stavioprst u usta i sve povratio, 

6 - Cuvanje stomaka od harama svih vrsta 

Preneseno je od Ebu Hurejre, raJijaiiai» u . ad™, da je Poslanik, saLWLhu *$$&** 
sdiem, rekao: Allah je dobar ipritna samo dobro, Naredioje yjernicima 
isto sto tposlamcima, rekao je: O vjerovjesnici, jedite Ujepu dozvoljenu 
hranu i rtutite dobra djela, Ja znam sta vi radite! I rekao je; O vjemici, 
jedite dozvoljenu hranu kojom srno vas opskrbih'J Powmje spomenuo fe- 
tjeka kojije dugo putovao, rdcupan, prakijav pruza ruke prerm nebu i dovi: 
ja Rabbi, ja Rabbi! Rekao je: Kako ce muse odazvati Ikadmuje hrana ha- 
ram, pice baram, odjecu baram i objedovaoje haramom?! 

Rekao je Ebu Se'id el-Hudri, radjjailahu'anhu: Rekao je Vjerovjesnik, sai- 
yiahu olejhj « sdicm: Uci ce u Dzennet ko bitde jeo halalhranii} radio po 
sunnetu ipostedio drugs zla s njegove strane} iA 

Preneseno je od Ebu Hurejre, mdijaliahu anhu, da je rekao: Rekao je Po- 
slanik, ullallahu alcjhi n seAtmi Toko mi onoga u cijoj rucije rnoja dusa, bo- 
Ije vam uzeti konopac, oti6i u drva, donijeti ih na svojitn ledima i 
od toga se braniti nego prositi od IjudL Bolje vamje tista tiapuniti 
zeinljom nego u njih staviti neito hoje baram. Munziri, mkimehuHnh je 
rekao da ga je prenio Ahmed* nhimdKilkh, s dobrim lancem prenosilaca. 86 * 

Prenio je Ebu Hurejre, nuUjaibhn »nh«. da je Poslanik, qiutuhu aie]hi ™ sel- 
km, rekao: Doit ie vrijeine kada Ijudi neie rnariti da li uzimaju od 
halala ili harama. BuhaH, Tahinvhuiuh. ,M Tirmizi, 4/78, Hakim, 4/ 1 04, Hakim ga je ocijenio vjerodostojnim a s njim se 
slozio i Zehebi. Obojica su pogrijcsili jcr jc hadia prencsen od Ebu BiSra koji jc 
had is prenio od Ebu Vaila a Ebu Bisr je nepoznat prenosilac prema ocjeni Ibn- 
Hadzera u djelu Et-Tskrih. Zbog njega jc Tirmizi hadis ocijenio slabim. Preuzeto 
v/. Albany evih opaski na djelo EI-MiSkatu. 1/63. 
'" Ei-Tergibu ve et-terhihu, 4/2 L 338 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 7 - Cuvanje stomaka od konstantne sitosti 

Preneseno je od Ebu Hurejre, tjdjjaikhu 'anhu, da jc rekao: Poslanik, 
Hdklbh« 'dcjhi ve «iicm, je ugostio gosta kojije bio nevjernik Naredioje da 
se pomuze jedna ovca I covjek je popio sve pomuzeno mlijeko, potom 
je pomnzenet druga i covjek je popio i to, potom trec'a pa je popio i to, 
tako sedam ovaca, Ujutro je covjek primio islam, Poslanik je naredio 
da pomuzu jednu avcu i covjek je popio pomuzeno mlijeko, potom je 
naredio da se pomuze druga all nije mogao popiti do kraja, Poslanik, 
tfiMUtm alejhi ve^msje tada rekao: Vjemikpije ujedno crtjevo a ne- 
vjernik u sedam,** 6 

Rekao je Poslanik, uihihhu 'alejhi w»Uem: Vjernikjede ujedno crtjevo 
a nevjernik u sedam.* i:J 

Preneseno je od Mikdada ibn Madinikriba, ndi>ikhu 'anhu, da je re- 
kao: Cuo sam Poslanika, hEUIUIhi 'aicjhi v C «ll«m, kadaje rekao: Stomakje naj- 
gorapraznina koja se napuni. Covjekuje dovoljno nekoliko zaloga- 
ja da prezivi a ako bai mora visejesti onda neka trecina stmnaka 
hudeza hranu, tre&na zapie'e i trectna za disanje. ms Zabiljezili su ga 
Ahmed i autori siinena. Tirmizt je rekao: Hadisje hasen sahih. 

Poslanik, MlklUhu alejhi vc «4l«n, je rekao: Jedite, pijte i udjeljujete, 
samo ne pretjerujte i ne btidite nmisljeni. m 

Rekao je Ibn-Abbas, nuiijaiiahu 'uAmaaiJedista boces iobuci sta hoce$$ve 
dok te nezadesi dvoje: rasipnilwo i oholost. Ovu prcdaju je zabiljezio Bu- 
hari, nhinwhtilUh. u svom Sahibu na pocecku poglavija o odjeci. 

Rekao je Omer ibn el-Hattab, MdipUahu 'anhu: Cuvajte se vetikih stoma- 

ka, Veliki stomakje terei u toku zivota a nakon srnrti neugodan miris. 

Lukman, \o*jki kImi, jc rekao svome sinu: Sinko, kada napxmis stomak 
misao se itspava, mitdrost tduti a tijefo bade lijeno za ibadet, m Muslim mea'serhi ett-Nevevi, l^t/25. 

"' Buhari mea'El-Feth, 9/536; Muslim mea'Serhi en-Nevevi, 14/24. 
w Ebu Davud, Tirmizi, 4/5 ] T Ibn-Madze, 2/1111. Tirmizi je rekao: Hadisje ha- 
sen sahih. 

m Nesai. Ibn-Madze, 2/1192, Zabiljezio ga je i Buhari na poeetku poglavija o 
odjeci kao predaju bez lanca prenosilaca ali izrazom koji ukazuje na potvrdenost 
hadisa kod njega. 339 Zaitita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 


Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani, rahimeMhJi: Kose najede pogodi ga 
sest nepozeljnosti: ne osjeti slast ibadeta> ne maze pamtiti mudrosti, izgu- 
bi blagostprema Ijudimajer fad je sit tnisli da su svi siti, ibadet mu bade 
tezak, podivljaju mu sirasti i dok vjernici kruze oko dzamija on kruzi oko 
dunjaluckog smeca, 

Rekao je Nafi\ nhimehuiJah: Neki fayjekje donio nesto Ibn Qmeru, »di- 

jaUdiu 'anhuma, pa ga on upita: Staje to? Rekao je: Qwpomaze u varenju lira- 
ne. Ibn Omen radijaikhu Vihuma, jV rekao: Sta c'e mi to?! Prode i mjesec dana 
aja se ne najedem, 

Rekao je Muhammed ibn Vasi', rahlmtWIah: Ko matojede razumije i 
urazumi druge. otisti se i bude blag Obilna brand ometa covjeka u mno- 
go ieniu ho zeli, 

Rekao je Ubejde el-Havas, nhimdujiLdi: U sitostije tvoja smrt a sacu- 
vanje u gladovanju. Kada se najedes budei tezak, spavaf, neprijatelj te sa- 
vlada i navali na tebe, 

Rekao je Amr ibn Kajs, nriiimchuM: Cuvajte se debljine, onasree cini 
grubim. 

Rekao jc Hasan, ratomehuikh: hkusenje vaSegoca Adema biloje ujelu i 

ujeluje i vase iskusenje do Sudnjega dana. 

Neko je rekao: Ako Mis manje spavati i bin zdraviji onda manjejedi. 

Rekao je Bisr, «himehulinh: Coijekse ne bi trebao zasUavati ni halalom 
jer sitost balabm ce ga odvesti u baram. A da ne gomrimo o sitosti bara- mom. Rekao je Ibrahim ibn Edhem, rahimebuJiah: Ko stavi pod kontrolu svoj 
stomak sacuvat ce vjeru i ko se suzdrzi na gladi dobit ce lijepo ponaianje. 
Grijehje daieko odgladrwga blizu shorn, Sitost imiriuljtije srec i uzrokuje 
radost, nebrigu i smijek 

Preneseno je da je Iblis, AlUhgaproU.ro, rekao Jahjau, ai e jhi«W Pomkad 
se najedes pa ti na?naz ucinimo teskim. Jahja je rekao: Zavjetujem se At- 
taint dase vtie necu najestl Iblis jc, m& & p Tn klec., rekao: I ja se zavjetttjem 
Altabu da nikada vise necu posavjetovati muslimana. 

Rekao je Sanja, mhimchuiLh: Sitost optereti tijelo t otupi ostroumnost, do- 
nosi san i covjeka sprjeiava od ibadeta. 


340 Zastita od dzina i sejtana St a Ijude stiti od sejtana Ukratko, sitog covjeka savlada sejtan i sprijeci ga od svakog dobra 
1 svako zlo mu uljepsa. A, sve to Allah, subhanehu ve re'ala je spojio u 
jednom ajecu: 

Jedite ipijte, alt nepretjerujte.*^ 

Devetnaesti stit - cuvanje spolnog organa 

Preneseno je od Sebla ibn Sad a, radjjdiahu 'anhu, daje rekao: Rekao je 
Allahov Poslanik, wiiailahu 'aiejhi ve sdtEn.: Ko mi garantuje £i$tottt svogaje- 
zika i spoga spolnog organaja mu garantujem DzenneL Buhaii, m- 

himchallnh. 

I - (uvanje spolnog organa od bluda Preneseno je od Ebu Hurejre, mdijaiiahu 'anhu, da je Poslanik, snll.-illnhu ai=.i- 
hiw sdk«, rekao: Dak Bni bhid bludntk nije vjernik, dok krade kra- 
dljivac nije vjernik i dokpije alkoholosoba kojapije nije vjertuh S7i 

Preneseno je od Abdullaha ibn Zejda, nwlijaMu 'anhu, da je rekao: Cuo 
sam Poslanika, niiaiiahu atejhi « sdicm, kada jc rekao: Jadm Arapi, jadni 
Arapi! Najvise se za vas bojhn bluda i skrivene strasti, 572 Munziri, 

mhimehiiiUh, je rekao da ga je prenio Taberani, ntifaichulUh, vjerodostojnim 
lance m prenosilaca,* 73 

Preneseno je od Ebu Hurejre, radijaikhu anhu, daje Poslanik, siiiaHahu aicf- 
hi v C Mllcm, rekao: S trojicom Allah neie razgovarati na Sudnjem danu, 
neie tb ocistiti, neie ih nipogledati i bolttom kaznom ie ih kazniti, 
ont mi starac bludntk, vladar koji laze i oholi siromab/ 7 * 

Rekao je Ibn-Mesud, radijalbhu Wihu: Upitao sam Poslanika, saiiaiUhu 
a jej]iive«Li«M: Staje najveii grijeh kod Allaba? Rekao je: SmatratiAl- 


m FJ-Ea'raf t l\. 

m Buhari meet 'El-Feth, 1 0/30; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2! A 1 . 

'" Albani ga je ocijenio vjcrodostojnkn u svome djelu Es-Sahiha, hadis br. 508. 

m Er-Tergibu ve et-terhibu, 4/199. 

W Muslim, 2/1 15 iNesai. 341 Zaitita od diina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Libit nekoga ili nesto ravnim a On te stvorio, Rekao sarn; Toje us fi- 
rm veliki grijeh, apotom? Rekao je: Ubitisvoje dijete zbog straba da 
cejesti s to bom. Rekao sam: A potom? Rekao je: Da cinis blud sa 
komSijinom suprngom* 7 *' 

Preneseno je od Burejde, rwfijaftAu anhu. da je Poslanik, sallaliahu 'afcjKi w 
icJlcm, rekao: Svetost i zabranjenost zetia mudzahida za one koji nisu 
u borbije kao svetost i zabranjenost njihotnh niajku Ko god ne ode 
u borbu i ostane brinuti o porodici mitdzabida iprevari ga stat ce 
pred njega na Sudnjem dan it i ttzet ce dobrib djeht koliko hoce dok 
se ne zadovolji. U drugom rivajetu stoji: Mislite li da c'e mu ostaviti 
neHo dobrib djela+ m 

2 • tuvanje spolnog organa od homoseksualizma 

Preneseno je od Dzabira, ndijaJiaJiu ad™, da je Poslanik, «lljfiahu 'akfhi vc 
sdlcjti, rekao: Najvts'e strabujem za svoj umtnet od djeht koje su cinili 
pripadnici Lutovog naroda.* 77 Zabiijezili su ga Tirmizi, Tbn-Madze i 
Hakim, rahinxchujHuiUJw rimiizi, raJiimehuiiih, je rekao: Hadis je hasm garib. 

Preneseno jc od Muhammeda ibn el-Munkedira, taiiimehidlah, da je 
Hal id ibn cl-Velid, rahimdiuUaJi, u pismu obavijestio Ebu Bekra, ndijjiiahu 
anhu, da je u nekom mjestu nasao muskarca koji ima snosaj kao zenc. 
Ebu Bekr, wdijaiiaiiuarihu, je zbog roga sakupio ashabe, medu njLma je bio 
i Alija ibn EbiTalib, radijatiaiiu 'anhu i rekao je: Taj grijeh nije radio nijedan 
narod osim jednoga i saznaii ste staje Allah, awe wdidie, s njima uradio. 
Smatram daga m&a spalitL Na rome su slozili svi ashabi i Ebu Bekr t 
radijaikhu 'anh«, je naredio da ga spalh Rekao je Munziri, r-jhimcbuiinh, da su 
tu predaju zabiijezili Ibn Ebi ed-Dunja i Bejheki, rahimchumutWi, dobrim 
lancem prenosilaca. S7S 

Rekao je Omer, radiiaikhu 'anhu: Rekao je Postanik, sallaliahu 'dcjiti v* idle™: 
Stidite se, a Alia// se nestidi is tine, Netttojte imati sa zenama analni m Bithari mea ' El~Feth, 8/ \ 63; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/80. 

* T * Muslim mea 'serhi eu-Nevevi, 13/41 ; Ebu Davud, 4/8; Nesai, 6/5 L 

m Tirmizi, 3/9; Ibn Madze, 2/856. Tirmizi ga je ocijenio dobrim a it ocjeni sc 2a 

nj im poveo Albani u svom djelu Sahihu et-Tmnizi 2/76, 

171 Ef-Tergilm ve et-ferhibu. 4/325. 


342 ^= 

Zastita od dzina i sejtana Su ljude stiti od sejtana 


odnos.* 7 * Munziri, rahimehuiuh je rekao da ga )e prenio Ebu Ja'la, rdiimchulUh 
sa dobrim lancem prenosilaca.* 180 

Rekao je All ibn Talk, rudiiaikhu anta; Cuo sam Poslanika, «ibib»hu alejhive 
seliern, kadaje rekao: Ne opcite sa suprugatna u anoint otvor, Allah se 
nestidi istine, ul Zabiljeziii su ga Ahmed i Tirmizi, nkirackumoUah. Ttrmi- 
zi» mhhiiL-huiiah ga je ocijenio dobrim. 

3 - Cuvanje spolnog organs od opcenja sa zivotinjom 

Preneseno je da je Poslanik, uUaihhu -alejhi w sdkm, rekao: Cetiri skupine 
ljudiosvanu uAUahot'ojsrdzMa omrktm uAllahovomgnjeW. Rekao 
sam: Ko su oni Allabov Poslanice? Rekao je: Muskarci kojisepoistovjectt- 
ju sa henama, zene koje sepoistovjeinju sa muskarcirna* oni koji spot- 
no opce sa zivotinjama i muSkard koji imaju odnos sa muSkarchna. 
Prenijeli su gaTaberani i Bejheki, mhimehumuibh, lanac prenosilaca jc slab, 

Zabiljezio je Hakim, nhimdiuiUh od Ebu Hurejre, mdiiaiiahu 'mho, da je Po- 
slanik, iillailahu alqhi vc .«Hem, rekao: Prokhtje otiaj ko radi ono stoje radio 
Lit tor narodi prokhtje onaj ko spolno opcisa zivotinjom. Hakim, ratem* 
bullflh je rekao: Lanac prenosilacaje vjervdostojan. Ja kazern da je lanac preno- 
siJaca slab jer je to predaja kojii je prenio Harun ibn Harun et-Tejmi, mhjme- 
huihh. O njemu je Ibn-Hadier, ntiimehuihfc rekao u worn djelu Et-Tekrift* 1 da 
je slab prenosilacTaberani, rahimehuihh je ovaj hadis prenio i drugim lancem 
prenosilaca ali je slabiji od ovog jer se u njemu nalazi Muharrir Harunov, 
idiLmchuilih, brat koji je slabiji od njega. Za njega je Tbn-Hadzer T mhimcbuiiah re- 
kao u Et'Tefoibu: Odbacili su ga - memtk m Nemoj da te zavara sto jeTir- 
mizi, hihimchdbh Muharrirove hadise ocijenio dobrim, jerTirmizi, nAimcJsuilah, 
kao sro jc poznato, olahko ocjcnjuje hadise dobrim, 

Uprkos slabosti navedenih hadisa svi se slazu da je to zabranjeno a 
dokaz je i opce znaccnje ajeta: ■• '" Rekao je Hejscmi u El-Medzmea ', 4/298: Prenosioci upredqji Ebi Ja 'Je su za- 

stupljeni u Sahihu osim Ja 'le ibn el-Jemana a on je pouzdan. 

m Et-Tergibu ve et-terhibu, 4/326. 

'" Ahmed, Tirmizi, 2/3 16. 

m Teh-ibueMehzib.miZ. 

»" Tekrilm et-tehzih, 2/23 L 343 Zastita od diina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana fr l» f-rW ^^^ u i 1 ffr^J J) Jf ^1 ( ° ) Oj&l^ f-^-j^l <U & ill j 

/&>// stidna mjesta stwja cuvnju, oshn od £ena svqjib Hi otdh 
koje su uposjedu njihovu oni, doista, prijekor ne zashtzttju a 
oni koji i pored toga nesto traze, om u zkt saspbnpretjeruju, 884 

Preneseno je od Ibn Abbasa, radijuiiahu anhumn, da. je Poslanik, saikikhu 
'aiejhi v e scilem, rekao: Ubijte onoga koji spoltto opH sa zivotinjom, ubij- 
te t £ivotinju. m 4 - ftivanje spolnog organa od opcenja 
sa suprugom u periodu menstruadje Preneseno je od Ebu Hurejre, ndijatUhu mil™, da je Poslanik, salkPaKu ' a ty- 
hr*e«llcm, rekao: Ko opti sa suprugom u periodu mensiruacije ili anal- 
no, ilipovjeruje gataru, porekaoje ono Stoje objavljeno Mubamtne- 

du. Zabiljezili su ga Ahmed i autori ceriri sunena, rahimehumuiUt. Albani, 
rahim«Hu|]ah ga je oeijcnio vjerodoscojnim." 6 

5 - Cuvanje spolnog organa od lezbejstva i samozadovofjavanja 

Lezbejstvo je snosaj izmedu zena. I lezbejstvo i samozadovoljava- 
nje su zabranjeni po konsenzusu, Ucenjaci kao dokaz uzimaju op£e 
znacenje ajeta: 

l koji stidna rnjesta svoja cuvaju. 8 * 7 

Ukratko, musliman je duzan cuvati svoj spolnt organ od svcga 

sto mu je zabranjeno jer mnogi grijcsi sejtanu omogucavaju da crovjc- 
ka savlada. m El-Mu'minun,5-7, 

'" Albarti je hadls ocijenio vjerodostqjmm u svojim djelima frvau el-galili, 8/13 i 
Suhih Urn Madze, 2/83. 
"' Adabu ez-zifqf, str. 15. 
"' El-iXfu'minufi, 5. 344 


Zastita od dzina i sejtana Sta tjude stiti od sejtana Dvadeseti stit - cuvanje ruku I - Cuvanje ruku od sejtanskih spletkarenja 

Preneseno jc od Ebu Hurejre, ndijaiiahu 'aaLu, da jc Poslanik, niiaUnhu sjfej- 
B ve wiiem, rekao: Ne upirite oru&je it svoga bratajer ne znate, moida 
sejtan ponese njegovu rukupapadne u dzebennemsku provalijuJ ss 

Takoderjc od njega preneseno da je rekao: Rekao je Ebul-Kasim, bIUUm 
alejhi vcidicm: Ko uperi ort&je u svoga brata meleci gaproklinju sve dokga 
tie itkbni, pa tnakar se radiio o njegovotn bratupo oat i nutjci.^ 

1 - Cuvanje ruku od ubistva drugog muslimana 

Preneseno je od Ebu Bekrera, raJijaiiahu wiim. da je Poslanik, nllaUahu aicj- 
hi w sdicm, rekao: Kada se dvtt muslimana sitkobe sabljama i ubica i 
ubijeni ie u Dzehennem* Neko je rekao: Shvatamo zbog cega ubica 
alizasto ubijeni? Rekao je: OnjeJsetto ubiti onog drugog™ 

Abdullah ibn Mesud, radijaiiahu r a«hu, je prenio od Poslanika, aiLaiiaim 
"aJcjlu vc sellem, da je rekao; Psovati muslimana je grijeb a boriti se protiv 
njega je nevjerstvo. m 3 - Cuvanje ruku od samoubistva 


Prenio je Ebu Hurejre, radijaibhu Wiu. da je Poslanik, Mlklkhu akjhi «e «d- 
i* m , rekao: Ko se ubije skokom sa brda vjecno ce se, zauvijek, u Dze- 
hennemu ubijati skakanjem sa brda. Ko se ubije otrovom, u ruci ce 
vjecno, zauvijek, imati otrov i ubijati se njime. Ko se ubije zelje- 
znim orudem to orude 6e mu biti u ruci i ubadat ie se njime it sto- 
mak vjecno, zauvijek, u diebennemskoj vatri. mi "' Buhari, Muslim mea 'Serhi en-Nevevt 16/170. 

H ' Muslim mea 'serhi eu-Nevevi, 16/169, 

m Buhari mea 'El-feih, 1/85; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 18/10. 

"' Buhari mea 'El-Fefh, 1/ 1 10; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 2/53, 

W1 Buhari mea 'El-Feth, 10/247; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, U 1 1 S. 345 ZaStita od dzina i sejtana Sta ijude stiti od sejtana 4 - luvanje ruku ad rukovanja sa zenama koje nisu halal 

Znaj, bratc muslimanu, nije dozvoljeno rukovati se sa zenama s ko- 
jim covjeknije u bracnoj ili rodbinskoj vezi. Zabrana se odnosi i na pri- 
vremeno zabranjene zene, 

Preneseno je od Makila ibn jesara, wdiialkhu 'anhu, da je Poslanik, sai- 
Wkku aiejhi vc iclkm, rekao: Bolje vamje biti ubodetti u glavu zeljeznom 
iglotn nego dodirnuti zenu koja vam nije htthtL Prenijeli su ga Tabe- 
rani, Bejhcki i Er-Ravejani, xnhimehumuiiah. Albani, mhimehulbh je rekao: La- 
nac prenosilaca je debar. 

Rukovanje sa zabranjenim zenama vecina ucenjaka £ctiri mezheba 
i drugi smatraju zabranjenim. 8 - 13 

Hanefijski mezheb: 

Autor djela Ed-Dumt el-muhtaru je rekao: Nije dozvoljeno dodiri- 
vati lice i sake zena makar ne bilo opasnosti od strasti. 

Malikijski mezheb: 

Rekao je sejh Ahmed ibn Muhammed ibn Ahmed ed-Derdir, rahiaw- 
huiuti: Nije dozvoljeno rukovati se sa zenom makar bila stara. 

Safijski mezlieb: 

Rekao je Ebu Zura\ mhimchujuh: Zabranjenoje dodirivati zenestranki- 
nje. Isto to su reidi imami Nevevi i Ibn-Hadier, rahimchumultaln 

Hanbelijski mezheb: 

Rekao je Muhammed ibn Abdullah ibn Mihran, rahim«huiiah: Upitan 
je imam Ahmed, nhimchullah, o rukovanju sa zenom pa je rekao: Nije dozvo- 
ljeno, Bio je vsoma strog u vezi s tint. Upitao sum ga: Moze li se rukovati 
preko odjece? Rekao je: Ne. 

Rekao je sejh Muhammed Sultan cl-Masumi, rahimehdUh: Rukovanje 
sa zenama strankinjama nije dozvoljeno bez obzira bilo sa strafcu ili ne> 
bila stara ili mlada zena. m U vezi s tim vidi knjigu Sejha Muhammeda ibn Ahmeda el-Mukaddima Edille- 
ut tehrimi el-musafeha, Allah neka ga (Suva. 346 


Zastita od dzina i sejtana !ta ljude stiti od sejtana To su fecve ucenjaka iz sva cetiri mczhcba, Allah im se smilovao, i 
to je istina po torn pkanju, Ko skrcnc s toga uradio je to po svojim stra- 
stima a ne po Allahovoj, *uc vc dalle, uputi. 

Neke sumnje i ne/asnoee: 

Neki ljudi kaiu: Ja se rukujem sa zettama bez ikakve strasti i bez losifi 
namjera, da lije to zabranjeno? Odgovor; Da, zabranjeno je, jer se bezgri- 
jesni, cista i bogobojazna srea nije rukovao sa zenama. Rekla je Aisa, «di- 

jaUahuanlia: Nikada PosUtttki nlULUu alejhl « vSmm, nije ' dodffltUO mku ZCtU kojli- 

nije posjedovao, (To jest s kojom nije imao dozvoljene bracne odnose.) 

Drugi pitaju: ja znam daje rukovanje sa. zenama zabranjeno, all me 
stid, naprimjer, odbiti rodicu kada pruzi ruku^ Da lije to nuzda? Odgo- 
von To nije Serijatom dozvoljena nuzda jer su zene pruzile svojc ruke 
da stave svoju ruku na Poslanikovu, iaRaibhuaicjhivcsdiem, prilikom davanja 
prisege all je on to odbio i rekao: _/« se ne ruktijem sa zenama^ Za- 
biljezilt su ga Tirmizi, Nesai i Malik, nhittuhumuiuh. Tirmizi, rahmiehuiiah. je 
rekao: Hadisje baser) sahib, 

Neki kazu: Prenesenoje od Omera, xadsjaiuhu *anhu, da se rukovao sa zenama 
prilikom davanja prisege. Odgovor: Tu predaju je zabiljezio Taberani, rahinw- 
huitah i lanac prenosilaca je veoma slab te ne moze posluziti kao dokaz, 

Ukratko, muslimanu nije dozvoljeno rulcovaci se sa bilo kojom zenom 
strankinjom. A strankinjom se smatra svaka zena s kojom se moze ozeniri. 

