Skip to main content

Full text of "Zeleny provaznicek 3"

See other formats
siV[Li-jftj.K_gN_f_ Mi; ?;f yf.^o.^ia ',;M*_rn 

Musiiv^ epoiefinoet Jp pfjII-lS aloi 
it'i Qd to, Abj' prflrjVJi^a t^ca Epecl 
£.XlzacF. ^;Hef:laJ J ioviD^ druhy pcdi^ 
e f:."^p oJ flcbe j^^-ciaio-iL a vytvSreji 
luerarchii p^o lioordlnaci vycoby, 
UlErarchie raadtluje epoleojioat n a 

Kacha:!L jaS'.a ^ v^jpI urieriyiiit !i vy 
katie^oviLii . ^yl^orlBiiaviaui cia salt I 

bi] a35vytiQdQiiv",ln£ Je aRamkoii niisiV 

fiiafii" hj% s;iDf;n.eT.H . Miiti. byl: naltra^ 
en a. 

Q] JE ^f:A i^. TO Jc, i 'Lcrvi! 

MsF'iva tpoleinont idUFi bj't nttLrt 
Etr,^ Vnj^iir.it-.Boit do^t jnal,^sil r^a nn, 
a!>y V LicL \-f\^ ka^d^ Dsobi respek. 
tu-.-&^- ,1^i.<j .-uvoQ'ip-,:?! JeiAOtiii-cc . 
7 nle'/cI: riCIQiii-lticb cahrfiZiij'; E^er 
arcliii fl-C'^.-'l^^ffffli- ?-j;i wapijvtf :?p 
oie^ncjili Hi r :;e bci,'jofa"i aiaeoi 4-. Pa 
^.ud jca.-ij aa^e -'■iyEij,e[iky e tile fjyt 
v£ (ibt^dc, icueine flcrgsnizovat stt 
ralfch autano^TLic!] i.iupln n naiir^-^ 
ml [iiaE.ov6 GpoLl^Elirs !:i - 

I ■[) ?,e^C', KciTi .■"?! c^''^^iJil . 'i.i n^^C li'J[i:4 
1 tit cvl^i Bp3..""rL0£: . ? 'sipe sire* 

tj^u . ^ibQ vucbcovecir, i-jA = rh- vstCn^'u. 
f.f: "re.:! piniiliO'pi-vii'iie t.. t."ir2lii.C'iii ai 

aaety. J^ajvio'? vyKof l l c-_ivaiiy tak J 
SOU ttit* tfPti.-LD Bv^tfii Ktffj'^ Jaou 
nucfny plody ave pr^ce vyva^e^, ati 
y piiBl.Dufill5 V aeijicTi bchttyab* V* 

ov^^ BpoleflnQaU., ulc riistrati. K^j 
£. budfl %s Eeo-i "Ufetiha bv^I^b diivit 
CEO njt^D^' v6ci, Piaaova. epeleCnoiii, Bi 
ebude acrto-pr^fi ap v ttcbto Etfljicii i 
biavit'sc avypi sbafii'in. Sn^fislBi^r;^ . 
EauioaprivQ^ malS homunlty badou irij 
C« pQtfftin^ E Endae z.itl.o4J.l;eLr-'^, ,i> 
aH buile Et4t atroDct wi^u. r'^fj zb^ 
tkea plaiaety, 

MJTOr^ONIK_TE^ 

vytvc£-enlj svl sutoifc- ai ' ^^ai u ^r 
be, Muslme sF pfid5i.Lt 3 d ; ^'' i^Qoetl 
pot^'cbQ^ k preSlti b";?- E^d'.i;., vytV' 
oflJ kiiituru odpcim* kterd nda Of" 
flbodi. a odEiaeiii Qfiaove Bp-i.Li'taoat 
i, iL% ilvotem tts vykof icitfV li; , 

Cch BpoIeCncetj', p,-.stavftnlji ^'I-pjti 
a.tiva_i' aelencf-fieni^ ekononli^/ is ot 
rsEQU sebft Baraa a SeaiS prosti^ic^L ic 
tvu: pfioj'ch. al^ci protl voj cnFVj''^<'r 
ptinclpioi, Ipboratc^lr, tecbnickijn 
iL tB.'. pukrnku cr prCijnyulu, jrot' V 
ykoxistoTflnX a obrtiwttcati. ,.-^. casopis pro seleaou subkv ' -.jru! n 

Aaieri.KKiCa ? hnuti oioon:. i 
ii a a KvBtoiicI rsjak* lalirsd^ v:ftvi(-lli peklo. peklo = otriia.ou uodoi,, 
.siiStexji uiiiiclB. s pflJtPU pl.iiu oir'i*'' « ropujoli stvr.. l^oto Yjlvonji 
jl* iikoiT, ttere li: ■all uvrSioul 58 ii'lia. Fro^o ■*» .apanu jsjicB [,o- 

■ ' '* " Proto His KDtytaji, vflz* 
*.'hl, protftaa Bijin 'j 
'^ \ Alp" nj Js«a tidjl Pi-Dteatujeie pi-oti rop«E«ii priiBjslu v Wn-ti-ii, ber 
J iuft svou pudu V BraiUii, potspi.e Jajick lelrjbifalcf lo^'^ v IclD.ti- 
li jiiiisa oopicK fculliioieTy a jrsiioimiijare Jim atBytl, tiivi e io»e islm-r 
PMvfczujene -:s MH sl.ro«J v tolifiiciii a protestujaic prDI.J pravdlom SZlate 
- ciitSti a -.efi, z V-terych jin ply»ou aiiilcj. SLavlm Be »alio.pro«iB«c v'Jci jflkfMiilri;- 
!■■ l.;-privi a mcoii ziuota, a to js iv , Co je pilvidi If siirivunti . 
-iSCB/Oii poBJ^lani, 5a bj .Eltdn •^podleil JejlcM JvS.a tijf.ki 
ii.B«iLm. Ale v*ii. Sh taij j=«e. _ . 

^-"t.i !■" Bis snail lirinifialiKsvat, aatyist s .tmt. Ctoii Base Jopiaj, 
■T-lisiiiii jase ^aadj^lsj. Pcoto ei vj.jHleli Crinlnol I«Ja5tics SklV, iirot* 
,^^i"Ji tisi^i; a »iliiinj r,a palicii a ooVpankj-, proCo se bSs S'aj; zni^it 
jtiCjt. inan-ii, .-a zijeie. , . , , 

„s»H tadj p js i^a 5tila vice. A (Hi to -tdi. Boj po'traSuJe a "y J&"! 
r-^41ivi» rjTotpla ri'-,:!reoii siline vyfileJelc, 

i.il;l ■lEPiivSi flifivh II. am; Clo^'Ek pat51 ^ejii n 
eMiS Bb'^ iivolnilf- -uif^tQ prn ap.iniloia a L 
e^ini:u jiuensjiL Teaiis. Hifity eL ni&ie 
A'TSlmout blff'lulek, ttteri ae obje 
vniji tan, Kde anStioY/ priKrav siJC-"' 
i ta-t. I'a kericit aHieS vtdSt pupa'. 
y, Jft na ntch ar.^t uKryt^, icA-'Ji.- 
■ i enerfiie. kt^ra ddva afLu i^flaL .'l 

Ji blsjiky'nj^ Diodre a sntJinrEh pflci, 
.ii'.i [jtale pciCtJLr gt^le poT.diJi. ^ 
* ivzci z* givQtaudm/cli i^rajin iJ 

rd^, Kl-Litd., nemlLoErdil^. Byio tl ii 

Stma -J^MLfl ve.^kirs nad^J*. ^■■'■ 
v'flt aeJi ^ teplu a/eliQ krbu, ki 

rsa jsriii '..-ui].. Tea je ta:\y 
;*, obr'JTEKO'- fianci -iflcit te 
riidi"^rrtyra n ikvfljiri jariMo. 
i t^.c. i^prsviiy fairl lied 33 
V- 


_'r7'-.^^A .Jj--TLf-t - STri:^L\;\.c;-:!t l-iAfiQIT': 

i-1- * rnalii T)oiH-£i]dni o :;Jli. Vvd^Il " 
liiJ ^ EJTF. i^umax nid. V -■tr.-Ji^ Ao ^ i 

'/■ol^ni^ kruhu, Dvai^.lctlatrJiJiJiy jnlii 
li^^jiopiaek "lib "Cloven ska. ^Idnrty; K 
i?Lteky krii nl e Je ByE^JOloju n^sili 
a e raaiamu, 3a [iranlcanil aiitvupoc 
?[|tirIor;ii], Pohfljisk-l vlajiort, Odpor 
Jljfikotov prott USA itd- Ai jja tu lip 
raiAi Je bkv^Iq, £e Je tu nov/ faa^ 
li ^a poll aeleo^ho anarchlsnu! 

fuR^ljiT-vl kulli Ai^ n^ lino bljitiob yt'j 
, Dharma r;pie g faacpLHU ICjnoO dal 
Sicli atcomijv v Jedne t^i'Oiufe, dopo 
. ruftujl! \2 Etran k5. <:>c?/^ 7LG^_NKA_ K[il?fl . IjfiDiSiniy nin.led do ^ 
IvQta miJd,-' ve^-^ky, kteiy Js^e "u 
Iti-iidll" n brit.^k-iiho easopJ.au 'i^sif V 
eeaii. IluHtr. M. rhstclier. e iftran. 

eaiP, ktEri ma hlisko k. Isau a k a 
Bai:cliii^ yz gtran AS, !>ar. obalka, 

i^tel ^or - l5l)^L_RAa CriODEO A'HiJMO 
^'^■..yT'l^^N . Anti-fluKJ.*.uin£ "'baa^d ire' 
5 lQVen-=jtini , t^kcv? hloubavo aa-'^yS 
Ir^i, ii atran A^j, kreeJiy BLilky d.. 

flabodberova uianl i^taiii . IZ titpaii A^, 

L^ K^^I Po?R-'i;E|jJt fJEMogK;^ , Mvlj PMf 
TeCik 'j~z<irfivi a "nagpin pokrou □ a c ■^jrr 
vi'ta.hu k n^Bu o jluycli aou-vLaloRte 
•jh. S atran, barevnd. Obdl.ka, 

_Q_i^^L_aiVL^;i^ J HKTOrJO_v£ PaUN'^Ll . Aii 
Vb cu diJla!^ ve JQeatfi ," C "atran^A^ , 

III, .r^ .ii-.^^ frirrr^.i.iunr.^-,! t..;^, j. 

Rosia / Z? Erbenpva >ji3 '34401 D'/Sit ilRjUor:^ Iivk.a rjfuefi^ni "pre "anti-iitltuu. \L'S, 
□ afikQvaiieJ ^.Lov^k, drii';! v ru ou 
S^^n^tko. CernS aa Viili^i, l&,- Ki, 
SAMOLBPitY 5_na.^i prjiiukc?: 

■Pfidfay odpad - ^^:n:e pro Zi-nl ^ Po 
aftivf j pcootf edki^ raod'-rni. clvlll, ^rn 
ce na Je;]! podkoft^vc^ni , FcoHlin nev 
haiUjte reklaaini oiateri^ly /ap poS 
tovjii acltr^ky/. Stop Koureni, fojs 
tfl? ae protl. ni^eni naJi Jilaaety, 
IV vidiS na talffi jidLD, Ja vra^J 
U, ydaiitej konaujiinZ av*t....po Z»- 

EaSdy L alrh p:i privo q^ ilvul /pn 
tlpQtratoji/, NedPJ ip:i:-l L-^lp^l^l. 
, 2 a!itl:'ji Hotiv/. . - . - F . - d . . po I,- 

|g iCSDfKJVOtiPAU- ' '/i ^dreijc !:u]j;-uJo t '.-[:. ■l.jvj.hI 

P?nq z w&^ yC. :'T.i:nw ilo'it J^afjplsu^ 
tirn/ar^afcih, ietJkii, .Jljnkii ap. i, 

vlra-, Ttdi a^. Kdyi si pu.^l,?^i dvi' 
En.TiTik^'-, pofllejie ti aszjic-.in, <. k'fr-^ 
ho at bude'i irocl vyiirat. K!i?.;]^r rju-. 
fUjemf' ^_pi] LrdP^n, V k^.'iy.ii J^mr. '' 
ei',1 iIqIju vc ^»tyku, .-.^■■'.i-idUL' nr ti' 
m, kteti al n-.Va vypfi,] ■ [ .i ppk Lo 
II e'/r.-'.ti. ^ tadv je ^cjdriLirLkuLL , ic- ?v 
knihv tnrn i zipatky poniiaji doporu 
fen^, no ate rikoru wjde Lcvn.?jl, 
kdyfl al takrj^ou. knibii aakuupi^. Ksi 
.Illy piijii^iijon-- i n^ .i3^!.c;i ■^.X,-.i';n. 
Opt^itni tltuly miV^c.'-' Li>Ln£it_3_^^ ri 
^■h ]7<?cyk;av^iiy panir, kTv^ n =. Liri^a.i 
t:^ KTOX- n :vj."lo'.'-r].' - iitni tu li.|i^ 
, lak^.. ,..■.,.,...1, .^r, --...i, „'.|.: :._ .J, ;.i,cr.i .1 iv-i ilvotu spra^ny ::n.e:'. 
^.e Cg pf-irodni" ^ikon: Wa jji'-f aF? ^ 
ern prob..uzi, na ^^arfi prit-dtriji ptd 
•'-•-. -I'l jsre bi- iaziivd a era. Jrjct.] 
-Li z.i.'il, opravdli^^ zit, z.-.'iii n^ 
J'lre. Jgrm t.? cliviii zakl«pe Ji[i mk 
!.:■ - .1 pokurl np^xr.'jif .-^ lino.l tr.^, |.^ 
hrf.'U-n; tnllodLf .■a^.ih.U tiad-:''! Ji.i(, 
Mz oprT-'Lu ne.ivy^Si ^as- JeJJte .■^ i y 
rir'.it.T.- tolio. CO ae de.ie za ok'ieji? i 

.-■ivudne Jaen chtel uyodnijc pndt i 
ddiit dlouhej. f^yplinj ale, se je to 
/byte;;L4» pr-utoie abaan by Ti m^l , 
napavfidet. Tfch 00 str-an dalu riopl '- 
prririe- Cht^L bych podvi^OvaL kaiidiri 
u , kdo mi poroullJ , kdu nl pu.iinlvL fl 
kcpiL'OV A,liliJ , rikl Jil.srLtm , pitapiil, p 
Q.niLiltl H di:.li.-lbU(;i.. ^ Nebuilu via j 
mF^rtovBt, sami vite, kdo to byL. i^o : 
dodat? Ui.'^io 4 bude ve formatu A4, ^ 
takze ae te.3tc a reagujtel 

Pi-ejl Vdju hodni flunks na ce-itiiy 

?Jj^A-f\. -./f^lCiEAO-y-A 2^^^/ -^ 1 V 

')vi j^i/imn--l kH^.'jQ.r'; Ji,j../^Si^^ ;i .^ 
"[^"firodill 'JoTail''s*''inio^ejD^"ar:7c^' 
fjpn nohll naikat plyJiory pedal auto 
EHQbil'J- Chcemt b^Jt baai ff aaroae 
□ * travfi. . 

Nflnarodilt Jeas ee 3 ruk:!T:& knlll 
daikovjb ovLadafi^ teleJtza^'fl . Che 
ene Splhat po HtroHech fl trliat ela 

Weaaote ui^l atTOi^en^ pro hluk vflko 
m-^aCff a rachot fltroj il . Chcenie fllys 
et zp^T ptrik^- 

Hendaie noo, abycriuin cittli aApac-''- 
JedovatycJt plyai a gdnrtfcfch exhal 
£tfl, Clicpine c£t±t vi^inl kviti. 
Nfftl-icodili J enn^ se e o6iia«, sb^cno 
a vidill triipeni, atrach A siart. 
JicsQH 4ft Staatnd, tain, ka.-^ akutcfi 
nfi patfjjue. 

Qcarj-iie prirodu, prato^* ona jedincL 
jf na6£m skute^nyE daaigvgjt Prihil.e nap'ial Mal.U3 v lOOriO r| . 5 . .j . j^ 
Z ,.JHnie la'.v' /ilopl'A ad ELf/ 

Z^. .., ^. .^,, -^ec^itorisl 

•' lll.r.TL 

■l-i. , - . , - . . .Odpjvi'hl L iLii hTi.sf iLri L.Ljv 
'J' r- .,-,,-.-.- .kr.y 13 LuL-r V biH/, i Lil 
f-'J . .Erivi.rojn?ntallaTiLiH va a; uo^i^ia 
■g-i;: .,,...,... ..Jiicrsky viuidr '35 

; l>-24. . . .. /VneriKK^a p. fupiti cdp.jru 

filOVS, 25 1?; V panyju 
' id-i'i- - .niiriiifrto cozjiovoru a k*,*l . . . 
:£&^^7- ............. .Nr, Id rivL- /?,r.i; 

v^^'S. . -rci^ivk l^c* ■_■■] pai:Q, rt.o . --it. 

ti:> ' • - ' '.•■^<Z ■-. \--\:iO V tcoiiocr. 

50, . -- , . . . L . Le to sni b^nib 

- >l C v'jtahu k pcircJe 

;52 ^^ova, 

5"J- -'-..'.' .ietttr In auppcct ,'TOVE , 

^4-j3- - , , . -:.on?r. .''■/er.: 

?rj L:.3L:i:/ I'-Lk vol A o p<!n-<.-: , 

37 ,.,-...- Ai-7.ad^ n ■.u.yc;,' 

! "^li. - . b - . - - :Jo>'^ n ^ri. <w<' illJill puliii.L' 

^■' - . . ^ - • • - - - •L\'\-ciGC!."Jlr ■ l' 

■I'.i-'M - ^ ' ^ ' ■ ■ ■ ■ - - - Bl:i^„]C 5. L 1 11 r ' 

^2. ............ ?r^v; n': vftpinl r,ity\ 

■ Aij.tor:iobili,'iriiur; ^Li.'-t icrji 1 Ji'"; 
; ■;3-'t4' - . .&pj!.L(^k ■j^TLF^vn e ■piirri^eti,^y' 
■: H'iij itjrtf , ^,trty ^ia;o, 

*"'-'^'J' -'--■. '/yzi.ur^ ai:j:; n-= opicii^ii 

!>1 . . . . .poben 

■5i^-5o. ....... ^T lid^ jaou Livit^ta] 

'!J7..' -,H3alfest ^ase'^i^ ntroriiil 

"i? . - - . . . ... '^'■pzTTii ryi, ,zaaa^ ^tron ! 

'jii .zvolseti? , pi;ebio 2000 . 

■iO-iiJ , , . ^ul-ina poczii? 

ijj., . . . -i^iyf li na Zctii fitarci!. iii Le'-. 

■ "j-oG. , , - - ^ - , . ... '.'e.^X'ii^ria. rtariha-:'!: . 

uT-TO^ .-'...'-...,...,..... .I'lipliiy 

70.. ..... filler Mtil^rovJ CI dritii'.vi 

7I1- "]''■!-. -ntca ::iDii:nu k to:na uairini 

7^-75 OAJi ?rPF,6 s)redsta%-ij- e 

;7T-Ts Di6t-ibu^<?' 

\^.....co to je teLer]^ anarckiaiEiua 
i7SH<aj lu^-^y^^H ■^ / /^ ;--:>■■//-■-. . /,^ € l^.f^ v_"-Aie g-iiiiie n 9. ^:.:.^o-.-6 .-^ iig^rt^ PrO'' neig^Liie 7 dlstn^ vice Jmlh oncert'i Jp ^akouftnc, my Jgaa isbo 
nekuMcL a nsiiechdme si anlr^it srs 
CrilECiufl pEeLvr^'^nE k.o^j^e^i]lJ. ^Ic^ pe 

m , flLc Jsau ouL toleraai-tril k. ndai? 
a^ahadiS. tie. Nflvic P*t:fa oei kont 
aritnl fiflSky a v sakourenaa pcoetre 
djl r.era:\Se pQhyyat. linvS-c, punJt oen 
! Jcdifid tiudhe, ktfi-A esiatuje. 

Pr-Q '^ TfbvdIine__Te dvorEky-m Krugttu. 

ProtoSe "bychiini =r Lam atydllXl tyill 
e^p kdyJ- eqiiatovat^ tak j.ijrrla urii 
t$ 3 jinyii lidrui, V profltfedi dva 
rakeJio "aquatu'i l.ychom t&£rto mohlt 
byt tak tv-Jr*L a sktiTci, naYic iSl 
jeze g JLnyml lidiai, kteri Jsou na 
a^ eslfllLecEDA aavla^i. a asL by r.? 
bylQ gpriva^ Je nechat ee topii; kv 
lTII nHfitnu. Image aq^uatter-^. 

Proi .]sjif fifbyll u T^iEglLC^ 

ffQtQii licmilieEf byt vfiade. Raae s ■ 
vau aahriikLi.. n^. ktfrd je t I4te. p 
r^ce fla. a4, starve se a bra&kit f- 
indae doBt pr^ce sv^, iiavic je 'Wienie 
lin pro fliB doEt e naky /x fl.na.Tcr. 
&/^ 

Z X.^y-.y^- ^edlHtr | ];ui]^n]i g^ _^:^5r:?nl!'tL 

Protu^?.-b ftjzhodll Jaie se n tim 
pitorii^it, nebol dlatribac? vSeha te 
kQvdbo n^a doet Ty^erplvaia, zTid5 
T. pfi poiyfileni, £e pro n^kter^ Jg 
Du. ty iajfoptay Jen ptirOatek do eb 
irky a gcQcrH?nI TapDura- Kaviic, k 
dy£ Jgi^e vyineitovall v&cL jLoycti vy 
davBtelil E3 i?a£e, nlkde nebvla JIb 
tota, f.e to bude dob-il vie a is ji 
bray prod^e. A nakonec^ 7^-iMjtiiie 
ae ui J e-'i aflLfnoinu ariflrcniGniu f^i 
pcoto, ie to Je pra ii^a vyraapin ur 
/JftiShu hodnotQv^lLO a nyaipukuv^ha 
T^vtnu ad toha "mSotelt^lio" entice bL 
finu, DLgtcLbunJ eme tcdy J ea »&c1j 
D k'crytl QP oLilieDie relBtlrafi Btat Knihy JBOii vfflLcc rtakladni aileSit 
QBt na to, ebyGhon Jc aakupovali 
CfCreiif. .Teiiie v mal^iir a^st? a neniaca 
« Je Dd kob.0 iiaka.pQvat 7 ptipad^ n 
iii-L4b.o EfiJ^iLu /.ti-Ejii ]jka Fiilp Fm; 
ha/, navLc jflau. dDts kntiy pom&jTiLfi 
drar^yrc aiiaSLn /Jak cq/ a pofad Je 
EdlQ iidi, ktefi knihy ^tou, Je to 
tro^ku abaurdni, ale Je to tak. Na 
vic^, tlcii pdc dcrbrych knih, ae di ? 
r^iinst na Enaaych kontaktech /Ekace 
ntruji arno, Kn^s- Aurora, AbttB,.,/ 

Kt'^rfl p-Jl a a pfi?!, ten ^l a!; fk prcitl 
'^1 3^ q tl^ r~ a ~^"Q iS ,]_ Hifi ff _ l j g^ Q tl i! k'^ 1 " 

Te-i "vnliL" byla kapsla Active Mliads 
a QtiakLi jaie ho proto, ze tak^ n 
esoublaffiit g trLdni vaikou. Steja. 
^ J^ko A.r^^ al nvslirae, £5 neanJzea: 
e dlLLt lidl podlt tfid, ale podle 
toho, Jici Jbcu, dobti Ji lil, 

Jak.eJ byl [L^l3d_.s:' a kara ^jdog ty 
peniae, kterg~titr^^£af 

Pr-raihQ I^igl.a bylo ^50 a je prvfi, 
drynheJiQ ^35 a Boyvi ndci aal pit ko 
i^'it- *gL treticiL uira. dlfltribuuje 
Matli na Slovcngku- PenlEC ar £P J 
dou vidy na nfejajcoii dabron. vi.c^ 7. 
pcvuirto tlcla JgBc podporili Svaljn 
du zvffat a na&l Autonomni knlhovr! 
likiL V pjjii^ vySi, a dtuh^Hu Gisla 
S.I7 peniic na VLziiL-htikciu a Infoal 
I i?lflne"rio iutdrahieinu, a to Ba± ta 
k, Se a tolio nlatiiQe rosesilani Vl 
Kdo* Bkcte 7- CR, ^oi£ Jaou tflk dv6 
BtQvky ua eislo, aatatni pnnize a 
pcniEB a diatribuds, pokud ue.lak^ 
iaou /diEtributo^i usplati, vIoSen 
& paniac ap dlouho vraceji, . , ,/.; d 
av^e MBtaSov-l a: obd^s taky poefl^ 
ma n^co Jlnyai organiaacini a piat£a 
s drah^ paStoVBe za rici za aaJtran 
Lit /UK, U3A/, Ale a?ji^? nflmenii. 
vyi^ltky ov^doxt, pcotflSn fiaato ilo C 
ujeme v/H* popj-an^ L e vlaauai kap. 
oy iMZJifidii^ Da toiTi nevydildTine,! 
kdyby tomu tak bylo, tak byohon as 
i byli velci pokrytci. ":;k. ai DijedJiivat? Polrad ra^S o nfj 
aki a5teri.iil.y mlie uvsd£nil ad^je;], 
^z'^i r;^^ ?0jiu1 nen£ uvedena cena, 
^'■-'cl J ?ou aa c-enu dobrovoLTcu - aa 
::,T.en.i to tedv, ae to, cq ?3 n^ do^ 
t^nu^ pcSlu v-ydaval;qll, ^okud v '0 
m r^ine prsty DVt penlaa ddva.'ne. ^.a 
tlak. daLsLnh v&ci a c^^q z nlcb pa 
^'.poi-ioie r'Ja.Te psiitivrii sklit-ity- " 
lisliribuce neni alstej diU a je^fm 
ijJelei aeni zi;:k, tak^e pokud bva 
bj'L ye tLnsnfi.nl 1£e^-1, capii ni_' a 
] g. ae tl buiu gr.^^it pcnoci. NjQsa 
k vy, ricc n-ti&te poal^it yic, fa^n. 
Ni^zici i^,v5t za Vhi^l n^jsk^ pevr.^ 
stF-ioveai fistri.y - jjro nfknhc to a 
'Se byt :rn':, Z5tiaca pro ^ini^V.^ pa 
Katel.; prort^ po?ll kollk elC^c^ a 
c.-ice^, jde !^ani Vilavn^ □ Si^eni j.yS 
lenek. 5 pjzitivr.itb i^e;!, Rij-rafea, 
p^kjC fi ny^lil, ae by ae.co 2 uved 
eaych latecial,-^ JiPhlo aanjaa^t ILd 
1 V6 tven okoli, pfibusug^ szjl'Llt 
ky atd., napig si. o to- iin d?iy p 
ochop-:, tLx I£p, Jo E jeJtfe :Jedna 
v-'c: :^ica''-:Sii r,\y ta, ;oys ntL ^,d 
Tiji furt CO- ^LGt a johl kcjva-^ lilau 
ojf ^.^1, '--y& li^-rd tia poroar:!?;^ ^1^ 
^L a. prsk v^tal z poatele z. z?-f?i =v 
I'-J 2-lvot iQ^nlt! x'akiG pukiid :K=: u,"; 
'/ybral, pnli-i ndkej p?ji£a, neaapoEir 
F-i nr. poatovny /pa^ c? ueridli^ l^r^ 
, d3p[|rujezi& vie vkoi. lo,-^ calik. 
^2,-, lidi ae Sl^jv^ciak-g., cci^tov-ny 
je dvo^niasbr.y. jinak Vi.u't? :li^Ju 
pos-at pri:no i ie STL, ale to '•e zik 
leSitast !:^kolj[k3 i^aicA, tz^k^-s I£ 
J udmte, kdya °1 obJedn5.t& u Mat 
"J^e Ri(iflraj:k2hc, Uilakova 2, Si-'l CI 
S-ati.£l[i7^-!;', d=iuf=rj Lar;y^ ze .-iil k 
tciiiu ntco zir.pi^u^, pro" to chceS, 
CO del^j^, [:o ch;ei d^lat, j ^^^ ■?§ ^ 
iJS sp. Je loany, 4e v aobe, ktiy to 
fte^, Ijudu nit ^cve aaterlalv /jak 
° ^P Jd/t p^atoae pof^d su neco ds 
je a iSkdQ n^co vvd^v^, ta^i el pcS 
IL anau^ku a. ^i. tl^joSlu aktu^ln:,' d 
istrallsC pe v^e.-ni poio£kaiiil .. "v" to 
□hie seansTiiu tBdy jg^m uv-^dil J^no 
iG 7"lci, j-rtyrycJi icici vtc a kter/, k 
dyS |!. f> i:^ nflpiteS, budou. Tai^ie 
Cebud tliej 3 riapil 3I o se^^r^an!!! . .A?KAT;3EL..NQ.i6 . 3 Velk^ Britinlf p 
I & i CLSEi "4 ^ a u pla aaraSfeay na ALP, a 
vlfecl pr^ya a Jejich dodr!Eov^l/p 
oruSovici v ccIpid sv^tt. Spriivy E 
tlgku, iofa, KcjJoaatd'a, Siyy e^tpo 
rt, h-oay a eaboterstvi a aaiohc dat 
5ich Cl^kili. &0 stren i4- v aagli^t 
1p5, BoUdlrni cena je i>D,- Ki* . G£ 
■gla Z,^,14 ^a 1.5 J aou k dogt^ni zioe 
nfitne jako xerokopie, eolid^ni ce 
laa Je kQlem 40p^ EC Salld^iii ana 
'mejl^, £e ge pod£l£te na Cast! poSt 
ovneho'T ktere je aoyfale drabi? /na 
poalfdy Jaem platii aJ 7 knitaki^ po 
fllaaycb. z Angllw aal n liber]/ 

PRDCIT. 5aaopia aantkl^ ^egkobud^J 
dv£cke Syobo^y zvtiatj y^nujici se 
av£^ecl]ii pr^vi^i, 7.Q Etra,i AhI, posl 
edni dva rtougky, probohs ufi icS tab 
o n^kdo abavte! 
JtZJA ft AKiJlA . SpravodaJ aeHadho 
anarchleiu, vyd^va f^tui- J* za dtf 
broTolny pi^iHpSvEk, fl gtrir. Aj, 

Selfny Provazni^sk 4. Z . Mlnul^ 5i 
aio tohoto Gaaopiflu^ Eaaie u4 Jen p 
ar poaledn£clt kougiii^. 2£! stran A5, 

la "lii^odu na"iryrDbu reoyict □ van^bio 
papi^u a nlkolik her a nxn. Vyislo 
praicrie ekologtclte' bnut£ Terftsa, n 
£k.ollT T. Pprgnerova! 23 stran A^, 

' Fravdiy^ . sgr^va o atav.i Slyptitlho 

f"ro3i;r-pf^£- Jo, jo, xak takble n^ja 
to va skiite^niJsti Je. B atria. 

Hlrofilag Svick^ - SlJEMS V QEPCEI 
DUCriOTg^JrO aTROCT'Jft : "V.Z"B-brgn j^'. 

Ako _ p ra c a j_a _ s Ir, e 1^ oy ya rl 1^ ? Nivod n 

.L.N.TolFtoJ - ST/tE . Legend am f 
t**t a.iarcbo-iiii'egtangk^h.o rayslltel 
e, apocbybnujici tradifinl pQjet£ d 
■fileSlEoctl atjtu, eyj-t^mii. 12 atr, 

Uraban; Jurn'jtt - HjCSa eAkhA^A , Rgia 
la o caiioati a p^a^tovani "sVy EeLen 
illy, □ jin^D SivotS, 12 atran A5. 
Co BJ iBYsi-.Lag.. Q UnflboPLberQvt 

S nlaory Unabombera T*BiB6a aouJilaa 
iine, tiitto fayclioni ae TSak noJilL zt 
otofinlt a tonnou-, Jakou Je preaent 

Jak...!!^ 3alf> afl-£e pcrmQcJ 

Pudit to trdt jakn pomoct V£alL.-*ai.c 
H a Infoalti, protoie Prowaanlfiek. 

hy Bt ne-jaiLi ta pr^clilcft take nail 
a. V^Ji Jt prak-ttclty eoubfitn.^ 8 lo-f 
ositi a paffloc Jc potl'ebna hla-rai f 
inajiCnf /n&£etff poailat ptiao Hatu 
Sovt, ale By je taky DcpTopi-^cae/ , 
uvit^jne tak,a Enamky, Dbillty hlavaS 
foroiatu. A5 a ft4. K-io mi naanciHt be 
Eplatji^ 6i lfmi& koplrky^ a| ee Us 
K^ oBFt. HLed^t tak^ ievnou tisKi 
rnu» pm tiEk Qd CCS JOO do QOO ka 
t kdybpte o n^oia vfidfeli, ozTfete 
se, D&senie pe HajDoafijafi duflQilnoiit 
i nfl jlnjch formi^ti apoLu-pr^cs. Ka 
Sdi^mu, kdQ jaKkoLtv pomQ^e, patfl 
upflmn^ a ardei^n^ Hf^r. Poinocl afCiS 
ets taki^ tim, fie budete roaleporat 
letak.y, plakaCy, diatrLbucprat T^ci 
ve avcni Qkali ap., ale t.o at lavifl 

1 Jjlavn^ na vafii aktivit^- 

Fpoa tgLnc__ppQpaEu:jeffle Eahc-^fca^eni. 

Mft avail BB^trfidkH, kuft pfldv, poliiC 
ko,. posMiek, 3.0 podle n^ velice d 
O.J-ft£it*, Jednat to poadli^ vyproatl 
t Be B nabldky trtiu b potravtnanit , 
selenLuQu a opocem, diLe tak^ mite t 
pSshled, 3ak Je va^e potrava p&eto j 
Vina a Jete bI Tidomi tcrhcp, kde va ? 
Qlki. Eodnotni potrava Je leiktladcja 
£iruta. Ne tHBopiHens, ue technt^ou 
, ne huilbou^ ale patravou Jest ilv 
eiovSk 8 pvoto poklMinre za dfllefii 
te Jist pokud mulnfl prrotfldai a e 
kQlogiGkd OTOCe a ieleolnu- 

I^oa pe tff^-iulefnn y^aivfe 

Ka to Je podobni odtpovii. ASy veSe 
t£lo do!>:&P fungovalo, laisi lolt dub 
rou potravu. Tegetaplinatvl typu " 
rohlik a rarher" nebo "kola a nuieu 
i^y" it Btupldlta- 

j'iijC_c^f>d£iiLP normjlr^g oblpfieni 

Protoie anarclLiaiiius nini, 6± by ne 
mSl byt, Q tojD, jak sc kdo uatroji 
. Millyky a pcoTokuJici obleJStuLl j 
e vStSlnou J to an^kou. n^ld arera 
evflMmaJ oritnl BpoUenoGtl, kter A Easem pi^ejde- JlatS. se aaazijiie o 
bl^kat pudle ur-51tdh.Q bv^Jlq atyLtr, 
anLS iijchoa ze sebe dilall "rehely 
-, JJCileaitl je, Jaky Je ten flav^k 
a GO d^li, ne jak^ ma ii^Sifflty a ka 
padCe- Ghodirae nocHsIniJi oblili^aai 
, pcotoSc a^ nebavi vSnorat v^eoh 
au svou. energil na rionflikty £ naa 
TfikiaJieadfl, policii a nektecyni. Je 
diJici "nonn^lnX" apoleenosti - 
Jeyt£ tyclL pfipsal Jeden dilvod, o 
nimS ae Bmtniia ALF ve bv^ druh^ b 
^■6^ V.ft. roiurei "TrtGia a niSivky ^L? Je^t 
i nikdy iMnSmu zvifeti nep^>aohly, 
■steJnS tait, jako obari-ena viaay fil 
ufll pLn^ nlufinio. Sal ee liktdtka n 
usirae nfikdy vBd^t av^ho tmai^e, Jin 
Bk budt naSe enaha btz v^aledku* ? 
en, kdo cOce liepSfeai providet pfim 
^ akce jakabokoiiv druliu, by ae Dt6 

I pokustt CO Qejvlce atdhnQat do i 
legaltty a naieaek. vEbuaovat dojem 
"pciTjuSmeho Bympatttck^lio ko^sumenl 
a". Vlate, 5* to Jii byio teSeno urn 
oUokri-t* ale stile to agi n^torym 
lidem aeni jaaa^." Tiro sijcoafeJiiLi 
jiechci nlkoho k olCenu povahuaoTat 
/NIG V TOMTO GasOPISB H£f3A 3A O&EL ■ 
pHrtJUTlT LIDI gvEMonr sadez. a pov 
^BnsovAT a. CinBh - tlmto Bdraviae 
Qmucltaly z BlS/ m 

Prqg SP d^L vYqb.agi., kdyl .Isne a c 

Ano, je prevda, ie Jama e nio chli 

II BkonSit. Pokraeujema dil v J eho 
vyddv^ni, pxotoie pofdd cltine ail 
a- nfico f-ici- Je to tart^ aaalUta tS 
ch nfikaUka Udi, kteCl napaall a 
pavEbudtlt fl^. EdyS vld£zce, 5c si 
nSktetl nap£Si o hroiiiru a nivodem 
na recyklovany papir a pak aL to a 
.QDia Bkuai, nebo ai koupil maly pose Str-S iQhnihcmzrnMM 'oo aafinou. ptatvdfet hlU.boardy, ne 
bo aacJir^l nfikolik sviteclch ilvo 
til, nato ae atauou ves^y, neBj^eiii 
c pSeaCat! Havic ve jnnS osat>ufi- vya 
rita, pf eBV-M<*eni, Sa pro tea vyonk 
uy* UOVT^ flv£t, htecy m^e v BiMcic 
b, Je potieba i ureity praetfedek. 
Ice fcomunikacl, Jt potfeba irytvoftt 
Jeien kYalttoi (JaaofliB jako pro j ffv 
iivotaacfiopnoHtl, d&t mi urfiltou f 
ormu a- mit v iieni ziruku, s^aeiai^ p 
otj^ebni pro toavoj afllffno-aem^ Bu. 
bkultuxy, T£m nechcl tici, £e je S 
0815 "A71 P kvalLlni a JtdLlYy i^aaopifl, Ktery 
k tofflU chce aicn Mai, D^ltLaa, go 
Je T na2lch slL^b, snaSliafl ae o c 
'- oeJlepSi tSpravu a biaval: oJjbbJi, 
Jane tak^ Jen Ud^-, QHtatn«i kdo "b 
ly cht*l ! nfcHnj potael^ m^ noSnost 
. Ka tTflrbfi SP He nflSe pod£let opt 
flvrju keidy-, kdo es citl b^t oolove 
n ^eho "provaaaiCkovekou kultuxou" 

- Tj ov-atm nataaneni, ia otiaknetit 
rSechno, co oAt dajde- Sraboda qsh 
J V ton otlfiknout cokfliiv, a^oboda 
je V toE, uoiU't at vybrflt oprevdu k 
ralitni T^ci, inforniacft trval^ hod 
aoty, Qe Jen. bl^oLy a nifein, nybr 
■L. . . HaSna to n^tsrym a via bude 
pr^lpadat krutfl, draQe, ceosfira atO 
-T alp TSftfl, 5e tcrnra. tak ueJif, Pq 
kuri chceme iit bfiS krutofltL, ttekojc 
pmiDlfiiifi a T BOUlaJu h PMrodou, jh 
'JKiipc b1 teS prigne vyhlrat a chao 
tickeliQ B piltK^ho sTeta naaori^ s 
t^forTQacl T^ude bolanj n^s, 

g^kUjieme riea. ktgr£_mill 1 ak^kgll 
T Qtasky." "pPIppGiiakYL- -_-... "Je TQ"dilk 

bou k.r)[!Lunikavat s ruiji jij.et fip", "Ha" 

Pta fi.e ditt otGe: 

- Patl, idiot Je avite nebo ptik? 

- flLe CO tfi. ceniiS, to ^t pfeci 61ot 
^>: Jako ty nebo ^i.1 

jy>TE NA S^BJN£ LODI. TY i Ji ! EARTH 
NIGHT 
2 1st OF 
JUNE siiSiii if 1 paprseK laesfce, 7" &?ru cs jaiklo , 
nekoltlc Jlejssnach. poatav,' hitva sa 
.^ihi. Muai_ o^hrojenl lij?okovn£ceiDi,i 
naCHtarai, lloa± B LaEiy prave 3a pomi 
oel pakuvyth nflseh. pfeatcftiall oati 
na-i^ inkt, VLtery ohranicuje nov6 
VEiillU-OU iiaciondu, prgditeji roytinu 
po pcaLeae, kde ee ted pase dobyta 
V. pe-triGi bohat:^ j^ajJcec-Jja. 
Mu^.i patfi Ic Imuti "Movimento doa 
Trabalhp-dores SeJa Terra", hiiuET be 
aaeoikfi, kte££ boj.uji pcoU. riJifieril 
!□■, proti deffagtaci pCrfLeas a v kOJa 
efinccL diialedlta i proti V-Ladi^, tii^ GtD Preas d4Ie vydava jsaalidBtovuu 
kuJ-turnl reirai Antafron /a JiaLa 2i 
naps; Licing Theatre, DtvadLo nale 
hsvoatl, ruiiK, airreaHamun , Kerou 
ac prozalk, Maoreky balet . Ein* 
Modemi poeale TLchcmori a miiciia d 
HlSlho, fiisio 25: Scoaeoi punku a 
• epechf MniJe, Dead 2an. Daace, wijji 
J evropak^bQ Zeau, ffealje ritir r 
dk 2000?, Pancptlkui. atd./, baenlc 
fc4 EMrky /StenograiD, EoLo pro Jld 
iAi/, KiLiby ioze, oychodiiic)! ori 
rutalnich vienicii a fllozaf I iVh e .kologlL... y-SejhBj kaihy JGo-j , is 
fitlo* e BaplitiCe aa n6 vellce alu 
Sn^ cenj, tedy ctuv alJM ofg ijj,^ 
BYykeiD. aeznam vydlvaSycli tltuli 
si piste na uyeden* adresy. 
C AD F-es^ _^P.o.ao^ 5, 844 44 3r=.ti 
siava 4i, tei: U7/75 93 sa 

nebo » Imillkupsc-tvjcn Jlajidala iia 
vychod ud Pafiasks/Prasma, Hala-Ju 
rata V Prase, Orca V Sb^nA 3 sbfiHt 
1 T dobrych knibkupsctvlci. )i Iclen^ PronRini^k ^.Z aic. « 
lifiit aamaniBiDUE pf ircninlcli narodil 
ri^EJeckyic rozchiiSnia, li^panicu v hi. 
fltorii t pcLptlct<jn lidenim. tdo o 
imnanianju nlc nevi a clityi hy ec <3 
QBvSdfetT tatij kulha je pro nSj jak 
fltvoPena, pratoSe Jp beI nejaajcl 
adn^jS^Bi pateclriiem, ktery fiajaanis 
mug "propira" ze TSffch strsii a kte 
ry He ml doai-al do rukoij. flyallai v 
Sflk, iSe by bylo vhcdne dupLnLt tew 
t i fotor^reCieuiL Si tluatraceai , Ji 
o eLe iieva, vlaualni aJSitek. 3I mJ 
Stte daplnit V N^pratKovS. miiaeu- A 
potLKjj se. budete cfitit itiUBit floeta 
t do Jtn^ reality, pousivejte rdd^ 
^i Sejaansk^ huhnovdni ne£ droey! 
ybit V Sadni vttejn^ il Skolni hni 
^ovQfe. J4 B tin Ecela aouhlflflim. U 
HARM* GAIA ie ttniSkou, ktsroii by jJi 
fill eifit vSichui F utl^LJL vetcu. fro 
to Je Skoda, g* nJktefl JJ. JeSt* v 
ibee netstll- Dharma Caia je premy 
sLeiii, hloubaoi, FQZjidGaiu. Ja Jae 
E Jl ietl Jii nekoIlkr£t, a stdle 
fie k ni vraciDi a (tu bI v Hi , zvlii 
St6 ve cbvilich, hdy mi neni zrovn 
a iiejlepe- Pro ukaaku cltdjl K pci 
Epfivhu. Joarijiy y.acyaiii "Sikdy at n 
tamiauvej tc, kdy^. pi^i^ete Qfld pypa 
loViiifm BtrOaA v AmSaonii Qebo iiad 
Todou, ktecflii zntihlstily doly ve S 
KBlLatycii borach. N^oailauvejte ae 
za auiuteh, larmutek a vzlek, ktere 
citittF Je to mirs va^i lidskoati 

v-flSetio erd^fl, a kdy£ a? va-.f a"dce 
atev^e, bude mlHtQ pro ta, u^iy byl ■ni^ ARMA nAIft. Essie baddhlBn>J__a__g 
kdlogii^ Sfa"tavll A. JIunt Bad In er - 

Mnoal B /is Ji- JiS En^ta- Sveio 
Vladar s Tereaciii KofinKovou Ji by! 
1 oviivn^ni aatoilk, £a Bentairili 
audEQu bmfturku Klo, ak nie ray, ke 
dy, sk nle dnfls?! KniSki tie Ecela 
flffJnov&JSi, Q to v&ak zasluliujici, 
at vice poaoraosti. iTenSf dve ste. 
atxan pftepivkQ. Jejicbi autofi ae 
honoai takflvyrai znamyjcL Jmdny, J ak 
Allea Ginsberg, J^S-Dalajlaaia, A 
llan Hunt Badiner, Joan iSaltfaKr ■I' 
ohn S*ed, ChttatQpher Reed, SitEsim 
e Scad a dfllli. Propaga^mi laater-li 
n Wni-zp fikaii, &e by nemela cb 

Kazdiirociie padne 17 milionu hektaru iroplckeho pralesa, zf jnn-im v BraiiliL 

7.a. noct pcepadavajL (laolenrSy a poa 
eraky patrrci bo^iat^rD raccertira a pf 
tvlaatnujf si Je - pMa Je ^tvtit, 
toble Jtcslo Ja tn ^EvouciL pravduu. 
ETiuti beaaerakilj iak. Jaou. ranohdj- 
ns7.yy^-ii, 7" aobe epo^nje p::vky odp 
orii, Qz3n^>jenelio odporu chudych ro 
Lriiku, Indidnt, bj^valych teSatii £e 
lEzn4 nidy e neaamiatnanyoht Jejic 
h cilem Je JcdiniS - siskat pi^cu pt- 
aobe a sve rodlay, sastavit n"jst 
hacicnd a ciiratitt tim. pz'alea . Poat. 
avilt ae proti_ vlddS, n^dn^rodaXas 
spoieditofltihH, ranferiin a prflrayslni 
kuK, kteri. aemilD.'irdna devaatuji p 
calea, avi^at^ v nSm, Indi^Snakou. k 
ulturu a lidi .■aaafotni^ . 'Eo j e novod 
abji- odpcr v a^azilii , odpor, isa n 
eji plati. Jitrtiri na otou. atranach. — 
jak na attanS le:pe v-yb'^venych. a ar- . 
midou podpnriJvanych ranteri^ a nadn 
Arodnicit .■^pnlecnustl, Iak na at^an 
'^ bt'^aemk^, Sovodobd historic odpo 
ru re aafiala pgSt v duinu roku V33| 
G, TeJidv pol-tclE brut^ij^ zciini-akro' vflla li9 beabrannycb lldi, ktefi ye 
ueagtnlli/ aablokuvcin£ silnice meal 
ELdor^era a Pacaiaera Sadajice poze 
T.kQVQ!i re^ocmu. JenSe vlida nclLi>dl 
ala.cokoliv na eituaci zm^nit . Od 

cdndeadtych let, nd/ 'io obL'ati k 
clersi AiTi-izonky zacaLy pconikaf, ija'ln 
ioodr.i konoei^iiy apolu a boJiatyuil r 
aai^ery, ae daiuje ncpf edgtavLtelnil 
ni^vapt.ice airje^oUrikeho prelesa a gp 
jiocida vi'l^I braaii.^kyrii indiiaiLLJii. 

llijes n-E liaeoii koieni feky Toucan 
tia, pritoku Ameaouky, operuje r-ad 
ikiljii -hnuti beas^ciku, Lide ui. bee 
ou Bptt to, CO jiE vlada a nBdii^o 
dni rpi|l«'"J!.iiBti yaaly: pfldu a nvob 
■jdu. Eiio i vi^ by aavitai do tabor 
a H3T, aiusl proj it okolo oribroje.-L^ 
i^tr^ze, aa nii vlai cedale z ti^pia 
c.'Ti : "Vlada, ktera sabiji avo ob^an 
y, rieni hodfiE, aby vlddla." To Jc 
rcvoluce v HpazilLi,, Rei/oluce jak 
Booi4lni, Iak eko2 Qgicka. 