5 - Cuvanje ruku muskarca od nosenja zlata 

Preneseno je od Ibn-Abbasa, ladijaliahu Wiuma T da je Poslanik, »tUJUhu 
"aicjjii wsdicm, vidio na ruci nekog dovjeka zlatni prstcn pa ga ]e scrgao i ba- 
cio. Nakon toga je rekao: Neki od vas uzimaju zeravice i stavljaju th 
na ruku* Neko je rekao torn covjeku nakon Poslanikovog, uLlalJahu Vlejhi « 
iditm, odJaska: Uzmi prsten, okoristi se njime. Rekao je: Ne, tako miAiia- 
ba, necuga uzeti jer ga je Poslanik, iaiialhhu "akjhi v C sctlcm, bacio. m Tirmizi, 3/77; Nesai t 7/149; Malik, 2/983. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim 
u svome djelu Es-Sahiha hadis br. 529, 347 1 - a - : 


r 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 
6 - Cuvanje ruku od kockanja 
Preneseno je od Burcjde, radijallaku anku, da je Poslanik, saUalkhu aicjhi ve 
scitein, rekao: Ko igra kocke kao daje utnocio ruke u svinjsku krv, n * 


Preneseno je od Ebu Musaa el-Esa'rija, KuLipiLdHi anhu, da jc Posianik, saiui- 
bhu alejhi m Milan, rekao: Ko se kocka nepokormijeAILihu iNjegovom Posla- 
niku.^ Prenijeli su ga Malik, Ebu Davud i Ibn-Madze, whimchumullah. 
U principu, musiiman je duian svoje tijelo cuvati od svih grijeha i 
malih i velikih, U slucaju da ga navede sejtan da po£ini neki grijeh du- 
zan je pokajati se sto prije* 


Dvadeset i prvi stit - zaltita kuce 


1 - Spominjanje Allaha pri ulasku u kuai 


Preneseno je"- 37 od Ebu Maiika el-Esa'rija, wdsraiUhu anhu, da je Posia- 
nik, saJidiahu aJqhi vc srflcm, rekao; Pri ulasku u kucu recite: AUahmnme 
inni es'ekike hajra-l-mevHd£ t ve bajra-l-mehraazJ BismilLthi veled- 
hia, ve bismillairi hareMna, ve 'aln. Rabbina tevekkehta, Allalm moj, 
molim te za. dobro ulaska i dobro izlaska! S Allahovim imenom ulazimo, 
s Allahovim imenom izlazimo i na naseg Gospodara se oslanjamo. Potom 
nazovite selam ukucantma. 898 


2 - Nazivanje selama ukucanima 
Rekao )e m Nevcvi, rahimdiullah: Pozeljtwje reel bismillahi, sto visespo- 
minjati Allaha, azze vc d&iic / tmzvati selam pri ulasku u kuctt svejedno bib 
u njoj Ijudi ili ne. Rekao je Uzviseni; 
m Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 15/15. 

* Malik, 2/958; Ebu Davud, 4/2S5; Ibn Madze, 2/1238. 

"' Ebu Davud, 4/325. Albani je u svom djelu Tehridzu el-kelimeli et-tajjibe ocije- 

nio lanae prenosilaca ovog hadisa pouzdanim. 

'" Albani je u svom djelu Tehridzu el-kelimeli et-tajjibe, op. br. 43 ocijenio lanac 

prenosilaca ovog hadisa pouzdanim. 

"' El-Ezkar, 19. 
348 
Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana A had ulazitv u kuie 3 vi ukucane pozdravite pozdravom od 
Allaha prop isanhth blagoshvljenim i lijepim. 900 

Preneseno je od Enesa, radi^iuhu inhu, da mil je Poslanik, saiywiu 'alcjbi v« 
seiiem, rekao: Sinkoy kada udes svojoj porodici nasovi irn selandBit 6e 
blagosiov i tebii tvojoj porodici^ m Tirmizi, raMtae&ilbfc i rekao je: Hadis 
je dobar vjerodostojan i prenesen putemjednog lama prenosilaca, 

Preneseno je od Ebu Umame el-BahiUja, laiiijaUaim'anhu, da jcMahov Po- 
slanik, jaiuUahu 'iJcjbi vc idfem, rekao: Irojica su pod AHahovom, azzeved£el~ 
le, zaititortu Qtutj ko izade u botbu naAllahovom azze ve dzelle, putu. 
On je pod Aliahovonu azze ve dzelle, zaSHutm sve dokga ne usmrtipa 
uvede u Dzetmet Hi ga vrati s nagradom kojuje do bio £ rattiim pUje- 
nam. Drttgije otiaj ko ode « dzainiju. Onjepodzastitorn UzviseiwgAl- 
laha sve dokga ne usmrtipa uvede u Dzennet, iUga vrati s nagradom 
kojuje do bio iplijenmn, Itretije onajkopri tdasku u kucu nazove $e- 
lam. On je pod ARalmvom* subbanehu ve tedla, zasntonu^' Rekao je 
Nevevi, rakimchutiah: Jsefaz u hadisu dmnin t ala Allah ztiaci sahibu-d-dammt 
- onaj komeje dat daman. Daman je cuvatije necega. Stogd, zndcenje hadua 
glm dajepadAUahovom zastitom, aiuk, a^ «<&»«•, ga cuva, m Bid pod AHaho- 
vom, aac vcdieik, zakitom i cuvanjem je najijepsi dio ovc nagrade. 


3 - Spominjanje All aha, an n talk, pri jelu i picu 

Preneseno je od Diabira, ndifalblw '^". da je rekao: Cuo sam Aliaho- 
vog Poslanika-, aiwiahu Ucjhi ve sdkm, kadaje rekao: Ako iovjekpri uhuku 
u Unci iprijejela spornene Allaha sejtan kaze (drugim sejtanima): 
Nema vam tu ni kanaka ni veiere. Ako pri tdasku u kuht ne sporne- 
ne Allaha sejtan kaze: NaSli ste konak. Ako niprijejela ne spornene 
Allaha sejtan kaze: Na£li ste i konak i veceru. 9M 

Vidis li, moj brate, kako spominjanje Allaha, asevedfcllc, cjera sejtana 

m En-Nur,6\. 

Hi TirmizL, 4/161. Qeijenio je da je vjerodostojan. 

"° Rekao je "Nevevi u svom djelu EI-Ezkan str. 20; Prenio gaje Ebu Davud. Lanac 

prenosilaca je dobar. 

«* El^Ezkar, 2. 

m Muslim men 'serhi en-Nevevi, 1 3/ 1 90. 349 Zastita od dzina i Sejtana 
Sta ljude Ititi od sejtana iz kuce! Sprecava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidis li kako nemar 
prema spominjanju Allaha, aza* v* SA\ e , daje sejtanu veiiku priliku, jer 
cada nade kod cebe konacistc. I ne samo konaciste nego i hranu i pice, 
i ne samo za sebe nego i za svoju druzinu bracu sejtanc. Potoni se udo- 
mace u kuci i namno/e. Brate muslimanu, ne budi ncmaran i spominji 
Aliaha, im y* didie, jer to je cvrsto uze i ispravna uputa. 

4 - Cesto ucenje Kur'ana u kuti 

Koran kucu ftni prijatnom, cisti je i tjera kj tane iz nje. Preneseno 
je od Ebu Musaa el-EsaYija, radijaiiahu Wihu, da je Vjerovjesnik, uiiaiuhu U$< 
hi vcieLicm, rekao: Vjernik koji uci Kur'anje kao citron, lijepo mtrtfe i 
lijepogje okusa. Vjernik koji ne uci Kur'anje kao hurma, ne tniriie 
alije sLitka. Mtmafik koji uci Kur'anje kao bosiijak, mirise lijepo 
atijegorak. Mtmafik koji ne uci Kur'anje kao gorka tikvica, ne mi- 
rise i gorka je? 05 

Osim toga, meJeci se priblizavaju kuci u kojoj se skruseno uci 
Kur 1 an. Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrija, udijailahu "anhu, da je 
Usejd ibn Hudajr, mdi>aMu anhu, jedne noci ucio Kur' an u ostavi za 
hurmc. Odjednom, njegov konj se uznemiri. Nastavio je uciti, konj 
se opct uznemiri. Ponovo je nastavio uciti i konj se opet uznemi- 
ri. Uscjd, radijaHaiiu 'anhu r je rekao: Pobojao sam se da ce stati najahiju™ 
Otisao sam da vidim staje s konjem i ugledao sam nesto popitt obiaka 
iznad ' svoje glave, na njemu je svijetlilo nesto poput svjetiljkl Uzdizalo 
se prema nebu i izgubio sam ga iz vidika. Rano sam otisao Allahovom 
Postaniku i rekao: Allahov Poslanice, since dok sam ucio Kur 'an u svo- 
joj ostavi za hurme konja mi je nesto uznemirilo. Poslanik, salbikhu 'abjhi 
ve«licm* je rekao: Trebao si nastaviti s ucenjetn, Hudajrov sine. Re- 
kao je: Ucio sam ah se konj opet uznemirio. Poslanik, KlMLhu Wjhi v« •$ 
cm, je rekao: Trebao si nastaviti s ucenjem, Hudajrov sine. Rekao 
je: Ucio sam all se opet uznemirio. Poslanik, ^iliu.. aicjJuwseUcm, je po- 
novo rekao: Trebao si nastaviti s ucenjetn* Hudajrov sine, Rekao 
je: Prekimw sam ucenje jer je/ahija bio blizu konja i pobojao sam se da 
ga ne zgazi. Ugledao sam neito poput obiaka iznad svoje glave, na nje- wi Buhari mea'Et-Feth, 9/66; Mis/im mea'serhi en-NevevL 6/83. 
w Jahijaje Usejdovsin. 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana mu je svijettilo nesto poput svjetiljki, uzdizato se prema nebu i izgubia 
samga iz vidika. Poslanik, uJJaUabu Willi *c wltem, je rekao: To su meleci 
slusali tvoje ucenje. Da si nastavio uiiU, ujutro hi ih ljudi vidje- 
li, ne bi se od njih sh'ivati. in 

Rekao je Ibn-Mesud, r«uj*iiahu an hut Ucitesuru El-Bekarejer sejtan ne 
ulazi u kuctt u kojoj se act sura El-Bekare™ 

Nu'man ibn Besir, radijaiUbu VnKu f je rekao: Vjerovjesnik, ulbMu 'ilejhi 
v c MiJem, je rekao: Allah je napisao knjigu dvije hiljade godina prije 
stvaranja nebesa i Zernlje. Iz te knjige objavioje dva zadnja aje- 
ta $ kojimaje zavrsio sum El-Bekare. U kojoj se kti6i budu uctli 
tri noci zaredom u nju nece uii sejtan™ Prenio ga je Tirmizi, »■ 
liimdiullah i rekao da je slab, Prenijeli su ga i Hakim, Nesai i Ibn-Hi- 
bban, mtiimchumuiiaii a glasi: U kojoj se kttci prouce sejtan ne prilazi 
tri noci. S * Nepujtanje sejtanovog glasa it kuct Rekao je Uzviseni: ^u j+&j *^~* i- cy-jj I zavedi koga mazes od njih svojim glasom* 910 

Mudzahid, nhimchuikh, je rekao: Sejtattov glas je pjesma. 

Sejtan kada pozove iz neke kuce oko njcga sc okupe njegove vojske 
i onda prave nered u kuci, donose razdor i ncsuglasice, unose mrznju i 
nepodnosljivost. Ako sc u kuci cesto cujc pjesma sejtani sc udomace i 
raduju. Bratc muslimanu, uldoni pjesme iz svoje kudc, svejedno bile na 
radiju, celeviziji ill na necemu drugom. m Buhars mea ' ' Et-Feth, 9/63, Biihari je ovu prcdaju zabiljczio bcz lanca prenosi- 

laca sa izrazom koji jepotvnJan. Muslim mea'serhien-Nevevh 6/82. Ciiirani tekst 

hadisa je Muslimov tekst. 

*" Darinii, 2/447. 

"' Tirmizi, 4/235, Atbani ga je oeijenio vjcrodosiojnim u djeiu Sahih suneni 

Tirmizi, 3/4. 

"'• EUhrn, 64. 35 Zaitita od dzina i sejtana ljude stiti od sejtana 6 - Izbacivanje zvona iz kuce 

Preneseno jc od Ebu Hurejre, radiMhdm anim, da je Vjerovjesnik, ™ilat!a- 
hu alcjhivcsrflcm, rekao: Zvono je sejtanova jrulti? n 

Preneseno jc od Omera, radijaJiaJiu 'anhunu, da je rekao: Cuo sam Po- 
shtmk&s wUalUhu aJqhj veidfera, kadaje rekao: Uzsvako zvono itmt sejtan. nx 

Zabiljezio ga je Ebu Davud, rJumehidiah. Lanac prenosilaca je slab. 

Od Ebu Hurejre, radijaJiahu 'anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, h1- 
laiiahu akjhi vesdiem, rekao: Meleci nisu ii drt&ttm onih s kojimajepas Hi 
imaju zvono.' n * Meleci su Allahova, mm wdfeUe, vojska i u scalnom su 
raru sa sejianovom vojskom. Kada ljudc napusti AJIahova, aw vc diclk, 
vojska savlada ih sejtanova vojska. 

Aisa, radjjaibli« anha, je rekla: Culasam Posianika, saikUahu akjhivesiJUm, da 
je rekao; Meleci ne ulaze u ktrftt « kojoj je zvono.- nA Prenio ga je Ebu 
Davud, ndiiirtehuiiah i rekao da je dob an 

7 ■ Uklanjanje krstova iz kuce 

Preneseno je od Aise, ndifaiUhu Wia, da je rekla: Svestoje licilo na knt 
u Poshmikovoj kuci Poslanik je mijenjao?^ Prcnijeli su ga Buhari i Ebu 

DaVud, nahimchumullah* 

8 - Uklanjanje slika i likova u obliku kipova iz kuce 

Musliman je dir/.an iz kuce izbaciti sve likove osim Serijarom do- 

zvoljenih a to su dje&je lutke, Isto vazi i za slike osim neophodnih po- 
pur siike za pasoi licmi kartu i druge dokumente. Meleci ne ulaze u 
kucu u kojoj se nalazi slika ili iik u obliku kipa. Vec snio rekli da sejrani 
nasrane kucu u kojoj nema rnelcka. "' Muslim mea'serhi en-Nevevi r 34/94; Ebu Davud, 3/25. 

'" Ebu Davud, 4/92. 

"' Muslim mea'serhi en~h T e\>evi, 14/94: Ebu Davud, 3/25: Tirmizi, 3/123 i rekao 

je: Hadis je dobar yjerodostojan. 

• M Ebu Davud, 4/92. 

m Buhari mea'el-Feth, 10/385; Ebu Davud, 4/72. 352 Zastita od dzina i sejtana Sta Jjude stiti od sejtana Prenosi se da je Aisa, ndijniUhu 'nnha, jednom prilikom kupila komad 
piacna na kojem je bila slika. Poslanik, uiyiahu y*ptfv**Hkm, kada je to vi- 
dio stao je na vratima, nije htio uci. Na njegovom lieu primijetila je nc- 
godovanjc, rekla je: Allahov Poshmice* kojem seAUafm i Njegowm Pasta- 
niku, sta sam zgrijesila? Rekao je: Kakvoje toplatnoU Rekla je: Kupila 
sam ti ga za sjedenje i da ti budejastuk. Rekao je: Out koji sit nmlikali 
te slike bit ce niuceni na Sudnjem dattu. Reci ce hn se: OMvite fto ste 
stvorUa Meleci ne it laze u kudu u kojoj inut slika, u> 

Prencseno je od Ebu Hurejre, ndijallaiiu Wm, da je rekao: Rekao je Poslanik 
■.:i , --.ii:.-i. -u-ih. :-.: -,-k::.: Meleci ne utaze u kitctt it kojoj irna slika h'i kipava. ' r 

Zabrana je opca i sveobuhvama. Odnosi se na sve vrste likova sve- 
jedno bila to slika na papiru ili lik u obliku kipa, imali sjcnku ill ne, bili 
izradent rucno ili pomocu aparata. Rekao je Nevevi. nbimehuibh: Nema 
razlike izmedu tika koji itna sjenku i koji nema sjenku. Ukratko, toje mis 
stav (safijskog mezheba) u vezi s rim pitdnjem. Toje stav vecine uleme, 
ashabd, tabind i generacija poslije njik hto zdstupaju i SevrL Malik Ebu 

Hantfe i dr, rahinnimmullah. 31 ® 

Slike drveca, rijeka, plodova, predmera \ uopce svega sto nema duiu 
izuzere su iz zabrane. Prenescno je od Se'ida ibn Ebi el-Hasana, nhinuhunnh, 
da je rekao: Bio sam sd Abdullahom ibn Abbasom-, radifalbHu anhumn kada muje 
prisao covjek i upitdo go: lbn-Abbase,jazivim odraddsvojib ruka, pravim ove 
dike? Ibn-Abbas, raJl^llahu anhumn mu je rekao: Reci cu ti samo Itaje Poslanik, 
sailaiiahu 'alcjht ve seiitm o tome itkao, Cuo sam ga kodje rekao: Ko napmvi lik Al- 
lah cega muciti dak ne udabne dusu u njega a neie to nikada moct. Co- 
vjek se zestoko naljuri. Kada je to vidio Ibn-Abbas, radijJiaW " an huma mu je re- 
kao: Tesko tebh ah bds moras ' onda slikaj drvece i svelto nema dusu,™ 9 - Izbarivanje psa iz kuce Preneseno je od Ebu Taihe, ndijaiiahu anhu, da je Poslanik, MUaiLttm tajhj 
vc stticm, rekao: Meleci ne ulaze u kucti u kojoj se namzipas i slika™ m Buhari mea* EI-Feth, 10/392; Muslim mea' Serhi en-Nevevi, 14/90. 
m Mtislim mea 'Serhl ert-Nevevi, 1 4/94. 

'" Muslim mea'serhi en-NevevL 14/94, 

' Buhari mea 'El-Feth, 4/416; Muslim mea 'serhi en-NevevL 14/93. 
** Buhari mea' El-Feth, 6/312; Muslim mea 'serhi en-Nevevi. 14/84. 353 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Preneseno je da je Aisa, raJ^iUha W», rekla: Poslamk, jaJkikim ' a | c jh5 v= «J- 
Jem, se dogomno s Dzibrilom u koje vrijeme da mu doek. Dzibril nije do- 
ido u dogovoreno vrijeme. Poslanik, wSiaJbhu a| c? hi « .^licm, je u ruci drzao step, 
bario gaje i rekao: Allah i njegovi tzaslanici ne krse dogovore! Kadti se 
okremio ugledaoje kucence ispodswg kzaja. Upitaoje:Aisa, kadaje ova} 
pas usao u kttcu? Rekla je: Take mi Allaha, ne znam, Poslamk je naredio 
daga izbace. Nakon toga, dofaoje Dzibril Pmbinik n&aiiahu 'ajcjtii ms seiiem, 
muje rekao: Dogovorili smo se kad del doi% iekao sam te alt nisi do- 
sao. Rekao je: Sprijecio me pas kojije bio u tvojoj kuci. Mi ne ukzimo u 
kuc'u u kojoj se iialazi pas i slika, 521 

Jedini izuzcci iz zabrane su lovacki pas i pas cuvan Oni ne smiju biti 
crni. Vjerovjesnik, &aUaJiahu 'dcjhi w^iiem, je rekao; Crni pas je sejtan. 911 

Naredio je da crni psi budu ubijeni, rekao je: Ubijajte potpuno 
erne koji hnaju satno dvije tacke, jer oni su sejtani-? 25 

Preneseno je od Ibn-Omera,, ndiMidhu 'acihunsa, da je rekao: Cuo sam 
Poslanika, saUallahu 'aJcjhj w sell™ j kadje rekao: Ko irnapsa a nije lovacki ill 
ovcar svaki dan mu $e od nap-ode uzitna dva kirata? u 

10 - Cesto klanjanje naff la u kuci 

Preneseno je od Ibn-Omera, ladijaJlaiiu 4 anhan», da je Poslanik, .utiyiahu 
aicjhi v C scllem, rekao: KUtnjate dio namaza u kitcama nemojte da vam 
hide budu kao katntrovi? 7 * 

Mezarja, pustare i rusevine mjesta su koja nasmnjuju sejxani, sio je 
poznaco, Poslanik. kao da je ovim zelio da dio naiiia klanjamo u kucarna 
da njima sejtana otjeramo iz kuce. Rekao je Nevevi, rihwekuflafc Podsta- 

kaoje na klanjanje nafilajerje to iskrenije, dalje od uljepsavanja zbog Iju- 
di, zahicenije odsvega ho hi je ponistilo i da hi sestekao blagoslov i milost 
u kuci, doUi meleci i otjerali sejtajii^ Wl Muslim mea 'Sethi en-Nevevi, 1 4/ ! 8. Siicnu pretfaju je prenio i Buharija od Ibn- 
Omera: Buhari mea'El-Feih, 6/312. 
10 Muslim mea 'serhi en'Nevevi, 4/227. 
nj Muslim mea 'Serhi en-Nevevi, 10/237. 

"* Buhari mea'El-Feth, 9/68; Muslim mea 'Serhi en-Nevevi, 10/237- 
TJi Buhari mea '£l-Feth, 1 /528.; Muslim mea 'serhi eh-Neirevi, 6/68. 
,u Muslim mea 'Serhi ett-NevevL 6/68. 354 Zastita od dzina i lejtana Sta ljude strci od sejtana I u drugoni hadisu jc podstakao na isto, rekao je; O Ijitdi, kbrnjaj- 
te u kutatna* najboljije namaz obavljen u kttci osimjarzaJ 127 

Preneseno jc od Ebu Musaa el-Esarija, ndiiaikhu Vuihu, da je Poslanik, 
wiiaiiahu aiejhi v c xdlcm, rekao: Kuca u kojoj se Allah spominje i kuca u ho* 
joj se Allah ne spominje sit kao %hn i mrtvac? 1 * 

1 1 - Lijepa rijec i topao osmijeh 

Poznata jc scjtanova ielja da unisti muslimansko drusrvo. U vezi s 
dm on planira, spietkari i kuje zavjere. Dio tog plana je rusenje musli- 
manske porodice, jcr ona predstavlja prvu ciglu u gradevini druscva. To 
se jasno vidi iz hadisa koji jc prcnio Dzabir, ndrpiuhu 'anhu: Rekao je Po- 
$lanik> wliaiuhu aiejhi v C selicm: Iblis postavi svoje prijestolje na vodipotom 
salje svoje vojske. Najblizi njemu su oni koji tirade najvece zlo. Je- 
dan dode i haze: Nisam ga ostavio dok se nije rastao sa zettom. Iblis 
mtt ka£e; Da, tiP 2 * 

Razdor medu supruznicima rusi drustvo iz temelja a to je krajnji 
sejtanov eilj. Zbog toga, muz jc obavezan postupati sa suprugom na 
najljepsi nacin i biraci najljepse rijecl kako sejtan nc bi mogao posijati 
razdor medu njima. Rekao je Uzviseni: 

Red robovima Mojim da govore sumo lijepe rijecizjer bi Sej- 
tan mogao posijati neprijateljstvo medu njima. 930 

Lijepa rijec cini prostranim prsa, zivot ljepsim, siri srecu medu su- 
pruznicima, ispunjava smiraj zbog kojeg su zene i stvorene za muskar- 
ce» produbJjuje ljubav i samilost medu supruznicima. Poslanik, tdhftaha 
alejhi ts wUem, je rekao Dzabiru: Sto nisi ozenio djeviciipa da se igrate! 

Buhad, rabimchullah. m Nesai. Lanac prenosilaca je dobar. Takvini ga je ocijenio Munziri u Tergibn, 1/226. 
a Albani ga jc ocijcnio vjerodostojnim u svome dje\u Sohihu et-tergilnt, 1/178. 
"* Muslim mea 'serhi en-Ne\>evi, 6/68. 
w Muslim meet' serhi en-JVevevi, 17/157. 
♦ M Ef-Isra, 53. 355 Zastita od dzina i sejtana 
Sts Ijude stiti od sejtana 


Dvadeset i drugi stit 

Preneseno jc* 31 od Enesa, radijailahu 'anhu, da je rekao: Rekao je Posla- 
nik> rJiaiiaJju 'aicjhi ve wtUm: Ko kada izade iz kirfe kaze: Bismillahi* te- 
vekkeltu *ale Allah, ve la havle ve la kuvvete ilia ' billab. UimeAlta- 
ha, naAllahase oslanjarn, nema nisnage m moceosim kodAllaha, kaze 
mu se: Sacuvan si, ne morai se sam cuvati i uptden si. Sejtan se 
udalji od njega i ka£e drugom sejtanu: Sta &$ sa covjekom koji se 
ne mora sam stititi, kojije zahicen i upucenf Prenio ga je Tirmizi, 
ratumuiiuiu, i rekao: Hadis je basen sahih. AJbani, nKimchuiUi, ga je ocijcnio 
vjerodosro j nim P 2 

Dvadeset i treci stit 

Preneseno je"* od Abdullaha ibn Amra ibn el-Asa, radijalkhu 'anH«. 
da je Poslanik, «tWUhu ' a |c}hi we idiem, prije ulaska u dzamiju ucio sljededu 
dovu: Euzu billabt el-azimi, ve bi vedzhihi el-kerhnU ve mltanihi 
el-kadimi mines'-sejtani-radziml Utjecem se velikom AHahu, Njegovim 
plemenitim litem i iskomkom vlasai od prokletog sejtana! Kada to kaze 
sejtan kaze; Sahtvanje odmene ostatak datta* Prenio ga je Ebu Da- 
vud, nhimdiwllak. Nevevi, rahimchuUah ,*** ga ocijenio dobrim - hasen, a Al- 
bania nihimehulUb" 5 vjerodostojnim. Dvadeset i cetvrti stit 

Preneseno je od Ebu Hurejre, mdijaHaJiu 'anhu, da je neki covjek do- 
sao Poslaniku, laitaliahu 'atcjhi « nihm?* 6 1 rekao: Allahov Poslanice, sinoc me 
itjeo aki'ep, Posianik, saJMbhw alcjki ve«iiem-, je rekao: Da si rekao kada si 
itsao u noc: Euzu bi kelimatillabi et-tammati mitt hrri ma halekl 
Utjecem se s AUahovim savrknim rijeiima od zla Ho je stvorio!, ne bi ti ni Ebu Davud, 4/325.; Tirmizi, 5/154. 

m Tehridz el-kelimi et-mjjih, sir. 4 1 . 

ni Ebu Davud, 1/127. 