-bii^k- /U]-rave.T.b/ Zelchi PfovaznKek^.3 siivZfc^^^Sir.? Zfcltny ff oratnfg j 
J in £elEfl[' Mjyel o ffuvlroineutaLiB't 
tch HJ^gJl; "i JJi.L9i3i^Iin ]fofltQ3eii] en 
[1-Qnitn.tiiJ.tBt'i je koflipromla, Glitiji 
el^unaiiiiokj- rCat, aie necht*j£ nl^^i 
L [if-irflilu. Chceji ekcologicfcy lodpo 
v&lnou apol-fffinoat, ale necht&Ji ora 
ffiovat Konaufli'-- ahStJl mit pohadl 
i autujnobi IQ, ale neclitSjf, aby je 
Jich BffDS byla roarytn dilnlceiol. 
VaLi tedy kooiproir.ta a iiatiraji dal 
uLinL odpQjitfadla na acl^jto.,.", H 
eatijT^ mi, nel = tisutj strufinoj en 
icaj^t'i leLii^oLj iinjiaatJ. envirOrafla L 
ailati]; BQuhlsfilt - 

NenUBLJiiP by t arovns lilub lim/m 1 e 
'nolsj^y, ebyi^tiQju pocrioptllT ^f ^Iqu 
t ■: , ktery se na ave vyvojcvii cest^ 
adchyLll t PTOtufiitilio procezMi Ze^nii 
, J? at^le - at chce Gi lie - J^ji 
jiQu^dHti - JaitP-A-ullT adaahy, j s^cako 
llv ^etiD fl-TJiopt It vflJL Z?[ui urCi 
t/n flmej-eiG deatruk£:a.i. '/eSKej'e eplg 
atiy DO prLcQdy ac JiQhde prcuoilnon, 
al Jii Jia Sivol^ eaniotnycb lidi, J 
Li/ch. S.].vycli tp-orQ Gi pfimo Matky 
"e&[&- j,ae ficl, ae lidaKa suLstsTc 
<■ /i bfiz "jr^odernf clviliaacr"/ je 
CO do vILti5 na i'f-icQdu dCfitXTJhcAii 
Destmhi^tiri birc t pLjie ait'e Jitio t 
2. arodku - 

If[C6, ridyi ee 1 n£«teEt Uffjaasie 
pejtfej li aaatAici moderni civlliaac 
e abodu-Ji u.a ni^tnosLi ochrany PEir 
ody jaha talioire /IiLjjvti^ difcy fiilny 
u: destrukfininr vlivflm lidEK/"!* kter 
e at ve irelml hritk.^ dob4 Fraceji 
vff formi nilttecyi?h dvlLlzainich n 
fluhil - paflkozpat o'ionov^ VTEtvy, 
r:j:l.en£k3vy efekt, atale pqsIidui:- ni 
Ho^-atUl ■Jtiflfjiocn^ni dyahScicn cest sapfi£i.neQQ aneSLattniii] ysduf^hit... 
/, TZQik.dji risn^ tdhory ocJu-inc'C 
pfirod/. JeiiiiiQ a ulcb, jlatS nejv 
ii: Bf ptlbilzujLcioi t*«iffl moderaic 
h technPkrat'l o oehrfinfe prfrody, k 
tflr^ je u nlcli brina Jen jaiLo J^ky 
si alrtiy neryaycdajici sdroj, Jbju 
aelen£ enviromeutaliBte . Jeden ?tiv 
ironifljitfllnl oGhra-iif, aktlvu^ s? y 
ndilfjLct p?i ochriutS t^zbou oitP(Vi 
eayclL ii^alffefl v kflJiadglr* Dritftk^ K 
olunitLiT uKjlzKovfl pr-esentuje do sad 
eririroi entails tic itych liOEflproiatB& : 
"NBisjEc pTQtl tft2.b4 jalLQ ta;tov^, a 
le prnU holoflf^i. ProsaauJ eme t?i1 
V rosaifejii liEFiut ctir^kiSnych ^ar^^i- 
, aaeis^cn^ objemi TytEitD^nu dfeva 
a snijLu pra^tik prl eajData^ tSib^. 
.. Srja^inie bc aafltsvlt tfiabu dreva 

□ etodou. hologsii. Tafcovi teSba je 
p-iljcyslavy' procfE ■ " 

Envlrofli*iitaliflte Jaou oprevduvym 
1 mlatry v tioixprQmisacb. Ffi ned^r 
n^m t?le7i3nia dai^unienta o vataliu 
lldBtva k posLediiiiii abytkici dlvodi 
:]y a k pfiroJS vdUec /cesapoinineJiE, 
f fl_Ti na DD?e/, bs Jacifii eavicome 
iitalisn^Piji nakaSen.! "aktiirlBti" duS 
ovall pQti;'ffbBU vyviitn^tiQ uyuftfiran 
i. ceStnych pcalesfl pra patfety lid 
atva. Nejlo ab^r plod^ a lov div 
QkyctL 3vi^aL dajDorodyml kapny, aie 
pLunoTltQiL, tfvaJ,? iii^^itfll_nQi;t t 
eibu dtfv-a V praleaicb. Byll g], Jl 
sti nutnaiiti roavoj* clvilisace, r 

□ avaje prive t-akovymto ii>flftQbe[Ei, k 
tery pofiita. a tU-oiihoJob/ni vyuaiv^ 
i^. pralBflfl, a trvalyail zieKy a trv 
alyni uiitkea, :ieviB| Jak al lifikdo 
ptedBtaouje tarfOBou ■^yTaSeaou a oil 
!<cqi Pliilip E^plcju - C!lRA].lT V5z: 
^TV5, 7efiet:^riJnatnr£ a h-lcdlska bu 
ddhlgrju- 

Tento tltul Jc vli^^tfio ^rvni kn 
ili^i bratlslavBlcjho GAD Prejau^ t:t(^ 
ri se oil dastald do runGu - a vube 
c Jue naaklaina-la, J?.fca z^xputlly- qc 
hrance soifat Jsan celou dobu, kiy 
jieni kJilhu cetl, moiil j eii ^ouhlasr 
e 5>art.yiFovat Qlaviiu. Vaeclin=- fikt'"-, 
k-tar^ se ni v nlnulych Igtech pon-^ 
lu a a rilajiych adxDjii^dc^itdvEla do 
cukuu, jsoi: V knize r-osi Zaplca'^p. 
Ua[K)rad.anc pceiiledne a doplli^aa dc 
lyiiiii, nlcha jesqi i^nal ant :.e[iit!L 
tiiEeai. -o to znD.n\CD.6., V^dyy. &e na - 
.ve^etariiintvi livanw -£ iiloci^ka b' 
■uddhiaoiu? Existuje niTiorLQ tav . tudd 
ititatu, Ktnti juM na^n- K^plcsu st 
dvi. prati ni-n fadu drsumcntfl a .liib 
oaenaky^ch i vlestniclt livah. "BuddVi 
iste apxv^ji siJlry a obetuji kadid 
lo po snrti tecimo byto^tl, i^- tvrd 
i, 7.1 tim utiiili du^e v.v£rat, ii'^t 
ra i^abili- Maji aa to, Sc tirji celo 
XL z^eMtcPBt elegairtiLe- skoatili- " i 
N^bQi "ffeaa iLcJ_aG ^islca-t ae sl^y ! 
aaiL a Lcaoiene, Lae^ie^ ziskaf j edinl 
4 zabibuD stvorcaX, pcoto mago nali 
ae jiat-.,"' Prvni ia:?t kniiiy ae v^ 
□aje u-liepcii-L ottnvnych. avi^-at. Ledyf 
toEJiu, 3 ak ae naao "Vyc^bL"- DtTiha ] 
S^at apaLwJe na etiku s _pojQQci bud; 
dlilstlokyc'lt "pnj-vesetariin.'jky-ch." i 
pLBem v-yAvttliiJe "buddhlatW", kce 
p£ jed£ ji;aso, ae by byia ^i^kiii. abs 
Ui:?dn£, kdyby Biddba a J eho naiiledo 
vnlci. maso JedH. V dod&tcioJi knih 
y se pak spolu a rogtrii" podiYaiue na 
praktick^ atraoky probl^rau. - zdcaT 
otni as pekly» aJjeCialovani puro stre 
di^ iloporueeaoii iit^rsturu a vyrok 
y vyanacnych. lld£. Mne osoonc p^ij 
eisni pf-Pkvapiiu , ae nSktcre vyroky 
j-:en Setl pa^rvd. tSiIiia ie paana. iq 
[r-jjiilovis^m t'TR'z.T a ,]* dnpln^na i 
K^- pi 1:^-1-^11 VyK.'ji-;! je vtli^yodren 
L. CelkovS je ta aM iiej souJ^jTmi^-g 
j' .l£Lo c vi:'-^£:|.jiri:--islT£ '^ lopuru.'iz 
^, ■_ vJtrn , kao \C'h\.': vdiiajl. 

Final. Kaiaen - [^rCH BCJOVKfE. Ic □-CQbvyklafLo- A udSial jsen dobf 
s. Kuho T^ak bojovd un]$tl£ ii^aji / 
adravuD tlntta njlade en-tlfa^laty/ a 
bsrou. Je Jako fazTnu medltaca, mohn 
u iH- autocore vypravov^£ objevit .: 
ennd rady a pociat *i o jebo lij.ydi 
ni. Mie vaak v tozuto rooian^ -iriohi'n 
vi:?l? "cTytJ-y" pr£bG'ly a .llltQs^j.u 
.■I a -proLj'i.iaerj. :. ixi^\<^ -x\ hi-L'j.f', li 
■;eni' d±v;i pi'v.'odv a b£ji^.kH rL-^lj.-.. 
;'le doplnujCci tei-it. L'Ta:.i ^b^l /zlt 
bi.'l p. atopovat f\? "Cokio n./c. .in' ; 
aiair.-.n!] yie ricjde to, Du^i',' ; ; ^.-^z 
-I- Vchle ■■^f=lo ProvaLiii'rka. "J:-:-.^£ 
JiJ trochu hluuiiave ul^Ati^ji y. uv^u 
t Jednc kapitolce: 

--fl£la. Qbls:kri pficjia2&ji i- aizi . 
Jen monnbny- a vysoky vcchcl a 
zyleni. hory 
pf ecniira 

nad stoi;i[.au daIs£oh. 
NiioiQ jej ncrti^ae doaa.'.rLout, 
Hikdfi Je-i neni'iac po/.:,--. 
^ Seijta^ila aZiclcy Nicbolg:ij^." ^ 
Mia pEerf eebou kuiiku a ka-egbou j.3 ^tr;8 5ii:.73 Zelefii Pma PMM« peoienrt k. doktorovt! 

- HeraAta nijflk^ filtovny l^fc nfl t:?iii 
u, pane doktor?? 

- Him- SmrkHt, kychat, Ccicflt a nad 

- A to painQ£e? 

- JlHt*. PoBn?lte to do 14 dnfl. 

Eflvf ee dv-fl : 

- SlySel Jal nSkdj o AtLantak^ oc 
einu? Tak tea Jaeia pScpiavfll! 

flT Tak to JeeJD Ji Efibil! 

- MadL^na, poji "ae koupst, ptemlou 

vi. Bnarchik stUJ protejflek- 

- SL upad, ne? Takov^ alnia e Ja pa 
ItBiL do TUdy, ne? 

- Hra^ tak ai Ten, Madleno, ten hun 
atej seiecLpJ sTetr- 

Stalo Bii 

Mravenec ee oSenLl et aLonlci. Sva 
tflljnl noc hyla bou^livi. do t^ nicy 
, Sfl neveata v EacJiTatu rozko&e ak 
onalfl. Pasmu-tnil^ mtfftTeTiefl alesl e 
pktk.y na atni' a povadechl ei: "Jedn. 
&u J Hem si pjiTMnS. uSlI ft t*d abyt; 
b. aei^ aiTot ^OP^I brob." 

Irvs. policajti aa okEBka vyfasujf e 
luSebnf kola a snaSi ee -lohoduout. JaJt kola Qzna5i.t, ahy kflidy poanel 
to Hv^. Etriifiaiistr Franta navxhne, 
le tedy aapiiou: na hoLo "Policle". . 
Dniby den ee setkaji na kolech a z 
Jifltl, £e n^ple napaall oba. Strdfi 
miatr Fspa ae semjai-i a navzhne, S 
a h1 aa fldttka car^l aluSebni ad 
anak^ DalM. del bc ap^t aejdau. a z 
jiBtf, £e tak u.5lnill ol>a. Strdiml 
atr Fcanta a« h-luboce aamyelir 

- Ty, Pepo, CD kdybyame to ud^atl 
tak., £e Xj liudeS nit ta EemS a ^i 
to b£l47 J 2^.^ 

Wemacii^ aaarcblBta t Qrdln.aal! 
LckaE; 'SeHinfte koiiiLt a pltl" 
Jtaarchista i "Pane dofctore, Jd aelco 
uHia snl nepijTi." 

"NoTadi., sakaSa ram n^a iln^o." 

HaJuipiiJe fatic T droserlLJ 

- Proeil t.ych Siletky. 

- A jskoti. ana£ku? 

- To Jft. Jed?io. Jd Je potfelmjl na 
ivykinf. ,^ 

Foadi TeCer kfltC pa 3£dii5tl nfija 
ky- dhLap : 

- Kergot^. ii£ aase nejesdi ten aatc 
aceny vyi:ahl 

- Ale pane, co by nejezdil, Jeadt, 
ale Ty atajfte ? telefonni budca! 
leduplnau tfi^bu V praleae, v£dyt u 
^ a hlediaka SlatS technologlck^oQ 
muni docJidzet k velkym aaeainlfl] do 
pralesaiiio ekoHugl^mu. /vystsv'ba ce 
at, dtevotubecKjch oaad, liluk, eih 
alai:e-'-/i HoiSnoet trvale udrSlt*'! 
nfi teSty d^eua v doeud paneiiHkych 
Dbiaatecti Zern^ h arbou ntae 1 pama 
lou destrukci a llkvldact ticbto o 
bLaatt /ikdyiS to Jiiioliyn nemisi bjt 
sfBtpIn-^/ a Je Jen jakjoiai komprom 
iaem uata^enym pci vOll te(?hnp]tratft 
- Nejlepii a trvale ne^udciitelnSj 
&i spfiaob tfifiby d^cvs v yraleanich 
/I Jlnycb ^ poTJi. red.^ oblaateeh 
Je J^ETEaiT VUSEC! ! [ 

r[rosba kOJppromiflCi v xe&il eavlro 
mentallatil Je padatatnd 1 v ataace 
dalnic. Enviconjealallatii pl-tzn&va^ 
i potfebu yyEtavby novj^ch d^Inlc a 
Bilnic. Taci J3ou 1 u nia a Jejlch 
spoLe^nyn anakefli Je, se ae snsii n 
e snsd ddlntcl Jako takovQu sastav 
it, ale odklonit j£ do "nn^ai ekolo 
gtcky cttllvych oblaatX". Tak ae a 
ti^i, &e £adajt arri^jiy dilni^fli tra 
ey tu litlorrjetr na vyehod, tu Eaa 
o dva na a^pad, S^aji rCtane obcbv 
aty a obLouky, v.le h ctl'^ni Jit Jak 
el aajedno e tvrdyrai z-^lenyni ekol 
Ojjy a cliiraalt uzemi laSnich leafl, 
lokalit e Tyskyten vsacnycb fitvoCl 
chfl atd. Celkiirfe Jin ale unik^ eel 
kavy dapad stiLe no-Tycli a navych d 
Acinic pa pMrodu, atal-e v&tSi pofie 
t aiitomabllilj v^tii aae^l^tfni /kt 
ere aol a envtcomeatallflty prop ago 
vanyiDl kataijaitory "Tyfukflvycli ply 
n£ nenf e to poklesnout/ a dalSi f 
alitory ncgativnS aoUTificJfci b aut 
□mobllovou dopravQU. 

OaiLrana pficody, a dlvaJLiLy obav 
.laSte., al Tyiaduje Ivrdy a nehoiapr 
amlani postoj vfl^L aijiatai koni^uinu. 
Eonpcomifiy na tfljnto poll pfedatfivu 
Ji jen to, ada hfebik do pomygla^ 
rakve Pfirody aatluSeme zde ii na 
Jinem uriat^- Neni moind 5.i5at korap 
oinlay tykajiol ae tS3by dfeva r pc 
aleEieb, neui poin^ Sadat komproinl 
a pft atavbl. novych a aOTycb klloirj 
ettfl ddLnic a ailnic, ai Ji^ pcoti 
iiaji rnolo^iicKy ceuno Cl "menecenn 
6" LoKflllty. CLiiJioflt tni^iromtntali 
Hta by ae dflla prefero^at pfl tvor 
b& neetak^ aeteai, sle ue pifL ocUr 
an* ptixQdy Jeko takorl, Evlfi^tS p 
ak dlFQ'^ln.y. 

SdySirein chci dit pint, aa pravdu 
u(J*ai Dare Porenana a ochranfi. p^£r 
ody . 

Pavel. A. 
Qyl p.^tek, bldzn^ evatek a my m$ 

li volJJO. Petra ne uz iiekala pj'ed 
Skolou, a tak Jgme imedka mohlL je 
t. a Trutnava atapeai du ICradcE, Bb 
ychom ae tam doaredell, fie Koala a 
nt Miaa apjedua. Nejbit&5i telelon 
^i bu.dkA Aam ad^Iila, iig aej?ile an 
t Patok. Eraz v Llben^i Jsme neii 
a^ T Seat /byiy aal dr^/, tak anad 
tam nikdo bude... ftutobnsem fiCslo 
J9 JedcuE nai*eruu k 5iD a aafaauje 
ni.5 ae do fronty atapa?il, KteCi] n^lv 
aji na JiCin. Scali jaa:e to a sval 
ill ee « patniku do ti-^vy. Ja obCa 
e vgtal a predatical, So Btopuju^ 
pojidall Jeflie hroanovy -vino a 5eka 
li, afi ee ruaebftrou ti peed naml, 
A voDO eJhleJ aaatavlla nam Jako p 
rvnim f^erveni dodi-vka a ^^ Jedou d 
Jliina. Fajn, Cegta byla slce tP 
ochu nepoJiodlnd, protdSe JaiDe aedS 
11 Tsadu a Svlhall eebou o tu nebo 

onu atrantL, ale Jelf. Jgrnc* Na ki- 
t&Dvatae pfed JliSinem nda vyhodili 
a my gil sa iit- Stall tan pollaajt 
i a gtavSil euta, tak J.ame se poat 
avlll kouaek aa n^ a kdyi ae raaji 
£dSl bLed4mo<ireJ kedyiek, ta.-; aag 
naloSil. Ghldpek docela pfijeinej 
/"jd sL&m teky rad pfarodu"/, piljil 

1 nam g-vOj mobll, a tak Jeoie savol 
all Pdje /doTolall jgBe ae a,; nekd 
e II ^rnova/, ktera taktoS nejede- 
Ha, dobcy, no. V Liberol jajie lijH 
nice po fit.vrty a 5ekalL na aeeton, 
kdy IQ611. pfijet lidi, KdyS ae vyke 
mrovaLi. a nddraSnl taly zagtupy Xi 
dt, objsvil ae Voa^. Ofiekaval jak 
onai mUBikaiitakou artci b Koalou, a 
kdyS Bjiatll, Se nlKilo a muatkantfi 
tiejede a ie ^e budenie trrai-cet ;)o h 
o^acb, malEQ san Jel apatky- ^Iciiie SjkS - Zef&n j ^fagtgnl^^k ^.3 
:i6, Sekali j£cie ia Dei,:! a Kcyi 
do nepfijel, aedU j6Jie na vlak do 
ScirAovky s tam pteaedla-H na motor 
^.^e'jL do Josftfova dolu. Mfill ^bu\« d 
net velKeJ hiad a nfl Voe^iiv navrh 
ue vSlcfuil iDa.-iaatl vysiovHl pro. 
Slo ee do lio&pody. Chvili pot^, oo 
nis itffchtSli puatit do Jedn? /a rO 
^ovoui^k/s DRTittp^im s Ity-m.'^L lib^ai 
Ly-n ttcjmen/, Jane naSLl driinou. N 
emSit elee iadn4 veaetartansk^ jid 
lo, Kiyi: ale ajlstill, Se nd Von^ 
icytaru, nechtSlJ. nda pualit, PLti 
iflme rafilL aadantc, protoSe "tfljii kdo 
ai cosi 7,rQvna Elavil, a navic jaia 
e J3.!ri/npi arihadn^jB spflEobein pfi£lt 
k nadr-?.aic\^5 dFCt, Itteci poadeji v 
e'-.iri^ dotre bodla- fco.-ii; ^ill djana cty ja^ne odRsH /api3 ae to podoba 
lo lit^Ku/ a V temn^ni JosefovS Dole 
fiyofe oflT^tltniiB hLedall ilutou tu 
I'latlnkou i^flai?lcU| kteri nfia m&la a 
av^st na ptehredu a ddl na i!-ldorad 
0. ^3111 Jame cJit^i pieapat. nak-onp 
c ric bylo jinak, Pri jjjuXalen. hie 
daiii ilu-tlny j sne potkaii dva ktluk 
y, CD t^£ eoai fltudovali v mapS. 

"ISele, k.lucit nevlts* kde tady v 
fde Sl'-ita aaaf^ka?" 

"rfio, tu sroVTia taky hleddme a n 
emfiaeme ji najft!" Ozval ae iertov 
fiky, tarf*Kfl Sdlielal^y rthot, a puto 
vali jame spolu. Med^fed a Vajta^ j 
ak dC ta dvf podlva^ individua jnie 
novala, ctit^li Jit ptta Kopce naho 
ru a prechcapat nSkde li aoSdaTy, 
eli 3kce lopadle tak; ^t Jsine apal 
i kdcfll na kopct tousek nad Jakyns 
i pfDalonea a fierrenyrni ok^neJk/, 
na loui^ce pod nfijakon cbatoir- i tS 
m dv^joa Jbue byll apoi^atku ned^vi^i^ 
Iff-i, ale V iioci oAb ocaaniucdovaLi 
a rano Jarap se daliudli, Zc poputuj 
cats apalu. Vojts ac ukdaal jako &i 
leocc e flchofiejiou myai, iiaviu por^- 
d poaloucnal volkjuena ne Samfljn flvi 
etu, Knia by ei. ajevntji y'^ljqL, ite 
je V prirud^. Fait divnej. H&nn by 
la aobota ^. kv^tna \99'i a BlimiSk 
Q aaJalo p^knfi vyavitat nad kopcr?- 
Dall jEUic si n^jak^ ounoj: a vyra'/.i 
LI. m ilulou jDJije nlkiie uenaSU a 
kdeal !■ l*Ee akonfiila 1 cfsXa, po 
ktere jn:T!e 3-1^ P-iii aiapa nedDk_^/-ai 
a pofadit. Trnidcell Jame ae pfea k 
amffny, hUBtffli leae?;, gnickall se po 
kluakycb., njecJicin a llfiojniltein obru 
HtL^cb. akelkioli /avldfete Ji jsem g 
1 dal pSkne na tmbu/, patreli v Itl 
ubinich HVfl intuice, kliboalli a o 
addfall... Pq nfeijak^ lob^, I'terou 
jil neti'Q-uf^ odhadnuut, Jame naail 
ieaickou ccatu, Ta ndfl aaYella dop 
roatfed jait^bonl luO'^alni? /cbtSl je 
em napaflt HoCovlStf, nSco Jakj kci 
a.enec moialu a vxeGovilt^, ale aioli 
11 byate to poclsuplt Jlnak/^ Sk^u^a 
li JfJiiifl pfefl kamtuy, nabifali el d 
o fcot a bylL a toho vedle- Titu kiiU' 
sek aeiufi Jame fill tak hodlnn, al« 
pah. nij: pfiv/tal potilfiek, kde jEcie 
ae oplacbii a oavSilll- lined nail n 
.Im byla Jlni CeEta, po kterc jarae 
ido^ll na joaefodolekou prehradu. H 
'a Jeflaf^ etran^ hliibok.4 udoll, na 1 
diTJhe tcnav^ ra^elinno Tody pfehj-ad 
y. UalL jflice el odpoGlnek ua jidio 
a ja a S'etrou ae vydal na prii^kuo 
tohodlc monatrosniho fiila, VlezLl 
^aa-.e do jakeal zafltreseae il.elezaif 
Idvkv, Epo .juni-Ci. . tJo bre^ni H ."rakoaal ance 
vecn!n*il i ffijje strelghtedge do Tyrobav; 

- Pcosll bych iejto tofii. 

- Vj ai giiai dsis-te Hraniu! 

- Edylirch Bi chtSl d&lat erandu t 
i>'n bych Hi ho pSiL nakrijet. 
Sfico pra fomlnlntlir; 
Pi uUcl Jdou dvS tipzko airtv Kole 
n iaparkovaaino auConobLlu. Jeho *- 
z.diS nB n6 voli; -ifalS, koSkj! " J, 
dua a alch ee obrSti a povfda: "lo 
je zaJimavS, nlurfcf e.uto vlddjn po 
pr-j= V SIvQti. ' , _ 

Ba i.ddraii T ilmS. ctlodi venlcoTska 

sta^enka od Jedai poklsdny k.5 druli 

e a pts se, Koiih ntoji liatek do 

Syjoyfl. 

- Ovacot Styfl Itonm, paa£. 

~ Dvaca-t Styfi kurun, vrtl stafinK 

■• EQtcliiicenS hlavou, vSictml mtltt 

« to aaai^, Caipsk ee taklilt di olic 

bidovat'/ r.71 TratBj aa pfedsciiolctyu liddy zBat; 
avi fltafenrtu ae sekyrou: 

- EsmpaK, bail? 

- lilt, Jdu dit pUBU paau jlrenlerov 
i Klausovi^ 

- A na Co ta aekyre? 

- J^ DM ciicl (^4"^ ^tipM-OU. 

3* BpcavodaJfltv£ EV: 
'Na hibitov nedaieko Pra-ly ae z^it 
ila hallkoptsra mlnlatoratva ubraa 
y OR. aachrann* tymy proaetim vjp^ 
oatlly ZOO nrtyych tU, 2ichrEnii^ 
Bruce pokraSujj;. o Jsjica. pr^b^a 
biidacie poddrat dalsl apc^vy." 

a^tupco poiLt^iari fiioy pteiyidi 
HB utadfi flovy druh poCitaiei 

- Je to yyiilHaJIol lafizerii. ajkiS 
e H niiU pracovat 1 IdioL. 

JedJil a pcacovnik^ vyHasae ; 

- To je fantastic^, MM-j to tnedt 
a i*-yskouSet? r's . 

TolS Jeden sedaik na ctruhjho; 

- Catle, aljilS d]4? 

- SlyS-lj, 

- i vldia lafr? 

- HayldiaiH 

- Ti* rldiSf Jakou Jsnie poetavlll 
iCraaaou zed! ,^^ 

Pro nnacchocykllgtj-.- 

VitB, podle fieho poandte vsseleao 

cykliatu? 

?7? 

Se oa piedni zui^y celis od ffiuSeki r ilna, jako Jstc tfeta vy 2.. No, 
edinou ceatou, kterou vidim, je ka^ 
cnuLita* Waoi tanove^ navrh : CO kdyt ; 
vcboiD se v^£nC aa^ell aabyvat budo 
iTinim ri^Jakoho vyraSeneho spolcGEn 
■gtiri lidi fl Seine? Tifeba safiit fihaii^ 
et ni3terl^y c jis fiuii^uji^tah hooi 
uiiitach /myslim podcobfi4 oisieritily 
/, pcdrobovat je Kriti.ce /to je po 
dif lone adletlU/ s. vybirai, a nlch 
to nejlepai, CO by se liudllo [)co K^ 
f iirmovani vl3."i[il spolcfinosti- Pro 
aa^^itck Ti taay uvtdu rrejBky" ^sgad 
V z flgtona. /liati^va/ , nyia pro a&z 
onioiiv: ideaini j^IstoiLov^ obec je 
beE otroku - n" coari-ent, to je sarii 
j^rKjciiy. Daisi sajiiisavosti je, 4e 
ofcyvatele prvni obce aejedi ma^o, , 
krone voj^i^- Ne:idf£v k. tomu raanu 
- ilejXepBi afgumcDtaf?! Je 3al to, 
lie iiffiii treiia sabfjet p-vlfata, nccn 
ubQu 3& naS h^ad . V£.m, vj 2 at tou 
zanridou ui aejak^ ten patek. ^idite 
, oata-tnS ja se taky sna^L^n, fakt- 
Pok'Jd Jd5 ty vajalty, ur^Lt^ T^ t 
riiirhy zsrBaiLL,, ae_._?"L^t6ii chipe u 'Oj^y Jalio uchrdUCe oboe, co£ je u'' 

n^j, V Jcho do be, eg^keni^ pochapttcj 
Ine. [^ysliin, ae pro sDUca£:iOEt to 
cellteai nciija snysl, mit vojaky, byt 
ttcba k /a jeii kl/ def enaivniia uce 
luiQ. Go Oya daea nmoiil. s hrstk-ou 1 
idi'-proti t£^ba bonbi, ktccou 'by -T 
i_ hodili dopjToat^ed korrLUnity, Sc. , 
Tan. VQjdk.y bych s komuntty ptedeci 
v-yskrt, u4 Jen 3 oaobni. aritipa-tLe, 
No, nevin, jeatii Ti to takjile bud 
e Ty^LiJVDvat, alt ja mycli-TT ae tak. 
hie bychoED nohLi roavinout velice . 
aajicidToii dLskuai, zn ktery by Eioh. 
to vaej it muohsO dobfeho. Co rayalLa' 
? Taicy uz par tydn-l noslrn v hlavs | 
nasev rtaii budQUcl pevniny sviokoje 
nasti - HVAJHINIT'I. Ooccla divjiy, c 
0? Je to plfevasty a GuIli-T-erovyoh i 
oeet o J. S-.^jifta, z pas^ie o aeil 
Hvrij iilni- p, k.ae bojiS t'yly cliytry a 
Lidi. byli nemyaiici. dobytek, 

Viai, za5in3t b^dovat kotLimitu od' 
■n4suu J.t Ebrklost, hlouj:ost, ale z. 
'na5 He, nc? 

Pf-ipiSu Ti jyata p^ citatil s Je 
dny ekvely kniSky, tttetuii vfej_e do 
poruiu^u. -^r.o,] ^ 

li-trjiley 
. i "VyteEJicni kdysi utrp^ndho bruta 
Ir^iliO Encuaivani aer.e kiijjrlkladu La 
■fiQli? l.ldi k tojDU, Se nici v.ivOvy d 
ruhyc'^ i ave vlasLnl Slvoty, se aa 
paluji dfcuy ciiiiicil, iD::ti at a n^z 
yvaji to dolioncE "vlaatcnce tvi'n" , 
a"oy aktyli aer:ii p^el sebou pr^.vdu 
' a nenitiii ^Q-ufslatvI tryan^iieha d 
itete," 

I'Hacioneil.Biau.i, j:ejaofoi;^.e a i^^J^H 
aiDUE nejaou v aaklade nic:Cm jinya,* 
neS ideijlogickyin pi-ikra.;iov Afiini to 
l.oto uteki^, Jft to utik. pried tryani 
vymE vytcsnenyiQi vsporninkaoii na n? 
kdejSi QpDvr^eni. iIq nebeapefini^ des 
tcuktivntho pahrd^i Jinyati lidmL, 
fcttCG BO pavysuje aa projicaoi. SKcy 
zA kruTJotit, jta ijs sab^ kdyai ditS 
okuQilo, ae sice pr-oj civjj e v -naail 
nickych akupinach rJiladlstvych, jej^ 
i pi^od V r&nen detatvl vaas i nMi 
■ily popiraji nejen ti, jichfi se to^ 
jtyka, nybrz cela iipolecno?t. " _ , 
I "Sescetne forJny nacionallstlcke ■ 
zaslupcno^ti, kter^i Be inec tak ai iiiL, jehc4 Botivy pranetil a vyi,e3ii*.' 
^ych pocitfi a vapoHtnpk osob, i^tcr 
1^ iaoiE aa T^i odpovidce a nccnajt ni'" 
c do tia^ni g cacionalnioii uvar.'j^mi 
. Keji^vist X. aivotu a ponedlost de 
sttukci - tu Jaou dva znaky spulec 
ne nacionaliatim na celiJ3 sv^Ct, t - 
gjiieS a^kjj kdyby iso^iili jednotnou □ 
izain^odnl uniforTU, Tp-to destruji.t 
iVita se 2iYl ze slej^neho zdcoje, 
totiE afi atejneho pfib^ltu. lietsiieJiu 
utirpenit n^ rJa si tua vlbac nepAni 
atujeice, nebo ai je 3ec>!oei!ic-priui; 
at a ktere- a^ do nedivna epoLcCnoF 
t totcrliic popirala- Unes el us tak 
01/^ poufrant neJiiilS'^Tie dovollt, pro 
toSe jeiio risika ne s£ri jaKc ex^l 
oae, Licot Ktcfi jtcu ochotid vypi: 
oatrt Bvi^J TNribah a ieuuoty sapoxii 
■ eni, dolaji odvahy i dalsi:n, atfy :, 
|e tak-ovebo kroku odvdaili a nionli 
;&vyn pcQ(?itnuvSi.!D vciiupifD vne:i1i do 
keinno'v dneani "poii-tiky" vlc"? avet, 
■la a jS£u, ne7_ to bylo doposwd dlo^. 
ine." BasluDcnoati, kter^i Be inec tak ai '/^J^orka ie'pro">luiI psyohotcr.ii'eLi 
ci, n"iu iZ-Gt2lni^ ukaauji, ^-c :ie je ..^^^ rpecialJ zujici ro na d^tstvi/ 
■ini SilenB"/i ::tdle stojn6ii:j drul ^»^f-i 
atavbou uproatfed vody. PodlaSia by 
la inriEovana a pod n^i byty juetry 
' hLuboke » Blovewta^, temn^ vody, b 
ylo to iloat psychadellcVj. V ty et 
arbS byl nakaj vfitrak nebo odt^k n 
ebo CO, byl tajn vitr, aajnteny dvir 
Ka a fltrafinfi to tam liuSelo, tah. ja 
me ae vr^tili a cfata zpitky byl a 
tejnej cafiiteK J ako ctata tam. itak 
t u5 jenoa Jl&JaKy aicutovany vobrof 
flky moucliy a mfl^ou si to pouSt&l. p 
afp'^iivG na Nore. 

Obloha se setmSla a my vyratlLi 
dril. CcEta nis do7"edls a£ ^oii^ek k 
t keapu, aeili Jane a ni e aa chvi 
II ai sedeli u ohniSt^, Sbytek due 
Jeme prokecalL, projfdli a prcSta^ 
tnlll. Eldorado Je toti^ na bl'i-hu 
dlvokiJia hor^kcho potoka, nii?FCS ta 
dy_HK^at pn karneiLech, koupat ae v 
tcilce /pravdH, ta voda byla truchu 
HtUrdena/^ abirat dflvi na ohen, iLo 
chat Be ticbem a hufienim pePeji, p 
oiQcorat nraky a jiablrat eilu. a Jt 
Bkxy Slvotfl do daietho byti.., DeS 
t^ ae aekonal, ale radML Jane epa 
11 V chy'ii XL kofene stroniu. 

H?dfelc. BemflSjme ee av?diiout- Vo 
Jta i Madw^iJ oceauji hodnoty tohod 
ie »yt?Ciiy3io miata, sviti jiluni^ko 
a Vofl^ braj e na kytaru. A^ aei 7f 
i*ty*l odpoledns aciiOT^v^e vScL po 
d Bkdij a ch-cejoe el Jit udfilat vrJ 
aiap do Hejnlc, Ha Hov^ Icuce se a 
tevjjeme na fiaj a iieco k gnMku, p 
ak Island, pohied fia heaky koufici 
fllektritiLy v dilce, Eil^ kuchyn^, 
u praaiinkiir kouaek pod nl Jie oaveSu 
Jeme^ Stavujenie ne na Kadenn^m pal 
doi, kterej ua ma j i kluci doateTfin 
ej , ha^, p^knej bejvik. 3 podT-eters 
ID daah^ime pfeE Halej 5toIpicb do 
Hejnlc a probli£iac si tohle ligcn 
ddrni, adarafiny tn^ateCltO' V kJ^Ei 
I.ok£lu "Eonfio" ni_ d^Tame vet^etl a 
po prTe tento vikend doatdT'^e rch 
liky 1 pilkJi clileba, Je to sice tr 
ochiJ- tvrd^i, ale. - Jaine r^i , Se 
m^c nSJake pefivo. 

MliSe bejt tak deaet, Jdeme na n4 
draii-a clicen^e jet vlakem do Oldfi 
clLQva a odtamtud p^aky, Sdfiaeni, p 
oaledni vlak. odjel p?ed p£tl niinut 
ana. JedineJ vlak Jede u£ jen do B 
ilytio Potoka pod Smrkem, ale taa t 

"Potok, do kteryb.0 Jeid^J vlaky? 
)im., dlvny." Vosak. ae trofiku aepii., 
ale horckej raducb Je chladivej a 
udriuje vaediuy prl Hmyalech. Heab 
yvanam, nes absoivovat p^iky celo 
u Qgatu spjtky na kemp- Petru ch\< ± za Perdinando-ven bHcho a bolffstj 
flepolevuje. Chceme pfeapat v aentk 
u u cegty, ale Vbadk mual brdt nak| 

^ leky na epilapeH a to Je v taha 
, D^y^uae al pod kopcem oddecb, ele 
Petra je furt ^patui, D&vdx kluk;^ 
beterku- a mapu, Ji to tsdy znain, t 
flk Jp poaildme napped. Gekdai a Fet'- 
raiL na £lfp3eiii, nahonet? ufiiQ^e a 
budime bc aai v Jednu v uocl- Brlc 
iio Jc on. a nad hlsvou adfi na ryeo 
k^rn Jiebl miliouy Q^hpciiych tiv^ad, 
Vydavine ae po ceat& nahocu. ettv£ 
dim PetnJ pa layce pfea vodop^y, 
Hvlddlt Jaoie - hurdf Na Bilou kuch 
yni to byla teda doat n^oiina ceat 
a, ale naJsoft Jaoie al dali puisu a 
fliokr4 boty ai nebyly tak nokre a o 
tluf*ena kolenfl toli_k nebol^la. Cea 
ta na keap u£ byla J?n atdakcuj nfc 
elych dvQu hodln, Na planinick u4 
ae poaalu roaednivalo, ale v lidoll 
Eldorada byla jeatS biubokd toia, U 
obnS Jajfe naSlt broinfldu flaSek, tr 
i ntznaray lidi ve apea^kAcb a pova 
iujlci ge mobiini ttlefoa /funguji 
cH/. Vo3^, Tojtft 9 MedwSd epali 
ve strdai kouaek dal, Popadii jeae 
v^ct ECJiovany pod skilou a gli ap^ 
t nahoru do travy nad akalou, ehyc 
bora byli. igIjqo dohled tein divnejro 1 
idem, ^Q ee nam si^uj AaailiHl, 

R^D, kdy£ nia poSimralb eluni^k 

0, JSMC Vtiak byli doaC -pcekvapeni. 
Tl tfi. neaadiai ge balHi" a omloura 
11 ee sa to noi3nt f4d$nl. Hea .odei^ 
11, jeden. z nicb Je^tS navolai nob 
ileal aty' jaanSeLcej ae ua JedoUndom 
. H61 Jaem cbut savolat tyju ildein, 
ca oahottffc Uejeli, protoie by to b 
yla docela dobra receae /"A odkifd 
volda? iTady vod potoka, Tarin el z 
rovna vob^dl"/, no ale neuakuteful 
1 ^aen to. Kiuci ale MHali, se P^ 
ej V aocl a ni.na volali na inforraa 
ce a gpc^vnej fiaa a jiny blbiny. T 
i ti-i ode&li a keap ET^stal fiatej 
a ukl].a.ejltj , veSkerej brajgl aaiise 

1, lahvc takj. L^Jatal ^eso. paf. Ta 
khle gt iirchovajl ant nJktefi "mil 
ovjticl pricody" 1 

Pq obfldS Jaae bL aabalill a &li 
prji^. Asi T BedB JBBie byli na anfid 
evl /eeatou Janie JeMfi mlJiull Etla 
ti^iiOT/ fl divflU ei drahej ifflenin 
QveJ aalit, V deact Jdemp pryfi, po 
horaka Bilnl5ce na Jiaerku. Sa neb 
1 Bviti velk&J MSsic a Je dooela k 
L^a, ja nijD J tn krataay a dckot^m 
aubania. Jiaerka, ta leesadarni jia 
erekohorak^ osada, niCg vita aoela SirAn 2e:]t-nH PKovazni'^ekf.3 
podirianivoii atmOBfetou. T^e Je ticii 

s^^iay, aiji aas gasik celni atrdze 
, n&kde huiikaj Siby a jlnde Stekaj 
psy. V t/yv&La pJ_Le nis obSerslTtiji 
a rsdi, kde aloSlt Ixlavu- Hledame 

(xu ae Eotiiae v Silen.5 alnic pa Jiae 
rce, QiacnS, i" Jatamal. Htaveni, kde' 
ae eviti /Je jedna v jioci/, as pta 
me na ceatu, ale T^cchny ita5e jssy 
fco*"^ snaloati EeBtlvaJfci e fieitiri. 
y. nfemf^lny, angiiettiiy, ru&tiny, p 
olitLny a romfetlay uaiQ byly takftta 
k. nliienni* Tta clliapik byl fl&co nes 
i Halarem, nkrajincea a aatiEejo a 
na na^e ajataay odijovi-dal. JalEOUsl n. 
in ae^Jt^DU tff^i. U ijal5i cheloupk 
y ^uK^e na oknOf neJdtiT ae otijev 
uje hiava a pak av^tlo ahaiiini a b 
a oknem Je SaluEie. Nakonec apime 
11 JatcQoel- JTiTJEea Ci kyDo vyta, nem 
afikii t oadotjii^u pJ-otu z pta6iho 
aobu. 7 nopi byla Silent Kftsal 

PosLedn:£ den naSeha vandco/^i. 
Je poSmourny deo a £irobouzi naa ja 
kyai didek v JcoSenejcSi ajSpiatovane 
Jell kaU.otach. "ProG jnte fle?fl&U 
V Qoct he amS?" a hiied ndm flivsL n$ 
J-akQ flve Ifft^ky a OKcronovan^ Cldn 
ky. Je to Gustair fJlnael, "My jane 

tu ehalU-pu," ukaauje- "JaT laji JblH 
e 6ti. nkiQlo, ale ui jate asl spal, 
nechtelL Jetne vds bvdit-" "ET mne j 
c poutolli vit^ kdykoiiv." Balimt 
ae, Glnaet n^ vypravujfl b uitasuje 
oeatu* Je to EajimavcJ filoFfett, jak 
ee dQEvfdime, byl rSmle moiaS pa b 

hodofl^ prkinko z Nikaragul riL co a 
Jittd kuirlOKithy/, ctialupu mi posta 

venou na pai'jkiJi koupe ae ve vykoL 

i.anyifl fejitm^ Builtk-uvdvi vodpad... 

KoleQ BukDTce, kde je JeSt6 snih 

jdcme doXfi, pod'?! Jisery, iiproat. i-ed O-ii. atoji cedule "NflVBtiipovat , ' 
atatni hranlce vede pmatJ^eilkem re 
ky!", vyavft^ alonfiko, tesy kr^a 
0- voni a Je to n^berni proc-iiaka. 

elcEnlfini zastavce, ale pak jeStt 
putuj pjue flS do Ifarrachofa, protoSe 
taa aikdo a nda JeSt^ nebyl, Hatra 
ciio/aky nadraSi j* taatrfian^ a£ na 

liplnyrn konct gvSta, vlaytnfi JeSt6 

par miti:^ ^iM- s^ii^^, pi&poic qi 

E^ptEky a pOEdravy, odpoGivfime, - . V 
lak j Pde 9.a dvt hodiny, takovej te 
I'D aterej motoraGek, Je to pSkad j£ 
I. zda. Stojiflie oa paiitech meal vagon 
i] ama e koiik^e kaleio, kcichdiiii? se n^ 
dhffinou p^irodou a pod nfijoi Je nat 
aSeoa OEubridce. Tcivodiii n^ vyhflE 
uje, tak el. Jdem-e eednout- V Tanve 
Idu atouliiaie ato^iovetT ale macnS-, 
.akorit T cMraftnJ rcatauxaiSce ai d 
iv^e nicQ k pitl, V SeleEit^ Bead 
6. ee nafee ceaty xoEebaEejiT, flajta 
9 Mei^^Sd j*dSU do ifrahj, my doa... 
aaE£ad prSct a Je to tako-oy uViUdn 
feni aa t€ch. 80 tlldflkfl, co mims za 
t&ck par dnfi t nohdch^ Cegta domfi, 
a£ as Lo £e ^een ] cl taGemo. a Jed 
nil cbviit ae achovdval pod sedadle 
Hi, byla Jlnsk nudn^ a navic nifel te 
n vlak &po4d^n£. Ale vaadc to byi 
JtezkeJ , Vic Jlcli takovejcbl 

Letoe cbcenje J et do Jlzepshyeh h 
oc a okolulcb krajil podcl btar^ b1 
Btonoan^ reky Glflery pifibiiiiiifi Te 
dnech Iil . - 1,a, kritna, K-dyiyate n 

Skdo chtCl J.et a namd, napl&te nda 
do redakee, pflLo£te EcuiiDku a doml 
uvfrne ap. HaSfi pfedstava Je takova 
, br^t to iflko Jak^st "souct&edfeni 
** Efflsnabo anacchLsmu pro apravdu 
/a£ni? ad^eEce. Kde Jinde ae ach^e 
t, ne£ Y PMroda? V£dyt o tam ten 
aeleny aJtarchiarnua Je! Go budeflie d 
eiat, yairit, Jiet, spivat, hrit, k 
■iudy chndit a kde spat, to hude zil 
ezet na damluv^ uis p^ech. Tak4s» 
zA^nact a tuEile roeditativni , ak£ni 
B. dobrodrufinou akciCku, osv^te se, 
pofiet julet Je omeaenl Tertniii ae mfl. 
ze s-amoareJmS matiriko pusuj^nitj to 
al J eStfi d^hodneiDe, atejn* Jako m£ 
flto araau a Jine tbcIi 

/ liter^ 15- kvfctita Bi nfi^-ete gpo 
lu fl nami. prLpoaieaQut t Ji&erkicli 
u nsale avlfiky ud^oat, ktera voietl 
a pted dvanacti lety etin do ugmfiv 
ave tviSe americkfi apole^aoati - b 
ojDbOV^ lit ok na koinunitu HOVE ve Pi 
Ladelfli. Af DLOUHO HOcLf JEJI^Ii ^V nuly- tyden po ctnbe r.a k'?Acert :iaE 
.faSoiuit ootf'tltivall a prakfi a nSko 
■lika lidein razbilr. hiavu. Jiaaledov 
ala neie alcce, pfi ktcra Jame poch 
ytali inaJnou <^ast prakostfelcfl a 
dali ^±in men^i prflpieak. Od t^ dob 
y ni c3n>di pravidelnS po dvou dnec' 
h anonymnL dopiay, ve kteryoh 1e uij 
i vyhroiovinE? aabitim a podobnl. 

DouidiD, fe u vd.^ Jp situate le^ai 
L a p^eju Yiia hodn^^ liap^^chfl v dslfli 
i tuorbe a cslyin SivotS. 

Ahoj , E^^a 
i*3i Js ilabry-| Se piSete o vyjiv& / 
ve^anetvi/, ty reaepty jso^i ykvi?ly.l 

Kdyzn Jr>ei:i neiavuii pi>prj"e uvid'^i in 
f giriria^^nf ipravod^J EeicntJho anarch 
isnu Wizia ^ akci^-, r«ki jaet, ^i, 
Se v4irj milaiia napaat. Myglioi nL, ae 
rtdyS Gt nekdo sna&i udijiat nSco pv 
tUhle kouii, na ktei^ tady vsich 
iij. i.tjeine, dilia t-o nejen pro aebe, 
ale taky pro vaechny oatatJt^* fSec 
hna ta 5pi:fa, ktoxou ai vytvo^Ha 
tahleta odpoma k-onzumoj; apalei^noa 
t, a Ittec^ Jen tak neEcilBi^ pokui 
Si lldatvo newSdcmi, Se neprijde 
Jeiiora Ea^.iiba svi^at, aivotQiho pro 
stfedi, ale Se palE taky aiiai B^on 
iti pfijit sahube lidatva. Kdys gl 
sviJid nahodou toJile pfeetc [^lov^k, 
,ktery-'n^ oci aaslcptnS koupi nov^Vi 
auta iiebo dovolecDU v exottctivn 
proatfedf, pf epracovanoe-ti ii any 
kr^n^ budoucncsti a kariere v r 
tkiainni firai^ s.r-o,, rndvne nad ti 
.'• vsim rukou a reiac, kterej "olbec 
to psal, 7£m, £g ciji Tic lidi ae n 
a tyViIe veoi budou divat 3 ohlfilcij; 
T tiiD to bude pro SeCi lepSi. I'roto 
b/ch vara chtJ^l. poraoct ? vyieuov^Jii 
im plakatu a toad^v-rir-in letaki^. Ch.t 
■ii by^h vas poproait o Ea.'.iiani in 
fQrna[;n.£ho zpravofl^Je a inforiiifeci 
z okruhu aeleneha .'!nart:hiaau. 

J"este bych vijii ckt^ nap^at o Je 
dny vCi^i, e toti :] e fliyslivast- Dues 
r.f ny.'^Iivi^i 1)-'- Bi neli uvodojiit, z 
e vc^sdieni neni apojeno p pfirodou 
, kdyS i. oni Ei f^ikaji octiran-L:! pf 
inidv. Jejlpb. krvavy hony tc jenoni 
dQkazujou, to ss vraMLt n^^^^nsi, i 
e 'o n*;n£ vo jejich sniiovani stav 
u Evfere aa. ua a Jakehojtaliv duvodu 
, i^Ie je to Jen krvavcj uport, gte, 
jne JaJ^j rjba^eni, byci aapaay 6± 
lid.'iky ohci^ vyakouSet si avojc vy 
rcbky iitJdL'iv na avirstech* J^ nA5 p-Jcc a rnnr.iinii:: at pri.i^ejrna .'kcem.i 7. 
alie^it <ttrpeni a' vi-a^deni lav^eai.^ 
trofeji a kniichfl - tin, In kacimi? 
poacdy ve stfedofieivk^rn kraji rf pl^ 
niije,'!;? io i jtude. Satim J^;iiie acho 
din a;:! 10 pogcdH, f4ilstni mr-'ilivc 
L tr] feai na nvych acMaich. v hD:;p 
ode, ale bavill jame se a Jediiim z 
nich, ajiiz by v&del, co dLiauie, On 
na to naraalL a fikal, Se nani^^ou 
nic .d&lat a iulL ne^iuai, kdo to del 
a. ^ai . 

■" ?,de:iekl 
I'.TL'i: }^J- 2C3SI, amn ■ikv^Iim niiadu., tn^ iLi. nir,j ■, 
jei-.lipak .-i£, prof^? VapoinIrLd.^ =i 
J^^ jarii3 as n^ehda bavUi o itaa^ch 
avjech o uisatnf kaauaiti? Hne t;? i' 
ysienka adaieka neoouaiila, Pfipaf 
^ Hi. ted. Jako 5. Lenin piSlci a" .^i 
yhnanztui aa i^t terms:!!, cari-fiui; ^ 
vyui aiiiUu-arciiiii a r:^lpriT"jjii:£ -evci 
uci!_Tak I. vtci: \-.dy& vKiini Eivot 
ve qi-;.5tti, a tg'l .Id kOne^nS vidLm n 
a vl^^tJii oci, ^e mi zU... Mda ci 
s dal v^tsi ^fiu^ aoiiEet a doaaku I 
ill a 2.11!. Ale ne v ton pokryttcKv 
n cl.ova amyalu, Jako tl Udt pf^da 
tavujL /alkoj-.ol, aex, zradlo . / 
O.tel l^ycl: ^.Lt ..ipo^oj— ,^ a m?zj U Pf-ece sofiwdre ^nafky ABRA ABF^A - z.'^lcenifiv cbrkim Va^'l probpprjty li reklaiQ^i Pir Jlch apalu b 'llnito 
daptaem douf^ po&lu, Wavady n.a up 
ra^ felcLanmi^tL pioch popaan^ v to 
M fil4nku reklanifich jsou ovfeem po 
nShiud □btlSn^li pQuEiteln^ , neb t 
□ aSem nSfiteCl^u se dopoaud fiiidne bi 
llbaardy nenacbi^eji- ft 1 Itdjby ee 
nacbaaelyT asi tifiK-o by tu bylo qid 
aOQ hr^t Ef. pfed paLicaStern na vyl 
epnl elu^bu q tim, 4e "to Je iiEozn 
y, 1x4 sag se to vodlepuj e ^ " P.-ece 
Jen by panu- V. nebo jm^Qiu z iCLstn 
icli poliJi agl bylo poneiciid podeafe 
le, Se JBCJQ tak najednou. iiaenll pr 

Oriem nilcilQ v.f, b1 z Va^ebo elSnk. 
u peitilad ur^itt vaal. US nikdv v 
ItTfetGu jaeni vidSl fotku pEedvDlebn. 
iho lidovet^kejta blllboerdu, hde vy 
rSB "^iidn^ aiia" byl amnh pfebarv 
en na''kijuf a eira" a panu JJuiovl p 
ftnalovany rohy a do miky d^y vl 
die. 

ZapamnSl jHem pozdravlt take pen 
a pike od BISonfl, ktecy aajiete pi 
Ine etff dQpisy a db^ tak na to, ab 
Y Via flikdo nepoatal n$to, a ^ebo 
by V&3 nobl trefit Slak, Taitie to 
napravuji aapou te5 edeJ Dabry vei 
tr, pane plukovnikul 

h^itt at hezlcT, 

m.laa Hl^Tka 

Hore adac Etoalo, 

iBk ae niS? Ja dobfe. Prcn'aanieek 
«£ pot^Stl, to je par^s. Se u^ ar 
archlfltlcK^ fiHOOpiey nejaou Jen pi 

ovokAcI, alfl BvySuJe oe jej-l-cii lnl 
eLatttxiilnf ufOTan. SeJv^tSi probU 

n anarchlaiLU Je nutn^^ ale oepEiJe 
ana Jednoatrannoat- tim vyS^i bude 
xlrove'i qubkuitury, tlm vfetSinfl^ " C ne^ I-scr r.'.'i ■.nz&r Cc^ ■ ' 

e na liapSch- TerorlaniiE, derDonatrs 
c* p?oti feSiflJinL. to ul Je fraSka. 
PrQvaaniftK postupuje ve apr^vn^m 
aa&rd,- k prostotG a Individuaiiii a 
ile kflid^ho. kdo na odvahu k zQdpo 
yfidnofl-ti 7-ypL/yajlc£ a hldaini svo 
hady. PotflSlls a^, Jen nin pfiSte 
nepaallej tollk vytini^il, my ai to 
Bte]Hak nflzem dcivat z ruky do rufty 

Ua :nS bQlej z&&^. t^k Horre adar 

Jl^a, TrutnQV al. Opravdu dob£e jaem st ^ofieCi- 

Koc se ml li.bilo i dmhy fiialo Pro 
vaani&ka, s-srai-.Ll ae t ncai ale fili 
nek Hflaie^eny proti CaaopS-su Glaaa 
'i!^r- f^ein^ nic fcutl pactfl^ipu, mo 
?na by vnak autor posmenil evQj n^ 
soc na noktere dnihj- n^tlH, kdyby 
i:iu, nebo j ebo ksmarisiovi, roztfiat 
ild >Llavu DOelO'vi matka vystfalena 
-A praku akinhearta ukryt^lio v okne 
atarebo dOHu- Nerfjii taky, ada se a 
utor povazuje zs snacchiatu, ale it 
dyby ae saiDynlel, neJJinbl by napaat 
takovou pltQjnost, Se lide ktefi pi 
5£ Glass Wai:- ae snaai atavet barle 
ry meai tftdaoii-, ka£dy anarcbiata 
prece bojujo za btJEtfidni apoleSno 
at. K^ dojen, &s CiovSk preaEntuJ 
tci na vecejnoati takoveto naaofy. 
Df saeai proti cobJ* poStuat stottpe 
nee cOanych Binari^ sniirc^tiatickeinQ 
hnuti a ipflaotilt tim Jeho deatrukc 
1. rkdya V torn i^lanku bylo i hodJlS 
pra7dy, patfi ifdem roavi'acoCfliQ naa 
eho hnuti pioje upfinnc fuck off. 

7e cii^^te, kdtj bydlL-i, J^e to v po 
aledni dob& dost na ostri note. Ml O N TH E 
MOVE KOra Jguu fiffiuoil, por-torifcan 

I tjfli. ZlLt konunitne v s^psdn 
ibiladelpbll. Jejlch aouaed^ Je mil 
1 r4dt, Jini - avl^itfi biU - ne . 
.i'rovciEorali ohlibenQii nyfikn aat, a. 
a d^evlaeia voae taball a prodivall 
lidenj pcvotf idni- aelouoy ■ Do otoll 
umlatovalt koSff s fierBt"vym avocFra. 
ataralJ. ae o avlfata a ^ zLfj^ vyri 
beli boujij- pro pay v okolL. PeCova 
Li □ staK^ Oaamocene lidt a lliczn kajnna a dodiyal 
dcevo na aatop. Jejicb pifesv 
■>;ani a apflaob Slrota vSak. byl a 
je tmen v oku EEobyn, pro a^ bra 
Jl v^tdi v/ZJian volebni uapaehy, p 
rafit s udrSeni souiaane podoby /a 
fnerlcEfl/ apolefJnQBtl , salo^end na 
konaJimu, cbt£fii, politick^ a paLLc 
ejni QOcl a raaiamUi Mnobo^^r^t ae 
Je Jit snsSili uml^et. N&ktefi a n 
Icb zaplatllt Sluoteo, ale MOIte Si 
je a bojuje navadory pcUcPjAfm re 
prtBlm a poUtlcitym anaiiaai ddlf. A 
nl dluolioictA vSan^i ]ejlcb j^leoil 
neBloniU.a Jejiob pE*av4dif eai . 2ak.L 
adeiTj jtJLoh ui*cqj1 Je tlcta k Stvotu 
T Jak^ollv pfldabfe, a boj protl sy 
Htnlnu. Ukjzttji, Jak Je ayatem proh 
nily, Ekormupovany", zotroi^ujlct a 
abytefiny. J*. JLiatortp mluvi.... 
2'p_ If V V joliybu 

MOV>. BO abJavLLo na. po^rtXku 70- 
Let V a^tiadJii Pb-LlSLleipliLL vs Stvr 
ti /.vana I'oweLton Village- iJb-ar-iikt 
erLsavant ujffgen vlaaiT /ctreadlncks 
/» fifLjatym pf £jiiif niir. "ftfrlca", v5 
udypf itoDinoU JprltiQtou 9 nekomproral 
BIH.H oJowadanfai gv^m pteav^dCealiH, 
CltDDT-i pfijalL Q.^ena Jotiiia Afrtcj" 
. Dodri^ovall oaobiL^ dlBt:lpilnuT Ty 
Bickcm atlu zigkivaLi Z tfiStc^ manu 
dlJii pr.4ce a udriovall Jl pruwidfri 
im Bvych d^nnicn ■3tanoatl - cvli^en 
Lin, Hytioi pQdlah, behinin &e yay, 
sliiriSiiijQ zitopoveho dfesa, odhrTioT", 
anLm giifhu, saniptiQiDi ull(?e atd. M 
noai a t^cJl, kt?r£ pfijali zp'Jgob 
pfijTtiaeaeho EifOta MOVE, ptekonaU 
ave dff^oJSf pirahlomy - a^vlaloat 
^la dcogdciit t*le3noU- neapflsabllogt 
^ leplodnoEt a aikoJioliaraiis. 

MOVd zakoupllo velkj" TUctorlanak 
^ dSm na 55- flevemi uLici iieli) J 
09, Ittpry EP fital Jejlcb <?tatrem. 
V ti^ta oblaati aaiall ptTOTQ^ovst m 
ytku But, kteri Bi saJiy aiakala na 
obliii^ u n£gtnictL ildl a Itter^ byl 
a jednini a^ zdrojil JfliJicB priJmO^ 
^ru lldl, kterd caloviLo Xiienx Joh 
iia AfrLcy, or^anianvall. studljol ? 
rtdndSky. Brail je Jako prileSltoa 
t k uki^^i guych naaori]! a ke abys 
treill a alepfleni cefinlck^cli schopn 
oatl, nj-cht ff^dSJ-i , £e hudou ote 
stnvany t jejich reyolufintQi bojt- 

OkoLo rukii 1974 aaiialQ M^VI'i apof. 
u',-r--ii.:cv^-i a oaobaoatjQl Jawo Janr !■' 

., UicheiQ Gceyorym, AlJae.r. "■ 

■I'.LiiTii ^tl. -)6tni Jolma JlCri--v :iali 
iLi^u -v ii.jliU'i, -nUv MO'/i .louk^i/.:! L 
'-. ni n^-Hprfi-"-! Lnoft , litlak a UffUi't 
.1 k £lvotu, liBi^alQ organiaovat Jien 
i.ailQi^ protfsly V soologLckycb aali psdacti, pet ahnpech, po.Utlckych 1 

netitucich a v budovach nj^dll. It* 
kTcnce proteatil proCi aneu^iv^i S 
ivota T Jflkikoliv formi se lyyaova 
la. Media aafiala Eobraaovet MOTE j 
' ako psr-tu narkomaaQ, kteH ee nikd 
y nemyji a Jsou nenotfif, a^koltv n 
□ vlni.fi, ktefl a* at filenj WOVE a* 
■tk«ll, mohll yldet, ifl TSlchni c^le 
Jiov* MO/E Jaou adrayi, £1.9tl a pin 
L iLaotai eily, Proteaty protl flpp, 
Skn^au ikreHloyini. MOTE byly vyf^S 
eny, kdyfi Tydarafcel Phlladelpiila T 
i-lbuDB povoU.1 rubrlku "ON THK IKiV 
E", ktffpi bylfl pa&LB ftleny MOVE a 
vyilr3elfl do rflku 1.97'i, 

hi t^ rtoive byl ptpilfit poBtevou ph 
lladelpbak^ wltjly I^auk RIeeo, Sa5 
Inal ]ako pollclala, v Lttecb 1.9G7 
-71 byl pollcfljnlra komlea^ffn. T ro 
ce V57^ byl awoltn do ufadu staroa 
Cy nJ^flta /da r- l^eo/ - dtapojioval 
totli raalfitlchpu policli, Jpjii " 
tvrdl baSl" aarufioffall bilyu Phiila 
dfllpbiaii'W izvm beapei^jiOB?.- ?ltzBDVy 
trutilni trat^tlky QcailBtaly dlouho 
vf stiiLU Ky^ta, a ta^ no^ uepofad 
ala pflkfljnd demonstracf , aby ae po 
Btavllo pzrotl pQliceJaliau niBllL. 
Da proteatil se sapojilo take nnoliij 
dalfiicb a;>QltteQekych akupln. Poll 
Cil ae ta aairiDt^ejnj^ jiellbll.i a na 
deaonstrflcicb byii Sleilofe MOV^ be, 
utilria bitl, zatykani a uvS^novini 
ni adklede yyifonatruo/an^ch obyin* 
ni £ uebeappi^n^ho jedn^i, paniSov 
'dni vefejuebo potadl^u SI Jinycb. 

9. KT^tna 1974 ae dy& t^otn& ie 
ny MOTE, Janet a Lecatng ^Erica, v 
yaalt do mii^-taliio obohodu na naicup 
, Pyly aaetayeny pollclaty, kteri 
Je vaapSti 'brutiljil atliiukli a uye 
aoilL pica uoc bea jidLa a yody, 
be Seny ndaledkem tcto U-dalosti po 
tratily a MOTfi Uined aorganlzovalo 
dernanatracl pSed poXlcejtii aCa-iici 
IS- okrakU, kde ae incident atai. 
7 roce iS75 ee policcjul niaiH yj 
Si MOVE je3t6 yyoat^ilo a iJLi-niiT* 
MOTE byll na deiniinetracioh praylde 
lul krvayS blti. ?.9. dubna 1975 ua 
pQfddalQ MOVE dt-^oo prati neaprayjis 
oeoiii yeanenl avych ^leni]i, ole tu y 
edlQ JfJi k daliifli ja-tienim. lE^aotn 
01? Aloertu Africa ityfi pollclKte 
Euroy* ^atrtili do celv, ^kopaiJ n 
3 zeo: & d''''.'-!i jl y rostai^rPn? yol.; 
ai', iii.xnco 1:1^1 ji kop^L Jo /.i^u 

I, rf^lci I ciU riaslLi vi^^l rienarDZr^iUTc ■: 
-'^t^ !'fl,X, — „iio jia,.H,,v ■^OVT -^..-.^.jL 
lo yyoboyaLo av^ deti - a to ace 
A;[0J FlOSlo fi PETRA! Hajpry by aorii Vaa dicet ^o iiaj&r 
deGnej&le poadra/il a vyjadrlt ob'l 
ly a yelkd ydaku za aelny proya^n 

i*ek- OzaJ JedeiL i nuj lep£it:li fta^j 
kov /ak iilB aajlepai/, prgpa^^uj del 
r;h nAvrat k pravym liodnotdm oeiiaai 
Lnym fipoaobom. 

Prl fiitani Qboo^i Wuhjh ^-ravuzr.i 
i^kfl ma aapoii nB tJlyilu opu.HMi.i ta 
K Ijbre aniina depre^iia ? j./.fp-'ii. 5 
agio pochytuj em, 61 Je ^'O.jpc .noi:ie 
ii=ikutccalt moje j-ny, i^[ :ii p. 3:iir: 1 r 
n naivoy utopik- I'lojiai snoiii a to.zt 
Oii je neplnit nyoj li.vc\ raloaluu. 
Staatie viiliiu tajn^ i-'ir aozen lii r, 
izdvielc na ludoch, rttoryi::L v..!>?c 
rieapoaaiai a hioii afs rozTiollI apra 
ylt i ixAn prootritdok na loennnul 
le r^yQjho clela. T^m, ude moieD' zi. 
t gpnlu a Lii3rai mne blizkyici. 'it 
I-- baroionli a pcirodou, Z7icra"i;aiiii , 
lu^icl 1 so gamyir, acbau. Pjjk g.by ao 
I bol. doJirgvjIiie Bu^ftstou jedneho 
yplk^hcj g yjeobj iiifa,)dce'ji> kmlii]. 3 
iiiim je tie^ oeatovanie, apanoK pad 
tiolyra neboa, apozoi^v-anie CLaich ku 
Itijr, Iu5i a krajtn, Tak by soil ch 
eel oboiietl't seba a tieS priapict 
k cboflatpnic lud{ y konninltach, y 
ktorycU Gas pobudnem /djfair,/. tele 
ity Provazni6ek ml dok^^uje, ie^sta 
Lp HiJ ludla, ktoryin .ia dari S^t po 
dia ich pr^dgtav, .'.^ Lo Tsrn vda^a 
z htbky ardca, 

P-"ia-.fl Ivan 

AHOJTE EtOS^O A OSr^TSt PRO'/fli'.Hliai 

, toi m£iii koneCnl 63,.^, iibvL:b van 
□ spgala. Nedavnu Jgr^ai Hi jtiiovu o"t 
id dvodnik druiiyno Sigla ZeLenyho 
PeoyatnJlekfl a tak bycb 'fi k toiu, 
Roa^o, rada aico oapaaia: ikiya je 
r obehu /iaX pi^cS/ mni^lio XisK'^vi" 
, jHQU ai povetainoi: dogt pOi-Oiiiiy 
i ne aroyne rfvalitui. Proynziiicek 
POSTAySE\l X:'\- T PROTl 
NICeNI NflSl PLANETV ! 

.gc zak Lruc'LLi v^inykd, caz. Jc Fyulk 
aji.2i , Li(]i aa ml , '.e ^e v nem nra 
paKujc jenoiD H.', co u£ nfrtdc nehdo 
ngpi;.! I , 

Ill pOfi o p:ir^'i&..- ''- tc ta.^ ■ipL'.Ky 
in api^i^obeji, TadL ml aktiyaete, kte 
ri ?voiJ ^ktlyitLi prezentuji ^bit <:l 
^enim a 5d.1n/in tvnrrriim. TVrdi^ £e 
□ ekolio nclio n^co clir^ini, lie vEJyl 
aiil vLaatne oein'! cj. 

Hektcr-' il.4nky mi prirju m-iivl z 
du^c - taky uid^ ten kr^aay ^ocit J 
ednoty, kdy.: na jgre u nda v Mor^y 
akym Kr^fe ;<Aziint inaiy f eT.eriif ky, 
Cloyfk ten gtroJiieL'ek zai3nr kiL rad 
, prl aiseni ae mif giiq'.i jilc nealo 
Djlt* pak ho da riu ddlku, pritla=I, 
aby tiw nedel, Pak bo ^gs"-^ oploti 
protl aviri a douli, zi bcao aacne 
prS'TL. >:dy£ ae pak po niikollka tyfl 
necb HH gyy "gvj^rence" ptljde kouk 
■ noiit, flii ohroQinou raiiugt^ ir jeSce 
iiejaci ngli Jedij^oL pre^^ili a ^ik^ 
el, Jakpari ti mmayi asi bulou w^- 
gdat as 50 nebo lUO Let,. 

Ale nejde j en gtrumj^v - je na.1 
hcmy, Kdv* sacaou na jac'e ipod Lx 
sti yylSaaC pryni rtyety a ouKat pu 
peay. Tleclino Jk lak tichy, krSany 
g QoSny, pak ai Jenom mzocnAz!., p 
roi^ a'l^oro nn ka^dyd raetrij i:pgl.y Le 
ii pepirek nebo aa^ek, 

CSitila Syoli va-ii Jti Jal.ii tvijrby 
poprat hodfic optxuiL fiju, cai^-:;i a do 
bryho pocltu a ni. Alioj , 

Alice 
Fotfebyi 

asi 5x tolik teratv^ho/, Jedno toX 

u, Jedna bpambora, troc^a vatij-, ko 
eeni die chuti. 
jajc ne to i 

Ht^dtiv dej ve troj^ce vodj /aebo 
T pdfe/ verit na drobno pokrajenou 
brambocu. A£ buds m^kka, pfidej ob 
taasn^, na JtOBtiiSky aakr^Jeue tofu 

ft SppQ^t. Chvili povaJ, p?lilej vod 
u al'jE to jiPjQ^l min: huoty. Y^btiTaj 

je to podQT-at b ryii, appon J*i ee 
po tool v^dycky ms^iu ubiiaati 

Bud e S po tteb o ?at ; 

1. etfediti kv&tlk, £ BCTiSt brambo 
ry, kouaek okurky, olej, kouaek ra 
jcete /npjlepe cela/, ttochu pohan 
ky, Inen^ aeninko, kofonii kofoien 
4 aemilnkOr kain, kairi* km^kmoa neb 

e^J"ajn EftEeLa, 
Poatupuj takble : 

Kozpai T hracl'olej a hoS do ofij 
n^cQ hotfiiCnych HemiQeit. OKaiaSite 
pSlkcyJ poklii^kou, protoSe Beninka' 
ffla^nou prakat, Po zmlnut* pridej km 
la a OBtatni koSenf a dftl&i oiiautu 
fij^az. Pak pfidtj aa koBtHKy - etiru 
, ua naly blavi^ky ve relikositl eo 
usta, Borry aa tu ehybu - oakr^jpn 
ej kvfitaJf ft gjnaa do slatavB, Potoni 
pfLltj vQdu a vhi>3. tam na koBtifky 
nakrijene brajobory, Qkurku a r^Jie 
, Ai. ee to bude varit, pfidej Inen 

1 aeminko ft va& aai i^tvrt hisdlny, 
pak utnl plaoien, kiicbari, a dfll^i 
pfllhodinu nech dojit pod P'^kli^kou 
. Bfibein tehie duby al jo^ie^ uvaclt 
r^'il, jj^Jlly nabo upect celoarnny c 
hlebft, E kterym ae to baSti naxamn 
? dobfo. 

.3gafliiika a Ig okcnnj _tri:hl.ik 

Fotf eby ! 

Truhlfk, tcoSka hLiny oeba namoi 
si\j vftty, aemi^tka feric^y^ 

3a» vono to rypada ap£S Jak fl^ja 
ky aahradiiictvi , no ale fakt to je 
recspt- SaBai el aeioitiki^ ferlcby, 
udriuj Je ve tI^o e aa dva tydny 
Jt ostflhej a poeyp tit chleba a r 
ofltllnn^jQ Di^ale:!! /Perls/-, to ziraS 
Jak vejr, co? Nq ale Je to adrftvy 
a chutfli to lip Jie?, chieba n maaie 
m. bea fefioby. MfiSei aku^lt gypat 
i rfiany" ^^n^ obiaSiiy - uapf . paSltk 
a, drceoy ofiSky, platky cibule /o 
J, drjionl!/ fii'SpBUGku /ty JerjtpS 
baiaoj i^eroj !/, nakiiieny nunoo, m laila Jiaklifien^ pSenka, dcceny kakt 
nay apod, ZAlb&l na tob4. 

VSecliiiy recepty Jbdu oakou^pa.? a 
i^hutnaji vybocal.. SeonlsiS ee podle 
iTlob vabec tidlt, protons; opravdov 
y kucbaf j e tpia, l^tery ifbkSie vafl| 
t podle ave veiz'iiak4 fantazie [ aicov^ demonetrace proti TyhladOj-.^ ; 
-^ bLokAdS vyhlaStn^ SLKsoeii 


ia pftraaeayGi zpt^aobem, bea lekQ a 
adritvotni pajUQct, v BQuladu. a ufien 
in Johna fifrlcy, Sue Afripa i pfea 
n^rtolik policejnlch biti porodila 
adravoDo eyaa ToQiPsa v a^zemi doisi! 
HOVE na j; . Beverni. 

26. b^earia 1,376 bylo fiedoi nv^zn 
4ny-ch filenfl MOVli pozdS v aocl prop 
uSt^ao a dopraveiiQ doinfl. Policiatii 
V deaeti tftitech a adkollka nikladti 
icb Je iloproj-^selt a n4ialeda^ vtrli 
If do domu.- Sest filena S'iOVK bylo U 
v^anfiiio a iblto tak, ie u-trp^li al 
ojueniny, ottes moaku fii paraji^i i 
cbky, KdyS ae Janlna Africa an a si L 
a jknmoot nv^u manSfflovi Phttovl, 
byla sraStna k aemi a surouS zblta 
. Faliciat^ do ni MopaLl a miittli 
tak dloulLQ, iipfi atratii'i v^omi, 1 
f-ity-dennfrjiu d^cku Life Africa, kte 
r^ drieia v n^rufii, poUclate cozt 
MStllL hia™ a d&^Ko aenrplo. 

H^o pa policejnlm iltaku ai Cleii 
OT^ MOVE aedlf p^ed avftj diln, ns n 
^Ja ff^vesill Q^pfa: 'SvnHAan, £e v 
y l±dii ae aoiiaedEtvi, tf-tflfi jatt c 
ht^il vldft '^leny MO'ffi zrenSna, js 
te EPUkojeni. q tleufl bylo BUrov^ 
bito a dit^ Janluy flfiTlea^ ktere a 
e narodllo 3. 5. 1976, bylo zabito 
. Jine, fiedrntui&QiCai dit^ bylo 7yH 
o-pnuts B Ji^ni^i Sue Afncy a odkop 
^o do koiita. Doufaae, ^^e jate a v 
eSkerou tau-to bruta]J_tou. a utlakeji 
spokojeat." MOVE Sadaln proSet^eni 
Incldentu, ale nav^dory velk^iud am 
o4atv-£ evedkfl ito6nlh.o uloku polfcl 
e papj'pla, ae by byL kdakoUir bit Si. zabit. Sa rre^du Life Africy ne 
byl Jiikdo potrsEtdn. 

Blenov^ MOVE atarmli v lonoha a m 
noha pE-lpadech pfed aoudem, za see 
la trlTidifii a QeoTSfeod, obvinliLi. 
M^sto litcatilo tlaiee doiarfl sa je 
Jlcb. adsoiiaeiLil. Aby aoud U&etrii p 
Miae, aai^al fleny flOVt soudlt tiro 

Diadn^- WO/E odmitalt prdviii a^stup 
ce, gftdfel^ kdy£ byl d^ pokyo "VSl 

cbnl vatBate!", i^norovali hodnoat 
1 aoudcil a Qdmitall je oclovovat i" ■ 
VaSe ctlhodnoBtl". Slti iieail fiO'^ 
prl ceatfi s cely do aoudni a£a4 a 
opadnft. bylo ftamosfejnie . 

7 IdtS roku li^TS HOVE p^eatalu a 
demcffLstracemi , tak^e Prajik Riaao a 
JeJio paliclE nffm^la Sadnou z obyy*^ 
lycb pi&ileEltOBti, kde napadnout a 
uveault MOVa. MQ7E bI tai<:4 aajlatl 
lo hypot^lcu na farinu o roalo^e 9& 
ttkril ve VlrgiQil, kde bylo sdrava 
proatredi pro ri^t Jejlch deti, V& 
snSnt ilenfi lIOVE iiepreet^vaLD, pal 
icle poiiiiirala taktiky aaaflX a pr 
ovokace, jako Kdvft aaCale bit J edn 
arukeho DeonlBe Africu a Cy, ktefi 
mu p^iHp&chall na pojaoc, aatk-la. Ei 
honda A^riaa, ji& Bkoro 9 aSslcil t 
Shotnd, byla aurovt napadeoa polic 
iaty a na olet^ pfedSaen.6 porodila 
poran&ia a poSmo^fine dite, ktere 
Ibned aeqifelo, 

2G. kvStaa 1.977 MOVE obebnalo bv- 
aj dCuD barlkiianil a ozhroJUc ave 
deny. Kdy£ pollcie vld^lH, Se JeO 
U OBbrojeni, nlc ai nedovolila. Mi. 
BvO aftfiaio vv.ledu^vat a chttln nai Str.lS JelEni^QVo.^n*'£ek?-3 
--"■i-.i" '- ^rr-.n'-Ll ,-- ^* It" pro HOVE jlnou. iokalitQ, V6. bf 

ezna 1978 anaada fittajtci stovky p 
olicifltj obEfldlla aoUHedBtvf a 24. 
hoilHn lenn^ bd.61« ned tim^ co fTOTO 
d^iaji- ?caain Rlaao oMrici povole 
ai Qd mfiatfi a vvhliall f.OTB vyblad 
OvGci Mokidu. Mm MOTE byl odpoje 
n od vody a kdy^ sft kdoltoliv ana^i 
1 pron^at da dcmu jaki-kollv potrav 
inyt byl BU.ro vfi zbit. nopcava byl a 
Qdltlonena, aoused^ bb hhibbII p^l p 
j-flchsdu identiflltoff-at ft reportefl 
prohlaSovalt , ie mfisto v ton fiaae 
utratlio aa pollcil vice nei mIIIq 
n dolarfi. 4. dubna 19/6 demoflfltrov 
aly peed mistehoix radnici tleice I 
, Ldl J iilzaovy yrahtihy tsH vstiuaii 
y Bvltovou poiornoBt. P^fie o Lidsk 
£ pritva, kterou tulcioval pcPBidc-i 
t JIbuqj Garter a ajobeoedor Spa J toy 
cb. oiradfl fl."idre*i iQun^, t£iD zna^nS. 
utr-pfela , 

rt&sto Tta^alo vyjednfiyat. KdyS HO 
V^ alo&i Bbran^, oiSato jlm iLa.lezne 
JLnau lokBlltu. Euaoraoat vefejnoa 
ti tyla vtLlti, takSe podtrli ze etr 
ODy nflata by vyvoial nepohoje- MDV 
E Bouhlaalii. ALe vlade, kteri v h. 
istorlt pflmSlla EASdou amlouvu s 
pflvodnJini obyvatcll. /Jiatire flneric 
eflB/. anl tentokrat dohodu neepLiil 
La. blcaovS HOVB byll zatykial ft b 
lU. 2, Btpna 1,97i3 eoudc* DlBnua p 
rohiBBil, £e MOVt; pDruailo dohodu 
/ikdyfi. detfktiQr aezaEnameTial v don £ £ddjii zbranS/ ft iSe eub£ opuatit 
dCtm. 8. arpna Casny Ean.o obeaditc 
Qkoli doHU aiine policejai kajcando 
. Z fuupLlouu ae osyFelu : "Ualformo 
■vani poJ-tciBl#S vfltoupi do vaseho d 
onu aa liCelfm. VEeti kaSdaho a vie 
do Tazby- Jakyicnliv odpor ss setki 
a* sllou." Okna tyla rozblta, WD?E 
necht^o dflai opuBtit- Vodni lianon 
byl namtfen do Bktepnicb okeu, Kde 
fle ukcyTaly d^ti MOVE. Wnoho dosp£ 
lycb eienfl MOVE 5* snaSllo sacbran. 
It df.ti pted utonutim a vynest Je 
ven, aLe dilty auflve atxelbS. to by 
io nemoSn^. Stfelba neiiiSla Jln^ v/ 
Bledek-, ne^ ie zabila Jednoho pffa 
luanikfl z vlaetnfch csd . Edyi byl 
do doinu vpuiten elaa^ plyn, T^tcbn 
1 uteklj. B doffiu a byll iflned napad 
eol ozzaSrsnymi. poUclsty a to 1 v 
pflpadfi, BE vySll a rukama nad hla 
vou, Pozdlji t^boft dne se r okoi£ 

flhr-omhjril ly stOTky lidi, pollcit a 

le tfnta protest iL^QllrLg potlaCila 
. Mnabo lidi bylo zkop^a E.a z^m, 

brut^lfl^ bito neba proTi^ledovdno 
policiflty nfl houich ai t damavu. F 
oHi;If AOliu aapEillIb , a'by fiilCiLa v 
flSkarS dOk^y, e aaatfelenf sv^ho 
ptfatiLinika a'^edLa na MOi^;. Nikdo 
z poiicejnich dflBtoJoikfl nemohl do 
k^at, tc poUcletir aastfeUl nfikd 
o a MOVE, odBouaeno vflak bylo 3 11 
di - Janlae, Debbie, Janet, Hede, 
HelbeiH:* Mike. Edward, Pbll a Cbuc 
i^JfffflJHBWmjJMJMWIga PoUfbliJ.S; Hmec, aclHH„oW bujS 
Q nclio vyuar ze Btlsulny, ktofSu 

pil EKlenliky nakUfenSho aun^B 
vodu, flojovou oma^Ku. 
Jak na to : 

It KliSlt to oiuigo, aljv aUlo hculi^ 
vcl^f kUSk,. .no io pL "w pSf 

"Cf lobi-e vypsda. yaj,.. 

7=Zfflei htoeo, pufitiS lo Di?J vodu 
tak Jo pJlKy a nasLrouhia do nt ta 
k pulViu nrkvs, fipis na lirubo. *4 a 
5 to Esfint V3flt, vooi do Urnce mu 
Sf? t ^''r"'' naQtrounana mrkve s p 
S1J.M lelfQlnovy ryyar. fcatce pu» 
af /tak pJl iiinuty/ fi ,ie,,ii to d^li 
t pod pokltikoj. Kiiti to dochutlt 
aojos-kou a za 5 mlnut podavat. J. 
to baita, iri el talif! 

5paiii;tDiiy aal^t b to-fu 
Surorlny: 

i nenBi iSineKy loli, nai baliSKu 
apaget, I uactiy tofU, eojovka, tco 
ohu roEtUnn^no /iniie bj^t 1 oilTov 
vy, alt 1 slujgeBiemy ;i tepkoj^ J= ^"Z °J-'J = . pSonlJn^ klidky. " 

IW] saflt yodu, malinko Ji 090I, 
a fli a, bude vafu, vboi Spastty. 
„ ?5-H^ °^ nakrajBj iinsky zsU na 
nudU^ky a tofu na kootiSky. JS I,, 
afiS Spagaty, po (tTrtiodln* le k 
tomu prLdeJ, kipnl sojovku a oLel . 

Sude chtit, inQJp ai ymlcbat p^sniS 
oy kllBky neba opratene arifiky. Je 
todobry jako Bvaiiaa i oi>ed, Btud 
any 1 tepiy - dSaal 

Stzamore huU^Kv 

Hrnek /vStSI/ eeaamoiycE aralnek, 
pillku lji6a4!io semiaka, trochu va.-il 
iky, hrnek kukuflin4ho eirupu /neli 
medu/, brUBk natlfiienyob semsn e 
lunnfiniet, ttoSku vody, koUos ntbo 
aojoTQ ylofiky na obalovini. 

BctiS 00 a tin? Seiena pamtl, am 
tchej ec Btrupem a ranllkou, uiSle 
j I tobo tun* tiato, a kterfbo pak 
vytyaruj kulliky. Ty obal- ve atrou 
liisaim kokoaj, pieniCnyct kUika-li 
nebo BOJovycb fiatk^tzh. S-lr.65 Zeiert!*' Prairaini^ekii 
Serai Be pf-edpokldda, &c Je gta 
ri ottolQ ^,'J iQlllardy let, coi Je 
dostL nepf edetavtt&lny- Saeovy ilaek 
- Pra "tuto chvilli gl predatsT Zeni 
re atrednti;li T,etech, tah 4& let. 