' M El-Ezkar, str. 26. 

m Tehridhi el-kelimi ei-tajjibi r str. 47. 

ui Muslim hi serhi en- Never i, 17/32, 356 Zastita od dim a i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana nanio stetu. Muslim. U Ibn-Siinnijevorn rivajetu stoji: Ko haze tri 
puttu Eiizu bi kelhnatillabi et-tammati min serri ma halek! Utje- 
cetn se $ Aliahovim savrsenim rijccima od zla swjestvorio!, nista mu tie 
moze nauditiJ* 3 ' Lanac prenosilaca je vjerodostojan. A u trecem, Mu- 
slimovom rivajeru scoji: Ko odsjedne na nekom mjestu i ka£e: Euzn 
bi kelimatillahi et-tammati min ierri ma halek! Utjecem se s Aliaho- 
vim savrsenim rijecima od zla stoje stvorio!, nista mu ne mo£e nattditi 
dok godje na torn mjestit. 

Dvadeset i peti stit 

Prenosi Osman ibn AfFan, MdijaiUhu'anhu, da je Poslanik, wlMtahw 'atejbi ve 
sciicm, rekao; Ko god svako jutro i vece iriputa kaie: Bismihabi ettezl 
jajedrru mea' ismihi sejun fi el-erdi ve lafi es-semah ve buve esse- 
min' el-alim* U ime Allaha, s cijim hnenom nista ni na nebu ni naZe- 
mlji m moze natiditi, nista mu ne moze nauditi?™ Prenio ga jeTirmi- 
zi, rahimchuiiah i rekao: Hadis je hasen sahih garik Albani, mhimehwlUh. ga je 
ocijenio vjerodostojnim.' IJ9 

Dvadeset i sesti stit 

Preneseno je od Abdullaka ibn Amra, mdtjaJUhu'aiihu, da je rekao: Kada bi 
Posknika? ^JWUhu 'aiejhi v=*dUm, na putovanju zatekki noc ucio bi:Ja erdu Rab- 
bi ve Rabbuki Attaint. Euzn billahi min serriki* ve serri mafiki, ve Jerri 
ma buUkafiki, ve ierri majedubhu a'lejki! Euzu billahi min esedin ve 
esvedi mine-bhajjeti vekakrvbi, ve min sakmi-bbeledU ve min vaUdin 
ve nut veiedel 'Zemljo, moj i tvoj Gospodarje Allah. Utjecem seAIIahu od tvog 
zld 7 zla kojeje u tebi, zla kojeje stuoretm u tebi t zla kojeje na tebi! Utjecem 
seAtlahu od lava i velike erne zmije, i uopee odzmija, akrepa-, stanowtika na- 
stanbe i odroditelja i otwga ftoje roderwP Au Prenio ga je Ebu Davud, whimehut- 
uin Hafiz hadisa Ibn-Hadzer, rahimciiuUa&i, rekao je za ovaj hadis da jc dobar. '" Muslim bi Sethi cn-Nevevi, 17/3L 

" ! Tinnizij 5/133* i kaze: Hadis je dohar vjemdastojan i premsenjednim lancem 

prenosilaca, 

"' Tehridiu el-kelim't et-tajjibi, str. 10. 

*■ EbuDavud, 4/313, 357 Zastita ad dim a i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana Dvadeset i sedmi stit - dova 


Prenio jc Ebu Davud, tahimchuikh, u svoin Sunenu od Ebu cl-Ezhera 
el-Enmarija, raJiMkhu ^nhu » 941 da je Poslanik, eiwfciiu 'aiejht « «i]em, kada bi 
legao u postelju ucio: Bismiliabi vedntu dzenbi* AUahumme igfir li 
zenbi ve ehsV Sejtatih vefiikke ribani, vedz'alnife en-nedijji el-ea'kt! 

Legao sam u ime Allaha, Allahu moj oprosti mi grifehe, ponizi mog sejta- 
na, oslobodi me mogtereta, i prikljuft me uzvisenom dntstim! 'Nevevi, nk\. 
mchuibh. je lanac prenosilaca ocijenio dobrim. ,Ji,: 

Rekao jc Ebu Bekr, radiij^Eata 'awta: Allahov Poslanice poduH me dovi 
koju cu uciti ujutro i navecer? Poslanik, snikikhu akihi ve sciEem, je rekao: Red: 
AUahumme (dime el-gajbi ve es-sehade,fatira es-semavati ve el-erdi, 
Rabbe ktdlisejin ve tneUkehu, eshedu en la ilabe ilia Bute, eitzu bike 
mm serri nefii ve mitt serri sejtani ve serakihi! AlLthu moj, 7? kojipo- 
znajes i vidljivi i nevidljivi svijet, Sworitelju nebesa i Zemlje, Gospodaru 
i Vlasnice svega, syjedocim da nema isthtskog boga osim Tebe i utjecem se 
Tebi odzla moje duse i odz/a sejtana i njegovih spletkiP 4b U drugom riva- 
jetii stoji: Ve en ekterife ala nefii sum ev edhtrruhu ila mitslim! 1 da 
sebi nasilje ucinim iii ga prottzrokujem mttslimanu. To prouct kadosva- 
nes, kada omrknesikada legtteSu postelju™ 4 Prenio ga je Ebu Davud 
iTirmizi, rahirnehumuUaJi. Tirrnir.i, n*himehu«ah. jc rekao: Hadis je basen sdhih. 
Albani, mhimeiiuibh, ga je ocijenio vjerodostojnim. 945 Dvadeset i osmi stit - bismiiia 

Preneseno je od Ebu Temime cl-Hejdzeniija, t-Jumehuiiak od nekogasha- 
ba koji jc jahao iza Poslanika, olklbhu .'aieMwidiem, da je rekao: Jahaosam iza 
Poslamka mi magareu i magarac se spotakao, rekao sam: Nekaje pmkkt Sejtan! 
Poslanik mije rekao: Nemoj govoriti: Nekapropadne sejtamjer kad to "■ Ebu Davud, 3/35. 

50 El-Ezkar, sir. 77.; Albani ga jc oeijento vjerodostojriim u svojitn djelirna Sahi- 

inti-dzami ', hadis br. 4649, te Sahlh Ebi Davud, 3/953. 

m U vezi sa rijecju serakihi ucenjaci navode dva naitna tegovora. Gore navedeni 

u tekstu je jedan i prevcdcno jc po znaccriju tog izgovora. Drug I naCiii glasi Sirki- 

hu sto zna£i od njegovog Sirica. Oboje je ispravno. Vidi: Tuhfete el-ehvezi, 9/312. 

w Ebu Davud, 4/713.; Tirmizi, 5/135. 

w Tehridztt el-kelimi et-tajjibi, str. 9. 358 Zaltita od dzina i sejtana v 

Sta ljude stiti od sejtana kazes on se ttzoholi i kaze: Licit o sam ga savtadao. A kada kazes btstnil- 
lalrismanjisetoliko da bade manji od mube. Munziri, rahimehdhh, je rekao 
da ga je prcnio Ahmed, i-ahimchuikii, dobrim laiiceni prenosiiaca/ 1 ' 16 

Preneseno je od Umejjc ibn Mahsija, miiijaiJahu anhu, da je rekao: Neki 
covjekjejeo a Poslanik dlaiiahu alejhi w jellcm, sjedio. Nije rekao bismillah do 
zadnjeg zalogaja* Kada je zadnji zalogaj digao do usta rekao je: Bismil- 
lahi evvekhu ve ahirahu, U ime All aha na po£etku i na kraju. Poslanik 
saikiUiu aiejhi ve wllem, se nasmijao i rekao: Sejtanje stalnojeo s njim a kada 
jespomemto Allaba sve je povratio. Prcnio ga je Ebu Davud, rffenSiyta.* 4 ' 
Alb an i, nhimetmiiah, je lanac prcnosiJaca ocijcnio slabim. :) ' ,H 

Prenijela je Aisa, radijallahu anki, da je Poslanik, wibibhu 'dejhi v C iC iiem, re- 
kao: Prijejela recite; Bismillah, ako zaboravite prije jela, recite: Bi- 
s in ilia hi evvelehu ve ahirahu* Uime Alktha napocetku i na kraju je!a. m 
Prenio ga jeTirrrtizi, nhtmehuitah j rekao: Hadis je hasen sahih. 

Takoder je reklai Jedrwm prilikom Poslanik diaiiahu aiejhs « sdlem, jejeo 
u drultvu sesterice ashaba, natfaoje iieki beduin isvepojeo u dm zahgaja. 
Posknik, saiLdiahuycjkiwMJicm,^ rekao: Daje rekao blsmiUah svhna hi bib 
dosttL m Prenio ga jellrmizi, nihimeUbh i rekao: Hadis jehasm sahih. 

Musliman creba reci bismilJali kada nesco spusta, podize, sjedne, 
ustane ili bilo sta uradi jer bismila donosi bericer i odgoni sejtana. Dvadeset i deveti stit - sprecavanje zijevanja 

Zijevanje treba sprijcciri koliko sc moze i staviri na usca niku priii- 
kom zijevanja. Preneseno je od Ebu Hurejre, ndijdiahu tahu, da je Poslanik, 
saiLiiahu "alcjhi ve «Ucm, rekao: Allah volt kihanje, a mrzi zijevanje. Kada ki- 
hnete i kitzete el-hmndu lillah obavezaje svakom mns&manu kojiga 
je cuo recijerhamukeUab. A zijevanje je od sejtana pa nekagasprijeci 
koliko mo£e* Ako kaze: aaa... sejtan mu se smije. 95 * Buhari, rahimchuifah. w Et-Tergih ve eMerhib, 5/276. 

w Ebu Davud, 3/347. 

w Tehridzu et-kelimi et-taj/ibi, str. 134. 

w Tirmizi, 3/190 i rekao jc: Hadis je dnbar yferodostojan. 

** Tirmizi, 3/190 i rekao je: Hadis je dobar yjerodoslajan. 

n] Buhari mea'el-Feth, 10/607; Muslim hi Serhi en-Nevevi, 18/122. 359 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 
Prenio je Ebu Scid el-Hudri, rsdijallihu 'anhu , 95z da je Posknik salialkhu 
'nJcjhi w scUcm, rekao: Kada zijevate stavite ntku -rut ttsta, jer seftan tada 
ulazi u tijelo. Muslim, ^bimehuUak 

Trideseti stit - pomirenje sa sudbinom, 


ne zbog nemoci i licnih propusta 

Rekao je Uzviseni: 

vjemici, ne budite kao oni koji ne vjeruju i koji govore za 
bracu svoju, kada odu na put po Zemlji Hi se budu borili: 
Da su hilt s narna, ne hi umrli, niti pogintdi! pa Allah time 
cini tugu usrcima njihovim* a Allah daje i zivot, ismrt! On 
dobro vidi ono ho vi raditeP 55 


Prenio je Ebu Hurejre, rodJjalhhu anhn, da je Poslanik, ssJWlahu MgM v« «i- 


icm, rekao: Jak vjernikAUahuje droit odslahog vjernika, a svi su do- 


bri. Zudiza korisnhn, traMpomoi odAllaha i ne predaji se! Ako te 
neho neugodno zadesi ne red; Da sain uradio tako bilo hi drugacije. 
Red: Kederullahy ve ma SaefcaU. Atlahova odredba, stop htio uradio 
je, Rijed; Dasam otvaraju vrata sejtanu. Muslim, rahinwhuiiah. 5 * 1 


Trideset i prvi stit - ezan tjera sejtane 


Rekao je Ebu Hurejre, radjaJiahu 'wto Rekao je Poslanik, Mikiuhu y«jtoi™ 


seiiem; Kada se pYonH ezan seftan pobjegne i ispusta vjetrove da ne hi 


hmpoziv. Kada se zavrsi vratt se. Kada se ttci ikamet uradt istopo- 


toin se vrati,.*-^ Buhari i Muslim, n>WebB mu iw>« 


ra Muslim hi serhi en-Nevevi. 18/ 122. 
M Alilmnm, 156. 


tti MitiUm bt serhi eti-Nevevi, 1 6/2 1 5. 


155 Buhari mea'et'Feth. 2/84; Muslim hi serhi en-Nevevi. 4/9 1 . 


360 


■■■■^^^HH^^^HBSB^HI^^^^HB m. 


Zastita od dzina i sejtana h stiti od sejtan a Preneseno je od Poslanika, sM&Ka akjhi ve tdlein, da je rekao: Kada 
vara seprikazu sejtani ucite ezan! Prcnijcli su ga Ahmed, Ibn-Sunni, 
Tab e rani i Bezzar, d*ta*6*uswtlafc Svi land prenosilaca su slabi. 

Preneseno je od Suhejla ibn Saliha, fahimehul].ih,' J5G da je rekao: Otac 
me posiaa Ebu Harisu, rahimehidW), a sa mnorn je bio s/uga ili prijatelj. Tog 
sluguje neko po irnenu pozvao iz palminjaka, on sepopeo ali nikognije &i- 
dio. Kada sam to ispricao ocu rekao je: Da sam znao da cese to desiti ne bih 
te slao. Kada cujes takav poziv prmiii ezitnjer sam cuo Ebu Hurejru, radi- 
juikhu anhu. da je prenio od Poslanika, wdyinbu alejhj w teWzm*. Kada se uci ezan 
sejtan bjezi. Muslim, uhimchulkh. 

Trideset i drug! stit - abdest 

Prenio je Ibn Abbas, ndijaiiahu anhuim, da jc Poslanik, uiyiahu 'aiejhi vesdiian, 
rekao: Cistite svoja tijeLi, Allah vas ocistio! Ko god zanoct cut, ispod 
odjee'e do tijela bade meiek i kad god se prevrne u snu kaze: Attaint mcj, 
oprosti svome robujerje zatmcto cist! Rekao je Munziri, raiumduiMi, da ga 
jc prenio Taberani, nhJmcKuU.ih, u El-Evsaiu dob rim lancem prenosilaca, 957 

Ebu Umame, ndijaiUm anhu, je rekao: Cuo sam Poslanika, aiyyjuUefhive 
stiicjii, kadaje rekao: Ko legnepod abdestom i spominje Altaba dok tie 
zaspi, Allah mu daje sve sto zeli od dunjalnka i ahireta kada god se 
u snu okrene. r,H Prenio ga je Tirmizi, rahtmehuiuh i rekao da je hasen. To 

je tacno jer je Selir ibn Havseb, i-akLmchuiiah, iskrcn prcnosilac. 

Trideset i treci stit - nocni namaz 

Rekao je Ibn-Mesud, radi^lMiu '.mhu: Neko je spomenuo pred Posfa/ti- 
kttm, wllalUhu nlqhi ve sdicm, nekog covjeka koji spam do zore i ne ustaje na na- 
maz pa je rekao: Njemtt $e Sejtan pomokrio it «#£"• Muttefekun alejhi. 
U hadisu se navcdcni namaz odnosi na nocni namaz, a Allan najboljc 
zna. Tako je Buhari, rahimchuiiah i naslovio ovaj had is: onome ko spam i 
ne klanja iejtati mu se pomokri u usi.' mi 

w Muslim hi serhi en-Neve\>i, 4/90. 

" ? Et-Tergibtt ve et-terhtb, 2/13. 

w Tirmizi, 5/207, 

"' Bithari mea'el-Felh, 6/335; Muslim bi serhi ett-Nevevi, 6/63. 

"» Buhari: Kitab I9,babun 13, 361 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Ebii Hurejre, ndijalUhu 'anhu, jc prenio da jc Poslanik, sallnl&u *UjM v* 
iLiicm, rekao; Dok spavate sejtan na vasem potiljku zaveze tri hm- 
ra, udaripo svakom cvoru govoreci: Spavaj, pred tobomje ditga 
nod Ako spomene Allah kadseprobudi razveie se jedan hw> ako 
se abdesti razveze se drugi, ako klanja razveie se i treci cvor. Tada 
lis tan e odmoran i do bio raspolozen, u suprotnom ustane lijen i 
neraspohzenl m Muuefekun alcjhi, Ti cvorovi se razvezuju samo ako 
uzmc abdesc, spomene Allaha, nzM^dfelfe i klanja nocni namaz. Zaro je 
Buhari, 'fOMSteffih, naslovio hadis: O kpanovim cvorovima na zatiljht 
ako ne klanja nocni namaz? l,% 

Prenio jc Seid ibn Mcnsur, rukimdiuiiah, da je Abdullah ibn Omer, «dt- 
jaUahn ^hm rekao: Kada covjek osvane a nije kianjao uitre osvane zauzdan 
devinim jularom dugim sedamdeset podlakticd. Rekao je Ibn-Hadzer, rahi- 
m «hui!aii: Lanac prenosiUcaje doban 963 

Iz navedenog zakljucujemo da osoba koja nikako ne klanja no- 
611 namaz, osvane sa sejtanskim cvorovima na zatiljku, mokracom u 
usima i jularom na ustima. Sejtan ga je potpuno savladao za razliku 
od onih koji klanjaju nocni namaz oni su od sejtana daleko, a blizu 

All aha, ante vc Jiclle. 


Trideset i cetvrti stit - nepoistovjecivanje sa sejtanom I - Jesti i piti treba desnom rukom Sejtan lijevom rukom jede i pije, Ibn-Omer, radijaibhu VtnVma, je 
prenio od Poslanika, sallalUhu "rigbi « scMcm, da je rekao: Nejedite i ne 
ptjte lijevom rukom, jer iejtan jede i ptje lijevom rukom.' 1 ' Mu- 
slim, liihimehulUh. W Buhari men ' el-Feth, 3/24; Muslim hi serin en-Nevevi. 6/66. 

,n Buhari: Kitab 7 l^babun 12. 

« Fethu-f'Bari, 3/25. 

m Muslim hi Serhi en-Nevevu 1 3/ 1 92. 362 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 2 - Uzimati i davati creba desnom rukom 

Sejian lijevora rukom uzima i daje, Ebu Hurejre, r«dijJt*u 'aahu, Je 
prcnio od Poslanika, wllalUKu'airjiiivcKllera, da je Kkaoijedite, pijte, dajite 
i uzimajte desnom rukom, jer sejtanjede, pije, tmittm i daje lijevom 
rukomJ 36 * lbn-Madae, nWmsfcuflah. Munziri, rahimchuit.-ih, je lanac prcnosila- 
ca ocijenio vjerodostojnim*""' 1 

3 - Ne sjedati na granicu sunca i hlada 

Na tim mjesrima sjedi sejran. Prenio je Ebu 'Ijad, whinwhuiuh, od jet 
dnog ashaba da je Poslanik, »iuiUEiu Vdejhi ve wiiem, zabranio sjediti na grant- 
ci sunca i hiada, rekao je: Tu sjedi iejtati. Biljezi ga Ahmed, Mhimehuitoh, 
u Musnedu, Munziri, nhtmehufch, je lanac prenosilaca ocijenio dobrim. % 

\ - He treba srljati 

Poslanik, dUiahu &jjfiw«ilsni, je rekao: Stnirettostje odASaha a brzople- 
tostodsejtmta-^ Preni|cli sit gaTirmizi, rohimeMUk koji ga ocijenio dobrim, 
Ibn-Sunni i Bejheki, rahimehumuiLh. Albani, nditmcUbk ga jc ocijenio dobrim. 

S - Treba bin skroman Oholosc je lblisova osobina* Uzviseni je rekao: 

A kad rekosmo melecima: NicicepctdniteAdemul> oni nicice 
padose svi izttzet> Iblisa^ On ne htjede, itzoholi se i postade 
nevjt rnik. m m lbnMadze,2/l086. 

,M Et-Terglhu ve et-terhihu, 47191. 
* Ef-Tergibu ve et-terhihu, 5/260. 

m Tirmizi, 3/248. Zabiljezio ga jc i Kbu Ja'la od Enesa. Albani gaje ocijenio do- 
brim u djelu Es-SHsMe el-ehadisi es-sahiha. badis br. 3795, 
'« El-Bekan\ 34. 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 6 • Ne treba rasipati i pretjerivati 

Allah, subhanchw ve mala, JCFClcaO: 

Rasipnici su iejtanova braca. 970 

Rekao je Ibn Mesud., radijaiiahu *anhu: Rasipnistvo je trosenje u haram. 
Mudzahid, rahtewbdUab, je rekao: Kada bi tuiijelw cijeli imetak upropisane 
svrhe tie bi bio rasipnik a kada bi potroho jedan pregrst imetka u haram 
bio bi rasipnik Kada covjek u bilo cemu pretjera sejtan ucestvujes rijim: u 
stanu, hranU picu, jahalici pa i upostetjL 

Dzabir, T.iJijai!ahii Whu, je prenio od Poslanika, nildfa&u VkjU « wltcm, 
da je rekao: Postelja za tebe* za suprugu, za gosta i eetvrtaje za 
Sejtana, 

Trideset i peti stit - ne treba se dovoditi u sumnjive situacije 

Znaj da sejtan vreba prilike i ulazi u srca ljudska ubrizgavajuci u 
njih svoje otrovc, Ne dozvoli mil priliku i ne otvaraj vrata sa svoje strane 
tako sto ces sc kloniri svega sto bi ce moglo kompromkovatL 

Prenosi se od Safije, MdipLUlm *niu, Poslanlkove supruge, nlbllabu 'aiejhi « 
jciiem, da je relda: Posbnik uLULUbu Uejh} ye wiicm, je bio u itikaju t ja sam ga 
posjetik, pricali mo potom mm formula kuci - scanovala je u kuci Usa- 
me ibn Zcjda. Poslanik, saiyiahw 31^w«H™i»jk ustao da me isprati i pored 
nas suprosla dvojica emarija, Kada su ugkdali Poslanika, atuiUhu Ucjhi vc «*- 
k m pozuriti su, Poslanik idUMM '.ifejhi v-esdiem, rece: Nezurite, ovoje moja 
suprttga Safija Hujejova k6u Njih dvojica rekote: Subbanalhh, Altahov 
Poslanice! Posknik, sdlailihu \U0hf v^eM™, rece: Sejtan kndi iovjekovim H~ 
jeiomputem krvipa se bojim da u vasa srca ne ubaci neho, ili, neko 
zto. Muttcfekun alejhi. 


m Et-hra.21. 

"' Muslim bi serhi en-Nevevi, 14/59. 364 


Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Trideset i sesti stit - zikr Zikr slabi sejtana, ja£a iman, Milostivi, aa* « dfclk* ga voli i neproboj- 
ni je srit protiv sejtana. Preneseno je od Harisa el-Esarija, ladijallohu Wtu, da je 
Poslanik, «i!aJbh u V&jbi ve «Utm, rekao: Allah jejahjau objavio petero dapo 
njima radi i da naredi Israiloimn potomcima dapo njima rade. AB on 
to nije odmah prenio. DoUoje Isa i rekao: Allah tije naredio da radU 
petero i naredB Israihvim potomcima da rade pa njima, Ako ih ti ne 
obavijestisja tu, Rekao nmje: Brate moj, ne radi to, bojim se kazne ill 
protjerivanja u zemlju ako to uradisprije mene. Nakon toga, oknpio ih 
je u Bejtulmttkaddesu, dzamija se napunila, odrzao je gpvor i rekao: 
Allah mije naredio da radtm petero i naredhn Israihvim potomcima 
da radepo njima. Ne obozavajte nikog osim AUaha. Oni kojiobozava- 
ju nekog drugog su kao robovi koje su vlasnici kttpili smjitn imetkom 
dali im start i rekli radite i donosite nam dio zarade, a oni svu zaradu 
odnesu nekom drugonu Da li biste bill zadovotjni s takvim robovima?! 
Allah vasje stvoriopa samo Njega obozavajte. Ne okrecite se u tiamazu 
jer se Allah okrec'e prema robtt dokje u nanutzu sve dok se ne okrene. 
Naredujem vampost. Prhnjer posta je kaopnmjer cotjeka u dridtvu 
koji bna vrecicu mosttsa isvije zele pomirisati* Post kod AUaha IjepSe 
mirise odmosusa. Naredujem vam sodoku. Ptimjer sadake je primjer 
zarohljenog cotjeka home su ruke svezana za vrat i hoce da mu odsjeku 
glatm, a on base: Hoiete U da vamplatim da me pttstite? I daje i malo i 
mnogp samo da sespasi. Narednjem vain mnogo zikra. Prhnjer togaje 
kao primjerprogonjenog cotjeka od shone neprijateljapa nadezahlon 
i zastiti se. Jsto tako, fevjek se ne tnoze spasid od sejtana ako nespomi- 
nje AUaha. Prenio ga jeTirmizi, rahimchuiiih i rekao: Hadisje basmsahik 

Oni koji stalno spominju Allaha, «** * JMo, od sejtana su xastieeni, 
a oni koji ga zanemamju sejtanu se prepusraju i on se poigrava s njima 
i zavodi ih kako zeli. Rekao je Uzviscni: 

Onome ko se bade slijepim pravio za zikr Svemilosnog, 
Mi cemo Sejtana natovariti, pa ce mu on nerazdvojni 
drug postati. 973 m Es-Zuhruf, 36. 365 Zastita od dzina i sejtana 5ta ljude stiti od sejtana Zikr slabi i Ijudske scjtane kao i dzinske. Zato nam je Allah, a?v« 
dzclk, naredio da ga spominjemo u bitkama: 

O w Jlwt vjerujete, had se s kakvmn &etmn sukobite, sjtijeli 
biidite i neprestano Allaha spominjite, da biste nspjelL 973 


itednost zikra Rekao je Ebu Derda, radiialfehu * an ]iu: Rekao je Poslanik, nHaiiahu "a!ej- 
h\ vesfiiiem: Hocete li da vam kazem kojeje najbolje djehj najcisce 
kod vaseg Gospodara, najinse vas uzdize, boljeje od dijeljenja 
zlata i srehra i od toga da se sitkobite sa neprijateljem i da vas 
ubijaju i da ih ubijate, Rekli su: Narauno, AUahov Poslanlce. Rekao 
je: Spominjanje Allaha? 1 * Tirmizi, Ibn-Madze i Hakim, rahimehumul- 
bh* Hakim, uhimchullah, ga je ocijenio vjerodostojnim, a s njim se slo- 

ilO Zehebi, whimchullah. 