Tato OHolia procliaai poa<lii£[n "Tyro 
Jen. Vflbffc oic neni exj^o □ Jejich 
prvnlch aedmL letecii a pauae etroh 
a infonnace esifltuji o dalSich 35 
letecti. Js va veJtu 4^ let, kdyi Se 
m Bfl5£[i^ tveet- 

Bfihen JednQhcp pol<u. so na Zeml ob 
jevuji a op^t iQlBi dinoBaufi a vei 
ci plaal. pla.-ieta dueahuje atiri fi 
tyflcetl p5tj. l?t. Hanutl pfi31i p 
ouae oetn mfieiciV poadijl. UproatEed 
mtnul^ho t/do-fl ee SlQveKu podobnl 
Udoapi eToWuvali do lidoopQin pod 
obnyeti lidi a o vlkendS. se objevlL 
a aa aemi poaledni doba LedQvd, 

nodemi lid^ Jaou na pianeti pou 
h^ fityfl hodlny- When miuuli hodt 
□ y Jflme objevlll zea^deistvC Pt^ O^^ W 
yBlQv^ reToiuce la^ala pfed j ediim ^^ 1 f 
n mlnutou. a^hein tSchto Sedifiedti s 
okund bioLofiich4ho Eaau filovfek vyt 
Tofil a Ra:la pkladka odpiidlcO. 

Zapf£5inill Jsme rytiubeai atoYek 
iivoet^Dych dfuhfl, a nIcbS ade fcyL 
y innoh^ d^ie tifi By, a vyplenllt J 
BBiS planatu Ic'iU-l, palitu. ^jnS. sto 
]£tDa jBko naxEjaien^ dStl a pySui s 
a unni-v^e nad tlmto "pokrokeei'' , )t 
tecy ndin aap^fi^Iui nflauTd Ty>iulf*n,( 
a ktery uspSenS rilCl Cuto o^u £iv 
Ota ve fllTinef^Qi flouatavi. 

ROU 4@ Le^ 
-■a">r--' ._. 

k Africa, auli by m^il noanQiit vl 
atiii obbajoby. Pfl aoudTtlm proceji 
Fjoudce Malioed vvkl.aal i^eniochv obti 
aju^lcL HOVE af euudui ainh J iilko 
JDU a nich n^ilovoLil fie aUi^estiUt p 
COCftsu, 9 eieo-Li WOVE bylo odsouzen 
o ae as aabtti policlaty, ktereho 
neaabUI, ale aa to, it byli fileay 
K07B- Kaidy a niah ddEtfll trest ae 
u-voEltslnych IQO let vezfoi. /nutei^ 
na. 50 let/!! Ajio, pfitele, Ste-ze d 
oljfe. Pal^i eiencive f^OVE tyll soua 
eni V jinyct procesffch a atrdvlli 
rnQotiD rOkCi ve v&aeB_L Jen aa to, ae 
byll Jleny flOVK. 3oudce Maimed poz 
di&Jl prahldsiii "Sill J Siio [-liJliia, 
tak JflPtti Je odsoudil Jako rodlau.^' 

MUVE se prPraiatllQ do novelio don 
a ne Oa&ge Avpnufl. Starlll pfiCoi v 
aijofi boudy, ppf^ijTali o stsr^ uaamo 
cene lldi a proddval], meliiiny, kte 
r^ taJiail na df-ev^nem voze. EaMy 
neloun by! oayXy , ^patll^ kusy aiy 
pryf a aaJtaanfk gt piohl vybrjt. 

Jedna a dQleSltych i^inauEti ne 
sage Ave bylo pe^^ov^l o dfCl uvJa 
nfinych ilffniH, aby nepocitlly baLea 
t oddeleni. i' t4 dobC rtOre dogtdva 
Id veLkou podporu vetejnuptl, ale 
tlak ac atraaiy mtHl.a st^e ncglabl 
. MOVl! Ti^ratilo facmu ve Vtrt^inii, 
proto^e nebylo jii^dopno sloiit n-aj e 
daou celou eurau, j ak aapnadinl poi 
adaval prodejoe- 

Iij. kfttaa \<^G^ obaadila pollcie 
okoil donm HOVE na Qaa^^ff AT^nUeT v 
yklldlla blok fitejiei SZDO dopr^ H 
odveala v^ecbna zaparkoTflji^ aats. I'd zubv oabrojeni paLiciicte z i'i) ! 
watrileti na flOm pfee lOlJQO kulert 
,'?le cl*fiy MOVE a n^j nedostail . 
I'oad^ udpoLedne avrhnui porufifk Pc 
*elL ifrtulnikern bombu, kteca polu^ 
ilii 6J doioii a aabiLa n^ritere a ^le 
Sir .17 Zekry PravaiMi'^ek ij nu f'lOTE V doraS.. Ti, kteri ae anasL 
Xl uprc^iout E domuj Jei. lined aach 
vatily plameQ-jf bylJ. poettiienJ. i' 
a.!leji pfed domem, Bjrlii aabito 6 do 
speJjch, 5 dfeti a nSkolilt poil a ho 
QiboT/ litok na dOm pfsa iioc vzbudil 
riitiiLnarodiil poaarnost. 

^^oulni prooe3, kttry m^I, uri*it t" 
inika, se 1^1 ceLjLoh 1.1 let - tep 
rve 24, terviia 195S xirilLo 7 aoudc 
1^, ze J3oU a3 iltok. odpovf do-i ^ juiet 

Phi lad 1 phi e, Grflgore Sacnbar /by 
val^ policejni koiniea?/ a Wllllanj 
RichiTjund /bi^raly YnLltel fiti-tlc^/- 
Tcest je nasledujici: HOVE doatane 
500 000 dcilatfl odSksdQehQ a^ apSso 
be:ie ^kody o Sambor ♦ RicK-iioiid maj 

1 plall" kriady 1 doLjir tydnS. po do 
bj jedenacti let, aa ziianjent jeden 
A[;ti. ob&ti ifla.E=ltru a Jedendcti let 
, po ktery-fih hs Kuud tahl^ Ikdyi ^ 
lenDv? ^!0VK poYaiuJi roagucjelt ea 1* 
iste^ni? viti:igtvi /ca jiue: alu^ir\y 
3 nd.'ill.ioatl Tiii3t MOVE n^stanul pf 
ed poudem uikiiy fllHilo/* Jeho v^sle 
Gi?K je sbieSiij^, protoae vubec nebec* 
f V uv^hiu livoty Jedendctl lld^!^ fi 
! 1- uii Jnhil Africa uGll ^ ie Eiygtem 
Wtvortny hilymi utlaCuvateli, aem 
^'.p ^]jt ?ffravedliTy. 

i'^O'/E nvni Sida propu^tSiii pvyr'.i loflm MOVE na Oaa^e Avsnue. Palicie 
iJivitJ uvfltD^fiych fileml a vSedti po 
litlchych Fizia /bponard Peltier, 
^LUt^ll^l Shshur, Geronimo jl Ja^^a bt 
d-/ vflbffC 9 eienfl HOVE Je ve vSae 
ni ^iB 19 let! Jff fiflB, aby bjli dh 
voboaeni 3 

AfiHoliv ftlenoffS HOVE nlkdy nikoh 
o neaablil, Htr^vlU ve Yeacpiic'i j 
*i i^eL^ar^ p^j": ^44 Ir-t, PitEiclpte. 
ktet'i E-ivraadllf doUrciaadj' 17 lliJi 
/& dfeti, 6 do&p6l^cht 4 jKitracen^ 
n«naraa*n^ dStl a J Tlaetni pfislu 
Snik/, jiPatr^Tlii tc vtaeni £aa ^^ 
M .\I'L1 

AM H3?-j 
(0 \('. I !■;■■'. riiriiun [ h^ii...»v 
Vs ,!,■[„ ^.liuif, PA U3"0-.'U"iQ(i 
il^^j: ^bu-Jamal 

f^jDiia Jff i^ernoftsi^y dovIq^, kter 
y bo]uie aa priTa lldi a ^;ii1a prop 
Udtfcii vSech [^leoi MOVE. Frotj sai 
aL byt nfkterym lldem Jia obtii. '3- 
proain^p l.^f^l. Jel "aiiteji dom"fl a byl 
pzi toa, kdyi auto Jeho bcatr^ jfls 
tavil pnlLclflta, Higledovaly vyKtt 
ely, ktere BEsniiy Mujnlu a EBbily 
pollclstu. Svedci ud^iLostl t^rdi, 
Se rid^ll utikat e nigta clnu nezn 
^fju. OflOb'J.. >idy^- pfljela palioie, 
ara;i^9bo rtimlu BuroT^ :iliila fl uve 
znlla a J^iiatL* s* nuscl podroDit ho 
spltallzBoi. SQiidce tie obvJ,jill a v 
raSdy pollclflty, fljtl^ by ^'e .iiohl p ge.aniT^ 

3neuct*flS aem^. . . 

V delta Ht^eru 
^lll proetl 11 de 
: delta Nlgsru 
nrieto pro bobato a ehu 

liema U^ocilQ krv^ci 
krvacl, kiT^ci a ropy 
tifih svciii tv^ Dd'^Traci 
aetn vedou sm-ti atopy 

H koati QdpQrci^ 
2>6li Biirflve alunka 
jako bezpravl v aemi 

zsc\l- OeoiLlfl 
profli o pomoc 
a;ieuzlta a fiplnava 
Jtebeaa vayva 

2ckfiiii:oyazmcck «.3 ilrlS PredstaYujeme Vam 
oleie Shell HELIX 

deslava etroiiiia 
pokrcmceny koffny 
JhQU. Jakfj stlrbena etarena 
vodop^dy g KuliftQU 11 an 
■I 7"l^bJ! E tluk,otffrn tnin-ta][]i'. 
- bubinky tepoi? 

urd cem praleaa 

tajtifejil svlEata 

iljl vial ilchvata&liii rAvtsta 

jjillQiiy a aliiony vgaA^,, .!^FJ^.-prglfla(^ 

Stalete etcojny hovof'f 

Praatarou tffcl p-caleall 

U^vn^ pflbiky adYiji 

Vitr Sufqijici jako v pritio.iL 

A pila atrojDy ^air/J i 

F.H. Richard OdTaLta bgl^anv 

Odvelti; baLvany ze aveho nitra 
ryEypte popeliiiky, urny T-zpoalaek 
odfejte kvi-tlQami nlhava Jltra 
r-oadfliy-Gb.eJ t? 1^3k.y placiiuek 

SibeGtvL kyzdi vaSe dii^r^ 
kjifiiDtcka hudbfl okoieira 

V chladne nicufS. 

Zarejte liiy Tyocable bule 

EbsT-te ul pravdi? reaavych obruSi 

Eale^n^ QJoi^lce ptrlin6.i,e maaku 

fll^anil naplnte aivajlcl hroby 

Zakoptjte HrSlny Etcaku 

epfllte prapurv a^Sti a aloby 

Koabijte okovyf 

Sejotte Tlflelee 

B kTEtoucIch fllroma 

pfineett iSsaiSff-y 

do nrtvych dojuu 

Odvalte bslTBny. . , ! 

IPupilt* ^cla iflj 

Kriffta HnB-ll Jato a Ktii-t 

J.aho srdce ontdJJ. a hoteici . 

teJ 

pljete Jehfl krev 

B^ dvabml aakrtetLe 

do hlflff- ll^jete *i Mar-tel 

tedfiny krvi P^l. 

Sunknu 

spcanlH ^Hte lioat-l^- 

MamS alatite \:i^itc 

alovfl l^sky tlcj£ yam v dstecJi 

e-aSe ardo« eucha J sou 

JaX kvtty na hroac^h 
Jeho krri jEte |i.ja>-4tlll ctiSe 
Jeba Bto-vy vydid^dill kcatnice 
fivo viry 
Tupite Erlfllfl 
\iAyl libitK rcii iioliy 
Vy Bvlnfe prec^^flni pcclFijoi 
vy mrSlny chraaych gnfl. 

/obi bdsnS. pnchAspJl an RbSrky f- 
n. ELcharda :iQla pro Jld^5e/ r.fe3 atBbfilcl vraMSJ T pfeallt, 
JlnakL a: kciiej v lioutfi. 

2bab41.oI vraMSJ v pfeslls, 

tvifej se pfi-tom Emuii-lff 

a saidni zabljou tfi. 

2fla pad^ llflti zraai^:^ 

BO atroMil T Jilouhl Leaa. 

aaa padd tifltf araavy 

a feki allj Todplavi. 

Jen TBtek at, na dno kiesi. 

J« tiik-j bledat v sq1>6 klid, 

dTii T Cepfi^th krss ai Sili. 

Je tSSkj lilfdat v B0b6 klld, 

dyiS ffiHiiM PRivO mdpuatit. 

iffi pffece nesablli. 29-9.199^ 

?lL)oS HL^Tka ml. 

v^nov^o pajD^tce '-Clbora Dajiihela ! 

Radim KopaTc 

EL'l.!.k jyite rjtrojnii 

padne sa ob^i tonu, 

ze ClovSk. na ELLsto grijcody 

aVuvl riidtji tcpvarcy a zdvody 

a ceii. nase techiilka 

Je noacm vra^enym do bficha 

SEriau lenj-j luiv a hor 
gvninama a kov&v^ koiiatrvy ' 

•a na nervy 
-^3ii to vlecJino Jle, 
protaSe lilovak tal^ 

amy^l aivota neiirfjQG 
fi aajde na iai a etysk ie saciaty 
3 rnj"tvf roboti bi;dou n-osit 
na^e bo"ty Na_d_^rflP7Di kajnrni 

Tak EffdiiD oa dSravym saicpni 
& Doeratnou hrfl^oti 

a hleaiiB 

do vet rem Ekroucenyrli atrooil 

Bdjdy Atlantidy miai 

ELJiotanj- T Kullicp ba^c 

Biyaienkj Jgau iraJca apra^* 

CO aff droii 

a droLi na ppach 

& jantarawych anKjI]' 

a niclil sff kukH Eiracli 

Podaim eL batvi 

kuniiiy jTtrojaa do ruda 

JaknJjy p citikotpui harfy 

fii BLunka ataupii i^rava rudil 

Nar^luijctiioi toii^iin 
fed auULlftDi h^Jit aaa, a ,'liiuiDvu ^a 
doHt o othhaj Qbu Johnejc Afrtcou zaa 
itl. MumiOTi by! nrCeD gt^tnt a^at 
upcf, s kteryn ale Hmcta odmitl pa 
rticLpovat, a JeltQ verifl prfih^u u 
ddlofltj. nikdy nebyla "ozata v uvahu. 
Soud □ Mumia Abu-Jamal vabudil v 
yflokou puVlLclt'j a bylg neiDoSn^ od 
3Qudi.t ho. Prakuc^tor JoHtph f^cGil 
I vaak navrhl, i? by ai Humia aaal 
'.ouall tj^pEt EQirti za v^froky, kt^re 
fski \.Z let m-ivs jako mluvfi 5e 
rnycli panterill. Soud, a kteriliio byi 
□ vyrtaaaoo deselj ^ejrnochil, a kde ^, 
flataLL jea dva, uLmovll veMiktJ u- 
intiy, a potTdLL roaaodek Jimrtl, M, 
UnJia byl odvezen dQ Vadilena v^ani 
cc a atcatll kontekt ae av^-tea. 3? 
aflpomnel vflak na eve novlnacake Ln 
HtinKty a pokrajovsl t psani toha, 
CO vldSl, filyStl a cLliL^ John flfr' 
ioa a MOVE aaloiiLi podp^iriiou skup 
liiu pr-Stfl r^mla Afju-Jareal a progl 
uiy prami aastujr'Ce Lponitrd Weliiri-I- 
aae byi vyavin k pffSFt&BJii pf-ipad 
u. Ten cei<^ obrineni zpochybnll a , 
navrliL propuStfijii Murai*. V roce ^^^ 
9< sai^aio National Publliz! Radio vy 
Biiat aixLi- KumLovych toaentif-^, a 
ie pod tlBketd litadi byL pa roce po 
tad aru'en. 7 nvS-tnu 1^95 vySia Mu 
Qiiora k.-ii3ia Sivy na prahu eoirti, fc 
terl Bff etala ainerickyn beBtaeli?r em. Tot, Ri^se, aoudCE, ktecy- oodep 
aai roaaudek nad MBJulera, oMriti b 
out! tneaindrodnicd proteatfi, Saudc 
e 3abo al* pt^eato odmitl dat Muiaio 
vl noT]^ prijcee a ceL^ pflpsl ae ta 
K dostal k nejyysaiimi E/3 aoudu, V 
BOu&agQ* dobi- gtale probilid na eel 
jem BV*t& kampaii aa ptropuStent rtual 
a Abu-Jaqal, jfiko^to i 9 filanfl M07 
E a oatatnfch i>olltJ.ck^ch yianil. 

Glenov^ MOPE, ktei-i byll v roce 19 
7'e d^tnii, JiE. nalt avfl vlautnL d6t 
t» aatimco doap^Ii a raku 70 jgou 
■Btiie JeSte ve vAzeni. KUVE aartlad 
fi potio5ky po celdiD evfitS a mezLn&r- 
odni t±ak £idd propnStSni Jak ^Sinil 
1 Abu- Jijnai , larf deviti J'^GVE Cisuil 
■ MOVE Je zvina k pteJn^Skajt na ta 
icovd. miata, Jako J* Uarvardaki Uni 
veralta, a Jcsdt qa feJnickA tJime 
po ev^t^- MOVE take ppolupracujj a ^ 
podpilmfinl ebu.ptnaai pro oetatni a 
inertck* pnlitickd v^al . IkdyS meil 
la Casto lobrazuji HOVE,ja:co terir 
lat-Y, jedl-iit zbran, kterou gtile i' ■ 
.ouSiuajl, Je uGeni Jabna Afriky. 

'OSVDBOE:;^ ^ CZii:H9 move! 370BDl>a P^ 
MUMU ABU-JlMiLI JlJ IH-OUHO, StJ. 
■O ODPORUI 2lJ ULOUnO, RETOLUCE! Si 
iJ DLOnSO, JOETKE At^HIGA! I'^jMii ' iJ WW Wfaili ii i i .uj^ »-iwKK i yiim7fja'f-iW!rHifin Ty a te3: 

d vyjiJfl jloi avou godporij ! 
Merle Austin Arrt'^aT 00o50& 
Deblfie Siraa ACrLca, UOfiJO? 
Jan^t Eoiloway Africa^ 00^308 
Janlae fJtillipfl Africa, 006309, 

vSCchnij J sou r-a: 451 Fullertozi ^ 

veiiuei Cambcidge S^krljiga, PA 1.&4 

03 - 1S"JS, DSA 
Eilwairil Goodmim AfrLoa, 4H-4^74, 

PQBox ^0, Cama ntll, i'A LTO^it - 

0200, n^A 
■r^lIiiaiDfl S'hilLlpB Africa, Ar':-4^84 
■a DeLbert Orr Africa, flM-4-9a^. ob 
i na : Uriijer K, I'Jilas. PA 1.85^2 
CJiarlss SiGia Africa, j>H-4975 
Hichaei DaviB Africa, AKr-4975h 

■poBo?: ^44, Gra-prfcrd, i'A 1.^4:^6 

- 0244, n.'ifl . 
Protiatiij jIq pLgy ptate ca: 
Difltrlct AttorT.ey, Lyon abrahaizi, 
14^1 Arch atccet, Ptilaleipnia, ?A 
19107 USA a 

KB-yar Edw. -i. Readeli, Oity Hall, 
Phi lad ei phi a, Pfl l.^-lOT, ^"SA. 
3opIfly ni^£e5 nsat i neum^lau angll 
etlncu., dileilliQ Je dit najavo flvi^i 

Vice ifLfacmaci ziskaJi na moji adre 
ae neho na adreae HOVE: ?, 0. Bok 
1.9709, Phila., PA 19145, USA, tan 
nflS.e3 poeiiat 1 dolarov^ pMspevky 
, kter^ Jflou potfebB! 

UCEaiit^ac* MOVE j f» rodl^mu ei2nyc^l 
, -vdiZa^cli a lituboce oddun/cti c^v-i. 
uciondrCi aBloienQU oioudryEii, iFniaav 
yn a byflti^t livaiujicifli ^Brnocheai, 
JfJiD^ jjunjno ant John Africa- Poiiff t 
Btfl naSi viry je vyBT&tleni ve abi 
roe Johna flfrlcy, "The Gutdeiina'-i" 
^ 5 pact^ neSeho mlloTdinJflQ sakldd 
at*ie 3 tc usindni mcmdroeli a ^ii.y, 
kterOU a^ daL, i-ikine: SlJ 'JLOmiO 
JOilUE iPRIGft! 

Jo^iu Africa nds ui^ii, 4e Siuot j 1^ 
priorita* Nic iLeQi dCiieSit^J^i neti 
Q filPjna tak dQLeiiti Jake Ztvyt, 
siia driicf n&a n.a£lvu. Vfifchen f^i 
Tot pocU^f z Jeftaoho ledraje, qq L 
oha, Matky Pfipofly, Matky. Ka^dy i. 
ndlTidualui j^ivct je Edvialy na v4 
ech oatatnich, a keidy ilvot a^ 5111 
yal, takHe T^echny iive by^osti, q 
bjehty, Kter4 ae pofiytuji, jacni ra 
vnace di^leSlt^, at u£ jaou lidaiij 
pay, ptAJty, ryhami , atrumy, ruravcn 
ci, plsTelenii ^fkami^ v&treai n 'bo 
deStSni- Aby iisot byi zdravy & sii 
ay, mu-Bi nit iiety VEducSi, eistou 
Tcdu a adrflvQu potravu, Po^luiI a-^ t 
yto pfedpoklady zanedbaji, Slvot p 

gyati^a, "lHaic^" . 

P&i ro a eny , _g^pn 

'J^^iae V prirofleny adkon, ve vladu 
gama nebe, OlcveKem vytvofeti'? zikfi 
ny nejeou pravymi aafcoay, protoSe 
ae neystshuji ua Tf^aid^ho a otG&huJ 
I vyjiatky 3 fliaillny. Clovekeic Tyt^^ 
O^ene adkony ae atate m^iti, pu??^' 
uji QcbD ruif. Pfiroaeny z^oa ^-^e 
teva atale stejny a vSdycky takov/ 
byi. GlOT^kem vytvofeae SiikDHy prnt 
febuji pQllfiil, ann^u a aoudj, atj 
y byiy dodr£ov4ny, a privniky, kte 
ft Jft vyav^tii, Pravy aaXOfi proed^u 
Jo a vyaffStluJe a£ici Bell*. V fl*pu"ii^ 
snd dSungii, y oce^'Ch a pouytich 
BviU Qajaou. liMir flCUdiii sini ^^ 
viaeai. Svifata ft roatilny Je nepo 
tfebuji, Eidni iiivi bytoat nepcitfe 
hajs knltau aijcanA, "by hyin achopna 
vfidSt, JesCli HiUs k^cbnout, aai^ss 
lat nebo BOtit, Ptiroaeny z^on ±i Rosfi, P.S. /ajlt:^fliy Lmklf , 

p'ld Jehoi korunPL] gedirji, 

kilyz prsty zndit gloleno 

a plTopicteno navziijeiQ v Klin-i ^ 

jii domovffiD ptafihc iji^vu, 

J !:1 pciatfeSim , 

kde hnvu ^Loilui, 

J 3 i prl^ef rip H 

kter^ a vej^erein ukol'iTii 

Jill ticiio V bouci, 
jal iiroatota v deatl, 
jfel .. . apaniiej-.i 

ne£ kterdrtoHu e HatI.edral! 

.'^'>.3?i .ienom pFlrnhQuiflt gji 

Ti^ii jenoDi p^lmhoufit 0*^1, 

iJevef iri ? 

Jen niaLirjho 

Etahnl k subt o'^ni vfcJ^a, 

] flu maiinko pr'ns'toru _ al ata^i npcJiat pfed ofiLma 

a -uvidia, jBka Je obrovaka 

ugaarioFt na^i flatly. 

(■fivitaa oii, 

i'luncr ae ti^iii v tcoj 'iheiniwu 

V trojuhelniku irftve a kmcne at 

a liiihave papraky 

poohytaS rukama -'I 

jeden po dmheai^ -'.r 

veenoQt? ;; 

Bl^sijikii, p335&St. 

/Siifnce uaindr / 

Haxlekyne naai laaky, 

CO gediS pod atronea ; 

riostdhni uiitu 

£v^ pavoui*i*i p?i.s:if , 

Stan PC _. - 

^tan 3^ : 

Kv^teci ^ ■ 

ti£-iiy: ^-s-^'* ^alJ-Nt HQQ . 
Idtni Pfoyaznicek e.3 sir.20^ 
Miati^Ai Hoc, 

allntce ituhld iedeoi, 

pocultrQirBiid 

eflSJiovymi vioSka.il , 

^Sethno apS 

a Iflmpy oiranou :le uXlci 

^Jeiihjiu apt, 

jeJl J d Btf diVi^ci 

akra kv^ty na akle 

a Mfaic atoup^ 

pEjdnaiinku vj^S. ; 

JO, 12:. V59£ 

Miloi Hla'vKa EalfiDdif na et^nik 

prcaradi anud^4: 
po roce V^cce 
budou n nani - 

Bujafe, divoc* 
potkany ve etoce 
kmine necht^nfe 
znftaadiijii- 

SlHCen^ pc^Ednota 

pflLice aanot^ 

- preSuio z tnboij^y 

utrdciine- 

Volky Ci nevoiky 
adobtms mz-tsalhy- 
N's poCeat Sivota 
zabijlme. if^l 
"■■saJi LBgy Ja Jgem tepXo TvdliQ ohnl_it6 
33 joraBiyy-ch. aimnich ooci, 
p£i4eiQay chL^ek. v letnioi sluntu 
J^ jBBm still T.v6 chatyp 
iesKa Qa Tren ntole, 
poatel, na ai4 aplli, 

J^ JBftra topilrlcQ OV^ aeJcery, 

Trata Tv4 stodoiy, 

dfevo Tys fcQlLhky I caHt-e . 

Ji iBem clLL^'h dobroly 

a rtT&t kr^sy . 

FoalyS no]i pruabu.: e ee ufll L^pe itt a pj^edilai riyst 
^01 tahoto Bvfta. Ne ee flt&^iafflt Jl 
nssif za leplin. 

PareL Svi>boda 

SiLcyti pod pliStioi no^i 

J3k dv& pt^i<ata, 

bez hnjCsda - ale spoiu! 

Jag plyne toiou^ 

allb^v^ Tvd viiAs., ^ 

aijad ne]jiniP ant v tehle dob^, 

pfea^pacl bodlny se znovu otoii » 

a vzducrieoi aaanl avan^ 

n^hde vykfUtt nofini ptiJc, 

hradni atSnj osv^tluje eviJka, 

a vi^iv-chsm tony fletny zni - , , 

V tvyc^ oiicli Vldfrn odcaa piamiariD, 

kdyz utapin ae ye tve uimJt, 

citlm. bi' tvoje Oieti^ ardce, 

a Jta btfnu reky - rtum, 

ai 3f pdjdeni oi^t, 

poakl^am tve Jnino a kamiiinfi..i /peo Eine - be&l/ , . kterf pattl pfirodS, Kile ^^dp^ vli 
dcF ajii palitik o nl^eia GerDEhaduj 
e. Favia ml a krfjin^ bez Safaltov 
ych JtEQT, tea k.oi^e,pokfohu, atai, 
d|- zbranX a vdlek* Pqt&s adja *^eii; ' 
tom DiiBt^i ii*HK*J aie» tde Je, 
Edybychom to vldlH, mocl a pfinSsl 
lio anLCime. Se, nejeme vftlcJinl flpa 
tnif JeJt araanJ-puLoTSjii noci. ^^uqIjh 
clen^ Pfoi!\2ni^ek £.3 k(l, £*: kdyi at nSjaky p^ndm^t ociC 
ac priilS biiako va&lm oiim, Cirkne 
te, neaileSl na ton sda budtte nfeiL 
' eokym paatfvccH itebo epravedlnoa-ti. 

Sgbgobrarm ■ 

VSechny &±v& bytoatl 9^ lDBtinlftJ_"7" 

n*. hr4nL^ To je CoJieni damS- prSvo v 
eSkfffcbQ ilvota. KdyS. Tlez* filovfik 
do medv^di Jeskyii^, pocuSuje e olic 
oiSjije Eiatfl medvedory beapeCnostt. 
MedvM bude Ln^^ilt avfij doiaov inst 
Inktlvnim EBulofitaifli na ;iovSk.s a 
Tyetmad^lffL. Medved neko^i. gpatne 
I protoSe aebeobrana je aprivni. 

SkuteCnust, 4e Jifeco Je podle eo^oh 
A ayetemu Icgaln£j neEnaniena, ie j 
a to Epfr^vjte. Otroctvi byJ.n lee^'n 
S-- KabijenJl pQro dutch obyvatel Aae 
rlky /oclsiQS.1: Native People of A 
nerica/ a kradeni Jejl^h pidy tylo 
legalnt. John. Africa jLds uClL, ie 
CO Je BprAvn^p ae atejnfe i aplitaij 
t, navEdory ahEanlCenlm, £dy£ Je n 
5co aprivue, Je to aprani^ pro veS 
keiy £L7q1i, bez rozdflu. 

Syat^m 

Nev^fioie v ayet^n taboto rc.ornova 

aSio Hveta - ve vladu, r arm^u, p 

r'fiinyal a veLkc. apoIe^DOBtl. 3!ento 
ayatliD odfekSiva meixSlvsl, an^ail 
naval a ni5it SJlvot kvflli peaSailm. 
^to Tl^dGl fi pfllltlcl aF ve aviiB 
oliti.51 po psnfisidh zieoiLliaeJl na t 
0, koho Eftblji, EotrfliSl, Eorzat^f 6 
1 o-trivl. OnJ. vSictLni vyadvUill ua 
teriiilnt bdiatetTi nad klToten. 31 
Braky vSdy a tocbjtotoglckflia tzv, 
pokroku JaflU aaloSeny na chti^Sl po 
|JcntT^£ch Q nciJcti k ii-Totu. Avflak 
□ ooba, kter6 se daai nebo topi, ne 
bnde cb.1;£t dLaaanty, E-Lato nebo ku 
py peniz. Ta oaoba ne hmle ohtit ^ 
e v£ech BYjch all nad e elm oat, prot 
toSe vada^b Je na roadll od pi-nfts 
iivotni niLtooBti. Od mliiul^io etoL 
eti pr'flfliyiil zndgilnil zenl krCiii n 
espoEetnyji! tun^ ninerdlil a hornln 
, vycucel ze zem& millerdy ^aloD'fi 
ropy a zQtrai3iX jnlllony lldl k man 
uf aklumiinu ryrabSiiI automobtlfl, t 
aSia^a, letadel a vlaitfl^ JeJlchS po 
u££van£ ddle zneilStule vzduclt. A 
kvflll nlltardaoi dolerii pro£ltd,Bya 
tSm podporuje um^-on doprsvu. p^ed 
ptltozenau ch-Cizi pi5ky poniocl nodo 
a a chodldeL, ktera u^ flatka Pf-£r 
oda dala k. chilgl a bihu. Vellca epo leinoati. a pn^unya]- Jaou EadpoF^dJn^ 
aa masovou produkcl a hbjiov^ narice 
tlDfi cieacet, atkoUoln a drog. ^''^^ 
re nemajl Jlny ^ij^el, ue£ z ltd)! vy 
tahnoiit daiai penize a zanechat Je 
nemoGnii' a a^vlal^- PoUtlt?! Jaou t 
lo?-enl do t^to bry jffn, aby zleeal 
IzoTSil, BOhvalovall s ochraitOTali 
prCmyal a Tclke apoleilnoatt, proto 
terty Txlbec neytflaie polltikOjn- 

GLnnoat WQTE 

CfnJloet WOVE je revoLuot- RctqIucI 
Jotina fifricy, revolojl, ktera ml a 
aatavtt lldak^ zttehodnocov^i ilvo 
ta, laatavlt pn^myBloye anefiia^ov-a 
ai Tzlachu, vtVly a pQdy a poloiit 
koixoc zotro4ov^£ Je>:^tokoliv Sfvu 
ta. NsSe filnnoat epo'^ivd » ukdaioi 
lidea, jak probnll^ a zotroiujiai 
tento ByaCen Je, a Sa Je tento aya 
t^flL ijJ^X^iUtou 4jeaLtiii2iLiv-ectvIt ae£«UL& 
g-taan-Qsil . drogOT^ iavtaloatl, slk 
oholLajDii, raelaziU, naaild. v doiQ^ca 
QBt£ch, AID3, zlotlnflj sdlek a vCib 
ec v-Sech ar&tov^cb problem^. Jieitka 
aujene lidea Jen Jak.' bojovat prott 
ayBt^u, Glovfik NU3l bojovat proti 
tomuto Byat&au-j pokud se choe n^d 
y OBVobodtt a naJtonein^ho utrpeni 
a litlaku, 

Sft reVQluclori^ 

Revoluca zar5in^ u ha^ddho JednoCli 
Tce, aaifii^ Oflobnfin kon^im toho, 
CO Je spravnS. JieamSnitB n^ltoho na 
revotnclonaf e tin, Se ho npch^tc v 
yicflkovat heala a noait zbranS. K 
poc^Lopeni revoluce nuaite b^t alyS 
et. SloTik mflte mluTlt o revolm^t, 
ale pokxid at^tc uctivd pen^ae, neb 
Q bere drogy, aebo blje bt-ou druzk 
a, arejic^ se OBobaS neoddal tojuu, 
CO Je aprivn^- Hovoluce noitf filoa 
oCle, Je to aktivlta. 

Pr-Qndaledpv.jn]! 

Jame Jilij-boce Ji^fcoSenakd organlaac i: 
^ Vine, ie eoaSaany politicky ayet 
^m ntflibfi neae niS Ciat^ a apr^vny 
pflklad a 1 kdyby nia ili. aabit, c 
hue nifl aaatavlt od ukaaov^i prav 
dy. Stejnfi J,ako byL JeSiS oanaJova 
J sa radlkdiniJiD a prandgledoi'pti d 
3 Bv4 einctl polttlky r t^ dobS pro 
to, CO eekL, vloie, Jak Je naSe pog 
elstvf nebezpefine pro lidl u (toct 
9 prof ae k n^ chovaji tak tvrdi. 
mCek^vaae to a Jame na to pfiprave 

iwtia to, i t 
^PCJ^Mne lia ahch odkaeem ne k aj end a if. Tak dlouflo, J a^ budsne Ifelat to 
', CQ JB epriwQi^, ae buJou vfeci vyv 
ijet Jading epravnym ipasobeiii, bea 

aol netrpSliVL a nebiideme l&lat ko 
mprorniBy H'jflli rycbLym, dni^Bsn^iq v 

y-eiedlLfliii. Nftpot^ebuJ eme nutni vid^ 
t dr^mutich.^ zmlng v toAta gyst^u 
bShen s^cb Sivotil Jiebo Slrotfl naS 
Icb ^etj. V£ae, ie atovky let ilege 
nerrJce a iltiaku gp odcani ve atovh 
acb 1st napravoT4SaI, ale Qkamaita 
^:a^ita poinalebo Bri|gi:o7iii:L iLUst D^kd 
e aai^it. Jofio Africa aapofial tento 
proaes akra organLaacl MO'/E. Sij d 
dlQubo Johne *frice! 

Vi^dcl '■ ' 

Na^e o::ganiEa.ce byLa zaloi.ena Jaim 
*3> Africa, nlcm^nfi qb. nent oiS vilj 
cc. JohQ ftfrlca naui^tl kaSdeho i n 
^ iDoudroat£, hIIdu a porommeaini 
v^et Bfloi aebe. Poiiiivjinjiiu glrd.'Cegi 
e JoJma Afrlce, nemii-eme nfluapfit* 
73*, CO ee aim di^Je, se dije spriv 
q6, protoae ee to □^«hlT'^- 

Sjft J_akQ reTQiu^ni rodina 

fslchni oddani ^ienove MOVE al ber 
Qu pfijaetLi "AErLca" aa snflmeni lic 
ty It oasemu sakLadatell Jobna Afri 
□a, a k ukdace tobo, ie Jsme rodin 
a^ ajffdnocea^ tlla pohybujici ee J 
ednfm fiDi5rtii[. H^e CecJi^, bii^ i p 
Dftorlk^Hk^ iLeny a TyiSich t nli 
aicb tfidnicb vratpr, vysokoSkoJ-Bk 
y i pouU-fia^ vadilana. Nebecema na. 
afetel Bya"toaoTi:iu legSliii iastituo 
1 nanSalfitTi, Ineoie k pf iroienimu 
aakonu, ktery rika, £e dva pactnef 
t, Diu£ a icna, jnobQu. nplodit novy 
SlTot. Jsjiie iDQiiQgainQt - JoIul Africa 
nifl uiill, 4e roEPQi a rychova dSti 
j e pf Iro^enuu, InatinrLtivni fiinkci 
icatky a tieni k nSinu. potreb« ifidJiyi? 
b iekO a pobyti t Qftmocnlci. 

HaSg dIU 

Hluboce mllujRine av^ d&ti, CtirAiini 
e Je B d.AvAia': qa nft posor, takie a 
t atanau adtavSjijjal a aila^JglDlf 
nei jBne my, 75ichiU. Jsme Jtdna ro 
dlna a TSlcboJ. daapfiii ee polilcji 
na 7y-cboT6 d6ti, Netrestiije Je hit 
iifl a«bo fyalckyml treaty. Pokud ud 
llaji nSco Spato^ho , celd rodina j 
Ijd TyEVfetli a ukdie, co jb ap:?^Vii^ 
, MspoHilinio Je do Skoly, protoie 
by Je eyatem nadoktrfnoval a vytnyl 
Jijii aioeek /Qsrlginil: BralnwaHhlii^/ 
. EfiBtavajne blisko avych dfeti a on 
y sAat^vaJi bii^ko nls > Necbavdme rflal evfi Tlaay pfiroaeny 
JD ^^pflsobtm, ue^Jeaan^ a neat? I band. 
&6 B.epou&£-rAaie koametlku, cheQlk^l 
J.e a Tyrobky na jedoo pouSlti, tta. 
vimc doat £ayu udrSovanlm gffbe a a 
v6ha Dkolf V ^iatotfe, ukliaen^ a n 
pravffQe- Strojime ae praktlcky, do 
obleeeoi, kter^ ladi 5 naSimi aktl 
vninl Sivoty, 

Syrova. potraYa a aliouby sdrayi 

Strava, kteroii aajo doporlfcll John. 
ATrica* aeativa z tpcstv^, . ayrov^ 
potravy. VSdycky mAae na doaah ruK 
y apouaty n^jat^ho oTcce a jime kd 
yltaHv fll oa^e t^a o ti^ fekuoitj b 
ea ohledu na stravovaci um^ie etan 
darty. SajlStujemc tim, is nlkdo □ 
kola nebude hladOTSt, protole virae 
, ie dobrii potrawa Je neabytnyn po 
£adavkfD Slv.j-ta^ Uinlv^e, ^e nSkt 
e.fi e nda vytoatH na ayetdneia pEe 
dkl^ane potrave, nebo na "ahoubfi 
adravi", J ak to na^yv^me, ±*i jyiio 
niviai price, ktarou d^Iine coby M 
OVE, D&B nflie B^lak ayatinu pfinil 
tit k aeparacl rodifle od ditfita ce 
'bo oLUie ad £eCLy, "tek^e ntni aeDbry 
^Id Tldfet nfiktei^fi E nda jiat pfiie 
'fiitoatJi^ 1 TafenA J,fdla, FfeBto ai 
e nlkdy neUTldite oddana i^leny H07 
B pouSiTat dcogy, cigaretj nebo al 
kohol. Stovky ail, kttr^ ayatSin po 
lo^-il jneii n.4s fl n^kter^ naSe brat 
ry a aeatry re vadfitenycb TflEenich 
^ ois takfi Quti pouiivat automobil 
jt abychoiD sAstall v blizk^in konta 
ktu, na ktery Je naSe rodina avykl 
^, Ale rSichnl se tiSime na den, k 
dy budeme rnocl iit apoleidS ipiBOb 
em, Jak^n chcejue, bea potteby pou£ 
ivat vBduch-anefiiatuJici tecbnolog 
it- ^jCtjejtk zvolkRhI 

Co Je to HlOTO "uykooupat"? Obiae 
to vypadd, Jako kdyby bylo a^o Ja 
ko enrt. Jane pubiritcil nn k otdlen 
i, tie k uilwani; 3I alvota^ ale ke 
flpftcliu, ai.y Jaae bylL co Jiejdfive 
bntoYi a EQbli il&ljt nl-i:o Jindbo. 

N^o Jlnibo? Co7 
^kannoflt Je nliltcl, jniliody a ai 
llony Slvnucich mrtval, Havialych i|i^ eiektrlckem oti/trfiSi piecboifek 
a autQajubilu . 

Pokrok je ni.e nejdiileiitejSi pro 
duxt, d6ti Jaou D.A& otciiod, 
iaa JboU penifie, 

iivot j.e laciny. Mtiderni tecbnolo 
ie, moderni obcbod, modFri^l atat n| 
im di^d vi^Bchjio, no do tfebujeme, 

kroinS 
d^cbatalnefio vaduchu^ pltne vody, 
Jedlych potrflTln, v^cflamuplna pric' 
e, avobody beae etracbu, gvobody m 
ilotfat, sYobody 3j/t adn eebou, odT 
ally, hrdibo pfateigtvi, Jiadeje. 

Hra-nii nauieni a pfib^hu Jel nea 
pfiehejte tolik. Poaor na pliiici 
Infite a aijte. e vykonnoat- 3yoii£i 
EatiL Williams - Dag Eaarste 
^DEBIpO 2D0QX 
- "Pcgjekt J'anaj'Cbiatick^ koiiimiv 

Moravflky region Oesk.^ aiiarcbiHtl 
ijke fedecatre uvedl v alrot laySleiik 
u- eb^ru- flnanoi 03 z?iaeni anarcdl 
atlcke koDUnyi 

Podatflta Projektu FUE9i^ '1000 ttp- 
oGiff"^ ve flberu Xinajicip za n^i Jie 
pQEd6Ji pofidi poaeoieK a poatavi a 
ft na n^m objekty /dflH k bydleni, a\ 
Inltovarna, bQflpoda?pkd ataveni at 
p./. Jde rflbec prvni takuvouto a 
birku 7 novodobe biatorii ayarchia 
au V Cecb^cb- 

Sprdvci Projekta Kieblo ZDOO avo 
HIE prdvS takovQuto fornu aktlvlt 
TedoJici ke ^ftEen£ komuny proto, i 
e al JbUU vddomi nejen potfeby uvd 
dSni myiLenek a anA □ vola^ dobod^ 
a aTobode, zfiaoT^i ko.naji a ilvot 
9 V nlcb, do ppaie, ale take a bla 
■ vn^ proto, it at Jaou ffldooii neui^'S 
nosti aiakdvcirli levnyoh objektS a 
mnoSstvi financi v kratk^ dobfi nea 
1 J ednotlivj^mi Itdmi. Frajekt Pueblo 2000 je aprajDya--f 
tfeni pokladnilty /flnanCni £i>at/ a 
aariou Puebla 2OO0 /idnt or^anlBai^n 
i - uvad^ni projektu. 1 eKiatenci/. 
ilada fuebla 2000 Je tvafena lidcii, 
kte?i cbtaji v budoucnu v tito kocn 
unltt ^it. Pfiap^rovainff le:n «. budci] 
cim obyraleleai komuQlty ee ale mfiS 
e s^^-t kdokoltv, neaavlsle na tPiD, 
zda Je 61enein CAJ'' Ci Jakkoliv Sinn 
y V anaccbiatlckeni hisuti - 

FortDi, ,i ak pciaplt na Pueblo ^OU 
je mnonQ - oaobni dacy, Ijeneflce 
, sbirky mezi pfiteli... Ka£da pom 
0:^ Je sanoareJiDf vitana. Je tfeba 
fli uT^domit, f.e veSkere aktij"Lty o 
hledn^ Fuebla pomobou Tvplnit nalg 
any a pfedatayy! 

Pfojekt "Fueblo" 2000 ma. £ve konto 
u TPB: 110652245/5100, Kontakt na 
Jebo spr^Tce, ^adu ap. je totoiny 
a kootaktem floravEk4bo regionu 6af 
: P.O.Box liSg, 796 01 ProDtlJoT- 

Aktullnl infoi'Djace lae ziekat na 
jakimkoliv kontaktn GftF. 

Pfdjckt PGEHI.0 2000 mdie byt pplnfi 
niiEi i 'I'Wcb ani ! I ! 