Prenio jc Ebu Hurejre, ndijaUahu whu, da je Poslanik, laiwiihu 'aHhi vc sei- 
[cm, rekao: Preteklisu muferridunu Asbabi li pi case: A ko su mufirridu- 
ni? Rekao je: Midkarci i zene koji mnogo Allaha spominjtu 1 ^ 

Prcneseno je od Abdullaha ibn Busre, mdggkhn 'anhu, da jc neki covjek 
dosao i rekao: Allahov Poskmce, menije mnogo serljatskih propisa, red mi 
neko eega cu se cvrsto drzatif Rekao je: Neka tijejezik uvijek vlazan od 
zikra? 71 Tlrm'm, rahimthuiiati i rekao je da je do bar, Hakim, rahimehullah i re- 
kao jc da je vjerodosrojan. S njim se slozio Zehebi, whimchulkh. 

Od Ebu Musaa, radijaiiahu anhtj, je preneseno da jc Poslanik, wiwiahu 'alcjhi 
ytacUfin, rekao: Primjer onoga ko spominje Allaha i nespominjeje kao 
prhnjer zivog i mrtvog.'* Ruhari i Muslim, lahimchumuihh. 

Od Ebu Hurejre, rarlijalbhu 'anhu, je preneseno da je Poslanik, saibdiahu 
'aleihi vr scikm, rekao: Ko sjedne t tie spometie Allaha zalit ie za iim ko fat, 45. 

m Tirmizi, 5/128; fbn-Mad*c, 2/1245. 
m Muslim hi serhi eti-Nevevi. ] 7/4. 
m Tirmizi, 5/127. 
f " BUhari mea'el-Feik, 1 1/208; Muslim blSerhi en-Nevevi. 6/68. 


366 Zastita od dzina i sejtana Sta Jjude stiti od sejtana legne i ne spomene Allaha i on ce zalitiJ™ Ebu Davud, rabimehnJink Al- 
bania rnhimchuihh, ga jc ocijenio vjerodoscojnim/' 1 '"' 

Preneseno je u oba Sahiha da je Poslanik, nlhlkhu aMhi in- sdiem, rekao: 
Ko $ to pitta u toku dana kaze subhanaUah ve bibamdihi oprosdt ce 
mu se gtijest ntakar bili brojni kao morska pjenaJ* 

Ebu Hurejre, n*iiijalUhu anhu, je prenio od Poslanika, sdhih^u aJejhiwwUan: 
Dvije rijedisu hdike najeziku, teske ua vagi i drage Milosnom: subha- 
nallahi ve bi hatndihi subhanatiafri el-azimi m Muttefekun alejhi 

Takoder je on prenio od Poslanika, salUUhu 'alejhi « sdkm, da je rekao: 
Draze mije reci: SubhanaUah ve la ilahe illellah vatiafm ekber nego 
svesto Sunce obasja.™ 2 Muslim, mhimchullah. 

Rekao je Semure ibn Dzundeb, ^dJjaJbJu. ™hu: Rekao je Poslanik, saiJai- 
]ahu 'alcjhi ve wiicm; Allahu su najdraze dettri rijeci, netna smetnje kojmn 
god pocnes: subhanaUah, elhamdu UUah, la ilahe ilhllah, Allabu ek- 
ber. Muslim, ratutnehulkh. 

Rekao je Sad ibn Ebi Vekkas, raeJijallahu anh»; Bill smo kod Poslani- 
ka, sallallahu 'ulcjhi v L Eileen, pit je TektlO: Da It VMttje ttSko SVaki ditll 3M- 

raditi hiljadu sevapaf Neko od prisurnih je rekao: A kako da zara- 
dime hiljadu sevapa? Rekao je: Ko sto put a kaze subha nullah do bit 
6e hiljadu sevapa Hi ce mu biti oprosteno hiljadu grijeha. JS * Mu- 
slim, r.ihimthullah. 

Rekao je Ebu Musa el-Elan, xadsjaJiahu 'adiu: Rekao mije Poslanik, tel- 
l.illahn alejhj w «Ucm: Hoces li da ti kazem staje dzettetska riznica? Rekao 
sum: Naravno Allahov Poslanice. Rekao je: Rijeci la havle ve la kuvvete 
ilia bfflak.™* Muttefekun alcjhi. m Ebu Davud, 4/264. 

m Tehriciz El-Kelimi et-tajjihi, str, 1 m Buhari meet ' el-Feth, 1 1/206; Muslim hi serhi en-Nevevi, 1 7/17. 

*•' Buhari mea'.ef-Fefh, 1 3/537; Muslim bi.Serhi eti-Nevevi, 17/19. 

m Muslim hi serhi en-Nevevi. 17/19, 

m Muslim hi serhi eti-Nevevi. 1 7/20; 

* Buhari mea'ei-Feth, 11/213; Muslim hi serhi en-iVevevi, 17/26. 367 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zikr pred spavanje 

1 - Rekao je Huzejfe, Mdipitahu anhu: Posianik, jalUlkhu aicjhi v e seUcm, je 

pred spavanje ucio: BismikelJabumme etnutu ve ebja. U tvoje 
ime, Allahu moj, umirem i Uvim, A kada se budio: El-Hamdu 
Villain eUezi ahjana bade ma. ematena ve ilejbin-nusur. Hva- 
la Allahu koji nas je prozivio mikonsto nasje usmrtio i pred ' Njime 
cento se sakupiti. 9 * 5 Muttefekun 'alejhi. 

2 - Preneseno je do Aisc T zattftUaHu 'mtu. da je rekla da je Posianik, id- 

kikhu'aiejhi vesellem, u nod pred spavanje sake skupljao, pljucnuo u 
njih i proueio sure sure El-Ihlas, El-Felek iEn-Nas, pocom bi po- 
trao od rijela sco bi mogao pocevsi od glave, iica i prednje stranc. 
To je radio tri puta. 58 *" Bufiari t nhimdmiiah. 

3 - Preneseno je u Ebu Hurejreovom, «dijaikhu at.hu, hadisu da mu je 

sejtan rekao: Kada kgttes it postelju prouci ajeml-kursi, AUuhu la 
ilahe ilia huve.,, do kraja i cijelu noc imat c'es cumra i fejtan ti se 
nece moci prihliziti sve do zore. Posianik je rekao: htinu tije re- 
kao iakoje veUki la£ljwac. On je sejtan?* 7 Prenio ga je Buha- 
ri, rahimchulklt, bez lanca prenosllaca izrazom koji ukazuje na po- 
tvrdenost hadisa, 

4 - Rekao je Ebu Mesu'd el-Ensari, mdipitahu anhu, da je Posianik, «iu. 

i-.hu nlcjhi ve scHon, rekao: Ko prouM dva zadnja ajeta iz sure El- 
Bekare cuvat ce ga odsvega.™ Muttefekun aicjhi. 

5 - Preneseno jc od Ebu Hure jre, ndijaiuhu >nW da jc Posianik, yA\-A- 

Uhu 'nkfhi v<? scllem, rekao: Kada ustanete iz postelje pa se vratite 
protresite je krajem svoga donjeg ogrtada tri putajer vi ne 
znate Stajeposlije vas doslo u postelju. A kada legnete recite: 
Bismike Rabbi veda'tu dzetibi ve bike erfeu'hu, fe in emsekte 
nejsi ferhamhtu ve in erselteha fehfezba bi ma tehfezu bihi 
ibadekes-salihin. S Tvojim imenom Gospodant lijezem i s Tvo- 
jim imenom ustajem, ako zadrzM moju dusu smilujjoj se a akoje 1,5 Buhari mea' el-Fefh, 11/113; Muslim bi serhi en-Neyevi, 1 7/35. Od Beraa ibn 

'Aziba, 

Ml Buhari mea' 'el-Feth. 11/125. 

w Buhari mea' el-Feth t 6/335, 

m Buhari mea'el-Feth, 7/3 1 8; Muslim bi Sethi en-Nevevi 2/92, 

. 368 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


vratU cuvaj je onako kako ciwas dide svojih dohrih robova. Kada 
seprobudite recite: El-Hamdu liilahi eliezi a'fanifi dzesedi, 
ye radde a'lejje nthi } ve ezine It bi zikrihL Hvala AUahu rut 
zdravlju rnoga tijeld, Sto mijevratio dusu i dozwlio da Gaspomi- 

njem Buhari i Muslim, ratumehujisuikh.-"" 

6 - Preneseno je od A] i je, ndijattahu anhu, da je Fatima, RiJijaiUhu Vnl», oti- 

sla Poslaniku, mIUIW™ aMhiveseilein, traziti slugu ali ga nije u kucl 
nasia, zatekla je samo Aisu, nuiijaMu anha, i njoj rekla. Atija, r»di|at- 
bhuWthu, je rekao: Poslanik, wlialiahu 'Jcjhi ve «iicm, nam je doido a vec 
smo bili leglipaje rekao: Hoiete U da vain kazem $taje bolje 
za vas od singe? Kada legnete u postelju proucite trideset i tri 
pitta siibhanallah i trideset i cetiriputa AUahu ekber. To vam 
je bolje odsluge.™ Muttefekun aJcjhi. 

7 - Majka vjernika, Hafsa, ndipiUIw tain, Je rckla da bi Poslanik, mIM. 

iahu'aicjhivcicJicm, pred spavanje stavio desnu ruku pod desni obraz 
i rekao tri puta: AlLihumme kini azabekejemne tebasu ibade- 

ke! AUahu moj, sacuvaj me patnje na Dan kada proHvtt svoje ro- 

bove.' m Prenijeli su ga Ebu Davud, tahimeKuM i Tirmizi, nkimehuiuk 
i rekao je: Hadisje boxen sahih, 

8 - Preneseno jc od Enesa, radijaibim "anhu, da je Poslanik, saliallahu 'dcjhi 

vcKUcm, pred spavanje govorio: El-hamdu liilahi eliezi eta'me- 
na, ve sekana, ve kefana, ve avana. Fe kern mimen la kafije 
lehu ve la mu'vi. Hvala AUahu koji nas je nahranio, napojio, 
ispunio nose potrebe i sklonHte nam duo. Mnogoje onih o koji ma 
niko m brine i koji nemaju sklonihe?' 11 Muslim, Ebu Davud i 

Tirmizi, rahLmchumuJktu 

9 - Ibn-Omer, nkhjaJJahu ajihuma, je naredio nekom covjeku da kazc 

kada legne: Altabumme Ente halekte nefii, ve Ente tetevef- 
faha, leke mematnha ve mehjaha, in ahjejteha fehfezha 

ve in emetteha fegfir leha. Allahumme inni ese'luke el-afi- 
je. AUahu moj, Ti si stvorio moju dusu, Ti je usmrcujes* Tebi 

pripada njena smrt i zivot, ako je pozivis* cuvaj je a ako je m Buhari mea'el-Feth, 11/126; Muslim bi ierhi en-Nevevi, 17/37. 
fM Buhari tried ' el-Feih, 11/119; Muslim hi serhi en-Nevevi, 1 7/45, 
"' Ebu Davud, 4/313; Tirmizi, 5/137. 
m Muslim bi Serhi en-Nevevi, 17/37; Ebu Davud, 4/312; Tirmi2i, 5/137. 369 Zastita od dzina i sejtana Sia ljude stiti od sejtana usmrtis oprosti joj, Allahu moj molim te daj mi blagostimje,™ 
Ibn-Omer, Mdijallahu tabum*, je rekao: Ovu dovu sant cuo od Po- 

sldnikeL, ulhlkhu 'ultjhlvtsdlem. 

10 -Prcncscno jc od Ebu Hurcjre, radijaltabu 4 anhu, da jc Poslanik, sj]- 

lalhku 'alcihi vc wiicra, ucto kada bi legao u posteiju: Allatmmme 
Rabbe es-semavati, ve Rabbet* erdi> ve Rabbel*arsi, Rabbe* 
na ve Rabbe kulli sej, falikal-habbi ve en-neva, ve mitnez* 
zile Et-Tevrati vel*Indzili vel-Furkan, eu'zn bike tnin serri 
kulli sejin Enie ahizun bi nasijetihi. Ailahumme Entel*ev~ 
velu fe lejse kableke sej, ve Ente el-abiru fe lejse bd*deke 
sej, ve Ente ez-Zabiru fe lejse feukake sef, ve Entel-Bati- 
nufe lejse duneke sej, ikdi anna ed-dejn ve egnina mineh 
fakri. Allah it moj, Gospodaru nebesa, Gospodaru Zemlje, Go- 
spodaru Aria, Gospodaru nas, Gospodaru svega, Ti koji plodove 
i kospe rascijepljujes, Ti koji si spustio Tevrat, Indzil i Furkan 
utjecem ti se od zla svega stvorenog ciju kiku ti drzis. Allahu 
moj, Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo nista, Ti si Posljednji i na- 
kon Tebe nema nista, Ti si Najuzviseniji i nerna nista iznad 
Tebe, Ti si Bat in i mi mo Tebe nema nista, urati nose dugove i 
uhni nas imucnima.'^* Prenose ga Ahmed, Muslim, Ebu Da- 
vud iTirmizi, rahi™humallah. 

11 -Rekao je el-Berra ibn Azib, iadfcilata Wiu; Rekao mi je Poslanik, 

Hiyy*« alcjhi v c g-iicni? Pred spavanje ttzmi abdest kao za namaz, 
lezt na desnu strani t red; AUahumme eslemtu nefsi ilejk, ve 
vedzdzehm vedzhi ilejk, ve fevvedtn emri ilejk, ve elrdze'tu 
zahri ilejk, hi meldze 3 ve la mendzn minke ilia ilejk, Ameniit 
bi kitabike ellezi enzelte, ve bi nebijjike ellezi erselte. Allahu 
moj, Tebi se predajem, Tehi svoje lice okrecem, Tehi svoje swart pre- 
pustam, kod Tebe utocute traUm, nema spas a ni utocUta od Tebe 
oshn kod Tebe, Vjerujem u objave koje si spustio, vjerujem u vjero- 
vjesnike koje si poslao. Ako bi mnro te noci utnro bi u islam tt. 
I neka to btide posljednje sto ces izgovoriti prije spavanjaS m 
Murcefekun alejhL '" Muslim hi serhi en~Neve\ r i, 17/35. 

"* Muslim hi Serhi en-Nevevi, 17/36; Ebu Davud, 4/3 12; TimiizL 

Hi Buhari mea' el-Feth. 1 /357; Muslim hi serhi en-Nevevi, 17/32, 370 Zastita od dzina i lejtana Sta ljude stiti od sejtana Zikr pri budcnju rz sna u toku nod 

1 - Prenio je l Ubade ibn Samit, radijatbihu aj,hu. da je Poslanik, hJUI- 

lahu yftjfei vc iciicm, rekao: Ko se probudi u iioci i kaze: La ilahe 
illeUahu vahdehu la serike lehu, lehu el-mulku ve lehu el- 
hamdu ve huve ala kutli Sejin kadir, El-hamdu lilluh, sub- 
banallaJj, ve la ilabe illetialnty vallahu ekber, ve la bavle 
ve la kuvvete ilia bilhtbi el-AUjji el-Azimi. Nema istinskog 
boga osim Alhiha jedinog i On nema suparmka, Njemu pripa- 
daju vlast i hvala i Onje svemocan. Hvala Allahu, slava Alla- 
hu, nema boga osim Allaha, Allah je najveci i nema ni snage ni 
modi osim kod Allaha Uztrisen&g i Velicanstvenag. Potom kaze; 
Allabumegfirli, Allahu, oprosti m'u Hi prouci dovu prihvatit 
6e mu se. Ako se abdesti i klanja namaz i on ce hitiprihva- 
teiu*'* Buhari, HJ&MhuEbh. 

2 - Ebu Umame, Mdijdkfcu ' M ha. je rckao: Cuo sam Poslanika, saJUiJiu 

alcjhi vb seUcm, kada je rekao; Ko legne pod abdestom i spominje 
Allaha dok tie zaspi Allah mu daje sve sto zeH od dunjaluka 
iahireta kada god se u snu okrene.' m Prenio ga jeTirmizi, tM- 
mehullnh i rckao da jc hasen garib. Albani, nhimehdlah; ga je ocijenio 
ciobrim/ |f| * 

Zikr kada se prepadnei 

Preneseno jc Abdullaha ibn Amra ibn el- 1 Asa, mdijallahu 'anfcu, da ih je 
Poslanik, wJWhhu 'dcjhi vc uiicm, poducavao sljedecoj dovi za strah: Eusu bi 
kelimatillahi et-temme, min gadabibi, ve Herri ibadihi, ve min he- 
mezati e&Sejtan, ve en jehdurun. Utjecem se sa Allahovim savrienim 

rijeeima od Njegove srdzbe, zla Njegovih nvorenja, sejtanskog uznemira- 
vanja i njihowg prisustva.' m Ebu Davud, rdJMuilfab iTirmizi, rahimehujyi 
i kaze da je hasen. "* Buhari mea 'el-Feth, 3/39. 

m Tirmizi. 5/207, 

m Tehridz el-Kelimi et-tajjih, str, 29. 

m Ebu Davud, 4/! 2; Tirmizi, 5/200. 371 ■ Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Zikr pri bucfenju iz sna 

Prcncseno je da je Ebu Hurejre, ndipiuhu anh», prenio od Poslanika, 
falMbhu "aJqhi vc Kilcm: Kada se probudiie recite: El-Hamdu UUahi ellezi 
radde alejje nihi, ve afanifi dzesedi, ve ezine U bi ztkrihi. Hvak Ai- 
lahu koji mije vratio duht f mints moje tijelo zdravim i dozvolio mi da Ga 
spominjem. Biljezi Hakim, raHtmeMbh i ocijcnio ga jc vjerodoscojnim, s 
njim 5ii se sloziii Zehebi i Albam, rahimehumulhb. 1000 

Zikr pri izlasku iz kuce 1 - Preneseno je 10c " od Enesa, r*dij»llihu 'anhu, da je rekao: Rekao je 

Posldnik, Sallaltahu alcjhi ve %e[\eml Ko kadit IZtlde IZ kllC€ hiiZC: Bt- 

smiUahU tevekkeltu ala Allah, ve la havle ve hi kuwete ilia 
billah* U ime Allaha, na Allaha se oslanjam, nema ni snage ni 
mode osim kod Allaha, kaze mu se: Sacuvan si> tie moras se sam 
ctivati i ufiufen si, Sejtan se udalji od njega i kaze drugom 
sejtanm Sta ces sa covjekom koji se ne mora stitn stititi, koji 
jezastiien i np«&tt? PrenijeEi su ga Ebu Davud, nhimdmDah i Tir- 
mizi, rahimdudkh i rekao je: Hadis je hasen sahih. Albani, whimchuikh, 
ga je ocijenio vjerodostojnim. 1002 

2 - Rekla jc Ummu Selema, mtijatuim 'anta: Nikada Posldnik, s^Slajfabn 

aiejhi -vc scii«n> nije iza&to iz moje knee a da nije pogledao u nebo i 
rekao: AUahumme inni etiz/t hike en editie ev itdalle, ev ezil- 
te ev uzelle, ev ezlime ev uzlem, ev edzhele evjudzhele alejje. 

Allahu moj> utjecem ii se od toga da sam zalutam Hi da me dntgi u 
zahludu odvedu, da skrenem ili da me drugi skrenu, da nekom na- 
silje idinim ili da mem neko nasilje uHni, ili da se kao mznalica 
ponasam ili da se neko prema meni kao neznalica ponese. um - Pre- 
nijeli su ga autori sunena, Tirmizi, rahimehuU.-ib, jc rekao: Hadis je 
hasen sahih. m Tehridi et-Ketimi et-iqjjib, str, 38. 
IWI Ebu Davud, 4/325; Tirmizi, 5/154. 
IH1 Tehridi eI~Kelimi ei-tajjih, str, 41. 
1K1 Ebu Davud, 4/325; Tirmizi, 5/155; Ibn-Madze, 2/1278, 372 
IS 


Zastita od dzina i sejtana Sea Ijude stiti od sejtana 


iikr pri ulasku u kucu 

1 - Dzabir, radijaUahu .anhu, JC rekftO: CUO Sdm PosLmika, Killallahu alejhiwwl- 

lem, kadje rekao: Ko tide u kucu i spomene A 1 Li ha pri ulasku i 
prijelu Sejtan ka£e svojoj druMnt: Nema vatti ovdje ni vecere 
ni kanaka. A kada tide i ne spomene Allaha pri ulasku, Sej- 
tan ka£e: Nasliste konak. A oho he spomene Allaha pri hrani 
kaze: Nasli ste i konak i veceru^ Muslim* rohimehdkh, 

2 - Pieneseno je od Ebu Malika el-Esari ja, tadijailahu "anhu, da jc Poslanik, 

ialkliahu aJejhi v« sdlcm, rekao: Pri ulaskti u ktuht recite: Attahmmne 
hint es'elnke hajra-l-mevlidz, ve hajmrl-mehradzl BismiUabi 
vdef&iia, ve bismitiahi haredztut, ve nUt Rabbtna tevekkebia. 

Allahu mojt ntolim te za dobro ttlaska i dobro izlaskal S AUahovim 
imenom tdazimo, s AUahovim imerwm izlazimo i ria naseg Gospo- 
dara se ostanjamo, Potom nazovite selam ukue*ttnimaJ tm Bilje- 
zi ga Ebu Davud, tdumcfautuh a sejh Albani, rahimchulkh, je rekao: La- 
nac prenosilaca je vjerodostojan. ' ° 06 

Zikr pri ulasku i izlasku iz diamije i Prenio je Enes, radijdkhu 'anhu, da je Poslanik, ulbliahu 'aiejhivcKllcm, pri 
ulasku 1 izlasku iz dzamije ucio: BismiUabi, Attahumme sal- 
li ala Muhammedl U ime Allaha, Allahu moj t donesi salavat na 
Poslaniktt! Pren tjeii suTIrmizija i Ibn-Sunni, rahlmehutnulbfc, Tlrmi- 
zi, rahimchuiiah ga je ocijenio dobrim. Dobrim ga je ocijenio i Alba- 
ni, Tahimehuibk na osnovu vise lanaca prenosilaca. t0OT 

Prenio je Ebu Humejd ill Ebu Usejd, radpabu anhu, da je Poslanik, B i- 
laikhu aicjhi w »dfcm, rekao: Kada ulazite u dzamiju recite: Attahumme 
ijiah U ebvabe ralmtetike! Allahu tnoj, otvori mi vrata svoje mihsti'A 
kada izlazite recite: Attahumme inni esebtke minfadh'ke! Allahu 
moj, molim leza tvoju dobmtul Muslim i Ebu Davud, Hhinichumuiiah. l0cia 


m Muslim hi serhi en-Nevevi, 13/190, 

m Ebu Davud, 4/325. 

'** TehridZu el-Kelimi et-tajfib, str. 43. 

m Tehridzu el-Kelimi ef-tajjih, sir. 45. 

IH! Muslim hi serhi en-Nevevi, 5/224; Ebu Davud, 1/126. 373 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude Ititi od sejtana 3 - Preneseno je 1(KW od Abdullaha ibn Amra ibn el- Asa, radij^thhu 
Wm, da je Poslanik, saJialhhu aic)hi vc seUcm, prije ulaska u dzamiiu 
ucio sljcdecu dovu: Euzu MUahi el-azhni, ve bi ved£hihi el- 
kerimiy ve sultanibi el-kaditni mines-sejtani-radziml Utjecem 
se velikom Allahu, Njegovim plemenitim lieem i iskomkom vtescu 
od prokletog sejtana! Kada to ka&e sejtan ka£e: Sacuvanje od 
tnene ostatakdana. Prenio ga je Ebu Davud, rahimchdiaJ,, Albaiii, 
rahJnKhullah, ga je ocijenio vjerodostojnim. 1010 

Sta se uci nakon pocetnog tekbira if namazu? I - Rekao jeEbu Hurcjre, r udijaJi^,. ^nhu: Poslanik, niy&&i ttghtaettft^ 
je nakon pocetnog tckbira kratko prije ucenja sutio. Rekao sain: 
Allahov Poslaniie, sta ucis kada sutis poslije pocetnog tekbira? Re- 
kao je: Ucitm AUahumme baid bejni ve bejne hatajaje kema 
baadte bejne el-mesriki ve el-magrib! AUahttnnne nekkini 
min hatajaje kemajunekka es-sevbtt el-ebjedu mined-denes! 
AUahumme igsilni min hatajaje bh-seld&i ve-l-?nai ve-l-be- 
red! Allahu moj, udalji moje grijehe od mene kolikoje mzdaljina 
izmedu istoka i zapadal Allahu moj, ocisti me od grijeha poput bi- 
jek odjece koja se ocisti od prljavhine! Alfahu moj, saperi moje gri- 
jehe stujegom, vodom i ledomP' ni Muttefekun alejhi. 

Rekao je Dzubejr ibn Muti'm, mJijaiiahu'anhu. da je vidio Poslanika, 
saikikku Uejhi vcttQem, u namazu I ucio je tri puta: AUahu ekheru ke- 
bira, vel-hamdu UUahi kesira, ve suhhanallahi bukraten ve 
esila. Euzu billahi mines-sejtani er~radzimi min nefiribi, ve 
nejsihi, ve hemzihi. Allah je najveci, hvaljen nekaje Allah isk- 
va nekaje Malm jtarom i vecerom, Utjecem se Allahu odpmkktog 
sejtana, njegove oholmtL pjesnistva i gusenja.™ 2 Ebu Davud, r*hr- 
iiichuLiah. Albani, fuiumehuJWi, ga je ocijenio vjerodostojnim. 

3 - Aisa, radijaJlahu anha, je rekla da je Poslanik, caiMUm alejhi vc idicM, na- 
kon pocetnog tekbira ucio: Subhanekellahumme ve bihamdi- 2- m Ebu Davud, 1/127. 

m Tehridiu el-Ketimi et-tajjibi, str. 47, 

10,1 Buhari mea' 'el-Feth, 2/227; Muslim hi serhi len-Nevevi, 5/96. 

1,13 Ebu Davud, 1/203: Ibn-Madze, 1/265, 374 
Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana ke, ve tebareke isimtke* ve tenia dzedduke ve la ilahe gajrttke. 

S/ava Allahu* nekajc blagoslovljeno ime Tvoje, niko nije kao Ti i 
nema boga osbn Tebe. uni Prenijcli su ga autori sunena. AJbani, «- 

himehutUh, ga jc ocijcnio vjcrodostojnirn.' 014 Sta 5E ufi na ruku' i na sedidi? 

1 - Rcl&O JC HllZCJfe, radljallahu anhu, da je CUQ Poslanika, sallatlahu alejhi vc 

«llcm, da uci na ruku u; Subhane Rabbije-l-'Azhn, s/ava mom ve- 
litanswenom Gospodaru, tri puta. A na sedzdi: Subhane Rabbije- 

l-Ea'la, slava mom Gospodaru nctjtmvisemjem, tri piita. 1 "' 5 Prenijeli 
su ga autori sunena. AJbani, rahjmchullah, ga je ocijcnio vjerodostoj- 
nim na osnovu vise ianaca prenosilaca. llJL 

2 - Preneseno jc da je Alija, napalm anhu, rekao: Posianik dyuhu nJejhi w 

seiiem, je na ruku ' ucio: AUahumme leke reka'tu, ve bike amenta, 
ve leke eslemttt, haSa* leke sem'i ve besari* ve mukhi ve azmi, 
ve asabL Allahu rnoj, Tebi na ruku padam, u Tebe vjerujem, 
tebi sam se predao, Tebi su skruseni moj sluh, vid, mozak, kosti i 
nervi. Kada je podizao glavu sa rukua uiioje: Setnia'Uabu limen 
hmnideh. Rabbetta leke-l-hamdu, mile-S'Semavath ve mil'e-lr 
erdi, ve mire ma bejnebuma, ve rnil'e ma H'te mm sejin ba'- 
da. Allah ce se odazvaci onorne ko ga hvali* Gospodaru nas, Tebi 
hvala, koja ispunjava nebesa, ispunjava Zemlju, ispunjava prostor 
izniedu njih i koja ispunjava Ira zelis da ispuni nakon roga. A na 
sedzdi je ucio: AUahumme leke sedzedta, ve bike amenta, ve leke 
eslemttt, sed&ede ved&bi lillezi halekabu ve saweraku, vesekka 
sam* aim ve besarahu, tebarekeUalm ahsemi-1'balikhu Allahu 
moj, Tebi sam pao na sedzdu, uTebe vjerujem, Tebi sam se poko- 
rio, moje lice je paio na sedzdu Onome ko ga je stvorio i obliko- 
vao i iz njega sluh i vid izveo* Neka je uzvisen Allah najljepsi od 
svih stvorkelja, 1 " 17 Zabiljezio ga je Muslim, ratomshulbK. m Ebu Davud, 1/206; TirmizL 1/154; NesaL 2/132; Ibn-Madzc, 1/265. 

1,11 Tehridzu el-Kelimi et-tajjihi, str. 56. 

10,5 Ebu Davud, 1/230; Tirniizi, 1/164.; Nesai, 2/190; Ibn-Madze, 1/287. Atbani ga 

je ocijenio vjerodostojnim. 

ISI * Tehridzu el-Kelimi et-tajjibi, str. 56. 

101 ? Muslim, hadisbt 771. 


375 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 


3 - Prencseno je od Aise, udifaiuim Whs, da je rekla: Poslanik, .uihiiahu 'olef- 


in veseliem,^ tut ruku i sedzdi gowrio: Subbtthun kttddtistm Rah- 
bul-melaiketi ver-Rnh. Nekaje shm i svetost Gospodaru meleka i 
Dzibriut. unH Zabiljezio ga je Muslim, raJiimchuHah. 
4 - Preneseno je od Ebu Seida el-Hudrija, raJipikhu '*nhu, da je rekao: Kada 
bi digao ghvu sa ruku a Poslanik «LUiaha u cjh i te seilem, je ucio: Ailahmn- 
me Riibbeim teke-l-hamdu, mil'e-s-semavati, ve mU*e-l~erdi, ve 
mtte nut bejnehuma> ve miVe nut H'te nun sejin badu, ehle-s- 
senai ve-hnwdMi, ehakktt nut kale~l-'abdu 3 ve kutiuna leke-L 


'abdu* AUahutmne la mania 1 It nut ea'tajte ve la mu'Hje H ma 


tmtut'te vel&jmfetJze-LMeddiimnke-l-dzeddtu Allaht nwj, Go- 
spodam nas Tebi bvala, koja ispunjava nehesa, ispunjava. Zemlju, ispu- 
njava prostor izrnedu njib i koja ispunjava Ha zebs da ispuni nakon 
toga, Tt zasluzujes pobvaht i velicanje, toje najveea istim koju izgova- 
raju rob&vi a svi smo Tvoji robovl Allahu maj, sto Ti das" niko ne maze 


mkratiti, sto ti uskratti niko ne moze dati, i kod Tebe bogatstvo i ugled 
ne koristi ugkdnima i bogatima,^ 19 Muslim, ra himehdWt. 
5 - Preneseno je od Ebu Hurejre, ndspibhu 'ani,u r da je Poslanik, aihWu.hu 


alcjhj vcscliem, rekao; Robje najblizi Allahu dokje na sedzdi za to 
uUtepuno dova dokste na sedzdi."' 2 ' Muslim* rahLmehuibiu 


6 - Takodei je od Ebu Hurejre, radi^hi™ an hu, preneseno da je Posla- 
nik, MiMiaJiu akjhi v e wiiem, na sedzdi ucio; AllaJmmmegfirli zenlri 
kullehu, dikkahu ve dzillehu, ve evvelebu ve ahirahu, ve 'ala- 
nijetehu vesirrahtt. Allahu nwj, oprosti misvaki mojgtijeh, veliki 
i malt, prvi i zadnjhjdvni i tajnl tau Muslim, nhimehuiiah. 


7 - Prenio je Ibn Abbas, mdijailahu •onhuma, 102 " da je Poslanik, wikiiahu fefag. 


hivciseilcm, izrnedu dvije sedzde ucio: Allahumntegfirli, verhamni, 


vehdini, vedzburni, ve a'fitih vetzukni Allahu moj opmsti mi, 

smiluj mi se, uputi me, utjesi me, podari mi zdravlje i opskrbi me. 


Pre ni jell su ga Ebu Davud i Bejheki, n.himehumu]|jh. Nevevi, rahtmebul- 


lak 1023 ga je orijenio dobrim a Albania rnhimchuiuh, vjerodoscojnim. l02,, 


"" Muslim bi Serhi en-Nevevi r 4/204. 


"" Muslim hi serhi eti-x\'evevi, 4/194, 


FIJI Muslim hi serhi en-Nevevi, 4/200 . 


,l!t Muslim bi §erhi en-Neve\>i, 4/20 1 . 


m Ebu Davud, 1/224. 


m Ef-Ezkat; str. 60. 


m Tehridzu el-Kelimi et-tajjibi. str. 60. 


376 


^^^M^^^^^^^H^^^^^^HHH^M|^^^Hg H^, O^^^^^^flC 

Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


Koja 5C dova uti prije selama na sjetlenju u namaiu? 

1 * PrCnCSCnO JC od AIIJC, radifaUahu anhu, da JC Poslailik, saJUlnhu alcjhivc 

K«« m , na zadnjcm sjcdcnju prijc predaje selama u&o: Aliabum- 
me igfir U ma kaddetntu ve ma ehbartit, ve ma esrertti, ve ma 
ea'lentu, ve ma esrefiu, ve ma Ente ea'lemu bihi minnu Ente 
el-mukaddimtt, ve Ente el-muehhini, la ilahe ilia Ente. Alla- 
hu mojy oprosti migrijehe koje sam prije po^inio i koje cupocimti, 
koje sam tajno uradio i koje sam javno uradio te koje sam pretjeru- 
juci uradio i o kojima 77 vise znas od mene. 71 unapredujesi uria- 
zadujeh nemaistiwkogboga osim Tebe. Muslim, rahimehuM. 1025 

2 - Rekao je Ebu Hurejre, ™%|jahu -anhu, da je Poslanik, aUhu * a k-jhi « «n=m, 

rekao: Kuda proucite tesebbudna zadnjem sjedenju traMte itto- 
ciste od tetverot d£ebetmeimke pamje, kalnirskepamje 3 tskuse- 
nja zhmta i smrti te Dedzalovog jsA?. 1026 Muslim, nihimehuiiaK 

3 - Prenio je Abdullah ibn Amr, ndjjaiWiu anhu. da je Ebu Bekr, ladijJiaiiu 

anhu, rekao Poslaniku, wiytaiiu 'dejhi vc idicm: PoduH me dovi koju cu 
uciti u namazM? Rekao je: Red Alhtbumme itini zalemtu nefii 
ztthnen kestran, ve la jagfiru-z-nube ilia Ente t fegfirli magfi- 
reten min i*ndike ver-hamni, inneke Entel-Gafiiru er-Ralri- 
7itu. Allabu moj,ja sam sebi brojno nasilje nanio, a samo Tiprastas 
grijehe, pa oprosti mi Svojim oprostom i smiluj mi se, Ti r uistinu, 
mnogo prastds i milostiv si. v>27 Muttefekun alejhi. 

Zikr poslije selama 1 - Preneseno je od Sevbana, raJsjitlalm wim. da je rekao: Nakon pre- 
daje selama Poslanik, wiiaiiahu 'afcjhi ve seilcoi, je ttcio tri puta: Estagfi- 
rullah. Allahu, oprosti mi. Potom bi rekao: AUalmmme Ente es- 
Selam, ve minke es-Selam, tebarekteja zel-dzelaU vel-ikranu 

Allahu, Ti si Selam i od Tebeje selam, neka si Uzvisen, vlasnice ve- 
licine i plememtosii, vm Muslim, rahimehulhh. IW Muslim, htidisbr. 771. 

m Muslim biterhi en-Nevevt, 5/87. 

m Buhari mea'cl-Feth, Z'317; Muslim hi xerhi en-Ne\>evi, 17/27. 

m Muslim biserhi etteNievmtf. 5/89. 377 Z as tit a od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 2- 3- Preneseno je od Mugire ibn Su be, adfeUahu 'anhu, da je rekao: Posla- 
nik, miyjohu 'iicjhi »*«.|i« n , i ;> riakon predaje selama uclo: La ihthe iltel- 
lalm vahdehu la ierike Zebu, khul-mulku, ve lehul-hamdii, ve 
have 'ala kulli sejin kadir. Allahumtm la mania' li ma ea'tejte 
ve la mu'tije li ma mendte ve lajenfeu' zeLd&eddi minkel-dzed- 
du, Nema istinskog boga osim Maha, jeditwg koji nema suparnikd, 
Njemu pripada pobvaia i vktst i Onje svemocatL Allahu moj, sto Ti 
das niko ne maze uskrmui, sto ti mkratis niko tie moze dati, i kod Tebe 
bogatstvo i ugledne koristi uglednima i bogatima. 1029 
Prcneseno je od Ebu Hurejre, radijdkhu luhu, da je Poslanik, .duihhu % 
hi n «dtcm, rekao: Bit ee oprosteni grijesi, makar bill brojnipoput 
marske pjene, onome ko nakon svakog tiamaza kaze suhbanal- 
laih slava Aliabu, trideset i triputa, el-hatndtdillah hvala Mahu, 
trideset i triputa, AUabn ekber, Allah je najvec'i trideset i triputa 
i npotpunjujuti stotinu ka£e: La ilabe HhUahii vahdehu laSerike 
Zebu, lehid-mulktt, ve kbid-bamdu, vehuve ala kulli sejin kadir, 
Nema istinskog boga osim AUaha, jedinogkoji nema supamika, Njemu 
pripada pobvala i vlasti Onje$vemoian," m Muslim, nhimeMU,. 

Sta treba ufiti koga spopadne nevolja j briga? 1 - Preneseno je od Ibn-Abbasa, i*L>fl=li Whum.,, da je Poslanik, iaii»ihhu 

'ajlejht wscDem, prilikom nevolje uclo; La ilahe illellaJmi-Azimul-Ha- 
Um, la ilabe illellahu Rabbul-arsil-azbrh la ilabe iUeUahtt Ra- 
bus-semavati ve Rabbtd-erdi, RabbukarHl-kerim* Nema boga 
osimMkha Veltianswenog Blagog, nema boga osim Maha Gospodam 
Aria velicariswenog tmna boga osim Alkha Gospodara nebesa, Gospo- 
dam Zemljei Gospodara Aria pieme?ritog." m Muttefckiin alejhi. 

2 - Preneseno je od Enesa, ndJjalhhu Wta da je Poslanik, wiWkhu 'afcjhj w 

«H<™, u teikoci \iao:Ja Hajju, ja Kajjum, bi rahmetike este- 
gis! Zivi, a Ti koji sve odrzavas, tvojom miloicit od Tebe pomoc 
trazimJ 1 * 337 Zabilje&io ga jeTirmizi, rahimcEtuikh. Hadis je dobar na 
osnovu vise fanaca prenosilaca. 103 * m Buhari mea'et-Feih, 2/325; Muslim biSerhi en-Nevevi, 5/90, 
m Muslim biierhi en-Nevevi, 5/95. 

m Buhari meaet-Feth, 11/145; Muslim bi serhi en-Nevevi\ 17/47. 
m Tirmizi, 5/201. 

m Takoje hadis ocijenio Albani u svomc djclu Tehndiu el-Kelimi et-taijibi, str. 76. 378 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 3 - Preneseno je od Ebu Bekrete, radijaiuhu \uihu, da je Poslanik, raiiaJbhu 'afcjlii 

W ttlfemj rekao: Ko se node u nevolji neka uU dovwAHahumme ra~ 
hmeteke erdzufe la tekilni ila nefsi tarjete 'ajnin, ve esUh U$e*ni 
kuUebit, la Halm ilia Ettte. Allabu, tvojaj milosti se tiadam pa me ne 
preptdtaj soman sebi ni za frieptaj oka* popravi moje gekkuptw startje, 
rtema boga osint Tebe. Prenijeii su ga Ebu Davud i Ibn Hibbarw ntd- 
rticiuuMuMu Albani, nhimehuihh, ga je ocijenio dobrim. K ' 3 * 

4 - Preneseno je od Sacla ibn Ebi Vekkasa, ridijaJJahu wifiu, da je rekao: 

Rekao je Poslanik, aiLaltahu Mcjh] veidlem: Kadaje bio u utrobi vibe 
Junus je proiicio ovu davit: La ilabe ilia Ente subbaneke inni 
ktmtu minez-zalimin. Nema boga osim Tebe, ja sam sebi nasitje 
nanio, Kada musliman prouci ovu davit zbog bilo cega Allah 
6e mil se odazvati. vm Zabiljezili su ga Ahmed, Tirmizi i Ha- 
kim, nhimchumulkh. Hakim, rahirrwholhh, ga je ocijenio vjerodostoj- 
nim a s njim sc slozio Zehebi, rakmebullalh Sta se uci kada se sukobi s neprijateljem iii vladarom? 1 - Prenio je Ebu Musa el-Esari, radijoltahu anhu, da je Poslanik, niyy™ 'akjhi 

«sci!em, ucio kada bi strahovao od nekog naroda: AUahmmne inna 
nedza*htkefi mdntrihhth ve neu'zu bike mm surnribim, Allahu, 
Ti sepozabavi njima i utjelemo Ti se od njihovogzh. Prenijeii su ga 
Ebu Davud" 131 ' i Ncsai, nhimehumulkh. Hakim, nhimehuMi. ga je ocijenio 
vjerodostojnim a s njim se slozio Zehebi, rahimeMLtu 

2 - Preneseno jc od Enesa, r«Mbhu mhu, da je Poslanik, idbUahu akjhi vc «U 

lcm, priiikom susreta s neprijateljem ucio; AUamtmme Ente 'adidi, 
ve Ente nesiri, bike ehutu, ve bike esitltt, ve bike ukatil Allabu 
moj, samo si Tt moj osbnac i pomagac. It mipomazes u otklanjanju 
rieprijateljskih spfetki, u ime Tebe napadam neprijateija i borim sepro- 
tiv njega. Zabiljezio ga je Ebu Davud, Mtomchuikh, 1037 s vjerodostoj- 
nim lancem prenosilaca, prema ocjeni Albanija, «hirrwhuiiah. 1031 m Tehridzu el-Kelimt ef-tajjibi, str. 78. 

m Ahmed; Tirraizi, 5/191 ; Hakim, Hakim ga je ocijenio 

se slozio Zehebi. 

'■" Ebu Davud, 2/89. 

m Ebu Bavtid, 3/42, 

m Tehridzu el-Keiimi et-lajjibi, str. 83. idostojnim a s njim 


379 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 3 - Rekao je ucenjak ovoga ummeta, Abdullah ibn Abbas, tadJMbku Vnhu- 
ma: Rijeci; HasbututUahu ve nia'med-vekil „DovoIjan nam je Al- 
lah i divan je On skrbnik M ,_/f izgowtio Ibrahim kadaje bacen u va- 
tru I rekao jeMubammed, uiuhhu afcjhi ve«dfem, kada sit mu reklt'Ji^ o[ 
'$£} (/*££» 'n Ljudistisesakttpilizhogvas.™- Buhari, tahimehuiiah, 10 ' 40 Sta treba reci koga zadesi nesreca? Rekao je Uzviseni Allah, azuvecUdk c . > iSip* L$e JlsJj %&*% Al UJj & Li) yU w^ J£Ul laj j, ill 

Owe &/£ AW/? ih kakva nettotja zadesi, same kazui Mi smo 
Allahovi iNjemu cerno se vratiti. To sit out bojima pripada- 
jtt blagoslovi od Gospodara njihova i milosti ti su na Pra- 
vom putii. 104 ' 

Rekla je Ummu Seleme, nuiijaiinhu jnJ™: Culasam Poslanika, uiiaiiahu aJejfn 
w scilem, kadaje rekao: Koga zadesi nesreiapa kaze; Inna UUahi ve inna 
ilejhi radzi'wt. Allalmmme edzirtiifi musibeti, vehhefti hajren min- 

ha, Allahovi smo i Nje?nu se vracamo. Attaint moj nagradi meza ovu moju 
nesrecu i mmijem mije boljim stanjem,, Atiah iega nagraditi izamijeni- 
tistanje boljim stanjem, Ona dalje kaie; Kadaje umroEbu Seleme (njen 
muz) proucila mm tit dovtt i Allah, m*. wdzeiie, migajezamijenio boljim od 
rtjega, Allahomm Postanikom, xjhikha 'akjbi * «llem. Muslim, mhimchuJUh. 

Sta treba uciti ko je duzan? 

Preneseno je od Alije, ndi^lbhu snh«, da mu je dosao neki rob koji je 
imao ugovor o otkupu sa svojim vlasnicima i rekao mu: Ne mogu ispla- 
titi Sto nam dogovorio pa mi pomozi? Alijja, radijaitahu anhti, je rekao: Places li 
da te poducim rijecima kojima me poducio Posknik, *>lk>lbhu aUjturescifcW 
Kada bi imao dttga kolikoje brdo Allah, »» -k dieO* hi to vratio. Uci: Al- 
hihummekjini bi halalike 'an haramike ve egnini bi fadlike *ammen 

m Ali'Jmtan, 173. 

m Buharimead-Feih, 8/229, 

IWI El-Bekare, 1 56 i 1 57. 380 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana sivake. Mlahu moj, zadovolji me halalom umjesto harama i ucini me rie- 
ovisttim od svih osim Tebe. Prenio ga je Tirmizi, tahtafthutbli UiA: i ocijenio 
do brim, s njim se slozio Albani, nbEmebdkh, 

Zikr pri obilasku bolesnika 

Od Ibn-Abbasa, radij.ti.Wtu 'Mhuma, je preneseno da je Poslanik, saiWla- 
hu aleflii ve selkrtij rekao: Ko abide bolesnika kojem nije nastupio smrtni 
cos i prouci kod njega sedam puta: Eselullahe el-azim, Rabhel-ar- 
Hl-azhn, enjesfijek. Molim velikog Allaha, Gospodara velikog Aria date 
izlijeci Allah ce ga tzlijeciti, 10 * 3 Zabiljezili su ga Ebu Davud, uhimchuUatu 
Tirmizi, rahtmekidlah i ocijenio ga dobrim, Hakim, rahimchulkh i ocijenio ga 
vjerodostojnim, s njim se slozio Zehebi, rahimcfculkL. 

Sta se kaze kada se ulazi u mezarje? 

Preneseno je od Burejde, nuUpikhu 'miIju, da je rekao: Poslanik, saJ- 
laUnhu vkjhi *csc\hm,je uBq ashabe da kada udu u mezarje kazu: Es-Se- 
lamu 'alejkum, ehled-dijari minel-mu'minhi, ve inna insaAlla- 
hu bikum lahikun. Nese'lullahe lena ve lekum el- "afije. Es-Selamu 
alejkum, vjemici stanoimici ovih nastambi. Mi cemo vam se, ako Bog 
da, pridruziti. Molimo Allaha da i nama i vama podari blagostanje.* ** 

Muslim, tahmnchulhtw 

Sta se uci kada zapuse vjetar 

Rekla je Aisa, radijaibJiu aniu: Kada bipuhao vjetar Poslanik, saitaiiahu 'alejHi 
v c ui\\ctti r je ucio: Allahumme inni eseluke hajra ba, ve hajra mafiha, ve 
hajra ma erselteha hihi. Ve eu'zu bike min ierriha, veserri mafiha, 
ve serri ma ursilet bihi. Mlahu moj, molim te za. njegovo dobro, dobro 

kojeje u ttjernu i dobro s kojim si ga poslao. Utjecem ti se od njegovog zla, 
zla kojeje u ttjernu i zla s kojim je poslan. Muslim, raJiimchuiiah. m Tirmizi, 5/220, 

IMa Ebu Davud, 3/187; Tirmizi, 3/227. 

m Muslim bi serhi en-Nevevi, 7/45, 381 
Zastita od diina i sejtana 5ta Ijude stiti od sejtana Sea se uQ kada se Euje grom? 

Abdullah ibn Zubejr, mdijaiyiu 'anbu. kada bi cuo grmljavinu prestao 
bi priori i proucio bi; Subhanelhzi jusebbihu er-ra'du bihamdihi ve-l- 
mekiketu min hifetihl Neka je slavijen Onaj koga slave grom i meleci 
strahujuci od Njega. Zabiljezio ga je Buhari T nhimehuiuh, u svome djelu 
El-Edebu el-mujred. Albani, tafitefe&dhfc, je rekao: Lanac prenosilacaje vje~ 
rodostojan, alije izreka asbaba, 10 ** 

Sta se uci kada se vidi mladak? 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, jadijsliahu anhuma da je Posla- 
nik, sa ii=tbhu aitjhi vc sciicm, ucio sljedecu dovu kada bi ugledao mladak: 
Allah u ekber! Allahumme ehtlJehu 'alejna bil-emni vel-imath ves- 
selameti vel-islam, vet-tevfiki Uma tuhibbu ve terda. Rabbuna ve 
RabbukeUah. Allah je najveci! Allahu moj, neka nam dode sa iigurno- 
seu i imanom, spasom i islam om i uputom na ono sto voliS i s cim si za~ 
dovoljan. Noli tvoj Gospdar je Allah.™ 40 Prenijeli su ga Darimi iTir- 
mizi, rahijMchumuiiah. Tirmizi, uhLmcUJah, ga je ocijenio dobrim a Albani, 
rahim^uUaJi. vjerodostojnim, 10 ' 17 

Sta se treba prouciti kad se krene na put? 

Prenosi se od Ebu Hurejre, nidjjaiiahu 'jnhu, da je Poslantk, »HalWiu bhfhi 
v C sriiem, rekao: Ko krede na put neka za one koji ostajn prouci slje- 
deht dovu: Estevdiu'kumulhihe elhzi la udi* vedai'uhu. Ostavljam 
vas Allahu na cuvanje. Sto se Njemu ostavi na htvanje tie moze se izgu- 
bitl Zabiljezili su ga Ibn Madze, Nesai u &\&\± Amekd-jtvmi veUejle, 
Ibn Sunni i Ahmed* tahim«humuibh. Dobrim su ga ocijenili Ibn Hadzer i 
Alb an i , t»\u»eh mnutiah . m H m TehridEu el-Kelimi et-tajjibi, str. 109. 

mt Darimi, 2/3; Tirmizi, 5/167. Prenijeli su ga od Talhe ibn 'Ubejdultaha. 

tw Tekridht el-Kelimi ei-tajjibi, sir. 614. 

m Tehridhi el-Kelimi et-tajjibi sir. 199. 382 
Zastita od dim i sejeana >ta ljude siiti od sejtana Sta se kale kad se popne na jahalicu? 

Prtneseno je od Abdullaha ibn Omera, ridtfJUhu 'anhuou, da je Poslanik, 
saiiaibihu alejhs n sdlou, nakon uspravijan ja deve kada bi krctao na purovanje tri 
pura rekao: A/Iamt ekber i proucio: Subhanellezi sehhara letm hasa ve 
ma ktmna lemt mtikriuin ve inna ila Rabbimi lemunkatibim. AHalmrn- 
me inna nese'htke fi seferina baza el-birra ve-t-tekm ve itune-l-'ameti 
ma terda, Atlabumme bevvin 'alejnasefaranahazavetvi annabiMehtu 
Entessahibufi es-seferi vel-balijetufil-eblL Altalmwme hint e'tizti bike 
mitt vVsais-seferi, ve keabetil-menzari, ve sm-l-nmnkakbifi-l-maii, i>e~l- 
ebl Nekaje slavljen Omij koji namje ovo potcinio mi to ne bismo mogfijabati 
i svome cemo se Gospodam vratiti, Allahu nwj, molimo teza.dobroeimwa y bogo- 
bojtmwst i djek s kojima si zadovoljan na ovom pittovanjit. Attaint moj, olakiaj 
nam ovo putovanje i skrati tuLdjenost, 77 sis nama naputovanju i envoi wk 
porodice. Malm moj, saeuvaj nas teskoca no putouanju* ruznog vidika i nthiag 
povratkn imetku ipotvdid. Na povratku je ucio istu dovu samo je dodavao; 
Ajibitne, taibune, 'abidum, It Habbiim hamidun, Vmiamo se, ktjemo $e t 
pokorni snio i swga Gospodam hvalimo. m(} Muslim, rahimehuM. Sta se treba red kad se ne Preneseno je od Havle bint Hakim, radi/atuhu anha, da je rekla: Cula 
sam Podanika, atlaElahu Ucjhi ve .«lk m , kadaje rekao; Kada neko odsjedne 
negdje te pronci: E*itzu bi keHmatitiahi et-tammati min serri ma 
balek, Utjefam se Allahu Njegovim savrsenim rijecima od zla svega Itoje 
stvotio*, niita mu nece nasteHti sve dak ne ode iz tog mjesta. 10 *' Mu- 
slim, rahinwhulkh. 