— - ~— p. A. Zeieni Provaz/li^Ekg-S s\.r,22 
'/"rt.L<ijiamc-ii svou Tnit^Di ailu do 
male costiinky atcooiu, cosi v naa 
"■ ae aiorai. lJosI ^ naa pool^fiva a za 
hfivi ac. jelto iid/i paaoruj emG , j0 
k Be ndm ruae&riTaji zmrEl^ pcgty 
ned ohn^ifj. Ito je to? Gliijv^e se, j 
akoby bylB Dialii roatltnka nagim dt 
^ tSteni. P^lneflll Jsme Ji a les^i* vy 
^'pSstiJvdll ze senin^ca. Jak. roatliitri 
'a roatLa a allila, rostii jane a g 
iliXL 1 ray- Saiivali Jame n roatli 
ilKou jara i atmy, caSeni pupenfi 1 
pad^t Il-flti, EyU Jsna a maly-ra nt 
conem dnem 1 noci, atali ne partiiG 
^Icy ve apoleCni^ kQarialencl - 

A pak. pfLJde doba, kdy Je atroma 
k jii dosti fliljiy na to, ie jej mO 
^eaie la^adlt vtu, pcni i^lrou oblohu 
, Mlfltfl Je doi^t : na^e ifiahrada, aah 
_rad3 naStcli pf^tel. ndsep u ceaty, 
bfeJl potoka, aaireEena. ski^ka^.-. 
'WaA fltromck neni ndrutny; ouHimw j 
en pMftiiieli k Jebo flpeciflckjrn pu 
tfel^^, ale Jeho ilvotnl energt? J 
e nitou, kter^ JeJ TySl^uJe i t po 
jlfikud nehQBtinjl6J5iin prontfedt- 
_. Ui JbI tekd vyaadil sttom? 
'el BA ^1 S 1*;^,] ,,oJLr^<hS|WEsH. 

PETER KRSRO imiU 29 972 0\ 
EOJSICE(SR) .,Wj,.i., 

Zd obJIku so TiiA aknu 
'J&m nsbiBJ tjtq pubLlk a cp; 
an Celiec - l£ M' PljO BLtHUB ITU. 
oyi, ilopLn§nS Ifdanf. 75,- Ki , He" 
Korters-Hodgc - PtraE BUIiOUCT 
Ladaku V U ian 

OSTt , hirraonie Pivots' Imalajich, lil5,- Ki, HsnJi Llbrova 

- I^STfll ' ZEMUl , kapicoly doOr 
ovQlni flkromnosti, 50,- Hi, POLLED 
tit GEWHrtAcja . mfiflifinilt, roflai jfreftp 
Ifltno ^00,- EE. dale Kolh/I Jan Kc 
Her - HEIO WTJ'.I.EB* SFOMSWOSt . 6S, 

- Ki, Jan gijLlec -• FMiOISIEHI S JO 
r.EfEM VaVROUBEEM , o Ccvaip UQrilte 
inem ilS'uCS, 75,- K(!, Joeef JoiaJ b 

- OHROJEliA KtlMUK* . ptidnSJky 1 sa 
ofiloaofie, o5|- K5, Joaef Smajs - 
gPLTURA PROII PBtROUS , 26,- KS. £z 
fa J. M.Biian - SfOfl liliO"aM13 ;t li 
BsT, legeadami Knlha, S(>,- t^, H 
;;i5ti illhejr - 3AH3 Bats gov ZEME . V 
ia iiryvek V mlnuiaoi fiiale ZP, ^9,- 
S£, Hlchard Viinak. - LE5 / HODIHF- 
iDVABiCT^, 45,- KS, J.K.LoueiocK - 
GATfl. novv pQblgd na ^£LrQt na aeml 
, fij.- M. J. Sted - wrsuii JAKO~ir 

oHi, 51,- la, azoNQiii VKa'fvt ikH 

pC- K5, HoaAiJ^fETigJUflMiisti : n:-| 

1 Hduli DUMA / Pfjtele zI^p'CR 
I Jakubske nam. 7 602 00 gmn I /mii^.,. 
Zfcleny' PyQvaxm<^c[c J.3 xir.55 ; c^^: ^.^z.,. ;.*^ C^i^W^^g;^^;^^ 

Utjj i>.' J.ooo KcX0= la^S^ ,.f«>ir-J S: ((ji.4^/ 
SA'i'^'^ ■ tii'^mf ^•if^''" ""^""fe * ° &?f"riijn*iS' I 

^^ -a^^^j^^ Ki-u6u /i ^iii (j^^^S^ ^C^^'^^j ■-*Y'W-'>--., 

j -f- f^^ rfiU+»*^£A.' /•-*!-/^t*<.A^ f^*'^-"^^^^K^ ^]lf-f^jh&^C ' 
iDychoni se udridvali adrevi a al-Ln 

tejn.* JbKo fxa dobrou, tvrdou tSle 
^aou prdcL, rio denuich ukoia patfi 

cbnnti podlah, ^iStfenl cest a oho 
■nilcii a b€ti^£ as psj- HodaS pr^e 
I e tak^ s udriovdnlm B^Hoty aloveH 
.■.ilDErBEH.potEavLn. MiLnt acoi pro 
jt^y,. oriSlty pro veveckj, ejcoT& 
nflao pro pay a kofiky, a ovoce e ae 
..eJiLTiu. pro lidl- Hilujeme TeSter:^ 
zivot- Obraireky ii£3 pothufuje, tdyS 
rldfne QChoha tyrat Evffata^ a tak 
d^Iaoie o)cajD£it^ akce, abycham n$)C4 
tio ^aetavllj. T blti pesi hazeni ta 

iii Jinych tfefiJcDBti nevlnnenni filvot 
a, al to jHot Evtfata fil lld^, 

SLovo MOVE ntni zkrat^h Saaaeiii. p 
roflti ta, CD filnAi MOTE, pohyb, pr 
5cL, energil, byt aktivat. ^schiio 
4lTe Je r pohyba ^ Kdyby nebylo, by 
lo by mrtva, atagnoYalo by- Hnuti 
Je E^ledem liTOta, a protoie Tira 
HOVE Je Bjlvot, niS aakladaiel, Job 
a Africa, ii£im dal Jndna "MOVE"- Ed 
yS Bdravine Jeden druhebo, ^ilciae 
"QH THfi MOVE I" 

A tab 1 jd doufaa, £■ J.seiu to pfel 

[>5j,i arc a ami tela 6, a fie 1 via fladc 

hnou mySleriky KOVR ntejn^ Jako nS. 

Qg T[[E MQf E 

Boflta Vicchno, CO iki/tccnc potrcbu- 
jemc, muiemc cclhcm Icvnc 
koupk, jcn zbytccnostl jsou 
drcihd. OprQvdu Urdsnd v««i 
sc neprodavoii vubcc. KOyko- 
liv mLiiemc hicdet no uychod 
n i6pcid slunce^ nn oblahci, 
plujTci po oblozc, nci kvctiny 
u (esty. Toh6 do sme noci, 
osvetlcnc provymt hveidcimi^ 
sc iadnd vstupnc neplati. 

nxei MUNTH€ TJh t^to a fl^koltke n^Ledujictcb 
fltriu-k^fib n*l by-t pflvodot oba^ly 
rcBbovor o Bquattln^, na kttrfim J 
BDia at B KujrtcDi a MqilLkou doJiodLi. 
Nfini. Prot, to dp pokuatm vysv^tli 
t- Mac EHiTiQtn^ba to dost urzi a po 
fi^ to nedovedu podiopit- flLf ales 
pon jHem bI potYcdil to, ie LID^KA 
DEBlLITft Ne*Jl IMOLOGTE. 

Aai iva tydny Jane ot a Monikou 
s Kurteit dalfadoyall iia rozbovoru, 
Stm by api mSL bjjtt na co at bud 
u pt^t a taK podQbiiS. Tfeba, Jek t 
o dtlaji. a praci, kdys Bquatujf po 
fid Dfikde Jlnrie, Jak to d^Iaji a p 
ojiStSnim, jaci Lld^ ^bou tc squat 
tech, jBh ee w hacaelch reapektuji 
ndllSflOstt kaSd^ho JedDotU^L^ie, Je 
etLi becou squat Jako urCltou torn 
u HPjat4 komunlty atd, Kurt a Moai 
kou totii bydleU u.4 v fad* barSkfl 
a Q&ktere z ulch t Baal obsadili. 
Maoho lldt v£ Jejicb bariku v De 
btfieiQ /q torn paala 1 AutoQonie/, t 
Hoflclch bydlelL v iediiDai bacitu a 
taky y opuStfenym mlyn^, ve Dwofe i 
t dvou bac^dth /z Jeduoho bp muef 
Li yyatShovat a ne jeho aaXladech 
pi kdosi atavi nov^ dflm, v dcuhem 
bjdif irovne teS/, na Ladronce.,, HonikB u iBSlby ai^Liattera ¥nmM-7i!iim9f'fim^mimi 
^dscni atro.TiKN olh'vij'.i ns^c ari.n 
□KjulrofltGQi Pffrody, PeCe u atrocii(y| 
ukaaiije Ecanitelaoat iivot^ a ui 
J ak vytvotit ekoLogiGkou A lid^TUUj 
kcrnunttii > 

Saaine elromriy ts kvUli. eo&e, ale 
kv.Ui t^m, 03 prijdou po nag. Zl^r^l 
t exiJFin.lLiJt do itvQta, a tanfieniu 
■" V Joho rytneali oiiJieaie a tiat/m s?i^| 
domijiJ uSivat radostl a toho, co ijy| 
lo dfive aaftLapovana. 

r^iuho tidi ntKdy nfaan^LdUo ourc:.. , 
protoae ai rayaleLo, ^e nevla'iti;; c 
Qdu. To'jc myika- ^'aichni Jgac 'i:"] 
ifme. .Spolecni^ aiiLiEe udoLi, -io 

■y, fekv a more. ^ekLameJiae i--^ uz 

'ice! 

Saaeii stromk'^ neeiaji iadni'J ftJi-i.ij 
Irii or^aniaacl, sadna ilensks popM 
atky^ a pouae Ssm b1 udraii]€ jejicj 
h aeansj:! v prub^hu fiasu, Pokud k :i| 
LID cbceS patfit, Jednodule iasad sf 
troci bca oCtikivin; naterliLnino 
ariu, pojr.oa ae atarst o jU yi^is^ujl 
ici atroxy, udri at v afdcl re'., jj 
ift etroray laluvi. 

pflnefenou cLtHvoa'-i a^^ej Ktroi 
:irty na kaida piid^, na kaadera ]iist&i 
, kdt? rpaji Sanci na pfeiili. WcSidl 
ej o povoIeiiL. Priroda o^ivl bea pi 
t.3Jii. Ty Jai sQufdsti pfirody, PreB 
tV3:^eni sveta J? povinnoal 3 pr^vol 
, ktere neapads do lei^alniho iiQ:€t| 
i vlaatnictvi pidy- 

'/nodne druby pi'iroaeneho pro^tftdi^ 
miJSei koupit vt akolkach, riebo necj 
h TCbovy proutek we skleuLcL ;: vc^l 
Qu, aby vytvofll kotinky, uebo aE?=J 
tirei a vyaej aemeaa a p(<vodiiicb qI 
iBt:iicb adroji^. Zda ge Ti pfilia d| 
loube J5ekat, ns-l vyroate £aiud? MqI 
laA, £e bye nem fe-l £it_tak _ryohie , ■ 
aby tt uapokojovaly Jen okanaite ■ 
yaledky. Zkua saaadlt n^jaks 6troi| 
'^y do hlubokeho hmku na okeani fi| 
ragu nebo Tykopni rliCek travniku . 
Netrap ae llrn, Ham poadSJl geien^i^l 
kv preaadfft. Hejdrive je Enaad. ^al 
Dj'Slvot ee o abytek poateri, at bu | 
de Caa. 

Netrap sc pfiLtS jtrStani- ??ijni 
je Jako aoufiast proceau- JJjii aa'^.el 
-?■! atromkfi jaou take ttnoi- heiii d] 
''aiflElly indlvldudini uaptch £1 ^^^^l 
dar, ale celkovy proceg, ve f(ttrtci| 
jaaie aapojetii- 

Saseni atrooikfl EQflicefia milovat se 
ae 7,e!ni. Saa(?ni atrouikfl takxo "nadl 
iuoko" oljnoinije dlvotinu- ^ijiae 
lujine divoee- Hebojjne ae rfiatJ al m^ny . 
lOslavTijDe - aamo toy Sivot! belattymi pojifiaCi naga SMJiym s^fla 
oben arif atum nepom^ie a ncmi^ Ssdn 
y Jlnj Icankz^tiLl v^sledek ne£ tent 
ie ae Itto aenivLetnici citi sipoho 
Jcnl fl poliLtiSeJi na gebe J Bko ne 1 
epSi cei ti Oi^tttni. 

Poat-aJ , i^tery preferujL, a ttery Jt 
a iiakflnec redl W mtniQi^lnijou kliJu 
njTElt ve opoiuiilL P pojida^i mesa 
, Je ten, Ic ns n* pohUJircc i^e ai 
ejnou ahovfvflvaatf jal^o na avi^et;^ 
; tii^T jako napfimad pohliiimo na 
kni^hu, la, CQ il&lhji, Je Jlste hro 
mr?, a hcozn^ amutJie, poi(iid uvaStJi 
e, J ak aiiailn^ by hylo, flby Jednell 
^inak; ale ve ateju^n £Eae nejeou 
QTDL] pdrietatoL 3[itieISi;£. Caeto Jao 
u mill a Jienevolentni. Stejn.4 Jakn 
na&e mnaky, J?ou j^Jich pln^ cliybn 
y-ch raySlenek, poille nichS J^dnaji, 
Pokrytectvi ^± nezt niiiii ro^Sifene 
a JeJLcb nnaby ^eSnat Jlnak jaou u 
bone- Ha ro^iiii oil koteh. Jeou uSak 
|.ri.atupni diakusi - n^Kdy fl [lornuct 
knpaace do audku , a tak se pokouS 
ejine Je pj'lmSt jtdnat apravo.^. 
Sainto take spfitfuji protilidEky pf ' 
iptup V QiySiMice, ae Jedlna via. k 
terou zvifata cht^Ji, j# nechat Je 
byt^ "4it V kliiu". IscpllcitnS a r. 
ikdv t eKpIlcitnc to vyjadruje naz 
ur, i.e Llde ntimohQu udelat tvifatG 
01 nic jijiehn, nei Je paiKuditr se 
llrta jaou perveranl fl d^belfiky dru 
ti /jt to alp n^cD JtneiiQ net layty 
;ikajic£, ie poiLse lide aabijeji. a 
v4 v-tastQi pfialLaiuikv, ze pouse I 
Lde sabijeji bea potr^by, £e poutr 
i-ide zj]ABil-nuJi, It pouae Lid*? jzio 
u ani-tf atri./. Jj-stfe, ^^i^^i^le-'Ii ut 
rpaiil a aatfijeni ve veikocftQvech, 
hylo by LepSi neoiiat svifata iit b 
ea lidak^j.0 vm^^Qv^nlf ale aevidla 
Saday' dfivod k aaponenuti tabo, £e 
od pfixodj Evitata trpL tnteii!al'/n£ 
, naaledky nemociT iilaJu, einoclon.^ 
iiii doprivace, a predF-^e Jtnyml &■/ 
Ifaty. Neni mt 33.r.n4, pcot ty utrj- 
eni nemeio by t uznanu j ah-Q dL_l*atl 
a Jen kv^tll tooiu, Se neni zap^ffla 
5no ILdnE . Heni v naSi moci vyayva 
t iLdl, aby porsiohli saatavtt toto 
p^iroaens utrpeni, ALk pi-e.iiit-tn na^ 
d Irim, ie prtavfirifiovini Lidi k ve.^ 
e tacian.itifi je J t" prvnic krokem. 

MyalLm tane, a to je iiru miie aakla 
dni, Se by vef;etar£dn.iitvi mi^lf^ pri 
jit dftjiledtem a v Bouljfliu p padeni 
a ph?ci '?al^niiiu, tak budc nit v^tS: am GHCETE 3E ZBAtIT 

sv^HO manSela? 
^-^r* y1^.^'- i'^\ 
Varte s nasi 

KUCHAmi yal nea vegi^'isrLaugtvi poditijupcno 
kviLLl i[LadLii^ cbqleEtcrolu nebn za 
inasi V mod*. 

Ljid:^kc bytoati Jgou» at Ae nam ti> 
l-Lbi fi ne, p^y teto planety/ tu 
je to, CO prinepla eToIucf. Seni v 
tQia uICt iia CO bycboia afilL byt pyS 
ni 51 nrdi, ale take, itic, aa co by 
choD ae m&XL styd4.t. KdybycJioa: tu 
oebyLi. my, moan.j &e bv po nekolSk^ 
□liLLonpch let takto evoJ,vovaL jiny 
dmb - jlny lidoop, iiebo nSjjaky ^i i 
^ tnteli^entui drub. Staio se, ze 
to Jane my, 5 to nis i^lni aa to ao 
dj>Qvcdityiiil. Meii bychonj tedy jedfui 
t CQ nejlepe, te vhem citicim bvxo 
steals Mentaini zdravi hiim^ijiity a j 
eji gchojBioEl beoevoienct j::ou tiia 
nejailleSltej Sim pro dobro v&ecb Dy 
Coati, lid! 1 svi^at- Haaelteatl t 
■ oto a^ntAlni adravi ncni zrovna nc 
jltpSi, a aby to bylo Icpfii, aevid 
in LAia6 plus i- torn, kdyi ae kvail 
my-tlckanii: cyc-il^mu r/aledku budtme 
HPoJoT-at a tiici Udml, jejichz taya 
tetiky jsou podEtatnyjD zpi^jberji ih-" p 
rotililadu k tomuto objektiini, Jejl 
chi myllen^ty vykaau j i poxiae nenivi 
at, nlieai a spTLPtloat- 

David QUyler 
/eutor Je francouTLeky aktivlata bo 
JiiJicL aa priva avlfat/ 

Vydet Jejlch ec]iietterekycli i^kufteno 
Htf Je opcavdu pestry S proto ]aaa 
se Jicb cbt*l septat Jaka l]dC, kt 
ofi notorloky equatt-iji, Jako lidi 
T ofeaaaavani baraki\ "aaivficenyoJi" . 
Dakojicv Jeme ae dohodH 1 nn tom, 
it roab-Qvor atvof^ime ve Toln^ c!l*J 
11 aa uudti^ pudalki^ve Qsiav^- Z to 
Jio sLfl Gf^Lo, protole Jaem '-^ ni an 
ecJiucenS cdeleL, mtino JLne 1 proto 
, ie ae tam Xurt a Monikiiu apriaka 
11 /-oSrell/ Jek pal a ansEilL b* 
■ni DHUilTivlt, 4* to Jff apcivny, pro 
toie kdyi to Je aedariiO, tak tlci 1 
e tobo hodnS vypljou, tak tim lias 
tn& po&koaujou penfirnky kapltalla 
til E podnlku. Se£ ee Kurt totaled 
ajel, tak nt ]eSt6 gtaill ficl, te 
iiaSe Veginka Klira je totilnl debl 
llta pro tmbectly a ueni vibec vtl 
p[i;i /anl byt nena. Jp to ug^iivny p 
obird do Jejsbo iivotal/, ale tako 
v4 opravdu poTabudlve ttti cm vede 
pofM, takJ.e Jaem ae nad tici neppa 
aatavoval, C*Htou a oalavy ae oba 
doceLe sDlidne vyalell na kolech / 
co^ vSd^lfi celtL fabrlka driv, neS 
pfiSii do prAcB./, nlcmeTie i druby 
B dalSl liny v pt^ci. ilanoda okolo r 
QStovoru plaiLLa. Ai aal sa tfl dn 
y, kdy Jaem roiliovor cht^l ui kone 
cn6 udSLflt h&liein pfeattlvlty v pracl 
, ml Kurt tehl, fie Jim nin ot^kv nsLifiat, a&y al to noblt "Secbco v 
KlLdu pronyalet a nepaat b.loTipoatt 
- OK., fekl Jaem. Za dva dny pote m 
S pofilala Moulka bb Kiirtfa b tia, 
4e on ait n&cQ fe3cii«P Ano- Sekl mL, 
ie al to roMiyaleU a le na ten ro 
abovor Kag].ou. Necb^pav^ Jaem ae p 
tal pro£ fl Kurt nl fekl, ge "klitcl 
Ukall, ies 3^1 nakou besidku o kc 
U-ttovdni Y Euaeu a ie ala taa poav 
al n^ou bolkj. a Prajiy /to byla £i 
rka llalfl&tuvA k '■'lacy - posn. 5/ a 
fie to vypailalo, Jakoby ve Hvore ii 
dnej barik tebyl s te Jace my blbc 
i' a tak ie al KajD ickrdtka radtji 
udllat roshovor a ni. llptaJ mi to 
vyraallo decb, protoie o. dvoratzyca 
aquatecb vim fl navic Jj^rka na torn 
JednojB odpoledni povldalg a Lalron 
cc, Rijuattln^u, HLack. Haniu, "-Ice* 
B komunitach vellce piknS- IVoriti 
"kluEl" /agE tufetra, kobo Knrt ayfil 
el/ aedili v kout^, 3^11 bordeL a 
kdyi Jarm Je vyzveL, J^atli by mob 
11 fict nSco o baraku ve Inrctr , ta 
k ae 8^1 pltlll ve atlnu tSch vfci 
, o kttrych Sarka mluvila /piravda, 
vf Erovniui a infoflbopem , fiajovnoie 
, eltamou, klnea a Jlnyml aktivii 
ami tfeba Ladi-onky ae bejvalel dvo 
rekej bar^ Jevi apiS Jako fetack/ 
doup*/ a V dr^inem roshovoru a brc; 
innyml ahar-pfikiilbeada ae radEl t Sif.iS Zeleni P/owazmldLif badll □ ton, as. co sas poJcdQu do 
Hnn^^u /oa koncert a niktetl t T\a 
LSD/. Ala t&ch aal padea^t lldi, c 

o tftm bylo, byLo spokoj etiydh i bea 
povtd^t ton droxEkyrn baraki a t 
oalunikace bih^oi dlgkuge byla mnohe 
ID Baazlb£ e t&julp co jsou asi padle 
nlch aidio 'anacchiotliti " , ktffi e 
le na roadll od. tfechto "uTfidoinftly'J 
h onfirchiatiolt/oli alkopxiat" dovado 
u kDJDuaikDvst ■ Kdyi ut Jaeci odbot^i 
I, tflk to dokfliitii- QpcB-vdii aedti 
n lAdnou flpojitoal a lidoil, kteti 
ml tySita^i, fie na hoaoprt B-6iy a 
Gceetihouaii bflu vatupn^ /ano, bylo 
- & korun ' / a pfltofli pftd chvlli p 
fiaii a hoBpudy, b lidml , ktteti ml 
hpadou vftci a dlBtrlbuce, a lldmi, 
kt*ff cadijSl- JPiJou '^0 plvnlho baru 
na Ziiouaectnoat , neiS by ptlSii ns 
happening pcoti cirkusUt b lidmi, 
pro oSi Je dQleiltSjSi nit pat^nS 
poataveoy Ciro nebo vyboLenou hlar 
a iie£... ALe radfll akonSini, protoi 
e by to nfiWoaiu mohlo pEipedat, £e 
Bi flt&SuJu a narik^, co^ netii pra 
vda. ify, kdofi jste dofietll a£. aem 
a poanali se v pfedeSLycJi EddcichT 
tak Be v5iii dLTim, fts Ctete, pratoi 
e n^aar nSkter^ch dvorsh^ch pankil 
Je 1. ten, is m^ Prova2Jif(ek "takov 
ou debllnf neaejimavou lipram" /jo 
, n*!iL to iadiiej cbaon, protoiSe vi 
ID, ksjD Jdu a CO cQci.£/- Edyi mi Kurt EekL tu abEUrda.1 a 
oeBinyBlnou ir6tu, bh^'LLI Jbah bc hiu 
to vyTr^tit, proto£e JBen ni61 na t 
0, 4e ten toahovor by iDob.1 byt pro 
Hotobo lldf Inflpicatlvni s sajlnav^ 
. Kurt to zairrBil aloty "Klud to 
filtaif a 6ei al d£t kotu a suSenk 
y- i pak Be Ud^ div£, tn ae ve dv 
ore nl(? nedtje. Abeurdni na torn Je 
, *e to fiaato fftaji ti, kdo Jak^k 
ollv aJcttvlty pEeden odfluiuji h lA 
Dlttu. Ale Ts Dvore fit ui n.en.£ iaiau 
divlt. Berad bych byl pjorokem., al 
e Pifcha pfedohisi p^ , . . S takOTym 
lh.Ie lidml mSa aal opravdu miio ap 
ole^^ho. 

Pro ty, ktef£ atejn4 Jako J4 tak 
4 Lkaj£ nad neUBkuteJn^n;^ rozbovo 
rem, Je ade alMpofi niKollk fotogr 
afif, kttre mi Honlk^ Bapajilla. isiieggiii "S^kra, taky neoiuacS drlvi^l. troob 
u fl^cbT?" ^i;Ldl?plal rmrvDznc- 

"Wyslia, se v ty tDi& neno v|.di.iip 
kdya neoiuiu svitit? TobS se de, kd 
yi Ee3 sa □m.cu^^." 

u a prdce doiql vyleva ■■vili It 
litisKii ave aeny, ei-ycb dSti ?e!efliPmazfii7Efe 1.3 alr.Sfi avratu 

lat V utisKii ave aeny, 
. a sveho psa- Zid^ ae mi l:S£k.^ pre; 
edJit llCs^e byTiostl iijici v hoU 
cj.l4rll, aby tagtavili utlaJc Jia av 
itatect. Pochopte ni*' ]aa:ie, Ntffit;A 
E, iti V t^Ghto pfipadKcb. "jbou Lid 
4 v^kutjtu vioe dilleSltl". Je to js 
dnodu^e to, jako kdyi rikaine. It " 
prazdny ivcnek neraa sluct". 

Boj veden/ protl Lidsiteiu utrpeiii 
4aa -eiiy pro ir.ne nepfimou iflleSltOB 
t ve v^tana k OEvoooaeni zviiat - W 
ejtdy iaklinujl k torau ai rcyaietT i 
t sa ilSelen llcubodobeha cavobozen 
i. B7"irEt ny "CyLo Lep&i pco dne^c^ 
Bepoinen.out na oevoboaeni svirat a 
aoji^tfedtt 3? na alep£eai ILdskych 
poimiiiek- To by ale take t<yi.a ohyb 
nu, protoie tes veffra, ze jeJna a 
□ e^lepSicb vf^ci, ktertf orolioti pomoc 
1 lidak^mu OBvohoEeni, Jp n^alelov 
at mySleaky oavoboaeni zvifat. Tot 
a me irGeal Kamoarcjme aartio o sob^ 
Die neajtainena, ale obaahuje praviiu 
a ukryvi my&leQKu, a to tu, Se dm 
hy, Jtter^ ntlflkuji Jlae, nejoobou b 
yt najty pTobodn^- Nauka o drualch 
Je left, kterou ee Baml Lid4 oklaicd 
vajii a vyn^GsiLi tnto ISi m.ilie J ■? 
n pj'ospSt V pokroku. Je Jiaa zatim 
Jen D^koll, kdo pouk.aznj£ nfl tuto 
Ifi, ale Ji£ Qd tito chviie nullGme 
^vou aktivltflu udGlat vfitSi Jopad- 

toto vSe ae mi\£e adit velLce cynj,c 
ke ; vypadi to, j alco bycb reici, 4e 
Ofivoboztni ILiU tiy bylo pouEp pro^ 
trpdkPD k oavohozeni zvifflt - a iia 
opak... TvrdiaiT naopak nc£ fikaji 
liluboce aakorenfln^ polltlckiJ tradl 
cn, £.e oevobozonlp at u£ ae tyk^ i 
Tifal Ci lldi, nepfijdF t-fbem litr 
ajfiiho rdna, Weal Sasem ted a £as»f 
ai potom leSi relk^ proator- Pfl cli 
tal z boda A do bodu B, el ui£ Je p 
tednajSi dostat do bodu B levou no 
au 61 pcairDu, idubI byt v poJiybu ob 
4 noh.y» Edyi budeme n^aledovat r-ad 
u tScti,_k.te£l fiikajii "Hajdifive ta 
•n doetanme levou uobu a pak ae bud 
eoifi Btarat o pravou", pokrok hude 
mJ-ly. 

Ta o.^ nfrbr-^1 v toiiiT abycbom nepo 
tVf&oTall kdykaliv Je to vhodae , J 
ako v4c prlnclpu. ^e QStfObQEenX av X*Bt J a to dflleSltiJ ai , protoia tr 
drpeni EvlEat Jaou atejn4 dilieSita 
jako tr^peoX lldl , Jeou vSak. poi^et 
n$33]l- Sa dniliou atr&nu nearaime vl 
d^t tT, ktefi tTTdi, 5e JactSfoltv- 
JednotllTcl by mill byt utlBkovill 
, pi^otoSe JSQu lid^, Zidi, Arabove 
, fiemi, Seny fil kdokollv Jinalc "n 
edillpiSl'ty''t ieko by fill stejnou ce 
atou J^ako nty^ Jen proto, ^e tak.^ b 
njujf sa preva avifat /tady Je na 
mjLHt& pflpojneoout tfeba realatlcrLO 
Ur "kralikaEkn" Bardotovou, poan. p 
fekladatele/. fJeni to ot^aka vyj^d 
fen£ prefereiiOE? meal autl-raalritic 
hym vLvlaektorem fij. pravicovyn vo,^ 
etarl&iem, z JelioS nifl oiioi^uji nafi 
I. kJrttlcl, Je to i^lelltoat v^d^t, 
E k^ra m^ienje pokrofit dopfedu k vy 
touften^Biu cill^ 

Efiny elemant v nogatWn^di cit'^cii 
, Jefi Jaem zle kritizoval /g jak u 
ft j^aeii- K'Kl, adm JafJ. Jc citH/n J 
e nepritelfitvi vCiil Lldem, YrchoLi 
ci V urtlten druhu pf evi^doeneho ap 
ccIc'jIpqu /flpecliidlBiiri[B=nauka o Jc 
uaicJiT ledy ano rozd^leni, kdy my 
J'^imv zcela imino^' avirata a nepatr 
Ime k. nlm, tedy Jaoie "my" /lide/ a 
"onl*' /zvii^aLa/, poan- pr^ekladatel 
c/- '-l^o je pocQQplteli-- , Je&tliEe a 
anAne, le Lido naii eohopuoHt poco 
auinCt pv^Bra konanj. , ale aepQuSivaj 
i ji, aatimco koiita, kttra e1 hcaj 
e a jnySi, nemajic patuchy o zodpov 
Sdno.'itl, J c nevinna, 

PoJi?iii zodpovednosti Je ale jtoa vh 
c. n zdp ae j£ nebudu aabyvat. f^ek 
nu K tociii Jen. to, £e ai veriin, 5e 
]e VeLlce dllezlte, aby kaidy byl 
adci zndpovfedny ta by^ ^Iny tak, je 
k je to jcoana, pokud jukdo takto n 
ProsJioauje za a^j, a afi tocuto bod 
U prikladdjD volky vyznaa - ngprlkl 
ad \im, ae cekaeme kafideam pojidai 
t niaaa, 4e je odpovldny aa cIiot a 
poraSeni doVytka - riavdm tomu poua 
e omezenoir praktlckou iiodnotu, a y 
flbec zadny Tyauain Ceoraticky- Tim, 
£e fekJiu, fie J aem by! vinen, kdyi 
jacTi jelt* J edi mapo, tim nezmenai 
in ani o gram ontoftatvi, Jeft Jaenz an. 
edl» Kdyi JflciP Jedl maao, jednal J 
atra tak podle Btupne. latellgence a 
odvaby, ttery- ae pozdfljl oiobl ajiion 
^ XlSuJici Ep£fatflin niQj 1 oeau," Jln^ 
Hii hLovj, piuae p^ lld£ a^ cenu. 

Totile Jt, Jak JBem fehl^ priroa.^y 
reakce, ale n.e apravcd^ zjnonilft se 
moje povi^a ten dea, kdj-i ml bylo 
29 let a jii odvrlLl Jeaeni maaa? Za 
sltHLJil bvch fft ff-iechny ty dfiv^jl 
t tfeikosti, ate ty dal6£ ne? Zane 
;nl to p?l.p3da absurdai- Sdyby me c 
aobui po^iiiiry uep^ipouStgly pQchob^ 
, neatal hyc'a ae vegetflrl^em. Edj 
byaQ bojoval o bvq ofeSJ.t£ v nSjEili 
e e^tt JUo de JanelrB, yflbec ty n 
S to nenapadlo, Nepi?lpadaLa mi. apz- 
dvne ixadale Jiet mflao, ale je to t 
o, CO Jseir. ud^IaJ., St^ii mcibu v4xl 
"t, ze neie t'ovaha by ga tak celkov 
i njSnilfl vzhlflden k danyra okolnosi. 

/iA^ete fi!ci> ie toto v3e je dXakui^ 
e Q nl5em, jeMtna IntaltiktuiLrji oi 
aflturbac?. Gaato slychdoie, ie du5l 
me bojovat aa "okamAtt*^ fyaLoke us 
vobosenl zv£^at tady a ted", Ktj^:lo 
nijn Ble ne^ekJie, Jak to udfilat. Ja 
It iQ^£e QtkdQ pcov^at ukfi^nsite fyzl 
Gk^ OHVobozecli eOO mllioaii ku^-at, 
kter-a L'raiiciJu.Tt kaidorainS. paatou? 
Otav^enim Jejlc^i k-Lflcf? Neba pi-iJat 
fednlctviiQ ekonomickjcti aabotiii v' 
edenych hratkou masi^oTanyctL aktlvi 
fltil? To J a a!>BUtdni . Jeainy spflaob 
Jfi of eBv^dClt pfinajmanilni valkou 
5dat lidi, kteri Jedt mago, aby g 
tin pfestBlt - Jliiyal ftlovy, tn^ai 
t Jajtcb mySlaal. Otavipani tleci, 
aabotovani obohod'fl ap. ae stivd ve 
ILce dflltfiltya, poKui bIqu*! propa 
flfjr^i iDyBlenek, publikovini a ovl 
iviiSai. IlegiLfli, akcfl oavoDo'li ihn 
e^ a Tyztcky nfikollk svifflt, ale ii 
aneat^ati! iiemaji vfitil vyziia.1:, pok 
ud berou sktlvtHta prapai^andu ti:c, 
i£e spcajuji napiay jako "Vivieekto 
fi. jsou ar'fifly", /To ai prLponiinE t 
o Caf^ck4 "Snct kapttalLgoiu" na yr 
ata Teraeliaa, posn. pf titLadatele/ 
Ve akJite'^iiQfltl to neiLL pcBvdaj vlv 
iaektofi nejeou o ntc vitii arQdy 
ne* JeaiB J4 aebo ■^tenafl tijlioto fia 
aopiau, kte^i, v^tfiiaa a Ckich, jel 
jli maao po ygI!<QU ^iat svycb. Sivut 111 pri piu^J3 vfaorni faktu, ie je ta 
We Giaaa a cltLiye bytostl, ktera 
byla kvilll n^u sablta, Ilegiln.! a 
kce by byla mnohem vice uSlte^iia, 
vzato ySeobecn*, kdyby pfedetavflva 
la prost^edek k: ilyatroyiini a prop 
agavini idei hniiti aa oflvoboseai a 
vifat, tedy J ednodsii^e ten fikt, 4e 
sajiuy Jeauotlivcfl by mSly h^t reap 
ert.toviQy rovnacann6, bea obledu ne ■ 
tOf Ke Kteramu druJij iisUeMp 

UrdSeni a vyamiv^i se naain opene 
Qt-lLT nama Sadnou pcaktlckou liodnot 
u , poliud Jim to fl.epi'Lneae amlnu iSi ' 
vota a pokud nejsou gchopni sarai J 
i a:ii6--itt, ^ratoi*? Je^lcb pfitorjin* 
pfeay^lCe^i Jia aagtica Jejich aiJt 
laijni. povabu, Bra^e i teorie ukaau 
ji, ic Spatni nejaou Jedn'?tliv£ pa 
^idaJl maga, ale Jejich dlny. Tyto 
jedjiotllvce, at cVicerae 51 ne, rouaf 
uie brat jako pplanciondlni apojeno 
e- PoKud necitiice k pojidaj^im maea 
nlc jLnSho aei neprdrteLatvi a iiioa 
tejnaet, J ak bycboa mill byt eciiap 
"qi Je EfflSalt? tokud ^leadtliita gaac 
it f- poroiumSnf a Jejich filov^fiens 
tvlia, kde v iiic^i tname liledat aouci 
t a porozuci^^ri ea £vifaty7 Erom to 
ho, poku^ odinitaae takoveto intyle 
ktualni aktlvity, Jak bychojn cht^l 
]t Tyvolat tak vtlkuu kultuxni zrain 
u ^axc odniitniitl nauky o aooloisiek 
,ycT. druzicli? 

Sicl, Se oavoboaeni avifat by nelo 
mit p^^dnoat pred ag'/oboaenlE lida 
Kych Iiytoati, je dolife aa^i t teo 
rli, Hdy^ 51 lEU^iJie Vybrflt mezi as 
yoboaeaiffl jedn6cti ii. druiiych; n^ y 
aak byt tato voLba uclilajja i v pra 
Ki? J^ oaobnS J seni pf egvedi^^n , IBe 
Udska utrpeni. ]e jednou a bLavaic' 
b pfekaifrf na oygtj oenobozeai avi 
fat. Clin vice J gou llde utigkoyanii 
, tiia yice catfiji byt utiskovateli' 
. To bylo J^gnj^ mezi Ildmi v N^mec 
ku jia \. ay^tore val.;e, ve Vietnanj 
u pa oJchodu flaeri^anfl, v Alaira^u 
po odcriodu ?t&nco!Lafl. Je to kaSdod 
i;:LiJi reaLita v cbudycb ghettsch ye 
^ipiijEiiyr;h at^tech a v JiSnl Ajoeric 
e, a aame dijod Be doiiiTtivat» ie to 
tfik Je 1 V Jlini Africe. Wemiffini*? 
ale cbodit tak caltko : potvsauje t 
o_ vykpfl-atQyj'-ny deliiln, ktcpy po Ji 
^■Kecy," odaekl ii3kya3en'l- Znaii 
ge. Bylt spalu uj jruiohokz-av nr? pr.d 
;obn^cji '^tfyletccJi", Tenble se v&ak 
ijevll jako dopuaud neJobti^nSj ii. 
.ECdya pracovall. oeXde uprostjf ed. pal 
i, SLa to, ta Siroko daleko nebylo 
nlkoho vidi^t, a kdyby se nekdE> oi;j 
evllQ cokoliv podeaf el4]io> molili a 
e vfiag ata^inaut* Tady Jie . Hedaleko 
lleaa st^y obytna domy a v jejich 
bliskoatt palicejni atiUtloe. ?roch 
Giaell ten r^oby lea u£ ael dvt ho 
diny a stale ac Jim :iedacilo nsjit 

■ teu pcsvy pruaek., Hell toho u^ doa 
t, chflae nezi hromadaml roati, Kte 
cl tu V rimcl ekoloEickc abnovy Ie 
3-1 zanechali lesnici, uebyla iiic 2 
f iJei?iii4ho» Byla zajinavl noc, K^ai 
c atfidayg zalijaal 3. vylezal apod 
Biraku a aza^aval' krrijinu. '/ei^ku oy 
^e misicni avit bray odhalll, tadv 
je chr^ll lea. E^terku a ptn^hopLt 
elnych dfiyodu nepouSivali, a tak g 
e plicall mezi nizkyai snirky ui pe 
kn^ dloaho. Nekdy 1 pa dtyfecji. 

"Hcle,'^ ozv-al i^e Septcm J aho afi 
tel. "Tady to ai je aai vono." 

ByiL na jnig.iS, Pfcd nlmi si^ly 
puSIino stroje, ktere taci flove,^ s 
vcCemlin aouriirakeiD aa.-fec}ial, Hedal 
ek.0 od nl^h vedla rDseBtsv4n^ daXn 
ice s mOEtein pfe^ foku. ^-i-^t nore 
koiflUnlkace Sfl tateEivala dc le^a, 
a nejS te^ vyali. Eatiinan oni tlae 
at^ill, naskytla sp Jim uohvatn-1 pa 

. divBJia n^ ziiaailnenou a royry.ncii 
Seju, akrocenou j^eku a zajaa^ikrovajie 
atromy. ^lavou jl.Ti vlfll^ naffehle 
dna hejaa loyL^lenyk- 

Vysvltl music . Znamcnalo 1,0, ze 
niuci pofikat. ZkrAtili ae oekdni pa 
ijladern na hveadne- Jiebe - Jeden s ni 

. ch. yytdhl Jakouai aojovou aladkost 
a Jedli, Pfijd aabou uiciy jw'f.o na d 
lani pafeay tnad atoLetych .■vtc^oifl, 
;ktera b^hera jednoho dne iiijugely u^t 
ouplt Jedlnc as^'altov'? pxouze. 

^'Takhle aofatnou acenerli," p^>yzd 
echi ai Jeden z nlah, jaein Jeati. 
nevidSl^ A Sc mil stavaM prukli&ftj 
□ekncjch pir pdtk-^,i' dodal, Mel pc 
avdu. Nooni vylety uS ncpocftali., . 
;bylo jich peknych p^ deaitck. E5h 
ea nlch vidSti kupu ak^xedych veci 
, Opravovaii^ fifini koryta, roafeifo 
viinc ailnice, vystrtvov^jiG tDvarn£ 
komplexy, hlublnnG doly , . . . fl tady 
? Sto^-ky pafeafl jeSt^ inCly v acoi 
, pevQ^ zakofenSna dlo'Jholetyci s^o 
jptiirn, ktci'e iiovek uSsLlin pferva 
I. Hoaryti pflda» kolejul-cei olejov 
■e skvxny. . - .^tavebni atrcje stSly 
Jipodal Jaka necqi a anaGLl--l£ni aliil canici. Eudou Jelte dai ni£it? 

Zaael loeaic a velky tmavy ncaK J 
ej skryl pod avou ocliranu. Jejlca 
pahledy ae stfetly- E^vli si a nap 
oaledy ae aaposleuchall do ticha □ 
ocl. ?Se y pofadku. Call ae do pr4 
oe. MaSn^ byio vae, Jen pco'bDha a5 
dn^ 5Vi_istvo nevypairit£t da zeme. 
PoEoci sveJio ndfadii^ka povoLovali, 
iiskflpivall draty, vctall, roahtje 
Ii, ni^lIl, Ni^ili. ve Ja:enir ziyota 
- BiJhea prace ae ab^fts zastavlU a 
aapQalouaJiall ae. Byl kllrt, ale na 
Odpoclnek nebylo pomyalenl, U'/S "ho 
dlny Jin ti'^ali> zapoleni ae slrojl 
. AA c^o pcljdou stavafi, budou s 
2 -ir.it .'emu dlvlt , 

Po celc Qpcra^i pecllv^ zaciaBkuv 
■■ilL atopy a odkradll ae do vstficfi 
I? tePTJiotv lena. 

nekallk kllometril d^l pak na^t 
niipily do noGnf?io jiotocjfiku dv^ ne 
nipadnc jmstayy, '/ ba^Ie<:bi Tiely pr' 
acovTif oblecenl a ii^-adi^ ala to n 
ikdo z pcfzdnlch ccgtujicich netu^l 
1. SafialG pr^ct. 'H^k J f: udviScl d 
0_dUriovaky,;h krajfl, .^la'oba dobt^e 
'' — H^^ l^^nea^atairou dlouho. Kai, 
i>rL5tS? Prace byla viude dogl.,. MoSn^, Se 1 kousek od tebe ae ne= 
kde za kopce,Ti adehc^d prdvS tcS d, 
adabtly pfib^. Pfidig se 1 ty7 ^j 

'rfHiTE /aprrjv^'iio/ Str.27 Zelehi Pi'ovasniVcki.S ecQ j5hQ oipaii by vibec nein&lo exi 
stovat, S^padni ei^olo^ov^ jt vychal 
zeji na Uoncl 2.0. ^toleliil vatffc fl| 
S alnvy, 4e "nejlepSi oapad je teni 
, kttiy vfl^ec tievanlftrtc" lata Icos 
mopclitni sblizenL '/Tchcdu ae Sapg] 
dem Jieni jer. s;.Ah3 vilest do chocobj 
:vyth ^ivotn£c^] ■^tyl5 uc^ite Eroticj 
k.e osiveJii. Do poiadi dnes Ji4 uyt 
upujff 1 my^ienka ndboJ^eJtste. unlver 
zaJjLoati - ekiiaenie. To, co lues s 
blE^uJe 1131 a Vychodu 1 Zapsd.u aii. 
jviS toreny ve aJiaae oeskoniStt v be 
aedn4 pcopaatl, Jsji?- okpaj tuSina 
V iiejbtiaailm buloucau LLdatva, 

Je v-aak Itdatuo eotiy Scj'tiniiliac 
dovd Biaaa gebopno ^ve vlaatni tran 
afomiace? VftlKolepe U:iy 3ea6 probS 
■ilj po cele zemekouLi, dal^re place 
ni envLi'oriineritaltste aapaaovali pc 
o pfedni den£k.y, n^idnarodni koncer 
ny i nitfltni podnlkatele v rainisl ek 
Qloglaaee vyroby natreii ave stroj 
e a bulilo^cry na zcleno,., a J ede 
se daJ_. Ve stinit tohoto ekolo^icke 
lio hnu^i qe viak jia jiytou dcbu a 
bjevuje a^zoTj ae skutecii^ ekolojt 
a je pfecl j en n&^o jineho. Skutei^ 
nS eJtolQgie Jp ta, kteca se s^ ni 
tiemu^i. OEnaeovat. 

Stale mS aar^ll, jak rlane pnstii 
jc Eaujinaji lido- pod zeLenym pcap 
oreui. Bylo by nasnad^, is hla^ky o 
ekologicnoatL patfi jen do araetiii 
u alovaiku kuner^nick apoiC'jQOati, 
flvSak prffice Uk5auje, ie i meai tzv 
. ekoloisy neni a[;ela Ja^n^^ Jak se 
Cato hra hraje- Jsou 1 cieai pftidrii 
mt aaobrLQfltntl ckQloijickyGlL hnutl - 
a Jedi rnaao, (Couci, H.iji bvA duta, 
atiti ea rtcyklQvani^h.i> papiru a v 
Sfvt>tfi nevzali do rukau ryC ICrdsa. 
pEIrody ae flvyrot kv^ty^ avitinirai, 
'vflnSrai, zvifaty a ^liiDiiilm vetru a a tS.idckiS' odpad- Ztlenti ni.c da bctonovyc^ ikatuiys -tancc 
lari t£;^ko doatane- 

PraJittckym krokem^ kter^ se vSak. 
stale retiiua a naa ba^i ud&lat, j 
s cecykLace odpadi^- Nebudu te3 iqIu' 
v£t o aotf Btai;nofit:\ komiLi a nevytv 
acen£ □dpad'u, protoie neviin a niko 
n, kdo by byl atapcacentnc sd'be'ita 
Gny a nevytvafel ailn^ udpady> Opt 
aUii^, odoad J^ pflrozenau souiiistt 
kalob^hu hmoty. Neaiileiii rta ton, s- 
ds jej adpsdeni aazyvajne, Podatatna 
]e je.io dalSi vyjzit£^ 

Mnoiio £ tiAa chodi deong nakupova 
t pi)t:^avLny, ke kler/ui dostane gri 
tt& t kj.pu ujiic-LoViMfl^aiiyi^.T ofaali. N6. 
kdy ni pr].padd, ae sc tak vehement 
n^ ball do ximSL^ch hraot j en pcoto, 
aby nil pr'^yiii e pLaiity abrat. C-o 
by komu Udelalo, kdyTjy oaeleL auSe 
:\.'fi.y. mlijko, syry> ovoce aabalefii^ v 
e folii, a rad^jl :;i vytc^I notrav 
iny baiene do papini, voskovcneha 
paptrit i£ poiir^/inY Jtcbalyiia a vol 
rj f iQ'^ens'' Htdavno Jf.eiri vidcl v ob 
ciLode jeino jablko na pl^atovsin ti 
i^ku pata^ene folii, ?le Ikdya jsem 
LiL chti?l dat kus n^jak^ho ofuce, J 
4blku takt'j iiabalene Jijcji n t rartfi.y 
i odfeki. Roatou sn^d jablk^ tia at 
rariipcb zaljalena v I'elLtecfi'^ Slkdy 
jser:i si tobo na nsaL jabloni nev^i 
mt-i. Aal ly padeyat notrfl dale od 
a^lln^■J■^[le prodejny byl jiny obcbod 
, rt-Je j^cin 3i dal ovoce bez pti.la'/ 
kn plaatfl. Z kapsv u Kalhqt jafin v 
ytafil TTilkrotenovy gai5ek a rceebal s 
L du ni^J dit duacet dek^i liskovyoh, 
ijl^ccnii, gtcjnfi Jako ui azil '^.^i dti, 
ve. Ve vitsln^ Qieat ae dues ^coddv, 
.-t jaSen& augend qvq[;c, ofechy, lion 
^o^f^ chLpay a podnb>i3. Hyultm, Se 
to ^e vhodna alt^matlv-f k bslenym 
■^ aezdravym sl-^dkos l-em, a kdya al 
^^ovc-k nofll vlT-itn:" Liai^ek, ^iltefn-- 

f| T^ioewS' ODPAD- ,^^' i£eki.3 _^iM Ty J tf 1.D, cU Jacflj eitil, 3le ne to, 
J ak Jsea piemyilel, Slobilo jd^, ie 
Jae,Ti citll jlnak, aefi bycJi Itdy ^fe 
aySlel. Wijidy Jseoi ai liernyaie, ae b 
y si lidpke utrpenx aaaluhuvalo lb 
□etejnoflt ti neprateiatvl; tento dr 
. uh aaSti, Jak by mllo byt bnc-d kai 
li^oiti zfejme, Je abaurdul a ciJy^Tiy. 
JednatLivec anad mCiae byt i^atL gl 
obdin^ privilegovanefio druhu, aie 
nc:r.ijai byt nutnS onobnS privlL^gov 
any. I kdyby Uyl, toto pcLvllegiuiB 
Je nLitnoflti relatlviii a nei^ini utr 
pcni n.Gili^ie£ityiB. Vafly plaCi, 5e J 
e n^co lepSi ^1 borSi neS. aSco jio 
Ibo, ale exiatence bolesti T^tSi n 
e4 je moje vLaHtni neSlni mojl boL 
Ggt aanedbetelnou . Kdybych byl fier 
fiy Jihoaffiian , beipoiihyby bycJi t£ 
aka nejaobl nenavidtt bili Jlhoarri 
iany, v^etnS dSti. fodobn* Je scel 
a pfiroaenii pro umi caj (clbo na ilD 
3 ve tfetim Bvit^. kde Jifltka vyna 
kl^dana na prevencl je ■nn^in^^nizk 
^T ie ho roazufi deaitky aiillo:iil 1 
Iber aa plastlcke op^racc nratky c 
horabnycii lidi t livropji,! a bylo by 
tfiike pcL'^Itat tento hnev na Jejlc 
Ji hlavy. Je pfiroaen* takto cttit, 
ale neni to spravne. Lkdy^. Je pJlr 
oaenif 5e ■iktiuiata aa prava zTifa 
t c£ll tak, jak Jetm pop^al, n^opr 
avnuje bo to k toJiiu, ahj doTollL T- 
i-iuta pocJtilm ur<hl1. avilj jiolitlcky 
tiazoc. 

fJikiiy taki Blychajne aittlviaty za p 
rava rnuif-at fLkat vScl Jako;'' l^tr? 
eni, ktcr'iau jaou avlfata v^BtaTen 
a, je nesruvnatElufi h^etnfijS-l a blu 
b^£ nez ulri'eni lidi." Se je negro 
vnatelrie i*etn6j5i, a tin Boubiaaijo 
, ale ac je blublii, a tim ne- Tieni 
gadny d'i^vod proeaaovat to, 4e utrp 
eni jcdnotLLvycti auirat je vJ,dy bl 
ijb^i nez utrpeni Jednatllvyeb Lidi 
, ^d&ji bycJi byl Blonea v ftfricen 
kdyby byl n^ oaud byt eabit pyti^ 
kern pD bbdobi slsntneho Uvota, qc 
z b/t [zhtidi? decko umirajici na pod 
vyiilvu nebo boi>ata ditfi a Jittunxftn 
oaLil Eiirali. WeJfreiQ bL Ji-st, ada li 
(igka populace, ktera aabij £ alciMy 
v flfrlce, neni f.ajna vice tca^icka, 
vBbledem k rozaabu a etupiii ev^hc 
vlagtniho Utrpeni, ae£ utjrperj; ea 
fliotnycbfiLonil. aiutefinoat, 4e Jse m aktivlfltou za priva avifat, nea 

namend, ie J^dyi el indja vybrat nez 
1 poiBo^i nlonini m. lidem, automat 
tcky bycfi si vybral alony. Mdo j 

anu Lake aviratfl. 

Na druhou gtranu je pravda, ie ut 
rpeai uvalena na zvfrata Je Eaobeic 
vice poietnfijSi a Jeho intenalta j 
9 Caato prlne^monftiia firavn.a'i.eljil ■: 
utrpE^iiffl lldPk/m. Tolo by jiat4 by 
1 di^vQd, proij dat pEednoat oavoboa 
eiit ^vlfat - pokud je nutna udilat 
volbu. Muaija adhlcaanlt, ie lo to Je 
filobilni niaor. Jednotllvcl ae maj 
i poittat atejji&p tj . utrpeni Jedn 
oho jednotllvee joa atejnun dflletlt 
oflt jako utrpeni JIneJio bez oQledu 
na to, ke kter^ flkupln& patfi - ^"'^ 
ud al nSkda mi vybrat meal jednou 
51 druhuu ekupinoii, mi^l by spoijita 
t jeji tleny, ale filenov^ jsou ana 
kem Bkupiny, ne JednatUvce^ ^JeraJa 
eme tici, ie utrpeni Jednobo jedTio 
tLlvce je min* d&leilte m-i utrpen 
i Jln^a, kdyl oba trpi atejn^, Sk 
uteCnor>t, ic je /ve Fra-iciE/ pora; 
■40 1;0i: 7ii5 pragat n&i sKfitii, Hei 
Ini utrpeni Jedni* kravy monS dflleS 
Iti! nefi utrpeiii 1 vepreJ 
Fouk^al Jaen na ttnto bod, pcotoS 
e fil myailra, ^e to Je ai^kladnim •fn 
pektejD osvobozeni avifati i^v by ae 
JednQtlivci ju^li pofiltat tak, lal-n 
JHOU, oe jaho aikfltupcl Tlce fil m^n 
* n^odnfi tEormovan^ akupinv - at 
U.4 to JftQu lld^ £1 ivlfata,"4ernX 
CI bill, lev^cl nebo 11, kdo ee ua 
rodiH V utery. Jako kaiji opvoboa 
eneoJte hniiti , osvoboaeii avifat mu 
at uailovat o ajTi&eal difikrlmimij f 
cich druhovyok katefiorii- PoJ'toJ, 
U-terym nfekdy davamo prcdnoet luifa 
tCuQ, astimco odmitaioe nal^havi? roa 
reieni v^znycb iidakych probl^nJ* 
jednoduSfl proto, ie JsQU probleray 
lidi, al aaalnhujf zrufeent hranlc 
ratal ildml a j Inyml zvifaty, ktere 
JflQu ial^itiny idi?uioail, proti nii 
bojujeme. 

NAkdo jIbCA aamltne, ^e jeden di^le 
Sity roadll meal iidmi a oel^atiilnl 
ZTtraty Je tan, it kdy^ lldd jedi 
nago, zaveme Je Utiekovateli a pro 
to at nesaelouii nda auuclt. TLen-to 
neemyelny pffatup, ktery hdSe vStc 
_3in.y lid-l do Jednaho pytle, je takt EARTH CSISIS' Ml5TE3Tb?OJE r inie Btroje, kter^ iflbljeji Icay 
a mrzBfi Zeml 

EhotiS taa, kdt en^ny o lebfltu ui 

H^maji i^dtjou cenu 
Pfim^ ahce - Jedlni loiha, kdyi 

Teii nflEtal Jap na protliitok! 
^^ndetlnQviai pfirady se kaSdya 
dnejn BLUjuiuje 

Pr^myfllayi n^ody deyagtuji tento 

fCai^ blQtop na T5*cti konttnpntech 

fiflli utoku tloufika 
■Se v5iffl, CO B'fiSene atcatll, 
Tyty^tLi Jjjaie hraciici, abyclioa je 

aagtavtli 
nov4 Jiioaty, allnlce e pcedrady 
eL diiidi evcrn cegtu tauj, 
kde Ei^flt^wd dlv^flk^ pfiroda 
VSenu must bjt zabrinino ncbo v&e ■ 
zniScMD, abychom sacboirali erou zeail 
Bojovat aa alchranw zrifat- 
jejlch svQboda je ni^ jqJj- 
£a QChcanu. Jejlch ptiroztnefao pro- 
atfedl, at ndaill na niish iiatane 
OBTabaacai Zenj* rrtotiiAi 
Eaate^it lilcnstFi 
poatupu ilutycb amirticicii atcuji^^ 
TulQ Jf nova, etika 

Sivoty zffifat Jeou Jejich »IaatJii 

a B^ Je nuataie ctlt 

OdfULtni aTtropocentricknu lei, jeS 

PQdporuJe tyranakcou hierarchLl 

□adf&senQBti lidl nad zvlfaiy 

NflrtfeL iae Je oflvabadit 
Jejtch aiToty Jaou degrfldovany oa 
BtMje »e velkocliaffeoti, v leborato 
ficb, nl^Xo, Vejce, iiaac, to&e&Lay 
rlna a Itfiie Jaou koneCnyjnt produttjl 
utrpfni, veanetii a Bra£d4iii " 

a dcty k. npvizin^oiJJ ilvotu 

bb vad^Yam Jejicb vju^Iu-^i 
PrSva divok^ av^Pe tft V nlru 
Ye flT^Qi pflroaen^H proatfedl 
bez zaeabfl t^to clviLiaace JL ul 
neani byt odp£rino 
Aby byla clYlHaace hodns aWho 
alora, tato krutoat nugi Bkoni^lt 
Zfl-Sni ^e av^m frlaQtnln SItoIS, 
adttitnt aatropQcentrlchuu l<i, 
Jei podpotujt tyran^kou hiffrerchii 
aadfazeaaati. filoTfika nad avifaty 

gflatal fia a Je oavoJiodlt 
7tganatTi je ailtlaa aOUcltii a 
minUDlLaTiidliQ apflaobu Sivota 
Zvifata nejaciii naSe ke eneufeivdni| 
a oTlifliai 
a ucty Lt nevlnndnu iSivotra 

g TEd£iY^ Jejich jyuaJT^Xl Pred p5U lety Jbce v paipfletu i^^- 
Us ne laangeone paa de vlande paux 
ae pea tuer d'flninaui' /BeJiniE iqse 
Q proto, £« necbcene rabljet avi^a 
tfl/ peal neveeetari^celi, kti?ri 
ae atavt proti nepravosteH na lide 
Oh; "EGrivlL jEera pfeKnou C^t B7^h 
o ilTota bojem torati Heslomu. ragi 
emu, utlflku Udi atd, H&I bycQ se 
tak citit HQtiVQTBny 1 dnea a bojo 
vat V Jejtcb fadach. dalp, ale nemo 
hu. Jedna t^c ml Tadl : Jak mobou d 
ciDHjiiHtrova't protl vxaadSni, kdyS s 
anil kflSdy den aabijejf? 

Tiito paois, ada ee. tJ. Kdo iido krl 
tittUjl, adalekfl nepochopllt. W^iq^I 
a vyj^rit Iboatejaoat vflfii boji p 
roti raalfljiUp aeiiginij atd., ale by 
la projeveiii roapakd neal uyia pfiSni 
m na Jedn^ Htran^, b nLml sjnipfltli 
Qi^at, a na atrani druh^ m/mi pooit 
y vflfii lldem^ n ktetyrcil bych byl v 
e fltyku, £dy£ vldim, gtejnS jako j 
Ini, obcovttost aagilf p^cban^ho is 
a KYiratech, tS^o mohu nebyt Enec 
hucen a adtasea ptiatupem tlcb, kd 
se oddivajj;^ Caato vcUtomyaln^, 
a eikiualTuS, tidskym prohl^mflja, £ 
atimco ve etejfl4ffl iaee Ffidom^ a po 
die partlclpujl r zabfjenl sriEat, 

.Tento liuaany roapor ae ena^o tra 
nafornuje do nepf^teLatrl i nSD^vi 
Btl vil^ pojidaiflja jDaaa, Tyto cega 
tivnl pQCtty fli saiGy o aubl zastuh 
uji trltlkuj posdljl Be K tomu vra 
tJLin. Toto mflS-e aacbazet 1 d^Le, Po 
□elj diouby 5aB, co Jaen aktlviato 
.It aa pr^Pa zvlfat, nejaera dele ecb 
opcE pocitavat ejopatil. nej ed Wifil 
pojadafiflar maga pcoteetuj iciio proti 
iidakemu utrpeoi, ale 1 vfl^I tripe 
oym lldeoi eajnatnyin, vCidi. utrpeni, 
e kterym jsoa tak Bpojeul. CitlL 1 
B&Q pouze rflEmxaelnoflt fii nepMtei 
fitvt nebo pfinejlepjiin Ibostejitog 
,:.I '^^'^^io. B neflnnaeti evalft, a 

b&tejD biadonaoi, Tjkofislovan/ni d$ 
inakim depQctoYaiiym prietSbQvalcfl 
ai^ zn£fllliLeayE ^en^, a to ne kviSl 

o kflidy Jl°?, ale JednodttSe proto U»a beaodpa4ova _ nepoiltaiiie-li v 
ia=tnl etkrenenty. EdyS paai chul n 
a ftranultj' s keiupem, din al - als 
pouzc V prlpade. ic ai Je daj i do 
pepixovdhi) KoTOoutu ae Spejli, Hip 
dje z automata uiUjea nekupuji /iirQ 
m« vymrEljch atrmjlch vandrtl, Kdy h 
orhj- ftaj iMiiiilae pfed bIdiou/, ua Je 
" E, ,; ?? ■'•'"' i^P'^oato ni^sdravg 
,'.1 .. ;^ ilacji, dan. El r3di>JI nija 
ki hodnfi vodnatS ovoco. napf. mjo 
i tuMflarlnkj, p□^lel^an^e, Svestkv 
, hiTUSky, nroEiLoYE vino, jabika a 
.podobiie. KdyS clioiiilni nakupurat na 
obM peiUve bI. vyb£raii. baleci m 
n^? ^nsKdj. nakxpuji 1 v= vice 

Pl™v=i Sjtllku il kpablel. gtejL 
tat yjxa s Dbllovlny. Ha bramborv 
a aelenlna noaln plat&noi; taSliu, k 
t era Be a-Jae usplnlt, Kdy£ si obie 
daavin treba tfl larkve a urodava" 
trva na torn El je prodat v iaellto 
vers ai^ku, pcoate ae seberu a idu 
J Inan . . Hoilns plaatavycb ofcalil ie u 
aojovych viFrobna /tofu, klaso, kaa 

/toru i .kiaao £e d4 ptipcavLt etei 
ne JaKD spcuEl;a dalslcH visi dooia? 

tv 10 belli V pomiru k obsaiiu co nel 
mraai. Ty Dbaly. ktera zbudou, boh 
uSel vyhazujl, protoze v aaien uSe 
te neejiatuJI kontcjneiry na tridfe 
y odpad, ale chyatSn ae ozifst leda 
omu intcligentnfnu fleaavt mastaW 
Ho aastupltelstva a navrluiout mn u 
^-Ite pcvky etalogiEace. Jlomac£ od 
pad pakud m^na tridia. biolOElckJ 
odpad je vybocnc hr.ojtvo na zahrSd 
K» /mojc aestfeniee, vjnj;«ii£ zahra 
dnlpe doknaoe poliezuje elupky od 

kum okrasnyih rf5£/. papji jedMi^ 
5a_Sas odi^eau ta,6f za pod^oviil 

ovy papir, na nimS. pas p£su dooisy 

a norlnj. a "agoplEy a na oatatni - 

. s nttfiilSnaio papuTi ae vgak yet 
Sinou vyrabL toaletiLi pap£r. PlecJl 
""^y "i tajfiatovych at*,, ateriiov 
-KS^o hra.a!oi apod, taka vyKupu^i v 
^ EbetBS, pouilty tertil b,^v-yuii 
jl na vyrobn doplnkiil, abytek si to 
zlOij. na HoaipQatS. EaoJiovale adSyy 
aobuv road^ oieal mimi SI prihui 
ns 3 nebo poSlu do detekilto dooova 
4i- nSjaHS hnnanit,lmi organlaaci. 

lObielsni nakiupn;! vltSinou v siiccn 
d-handeih nebo ptealuyin namisiku 

|at rat to uilje doiaa, '""' ' - ■Sji koupln kyalLtni, d-^aiai ySe a 
^- ayoli kupoval kaMy tyden loyju. 
oT ';^-^y' noain boh'jzGl kaisne 
. yle to Jen proto, is j.,™ ]e kon 
Pli 3i.i otaoSme V aekSSl a ae bvl 
y za aa6nne aaakou cenu /podobna n 

tenlaky hodln po letecl do plaatOT ' 
^ho Qdpadu a az mi ptestanou slauz' 
a^/ff^ P™^"* vyrobeiie.konopne a 

t^^tti^U.'''' ^'^'"^ =^ "^°^^°^^ - 

Oo ae tykd spotfebniho aboii, yg 
eobffine plati, 4e kyaiitni yyd^ii 
Sn^ ; i^ '^ly.Ekolo^Iot^JSi i zvi-i 
ena poflzoyaci oena i,e odcaai y de 
la.. zUotaoatl. [(i,dabo£ noalSe jao 

t.V--■■'^''''^^"'"f f^^" n^recyklova 
t.lne kazatu oSzt,! kdykoUy^tfehr 
at. Udoal ml fikal, Se knpuje jen 

CU neakplojiokd, pel Je zav^dSJ^ci: 

ti a kdyz ae tt ^lomi, mnaia ai ^ 
upit novou. takze iiejaou o ula eko 
lOKiatlijJi neS on, 2Uvky ie JS 
t kupoyat feporae ,H ekoiyckf zi 

p^,iir-*'^i' "*i3=S^ oa baterle, 
podobne jako kaliiiilatory, ofifjlva^p' 

"S?3i?^?^''i^f ^ =p^'.i «J^S: 

Liou ddribou ae Placet o kaSdou v5 
^^v^Jo»^icn03ti, aby *oMa .lo^Sir 

£ ^i^ftr„'f ^=^ moSnoatL zlepaen 

ale priMazln na no^e nSpady. Man. 

"v'r-fl"" " ""^^^'^ =^^a2i"^ 
= ;uj aelEBy rosum". Holne yei-i' -i 
P«l„ju na aahradoe. tak^e pfiSdcS 

'?nSi^^a/^^t'^;t^'" »bal«f ^dl^t 
- anazim af^ alt tak, abvch aa nnhl 
ipodivat za aebe... Ansvldil jen z 
aboMelenaa eeatu pLio,. odpadir i 
aaiiB ae. regyklaju. prelemi; o 

^, aikdy al nekcupiin auto a Jlji j 
^ Co Vy? 

Fcalai-chaT.e dohfssfn^jici tubnnv-&Qi 
a ja nejiaai^ pro^ bych ticlio rui^ll 
sLnvy^ Eyla to kfiiiEelna noc, te3 j>l 

^□5 si tat aeaalaiicDvaLi, . ./i5? P"U 
jia Ee tfe, Itcilik aillSe tijrt hodin. Ha 
din F . .Ptaci se vtil^id^jt do uginajt 
cicti rytmil nncl. Jei^ta citira ao?:t£ 
cnlsi - 5 ty se ke jrjii ctiouifa a n. 
assLV^lj tj nadhernou vi^mi rana, tu 
oatnaujici amealci. akatil, f:fk?i, ban 
.^nJ, jnore, pisJcu, chl^dUT rana a n 
oct. Jane Siiaveni, an vychodaiip po 
bre^-i do^iasinaji ohne a aa a-AJltii b 
utiau Jii ucp^v^a y^ta svymi rty. ^i 
aknu te ke ta*ienu raladc koiosove pa 
Irjy a noc nekonfii. J"? to jako sen, 
jako Icdy?, ^ aKe u naa ^ii aa raisto 
na Tyckod slunoc a ulice byly prSs 
dHe a tiche, vapoimnaa? A bubnouan 
i neust-ava^ stale se oayva. od ohn*^ 
na pobrefii- JdEae filti 5 ^ernL pE'a 
tcl-l n^ hosti trjifcyni Jajeoi, je tr 
ochu iiarHy- a no^ ti n^Jedfi, ale 0(5 
i:io.i:'e jdH cliLad a nak.anec tl berean 
otovy i^aj p^flpada uSaatiy. Ma5 ailu 
jit diil» ospaloi^t cdc/iaal. Divdoie 
jc na obluhu a tro^kickc nebe poiual 
inku. biedne... neehavaa ave tapoty 
V bilem pisku a vj-c^iaaiip? vat^fc p 
riliuu^ Mocifl noJi/ do vLa a o(3i ti 
a^r£ pot^Senim a ti(?hou roakOdIp V 
^dudi je pr<i?jcen Ojiojiou, teplou 
vuni tropu.,, j^rr^c ■JkHdnfeni a nne 
se nda, iie vOto avitani procJiazi n 
a^iini ttly, riaiiimi nrd'ii . - . Madai^as 
k^"-.f? flliiir?^ . -Pomalu dopljiD bccgrL 
Dotovy- i^iij J Junam, ;^io s^ .T.ire p^e 
hrtdl kazetu na druiiou atranu.r^ 

14.IZ.56 V r:agnych rannicjt 'ho.ll^'.d.nh '^^^-k Mttl&SffiM Byl gdm, adcbumltbi do es»3c^ku- P 
oa&rovat veComi o"blohu. SLunce u£ 
l^vJio aapadlo a^ krajtca pcmuEe Bed 
tv&la. VJltr, ktery tval se BtroaA 
posLednf itjtky doslfttQva abarven.^ 
ha ilfltl, pfilmel tfiilta, jahaby ol 

dfl, V [Cif3"CEch, kd-c neil nrakj- pro 
af£tala obloba, ot roziebala prrni 
Jasind. flvltlfl IxvSjd- S p&lbyvajtoi 

tmnu- B* cl"taln4 achl-adllo^dlro v£tr pojualu utlcbaJ. a v akolni pfi 
jTodS fie roahofltiltr tfilvd, hlubok^ 
ticho, VSdftL^ CO bude d^L^ t*atl a 
e a ^ekal na to, tak Jflko astatna 
kaid^ cok pfed tim. 

Eanff5iiS» v-Bdiich.ejD pcopluly pmii 
vloCky on^hiL a tl5« ae Qn^«ly na 
Btuhloo aem. ai^ienl bylo a tile hu 
al^Si a ob^aany pocyT- vStrU vyt^o 
J*il dlvQk^ rtj t^cbtQ prvnicb. posl 
i nast^yajict zimy. Miloval prvnl 
aalb, sD.lh, ktcpf rie pfikryje n^ 
^vntQU LfllQLL ductnou a posl^ytne ta 
k pflrodft Caa aa^srpHt nov^- ally, 
pro JaJI T&^oy boj □ Slvot n^Seho, 
CO Tytvorila a co filovSk ve bi4 py 
Se tHk DVsmy^lnfi jiiCi. M15ky chvll 
ku posaroval tota lichwatint divadlo 
fl pak. ukol^b^ p^f Jenmyiii teplem ve 
epacdku epakoiend u_30u.L . Rano, ale 
e trochu pcG-kfehL]^, peatoupll dolil 
k ftce vlnoucl a« me^-l mirnyai aal 

Brouzdal se aypkyra enihefa, kteiy 
pfi^emnft iustfll pod i^bo kroky ft k 
tapy pflkr^val r&a Jako ntUTfifitftl 
□A oHlnlvfi btli poleva na o^bPoiTHk^ 
IE dortu, OjBHilnaL^ tray vyaok* tr& 
vj TySaivaJicl z Jebo bladki, lahe 
ojZnici^ aa^boT^ vratvy, pokryvfll 
a tfpytivd JlnoTatka, alo Jak elun 
cfl vynhizBlo^ in^tla a* y drobQUfik 
^ kaplfik-y rofl^. Pfi bfdieh feky v 
yt-TOfH fflrfia prvnX slab^ lad, go d 
u pflpocBlnai kT-ajko^i. Slun-ca, kte 

t^ ua EHttm vySlo, ttpytlvS- osafoT 

alo itlcblou., oalnivfi btlou. krajln 

u, mlflty prcjtkaaou. VcltkHtynl CBati 
fl-kainl etIEc. Poaoray d£vM mohl f 
t^cbto stopicb Hist Jako v otavten 
S knlas livota; zde byly vepaday v 
&echny QbyGeJn^ 1 dreDiAtick:^ piJib* 
hy uplyDMld nctcL, Stflr^ mobutnd du 
■by prujaleBQ-^ Bkuplakflmi fitfhl^ch b 
flaeSt byly jB^tl. abalaay drebiij^iiii 
kryalialky Jlnovatky* V' biejlsyob p 
apEaclcli slunca ae tfpytlly Jako p 
Qoia-ai)^ bplLlajity- Stl poaaJliL. a po 
Eom^ BlftdQval krajinu-, kterou tak 
divtmi Baal, al4 tb ktai^d hylo at 
file CO obdivovat a do kter^ ae liak 
rad Trecol- S CQEkofii rdaclLOY-al fii 
Bty BrailTy- vtduch. Ff-tcoda, vySao 
f eat" r ni^bem^iir bilSia. hd^va, uklid 
Doyala Jeho aaiyaly h b5 adm, citll 
aa navyalovih* BpokojMjir a Staatn^. 
Z J.eha myiteaek bo vyruSl-ly aS a 
vuk.y pficbaaejici. s nedalek^Jio miB 
tfl. SanrafilL ee a vidyc^l. Vfidftl, 
I9 tarn uub£, taiD do t6 ipfixy* hluk 
a a vSecibecaS IhofltejuoBti - PilT^t 
ala ho poaMci uQiformai fiej peseli 
k.0, pacii spaland^O' benBinti fl udive 
D.J poklgdy lld£. kter^ potlc^gal. L 

F jako pohari... bytoat c-elym Hvym 
j' apoieni a ptlrodou* ■ ■ bytoat- ar I 
obodQ^t OQrabDECai od pfedaudh^ a 
blQupycb. povfix- BpoJ-eCnoati-- . by-to| 
,st dli^okS, hledajict h-odaoty aavrbl 
nuts ayatemen novycb fxlrkvij poCia 
Sujfcicb lidskDu Indlvlduailtu a r 
ozufa... "bytost bojujiei pouae sa 3 
vQje piriva-.- bytoat aepatfici £aii 
D^nii Pdabvl a J,ebo E^ouflja--. byto 
atl. k-terd Jaou sL rovna... 

KEHKOTME SB EPOUIPATI S'li'.BI ZfeleuM Prov^*Hi7ekY.3 e/; Jejlch vy-Bkum Je nepteeveilfiiv/' 
a msmotritny e vyaledky, jiotis ma 
hyt do&a«f!iiQ,' Jaou touto forniou st 
uiUa AIDS nciDczJie . 

'/j^ik^iiD Jin?3 Ji'i opicicli 4 -inych av 
ilfaiecti se ukfiiuj^ chybjiyu]. Z veil* 
e ^Agtl to je V ilLJiii.edl<u r.kiite^nos 
tl , ie vy^huQi ns zvifjitech je v^tfe 
Lnoa neextrapolatelnj n^^ lidsri.^ by 
tDiitl. Jsrae odlli^nou tlvotni for-iiu 
II, a rea^Jeae odUanS Eia adiijte , 
vlry a leky, a pojeti uivlsekce, z\ 
-j\i.lt^ V p?;pad& vyal^ujDU JTDS, je | 
uoI].t.ovaniiiodti4; stale ujIcu a vice; 
iidi urairi iia AIi;^, aie iflpfiani ce," 
sta r/Ertunwr Jeati^ nc-udelal^n Q-i'c k i 
aaetavenl Je^o riistu. Oiltoir^i p::J 
-^i AI'^^, J-K janiE? vyi-v^tltli. JO I! 

vlvLseKci na QCiici^U' a na vyv].ii,i'.i 
■7?.kciny bv melv dJ'^ pou^ty vaodne 
.l^iiD -zpQgQtie.T.. M-iiiony dolerfl o^ (■' 
ar.tivy^b pcpl^tnik^ bv n^Iv byt yor. 
kv^nutv porfro-^ov^j nira foruiJu '/yz^u 
.n,i^. ^fy^it-.UEu Afr]'; mui^j ijni-.i'^-i 'uv i; j n 
ikilv ijvolii>[a r.e ntmi^ll UsdAt n.^dni'J ^ 
QH. i^^li., alt> -Je nipi'ljatelnir pokr&S 
mvriir takojou formou 'vyzl^iiinu, kteea 

b^toii :IIV, k.teri3 aekaji ^.tle na l_ ek. Tytu ogcibv 1 n fl k ■J UPH .4 JLIV by m 
el;y da^tat lep^i zdrivotni pefi, n 
jrniRto nleilovani tdho, J ak Qolarv 
"a Jfjich dfijii J-tou Tiii vyzkuiu, ktec 
/ jiiB iSEpijinahri, .Vavic, veixa. iJtit ' 
perj&a liouSityc^i na jyxkuni AIDS bv 
^nalilu byt pouiit^ k. roiziiftr]^ vi'eo 
been.? vychuuy ci prevencl '.[IV a Am 
3. Preuence je vS^lokou ko;r,unitou 
pteii J. iSeni. :;aiiiir>tij pouzl ti ptMiez 
33 pukuaem Ui^it LiiTL^ jak ae vyvar 
ovat JidKHzy, vlady a badatple utr"', 
ceji penis? na pochcpeni spQsdbiJlT 
Jimif raobQu tienaouem celit. '/C^iJ..? 
i dnes bezay^h QnyjijucnKnl by ubyla 
* t Kini zela, kdv^y by la podporovana 
■preirence naiinisty viviaeKcc, Prewen 
. ,:e bv v-^lici '^rediiHovala rakovinft, 
zj?ela bv njQe^Lla rSkovLnu tlUf.tdho 
ntftva, infarkty a ucpaTJiii ■.epe;. - 
,?Javic by pcevence :r,ohia tem^f^ aag!., 
avLt Siceifi HIV^ to Je raolna. Jei3i--ij 
■y Jastupny lek, -3 Je aaoioarcJiDc v; 
cc sllbny net ubohy vy'^kua na opLi: 
i.c.1 a nepjTnypltle hleddni vakciny. P 
revi'ni;[>, v^c^ova, leySi pe^e o pac 
LenLy f AISS a pogtupujici vyskun 
j e to, CO inii? innj i^uiadu'/aL- 

J<isori J ue tice 
/sutor je bojo'.-i:i> pr^iti ^Ivlgr'kci 
' a nezdvisly t-y^kudrJiEk prevent! vnic 
tl alternatLv/ Id£, ktffi an^i u4 zapomnfilt, co 1 
e ySlids tarj - venku - v lesich, 7.a 

PEldftl do krolQi a Etratll hi r < 

□.On^/HULLDI tlHvu. 

is I Ull-JORITY ff_e rw^^ Qudauc- 
noii, IMsg'iif. Snapcase^ Shef- 

Sieve ffeJrJy, Ken OW?ji ^ JB 
stran A4 JO Ke I 36,- S^ 
MIHORtTY n_t (CROSS X 
fll OOD. -ti-odskB sccny^ J,3* (D 
sjy^/ /■'oifjs C'Jovjnin^B', J 4£ 
slranA4 - 30,- Ki 
WINORITY a 2 ■ 4 ^iujuan. 

4as[fana4 -30.- Ki 

wrwDRrTY fl_l (CfesiT S/a(ft 
tintier, tAelii^icliiffs'. Asntiy^ Jsii 
to J/yii jWJf-yJ 4 8 s1ranA4 - 30,- 

HPNORFTY ff^_1 iSailaco. ShSI- 

W<vjL^"tfflit? JO ilran A4- ?6,- Kt 

J3Z,-Sh 

lailZfn DIFFERENT LIFE tf Jl 

(LTaMi/rp Of ^ge .'i flpjit 1GB. 

KCrZB,- Sk [flrizhl DIFFERENT LIFE H_B 
f^9ff/isftr/?fl, Fugazi, L^^efrme. 
i»^are 0/ HhS ^a!^"Oii, tocan^s I 
37stran A4-Z2,-K£;7B,-Sk 
Tjnzfn DIFFERENT LIFE «_6 
•Splcsn, fJo Rss^on, Dcwn By 
LJW. Fflrsrdfl .J 28 &1ran M - 
19,- Kt r Z4,- Sh 
lanztn DIFFERED LIFE fl_5 
^(7 W<^e*. jVT^eiAy. JU ''ary. J 

^(raiiAS -75,-Ki /3l, Sh 
jPPi abjadn&vc« rorftnii p'lpD'Efr' 
Ji 10, KC'J),-Sk]alio poiiownt, 
ob}edjidv^la^[| «L ulc fi.nrlnii 
najUllMOLI, llaci $0,- K£ T 73,- St 
pr ip D^ l&r |en J ? dii OU. f 

^<XfP fEEUfiGS. HEflR7Al!Ar 
CK KLr;uOKA 0J^S4, WSIOE 
rrrONJ, JAGANNflIJ^^ reco.ds 

MEDVCD 09, Mr5C*f - Hfl5CH, VYJ} VLKU, ZilLtiNY PROVfl^SL 

PI 519 »l a alituiint kalatog i 

Bfhent unoia > brernn by to 
mAly y cll$lrlbLiri Dhje^H daF^l 
pfi/& finiHiy, mpi SECOND 
HATLWE, OUTBACK. PARACISE 
airiOJEiddUlL... 

VycTaudlB-lL i»Li| larM\i a ChCgEs 
pornot:! ^ dtililbuti, niplllH Film 
3 pa£l«re jfldfin vyU^k n> uli«?hu. 
Ridl vliTi pumiilflJTie I pi^e- 
]f[n_._ ■ 

minDriiy funzii^ 

ronian soumtw 

p.o hux 67 

JI2 01 

hitp y/i ddio sirahov cvuf 
ci'paqe?3/JndeK hliTl 

Mlp ^/radio ^trahov cvul 
£?y|ia!je23/mirVminoc him 
3kr:owni?5iv To, £.c BnijBl aivota Je Casto hledfi 
n V hz-omad^i pen$i a ve avySoT^£ 
OHObJii spottcby, nejii n^odna. 'Pro 
cbu pacadomfe. Je to di^icasea tobo, 
in? 1 pea ty naJvStSi indivlduallat 

!|iie&J- n^oii aCLstava. sXiXs JeMti dii 
eilte, Jeky obrfla o floh6 vyitoa a 
oQi dmhydi. Dfirez na OBtoixtatl-vnl 
kcnzuDi ae do naMlcb o'*ekdv^i dost 
fivi proa ttednict vim aaciAlnlch mec 
banlflDil, kter^ urfiuji vySl pregtlfi 
e Jednotlivci a ceiy-cb ekupin. Due 
E tyta EiechaaiBmy jeiincznadctS piref 
emji aputfebd rnaterlilnicb sCalk'l 
w Jejich HBjro^oianlcijSlch a CastD 
veimi piytvavycb podobacb. 

Pakiid EC tyto cnecbBiLlBiiiy nefia^^ 
, bude hiSdy projev dobrovolnd BKJ3 
onmaHtl daniho ClovfiJta v oiich dru 
h^qh spole^eJiskiy deklasovat a odao^ 
U7at na aSm okraj "aorm^lnl epolef 
noatf mfsL OBtatni noiiaptSn.^ raara 
LaiLy. Vldltein^ zniky npQle£finflkil 
ho uap£cJiu pfiaobj; natoiik avidn*, 
Ue Jen m^lokdo Je ochoten aajoySlet 
Be jiHd tiai, sda ilovfik filjici akto □ielS tinto sip^obeji] lit ohofti aaebo 
tsTt iije Jen 2 aedastatku Jin/cb m 

□finosti, ^SpoleSnost " al stS vn4i5 
I snaky uapfeSfiostl TtUce peGiivfi 
hltdi a trv^ aa nlch. Maaov^jSl ro 
ESifenI dobrovoln^ ekramaoati by t 
otli Dohlo viat ks kracJiu trinlch 
mechBniainQ v Jejicd dneSiii podobfi. 
Pokud Jf dnea doiirovulni gkrojiuiDst 
satim tQlercvina, pak protOt ^f J* 
j£ nlziff^ rozaaJi a negativnl ocenS. 
ni se atrany vfitSlnoTe spote'IaoBtt 
aatlfli nijak neobroiuje vydatnoat c 
elJ40v4b.Q toku aboii a slu^eb- J^ASe 
to anit pon^hud pSekvapLve, ale vz 
tah kH nmyBlu DaSeho rIastnflLu £lv 
uta Je V tito Bouvlaloati apoluur^ 
OTin jTjiiLO Jin^ obdiodninl a^joy, a 
to avidStfi velky'ch nadnarodmcb fi 
ren, pro kter^ Je prdv6 naelToi pr 
. QUd zbaSi hlavnim mfifitkejo a sdroj 
em Jejtcli Uap^.^ogti. 

Oalabeni pudu flebezichovy lldatv ' 
a Jako celku, kterea ae dnes aiA 
le iest^Ji hovofi, gQiivtBl ae aele 
Ktlvitou naSich oCekdv^i. Jeou fo 
rnulQvdn* apflaobeni , ktery umoferiuje 
privetlaovat pftnoay a nafllch aktl 
vlt a roakJ-J^dat pffHluSn^ ndklady 
na druhe Lidi, na apotttnoat Jako 
celflk a V nepoalednl fadfi 1 na pfi 
rodu, Pouze diky t^to logice Je mo 
jin^ nap^ikLad provoaovdni oaobaiho 
;autojQObliJ.Hniu v jnaeov^ni m^itku dl 
vyuSiv^ui Jndem^ch elelctraren a 1 
ivotnoeti ndkollka m^o des^tek la 
t a e dopady iiA\x tlaici^ let- Priv 
& tata velkoryad dSlba profltu a a 
' odpovddnoflti blokuje pud asbsBdcbo 
vy, nebol ho J«kc kr^jni nepohodln 
OU nikladovou poloSku pten^5£ na d 
ruhd. Toto VB Htuteinceti krajn^ h 
aaardnl choviiiil Je v nafilch tdeolo 
giidh alespon riktlvnfi anirAovino 
tiE, 4* garBJitoviSniJi) StaatJi^ho vya 
ledku Jaou govfifoT^y vicem^ne ilu 
aornjL konatrukty typu neviditeiari 
ruky triiQ, moudrofltl kolektivnitio 
rozumu, &t pf edpoKlidand neohranifi 
enoBt noinoeti rSdeckdho poanani. 
Podobn^ B^ty elou^i Jako vcelku ap 
olehliv^ alibl^ Kter-6 doprovizi a 
kryje pQviSiiT/ ilbytek Qsobnif zodp 
ovfidnostl modenilhQ Jlovfika za eel 
ek, at Jli Je Jim gpoleCnciBt, aneb 
pflroda. 

Jan Keller 
/nryvck ^e za atudle vztahu k pf 
ItofiS, kteci vySla ve Shcmfku pra 
-c£ ftloaoflcki fakulty Msaarykovy ZdcMa l^i-avazMj^eke^ i 1M^'> Tl Zeleni Protf^izm^ektS ?^>^- 
.[Jl-'RI CO Zii V do -j^oi . rtG.j ^e ho. 1 . niVti Hi' i?::-.ni> ■- G V 1. 1 c hr- i . ■■Vv -.idr'ei.e ^iii r\iitu. Ohni:^ 'J .-^s.^rl r^ketiu devi 
i.tK.a vypa:'^^ ilicub^ irjuc-^'ti,? j3ii".3 a J 
0!iP^leho ^inenj. PrOLc- :>qKm1 o^kov 
■ dxii dfil/L to, CO ni.^ l^unl HaJ. Eyaii? 
.■Ji h-r 'i^.l -ffidv zars^;istj-ava= vlru?, 
oroi:! ttteriimu byl ixaoi^kDvin. G HIV 
-I v^^k je viruii z^ei? 3i|lLE;r./ a o 

' '^- iz^. iz. v2.T.l'-iu flED3. 

^■iS iie d';"QQ iiirvrn'c-l d "ivo.lu. rc/ni 
J ■:; -t^[, 26 AIDS prriuuj e pri.Tio lis i 
r.iieiii ijiuril'uiii.i-.o 'pyate'r;!], iia nej;^ 
SiioLehfl^i va^r^ifiv, ^l-y v-ytuorily p 
tlnej^l ImiL-iiCii, i^-. rQ^Jil od v^t^ 
mv vtrii, Kdy inuniLni. sydteoi iiil^zc 
b'i't ^choperi vybjlav^it odoJ-iiost v^c 
1 nakaze, u. HIV j^ to Jinart. HlV-1 
pudlcopori'd iDunitni ;yyt?rr,, tflkze J 
ej AIDS zaXlf: s^ni^.n.. r,j.d3ka imimlt 
d :ieii]iSf Jdjl.^v^t. ril^''-^. PolfLiij vst 
E-Ikrieme nejSXoLi i^omu .-JI'/-! do ll:^ 
3ke krve, Ifiunitni sy^^^m ni nen\'i-l- 
c vytv£]'-it odoLno^t po £adov.?j^oiJ od 
kci£L5'?ho druhu ockovo-ii , i.;.iuiiitiii a 
ysti?iD m^^z^ fyi: Jen dobvt ]|I'/-I. Qc 
;<Qv4iii proti j^lDS mflie'pouzc odddl 
It tato dobyti, pozds.iSi^n litoSeni.T! 
nfl laianltni: nynt.^n. 