Sta se kaze pri jelu i picu? 

Preneseno je od Anira ibn Ebi Scleme, ratiijaiinhu anhig da je rekao: Re- 
kao mi je Poslanik, «JMialiu aiejhi v< «Uem: Sinko t reei bismillahy jedi de- 
snom rukom i jedi ispred $ebe. [ - s Muttefekun alejhj. m Muslim bi Serin en-Nevevi, 9/110. 
m Muslim hi serhi en-Nevevi, 1 7/3 1 , 

IMI Buhari mea' el-Feth, 9/521; Muslim hi serhi en-Nevevi, 13/193. 383 Zastita od dim a i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 

Preneseno je od Aise, ndijaitahu Wia, da jc rekla: Rekao je Poslanik oiyhhu 
akjhi w sdttm: Prijejela recite bismittaih a ako zaboravite reci bismilfoh 
napocetktiy recite: BismiUahi ewetehu veahiremu UimeMlaha napo- 
cetkti i na kraju, v ' rb2 Tirmizi, rahjmchuiijh i rekao jc: Hadisje basen sahib. 

Preneseno je od Enesa, ndijaikhu anh«, da je rekao: Rekao je Poslanik, 
sallallahu alejhi V e ufem; Allah je zadovoljau kada rob kale elhamdu lillah 
kada neStopojede ipopije^ Muslim, raJiimchuliabi. 

Preneseno je od Mu'aza ibn Enesa, nuiijuikiiu 'antm, da je Poslanik, «!- 
LiLhu aicjhi vc sciicm, rekao: Ko ttakon jela kale: El-Hmndu lillabi ellezi 
'ata'meni baza ve razakaniht win gajri havlin minni ve la kuwetin, 
HvalaMbzhu koji me nahrani i opskrbi ovim bez mojesnage i mod, bitc*e 
mu oprostenipretbodno poiinjeni grijesV'-'* Prenio ga je Tirmizi, rahi- 
mehuLLh i rekao: Hadisje Man Osim njega prenijeli su ga i Ebu Davud i 
Ibn-Madze, lahimchumuliah. Ibn-Hadzer, rahLmcLidHi. ga je ocijenio dobrim. 

Preneseno je od covjeka koji je sluzio Poslanika, saiUikliu'aJejhivewlfcm, da 
je rekao; Kada bipred Poslanika, aEiihfeu 'aiejhi resdicm, domjeli hranu rekao bi; 
Bfsmillah, a kada bi zawsiojeb rekao bi: AlJamtmme eta*mt& ve eskaj- 
te, ve egttejte, ve eknejte, vehedejte, ve ehjejte,je tekel-hamdu c aia ma 
edtejte. Ailabu moj, mdminio si, napojio, imucnim uiinw, dovoljnim dao, 
upuiio* ozivio, pa. Tebi hvala na tome sto si nam dao. Zabiljezio ga je Nesai, 

rahimdiulhh a VJerodoStOJnim OCijenio Albani, tahimehulWi. 1055 Sta treba red pri kihanju? 

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndijaiiahu 'mi™, da je Poslanik, sniutuhu yej- 
hi vc sdkm, rekao: Kada kihnete recite: El-Hamdu lillah. Hvaia Aliahu* 
A onaj koje $ njim iii njegov brat: JerhaimtkeUalh Al/a/f ti se smilomo. 
Kada mu to kaze neka mu odgovori: Jehdikumutiahu vejusUhu bale- 
ktmu Neka vasAJ/aJt Uputi ipopravi vase stanje. w5t ' Buhari, mhimchuiuh* IW Tiniiizi, 3/190 i rekaoje: Hadisje dahar yjerodostojan. 

m Muslim bi serhi en-Nevevi, 17/50. 

m Ebu Davud, 4/42; Tirmizi, 5/171; Ibn-Madze, 2/1093. Tirmizi ga je ocijenio 

dobrim. 

m Es-SUsile essahiha, hadis br. 7 1 . 
'"• Bnhari mea' el-Feth. 10/608, 384 Zastila od dzina i sejtana s ta ljude stiti od sejtana Sta trefaa rati kad se cuje kukurikanje pijetlova, 
njakanje magaraca i lave! pasa? 

Rekao je Ebu Hurejrc, radijaJkhu 'aohu: Rekao je Poslanik, «iWJahu vjefhi ve 
wlkm: Kada cujete ujakanje magaraca utjecite seAllalmjer oni vide 
Sejtana? a kada cujete kukurikanje pijetlova motile A tlaha da vam 
da odsvojih blagodati jer oni vide meleka. m7 Muttefekim alejhi. 

Preneseno je od Diabira, radijaiiihu Vuihu, da je Poslanik, uiuiatm alcjhi ve 
sellemt rekao: Kada nocu cujete lavezpasa i njakanje magaraca utje- 
ctteseAllabu odnjihjer oni videsto vi tie vidite. 10 ** Zabiljczili su ga 
Ahmed, Ebu Davud i Buhari u svom djelu Et-Edebu el-mujred, fahimc- 

humullah. Albaiii, ftdaimcKuQak, je rekao: Hadisje vjeradostojan nd osnovu vise 
ianaca prenosilaca. wm Sta se ufi kad se ustaje sa sijela? 

Preneseno je od Ebu Hurejrc, radijaiklm 'idiu, da je Poslanik, nfiaifejiu 'alejhi 
v C «Ucm, rekao: Kb hude na sijeht na kojemje puno priiao iprije negp 
ode haze: Subhaneke-llabumme ve bi hatndike, eshedu en la ilahe ilia 
ente estagfiruke ve etubu itejk. Neka si sladjen i hvaljen Aliahu, syjedoHrn 
da nema drugoga boga osirn Teh\ od Tebe oprosia tnmm i Tebi se kajem. Al- 
lah e'e mu iskttpiti propuste po&njene na torn sijelu)' m Zabiljezio ga je 
1 crmizi, rahtmchulJaJs i rekao: Hadisje hasen sahib. Vjerodoscojnim ga je oci- 
jenio i Hakim, niimehuikH, a s njim se slozio Zehebi, ntiinuAuJUi. 

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, radijatahu 'anhum*, da je rel<ao: 
Rijetkoje Poslanik »u jy™ y^hj w diem, odlazio sa sijela. a da ashabima ne bi 
proufio dome Allabtamne iksttn letta mm basjetike ma tehulu bibi bej- 
tteita ve bejne medsih ve min ta'atike ma tubelligima bibi Dzetinetek, 
ve minel-jekini ma tuhetwinu bibi alejna mesaibed-dunja. Ailabum- 
rne metti'na bi esmai'tia, ve eb&arina, ve kuvvetina ma abjejtena* ve- 
dza'lhu el-i>ari$e minna, vedza*l se'retta ala men zalemena* vensurna 
ala men adana, ve la ted£al ed-dunja ekbera hemmina, ve la meble- 1557 Buhari mea' eJ-Feth. 6/350; Muslim hi serhi eti-Nevevi, 17/47, 
1311 £bu Davud, 4/327. Albani ga jc oeijcnio vjerodostojnim. 
m Tehridzit ei-Xelimi et-tajjihi, str. 164. 
m Tirmizii, 5/158, i ka2e: Hadisje dobar vjeradostojan. 385 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana ga timings ve la tttsellit 'alepia men lajerhamujia. Allahu moj, dadijeli 
nam strahopohovanja prema Tebi dovoljno da se isprijeci izmedu tim i nepo- 
kornosti Tebi, dodijeli nam pokomosti toliko da udemo u Dzermet, dodijeti 
nam ubjedenja koje ce nam olaksati dtmjalueke nedate. AIMm moj, sue dok 
smo zivi daruj nam did), vid i smigu, itcini nahi osvetu prema onima koji su 
nam nepravdu pocinili i pomozi mis u borbi protiv neprijatelja tiaSih, neka 
nam dunjaluk ne bude najveca briga i vrhanac tiasegznanja i nepotcini nas 
onima koji m nemihstdni prema nama r im Zabiijezio ga je Tirmizi, mhime- 
huiUh i ocijenio dobrim. Hakim, i-ahimchuiiah, ga je ocijenio vjerodostojntin, s 
njim se slozio Zehebi> rahimehuliab. 

Sta treba prouttti kada se vidi ncko u iskusenju? 

Preneseno je od Ebu Hurejre, n^n^u '*ih Ul da je Poslanik, nlUlLahu 
'alcjhi v* rsciicm, rekao: Ko kaze kada vidi osobu u iskt&enju: El-Hamdu 
I ilia hi ellezi 'of ant mhmna ihtelahn bihi vefaddaleni a la kesirin 
inimmen haleka tefdila. HvalaMkhu koji me nije iskusao ko koje nje~ 
ga iskusao i Ho rneje odlikovao mid rnnogim svojijn stvorenjima^ nede ga 
nikada zadesiti to isktdenje.^ 1 Prenio ga je Tirmizi, rahimchuibh i oci- 
jenio dobrim, 

Sta se uS pri ulaskit u pijacu? 

Preneseno je od Omera ibn el-Hattaba t mdijaiiahu Win, da je Poslanik, 
saJJaiLku aicjhi vtseiicm, rekao: Ko kada ude na pijacu kaze: La ilahe We Ha- 
ha vabdehu la Strike lehu, lelmLmulku, ve lehul-hamdu, julrji veju- 
mitu, vehuvehajjun lajemutu, bijedihiel-hajnt, vebuve a la kulli 
sejin kadir. Nema hoga osim Allahajedinog koji nema supamika, Njemu 
pripada vlast i hvala, ozivljava i usmmtje a Onje ziv i ne umire, u Njego- 
voj rucije dohro i Onje svemocam AUab £e mu upisati milion sevapa* 
obrisati milion malih grijeha i uzdiciga za milion stepenV m Prenio 
ga je Tirmizi, mhimehullnh a dobrim ocijenio Albani, rahimchulkh, 1064 "" Tirmizi, 5/189. Ocijenio ga je dobrim. 
m Tirmizi, 5/157. Ocijenio ga je dobrim. 
m Tirmizi, 5/155. Albani ga je ocijenio dobrim. 
m Tehridia ei-Kelhni et-tajjihi, str. 172. 386 
Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana Sta treba red kada se spotakne zivotinja? 

Preneseno je od Ebu el-Mel iha, fadgalMiu tajta da je neki covjek re- 
kao: Jahao sam iza Posfamka, saiuiUiu 'afejhi ve seiitm, najahalici kada se ona 
spotakla i rekao sam: Nekaproptidne seftanl Poslanik, saiwiahu 'atejha v C wlicm, 
je rekao: Nemoj govoritt: Nekapropadne sejtar^jer kada to kazes on 
se povecavtt dok ne btide kao ktica, pa haze: Pobijedio sam ga svo- 
jom snagom, Rech Bismillah, jer kada to kazes on se stnanji i bade 
poput muhe, Prenijeli su ga Ahmed i Ebu Davud, nhimcbumuliah. AJbani, 
rahjmehuLUi, ga je ocijenio vjerodosuojnimJ 065 Sta treba red kada se ugledajit prvi zreli plodovi? 

Rekao je Ebu Hurejre, wdfaUaJiM Wnftu! Kada bi uzrelili prvi plodovi Iju- 
di su ih nosili Poslaniku, uiijiuhu fcfcjfea vc.«nen, a on bi kada bi ih u-zeo pro- 
ucio: Atlahumme barik fi semerina, ve barik lenafi medinetina, ve 
batik lena ~fi. saVna, ve barik fi 'mtiddina. AllaJiu moj, blagoslovi nasc 
plodove, nas grad, "as sa'a i nas mud, 10 ** Nakon toga, plodoveje davao 
netjmladem prisutnont djetetu}^ 7 Muslim i Tirmizi, rahMnchumuikh. Tirmi- 
zi, nthimehuiiiiii. je rekao: Hadisje hasen sahih, Sta treba reci onaj koga tiesto zadivi i svldi mu se? 

Preneseno je od Sehla ibn Hunejfa, tadplahiu anim, da je Poslanik, ai- 
UlUhu aie^hi ve ceiiem, rekao: Kada vidite ito vain se svida, blagoslovite to 
jerje urok istina, Zabiljezio ga je Ahmed, nhimchuihh i drugi, a Albani, 
rahimehulJah, ocijenio vjerodostojnim. 106 * 

Sta se uci ako neito bude o&zano? Preneseno je od Eaesa, ndiiaiuhu anhu, da je Poslanik, lajkUaku %hi « s*i- 
lem, rekao: AUabumme la seble iUa ma dzea'ltehu sehlen, ve inneke m Tehridzu et-Kelimi et-tajjibi, sir. 180. 

m Sa'a i mud su mjere za kolicinu, (op, pre v.) 

,Mr Muslim; Tirmizi, 5/169. 

'•" Tehrid&u el-KeUmi et-tajjibi, str. 185. Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana tedgaki el-hazeite iza si'te sebla. Alkhu moj, lahhje samo ono sto ti 
oh&as, a Ti kada hoces tesko ticinis lahkim, Zabiljezio ga je Ibn-Sunnu 

rahiinchuiiah. Had is je dobar. jutarnji i vecernji zikr 106$ 1 - Preneseno je od Seddada ibn Evsa, ridipl^hu anfau, da jc Poslanik, aUai- 

lahu 'akjhi w (diem, rekao: Najbolji istigfarje; AUahtmmte Ente Rab- 
bi la ilahe ilia Ente. Halekteni ve ene 'abdttke* ve ene ah \ihdi- 
ke ve va'dike mestetdttu E^tzu bike mitt serri itta sana'tu. Ebu'u 
leke bi nia'metike alejje ve ebu'u bi zetibijegfir Bfinnehu hi 
jegfirttz-zuttube ilia Ente, Allahiu Ti si Gospodar moj, nema toga 
osim Tebe y sworio si me Ija sam Tvoj rob, drzim se ugowra $ Tobom i 
obecartja Tvogkoliko mogii. Utjecem se Tebi odzla kojegsampocinio. 
Tebise vraiam s pomocu bktgodati Tvqje> Tebi prmiajem giijehe svoje 
pa til opmstl Soma Ti giijehe opmstiti mozei KogapmuH navecer 
i umre u tqj ttoci uB ce u Dhmnet, a ko ga promt ujutro i utnre 
toga daiia ttci ce u Dssettnet."' 7 " Buhari, tahunchuiiah. 

2 - Preneseno je od Ebu Hurejre, nd$dUki *anW da je Poslanik, dUIU- 

hu %pd vcsdiem, rekao: Ko stoputa kaze kada osvatte i mnrkne; 
SubhanaUahi ve bi bamdibi. Nekaje slavljen i hvaljen Allah. 
Niko ne£e doci s boljim djehm tia Sudnjem danu od njega 
ostm ottoga ko proof i isto ili w§$eJ m Muslim, cahimcimHah. 

3 - Preneseno je da je Abdullah ibn Hubejb, radijalkhu 'anim, rekao: fza- 

Hi smojedne kihie veoma tamne naci tra&iti Posianika, saiwiahu yejto 
>c sciicm, da nam klanja, Kada smo ga nasli rekao je: Recti Ja nisam 
nista rekao, Ponovoje rekao: Red! Ja opet nuam rekao nista, Ali 
sam ga upitao: Albzhov Poslanice, sta da kazem? Rekav je: Prau- 
ci sure El-Ihbts> El-EeUk i En-Naspo triputa kada omrknes 
i kada osvanes cuvat ie te svakog zla* U72 ZabUjezili su ga Ebu 
Davud, Nesai i Tirmizi, nhimebumuibh koji je rekao: Hadisje vjero- 
dosmjan. Albani, rahimehullah, se slozio s njim* '"' Ovi zikrovi se u£e nakon sabaha i nakon ikindije, 

m Buhari mea'et-Feth, 11797. 

IWI Muslim hi serhi en-Nevevi, 17/17. 

Idn Ebu Davud, 4/321; Tirmbri. 5/227. 


388 Zastita od dzina i sejtana Sta Ijude stiti od sejtana 


4 - Preneseno je od £bu Hurcjrc, nwUjalWm anhu. da je Poslanik, »IUU 

lahu alejhi ve * E 3icm, rekao: Kada osvanete recite: AHabumme bike 
asbabna, ve bike emsejna* ve bike ttabja* ve bike nemutti, 
ve ilejke en-nuhir. Ailahu moj, Tvojom dobtotom sabah doieka- 
smo, a Tvojom smo dobrotom. i otnrk/i, Ti si tuts pozivio, Ti ces tuts 
ustnrtiti i pred Tobom cento se sakupiti. A kada omrknete recite: 
AHabumme bike emsejna ve bike asbabna, ve bike nahja, ve 
bike netnutu, ve ilejke el-mesir. Ailahu moj, Tvojom smo dobro- 
tom omrkU a Tvojom dobrotom smo i sabah docekali, Ti si naspo- 
zivio, Ti ces tuts usmrtiti i Tebi cetno se vratiti. mTi Zabilje&ili su ga 
Ebu Davud, Tirmizi i Ibn-Madic, mhimehumuiiah. Tirmizi, mhimehul- 
Uh r je rekao; Hadis je dobar. Albani, nhinwhuHah, se slozio s iijim. 

5 - Preneseno je od Abdullaha ibn Mesu'da, radijaMu 'anhu, da je re- 

kao: Poslanik, saiwiahu aJejhivcKlkni,^ kada omrkne ucio: Emsejna 
ve emsa el-mulku UlLihL vel-bamdu lillah, ve la. ilabe iUel- 
lab, vahdelnt la serike lehu, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, ve 
huve 'ala kullisejin kadir. Rabbi es'eluke bajra ttmfihazibi 
el-lejleti, ve bajra ma ba'deha> ve ehtzu bike nun serri mafi 
hazihi el-lejkti ve serri tna ba'deha. Rabbi e'ttzu bike minel- 
keselivesuil-kiberU Rabbi e*uzu bike min f azabiufin-Nar, ve 
{ azabinfil-kabri, OmrkU smo i omrkia je All ah ova vlast, hvala 
Ailahu, nema boga osim Allaha, jedinog koji nema suparnika, 
Njemu pripada hvala i vlast i On jc svemocan, Gospodaru, mo- 
lira te za dobro ove noci i dobro koje dolazi poslije nje, a utje- 
cem ti sc od zla ove noci i zla koje dolazi poslije nje. Gospodaru, 
utjecem d se od lijenosti i ruine starosti. Gospodaru utjecem ti 
se od patnje u D&ehennemu i patnje u kaburti. Kada bi osvanuo 
rekao bi: Asbaima ve as be ha el-mulku lillah... Osvanuli smo i 
osvanula je Alfahova vlast... I074 Muslim, mhimehaJiaii. 

6 - Preneseno je od Osmana ibn AfTana, ra^dhhu * an hu, da je Posla- 

nik, .wiuiUhu aiejiiivescUcm, rekao: Kogodjutrom i vecerom bude tri 
puta ucio: Bistnillabi ellezi lajedurru mea* istnibi iejunjil- 
erdi ve lafi es-semai, ve buve es-Semi'u el- 'Alim. U ime Allaha 
s iijim tmenom nista tia nebesinui id tut Zemlji tie moze nastetiti, m Ebu Davud, 4/317; Tirmizi, 5/134; Ibn-Mad2e, 2/1272. 
I,M Muslim hi Serhi en-Nex'evi, 17/42. 389 Zastita od dzina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana On sue cuje i sue zna. NiSta mu neie modi nastetiti. u ' 7 - Premo 
ga je Tirmizi, HhimehuM i rekao: Hadisje htisen sahib. Albani, mhi- 
mchuikh, ga je ocijenio vjerodostajnim. 

7 - Preneseno je od Ebu Hurejre, radijaUahu anhu, da je neki covjek do- 

sao Poslaniku* ^iUiUhu alcjki vesdicm, i rekao: Allahov Poslanice, sinoc 
me ujeo akrep. Poslanik, saikiWm aie|hi v< sdkm, je rekao: Da si rekao 
kada si idao u not; Enzu hi kelima.tilla.hi et-tammati win 
serri mu balekl Utjecem se s Allahovim savnenim rijecima od zla 
stoje stvorio!, ne bi ti nanio stem. S,,7(J Muslim, rah.imeh.uKnh, 

8 - Takoder je od njega preneseno da je Ebu Bekr, raJijaUahu 'anhu, 

rekao: Allahov Poslanice, poduci me dovi koju cu uciti ujutro 
i ttdvecer? Poslanik, saiijiij.hu slcjhj « sdkm, je rekao: Red: Alla- 
humme fatira es-semavati ve el-erdi, alhne el-gajbi ve es- 
iehade, Rabbe kulli sejin ve melikehu, eShedu en la ilahe 
ilia Ente, euzu bike min serri nefii, ve win serri sejtani 
ve ierakihit Ve en ekterife aia nefii suen ev edznrrubn Ha 
rmtslintl Attaint moj, Ti kojipoznajes i vidljivi i nevidljivi svi- 
jet, Sworitelju nebesa i Zemlje, Gospoddru i Vlasnice svega, 
svjedocim da nema istimkog boga osim Tebe i utjecem se Tebi od 
zla moje duse i od zla sejtana I njegovib spletki! 1 da sebi nasilje 
ucinim Hi ga prouzrokujem muslinianu. To prouci kad osva- 
u es, kada omrknes i kada legneS upostelju. u,r ' Prenijeli su 
ga Ebu Davud i Tirmizi, rahimchumuilah. Tirmizi, rahimchuiiah, je re- 
kao: Hadisje hasen sahib. 

9 - Preneseno je od Enesa, rwUHkhu l anhu. da je Poslanik, sdkikhu 'akj- 

hi vc *ci!em, rekao; Ko kaze kada osvane Hi omrkne: AMabum- 
me inni asbahtu uJhidnke, ve us bid it hamelete r arsike, ve 
melaiketeke, ve d£emV balkike enneke Ente Allah ellezi la 
ilahe ilia Ente, ve enne Muhammeden 'abduke ve resulu- 
ke. Allabu, osvanuo sam i uzimam za svjedoka Tebe, nosioce 
Tvoga arsa, meleke i sva stvorenja da si Ti Allah, Ti si Bog osim 
kojegdrugogo boga nema, i da je Mubammed Tvoj rob i posla- 
nik. Allah ce njegovu cetvrtinn oslohoditi Vatre. Ko to kaze "" Tirmizi, 5/132. Rekao je: Hadisje dohar vjemdostojan. 

nn Muslim bi Serhi en-Nevevi, 1 7/32. 

"" Ebu Davud. 4/3 1 6; Tirmizi, 5/134. Tirmizi je rekao: Hadisje dohar xjerodostajan. 390 Zastita od diina i sejtana Sta ljude stiti od sejtana 

dva pit i a oslobodit ce ga pola od Vatre. Ko kaze tri puta 
os lo ho dli ie tri ietvrtine od Vatre. A ko kaze cetiri puta 
Allah ie ga cijelog osloboditi Vatre." H Prcnijeli su ga Ebu 

Davud i Tirmizi, rahimuKujuuibh. Tirmizi, rahimchulbh, ga je ocije- 
n io dobrim, Nevevi, rahimehutlai, je rekao: Lanac prenosilactt je 
dobar, Dobrim ga je ocijenio i Ibn-Hadzer, mhiraehdlah. 

10 -Preneseno je od lbn-Omera* radijaitahu ajthuma, da je rekao; Poslanik, 
saJkikhu 'aiejiii vc M.-iict t i, nikada nije propustao ujutro i navece prouati 
dovu: Allahumme inni es'ehtke el- 'afijete fid-dunja vel-ahire. 
Al Libit mine inni es'ehike el- 'afi'e pel- 'afijefi dint ve dmtjaje, 
ve ehlt ve malt. Allahumme ustur 'avrati, ve amin rava'ti. Al- 
lahumme ihfeznt mitt bejnijedejje ve mitt haJfi ve 'anjetnini 
ve 'an si mail, ve ntinfevki, ve e*uzu bi 'azametike en ugtale 
min tttbti. Allahu moj, molim teza blagostanje rut dunjaluku i nd 
abiretu. Allahu, molim te za oprost i blagostanje u vjeri, dunjalu- 
ku, porodici i imetht. AllaJm, prekrij mojesramote, spokojnim uci- 
ni one za koje se brinem. Allahu cuvaj me sprijeda, straga, zdesna, 
dijeva, iznad mem i uijecem se Tvojom velicinom da propadnem 
u zemlju. Hm Prenijeli su ga Ebu Davud, Ibn-Madze i Hakim, «- 
himdMimuHah. HakiiTLj fahimchuiiah je rekao: Lanac prenosiiacaje vjero- 
dostojan. Zebebi, rahimchuliah. se slozto s njim. IWI Ebu Davud, 4/317; Timiizi, 5/188. Tirmizi ga je ocijenio dobrim. 

m Ebu Davud, 4/318; Ibn-Madie t 2/1273. Hakim ga je ocijenio vjerodosinjtiim a 

Zehebi se slozio s njim. 391 


ZASTITA 
KUCE OD SEJTANA 


Zaltita kuce od sejtana U ime Attaha, Milostivog, Samiiosnog Uvod Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoc* uputu 
i oprost trazimo! Utjecemo se Allahu od zla koje je u nama i od nasih 
losih djela! Koga Allah uputi niko ga ne moie zavesti a koga u zablu- 
du odvede niko ga ne moze uputi ti. Svjedocim da nema istinskog boga 
osim Allaha i da nema sudruga. Svjedocim da je Muhammed Njegov 
rob i poslanik A potom! 