Dnihy dilv^(7, prac v^Anin^ ncnii^ie ^ 
tiiEt fllDS, je ritj&pi^i? ten duie^lt 
ejai dijvoJ, :'I'/-i II iidi. neopaku'je 
atejni .lud^^Un ^^-''-^ lo riela obrna 
'a jini .1E..T.0CL. HI/-1. je neu^tdle e 
'voIujIcL 5 rnb^nici -;i! -j-lius. [Ji^dy 
r.edto^i ntbu litevolaje sttjrjym ip.^ 
potierr. rJTV-l f.ozltl^uii osoba nosi 
v-iruR, ktery hv ubjt/i jdll^Ji^, ne 
i Jak ronti:, a k'-ijr/ nepi^Su byt rja 
lezen idta tl. ■;ky- u J^kekoliv Jine El 
17-1 poiitlvTii oflob','. To je proJile 
naticrte, protsie I.tju^.i tni ■^yet^j, a 
1 .t^ze yytvortt odolnod t /fl]^! '^Lru. 
, Jen tehdy, kdvS vir zaxti -Lstru- 1 a 
'^ytvQfi SI vH^L rttmii siln^^fti Liiun 
ttu- Kdybvcbom cnes deJL]. pRolyntov 
1 i ■■lli'-l vP.kcicu protJ. AIDS /mijrn 
e a:^ til beape^nou g moi^iou/j imuni 
tni t^yrttia t}-^ ncroici-ii ajia'-it n.?'^y 
I'lru", proto^.e ?e fit^Ie v-^'vlji, Pr 
otn i kdvby bylo u^^ourini a^O-tliii 
v6 ■iioine, neni zdjr.; zpi^c^', j.i--y.ni ti^ i:i':lil^ re^lPtTLiu-^.t fdtaie 51= n>n i 
ci tvflf -ll'/-i . 

B^.l=itele -j-jou si Mzhro |.rijbl,e;ii i p 

rl vvt'r4?E^ni v^kc-iny a ;>oLiiivani n 

3l-, Ktece nejsJQ virtra :£!'/ na^L^iie 

n-y, dobfe vfiijQ^ , Pre-:tQ to Vypada 

, ^e opCirniaiEus difcSni vedy Je iino 

.mezeny. VyikniQ ponrataje, pouz j^-aj 

ir ty sarr,3 druhy aplc a pOAo::ji--ic 

pe naj &t ten samy lak nH AIDS. 

Vcz.ne.ne- Jl v iivanij, ^oiiK. sto^ i ta 

Co foriciS vy^kurau AIDS, oiriaho oopia 

l^^iik'^ dsni a? stiua netrpeliv^j Sijn 

'1 a raenfi optiinlstlckywl . Htprenvap 

.ujc tBd^, ie pracujici a dani piat 

i^i lide, HIV poiiLiuni a Jim nena 

k^ieni, kri tizuji sumj vyJany-i zb. 

'tnKoiryt* vyzrium, a ne badHtely gp.in 

i. Mnolio Lida' neti epoifojenj 9 iiij- 

.o-^tateiTiy-m poKranuiu a toKem pen'iz 

nfl tyto projer^ty. KalaoroiisiS je na 

vyzitum Al!)3 na prijiat&cti pfia^^lgno 

'4 ^a.ti pfes 10 aliionQ doLaru, ^ p 

enize ?taL? te^ou. ALe Eracujici v 

■ f :;pojenyc^ stdtech ruolioi] chti'., a 

av dolary z jtjlch d-itii bvLy utr^^; 

b?i:v!imvj'lupln&jl. 

E-ci:-;Luje :iikoLl,^. lii'.i^ rt.lE,£i iiei:lit 
ej£ lek r^a ilUS. lildm^ jiz niit zjfa 
vn-n£ FLcevennLv-ni a trvale \ik^y i,a 
-ako'/ltiu, li:;>ru jjcOo ^Leih uemoct. 
^e skutefnoatl, afl oiohoii exlgtovst 
li^rfy, Kteri? pomjh/iji ^^Jllt naRledk 
i^im neiDoci, V nistarll aeexistuje a 
adni trvala s iiiJrdwotnS prevcnUvii 
1 luiba jak4koliv neafQci- ft^io, r-^li 
ouina nflie by t odatrpnina, ano, fln 
tlblntlka oiohou pomcici / uojL pcot 
1 j-.ejfiiznej^iji iiumDctiTi, raJe to iiej 
sou or oven tl villi e trvels I^ky. TyC 
■,o nejTioct atal? vit^zi a neexlatuji 
iadne a^oifblLvy , lekafghe oetod/, 1 
^tere by jira trvaie aabrinilv a cti 
[■ftnily pfed qLqlI. flepf ekv3j>uj e ted 
V, ie [fld byt vialnzmi je5t^ l^k na 
AIDS. Prnblora AIDS epdCivd v to^^ 
If. badateli? StSkaji na 5p3tny jiLro 
eiSjtodi. Vi^inektori ntdie ignuruji 

, ie irireni .[l1~^ oplce iieoiitj.ocni ^ 

^ nezapffiini jinj poruchy Inunlty an 

pice rnQhou tiofiit JilV-l, aie nc.i^olic 
U doBtflt AlJJS ti nejyou Jim taJ'lkuv 
Cena 1 ba liku (S QQlistu): 

I I ■ p . II ■ ■■!■ ■ l ' I I 


75,- 150.- Dopisnf obulky 

C6 (Tl 1 5 X 1 62~min) . . '0.40 Kc 
DL( 110x220 mm) . , .0,55 Ke 
DLsokenkem 0,60 KC 

C5"(l"62"x229"mra) .".".0,70 K£ 
C4 (230x325 mm) . ..l,30Kc 
B4 (.250 X 355 mm) ..,l,40Ke 
Kreslicictvrtkyf,A4,150 li^tu: 
Bah'k oboustranne hlazenych 
c tvrtck (220 8,'m-).7 .". - .|65,- K c 

Jnformace i vyrobky dodavii: lag. niichal KULIK 

Konivova 243 
130 00-Praha3 
■S (02) 822 551 


■■■; ■'■-■■>/ ■■ . ■■ ■''■^. 

PQuiitfjni airnpsniii.' neiii nikter.Tk'u 
alte^ne. Kdyl Je JiEV-i Uatfiknut J 
'□ Icrve limpflnait, laiunltni sy^tepli J. 
tiHEnJ 2Bceafc-uje, alf; to Jen tan, ^e 
upozorrii n.-j jE.hD prituiiusoat bea ja 
ki^koiiT ?nt^ebv ;jople^liu- lreu.Ti,tiii 
tygt^m iirapftniii nyni niktej-.ik po^ft 
il^etl, Zli-Tipaiiftl ^leoncnjocznt ii neprq^ 
cvTiji nejaciidf poti^e ^^v■£li HIV-I'. 
Myr^Ielo se, Se cio5aa fxekxeri Sijapa 
nzl poti-etrnji Vice iSaau, aiiy ,] e Hi 
r-l nakaaiLD. ZtaeS iiji iii;ttef; * 
jnpansl Jii pfea 10 l,et e Tiir^m HI7 
-1 a pt^e JF3U ni?aakaii?ni- 

SkuteilnQst, 4e apice v? i7V'2r;:uiu Al 
DS nep^'flkiai^li □aAa-enoE'C i^irtri, k, 
tpry u lidi vyvoldvi ^EliS,. jm^rnpn.l 
, £ti pouzivini. aplc kvCill hlcdani 
L^ku na AID'3 ]c [Tilaern^ v^denka pr 
aktika, Ale L kdytjy opice byly nak 
sftfiiiv 'rilV-l 61 ^lV-2, stale Je g^.o 
vn6. zd^i bude Lek liJlnny i pj-o AED 
.■o. Taki^ jc JTioiQii, £e - bez ohiqdu 
iia vyzkucn - Je-ATL»3 neliS^i t?lny , 
OCkovdniia vi;eobecn^ he- ^flabirnlt .1 
oktciM, Sjadateltf, rodiiie i aktivir. 
le, PrL^lo se tak n.3 fakt, Sc uGho 
vani nfljpou Lek-em, a ani neaabranu 
,ji propuknuti rilznych neaiooi, ale" 
JiamifllQ toliQ dtiajt opak tdiQ, co 
by meiv d^laL; moJiou viastuu rozvl 
iiQut onenocnSiiL, p^i?d kierym maji 
ochranovaL, a rnoJiou takii Vyvoiat J 
Ini otiemoi^nerij, kterJ. jaou pi-imym 
di^pledkem O'lknu-^i, Vady "e prcdpn 
klarlglo, ie ^ILi^ se.k LidcJH doi^tal 
prnstfednLctvijji oilki^v^i , kteri- 
:ie.iLo nSjakou Cormu jII'/- *1c aE u-S 
J?Hou tvT-o HrrJU.Tieiit y pi^tmi a nprnv 
iL,^ .;i ::e, probl^ui vakiiiiiy prutl AI 
ri3 Je acels odiiSiiy, proSo^e AIDS 

inoci, pred nlmli fli^ji vakciny oc^r 
rinovac ^ 

o;^kDV!ini fufiiiTjje, ^leapon leDretlc 
ky, vfiraveriim ur^iti? forny virxK drt 
linnni tnlht, ey-.^t-iatu. Lnunitni 3yat ^^ 
m by rnel byt pot4 ^cMa^ea vytvorlt 
LniL]n|.L.u vHfit toni:to vlru a byt-^ctl - 
upen ae tnu firdnit, poku^i j g,] v bud 
oucno.'.ti poti(:i. VuLfliJia JeJnptIi, i^f, 
cIl viril je've flve podslate 3t.c:jnj.>. 
KupiMKladU obrna, Ktera, gc y^taj.:f> 
■u objesjijG fttejiiyra spuBobeji, kdvi 
aasiiJ-jiie iraunitnl sypt?m. MaKi^>skop^ 
bv Qiei vidy byt scbopen roaeznat j 
eden n T-tcbtj vlru, e inuaitiii i^yjj 
tiiui bv iupI b /t achoptrn jej uiiiat, 
Pritoit Lv'i.n viry ;■!- -iFLr.ur.. 11--11.1 ■" ^on: " ' ' ■ - - --^ - ^ -i - . 

EiiJata 3. Provaznitck, 

BrbpMova Z555. ^44 01. DyJj- K^dluvd, Gspcdi riflpublla 

District Attorney Ljnn Abrahan, 

I4^li Arch Street, -Phiiaaalphia, PA 1.^1C2, [ISA Jvvir ^rAlova, January 'Jtli l^y? Dtflr Lynn Abreha.ii, r am not a citizen of the uni-teG States and I bave never been 
to Fhilaaclpnia, but I wieb you tu know bow I C^nl ebout one 
iBaue - about unjuflt iippclaonnient of tht nine innocent MOTE 
people, Tdey ace all nore than 18 yeara aaw in prlaon found 
a^ilty ou tturdnr they dlln't Coinaiit.. 

r aa now 1G years old and I get anflcked whiie thinking on tbesf 
InflOcent men and women, which ace the eaioe tine tij priaoa be- 
oauae of nothing, it is eatd that they anot one policinan naoifll 
Jamea Ramp. But the buliet tnat killed the cop traTeiled on a 
dnrfn«acd an^le, while they were wil^i their children in tJie ba- 
. dement of their^houae, ho it was LrupoHible to ahot thta bullet. 
HOYB S were sentenced each to ^0•^ ytara in priaoa - ta it fair? 

feople in our country see tne U. S, like a piece of the world, 
where cei^ denoccacy and fceedoai, hut the unjiiet irapriaonment 
of the nine innocent MOVE people badly wounda this opinion. 
I see no dexocracy, no freedom - if yoi? call "fceedcjcE" to raci- 
eoi, repcfflfiion, unJuaticE and corrupttun, Chen I think yon are 
Joklny, But thla ia not any jckc Tne KO^ 9 are Htill in pci- 
flon ajd I demand on rclBBae UAO^L cf thea. I deiQsud on it, be- 
cause tlvece ie Jio evidence that they commit the raurder. Unly 
they had commit ia speaking Uie truth and showing how rcttcn 
your Byatem ia. 

Could rOU Imagine I01SRSEL7 core ttian \ii yeacB in prison? I hope 
your iJi: agin at ion will help release the FlDVK 3 out of prison, 

PEIEE THE MO'^i 'JW. r'nEE fiLi. U.S. rOlUlZk'^ ?RI30SE.-?E 1 ! ! 
LONG LIVE HE^LUKpHj ^ 1 L- 


SelcMi Pi^D^<?izin.7fck€.3 sivAS iii* 
-Jjiine V livodni £AzL iQ?Bovi?hu V"v;i]i! 
L-ani driiliil. To J* vieobecne dabre 
.',n]kn\4- Mane aname Je vSelt Co, co t 
Zito raasova vyrairiLii udSla. g Qudouc 
Lij !in]6rern vyvoje. Roairraciiae doaav 
.■i'inl gnifir vyvoje, Itter^ tady vJ-idI 
, a tsto aiiL^jia CIOTeiten VTVolana. J 
e iiejvatSi za. poalednicti 500 OOO 1 
.■i, aiJ Jl gtih^e sa pouh^ pilstol 
i^ti- TiikSe JestllSe virae o iti^BOv^in 
VMPiEraiii, kter4, pokiid Iio nezestftv 
inie, liroEi v;-,^iibentri poloviny uebo 
L v(os irSecti bioio^ick^ch druai, m 
iliiL bychDia take dopredu predvLdati 
■liny rtosah tohoto biologickeho aeL| 
a ^Li t . ' 

"/tLnd atcat? druhfl ae privd^podu 
a:J: ultlse nskonec Jiiko in^nfi "Tyanam 
nA iirjrott aiiiicni moSnoeCi ^yvoje, 
■'.t'iry by vytvofil dcuJjy "ove- Ttnt 

I UliuthuJ erne z ubupvnycn obdtfbi nin 
I fbnj irtclj |io [ii^aov4.-Ti vyinicani v p 
L'i'h [ptii ['I cn. ' .iiLnuIoati , nejnien^ p^ 
I. nilMonil Iftf nio^Jid jefitf nSico-lk 
1' iL d.^le. 

^otom Be ri^ tedy vvpiati adJiaiJi 
Dut konei*n-i dopady QynSjSiho vymLr 
lEif druli:L\ !:n ^.ikl^L^^ii evalii^ni j^co ' :- n^hu v^voj druhfl- Vka^iijs ae, ie 
t^:^lllltlJ probl^rnii nev^nujeijie patfti^n 
ijii poaucni^atb l^d^nd vyzku^iirLi centr 
ih;ri nn ."v5t$ ge nezabyva vyijerp^vaj 
i:-.i, HyatfJii'''tlckQU pcacl vfinoiranQj 
^0 Lu kiii^ov'3 otdace. 

N^:e 7jane Je cilcm mnoha dal^ich 
.Ji.il^ri, cu ge aivo=niho prostfedt t 
•"' '.•:, .l^lto ri^pfLklal kysdiy diS^, p 
iHiii *ro£!', iJbyt,elt leail a Sifeni p 
Tll^tC iiA^t^eii JBOU tytO prOblF^rJiy 
:;'/ratLlel[ii^ a Jajtch naprava rai^e 
u ,'t wf ^r-'^t'is^' -tdjiovfl ir dtqetHettch 
i^ I :ntQl£;t £c!: - IlQluni::^ i Jbytek 0^6 
i-.ov^ vrntvy fii ijlobdlni oteplovdnl 
n .;je "uyt ii,ipcavi?ao , budGcna-Ii ciiti 
t. :Jaop3K vyiriirani druhi J? deflnt 
tlvni, aleapon pro :ia3ledujici dlo 
uhy ifis. Opravdu, vyvoj nskDnea na 
hrail]; hisiofiicka druliy *rQvnflteIn& 
ke rtJie&iL-T.u. gtavTi, co da poivU a r 
Jrni^nitoatt , ^le bude k tomu potfe 
bovat obdobi fiaha:)ici 20O 000 lide 
kych i^eneraci do huOoucnostl , nebo 
II 20:c vLce ee:iereci b^heEii cele ej 
l^tence lidpki?iin drubu, Pi-eeniji r 
e^enc, temSf a Jlgtotoj ,Tiil4aaie uri 
it, ze '^e newvinou iailni^ nc^^ f^r 
mv velkycb ko^kovitych Selc-m a ^Id viakM'h'^'''ina«j'icic!i 'iledani l^ku na fllDS jil ddvito pre 
kroiilLo dobu predpovidanoa v^dci, 
, ll'l.yi AIDS VypukL. MyflleLo EP, is' fl " 

TUG je ayridroiii, ktery miS^e b/t aay 
t.iven ve virQvom at^diu proetfadni 
otviin ofikov-iii. i/akcina proti AIDS 
mela byt vvvlnuija b^hem dvouieteha 
vyaku.Tiu kratce po obj^^tni. AIDS. P 
neg, vice sinZ dygettieti. poid'^Jl 
, !?e l^k na AlD.'i fltdle neobjevuja 
;^ flIUS :)okra5ujg ve: gvijm Sireni ko 
tern gv£t0, PoicaL^ vyvcj v bitv* vS 
dy a flrns mOSe b/t aapH'^in&i nejr 
iflznfejiirni aroblQiDy uvnitf spolti^Jio 

laplc pro vyBkum AIDS /oejrozsif ene 
" jSi fornix vyz^cUTiU AlD^'i/ Ifl nejen n 

ep^GBved^iue, ale 1 poLifoVESrtihcidn 
6. Neai to j en. toto pouiavdni opic 
, Jakkollv pclXtov3Jiiho:^i]e ohI^h by 
t, je to take bLed^i ieku 3aiTii;]tii.5 
. Ve ttkJite^nosti je ot^Sikou, :ida J 
'' e hledani I4ku a objei^ty studi/i vii 

bee aapotf ebi. , 

C AIDS ^e dobre vi, Se Jt ^ygli^dke 
E HIV /Hujjari Immunodeficiency ^iru 
5 - salhani iiaunity lidakeho or^an 
Isciu/. Ale HIV pfich(lai vy vice ne 
s V jedJae forra^ a roafiilne &e proj 
evuje a lidi a wv-i^ai-, ktar^ zafidh 
ne. Iiv^ rosditiis formy, ji-mii inJze 
:iIV napadnout LidL, Jsou ■{iV-1 a ■: 
Th'-^. HIV-", je sarxelny virui;, a k 
tcralia fic iDilae pine vvvinoui j11"^S 
a aabijet Ildi. HIV-'2 ;i e mene ydin 
a forma viru a iJbvylc.lQ aaprliHnu.je 
poraalost, otaleni a jjekdv ifaine In 
- fekce, ale ,] en sfld-^fi ^^.Trt- HI/-I 
..e '!i'--ic. .■.tciry -j e v^ot i.^octei;: r = 
} 3roi:o .'-I -JiSTLJiiu^y ok^m^ity ?-i---ziL 

i^k, av-fiak Je to pravf.tato forma El 
rv, kterd BtaVe nevykazujc iddny, 
i-l JtiH iD5ly pokrok progtrednictvtni 
v/2kumu rta oplcicb. 

Oploc |ii3uiiv=iiie k i'Lvl,= eK--l. .\:""i z 
?aa£eiiv- rOadCltiyra [iiiGiiioc:ii'^Jiim , kte 
r4 gp podobd UCV-2. Vtrufl anajoy Ja 
Ao SIV oilr^iii J upie to, co ^i LLdi 
Wlv-j. Projevy Jaou tek^ podobn-^, 
te:ty pojTirilu vyviJ-'^Loi Be oneTiocn'^ 
nl ^ LnftKize, ale zriiika ijurt, c'od 
raiJiiy vyzkurn uki^iujc, ze 'icrliiLino it incii 51V a hin'-2 :)e tenjiir Idtatiek 
J, fl.T 'iOt ritejllJ. NLomiini:' vi.rv J :'0 
u .iiczL. Lldml a u?L':crnl nrtva.ije'N Jie 
?.ain&ntteln*. blile LnlikovTni r.I J :} 
l:ti praKttck-j- nej:]^u mkqzeni. Lid^ 
EohQj noBit SIV, inia by lq ]e,iLeh 
imunitrnV ivyntiim jakkolLV poartodHu 
fi zapE-iflniLo jak^kollT on^^miieiien 
i. To Bajni' plati o oi'^i^Ji'? ■^ituaci, 
opi.CE raoliuu no/iiL ILrlgky :EV-J^al 
e nejaou Jim iiakaiejiy- Je to t^ l 
e-ner' u ^^pph druhi^ t-^ic tpstn J-aiiye 
h pel t^cbto eKpcrlraeritccb. i'oiiae 
jeden z i^rahU majiaki byl n5j:aSi?fi II 
l'i-2 a Jebn pr£Glu5nici v nekoLErta 
pfipadech acrDfeLi, ale i tak Jaou 
ndlcaie:ii Jen nSl^dv a alouzi. jako n 
boky objekt fltudia dlV. Ani aimjian 
El, nf^jblliai primutl k lidtfoi, nej 
Bou ['E/-^ nakgjenl^ Vg.^chny tyl-o c 
pice moliiiu byt iuflkniranv jfti 3IV, 

.'SH.utecnogt, ae til-'-Z a SlV jaou te 
mfif idtntlcke vLry, Eai.a.;iiiJ :;oi liJ 
i a opLce roadiinS, ai aai-.luliUje o 
taal^u, ada optce, hIavnS SiiTipaaai , 
jacn 5i naJBOu apoLeJillvynl a bezp 
c^n^l mndely pro hledani l-?k!J na 
lldskc Jiemoci. JeatliSc ,i5ou '/ygle 
dky tegtovani apic a.3 StV a :^I"/-^ 
jiepj;cgvedfiLv^ , potora i vyaxum pou^ 
ivajici. primi-ty jkro tc^tDViini [{JV- 
.1 a hledani Leku na ATDS Je take d 
tsk^tabilai . 

HJV-'l, n5beBpeijii^J*>i fonta dl-J . ^t 
die viteai. nad VLvi.'ieK.tory vs vyi^ 
-jmu AIDS na oplcich. VLiflgtKtoi'l ^, 
-l£ li5ta ViLedajLoi vaitcinu proti AI 
DS, tea"-Ovali virua HI'V-l aa roama 
nitych druaich opLc, Mnobo druhJ o 
pic, aej^'^na a roiJu roakakfl, je st^ 
is jiitivii a anovu InXiHcv^o ^a die 
lerc tiiii, aby ua nonefinfe obstaly yf 
ed J^TDJi, takae bailatels mohou poui 
ivat upioe ks gvemu vyakumii na-Tiist 
a Lid^kych AlD.'i patzleiilfi. /yTl^lky 
presto fikfiji meJi^, ne^ uygiedky ■/ 
y-ikumir l;lV-2 a 3IV. Ikdya ii,idptcle 
laitkuji jednu opiol ?o dnirii^, gtd 
le u nlch neajistlll jarfykailv arte 
dlivy licLnek^ InfLi^ov^i opic virc 
iji i:iv-l jim vl: ckuti'^'no^tl iLijsrt ;i 2e!eMtf Pi'ov^zi^u^ iir.3^ ^S-tft-.^? ZelfcPi Piruv:\Z¥.\ctVt^ :alternativa: 

casopis pro ckiilogii a jine cesiy. 
, ekologie 

trochu 

jinak 

PKAVE VYCHA,'-2(' mwe' c^fsuoi 
A!-TE^Nft.riVA,/ oi^SSME, POP- 
TECIFAX/ZA'aN,: 02,1311 ?o -^5. n. Ab'j- !:e i^Q-^'^eii sbytecne dl^uho^ 

IS. . - 

e'i prjJizls J^cdl'ii' .3 a^iSrc-iii k srdc 
i 3S vcaail n^z, kt^ry pro?£sZ Sil 

rtia EVixe ryc:hle uykrvioelo. Scev 
ye cHytaia 5o p^i pcavtny-cii nddoij- 
Kdyg diib-ftie vyl'.rva.ceXc', vynal a^ 
jaayk, hlava G'idHila cd ■-:7upu, ZA 
c.ni nohy s;- "■^-y'cviil'i.-.- it r'-zp'^ru ^ ^I'/if^ se klad^au zvtdlo do po-^^e,^ 

y.vniL kiisy - "slrLC^ a ako^ce - 
tSe'J-T-'sa aalni noir.v p?J{' bo jin p 

Vfc^fi fie' b^fi^S a mlie nestehoval 
1. Paflli. a-i' y'neokich.. S^anik ■ 3 
ao^n.6 pfedtim vE-pre pnsypal tLuien 

c po cEpa^ena odlraly,' p&i"^u5llyb 

''yge'.z byl ^o^Iedni d^llezitGU pi's 
OL f:es^ka . U^ivai 'prl toj; ■llrci'^ir. 
y. t^iSe a ISrci^^ r*inI-ok.J sskary* 
iLiieroU h.tSv& pfeselci'ral i vilJ_ke. k 
Cctl. Zkuien.y 'fe^tiik ^esekl prl vy^ 
Eku ,(U3 pqiad'jvan'^ vany ^ajsiaQii, 
tr^ltip □JraSov^ni 31233 tLy;,Q pro ri^j . 
aptie J?n kdati'ctou -" 
- Kdo by ai uiys-lel, ie tyiJQ zpl^a'-i 
y Ee.Jiej5k Elepaily, aoifinily od do, 
\ gt^'^dov^KJ, Je hs. 0J^yi;u, K?eiJ-^t 
i;Je iadnd ■altern.atlva 'k aabijenl- 

ak J?;^Q iSlcv^ri. nasabi-ji. £ad--;^ fz'Jil- 
-- Svi^e zablji jednifj ^p'isab^::! za 
il^-eieci pfeij-ti- Cloy^k t:!b£jl dilny 

jglJi6 a nesciysLT^ a,(.on?tnjoya:iyr:ii 7, 
nOsoby, an^s by auatl Iejij?^. vio. 
vi^k ]e Jsdine svife, ktera mi :coii:i 
cat uJel^t volb-^* Ty vSky JeSte J £■ 
4 aasJ? Lll'-iJiiS lie'sita auitai^'? up 
ilaab, ktecyn jiai fflilEeS ^o.r^oci, ues 
po'Iivi V QetiSwistl vQii iesfti'^iiiri / 

\Jako to d^la^i ItbetaaJ., ai? ;inak 
i'iatOja^ 5Qj£d.5jic£ itaso/, ale v t 
■oa, ae pf^gta-TeS ji,?t mesa a Jina^ 
ubli^orat avifat-*iii. 

Ja. J??jli st I'yDral. Jatia ve.s-Iici a 
Qeveiiiu do^-P'J^y nl.: 5ivr]i*lin.-el:3 , r.i 
c pooha^eji ■?!.': y ae ia>,i.t7Ch zvirat 
. Ty tn iti^Sel dckdz-at taky, stejn^ 
-"3k3 j^d'Qkoliv jin^. /Akora?; esKymi. 
cl by ae :PU5eIi-'pf-aiT*^hoyat-. ./ Sa^nl se minLt hned te^[ - =lane- 
1^ ODCHOD 

Vitarniny pro kazd^ den ^ ^ 

7 p'-odejen 
OVOCE -■ZELENfNA oopfip nu^oraac'J a Jiiiyct druiiil, ^e 
i b£oi.Q5ovS Dihaeaji soahraayjj riaz 
vedi c'larlsuiatLc rrie^avertfi^lrates /c 
h, ra'e^aobra-lDvcl/, 

'ill> abv Dohll vrtyorit n^ive dz^ru,". 
I', bv i:iu?^:,v mirSet ttlko-/-?' staw 
eve i)opul5!?e Eiaohokratd vy£'^£ -ueS 
j£OU (iasi^ni zbytricv^ po^ty k. toi^iu, 
aby Qvc'llv -do Gboi^i: o^ei.ove foridy p' 
T'j prli'o^cny i-yber. i^oulosic.^ ^a.-, 
rady ;iej30u fi:-|*.r,^. ^'a.-; ss ctiile 
7-£cH pt(-vz-,;,iL carpaen^ druhv, v-va 
afj^: to,,itf e? pi'l-ejlppSija stanoii" 
miiEesljii. ^biTKDUd ^ ' 

JPk ?e jTille.Tre pcufi- z jeolo^ick 
ycb Vi^iia::!, i^p.n od-a^u G^e dz:? n^i 

^^ P.^^E.^'-i;I po nsricILkP- aiLianeo-l ' 
let, Kup^lKladii zoti. cq ^.l-^d 5^4: 
/llior.v let vyhyniiit dLr.D-^aufl f up:, 
ynulc pi^- a:; [Je[iet nilionC X^~- , ~e 
a se Qa-(ivi:,i a? c-^:.Q2e. ueiopyri a 
V, mcricti' '/c^rvbv. 

Po btcl-'ilck'?r! iJiro . ::.' ."rei p 
szdni.ig per-n^ j.red -i-f , _ l^et 

, kcv .i.ut^Li. !:eEDorat . , ... -_ a--* 
1 ntj-0'^aire:;^j'^i.ii JivoCi ^r.y- ir 
uhy, stratiij. sKtlo polovlnu s^/ycji 
dr^jVit, -rv^ic 20 nilio:;.:] Let, iiei 
^ ?:; , C3 pf clllL, vvv!.niil_:. cIL&epnn - 
olovi.iij T.nczflt's'l atracf'nyon 'eleji", 
fiit b^yr led^k evdld iT^ jie ■ "ei". nrir--- 
i n:ilai^ ukfvEs: Jii^rt iira5ti(^te„'S£-ijr 
Kxittcky faktoip sjj'j'^ivi v pi-avdh p ?okcaeu:e Yycerpdrdni troplcK^ch k 
orilovych iites^, 'inOkf in, delt ren. 
a dal^^icii ekniofiiEky etabiljicb ob 
la^'tE n vy J LjTiecfiQLi hojuostj! a ro^^i 
;=niEo^':tr i^^h.'b f3 g neiib'^ykle ucE?le 
nyin -rn^.-ivs^em^rTi, ^a La pn'ost i'Sil^i ?1 
0.1 >i : ji ^.- niniiJ-ociti j .'Ko "yrukaj lei 
"liliovd L;i:r.tr3" 'cvpLi.ce, tzii. za^ p 
[;.v.? .:rLuo poclia^r V: ■■(• b l.olU!.'''Ok>: 
Ci-. -irj'-.Li nea z o^.tytnvc." ekosyateui 
1. 

'TXastn^ pe iiKaiM^^e, ^p ^iechny II 
lav^ii zikupinr Qbratloiri^O a mnolin d 
^lf,i^■^. vc i.-tych kat!^,";orii !jia"Lo,-iicK 
ych I'i'iLi' .11 '.iij V orO''tQrliy[:li ob 
lastct I . 1 y'n n-XLany'" kiliti!' Leifi, 

2v^a" ;■■ ■-' zrc I'Lckycn pr^jier. ic" . ''1' 
vic.pe iJa, it tv"-" tropir-L .1 . 1 ,- 
eTi^'v'ov-aly prj'iT.Ef po ■gi<iu.C\ . ' ,.- 1 
tkou dobUj E i;ci]Gi. nutiife v^-. ._.'-'.\ r 
elativn& ve'^ki rvcKl'i-t ■■■vniu.-p. 

flpadek i-e jist^ buiic t/kut v^-:',i 
r. '-, ne- - i ■'■■.-;i7h I: lo'-T. io''! k'te -CT'ii 
■ -. -,---i.'"|. .1 i|i,., ^3 je ■-;)j''lo Li 
I I -.,.' ^ - ■ /. ■ . .-■L.ii -^'i^aAjjly jIi 
/. ."ij .■ a^.- '.'.:<■ c -.'-oni\^ i^yoledeh. c. 
L.dc "« .V Cot:re ko3:^^r^''-.n ^^'^■^^' ?; ''v-. I _ ky:ii vy:nr-eniifl" diiiuii'.u l'.' ■! prLbuzji;; 
di d'liiiiiT, kdy pi'eilXi nejeti firivoi 
/'ev. /^et:i5 Lidskdho druhu/, .ale i 
ptai^J. I obojaivelnlal a kroltodyll , 
ptEjiift jako riinohi> ^Lnf^tt piflsil, ne 

Ilraaioi S'/Tt* "ve am^r-i vyvoje by 
Se rnobi 3i;at jednou e neJvStfiich b 
lolflglf^cll revolaci peLeOntologrc 
KPho obdcbi, Vy-EJi'acieK "a in^fitkcm b 
y pp nohl tanto avra.t rovnat vyv^n 
jtl "vEdJ^nijio d^cl£aiLi| v!^<iku kv°t 
Giiciofi ros^lin cl^ pfic^odi; avifet ■ 
R kc^^etlnaiQi . Al^? tyto tti B:i"eny . 
v. histiiril ^^ivota snaraenaly pokrok 

■, EatiTico □■Sek-^V^Jle vyGerp^.i nnob 
a vyvQjavyca kapacli; bude zr-anieriat 
naproaty ilpadek, 

TotQ Jacpu tedy 'sakladn]7?ro?jl^ciy 
, kte^4 byclioffl :ni^ll lai.t na pa.n'^tt, 
if'.yi 7.a^£ii3.-iie adsadn^ mSnit saix e 
vo-ii.vv.-i'.D vyvoje- Z^alcka ncjiryana 
^snej-iii faktdreji *e to, i^e 'p^i puK 
ra^QvSjl-i -ve vvkDrLatovi^ni ^e ateai 

.iapi.avi[ir^"a aajDyaliDre Jtad tin, ?o 
d^laist'.. "iicrshodujGrne^ ay Ues nejpa 

' vrgbntjSi iJvahy — ir^e roshoiluj eics 
bea uviiSani. f . aato efewtlvEa a vcic 
jjkOnVe - ^ - ' 

:^ocai^-i %BTa 

■ .'';';:i tc jJ..j.ej( j'.'I otii^ten ql^j '!rivt 
V br;;-:]=ri.i::i Irie 'juatiiiaa, ■ daie p-jLJi' 
it^Dta-] Ti-fiGg -t^F! D&lii uiate-ialy 
i:u£i]t.- r.^^JiC' r-s Iricer-netu. na atran 
i-ac-: ; ■i^tp;//vw.b.cG,wiin]i.ac.uk/c:a 
T ,.a, ;i.r, i^riitjila/dtadtr^eB-i^t-Ti-/ 
::.:-2;, v. 'rite ^r.ijiT st-'^S ?Q /t;i: r-I^ ! 
2ek*sy ProKaz*(ieek?3 x4t^k&^B,S4«^B5 Zel&My Prov^Htt^iiki^ 
[Urnbj. Bill Day Dtfff' fu lifelike lull VelTi 9 P«M«< Pteatoie J^ lednovy den, t^jici 
giiih ml neraiT-nerdn^ iirom^i boty. 
Ja tP jflihH. ,^^^^rt.ti^;^^y nevviirjiiu^, ^tq 
toi? HE n^l^idin uiiroatrel midlier:)'! 

ho lu^.iiihJ i'S^d. Stoleti' tci'oly sp 
■qLu s dflLSirai tytoaLojl LibicK^Jio L 
uhu setriii'aji v napjate^ tli:liu. T 
tloiio Je taK tocne, Ss lio ralmam 
j5ko neji^ronlkavejSi ki'ik- 'Pakto d 
□ Icaie kfiiet jiQuze iiytont, k-terou 
chce nSMo asbiC. ^raliem LibLcfcelso 
liihu ss Hid 'itit diini^e [III. Les, 
■nti:ri je -tu odpraiavn-?, ro3,>)li ob 
iudnp: stavba je j.iinu p(i/:rDliu. Kai 
Jy den ^e pfea' n6j "LiUdou vaLit dtp 
etitlBlso ti-jtouoUlifi se ovy.rl iieur, 
tile !;p*;h2jiblml mdJitSU. 

'Libicky Idli Je poaiednijn abyt>Leji 
pij^ddnicb luinir;h leal '' Polabi. S 
lit he proto yytilaall ■clir.lii.snou pf- 
Li-od"£ r-b ^.i-T'v.-L,-!, 'Ceri "j.i-y tI..!! nv 
ni bul'.ij'j c.lliL.-:, ktor^i nui^r. ,tiI' Lie tcntc luSdi les, air a?bi.j=^-:f- 
VLe palaijfcSbu kraji^iu. Stcit atavj d 
ildi^e vp jmailii ^Kcosu. Ja ale ja 
lair. « imeno. KstV.i Zemtl nedopiiEtm 
e vice takovyt^hto iloitn.l. .pfi !« = 
i.s it! Zeme aejatdle znaaLlnova-ia.^ 
ijHt bvlo tsii a t!iT, jaK loame rad 
1 pilridu. Bei aKutK^ ta buiiE ysta 
QUO k nlSanu. Kedo^uetae tedj, ally 
do LlbicKeiio luhu vjel jeriii.y aula 
oser, abv bvl poliaoe^ Jediny strom 
. Kaid^ E nis He to muae aasadlt 
die svjcli mdinosli. flEkdo petlcl, 
ailido -bloltaiou a niKda dynaxilem. 
Le"ilniini prostreillty s? da.inioi 
mi poKou&i EaolB-vit Sdruiuni ia S 
eLrnou dnpravu. SdruSuJe obce i je 
flnotUvce ilotSene stavCou dainice. 
Jeho adTesa je: Sdnijenl aa Setrna 
u doOrsni, Komi 3. 5+3 5V Teplioe 
nad Metuji, tsl. 0457/9544S. . 

Vvk-»Sl-el.e e<^ nf Kosicti-ty, travu 
a aiilant. t.liilaky lull 'ar -.utfebuj 

bI!! a:iiii: 2e!eMV PKai^A-ZMi7ek.r.3 itr3f necl-, ■ 11 

riii' r.^^'i 
■ ! Ill 1 ■'- .,[1 , fir ^£ : * r- ;i'c-r| !.i-.'-.tc.,, iiiL=i.I ',■■■. .-I'ati SI . r n 
i -• I- 
Ij . .ill. !,r|.,-ii'i iijala ;il=la!-ir '.iirmc=c-e U-?(?'. virri!'.' cr-=.--v- ■ '.L tac'. .-. 

.'lllK'li.i 

■/ I-- 1 '. r. r hi 
i-ivril.i, 

I .',.- r^ 
r.i?r.nr-'>- I 

-' ' ■ ini1 " - : 

nal-i bL 
-. Iirc^r.-'i ,1 n .i: J ■ ; . i"-F--'".'^ji: r "f". dr. , ^ '.uli^^ 
r.irli.-i-. '■ '■iDri.i --£ •- ; 1.--; it' iivi 1 

1 - . r ■ ly J . it 11 lCjr:i' . "r.T.-: by 
■-,<--» , chSnC 1 I '■ -ik^ici: a -h -;.l ri ti 

I.-, ..ihu^llu. 
! ™.ii t ,■■--. t! - r;ri-iA' i: ', 1161- I . n.i;'.-.. Jf IC-'ini,!., 
. t111.'..ll I , v", "ii.-'Pi'i='- i .cirlL-i vi ir.r! 1 .■ir..MT., v .-.v.p.ip 1 1 , . , 
.-I ., !J.:r n , J I dc. ^TPt ^'Al . I .-I".-. ^ i-r .: nr-r ^ 

,. ,■.,, Ml..-- bii-Jl .:i1,-.r, . 1. V 7-,^-,. . . ■ -- .... i '- i 

I ._■ I , ch....4.^ 7^ ,.pM.n.--n. .1.- t -.* l.-^-i. "_ ■ ll'^i ; 

-...-... j.iti..i djlFKO ric.ji'.' c.h'ri.-v. k-.-' ,.lnr...- ! 1 *■ r.co . ;. r .„i.^L./' ;(!d/...v. i-i do 1 .t r.r-p"' 1 L.ijr- CG'?-, - r--i^c i-..r 'at. >'f=, :f .iP-^r-.I* Q.-.sr-.omfSL '. ri.il.l.-.^..^ '-^ nr-a_ .-^(^ 
... -— (riRn!-acer,=. ir^ze^'-i^l —I 

}< dd.lt k. vScl: 

feaoiiia by-v&l nikup. Ey^'^ '^ nSrau t 
feba iitlii pra^y* cvtku a iM^u^ien^a 

V 5tatl(y a --tusy v^odns t poraice n 
akupoval pjimo fla mist^- l^ QBleci c 
hl3v4 sf iGtjtia add ultEi, V prii9 
tom^Jsi stiji aas pflpada nensi. 
"r?to =.e dobvtt:k nejlepe p6s:ii:dll, 
ItQy^ se vyvedl na dvir, li.de jej by 
lo'moEnQ ae vS'?J:h strai: proill^dnou 
t a Dhm.^tiTim posoudlt i:&li^Qvou vi 
^U 1 kvalitu :Tias5, Pflhliiela s^e t 
aK& k stiff dijbyika, K riCftvii kosi; 
cy atJ.. ?£i uibL/cSi kuaec^-telatc^h 
e aHopcich-^zrov^&i teanik oahcd J 
ejich vshv ivednutira, p^t velkych 
ohmfitivinim. O'lhsdy b/valy velii p 
tq?ne, rezjiici dovctlli Qdha.L-iQut = 
tv:m vi=hu vclkeho kiipu t^ro^f nB IS. 

i^pCaob BP.bi.jent dobytl^e by^d r 
£[:ny. Hovtsi kus £e peed pichuwti:! 
teikou s£it6rou oarifiil. 3a tin u5e 
Ltra se pfivasoval ke idvlhaillu, po 
liGkud :ifldaved3|, Se se dot:^k5l ztJD& 
jt:^ SplJkfjai hi^py^.^ Palt se nu sakr 
yly ofi /to^ vpravde velkorv^;^ ^in 
, iQsn, -flldric:-./ a sekerou se Udef 
11 dD:jr:i!it,i?cd ^ela. !J^^dy bylo tfe 
i-r: k Lici^on^il-jnu uTirai^c^l 1 v£c^ I'!*. 
S'e se ^Jodil ato.tiove. enersie na -7y:r^ 
■ohfe. eleKteity □.esv^^ii, ale bude sej 
. poTiyhovat aa H-ai^J-^-i- drieliLfcti 7^. ]. 
Jsderns energetilca pceVJbfiLa tui 

tku. JtS na Aor-ci 70, Ic-t., 7 t4 do&. 
S se JlS. prQlcd^alo, se er:er£ie vy::. 
clie-is atojQdvyni- resk^oiry, cen?- Ida' 
lekfl LevnS, JiivoVtoat; jedJintLLvych 
reajftonl jaepf eitcaeujs polovlnii' pro 
J ektovejie SivotnoEti, a L kvfiJ,i i^'a 
ate zivadav-ostl nejii jademi energ 
etlks BctLopna koiiLtuj-ovat uatatiiiD , 
EdfQ^uDi enersie. Pj hav^ilcVi na H- . 
hr*>c HJ.le Iglandu /v roce 1379/ a ■ 
If Csraooyl'J /153d/ se EiH-^t od ztor^' 
ove e.-ii^r^if '.T-i^azne odvracil Jaicr! 
. n^ eltittraiTL-/ s? pfestdvaji budova] poia 1 V Istn-nski? Aaerice a. Asil. y'- 
'po pSdu koaunlaoiu 1 va vy^ctiodni ^/"'y^^ 
rapE. Obhajavani ^^e.-celini^ je tedy ' '■ 
'pf Uiejne:i£LCi nepokcokov^.- Ale JaA.o 

■ v^ud? - atoji Ea isiiH laaoui. paJ-ttic ,, 
Ito-liaspoda^^ke Iclfby, peniie a cht "■ 
I?, '.rfeEtin^Quse, CS?- a Klaua- Aie- 
lak ukaauji iakta se sv&ta, ■tla^iaj 
■e ato^i: k BsniL. ^j-^am^J iiho vyTo^e,' 
etotco^'e enecesttky Be - aaat^tL - 

P3~:'iiir"caa'n?, -tec^.nokratA Uo-^ Je : 
Premie;? V. Kla-^a, O^sd viidy uF.. c 
db^e^i E. BeiVflSe 4, 110 00 itflha 1. 
, To pro tv = vda, k-t-ef-i by nu cat 
q1± napaeti d Bic kj^atk.o z-aitii a nebe, 

■ speSni Je doatav"2a TeneiLiiLa- _ t 

Jezc-3jl ."casa ma boliatou tradicl a| 
jUiadeT-itcu hl_3torlL. MilSejce se pyi 

?Lt na -to^ ^1? V tec^tQ zen^plsnychl 
Cfkactt a dalrt.^cd /svuJirjiiii kojicic! ^ 
Vt/ aii jt^^siraiit^tvl tisiciletou tr^, 
ad],ci^ Gtcene-li 55 vracet k. pCvodl 
nia avyklfisteu d?iv&J5icb: dob a zai 
pomeEDut, ie priltvslovi. ctvlHEacel ■' 
ner.l tezL Tinik, 2e ^e Jen Loglck^.Til . 
SQe^vaaici lidak^hD egoce-Ttriamu, i 
nuSeT Jednia il 6.'\voiil, prciC byclLGi:]^; 
lild Disga Jtat, Je ten,^ le saLSu^e, ' 
TiKs3iit&atna_-Logt.- Je to pravda, pcot" 
ji^e; Kdvi s"! vypestu.^e5 zelcalnu n.'-; 
a sahrSdce, £l/is 9e tio aid, Sdy^'." 
ai koupTA ovQca v obchodS, jed.ei: t 
vypEst'j^e a prmda ti.'tD- EatiJico' 
po£ii:s5.-Jj. rii^no, aaaiSfitna^' tj^ i ch 
avatelc, j9-ne3irty, ^ean'llty, usenai' 
e, pcQdavsfiky, Inapsktory^ - - . 7 >:n 
Lze ZaponiSiSiit^ tenesla /Janctka a' 
Ll.'ihar't, :=.=-«l- Srohada 19(r47 se'^pl . "T uri^ltyc!i pfipai^ech j^cznfof pc 
alu^ovali zaiiijeniu; iobyto i flist 
Biynt souaedu-ii* I tato prdce by-la q^ 
dstupnov^a sHaebni'jtea. vyvSJlorfflLym' , 
□ byceja^ v rad_iim dcn^- V airudiDii 
byifl V r. T455 gtenovEna odmSna za 
labltl 7e??e od 5 pen^E do 2 gx^oiii 
>cdle ^cllkagti, od aa^ttl teieie 
2 ^ejjiie, po 2. peifi^icb od .^kbpce, 
k-uaLete ceUo J.ehn^te, Sa asbitl hoi 
.rada pa-iflla oirjfiQa Z groSe /tijq P' 
ysLoJ nioky? Aal ce, SkodaJ poa^i- 
-aloae-/ . 

e Stee£ na feaniky, ktefl poxazc]! 
'a vysek5vfiji vellky t drobny dobyt 

■ Qk., na drobnoreiiiiiky, por^Ejici a', 
vysekavajici. Jen drobny dobytek, a' 

■ na fssnS-^-y-^-I^'enA^e, kteE^ poraSeji. 
■'a udl, aat£j.co prvai a lru*i xaao ;. 
'udlt nes'^^jl- SoiJdaby charekter a 
^n^LadU- ft^cdovlk^o ^esnickiho rfn 1 A™^'(^n nlifii^fil) ' Ekcnoml'^k^ gabotiS? 5'ajlepsi. iarn^ 
, ekoQoiTiickji aaboc^ze » vsJtutjUi [Jedln 

- i^ foma, Itteri optavda fTinguj.e^ ;) e 
/ Tychova, ^Tzbuzovani l^di k VQilOrC 

■ ■i a soucitu. Nia boj. pcotl kcitoet 
■ en: a krv'au^gten Je pr^T6 tsiy^ ba;i 
.- ^loj, 3 ardce a mygll-i. Muajlji'! P-lJi ■ 
tt na- to^ Se dokud cevyhnej eme ard' 
□ e 5 [nyBle lidil, iiEiryhriSli. Jfline ni 
c- "Filial akce" ekoi^ouiclt^ aebotiiB 
. e mtts do'^agni povollt i^Tiuby od k 

- -Ql. JaJic!L byiin.yau, ale a^ se v^e u 
' .klidt a zapJ-fftl e plifis ;■□ jifi-Cnych 
^.;ptnSii£, Jejich. obckodv budou po^ra - 

■jfovat d'^l, .'itejna' iaka ?fedtim. 1 
■.kdySy Jeden a tflchto ^'obcViodnikil a 
kmtonti" cdelel s obcho-du, f-ahr^d' 
i Ja* Jln^ podnlkavoc, aby vypLnll 
joeaeru r.a trnu a uapoitoj'tl poptiv^. 
u- Nialli trhy neniii . \. 