Mnogi ljudi su zanemarili jedan farz, a to je neprijaceljski odnos 
prema sejtanu. A, rekao je Uzviseni: 

Sejtan vamje neprifateljt pa i vi htidite neprijatelji njemuJ 

Nazalost, mnogi ljudi odnose se prema njemu kao prema miljeni- 
ku! Sjedi s njima na sijelima, pravi im drustvo po putevima, Otvorili su 
mu vrata svojih kuca. I vise od toga, otvorili su mu vrata svojih spavacib 
soba! Nc treba veca... 2 Ima i onih koji su mu otvorili svoja srca, rade Ito 
im naredi, ostavljaju sto im zabranl Postao je njihov bog, obozavaju ga 
mimo Ailaha* **» vedfcik, Rekao je Allah, tAwnfe « «&& 

IrJ jj£ jE&j $\ SlMil b^-Ptf 4 fSft^ % f*$\ H^f 

O sinovi Aderrwvi, zar vam nisam naredio: Ne obohtvajte 
sejtana, on vamje neprijatelj otvoretitP 

To je razlog pisanja o come kako musliman da zastiti svoju kucu od 
tog necasnog neprijatelj a > prokletog sejtana. U koju kucu on ude u njoj 
posije nered, u nju unese neslogu izmedu djcce i razdor izmedu supruz- 
nika. U toj kuci ljubav se pretvori u mrinju, a milost u patnju. 1 Fatir, 6. 

1 Ovako stoji u originalnoj arapskoj verziji! (op. prev,) Ja-sin, 60. 395 Zastita kuce od sejtana Allahu moj, sacuvaj nas i sve muslimane sejcanove spletkej Ti se 
brines o nama i pomaies nam. A, Ti si divan zastitnik i pomagac! Vehid Abdu-s-Selam Bali 

srvorenje kojc je najpotrebnijc Allaha 

CasnaMekka, 16/2/1410. h.g<xt Zastita kuce od sejtana I. Spominjanje Allaha, «««**, pri ulasku u kucu 

Preneseno je od Ebu Malika el-Es*arija, radipilaHa wdm, da je Poslanik, 
ututuhu Ueft) st. seUcm, rekao; Pri ulasku u kudu recite: Allahumme inni 
ese'luke hajra*l-mevli&% ve hajra-l-mehradzf Bismillabi veledzna> 
ve bismillabi haredhta, ve alaRabbina tevekkehuu Allahu moj, mo- 
tim te za dobro ulaska i dobro izlaska! S Allahovim immom ulazimo, s 
Allahovim immom izlazimo i na naseg Gospodara se oslanjamo. Potom 
nazovite selam ukuianima.*' 

2. Nazivanje selama ukucanima 

Rekao jc Ncvevi,* raHtaieWIM: Prilikom ulaska u kucu pozeljno je reel 
bismiUahi, ho vise spominjati Allaha, subtundiu ve te'aU i nazvati selam svejed- 
no bilo u njoj ljudi ili ne. Rekao je Uzviseni: 

A kadulazite u kuce, vi ukucane pozdmvite pozdravom od 
Allaha propi$anim> blagoslovfyenim i lijepim/ * Ovim se ukazuje na ajet: 

^2 uiili dud '$> J jM-ij Lji^ £> i/frj^J S*j J*^* y4*3 vj J*j 

I red: Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me 

ishodom Istinel - El-Isra, 80. 

Ajet se odnosi na svaki izlazak i ulazak, bez obzira sto jc objavljen povodom osvajanja 
Mekke, jeru obzir se uzima opce znacenje teksta, a ue ogranieava se povodom objavc. 
Rekao je Tibi: Rijedi su u infimtivu i znace ulazak i izlazak Hi mjesto ulaska, kao da 
trazi dobro koje se nalazi u mjestu u koje ulazi i iz kojeg izlazl Rekao je Mejrek: To 
jest dobro kojeje u torn ulasku i izlasku. Neki rijec mevlidz u dovi izgovaraju mevledl 
Prvoje ispiavnije. Vidi: 'Avnu-l-Ma'bud. Serb Stmen Ebi Davud, 13/354. (op. pre v.) 
5 Ebu Da vud , 4/3 25 . A Ibani je u svom djelu Tehridzu el-Kelimeti et-tajjibe, br. 43 
oeijenio lanac prenosilaca ovog hadisa pouzdanim. 

* £/-£z£ar, str. 19, 
f En-Nur,6\. 
Zastita kuce od sejtana Preneseno je od Enesa, ladjjaiiahu "mhu, da je Poslanik, Hibiibh«'a)cihive.w. 
iiern, rekao; Smko, kada tides u kucu svoje porodice nazovt im sekim! 
U tome ee biti blagoslov tebi i tvojoj porodicL s 

Preneseno je od Ebu Umame el-Bahilija, ndiMLhu anj, Uj da je Allahov 
Poslanik, iaikiiahu aiejhi vc wtlcm T rekao: Trojica sit pod AHabovom, azze 
ve dzelle, zastitom. Onaj ko izade tt borbtt na Allahovmth azze ve 
dhelle, putu. On je pod AUahovom, azze ve dzette, zastitom sve dok 
ga ne usmrtipa uvede u Dzennet iH ga vrati s nagradom kajuje do- 
bio i ratnim plijenom. Dntgije onaj ko ode it dzamiju. Onje pod 
zastitom Uzvisenog Allaha sve dokga ne usmrtipa uvede u Dzennet, 
Hi ga vrati s nagradom kojuje dobio i plijenom, I trecije onaj ko 
pri ulasku u kucu nazove selam, on je pod Allahovotth suhhanehtt ve 
tea'la, zastitom? 

Rekao je Nevevn ra himehuiiak Izraz u hadisu damin 'aJaAUab zna- 
H sahibu-d-daman - onaj komeje dot daman. Daman je cuuanje nece- 
ga. Stoga, znafenje hadisa glasi da je pod Allahovom, j2 m vc d^ik T zastitom, 
Allah ga cuva, v: ' Biti pod AUahovom, am WMJsaie, zastitom i cuvanjem je 
najljcpsi dio ove nagrade, 3. Spominjanje Allaha, !«««** pri jelu i picu 

Preneseno je od D&abira, ndijaliahu l anhu, da je rekao: Cuo mm Ailaho- 
vogPoslanika, saiyy™ yejhivrwiiem, kadaje rekao: Aho covjekpri ulasku 
u kiwi i prije jela spomene Allaha sejtan kaze - drugim sejtanima; 
Nema vam tit ni kanaka ni vecere. Akopri ulasku u kucu ne spome- 
ne Allaha Sejtan kaze; Nasli ste konak. Ako ni prije jela ne spomene 
Allaha sejtan kaze; Nasli ste i konak i ve£eru* u 

Vidis li, brate moj, kako spominjanje All aha, anevedMe, sejtana tjera 
iz kuce! Sprjecava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidis li kako nemar 
prema spominjanju Allaha, awe « dielk, sejtanu dajc vcliktl priliku, jer 1 Tumid, 4/161 i octjemo je da je dobar vjerodostojan. 

7 Rekao je Nevevi u svom djelu Et-Ezkar: Prema ga je Ebu Davud, a lanacpre- nosilaca je dabar t 
'• El-Ezkat; str. 2s 
1 ' Muslim mea ' serh i en-Nevevi, 13/1 90. 398 
Zastita kuce od sejtana tada nade konacisce kod tebe, I ne samo konaciste nego i hranu i pice, 
1 tie samo za sebe nego i za svoju druzinu, bracu sejtane. Potom se u do- 
mace u kuci i namnoze. Brate muslimanu, ne budi ncmaran i spominji 
All ah a, jNwvcrffeiie, jet to je cvrsto uzc i ispravna uputa. 

4. Cesto ucenje Kur'ana it kuci 


Kur'an kucu cini prijatnom, cisci je i rjera sejtane iz nje. Prene- 
seno jc od Ebu Musaa el-Es'arija, «d-^i,h u ' sn hu, da je Vjeravjesnik, 
jaltallshu 'nkjhi vc sdiem, rekao: Vjernik koji net Kur'an je kao citron, U- 
jepo mirtfe i lijepogje okusa. Vjernik koji ne net Kur'an je kao 
burma, ne mirise alt je slatka. Mutuiflk koji uH Kur'an je kao 
bostljak, mirise lijepo alijegarak. Munafik koji ne uci Kur'an je 
kao gorka tikvica, ne mirile i gorkaje. ' l 

Osim toga, meleci se priblizavaju kuci u kojoj se skruseno uci 
Kur'an. Prencseno je od Ebu Se'ida ei-Hudrija, radipilabu anhu, da je 

Usejd ibn- Hudajr, ndjjaMta whu, jedne noci ucio Kur'an u ostavi za 
hurme, Njegov konj se odjednom uznemirio. On je nastavio uciti, a 
konj se opec uznemirio. Ponovo je nastavio ucici i konj se opet uzne- 
mirio. Usejd, radijillahu whu, je rekao: Pobojao sam se da ce stati najahi- 
ju. n OtiJao sam da vidim staje s konjem i ugledao sam iznad svoje gla- 
ve nesto poput oblaka, na torn obbtku ties to je svijetlih popui svjetiljki. 
Oblak se uzdizao prema nebu i izgttbio sam ga iz vidika* Sljedete jutro 
rano sam otisao AlMmvom Poslaniku, saJUlihu 'alcjbi v* »u«n, / rekao: Alia- 
bov Poslantfe, sinocdok sam ucio Kuran u svojoj ostavi za hurme i nesto 
je uznemirUo moga konja. Poslanik, »iyi a foi "atcjhi w «ium, je rekao: Tre- 
bao si nastaviti uciti, Hudajrov sine, Rekao je: Nastavio sam, all se 
konj ponovo uznemirio, Poslanik, taMhuVleJliJ vc,cii«n, je rekao: Trebao si 
nastaviti uciti, Hudajrov sine. Rekao je: Nastavio sam, alt se ponovo 
uznemirio, Poslanik, sail aJJahiTaicjhiveKiiem, jepo novo rekao: Trebao si na- 
staviti uciti, Hudajrov sine. Rekao je; Prekinuo sam ucenje jer je fahi- 
ja bio blizu konja i pobojao sam se da ga ne zgazi. Ugledao sam nesto po- 
put oblaka iznad svoje glave na njemuje svijetlilo nesto poput svjetiljki 
Uzdiglo se prema nebu i izgubio sam ga iz vida. Poslanik, uiiaibhu '.-ilejhi «.• 

J1 Buhari mea 'El-Feth, 9/66; Muslim mea 'Sethi en-Nevevi, 6/83, 
' J Jahija j e U sejdo v sin, 399 Zastita kuce od sejtana 
sdlem, je rckao: To su bili meleci. Slusalisu tvoje ucenje. Da si nasta- 
vio ucitij ujutro bi ih ljudi vidjeli i ne bi se od njih skrival£. ,A 

5. Ucenje sure El-Bekare u kiici 

Kada osjeris da u kuci ima puno problema, da ukucani povisuju 
ton jedni na druge, da tjeraju in at jcdni drugima, znaj da je ru sejtan! 
Potrudi se da ga istjeras i udaljis iz kuce. Postavlja se pitanje kako? Na 
to pitanje dao je odgovor Poslanik, wiididju'dejhiwwMan, u hadisu: Sveima 
svoj najuzviseniji dio a najiizvUeniji dio Kttr'anaje sura ELBekare. 
Sejtan kada cuje sunt El-Bekare u kuci izade iz te kuSe.V 

Preneseno je od Ebu Hurejre, wdijalUtm 'anhu, da je Poslanik, saikihhu *M- 
hivcseiicm, rekao: Nemojte odsvojih ktica praviti kabttrove. Sejtan ne 
ulazi it kttcu u kojoj se net sura El-Bekare™ 

6. Nepustanje sejtanovog glasa u kuci 

Rekao je Uzviseni: 

Iztivedi koga mozes od njih svojim glasom. 1 ' 

Mudzahid, rahimchuUah, je rekao: Sejtanw glas je pjesma. 

Preneseno je od Ebu Malika el-Esarija, ndijalMiu 'aahu, da je Poslanik, 
»ll a tbihu -alcphi « sdw, rekao: Neki ljudi iz mog ummetapit ee alkoho, na- 
zivatcega drugacije. Sviratce im vmzika i pjevati pjevaljke. Allah 
6e ihprotjerati u zemlju, a neke cepretvoriti u majmune isvinje™ " Buhari mm ' Et-Feth, 9/63. Buhari je ovu predaju zabiljezio bez lanca prenosi- 

laea sa izrazom koji je potvrdan. Muslim mea'Serhi en-Nevevi. 6/82. Cttirani teksl 

hadisa je Muslimova verzija hadisa. 

1S Hadis je zabiljezio Hakim i ocijenio ga vjcrodostojnim. S njim se slozio Zehe- 

bi. Albani ga jc ocijenio dobrini it svom djelu Es-Sahiha. pod brojem 588. 

'* Muslim, hadis br. 780. 

" EMsra,W, 

" Ibn-Madze, 2/1333. Lanac prenosilaca ovog hadisa ocijenio jc vjerodostojmm 

[bn-el-Kajjim u svom djelu l^asetud-ehfan, 1/251. 400 si Zastita kuce od sejtana - Takoder je rekao: Neki ijudi iz mog ummeui ohtdalit ie bind, svi- 
htf alkoholi muzicke instrumented 

Rekao je Ibn-Mes'ud, radijjflKJra 'anhu: Pjesmd afirmira dvoiicnost u srcu 
kith voda povrce. 

Rekao je Jezid ibn-el-Vclid, radijailahu anhu: Klonite se pjesmd Pjesrna 
umanjuje slid, budi strast i narusava dostojanstvo. Pjesrna je zamjena za 
alkohol i djetuje rut covjeka kao pijamtvo. 

Rekao je Ebu Hanife, rahJmehuiiah: Stusanje pjesama je velikigtijek 

Imam Malik* rahimchuliah, na pitanje o pjesmama rekao je: To kod tuts 
rode same gresrriti. 

Rekao je Safija, rahimchuiiah: Pjesrna je pokudena ' ztibam. Ko cesto pjeva 
neuracunljiv je i ne maze biti svjedok 

Rekao je imam Ahmed, rdiim*hu]iaJi: Nesvida mi se pjevanje, budi dvo- 
licnosi u srcu. 

Brate muslimanu, nakon ovoga jasno ti je da je pjesrna zabra- 
njena i da je sejtanov glas. Kada sejtan pozove iz neke kuce onda se 
njegove vojske okupe oko njega i prave nered u kuci, donose razdor 
i ncsuglasicc j unose mrznju i nepodnosljivost. Sejtani se raduju i 
udomace se u kuci u kojoj sc cesto cujc pjesrna. Bratc muslimanu, 
ukloni pjcsme iz svoje kuce svejedno bile na radiju, televiziji ili ne- 
cemu drugom. 7. Izbacivanje zvona iz kuce 

Prencscno je od Ebu Hurejre, radiplUuWanhu, da je Vjerovjesnik, salhik- 
hu aJcfJii vc wllem, rekao: Zvonoje sejtanovafrtda. 10 

Takoder, od njega je preneseno da je Ailahov Poslanik, saikii^hu akjhi 
vc scllem, rekao: JWeleci nisu u drustvu onih sa kojimaje pas ili ima- 
ju zvono, 21 " Buhari mea ' el-Feth. 10/51. 

21 Muslim mea'serhi en-Nvvevi, 14/94; Ebu Davud., 3/25, 

" Muslim mea'Serhl en-NevevL 14/94; Ebu Davud, 3/25; Tirmizi, 3/123 i rekao 

je: Hadisje dohar vjemdostojan. 401 Zastita kuce od sejtana 
Melcci su Aliahova, azwvedidk, vojska i u stalnorn su raru sa sejtano- 
vom vojskom, Kada ljude napusti Allabova, aalcvcdM*, vojska, tada ih 
savlada sejtanova vojska. 

Treba iniati na umu da sc ovo odnosi na zvona koja su zvtikom i 
izgledom slicna crkvenim zvonima. Odade se ovaj propis ne odnosi na 
postojeca celefanska zvona niti na vecinu kucnih zvona. Medutim, ako 
je zvuk kucnog ill telefonskog zvona slican crkvenom onda je zabra- 
njen, Naprimjer, odzvoni jednom pa presrane i sve tako. Propis se od- 
nosi i na zidne satove jer zvukom podsjecaju na crkveita zvona. Zelim 
napomenuti da je zabranjeno i zvono u vidu muzike, ne zbog toga sto 
lici na crkveno zvono vec zbog toga sto je muzika sejtanova fruJa, a na 
to smo vec upozorilL 

8. Uklanjanje krstova iz kuce 

Krst je simbol krscana a nama je zabranjeno oponasati zidove 
i krscane, Nazalost, krstova u muslimanskim kucama ima. Goto- 
vo nijedna kuta nije bez krsta! Ima ih na zavjesama, tepisima ill su 
uklesani na zidovitna. Stavise, krstovi su usli i u neke dzamije! Kada 
bi pazljivo pogledao ukrase na tepisima u mnogim dzamijama jasno 
bi vidio oblikc krstova. A kako i ne bi bilo tako kada su ti tepisi uve- 
zeni iz krscanskih zemalja. Imam utisak da je u pitanju savremeni 
vid krsraskog rata koji nijc nijednu kucu postedio, Brate muslima- 
nu t dobro gledaj sta kupujes kada kupujes odjecu, posteljinu, pro- 
stirku i slicno. T ne red da ne kupujes tc krscove namjerno! Posla- 
nik, niyiahu 'alejhi ve »[iimi, je uklanjao sve sto je zaticao u obliku krsta. 
Da li iko razuman moze reci da su u Poslanikovu, iaitallahu afejhi » «Uem, 
kucu namjerno unoseni krstovi? Prenescno je od Aise, raaijnllahu "anha, 
da je rekla: Sue ho je liciio na km u Poslanikovoj, *aiwiahu aiejhi <&*$&& 
kuci onje mijenjao* 22 " Buhari mea ' el-Feth, 1 0/385 ; Ebu Davud, 4/72. 402 Zastita kuce od sejtana 9. Uklanjanje slika i figura zivih bica iz kuce 

Musliman je duian izbacki h kuce sve figure zivih bica osim onih 
koje je Serijat dozvolio a to su djecijc lutke. Isto vafci i za slilce. lzuzi- 
maju se samo neophodne slike poput slikc za pasos, licnu kartu i druge 
dokumente.. 

Meleci ne ulaze u kucu u kojoj se nalazi slika ili figura zivog bica, 
Vccsmo reldi dase sejtani nastane u kuci u kojoj nema meleka. Prenese- 
no je od Aise, radijiUahu 'anlia, da je jednom prilikom kupila komad platna 
na kojem je bila slika. Kada je Poslanik, saikUihuaiejhi v c «Ucm, to vidio stao 
jc na vratima, nije htio uci. Na njegovom lieu primijetila je ncgodova- 
njc, te je rekia: Allahov Podanice, kajem seAliahu i pokoravam se Njego- 
vom Poslaniku, ha sam zgrijesila? Rekao jc: Kakvoje toplatrw?! Rekla 
je: Kupila sam ga za sjedenje izajastuk Rekao je: Oni kojtsu naslikali 
te slike bit ce muieni na Sudnjem danu. Bit ce im reieno; Ozivitesto 
ste stvorililA i meleci ne ulaze u kucu u kojoj ima slikaP 

Preneseno je od Ebu Hurejre, naijalUhu *anhu, da je rekao: Rekao je Po- 
slanik, jailaibhu alcjhi ve xlleml MeleCJ H€ ulaze U kuCU U kojoj mitt slika Hi 

ova, 24 Znaj, ova zabraiia je opca i sveobuhvacna i odnosi se na sve vrsce sli- 
ka i figura zivih bica bilo da je to slika na papiru, kip, bilo da ima sjenku 
ili ne, bilo da su iziadeni rucno ili pomocu aparata. 

Rekao je Nevevi, rahimehuUnh: Nema razlike izmedu lika koji ima sjen- 
ku i koji nema sjenku. Toje nas stair 5 u vezi s dm i stav vecine ucenjaka, 
ashaba, tabina i generacija poslije njih, Istog su misljenja imami: Sevri> 
Malik Ebu Hanife i drugi. 26 

Izuzimaju se iz zabrane slike drveca, rijeka } plodova, predmeta i 
svega sto nema dusu. Preneseno je od Sc'ida ibn- Ebi Hasana, rahunehuibh, 
da je rekao: Bio sam sa Abdidlahom ibn- Abbasom, Tadfydhhu 'inhuma, kada 
je prison covjek i upitaoga: fbn-Abbase, ja zivim odradasvojih ruku, pra- 
vim ove slike? Ibn-Abbas, pidijalJaia anhuma, je rekao; Reel cu ti samo ono fro 

a Buhari mea'El-Feth, 10/392; Muslim mea 'Scrhi en-Nevevi, 14/90. 

M Muslim mea *$erhi en-Nevevi* 14/94. 

** Stav safijskog mezheba, (op. prev.) 

u Muslim mea' $erhi en-Nevevi, 14/94. 403 


Zastita kuce od sejtana je Poslanik, aiuiUm akphi vc Kllem, o tome rekao, Cuo sam ga kadje rekao: Ko 
napravi lik Allah de ga muditt dok ne iidahne dulu u njega, a to ni- 
kada nede modi. Covjek se iestoko naijurL A Ibn-Abbas, tadijaJWtu anhu- 
ma, kada je to vidio rekao je: Jesko tebh d$o ba^ moras, onda slikaj drvece 
i svesto nema ditsu. 27 10. Pse treba izbaciti iz kuce Preneseno je od Ebu Talhe, ndijuiiafau 'anhu, da je Poslanik, saiwiahu ^lejhi 
vc jcUcrn, rekao: Meleci ne ulaze u kudu u kojoj se nalazipas i slikaJ* 

Preneseno je da je Aisa, TadijaMu Wnhst, rekla: Poslanik, laiuiahu Vicjhi vc 
scllcm, sc dogovorio s Dzibrilom, akjhi«bm, u koje vrijeme da mil dode, 
Dzibril, akjhiwbm, nije dosao u dogovoreno vrijeme. Poslanik, saUaikhu fcfef 
hi vcscJiwn, je u ruci diiao stap, bacio ga je i rekao: Allah i Njegovi iza- 
slanici ne krse dogpvore! Kada se okrenuo, ugledao je malog psa ispod 
svog Iczaja. Upitao je: AUa, kadaje ovaj pas usao u kudu? Rekla je: 
Tako mi Allaha, ne znam, Poslanik, nUaibhu aicjhj vc sdicm. je naredio da ga 
izbace, Nakon toga, Dzibril, abjhijeb.w je dosao. Poslanik, saibiUhu 'aJejhi vc 
seJIem, mu je rekao: Dogovorili smo se had del doci, ja sam te dekao alt 
ti nisi dosao, Rekao je: Sprijecio me pas kojije bio u tvojoj kuci. Mi ne 
ulazimo u kudu u kojoj se nalazipas i slikaj 

Iz zabrane se izuzimaju sarao lovacki psi i psi cuvari, a oni nc smiju biti 
cmi jer je Vjerovjesnik, uiiatbhu 'aiejhi vc >dicm, rekao: CniipasjesejtanJ 

Naredio je da crni psi budu ubijeni. Rekao je: Ubijajte potpuno 
erne koji imaju samo dvije tacke,jer $u oni SejtanV 1 

Preneseno je od Ibn-Omera, ndijalbiw nnhu, da je rekao: Cuo sam Po- 
slanika, aibibhu'dejM wseiicm, kadaje rekao: Ko hnapsa, a nije lovaikipas 
ili ovcar, svaki dan mu se od nagrade uzima dva ktmta? 1 11 Buhtiri mea ' El-Feth, 6/3 1 2 ; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 1 4/84 . Chirani tekst 

jc Buharijina verzija hadistL 

™ Buhari mea 'El-Feth, 6/3 1 2; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 1 4/84. 

n Buhari mea ' FJ-Feth r 6/3 1 2; Muslim mea ' 'serhi en-Nevevi, 1 4/18. 

19 Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 4/227. 

11 Muslim mea' Serhi en-Nevevi, 10/237. 

IJ Buhari mea ' FJ-Feth . 9/68 ; Muslim mea 'serhi en-Nevevi, 10/237. 404 Zaltita kuce od sejtana V 

ll.Cesto klanjanje nafila u kuci 

Preneseno je od Ibn-Omcra, radipltihu'.nhu, da je Poslanik, safklkha'atcf- 
hi ™ wtiem, rekao: Klanjajte dio namaza u kuiama i ne dozvolite da 
vam ku6e kudu kao kaburovi. 33 Kao sto je poznato sejtani nastanjuju 
mezarja, piistare i rusevine. Ovim Poslanik, uikllahu alejhi vc w)i«n, kao da 
je zciio da dio naiila ldanjamo u ku&ma kako bi s nfima otjerali sejta- 
ne h kuce. 

Rekao je Nevevi, rchimdiuUah; Poslanik saMahu aicjhiveseiiem, je podstakao 
na klanjanje nafila u kucijerje to lalde, dalje od uljepsavanja zbog ljudu 
zasticenije od svega Ho bi ih ponistib te da bi se stekao blagoshv i rnilost u 
hicu doili meleci i otjerali iejtaniJ* 

U drugom hadisu podstakao je na isto, rekao je: O Ijttdl, klanjajte 
u kucanuh najboljije namaz kojije obavljen u kuU oshnfarza,^ 

Preneseno je od Ebu Musaa el-Es arija, ndijaibhu Wm, da je Poslanik, 
iaUallahu 'jicjhi vc sd;ltm, rekao: Kiica u kojoj se Allah spominje i knca u ko- 
joj se Allah ne spominje sn kao ztvi i mrtvac, 36 

1 2. Lijepa topla rijec i blag osmijeh 

Sejtan zeli unistiri muslimansko druitvo i to je poznato. U vezi s tim 
on planira, spletkari i kuje zayjere. Ruienje musliraanske porodice dio je 
tog plana, jer ona predstavlja prvu dmstvenu jediniciL Taj plan se jasno 
vidi iz hadisa koji je prenio Dzabir, rudjjallahu 'jnhu: Rekao je Poslanik, salWJahu 
'dejhi vc scUcm: IbUs postovi svoje prijestolje na vodipotmn salje svoje voj- 
ske, Najblizi njemu sit oni koji tirade najvece zlo. Jedan dode i haze: 
Nisam ga ostavio dok se nije rastao sa zenom. Iblis mu kaze: Da* til i7 
Razaranje brakova nisi drustvo iz temelja a to je krajnji prokletnikov cilj. 
Zbog toga, muz je obavezan posmpati sa supnigom na najljepsi nacin i u Buhari mea ' El-Feth, 1/528; Muslim mea 'serhi en-Nevevi. 6/68. 