Jatka, v-lvlaekJ^Di labocatocci ob^h . ^- 
od a kflzi av-ilat. atd.* tyto vtci 4';^ 
■-:xlgt'ajl Jen proto, 4b bS^iara stolet'-'i' 
-■<-,i byll /a J aou/ Hd^ zSalapov^l a 

"'■■iklaiii^nl ralefinyai ducjiavn,:tic -U-^enJriL, 
/'■.■.Edyal Jaemiiyi v&rLoirD, a"tejii5 J.ak , - 
■"ijo i ;JlnX z ocbri:ici^ zviS:at., a fiag-C' 

.■■j.einS L dik.y neandniy:!!^ e aapcmeni^tyai 

..i/uam/ lidem J.aine ae dost.aH do nai " 
/i'eho gouSsfineha gtavu vedojai. ^3a£ '^ 

"'. oig ge at. ^ e v£ce oavS-LLl -b. aani g.6!?.^| ,<; , \ 

RESPECT AN ILS ■pr-^tle, kollk JeTea'muJ.ri^^'protbfio-*'^! 
. ^Q je Eiaadn6 JEDI.TT i^jvi^aob^ jak o' ' -' 
- ira-tlt PLOrdlnl iSpadek a iietbuplt o ' 
d krutych praktlk. Pjavda, kter^ J ' / 
'e V- torn ^rijcyta, a? IioJq5 v pJltnan 
cati projevuj^e* Kazdy den si vici' 
a -v-itse nil ryhird. aouoitne giti. 
Kaady den jc to obrov&k^ ninoir.tvi '! 

krutoetl ptwialu,, ale JLat^ anlftijv-^ 
I'O. ■ ■ '^ 

OoitAaie BB T Maseeh, kdv lidatvo d :: 
os^ihuje oelkoT-S v-ySSd atidluci v^iio- -i 
EL. J5udouo£ ge!ierace ale budou poJi 
liSet ca nase zndailnov-dni Evifeci- ;^ 
b.o krdloatvl ae steJn^^H lidfiea^, Ja',.;,-i 

.kytn aa xy uyn£ div&T.e na holokauat/V^ 
5i obcb-od g otroky- V alvatS Je "^jfi^ 

jjlplii^i v*cl Vy'jrat si cestu neilnen^^S 
siiio odpijru, Myalii file, £e hiatar;; -^ 
le bude vellce laskavd k t^in uilec ; 
'itllytc U-derfl, ktetl spa-tflli ona u .-, 

!tFp5n.£ s padnlkll n^^o k Jena aairt ^" ^'i 

".ure-xif na rtoadii od tmllka miioJira J 
pjlcb. "toli£ttlo>L", K.te5i jdoiL FD dm 

iUiLe- atz:9n6, anlit iiv -^edeli, i± - c. .,; 

■ja^: Je JeStil liorSi , ^ v^al^ ale predB .'- ; 

it£r^j£i ^p ne7-id£F 

Kdo ie zachrani. 
.■'je, mSli ijycibciTi aJfe venovat gv^ '^ev^i 
'.?;iStlo'' a porozuai&i£ tfni, kteti naali^* 
' '-,'r;eiuj£ arj najTii . i^> 

■""..KaSdcm duilf, kterou i^tivedeine ze ^J^^--^ 
■ .''■■my ki3 sv-flTilu, kn&dou oaobnu^ kterai-V"^ j 
.-■u obr^time k veeetfli:i.-£jxs't7i./vegdn.&[^ _<^ 
,''-^tv£, t^valQ vykQupline tucty, ne-lLi y 
fl-tovky cialych d uai ^e k z je^b ek^ vvbt- I 
ai'akyol: a£t£, labaratorL, pag-ti a £^^ ' 
ok- At ua choete uyp^atovat liflku ,"/ ! 
V lida^oii. srdc£ch uden£ni velkynh ' 
'ducaovnich pravJ J ako Je nekonGJ^iid ■ . 
'. l^aka £1. jednota vfletQ ^ivota, neb j 
. . .o clLoete vStiplt Itden aoxiclt z do ' 
-' r.^-ln£ho hl&disk-a,. nebo anad obfta-i ; - 
■■ zpilaoby, neni to aS "Cak. duieiltij — ' 
. - B to kflidato Ci kflzdii rlastnl v^c'," 
DJlcSltd kdvz tie MY? 
a'Tic BllLi 3r! ti-etL tLi!icl.l^-i a 3''ft 
ea oCcliizjl novd hrlia. Lj-iS, ve sv 
e snaae oSvratl*. £6 oiA prirofly S'U 
Kd^al Ji, ie r.a :ii liaaicu, v-,iy3Ie 

i;e iz-nov^ a proattednictvim antibl 
otlk vyitrcior^Ia hoapDiiaraka /hQusn 
j^ slovo/ avlrata. aby cychicjl roa 
"l3 3S vSeaatfrfie dobEe zn^-i b at 
die ae taK daje. Paslsdnl lobou ss 
ns e/ropsLt^ t~hj po-traiil.n dastiiyi 
^en^ti^ky accanlpulov^Jia ajjerlclta a 
Sja' ?ro8 sQja? sijs. Je hoaJodifsK 

■ • vsLicE vytiodna rostllni!.. Miie na 
h-.-Jlt aiiefni lyxah'^y, maao, ds SB 
,: 111. vj^.ilj!! t L a ka •':;[!. i bJrva, pioi 
.■, hiiojluft, V siotraVB Ji^ tu Mt'-,;^. 
CLcWv a bLLKDviiiii.1 :io Jiiodnii tiHiJ ii 
LoStSnLin. Prof Ji ^S'ly ^eiiovu Ein 

■ uiilovBt? aiiaaK neataii^eloveiiu v 
"/u'lteLi^ mira, it^erou soje dala p 
Jiroda? Bohii^el, nestaai, &enove z 
ciaaipu-Lovani sQJovS iiDby jaau stej 
nj Js>:o "M-raSlri.i" - £5 na'tu vyj; 
i^Ku, ie JBOU odolna vOcl iierbtnLdiL 
r.i, Ktari na poll huOl "3i^ jelca?, 
Kro;;!'^ tito a,neJiiDuLova-n-J aajL- ^nJS 
:aL-;d to tedj L to. in zaS:lf.Li-Ji a^ 
peatovr-t ^eaov^ ovli'/n-^ni boby v3 
vital aLr^r pQ'/-£it to l( vycazr.J.iii: ?%.,ttbl^tf« I i^:i^ticta=h zi^e:-. « 

-oa°Una. Mera sice "ta^a'' z jWv' 
viiivis. ziravS liUy,,ale ^f^, =i 

Itovi ap. aileSi tedj na toip, itie 3 

■.,3 anadtiEina prMiSani ,.tn|=aiiii* 

d.bre V asiS poS^a^ ^ a„tlbn.otlKa 
ne-ilc'dv « pnzBen&no seny. Je v^J 
'; mt:lo podotlaiout. ^e by tin, bof, 
11=61 bvla zastayena css^e !■ aKolo 
-iwv litra^™ zemedSlatvi b;z pou 
iiti'pe?tLcldil. 

:ioy5K ne licrsd sQlruJe s ct"';- 

p-jbleita, sl5i>iituii= zla 3 global 
£hd aiailstMt. JaK Jeats ''i?"?" „ 
?-odu«tv pouilvajici aeneticKj y 

Itl jaltb Naatle /icaliaa Nsaquik/. M 

te ; C03tli.nli,y5l-. ipaalech /Saaa, 7- 
ora soft - il^ivz tfeba o Fanja ci;- 
^i^, r. Mirt £iat4 r^stllma - ;ba 
Shu e syroi-atku:/, ^okoladach /i_l 

(sti Unlitl Greenpeace vy^/Ssiii obc 

S-a - roto Tie Slo-oviny (. l/9f/ 
.. ^-Bi-o e- syou ootcavj zj.anlpJla 

oii^iii = VD2.Snotvn.™ to ] e y)te,.Tiy 
^.?e5S^/.S^r.WTz^n ."ipi ,«t. 

,i,;-ioJa« oraanizuja a^zlnirbdn, 
iSlT^Pr-^tX |e«av> ---r --■ 
--^n-narc "C^to Ksmpa-il i o )i^_ 
i'h M.'os'..h tototo hnuti .bdr.i 

^^ 
■■Jj.1, -^5 13"(l i^.'S :5EI0 tekiM^^M tftiMM!^ enetgetllta vs £V^t5 upad^l Clni. mi 
to ohromaou ca^ost - Ja-^em^ erierg 
le ;a ncpficuieiia, Je jeu produkte 
ra GesmygJ-Q^ viirJstaJicilio Hd&Ki^^a 
y.on^u^iu a loU'byii'zr-u, Pro ty z via. 
>:tefL pravldelu^ aleduj ete prolija 
derne cktivity ymLnti IXiha a proGit 
ate noviny, ,to ?iebifde nie -lovd^iQ. 
Huha vydAtfl studii & naavem "J?=er 
nd enepglttka ve sveta 199i3", ^'fel 
e dQporuiu;]i. Katka Petr^Sova tsky 
u Duhy d^a "^trsnu pro%± Tc-ilpIltiu 
I", In^ollr,- /do?:lova/ jamifeny pro 
ti dpKtavbf Temeljna a dQprov.i^tii 
Lnfarmaceriie isnti.--ii]>Lleai'ni^o vq-J 
i cel&V^o 3v5ta. 

Za ne j vy&n3a:nf J a£ fai'.t povaiuji a^l to, ze e« iiikdt ria ctlerr. av^^l.^ 
nazaial- stavit jediJiy atoHovy rcalt 
tcr. Stale ;a rosestav^oo 54 rea^t 

vrts'Qleti. Vice nei dva reaKtory, 
Jak. uvidi studie, atavS-Iy Jen 4 at 
aty! iTajicie, Japoni^ko, Indie s j1 

fini Korea, teiy svetove proglulg " 
aemokra-Elck.^", atooQVQ ^t^liy. Trva 
l£ vyra;;e:io bylo v race 159^ a pro 
vQzu G4- rcakto::^ o ceHcaTem vylconu' 
31 eao m, tedy asi 7.^ celko'/e ato 
JQIJV5 vykonoasti. JTeEinarodni agent 
ura pro .atomovou encf^ll, Htera v 
L'occ 1174 pced^oi^idaLi, £e do roku 
2000 bude [:i:n^jvy Wl^i^'" j^dciviych 
elektrriren 4 4'iO OUO rcJ /v ror^e ] 'J 
g.i hyl 540 2B0 WdJ/, dnes odhsduje, ■ gjledate marne roahovor s ^ J. Keller em? 

C.Tilouvij.e ?e, sle pre'ilo, ie i^ii to-^o iis^o :^F 80 p3-r-?n, Jthc ki^patUia jt dltl- 
i.tna. \' dobs, kdy idvjjae c^o kupy r.ckolljt po5li'ilnii;li niran, ODjevuJt se ^kule— 
■"'jio3t, ie rozhuvor a brr^lABrtyrn ek'olo^ein e, ao^ijti>,i'?in Ja:^tni ([ellerca ss skr^t- 
;.□ "nc-veJdG". Kechceme jej Uritit sS,L ilentt na pokcaicvdni , proto Jej n^Jde- 
l,e V ^iflte prLit-'n- PoKud rasrni liIeddtG i ^Lne i^loJiky, ktere jsi^it v^-a slibll: 
, apSt -■^e ornlcuvilme. Obsah nc-^-it van it aaI^L^-f^■Li fja pi-ipadn'^ v/Tkyl ;^.[?i!::kcc-- rrac...se. «lM-t:i ! Autom^ I ij J ry.'xr . '■-'.' , c ( L^'-r": i j -;r'. 
viiciini z'.!/: -lol-re l^ii'crincvjjil , '-'in 
■? , CO Zripriiliniij e - o^j^ro'^oije vzqui: 

f l?sv 'i"d. i^de L'ldiljf] rci'^eni !■ N_t^_^. 
jl'j Irii ^LUtoT^oLii l.lsTUEi, i-i ic nesr- ^.tuiv 
:i,i. Eini -:onM;oQ doj^rnvu. 'Avsnil^ie ^i^ 
'.ci.i !3pal'?!^:i ii-» i^j\:-tyu dtrijii - - 
IcjaKou atT-iTd V o-iobnt i1c|iravt by _ 
IlIJ iT'iihli pouzivat ^iy-dnL "Kola - d 
.-.vr.i Cinar.i n^li kola dfevfoid, a J 
-ly. drcmdill, instTtT^S t kn*o kovovJ 
, ^1 .■:!li;.TinL .■> p.ni.'^ltfni ,|irivr!i ntL-- 
I.Ull J e nt;.\Li: L;k^il.a^iiLL,;^i noi tu 
Q .;cfiii. L"i Ly .ii; boinobn - t:t)of;oi!i5^;'rti , 
ii.iV I .i.lrii dQ]fi';^voi tu. Iiyl..i i3d[ir'.3 J _.■/;] 
:?. Ni-'iiv^lLii die, :ie bvciicin Q^li za 
n^^fitndvfl"; Itcne nebo Jind ^i^ifata - 
3'y?lii:i, ?,F? ortS to ne'itoji. Fro^ 
iie;iQu?.£t rfvij mozek a ncvyvij<;-i te 
cjinalQi;!?' :i:i se^t^iuiMili ",k.o^s2truov 
ill ti-^ltl-^ifLiho aUtFi n'L LldsKy puliu 
:?■,"■ RlkL-Jov? V iTidll ^i -iyjiii^liiailJi u 
v^'i-ou V ;iohoa^ i 1—^ iLdL, tedy I 
20Q - 250 kj!» Kdyly V Dniifi '^lldsi^o 
^n autltitu" Slap^nio v-fce lidi^ !taj;l 
ciilTii K:ri>1:no3t Ijy lEf u'Jicrijb'^ zv/sLIr 
. T=idv :! e t;: ce/ita. 7a.!y iivchom mi 
-I Eftifflfrtnat -ive dnlLi, a nc vyvij 
et .italf nov'i 1^ r.av.' Qutn^nfjl. I ■,'- 

Gg pi'o nin t liriij'jIiL; ilu ^ono'ji I ll'rill:i 
i^n^Liena? 
I - □trdven^- ovoae ii !:f;ItnLm n.^ p 

- p^i?Jete jefiLty, IcoMtv, zajjce, 
ptiJty, laii-lonv iriui&k ['aiui'ini; tych 
flt^rgi^l, ^ti^vky lidakych Qb&ti prl 
rx!:turDD'^J.lQvyr:li !\ehad-':ch / AutLiiiiui] Ll 
Eilliuii snirti, ne Slvotu! 

- cleji;>v'i jikvTr.v na j(nlii!^ii^h 

■?- flutoDobiiiij ktiire nijj don w[ir^t 

- vyfijkove pl-i/iiy; itdyi J^i: ^e -iv 
ya y2tmaticky;r; brilkou do iitclky a 
o.-'.olo rse fit: [ledfio auto z^l di^ii/n 
, c vevniti- f!tili s '"?0 ■: Jen 1 /l/ ^. 
Io\v^^., tak, ie fic Jycbi sti^i',i .■n.'jf?, 
n^-to'z ije^T.i!, vjechny .| e renavtdlm 1 

- ^fds den neotvLTin ok^io — prot 
toSc noni i:ic slyiet kr,'i\Ll. liluku z 
■? .'^il.iloE', t.is'.c ale- 1 Kvdli T-v-lu-O avy.i! pl./iiiV.i, ktc^i^t^ ni-.j vidu^h jU, 
' i dy ch^'itciii/n 

- V l^Eu vy.TLiaeziy pjjuunaLijoy , 1^, 
\r-fj ol olt-.j, aut."- n;^ ykiidk:^!?!! 

- Lirnj^iT-'itiii obit'^i';ip n.iniV'"^J-pi:^j'c 
b liri"U~'"'''il;uH T'l^o kL'jcii n.?^.:^]_f. Uj l 
nic. neZ pen:,'",? :> ^ntOr tJkrtTLe ae 
ohova v^^tMna .T.otorlritu 

- a.'^esLvni reki^ji:' na :i'j [.cnobii 
y .T.i ^r. ncprijejmi 

- IcviiLl autoEi^bililii nc.ll ^ri'i^iar-'j 
v.lnn sltcrnaLiviii do|Ji:iiva /ielijz'il 
er.i, i:.flr;obu.';o'/-d, lodnd!, ::G^ky, Cyk. 
]_L.^ ti^kj, — /, cijtQ <!■ ; hhc^' 

- ki-i'zLL .ij-QsoL.^iiTi !!■_' !ita.j-i no/ 
li a n_.v.i ■;ilnic:E' a iJ^Hlnl:;L^ rL :,i.:i 
:■? legv -^ kxa-i[na, jakoby llovijk 7> 
o-rebov^l n^L pnyi agfalta na k^rfid 

- autorTiobily vvCP-bi^L ntd;: -Iroiiai 
n pLii[L.?:[OJt]. / JlLi^-l.ljn sutj,i,ulilk:i , I', 
tfir... !jy ncbyla 11'T.dnLimdnL - j. f,k-.,.i 
r. -^^-.n\d V ^-.^lirTTiifii/, tak''^? rJuton 
111 ^ ! ',. M? - 1'la.y l]a'ipo.^.l]';.l^i'. ;: poUL'^ 
L.7k0 iHr;l'/lL',-,rm-tl iU- Ln.a-irni ck ■;,- .^ t 
■ L'.riliLiI, .HL.-l.ily- ;jiidi^i]r. pci^lli 
eJL^i .■il'.iJ.-Lci y n. [■■.-; i, j-: vr\i!n z:\ai 

- ? ? ■' 

■■bhl by(]b iiokra^Dvat, alo ui - r ■ l^o 
tt V iioci. Rii.iL bycli eiL alejj,:^^ "ed 
otevrel okno - /ile n-ibriii;ind'"':Jo vyf 
u,^cyo plyiiv !ie t.^3 uynlj"K:i & ij1",3 
I'd]! vx^itcv '.-'^duciiu j3o vv.^:'i1icli . . . "' 
ti:J]:u "Lo Oj^]]q uti'vru, ."li^... k^ix-.iy 
lLu iirja:i'sn .liiii ^utoinoblLv- J t; D^iasid 
iv nimi "-iHoiTcavat ... 

... ;l;v?!u-.n ci rLohi>. ote.'rit n\n 
a a ne^hat .^v^ vl.'^^^i dyr^.iat cer:.:;v-' 
, zdmv'} vzdiiub f J J 
•Sntoservis 2P» J ^, a Jcc':i ti:ri Rijede akuyinka lidL, tariSe Jegtll'tiJ ryjde, v SP i^i'bv-ti: 
repcrtsi.i jS5§§'_jh_^-,a^fc -t^Ia poriaovat avou tfLastnt koDJrku . cakfe by'afc 
bcdnl lidc.r. pafe»tgfl5*^ yiij kde Ieu?L^ KeroS3vflC5§5§5 Majt'^voova AU'Ki.^Qi'L::! 
^SZNAMEA ui iTin^i^je, akorit je 3k:iJa, £« jn^. prozatia tak. jualy ohlaa - po- 
kud "ae"chte^ s n^kym seEna-iiit, piS na sdreau: HD:iaa Va^ik, Falackeho ^5, 
702 00 Ostrava - P^ivoz /nejJial 3I ud^lflt razitkof . . .taky budu juiiae t ! /^5^ 
§§ Jo, WeXovec dSla v Oatrav^ i rda^jy koncerty, ma taky dlctrlbu^l, v ktL- 
ry fieSeJie^ an arc hDjjf'hlErty a kn/.^ku^ J sk ' " "' " - . , , zbavit kouf-sni! J555§ _Kq?ne^V :u 

n g t e gt y an Q IJ J ^ -^'^--7 ^ ^ ^- v" s^^^'-^^ na adrsae: REWA^ft TomIovs, Kpt . Jaroie 
5CI6p""^5?~4^ "Ro ^.1 It a],""pd"d"~Tf^rii linen, krasr,^ to voni, akoj^at ;^ e jj:o*iii ?ko.?a 
, ;.e n^kitery v^cl J ^ou inportov&ny a lakovy ddl.<.y /'i^-iizti.o , Anjlie/j=;^§§ 
Renatj- polovtika ■toaan N^dv^d /rioatoic'ce 474, 2^7 24/ jjflp^a-mje tiov.: ^-i- 
aLo Sd^'^_NA ?JL^^ £.^/friy^.tc 'J-i g w_pf SUye-y. S.5 /aai j ako aplUku, jea- 
- tli to "cTiari;.'7 "'^"de bade Ti6d;ie miiziky /Kultra, fhrtva BudQucucat, SLiTH^ Dli 
piknik,, . .,'t nico o zelenym anarch: s-i;a, o knize Muni:"' Abu Jsnala, neco 
UnabQaberovi , sei'.uairiiji oavaboaeni. TT,ani, ..., a .., atd.5^§5§ S^ol^y z 
Erna chtSji d^P-t lokaLn; dia ^ro assopia.'i, ktery hned ^ak nSkdd need s 
ktery se v^^ikaj e pl^u^i i dalSi akXtvtty. Vyiavatel^i iaaopiai a vStcb.:: 
1, kdo ci.^t? &dj?n, piste: P.0,3ax 19, oZ5 00 Bcno nebo vglejte na telefon 
n£ i^ialo 05/774307 - 'Llti:'>, ilr:-. lt]^ v^ji saleijky !55 j5& Rcidli Pei^crk, Bt^rru- 
i"iiva 7;JV, li.'i7 71 Hojk^'/ictf vyl'iL nove ■^£slo .1I3i;JltMASi:3iG , obaali je j ak.3 v 
^dT t.i>:cv-/ t'-'.n mi/Jmiaov^ky alternattvr!i /v d6bri;.ii -ilcua smy-iln/ n.i.'hW?, do 
try ;Te to i-tii pu obi^di; Undljz }*: tc^v- nktiv.iL male L'.tin^di Lee a biodi^Li-r; | - 
f,n{k'^5§55 -"etr Doatilek z P^O-BIQ-^ 3uji?.>j7k Je SlouL^ek^ ktery ti r:=d a o- 
ckQtnl p-nr?dL ^s vlim, co s"e "tyki "hliny, gizeni, aiclizsni, pSstovdni, pos 
li fii znajoku. na adpoyiiS ns adre^BJ -'icaocnifini 55, ISJ D1 SiL^perk, pokud t 
y$ chtel na avoii aanradka tiaaadit nejake atar*^ poaa^onenuti dmiliy roat^ 
ilnek, ptej ae ^ant£z, jaco ul Je za dvefmi i^5^§§ Robert Suchiaek. a Fro?- 
tejova /jrekLaina v i^ijile/ dava do obf^hu dLaket'-t a testy u svireci.eh jifaueo 
h £ i'Qdobnc, doteLa v ton pLave /dMv vyd^wa] ■^'vara/, Takie Jestll 1:4 aa- 
j£[t;^ oavobozeai avifat, napiS iilu5§55j Firrca GHOFA, Stary ^eatec 7^, 2a'JiO 
vjT-dbi nctaatovrjia arydla, liylljjni SanOony a JlJie uyrobliy, dnji 5c bt5ni^ a 
ehnet ns. trhu§§§§5 .M«5 D^leiek /HareckA 69^, 45a 22 Selezny Brad/ a 'donz 
a Eouhle ua bray vydaji VSGlNSKQt] EUgHAJ^U . nyaljjn, ie bude jnit uspfech, h 
adn^ l±d£ Jia poaiLd .qvy rece_Dtj, miiae^ l"3^y]S§§§5' ^-s Jafe by m^Xy aaCit 
piraca nia e^avti da_Lnj.cc pM, do Hri^dse Ki^altv^, aKapinha ralikaliiich achrzi 
I'cil Ji cTice aabranLt, ciiriiit atroiiy p&cd pok^ceniui i fflaatnLci.l tilv - k=i 
ntaktuj nejlope FavLa /r.G,3oK 5J, 54J 01 L'rchlabj/ nebo aim pclje3'a ude 
icj bLokadu, privez ai trcnnapari^nt , mpiS Klauga.l, warav ap jia no^irii vy : 
let.,. S^Csobfi Jt iiinohn.§5j^5 Racajj SQumajr, P.O.Sok St, 4li 01 Litorc^rlce; 
-rytii.v£ nov-i *£al3 ^1IH0jTTY fanainu hulb^ /h.irdk6r/, taky raailfuje dia- 
tro, via rekla.xa fickd e~v^5i si e§ §§§ 5 -fro naleXo kamgrila^ ktecy eiia, \io\Ln^ 
poi^io^il, aban'^ng ookQllv o.trg-ijv^q^ich - tiar.ky, Toto^rafie, knlhy,.., pi.'- 
te pro^in na na^T^^IFeiuT^H^^r^Je^^tTI ghaniS kot^efli, vonny ty^^inky, ceLc- 
arnnou niouku a jin^ v^ci, naj to na tCr3n0tf& dyqre /257 2B Ojo tySaijy/^^^ j'j 
Laakaye ekoaoxicjta. ggpleJenatvi ./lE_j7 |"~ki:ere po'faga ice.-^iJni kluby ftlt^jr^ia 
tiv-j, V l^t^ organlzu^e reriiiakui^uzFiii kurz - Je doat ilr-ahe] , ale asl bude 
9-:dt zri tu, pla: Rf tboTi , .'^epi'ice 31:, poSta Tfebirairt^ 4II 4J5^''5& fliitono 
ii;L>' vydAyA benei'Lcni trlkc pro Aiitouama, p,a 19D,- ta Ladronce^ii^^^ JlrKa 
TJIaleno'/aKy . l)edlc:k.d 2Z, dZ7 oa Eruc v^'divd. zine Pa^tJa, juSt^ jse^ ha ne- 
vLdfl, tarfzs neviiD,. ale pryj S-i-6 po^la. . ,§§§§§ Peter KrSko, KupeLna 29, 
gT? 01 E.3^ni(?e, Sil diH dont gaxole^ek, taky knOioval^^Lu a svJ] Ep^avodai 

II o ni, iual 5i buiu nit "v'distruT" ^a?^^^^ V bA^nenskrf 'DjJ^to dopt vfe - 
w^odili Eimpinku za jrava zvifat a vedeni IVihy ozy unoime val^i 9 "&nar- 
clUflty", dajt n5 to trapi, al<: co as dd deLat, 7 prog'iii^ov/ B[^£j_^J;it ?-:e-';t. 
raci je d llajejiiv,?, □ Llbcevai 3 obci^h, dcst ac pL to Libit :j~. 'CJilA t^i^. 
y vydala piiio zaj iinavc^ c^ braiur a knib, capli .l^'^^^^^j D-L'-i__ZeT-i; vvda^aj 
i dLi^uho c^-:^ava;LO'j. jIir3!'-'JA'ri j^§§^j^§ ij;^^ ^^ Qt_ ^^.a nE-vt-'ds," "ktjn'iiii! ^^j§; 

B3Mii^^3ieia3sa^Bo 
tell MOVE, o O'lre'^dovaJifjm bloT^.',^ii 
= tn\svjn\i bryLe^Tii JcihniJ flfrttovl, 

m^nini- Lstic o Johau Africovi tati 
I vy354iS, 3 a^o Itdyby jjej v^-tvori^a 
ngjakA aekta; jEka ^yby John Afri 
ca jpf-i. rei^tp-t na" vSechna^ byl ta t 
?n ne-^chv'J^eJ'i ^^ n&JaiQudrs] si p.in 
pad J-i'^icera. PJ^iSel jg^ia r.n tn, ie 
r,F_il da"-jr^ dat do oikiu tcnto let.i 
k. nSkoi^iu, kda o f^OVE an! Jcnuu A£t 
icuvl :-ic nevi- Nei:iae tottS ^Q(]h'j 
^ilt, pj-o& rO r.&kda q Johnu -i^niici^v 
i n3ps3l. Ja aim vSak v obrase Jp« 
■n, prQto^e o ^^OVB ^c aajim^ jl^ 
QelSi dDbu. Hfijpcu tc ta^sti^t - 
ni'j^nd, ze ieoii trachu LUvai, al 
e ce^GOU f enatici - Jbou nekniDQ 
romianS oddaai - 3 toha sL ce 
nam* NLWo J l^H nepoiQatl JijQze 
jt n^jakyoi bludn/jj ufieniia- 
ni pousa yyzndvaj i iiivat ?- 
jdcu £L SE avycn, v^echria 
beCQU vdaQ6> hJ-Uboct £.e 
v-iiofujl do praL-ay-. J^y v 
&AK, kdo ri^aEie klld^ j(d 
iiczndn^e ajiaricjti pa 
jr.ery, i^'lo iejcchapio 
e tragiioi Brog'3:ice 

e3io5. ai f:0V3 tak 
siEadn.& vSira5;ji, 

Africa ^ e ta^* 
a vy , j ;ik J^ e 
p££e V leta 
cku, k-tyry 

astcS t 
am 

i^ek 
t 
ovi-i uon., -^ci k. r.lT/i ^',?acvd MOTE 
citi^ .Vevi-r.p id^. vs^, ca p-s pj^fpO 
jDtinu f-Xrlcovl, ^a pravda^ Nt.i;el J 
p.fin /aat£j./ "L;; fest ae s nL-n 3e"ka 
t, nesnan ho osobr.e^ f.'evLn ale, pr 
oG bvch -a^-u r.p.-n&l vo^l-^ .'^eciLou p 
i"eci' vii-rri; Xi-Gtr-E] Kon t;v^]iDm to d 
atii;li be?. vii:y7 Vira J c' d'lleai-^iJ 
7ira v fcc?, vicii v to,' ■jo !ila:i:^'i.. 
HcznainLMsa to LI'S! n=L ten, co r-i-uhl 
a.^u.;|L; Kaiidy z. iidg nmD^crfrat v liiv 
ot^ p-3Eii^L, i^e ae niy!-!--^! ^ ^-'^ prdv 
pozDG/ii^ 3V^ :ia.iliSen.£. Port-ud je 
fl'-<.u-teiiny John Africa tak.jvy, J a^ o 
ncin MOVE pi5e a rcluvi /a uA tor.ii 
^'efin/, pa:^ :je Jlato vtliv_i^iQv 
^*k a Itiis JaKO on Jaou potreDiia 
. jToi aycJ:ain neniELL v^fi- v e 
cl)5? pDtfebn]eine byt Eilni, p 
■jEZ-cbii;! t.r.e by t ziravi , pe"''=r 
ve avi '■ri.re, l^s'iiy^i-fl, -i^it 

:ji bude. vyz^rov'.-:^ ili'/r) t j 

bud^iiic :f.j^"E pU^ltl'/TLl. vll 

V ^ r-^r.inc islii p^zitlvjii 

. sdr^vy iivotjii .ntyl, 

Jiat hodni i;drav-'0'i v 

feci, lilflva^ K.iii'T ov-o 

CI? a ze3-5al::v, mst 

I-u; a ciftc(i,.j j.i-^-L 

ain ^Jlfc idravfi, je 

a j c^ idravi^, 

ci": .^Ir'-ou vor:-_L 

, dj'ch^t £istv 

v-^Luch, pi^nt-. 

viLt ai i^Tou , 

ZitV-VliU s p 

riry wi^.-.'-i- 
Lt .--.-Qj 

(lot 

n al rii.j!:].-. - v; ovy:^li riir-.:ju. I^o .- e tOj 
y r^o sa m:1>'K H.-.ali, j ?-:.." ^■=rm ■/y 
ctiiiveny ilticik.: ze ■j'^rr^-.nv ;:''St;ni4, 
Oiapu to; ;iaitf ^i L.iic-J .leniTik i^ii 
ialJ, 3lu p:?ii]cLT Ji? Htejoy, Or_l v 
kljdaji : \-6 ilj-nty do .iluzeb ^^voL 
u, Fi [iroto tryi;. -'al,e^'!(l r_Liailr.j ru 
oraii'.a, vyst.iv,:i]d na p^iii^aioli, cli t 
i^i, zavi''ti I? rfi^lorpu £.p ,1 e ^aili 
plt^Tliiovat. Niini ;,e ta n:J^o stat kd 
vkoH'v ta,^.?^ a ^aj'^d nc- nda; to d¥^il 
iid'f^iQb^ ata'jd.F AbyizhiiNi .pre^J.1, raua 
LQie Vl :>].liiaf I'Tynyd^.Iiii uioi cvldit 
ka&dd adpolfidnt v posiIovn&, l-lvsl; 
n tiiTi ncL-n poncitud odliSneho^ Je i' 
iLie Jiciia^itG rr.lL V dobrrem stavu ^v.^ 
ctln, J;y t r^drn'/y d flJLiiy, dobre n'^ 
sH- -L 1:V'^&^, Kdv- ii;itDT,jiL ;[lf^ j;orno 
c'., file je TBkiJ |iut£i:ba - a Lq j/'n 
dcv5£i!i — nit V pcrdliti;, v kUdU 'i 
liarrnoriii ."■^'om: nya] . L^lit neuntdle n 
tevd'onou ;i cjidpaj Lei niygl. Byl rai 
o^tiiy^ Umii^t Eb^ radovai i z :r.!j:.liiko 
.■r^I, i icflzdij^o ijspeol'-'j, by^ ^e^'eir.ti 
jiSIhj. Q06I.a^ ai rados"; z lir/ltiiiy 
"u cegty, a nodceho nebe, z '.ir'i:JAve 
lic ylova k^-marada. A tf^kii ae zana^l 
it o to, sby ttchto diluDdd n L*a^^lJg 
ti bylo CO nejvice, iieda-j ne^aciiTi 
3. ilcir.-.-filnasti , ie^oBtJ. a oVio^obii^ 
-r.n Lr^yiilani Sadiiou , S^^ci - SA^et s tc 
ome^ky, obd'^l^'rat Toli.5ko, zlt v k 
on,::iiiT:ii, s pfat&lt'f a rcJinna, a I- 
idmi, Ktei'L se sna^^i □ toLo^.p l!ojo 
Vi^L '^H [>rdi'a kVi'^tl^ly u ctaty, za X 
Qdr-5 ncbej za karjarddv^ >^i3X-'£:f ^yt 
■jilEiil - tvi'iii =ani k ^obe, i:.i,tt "!. 
odpii::tit ibyteiiTie , odiiodit p.epotre 
bno a pt-ntciVEit v r.oh-^ pevriQ-J, Hiiii 
ou a adravuu r3£tll^,ku EIvoti^t. 

Us :ia:lr3rno ae ri-^d: "Po ovoci [)ii 
zr.clte, z jak-iho prar^ine ^hodite pi 
ti', Je to T podatntfi to sar^ii, ^o x' 
iki John Africa /Klyi je tvQj viiv 

zni, alabi ^ ncnmonl, vyg hrejiovani , 
xozh^rdRi , zbr.di , iiesiida-'riLi vi , & 
ragajibni, :^e::£-ate^Sti^ h^davL, j e:i 
■So u^azuj & nfi -to, jakoii PiJCj^^vu jc 
uchovni a iraotnou soutmn.^/ ptijir] 
i.'ve, a takov-/ biidcte mit vllv. I,sp 
c I-: potnnr dlvi.^, S? bajadfi Dtplianych 
, Spiriavyc^ , skjurunydi, :Li?Qt4uciiy 
;;h a ne:i^vifltjaych pta^at niki^o ties 
ii 7,A prr.VTiU? ^Ll^5l.lLC hfii r. -fl.n fj. Pok 
i;d ciiccrr,^ -ni^co iiT,e,Tit, nugine zini^n 
It :iani getc. Jen pokiid Ii.de uvidi 
, £e Jane adravi, eI;,!!!, doSrOiay.-il 
r.£, J.Ei^dfDvi a pevnif ijuduu nd.-il(;do 
•r^z ndrf v^iir. Jan [mjSenic c^htit, ab 
■V Fs ^^mnnil svftj kdv^. i^tdLe pi'iyi 
ri,.-Lrii: rfcr:t|-,0v6 i;ivi:i.:ni .'.L.i.? -■Z'udMl:: nej yc tvcm srdcl - t kdyby --jI/ -'^v 
^l 51^ topil vc ipijii;, ii^noc^C--^ a k 
ai-, ty j.uadji byt i^isity, n-Llr./, id 
Tj-.-j i'ufr^ovat ci ^leanc mr^jj-cni. 
"rochu so to aiuiiujt J. □ Lljh, co ,i 
rjem aa[iii.-ii. vc avi^ui hanopt:;ij /.-.ik z 
a tin n.liSv', RcbertcJ/ Lijlciir-t '^otr 
■iiju.ii n^jio[:ne - necjici a iit:,LCii7.yai- 
rn Vest boj pcoti dQltLurruu. "^o, co 
cri^^l, ^s vsiflt hoj prcti rienoccTi, ? 
coti. duchouni 1 fyzickfi 5pi.n^, nee 
ia-otliE, aiaboBti a Jiloupaa tj. . Zla 
bLideinr? zdravi, ailtii, pl^iL radost^ 
a zdrjvcJio ^lyfilciii, to idicz£ z hi 
aviii, ^aatL na n^^i ria.Tiotnycri.- Saril 
r S. n^:^t:rvc vybrnt , ^'u bu.!l'Mi=- . j ^-3 E , 

CO pit, kiio' bvdli'!, i-d^ '^"U-it .^viT 
,1 volnv i^r-, 00 iin--, co po.-iujr^hi 
t a Jak ;Jcaccv^t , Ji.'ite je to :ii-io 
i na Ep^clJTickycb Od^olr-oatiiCii, alt: 

i Z'^C aalc;]i na tC-T,, co nnrlnl :.i- 1- ni^ 

pro jSjjich. zlepi^cni. r^?.ko 9P luz.e 

uoLicii^ jniiiejie ae ale prai*tnlt to 
T aby r>e ziieii.&te;ii /.rnen5ilo - nc.i 
Gzdi."^ tutsrn , bojkctoviit zne^idtova 
tele, nekupovat jejldl vyi:ob/.v a i^ 
ijSijy, niazit ae vj^i^abat ai vlciiL' 
i /v^£j9 elck.tilr.ou, jiS si ?vi:Iri 
G,^piaLirae zr-- Jievcnii. Ccciiy/ , zit 
^"VbJ zivot. fii:^.ij;i-Ii "[liit ovi'j zlv 
ot ve Gvych ni^.j&i", nGciiysl^rr, ^in 
rc'.'-olt-j (ini v^dor; Jit ^li avcu vl? 
tttni ct^etO'J je vttf^i oilpiiv^drioati. 
nei pL'dvp.r., Pro-O tak Ecalc lld£ c.i 
ce zit jA".ak. Bz^i. ai? cdpoviidno^-iti 
. " tl , CO tak hla:,jLt^ Jiekd-f boji:,i 
£ aa r.-j-A prdva, iiejdou do dJaledjt^ 
a zapc.ninaji ax oipov^dnonT, . Pokud 
cbci eic-ty sevi^rrui teohy, zna-seni. 
to, Ic r-i Vzddm gIcI^ f:'ir.y g ncbu ? 
L -Z3^ad£i!i to, ^il)v ae vyL^L.^^a ji 
;iy,^ i::u3obcu^- Poki^d cJici ^_i^i: j.ur^- 
vou potT=iv^, .i--^sLJi ^^ -^■ypci^tc'H-at b 
lolo^-Lckou, priro-zciic: atrai^nj r.ebc 
^>c zar.aiit o to, aby t5;^oVua strJv 
a vyrcbc£ V>-r.ibeli.. Pokud kaiiu ns 
cot;;nny- r.yfjt^ra a -ilasia f^tvot v'ko 
muiiiti^ch , ^ivol ve apoli?5e:ia tvich , 
zivoi V hariniii^ii ^ pr£radou, '^.^vot 
l^O'^lc prirozcnyizh bL.olo£icky ch cyk 
lij, rni?s£.T. ^d.7i tak •lit, s.'ia takovy 
Sj-vot •£^'>iLX — a oyt nilr.y, zdrav 
■f a pcu-ny, aby tart^Yl byil i l^.l^i, 
kterc —iia mohu ovliv:ait- U^en£ Job 
na jifricy n\.£ v acbe mnonooinnudrcbo 
. Pt'odevStLt to, ze nlkdo nlitohci n'^ 
chc5 Vi^Et - uiuaiiae ne 7"6£t aflDl. T 
0- je 'r> prdvo, po"vlniioat 1, ■3dpuv-.=d 
nopt^ A idlokdo oc citi by"t sllxiy, 
*L-:dravy a pe'j-n.v, .^by ".1.I "-' ^- " "- 
k , ;\M\. proli -I'li-- e . -"ul:,.i tj^j -^n S'tK.Tl "cliffy P^-cv^zi-r'^tlr ?.3^