H Muslim mea 'Sethi en-Nevew\ 6/68. 

H Nesai, Lanac prenosilaca je dobar. Takvim ga je ocijenio Mimziri u Et-Tergihu, 

1/226. a Albani ga je ocijenio vjerodosiojnim u svome djclu Sahihu-t-Tefgih> I/I7S. 

" Muslim mea 'Serhi eti-Nevevi\ 6/68. 

" Muslim mea 'serhi en-Nevevi, ] If] 57, 405 
Zastita knee od sejtana duzan je najljepse rijeci birari kada jo) se obraca kako sejtan ne bi mogao 
posijati razdor tzmedu njih. Rekao je Uzvikni: 

i?e« robovima Mojim dagovore samo lijepe rijeci, jer bi sej- 
tan mogao posijati neprijatetjstvo tnedu njima, 38 

Lijepa rijee cini eovjeka sirokogrudnim, ciiii zivot Ijepsim, siri srecu 
medu supruznicima, donosi sin i raj /bog kojeg su iene i stvorcne za muskar- 
cc, produbljuje Ijubav i samilost medu supruznicima. Rekao jc Uzviscni: 

Ijedan odznakova Njegovihje to sto vamje, odvrste vase, 
zenestvorio da se tiz ttjih smirite, isto izmedu vas uspostav- 
ija Ijubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za Ijttde 
koji razmUljaju." 39 13. Kako zastittti suprugu 

Preneseno je od Abdullaha ibn- 'Amra ibn- el-' Asa, ractij*(Uhu "anW 
ma, da je Poslanik* M lla|jahu tt | e jht vc^ikm, rekao: Kada se o&enite iU kupite 
roba recite: Atlahumme inni ese'luke hajraha ve hajra ma dzebehe~ 
ha 'ale/hi, ve e'uztt bike min serriha Serri ma dzebetteha 'afajhi. Alhi- 
hu moj, molim te za dobro kojeje u njoj i dobro njene prirode u kojoj sije 
sworio. A utjee'em ti se odzia kojeje u njoj i zla njene prirode u kojoj sije 
stvorio. U drugoj predaji se dodajet Nakon toga, stavite rnkti napred- 
nji dio glave zette Hi roba iproucite dovu za beriiet u njima, Kada 
kupite devu stavite ruku na njenu grbu iprouUte i$to, Al 

Prve bracne noci mladozenja trcba zajedno s mladom klanjati dva 
rekata nafile. To ce sritici njihov bracni zivot od svega nepozeljnog. 
Rekao jc Ibn-Mes'ud, radiiaiLhu Wui: Kada ti dode suprugd u prvoj brae- 11 El-Isra.53. 

» Er-Rum t 2\. 

11 Ebu Davud, 2/249. Albani je u svom djelu Teheidz et-Ketimi el-tajjibi ocijenio 

tanac prenosilaca ovog hadisa dobrim. 
Zastita kuce od sejtana 


no] noci neka klanja s tobom iza tebe dva rekam nafile, potom red: Alla- 
bumme bank lifiehli, ve bank khumfijje, Allahumme idzmea' bejnena 
ma dzemdte bi hajrin, veferrik bejnena izaferrakte ila hajrin, Allahu 
moj, daj mi bericet u mojoj supmzi, a podari i njoj bericet u nteiii. 
AJlahu moj, dok nas spajas spoji nas u dobru, a ako nas razdvojis raz- 
dvoji nas prcma dobru/'" 1 

14. Kako zastititi djecu od sejtana 

Musliman bi redovno [rebao uciti prenesenu dovu pred spolni od- 
nos. To dijece cuva od sejtana, Pretieseno jc od Ibn-Abbasa, ndijaiWiu w 
huma, da je Vjerovjesnik, ,aikikhu akjhi ve Kikm, rekao: Kada bi prilikom 
prilaska svojoj suprnzi rekli; BismiUabi, Atlahumme~d£ettnifoia- 
s-$ejtane f ve dzennibi-s-sejtane ma rezaktena. S AHahovim imenom, 
Allahu moj, udaiji od nas Sejtana i udalji Sejtana od onoga Hme nas opskr- 
bil. Sejtan nikada tie bi nastetio djetetn ako bi njegovo zaeece bilo 
odredeno u torn adnosu.* 2 

Ezan tjera sejtana. Zbog toga je pozeijno prouciti ezan u uho novo- 
rodcnietu. 43 Preneseno je od Ebu Rafi', udijalUlm tahi% da je rekao: Vidio 
sam kadaje Poslanik, saHaiiahoj akjhi w idkm, proueio ezan kao za. namaz u uho 
Alijinom sinu Husejnu odmah nakon rvdenja.** 

IS. Kako zastititi djecu od otrovnih gmizavaca i uroka 


Saberi djecu svoju ujutro poslije sabatia t pred aksam, pomiluj ih 
po glavi i prouci: U*izttkum bi kelitnatillahi-t-tatne mitt kutii sejta- 
nin ve bammetin, ve mitt kitlli *ajnitt l&mme. S Allahovim savnenim 
rijecima trazim zastitit za vas, od sejtana-, otrovriib gmizavaca i urokljiva 41 TaberanL Albani ga jc ocijcnio vjcrodosiojnim, 

° Buhari men ' El-Felh , 1 /242 ; Muslim mea ' serhi en-Nevevi t 1 0/5. 

fl Hadisi o ucenju ezana na uho novorodeneetu su slabi. Neki udenjaci su ih uvr- 

stili u dobrc predajc uzimajuci u obzir sve lance prenosilaca tih hadisa. Sto se tice 

ueenja Lkameta na uho novorodeneetu nijc propisano jer je hadis u vezi s tim izmi- 

sljcn. \ ,r idi Ed-Da'ife od Albanija, (op. prev r ) 

* Ebu Davud, 4/328; Ttrmizi, 3/36. Tirrnivd jc rekao: Hadis je dohar vjerodosta- 

jan: 407 Zastita kuce od sejtana oka, Pocvrdeno je da je Poslanik, ^ihiiiahu y*jhl v e Kffiein; ovu dovu ucio za za- 
sucu Hasana i Husejna, ndipiiahu WbuiM i rekao je: Va§ otac Ibrahim ticio 
je ovu dovu za zastitu Ismaila i Ishaka. 45 Na kraju 

Nakon izlozenog kazem da ce svako ko se budc pridrzavao ovih 
petnaest savjeta, u vezi sa zaititom kuce od sejtana, istjcrati sejtane iz 
kuce i Allah de biti s njim. 

Molim Maha, »» vedcdle. da ovo djelo ucini iskrenim, Njegova lica 
radi, meni korisnim i svim muslimanima i da nas poduci nasoj isprav- 

noj vjeri! 

Slavljen neka si i hvaljen, Allah u moj! Svjedocim da netna istinskog 
boga osim Tebe, molim ce za oprost i kajem u se. 


" Buhari mea'EI-Feth, 6/458; Tirmizi. 3/267, 408 Zastita od dzina i sejtana NA KRAJU, IMAj NA UMU KO Tl JE NEPRIJATELJ! 

Podaci o tvom zakletom neprijatelju Ibtisu* Allah ga pn>kl«>: 

Imc: lb lis. 

Mjesto boravka: nemarna srca. 

Rodbina: taguti. 

Stalno mjesto boravka: Dzehennem* uzasno mjesto. 

Proiesija: prvoklasni greinik* 

Kretanie: svugdje gdje se ne spominje Allah, atzc w dfcLle* 

Trasa putovanja: krivudava. 

Glavnica itnetka: laine nade. 

Mjesta izlaska: pi j ace. 

Neprijacelji na putu: musllmani. 

Dokazi: fatamorgana. 

Radna parola: Ueemjerstvo-najboiji ahlak. 

Radno odijelo: raznobojno, za svaku priliku - drugacija boja. 

Dunjalueka zena: obucena a naga. 

Voli: one koji ne spominju Allaha, *m ya dictk. 

Smeca mu: trazenje oprosta. 

Pismo; tetovaza* 

Kuca: nuzoici i kupatila. 

Karaktcrne osobina: prevrtljiv u skiadu s interesom. 

Kada se pojavio: na dan kada je sedzdu Ademu, 'aicjhi #&m odbio, 

Kolege; munafici. 

Izvor zarade: zabranjen imetak. 

Laboratorij: necista mjesta i mjesta grijeha. 

Usluge: podstice na zlo i nareduje ga. 409 Zastita od diina i sejtana Naredbe: nareduje nemoral i ruzna djela. 

Vjera: kufr. 

Funkdja: glavni direktor onih na koje se srdzba izlila i zalutalih. 

Trajanjc usluge: do Sudnjega dana. 

Pravac putovanja: put za Dzehennem. 

Trgovacke zarade: veliko nista! 

Saputnici: dim ski i lj Lid ski sejtani. 

Saradnici; oni sto Sute o IstinL 

Prevozno sredstvo: laz. 

Placanje: grijeh i njcmu i njegovim sljedbenicima. 

Komunikacije: giber, ncmimet i uhodenje. 

Omiljena hrana: meso umrlih - ogovaranje. 

Boji sc: bogobojaznih vjernika. 

Mrzi: muskarce i zene koji mnogo spominju Allaha, azwwdadk. 

Kako ga odbtti: uistLnu je sejtanska spletka slaba. 

Zamke: zene. 

Hobi: odvodenje u zabludu. 

Zelja: zeli da svi ljudi budu nevjernid. 

Kraj: vec odredenog d&na. 

Njegova najbolja djela: homoseksualizam i lezbejstvo. 

Lozinka za sljedbcnika:/^ rijec oholih. 

Njegovi uveseljivaft: umjetnici i umjetnice. 

Obecanja: obedava siromastvo. 

Sea ga rasplace?: brojne sedzde. 410 
Zastita od dzina i sejtana ZA 


Ovo je kraj prve knjige iz ove edicije. Slijedi, ako Bog da, druga 
knjieakojace sadriavati sljedece naslove: 

1 - Sihir i njegova sustina. 

2 - Propis za sihirbaza u islamskom pravu. 

3 - Vrste sihira i da li je dozvoljeno lijeciri jedan sihir drugim sihi- 

rom. 

4- Kako se koja vrsca lijeci Kuranom, dovama iz Sunneca i zi- 
krom. 

5 - Kako rijeski sihirske znakove na amuletima i pojasnjenje kufra 

koji sadiie, 

6 - Zapisi o priznanju rtekih dzina koji su radili za sihirbaze pa se 

pokajaii i primili islam. 

7 - ZaMca za mladence prve bracne nod. 

8 - Vrste silira za nemogucnost intimnog zivota i lijek za svaku vr- 

stu Kur'anom, dovama iz Sunneta i zikrorn. 

9 - Kako ponistiti sihr prije i u toku pravljenja. 

10 -Zastita od sihira, 

11 -Sustina i lijek za uroke. 

12 -Sustina prizivanja dusa i kako je ponistiti. 

13 -Neke tajne gatara i vra£crva. 

14 -O hipnozi, kako biva? O sustini i kako je ponistiti? 

Molim Allaha, azK ve dielk da me uputi i pomogne, On je najbolji 
pomagac i zastitnik. 

Neka je slava Allah u, svjedocim da nema boga osim Njega, molim 
za oprost i kajem Mu se! 411 Zastita od dzina i sejtana KORISTENA LITERATURA ■ Casni Kur'an 

Adabu-z-zifaf, Aibani 

Afacu cl-Usani, Ibrahim cl-Mcsuii 

Akamu-1-merdzani fi garaibu-1-dzanni,, Bedru-d-din cs-Sibcli 

Akideni-1-nrunnin, Ebu Bckr cl-Diezairi 

Alemu el-d-iinni vc el-melaike, Abdu-r-Rezzak Nevfel 

Alcmu el-dzinni vc cs-scjatin, Omer cl-Eskar 

Alemu el-dzinni fi davt el-Kirab vc es-sunne, Abdu-t-Kcrim Nevfan 

Bustanu-l-arifm, Ebu cl-Lcjs es-Semerkandi 

Daif Ebi Davud, El-Aibani 

Daiflbn-Madzc, El-Albani 

Daif Et-Tirmizi, El-Albani 

Daif En-Nesai, El-Albani 

Da'ifu-l-Dzami\ Albani 

Divanu es-Safi', imam Safip 

Diamtu eUbcjani, Ibn-Dierir er-Tabcri 

El-Arrafune ve ed-dedidialun, Jasin Ahmed Id 

Edebu-d-dutija vc-d-din, Ebu-1-Hasen el-Maverdt 

F.dillecu cehrimi musa£ehaii-l-edznebijjc> Mu hammed ibn Ismail 

El Bidajc vecn-nibaje, Ibn-Kcsir 

El-Diamiu li chkami-l-Kur ani, El-Kurcubi 

El'Diinnu, Ibn-Tejmijje 

El-Ezkar> Nevcvi 

El-Istisfau bi-1- Kur'an, Ahmed es-Sabahi 

EbKelimu ct-tajjib, Ibit-Tejmijje 

El-Lu lu' ve chmerdzan, Fuad Abdu-I-Baki 

El-Mekasidu cl-hasene, Ez-Zerkani 

El-Mugni, Ibn-Kudame 

El-Musannef, Abdu-r-Rczzak San ani 

El-Muvecca, imam Malik 

El-Vabilu cs-sajjibu, Ibn cl-Kajjim 

Et-Tibbu en-Ncbevi, Ibn el-Kajjim 

Es-Silsilc cs-sahiha, El-Albani 

E-Silsilc ed-daiir, El-Albani 

Et-Tefsim cl'kajjimu, Ibn-ei-Kajjim 

Et-Tergibu vc et-tcrhibu, hafiz hadisa El-Munziri 

Fechu-1-Bari, Ibn-Hadzer 

Fl Zilali el-Kur'an, Scjjd Kutb 

Had! cl-ervah, Ibn-cl-Kajjim 

Hedju-s-sari, Ibn-Hadier 

Hidiabu-1-inereri cl-muslime, El-Albani 

Igaseiu-Mchfan, Ibn-ehKajJim 


Zaltita od dzina i sejtana Ihjau "ulumi-d-din, Ebu Hamid d-Gazali 

Lubabu-n-nukuh Es-Sujuti 

Lisanu-I-Arab, Ibn-Menzur 

Kcsfij-s-sitar, Jasin Ahmed Id 

Kitabu-s-sunne, Ibn-Ebi A-sim 

MedimeiT ez-zevaidi, El-Hejsemt 

Mcvsuaru etrafi-1-hadisi, Scid Zeglut 

Muellefatu Se'id Hawa, Selim eI-HiIa.li 

Mulitesaru cr-tcrgtbi ve et-terhibi, Ibn-Hadzer 

Murah fi d-mi/ah, Mubammed el-Gazzi 

Rij .id u-s-sa li hi n, En-Ncvcvi 

Sahib £bi Davud, EI-Albani 

Sahih Ibn Madie, El-Albani 

Sahih Er-Tirmizi, El-AIbani 

Sahih En-Ncsai, EI-Albani 

Sahih el-dzamf es-sagir, El-Albam 

Sahihu-t-cergib, El-Alhani 

Sahihu El-Bubari mca El-Fech, 

Sahihu Muslim mca scrhi-n-Ncvevi, 

Sunen Ebu Davud 

Sunen Ibn-Madie 

Suncn El-Tirmizi 

Sunen Ed-Darimi 

Suncn En-Ncsai 

Serhu Muslim,, En-Ncvcvi 

Tabekaru-l-muddlisin, Ibn-Hadier 

Tefsi.ru cl-Kurani el-azimi, Ibn-Kesir 

Tchridiu-1-Ihjai, hafiz hadisa El-Iraki 

Tekribu-t-tehzib, Ibn-Hadier 

Tclbisu Ibbs, Ibn el-Dievzi 

Tenbihu-l-gafilin, Lcjs es-Scmerkandi 

Tehzibu-c-rchzibi, Jbn-Hadzer el-Asknlani 

Zilalu-l-dzemie fi tchridzi cs-Sunne, El-Albani TIT 

SADRZAJ 


ZASTITA OD DZINA 1 SEJTANA 
5 


Predgovor prevodbca 
7 


Predgovor Ebu Bekra el-Dzezairija 
II 


Predgovor desetom izdanju 
13 


Prednosti lijetenja Kur'anom 
14 


DZINI SU ISTINA.NISU IZMISLJOTINA! 
27 


Vjerovanje u gajb * nevidljivi svijet 
29 


Kur'anski dokazi 
29 


Dokazi \i Suntieta 
30 


Nevidenje nije dokaz nepostojanja! 
31 


Od cega su stvoreni dzini? 
32 


Vrste dzina 
34 


Boravista dzina 
34 


Da li diini jedu i piju? 
35 


Sejtan ima rogove 
37 


Dzini se prikazuju i mijenjaju oblike 
37 


Kako dzini mijenjaju oblike? 
4Q 


Postoje li medu dzinima i sejtanima mulkarci i zene? 
42 


Da li su dzini serijatski obveznici? 
43 


Vjere i ubjedenja dzina 
44 


Da li cc dim! vjcrnici uci u Ozennet? 
44 


Dzini se boje ljudi 
46 


Dzini mogu urea Ijude 
46 


Da li se dzini zene i razmnozavaju? 
47 


Dzini ce mujezinima biti svjedori na Sudnjem danu 
48 Kada se dzini razilaze po Zemlji? 
Neke zivotinje vide sejtane SO 415 Dim i su, jednom prilikom, 

obavijestili ashabe gdje se nalazio Allahov Poslanik, sallallabu "alejhi ve sellem 

Sejtanov vrlsak na dan prisege na 'Akabi 

Sejtani prisluskuju i kradu vijesti s neba 

Mole li sejtan. covjekov praiilac 

- karin postati mu slim an? 

Qktvanje sejtana u ramaianu 

Prinosenje irtve t kurbana, dzinima je zabranjeno 

Zabranjeno je moliti dime za zastitu 

Zabranjeno je traziti pomoc od diina 

Stanuju li diini u kucama ljudi? 

Kako otjerati dzine iz kuce? 

Dzini su manje vrijedni 

i na manjem su poloiaju u odnosu na ijude 

Da li dzini uznemiruju Ijude? 

DZINSKA PADAVICA - SUSTINA I UJEK ZA NJU 

5ta je padavica? 

lbn Hadzerova, rahimehuliah r defmicija 

Dokazi postojanja dzinske padavice 

Dokaii iz Sunneta 

Razumski dokaii 

Sta su o tome rekli ucenjaci? 

Stav Ijekara u vezi s dzinskom padavicom 

Ljekarski nalazi u stucaju dz'mskog dodira 

Propisanost lije&nja dzinske padavice 

Dilema u vezi s lijecenjem osobe 

koja boluje od dzinske padavice 

Odgovor ukratko glasi 

Ibog cega dzini dodirom uznemiruju Ijude 

Ha koji naSn ulaze u ljudsko tijelo 

i gdje se smjeste nakon ulaska? 50 

51 

SI 

52 
53 
54 
56 

59 
59 

60 

62 
63 

65 

67 

67 

67 

69 

73 

74 

75 

77 

77 

79 83 416 Simptomi dzinskog dodira 

Yrste dzinskog dodira 

Kakav treba biti onaj ko lijeci? 

lijecenje 

Prakticni primjeri: 

Zabranjeni nacini istjerivanja dzina 

Savjeti kako se zastitili od dzinske padavice 

SEJTAHOVI SUSRETI SVjEROVJESHICIMA, ^,., eii » 

Iblisov stisret s Nuhom, '»i«jhi »im 

Susret s Husaom, WJK uiw 

Sejtanov susret s Jahjaom Zekerijahovim sinom, *aitjhima wti-n 

Sejtanov susret s Ejjubom, 'ajm ui« 

Iblisov susret sa Isaom, 'aiejhi »iam 

Sejtanov susret s rtalim Vjerovjesnikom, iMftn^tp it »iitm 

5EJTAN0VA VEZA S LJUDIMA 

Sta je to sejtan? 

Pocetak 

Brzi plan 

Ciljevi 

Prvi rtapad 

Razlika izmedu sejtartskog i ljudskog neprijateljstva 

Ubacivanje sumnji u AJIahovu, im it m\t, jednocu - tevhrd 

Sta su sejtanski cvorovt i kako ih razvezati? 

Sejtan is mi Java one koji ne klanjaju nocni namaz 

Nemirni snovi i rastuzivanje muslimana 

Sejtan se smije omnia koji zijevaju 

Gdje sejtan provodi noc? 

Meki fijegovi podir planovi 

Sejtan salje svoje vojske da zavode ljude 

Vesvesa je dokaz sejtanove nemo a 64 87 
102 

IIS 
118 

121 

123 
123 
124 
125 

127 
128 

131 

133 
133 
134 
135 
136 
136 
138 
138 
142 
143 
145 
146 
147 
147 417 


Vesvesa u namazu 

Zaborav je od sejtana 

Sirenje neprijateljstva medu ljudima 

Gdje je sejtan u Ijudskom tijelu 

I man ska snaga slabi sejtana 

Sejtanske frule 

Sejtan lize jezikom poput psa 

Pijace su sejtan ova bojista 

SEJTANOVI PRILAZI LJUDSKIM SRCIMA KARO IH KVARt 

Vainest srca 

Na koji naan donosi vesvese? 

Na koji naan sejtan prilazi covjeku? 

Faze sejtan ovog zavodenja 

N acini zavotfenja ljudi 

Sejtanovi prilazi covjeku 

STA LJUDE STITI OD SEJTANA 

Prvi stit - iskrenost 

Drugi stit - robovanje jedino Aliahu, azze ve dzelie 

Treci stit - drianje uz zajednicu muslimana 

Cetvrti Stit - redovno obavljanje namaza u dzematu 

Peti hit • postupanje po Kur'anu i Sunnetu 

Sesti stit - trazenje pomoci od All aha protiv sejtana 

Sedmi stit - ctnjenje mnogo dobrih djela 

Osmi stit • isti'aze, trazenje zastite protiv sejtana 

Deveti stit - zastita supruge, djece i imetka 

Deseti stit - ucenje sure El-Bekare 

jedanaesti stit - ucenje ajeta El-Kursi 

Dvanaesti stit - ucenje deset ajeta iz sure Et-Bekare 

Trinaesti stit - ucenje dva posljednja ajeta iz sure El-Bekare 

Cetrnaestr stit - ucenje sure El-Felek i En-Nas 150 
151 
154 
154 
156 
156 
157 

159 
161 
164 
1 65 
167 
174 
IBS 

259 

261 
264 
270 
272 
273 
274 
274 
275 
279 282 
2B2 
2B3 
Petnaesti stit - zikrovi 

Sesnaesti stit - cuvanje vida 

Sedamnaesri stit - cuvanje jezika 

Osamnaesti stit - cuvanje stomaka 

Devetnaesti stit - cuvanje spolnog organa 

Dvadeseti stit - cuvanje mku 

Dvadeset i prvi stit - zastita kuce 

Dvadeset i drugi Stit 

Dvadeset i trect kit 

Dvadeset i cetvrti stit 

Dvadeset i peti stit 

Dvadeset i sesti stit 

Dvadeset i sedmi stit - dova 

Dvadeset i osmi stit - bismilla 

Dvadeset i deveti stit - sprecavanje zijevanja 

Trideseti stit - pomirenje sa sudbinom, ne zbog nemoci i licnih propusta 

Trideset i prvi stit - ezan tjera sejtane 

Trideset i drugi kit - abdest 

Trideset i treci stit - nocni namaz 

Trideset i cetvrti stit - nepoistovjetivanje sa sejtanom 

Trideset i peti hit - ne treba se dovoditi u sumnjive situacije 

Trideset i sesti stit - zikr 

ZASTITA KUCE OD SEJTANA I Spominjanje All aba, m « Mb, pri ulasku u kucu 

2. Hazivanje selarna ukucanima 

3, Spominjanje All aha, am « &t\\i, pri jelu i picu 

4, teste ucenje Kur'ana u kuci 

5. Ucenje sure El-Bekare u kuci 

6, Nepustanje sejtanovog glasa u kuci 

7. Izbacivanje zvona ii kuce 2B4 
285 
292 
333 
341 
345 
348 
356 
356 
356 
357 
357 
358 
358 
359 
360 
360 
361 
361 
362 
364 
365 

393 
395 
397 
397 
398 
399 419 8. Uklanjanje krstova iz kuce 

9. Uklanjanje slika i figura zivih bica iz kuce 

10. Pse treba izbaciti iz kuce 

1 t, Cesto klanjanje nafila u kuci 
12, Lijepa topla rijec i blag osmijeh 
(3. Kako zastititi iuprugu 

14, Kako zastititi djecu od Sejtana 

15. Kako zastititi djecu od otrovnih gmizavaca i uroka 

NA KRAJU, IMAJ NA UMU KO Tl JE NEPRIjATELj! 

ZAKRAJ 

KORISTENA UTERATURA 402 
403 

404 
405 
405 
406 
407 
407 

411 

413 
415 
420 :,." : ..;:;-;;':'' ■".,.■ V\ "'/;'"' '■• ,":-.' Bismillahir-rabmanir-rahim Zahvala AUahu Gospodaru svih Svjetova, koji je stvorio dzine i Ijude da 
Mn sc pokoravaju. pa se jcdni pokorific, a drugi ostado.se u zabludi 
povodeci &e za scjlanima od Ijudi i dzina. 

Znajuci da je covjek u slafnoj borbi protiv bica koja ga navode na 
zlo, Plemeniti Gospodar nam ostavi upuiu u borbi protiv zabiude - djclo 
"Zastita od dzina i sejtana" od autora Vehid Abdusselam Bali sadm 
ispravne metode borbe protiv sejtana od ijudi i dzina tome Ij one na 
Km 'ami i sunnctu Poslanika sailallahu alejhi wesellem. 

Allaha Uzvftenog moHm da uputi musUmane na ono itp On voli, 
a udalji od svih pule va zabiude. 

Ilailz Jusuf Salih Barcic NjEHULHAQj ISBN ^Sfi^ltkQ-b 
T7fl c nSfl" t iltl a Dl v T: i . ; .. ., . ..: 

• • Ij -